P. 1
20.APA - CANALIZARE DOCUMENTATIE IMPORTANTA

20.APA - CANALIZARE DOCUMENTATIE IMPORTANTA

4.0

|Views: 11,819|Likes:
Published by Bencze Kristina

More info:

Published by: Bencze Kristina on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Contract nr. 430/09.10.

2009

PROIECTAREA, EXECUTIA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARI CU APA SI CANALIZARE A LOCALITATILOR. PARTEA A II-A: SISTEME DE CANALIZARE A LOCALITATILOR - NORMATIV

Beneficiar: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Executanti: Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii ICECON S.A. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

I

PROIECTAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE 01.Date generale 01.1 Elemente componente si rolul acestora 01.2 Criterii de alegere a schemei sistemului de canalizare 01.3 Sisteme si procedee de canalizare 1.Obiectul normativului 1.1 Lucrările retelei de canalizare 1.2 Apele preluate în retelele de canalizare 1.3 Încadrarea în mediul rural/ urban 1.4 Alcătuirea retelelor de canalizare 1.5 Clasificarea retelelor de canalizare 1.5.1 Asigurarea curgerii apei în colectoare 1.5.2 Calitatea apelor colectate 1.5.3 Forma retelei PARTEA I : RETELE DE CANALIZARE 1.Proiectarea retelelor de canalizare 2.1 Retea de ape uzate în sistem separativ 2.1.1 Debite de dimensionare 2.1.2 Elemente impuse dimensionării hidraulice 2.1.2.1 Grad de umplere 2.1.2.2 Viteze minime/ maxime 2.1.2.3 Diametre minime 2.1.2.4 Adâncimea minimă si maximă de pozare 2.1.2.5 Panta longitudinală a colectorului 2.1.3 Dimensionare hidraulică 2.1.3.1 Stabilirea debitelor de calcul pe tronsoane 2.1.3.2 Alegerea diametrelor si parametrii hidraulici ai tronsonului de calcul 2.2 Retea de ape meteorice în sistem separativ 2.2.1 Debite de dimensionare 2.2.2 Alegerea diametrelor si parametrilor hidraulici 2.2.2.1 Calculul debitelor pe tronsoane
II

1 1 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 13 14 14 17 17

2.2.2.2 Alegerea diametrelor si parametrilor hidraulici ai tronsonului 2.2.2.3 Bazine de retentie 2.3 Retea de canalizare în sistem unitar 2.3.1 Stabilirea debitelor de dimensionare 2.3.2 Alegerea diametrelor si parametrilor hidraulici ai tronsonului 2.Amplasarea retelei de canalizare 3.1 Reteaua de ape uzate 3. Elemente componente pe reteaua de canalizare 4.1 Tuburi realizare tronsoane 4.1.1 Forma sectiunii 4.1.2 Materialul tuburilor 4.2 Constructii anexe pe reteaua de canalizare 4.2.1 Racorduri 4.2.2 Guri de scurgere 4.2.3 Cămine de vizitare 4.2.3.1 Cămine de vizitare de trecere 4.2.3.2 Cămine de vizitare de intersectie 4.2.4 Deversori 4.2.4.1 Alcătuirea deversoarelor 4.2.5 Bazine pentru retentia apelor de ploaie 4.2.6 Sifoane de canalizare 4.2.7 Statii de pompare 4.2.7.1 Amplasament statii de pompare 3.2.7.2 Componentele statiilor de pompare 5.Retele de canalizare în sistem vacuumat 5.1 Elemente componente 5.2 Prevederi de proiectare 5.2.1 Racorduri gravitationale la căminele colectoare 5.2.2 Cămine de racorduri 5.2.3 Retea vacuumată 5.2.3.1 Debite, diametre, lungimi 5.2.3.2 Configuratie, lifturi, pante
III

18 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 25 26 26 28 28 29 30 30 32 32 33 35 35 38 38 39 39 39 40

5.3 Statia de vacuum 5.3.1 Recipienti vacuum 5.3.2 Pompe de vid 5.3.3 Timpul de evacuare a vacuumului 5.3.4 Timpul de func ionare zilnică al pompelor de vacuum 5.4 Conditionări în alegerea solutiei retelelor de canalizare vacuumate 6.Guri de vărsare ANEXE Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 PARTEA a II-a: EPURAREA APELOR UZATE 1. Obiectul normativului 1.1 Domeniu de aplicare 1.2 Conformarea la normele europene 1.3 Reglementări conexe 2. Definitii. Tipuri de procedee de epurare 2.1 Epurarea mecanică 2.2 Epurarea biologică conventională (secundară) 2.3 Epurarea avansată 2.4 Epurarea tertială 3. Studii privind calitatea apelor uzate 3.1 Calitatea apelor uzate influente în statia de epurare 3.1.1 Caracteristici fizice 3.1.2 Caracteristici chimice 3.1.3 Caracteristici biologice si bacteriologice 3.2 Metode de determinare 3.3 Continutul studiilor hidrochimice 3.4 Indicatori de calitate pentru efluentul statiei de epurare 4. Debitele si încărcările cu poluanti pentru statia de epurare 4.1 Debite de calcul.Definitii
IV

41 41 41 41 42 42 42 45 46 47 48 49 49 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 58 58

4.2 Debite de calcul si verificare 4.3 Încărcări cu poluanti ale apelor uzate influente în statiile de epurare 4.3.1 Statii de epurare noi 4.3.2 Statii de epurare existente retehnologizate/extinse 5. Alegerea schemei statiei de epurare 5.1 Gradul de epurare necesar 5.1.1 Treapta de epurare mecanică 5.1.2 Epurarea mecano – biologică 5.1.3 Epurarea mecano – biologică avansată 5.1.4 Epurarea tertială 5.1.5 Elemente determinante la stabilirea gradului de epurare 5.2 Gradul de epurare necesar privind oxigenul dizolvat 6. Scheme tehnologice statii de epurare 6.1 Alegerea schemei statiei de epurare 6.2 Tipuri de scheme de epurare 6.2.1 Epurarea mecano – biologică cu procedee extensive 6.2.2 Epurarea mecano – biologică artificială (intensivă) 6.2.2.1 Schema generală 6.2.2.2 Tehnologii aplicate pentru treapta biologică artificială 6.2.2.3 Treapta de epurare tertiară 6.2.2.4 Schema tehnologică de epurare pentru eliminarea fosforului 6.2.2.4.1 Eliminarea fosforului pe cale biologică 6.2.2.4.2 Eliminarea fosforului prin precipitare chimică 7. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de epurare mecanică 7.1 Deversorul amonte de statia de epurare 7.1.1 Debitul de calcul al deversorului 7.2 Bazinul de retentie 7.3 Grătare rare si dese 7.3.1 Debite de dimensionare si verificare ale grătarelor 7.3.2 Aspecte privind proiectarea grătarelor 7.4 Dispozitive pentru măsurarea debitelor de apă uzată din statia de epurare 7.4.1 Debite de dimensionare
V

59 63 63 63 65 65 66 66 67 67 67 68 72 72 73 73 74 74 74 75 76 76 77 78 78 78 81 82 83 83 88 88

7.5 Deznisipatoare 7.5.1 Debite de dimensionare si verificare 7.5.2 Parametrii de dimensionare 7.5.3 Deznisipator orizontal longitudinal cu sectiune transversală parabolică 7.5.4 Deznisipator orizontal tangential 7.5.5 Deznisipator cu insuflare de aer 7.5.6 Deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer 7.6 Separatoare de grăsimi 7.6.1 Debite de dimensionare si verificare 7.6.2 Parametrii de proiectare 7.7 Decantarea primară 7.7.1 Debite de dimensionare si verificare 7.7.2 Parametrii de dimensionare ai decantoarelor primare 7.7.3 Decantoare orizontale longitudinale 7.7.3.1 Dimensionarea decantoarelor orizontale longitudinale 7.7.4 Decantoare orizontale radiale 7.7.4.1 Dimensionarea decantoarelor orizontale radiale 7.7.5 Decantoare verticale 7.7.6 Decantoare cu etaj 7.8 Statii de pompare apă uzată 7.8.1 Amplasarea statiilor de pompare 7.8.2 Parametrii de proiectare 7.9 Elemente tehnologice de legătură între obiectele treptei de epurare mecanică 8. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de epurare biologică 8.1 Epurarea biologică în statiile de epurare urbane mici si medii cu o capacitate între 2.000 si 10.000 L.E 8.1.1 Epurarea biologică naturală 8.1.1.1 Câmpuri de irigare si infiltrare 8.1.1.2 Parametrii de proiectare pentru dimensionarea câmpurilor de irigare si infiltrare 8.1.1.3 Iazurile de stabilizare (biologice) 8.1.1.4 Parametrii de proiectare pentru dimensionarea iazurilor biologice 8.1.2 Epurarea biologică artificială
VI

89 89 90 91 91 93 94 97 97 98 99 100 101 103 104 109 110 114 117 120 121 122 129 131 131 131 132 134 138 140 141

8.1.2.1 Epurarea biologică artificială cu biomasă fixată – filtre biologice 8.1.2.2 Filtre biologice precolatoare (cu picurare) de înăltime redusă 8.1.2.3 Filtre biologice precolatoare turn 8.1.2.4 Contactori biologici rotativi 8.1.2.5 Bazine cu nămol activat – epurare biologică cu biomasă în suspensie 8.1.2.6 Parametrii de dimensionare ai bazinelor de aerare 8.1.2.6.1 Prevederi generale privind geometria bazinelor cu nămol activat.. 8.1.2.6.2 Dispozitive de insuflare a aerului 8.1.2.7 Bazine cu nămol activat - tehnologii speciale 8.1.2.8 Pomparea nămolurilor din statiile de epurare 8.1.2.8.1 Statii de pompare a nămolurilor 8.1.2.8.2 Elemente de proiectare a instalatiilor de pompare 8.1.2.8.3 Tipuri de pompe utilizate în vehicularea nămolului 8.2 Epurarea biologică în statiile de epurare urbane/ rurale cu o capacitate > 10.000 L.E (epurare avansată) 8.2.1 Epurarea biologică artificială 8.2.2 Cantităti si concentratii de poluanti în apele uzate 8.2.2.1 Concentratii ale substantelor poluante influente în reactorul biologic. 8.2.2.2 Cantităti de substantă influente în bioreactor 8.2.2.3 Cantităti de substantă din efluentul statiei de epurare 8.2.2.4 Cantităti de substantă eliminate din sistemul bazin biologic – decantor 8.2.3 Dimensionarea reactoarelor biologice 8.2.3.1 Debite de dimensionare si verificare 8.2.3.2 Vârsta nămolului 8.2.3.3 Determinarea volumului zonei de denitrificare 8.2.3.4 Eliminarea fosforului din apele uzate urbane 8.2.3.5 Calculul cantitătii de nămol în exces 8.2.3.6 Determinarea volumului reactorului biologic 8.2.3.7 Calculul capacitătii de oxigenare 8.3 Decantoare secundare 8.3.1 Clasificare 8.3.2 Parametrii de dimensionare 8.3.3 Decantoare secundare orizontale radiale
VII

142 145 149 150 153 158 165 166 167 172 172 174 175 179 179 182 183 184 184 185 187 187 187 189 193 197 200 202 208 208 208 211

8.3.3.1 Parametrii de dimensionare 9. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de tratare a nămolurilor 9.1 Clasificarea nămolurilor provenite din statiile de epurare 9.2 Cantităti specifice de nămol 9.3 Caracteristicile nămolurilor 9.3.1 Caracteristici fizice 9.3.1.1 Umiditatea 9.3.1.2 Materiile solide 9.3.1.3 Greutatea specifică 9.3.1.4 Culoarea si mirosul 9.3.1.5 Filtrabilitatea 9.3.1.6 Puterea calorică 9.3.2 Caracteristici chimice 9.3.2.1 pH-ul 9.3.2.2 Fermentabilitatea 9.3.2.3 Metalele grele 9.3.2.4 Nutrientii 9.3.3 Caracteristici biologice si bacteriologice 9.4 Alegerea schemei de prelucrare a nămolurilor 9.4.1 Schema de prelucrare a nămolurilor cu bazin de omogenizare egalizare si fermentare anaerobă într-o singură treaptă 9.4.2 Schema de prelucrare a nămolurilor cu îngrosare independentă a nămolului primar si a celui în exces si fermentare anaerobă într-o singură treaptă 9.4.3 Schema de prelucrare a nămolurilor cu bazin de omogenizare egalizare si fermentare anaerobă în 2 trepte 9.4.4 Schema de prelucrare a nămolurilor din statiile de epurare cu treaptă mecanică si fermentare anaerobă într-o singură treaptă 9.4.5 Schema de prelucrare a nămolurilor din statiile de epurare cu treaptă mecanică si stabilizare aerobă 9.4.6 Schema de prelucrare a nămolurilor provenite din statiile de epurare fără decantor primar 9.4.7 Bilantul de substantă pe linia nămolului 9.4.7.1 Bazinul de amestec si omogenizare 9.4.7.2 Concentratoare de nămol 9.4.7.3 Fermentarea anaerobă într-o singură treaptă 9.4.7.4 Fermentarea anaerobă a nămolului în două trepte
VIII

216 218 218 219 220 220 220 220 221 221 221 223 223 223 223 224 224 225 225 227 229 230 231 232 233 234 234 236 238 240

9.4.7.5 Stabilizatorul de nămol 9.4.7.6 Deshidratarea nămolului 9.5 Prelucrarea preliminară a nămolurilor 9.5.1 Sitarea nămolurilor 9.5.2 Măruntirea nămolurilor 9.5.3 Conditionarea chimică a nămolurilor 9.5.3.1 Reactivi minerali 9.5.3.2 Polielectroliti sintetici 9.6 Concentrarea nămolurilor 9.6.1 Concentrarea gravitatională a nămolurilor 9.6.1.1 Parametrii de proiectare ai concentratoarelor gravitationale de nămol 9.6.2 Concentrarea nămolurilor prin procedeul de flotatie cu aer dizolvat 9.6.2.1 Proiectarea sistemelor de flotatie cu aer dizolvat 9.6.3 Centrifugarea nămolurilor 9.6.3.1 Date de bază pentru proiectare 9.7 Stabilizarea nămolurilor din statiile de epurare urbane/ rurale 9.7.1 Stabilizarea (fermentarea) anaerobă 9.7.1.1 Factori ce influentează fermentarea anaerobă 9.7.1.1.1 Materiile solide si timpul de retentie hidraulic 9.7.1.1.2 Temperatura 9.7.1.1.3 pH – ul 9.7.1.1.4 Substante toxice 9.7.1.1.5 Aplicarea fermentării anaerobe 9.7.1.1.6 Solutii pentru procesele de fermentare 9.7.1.2 Dimensionarea tehnologică a rezervoarelor de fermentare a nămolului 9.7.1.2.1 Colectarea si stocarea biogazului 9.7.1.2.2 Necesarul de reactivi chimici 9.7.1.2.3 Constructia rezervoarelor de fermentare 9.7.1.2.4 Alte elemente tehnologice ale rezervoarelor de fermentare anaerobe 9.7.2 Stabilizarea aerobă 9.7.2.1 Dimensionarea tehnologică 9.7.2.2 Stabilizarea cu var
IX

243 245 247 247 247 248 248 249 251 252 254 257 258 260 262 264 264 265 265 265 265 266 266 267 269 272 273 273 274 275 276 278

9.8 Deshidratarea nămolurilor 9.8.1 Deshidratarea naturală 9.8.2 Deshidratarea mecanică 9.8.2.1 Deshidratarea prin centrifugare 9.8.2.2 Deshidratarea cu filtre bandă 9.8.2.3 Deshidratarea cu filtre presă 9.9 Tehnologii de prelucrare avansată a nămolurilor 9.9.1 Compostarea nămolurilor 9.9.1.1 Etapele procesului 9.9.1.2 Desfăsurarea procesului 9.9.1.3 Balanta energetică 9.9.1.4 Raportul carbon / azot 9.9.1.5 Controlul termperaturii si aerarea 9.9.1.6 Reducerea agentilor patogeni 9.9.1.7 Maturarea 9.9.1.8 Uscarea 9.9.1.9 Elemente de proiectare a sistemelor de compostare 9.9.2 Uscarea nămolurilor 9.9.2.1 Uscătoare rotative tubulare 9.9.2.2 Bilantul termic 9.9.2.3 Alegerea solutiei de uscare/incinerare a nămolurilor din statiile de epurare 9.9.2.3.1 Elemente generale 9.9.2.3.2 Mărimea SEAU 9.9.2.3.3 Folosirea nămolurilor în agricultură CONSTRUIREA CURBELOR IDF (Intensitate – Durata – Frecventa) 1. Consideratii generale 2. Algoritm pentru construirea curbelor IDF utilizând precipitatiile maxime anuale de durată D 3. Algoritm pentru construirea curbelor IDF utilizând precipitatiile de durată D peste un anumit prag 4. Determinarea precipitatiilor în puncte fără măsurători 4.1. Ponderarea cu inversul pătratului distantei fată de statiile cele mai apropiate
X

279 279 280 280 281 283 287 287 287 288 289 289 290 290 291 291 291 294 296 297 302 302 303 305

310 312 312 313 314

4.2. Analiza variabilitătii regionale a parametrilor statistici 5. Repartitii statistice utilizate 5.1. Distributia Gumbel (EVI) 5.2. Distributia Generalizată a Extremelor (GEV) 5.3. Distributia Pareto Generalizată (GPD) EXECUTAREA, EXPLOATAREA SI MONITORIZAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE 1. Prevederi legislative 2. Materiale utilizate în realizarea lucrărilor de canalizare 3. Proiectul tehnologic 4. Executarea lucrărilor reŃelei de canalizare 4.1. ConsideraŃii generale privind organizarea execuŃiei lucrărilor de canalizare 4.2. Trasarea lucrărilor pe teren şi pregătirea traseului 4.2.1. Trasarea canalului 4.2.2. Desfacerea pavajelor 4.2.3. Executarea săpăturilor 4.2.4. Sprijinirea tranşeelor 4.2.5. Epuismente 4.2.6. Pozarea tuburilor şi executarea colectoarelor 4.2.7. Executarea umpluturilor 5. Executarea lucrărilor staŃiei de epurare 5.1. Lucrări de organizare 5.2. Amenajarea terenului pentru statia de epurare 5.3. Trasarea pozitiei statiei de epurare 5.4. ExecuŃia lucrărilor de construcŃii pentru statia de epurare 6. Măsuri pentru asigurarea calităŃii lucrărilor 7. RecepŃia lucrărilor 8. Exploatarea lucrărilor de canalizare 8.1. Elaborarea Regulamentului de Exploatare si Întretinere 8.2. ConŃinutul cadru al regulamentului de exploatare si întretinere 8.3. Indicatori de performantă pentru statiile de epurare a apelor uzate 9. Măsuri de protecŃia muncii şi a sănătăŃii populaŃiei 9.1. Măsuri de protecŃia şi securitatea muncii la executarea, exploatarea şi întreŃinerea sistemului de canalizare 9.2. Măsuri de protecŃia şi securitatea muncii pentru staŃiile de pompare 9.3. Măsuri de protecŃia şi securitatea muncii pentru staŃiile de epurare 9.4. ProtecŃia sanitară 9.5. Măsuri de protecŃie contra incendiului Bibliografie
XI

314 315 315 317 318

321 321 323 324 324 324 324 324 324 325 325 325 326 326 326 326 326 326 330 330 331 331 332 332 334 334 335 335 336 337 338

PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTĂRI CU APĂ CUPRINS
1. Date generale …………………………………………………………………………….. 1.1 Elemente componente și rolul acestora ……………………………………………. 1.2 Criterii de alegere a schemei ……………………………………………………….. 1.2.1 Sursa de apă ……………………………………………………………………… 1.2.2 Relieful și natura terenului ………………………………………………………. 1.2.3 Calitatea apei sursei …………………………………………………………….. 1.2.4 Mărimea debitului (cantitățile de apă furnizate – vehiculate de schemă)…… 1.2.5 Condiții tehnico-economice ……………………………………………………... 1.3 Criterii de alegere a schemei de alimentare cu apă …….……………………….... 1.4 Debite de dimensionare și verificare pentru obiectele sistemului de alimentare cu apă ………………………………………………………………………………….. 1.5 Calitatea apei sursei …………………………………………………………………. 1.5.1 Surse subterane ………………………………………………………………….. 1.5.2 Surse de suprafață ………………………………………………………………. 1.6 Analiza evoluției sistemului de alimentare cu apă .………………………………... 2. Captarea apei …………………………………………………………………………….. 2.1 Captarea apei din sursă subterană ……………………………………………........ 2.1.1 Tipuri de captări și domeniul de aplicare ………………………………………. 2.1.2 Studiile necesare pentru elaborarea proiectului captării …………………….. 2.1.2.1 Studiul hidrogeologic ………………………………………………………… 2.1.2.2 Studiul topografic …………………………………………………………….. 2.1.2.3 Studiul hidrochimic ………………………………………………………….. 2.1.3 Proiectarea captărilor cu puțuri forate ………………………………………….. 2.1.3.1 Debitul de calcul al captării …………………………………………………. 2.1.3.2 Debitul maxim al unui puț forat……………………………………………… 2.1.3.3 Numărul de puțuri forate….………………………………………………….. 2.1.3.4 Lungimea frontului de captare, distanța între puțuri ……………………… 2.1.3.5 Determinarea influenței între puțuri ………………………………………... 2.1.3.6 Protecția sanitară a captărilor din apă subterană ………………………… 2.1.3.7 Sistemul de colectare a apei din puțuri ……………………………………. 2.1.3.8 Alte prevederi ………………………………………………………………… 5 8 8 9 12 14 14 14 18 18 22 22 24 24 24 26 26 27 28 30 33 1 1 2 2 3 3 3 3 3

I

2.1.4 Proiectarea captării cu dren …………………..…………………………………. 2.1.4.1 Aplicare ……………………………………………………………………….. 2.1.4.2 Studii necesare ………………………………………………………………. 2.1.4.3 Stabilirea elementelor drenului …………………………………………….. 2.1.4.4 Stabilirea secțiunilor drenului ……………………………………………….. 2.1.4.5 Filtrul invers …………………………………………………………………... 2.1.4.6 Evitarea infiltrațiilor în dren de la suprafață prin zona de umplutură …… 2.1.4.7 Elemente constructive ………………………………………………………. 2.1.4.8 Zona de protecție sanitară ………………………………………………….. 2.1.5 Captarea izvoarelor ……………………………………………………………… 2.1.5.1 Studii necesare pentru captarea izvoarelor ………………………………. 2.1.5.2 Condiționări privind captarea izvoarelor …………………………………… 2.1.5.3 Construcția captărilor din izvoare ………………………………………….. 2.1.6 Tipuri special de captări din apă subterană ……………………………………. 2.1.6.1 Captări din strate acvifere cu apă infiltrată prin mal ……………………… 2.1.6.2 Îmbogățirea stratelor de apă subterană …………………………………… 2.2 Captarea apei din surse de suprafață ................................................................. 2.2.1 Tipuri de captări și domeniul de aplicare ………………………………………. 2.2.1.1 Clasificare: tipuri de captări ………………………………………………… 2.2.1.2 Alegerea amplasamentului captării. Criterii ………………………………. 2.2.1.3 Alegerea tipului de captare. Criterii ………………………………………… 2.2.2 Studii necesare pentru elaborarea proiectului captării ……………………….. 2.2.2.1 Studiul topografic …………………………………………………………….. 2.2.2.2 Studiul geomorfologic ………………………………………………………. 2.2.2.3 Studiul geologic și geotehnic ……………………………………………….. 2.2.2.4 Studiul climatologic și meteorologic ……………………………………….. 2.2.2.5 Studiul hidrologic …………………………………………………………….. 2.2.2.6 Studiul hidrochimic și de tratabilitate ………………………………………. 2.2.2.7 Studiul de impact și studiul de siguranță …………………………………. 2.2.3 Soluțiile tehnice pentru captări din râuri ……………………….……………….. 2.2.3.1 Captări în albie: crib și stație de pompare în mal ………………………… 2.2.3.2 Captare în mal cu stație de pompare încorporată ……………………….. 2.2.3.3 Captări plutitoare …………………………………………………………….. 2.2.3.4 Captări din lacuri ……………………………………………………………… II

34 34 34 34 35 36 36 36 37 40 40 41 41 43 43 43 45 45 45 45 46 50 50 51 51 51 52 52 53 54 54 58 62 64

1 Conformarea proceselor existente la schimbările de norme sau de calitate a apei la sursă………………………………………………………...4..4..2.4..1 Priza în aval de baraj ………………………………………………. 3.. 3.1.1 Obiectul stației de tratare ..2...4 Determinarea dozelor de reactivi de coagulare utilizați în tratarea apei ...2..2 Calitatea apei cerută de utilizatori ……………………………………………….2...…………………………….... 3...2......1.....2.... 2..2........2 Determinarea dozelor necesare de acid sulfuric.. 3..1...3... 3...4.2 Conținutul studiilor de tratabilitate ………………………………………….1 Metodologia de efectuare a testelor de coagulare – floculare de laborator …………………………………………………………………....2.3 Captări în lac ……………………………………………………………..2.4 Impactul asupra mediului înconjurător ………………………………………….4.….………………….....2.1...1...2 Stații de tratare cu surse de suprafață tip lac ………………………………….....3... 3. 3.. 3.3 Siguranța proceselor de tratare …………………………………………………..... respectiv acid clorhidric ………………………………………………………………….1 Compuși chimici cu efecte asupra sănătății umane ……………………....2...2...... 2.4. 3.... 3....4....3.4.. 3....2.. 3..2 Criterii de alegere a filierei tehnologice a stației de tratare ……………………….......4... 2..3 Caracteristicile principale ale reactivilor utilizați în tratarea apei ……….4.1... și/sau sub albie) …….......3 Capacitatea tehnică a operatorului pe baza tehnologiei disponibile ….3 Schema S3 – apă subterană greu tratabilă ......1....6 Captare pe creasta pragului deversor ………………………….2.2.3...4.2 Fiabilitatea proceselor de tratare …………………………………………… 3............3.1 Stații de tratare pentru surse subterane ……………………………………. 2..4 Determinarea dozelor de reactivi pentru corecția pH-ului …………… 3..3.1..………….1 Schema S1 – apă subterană ușor tratabilă ……………………………….... 3.1..2..........1 Studii hidrochimice și de tratabilitate pentru apa sursei ……………………… 3. 2...4.2...… 3.3..3 Clasificarea stațiilor de tratare ………………………………………………………....4.3 Determinarea caracterului coroziv al apei și a dozelor de reactivi pentru echilibrarea pH-ului ……………………………………………… 3.2. 3.....5 Captare cu baraj de derivație ……………………………………………….. 3....2..3...2.....4 Scheme tehnologice ale stațiilor de tratare particularizate pe tipuri de sursă …..... 3..…..5 Determinarea dozelor de reactivi de oxidare …………………………..7 Captări în condiții speciale (dren în mal.....1......1. Stații de tratare a apei .2..2.. 3. 3... 3....2 Schema S2 – apă subterană cu tratabilitate normală . III 64 64 66 66 69 70 71 71 73 74 74 78 79 83 83 86 87 90 90 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 98 100 103 ..2 Prize în corpul barajului …………………………………………………......... 3. 3..3...1..…..2.

.1.2.5.3 Schema R3 – apă de râu greu tratabilă .2..1..2.3 Stații de tratare cu surse de suprafață tip râu ………………………………….5 Limpezirea apei prin procedeul de flotație …………………………………….2.1.4. 3.1 Proiectarea tehnologică a decantoarelor lamelare ……………………….4.5.3 Predecantoare orizontale longitudinale …………………………………… 3.4 Limpezirea apei prin decantare ………………………………………………….2..5.5. 3.1.4.5..5.3 Schema L3 – apă de lac greu tratabilă .5.5...4.……………………….5.2.5..1 Ozonul (O3) ……………………………………………………………….1 Schema R1 – apă de râu ușor tratabilă ……………………………………. 3.4.4.3.. 3. 3. 3..1.4.2. 3...2 Pre – oxidare.4.. 3. 3.4.4.1.5.4 Predecantoare orizontal radiale …………………………………………….5..4. 3. post – oxidare ………………………………………….4.4..2.1 Schema L1 – apă de lac ușor tratabilă .5.2 Prevederi constructive pentru construcțiile de coagulare – floculare și decantare ………………………………………………………………. 3.2.5.2 Post – oxidarea ……………………………………………………………….5.1.5.…………………………………..1.2..2.1 Pre – oxidarea ………………………………………………………………. 3.5..3 Decantoare cu floculare balastată și recirculare nămol ……………… 3.2 Dioxidul de clor (ClO2) …………………………………………………… 3. 3..1 Deznisipare și predecantare …………………………………………………….2.. 3.. Decantoare statice ………………………………………… 3.……………………… 3.………………………………….5.5.2.4.1 Decantoare cu pulsație …………………………………………………. 3. 3. 3.2 Alte tipuri de tehnologii de limpezire a apei prin decantare ……………… 3.5..1.2 Predecantoare.2 Decantoare cu recirculare nămol ……………………………………….2 Proiectarea decantoarelor statice ……………………………………… 3.5.1.3 Coagulare – floculare …………………………………………………………….5.1.5 Predecantoare verticale ………………………………………………. 3.3 Stabilirea mărimii hidraulice w “in situ” ………………………………… 3...3.………………………………….5.5.5 Proiectarea proceselor din stațiile de tratare ………………………………………..1 Coeficientul de coeziune al nămolului……………………………………… 3. 3. 3. IV 103 106 109 112 112 115 118 121 121 121 126 126 126 126 127 130 131 133 133 134 135 136 136 139 141 141 142 145 146 146 147 148 149 ..3.3.1 Domeniul de aplicare …………………………………………………….3.1.5.1 Deznisipatoare orizontale …………………………………………………… 3.1 Dimensionarea decantoarelor lamelare ………………………………. 3. oxidare..2 Schema R2 – apă de râu cu tratabilitate normală . 3....2 Schema L2 – apă de lac cu tratabilitate normală .

11.2. 3.11.2 Dimensionare dozator uscat și transportor ………………………….4 Schema generală a unui filtru rapid ……………………………………….3 Dimensionare bazine de preparare și dozare ……………………… 3.1.5.2 Stații de reactivi cu stocare și dozare lichidă ……………………………..4 Pompe dozatoare …………………….8 Conducerea procesului de filtrare ………………………………………….5.5. 3. 3.1.3 Sisteme cu CAG (cărbune activ granular) ……………………………… 3..9.9. 3.1 Dimensionare recipient de stocare reactiv ………………………….5.5.5 Materialul filtrant ……………………………………………………………… 3.. 3.1.5.1. 3. 3.2.1 Elemente componente ……………………………………………………… 3.11 Stații de reactivi ………………………………………………………………… 3.1 Dimensionare depozit reactiv uscat ………………………………….5.7.9...6.6 Rezervor de apă de spălare ………………………………………………… 3.5.8. 3. 3. 3.10 Procese de adsorbție prin utilizarea cărbunelui activ ……………………….. 3..5.5.. 3.1 Aplicarea și proiectarea instalațiilor cu membranele UF în stațiile de tratare pentru producerea apei potabile …………………………….5..5.5.……… 3.5. 3.2 Proiectarea sistemelor de adsorbție pe cărbune activ …………….5.5..5..10.11. 3.2 Caracteristici principale ale stației de filtre ……………………………….7 Filtre rapide sub presiune ………………………………………………………..1 Elemente componente ……………………………………………………….8 Filtre lente ………………………………………………………………………….6.1 Stații de reactivi cu stocare și dozare uscată …………………………… 3. 3..11.5.5.5.2 Schema tehnologică pentru sistemele UF ………………………………..……………………………….3 Metode de filtrare …………………………………………………………….5.….……………………..7 Stația de pompare apă de spălare.2 Dimensionare bazine de preparare și dozare .5.5.6.2 Proiectarea filtrelor rapide sub presiune …………….1 Elemente componente ……………………………………………………….5.6 Filtre rapide de nisip ……………………………………………………………. 3.. 3.5.9 Limpezirea apei prin filtrare pe membrane …………………………………….5.6. stația de suflante …………………… 3..6.3 Condiționări ale filtrelor lente ……………………………………………….. 3.. 3.3. 3..11.8.5.10.5. V 151 151 151 152 152 159 160 161 162 163 163 164 166 166 167 168 169 171 171 172 173 173 173 174 176 176 177 178 179 180 181 181 182 .6..1 Aplicare ……………………………………………………………………… 3.7.5. 3..3 Condiționări privind tehnologia limpezirii apei prin filtrare pe membrane UF ……………………………………………………………………………… 3.…………………….6.10.2 Proiectarea filtrelor lente …………………………………………………….6.11.11.5.5.5.5.8..11.

.3 Prepararea și dozarea polimerului ………………………………………..5....13 Recuperarea apelor tehnologice din stația de tratare ……………………… 3... 3.5. 4....3.…. 3.5.2 Depozitul de cărbune activ pudră .11. 3.5. 3..6 Elemente generale privind realizarea stațiilor de reactivi …………. 4.13.5.11.5.1 Considerente de proiectare ………………………………………….1 Volumul de compensare (Vcomp) …………………………………………….2 Depozitarea stocului de polimer ……………………………………… 3...5.4.5.4 Pompe dozatoare……………………………………………………….. 3.2 Configurația plană a rezervoarelor pe sol ……………………………………… VI 182 183 183 183 184 185 186 186 186 187 187 187 188 188 188 189 189 189 190 192 193 197 197 198 199 199 199 200 203 203 203 205 206 207 .12 Stații de clor …………………………………………………………………….11..11. 3.2 Proiectarea construcțiilor de înmagazinare a apei ……………………………. Rezervoare ……………………………………………………………………………….1.11..5....1..1 Bazine-decantor …………………………………………………………….11.5.5 Pompe dozatoare ……………………………………………………… 3.3 Pompe dozatoare ……………………………………………………… 3.. 4.2 Amplasarea rezervoarelor ……………………………………………………….11.1 Rolul rezervoarelor în sistemul de alimentare cu apă ...11....1 Capacitatea rezervoarelor ……………………………………………………….1..2..5..5. 4..11..11.5.3.…………………………. 3.5.11..1..2 Volumul de avariei (Vav) …………………………………………………… 4.5..4.13.4.12.3 Bazine de preparare și dozare ………………………………………. 3. 3. 3.1 Doze de clor ………………………………………………………………… 3.3.5 Prepararea și dozarea apei de var ………………………………………..1.5.5.. 3.....5.2 Nămolul reținut în bazinele decantor ……………………………………..5 Pompe dozatoare ……………………………………………………… 3.. 4.1 Clasificarea rezervoarelor …………………………………………………….4..11......5.5.1 Considerente de proiectare ………………………………………….4 Bazin preparare-dozare ………………………………………………..5.3 Rezerva intangibilă de incendiu (Vi) ………………………………………...11...4.11..11...5.3 Alimentare și tranport …………………………………………………..5.2.11.1 Considerente de proiectare ………………………………………….. 3....11.3.4 Bazin de preparare și dozare ………………………………………… 3.5.4 Prepararea și dozarea cărbunelui activ pudră (CAP)…………………… 3...……… 3...11.. 3.2.2 Siloz pentru var pulbere ………………………………………………..3.2.5.5. 4. 4.3 Alimentare și transport ………………………………………………… 3.5.2. 4..11.5.. 4.5.2.

……………………………………………..3..…..2 Verificarea rețelei ramificate ………………………………………………… 5..3 Dezinfectarea rezervoarelor de apă potabilă ……………………………………….. 4.2 Clasificare după schema tehnologică de alimentare a rețelei.2.6 Verificarea etanșeității rezervoarelor ………………………………………..1 Tipuri de rețele ………………………………………………………………………… 5...2.1 Dimensionarea rețelei ramificate …………………………………………….1 Forma rețelei ……………………………………………………………………… 5. 4.3.2 Instalația hidraulică a rezervoarelor ………………………………………..1 Determinarea debitelor de calcul pe tronsoane ………………………….1 Elemente generale …………………………………………………………… 208 208 209 212 212 212 212 213 214 214 214 215 215 216 216 218 218 218 218 218 219 220 220 221 223 225 225 227 227 228 230 230 230 VII .3 Dimensionarea rețelelor de distribuție ……………………………………………… 5.4.1 Rețeaua de joasă presiune ………………………………………………….3.2.. 5..3 Clasificare după presiunea asigurată în rețea în timpul incendiului .3 Izolarea castelelor de apă ……………………………………………………….2. 5..………..4 Asigurarea presiunii în rețea …………………………………………………….4.……………………………..2...4 Instalațiile de ventilație ………………………. 5.……………….3..1..1. 5..4. 5. 4. 4.2 Elementele constructive și tehnologice ale castelelor de apă ……………….1..2 Debite de dimensionare a rețelei ……………………………………………. 5.2 Dimensionarea rețelei inelare …………………………………………………… 5.3.5 Etanșeitatea rezervoarelor ………………………………………………….1.4 Instalația hidraulică a castelelor de apă ……………………………………….4.. 4.1. 5.3 Instalația de iluminat și semnalizare ………………………………………...4.1 Clasificare după configurația în plan a conductelor ………………………….4.. 5.2..3 Elementele constructive și tehnologice pentru siguranța rezervoarelor …… 4.. 5.3.3.2.4..3. 4. 4.1 Rolul castelelor de apă în sistemul de alimentare cu apă ……………………. 5.2 Proiectarea rețelelor de distribuție ………………………………………………. Rețele de distribuție ……………………………………………………………………… 5.3..2. 4.. 4.2.4 Clasificare după valoarea presiunii .3.. 4.6 Complex rezervor subteran – castel de apă ……………………………….2.1 Izolarea rezervoarelor …………………………………………………….5 Instalațiile de iluminat și semnalizare ………………………………………….1.4 Castele de apă ………………………………………………………………………… 4.4.3 Calculul hidraulic al conductelor rețelei ………………………………………… 5. 5.2..2.2. 4..... 4.3.

1.3. 6.2.. 6.3. de dilatare.2.3.1 Calculul hidraulic al aducțiunii ……………………………………………….3..3.. 6.1 Aducțiuni gravitaționale sub presiune …………………………………………. 5.3. 242 6... 5. Clasificare ………………………………………………………………….4.4 Criterii generale de alegere a schemei hidraulice pentru aducțiuni ………… 6.3 Calculul hidraulic al aducțiunii funcționând prin pompare …………… 6.3 Proiectarea rețelelor de distribuție inelare pentru siguranța în exploatare ……………………………………………………………………..3 Aducțiuni cu funcționare prin pompare …………………………………………. 5. 6.. 6.1. 6.3.3 Siguranța operării aducțiunii ……………………………………………………..4. 6..1 Cămine de vane …………………………………………………………………..3. 6.5 Hidranți de incendiu ……………………………………………………………….5 Balanța cantităților de apă în rețelele de distribuție ……………………………….. 6.1 Calculul hidraulic al aducțiunii gravitaționale sub presiune ………….2.2. de tasare .1. 6.5.4 Compensatori de montaj..2. 6. 5..……………………………… 5.3.2.2 Elemente privind elaborarea unui model numeric de calcul pentru rețele de distribuție inelare ………………………………………………..2 Aducțiune cu 1 fir și rezervă de avarie………..3 Proiectarea aducțiunilor ……………………………………………………………… 6..3.2 Studii geologice și geotehnice ………………………………………………….3 Comparația soluțiilor ………………………………………………………….. 5.1... 6..5.. 6. 5.1.2 Dimensionarea secțiunii aducțiunii ……………………………………………… 6. 239 5.3...1 Aducțiuni.. VIII 242 242 242 243 244 245 245 245 246 247 247 250 250 250 254 256 259 259 260 260 .2.4..2 Studiile necesare pentru elaborarea proiectului aducțiunii ……………………….2.. 6.1 Aducțiuni din 2 fire legate cu bretele ………………………………………...4.4 Construcții anexe în rețeaua de distribuție ………………………………………….2 Aducțiuni gravitaționale funcționând cu nivel liber …………………………….2 Calculul hidraulic al aducțiunii gravitaționale cu nivel liber ………….....1. 6... 231 233 234 236 236 236 236 236 237 5.4.3.5.1 Stabilirea traseului aducțiunii ……………………………………………………...4 Verificarea rețelei inelare ………………………………………………….3.2.……………………………..3.3 Cămine de ventil de aerisire – dezaerisire ………………………………….3.3 Studii hidrochimice ………………………………………………………………..1.1 Studii topografice …………………………………………………………………. 5.2.3...2 Indicatori de performanță ………………………………………………………… 239 6..1 Balanța de apă și determinarea apei care nu aduce venit (NRW – Non – 239 Reveneu Water) …………………………………………………………………. 5. Aducțiuni ………………………………………………………………………………….2 Cămine cu armături de golire ……………………………………………………..

.3. 7.1 Date generale ……………………………………………………………………. 6.5. 7..….2 Alcătuirea stațiilor de pompare ……………………………………………………… 7.5.3. 6..2.4. 7.4.3 Conducta de refulare ……………………………………………………………. 6.5.5 Măsuri de protecție sanitară ………………………………………………… 7..2 Traversarea căilor de comunicație ……………………………………..7 Determinarea cotei axului pompei ………………………………………………….6. 7.5.6 Stații de pompare pentru rețele de distribuție apă potabilă …………………. 7.. 7..4. 7.1 Cămine ………………………………………………………………………… 6.....3.3..5 Construcții anexe pe aducțiune ……………………………………………. Stații de pompare ………………………………………………………………………… 7.8 Reabilitarea stațiilor de pompare ……………………………………………………. 261 263 263 263 263 264 265 265 266 267 267 270 272 273 273 273 274 277 277 278 279 280 281 282 284 284 284 285 286 287 288 288 Bibliografie…………………………………. 6. 7.2.4 Materiale pentru realizarea aducțiunii …………………………………………. 7. 6.1.5.3.4.3 Cămine de ventil ………………………………………………………….4 Stații de pompare pentru captări din surse de suprafață …………………….3 Traversări aeriene de văi (râuri) ……………………………………….3. 7. 7..1.5.5.5.2 Traversările cursurilor de apă și căilor de comunicație ………………….1 Traversarea cursurilor de apă ………………………………………….3.4 Masive de ancoraj …………………………………………………………….9 Instalații de automatizare și monitorizare …………………………………………. 6. 6.……………….1.1 Cămine de vană de linie ………………………………………………… 6.3 Pompe air-lift (Mamut) pentru deznisiparea puțurilor …………………………..5 Stații de pompare pentru aducțiuni ……………………………………………. 6.5..3..3 Proba de presiune a conductelor …………………………………………… 6.4..2..5.5. 6.6 Determinarea punctului de funcționare al stațiilor de pompare ………………….4 Selectarea pompelor …………………………………………………………………. 290 IX .5.3...3.. 7..5 Instalații hidraulice la stațiile de pompare …………………………………………..3. 7.3.3. 7. 7.2 Echipare puțuri …………………………………………………………………….2 Conducta de aspirație …………………………………………………………….2 Cămine de golire ………………………………………………………….5.……………………………….. 7.3 Parametri caracteristici în funcționarea stațiilor de pompare …………………….1 Elemente generale ………………………………………………………………...4.1 Elemente generale ……………………………………………………………………..5.

calitatea și necesarul solicitat de utilizator.1 AAB 6 ST 3 SPII 7. 2 C: captare. Unele sisteme au ca obiectiv asigurarea apei de calitate definitivă pentru alți utilizatori: platforme industriale. transportul și distribuția acesteia la presiunea.1 Elemente componente și rolul acestora Reprezentarea schematică a obiectelor componente ale unui sistem de alimentare cu apă. Schema generală a unui sistem de alimentare cu apă se prezintă în figura 1. Schema unui sistem de alimentare cu apă se adoptă din numeroase variante posibile pe baza conceptului că cea mai bună schemă este definită de complexul de lucrări care: − asigură timp îndelungat calitatea și necesarul de apă în condiții de siguranță privind sănătatea utilizatorilor la costuri suportabile.2 AAP 6 R 4 SPIII 7. Obiectiv: asigurarea permanentă a apei potabile sanogene pentru comunități umane inclusiv instituții publice și agenți economici de deservire a comunității. extinderii și perfecționării tehnologiilor. Date generale Definiție: sistemul de alimentare cu apă este complexul de lucrări inginerești prin care se asigură prelevarea apei din mediul natural. Schema unui sistem de alimentare cu apă se proiectează pentru o perioadă lungă de timp (minim 50 de ani). − prezintă fiabilitatea necesară pentru a se adopta pe termen scurt și lung modificărilor de calitate a apei la sursă.3 AAP 6 RD 5 Figura 1. înmagazinarea. modificărilor necesarului și cerinței de apă.1. complexe pentru creșterea animalelor și alte activități industriale și agricole.PROIECTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ 1. Schema generală sistem de alimentare cu apă (poziția 1). corectarea calității. cu păstrarea ordinii tehnologice se definește ca fiind schema sistemului de alimentare cu apă. 1.1. asigură prelevarea apei din sursă: complexitatea lucrărilor este determinată de tipul sursei. C 2 SPI 7. 1 .

Pentru schemele sistemelor de alimentare cu apă a comunităților umane vor fi preferate sursele subterane. 7 SP: stații de pompare. 2 . necesare în funcție de configurația profilului schemei. cu nivel liber sau sub presiune între obiectele schemei sistemului de alimentare cu apă până la rezervor. chimice și biologice se aduce calitatea apei captate la calitatea apei cerute de utilizator. combaterea incendiului.3 ST: stația de tratare. Factorii de care depinde alegerea schemei sunt prezentați în cele ce urmează. seisme).1). secetă. 4 R: rezervoare. 6 AAB.2. Stațiile de tratare se bazează pe tehnologii și sunt susceptibile permanent de necesitatea perfecționării datorită deteriorării calității apei surselor și progresului tehnologic. este un complex de lucrări în care pe baza proceselor fizice. AAP: aducțiuni de apă brută (de sursă) sau potabilă. 1. operare în cazul avariilor amonte de rezervoare. 1. Principalele elemente care trebuie stabilite sunt: − siguranța sursei: debit asigurat. menținerea calității apei în limite normale în timp. Notă: Toate capitolele din prezentul Normativ vor avea numărul din schema generală a sistemului de alimentare cu apă (figura 1. calitatea și necesarul solicitat. asigură înmagazinarea apei pentru: compensarea orară/zilnică a consumului.1 Sursa de apă Se vor efectua studii complete privind sursele posibile care se vor lua în considerație conform cu capitolul 2. − amplasarea sursei în corelație cu amplasamentul utilizatorului și factorii de risc privind poluarea sau situațiile extreme (viituri. asigură transportul apei de la rezervor la branșamentele utilizatorilor la presiunea. asigură energia necesară transportului apei de la cote inferioare la cote superioare. 5 RD: rețea de distribuție. asigură transportul apei gravitațional sau prin pompare.2 Criterii de alegere a schemei Criteriile sunt determinate de factorii care pot influența alegerea schemei.

natura terenului.2 Relieful și natura terenului Relieful și natura terenului pe care sunt distribuite obiectele schemei sistemului de alimentare cu apă influențează transportul apei.1.2. risc minor. − adoptă cele mai noi tehnologii pentru toate materialele și procesele schemei sistemului de alimentare cu apă. 1.2. existența căilor de comunicație și un număr redus de lucrări de artă.2.5 Condiții tehnico-economice Este obligatoriu să se efectueze o analiză tehnico-economică și de risc pentru mai multe variante de scheme a sistemului de alimentări cu apă. energie specifică (kWh/m3) în secțiunea branșamentului utilizatorului. Se vor alege cu precădere schemele în care se poate asigura transportul gravitațional.4 Mărimea debitului (cantitățile de apă furnizate-vehiculate de schemă) Analiza și rezolvările schemei trebuie să țină seama de numărul persoanelor afectate și/sau pagubele care pot apare în cazul defecțiunilor sistemului. poziția și configurația amplasamentului. rezervoarele.5 și cap. stațiile de pompare. 1. 3 . tipul construcțiilor pentru aducțiuni.3 Criterii de alegere a schemei de alimentare cu apă C1 – condițiile locale: surse existente. siguranță în asigurarea calității apei și necesarului de apă. 3 § 3. C2 – numărul de persoane afectate.2.2. − asigură risc minor din punct de vedere al fiabilității și siguranței în furnizarea continuă a apei de calitate. 1.3 Calitatea apei sursei Trebuie să îndeplinească condițiile impuse în studiile de tratabilitate cap.1. − satisface în cele mai bune condiții cerința socială. Se va adopta schema care: − prezintă cei mai buni indicatori la cost specific apă (Lei/m3). relief. 1 § 1. 1. existența terenurilor stabile pe configurația schemei.

1. Scheme de alimentare cu apă în zone de munte. Rezervor Qo m a x SP ST Lac C SP Ad Retea Figura 1.4. Schemă de alimentare cu apă în zone de șes (apă de suprafață).4. 1. sursă.2.3. 4 .3. Schemă de alimentare cu apă în zone de deal.C3 – costuri specifice (Lei/m3 apă)min și energie (kWh/m3)min corelate cu cele mai bune tehnologii adoptate. C4 – criterii speciale: asigurarea apei pentru toți utilizatorii. 1. Qo m a Qo m i n x SRP SP ST C SP R Retea Figura 1.5 se prezintă diferite tipuri de scheme în funcție de configurația terenului.2. În figurile 1. mărimea debitului. Izvor Rezervor Retea Figura 1.

SP2. Schemă de alimentare cu apă industrială (în circuit închis). 5 . spălare rețea distribuție.05. se va adopta: Kp = 1. SP3 – stații pompare. ST – stație tratare. – debitmetru/apometru. Ad – aducțiune. Debite de dimensionare și verificare pentru obiectele sistemului de alimentare cu apă. valoarea exactă se va stabili conform balanței de apă.5. C – captare. Kp = 1. a) Toate obiectele și elementele schemei sistemului de alimentare cu apă de la captare la ieșirea din stația de tratare se dimensionează la: unde: QIC = Kp ∙ Ks ∙ (Qzi max + QRI) (m3/zi) (1. R – rezervor.6.1) Kp – coeficient de majorare a necesarului de apă pentru a ține seama de volumele de apă care nu aduc venit (NRW). SP1. ST – stație de tratare.10 pentru sisteme noi. SP – stație de pompare.4 Debite de dimensionare și verificare pentru obiectele sistemului de alimentare cu apă RD C SP1 QIC ST SP2 Q1IC R SP3 QIIC QIIV Figura 1.Sectie de fabricatie Apa calda Vapori Turn de racire Purja SP C ST SP Apa de completare Apa rece Apa recirculata SRP Figura 1. RD – rețea de distribuție. C – captare. spălare rezervoare.25 pentru sisteme reabilitate (după implementare lucrări). SRP – stație repompare. Ks – coeficient de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului de alimentare cu apă: în uzina de apă. se va adopta Ks ≤ 1. 1.

conform Legii 98/1994.2) − rezervă protejată – volumul rezervei intangibile de incendiu.3) . se stabilește conform SR 1343-1/2006. Volumul minim al rezervoarelor trebuie să reprezinte 50% din consumul mediu. − rezervă protejată – volumul de avarii pentru situațiile de întrerupere a alimentării rezervoarelor. − volumul de compensare orară și compensare zilnică pe perioada săptămânii.Qzi max este suma cantităților de apă maxim zilnice. pentru acoperirea integrală a necesarului de apă. njQii – numărul de jeturi și debitele hidranților interiori (Qii) pentru toate incendiile teoretic simultane (n). d) Toate elementele componente ale schemei sistemului de alimentare cu apă aval de rezervoare se dimensionează la debitul: = unde: QIIC – debit de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu apă aval de rezervoare. în m3/zi. rezervoarele vor asigura și presiunea în rețeaua de distribuție. 6 ∙ + ∙ ∙ ( /ℎ) (1. se stabilește conform SR 1343-1/2006. Qor max – reprezintă valoarea necesarului maxim orar (m3/h). În cazul rețelei cu mai multe zone de presiune debitul njQii se calculează pentru fiecare zonă cu coeficienții de variație orară (Kor) adecvați și debitul njQii funcție de dotarea clădirilor cu hidranți interiori. QRI – debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu. care trebuie să fie asigurat de către operatorii care exploatează sisteme centralizate de alimentare cu apă. b) Toate obiectele schemei sistemului de alimentare cu apă între stația de tratare și rezervoarele de înmagazinare (sistemul de aducțiuni) se dimensionează la debitul: c) Rezervoarele de înmagazinare vor asigura: Q1IC= QIC/Ks (m3/zi) (1. În situația în care configurația terenului permite.

5) (njQii)max – cel mai mare incendiu interior care poate apare pe zona sau teritoriul localității. inclusiv când celelalte incendii teoretic simultane sunt stinse din exterior. a = 0. Pentru localități cu debit de incendiu peste 20 l/s se va prevedea aducțiune dublă între rezervoare și rețea pentru ca în orice situație să existe alimentarea rețelei de distribuție. a – coeficient de reducere a necesarului maxim orar pe perioada combaterii incendiului.4) în care: QIIV – debitul de verificare.6 ∙ ∙ ∙ ( /ℎ) (1.6 ∙ ( − 1) ∙ ∙ ( /ℎ) (1. Pentru asigurarea funcționării corecte a hidranților interiori trebuie făcută și verificarea ca pentru orice incendiu interior (la clădirile dotate cu hidranți) presiunea de funcționare trebuie să fie asigurată în orice situație. H2O pentru rețele (zone de rețea) de joasă presiune la debitul: = ∙ ∙ + 3.e) Verificarea rețelei de distribuție se face pentru 2 situații distincte: − funcționarea în cazul stingerii incendiului folosind hidrantul interior cu cel mai mare debit și hidranți exteriori pentru celelalte (n-1) incendii. 7 . Qie – debitul hidranților exteriori (l/s).6 ∙ ∙ + 3. n – număr de incendii simultane exterioare. = ∙ ∙ + 3. Verificarea rețelei la funcționarea hidranților exteriori trebuie să confirme că în orice zonă de presiune unde apar cele n incendii teoretic simultane și este necesar să se asigure în rețea (la hidranții în funcțiune): − minim 7 m col. − funcționarea rețelei în cazul combaterii incendiului de la exterior utilizând numai hidranții exteriori pentru toate cele n incendii simultane.7.

5 ≤ 50 ≤ 0.3 Sursă cu încărcare ridicată 3.Ghid de conformare a uzinelor de apă din România la prevederile legii nr.0 0.2.0 .2.0 8 . După analiza rezultatelor determinărilor experimentale sursa se va încadra în una din următoarele categorii (UTCB . La alegerea sursei de apă trebuie să se țină seama atât de aspectele cantitative cât și calitative. • sursa cu încărcare medie. • manganul.0 .1 Sursă cu încărcare medie 1.0 1. Metodele de analiză vor fi conforme standardelor în vigoare la momentul respectiv. în funcție de sursa de apă (subterană. biologice.5 Calitatea apei sursei Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie să aibă la baza studii hidrochimice și de tratabilitate.0 0.80 0. Analiza calității apei trebuie să furnizeze informații privind caracteristicile fizico-chimice. Crt.0.0 0.2 . Parametrii monitorizați sunt cei din legislația în vigoare privind calitatea apei potabile (Legea 458/2002 modificată și completată de Legea 311/2004). de suprafață).5-1.5 ≤ 0.0 80 .2.0 1.0 . • sursa cu încărcare ridicată.5-2. Nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile): • sursa slab încarcată. Determinarea calității sursei de apă trebuie să se realizeze pe o perioadă de timp de cel puțin 1 an prin analize lunare. bacteriologice și radioactive.3 .0 0.1. Variația parametrilor de calitate ai apei brute pentru cele trei tipuri de surse apă subterană.8 50 .0 .1.5.8 .6 .1. • hidrogenul sulfurat.0 0.1 Surse subterane Poluanții care pot conduce la dificultăți în procesul de producere a apei potabile sunt: • azotații • azotiții.05 .1. Tabelul 1.10. 1 2 3 4 5 6 Denumire parametru Fier total (mg/l) Mangan (mg/l) Azotați (mg/l) Azotiți (mg/l) Amoniu (mg/l) Hidrogen sulfurat (mg/l) Sursă slab încărcată 0.3 . 1.5 ≤ 0.120 2.3. • azotul amoniacal (amoniu). • fierul.0.5.

dozele stoechiometrice fiind adeseori insuficiente unor reacții complete (clorul adăugat pentru eliminarea azotului amoniacal poate fi consumat de alți compuși cu caracter reducător prezenți în sursa de apă). râuri) trebuie sa furnizeze: • date privind calitatea apei sursei din punct de vedere fizico-chimic. • date privind natura substanțelor organice. • eficiențe de tratabilitate pentru diferite scheme tehnologice analizate. Se menționează faptul că determinarea dozelor de reactivi și a eficienței acestora este obligatoriu să se efectueze prin studii de laborator. Pe baza studiilor de tratabilitate și a unei analize tehnico-economice se va adopta schema de tratare care să asigure pentru apa tratată încadrarea în condițiile impuse de legislația în vigoare pentru apa potabilă. analiza calității sursei trebuie să se realizeze pe o perioada adecvată de timp astfel încât să se pună în evidență atât valorile medii ale diferiților parametrii cât și valorile extreme (minime si maxime). biologic. 9 . 1. bacteriologic și radioactiv. Studiile de tratabilitate vor furniza următoarele date: • reactivi si doze necesare. • date privind micropoluanții organici (pesticide). • analiza costurilor de investiție și operare pentru diferite scheme tehnologice analizate. • date privind încărcarea cu metale grele. • date privind calitatea apei în diferite puncte pe adâncime în cazul lacurilor.5. • estimare a consumului de energie.2 Surse de suprafață Studiile hidrochimice pentru proiectarea stațiilor de tratare din surse de suprafață (lacuri. • parametrii tehnologici pentru procesele propuse (timp de contact). • estimarea cantităților de reziduuri rezultate și elaborarea soluțiilor pentru neutralizarea și valorificarea acestora. • evaluarea concentrațiilor diferiților subproduși de reacție.În cazul încadrării sursei în categoriile "sursă cu încărcare medie" respectiv "sursă cu încărcare ridicată" sunt necesare studii de tratabilitate la nivel de laborator și pe instalații pilot pentru alegerea schemei adecvate de tratare.

• încărcarea biologică. Parametrii dominanți în calitatea apei surselor de suprafață și care vor fi monitorizați cu o frecvență mai ridicată sunt: • turbiditatea • încărcarea organică (indicele de permanganat).Ghid de conformare a uzinelor de apa din România la prevederile legii nr. • date privind frecvența de apariție a valorilor extreme pentru anumiți indicatori. Pentru alegerea tehnologiei de tratare după analiza rezultatelor determinărilor experimentale sursa se poate încadra în una din următoarele categorii în funcție de tipul acesteia: lac sau râu (UTCB . • încadrarea sursei de apă într-o categorie conform legislației în vigoare (NTPA 013/2002). • metale grele. 10 . • carbon organic total (TOC). 458/2002 privind calitatea apei potabile): • sursa slab încărcată. Parametrii cuprinși în legislația în vigoare în plus față de cei menționați vor fi monitorizați lunar iar metodele de analiză vor fi cele standardizate la momentul elaborării studiului. • amoniu. • fosfor (în cazul lacurilor). • azotați (în cazul lacurilor).30 ani pe baza evoluției calității în perioada de monitorizare și a diferitelor surse de poluare adiacente sursei respective. • date privind corelarea calității apei cu anumite evenimente meteorologice (viituri). • o prognoză a calității apei pentru 20 .• date privind încărcarea cu azot și fosfor necesare în vederea evaluării tendinței de eutrofizare a sursei. în cazul lacurilor. • pesticidele. • sursa cu încărcare medie. • sursa cu încărcare ridicată.

15 0.În tabelul 1.000.5 Sursă cu încărcare medie 50 .12 0.1.10 0.0 0.1.500 3-5 8 .5 - cel putin unul dintre metalele grele depășește concentrația prevăzută în Lege cel putin unul dintre metalele grele depășește concentrația prevăzută in Lege < 100.8 Sursă cu încărcare medie ≤ 50 2-6 10 .sursă lac.8 ./l) < 100.000 > 1. Nr. Tabelul 1.000 sub CMA Sursă slab încărcată ≤ 50 2-5 7 .0.0 Sursă cu încărcare ridicată 50 .0 cel putin unul dintre metalele grele depășește concentrația prevăzută în Lege cel putin unul dintre metalele grele depășește concentrația prevăzută in Lege Tabelul 1. Variatia parametrilor de calitate ai apei brute .000.10 0.2 sunt prezentate încărcările în diferiți poluanți pentru cele trei categorii de surse pentru lacuri iar în tabelul 1.0 Sursă cu încărcare ridicată ≤ 50 2-7 > 12.0 1. Variația parametrilor de calitate ai apei brute pentru cele trei categorii de apă .0 0.3 încărcările corespunzătoare râurilor. Crt.0 .6 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (µg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcare biologică (unit.5 .250 2-4 6-8 ≤ 0.000.5 . Nr.1.000 < 1.3.6 .2.0 .1.1000 2-7 12 .5 ≤ 0.3 .000 > 1.0 1. 11 .2.5 0.000 < 1.sursa râu.5 .2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (µg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcare biologică (unit./l) Sursă slab încărcată 50 . Crt.000 Alegerea sursei sistemului de alimentare cu apă trebuie să țină seama de respectarea condițiilor impuse de Normativul NTPA 013/2002.0.5 .1.000.

municipiului și va sta la baza tuturor lucrărilor estimate să fie executate în sistem. (4) Consum autorizat facturat (5) Consum autorizat nefacturat (6) Pierderi aparente Consum măsurat facturat Consum nemăsurat facturat Consum măsurat nefacturat Consum nemăsurat nefacturat Consum neautorizat Erori de măsurare Pierderi pe conductele de aducțiune și/sau pe conductele de distribuție Pierderi și deversări la rezervoarele de înmagazinare Scurgeri pe branșamente până la punctul de contorizare al consumatorului (8) Apă care nu aduce venituri (NRW) Apă care aduce venituri (2) Consum autorizat (1) Volum de apă intrat în sistem (3) Pierderi de apă (7) Pierderi reale (1) Volumul de apă injectat în rețeaua de distribuție (m3/an).1.(2). instituții publice. Componentele balanței de apă.4. (3) Pierderi de apă = diferența (1) . dezvoltarea agenților economici și încadrarea zonei în planul integrat de dezvoltare regională. − aprecieri și estimări privind creșterea nivelului de trai. creșterea numărului de utilizatori publici. 12 . Tabelul 1. dotarea socială. Planul de dezvoltare va cuprinde: − estimarea dezvoltării sociale și urbanistice. orașului.6 Analiza evoluției sistemului de alimentare cu apă Pentru toate sistemele de alimentare cu apă noi prin proiectare se va stabili planul de dezvoltare al obiectelor acestuia pentru o perspectivă de minim 30 de ani. indicatorilor de performanță conform metodologiei IWA (International Water Association) și estimarea evoluției acestora. agenți economici. (2) Volumul anual de apă utilizat de consumatorii autorizați: persoane fizice. − plan de modernizare sistem pe baza datelor obținute din operare în primii 3 ani de la punerea în funcțiune. Planul de dezvoltare/modernizare al sistemului de alimentare cu apă va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei. − elaborarea balanței de apă conform tebelului 4.

utilizare frauduloasă. pentru: spălare rezervoare. branșamente.4) pentru sisteme reabilitate. Indicatorul apă care nu aduce venit (NRW) poziția 8. (6) Volume de apă utilizate de consumatori neautorizați. alte utilități urbane/rurale. sunt denumite și pierderi aparente. • ≤ 10% din volumul de apă intrat în sistem.(4) Volumele de apă autorizate facturate pe baza contorizării sau altor sisteme de estimare. deversări preaplin rezervoare. tabel 1. exerciții pompieri. spălare rețea. 13 . (7) Pierderi reale = volume de apă pierdute prin avarii conducte. (8) Apa care nu aduce venit (NRW) rezulta suma (5) + (6) + (7). erori tehnice la apometre și aparatele de măsură. tabel 1. aducțiuni. (5) Volumele de apă nefacturate: măsurate/nemăsurate.4 va trebui să se încadreze în: • ≤ 25 – 30% din volumul de apă intrat în sistem (poziția 1. pentru sisteme noi.

Figura 2.1 și 2. 2) Captare cu dren (figura 2. Acest lucru a fost generat de: − dezvoltarea metodelor de cunoaștere a stratelor acvifere subterane. Captarea apei 2. sub presiune (ascendant sau artezian) figurile 2.1 Captarea apei din sursă subterană 2.1.1.1 Tipuri de captări și domeniul de aplicare În timp au fost dezvoltate diferite tipuri de captări.2. Captare cu dren perfect. − grosimea stratului de apă 3 – 5 m. NHs dren talpa Figura 2. 14 . de adâncime medie sau adâncime mare. stratul poate fi cu nivel liber. − configurație favorabilă a stratului de bază. − dezvoltarea mijloacelor și tehnologiilor de execuție. q q NHs NHs s strat acvifer s pom pa pompa strat acvifer strat de baza strat de baza Figura 2.2. Puț în strat de adâncime (ascendant).3.2.3) aplicabilă în strate cu apă de calitate având: − adâncimea de amplasare sub 10 m. Se utilizează următoarele tipuri de captări: 1) Captări cu puțuri forate în strate freatice. Puț în strat freatic.

5). NH s izvor Figura 2.4. dacă este necesară tratarea apei soluția va fi decisă după o comparație de soluții între costul tratării apei subterane sau costurile cerute de folosirea apei din altă sursă (subterană sau de suprafață). este o captare în condiții speciale: − strat de apă de grosime redusă dar foarte permeabil (K > 100 m/zi). D = 3-6 m Q put colector statie de pompare NHs pompa dren radial Ø 200 . 5) Reguli generale de alegere a tipului de captare a. 4) Captarea din izvoare (figura 2. 15 .3) Captare cu puțuri cu drenuri radiale (figura 2.100 m Figura 2. − strat amplasat la adâncimi relativ mari (≈ 30 m). trebuie făcută o prognoză asupra calității apei râului.4). Captare de izvor.5.300 mm l = 50 . în condițiile existenței unei configurații favorabile formării izvorului. se respectă astfel condiția de apă sanogenă pentru apa potabilă. în cazul captării din straturi acvifere cu alimentare din malul râurilor se va urmări modificarea calității apei captate dar și eventualele modificări ale comportării acviferului (de regulă crește conținutul de Fe din apa captată). Captare cu dren radial. Regula calității apei – se alege captarea de apă ale cărei caracteristici calitative sunt în limita de calitate cerută de normele în vigoare.

f. situația prelevărilor în ansamblul bazinului. i. h. g. este o apă sanogenă favorabilă sanătății organismului omenesc. Regula de disponibilitate. o aducțiune care are traseul în apropiere și are disponibil de apă. (2) pentru debite mici dar în strate adânci sau cu grosime mare de apă (peste 3 . se preferă amplasamentul la care există un drum de acces. nisip fin) se aplică soluția cu dren. apa subterană de calitate va fi alocată pentru folosința de apă potabilă la localități. (5) la strate suprapuse dar cu cote diferite ale nivelului hidrostatic se va analiza soluția captării selective a acestora. Reguli tehnice: (1) pentru debite mici și strate sărace în apă (grosime mică. în cazul în care rămân rezerve neexploatate pentru necesarul cerut în proiect acestea vor trebui conservate. se ia în studiu captarea situată pe un teren liber sau care nu va fi destinat altei folosințe și care are sau poate avea destinație publică. evoluția în perioade lungi de timp. prin comparație cu alte variante viabile: o captare din apropiere – cu disponibil de apă – chiar și cu tratare. (6) soluția de realizare a forajului va fi stabilită funcție de alcătuirea granulometrică a stratelor cu apa (se va renunța la stratele care au mult nisip fin). o linie de alimentare cu energie electrică. Regula alocării apei de calitate. captarea cu zona de protecție de regim sever va deveni (dacă nu este) proprietatea beneficiarului captării – de regulă autoritatea locală. (3) pentru debite mari și strate de adâncime medie-mare se adoptă soluția cu puțuri forate. Regula existenței unei configurații hidrogeologice favorabile pentru stratul purtător de apă: sisteme de alimentare strat. c. o sursă de apă subternă este o adevărată bogăție. se adoptă soluția cea mai economică din punct de vedere al costurilor totale.b. d. e.4 m) se adoptă soluția cu puțuri forate. 16 . Regula celei mai bune soluții: într-o configurație hidrogeologică determinată va exista o singură soluție tehnică optimă și anume aceea care va asigura prelevarea unui debit maxim în condiții de siguranță inclusiv a calității apei. Regula facilităților de exploatare. (4) în acvifere cu strate suprapuse se va decide dacă se face o captare cu foraj unic sau o captare cu puțuri separate pe strate. În cazul stratului din roca fisurată studiile vor fi făcute cu metode specializate. Regula disponibilității terenului. Regula economică. conductivitate redusă.

consum specific de energie) cu datele de bază (cele de la punerea în funcțiune a captării). Frontul de puțuri va avea un număr de puțuri de rezervă. Fiecare puț va fi prevăzut cu un cămin (cabină) izolat etanș. reglarea debitului necesar consumului se va face numai prin rezervorul de compensare a debitelor din schema sistemului de alimentare cu apă.Captarea se dimensionează și va funcționa continuu și la debite cu valori constante pe perioade cât mai lungi de timp. Se dimensionează o captare de apă subterană atunci când se demonstrează prin studii adecvate că există apă subterană bună de utilizat. e. deznisipare. vor fi comparate valorile de lucru (debit. schimbare coloana etc) este rațional ca măsurile necesare să fie prevăzute de la proiectare. numărul minim este de 20% din numărul celor necesare pentru debitul cerut. d. Captarea va avea un sistem de supraveghere a funcționării (avertizare. Dacă se apreciază ca puțurile vor trebui reabilitate periodic (spălare.Captarea se amplasează în concordanță cu prevederile planului de amenajare al bazinului hidrografic respectiv. h. masurare caracteristici.Captarea va avea zona de protecție sanitară chiar dacă apa captată nu este potabilă. Captarea va fi astfel amplasată încât să poată fi dezvoltată ulterior până la limita capacității stratului acvifer. k. alegerea pompelor amplasate în puț este deosebit de importantă. cu ventilație asigurată natural și posibilitatea de intervenție la coloana definitivă a puțului. este rațional ca alegerea pompelor și echiparea să se facă după cunoșterea efectivă a parametrilor fiecărui puț finalizat. l. 17 .Captarea se dimensionează la debitul zilnic maxim (cerința maxim zilnică). consum de energie). g. Puțurile nu vor fi supraexploatate și nu vor funcționa dincolo de valoarea limită a vitezei de innisipare. denivelare. j. îmbătrânirea puțurilor va fi luată în calcul. i. f. Anual se va face o verificare a modului de funcționare a fiecărui puț. c. în cazuri special (anomalii importante) este rațională o cercetare a stării interioare a puțului cu camera TV.6) Principii generale în dimensionarea captărilor din apă subterană a. b.

− etapele de derulare a studiului hidrogeologic definitiv. Rezultatele studiului preliminar trebuie să pună în evidență: − estimarea configurației viitoarei captări. grosimea. − estimarea complexității și extinderii studiului hidrogeologic definitiv. nivelul hidrostatic inclusiv variația acestuia în timp pe baza precipitațiilor din zonă. Studiile vor conține: studiu hidrogeologic.2. 2.1.7). disfuncțiuni. b) Studiul hidrogeologic definitiv Se execută prin foraje de explorare-exploatare care vor fi definitivate ca părți componente ale viitoarelor lucrări de captare.1 Studiul hidrogeologic Se va executa în două etape: a) Studiul hidrogeologic preliminar Are la bază: − cercetarea și interpretarea datelor existente (la autorități locale și/sau central) în zona viitoarei captări: foraje existente. atunci când nu sunt măsurători sistematice de durată (min.2. 18 . date de exploatare. se vor estima nivelele hidrostatice minime cu asigurarea 95 . personal calificat și experiența în domeniu. Studiul hidrogeologic trebuie să pună la dispoziția proiectantului cele ce urmează: • Configurația stratelor acvifere prin: − poziția exactă. studiu hidrochimic și studiu topografic.1. 10 ani) pentru determinarea grosimii stratului de apă în strate acvifere cu nivel liber se va corecta grosimea măsurată cu raportul între nivelul minim multianual al precipitațiilor din zonă la nivelul măsurat în anul efectuării studiilor. protecție sanitară) se realizează de firme specializate care au dotare cu utilaje și material. calitate apă. posibilități de captare. cunoștințe existente despre stratele existente din zonă. calitatea apei subterane.97%. − date obținute prin metodele: geoelectrică.6.2 Studiile necesare pentru elaborarea proiectului captării Studiile pentru determinarea existenței și cunoașterea caracteristicilor apei subterane (capacitate strat. microseismică. alte metode nedistructive prin care se poate pune în evidență: adâncimile la care sunt cantonate stratele de apă subterană. 2. − elaborarea schemei coloanei litologice (figurile 2.

0 nisip mare.7. Determinarea curbei q = f(s) se va executa pentru fiecare foraj de explorare după deznisiparea acestuia și echiparea corespunzătoare (coloană filtru.50 -0. − urmărirea și notarea curbei și timpului de revenire după oprirea pompării. Figura 2. 19 .0 m 0.50 .0 argila prafoasa argila nisipoasa -40. Coloană litologică în strat de adâncime.0 -60.0 Figura 2. filtru invers).0 -30.70 ore) pentru care se vor obține 3 perechi de valori s1.50 -0. cu apa argila marnoasa NH = -8. pe această bază se determină direcția de curgere și panta stratului. s2.− propunerea de foraje de observație. 0.600 m distanță se vor determina curbele de egal nivel ale suprafaței apei subterane (hidroizohipse). • Direcția de curgere a apei subterane și panta hidraulică a stratului Prin execuția unor grupuri de 3 foraje dispuse în triunghi (latura 150 m) în stații la 500 . Coloană litologică în strat freatic.3 zile) se vor extrage minim 3 debite constante în timp (min.60 strat vegetal nisipuri fine cu intercalatii argila NHs nivel apa nisip grosier + pietris -12. • Determinarea capacității de debitare a forajului (curba puțului q = f(s)) Variația debitului extras funcție de denivelare este elementul fundamental care stă la baza proiectării captării. − măsurarea volumetrică a debitelor extrase din fiecare foraj.6.5 .60 sol vegetal nisip fin -3.50 argila prafoasa -15. Condițiile efectuării probelor de pompare sunt: − după o perioadă de stabilizare a nivelelor în strat și foraj (0. s3.50 argila galbena nisip fin mediu uscat -18. aceste foraje de studiu vor fi definitivate ca foraje de observație în viitoarea captare.

− elaborarea curbelor qi = f(si) pe un sistem de axe convenabil (ordonata „s”. efectuând medierea valorilor se va adopta o valoare a coeficientului de permeabilitate pentru fiecare zonă aferentă fiecărui foraj de explorare.− prelevarea de probe de apă pentru analiza calitativă. Schema de determinare a coeficientului de permeabilitate Darcy prin măsurători pe teren.1) − se vor obține 3 valori pentru fiecare foraj de explorare. • Determinarea coeficientului de permeabilitate Darcy Se determină: − în laborator pe baza probelor luate din foraj în perioada execuției. la fiecare foraj de explorare se vor executa încă 2 foraje de observație amplasate normal pe direcția de curgere a apei subterane la 10. si2 se poate calcula valoarea k folosind expresia: = ∙ ln / (2 − − )( − ) (2. 20 .8. respectiv 20 m de forajul de bază (figura 2. q 2r F a1 a2 s1 s2 foraje de observatie F1 F2 s H pompa strat de baza put de foraj Figura 2. − valorile obținute pentru coeficientul de permeabilitate vor fi comparate cu valori obținute prin relații empirice date în literatură. − pe baza determinărilor qi și si completate cu si1. − prin determinări „in situ” cu efectuarea de măsurători obținute prin metoda pompărilor de probă. abscisa „q”).8).

5 mm/s la d40 = 0.• Determinarea granulozității stratului Probele de rocă scoase din foraje se cern și se trasează curbele granulometrice conform normelor în vigoare.2) în care k este exprimat în m/s.0 mm/s la d40 = 1. sub forma: + = + + (2.1. pe baza acestora se stabilesc: − viteza aparentă admisibilă de intrare a apei în foraj.3) Hi = înălțimea minimă a stratului de apă subterană considerată constantă pe lungimea li ki = coeficientul de permeabilitate corespunzător zonei de lungime li (m/s). α = coeficient de transformare. La valori mai mari pentru granulele stratului se aplică relația empirică Sichardt: = √ 15 (m/s) (2. 21 . • Debitul disponibil care poate fi captat din strat ∙ ∙ ∙ (dm /s) (2. se mai numește viteză de neînnisipare și este limitată pentru a nu se antrena materialul fin din strat în foraj. Valorile Hi. A – aport suplimentar din alte surse: infiltrații din răuri. lacuri (m3/an). = (m).4) P – volumul mediu de apă din precipitații pe suprafața bazinului de recepție infiltrat în acvifer (m3/an). § 3. Studiul hidrogeologic trebuie să analizeze bilanțul între alimentarea stratului și debitul prelevat prin captare.50 mm va = 2.0 mm/s la d40 = 0. ki sunt determinate în cadrul studiului bazat pe foraje de explorare-exploatare conform cap.25 mm va = 1. ii = panta hidraulică a acviferului pe distanța li. li = distanța (lungimea) pentru care se estimează caracteristici apropiate pentru strat (m).00 mm Pentru valori intermediare se interpolează. Valorile vitezei admisibile acceptate: va = 0.2. d40 și d60. Din curbe interesează valorile d10. 3.

E – apa pierdută prin evapotranspirația vegetației din bazin (m3/an). Se vor lua în considerație următoarele: − în cazul prezenței mai multor strate suprapuse și separate rezultatele vor fi date pentru fiecare strat în parte.1. − poziția drumurilor existente și planificate în zonă precum și a surselor de energie. − plan de situație de detaliu.5%. poziția și caracteristicile tuturor rețelelor care trec prin zona captării și în vecinătate. Q – debitul mediu multianual ce se poate capta (m3/an).2. − 1 probă la punerea în funcțiune a forajelor. Studiul se efectuează pe probe recoltate din fiecare foraj de explorare astfel: − câte 2 probe înainte și după deznisipare foraj. alimentare depresiuni. − poziția unor eventuali poluatori (agenți economici. răuri. − 1 probă la fiecare mărime a debitului pentru determinarea q = f(s). infiltrare în alte strate (m3/an). − poziția cursurilor permanente/nepermanente de apă din zonă. 2.Z – exfiltrare din acvifer prin: izvoare.3 Studiul hidrochimic Trebuie să stabilească prin analize fizico-chimice. 0. cu curbe de nivel. scara 1/25000 sau 1/50000. ferme) de natură să influențeze calitatea apei din strat direct sau indirect. − limitele de inundabilitate ale zonei la asigurare 1%. Analizele vor cuprinde indicatorii ceruți prin Legea 458/2002 și 311/2004. scara 1/500 … 1/1000 cu zona ce se estimează că va fi afectată de captare. biologice și bacteriologice calitatea apei din strat. 2. − estimarea riscului de poluare din cauza surselor poluate din zonă. − prezența.2.1. − rezultatele concludente (verificate cu probe martor) asupra parametrilor neconformi Legii. 22 .2 Studiul topografic Studiul topografic trebuie să conțină: − plan general de încadrare în zonă.

23 .− estimarea riscului de degradare a calității apei în timp și viteza acestei degradări. − estimarea riscului de modificare a calității apei stratului de apă din cauza „îmbătrânirii puțurilor” Rezultatele studiului vor fi completate în timp de către beneficiarul captării cu rezultatele obținute în exploatare.

domeniul diametrelor normale este 200 .1. SR 1343-1/2006.5) Qzi max – necesarul maxim zilnic de apă. cf.1.2. 2. − diametrul forajului în zona coloanei de filtru. ks – coeficient pentru necesități proprii ale sistemului de alimentare cu apă. condiționat și de diametrul electropompei care va fi montată în puț. 24 .400 mm.1/2006. kp – coeficient de pierderi inevitabile.3. QRI – debitul de refacere al rezervei de incendiu. SR 1343 .3 Proiectarea captărilor cu puțuri forate 2. aceasta se va constitui în coeficientul de siguranță în aprecierea vitezei aparente admisibile. acesta s-a adoptat de comun acord. − viteza aparentă admisibilă va = f (d40) pentru granulozitatea stratului în zona forajului.1 Debitul de calcul al captării = + ∙ ∙ (m /s) (2.2 Debitul maxim al unui puț forat Se cunoaște: − curba de pompare. executant foraje de explorare-exploatare.1. 50 mm) între coloana filtru și strat.3. cf. proiectant.9 se prezintă schema de determinare a debitului maxim pentru: strat freatic. instalația de foraj utilizată. − nu se va lua în considerație creșterea razei puțului datorată filtrului invers (min. q = f(s) pentru fiecare foraj. În figura 2. strat sub presiune și straturi suprapuse.

9) (2.9. • Debitele capabile q = f(va) pentru fiecare strat sunt: − freatic: = ( )=2 ( − ) (2. b) în strat sub presiune.q 2ro NHs s d NHs q DMva q (l/s) s smax q = f(s) H smax q = f(s) NHd qmax q (l/s) H Ho M ho k q = f(va ) = d (H-s)va s (m) k q = f(va ) s (m) D = 2 r0 a) q qmax NHs smax M1 D = 2 r0 b) q (l/s) q = f(s) q1 = f(va1) q2 M2 q2 = f(va2) s (m) c) D = 2 r0 Figura 2.7) pentru s = 0 pentru s = H → q = 0 − strat sub presiune = 2 ∙ ∙ ∙ − strate suprapuse = + = 2 = ∙ 25 ∙ ∙ + ∙ ∙ (2.6) (2. Schema de determinare a debitului maxim al unui puț (foraj): a) în strat freatic.8) . c) în straturi suprapuse (fără stratul freatic).

α2 – coeficientul de reducere a lungimii coloanei de filtru. pompă și deznisipare. ki.2 – coeficient de siguranță privind respectarea valorii va în cazul scoaterii din funcțiune a unor puțuri pentru revizie instalație.9. va2 – vitezele aparente admisibile (de neînnisipare). − este obligatoriu ca diametrul coloanei filtru din perioada pompărilor de probă să rămână identic cu cel al puțului definitivat. ∙ 1.Semnificația notațiilor în relațiile (2. M.4 Lungimea frontului de captare.3.11) Hi – (m) ki – (m/zi) 26 . (dm). 2. ii apropiați.8) și (2.75-0.3 Numărul de puțuri forate = Se va rotunji superior la un număr exact.7).2 (m) (2. Debitul și denivelarea maximă se vor obține la intersecția curbei de pompare q = f(s) și a curbei de neînnisipare q = f(va) pe sistemul de axe s. 1. M2 – grosimea stratelor sub presiune. 33% iar debitul se va reduce corespunzător. = ∑ ∙ ∙ (m) (2. Se atrage atenția asupra următoarelor: − dacă denivelarea rezultă mai mare decât H/3 pentru strat freatic denivelarea se va limita la max. (2.9). α1 – coeficientul de reducere a înălțimii stratului freatic care ține seama de lungimea activă a filtrului puțului. (2. − în nici o situație nu se va depăși debitul maxim al puțului (figura 2.1. distanța între puțuri • Lungimea frontului de captare se obține prin însumarea debitelor pe tronsoanele unde s-au estimat parametrii Hi. (dm). α1 = 0. va.10) Atunci când puțurile nu au același debit calculul se face prin însumarea valorilor. (dm). r1 – raza forajului în zona stratelor captate. va1.8.3. (dm/s).q (figura 2.9). M1. α2 = 0. în caz contrar sunt necesare calcule de corectare.9) sunt: H – grosimea minimă a stratului freatic (corectată datorită variației precipitațiilor). d40 – diametrul ochiurilor sitei prin care trece 40% din materialul stratului.1. ro. 2.6).

3). § 2. Pentru ca încercarea să fie considerată reușită este necesar ca denivelările. În situația în care denivelările în forajele Pi și Pi-1 depășesc valorile calculate conform graficelor din figura 2.5 Determinarea influenței între puțuri a) Încercări „in situ”. După execuția primului grup de 3 foraje adiacente: Pi-1. a ≥ 100 m la strate sub presiune până la adâncimea stratului de bază 100 m.3.8 cu mai mult de 10% referitor la smax corespunzător qPimax se procedează la creșterea distanței între foraje și corespunzător extinderea lungimii frontului de captare. Pi+1 se vor realiza pompări simultane „in situ” pentru determinarea influenței între puțuri conform cu următoarele: • din forajul Pi se va pompa debitul: = 0. Pi. • se vor efectua măsurători pentru denivelări și analize de calitate apă din cele 2 foraje. • din forajul Pi-1 se va pompa un debit identic puțului Pi.ii – panta stratului acvifer QIC – (m3/zi) Pentru siguranța captării se pun următoarele condiții: QIC ≤ 0.9 – coeficient de reducere a capacității stratului pentru servitute în aval de captare. • puțul Pi+1 este oprit pe perioada efectuării pompărilor din puțurile Pi-1 și Pi.2 și diagramele de calcul a debitelor optime conform figurii 2. (m) (2.8 (m /zi) (2.12) Pentru siguranța și reducerea influenței între puțuri: 2.3.9 · Q unde: Q – debitul disponibil al stratului conform relației (2. nivelele în foraje și nivelele în strat să corespundă datelor din curbele de pompare q = f(s) cf. a ≥ 150 m la strate sub presiune peste adâncimea de 100 m.1. 27 . • distanța între puțuri a = L/np a ≥ 50 m la strate acvifere freatice.1.9.13) considerând situația în care 20% din puțuri sunt în revizie. 0.

