Sunteți pe pagina 1din 5

Atomul

Atomul este cea mai mica particula dintr-o substanta care prin metode fizice sau chimice obisnuite
nu mai poate fi divizat. (gr. atomos = indivizibil)
Caracteristicile atomului:

masa si dimensiuni foarte mici


are sarcina neutra(nr. sarcinilor pozitive = nr. sarcinilor negative)
atomii diferitelor elemente se deosebesc prin stuctura, masa si proprietati
participa efectiv la fenomenele chimice
are structura complexa
poate fi divizat prin procedee fizice speciale.

Utilizari:

Determinarea uzurii unor materiale sau instrumente;


Cautarea unor surse de aprovizionare cu ap;
Datarea diverselor materiale cu 14C;
Transformarea energiei atomice in energie electrica;
Diagnosticarea diferitelor afectiuni si
tratarea tumorilor canceroase;

Structura atomului:

Nucleul este format din nucleoni:

- protoni ( masa=1 u.a.m., sarcina +1, notatie p+)


- neutroni (masa=1 u.a.m., sarcina 0, notatie n0)
Nucleul are stabilitate foarte mare, cuprinde aproximativ toata masa atomului, are sarcina pozitiva, are
volum foarte mic comparativ cu restul atomului. Compozitia nucleului determina natura fiecarui atom.

Invelis electronic:

- electroni care graviteaza in jurul nucleului pe straturi (masa aprox. 0, sarcina -1, notatie e-)
Electronii se deplaseaza cu viteze foarte mari, rotindu-se simultan in jurul nucleului (determinand o
zona numita nor electronic) si in jurul propriei axe (miscare de spin).
Electronul participa efectiv la fenominele chimice, putand fi cedat de un atom si acceptat de alt atom.
=> reactii chimice (valenta)
Invelisul electronic are masa neglijabila
Un atom poate avea maxim 7 straturi electronice (nivele energetice), notate de la nucleu spre
exterior: 1,2,3... sau K,L,M..., energia acestora crescand de la 1(K) la 7(Q), adica de la nucleu spre ultimul strat.
Reguli de ocupare a straturilor cu electroni:

electronii tind sa ocupe straturile cu energie minima; (cele de jos)


nr. maxim de electroni dintr-un strat se calculeaza cu relatia:
Nmax = 2n*2 - unde n este nr. stratului;

Configuratii stabile:

dublet - 2 electroni pe stratul K, care sa fie ultimul


octet - 8 electroni pe ultimul strat.

Numere ce caracterizeaza atomii elementelor:

Nr. atomic = Z nr. protonilor = nr. electronilor = nr. casutei din Sistemul Periodic in care se afla
elemental (nr. de ordine);
Nr. de masa = A = nr. nucleonilor = nr. protonilor + nr. neutronilor = Z + nr. neutronilor.

Sistemul periodic. Element chimic.


Substantele chimice sunt alcatuite din elemente chimice.
Elementul chimic = totalitatea atomilor de acelasi fel (cu acelasi nr. atomic, Z).
Fiecare element chimic are denumirea lui specifica.
Simbolul chimic = notatia conventionala, printr-o litera sau un grup de litere, a denumirii unui
element chimic.
Semnificatia simbolului chimic:
o Calitativa: reprezinta un anumit element
o Cantitativa: la scara microscopica reprezinta un atom
o la scala macroscopica reprezinta un mol de atomi din elementului respectiv
Ex: 5Fe, reprezinta: - elementul fier
- cinci atomi de fier
- cinci moli de atomi de fier.
Izotopii = specii de atomi ai aceluiasi element care au acelasi nr. atomic, dar au nr. de masa diferite. (au
acelasi nr. de protoni, dar nr. de neutroni diferite).
Majoritatea elementelor naturale sunt amestecuri de izotopi.
Importanta practica a unor izotopi: diagnosticarea unor boli si tratarea unor afectiuni (Co, I, P), producerea
energiei electrice in centrale atomo-electrice (U), datarea fosilelor si a diferitelor materiale care contin carbon
(C) etc.
Simbol chimic:
a.

prima litera

b.

primele 2 litere

c.

prima litera + o alta litera

d.

denumire din latina

Masa atomica. Molul si masa molara.


