Sunteți pe pagina 1din 2

Continut stiintific

Lectia: Alcooli - Compusi hidroxilici


Clasa: a Xa
Profil: stiinte ale naturii
Filiera: teoretica
Data: 09.04.0!4
Profesor: "lena #rofin
Definitie
Alcooli sunt compusi or$anici care au in molecula lor una sau mai multe $rupari hidroxil
%-&'( le$ate de atomi de car)on implicati in le$aturi simple % .
*omenclatura
- se citesc adau$and sufixul %-ol( la numele hidrocar)urii din care pro+in ,-.PAC/
- sau adau$and prefixul alcool 0 numele radicalului 0 sufixul %-ic(1
- in ca2ul compusilor cu mai multe functiuni3 denumirea se reali2ea2a conform
exemplului: '

C4C'-C'

-C'-C'
5
- 4-hidroxi--pentena1
6
&'
- pentru alcooli care au mai multe $rupari %-&'( se preci2ea2a po2itiile
acestora3 astfel : C'
5
-C'-C'-C'
5

6 6

&' &'
"xemple:-C'5&' metan 0 ol 4 metanol1
-C'5C'&' alcool 0 etil 0 ic 4 alcool etilic1
-C'4C'-C'-C'&' 4 !-)utenol
Fisa de lucru nr. !.
Clasificare
7e reali2ea2a in functie de:
- natura catenei hidrocar)onate:
-alcooli saturati ,etanol/1
-alcooli nesaturati ,propenol/1
-alcooli aromatici ,alcool )en2ilic/1
- numarul de $rupari hidroxil din molecula:
-monoalcooli ,o sin$ura $rupare hidroxil--pentanol/1
-polialcooli ,doua sau mai multe $rupari hidroxil 3534-pentantriol/1
- tipul de car)on de care este le$ata $ruparea hidroxil:
-alcooli primari ,!-)utanol/1
-alcooli secundari ,-)utanol/ 1
-alcooli tertiari , metilpropan--ol/1
Proprietati fi2ice
8ruparea hidroxil reali2ea2a le$aturi de hidro$en cu alte $rupari hidroxil3 dar si cu alte
molecule. Aceasta proprietate a alcoolilor determina ca acestia sa ai)a caracteristici
specifice3 astfel:
-punctele de fier)ere sunt mai ridicate fata de cele ale hidrocar)urilor cu acelasi numar de
atomi de car)on3 exemplu: etan -99
o
C3 iar etanolul :9
o
C1
-solu)ilitatea alcoolilor scade cu cresterea numarului de atomi de car)on din molecula3
acest fapt se datorea2a catenei hidrocar)onate care este nepolara1
-metanolul3 etanolul si propanolul sunt lichi2i3 in timp ce urmatorii alcooli sunt soli2i1
-in plus3 alcooli au un $ust ar2ator si un miros specific1
#oxicitate
Alcoolii sunt toxici pentru or$anismul uman3 nu luati ca atare3 ci dupa meta)oli2area
acestora3 ei fiind transformati de catre en2ime ,alcool dehidro$ena2a/ in aldehide si aci2i
car)oxilici3 acestea afectea2a +iscerele3 mai ales ficatul si ner+ii3 de exemplu retina.
"tanolul nu are un efect foarte toxic pentru or$anismul uman3 acesta fiind consumat inca
din Antichitate. "l fiind utili2at pentru tratarea intoxicatiilor cu ceilalti alcooli3 mai ales
cu metanol.

#ema de $rup: ;eali2ati un proiect in care sa pre2entati proprietatile specifice si utili2arile
unui alcool cu utili2are extinsa ,metanol3 etanol3 $licerina si $licol/1