H – grosimea minimă a stratului de apă (m). − pentru acvifer freatic = − pentru strat sub presiune = T = 20 zile. În mod expeditiv se calculează aplicând ecuația de continuitate: volumul de apă extras din puț în timpul T egal cu volumul de apă conținut în strat în interiorul limitei distanței de protecție sanitară.14) (2. Acest debit nu va fi influențat (eventual modificat) de forajele învecinate.b) Verificarea ansamblului captării Procedura de determinare a influenței între puțuri se va efectua de regulă pe grupuri de câte 3 foraje adiacente pentru toate puțurile din ansamblul captării. − nivel în foraj fără variații pe perioada pompărilor. Toate determinările asupra fiecărui foraj (sau grupuri de foraje) vor fi efectuate în regim permanent înțelegând prin aceasta: − debite constante extrase din foraj. 28 ∙ ( − /2) ∙ ∙ ∙ ∙ (m) (m) (2.1. − perioada minimă de timp pentru a se considera regim permanent este min 72 ore. . 2. s – denivelarea corespunzătoare debitului maxim (m).3.15) q. T = 20 zile. M – grosimea minimă a stratului sub presiune (m). qmax – debitul și debitul maxim extras din foraj (m3/zi). Principiul fundamental care se va lua în considerație va fi: fiecare foraj (puț) poate asigura un debit unic determinat de condițiile impuse prin caracteristicile stratului și elementele de construcție și amenajare a forajului.6 Protecția sanitară a captărilor din apă subterană Conform HG 930/2005 trebuie asigurate următoarele: a) Perimetrul de regim sever care delimitează o suprafață în jurul captării de la limita căreia apa curge în strat către puțuri min.

Zona (suprafața) perimetrului de regim sever se împrejmuiește. Dav = 20 m. Grafic pentru calculul simplificat al distanței de protecție sanitară pentru puțuri. Pentru un șir de puțuri se utilizează diagrama din figura 2. 29 . Dav/a 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Figura 2.p – porozitate strat.10 unde pe baza raportului D1/a se obține Dam/a. Sunt interzise activități care pot conduce la poluarea apei din strat. Dl = d/2 și se pune condiția realizării obligatorii a dezinfecției apei captate. în cazul supravegherii cu personal se interzice evacuarea apelor uzate în strat (se va adopta soluția de pompare a apelor în afara zonei). b) Zona de restricție Este suprafața delimitată de perimetrul de la limita căruia apa curge până la captare în 50 zile. În conformitate cu HG 930/2005 pentru captările mai mari (peste 5 puțuri) este obligatorie determinarea perimetrului de regim sever cu ajutorul unui model matematic al acviferului. amplasarea de construcții și/sau desfășurarea unor activități se face numai cu avizul organelor sanitare. D1 – este valabil pentru puț în bazin. În această suprafață se interzice realizarea oricărei construcții care nu are legătură cu captarea. se plantează cu iarbă și accesul va fi restricționat și admis doar pentru personalul autorizat de operator. Dav > 20 m și Dl > a/2 se adoptă: Dam = 50 m. 3 3 D1 a 2 1p ut 2p ut 3 uri pu tu ri ri utu ri 3 p putu 5 i tur pu 5 ut 1 p ri utu 2p it nfin sir i 2 i 1 Pi Pn-2 Pn-1 Pn a Dl Dam Dav 1 Dlat /a 6 5 4 3 Dam/a. Cu această ocazie de estimează și riscul de impurificare al apei subterane.10. În situația în care rezultă: Dam > 50 m. Dav/a și Dlat/a.

a) Sistem de colectare prin sifonare În figura 2.Sistemul va fi adoptat numai în condiții speciale. Pn – puțuri forate CS – colector sifonare PC – puț colector PV – pompă vid CS sopt δi B SP – stație pompare δi – pierderea de sarcină între puț și colector. În cazul puțurilor din strate de adâncime la care tavanul este format din roci relativ puțin permeabile și cu o grosime mai mare de 60 . Dimensionarea sistemului hidraulic de sifonare: − viteze economice v = 0. Suprafața protejata va avea latura de min.Problemele legate de exploatarea suprafețelor de proprietari privați vor fi rezolvate conform prevederilor legislative.11 se prezintă schema sistemului de colectare prin sifonare și elementele componente. b) Sistemul de colectare prin pompare.70 m zona de protecție de regim sever se poate realiza independent la fiecare puț.5 . va fi controlată cu vana din puț Figura 2. 30 .0. recomandabil crescătoare către puțul colector. Colectarea apei se realizează prin sifonare între Pi și un puț colector PC. Zona de restricție se va marca cu borne și elemente de identificare/avertizare.11. pentru siguranță puțul colector se așează la jumătatea captării.3. P1 CS Pn PC PV SP P1 Pn A SP P1. Schema sistemului de colectare prin sifonare. 2.8 m/s.7 Sistemul de colectare a apei din puțuri Se vor lua în considerație două sisteme: a) Sistemul de colectare prin sifonare. justificate.1. 20 m. Dacă forajele de observație vor fi folosite și pentru controlul calității apei atunci acestea vor avea protecția sanitară asigurată.

• Lungimea maximă a colectorului de sifonare nu va depăși 500. − diferența de cotă între punctul cel mai înalt al colectorului de sifonare (cota A) și nivelul minim al apei în puțul colector (cota B): max. o singură neetanșeitate (ruptură.12 este prezentată o schemă pentru sistemul de colectare prin pompare în rezervor tampon așezat pe amplasament și repomparea apei. − adâncimile de pozare max. 31 .− pompa de vacuum: qaer = 10% Qapă. • Configurația terenului: terenul va trebui să ofere posibilitatea să se realizeze: − pozarea colectorului de sifonare cu pantă ascendentă către puțul colector. presiune 0. Condiționări privind aplicarea soluției prin sifonare • Calitatea apei extrase din foraje Va trebui să existe asigurarea că apa nu conține compuși dizolvați care datorită presiunii de vacuum pot să-și schimbe starea și să producă depuneri pe conductă (ex. 5 m.0 m. hîngheț. fisură) scoate din funcțiune toată conducta. apă cu Fe: Fe2+ → Fe3+). b) Sistemul de colectare prin pompare Schema cuprinde: − echiparea fiecărui puț cu pompe individuale (submersibile cu ax vertical). NOTĂ: este esențială realizarea unui sistem etanș.5 bari.75 m. 1‰ ascendentă spre puțul colector.0 m. − construcția unui sistem de conducte de legătură (tip conducte sub presiune prin pompare) între puțuri. − panta constructivă a colectorului de sifonare: min. − să se poată asigura acoperirea peste generatoarea superioară cu min. se prevede o pompă în funcțiune și una de rezervă. − alegerea electropompelor pentru echiparea fiecărui puț. Dacă se justifică pomparea poate fi făcută direct în rezervor. − conductele de sifonare vor fi închise hidraulic în fiecare puț și puțul colector: imersarea minimă a capetelor conductelor va fi de 0. 4. În figura 2. Rezolvările care se cer: − dimensionarea conductelor de legătură între puțuri și rezervor.

8 . − alegerea electropompelor pe baza debitelor și înălțimile de pompare pentru schema adoptată în predimensionare. Dimensionarea conductelor Se va asigura dimensionarea pe principiul: cheltuieli anuale minime din investiții și exploatare.1.H3 Rezervor tampon Pompa submersibila q2. − stabilirea punctului de funcționare pentru fiecare electropompă care echipează puțurile. H2 M a Figura 2. vec = 0.12. Determinarea punctului de funcționare pentru o electropompă. H (m) q = f(H)-pompa q = f(hr)-conducta Hg qp q (l/s) Figura 2. Etapele vor fi: − o predimensionare hidraulică pe baza cunoașterii debitelor și vitezelor economice. 32 .2 m/s (diametre mici. punctul de funcționare este reprezentat de intersecția între curbele q = f(H) pentru pompă și q = f(hr) pentru sistemul de conducte de refulare. viteze mici). Schema sistemului de colectare prin pompare.13.Rezervor H1 H2 H3 q s NHs Statie pompare Pompe cu ax orizontal q3.

În situația în care cele 2 condiții anterioare nu sunt realizate: − se urmărește schimbarea curbei q = f(hr) prin modificarea unor diametre. − poziția punctului de funcționare va trebui să indice: • un randament min. 2. pentru pompele cu debite ≥ 20 l/s se va analiza și soluția cu folosirea pompelor cu turație variabilă. La fiecare km din lungimea frontului de captare va fi prevăzută o linie de foraje de observație (minim 2 amonte și una aval). de 75% al electropompei pentru debite unitare ≥ 15 l/s pompă. stare de funcționare.1. − alegerea distanței dintre puțuri a = f(q. această valoare va trebui să nu depășescă debitul maxim al puțului Pi. parametrii foraj. • pentru debite reduse se vor adopta soluțiile care să conducă la cheltuieli minime din investiții și exploatare. 33 .3. − se elaborează soluții pentru îndeplinirea condițiilor: alt tip de pompă. Echipamentele vor fi amplasate în căminul/cabina puțului. − sisteme automate pentru asigurarea funcționării electropompelor. presiuni. parametrii energetici.d). Se impune dotarea sistemului cu: − electrovane de reglaj-limitare debit prelevat din foraje.8 Alte prevederi Pentru captări importante (peste 50 l/s) se va face un calcul de optimizare a alcătuirii captării prin: − alegerea diametrului forajului q = f(s.s). − alegerea sistemului de colectare a apei din puțuri.Punctul de funcționare va trebui să pună în evidență: − valoarea qp – debitul pompat. − sisteme de măsură on-line: debite. toate datele vor fi transmise la un dispecer zonal care va urmări permanent operarea captării.

0 m. Hi – grosimile minime ale stratului acvifer pe sectoare având caracteristici hidrogeologice apropiate. − drenul se va executa ca dren perfect. permeabilitate bună k > 50 m/zi. ii – panta hidraulică a stratului acvifer conform studiilor. 34 .1. QIC – debitul de calcul (m3/zi).5 m. așezat pe talpa stratului. 2. În figura 2.16) 1.4. 2.1.4 Proiectarea captării cu dren 2.1.2. − elemente favorabile pentru configurația curgerii stratului subteran astfel încât acesta să poată fi interceptat după o direcție determinată printr-un dren.2 – coeficient de siguranță care ține seama de aproximările unor elemente din studii. − stratul freatic. 500 m.2 ∙ ∑ ∙ ∙ (m) (2.4.1 Aplicare Soluția de captare cu dren (captare orizontală) se aplică în situațiile: − baza (talpa) stratului acvifer se află la adâncimi ≤ 10. grosime 4 . forajele de explorare se vor definitiva ca foraje de observație pentru viitoarea captare.1.3 Stabilirea elementelor drenului • lungime dren = 1.2 Studii necesare Sunt identice celor de la captări cu puțuri (cap.14 sunt indicate elementele componente ale unei captări cu dren. 2) cu următoarele precizări: • forajele de studiu vor fi foraje de explorare. ki – coeficient de permeabilitate mediu corespunzător sectorului i (m/zi).4. acestea se vor amplasa după direcția normală la direcția de curgere a apei subterane la max.

În cazuri justificate drenul poate fi realizat cu secțiune vizitabilă. Elementele componente ale unei captări cu dren.5 m FI S e c tiu n e tr a n s v e rs a la a -a d e c a n to r a SP 0 .5 m C V1 105 n is ip lin ia s a p a tu rii i E NHs H D D – dren CVi – cămine vizitare FI – filtru invers E – etanșare: argilă sau geomembrană PC – puț colector SP – stație de pompare FI Figura 2. − fiecare tronson de dren se dimensionează la debitul din secțiunea aval: qi-kcalcul = qiam + qsp ·li-k unde: qiam – debitul influent în capătul amonte al tronsonului. dg – diametrul granulelor primului strat de filtru de pietriș al filtrului invers care îmbracă tubul drenului. − panta minimă constructivă a tubului de dren va fi 2 ‰.1.5 m > 1 . • tubul drenului va fi realizat astfel încât să fie în concordanță cu agresivitatea mediului (apă+sol). SP a CV3 110 E a la re z e rv o r i > 2‰ D CV2 0 .5 dg.14. 2. (l/s) (2. Tuburile de drenaj vor fi prevăzute cu orificii pe suprafața laterală de deasupra diametrului orizontal astfel: • procentul orificiilor: 3 .C V1 S e c tiu n e lo n g itu d in a la CV2 CV3 a PC P la n PC. calitatea apei și presiunea rocii.5. qsp – debit specific pe metru liniar de lungime a tronsonului. − diametrul minim al tronsoanelor de dren Dn ≥ 20 cm.4 Stabilirea secțiunilor drenului Se consideră că: − secțiunea drenului funcționează cu grad de umplere a = h/D ≤ 0.17) 35 . • diametrul orificiilor: dor ≥ 1.4.4% din suprafața laterală de deasupra diametrului orizontal.

1.4. − stratul median dg m = 3 dg ext.4. b) Cămine de vizitare Se prevăd în aliniament la max.1. Condiționările sunt impuse de: − rezistența la solicitările date de împingerea pământului. procentele de parte fină (d < dmin) și fracțiune mare (d > dmax) nu vor depăși 5% din total. gresie.2. Orificiile vor fi realizate uzinat. prin dg se înțelege diametrul d10 Realizarea filtrului din jurul drenului se va face din material granular (pietrișuri sortate și spălate). La fiecare cămin se va prevedea: − un depozit de 50 cm adâncime pentru reținerea nisipului fin.4. − compatibilitățile sanitare la calitatea apei. − materialul va fi spălat și sortat corespunzător. Îmbinarea cu mufă sau manșon de trecut pe tub este recomandabilă.7 Elemente constructive a) Tuburi de drenaj Tuburile de drenaj se pot executa din: beton simplu sau armat. 36 .5 Filtrul invers Filtrul din jurul tuburilor de drenaj va lua în considerație: − min. − stratul de contact cu tubul de drenaj dg cd = 3 dgm. 50 cm grosime.1. − stratele se vor amplasa folosind cofraje mobile 2. 60 m și la toate schimbările de direcție în plan orizontal și vertical. 2. principalele condiționări sunt: − domeniul diametrelor granulelor se va adopta respectând principiile: coeficient de uniformitate cu = d60/d10 ≤ 1. materiale plastice sau materiale compozite.6 Evitarea infiltrațiilor în dren de la suprafață prin zona de umplutură Se va amenaja la 50 cm deasupra stratului de apă în regim natural cu un sistem etanș format din geomembrană și/sau strat de argilă de min. − rezistența la acțiunea agresivă a apei și a solului.4. 3 straturi fiecare de pietriș mărgăritar de 10 cm grosime. − stratul exterior dg ext ≥ 3 d40 al stratului acvifer.

Se adoptă o adâncime de min. Diametrul puțului colector rezultă din: − acumularea unui volum sub cota radierului drenurilor influente format din: • volum de acumulare nisip min. d) Foraje de observație La captările importante în lungul drenului. c) Puțul colector Se amenajează la jumătatea lungimii drenului sau în punctul de intersecție a 2 ramuri de dren.5 .18) 2. pe fiecare kilometru se va realiza un sistem de foraje de observație organizate în profile de 3 foraje (2 în amonte și unul în aval). − dacă apa captată urmează să fie tratată: SP se poate amenaja în interiorul PC. în situațiile în care apa este potabilă SP se prevede într-o construcție independentă în exteriorul PC.19 pentru panta mică (i < 0.10 minute − volum de închidere hidraulică conducte aspirație min.2. (m3) (2. Diferența este legată de continuitatea zonei în jurul captării.19) .8 Zona de protecție sanitară Zona de protecție sanitară va respecta elementele de la captarea cu puțuri.− o supraînălțare de 50 cm peste cota terenului amenajat.4.0 m și rezultă diametrul puțului colector. aceasta va fi închisă cu capac și va fi prevăzută cu gură de aerisire. • volum de aspirație electropompe: VAP = Qcaptat· Tu Tu = 1 . 1. Distanța dintre dren și zona de protecție se determină expeditiv cu relația 2. 30 cm din înălțime. Căminele vor fi prevăzute cu scări (trepte) pentru accesul personalului de exploatare.003) a stratului acvifer astfel: = D – distanța amonte (m). Proiectantul poate decide amenajarea stației de pompare în interiorul puțului colector pe baza analizei următorilor factori: − calitatea apei captate. 100 cm din înălțime. 3 4 +ℎ 37 / −ℎ (m) (2. se interzice dezinfectarea apei în puțul colector.1.

q – debitul specific al drenului q = Q/(H · k · i). Schema de calcul a distanței de protecție sanitară amonte.003 < i > 0.3).k – coeficient de permeabilitate Darcy (m/zi).21: = ∙ − + 1− 1− (m) (2. Pentru strate acvifere cu panta 0. 38 .1 … 0. la distanța egală cu jumătate din lățimea gropii la nivelul filtrului invers. li m ita zo n ei de pr o te ctie am o n te av al 10 m i NHd h h0 io (n at ur al) filtru invers Figura 2. i – panta piezometrică a stratului acvifer. Pentru strate acvifere de coastă (panta mare i > 1%) distanța amonte se calculează cu relația 20: ∙ ∙ (m) = (2. Distanța aval va avea cel puțin 10 m.01 distanța amonte se determină cu relația 2.15. (m3/zi). figura 2.21) H – grosimea stratului de apă (m). η0 = h0/H. h0 – grosimea stratului de apă la limita filtrului invers.15. Distanța aval va avea cel puțin 10 m. p – coeficient de porozitate al stratului (0.20) Unde termenii au semnificația de la relația 2.19. se calculează din curba de infiltrație. T – durata minimă de curgere 20 zile. ho – înălțimea stratului de apă denivelat măsurată la limita filtrului invers.

2 0.00 0. 1.5 5 0 .9 8 5 0.4 0.16. coordonata dată de cele 2 valori (η0 și ). se calculează prin aproximații succesive cu ajutorul graficului din figura 2.9 η1 0. Se verifică periodic cu ajutorul datelor din forajele de observație.3 T k i2 Hp 0. 39 .1 0. 7 0.16.5 η 0 . cu relația 2.05 0.03 0.21 se calculează D.7 5 0 0.8 0.8 η0 0. h1 – grosimea stratului de apă la limita zonei de protecție sanitară.9 η0 = h0/H T = 20 zile η1 = h1/H 0.6 1 2 3 Figura 2.9 0 0. Grafic pentru caculul simplificat al distanței de protecție sanitară pentru dren. Distanța de protecție în aval și lateral se adoptă de minim 20 m.6 5 0 0.6 0.8 0 0.6 0. se calculează ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ .5 0.η1 = h1/H.7 5 0. se calculează η. Pentru captări importante mărimea perimetrului se determină prin interpretarea rezultatelor obținute pe un model matematic al stratului.02 0.

Sunt puse în evidență: − izvoare concentrate care apar la zi concentrat în zone limitate. − izvoare distribuite care se manifestă și curg pe zone mai largi.5 Captarea izvoarelor Izvoarele sunt definite ca surse subterane care se formează în condiții hidrogeologice favorabile. Captare de izvor: a) izvor descendent (de coastă). 1 an.1. topirea zăpezilor). 10 < I < 20 – soluția captării izvorului se compara tehnico-economic cu soluția din alte surse. I > 20 – nu se recomandă captarea. Se definește indicele de debit: = Sunt 3 situații: I < 10 – se recomandă captarea. b) izvor ascendent. 2. Urmărirea debitului izvorului prin măsurători „in situ” se va realiza pe o perioadă de min.5.2. 40 (2.22) .17. Roca friabila. 10 ani.1 Studii necesare pentru captarea izvoarelor • Calitatea apei și variația debitului Adoptarea deciziei de captare a unui izvor se va realiza pe baza studiilor privind variația debitului și calității acestuia în corelație cu factorii naturali de influență. decizia fiind adoptată pe costuri de operare și investiții minime. datele fiind completate cu informații obținute de la factorii locali pe o perioadă de min. Calitatea apei izvorului se va urmări prin probe recoltate curent (1 probă săptămânal) și în perioadele evenimentelor meteorologice (ploi.1. granulara Roca f isurata a) b) Figura 2. Izvoarele pot fi descendente dacă curg la suprafață pe un taluz sau o albie naturală sau ascendente dacă apar la suprafață dintr-o zonă inferioară hidrogeologic.

Elementele care sunt luate în calcul pentru captarea unui izvor: − debitul minim care asigură cerința de apă solicitată. Studiile vor trebui să inventarieze/analizeze toate sursele posibile de poluare din bazinul hidrogeologic aferent izvorului. compartimentul va fi prevăzut cu un prea-plin pentru descărcarea debitului neutilizat și un prag pentru încărcarea camerei (2). − Eliminarea influențelor exterioare care pot periclita existența izvorului (cariere. CF). se produce reținerea particulelor antrenate din strat. − Execuția cu mijloace care să nu producă modificări în structura geologică a configurației izvorului. − Captarea în secțiune reală de debușare din complexul geologic. dimensiunile și volumul acestui compartiment sunt determinate pe baza elementelor constructive pentru realizare construcție și elemente de calcul hidraulic pentru încărcare aducțiune. gust. − Se va menține prin construcția captării regimul natural de curgere. construcții drumuri. turbiditate. reziduu fix.2 Condiționări privind captarea izvoarelor − Se captează integral debitul izvorului.50”.3 Construcția captărilor din izvoare Schema captării unui izvor de coastă este dată în figura 2. − să se poate asigura protecția sanitară. mine. 41 .1. golire și înălțime lamă deversoare.Analizele de calitatea apei izvorului vor pune în evidență: toC. 2. substanțe organice. surplusul de debit peste cerința solicitată se descarcă prin prea-plin controlat.18. conductivitate. volumul camerei se dimensionează la un timp de staționare de 30 . − cameră de încărcare aducțiune (2).1. − calitatea apei corespunde cerinței sau poate fi corectată cu tehnologii existente fără costuri exagerate. culoare. Analizele de calitate apă și urmărirea variației debitului izvorului vor pune în evidență bazinul hidrogeologic de alimentare al acestuia.5. Captarea cuprinde: − bazin de deznisipare (1). 2.5. analize bacteriologice și biologice.

golire compartimente.18. În perete se vor monta barbacane prefabricate cu orificii mai mici decât mărimea maximă a granulelor filtrului. cameră uscată. cameră de încărcare. dimensiunile sunt impuse de gabaritul instalațiilor hidraulice Sant de garda Inierbare Ventilatie Preaplin pentru Qmax Deversor Usa metalica Pasarela 3 1 2 Golire Evacuare nisip La rezervor Figura 2.cameră de deznisipare. Captarea izvorului de coastă: 1. Se vor adopta măsuri constructive pentru: • evitarea infiltrațiilor în camera de captare prin execuția unei hidroizolații exterioare a suprafeței construcției. 42 . 2. 3 straturi de 10 cm grosime din pietriș sortat cu granulometrie descrescătoare spre stratul acvifer. min. 3.− cameră instalații hidraulice: vane închidere aducțiune. Pentru construcția captării izvorului se va asigura: • Filtru de pietriș sortat în amonte de peretele pentru prelevarea apei.

altă opțiune.6. − modificarea calității apei captate.2. Proiectarea acestui tip de captare urmează procedura stratelor acvifere cu nivel liber în soluția puțuri forate sau drenuri. − costurile de operare. − costurile de investiție privind tratarea apei captate. Decizia se va adopta pe baza unei analize tehnico-economice care va lua în considerație: − costurile de investiție pentru realizarea captării inclusiv amenajările conexe: amenajare zonă de infiltrație.2 Îmbogățirea stratelor de apă subterană Soluția se impune în situații favorabile de strate acvifere amplasate în apropierea surselor de suprafață unde se urmărește: − folosirea completă a instalației unei captări existente. 43 .3 ani). 1 an astfel încât să cuprindă integral relația râu-strat. − studiul colmatării zonei de infiltrație. costul apei furnizate. În general la captări de acest tip apar fenomene: − reducere a debitului captării în perioade scurte (2 .1. − calitatea apei râului relativ stabilă sau cu variații mici de conținut în suspensii. dig de protecție.1 Captări din strate acvifere cu apă infiltrată prin mal Sunt recomandate în următoarele condiții: − albii majore dezvoltate pe zone aluvionare întinse și cu grosimi mari.6 Tipuri speciale de captări din apă subterană 2.1.1.6. Calculele complexe și studiile nu pot stabili cu precizie aceste modificări și o serie de nedeterminări rămân. − studii hidrochimice privind modificările calitative ale apei râului prin infiltrația în strat. − variații mari de nivele ale râului în zonă. urmărirea și monitorizarea permanentă a captării trebuie realizată. − crearea unei rezerve de apă subterană. Adoptarea unei soluții de captare din strate acvifere cu apă infiltrată prin mal va avea la bază: − studii hidrogeologice definitive derulate pe o perioadă de min. Soluția se va compara cu: altă sursă. 2.

Sunt necesare studii și instalații corespunzătoare pentru tratarea apei de suprafață care se va infiltra. 44 .− îmbunătățirea matricei de calitate a apei prin staționarea/curgerea în subteran perioade mari de timp (≈ 100 zile).

b.2. Poziția captării trebuie să fie încadrată în planul general de gospodărire cantitativă și calitativă a sectorului de râu. − evitarea antrenării aluviunilor în priză.2. g. și/sau sub albie) – se aplică când malurile albiei și/sau patul sunt formate din aluviuni permeabile. 2. Captare cu baraj de derivație – se aplică când adâncimea apei este redusă. f. Captare în albie: crib și stație de pompare în mal. neinundabilă. aplicare – când există adâncimea minimă la malul concav al apei. − lucrări de apărări de maluri și îndiguiri de mică amploare. 2. ca stabilitate și capacitate portantă. în zone de aliniament sau a malului concav al sectorului de râu. pierderi de sarcină hidraulică minime. b.2. f. Zonă accesibilă. c. c. apropiată de căile de comunicație și de sursele de energie. debite mari.1 Tipuri de captări și domeniul de aplicare Captările din râuri. d. Captarea se amplasează în zona stabilă a albiei.1. pe același mal cu localitatea.1. Amplasamentul captării trebuie să permită relizarea condițiilor pentru: − prelevarea apei cu turbiditate minimă. e. d. aplicare – când adâncimea minimă necesară se realizează în albie. lacuri sau alte surse de suprafață se realizează în cazul când alte surse de apă în zonă nu pot asigura cerința de apă pentru un utilizator calitativ și/sau cantitativ. Terenul de fundare trebuie să fie corespunzător pentru amplasarea unei construcții hidrotehnice. Captări în condiții speciale (dren în mal. e. Captarea se amplasează amonte de localitate (utilizator). Captări plutitoare: aplicare – fluvii cu variații mari de nivel.2.2 Captarea apei din surse de suprafață 2.2 Alegerea amplasamentului captării. Se recomandă ca albia să fie stabilă sau să se poată stabiliza cu lucrări de regularizare în zona prizei pe distanțele: 45 . Captări din lac naturale și/sau artificiale. Criterii a. − asigurarea condițiilor pentru realizarea zonelor de protecție sanitară. Captare în mal: cu stație de pompare încorporată sau independentă.1 Clasificare: tipuri de captări a.

geotehnice.1 – coeficientul de captare. − condițiile specifice locale ale amplasamentului: topografice.. maxim zilnic. tipul de captare se alege în funcție de următorii factori: b.− în aval L1 = (4 . − corelarea lucrărilor de captare cu situațiile care apar în perioadele de curățire a lacului.3 Alegerea tipului de captare.. − amplasarea captărilor de apă este interzisă la coada lacului de acumulare. − coordonarea cu schemele de gospodărire a apelor din bazinul hidrografic respectiv.. La alegerea amplasamentului captării din lac se va ține seama de următoarele: − rezultatele studiilor asupra calității apei din lac și evoluția sa în timp. − cantitatea de apă necesară folosinței: mărimea debitului mediu zilnic. Prizele de apă din lacuri se amplasează la adâncimi cel puțin egale cu de 3 ori înălțimea valului .1. hidrogeologice și hidrologice.2. lac).. anual. 2. − gradul de asigurare a captării pentru debitele și nivelele maxime și minime.. − evitarea zonelor de instabilitate a fundului și malurilor lacului. 7) ∙ B pentru sectoarele curbe. 5) ∙ B pentru sectoarele rectilinii și L2 = (6 . 14) ∙ B pentru sectoarele curbe. − condițiile de calitate a apei preluate prin priză. gheață și zai. sau antrenează apa cu caracteristici defavorabile calitativ. Alegerea tipului de captare se va face în funcție de: − tipul sursei (curs de apă. h.. alge.. unde se depun cele mai multe aluviuni. b. La captările din cursurile de apă. în care: B – lățimea albiei minore stabile la nivelul minim cu asigurarea de calcul pentru captare. determinat cu relația: 46 . − în amonte L1 = (4 . − evitarea zonelor în care vânturile dominante pot antrena plutitori. 5) ∙ B pentru sectoarele rectilinii și L2 = (10 .. Criterii a.

b.2 adâncimea de apă minimă din râu. Captările în mal se recomandă să se folosească dacă adâncimea de apă Hmin lângă malul râului respectă condiția: = + + (2. obligatoriu se va ține seama de debitul ecologic de pe râu. (2.23) Qmin – debitul minim afluent pe râu în amplasamentul prizei de apă..75 m.. Qmin se stabilește ținând seama de gradul de asigurare și procentul de debit captat pentru fiecare folosință în parte adoptând asigurarea cea mai defavorabilă.26) în care: =ℎ +ℎ (2.25) în care: Hp – înălțimea pragului ferestrei față de fundul râului.3 . Ha – acoperirea cu apă a ferestrei. 47 . în fața prizei Hmin corespunzătoare lui Qmin.27) hv – este jumătate din înălțimea totală a valului. 0. hg1 – grosimea maximă a gheții. la gradul de asigurare a folosinței deservite. hg2 – garda minimă până la oglinda apei (min. se adoptă valoarea cea mai mare dintre valorile rezultate din aplicarea relațiilor următoare: =ℎ +ℎ (2.25 ș ≥ ≥ (2. 0. necesară pentru captarea apei fără plutitori și/sau particule solide.5 m). b. având valoarea minimă de 0.3 necesitățile de autospălare a aluviunilor din fața prizei. c. Hf – înălțimea ferestrei pentru captarea debitului Qc.= în care: Qc – debitul de calcul care urmează a fi captat. în funcție de înălțimea stratului de aluviuni posibil de a fi târâte în priză. Captările în curent liber se recomandă să fie utilizate în cazurile în care: ≤ 0.24) d. în cazul în care se captează debite pentru mai multe folosințe.

48 . 3.30) (2.19.29) Hp • în cazul râurilor navigabile. 1. cea mai mare dintre valorile rezultate din aplicarea relațiilor: =ℎ +ℎ +ℎ +ℎ (2. la râuri fără navigație. b. a. Captările cu crib se prevăd dacă adâncimea de apă Hmin în zona talvegului respectă condiția: ≥ + + (2. Poziția prizei în adâncime.33) hvt – acoperirea cu apă necesară evitării vortexului.32) (2. Ha – acoperirea cu apă necesară deasupra ferestrei care se determină astfel: • în cazul râurilor fără navigație. = =ℎ +ℎ +ℎ +ℎ (2. priza de apă (sorb). p – pescajul maxim al navelor care circulă în zonă. cea mai mare dintre valorile rezultate din aplicarea relațiilor: =ℎ +ℎ +ℎ +ℎ =ℎ +ℎ (2.3 d. hg1. 4.1.31) în care: hv. 2. sensul curentului. nivelul minim asigurat. plutitor.1 > 1. râuri navigabile.2. Hf – înălțimea ferestrei cribului (la grătare verticale). Figura 2. a.00 m 1 Ha p Hp Hf 2 hv 3 Hf 4 3 2 b.28) în care: Hp – înălțimea de la fundul râului până la limita inferioară de intrare a apei în grătar. e. hg2 – idem § 2.

− evoluția nivelului fundului lacului. − tipul barajului (în cazul lacurilor artificiale). atât pe verticală cât și în funcție de distanța de la țărm și în timp. hvt. p – idem § 2. − limitele maxime și minime de variație a nivelului apei din lac.f.3.34) 49 . se consideră că variația nivelului apei este mare dacă diferențele sunt peste 3 – 4 m. hg2. Captările cu stații de pompare plutitoare se recomandă în cazurile când adâncimea minimă permite soluția de plutire a prizei (în general pe fluvii și râuri cu variații mari de nivel și în lacuri). în zona captării în timp. = =ℎ +ℎ +ℎ +ℎ =ℎ +ℎ +ℎ +ℎ =ℎ + (2.1. Condiția ca să se poată adopta captarea cu stație de pompare plutitoare este ca Hmin > Hnec. În cazul captărilor de apă din lac. ≥ unde: hv. − variația calității apei în lac. g. tipul de captare se alege în funcție de următorii factori: − tipul lacului: natural sau artificial.2. d și e. hg1. hs – distanța minimă a sorbului față de fundul râului. hgn – pescajul ambarcațiunii stației de pompare plutitoare. − posibilitățile de etapizare a execuției captării în corelație cu alte utilizări ale apei lacului. − siguranța și ușurința în exploatare.

2. − cote exacte. pentru calculul pantei naturale de curgere în zona de amenajare a captării de apă. − studii climatologice și meteorologice. − profile transversale prin albia râului. măsurate instantaneu.2.000.000 .2. − influența acțiunii vântului.. − studii geomorfologice. studii și cercetări de laborator: − studii topografice. valurilor și curenților de apă din lac asupra viitoarei captări. pe care să fie amplasată sursa de apă de suprafață luată în considerare. conform standardelor în vigoare. precum și cu diferite asigurări de calcul. 1:5. − studii hidrologice. lacului. − regimului de exploatare a apei din lac în cazul folosințelor multiple. corespunzătoare nivelului maxim istoric al apei. − precizarea limitei de inundabilitate.2. 2. în amonte și aval de captare. − studii geologice și geotehnice. la nivelul oglinzii apei. 50 .2 Studii necesare pentru elaborarea proiectului captării Elaborarea proiectelor pentru captări de apă de suprafață vor fi precedate de următoarele investigații. evaluarea riscului de înrăutățire a calității apei. de ansamblu și de detaliu). Pentru captările de apă din lacuri trebuie întocmite studii suplimentare asupra: − stării de eutrofizare a lacului. − studii hidrochimice și de tratabilitate. − profile topografice în lungul cursului de apă prin talvegul râului și în lungul malurilor. pe ambele maluri. − studii de impact și de siguranță (risc)..1 Studiul topografic Studiul topografic trebuie să conțină: − planuri de situație (la scări convenabile 1:10.

− limitele de proprietate. necesare la calculul volumului de apă înmagazinat la un moment dat în funcție de nivelul apei în lac și pentru stabilirea ritmului de colmatare. material antrenat de torenți. a incintelor industriale. a depozitelor de reziduri. a tuturor surselor posibile de poluare. 2.− în cazul lacurilor de acumulare artificiale sau a celor naturale se fac periodic măsurători batimetrice. natura juridică a proprietății.2. − stratificația terenului în amplasament și caracteristicile geotehnice ale fiecărui strat. atât în stare uscată cât și umedă. evapotranspirația. maxime instantanee. gradul de mineralizare în timp a apelor râului/lacului. − stabilitatea malurilor lacului și a amplasamentului lucrărilor auxiliare captării.2. condiții de infiltrare a apei în subteran. minime. zonele construite.3 Studiul geologic și geotehnic Studiile geologice și geotehnice se referă la: − constituția litologică a bazinului hidrografic.2.4 Studiul climatologic și meteorologic Studiile furnizează următoarele date: − precipitații medii anuale. − sectoarele ocupate cu terase și lunci. captări de mal sau alte tipuri de captare. Studiul geomorfologic furnizează următoarele elemente: − pantele naturale ale terenului pe diferite sectoare de bazin. care furnizează elemente privitoare la scurgerea de suprafață. 2.2. − sectoare optime de amplasare a unor captări cu barare. 51 . − lucrări necesare pentru corectarea unor deficiențe. perimetre degradate. unde infiltrația în subteran este mult favorizată. indicarea balastierelor.2. eventuale pierderi de teren. − influența condițiilor geomorfologice asupra disponibilităților de captare a debitului necesar în diferite puncte. fenomene de eroziune. și modul de repartiție al acestora în cursul anului.2.2 Studiul geomorfologic Factorii geomorfologici sunt influențați de curgerea apelor de șiroire de pe versanți în râuri sau acumulări. 2. precum și gradul de tectonizare a acestor formațiuni.

2. − debite medii anuale și lunare (min. − debite de servitute în aval. − temperatura medie anuală și variația temperaturilor în decursul anului.2. vor fi indicate și nivelele de îmbunătățire a calității apei ca urmare a îmbunătățirii epurării apei în amonte. − inventarierea surselor de poluare a râului ce ar putea induce substanțe periculoase pentru calitatea apei (ape uzate industriale. 2.− volumele de apă furnizate sursei în cazul ploilor medii și excepționale.2.2. 3 ani) cu asigurările corespunzătoare. − regimul înghețului. − încadrarea în planul de gospodărire a apelor pe bazin.5 Studiul hidrologic Studiul hidrologic ia în considerare atât regimul de scurgere natural. de canalizare. anuală și multianuală. − umiditatea relativă lunară. − debitul solid (târât și în suspensie) și corelația acestuia cu debitele lichide.6 Studiul hidrochimic și de tratabilitate Studiile privind calitatea apei de suprafață se referă la: − încadrarea în categoria de râu conform cu NTPA 013/2002 și asigurarea calității acesteia. − debitul minim de calcul cu asigurarea cerută de obiectivul pentru care se face captarea. depozite). − încadrarea în criteriile stabilite de NTPA 013/2002 pentru apa destinată potabilizării. 52 . − corelația dintre debitele și nivelurile apei din râurile și lacurile de acumulare. afuieri generale și locale. − date privind temperatura apei și variația ei în timp. spălare suprafețe. − regimul vânturilor din zonă. limitele de inundabilitate. cât și cel amenajat și furnizează următoarele elemente: − dinamica albiei în zona captării cu referire la fenomenele de depunere și eroziune.2. drumuri. − agresivitatea apei față de betoane și metale.

biologice și microbiologice ale apei de tratat în concordanță cu categoria de folosință. − tipuri de reactivi necesari și recomandați în procesul de tratare a apei. 53 .2. Pentru reducerea acestor efecte trebuie luate măsuri speciale pentru a se asigura limitele admise pentru protecția mediului în sensul conservării condițiilor naturale existente înainte de construcția captării.Studiile de tratabilitate a apei precizează: − procedeele tehnologice de tratare care trebuie analizate. Procedura de elaborare și conținutul cadru al studiilor de impact trebuie să fie conform reglementărilor tehnice în vigoare. – menționarea și definirea măsurilor corective. Evaluarea factorilor de risc pentru sursa de apă se face atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. ambele fiind importante pentru funcționarea sistemelor de alimentare cu apă. − schemele tehnologice de principiu și parametrii de proiectare tehnologică. Studiul de siguranță (risc) comportă trei etape: Etapa I: Analiza situației existente Se elaborează o documentație în care se analizează planurile de securitate actuale. – evaluarea importanței acestor situații de risc.2. Etapa a III – a: Clasificarea riscurilor și recomandări Aprecierile de risc se fac pentru situația actuală și de viitor. − dozele estimate de reactivi în corelație cu caracteristicile apei brute. Etapa a II –a: Studiu de securitate cu obiectivele principale: – identificarea riscurilor care pot afecta lucrarea și cauzele lor.7 Studiul de impact și studiul de siguranță Impactul unei captări din surse de apă de suprafață asupra mediului este în general negativ. caracterizate prin indicele de criticitate. în funcție de caracteristicile fizice. 2. chimice.

3 Soluțiile tehnice pentru captări din râuri 2.3 Saltea de fascine (ϕ 10 – 15 cm) prinse cu sârmă la 30 – 40 cm 2.97% hg 0.20 m). 3 Nexp 0. 8 Nmax asig. Saltea beton simplu 7.1.2% 9 Aer La SP 2 /s 5m 1.75 .1 Grătar 1.2.1 Captare în albie: crib și stație de pompare în mal Se aplică atunci când adâncimea minimă necesară se realizează în albie (la debite minime pe râu înălțimea apei este mai mare de 1.20.P. Sistem de amorsare (pompe vid) 9. Stație de pompare mal 0.75 ..1. Sorb conductă aspirație 8.3 5 Figura 2.75 . 4. Conductă de legătură crib – mal 3. Cuțit cheson 6.2.20. − se așează pe talvegul apei pe un pat de anrocamente dacă fundul albiei este stabil sau în cazul albiilor cu fundul nestabil (nisip fin.1 IV v= 0 1. beton armat.00 4 1.50 1.3. 54 .00 0. Crib: − construcție permanentă de protecție a sorbului. Pereu pe pat din balast 1. 1 .00 6 4. - Nmin asig.2 1 h0 IV 1. Volum acumulare nisip antrenat 5.2. 1. 95 .2 Anrocamente de fixare 1. Crib din elemente prefabricate/monolit 1.50 7 0.6 m VI L.1. Elementele componente ale captării sunt date în figura 2. mâl) patul de anrocamete trebuie să fie așezat pe o saltea de fascine. − se poate realiza ca o construcție independentă din: căsoaie de lemn.. tablă protejată sau inox. Schema unei captări în albie.

1 Grătarul cribului − se dimensionează la o viteză medie de trecere între bare de 0. nișelor. La toate tipurile de priză se determină pierderile de sarcină care apar datorită grătarelor. timpanelor. a) grătar plan. se consideră că nu pot apărea deficiențe la ambele construcții simultan. 20 m între ele. − se execută cu batardou pentru punerea la uscat.1 – 0. acestea vor fi așezate la min.21. în funcție de dispoziția constructivă.− în cazul unor captări mari (peste 200 – 500 l/s) din motive de siguranță se realizează două criburi. iar amplasarea lor se face pe partea laterală sau superioară a cribului (şoc redus din cauza plutitorilor. − se execută din bare rezistente la şocul cu plutitorii. aluviunile trec având inerţie mai mare). 1. − construcția se verifică la plutire și stabilitate în toate ipotezele de funcționare. 55 . Admisie apa R Crib Gratar 1 1 Conducta de legatura r 1-1 1-1 1 = 8 -10 o Crib Fereastra acces 1 apa Conducta de legatura a) b) Figura 2. b) grătar în pereți laterali. Tipuri de criburi.35) unde: vi – viteza apei între barele grătarului. ambele criburi sunt în funcțiune. ferestrelor. acces redus al aluviunilor din cauza întoarcerii curentului de apă.3 m/s. Pierderile de sarcină la grătare înclinate sau verticale se calculează cu relația Kirschmer: ∆ℎ = ∙ = ∙ ∙ ∙ (2.

în funcție de tipurile de bare. s – grosimea maximă a unei bare. 10 15 10 d. Notând grosimea barelor cu s și intervalele dintre bare cu b și ținând seama de obturarea posibilă cu plutitori sau aluviuni cu un procent (în practică ”p” se poate lua 25%).22. În calcule pentru a tine seama de gradul de înfundare al grătarului de adoptă: ℎ = 3 ∙ ∆ℎ 1. în figura 2. suprafața totală a ferestrelor de captare este: = ∙ (1 + 56 )∙ (2.42 1. 10 10 c. (m m ) b. +ℎ unde: (2.37) Ferestrele prizelor fiind acoperite de grătare. Pentru α = 0 (grătare orizontale) pierderea de sarcină se calculează cu relația: ∆ℎ = ℎ î – coeficient de rezistență hidraulică a grătarelor. Valorile coeficientului ( ) de formă a barelor grătarelor . ζ β .coeficient de formă a barelor. 10 e.unghiul format de bare cu orizontala. 35 r=5 2.76 1.α . Valorile coeficientului β sunt date. T ipul de bare a. în calcul se va introduce un coeficient care depinde de procentul dintre plinuri și goluri și gradul de înfundare al grătarului.5 0.70 Figura 2.67 5 1. b – distanța între bare.38) .00 r = 1.36) hrîbs = pierderi de sarcină locale la îngustarea bruscă de secțiune.2 Ferestrele prizei (2.22. hrlbs = pierderi de sarcină locale la largirea bruscă de secțiune.

s – grosimea barelor.39) = ζ – coeficient de corecție al contracției.3 Saltea de fascine − este utilizată în cazul în care patul albiei este instabil.5 m/s. p – coeficient de obturare a grătarului.41) (2. valoare Qspălare poate fi 1.în care: = = ∙ (1 + ) (2. Stație de pompare − este echipată cu electropompe corespunzătoare Q și Hp. spălare în sens invers în perioada de funcționare a captării. 2. b – distanța dintre bare (goluri).5 – 2) ∙ Qcaptat. = ( + 1) ∙ ∙ În stabilirea debitului Q pentru dimensionarea grătarelor se va ține seama și de debitul de (1.0 – 1.40) în care: Btot – lățimea ferestrei. 3. − poate fi sub formă de conductă sifon sau de aspirație realizată din tuburi de oțel. în funcție de forma barelor. ζ se poate lua în practică de la 1. Lungimea și înălțimea ferestrei se determină cu formula: = ∙ (2.42) + ∙ (1 − ) ∙ (2. 57 . înclinarea lor și direcția generală a curentului de apă față de planul de amplasare al grătarului. Conducta de legătură − se dimensionează la o viteză de 1. Hg – înălțimea ferestrei.05 la 1.10. − în cazul conductelor de sifonare scurte (sub 50 m de la priză la mal) camera colectoare de pe mal lipsește iar prelevarea apei se poate prin racordare directă la pompe cu amorsare cu un rezervor vidat.

2 Captare în mal cu stație de pompare încorporată Se adoptă atunci când: − se asigură adâncimea minimă la malul concav.2. conductă de aducțiune (refulare). − albia este stabilă în zonă. centre populate mari. prag. CET-uri).2. − albia majoră nu permite realizarea unui batardou pentru perioada de execuție sau remedieri în exploatare. b. 6 5 6 3 4 5 4 3 2 2 1 a. cu bazin avansat în albie. 5. priză. stație de pompare. b. irigaţii. 1.23) .3.pentru debite mari de apă (mari unităţi industriale. − nu este rațională realizarea unui crib. captări cu cheson în mal . Figura 2. cu bazin săpat în mal. râu. 58 . 6. Captarea cu cheson este o construcţie monolită. Schemele captărilor cu bazin: a. 1 b. cameră uscată/umedă pentru pompe): a.24. 2.23. debitul este mediu. bazin. 3. iar apa urmează să suporte o tratare pentru corectarea calităţii. Elementele componente ale captării cu cheson în mal sunt date în figura 2. care de obicei cuprinde şi staţia de pompare. Captarea în mal se poate realiza în variante constructive diferite. 4. în funcţie de debitul captat şi de destinaţia apei captate (cheson de formă circulară sau rectangulară.pentru centre populate sau industrii.captări în mal cu bazin deschis (figura 2. − debitul captat este mare.

70 F1 Fereastra cu gratar (v=0. 2. secţiune verticală B – B. cu cheson. 59 . camera de admisie şi deznisipare a apei.B-B Motorul sitei Sita mobila IV Nmax 0. de lansare Betonare in final Furtun cu jet de spalare Jgheab de evacuare A-A Apa cu suspensii Apa curata Stavile B 1 2 3 4 B Ferestre cu gratar rar Sita mobila Stavile (vane) Figura 2. camera sitelor rotative. 1. Captare de mal. cameră uscată pentru pompe. b.24. cameră cu rol de bazin de aspiraţie pentru pompe. detaliu sită. 3. a.5 Cheson Panou de sita mobila Tambur motor Camera de lucru.3 m/s) 1 Nmin Stavila de perete F1 IV 2 3 4 A Pompa in camera uscata A 0. 4.

și forma acesteia. plutitorii în general. pentru reducerea volumului camerei de aspirație. pompele pot fi amplasate direct în bazinul de aspirație. panourile se ridică permanent. Sitele se prevăd cu ochiuri de 1 x 1 mm în cazul apelor cu suspensii foarte fine și cu ochiuri de 5 x 5 mm până la 20 x 20 mm la debite mari . 2.Camera sitelor rotative.Camera de admisie şi deznisipare a apei (cu posibilităţi de evacuare a nisipului depus). 60 . Sitele se dimensionează la secțiunea corespunzătoare nivelurilor minime ale apei din râu (v = 0. de regulă cilindrică.6 … 1.Bazin de aspiraţie pentru pompele din camera uscată. care are deschideri protejate în zona apei. și la 1 m/s pentru sitele rotative cu curățire continuă. Construcţia este compartimentată în plan pe linii tehnologice independente. așezată stabil în mal (fundată la o adâncime unde nu se pot produce afuieri – la ape mari – adâncime numită adâncimea de afuiere).0 m/s pentru a avea pierderi de sarcină reduse. În interior. Dimensionarea sitelor se face la o viteză de 0.3 m.2 m/s în cazul sitelor plane. sunt indicate studii speciale de laborator care să determine pe lângă volumul camerei de aspirație.6 m/s pentru a nu se produce sedimentarea suspensiilor gravimetrice din apa brută. La debite importante. articulate şi trecute peste două tambururi – unul sus (motor) şi altul jos (pasiv).1 … 0. Calculul conductelor de aspirație se face la viteza de 0. În cazuri special folosind pompe submersibile.1 … 0. Sitele folosite pot fi plane și fixe la construcțiile mici și site mobile la prizele mari. fixe.Chesonul este o lucrare.2 m/s) și se verifică la scoaterea din funcțiune a unui compartiment. sitele rotative sunt formate din panouri de sită cu ochiuri de dimensiuni mici. dintre care una este întotdeauna de rezervă. Camera de aspirație se dimensionează pentru un timp de trecere a apei de 60 … 100 s. sunt reţinute impurităţile mari.1 … 0. apa trece prin panourile de sită. La dimensionare se ține seama de obturarea (înfundarea) secțiunilor cu 20 … 50% care crează între amonte și aval o diferență de nivel de 0. se deosebesc următoarele compartimente: 1. Viteza pe conductele de aspirație nu trebuie să scadă sub 0. 3. ajungând deasupra nivelului apei în faţa unui jet de spălare.

1. care adăposteşte pompele treapta I (care trimit apa de la sursă la staţia de tratare). * La nivelurile mari în râu. pot fi prevăzute pompe cu ax orizontal. În faţa ferestrelor. Tabel 2. 61 .3 Observații Poate fi mărită dacă se iau măsuri speciale împotriva zaiului** și lama de apă peste grătar este de min. Nivelul planşeului se execută de obicei cu circa 0. 0. Camera uscată poate fi suprimată în situațiile în care pentru cerința de apă și înălțimea de pompare sunt disponibile electro – pompe submersibile cu randamente satisfăcătoare. din bare rotunde (ţeavă) sau profile. 0. Condiții existente pe râu Zai * Viteza de trecere a apei prin grătar în m/s max. se lucrează cu fereastra de sus. cu distanţe între bare de 3 – 10 cm.1. fiecare fereastră are prevăzută o stavilă plană. Admisia apei în priză se face prin două serii de ferestre –fereastre sub nivelul minim şi fereastre sub nivelul maxim. Plutitori În cazul grătarelor cu curățire mecanică. se execută o pasarelă de acces a personalului pentru curăţarea grătarelor de la priză şi îndepărtarea plutitorilor şi gheţii. cu adoptarea unor măsuri importante de păstrare uscată a camerei. grătarele sunt rare. Grătarele trebuie să fie executate cu exactitate şi iarna se pot înlocui cu grătare din lemn sau se pot lua măsuri speciale pentru a se evita prinderea zaiului de barele metalice (încălzire bare grătar cu diferență de temperatură față de apă de min. cu asigurarea 1%.6 Zai . se prevăd: camera de comandă. În faţa prizei.80 m. Plutitori de la 0. camera de manevră a vanelor şi pompelor de epuisment. 0.Cameră uscată. pentru a evita antrenarea în priză a aluviunilor târâte de apă la partea de jos a albiei. manevrabilă de la suprafaţă.3 … 0. t°C apă și t°C aer. În partea superioară a construcţiei.gheaţă în cristale fine. se formează în apa râului în condiții speciale de hapă. camera motoarelor pompelor verticale şi sala transformatoarelor (dacă este cazul). şi se pot curăţa cu greble mecanice (la prizele mari) sau manual. În cazul în care nu se dispune de pompe cu ax vertical (care au motoarele montate pe platforma superioară).1 max. ** Blocarea barelor grătarelor cu zaiul se evită prin încălzirea grătarelor la t°C = t°C apă + 0.7 m peste nivelul maxim al apelor râului.2°C. Vitezele de trecere a apei prin grătare. Pentru dimensionarea ferestrelor prizei sunt recomandate vitezele de trecere a apei prin grătare specificate în tabelul 2.1°C). 0.1 ÷ 0. În cazul grătarelor fără curățire mecanică. Grătarele sunt de tip rar. Pentru închidere.4.

Ambarcațiunea (pontonul) va fi considerată de clasă în conformitate cu prevederile navigației pe râul. gheață. − ansamblul prelevării apei din sursă. În realizarea captării plutitoare se impun următoarele condiționări: − pentru fiecare electro – pompă se va asigura aspirație independentă cu prelevarea apei din sursă la 1.25) formată din: − ambarcațiune (ponton) ancorată la mal printr-un sistem amovibil care va permite ridicarea și coborârea verticală odată cu variația nivelului apei în sursă.25 m sub nivelul instantaneu. fluviul sursă. vor fi executate din oțel sudat. electro – pompele și conductele de refulare. Siguranța la avarie poate fi analizată. Prin proiect se va asigura mișcarea întregului ponton pe verticală între cotele minime ale nivelului sursei și cotele maxime prin articulații fixate la mal. debitele și condițiile care pot să fie întâlnite pe râu: plutitori.2. 1. va funcționa unitar având: sisteme de izolare.25 – 1. Se vor prevede măsuri pentru: − accesul personalului de operare și verificare pe ambarcațiune și spațiile necesare acestui personal. − asigurarea spațiilor pentru activitatea personalului de operare la utilajele montate pentru prelevarea și refularea apei brute (min.5 m în jurul fiecărui agregat). − protecția contra avariilor la ciocnirea cu vasele de transport. interconectare.3 Captări plutitoare Pentru râuri și fluvii cu variații mari de nivel și adâncimi de captare asigurate la malul concav se poate adopta soluția unei captări plutitoare (figura 2. 62 . electric.2.3. tehnologic la toate nivelele. iar parâmele vegetale. − scondrii metalici vor asigura legarea pontonului. − stație de pompare amplasată în compartimentele pontonului. Instalația de manevrare și legare: − babalele vor fi amplasate în ambele borduri: în pupă și provă. − asigurarea ancorării ambarcațiunii pentru siguranța totală: mecanic. − legătura la mal prin sisteme autoportante (≥ 2) care pot fi conductele de refulare ale pompelor.0 – 1. măsurători hidraulice și electrice.

Se va executa la mal un sistem de fixare a sistemului de articulații sferice – conducte de refulare. − construcția ambarcațiunii se va executa din tablă de oțel conform normelor navelor și ambarcațiunilor caracteristice râului/fluviului sursă. zid de sprijin (ancoraj).25.1. 1 4 3 R 1.− conductele de refulare independente de la fiecare pompă vor fi autoportante pe 25 – 30 m și vor asigura fixarea pontonului la mal prin articulații sferice care vor permite deplasarea verticală sus – jos și invers a pontonului. conducte refulare cu articulație sferică la capătul dinspre mal. 4. 5. Captare plutitoare – secțiune.25 m 5 2 Figura 2.0 m 63 . IV variabil 2. Se vor adopta măsuri pentru: − stabilizarea malurilor și albiei în zona amplasamentului cu perete de piatră și fundație pe masiv de anrocamente corespunzătoare adâncimilor maxime pe râu. 3. apărare de mal. 2. funcție de nivelul apei în fluviu.0 . 1. electro – pompe. ambarcațiune (ponton).

2. priza este de regula comună cu barajul (figura 2.3. în cazul în care lacul are ca principală folosinţă alimentarea cu apă sau când barajul este realizat pentru un lac de compensare a debitelor rezultate de la funcţionarea unor centrale hidroelectrice din amonte. 2. • utilizarea complexă a apei acumulate (de regulă.3. Dacă barajul este din beton.2 Prize în corpul barajului Sunt gândite şi executate odată cu barajul.2. • condiţiile reale de teren.2. dar să poată preleva apa de calitatea cea mai bună existentă la un moment dat în lac.3.2.2.4. la stabilirea amplasamentului lacului se elaborează un plan de gestionare a resursei). • captări în baraj sau în lac. • poziţia utilizatorului de apă faţă de lac: captare din lac. dacă acesta este amplasat amonte şi departe de baraj. • mărimea lacului. trebuie ţinut seama că barajele cu lacuri mari de acumulare sunt situate în zona de deal – munte. în general. după executarea barajului priza poate fi numai în aval sau în lac. Sunt posibile următoarele tipuri de captări: • captări în curent liber.4. variaţia nivelului apei în lac. de forma celor descrise la râuri la care debitul regularizat prin lac are valori mult mai mari. • captări în lac. • condiţiile raţionale de tratare a apei obţinute din lac. în aval de baraj sau în lac. astfel încât să nu pericliteze siguranţa în funcţionare a acestuia.1 Priza în aval de baraj Se poate executa în forme şi la debite adecvate situației locale. 64 . iar beneficiarul este departe de baraj. • tipul de baraj şi simultaneitatea execuţiei barajului cu priza pentru folosinţe de apă. Elementele care conduc la stabilirea soluţiei sunt: • tipul de construcție de barare a albiei. în baraj sau aval. pentru un consumator amplasat în aval. în amonte.26). în cazul în care lacul compensează folosinţa energetică.4 Captări din lacuri Priza de apă poate fi realizată în corpul barajului.

Priza turn în lac.27) se recomandă când adâncimea și calitatea corespunzătoare a apei se găsește la distanță de mal. Captările cu turn se preferă în cazul când captarea nu se poate realiza cu criburi care să prezinte grad de siguranță corespunzător cerinței utilizatorului.5 IV h depuneri La statia de tratare Figura 2. 65 . Pasarela de acces N m ax G ratar Fereastra Stavila de inchidere a ferestrei N m in IV h g = 0.N m ax Pila Conducta otel N min Casa vane La statia de tratare Figura 2. Captări în barajul cu contraforți. Captările cu turn (figura 2.26.27.

Zona captării va fi balizată pentru a fi ferită de accesul plutitorilor şi uşor reperată pentru control.2. dacă este cazul. când debitul captat este important.5 Captare cu baraj de derivație Se prevede atunci când nu se asigură adâncimea de apă pentru captare (Hmin < Hnec). 2m IV IV 66 .28). spatiala Sorb Nivelul prognozat pentru acumularea de depuneri in lac Platforma de anrocamente (balast) Conducta de legatura Figura 2. Captarea de fund este formată dintr-un sorb (pot fi prevăzute mai multe asemenea construcţii independente) protejat de o confecţie metalică stabilă de tip tetrapod. când lacul este de adâncime mare şi cu un volum de apă important (figura 2. Acest tip de captare este destinată mai ales prelevării apei din lacurile naturale.lac 1m Protectia sorbului Structura metalica de sustinere. Se amplasează deasupra nivelului (apreciat) de colmatare şi sub nivelul minim al apei din lac (acoperire mai mare pentru a fi evitați plutitorii). o captare plutitoare. când alimentarea cu apă este sezonieră și condiţiile de iarnă nu sunt severe. Captare de fund în lac – schema generala de amplasare. Captarea va fi amplasată la o asemenea adâncime.27). Barajul de derivaţie (stăvilar) trebuie să asigure următoarele condiţii: − să fie stabil la acţiunea dinamică a apei. se marchează şi zona de protecţie. iar nivelul lacului relativ constant. o captare de fund.28. 2. încât să nu fie deplasată de valuri într-o zonă în care valurile nu pun în mişcare depunerile de pe fund şi deteriora calitatea apei. Se pot practica: o captare de tip turn (figura 2.2.3.3.3 Captări în lac Se utilizează atunci când în amplasament nivelul apei este asigurat întotdeauna deasupra unor valori limită. Conducta de legătură (suficient de elastică dacă are lungime mare) se lansează prin plutire şi poate permite ridicarea prizei în caz de nevoie. Nmin.2.4.

Captare cu baraj de derivaţie. adâncimea stratului impermeabil. n a tu r a l ≥ 0 . − posibilităţile de execuţie.5 0 m R is b e r m a P a t a lu v io n a r P ra g d e ve rso r E ta n s a r e D is ip a to r b Figura 2.29.D e b it d e s e r v itu te . 67 . secţiune verticala prin pragul deversor. în caz de navigație se va analiza și soluția cu stavile. Forma captării depinde de: − mărimea debitului captat. plutăritul. vedere în plan.29 este prezentată schema unei captări cu baraj de derivație cu priză laterală. Q c a p ta t V2 G r a ta r V1 G a le r ie d e s p a la r e V3 VS S ta v ile d e s p a la r e Qs D is ip a to r d e e n e r g ie D is p o z itiv p e n tr u d ir ija r e a p lu tito r ilo r Qr A P ra g d e v e rs o r A C u le e S c a r a d e p e s ti a A C o ta m a lu lu i P r iz a Qc Qr - A VS B a ta rd o u S ta v ila s p a la r e S a lt h id r a u lic Qs . b. − să permită evacuarea gheţurilor de primăvară.− să permită evacuarea debitelor mari fără a provoca inundaţii sau deteriorarea altor construcţii. s a lu b r ita te N m ax N iv e l in a lta t Ia N iv e l a p a . − amplasamentul efectiv al prizei (natura albiei. − valoarea debitului de servitute/ ecologic. a. − să asigure navigaţia. înălţimea malurilor). − variaţia debitului râului şi aluviunilor transportate. În figura 2. circulaţia peştilor sau alte folosinţe. raportul debit captat / debit râu.

lângă baraj malurile trebuie să fie 68 . ea se poate reduce cu ajutorul unor pile intermediare. se amenajează un perete de lemn scufundat parţial (0. 2.5m) pentru a evita antrenarea aluviunilor mari în priză. spălări care ar putea periclita stabilitatea acesteia. înaintea nişei stavilei. cât şi al barajului deversor. protejată cu un grătar contra plutitorilor. legătura construcției din albie cu malurile se face prin intermediul culeilor. 0. în aval. La debite suficiente pe râu se poate funcționa cu vana V3 parţial deschisă – spălarea făcându-se continuu. − pentru a evita blocarea grătarului cu plutitori. Alte elemente care trebuie luate în considerație la realizarea unei captări de derivație: − corpul barajului deversor trebuie să îndeplinească condițiile de stabilitate la solicitările forțelor exterioare și contra afuierilor. dacă deschiderea totală este mare. spălarea acestora se poate face cu o golire secundară – de spălare.Priza − este o deschidere în culee. În pile.3-0.Disipator de energie: − se execută atât în dreptul stavilelor de spălare. care pot afecta curgerea pe canalul de legătură. − lungimea lui va fi aleasă astfel ca la plecarea apei viteza să fie cel mult egală cu viteza de curgere naturală a apei. pentru a se putea lansa batardoul (umplutură din elemente. în scopul punerii la uscat a incintei pentru eventuale reparaţii. Vana/vanele de spălare vor fi totdeauna parțial deschise pentru evacuarea debitului de servitute/ecologic. grinzi de lemn sau metal). − se prevede cu un prag (grătarul se aşează deasupra fundului albiei la min.3 m/s. 0.3 m) sau o linie de buşteni legaţi articulat (care plutesc). − are rolul de a transforma energia apei dată de căderea concentrată la o limită care să nu producă eroziuni.1. se produc depuneri. în confuzor vitezele apei sunt reduse.1 – 0. cu deschiderea spre apă. spălări în aval de construcţie. − accesul apei poate fi închis cu stavile. viteza de trecere este redusă. se prevăd profile U înglobate în beton. și priza are o formă de confuzor. pentru evitarea antrenării plutitorilor mari şi a gheţii în sloiuri. se poate asigura o circulaţie forţată cu o viteză mare (diferenţa de nivel amonte-aval este mare). dacă se închide total sau parțial plecarea spre beneficiar (stavila V2) şi se deschide stavila V3.

nisipul nu va produce dificultăți prin depunerea pe aducțiune. G ra ta r Q m ax Q m in Qr Qc Qs G a le rie d e c a p ta re a p a D isip a to r R iz b e rm a Figura 2.30. cât și acumularea de aluviuni. − la captările cu baraj de derivație se prevăd scări de pești care permit trecerea acestora din bieful aval spre bieful amonte. acestea feresc barajul atât de acțiunea dinamică a unor aluviuni mari.2. 2. denumită și tiroliză. care se adoptă în cazul în care debitul râului la ape mici este redus şi nu se poate asigura devierea prin captarea în mal.3. − în condiții favorabile lângă captare se poate prevedea și deznisipatorul. Captarea se aplică în zone de munte. masivul de beton se execută sub forma unui prag de fund – cu grătar la nivelul fundului apei (grătarul este înclinat aval pentru a evita blocarea cu aluviuni mari).trei baraje din lemn și anrocamente (în cascade) pentru reținerea aluviunilor. care să reducă panta naturală a râului la o pantă de compensație.amenajate pentru a nu se produce inundații la ape mari având în vedere asigurările de debite și niveluri normate prin STAS 4273/1983 și STAS 4068-2/1987.30). Captare tiroliză.6 Captare pe creasta pragului deversor Este o captare cu grătar pe creastă (figura 2. − pe râuri de munte cu caracter torențial. 69 . la râuri cu caracter torenţial pentru debite mici. se spală mai ușor. se prevăd în amonte de barajul de captare două . În unele situaţii.

a) este aplicabilă la râurile cu pat aluvionar cu granulație medie sau mare.7 Captări în condiții speciale (dren în mal. Qr Qs Tub perforat Qc Figura 2. 70 .2. Qc – debit captat. o captare în albia râului va fi afectată. Qr – debit râu. și/sau sub albie) – se adoptă atunci când malurile albiei și/sau patul sunt formate din aluviuni permeabile. b. deoarece apa captată are tot caracteristicile unei ape de suprafaţă. captare cu galerie transversală pe fundul albiei. În această situaţie. Captări sub fundul albiei. a. al cărui debit scade foarte mult în perioadele de iarnă şi vară. şi în cazul în care fenomenele de îngheţ durează timp îndelungat.b) se adoptă în situaţia unor localităţi amplasate în zona colinară pentru care singura sursă de apă o constituie râul sau pârâul care izvorăşte de la cote înalte.2. Construcţia transversală drenează apa și la un mal se execută un puț colector de unde apa este prelevată şi transportată.31. Qr Nmin Nmax Qs Qc b. a. Se poate așeza normal pe albie sau oblic pentru a mări lungimea de captare. debitul pe râu este foarte redus iar iarna înghețul este sever. dren (tub perforat pe suprafața laterală de deasupra diametrului amplasat sub fundul albie. Aceaste captari se deosebesc de captarile de apă infiltrată prin mal sau sub fundul albiei (cu drenuri radiale). Captarea cu dren (figura 2. au fost imaginate şi executate captări sub fundul albiei.3. iar exploatarea va pune probleme deosebite.31. Pentru evitarea unor asemenea probleme. Qs – debit de servitute. într-o zonă în care albia este bine dezvoltată şi are un pat de 2-3 m de aluviuni.31. Captarea sub albie (figura 2. Este o captare pentru debite reduse (în general < 20 – 30 l/s) și reprezintă o soluție mai economică decât barajele de derivație.

Procesele 1). Filiera tehnologică generală a unei stații de tratare poate cuprinde procesele: 1) deznisipare – aplicabil pentru conținut MTS > 30% particule discrete. 2). 3) pot fi by-passate temporar în funcție de calitatea apei sursei. 5) limpezire prin decantare pentru reținerea suspensiilor coagulate. Alte filiere tehnologice de stații de tratare sunt particularizate pe tipuri de surse pentru: − procese de deferizare-demanganizare. 3) pre-oxidarea – asigură protecția filierei la poluări accidentale și la variațiile calitative ale sursei. 9) dezinfecție – neutralizare virusuri. 6) limpezire prin filtrare pe strat de nisip pentru asigurarea unei turbidități ≤ 1o NTU. − reducerea conținutului de azotați. unde: TuAD – turbiditatea apei decantate în °NTU. − reducerea conținutului de amoniu. Stații de tratare a apei 3. 2) predecantare – aplicabil pentru TuAB > 500 oNTU. 8) corecție pH – încadrarea calității apei în zona neutră din punct de vedere al indicelor Langelier și Ryznar.1 Obiectul stației de tratare Stația de tratare reprezintă ansamblul de construcții și instalații în care se desfășoară procese prin care se asigură corectarea calitații apei sursei pentru obținerea cerințelor utilizatorului privind calitatea apei. − reducerea/creșterea durității apei. bacterii și asigurarea calității sanogene. hidrogen sulfurat și carbon organic total. Printre acestea se menționează: 71 . 7) afinare – proces format din oxidare cu O3 (ozon) urmată de adsorbția pe CAG (cărbune activ granular) pentru reținerea micropoluanților.3. se impune TuAD ≤ 4 oNTU. 4) coagulare-floculare – se asigură destabilizarea particulelor coloidale prin tratare cu reactivi chimici și condițiile hidrochimice în vederea reținerii acestora. Orice filieră de tratare este însoțită de elemente necesare pentru asigurarea proceselor.

− stația de reactivi chimici. − sisteme de spălare filtre rapide constituite din stații de pompe și suflante. corecție pH. AT – apă tratată).1 se prezintă schema generală a unei stații de tratare. În figura 3. AB D E Z N IS IP A R E PRE . a nămolului din decantoare și procesarea nămolurilor.1.pass AGENT O X ID A N T COAGULANT P O L IM E R TRATARE NAMOL A PA RECU PERATA RECU PERARE APE T E H N O L O G IC E PRE O X ID A R E COAGULARE FLOCULARE DECANTARE F IL T R A R E R A P ID A P E N IS IP AGENT O X ID A N T A PA D E V A R SAU SO DA AGENT D E Z IN F E C T A N T P O S T O X ID A R E F IL T R A R E C A G (A D S O R B T IE ) AT C O R E C T IE p H D E Z IN F E C T IE Figura 3.D ECA NTA RE by . cu rolul de a stoca. − sistem propriu de alimentare cu apă și canalizare. − sisteme de control și automatizarea funcționării procesului. agenți dezinfectanți. 72 . pentru monitorizarea și controlul proceselor de tratare și calitatea apei produse. − sisteme de recuperare a apei de la spălare filtre. floculanți. prepara și doza reactivii necesari proceselor de tratare (coagulanți. oxidare). − laborator. Schema generală a unei staţii de tratare (AB – apă brută.

3. − încercări experimentale și simulări privind modificările de calitate a apei produse în sistemul de distribuție al utilizatorului. − prognoza variației calității apei sursei pentru o perioadă de 10 – 15 ani corelată cu posibilitatea introducerii sau retehnologizării unor procese existente. aceste tipuri de încercări sunt obligatorii pentru debite necesare unei populații peste 200 000 locuitori. biologice și bacteriologice pe o perioadă cât mai îndelungată (min. în aceste situații sistemele de poldere. C2. microbiologice sau radioactive. 1 an). Criterii de fiabilitate În adoptarea oricărei filiere de tratare se impune prevederea unor procese și sisteme care pot funcționa temporar pentru siguranța calității apei produse. − asigurarea biostabilității apei impune prevederea controlului strict al pH-ului de coagulare – floculare și afinarea în avalul filierei. − încercări experimantale “in situ” pe instalații pilot care să simuleze procesele tehnologice din filiera care se va adopta. oxidare și adsorbție se impun pentru evitarea scoaterii din funcțiune a uzinelor.2 Criterii de alegere a filierei tehnologice a stației de tratare C1. C3. Criterii economice Adoptarea oricărei scheme tehnologice pentru o stație de tratare va avea la bază realizarea a minimum două opțiuni de surse disponibile. acestea vor lua în considerație criteriile 73 . − asigurarea echilibrului calciu – carbonic din punct de vedere al caracterului încrustrat sau agresiv al apei pe baza unei analize aprofundate a reactivilor de coagulare – floculare și a necesității obiective a prevederii sistemelor care să realizeze corectarea indicatorului pH. Criterii tehnice Adoptarea deciziilor privind alegerea unei filiere pentru o uzină de producție a apei potabile trebuie să aibe la bază: − concluziile studiilor sistematice asupra sursei: hidrochimice. Cele mai importante dintre acestea se referă la: − operarea la poluări accidentale ale sursei cu substanțe toxice.

Benzina cu plumb. Elementele determinante sunt diferite pentru fiecare sursă de apă iar alegerea proceselor de tratare este o funcţie de calitatea apei cerută de consumator. Cancer medicamente. 74 . Factorii care trebuie luați în considerare la selectarea proceselor de tratare sunt: − calitatea apei sursei. în conjuncţie cu prevederile standardelor şi normativelor.075 0.1-dicloretilen 0. Solvenți și sub-produșii lor de Cancer degradare.007 Resurse naturale.005 0. gaze. Fluoroze ale scheletului și dentitiei industria aluminiului. − calitatea apei cerută de utilizator. variații de calitate. precum şi de costurile de investiţie şi operare implicate. crt.1 Compuși chimici cu efecte asupra sănătății umane O serie de compuși prezenți în sursele de apă pot genera în anumite concentrații efecte adverse asupra sănătății umane.2. de suprafață). kWh/m3 apă.005 0. Mase plastice.. − costuri de investiție și de operare. evoluție în timp. boli de ficat și de rinichi vopseluri. costurile de operare și vor fi comparate pe bază de indicatori specifici: Lei/m3 apă produsă. Nr. vopseluri.2. − siguranța proceselor de tratare în asigurarea calității apei produse. Efecte adverse ale diferiților compuși chimici asupra sănătății umane. industria de mase plastice. (mg/l) 4.1 Studii hidrochimice și de tratabilitate pentru apa sursei Proiectarea stațiilor de tratare apă potabilă trebuie să aibă la baza studii hidrochimice și de tratabilitate. reactivi de tratare a apei. − nivelul tehnologic disponibil.2-dicloretan 1. indice de tratabilitate. pigmenți. Cancer.1.005 0. Cancer vopseluri. Tabelul 3. − compatibilitatea cu mediul înconjurător.C1.A. Anumite alimente. Cancer Deodoranți.1. 1 Compus Fluoruri C. În tabelul următor se prezintă compușii chimici și efectele acestora asupra sănătății umane și sursele de contaminare. costurile de investiție. C2. pesticide. în funcție de sursa de apă (subterană. îngrășăminte.0 Efecte asupra sănățătii umane Sursa de contaminare 2 3 4 5 6 Benzen Tetraclorură de carbon p-diclorbenzen 1. insecticide. mărimea stației de tratare referitor la numărul de persoane afectate. parfumuri. 3. 3.M.

aerosoli. Erbicide pentru gâsu. arderea 24 Seleniu 0. Conducte de PVC. efecte ale sistemului Polimeri utilizați în tratarea apei și 25 Acrilamida FST nervos epurarea apelor uzate. cercetare Boli ale sistemului nervos și ale 31 Carbofuran 0. minerit. Depozite naturale.07 Boli ale ficatului și rinichilor gazon. Boli ale sistemului nervos și Solvenți pentru degresarea 33 Clorbenzen 0. baterii. Fecale umane și animale. Fecale umane și animale.05 Boli ale ficatului cărbunilor și uleiurilor depozitate.005 0. Cancer.M. cercetare În curs de 30 Atrazina Tumori ale glandei mamare Erbicide pentru porumb. soia.Nr. 26 Alaclor 0.002 Cancer Erbicide pentru porumb. Boli ale sistemului nervos 27 Aldicarb alte legume. adezivi și degresanți pentru metale.005 Boli ale rinichilor depozite naturale. Coloizi minerali sau organici Fecale umane si animale Conducte de azbociment. Fecale umane și animale.1 sistemului circulator electrolitică. textile. În curs de Insecticide pentru bumbac.A. Depozite naturale. degresanți pentru metale. îngrășăminte.1 ficatului metalelor. crt. Fecale umane și animale.1.1-tricloretan Clorură de vinil Giardia lamblia Legionella Coliformi totali Escherichia coli Coliformi fecali Turbiditate Viruși Fibre azbest (>10 µm) C.002 FST FST absent FST FST FST FST 7 MFL Efecte asupra sănățătii umane Cancer Boli de ficat și ale sistemului nervos Cancer Gastroenterita Legionelloza Indică prezența organismelor patogene gastroenterice Gastroenterita Indică prezența organismelor patogene gastroenterice Interferă cu dezinfecția Gastroenterita Cancer Sursa de contaminare Textile. baterii. Conducte galvanizate corodate. cerneluri.002 Cancer Insecticid pentru termite. cărbune. Boli ale sistemului nervos cercetare În curs de 29 Aldicarb sulfoxid Boli ale sistemului nervos Biodegradarea aldicarbului. 34 2. Adezivi. FST – funcție de schema de tratare. (mg/l) 0. Notații: CM – concentrația maximă. porumb. cercetare În curs de 28 Aldicarb sulfonat Biodegradarea aldicarbului. pigmenți.002 nervos comutatoare. MFL – milioane fibre la litru 75 . fose septice. sistemului reproductiv 32 Clordan 0. vopseluri. placare Boli de ficat.2 0. 19 Cadmiu 0. pigmenți. vopseluri.04 Erbicide pentru porumb și bumbac. canalizări. Depozite naturale. Ape naturale. rășini 18 Bariu 2 Boli ale sistemului circulator epoxidice. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Compus Tricloretilenă 1. Boli ale rinichilor și ale sistemului Depozite naturale. minerit.4-D 0. Deșeuri animale. 22 Azotați 10 Methemoglobimie depozite naturale. se pot dezvolta în sistemele de încălzire. 23 Azotiți 1 Methemoglobimie Din conversia azotaților. cartofi. rinichi și ale 20 Crom (total) 0. solvenți. 21 Mercur (anorganic) 0.

solvenți. componente pentru curățarea motoarelor. aliaje. 56 Cupru FST Iritații gastrointestinale conservanți pentru lemn.2-Dicloretilen Dibromclorpropan 1. vite. MFL – milioane fibre la litru 76 .1 0. materiale 59 Cianuri 0. bumbac. livezi de pomi fructiferi.07 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 trans-1. 35 Compus o-Diclorbenzen C.7 0.00005 FST 0. crt. ceramică. (mg/l) 0. Notații: CM – concentrația maximă. 55 Plumb FST instalații. 57 Antimoniu 0. reziduuri chimice.Nr. rinichilor și sistemului nervos Cancer Boli ale ficatului. Benzina.0005 0. cauciuc. artificii. Insecticide utilizate contra dăunătorilor din fermele de vite.5-TP 0. Uleiuri refrigerente pentru transformatori electrici. cerneluri.0002 0. rășini. Erbicide. Erbicide pentru soia. reziduuri din turnurile de răcire. sistemului nervos Tulburari de crestere. Depozite naturale sau industriale. Insecticide contra termitelor utilizate în cultura porumbului.00005 0. rășini epoxidice. Afecțiuni ale tiroidei și sistemului Electroplacare. ananas. industria de 58 Beriliu 0.1 0. reziduuri chimice. 36 cis-1.0002 0. Stingătoare de incendiu.04 0. Subproduși de rafinare ai benzinei. Aditivi pentru benzină.005 1 0. rinichilor și sistemului nervos Boli ale rinichilor și sistemului nervos Sursa de contaminare Vopseluri. solvenți industriali Reactivi pentru tratarea apei. erbicide. legume. erbicide. detergenți.001 0.2-Dicloretilen 0. rinichilor sistemului nervos și sistemului circulator Cancer Boli ale ficatului. minerit.A. rinichilor sistemului nervos și sistemului circulator Boli ale ficatului. Biodegradarea heptaclorului. Depozitarea incorectă a solvenților. Solvenți industriali.006 Cancer electronice. insecticide. scurgeri din gropi de gunoi orășenești. 54 Xilen (total) 10 vopseluri.0004 0. rinichilor și sistemului nervos Cancer Cancer Cancer Boli ale ficatului. rinichilor. Insecticide pentru fructe. Depozite naturale sau industriale. rinichiului și sistemului nervos Cancer si boli ale ficatului și rinichilor Cancer Boli ale ficatului și sistemului nervos Cancer Boli ale ficatului.0002 0. oțel. Erbicide. Plastic. industria farmaceutică. rinichiului.2 nervos plastice. îngrășăminte. animale de casă.6 Efecte asupra sănățătii umane Boli ale ficatului.4. FST – funcție de schema de tratare. aerospațiale. Conservanți pentru lemn. Electrice. sistemului nervos și sistemului circulator Cancer Boli ale ficatului și rinichilor Boli ale ficatului. solvenți.2-diclorpropan Epiclorhidrina Etilbenzen Etilen dibromit Heptaclor Heptaclor epoxid Lindan Metoxiclor Pentaclorofenol PCBs Stiren Tetracloretilen Toluen Toxafen 2. Benzina cu plumb. rinichilor și ssngelui Boli ale ficatului.05 Solvenți industriali. boli ale ficatului.003 0. instalații.M. Insecticide.004 Boli ale oaselor și plămânilor aparate.

1. TTHM și sistemului reproductiv 89 Clorită 1.4-Triclorbenzen 1.4 0. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Compus Nichel Thaliu Adipat (di(2-etilhexil)) Dalapon Diclormetan Dinoseb Diquant Dioxina Endothal Endrin Glifosat Hexaclorbenzen Hexachlorciclopentadiena Oxamil (vidat) PAHs (benzo(a)-piren) Ftalat (di(2-etilhexil) Picloram Simazina 1. Arderea substanțelor organice. 20 pCi/l Cancer osos Depozite naturale. FST – funcție de schema de tratare. Erbicide pentru porumb.007 0.2 0. Insecticide. cafea. Erbicide pentru sisteme acvatice.0 Neurotoxicitate Sub-produs al dioxidului de clor. Notații: CM – concentrația maximă. Vopseluri. sisteme acvatice naturale.001 0. Subprodus din industria chimică. impurități în erbicide. crt. sisteme acvatice. îmbrăcăminți pentru alimente. Erbicide pentru porumb. Industria de erbicide.02 3x10 -8 Efecte asupra sănățătii umane Boli de inima și ale ficatului Boli ale rinichilor.005 0. solvent.006 0.0002 0. ficatului creierului si intestinelor Scade greutatea corporală Boli ale ficatului și rinichilor Cancer Boli ale tiroidei și organelor reproductive Boli ale ficatului.2-Tricloretan Emitatori Beta / foton (I) Emitatori Alfa (I) Emitatori Alfa (P) Radiu 226+228 (I) Radiu 226 (P) Radiu 228 (P) Uraniu Bromați C. medicamente. (mg/l) În curs de cercetare 0. ficatului și sistemului nervos Cancer Cancer Cancer Sursa de contaminare Aliaje metalice.5 0. Cauciuc sintetic. rinichilor 88 Bromdiclormetan Sub-produs al clorului.002 0. Vezi Cancer. vulcani. Subproduși ai industriei de pesticide. baterii. gazon. combustibili fosili.07 0. căi ferate. 20 pCi/l Cancer osos Depozite naturale. rinichilor și afecțiuni gastrointestinale Boli ale ficatului.002 0. fasole. Electronice.05 0.A. Erbicide pentru plante lemnoase. Produs intermediar în industria pesticidelor.2 0.002 0. cartofi si roșii. Depozite naturale.7 0. alți produși organici. industria chimică.005 4 mrem/an 15 pCi/l 15 pCi/l 5 pCi/l Cancer osos Depozite naturale. Depozite naturale sau artificiale. PVC și alte materiale plastice. Solventi în cauciuc. sticlă. Depozite naturale.M. electroplacare.01 Cancer Sub-produs al ozonului. degresanți pentru metal.004 0. aliaje. 0. rinichilor Cancer Boli ale ficatului. Erbicide pentru iarbă și gazon. boli ale ficatului. deșeuri din industria chimică.2. rinichilor și afecțiuni cardiace Boli ale ficatului si rinichilor Cancer Boli ale rinichilor și stomacului Boli ale rinichilor Cancer Cancer Boli ale rinichiului și ficatului Cancer Boli ale ficatului si rinichilor Boli ale rinichilor.Nr. Erbicide pentru pomi fructiferi.02 Cancer Depozite naturale. industria de coloranți. 0. Erbicide pentru iarbă. Insecticide pentru mere. 0. drumuri. MFL – milioane fibre la litru 77 . porumb.

crt. ficatului.08 Cancer Sub-produs al clorului.06 Vezi HAA5 Efecte asupra sănățătii umane Sursa de contaminare Cancer.M. reproductiv Cancer Sub-produs al clorului. • doze de ozon necesare în procesul de post-oxidare și timp de contact. și sistemului reproductiv Boli ale sistemului nervos. doze necesare și timp de contact pentru preoxidare. boli ale sistemului Sub-produs al clorului. (mg/l) Vezi TTHM Vezi TTHM Vezi HAA5 0. Alegerea oxidanților va ține seama de concentrația de materii organice a apei brute și potențialul de formare a subprodușilor de dezinfecție. Notații: CM – concentrația maximă.2.Nr. 78 . si afectiuni de dezvoltare Trihalometani Total 0.2 Conținutul studiilor de tratabilitate Încadrarea în una din categoriile de calitate conform NTPA 013/2002 – “Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare ” conduce la decizia de adoptare a proceselor de tratare aplicabile sursei.1. • tehnologia de limpezire (decantare sau flotație) și parametrii tehnologici pentru toate treptele de oxidare din filiera de tratare. 90 91 92 93 94 95 Compus Cloroform Dibromoclormetan Acid dicloracetic Acid haloacetic (HAA5) Acid tricloracetic C.A. Eficiența acestora va fi determinată pe baza studiilor de tratabilitate. Acestea trebuie sa furnizeze următoarele informații: • tipul de oxidant. boli ale ficatului. • tipul de coagulant. Se va estima potențialul de formare a subprodușilor pentru fiecare oxidant introdus în schema de tratare. rinichilor. FST – funcție de schema de tratare. rinichilor și sistemului Sub-produs al clorului. (TTHM) 96 Cryptosporidium FST Boli gastroenterice Fecale umane și animale. MFL – milioane fibre la litru. splinei Sub-produs al clorului. Boli ale ficatului. reproductiv Cancer. rinichilor Sub-produs al clorului. doze necesare. 3. 97 Sulfați 500 Diaree Depozite naturale.

