P. 1
Drept Penal Partea Speciala

Drept Penal Partea Speciala

|Views: 2,155|Likes:
Published by Romina Nicula

More info:

Published by: Romina Nicula on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

.

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Drept

DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ Suport de curs pentru învăţământul la distanţă

Autori:

Prof. dr. Valerian Cioclei Lector dr. Cristina Rotaru

1

INTRODUCERE LA EXPLICAŢIILE TEORETICE ALE PĂRŢII SPECIALE Pentru buna înţelegere a explicaţiilor teoretice din partea specială este necesară trecerea în revistă a unor cunoştinţe predate la disciplina Drept penal – parte generală. Aceste explicaţii pot fi reunite într-o schemă care va fi utilizată pentru analiza teoretică a oricărei infracţiuni cuprinse în partea specială. I. Obiectul ocrotirii penale 1.Obiectul juridic Obiectul juridic este reprezentat de valoarea socială ocrotită, precum şi de relaţiile sociale născute în jurul respectivei valori, a căror existenţă nu este posibilă şi nu poate fi asigurată decât prin incriminarea faptei care prezintă pericol social. Fiecare infracţiune are : - un obiect juridic generic - comun unui grup de infracţiuni (din acelaşi titlu de exemplu) - un obiect juridic special (propriu) – specific fiecărei infracţiuni 2. Obiectul material Prin obiect material se înţelege o entitate materială asupra căreia se îndreaptă actul de conduită şi prin care se exprimă ( se materializează) valoarea ocrotită. Sunt fapte prevăzute de legea penală a căror săvârşire este îndreptată asupra unui bun, asupra corpului unei persoane, asupra unui animal, etc. De regulă, infracţiunile de rezultat au obiect material, în timp ce infracţiunile de pericol nu au. II. Subiecţii infracţiunii 1. Subiectul activ al infracţiunii este acea persoană care săvârşeşte în mod nemijlocit o faptă penală sau care participă la săvârşirea acesteia. - este de interes dacă subiectul activ nemijlocit poate fi orice persoană sau dacă, din contră, trebuie să îndeplinească o anumită activitate, să aibă o anumită calitate ( funcţionar, militar, cetăţean român, etc.) , adică să fie calificat ( circumstanţiat ). - este de asemenea important de precizat dacă infracţiunea poate avea mai mulţi autori sau dacă dimpotrivă este susceptibilă a fi realizată de un autor unic ( in persona propria) –ex: mărturia mincinoasă. - trebuie stabilit dacă fapta poate fi săvârşită în participaţie (autori, complici,instigatori) sau dacă pluralitatea de făptuitori este necesară în mod natural (ex: incestul), sau juridic( ex: complotul sau asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni)

2

2. Subiectul pasiv al infracţiunii ( persoană vătămată ) este acea persoană, fizică sau juridică, reprezentantă a valorii ocrotite, care suferă un rău ( o vătămare ) prin comiterea faptei. - este important de stabilit dacă subiectul poate fi orice persoană sau doar una care are o anumită calitate , dacă este calificat (ex: ultrajul) III. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii – timpul şi locul pot constitui un element esenţial pentru infracţiune (ex: timp de război în cazul infracţiunii de trădarea prin ajutarea inamicului) - locul şi timpul pot constitui elemente circumstanţiale în conţinutul infracţiunii (ex: timpul nopţii sau locul public în cadrul infracţiunii de furt calificat)

IV. Situaţia premisă Situaţia premisă este o condiţie prealabilă pentru existenţa infracţiunii şi constă în preexistenţa unei realităţi ( situaţie, calitate, stare) – ex:existenţa persoanei vătămate în viaţă în cazul infracţiunii de omor. Nu toate infracţiunile au situaţie premisă. V. Conţinutul constitutiv al infracţiunii – este format din latura obiectivă şi cea subiectivă. a) Latura obiectivă - elementul material – (verbum regens), singur sau însoţit de o cerinţă esenţială, (ex.: pătrunderea în cazul infracţiunii de violare de domiciliu trebuie să fie fără drept). Poate consta într-o acţiune sau într-o inacţiune. - urmarea imediată care poate consta într-o stare de pericol sau într-un rezultat - legătura de cauzalitate care trebuie stabilită în cazul infracţiunilor de rezultat sau rezultă ex re în cazul infracţiunilor de pericol. b) Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă două forme: intenţia şi culpa Intenţia prezintă două modalităţi: intenţia directă şi intenţia indirectă Culpa prezintă şi ea două modalităţi: culpa cu prevedere ( uşurinţa) culpa simplă ( greşeala) -mobilul şi scopul

3

VI . Formele infracţiunii – actele preparatorii - tentativa - consumarea - epuizarea VII. Variantele infracţiunii - varianta tip ( simplă ) - variante agravate VIII. Aspecte procesuale – competenţa - urmărirea din oficiu sau la plângere prealabilă

IX. Sancţiuni - pedeapsa detenţiunii pe viaţa, a închisorii sau amenda penală - cazuri de nepedepsire sau de reducere a pedepsei - aplicarea obligatorie a pedepselor complementare

TITLUL I : INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI STATULUI I. Obiectul ocrotirii penale 1. Obiectul juridic - infracţiunile din acest titlu au ca obiect juridic general statul român împreună cu atributele sale fundamentale stabilite prin Constituţie sau, altfel spus, relaţiile sociale privind ocrotirea şi apărarea siguranţei statului. Siguranţa statului priveşte toate valorile sociale a căror apărare asigură existenţa României ca stat: suveranitatea, independenţa, şi unitatea statului,integritatea teritorială, ordinea constituţională. 2.Obiectul material – infracţiunile contra siguranţei statului sunt lipsite în general de obiect material. Excepţie fac: infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului unde obiectul material este constituit din teritorii, oraşe,aeronave, armament, valori, etc. predate sau procurate inamicului. infracţiunea de trădare prin transmiterea de secrete unde obiectul material este alcătuit din documente sau date care constituie secrete de stat( în măsura în care datele sunte redate pe un suport material) predate sau procurate adversarului infracţiunea de atentat care pune în pericol siguranţa statului sau de atentat contra unei colectivităţi unde obiectul material este constituit din corpul persoanei (persoanelor) asupra cărora se acţionează.

-

-

4

II. Subiecţii 1.Subiectul activ - la cele mai multe infracţiuni din acest titlu subiectul activ este necircumstanţiat, la unele infracţiuni însă el este calificat, absenţa calităţii pretinse în textul de lege fiind de natură a conduce la o altă încadrare juridică. De exemplu: - la infracţiunea de trădare , in cele trei modalităţi legislative( art.155, art. 156; art.157C.pen.) subiectul activ are calitatea de cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România, - la infracţiunile de spionaj şi acţiuni duşmănoase contra statului, calitatea autorului este aceea de cetăţean străin sau apatrid care nu domiciliază pe teritoriul României. - la infracţiunea de divulgare a secretului care pune în pericol siguranţa statului, calitatea autorului este aceea de funcţionar. Infracţiunile contra siguranţei statului sunt susceptibile de a fi săvârşite în participaţie: coautorat, instigare, complicitate. Unele infracţiuni necesită pentru existenţă o pluralitate de făptuitori, ex:complotul, subminarea puterii de stat. 2.Subiectul pasiv – la toate infracţiunile contra siguranţei statului subiectul pasiv principal este statul. In cazul art. 171 C.pen. „ infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin’’, există un subiect pasiv secundar – reprezentantul unui stat, iar in cazul infracţiunii prev. De art. 160 C.pen. „atentatul care pune în pericol siguranţa statului” – o persoană care îndeplineşte o activitate de stat importantă sau altă activitate publică importantă. III. Locul şi timpul – în general nu prezintă relevanţă însă pot exista şi excepţii – în cazul infracţiunii de trădare prin ajutarea inamicului faptele trebuie săvârşite în timp de război. Timpul determină, de fapt, în această ipoteză, o situaţie premisă. IV. Situaţia premisă De regulă, infracţiunile contra siguranţei statului nu implică existenţa unei situaţii premise. Există şi unele excepţii, cum ar fi: art. 156 C.pen., unde situaţia premisă este dată de o condiţie de timp, cum s-a arătat anterior, preexistenţa stării de război; art.157 C.pen., unde este necesară preexistenţa secretului de stat; art. 170 C. pen., la care situaţia premisă constă în săvârşirea anterioară a vreuneia din infracţiunile prevăzute în art. 155-163, 165, 166¹ şi 167 C. pen. V. Conţinutul constitutiv a) Latura obiectivă - Elementul material – infracţiunile contra siguranţei statului se săvârşesc de regulă prin acţiuni, fiind infracţiuni comisive. Există şi o infracţiune omisivă, aceea de nedenunţare. - Urmarea imediată – se caracterizează prin producerea unei stări de pericol pentru siguranţa statului, motiv pentru care infracţiunile din acest titlu sunt infracţiuni de pericol.

5

de regulă pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa închisorii. art. . VI. . este menţionat cuvântul „scop” . Deşi în art. sub aspectul laturii subiective poate fi săvârşită atât cu intenţie cât şi din culpă. de regulă. 173 Cp prevede că în cazul infracţiunilor contra siguranţei statului actele de pregătire sunt asimilate tentativei şi ca atare sunt sancţionate.: în cazul infr. pot servi pentru individualizarea pedepsei aplicate inculpatului.Vinovăţia: Toate infracţiunile contra siguranţei statului se comit cu intenţie. VII. Tentativa se pedepseşte la majoritatea infracţiunilor din acest titlu(art. legătura de cauzalitate rezultă „ex re”. IX Sancţiuni – pentru aceste infracţiuni sunt prevăzute sancţiuni foarte aspre.este prevăzută o cauza de nepedepsire pentru participantul care denunţă săvârşirea infracţiunii înainte de consumarea ei şi o cauză de reducere a pedepsei pentru participantul care înlesneşte arestarea infractorilor după ce urmărirea penală a început ori infractorii au fost descoperiţi. 173al. cu excepţia infracţiunii de nedenunţare care. nu este vorba despre scopul ca element al laturii subiective . Aspecte procesuale – judecarea infracţiunilor contra siguranţei statului este de competenţa Curţii de Apel.nu prezintă relevanţă pentru realizarea infracţiunilor.157C. Formele infracţiunilor – prin derogare de la principiul conform căruia actele preparatorii nu sunt sancţionate în sistemul nostru de Drept penal . excepţie făcând infracţiunile cu imediată consumare( atentatul) sau cele omisive (nedenunţarea). prev. . În cazul unei urmări imediate secundare legătura de cauzalitate trebuie stabilită.Legătura de cauzalitate – fiind vorba de infracţiuni de pericol.160 C. la care se asociază.în cazul tăinuirii şi favorizării săvârşite de soţ sau o rudă apropiată limitele pedepselor prevăzute pentru tăinuire şi favorizare se reduc la jumătate.pen. de art.1). pedeapsa complementară . atingerea adusă vieţii.pen. integrităţii corporale sau sănătăţii celui ce îndeplineşte o activitate importantă de stat sau publică. 6 .Mobilul şi scopul . b) Latura subiectivă . Variante : cele mai multe infracţiuni prezintă pe lângă configuraţia tipică şi variante agravate VIII. ci de un scop ce ţine de realizarea laturii obiective.În cazul unor infracţiuni putem constata şi existenţa unei urmări imediate secundare-ex.

Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de subminarea economiei naţionale? 11.Care este urmarea imediată în cazul infracţiunii de comunicare de informaţii false? 17.Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de compromiterea unor interese de stat? 15. Poate exista complicitate în cazul infracţiunii de complot? 14. Care este elementul material al infracţiunii de atentat contra unei colectivităţi? 8.Întrebări: 1. Care este sancţiunea în cazul infracţiunii prevăzute de art. Care este diferenţa. 156 şi 157 C. 7 . între infracţiunea de trădare şi cea de spionaj? 6.Care este forma de vinovăţie în cazul infracţiunii de nedenunţare? 18. 162 Cod penal? 9.) au ca subiect activ: a) numai cetăţeanul român. Care este elementul material în cazul infracţiunii „actele de diversiune”? 10.pen. p.155. b) cetăţeanul român sau persoana fără cetăţenie care domiciliază pe teritoriul statului român.? 12.Infracţiunea de trădare prin transmitere de secrete are obiect material? 4.Care este subiectul activ al infracţiunii de acţiuni duşmănoase contra statului? 5.Ce se înţelege prin noţiunea de propagandă în contextul infracţiunii prevăzute de art.Care este situaţia premisă a infracţiunii de trădare prin ajutarea inamicului? 3. Infracţiunile de trădare (art. în cazul infracţiunii prevăzute de art. Care este diferenţa între expresiile: „acţiune armată” şi „acţiuni violente săvârşite de mai multe persoane împreună”.166 C. Care este subiectul pasiv secundar al infracţiunii de atentat care pune în pericol securitatea statului? 7. Care este tipul de participaţie în cazul infracţiunii de complot? 13. 171 Cod penal? Teste grilă: 1.Care este subiectul activ al infracţiunii de trădare? 2.