Masa atomica reprezinta numarul care ne arata de cate ori masa unui atom este mai mare decat a
12-a parte din masa izotopului de carbon cu masa 12.
A 12-a parte din masa izotopului de carbon cu masa 12, se mai numeste si unitate atomica de
masa(u.a.m.).
Masele atomice se noteaz cu litera A urmat de indicele care indic substana.
Atentie! sa nu se confunde cu numarul de masa A, chiar daca se noteaza ambele cu A.
Masa atomica a unui element se calculeaza ca medie ponderata a izotopilor sai.
n calcule, se folosesc valorile rotunjite ale maselor atomice relative ale elementelor.
Atomul-gram (atom-g) este o mrime dimensional ce reprezint cantitatea n grame dintr-un
element, numeric egal cu masa lui atomic. Se calculeaz exprimnd masa atomic n g.
Exemple:
1 atom-g O = 16g,
1 atom-g Al = 27g
Atomul-gram si molul sunt similare.
Molul de atomi este cantitatea in grame dintr-un element care contine 6,0221023 atomi din elementul
respectiv si care este numeric egala cu masa atomica a elementului.
6,0221023 atomi = Numarul lui Avogadro
Ex: 1 mol Ca = 40 g = 6,0221023 atomi Ca (masa atomica a Ca este 40 din tabele)
1 mol Cl = 35,5 g = 6,0221023 atomi Cl
Numarul de moli se noteaza cu n si se poate calcula prin regula de trei simple sau cu formula n = masa de
substanta / masa unui mol de substanta.

FORMULE CHIMICE
Notarea prescurtata a moleculei unei substante cu ajutorul simbolurilor chimice se numeste formula
chimica.
Prin formula chimaica se indica felul si numarul atomilor dintr-o molecula.
CLASSIFICARE
a.Formulele substantelor simple E n in care E-simbolul elementului chimic si n-numarul de atomi
Ex: H 2 ,O 2 ,Cl 2 ,N 2 ,Br 2 ,I 2 ,F 2 ,P 4 ,S,Mg,Al
b.Formulele substantelor compuse
a b valenta
X

Yb

Unele substante contin in compozitia lor grupari de atomi (radicali acizi) :


Grupari monovalente :OH-hidroxil ;NO 3 -azotat;NO 2 -azotit

Grupari divalente :CO 3 -carbonat ;SO 3 -sulfit ;SO 4 -sulfat

Grupari trivalente :PO 4 -fosfat ;PO 3 -fosfit

Exemple:

Semnificatia formulei chimice :


a.calitativa - felul atomilor componenti
Ex :H 2 O -2 atomi de H si 1 atom de O
Na

PO 4 -3 atomi de Na,1 atom de P si 4 atomi de O

b.cantitativa - o molecula de substanta


Ex : 3H 2 O - 3

6,023 10 23 molecule de apa

CLASIFICAREA SUBSTANTELOR CHIMICE


Substantele chimice pot fi:
substante simple:
metale:Li,Na,K,Rb,Cs,Mg,Ba,Ca,Sr,Al,Fe,Cu
nemetale:H,F,Cl,Br,I,N,C,S
substante compuse:-oxizi
-acizi
-baze
-saruri
Oxizii sunt compusi binari ai oxigenului cu alte elemente,metale sau nemetale.
Oxizii pot fi :
oxizi ai nemetalelor ( oxizi acizi) :
CO-monoxid de carbon
CO 2 -dioxid de carbon
SO 2 -dioxid de sulf
SO 3 -trioxid de sulf
NO-monoxi de azot

oxizi ai metalelor (oxizi bazici):


Na 2 O-oxid de sodiu
MgO-oxid de magneziu
Al 2 O 3 -oxid de aluminiu
FeO-oxid de fer (II)
Fe 2 O 3 -oxid de fer (III)

Acizii sunt substante compuse cu molecule formate din unul sau mai multi atomi de hidrogen si radicali
acizi.
Radicali acizi sunt substante contin in compozitia lor grupari de atomi
Grupari monovalente :NO 3 -azotat;NO 2 -azotit

Grupari divalente :CO 3 -carbonat ;SO 3 -sulfit ;SO 4 -sulfat

Grupari trivalente :PO 4 -fosfat ;PO 3 -fosfit

Exemple :

Bazele sunt substante compuse in alcatuirea carora intra un metal si una sau mai multe grupari hidroxil
(oxidril-OH).
Exemple :

Sarurile sunt substante compuse formate din metale si radicali acizi.


Exemple :

Exercitii :
1.

elementul

Cu

29

64

Bariu

137

p+

n0

16

16

sarcin nuclear

simbolul chimic

56
10

+10

Ne

2. Cunoscnd c Mg se gsete n natur sub forma a trei izotopi, cu procente de


rspndire diferite, calculai masa atomic relativ a Mg.
A = 24 (78,7%)

A = 25 (10.1%)

A = 26(11.2%)

3.Ci atomi se gsesc n 3 moli de Zn, 36 g C, 50 g W sau 10 moli Au?