2.49 45% .2 – 1.2.0.2 Caracteristicile principale ale reactivilor utilizați în tratarea apei.0.057 2.4. 9.1.85 15% .41 30% .1.2.82 25% . 79 .4.100 5 . Sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 x 18 H2O solid sub formă granulară sau placi de culoare albă.81 25% .1.0.1.03 1.5 1.3.85 5% .3 Caracteristicile principale ale reactivilor utilizați în tratarea apei Tabel 3. Obiectivul urmărit în stațiile de tratare: adsorția micropoluanților.5 15 .53 40% .16 % 48-50% 25 – 30 95 37 0.3 1.84 1. 8.28 1.91 35% .32 20% .105 15% .1.pulbere de culoare albă lichid gălbui: soluție de concentrație 11-16 %Cl2 lichid lichid gălbui 0.415 10% .19 0. substanțelor toxice.13 2. Polimeri Var Hidroxid de sodiu (Soda) Carbonat de sodiu Hipoclorit de sodiu Acid sulfuric Acid clorhidric Ca(OH)2 NaOH Na2CO3 NaClO H2SO4 HCl solid (granular) emulsie solid – pulbere de culoare albă lichid solid: fulgi de culoare albă solid .1-1 5% 0.1.65 1. 5.3.29 30% .10 5 – 10 0.5 10 .16 20% .05 10% .405 10% . substanțelor organice oxidate în prealabil.0 1.84 Doze uzuale (g/m3) Utilizare 1. substanțelor care dau gust/miros/culoare.84 15% .1.1.3.42 35 5 – 15 Procese de coagulare floculare 3.34 30% .01-0.20 Procese de coagulare floculare 4.4. lichid: soluție de diferite concentrații 0.333 5% -0.5 5 – 15 5 .3. 7. 6.76 40% . Clorura ferică FeCl3 x 6H2O solid lichid brun roșcat: soluție de concentrație 35-45% 1.2.15 Procese de floculare Corecție pH Corecție pH Corecție pH OxidareDezinfecțe Corecție pH Corecție pH Cărbune activ • Obiectv Procesul este asigurat prin utilizarea cărbunelui activ sub formă de pudră (PAC) sau granular (CAG).97 5 – 30 20 – 80 Procese de coagulare floculare 2.5 – 1.1.1. Sulfat feric Fe2(SO4)3 x 9H2O solid lichid – soluție concentrație 42% 1.226 25% .07 35% .17 45% .315 20% . 10.1.5. Nr crt Denumire Formula Forma de prezentare Densitate vrac (g/cm3) cuzuale (%) Densitate la diferite concentratii (g/cm3) 5% .

− volumul și distribuția după mărimea porilor.24 – 0.6 g/ml pentru cărbune activ fabricat din cărbune mineral.Printre proprietățile principale ale cărbunelui activ se enumeră: − conținutul de cenușă. − densitatea reală. − densitatea. − duritatea. Uzual. • Densitatea Sunt mai multe tipuri de densități care se analizează. Densitatea particulei se determină în mod uzual cu mercur la presiunea atmosferică (mercurul umple spațiile goale din particula de cărbune activ. Valorile uzuale sunt în gama 0. se poate utiliza spălarea cu acid. conținutul de cenușă variază între 3 și 10%. Valorile uzuale sunt în gama 0. Densitatea în vrac sau densitatea aparentă reprezintă greutatea cărbunelui activ uscat raportată la volumul pe care acesta îl ocupa. Volumul pe care se bazează include volumul porilor precum și volumul materialului. printre care se menționează: − densitatea în vrac sau densitatea aparentă. − umiditatea.74 – 0. Aceasta se determină prin umplerea unui cilindru cu volumul de 100 ml cu cărbune prin cadere liberă dintr-o mașină vibratoare și cântărirea volumului respectiv. − mărimea particulelor. Densitatea particulei reprezintă densitatea unei particule singulare.30 mg/l pentru cărbune activ fabricat din lemn. • Umiditatea Umiditatea se determină prin uscarea în cuptor timp de 3 ore a unei cantități de 5 sau 10 g de cărbune activ la temperatura 150 o C.80 g/ml. respectiv 0. 80 .5 – 0. • Conținutul de cenușă Conținutul în cenușă este reprezentat de reziduul obținut prin calcinarea la temperatura de 954o C timp de 3 ore în aer. dar nu umple porii). Pentru reducerea cantității de cenușă. − densitatea particulei. Se determină greutatea înainte și după uscare și răcire în exicator.

589 0.1 – 2.701 0.36 1. 10/30. Tabelul 3.Densitatea reală sau densitatea scheletului este cea determinată numai pe materialul (cărbunele) propriu-zis.33 2.043 Valorile uzuale ale mărimii particulelor de cărbune activ granular sunt: 8/20 (granulele trec prin sita 8 și sunt reținute pe sita 20).295 0.17 0.833 0. Cărbunele activ pudră se încadrează de obicei la sitele 100/325.351 0.70 3.40 1. În tabelul 3. • Mărimea particulelor Aceasta se determină prin cernerea a 100 sau 200 g de cărbune printr-un sistem de site mecanice timp de 10 minute după care se cântăresc reținerile pe fiecare sită în parte. Pentru determinarea acesteia se utilizează uzual o metodă de înlocuire cu heliu (heliul intră practic în toți porii materialului).074 0.150 0.0991 0.3 se prezintă caracteristicile sitelor utilizate în sistemul american. 12/30. 12/40 si 20/50.246 0. 8/30.65 1. 12/20.175 0. 81 . Numărul sitei 4 6 8 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60 80 100 200 325 Deschiderea ochiurilor sitei (mm) 4.2 g/ml.495 0. Caracteristicile sitelor. Valorile uzuale sunt în gama 2.3.417 0.

Indicele de abraziune este reducerea diametrului mediu al particulelor care apare în testul descris anterior exprimată ca un procent din diametrul mediu inițial. • Volumul și distribuția după mărime a porilor Volumul porilor reprezintă volumul total al porilor din particula de cărbune activ granular raportat la greutate. pentru reținerea compușilor care dau culoare este necesar un cărbune cu pori mari (> 20 Å). Cărbunele activ conține o structură complexa de pori. Pentru adsorbția gazelor sunt necesari pori cu dimensiuni reduse (< 10 Å).000 Å (1 Å = 10-10 m). Figura urmatoare prezintă o distribuție tipică. Distribuția după mărime a porilor depinde de tipul de material utilizat și de metoda și de durata procesului de activare.2 ml/g pentru cărbune activ fabricat din cărbuni minerali. Dimensiunile porilor sunt uzual între 10 Å și 100. Valorile uzuale ale indicelui de abraziune sunt 65 – 80% (practic 70 – 75%).• Duritatea Abilitatea cărbunelui activ de a rezista la abraziune este unul dintre parametrii cei mai importanți. Acest parametru este exprimat ca o funcție cumulativă a volumului porilor de raza porilor.5 ml/g pentru cărbune activ fabricat din lemn. respectiv 2. Prin metode bine stabilite (de exemplu determinarea volumului de mercur care poate fi forțat să intre în pori ca o funcție de presiune) este posibil să se determine volumul porilor de o anumită dimensiune. Astfel. Indicele de duritate este exprimat ca procentul de greutate reținut pe această sită. Distribuția dupa mărime a porilor este un parametru de alegere a cărbunelui activ. 82 . Procedura de determinare a durității cărbunilor activi presupune cernerea acestora urmată de agitarea cărbunelui într-un recipient alături de bile de oțel inoxidabil. Porii au de obicei o geometrie neregulată și sunt interconectați.2 – 2. Volumul total al porilor poate fi determinat printr-un test de adsorbție cu azot desfășurate astfel încât azotul condensat să intre în totalitate în porii cărbunelui.8 – 1. Cărbunele este cernut pe o sită care are ochiurile mai mici de două ori decât ochiurile minime rezultate prin cernerea inițială. Diametrul mediu al particulelor este calculat dintr-o distribuție a mărimii sitelor prin multiplicarea fracțiunilor de greutate reținute pe fiecare sită cu valoarea medie a ochiurilor sitei pe care cărbunele a fost reținut și cu sita imediat de dinainte (mai mare) și însumarea acestor fracțiuni. de forme și mărimi diferite. Valorile uzuale sunt de ordinul 0.

uşor sedimentabile. Procedeul constă în introducerea apei de studiat bine omogenizată (apa brută) în fiecare pahar. și adăugarea în fiecare a unor cantităţi cunoscute de soluţie.2./minut) timp de 10 – 15 min. Angstromi Figura 3.4 0./minut) şi apoi se continuă cu o turaţie redusă (20 – 60 rot. Agitarea lentă permite aglomerarea suspensiilor coagulate în flocoane mai mari. paharele se lasă să sedimenteze timp de 20 – 30 de minute.1 Metodologia de efectuare a testelor de coagulare – floculare de laborator Alegerea reactivilor de coagulare-floculare se realizează în urma testelor de laborator.0 10 20 50 100 200 500 1000 Diametrul porilor. Dispozitivele utilizate sunt constituite din agitatoare mecanice montate pe suporturi pentru 5-8 pahare (uzual 6) de 1 dm3 capacitate.2. stabilindu-se tipul şi cantitatea necesară de coagulant care conduc la cea mai bună limpezire a apei. Se realizează un amestec rapid (250 – 400 rot.4 Determinarea dozelor de reactivi de coagulare utilizați în tratarea apei Alegerea reactivilor de coagulare și a adjuvanților este necesar să se realizeze pe baza testelor de coagulare la nivel de laborator (jar test). indice de 83 .6 0.3 0. 3.2. 3. Procedeul de stabilire a dozelor de reactivi este cunoscut sub denumirea de procedeu Jartest.0.5 0. precum și condițiile de coagulare necesare (pH). După oprirea agitatorului. Distribuția volumului cumulativ al porilor. corespunzătoare unor doze prestabilite.7 Volumul cumulativ al porilor. Se amestecă probele prin pornirea agitatorului.1.1 0.1. pH.2 0. După sedimentare se recoltează probe de supernatant prin sifonare sau cu ajutorul unei pipete de 25 ml pe care se efectuează cel putin următoarele determinări: turbiditate.4. cc/g 0.

Prepararea coagulanţilor Se prepară o soluţie diluată de concentraţie 10 g/l. − cilindru gradat de 1 litru. − reactivi şi sticlărie pentru măsurarea indicelui de KMnO4 . Această concentraţie a fost aleasă în vederea facilitării luării probelor şi efectuării calculelor (1ml de soluţie diluată. • Materiale analitice: − pH-metru. 84 . exprimată în produs tehnic comercial. și timer. − agitatoare cu palete plate plasate toate la aceeaşi înălţime.permanganat. • Materiale de prelevare a apei brute: − găleată de 10 – 15 litri. − vase realizate cu ştuţuri pe peretele recipientului la 5 – 6 cm sub nivelul apei. 10 g/l introdusă într-un litru de apă brută de analizat corespunde la o doză de tratare de 10 mg/l sau 10 g/m3). Materiale necesare: • Floculator de laborator clasic cuprinzând: − 4 până la 6 posturi de agitare cu viteză reglabilă de la 15 la 400 rot/min. • Materiale de prelevare a supernatantului: Înălţimea de prelevare fiind stabilită între 5 şi 6 cm sub nivelul superior al apei al fiecărui vas se pot recomanda diferite aparate de prelevare: − seringi de 100 ml cu racord de prelungire. − turbidimetru. permiţând prelevarea sub nivelul apei prin aspirare. Pentru a evita degradarea soluţiilor diluate de coagulant se recomandă utilizarea acestora numai în ziua preparării lor. permiţând prelevarea apei prin gravitaţie. − pahare Berzelius (de la 250 la 300 ml) spălate şi uscate în prealabil în vederea analizelor ulterioare. − pahare Berzelius cu capacitatea de 1 litru. echipate cu robineţi. − materiale de laborator pentru prepararea soluţiei diluate de coagulant de concentraţie 10 g/l.

Probele de apă decantată recoltate se omogenizează bine inainte de a trece la orice fel de analiză. pH-ului. • se menţine agitarea lentă timp de 15 – 20 minute. • se reduce viteza de agitare la 20 – 60 rot. indicelui de permanganat. • evoluţia pH-ului. • se opreşte agitarea. Interpretarea rezultatelor Interpretarea are drept scop determinarea tipului și dozei de coagulant care conduce la cele mai bune eficiențe de reducere a turbidității și încărcării organice și a dozei optime. • se recoltează din fiecare vas 100 până la 200 ml de apă decantată. evitând agitarea supernatantului. 85 . fie cu seringile. pentru fiecare din reactivii utilizati: • turbiditatea. • se adaugă în fiecare pahar doza de coagulant dorită cu ajutorul seringilor sau pipetelor în zona de turbulență maximă (adaosul de coagulant înaintea pornirii agitatoarelor va conduce la reacția punctuală și la reducerea eficienței de coagulare). • se reglează agitarea rapidă între 250 şi 400 rot/min. stabilind graficele de variaţie a următorilor parametrii în funcţie de doza de coagulant folosită. de la 5 – 6 cm sub nivelul liber al apei pentru determinarea turbidității. se îndepărtează agitatoarele şi se porneşte cronometrul pentru faza de sedimentare (15 – 30 min. • se umple fiecare vas cu 1 litru de apă brută măsurată cu cilindrul gradat./min.). avându-se în vedere ca temperatura apei să rămână cea din mediul natural.Mod de lucru Se prelevează volumul necesar de apă brută (~ 10 dm3) pentru efectuarea tuturor testelor prevăzute. • se umplu seringile sau pipetele cu dozele dorite de reactiv de coagulare. Această operaţie se efectuează fie prin sifonare. • indicele de permanganat. • se menţine agitarea rapidă timp de 1 – 3 minute. • se omogenizează apa brută înainte de umplerea fiecărui vas.

4. respectiv cu acid clorhidric în cazul utilizării clorurii ferice ca reactiv de coagulare. respectiv acid clorhidric În vederea creșterii eficiențelor de reținere a încărcării organice în procesul de coagulare este necesară ajustarea pH-ului în sensul reducerii acestuia. 2 – 0. • se continuă adaosul de acid respectiv agitarea până la obținerea valorii dorite a pH-ului. 3. Concentrațiile acestora se vor corela cu pH-ul de coagulare. pentru fiecare dintre reactivii analizați sunt necesare determinări de metal rezidual în supernatant.2 mg/l) se vor adăuga la dozele optime de reactiv de coagulare în ultimele 10 – 20 secunde de agitare rapidă. • se efectuează teste de coagulare – floculare pentru mai multe valori ale pH-ului cuprinse între pH-ul natural al apei și pH = 5. După selectarea reactivului de coagulare.3 unități și se agită bine.2 ml în cazul în care se utilizează soluții de concentrație 0. adaosul de polimer în perioada agitării lente nu permite dispersarea acestuia în masa de apă dată fiind și vâscozitatea acestuia și volumele mici introduse (0. testele de tratabilitate se vor efectua la nivel de instalație pilot astfel încât să fie posibilă determinarea globală a eficienței de tratare. Reducerea pH-ului se realizează cu acid sulfuric în cazul utilizării sulfatului de aluminiu ca reactiv de coagulare. • se adaugă cantități de acid în proba de apă brută (1dm3) astfel încât pH-ul să se reducă cu 0.2 %). în sensul că acesta trebuie să fie în domeniul de solubilitate minimă a hidroxidului aferent coagulantului utilizat: hidroxid de fier. Adaosul polimerului în același timp cu coagulantul nu permite formarea microflocoanelor conducând la eficiențe reduse de coagulare-floculare.05 – 0.1. Trebuie acordata atenție deosebită dizolvării complete a polimerului urmându-se instrucțiunile de dizolvare din fișa tehnică a acestuia. 86 . Testele privind utilizarea polimerilor în procesul de coagulare floculare au la baza aceeași metodologie cu mențiunea că dozele de polimer (0. a polimerului.De asemenea.2.1%). a oxidanților și determinarea dozelor optime.5 – 6. respectiv hidroxid de aluminiu. Doza de acid pentru reducerea pH-ului se determină astfel: • se prepară o soluție diluată de acid (1% .2 Determinarea dozelor necesare de acid sulfuric. se notează cantitatea de acid consumat.05 – 0.

Estimarea caracterului coroziv se poate realiza prin determinarea indicilor Langelier sau Ryznar. 87 . exprimată în mg/l CaCO3.2. • conţinutul de calciu. se va determina un pH de saturaţie. 3. aceasta va fi pCa. acesta fiind pH-ul la care apa având aceeaşi alcalinitate şi aceeaşi concentraţie de calciu ar fi în echilibru cu carbonatul de calciu solid. din diagrama Langelier (figura 3. C. valoarea corespunzătoare pe scala din stânga va fi pAlc. Un alt indice care ajută la aprecierea caracterului agresiv al apei este indicele Ryznar. • din punctul corespunzător reziduului fix se ridică o verticală până la intersecţia cu curba corespunzătoare temperaturii de lucru.3 Determinarea caracterului coroziv al apei și a dozelor de reactivi pentru echilibrarea pH-ului Apa tratată are caracter coroziv în cele mai multe cazuri.• pH-ul optim de coagulare va fi cel la care are loc reducerea încărcării organice cu cea mai mare eficiență. pHs. Apele cu pH mai mare decât pH-ul de saturaţie (indice Langelier pozitiv) sunt suprasaturate cu carbonat de calciu şi au tendinţa să depună cruste. • temperatura. Cel mai cunoscut este indicele Langelier (IL) care este definit ca diferenţa între pH-ul apei şi pH-ul de saturaţie al acesteia. iar apele cu pH mai mic decât pH-ul de saturaţie sunt nesaturate şi vor fi agresive. Pentru a determina aceşti indici este necesar să se determine prin analiză următorii indicatori fizico-chimici: • pH-ul iniţial al apei de analizat. pe scala din dreapta se va citi constanta de temperatură. Cu aceste date. • alcalinitatea totală. se notează valoarea corespunzătoare de pe scala din stânga.4. exprimat în mg/l CaCO3. astfel: • se ridică o verticală din punctul corespunzător conţinutului de calciu până în punctul în care intersectează dreapta pCa. • se ridică o verticală din punctul corespunzător alcalinităţii până ce intersectează dreapta pAlc.1.3). • reziduu fix (1050C) în mg/l.

5 1 2 3 4 5 Potenţial coroziv Coroziune severă – necesară tratarea Coroziune severă – necesară tratarea Coroziune moderată/ severă Coroziune moderată – trebuie considerată tratarea Coroziune usoară – apa poate fi tratată Coroziune uşoară/ aproape de echilibru – nu este necesară tratarea Echilibru calco-carbonic Aproape de echilibru Depunere uşoară de cruste – probleme estetice Depunere uşoara de cruste – probleme estetice Depunere moderată de cruste – este necesară tratarea Depunere severă de cruste – necesită tratare Depunere severă de cruste – necesită tratare Stabilirea caracterului agresiv după Ryznar: IR = 2pHs – pH0 Tabel 3.5 – 9 >9 Potenţial coroziv antartraj important antartraj uşor echilibru uşor corozivă puternic corozivă foarte puternic corozivă Stabilirea dozelor de reactivi pentru anularea caracterului agresiv al apei se va face experimental prin adaosul a diferite doze de reactivi de neutralizare (var. Indice Langelier -5 -4 -3 -2 -1 -0.pH-ul de saturaţie va fi: pHs= pAlc + pCa + C Stabilirea caracterului apei după Langelier: IL = pH0 . 88 .pHs Tabel 3. sodă) și determinarea pH-ului de saturație.4.5.5 0 0. Stabilirea potenţialului coroziv al unei ape conform Indicelui Ryznar. Doza optimă de reactiv de neutralizare va fi doza la care pH-ul apei este egal cu pH-ul de saturație.5 7. Stabilirea potenţialului coroziv al unei ape conform Indicelui Langelier. Indice Ryznar 4–5 5–6 6–7 7 – 7.

0 Duritate calcică: 120 mg/l Alcalinitate M: 100 mg/l Materii solide: 210 mg/l p Ca: 2.3.92 p alc: 2.70 C la 49oC: 1.70 pH de saturație: 7. 89 Indice de saturație Langelier .32 pH real: 8.Indice de saturație Langelier Săruri total dizolvate: C Exemplu: Temperatura: 49oC pH: 8.0 Diferența: + 0.68 (indice de saturație) Duritate CaCO3 p alc și p Ca mg/l (CaCO3) Figura 3. Diagrama Langelier.

2. 90 .5 7 6.13 CaO %) respectiv soluții de concentrație 1 – 2% pentru sodă și sodă caustică. Curbă titrare cu var.5 pH. în cazul apelor de suprafață care necesită preoxidare se va analiza posibilitatea utilizării dioxidului de clor sau a ozonului datorită potențialului acestor tipuri de apă de a forma cu clorul compuși organo-clorurați. concentrație totală de săruri.2. 9 8.4 Determinarea dozelor de reactivi pentru corecția pH-ului Stabilirea dozelor de reactivi pentru anularea caracterului agresiv al apei se va realiza experimental prin adaosul a diferite doze de reactivi de neutralizare (var. sodă) și determinarea pH-ului de saturație. pHs 8 7. • se agită 1 – 2 minute pentru omogenizare. concentrație de calciu.4.1.1. temperatura. pH p Hs 15 3. Astfel. alcalinitate. • doza optimă va fi doza la care pH-ul de saturație calculat va fi egal cu pH-ul determinat al probei (figura 3.4). • se adaugă doze diferite de reactiv la apa tratată în domeniul (2 – 15 mg/l). Modul de determinare a acestora este prezentat în continuare: • se prepară soluții diluate: apă de var (0.5 Determinarea dozelor de reactivi de oxidare Selectarea oxidantului se va realiza în funcție de calitatea apei brute.4.5 6 0 5 10 Doza var (mg CaO/ l) Figura 3. • se determină prin analize de laborator indicatorii necesari calculării pH-ului de saturație: pH. • pentru fiecare doză de reactiv se calculează pH-ul de saturație.4.3.

în funcţie de doza de clor aplicată în cursul clorinării unei ape naturale. conduce la o curbă caracterizată prin patru zone (figura 3.5). sunt necesare procese de oxidare pentru îndepărtarea fierului și manganului.3 0. care corespunde unui punct denumit punct de ruptură sau « break-point ». zona II: formarea monocloraminelor şi dicloraminelor.1 0. mangan. În cazul în care în apă există numai fier și mangan se va analiza eficiența de îndepărtare a acestor doi compuși prin aerare și filtrare dar și prin adaos de permanganat și filtrare.5 Cl2 rezidual. clorul liber oxidează amoniacul la azot gazos printr-o serie de reacţii care conduc într-o primă etapă la formarea monocloraminei. azot amoniacal). dicloraminei şi tricloraminei. (mg/l) 0.5. reacţia care conduce la degradarea totală cu formare de azot este: 3 Cl2 + 2 NH3 → N2 + 6 Cl. Este diferența între cantitatea de clor adăugată în apă (doza de clor) și cantitatea de clor detectabilă în apă.0 Figura 3. zona IV: acumularea clorului liber în apă. Necesarul de clor reprezintă cantitatea de clor care va reacționa cu compușii reducători existenți în apă (fier.În cazul apelor subterane.6 0.+ 6 H+ Această reacţie implică o stoechiometrie de 7.9 1.3 0.7 0.6 g Cl2/g N-NH3. Singurul reactiv capabil să oxideze azotul amoniacal este clorul. hidrogen sulfurat. 0. zona III: distrugerea cloraminelor (trecerea în N2). Pentru doze de clor suficient de mari.4 0.8 0. Reprezentarea grafică a curbei de clorinare în prezenţa amoniului.2 0.2 0.1 clor rezidual combinat z z z 1 2 3 z 4 clor rezidual liber si combinat Punct critic 0 0. În soluţie apoasă. 91 clor rezidual clor rezidual combinat liber doza Cl2 (mg/l) . a hidrogenului sulfurat și a azotului amoniacal. zona I: consumul instantaneu al clorului de către elementele reducătoare prezente în apă.5 0. Evoluţia concentraţiei clorului rezidual (exprimat în mg/l).4 0.

Curba de clorare determinată experimental pentru apa cu conținut de amoniu și hidrogen sulfurat (exemplu). 7.În general. • necesarul de clor va fi doza care va conduce la concentrația minimă de azot amoniacal și clor regăsit în proba de apă. • se determină doza de clor stoechiometrică necesară pentru oxidarea elementelor reducătoare din proba de apă (exemplu: 2. Utilizarea clorului în procesul de tratare a apei în vederea potabilizării impune determinarea potențialului de formare a trihalometanilor. • se agită pentru omogenizare și se așteaptă un timp necesar reacției de 30 min..6 mg Cl2/mg N-NH3).08 mg Cl2/mg H2S. În figura 3.6. 8 7 6 N-amoniacal Clor total N .6 este prezentată.9 mg Cl2/mg Fe2+. punctul critic este deplasat faţă de punctul stoechiometric.NH4+ (mg/l) 5 4 3 2 1 0 0 20 40 60 80 100 120 Doza de clor (mg/l) Figura 3. 92 . ca exemplu. curba de clorare va fi determinată experimental astfel: • se efectuează analize de calitate pentru apa brută. 7. o curba de clorare determinată experimental pentru o proba de apă cu conținut de hidrogen sulfurat și amoniu. • se aleg 8 – 10 doze de clor diferite din domeniul dozei determinate stoechiometric și se introduc în 8 – 10 probe de apă (anterior dozării se determină cu exactitate concentrația în Cl2 a hipocloritului de sodiu utilizat pentru teste). • din fiecare probă se prelevează eșantioane pentru determinarea clorului și a concentrației de azot amoniacal.6. 1. Prin urmare.

2 + 1. Partea I nr.2004). c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau în alte recipiente. b) la punctul de curgere a apei din cisternă. în cazul apei potabile furnizate în acest mod. având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare prin asigurarea calităţii de apă curată şi sanogenă.3.2. Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametri sunt în conformitate cu legea în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi în secțiunea branșamentului clădirii. Pentru utilaje trebuie prevăzute rezerve funcționale conform principiului: 1 + 1. ClO2) și sisteme de dozare CAP (cărbune activ pudră) în toate situațiile de necesitate. 582/30.2. în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua publică de distribuţie.06. − biologie – zero. Legea reglementează calitatea apei potabile.2. Un element fundamental este asigurarea siguranței la poluări accidentale ale sursei. 311/2004 (tabel 2 conform Monitor Oficial. d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie. − conținut de carbon organic total ≤ 3 mg C/dm3. se vor prevedea sisteme de preoxidare (Cl2.3 Siguranța proceselor de tratare Procesele din stațiile de tratare trebuie concepute pe minimum două linii care să poată funcționa independent sau interconectat prin scoatarea din funcțiune parțială a unui proces. 93 . în cazul apei utilizate în industriile care utilizează apa potabilă. Condițiile de calitate fundamentale sunt: − turbiditate ≤ 1o NTU. Calitatea apei cerută de utilizator Calitatea apei potabile trebuie să se încadreze în Legea Nr. Din comparația elementelor rezultate din studiile hidrochimice privind calitatea apei sursei și parametrii ceruți pentru apa produsă se pot stabili procesele obiectiv necesare pentru alegerea filierei tehnologice a stațiilor de tratare. 458/2002 și Legea Nr. 3 + 1. 3. − bacteriologie – zero.

2.3.3. închiderea unor procese.2. 3. poluări accidentale (poldere). Tendința este să se adopte tehnologii cu operare complet automatizată.2 Fiabilitatea proceselor de tratare Proiectantul trebuie să prevadă procese care să asigure parametrii ceruți în toate situațiile de complex de calitate a apei sursei. posibilității de modernizare în perspectivă.4 Impactul asupra mediului înconjurător Toate stațiile de tratare trebuie să dispună de instalații pentru recuperarea apelor tehnologice (spălare filtre. duratei de exploatare sigură. siguranței în asigurarea calității apei. Apa recuperată din debitul influent este de maximum 5%. Se impune: analiza tehnico – economică a reabilitării proceselor existente comparată cu prevederea de construcții și instalații noi. reprezintă un parametru important. nămol de la decantoare) și tratarea nămolului.2. Decizia va fi adoptată pe baza costurilor specifice (lei/m3).2. 94 . 3. ape reci (2 – 3 °C).3 Capacitatea tehnică a operatorului pe baza tehnologiei disponibile Capacitatea operatorului uzinei de apă de a se alinia în mod permanent la schimbările de standarde și/sau ale calității apei brute.1 Conformarea proceselor existente la schimbările de norme sau de calitate a apei la sursă Există situații în care uzinele de apă existente nu mai corespund din punct de vedere al proceselor de tratare.3. Proiectele stațiilor de tratare trebuie să includă pregătirea personalului de operare corespunzător tehnologiilor adoptate și gradului de automatizare și control al stației.3. 3. Se vor analiza și prevedea soluții pentru funcționarea în situații speciale: ape cu turbidități mari (> 2000° NTU). În această situație se impune reabilitarea uzinei de apă.

În figura 3. surse de suprafață tip lac (limpezi și relativ constante din punct de vedere calitativ). surse subterane. mărimea debitului încadrat în trei domenii: C1. debite mici ( 0 – 100 dm3/s). B2. A2. Încadrarea pe tipuri de surse: A1. pe baza parametrilor dominanți pentru fiecare tip de sursă și al influenței asupra alegerii schemei și din punct de vedere al frecvenței de depășire rezultă: B1. surse slab încărcate. surse foarte încărcate. debite medii (100 – 1000 dm3/s). identificarea și încadrarea schemelor de tratare se va realiza în trei categorii: A.7 este prezentată diagrama de identificăre și modul de stabilire a schemelor stațiilor de tratare. 95 .3 Clasificarea stațiilor de tratare Având în vedere multitudinea tipurilor de procese de tratare. surse de suprafață tip râu (cu încărcare variabilă). A3. B. Încărcările cu impurificatori și stabilirea gradului prin care fiecare schemă răspunde la cerințele Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile. C3.3.debite mari (> 1000 dm3/s). C. varietatea de surse și de posibilități de poluare a acestora. surse cu încărcare medie. B3. C2.

7. 96 .100 dm3/s) A2 A3 C1 Incadrarea in domeniul de debite Debite medii (100 .Sursa subterana A1 Identificare tip sursa de apa bruta Sursa suprafata apa de lac Sursa suprafata apa de rau Debite mici (0 . Schema de identificarea a tipului de sursă și a schemei de reabilitare a uzinei de apă.1000 dm3/s) Debite mari (>1000 dm3/s) C2 C3 Stabilirea tipurilor de poluanti dominanti Poluanti de natura minerala Poluanti de natura oragnica Sursa de apa usor tratabila B1 Incadrarea sursei in domeniul de calitate Sursa de apa cu tratabilitate normala Sursa de apa greu tratabila B2 B3 Stabilire schma statia de tratare Figura 3.

05 50 0.5 0.5 ≤ 0.0.1 Caracteristici impuse apei tratate 0. proces prin care fierul și manganul își schimbă valența și trec din formă solubilă în formă insolubilă. − pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se va utiliza filtrarea pe membrane (ultra sau micro-filtrare) în locul stației de filtre rapide de nisip. 1 2 3 4 5 6 Denumire parametru Fier total (mg/l) Mangan (mg/l) Azotați (mg/l) Azotiți (mg/l) Amoniu (mg/l) Hidrogen sulfurat (mg/l) Caracteristici apă brută 0. Nr. 97 .2 0.4.4.1 Stații de tratare pentru surse subterane 3. Principalii parametrii de calitate ai apei brute se încadrază în domeniul din următorul tabel.2. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate .sursă ușor tratabilă. − striparea apei (difuzia apei într-o masă de aer) prin utilizarea de sisteme de sprinklere sau duze.3.1 Schema S1 – apă subterană ușor tratabilă Sursa se consideră ușor tratabilă când prezintă concentrații mai ridicate numai în ceea ce privește fierul și manganul. se va aplica aerarea cu bule fine în bazine de contact. • Filtrarea apei pentru reținerea suspensiilor de fier și mangan oxidate prin: − stație de filtre rapide de nisip.1. − pentru situații particulare se va analiza oxidarea cu permanganat de potasiu sau utilizarea altor agenți oxidanți.1 În această variantă sunt necesare următoarele procese de tratare: • Pre-oxidare.5 ≤ 50 ≤ 0. procesul se realizează prin: − aerarea apei (insuflare de aer în masa de apă) prin intermediul unui sistem de injecție aer comprimat.5 ≤ 0.5 0.6.05 . se vor asigura toate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan. Tabelul 3.2 .4 Scheme tehnologice ale stațiilor de tratare particularizate pe tipuri de sursă 3. • Treapta de dezinfecție cu clor.0 0. crt.

Tabelul 3.8 este prezentată schema stației de tratare în varianta de sursă subterană ușor tratabilă.5 – 3.0 Caracteristici impuse apei tratate 0.2 Schema S2 – apă subterană cu tratabilitate normală Sursa se consideră cu tratabilitate normală când pe lângă fier și mangan conține și/sau amoniu respectiv hidrogen sulfurat.4.0 .1.5 0. Nr.4.În figura 3.2 0. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate . 3. Domeniul principalilor parametri de calitate ai apei brute și tratate sunt prezentați în tabelul următor.0 ≤ 50 ≤ 0.5 0.0 0. 98 .3 – 1.0 0.7.05 50 0. 1 2 3 4 5 6 Denumire parametru Fier total (mg/l) Mangan (mg/l) Azotați (mg/l) Azotiți (mg/l) Amoniu (mg/l) Hidrogen sulfurat (mg/l) Caracteristici apă brută 1.1 În figura 3. crt.5 0.8.9 este prezentată schema stației de tratare pentru apa subterană cu tratabilitate normală.oxidare Producere agent oxidant Statie de pompare apa de spalare Instalatie de filtrare pe membrane (optional) Filtrare rapida pe strat de nisip Statie de suflante aer spalare Dezinfectie finala Statie de clor Figura 3. Schema stație de tratare pentru apă subterană ușor tratabilă. Captare Pre .1 – 3.sursă cu tratabilitate normală.

Schema stație de tratare pentru apă subterană cu tratabilitate normală.oxidare Producere agent oxidant Coagulant Coagulare Floculare Polimer Statie de pompare apa de spalare Instalatie de filtrare pe membrane (optional) Filtrare rapida pe strat de nisip Statie de suflante aer spalare Dezinfectie finala Statie de clor Figura 3. procesul se realizează prin: − Pentru eliminarea fierului și manganului se recomandă aerarea apei atunci când concentrațiile maxime în apa brută apar numai ocazional sau ozonul atunci când concentrațiile înregistrează valori ridicate. În această variantă sunt necesare următoarele procese de tratare: • Pre-oxidare.9. dozare. − Pentru oxidarea amoniului și a hidrogenului sulfurat este necesară utilizarea clorului în doză stoechiometrică. preparare.Captare Pre . hidrogenul sulfurat este un compus volatil care se poate elimina cu eficiențe bune prin procese 99 . este necesară în acest sens realizarea unei stații de clor cu toate componentele necesare (stocare. injecție).

Variația principalilor parametri de calitate ai apei brute și tratate sunt prezentați în tabelul următor.1 1 2 3 4 5 6 100 .2 0.2 ≤ 0. nefiind necesa o filtrare ulterioară.05 50 0.0 – 8.5 – 1. Tabelul 3.0 3.5 0. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate .5 0.05 50 . mangan și hidrogen sulfurat oxidate: − stație de filtre rapide de nisip. crt.apă subterană greu tratabilă Sursa greu tratabilă este apa care conține azotați și azotiți sau concentrații ridicate de amoniu sau hidrogen sulfurat.8. vor fi asigurate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan. ozon).0 – 10.3 Schema S3 . datorită dificultăților deosebite de tratare.100 0. este recomandabilă soluția cu MBR – membrane submersate în reactor biologic. se menționează că amoniul și hidrogenul sulfurat reacționeaza numai cu clorul. • Filtrarea apei pentru reținerea suspensiilor de fier. Pentru situația în care apar depășiri la parametrii azotați și azotiți mai mari decât cele prezentate în tabelul de mai jos se recomandă identificarea altei surse. amoniul se îndepărtează numai prin oxidare cu clor la breakpoint. în urma oxidării cu clor a hidrogenului sulfurat sulful se transformă în sulf coloidal și apa capată aspectul unei suspensii lăptoase care trebuie limpezită. 3. − pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se va utiliza filtrarea pe membrane (ultra sau micro-filtrare) în locul stației de filtre rapide de nisip. Denumire parametru Fier total (mg/l) Mangan (mg/l) Azotați (mg/l) Azotiți (mg/l) Amoniu (mg/l) Hidrogen sulfurat (mg/l) Caracteristici apă brută ≤ 0. Nr.de aerare. în astfel de procese este necesar să se introducă procesele de coagulare – floculare.sursă greu tratabilă. nu cu alți agenți oxidanți (dioxid de clor.4. • Treapta de dezinfecție cu clor.1.0 Caracteristici impuse apei tratate 0.0 3. se utilizează oxidarea cu clor.

pentru concentrat se vor prevedea măsuri speciale de stocare și valorificare ulterioară. este necesară în acest sens realizarea unei stații de clor cu toate componentele necesare (stocare. − pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se va utiliza filtrarea pe membrane (ultra sau micro-filtrare) în locul statiei de filtre rapide de nisip. • Osmoza inversă pentru 20% din debitul total pentru reținerea azotaților sau azotiților strict pentru a se încadra în prevederile de calitate ale apei potabile. injecție).În această variantă sunt necesare următoarele procese de tratare: • Pre-oxidare. • Filtrarea apei pentru reținerea sulfului coloidal: − stație de filtre rapide de nisip. dozare. 101 . preparare. vor fi asigurate toate facilitățile necesare funcționării normale iar spalarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan. amoniul se îndepartează numai prin oxidare cu clor la breakpoint. nefiind necesară o filtrare ulterioară. se impun studii aprofundate privind reținerea compușilor sulfului coloidal pe medii granulare și/sau membrane. • Treapta de dezinfecție cu clor. procesul se va realiza prin: − Pentru oxidarea amoniului și a hidrogenului sulfurat este necesară utilizarea clorului în doză stoechiometrică. în urma oxidării cu clor a hidrogenului sulfurat sulful se transformă în sulf coloidal și apa capată aspectul unei suspensii laptoase care trebuie limpezită. dar nu total și prin procese de aerare. nu cu alți agenți oxidanți (dioxid de clor. în aceste situații coeficientul de pierderi tehnologice se va adopta corespunzător. hidrogenul sulfurat este un compus volatil care se poate elimina într-o bună masură. pentru cantităţi de sulf colloidal format (H2S > 4 – 5 mg/l) se impune o limpezire prin decantare cu/fără reactivi de coagulare – floculare. procesul produce permeat în proporție de circa 75% și concentrat în proporție de circa 25% din cantitatea de apă procesată. ozon). se menționează că atât amoniul și hidrogenul sulfurat reacționează numai cu clorul.

10.Captare Pre .oxidare Producere agent oxidant Coagulant Coagulare Floculare Polimer Statie de pompare apa de spalare Instalatie de filtrare pe membrane (optional) Filtrare rapida pe strat de nisip Statie de suflante aer spalare 80 % Q 20 % Q Osmoza inversa Concentrat 25 % Q 95 % Q 80 % Q Dezinfectie finala Statie de clor Figura 3. Schema stație de tratare pentru apă subterană greu tratabilă. 102 .

agitatoare cu turație variabilă care asigură variația gradientului de viteză.5 0. Se consideră o concentrație maximă de 2. se recomandă utilizarea clorurii 103 .1 0. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate – sursă tip lac ușor tratabiă. carbonul organic total și/sau pesticide. Principalii parametri de calitate ai apei brute se încadrează în domeniul din tabelul următor.05 0. în conformitatea cu prevederile Legii 458/2002.5 Caracteristici impuse apei tratate 1. pentru eficiența dezinfecției este necesară o turbiditate maxima de 1.5 mg C/l pentru carbon organic total ca fiind acceptabilă consumatorilor din punct de vedere al asigurării biostabilității apei la consumator.2 Stații de tratare cu surse de suprafață tip lac 3.4.9.4.1 Schema L1 – apă de lac ușor tratabilă Sursa care prezintă depășiri în ceea ce privește turbiditatea.001 Caracteristici apă brută ≤ 50 2-5 3-5 < 0.01 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total mg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) sub CMA Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcare biologică (unit.0 2. Tabelul 3.005 0. este suficientă depășirea concentrației unuia sau mai multor pesticide în apa brută pentru ca aceasta să fie luată în considerație.05 0.0 5.floculare care trebuie să asigure fazele procesului de coagularefloculare cu reacție rapidă și reacție lentă.5 < 0. Nr. crt.5 0.0 NTU./l) < 100.02 0.01 În această variantă sunt necesare următoarele trepte de tratare: • Treapta de coagulare. inclusiv circuite de injecție. Din punct de vedere al pesticidelor.000 0.5 0.3. Se menționează faptul că. trebuie incluse și instalații de stocare-preparare-dozare coagulant și polimer.2.

ferice ca reactiv de coagulare, datorită eficiențelor mai ridicate în raport cu sulfatul de aluminiu pentru acest tip de ape. Pentru perioadele de ape reci se recomandă și un adaos de polimer; • Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mișcării și utilizarea recirculării nămolului pentru creșterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter-particule; • Ca variantă opțională pentru treapta de decantare se recomandă și treapta de flotație; aceasta trebuie să cuprindă bazinele de flotație propriu-zise și instalațiile de producere și injecție a aerului comprimat; • Stație de filtre rapide de nisip; asigură facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan; • Ca o alternativă la schema clasică de limpezire se recomandă să fie analizată filtrarea pe membrane în situația în care continuțul în suspensii este relativ scăzut și constant; • Pentru corecția pH-ului trebuie prevăzută o instalație de preparare-dozare apă de var care va cuprinde: silozuri stocare var stins inclusiv instalații de încărcare, bazine de preparare lapte de var și sisteme de dozare var pudră, saturatoare de var pentru preparare soluției de apă de var la concentrația de saturație, precum și hala pentru echipamentele de preparare și dozare; • Treapta de dezinfecție cu clor. Figura următoare prezintă schema stației de tratare în varianta de sursă de suprafață tip lac ușor tratabilă.

104

Captare din lac

Camera de reactie rapida

Coagulant

Floculator

Polimer (optional)

Instalatie de filtrare pe membrane (optional)

Decantare/Flotatie

Recirculare namol Statie de pompare apa de spalare

Filtrare rapida pe strat de nisip
Statie de suflante aer spalare

Corectie pH

Preparare dozare apa de var

Dezinfectie finala

Statie de clor

Figura 3.11. Schema stație de tratare cu sursă de suprafață tip lac ușor tratabilă.

105

3.4.2.2 Schema L2 – apă de lac cu tratabilitate normală
Sursa prezintă depășiri în ceea ce privește turbiditatea, carbonul organic total, în mod permanent și/sau ocazional la pesticide, respectiv metale grele. Domeniul principalilor parametri de calitate ai apei brute și tratate sunt prezentați în tabelul următor.
Tabelul 3.10. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate – sursă lac cu tratabilitate normală. Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (mg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Incarcare biologica (unit./l) < 1.000.000 depășiri ocazionale cu maxim 50% a valorilor CMA Caracteristici apă brută ≤ 50 2-6 5-8 0,5 – 1.0 0,5 - 0,8 Caracteristici impuse apei tratate 1,0 5,0 2,5 0,5 0,5 0,005 0,01 0,05 0,01 0,05 0,1 0,02 0,001 -

În această variantă sunt necesare următoarele trepte de tratare: • Instalarea unui post de carbune activ pudră pentru situația de poluare accidentală la sursă, și pentru reținerea pesticidelor; trebuie să cuprindă instalația de preparare, circuitul de injecție și hala pentru depozitare și preparare; • Treapta de pre-oxidare; se vor utiliza diverși agenți oxidanți, recomandabil dioxidul de clor sau ozon; în situația în care sunt depășiri la amoniu se recomandă utilizarea clorului dar cu atenție deosebită datorită potențialului ridicat de formare al trihalometanilor pentru acest tip de sursă;

106

• Treapta de coagulare - floculare trebuie să asigure reacție lentă și reacție rapidă, agitatoare cu turație variabilă care asigură variația gradientului de viteză; vor fi incluse instalații de stocare – preparare – dozare coagulant și polimer, inclusiv circuite de injecție; se recomandă utilizarea clorurii ferice ca reactiv de coagulare, datorită eficiențelor mai ridicate în raport cu sulfatul de aluminiu pentru acest tip de ape. Pentru perioadele de ape reci se recomandă și un adaos de polimer; • Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mișcării și utilizarea recirculării nămolului pentru creșterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter – particule; • Ca variantă opțională pentru treapta de decantare se recomandă și treapta de flotație care trebuie să cuprindă bazine de flotație propriu-zise și instalații de preparare și injecție a aerului comprimat la presiunea de vaporizare; • Stație de filtre rapide de nisip; trebuie asigurate toate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan; • Ca o alternativă la schema clasică de limpezire se recomandă a fi analizată filtrarea pe membrane în situația în care conținutul în suspensii este relativ scăzut și constant; • Pentru corecția pH-ului trebuie prevăzută o instalație de preparare-dozare apă de var care va cuprinde: silozuri stocare var stins inclusiv instalații de încărcare, bazine de preparare lapte de var și sisteme de dozare var pudră, saturatoare de var pentru preparare soluției de var la concentrația de saturație, precum și hala pentru echipamentele de preparare și dozare; • Treapta de dezinfecție cu clor. În figura 3.12 este prezentată schema stației de tratare în varianta de sursă de suprafață tip lac cu tratabilitate normală.

107

Captare din lac
Agent oxidant

Pre - oxidare

Carbune activ pudra

Camera de reactie rapida

Coagulant

Floculator

Polimer (optional)

Decantare/Flotatie Instalatie de filtrare pe membrane (optional)

Recirculare namol Statie de pompare apa de spalare

Filtrare rapida pe strat de nisip
Statie de suflante aer spalare

Corectie pH

Preparare dozare apa de var

Dezinfectie finala

Statie de clor

Figura 3.12. Schema stație de tratare cu sursă de suprafață tip lac cu tratabilitate normală.

108

3.4.2.3 Schema L3 – apă de lac greu tratabilă
Sursa greu tratabilă se consideră sursa care conține subsțante organice, carbon organic total și/sau pesticide în mod permanent, sau ocazional metale grele.
Tabelul 3.11. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate - sursă tip lac greu tratabilă. Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) COT (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (mg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcare biologică (unit./l) < 10.000.000 depășiri ocazionale cu maxim 70% a valorilor CMA Caracteristici apă brută ≤ 100 5–8 8 – 10 0,5 – 1,5 0,5 – 1,2 Caracteristici impuse apei tratate 1,0 5,0 2,5 0,5 0,5 0,005 0,01 0,05 0,01 0,05 0,1 0,02 0,001 -

În această variantă sunt necesare următoarele trepte de tratare: • Treapta de pre-oxidare; se vor utiliza agenți oxidanți, recomandabil dioxidul de clor și ozonul; în cazul în care sunt depășiri la amoniu se recomandă utilizarea clorului dar cu atenție deosebită datorită potențialului ridicat de formare al trihalometanilor pentru acest tip de sursă; • Treapta de coagulare - floculare trebuie să asigure reacție lentă și reacție rapidă, agitatoare cu turație variabilă care asigură variația gradientului de viteză; vor fi incluse și instalații de stocare-preparare-dozare coagulant și polimer, inclusiv circuite de injecție; se recomandă utilizarea clorurii ferice ca reactiv de coagulare, datorită

109

eficiențelor mai ridicate în raport cu sulfatul de aluminiu pentru acest tip de ape. Pentru perioadele de ape reci se recomandă și un adaos de polimer; • Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mișcării și utilizarea recirculării nămolului pentru creșterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter-particule; • Ca variantă opțională pentru treapta de decantare se recomandă și treapta de flotație care trebuie să cuprindă bazine de flotație propriu-zise și instalații de preparare și injecție a aerului comprimat la presiunea de vaporizare; uzual se utilizează flotația cu aer dizolvat prin presurizarea unei părți din debitul de apă; • Stație de filtre rapide de nisip; trebuie asigurate toate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan; • Stație de repompare pentru asigurarea sarcinii hidraulice necesare funcționării treptei de afinare; • Treapta de afinare care trebuie să cuprindă post-oxidare cu ozon (cuprinde bazine de contact, generator de ozon și toate instalațiile necesare de producere și injecție) urmată de adsorbție pe filtre de carbune activ granular; filtrele CAG trebuie prevăzute cu facilitați de spălare în contracurent de apă; • Pentru corecția pH-ului se recomandă utilizarea unei soluții bazice (apă de var sau sodă) pentru cazul în care pH-ul apei brute este scăzut sau înregistrează scăderi importante în schema de tratare datorită proceselor (în special la coagulare avansată); instalațiile trebuie să cuprindă stocarea, prepararea, dozarea și injecția reactivului; • Treapta de dezinfecție cu clor. Figura 3.13 prezintă schema stației de tratare în varianta de sursă de suprafață tip lac greu tratabilă.

110

Captare din lac
Agent oxidant

Pre - oxidare

Carbune activ pudra

Camera de reactie rapida

Coagulant

Floculator

Polimer (optional)

Decantare/Flotatie

Recirculare namol Statie de pompare apa de spalare

Filtrare rapida pe strat de nisip
Statie de suflante aer spalare

Post - oxidare

Generator de ozon

Filtrare pe carbune activ granular

Statie de pompare apa de spalare Preparare dozare apa de var

Corectie pH

Dezinfectie finala

Statie de clor

Figura 3.13. Schema stație de tratare cu sursă de suprafață tip lac greu tratabilă.

111

3.4.3 Stații de tratare cu surse de suprafață tip râu 3.4.3.1 Schema R1 – apă de râu ușor tratabilă
Sursa se consideră ușor tratabilă când prezintă carbon organic total și/sau pesticide ocazional. Pentru eficiența dezinfecției este necesară o turbiditate maximă de 1.0 NTU. Se consideră o concentrație maximă de 2,5 mg C/l pentru carbon organic total ca fiind acceptabilă consumatorilor din punct de vedere al asigurării biostabilității apei la consumator. Principalii parametri de calitate ai apei brute și tratate se încadrează în domeniul din tabelul următor.
Tabelul 3.12. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate - sursă tip râu, ușor tratabilă. Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (mg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcare biologică (unit./l) < 100.000 0,05 0,1 0,02 0,001 Caracteristici apă brută 50 - 250 2-5 3-5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 Caracteristici impuse apei tratate 1,0 5,0 2,5 0,5 0,5 0,005 0,01 0,05 0,01

În această variantă sunt necesare următoarele procese de tratare: • Treapta de pre-oxidare trebuie să cuprindă: bazine de contact inclusiv sistem de dispersie și injecție, instalație de preparare - dozare agent oxidant; în funcție de calitatea apei brute se recomandă utilizarea diverși agenți oxidanți printre care se menționează: ozon, dioxid de clor, clor gazos; 112

• Adsorbție: se recomandă prevederea unui post de carbune activ pudra pentru situația poluărilor accidentale la sursă, în special pentru reținerea pesticidelor; va cuprinde instalația de preparare, circuitul de injecție și depozit de carbune; • Treapta de coagulare - floculare trebuie să asigure reacție lentă și reacție rapidă, agitatoare cu turație variabilă care asigură variația gradientului de viteză; vor fi incluse și instalații de stocare-preparare-dozare coagulant și polimer, inclusiv circuite de injecție; • Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mișcării și utilizarea recirculării nămolului pentru creșterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter - particule; • Stație de filtre rapide de nisip; trebuie asigurate toate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan; • Recuperarea apei de la spălare filtre și a nămolului din decantoare cu recircularea supernatantului și deshidratarea și valorificarea corespunzatoare a nămolului; • Pentru corecția pH-ului se recomandă utilizarea unei soluții bazice (apă de var sau sodă) pentru cazul în care pH-ul apei brute este scăzut sau înregistrează scăderi importante în schema de tratare datorită proceselor (în special la coagulare avansată); instalațiile trebuie să cuprindă de stocare, preparare, dozare și injecție a reactivului; • Treapta de dezinfecție cu clor. În figura 3.14 se prezintă schema stației de tratare în varianta de sursă de suprafață tip râu ușor tratabilă.

113

Captare din rau

Deznisipare By - pass

Pre - decantare

Pre - oxidare

Agent oxidant Carbune activ pudra

Ape recuperate

Camera de reactie rapida Camera de reactie lenta

Statie de coagulant

Polimer

Recuperare apa de la spalare filtre si namol din decantoare Namol La deshidratare

Decantare Statie de pompare apa de spalare Filtrare rapida pe strat de nisip Statie de suflante aer spalare Preparare dozare apa de var Statie de clor

Corectie pH

Dezinfectie finala

Figura 3.14. Schema stație de tratare cu sursă de suprafață tip râu ușor tratabilă.

114

3.4.3.2 Schema R2 – apă de râu cu tratabilitate normală
Sursa se consideră sursă cu tratabilitate normală când prezintă carbon organic total și/sau pesticide ocazional. Principalii parametri de calitate ai apei brute și tratate se încadrează în domeniul din tabelul următor.
Tabelul 3.13. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate - sursă tip râu, cu tratabilitate normală. Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (mg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcare biologică (unit./l) < 1.000.000 cel puțin unul dintre metalele grele depășește ocazional concentrația Caracteristici apă brută 50 - 500 3-6 5-8 ≤ 0,5 0,5 – 0.8 Caracteristici impuse apei tratate 1,0 5,0 2,5 0,5 0,5 0,005 0,01 0,05 0,01 0,05 0,1 0,02 0,001 -

În această variantă sunt necesare următoarele procese de tratare: • Treapta de pre-oxidare trebuie să cuprindă: bazine de contact inclusiv sistem de dispersie și injecție, instalație de preparare-dozare agent oxidant; în funcție de calitatea apei brute se recomandă utilizarea diverși agenți oxidanți printre care se menționează: ozon, dioxid de clor, clor gazos; • Treapta de coagulare - floculare trebuie să asigure reacție lentă și reacție rapidă, agitatoare cu turație variabilă care asigură variația gradientului de viteză; vor fi

115

incluse și instalații de stocare-preparare-dozare coagulant și polimer, inclusiv circuite de injecție; • Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mișcării și utilizarea recirculării nămolului pentru creșterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter - particule; • Stație de filtre rapide de nisip; trebuie asigurate toate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra - curent cu apă și aer simultan; • Recuperarea apei de la spălare filtre și a nămolului din decantoare cu recircularea supernatantului și deshidratarea și valorificarea corespunzatoare a nămolului; • Stație de repompare pentru asigurarea sarcinii hidraulice necesare funcționării treptei de afinare; • Treapta de afinare care trebuie să cuprindă post-oxidare cu ozon (cuprinde bazine de contact, generator de ozon și toate instalațiile necesare de producere și injecție) urmată de adsorbție pe filtre de carbune activ granular; filtrele CAG trebuie prevăzute cu facilitați de spălare în contracurent de apă; • Pentru corecția pH-ului se recomandă utilizarea unei soluții bazice (apă de var sau sodă) pentru cazul în care pH-ul apei brute este scăzut sau înregistrează scăderi importante în schema de tratare datorită proceselor (în special la coagulare avansată); instalațiile trebuie să cuprindă de stocare, preparare, dozare și injecție a reactivului; • Treapta de dezinfecție cu clor. În figura 3.15 se prezintă schema stației de tratare în varianta de sursă de suprafață tip râu cu tratabilitate normală.

116

Schema stație de tratare cu sursă de suprafață tip râu cu tratabilitate normală.15.oxidare Ape recuperate Agent oxidant Statie de coagulant Camera de reactie rapida Camera de reactie lenta Polimer Recuperare apa de la spalare filtre si namol din decantoare Namol La deshidratare Decantare Statie de pompare apa de spalare Filtrare rapida pe strat de nisip Statie de suflante aer spalare Generator de ozon Statie pompare apa spalare Preparare dozare apa de var Statie de clor Post .decantare Pre .pass Pre .oxidare Filtrare pe carbune activ granular Corectie pH Dezinfectie finala Figura 3.Captare din rau Deznisipare By . 117 .

circuitul de injecție și depozit de carbine.02 0.5 – 1.0 2.14.sursă tip râu greu tratabilă. crt.5 – 1. în special pentru reținerea pesticidelor.05 0. va cuprinde instalația de preparare. clor gazos.3. instalație de preparare-dozare agent oxidant.4. Variația parametrilor de calitate ai apei brute și tratate .12 0. • Adsorbție preliminară: se recomandă prevederea unui post de carbune activ pudră pentru situația poluărilor accidentale la sursă.01 0. în funcție de calitatea apei brute se recomandă utilizarea diverși agenți oxidanți printre care se menționează: ozon.005 0.000.0 5.5 0.0 0.5 0.3.001 - În această variantă sunt necesare următoarele procese de tratare: • Treapta de pre-oxidare trebuie să cuprindă: bazine de contact inclusiv sistem de dispersie și injecție.05 0.5 Caracteristici necesare apă tratată 1./l) < 10.000 cel puțin unul dintre metalele grele depășește permanent concentrația Caracteristici apă brută > 500 3-6 8 . dioxid de clor.3 Schema R3 – apă de râu greu tratabilă Sursa se consideră greu tratabilă când prezintă carbon organic total și/sau pesticide ocazional. 118 .01 0. Principalii parametri de calitate ai apei brute și tratate se încadrează în domeniul din tabelul următor.5 0. Tabelul 3.1 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire parametru Turbiditate (NTU) CCO-Mn (mg O2/l) TOC (mg/l) Amoniu (mg/l) Pesticide total (mg/l) Cadmiu (mg/l) Plumb (mg/l) Mangan (mg/l) Arsen (mg/l) Crom (mg/l) Cupru (mg/l) Nichel (mg/l) Mercur (mg/l) Încărcăre biologică (unit. Nr.

vor fi incluse și instalații de stocare-preparare-dozare coagulant și polimer.floculare trebuie să asigure reacție lentă și reacție rapidă. trebuie asigurate toate facilitățile necesare funcționării normale iar spălarea se va realiza în contra-curent cu apă și aer simultan. agitatoare cu turație variabilă care asigură variația gradientului de viteză. • Treapta de decantare recomandabilă cu modul lamelar pentru laminarizarea mișcării și utilizarea recirculării nămolului pentru creșterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter-particule. generator de ozon și toate instalațiile necesare de producere și injecție) urmată de adsorbție pe filtre de carbune activ granular.16 se prezintă schema stației de tratare în varianta de sursă de suprafață tip râu greu tratabilă. dozare și injecție a reactivului.• Coagulare avansată: se recomandă adaosul de acid în amonte de adaosul de coagulant pentru situația în care materiile organice naturale înregistrează valori ridicate. • Recuperarea apei de la spălare filtre și a nămolului din decantoare cu recircularea supernatantului și deshidratarea și valorificarea corespunzatoare a nămolului. • Treapta de afinare care trebuie să cuprindă post-oxidare cu ozon (cuprinde bazine de contact. • Pentru corecția pH-ului se recomandă utilizarea unei soluții bazice (apă de var sau sodă) pentru cazul în care pH-ul apei brute este scăzut sau înregistrează scăderi importante în schema de tratare datorită proceselor (în special la coagulare avansată). inclusiv circuite de injecție. instalațiile trebuie să cuprindă de stocare. În figura 3. preparare. • Treapta de coagulare . filtrele CAG trebuie prevăzute cu facilitați de spălare în contracurent de apă. • Stație de filtre rapide de nisip. 119 . se impune prevedea unui post de preparare. dozare și injecție acid. • Treapta de dezinfecție cu clor. • Stație de repompare pentru asigurarea sarcinii hidraulice necesare funcționării treptei de afinare.

oxidare Filtrare pe carbune activ granular Corectie pH Dezinfectie finala Figura 3.pass Pre .oxidare Agent oxidant Preparare dozare carbune activ Ape recuperate Coagulare avansata Preparare dozare acid Statie de coagulant Camera de reactie rapida Floculator Polimer Recuperare apa de la spalare filtre si namol din decantoare Namol La deshidratare Decantare Recirculare namol Statie de pompare apa de spalare Filtrare rapida pe strat de nisip Statie de suflante aer spalare Generator de ozon Statie pompare apa spalare Preparare dozare apa de var Statie de clor Filtrare pe membrane UF. Schema stație de tratare cu sursă de suprafață tip râu greu tratabilă.Captare din rau Deznisipare By . 120 .16.decantare Supernatant Pre . NF (optional) Post .

1 3 8 9 hd 2 0.A hg hu hs 5 6 Sectiune B .17. cameră de depunere a nisipului și cameră de colectare a apei deznisipate. Clasificarea deznisipatoarelor: • După direcția de curgere a apei prin deznisipator: − deznisipatoare orizontale.03 4 Sectiune A . − deznisipatoare verticale.5 Proiectarea proceselor din stațiile de tratare 3. într-un interval de timp de 2 . 8. Cameră de separare a nisipului. Stăvilar de intare. Cameră de liniștire și distribuție a apei. Vane de golire. • După modul de amplasare: − deznisipatoare amplasate în construcții comune din cadrul ansambului lucrărilor de captare a apei. Deznisipator orizontal longitudinal. 4.5. Stăvilar de ieșire. 10. 3.2 mm. 3. 1. 6. 2. − deznisipatoare amplasate independent. obiectivul deznisipării este reținerea particulelor cu diametrul > 0.B hg hs 10 7 2:1 hu hd L Vedere in plan 4 1 b 5 A b A B 6 2 B 7 Figura 3. 5. Bare de liniștire. 7.3. 121 . 9.17) se compun din: cameră de liniștire. 3 minute.1 Deznisipare și predecantare Deznisipatoarele se prevăd în cazul unui conținut de suspensii solide în suspensie de tip particule discrete de 25 – 30% din concentrația totală de materii totale în suspensie..1.1 Deznisipatoare orizontale Deznisipatoarele orizontale (figura 3.5. Cameră de colectare a apei deznisipate. Nișă pentru batardou necesar la reparații în caz de avarie.005-0.. Galerie de golire. Grătar.

15.0 0.1) unde: Qc – debitul de calcul al instalației.4 m/s).4 m/s). dmm wa (mm/s) 0..0. stabilită pe baza datelor experimentale.80 80.15. 0.. în funcție de diametrul suspensiilor d. v – viteza de trecere a apei prin deznisipator (v = 0.00 94.35 cm între ele).40 43. Pentru evazare se recomandă înclinarea de 5/1 .. Dispozitivele pot fi constituite din sisteme de grătare (bare verticale de ϕ 30 .90 87.50 54.. la distanța de 25.20 21.8 0.6 0.Camera de separare a nisipului Zona activă a camerei de separare a nisipului se dimensionează în funcție de viteza de sedimentare a suspensiilor din apă. Valorile vitezei de sedimentare wa.( ) (3. Pereții laterali ai camerei de liniștire se realizează evazați.2 0.30 32. se poate lua conform tabelului 3... În lipsa acestor date.. Dimensiunile geometrice ale zonei active (b și hu ale unui compartiment) se stabilesc cu relația: 122 . în funcție de diametrul suspensiilor d.65 kN/m3 la temperatura de + 10°C. 2. în scopul de a bloca accesul apei în cazul efectuării lucrărilor de reparații sau altor intervenții. 10/1. trebuie prevăzute dispozitive de închidere.60 64.Camera de liniștire Camera de liniștire trebuie să reducă viteza apei până la viteza de curgere în camera de reținere a nisipului și să asigure o viteză uniformă în secțiunea transversală a deznisipatorului (0.1 .7 0.4 Observație: Datele din tabel sunt pentru granule de cuarț cu greutatea specifică de 2. Tabelul 3. Secțiunea transversală a zonei active se determină cu relația: = . în m3/s. dispuse în zig – zag.70 73..5 1.1. viteza de sedimentare wa.2 0..1. Între camera de liniștire și cea de depunere a nisipului.. 50 mm.4 0.

.. în g/m3.25.5) .. în m.03 m/s (pentru granule de nisip de 0.0.30% din particule. T – durata între două curățiri.09 m/s pentru granule de nisip de 1 mm (STAS 3573/1991)..0.2.= unde: ∙ℎ .2) b – lățimea unui compatiment (0. Lungimea camerei de deznisipare (L) se stabilește cu relația: = ∙ℎ ∙ . în m3. 2.( ) (3.coeficient cu valoarea între 1.0.. Experimental. w se stabilește cu diagrama de depuneri pentru reținerea a 20.5 m). w – viteza de sedimentare a celor mai mici particule ce trebuie reținute în deznisipator.( ) 123 (3. Volumul de depuneri Vd se calculează cu relația: = ∙ ∙ ∙ .02..( ) (3.1700 daN/m3).0... v – viteza de trecere a apei prin deznisipator.5 m)....8. Qc – debitul deznisipatorului.5 . În lipsa datelor experimentale viteza de sedimentare a nisipului se va lua 0. în m/s. Înalțimea stratului de depuneri se stabilește cu relația: ℎ = ∙ . în m3/s. p0 – concentrația totală de particule în suspensie. a – procentul de nisip reținut în deznisipator (0.2. α .0.. n – numărul de compartimente care lucrează în paralel. γ – greutatea volumică a depunerilor (1500.3).3) unde: L – lungimea camerei de deznisipare.4) unde: Vd – volumul de depuneri.. în m/s.2.. în ore. la viitură..3 mm) până la 0. hu – înălțimea utilă a deznisipatorului (1.( ) (3..

Timpul de trecere a apei prin compartimentul de depunere se adoptă de 30.3% în sensul evacuării apei. având valoarea între limitele 0. în m... Acest spațiu trebuie dimensionat astfel încât să poată înmagazina cantitatea de nisip rezultat între două curățiri succesive. astfel încât să se asigure o viteză de evacuare a apei cu 124 . intervalul între două curățiri. În lipsa datelor experimentale se poate considera că în deznisipator se rețin 25.1/15... având valoarea între limitele 0. Înălțimea totală H a camerei de depunere a nisipului. 2. Spațiul pentru colectarea nisipului se realizează cu pereți verticali și o pantă a radierului de 0. în metri. Evacuarea nisipului colectat în camera de depunere se poate face hidraulic.30% din suspensiile din apa brută..5..100 s și se stabilește în funcție de gradul cerut de reținere a suspensiilor....( ) (3. în m.50 m.6 . Spațiul pentru colectarea nisipului se stabilește în funcție de conținutul de suspensii medii anuale în apa brută și se verifică în raport cu conținutul de suspensii al viiturilor anuale. Raportul între înălțimea și lungimea unui compartiment se recomandă să fie de 1/6.1/10 iar între înălțime și lungime de 1/10.. în m. B – lățimea deznisipatorului.6) în care: hu – înălțimea zonei active.0. 0.. sistemul de curățire. timpul de trecere poate avea valori mai mari..15 . în m. L – lungimea deznisipatorului..50 m.. Stabilirea înălțimii zonei active pentru deznisipatoarele care se prevăd a fi executate în comun cu captarea se recomandă să se facă pentru un nivel corespunzător apelor mici și în orice caz sub nivelul apelor medii.unde: hd – înălțimea stratului de depuneri..30 .25 m. În cazuri justificate. în metri. Evacuarea hidraulică se poate face gravitațional sau prin sifonare. se determină funcție de mărimea debitului de apă. hg – înălțimea spațiului de siguranță pentru îngheț. hd – înălțimea spațiului pentru colectarea nisipului. mecanic sau manual.. având valoarea între limitele 0.. conținutul de suspensii care trebuie reținute. hs – înălțimea spațiului de siguranță. se stabilește cu relația: = ℎ + ℎ + ℎ + ℎ .

− la evacuarea manuală 5.. reduse ≤ 50 dm3/s și cantități mici de nisip în apă. cu frecvența de 50. În cazul evacuării hidraulice prin sifonare.0. Lățimea deschiderii orificiului trebuie să fie aceeași cu lățimea spațiului de colectare. maximum 12 h.Camera de colectare a apei deznisipate Această cameră asigură legătura între compartimentele camerei de depunere a nisipului și sistemul de transport al apei cu treptele următoare de tratare. Pereții laterali ai pâlniilor se realizează cu înclinarea de cel puțin 1/1. Lățimea părții superioare a camerei de depunere se alege astfel încât să corespundă cu dimensiunile dispozitivului mecanic de curățire.40. Numărul de zile se determină pe baza hidrografului viiturii. − la evacuarea mecanică și evacuarea hidraulică prin sifonare. − la evacuarea hidraulică gravitațională..80%..80 m. în scopul separării acestora la reparații și intervenții.nisipul de minimum 2 m/s. spațiul de colectare se realizează sub forma unei rigole longitudinale cu lățimea de 0... maximum 5 zile. Fiecare compartiment al camerei de depunere a nisipului se prevede cu dispozitive de golire. 3. spațiul de colectare se realizează sub forma unui șir de pâlnii dispuse în lungul deznisipatorului. fiecare pâlnie fiind racordată la sistemul de golire. Spațiul pentru colectarea nisipului se prevede în capătul din aval.10 zile. cu un orificiu de evacuare închis cu stavilă sau alt tip de dispozitiv care să poată bloca ieșirea apei în intervalul dintre curățiri. Evacuarea manuală a nisipului se prevede numai în cazul deznisipatoarelor pentru debite Intervalul de timp între două curățiri succesive se recomandă să fie: 125 .. Camera de colectare se prevede cu dispozitive de închidere pentru fiecare din compartimentele de depunere. În cazul curățirii mecanice.

5. 126 .eficiența de sedimentare.2.2 Predecantoare. Aceste tipuri de decantoare sunt utilizate în cazul: − apelor cu turbidităţi mari (> 1000 °NTU) pentru care procesele de limpezire prin − în predecantare se poate utiliza reactivi de coagulare pe baza experimentelor “in situ” care demonstrează eficacitatea reactivilor.1. (mg/l).2 Proiectarea decantoarelor statice Dimensionarea tehnologică a decantoarelor are la bază studii de laborator “in situ” pe apa sursei. (3. (mg/l). • Se determină prin filtrare. Eficiența de sedimentare Es.5. Determinarea numărului și dimensiunilor decantoarelor se face în funcție de: • debitul de calcul Qc. 1h. pad – concentrația în suspensii a apei după predecantare.1. %. 3’. (%) unde: Es .3 Stabilirea mărimii hidraulice w “in situ” • În pahare de 1 l (minim 5 bucăți) se pune apă de sursă.1. pi – concentrația în suspensii a apei înainte de predecantare. stabilită pe baza curbelor de variație a procentului de rețineri cu mărimea hidraulică.1. po – cantitatea de suspensii în proba inițială. uscare și cântărire cantitatea de suspensii cedată la Ti – notata pi. înălțimea hi a coloanei de apă limpezită.3. 5’.5.5. se stabilește: − = ∙ 100 . 30’.7) 3.2. • Se determină la intervale Ti = 30”. 2h. decantare nu pot asigura performanța la apa decantată (≤ 4 °NTU). 10’. 3. 1’.1 Domeniul de aplicare Decantoarele statice sunt bazine în care se asigură curgerea apei orizontal – longitudinal/radial sau vertical cu viteze reduse astfel încât particulele discrete să se separă.2. • viteza de sedimentare w. Decantoare statice 3.

p i/p o [% ] pi/po [%] 100 100 80 80 60 p i/p o = f (Ti) 40 60 40 20 20 0 1/2 1 2 3 0 Ti 0. Diagrame de sedimentare.• Se întocmesc diagrame de tip figura 3.05 – 1.18.( ) (3.10) în care: Q – debitul instalației (m3/h). în m3/h. α – este un coeficient de siguranță (1.( ) (3. 50%.5.10).1.11) Se impun condițiile: ≤ ⁄10. • Lungime L și lățimea B a predecantoarelor: = ∙ . 3.3 Predecantoare orizontale longitudinale Dimensionarea predecantoarelor orizontale-longitudinal (figura 3.8) (3. 127 = ∙ .12) . ≥2 (3.9) Se va adopta pentru dimensionarea predecantoarelor mărimea hidraulică w (sau încărcarea superficială) corespunzător procentului de rețineri care se impune a fi realizat: 40%.19) constă în stabilirea elementelor: • Suprafața oglinzii apei: = ∙ .18.6 1 2 3 4 w [mm/s] 5 Figura 3. w – mărimea hidraulică pentru cantitatea de suspensii care se cere să fie reținută. (%) = = ⁄ (%) = ( ) ℎ (3.2 0. 60%.m2.

în kg S. γn – greutatea specifică a nămolului (γn = 1050 ÷ 1100 daN/m3). în zile./m3. în m3/h. v – viteza medie de curgere în bazin. B – lățimea predecantorului.U. n – numărul de compartimente.13): = ∙ ∙ .10). • Timpul de predecantare: Td. Q – debitul instalației.în care: b – lățimea unui compartiment (se stabilește prin calcul tehnico . în m.u.5 m. c – concentrația în substanță uscată a nămolului (c = 0./m3. L – lungimea predecantorului. pi – concentrația medie în suspensii a apei brute pe durata T. în ore: = . Se impun soluții pentru a se asigura funcționarea optimă a predecantoarelor orizontale longitudinal prin realizarea uniformității distribuției și colectării apei.( ) (3.05 ÷0. în kg s.0 – 2.14) în care: V – volumul predecantorului.05 – 1.( ) (3. minimum 2. T – durata între două curățiri. 128 ∙ ∙( ∙ − • Volumul de nămol VN acumulat în predecantor. Timpul de predecantare trebuie să rezulte ≤ 1h.economic al structurii bazinului). în m. = în care: Q – debitul instalației. corelat cu b și elementele optime din dimensionare structură.1). în m3/zi. H = 2. • Lungimea se calculează cu relația (3. în m3.( ) (3. între două curățiri: ) .13) în care: α – este un coeficient de siguranță (1.15) . pad – concentrația în suspensii a apei predecantate.

La proiectarea predecantoarelor orizontale-longitudinale se vor lua în considerație și prevederile STAS 3620-1/1985. − prin golirea fiecărui compartiment și spălarea hidraulică a acestuia. hs – înălțimea de siguranță (0.1 b b h AB w h Stavila Evac.25 m). în m. Schemă predecantor orizontal-longitudinal: plan și secțiuni. hd – grosimea medie a stratului de nămol depus pe radier. Namol Basa namol Cg 1 1 2 Evac. 129 .( ) în care: (3.16) H – adâncimea utilă a decantorului.• Adâncimea totală Ht a decantoarelor orizontale longitudinale se determină: = + ℎ + ℎ . APD L Evac. în m.19. APD Evac. Curațirea predecantoarelor orizontale-longitudinale se poate realiza: − cu poduri racloare care strâng nămolul în bașe de nămol de unde este evacuat gravitațional sau prin pompare. APD 3 L L Plan 3 L AB B AB Evac. Namol Figura 3. Sectiunea verticala 1 v Sectiunea 1 .

2. N – nămol. Predecantor orizontal radial. R – reactiv. • Timpul de sedimentare: în care: h = adâncimea apei la ieşire. D PR d< 2 m SUD AB JAD R h CL N AD H >5% AB Figura 3. 130 .1.5. = ℎ ≤1 (3. H. CL – cameră limpezire. PR – pod raclor. AB – apă brută.3. v = în care: Diametrul predecantorului se determină în funcţie de Vu. AD – apă decantată. CR – cameră de reacție.20) are la bază mărimea hidraulică w a particulelor care trebuie reţinute.5. se determină prin studii “in situ” cf. Se consideră timpul de sedimentare egal cu perioada în care particula amplasată în poziția cea mai dezavantajoasă este reţinută.19): D−d Q D = ≤ 0. h.20.4 Predecantoare orizontal radiale Dimensionarea predecantoarelor orizontal radiale (figura 3.18) panta radierului să fie ≥ 5 %.1.3. § 3. • Volumul util al decantorului: = ∙ . (3. în m. SUD AB – sistem uniformizare apă brută. > 6 2∙t 2Π ∙ r ∙ h H (3.17) w = mărimea hidraulică a particulelor care trebuie reţinute în predecantor. JAD – jgheab apă decantată.03 (m s).19) D – diametrul bazinului. d şi respectând condiţia ca Viteza medie a apei si raportul D/H se verifică cu relaţia (3.

131 . 25. conductă de admsie apă brută. 35. 5. cameră de distribuție cu dispozitivul de admisie a apei (ecran deflector). Prin proiectare se vor adopta soluții care să evite blocarea podului raclor datorită gheții. conductă evacuare apă decantată. Decantor vertical. 30. 2. 4. Pe baza experienţei practice. 3.5 Predecantoare verticale execuția în adâncime.H – adâncimea maximă. 6. 7. Nămolul se colectează cu poduri racloare prevăzute cu lame segmentate pentru ca nămolul să fie transportat succesiv de pe o lamă pe următoarea spre bașa centrală.1. 40 si 45 m. se adoptă adâncimea h la ieşirea apei (2 ÷ 3 m). în ţara noastră existând proiecte tip pentru decantoarele radiale cu: D = 16. rm – raza medie a decantorului: hm – adâncimea apei în decantor la rm. Diametrul predecantoarelor radiale este cuprins între 15⋯60 m. deversor triunghiular. conductă evacuare nămol.21. Se recomandă pentru debite ≤ 50 dm3/s și în cazul când condițiile geotehnice permit R r 1 hs AB hu 7 hn hd 6 4 1 2 5 3 Figura 3.5. 3. rigolă pentru colectarea apei decantate. pâlnie colectoare nămol. 1.

în m2. determinată cf.3 – 0. în m3/h. v – viteza medie de curgere ascendentă (v ≤ w).5.2. în m.( ) Td – timpul de decantare. A – aria oglinzii apei.1. se va adopta din condiția § 3.3. se va adopta maxim 1h.21) ≤ . 132 . ( ) (3. în mm/s. r – raza tubului central (0.4 m). • Înălțimea utilă a pre-decantorului vertical: ℎ = ∙ .m2. (3. de eficiența de predecantare și de intervalul de timp între două evacuări. de concentrația inițială în suspensii a apei brute. în secunde.20) în care: Q – debitul instalației.• Aria oglinzii apei se determină: = = ∙( − ). în care: Diametrul D al predecantorului vertical se recomandă să fie de maximum 8 m. ≥ 45°. În zona de depunere a nămolului. în m3/h. iH – încărcarea hidraulică. R – raza predecantorului vertical. radierul bazinului se realizează tronconic cu panta Înălțimea zonei de colectare a nămolului se stabilește în funcție de debit.

3.9. necesitatea post – oxidării se va stabili pe baza concluziilor studiilor de tratabilitate. ClO2 și O3 elementele tehnologice ale reactoarelor de contact vor respecta următoarele: − se prevăd ≥ 2 bazine de reacție cu dotarea necesară pentru ca fiecare să funcționeze independent. ozon.4 din studiile de tratabilitate.1. • post-oxidarea. alegerea oxidantului se va efectua prin analize tehnico – economice luând în considerație și efectele privind formarea unor subproduși ca urmare a procesului. reducerea materiilor organice naturale şi inactivarea totală în ape limpezi a compuşilor biologici şi bacteriologici. plancton. inactivare microorganisme. post – oxidare Procesele de oxidare trebuie adoptate în toate staţiile de tratare în mai multe secţiuni caracteristice ale schemei conform conceptului trepte de oxidare multiple: • pre-oxidare în capătul amonte al filierei pentru oxidarea substanţei organice. raportul − procesul de pre-oxidare poate fi by – passat în funcție de necesitatea pre-oxidării apei 133 . obiectiv: asigurarea funcţionării optime a proceselor de tratare şi evitarea contaminării filierei tehnologice. urmăreşte oxidarea totală a micro poluanţilor. amplasat după procesele de tratare convenţionale (decantare şi filtrare rapidă pe strat de nisip). Determinarea dozelor se va efectua în conformitate cu § 3. dioxid de clor.2 Pre – oxidare. Pentru toți oxidanții: Cl2. utilajelor și protecția personalului de operare împotriva efectelor gazului rezidual. între timpul real de contact și timpul teoretic va fi ≥ 0.2. oxidare. • oxidare (neutralizare) pentru asigurarea dezinfecției apei. Se vor adopta măsuri de protecție anticorozivă a construcțiilor. sursei.1 Pre – oxidarea Se utilizează următorii agenţi oxidanţi: clor.2.5.5. − se vor alege soluții care să elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactoarelor.3.

5. Bazin de reacție cu Cl2 (ape limpezi: subterane.rezidual (in exces) RA RB Apa bruta Difuzori porosi Difuzori porosi Ozon Apa ozonata t1 = 5 .22. 134 VI .23.1 Ozonul (O3) Dozele uzuale de ozon sunt în gama 1 – 3 mg O3/dm3 iar timpul de contact uzual este apei în reactoare ≥ 5 m.2.Cl2 2m AB AB APreox APreox A A Figura 3.1.Cl2 Sectiunea A-A Sol. Adâncimea Conceptual reactoarele de ozon vor funcţiona pe baza interceptării curentului de apă descendent de către voalul de bule fine de ozon în mişcare ascendentă. Bazine de contact cu ozon. Se va adopta soluţia cu două reactoare în serie. ca în figura 3. lac).5 min Figura 3. TC = 8…10 minute.6 min t2 = 4 . 3. Distructor O3 O3 .23.Jgheab de colectare apa pre-oxidata Sol.

3 kPa. Avantajele utilizării ClO2 sunt: • nu formează sub-produşi de tip trihalometani (THM). E – evacuare apă oxidată. solubilitatea este 4 g/dm3.24. Gradienții necesari de asigurat G ≥ 500 s-1.5. I – intrare apă brută.3. C l 2 (C lO 2 ) I E Figura 3. ClO2 – dioxid de clor.5.2 Dioxidul de clor (ClO2) Se obţine din clorită de sodiu şi clor conform reacţiei: 2NaClO2 + Cl2 → 2ClO2 + 2NaCl Stoechiometric. La 20 oC şi presiune parţială de 5.1.1 – 0. 1 g dioxid de clor se obţine din 1. oxidează fenoli şi este foarte eficace la pH peste 8. Bazin de contact pre – oxidare.24) amestecul cu agitatoare mecanice (rezistente la coroziune) care asigură amestecul mecanic cu randamente ridicate intre apa de tratat şi soluţia de ClO2.40 oC). Se menţionează că pentru doze mai mari de 0. Este instabil şi exploziv la temperaturi T > (.34 g clorită de sodiu şi 0. Se produce imediat înainte de injecţia în apă.5 g de clor. Dozele utilizate: 0. • are putere oxidantă mai bună. Cl2 – clor. 135 . timpul de contact fiind TC = 10 min.5 mg/l.5 mg/l există riscul formării de sub-produşi de tip cloriţi.2. Reactoarele de pre-oxidare (figura 3.

se reduc dozele de ozon şi oxidarea micro – poluanţilor devine eficientă. timpul de contact pentru reacţia rapidă este determinat TRR = 1 – 3 min. O3 De la FRN Post-oxidare F CAG Figura 3.5. amestecul total cu apă la gradientul hidraulic G = 500 – 700 s-1. Încadrarea procesului de post – oxidare în schema staţiei de tratare se realizează totdeauna ca în figura 3.3.26. agregarea și flocularea acestora cu reactivi chimici pentru a fi reținute. Introducerea soluţiei de coagulant. Aplicare: toate categoriile de apă care conțin particule coloidale sau dizolvate (precipitabile) necesar a fi reținute. Se adaugă un adjuvant de coagulare (polimer).a – (Floculare). CRR – camera de amestec și reacție rapidă: 136 . funcţie de tratabilitatea apei.3 Coagulare – floculare Obiectivul procesului: destabilizarea particulelor coloidale din apă.II.2 Post –oxidarea În filierele de tratare se va intoduce conceptul de post – oxidare cu ozon pe apa limpezită după filtrele rapide de nisip pentru că eficienţa transferului creşte.5. Dozele de O3 în post – oxidare nu depăşesc 2 mg/l. • Faza a . Alcătuirea reactoarelor de ozon sunt identice cu cele utilizate în pre – oxidare. Încadrarea procesului de post-oxidare. se asigură gradienţi hidraulici G = 30 – 100 s-1 şi timpi de floculare tF = 10 – 15 min. 3. Pentru îmbunătăţirea probabilităţii de ciocnire a particulelor se adaugă şi nămol de recirculare (la concentraţii 50 – 70 g/dm3) în proporţie 5 – 7 % din debitul de apă brută.25. Procesele cuprind: • Faza I – Reacţie rapidă.25.2. Configurația generală a compartimentelor de coagulare – floculare se indică în figura 3.

reprezintă o caracteristică care se va determina “in situ” luând în considerație variațiile calitative ale apei sursei.25) G – gradient de floculare (50 – 100 s-1). • Se impune adoptarea electro-agitatoarelor cu turație variabilă pentru a se prelua variațiilor calitative ale apei brute. Se prevăd două compartimente. variabilă de la1000 – 5000 g s. în care: (3. tRR – timpul de reacție. în m3/min. T – timpul de floculare determinat de t°C și efectele polimerului. k = 23.(m3) (3. T = optim • VF = QAB ∙ tF . C – concentrația în suspensii în camera de floculare. gradient. se va stabili prin studiul de tratabilitate.24) Următoarele elemenete tehnice se impun să fie respectate: • Criteriul produsului: concentrație.6 la 0°C și k = 38. ∙ ∙ 1 .în care: • tRR = 1 – 3 minute. în min. G. în m3. F – camera de floculare: • tF = 10 – 15 minunte. • Secțiunea de injecție polimer (dacă este necesar) se vor prevedea minimum 3 opțiuni care să poată fi utilizate în operare: − introducere polimer în camera de amestec și reacție rapidă./m3.( ) (3.23) unde: V – volum camera de amestec și reacție rapidă. timp.u. • VRR = QAB ∙ tRR . C. k – coeficient adimensional ce depinde de temepratura apei.9 la 40 °C. (m3) (3.22) QAB – debit. fiecare cu minimum 2 electro-agitatoare având puterea: = G – gradient hidraulic ≥ 500 s-1. 137 .

DL – decantor lamellar. NR – nămol recirculat. Sistem transvazare CR1 . Proiectantul va trebui să prevadă elementele care permit schimbarea secțiunii de introducere polimer pe baza celei mai bune eficiențe.1.3 – camere de reacție rapidă.5. la DL F F F la DL F NR CR2 CR3 A CR1 AB CR2 CR3 CR1 Sectiunea A .A Coagulant Polimer H s AB CR1 H apa F PF PF AB – apă brută. CR1. 138 . § 3. − introducere polimer în apa brută în amonte de injecție coagulant (≅ 30 s). Eficiența se va evalua prin determinarea coeficientului de coeziune a nămolului cf. F – floculator.26. Plan și secțiune cameră de reacție rapidă (CRR) și cameră de floculare (F).− introducere polimer la ieșirea din camera de amestec și reacție rapidă. Configurația CRR și F se va realiza cu mai multe electro – agitatoare pentru a permite adaptarea la variațiile calitative ale apei brute și revizia periodică a unui agitator în operare.3.CR2 NR Figura 3.2. PF – perete fals (de dirijare).