Titlul II este structurat pe patru capitole: .Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (Capitolul III) şi .pen. c) poate fi atât cetăţean român cât şi cetăţean străin.Infracţiuni contra vieţii. 3.) urmarea imediată principală constă în: a) crearea unei stări de pericol pentru viaţa. Infracţiunea de “Trădare prin ajutarea inamicului” (art. b) în condiţii de luptă.Omuciderea .pen.) poate fi săvârşită numai: a) pe câmpul de luptă.Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii . c) crearea unei stări de pericol pentru siguranţa statului.Infracţiuni contra libertăţii persoanei (Capitolul II).pen. În cazul infracţiunii de “Complot” (art. . integritatea corporală ori sănătatea unei persoane care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă. c) în timp de război. b) nu poate fi un cetăţean străin. Capitolul I: Infracţiuni contra vieţii. integrităţii corporale şi sănătăţii (Capitolul I). TITLUL II : INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI În Titlul II sunt cuprinse infracţiunile care au ca obiect juridic generic persoana omului cu atributele fundamentale: viaţa.Infracţiuni contra demnităţii (Capitolul IV). b) decesul. La infracţiunea de “Atentat care pune în pericol siguranţa statului” (art. 156 C. 4.) subiectul activ: a) nu poate fi un cetăţean român. integrităţii corporale şi sănătăţii Acest capitol este format din trei secţiuni: .Avortul 8 . 160 C. integritatea corporală şi sănătatea şi libertatea. vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importantă de stat sau altă activitate publică importantă. 167 C.c) cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care nu domiciliază pe teritoriul statului român 2. .

pen. legea prevede uneori un subiect calificat.176C. În cazul infracţiunii de pruncucidere există o situaţie premisă foarte clară. Situaţia premisă : pentru toate infracţiunile din această categorie se poate spune că există o situaţie premisă generică ce constă existenţa unei persoane în viaţă. în cazul infracţiunii de omor deosebit de grav (art.urmarea imediată: moartea victimei . Subiectul pasiv – poate fi orice persoană în viaţă . procurorul. 2. Subiectul activ – autor al infracţiunilor de omucidere poate fi în general orice persoană.OMUCIDEREA I.). VII. 175 lit. 2.judecătorul. Pot exista cazuri în care legea prevede un subiect activ calificat – de ex.1. art.legătura de cauzalitate: trebuie dovedită b) Latura subiectivă – legiuitorul a incriminat săvârşirea omuciderilor cu intenţie(omor. g) .tentativă). c) – soţul sau o rudă apropiată. în cazul infracţiunii de pruncucidere subiectul activ este mama copilului nou-născut . Variante – Uciderea din culpă este incriminată în variantă tip. Tentativa se sancţionează doar in cazul infracţiunilor de omor (art. V. Aceasta constă într-o naştere recentă.176 lit. omuciderea este susceptibilă de forme de activitate imperfectă (acte preparatorii. Conţinutul constitutiv: a) Latura obiectivă . Formele infracţiunilor – Consumarea faptei are loc în momentul decesului victimei. IV.art. Şi în acest caz .elementul material: se realizează în cazul acestor infracţiuni în general printr-o acţiune dar poate consta şi într-o inacţiune(lipsirea unei persoane bolnave de îngrijirea necesară şi datorată).Obiectul juridic . III:Locul şi timpul – locul public reprezintă elementul circumstanţial în cazul infracţiunii de omor . pen. i C.faptele incriminate în această secţiune au în comun valoarea ocrotită care constă în viaţa persoanei. De exemplu femeia gravidă în cazul omorului deosebit de grav prevăzut de art.pen.175.174. Obiectul material – este corpul persoanei în viaţă II. la care se adaugă patru 9 . . jandarmul sau militarul. 176 lit. în cazul infracţiunii de omor calificat (175 lit. art. e) C. determinarea sau înlesnirea sinuciderii) dar şi din culpă(uciderea din culpă) VI. Subiecţii 1. poliţistul.SECŢIUNEA I .

arestare în cazul omorului săvârşit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare ori de la executarea unei pedepse? 10 . Care este subiectul activ al infracţiunii de omor? Care sunt teoriile privind apariţia vieţii? Care sunt teoriile privind momentul instalării morţii? 2. Sancţiuni – pedeapsa cu închisoarea sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa închisorii şi interzicerea unor drepturi. Care sunt condiţiile pentru a putea reţine că omorul a fost comis cu premeditare? 8. VIII. Aspecte procesuale Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu pentru toate infracţiunile din secţiunea Omucidere. Întrebări: 1. tot cu excepţia infracţiunii prevăzute de articolul 178 C. Sunt sancţionate actele preparatorii în cazul omuciderilor? 7. Poate fi comisă infracţiunea de omor şi prin acte omisive? 4. Care sunt elementele obiective ce permit conturarea vinovăţiei pentru a putea fi diferenţiată infracţiunea de omor (tentativă de omor) de alte infracţiuni contra persoanei? 5.variante agravate. Este diminuată sau înlăturată răspunderea penală în caz de error in persona sau aberatio ictus dacă autorul a exercitat o acţiune ucigaşă? 6.. IX. Ce înseamnă „starea de neputinţă a victimei de a se apăra”? 11. Cum este sancţionată eutanasia în Dreptul penal român? 3. Ce persoane intră în categoria de „rude apropiate”? 10. pen. la infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii. Care este deosebirea între omorul săvârşit prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane şi omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane? 12. Poate coexista premeditarea alături de scuza provocării? 9. pe lângă varianta tip există şi o variantă agravată. iar competenţa judecării în primă instanţă. urmărire . Ce se înţelege prin sustragere. urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror pentru toate faptele incriminate în această secţiune cu excepţia uciderii din culpă. aparţine Tribunalului.

Care este elementul material şi cerinţa esenţială ataşată acesteia în cazul infracţiunii de determinarea sau înlesnirea sinuciderii? Speţe 1. La nivelul căror elemente constitutive apar diferenţe între infracţiunea de omor si cea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii? 21.p. lezând pleura şi producând pneumotorax . Care este condiţia ce trebuie îndeplinită pentru ca uciderea unei femei gravide să constituie omor deosebit de grav? 18. provocându-i astfel o hemoragie meningo . „stare de ebrietate” în cazul infracţiunii de ucidere din culpă? 20.Inculpatul a lovit victima.socrul său în vârstă de 75 de ani. a cărui lamă a pătruns în cavitatea toracică prin spaţiul intercostal .p. 176 lit. „îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală”. Care este conţinutul conceptelor de „copil nou-născut”. Care sunt opiniile privind timpul scurs între omorul săvârşit anterior şi cel ce face obiectul judecăţii în cazul infracţiunii prevăzute de art.aşa cum se arată în raportul de constatare medicolegală si a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale. Care este conţinutul noţiunii „în public” în cazul infracţiunii de omor calificat? 15. Inculpatul a aplicat victimei o lovitură de cuţit . Ce se înţelege prin conceptul „cruzimi” în cazul omorului deosebit de grav ? 16. stare de tulburare pricinuită de naştere”? 19. h C.175 lit. Ce se înţelege prin „vehicul cu tracţiune mecanică”.) aceasta infracţiune este absorbită sau intră în concurs cu cea de omor? 14.p. „imediat după naştere”.13.Această lovitură nu a pus în primejdie viaţa victimei . În cazul reţinerii omorului pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei infracţiuni (art.c) C. Care este încadrarea juridică a faptei? 2.? 17. de mai multe ori în cap şi peste corp cu un ciomag . Care este încadrarea juridică a faptei? 11 .cerebrală cu focare multiple ce a determinat moartea.

Inculpatul a determinat victima prin lovituri repetate să iasă din camera situată la etajul IV pe uşa unui balcon fals. care a proiectat-o într-un bazin cu ape reziduale. Inculpaţii. care. mai putea reveni în clădire . să lovească victimele cu autoturismul pe care îl conducea cu mare viteză . aflată într-o avansată stare de ebrietate . Victima s-a lăsat în jos .chiar dacă acestea nu au fost lovite .Care este încadrarea juridică a faptei ? Care este forma de vinovăţie? 7. căderea ei fiind auzită de inculpat.sprijinindu-se cu picioarele de pervazul ferestrei de la etajul III şi când se afla în această poziţie periculoasă inculpatul i-a cerut să plece de sub balconul său.fracturi ale coloanei vertebrale. ieşirea normală fiind blocată de el.a căzut şi s-a accidentat mortal. ale coastelor.Cum poate fi calificată fapta inculpatului de a fi aplicat victimei. care este încadrarea juridică a faptei? 4.fără a încerca să o salveze ? 5.3.s-au înarmat cu bucăţi de lemn smulse dintr-un gard şi au aplicat victimei lovituri violente în zona capului . Constituie infracţiune fapta unei persoane de a încerca.în condiţiile date. în cele din urmă a avut drept rezultat moartea victimei .producându-i un traumatism cranio-cerebral acut. ruperea unor organe constituie infracţiune în ipoteza în care nu a intervenit moartea victimei? Dacă da. o puternică lovitură cu pumnul. Fapta inculpatului de a arunca victima de la etajul al III-lea al unei clădiri. cu fractură de boltă şi iradiere la bază. din răzbunare. după ce s-au înţeles să aplice victimei o corecţie . provocându-i leziuni grave .determinând-o astfel să se deplaseze pe spaţiul îngust unde se afla spre fereastra de la casa scărilor . i-a aruncat hainele în stradă şi i-a închis uşa de la balcon . care este încadrarea juridică? 12 . precum şi de a o fi părăsit în aceste condiţii . Victima şi-a pierdut echilibrul . Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 6. singurul loc prin care .datorită modului în care au acţionat spre a se salva ? Dacă da.fără să fi hotărât însă uciderea acesteia .

Care este încadrarea juridică a faptei? 10. în timp ce se lupta cu fiul victimei a aplicat o lovitură de cuţit care a fost primită de victimă ce s-a interpus între cei doi. a realizat hotărârea luată? 14. concepând un copil în afara căsătoriei.în timp ce se îndrepta spre casă.unde i-a aplicat o lovitură în regiunea gâtului cu un cuţit de dimensiuni mari . duşmănoase. după trei săptămâni de la un incident în cursul căruia inculpatul şi victima s-au lovit reciproc . În speţă s-a reţinut în fapt că într-o seară. victima a fost urmărită de inculpat. între inculpat şi victimă care încheiaseră un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere. iar aceasta. care a atins sârma gardului încărcată cu electricitate? Care este forma de vinovăţie? 9. inculpatul comportându-se violent faţă de victimă. Care va fi încadrarea juridică a faptei .iar ulterior . a provocat la scurt timp moartea victimei .suferind leziuni ce i-au pus în pericol viaţa . după ce s-a hotărât să ascundă sarcina şi apoi să-l ucidă . Nemulţumit că soţia sa părăsise domiciliul conjugal şi introdusese acţiune de divorţ .impropriu de a fi purtat în mod obişnuit asupra unei persoane. Care este încadrarea juridică a faptei inculpatei care. însoţit de alte trei persoane şi deşi a încercat să fugă . în sensul că nu a prevăzut interpunerea victimei? 11. a cauzat astfel moartea victimei.după ce şi-a aşteptat soţia la locul de muncă şi au mers împreună într-un parc . Care este încadrarea juridică a faptei ? 12. a atras-o într-un loc retras . Inculpatul. Care este încadrarea juridică a faptei? 13. la rândul ei.având în vedere că inculpatul susţine că a fost în eroare cu privire la identitatea victimei. refuzând să mai 13 .8. imputabile amândurora. existau relaţii încordate. Inculpatul a aplicat victimei cu un briceag în partea inferioară a coapsei o lovitură care a avut ca efect secţionarea arterei femurale şi care. În speţă. cultivat cu porumb. din cauza unei hemoragii puternice. Care este încadrarea juridică a faptei unei persoane care. conectând cablul de la reţeaua de curent electric de 220 volţi la gardul de sârmă împrejmuitor al terenului său .cei doi s-au întâlnit la un bufet .a fost lovită de acesta în cap cu un par smuls dintrun gard .

Acesta din urmă l-a considerat întotdeauna drept copilul său. nefiind stabilită paternitatea. dar din probe rezultă cu certitudine că inculpatul s-a născut din relaţiile din afara căsătoriei dintre mamă si partea vătămată. acţiune la care însă a renunţat.major. care va fi încadrarea juridică a faptei? 16) Care va fi calificarea juridică în cazul uciderii soţului. în actul de naştere al inculpatului partea vătămată nu figurează ca tată al acestuia. Dacă inculpatul a ucis-o pe partea vătămată. aflat în stare de ebrietate. . În speţă instanţa a reţinut că victima. a aruncat victima în vârstă de 9 ani de pe un pod plutitor iar aceasta a decedat. intentând chiar o acţiune în justiţie pentru rezilierea contractului. În speţă inculpatul. Inculpatul. pe câmp. Care este calificarea juridică a faptei? 15) În speţă. Ce încadrare juridică poate primi fapta inculpatului de a fi ucis victima prin aruncarea de la etajul VII . noaptea. la sfârşitul lunii noiembrie. în vârstă de 81 de ani şi suferind de anumite afecţiuni ( diabet . care avea un conflict mai vechi cu victima pricinuit de situaţia juridică a acelei parcele .pe vreme geroasă.ia masa cu familia inculpatului. după o scurtă altercaţie a lovit victima cu sapa în cap. datorită unor neînţelegeri anterioare avute cu victima. la rândul lui inculpatul a considerat-o pe partea vătămată ca fiind tatăl său . după violarea ei. datorită unei stări avansate de ebrietate ? 18. aflată în stare gravă de ebrietate. în ceea ce priveşte desfacerea căsătorie hotărârea fiind definitivă? 17. dacă fapta a fost săvârşită după ce hotărârea de desfacere a căsătoriei a fost atacată cu recurs de către făptuitor. Care este încadrarea juridică a faptei? 19. în timp ce aceasta se afla în pat într-un somn adânc.ulcer) s-a deplasat în acea zi la parcela pe care o avea pentru a desfăşura munci agricole. Din depoziţiile martorilor oculari a rezultat că inculpatul.persoană în vârstă. parţial dezbrăcată. l-a adus în domiciliu şi i-a dat îngrijirea necesară în această calitate. iar aceasta a decedat din cuza şocului hipotermic? 20. Care este încadrarea juridică a faptei inculpatului care a lăsat victima . dar numai pe capătul de cerere privind partajul. a comis fapta dintr-o pornire de moment. iar aceasta 14 . rudenia dintre ei fiind de notorietate în comună.

pe care o şi ucide. Care este încadrarea juridică a faptei? 25. pen.a decedat.Care este calificarea juridică a faptei unei persoane care.d) cu motivarea că . după ce a împuşcat victima în piept şi aceasta grav rănită nu a mai putut opune rezistenţă.. punându-i în pericol viaţa ? 24. decedând în urma leziunilor suferite. inculpaţii au stăruit în intenţia lor . cu toate că femeia le-a spus că dacă nu renunţă .insistând . Este corectă încadrarea juridică? 21. prima instanţă a reţinut existenţa agravantei prevăzute de art. Instanţa l-a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prev. Cum poate fi calificată fapta de a aplica victimei numeroase lovituri grave într-o lungă perioadă de timp . a sărit pe geam de la o înălţime de 31 m.la început a încercat s-o mituiască oferindu-i un sac cu zahăr şi la refuzul acesteia şi ameninţarea ei de a-l denunţa la organele de poliţie i-a aplicat lovituri puternice în cap cu o lopată. apreciată la 30-60 minute? În tot acest timp. de art. 175 lit.d) C. În fapt. În speţă. aflată în dormitor. inculpatul s-a manifestat ca fiind stăpânit de un puternic sentiment de ură şi cruzime.175 lit. Ce încadrare juridică se poate reţine pentru fapta inculpatului de a intra într-o încăpere unde dormeau mai multe persoane şi de a trage rafale de pistol automat în direcţia uneia din ele. aplicând lovituri victimei fără să ţină seama că era în vârstă de 73 ani . cu care se aflau în acelaşi apartament .pentru a păstra acel bun.. inculpatul a izbit-o cu gâtul de balustrada metalică a unui podeţ. inculpatul a sustras dintr-un vagon 9 saci cu zahăr şi fiind văzut de o femeie de serviciu . săvârşind un furt în dauna unităţii şi fiind surprinsă de paznic imediat după aceea cu bunul sustras asupra sa .E. Care din cele două soluţii este corectă? 22. a aplicat paznicului o puternică lovitură de cuţit în regiunea toracică . Care este încadrarea juridică a faptei? 26. Ignorând acest avertisment repetat.se va arunca pe fereastră. provocându-i leziuni prin ele însele mortale.astfel că.174. În fapt s-a reţinut că inculpaţii au încercat să o violeze pe N. dându-şi seama că nu mai are nici o posibilitate de scăpare . Instanţa de apel a schimbat încadrarea juridică reţinând în cauză doar infracţiunea de omor. la un moment dat N. fără a le răni pe celelalte? 23.E. de rugămintea ei să nu fie omorâtă şi provocându-i 15 .

