Sunteți pe pagina 1din 15

fldListareWEB

Page 1 of 15

Print
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
SERVICIUL ARHITECTURA SI URBANISM

AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE EMISE IN PERIOADA


04/01/2014-04/30/2014
Solicitant
Nr. eliberare
Data eliberarii
277
2/4/2014

Adresa imobilului autorizat

Lucrarile autorizate

S.C. E.ON GAZ DISTRIBUTIE


S.A. LA SOLICITAREA S.C. TEBA
IASI INDUSTRY S.A.

MODIFICARE CONFIGURATIE RETEA GAZE NATURALE EXISTENTA(pe o lungime de 19 ml.)


adiacent imobilului situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 22 , nr.cad. 3673, proprietate S.C.
TEBA IASI INDUSTRY S.A., detinut prin c.atestare seria MO3 nr. 0967/1994, in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza
unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

CALEA CHISINAULUI nr. 22

278
2/4/2014

MORARU LUCIAN PRIN S.C.


E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
S.A.
SOS BUCIUM nr. 82 M

279
2/4/2014

VIRGIL-NACU CATALIN PRIN


S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.
STR Movila Pacuret nr. 3 bl. - sc. et. 1 ap. -

280
3/4/2014

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


LEONIDA" PRIN CADIS
MIHAELA NARCISA
BLD SOCOLA nr. 188-190 bl. - sc. et. - ap. -

281
3/4/2014

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru


imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, sos. Bucium nr. 82 M, nr. cad. 130921, detinut
prin c.v.c. nr. 19/2011 si A.C. nr. 478/2010, din retea electrica existenta, in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament E 1 se va amplasa in aliniamentul impremuirii
autorizate(A.C. nr. 478/2010), fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se
va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt (aparent si ingropat), pentru
imobil - locuinta, situat in municipiul Iasi, str. Movila Pacuret nr. 3, et. 1, detinut prin
c.comodat nr. 38/2012 si A.C. nr. 215/1994, din retea electrica existenta, in urmatoarele
conditii: inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca e cazul). Firida de bransament B.M.P.M. se vor amplasa in aliniamentul imprejmuirii,
fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Continuare lucrari de reabilitare camin, autorizate initial cu numarul 87/2008.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

Supraetajare imobil existent pe teren proprietate.


Sc = 169.75mp, Sd = 679mp+114.00mp, Su=611.45mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 3863 / 2011.
STR VICTOR MIHAILESCU CRAIU nr. in urmatoarele conditii :
8H bl. - sc. - et. - ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;

ACHITEI GHEORGHE SI
LUMINITA

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

Page 2 of 15
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

282
3/4/2014
283
3/4/2014
284
3/4/2014

285
3/4/2014

286
7/4/2014

287
8/4/2014

288
9/4/2014

289

DESFIINTARE ECHIPAMENT TERMOENERGETIC CAZAN APA FIERBINTE CAF 3 DIN CET 1 IN HALA EXISTENTA
- CHISINAULUI nr. 25 bl. - sc. - et. - conf. acord IJC nr 5890/24.03.2014
ap. MUNICIPIUL IASI

MUNICIPIUL IASI
- CALEA CHISINAULUI nr. 25 bl. sc. - et. - ap. -

CATANA ELANA, PETRU, FLORIN Construire balcon sub balcoane existente, in limita proiectiei acestora, fara acces din
SI BOGDAN
exterior si amenajari interioare.
CONDITII :
STR MUSATINI nr. 41 bl. V4 sc. C
Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
et. P ap. 2
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii. Lucrarile se vor efectua in afara
orelor de odihna.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
POPESCU STEFAN ADRIAN PRIN BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
SC E.ON MOLDOVA
imobil -spatiu comercial, situat in municipiul Iasi, detinut prin c.v.c. nr. 3042/2013 si A.C.
DISTRIBUTIE SA
nr. 1106/2013, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
SOS NICOLINA nr. 130 bl. - sc. - et. de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului
- ap. terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). BMPT se vor
amplasa in aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a
se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Amenajari interioare , refacere pod si acoperis pentru ap. 1,2,3 proprietate privata - lucrari
autorizate conf. AC nr.283/07.04.2010. Rest lucrari de executat:- structura :de refacut
centura de peste atic , reparatii sarpanta - astereala , invelitoarea va fi reparat respectand
volumetria ; - inchideri exterioare: inlocuire tamplarie , inlocuire tabla , refacere finisaj ;BLD Carol I nr. 42 bl. - sc. - et. - ap. tencuieli interioare : finisare si ulterior zugravire ,tencuire atice; - compartimentari :
compartimentare baie din demisolul nou rezultat , podul nu a va avea pereti despartitori , ci
doar pereti delimitatori , de contur; - sape /pardoseli :finisarea pardoselilor ; - instalatii
electrice,sanitare ,termice : - au ramas de executat o parte din instalatiile
interioare .Imobilul este detinut conf. extraselor de carte funciara pentru informare datate
18/02/2014 .CONDITII: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism,
avizele si studiile solicitate. Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii. Se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se
va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare
IVANCIU NICOLAE RAZVAN SI
IVANCIU NICOLAIE SI
MARIANA

Continuare lucrari la Autorizatia de construire nr. 12/17.01.2008 - "Reparatii capitale la


imobil existent si construire campus".
Nu se vor aduce modificari la proiectul initial aprobat!
CONDITII :
Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
STR PLAIESILOR nr. 9 bl. - sc. - et. - Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
ap. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor,in vederea regularizarii taxei de autorizare.
MUNICIPIUL IASI PRIN LICEUL
TEORETIC ECONOMIC VIRGIL
MADGEARU PRIN DIR. CARPEN
CONSTANTIN CORNELIU

CONSILIUL JUDETEAN IASI


STR CUZA VODA nr. 51

Realizarea unei rigole pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale si amenajarea spatiilor
verzi din incinta ansamblului monument istoric Golia.
Imobil detinut in baza contractului de donatie nr.387/17.01.2005.
IMOBILUL ESTE MONUMENT ISTORIC - ANSAMBLUL MANASTIRII GOLIA- INSCRIS IN
LISTA APROBATA PRIN ORDINUL MCC NR. 2.361/2010 LA POZITIA 1004.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier se va realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.

