Sunteți pe pagina 1din 2

Principiul fortei obligatorii ale contractului in raporturile dintre partile contractante

Contractul este obligatoriu intre parti Contractul valabil ncheiat are putere de lege ntre
prile contractante. art. 1270 alin. (1) 3 consecinte:
a) regula conformitatii executarii partile trebuie sa execute intocmai toate obligatiile
asumate prin contract, deci sa corespunda intocmai prevederilor contractuale. Aceasta regula
este prevazuta expres de mai multe texte de lege. In cazul nerespectarii obligatiilor, partea
interesata are dreptul de a apela la toate mijloacele oferite de legiuitor pt a obtine executarea
contractului = executarea in natura, iar daca nu e posibil, dauna-interese.
b) Regula simetriei in contracte art. 1270 alin 2, care prevede: contractul se modifica sau
inceteaza numai prin acordul partirlor sau in cauzele autorizate de lege. Asadar, contractul
poate fi desfacut sau revocat numai prin vointa partirlor, in mod simetric cu modul in care a
fost incheiat, adica prin acordul de vointa al partirlor (mutuus consensus) = revocarea nu este
psoibila prin vointa exclusiva a unei dintre parti, adica prin mutuus dissensus. Exceptie fac
cauzirle expres si limitativ prev de lege = asimetrii, exceptii de la regula simetriei. Asadar,
regula simetriei implica, pe de o parte, irevocabilitatea unilaterala a contractelor, iar pe de alta
parte, revocabilitatea acestora prin consimtamant mutual, cu exceptiile stabilite de lege. La fel
si in cazul modificarii doar prin acordul de vointe ale partilor. Daca legea prevede o anumita
forma de exprimare a consimtamantului pentru revocare sau modificare, trebuie respectata.
Forma de exprimare a consimtamantului trebuie sa fie, in principiu, identica la revocarea sau
modificarea contractului cu cea a formarii acrodului de vointei. Regula este absoluta (forma
ad validitatem), si relativa (forma prevazuta de parti ca si conditie de valabilitate)
c) Obligatiile contractuale trebuie sa fie executate cu buna-credinta Partea contractanta
este indreptatita a pretinde celeilalte parte satisfacerea acelor drepturi.
Trei posibilitati decurg din regula simetriei, si anume:
a/ Revocarea contractului prin consimtamant mutual este aplicarea pura a posibilitatii
oferite de art 1270, alin 2. Presupune un nou contract prin care se stabileste desfacerea
contractului anterior incheiat intre parti. Are efect numai pt viitor (neretroactivitatea revocarii)
si opereaza ca o reziliere amiabila. Este posibil totusi ca acesta sa retroactiveze. Indiferent
daca retroactiveaza, nu poate aduce atingere drepturile dobandite de tertii de buna-credinta. 2
situatii:
- In cazul contractelor cu executare instantanee (uno ictu) de ex, in cazul vanzarii,
prin revocare, partile doresc restabilirea situatiei anterioare. In realitate, prin revocare,
se incheie un nou contract care functioneaza in sens invers instrainarea bunului catre
vanzatorul initial si primirea pretului pe acesta de cumparatorul initial. Deci are loc o
revanzare, desi aparenta este ca pur si simplu prestatiile se restituie. consecinte:
o toate drepturile consimtite de dobanditorul bunului in intervalul dintre
incheierea si rezilierea mutuala a contractului se mentin; ele nu pot fi
desfiintate
o prile sunt obligate sa plateasca taxele aferente perfectarii contractului, in
situatia in care o asemenea obligatie este prevazuta de legea fiscala
o in ipoteza in care contractul supus rezilierii are ca obiect instrainarea unui bun
imobil, conventia de reziliere va fi urmate de indeplinirea formalitatilor de
publicitate imobiliara
- In cazul contractelor cu executare succesiva pe durata determinata in principiu,
produce efecte numai pt viitor. Prin aceasta revocare, partile decid sa devanseze
termenul final de executare, prin scurtarea duratei contractului. Deci nu are loc o
desfiintare retroactiva, care presupune restituirea prestatiilor deja executate. Exista
exceptii si in acest caz, expres si limitativ prevazute de legiuitor.

In cazul contractelor cu executare succesiva pe durata nedeterminata situatia de


exceptie de la irevocabilitate. Acestea pot fi revocate unilateral de oricare dintre parti,
cu respectarea conditiei notificarii prealabile si a termenului rezonabil.