Sunteți pe pagina 1din 30

Print

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI


SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA


04/01/2016-04/30/2016
Solicitant
Nr. eliberare
Proiectantul documentatie tehnice
Data eliberarii
258
1/4/2016

259

Adresa imobilului autorizat

EXTINDERE RETEA APA, RETEA CANALIZARE BRANSAMENT APA- SC AP KRYSTIAN GROUP SRL
CANAL, pentru imobil imobil - locuinte cuplate (casa1, casa2,
- MIHAIL CORNEA nr. 45 bl. - sc. - casa3) situat in Iasi zona Bucium T167, teren si constructie
et. - ap. detinut in baza cvc nr. 1669/2015. act alipire nr. 1372/2015,
constructie autorizata conf. AC nr. 1050/2015 din retea existenta
in zona, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se
va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona
strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. Lungimea retelei de apa va avea ~235ml, iar reteaua
de canalizare ~252ml (partial pe domeniul public partial pe
proprietatea beneficirului) Obs.: lucrarea se va executa in doua
etape: in prima etapa se vor executa extinderile, racordurile la
retelele existente si racordarea imobilelor (casa 1,2,3) urmand ca
in etapa urmatoare sa se racordeze si celelate imobile autorizate.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
IRIMIA IONUT, BOGHIU
ADRIAN SI BOGHIU ANCA

BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE


pentru imobil loluinte colective , situat in Iasi, teren si constructie
detinut in baza cvc nr. 4005/2013, AC nr. 817/2015, din retea
existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor
fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. Firida de bransament se va
amplasa in interiorul proprietatii pe peretele imobilului.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

SC ETNIS S.R.L.

BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE


pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut
in baza cvc nr. 3503/2001, constructie autorizata conf. AC nr.
SOSEAUA VOINESTI nr. 15H1 bl. - 673/2007 din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii :
sc. - et. - ap. inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul

SC ETNIS S.R.L.

- SEMNULUI nr. 6 bl. - sc. - et. ap. -

1/4/2016

Arhitect

SC KIAF INVEST SRL

1/4/2016

260

Lucrarile autorizate

NASTASE ION SI NASTASE


MARIA

imprejmuirii la 5 m fata de axul drumului, conf specificatiilor din


AC nr. 673/2007, fara a obstructiona circulatia auto si pietonala.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
261
1/4/2016

262
4/4/2016

263

ALEXA ADINA MANULEA


STRADA ITALIANA nr. 22 bl. - sc.
- et. - ap. -

265

BODESCU DAN, BODESCU


ELENA

POTLOG ZANA
STRADA VALEA ADANCA nr. 72C1
bl. - sc. - et. - ap. -

MORARU GABRIEL SI
MORARU ADINA

4/4/2016
ALEEA GHEORGHE IVANESCU nr.
5 bl. - sc. - et. - ap. -

266
4/4/2016

arh. AnaMaria Zup

Amenajari interioare la apartament proprietate.Schimbare


I.I.LARGEANU ELENA
destinatie din apartament in cabinet medical fara acces din
STRADA PANTELIMON HALIPA nr. exterior.
ARH.LADISLAU MIHAIL LACATUSU
6A bl. H4B sc. B et. P ap. 1
CONDITII:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute.
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.
Amplasare firma:CONDITII: Se va achita taxa de publicitate. Se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Constructia este provizorie, dezafectandu-se daca conditiile
legislative vor impune aceasta masura si se va amplasa conform
plan vizat de P.M.I.

ALEEA SUCIDAVA nr. 13 bl. 259A


sc. TR.I et. P ap. 3

4/4/2016

SC Select Arhitectura SRL

BRINZA NICOLETA

4/4/2016

264

Demolare constructie existenta C1.


Imobilul in suprafata de 488mp este detinut in baza Certificat de
Mostenitor nr. 184/2003; 197/2009.CONDITIIi: Se vor respecta
conditiile din avizele obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii. Se
va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
desfiintare (PMI) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor in
vederea regularizarii taxei de autorizare

OPREA ALINA ANDREEA


STRADA STRUGURILOR nr. 41 bl.
- sc. - et. - ap. -

Construire balcoane sub balcoane existente, fara acces din


exterior.
Act proprietate: c.v.c. nr. 1509/2008.
Este noytata interdictia de instrainare, grevare, dezmembrare,
demolare in favoarea BRD GSG SA - Agentia Copou, cf extras
carte funciara cerere nr. 150573/13.10.2015. S-a emis acordul
bancii nr. 10043/20/11/2015 pentru lucrarile propuse.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- lucrarile nu se vor executa in orele de odihna ale locatarilor ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

BIA Razvan N. Ivanciu, arh.


Ivanciu

CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE


TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 80,80 mp; A.D.C.: 140,80 mp; P.O.T.: 19,95 %; C.U.T.:
0,347.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

S.C. ''O&C SMART CONSTRUCT''


S.R.L.
APOSTOL ALEXANDRINA LIDIA

Birou Individual de Arhitectura


CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE
DANIEL EUGEN SOLTUZU
TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 88,00 mp; A.D.C.: 211,00 mp; P.O.T.: 15,8 %; C.U.T.: 0,31.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
SOLTUZU DANIEL - EUGEN
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE
TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 107,40 mp; A.D.C.: 198,40 mp; P.O.T.: 19,0 %; C.U.T.:
0,35.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si

S.C.''PRIMA DOMUS'' S.R.L.


BUCALAU MIHAI ALEXANDRU

avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
267
4/4/2016

268
4/4/2016

269
4/4/2016

270
4/4/2016

271
4/4/2016

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, BRANSAMENT APA,


LABUSCA VALENTIN
INTRPRINDERE INDIVIDUALA pentru imobil locuinta colectiva, situat in municipiul Iasi, teren si
constructie detinut in baza cvc nr. 618/2015, constructie
SOSEAUA TUDOR NECULAI nr. 52 autorizata conf AC nr. 950/2015 in urmatoarele conditii : inainte
bl. - sc. - et. - ap. de inceperea lucrarilor se va proceda la la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
SC MED ANIMA SRL
STRADA STRAPUNGERE
SILVESTRU nr. 60 bl. CL11 sc. B
et. P ap. SP.COM.3

HABRON GABRIELA
STRADA TEASCULUI nr. 79 bl. sc. - et. - ap. -

SC INTER UNO SRL


- AUREL VLAICU nr. 78 bl. - sc. et. - ap. -

ALEXA DUMITREL-CATALIN SI
ALEXA ALINA, ALEXA FLORIN
MARIAN, ALEXA IONUT
ADRIAN
- PROF. EMIL HONORIU nr. 10a
bl. - sc. - et. - ap. -

SC APAVITAL SA

Schimbare destinatie din spatiu comercial in cabinete medicale


SC ANB TEAM PROJECT SRL
ambulatorii de specialitate (cod CAEN 8622) si amplasare firma
luminoasa- amenajari cu caracter provizoriu pe durata Contractului ANCA BRANDUSESCU
de inchiriere.
Spatiu comercial detinut in baza Contractului de inchiriere nr.
94/12.11.2015 incheiat cu Eben Hamad Bassam prin mandatar
Dolniceanu Diana Geanina.
Conditii : se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat
spre neschimbare.
Lucrarile se vor efectua in afara orelor de odihna.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
(P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei
de autorizare.
Construire anexa si garaj pe teren proprietate cu nr.cad.151876 si
nr.cad.145839 in suprafata de 2000 mp conform contract de
vanzare cumparare nr.3735/2004.Terenul a fost studiat prin PUZ
aprobat prin HCL 416/2006.Se vor respecta conditiile din avizele si
studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi convocati
proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul
administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta
data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei
de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de
plansele anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.

BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA SPATARU I
CLAUDIU ADRIAN
ARH.CLAUDIU ADRIAN SPATARU

RACORD CANALIZARE, pentru imobil, situat in municipiul Iasi,


SC APAVITAL SA
teren si constructie detinut in baza act comasare nr. 140/2010, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona
strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
BRANSAMENT APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil locuinta , SC APAVITAL SA
situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr.
3438/2014, constructie autorizata conf AC nr. 906/2015 in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona
strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in

permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface


amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
272

MACOVEI ALINA SI
TARNAUCEANU IRINA

4/4/2016
- PROF. NICOLAE BUCUR nr. 5A
bl. - sc. - et. - ap. -

273
4/4/2016

TUDOSE CRISTIAN, ASAFTEI


MODICA SI ASAFTEI
CONSTANTIN
ALEEA VOINESTI nr. 4 bl. - sc. et. - ap. -

274

GILCA MARIA SI GALCA


LAZAR

4/4/2016
SOSEAUA BARNOVA nr. 24 bl. sc. - et. - ap. -

275
4/4/2016

GHERASIM BOGDANCONSTANTIN SI GHERASIM


NICOLETA

BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


SC APAVITAL SA
Iasi, teren si constructie detinut in baza contract de donatie nr.
2142/2014, constructie autorizata conf AC nr. 1083/2010 in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona
strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta colectiva mica, situat in SC APAVITAL SA
municipiul Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr.
417/2015, constructie autorizata conf. AC nr. 65/2016 in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitatedetinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. Obs.: racordul de canalizare
existent.
BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta, situat in municipiul
SC APAVITAL SA
Iasi, teren si constructie detinut in baza titlu de proprietate nr.
186683/2005, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor
fi convocati, proiectantul de specialitatedetinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca
este cazul). CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.

BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1427/2013,
constructie autorizata conf AC nr. 278/2015 in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
- CORNELIA EMILIAN nr. 18C bl. - amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
sc. - et. - ap. specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata

SC APAVITAL SA

circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in


permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
276
4/4/2016

277

PATRAU GEORGETA SI
PATRAU DUMITRU

RACORD CANALIZARE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul SC APAVITAL SA


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 3686/1996;
contract de donatie nr. 3687/1996; cvc nr. 4558/1996, in
SOSEAUA voinesti nr. 32 bl. - sc. - urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
et. - ap. la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitatedetinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
REBENCIUC DUMITRU SI
REBENCIUC DIANA GEORGIA

4/4/2016
- VOINESTI nr. 62 bl. - sc. - et. ap. -

278
4/4/2016

MUNICIPIUL IASI-LICEUL
TEHNOLOGIC ECONOMIC
"VIRGIL MADGEARU"
STRADA GHEORGHE SAULESCU
nr. 17

279
5/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
MINDIRIGIU MIHAI
STRADA PETRE VANCEA nr. 23 D

BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 2195/2011,
constructie autorizata conf AC nr. 721/2015 in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. Obs.: racordul de canalizare
existent.

SC APAVITAL SA

Construire(amplasare) modul termic in incinta Liceului Tehnologic


Economic Virgil Madgearu.
Teren in suprafata de 4860,47 mp detinut conform HCL
nr.10/27.01.2015, aflat in administrarea Consiliului de
Administratie al unitatii de invatamant-Liceul Tehnologic "Virgil
Madgearu".
Conditii:
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Organizarea de santier se va face in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire(P.M.Iasi),IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

S.C. PSEUDO CLASIC S.R.L.

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, str. Petre Vancea
nr. 23 D, nr. cad. 138931, detinut prin c.v.c. nr. 44/2015 si A.C.
nr. 983/2008, din retea existenta pe teren proprietate Abunei
Cristina-Brandusa, cu acord notarial, in urmatoarele conditii:
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2

S.C. MARICAT ENERGY S.R.L.

HOBLEA MONICA

ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,


va fi refacut, de o unitate specializata. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
280

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A.

5/4/2016
STRADA VASILE LUPU, CIURCHI,
HAN TATAR

281
5/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
PANAITE OCTAVIAN-MARIUS
PRIN DORNEAN TUDOR
STRADA PODISULUI nr. 79

282
5/4/2016

283
5/4/2016

JITARIUC CONSTANTIN
STRADA PODISULUI nr. 74

APOSTU MIHAI
STRADA SIPOTEL nr. 33 B

INLOCUIRE CONDUCTA PENTRU GAZE NATURALE PRESIUNE


S.C. INSTGAT S.R.L.
REDUSA(lungime de 7160 m.) SI BRANSAMENTE LA RETEA (230
de buc.) - CONTINUARE LUCRARI autorizate prin A.C. nr.
441/2013, in municipiul Iasi, strazile: Vasile Lupu, Ciurchi, Han
Tatar si alei carosabile/pietonale aferente arealului, in urmatoarele
conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a
executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi
refacut conform prevederilor H.C.L. nr. 133/2009. In vederea
constituirii bazei de date urbane, beneficiarul (S.C. E.ON
Distributie Romania S.A.) va respecta prevederile art. 45(6) din
legea 50/1991, modificata si completata, privind autorizarea
lucrarilor in constructii.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
S.C. MARICAT ENERGY S.R.L.
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, str. Podisului nr.
79, nr. cad. 151850, detinut prin c.v.c. nr. 4683/2015 si A.C. nr.
868/2015, din retea existenta, in urmatoarele conditii: inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului
terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea
va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice;
- se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de
bransament se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate,
fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa
domeniul public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
S.C. ETNIS S.R.L.
pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, str. Podisului nr. 74, nr. cad
152104, detinut in baza c.v.c. nr. 1119/2001 si A.C. nr.70/2010,
din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice
locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va
fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
S.C. ETNIS S.R.L.
pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, str. Sipotel nr. 33 B, nr. cad.
137902, detinut in baza c.v.c. nr. 628/2011 si A.C. nr. 418/2015,
din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de

inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la


care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice
locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va
fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
284
5/4/2016

285
5/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
MARCU CIPRIAN

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


S.C. PETRO-CRIS-ELECTRIC S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Smaranda
Braescu nr. 7, nr. cad. 148452, detinut prin c.v.c. nr. 344/2014,
act dezm. nr. 3764/2014 si A.C. nr. 10751075/2014, din retea
STRADA SMARANDA BRAESCU nr. existenta, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
7
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU
ALBERT MARIUS EDUARD
STRADA C. G. BEDREAG nr. 15 A

286
5/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
ALIELA COMPANY S.R.L.
STRADA MUNTENIMII nr. 7

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


S.C.SALBED IMPEX S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada
C.G.Bedreag nr. 15 A, nr. cad. 137014, detinut prin c.don. nr.
1051/2012 si A.C. nr. 932/2015, din retea existenta, in
urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA (retea alimentare
S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.
joasa tensiune = 250+250 ml. si firide E2+2 si B.M.P.T.) pentru
imobil -hotel, situat in municipiul Iasi, str. Muntenimii nr.7, nr.cad.
15357, detinut prin c.v.c. nr.910/2007, A.C. nr. 1546/2009 si nr.
174/2012si cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 259 /
29.05.2009, din retea electrica existenta (P.T.573 si P.T. 658) si
amplasare retea in teren domeniu public si aflat in administrare
operativa a Municipiului Iasi( cai de acces si spatii verzi), pana la
proprietate, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de
specialitate si reprezentantul administratie publice; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Firidele E2+2 si B.M.P.T. se vor
amplasa aparent pe cladire.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre

Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind


refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
287
5/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
KIAF INVEST S.R.L.
STRADA MIHAIL CORNEA nr. 45

288
5/4/2016

289
5/4/2016

290
5/4/2016

MUNICIPIUL IASI
STRADA MIRCEA CEL BATRAN nr.
12

RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA (retea alimentare


joasa tensiune = 305+170 ml., 2 firide E2-6 si 7 firide F.D.C.E.
2M) pentru imobile situate in municipiul Iasi, str. Mihai Cornea nr.
45, nr.cad. 151266, 132040, 132041, 132042, detinut prin c.v.c.
nr.1669/2015, act alip. nr. 1372/2015, A.C. nr. 1050/2015 si cu
respectarea prevederilor H.C.L. nr. 208/ 15.06.2010, din retea
electrica existenta (P.T.Ab. nr. 11 Bucium) si amplasare retea in
teren DE 6737/1 si str.Mihai Cornea ( cale acces cu nr.cad.
132071, cu acord), pana la proprietate, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, reprezentantii
detinatorilor de utilitati, proiectantul de specialitate si
reprezentantul administratie publice; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim 2 ani; domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Firidele E2-6 si F.D.C.E. 2M se
vor amplasa in aliniamentul imprejmuirii situate la 4,50 ml. de ax
str. MihailCornea. Racordarea cladirilor din etapa a II-a se va
efectua dupa obtinerea autorizatiilor de construire pentru imobile.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.

RACORDARE LA RETEA ENERGIE TERMICA SI RETEA SECUNDARA S.C. ELSACO ELECTRONICS S.R.L.
DE DISTRIBUTIE pentru imobile - Gradinita cu program prelungit
nr. 24 si Cresa nr. 15, situate in Iasi, str. Mircea cel Batran nr. 12,
apartinand domeniului public in baza H.C.L. nr. 10/2015, din retea
existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

MUNICIPIUL IASI

RACORDARE LA RETEA ENERGIE TERMICA SI RETEA SECUNDARA S.C. ELSACO ELECTRONICS S.R.L.
DE DISTRIBUTIE pentru imobil -Gradinita cu program prelungit nr.
STRADA SUCIDAVA nr. 3-4 bl. Z 1 27, situata in Iasi, str. Sucidava nr. 3-4, bl. Z1, apartinand
domeniului public in baza H.C.L. nr. 10/2015, din retea existenta,
in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va
proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona
strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU
STRUGARU ANDREI
STRADA MARGINEI nr. 11

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Marginei
nr. 11, nr. cad. 129966, detinut prin c.v.c. nr. 7260/2010 si A.C.
nr. 137/2015, din retea existenta, in urmatoarele conditii: inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de

S.C. Z.R.S. S.R.L.

specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si


reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
291
5/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU TOMA
CALIN-FLORIN
STRADA FANTANILOR nr. 22-24

292
5/4/2016

293

MUNICIPIUL IASI
STRADA SAULESCU nr. 17

MUNTEANU STEJARELNORHADIIAN

5/4/2016
STRADA VICTOR MIHAILESCU
CRAIU nr. 25 A

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


S.C. REKAINSTAL SHOP S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Fantanilor
nr. 22-24, nr. cad. 143067, detinut prin c.v.c. nr. 163/2013 si A.C.
nr. 667/2015, din retea existenta, in urmatoarele conditii: inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
RACORDARE LA RETEA ENERGIE TERMICA SI RETEA SECUNDARA S.C. ELSACO ELECTRONICS S.R.L.
DE DISTRIBUTIE pentru imobil - Liceul tehnologic economic
"VIRGIL MADGEARU" , situat in Iasi, str. Saulescu nr. 17,
apartinand domeniului public in baza H.C.L. nr. 10/2015, din retea
existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). OBS. Construirea modulului termic face
obiectul altei documentatii.
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
S.C. MIC DAS S.R.L.
prin extindere retea SI BRANSAMENT la retea gaze pentru imobil
situat in Iasi, str. Victor Mihailescu Craiu nr. 25 A, nr. cad. 151443,
detinut prin c.v.c. nr. 2163/2015 si A.C. nr.1588/2008, din retea
existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.