iar când copiii. fracturi ale coastelor. interesând mai mult de jumătate din suprafaţa corpului . el a tras în acea direcţie un foc de armă. Fapta unei persoane de a aplica victimei numeroase lovituri cu o curea pe tot corpul.S. fiind noaptea. aflat în stare de ebrietate . trezindu-se . constatându-se că prezintă o ocluzie intestinală. i-a zdrobit ambii globi oculari . şi stază în organe poate fi calificată drept infracţiunea de omor deosebit de grav săvârşit prin cruzimi ? 28. a văzut o „mogâldeaţă” despre care a crezut greşit că e un animal. În speţă. Care va fi încadrarea juridică a faptei? 31. iar în cele din urmă . a fost trezit din somn de un zgomot şi.fără ocupaţie. în zona toracică. a bătut-o din nou pe sora sa şi aplicându-i cu un corp dur mai multe lovituri ..împrejurare care a dus la producerea de arsuri deosebit de grave pe 70-90% din suprafaţa copului ambelor victime şi în final la decesul acestora ? 30.suferinţe prelungite. precum şi pentru a o constrânge să întreţină raporturi sexuale. s-a urcat cu genunchii peste toracele acesteia şi a strâns-o de gât cu ambele mâini. Instanţa de fond a reţinut: Din primăvara anului 1977 inculpatul S. părăsit de soţie . care avea asupra sa o armă de vânătoare. Cum poate fi calificată fapta inculpatului care a vărsat conţinutul unei sticle de petrol peste doi copii ai concubinei sale . a încercat să-i împiedice . apoi externată. inculpatul a aplicat persoanei vătămate o puternică lovitură cu o bâtă. după care a dezbrăcat-o şi a lăsat-o fără îmbrăcăminte pe un timp ploios şi răcoros .pe care adesea o bătea spre a o determina să-i cedeze o parte din câştigurile pe care aceasta le obţinea din practicarea cerşetoriei. vătămând în mod grav integritatea corporală a victimei. pe când aceştia dormeau şi apoi le-a dat foc. În urma unui conflict personal.P. Fiind internată în spital. . În ziua de 19 ian. inculpatul. provocându-i ruptura splinei. au vrut să se salveze.în vârstă de 58 de ani . 27.întrucât femeia a început să ţipe . violenţe care i-au cauzat moartea. După 5 zile persoana vătămată s-a reinternat. 1980 inculpatul.L.locuia sub acelaşi acoperiş cu sora sa . plăgi contuze. victima a fost supusă unei operaţii de spleneoctomie. cu o deosebită intensitate . care au provocat multiple echimoze . Ce încadrare juridică va reţine instanţa? 29. complicaţie 16 . înfricoşat.

3. b) dacă prin mijloacele folosite a fost pusă în pericol viaţa mai multor persoane c) indiferent dacă au murit mai multe persoane sau mijlocul folosit a pus în pericol viaţa mai multor persoane. ce produc o fractură de boltă craniană şi au ca rezultat moartea.pen. însă a intervenit o altă complicaţie – peritonită postoperatorie – din cauza căreia victima a decedat. săvârşit asupra unei rude apropiate (art. b) tentativa este posibilă şi se pedepseşte. fapta constituie: 17 . survenită la un organism cu grave alterări hepato-renale şi miocardice. d) C. dar care au declanşat o meningită acută. profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra (art. Ce se poate reţine în sarcina inculpatului care a lovit victima cu consecinţa unor contuzii cranio . Dacă în urma unui accident de circulaţie au fost ucise două persoane. c) tentativa nu este posibilă.cerebrale vindecabile în 7-8 zile. b) omor simplu (art. Fapta mamei de a aplica lovituri în cap copilului în vârstă de 2 luni.). b) omor calificat. 177 C. Omorul săvârşit asupra fratelui soţiei reprezintă: a) omor calificat. 175 lit. 4.p. 5. 2.p. 174 C. c) omor calificat. constituie infracţiunea de: a) pruncucidere. S-a efectuat o nouă intervenţie chirurgicală de data aceasta pentru ocluzie.p. Există agravanta prevăzută la art. Se poate reţine vreo infracţiune în sarcina inculpatului? A fost întrerupt în cauză lanţul cauzal între fapta inculpatului şi decesul victimei ? 32.postoperatorie cu dezechilibru metabolic grav. c) C.p.): a) tentativa este posibilă. La infracţiunea de pruncucidere (art. dar nu se pedepseşte. (săvârşirea omorului asupra a două sau mai multe persoane): a) doar dacă rezultatul faptei constă în moartea mai multor persoane. cu urmarea morţii victimei? Teste grilă: 1.).). 175 lit. 176 lit b) C. c) lovituri cauzatoare de moarte.

1¹.1.2¹ subiectul activ trebuie să fie un membru al familiei victimei) . Conţinutul constitutiv a) Latura obiectivă .Legătura de cauzalitate – trebuie demonstrată b) Latura subiectivă –Vinovăţia : aceste infracţiuni se săvârşesc cu intenţie directă sau indirectă. Există cazuri în care calitatea subiectului activ reprezintă o circumstanţă agravantă. .Elementul material – se realizează de regulă printr-o acţiune. Situaţia premisă . b) determinarea sau înlesnirea sinuciderii. III. Dacă făptuitorul ajută victima în aplicarea unei lovituri mortale cu cuţitul într-o zonă vitală. se poate reţine săvârşirea infracţiunii de: a) omor.nu prezintă relevanţă V.Subiectul activ – poate fi orice persoană . în scopul sinuciderii. Există şi o excepţie – infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte . 6.Obiectul juridic– relaţiile sociale a căror normală desfăşurare implică ocrotirea sănătăţii şi integrităţii corporale. Există trei excepţii – infr. 2. legea prevede uneori un subiect calificat(Ex:art.unde urmarea imediată este moartea victimei. modalitatea simplă. b) două infracţiuni de ucidere din culpă aflate în concurs. subiectul pasiv trebuie să fie membru al familiei subiectului activ).Subiectul pasiv – poate fi orice persoană în viaţă .nu prezintă relevanţă IV.180 al. Şi în acest caz . art.180 alin. Locul şi timpul . Poate consta şi într-o inacţiune ( de exemplu – omisiunea de a anunţa victimei prezenţa în curte a unui animal agresiv) .a) infracţiunea de ucidere din culpă. c) infracţiunea de ucidere din culpă în formă agravată. de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte se săvârşeşte cu praeterintenţie. iar cea de vătămare corporală din culpă se săvârşeşte din 18 . Subiecţii .Urmarea imediată – constă în provocarea unor suferinţe fizice.181al1¹. SECŢIUNEA A II-A : LOVIREA ŞI VĂTĂMAREA INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII I.(Ex:art. Obiectul material – corpul persoanei în viaţă II.atingerea adusă integrităţii corporale sau sănătăţii victimei. În cazul pluralităţii de subiecţi pasivi vor exista atâtea infracţiuni câte victime. c) lovituri cauzatoare de moarte.

. Tentativa nu e posibilă în cazul infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte si a celei de vătămare corporală din culpă. pen.Formele infracţiunilor: tentativa este posibilă dar nu este pedepsită în cazul acestor infracţiuni.183C. VII. Care este urmarea imediată a infracţiunii de vătămare corporală din culpă? 8. de art. 180 şi cea prevăzută de art.182 C. Care este diferenţa între infracţiunea prevăzută de art.pen.aproape toate infracţiunile din această secţiune prezintă variante agravate.3 C. mai puţin infracţiunea prevăzută de art.pen. VIII. 181 şi 184 C. Care este diferenţa între infracţiunea de ucidere din culpă şi cea de vătămare corporală din culpă? 19 . VI . Care este urmarea imediată în cazul infracţiunii prevăzute de art.3 doar cu intenţie directă. 181 Cod penal? 4. Sancţiuni – amenda alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii. Aspecte procesuale – pentru unele infracţiuni ( art. Care este forma de vinovăţie în cadrul infracţiunii prevăzute de art.pen. La nivelul cărui element constitutiv apar diferenţe între infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi cea de omor? 7. IX. acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 182 Cod penal? 6. ) în variantele tip. Întrebări: 1. Care este diferenţa între fapta prevăzută de alin. 180. 182al. poate fi săvârşită cu intenţie sau praeterintenţie iar în varianta de la al. 182 Cod penal? 5.culpă. 180 Cod penal? 3. 1 şi cea prevăzută în alin. 2 din art.Mobilul şi scopul: prezintă relevanţă doar scopul în cazul infracţiunii prevăzute de art. iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Infracţiunea prev. Variante . Ce se înţelege prin noţiunea „îngrijiri medicale”? 2.

Care este încadrarea juridică? 20 . iar în lipsa acesteia durata de vindecare ar fi fost mai mică de 60 zile. Se poate reţine în sarcina acestuia vreo infracţiune? 4. Ce infracţiune se va reţine dacă s-a produs avortul iar victima a necesitat 18 zile de îngrijiri medicale? 8. orator. nefiind de profesie cântăreţ. astfel că s-a impus imobilizarea din nou în aparat pentru 4 săptămâni. Se va reţine vreo infracţiune în situaţia în care făptuitorul pune piedică unei persoane? 3. nu a fost lezată. artist. a suferit o paralizie recurecţională. în cursul unui conflict personal. Din raportul de expertiză medico-legală reiese că fractura cubitusului stâng s-a putut produce prin lovire cu un corp dur şi că prelungirea îngrijirilor medicale de la 40-50 la 80-90 zile necesare pentru vindecare s-a datorat terenului patologic preexistent pe care a suferit leziunea.Fapta inculpatului de a fi lovit victima cu pumnii. Există legătură de cauzalitate între faptă şi durata îngrijirilor medicale. ca urmare a lezării nervului laringelui. 182 Cod penal în situaţia în care inculpatul a lovit victima cu un ciob de sticlă producându-i o cicatrice facială stânga de 7 cm. 181 Cod penal. Prima instanţă a apreciat că pierderea corzii vocale stângi este suplinită funcţional de cea dreaptă şi că victima.. astfel încât aceasta apare cu o uşoară asimetrie prin modificările ţesutului cicatriceal? 7. reprezentând o invaliditate definitivă de 15 %. Se poate reţine infracţiunea prevăzută de art. astfel că fapta inculpaţilor se încadrează în art.D. A. osificarea nefiind completă după 50 zile. leziuni care sunt definitive. S-a menţionat că din punct de vedere funcţional nu prezintă deficienţe care să-i reducă acestuia capacitatea de muncă în raport de profesia pe care o exercita.Speţe: 1. a suflat praf de bachelită în ochi colegului său. Ce infracţiune se va reţine? 9. peste faţă cauzându-i pierderea vederii la un ochi a cărui capacitate funcţională este grav afectată datorită unui traumatism anterior din cauza căruia victima avea o capacitate de muncă de 33 % reprezintă infracţiune? 5. Ce infracţiune reprezintă lovirea de către făptuitor cu aceeaşi ocazie a două persoane? 2. Din actele medico-legale se constată că partea vătămată F. din care cauză aceasta s-a dezechilibrat şi a căzut suferind leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de îngrijiri medicale de 80 zile. Inculpatul a aplicat victimei o lovitură în zona abdominală fără a cunoaşte că aceasta e însărcinată. consecutivă unei plăgi tăiate care i-a modificat înfăţişarea fizică. cu intenţie victima. Este corectă soluţia? 6. Inculpatul a îmbrâncit puternic. Inculpatul a lovit victima cu consecinţa producerii unei fracturi a braţului cu durata de îngrijiri medicale până la 90 zile. Fractura s-a produs în locul unde victima mai suferise o fractură.

partea vătămată a necesitat 8 zile de îngrijiri medicale.10. având ca urmare internarea în spital. fost boxer profesionist. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 18. despre care făptuitorul avea cunoştinţă. luptându-se la pământ cu victima. unde s-a izbit de peretele tunelului. stresul şi efortul făcut în condiţiile agresiunii? 11. lovitură ce a secţionat artera tibială şi i-a provocat o hemoragie puternică ce a condus la deces. a tras cu mâinile spre spate capul victimei şi un picior. Ce infracţiune reprezintă lovirea unei persoane care suferea de o gravă maladie cardiacă. Victima a decedat după 2 zile. Inculpatul a reuşit să trântească victima la sol. cu laba piciorului stâng şi cu mâna dreaptă în interiorul vagonului. Care va fi încadrarea juridică? Ce va reţine instanţa dacă expertiza efectuată în cauză a stabilit o culpă de 50 % în sarcina celor 2 inculpaţi? 15. cu pumnii şi picioarele soţia. a aplicat victimei o puternică lovitură de pumn victimei în zona feţei. Inculpatul. Care va fi încadrarea juridică a faptei? 19. celălalt mecanic ajutor la întreprinderea de exploatare Metrou Bucureşti conducând un tren de metrou. fără a fi observat că persoana vătămată. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 13. declanşată de violenţe. Fapta lui A care. Inculpatul şi victima. aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice s-au luat în joacă la trântă pe un câmp. care încercase să pătrundă în ultimul vagon după darea semnalului sonor a rămas prinsă între uşi. Ce se va reţine în sarcina şoferului? 21 . provocându-i hiperextensia coloanei cervicale. În urma pornirii trenului ea a fost ţinută în aceeaşi poziţie până la capătul peronului. suferind leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de 80 de zile de îngrijiri medicale. el aflându-se de asupra ei şi. urmată de moartea victimei din cauza insuficienţei cardiace. pentru a căror vindecare a avut nevoie de 200 zile îngrijiri medicale. constituie infracţiune ? 16. Care va fi încadrarea juridică. cu forţă. căzând pe terasamentul căii ferate şi suferind leziuni corporale grave. a determinat-o pe aceasta să sară pe fereastră de la etajul I. Victima s-a dezechilibrat. iar cu restul corpului în afară. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 12. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 14. după care a imobilizat-o cu faţa spre pământ. s-a lovit de un plan dur şi a decedat. a reuşit să o deposedeze de un cuţit cu care apoi i-a aplicat o lovitură în gambă. lovindu-şi în mod grav. 17. la plecarea din staţie au pus în mişcare vehiculul. Inculpatul a aplicat victimei în vârstă de 23 de ani multiple lovituri în zona feţei ceea ce a condus la pierderea a doi dinţi. tratament medical şi alterarea temporară a condiţiilor de viaţă. Inculpatul. În urma unui accident de circulaţie provocat de un şofer profesionist. În urma unui accident de circulaţie rutieră s-a cauzat vătămarea corporală a victimei. după care au anunţat că se închid uşile. Inculpatul a lovit în mod repetat victima provocându-i multiple lovituri ce i-au pus viaţa în primejdie şi care au necesitat 30 zile îngrijiri medicale. Inculpaţii – unul mecanic.