1 Coeficientul de coeziune al nămolului 1. Coeficientul de coeziune caracterizează coeziunea nămolului și furnizează informaţii valoroase în cazul decantoarelor suspensionale. valoarea reprezentând segmentul dintre origine şi intersecţia dreptei obţinute cu axa y va fi coeficientul de coeziune a nămolului (figura 3. Reprezentând grafic viteza ascensională a apei în tub (m/h) în funcţie de volumul de nămol expandat (figura 3. • se unesc punctele obţinute cu o dreaptă. • pentru fiecare din debite se citeşte volumul de nămol expandat din tub. Un strat de nămol ocupă un volum aproximativ proporţional cu viteza unui curent ascendent de apă care-l străbate.26) unde: v – viteza ascensională a apei în tub.5.27).3. se construieşte un grafic. = −1 ( ⁄ℎ) (3. se introduce la partea inferioară 50 – 100 ml nămol cu ajutorul pâlniei 3 care trebuie să nu treacă prin sita de la baza tubului. • • se umple mai întâi tubul 1 cu apă decantată folosind vasul de nivel constant 2. se recomandă ca la reglarea debitelor să se evite şocurile care duc la expandarea nămolului necorelată cu debitul trecut prin tub.28). în m/h. Prelucrarea detelor • • debitele se vor transforma în viteze prin împărţirea lor la secţiunea tubului. Determinarea coeficientului de coeziune (K). 139 . Experimentarea propriu-zisă constă în trecerea unui curent ascendent de apă decantată (supernatantul – în cazul jar-testului) printr-un tub transparent și gradat la baza căruia s-a introdus un volum de nămol (figura 3. se notează volumul de nămol pe gradaţia tubului. t.28) se obţine coeficientul de coeziune K. Se fac cel puţin patru determinări cu debite crescătoare. 2. • cu ajutorul robinetului pentru reglarea debitului 4 se stabileşte debitul minim care permite înfoierea nămolului (se măsoară volumul de apă care curge prin preaplinul 5 într-un timp.3. trecându-se pe abscisă valorile pentru volumul de nămol expandat şi pe ordonată viteza ascensională a apei prin tub în m/h. Vo – volumul inițial de nămol.

v (m/l) 3 2 1 K 0 K -1 0 50 100 150 200 V (m l) 250 Figura 3.preaplin 6. Variaţia volumului de nămol în funcţie de viteza ascensională.V – volumul de nămol expandat.27. Pentru nămoluri coezive coeficientul K are valori cuprinse în intervalul 0.vas de nivel constant 3. 140 .2 în timp ce pentru nămoluri care reţin cantităţi mari de apă K are valori de cel mult 0. Gradul de coeziune a nămolului influenţează semnificativ atât procesul de decantare cât și procesul de filtrare (creșterea coeficientului de coeziune conduce la creşterea ciclului de filtrare).28. 1.tub transparent gradat 2.alimentare nămol 4.sită Figura 3. Instalaţie pentru determinarea coeficientului de coeziune al nămolului.8 – 1.3.robinet reglare debit 5.

1 Proiectarea tehnologică a decantoarelor lamelare Configurația tehnologiei decantoarelor lamelare se prezintă în figura 3.3. CN – concentrator nămol.u.4. − concentrarea nămolului reținut în sisteme încorporate procesului de decantare sau − asigurarea unor pierderi tehnologice sub 3 % din influentul decantoarelor.29. − utilizarea eficientă a sărurilor de Al sau Fe pentru coagulare astfel încât să se realizeze costuri minime și să se evite depășirea CMA la Al3+. ML.modul lamelar. PNi – pompă nămol.4 Limpezirea apei prin decantare Obiective proces: − asigurarea unei turbidități a apei decantate Tu ≤ 4°NTU.5. Sectiunea 1-1 JAD De la F Modul lamelar 1 1 CN Raclor namol 2 JAD De la F Evacuare namol 2 Sectiunea 2-2 JCAD PN 1 NR PN 2 PN 3 ML Nex JAD De la F CN De la F JAD JAD – jgheab colectare apă decantată. NR – nămol recirculat. Fe2+ în apa decantată independente la un conținut în suspensii de ≥ 40 g s.29. 3.5. F – floculator Figura 3. 141 ./m3. Plan și secțiune prin decantorul lamelar. Nex – nămol în exces.

m3/h. eficiența procesului de coagulare – floculare (coeficientul de coeziune a nămolului). e lM lM b Figura 3.1. 3. PP cu profil semi – hexagonal. sistemul eficace este un concentrator de nămol amplasat sub modulul lamelar. se adoptă 8 – 15 m3/h. − sistem de colectare. − sistem de colectare uniformă a apei decantate.4. Modul lamelar – casete rectangulare din plăci PE/PVC sudate.5. acest sistem va îndeplini și rolul de regulator aval pentru uniformitatea distribuției debitului în modulul lamelar.( ) (3.3). − din plăci PE.1 Dimensionarea decantoarelor lamelare • Suprafața oglinzii apei = .27) în care: Q – debitul influent.31. − prevederea unui modul lamelar de tip în curent ascendent care să asigure: • separarea apei de particulele floculate de nămol.Elementele tehnologice impuse: − necesitatea unui proces de coagulare-floculare în amonte care să asigure destabilizarea și aglomerarea particulelor coloidale (§ 3. adoptarea unei valori din domeniu se va efectua pe baza studiului de tratabilitate. • laminarizarea mișcării pentru eliminarea influenței pereților. 142 . • Modulul lamelar Se poate realiza în două opțiuni: − casete rectangulare din plăci PE/PVC sudate (figura 3. Modul lamelar din plăci PE.31).30.5.m2. concentrare a nămolului reținut. PVC. ih – încărcarea hidraulică. Figura 3. PP cu profil semi – hexagonal (figura 3. PVC.30).

• Unghiul de înclinare al modului lamelar Se va adopta unghiul de înclinare al modului față de orizontală ∝ = 52°.30) (3. b – lățimea lamelei. lM. va rezulta din limitările numărului Reynolds și mărimii de separare suspensională.unghiul de înclinare față de orizontală. în m. − mărimea de separare suspensională: = ∙ ∙ ≤ 0.Condițiile de dimensionare impuse modului lamelar: − raza hidraulică: raportul între suprafața vie și perimetrul udat al unei lamele − valoarea numărului Reynolds al mișcării definit: ∙ = ≤ 70 determinată după direcția normală la direcția de curgere.8 m/h). e – înălțimea lamelei după direcția normală la direcția de curgere. lM – lungimea lamelei. Verificarea încărcării hidraulice pe proiecția orizontală a modului lamelar: = unde: nlam – număr lamele.29) reprezintă unghiul de echilibru între curgerea continuă a nămolului (60°) și curgerea intermitentă sub formă de acumulări (45°).1 ⁄ (3.28) − lungimea modului lamelar. α . în m. în m.0 m. − Distanța dintre axul jgheaburilor de colectare nu va depăși 1. rH ≤ 30 mm. (3. − Amplasarea jgheaburilor se prevede: 143 . − viteza medie de curgere în lamelă nu va depăși 3 mm/s (10. acesta ∙ ∙ ∙ ≤1 ⁄ℎ. • Sistemul de colectare apă decantată − Colectarea apei decantate se va realiza cu jgheaburi dotate cu deversori triunghiulari cu funcționare neînecată.

unde: = ∙( − )./m3.l.( ⁄ ) (3.2 m față de cota superioară a modului. kg s.m. deversor) să nu depășească ± 1%. kg s. . m3/zi.32./m3.∙ . CAD . • jgheaburile se vor executa din tablă de oțel inoxidabil și prin sistemul constructiv specific (dm3/s.31) QAB – debitul de apă brută al unității de decantare. radierul jgheaburilor se va amplasa la minimum 0. • prin calcul și sistemul de operare adoptat se va asigura evitarea înecării jgheaburilor de colectare.u. această soluție se va adopta pentru încărcări hidraulice iH = 8 – 10 m3/h. • Sistemul: concentrator de nămol Soluția recomandată constă în realizarea unui concentrator de nămol la partea inferioară a modului lamelar al cărui volum se determină pe baza cantității de substanță uscată calculată: . . ( . se determină: = .m2.u. ∙ .u. CAB – concentrația în suspensii apă brută. iH = 14 – 15 m3/h. 0 m adoptat se va asigura posibilitatea reglării astfel încât erorile raportate la debitul • amplasarea jgheaburilor se va realiza între module pentru încărcări hidraulice > 100 mm ML Figura 3.• deasupra modului lamelar. Volumul de nămol având o concentrație cs. < 1.concentrația în suspensii apă decantată.m2.⁄ ) (3.32.m2 conform cu figura 3. . Amplasarea jgheaburilor de colectare apă decantată pentru iH = 14 – 15 m3/h. 1 .32) 144 .

27)./m2. Evacuarea nămolului se va asigura intermitent în perioade scurte (5 – 10 minute. orar sau la 2h) și va fi declanșat prin măsurarea on – line a concentrației nămolului./m3) cu 1 – 2 rotații/oră./m3.zi. • încărcări masice de 40 – 60 kg s. sistemul mecanic va fi dimensionat la concentrația maximă a nămolului (80 – 100 kg s. programul de evacuare se va stabili „in situ” pe baza variației conținutului în suspensii al apei brute.05 kg/m3). 145 .unde: cs. Pentru ape limpezi (turbidități ≅ 10°NTU) și reci (t°C ≤ 10°C) pentru care camera de 3.000 gr s.u.u. Stabilirea suprafeței și volumului concentratoarelor de nămol se va efectua luând în considerație: • concentrația optimă a nămolului evacuat din concentrator ≅ 50.4. amestec și reacție rapidă este prevăzută în trepte (2 – 3 agitatoare înseriate) este recomandabil să se prevadă opțiunea introducerii nămolului de recirculare în a doua cameră de amestec – reacție.03 – 0.1 ∙ (3. Nămolul în exces din concentrator se va evacua cu electro-pompe de nămol corespunzător concentrațiilor maxime.1. Omogenizarea. − posibilități de revizie periodică a utilajelor prin acces direct sau demontarea acestora. figura 3.5.33) Debitul de nămol de recirculare: Nămolul de recirculare se va introduce în conducta de apă brută în amonte de camera de amestec și reacție rapidă.u.u. • Nămolul de recirculare = 0. amestecul și colectarea nămolului se va realiza cu raclor imersat (cf.2 Prevederi constructive pentru construcțiile de coagulare – floculare și decantare Construcțiile pentru procesele de coagulare – floculare și limpezire prin decantare vor fi acoperite și se vor crea condiții de operare normale: − temperaturi ≥ 10°C permanent. γNC – greutatea specifică a nămolului concentrat (1050 – 1100 daN/m3). − pasarele de acces la utilaje prevăzute cu balustrade. – concentrația în substanță uscată a nămolului (0.07 − 0.

4. Aplicarea acestei tehnologii conform cu datele firmei: • turbidități ≤ 1500° NTU. se utilizează un gradient hidraulic echivalent la 12 – 15 W/1dm3/s. În cele ce urmează se vor prezenta principiile generale ale unor tehnologii de firmă și condițiile în care acestea pot fi luate în considerație pentru aplicare. Alegerea unei tehnologii va avea la bază: − elementele rezultate din studiile de tratabilitate. coeficientul de coeziune nămol > 1.5. În figura 3. • ape brute ușor tratabile. cele mai multe bazate pe tehnologii de firmă. − costurile de investiție și operare.2 Alte tipuri de tehnologii de limpezire a apei prin decantare Proiectantul poate alege și alte tehnologii de limpezire a apei prin decantare. 3. Avantaje: realizează toate procesele: coagulare – floculare.2 m/h. − eliminarea sistemelor de colectare nămol prin prevederea unui sistem hidraulic de jeturi înecate care realizează autospălarea radierului bazinului.1. limpezire. lipsite total de suspensii gravimetrice. 146 . concentare nămol într-o singură unitate. − siguranța procesului în obținerea performanței privind calitatea apei independent de condițiile și variațiile de calitate ale apei sursei. Concepția acestui tip de tehnologie este: − introducerea intermitentă a apei brute în bazin (denumită pulsație) astfel încât să creeze gradientul hidraulic pentru coagularea – flocularea suspensiei.1 Decantoare cu pulsație Tehnologie dezvoltată de firma Degremont Franța.33 se indică schema generală și elementele componente. nu utilizează recirculare nămol.2. − dotarea cu sisteme de variație a gradientului hidraulic în faza de floculare (superpulsator) și/sau module lamelare (pulsatube/ultrapulsator). − perspectiva modernizării în timp a tehnologiei ca urmare a schimbărilor de calitate a apei sursei.5.4.

AD – apă decantată. 9. electro – valvă de lansare de contact cu presiunea atmosferică. 6. 5 10 Avantaje: admite și particule gravimetrice (dg < 0.1. zonă de decantare. 2. 7. 3. 2. tratabilitate normală. pompă recirculare nămol. cameră de reacție rapidă. 12. 11. Aplicare: ape brute de râu/lac. modul lamelar.34. amestecător cu elice. bazin de acumulare – lansare./m3. 10. 1. R – cameră de reacție. NEx – nămol în exces. 8.1 10 3 Conducte lansare Jeturi submersate Radier Figura 3.u.5. 7. 10. 5. pompă vid. introducere apă brută. 6. AB – apă brută. Decantor cu camere de reacție rapidă și lentă și modul lamelar în curent ascendent. pod raclor.5.2. 3.2 Decantoare cu recirculare nămol Concepția acestui tip de tehnologie are la bază aceleași elemente fundamentale prezentate în § 3. sistem de conducte de lansare și autocurățire nămol. 1.8 2 11 2 6 7 1 10 3 4 9 4 9 5 5 12 Sectiunea 1 . 147 .4. 4 AB 1 R 2 3 7 6 AD CN 8 9 NEx Figura 3. injecție reactivi.2 mm) și asigură prin recircularea în camera de reacție rapidă creșterea concentrației suspensiei floculate la 4000 – 5000 g s. strat suspensional.33.1. turbidități ≤ 1500° NTU. concentrator de nămol. Decantor cu pulsație. cameră de reacție lentă. jgheaburi de colectare apă decantată. CN – concentrator de nămol. modul lamelar. evacuare nămol. colectare AD. 3. tub central cameră de reacție. 4.4. floculator. injecție reactivi. 8. 5. 9. 4.

m2 la suprafața oglinzii apei în decantorul lamelar și asigură turbidități la apa decantată NEx 9 5 10 1 2 3 4 AD 1° NTU. hidrociclon pentru separare micronisip. Decantor cu floculare balastată. 5. − separă în hidrocicloane micro-nisipul de nămol și îl reintroduce în circuitul de coagulare – floculare. pierderile de micro-nisip sunt estimate la 2 – 3%. 10. 8. AB NR 8 7 6 Figura 3. − performanțe: admite încărcări 30 – 50 m3/h. sistem de colectare apă decantată. AB – apă brută.3 Decantoare cu floculare balastată și recirculare nămol Tehnologia a fost dezvoltată de Consorțiul Veolia Water prin cercetări și prefecționări continue timp de 30 ani. 3.35. pod raclor. recuperare și injecție micronisip. pompă recirculare amestec nămol/micronisip. 7.0 – 2. 6. Avantaje: − aplicabil la ape cu tratabilitate redusă.2. NEx – nămol în exces.3. 148 . 9. cameră de reacție lentă. 2. cameră de reacție rapidă. AD – apă decantată. bașă nămol.4. 1.5. Actualmente este cea mai performantă tehnologie pe plan mondial. 4. cantitățile de micro-nisip 2. admisie decantor.3. NR – nămol recirculat. modul lamelar în curent ascendent. − elementele de coagulare – floculare și decantare lamelară corespund § 3.5.5 kg/m3apă. limpezi (≅ 10° NTU) și reci. Concepția: − introduce micronisip (dg = 30 – 60 µm) în apa brută și realizează fixarea particulelor floculate pe suportul solid dat de micro-nisip.

3. apă limpezită recirculată. sistem colectare suspensii flotate. = 0. Sistemul de flotație cu aer dizolvat (FAD) cuprinde elementele prezentate în figura 3. 9. sistem reducere presiune. P Cg 2 AB 1 16 13 5 9 3 15 6 8 7 AL AB – apă brută ABF – apă brută floculată AL – apă limpezită AP – apă limpezită presurizată Cg – coagulant P – adjuvant de coagulare: polimer 4 ABF 10 12 AP 14 11 Figura 3. În procesele de coagulare-floculare la aceste categorii de ape se produc conglomerate (flocoane) ușoare pentru care un proces invers sedimentării devine mai avantajos. m2) − debitul de apă limpezită recirculată Variația încărcărilor și debitelor între limitele domeniului se va stabili prin studii și depinde de calitatea apei sursei.11. 10. Schema generală proces flotație.36. Elementele de dimensionare care se vor lua în considerație sunt: − încărcarea hidraulică a bazinului de flotație iH = 2 – 10 m3/h.6 ∙ QAB (m3/h) (3. m2. 7. 13. 12.15. floculator.35) . 14. Procesul de flotație cu aer dizolvat se va aplica pe baza studiilor hidrochimice și de tratabilitate efectuate „in situ” pe instalații pilot pentru sursa de apă luată în considerație. 8. apă brută (de sursă). 2. 4.15-0. cameră de limpezire.36. apă limpezită. apă brută floculată. raclor imersat: colectare nămol. sistem evacuare suspensii flotate.5.34 QAB – debitul de apă brută (m3/h) iH – încărcare hidraulică (m3/h.5 Limpezirea apei prin procedeul de flotație Aplicare: procedeul se aplică pentru ape brute relativ limpezi (turbidități < 20o NTU) caracterizate prin natura particulelor coloidale și dizolvate de tip MON (materii organice naturale). compresor. − suprafața orizontală a bazinului: = 3. 1. reacție rapidă. camera de amestec apă presurizată. 16. apă în amestec cu aer. 149 Qrecir.5. recipient presurizare apă. apă floculată.3. evacuare nămol. 6. amestec.

Recipienții de presurizare se dimensionează pentru: − timp contact: 10 . − stabilitatea și siguranța fiecărui proces prin determinarea coeficientului de asigurare în timp a turbidității limită a apei limpezite. la debite mai mari bazinele se vor prevedea cu raclor imersat pentru colectarea nămolului depus pe radier. 365 zile) în care se efectuează analizele de apă decantată. producția de aer comprimat.Cantitatea minimă de aer pentru o eficiență favorabilă: 5000 mg/l echivalent la 5 m3 de aer/m3 apă tratată. − presiune: 4 . recipient de presurizare. În toate aplicațiile în care se propune ca soluție FAD (flotație cu aer dizolvat) proiectantul va lua în considerație și analiza unei opțiuni (variante) de limpezire a apei prin decantarea lamelară (DL). Elementele obligatorii care se vor analiza în cele 2 variante: FAD și DL sunt: − analiza costurilor energetice ale proceselor de coagulare-floculare pentru cele două tehnologii: fără recircularea nămolului în procesul FAD și cu recircularea nămolului în DL. cameră de amestec cilindrică și transformator de energie cinetică în energie potențială de presiune de tip difuzor dimensionat astfel încât să nu se realizeze desprinderea curentului. − comparația costurilor energetice pentru bazinul de flotație incluzând toate componentele: evacuare spumă. Construcția sistemelor FAD se va realiza sub forma bazinelor circulare sau rectangulare.70 µm.60 sec. la ieșirea din difuzor viteza apei nu va depăși dublul vitezei echivalente încărcării hidraulice. Pentru debite QAB ≤ 50 dm3/s radierul bazinelor se va construi cu o pantă ≥ 45o pentru colectarea și curgerea nămolului spre secțiunea de evacuare. evacuare și concentrare nămol. comparativ cu decantorul lamelar având: concentrator nămol. acest coeficient se determină: = ∙ 100 − 3. mărimea bulelor de aer se va încadra în domeniul 40 . Camera de amestec între apa presurizată și apa brută floculată va fi dimensionată pentru realizarea amestecului printr-un amestecător static. raclor amestec și colectare nămol și pompele de recirculare nămol.36 unde: T – perioada (30 zile. t – perioada în care TuAD ≤ TuAD lim = 4o NTU. 150 .6 bar.

3.38) k – coeficient de siguranță = 1.6. L – lungimea cuvei. − sistemului constructiv adoptat. • Construcțiile și instalațiile anexe: rezervorul de apă de spălare și stații de pompare.2.37 Q – debitul stației de filtre. 3. stația de suflante pentru spălare cu aer. • Numărul de cuve de filtru: = ∙ / ≥ 4 ăț (3.39 unde: n – numărul de cuve. Numărul de cuve se va stabili printr-un calcul tehnico-economic care va lua în considerație: costuri de investiție și cheltuieli anuale de exploatare pentru tipul de cuvă adoptat. se va adopta 6 m/h cu limitare în cazul scoaterii din funcțiune a 1 . b – lățimea cuvei.5. instalații comandă și control (dispecer).5. prelevare apă filtrată din cuve. VF – viteza medie de filtrare. spălare.6 Filtre rapide de nisip 3. automatizare.6. 151 .5. • Aria unei cuve se va stabili pe baza: − realizării condiției de VF max în cuvele rămase în filtrare la scoaterea din funcțiune a unei cuve.1 Elemente componente • Cuvele de filtru.2 cuve la 8 m/h. • Instalațiile hidraulice: alimentare cuve.2 Caracteristici principale ale stației de filtre • Suprafața de filtrare = /ℎ /ℎ m 3. − raportul laturilor pentru îndeplinirea condiției: = 2 +1 3.

5. GT – galerie tehnologică. AD – sistem de distribuție apă decantată la cuvele de filtru. toate acestea determină pierderea de sarcină prin filtru. debitul minim al unei cuve se va considera în corelație cu: turbiditatea influentului.4 Schema generală a unui filtru rapid În figurile 3. care va fi hr ≤ 1. As – apă de la spălare. Secțiune longitudinală cuvă de filtru și rezervor apă de spălare. AF – apă filtrată.37 – 3. CF – cuvă de filtru. Se vor adopta soluțiile tehnice pentru: − variația debitului între limita maximă (impusă de viteza maximă de 8 m/h) și limita minimă.6 m col. ca mărime. caracteristicile materialului filtrant. dotare pentru care totalul cheltuielilor anuale din investiții și exploatare este minim”. 3. tipul suspensiilor reținute. 3.3 Metoda de filtrare Filtrele rapide vor fi asigurate să funcționeze conform metodei: cu debit variabil și nivel constant. RAS – rezervor apă de spălare. A er CF GT As AD A dS AF bR RAS L a2 Figura 3.37. Ads – colectare. H2O.41 se prezintă schema generală a unui filtru rapid. − dotarea sistemului de prelevare apă filtrată astfel încât să permită variația lentă a debitului în funcție de creșterea pierderii de sarcină.Studiile efectuate în ultimii 20 de ani indică un concept pe care proiectantul va trebui să-l respecte. 152 .6. acesta este definit astfel: „pentru fiecare mărime de debit Q există un singur tip de cuvă. formă.6. evacuare apă de la spălare.5.

AD – apă decantată. AF – apă filtrată.distributie AD . aS – aer spălare. AS – apă spălare. as – aer spălare. AF – apă filtrată. Plan galerie tehnologică.39. GT – galerie tehnologică. F – nivel filtrare. AD – apă decantată. C1 aS AS AS AF a1 Goluri intrare aer sub drenaj a2 Goluri acces AS si colectare AF C2 AdS Canal . AS – apă spălare. AS – apă spălare. AdS – apă de la spălare.Aer G. F S Canal . Camin AF Camin: .40. Secțiune longitudinală ax cuvă de filtru.38.colectare AS Strat filtrant variabil de la C1 la C 2 fig.T.colectare AS AD Figura 3. Secțiune transversală cuvă de filtru. 153 . S – nivel spălare.injectie aer de spalare x AF AS x a1 Figura 3.prelevare AF .distributie AD . 2 aS AS b bg b Drenaj placi crepine Figura 3.injectie apa de spalare .

41. Toate elementele componente ale sistemului de distribuție trebuie să funcționeze neînecat cu gardă ≥ 0.41. − pentru cuvele mari (> 60 m2) și lățime sub cuvă > 2. deversoarele cu funcționare neînecată asigură achirepartiția debitului influent în toate situațiile. − pentru stații de filtre cu debite reduse ( ≤ 50 dm3/s) toate sistemele de deservire a cuvelor pot fi amplasate în galeria tehnologică sub forma sistemelor sub presiune (distribuție apă brută.5 din înălțimea lamei deversante. pentru suprafețe unitare inferioare și superioare domeniului pot fi adoptate și alte configurații de cuve. Influentul se distribuie în fiecare cuvă după direcția scurtă printr-un canal longitudinal prin deversare.Aer AF Rezervor apa spalare Figura 3. colectare apă de la spălare). alimentarea cuvei și evacuarea apei de la spălare se va realiza printr-un jgheab suspendat amplasat după latura lungă a cuvei. Exemplu: − la cuvele sub 20 m2 galeria centrală poate să lipsească.0 m se va lua în considerație sistemul de alimentare/spălare denumit cu baleiaj. Toate cuvele de filtru rapid cu suprafețe unitare între 20 și 60 m2 se vor construi conform configurației din figurile 3. Elementele componente sunt următoarele: a) Sistemul de admisie influent Un canal longitudinal care filează transversal cuvelor de filtru asigură alimentarea fiecărui cuve printr-un cămin care asigură alimentarea cuvei prin deversare.0 m.37 .3. b) Cuva filtrului Se va realiza o construcție paralelipipedică formată din: 154 . Vedere x-x. lățimea de distribuție a influentului nu va depăși b ≤ 2. Oprirea alimentării cuvei se va realiza printr-o stavilă motorizată amplasată în capătul amonte al canalului de distribuție.

aceasta se realizează prin îngustarea bruscă de secțiune la intrare în tija crepinei (sub planșeu). hs ≥ 0. ha = 0.42) constituit din planșeu (prefabricat din plăci de beton armat. intrarea/evacuarea aerului se va realiza printr-un orificiu Ф 2 – 3 mm la 50 mm de capătul inferior al tijei și un orificiu de 1 mm la partea superioară a tijei (sub planșeu). monolit din beton armat sau din tablă inox) în care sunt montate 7x7 = 49 crepine/m2 sau 8x8 = 64 crepine/m2 drenaj./m3 nisip și ciclu de filtrare). hd = 0. H2O. − o galerie centrală între cele 2 cuve gemene având la partea superioară canalul de distribuție influent și colectarea apă de la spălare și la partea inferioară galeria: colectare apă filtrată și distribuție apă și aer de spălare. placă turnată monolit cu predală. c) Drenajul filtrului Se va adopta sistemul de drenaj de mare rezistență hidraulică (figura 3. − asigurarea formării unui nivel de separație apă-aer uniform și constant pe toată suprafața cuvei. b ≤ 2. 155 .0 m. înălțimea saltelei de aer haer ≥ 0.0 kg S.15 m.20 – 1.2 m col.9 m funcție și de sistemul constructiv al drenajului (plăci cu crepine prefabricate din beton armat. − nivel de separație apă-aer sub planșeu. se va adopta hN = 1. hs – înălțimea de siguranță între nivelul apei în cuvă și cota superioară a peretelui cuvei.75 – 0.75 m. hd – înălțimea drenajului (inclus grosimea acestuia).U.60 – 0.30 m. − rezistența mecanică a crepinelor.0 – 3.− 2 cuve gemene L x b. ha – înălțimea de apă deasupra stratului de nisip. Înălțimea cuvei va fi formată din: hN – înălțimea stratului de nisip. sistem din tablă de oțel inox). − asigurarea cotei exacte și unice pentru poziția orificiilor de aer.40 m funcție de cantitatea de nămol care va fi reținută în strat ( k = 2. Crepinele vor asigura: − pierdere de sarcină la spălare hr ≥ 0. Se vor asigura condiții foarte precise din punct de vedere constructiv pentru realizarea drenajului: − asigurarea etanșării perfecte.

• Faza II: apă: 6 – 8 l/s m2 Se oprește aerul și se mărește debitul de apă. aer spălare. placă cu crepine. 1. Sistemul de drenaj va fi proiectat să asigure: − uniformitatea debitelor de aer și apă de spălare pe suprafața cuvei.− împiedicarea trecerii celor mai fine particule din strat în rezervorul de apă filtrată prin coșul crepinei. etanșare. 156 .4 mm.42. la începutul spălării nivelul apei în cuvă va fi la maxim 5 cm sub muchia jgheabului de colectare apă de la spălare. Metoda de spălare utilizată va fi: • Faza I: apă: 3 – 4 l/s m2 aer: 16 – 17l/s m2 Durata fazei I: 3 – 5 minute Faza se începe cu apă pănâ la deversarea acesteia în jgeabul de colectare. erorile admise la intensitatea de spălare se vor situa sub 2% în l/s m2. − spălarea simultană apă-aer în faza I a spălării. stâlpi susținere plăci. în acest moment se pornește aerul. prindere plăci. crepină. 2 3 1 5 50 mm 6 4 4 Figura 3. 2. 3. Drenaj cu plăci cu crepine. lățimea fantei ≤ 0. 4. Durata fazei a IIa: 10 – 12 minute. Crepinele se vor realiza din PEID sau PP (polipropilenă) și vor trebui să asigure rezistențele mecanice și structurale necesare în procesul de filtrare/spălare filtru. 6. orificiu aer. 5.

m2. sistemul poate fi: sub presiune. 157 . • jgheburile sunt prevăzute cu orificii (Os) la partea inferioară. Sistemul de baleiaj este format din: • 2 jgheaburi (forma litera V) pe latura lungă a cuvei filtrului. • funcțiunile jgheaburilor V: − asigură alimentarea cuvei prin deversare corespunzător NF menținut constant în perioada procesului de filtrare. acestea sunt alimentate frontal prin goluri din galeria de apă decantată. − asigură lansarea unui debit 1 – 2 l/s m2 pe suprafața apei în procesul de spălare (nivel NS). − intensitatea specifică pentru apă în faza I: 2 – 3 l/s m2. cu apă filtrată sau apă decantată. gravitațional. d) Sistem de baleiaj NF Os NS JAD Os AdS F S F – filtrare S – spălare NF – nivel filtrare NS – nivel spălare Os – orificii AdS – apă de la spălare JAD – jgheab apă decantată Figura 3. Spălarea filtrelor rapide cu baleiaj se asigură respectând următoarele: − intensitatea specifică pentru apa de baleiaj (apă decantată): 1 – 2 l/s. Sistem alimentare/spălare filtre rapide cu baleiaj.43.La cuvele de filtru cu b > 2 m se va prevedea un sistem hidraulic care să asigure împingerea nămolului reținut în filtre spre jgheabul colector al apei de la spălare.

această vană se va închide automat la fiecare spălare a filtrului pentru a proteja vana de reglaj a debitului. e) Galeria tehnologică Va fi prevăzută cu: • un cămin în axul cuvei. un distribuitor hidraulic cu ramificații la fiecare cuvă prevăzut cu vane la fiecare cuvă. dimensionarea se va efectua pentru v = 12 – 15 m/s. lungimii deversorului și înălțimii de siguranță pentru neînecare. • sistemul de colectare și evacuare a apei de la spălare: colectarea se va realiza prin jgheabul central al cuvei prin deversori triunghiulari atașați la care se va asigura minim 7. se dimensionează la viteze 0. dimensionarea secțiunilor se va face la v = 2. • un cămin pentru preluarea apei filtrate și descărcarea în rezervorul de apă de spălare. va fi prevăzută cu: − vană (dispozitiv hidraulic) motorizată care să asigure variația debitului de apă filtrată prin comanda dispozitivelor (senzorilor) de pierdere de sarcină prin filtru.0 m/s corespunzător debitului maxim al unei cuve. un sistem hidraulic cu ramificații închise cu vană la fiecare cuvă. apa de la spălare se va evacua în galeria 158 .− intensitatea specifică pentru apă în faza II: 6 l/s m2. alimentarea cu aer de spălare.8 – 1. − vană de siguranță în amonte de vana dispozitiv de asigurare a variației debitului. va asigura golirea independentă a fiecărei cuve în maxim 4 ore. cota muchiei deversorului va fi identică cotei drenajului pentru a se evita apariția presiunilor negative în stratul de nisip. • instalația hidraulică prelevare apă filtrată. înălțimea căminului va fi egală cu dublu înălțimii drenajului astfel încât accesul simultan al apei.5 – 3 m/s. aerului și apei de spălare să nu producă desprinderi de curent sau turbulențe care pot conduce la neuniformitatea spălării. dimensiunile căminului vor rezulta pe baza dimensiunilor instalației hidraulice. • sistemul de asigurare a apei de spălare. − durata spălării 8 – 10 minute urmare a efectului apei de baleiaj.5 – 10 cm înălțime de neînecare. • sistemul de asigurare a aerului de spălare. un distribuitor cu ramificații prevăzute cu vane la fiecare cuvă. alimentarea cu apă de spălare. va fi prevăzut cu deversor. în acest cămin se vor amplasa ștuțurile de racord pentru: prelevarea apei filtrate. • sistemul de golire al cuvelor.

pentru obţinerea unui grad de acoperire ridicat. • fracţiunile inferioare diametrului minim şi superioare dmax.5 Materialul filtrant Se va adopta material granular (provenit din material aluvionar) având caracteristicile granulometrice conform figurii 3. • conţinut de roci cuarţoase recomandabil peste 92%. • coeficientul de neuniformitate u=d60/d10 ≤ 1. Calităţile materialului filtrant sunt următoarele: • domenile de granulozitate conform diagramei ≡ domeniul optim. • să realizeze un coeficient de porozitate mare (p>40%). • friabilitate (procent de sfărâmare) < 4%. apropiată de sferă. • forma granulelor. inferioare procentual la 2% în greutate.amplasată sub sistemul de distribuție apă decantată. • să aibă duritate în scara Mohs ≥ 7 pentru a nu se sfărâma la spălare.44. se vor adopta măsuri pentru profilarea hidraulică a părții inferioare a canalului de colectare și galeriei pentru evitarea depunerilor.4.5.3 mm. 159 . • pierdere la acid < 2%. • diametrul efectiv: def = d10 = 0. 3.6. Principala caracteristică trebuie să fie: uniformitatea mărimii și formei granulelor astfel încât porozitatea p ≥ 40%. închiderea canalului de evacuare a apei de la spălare spre canalul de evacuare se va realiza cu stavilă motorizată. domeniu optim indicat.9 – 1.

Domeniul optim de granulozitate al nisipului pentru filtre rapide.5 2 Dia metrul pa rticulelor (mm) 2. se va adopta k = 1. Volumul de apă de spălare: VAS = k1 · n ∙ A1CF [0.5 Figura 3.5.5 1 1. cuve de filtru > 7 unități.44.6.5. • două filtre în spălare simultană dacă nr.40) 160 . 3.6 Rezervor de apă de spălare Se va considera: • un filtru în spălare dacă nr.06 · iF1 · tF1 + 0. cuve ≤ 7 unități.06 · iF2 · tF2] unde: A1CF – suprafața unei cuve de filtru (m2).4. (m3) (3. tF1. tF2 – durata fazelor 1 și 2 în minute. k – coeficient de siguranță. iF1.1. Metoda de spălare va fi cf.100 d60 d60 Fra ctiunea trecuta prin sita (%) 10 1 0. iF2 – intensitățile de spălare în faza 1 (apă + aer) și faza 2 (apă) în l/s m2.1 Domeniul optim 0.6. § 3.

3. Randamentul electropompelor de spălare se impune η ≥ 80%. • 1 electropompă de rezervă având aceleași caracteristici. hrS. hrnisip – pierderea de sarcină în stratul de nisip colmatat (≈ egală cu înălțimea stratului de nisip). • 1 electropompă identică pompei din faza 1 pentru faza a 2a când vor funcționa două electropompe.n – numărul cuvelor aflate în spălare simultană. hrdrenaj – pierderea de sarcină în drenajul cu crepine.5. − sub toată stația de filtre. stația de suflante Se va amplasa într-o construcție adiacentă stației de filtre pentru a putea prelua apa de spălare din rezervorul de apă de spălare. • Stația de suflante 161 (m3/h) (m) (3.42) Hp = (Hg + hrS. Rezervorul de apă de spălare se va amplasa: − sub galeria tehnologică dacă configurația terenului și amplasarea stației de filtre în profil o permite. − independent de stația de filtre dacă profilul stației și configurația terenului nu permit amplasarea sub stația de filtre. Se va echipa asftel (pentru spălarea simultană a unei cuve): • o electropompă pentru faza 1 de spălare: Q = iF1 x A1CF x 3.41) (3.7 Stația de pompare apă de spălare.2 . 0. Se va asigura prin soluții constructive circulația apei în rezervorul de apă de spălare.H + hrdrenaj + hrnisip) · 1. Este contraindicată utilizarea rezervorului de apă de spălare pentru clorinarea apei.6.6 unde: Hp – înălțimea de pompare (m).H – pierderi de sarcină locale și distribuite pe sistemul hidraulic de la pompă la cuva de spălare.06 – coeficient de transformare unități. Hg – înălțimea geodezică de pompare = diferența între cota maximă a apei în cuvă (în faza spălare) și cota minimă a apei în rezervorul de spălare.

aceasta se va realiza la atingerea pierderii de sarcină limită (prestabilită) și depășirea turbidității limită (TuAF < 1 oNTU).7 bari. se va stabili zilnic balanța cantităților de apă influente în stația de filtre. prelevare apă filtrată. − debitul de apă filtrată. − fiecare cuvă de filtru va fi racordată la un sistem automat de management al stației. atenuarea vibrațiilor și desprăfuirea aerului aspirat. Se vor adopta 1+1 electrosuflante amplasate într-o construcție independentă de stația de filtre. − comenzile de oprire a procesului de filtrare. cantitătile de apă filtrată. volume de apă recuperată.8 Conducerea procesului de filtrare Stația de filtre rapide va fi echipată astfel încât să funcționeze automat pe baza datelor măsurate de senzori și a dispozitivelor de control și manevră automate. se vor adopta măsuri pentru încadrarea zgomotului în normele impuse. acesta va fi prevăzut cu dotări care să permită analiza funcționării fiecărei cuve (calitate apă filtrată. − sistem de prelevare on-line probe de apă filtrată din fiecare cuvă.6. − pornirea automată a pompelor de spălare și suflantelor pe faze după adoptarea și executarea comenzilor de oprire alimentare filtru. − acționarea tuturor vanelor din dispecer (de preferat electrică). volume de ape utilizate pentru spălare. variație debit și pierderi de sarcină).6 . transmiterea acestora la un punct central în laborator și analiză orară a turbidității.0. − măsura on-line a pierderii de sarcină în strat.6 Iaer = 16 – 18 l/s m 2 (m3/h) (3.5. 162 . soluții pentru preluarea. − sistem de stocare date de producție apă filtrată la fiecare cuvă și pe ansamblul stației.Debitul suflantelor: Qaer = iaer · A1CF · 3.43) Înălțimea manometrică H = 0. Se vor prevedea în dotarea fiecărei cuve: − măsura on-line a nivelului apei din cuvă. balanță de pierderi de apă tehnologică și recuperată. 3. − stările sistemului de reglaj și variație a debitului de apă filtrată.

Ae – aer spălare.75 m AdS R N Ae AS D R – recipient filtru rapid.1 Elemente componente În schema din figura 3. N – material filtrant.5. materialele. − ca rezultat al unui calcul tehnico-economic între varianta cu filtre cu nivel liber și filtre sub presiune. se va dimensiona la 163 . soluția adoptată va fi drenaj de mare rezistență hidraulică cu crepine (49 buc. − reducerea perioadei de construcție a stației de tratare. R – recipient sub presiune.7 Filtre rapide sub presiune Aplicare: − în stații de tratare de capacitate redusă (< 50 l/s) când schema hidraulică a stației trebuie să asigure alimentarea directă a rezervoarelor din schema sistemului de alimentare cu apă.5. AdS – apa de la spălare. uzual nisip cuarțos. N – material filtrant.7. G F Figura 3.5 din capitolul 3 din prezentul normativ. 3. caracteristicile materialului și calitatea vor trebui să îndeplinească condițiile § 3. se va adopta material monogranular. presiunile uzuale sunt 4 – 6 bari.5.6. AS – apă de spălare. IF – influent filtru. SA – supapă aer. siguranța depinde de presiunea de lucru. protecțiile anticorozive. Schema filtrului rapid sub presiune. J – jgheab distribuție/colectare apă. D – drenaj.45 se indică configurația unui filtru rapid sub presiune.3./m2 – 64 buc./m2) realizat sub forma unui planșeu. D – drenaj. F – apă filtrată.45. SA J IF > 0.

J – jgheab perimetral având muchia superioară la minim 0. − sarcina hidraulică maximă necesară pentru încărcarea conductei de evacuare a apei de la spălare. Condiționările impuse realizării stațiilor cu filtre rapide sub presiune sunt: 164 . − Metoda de spălare pentru filtrele rapide sub presiune va fi identică metodei filtrelor rapide deschise (§ 3.2 Proiectarea filtrelor rapide sub presiune − Suprafața de filtrare: = /ℎ /ℎ m 3. viteza maximă de filtrare în proces și la spălarea unei cuve nu va depăși vFmax ≤ 8. • AdS – evacuare apă de la spălare (v = 1. timp golire recipient ≤ 4 h. acesta nu va depăși 5 unități cu diametrul cuprins între 2 – 4 m. • Ae – aer spălare (v = 12 – 15 m/s). Instalațiile hidraulice din dotarea filtrelor rapide de nisip vor cuprinde: • IF – influent filtru. • G – golire recipient.5 m/h.6. • AS – apa de la spălare (v = 2 – 3 m/s). − Nmărul de cuve (recipienți). Construcția recipienților pentru filtrele sub presiune va respecta toate reglementările pentru realizarea și proba de presiune la astfel de recipienți funcție de presiunea de lucru.4 din capitolul 3 – filtre rapide deschise.44 − Se va adopta viteza medie de filtrare vF = 6 m/h considerând metoda de filtrare: cu debit variabil și nivel constant. • F – prelevare apă filtrată (v = 0. drenajul va îndeplini condițiile prevăzute la § 3. Declanșarea spălării unui filtru va lua în considerație: încadrarea turbidității apei filtrate în limita Tu ≤ 1 oNTU și limitarea pierderii de sarcină prin filtru (maxim 2 m col.8 – 1m/s corespunzător debitului influent.5. H2O).5. 3.8 – 1 m/s).6. dimensionat la v = 0.7. dimensiunile jgheabului vor rezulta din condițiile: − neînecării la preluarea debitului maxim de apă de la spălare în contracurent.5 – 2 m/s).7 tf/m2 cu acțiune dublă (de sus în jos și de jos în sus).4).5.75 m deasupra stratului de nisip.

− dotarea fiecărei cuve cu sisteme de măsură a debitului efluent pentru asigurarea condițiilor de funcționare cu viteză de filtrare variabilă. sunt necesare sisteme electromecanice de acționare a vanelor de alimentare al fiecărei cuve. 165 .− asigurarea repartiției uniforme a debitului influent variabil la fiecare unitate de filtrare. − volumele necesare pentru spălare pot fi asigurate în recipienți amplasați la cotă (sau sub presiune) pentru reducerea energiei consumate la spălare.

• Pietriș: strat suport h = 0.8 Filtre lente Aplicarea soluției cu filtrarea lentă a apei se va lua în considerație în următoarele situații: − debite mici. 3. pentru un debit de 1 dm3/s sunt necesari 20. − coeficientul de uniformitate u = d60/d10 ≤ 1. temperatura apei este un element care condiționează formarea și dezvoltarea membranei biologice.46.35 m. încărcare biologică. Drenajul se va executa dintr-o rețea de conducte prevăzute cu orificii. aceasta se va îngloba într-un strat de pietriș sortat 5 – 7 mm. • Drenaj: drenajul asigură colectarea apei filtrate și umplerea filtrului în sens ascendent pentru evacuarea aerului din materialul granular.5. Orificiile vor fi amplasate deasupra diametrului orizontal la 10 – 15 o.1 Elemente componente Bazin IF > 0. 166 . fenoli.. • Nisip: strat monogranular cu înălțimea de 0. − calitatea apei sursei.25 m.2 – 0. Caracteristicile materialului filtrant: − diametrul granulelor: dg = 0.4 – 0. Se vor prevedea 20 de orificii Φ 3 mm pe ml.7 – 1.. Schema unui filtru lent.3. − conținutul de particule inferioare sau superioare diametrelor minim și maxim nu va depăși 3% din greutate.3. 3 mm.5.7-1. dg = 2 . oxigen minim 3 mg/dm3 condiționează o sursă lipsită de poluare cu substanță organică. MB – membrană biologică Nisip 0.8.0 m2 de suprafață de filtrare. G – golire.75 m MB Camin instalatie hidraulica U F G 0.2-035 m Pietris Drenaj Figura 3. pesticide. • Bazin: construcție din beton armat în care se amenajează filtul lent.25 m U – umplere.6 mm. F – apă filtrată. IF – influent filtru. sensibilitatea membranei biologice la compuși toxici existenți în apă.

5.8.Ramificatie Dn 100 mm Colector Dn 150 mm 1m 1m latime cuva Figura 3.45 • 1. conducte prevăzute cu vane de izolare la fiecare cuvă.47.2 Proiectarea filtrelor lente − Suprafața de filtrare: = / / ∙ 1. − Numărul de cuve: se adoptă minim 5 cuve.2 3. • vF = 5 m/zi. se va respecta relația 3. 3. se poate adopta și soluția cu asigurarea repartiției debitului la cuve perin sisteme hidraulice cu nivel liber: canal și deversor cu funcționare neînecată la fiecare cuvă. − Instalațiile hidraulice se vor amplasa într-un cămin vizitabil adiacent cuvei filtrului și vor cuprinde: • sistem hidraulic alimentare cuve.39 § 3. − Metoda de filtrare adoptată: cu debit și nivel variabil. se va prevedea un sistem electromecanic care va asigura reglajul vanelor astfel încât repartiția debitului la fiecare cuvă să fie egală și să se asigure și variația debitului în perioada ciclului de filtrare.6.2 coeficient care ține seama de perioada de scoatere din funcțiune a unei cuve pentru curățire. 167 .5. variația de nivel în filtru se va situa între 0. raportul laturilor fiecărei cuve va respecta condiția perimetrului minim pentru realizarea unui volum de beton armat minim. variația debitului va urmări domeniul 4 – 6 m3/zi m2. Conducte prevăzute cu orificii.0 m deasupra stratului de nisip.2.5 m și 2.

se dezinfectează cu soluție de var 1% concentrație.8. − Ciclul de funcționare/operare pentru filtrele lente este: 1) umplerea cuvei se va realiza ascendent prin sistemul hidraulic și sistemul de drenaj. 3. se răzuiește membrana biologică (2 – 3 cm de nisip). conținutul de oxigen al apei se poate decide asupra desfășurării activității bacteriene în membrană. 2) formarea membranei biologice. turbiditatea influentului filtrelor lente nu va depăși 5 oNTU. 4) curățirea filtrelor. prin probe prelevate orar și analize biologice se va urmări dezvoltarea bacteriilor aerobe în primii 2 – 3 cm ai stratului de nisip. stabilirea tipului de bacterii.• sistem hidraulic de colectare a apei filtrate. se golește. bloca și/sau scoate din uz membrana biologică. în condiții normale de funcționare a membranei biologice durata perioadei de filtrare trebuie să fie 30 – 40 de zile. se va asigura în interiorul clădirii temperatura minimă de 5 oC. în perioada formării membranei biologice se va urmări și calitatea apei filtrate. − Construcția filtrelor lente va fi acoperită. rata de dezvoltare. se impune analiza aprofundată a substanțelor toxice din apa sursei care pot deteriora. 3) filtrarea apei.3 Condiționări ale filtrelor lente − Proiectantul se va asigura pe baza studiilor hidrochimice referitor la calitatea influentului filtrelor lente. la acest sistem se va atașa un sistem care să permită umplerea cuvei de jos în sus pentru evacuarea aerului din strat.5. 168 . se reia ciclul prin umplerea cuvei. • sistem de golire cuve. se oprește filtrul.

Conformația pachetului Hollow fibre modules. fixate în pachete până la 125 m2 suprafață de filtrare.5 oNTU. Cele mai utilizate membrane în UF (95% din aplicații) sunt de tip Hollow fibre modules (HFM) formate din fibre cilindrice cu diametrul exterior de 0. Tipul de membrane prezentat în figura 3.03 – 0. Permeat Fibre cilindrice Inel de prindere a pachetului Colector central permeat Apa bruta Apa filtrata Apa bruta Figura 3.01 µm care permit reținerea suspensiilor solide în procese de limpezire a apei asigurând turbidități ≤ 0. Se utilizează membrane având mărimea porilor 0. Sunt utilizate membrane imersate (figura 3.35 – 1 mm diametrul interior. 169 .48 lucrează prin filtrare de la interior spre exterior.48 se prezintă conformația pachetului HFM.4-0. În figura 3.6 – 2 mm și 0.48.6 bari.9 Limpezirea apei prin filtrare pe membrane În stațiile de tratare (potabilizare) a apei se utilizează în majoritatea aplicațiilor procesul de UF (ultrafiltare).49) care lucrează sub vacuum de 0.5.3.

• ≈ 150 l/m2 h pentru 1 bar. Parametrii memebranelor UF utilizate în tratarea apei. • Rată de colmatare redusă Dezavantaje • Sensibile la dezvoltare microorganisme. • Necesar: spălare Cl2. • Recirculare ape cu turbidități variabile.5 bar q = 100-200 l/m2 h la 20oC Membrane UF-submersate 4 ∆p = (-0. Membrane imersate care lucrează sub vacuum. Tabel 3. 170 . • Spălări dese.16. • Simplifică sistemele hidraulice. Parametrii caracteristici sunt indicați în tabelul următor. • Rezistențe la ape cu COT mare. Caracteristică/Parametru Avantaje • Spălare inversă bună.3)-(-0. ClO2 periodic. Membrane UF în module de presiune 3 ∆p = 0. 1 Membrane UF-acetat de celuloză 2 Membrane UF-polisulfon hidrofilic • Rezistență chimică pH = 2-12. • Limitare turbiditate influent la 10 oNTU. Crt.49. • Capacitate de spălare redusă.6) bar q = 30-80 l/m2 h • Presiuni relativ reduse. • Desprinde turtele cu insuflare aer. • Limitare presiune negativă. Nr.5-1.In trare aer P erm e at F ib re v e rtic ale ire Ie s aer Figura 3. • Sensibile la MON.

2 Schema tehnologică pentru sistemele UF În figura 3. Evacuare apa de la spalare Apa bruta 1 3 5 6 Pompa spalare Apa tratata 2 4 1. Se pretează pentru ape de lacuri (lipsite de alge) și ape subterane (în special de carst). Schema tehnologică limpezire apă cu membrane UF. c) limpezire finală după un tratament bazat pe o schemă și procese convenționale: preoxidare-coagulare-floculare-limpezire prin decantoare performante 3. 171 .9.5. bogate în materii organice naturale (MON).50 se prezintă schema tehnologică pentru sistemul HFM în configurația cu presiune interior-exterior. Sunt indicate membranele UF submersate unde sunt necesare procese de coagularefloculare. Apa brută este introdusă la 0. adaos de cărbune activ pudră pentru corectarea gustului și mirosului.9.50.5 – 1.Evacuare concentrat 4. ape de sursă având: − turbidități < 10 oNTU. Rezervor apa spalare 5.3. Pompa spalare 3. b) Limpezire prin procese combinate pentru ape Tu ≤ 25 oNTU. Pompa alimentare 2. 6. Rezervoare solutie spalare Filtrare Spalare Figura 3.1 Aplicarea și proiectarea instalațiilor cu membrane UF în stațiile de tratare pentru producerea apei potabile a) Limpezirea apei fără reactivi.5 bar la interiorul fibrelor cilindrice și colectată în exteriorul acestora.5. − materii organice reduse: COT < 2 gC/m3.

3 Condiționări privind tehnologia limpezirii apei prin filtrare pe membrane UF • Operarea instalațiilor de filtrare pe membrane UF se poate realiza numai integral automatizat.000). • Calitatea apei influente în instalația pe membrane trebuie asigurată în limite constante din punct de vedere al domeniului: turbiditate (suspensii). Variația debitului la filtrarea UF. În figura 3. Membranele trebuie dimensionate la un flux mediu estimat pe baza datelor de calitate pentru apa brută și calitățile membranei garantate de furnizor.51. 172 . • Va fi solicitată producătorului de membrane UF o garanție tehnologică privind durabilitatea de utilizare în condițiile calității apei sursei. operării standard și menținerea parametrilor de calitate pentru influent.5 minute la 30 minute membrana se spală în contracurent prin schimbarea direcției de filtrare.15-3 min Cicluri 1 Spalare 2 n n+1 Timp Figura 3. pH. La intervale de 0.Caracteristica sistemului este dată de variația fluxului (debitului) în perioada ciclului de filtrare.51 se prezintă schema variației fluxului masic (debit) în perioada ciclului de filtrare. se remarcă o pierdere de sarcină (flux) remanentă pe care furnizorul trebuie să o precizeze în oferta sa după un număr de cicluri determinat (10. 3. Pentru cazurile de colmatare (sau periodic la 25 – 30 zile) membrana se spală cu soluție acidă: hipoclorit de sodiu sau soluție de Cl2. proprietăți bacteriologice. ClO2) pentru eliminarea efectelor de colmatare biologică-bacteriologică nu trebuie să depășească 12 spălări/an.5.9. substanțe organice. carbon organic total.000 până la 50. Flux/Debit Q maxim Q maxim ∆Q remanent Q mediu Q mediu dupa n cicluri 30-180 min 0. • Spălarea membranelor cu agenți oxidanți (Cl2.

2 Proiectarea sistemelor de adsorbție pe cărbune activ • Cărbune activ pudră (CAP) Aplicare: pentru protecția filierei de tratare în situațiile de poluare accidentală a apei sursei. − Injecția emulsiei de CAP se va efectua într-un bazin de amestec și reacție cu volum pentru un timp de contact ≥ 5 minute și gradient hidraulic 400 – 500 s-1. detergenți.3. Condiții de aplicare: − Sistem de instalație dozare uscată. pesticide.10. 3. ClO2.10. compuși organo clorurați (THM). O3. CAP poate fi dozat în camera de reacție rapidă din cadrul proceselor de coagulare-floculare. − Depozit asigurat împotriva auto-aprinderii.5. 173 .10 Procese de adsorție prin utilizarea cărbunelui activ 3. − Reducerea unor oxidanți: Cl2. fenoli. unele metale grele și precursorii de formare. pesticide. − Bazin preparare emulsie CAP. detergenți.5. − Reținere micro-poluanți: fenoli.1 Aplicare − Reținerea MON (materii organice naturale) oxidate în prealabil. − Se va utiliza numai în situațiile de vârf de poluare. − Doze: 10 – 25 g/m3 apă. Recomandări: − În procesele de limpezire a apei de tip cu recircularea nămolului pentru că se poate utiliza integral capacitatea de adsorbție a CAP. hidrocarburi. se vor prevedea dotări în stația de tratare pentru determinarea și cunoașterea evoluției concentrațiilor principalilor poluanți din apa sursă. − Utilizare în situații de poluare accidentală cu: hidracarburi. se introduce sub formă de emulsie în capătul amonte al filierei de tratare. KMnO4.5.

pierderile de masă la o regenerare se vor considera 10%. se va dopta hCAG = 1.50 – 3. vF – viteza de filtrare (în m/h). • CAG epuizat se regenerează în uzine de regenerare centrale. m2. Viteze de filtrare se va adopta în corelație cu necesitatea realizării timpului de contact pentru realizarea adsorbției. Stațiile rapide de filtre CAG se proiectează astfel încât un număr de cuve să fie în rezervă datorită epuizării capacității de adsorbție la cuvele aflate în lucru. Sistemul de control al filtrelor rapide de CAG este determinat de epuizarea capacității de absorbție a stratului de CAG. valorile minime recomandate 10 – 12 minute. • apa influentă în filtrele CAG va avea turbiditatea ≤ 1o NTU. Numărul de cuve de rezervă se stabilește pe baza: − durata înlocuirii CAG cu material proaspăt sau regenerat.3.10.46 unde: EBCT – timpul de contact (Empty Bed Contact Time) în minute.5. se recomandă 8 – 10 m/h. erorile admise ± 2% la debit de alimentare/spălare pe m2 de filtru.3 Sisteme cu CAG (cărbune activ granular) Se vor utiliza filtre rapide deschise sau subpresiune cu strat monogranular de CAG. 174 . hCAG – grosimea stratului de CAG (în m). Se impune: = ℎ 3. • spălarea se va asigura numai cu apă la i ≤ 4l/s.0 m. • automatizarea și controlul filtrelor rapide CAG se bazează pe conceptul stabilirii capacității de adsorbție a stratului de CAG. − durata de epuizare a capacității de adsorbție stabilită „in situ” pe baza concentrațiilor poluanților adsorbiți. Condiționări la proiectarea stațiilor de filtre CAG • se va lua în considerație asigurarea distribuției și colectării apei filtrate absolut uniform. se va urmări sistematic concentrația poluantului în apa filtrată și la momentul când aceaste începe să crească peste limita admisă filtrul se oprește pentru că masa de CAG și-a epuizat capacitatea de adsorbție (s-a saturat).

53. Stațiile de filtre CAG cu nivel liber sunt asemănătoare stațiilor FRN.52. AB ZT F1 F2 F3 AF Figura 3.Schemele filtrelor rapide CAG pot fi: − filtre rapide cu pat fix conform figurii 3.0 m AdS strat CAG 1.50-3. în serie. − filtre cu nivel liber (figura 3.53) AF 1. Filtre CAG sub presiune. acesta se scoate din funcțiune si CAG este trimis la regenerare. se adoptă în mod special următoarele măsuri: − după post-oxidare cu O3 se alege filtrarea ascendentă pentru neutralizarea O3 rezidual de CAG.0 m AI – apă influent AF – apă filtrată pe CAG AS – apă spălare AdS – apă de la spălare AS AI G Figura 3. Apa brută se filtrează prin fiecare coloană sau în serie prin mai multe coloane. − colectarea strict uniformă a AF pe CAG asigură uniformitatea contactului dintre poluanții din apă și CAG 175 .52. Filtre CAG cu nivel liber – mișcare ascendentă. la epuizarea capacității de adsorbție a stratului CAG în F1.

3. 4. pompă dozatoare. gură de vizitare. 1. 11. sistem alimentare cu apă. 5. 176 . dozator uscat. pompă de transport.54. 10.5. • pompe dozatoare.1 Stații de reactivi cu stocare și dozare uscată Stația de reactivi cu stocare și dozare uscată se compune din: • sistem de încărcare reactiv. sistem acces reactiv. senzor de nivel. sistem pneumatic încărcare reactiv. bazin preparare soluție reactiv. Figura 3. 6.5. sistem golire bazin de preparare. 17. Schema stație de reactivi cu dozare uscată. 8.15. • bazin de dozare soluție reactiv. 7. transportor. • sistem de transport reactiv.11 Stații de reactivi 3.11. 9. 16. vană de izolare. • siloz stocare reactiv. 3. • bazin de preparare soluție reactiv. 13. 2. compresor. Figura următoare prezintă schema generală a unei stații de reactivi cu stocare și dozare uscată a reactivilor. 14. • sistem de dozare uscată a reactivului. siloz stocare reactiv. agitator. 12. dispozitiv vibrant. bazin dozare.

în zile. vrac – densitate în vrac a reactivului. 2. în tone. T – durata de autonomie. în m3/zi. Figura 3. în g/m3. studiului de tratabilitate. vrac = 0. Detalii siloz stocare reactiv.48 în care: Mnec – masa necesară de reactiv. 177 . Qc – debitul de calcul al stației de tratare.3.11. Volumul necesar de reactiv se determină cu relația următoare: = 3.47 în care: Mnec – masa necesară de reactiv.1 Dimensionare depozit reactiv uscat Cantitatea necesară de reactiv se determină cu relația următoare: = 10 ∙ ∙ 3. ( granular).5.1.55.97 g/cm3 pentru sulfatul de aluminiu Numărul de linii și implicit numărul de silozuri se adoptă min. se stabilește cf. Dmed – doza medie de reactiv.

3. pentru a asigura dozarea uscată a reactivului corespunzătoare unei capacități mai mari decât consumul orar maxim.11. 178 . Exemplu dozator uscat.50 Figura 3.56.1. ⁄ℎ 3.5. Figurile următoare prezintă exemple de dozator uscat și transportor reactiv granular sau pulverulent.2 Dimensionare dozator uscat și transportor Consumul orar maxim de reactiv se calculează: = ∙ ∙ 10 ⁄ℎ 3.49 Volumul maxim orar de reactiv rezultă: = Dozatorul uscat și transportorul vor fi prevăzute cu turație variabilă.

51 Considerând densitatea soluției de reactiv corespunzătoare concentrației de preparare „ρc”. respectiv o a doua treaptă în bazinul de dozare. 3.3 Dimensionare bazine de preparare și dozare Cantitatea orară maximă a soluției de reactiv cu concentrația „c” rezultă: = ∙ 100 3. Transportor pentru reactiv solid. În alte situații.1. o treaptă în bazinul de preparare. când reactivul nu este necesar a fi diluat decât într-o singură treaptă.52 Volumul bazinului de preparare se adoptă în funcție de numărul de preparări zilnice considerate n = 4 – 6. dozarea se poate realiza direct din bazinul de preparare. Bazinele de preparare și dozare vor fi prevăzute cu agitatoare pentru a preîntâmpina stratificarea soluției de reactiv. rezultă volumul maxim orar al soluției de reactiv: = 3. Între bazinul de preparare și bazinul de dozare se intercalează o pompă de transport ai cărei parametrii principali se stabilesc în funcție de caracteristicile celor două bazine și de timpul în care se realizează transportul soluției dintr-un bazin în celălalt.5. duratele de autonomie pentru o șarjă de reactiv preparat variind după cum urmează: − autonomia T = 6 ore pentru n = 4 preparări pe zi.11.Figura 3. Pentru anumiți reactivi se poate realiza o diluare în două trepte.57. − autonomia T = 4 ore pentru n = 6 preparări pe zi. Numărul de preparări zilnice se va adopta în funcție de tipul de reactiv și de stabilitatea soluției realizate precum și de mărimea bazinelor de preparare și dozare.56 prezintă o imagine a unui bazin de preparare. Figura 3. 179 .

Figura 3.58. Schema unui bazin de preparare – dozare.

3.5.11.1.4 Pompe dozatoare
Debitele minime și maxime ale pompei dozatoare se calculează cu relația: = = Qc – debitul de calcul, în m3/h; Dmin – doza minimă de reactiv, în g/m3; Dmax – doza mazimă de reactiv, în g/m3; c – concentrația de preparare a soluției de reactiv (%); ρc – densitatea soluției de reactiv, corespunzătoare concentrației de preparare. Înălțimea de pompare pentru pompele dozatoare se stabilește în funcție de sistemul hidraulic între punctul de preparare al reactivului și punctul de injecție. Se vor selecta minim (1+1) pompe dozatoare. ∙ ∙ ∙ ∙ 10 ∙ 10 ⁄ℎ ⁄ℎ ∙ 3.53 3.54

în care:

180

3.5.11.2 Stații de reactivi cu stocare și dozare lichidă
Stația de reactivi cu stocare și dozare lichidă se compune din • recipient stocare reactiv; • bazin de preparare soluție reactiv; • bazin de dozare soluție reactiv; • Pompe dozatoare. Figura următoare prezintă schema generală a unei stații de reactivi cu stocare și dozare lichidă a reactivilor.

Figura 3.59. Schema stație de reactivi cu dozare lichidă. 1. recipient stocare reactiv lichid; 2. senzor de nivel; 3. bazin de preparare; 4. pompă de transport soluție concentrată; 5. sistem de apă de preparare; 6. agitator; 7. pompă transport soluție concentrată; 8. bazin dozare; 9. pompă dozatoare.

3.5.11.2.1 Dimensionare recipient de stocare reactiv
Cantitatea necesară de reactiv se determină cu relația următoare: = ∙ 10 ∙ 3.55

în care: Qc – debitul de calcul, în m3/zi;

Mnec – masa necesară de reactiv, în tone; Dmed – doza medie de reactiv, în g/m3; T – durata de autonomie, în zile. Volumul necesar de reactiv se determină cu relația următoare: 3.56

181

în care: Mnec – masa necesară de reactiv;
lichid

– densitatea reactivului.

Numărul de linii și implicit numărul de recipienți se adoptă min. 2.

3.5.11.2.2 Dimensionare bazine de preparare și dozare
Cantitatea orară maximă a soluției de reactiv cu concentrația „c” rezultă: = ∙ 100 3.57

Considerând densitatea soluției de reactiv corespunzătoare concentrației de preparare „ρc”, rezultă volumul maxim orar al soluției de reactiv: = 3.58

Volumul bazinului de preparare se adoptă în funcție de numărul de preparări zilnice considerate n = 4 – 6, duratele de autonomie pentru o șarjă de reactiv preparat variind după cum urmează: − autonomia T = 6 ore pentru n = 4 preparări pe zi; − autonomia T = 4 ore pentru n = 6 preparări pe zi. Numărul de preparări zilnice se va adopta în funcție de tipul de reactiv și de stabilitatea soluției realizate precum și de mărimea bazinelor de preparare și dozare. Pentru anumiți reactivi se poate realiza o diluare în două trepte, o treaptă în bazinul de preparare, respectiv o a doua treaptă în bazinul de dozare. În alte situații, când reactivul nu este necesar a fi diluat decât într-o singură treaptă, dozarea se poate realiza direct din bazinul de preparare. Între bazinul de preparare și bazinul de dozare se intercalează o pompă de transport ai cărei parametrii principali se stabilesc în funcție de caracteristicile celor două bazine și de timpul în care se realizează transportul soluției dintr-un bazin în celălalt. Bazinele de preparare și dozare vor fi prevăzute cu agitatoare pentru a preîntâmpina stratificarea soluției de reactiv.

3.5.11.2.3 Pompe dozatoare
Debitele minime și maxime ale pompei dozatoare se calculează cu relația: = ∙ ∙ 10 ⁄ℎ ∙ 3.59

182

în care:

= Qc – debitul de calcul, în m3/h;

∙ 10

⁄ℎ

3.60

Dmin – doza minimă de reactiv, în g/m3; Dmax – doza mazimă de reactiv, în g/m3; c – concentrația de preparare a soluției de reactiv (%); ρc – densitatea soluției de reactiv, corespunzătoare concentrației de preparare. Înălțimea de pompare pentru pompele dozatoare se stabilește în funcție de sistemul hidraulic între punctul de preparare al reactivului și punctul de injecție. Se vor selecta minim (1+1) pompe dozatoare.

3.5.11.3 Prepararea și dozarea polimerului 3.5.11.3.1 Considerente de proiectare
• Debitul total al apei brute: Qc; • Doze polimer: − Doza minimă: Dmin = 0,05 mg/l; − Doza maximă: Dmax = 0,4 mg/l; − Doza medie: Dmed = 0,2 mg/l. • Concentrația soluției de polimer: c = 0,5 %; • Densitatea soluției de polimer la c = 0,5% - ρ0,5% = 1,0 g/cm3. • Tipul polimerului: anionic; • Număr de linii: 1, având o capacitate de 100%.

3.5.11.3.2 Depozitarea stocului de polimer
Cantitatea necesară de polimer pentru o perioadă de 30 de zile la doza medie rezultă: = 10 ∙ ∙ 3.61

Se va propune un depozit pentru 100 – 200 kg de polimer. Polimerul se va livra în pachete de câte 20 kg fiecare. Masa totală a polimerului rezultă: = 100 − 200 183 3.62

Autonomia va fi: • La doza maximă: = = ∙ ∙ ∙ 10 ∙ 10 ≥ 15 ≥ 30 3.63 3.64

• La doza minimă:

3.5.11.3.3 Bazine de preparare și dozare
Cantitatea orară maximă a soluției de polimer de concentrație c = 0,5 % razultă: = ∙ 100 3.65 3.66 3.67

Considerând densitatea soluției de polimer ρ0,5% = 1000 kg/m3, rezultă volumul maxim orar al soluției de polimer:
, %

Timpul pentru maturarea soluției de polimer se consideră T = 2 h. Va rezulta capacitatea minimă a bazinelor de preparare și dozare: =
, %

=

Se vor considera următoarele cicluri de preparare a polimerului pe zi: • Număr minim de preparări: nmin = 6; • Număr maxim de preparări: nmax = 12.

∙2

Volumul bazinelor de preparare și dozare va fi selectat pentru a acoperi timpul maxim între două preparări consecutive: = ∙4 3.68 3.69

Autonomia la consumul minim de polimer rezultă: • Cantitatea orară minimă de polimer rezultă: = ∙ 100

• Volumul orar minim al soluției de polimer rezultă:
, %

=

3.70

184

• Autonomia soluției de polimer la doza minimă rezultă: =
, %

3.71

Soluția de polimer este stabilă numai 24 de ore. Procesul va fi ajustat astfel încât să nu depășească această perioadă și autonomia maximă la doza minimă ar trebui să fie de 24 de ore. Bazinele de preparare și dozare vor fi prevăzute cu agitatoare.

3.5.11.3.4 Pompe dozatoare
Debitul minim al pompei dozatoare va rezulta: = = ∙ ∙
, % , %

∙ ∙

Debitul maxim al pomei dozatoare va rezulta:

∙ 10 ∙ 10

⁄ℎ ⁄ℎ

3.72 3.73

1

2

2 3 A B C

4

Figura 3.60. Sistem de preparare polimer pulbere. A – recipient preparare; B – recipient maturare t = 1 – 2 ore; C – recipient dozare; 1. recipent dozare polimer pulbere; 2. agitator; 3. panou comandă – control; 4. alimentare pompă dozare.

185

3.5.11.4 Prepararea și dozarea cărbunelui activ pudră (CAP) 3.5.11.4.1 Considerente de proiectare
• Debitul total de apă brută: Qc; • Doze PAC: − Doza minimă: Dmin = 10 mg/l; − Doza maximă: Dmax = 40 mg/l; − Doza medie: Dmed = 20 mg/l. • Densitatea cărbunelui activ pudră: ρvrac = 600 kg/m3; • Durata anuală medie pentru utilizarea cărbunelui activ pudră: Tanual = 30 zile; • Durata de autonomie: T = 7 zile; • Concentrația cărbunelui activ pudră în soluție: c = 30 g/dm3; • Număr de linii: 1, având o capacitate de 100%.

3.5.11.4.2 Depozitul de cărbune activ pudră
Cantitatea necesară de cărbune activ pudră pentru o autonomie de 7 zile la doza medie: = 10 ∙ ∙ ∙ ∙ 3.74

Autonomia va rezulta: • La doza maximă:

• La doza minimă:

= = =

∙ 10 ∙ 10 10 ∙

3.75 3.76 3.77

Consumul total mediu anual va fi:

Cărbunele activ pudră va fi depozitat în saci. Depozitul va fi prevăzut cu măsurile necesare de prevenire a incendiilor.

186

3.5.11.4.3 Alimentare și transport
Consumul orar maxim al cărbunelui activ pudră va rezulta: = ∙ ∙ 10 ⁄ℎ 3.78

Debitul maxim orar al cărbunelui activ pudră va rezulta: = ⁄ℎ

Conumul orar minim al cărbunelui activ pudră va rezulta:

Debitul minim orar al cărbunelui activ pudră va rezulta: = ⁄ℎ

=

∙ 10

⁄ℎ

3.80

3.79

3.81

3.5.11.4.4 Bazin de preparare și dozare
Volumul cărbunelui activ în soluție va rezulta: 30 g ______________________________________ 1,0 dm3 soluție C _______________________________________ x = ∙ 1,0 30 3.82

3.5.11.4.5 Pompe dozatoare
C

Pentru debitul minim se va considera: 30 g ______________________________________ 1,0 dm3 soluție _______________________________________ x = ⁄ℎ ∙ 1,0 30 3.83

Pentru debitul maxim se va considera: C

30 g ______________________________________ 1,0 dm3 soluție _______________________________________ x = ∙ 1,0 30 ⁄ℎ 3.84

187

Apa

LSH

Sistem alimentare CAP

LS

Alimentare pompe dozatoare

Figura 3.61. Sistem de preparare emulsie CAP.

3.5.11.5 Prepararea și dozarea apei de var 3.5.11.5.1 Considerente de proiectare
• Debitul total de apă brută: Qc; • Doze CAP reactiv: − Doza minimă: Dmin = 15 mg/l; − Doza maximă: Dmax = 50 mg/l; − Doza medie: Dmed = 30 mg/l. • Conținutul de Ca pentru pudra de var: CCa = 65%; • Densitatea varului vrac: ρVSP = 650 kg/m3; • Concentrația apei de var: CAV = 0,2% (saturație) ; • Densitatea soluției apei de var: ρAV = 1000 kg/m3;

3.5.11.5.2 Siloz pentru var pulbere
Se va propune un siloz cu capacitatea: V1 siloz (m3). Masa de var pulbere va rezulta: = ∙ 3.85

188

Autonomia va rezulta:

Silozul va fi prevăzut cu sistem de presurizare pentru încărcare, filtre de praf și dispozitive de vibrație.

=

∙ 1000 ⁄ ∙

3.86

3.5.11.5.3 Alimentare și transport
Consumul orar maxim de var pulbere va rezulta: = ∙ ∙ 10 ⁄ℎ 3.87

Volumul orar maxim de var pulbere va rezulta: =

Conumul orar minim de var pulbere va rezulta:

Volumul orar minim de var pulbere va rezulta: =

=

∙ 10

⁄ℎ

⁄ℎ

⁄ℎ

3.89

3.88

3.90

3.5.11.5.4 Bazin preparare – dozare
Masa soluției de apă de var cu o concentrația de CAV = 0,2 % va fi: = ∙ 100 3.91

Volumul orar al apei de var 0,2 % va rezulta: =

Bazinul va avea mixere pentru dizolvarea eficientă a varului.

3.92

3.5.11.5.5 Pompe dozatoare
Debitul minim de apă de var va rezulta: = = ∙ 10 ∙ 10 189 ∙ ∙ ∙ ∙ ⁄ ⁄ 3.93 3.94

Debitul maxim apă de var va rezulta:

A lim en tare co n tin ua cu v ar

A pa

5

3

6 2

1 4

Figura 3.62. Preparare apă de var. 1. apă brută; 2. apă de var (c < 0,03%); 3. lapte de var; 4. evacuare nămol (drenaj); 5. preaplin; 6. agitator.

3.5.11.6 Elemente generale privind realizarea stațiilor de reactivi
Construcția stației de reactivi este constituită din 2 compartimente funcționale: − compartimentul recipienților de stocare și pompe transvazare; − compartimentul recipienților de 1 zi, pompe dozatoare și panou comandă.
la conducta AB

1.0 m

PT V
Sz Sz

PD z

S1
1.0 m

S2
1.0 m

1.5 m

Panou comanda

1.0 m

la injectie

Figura 3.63. Configurația stației de reactivi. Si – recipienți stocare; PTV – pompe transvazare; Sz – recipienți dozare zilnică; PDz – pompe dozatoare.

190

Pompele dozatoare sunt cu diafragmă și piston (pompe volumice) și sunt montate pe perete. Se vor adopta următoarele condiționări: − minim 2 linii paralele cu funcționare independentă: stocare – pompă transvazare – recipient dozare – pompă dozatoare; − se va asigura interconectarea hidraulică între cele două linii; − se vor prevedea pompe dozatoare de rezervă; − se vor prevedea spațiile de siguranță pentru accesul personalului la componentele stației de reactivi. Elementele care trebuie luate în considerație pentru stocarea, diluarea și dozarea reactivilor sunt: • starea reactivului: solid (granule, pudră), lichid, gaz; • natura chimică în relație cu acțiunea corozivă și condițiile de conservare; • metoda (sistemul) de stocare: silozuri, containere, saci (big – bag), paleți. Condiții de stocare: Proiectantul va respecta în totalitate prescripțiile cerute de fabricantul produsului livrat din punct de vedere al condițiilor de stocare. Planul de managemant al riscului Prin proiectare se va elabora pentru fiecare tip de reactiv utilizat în stația de tratare un plan de management al riscului asociat. Planul va cuprinde: • inventarul riscurilor care pot apărea în fiecare proces de stocare, diluare, dozare la fiecare reactiv (coagulant, adjuvant de coagulare, CAP, Cl2, polimeri); • planul situațiilor neprevăzute; acesta trebuie să cuprindă: soluții și acțiuni în cazul poluărilor accidentale, soluții în situațiile scoaterii din funcțiune a unor sisteme sau componente, responsabilitățile personalului de operare și de laborator; • un calendar precis cu date, responsabilități și raportări privind verificarea periodică a fiecărui sistem care stochează, prepară și dozează reactivi.

191

3.5.12 Stații de clor
Stația de clor cuprinde următoarele elemente: − Depozit recipienți de clor; − Sistem de interconectare recipienți, inclusiv vane electrice de inversare; − Evaporatoare de clor; − Dozatoare de clor cu vacuum; − Circuit apă preparare și circuit injecție soluție de clor; − Dispozitive de neutralizare pierderi de clor; − Dispozitive de analiza a clorului rezidual; − Elemente de automatizare.

Figura 3.64. Schema instalație de clorare a apei. Notații: CL – Clor lichid; CLV – Clor gazos (vacuum); AD – Apa dezinfectată.

Dozarea clorului se va asigura numai cu instalații de dozare cu vacuum. Acest tip de instalații prezintă siguranță sporită în exploatare datorită faptului că funcționează la presiuni mai mici decât presiunea atmosferica. În situația unei avarii clorul gazos nu este dispersat în atmosfera. În figura următoare se prezintă schematic modul de lucru al unei instalații de dozare a clorului montată pe butelie. Regulatorul cu vacuum asigură extragerea la o presiune mai mică decât presiunea atmosferică (min. 508 mm col. H2O) a clorului din recipient (1). Prin 192

Vană de siguranța. 11. diafragma (13) determină deplasarea către dreapta a axului (7) care acționează asupra arcului (5) și implicit asupra sferei (6).1 Doze de clor Dozele uzuale de clor pot varia de la 0. funcție de calitatea apei.Contact pentru semnalizare la distanța. se realizează accesul clorului gazos în circuit.deschiderea clapetului anti-retur (20). 6. 3. astfel încât debitul de clor gazos este în permanență constant. 18. În tabelul următor se prezintă dozele de clor recomandate în funcție de tipul procesului.Vană disc. rezultând soluția care se injectează. 10. 193 .Rotametru.Diafragma de control. Volumul de clor introdus este determinat prin intermediului rotametrului (15). 20. Datorită presiunii existente în recipientul de clor (min.Arc. 1. 9. 15.Diafragma. 19.Sfera pentru păstrarea presiunii în recipient. 22. 21.12.Robinet ajustare debit de clor. 4. 2 bar).65. vacuumul se propaga în regulatorul de presiune și rotametru. 8.Hidroejector. Prin introducerea apei de proces în hidroejector se realizează amestecul între clorul gazos și apa de proces.Disc cu diafragma. către diafragma regulatorului de vacuum (13). 17. La atingerea presiunii dorite.Sfera vana acces clor.1 la 200 mg/l.Ax vana. Fluctuațiile de presiune în circuitul de apă de preparare sunt amortizate de regulatorul de presiune. 14.Clapet anti-retur hidroejector.Arc de control. 5.Indicator de golire a recipientului. 7.Conexiune la regulatorul de vacuum.Robinet pe recipient. Figura 3. 2.Dispozitiv de reglare a indicatorului de golire.Solenoid. 16.5. Instalație de dozare a clorului în sistemele de vacuum. Stabilirea cu precizie a dozei de clor rămâne o operație experimentală care se efectuează cu precizie în laborator. 12. 3. 13.Recipient de clor.

Nr. a.5.3 ori cantitatea de mangan 1. În funcție de punctul în care se face injecția (conductă sau rezervor). în funcție de presiunea în punctul de injecție.18. Hidroejectoare utilizate. b.Tabelul 3. d. puț) separată 0 – 6 bar conductă solidarizată și extractibilă 0 – 9 bar conductă solidarizată solidarizată și izolabilă 9 – 17 bar conductă solidarizată și izolabilă solidarizată și extractibilă a. f. Hidroejector cu sondă solidarizată și vană de izolare.1 – 0.64 ori cantitatea de fier 1.5 ori cantitatea de cianuri 0. tipul de hidroejector care se va utiliza se alege conform tabelului următor. f. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Tipul procesului Îndepărtare microorganisme Oxidare amoniac Oxidare fierului Oxidare manganului Dezinfectare ape de piscine Îndepărtare totală cianuri Apa de proces în industria alimentară Dezinfectare rețele de distribuție Doza recomandată (mg/l) 0. d. de presiunea necesară.0 100 – 200 Stabilirea dozei de clor „in situ” se determină conform § 3.0 8. Hidroejector cu sondă extractibilă în în sarcină și vană de izolare. Presiunea în punctul de injecție Tip punct de injecție Tip sondă Nulă Gravitațional (rezervor.0 – 3. b. Hidroejector pentru presiuni ridicate cu sondă solidarizată și vană de izolare. Figura 3. pentru injecție în conductă. Hidroejector pentru presiuni ridicate cu sondă extractibilă în în sarcină și vană de izolare. Sistem de injecție a clorului. Doze de clor recomandate în funcție de tipul procesului. c. Hidroejector cu sondă separată pentru injecție în puț sau rezervor. 194 . Hidroejector cu sondă solidarizată.5 8 ori cantitatea de amoniac 0. c. e. Eficiența clorării depinde de modul de injectare al clorului în apa de tratat.1.17.2.1 – 50.4.66. Tabelul 3. e.

30% din suprafața depozitului de clor. − evacuarea aerului cu clor se realizează în sistemul de neutralizare format din: turn de neutralizare cu inele PVC. Tabelul 3. 195 .Determinarea eficienței operațiunii de dezinfectare cu clor se poate realiza prin verificarea existenței unei doze reziduale. − sistemul (gura) de evacuare a aerului din incintă trebuie să fie amplasată la maxim 12 cm deasupra pardoselii. în funcție de necesitățile fiecărui sistem.200 11 . Reglajul dozei de clor se poate face în funcție de următorii parametrii: − debitul de apă de tratat. − capacitatea sistemului de evacuare a aerului trebuie să conducă la viteze specifice ale aerului la nivelul pardoselii. pentru a permite transformarea clorului lichid în clor gazos (evaporarea).200 pe perete Siguranța stațiilor de dezinfectare cu clor va fi asigurată prin neutralizarea pierderilor accidentale de clor. Concepția modernă implică respectarea condițiilor obligatorii atât în proiectarea cât și exploatarea stațiilor de clor.005 m/s. m2. în toate încăperile. se poate face. sistem de introducere a soluției de neutralizare (în contrasens curentului de aer cu clor). − clorul rezidual.5 4 . Acestea sunt: − prevederea de senzori de avertizare a prezenței clorului în aer. conform indicațiilor din tabelul următor. panta rigolei asigură scurgerea clorului gazos către gurile de evacuare.10 pe recipient (kg/h) 1 – 10 20 . Montajul instalației de dozare a clorului. − asigurarea unor rigole de colectare și scurgere a clorului către punctele de evacuare și neutralizare. la o distanță de punctul de injecție care să asigure un timp de contact de minim 20 – 30 min. sistem de evacuare a soluției de neutralizare la canalizare.19.2 – 0. Capacitatea Debit de clor: − minim − maxim Tip de montaj (g/h) 1 . Controlul clorului rezidual se face continuu. de 0. rigolele se realizează pe suprafețe reprezentând min. − debitul de apă de tratat și clorul rezidual (simultan). în funcție de doza de clor care injectată.2500 pe butelie (kg/h) 0. Condiții de montaj pentru dozatoare de clor.

atmosferă.5 m col.− depozitul de clor se men ine în depresiune în mod permanent (min. menține aerul extras fiind evacuat prin sistemul de neutralizare. inclusiv depozit ătoare prezint ții de recipienți de clor. Secțiuni caracteristice printr-o stație de clor. 196 . soluție − sistemul de neutralizare trebuie proiectat s asigure reducerea concentrației de clor să concentra evacuată în atmosferă la nivelul de 50% din concentrația maximă admisibilă. la sesizarea creșterii concentrației de clor peste limita maxim admisibilă se declanș ției admisibil șeaza pornirea pompei care introduce solu neutralizanta în turn. ția maxim În figura următoare se prezintă schemele caracteristice unei stații de clor. 0. H2O). Figura 3.67.

