Sunteți pe pagina 1din 2

MECANICA FLUIDELOR

Subiecte de examinare pentru atestare

grad profesional Cercetator Stiintific

1. Ecuatiile fundamentale ale mecanicii fluidelor


Defintie mediu fluid; presiune, viscozitate; conductibilitate termica; ecuatia de stare, energie interna, entalpie,
entropie, transformari izentropice; legi de conservare: masa si energie; cinematica fluidelor (translatia, rotatia/vartej
si deformatia particulei; variabilele lui Lagrange si variabilele lui Euler; definitii: traiectorie, curba/suprafata/volum
fluid, linie de curent/vartej, tub de curent/vartej, circulatie, flux), relatii intre tensorul tensiunilor si tensorul
deformatiilor, ecuatiile mediului fluid (ec continuitatii, de miscare Navier-Stokes, ec energiei); forma integrala a
acestor ecuatii (cont, ec impulsului, ec mom cin, ec energiei); solutii exacte ale ecuatiilor Navier-Stokes (Couette,
Hagen-Poiseuille, difuziunea unui fir rectiliniu de vartej).

2. Laminaritate si turbulenta
Definitii, proprietati specifice, ecuatiile curgerilor laminare, tranzitie de la laminar la turbulent, valori medii si
fluctuatii, grad de turbulenta; caracterizare cantitativa, tensorul Navier-Stokes; formele Helmholtz si Gromeka-Lamb,
ecuatiile curgerilor turbulente, tensorul tensiunilor turbulente (Reynolds)-,; ipoteza lui Boussinesq, legea la perete,
lungimea de amestec, modele de turbulenta.

3. Ecuatiile fundamentale ale fluidelor ideale


Ecuatia continuitatii, ecuatiile lui Euler, ecuatia energiei, curgeri cu vartejuri (variatia circulatiei), miscari
potentiale subsonice (potentialul vitezei- miscari incompresibile/ compresibile in ipot pert mici), linii de curent, ecuatia
lui Bernoulli pentru fluide compresibile/incompresibile, miscari supersonice, fluide ideale-ecuatiile tip Euler; metoda
perturbatiilor mici (miscari plane –profile subtiri, aripa infinita in deriva-; miscari axial simetrice –conul circular,
carene foarte alungite, corpuri de revolutie in deriva; miscari conice);

4. Miscari particulare ale fluidului


Miscari plane, miscari axial simetrice, miscari stationare/ nestationare; (definitii, potential de viteza, functie de
curent, potentialul complex, cazuri particulare importante: discontinuitati cinematice simple in fluide (sursa, dubletul,
virtejul); compunerea discontinuitatilor simple (proprietati caracteristice si spectre de curgere); miscarea in jurul
cercului fix si in miscare de rotatie fata de curentul fluid stationar, dubletul, vartejul, );

5. Simulari numerice pentru aerodinamica corpurilor


Metode specifice mecanicii fluidelor: metode cu elemente de frontiera (VLM, DLM) Metode specifice ecuatiilor cu
derivate partiale in forme particulare (ecuatii eliptice, hiperbolice si parabolice): Ecuatia Laplace/ Poisson, Ecuatia
undelor, Ecuatia Euler, metodele numerice cu diferente finite, cu elemente finite, cu volume finite; scheme de
discretizare generale
-organizarea metodelor geometrice de discretizare (structurata/nestructurata, multibloc si hibrida )
-metode specifice ecuatiilor cu derivate partiale in forme particulare (ecuatii eliptice, hiperbolice si parabolice):
Ecuatia Laplace/ Poisson, Ecuatia undelor, Ecuatia Euler, Ecuatia (de propagare a) caldurii-metode specifice
mecanicii fluidelor: metode cu elemente de frontiera (VLM, DLM) -metodele numerice cu diferente finite, cu elemente
finite, cu volume finite; scheme de discretizare generale

6. Teoria similitudinii pentru curgeri fluide


Metode si teoreme esentiale in teoria similitudinii Criterii de similitudine in curgerile fluide: a. -similitudiine
geometrica, cinematica, dinamica; b. -deducerea criteriilor/ numerelor Reynolds, Mach, Strouhal, Prandtl, c. -
coeficient de presiune, frecventa redusa (un nr Strouhal), raport de viteze, raport de acceleratii).
Elemente de proiectare functionala a modelelor pentru asigurarea similitudinii curgerii in jurul machetei cu cea in
jurul aeronavei.
Realizarea similitudinii in experimentele din suflerie si in zborul liber.

7. Teoria stratului limita plan laminar si turbulent; interferenta viscos-neviscos


Stratul limita: a. - strat limita laminar fara si cu gradient de presiune (placa pl, , ec integr a lui Karman, metoda
Karman Polhausen, desprinderi); b.- strat limita turbulent; tranzitia curgerii laminare la curgerea turbulenta;
interferenta curgerii vascoase cu cea potentiala.

8. Tipuri particulare de curgeri supersonice


Teoria undelor de soc plane (unda de soc simpla normala, variatia entropiei, pierderea de sarcina prin u.s. unda
de soc oblica; u.s frontala, u.s. reflectata, pierderea de sarcina, rez de unda); expansiunea unui curent supers plan(exp
completa Prandtl-Meyer, calc dev curent, expans limitata, expans in jurul unui cot)

9. Postprocesarea rezultatelor obtinute prin metode experimentale,


Metoda imaginilor; corectii de perete; efectul de dilatare; blocajul; efectul venei limitate in reg supersonic
Corectiile “de tunel” pentru coeficientii aerodinamici (efectul asupra strat lim la diferite numere Re, tranzitia se
schimba, etc). Efecul de scara asupra CD si asupra CL, Clmax

10. Curgeri prin tuburi, ajutaje; suflerii aerodinamice


Curgerea incompresibila si compresibila: a.- curgerea supersonica; b –efuzoare-, ajutajul Laval; c. - tunelul
aerodinamic - descriere fenomene specifice ; d.

Nota: La fiecare din subiectele propuse, se vor aborda temele indicate cu caractere
italice.