24, aliniat (1), litera (a).
294

PANAITE OCTAVIAN-MARIUS
PRIN DORNEAN TUDOR

5/4/2016
STRADA PODISULUI nr. 79

295
5/4/2016

296
5/4/2016

TARTAU IULIAN-GABRIEL
CALEA CHISINAULUI nr. 41

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
M.AP.N. - U.M. 02543
STRADA ELENA DOAMNA nr. 55

297

ANTREPRIZA IDEAL CASA


S.R.L.

5/4/2016
STRADA SPITAL PASCANUSTR.FLOREA nr. 2B-2A bl. - sc. et. - ap. -

RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE


S.C. MIC DAS S.R.L.
prin extindere retea SI BRANSAMENT la retea gaze pentru imobil
situat in Iasi, str. Podisului nr. 79, nr. cad. 151850, detinut prin
c.v.c. nr. 4683/2015 si A.C. nr. 868/2015, din retea existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
prin extindere retea SI BRANSAMENT la retea gaze pentru imobil
situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 41, nr. cad. 151189, detinut
prin act dezm. nr. 6809/2015 si A.C. nr.973/2012, din retea
existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

S.C. MIC DAS S.R.L.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA(retea alimentare medie


S.C. GIP EST S.R.L.
tensiune si post de transformare) SI BRANSAMENT pentru imobil
proprietatea Statului Roman conform H.G. nr.1705/29.11.2006 si
administrat de Ministerul Apararii Nationale, situat in municipiul
Iasi, str. Elena Doamna nr. 55, nr. cad. 143471, detinut in baza
H.G. nr.1705/29.11.2006 si A.C. nr. 687/2015, din retea electrica
existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor
fi convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de
specialitate si reprezentantul administratie publice; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Postul de transformare se va
amplasa pe teren proprietatea Statului Roman, administrat de
Min.Ap.Nationale prin U.M. 02543. Racordarea la retea medie
tensiune nu va afecta trotuarul existent in str. Elena Doamna.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
Construire locuinta colectiva imobil Z4 -etapa1 pe teren
S.C.ARH-LINE STUDIO SRL
proprietate.Terenul este compus din suprafata de 3962 mp si
teren in suprafata 989 mp propus pentru suplimentarea parcarilor ARH.PETRISOR CANTORIU
conform HCL 425/2007.
CONDIT:Blocul Z5 VA FACE OBIECTUL UNEI ALTE AUTORIZATII
DE CONSTRUIRE. Se va avea in vedere condiiile de utilizare a
domeniului public (accese n zona antierului, staionri ale
utilajelor, nchideri de drumuri publice, ocupri temporare de spaii
publice, treceri temporare sau spturi n spaiile publice, devieri
ale circulaiei auto sau pietonale, protecia circulaiei, executarea
unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclam
etc.);se vor lua msurile de protejare a proprietilor particulare

nvecinate;se vor lua msurile de protecie sanitar i social n


situaia cazrii unor muncitori sezonieri (executarea de
baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotri de toate
tipurile n cazul unui numr mai mare de muncitori, plata
serviciilor suplimentare prestate de unitile existente etc.);si
msurile de securitate la incendiu.Se vor respecta conditiile din
avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi convocati
proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul
administratiei publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta
data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei
de autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de
plansele anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.
298

GHIORGHIU PETRU SI
GHEORGHIU MARIA

5/4/2016
STRADA AUREL VLAICU nr. 67 bl.
- sc. - et. - ap. 1B

299

BADARAU CONSTANTIN SI
BADARAU ELENA

5/4/2016
STRADA GRIGORE VIERU ( fosta
Sulfinei) nr. 3 bl. - sc. - et. - ap. -

300

PAROHIA SFINTII 40 DE
MUCENICI IASI

5/4/2016
STRADA G-RAL. HENRI MATHIAS
BERTHELOT nr. 12 bl. - sc. - et. ap. -

301

SC PROFILE BUSINESS
CONSULTING SRL

7/4/2016
SOSEAUA NATIONALA nr. 37 bl. sc. - et. - ap. -

302
7/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU SC
FREIDA VET SRL
- ZONA BUCIUM T 154 nr. - bl. sc. - et. - ap. -

303
7/4/2016

VAMESU CRISTIAN SI
VAMESU CRISTINA
EMANUELA, FILIPOV FEODOR
SI FILIPOV USTINIA

S.C.HOME CONCEPT SRL


Schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatiu de
locuit,modificare fatada prin realizare soclu si inlocuire
tamplarie,inlocuire invelitoare,anvelopare termica si
C.ARH.DORIN ALEXANDRU CURELARU
recompartimentari interioare.
CONDITII:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute.
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.
Reabilitare , amenajare , inlocuire tamplarie existenta la imobil C1. SC BETA PROIECT SRL
Imobil detinut in baza Certificat de Legatar nr.04/2014 . Ac corp
arh. Dulman Ionel
C1 = 100mp ;Adc corp C1=100mp ;POT =23,80% ;CUT= 0,24.
CONDITII : Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de
urbanism, avizele si studiile solicitate. Organizarea de santier se va
realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare
Continuare lucrari in baza autorizatiei de construire
SC Arcondia SRL
nr.257/24.03.2011 si
nr.227/11.03.2008;252/11.03.2004;808/29.07.1998 - consolidare, arh. Vasile Nacu
reabilitare , restaurare BISERICA SF.40 DE MUCENICI Iasi .
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii. Se va respecta proiectul vizat spre neschimbare si
avizele solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Amplasare panou publicitar pe teren proprietate.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Amplasarea panoului se va face conform proiectului vizat spre
neschimbare.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

SC ARTEHNIS SRL, arh. Alexandru


Oltean

SC ELECTROAXA SRL
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA, pentru imobil, situat in
Iasi, teren si constructie detinut prin cvc nr. 599/2011 , act alipire
nr. 502/2012 si A.C. nr. 1084/2013, din retea existenta, in
urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Reteaua proiectata va avea o
lungime de ~500 ml, se va realiza pe terenul cu nr. cad. 8013/13,
8013/6/8,152803,152850,152851,152889,152773,152798, 152831
cu acceptul proprietarilor, iar firida de bransament se va amplasa
in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se obstructiona
circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
pentru doua imobile- locuinte, situate in Iasi, teren si constructie
detinut in baza cvc nr. 523/2014, constructie autorizata conf AC
nr. 680/2015 ; cvc nr. 2440/2009, AC nr. 325/2014 din retea

SC ETNIS S.R.L.

- T34, ALEEA PROF. IOAN PETRU


CULIANU nr. 24B bl. - sc. - et. ap. -

304
7/4/2016

305
7/4/2016

306
7/4/2016

existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea


lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor
fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. Extinderea se va realiza pe calea
de acces cu acceptul coproprietarilor iar firidele de bransament se
vor amplasa in aliniamentui imprejmuirii autorizate, fara a
obstructiona circulatia auto si pietonala. Responsabilitatea avarierii
retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE


SC ETNIS S.R.L.
pentru imobil locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut in
baza cvc cu dezlipire imobili nr. 662/2012, AC nr. 1052/2012 din
- prof. i.p. culianu nr. 8e bl. - sc. - retea existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de
et. - ap. inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice
locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va
fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprjmuirii autorizate fara a obstructiona
circulatia auto si pietonala. Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
CIOBANU CIPRIAN SI
CIOBANU LAURA

BOANCA DANIELA - ADRIANA


- STRUGURILOR nr. 63 bl. - sc. et. - ap. -

CRENGANIS RODICA
- CICOAREI nr. 31 bl. - sc. - et. ap. -

BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE


pentru imobil locuinta, situat in Iasi, teren si constructie detinut in
baza cvc nr. 401/2005, constructie autorizata conf AC nr.
372/2006 din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. Firida de bransament se va amplasa in aliniamentul
imprejmuirii autorizate fara a obstructiona circulatia auto si
pietonala. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

SC ETNIS SRL

BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


SC APAVITAL SA
Iasi, teren si constructie detinut in baza contract de partaj
voluntar nr. 714/2014, constructie autorizata conf AC nr.
427/2015 in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca
este cazul). CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate
este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind

refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor


reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. Obs.: racordul de canalizare
existent.
307
7/4/2016

308
7/4/2016

309
8/4/2016

310
8/4/2016

311

STRAULEA CRINA VASILICA


SI STRAULEA AURELIAN
OLIMP

BRANSAMENT APA, pentru imobil - locuinta situat in Iasi, teren si SC APAVITAL SA


constructie detinut in baza cvc nr. 554/2014, constructie
autorizata conf. AC nr. 807/2015 din retea existenta in zona, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
- MIHAIL CORNEA nr. 26 bl. - sc. - la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
et. - ap. de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in
baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului
HARABAGIU STEFAN
ALEEA TUDOR NECULAI nr. 10 bl.
- sc. - et. - ap. -

DORNEAN TUDOR
STRADA PODISULUI nr. 79 bl. sc. - et. - ap. -

AVRAM STEFAN CRISTINEL


STRADA VOINESTI nr. 28 bl. - sc.
- et. - ap. -

POTLOG TOMY SI POTLOG


VERONICA - MIHAELA

8/4/2016
STRADA VALEA ADANCA nr. 72C2
bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


SC APAVITAL SA
Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1008/2006, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitatedetinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 82,88 mp; A.D.C.: 165,76 mp; P.O.T.: 14,84 %; C.U.T.:
0,297.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

P.F. POPOVICI SILVIA


CRISAN AUREL

CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE


TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 103,80 mp; A.D.C.: 304,33 mp; P.O.T.: 8,85 %; C.U.T.:
0,25.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

S.C. GT. ARHITECT S.R.L.

CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE


TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 80,80 mp; A.D.C.: 140,80 mp; P.O.T.: 19,95 %; C.U.T.:
0,347.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de

S.C. ''O&C SMART


CONSTRUCT''S.R.L.

GOPSA GELU

APOSTOL ALEXANDRINA LIDIA

Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.


Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
312

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A.

8/4/2016
STRADA V.A. Urechia, Hatman
Sendrea, str si fnd. Salciilor, str.
Bradului, Orientului, Gh.Doja,
Egalitatii, Minervei, Pantelimon
Halipa, Petre Tutea, Ciresica

313
8/4/2016

314
8/4/2016

315
8/4/2016

316

INLOCUIRE CONDUCTA PENTRU GAZE NATURALE PRESIUNE


S.C. PRISMA SERV COMPANY
REDUSA(lungime de 6319 m.) SI BRANSAMENTE LA RETEA (274
S.R.L.
de buc.), in municipiul Iasi, strazile: V.A. Urechia, Hatman
Sendrea, str si fnd. Salciilor, str. Bradului, Orientului, Gh.Doja,
Egalitatii, Minervei, Pantelimon Halipa, Petre Tutea, Ciresica si alei
carosabile/pietonale aferente arealului, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a
executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi
refacut conform prevederilor H.C.L. nr. 133/2009. In vederea
constituirii bazei de date urbane, beneficiarul (S.C. E.ON
Distributie Romania S.A.) va respecta prevederile art. 45(6) din
legea 50/1991, modificata si completata, privind autorizarea
lucrarilor in constructii.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
S.C.Z.R.S. S.R.L.
ROMANIA S.A. PENTRU ALEXA ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Prof. Emil
DUMITREL-CATALIN
Honoriu nr. 10 A, nr. cad. 129514, detinut prin c.v.c. nr.
3438/2014 si A.C. nr. 906/2015, din retea existenta, in
STRADA PROF. EMIL HONORIU
urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
nr. 10 A
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BAGIREANU IOANA - ZORANA CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE
TEREN PROPRIETATE.
STRADA STEFAN CIUBOTARASU
A.C.: 110,00 mp; A.D.C.: 191,36 mp; P.O.T.: 20,00 %; C.U.T.:
nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. 0,35.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

Birou arhitectura Magdalena


Harna - Iasi

COSTIN MADALINA NICOLETA CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA SI PERGOLA PE TEREN


PROPRIETATE.
SOSEAUA VOINESTI nr. 21 A bl. - A.C.: 36,00 mp; A.D.C.: 36,00 mp; P.O.T.: 9,16 %; C.U.T.: 0,1.
sc. - et. - ap. Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

S.C.''PETRESCU PROIECT
CONSTRUCT'' S.R.L.

HONCIUC IULIANA SI
HONCIUC VASILE - BOGDAN

P.F.A. CONSTANTIN SORIN


GABRIEL

8/4/2016
SOSEAUA TUDOR NECULAI nr. 4
bl. - sc. - et. - ap. -

Modificare proiect locuinta in curs de executie, conform A.C. nr.


450/23.05.2014.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.

HARNA MAGDALENA

PETRESCU DAN

HALCIUG IULIANA OANA

Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de


Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
317
11/4/2016

318

DASCALU MARIUS VASILE SI


DASCALU ALINA DANIELA

Construire locuinta, anexe si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 115.30mp, Sd = 205.30mp, Su = 152.45mp.
Act proprietate : c.v.c. nr.3964/2012.
STRADA NICOLAE TONITZA nr. 17 in urmatoarele conditii :
bl. - sc. - et. - ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

SC URBANO ARHITECT SRL

SC SINCRON SRL PRIN


MAXIM BOGDAN

Amenajare usa de acces si rampa auto la spatiul inchiriat din


Tehnopolis.
Act proprietate : c.inchiriere nr.967/14.10.2015.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

SC CONTUR STUDIO
ARHITECTURA SRL

Construire locuinta colectiva mica izolata pe teren proprietate si


imprejmuire.
Terenul este detinut in baza CVC nr.6856/2015 . S teren=1114
mp, POT= 45.69%, CUT=1.43 mp ADC/mp teren, Ac
locuinta=509 mp, ADC locuinta= 2102mp din care ACDexclusiv
=1593,30mp , Aulocuinta =1799.95 mp ; regim de inaltime:
S+P+1E+M ; CONDITII: Se vor respecta conditiile impuse prin
Certificatul de urbanism, avizele, studiile solicitate ,proiectul vizat
spre neschimbare si recomandarile din avizul Comisiei pentru
urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori :- sapaturile de
fundare se vor realiza numai in momentul cand este asigurata
betonarea ; Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se
vor executa anterior lucrarilor de construire.Constructia se va
racorda la reteaua publica de canalizare.Organizarea de santier si
parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi)
si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in
vederea regularizarii taxei de autorizare.

SC HOME CONCEPT SRL

11/4/2016
BULEVARDUL POITIERS nr. 10 bl.
- sc. - et. - ap. -

319
11/4/2016

AVATAJI PAUL SI AVATAJI


NARCISA , ROTARU RUSLAN ,
GAVRILA CONSTANTIN
STRADA MOARA DE VANT nr. 159
bl. - sc. - et. - ap. -

320

FADUR CONSTANTIN SI
FADUR CARMEN

11/4/2016
- zona Moara de Vant - Podgoria
Copou nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

321
11/4/2016

322
11/4/2016

STRADA BRATES nr. 35 bl. - sc. et. P ap. 6

arh.A.Lucian

arh. Murgu Ovidiu Mihai

Construire locuinta ,anexa si imprejmuire teren proprietate.


I.I.Largeanu
Terenul este detinut in baza CVC nr.386/2007 . S teren= 1000mp,
POT= 13.3%, CUT=0,203mp ADC/mp teren, Ac
arh. Lacatusu Ladislau
locuinta=133.04mp, ADC locuinta= 203.04mp, Aulocuinta =
139.88mp ;regim de inaltime :P+M . CONDITII: Se vor respecta
conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile
solicitate si proiectul vizat spre neschimbare. Se vor respecta
recomandarile din avizul Comisiei pentru urmarirea stabilitatii
versantilor alunecatori :- sapaturile de fundare se vor realiza
numai in momentul cand este asigurata betonarea ,se va executa
fosa septica vidanjabila ,etansa.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta
proprietatii. Constructia se va racorda la reteaua publica de
canalizare. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

MUNICIPIUL IASI - SPITALUL Continuare de lucrari la Autorizatia de construire initiala nr.


CLINIC DE RECUPERARE IASI 276/31.03.2014 - "lucrari reamenajare si modernizare etaj 7".
Act proprietate : Hotarare nr. 453/2001, anexa 11, adresa
STRADA PANTELIMON HALIPA nr. 3655/2008, Hotarare 866/2002 Guvernul Romaniei, Hotarare
14 bl. - sc. - et. - ap. 867/2002 a Guvernului Romaniei, Ordonanta de Guvern nr.
70/2002.
NU SE VOR ADUCE MODIFICARI FATA DE AUTORIZATIA DE
CONSTRUIRE INITIALA.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
LUCA ANDREEA NICOLETA

arh.P.Palghia

Sc Proexpert GC Grup SRL, arh.


Parfenie

Schimbare de destinatie din apartament in spatiu comercial cu


B.I.A.L.LACATUSU IASI
acces din exterior.
CONDITII:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. ARH.L.M.LACATUSU
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei

publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului


Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.
323
12/4/2016

PRISACARU GHEORGHE SI
PRISACARU ANA

Schimbare de destinatie din spatiu de locuit C1 in spatiu


comercial.Constructiile C2,C3 nu fac obiectul autorizatiei de
construire.
STRADA STEJAR nr. 68A bl. - sc. - Conditii:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute.
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
et. - ap. specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.

324

S.C.PROFI ROM FOOD S.R.L.

12/4/2016

STRADA HAN TATAR nr. 6-8 bl.


361 sc. A-B et. P-S ap. -

325
12/4/2016

326
12/4/2016

SOSEAUA NICOLINA nr. 105 bl. sc. - et. - ap. -

327

TURLEA LIVIU SI TURLEA


ANDREEA SIMONA

12/4/2016
STRADA VLADIMIR BUTUREANU
nr. 17 bl. - sc. - et. - ap. -

328

S.C. INDUSTRIALIZAREA
CARNII KOSAROM S.A.

12/4/2016
STRADA COSTACHE NEGRI nr. 14
bl. G4 et. P

329

S.C. FLANCO RETAIL S.A.

12/4/2016

STRADELA SILVESTRU nr. 11

330

SC INDUSTRIALIZAREA
CARNII KOSAROM SA

12/4/2016
STRADA BUCIUM nr. 17 bl. B1 sc.

ARH.IULIANA OANA HALCIUG

INTRARE IN LEGALITATE -Amenajare magazin comercial PROFI si WELTBAU CONSULT SRL


amplasare firme luminoase ,reclame-amenajare cu caracter
provizoriu pe durata contractului de inchiriere.
ARH.FLORIAN DONA
CONDITII:s anune data finalizrii lucrrilor autorizate, prin
trimiterea ntiintrii conform formularului anexat autorizaiei
(formularul-model F.19) la Inspectoratul in Construcii al judeului
Iasi, odat cu convocarea comisiei de recepie.