a adormit. Ce se va reţine în sarcina inculpaţilor? 25. iar cea de a 4-a persoană a necesitat 5 zile îngrijiri medicale. Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a aplicat unei bătrâne în vârstă de 70 ani o lovitură în zona feţei provocându-i pierderea unicului dinte pe care îl avea? 22.20.Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a cauzat victimei o plagă muşcată a marginii libere a pavilionului unei urechi – cu lipsă de substanţă în proporţie de 2/3 şi care. alta a suferit leziuni ce au necesitat 53 zile îngrijiri medicale.Inculpatul a aplicat victimei numeroase lovituri. considerând că aceasta reprezintă sluţire. Când s-a trezit a plecat la locul unde o lăsase pe victimă. lucrători la o sondă petrolieră au organizat după orele de program. Prima instanţă a reţinut în sarcina inculpatului infracţiunea prevăzute de art. inculpatul..4 %o ? 21. dar inculpatul a salvat-o de la moarte prin înec. lăsând victima pe câmp a plecat în sat spre a aduce haine uscate pentru victimă şi spre a-şi schimba propriile lui haine ude. plăgi contuze). plin cu apă. lăsând cele 5 fetiţe singure. 182 alin. cei doi inculpaţi au cuprins în braţe victima dorind să facă o glumă. sărind în şanţ cu riscul propriei vieţi. Deşi inculpatul a aruncat taburetul de la o distanţă relativ mică. iar atunci când s-a reuşit stingerea acestuia victima era deja decedată. au deplasat-o cu toată împotrivirea acesteia pentru a o legăna deasupra unui foc. enervat de faptul că soţia sa plecase de acasă. Hainele victimei fiind îmbibate cu petrol au luat foc cu uşurinţă. împreună cu ceilalţi colegi o petrecere în aer liber. Inculpaţii. 2 Cod penal pentru că acesta a aplicat mai multe lovituri victimei i-a tăiat părul şi i-a ras sprâncenele. a avut o izbucnire de moment şi a aruncat un taburet în direcţia patului unde se aflau două din fiicele sale. echimoze. traumatismele mai profunde au fost cauzate prin lovituri date cu picioarele încălţate cu încălţăminte uşoară. ducând cu el îmbrăcămintea necesară. Piciorul metalic al taburetului a lovit în cap pe una din fetiţe. însă victima încetase din viaţă. după ce a consumat băuturi alcoolice s-a deplasat cu autoturismul pe drumurile publice unde a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 26. După ce au consumat băuturi alcoolice. În continuare. dar. Este corectă soluţia? 22 . una a suferit leziuni ce au necesitat 17 zile îngrijiri medicale. inculpatul. În urma impactului o persoană a decedat. dar acestea au produs leziuni superficiale (excoriaţii. el nu l-a orientat spre capul fiicei sale. fiind sub influenţa alcoolului. Victima a căzut într-un şanţ adânc de 2m. cu toată intervenţia de specialitate într-o clinică de chirurgie plastică n-a putut fi remediată? 23. Instanţa a reţinut că. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 24. cauzându-i leziuni ce au provocat moartea. Inculpatul. ci fără o ţintă precisă şi doar întâmplarea a făcut ca aceasta să lovească în cap pe minoră. Ce se va reţine în sarcina inculpatului dacă buletinul de analiză toxicologică a indicat o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1.

fapta poate constitui infracţiunea de: a) lovire sau alte violenţe (art. 4. b) loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. c) vătămare corporală. F va fi condamnat pentru infracţiunea de: a) omor (art.pen. modalitatea simplă. c) vătămare corporală (art. 180 C.) astfel încât analiza făcută secţiunii va corespunde analizării acestei infracţiuni.). pen.pen. Făptuitorul (F) loveşte victima (V) cu un cuţit în zona toracică producându-i o leziune profundă. a două persoane constituie: a) o infracţiune de lovire sau alte violenţe (art. 185 C. 23 . b) două infracţiuni de ucidere din culpă aflate în concurs.pen. 183 C. fapta constituie: a) o infracţiune de ucidere din culpă. în lipsa căreia leziunea ar fi necesitat circa 40 de zile de îngrijiri medicale.pen. 181 C. V este examinată şi tratată superficial de medici.pen. 5. 180 alin.pen. 2 C. c) vătămare corporală (art. c) infracţiunea de ucidere din culpă în variantă agravată. Expertiza medico-legală constată o culpă medicală. Transportată la spital. 180 alin. 181 C. b) lovire sau alte violenţe. Dacă făptuitorul a aplicat intenţionat victimei lovituri care au provocat vătămări ce necesită pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale. b) lovire sau alte violenţe (art.) SECŢIUNEA A III –A: AVORTUL Deşi există o secţiune cu acest titlu ea nu cuprinde decât o infracţiune intitulată „provocarea ilegală a avortului” ( art. iar după câteva zile decedează. cu aceeaşi ocazie. 1Obiectul juridic– relaţiile sociale a căror normală desfăşurare implică ocrotirea sănătăţii integrităţii corporale sau viaţa femeii însărcinate precum şi produsul de concepţie ca viaţă în devenire. Lovirea intenţionată de către făptuitor.). 174 C.). 1 C.).). I. 2. Aplicarea unei lovituri de cuţit în zona abdominală ce a produs victimei leziuni care au necesitat 18 zile de îngrijiri medicale constituie infracţiunea de: a) tentativă de omor. 3.Teste grilă: 1. c) o infracţiune de lovire sau alte violenţe în formă continuată.). pen. b) două infracţiuni de lovire aflate în concurs. Dacă în urma unui accident de circulaţie au fost ucise două persoane.

dacă vârsta sarcinii a depăşit 14 săptămâni) sau fără consimţământul femeii însărcinate . Cerinţa esenţială ataşată elementului material este ca acţiunea de întrerupere a cursului sarcinii să se realizeze într-una din împrejurările prevăzute la alin. VI. VII. II. IV.Mobilul şi scopul: nu prezintă relevanţă pentru încadrarea juridică. b) Latura subiectivă –Vinovăţia : intenţie directă sau indirectă în variantele tip şi praeterintenţia pentru variantele agravate.Legătura de cauzalitate – trebuie stabilită de la caz la caz. 185 alin. 24 . etc..Elementul material – se realizează de regulă printr-o acţiune.Urmarea imediată – constă în întreruperea cursului sarcinii. după caz). de o persoană care nu e medic de specialitate. 1 litera a). care se referă la fapta comisă în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate. alineatul 6 prevede trei cazuri de nepedepsire.3 VIII.2. fapta se consumă în momentul în care are loc întreruperea efectivă a cursului sarcinii.prezintă două variante tip – al 1 şi 2 şi o variantă agravată – al. cu excepţia femeii însărcinate. aceea de întrerupere a cursului sarcinii. ucidere din culpă. Situaţia premisă – Existenţa sarcinii. fie în prezenţa altor infracţiuni ( vătămare corporală. 1(în afara instituţiilor medicale. IX. iar pentru variantele agravate pedeapsa închisorii şi interzicerea unor drepturi. . Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii – prezintă relevanţă locul. urmărirea penală se efectuează de către procuror. Conţinutul constitutiv a) Latura obiectivă . iar judecata în primă instanţă este de competenţa tribunalului. dacă femeia nu era însărcinată suntem fie în prezenţa unei fapte putative. V. Variante . prin prisma art. Forme : tentativa este posibilă şi se pedepseşte. Pentru varianta agravantă urmarea imediată constă în vătămarea corporală gravă sau în decesul victimei. 2.Obiectul material – este corpul femeii însărcinate. .Subiectul pasiv – femeia însărcinată III.1 Subiectul activ – poate fi orice persoană(chiar şi medicul) . Aspecte procesuale – în cazul avortului urmat de moartea femeii însărcinate. precum şi produsul de concepţie. Sancţiuni – pedeapsa închisorii.

Diferenţa între provocarea ilegală a avortului care a avut ca urmare moartea victimei şi vătămarea corporală gravă ce a avut ca urmare avortul apare la nivelul: a) elementului material b) subiectului pasiv c) situaţiei premisă 2. violare de domiciliu ) comiterea faptei de două sau mai multe persoane împreună reprezintă circumstanţă agravantă.Întrebări: 1. o puternică lovitură cu o bâtă peste abdomen pentru a o ajuta să avorteze. 1. corpul persoanei devine obiectul material al infracţiunii. 2. lovitură care i-a provocat însă moartea acesteia: a) omor deosebit de grav b) ucidere din culpă c) avort urmat de moartea victimei Capitolul II : Infracţiuni contra libertăţii persoanei I. Obiectul material .Subiectul activ . Obiectul juridic – libertatea persoanei şi relaţiile sociale a căror existenţă şi bună desfăşurare sunt condiţionate de manifestarea neştirbită a dreptului la libertate .de ex. Fapta inculpatului de a aplica soţiei sale.Care este valoarea socială ocrotită în cazul infracţiunii de avort? Teste grilă: 1.deoarece obiectul juridic este un drept subiectiv în cele mai multe cazuri infracţiunile din acest capitol sunt lipsite de obiect material.art. iar la unele infracţiuni(lipsire de libertate în mod ilegal. Pot exista şi excepţii. însărcinată în 5 luni. de exemplu: 25 .subiectul activ nu este circumstanţiat.Subiectul pasiv este de obicei necircumstanţiat. 196 (divulgarea secretului profesional) – unde într-una din modalităţi subiectul activ trebuie să aibă o funcţie sau profesie prin care să poată lua cunoştinţă de anumite date. Pot exista şi excepţii.189 când fapta este săvârşită în varianta agravantă a supunerii la suferinţe care nu constituie prin ele însele o infracţiune . 2. 1. II. Participaţia în general este posibilă.Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de avort? 2.: în cazul infracţiunii prevăzute de art. Excepţie .

( spre exemplu art.în general nu prezintă relevanţă. iar în unele cazuri (art. VIII.) noaptea reprezintă un element circumstanţial agravant. 6 forma de vinovăţie este praeterintenţia. La unele infracţiuni pe lângă elementul material există şi o cerinţă esenţială(de exemplu în cazul infracţiunii de violare de libertate pătrunderea trebuie să se facă fără drept. VII. Există şi excepţii (lipsirea de libertate urmată de moartea victimei) unde legătura de cauzalitate trebuie stabilită.decesul victimei . situaţia premisă constă în preexistenţa unui domiciliu în sensul legii penale. Locul şi timpul . Poate să fie şi o urmare imediată care să constea într-un rezultat mai grav .în cazul calificat la una din împrejurările agravante de la lipsirea de libertate în mod ilegal(art. Sancţiuni . Variante . iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. şantaj.Există variante agravate la: lipsirea de libertate în mod ilegal. Forme – tentativa este posibilă la toate infracţiunile din acest capitol dar este sancţionată doar pentru infracţiunea de lipsire de libertate alin. IX. Întrebări: 1.192 C.1-4.Latura obiectivă . ) acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. în unele variante.Legătura de cauzalitate rezultă de regulă din materialitatea faptei.Elementul material se realizează printr-o acţiune.Ce se înţelege prin „muncă obligatorie”? 26 . Excepţie –in cazul art.Mobilul şi scopul .Urmarea imediată . Situaţia premisă – la infracţiunea de violare de domiciliu.lipsirea de libertate la varianta agravată de la alin. Aspecte procesuale – pentru unele din infracţiunile acestui capitol.este prevăzută de regulă pedeapsa închisorii. b)Latura subiectivă – Vinovăţia . IV. 192 alin.289 C. 192 alin. III.Care este urmarea imediată a infracţiunii de lipsire de libertate? 3. În unele cazuri (lipsirea de libertate. violarea de domiciliu) elementul material se poate realiza şi prin inacţiune .pen.Care este elementul material al infracţiunii de sclavie? 4. .încălcarea libertăţii sub unul din diferitele ei aspecte. 1.Când poate intra în concurs infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal cu cea de viol? 2. 1 şi art.) atunci când subiectul pasiv este minor.pen. VI. violarea de domiciliu. Conţinutul juridic a). . V.nu prezintă aspecte relevante. 189 . În cazul violării de domiciliu(art. 193) pedeapsa închisorii este prevăzută alternativ cu cea a amenzii.intenţia directă sau indirectă.în cazul lipsirii de libertate în mod ilegal în varianta agravată .