0. în dm3/s m2. Proiectantul în acord cu operatorul stației de tratare va întocmi un plan tehnic pentru: − perioadele și timpii de evacuare a nămolului din decantoare.1 Bazine-decantor Bazinele-decantor sunt prevăzute pentru recuperarea apelor tehnologice. cAD – concentrația în suspensii pentru apa brută. în m3.1. A1F – suprafața unei cuve de filtru.06 ∙ ∙ ∙ + ∙ m 3.5. 197 . membrane. i1max. a IIa a cuvelor.05). Bazinele-decantor vor fi de tip predecantoare verticale (§ 3.5.03 .13 Recuperarea apelor tehnologice din stația de tratare Apele tehnologice din stațiile de tratare sunt considerate: − nămolurile evacuate din decantoare. apa decantată în kg s. minim 2 unități (cuve) având fiecare capacitatea: − = ∙ + 0. II. ts1. i2max – intensitățile maxime de spălare în faza I.06 – factor transformare unități.u. Sistemul de recuperare a apelor tehnologice cuprinde: 3./m3.95 unde: V – volumul pentru bazinul de recuperare ape tehnologice.0. γN – greutatea specifiă a nămolului (1050 .13.u. de CAG.5 capitolul 3) dimensionate pentru încercări iH determinate experimental „in situ” în perioada probelor tehnologice ale stației de tratare. Obiectiv: volumele de apă rezultate după tratarea apelor tehnologice se vor reintroduce în circuitul de apă brută al stației de tratare pentru reducerea cantităților de apă prelevate din surse.5.3. în m2. ts2 – timpi de spălare în faza I. − perioadele de spălare a cuvelor de filtre. Timpul de sedimentare se va stabili pe baza sistemului adoptat pentru spălarea cuvelor (în general 1 spălare/zi). − apele rezultate de la spălarea filtrelor: rapide.1100 daN/m3). acesta se va încadra între 3-4 ore. c – concentrația în s. Se va colecta supernatantul din bazinele-decantor și se va acumula într-un bazin de unde va fi reintrodus prin pompare în circuitul primar de apă brută al stației de tratare. a nămolului din decantoare (0. cAB.

apei decantate.u. Instalația va cuprinde: 1) concentratoare gravitaționale în care se va realiza condiționarea nămolurilor. − polimer 0.2 Nămolul reținut în bazinele decantor Se va realiza un sistem de concentrare .5 t polimer/t s. Fiecare centrifugă va fi dimensionată la 50% din debitele de nămol care urmează să fie deshidratat.u. 3. debitele maxime care se vor reintroduce în AB sub formă de ape recuperate nu vor depăși 3% din valorile instantanee. caracteristicile de calitate ale apei (pH. Nămolurile deshidrate se vor încadra la o umiditate de w = 65–75% funcție de modul de depozitare/utilizare a acestora stabilit în cadrul studiului de impact. Dozele de reactivi și încărcările vor fi stabilite „in situ” de laboratul de proces al stației de tratare pe baza concentrației în suspensii a apei brute. alcalinitate) 2) sistem de deshidratare nămoluri concentrate Stația se va dota cu două centrifuge cu tambur pentru solide.5.Se va realiza un calcul de compensare orară a volumelor de apă considerând recuperarea continuă a volumelor de supernatant sub formă de ape recuperate. Dimensionarea concentratoarelor va lua în considerație: − încărcări 40 – 150 kg s. • efectuarea testelor pilot pentru optimizarea operării instalației de deshidratare.u. − var pentru corecția pH-ului 10% din s.2 – 0./m2 zi. în contracurent.deshidratare a nămolurilor reținute în bazineledecantor. toC.13. 198 . Laboratorul de proces al stației pe baza unui plan întocmit de proiectant va stabili: • tipul de polimer compatibil cu nămolul produs funcție de caracteristicile sursei de apă. • conținutul de SU în turtele de nămol stabilit prin avizele de mediu și gospodărirea apelor.

− combaterea incendiului. rezervoare de forme speciale. parțial îngropate. • După forma constructivă: rezervoare cilindrice.1 Clasificarea rezervoarelor • După poziția față de sol: − rezervoare la sol: îngropate.4. max iar după rezervor lucrările se 4. rezervă de avarie pentru cazul poluării sursei). − rezervoare supraterane numite și castele de apă. clorinare). Tipul de rezervor se va adopta în funcție de calitatea apei și alcătuirea sistemului: − rezervoare deschise pentru apă brută sau parțial tratată (rezervă de incendiu. − înmagazinarea unei rezerve de apă (brută. Rezervoare 4. − rezervoare închise (etanșe) pentru apă tratată sau apă potabilă. rezervoare paralelipipedice. reactoare dezinfectant. • După poziția în schema sistemului de alimentare cu apă (figura 4. până la rezervor toate lucrările se dimensionează la debitul Qzi dimensionează la Qo max. 199 . deferizare. rezervoare tronconice. • După legătura cu alte construcții: − rezervoare independente.1): − rezervoare de trecere (amplasate între sursă și rețeaua de distribuție). − rezervoare incluse în structura altor construcții (stații de filtrare. − asigurarea volumelor de apă necesare funcționării sistemului de alimentare cu apă (spălare filtre.1. − pentru asigurarea compensării orare și zilnice în aglomerații umane. − dimensionarea rațională a sistemului de alimentare cu apă. tratată sau potabilă) necesară pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor. spălare conducte).1 Rolul rezervoarelor în sistemul de alimentare cu apă În sistemul de alimentare cu apă rezervoarele sunt prevăzute pentru: − creșterea siguranței în funcționare deoarece rezervorul are un volum de apă imediat lângă localitate.

6. 7. 200 . cu rezervor de trecere. stație de pompare în rețea. cu rezervor cu pompare în rețea. captare – tratare. 3. rezervor de trecere. − rezervor cu alimentarea rețelei prin pompare. e. cu rezervor de trecere și contrarezervor. 1. • După poziția față de rețeaua de distribuție: − rezervor cu alimentare gravitațională a rețelei (total sau parțial). rețea de distribuție. 8. castel de apă. − un sistem complex de alimentare cu apă poate avea și rezervoare și contrarezervoare. b. d. rezervor suprateran (castel de apă). 4.1. 5.− rezervoare de capăt sau contra-rezervoare (amplasate la capătul aval al unei rețele).2 Amplasarea rezervoarelor În funcție de configurația terenului în amplasamentul utilizatorului de apă rezervoarele pot fi amplasate: − în extravilan dacă există cote în apropierea localității care să asigure gravitațional presiunea disponibilă la utilizatori. rezervor de capăt. a. aducțiune.1. 1 Qzi 1 m ax 3 2 a) Q o m ax 6 2 6 b) 4 1 Qzi 2 m ax 3 Qo m Qo m ax Q zi ma x ax 5 3 7 d) ma x Q o m ax -Q zi m ax c) 6 2 6 Q zi Qo 1 7 8 e) ma x Figura 4. Amplasamente caracteristice pentru rezervoare. 2. cu rezervor de capăt (contrarezervor). c. legătura aducțiune -rezervor – rețea distribuție apă potabilă va fi dublă în cazul lucrărilor importante. 4.

Hb – presiunea necesară la branșamentul consumatorului luat în calcul. în toate cazurile vor fi determinate costurile de investiție. H2O . rezervorul va fi pe sol cu pomparea apei în rețea sau va fi de tip castel de apă. în rețea prin pompare directă din rezervor pentru toată rețeaua sau numai zone din rețea. în m col. Alegerea amplasamentului rezervoarelor trebuie să țină seama și de următoarele aspecte: • la rezervoarele cu alimentarea gravitațională a rețelei cota radierului rezervorului se alege astfel încât în rețea presiunea maximă să fi 60 m col. − disponibilitatea terenului în zona de amplasare. H2O și se calculează cu relația: = + +ℎ . în m d. 4.M. 4. Pierderea de sarcină he se poate aprecia cu relația: ℎ = . − condițiile de stabilitate și rezistență a solului în zona amplasamentului.1 în care: CR – cota radierului rezervorului.− în intravilan în spațiile care pot asigura zona de protecție sanitară conform HG 930/2005. − încadrarea în PUG – ul și PUZ – ul amplasametului deservit. în m.2 în care: 201 . în m.N.N. − la rezervoarele pentru apă potabilă spațiul pentru asigurarea zonei de protecție sanitară conform HG 930/2005 precum și starea mediului din zonă: rezervoul este singura construcție cu nivel liber pe fluxul de apă potabilă. Alegerea amplasamentului rezervoarelor de apă se va face pe baza unui calcul tehnico – economic în cadrul configurației sistemului de alimentare cu apă. Cc – cota topografică la branșamentul consumatorului luat în calcul. he – pierderea de sarcină pe circuitul rezervor – branșament luat în considerare. vor fi luate în considerație: − asigurarea gravitațională a presiunii în rețea pentru cât mai mulți consumatori. consumul energetic și siguranța în funcționare.

− se află pe cote înalte (Cc mare). imed – panta hidraulică medie. Atunci când rezervorul este de cotă joasă și din el apa se pompează în rețea. apreciată în etapa de predimensionare în domeniul 0. • amplasamentul și concepția rezervorului trebuie să permită extinderi viitoare. • zona de amplasare trebuie să fie ușor accesibilă și protejată de influențe dăunătoare sub aspect sanitar. mlăștinoase. figura 4. 202 . pe versanți cu pante abrupte. Elemente de calcul a cotei rezervorului. alimentarea rețelei prin pompare directă. în m.2. Vor fi luate în considerare secțiuni în rețea care: − se află la distanță mare de rezervor (he mare). − are presiunea la branșament mare (Hb) din cauză că este o locuință tip bloc sau o construcție publică unde se prevăd hidranți interiori. cota rezervorului CR poate fi considerată ca o cotă fictivă corespunzătoare cotei piezometrice de pompare.003 – 0. R ezerv or C R = C T + H b+ he he = im · l im Hb L CT a) CR he = im · l ax H mom p are p fic tiv Hb CT R eze rv or SP L N m in b) Figura 4. cu apă agresivă față de betoane. b. alimentare gravitațională a rețelei.008 (limitele corespund valorilor vitezelor economice de curgere prin conductele rețelei de distribuție). cu apă subterană având nivelul deasupra radierului rezervorului sau inundabile.2 b. • trebuie evitată amplasarea rezervoarelor în zone cu terenuri instabile sau cu capacitate portantă redusă.∑ l – suma lungimii tronsoanelor de rețea pe circuitul cel mai scurt între rezervor și consumator (măsurată pe conducta de legătură rezervor – rețea și apoi măsurată pe traseul străzilor până la secțiunea consumatorului luat în calcul). a.

m3.2.2 Proiectarea construcțiilor de înmagazinare a apei 4. stații de epurare. volumul de compensare se calculează (tabel 4. depozite reziduri industriale. calculul se efectuează pentru alimentare/consum orar pentru o zi sau alimentare/consum zilnic pentru o saptămână. Vav – volumul rezervei necesare în caz de avarii la sursă sau la alte obiecte pe circuitul apei în amonte de rezervor.1 Volumul de compensare (Vcomp) Acesta se determină analitic sau grafic. Vcomp – volumul de compensare. 4. − 20 m față de locuințe și drumuri.3 în care: Vrez – volumul total al rezervorului. În conformitate cu legea 98/1994 volumul total al rezervorului trebuie să fie de minim 50% din consumul zilnic maxim (Qmax zi). industrii poluante) vor fi efectuate studii speciale pentru estimarea riscului și combaterea eventualelor influențe negative asupra rezervoarelor.Se va asigura păstrarea distanțelor minime de protecție sanitară pentru rezervoarele de apă potabilă. Conform HG 930/2005 se recomandă păstrarea următoarelor distanțe minime de protecție sanitară măsurate de la pereții exteriori ai rezervorului: − 10 m până la gardul de protecție. − în situații speciale (rețele de canalizare. în procente din debitul maxim zilnic. − 50 m față de clădiri și instalații industriale. 4.1. m3. 4. m3. Este rațional să fie cunoscută curba de consum.2.1) astfel: 203 . • cazul compensării orare pentru o zi. m3. Vinc – volumul rezervei de incendiu. prin metoda diferențelor dintre debitele orare de alimentare a rezervorului și debitele orare consumate din rezervor.1 Capacitatea rezervoarelor Determinarea volumului rezervorului se va face astfel: = + + .

STAS 4165/1988 prevede pentru calculul volumului de compensare un Tabel 4. Valorile coeficientului a. consumul minim apare duminică după-amiaza.40 10 n < 20 0. Tabel 4. Calculul volumului de compensare a rezervoarelor prin metoda diferențelor orare. de regulă consumul maxim de apă este la începutul weekendului (vineri seara-sâmbătă dimineața). în acest mod toate obiectele amonte de rezervor vor lucra la parametrii constanți.25 100 n < 300 0.20 următor: Se recomandă ca alimentarea rezervoarelor să se facă uniform cu un debit egal pe perioada celor 24 h sau în fiecare zi din săptămână. − prin estimare pe baze statistice prin comparație cu aglomerații similare. Stabilirea elementelor de variație a consumului orar sau zilnic se va efectua: − pe baza anexei 2 din SR 1343-1/2006. − prin determinări și măsurători “in situ” pe sisteme existente echivalente. 4. mii a n<5 0.35 20 n < 50 0.4 a și b reprezintă cea mai mare valoare a diferenței maxime pozitive și negative dintre alimentare și consum. − variația zilnică a consumului pentru o săptămână – 7 zile. Număr de locuitori n. 204 .1. Proiectantul va efectua calculul volumului de compensare luând în considerație: − alimentarea uniformă zilnică a rezervoarelor.2. conform tabelului apei (curba de consum).30 50 n < 100 0.50 5 n < 10 0.unde: = | |+| | ∙ 100 . Alimentare Ora Valori orare 1 Valori cumulate (A) 2 Consum Valori orare 3 Valori cumulate (C) 4 Diferențe A–C A–C (+) (-) (2) – (4) (2) – (4) 5 7 0 Deoarece la un sistem nou de alimentare cu apă nu este cunoscut programul de consum al coeficient | + | care variază în funcție de mărimea centrului populat.

2.Pe această bază se vor putea asigura: − acumularea unor cantități de apă în zilele de lucru (luni – vineri) și în perioadele de consum minim. Calculul volumului de compensare săptămânal se impune să se bazeze pe date certe privind cerința și necesarul de apă în zilele de lucru și zilele de weekend ale săptămânii. posibilitatea de 205 . Ti – timpul maxim. Tav – durata maximă. procentul va fi cu atât mai mare cu cât localitatea este mai mare. din punct de vedere tehnico – economic. zero la localități cu peste 100 000 locuitori). importanța obiectivului de alimentat. Aceasta se poate realiza după funcționarea sistemului în regim stabil. astfel: = ∙ − − ∙ . 4. 4.2 Volumul de avarie (Vav) Se determină în funcție de lungimea și materialul conductei de aducțiune.1. în care se admite întreruperea completă a alimentării cu apă a localității (pentru orașe cu mai mult de 100 000 locuitori. Qa – debitul. La stabilirea volumului rezervei în caz de avarii trebuie să se analizeze. stabilitatea și siguranța terenului de execuție a aducțiunii. de 2 ore pentru localități cu 50 000 – 100 000 locuitori. − asigurarea consumurilor mari în perioadele de vârf din weekend. de 4 ore pentru localități de 10 000 – 50 000 locuitori. în m3/h. în cadrul schemei sistemului de alimentare cu apă. siguranța în funcționare a stațiilor de pompare. care poate fi obținut de la alte surse considerate că funcționează la capacitatea maximă. 6 ÷ 12 ore în celelalte întreruperea cu energie electrică a stației de pompare este de 6 ore pentru localități cu mai puțin de 10 000 locuitori.5 în care: Qmin – debitul minim. în ore. de remediere a unei avarii pe circuitul amonte de rezervor cazuri) sau cel de scoatere din funcțiune a stației de pompare (timpul admis pentru (12 ÷ 18 ore pentru conducte cu diametrul peste 800 mm. necesar pentru funcționarea sistemului de alimentare cu apă pe durata avariei (pentru localități se consideră 60 ÷ 80% din debitul zilnic maxim). în m3/h. în ore. Ti = 0).

în l/s.7 pentru rețele de joasă presiune (p ≥ 7 m col. n – numărul de incendii teoretic simultane din localitate.6 ∙ + ∙ ∙ 4. prin prevederea unei surse de rezervă sau a unei aducțiuni duble. exteriori (Qie) și instalațiile speciale de stins incendiul (Qis) în timpii normați (Ti. (10 minute).2. și necesarul de apă pentru consum (Qs orar maxim) la folosință pe durata stingerii incendiului (Te) cu relația 2. Coeficientul “a” are valoarea 0. în l/s. în minute. Ti – timpul teoretic de funcționare al hidranților interiori. în l/s. Qie – debitul asigurat prin hidranții exteriori pentru combaterea unui incendiu.6 în care: Vi – volumul rezervei intangibile. 4. Modul de folosire a apei din rezervor este influențat de pierderea de apă din rețeaua de distribuție. Qis – debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalațiilor speciale.3 Rezerva intangibilă de incendiu (Vi) Se stabilește în funcție de necesarul de apă pentru combaterea efectivă a incendiului (apă distribuită în caz de nevoie prin hidranții interiori (Qii).1. Te – timpul teoretic de funcționare a hidranților exteriori. 206 . Pentru a se putea conta pe volumul de avarie ar trebui ca acesta să fie protejat. în ore. ∙ + 3.6 ∙ + 3. Qii – debitul maxim necesar pentru combaterea celui mai mare incendiu folosind hidranții interiori.6 stingerea se face cu ajutorul motopompelor formațiilor de pompieri) și valoarea a = 1 pentru rețelele de înaltă presiune (combaterea incendiului se poate face direct de la hidrantul exterior).5 (SR 1343-1/2006). H2O când Qorar maxim – debitul maxim orar al zonei sau localității unde se combate incendiul. Ts pentru toate incendiile simultane (n)). = 0.reducere a acestuia prin cooperare cu alte sisteme de alimentare cu apă. Dacă în unele cazuri va fi nevoie de mai multă apă aceasta va fi dată în măsura în care va exista apă în rezervor sau de la sursă (în rezerva de avarie). în m3. a căror durată de funcționare este Ts (ore) se stabilește conform SR EN 14466+A1/2008. Te. Volumul rezervei intangibile de incendiu va fi calculat pentru volumul de stingere a tuturor incendiilor teoretic simultane la care se adaugă un volum de apă necesar celorlalți consumatori pe durata stingerii focului. a.

d. se impune asigurarea apei pentru stingerea incendiului din alte surse.Păstrarea rezervei se va face prin instalații hidraulice adecvate și prin sisteme automate de control a nivelului apei. 2 500. 50. 400. beton armat sau beton armat precomprimat. pentru fiecare material există o formă optimă corelată și cu adâncimea de apă. e. 250. 7 500. 2 000. 4.2 Configurația plană a rezervoarelor pe sol Pentru complexul rezervoarelor de înmagazinare se prevăd în general două cuve și în spațiul dintre acestea sau adiacent se construiește camera instalațiilor hidraulice. Pentru capacități mai mari de 10 000 m3 volumele vor crește cu rata de 1 000 m3.Refacerea rezervei de incendiu se va face în 24 ore. 10 000 m3).Când presiunea în rețea se asigură prin pompare: . 500. Volumul total al rezervoarelor obținut prin însumarea volumelor calculate se rotunjește la capacitatea standardizată imediat superioară: 25. Forma circulară sau dreptunghiulară a cuvei purtătoare de apă se stabilește: − prin calcul tehnico – economic: volum beton armat minim/m3 apă înmagazinată. aceasta crește pentru metal și beton armat precomprimat. 100.2. . când rezervorul are o singură cuvă și aceasta intră în reparație (se asigură alimentarea prin by – pass direct din aducțiune). 750. c.3 se indică configurația generală a rezervoarelor având cuve cilindrice sau rectangulare. 1 000. și se adoptă măsuri speciale pe perioada redusă la minimum. − pe baza materialului de construcție: metal.Rezerva de apă se va păstra integral în toate cuvele rezervoarelor. 5 000. În figura 4. 300.pompele vor avea alimentare dublă cu energie electrică. 207 .vor exista pompe speciale pentru incendiu. 1 500.b.

− prevederea izolației termice a cuvelor rezervoarelor.L B Camera instalatie hidraulice Pereti sicana CUVA 1 CUVA 2 a1 b1 B a. a. rezervoare cu două cuve cilindrice. Sicana i >1 % D Basa Camera instalatie hidraulice b.3.2.3. b. 4.1 Izolarea rezervoarelor Se vor adopta măsuri constructive pentru: − asigurarea izolației cuvelor purtătoare de apă împotriva infiltrațiilor și/sau exfiltrațiilor.2.3 Elementele constructive și tehnologice pentru siguranța rezervoarelor Problema prioritară a rezervoarelor constă în: asigurarea calității apei prin crearea condițiilor pentru conservara și eliminarea totală a riscului de poluare. Figura 4. rezervoare cu două cuve rectangulare. 208 . 4. Configurația generală în plan a rezervoarelor.

2. pereții și radierul se prevăd cu tencuială hidrofugă.− sisteme pentru eliminarea zonelor de apă stagnată astfel încât durata maximă de staționare a apei în rezervoare să fie sub 7 zile. La interiorul rezervoarelor. a. la rezervoarele alimentate prin pompare se va prevedea dispozitiv de închidere automată. cu diametrul cel puțin egal cu cel al conductei de alimentare. Conductele de descărcare se prevăd la capetele aval cu sită cu ochiuri de 1 cm. 209 . Legătura la fiecare cuvă este prevăzută cu o vană de închidere. precum și la rezervoarele pentru apă industrială. 4. În cazul rezervoarelor realizate din elemente prefabricate asamblate prin precomprimare.4 se indică configurația generală a instalației hidraulice pentru rezervoare formate din două cuve de volum egal. perioada se referă la ape clorinate în amonte de rezervor sau în rezervor. b. cu diametrul egal cu cel al conductei de aducțiune.3. − asigurarea accesului personalului de operare în cuve pentru spălarea periodică a acestora și inspecție. executată conform prescripțiilor tehnice specifice. pentru a reduce pierderile de apă în cazul umplerii rezervorului. La descărcarea conductelor de preaplin și golire trebuie luate măsuri pentru ca să nu se aducă prejudicii terenurilor și obiectivelor din zonă și să se elimine total curgerea în sens invers. În cazul în care dezinfectarea apei cu clor gazos se face în rezervor sau imediat în amonte de acesta.2 Instalația hidraulică a rezervoarelor În figura 4. avizate din punct de vedere sanitar. Conductă de alimentare.5) se compune din: a. care să nu modifice calitatea apei. Instalația hidraulică a unei cuve (figura 4. La rezervoarele de apă potabilă nu se admite descărcarea directă a conductelor de preaplin și golire în canalizări de ape uzate. în proiect trebuie să se prevadă măsuri pentru protecția anticorozivă a acoperișului rezervorului. − asigurarea ventilației naturale a cuvelor rezervoarelor prin prevederea sistemelor care să permită aspirația/evacuarea aerului datorită variației nivelului apei în cuve. b. Conductă de preaplin. tencuiala hidrofugă la pereți poate fi suprimată sau înlocuită cu alte protecții hidrofuge.

Evacuarea apei de spălare și dezinfectare într-un receptor natural se va face cu respectarea condițiilor NTPA 001/2002. h. Conductă de golire definitivă. Conductă pentru prelevarea apei din rezervor. − sonde multiparametrice pentru măsurarea on – line a pH – ului.. Dimensiunea racordului se adoptă egală cu a conductei de plecare. Instalația hidraulică va fi gândită pentru fiecare caz în parte.. t°C. La această conductă se leagă. 8 ore. conductivității. 210 . această legătură este obligatorie când rezervorul are o singură cuvă. se realizează o conductă de legătura (by – pass). când ambele cuve ale rezervorului sunt scoase din funcțiune. Se amplasează la cel mult 100 mm de radierul bașei.8 – 1. blocat cu vană sigilată (accesibilă direct sau cu dispozitiv de comandă de la distanță). Instalație de spălare a rezervoarelor – toare rezervoarele cu volume mari (peste 5 000 m3) vor fi prevăzute cu dotări care să permită spălarea periodică (1 – 2 ori/an) și evacuarea apei de spălare. se deschide această vană și se închid vanele de pe alimentarea și plecarea din rezervor – rezervorul fiind ocolit (by – passat). În cazuri accidentale. legătura poate fi realizată în camera instalației hidraulice sau în exterior. Pentru o siguranță suplimentară între conducta de alimentare a rezervorului și conducta de prelevare a apei. g. prevăzută cu o vană permanent închisă. Aparatură de măsură și control – orice rezervor trebuie să fie dotat cu următoarele dispozitive: − sistem de măsurare on – line a nivelului apei în cuvele rezervorului. La sisteme de alimentare în care debitul de incendiu este mai mare de 20 l/s legătura rezervor – rețea va fi dublă. f.c. clorului rezidual pentru apa prelevată din rezervor. sorbul de plecare a apei pentru incendiu. printr-un racord special.5 m/s. pentru o viteză de curgere de 0. d. cu diametrul ales constructiv de 100 – 300 mm. e. Această conductă trebuie să asigure golirea rezervorului (plin) în 6 . diametrul se dimensionează la debitul maxim orar.

211 . Instalația hidraulică a rezervoarelor. Cz – retea de canalizare. AR – alimentare rezervor.La R D VCN Vi D n 4 00 D n 4 00 Vi VCN La R D a) T ablouri electrice N M ax . G – golire. fiecare cuvă independent cu vană de izolare. HRI – nivelul și adâncimea rezervei de incendiu. PP – preaplin. Schema de așezare a conductelor în casa vanelor unui rezervor. NRI. a. P Casa vanelor Alimentare Golire Basa Preaplin A La retea Vi La retea Vana incendiu Alimentare Sicana A Golire Figura 4. RD – alimentare rețea de distribuție. plan. Vi – vană prelevare volum de incendiu (normal închisă).00 AR H m ax N Ri VCN alim entare HRI Vi G b asa b) RD Cz Figura 4. secțiune. A PP + 0 . VCN – vană consum normal. b.4.5.

4.10% din suprafața oglinzii apei.3 Instalațiile de iluminat și semnalizare Pentru iluminarea în camera instalațiilor hidraulice și în rezervoare trebuie să se prevadă prize și lămpi portative cu cablu flexibil la tensiuni nepericuloase. Ventilația rezervoarelor parțial îngropate se poate face: • prin coșuri de ventilație conform punctului a.6 Verificarea etanșeității rezervoarelor Proba de verificare a etanșeității rezervoarelor se efectuează înaintea executării tencuielii hirofuge. 4.2.2. a izolării termice la pereți și a umpluturilor de pământ în jurul rezervoarelor.4 Instalațiile de ventilație a. b.3. La acoperișuri făcute din prefabricate este preferabil ca ventilația să se facă prin pereți.3. Rezervoarele îngropate se prevăd cu coșuri de ventilație.2. − realizarea gradului de impermeabilitate cerut prin proiect.2. În camera instalațiilor hidraulice trebuie prevăzut sistem de iluminare de siguranță.80 m deasupra pământului de umplutură și prevăzute la partea superioară cu căciuli și site de protecție. − adoptarea soluțiilor corecte pentru punerea în operă și întreținerea betonului postturnare. • prin ferestre prevăzute în pereții construcției de susținere centrală a acoperișului. 0. după cum urmează: 212 .4.3.5 Etanșeitatea rezervoarelor Pentru a se realiza un rezervor etanș trebuie adoptate măsuri constructive și tehnice pentru: − alegerea mărcii și compoziției betonului utilizat la rezervoare. cu ajustări adecvate. Ferestrele se prevăd cu site de protecție având ochiurile de maximum 1 mm. care trebuie ridicate cu 0. având ochiuri de maximum 1 mm. în cazul rezervoarelor realizate cu acest sistem constructiv. Secțiunea transversală a coșurilor de ventilație ale unui rezervor trebuie să fie min.3. 4.

− după 28 – 60 zile de la terminarea turnării betonului pentru rezervoarele executate din beton armat. astfel încât să nu fie posibile pierderi de apă care să influențeze rezultatele probei de etanșeitate. Dezinfectarea se face sub controlul organelor sanitare.3 Dezinfectarea rezervoarelor de apă potabilă Rezervoarele trebuie să fie spălate și dezinfectate înainte dării lor în exploatare. Rezervorul se dă în funcțiune numai cu avizul organelor sanitare. Înainte de umplerea rezervorului cu apă se verifică toate instalațiile hidraulice și se reglează piesele de trecere a conductelor prin pereți. rezervorul și conductele se reumplu numai cu apă potabilă și se fac analize bacteriologice. Dacă în intervalul respectiv se constată pierderi de apă la exteriorul pereților. camera vanelor și conductele se spală cu apă potabilă. după care proba se repetă în condițiile de mai sus. rezervorul se golește pentru efectuarea remedierilor. − după 15 – 60 zile de la terminarea injectării canalelor la rezervoarele precomprimate. apa evacuată se neutralizează. apoi rezervorul. − rezervorul și conductele se umplu și se mențin pline cu apă potabilă cu un conținut de minimum 20 g clor activ/m3 timp de 24 h. În acest interval se fac verificări zilnice ale instalațiilor hidraulice și pieselor de trecere în vederea depistării și eliminării eventualelor pierderi de apă. Etanșeitatea rezervorului se consideră corespunzătoare dacă după 10 zile pierderea de apă nu depășește 0.25 l/zi/m2 suprafață udată (după ce se scad pierderile prin evaporare). În cazul rezervoarelor îngropate în terenuri sensibile la umezire nu se admit nici un fel de pierderi. cu fascicule înglobate. Etanșeitatea rezervorului se verifică prin umplerea acestuia până la nivelul corespunzător înălțimii utile. Spălarea și dezinfectarea rezervoarelor se face după cum urmează: − suprafața interioară a rezervorului se curăță manual sub jet de apă. după care se păstrează plin timp de zece zile. 4. 213 . − după golire. după care rezervorul se golește. Ciclul umplere – probe – golire se repetă până când la trei probe consecutive se obțin la analizele bacteriologice rezultate corespunzătoare.

în funcție de materialul de construcție (beton simplu. turnul de susținere a cuvei (cilindric) 2 și fundația (inelară) 3. NA 1 7 NI 10 8 6 9 2 5 4 1. metal) și de mărime. indicator de nivel cu miră. 5. conductă de alimentare cu robinet cu plutitor. 11 3 12 Figura 4. NI – nivel apă pentru rezerva de incendiu. 3.1 Rolul castelelor de apă în sistemul de alimentare cu apă Castelele de apă se prevăd: • pentru unități industriale care solicită o rezervă de apă amplasată la înălțime pentru caz de avarii tehnologice • pentru clădiri izolate dezvoltate pe înălțime la care amplasarea cuvei castelului se încorporează în clădire. NA – nivel apă.6 este prezentată schema unui castel de apă cu instalațiile aferente. 4. Construcția cuvei de apă reprezintă partea cea mai dificilă a castelelor. conductă de golire cuvă. conductă de plecare pentru incendiu. conductă de plecare la consum curent. orificiu pentru dezamorsare sifon.4 Castele de apă 4. stabilitate cât și de etanșeitate. 10. De aceea. turn cilindric. 214 . 7. lemn. 2. 4.4. deoarece trebuie să întrunească atât calități de rezistență. beton precomprimat. 12. 11. conductă de golire preaplin. preaplin. zidărie de cărămidă. conductă de legătură alimentare de consum cu vana inchisă.2 Elementele constructive și tehnologice ale castelelor de apă În figura 4. 8.4. cuvă tronconică.4. 6. 9. fundație inelară. Castel de apă din beton armat. cuva se poate alcătui de diverse forme. Castelul se compune din cuva (rezervorul) 1.6. beton armat.

. indicator și miră.7. cuvă cilindrică cu fund plan (volum mic). f. 2r 2r 2r 2r Figura 4. d. executată din oțel. Turnul are planșee intermediare. Se mai pot folosi și sisteme de control pentru nivelul apei. r h h r h r h r h r h r r f r h1 f f.65 . Principalele forme ale cuvei castelelor de apă.4. care comunică variația nivelului apei și la distanță (de exemplu. r1 g.7. cu o scară. 215 2r 2r . la stația de pompare) și care pot comanda printr-un releu electric pornirea sau oprirea pompelor. 4. se poate ajunge la partea superioară a cuvei și la spațiul de circulație din jurul cuvei castelului de lățimea 0.4 Instalația hidraulică a castelelor de apă Instalația castelului de apă cuprinde: • conducta de alimentare cu robinet cu plutitor 5. 2r r1 e. cablu.4. d – V < 1 000 m3). Prin tubul situat în axul cuvei.. Pentru urmărirea nivelului apei din cuvă se montează un dispozitiv cu plutitor.75 m. a.3 Izolarea castelelor de apă Izolarea termică a cuvei castelului rezultă dintr-un calcul termic pentru temperaturile din timpul iernii. cuve cilindrice cu fundul calotă sferică cu concavitatea în sus. cuve tronconice cu generatoarea linie dreaptă sau hiperbolică și fundul calotă sferică cu concavitatea în jos (V > 1 000 m3).g. Izolația termică poate să lipsească la castelele care primesc apa din surse subterane și la castelele de apă cu capacitate mai mare (peste 500 m3). b. cuve cilindrice cu fundul calotă sferică cu concavitatea în jos (material – beton armat c – V < 500 m3. f h r1 c. a. 4. • conducta de plecare a apei la consum curent cu o dispunere în cuvă sub formă de sifon pentru păstrarea rezervei intangibile pentru incendiu 6. d.Formele posibile ale cuvelor sunt prezentate în figura 4. 0. c. scară de acces până la planșeul de manevră a vanelor de sub cuvă și are înglobate în peretele turnului plăci de rotalit pentru asigurarea iluminatului în turn. b. e.

• conductă de plecarea apei pentru incendiu 8.4.• orificiu pentru dezamorsarea sifonului conductei de plecare a apei 7.8 (rezervor la sol – stație de pompare – castel).4. pentru eliminarea castelului din circuitul apei în caz de necesitate.6 Complex rezervor subteran – castel de apă Din cauza limitării volumelor cuvelor castelelor de apă ( < 2 000 m3) se poate introduce în schema unui sistem de alimentare cu apă și dispoziția prezentată în figura 4. Pentru siguranța în exploatare. 4. • conductă de legătură alimentare – consum (cu vană închisă în mod curent) 12.8). • conductă de golire cuvă 10. • conductă preaplin 9. • conductă de golire preaplin (fără vană) 11. În castel se inmagazinează o parte din volumul de compensare și volumul rezervei de incendiu iar în rezervorul la sol restul volumelor cerute de funcționarea în sistem a unui unic rezervor (figura 4. Această dispoziție are avantajul că asigură simultan și volumele necesare pentru înmagazinare și presiunea necesară rețelei de distribuție prin funcționarea în comun prin intermediul stației de pompare. stația de pompare trebuie să aibe pompe de rezervă și alimentare cu energie electrică din două surse distincte. 4.5 Instalațiile de iluminat și semnalizare Construcția castelelor de apă este prevăzută cu iluminare de balizaj pentru noapte și instalație de paratrăsnet cu cablu de coborâre și priză de pământ. 216 . Stația de pompare care face legătura rezervor – castel trebuie să aibă un program care să alimenteze corespunzător castelul.

V .volumul rezervei necesare în caz de avarii. 3. 2. stație de pompare.volumul de compensare al castelului de apă.nivelul rezervei de incendiu.volumul rezervei de incendiu al castelului de apă. V . Va . hc 217 . VR =VcR +ViR +Va Figura 4.8.volumul de compensare al rezervorului. castel de apă. 1. Ni .volumul rezervei de incendiu al rezervorului.Vcc Vic Hgmax 3 1 2 Vc +Va Q A(t) Vi R R Ni Q p(t) V R =Vcc+Vic Qc(t) V . rezervor la sol. Schema de înmagazinare cu rezervor la sol și castel de apă. V .

a. • rețea de joasă presiune este rețeaua de distribuție care asigură presiunea de funcționare Hb la branșament. 5. c.1.a) – specifică localităților mari. • rețea mixtă (figura 5.1.c) – specifică localităților mici. • rețea alimentată prin pompare (figura 5.b) – specifică localităților mari și localităților mici.2.2.1 Clasificare după configurația în plan a conductelor care formează rețeaua: • rețea inelară (figura 5.1. c.1 Tipuri de rețele 5. b.1. iar în caz de incendiu 7 m col. rețea mixtă. rețea ramificată. b.a). • rețea alimentată gravitațional prin rezervor de trecere alimentat prin pompare (figura 5. Rețele de distribuție 5.2 Clasificare după schema tehnologică de alimentare a rețelei: • rețea alimentată gravitațional.1.2. 5.3 Clasificare după presiunea asigurată în rețea în timpul incendiului: • rețea de înaltă presiune – asigură debitul de incendiu și presiunea de funcționare a tuturor hidranților exetriori de combatere a incendiului.c). • rețea ramificată (figura 5.2.H2O la hidranții exteriori. Figura 5.b). 218 . rețea inelară.d).1. prin rezervor de trecere (figura 5. Scheme de rețele de distribuție. R R R a. • rețea alimentată prin pompare și contrarezervor (figura 5.1.5.

R SP d. R1 SP b. Scheme hidraulice de funcționare a rețelei de distribuție.4 Clasificare după valoarea presiunii: • rețea unică alimentată din același rezervor. • rețea cu zone de presiune. alimentare gravitațională cu rezervor de trecere alimentat prin pompare. Figura 5.3. 219 .3 c). Q Q o m ax o m ed . a. cu contrarezervor. c.3 b) sau prin pompare (figura 5. când presiunea statică nu depășește 60 m col. H2O (figura 5. R1 R Qo max R2 < 60 m Cmin < 60 m Q2 o max Q1 o max < 60 m < 60 m a. b. c. presiunea maximă de 60 m col.3 a). d. Figura 5.1.Q Q o m in Q o m ax o m ax CR . alimentare gravitațională cu rezervor de trecere. Scheme tehnologice de funcționare a rețelei de distribuție. 5. alimentare prin pompare. H2O fiind asigurată pe zone de presiune gravitațional (figura 5.C R Q o m ax R Q o m ax H b C SP H b a.2. alimentare prin pompare. b.Q zi m ax R SP c.

se adoptă soluția cu alimentare gravitațională a rețelei.2 Proiectarea rețelelor de distribuție 5. forma rețelei este similară rețelei stradale. forma și relieful localității. fără legătură directă cu rețeaua stradală. • Modul de legare a conductelor ce transportă apa depinde de mărimea. În localitățile/cvartalele unde distribuția clădirilor este făcută pe suprafață. Principalele tipuri de rețele sunt prezentate în figura 5. pe baza: − asigurarea serviciului de distribuție a apei în condițiile legii. cel puțin parțial. • Întrucât pentru aceeași rețea stradală pot fi obținute mai multe tipuri de rețele. alegerea se face prin criterii de optimizare. distribuția marilor consumatori de apă (inclusiv sistemul de termoficare).1 Forma rețelei • Rețeaua de distribuție. • Forma rețelei poate fi schimbată în timp.5. schema de alimentare cu apă a rețelei. • Într-o localitate cu distribuția utilizatorilor (caselor de locuit în principal) în lungul străzilor. noduri și o sursă de alimentare a rețelei (rezervor. forma rețelei rezultă din amplasarea rațională a conductelor în spațiile libere.1. Noua formă se obține tot prin optimizare în noile condiții. − cheltuielile totale anuale minime. criteriile de optimizare. Combinarea acestor tipuri poate conduce la orice formă reală de rețea de distribuție. siguranța în funcționare. 220 . − costul total minim al lucrărilor.2. din punct de vedere al calcului este formată din bare (conducte). prin retehnologizare în vederea creșterii siguranței și calității funcționării. perspectiva de dezvoltare. din cauza extinderii suprafeței deservite sau a debitului transportat. stație de pompare). • Ori de câte ori este posibil. − costul energetic minim total.

⁄ℎ 5.2. Verificarea rețelei de distribuție se face pentru două situații distincte: − funcționarea în caz de utilizare a apei pentru stingerea incendiului folosind atât hidranții interiori pentru un incendiu și hidranții exteriori pentru celelalte (n-1) incendii. ⁄ℎ 5.6 ∙ ∙ ∙ .5. Verificarea rețelei la funcționarea hidranților exteriori se face astfel ca în orice poziție normată apar cele n incendii teoretic simultane și este necesar să se asigure în rețea (la hidranții în funcțiune): • minim 7 m col. Qii – debitul hidranților interiori (Qii) pentru incendiile simultane. la care se efectuează retehnologizări și/sau extinderi. materiale cu defecțiuni. variațiile zilnice de presiune.30). − funcționarea rețelei în cazul combaterii incendiului de la exterior utilizând numai hidranții exteriori pentru toate cele n incendii simultane.2 221 . La rețelele de distribuție existente. Debitul de calcul. H2O . cantitățile de apă suplimentare exprimate prin acest coeficient includ și necesarul de apă pentru curățirea periodică a rețelei de distribuție (1 –2 %) și pentru spălarea și curățirea rezervoarelor (0. conform SR 1343-1/2006. acestea pot apărea din execuția necorespunzătoare. rezultă din relația: = unde: QIIC – debit de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu apă aval de rezervoare. Kp – coeficient de pierderi. n – numărul incendiilor teoretic simultane.5%). pentru rețele (zone de rețea) de joasă presiune la debitul: = ∙ ∙ . ∙ + .4 – 0. La rețelele de distribuție noi (sub 5 ani) se apreciază că pierderile nu vor fi mai mari de 15% din volumul de apă distribuită (Kp = 1. pierderile pot fi până la 30% (Kp = 1.1 + 3.2 Debite de dimensionare a rețelei Debitul de dimenisonare a rețelei de distribuție este debitul orar maxim.15). Procente mai mari de 30% ale pierderilor de apă sunt considerate anormale și impun adoptarea unor măsuri adecvate de reabilitare.

a = 0. cu aprobarea autorităţilor publice locale.3 La reţelele importante (reţele inelare pentru localităţi cu peste 50 000 locuitori) trebuie analizată şi siguranţa în funcţionare a reţelei în cazul unor avarii pe arterele importante. max – debitul maxim orar al zonei sau localității unde se combate incendiul. Pe durata existenţei avariei trebuie să se verifice: − parametrii funcţionării reţelei în caz de incendiu.6 ∙ −1 ∙ ∙ ⁄ℎ 5. proiectantul împreună cu operatorul poate justifica şi alte verificări necesare (verificarea umplerii contrarezervorului şi alimentarea reţelei numai din contrarezervor. stingerea se Qor. La reţelele foarte dezvoltate (localităţi cu peste 300 000 locuitori) reţeaua se recomandă să fie verificată. face cu ajutorul motopompelor formațiilor de pompieri) și a = 1 pentru rețelele de înaltă presiune (combaterea incendiului se poate face direct de la hidrantul exterior). inclusiv când celelalte incendii teoretic simultane sunt stinse din exterior.6 ∙ ∙ ∙ ⁄ℎ 5. aceasta permite asigurarea în bune condiţii a debitelor şi 222 + 3. operator cu avizul organelor abilitate. Funcţie de situaţia locală. + 3. funcţionarea cu o singură sursă de alimentare). în ipotezele de dimensionare luate în calcul şi prin determinarea timpului real de curgere (vârsta apei) a apei în reţea corelată cu calitatea apei (clorul rezidual). a = coeficient.4 . − evaluarea riscului de a rămâne fără apă la consumatorii vitali. = ∙ ∙ .6 ∙ ∙ + 3. Pentru asigurarea funcționării corecte a hidranților interiori trebuie realizată verificarea ca pentru orice incendiu interior (de la clădirile dotate cu hidranți) presiunea de funcționare să fie asigurată în orice situație.7 pentru rețelele de joasă presiune (p ≥ 7 m col. Se recomandă montarea hidranţilor exteriori pe conductele principale (artere) ale reţelei de distribuţie pe baza unui acord între proiectant. − asigurarea presiunii normale de funcţionare a reţelei în lipsa tronsonului (barei) avariat şi blocat pentru ceilalţi utilizatori.în care: QII (V) – debitul de verificare. alimentarea controlată între reţelele a două zone de presiune vecine în reţea. • presiunea de folosire liberă a hidranților la rețelele de înaltă presiune pentru debitul = ∙ . în sensul verificării capacităţii de a transporta Qii şi asigura presiunea în zonele considerate. H2O .

m. Re – numărul Reynolds.6 iar pierderile de sarcină se determină cu formula Darcy – Weisbach: ℎ = = . Se va asigura şi posibilitatea alimentării pompelor mobile de intervenţie în caz de incendiu. în care: L – lungimea conductei. datorită variației zilnice și orare a debitelor și gradului de simultaneitate a consumurilor concentrate și distribuite. în intervale scurte de timp. m. Q – debitul de calcul pe conductă. M – modul de rezistență hidraulică.51 = √ 2 + 1 3. În cazul în care.3 Calculul hidraulic al conductelor rețelei Curgerea apei într-o rețea de distribuție este o curgere nepermanentă. k – rugozitatea absolută a peretelui conductei. la schimbări în valoarea presiunii. m3/s. m. cu luarea în considerare a simultaneității maxime a consumului prin coeficienții de variație zilnică (Kzi) și orară (Ko) (a se vedea tabelele 1 și 3 din SR 1343-1/2006). din motive justificate. Pentru simplificarea calculelor se admite ipoteza mișcării permanente în rețelele de distribuție. 223 .71 5. se asigură apa pentru combaterea incendiului din exterior din alte surse decât apa din rețea vor fi luate toate măsurile de păstrare a calității de apă potabilă din rețea.5 5. v – viteza apei pe conductă. valoarea vitezei de curgere și pe unele bare chiar și a sensului de curgere. acestea pot conduce. λ – coeficient de rezistență hidraulică.presiunilor la hidranţii exteriori şi garantează cantităţile de apă necesare pentru combaterea incendiului. 5. s2/m5. direct din rezervoarele sistemului de alimentare cu apă prin serviciile publice de pompieri. D – diametrul interior al conductei. sarcină ʎ: Se aplică formula Colebrook – White pentru determinarea coeficientului de pierdere de √ 1 = −2 2 2. m/s.2.

0 … 2.2.0 La verificarea funcționării rețelei viteza trebuie să aibă valori mai mici de 5 m/s și mai mari de 0.7 … 0.2 1 .9 0.. funcție de rezistența materialului la aceste acțiuni.2. Materialul și starea conductelor Țeava de oțel Zincată Protejată k (10-3 m) 0.01 Îmbătrânită Nou În exploatare Tub de fontă cenușie ductilă Cu depuneri importante Ductilă Țeavă de policlorură de vinil Tub de beton armat turnat prin centrifugare (tip PREMO) Țeavă de poliesteri armați cu fibră de sticlă Valoarea rugozității conductei se adoptă și în perspectiva de timp a funcționarii rețelei. a depunerilor prin sedimentare. Valorile preliminare ale vitezei economice.01 0. 0.0 1.8 0.. • valorii medii preluate din literatura tehnică pentru materiale și protecții similare.. deși valoarea reală a vitezei rezultă din condiția de optimizare. • valorii măsurate pe conductele existente. masive de ancoraj. Valori ale rugozității peretelui conductei pentru calcule preliminare. La rețelele alimentate prin pompare. a agresivității apei.. 224 .25 0.8 … 1.. Rugozitatea poate crește din cauza deteriorării protecției conductei.15 0..1. pentru reducerea volumului de calcule. Diametru conductă (mm) 100 … 200 200 … 400 400 … 600 > 600 Viteză (m/s) 0.1 .1: Tabel 5.6 …0. valorile preliminare ale vitezei economice se adoptă conform tabelului 5. Pentru barele unde aceste cerințe nu se pot respecta trebuie să se prevadă măsuri speciale: o protecție mai bună a conductei. a precipitării unor substanțe din apă.25 .. 4 0. pentru calculele preliminare se aplică valorile indicate în tabelul 5.3 m/s.. 1.4 2 .Rugozitatea peretelui conductei se adoptă conform: • valorii precizate și garantate de producătorul conductelor. Tabel 5. 3 0.0 1. spălare periodică.05 0.

ps – presiunea de serviciu la robinet (se măsoară în m col. se poate considera 1. la cel mai defavorabil hidrant.00 m).apă) 1 8 2 12 3 16 4 20 Peste 4 4.7 în care: Hb – valoarea presiunii în branșament. pierderea de sarcină în contorul de apă. unde valoarea este 3.5 m pentru fiecare nivel • pentru rețele de distribuție a apei potabile în centre urbane/rurale se consideră ca optimă soluția: asigurarea presiunii la branșament pentru clădiri < p + 4.apă (se va adopta valoarea superioară sau se poate calcula exact.00 m pentru toate robinetele din casă. În tabelul 5. cu excepția celor de la duș sau a celor care au prevăzută baterie de amestec apă rece/caldă. în funcție de forma și lungimea rețelei.2.5. sunt date orientativ presiunile la branșament Hb în funcție de înălțimea clădirilor de locuit. peste cota trotuarului: = +ℎ + .3.4. se consideră egală cu înălțimea construcției. Tabel 5.2. H2O peste nivelul străzii. se poate considera 3 – 5 m col. Hc – înălțimea deasupra trotuarului străzii a ultimului robinet ce trebuie alimentat. măsurată în metri coloană de apă. Presiunile la branșament Hb în funcție de înălțimea clădirilor de locuit. apă 5. m col. pentru aceasta se estimează ca necesară o presiune de 225 . apometru. Numărul de nivele al construcției Presiunea minimă la branșament Hb (m col. • în caz de folosire a apei pentru combatarea incendiului în orice poziție a hidranților exteriori trebuie asigurată presiunea de 7 m col. m col.00 – 2.1 Rețeaua de joasă presiune trebuie să asigure: • în stare de funcționare normală presiunea la toate branșamentele: Hb . la construcții locuite.4 Asigurarea presiunii în rețea 5.valoarea presiunii în branșament.apă și are valoarea de 2. pentru presiunea necesară la hidrantul interior vor fi respectate prevederile NP 086/2010. la • pentru incendiile stinse din interior se impune să se asigure un jet compact cu l ≥ 6 m branșamentele celor n incendii teoretic simultane cu debitul normat.00 m). hri – pierderea de sarcină pe conducta de branșament și pe rețeaua interioară de distribuție.3. pentru clădiri mai înalte presiunea va fi asigurată prin instalații de hidrofor.apă .

• orice capăt final de rețea va avea un branșament. pentru clădirile dotate cu hidranți interiori se vor adopta măsuri pentru dotarea cu instalații de asigurare a presiunii de funcționare conform NP 086/2010. H2O.20 m col. • pentru zone cu distribuția apei prin cișmele se asigură pentru orice cișmea presiunea minimă de 3 m col. o cișmea sau un hidrant. 226 . H2O.

3 Dimensionarea rețelelor de distribuție Dimensionarea rețelei se face folosind: • ecuația de continuitate – în fiecare nod suma debitelor care intră în nod egală cu suma debitelor care pleacă din nod.10 5. • Debitele de calcul pe tronsoane.3. operațiunea se realizează în două etape: etapa I de calcul a debitelor prin echilibrarea nodurilor și etapa a II a de calcul a debitelor pe bare.8 • energia disponibilă pentru transportul apei.9 În rețeaua de distribuție se consideră că se produc pierderi de energie numai pe bare. 227 . =0 5. scrisă sub forma: =0 ℎ 5. ∑ h = suma pierderilor de sarcină distribuită între cele două puncte.5. în noduri pierderea de sarcină se neglijează cu excepția nodurilor în care acționează o vană de reglare. în fiecare inel suma pierderilor de sarcină este egală cu zero (legea Bernoulli).12 ∆H = energia disponibilă dintre rezervor și un punct oarecare al rețelei. egală cu diferența între cota piezometrică a nodului de intrare în rețea (R) și cota energetică a nodului alimentat (i).11 − relația Bernoulli între două puncte din rețea (rezervor și oricare punct din rețea) scrisă sub forma simplificată: ∆ = 5. + + 2 − + + 2 =ℎ 5.1 Dimensionarea rețelei ramificate • Pentru dimensionarea rețelei se dispune: − ecuația de continuitate în fiecare nod. =0 5.

c. 228 . Pentru calcul se pleacă întotdeauna de la nodul cel mai depărtat în care se cunoaște debitul care pleacă.15 QT – debitul de tranzit (utilizat aval de secțiunea k). în m.3. fiecare tronson fiind dimensionat la debitul din secțiunea aval. 100 branș. dotarea cu instalații tehnico – sanitare. qsp – necesarul specific (l/s. Ipoteza unei distribuții neuniforme Debitele necesarului de apă se vor considera concentrate.13 pentru fiecare tronson de rețea.pentru conductele cu lungimea 300 – 400 m: = + 2 5. 5. lik – lungime tronson.Etapa I – determinarea debitelor de la capetele barelor. cote piezometrice și presiuni disponibile în noduri. b. Ipoteza unei distribuții uniforme a debitului prelevat din rețea. = ∑ . în l/s. astfel încât debitul pe tronsonul parcurs să fie întodeauna cunoscut. pentru fiecare zonă idem se vor stabili valorile necesarului specific de apă corespunzător tronsoanelor rețelei. iar debitul care pleacă din bară (intră în nodul următor) cu Qf. în situații de branșamente dese (min. ⁄ . debitul care intră (pleacă din nod) în bară este notat Qi.1. Calculul se conduce mergând spre amonte.4. constă în aplicarea ecuației de continuitate în fiecare nod. Proiectantul va stabili pe zone. Calcul diametre. Etapa a II a constă în determinarea debitelor de calcul cu relația simplificată.1 Determinarea debitelor de calcul pe tronsoane a./km) și dotării ale utilizatorilor de apă apropiate (apă caldă.m) corespunzător zonei. Calculul se efectuează într-un tabel de tip conform tabelului 5.14 Pentru un tronson din rețea debitul de calcul se va considera: unde: = ⁄2 + 5. încălzire). densitatea populației. 5. numărul de branșamente.

1 ⋮ i 2 ⋮ Debite (l/s) Qii ⋮ 3 QIIC 4 ⋮ L (m) 5 ⋮ DN (mm) 6 ⋮ vef (m/s) ⋮ 7 hr = i H L (m) 9 ⋮ Cote Piezo. Dimensionarea rețelei de distribuție se consideră corectă când: • presiunile disponibile satisfac presiunile de serviciu și nu depășesc cu mai mult de 30% Hd min. • toate datele din coloanele 10 – 12 aparțin nodurilor de capăt ale tronsonului.6 – 1. toate valorile exagerate vor fi reevaluate.000 . 10 C C ⋮ 11 C C ⋮ Hd (m CA) 12 C −C ⋮ iH ⋮ 8 3 k Q .Tabel 5. lik plan situație DN v i i ∙l C −C Observații: • toate datele din coloanele 1 – 9 aparțin tronsonului. Qorar max. S – suprafața zonei (ha). • asigurarea unei viteze (coloana 7) în domeniul vitezelor economice recomandate în condițiile existenței (în fabricație) a DN (coloana 6). 5.16 unde: Ni – numărul de locuitori ai zonei. Stabilirea debitului hidranților interiori (Qii) se va efectua pe baza: • amplasamentului clădirilor dotate cu hidranți interiori.criteriul de optimizare este costul total anual minim al costurilor de investiție și operare (în principal cheltuieli cu energia). • distanța dintre 2 incendii teoretic simultane se va calcula cu expresia: = 10. 229 . Condiționările impuse în ordinea priorităților sunt: • asigurarea presiunii disponibile minime la branșament (coloana 12). crt 0 ⋮ Tr. Dimensionare rețea ramificată. Rețeaua de distribuție ramificată se dimensionează pe baza criteriului de optimizare al investiției minime iar la rețelele cu funcționare prin pompare . • valoarea pierderii de sarcină.4. • vitezele efective în tronsoanele rețelei sunt în domeniul 0. N ∙q (2)+(3) cf.2 m/s. Nr. Topo.

2.3. Metoda aplicată curent se bazează pe calculul prin aproximații succesive (Cross – Lobacev) care efectuează: corecția debitelor propuse până la realizarea închiderii pierderilor de 230 ℎ =0 5. pentru ușurința calculelor se consideră pozițiile cele mai dificile ca fiind cele de cotă înaltă și cele depărtate de rezervor. Se impune: − adoptarea unei distribuții inițiale a debitelor pe fiecare tronson din rețea și stabilirea diametrelor acestora pe baza elementelor de viteză economică.5. • rețeaua este bine dimensionată. − predimensionarea rețelei prin rezolvarea sistemului neliniar de ecuații.2 Dimensionarea rețelei inelare Dispoziția inelară asigură siguranța în funcționare în sensul posibilității alimentării fiecărui utilizator pe minimum două circuite hidraulice și al reducerii numărului de utilizatori afectați de o avarie pe un tronson. DNi) din care rezultă distribuția debitelor pe bare. mărime debit și importanța tronsonului în ansamblul rețelei inelare.1 Elemente generale Aplicarea celor două ecuații fundamentale: • la noduri: =0 5.17 • pe fiecare inel: conduce la obținerea unui sistem de ecuații având un număr dublu de necunoscute (Qi.3.3. 5. 5. viteza apei nu depășește 3 m/s.2 Verificarea rețelei ramificate Calculul de verificare va urmări etapele următoare: • debitele de incendiu exterior se consideră concentrate posibil în orice nod. la verificare.18 . dacă. H2O în toate nodurile (la rețeaua de joasă presiune).1. • diametrul conductelor este stabilit și nu poate fi modificat decât după ce se schimbă și calculul de dimensionare. iar presiunea disponibilă este de cel puțin 7 m col.

castele de apă. secțiuni în care se produce o modificare importantă a debitului sau se schimbă secțiunea/materialul conductei. definite ca fiind tronsoane de conducte cu lungime nenulă și diametrul constant.5 m col. determinarea investiției și/sau cheltuielile cu energia.3. 5.sarcină pe fiecare inel în limita toleranțelor admise: 0. variante de repartiții și diametre. − stabilirea tuturor conexiunilor între nodurile rețelei de distribuție. − determinarea lungimii tronsoanelor de conductă. definite ca fiind punctul de conexiune al mai multor tronsoane de conductă.000 locuitori se impune elaborarea unui model numeric care să permită obținerea rezolvărilor în toate situațiile de funcționare/operare a acesteia. − bare. H2O și 1. − numerotarea nodurilor rețelei de distribuție. castele de apă.2. graful rețelei coincide cu graful străzilor din localitate.0. − surse de alimentare a rețelei de distribuție (rezervoare.50 m col.3 . − trasarea configurației rețelei de distribuție pe planul de situație al localității.0 -1. 231 . Metoda este laborioasă pentru că necesită numeroase reluări. stație de pompare). delimitate de două noduri între care nu există consum (la calcul).2 Elemente privind elaborarea unui model numeric de calcul pentru rețele de distribuție inelare Pentru toate rețelele de distribuție inelare care asigură cu apă comunități cu peste 10.1) Pentru o rețea nouă: − stabilirea condițiilor generale de alimentare și zonelor de presiune. modificări de diametre. b) Construirea modelului numeric al unei rețele de distribuție a apei pentru simularea funcționării acesteia din punct de vedere tehnologic constă în: b. H2O pe inelul de contur. a) Structura modelului numeric al unei rețele de distribuție a apei potabile cuprinde următoarele: − noduri. − stabilirea nodurilor de alimentare a rețelei de distribuție (rezervoare. − precizarea coeficienților de rugozitate funcție de materialul conductei. stații de pompare).

− rezervorul alimentează rețeaua de distribuție. pentru o rețea existentă sau pentru o rețea reabilitată. descrierea stației de pompare în model numeric al rețelei de distribuție se realizează prin precizarea curbelor caracteristice ale pompelor care echipează stația de pompare: curba caracteristică a pompei H = f (Q) și curba caracteristică de randament ɳ = f (Q).− precizarea coeficienților de pierderi de sarcină locală.2) Verificarea funcționării rețelei se poate face pentru rețeaua nouă. dar poate fi alimentat și din rețea. opțional mai pot fi precizate forma și volumul rezervorului atunci când se verifică funcționarea rețelei la debit variabil în timp. AquaNet. pentru rețele existente se impune determinarea prin măsurători “in situ” a tuturor elementelor cerute la § b. − precizarea tipului de nod funcție de debitul consumat (debit pentru consum casnic. Mike Net. − un rezervor este atașat/legat de rețeaua de distribuție prin cel puțin n noduri. − separarea rețelei pe zone de presiune. 232 . − stația de pompare este atașată direct unui nod al rețelei de distribuție. − determinarea și alocarea debitelor de consum în nodurile rețelei de distribuție. Pipe2000. H2Onet. debit de incendiu).4) Softuri de calcul rețele de distribuție a apei (recomandare): Epanet. Stanet. − precizarea presiunilor de serviciu ce trebuie realizate în nodurile rețelei. − costul total de operare este minim. debit pentru industrie. Netis. − coordonatele X. − prezența rezervorului în cadrul rețelei de distribuție se realizează prin stabilirea nodului în care este amplasat rezervorul și precizarea cotei piezometrice a apei în rezervor. b.3) Calculul se consideră încheiat când: − se asigură presiunea în toate nodurile la funcționare normală și funcționare la incendiu. Piccolo.1. b. − precizarea cotelor geodezice în nodurile rețelei de distribuție. b. WaterGems.Y pentru reprezentarea grafică sub formă de hărți a rețelei cu evidențierea parametrilor hidraulici rezultați pe baza simulărilor efectuate pe model numeric al rețelei de distribuție. RET.

adăugarea debitelor de combatere a incendiului prin hidranți interiori amplasați în pozițiile cele mai dificile.5: este obligatorie verificarea presiunii disponibile în rețele de distribuție inelare la debitele suplimentare care pot apărea ca diferențe între debitele calculate cf. aceasta se poate realiza numai printr-un program de calcul elaborat pe baza modelului rețelei. SR 1343-1/2006 și STAS 1478/1990.3 Proiectarea rețelelor de distribuție inelare pentru siguranța în exploatare Funcționarea ca rețea inelară va putea fi asigurată numai prin respectarea condiției: ⁄ < 1. respectarea prevederilor Normativului NP 086/2010 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.2.3.19 pentru fiecare inel.1).4: verificarea rețelei în ipoteza cerinței maxime orare neuniforme pe rețea. OPT. OPT. OPT. La proiectarea rețelelor de distribuție inelare se vor urmări etapele: − predimensionare la cerințele normate maxime (QIIC cf.5 5. Rețelele de distribuție sunt realizate pe parcursul unor perioade lungi de timp (> 100 ani) și se impune: 233 .1: determinarea parametrilor ceruți prin asigurarea de operare: cerință maximă orară. expresiei 5. distanțe minime între incendii. Se vor lua în considerație următoarele opțiuni pentru verificarea rețelei de distribuție: OPT. în această situație se va limita numărul de hidranți scoși din funcțiune ( 5).2: determinarea presiunilor disponibile în ipoteza combaterii incendiului de la exterior cu variante pentru amplsarea incendiilor cele mai depărtate de punctul de injecție – alimentare al rețelei pe cote înalte. se vor stabili măsuri compensatorii de consum cu ISU (Inspectorat Situații de Urgență). coeficient de variație orară uniform. − verificarea funcționării rețelei în diferite ipoteze și condiții de asigurare a serviciului.3: verificarea rețelei în ipoteza funcționării hidranților considerând: o arteră blocată temporar (avarie). OPT.5. neuniformitatea poate fi determinată de necesarul specific diferențiat și coeficientul de variație orară.

Pentru poziția incendiilor teoretic simultane se iau în considerare atâtea variante încât să existe certitudinea că pentru oricare alte variante posibile.2. 5. 234 . zonele cu viteze mici sau mari.2.2. se verifică pentru asigurarea presiunii normate în ipotezele debitelor de la § 5. necesară pentru asigurarea presiunii normate conduce automat la recalcularea rețelei pentru debitul de bază QIIC și eventual o nouă optimizare cu diametre alese cu restricție. • La rețeaua alimentată prin pompare se verifică și noua echipare cu pompe a stației (stațiilor) de pompare pentru funcționare în caz de incendiu (pe baza tipurilor de pompe alese. − în toate proiectele de rețele de distribuție noi sau reabilitate care deservesc aglomerații peste 50. pentru alimentare normală (stație pompare și contrarezervor). zonele cu apă de amestec.3.− realizarea sub forma unei configurații mixte: zonele centrale inelare având zone marginale ramificate care în timp se închid sub formă inelară. presiunile pot fi asigurate. • La rețeaua alimentată și cu contrarezervor. • Când rețeaua este alimentată din mai multe surse se verifică zona de influență a apei alimentate din diverse surse. Soluția cu contrarezervor nu se recomandă acolo unde se estimează că în timp pierderea de apă va depăși valoarea admisă (Kp). pozare independentă pe trasee care să evite centrele urbane și pozare în galerii edilitare multifuncționale. Există riscul ca rezervorul de capăt să nu fie alimentat. Nu se admite pomparea apei din puțuri direct în rețeaua de distribuție. Trebuie stabilite cu această ocazie și nodurile terminale ale rețelei (noduri ce alimentează numai beneficiarii. nu și alte bare). verificarea se face pentru alimentarea numai din rezervor. precum și pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu și folosirea completă a rezervei de compensare fără măsuri restrictive ale consumului. deci curbelor caracteristice cunoscute). • Orice modificare a debitelor de bare.000 locuitori se va analiza prin calcul tehnico – economic minim două variante pentru pozarea arterelor principale (conducte cu DN > 300 mm).4 Verificarea rețelei inelare • Rețeaua dimensionată sau existentă fizic.

repetabile.• Când calculele normale sunt gata se poate trece la etapa a doua de verificări privind siguranța în funcționare a rețelei. hoteluri). Pentru zonele critice se adoptă soluții de reintroducere de dezinfectant sau de modificare a rețelei. − trebuie asigurată apa în orice situație pentru consumatorii la care este un element vital (spitale. inclusiv în ce privește aspectele de siguranță în funcționare. 235 . − trebuie limitată la minimum aria de influență asupra utilizatorilor de apă. • După dimensionarea completă a rețelei se verifică dacă sunt necesare modificări asupra soluției generale de alimentare cu apă și este nevoie de o nouă optimizare. este necesară și verificarea timpului de parcurgere a apei în rețea în scopul determinării consumului de clor pentru dezinfectare. În această situație: − trebuie asigurată presiunea de funcționare în caz de incendiu. Modelul de calcul trebuie exploatat continuu până la obținerea de concluzii constante. Pentru acestea se presupune că una din barele importante din rețea (incluzând și una din conductele de alimentare ale rețelei) este scoasă din funcțiune. • Pentru rețelele foarte dezvoltate sau pentru localități mari (peste 300. • Asigurarea funcționării rețelei pentru coeficienți de variație orară pe rețea se poate face în etapa de dimensionare sau în etapa de verificare.000 locuitori) când apa este captată din sursă de suprafață. dacă acest lucru nu este posibil sau rațional se caută soluții alternative.

prevăzute cu evacuarea corespunzătoare a apei (se va asigura împotriva pătrunderii impurităților.2.70 m înălțime). dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armăturilor componente la care se adaugă o cameră de lucru (0. În nici un caz nu vor fi amplasate în zone inundabile. construcția căminului va fi subterană. Se vor respecta prevederile SR 4163-1/1995 § 2.4 Compensatori de montaj. Toate vanele din nodurile arterelor de alimentare a zonelor rețelei vor fi prevăzute cu acționare electrică cu posibilitatea acționării de la distanță.5.2. 5.80 x 0.4. Punctele înalte vor fi ale conductelor nu ale terenului. PAFS) se vor adopta măsuri constructive privind preluarea deformărilor prin dilatare a tronsoanelor de conductă la variațiile de temperatură ale apei transportate.5.1 și 2. 5. montate în cămine vizitabile.4. sistemele de golire și spălare vor fi concepute să fie asigurată protecția sanitară. Cămine cu armături de golire Se prevăd în punctele joase ale conductelor. de dilatare.1 Cămine de vane În toate nodurile rețelei de distribuție se vor prevedea cămine dotate cu vane care să permită izolarea oricărui tronson care alimentează sau este alimentat din nod.3 Cămine de ventil de aerisire – dezaerisire În punctele cele mai înalte ale arterelor se prevăd robinete automate de aerisire – dezaerisire. de tasare Compensatorii se montează: − pe arterele rețelelor de distribuție ale căror îmbinări nu pot prelua deplasările axiale provocate de variația temperaturii apei sau terenului.4 Construcții anexe în rețeaua de distribuție 5. PE. Alegerea vanelor va fi corespunzătoare diametrelor tronsoanelor legate la nod.2.80 m în plan și 1. deci contaminarea apei potabile). în vecinătatea armăturilor din fontă cu flanșe. 236 . Pentru conductele din materiale plastice (PVC.4. 5.4.2.5. − pe conductele din oțel îmbinate prin sudură și montate în pământ.

6. Debitul unui hidrant exterior se va considera 5 l/s. amplasați pe artere. Pentru clădirile înalte. Conform cu această prevedere. în acest sens se poate admite: • pentru străzi cu lungimi < 500 m și max. la distanțe de maximum 300 m astfel încât să nu se scoată din funcțiune mai mult de 5 hidranți de incendiu.4. distanțele de amplasare. în cazul clădirilor mari care cer un debit mai mare vor fi prevăzuți mai mulți hidranți care vor funcționa simultan.2. referitoare la posibilitatea folosirii și altor surse de apă în combaterea incendiilor. executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor”. Amplasarea efectivă se va face conform prevederilor normativului NP 086/2010.5 Hidranți de incendiu Se vor prevedea un număr de hidranți cu respectarea prevederilor STAS 4163-1/1995 § 2. numărul acestora.6. hidranți supraterani. Diametrul conductelor pe care se amplasează hidranții exteriori vor fi: 100 mm pentru hidranți de 80 mm diametru.1 din același standard se stipulează: dotarea cu armături de închidere a conductelor de serviciu.5. Amplasarea și debitul hidranților interiori se vor stabili după prevederile NP 086/2010. Se vor respecta prevederile: SR EN 14339/2006 și SR EN 14384/2006. Stingerea nu se va asigura prin mijloace care să scoată în afara limitelor economice funcționarea rețelei. pentru siguranța intervenției în caz de reparații branșamentul unui hidrant de 150 mm va fi prevăzut cu vană de izolare montată în cămin și ținută în poziția deschis. Prevederile conținute de NP 086/2010. vor fi amendate în toate cazurile de următoarea restricție generală: în nici o situație rețeaua de apă potabilă nu va fi conectată cu o altă rețea a cărei apă nu este 237 . • în aceste situații hidranții de incendiu se vor racorda la conducta principală din cea mai apropiată intersecție. peste 45 m. 100 – 120 branșamente.9. 150 mm pentru hidranți de 100 mm diametru și 250 mm pentru hidranți de 150 mm. modul de stingere a incendiului se va stabili de la caz la caz – cu avizul organelor abilitate.5.2. sau cu importanța stabilită de organele competente. având clădiri de locuit de max. coroborat cu § 2. Pentru construcții speciale se va asigura sistem local de combatere a incendiului. presiunile la care se impun a fi asigurate se vor realiza în conformitate cu NP 086/2010 ”Normativ pentru proiectarea. În ansamblul dotării rețelei de distribuție amplasarea hidranților. P+1 se poate admite ca diametrul minim al conductei de serviciu să fie < 100 mm.

sectorizarea pentru reparații) se prevăd vane de închidere și se izolează un tronson de conductă cu/sau fără hidranți. lungimea tronsonului să fie mai mică de 300 m. rețelele vor fi separate și cu măsuri speciale controlabile – apă nepotabilă.potabilă. protejați. cisterne murdare). în cazul în care în zona influențată apare un incendiu să existe rezerva în rețea sau să se impună măsuri speciale de lucru în concordanță cu organele ISU. Durata de întrerupere a funcționării tronsonului nu va depăși 8 ore la localități mici și 4 ore la localitățile mari (peste 100 000 locuitori). conform legii 458/2002. În cazul alimentării directe a motopompelor cu apă din rezervor (prin racordul special prevăzut) vor fi luate măsurile pentru evitarea murdăririi apei în mod accidental (pompe murdare. subterani sau supraterani în soluție constructivă acceptată și semnalizați corespunzător. Acest lucru este valabil pentru rețeaua exterioară clădirii dar și pentru cea interioară. se va verifica: pe tronsonul izolat să nu fie mai mult de 3 hidranți. Toate rețelele de distribuție pentru localitățile peste 5 000 locuitori vor avea o structură/graf/schemă de lucru de formă inelară în zona cu riscul cel mai mare la incendiu. Hidranții exteriori vor fi amplasați conform regulilor date de NP 086/2010. 238 . Când din motive tehnologice (noduri de rețea. Când stingerea incendiului interior se preconizează să se facă cu apă din alte surse. Rețelele de distribuție pentru localități cu debit de incendiu > 20 l/s vor fi prevăzute cu legătură dublă la rezervoarele de apă. Un aviz al organelor sanitare este necesar. vor fi asigurate măsuri ca apa din rezervor să alimenteze gravitațional recipientul folosit la stingerea incendiilor. accesibili. Distanța dintre doi hidranți adiacenți: cel puțin 50 m și maxim 200 m.

5.6. p – presiunea medie în rețea (m col.4. − furnizate utilizatorilor pentru asigurarea necesarului de apă la branșament.5.zi și m de presiune.2 Indicatori de performață Se vor determina: • nivelul minim teoretic al pierderilor care pot exista în rețeaua de distribuție: = . Valorile specifice standard recomandate de IWA – WL – Task Force sunt: − pentru branșamente: qsp.5. − pentru conducte în rețea: qsp.zi).20 Indicatorul de performanță (ILI) definit ca raportul între pierderile reale și nivelul minim teoretic al pierderilor: = 5. tabel 1.5 Balanța cantităților de apă în rețelele de distribuție Pentru rețelele existente/retehnologizate se impune elaborarea prin proiectare a balanței cantităților de apă: − injectate în rețea. H2O). 5. ∙ ∙ ∙ 365 ∙ 10 / 5. qsp.1 Balanța de apă și determinarea apei care nu aduce venit (NRW – Non – Revenue Water) Calculul balanței de apă se va efectua conform cu metodologia IWA (International Water Association) – grupul de lucru pierderi de apă conform capitolul 1. 239 .b – pierderile specifice pe branșamente (dm3/br. Nbr – număr branșamente.5. unde: qsp. § 1.21 unde: CARL – pierderile reale anuale (m3/an).c = 15 – 20 dm3/Km ∙ zi și m de presiune. ∑ l – lungimea totală a conductelor rețelei (Km). Indicatorul de performanță ILI poate lua valori de 1 la > 30.br = 15 – 25 dm3/br. ∙ + .c – pierderile specifice prin avarii în conductele rețelei (dm3/Km ∙ zi).

− inventarierea și controlul strict al cantităților de apă nefacturate și a consumurilor neautorizate. reducerea pierderilor este posibilă prin soluții care să asigure: − controlul presiunilor în rețea și menținerea acesteia la valori cvasi – constante independent de variația consumului orar. valoarea energetică încorporată în apă și costurile lucrărilor pentru depistare. 0 1 2 3 4 Categoria de performanță 1 A B C D Pierderea reală: dm3/branș.5. măsurare. crt. refacere avarii pe sectoare în rețea. investițiile pentru reducerea pierderilor de apă se impune să fie analizate prin opțiuni bazate pe calcule tehnico – economice luând în considerație costul apei pierdute. • B și ILI = 4 – 8. Nr.În recomandările IWA se apreciază performanța rețelei de distribuție conform cu datele din tabelul următor: Tabel 5. − adaptarea contorilor referitor la clasa de precizie. Prin proiectare se va elabora un plan tehnic de retehnologizare a rețelei de distribuție care va cuprinde: 240 . Indicatori de performanță pentru rețele de distribuție. calitatea măsurătorii și eliminarea erorilor de măsurare. riscul în asigurarea serviciului. − sectorizarea rețelei și dotarea cu aparatură de măsurat debite și presiuni pentru întocmirea balanței de apă pe sectoare.zi pentru presiune medie ILI 10 m 2 1–4 4–8 8 – 16 > 16 3 < 50 50 – 100 100 – 200 > 200 20 m 4 < 100 100 – 200 200 – 400 > 400 30 m 5 < 150 150 – 300 300 – 600 > 600 40 m 6 < 200 200 – 400 400 – 800 > 800 50 m 7 < 250 250 – 500 500 – 1000 > 1000 Interpretarea indicatorilor este următoarea: • A și indicele infrastructurii ILI = 1 – 4. • C și D și ILI > 8 Încadrarea în aceste categorii indică starea de degradare a rețelei de distribuție cu pierderi peste 40% și existența riscului privind asigurarea cantitativă și calitativă a serviciului.

durata și costurile refacerii avariilor. dotare. sectorizare rețea. • Indicatori de performanță. • Sistem SCADA – dispecer și sistem GIS: monitorizare și control on – line al rețelei de distribuție: se vor prevedea dotări pentru monitorizare debite. materiale. vârsta acestora. apometrii. • Dotarea rețelei de distribuție: măsurarea debitelor. contorizare consumuri. balanța de apă. funcționare stații de pompare și rezervoare. − datele statistice: avarii pe tip conductă. Planul tehnic va cuprinde etape anuale pentru o perioadă de minimum 10 ani. • Soluții de reabilitare: înlocuiri tronsoane. • Model de calcul hidraulic și de calitate apă al rețelei de distribuție. măsură presiuni. sisteme de colectare și transmisie date. costuri de investiție. presiuni.• Situația existentă a rețelei de distribuție: − lungimi. diametre. branșamente. 241 . − construcțiile anexe din rețea: cămine.

− relieful terenului între captare și rezervor permite realizarea acestei lucrări. Se utilizează următoarele scheme de aducțiuni: − aducțiuni cu funcționare gravitațională. − calitatea apei transportate trebuie păstrată. Aducțiuni 6. Schema aducțiunii gravitaționale sub presiune. Aducțiunile cu nivel liber pot fi: 242 . − aducțiunea de lungime mare poate deservi utilizatorii în sistem regional.6. − debitul nu depășește valori mari. 6.1.1.1. Clasificare Definiție: Construcții și instalații care asigură transportul apei între secțiunea de captare și construcțiile de înmagazinare din schema sistemului de alimentare cu apă. căi ferate.1 Aducțiuni. un număr de lucrări de artă redus (traversări râuri. se consideră debit mare debitul cu valoarea peste 1000 dm3/s. − aducțiuni cu funcționare prin pompare. văi. Captare H* Rezervor Figura 6. drumuri naționale).2 Aducțiuni gravitaționale funcționând cu nivel liber Se adoptă atunci când: − cota captării este mai ridicată decât cota rezervorului. − calitatea apei nu impune restricții.1 Aducțiuni gravitaționale sub presiune Se adoptă în cazul în care: − se asigură sarcina hidrodinamică H* între cota captării și cea a rezervorului. − terenul are pantă relativ uniformă între captare și rezervor. 6.

6.1. canale deschise. Schema aducțiunii gravitaționale cu nivel liber (a). e. aducțiune complexă: pompare și apeduct. b. c. Captare 1 a iradier H* 1 1-1 1: m h B b m α h h B d B D e h B c Figura 6. d. Secțiuni caracteristice: b. a. Schema aducțiunii funcționând prin pompare. 243 . aducțiune simplă prin pompare. b. apeducte.3 Aducțiuni cu funcționare prin pompare Se adoptă când captarea se află la o cotă mai mică decât cota rezervorului. Figura 6. − închise (apeducte) când se urmărește conservarea calității apei. pa baza unui calcul de optimizare funcție și de configurația traseului.3. Pomparea se poate face într-o singura treaptă sau mai multe trepte.2. R 1 H Q SP SP H 1 apeduct Q 1-1 R a.− deschise (canale) când nu se impun restricții la calitatea apei.

Se va ține seama dacă: − soluția este sigură.1. − costul de investiție este rațional. durată de execuție. 244 . − energia înglobată este minimă. − aducțiunea poate fi amplasată în lungul unei căi de comunicație.4 Criterii generale de alegere a schemei hidraulice pentru aducțiuni Alegerea uneia dintre soluții se face printr-o analiză tehnico-economică. funcționarea nu este întreruptă. materiale disponibile). − soluția este executabilă. pagubele produse prin scoaterea din circuitul de folosință pe durata execuției aducțiunii o unor suprafețe de teren. − iarna. Trebuie luate în considerare posibilitățile de execuție (utilaje necesare.6. − se poate asigura protecție sanitară la aducțiunile de apă potabilă.

2. maluri . la scări convenabile gradului de detaliere cerut: − plan general de încadrare în zonă la scara 1:25 000 sau 1:10 000. care să redea ca poziție. conducte. încât la execuție să se asigure o aplicare corectă a proiectului. formă și dimensiune toate particularitățile planimetrice și altimetrice ale terenului la scara 1:2 000 sau 1:1 000. − poziționarea eventualelor zone de poluare. coeziunea terenului. adâncimea minimă de fundare. − situația proprietății terenurilor. în colaborare cu unitățile care întocmesc studiile respective și în raport cu mărimea și importanța sistemului de alimentare cu apă. − profile transversale prin albii. greutatea volumică.1 Studii topografice Studiile topografice trebuie să pună la dispoziție următoarele planuri. umiditatea. versanți. cu curbe de nivel.. geotehnice și hidrochimice. 6. − caracteristicile geotehnice ale terenului: categoria terenului.2 Studii geologice și geotehnice Studiile geologice și geotehnice vor fi elaborate conform NP 074/2007: Normativ privind documentații geotehnice pentru construcții. 6. Studiile geologice și geotehnice trebuie să furnizeze date cu privire la: − stabilitatea terenului pe traseul aducțiunii în conformitate cu STAS 6054/1977. căi de comunicație pe traseul aducțiunii. Amploarea și gradul de aprofundare a studiilor pentru diverse faze de proiectare se stabilesc de către proiectant cu acordul beneficiarului. canale. poduri. permeabilitatea. rezistența admisibilă.2 Studiile necesare pentru elaborarea proiectului aducțiunii Pentru elaborarea proiectelor de aducțiune sunt necesare: studii topografice. cabluri etc. geologice. unghiul de frecare.2. 245 . Materializarea pe teren a punctelor topografice trebuie să fie astfel realizată. clădiri. − plan de situație al traseului ales. coeficientul de tasare. − releveele construcțiilor aflate în ampriza lucrărilor aducțiunii: drumuri.6.

tare sau foarte tare).3 Studii hidrochimice Studiile hidrochimice trebuie să precizeze: − caracteristicile de calitate ale apei transportate corelate cu influențele asupra materialului tuburilor și îmbinărilor. în terenuri contractile și în terenuri macroporice. − nivelul apelor subterane.− înclinarea admisibilă a taluzului la tranșee fără sprijiniri și categoria terenului din punct de vedere al execuției săpăturii (mediu. − rezistivitatea solului. 246 . 6. − măsuri speciale pentru stabilizarea terenului în zonele susceptibile de alunecări. − măsuri speciale pentru fundarea pe terenuri de consistență redusă. − caracteristicile apei subterane din punct de vedere al acțiunii asupra materialului tubului și asupra construcțiilor auxiliare. − caracteristicile solului de fundare asupra materialului tubului. în terenuri cu tasări. − apreciere asupra stabilității terenului în ipoteza pierderilor de apă din aducțiune.2. sau pentru prevenirea alunecărilor. Studiile necesare la traversări și subtraversări de cursuri de apă se întocmesc în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare STAS 9312/1987. dacă apa subterană sau terenul prezintă agresivitate față de betoane sau construcții metalice.

inundabile și zonele dens construite. alunecătoare. astfel încât în profilul în lung al aducțiunii să se realizeze un număr mic de puncte înalte și joase care necesită cămine speciale. care vor determina: eventualele modificări ale traseului. − calitatea apei de transportat. a stației de tratare a apei și a rezervoarelor. − debitul de calcul QI. căi ferate și râuri importante care necesită lucrări speciale. Traseul aducțiunii să fie cât mai scurt. alegerea materialului de construcție a conductei și vor servi la efectuarea calculelor de rezistență a aducțiunii. trebuie evitate de asemenea. Traseul aducțiunii să fie astfel încât linia piezometrică la funcționare normală să nu coboare în nici un punct sub cota superioară a bolții conductei. − avizul geologic-geotehnic asupra caracteristicilor terenului pe traseul aducțiunii. d). e). La alegerea traseului și a profilului în lung al conductelor de aducțiune trebuie avute în vedere următoarele criterii: a). ușor accesibil. Q’I care să acopere cerința și necesarul de apă al utilizatorului. zonele cu ape subterane la nivelul apropiat de nivelul terenului și zonele în care terenul sau apa subterană prezintă agresivitate față de materialul conductei.3 Proiectarea aducțiunilor Proiectarea aducțiunilor are la bază următoarelor date: − schema generală a sistemului de alimentare cu apă. Fixarea traseului aducțiunilor se stabilește pe baza documentației topografice și geologice-geotehnice.1 Stabilirea traseului aducțiunii Traseul aducțiunii se alege în cadrul schemei de alimentare cu apă. ținând seama de modul de funcționare: prin gravitație cu nivel liber sau sub presiune și prin pompare. Se evită traseele de-a lungul coastelor. evitându-se terenurile accidentate. mlăștinoase. Traseul să evite pe cât posibil traversări de drumuri. − condiții speciale privind asigurarea debitului minim în caz de avarie. 6. care va determina soluția și materialul conductei. cu indicarea poziției în plan și a cotei de nivel a captării. 247 .3. b). corelat cu prevederile planurilor de urbanism general (PUG) și ale planurilor de urbanism zonal (PUZ). amplasat în lungul drumurilor existente. c). și să se obțină un volum minim de terasamente. Traseul să se adapteze la teren.6.

− pantele săpăturii pe tronsoane. g).f). − poziția lucrărilor subterane existente pe traseu.4. În profilul longitudinal conducta de aducțiune se prevede cu pante de minimum 0. − cotele axului conductelor sau al radierului canalului. − poziția instalațiilor și a construcțiilor aferente aducțiunii. − linia piezometrică. − cotele săpăturii. În profilul longitudinal al aducțiunii se indică: − materialul și dimensiunile conductelor. În profil longitudinal. trebuie respectată și condiția de adâncime minimă de fundare impusă de studiul geotehnic. 248 .5‰ evitându-se porțiunile de palier care îngreunează evacuarea aerului spre căminele de ventil. Un exemplu de profil longitudinal se indică în figura 6. conductele de aducțiune trebuie să aibă asigurată o acoperire minimă de pământ. egală cu adâncimea maximă de îngheț din zona respectivă.

