Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara – Bucuresti

Facultatea de Management – Inginerie Economica in Agricultura si


Dezvoltare Rurala
Catedra ECONOMIE SI AGROTURISM

Disciplina : Managementul Dezvoltarii rurale

 
PROIECT DE AN
Strategia de dezvoltare rurala a comunei Calugareni
 
Autori:
Padurica Marius Catalin – grupa 8401
Balan Simona Alexandra – grupa 8401
Baltateanu Rodica – grupa 8401
Patachia Silviu Ionut – grupa 8401
Geamanu Constantin Iulian – grupa 8403
Staculescu Cosmin – grupa 8403  
Cuprins
A. Contributii la elaborarea strategiei de dezvoltare socio-
economica
I. Introducere
II. Analiza diagnostic a potentialului natural, economic si
social
III. Analiza SWOT
IV. Elaborarea strategiei de dezvoltare economico-
sociala
V. Prezentarea proiectelor propuse
VI. Impactul economic si social al proiectelor
propuse asupra comunitatii
B. Fisa comunei Calugareni
C. Chestionarele
I. Introducere
"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite
posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati.” - (Raportul Comisiei
Brundtland 1987)
Strategia de dezvoltare a comunei Calugareni urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea
potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului Dezvoltare
01.01.2011-31.12.2020.
Strategia de dezvoltare locala a comunei reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice
locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel se va orienta gandirea, decizia si
actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor.
Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor
ce pot interveni in anumite momente.
In aceste conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor beneficia
de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat directiile
de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale
administratiei publice locale.
II Analiza diagnostic a potentialului natural, economic si social al com.
Calugareni
1. Caracteristici generale
Comuna Calugareni este situata in sudul tarii, in partea de Sud a Sectorului Agricol Ilfov si in
partea de S fata de orasul Bucuresti, aflandu-se la o distanta de 30 km fata de acesta.

Structura populatiei Nr
Nr. Crt.
1. Copii 709
2. Populatia Activa 2912
3. Pensionari 2512
4. Populatia Inactiva 412

5. TOTAL 6545
Aceasta comuna se inscrie intr-o regiune de mare densitate a populatiei, iar in
ceea ce priveste sporul natural al populatiei, se inscrie in zone cu valori
apropiate de media pe tara.
Teritoriul administrativ al comunei este compus din patru sate:
Uzunu ; situat la 3 km,
Hulubesti ; situat la 5 km nord - est de centrul comunei,
Branistari ; situat la 3 km est de central comunei,
Crucea de Piatra ; situate la 1 km sud de central comunei.
Vecinii comunei Calugareni sunt:
la N – comuna Sangureni;
la E – comuna Comana;
la S – comuna Stoenesti;
la V - comuna Ghimpati.
  Bătălia de la Călugăreni, 23 august 1595, a fost unul dintre cele mai
importante evenimente din istoria militară a poporului român. La Călugăreni,
oastea condusă de Mihai Viteazul a obţinut o strălucită victorie asupra oştilor
otomane invadatoare conduse de Sinan Paşa. Principala atractie a comunei o
reprezinta statuia lui Mihai Viteazul.
Primaria este condusa de catre Dl Marin Voinea (PSD).
2. Resursele comunei Calugareni
Existenta terenului arabil 8488 ha;
Existenta unei retele de electricitate in comuna Calugareni, in procent de 100%;
Reteau de Ca TV in procent de 80% in comuna;
Existenta retelei de telefonie fixa in procent de 75%;
Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor;
Orase importante apropiate: Bucuresti la 30 km – DN 5, Giurgiu 40 km – DN 5 , Comana
Singureni la 30 km – DJ 411,Comana Stoenesti la 30 km – DJ 604 ;
Cai de acces: DN5 , DJ 411 si DJ 604.
Gara Mihai Bravu la 4 km distanta de centrul comunei ;
Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice;
Traditii locale in cresterea animalelor;
Cadru natural deosebit ;
Existenta luciu de apa- 80 ha;
Existenta obiceiurilor populare si evenimente.
In comuna exista 5 gradinite, 3 scoli si un liceu ;
Comuna mai detine si 6 biserici.
Forta de munca calificata in: constructii – 50%, comert – 20%, agricultura 10%, diverse calificari
5%, necalificati 15%.
Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor;
Rata infractionalitatii extrem de redusa.
Existenta a unui dispensar uman- cu un medic de familie si doua cadre medii;
Existenta unui cabinet veterinar:
Existenta unei farmacii in comuna;
Ponderea populatiei cu nevoi de asistare este mica;
3.Activitatile economice
Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in diverse categorii, dupa cum urmeaza:

DOMENII CATEGORII 3. Economic Comert

1.Agricultura,
silvicultura si Agricultura
Servicii
dezvoltare rurala

Productia vegetala
4. Turism Turism

Zootehnia

5. Educatie si cultura Invatamant


Silvicultura

Piscicultura Cultura

Viticultura
6. Resurse Umane Populatia

Pomicultura
Piata muncii
2. Infrastructura si
Infrastructura de transport
Mediu

Infrastructura de utilitati Servicii Sociale

Sanatate

Mediu
Principala activitate care se deruleaza pe teritoriul administrativ teritorial al comunei
Calugareni si legata direct de resursele din acest teritoriu este agricultura. Suprafata totala a
teritoriului comunei este de 11386 ha. In prezent cea mai mare parte a comunei este ocupata de
teren arabil cu un procent de 90%, urmata de padure cu un procent de 5 %, apoi de luciu de apa
cu un procent de 3% si vii cu 1%.

SUPRAFATA Cultura Suprafete


CATEGORIA
(ha) cultivate anul CATEGORIA Numar

TIP DE trecut (ha)


SUPRAFATA
Pasari 36000
Grau 2100
Teren arabil 8488
Porumb 1920 Bovine 620

Padure 769
Floarea soarelui 1232
Caprine 828
Pasune 336

Rapita 1208 Ovine 1650


Livezi 1
Orz 280
Porcine 1410
Vii 204
Orzoiaca 1214
Cabaline 210
Luciu de apa 529 Legume 300

Suprafata Plante nutre 478 Familii de albine 410


11386
totala
Reteaua de invatamant a comunei este alcatuita din : 3 scoli, 5 gradinite si un liceu.
Spiritualitatea crestin-ortodoxa este reprezentata prin 5 biserici.
Piata muncii este evidentiata prin prezenta diverselor specializari.
Categorii de calificari Nr de persoane

Constructii 50%

Comert 20%

Agricultura 10%

Necalificati 5%

Diverse calificari 15%


III. Analiza SWOT
In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza
elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:
Viata economica a comunei Calugareni, trebuie revigorata si dezvoltata in toate
domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura.
Autoritatea publica locala va trebui sa investeasca pentru redresarea vietii
economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta
produce cele mai mari efecte benefice.
Infrastructura necesita imbunatatiri continuu, de aceea investitiile trebuie facute
dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii:
siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse;
raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie
facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le
ofere comuna Calugareni, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie
imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a
comunei.
IV. Elaborarea strategiei de dezvoltare economico-sociala
In ceea ce priveste strategiile pe termen lung trebuie sa luam in considerare cu foarte mare
atentie viitoarele rezultate. Trebuie luat in calcul si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut
deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.
Obiectivele de dezvoltare ale comunei Calugareni se pot realiza numai in conditiile unei strategii
care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, in functie de aceasta, sa
se stabileasca si structura cursurilor de calificare.
Durabilitate- conditii mai bune de trai pentru toti locuitorii comunei dar in special pentru
persoanele defavorizate, precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent,
sanatatea si bunastarea tuturor;
Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar
international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv;
Sprijin financiar- sa poata facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface
nevoile de investitii si dezvoltare;
O buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea
autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila.
Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt:
orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca;
-dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, -strategia si
actiunile sale;
-sprijinirea autoritatilor publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii;
-sa determine eficientizarea managementului.
 
Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - sociala durabila va lua in considerare
urmatoarele criterii:
- coeziunea si solidaritatea cetatenilor
- puterea comunei
- dezvoltarea durabila
- obiective de calitate globale locale - integrare
Strategia de dezvoltare durabila are cel putin sapte trasaturi caracteristice care se recomanda
managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu iar
principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Calugareni constau in:dezvoltarea
infrastructurii de baza a comunei;protectia mediului;intarirea coeziunii sociale si reducerea
saraciei;regenerare rurala.
V. Studiu de caz – Prezentarea proiectelor propuse
1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE
2. CONSTRUCTIA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL
3. REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA
4. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE
5. REALIZAREA RETELEI DE GAZ
6. REALIZAREA STATIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE
7. MODERNIZARE SISTEM RUTIER
8. LUCRARI DE REGULARIZARE A ABLEIE RAULI SI APARARI DE MALURI PENTRU
PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR
9. REABILITARE SCOLI
10. CONSTRUIREA SI DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR
11. REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN
12. LUCARARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN REACTUALIZARE
PUG Calugareni
13. MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN VEDERA IMBUNATATIRII
PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC
14. LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA
15. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
16. REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA
17. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIRE
COMUNALA SI SALUBRITATE
18. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN-AZIL
PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER
19. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPII
COMUNEI
20. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT IN COMUNA
1. Modernizarea drumurilor comunale
Valoare proiectului este de 40.000.000 Ron, bani alocati din bugetul local
-5%, bugetul de stat 10% iar 90% din fonduri europene FEADR.
Obiective:
-Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu
comunele invecinate si cu satele componente.
-Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.
Rezultatele obtinute:
-Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;
-Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreere;
-Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;
-Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale
echilibrate.
2. Realizarea retelei de alimentare cu apa
Valoare proiectului este de 20.000.000 Ron bani din fonduri
europene prin programul SAPARD.
Obiective:
-acoperirea necesarului si satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei;
utilizarea eficienta a resurselor de apa;
-asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
-asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna;
-protectia mediului inconjurator;
-adaptarea la conditiile europene.
Rezultate:
- reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor agricole si localitatilor;
- diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin crearea si utilizarea
sistemului de irigatii;
-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
- scaderea factorului de poluare;
3. Realizarea retelei de gaze
Valoare proiectului este de 10.000.000 Ron bani din bugetul
statului15%, bugetul local 5% si fonduri europene 80%.
Obiective:
-Posibilitatea racordarii tuturor locuitorilor comunei la reteaua de gaz;
-Racordarea tuturor institutiilor si agentilor economici din comuna la reteaua de
gaz;
-Eficientizarea consumului de energie;
Rezultate obtinute:
-Cresterea nivelului de trai a populatiei;
-Atragerea de investitii;
-Racordarea la sistemul national de distributie a gazelor naturale;
-Adaptarea la standardele europene;
-Protejarea padurilor.
4. Realizarea statie de epurare si treatare a apelor reziduale
Valoare proiectului este in valoare de 30.000.000 Ron bani din
fonduri europene SAPARD .
Obiective:
Realizarea statiei de epurare va avea efecte benefice asupra dezvoltarii
economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza forta
de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca
proiectarea si constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru investitori,
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. Personalul
solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare
externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte
similare
Rezultate obtinute:
- reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor agricole si localitatilor;
- diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin crearea si utilizarea
sistemului de irigatii;
-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile;
- diminuarea fenomenelor de eroziune si degradare a terenurilor.
5. Reabilitare scoli
Valoare proiectului este de 25.000.000 Ron bani din bugetul
de stat 10%, bugetul local 5% iar restul din fonduri europene
FEADR.
Obiective:
-reabilitare si modernizarea cladirilor scolilor;
-dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea -profesionala,
echipamente IT si materiale specifice pentru documentare.
Rezultate obtinute:
-Asigurarea calitatii procesului de invatamant ;
-Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei;
-Asigurarea numarului de locuri necesar prescolarilor;
-Asigurarea unei educatii individualizate care sa sustina nevoile si potentialul
fiecarui copil;
-Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea
ocuparii fortei de munca.
6. Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan
reactualizare PUG Calugareni
Valoare proiectului este de 250.000 euro bani proveniti
exclusiv din fonduri europene prin programul SAPARD.
Obiective:
-o mai buna valorificare a potentialului natural, economic si uman al comunei;
-stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor construibile si protejate,
delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire.
Rezultate obtinute:
Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de dezvoltare din punct de
vedere:
- a cailor de comunicatii si transport;
- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor
menajere si industriale;
- a extinderii retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, etc.
In urma efectuarii unor studii de fezabilitate si a unor planuri de afacere, foarte
bine puse la punct ,viziunea cetatenilor comunei este in spriritul dezvoltarii
zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a
resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor,
crearea/ reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a
pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator.
Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate
in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care
au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in
portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.
Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 90 de chestionare
cetatenilor comunei Calugareni din judetul Giurgiu pentru a afla atitudinea
locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 9 ani.
Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala ne arata ca
aproximativ 90% dintre cei intervievati considera importante proiectele
mentionate mai sus, acestia fiind de parere ca impactul economic si social nu
poate avea decat un efect pozitiv asupra comunitatii .

Va
multumim!