STR Universitatii nr. 16 bl. - sc. - et.


- ap. -

Dezafectare ( postutilizare ) cladiri grajd - C11 , magazie, bucatarie animale , locuinte C12.,
magazii si padoc .
Imobile detinute in baza Ordin privind atestarea dreptului de proprietate al Universitatii de
Medicina si Farmacie Gr. T. Popa din Iasi nr.6302/18.12.2008 si extras de carte funciara
pentru informare 120982/2014. CONDITII: - organizarea de santier se va realiza in incinta
proprietatii; - se va respecta proiectul vizat spre neschimbare si avizele solicitate; - se va
anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de demolare (P.M.Iasi) si I.J.C.; -se
va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.

SLABUTU RODICA SI

Consolidare cladire existenta,reamenajare, compartimentare pod existent la apartamentele

UNIVERSITATEA DE MEDICINA
SI FARMACIE GR. T. POPA

16/4/2014

290

Retehnologizarea cazanului de apa fierbinte C.A.F.3 din C.E.T.1 IASI


Conform HCLM NR 547/2009

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

16/4/2014

Page 3 of 15

DORU,CIOBANU CARMEN SI
ION,STIFIUC MIHAI SI ZINICA
STR GOSPODARI nr. 10

291

TIHULCA VASILICA GIANI SI


MIHAI ALEXANDRU - CRISTIAN

16/4/2014
STD GHEORGHE IVANESCU nr. 20
bl. - sc. - et. - ap. -

292

SC PRO ACTIV CONSULTING


SRL

16/4/2014
ALEEA BALTAGULUI nr. 12A bl. - sc.
- et. - ap. -

293

NICUTA MIHAELA PRIN SC


ETNIS SRL

16/4/2014
FND SOCOLA nr. 46B bl. - sc. - et. ap. -

294

TIMOFTE VASILE SI TIMOFTE


MARIA PRIN SC ETNIS SRL

16/4/2014
STR STEFAN LUCHIAN nr. 12 bl. sc. - et. - ap. -

295
16/4/2014

296
16/4/2014

CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA MICA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 178,25 mp; A.D.C.: 552,05 mp; P.O.T.: 29,26 %; C.U.T.: 0,90.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Construire locuinta de serviciu si imprejmuire teren proprietate conf. PUD aprobat prin HCL
nr.244/27.09.2013.
Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.437/2012. S
teren=500 mp, POT=21,10 %, CUT=0,44mp ADC/mp teren, Ac locuinta=105,50mp, ADC
locuinta=222,44,25 mp. Conditii: Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de
urbanism, avizele, studiile solicitate si proiectul vizat spre neschimbare. Organizarea de
santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii. Se va anunta data inceperii lucrarilor
emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si I.J.C. Se va anunta data finalizarii
lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de autorizare.
BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi
teren si constructie detinut conf. cvc nr. 1256/2012, AC nr. 944/2013 in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se obstructiona
circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta, situat in municipiul Iasi
teren si constructie detinut conf. cvc nr. 361/2013, AC nr. 738/2013 in urmatoarele
conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se obstructiona
circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.

BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil locuinta situat inintravilanul


municipiul Iasi , teren si constructie detinut conf. cvc nr. 92/2012 AC nr. 10/2013 in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
- ZONA BUCIUM T138 nr. - bl. - sc. - din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
et. - ap. circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o
unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat.
BICIUSCA MADALIN-TUDOR SI
BICIUSCA MIHAELA-ELENA
PRIN SC ETNIS SRL

REGIA AUTONOMA DE
TRANSPORT PUBLIC IASI PRIN
SC ETNIS SRL
STR TABACULUI nr. 32 bl. - sc. - et.
- ap. -

297

2 si 3 si schimbare de destinatie apartament 2 in spatiu comercial,transformare gol


fereastra in gol de usa si amplasare firma luminoasa.
Imobil detinut in baza contractului de vanzare cumparare cu plata in rate nr.984/1999
(conf.Legii 112/1995), Actului de dezmembrare nr.138/08.04.2010, contractului de vanzare
cumparare nr.139/08.04.2010 si contractului de vanzare cumparare nr.140/08.04.2010.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

SC SERVICII PUBLICE IASI SA


PRIN DIR GEN SALCEANU

BRANSAMENT LA RETEA GAZE NATURALE pentru imobil situat inintravilanul municipiul Iasi ,
in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o
unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament(P.R.M.) se va amplasa fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat.
BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA,,RACORD CANALIZARE pentru imobil , situat in
municipiul Iasi, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB
16/4/2014

298
16/4/2014

Page 4 of 15
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
SOS TUDOR NECULAI nr. 25 bl. - sc. afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
- et. - ap. Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi
refacut de o unitate specializata(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor
autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia
Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
LUMINITA

DASCALU VIORICA PRIN SC


E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
SA
FND PAUN nr. 25 bl. - sc. - et. - ap.
-

299

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN


PRUN STANCIU VIRGINIA

16/4/2014
STR IOAN IANOV T34 NC 126304
nr. -

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
Construire doua locuinte de serviciu si imprejmuire pe teren proprietate
Imobil detinut in baza contractului de vanzare nr.1264/25.09.2002, teren in suprafata de
1500,00 mp, identificat : nr. cadastral 126304.
Locuinta 1 - Ac=112,50 mp, Acd=222,61 mp, Regim de inaltime:P+M,
Locuinta 2 - Ac=112,50 mp, Acd=222,61 mp, Regim de inaltime:P+M.
Indicatori: Ac=225,00 mp, Acd=445,22 mp
CONDITII: Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