Care este cerinţa esenţială la infracţiunea de ameninţare? 9. Care este elementul material al infracţiunii de şantaj? 11. Ce se va reţine în sarcina sa? 3. În speţă. Care sunt persoanele ţinute de secretul profesional? 12.Când se consumă infracţiunea de şantaj? 10. Folosind aceste chei . De aceea .Care sunt agravantele în cazul infracţiunii de violare de domiciliu? 6.Reprezintă infracţiune fapta inculpatului de a pătrunde într-o casă la care a găsit uşa de la intrare neasigurată? 5. au imobilizat-o şi au condus-o într-un loc părăsit.Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a ameninţat partea vătămată că dacă nu îi va remite suma de 2000 lei o va denunţa la poliţie pentru săvârşire unei infracţiuni? 4. a înmânat inculpatei cheile apartamentului său pentru perioada cât urma să fie plecat în concediu. au sunat-o apoi pe soţia acesteia. căreia i-au solicitat suma respectivă în schimbul eliberării victimei. în urma unei neînţelegeri cu tatăl său l-a trântit pe patul din bucătărie şi imobilizându-l prin apăsarea toracelui cu genunchiul. unde au legat-o cu lanţuri la picioare de un par.Care este forma de vinovăţie pentru infracţiunea de violarea secretului corespondenţei? Speţe: 1. Inculpata a găsit în apartament cheile părţii vătămate care locuia şi ea în acelaşi imobil şi care era plecată pentru o perioadă de timp.A. au hotărât să recupereze de la victimă o sumă de bani pretins datorată de aceasta. inculpata a sustras bunuri în repetate rânduri din casa părţii vătămate.Care este obiectul material al infracţiunii de violare de domiciliu? 7. i-a legat mâinile şi 27 . inculpatul.Inculpaţii . Ce se va reţine în sarcina inculpaţilor? Sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de şantaj? 2.Numitul L.Care este elementul material al infracţiunii de ameninţare? 8.5.

b) tâlhărie. c) este incriminată în forma tentativei. V este interceptată de organele de poliţie. după care.): a) tentativa este posibilă şi se realizează atunci când subiectul pasiv nu a cedat constrângerii şi nu s-a lăsat şantajat. b) în timpul unei calamităţi. În sarcina făptuitorului se va reţine: a) şantaj. Prin aplicarea de violenţe fizice. astfel legat. 4. c) divulgarea secretului profesional.): a) are ca obiect juridic relaţiile sociale de ordin patrimonial. c) tentativa se pedepseşte. 192 C. Deschiderea unei scrisori adresate altuia poate reprezenta infracţiunea de: a) lipsire de libertate în mod ilegal. c) de către o persoană mascată. care fuseseră sesizate de un martor. b) violarea secretului corespondenţei.pen.) va fi reţinută în variantă agravată atunci când este săvârşită: a) în timpul unei calamităţi. produs prin comprimarea toraco-abdominală. Violarea de domiciliu (art. 6. 2. deghizată sau travestită. l-a dus în pivniţă unde după aproximativ o oră victima a decedat . 192 C.pen. b) se grefează pe o situaţie premisă care constă în preexistenţa domiciliului în sensul legii penale. Violarea de domiciliu (art. deghizată sau travestită. făptuitorul constrânge victima (V) să-i dea o sumă de bani. Care va fi încadrarea juridică? Teste grilă: 1.pen. Lipsirea de libertate în mod ilegal se va reţine în variantă agravată atunci când fapta este săvârşită: a) în scopul de a obliga victima la practicarea prostituţiei. 28 . 5. b) prin folosire de calităţi mincinoase. La infracţiunea de şantaj (art. c) tentativă la şantaj. în timp ce se îndrepta cu banii spre locuinţa făptuitorului.picioarele cu o bucată de sfoară. A doua zi. b) tentativa nu este posibilă. 194 C. moartea sa producându-se conform expertizei medico-legale ca urmare a hemoragiei consecutive traumatismului cu ruptură de splină. c) de o persoană mascată. 3.

incestul .de calitatea de rude în cazul infracţiunii de incest. Când faptele sunt comise prin utilizarea violenţei fizice se poate discuta de un obiect material secundar – corpul persoanei.3. act sexual cu un minor. VII. : legate de sex în cazul infr. In cazul în care urmarea imediată constă într-un rezultat. agravanta infr. de ex. de act sexual cu un minor. perversiune sexuală şi corupţie sexuală.) Violul este o infracţiune cu autor unic.: violul urmat de moartea victimei) 2. de corupţie sexuală unde subiectul activ este un major. au şi mai multe variante 29 . de regulă act sexual sau raport sexual. însă este posibilă participaţia sub forma complicităţii sau instigării.1. legate de vârstă în cazul infr. Conţinutul constitutiv a) Latura obiectivă . In cazul unor agravante(viol urmat de moartea victimei) forma de vinovăţie este praeterintenţia. pe lângă variantele tip ale fiecărei infracţiuni. de viol prevăzută în al. II.Mobilul şi scopul: nu prezintă relevanţă VI.nu prezintă relevanţă V. ori legate de autoritatea sau influenţa pe care o poate exercita asupra victimei în cazul infracţiunii de hărţuire sexuală sau agravanta infracţiunii de viol. Locul şi timpul . de al. vârstă( în cazul infr. Unele infracţiuni necesită o participaţie naturală – de ex.Elementul material – se realizează printr-o acţiune . Situaţia premisă . Obiectul juridic secundar – viaţa.Subiectul activ – de regulă prezintă unele circumstanţieri (de ex. integritatea corporală şi sănătatea persoanei( în cazul unor modalităţi agravante. .nu prezintă relevanţă IV. de seducţie unde subiect activ poate fi doar o persoană de sex masculin.Obiectul juridic – este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la libertatea şi inviolabilitatea vieţii sexuale. Variante – infracţiunile de viol. de exemplu în cazul violului urmat de moartea victimei urmarea imediată trebuie să constea în moartea victimei.) . calitate de membru al familiei(în cazul infr. La unele variante agravate se cere şi producerea unui rezultat . la celelalte infracţiuni tentativa este posibilă şi se sancţionează. Legătura de cauzalitate – rezultă de cele mai multe ori din realizarea elementului material. de incest) III. de seducţie subiectul pasiv e o persoană de sex feminin). calitatea de rudă(infr. de viol prev.2b¹). Formele infracţiunilor: cu excepţia infracţiunilor de seducţie şi hărţuire sexuală.Subiectul pasiv – este uneori circumstanţiat în funcţie de sex( la infr. Obiectul material – nu are întrucât obiectul juridic constă în libertatea vieţii sexuale care nu se poate obiectiva într-o valoare materială. Urmarea imediată – constă de regulă într-o încălcare a libertăţii sexuale. legătura de cauzalitate trebuie stabilită.1.Capitolul III:Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală I. b) Latura subiectivă –Vinovăţia : intenţia directă sau indirectă. coautoratul nefiind posibil.

Întrebări: 1. majoră. VI. împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.Care este subiectul activ al infracţiunii de viol? 2.deci în imposibilitate de a se apăra. Care va fi încadrarea juridică pentru fiecare inculpat dacă unul din ei a întreţinut acte sexuale cu victima prin constrângere. a izbit-o cu capul de o piatră . fie la subiectul activ. iar fiica nu gospodărea împreună cu mama sa? 4.iar victima . fie la subiectul pasiv. Care este subiectul activ al infracţiunii de hărţuire sexuală? Speţe: 1.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (recurs în interesul legii) privind sfera de aplicare a infracţiunii de perversiune sexuală? 7.Care este elementul material al infracţiunii de seducţie? 6. fie la gravitatea violenţelor etc. Inculpatul a întreţinut acte sexuale cu fiica fostei sale soţii . iar aceasta a decedat? 2. în cazul seducţiei. Care este conţinutul deciziei III/23. Cine poate fi subiect activ al infracţiunii de corupţie sexuală? 8.Ce se va reţine în sarcina inculpatului care . Inculpatul a exercitat asupra victimei violenţe . s-a urcat pe pervazul unei ferestre de la etajul 3 de 30 .având în vedere că victima.Care este subiectul pasiv al infracţiunii de seducţie? 5.05.Care sunt diferenţele între infracţiunea de act sexual cu un minor şi cea de viol? 4. Ce se va reţine în sarcina inculpatului . iar ceilalţi doi au ţinut victima imobilizată? 3.pentru a se apăra.agravate. persoană suferindă de o atrofie musculară .Care este accepţiunea dată în doctrină noţiunilor de act sexual şi raport sexual? 3. împotriva voinţei acesteia. nu fusese înfiată de inculpat. Elementele circumstanţiale se referă. VIII. în scopul de a avea raport sexual cu aceasta . Care este conţinutul deciziei II/23. în varianta tip. încercând să violeze victima .2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (recurs în interesul legii) privind infracţiunea de incest? 9.05. Sancţiuni – la infracţiunea de hărţuire sexuală pedeapsa este amenda alternativ cu pedeapsa închisorii. pentru celelalte infracţiuni sancţiunea este pedeapsa închisorii. Aspecte procesuale – pentru infracţiunea de viol. acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Care va fi încadrarea juridică a faptei inculpatului de a întreţine raport sexual cu bunica sa care locuia în aceeaşi casă? Teste grilă: 1. ocrotirea. b) infracţiunea de omor calificat (art. 6.pen. dezechilibrându-se din cauza stării de temere în care se afla . c) viol.pen. educarea. 31 . reprezintă infracţiunea de: a) viol.pen. 198 C. 197 C. c) infracţiunea de viol în concurs cu cea de omor calificat (art.).pen. 197 alin. a căzut şi a încetat din viaţă. 5. Actul sexual cu un minor (art. 2. Ce se va reţine în sarcina acestuia? 5. c) subiectul activ poate fi orice persoană. 175 lit. Imobilizarea victimei prin legarea mâinilor şi constrângerea la întreţinerea unui act sexual. c) când fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună. indiferent de sex. c) când victima se află în îngrijirea făptuitorului. h C. b) când s-a cauzat victimei o vătămare corporală.): a) subiectul activ nu poate fi decât bărbatul. 175 lit.) este în varianta agravată: a) când făptuitorul profită de imposibilitatea victimei de a se apăra. Violarea victimei urmată de uciderea ei pentru ca fapta să nu poată fi descoperită reprezintă: a) infracţiunea de viol urmat de moartea victimei (art. c) viol în varianta agravată. paza sau tratamentul făptuitorului. b) subiectul pasiv nu poate fi decât femeia. b) când fapta este săvârşită asupra minorului între 15-18 ani de tutore sau curator folosind calitatea sa.) este în variantă agravată: a) când minorul care nu a împlinit vârsta de 15 ani se afla în îngrijirea.) – pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei infracţiuni). 3 C. Actul sexual cu un minor în vârstă de 5 ani atunci când acesta nu se opune reprezintă infracţiunea de: a) act sexual cu un minor. 4. 1 C.pen. 3. b) perversiune sexuală. h) C. 197 C.pen. b) viol în concurs cu lipsire de libertate.unde. Violul (art. + art. La infracţiunea de viol (art. 197 alin.pen.).

Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii .elementul material – constă de regulă într-o acţiune (luarea unui bun. însuşirea bunului găsit) .unele infracţiuni au situaţie premisă. locul public în cazul infracţiunii de furt calificat. . Poate exista şi o urmare imediată secundară constând în atingerile aduse sănătăţii. inducerea în eroare.corpul persoanei în cazul infr.TITLUL III : INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI I.secundar –în cazul unor infracţiuni sunt ocrotite şi alte valori – viaţa şi integritatea corporală în cazul infr.Obiectul juridic – general .urmarea imediată: constă în general în producerea unui prejudiciu. . de furt.complicitate) cu excepţia infracţiunilor săvârşite din culpă ( ex: distrugere din culpă) 2.pot constitui elemente circumtanţiale : noaptea. un bun mobil sau imobil în cazul altor infracţiuni(distrugerea). restul infracţiunilor se comit cu intenţie. Conţinutul constitutiv a) Latura obiectivă . tâlhărie.etc.este de regulă necircumstanţiat.pen. . instigare. de tâlhărie şi a celei de piraterie.legătura de cauzalitate – uneori rezultă din materialitatea faptei (infr. înşelăciunea. vieţii în cazul infracţiunii de tâlhărie şi a celei de piraterie. distrugerea. Subiecţii infracţiunii 1. Situaţia premisă . Obiectul ocrotirii penale 1.relaţiile sociale privind patrimoniul. integrităţii corporale.un bun mobil în cazul unor infracţiuni (furt.) însă multe din infracţiunile din acest titlu pot fi comise şi prin inacţiuni( furtul . În cazul unor agravante(art. distrugere). un bun imobil(tulburarea de posesie) sau o universalitate de bunuri(gestiunea frauduloasă) . de tâlhărie) b) Latura subiectivă – forma de vinovăţie – cu excepţia infracţiunii de distrugere din culpă unde forma de vinovăţie constă în culpă. V. (infr. unde situaţia premisă constă într-o faptă penală din care trebuie să provină bunul tăinuit.Subiectul activ . de exemplu: tăinuirea. IV. abuz de încredere). II. iar în alte cazuri trebuie stabilită.) forma de vinovăţie este praeterintenţia.mobilul şi scopul – nu prezintă relevanţă 32 .3 C. Nu este ocrotit doar dreptul de proprietate ci şi posesia şi detenţia. infracţiunea de tulburare de posesie pentru existenţa căreia e necesar să existe un bun imobil în posesia subiectului pasiv. Obiectul material –general . de tâlhărie şi piraterie.Subiectul pasiv – este necircumstanţiat III.211 al.secundar . Pot exista toate formele de participaţie( coautorat. 2.

208-212.distrugerea din culpă. Care sunt teoriile privind momentul consumării infracţiunii de furt? 4.pen. Ce mijloace de transport nu pot fi considerate mijloace de transport în comun conform practicii existente în cazul infracţiunii de furt calificat? 10.217 şi 218. 215. „folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase”? 11. pen. IX. pentru legitimare sau identificare? 33 . „travestită”? 7. Întrebări: 1. 219. „escaladare”.) pe lângă varianta tip sunt prevăzute şi variante agravate. 210 C. 212. VIII. ( gestiunea frauduloasă). Aspecte procesuale – pentru unele infracţiuni patrimoniale cum ar fi : art. Care este accepţiunea noţiunilor de „persoană mascată”. „deghizată”. Sancţiuni – cele mai multe infracţiuni se sancţionează cu pedeapsa închisorii iar unele se sancţionează cu pedeapsa închisorii alternativ cu cea a amenzii (distrugerea. acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.tentativa: este posibilă( cu excepţia infr.Daţi exemplu de situaţii în care o persoană se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa sau de a se apăra? 8. Care sunt actele ce servesc pentru dovedirea stării civile. 213 C.În cazul majorităţii infracţiunilor (art. Care este obiectul material al infracţiunii de furt? 2. Variantele infracţiunilor . art. ( abuzul de încredere). abuzul de încredere). însuşirea bunului găsit.pen. 214 C. Cele mai multe infracţiuni pot îmbrăca forma continuă sau continuată care pot atinge un moment al epuizării. Care este obiectul material în cazul furtului de folosinţă? 3.215¹. prevăzute de art. ( pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă). 215¹ C. Ce se înţelege prin noţiunea „două sau mai multe persoane împreună” în cazul infracţiunii de furt calificat? 5.215. Formele infracţiunilor . pen. art. VII. 211.Definiţi noţiunile de „efracţie”.Care este accepţiunea noţiunii de „loc public” în cazul infracţiunii de furt calificat? 9. ) şi este sancţionată în cazul infracţiunilor prevăzute de art. Care este accepţiunea noţiunilor de „armă” şi „substanţă narcotică” în cazul infracţiunii de furt calificat? 6.VI.

p. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de furt la plângere prealabilă (art. Care este conţinutul Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (recurs în interesul legii) privind înşelăciunea prin cecuri? 23.) şi între infracţiunea de distrugere şi cea de distrugere din culpă (219)? 29. 210 Cod penal)? 13. Care este situaţia premisă în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă? 20. Care este obiectul material al infracţiunii de tulburare de posesie? 30.) şi cea de distrugere calificată (art. Care este diferenţa între infracţiunea de distrugere (art.2002 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (recurs în interesul legii)? 26. Când trebuie exercitate violenţele în raport de sustragerea bunului pentru a putea fi în prezenţa infracţiunii de tâlhărie? 14.12. Care este situaţia premisă în cazul infracţiunii de tăinuire? Speţe: 34 . Care este elementul material al infracţiunii de delapidare? 25. Care este elementul material al infracţiunii de înşelăciune? 21.218 C. Ce bunuri nu pot face obiectul infracţiunii de abuz de încredere? 19. Care este diferenţa între infracţiunea de tâlhărie şi cea de piraterie? 17.12. Care este urmarea imediată a infracţiunii de înşelăciune? 22. Care este conţinutul deciziei III/2. Care este diferenţa între infracţiunea de tâlhărie urmată de moartea victimei şi cea de omor pentru a săvârşi sau a ascunde săvârşirea unei tâlhării? 15. Care sunt asemănările şi deosebirile între infracţiunea de furt şi cea de însuşirea bunului găsit? 27.p. Care este elementul material al infracţiunii de distrugere? 28. Care sunt diferenţele între infracţiunea de şantaj şi cea de tâlhărie? 16. Care este subiectul material al infracţiunii de abuz de încredere? 18. gestiune frauduloasă şi delapidare? 24.217 C. Arătaţi care sunt asemănările şi deosebirile între infracţiunile de abuz de încredere.

