Sunteți pe pagina 1din 1

Germania in perioada interbelica

Primul război mondial a lăsat ca urmări o profundă criză politică, financiară şi socială. Tratatele de
pace au fost imediat încălcate, Germania refuzând să-şi achite reparaţiile de război. Cu toate acestea,
marile puteri acordă, în 1924, prin planul Dawes, credite Germaniei, pentru refacerea acesteia.
Realismul cancelarului german G. Stresemann a dus la încheierea Pactului de la Locarno (1925). Astfel,
Franţei i se recunosc graniţele occidentale. În 1926, Germania aderă la Societatea Naţiunilor, iar în
1928, prin Pactul Briand-Kellogg, războiul este declarat înafara legii.
În această atmosferă, “salvatorul” unei Germanii cu scopuri mari este ales a fi Hitler, al cărui plan este
cuprins în cartea Mein Kampf (Lupta mea), redactată în timpul în care acesta se afla în închisoare. În
1933, el devine cancelarul Germaniei, ca apoi, în 1934, să devină şeful statului (partidul NSDAP).
Acesta a început să atace sindicaliştii, comuniştii, muncitorii, intelectualii.Doctrina caracteristică
Germaniei era aceea totalitaristă, de extremă dreapta (nazismul), reprezentată prin teroare, cenzură,
poliţie politică, propagandă, supremaţia unui singur partid. O trăsătură bizară ce diferenţiază nazismul
faţă de fascism este cea rasială, în Germania practicându-se anti-semitismul, pe baza superiorităţii
indiscutabile a rasei germane.
În 1933, Germania părăseşte Societatea Naţiunilor şi încalcă Tratatul de la Versailles, în 1935 fiind
cauza unui grav focar de război. Hitler şi-a restabilit serviciul militar şi a creat o nouă armată. În acest
caz, industria a fost pusă în slujba înarmării. Urmează ocuparea zonelor renane (1936), în acelaşi an
stabilind, împreună cu Benito Mussolini, axa Roma-Berlin. În 1938 anexează Austria, iar în urma
Conferinţei de la Munchen obtine teritoriul Sudeţilor (Cehoslovacia), dar Tratatul de la Munchen este
încălcat în momentul în care fosta Cehie devine protectorat german. Însă, pentru Hitler, încălcarea
numeroaselor tratate ce s-au dovedit prea fragile pentru asigurarea păcii şi evitarea unui nou război, nu
au făcut decât să înlesnească drumul acestuia către adevăratul scop: creearea unui al 3-lea Imperiu
Mondial, durabil 1000 de ani. Planul lui a fost aproape perfect, fiind încheiat şi un pact de neagresiune
cu URSS (spre uimirea tuturor statelor democratice) – 23 august 1939. Pe 1 septembrie 1939, Germania
atacă Polonia. Pe 3 septembrie, acelaşi an, londra şi Parisul declară război Germaniei.