00 564.80 13 158.00 162.00 120.10 173.0 m/s 197. i = 2.00 95.60 155.70 166.50 525.1‰.00 526.50 163.90 8 167. Profilul longitudinal al unei conducte de aducțiune.masiv de proba de presiune Pi = 7 atm F = foraj geotehnic S = sant de studiu Ramnificatie F S 100.60 Dn 500.70 360.30 219. v = 1.50 PREMO Dn 600 Pmax 7 atm Pi = 7 atm M7 G M7 250.30 885.10 650.00 D km 0 km 1 km 2 Figura 6.50 2 156.00 OTEL Dn 500 Pmax 4 atm Pi = 8 atm V G G 360.50 430.00 Tipul de conducta Dn.00 010. Q = 250 l/s.00 915.00 164.50 7 172.20 150.00 250.Q = 50 l/s 199.00 170.20 3 156.10 791.20 V 791.70 161.40 150.50 12 169. Q = 300 l/s.70 169.00 134.00 9 10 11 163.158. i = 3.60 158.50 124. v = 1.4.20 495.70 158.20 119.00 180.20 5 148.00 W 884.00 170.90 157.00 650.00 180.20 622.00 156.00 765.50 650.80 Cota terenului Cota fundului sapaturii Distante intre puncte Distante cumulate m 130.00 143.20 170. Exemplu.50 Dn 600.30 670.90 69.00 4 153.148 120.80 115.50 159.8‰.25 m/s Legenda V = camin de aerisire G = camin de golire W = camin de vana D = debitmetru M7 .10 164. 249 . Pmax Pi proba de presiune (atm) D Simbolul lucrarilor speciale Kilometri lucrari speciale Kilometrul 81.00 156.00 130.80 6 167.00 Nivel de referinta Numarul punctului topografic 1 159.20 14 142.

m /s (6.2.3. unde: = ∙ ∙ ∙ . • 90 tuburi din mase plastice. pentru localități cerința maxim zilnică (m3/s). (m). diametrul trebuie să existe. tuburi din poliesteri armati cu fibră de sticlă (PAFSIN).1) Q = debitul de dimensionare. R = raza hidraulică. deci valoarea lui nu este interpretabilă. A = secțiunea vie a conductei. Din figura 6. D = diametrul interior al conductei. C = (1/n) ∙ R1/6 – coeficientul Chezy.2 Dimensionarea secțiunii aducțiunii 6. (m2). acesta trebuie să se afle pe o curbă a diametrului.2 Pentru rezolvări expeditive.1 Calculul hidraulic al aducțiunii gravitaționale sub presiune Pentru calcule expeditive se utilizează formula Chezy – Manning: . pentru combinații pot fi alese tronsoane succesive cu diametre diferite.1 rezultă că cel mai mic diametru al conductei (din investiție minimă) se realizează atunci când energia disponibilă H* este egală cu pierderea de sarcină (hr = i · L). să fie produs de serie. i și rugozitatea materialului 1/n se poate determina diametrul conductei.6. relația Q = f (i) este o linie dreaptă (reprezentare la scară logaritmică). R = D/4 (m). 1/n = coeficient (inversul rugozității relative) ale cărui valori orientative sunt: • 74 pentru tuburi din beton simplu.1.1 Calculul hidraulic al aducțiunii 6. există diagrame pentru fiecare tip de material: pentru un diametru cunoscut. i = pierdere unitară de sarcină.3. pentru conducte cu secțiune circulară.1) cunoscând Q. Din această corelație de optimizare se poate calcula valoarea i = H*/L. Viteza apei se calculează considerând curgerea permanentă și uniformă: V= m/s Q A 6. • 83 pentru tuburi din beton armat precomprimat. În diagramă orice valoare este posibilă cu o singură restricție: în momentul citirii coordonatei punctului.2.3. 250 . Din relația (6.

k Figura 6.5.3 D – diametrul interior al conductei (m). h = λ L Q ∙ D 2∙g∙A m 6. presiunea în cazul loviturii de berbec. v – viteza apei în conductă (m/s). va fi solicitat furnizorului de tuburi. Materialul se alege din oferta disponibilă pe piață și din condiția ca acesta să reziste la presiunea de lucru din timpul exploatării și în situațiile cele mai defavorabile: presiunea de încercare. H* – sarcina hidrodinamică. Coeficientul de rugozitate absolută k. calculul se continuă până când pentru o valoare D propusă relația (6.003 mm ÷ 30 mm). determinarea valorii Re și λ. prin alegerea unei valori D.51 √ + Re – numărul Reynolds. R – raza hidraulică (m). Captare H* L.Calculul coeficientului Darcy λ se mai poate face utilizând formula Colebrook-White: √ = −2 ∙ ∙ ν 1 2.71 ∙ 6. ν – coeficient de vâzcozitate cinematică. Calculul se efectuează prin aproximații succesive. k – coeficient de rugozitate absolută (k = 0. Re = (adimensional) 3. Dimensionarea aducțiunilor funcționând gravitațional. Pe baza valorii λ se determină: Rezolvarea se efectuează prin aproximări succesive adoptând diametrul pentru care întreaga energie disponibilă se consumă pentru învingerea rezistenței hidraulice Σhr ≡ H*.4 251 . Dn.3) este satisfăcută. La alegerea diametrului trebuie precizată calitatea materialului.

D. respectiv grosimea peretelui conductei (m). Soluții recomandate pentru combaterea loviturii de berbec: • la aducțiuni gravitaționale − închiderea lentă a vanelor (vo . Ea. Pentru faza proiect de execuție calculul se va efectua cu programe specializate sau prin metode grafo-analitice. Pentru calcule expeditive se calculează valoarea suprapresiunii: ∆p = ± ρ·c·∆v = 1+ / ∙ (m) m/s (6. e – diametrul.În situațiile când pe o conductă sub presiune cu funcționare gravitațională sau prin pompare se produce o oprire bruscă a curgerii (închidere bruscă vană. Lovitura de berbec este caracterizată prin unde de presiune care se propagă în lungul conductei cu viteza sunetului. Combaterea fenomenului loviturii de berbec se face prin: − conducte real elastice (PEHD). g – accelerația gravitațională (m/s2).6 și se determină presiunea maximă în conducte p = Hg + ∆p unde: c – celeritatea (m/s). 443/22. − viteza de închidere a vanelor cu plutitor la rezervoare sau cămine de rupere a presiunii va fi atât de mică încât suprapresiunea să fie acceptabilă (de regulă o 252 . cu valori de ordinul 900 ÷ 1100 m/s pentru conducte din beton. − dispozitive care să reducă amploarea fenomenului.v) redus. până când suprapresiunea poate fi preluată de rezistența materialului conductei.12. 8/1975. oprire electropompă. spargerea conductei) energia masei de apă se disipează într-un proces oscilatoriu de comprimaredilatare care poate conduce la spargerea (avarierea) conductei. ρ – densitatea apei (kg/m3). Fenomenul este denumit lovitură de berbec (șoc hidraulic). Se vor respecta prevederile Nomativului I30/75 – Buletinul Construcțiilor vol.2009 MDRL – „Calculul și combaterea loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei”. Ec – modulul de elasticitate al apei. respectiv al materialului conductei (N/m2).5) 6. în curs de revizuire conform UTCB nr. oțel.

− prevederea de recipienți cu pernă de aer. acesta este plin. • la aducțiuni funcționând prin pompare − creșterea momentului de inerție al pompei. aerul din cazan se destinde. nu conduce la suprapresiune). parțial cu apă. dar costisitoare. − realizarea de castele de apă care asigură acumularea apei din conductă ridicând suprapresiunea și trimiterea unei cantități de apă din castel în conductă. când se produce vacuum în conductă (este o soluție sigură.închidere a vanei într-un timp de 10 ori mai mare decât timpul de reflexie 2l/v0. o parte din apa din conductă intră în recipient. împingând în conductă o cantitate de apă (până la echlibrarea presiunii cazan-conductă) și evitând valorile negative de presiune în conductă. aspirarea de apă murdară din exterior prin găurile conductei). Amplasarea unui recipient cu aer sub presiune: 1. 2. poziția favorabilă a castelului se stabilește de la caz la caz. la o presiune egală cu presiunea de regim din conductă.6. este rațională la sisteme cu înălțime de refulare până la 20 m). se așează lângă pompe un recipient (rezervor tip hidrofor) legat printr-o conductă cu vană reglabilă. la ruperea conductei și apariția unei unde negative de presiune. orizontal. 1 Recipient cu aer p+Dp p Nivel de regim 2 p+Dpmax Vana de inchidere si de realizare a unei rezistente hidraulice p Hidrofor Conducta p Figura 6. astfel încât oprirea să se facă lent. − asigurarea de ventile de aerisire în toate punctele înalte și în căminele de vană de linie. parțial cu aer. când unda de suprapresiune trece. când pe conductă apare unda de suprapresiune. este soluția cea mai bună. unde l este lungimea conductei. relativ ușor de realizat și de amplasat. − deschiderea vanei va fi făcută lent. 253 p-Dp . vertical. în funcție de mărimea ventilelor de aerisire. mărind presiunea aerului până la egalizare cu noua presiune din conductă. să nu se producă vacuum în conductă (efectul vaccumului poate fi aspirația garniturilor. astfel încât.

7) . 1/n = idem.7.3. • Se stabilește cheia limnimetrică (figura 6. Cheia limnimetrică.1. caracteristici teren. − pantă longitudinală.P regim C lapet A er (perna elastica) p . 6. nivel apă subterană. a) Canale deschise Formula generală de dimensionare a canalelor este: = = (m3/s) 254 (6. Combaterea loviturii de berbec cu recipient tip hidrofor.2. cheia limnimetrică reprezintă corelația Q = f (h) pentru iR = idem. − geotehnice: unghi de taluz. Rh = idem.2 Calculul hidraulic al aducțiunii gravitaționale cu nivel liber • Se alege o secțiune din condițiile: − hidraulice: rază hidraulică maximă și perimetrul muiat minim.p regim R ecipient tip hidrofor protejat im potriva inghetului Pom pa Figura 6.8) pentru secțiunea adoptată și panta longitudinală pe tronsoane de pantă idem. − viteza apei. natura îmbrăcăminții. h h2 h h1 Q1 Q Q2 Q Figura 6.8.

Secțiunea trapezoidală optimă: trapez circumscris semicercului.9.8 5.9.8 6. în care K = AC√R este modulul de debit. Tabel 6.8 2.secțiunii și de rugozitatea pereților. depinzând numai de elementele geometrice ale Forma optimă de profil transversal. figura 6. permite transportul debitului maxim. Viteza limită pentru evitarea eroziunii taluzelor – diverse categorii de căptușeli. = ∙ ℎ 2 6. pentru o secțiune udată A dată și o pantă iR dată.6 0. iR – panta radierului. În practică se întrebuințează forma de trapez circumscris semicercului.1). ℎ =2 1+ − =2 2 1+ − ℎ. astfel încât să nu se producă eroziuni (tabelul 6. deoarece cercul are perimetrul minim.5 0. Protecția taluzelor canalelor = 2 1+ − ℎ .0 255 .9 Pentru stabilitatea canalului se vor adopta valori corespunzătoare pentru panta taluzului (1: m) și a vitezei apei în canal.1. în m/s. Pentru un canal cu curgere liberă.0 3. crt.0 9. Nr. m h b α Figura 6. Rezultă: adică perimetrul este circumscris unui semicerc cu raza h. 1 2 3 4 5 6 7 8 Natura căptușelii Argilă nisipoasă Loess compact Brazde așezate pe lat Beton asfaltic Piatră brută uscată Piatră brută rostuită Beton B140 Beton B200 vmax (m/s) 0. secțiunea corespunzătoare este semicercul. Forma circulară este soluția corespunzătoare.0 5.

c. Forme ale secțiunii apeductelor. − măsuri care să permită ruperea stratului de gheață. Funcție de viteza de curgere a apei în canal. b. − măsuri care să evite înzăpezirea canalului (la viscol). circulară. materiale și utilaje de pompare diferite. Pentru funcționare în condiții de timp friguros se vor adopta: − materiale rezistente la gelivitate. nepotabile pentru a preveni efectele provocate de factori climatici (zăpadă.3 Calculul hidraulic al aducțiunii funcționând prin pompare În cazul aducțiunilor funcționând prin pompare intervin: 1. taluzele și radierul se protejează corespunzător.1. rostuite. notând m = ctg α. Pentru canale cu funcționare permanentă protecția se realizează din dale de beton (prefabricate) sau turnate pe loc. Energia de pompare necesară pe durata funcționării. Secțiunea transversală este circulară de regulă. b) Apeducte Apeductele se folosesc pentru transportul apei potabile/tratate sau chiar a unei ape brute.10. în cazuri speciale poate avea și alte forme figura 6. 3r r r r h b a b h h r b c Figura 6. ovoid întors. 256 .2. Dimensionarea apeductelor se face idem § a) Canale deschise.10. 1:3. există o multitudine de soluții deoarece pot fi adoptate diametre.3. acestea se amplasează pe un strat de balast de minim 10 cm grosime. de natura terenului în care se amplasează. a. dreptunghiulară cu boltă. 1:2.Panta taluzului se adoptă pe baza studiului geotehnic luând în considerație și situațiile de golire bruscă a canalului. impermeabile (K < 10 m/zi). gheață) și de alți factori care alterează calitatea apei sau produc pierderi prin evaporare și exfiltrații. unde α este unghiul taluzului față de orizontală se adoptă pentru taluz valorile 1:1. 6.

15) .11. = 2 ∙ m 6. Energia consumată W = 257 ∙ (Wh) (6. Puterea necesară: = ∙ ∙ ρ – densitatea apei (kg/m3) Q – debit (m3/s) g − accelerația gravitațională (m/s2) Hp – înălțimea de pompare (m) η – randamentul pompei. D n.10) (6. Hgr – pierdere de sarcină distribuită pe conducta de refulare.H gr CR R Hg L. Schema hidraulică pentru calculul aducțiunii prin pompare.12 6. λi – coeficientul Darcy.11) Hga – suma pierderilor de sarcină pe sistemul hidraulic de aspirație = ζ – coeficienți de pierderi de sarcină locale. Înălțimea geodezică de pompare: Înălțimea de pompare: unde: = = + 2 − (m) + + ∙ m m (6.13 6. 1 /n CA H ga Figura 6.14 λ – coeficient de pierderi de sarcină.

Determinarea diametrului economic al unei conducte funcționând prin pompare. lungimea aducțiunii. metoda de execuție.12).Costul energiei anuale: tF = număr ore funcționare. Pentru calcule expeditive se poate folosi o valoare practică pentru viteza economică. = ∙ ∙ (lei) (6. Viteza economică sau diametrul economic depinde de: • mărimea debitului (Q) – în general vec crește cu mărimea debitului. de regulă 30 – 50 ani. caracteristicile traseului.17) Cot total anual: CT CT = aI+E min aI E 200 400 Dec 600 800 Dn (mm) Figura 6. Costul de investiție. Tr – durata normată de lucru a conductei. Diametrul economic se determină din condiția ca suma cheltuielilor anuale de investiție (aI) și a costurilor de exploatare (CE) să fie minimă (figura 6. • timpul de funcționare al sistemului: prin reducerea timpului de funcționare crește valoarea vitezei economice (ex: la 1h/zi vec > 3m/s). depinde de diametru. material. • Investiția crește cu mărirea diametrului. a – cota de amortisment.12. 258 . a = 1/Tr I – investiția. (6. 3. • randamentul și calitatea utilajelor. • Costul energiei scade prin creșterea diametrului.16) cE = costul specific al energiei (lei/kWh). 2.

n – numărul de bretele. Soluția economică se poate realiza: 1) Cu o aducțiune cu două fire.3 Siguranța operării aducțiunii Pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a unui sistem de transport a apei în care poate interveni o avarie remediabilă într-un timp T. so – modul specific de rezistență hidraulică. C – coeficient Chézy. l = L/(n+1) – lungimea unui tronson de conductă între două bretele. 2) Cu o conductă unică și un volum al rezervei de avarie care să asigure consumul pe perioada de avarie T (h).25 ∙ ∙ ∗ ∙ +4 m /s 6.3.6.3. se calculează cu expresia: = s /m 1 6. 6.1 Aducțiuni din 2 fire legate cu bretele În caz de avarie. pompe de rezervă etc).20 259 .3. interconectate cu bretele. se izolează tronsonul avariat. În cazul aducțiunilor funcționând prin pompare măsurile de siguranță se referă și la stația de pompare (alimentare dublă cu energie electrică. soluția economică se alege în funcție de: − lungimea aducțiunii L (m). − panta hidraulică disponibilă pe aducțiune.19 k – modul de debit unde: A – secțiunea conductei (m2). = √ m /s 6. − mărimea rezervorului în care se transportă apa. − debitul aducțiunii Q (m3/s).18 H* – sarcina hidrodinamică (energia disponibilă a sistemului). debitul minim asigurat se poate calcula cu relația: = unde: 0.

− dotarea operatorului cu utilaje și sisteme de intervenție pentru refacerea în timp scurt a avariei.21) 6. 3 (m3) (6.R – raza hidraulică (m). aceasta poate fi variabilă de la 6 la 24 h funcție de: − dotarea aducțiunii cu sisteme de alarmă (SCADA) și vane automate care să permită izolarea tronsonului avariat într-un timp scurt. 6. Volumul rezervei de avarie: Vav = Qad x tr.3. Captare linie piezometrica avarie tri-k linie piezometrica la functionare normala (ambele fire) Rezervor H i l l k l C R Figura 6. legate cu bretele. − accesibilitatea pe amplasamentul avariei.av – timpul de refacere avariei (s).av Qad – debitul transportat de aducțiune (m /s). tr. 260 .3.3 Comparația soluțiilor Se va efectua o comparație tehnico-economică între soluția cu dublare aducțiune (2 fire) și soluția cu prevederea unui volum de avarii.2 Aducțiune cu 1 fir și rezervă de avarie Volumul rezervei de avarie se va determina astfel ca să se asigure alimentarea utilizatorului pe durata de remediere a avariei.3. Aducțiune cu 2 fire.13.3.

− riscul potențial în întreruperea funcționării datorate unei avarii.6. • presiunea interioară. Proiectantul în acord cu beneficiarul va elabora o listă de priorități privind alegerea materialului.3. Durata de exploatare pentru funcționarea aducțiunilor este de minim 50 de ani. Se vor avea în vedere următoarele: • diametrul nominal al conductei. Pentru aducțiuni cu L > 1 km se vor analiza minim 3 opțiuni de material pe baza: − costuri de investiție. − comportarea în timp. îmbinare cu mufe). • încărcarea mecanică exetrioară. îmbinare cu flanșe. • tipul legăturilor (sudură. • coroziunea internă sau externă. exprimată prin durata de viață și modificarea parametrilor de rezistență în timp.4 Materiale pentru realizarea aducțiunii Alegerea materialului din care se execută aducțiunile se face în funcție de condițiile de funcționare (presiuni. se va lua în considerație și influența calității apei transportate asupra materialului aducțiunii. 261 . capacitatea portantă a solului. încărcări mecanice exterioare). profil) și de condițiile locale (agresivitatea solului. La alegerea materialului conductelor se au în vedere rezultatele calculului de dimensionare hidraulică și de rezistență.

Crt.material nerezistent la sarcini dinamice şi seismice.îmbinări garantate.cu flanșe . . .cu flanșe Beton armat 4 precomprimat PREMO .necesitatea protecției interioare/exterioare la coroziune foarte costisitoare . . racorduri din alte materiale.preia în condiţii bune sarcinile interioare şi exterioare nelimitate - 3 Tuburi din oțel . . cât şi al comportării structurale.cu mufă . Materiale folosite curent la execuția aducțiunilor.cu inele de cauciuc elastomeric .tuburile sunt protejate la interior cu un strat de mortar de ciment tratat termic şi la exterior cu protecţie de Zn pentru reducerea rugozitatilor.4-1. deosebit de costisitoare şi manoperă mare.rezistentă la coroziune.greutate redusă (1/4 faţă de tuburile din fontă). .prin sudare cap la cap Alte tipuri de 6 materiale (PAFSIN) . -coturi. 262 .material flexibil – rezistent la sarcini dinamice. .rezistente la acțiuni dinamice .prin mufare. 2 Fontă ductilă . . . PVC) .93 g/cm3.6 g/cm3) şi cu facilităţi deosebite de execuţie şi montaj prin sudură sau lipire. atât din punct de vedere al influenței asupra calităţii apei transportate.rezistente la coroziune. Material Îmbinări Avantaje Dezavantaje .2. PVC – 1.cu manșon prefabricat . Nr.îmbinarea cu mufă şi plumb ştemuit.comportarea bună la sarcini dinamice. .cu mufă de trecut pe tub din acelaşi material .cu mufă și inel de cauciuc .durabilitate mare.prin sudură .comportarea în timp. . tub în tub .refacerea avariilor costisitoare. pe durate mari (20-30 ani).cu numeroase necunoscute.durabilitate mare.Tabel 6.cu flanșe .cu mufă . Fontă de 1 presiune .nu se cunoaşte comportarea în timp îndelungat (50 ani).uşoare (PE . Materiale 5 plastice (PEID. . .coeficienţi de dilataţie termică mari care necesită măsuri speciale de pozare.0.rezistenţe la coroziune atât a apei cât şi a terenului în care se pozează. .

Sectorul conductei din amonte/aval de vană se verifică la presiunea hidrostatică corespunzătoare profilului aducțiunii și se adoptă măsuri adecvate (vane de limitare a presiunii.3.6. de căile de comunicații și văile sau cursurile de apă intersectate sunt necesare o serie de construcții și instalații accesorii pentru buna funcționare a sistemului de transport. − cămine de ventil. − cămine de golire.1.1 Cămine de vană de linie Se prevăd pentru a permite izolarea unui tronson de conductă în cazul în care se produce o avarie care necesită întreruperea circuitului apei.5.3. − cămine pentru echipamente de control. 3) Masive de ancoraj 4) Stații de pompare 6.5. cămine de rupere de presiune).1. Construcțiile auxiliare pot fi grupate astfel: 1) Cămine: − cămine de vane de linie. drumuri sau depresiuni (uscate/umede). 263 .2 Cămine de golire Căminele de golire se amplasează în punctele joase de pe profilul aducțiunii sau în apropierea acestora în cazul în care există posibilitatea descărcării gravitaționale directe a tronsonului de conductă într-un emisar apropiat și amonte de fiecare vană de linie. configurația în plan și profilul aducțiunii.3.1 Cămine 6. la traversările de căi de circulație și în lungul conductei la fiecare 2 – 3 km.5 Construcții anexe pe aducțiune În funcție de lungimea. căi ferate.3. 6.5. 2) Traversări de râuri. Se amplasează în punctele de legătură (bretea) între două conducte paralel.

1.0 7 6 I v 4 5 2 a 4 5 1 8 3 2 9 9 1 3 Basa Basa a b Figura 6.14. ventil de aerisire. este necesară izolarea termică împotriva min 1m înghețului. 7. 8. Cămin de vană de linie și golire: a. uniformizarea căminelor pentru vane de linie. manometru (traductor de presiune).Ventilatie > 1. trecere prin perete. 6. 8. capac cu incuietoare.3.8 m2 (în plan). Dimensiunile căminelor rezultă pe baza cotelor de catalog ale instalațiilor hidraulice și asigurarea unei camere de lucru de min. Este indicat ca proiectantul să analizeze în ansamblul traseului aducțiunii.80 m Capac a-a > 50 cm a >1.15. 6. 3 4 7 5 1 2 F 6 R 8 Figura 6. robinet de control. 5. se vor lua în considerație măsuri constructive pentru a permite introducerea/scoaterea celei mai mari piese componente a instalației hidraulice. b.1. piese metalice racord. 9. 4.3 Cămine de ventil Ventilul de aerisire are dublu rol: de a evacua aerul care se colectează în punctele înalte de pe traseu și totodată de a permite pătrunderea din exterior a aerului în conductă în cazul golirii conductei și producerii vacuumului la loviturile hidraulice. vană de golire. 1. 2. 4. conducta de aducțiune.8 x 0. dispozitive de golire și de ventil. secțiune orizontală. capac interior pentru izolație termică. 1. 264 . 6. compensator. secțiune verticală. ventilație. F – flanșă oarbă. ventil de aerisire. teu pentru vana de golire. Întrucât în racordul la ventil apa poate stagna. NOTĂ: Toate căminele vor fi amplasate astfel ca să nu fie inundate la ape mari sau ploi excepționale. 3. 5.5. Cămin de ventil: R – ramnificație. conductă de evacuare pentru verificare funcționare ventil. vană de linie. teu cu flanșe. 2. pentru acces. 3.80 înălțime și 0. 7.

5 hafuiere) 3 Dn 2 2 4 c 5 d 4 6 Figura 6. afuiere a Dn 4 4 b > 10. conducte.5. 1 Niv.3. 6.3.16) se realizează cu două fire de conducte din țevi de oțel fiecare având vane de izolare la capăt.2 Traversările cursurilor de apă și căilor de comunicație 6. 1.3) DN.. secțiune transversală la săpătură în tranșee. Debitul de dimensionare a unei conducte este 0. 5.7Q.2 .2. Traversare de conductă pe sub fundul râului: a. secțiune transversală la săpătură în incintă de palplanșe.. nivel ape mici. ape mici 4 > ad.0 m (1. b. Pentru siguranță traversarea prin îngropare sub fundul albiei (fig. secțiune longitudinală. Pentru râuri importante (fluvii) se poate executa subtraversarea prin metode de foraj orizontal (pipe-jacking) la o adâncime convenabilă (2-3 ori adâncimea de afuiere). diametrul forajului va fi (1. d. de aceea este recomandabil numai pentru văile cu debite reduse de apă și cu separare clară între albia minoră și albia majoră (loc pentru batardou). c. Intervenția se face la ape mici.16. 3.6.5. 6. pe fiecare mal se vor prevedea chesoane necesare pentru 265 . Căminele vor fi realizate astfel ca să nu fie înecate în caz de inundație. anrocamente. palplanșe. nivel ape mari. 2. 1.cămine de vane. ape mari 2 Niv. Conductele se îngroapă sub adâncimea de afuiere a râului în sectorul respectiv și se protejează cu palplanșe și anrocamente sau numai cu anrocamente.1 Traversarea cursurilor de apă Se poate face prin îngroparea conductei sub fundul albiei dacă intervenția în caz de avarie se poate realiza relativ ușor. plan. 4. Acest sistem de traversare prezintă dificultăți atât la execuție cât și la exploatare.

in afara instalatiilor caii 1:1 . Proiectele de traversare a aducțiunilor sub căile de comunicație prevăd ca diametrul tubului de protecție să fie 1. Traversările trebuiesc concepute și realizate astfel încât în caz de avarie să nu afecteze siguranța căii iar reparația la conductă să se poată facă fără restricții de circulație.montarea/scoaterea mașinii de foraj. 266 . La capetele traversării sunt prevăzute cămine pentru vane.2 Traversarea căilor de comunicație La intersecția cu căile de transport aducțiunea este amplasată sub calea de transport printr-o construcție după prevederile avizate sau impuse de autoritatea căi de transport. 6. În funcție de gradul de siguranță cerut pentru aducțiune se va analiza opțiunea prevederii a 2 fire de subtraversare cu posibilitatea izolării fiecăruia. Trecere nevizitabilă pe sub o cale ferată: 1.5. Traversările nevizitabile se execută cu tuburi protectoare din materiale care să preia solicitările date din circulație prin procedeul forajului orizontal (pipe-jacking).2. conductă metalică. care eventual ar curge prin neetanșeitatea conductei de aducțiune. controlul integrității conductei și eventuale demontări ale conductei în zona subtraversării.17) sau prin conducte montate în galerii de protecție dacă adâncimea de pozare a conductei este mai mare de 4 m. În căminul de vană din aval pătrunde și capătul tubului de protecție. 3. care este montat în pantă. 4. Se vor prevedea dotări pentru urmărirea presiunii pe aducțiune în zona subtraversării.3. cămin pentru vană de izolare și pentru golire. cămin pentru vană de izolare și pentru ventilul de aerisire.5 ori diametrul aducțiunii.17. Trecerea se face prin conducte protejate în tuburi cu diametrul mai mare decât al aducțiunii (figura 6. în interiorul forajului se va monta conducta de aducțiune din tronsoane montate în chesonul de mal și trase în interiorul tubului de protecție. acestea vor adăposti ulterior instalația hidraulică de izolare a tronsonului de subtraversare. pentru a permite scurgerea apei. Soluția va fi analizată de beneficiarul căii.5 min 1 m 3 1 2 4 Figura 6. 2. Conducta este susținută deasupra generatoarei inferioare a tubului de protecție prin intermediul unor role sau al unor suporți elastici pentru a prelua sarcinile dinamice. tub de protecție.

0 km valoarea suprapresiunii din lovitura de berbec se calculează prin metode expeditive.2 ∙ ∙∆ ∙ + ∙ dm 1 6.22 unde: ∆V – pierderea de apă admisibilă în dm3. Metodele de realizare a probei de presiune sunt cele indicate în SR EN 805/ 2000. sau combinându-se cu construcția unui pod rutier cerut de nevoile transportului local. . Se vor lua în considerație următoarele: − când lungimea aducțiunii depășește 1. Se va analiza problema siguranței având în vedere că avarierea unui asemenea poate fi mult mai gravă ca a unui pod obișnuit. ținând seama și de eforturile care apar datorită apei.2. podul fiind eventual executat pentru a permite și trecerea pietonilor. • prin poduri apeduct independente. Soluțiile constructive pentru aceste poduri se adoptă pa baza calculelor structurale și de cost comparative între sistemele cu conductă autoportantă pe pile sau poduri suspendate. ∆p – căderea de presiune admisibilă în kPa.3 Proba de presiune a conductelor Se va efectua conform prevederilor SR EN 805/ 2000.3.3. conductele urmând a fi ancorate sub consola trotuarului sau de antretoazele podului cu condiția verificării statice și de rezistență a ansamblului și cu acordul beneficiarului de folosință a lucrării de artă.5. 267 V – volumul tronsonului de conductă de încercat. în dm3. Pierderea de apă admisibilă la sfârșitul perioadei de probă se calculează: ∆ = 1.3 Traversări aeriene de văi (râuri) Traversarea conductelor peste cursurile de apă se poate face și aerian: • prin utilizarea unor poduri existente.6. − pentru conductele cu lungimea sub 1.0 km se calculează suprapresiunea din lovitura de berbec și se stabilesc măsuri de protecție. Calculul podurilor apeduct se face respectându-se toate principiile construcției podurilor pentru căi de comunicație. 6.5. Alegerea soluției depinde de condițiile geotehnice de fundare ale infrastructurii și de condițiile pentru execuția acesteia. La soluționarea podurilor apeduct se ține seama și de necesitățile locale de traversare a albiei.

Pentru determinarea căderii de presiune ∆p se vor respecta procedurile conform A. SR EN 805/ 2000. Înălțimea umpluturii peste creasta conductei va fi de min.1 · 106 kPa ER – caracteristic fiecărui tip de material. D – diametrul interior al tubului în m. 26 ad. Pentru calcule se va considera: EW = 2. 4. A 27. 3.2 – factor de corecție (ex: pentru aer rezidual) în timpul încercării principale de presiune. iar pentru conductele cu presiune mai are de 16 bari. valoarea va fi pusă la dispoziție de fabricantul tuburilor. 5. umplutura se va executa cu deosebită atenție luând în considerație posibilitatea de plutire. După umplere se recomandă o aerisire finală a conductei. sunt executate toate masivele de ancoraj și s-au executat umpluturile (cu excepția secțiunilor de îmbinare care rămân libere) în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 1. Proba de presiune pentru aducțiuni se face pe tronsoane cu lungimea cuprinsă între 500 m și 2000 m la care sunt montate armăturile. 11.3.3. presiunea de lucru.4.2 m. de min. adoptarea configurației tronsoanelor de probă se realizează pe baza profilului longitudinal al aducțiunii. 11.E – modulul de elasticitate al apei în kPa. E – modulul de elasticitate la încovoiere transversală al peretelui tubului în kPa. 2. A 27 ad. 1.3. Umplutura se va realiza și compacta pe toată lungimea conductei.4 și A 27.5 cf. Umplerea tronsoanelor de probă se va face astfel încât să se asigure completa evacuare a aerului din conductă.3. Pentru presiune mai mare de 16 bari și în cazul când îmbinările s-au executat cu devieri în limita celor admisibile. Se vor respecta următoarele prevederi generale și specifice: 1. Se recomandă ca umplerea să se facă din capătul cel mai jos al conductei. presiunea la lovitura de berbec și presiunea de fabricație a conductei (PN). e – grosimea peretelui tubului în m. NOTĂ: Este importantă legătura – presiunea de încercare. 1 m.3. mai puțin în zona îmbinărilor care rămân libere pentru a se constata eventuale pierderi de apă. prin realizarea unei ușoare suprapresiuni până la eliminarea totală a bulelor de aer 268 .

...... 6..... Remedierea defecțiunilor... Masivele pentru proba de presiune vor fi astfel proiectate și executate încât să permită continuarea execuției aducțiunii cu lucrări de demolare și costuri minime.din apă. Pentru testarea unui tronson de conductă capetele tronsonului se vor închide etanș... Pentru măsurarea presiunii se folosesc manometre având gama de precizie adoptată astfel: • până la 10 bari .....1 bari • de la 10 la 20 bari ......... devieri controlate). 8.......... 11. NOTĂ: Atunci când aducțiunea este prevăzută ca în viitor să lucreze la parametrii mai mari aceștia vor fi luați în considerare la proiectarea și încercarea conductei. rezultatele obținute precum și toate defecțiunile constatate și remedierile efectuate se trec în Procesul verbal de recepție care se depune la Cartea construcției....... 9. aerisire și pentru racordul manometrului..... Pe capacele de închidere se vor suda ștuțurile de umplere...... Se impune ca la distanța de 2 m de ambele capete ale tronsonului de probă terenul natural să nu fie deranjat (săpat) pentru ca masivele de probă să poată transmite forța de presiune masivului de pământ prin antrenarea rezistenței pasive a acestuia..... Presiunea la care s-a executat proba..... se va face numai după golirea conductei. Pentru fiecare tip de material furnizorul va indica detaliile și va livra sistemele de închidere a capetelor tronsonului de probă........ golire...... precizia citirii 0. După terminarea probei se poate continua cu execuția tranșeei............ 7...... Un exemplu de masiv de probă pentru conducte de diametru mare este dat în figura 6.5 bari cu o pompă de presiune cu debit mic și cu urmărirea permanentă a secțiunilor de îmbinare și a secțiunilor caracteristice (ex. 269 ... Fiecare furnizor de tuburi va indica pentru fiecare diametru debitul de umplere... după care se închid dispozitivele de aerisire. Transmiterea forței de presiune de la capetele de închidere către pământ se va face prin masive de ancoraj sau reazeme specifice. Forța de presiune pe sistemele de închidere a tronsonului de probă trebuie transmisă unor masive de ancoraj...19....... Ridicarea presiunii de probă se face în trepte de 0........2 bari 10. dacă este cazul. precizia citirii 0.....

1. 2.18a) pe direcția bisectoarei unghiului format de conductă. p = presiunea maximă din conductă (daN/cm2) S a αo 1 2 3 4 5 Figura 6. masiv la ramnificație. Ele nu pot fi preluate de conductă decât în cazul în care aceasta este din țevi de oțel sudate. Scheme ale masivelor de ancoraj: a. cum sunt cele de la tronsoanele supuse probelor de presiune sau în căminele de vane. 270 .18. schema de calcul.4 Masive de ancoraj Masivele de ancoraj se introduc în secțiunile unde conducta prezintă pe traseu modificări de direcție și solicitările necesare nu pot fi preluate de conducta însăși sau nu pot fi transmise terenului de fundare fără a produce deplasări ale conductei care pot produce instabilitatea și pierderea etanșeității acesteia.3. 4. masive la coturi în plan vertical. în punctele menționate este necesară introducerea unor tronsoane de conductă sprijinite de masive de ancoraj. masiv de capăt. 3.Proiectantul va solicita furnizorului de tuburi elementele de detaliu privind modulul de elasticitate la încovoiere a peretelui conductei (pentru lotul de tuburi care se vor livra) și domeniul valorilor vitezei undei de presiune funcție de diametru. Pentru conductele din tuburi cu îmbinări mufate. Astfel de solicitări se produc datorită presiunii apei în interiorul conductei la coturi (și uneori și la viteze mari ale apei). masiv la cot în plan orizontal. clasă și presiune. se determină cu formula: = 1.5. ramificații și în puncte de capăt. Forța exercitată de apa din conductă la un cot având unghiul αo (figura 6. 5.57 ∙ ∙ ∙ daN 6.23 d = diametrul conductei (cm). 6.

24) (6.27 2 (6. 271 . porțiune de tranșee nesăpată. bloc de beton rezemat pe pământ. fără a intercala stratele de umplutură sau de nivelare.19. h2 și h1 sunt indicați în figura 20a. p = presiunea admisibilă pe talpa de fundație astfel ca deformația pământului să nu depășeașcă o valoare limită. l. profile de transmitere a presiunii. A = suprafața de reazem pe pământul viu. G fiind greutatea masivului de ancoraj. T2 = Gf – componenta orizontală a frecării pe talpa de fundație. În figura 6. Tipul și forma masivelor de probă de presiune sunt cele indicate în figura 6. Este important ca săpăturile la masivele de ancoraj să asigure profilul exact de rezemare a masivului de beton prin turnare directă pe pământ. în kgf. Masiv de reazem pentru probele de presiune. iar f – coeficientul de frecare între beton și pământ.26) 6.20 se prezintă masive de ancoraj pentru un cot pe orizontală (a) și pentru coturi în plan vertical (b și c). variabil între 0. 1. în kgf. T = solicitarea totală care poate fi preluată de terenul de fundație.5.Condiția de dimensionare a masivului de ancoraj: S ≤ 0.25) φ – unghiul de frecare interioară a terenului de fundație. T = T1 + T2 T1 = împingerea pasivă a terenului: = 1 ∙ 2 ∙ 45 + 2 ∙ ∙ ℎ −ℎ ∙ kgf (6. 3. 3 Y 2 1 Figura 6. γ – greutatea volumetrică a pământului (1600-1800 kg/m3). Masivele de ancoraj se realizează în general din beton simplu. de regulă p ≤ 1 daN/cm2.3 și 0.19.9 T S≤p·A A = secțiunea conductei (m ). 2.

Tipuri de masive de ancoraj: a. 272 100 120 .20. 930/2005 a Guvernului României. sistem de ancorare conductă. 6. 4. b. carton asfaltat între două straturi de bitum. 2. 5. masive de ancoraj pentru cot în plan vertical. 3. c.3. prevederile Hotărârii vor fi respectate integral cu referire specială la art. cot la 45o. masivul de pământ pe care reazemă direct betonul. 6.5. 30.Sectiune I-I 150 10 0 Plan b/2 I a b I b/2 hp l/2 l l/2 b l d 120 6 h 6 h0 6 h 100 l/2 l l/2 c b/2 b b/2 Figura 6. beton de umplutură între masiv și cot. masivul de ancoraj. masiv de ancoraj pentru cot în plan.5 Măsuri de protecție sanitară Pe traseul aducțiunilor se va institui zona de protecție sanitară în conformitate cu Hotărârea Nr. 1.

astfel încât să se evite dezastre din eventuale alunecări de teren. instalaţii de golire şi epuismente. tasări. − instalaţie hidraulică alcătuită din conducte de aspiraţie şi conducte de refulare aferente staţiei şi grupurilor de pompare. La amplasarea staţiilor de pompare apă potabilă trebuie să se ţină seama de asigurarea condiţiilor pentru protecţia sanitară conform reglementărilor tehnice în vigoare şi de condiţiile amplasamentului zonei. dispozitive de atenuare a loviturii de berbec.7.2 Alcătuirea staţiilor de pompare Elementele componente care alcătuiesc staţiile de pompare din sistemele de alimentare cu apă sunt: − echipamente hidromecanice de bază. Pentru staţiile de pompare amplasate în zone locuite trebuie să se aibă în vedere alcătuirea şi echiparea acestora astfel încât zgomotele şi vibraţiile produse de pompe şi motoare în funcţiune să nu depăşească limitele valorilor admise în reglementările tehnice specifice.1 Elemente generale Staţiile de pompare se implementează în cadrul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pe baza rezultatelor unei fundamentări tehnico-economice. constituite din grupuri de pompa şi motor electric de acţionare a pompei. determinate pe ansamblul sistemului în care se integrează acestea. reţea de distribuţie) sau ale obiectivului care este deservit de staţia de pompare. − asigurarea creşterii debitelor pe un tronson (secţiune) dat din cadrul sistemului. 7. − asigurarea presiunii necesare (disponibile) în sistemele cu funcţionare intermitentă. − echipamente de măsurare a parametrilor hidroenergetici ai staţiei de pompare. instalaţii de amorsare a pompelor (unde este cazul). armături destinate manevrelor de închideredeschidere şi de reglare a sensului de curgere al apei. Staţiile de pompare se proiectează ca entităţi independente sau ca entități componente ale altor obiecte tehnologice din cadrul sistemului de alimentare cu apă (staţie de filtre. front de captare a apei. Staţii de pompare 7. 273 . Obiectivele staţiilor de pompare: − ridicarea nivelului energetic al apei în vederea transportului acesteia între două secţiuni caracteristici ale sistemului.

− instalaţii de ventilare. p – presiunea apei la aspiraţie/refulare. control şi comandă. − instalaţii şi dispozitive de ridicat destinate manevrării pieselor grele în perioada efectuării operaţiilor de mentenanţă. − instalaţii de telecomunicaţii şi dispecerizare.densitatea apei. [m3/s]. − zona de protecţie sanitară. g – acceleraţia gravitaţională. v .3 Parametri caracteristici în funcţionarea staţiilor de pompare Staţiile de pompare.reprezintă volumul de apă pe care îl vehiculează (îl transportă) pompa în unitatea de timp. 274 . măsurat la flanşa de refulare a pompei.viteza apei la aspiraţie/refulare. în N/m2 ρ . Unităţile de masură pentru debit. − clădirea staţiei de pompare care adăposteşte echipamentele şi instalaţiile. 7. Debitul “Qie” . în m/s2. = − = + − + + − 2 7. utilizate în staţiile de pompare sunt: [m3/h]. [dm3/s]. instalaţii de măsurare. circuite de iluminat. instalaţii de protecţie.− echipamente electrice compuse din: circuite de forţă.1). în m/s.reprezintă cota geodezică la aspiraţie/refulare în m.1 unde: z . au în componenţă agregate de pompare care asigură vehicularea unor volume de apă din bazinul de aspiraţie în bazinul de refulare situat la o cotă superioară sau direct în alte sisteme sub presiune din cadrul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (figura 7. Înălţimea de pompare “H” – dată de diferenţa dintre energiile specifice totale dintre secţiunea de refulare şi secţiunea de aspiraţie. în kg/m3. instalaţii de încălzire şi instalaţii sanitare. [dm3/min].

1. Schema unui sistem de pompare.4 unde: ηt – randamentul transmisiei 275 .3 unde: η – randamentul pompei.Figura 7. imea Putera absorbită a pompei – denumită şi puterea la axul pompei.2) W 7. Puterea utilă a pompei – se notează cu Pu şi reprezintă puterea hidraulică transmisă de hidraulic pompă apei la trecerea acesteia prin rotorul său. s Pu = ρ·g·Q·H (W) în care: Q – este debitul pompei. Ea are expresia: imea = ∙ ∙ ∙ (7. pompei Puterea motorului pompei – această putere se notează cu Pm şi reprezintă puterea necesară la cuplajul motorului de acţionare. în m. în scopul de a ridica un debit Q la ă consumat înălţimea de pompare H. se notează cu P şi ă i noteaz reprezintă puterea mecanică consumată la cuplajul pompei. în m3/s. pompei H – înălţimea de pompare. ac 7.

Randamentul unei pompe este raportul dintre puterea transmisă curentului de fluid (cedată în curentul de fluid) şi puterea care a fost introdusă în pompă (care a ajuns în maşina hidraulică). η – randamentul hidraulic al pompei. în m3/h.5 Puterea agregatului – reprezintă puterea absorbită de motorul de antrenare al pompei pentru a putea imprima curentului de fluid puterea utilă: = ∙ W 7.7 unde: 276 . = <1 ∙ 7. ηC – randamentul cuplajului (cuplei). Energia specifică – reprezintă energia consumată pentru pomparea unui metru cub de apă: = Pag – putere agregat. în kW. kWh/m 7. Q – debit pompat.6 unde: ηM – randamentul motorului electric.

fiecare linie de pompare va fi constituită din 2 grupuri cuplate în serie. Pentru echiparea staţiei de pompare sunt necesare 4 pompe. Selectarea pompelor va fi realizată astfel încât parametrii debit şi înălţime de pompare (Q şi H) în funcţionarea pompei să fie situaţi în domeniul de randamente maxime ale pompei.7. Cu valorile acestor parametri (debit şi înălţime de pompare) se caută un tip de pompă folosind un soft de selecţie pompe sau un catalog de pompe. 7. fig. Cazul II – la intersecţia Q şi Hp nu se găseşte o pompă care să satisfacă debitul total al staţiei de pompare. Regimul de exploatare va consta în 2 grupuri de pompare cu functionare continuă şi unul de rezervă. Pentru această situaţie în care pompa a fost selectată la intersecţia Q/2 şi Hp. În această situaţie se adoptă acel tip de pompă.1 Elemente generale Selectarea tipului de pompe şi a numărului de pompe care echipează staţiile de pompare presupune cunoaşterea debitului şi a înălţimii de pompare pe care trebuie să-i realizeze staţia de pompare. Cazul III – la intersecţia Q şi Hp nu se găseşte nici o pompă care să satisfacă înălţimea de pompare a staţiei de pompare. Pentru aplicaţii cu înălţimi de pompare mari se recomandă folosirea pompelor multietajate sau adoptarea soluţiei cu mai multe staţii de pompare înseriate. motiv pentru care se recomandă evitarea aplicării ei. Regimul de exploatare va fi realizat în aşa fel încât numărul de ore de funcţionare să fie aproximativ acelasi pentru fiecare pompă în parte.4. În acest caz se apelează la un alt catalog de pompe sau se împarte debitul total al staţiei de pompare la 2 şi păstrând valoarea înălţimii de pompare se va alege o pompă.4): Cazul I – pentru a realiza debitul Q şi înălţimea de pompare necesară Hp se găseşte o pompă. pentru alegerea tipului de pompă există următoarele cazuri distincte. iar pentru siguranţă în exploatare se va mai prevedea încă o pompă de rezervă având acelaşi caracteristici. 277 . În acest caz se apelează la un alt catalog de pompe sau se împarte înălţimea de pompare totală a staţiei de pompare la 2 şi păstrând valoarea debitului se va alege o pompă. pentru care se va proceda după următorul algoritm (v. Atunci când selecţia pompelor se realizează folosind catalogul de pompe. Pentru această situaţie în care pompa a fost selectată la intersecţia Hp/2 şi Q. în staţia de pompare se vor monta 2 linii de pompare. în staţia de pompare se vor monta 3 grupuri de pompare cuplate în paralel.4 Selectarea pompelor 7. Această soluţie este în general neeconomică.

valoarea debitului este dată de debitul capabil al puţului indicat prin studiul hidrogeologic. Figura 7.Funcţie de poziţia staţiei de pompare în cadrul schemei tehnologice a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare.9 Hip – înălţimea de pompare aferentă pompei submersibile care echipează puţului i. 278 .2). Înălţimea de pompare este dată de diferenţa dintre cota piezometrică realizată în dreptul puţului şi nivelul hidrodinamic al apei subterane în puţ (figura 7.4. Cip – cota piezometrică în dreptul puţului i. debitul şi înălţimea de pompare necesar selectării pompelor pot fi adoptate funcţie de tehnologia obiectelor deservite conform cu cele prezentate în următoarele. 7. = − m 7.2. CiNHd – cota nivelului hidrodinamic al apei în puţul i.8 = unde: + ℎ m 7.2 Echipare puţuri Pentru selectarea pompelor care echipează puţurile din cadrul fronturilor de captare a apei subterane. iar înălţimea de pompare se determină pe baza calcului hidraulic întocmit pentru întregul sistem de colectare a apei subterane. Sistem de colectare a apei cu pompe submersibile. hr – pierdere de sarcină calculată pentru sistemul de colectare al apei subterane.

4. 6. 279 .3 Pompe air-lift (Mamut) pentru deznisiparea puţurilor Deznisiparea se realizează cu pompa air-lift (Mamut).Având aceşti parametri cunoscuţi: debitul puţului şi înălţimile de pompare (Q şi Hp). 3. recipient pentru măsurare debitului de apă. 4. 7. 1.3.3.5 – 2 m/s.10 Figura 7. Pe una din conducte se trimite aer sub presiune iar pe cealaltă (prevăzută la partea de jos cu un sorb) se ridică emulsia de apă-aer. recipient de aer comprimat. amestecător. se va stabili tipul de pompa pe care producatorul o ofera. pe baza diagramelor de prezentare a tipurilor de pompe sau prin intermediul unui soft de selecţie a pompelor submersibile. Reglarea debitului se realizează prin modificarea debitului şi presiunii aerului de antrenare. compresor de aer. 5. pompă ce funcţionează cu aer comprimat. 7. Viteza apei in conducta de refulare este de 1. conductă pentru emulsie apă-aer. Construcţia şi condiţia de funcţionare pompelor Mamut este prezentată în figura 7. Alegerea tipului de pompă va fi stabilit astfel încât funcţionarea pompei în exploatarea puţului să se realizeze în domeniul de randamente maxime corespunzător debitului şi înălţimii de pompare dar fără a avea o gamă prea largă de pompe. Pompa Mamut este formată din două conducte paralele care sunt unite la partea inferioară a pompei printr-un cap de amestec. Funcţionarea pompei Mamut este condiţionată de raportul supraunitar al adâncimii de scufundare al pompei sub apă H2 faţă de înălţimea de ridicare a apei de la nivelul dinamic al acesteia în foraj H1: 1 7. 2. Schema unei pompe cu aer comprimat (Mamut). conducta pentru aer comprimat. perete puţ forat.

0826 ∙ 6.4.1. de exemplu relaţia: √ = −2 ∙ . = 0. definită ca difereţa dintre nivelul maxim al apei între secţiunea de refulare şi nivelul minim al apei în secţiunea de aspiraţie. Hp=Hg+MQ2 (7. iar înălţimea de pompare se determină cu relaţia: unde: Hp – înălţime de pompare. este funcţie de numărul Reynolds (Re) şi rugozitatea relativă 1 + 3. Selectarea pompelor se face în conformitate cu metodologia descrisă în § 7.71 ∙ 7. 280 . ν = 10 m / s la t = 20 0C. k – rugozitate absolută. M – modulul de rezistenţă hidraulică .81 ∙ 7.4 Staţii de pompare pentru captări din surse de suprafaţă Staţiile de pompare ce deservesc tipurile de captări din surse de suprafaţă descrise în capitolul „captări din surse de suprafaţă”. Re – numărul Reynolds.4. MQ2 – pierderea de sarcină între rezervorul de aspiraţie şi rezervorul de refulare. pot fi echipate cu pompe orizontale sau verticale. λ – coeficientul Darcy.12 (k/D). = v – viteza apei în conductă ∙ 7.13 L – lungimea conductei de refulare. se calculează cu relaţii empirice. astfel încât debitul de funcţionare al pompei să corespundă valorii de randament maxim prezentat de fabricanţii de pompe. D – diametrul conductei de refulare.11) Hg – înălţime geodezică de pompare.7. montate în cameră uscată sau imersate şi sunt destinate transportului de apă brută către staţiile de tratare. Debitul pompelor este debitul zilnic maxim Qzi max.14 −6 2 ν – vâscozitatea cinematică a apei.

Alegerea tipului de pompă Numărul grupurilor de pompare se stabileşte în conformitate cu prevederile din STAS 10110/1985. se face în conformitate cu metodologia descrisă în subcap. Figura 7. 1. se vor extrage din catalog curbele caracteristice şi se va verifica punctul de funcţionare al staţiei de pompare (figura 7. După stabilirea tipului de pompă.5 Staţii de pompare pentru aducţiuni Selectarea pompelor care echipează staţiile de pompare ce deservesc aducţiunile care transportă apa de la secţiunea de captare la construcţiile de înmagazinare şi compensare. cap.Având aceşti doi parametri.3.4. Aducţiune deservita de o staţie de pompare cu 2+1 pompe 281 . 2.4.5). folosind un soft de selecţie a pompelor sau un catalog de pompe se va alege tipul de pompă care să funcţioneze în domeniul de randamente maxime şi care să satisfacă cerinţelor sistemului hidraulic (figura 7.4).5. a numărului de pompe precum şi a modului de cuplare a acestor pompe. Tipuri de pompe şi curbe caracteristice. debitul şi înălţimea de pompare. Figura 7. 7.1.4.

Prin capacitatea de a-şi regla turaţia.15 unde: Q0. se determină pe curba de randament (furnizată de producător). valoarea randament a pompei (η). Funcţionarea optimă din punct de vedere energetic se asigură prin echiparea staţiilor de pompare cu pompe acţionate cu turaţie variabilă. Corespunzător valorii debitului Q1.6 Staţii de pompare pentru reţele de distribuţie apă potabilă Pentru selectarea pompelor care echipează staţiile de pompare ce deservesc reţelele de distribuţie a apei atât debitul cât şi înălţimea de pompare prezintă o variaţie continuă. H0 – parametrii nominali (debit şi înălţimea de pompare) pentru turaţia nominală n0 a motorului de antrenare a pompei.4. se determină grafic din curba caracteristică a pompei (furnizată de producător) prin cumularea debitului la aceaşi valoare a înălţimii de pompare. La intersecţia dintre orizontala corespunzătoare înălţimii de pompare HF şi curba caracteristică a pompei (furnizată de producător) se determină debitul asigurat de o pompă (Q1). Variaţia debitului pompat şi a înălţimii de pompare pentru o staţie de pompare echipată cu pompe acţionate cu turaţie variabilă se realizează conform relaţiilor de similitudine: = ș = 7. 7. Punctul de intersecţie dintre cele două curbe reprezintă punctul de funcţionare al staţiei de pompare.Punctul de funcţionare se determină grafic la intersecţia dată de curba caracteristică a staţiei de pompare şi curba caracteristcă a conductei de aducţiune. Curba caracteristică a staţiei de pompare (Hst) echipată cu 3 pompe identice dintre care două pompe active şi una de rezervă. funcţie de consumul de apă înregistrat la branşamentele reţelei de distribuţie. pompa/pompele va regla continuu presiunea pentru a se adapta în acest mod optim debitului cerut de consumatori. 282 . caracterizat de debitul QF şi înălţimea de pompare HF. Punctul de funcţionare al staţiei de pompare trebuie să garanteze realizarea debitului şi înălţimii de pompare cerute pentru a asigura transportul apei pe conducta de aducţiune.11) . Curba caracteristică a conductei de aducţiune se determină folosind relaţia (7. iar funcţionarea pompelor să se realizeze în domeniul de randamente maxime. pentru valori diferite ale debitului astfel încât cele două curbe (curba de sarcină a pompei şi curba reţelei) să se intersecteze.

n1 – turaţia modificată prin intermediul convertizorului de frecvenţă montat pe motorul de antrenare al pompei Alegerea tipului şi numărului de pompe se realizează pentru debitul orar maxim Qor max şi înălţimea de pompare maximă pe care trebuie sa o realizeze staţia de pompare astfel încât să se asigure presiunea minim necesară pentru cel mai îndepărtat consumator branşat la reţeaua de distribuţie. Punct de funcţionare staţie de pompare echipată cu 4 pompe identice dintre care una este acţionată cu turaţie variabilă Pmin – curba caracteristică de sarcină a pompei acţionate cu turaţie variabilă la turaţia minimă nmin. 283 .6. Pmax – curba caracteristică de sarcină a pompei acţionate cu turaţie variabilă la turaţia nominală n0=nmax. iar punctele de funcţionare să se situeze în plaja de randamente optime ale pompei. va fi ales astfel încât randamentul pompei să nu fie influenţat sensibil de aceste modificări. Figura 7. Q1. H1 – debitul şi înălţimea de pompare corespunzător turaţiei n1 modificate prin intermediul convertizorului de frecvenţă motat pe motorul de antrenare al pompei. Punctul de funcţionare al staţiei de pompare variază conform graficului din figura 7.6.n0 – turaţia nominală a motorului de antrenare a pompei. tipul pompelor adecvate. Cu aceste două valori (Qor max şi Hp) se va selecta prin intermediul unui soft de selecţie pompe sau a unui catalog de pompe. între o valoare a debitului minim şi o altă valoare a debitului maxim. Intervalul de variaţie al turaţiei pompei acţionate cu turaţie variabilă.

− conductele de aspiraţie se vor dimensiona astfel încât viteza apei la intrarea în pompe să nu depăşească 1…1. alcătuit din conductele şi armăturile montate după flanşa de refulare a pompelor până la ieşirea din staţie Îmbinarea conductelor cu pompele sau între tronsoane se realizează cu flanşe strânse cu şuruburi.1 Date generale Traseul conductelor care compun instalaţia hidraulică se alege astfel încât: − să asigure accesul în condiţii de siguranţa protecţiei muncii. klingherit).2 m/s.2 Conducta de aspiraţie − lungimile conductelor de aspiraţie adoptate astfel încât pierderile hidraulice să fie minime. pentru a evita formarea pungilor de aer.5. alcătuit din conductele şi armăturile montate între rezervorul de aspiraţie şi flanşa de aspiraţie a pompelor. − să ocupe spaţii minime şi să respecte distanţele prescrise în tabelul 2 din STAS 10110/1985. 7. − să permită demontarea unor utilaje sau părţi din acestea.5 Instalaţii hidraulice la staţiile de pompare 7. 284 . Instalaţia hidrualică pentru staţiile de pompare cuprinde: − traseul de aspiraţie. − pe conducta de aspiraţie comună a staţiei se vor prevedea vane de izolare astfel încât să se asigure funcţionarea continuă a staţiei de pompare. − traseul de refulare. − traseul conductelor de aspiraţie la pompe se va monta astfel încât să aibă o pantă continuu crescătoare până la pompă (imin=5‰). evitându-se astfel oprirea staţiei atunci când un grup de pompare se află în revizie.7. etanşeitatea îmbinării realizându-se cu garnituri plate din diverse materiale (cauciuc.5. − imbinarea între conducta de aspiraţie şi pompă se va realiza printr-o reducţie asimetrică.

5. − pe conducta comună de refulare a staţiei se va prevedea dispozitivul de atenuare a loviturii de berbec şi un echipament de înregistrare a debitul pompat de staţie (apometru. aşa cum se prezintă în figura 7. vane. 12. Schema instalaţiei hidraulice dintr-o staţie de pompare apă potabilă (2+1 pompe). dispozitiv de atenuare a loviturii de berbec. 7. 1. manometru. 285 . imediat după fiecare pompă. − conductele de refulare a fiecărei pompe instalate în staţia de pompare vor fi prevăzute. 6.5.debitmetru. conducte aspiraţie. reducţie simetrică. Figura 7. 11. conducta comună de aspiraţie a staţiei. − conductele de refulare se dimensionează astfel încât viteza apei să fie de maxim 1. reducţie asimetrică. conducta de legatura intre dispozitivul de atenuare a loviturii de berbec şi conducta comună de refulare a staţiei.3 Conducta de refulare − diametrul conductei de refulare trebuie să fie cel puţin egal cu cel al orificiului de refulare al pompei.5 m/s pentru conductele cu diametrul de până la 250 mm şi maxim 1. 9. cu un clapet de reţinere şi o vană având acelaşi diametru cu diametrul conductei de refulare. 8. debitmetru). evitându-se astfel oprirea staţiei atunci când un grup de pompare se află în revizie sau se schimbă pompa cu cea de rezervă.7. Pentru diametre mai mari. clapet de reţinere. conducta comună de refulare a staţiei. 4. 3.7.7. imbinarea se va realiza printr-o reducţie simetrică. 2.8 m/s pentru conductele cu diametrul mai mare de 250 mm. − pe conducta de refulare comună a staţiei se vor prevedea vane de izolare astfel încât să se asigure funcţionarea continuă a staţiei de pompare. pompa. 10.

Punct de funcţionare energetic. se determină însumând succesiv debitele pompelor la aceeşi înălţime de pompare H. aşa cum se prezintă în graficul din figura 7. se adoptă soluţia cuplării a două sau mai multe pompe cuplate în paralel. 286 .8. Punctul de funcţionare se va găsi la intersecţia curbei caracteristice a reţelei R1.9 Punct de funcţionare energetic a cuplajului paralel pentru doua pompe. Pentru situaţiile în care debitul livrat de o pompă este insuficient pentru alimentarea consumatorilor din reţea.8. punctul PF în figura 7. Figura 7.9.6 Determinarea punctului de funcţionare al staţiilor de pompare Punctul de funcţionare se determină la intersecţia dintre curba caracteristică a pompei sau a cuplajului pompelor şi curba caracteristică a reţelei.11).7.9. Curba caracteristică a reţelei (R1) se determină cu relaţia (7. Figura 7. Când funcţionează o singură pompă punctul de funcţionare al staţiei de pompare se găseşte la intersecţia dintre curba carcateristică a pompei H = f(Q) şi curba caracteristică a reţelei Hi = f(Q) figura 7. cu caracteristica cuplajului celor două pompe funcţionând în paralel. Curba caracteristică a cuplajului paralel.

vi – viteza apei la intrarea în sistem. în m/s2. pv – presiunea de vaporizare a apei. mai precis debitul Q şi înălţimea de pompare H. ρ – densitatea apei.9) presupune cunoaşterea punctului de funcţionare al instalaţiei de pompare. folosind relaţia de calcul: = + − − ∙ − ∙ ∙ 2 7. în N/m2. astfel încât să se evite funcţionarea pompelor în regim de cavitaţie. în scară absolută. în m/s. în kg/m3. Determinarea cotei axului pompei (figura 7. Din diagrama NPSH = f(Q) pusă la dispoziţie şi garantată de fabricant. în scară absolută. Figura 7. Se determină valoarea înălţimii de aspiraţie NPSHinst. semiîngropată sau supraterană. în m. 287 . Determinare cotă ax pompă.7 Determinarea cotei axului pompei În funcţie de tipul pompelor şi de cota de amplasare a acestora staţiile de pompare se realizează în construcţie îngropată.16 NPSHinst – este înălţimea totală netă absolută la aspiraţie. în N/m2. Cota axului pompelor se stabileşte în funcţie de înălţimea geodezică maximă la aspiraţie. g – acceleraţia gravitaţională. punctului de funcţionare energetic al instalaţiei îi corespunde o valoare pentru NPSHpompa.10.7. pi – presiunea de intrare în sistem.

Tabel 7. în s2/m5. uzate după o perioada îndelungată de funcţionare înregistrând cheltuieli mari de întreţinere şi exploatare. iar în cazul aspiraţiei dintr-un rezervor deschis în atmosferă. = − ∙ + − − 7. în m3/s.Hga – înălţime geodezică de aspiraţie. aducţiune.17 zax – reprezintă valoarea cotei axului pompei. Ma – modul de rezistenţă pe traseul de aspiraţie. Presiunea de vaporizare pv a apei la diferite temperaturi T [0C] pv [N/m2] 1 656 5 872 10 1227 20 2338 30 4493 40 7377 50 12340 60 19920 7.9 Instalaţii de automatizare şi monitorizare Conducerea. facilitând apariţia fenomenului de cavitaţie. zi – reprezintă cota nivelului apei în rezervorul de aspiraţie. − parametrii nominali ai pompelor existente sunt incompatibili cu cerinţele sistemului deservit (puţ. iar Hga = zax-zi. datorită uzurii. Q – debitul pompei corespunzător punctului de funcţionare. în m.1. obţinem cota maximă la care poate fi amplasată pompa. − pompele sunt vechi. reţea de distribuţie). (pi = pat) fără viteză iniţială (vi = 0). Amplasarea pompei la o cotă superioară cotei zax este interzisă pentru că produce disfuncţionalităţi majore în exploatarea pompei. administrarea şi gestionarea eficientă a staţiilor de pompare. presupune existenţa unui flux informaţional de culegere. stocare şi transmitere a parametrilor care caracterizează funcţionarea şi exploatarea acestora. 7. Echipamentele de automatizare şi monitorizare a staţiilor de pompare trebuie să fie parte integrată a sistemului SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ce deserveşte întregul sistem de alimentare cu apă.8 Reabilitarea staţiilor de pompare Reabilitarea staţiilor de pompare se impune atunci când: − pompele existente înregistrează consumuri energetice mari. 288 . Considerăm că la limită NPSHinst = NPSHpompa.

aducţiune. . debit. . pachete de programe pentru prelucare. Monitorizarea parametrilor de exploatare a staţiilor de pompare se realizează printr-un complex de traductori (presiune.Automatizarea funcţionării staţiilor de pompare trebuie corelată funcţie de regimul tehnologic al obiectivului deservit (staţie de spălare filtre. 289 .cantitatea de energie consumată. putere electrică. stocare şi vizualizare a datelor având o interfaţă prietenoasă uşor de accesat. echipamente de transmie a datelor la distanţă. reţea de distribuţie).presiunile la aspiraţia şi refularea pompelor. echipamente de achiziţie şi concentrare a datelor. Automatizarea şi monitorizarea staţiilor de pompare urmăresc: .numărul orelor de functionare pentru fiecare grup de pompare în parte.cantitatea de apă pompată. . temperatură).

Captarea apelor subterane prin puțuri. NP 028/1998 – Normativ pentru proiectarea construcțiilor de captare a apei 16. STAS 4165/1988 – Rezervoare din beton armat și precomprimat. Investigații. STAS 1629-2/1996 – Alimentări cu apă. SR 1343/iunie 2006 – Alimentări cu apă. 18. Ed. Legea nr. 19. 15. 3. Prescripții de proiectare. Surse de apă de suprafață. 12. Prescripții de proiectare. Cerințe de securitate și performanță. 8. ARA & UTCB. Captarea izvoarelor. 14. STAS 1629-3/1991 – Alimentări cu apă. octombrie 2003. Probabilitățile anuale ale debitelor și volumelor maxime în condiții normale și speciale de exploatare. STAS 3620-1/1985 – Decantoare cu separare gravimetrică. Captări de apă din râuri. 20. Prescripții de proiectare. Legea nr. 290 . Prescripții de proiectare. Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localități urbane și rurale. STAS 1629-4/1990 – Alimentări cu apă. 11. 13. NTPA 013/7 februarie 2002 – Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare. 4. NTPA 001/28 februarie 2002 – Stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptori naturali. SR EN 14466+A1/2008 – Pompe de incendiu. HG 930/2005 – Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. Prescripții generale de proiectare. Pompe portative. București. 5. Prescripții generale. STAS 1629-1/1981 – Alimentări cu apă. STAS 4273/1983 – Construcții hidrotehnice cu încadrare în clasa de importanță. Ghid de conformare a uzinelor de apă din România la prevederile legii nr. studii și cercetări de laborator. 9. STAS 3573/1991 – Deznisipatoare. 10. Captări de apă subterană prin drenuri.BIBLIOGRAFIE 1. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică. privind calitatea apei potabile. STAS 1629-5/1981 – Alimentări cu apă. Prescripții de proiectare. Captări din lacuri. STAS 1628-2/1996 – Alimentări cu apă. 458/2002 modificată și completată prin Legea 311/2004. 17. 6. Prescripții de proiectare. 458/2002 privind calitatea apei potabile. 2. 7. STAS 4068-2/1987 – Debite și volume maxime de apă.

Rețele de distribuție. Medicală. STAS 6054/1977 – Teren de fundare. STAS 10110/1985 – Alimentări cu apă. M. Conducte pentru sistemele și componentele exterioare clădirilor. Ed. Facla. – ”Alimentări cu apă”. Semmens. București.J. SR EN 14384/2006 – Hidranți de incendiu supraterani. I și II. R. București. – ”Coagulation: experiences in organics removal”. I 30/1975 – Buletinul construcțiilor vol. I și II. SR 6819/1997 – Alimentări cu apă. Pop. vol. R. București. Ed. Desjardins. Editions de l′Ecole Polytechnique de Montreal.21.A. Tehnică. I. NP 086/2010 – Normativ pentru proiectarea. Prescripții generale de proiectare. Sârbu. 33. 1985. SR EN 805/2000 – Alimentări cu apă. 25. 40. Prescripții fundamentale de proiectare. G. 38. I. Dumitrescu. Field. 28. Timișoara. Institutul Politehnic Traian Vuia. 37. 291 . Aducțiuni. Prescripții de calcul. M. Ed. 29. 1980. – ”Manualul inginerului hidrotehnician. S. – ”Le traitement des eaux”.. I. STAS 1478/1990 – Instalații sanitare.K. Rotaru. (Traducere din limba rusă). T. – ”Alimentări cu apă”. 39. 1988. Rețele de distribuție. 34. Timișoara. Tehnică.. Giurconiu.. Zonarea teritoriului României. August 1980. – ”Îndreptar pentru calcule hidraulice”. 30. 23. Ed. SR 4163-2/1996 – Alimentări cu apă. 27. SR 4163-1/1995 – Alimentări cu apă. – ”Tratat de igienă”. Ed. vol. A. SR EN 14339/2006 – Hidranți de incendiu subterani.. Retezan. Prescripții de proiectare. 1989. Jura. Kiselev. M. prescripții de proiectare și de execuție. Journal AWWA. – ”Hidraulica construcțiilor și instalațiilor hidroedilitare. 22. 24. 443/22 decembrie 2009 încheiat cu MDRL – Calculul și combaterea loviturii de berbec la conducte pentru transportul apei. 1988. Alimentări cu apă la construcțiile civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare. Teodorescu. 41. Mănescu. Stații de pompare. 32. P. București. Mirel. Tehnică. 26.. executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor. Pîslărașu. STAS 9312/1987 – Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte.. 36.. Ediția a III – a. NP 074/2007 – Normativ privind elaborarea documentațiilor geotehnice pentru construcții. C.. 31. Studii. 1990. 8/1975 în curs de revizuire conform contract UTCB nr. N. 1984. 35. Adâncimi maxime de îngheț. D.

U. 46. Ed. O. M.T. Luca. G. Cioc. 60.. Wiesner. (McGraw – Hill) – ”Water Loss Control Manual”. 55. 50. București. IWSA Congress. 2002. Ed. 2001. Ed. 2002. 59. 45. UP.."Optimizarea schemelor tehnologice ale stațiilor de potabilizare a apei – Contribuții la elaborarea soluțiilor pentru asigurarea biostabilității apei". 54. A. 56. Ediția a II – a. H*G*A*.C. I. Iaşi. Ed. 2001. Mănescu. 58.S.T. Cermi. E.. J. – ”Alimentări cu apă”. – ”Modelling Chlorine Residuals System”. D. 47. Ed.H. Etapa 1 – Studiu preliminar de tratabilitate” – Contract 113 A/1999. Aplicații”. Profire. Orizonturi Universitare. E. 1993. – ”Alimentări cu apă”. Academiei Române. New York. 1997. – ”Membranes. A. Iaşi. – ”Alimentări cu apă”. Teză de doctorat.B. Cermi. U.. Orizonturi Universitare. Wiesner. – ”Hidraulica construcțiilor”. București.. Ianculescu. Ed. Bucureşti. . – „Alimentări cu apă”.B. Al. Sârbu.. – ”Sisteme de distribuţia apei.”. Ignat. UTCB – ”Studii şi cercetări pentru conformarea uzinelor de apă din România la Directiva Comunităţii Europene 98/83/EC privind calitatea apei destinată consumului uman” – Contract 180/2001 (1B04 AMTRANS). I. Analiză. I. Timișoara. 43. EPANET – Environmental Protection Agency of United States National Risk Management Research Laboratory. siguranță”. – ”Alimentări cu apă și canalizări”. E. Mallevialle. (pag. C. 1990. – ”Cercetări privind optimizarea tehnologică a proceselor din uzinele de producție a apei potabile ”– Contract 151/1998. București. M. Al. Ed. – ”Guideliness for Canadian Drinking Water Quality”... Trofin.D. 53. 1996. D. Didactică şi pedagogică. Bârsan. Modelare.E. 44. Didactică şi pedagogică. Bucureşti. U. 2002. (ed) McGraw-Hill. Racovițeanu. – ”Potabilizarea apei cu tehnologia membranelor”.42. – ”Optimizarea energetică a sistemelor de distribuție a apei”. P. M. 62. 49..C. O. – ”Studii de compatibilitate pentru reactivii de coagulare-floculare utilizați în tratarea apei” – Contract 188/1997. R. Smith. Th. In Water Treatment Membrane Process”. – „Alimentări cu apă. Sandu.R. 1992. Ed. Ed. Bârsan. Ed. 1994. Taylor. 1998. Madrid. Cermi. 52. Mirel.T. Iași. Anton. Odendaal. 292 . Iași. J. 1999.. 2000. Mureș. Simms. – ”Rețele hidraulice: calcul. 2000.B. E. J. 57. U. Cermi..1 – 11.. 48. Barker.T.. Luca. 51..11. Mănescu. Ed.. Timișoara. P. – ”Modernizare flux tehnologic de tratare la uzina de apă Tg. 2001. Bârsan. B. optimizare. 20 – 26 September 1997. Timișoara.B.70). Mateescu.C.C. 61. J. Dimensionare. M.. Thorton.

1994. N. G. – ” Tratarea apei. G. May/June 2005.. Ed..”.B. Jalba.. Martin. U. volume 1 și 2. 67. Racoviteanu. . Conspress. C.. Racoviţeanu. 2006. București. C. G. ARA Int.T.. Proc. Conspress. ITIACR. 2009. Mănescu. H.. 2007. Iaşi. 64.C. București. Manaila. Gavrilă. Ed. M. Ed. 2006. Al. E. 66.B. București. Vulpașu. 74. D.. 71. – ”Studiu de tratabilitate apă de foraj 412. Racovițeanu. E. Seventh Edition. București. Safety of Water Supply Systems and Sewerage. Sandu. Compress. Oproiu. 73. Iacob. Sandu. 2008. 22 – 23 June. – ”Construcții hidroedilitare”. 2005. 69. 22/2007. București. IEEE Transactions on Industry Applications. București. Crăciun. Bârsan. (p 111 – 112). G. – ”Manual pentru inspecția sanitară si monitorizarea calității apei în sistemele de alimentare cu apă”. 65..63. R.. Ed. Sandu. D. 68. S. 2006. ISSN 0093-9994 (8 pagini). București. E. – ” Chimia apei.. Ed. Water Treatment Handbook – Degremont. Iovu. Teză de doctorat. 2010. 70. Coagularea – flocularea suspensiilor din apă”.T. – ”Stații de pompare în sisteme de alimentări cu apă și canalizări”. C.. Ed.. 72.C. 75. – "Contribuţii privind optimizarea proceselor de tratare a apei în vederea reducerii concentraţiei de aluminiu rezidual”. Matei.. 2003. Lucrări de laborator. M. Vulpașu.0 m Municipiul Călărași” – Contract nr. – ”Damage Risk of Water in the Distribution Network (Risc în deteriorarea apei în rețelele de distribuție). Compress. Bucharest. E."Application of Polyelectrolytes Obtained by Radiation Processing to Potable and Waste Water Treatment". U. Perju. 293 . Vulpașu. Performantica. Volume 41. Conf. Number 3. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor – ”Plan Operațional Sectorial De Mediu”. 2008. – ”Alimentări cu apă”.. Ighigeanu. Compress. – ”Teoria decantării şi filtrării apei”. M. Ed. E. Matrix Rom.

......................2 Alegerea diametrelor și parametrii hidraulici ai tronsonului de calcul……………………………………………………………………................ 2.....1..............1.............2..........5 Clasificarea rețelelor de canalizare ...... 2.............. 1........................... 1........2.. Proiectarea rețelelor de canalizare......5........ Obiectul rețelei de canalizare ...................................1 Calculul debitelor pe tronsoane………………………………………..... PARTEA I : REȚELE DE CANALIZARE 1....................PROIECTAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE CUPRINS 01................2 Alegerea diametrelor și parametrilor hidraulici………………………….........................................................2........ Date generale ... 2............................1............. 2...2..............................1 Lucrările rețelei de canalizare ................................... 2..1.................... 2.........2............................ 2.......................2 Viteze minime/ maxime......................3 Dimensionare hidraulică.......3 Forma rețelei ..... 2..... 01.5..2............................... 1.................... 1.........2.4 Alcătuirea rețelelor de canalizare ..........5...............1.............1 Grad de umplere...............................3 Sisteme și procedee de canalizare ..................1 Asigurarea curgerii apei în colectoare .... 2..1 Debite de dimensionare...........1 Elemente componente ale sistemului de canalizare și rolul acestora ....................................... 2................................................ 2..................... 2.............2...........................4 Adâncimea minimă și maximă de pozare.. 2............ 1.5 Panta longitudinală a colectorului........................1...... 1.......... 1.......1 Debite de dimensionare……………………………………………………............................................................................................................................................... 01..........3..1...3.....3 Diametre minime............1 Stabilirea debitelor de calcul pe tronsoane…………………………........2 Criterii de alegere a schemei sistemului de canalizare ....... 1..................................1 Rețea de ape uzate în procedeu separativ .........................1.................................................................................................... 01........ 2........................1......................... 14 14 17 17 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 13 1 1 3 4 I ......2 Elemente impuse dimensionării hidraulice.......2 Rețea de ape meteorice în procedeu separativ…………………………… 2.2 Calitatea apelor colectate ....................... 2............3 Încadrarea în mediul rural/urban ..................2 Apele preluate în rețelele de canalizare ..2....................1.............................................

.. 2................3. 4..2...2 Guri de scurgere……………………………………………………………....7 Stații de pompare..3 Rețea de canalizare în procedeu unitar……………………………………… 2.......2.....2 Componentele stațiilor de pompare…………………………………. Amplasarea rețelei de canalizare……………………………………………….2.2.......7...5 Bazine pentru retenția apelor de ploaie…………………………………........... 2.3..............2.......2...1 Recipienți de vacuum. 3.2.. 5.2 Alegerea diametrelor și parametrilor hidraulici ai tronsonului………….7..3....... diametre..................... 4.. 5.2 Prevederi de proiectare…………………..3 Bazine de retenție……………………………………………………… 2..........1 Debite......…………………………………......4.……………………………………....…………….... 5.... 4.2.1 Amplasamentul stațiilor de pompare………………………………… 4.1 Elemente componente…………………....1 Alcătuirea deversoarelor……………………………………………….1.. lungimi……………………………………………… 5..... Elemente componente pe rețeaua de canalizare………………. 3........2.3...1 Racorduri gravitaționale la căminele colectoare.2...2... pante……………………………………………… 5.......2......3. 4...2 Materialul tuburilor………………………………………………………….. 4..Rețele de canalizare în sistem vacuumat…………..2..... 4.......……………………………………..1 Forma secțiunii……………………………………………………………… 4..1 Racorduri……………………………………………………………………. 4..2.... 4.. 5... 5...………...2..6 Sifoane de canalizare……………………………………………………… 4.1 Tuburi pentru realizarea tronsoanelor ………………………………………...3 Rețea vacuumată…………………………………...2 Cămine de racorduri……………………………....3 Stația de vacuum…………………..1 Stabilirea debitelor de dimensionare……………………………………...2........2. 5... 4.... 4..2.........2 Configurație..2.3... lifturi... 5........... 4......……………. 5..........1 Rețeaua de ape uzate…………………………………………………………....1...1 Cămine de vizitare de trecere………………………………………… 4.. 4..……………….....2 Cămine de vizitare de intersecție……………………………………..2 Alegerea diametrelor și parametrilor hidraulici ai tronsonului...2.3 Cămine de vizitare………………………………………………………….....2 Construcții anexe pe rețeaua de canalizare…………………………………...........2.... 4.4 Deversori……………………………………………………………………..........3. II 18 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 25 26 26 28 28 29 30 30 32 32 33 35 35 38 38 39 39 39 40 41 41 ..2.

....... Tipuri de procedee de epurare…………………...........2 Epurarea biologică convențională (secundară)………………………………… 2........1 Caracteristici fizice…………………………………………………………… 3. Anexa 4–Curbele gradului de umplere .........………………........…………………………………………….... STAS 9470/73........ 5........1 Stații de epurare noi………………………………………………………… 4............. Obiectul normativului ………………………………………………………………… 1..1 Epurarea mecanică. 6........................…… 3....3..1.4 Timpul de funcționare zilnică al pompelor de vacuum............………………………… 2..........1 Domeniu de aplicare……………………. 3............ 3.....Guri de vărsare………………………………………....…………….......... 2..................... 5...4 Condiționări în alegerea soluției rețelelor de canalizare vacuumate.…………………………………………… 1.............3 Caracteristici biologice și bacteriologice…………………………………… 3...... Studii privind calitatea apelor uzate ........3......1 Calitatea apelor uzate influente în stația de epurare ....1.................…………………… 2............... Anexa 3–Diagramă pentru calculul conductelor din fontă......………………………………………………… 3.....3 Epurarea avansată………………………………………………………………… 2..............3 Conținutul studiilor hidrochimice…………………………………………....5.....................3....2 Caracteristici chimice………………………………………………………… 3...........4 Indicatori de calitate pentru efluentul stației de epurare……………………… 4............................................. 4............. PARTEA a II-a: EPURAREA APELOR UZATE 1.........2 Metode de determinare………......2 Conformarea la normele europene ......2 Debite de calcul și verificare……………………………………………………… 4.. Anexa 2–Diagramă pentru calculul conductelor dim materiale plastice și compozite. 5..............……………………………………… 1.........2 Stații de epurare existente retehnologizate/extinse……………………… III 49 49 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 58 58 59 63 63 63 45 46 47 48 .................2 Pompe de vid……...... Debitele și încărcările cu poluanți pentru stația de epurare……………………… 4.. beton și oțel ......... 41 41 42 42 42 ANEXE Anexa 1–Curbe IDF pentru zona 8 cf.3............Definiții…........................... 3....1.....…….3 Încărcări cu poluanți ale apelor uzate influente în stațiile de epurare……… 4............1 Debite de calcul....3 Timpul de evacuare a volumului rețelei ............3........ Definiții................3 Reglementări conexe……………………………………….......4 Epurarea terțiară…………………………………………………………………....

6...5.. 6.2.1 Treapta de epurare mecanică……………. 5.4.3 Grătare rare și dese………………………………………………………………....5...…………………………….1 Debite de dimensionare……………………………………………………… 7. 7.. 7..4. 7..5.1 Epurarea mecano – biologică cu procedee extensive …………………....5 Deznisipatoare ……………………………………………………………………..1.1 Alegerea schemei stației de epurare…………………………………………… 6.2 Parametrii de dimensionare………………………………………………….4..4 Deznisipator orizontal tangențial…………………………………………….2 Aspecte privind proiectarea grătarelor……………………………………… 7..1.5 Elemente determinante la stabilirea gradului de epurare………………… 5.2.... 7.………………………………… 5.2.…………………………………………………… 5. 6.2.2..2.. 7.2. 7.2 Epurarea mecano – biologică………………………………………………. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de epurare mecanică…………..4 Epurarea terțiară……………………………………………………………… 5. 7.2 Bazinul de retenție………………………………………………………………… 7.1 Gradul de epurare necesar….5.4 Măsurarea debitelor de apă uzată din stația de epurare...5..5 Deznisipator cu insuflare de aer…………………………………………….1.2 Epurarea mecano – biologică artificială (intensivă)………………………..2 Tehnologii aplicate pentru treapta biologică artificială ……………….2..1 Schema generală ……………………………………………………… 6.1.5..3 Epurarea mecano – biologică avansată…………………………………… 5.3.3. 7...4 Schema tehnologică de epurare pentru eliminarea fosforului………..2 Eliminarea fosforului prin precipitare chimică…………………….. 7.3 Deznisipator orizontal longitudinal cu secțiune transversală parabolică..2. 6.. 6.1 Deversorul amonte de stația de epurare……………………………………….1..1 Debite de dimensionare și verificare ale grătarelor ……………………….1 Debitul de calcul al deversorului…………………………………………….2.2 Tipuri de scheme de epurare……………………………………………………. Alegerea schemei stației de epurare……………………………………………… 5..3 Treapta de epurare terțiară……………………………………………… 6..2.1 Debite de dimensionare și verificare ……………………………………….2. Scheme tehnologice pentru stații de epurare…………………………………… 65 65 66 66 67 67 67 68 72 72 73 73 74 74 74 75 76 76 77 78 78 78 81 82 83 83 88 88 89 89 90 91 91 93 6.2 Gradul de epurare necesar privind oxigenul dizolvat………………………… 6.. IV ... 7.2. 6. 7.1.1 Eliminarea fosforului pe cale biologică. 7.2.

...5 Bazine cu nămol activat – epurare biologică cu biomasă în suspensie………………………………………………………………….... Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de epurare biologică ………….1 Epurarea biologică în stațiile de epurare urbane mici și medii cu o capacitate între 2.6 Decantoare cu etaj………………………………………..6.4. 8. 8.6.1 Epurarea biologică naturală ………………………………………………….1...2 Parametrii de proiectare……………………………………………………… 7..7.1 Dimensionarea decantoarelor orizontale longitudinale………………. 8. 8..1... 94 97 97 98 99 100 101 103 104 109 110 114 117 120 121 122 129 131 131 131 132 134 138 140 141 142 145 149 150 153 158 165 V ..1.2 Parametrii de proiectare……………………………………………………… 7...1 Debite de dimensionare și verificare ………………………………………...………………….7..2.7.5.8 Stații de pompare apă uzată …………………………………………………….2. 7.1..1..7 Decantarea primară….9 Elemente tehnologice de legătură între obiectele treptei de epurare mecanică…………………………………………………………………………… 8.. 7. 8. 7.1 Epurarea biologică artificială cu biomasă fixată – filtre biologice …… 8..7..7.1 Prevederi generale privind geometria bazinelor cu nămol activat....7.1.4 Parametrii de proiectare pentru dimensionarea iazurilor biologice….1 Dimensionarea decantoarelor orizontale radiale ……………………...7....1.1.2 Filtre biologice precolatoare (cu picurare) de înălțime redusă……….E.1. 7. 8.6 Parametrii de dimensionare ai bazinelor de aerare…………………… 8.. 8.1..1. 7..1 Amplasarea stațiilor de pompare …………………………………………… 7.1..2.... 7.. 7. 7.1.000 și 10..4 Decantoare orizontale radiale……………………………………….1.6..7..000 L.3 Filtre biologice precolatoare turn……………………………………….8.2.……………………………………………. 7.1 Câmpuri de irigare și infiltrare …………………………………………..2 Parametrii de dimensionare ai decantoarelor primare……………………. 8.2.6 Separatoare de grăsimi …………………………………………………………..2 Parametrii de proiectare pentru dimensionarea câmpurilor de irigare și infiltrare………………………………………………………………….3 Iazurile de stabilizare (biologice)………………………………………..8.………….1 Debite de dimensionare și verificare………………………………………. 7.2.…………………………………………………………… 7.3. 8. 8.1.7.. 7.3 Decantoare orizontale longitudinale………………………………………… 7.. 8..1.2..2 Epurarea biologică artificială………………………………………………… 8..4 Contactori biologici rotativi……………………………………………….6 Deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer………………….5 Decantoare verticale……………………………...1.