300
16/4/2014

VERDES MIHAI IONUT PRIN SC


E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
SA
STR CAZANGIILOR nr. 2A bl. - sc. et. - ap. -

301
16/4/2014

302
16/4/2014

303
16/4/2014

RACORD ENERGIE ELECTRICA SPATII COMUNE in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :


inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
STR PERFU nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. - semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
MACOVEI MARIANA PRIN SC
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
SA

PETROSEL ELENA RODICA PRIN RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
SC E.ON MOLDOVA
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
DISTRIBUTIE SA
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
STR STROICI nr. 5 bl. - sc. - et. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
ap. distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
ALEXA DANIEL MIHAI
SOS VOINESTI nr. 20A bl. - sc. - et.
- ap. -

Bransament apa-canal pentru imobilul situat in intravilan Iasi in urmatoarele conditii :


inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta
incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

304
16/4/2014

305

Page 5 of 15

SC MOLDOPLAST SA
CALEA CHISINAULUI nr. 23 bl. - sc.
- et. - ap. -

POLIACU ZINA PRIN SC E.ON


MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

16/4/2014
STR ZIMBRULUI nr. 5 bl. - sc. - et. ap. -

306
16/4/2014

S.C. A.G. CONPAL S.R.L. PRIN


S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.
STR Moara de Vant nr. 177

307
16/4/2014

S.C. ORANGE ROMANIA S.A.


PRIN S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.
SOS Bucium nr. 96

308
16/4/2014

S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.


PRIN S.C. TOTAL
PROJECT&DESIGN S.R.L.
BLD NICOLAE IORGA nr. 39 bl. H 2
et. T ap. -

309
16/4/2014

310

DESFIINTARE IMOBILE EXISTENTE -Continuare lucrari


C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19,
C20, C21, C22, c23, C24, C25, C26, C27, C28.
Teren si cladiri situate in intravilan mun. Iasi, in cf. certificat de atestare a dreptului de
proprietate seria MO3 nr. 0287 din 1993 si a incheierii nr. 66137/16.07.2008.
In urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- prin lucrarile de demolare nu se vor afectate proprietatile vecine.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Demolare (P.M.Iasi) si IJC.
RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
imobil - locuinta colectiva, situat in municipiul Iasi, str. Moara de Vant nr. 177, nr. cad.
127696, detinut prin c.v.c. nr. 1279/2013 si A.C. nr. 1286/2013, din retea electrica
existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o
unitate specializata(daca este cazul). Firida E 1-2 se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii
iar firida FDCP-12M pe perete imobil, fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si a
se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
imobil - statie fixa emisie receptie sistem GSM pentru telefonie mobila site BA 208 TOBucium in municipiul Iasi, sos Bucium nr. 96, detinut prin c.i. nr. 7111/2003 si act ad. nr.
22869/2013, din retea electrica existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului
terenului; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de
bransament E. 2-2 se va amplasa in aliniamentul impremuirii, fara a se obstructiona
circulatia auto si pietonala si a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
STATIE FIXA PENTRU TELEFONIE MOBILA cod site 5575-3-OU, INSTALATIE ELECTRICA SI
IMPAMINTARE, in Iasi, bd. N.Iorga nr. 39, bl. H2, in baza contractului de inchiriere cu
Asociatia de proprietari, in urmatoarele conditii: - inainte de incepea lucrarilor se va proceda
la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati proiectantul de specialitate si
delegatul autorizat al asociatiei de proprietari; - se va respecta proiectul 5575-3OU-MT,
intocmit de S.C Teltehno S.R.L.Brasov; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii
initiali, cu o garantie de 2 ani; - programul de lucru la montajul echipamentelor va fi stabilit
de comun acord cu delegatul proprietarului. Pentru construire racord electric si priza de
pamint se va solicita prezenta la predare de amplasament a delegatilor detinatorilor de
retele din zona si reprezentantul proprietarului imobilului.

SIDOREAC PETRU PRIN SC E.ON RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
STR DIMITRIE RALET nr. 2A bl. - sc. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
- et. - ap. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
S.C. SITERA DEVELOPMENT
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil - locuinte
S.R.L. PRIN S.C. E.ON MOLDOVA colective, situat in municipiul Iasi, str. Stroici nr. 8 C, nr. cad. 144495, detinut prin c.v.c. nr.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB
16/4/2014

Page 6 of 15

DISTRIBUTIE S.A.
STR STROICI nr. 8 C

311
16/4/2014

VACARU VASILE
STR Ogorului nr. 23

312

S.C. EUROWEB ROMANIA S.A.

16/4/2014

- MUNICIPIUL IASI nr. - bl. - sc. et. - ap. -

313

SC PREMIER CONSTRUCT RO
SRL PRIN RUSLAN ROTARU

16/4/2014
STR STEFAN LUCHIAN nr. 10 bl. sc. - et. - ap. 314
16/4/2014

RUSU CORNELIU MARIAN PRIN


S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.
STR brandusa nr. 82 bl. - sc. - et. ap. -

315

S.C. EUROWEB ROMANIA S.A.