INSTITTUTUL DE PSIHIATRIE Scimbare de destinatie din spalatorie in birouri, amenajari


SOCOLA IASI PRIN OPRISANU interioare si modernizare cladire existenta.
OVIDIU GABRIEL
Sc = 491.00mp, Sd = 491.00mp, Su = 417,00mp.
in urmatoarele conditii :
SOSEAUA BUCIUM nr. 36 bl. - sc. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- et. - ap. - se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
ALEXANDRU MIHAELA SI
ALEXANDRU MITICA

S.C.RESIDENT PROIECT SRL

SC ACIV CONINSTAL A.G. SRL


arh. F.Balauca

Extindere, modificare, reamenajari interioare si supraetajare


locuinta existenta pe teren proprietate.
Sc = 134.00mp, Sd = 210.00mp.
Act proprietate : c.v.c. nr.4894/2014.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

BIA ARH BOGDAN HERGHELEGIU

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 147.64mp, Sd = 250.39mp, Su = 180.40mp.
Act proprietate : c.v.c. nr.5069/2015.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

SC CONCEPTURAL SRL

arh.B.Herghelegiu

arh.R.Strut Stefanovici

Amplasare firma luminoasa pe fatada spatiului comercial.


S.C. ARH-LINE STUDIO S.R.L.
Spatiu comercial detinut in baza contractului de inchiriere
nr.248/27.02.2015.
ADRIAN TUDORACHE
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Constructia este provizorie, dezafectandu-se la incheierea
contractului de inchiriere sau daca conditiile legislative vor impune
aceasta masura si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
Amplasare firma luminoasa.
Spatiu detinut in baza contractului de subinchiriere
nr.3775/03.01.2014.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Constructia este provizorie, dezafectandu-se la incheierea
contractului de subinchiriere sau daca conditiile legislative vor
impune aceasta masura si se va amplasa conform plan vizat de
P.M.I.

BIA FERMESANU I. CATALIN

Amplasare firma luminoasa - amenajare cu caracter provizoriu pe


durata contractului de locatiune nr 1846/02/02/2015
CONDITII: Se va achita taxa de publicitate. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi)

SC ARH -LINE STUDIO SRL

FERMESANU CATALIN

ARH A TUDORACHE

331
12/4/2016

TR1 et. P ap. -

si I.J.

SC GREAT LAKES
CONSTRUCTION SRL SI SC
NEXT CAPITAL INVESTMENTS
SRL

Desfiintare locuinta C1 (4 apartamente) existenta pe teren


BIA MARIA ANA ZUP
proprietate.
Imobil detinut in cote de 1/2 de doi proprietari in baza
MARIA ANA ZUP
Contractului de vanzare autentificat cu nr.3273/28.08.2014 si
Contractului de vanzare cumparare autentificat cu
nr.663/06.04.2015.
Conditii: Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute si
proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
desfiintare (PMI) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de desfiintare, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

STRADA TOMA COZMA nr. 7 B bl.


- sc. - et. - ap. -

332
12/4/2016

333
13/4/2016

334
13/4/2016

335

SC ALIELA COMPANY SRL


STRADA MUNTENIMII nr. FN bl. sc. - et. - ap. -

SC APAN MOTORS SRL


SOSEAUA PACURARI nr. 189 bl. sc. - et. - ap. -

TOMA CALIN FLORIN


STRADA GRIGORE T POPA nr. 24
bl. - sc. - et. - ap. -

BABAN CONSTANTIN SI
FLORENTINA

13/4/2016
FUNDAC PAUN nr. 39E bl. - sc. et. - ap. -

336
14/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
MUNTENESCU VIOREL SI
MUNTENESCU MARICICA

Continuare de lucrari - conform AC nr. 174/09.03.2012 SC GT ARHITECT SRL


Modificare proiect in curs de executie (conform AC NR.
1546/07.12.2009 si AC nr. 292/04.04.2011)- schimbare destinatie GOPSA GELU
imobil cu spatii comerciale si locuinte in hotel, pe teren
proprietate- conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 259/29.05.2009.
Teren detinut in baza Contractului de vanzare cumparare
autentificat cu nr. 910/12.03.2007.
Conditii : Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat
spre neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta
proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
(P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei
de autorizare.
Amenajare acces rutier la drumul national in zona DN 28, Km
BIA CHIRITA MARIAN JAN
65+650 - 65+740 dreapta, cu acces rutier la Km 65+700 dreapta.
Teren cu suprafata de 209,94 mp detinut in baza Contractului de CHIRITA MARIAN JAN
utilizare a zonei drumului nr. 33/23.04.2014 incheiat cu Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SADirectia Regional Drumuri si Poduri Iasi, cu durata initiala de 10
ani.
Accesul din DN 28 se realizeaza la terenul proprietate detinut in
baza Actului de dezmembrare autentificat cu nr. 1611/07.07.2014.
Conditii : se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat
spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei
(P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei
de autorizare.
CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA SI IMPREJMUIRE TEREN
SC T&C TRUST AFACERI SRL
PROPRIETATE -conform PUZ / HCL 136 /2014
ST =4335 ,0MP, AC =221, 94 MP ,ADC = 665,82 MP AU = 493,75 ARH I MUNTEANU
MP 9 APART.
POT = 5,11 % CUT 0,15 Hmax 9,95 m, P-2 E
CONDITII :
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism,
avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta
proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizatie.
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE
conform PUZ /HCL NR 215 / 26.05.2008
ST=548 ,0 MP AC= 119,9 MP ADC = 245,6 MP POT = 21,87 %
CUT = 0,448 Parter si mansarda
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

sc Fornea Services srl


ARH FRONEA ANDREI

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


SC ELECTRIC GAT SRL
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi,teren si constructie
detinut prin cvc nr. 994/2015 si A.C. nr. 992/2015, din retea
existenta, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
- PLOPII FARA SOT nr. 16 bl. - sc. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din
- et. - ap. zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2

ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,


va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
337
15/4/2016

338
15/4/2016

DUMITRU CRISTIAN SI
DUMITRU ANCA

EXTINDERE RETEA CANALIZARE, RACORD CANALIZARE pentru


SC APAVITAL SA/SC ROVTEX SRL
imobil - locuinta situat in Iasi, teren si constructie detinut in baza
cvc nr. 1861/2009, constructie autorizata conf. AC nr. 172/2014
- GHEORGHE IVANESCU nr. 50 bl. din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de
- sc. - et. - ap. inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice
locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va
fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU
MOSCALU DORINA MARIA
STRADA BRANDUSA nr. 76 A

339
15/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
BRINZA RADU
STRADA PAUN nr. 120 B

340

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


S.C. ARAMIS S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Brandusa
nr. 76 A, nr. cad. 12304, detinut prin c.mostenitor nr. 19/2004 si
A.C. nr. 26698/1959, din retea existenta, in urmatoarele conditii:
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
S.C. BIMBO S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Paun nr.
120 B, nr. cad. 127188, detinut prin c.v.c. nr. 1024/2012 si A.C.
nr. 1015/2015, din retea existenta, in urmatoarele conditii: inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Valea

S.C. ARAMIS S.R.L.

15/4/2016

SERBAN MARICICA
STRADA VALEA ADANCA nr. 23 A

341
15/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
POPESCU MIHAI CATALIN
SOSEAUA NICOLINA nr. 171 A

342
15/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
ARTIS DESIGN INVESTMENT
S.R.L.
STRADA IMASULUI nr. 2

343
15/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
STR.BULARGA 16
STRADA BULARGA nr. 16

Adanca nr. 23 A, nr. cad. 129083, detinut prin c.v.c. nr. 592/2015
si A.C. nr. 492/2015, din retea existenta, in urmatoarele conditii:
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
S.C. DAN EXPERT ELECTRIC S.R.L.
ingropat, pentru imobil - service auto si birouri, situat in Iasi,
soseaua Nicolina nr. 171 A, nr. cad. 144778, detinut prin c.v.c. nr.
3051/2014 si A.C. nr. 1013/2015, din retea existenta, in
urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul construibil stabilit prin HCL nr. 227/2015
pentru aprobare P.U.Z., fara a se obstructiona circulatia auto si
pietonala si a se va ocupa domeniul public. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA pentru imobil S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.
hotel, situat in municipiul Iasi, str.Imasului nr. 2, nr.cad. 17314,
detinut prin c.v.c. nr. 4498/2006, si A.C. nr. 250/2013, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de specialitate
si reprezentantul administratie publice; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Firida E2-4 se va amplasa
aparent pe perete P.T. nr.64 iar firida B.M.P.T se va amplasa in
proprietatea beneficiarului, fara a se obstructiona circulatia auto si
pietonala si a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj aparent, S.C. ARAMIS S.R.L.
pentru imobil - Asociatie de proprietari, situat in municipiul Iasi,
str. Bularga nr. 16, (fost camin TEBA)parter, din retea electrica
existenta(firida E2 existenta pe perete imobil), in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate si reprezentantul Asociatiei de proprietari; - nu va fi
afectata circulatia iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasarea
bransamentului nu va afecta structura de rezistenta a imobilului si
functionarea celorlalte instalatii si echipamente situate in
condominiu. Firida E1-5 se va amplasa pe perete interior - casa
scarii imobil.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre

Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind


refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
344

BOGATU MISAELA SI BOGATU


SEVERIN

15/4/2016
- BRANDUSA nr. 29 bl. - sc. - et. ap. -

345
15/4/2016

346
15/4/2016

PRICOP MIHAI SI PRICOP


LUMINITA

RACORD CANALIZARE, pentru imobil locuinta, situat in municipiul


Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr. 1220/2000,
constructie autorizata conf AC nr. 181/2006 in urmatoarele
- VISAN nr. 18C bl. - sc. - et. - ap. conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului.
POPOVICI GEORGE MARCEL
SI POPOVICI SIMONA
MIHAELA
- VIORELELOR nr. 28F bl. - sc. et. - ap. -

