Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea scolara: Colegiul National Gheorghe Sincai

Disciplina: Chimie
Profesor: Elena Alexandra Trofin
Clasa: a Xa
Nr ore pe sapt: ! ore
"iliera: teoretica
Profilul: Stiintele Naturii
#anual: Chimie clasa a Xa$ Art !%%&'
Proiectul unitatii de invatare Alcooli
Nr. ore alocate: 4
Coninuturi Competene specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare
Formule
moleculare si
structurale
Nomenclatura
alcoolilor
Structura si
izomeri.
1.1. Descrierea comportarii
speciilor chimice studiate
intr-un context dat.
2.2. Colectarea
informatiilor prin observari
calitative si cantitative.
3.2. nte!rarea relatiilor
matematice in rezolvarea
de probleme.
"xplicarea structurii alcoolilor.
Compararea unor formule specifice alcoolilor
#n scopul stabilirii re!ulilor de denumire a
acestora.
Descoperirea relatiilor de izomerie si a
tipurilor de izomerie de caten$% de pozi&ie a
alcoolilor.
'ctivitate de !rup pentru explicarea
structurii alcoolilor% pentru stabilirea
relatiilor de izomerie.
'ctivitate individuala pentru utilizarea
corecta a nomenclaturii alcoolilor si pentru
scrierea (i denumirea formulelor discutate
anterior.
)anual% fise de lucru% trusa de modelare.
Se va lucra in laborator% timp alocat o ora.
*bservarea
activitatii
elevilor.
Fise de lucru.
+roprietati
fizice.
3.2. nte!rarea relatiilor
matematice in rezolvarea
de probleme.
,.2. Folosirea corecta a
terminolo!iei specifice
chimiei.
Determinarea proprietatilor fizice si
observarea diferentelor dintre alcooli si alte
!rupe de substante pe baza unor tabele.
'ctivitate de !rup pentru interpretarea
datelor tabelate si pentru determinarea
proprietatilor fizice.
Fise de lucru% manual si videoproiector.
Se va lucra in laborator% timp alocat o ora.
*bservarea
activitatii
elevilor.
-tilizarile
alcoolilor.
,.2. Folosirea corecta a
terminolo!iei spec
ifice chimiei.
. 'bilitati de lucru in
echipa si comunicare
. Cautare de informatii si
realizarea prezentari in
format electronic.
Discutarea aspectelor privind actiunea
biolo!ica a metanolului si a etanolului si
metode preventive.
ndicarea utilizarilor alcoolilor% precum
metanolul% etanolul% !licolul si !licerina.
'ctivitate de !rup pentru stabilirea actiunii
biolo!ice si a utilizarilor alcoolilor.
/ideoproiector% internet% diferite pliante%
!rup de discutie.
Fise de evaluare pentru proiecte%
videoproiector.
+rezentarile se vor sustine in sala
'udiovizual% timp alocat 2 ore.
*bservarea
activitatii
elevilor.
0eferat.