3.2 Cantități specifice de nămol……………………………………………………… 9.3.2.3.2.2.6 Determinarea volumului reactorului biologic…………………………… 8.1. 8.1.1 Concentrații ale substanțelor poluante influente în reactorul biologic. 9..2 Elemente de proiectare a instalațiilor de pompare………………… 8.2 Epurarea biologică în stațiile de epurare urbane/ rurale cu o capacitate peste 10.1 Caracteristici fizice…………………………………………………………….………………………………….5 Calculul cantității de nămol în exces……………………………………..2.……………………….2.8 Pomparea nămolurilor din stațiile de epurare………………………….2.………………………. 8.3.3.2.1.2.8.1 Parametrii de dimensionare……….8. 9..2 Parametrii de dimensionare…………………………………………………....7 Calculul capacității de oxigenare………………………………………..2.2. 8. 8.3.2 Dispozitive de insuflare a aerului……………………………………. 8.8..…………………………………….3.3.tehnologii speciale………………………… 8.. 9.2.…………….2.3 Tipuri de pompe utilizate în vehicularea nămolului……………….3.3 Caracteristicile nămolurilor……………………………………………………….3 Determinarea volumului zonei de denitrificare………………………… 8.………….2 Cantități de substanță influente în bioreactor…………………………. 8.2.4 Eliminarea fosforului din apele uzate urbane………………………….1 Clasificare……………………………………………………………………… 8.……………….3.2.1.E (epurare avansată).. 8.3 Dimensionarea reactoarelor biologice……………………………………… 8.1.2 Materiile solide……………………………..……………………………… 166 167 172 172 174 175 179 179 182 183 184 184 185 187 187 187 189 193 197 200 202 208 208 208 211 216 218 218 219 220 220 220 220 VI .2 Cantități și concentrații de poluanți în apele uzate………………………… 8. 8.1 Epurarea biologică artificială………………………………………………… 8.2.2.……………….. 8. 9..3..3 Decantoare secundare orizontale radiale………………………………….2 Vârsta nămolului …………………………………………….1.3.2.1.2.2.1.3..2.7 Bazine cu nămol activat .2. 8. 8.1 Clasificarea nămolurilor provenite din stațiile de epurare…………………… 9. 8.3.6.2.1 Debite de dimensionare și verificare……………………………………. 8.2.2.1 Stații de pompare a nămolurilor……………………………………… 8.3.3 Decantoare secundare………...000 L.1 Umiditatea…………………………. 8. 8..4 Cantități de substanță eliminate din sistemul bazin biologic – decantor…………………………………………………………………….8. 8. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de tratare a nămolurilor ……… 9..3 Cantități de substanță din efluentul stației de epurare……………….

9.3. 9.…………………………………… 9.2 Caracteristici chimice………………………………………………………….7.3.7. 9.…………………………………… 9.1 Bazinul de amestec și omogenizare.9.7.5. 9.2.4 Alegerea schemei de prelucrare a nămolurilor………………………………… 9.5 Stabilizatorul de nămol…………………………………………………… 9.5. 9.1 pH-ul…………………………….7.4. 9.…………………………………….5.. 9. 9..4. 9.5 Filtrabilitatea……………………………………………………………….4 Nutrienții…………………………………………………………………… 9.3.. 9.1. 9.……………….…………………………………… 9.3 Metalele grele…….3.6 Deshidratarea nămolului………………………………………………….1.3.…….5 Schema de prelucrare a nămolurilor din stațiile de epurare cu treaptă mecanică și stabilizare aerobă………………………………………………. 9.4..3.……………………….4 Fermentarea anaerobă a nămolului în două trepte…………………… 9.……………………………………………….4.2 Schema de prelucrare a nămolurilor cu îngroșare independentă a nămolului primar și a celui în exces și fermentare anaerobă într-o singură treaptă………………………………………………………………… 9. 9.6 Puterea calorică………………………………………………………….3.2 Polielectroliți sintetici……………….4.1 Sitarea nămolurilor……………………………………………………………...4..2 Fermentabilitatea…. 9.3 Greutatea specifică……………………………………………………….2 Concentratoare de nămol……………………………………………….3 Fermentarea anaerobă într-o singură treaptă…………………………...……………….4.4 Schema de prelucrare a nămolurilor din stațiile de epurare cu treaptă mecanică și fermentare anaerobă într-o singură treaptă…………………...3 Schema de prelucrare a nămolurilor cu bazin de omogenizare egalizare și fermentare anaerobă în 2 trepte…………………………….4. 9.7 Bilanțul de substanță pe linia nămolului…………………………………….1.4.4.4 Culoarea și mirosul………………………………………………….……………………………………. 9.7.3.2.4.…………………………………… 221 221 221 223 223 223 223 224 224 225 225 227 229 230 231 232 233 234 234 236 238 240 243 245 247 247 247 248 248 249 251 VII .6 Concentrarea nămolurilor………………….3.5..5. 9...3 Condiționarea chimică a nămolurilor……………………………………….2..1 Reactivi minerali……………………..3.3....7.3 Caracteristici biologice și bacteriologice……………………………………..2.. 9.1 Schema de prelucrare a nămolurilor cu bazin de omogenizare egalizare și fermentare anaerobă într-o singură treaptă…………………………… 9.………………. 9.1.5 Prelucrarea preliminară a nămolurilor…………………………………………… 9..3.4.4...2 Mărunțirea nămolurilor……………………………………………………….6 Schema de prelucrare a nămolurilor provenite din stațiile de epurare fără decantor primar…………. 9.

3.1.…………………………………..1.7.4 Substanțe toxice……………………………………………………….. 9.2 Concentrarea nămolurilor prin procedeul de flotație cu aer dizolvat……. 9.5 Aplicarea fermentării anaerobe……………………………………….2 Desfășurarea procesului……..………………..1 Deshidratarea naturală.2 Temperatura…………………………………………………………… 9.8.9..3 Deshidratarea cu filtre presă.2. 9.2.6.7.2 Stabilizarea aerobă………………………. 9...…………………….1.. 9.9 Tehnologii de prelucrare avansată a nămolurilor………………………………. 9.1. 9.7.1.4 Alte elemente tehnologice ale rezervoarelor de fermentare anaerobe……………………... 9.....2.9.1 Compostarea nămolurilor.9...1.1.2 Deshidratarea mecanică.. 9.1 Date de bază pentru proiectare…………………….1.7..7.. 9.1.7. 9.7.2.2 Necesarul de reactivi chimici…………………………………………. 9.1 Factori ce influențează fermentarea anaerobă…. 9.…………………. 9....1.2 Deshidratarea cu filtre bandă.1 Stabilizarea (fermentarea) anaerobă………………….7.………………………………….……………….8.3 pH – ul ………………………………………………………………….6 Soluții pentru procesele de fermentare……………………………… 9.………………………………………..8.2.2 Dimensionarea tehnologică a rezervoarelor de fermentare a nămolului…………………………………………………………………..…………………… 9...…………………………………....………………………………….8..1 Concentrarea gravitațională a nămolurilor…………………………………. 9.………………………………………….1..1 Colectarea și stocarea biogazului…………………………………… 9. VIII 252 254 257 258 260 262 264 264 265 265 265 265 266 266 267 269 272 273 273 274 275 276 278 279 279 280 280 281 283 287 287 287 288 ..2.7. 9.1 Etapele procesului……………...1 Dimensionarea tehnologică ….6..1..1.7..……………… 9..1...1 Materiile solide și timpul de retenție hidraulic. 9.7.7.1 Parametrii de proiectare ai concentratoarelor gravitaționale de nămol……………………………………………………………………….1. 9.3 Construcția rezervoarelor de fermentare…………………………… 9.2.2.1.7.…………………… 9. 9.…………………… 9.1. 9.8 Deshidratarea nămolurilor………………………………………………………..1.…………………….6.3 Centrifugarea nămolurilor……………………………………………………..8. 9.7.. 9.……………………………………….1.2 Stabilizarea cu var………………………………………………………. 9.……………………………………….9..………………………………………..2.1 Deshidratarea prin centrifugare.……………………………………….6.1.1 Proiectarea sistemelor de flotație cu aer dizolvat. 9...6.7 Stabilizarea nămolurilor din stațiile de epurare urbane/ rurale.2...6.7...1..………………………………………....7.

9..3.2.2..1.. 9.3..5 Controlul termperaturii și aerarea………………………………………. 9.9 Elemente de proiectare a sistemelor de compostare………………….9.6 Reducerea agenților patogeni…………………………………………… 9.1.9..9. 9.1.….9. 9.3 Alegerea soluției de uscare/incinerare a nămolurilor din stațiile de epurare……………………………………………………………………. 9.4 Raportul carbon / azot…………………………………………………….9.2..9. 9.…………………………………… 9.…………………………………………………………….7 Maturarea………………………………………………………………….1.9.2.9..3 Balanța energetică……………………………………………………….2 Uscarea nămolurilor………………………………………………………….. 289 289 290 290 291 291 291 294 296 297 302 302 303 305 310 IX .9.9. 9.9.9. Bibliografie (4 pagini) ……………………………………………………………….1.1 Elemente generale……………….9.9.3..……………………………………………. 9. 9. 9.1.8 Uscarea……………………………………………………………………..3 Folosirea nămolurilor în agricultură………………………………….2.2 Mărimea SEAU………………………………………………………… 9..2 Bilanțul termic.1 Uscătoare rotative tubulare..1.2.

receptorul poate fi un râu. deversoare. − rețeaua exterioară. numit cămin de racord. treceri pe sub depresiuni și căi de comunicație. solurile permeabile sau depresiuni naturale cu scurgere. cămine de vizitare. cămine de rupere de pantă. ce servește pentru control și intervenții. există obiecte sanitare de tip chiuvete. marea. cămine de spălare. 01. a) Obiectele sanitare În interiorul clădirilor de locuit. deznisipatoare. b) Rețeaua exterioară Rețeaua exterioară se compune din canale subterane și de suprafață. camere de legătură. le transportă la stația de epurare care asigură gradul de epurare stabilit în funcție de condițiile impuse de mediu și apoi le descarcă într-un bazin natural numit receptor. un lac. − stația de epurare. atunci când – din cauza configurației terenului – nu este posibil ca apele de canalizare să curgă gravitațional sau viteza de curgere nu este suficientă.01. Stațiile de pompare se construiesc în punctele joase ale teritoriului ce se canalizează. băi și alte utilități. De la recipiente apa este condusă în instalații interioare prin conducte și preluată în rețeaua din interiorul incintelor. stații de pompare și din alte construcții auxiliare amplasate între punctele de colectare și stația de epurare sau gurile de vărsare în emisar. denumite rețele interioare. bazine de retenție. Legătura dintre rețeaua interioară și cea exterioară se face printr-un canal de racord și un cămin de vizitare.1 Elemente componente ale sistemului de canalizare și rolul acestora Pentru canalizarea unui centru populat sau industrial sunt necesare următoarele grupuri de construcții: − obiectele sanitare și rețeaua interioară. social – culturale sau administrative. Lucrările auxiliare pe rețea sunt: guri de scurgere care primesc apele meteorice de pe străzi. Date generale Definiție: Sistemul de canalizare este ansamblul de construcții inginerești care colectează apele de canalizare. − construcții de evacuare. 1 .

3 – colectoare principale.9 – colector de descărcare. 4 – sifon invers. Schema sistemului de canalizare. 7 – canal deversor. 2 .5– cameră de intersecție.1. 1 1 2 1 11 2 3 2 2 2 5 4 6 7 8 9 10 Figura 1. 11 – sisteme pentru valorificarea nămolurilor rezultate din SE. 10 – gură de vărsare. d) Construcții pentru evacuare Construcțiile pentru evacuare trebuie să asigure vărsarea apelor în receptori în condiții de siguranță pentru sistemul de canalizare și receptor. În figura 1. 8 – stație de epurare.c) Stația de epurare Stația de epurare este alcătuită din totalitatea construcțiilor și instalațiilor prin care se corectează parametrii de calitate ai apelor uzate influente astfel încât caracteristicele apelor uzate epurate să corespundă normativelor în vigoare funcție de caracteristicile receptorului.1 este prezentată schema unui sistem de canalizare. 6 – camera deversorului. 1– canale de serviciu (secundare). 2 – colectoare secundare.

apelor de suprafață și subterane din zonă. − costuri unitare și energetice minime independente de factorii variabili care pot apare în timp. − planul de eșalonare a investițiilor pentru o perioadă de minim 10 ani.01. • Criterii tehnice și economice pe care se bazează alegerea sistemului: − colectare unitară/separativă pe categorii de ape uzate. hidrogeologice. Studii topografice. geotehnice.2 Criterii de alegere a schemei sistemului de canalizare Alegerea schemei sistemului de canalizare are la bază datele configurației amplasamentului și elementele funcționale ale utilizatorului. − costul apei canalizate (colectare. Orice sistem de canalizare trebuie studiat în variante multiple din care proiectantul va propune aceea variantă care va asigura: − colectarea apelor uzate în condiții sanitare fără risc privind sănătatea populației. sub presiune sau rețea vacuumată. în toate proiectele se vor elabora variante cu minim 2 rețele (ape uzate și ape meteorice) și 1 rețea (sistem unitar) pe ansamblul amplasamentului sau pe sectoarele acestuia. − efecte minime asupra mediului înconjurător. care să permită stabilirea: − volumului total al investițiilor. − elementele impuse de poziția receptorului. − dotările și costurile operaționale pentru fiecare variantă. Documentațiile obiectiv necesare pentru elaborarea schemei sistemului de canalizare sunt: • • • PUG și PUZ pentru localitatea urbană/rurală cu situația existentă și perspectivă de dezvoltare pentru minim 30 de ani. − criterii de transport ape uzate. 3 . hidrologice asupra teritoriului. epurare. se vor analiza sistemele cu transport gravitațional. Studii pe variante. evacuarea substanțelor reținute) în corelație cu gradul de suportabilitate al utilizatorilor sistemului. valorificarea substanțelor reținute și a nămolurilor. Pentru fiecare variantă se vor elabora calcule tehnice și economice.

− procedeul separativ (divizor). publice. industriale. Curgerea apelor uzate industriale pre – epurate se face prin rețele închise sau deschise. stația de epurare și construcțiile pentru evacuarea apelor epurate și substanțelor reținute în stația de epurare. industriale pre-epurate și publice) și meteorice.3 Sisteme și procedee de canalizare Un sistem de canalizare cuprinde: rețeaua de canalizare.) de spații verzi. − procedeul mixt.acumulare cu/fără reutilizarea acestor ape.Schema sistemului de canalizare trebuie să se încadreze permanent în dezvoltarea centrului populat. 01. Curgerea apelor meteorice se poate face fie la suprafață prin rigolele străzilor sau canale deschise (șanțuri). Curgerea apelor uzate menajere se face prin canale închise. Canalizarea în procedeu separativ se dezvoltă în ultimele decenii pe plan mondial pe baza: − principiului reținerii apei din ploi la locul de cădere și execuția de bazine de infiltrație . costuri de operare mai reduse și dezavantajul unor cheltuieli inițiale de investiții mari. 4 . astfel încât serviciul de canalizare să poată asigura creșterea exigențelor utilizatorilor și dezvoltările tehnologice. Procedeul separativ colectează și transportă prin minim 2 rețele diferite apele uzate (menajere. − reducerii suprafețelor impermeabile în amenajările urbane. în funcție de calitatea apelor. meteorice. de suprafață și de drenaj. fie printr-o rețea de canale închise. Procedeul unitar colectează și transportă prin aceeași rețea de canalizare toate apele de canalizare: menajere. − creșterii exigențelor de întreținere și curățenie a spațiilor urbane amenajate și a creșterii suprafețelor specifice (m2/loc. Colectarea și evacuarea apelor uzate se face în unul din următoarele procedee: − procedeul unitar. Procedeul unitar are avantajul că necesită o singură rețea de canale.

direct sau prin cămine de racord. − apa din precipitații. − apa uzată industrială colectată direct sau provenind de la stații de pre – epurare atunci când condițiile de calitate sunt diferite de cele ale apei admise în rețeaua publică. cu rol de colectare și evacuare a apei uzate sau/și meteorice în afara localității în condițiile de siguranță pentru sănătatea utilizatorilor și mediului. cămine de vizitare. Obiectul rețelei de canalizare Rețeaua de canalizare este obiectul tehnologic din sistemul de canalizare. deversoare. 1. apă uzată menajeră. În cazuri justificate rețeaua va fi protejată contra afluxului de ape meteorice de pe suprafațele vecine localității. sisteme de control a calității apei și de măsurare a debitului de apă transportată. 1. a apelor uzate de la folosințe publice și a apelor provenite din precipitațiile căzute pe suprafața deservită de rețea. guri de scurgere. introdusă în canalizare prin gurile de scurgere (apa din ploi. complexe sportive).PARTEA I: REȚELE DE CANALIZARE 1. gheții). − construcțiile accesorii care asigură buna funcționare a rețelei: racorduri. Rețeaua de canalizare evacuează apele uzate de pe o suprafață delimitată numită bazin de colectare. bazine de retenție. a apelor uzate industriale pre – epurate. − apa subterană infiltrată prin defecțiunile colectoarelor sau construcțiilor anexe. Rețeaua de canalizare asigură evacuarea apelor uzate de la folosințe casnice. unități de activitate publică. spitale. stații de pompare. Bazinul de colectare poate fi diferit pentru diversele categorii de ape uzate.1 Lucrările rețelei de canalizare Rețeaua de canalizare este alcătuită din: − colectoarele care asigură transportul apei colectate.2 Apele preluate în rețeaua de canalizare pot proveni de la: − instalațiile interioare ale locuințelor. 5 . − instalațiile interioare ale clădirilor cu destinație publică (școli. apa din topirea zăpezii. − apa uzată menajeră provenită de la grupurile sanitare ale unităților industriale.

Pentru rețelele de canalizare din mediul rural care preiau ape uzate de la ferme agrozootehnice. Preluarea oricărei categorii de calitate de ape uzate în rețeaua publică va fi condiționată de: − asigurarea funcționării rețelei publice fără deteriorări. Norma de calitate este dată în NTPA 002/ 2005.G – ul și P. 1. 1.U. N și P). − în Master Planul general privind sistemele de alimentare cu apă și canalizare ale amplasamentului zonei și bazinul hidrografic. − situația topografică a amplasamentulul pentru asigurarea curgerii gravitaționale. − limitarea oricăror influențe negative asupra proceselor biologice din stația de epurare.. 6 . unități de prelucrare produse și crescătorii de animale se va respecta același principiu: conformarea la prevederile NTPA 002/2005.U. − în Planul general de gospodărire al apei bazinului hidrografic în care se află localitatea. Rețeaua de canalizare asigură evacuarea apei uzate comunitare în condiții sanitare adecvate protecției sănătății publice și a apei meteorice în condiții de siguranță stabilite în prealabil.3 Încadrarea în mediul rural/ urban Rețeaua de canalizare se va încadra: − în prevederile P. pericole sau limitări ale exploatării în siguranță.U. influențe asupra materialului. Se interzice total evacuarea apelor uzate de la fermele de animale.Cu excepția apei infiltrate în canalizare toate celelalte categorii de apă au calitate normată pentru a putea fi acceptate în rețeaua publică de canalizare.Z – ul zonelor în care se dezvoltă. substanțe organice – CBO5. în cazuri justificate pot fi acceptate apele uzate după epurarea până la limitele cerute de NTPA 002/2005. − poziția stației de epurare și a receptorului. − cunoașterea permanentă a volumelor de ape uzate și cantităților de poluanți (materii în suspensie.G.4 Alcătuirea rețelei de canalizare În configurarea rețelei se va lua în considerație: − trama stradală actuală și în perspectivă (minim 25 ani) conform P.

1. toate apele de pe suprafața localității sunt evacuate printr-o singură rețea.5. contrapante.6 at. 1. în localități pot fi două rețele (rețea de canalizare ape uzate urbane/ rurale și rețea de evacuare a apelor meteorice).5 Clasificarea rețelelor de canalizare Rețelele de canalizare pot fi clasificate astfel: • • • după modul de curgere al apei. în zone centrale.2 Calitatea apelor colectate − rețea în procedeu unitar. după forma rețelei. realizată sistematic. după calitatea apelor colectate. în care apa curge sub o presiune negativă (p ≈ 0.1 Asigurarea curgerii apei în colectoare − rețea gravitațională în care se asigură curgerea apei cu nivel liber. cu trafic intens și terenuri dificile privind pozarea. − un plan de dezvoltare etapizată în concordanță cu dezvoltarea comunității deservite. unitar și separativ pe zone ale localității. − abordarea punctuală a zonelor critice: depresiuni.4 – 0. − rețea în procedeu mixt. 7 . − rețea cu funcționare sub vacuum.5. 1. în care apa curge sub presiune asigurată prin pompare. − rețea cu funcționare sub presiune. − soluționarea rațională a rețelei în zonele inundabile. − rețea în procedeu divizor/ separativ în care apele având caracteristici apropiate sunt evacuate prin aceeași rețea. subtraversări. rețeaua va fi astfel alcătuită încât în cazul inundației să se poată asigura pomparea apei uzate (sau epurate). − posibilitatea prevederii galeriilor edilitare în zone cu densitate mare de rețele.− asigurarea evacuării apei pe drumul cel mai scurt.).

creșterea este dată de activitățile economice care utilizează alte surse de apă. spălat. valorile curente pot fi cuprinse între 0. Gradul de asigurare a funcționării rețelei va fi stabilit funcție de normele în vigoare și prin decizia autorității locale. public.1.): .5. ∙ . .zi).1) unde: α – coeficient de reducere sau de creștere a debitului. qi – necesarul specific de apă potabilă (l/om. Tipul de rețea va fi ales după un calcul tehnico–economic justificativ pe criterii de cost de investiție și costuri de exploatare.1. reducerea este dată de apele utilizate pentru stropit.i – coeficient de variație a consumului zilnic de apă conform valorilor din SR 1343 – 1/2006. dacă se poate demonstra. ținând seama și de condițiile de exploatare/reparații că o rețea de tip inelar este rațională acest sistem se poate aplica. 24-1 – coeficienți de transformare. 10-3. agenți economici ș. 8 . = ∙ ∑ ∙ ∙ . de utilizatori pe categorii de consum. poate fi favorabil în unele cazuri de remedieri sau rațional pentru evacuarea meteorice (localități unde nu plouă simultan pe toate suprafețele). Proiectarea rețelei de canalizare 2. kor. conform SR 1343–1/2006. conform SR 1343–1/2006. Obligatoriu se va ține seama de pagubele care trebuie suportate în caz de funcționare neconformă.1 Rețea de ape uzate în procedeu separativ 2.i – coeficient de variație orară a consumului de apă. Ni – nr. Este rațional să fie estimate și consecințele pentru o eventuală creștere a gradului de siguranță a funcționării în viitor (apariția unor lucrări subterane importante și posibilitatea realizării de treceri denivelate în unele intersecții sau introducerea de mijloace speciale de transport.9 – 1.a.1 Debite de dimensionare Pentru dimensionare se consideră debitul uzat orar maxim provenit din utilizarea apei pe tipuri de consum (casnic.05.3 Forma rețelei Rețeaua de canalizare este o rețea ramificată. apei 2. kzi. ∙ 10 ∙ 24 (m /h) (2.

H): = unde: a – grad de umplere.3) 9 . cu valori 25 – 50 dm3/m liniar și m de diametru al colectorului pe zi. Ape de infiltrație Se calculează cu expresia: = unde: qINF – debit specific infiltrat în dm3/m ∙ zi . Pentru rețea pozată deasupra nivelului apei subterane: qINF = 25 dm3/m. Ape uzate de la agenți economici Acestea sunt considerate pre–epurate (vor respecta NTPA 002/2005) și vor fi estimate de utilizatorul acestora și comunicate prin protocoale scrise. din expresia (2.0m) qINF = 50 dm3/m. ∙ . lunare sau anuale de ape uzate.1.Debitul conform (2. ∙ ∙ ∙ 10 (m /zi ) (2.1) reprezintă o valoare de dimensionare hidraulică a rețelei de canalizare și nu va fi utilizat în calculul de bilanț de volume zilnice. = .2 Elemente impuse dimensionării hidraulice 2.2) 2. pentru DN=1m.a). .zi.1) se referă la: − ape uzate menajere (nr. − ape uzate publice (școli. DN – diametru colector (m).2. L – lungime colector (m). Suma ∑ ∙ ∙ . Pentru rețea pozată sub nivelul apei subterane (>1. servicii publice ș. pentru DN=1m.zi. locuitori). − ape uzate de tip menajer provenite de la unități industriale.1 Grad de umplere definit ca raportul între înălțimea apei la debitul maxim în secțiune și înălțimea constructivă a canalului (DN. În situațiile de retehnologizare a rețelei de canalizare se vor efectua studii speciale pentru stabilirea mărimii debitelor de infiltrație. (2. spitale.1.

(mm). pentru clădiri cu subsol 10 .5. (mm).8 2.0 m (la cotă radier).7 3 500 – 900 ≤ 0. Grad de umplere funcție de DN sau Hcanal.DN – diametrul nominal. pentru alte sisteme se adoptă diametre speciale.2. 2.1. (mm).2.7 m/s pentru evitarea depunerilor în colectoarele de canalizare. nr.3 Diametre minime Diametrul minim pentru colectoarele de ape uzate cu curgere gravitațională se consideră Dn 250 mm.1.6 2 350 – 450 ≤ 0. cea mai mare valoare dintre: − hmin= 0. − diferența între diametrul colectorului de canalizare și diametrul racordului min. Nr. ≤ 5 m/s pentru alte materiale.1. 2. Pot fi adoptate pentru rețele noi DN=200mm și DN=150mm în următoarele situații: − colectoarele stradale cu Lmax ≤ 500m. h – înălțimea apei în canal.80 m. DN sau H (mm) a – grad umplere 1 < 300 ≤ 0. Tabel 2.4 Adâncimi minime și maxime de pozare Adâncimea minimă deasupra extradosului bolții superioare a canalului.2.50mm.2 Viteze minime / maxime − Viteza de autocurățire ≥ 0. − gradul de umplere a ≤ 0. Adâncimea minimă este impusă și de preluarea racordurilor de la utilizatori.1.75 4 > 900 ≤ 0. pentru clădiri fără subsol se impune adâncimea de 1. racorduri ≤ 100.crt. H – înălțimea interioară a canalului. − Viteza maximă: ≤ 8 m/s pentru colectoare din tuburi speciale sau metalice. − pentru solicitarea din trafic vor fi făcute calcule speciale. − hmin ≥ hîngheț pentru evitarea solicitării materialului tuburilor la ciclurile îngheț dezgheț (conform STAS 6054/1977).

(2.4’) = + ∙ → (l/s) 11 . ∙ + → (l/s). Adâncimea maximă. negativă sau pozitivă.4) (2. − tuburile de canalizare vor fi realizate din PEID. cf. 2.2.1.3.1. PE cu diametre cuprinse între 90 – 200 mm cu îmbinare etanșă. Debitul de calcul este debitul din secțiunea aval a tronsonului dimensionat.5 Panta longitudinală a colectorului • Rețea cu curgere gravitațională: − panta egală cu panta străzii. La adâncimi peste 2 m racordurile clădirilor vor avea cămin pe colector. SR ≥ 1: DN. dacă sensul de curgere al apei coincide cu sensul descendent al străzii.002.1 Stabilirea debitelor de calcul pe tronsoane Tronsonul de colector se consideră lungimea între două intersecții sau un tronson de maxim 250m în aliniament. limitarea este impusă de posibilitatea efectuării unor intervenții prin executarea de săpături. Pentru stabilirea debitului de calcul se adoptă: → → = → .3 Dimensionarea hidraulică 2.adâncimea min. pentru diametre cu DN ≤ 400 mm adâncimea maximă se va limita la 6. – 2. • Rețea cu curgere sub vacuum: − panta poate avea valori constructive după poziția colectorului sub presiune. pentru construcțiile cu mai multe subsoluri toată cantitatea de apă uzată din subsol se pompează în rețeaua de canalizare. − panta tuburilor între două lifturi consecutive la rețelele vacuumate are valori de 0. pentru orice tronson de capăt .1. − panta minimă pentru asigurarea vitezei de autocurățire.0 m. − panta minimă constructivă se va adopta 1‰.0 m (diferența de cotă radier și cotă teren). EN 752/2008 2. − panta maximă care realizează viteza maximă a apei în colector.

− pentru fiecare zonă cu densități și dotări similare va exista și se va utiliza o valoare pentru qsp. = .4). Qlati – debitul adus de colectoarele laterale care deversează în nodul i. secțiunea de intersecție se consideră nod de calcul. 12 . fiecare tronson fiind calculat pe baza însumării debitelor pe tronsoanele amonte. Calculul debitelor se va determina prin preluări de debite concentrate.unde: .5) Q0-1 – debitul calculat conform relației (2. același tip de locuințe. cu dotări de instalații tehnico – sanitare similare. Aplicarea calculului este condiționată de: − repartiția uniformă a racordurilor și debitului colectat în canalizare. Pentru situații având: − racorduri la distanțe mari cu debite concentrate. ∑ (l/s ∙ m ) (2. .uz. − regimuri diferite de dotări. . − în cazul unor debite cu valori mari (peste 5% sau 10% din debitul transportat).

2.3. = = = Q Q v v h – gradul de umplere (v. ∆hi-k = iR · L (m) CRk = CRi – ∆hi-k (m) DN – diametru nominal colector (mm). 13 .2. iT – panta teren. Tabel 2. vpl – viteza la secțiune plină (m/s). Quz – debit ape uzate în secțiunea aval a tronsonului (l/s). Qpl – debit la secțiune plină (l/s). tab. vef – viteza efectivă (m/s).1. Nr crt Tr Quz ( l/s) L (m) Pante Teren iT 0 1 2 3 4 Radier iR 5 6 7 8 9 10 11 DN mm Qpl (l/s) Vpl (m/s) α= Quz/Qpl β= vef/vpl a= h/DN h= aDN (mm) 12 13 Vef=βvpl (m/s) ∆H= iRL (m) 14 Cote Teren (m) 15 Radier (m) 16 17 Hs (m) L – lungime tronson (m).Calcul tronson j – k.2 Alegerea diametrelor și parametrilor hidraulici ai tronsonului de calcul Calculul se efectuează tabelar tronson cu tronson în paralel cu executarea profilului longitudinal al colectorului privind pozarea pe teren. 2. Hs – adâncimea săpăturii.1) DN(H) = ∙ h – înălțimea de apă (m). iR – panta radier.

1. Cotele radierului în aceeași secțiune se vor determina considerând racordarea la creasta tuburilor adiacente secțiunii.6) D ik CR1 D k. v ≥ vmin. Fiecare colector va fi materializat în concordanță cu calculul printr–un profil longitudinal. 2) impune refacerea calculului prin adoptarea iR > iT și eventual un alt diametru sau formă (ovoid). 5) Coloanele 15 – 17 caracterizează capetele tronsonului.2. pentru bazine mici (sub 10 km2 = 1. α. 3) Nerealizarea condiției pct.000 ha) se determină prin metoda rațională care se bazează pe conceptul: o ploaie de frecvență normată va conduce la realizarea debitului maxim într– o secțiune a unui bazin când timpul de ploaie este egal cu timpul 14 . 8) Se va ține seama de poziția finală de racordare la colectorul următor. diagramele sunt valabile pentru un material determinat de k=1/n. 9) Se va ține seama de posibilitatea de ocolire a unor obstacole de pe traseu (puncte fixe – alte rețele. vpl.k+ i C R2 Figura 2. 4) Coloanele 1 – 14 caracterizează tronsonul (j – k).). 7) Tronsoanele aval tronsonului (j – k) trebuie să păstreze DN ≥ DN j – k .1 Debite de dimensionare Cantitățile de ape meteorice. Cote radier secțiune de calcul. 2) Se alege un DN astfel ca din calcul să rezulte: a ≤ amax . β și a se efectuează cu diagrame de tipul celor din anexele 2 – 4. cote impuse etc. 10) La intersecția a două colectoare nu este obligatorie racordarea la radier.2 Rețea de ape meteorice în procedeu separativ 2.Observații: 1) Dacă panta străzii este descendentă cu valoarea ≥ 1/DN se adoptă valoarea iR=iT. (n – rugozitatea relativă) și de forma secțiunii. = − . − cam in (m) (2. 6) Determinarea Qpl. 2.

l/s.8 la timp de ploaie < 40 min. = ∙ ∙ ∙ (l/s) (2. aceasta va stabilii frecvența normată f = 1/1. 15 .maxim de curgere din punctul cel mai îndepărtat până în secțiunea considerată. m – coeficientul de reducere a debitului. se determină pe baza curbelor IDF (STAS 9470/73) sau studiu de specialitate. pe această bază pentru fiecare secțiune de calcul va exista o singură ploaie cu frecvența normată a teritoriului din care rezultă debitul de dimensionare. 1/5.9 la timp de ploaie > 40 min.7) unde: S – suprafața bazinului de colectare al secțiunii de calcul. SR 1846 – 2/2007. frecvența normată a ploii de calcul se va adopta f = 1/10. Pentru localități urbane/rurale sub 100.8) Valorile ϕ pentru diferite tipuri de suprafețe pot fi adoptate cf. − proiectantul va stabili pe baza cerințelor autorității locale debitele și secțiunile colectoarelor pentru min. 1/2.000 locuitori. Pentru localități cu populație ≥ 100. Se determină ca medie ponderată pentru suprafețe neomogene: = ∑ ∑ ∙ (2. Coeficientul ϕ este variabil în timp. 2 frecvențe ale ploii de calcul. se consideră efectul de acumulare în rețea cu valorile: • • m = 0. ϕ – coeficient de scurgere. raportul dintre volumul apă ajuns în canalizare și volumul ploii căzute pe bazin. scade o dată ce ploaia continuă. 1/3. pe acestă bază vor fi evaluate costurile ambelor opțiuni și pagubele (daunele) determinate de depășirea capacității de preluare a ploii de către rețea. pentru calcule preliminare se stabilește conform STAS 4273/1983 și SR EN 752/2008 sau după studii speciale. Frecvența normată a ploii de calcul : notat f. (ha). Calculul se bazează pe relația: . funcție de frecvența normată și timpul de ploaie. mai mare la începutul ploii.ha . proiectantul va lua în considerație: − decizia autorității locale din punct de vedere al protecției zonei total sau parțial. m = 0. i – intensitatea medie a ploii de calcul.000 loc.

L – lungimea tronsonului de la prima gură de scurgere la secțiunea de calcul. Pentru bazine mari (> 10 km2) cf. pentru rețele care deservesc un teritoriu > 1.(m).000 + . ) (2. Durata ploii de calcul: tp • Pentru primul tronson al rețelei: = unde: tcs – timp de concentrare superficială: − tcs = 5 min. pentru pante medii ale suprafeței bazinului > 5%. pentru pante medii ale suprafeței bazinului între 1 – 5 %. STAS 9470/1973 sau studiilor de actualizare elaborate de ANM. Viteza apreciată se estimează pe baza pantei terenului și experienței proiectantului. pentru pante medii ale suprafeței bazinului < 1 %.− se va adopta varianta (opțiunea) având costurile însumate minime și care ține seama de efectele sociale minime din punct de vedere al protecției bunurilor și persoanelor.(m/s).9) (min. valoarea rezultată prin calculul efectiv nu trebuie să difere cu mai mult de 20% de valoarea apreciată. ) (2.). (min. (m/s). + (min. La intersecția a 2 colectoare la primul tronson aval se va lua în calcul valoarea cea mai mică a timpului ploii de calcul pentru cele 2 colectoare.10) 16 . Intensitatea ploii de calcul Se determină pe baza timpului de ploaie (tp) și pe baza curbelor IDF cf. Se vor lua în considerație criteriile de performanță și frecvențele recomandate pentru proiectare conform SR EN 752/2008. • Pentru tronsoanele următoare: = unde: tpi-1 – timpul de ploaie corespunzător secțiunii i a tronsonului i – k. va – viteza apreciată pe trosonul de calcul. − tcs = 10 min.Calculul este iterativ. vai-k – viteza apreciată. − tcs = 15 min. SR 1846 – 2/2007 proiectantul va avea la bază studii meteorologice (elaborate de Administrația Națională de Metereologie-ANM) pe baza cărora se vor stabili hidrografele ploilor de calcul pentru secțiunile caracteristice ale colectoarelor.

17 .12) Stri-k – suprafața bazinului de colectare aferentă tronsonului secțiunii de calcul.2. − evacuările admisibile și impactul asupra mediului receptor. Intensitatea ploii de calcul se va determina pe zone din sub–sistemul canalizării apelor meteorice pe baza frecvenței normate adoptate. acestea vor indica ploile maxime istorice ca durată și intensitate și vor actualiza curbele IDF corespunzătoare zonei amplasamentului. (ha). § 2. i – intensitatea ploii de calcul cu frecvența normată.1. 2. – coeficient de surgere mediu calculat ca medie ponderată pentru toate suprafețele aferente tronsonului i – k. .11) unde: S – suprafața bazinului de colectare formată din: = + (ha) (2.ha proiectantul va comanda la Administrația Națională de Meteorologie studii statistice pentru amplasament.1 Calculul debitelor pe tronsoane Debitul de calcul este debitul din secțiunea aval a tronsonului. (ha).2.2. ploaia de calcul se consideră corespunzătoare secțiunii k a tronsonului i – k.2.2 Alegerea diametrului și parametrilor hidraulici Configurația rețelei de ape meteorice în procedeu separativ se va adopta în corelație cu: − configurație amplasament utilizator și receptor. prin adoptarea unui coeficient de diluție de 4 la 8 ori debitul pe timp uscat pe baza capacității de prelevare receptor. = ∙ ∙ ∙ (l/s) (2. ale ploii. − prevederea de bazine de retenție (decantare) pentru reducerea debitelor maxime și reținerea apelor meteorice colectate în primele 5 – 10 min. m – determinat cf. 2. Sami-k – suprafața bazinului de colectare din amonte de secțiunea de calcul.

2.2.2 Alegerea diametrelor și parametrilor hidraulici ai tronsonului Calculul se efectuează tabelar simultan cu amplasarea colectorului la teren în profilul longitudinal. Se elaborează un tabel de forma tabelului 2. 18 .3.2.

h – înălțimea de apă (m). i – intensitatea ploii de calcul (l/s. iT – panta teren. DN(H) – diametrul sau înălțime canal.63 h (mm) 18 284 Vef (m/s) 19 2. = Q Q vef – viteza efectivă (m/s).35 iT 10 0. 19 .05 Ct (m) 21 148 144 Cr (m) 22 146 141.2 DN (mm) 12 400 Qpl (l/s) 13 330 Vpl (m/s) 14 2.9 Φ 7 0.3.15 Tr.81 ∆h (m) 20 4. tcs =15’. 1 i k m 6 0. Qm – debit ape meteorice (l/s).05 2. Φ – coeficient de scurgere.71 β 16 1. DN – diametru nominal colector (mm). Qpl – debit secțiune plină (l/s).19) cu mai mult de 20%. S – suprafața de colectare (ha).6 L – lungime tronson (m). ∆hi-k = iR · L (m) CRk = CRi – ∆hi-k (m) Hs – adâncimea săpăturii. iR – panta radier. tp – timp de ploaie (min). m – coeficient de reducere (0.015 iR 11 0. Dimensionarea sistemului de canalizare de ape meteorice( exemplu).95 141.0 DN(H) (col.0 tp (min) 5 16. vpl – viteza secțiune plină (m/s). va – viteza apreciată (m/s).9). L (m) 2 270 S (ha) 3 5 Va (m/s) 4 3.ha) 8 150 Qm (l/s) 9 236. ha).Tabel 2.07 a 17 0.015 α 15 0. frecvența normată f=1/1.85 Hs (m) 23 2 2. Viteza apreciată nu va fi diferită de vef v = v = h ≤ 1.5 i (l/s.8÷0.

) (2. − se estimează o valoare pentru viteza de curgere a apei pe tronson (col. − se alege un diametru pentru conducta de canalizare (col.4) se reia calculul. Dacă valoarea acestei viteze diferă cu mai mult de 20% față de viteza apreciată (col. intensitatea ploii de calcul (col. 11. conform tabelului 2. − se determină grafic din curbele IDF.3 se efectuează în modul următor: − se completează coloanele 1. 2. 7. considerând viteza apreciată egală cu viteza efectivă rezultată.9). − se determină din diagramele cu grad de umplere. 2. cunoscând debitul și o pantă a radierului adoptată (col. Obiectivele bazinelor de retenție sunt: − − asigurarea compensării debitelor maxime din ploi prin reducerea debitelor în aval și curgerea acestora în perioade mai lungi.13) − în funcție de timpul de ploaie se alege coeficientul m (col.4 pentru reținerea apelor poluate. 21. 4. 3. = + (min.19). pentru f = normată și Qm cu expresia (10) (col. mărimile din coloanele 15. − se determină cotele radierului conductei (col.2.2. 2.8). cunoscând α= Qm/ Qpl (vezi Anexa 4).11). • • tp > 40’ pentru m = 0. 17 (α.8 m (peste bolta canalului) și racordarea între două tronsoane vecine să se facă la creasta adică păstrând continuă linia bolții superioare a canalului.Calculul.a).3 Bazine de retenție Se adoptă în conformitate cu prevederile STAS 1846 – 2/2007 cap. − se calculează înălțimea apei în conducta de canalizare (col. reținerea poluanților preluați de apele meteorice în prima parte a scurgerii stratului de apă.18) și viteza efectivă de curgere a apei (col. tp < 40’ pentru m = 0.6).5).4) și se calculează un timp de ploaie (col.22) astfel încât adâncimea de îngropare să fie mai mare de 0. 16. 10.β.8. pentru reducerea vârfului de debit când durata ploii este egală cu timpul de concentrare și durata ploii este mai mare ca durata ploii de calcul.12). 20 .9.

exemplificate în tabelul 2.2. și β = = și cf.3.3 Rețea de canalizare în procedeu unitar 2. .11) § 2. proiectantul va adopta măsuri pentru realizarea vitezei minime de autocurățire. din aceste relații se 21 . Pentru retehnologizarea rețelelor de canalizare existente se impune respectarea prevederilor SR EN 752/2008. 2.3 pentru rețea ape meteorice. − pentru funcționarea colectorului de canalizare în timpul ploii se poate admite gradul de umplere amax = 1.− protecția mediului acvatic al receptorului. − diametrul minim pentru rețeaua de canalizare în sistem unitar DN ≥ 300mm.1 Stabilirea debitelor de dimensionare Debitul de calcul pentru fiecare tronson va rezulta din însumarea: − debitul de calcul ape uzate. această soluție se impune să fie analizată și pentru retehnologizarea colectoarelor de mari dimensiuni existente. relația (2. Un exemplu de conținut profil longitudinal este dat în figura 2. − debitul maxim din ploaie al tronsonului relația (2.1. cu funcționare în procedeu unitar.. Se impun următoarele condiționări: − asigurarea vitezei minime de autocurățire pe timp uscat.3.0.21. Se recomandă o folosință suplimentară pentru bazinul de retenție.1.1) § 2.7 m/s. − pentru diametre DN > 1000 mm sau cu înălțime H > 1000 mm și debite reduse de ape uzate (pe timp uscat). Construcția bazinelor de retenție pentru apele meteorice se va analiza în corelație cu planul urbanistic al zonei canalizate astfel încât acestea să se încadreze în sistemul urban al zonei.2 pentru rețea ape uzate și în tabelul 2.2. se determină diagramelor de umplere: gradul de umplere a = calculează vu ≥ 0.2 Alegerea diametrelor și parametrilor hidraulici ai tronsonului Efectuarea calculelor urmărește procedurile similare. 2.3.

29 398.36 375 1175 i=0. racordurile la utilizatori trebuie amplasate la cote inferioare celorlalte rețele. Amplasarea rețelei de canalizare 3. Profil longitudinal colector principal.85 402.47 vef =0.62 DN=500 1000/1500 1200/1800 1200/1800 DN=500 DN=500 Figura 2.35 404.0 7 f =1 07 .55 396.34 150 i= ve = 0. 22 1540 .58 399.00 1615 4 CV la 65 m Punctul Cote teren 6 CV la 68 m 5 CV la 62.88 394. 3.07 215 i=0 Cote radier Cote sapatura Hmed sapatura(m) Distante partiale(m) 0 Distante cumulate(m) Pante si viteze efective (m/s) Schema in plan diametre(mm) 2.7 2 7 vef =0 .existența spațiului public între trotuar și linia clădirilor va trebui luată în considerație cu prioritate pentru amplasarea rețelei de canalizare.65 403.80 SE 395.85 405.68 75 i= .25 476 800 i=0.00 2.08 397.5 m 1 CV la 75 m 2 CV la 71.1 Rețeaua de ape uzate Amplasarea depinde fundamental de configurația tramei stradale: • • pentru străzi și trotuare sub 10 – 12 m rețeaua de ape uzate se amplasează în axul străzii.6 2 vef =0 .56 395.65 398.00 396.5 m A 403.75 B 401.9 4 42 ve = f 1 .00 f 0 . Poziția colectoarelor și căminelor de acces la colectoare se va adopta ținând seama de poziția celorlalte rețele subterane și de condițiile specifice impuse de funcționalitatea acestora.65 400.25 D 397.004 3.36 393.2.75 401. pentru străzi și trotuare cu lățimi > 16 m se va analiza opțiunea amplasării colectoarelor de ape uzate pe fiecare latură a străzii.60 E Dv 396.15 325 325 i= 0.05 402.0 046 3.00 ve 0.25 C 399.98 42 1.00 3.38 396.08 496.28 400.Camin de intersectie Camin de intersectie Camin de intersectie Camin de intersectie Statia de epurare Deversor Receptor Nmax R 393.08 393.

debite mari. debite minime reduse. calculului rețelei de canalizare. În general se adoptă forma circulară ca fiind secțiunea optimă din punct de vedere hidraulic.1.1. − rezistența la agresivitatea apei uzate și solurilor cu/fără apă subterană.1 Tuburi pentru realizarea tronsoanelor 4. − intervenția la rețele să se poată face în mod rațional. 4. − cerințe impuse la instalare.Aceste distanțe sunt stabilite conform SR EN 8591/1997. 23 . Pentru colectoare mari (debite de ordinul m3/s) unde se urmărește economisirea spațiului pe verticală se poate aplica secțiunea clopot. Conceptul general admis va ține seama de următoarele: − poziția colectoarelor nu trebuie să pericliteze siguranța celorlalte rețele subterane și siguranța sanitară a utilizatorilor. − durata de viață și siguranța în exploatare.2 Materialul tuburilor Alegerea materialului tuburilor pentru realizarea tronsoanelor de canalizare se va face cu luarea în considerare a următoarelor elemente: − caracteristici și proprietăți fizico – mecanice și constructiv – dimensionale. − asigurarea soluțiilor raționale pentru intervenții în rețea pentru reparații/reabilitări fără deteriorarea altor rețele. întreținere și reparații. Elemente componente pe rețeaua de canalizare 4. se aplică secțiunea ovoid care asigură la aceeași înălțime de apă o viteză de curgere mai mare. − compatibilitatea materialului la calitatea apelor uzate transportate. − rezistențe structurale și procedee de îmbinare. Pentru situații determinate de: spații înguste de pozare. definite prin dificultăți în realizarea distanțelor minime între rețele se vor stabili protocoale și înțelegeri cu deținătorii acestora și autoritățile locale pentru alegerea amplasamentului rețelei de canalizare și modificarea distanțelor prevăzute în SR EN 8591/1997. În cazuri speciale. 4.1 Forma secțiunii DN (mm) al secțiunii rezultă cf.

Racordul cuprinde: − cămin de racord. 4. − garanția duratei de viață. fiecare canal de racord. Decizia privind alegerea materialului se va adopta de comun acord: proiectant. − factori de compatibilitate privind adaptarea la situația particulară în care se propun a fi utilizate: natura teren. se execută din tuburi circulare DN = 100 . − legătura între canalele de racord și colectorul stradal se face prin piese speciale. executate conform (SR EN 295 – 2/1997).2 Construcții anexe pe rețeaua de canalizare 4.− costul de investiție. probe). Studiul trebuie să cuprindă: − costurile tuburilor (inclusiv montaj. calitatea apelor uzate inclusiv comportarea la risc (descărcări necontrolate sau accidentale de ape uzate).1 Racorduri Racordurile asigură preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori în rețeaua publică de canalizare. − soluții pentru intervenții necesare obiectiv în exploatare (refacere tub/ mufă spartă. Pentru lungimi de rețele > 5 km se va efectua un studiu preliminar privind raportul cost / performanță pe baza căruia se va adopta materialul pentru execuția tronsoanelor.2. cu densitate mare a construcțiilor.. 24 . aceasta nu poate fi mai mică de 50 ani. În localități cu terenuri macroporice. se execută etanș și va asigura accesul la racord. pierdere etanșeitate. operator. sarcini permanente și din circulație.. Când colectorul stradal are adâncimi mari un racord sau mai multe sunt preluate printr-un cămin de vizitare pe colector. comportare la sarcini seismice și soluții de remediere). autoritatea locală ca proprietar al rețelei. − canal de racord. se amplasează în incinta proprietății pentru locuințe individuale sau în spațiul public pentru locuințe colective. sau mai multe se leagă la un cămin de vizitare al colectorului stradal. 200 mm.

STAS 6701/1982 acestea pot fi tip A . Se clasifică după cum urmează: − guri de scurgere cu depozit și sifon.4. Gură de scurgere cu depozit și sifon. amonte de trecerea de pietoni. 6-bordură. utilizate în procedeul divizor. 25 . acoperite cu grătar și legate la rețeaua de canalizare prin tuburi DN=150 mm. − pe platforme amenajate cu pante în spațiile mai puțin circulate.2 Guri de scurgere Gurile de scurgere servesc pentru colectarea și descărcarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare. 3-piesă din beton simplu pentru guri de scurgere. 4-cot DN 150. − în intersecțiile mari la limita cu trotuarul. sifonul are rolul de a opri gazele din canalizare să ajungă în aer.2.1. pe rețeaua de canalizare meteorică și numai pe străzi asfaltate unde cantitatea de materii în suspensie sau alte depuneri care pot fi antrenate în rețea sunt reduse (inexistente). pe spații necirculate. Distanța între gurile de scurgere se va stabili riguros pe baza debitului capabil al rigolei (funcție de panta străzii și coeficientul de rugozitate al rigolei) astfel încât nivelul maxim al apei în rigolă (la ploaia de calcul) să fie sub nivelul superior al bordurii (≥ 5cm). 1-grătar. sunt cămine circulare. − guri de scurgere fără sifon și depozit. 2-tub din beton simplu DN 500. 5-radier. S ectiune a A . Gurile de scurgere se amplasează: − pe rigola străzii. cf.cu grătar carosabil și tip B – cu grătar necarosabil. vor fi respectate prevederile din SR EN 124/1996.A 6 1 2 H 4 45° 3 10 50 5 A A Figura 4.

26 . 4. − în secțiunile de schimbare a diametrelor și direcției în plan vertical și orizontal.2 este dat un exemplu care indică modul de concepere al căminelor de vizitare de trecere. − în secțiunile unde este necesară spălarea rețelei.2.3. − în secțiunile de intersecție și racordare cu alte canale. 4. căminele de vizitare au rolul: − să permită accesul personalului de operare la colectoare. Conform SR EN 752/2008. − să asigure ventilarea rețelei.2.1 Cămine de vizitare de trecere Se vor prevedea și executa în conformitate cu STAS 2448/1982 și cu SR EN 1917/2005.În interiorul căminului gurii de scurgere este recomandabill să se instaleze un recipient pentru simplificarea curățirii gurilor de scurgere care să poată fi scos mecanizat pentru simplificarea curățirii gurilor de scurgere de materii gravimetrice. Căminele de vizitare se amplasează: − pe aliniamentele canalelor.3 Cămine de vizitare Căminele de vizitare sunt construcții verticale care realizează legătura între colectorul de canalizare și stradă. În figura 4.

00 12 12 30 C 1. a)cu fundație proprie și pereți din tuburi prefabricate.2. − coș (tub) acces de la suprafață: min.0 m) și înălțimea min. în cazul colectoarelor mari se transformă în camere de intersecție. Căminele de vizitare trebuie să cuprindă: − rigolă deschisă profilată hidraulic.500 mm.2 Cămine de vizitare de intersecție Se amplasează la intersecția a 2 sau mai multe colectoare. − 120 – 150 m pentru colectoare vizitabile DN ≥ 1. c) b)cu fundație proprie și pereți din cărămidă sau beton.00 C 12 > 1. Cămin de vizitare de trecere.3. Distanțele între cămine se vor considera: − 50 – 60 m pentru colectoare cu DN ≤ 500mm.0 rigola A 1.50 0 A 80 A B 1. − cameră de lucru (deasupra rigolei): min. ϕ 0. 27 .Sectiune A-A Sectiune B-B Scari acces Scari acces Scari acces 1. − capac asigurat: carosabil sau necarosabil funcție de amplasament.80 m.50 a) b) Figura 4. 1. − 75 – 100 m pentru colectoare semi – vizitabile DN ≥ 1. c)construit pe colector. 4. ϕ 1.800 mm.2.8 m. − trepte montate în pereți pentru facilitarea accesului la rigolă.0 m (sau latura 1.80 30 variabil rigola Sectiunea C-C B A 1.

CBO5recept – consumul biochimic de oxigen la 5 zile al receptorului înainte de deversor.Pentru intersectarea canalelor cu DN ≥ 500 mm se impune realizarea unei racordări care să realizeze: − amestecul celor 2 curenți fără fenomene hidraulice care să deterioreze contrucția. 28 . adm – consumul biochimic de oxigen la 5 zile al receptorului în conformitate cu NTPA 001/2005. (mg O2/l).2) ∙ (m /s) (4. Stabilirea raportului de diluare pentru apele uzate ce sunt descărcate în receptor: n = 1 + n0 n0 = Qmeteoric / Quzat unde: n0 – coeficient de diluare. (mg O2/l).2. − forma racordării va trebui să evite zonele stagnante în care pot produce depuneri.3) – consumul biochimic de oxigen la 5 zile al apelor uzate în amestec cu apele meteorice. Debitul de ape uzate în amestec cu ape meteorice care va fi posibil să fie deversat în receptor se determină: = unde: Qadm – debitul de ape uzate și meteorice admise a fi descărcate în receptor. CBO5 CBO5 La uz (4.4 Deversori Se prevăd în rețelele de canalizare în procedeu unitar pentru descărcarea unor volume de apă direct în receptor.1) (4. (m3/s). adoptarea raportului de diluare se vor lua în considerație prevederile SR EN 752/ 2008. 4. (mg O2/l).

29 .4.A D1 L b h D2 A Figura 4.64). (m). ∙ ∙ ∙ / (m) H a° b D3 (4.4) µ – coeficient de debit (0.80m.1 Alcătuirea deversoarelor Deversoarele pot fi alcătuite din: − camera de deversare.62 – 0. înălțimea minimă a camerei deversorului. (m3/s). Deversor lateral simplu. Q – debitul deversat. A Sectiunea A . − gura de vărsare a canalului de evacuare. − elemente privind evitarea inundării camerei deversorului la ape mari ale receptorului.3. B Lungimea deversolului lateral se determină: = unde: . h – înălțimea medie a lamei deversante. Deversorul lateral este tipul cel mai utilizat. Sunt obligatorii măsuri constructive pentru: − asigurarea accesului și lucrului în camera deversorului. de la rigolă va fi ≥ 1. în figura 4. pentru receptorii cu variații mari și frecvente ale nivelului se vor prevedea stăvilare cu închidere automată. se vor prevedea scări și rigole.2. se va prevedea închiderea canalului de descărcare în receptor cu batardou.3 se prezintă schema unui deversor lateral. − canalul de evacuare a apei deversate în receptor.4.

În intravilan se vor prevedea bazine de retenție închise. drumuri. Bazinele pentru retenția apelor meteorice pot fi: − implementate în rețea pentru reducerea debitelor de vârf . SR 1846 – 2/ 2007. cursuri de apă. se va prevedea o bașe pe radierul camerei pentru reținerea corpurilor mari. În toate situațiile bazinele de retenție trebuie să asigure: − reducerea debitelor evacuate în aval de bazin.6 Sifoane de canalizare Se prevăd în situațiile trecerii colectoarelor pe sub alte construcții. − amplasate pe rețeaua procedeului unitar cuplat cu deversori cu descărcare directă în receptor. 4.5 Bazine pentru retenția apelor de ploaie Se vor adopta și calcula conform cap. − cu dotări pentru reținerea suspensiilor plutitoare.4.− pentru deversoarele amplasate la intrarea în stația de epurare construcția camerei poate fi deschisă. 2 compartimente. Bazinele de retenție amplasate la intrarea în stația de epurare asigură și reglarea debitelor influente în aceasta.4.2. Construcția bazinelor se realizează: − min. − pentru pre–epurarea apelor meteorice. căi ferate sau depresiuni.2. − îmbunătățirea calității apei prin sedimentare. 2. − cu asigurarea sistemelor de colectare și evacuare a depunerilor (rigole. Schema unui sistem de sifon inferior pentru canalizare este dată în figura 4. aceasta va fi curățată periodic cu o cupă tip graifer. 30 . 4. sisteme de colectare nămol. golirea bazinului după ploaie se va realiza gravitațional sau prin pompare în rețeaua de canalizare aval bazin. pompe de evacuare nămol).

1.25 . poliester armat cu fibră de sticlă de construcție specială. 1‰ 1 3. Cerințele de eliminare a riscului în funcționarea conductelor subtraversării impun: − alegerea materialelor cu siguranță sporită: tuburi de oțel protejat. Dimensionarea conductelor de sifonare se efectuează: • • viteze minime > 0..asig. fiecare dimensionată la 0. Sistemul de canalizare impune alegerea numărului de conducte de sifonare în cadrul aceleiași traversări: − în procedeul separativ se poate realiza un singur fir pentru fiecare funcțiune (ape uzate.A 4. consolidarea terenului în zona subtraversării.5 m/s.4.. cel de-al doilea fir se va pune în funcțiune la ploaie..A Conducta de ape meteorice DN 1000 Stavila Conducta de ape uzate DN 500 Figura 4. Sifon. Sifoanele sunt alcătuite din: • • camere de intrare și ieșire pe fiecare latură a subtraversării.6 m/s. 0.50 A 15.A.75∙Qcalcul.00 N. preluarea sarcinilor dinamice din circulație. − adoptarea de măsuri constructive pentru stabilitatea albiei.A. − în procedeul unitar se vor executa totdeauna 2 fire: 1 fir va funcționa pe timp uscat. conducte de sifonare. ape meteorice).asig..00 1 15. fontă ductilă.00 16. Pentru cerințe deosebite privind siguranța în exploatare se impune dublarea conductelor de sifonare.5 . viteza la debitul de calcul 1. 31 .00 N. 1‰ Deversor Sectiune A .

În situațiile când se impune izolarea conductelor de sifonare se vor prevedea stavile de închidere în camerele de intrare/ ieșire. 32 . − amenajarea unei zone verzi în amplasamentul stației de pompare. 4. vor fi prevăzute în tronsoanele din camerele de intrare sisteme care să permită spălarea (curățarea) conductelor de sifonare și/sau descărcarea rețelei de canalizare. (4. − în amplasamente unde stația de epurare este amplasată la cote mai ridicate față de colectoarele principale. zgomot.2.1 Amplasamentul stațiilor de pompare Construcția stației de pompare se va realiza într – un spațiu special destinat care să se încadreze în planurile urbanistice zonale și generale luând în considerație: − disfuncțiunile create mediului: eventuale mirosuri.5) 4. evacuarea reținerilor pe grătare. − costurile cu energia electrică utilizată în stații de pompare.7 Stații de pompare În rețeaua de canalizare stațiile de pompare sunt necesare: − în zone depresionare unde nu se poate asigura curgerea gravitațională.2.7. Dimensionarea hidraulică a conductelor de sifonare are la bază ecuația: = ∑ℎ unde: ∆H – diferența minimă între nivelul din camera de intrare și nivelul din camera de ieșire. − asigurarea unei distanțe minime de 50 m față de clădirile de locuit. − în diferite secțiuni ale rețelei unde se realizează adâncimi de pozare mari (> 7 – 8 m) datorate pantelor impuse de realizarea vitezei minime de autocurățire. ∑ – suma pierderilor de sarcină locale și distribuite pe circuitul hidraulic între camera de intrare și ieșire. Adoptarea soluției cu stație de pompare în rețeaua de canalizare se va decide printr – un calcul tehnico – economic luând în considerație: − costurile operării rețelei (curățirea periodică a depunerilor).

33 . numărul pompelor și condițiilor impuse de vitezele de autocurățire pe conductele de refulare.4.2 Componentele stației de pompare Bazinul de recepție pentru primirea apelor uzate. − condiționările impuse de fabricantul pompelor referitor la nr. adăpostirea pompelor (submersate) sau aspirațiilor acestora.2. orar de porniri/opriri ale utilajelor. înmagazinarea acestora. Pentru stații de pompare de capacitate redusă (< 5 l/s) volumul bazinului de recepție (prefabricat din masă plastică) se determină pentru timpi de ordinul 1 – 3 min.7. Exemplu de stație de pompare pentru ape uzate (debite reduse). Volumul bazinului de recepție se stabilește pe baza: − variației orare a debitelor influente în stația de pompare. catarg de ridicare pom pe dulap de com anda palan im binare dem ontabila clapet colector de intrare vana cos-gratar cam in anexa pentru instalatia hidraulica electro-pom pa conducta de refulare suport regulator de nivel Figura 4.5. − variației debitelor pompate determinate de capacitatea utilajelor.

(b) cameră uscată. scoaterea pompelor submersibile. − în situațiile bazinelor de recepție închise se vor adopta măsuri pentru evacuarea gazelor prin prevederea instalațiilor de ventilație. − cu electro-pompe în cameră uscată.6. Constructiv bazinul de recepție al stației de pompare se execută sub forma unui cheson circular sau rectangular.În stabilirea volumului bazinului de recepție al stației de pompare: − se vor evita situațiile de acumulare a apei uzate un timp care să conducă la producerea de depuneri. se impune să se asigure: − amenajarea radierului astfel încât nămolurile să fie antrenate în pompe. soluția se va adopta pentru stații de pompare mari ( Q > 750 – 1. 34 . În figura 4. − se vor prevedea grătare (sau tocătoare) pe accesul apei în bazin care să elimine intrarea corpurilor mari.000 m3/h). se va prevedea adiacent Stației de Pompare ape uzate construcția de grătare rare cu curățire automată. − măsuri constructive pentru demontarea.6 se indică configurația generală a stației de pompare în 2 variante: − cu electro-pompe submersibile în cameră umedă. container camin debitmetru gratar conducta refulare admisie apa uzata electro-pompa submersibila Nmax admisie apa uzata Nmax camera umeda Nmin cheson cheson Nmin Pompa in camera uscata beton simplu beton simplu a debitmetru b Figura 4. Stație de pompare – (a) cameră umedă.

În figura 5. Aplicare: Rețea de canalizare apa uzate în sistem separativ. La stațiile de pompare de capacitate mare. − ventilarea la nivel de 10 schimburi de aer/oră a camerei uscate. 5. dotate cu electro – pompe în cameră uscată se adoptă măsuri pentru: − asigurarea etanșării perfecte a compartimentului uscat al pompelor și instalațiilor hidraulice. Rețele de canalizare în sistem vacuumat Obiectiv: Colectarea apelor uzate printr-un sistem hidraulic care să evite depunerile în zone cu terenuri plate sau cu pante foarte mici. − prevederea unei suprastructuri și sisteme de ridicare și acces la utilaje și instalații hidraulice. înainte de acces.000 m3/h) se va lua în considerație compartimentarea bazinului pe fiecare unitate de pompare. 5. Pentru stații de pompare cu debite mici și medii (Q < 25. − interdicția de acces în camera uscată fără funcționarea sistemului de ventilație pornit cu minim 30 min. • Cămine colectoare dotate cu supape de vacuum.− la stații de capacitate mare ( > 1. • Stație de pompare ape uzate.000 m3/zi) se recomandă soluția cu bazin de recepție cuvă umedă cu electro – pompe submersibile.1 Elemente componente • Racorduri gravitaționale de la producătorii de ape uzate. grătarelor cu rețineri și ventilație naturală. 35 .1 se prezintă schema unui sistem de canalizare vacuumat. anexat bazinului de recepție se va prevedea un compartiment al instalațiilor hidraulice în care se va face accesul independent de bazinul de recepție. • Recipienți de vacuum și pompe de vid. • Rețele de conducte cu funcționare la p < patm. în planșul superior al bazinului de recepție se vor prevedea galerii închise cu grătare care să permită extragerea pompelor.

acestea se deschid automat la nivelul maxim în căminul colector și se închid după 3-4 secunde când s-a evacuat tot volumul rezervorului.3).statie pompare apa uzata SE . 36 . Cămin colector. Sistem de canalizare vacuumat. 5. Figura 5.1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 5 6 1. plutitor Figura 5.1. Supapă. Conceptul funcționării rețelei de canalizare vacuumate: • Dotarea cu supape de vacuum în căminele colectoare (fig.producatori apa uzata 2 .3.statie de epurare camine de vane de izolare la SE Figura 5.camine echipate cu supape 3 .pompe vid 6 .retea vacuumata 4 .2.2 și 5.recipienti vacuum 5 .

4.7 bar) care asigură preluarea apei uzate în amestec cu aer și o transportă către zona aval asigurând viteze pentru amestecul bifazic aer-apă peste 2 m/s. c) raportul aer-apă impus pentru deschiderea supapelor.5 m.5b. Teren plat a) Teren cu panta coboratoare b) Teren in contrapanta iT h lT c) Figura 5.5a și 5.5. În schema c) lT = f (h. 5. • Configurația rețelei vacuumate trebuie să fie concepută sub forma unor tronsoane descendente prevăzute cu lifturi succesive similar schemelor din fig.• Rețea de presiune < patmosferică (max. 37 . 0. h L Figura 5. • Funcționarea rețelei de canalizare vacuumate este condiționată de mărimea pierderilor de vacuum impuse de: a) aspirația aerului la deschiderea supapelor. d) pierderile totale de presiune ca diferență între presiunea în rezervorul de vacuum și presiunea în punctul de colectare cel mai îndepărtat. Dispoziția conductelor vacuumate în raport cu panta terenului. 5.6-0. iT). Configurația liftului. b) pierderi hidraulice în sistemul de conducte date de amestecul bifazic.4. hmax ≤ 1.

Lift deschis v ≤ d/cos α. Racordurile gravitaționale se vor executa conform cu § 4.8) Se vor adopta: − diametrul racordurilor Dn 150 – 200 mm.1) 5. 38 . 5.Sistemul de lifturi în funcționarea rețelei vacuumate poate fi: lift închis (fig. x – diferența între cota intradosului bolții în zona inferioară și cota radierului liftului în zona superioară. p1 p2 d v x d/cos α α h d p v p d/cos α α Figura 5.1 Racorduri gravitaționale la căminele colectoare (fig. În figura 5.6) sau lift deschis (fig.6.8 se prezintă o schemă de amplasare. (bar) (5.2 Prevederi de proiectare 5. 4. (kg/m3). Lift închis v > d/cos α. 5.7. − cu/fără cămin de preluare în funcție de: configurația terenului. Figura 5.2.1 cap. distanțe și amplasament rețea vacuumată. (m/s2). g – accelerația gravitațională. 5.7). ( m ). Pierderea de presiune de vacuum pentru un lift închis se determină cu relația: ∆pstatic = ρ · g · x · 105 unde: ρ – densitate apă uzată.2.

2.0 – 1.2 Cămine de racorduri Căminele de racorduri se execută din beton armat sau materiale plastice cu/fără placă de beton în carosabil/necarosabil. lungimi Se vor adopta diametre DN conform tabelului următor în funcție de mărimea debitului și lungimea tronsonului.3.2.1 Debite.5 m. 5. 39 . Condiționări: − prevederea unui sistem pentru admisia aerului (Ø 20 mm). − prevederea unui rezervor la partea inferioară având capacitatea min.sistem aerisire retea vacuumata camin colector Figura 5. D = 1.8.3 Rețea vacuumată 5.2. 40 dm3. Schemă cămin preluare rețea vacuumată. H = 1. 5. capacitatea rezervorului depinde de tipul de supapă adoptat astfel încât preluarea să se efectueze în t < 5 sec. La un cămin de racord se pot racorda 4-5 case/gospodării sau 10 –15 locuitori echivalenți.0 m. diametre.

e) Izolarea tronsoanelor rețelei se va realiza cu vane montate pe ramificații astfel încât să poată fi scoasă din funcțiune pentru intervenții maxim 20% din lungimea totală a rețelei. Nr. Numărul maxim de lifturi: 25. b) Terenuri cu pantă descendentă: Se prevede 1 lift la 300.30 m. • 20 cm/lift pentru DN 90 mm. pante a) Terenuri plate (IT ≈ 0) Se adoptă tronsoane cu pantă descrescătoare IR = 2 ‰.2. Înălțimea lifturilor la aceiași pantă: IR = 2‰. c) Terenuri cu pantă crescătoare/contrapantă Lifturi cu pantă descrescătoare 2‰ cu lungime adoptată astfel încât îngroparea rețelei vacuumate să nu depășească 1. Lmax = 150 x 25 = 3. Distanța între 2 lifturi consecutive Lmin = 150 m.Tabel 5.M. lifturi. 1 2 3 4 5 6 Q*max (l/s) <2 >2 =2 5 10 ≤ 14 U. dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s DN (mm) 110 110 110 125 160 200** Lmax (m) 500 300 200 800 120 ≤ 1900 * Se va considera debitul maxim orar al apelor uzate. Debite.750 m.0 m.5 m. ** Diametrul colectorului general în amonte de stația de vacuum.2 Configurație.15 m/lift. 40 .1 m. d) Pierderile de presiune pe lift: • 10 cm/lift pentru DN 200 mm. • L = 150 m h = 0. crt. • L = 50 m h= 0. distanța între lifturi depinde și de mărimea contrapantei terenului. diametre și lungimi. • se admite o variație liniară și o pierdere medie de 0.3.1. 5.

06 x Quz x tR (m3) unde: Quz – debitul de ape uzate (orar max).5. (m3). (5. Vo – volumul util al recipientului.4) 41 . Vrez – volumul recipientului de vacuum. (m3). se adoptă 15 min. pompe de vacuum și pompe care să asigure preluarea apelor uzate și toate sistemele de operare necesare.3. (m3).6 – 0. (dm3/s). Qpv – debitul pompei de vacuum.. dimensiunile clădirii se stabilesc în funcție de distanțele între utilaje și distanțele necesare pentru accesul personalului de operare. 12/1. 5. max (m3/h) x R x 1. în minute.3.1Recipienți de vacuum Volumul se determină: Vo = 0. (m3). (5.3) Se adoptă minim: 1+1 pompe de vid având Qpv și presiunea de vacuum: 0.3 Stația de vacuum O clădire va adăposti echipamentele: recipienți de vacuum. Volumul adoptat: • • VT = 3 · Vo – pentru sisteme mici.2 Pompe de vid Se adoptă pe baza raportului R = Qaer/Qapă. Vts = Vrețea + Vrez (m3) Vrețea – volumul rețelei vacuumate. 5.2) 5.7 bar.3 Timpul de evacuare a vacuumului = 0.7 unde: Vts – volumul sistemului vacuumat. tR – timpul de retenție.. VT = 2 · Vo – pentru sisteme mari.5) ≤5 (5. or. Aerul evacuat de la pompele de vid va fi trecut prin filtru de cărbune activ. Qpv = Quz. se recomandă R = 6/1 . (m3/h).3.5 (m3/h) (5.

e) Asigurarea unui personal calificat este esențială. 250 · 103 cicluri). R – raportul aer/apă. b) Soluția se va adopta pe baza unei analize tehnico-economice de opțiuni între: rețea cu funcționare gravitațională cu asigurarea vitezei de autocurățire prin pante pronunțate și mai multe stații de pompare și varianta rețea vacuumată.med. Forma și dimensiunile gurilor de vărsare depind de mărimea receptorului. existența apei subterane și greutăți ulterioare de intervenție în cazul adâncimilor de pozare mari (≈ 5. se vor lua în considerație costurile de investiție.2-0. consumurile energetice și costurile de operare toate acestea considerând ansamblul lucrărilor inclusiv transportul apelor uzate la stație de epurare. 6.000 LE.7 m). de cantitatea și calitatea apelor ce se evacuează.3 kWh/m3 apă uzată.6) 5. d) Alegerea supapei pentru încărcarea automată a rețelei vacuumate se va efectua pe baza unui număr de minim 2 opțiuni luând în considerație siguranța în funcționare și numărul garantat de cicluri de funcționare (min. și lungimea totală maximă a colectoarelor rețelei ΣLi ≤ 5 km.4 Condiționări în alegerea soluției rețelelor de canalizare vacuumate a) Aplicarea se va realiza pentru sectoare de amplasament limitate la 1.5. Gurile de vărsare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: − să asigure condiții hidraulice care să permită amestecul cu apele receptorului. 42 . c) Consumurile energetice specifice (kWh/m3 apă uzată) se vor limita la maxim 0. (5.3.500 –2.4 Timpul de funcționare zilnică al pompelor de vacuum Tp vac = Quz. alegerea sectoarelor pentru soluția cu rețea vacuumată va fi determinată de dificultățile de execuție a unei rețele de tip gravitațional impuse de natura terenului.zi x R/Qpv ≤ 5 h/zi unde: Tp vac – timpul de funcționare al pompei de vid. Guri de vărsare Gurile de vărsare sunt construcții prin care se asigură evacuarea apelor epurate în receptori naturali.

− gurile de vărsare necesare evacuării apelor uzate provenite din procedeul divizor de canalizare. Pentru emisari cu debite mari se construiesc conducte de descărcare așezate în patul emisarilor. prin aceasta se realizează un amestec total și rapid al celor 2 tipuri de ape și se evită poluarea emisarului în vecinătatea malului. care evacuează apele cât mai aproape de talveg. Întreaga construcție este asigurată structural și din punct de vedere al stabilității cu sisteme de protecție pentru toate situațiile de debite și nivele întâlnite pe râu. 43 . trebuie să asigure o dispersie cât mai bună a apelor de canalizare în receptor. − se recomandă ca amplasarea gurilor de vărsare să se facă sub un unghi de 30 – 45º față de direcția de curgere a receptorului. Radierul gurii de vărsare se va așeza la o înălțime corespunzătoare față de patul receptorului astfel încât să împiedice colmatarea canalului prin suspensiile receptorului. − să nu producă degradări ale malurilor și albiei receptorului sau alte perturbări în scurgerea normală acestuia.− să nu fie inundată la ape mari pe râu. Patul receptorului și taluzurile se perează pe cel puțin 10 m în amonte și 30 m în aval de punctul de descărcare. epurate mecanic sau biologic. În secțiunea unde se termină canalul se va executa un perete de beton care să consolideze legătura dintre canal și patul corespunzător râului. precum și cele din procedeul unitar de canalizare.

3-pereu.receptor. Exemplu de gura de vărsare. 5-cameră acces. 44 . 2.3 2 A 1 A 4 Sectiunea A-A 1 5 4 Figura 6. 1-tuburi de beton. 4-anrocamente.1.

ha) Intensitatea ploii (mm/min.Anexa 1 Curbe IDF (Intensitate – Durată – Frecvență) pentru zona 8 conform STAS 9470/73 Intensitatea ploii (l/s.) Timpul de ploaie 45 .

004 0..2 1.04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 90 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 700 900 600 800 1000 2000 5000 7000 9000 3000 4000 6000 800010000 0.03 0.80 2.56 1.0006 0.. 1.8 0.09 0. n=0.06 0.006 0.003 0.2 m 0.0 0.34 1.0003 0.09 0.05 0.0001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 7080 100 90 200 300 400 600 800 1000 500 700 900 2000 Q (dm³/s) Diagramă de calcul pentru conducte din materiale plastice și compozite.08 0.7 0.0009 0.002 12 5 15 0 i 0.0008 0.01.4 2.4 900 100 0 0.5 v= 0.04 0.007 0.1 1.001 0.0003 0. k=1/n=100) 46 180 0 200 0 220 240 0 26 0 28 00 0 30 0 00 /s 0.02 0.6 0.008 0.5 /s 4.005 0.0007 0.0007 0.02 50 mm v= 5m 4.9 60 0 70 0 80 100 Dn 0.0004 80 0 14 15 00 16 00 00 0.0004 0.1 0.6 2.0006 0.0005 0.0002 0.3 0.Anexa 2 Q (dm³/s) 0. k=1/n=90 .0002 0.08 0. 0.0001 3000 4000 6000 800010000 5000 7000 9000 .0111.001 0.07 0.004 0..2 2.009 0.0009 0. 2.003 0.0005 0.05 0.0 65 3.002 200 i 25 0 300 350 400 450 50 0 12 00 0. 1.006 0.005 0.009 0.0008 0.01 .008 0. Diagrama de calcul pentru conducte din materiale plastice dupa relatia Manning (n=0. 100.01 0.7 1.06 0.07 0. .9 0 1 1.5 3.03 0.01 0..007 0.

K=83 47 . beton armat sclivisit.Anexa 3 Diagramă de calcul conducte: fontă. oțel.

Anexa 4 Curbe de umplere: variația = și = funcție de gradul de umplere pentru secțiuni de colector circular/ovoid 48 .

Normativul nu cuprinde prescripţii privind instalaţiile şi echipamentele mecanice.1 Domeniu de aplicare Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate provenite de la aglomeraţii urbane şi rurale. grupuri de locuinţe. cât şi în cazul retehnologizării. zone în care pentru evacuarea apelor uzate epurate în receptorii naturali se impun cerinţe suplimentare faţă de cele prevăzute în NTPA 001/2005. termice şi de ventilaţie. Schemele tehnologice adoptate pentru staţiile de epurare noi. şantiere care descarcă ape uzate în rețele publice de canalizare Prevederile acestui normativ se aplică și în zonele sensibile supuse eutrofizării. trebuie să permită obţinerea condiţiilor de calitate stabilite pentru efluentul epurat în NTPA 011/2005. moteluri. instalaţiile sanitare. şi schemele tehnologice de bază utilizate în prezent pe plan naţional şi mondial. sate de vacanţă).PARTEA a . tabere. acestea urmând să fie efectuate conform standardelor şi reglementărilor tehnice pentru fiecare specialitate. 1. precum şi îmbunătăţirile şi completările prevăzute la retehnologizarea/modernizarea staţiilor de epurare existente. precum şi calculele de stabilitate şi de rezistenţă ale construcţiilor. Prevederile normativului sunt conforme cu reglementările privind protecţia apelor din ţările Uniunii Europene (Directiva 91/271/CEE din 21 Mai 1991) şi din ţara noastră (NTPA 011/2005 şi NTPA 001/2005). unităţi militare (cazărmi). 49 . Obiectul normativului Normativul cuprinde prescripţiile necesare proiectării construcţiilor şi instalaţiilor de pe linia apei și linia nămolului în care se realizează epurarea apelor uzate urbane/ rurale. electrice. NTPA 001/2005 şi prin avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărirea apelor.II – a: EPURAREA APELOR UZATE 1. În normativ s-a ţinut seama de recomandările Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. Normele se aplică atât în cazul proiectării staţiilor de epurare noi. extinderii sau modernizării staţiilor de epurare existente. cabane. unități turistice (hoteluri. Normativul cuprinde elementele referitoare la tehnologia şi procesele obiectelor în care se realizează epurarea apelor uzate. campinguri. de automatizare. de la agenți economici.

− NTPA 011/2005 – Norme tehnice privind colectarea. efluenţii staţiilor de epurare la evacuarea acestora în receptorii naturali. în zonele sensibile.3 Reglementări conexe − Legea Protecţiei Mediului 137/1996. − Legea privind calitatea în construcţii 10/1995.P. Prezentul normativ a luat în considerație tehnologiile de epurare de referinţă a apelor uzate. 50 .A. − Legea Apelor 107/1996. aprobat cu Ordinul ministrului M. 1. nr. Această Hotărâre de Guvern cuprinde normativele/normele tehnice de protecţia apelor NTPA 001/2005.M. cu modificările ulterioare. precum şi metodologiile de dimensionare aplicate frecvent în aceste ţări. Elementele de proiectare a construcţiilor şi instalaţiilor de epurare avansată cuprinse în acest normativ sunt în concordanţă cu prevederile actelor normative existente în ţara noastră şi cu normele Uniunii Europene. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (HG 188/2002). Normativul are în vedere conformarea cu Directiva Consiliului Comunităţii Europene privind tratarea apelor urbane reziduale 91/271/CEE din 21 mai 1991 care a fost preluată prin Hotărârea Guvernului României 188/2002. cu modificările ulterioare. − NTPA 002/2005– Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (HG 188/2002).12. cu modificările ulterioare.1. − Normativ privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă. 1146 din 10. − NTPA 001/2005 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (HG 188/2002).2002. NTPA 002/2005 şi NTPA 011/2005. utilizate în ţările Uniunii Europene.2 Conformarea la normele europene În prezent Directiva 91/271/CEE impune indicatorii de calitate pe care trebuie să–i îndeplinească.

metalelor grele.2 Epurarea biologică convențională (secundară) Asigură eliminarea din apele uzate a materiilor în suspensie. germenilor și paraziților și a substanțelor ”refractare”. 2. − particulelor minerale discrete: nisipuri d > 0.4 Epurarea terțiară Asigură reținerea din apele uzate a substanțelor refractare din apele uzate (altele decât cele reținute în epurarea biologică convențională și/sau avansată). Definiții. substanțe petroliere (separatoare grăsimi). detergenți. Epurarea terțiară se adoptă pe baza încărcărilor efluentului treptei biologice și a unor cerințe speciale pentru efluentul stației de epurare (ex: limitare încărcare bacteriologică.3 Epurarea avansată Asigură reținerea din apele uzate a substanțelor: azot. fosfor. − grăsimi în stare liberă.2 mm (deznisipatoare).2. reutilizare apă epurată). anumite metale grele și unele substanțe refractare. Epurarea avansată poate fi realizată prin procese încorporate în epurarea biologică destinate eliminării compușilor carbonului și/sau poate fi realizată în procese independente după treapta de epurare biologică convențională. în suspensie sau plutitoare (grătare rare și dese). 2. 51 . Tipuri de procedee de epurare 2. Este puțin eficientă în eliminarea: azotului. Epurarea mecanică (primară) este obligatorie în toate schemele stațiilor de epurare independent de mărimea debitului și configurația tehnologică a proceselor și treptelor de epurare considerate.1 Epurarea mecanică Asigură eliminarea din apele uzate a: − substanțelor grosiere. fosforului. − particule minerale și organice în suspensie (decantoare primare). 2. detergenților. substanțelor organice coloidale și dizolvate (biodegradabile) având ca principal constituent carbonul.

mirosul şi temperatura. chimice. 3. dotări edilitare.1.3. Turbiditatea nu este o analiză utilizată curent. Mirosul apelor uzate proaspete este un miros specific insesizabil. Studii privind calitatea apelor uzate 3. culoarea.zi). cu 2 – 3oC (corelat cu anotimpurile). activităţi sociale şi industriale similare şi un număr apropiat de locuitori. care pot da culori diferite apei.echivalent. Apele uzate care au culori diferite de cele de mai sus indică pătrunderea în reţea a unor cantităţi de ape uzate industriale. 52 .1 Calitatea apelor uzate influente în stația de epurare Caracteristicile calitative ale influentului (apele uzate brute care sunt admise în staţia de epurare) se stabilesc astfel: − pe baza studiilor hidrochimice efectuate înainte de proiectarea staţiilor noi. − prin analiza bazei de date (rezultatele rapoartelor de monitorizare) pentru staţiile de epurare existente care necesită extindere sau retehnologizare. Temperatura este caracteristica fizică cea mai importantă care influenţează cele mai multe reacţii chimice şi biologice care se produc în apele uzate. − prin calculul principalilor indicatori de calitate pe baza încărcărilor specifice de poluant (g/loc. Turbiditatea se exprimă în grade NTU. Mirosul de ouă clocite (H2S) sau alte mirosuri indică că materia organică din apa uzată a intrat în descompunere sau existenţa unor substanţe chimice din ape uzate industriale. bacteriologice şi biologice. în funcţie de natura şi provenienţa impurificatorilor.1 Caracteristici fizice Caracteristicile fizice ale apelor uzate sunt: turbiditatea. − prin asimilarea valorilor indicatorilor de calitate înregistraţi la alte staţii de epurare care deservesc localităţi cu sistem de canalizare. pentru localități unde rețeaua de canalizare se execută simultan cu stația de epurare. apele uzate în care substanţele organice au intrat în fermentaţie au culoarea gri închis. Turbiditatea apelor uzate indică în mod grosier conţinutul de materii în suspensie. Temperatura apelor uzate este de obicei mai ridicată decât a apelor de alimentare. Culoarea apelor uzate proaspete este gri deschis. Principalii indicatori de calitate sunt clasificaţi în 4 categorii: fizice.

3. Consumul biochimic de oxigen al unei ape este cantitatea de oxigen consumată pentru descompunerea biochimică în condiţii aerobe a materiilor organice biodegradabile la temperatura şi timpul standard. dotarea cu utilaje electrocasnice. viermi). Absența microorganismelor din apa uzată indica prezența unor substanțe toxice. coloidale minerale și organice sunt eliminate în instalaţiile de epurare biologică. larve de insecte. Când sunt proaspete sau după epurarea biologică pot conţine 1 – 2 mg/dm3. pot fi separabile prin decantare (> 100 µ). Consumul biochimic de oxigen (CBO). necesară pentru oxidarea tuturor substanţelor organice oxidabile.2 Caracteristici chimice Apele uzate comunitare prezintă caracteristici diferite funcție de locație ca : număr de locuitori. protozoare. Carbonul organic total (COT) pune în evidenţă cantitatea de materii organice din apele uzate prin conversia lor în dioxid de carbon. 3.1. zonă de amplasare. acestea se determină pentru fiecare locaţie prin analize de detaliu. Materiile solide totale cu cele două componente ale acestora: materiile solide în suspensie şi materiile solide dizolvate servesc la stabilirea eficienţei proceselor de epurare în diferite etape. ciuperci. reprezintă cantitatea de oxigen. în mg/dm3.1. În apele uzate se deosebesc următoarele categorii de bacterii: − banale – nu sunt dăunătoare organismelor vii. Stabilitatea relativă a apelor uzate se determină prin marcarea timpului (în zile) pentru ca oxigenul conținut într-o probă de apă să fie consumat la temperatura de 20 °C. iar temperatura standard 20oC. Timpul standard se consideră 5 zile. Materiile solide dizolvate. Apele uzate conţin oxigen dizolvat în cantităţi reduse. notația curentă este CBO5. Principalele caracteristici chimice ale apelor uzate sunt : Materiile solide totale. bacterii. numărului și condițiilor de dezvoltare a bacteriilor în influentul și efluentul stației de epurare și în emisar.3 Caracteristici biologice și bacteriologice În apele uzate se întâlnesc diferite organisme miscroscopice (virusuri. Stabilirea caracteristicilor bacteriologice ale apei au ca scop determinarea genului. Consumul chimic de oxigen (CCO) sau oxidabilitatea apei. Materiile solide în suspensie. Oxigenul dizolvat. obiceiuri. 53 .