347

BRANSAMENT APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil - locuinta SC APAVITAL SA


situat in Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr.
1591/2010, constructie autorizata conf. AC nr. 175/2012 din retea
existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor
fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului

SC ART RESIDENCE
DEVELOPMENT SRL

15/4/2016
- BRADULUI nr. 4 bl. - sc. - et. ap. -

SC APAVITAL SA

BRANSAMENT APA, pentru imobil - locuinta situat in Iasi, teren si SC APAVITAL SA


constructie detinut in baza cvc nr. 1391/2012, AC nr. 720/2015,
din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice
locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va
fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului
BRANSAMENT APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil - locuinte SC APAVITAL SA
colective, situat in Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr.
4292/2014, AC nr. 1022/2015 din retea existenta in zona, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate

specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in


baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului
348

SIMOTA IONUT - DANIEL SI


SIMOTA ADRIANA

15/4/2016
STRADA CONSTANTIN GANE nr.
14 C bl. - sc. - et. - ap. -

349
15/4/2016

350
15/4/2016

351
15/4/2016

352

P.F.A. PRISACARU TOADER


HALCIUG IULIANA OANA

CRETU CIPRIAN - PETRISOR

CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, FANTANA, FOSA SEPTICA P.F.A. CONSTANTIN SORIN


SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.
GABRIEL
STRADELA IFTIMIE BARLEANU nr. A.C.: 98,00 mp; A.D.C.: 164,00 mp; P.O.T.: 19,40 %; C.U.T.:
1B bl. - sc. - et. - ap. 0,322.
HALCIUG IULIANA OANA
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
TUDORACHE DRAGOS SI
TUDORACHE ELENA - IRINA

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


SC HOME CONCEPT SRL
Terenul este detinut in baza CVC nr.4095/2015 . S teren=650 mp,
POT= 18.10%, CUT=0,31mp ADC/mp teren, Ac locuinta=117.70 C.arh. Curelaru Dorin
- zona Moara de Vant nr. - bl. - sc. mp, ADC locuinta= 201.85mp, Aulocuinta = 130.20 mp ;regim de
- et. - ap. inaltime :P+1E. CONDITII: Se vor respecta conditiile impuse prin
Certificatul de urbanism, avizele, studiile solicitate si proiectul vizat
spre neschimbare. Se vor respecta recomandarile din avizul
Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori :sapaturile de fundare se vor realiza numai in momentul cand este
asigurata betonarea ; este necesara asigurarea stabilitatii prin
realizarea unor ziduri de sprijin , datorita diferentei de nivel a
parcelei ; Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor
executa anterior lucrarilor de construire.Organizarea de santier si
parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi)
si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in
vederea regularizarii taxei de autorizare.
GRIGORESCU ALEXANDRU
STRADELA MOARA DE VANT nr.
101A bl. - sc. - et. - ap. -

UNIVERSITATEA TEHNICA
GHEORGHE ASACHI DIN IASI

15/4/2016
BULEVARDUL TUDOR
VLADIMIRESCU nr. FN bl. - sc. et. - ap. -

353

Modificare proiect in curs de executie, conform A.C. nr.


1.060/09.10.2012.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

IRIMIA CRISTIAN SI IRIMIA


CARMEN CLAUDIA

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate. Terenul este


detinut in baza Act de Alipire nr.1623/2015 . S teren= 975mp,
POT= 19,23%, CUT=0,47 mp ADC/mp teren, Ac locuinta=182.73
mp, ADC locuinta= 425,47mp, Aulocuinta = 337.11 mp ;regim de
inaltime :D+P+1E. CONDITII: Se vor respecta conditiile impuse
prin Certificatul de urbanism, avizele, studiile solicitate si proiectul
vizat spre neschimbare. Se vor respecta recomandarile din avizul
Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori :sapaturile de fundare se vor realiza numai in momentul cand este
asigurata betonarea ; este necesara asigurarea stabilitatii prin
realizarea unor lucrari de sprijin , datorita diferentei de nivel a
parcelei ; Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor
executa anterior lucrarilor de construire.Organizarea de santier si
parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Constructia se va
racorda la reteaua publica de canalizare. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi)
si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in
vederea regularizarii taxei de autorizare.

NSM CIVIL ENGINEERING SRL

Continuare de lucrari la Autorizatia de Construire 1463 din


13.11.2008 emisa pentru lucrarile de reparatii capitale
refunctionalizare si modernizare camin studentesc T6.
Conditii:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute.
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.

S.C.HABITAT PROIECT S.A. IASI

arh Dragos Rusu

ARH.PETRU TIPAU

Intrare in legalitate -construire foisor C2 si imprejmuire teren


S.C.D.T.C.ARCHITECT'S INVEST
proprietate.Constructia C1-locuinta nu face obiectul autorizatiei de ''SRL

15/4/2016
STRADA CIPRIAN PORUMBESCU
nr. 29C bl. - sc. - et. - ap. -

354
15/4/2016

355

DASCALESCU MARIA
STRADA ETERNITATE nr. 36 bl. sc. - et. - ap. -

SC CLASIK POKER SRL

18/4/2016

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL


BUN nr. 49 bl. y1 sc. - et. P ap. -

356

CRACIUN ADRIANA-ELENA SI
AGACHE ALINA

18/4/2016
STRADA SF. ANDREI nr. 31-33

357
20/4/2016

358
20/4/2016

CEOBANU ELENA
- T48, P1(1/1/1(1841/43/1/1/1))
nr. - bl. - sc. - et. - ap. -

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
GHEORGHITA IRINA-IONELA
STRADA ETERNITATE nr. 81 B

359
20/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
GOCIMAN CONSTANTIN

construire.
Conditii:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute.
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.

ARH.DRAGOS VASILE TIGATA

Consolidare cladire C1,recompartimentare interioara,modificare


planimetrie spatiu locativ,schimbare acoperis prin reconfigurare si
suprainaltare cu mentinerea destinatiei de pod neutilizabil.Cladirea
C1 in suprafata 124 mp detinuta in baza actului de proprietate
nr.3750/2002,constructia are nr.cad.149055-C1.
Conditii:Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute.
La inceperea lucrarilor vor fi convocati proiectantul de
specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului
Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data
finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare. La intabularea constructiei se va tine cont de plansele
anexe vizate spre neschimbare la prezenta autorizatie.

NEGOITA BOGDAN MIRCEA


BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA

Amplasare firma luminoasa - costructie cu caracter provizoriu pe


durata valabilitatii contractului de locatiune nr 1/2015.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

SC ROA D`SIGN, arh. Enache

ARH.BOGDAN MIRCEA NEGOITA

Demolare cladiri existente: nr.cad.127480-C1,127480-C2,127480- BIA MARIAN JAN CHIRITA


C3,127480-C4,127480-C5,127480-C6,127480-C7,127480C8,127480-C9,127479-C1,127479-C2,127479-C3,127479-C4.
MARIAN JAN CHIRITA
Imobil detinut in baza contractului de vanzare cumparare
nr.8434/20.11.2012.
CONDITII:
Pe parcursul eecutiei lucrarilor se vor lua masuri de protejare a
constructiei invecinate.
Se vor respecta conditiile din avizele obtinute si proiectul vizat
spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
desfiintare (PMI) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei
de autorizare.
CONTINUARE LUCRARI IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
nr. 984/25.07.2008 - CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN
PROPRIETATE.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se va respecta proiectul vizat spre neschimbare si avizele
solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire(P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

S.C. ''D.T.C. ARCHITECT'S


INVEST'' S.R.L.
HEN IUSTIN - CONSTANTIN

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.


BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Eternitate
nr. 81 B, nr. cad. 13526/2, detinut prin c.v.c. nr. 2053/2006 si
A.C. nr. 693/2000, din retea existenta, in urmatoarele conditii:
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
S.C. ELECTRO UNIVER S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Visan nr. 2,
nr. cad. 8990, detinut prin c.v.c. nr. 3653; 3654; 3655/1998 si
A.C. nr. 479/2001, din retea existenta, in urmatoarele conditii:

360
20/4/2016

STRADA VISAN nr. 2

inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea


amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A LA
SOLICITAREA TRUFIN OSKARTHOMAS

MODIFICARE CONFIGURATIE RETEA GAZE NATURALE EXISTENTA S.C. SFERA ID S.R.L.


(pe o lungime de 10 ml.), adiacent imobilului situat in Iasi, str.
Simion Barnutiu nr. 11, nr.cad. 152341, prin pozare in montaj
subteran, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

STRADA SIMION BARNUTIU nr.