Cum va fi încadrată fapta sa de a fi sustras într-o noapte . pe când se afla spre a dormi într-una din acele încăperi. refuză să le restituie acesteia. a depus-o drept garanţie pentru a obţine cu împrumut o sumă de bani? 11. cu urmarea declanşării focului şi împuşcarea mortală a unui martor ? 7.iar apoi. muncitor într-o echipă de fierari betonişti a fost tolerat să doarmă alternativ.Cum va fi încadrată fapta de a sustrage certificatul de înmatriculare a unui autovehicul? 3. Ce infracţiune reprezintă fapta de a induce în eroare o garderobieră prin atribuirea calităţii de depunător al unor haine pentru care s-a eliberat fisă . pierdută de depunătorul real şi găsită de inculpat? 12.1. anumite bunuri proprietatea persoanei vătămate . profitând de faptul că aceasta se afla la pământ.verbal . Care este încadrarea juridică a faptei unui şofer de taxi de a-şi însuşi un obiect uitat de un călător în autovehiculul condus de el? 10. Care va fi încadrarea juridică a faptei de a depune la o agenţie „Loto” un loz falsificat . Inculpatul.Fapta inculpatului care.Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a luat o bicicletă din rastelul aflat în faţa unui magazin şi a circulat cu ea până într-o comună învecinată . în vârstă de 13 ani. timp de aproximativ 6 luni. sustragerea unui portofel din poşeta persoanei vătămate acoperind activitatea ilicită a acestuia cu corpul său – reprezintă infracţiune? 2. în care era cazată echipa din care făcea parte. ulterior constatat nevalabil în cadrul operaţiei de omologare? 13.Fapta inculpatului major de a fi înlesnit unui minor . reprezintă infracţiune? 8. în una din cele două camere situate într-un cămin de nefamilişti .După desfacerea căsătoriei inculpata a continuat să locuiască împreună cu fostul soţ parte vătămată în proces – pentru a îngriji şi educa copiii rezultaţi din căsătorie .Ce se va reţine în sarcina inculpatului care s-a apropiat de victima unei agresiuni săvârşită de altă persoană şi.Cum poate fi încadrată juridic fapta inculpatului de a sustrage bunuri din camera de hotel unde este cazat? 5. i-a smuls ceasul de la mână? 6.Care va fi încadrarea juridică pentru fapta gestionarului care a scos în mod repetat sume de bani din încasările zilnice . pe baza unui proces . în loc să o restituie părţii vătămate. Aceasta a înstrăinat bunuri personale ale părţii vătămate fără acordul acesteia. Ce se poate reţine în sarcina inculpatei? 4. de la executorul judecătoresc . iar pe altele le-a ascuns în magazie? 35 .Cum va fi încadrată fapta de a ataca un poliţist aflat în urmărirea autorilor unor furturi şi de a – l lovi cu parul peste mâna în care avea pistolul cu care încerca să se apere de agresor .diverse obiecte şi sume de bani aparţinând muncitorilor din ambele camere? 9. dintre care pe unele le-a cheltuit. primind în custodie .

Nu poate exista infracţiunea de furt atunci când: a) bunul în cauză aparţine făptuitorului. 2. fără consimţământul ei. dar nu reuşeşte să treacă de paznic. 5. după ce a cumpărat unele bunuri sustrase de la autorii furtului . autorii l-au solicitat să le transporte şi valorifice mărfuri sustrase ulterior de ei. b) posesia de rea-credinţă nu este ocrotită în nici o împrejurare. Infracţiunea de furt nu se consideră a fi consumată dacă: a) acţiunea de deposedare a persoanei vătămate a început. Ce se va reţine în sarcina inculpatului dacă. afirmând că i-o va restitui când va primi chiria. Dacă făptuitorul pătrunde într-o locuinţă în care locuiau două persoane şi sustrage bunuri aparţinând amândurora încadrarea juridică va reţine: a) două infracţiuni de furt. c) indiferent dacă au sau nu valoare economică. b) făptuitorul nu a reuşit să păstreze bunurile. b) doar dacă sunt acte ce dovedesc starea civilă. b) fapta reprezintă infracţiunea de furt. i-a luat acesteia. instanţa supremă a decis că: a) fapta constituie infracţiunea de furt. c) bunul în cauză fusese pierdut.14. Infracţiunea de furt poate avea ca obiect material: a) imobilele prin destinaţie. în baza acestei promisiuni. b) bunul în cauză fusese înmânat făptuitorului de către persoana vătămată. dăruindu-i unele bunuri furate? Teste grilă: 1. o bluză. 3. 7. c) fapta nu constituie furt. 6. c) lucrurile abandonate de posesorul lor (res derelictae). s-a înţeles cu aceştia ca el să le găsească alţi cumpărători.iar apoi. b) lucrurile ce nu aparţin cuiva (res nullius). Înscrisurile pot fi obiect material al infracţiunii de furt: a) doar dacă au valoare economică. c) făptuitorul sustrage bunul dintr-un loc asigurat cu pază. c) o infracţiune de furt în formă continuată. c) posesia de rea-credinţă nu este ocrotită contra proprietarului bunului mobil. deoarece lipseşte scopul însuşirii pe nedrept. 4. b) o infracţiune de furt. În cazul inculpatei care. dar ea nu a fost dusă până la capăt. deoarece făptuitorul ştie că ia un bun fără consimţământul posesorului său. 36 . deoarece nimeni nu-şi poate face dreptate singur. Prin infracţiunea de furt: a) posesia de rea-credinţă este ocrotită în orice împrejurare. neprimind chiria de la partea vătămată. fiind prins imediat după sustragere.

săvârşit în public (art.). 1 lit.). b) infracţiunea de furt calificat săvârşit într-un mijloc de transport în comun dacă sustragerea are loc într-un taxi. iar ulterior îşi însuşeşte bunul respectiv. 1 lit. 216 C. nu servea ca mijloc de transport în comun. c) simplă. se va putea reţine: a) infracţiunea de lovire sau alte violenţe pentru unul dintre făptuitori şi infracţiunea de tâlhărie pentru celălalt. c) furt simplu. 11. c) infracţiunea de furt calificat săvârşit în loc public dacă fapta are loc într-un magazin deschis.pen. 10.pen. iar celălalt sustrăgând bunul de la victimă.pen. b) victima este supusă în mod obligatoriu unei violenţe fizice. 209 alin.): a) furtul săvârşit prin întrebuinţare de insulte. întrucât autobuzul. b) furt (art.). 209 alin. săvârşit într-un mijloc de transport în comun (art. 9.pen. Furtul unui bun dintr-un autobuz oprit la capăt de linie reprezintă: a) furt calificat.). c) furtul săvârşit asupra victimei aflate în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra. Tâlhăria este o infracţiune: a) complexă.pen. f) C. 208 C. c) persoana asupra căreia se exercită violenţe nu este în mod obligatoriu cea care suferă prejudiciul patrimonial.8. b) de obicei. 12. 211 C. Sustragerea unui bun de către un făptuitor reprezintă: a) infracţiunea de furt calificat săvârşit în loc public dacă bunul se afla într-o cameră de hotel. c) furt calificat (săvârşit într-un mijloc de transport în comun – art. În cazul infracţiunii de tâlhărie: a) infractorul profită de starea preexistentă de inconştienţă sau de neputinţă a victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa. 13.). 209 alin. b) furtul urmat de întrebuinţarea de ameninţări pentru păstrarea bunului furat. reprezintă infracţiunea de: a) însuşirea bunului găsit ( art. e) C. atacă victima.pen. 1 lit. după o înţelegere prealabilă. dar în care nu se află nici un cumpărător. În cazul în care doi făptuitori. Reprezintă infracţiunea de tâlhărie (art. deşi observă că partea vătămată coboară din maşină fără săşi recupereze un bun depus pe bancheta din spate nu o atenţionează. Fapta şoferului de taxi care. unul săvârşind acte de violenţă. b) furt calificat. 14. 37 . neavând nici un călător şi fiind oprit. f C.

16. c) abuz de încredere.b) infracţiunea de tentativă de tâlhărie pentru cel ce a aplicat loviturile şi infracţiunea de tâlhărie pentru celălalt făptuitor. b) gestiune frauduloasă. Dacă făptuitorul solicită victimei să-i predea haina. b) însuşirea pe nedrept a unui bun de către subiectul activ. b) o sumă de bani care îi fusese dată cu titlu de împrumut.). b) nu reprezintă infracţiune. b) însuşirea bunului găsit. Fapta inculpatului de a îmbrânci victima care se afla la volanul unui autoturism. Situaţia premisă la infracţiunea de abuz de încredere este: a) existenţa unui titlu în baza căruia făptuitorul deţine bunul. c) o sumă de bani care îi fusese înmânată pentru a procura plătitorului anumite servicii (o excursie.). a lua acest autoturism şi a pleca de la locul faptei cu el. pe numele proprietarului. 211 C. b) doar o sumă de bani. Obiectul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă este: a) doar un bun mobil. reprezintă: a) furt. 18.E.pen. 19. 20.) în cazul în care făptuitorul îşi însuşeşte: a) o sumă de bani pe care avea obligaţia să o depună la C. încadrarea juridică va fi: a) şantaj (art. Nu poate exista infracţiunea de abuz de încredere (art.pen. deţinut cu orice titlu.pen. 38 . urmată de restituirea autoturismului după numai o zi: a) reprezintă infracţiunea de furt de folosinţă.C. c) reprezintă infracţiunea de tâlhărie.). Însuşirea unui bun mobil al altuia. 17. ameninţând-o cu un cuţit şi victima se conformează. Sustragerea de către tutore a unei părţi din pensia de urmaş şi din alocaţia de stat cuvenită minorilor aflaţi sub tutela sa constituie infracţiunea de: a) furt. 213 C.pen. 194 C. b) ameninţare (art. c) coautorat la infracţiunea de tâlhărie. c) o universalitate de bunuri mobile şi/sau imobile. un bilet la spectacol etc. c) abuz de încredere. 21. c) existenţa unui act translativ de proprietate. 15.). 193 C. c) tâlhărie (art.

215 alin. 2 C. La infracţiunea de ultraj subiectul pasiv este funcţionarul public ce implică exerciţiul autorităţii de stat. copiii sau părinţii unui judecător.2 subiectul activ este custodele. Obiectul material – există doar în cazul infracţiunilor prin intermediul cărora este ocrotit un bun ce reprezintă autoritatea ( de exemplu în cazul infracţiunii prevăzute de art. II. La infracţiunea de înşelăciune (art. jandarm ori militar. registre.22. obiectul material constă în înscrisuri –dosare.2 şi 244 al. c) conferă infracţiunii de înşelăciune caracter de infracţiune complexă. iar la 242 al. procuror.) urmarea imediată constă: a) într-o stare de pericol cu privire la patrimoniul victimei. 39 . b) într-o pagubă ce se produce în patrimoniul victimei. Iar la infr.secundar: unele incriminări ocrotesc în subsidiar libertatea . Pot exista şi excepţii: în cazul infracţiunii prev. prev. . 23. falsul privind identitatea etc. documente) sau unei persoane ce reprezintă autoritatea (de exemplu în cazul infracţiunii de ultraj obiectul material constă în corpul persoanei). c) în obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust.). de art.secundar – în general necircumstanţiat. integritatea fizică şi sănătatea persoanei ( de ex: în cazul infr. 242 C.general : ocrotirea relaţiilor privind autoritatea.. b) orice persoană al cărei patrimoniu este prejudiciat. de ultraj) 2.pen.1.Obiectul juridic . b) absoarbe în mod natural infracţiunile de fals. de art. 243 al. Subiecţii infracţiunii Subiectul activ – este de regulă necircumstanţiat . uz de fals.3 este funcţionarul public. c) persoana care are sarcina de a administra sau conserva averea altei persoane. 24. 215 C. . poliţist. fără aceste elemente circumstanţiale neputându-se reţine săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în forma agravată prevăzută la art.pen. TITLUL V: INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII I. 239¹ subiectul pasiv este format din: soţul. Subiect activ al infracţiunii de „gestiune frauduloasă” poate fi: a) numai un gestionar sau un administrator la o persoană juridică. Infracţiunea de înşelăciune săvârşită prin întrebuinţarea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase: a) poate intra în concurs cu alte infracţiuni (fals.pen. Subiectul pasiv – principal: instituţia a cărei autoritate a fost prejudiciată.

. Întrebări : a. art. Situaţia premisă . Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii – nu prezintă relevanţă IV. de art. 244.De exemplu în cazul infr.III.Variante: unele infracţiuni prezintă variante agravante( art. La unele infracţiuni există şi urmarea imediată secundară – de exemplu la infracţiunea de ultraj aceasta consta într-o vătămare adusă integrităţii fizice şi sănătăţii.elementul material –se realizează de regulă printr-o acţiune . 241al.250. Excepţie face 242 unde una din variante (al. îmbracă forma continuă.2) poate fi comisă şi din culpă.În ce constă latura obiectivă a infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale? 5.2.trebuie stabilită în cazul infracţiunilor de rezultat(infr.starea de pericol pentru autoritate.mobilul şi scopul – nu interesează pentru calificarea juridică. Infracţiunea prevăzută de art. 236 – existenţa unor însemne ce constituie simbol al autorităţii de stat. 242 al.tentativa este posibilă la majoritatea infracţiunilor dar este sancţionată doar în cazul infracţiunii prevăzute în art.1 C.254.etc. b)Latura subiectivă – formele de vinovăţie – intenţie directă sau indirectă. Care este elementul material al infracţiunii de ultraj? 4.Unele infracţiuni pot prezenta situaţie premisă . pen.Care este situaţia premisă a infracţiunii de rupere de sigilii? 8. Forme .1. V.Care est cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de sustragere de sub sechestru? 40 . pen. La unele infracţiuni (art.) VIII. Sancţiuni – pedeapsa închisorii .2) pedeapsa închisorii e alternativă cu cea a amenzii. al. Majoritatea infracţiunilor prezintă două sau mai multe modalităţi normative. VII. Care sunt însemnele României? b. prev. 241 C.Care este obiectul material al infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri? 7.legătura de cauzalitate .urmarea imediată . de ultraj) sau rezultă ex re în cazul infracţiunilor de pericol. 243.În ce constau formele infracţiunii de port nelegal de decoraţii sau semne distinctive? 6. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de ultraj? 3. 242. VI. Conţinutul constitutiv a)Latura obiectivă . . celelalte infracţiuni pot îmbrăca forma continuă.