16/4/2014

- MUNICIPIUL IASI nr. - bl. - sc. et. - ap. -

364/2013 si A.C. nr. 293/2013, din retea electrica existenta - P.T. nr. 119 situat in str.
Spancioc, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul proprietarului terenului; - nu va fi afectata circulatia
auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - domeniul public amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o
unitate specializata(daca este cazul). Firida de bransament E 2-4 se va amplasa in
aliniamentul impremuirii autorizate(A.C. nr. 293/2013), fara a se obstructiona circulatia auto
si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public. Firida F.D.C.E. 10.M. se va amplasa pe
peretele exterior constructiei.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI BRANSAMENT pentru
imobil, situat in municipiul Iasi, str. Ogorului nr. 23, nr. cad.137114, detinut prin c.v.c. nr.
1990/2011, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o
garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata, in conformitate cu
prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
RELOCARE RETEA FIBRA OPTICA IN SUBTERAN, pe traseul proiectului european
"Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in Municipiul Iasi" in urmatoarele conditii: - inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantii
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii
verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi
refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat(daca este cazul). Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Relocare retea fibra optica din traseu aerian in traseu subteran pe STR/SOS.PACRARI,PIATA
M.EMINESCU, BLD.INDEPENDENTEI, STR.E.DOAMNA
Mansardare constructie existenta.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut prin c.v.c. nr. 639/2012,
AC nr. 804/2013 dn retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de
bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24,
aliniat (1), litera (a).
RELOCARE RETEA FIBRA OPTICA IN SUBTERAN, pe traseul proiectului european
"Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in Municipiul Iasi" in urmatoarele conditii: - inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantii
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii
verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

Page 7 of 15
refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat(daca este cazul). Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Relocare retea fibra optica din traseu aerian in traseu subteran pe str: Aleea Sadoveanu,
Aleea Grigure Ghica Voda, Bld Stefan Cel Mare, Bld Carol, str Gavril Muzicescu, A.Panu,
Palat, V.Conta, V.Alecsandri, Lascar Catargi, M.Costachescu, V.Pogor, I.C.Bratianu, Sf.Lazar,
Sararie, Palat

316

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru


imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut prin c.v.c. nr.
1236/2002, AC nr. 291/2006 dn retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
STR VISAN nr. 2 bl. - sc. - et. - ap. - proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida
de bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24,
aliniat (1), litera (a).

16/4/2014

STRUGARU MARINELA
GABRIELA PRIN S.C. E.ON
MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.

317

S.C. EUROWEB ROMANIA S.A.

16/4/2014

- MUNICIPIUL IASI nr. - bl. - sc. et. - ap. -

318

SC UTISERV CONSTRUCT SRL


PRIN S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.

16/4/2014

STR RACHITI nr. 26A bl. - sc. - et. ap. -

319
16/4/2014

BUZA CONSTANTIN PRIN SC


E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
SA
FND PAUN nr. 27 J bl. - sc. - et. ap. -

320

RUSU AGLAIA

RELOCARE RETEA FIBRA OPTICA IN SUBTERAN, pe traseul proiectului european


"Dezvoltarea axei de transport Est-Vest in Municipiul Iasi" in urmatoarele conditii: - inainte
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantii
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii
verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi
refacut de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat(daca este cazul). Nerespectarea conditiilor
reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
Relocare retea fibra optica din traseu aerian in traseu subteran pe str: Sarmisegetuza,
Stramosilor, Tabacului, Columnei, Vitejilor, Musatini, Plaiesilor, Petru Poni, Toma Cozma.
RACORD LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA PRIN EXTINDEREA RETELEI
SI BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA pentru imobil -locuinte colective situat in municipiul
Iasi, imobil detinut conf. contract de schimb nr. 2134/2013, AC nr. 1134/2013 din retea
existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o
unitate specializata(daca este cazul). Alimentarea cu energie electrica se va realiza in sistem
buclat,cu alimentarea de baza in lungime de~365ml din firida E 4 existenta plecare LEA din
TDJT al PT 252, si alimentarea de rezerva cu LES 1kV in lungime de ~ 60ml realizat cu
cablu prin interceptarea LES 1kV plecare spre Universitatea Mihail Kogalniceanu alimentat
din PT 53. Firidele E3 si E2-4 se vor amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a
se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24,
aliniat (1), litera (a); Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul
retelei proictate revine beneficiarului si constructorului. - daca strada pe care se executa
lucearea este modernizata, traversarea strazii se va realiza prin foraj orizontal.
RACORD LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA PRIN EXTINDEREA RETELEI
SI BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
BRANSAMENT LA RETEA DE APA POTABILA, pentru imobil - locuinta, situat in municipiul

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

16/4/2014

321

Page 8 of 15
Iasi, teren si constructie detinut conf. cvc nr. 4427/1997, AC 762/1998 in urmatoarele
TREC paun nr. 6 bl. - sc. - et. - ap. - conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care
vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat, distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata
(daca este cazul). CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de
avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta
dovezii privind refacerea domeniului public afectat.
MUNTEANU - VASILIU
GEORGETA

16/4/2014
ALEEA TUDOR NECULAI nr. 8 bl. sc. - et. - ap. -

322
16/4/2014

323
16/4/2014

324

Amenajari interioare la spatiul existent.


Conditii: Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor
fi convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
BLD NICOLAE IORGA nr. 4 bl. 905 A taxei de autorizare.
sc. - et. P ap. -

CABINET INDIVIDUAL DE
MEDICINA DENTARA PRIN
APINTILIESEI AURELIAN
NICHITA

CIOCOIU SERGIU - MUGUREL


STR CONSTANTIN GANE nr. 17 bl. sc. - et. - ap. -

SC CALIFORNIA FITNESS
ROMANIA SRL

17/4/2014
STR PACURARI nr. 138-142 bl. 587
sc. A et. P ap. -

325

FILIPOV FEODOR SI FILIPOV


USTINIA

17/4/2014
ALEEA Prof.Ioan Petru Culianu nr.
24 B bl. - sc. - et. - ap. -

326
17/4/2014

ZAMOSTEANU CRISTIN PRIN


S.C. E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A.
STR ZIMBRULUI nr. 13 bl. - sc. - et.
- ap. -

327

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 107,62 mp; A.D.C.: 207,31 mp; P.O.T.: 19,18 %; C.U.T.: 0,37.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