11

361

DULGHERU DAN SI GALITA


ANCA MIHAELA

21/4/2016
STRADA PLOPII FARA SOT nr. 16
bl. - sc. - et. - ap. -

362

LUCA RADU CONSTANTIN SI


LUCA SIMONA MARIANA

21/4/2016
- george lesnea nr. 4 bl. - sc. - et.
- ap. -

363
22/4/2016

CRUCERESCU ELENA

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


ST = 1238 MP POT = 15 % CUT = 0,15 AC = 183,07 MP ADC =
183,07 MP
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

I I LARGEANU ELENA
ARH L.LACATUSU

BRANSAMENT APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil - locuinta SC APAVITAL SA


situat in Iasi, teren si constructie detinut in baza cvc nr.
2043/2014, act alipire nr. 3946/2015, constructie autorizata conf.
AC nr. 714/2015 din retea existenta in zona, in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in
baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate. Terenul este SC HOME CONCEPT SRL
detinut in baza Act de Alipire nr.9978/2015 . S teren= 975mp,
- zona Moara de Vant nr. - bl. - sc. POT= 23.50%, CUT=0,46mp ADC/mp teren, Ac locuinta=229.15 c. arh. Curelaru Dorin
- et. - ap. mp, ADC locuinta= 452 mp, Aulocuinta = 329.05 mp ;regim de
inaltime :D+P. CONDITII: Se vor respecta conditiile impuse prin
Certificatul de urbanism, avizele, studiile solicitate si proiectul vizat
spre neschimbare. Se vor respecta recomandarile din avizul
Comisiei pentru urmarirea stabilitatii versantilor alunecatori :-

sapaturile de fundare se vor realiza numai in momentul cand este


asigurata betonarea ; este necesara asigurarea stabilitatii prin
realizarea unor lucrari de sprijin , datorita diferentei de nivel a
parcelei ; Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor
executa anterior lucrarilor de construire.Organizarea de santier si
parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Constructia se va
racorda la reteaua publica de canalizare. Se va anunta data
inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi)
si I.J.C. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in
vederea regularizarii taxei de autorizare.
364
22/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
INTELECTRO IASI S.R.L.
STRADA IANCU BACALU nr. 3

365
22/4/2016

366

MERCAS CORNELIU
STRADA MIHAIL RALEA nr. 15

SAVA IOAN TOADER SI SAVA


IULIA

25/4/2016
- ZONA BUCIUM T 164 bl. - sc. et. - ap. -

367
26/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
PATRASCOIU IONUT SI
PATRASCOIU ANDREEA
DORIANA

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA pentru imobil S.C. ELSYS DESIGN S.R.L.
centru cercetare, situat in municipiul Iasi, str. Iancu Bacalu nr. 3,
nr.cad. 147874, detinut prin c.v.c. nr. 2658/2013, si A.C. nr.
326/2015, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de
specialitate si reprezentantul administratie publice; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim
2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Firida de bransament B.M.P.T se
va amplasa in proprietatea beneficiarului, fara a se obstructiona
circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
S.C. ERA TERMO GAZ COMPANY
prin extindere retea SI BRANSAMENT la retea gaze pentru imobil
S.R.L.
situat in Iasi, str. Mihail Ralea nr. 15, nr. cad. 131304, detinut prin
c.partaj nr. 24/2006 si A.C. nr. 1245/2014, din retea existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE prin
S.C. MIC DAS S.R.L.
extindere si bransament, pentru imobil locuinta, situate in Iasi,
teren si constructie detinut in baza cvc nr. 527/2014, constructie
autorizata conf AC 675/2015, din retea existenta in zona, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata. Extinderea se va realiza pe calea de acces
proprietatea beneficiarului, iar firida de bransament se vor
amplasa in aliniamentui imprejmuirii autorizate, fara a
obstructiona circulatia auto si pietonala. Responsabilitatea avarierii
retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
SC ALGINA ELECTRIC SRL
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi,teren si constructie
detinut prin cvc nr. 38/2016 si A.C. nr. 936/2015, din retea
existenta, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi

ALEEA FERMEI nr. 22E bl. - sc. et. - ap. -

368
26/4/2016

369

UGLEA CONSTANTIN
STRADA PROF . C.POP nr. 24 bl. sc. - et. - ap. -

LABUSCA LILIANA SI
LABUSCA IOAN

27/4/2016
STRADA STRUGURILOR nr. 1C bl.
- sc. - et. - ap. -

370
27/4/2016

371
27/4/2016

convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din


zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
Extindere si etajare - locuinta existenta
PROJECT LOPIS SRL
AC existent = 56,0mp AC propus = 48,9 mp AC total = 104,9 mp
ADC existent = 56,0mp ADC propus = 153,8 mp ADC total =
ARH MICU G
209,8 mp
POT existent = 8% POT propus=14,85% CUT existen =0,080 CUT
propus = 0,299
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Continuare de lucrari la A.C. din 1060 din 02.09.2009 pentru
S.C.PRIMA DOMUS SRL
lucrarile de construire locuinta pe teren proprietat cu
nr.cad.7510/2.
ARH.FLORIN MREJERU
Terenul este in suprafata de 1153 mp conform contract
1401/2016 autentificat NP COSTIN RAZVAN IONUT.
Caracteristici constructie:aria construita 135,30 mp,aria
desfasurata 266 mp,suprafata utila 244,75,suprafata locuibila
198,015 mp.
Conditii:Se va avea in vedere condiiile de utilizare a domeniului
public (accese n zona antierului, staionri ale utilajelor, nchideri
de drumuri publice, ocupri temporare de spaii publice, treceri
temporare sau spturi n spaiile publice, devieri ale circulaiei
auto sau pietonale, protecia circulaiei, executarea unor drumuri
provizorii, folosirea unor elemente de reclam etc.);se vor lua
msurile de protejare a proprietilor particulare nvecinate;se vor
lua msurile de protecie sanitar i social n situaia cazrii unor
muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale,
grupuri sanitare, dotri de toate tipurile n cazul unui numr mai
mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de
unitile existente etc.);si msurile de securitate la incendiu.Se vor
respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea
lucrarilor vor fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de
utilitati si reprezentantul administratiei publice locale. Se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de
construire,in vederea regularizarii taxei de autorizare. La
intabularea constructiei se va tine cont de plansele anexe vizate
spre neschimbare la prezenta autorizatie.

Amenajare si recompartimentare laborator analize medicale.


Act proprietate : Hotarare nr. 453/2007, anexa 11, adresa
3655/2008, Hotarare 866/2002 Guvernul Romaniei, Hotarare
STRADA PANTELIMON HALIPA nr. 867/2002 a Guvernului Romaniei, Ordonanta de Guvern nr.
14 bl. - sc. - et. - ap. 70/2002. Incheiere nr. 58344/2008, in administrarea Consiliului
Local Iasi.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de
construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii
taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

MUNICIPIUL IASI - SPITALUL


CLINIC DE RECUPERARE IASI

SC OFFICE ONE MEDA SRL


PRIN HOTNOG MIRCEA

SC NE-CONS SRL, arh. Capatu

Amplasare panou publicitar tip LED pe terasa imobil


BIA ARH DAN C, IONESCU
amenajare cu caracter provizoriu pe durata Contractului de
ARH DAN C, IONESCU
inchiriere.
BULEVARDUL SOCOLA nr. 1 bl. D1 Terasa spatii comerciale detinuta in baza Contractului de inchiriere
sc. - et. - ap. nr. 1/05.10.2015
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Amplasarea panoului se va face conform proiectului vizat spre
neschimbare.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.

372
27/4/2016

373
27/4/2016

374
27/4/2016

375
28/4/2016

376

ALEXA ADINA MANUELA


STRADA ITALIANA nr. 22 bl. - sc.
- et. - ap. -

NITOI MARIA
SOSEAUA BUCIUM nr. 56 bl. - sc.
- et. - ap. -

arh.Ana-Maria Zup

BRANSAMENT APA, RACORD CANALIZARE pentru imobil - locuinta SC APAVITAL SA


situat in Iasi, teren si constructie detinut in baza act adjudecare
imobil nr. 69/2012, constructie autorizata conf. AC nr. 1115/2013
din retea existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de
utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice
locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va
fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a). Responsabilitatea avarierii retelelor
tehnico-edilitare din aliniamentul retelei proiectate revine
beneficiarului si constructorului. Lucrarea se va executa prin foraj
orizontal fara a afecta trauma stradala.
SC ARHINOVA SRL

MANTA NICU - CORNELIU

S.C. GT. ARHITECT S.R.L.

STRADA VALEA ADANCA nr. 15 H


bl. - sc. - et. - ap. -

CENTRUL MEDICAL UNIREA


S.R.L.
STRADA GRIGORE URECHE nr. 3
bl. GH.SONTU et. S+P+M

28/4/2016

SC select Arhitectura SRL

HUTANU MARICELA CRISTINA Construire locuinta unifamiliala si imprejmuire, pe teren


SI HUTANU CONSTANTIN
proprietate.
PUZ aprobat cu HCL nr. 76/26.02.2009.
- T 64 nr. - bl. - sc. - et. - ap. Teren detinut in baza Contractului de vanzare cumparare
autentificat cu nr.1188/29.03.2013.
Steren=700 mp, POT=9%, CUT=0,18mp ADC/mp teren , Ac=63
mp, ADC=126 mp, Au=94,01mp, Regim de inaltime: P+M.
Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de
urbanism, avizele, studiile solicitate si proiectul vizat spre
neschimbare.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta
proprietatii. Cele doua anexe fara acte se folosesc ca depozite de
materiale pe durata organizarii de santier, dupa care se vor
dezafecta complet.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

28/4/2016

377

Construire locuinta individuala pe teren proprietate.


Imobil situat in Iasi detinut in baza Certif. de mostenitor nr.
184/2003;197/2009 ; A.C.: 73.60 mp; A.D.C.: 145.20 mp; P.O.T.:
15% ; C.U.T.: 0,298 ; Regim de inaltime P+M;
Hcornisa=3.90m;Hcoama =7.60m; CONDITII : Organizarea de
santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii. Se vor
respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism , avizele si
studiile solicitate solicitate. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va
anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

S.C. "CENTRUL EXCELENTA"


S.R.L. PRIN CALATORU
MAGDA-LUMINITA
STRADA MR. IRIMIA
POPESCU;LABIRINT nr. 7,9

CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE PE


TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 118,86 mp; A.D.C.: 269,23 mp; P.O.T.: 23,58 %; C.U.T.:
0,53.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta
proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si
avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.

IRINA NISTOR

GOPSA GELU

Amplasare semnalistica publicitara.


