Sunteți pe pagina 1din 2

c

c c  

  
c

~c ¬ 

   Acordurile de la Helsinki, şi Declaraţia
de la Helsinki sunt toate denumirile comune pentru Actul final al
Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa-, semnat la
Helsinki, Finlanda, la 1 august 1975. Documentul a fost semnat de
către aproape toate statele din Europa (inclusiv Sfântul Scaun, la
Vatican, dar cu excepţia Albaniei şi Andorra), precum şi de Canada,
Statele Unite ale Americii (sub Gerald Ford), şi Uniunea Sovietică (sub
Leonid Brejnev) -un total de treizeci şi cinci de ţări.Un document de
lungă durată, care acoperă cincizeci şi opt pagini în copie oficială în
limba engleză. Actul Final de la Helsinki acoperă o gamă largă de
subiecte majore politice, economice şi sociale, fiind concepute de
ansamblu pentru a asigura pacea şi stabilitatea în interiorul şi în
afara Europei, în contextul a războiului rece. Negocierile au început în
1972 şi au continuat timp de doi ani în timpul Conferinţei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa, care sa deschis în Helsinki în iulie
1973 şi sa mutat la Geneva, Elveţia, în septembrie 1973. Organizaţia
Tratatului Atlanticului de Nord, Pactul de la Varşovia, şi statele
nealiniată au fost reprezentate toate, oferindu-greutate mare act
internaţionale şi semnificaţie.Interesele unui grup de state
mediteraneene nonparticipating-Algeria, Egipt, Israel, Maroc, Siria,
Tunisia şi-au recunoscut, de asemenea, în actul, însoţite de o
declaraţie cu privire la importanţa regiunea mediteraneană, în
general, pentru realizarea obiectivelor generale de pace şi securitate
.Actul Final de la Helsinki este văzută de obicei la fel de importantă în
două moduri: în primul rând, pentru recunoaşterea control sovietic
peste neamuri prin satelit din Europa de Est (aşa-numitul bloc de Est,
care cuprinde Bulgaria, Cehoslovacia, Germania de Est, Ungaria,
Polonia, şi România) şi, al doilea rând, pentru promovarea
standardelor internaţionale pentru drepturile omului şi libertăţile de
care au ajutat în cele din urmă subminează sistemul represiv sovietic
în general.De fapt, documentul nu atât de mult recunoaşte în mod
explicit drepturile sovietice în Europa de Est ca implica doar le-istorici
care să permită să ofere interpretări diferite cu privire la intenţia
autorilor şi dinamica negocierilor relevante.Limba de pe drepturile
omului, pe de altă parte, este lipsit de ambiguitate, şi eforturile de a
publica şi pune în aplicare aceste drepturi au contribuit într-adevăr în
mod semnificativ la căderea Uniunii Sovietice.

S-ar putea să vă placă și