ANTONICA ROMEO

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 91,10 mp; A.D.C.: 91,10 mp; P.O.T.: 18,22 %; C.U.T.: 0,18.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Amplasare firme luminoase - amenajare cu caracter provizoriu.
Spatiu comercial detinut in baza Contractului de inchiriere nr. 6/12.11.2010 incheiat cu SC
ARIO SRL si a Actului Aditional nr. 7/01.10.2013.
Conditii: Se va respecta proiectul vizat spre neschimbare.
Se va achita taxa de publicitate.
Se va inscrie pe firma data si numarul autorizatiei de construire.
Amenajarea are caracter provizoriu pe durata Contractului de inchiriere (se demoleaza la
somatia PMI sau daca conditiile din Legea nr.185/25.06.2013 impun aceasta masura) si se
va amplasa conform planului vizat de P.M.I.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Construire locuinta si imprejmuire pe teren proprietate.
Teren detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr.
2440/17.12.2009.
S teren=578 mp, POT=12,91%, CUT=0,30 mp ADC/mp teren, Ac locuinta=74,65mp, ADC
locuinta=179,00mp, Regim de inaltime S+P+M.
Conditii: Lucrarile impuse prin Avizul Comisiei de versanti se vor executa si receptiona
anterior lucrarilor de construire.
Se vor respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism, avizele si studiile solicitate.
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE PRIN EXTINDERE SI
BRANSAMENT, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru imobil , situat in municipiul Iasi,
teren si constructie detinut prin c.v.c. nr. 3543/2013, AC nr.346/2013 dn retea existenta, in
urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea
amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati
din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata
circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor
metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2
ani; - amplasamentul amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o
unitate specializata(daca este cazul). Reteaua proiectata se va realiza cu cablu dublu
L~350ml Firida de bransament E3-6 se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate,
fara a se obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public; firidele
FDCP 30M si doua FDCP 40M se vor monta pe casa scarii. CONDITII SPECIALE: Executarea
lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre
Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24, aliniat (1),
litera (a).
CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

17/4/2014

328
17/4/2014

Page 9 of 15

STR VIORELELOR nr. 30 B bl. - sc. et. - ap. -

GLODEANU RAZVAN CONSTANTIN SI GLODEANU


ELENA - OANA
STR VALEA ADANCA nr. 13 B bl. sc. - et. - ap. -

329
17/4/2014

330

S.C. JAD GROUP S.R.L.


CALEA CHISINAULUI nr. 29 bl. - sc.
- et. - ap. -

ONCIU NECULAE SI ONCIU


COCA

17/4/2014
- ZONA BUCIUM nr. - bl. - sc. - et. ap. 331
17/4/2014

332
17/4/2014

333
17/4/2014

334
18/4/2014

335

CONSILIUL JUDETEAN IASI


BLD STEFAN CEL MARE SI SFANT
nr. 69

Infiintare structura de sprijinire a afacerilor in vederea valorificarii potentialului material si


uman al municipului Iasi PRIN MODENIZARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARI
INTERIOARE .
S=3.741,42 MP, EXISTENT :AC = 3.375 ,0 MP ,ADC =13.500 , 0 MP POT = 5,75% CUT =
2,3
PROPUS :AC = 3.375 ,0 MP ,ADC =13.500 , 0 MP POT = 5,75 % CUT = 2,3
Structura -cadre b.a. , fundatii b.a
CONDITII:
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Imprejmuire teren proprietate
conform HCLM -PUZ nr 274/27.07.2007
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Amplasare panou publicitar temporar.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Constructia este provizorie (va fi demontat la expirarea perioadei de cel mult 6 luni de la
implementarea proiectului,la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in vigoare impun
aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.

Construire balcon sub balcoane existente in limita proiectiei acestora fara acces din exterior
CONDIII:
STR BUTNARI nr. 4 bl. B2-2 sc. A et. Lucrrile se vor efectua nafara orelor de odihna
P ap. 2
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Amplasarea firma luminoasa - constructie cu caracter provizoriu.
Act proprietate : Contract inchiriere nr 2/2012/ aditional nr .1/2013
STR BUCIUM nr. 25 bl. B3-1 sc. TR2 in urmatoarele conditii :
et. P ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- firma se va demola fara pretentii la despagubiri la somatia primariei ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
SC AKKORD TUTTI SRL

ETCU ADRIAN GABRIEL SI ETCU Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
CRISTINA
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
STR Fantanilor nr. 12 bl. - sc. - et. - publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
ap. (P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea receptionarii
si regularizarii taxei de autorizare.
SC SERVUNION SRL PRIN CUZA
COSMIN
SOS BUCIUM nr. 17 bl. - sc. - et. ap. -

18/4/2014

CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 109,30 mp; A.D.C.: 218,60 mp; P.O.T.: 18,00 %; C.U.T.: 0,36.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

CIOBANU RAMONA PETRONELA

18/4/2014

336

A.C.: 117,50 mp; A.D.C.: 264,70 mp; P.O.T.: 21,64 %; C.U.T.: 0,49.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

Modificare fatada -perete cortina


acord IJC NR 46851 /11.03.2014
CONDITII :
Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


(Imprejmuirea se face numai pe zona marcata in planul de situatie , vecinatate nordica )
STR DEALUL BUCIUM nr. 9 bl. - sc. - ST=929,0MP AC =108,45 MP ADC = 168,4 MP POT =11,67% CUT =0,18
et. - ap. structura - pereti portanti , fundatii continuee sub ziduri din b.a.sarpanta , inv. tegola
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
PANAITESCU TEODOR

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

337

Page 10 of 15

DUMITRACHI GABRIELA SI
PETRICA

18/4/2014
STR ZONA BUCIUM T145 bl. - sc. et. - ap. -

338
18/4/2014

339

Construire locuinta, anexe si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 125.50mp, Sd = 239.00mp, Su=167.68mp.
STR Cornelia Emilian nr. 20 bl. - sc. - Act proprietate : c.v.c. nr.2347/2013.
et. - ap. in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
COJAN ONUT SI MIHAELA

LUNTRARU CONSTANTIN CATALIN

18/4/2014
STR SEVER ZOTTA nr. 5 A bl. - sc. et. - ap. -

340
18/4/2014

341
18/4/2014

342
18/4/2014

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN PROPRIETATE


ST = 800,0MP , AC = 136,43 MP , ADC = 241,94 MP POT= 17% , CUT = 0,30
conform HCLM NR 445 / 27.10.2009
Structura - zidarie portanta , fundatii continue b.a sarpanta
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii
taxei de autorizare.