într-un loc ce nu avea contingenţă cu sarcinile sale de serviciu. 145 C.) are ca element material în varianta tip: a) reţinerea sau distrugerea unui înscris emis de un organ de urmărire penală. Inculpatul a sustras intr-un mijloc de transport în comun un telefan mobil de la partea vătamat. 41 . Ce se poate reţine în sarcina inculpatului care a lovit un poliţist ce a intervenit în aplanarea conflictului dintre acesta şi prietena sa . dar care şi-a depăşit atribuţiile de serviciu. Ce se va reţineîn sarcina sa? Teste grilă: 1.pen. b) ultraj în concurs cu infracţiunea de lovire sau alte violenţe. c) ultraj în concurs cu infracţiunea de furt. registru. ori împiedicarea în orice mod ca un înscris destinat unuia dintre organele menţionate să ajungă la acesta. Aceasta şi-a declinat calitatea de poliţist şi i-a solicitat inculpatului s-a urmeze la secţia de poliţie. de o instanţă de judecată sau de un alt organ de jurisdicţie. Poate fi reţinută în sarcina inculpatului infracţiunea de sustragere de sub sechestru dacă a vândut un apartament pentru care exista o sentinţă civilă prin care s-a dispus înfiinţarea sechestrului însă această hotărâre nu a fost pusă în executare? 3. b) ultraj în concurs cu infracţiunea de tâlhărie. încercând să scape. Infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri (art. 242 C..cu menţiunea că poliţistul se afla în afara orelor de program . reprezintă infracţiune de: a) ultraj. Inculpatul i-a aplicat o lovitură în zona feţei. c) lovire sau alte violenţe. dar care a intervenit după ce şi-a declinat calitatea de poliţist? 2. 2. document sau orice alt înscris care se află în păstrarea ori în deţinerea unui organ sau unei instituţii de stat ori a unei alte unităţi din cele la care se referă art. Fapta subiectului activ de a lovi un poliţist pentru a-şi asigura scăparea după ce a sustras un bun reprezintă infracţiune de: a) ultraj.pen. b) sustragerea ori distrugerea unui dosar. Lovirea unui poliţist aflat în exerciţiul funcţiunii.Speţe 1. 3.

208 C.pen. De exemplu în cazul infr. b) de rezultat. c) complexă.II: Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei Cap. 4. prev. III. IV: Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege Vom face o analiză a infracţiunilor cuprinse în primele două capitole .subsidiar – mai sunt şi alte valori ocrotite. . 248C. CAPITOLUL I: INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL I. 42 .pen.) în concurs cu infracţiunea de sustragere de sub sechestru în formă agravată (art. de art. 208 C.pen.).). 2 C.). 5. Sustragerea şi însuşirea de către custode a unui bun legal sechestrat reprezintă infracţiunea de: a) sustragere de sub sechestru (art. TITLUL VI: INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE Acest titlu este format din patru capitole: Cap. I: Infarcţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul Cap. de drept public sau privat.c) sustragerea oricărui înscris aflat în păstrarea sau deţinerea unei persoane juridice. c) furt (art.pen. Sustragerea de sub sechestru reprezintă o infracţiune: a) de pericol.Obiectul juridic :. 244 alin. dacă acest înscris avea o valoare sentimentală deosebită pentru subiectul pasiv.1. 244 C.generic : ocrotirea relaţiilor de serviciu sau buna desfăşurare a atribuţiilor de serviciu. sunt ocrotite şi relaţiile patrimoniale. : Infracţiuni contra siguranţei pe căile ferate Cap. b) furt (art. pen.

naţionalitate. 247 C. Formele infracţiunilor . pen. – documentul ce constituie secret de stat. ) .la unele infracţiuni există variante agravante ( ex. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii – nu prezintă relevanţă IV.persoana fizică lezată de săvârşirea infracţiunii –(exemplu: infr.Subiectul pasiv –principal: este instituţia pe care o reprezintă funcţionarul. prev. art. Cele mai multe din infracţiuni pot fi comise în formă continuată.pen.) 43 .( de ex.art. la art. 248¹. 2.legătura de cauzalitate .ura sau desconsiderarea pe motiv de sex. pen.Subiectul activ – de cele mai multe ori este calificat – funcţionarul sau funcţionarul public. V. . de art. forma de vinovăţie este sub forma culpei.pen. VII. 252 C. Infracţiunile sunt susceptibile de participaţie. prev. poate fi oricine. Variante . 252 C.Pen. 249 C. Excepţie: la infracţiunile de dare de mită şi trafic de influenţă subiectul activ e necircumstanţiat.etc. VI. . prev.preexistenţa unor atribuţii de serviciu de care este legată săvârşirea faptei. 145 c. 249 şi 252 C. Conţinutul constitutiv a)Latura obiectivă . 246. pen.elementul material – constă într-o acţiune sau inacţiune care aduc atingere bunului mers al unităţii sau intereselor legitime ale unei persoane. sau o pagubă patrimoniului acesteia. 247C. II. 248. Excepţie: infr. Subiecţii infracţiunii 1. fapta trebuie să fie de natură a aduce atingere intereselor statului.254 C. b)Latura subiectivă – forma de vinovaţie – intentie directă sau indirectă. Situaţia premisă .) III.pen. La infr.trebuie stabilită în cazul infracţiunilor de rezultat sau rezultă ex re în cazul infracţiunilor de pericol. de art. Obiectul material – în general aceste infracţiuni nu au obiect material .tentativa nu se sancţionează şi nu este nici posibilă la infracţiunile ce au ca formă de vinovăţie culpa. La unele infracţiuni există o cerinţă esenţială ataşată elementului material.urmarea imediată . -secundar(adiacent) .mobilul şi scopul – infr. Pen.cele mai multe infracţiuni au ca efect producerea unei stări de pericol dar sunt şi unele infracţiuni de rezultat .2. trebuie să fie determiată de un mobil . prev de art. de art. unde rezultatul trebuie să constea în producerea unei tulburări însemnate bunului mers al unui organ sau altei instituţii de stat sau altei unităţi la care se referă art. religie.

Inculpatul. maistru într-o brigadă a unei cooperative de construcţii şi instalaţii . În ce constă elementul material al infracţiunii de luare de mită? 10. Intrebări: 1. pen.pen. 169C.252C.Aspecte procesuale – acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. 254. Care este subiectul pasiv al infracţiunii de abuz de serviciu prin îngrădirea unor drepturi? 3. Care este elementul material al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice? 4. La infr.2 şi 3C.pen. Care este urmarea imediată a infracţiunii de neglijenţă în serviciu? 5. IX. Cine este subiect activ al infracţiunii de luare de mită? 9. Care este diferenţa între infracţiunea de neglijenţă în păstrarea secretului de stat (art. Care este sancţiunea prevăzută pentru cel care oferă foloase necuvenite? 13. Care este subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor? 2. 252. pedeapsa inchisorii este alternativă cu cea a amenzii. Sancţiuni: de regulă este prevăzută pedeapsa închisorii. a cerut şi primit lunar.)? 8. În ce constă diferenţa între infracţiunea de luare de mită şi infracţiunea de primire de foloase necuvenite? 12. Care este elementul material al infracţiunii de dare de mită? 11.1. Care este diferenţa între infracţiunea de trafic de influenţă şi cea de înşelăciune? Speţe: 1. Care este subiectul activ al infracţiunii de trafic de influenţă? 14. în baza unei înţelegeri prealabile .) şi cea de divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului(art. de art. 249 al.de la muncitorii care lucrau în această 44 . Care este elementul material al infracţiunii de purtare abuzivă? 6.VIII. prev. 257competenţa în primă instanţă aparţine tribunalului. iar în cazul infracţiunilor prevăzute de art. În ce constă diferenţa între infracţiunea de lovire sau alte violenţe şi cea de purtare abuzivă? 7.1 şi 250 al.

S-a reţinut în sarcina acestuia infracţiunea de luare de mită. reţinându-se că foloasele promise au fost date ulterior în rate? 4. membru al comisiei de bacalaureat şi examinator în cadrul acelei comisii . Cum poate fi încadrată juridic fapta unei persoane care a pretins şi primit o sumă de bani lăsând să se înţeleagă că prin influenţa sa va asigura intrarea la liceu a unui tânăr? 6. de a fi primit de la două din persoanele ce s-au prezentat la examenul de bacalaureat diverse sume de bani . D. În cursul cercetărilor acesta a recunoscut fapta şi a declarat că a putut sustrage gresia deoarece l-a mituit pe paznic pentru a nu interveni. La data de 30 septembrie 2004 s-a sustras din depozitul unei unităţi o cantitate mare de gresie .Ce se va reţine în sarcina celui care a oferit unei secretare o cutie de bomboane pentru a-i elibera o adeverinţă? 5. organele judiciare au ajuns la concluzia că autorul faptei este A. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de furt calificat în concurs cu cea de dare de mită.2 C.pen. diferite sume de bani .reprezentând o cotă din veniturile realizate de ei peste salariul tarifar . In culpatul a invocat că pentru infracţiunea de dare de mită beneficiază de cauza specială de înlăturare a răspunderii penale întrucât a denunţat fapta. în scopul de a le asigura reuşita la acel examen? 3. 41 al.brigadă. pentru inculpatul condamnat pentru infracţiunea de luare de mită.Este corectă încadrarea juridică? 2. Cum poate fi încadrată fapta unui profesor . În urma cercetărilor efectuate. Poate fi reţinută această apărare? Teste grilă: 45 .Este corectă reţinerea art.pentru a fi folosite la procurarea unor cadouri oferite persoanelor din afara unităţii ce asigurau aprovizionarea cu materii prime şi materiale indispensabile efectuării lucrărilor şi implicit încasării salariilor.

145 C. 4. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice prezintă consecinţe deosebit de grave şi dacă: a) se cauzează o tulburare însemnată a bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. Infracţiunea de purtare abuzivă: a) absoarbe în mod natural infracţiunea de loviri sau alte violenţe. c) nu poate consta în efectuarea unei plăţi de către mituitor pentru cel mituit. În cazul infracţiunii de “luare de mită” (art. b) se cauzează un prejudiciu de cel puţin 1 miliard lei. 254 C. 249 C. 254 C. fie ulterior efectuării sau nefectuării actului de serviciu.pen. b) se săvârşeşte doar ulterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu.pen. c) o cauză de reducere a pedepsei.pen.pen. 255 C.) elementul material al faptei: a) se săvârşeşte doar anterior efectuării sau neefectuării actului de serviciu. Constrângerea mituitorului de către cel care a luat mită de a săvârşi această faptă este: a) o cauză de nepedepsire.pen. c) nu intră în concurs cu infracţiunile de vătămare corporală şi vătămare corporală gravă. c) se cauzează unui organ sau unei instituţii de stat ori unei alte unităţi din cele la care se referă art. 180 C. b) intră în concurs cu infracţiunea de loviri sau alte violenţe (art. “Neglijenţa în serviciu” (art.).) se săvârşeşte: a) numai din culpă.1. 2.) poate consta în: a) darea de bani ori alte foloase. sau o pagubă patrimoniului acesteia mai mare de 1 miliard lei. c) se poate săvârşi fie anterior. CAPITOLUL II: INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI 46 . 7.pen. La infracţiunea de “dare de mită” (art. 6. 145 C. b) poate consta într-un împrumut. b) o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. 5. c) acceptarea promisiunii unor foloase. b) promisiunea sau oferirea de bani.) folosul injust: a) trebuie în mod obligatoriu să fie determinat în cazul acceptării promisiunii. o pagubă mai mare de 2 miliarde lei. Elementul material al infracţiunii de “luare de mită” (art. c) atât cu intenţie. 3. cât şi din culpă.pen. b) numai cu intenţie.

267¹ C. pen. 265) . În cazul infr.generic : relaţiile sociale privind înfăptuirea justiţiei . pen. existenţa stării de reţinere sau deţinere pt. de art. 260. 270 C. 265 C.mobilul şi scopul – nu prezintă relevanţă 47 . b)Latura subiectivă – formele de vinovaţie – de regulă forma de vinovăţie este intenţia. V. 266.elementul material – constă de regulă într-o acţiune. 269. 267.majoritatea infracţiunilor presupune existenţa unei situaţii premisă: existenţa unei cauze civile. pen. persoană aflată în stare de reţinere sau deţinere pentru art. pen. are totdeauna obiect material . itegritatea fizică şi psihică . Obiectul material – în general aceste infracţiuni nu au obiect material. 261¹.urmarea imediată .legătura de cauzalitate . pen. Conţinutul constitutiv a)Latura obiectivă . obiectul material poate consta în corpul persoanei(ex.Situaţia premisă .trebuie dovedită în cazul infracţiunilor de rezultat şi rezultă ex re în cazul infracţiunilor de pericol. 263.art. Când sunt apărate alte valori – viaţa . . penale sau disciplinare in cazul art. 262.secundar(adiacent) . II. funcţionarul public pentru art. 260.Subiectul activ – de regulă este necircumstanţiat.Subiectul pasiv –principal: statul prin organul judiciar a cărei activitate a fost împiedicată.La unele infracţiuni subiectul trebuie să fie calificat – martor. 2. art. pen. 259 şi 266 este ocrotită libertatea persoanei 2. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii – nu prezintă relevanţă IV.Obiectul juridic :. 263. de art. 267¹) .262. expert. 260C.1. La unele infracţiuni alături de urmarea imediată principală se poate produce şi o urmare adiacentă constând într-o vătămare adusă unui subiect pasiv secundar( art. Participaţia este posibilă la majoritatea infracţiunilor.persoana fizică ce suportă consecinţele neînfăptuirii justiţiei – art. pen.267. 269 C.constă în punerea în primejdie a bunei funcţionări a justiţiei . 261. 260..secundar – alte valori ocrotite. Există infracţiuni unde vinovăţia poate consta atât în intenţie cât şi în culpă –art. 263 C. 267¹ C. III. 271C. dar poate consta şi în inacţiuni ( art.. 272C. sunt ocrotite integritatea fizică si psihică precum şi libertatea persoanei iar prin art. . de art. Subiecţii infracţiunii 1. pen.). Infracţiunea prev. prev. 259. 267. . interpret pentru infracţiunile prev.principală.înscrisul emis de organul de urmărire penală sau de instanţă sau alt organ de jurisdicţie. 261. pen.