S.C. ASCO INSTANT RESULT S.R.L.
Spatiu detinut in baza contractului de locatiune nr.73681 incheiat
LILIANA GEORGETA SERBAN
in data de 21.01.2015.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Constructia este provizorie, dezafectandu-se la incheierea
contractului de locatiune sau daca conditiile legislative vor impune
aceasta masura si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.
Construire cabinete medicale pe teren proprietate-conform PUZ
aprobat cu HCL 301/15.09.2011.
Teren detinut in baza contractului de vanzare cumparare
nr.1911/2008 , in suprafata de 31,58 mp si in suprafata de 24,93
mp,teren detinut in baza contractului de vanzare cumparare
nr.3115/2007 in suprafata de 235 mp,teren in baza contractului
de vanzare cumparare nr.1912/2008 in suprafata de 129,5 mp si

S.C. ARHIGRAPH S.R.L.


ALIN RUBNICU

teren in suprafata de 64 mp detinut in baza contractului de


vanzare cumparare nr.3645/2013.
S teren= 485,01 mp(421,50 mp studiat prin PUZ + 64 mp),
POT=34,50%, CUT=1,62 mp ADC/mp teren, Ac propusa=145,45
mp, ADC propusa=540,10 mp, Regim de inaltime:D+P+2E+M, H
streasina= 9,95 m.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism,
avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta
proprietatii; se vor lua masuri de protejare a vecinatilor pe
parcursul executiei lucrarilor.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de
Construire (P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea
regularizarii taxei de autorizare.
Receptia la terminarea lucrarilor se va face inclusiv pentru
parcarea propusa prin proiectul autorizat.
378
28/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
ALISTAR MARIA
STRADA LUCA ARBORE nr. 20

379
28/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
ANDREI STEFAN
STRADA LEON BALIFF nr. 25

380
28/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU S.C.
BOTTICELLI S.R.L.
STRADELA CIRIC nr. 2 bl. - sc. et. - ap. -

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj


S.C. ELSYS DESIGN S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Luca
Arbore nr. 20, nr. cad. 132952, detinut prin c.v.c. nr. 3333/2003,
A.C. nr. 770/2009 si A.C. nr. 318/2013, din retea existenta(P.T.
nr. 653), in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor se
va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona
strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida E1-4 se va amplasa pe
perete imobil iar firida de bransament FDCE 10M pe perete situat
in interiorul constructiei autorizate, fara a se obstructiona
circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
S.C. GENERAL TEHNIC S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Leon Balif
nr. 25, nr. cad. 147389, detinut prin c.v.c. nr. 2618/2007 si A.C.
nr. 887/2015, din retea existenta, in urmatoarele conditii: inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI BRANSAMENT
S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.
pentru imobil - locuinte colective si birouri, situat in municipiul
Iasi, stradela Ciric nr. 2, nr.cad. 1143569, detinut prin c.v.c. nr.
980/2008 si A.C. nr. 497/2015, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati,
proiectantul de specialitate si reprezentantul administratie publice;
- nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei
de minim 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Firidele E2-4,
FDCP - 2T si FDCP-28M se vor amplasa in cladirea beneficiarului,
fara a se obstructiona circulatia locatarilor si a se va ocupa
domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre

Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind


refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
381
28/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU SAVA
IOAN - TEODOR
SOSEAUA BUCIUM nr. 126 B

382
28/4/2016

383
28/4/2016

SAVIN ADRIANA

BRANSAMENT LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE


S.C. ETNIS S.R.L.
pentru imobil situat in Iasi, str. Smaranda Braescu nr. 5, nr. cad.
STRADA SMARANDA BRAESCU nr. 147598, detinut prin c.mostenitor nr. 3/2012 si A.C. nr. 517/2010,
5
din retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor
fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare,
alei, spatii verzi) distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile
H.C.L. nr.133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
S.C. E.ON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. PENTRU
DASCALU MIHAI
STRADA CIRIC nr. 57 C bl. - sc. et. - ap. -

384
28/4/2016

S.C. INSOLGRUP S.R.L.


BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, sos. Bucium nr.
126 B, nr. cad. 146785, detinut prin c.v.c. nr. 527/2014 si A.C. nr.
675/2015, din retea existenta in sos. Bucium si amplasare pe
teren-cale de acces cu acord proprietar, pana la limita de
proprietate, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
COJOCARU PETRUTA-MIRELA
STRADA AVIONULUI nr. 6

RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI BRANSAMENT


S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L.
pentru imobil - locuinta cu spatii comerciale, situat in municipiul
Iasi, str. Ciric nr. 57 C, nr.cad. 16037, detinut prin c.v.c. nr.
232/2010 si A.C. nr. 108/2012, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la
care vor fi convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati,
proiectantul de specialitate si reprezentantul administratie publice;
- nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se
va reface amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei
de minim 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in
conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009. Firida E2-4 se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate iar firida B.M.P.T.
pe perete imobil, fara a se obstructiona circulatia locatarilor si a se
va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
S.C. Z.R.S. S.R.L.
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi, strada Avionului
nr. 6, nr. cad. 128836, detinut prin c.v.c. nr. 885/2006, din retea
existenta, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din
zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2

ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,


va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
385
28/4/2016

386

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A.

INLOCUIRE CONDUCTA PENTRU GAZE NATURALE PRESIUNE


REDUSA(lungime de 843 m.) SI BRANSAMENTE LA RETEA (45 de
buc.) in municipiul Iasi, in aliniamentul strazilor: Ciurchi, Mioritei,
STRADA CIURCHI, MIORITEI,
Meteor, fundac Delfini, trecatoarea Oitelor si alei
METEOR, FND. DELFINI, TREC.
carosabile/pietonale aferente arealului, in urmatoarele conditii: OITELOR nr. - bl. - sc. - et. - ap. - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantii administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a
executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi
refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat
pentru aceasta lucrare. In vederea constituirii bazei de date
urbane, beneficiarul (S.C. E.ON Distributie Romania S.A.) va
respecta prevederile art. 45(6) din legea 50/1991, modificata si
completata, privind autorizarea lucrarilor in constructii.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
MUNICIPIUL IASI

29/4/2016

BULEVARDUL CHIMIEI nr. -

387

MUNICIPIUL IASI PRIN


DIRECTIA TEHNICA SI
INVESTITII

29/4/2016

STRADA PROF. IOAN PETRU


CULIANU

388
29/4/2016

S.C. E.ON DISTRIBUTIE


ROMANIA S.A. PENTRU
ROTARU COSTEL SI ROTARU

S.C. INSTAL - CON S.R.L.

RETEA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT PUBLIC pentru zona


S.C. ELECTROAXA S.R.L.
locuinte sociale Gradinari, situata in municipiul Iasi, bd. Chimiei,
pe teren apartinand domeniului public, detinut in baza H.C.L.
nr.30 din 30.01.2006 si A.C. nr. 546/2006, si racordare la retea
energie electrica existenta in zona, in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, reprezentantii
detinatorilor de utilitati, proiectantul de specialitate si
reprezentantul administratie publice; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta
conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim 2 ani; domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii
lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 133/2009.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL IASI - STRADA PROF.
S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.
IOAN PETRU CULIANU, apartinind domeniului public al municipiul
Iasi, conform H.C.L. nr. 341/2015, in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata, pe
cit posibil, circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor si a lucrarilor
pregatitoare, va fi refacut de o unitate specializata, in baza
contractului incheiat pentru aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat(daca este cazul).
Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj
SC ELSYS DESIGN SRL
ingropat, pentru imobil - locuinta, situat in Iasi,teren si constructie
detinut prin cvc nr. 2163/1999 si A.C. nr. 1314/2015, din retea

ALINA DELIA

existenta, in urmatoarele conditii: inainte de inceperea lucrarilor


se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
FUNDAC PAUN nr. 49 bl. - sc. - et. convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din
- ap. zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va
fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata
in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor,
va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009. Firida de bransament se va
amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul
public. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este
conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind
refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art.
24, aliniat (1), litera (a).
389

TAPU GHEORGHE SI TAPU


ELENA

29/4/2016
- DEALUL ZORILOR nr. bl. - sc. et. - ap. -

390
29/4/2016

URSU CATALIN COSTEL/URSU


ROXANA, DIACONU IULIAN
CIPRIAN/DIACONU
ANGELICA, RINDASU
FLORIN/RINDASU
MAGDALENA, CRACIUNESCU
SORIN/CRACIUNESCU
DORINA, SC OPTIMIT SRL
- GHEORGHE CHIRITESCU nr. 6B
bl. - sc. - et. - ap. -

BRANSAMENT APA, pentru imobil locuinta situat in Iasi, teren si


SC APAVITAL SA
constructie detinut in baza cvc nr. 1587/2000, constructie
autorizata conf. AC nr.534/2013 din retea existenta in zona, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in
baza unui deviz calculat si achitat anticipat. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria
Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului
EXTINDERE RETEA CANALIZARE SI RACORDURI, pentru grup de SC APAVITAL SA - ATELIERUL DE
5 imobile, situate in Iasi zona Bucium T164, teren si constructie
PROIECTARE
detinut in baza cvc nr. 2637/2007, AC nr. 665/2006( propr. Ursu
Catalin Costel); cvc nr. 7358/2007(propr. Diaconu Iulian Ciprian);
cvc nr. 667/2013, AC nr. 1330/2015( propr, Rindasu Florin); cvc
nr.815/2007(propr. Craciunescu Sorin); cvc nr. 1674/2007(propr.
SC Optimit SRL) din retea canalizare existenta in zona, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi)
distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate
specializata in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 133/2009.
Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din
aliniamentul retelei proiectate revine beneficiarului si
constructorului. CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea
conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).