S.C. APAVITAL S.A.


STR AUREL VLAICU nr. - bl. - sc. et. - ap. -

CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 216,34 mp; A.D.C.: 216,34 mp; P.O.T.: 14,42 %; C.U.T.: 0,14.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
CONTINUARE LUCRARI - INLOCUIRE RETEA DISTRIBUTIE APA POTABILA, INCLUSIV
REFACEREA BRANSAMENTE ZONA AUREL VLAICU in municipiul Iasi, retele apartinand
domeniului public conform H.G. nr. 1354/2001, lucrari autorizate initial prin A.C. nr. 862 din
22.07.2009, in urmatoarele conditii: - inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la
predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii
de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi
afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform
Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, cu o garantie de 2 ani; domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei, spatii verzi), distrus ca urmare a executarii
lucrarilor de baza si a lucrarilor pregatitoare, va fi refacut, in conformitate cu HCL
133/31.03.2009, de o unitate specializata, in baza contractului incheiat pentru aceasta
lucrare.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

S.C. PREMIER CONSTRUCT RO


BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj ingropat, pentru imobil situat in
S.R.L. PRIN S.C. E.ON MOLDOVA municipiul Iasi, str. stefan Luchian nr. 10, nr. cad. 143854, detinut prin c.v.c. nr. 388/2013
DISTRIBUTIE S.A.
si A.c. nr. 821/2013, din retea existenta(P.T. 803), lucrari ce se vor executa pe str. Stefan
Ciubotarasu, aleea Strugurilor si str. Stefan Luchian(nr.cad.13081) in urmatoarele conditii :
STR STEFAN LUCHIAN nr. 10
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, reprezentantii detinatorilor de utilitati, proiectantul de specialitate si
reprezentantul administratie publice; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus la parametrii initiali cu o garantiei de minim 2 ani; - amplasarea
bransamentului pentru alimentare cu energie electrica nu va afecta structura de rezistenta a
imobilului-constructii si functionarea celorlalte echipamente montate in condominiu. Firidele
E2-4 si F.D.C.P. 26M se va amplasa aparent pe cladire, fara a se obstructiona circulatia auto
si pietonala si fara a se va ocupa domeniul public.
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).
S.C.E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE prin extinderea retelei si
PENTRU S.C. SIRCOM S.A.
bransament la retea pentru imobil situat in Iasi, str. Brates, nr. 11A, nr.cad. 143118, detinut
prin c.v.c. nr. 2835/2013 si A.C. nr. 570/2013, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea
STR BRATES nr. 11A
lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantii
de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat (strazi, trotuare, alei,
spatii verzi), distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata,
in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.133/2009, in baza unui deviz calculat si achitat
anticipat.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a
Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si
completata, art. 24, aliniat (1), litera (a).

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

343
22/4/2014

344

Page 11 of 15

SC RAP MAR SRL


STR TROTUS nr. FN bl. - sc. - et. ap. -

GAVRIL DORU PRIN SC E.ON


MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

22/4/2014
STR CONSTANTIN ERBICEANU nr.
12 bl. - sc. - et. - ap. -

345
22/4/2014

346
22/4/2014

347
22/4/2014

348
22/4/2014

22/4/2014

350

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
STR FUNCTIONARILOR nr. 2 bl. - sc. administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
- et. - ap. semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
PICA ANA ALINA PRIN SC E.ON
MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
FND Paun nr. 21 bl. - sc. - et. - ap. - administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
MAGDICI TOMA PRIN SC E.ON
MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

MARTINESCU GABRIEL PRIN SC RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTE in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
SA
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
STR PROF.MAGERON nr. 1 bl. - sc. - semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
et. - ap. distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.
ACHITEI GHEORGHE PRIN SC
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
SA
FND PERJOAIA nr. 7 bl. - sc. - et. ap. -

349

Construire sediu firma si birouri pe teren proprietate.


HCL PUZ 214/29.04.2009.
Sunt dimensionate 46 locuri parcare pe lot.
Suprafata teren 1576mp.
Sc = 471,25mp Sd= 2378,58mp Su = 2120,99mp
POT : 30% CUT : 1,50mp.ADC/mp.teren
H maxim 15m (P+4El)
Act proprietate : CVC nr 1393/2013.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

RACORD ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii : inainte


de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata. CONDITII SPECIALE:
Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE EXECUTIE de
catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea domeniului public
afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnico-edilitare din aliniamentul retelei
proictate revine beneficiarului si constructorului.

Construire balcon sub balcoane existente in limita proiectiei acestora , fara acces din
exterior
CONDIII:
STR AL O TEODOREANU nr. 2 bl. A1 Lucrrile se vor efectua nafara orelor de odihna
sc. TR2 et. P ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute
OLARASU VASILICA SI
CRISTINA DANIELA

BUDEANU ELENA SI URSU


CONSTANTIN LAURENTIU

22/4/2014
STR ZONA BUCIUM nr. - bl. - sc. -

Construire locuinta duplex si imprejmuire teren


AC=221,95 MP ADC = 425,9 MP POT =12,33 CUT 0,236 mp /ADC ST = 1800 MP
Structura - zidarie portanta , fundatii continuue b.a. sarpanta , inv tabla ondulata
CONDITII :

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

351

Page 12 of 15
et. - ap. -

Se vor respecta avizele, studiile obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.


Organizarea de santier se va face in interiorul proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei (P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare

GUZU CONSTANTIN SI GUZU


EUGENIA

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI IMPREJMUIRE PE TEREN PROPRIETATE.


