Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de
Introducere în teoria comunicării
Ianuarie 2011

Ioan Drăgan, Comunicarea. Paradigme şi teorii, vol. I, Editura Rao,


Bucureşti, 2007, cap. 6 - “Sistem, relaţie şi participare: totul
comunică”, p. 171-189.

Denis McQuail, Comunicarea, Institutul European, Iaşi, 1999, capitolele


“Structura procesului de comunicare”, p. 103-146; “Comunicarea, ca
proces de influenţă”, p. 147 – 171.

Marian Petcu, Sociologia mass media, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002,
cap. IV – “Comunicare şi influenţă”, p. 125-140.

Paul Watzawick et al, “Pentru o axiomatică a comunicării”, în volumul


Comunicarea în câmpul social. Texte alese, Iaşi, 1997, p. 87-106.

Inclusiv notele de curs – sintezele redactate de titularul cursului şi


trimise studenţilor, noţiunile predate şi explicate la curs.