Sunteți pe pagina 1din 2

OPERA LITERARĂ ARTISTICĂ (FICŢIONALĂ ) GENUL EPIC

FABULA

Uliul şi găinile
de Grigore Alexandrescu
( text adaptat )

Ion prinse un uliu şi, ducându-l acasă,


Îl legă cu o sfoară,
Lângă coteţ, afară.
De o vecinătate aşa primejdioasă,
5. Găini, cocoşi şi gâşte întâi se îngroziră,
Dar încetul cu-ncetul se mai obişnuiră
Şi începură să vie cât colea să-l privească,
Încă şi să-i vorbească.

Uliul, cu blândeţe, le primi pe toate.


10. Le spuse că din suflet se crede norocit
Pentru vizita aceasta cu care l-au cinstit,
Dar îi pare rău foarte căci el însuşi nu poate
La dumnelor să vie,
Vizita să le-ntoarcă, dup-a sa datorie.

15. Mai adăugă însă că, dacă dumnealor


Îi vor da ajutor
Ca să poată scăpa,
El le făgăduieşte -
Şi Dumnezeu cunoaşte cum vorba şi-o păzeşte -
20. Că la orice primejdie va şti a le ajuta:
Încă din înălţime, el le va da de ştire
Când asupra-le vulpea va face năvălire.

Astă făgăduială
Nu mai lăsa-ndoială;
25. Şi găinile proaste, ce doreau să găsească
Pe cineva destoinic să vrea să le păzească,
S-apucară de lucru: azi, mâine, se-ncercară
Şi, cu ciocuri, cu unghii, abia îl dezlegară.
Uliu-şi luă zborul... dar se-ntoarse-ndată
30. Şi răpi o găină, pe urmă două, trei...
Pe urmă câte vrei.
„Ce pază este asta ? ”, striga una cu jale,
„Vorba Măriei-Tale
Era să ne păzeşti,
35. Iar nu să ne jertfeşti !„

„O ! eu ştiu foarte bine cuvântul ce v-am dat,


Şi-n ce fel m-am jurat;
Dar, când mă juram astfel, eram legat, supus...
Acum, însă, sunt slobod... şi vă vorbesc... de sus.”

40. Eu, de-aş fi fost găină,


Nu l-aş fi slobozit.
Dumnealor au făcut-o şi văd că s-au căit.
Uliii sunt cinstiţi,
Când sunt nenorociţi.

Lexic

uliu, sbst. (sg.) - ulii (pl.) - uliii (pl. articulat cu art. hotârât „i”)
să vie, vb.( fonetism regional) - să vină
colea, adv. (cuv. pop.)-aici, aproape, în apropiere, alături ( din „acolo”,”acolea”)
[ „cât colea” - pe aproape, prin apropiere, aproape de, la mică distanţă ]
norocit, adj. (cuv. învechit) – norocos ; (pop.) - mulţumit, fericit
l-au cinstit – l-au onorat
şi-o păzeşte – şi-o respectă, şi-o ţine
să ne jertfeşti – să ne omori

Textul fabulei: versificat (în vesrsuri), 44 versuri, grupate în 7 strofe


Subiectul fabulei: versul 1 – versul 39 (V.1 – V.39)
Morala: versul 40 – versul 44 (V.40 – V.44)

Moduri de expunere folosite:

Măsura versurilor:

Rima versurilor: Ritmul versurilor:

Narare:

Fabula este opera ficţională epică compusă dintr-un subiect şi o morală.


Se construieşte cu ajutorul personificării.

S-ar putea să vă placă și