A.C.: 24,80 mp; A.D.C.: 24,80 mp; P.O.T.: 6,69 %; C.U.T.: 0,07.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

22/4/2014
STR PROF. NICOLAE BUCUR nr. 15
bl. - sc. - et. - ap. -

352

CONDRIUC RADU-CATALIN SI
LARISA-GEORGIANA

23/4/2014
STR MIHAIL CORNEA nr. 47 bl. - sc.
- et. - ap. -

353
23/4/2014

354
23/4/2014

355
23/4/2014

356

CIUBOTARIU CIPRIAN PETRICA Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


SI ELIZA
Sc = 141.96mp, Sd = 425.88mp, Su=316.90mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 115 / 2014.
STR GLORIEI nr. 32 bl. - sc. - et. in urmatoarele conditii :
ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.
Sc = 84.82mp, Sd = 215.52mp, Su=167.59mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 3017/2010.
STR VLADIMIR BUTUREANU nr. 10A in urmatoarele conditii :
bl. - sc. - et. - ap. - organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
NOVESCHI ADRIAN-TOMY SI
MIHAELA

SC CEC BANK SA
SOS Nicolina nr. 25 bl. 957 sc. a et.
p ap. -

DUMITRAN CONSTANTINSILVIU

23/4/2014
STR CLOSCA nr. 8 bl. C2 et. SUSOL

357
23/4/2014

S.C. MANAGEMENT
REORGANIZARE LICHIDARE
SPRL PRIN MITITELU
CORNELIU
STR CONSTANTIN GANE nr. 25 bl. sc. - et. - ap. -

358
23/4/2014

Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 138mp, Sd = 260mp, Su=171.50mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 2032/2013.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

S.C.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
SERVICII S.R.L.
STR PALAS nr. 5B

Amenajari interioare si montare firma luminoasa pe fatada.


Act proprietate : c. i. nr. 1803/2013.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- firma se va demola fara pretentii la despagubiri la expirarea contractului de inchiriere sau
la somatia primariei ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Schimbare de destinatie din spatiu comercial in spatiu alimentatie publica-fast food si
amplasare firma luminoasa.
Spatiu comercial detinut in baza contractului de donatie nr.250/24.07.2012.
CONDITII:
Se vor respecta conditiile din certificatul de urbanism,avizele si studiile obtinute.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire,in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
RACORDAREA LA SISTEMUL DE SISTRIBUTIE RETEA APA POTABILA , RETEA CANALIZARE
prin extindere si bransament apa-canal pentru imobil situat in intravilanul municipiului Iasi,
str. Constantin Gane nr. 25 teren si constructie detinut conf. cvc nr. 2996/2006- nr. cad.
16183/3, constructie autorizata conf. AC nr. 964/2013 in urmatoarele conditii : inainte de
inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati,
proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul
administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi
semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul
distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public amenajat, distrus ca
urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul).
CONDITII SPECIALE: Inceperea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat.
Amplasare firma luminoasa.
Spatiu detinut in baza contractului de inchiriere nr.3/08.02.2013.
CONDITII:
Se va achita taxa de publicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Constructia este provizorie (se demoleaza la somatia P.M.I. sau daca conditiile legislatiei in

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

Page 13 of 15
vigoare impun aceasta masura) si se va amplasa conform plan vizat de P.M.I.

359
24/4/2014

360
24/4/2014

Etajare bloc de locuinte existent pe teren proprietate.


Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
STR Arges nr. 25 bl. - sc. - et. - ap. - Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
BABUTA ANICA

DELCEA CRISTIAN PRIN S.C.


E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
S.A.
ALEEA GRIGORE GHICA VODA nr.
12 bl. - sc. - et. - ap. -

361
24/4/2014

ENCIU PETRONELA IRINA SI


ENCIU DUMITRU PRIN S.C.
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
S.A.
STR TREI FANTANI nr. 50D bl. - sc.
- et. - ap. -

362

DARIE CEZAR SI DARIE


ANDREEA

24/4/2014
- ZONA BUCIUM T155 nr. bl. - sc. et. - ap. -

363

SC CBC SRL PRIN SC E.ON


MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

24/4/2014
STR PACURARI nr. 160 bl. - sc. - et.
- ap. -

364

STANCIU COSTIN SI ROXANA


FLORENTINA

25/4/2014
STR MIHAIL CORNEA nr. 15 bl. - sc.
- et. - ap. -

365

PRUTEANU RADU SI CRISTINA

BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru


imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut prin contract de donatie
nr. 3643/2011 dn retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor se
va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de
bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24,
aliniat (1), litera (a).
BRANSAMENT LA RETEA ENERGIE ELECTRICA, in montaj mixt(aparent si ingropat), pentru
imobil locuinta, situat in municipiul Iasi, teren si constructie detinut prin c.v.c. nr. 567/2003,
AC nr. 979/2013 dn retea existenta, in urmatoarele conditii : inainte de inceperea lucrarilor
se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi convocati, proiectantul de
specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si reprezentantul administratiei
publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar lucrarea va fi semnalizata in
permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface amplasamentul distrus, la
parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - amplasamentul amenajat distrus ca urmare a
executarii lucrarilor, va fi refacut de o unitate specializata(daca este cazul). Firida de
bransament B.M.P.M. se va amplasa in aliniamentul imprejmuirii autorizate, fara a se
obstructiona circulatia auto si pietonala si fara a se ocupa domeniul public. CONDITII
SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea GRAFICULUI DE
EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii privind refacerea
domeniului public afectat. Nerespectarea conditiilor reprezinta incalcare a Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificata si completata, art. 24,
aliniat (1), litera (a).
RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE prin extindere si
bransament gaze naturale pentru imobil situat in Iasi, teren si constructie detinut conf.
contract de vanzare cu dezlipire nr. 2467/2012, AC nr.535/2013 in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului. - daca
strada pe care se executa lucearea este modernizata, traversarea strazii se va realiza prin
foraj orizontal.
RACORD ENERGIE ELECTRICA SEDIU FIRMA in municipiul Iasi in urmatoarele conditii :
inainte de inceperea lucrarilor se va proceda la predarea amplasamentului, la care vor fi
convocati, proiectantul de specialitate, detinatorii de utilitati din zona strabatuta si
reprezentantul administratiei publice locale; - nu va fi afectata circulatia auto si pietonala iar
lucrarea va fi semnalizata in permanenta conform Normelor metodologice; - se va reface
amplasamentul distrus, la parametrii initiali, cu o garantie de 2 ani; - domeniul public
amenajat distrus ca urmare a executarii lucrarilor, va fi refacut, de o unitate specializata.
CONDITII SPECIALE: Executarea lucrarilor autorizate este conditionata de avizarea
GRAFICULUI DE EXECUTIE de catre Directia Tehnica - Primaria Iasi si existenta dovezii
privind refacerea domeniului public afectat. Responsabilitatea avarierii retelelor tehnicoedilitare din aliniamentul retelei proictate revine beneficiarului si constructorului.
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.
Sc = 90.00mp, Sd = 215.60mp, Su=168.45mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 2554 / 2013.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate.
Sc = 82.95mp, Sd = 163.25mp, Su=118.40mp.