Variante:cele mai multe infracţiuni au variante agravante (art.Care sunt modalităţile legale de săvârşire a infracţiunii „denunţare calomnioasă”? 3.art.Care este diferenţa între infracţiunea de tortură şi cea de purtare abuzivă? 48 .Care este diferenţa între infracţiunea de nedenunţarea unor infracţiuni(art.270 al. 259 al.Care este forma de vinovăţie în cazul infracţiunii „omisiunea sesizării organelor judiciare”? 9. Infracţiunea prevăzută de art. Intrebări: 1. 266 este continuă.3.Cine poate fi subiect pasiv al infracţiunii de mărturie mincinoasă? 4. 2.1.tentativa e pedepsită în cazul infr.În ce constă diferenţa între infracţiunea de „omisiunea de a încunoştiinţa organele judiciare” şi cea de „omisiunea sesizării organelor judiciare”? 12.3. 260al.3 C. 261¹. 262 al.Care este subiectul pasiv al infracţiunii de împiedicarea participării la proces? 7. prev.Care este diferenţa între infracţiunea de favorizarea infractorului şi cea de tăinuire? 11.Care este subiectul pasiv al infracţiunii de supunere la rele tratamente? 14.Cine este subiectul activ al infracţiunii de tortură? 15. 260 al.VI.pen.3 sau de reducere a pedepsei – art.Care este elementul material al infracţiunii de favorizarea infractorului? 10. Innfracţiunile unde forma de vinovăţie este culpa nu sunt susceptibile de a putea îmbrăca forma tentativei.267¹.2. 262C.Care este diferenţa între infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă şi cea de tentativă la mărturia mincinoasă? 6. Forme .pen) ? 8.În ce constă clauza de impunitate în cazul infracţiunii de mărturie mincinoasă? 5. 259.etc.Cele mai multe din infracţiunile acestui capitol se pot săvârşi în formă continuată.1. VII. de art.pen) şi cea de nedenunţare (art. La unele infracţiuni pedeapsa închisorii este alternativă cu cea a amenzii.Care este elementul material al infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă? 13.Sancţiuni: de regulă este prevăzută pedeapsa închisorii.) VIII: Aspecte procesuale: acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu IX. 266. 267¹. 170C.Ce se înţelege prin noţiunea de „probe mincinoase”? 2.În cadrul unor infracţiuni sunt prevăzute cauze de nepedepsire.

În sarcina inculpatului s-a reţinut infracţiunea de mărturie mincinoasă alături de alte infracţiuni întrucât iniţial a avut în acest dosar .fără a folosi violenţe sau ameninţări. a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de cercetare abuzivă . a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului. arătând că în realitate el a condus autoturismul la acea dată.Care este elementul material al infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti? 21.Care este elementul material al infracţiunii de represiune nedreaptă? 17.spunând că nu corespunde adevărului.Este corectă încadrarea juridică? 2.A. S-a reţinut în fapt că. fiind cercetat penal. Inculpatul s-a apărat.pen) ? 18.) ? Speţe : 1.272C. Este corectă soluţia? 3. Prima instanţă a achitat-o pe inculpată cu motivarea că neexistând violenţe sau ameninţări fapta nu reprezintă infracţiune. 242 C. când i s-a prezentat declaraţia spre a fi semnată. a condus un autoturism fără a poseda permis de conducere. calitatea de martor şi în această calitate a dat declaraţii necorespunzătoare adevărului.F.F.Care este subiectul activ la infracţiunea de înlesnirea evadării? 20.Care este diferenţa între infracţiunea de supunerea la rele tratamente (art.267C.inculpatul a mototolit-o şi a rupt-o .pen.) şi cea de represiune nedreaptă(art. reţinându-se că a aplicat mai multe lovituri cu bastonul de cauciuc peste palme şi braţe unui minor pentru a-l determina să recunoască săvârşirea unui furt. C. Parchetul a reţinut pentru această faptă în sarcina inculpatului pe lângă infracţiunea de tâlhărie şi pe cea sustragere sau distrugere de înscrisuri prevăzută de art.Care este elementul material al infracţiunii de reţinerea sau distrugerea de înscrisuri (art. pen.Pen. Ce infracţiune se va reţine în sarcina lui B.? 4. 268C.Inculpatul P. In cadrul audierilor.S-a reţinut în fapt că inculpata a împiedicat pe partea vătămată să folosească un teren asupra căruia aceasta fusese pusă în posesie în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi pe executorul judecătoresc să pună în executare această hotărâre. anterior extinderii penale. Este corectă încadrarea juridică? 5. arătând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni deoarece nu s-a acţionat cu intenţia de a obţine declaraţii şi la momentul săvârşirii faptei nu exista un cadru procesual .Care este situaţia premisă la infracţiunea de evadare? 19.S. Ce ar trebui să decidă instanţa? Teste grilă: 49 . împotriva minorului nefiind începută urmărirea penală.16. martorul B. în timp ce era audiat de procuror în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie.

pen. 2. să dea declaraţii false într-o cauză în care are calitatea de martor reprezintă: a) instigare la mărturie mincinoasă.. în urma unei înţelegeri avute cu acesta anterior săvârşirii faptei. b) reducere a pedepsei conform art. 7. b) numai din culpă. c) o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei. a judecăţii sau a executării pedepsei. 6. reprezintă infracţiunea de: a) favorizarea infractorului. b) autorat la infracţiunea de încercare de a determina mărturia mincinoasă. b) tăinuire. 76 C.) se poate comite din punct de vedere al vinovăţiei: a) numai cu intenţie. c) complicitate la acea infracţiune.) învinuirea mincinoasă: a) se poate referi la o faptă care ar expune persoana la o sancţiune disciplinară. c) se poate referi doar la săvârşirea unei infracţiuni. 5. Infracţiunea de “încercare de a determina mărturia mincinoasă”: a) se poate săvârşi şi printr-o inacţiune. expertul sau interpretul. c) se poate săvârşi prin corupere sau constrângere. înainte de pronunţarea unei hotărâri ori a unei alte soluţii ca urmare a mărturiei mincinoase. c) martorul. Omisiunea sesizării organelor judiciare (art. c) instigare la încercarea de a determina mărturia mincinoasă. cât şi din culpă. b) martorul sau persoana care încearcă să-l determine pe martor să dea declaraţii mincinoase. b) se poate referi la săvârşirea unei contravenţii. Încercarea de a determina o persoană.pen.1. Retragerea mărturiei mincinoase înainte de arestarea inculpatului sau. prin corupere. 259 C. pentru zădărnicirea urmăririi penale. reprezintă o cauză de: a) impunitate. Subiect activ al infracţiunii de “mărturie mincinoasă” este: a) doar martorul. în toate cauzele. Ajutorul dat făptuitorului. c) atât cu intenţie. 4. În cazul “denunţării calomnioase” (art. 263 C. 3. b) se poate săvârşi şi prin convingerea martorului să dea declaraţii mincinoase. 50 .pen.

înscris)reprezintă produsul infracţiunii de falsificare şi nu obiectul material al acestei infracţiuni .în cazul fasificării prin alterare entitatea falsificată(înscris.relaţiile sociale rezultate din încrederea publică în veridicitatea lucrurilor. timbre.eventual .Cap.) constituie şi produsul dar şi obiectul material al infracţiunii .Cap .(in cazul falsului în înscrisuri)sau existenţa unei valori adevărate care să servească drept şablon (în cazul falsului de monedă sau a falsificării instrumentelor de autentificare.. a titlului de valoare falsificat. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii – nu prezintă relevanţă IV. entităţilor (înscrisuri.elementul material – se realizează prin acţiuni de alterare a adevărului săvârşită în orice mod (material. instrumente de autentificare. monede.persoana fizică împotriva căreia înscrisul produce efecte juridice.I . sau alte valori .constă într-o stare de pericol .urmarea imediată . Conţinutul constitutiv a)Latura obiectivă . înscrisul.etc.preexistenţa unei stări de fapt sau de drept care să justifice întocmirea unui înscris fals. Pot exista şi excepţii:în cazul infracţiunii de fals intelectual subiectul activ este funcţionarul aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. III. a înscrisului.Obiectul juridic :.) V. III – Falsuri în înscrisuri Vom analiza în continuare infracţiunile din acest titlu: 1.etc. titlu de valoare.Subiectul activ – poate fi oricine.) . Participaţia este posibilă la toate infracţiunile. timbre.etc. care a fost indus în eroare prin intermediul monedei .etc.monedă.) care au legal însuşirea de a face probă.scriptic. să fie vorba de o monedă sau valoare în cazul falsului de monedă. 51 . II. titlul de valoare.TITLUL VII : INFRACŢIUNI DE FALS Acest titlu cuprinde trei capitole: .Subiectul pasiv –principal: instituţia sau organizaţia care a emis moneda. etc.de cele mai multe ori rezultă „ex re” b)Latura subiectivă – forma de vinovaţie – este intenţia. 2.Cap II – Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare . Obiectul material – în cazul falsurilor prin plăsmuire (contrafacere) entitatea falsificată(monedă.Falsificarea de monede. 2. . oral) cărora le sunt ataşate cerinţe esenţiale (posibilitatea de a produce de efecte juridice în cazul falsului în înscrisuri .legătura de cauzalitate . Situaţia premisă . Subiecţii infracţiunii 1.

.Care este încadrarea juridică a faptei inculpatului care s-a legitimat în faţa organului de poliţie cu un paşaport emis pe numele altei persoane pe care lipise propria fotografie? 2. prev.tentativa este posibilă şi în general se sancţionează .) ? 2) Care este elementul material al infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale? 3) Cine este subiect activ al infracţiunii de fals intelectual? 4) Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată? 5) În faţa cui trebuie făcută declaraţia falsă pentru a fi în prezenţa infracţiunii prevăzute de art.4 C. 285. Forme .pen.Fapta inculpatului de a fi întocmit pentru o altă persoană o cerere de eliberare a unui certificat de urbanism şi de a fi semnat cererea în numele acelei persoane constituie infracţiune? 3. 293. cu excepţia infr .Cum poate fi încadrată fapta cetăţeanului care. 287. după ce a cumpărat de la un cetăţean străin 10 bancnote a câte 20 de dolari falsificate .282.) în varianta falsificare de cecuri şi infracţiunea de înşelăciune prin cecuri(art. dându-şi seama că sunt false le-a pus în circulaţie? 52 . pen. de art. 294 C.Variante : la unele infracţiuni există variante agravante (art. Întrebări : 1) Care este diferenţa între infracţiunea de falsificare de monedă (art. VII.288) IX.mobilul şi scopul – nu prezintă relevanţă VI. 292 C. VII.pen. Sancţiuni: amenda alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii. 215 al. 291. 282C. 292.? 6) Care este cerinţa esenţială în cazul infracţiunii de fals privind identitatea? Speţe: 1. Aspecte procesuale: Actiunea penală se pune în mişcare din oficiu iar competenţa de soluţionare în primă instanţă aparţine judecătoriei.pen. art.

mergând la centrul de achiziţii al unei societăţi comerciale pentru a valorifica un cablu electric de aluminiu . c) nu este necesar ca înscrisul să fie folosit. deşi cunoştea că există moştenitori? Teste grilă: 1.4. 53 .Ce infracţiune săvârşeşte directorul unei bănci care a semnat o adeverinţă prin care se atesta în mod nereal că o anumită persoană este salariat al băncii . acte ce au fost folosite la întocmirea evidenţelor contabile? 10. deşi ştia care este adevărul? 5. însă a indicat în mod corect numele său? 6. c) orice persoană. 2. Pentru existenţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale (art. care provenea din furt şi-a atribuit cu ocazia perfectării actului de achiziţie o identitate falsă? 7. c) alterarea este întotdeauna ulterioară întocmirii actului. Subiect activ al infracţiunii de “fals material în înscrisuri oficiale” poate fi: a) orice funcţionar.): a) este necesar ca subiectul activ să fie un funcţionar. 288 C. b) alterarea priveşte conţinutul actului. b) este necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecinţe juridice.Inculpatul a determinat o altă persoană care a acţionat fără vinovăţie să falsifice mai multe borderouri de achiziţii animale pe care le-a prezentat băncii pentru a justifica destinaţia unui împrumut.Ce infracţiune se poate reţine în sarcina inculpatului care. confirmând astfel conţinutul fals al acesteia . Ce se va reţine în sarcina inculpatului care a formulat o cerere de chemare în judecată având ca obiect modificarea unui titlu de proprietate . 3.Care este încadrarea juridică a faptei angajatului unei societăţi comerciale care a întocmit facturi nereale de livrare a unor mărfuri pentru a acoperi lipsuri din gestiune? 11.Se poate reţine vreo infracţiune pe lângă cea de furt calificat în sarcina inculpatului care.Ce încadrare juridică se va reţine în sarcina celui care în cadrul unui schimb de valută remite celeilalte persoane. Ce se va reţine în sarcina inculpatului? 9. contra unei sume în lei. b) doar funcţionarul public. În cazul infracţiunii de “fals intelectual”: a) alterarea priveşte materialitatea înscrisului.pen. fiind surprins de poliţie sustrăgând bunuri a declarat cu ocazia identificării sale altă dată de naştere şi alte nume ale părinţilor.Ce se poate reţine în sarcina inculpatului care a falsificat actele contabile ale unei societăţi comerciale cu răspundere limitată prin ştersături şi adăugiri. o sumă în dolari formată din mai multe bancnote fasificate? 8. cerere în care afirma că defunctul nu are alţi moştenitori .

capabilă să facă declaraţii producătoare de consecinţe juridice. b) doar un înscris sub semnătură privată. în concurs cu uz de fals. Fapta soţului care a semnat o cerere de schimb de locuinţă. b) fals privind identitatea. după care a depus cererea la primărie.4. Subiectul activ al infracţiunii de “fals în declaraţii” este: a) martorul. atât în numele său. b) fals în înscrisuri sub semnătură privată. expertul sau interpretul. 6. constituie: a) fals în înscrisuri sub semnătură privată. 54 . Obiect material al infracţiunii de uz de fals poate fi: a) doar un înscris oficial. c) fals intelectual. c) un înscris oficial sau un înscris sub semnătură privată. cât şi în numele soţiei sale de care era despărţit. 5. b) persoana care face în public declaraţii calomnioase. Încredinţarea unui înscris care serveşte pentru dovedirea stării civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fără drept poate reprezenta infracţiunea de: a) fals în declaraţii. c) orice persoană. 7. c) uz de fals.

55 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->