Sunteți pe pagina 1din 2

Teză la limba şi literature română, clasa a VI-a, semestrul I

Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la următoarele întrebări:


Somnoroase păsărele Trece lebăda pe ape
Pe la cuiburi se adună, Între trestii să se culce -
Se ascund în rămurele - Fie-ţi îngerii aproape,
Noapte bună! Somnul dulce!

Doar izvoarele suspină, Peste-a nopţii feerie


Pe când codrul negru tace; Se ridică mândra lună,
Dorm şi florile-n grădină - Totu-i vis şi armonie -
Dormi în pace! Noapte bună!
Mihai Eminescu , Somnoroase păsărele...
I. 1. Găseşte în text un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat.
2. Desparte în silabe cuvintele : suspină, grădină.
3. Daţi antonime pentru: tace, apropape.
4. Daţi sinonime pentru: se adună, armonie.
5. Menţionează conjugarea fiecăruia dintre verbele: suspină, se ridică, să se culce.
6. Conjugă un verb ales de tine la : a) modul imperativ , pers. a II-a, sg.; b) modul condiţional-optativ, timp perfect,; c)
modul supin.
7. Enumeraţi modurile nepersonale, nepredicative,
8. Precizaţi cum s-au format cuvintele: norişor, Marea Neagră.
9. Identificaţi în text o personificare.
10. Demonstrează omonimia cuvântului ,, zi’’ alcătuind două enunţuri. 60 puncte

II. Demonstraţi că opera D-l Goe, de I.L.Caragiale este o schiţă în 10-15 rânduri. Aveţi în vedere :
- să definiţi specia literară schiţă ;
- să prezentaţi trăsăturile schiţei susţinându-le cu exemple din text ;
- să prezentaţi pe scurt cele mai importante evenimente. 20 puncte

Teză la limba şi literature română, clasa a VI-a, semestrul I

Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la următoarele întrebări:


Somnoroase păsărele Trece lebăda pe ape
Pe la cuiburi se adună, Între trestii să se culce -
Se ascund în rămurele - Fie-ţi îngerii aproape,
Noapte bună! Somnul dulce!

Doar izvoarele suspină, Peste-a nopţii feerie


Pe când codrul negru tace; Se ridică mândra lună,
Dorm şi florile-n grădină - Totu-i vis şi armonie -
Dormi în pace! Noapte bună!
Mihai Eminescu , Somnoroase păsărele...
I. 1. Găseşte în text un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat.
2. Desparte în silabe cuvintele : suspină, grădină.
3. Daţi antonime pentru: tace, apropape.
4. Daţi sinonime pentru: se adună, armonie.
5. Menţionează conjugarea fiecăruia dintre verbele: suspină, se ridică, să se culce.
6. Conjugă un verb ales de tine la : a) modul imperativ , pers. a II-a, sg.; b) modul condiţional-optativ, timp perfect,; c)
modul supin.
7. Enumeraţi modurile nepersonale, nepredicative,
8. Precizaţi cum s-au format cuvintele: norişor, Marea Neagră.
9. Identificaţi în text o personificare.
10. Demonstrează omonimia cuvântului ,, zi’’ alcătuind două enunţuri. 60 puncte

II. Demonstraţi că opera D-l Goe, de I.L.Caragiale este o schiţă în 10-15 rânduri. Aveţi în vedere :
- să definiţi specia literară schiţă ;
- să prezentaţi trăsăturile schiţei susţinându-le cu exemple din text ;
- să prezentaţi pe scurt cele mai importante evenimente. 20 puncte

S-ar putea să vă placă și