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB
25/4/2014

366

Page 14 of 15
STR PROF. EDUARD CAUDELLA nr.
16 bl. - sc. - et. - ap. -

Act proprietate : c.v.c. nr. 1246 / 2012.


in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

TEODORESCU MIHAELAMARILUCIA-LADY

Construire balcon numai sub balcoane existente fara acces din exterior.
Sc = 5.10mp, Sd = 5.10mp, Su=3.90mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 15950 / 1991.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.

25/4/2014
STR PLANTELOR nr. 2 bl. 765 sc. A
et. - ap. 2

367

GEMTIMIR EMIL SI ZENOVIA

25/4/2014

STR DIMITRIE ANGHEL nr. 5 bl. sc. - et. - ap. -

368

S.C. CLINICA PALADE S.R.L.


PRIN PALADE VASILE

28/4/2014
STR AGATHA BARSESCU nr. 15A

Construire locuinta, organizare de santier si imprejmuire teren proprietate.


Sc = 136.00mp, Sd = 136.00mp, Su=121.04mp.
Act proprietate : c.v.c. nr. 1925/2001.
in urmatoarele conditii :
- organizarea de santier se va face in incinta proprietatii ;
- se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de construire si la IJC ;
- se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare ;
- imprejmuirea nu va depasi limitele proprietatii si va respecta aliniamentul minim de 4,5m
fata de axul strazilor ;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele si studiile obtinute.
Consolidare,recompartimentare,schimbare de destinatie din locuinta in cabinete medicale si
construire scara exterioara descoperita pentru acces etaj.
Imobil detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr.128/16.01.2012, contractului
de vanzare cumparare nr.257/26.01.2012, actului de alipire nr.1446/23.05.2012 si Actului
de dezmembrare(I) si contract de partaj voluntar(II) nr.3948/05.12.2013.
CONDITII:
Organizarea de santier si parcarea se vor realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire(P.M.Iasi) si I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.

369

ASOCIATIA CRESTINA DE
AJUTOR EUROPA DE EST IASI

29/4/2014
STR SILVESTRU nr. 17A

370

NAVALA FLORIN SI NAVALA


CRISTINA

29/4/2014
STR STRUGURILOR nr. 41 bl. - sc. et. - ap. -

371
29/4/2014

372
30/4/2014

S.C. IRCON S.R.L.


CALEA CHISINAULUI nr. 6 bl. - sc. et. - ap. -

Demolare constructie existenta pe teren proprietate-intrare in legalitate.


Imobil detinut in baza Contractului de vanzare cumparare autentificat cu
nr.2801/17.09.2003.
CONDITIIi:
Se vor respecta conditiile din avizele obtinute si proiectul vizat spre neschimbare.
Organizarea de santier se va face strict in limitele proprietatii.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului autorizatiei de desfiintare (PMI) si IJC.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor in vederea regularizarii taxei de autorizare.
CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE.
A.C.: 98,70 mp; A.D.C.: 217,05 mp; P.O.T.: 4,67 %; C.U.T.: 0,1.
Organizarea de santier si parcarea se va realiza in incinta proprietatii.
Se vor respecta conditiile impuse de certificatul de urbanism si avizele solicitate.
Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire (P.M.Iasi) si
I.J.C.
Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construire, in vederea regularizarii taxei de
autorizare.
Consolidare corp C2 hala de productie si etajare cu destinatia de birouri.
Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute. La inceperea lucrarilor vor fi
convocati proiectantul de specialitate,detinatorii de utilitati si reprezentantul administratiei
publice locale. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
(P.M.Iasi),IJC . Se va anunta data inceperii lucrarilor si data finalizarii lucrarilor de
construire,in vederea receptionarii si regularizarii taxei de autorizare in termen de 15 zile de
la data termenului de executie stabilit prin autorizatie.

Modificare proiect initial - Construire locuinta si imprejmuire teren proprietate - autorizat cu


AC nr.621/20.06.2013 , aflata in curs de executie .
Conditii: Se vor respecta conditiile din avizele si studiile obtinute si proiectul vizat spre
STR DRAGOS VODA nr. 8A bl. - sc. - neschimbare. Se va anunta data inceperii lucrarilor emitentului Autorizatiei de Construire
et. - ap. (P.M. Iasi) si IJC. Se va anunta data finalizarii lucrarilor de construir in vederea regularizarii
taxei de autorizare
IORDACHE VIOREL SI
IORDACHE MARIA

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

2014-05-05

fldListareWEB

http://172.20.1.201/Templateweb/Urbanism.nsf/fldListareWEB?OpenView&Start=1&Count=-1&Query=(DataC%3E=%5B01/04/2014%5D)&(DataC%3C...

Page 15 of 15

2014-05-05