1. Determinarea consumului chimic de oxigen.1 din NTPA 001/2005. biologice și bacteriologice ale apelor uzate influente în stația de epurare în conformitate cu indicatorii ceruți în tabelul nr. 2 mg O2/l SR ISO 6060/1996 3 mg/l STAS 6953/1981 4 Azotul Kjeldahl (TNK) mg/l SR EN 25663 /2000 5 Fosforul total mg/l SR EN ISO 6878 /2005 3. − patogene – dăunătoare organismului uman (produc febra tifoidă. Partea 2: Metoda pentru probe nediluate. Metoda spectrometrică cu molibdat de amoniu. Determinarea conţinutului de materii în suspensie. dezinterie). 1 Parametru–indicator Consum biochimic de oxigen (CBOn) Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) Materii totale în suspensie (MTS) U. a pierderii la calcinare şi a reziduului la calcinare. Ape de suprafaţă şi ape uzate.2 Metode de determinare Metodele de determinare a caracteristicilor biochimice ale apelor uzate sunt prezentate în tabelul 3. crt. − schema tehnologică recomandată pentru epurarea apelor uzate și tratarea nămolurilor. biologice și bacteriologice ale efluenților industriali pre – epurați descărcați în rețeaua urbană de canalizare. Ape de suprafaţă şi ape uzate. − natura și biodegradabilitatea substanțelor organice conținute în apele uzate brute. Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metode de determinare a parametrilor de calitate ai apelor uzate. 54 .3 Conținutul studiilor hidrochimice Studiile hidrochimice trebuie să precizeze: − caracteristicile fizico – chimice. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda după mineralizare cu seleniu. Nr.M. − caracteristicile fizico – chimice. − saprofite – prezente în apele bogate în substanțe organice. Tabel 3. 3. holeră.− coliforme – în număr mare indică o contaminare cu reziduuri animale (Clostidium perfrigens). mg O2/l Reglementare SR EN 1899-2 /2003 Denumire Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn).1. Calitatea apei.

N și P sunt reglementaţi în ţara noastră prin normativele tehnice pentru protecţia apelor NTPA 001/2005.G. P) și variația acestora pe o perioadă de minim 1 an prin recoltări de probe și analize și minim 3 ani prin estimări. N. cu modificările ulterioare. cât şi pentru condiţiile de mediu speciale care sunt denumite „zonele sensibile”. hotărârile şi standardele naţionale care reglementează condiţiile de descărcare în mediu natural a apelor uzate sunt prezentate în tabelul 3. 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate orășenești. nr. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti Norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate Hotărârea de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali Norme tehnice privind colectarea. hotărâri şi standarde naţionale care reglementează condiţiile de descărcare în mediul natural a apelor uzate. MTS. La nivelul Uniunii Europene.352/2005 Ordonanţa de Urgenţă nr. Limitele maxime admisibile stabilite prin normative pentru parametrii de calitate corespund directivei 91/271/EEC elaborată de Comisia Comunităţii Europene. Normele tehnice. pH.188-2002. CCO-Cr.2. 152/2005 Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate orăşeneşti. Tabel 3. CCOCr. CBO5.2. Zonele sensibile sunt reprezentate de apele (receptorii naturali) care intră în una din următoarele categorii: 55 .188/2002 Hotărârea Guvernului nr.Se vor determina principalii parametrii de calitate pentru apa uzată (MTS. valorile respective sunt prezentate în Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. Valorile maxim admisibile sunt indicate atât pentru condiţiile de mediu normale („zone mai puţin sensibile”). aprobate prin H. NTPA 011/2005 şi NTPA 002/2005. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate Ordonanţa de urgenţă privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 3.4 Indicatori de calitate pentru efluentul stației de epurare Valorile maxim admisibile ale indicatorilor de calitate ale efluentului epurat pentru CBO5. NTPA 002/2005 NTPA 001/2005 NTPA 011/2005 Hotărârea Guvernului nr. Norme tehnice.

(15)f 2e. alte ape de suprafaţă.(37)f 1e. 56 . Limitele indicatorilor de calitate pentru efluentul stațiilor de epurare.(3)f 25e.(60)d 10e. c) Pentru localităţi peste 10. • ape de suprafaţă folosite drept sursă de apă potabilă. cu altitudinea de peste 1. ce ating valori ale concentraţiilor de azotați ridicate .500 m deasupra nivelului mării. b) Procentul de reducere de 40 % faţă de încărcarea influentului. (125)a 35c.(2)f (NH ) Azotaţi (NO ) Azotiţi (NO ) Azot amoniacal − 3 − 2 + 4 Fosfor total (PT) NOTA : a) Valorile de 20 mg CBO5/l şi 70 mg CCO/l se aplică în cazul staţiilor de epurare existente sau în curs de realizare.E. Valorile conform Directivei nr.(2)f Procent minim de reducere (%) 3 70–90 40b 75 90c(70)d 70–80 ns ns ns 70–80 0 Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 200C).E. ape de coastă care sunt eutrofizate sau prezintă pericolul de a deveni eutrofice în viitorul apropiat. aliniatul 2 din NTPA 011/2005). se admite în regiunile muntoase. unde este dificil să se aplice o epurare biologică eficientă din cauza temperaturilor scăzute (v. d) Pentru localităţi cu 2000 –10.000 LE şi în condiţiile indicate la punctul b). art.• lacuri. valorile de 25 mg CBO5/l şi 125 mg CCO/l se aplică pentru staţiile de epurare noi.(60)d 70–80 ns ns ns 80 Indicatorul de calitate Norma sau normativul în care este indicat 1 NTPA –011/2005 NTPA –001/2005 NTPA –011/2005 NTPA –001/2005 NTPA –011/2005 NTPA –001/2005 NTPA –011/2005 NTPA –001/2005 NTPA –001/2005 NTPA –001/2005 NTPA –001/2005 NTPA –011/2005 NTPA –001/2005 Concentraţie maxim admisibilă (mg /l) 2 20.(60)d 10e. 91/271/EEC Concentraţii (mg/l) 4 25 Procent de reducere % 5 70–90 40b 75 90c.3. 7. şi în condiţiile indicate la punctul b) de mai sus.000 L. Tabel 3. extinderi sau retehnologizări. estuare. fără nitrificare Consum chimic de oxigen (CCO) determinat prin metoda CCOCr Materii totale în suspensie (MTS) Azot total NT = TKN + N-NO2 +N-NO3 125 35c.(2)f 1e. dacă nu se iau măsuri preventive de protecţie. e) Pentru localităţi – peste 100.. (25)a 70.000 L. de mai sus.(15)f ns ns ns 1e.

1 nu exclude obligația obținerii avizelor și autorizațiilor legale din domeniul apelor și protecției mediului. NTPA 011/2005 şi NTPA 002/2005.000 L.f) ns = nespecificat pentru localităţi cu 10. pot fi modificate prin ordin emis de autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. Respectarea prevederilor normativelor și normelor tehnice indicate în tabelul 1.E. Cerinţele impuse de normativele şi normele tehnice NTPA 001/2005. funcţie de condiţiile specifice zonei în care sunt evacuate apele epurate..000 –100. 57 .

med. conform SR 1343–1/2006.1 Debite de calcul. qi – necesarul specific de apă potabilă (l/om. reducerea este dată de apele utilizate pentru stropit. 58 .3) unde: α. 10-3.qi.25. ∙ . Definiții În calculele de dimensionare a construcțiilor și instalațiilor din complexul stațiilor de epurare intervin următoarele debite caracteristice. Ni . Debitele și încărcările cu poluanți pentru stația de epurare 4.2). de utilizatori pe categorii de consum. 10-3 – coeficient de transformare.zi – definit de (4.4) unde: Quz. . . kzi. − debitul apelor uzate orar maxim: . spălat. = .1). Ni – nr. kzi. = ∙ ∑ ∙ ∙ 10 (m / zi) (4. ∙ . ∙ 24 (m /h) (4.i – definiți anterior .9 – 1. . − debitul apelor uzate mediu zilnic: . (m /zi) (4.zi). − debitul apelor uzate maxim zilnic: . .1) unde: α – coeficient de reducere sau de creștere a debitului.4. ∙ 10 ∙ 24 (m /h) (4. creșterea este dată de activitățile economice care utilizează și alte surse de apă. valorile curente pot fi cuprinse între 0.i – coeficient de variație a consumului zilnic de apă conform valorilor din SR 1343 – 1/2006. = ∙ ∑ ∙ ∙ . − debitul apelor uzate orar minim: .i – coeficient de variație orară a consumului SR 1343 – 1/2006. de apă conform valorilor din = ∙ .2) unde: Quz. kor. . .24-1 – coeficienți de transformare.max.zi – definit de relația (4.

− numărul de agenți economici și capacitățile acestora în producerea apelor uzate. − numărul de persoane: din sistemul public: școli.6) Debitul conform (4. . SR 1846 – 1/2006. . alte utilități.2. Notă: În stabilirea debitelor de ape uzate influente în stația de epurare se consideră principiul: ”debitele de ape uzate sunt identice debitelor necesarului de apă” din sistemul centralizat de alimentare cu apă (cf. spitale.a). − ape uzate publice (școli. − clima. spitale.1.5) − debitul de recirculare internă. din avalul zonei aerobe (de nitrificare): = ∙ . (4. locuitori). servicii publice ș. Suma ∑ ∙ ∙ .24-1 – coeficient de transformare. amplasament geografic.4 SR 1846 – 1/2006. − ape uzate de tip menajer provenite de la unități industriale. obiceiurile locuitorilor.2 Debite de calcul și verificare Debitele de calcul și verificare ale obiectelor tehnologice din stația de epurare sunt prezentate în tabelul 4. lunare sau anuale de ape uzate. SR 1343 – 1/2006). − debitul de recirculare a nămolului activat (recirculare externă): = = ∙ . La calculul debitelor influente în stația de epurare se vor lua în considerație și debitele de ape parazite determinate cf.3) se referă la: − ape uzate menajere (nr. funcționari publici. 4. ∙ .3) reprezintă o valoare de dimensionare hidraulică a rețelei de canalizare și nu va fi utilizat în calculul de bilanț de volume zilnice. (4. din expresia (4. p – coeficient definit cf. 59 . § 4. Debitele de calcul se determină independent pentru fiecare amplasament pe baza: − numărului de locuitori fizici existenți și în perspectiva de 25 – 30 ani. pentru alimentarea zonei anoxice (de denitrificare).

∙ . − . 0 Obiectul sau elementul de legătură între obiecte 1 Procedeul de canalizare Separativ (divizor) Mixt (unitar) Debit de dimensionare Debit de verificare Debit de dimensionare Debit de verificare (Qc) (Qv) (Qc) (Qv) 2 3 4 5 . . . Nr. . . . . . . . . . – – − ∙ − ∙ ∙ ∙ ∙ − . . . . 11 12 + + 60 . Biologică 10 – . . – . . . . . − . . . . . . . . . . . ∙ . . . . . – – . . sau dintre deversor și emisar Canalul de acces la camera grătarelor Grătare Deznisipator – separator de grăsimi Decantoare primare Bazinul de retenţie al apelor meteorice Deversor ape epurate mecanic Câmpuri de irigare și de infiltrare. – – . . . . – . . . . . filtre de nisip și iazuri (lagune) de stabilizare Deversorul din amontele treptei de epurare biologică și canalul dintre acest deversor și emisar Filtre biologice percolatoare (clasice) Filtre biologice cu discuri sau alţi contactori biologici rotativi. . . . . – 3 4 5 6 7 8 9 . . .1. . . – ∙ . Debitele de calcul și de verificare ale obiectelor tehnologice din stația de epurare. Mecanică ∙ . . . . .Tabelul 4. . crt. . . ∙ . . Epurare 6 1 2 Deversorul din amontele stației de epurare Canalul de legătură dintre deversor și bazinul de retenție și de la acesta la emisar. . . . . . .

. . . . . . . + + + + . . + . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . Bazine cu nămol activat Canalele (sau conductele) dintre bazinele cu nămol activat şi decantoarele secundare. . inclusiv camera de distribuţie a apei aerate la decantoarele secundare. . Staţia de pompare pentru nămolul activat de recirculare. . .13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Staţie de pompare şi conductă pentru apă epurată de recirculare din decantoarele secundare în amontele filtrelor biologice clasice. . . Canalele (sau conductele) dintre filtrele biologice şi decantoarele secundare. Decantoarele secundare după filtrele biologice Decantoarele secundare după bazinele cu nămol activat. + . . . + . . . . . Canalele (sau conductele) de legătură dintre decantoarele secundare şi emisar. . . . . . . inclusiv camera de distribuţie a apei filtrate la decantoarele secundare. . . . . . Canalele (sau conductele) pentru transportul nămolului în exces (în schemele cu bazine cu nămol activat). . . . . . + . . Staţia de pompare pentru nămolul în exces în schemele cu bazine cu nămol activat. . . . . . . . . . + + + + . + . . . . . . . + . . . Canalele (sau conductele) pentru transportul nămolului activat de recirculare spre bazinele cu nămol activat. .

zi – debitul apelor uzate maxim zilnic.min – debitul de nămol recirculat.max/ QAR. (m3/zi) .min. . în schemele cu filtre biologice de orice tip. . în cazuri speciale.or – debitul apelor uzate minim orar. 62 . (m3/zi). n – coeficientul de majorare a debitului orar maxim al apelor uzate necesar determinării debitului maxim admis pe timp de ploaie în staţia de epurare (conform SR 1846/2006). (m3/h). QT – debitul total al amestecului de ape uzate cu apele meteorice. (m3/zi). (m3/zi). considerat de regulă n = 2.min – debitul de nămol în exces. care intră în deversorul din amontele staţiei de epurare.… 4. se poate considera n = 3 . (m3/zi).min – debitul de apă epurată pentru recirculare (se determină la dimensionarea filtrelor biologice clasice). Qne/ Qne.max.max / Qnr.min – debitul de nămol biologic. Quz. cu justificarea corespunzătoare din partea proiectantului. (m3/h). QAR. (m3/zi).max.24 Staţia de pompare şi conductele pentru nămolul biologic reţinut în decantoarele secundare. Quz. .max/Qnb. Qnb.or – debitul apelor uzate maxim orar. unde: Quz. Qnr. .

• Consum chimic de oxigen (CCO – Cr): 120 g O2/L.. Pentru sistemele care preiau ape uzate de la agenții economici (cu respectarea prevederilor NTPA 001/2005. Prin analiza variației concentrațiilor de poluanți și a cantităților de ape uzate se va estima creșterea valorii încărcărilor specifice cu poluanți pentru o perioadă de 20 de ani. (m3/zi). iCBO5 – încărcarea specifică pentru CBO5.) pe zi: • Consum biochimic de oxigen (CBO5): 60 g O2/ L. NTPA 002/2005. definită anterior. 4 g / L. NTPA 011/2005) se vor efectua: • analize și determinări experimentale. analiza datelor de exploatare pe minim 3 ani reprezentativi.7) 4. 70 g /L. Cantitățile de poluanți rezultate din produsul concentrații (g/m3) și debite (m3/zi) se vor adăuga încărcărilor provenite de la populație..1 Stații de epurare noi Se vor adopta următoarele valori pentru încărcarea cu poluanți dată de un locuitor echivalent (L.zi). măsurători privind cantitățile de ape uzate influente în stația de epurare.E.E. definit de (4.med.zi.E. (g O2/L...zi.4.. 11 g / L. Pe baza acestor valori se vor determina cantitățile de poluanți influente în stația de ∙ (kg/an) (4.365 ∙ unde: Quz. .3.zi.3.E.zi – debitul mediu zilnic al apelor uzate. • măsurători ale debitelor apelor uzate descărcate de agenții economici.zi.2 Stații de epurare existente retehnologizate/ extinse Determinarea încărcărilor se va efectua: • • • prin analize și determinări ”in situ” la apele uzate influente în stația de epurare.1). • Materii totale în suspensie (MTS): • Azot total Kjeldahl (NTK): • Fosfor total (PT): epurare: = 0. .E.E.3 Încărcări cu poluanți ale apelor uzate influente în stațiile de epurare 4..zi.E. Valorile adoptate la proiectarea tehnologică a stațiilor de epurare se vor situa în domeniile următoare: 63 .

E. Materii totale în suspensie (MTS): 60 – 80 g / L. 70 – 90 g/ L.• Consum biochimic de oxigen (CBO5): 50 – 70 g O2/ L.zi pentru sistemul separativ de canalizare...zi.zi pentru sistemul unitar de canalizare.E.. 64 .E. Fosfor total (PT): 2 – 6 g / L..zi.zi pentru sistemul separativ de canalizare. • • Azot total Kjedahl (NTK): 10 – 15 g / L.E...E.. • • Consum chimic de oxigen (CCO – Cr): 100 – 120 g O2/ L. 50 – 80 g O2/ L.zi pentru sistemul unitar de canalizare.zi.E.E.

− debite de ape uzate maxime: Qu.5. Eficiențele (gradele de epurare) vor trebui să se încadreze în normele impuse de legislația în vigoare privind protecția mediului în toate situațiile de debite și încărcări maxime.max. ce trebuie realizată obligatoriu de către stația de epurare pentru reținerea unui anumit poluant.U. gradul de epurare necesar se determină cu relația (5.1. În funcție de valorile gradului de epurare necesar calculat pentru parametrii menționați se aleg procesele din schema tehnologică de epurare.1) 65 . Ki se stabilește pe baza volumului mediu anual de ape uzate (m3/an) și concentrația medie a unui anumit poluant (g/m3) stabilită pe baza studiilor hidrochimice și conform § 4. CBO5.U.1 Gradul de epurare necesar Gradul de epurare necesar reprezintă eficiența.1). Gradul de epurare care trebuie realizat de orice stație de epurare va lua în considerație valorile maxime ale concentrațiilor în poluanți (CMA) conform NTPA 002/2005 și valorile impuse efluentului conform NTPA 001/ 2005. (kg S. Acestea sunt prezentate în tabelul 5./an). E. − ∙ 100 (%) (5.4. Ke – cantitatea de substanță poluantă efluentă din SE./an).or. (kg S. oxigen dizolvat.zi. substanțe toxice.max. N. Calculul gradului de epurare se va efectua și pentru situațiile: − încărcări maxime cu poluanți ale apelor uzate influente în stația de epurare. Cunoscându-se concentrațiile substanțelor poluante la intrarea și la ieșirea din stația de epurare. P. gradul de epurare necesar se determină pentru indicatorii: MTS. Quz. Proiectantul va adopta soluțiile pentru procesele din ansamblul stației de epurare pentru respectarea gradului de epurare în toate situațiile de debite și încărcări maxime. Alegerea schemei stației de epurare 5. Pentru epurarea apelor uzate urbane. Se calculează: = unde: Ki – cantitatea de substanță poluantă influentă în SE.

.. Nr. 40% – pentru CCO.. E = 5 .. E = 20 .2) se impune completarea schemei de epurare cu treapta biologică cu /fără eliminarea pe cale biologică și/ sau chimică a poluanților.2 Epurarea mecano – biologică Gradul de epurare impus se stabilește în funcție de calitatea apelor uzate influente în stația de epurare și calitatea impusă pentru efluentul SE: • • • • • E = 91 – 93 % – pentru CBO5 . 60 % – pentru MTS. Grade de epurare conform valorilor CMA impuse prin NTPA. (5. E = 75 – 86 % – pentru CCO.. 15 % – pentru NT. mg/l mg O2/l mg O2/l mg/l mg/l Valori CMA conform NTPA 002/ 2005 350 300 500 30 5 Valori CMA conform NTPA 001/ 2005 60 35 20 25 125 70 2 3 1 2 Grad de epurare (%) 82 90 93 91 75 86 93 90 80 60 5. de epurare necesar pentru unul sau mai mulți (5.1 Treapta de epurare mecanică Se adoptă în toate situațiile și trebuie să realizeze eficiențele următoare: • • • • • • E = 40 . crt... E = 90 % – pentru bacteriile coliforme totale. 5. 40 % – pentru CBO5.1.. E = 30% – pentru PT și NT.M. 75 % – pentru bacterii coliforme totale. E = 20 ... 66 .. E = 20% – fosforul și azotul organic.1.2) Pentru valori mai mari ale gradului poluanți față de valorile din relațiile (5.Tabel 5. E = 10 . E = 25 .1. 10 % – pentru PT.. 1 2 3 4 6 Indicator – parametru MTS CBO5 CCO – Cr N – NH4 PT U.3) Valorile de mai sus sunt considerate limite maxime.

NTPA 001/2002 completat și 67 . 5. Aceste valori pot fi modificate în condițiile: − efectuării calculelor de bilanț de masă pentru emisar. Depășirea valorilor maxime pentru unul sau mai mulți poluanți va conduce la valori ale gradului de epurare mai mari decât cele date anterior în relația (5.1. E = 60 – 80 % – pentru PT funcție de valorile admisibile din NTPA 001 și NTPA 002.5.4 Epurarea terțiară Pe baza avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor. Modificările vor fi cerute de proiectant și aprobate prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor.3 § 3. La determinarea gradului de epurare necesar pentru indicatorii de mai sus se va ține seama de capacitatea de autoepurare a emisarilor.3 Epurarea mecano – biologică avansată Gradele de epurare impuse: • • • • • E = 91 – 93 % – pentru CBO5.1. E = 90 % – pentru bacteriile coliforme totale. Valorile maxime impuse efluenților epurați conform NTPA 001/2005 (tab. 5.4).2). Legii Protecției Mediului 137/1995.3. de capacitatea de autoepurare. − capacitate de autoepurare a sectorului de râu considerat. E = 90 – 93 % – pentru azotul amoniacal (N – NH4 ) funcție de valorile admisibile din NTPA 001 și NTPA 002. Se va respecta cu prioritate valorile concentrațiile maxim admsibile la descărcarea în emisari (tab. − necesarul obiectiv de calitate al apei pentru folosințele din aval. E = 75 – 86 % – pentru CCO.1. se vor stabili gradele de epurare necesare adoptării schemei tehnologice pentru epurarea terțiară. în funcție de caracteristicile resursei de apă. de bilanțul de poluanți evacuați în aceeași resursă și cerințele utilizatorilor de apă din aval pentru substanțele refractare sau poluanți speciali. 1 – NTPA 001/2005).5 Elemente determinante la stabilirea gradului de epurare • • • • • Valorile maxime pentru poluanți prevăzute în NTPA 002/2005. de prevederile Legii Apelor 107/1996.

ONmin < 4 mg O2/l – emisari de categoria V. Aceste valori pot fi modificate prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor de către emitentul acestora pe baza încărcării cu poluanți existentă în resursa de apă în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate și ținându-se seama de utilizatorii de apă din aval și de capacitatea de autoepurare a resursei de apă.4) Concentrația minimă de oxigen dizolvat admisă în apa emisarului. ONmin = 5 mg O2/l – emisari de categoria III. adică: > (5. Se impune calculul valorii concentrației de oxigen dizolvat din apa râului într-o secțiune situată aval de punctul de evacuare al apelor uzate în emisar (ORmin). 68 . ONmin = 4 mg O2/l – emisari de categoria IV.2 Gradul de epurare necesar privind oxigenul dizolvat Autoepurarea cursurilor de apă se bazează în principal pe fenomene biologice și elementul esențial îl reprezintă bilanțul conținutului de oxigen.modificat în 2005. 1146/ 10.12. NTPA 011/2002 completat și modificat în 2005. conform Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu concentrația minimă de oxigen dizolvat normată pentru categoria de calitate a emisarului respectiv (ONmin). 5. În figura 5. de Normativul privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață.1 se prezintă schema pentru determinarea concentrației ORmin (mg O2/l). 1146 din 10 decembrie 2002 – Normativ privind obiectivele de referință pentru clasificarea apelor de suprafață: • • • • • ONmin = 7 mg O2/l – emisari de categoria I. aprobat prin Ordinul Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. ONmin = 6 mg O2/l – emisari de categoria II.2002 și de prevederile avizului ori autorizației de gospodărire a apelor emise de unitățile abilitate. funcție de categoria de calitate a acestora.

uz (mg/l) – concentrația CBO5 influent. L. Cuz (mg/l) – concentrația MTS influent.2. L0 (km) Figura 5. Qr (l/s) – debit mediu lunar asig. imediat aval de secțiunea de evacuare A. cu formula: = unde: − (mg O /l) (5.5) unde: q – debitul efluent. Schemă pentru determinarea ORmin (mg O2/l). X5r . X5r (mg/l)) – concentrația CBO5 – râu amonte secțiunea A.q. cu formula: . + + ∙ ( ⁄) (5. X5. amonte de secțiunea de evacuare. 69 .45 ∙ unde: secțiunea A. Da. sunt indicate în tabelul 5. Or – concentrația oxigenului dizolvat în apa râului (mg O2/l). – distanțe măsurate pe talveg.am – concentrația CBO5 a amestecului apă râu – apă epurată.6) xam – concentrația CBO20 a amestecului apă râu – apă epurată. O r B 1km A L=L 0-1km L0 q (l/s) – debit influent/ efluent SE. x5. cu formula: = 1. = ∙ .95%. Cadmuz (mg/l) – concentrația MTS efluent.7) .1. Calculul se efectuează în etape. X Cuz 5u z SE q. imediat aval de secțiunea de evacuare A. aval de Os– concentrația oxigenului dizolvat de saturație ale cărei valori pentru temperaturi de la 0°C la 30°C și la presiunea atmosferică de 760 mmHg. determinându-se următorii parametrii: − CBO5 al amestecului de apă uzată epurată cu apa emisarului. − deficitul inițial de oxigen din apa râului. (mg CBO /l) (5. X Cuz 5u a z dm Emisar ad m Folosinta B' Qr . Xadm5uz (mg/l)– concentrația CBO5 efluent. − CBO20 al amestecului de apă uzată epurată cu apa emisarului. A.

8) unde: kr1– constanta vitezei de consum a oxigenului pentru apele emisarului.Tabel 5.53 8.92 7. Nr.07 7. Valori ale oxigenului dizolvat de saturație în funcție de temperatura apei.6 − deficitul critic (maxim) de oxigen: 70 . admițând valorile din tabelul 5.4.74 9. Valorile constantei de reaerare k2.58 0.92 kr1 (zile-1) 0.59 11.87 11.68 0.13 12.3.60 10. k2 – constanta de reaerare a apelor râului (determinată experimental.17 8.46 0.54 0.38 8.24 0.99 Ɵ (°C) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Os (mg/l) 8. r Tabel 5.33 Ɵ (°C) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Os (mg/l) 11.22 8.2.86 30°C – 0.48 12.23 13.50 0.37 10.38 – – 0.83 8. 1 2 3 4 5 Tipul emisarului Emisari cu debite și adâncimi mari Emisari cu debite mari și cu impurificare puternică Emisari cu debite medii Emisari cu debite mici Emisari cu debite mici și viteze mari Tabel 5.77 7. [45] Nr. crt.42 0.84 13.80 – 0. Valori k 1 .5.3).18 0.80 12. Ɵ (°C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Os (mg/l) 14.64 14.11 0.15 0. cu formule empirice sau orientativ.17 0.17 11.21 0. se determină cu relația: = ∙ 1− ∙( − ∙ − ( ) (5. amonte de secțiunea de evacuare (tab.54 9.15 0.35 9.95 9.20 0.2 – 0. la care se realizează deficitul maxim de oxigen în apa emisarului.16 0.15 9.74 0.68 8. 1 2 3 4 Caracteristicile emisarului Emisari cu viteză foarte mică de curgere sau aproape staționari Emisari cu viteză mică de curgere Emisari cu viteză mare de curgere Emisari cu viteză foarte mare de curgere Valoarea k2 (zile-1) funcție de temperatura apei 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C – 0.63 – – – – − timpul critic. crt.1 0.4).3 0.48 13.83 10.08 10.25 0.

2): (mg O /l) (5. Pentru receptorii (emisarii) cu debite nepermanente (debitul cu asigurare 95% – nul) se vor adopta măsuri pentru dezinfecția apelor uzate epurate astfel încât acestea să se încadreze în categoria corespunzătoare NTPA 013/ 2002 .3) Dacă relația (5. Variația oxigenului dizolvat în apa râului Or(t) aval de secțiunea de evacuare a apelor epurate.10) − se verifică dacă este îndeplinită condiția (5.5. se recalculează gradul de epurare necesar privind CBO5.uz) se consideră corect adoptată.3). reducându-se valoarea (xadm5.1) ORmin t (zile) tcr Dcr Figura 5. la debitul cu asigurare 95% și a valorii tcr.5.= ∙ ∙ 10 ∙ − 10 = − ∙ + ∙ 10 (mg O /l) (5. Lungimea critică va fi stabilită pe baza vitezei medii de curgere a apei râului.fig.A (cf.3) este îndeplinită. atunci concentrația materiei organice biodegradabile exprimată în CBO5 a efluentului epurat (xadm5. 71 . în caz contrar.2.9) − oxigenul dizolvat minim din apa râului (fig. O2 (mg/l) Da Os Or 0 Sect.uz) până când se va respecta condiția (5.

1 Alegerea schemei stației de epurare Schema tehnologică generală a unei stații de epurare reprezintă ansamblul obiectelor tehnologice prevăzute pentru îndepărtarea substanțelor poluante din apele uzate – prin procese fizice. biochimice și microbiologice în vederea realizării gradului de epurare necesar.6. − linia (fluxul) de prelucrare a nămolului.E. de execuție. treapta de epurare terțiară. Ori de câte ori este posibil amplasarea obiectelor în profilul tehnologic al stației de epurare trebuie să asigure curgerea gravitațională. − asigurarea posibilităților de extindere a stației de epurare atât pe linia apei cât și pe linia nămolului. treapta de epurare biologică sau de epurare biologică avansată. fiabile. biologice. chimice. pentru SE care deservesc localități cu N ≥ 10. avantajoase din punct de vedere al investiției și cheltuielilor de exploatare. Schema tehnologică a stației de epurare se întocmește având în vedere următoarele: − prevederea pe linia apei a unor obiecte tehnologice care să asigure realizarea unor grade de epurare necesare cel puțin egale cu valorile impuse. Configurația schemei tehnologice a stației de epurare se stabilește pe baza valorilor gradelor de epurare necesare calculate pentru tipurile de poluanți care se găsesc în apele uzate influente. relief. se vor analiza tehnic și economic minim 2 opțiuni pentru fiecare proces. cu pierderi de sarcină reduse și la volume construite reduse și terasamente minime. − utilajele și echipamentele aferente obiectelor tehnologice vor trebui să fie performante tehnic și energetic.000 L. posibilități de fundare. 72 . − pentru un anumit obiect tehnologic se va propune tehnologia cea mai performantă tehnic și economic care se poate adapta cel mai ușor condițiilor locale de spațiu. și se compune din: − linia (fluxul) apei care poate cuprinde: • • • treapta de epurare mecanică. Scheme tehnologice pentru stații de epurare 6.

influent.2 Tipuri de scheme de epurare 6.1 Epurarea mecano – biologică cu procedee extensive Schema generală se prezintă în figura 6.degrosisare: grătare. n Figura 6. se aplică în condiții favorabile de terenuri permeabile ii și ape uzate care nu conțin compuși refractari.1. două sau mai multe iazuri legate în serie în care se dou realizează fenomenul natural de autoepurare. un bazin de acumulare ape uzate i con i epurate mecanic va fi adoptat în func ie de programul de utilizare al sistemului de funcție irigare. pulberi. gră 3. 6.2.sistem epurare biologică biologic extensivă.Dispoziția în plan a stației de epurare trebuie să conducă la un grad de utilizare maxim a ia staț terenului avut la dispoziție. extensiv 7. incinte excavate umplute cu nisip și/sau pietriș. Amplasamentul SE va avea zonă de protecție sanitară. sunt prevăzute cu i/sau pietri sisteme de distribu și drenuri de colectare. SP ap uzată epurată apă mecanic.1. separatoare de grăsimi. infiltrare.1) poate cuprinde: ă – câmpuri de irigare – infiltrare. 2.decantor primar. – filtre de nisip. Epurarea biologică cu procedee extensive se aplică: ă aplic 73 . 5.6. ie. poluare sol și subsol.evacuare nămol primar. Epurarea biologică (poz. zon 6. distribuție – iazuri (lagune) de stabilizare. Va fi luată în considerare posibilitatea extinderii viitoare. Treapta inerea or de prelucrare a nămolurilor va asigura prelucrarea nămolurilor primare și biologice. instalațiile de epurare mecano – biologic trebuie să asigure ele instal biologică obținerea de produse finite. prezint 1. până la un molurilor n pân produs igienic. sistem de alimentare. la un flux tehnologic optim pe linia apei și a nămolului pentru ție. luat Pentru substanțele reținute. 4. ș execuție și exploatare. Schema de epurare mecano – biologică cu procedee extensive. gr deznisipatoare. igienice. ușor Schema SE va asigura în operare efecte minime asupra mediului înconjur înconjurător referitor la emisii de gaze. 6 în schema din fig. zgomot. valorificabile și ușor de integrat în mediul natural. valorificabil și u de integrat în mediul natural.

Schema generală de epurare artificială. FB cu discuri sau alți contactori biologici Schemă caracteristică debitelor mici și foarte mici.1 Schema generală 1 – Quz – influent.2. 5 – Decantor secundar.2 Tehnologii aplicate pentru treapta biologică artificială 1. 2 – Degrosisare (grătare. Elemente caracteristice: − nu se recirculă nămolul biologic sau apa epurată. 8 – Bazin amestec nămol. 7 – SP nămol.2. 2. − recircularea apelor epurate (după DS) în amonte de filtru. BNA – bazine cu nămol activat (schemă convențională) În BNA au loc procese biochimice de eliminare a materiilor organice pe bază de carbon la eficiențe ECBO5 > 90%. NR – nămol de recirculare. 4 – Proces biologic artificial. 3 – Decantor primar. Filtre biologice FB Aceste tipuri de instalații realizează epurarea biologică a apelor uzate pe principiul peliculei de biomasă fixată: − impun o SP pentru pomparea apei uzate epurate mecanic. − nu se realizează recircularea nămolului biologic.2. deznisipatoare – separatoare de grăsimi).− debite reduse (N < 5.000 L. 9 – Prelucrarea nămolului. − condiții de amplasament favorabile în apropierea comunităților rurale. Elemente caracteristice: − recircularea nămolului activ reținut în decantoarele secundare. E – emisar. 6. 6 – Nămol primar.2 Epurarea mecano – biologică artificială (intensivă) 6. Nex – nămol în exces.2. − prin soluții adecvate SP apă epurată mecanic poate fi eliminată.E). 1 E 2 3 6 8 9 4 NR Nex 5 7 SP Figura 6.2. 6.2. 74 .

Acești poluanți nu pot fi reduși în mod eficient. 3. azot și fosfor prin creearea condițiilor de nitrificare/ denitrificare și eliminare biologică a fosforului. În categoria poluanților neconvenționali se găsesc: − compuși organici volatili. BNA cu nitrificare / denitrificare (epurare avansată) Realizează în treapta biologică: eliminarea substanțelor organice pe bază de carbon. − BNA poate realiza și aerare prelungită (extinsă ca durată și aprovizionare cu oxigen) de 12 – 24 h.2.2. − detergenți.3 Treapta de epurare terțiară Treapta de epurare terțiară se va prevedea când se cere eliminarea din apele uzate a poluanților neconvenționali și speciali. − recircularea amestecului aerat cu un conținut mare de azotați în amonte de bazinul de denitrificare ( recirculare internă). − trimiterea nămolului în exces în amestec cu nămolul primar la treapta de prelucrare a nămolurilor din stația de epurare. − realizarea de zone aerobe (intens aerate) în bazinele de nitrificare. lipsa particulelor discrete și MTS redus în influent. − materii organice refractare: − materii totale dizolvate.− prin calcul tehnico – economic se poate admite soluția eliminării decantoarelor primare: încărcarea în materii organice (CBO5 < 150 mg O2/l). Schema se caracterizează prin: − realizarea de zone anoxice în bazinele de nitrificare. 6. chiar dacă este 75 . Termenul „poluant special” este utilizat pentru acele clase de poluanți care sunt măsurați în micro – sau nanograme/ litru. − recircularea nămolului activat reținut în decantoarele secundare în amonte de bazinele de nitrificare – denitrificare (recirculare externă). se poate realiza în același bazin stabilizarea aerobă a nămolului. Termenul ”neconvențional” se aplică tuturor constituenților ce pot fi înlăturați sau reduși folosind procesele de epurare avansată înainte ca apa epurată să fie reutilizată. − pentru debite reduse se poate realiza în BNA procedeul de aerare prelungită pentru stabilizarea aerobă a nămolului.

− produse industriale. Schemă tehnologică de reținere pe cale biologică a fosforului. însă nivelul de reducere al fiecărui constituent nu este suficient. AEM – apă epurată mecanic.3. Decantor secundar AEM Influent zona anaeroba zona oxica (aeroba) Efluent Nãmol activat de recirculare Namol in exces Figura 6. − detergenți speciali. Îndepărtarea acestora se realizează atât în procesul convențional de epurare cât și în cel avansat. tehnologia poate funcționa optim la valori ale raportului CBO5/P > 10 pentru influentul treptei biologice. O schemă tehnologică adecvată se prezintă în figura 6.1 Eliminarea fosforului pe cale biologică Schema SE cuprinde reactoare biologice (de tip epurare avansată) unde se poate realiza conceptul îndepărtării biologice a fosforului prin expunerea microorganismelor la condiții alternativ anaerob – aerobe.4. combină zone succesive anaerobe – aerobe. Caracteristicile tehnologiei sunt: • • • • sistemul asigură îndepărtarea fosforului concomitent cu oxidarea substanțelor organice pe bază de carbon.4 Schema tehnologică de epurare pentru eliminarea fosforului 6. compuși biologici și bacteriologici.2.2.utilizat un proces de epurare avansată.2.2. nămolul activat se recirculă în zona amonte a bioreactorului. − alte substanțe. În categoria poluanților speciali se numără: − medicamente sau compușii acestora. 6. Aceasta se poate realiza pe linia apei sau a nămolului. − antibiotice veterinare și umane.3. 76 .

Injecția soluției de reactiv de precipitare a fosforului se poate face: − în amonte de decantorul primar (pre– precipitare). − pH-ul la care se desfășoară reacțiile chimice (pH > 7).6. − variația momentană a parametrilor de calitate apă uzată: MTS. 77 . CCO–Cr. NTK. − în mai multe secțiuni ale procesului (dozare multipunctuală). decantor secundar și gradul de recirculare.2. − tipul de tehnologie adoptat referitor la concentrația nămolului în bioreactor.2 Eliminarea fosforului prin precipitare chimică Se utilizează: sulfat de aluminiu sau clorură ferică. CBO5. − în amonte și/sau după bioreactor (co– precipitare).4.2. Alegerea uneia din metode depinde de: − concentrația de fosfor din influentul stației de epurare.

calculat conform Normativului pentru proiectarea rețelelor de canalizare (cap.1 Deversorul amonte de stația de epurare Deversorul situat în amonte de stația de epurare este o construcţie care se prevede în cazul localităţilor canalizate în procedeele unitar şi mixt și are rolul de a limita debitul de apă uzată admis în stația de epurare pe timp de ploaie.7.1) (l/s) (7. + (l/s) (7. (l/s). aferent ultimului tronson al colectorului principal (de la ieşirea din localitate. (m3/h). (l/s) . Quz. .2).3) 78 . .2.2).2) 7.1).or – debitul apelor uzate. acest coeficient poate lua valori mai mari (n = 3…4). Qm – debitul de ape meteorice . în cazuri justificate tehnico-economic pe baza efectelor apelor meteorice asupra emisarului și folosințelor de apa din aval (§ 5. maxim orar.1. Debitul maxim de ape uzate admis în staţia de epurare pe timp de ploaie este: = unde: n = 2 este coeficientul de majorare a debitului admis în staţia de epurare pe timp de ploaie.1) și conform prevederilor SR 1846–2/2006. (l/s). − (l/s) (7. pe timp uscat.1 Debitul de calcul al deversorului Debitul la care se dimensionează deversorul este dat de relația: = unde: QT – este calculat cu relația (7.max. conform SR 1846 – 1/ 2006. Debitul maxim de apă care ajunge pe timp de ploaie de la reţeaua de canalizare a localităţii la deversor este: = unde: QT – debitul total pe timp de ploaie al apelor de canalizare care intră în camera deversorului (efluentul localităţii). ∙ . Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de epurare mecanică 7. 2 § 2. la deversor). . QSE – este calculat cu relația (7.

în această situaţie debitul de verificare al deversorului şi al canalului de ocolire este: = = + .81m/s2.42.05 … 1. În acest scop. încât 79 . pentru a ține seama de asimetriile și distorsiunile care apar la deversoarele laterale.Pentru situaţiile curente. k – coeficient de majorare a lungimii deversorului. (l/s). devierea integrală a debitului Q T spre un bazin de retenţie sau spre emisar (cu respectarea prevederilor NTPA 001/2002 modificat și completat în 2005). Ld – lungimea pragului deversor asimilat ca deversor lateral.10. (l/s) (7. m=0.3). (m). σn – coeficient de înecare. se determină din relaţia: / = unde: ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 2 ∙ ℎ (m /s) (7. (l/s) (7. k = 1. când n = 2. camera şi colectorul de evacuare a debitului deversat Q d spre bazinul de retenţie sau spre emisar se vor dimensiona astfel. ε – coeficient de contracţie laterală. Lungimea pragului deversor.00 deoarece deversorul trebuie să funcţioneze neînecat. deversorul va trebui să permită prin manevra corespunzătoare a unor stavile. g –acceleraţia gravitaţională . relaţia (20) devine: = − 2 ∙ . în ipoteza unei lame deversante triunghiulare pe lungimea deversorului.6) Qd – debitul deversat este calculat cu relaţia (7.4) În situaţii justificate. g =9. în scopul ocolirii staţiei de epurare. considerat ca deversor lateral cu perete subţire. σn – coeficientul de înecare se consideră σ n = 1.70. m – coeficient de debit.5) Înălţimea pragului deversor p se consideră egală cu adâncimea apei în canalul de legătură dintre deversor şi camera grătarelor (H2). . determinată pentru debitul QSE = 2 ⋅ Q u or max şi pentru un grad de umplere a = H2 de maximum 0. . în care H c2 reprezintă înălţimea totală a H c2 canalului dintre deversor şi camera grătarelor. neînecat.

Hc1 reprezintă înălţimea totală a canalului amonte. se prevede deversor cu două lame deversante (deversare pe două laturi).0) pentru debitul QT dat de relaţia (7.1 ∙ unde: n ξ – numărul de contracţii laterale ale lamei în dreptul pilelor şi culeilor. Coeficientul de contracţie laterală ε are expresia: ɛ = 1 − 0.8) = 0. ) (7.20 … 0. astfel încât lungimea camerei deversoare va fi: 80 − 2 ( ) (7.10) .9) ( ) (7. – coeficient de formă al pilei sau culeii.4). ∙ ∙ ℎ (7. având expresia: = unde: Ld și k sunt definiți mai sus. la dimensionarea deversorului se va urmări ca debitul specific deversat să se încadreze în domeniul: = unde: Qd – debitul deversat determinat cu relaţia (7. în relaţia gradului de umplere. dimensionat “la plin” (gradul de umplere a =H1/Hc1≈ 1. considerat în mod acoperitor 0.80 ( ⁄ . • Dacă lungimea deversorului lateral Ld ≤ 10 m se va prevedea prag deversor cu o singură lamă deversantă (deversare pe o singură parte).0.7…1. • Dacă L d > 10 m .nivelul maxim al apei aval de pragul deversor să fie situat la minim 15…20 cm sub cota crestei deversante. Orientativ.7) hm – înălţimea medie a lamei deversante (considerată cu variație triunghiulară pe lungimea Ld ) se determină cu relaţia: ℎ = unde: H1 – înălţimea apei în canalul din amontele deversorului. iar L'd este lungimea deversorului frontal.1).

canalizate. cazurile cele mai frecvent întâlnite. ( m3 / s ) . d) înmagazinarea cantităţilor de ape uzate a căror evacuare în emisar nu se poate face decât prin pompare.or). Bazinele de retenție pot fi prevăzute pentru: a) înmagazinarea cantităţii de apă uzată pe o anumită perioadă de timp.2 Bazinul de retenție Bazinul de retenţie se amplasează. în scopul reducerii cheltuielilor de investiţie şi exploatare a staţiei de pompare. b) înmagazinarea pe timp de ploaie a cantităţii de apă de canalizare (amestec între apa uzată şi apa de ploaie) ce reprezintă diferenţa dintre debitul deversat Qd definit de relația (7.12) . Bazinele de retenţie de tipul a) şi d) se prevăd în cazul localităţilor canalizate în procedeul divizor. este dat de relaţia: = unde: Qb – debitul de calcul al bazinului de retenţie. în funcţie de scopul pentru care sunt utilizate.Rolul bazinelor de retenţie este diferit. după deversorul din amonte de staţia de epurare pe/sau adiacent canalului care evacuează apele deversate spre emisar. şi c. c) înmagazinarea pe timp de ploaie a amestecului dintre apa uzată şi apa de ploaie materializat prin debitul deversat Qd . Pentru staţiile de epurare aferente localităţilor mici.11) 7. de regulă. în vederea epurării ulterioare a cantităţii de apă ce reprezintă diferenţa dintre debitele de ape uzate sosite în staţie (Quz) şi capacitatea maximă de epurare a acesteia pe timp de ploaie (QSE = 2Quz. e) înmagazinarea cantităților de apă poluate accidental care nu sunt admise în SE. datorită nivelelor ridicate ale apei emisarului. este recomandabilă prevederea unui bazin de uniformizare şi omogenizare a cantităţii şi calităţii apei uzate ce se va trata în treapta biologică. când nu este posibilă descărcarea gravitaţională a acestora în emisar.max. Debitul de calcul al bazinelor de retenţie de tipul b.= 2 ( ) (7. Bazinele de retenţie de tipul b) şi c) se prevăd în cazul localităţilor canalizate în procedeele unitar sau mixt. în procedeul separativ.4) şi debitul amestecului admis a se descărca în emisar fără epurare (Qdr). 81 − (m /s) (7..

uzual 2 … 3 mm) având curăţare mecanică şi automatizată. La staţiile de epurare aferente localităţilor sub 5. cu soluţia mixtă ”bazin de retenţie – staţie de pompare” pentru introducerea apelor reținute în bazinul de retenție în fluxul tehnologic al stației de epurare. soluţia cu bazin de retenţie se va studia comparativ. se prevăd ambele tipuri de grătare. În scopul evitării acumulării sedimentelor pe radierul bazinelor de retenţie se va propune o formă geometrică adecvată şi echiparea cu mixere. Se impune și analiza descărcării bazinului de retenție la debite și nivele mari pe emisar. b = 10 … 20 mm). tehnic şi economic. grătarele rare (b = 50 … 100 mm) fiind amplasate în amontele grătarelor dese (curățate manual.000 locuitori.5 … 6 mm. Pentru localităţi cu mai mult de 5. În funcție de cota colectorului pentru apele uzate influente în SE: − grătarele se vor amplasa în amonte de stația de pompare în situațiile când cota radier colector influent nu depășește 3. definit de relația (7.000 locuitori se prevăd de regulă grătare fine (b = 0. 82 .3 Grătare rare și dese Grătarele sunt obiecte tehnologice care au rolul de a reţine din apele de canalizare suspensiile şi corpurile mari. În cadrul proiectului aferent bazinelor de retenţie se va preciza modul de curăţire.0 m. Regimul hidraulic al emisarului şi categoria de calitate a acestuia pot impune capacităţi mari pentru înmagazinarea apelor de canalizare care nu pot fi evacuate (în anumite perioade) neepurate şi gravitaţional în emisar. fără personal de deservire. în acest caz. spălare şi evacuare a sedimentelor reţinute în aceste bazine în funcţie de tipul adoptat. − pentru stații de pompare cu transportoare hidraulice.Qd – debitul amestecului de ape uzate cu ape de ploaie. b = 30 … 40 mm – de evitat. Qdr – debitul amestecului de ape uzate cu ape de ploaie ce poate fi evacuat în emisar fără epurare. grătarele se pot amplasa în aval de acestea. grosiere. − pentru adâncimi mari ale colectorului influent (> 4 m) grătarele se vor amplasa în aval de stația de pompare și adoptând măsuri pentru reținerea suspensiilor grosiere în chesonul stației de pompare.4). curățate mecanic. 7.

7.or. viteza medie a apei să fie: − 0. Automatizarea poate fi realizată şi prin relee de timp. Pentru debitul de verificare (Quz. complet automatizate. − 1.3. pentru localități sub 10.3. Umiditatea reţinerilor după presare se consideră. Dispozitivele de curăţare mecanică a reţinerilor de pe grătare vor fi automatizate în funcţie de pierderea de sarcină admisă la trecerea apei printre barele grătarului (7 – 25 cm). În calculul cantităţilor de reţineri pe grătare se va ţine seama de valorile medii specifice indicate în tabelul 7.Pentru stațiile de epurare medii și mari grătarele dese se prevăd numai cu curățare mecanică. În acest sens.1 şi de faptul că aceste cantităţi sunt variabile.80%.7 – 0. 7. Acest lucru se realizează de regulă prin intermediul unor senzori de nivel.4 m/s în scopul evitării depunerilor. de 70 .75 – 0.or).or.max. La staţiile mici de epurare. se poate prevedea numai grătar fin curăţat mecanic. iar greutatea specifică de 0.9 m/s în canalul din amontele grătarului.4 m/s în spațiul dintre barele grătarului. − Qv = Quz.000 locuitori. în medie.min.min. pentru debitul de calcul al apelor uzate. viteza medie a apei în canalul din amontele grătarului trebuie să fie de minim 0.2: • în procedeul de canalizare separativ: − Qc = Quz.or. se va considera un coeficient de variaţie zilnică K = 2 … 5. 83 .1 Debite de dimensionare și verificare ale grătarelor Debitele de calcul și de verificare ale grătarelor corespund celor din tabelul 4. Secţiunea transversală a canalului pe care este amplasat grătarul va avea formă dreptunghiulară. − Qv = Quz.95 tf/m3.0 – 1.1 § 4.min.2 Aspecte privind proiectarea grătarelor Dimensionarea grătarelor se conduce astfel încât.max.or. • în procedeul de canalizare unitar și mixt: − Qc = nQuz.

5 – ∙ ∙ ( 1000 ∙ 365 ⁄ ) (7.15) ∙ (kgf/zi) (7.5 – 2.0 – 1.1.5 2 3 6 10 16 20 25 30 40 50 Cantitatea de reţineri specifică “a” (l/om. an) La curăţare La curăţare manuală mecanică – 25.0 – 5. Distanţa (interspaţiul) dintre barele grătarului (mm) 0. crt. Cantități specifice de substanțe reținute pe grătare.14) γ r = 750K 950 w = 70 – 80%.0 – 20. kg f / m 3 – greutatea umiditatea Volumul zilnic de substanţă uscată (umiditate w′ = 0) din reţineri este: = unde: w = 80% – este umiditatea reţinerilor. indicată în tabelul 7. ( l/om.13) Nr. K – 2 … 5 coeficient de variaţie zilnică.0 – 8.0 – 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cantitatea zilnică de reţineri pe grătare se calculează cu formula: = unde: ∙ (kgf/zi) specifică a reţinerilor cu (7.16) . Cantitatea zilnică de substanţă uscată din reţineri rezultă: = unde: 84 ∙ 100 − 100 ( ⁄ ) (7.0 – 18.Relaţia de calcul a volumului zilnic de substanţe reţinute pe grătare cu umiditate w = 80% este: = unde: a – este cantitatea de reţineri specifică. NL– numărul de locuitori.1.0 – – 2. Tabel 7.0 – 15. an).

În porţiunea amonte a camerei grătarelor . cu valoarea 2.15) poate fi aplicată numai dacă este îndeplinită condiţia: 85 ⁄ ∙ 2 ( ) (7.42 pentru bare cu secţiunea transversală dreptunghiulară. b – distanţa (interspaţiul) dintre barele grătarului. în stare uscată. sunt necesare pasarele. mm. mm.18) . α= 60° … 70° . Camerele grătarelor se vor prevedea cu stăvilare şi batardouri amonte şi aval. β – coeficient de formă al barei. calculat cu formula lui O. Pentru curăţarea grătarelor şi manevrarea stăvilarelor şi batardourilor.γ ru = 1600K 2000 kg f / m 3 – greutatea specifică a substanţelor reţinute. prevăzându-se însă canal de ocolire. Kirschmer [46]: = unde: v – viteza medie pe secţiune în canalul din amontele grătarului. fără grătare de rezervă. etc. Formula (7. canalele pe care sunt amplasate grătarele (de obicei de secţiune transversală dreptunghiulară) vor fi construite cu o pantă de minim 1ä. s – grosimea barei. Pentru prevenirea depunerilor.17) ∙ ∙ (7. m/s2 . se poate proiecta un singur grătar. Cota radierului canalului în aval de grătar se recomandă a fi sub cota radierului amonte cu 10 …15 cm. a căror lăţime variază între 80 … 150 cm. g – acceleraţia gravitaţională. Pierderea de sarcină prin grătar se determină cu relaţia: ℎ = unde: – este coeficientul de rezistenţă locală al grătarului. m/s. iar radierul se va construi din beton rezistent la uzură. Numărul minim de grătare active va fi n = 2. de formă divergentă. La staţiile de epurare mici. în scopul izolării fiecărui grătar în parte în caz de reparaţii.unghiul de înclinare al grătarului faţă de orizontală. se va realiza o pantă a radierului de minim 1% în scopul evitării depunerilor. revizii.

se majorează de trei ori pierderea de sarcină teoretică determinată cu relaţia (7. Variația coeficientului cinematic ( ) și a coeficientului dinamic de vâscozitate (η) în funcție de temperatură (Ɵ °C).20). – coeficientul cinematic de vâscozitate la temperatura medie anuală a apelor uzate.17). vg – viteza medie a apei printre barele grătarului la debitul de calcul. (fig. la grătarele cilindrice fine. (cm/s). dar minimum 10 cm. 7.1. Figura 7.1). astfel încât în practică se consideră pierderea de sarcină conform relației (7. pierderea de sarcină minimă poate fi considerată hr = 7 cm. 86 .= unde: ∙ > 10 (7.(cm2/s). Pentru a se ţine seama de înfundarea parţială a grătarului.19) Re – este numărul Reynolds la mişcarea apei printre barele grătarului.

Grătarele se amplasează în construcții închise. dilaceratoare) sau în afara curentului (tocătoare. 50 cm deasupra nivelului maxim al apelor din canalul grătarelor. comminutoare. sunt tocate ori fărâmiţate cu ajutorul unor dispozitive speciale în curent (griductoare. precum şi pentru construcţiile de prelucrare a nămolurilor. Pentru stațiile de epurare izolate amplasate la ≥ 1 km de zone de locuit se pot amplasa în construcții deschise. 87 . realizate din ţevi metalice (orizontale) cu diametrul φ = 20…25 mm. se recomandă ca o dată scoase din apă. • pentru evitarea accidentelor în toate locurile unde există pericol de cădere se vor prevedea parapete de minimum 80 cm înălţime. 1. compostate. în containere. • pasarelele de acces la dispozitivele de tocare a reţinerilor sau la batardouri şi stăvilare vor fi amplasate cu min. fermentate.În acest scop sunt de preferat grătarele sau sitele fixe sau mobile. incinerate sau.umiditatea reţinerilor presate scade până la 55 – 60%.20) sunt evacuate spre a fi depozitate. Se va lăsa un spaţiu de minim 70 cm pentru circulaţie în jurul dispozitivelor de curăţare şi tocare. în acest fel cheltuielile de manipulare. prevăzute cu şnec înclinat cu funcţionare continuă şi automatizată care efectuează practic patru operaţiuni importante: − reţin corpurile grosiere. transport şi depozitare a reţinerilor de pe grătare vor fi mult diminuate.5m distanţă între ei. − extrag din apă reţinerile de pe grătar şi le spală de substanţele fine de natură organică. reţinerile să fie presate în instalaţii speciale (făcând parte din grătarul propriu-zis sau fiind independente de grătar) sau presate şi spălate. − presează reţinerile micşorându-le volumul şi umiditatea. dezintegratoare) şi reintroduse în apă în aval sau în amonte de grătar. Realizarea unei eficienţe ridicate în reţinerea materiilor în suspensie şi materiilor grosiere conduce la randamente sporite pentru construcţiile şi instalaţiile de epurare a apei din aval de grătare. • pentru micşorarea volumului de reţineri la grătare.ℎ = 3 ∙ ℎ Substanțele reţinute pe grătare : • (m) (7. aşezate la 40 cm distanţă pe verticală şi din stâlpi amplasaţi la max. − le transportă la suprafaţă.

în scopul accesului uşor pentru degajare în zonele de posibile împotmoliri. Dispozitivele de măsurare se recomandă a fi amplasate pe canale deschise în care curgerea are loc cu nivel liber. în procedeul de canalizare unitar și mixt: Qc = 2Quz. Limitele extreme de indicare a nivelului trebuie să ofere o scală de măsurare care să cuprindă toată gama adâncimilor hm ce se pot realiza în canalul respectiv pentru Qmax. funcționare înecată la debitmetre electromagnetice și neînecată la cele Khafagi – Venturi). Dimensionarea canalelor pe care se amplasează debitmetrele trebuie făcută în strânsă legătură cu aparatele auxiliare de măsurare a nivelului amonte de care se dispune.or. Calitatea apei al cărui debit urmează a fi măsurat. impune utilizarea numai acelor tipuri de debitmetre care nu au de suferit de pe urma depunerilor în secţiunea de măsurare. din cauza conţinutului mare de impurităţi. La amplasarea și montarea debitmetrului se va ține seama de recomandările furnizorului de echipament (aliniamente obligatorii amonte și aval. amplasate numai pe conducte care funcţionează sub presiune. 88 . pe anumite linii tehnologice sau pentru anumite obiecte tehnologice. obturări. sau cu ultrasunete.7. precum şi pentru a conduce corespunzător procesele tehnologice. Dispozitivele de măsurare alese trebuie să conducă la pierderi de sarcină reduse şi să nu permită erori mai mari de 2 – 3% în indicarea debitelor. Aceste tipuri de debitmetre sunt: − canale de măsură cu îngustarea secţiunii de curgere de tip Venturi.4. Măsurarea debitului se poate efectua atât global.max. − deversoare proporţionale sau cu caracteristică liniară. pentru întreaga staţie . depuneri. cât şi parţial. respectiv Qmin. 7.or.1 Debite de dimensionare Dimensionarea canalelor de măsurare se face la debitul maxim ce trebuie măsurat: • • în procedeul de canalizare separativ: Qc = Quz.max. − debitmetre electromagnetice. etc.4 Măsurarea debitelor de apă uzată în stația de epurare Măsurarea debitelor în staţiile de epurare este necesară pentru evidenţa cantităţilor de apă ce se tratează la un moment dat sau într-un anumit interval de timp.

− deznisipatoare – separatoare de grăsimi cu insuflare de aer. − Qv = Quz. În cazul existenței unei staţii de pompare echipată cu transportoare hidraulice. a înregistrării. a nămolului sau biogazului unde tehnologia de epurare impune cunoașterea permanentă a debitelor respective. pe canalul (conducta) de evacuare a apelor epurate. natura terenului de fundare și spațiul disponibil.25 mm. Alegerea tipului de deznisipator se face printr-un calcul tehnico – economic. costuri reduse și care asigură și performanțele 7.min. Amplasarea deznisipatoarelor se face în mod curent după grătare şi înaintea separatoarelor de grăsimi.or. deznisipatoarele pot fi amplasate şi în avalul acesteia.5 Deznisipatoare Deznisipatoarele sunt construcţii descoperite care reţin particulele grosiere din apele uzate.or.20 … 0. procedeul de canalizare. amplasarea debitmetrelor se poate face: • • • în aval de deznispatoare.Necesitatea măsurării continue a debitului.5. − deznisipatoare cu insuflare de aer. Deznisipatoarele se clasifică în: − deznisipatoare orizontale longitudinale.1 Debite de dimensionare și verificare Debitele de dimensionare și de verificare ale deznisipatoarelor: − în procedeul de canalizare separativ: − Qc = Quz. − deznisipatoare tangențiale. transmiterii la distanță și eventual a contorizării lui.max. este o chestiune strâns legată de o exploatare corectă și modernă a stației de epurare. se va adopta soluția având tehnologice cerute. 7. 89 . în alte secțiuni de pe linia apei. în special nisipul. luând în considerație mărimea debitului. În schema stațiilor de epurare funcție de mărimea și importanța acestora. cu diametrul granulelor mai mare decât 0.

40 u o (mm/s) u (mm/s) 23 16 32 23 40 30 56 45 3) Viteza orizontală medie a apei în deznisipator trebuie să se situeze în domeniul: v0 = 0.− în procedeul de canalizare unitar și mixt: − Qc = 2Quz. u . la stațiile de epurare de capacitate redusă (Quz.or. viteza orizontală v o = 0.2 Parametrii de dimensionare 1) Numărul minim de compartimente este n = 2. − Qv = Quz. pentru manevrarea acestora se vor realiza pasarele de acces cu lăţimea de 0. (m2). 2) Mărimea hidraulică (u0) a particulelor de nisip şi viteza de sedimentare în curent (u). pentru particule de nisip cu γ = 2.min.viteza de sedimentare a unei particule solide într-un fluid aflat în repaos sau în regim de curgere laminar.20 0. va trebui să respecte condiția: = unde: Ao – suprafața orizontală a oglinzii apei la debitul de calcul.2.max. se poate adopta un singur compartiment.1 … 0. la intrarea şi ieşirea din compartimentele deznisipatoarelor se vor prevedea stavile de închidere în scopul izolării fiecărui compartiment în caz de revizii. 7. 7.2.21) 90 . us. prevăzute cu balustrade. ≤ ( ⁄ ) (7.30 0.valoarea vitezei la care particula de nisip sedimentează (chiar în condițiile unui regim de curgere turbulent).max.zi < 50l/s) completat cu un canal de ocolire. u0 .65 tf/m3 d (mm) 0.or.65 tf / m 3 .30 m/s. Valori ale mărimii hidraulice și ale vitezei de sedimentare în curent pentru particule de nisip cu γ = 2.3 m / s şi diverse diametre ale granulelor (d) se consideră ca în tab.20 m.25 0. 4) Încărcarea superficială.5. Tabel 7.80 … 1. avarii sau reparaţii.

zi. Debitul la care se raportează cantitățile specifice de nisip este Qu.000 m3 apă uzată.40 m lățime și 0.4 … 1.30 m/s. − Cantitatea specifică de nisip ce trebuie evacuată se va considera: − în procedeu separativ: C = 4 …6 m3 nisip/ 100.4 Deznisipator orizontal tangențial Este alcătuit dintr-o cuvă circulară în care accesul apei se face tangenţial printr-o fereastră laterală prevăzută în perete. 7. În figura 7.zi. − Adâncimea apei în deznisipator se recomandă: H = 0. − Lățimea compartimentelor va respecta dimensiunile recomandate pentru utilajul de evacuare a nisipului (podul curățitor).max.7.5. este menţinută la o viteză periferică de 0. Mişcarea circulară care se realizează este menţinută şi la debite mici cu ajutorul unor palete fixate rigid de un tub mobil care este acţionat într-o mişcare de rotaţie de un grup electromotor – reductor de turaţie . Deznisipatorul poate fi alcătuit dintr-o singură cuvă. Mişcarea circulară imprimată apei admisă tangenţial. aceasta fiind controlată prin accelerarea sau încetinirea rotaţiei paletelor. deoarece prin jocul unor stăvilare se poate realiza ocolirea bazinului.000 m3 apă uzată.2 este prezentată schița unui deznisipator orizontal – tangențial. zi. − în procedeu unitar și mixt: C = 8 … 12 m3 nisip/ 100.25 m adâncime.5 m. sau din module de câte două cuve cuplate şi amplasate simetric. Prin interiorul tubului mobil trece conducta air-liftului care evacuează nisipul pe o platformă de drenaj amplasată adiacent bazinului. 91 .5. • Rigola longitudinală de colectare a nisipului va avea o secțiune transversală cu dimensiuni de minim 0.3 Deznisipator orizontal longitudinal cu secțiune transversală parabolică Parametrii de proiectare pentru deznisipatorul orizontal longitudinal cu secțiune transversală parabolică sunt: − Timpul mediu de trecere a apei prin bazin: t = 30 …65 s.

13-spațiu pentru colectarea nisipului.air – lift. 5-platformă pentru drenarea nisipului. 3-conductă de apă. 4-conductă de aer comprimat. 9-deschidere de acces a apei în deznisipator. 8-electromotor. 12-vană. 2-conductă de evacuare nisip. 1. 7-palete. 10-deschidere de evacuare a apei deznisipate.55 M D` 8 10 9 NAc 6 NAv hmin F 11 Aer Apa 12 G M 13 H1 4 1 H2 3 Aer a Ap hu B C D 7 E Camin de vizitare H k1 P k d0 D0 k1 P Deschidere de evacuare a apei deznisipate Spre debitmetru Canal de evacuare a apei deznisipate De la gratare Canal de acces F Camin de vizitare 4 Aer Apa 2 Platforma pentru drenarea nisipului 3 d0 D0 Figura 7.Secțiune transversală și plan. 11-clapet de reținere. 92 . 6-tub mobil.2 5 L < 0. Deznisipator orizontal tangențial.2.

B1 – lățimea unui compartiment. acest obiect tehnologic constă dintr-un canal longitudinal în care se insuflă aer comprimat sub formă de bule fine prin intermediul conductelor perforate. insuflarea aerului se face pe toată lungimea bazinului. • Viteza medie orizontală: unde: = ≤ 0. nisipul conţinut în apa uzată fiind proiectat pe peretele opus zonei de insuflare a aerului. . H – adâncimea utilă. Parametrii de proiectare recomandați pentru acest tip de deznisipator sunt: • Încărcarea superficială. măsurată între nivelul apei și cota superioară a dispozitivului de insuflare a aerului. pentru separarea nisipului cu d ≥ 0. discuri sau plăci cu membrană elastică perforată. (7.25) = = = 10 … 15 ∙ < 15 (m ) (7.Mişcarea apei în bazin este de tip elicoidal.5 (mm/s) În cazul deznisipatoarelor aerate.7.2 (m/s) ∙ ∙ (7.22) (7.27) Se recomandă ca suprafața secțiunii transversale: Raportul dintre lungimea și lățimea deznisipatorului: 93 .23) ≤ 9 … 9. acesta cade de-a lungul acestui perete spre partea inferioară a bazinului unde este reţinut într-o rigolă longitudinală al cărui ax este amplasat la 1/3 din lăţimea compartimentului (măsurată de la peretele lângă care se insuflă aerul).2 (7.5 Deznisipator cu insuflare de aer Denumit și deznisipator aerat. dispozitivul de insuflare este amplasat asimetric în secţiunea transversală.26) (7. us ≤ u.1 … 0. • • • Raportul dintre lățime și adâncime: = 1. a unei particule de diametru d care sedimentează chiar în condițiile turbulenței existente în bazin.24) n – numărul de compartimente. în apropierea unuia dintre pereţii bazinului.5.25 mm la o eficienţă de peste 85% se va considera : − pentru debitul de calcul: − pentru debitul zilnic maxim: = ′= ≤ 19 … 20 (mm/s) .

94 . Qv = Quz. Deznisipatorul aerat este identic cu cel descris în § 7.6 Deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer Aceasta construcție reunește 2 obiecte tehnologice distincte: deznisipatorul și separatorul de grăsimi. Qv = Quz. 20 m/s.or.28) • • Lățimea unui compartiment se alege funcție de deschiderea podului curățitor. respectându-se relația: = 0.025 … 0. − în procedeul de canalizare unitar și mixt: Qc = 2Quz. − pentru Qc = Quz. • • Debitul specific de aer: qaer = 0.max.• • Viteza de curgere a aerului prin conductele sistemului de aerare se va considera 15 .or. Aerul necesar se va asigura de la o stație de suflante. va fi menținută prin reglarea debitului de aer insuflat funcție de debitul de apă vehiculat prin bazin. 7.5 … 1. la care ecranul longitudinal este prevăzut la partea inferioară cu un grătar din bare verticale pentru disiparea energiei curentului transversal de apă. Avantajele rezultate: − economie de investiție și de spațiu ocupat.5.3 m/s.m3 volum util.or: t = 1 … 3 min.or.max. necesară antrenării nisipului depus spre canalul de colectare.5 m3 aer/h.or: t = 5 … 10 min.5.max. de 0. − reducerea volumelor de lucrări de construcții.1 (7. Viteza periferică ”de rulare” a apei.. Timpul mediu de staționare a apei în bazin: − pentru Qc = 2Quz.max..min.5. Parametrii de proiectare pentru acest obiect sunt: • Debitele de calcul și de verificare: − în procedeul de canalizare separativ: Qc = Quz.or.min. − reducerea cheltuielilor de exploatare.

O schemă a deznisipatorului – separator de grăsimi cu insuflare de aer este dată în figura 7. pentru Qc. Raportul debitelor de aer și de apă: = 0.2 … 0.5 m3 aer/h. în bazinul de aspirație al stației de pompare a nămolului sau direct la fermentare.29) (7. 95 . • Timpul mediu de staționare în bazin: − pentru Qc: t = 2 …5 min. pentru Qv.5 … 1. − us ≤ 6 … 7 mm/s. − pentru Qv: t = 10 … 15 min.3.• Încărcarea superficială recomandată: − u ≤ 6 … 7 mm/s. • • Debitul specific de aer: qaer = 0.30) Grăsimile separate din apă se colectează într –un compartiment situat în zona aval de unde sunt evacuate gravitațional sau prin pompare într-un cămin de colectare a grăsimilor.5 (7. m3 volum util. dacă sunt biodegradabile.1 … 0.22 = 0.

96 . Deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer.10 Lama pentru grasimi Gratar pentru disiparea energiei Zona de desnisipare Lopata 45° 5 30 5 40 Secțiune longitudinală Spre instalatia de spalare a nisipului Gratar (pieptene) pentru disiparea energiei 40 200 40 200 40 505050 Base pentru nisip L Figura 7.Secțiune transversală Pod curatitor B1 40 15 40 45 15 55 Ecran longitudinal 60 Sistem aerare 20 Hapa 45° Zona de separare a grasimilor Rigola pentru nisip Ecran longitudinal 60 4.3.50 5.

deznisiparea apelor uzate în amonte de separatoarele de grăsimi este obligatorie.max. în procedeu unitar și mixt: Qv = 2Quz. este ≥ 20 mg / dm3 ( se vor avea în vedere şocurile de încărcare cu grăsimi.zi= 50 … 250 l/s) şi mari (Quz.6). − când schema tehnologică a staţiei de epurare cuprinde treaptă biologică artificială sau naturală.7.7 at. produselor petroliere şi a altor substanţe nemiscibile şi mai uşoare decât apa.zi > 250 l/s) se recomandă utilizarea deznisipatorului – separator de grăsimi cu insuflare de aer. Debitul de verificare: în procedeu separativ: Qv = Quz. separatorul de grăsimi se amplasează între deznisipatoare şi decantoarele primare.max.6.). uleiurilor. La staţiile de epurare medii (Quz.6 Separatoare de grăsimi Separatoarele de grăsimi sunt construcţii descoperite care utilizează principiul fizic al flotaţiei naturale şi artificiale pentru separarea din apă a grăsimilor.zi. − separatoare de grăsimi cu plăci paralele sau cu tuburi înclinate.max. În schema tehnologică a staţiei de epurare.1 Debite de dimensionare și verificare • • Debitul de calcul al separatoarelor de grăsimi este pentru toate procedeele de canalizare: Qc = Quz.or.5.or.max. În staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se utilizează frecvent următoarele tipuri de separatoare de grăsimi: − deznisipatoare-separatoare de grăsimi cu insuflare de aer (§ 7. − separatoare de grăsimi cu insuflare de aer la joasă presiune (0. 97 .max. previzibile sau accidentale ale influentului staţiei de epurare).5 ÷ 0. Prevederea separatoarelor de grăsimi în staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti este obligatorie în următoarele cazuri: − când concentraţia grăsimilor din apa uzată exprimată prin substanţele extractibile în eter de petrol. Aceste tipuri de separatoare reţin grăsimile aflate în apă sub formă liberă (peliculă sau film) ori sub formă de particule independente formând cu apa emulsii mecanice de tip mediu sau grosier (diametrul particulelor de grăsime d p > 50 µm ). 7.

H = 1. (m2). vL – viteza longitudinală de curgere a apei prin separator (valoarea medie pe secțiune) se calculează cu relația: = ∙ = 98 (cm/s) (7.6. B1 – lățimea unui compartiment. La proiectarea separatoarelor de grăsimi se va ține seama de prevederile STAS 12264/1991. (m).2 Parametrii de proiectare Separatoarele de grăsimi trebuie prevăzute cu minimum două compartimente în funcţiune. În cazul unor debite de apă uzată sub 50 l/s. (m3).5 m. (m). se poate admite un singur compartiment.2 … 3. B1 = 2.0 … 4. Ao – aria suprafeței orizontale.32) = ∙ ∙ ≤ v (mm⁄s) (7. Încărcarea superficială: = unde: n – numărul de compartimente în funcțiune. L – lungimea utilă. = ∙ ∙ = ≥ 5 … 12 min (7. L – lungimea utilă.5.7. Parametrii de proiectare recomandați pentru separatoarele de grăsimi cu insuflare de aer de joasă presiune sunt: • • Viteza de ridicare a particulelor de grăsime vr = 8 … 15 m/h.34) . cu obligativitatea prevederii unui canal de ocolire. • • Se recomandă raportul ≥ 2. n – numărul de compartimente în funcțiune. S1 – aria secțiunii transversale a unui compartiment : = ∙ (m ) (7.33) H – adâncimea apei în separator.0 m.31) Timpul mediu de trecere al apei prin separator: = unde: V – volumul util al separatorului de grăsimi.

5 – 0.37) 7.7 Decantorul primar Decantoarele primare sunt construcţii descoperite care au rolul de a reţine din apele uzate orăşeneşti sau industriale cu caracteristici similare.36) • Cantitatea de aer insuflat este funcţie de debitul de apă care se epurează la un moment dat.7 at. în cazul staţiilor de epurare ce deservesc o canalizare în procedeu unitar sau mixt decantoarele vor fi precedate obligatoriu de 99 . apa să nu depăşească creasta acestor pereţi deversori iar timpul mediu de trecere a apei prin separator să respecte condiţia: = = ∙ ∙ ∙ ≥ 4 … 5 min (7. astfel încât pentru obţinerea unei eficienţe ridicate şi constante.3 m3 /h aer/(m3/h) apă uzată în cazul insuflării aerului sub formă de bule fine şi medii prin materiale poroase sau prin dispozitive cu membrană elastică perforată. şi pentru un debit de aer: = ∙ (m /h) (7. substanţele în suspensie sedimentabile gravimetric care au trecut de deznisipatoare şi separatoare de grăsimi.max.6 m3 /h aer/(m3/h) apă uzată în cazul insuflării aerului prin conducte perforate. − qaer = 0. se vor prevedea în acest sens dispozitive de reglare automată. se determină din condiţia ca la debitul de verificare.35) Supraînălţarea hv a pereţilor deversori ai jghiaburilor de colectare a grăsimilor peste nivelul apei aferent debitului de calcul. Decantoarele primare sunt amplasate în aval de separatoarele de grăsimi sau de treapta de degrosisare atunci când separatoarele lipsesc din schema de epurare. Alegerea utilajului de producere a aerului comprimat (suflante) se va face pentru o presiune relativă de 0.zi): − qaer = 0. este necesară reglarea debitului de aer insuflat funcţie de mărimea debitului de apă tratat. • Debitul specific de aer ce trebuie insuflat se va considera (raportarea se face la Quz.Viteza longitudinală de curgere trebuie să îndeplinească condiția: ≤ 15 ∙ • (7.

max. − când apele uzate ce urmează a fi epurate au provenienţă exclusiv menajeră şi debite Quz.min. − când eficienţa decantării primare în reținerea MTS prin sedimentare gravimetrică este sub 40%. Substanţele reţinute poartă denumirea de nămoluri primare. în aceste nămoluri sunt conţinute şi o parte din substanţele organice din apele uzate.max. Eficienţele reţinerii prin decantare primară a substanţelor în suspensie (MTS) şi a substanţelor organice exprimate prin consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) sunt prezentate în § 5.1. 100 .1 Debite de dimensionare și verificare Debitele de calcul și verificare ale decantoarelor primare sunt: • Debitul de calcul: − Pentru procedeu separativ: Qc = Quz.or. • Debitul de verificare: − Pentru procedeu separativ: Qv = Quz. Alegerea tipului de decantor. 7.1.000 m3/zi . iar epurarea biologică se realizează în soluţia cu bazine de aerare.min. umiditatea acestor nămoluri este w P = 95 … 96%.7. − Pentru procedeu unitar și mixt: Qc =2Quz. − Pentru procedeu unitar sau mixt: Qv = Quz.max. lucru ce se impune şi în procedeul separativ pentru debite ce depăşesc debite de 3.zi până la 200 l/s. a cantităţii şi calităţii apei brute şi a parametrilor de proiectare recomandaţi pentru fiecare caz în parte. pe baza încărcării organice a apelor uzate și tehnologia adoptată pentru treapta de epurare biologică. astfel încât decantoarele primare reţin odată cu materiile în suspensie şi substanţe organice. a numărului de compartimente şi a dimensiunilor acestora se face pe baza calculului tehnico-economic comparativ. În cazuri justificate tehnic şi economic. decantoarele primare pot lipsi din schema tehnologică a staţiei de epurare şi anume: − când epurarea se realizează în instalaţii biologice compacte de capacitate mică (soluţie cu bazine de aerare).or.deznisipatoare.or.or.

1 • Încărcarea superficială (us) trebuie să respecte condiția: = unde: Ao – suprafața orizontală a luciului de apă din decantor.7. Viteza de sedimentare a particulelor (u). pentru apele uzate industriale cu caracteristici diferite de cele urbane.7.3 1. u.7. aceasta se realizează prin prevederea în amonte de decantoare a unei camere de distribuţie a debitelor (distribuitor). Nr. conform tabelului 7.2 0.0 2. se va stabili în funcție de eficiența impusă în reținerea suspensiilor (es) și de concentrația inițială în suspensii a apelor uzate (cuz). Principalii parametri de dimensionare ai decantoarelor primare sunt: • • Debitul apelor uzate (§ 7. a fiecărei unităţi de decantare și să asigure preaplinul de siguranță. u – viteza de sedimentare stabilită conform tab. în lipsa unor date experimentale. 101 ≤ (7. crt.9 1.7 2.7 Viteza de sedimentare (u) (m/h) 2.1).3.5 1 2 3 4 2. ambele utile.6 1.5 1.3. Tabel 7. Pentru funcţionarea corectă a unităţilor de decantare se impune distribuţia egală a debitelor între unităţile respective. camera de distribuţie trebuie să asigure echirepartiţia debitelor prin realizarea unei deversări neînecate şi a unei alcătuiri constructive care să conducă la evitarea depunerilor în compartimentele camerei respective.3. Eficienţa reţinerii suspensiilor în decantor es (%) 40 … 45 46 … 50 51 … 55 56 … 60 Concentraţia iniţială a suspensiilor ( cuz ) cuz < 200 mg/l 200 mg/l ≤ cuz < 300 mg/l cuz ≥ 300 mg/l 3.8 1. Valori ale vitezei de sedimentare. în caz de necesitate.2 Parametrii de dimensionare ai decantoarelor primare Numărul de decantoare va fi de minim 2 unități.7.38) . ansamblul instalaţiei de decantare va fi prevăzut cu un canal de ocolire care să asigure scoaterea din funcţiune.3 1. parametrii de dimensionare se vor stabili pe bază de studii ”in situ”. (m2). fiecare putând funcționa independent.

Lungimea deversoarelor trebuie să fie stabilită astfel încât debitul specific de apă pentru 1 m lungime de deversor să nu depăşească valorile următoare: a 102 . dacă decantoarele primare sunt urmate de filtre biologice: tv = 1h.25 m sub nivelul minim al apei şi muchia superioară la cel puţin 0. deflector şi a distanţei dintre ele = 0.5 h. Evacuarea apei se face de obicei prin deversare peste unul sau ambii pereţi ai rigolelor de colectare a apei decantate. atât pe verticală cât şi pe orizontală. se prevăd deversoare metalice triunghiulare amovibile pe verticală. Curgerea în conductă trebuie să fie cu nivel liber. − pentru decantoarele verticale: vmax = 0. Pentru realizarea unei colectări uniforme pe toată lungimea de deversare. care să asigure înălțimea egală a lamei de apă. Pentru acces se recomandă prevederea de deflectoare sau ecrane semi-scufundate ori realizarea unor orificii în peretele frontal amonte care să permită repartiţia uniformă a firelor de curent pe întreaga secţiune transversală de curgere. − La debitul de verificare: dacă stația de epurare are numai treaptă de epurare mecanică sau dacă decantoarele primare sunt urmate de bazine cu nămol activat iar procedeul de canalizare este unitar sau mixt: tv = 0.5 h.7 mm/s.30…0. În amonte de peretele deversor al rigolei de colectare a apei limpezite. care are avantajul de a elimina influenţa vântului şi peretele (ecranul) semi-scufundat şi de a reduce substanţial abaterile de la orizontalitate a sistemului de colectare. − La debitul de calcul: tc = 1. la 0. daca procedeul de canalizare este separativ: tv = 1h.20 m deasupra nivelului maxim al apei.40 m se prevede un ecran semi-scufundat cu muchia inferioară la 0. cu fante (orificii).75 … 1. Accesul şi evacuarea apei din decantor sunt definitorii pentru eficienţa procesului de sedimentare. • Timpul de decantare de calcul ( tC ) şi de verificare (tV). determinarea numărului de deflectoare se face pe baza debitului aferent unui deflector qd = 4 … 7 l/s. Evacuarea apei decantate se poate realiza şi printr-un colector alcătuit din conductă submersată.• Viteza maximă de curgere a apei prin decantor: − pentru decantoarele orizontale: vmax = 10 mm/s.00 m.

3 Decantoare orizontale longitudinale Sunt bazine din beton armat. la Qv. la Qc.m. 7. Pot fi adoptate și alte tipuri de racloare. Îndepărtarea nămolului din pâlnie se face prin conducte cu diametrul de minim 200 mm.70 m/s. prin intermediul unui pod cu lamă racloare a cărui viteză de deplasare se va adopta 2 … 5 cm/s. la decantoarele radiale şi verticale. spre construcţiile de prelucrare a nămolului. Curăţarea nămolului de pe radier şi transportul acestuia spre pâlnia colectoare amonte poate fi realizată şi de racloare submersate de tip lanţ fără sfârşit (lanţ cu racleţi). Admisia apei în decantor se face prin deflectoare sau orificii practicate în peretele despărţitor dintre camera de intrare şi compartimentul decantor. intervalul de timp dintre două evacuări se stabileşte funcţie de tehnologia de epurare adoptată și de caracteristicile nămolului.7. prin prevederea de rigole radiale suplimentare. în avalul decantoarelor se prevăd pereţi semi103 . având lăţimea unui compartiment b1. continuu sau intermitent. se recomandă creșterea lungimii de deversare prin realizarea de rigole paralele sau. 7. Pentru evitarea antrenării spumei şi uneori a grăsimilor și plutitorilor colectați de pe suprafața apei (frunze etc. în scopul evitării intrării în fermentare a nămolului. viteza minimă admiţându-se de 0. astfel încât ciclul tur – retur să nu depăşească 45 minute şi deplasarea podului raclor să nu repună în stare de suspensie nămolul depus pe radier.m. adâncimea utilă hu şi lungimea L (fig. lăţimea unui compartiment nu va depăşi 9 m. lamele racloare sunt aşezate la distanţa de 2. sau prin deversare uniformă pe toată lăţimea decantorului peste peretele rigolei de aducţiune a apei. nămolul depus pe radierul bazinului este dirijat către pâlnia de nămol din amonte. Înălțimea de siguranță (garda hidraulică) a pereților decantorului deasupra nivelului maxim al apei va fi de minim 0. prin sifonare sau pompare. recomandându-se să nu se depăşească 4 ÷ 6 ore. Pentru lăţimi ale compartimentelor de decantare b1 > 6 m se vor realiza două pâlnii de colectare a nămolului. v q d ≤ 180 m3/h. Când valorile de mai sus sunt depăşite.− − qc ≤ d 60 m3/h.5 … 4. În partea amonte a bazinului este prevăzută o pâlnie (başă) pentru colectarea nămolului din care acesta este evacuat hidraulic. iar viteza de mişcare a lanţului este de 1.3m. cu secţiune transversală dreptunghiulară. de regulă descoperite.0 cm/s.) odată cu apa decantată.0 m.4).

n – numărul de compartimente de decantare. Qv. tv sunt definiți în paragrafele anterioare.7.scufundaţi amplasaţi la 0. • Lungimea decantorului: 104 (m ) ∙ ∙ℎ (m ) (m ) (7. 7. printr-o conductă.30 ÷ 0.3).50 m în faţa deversoarelor şi la 0. b1 – conform fig.4. • Secțiunea orizontală a decantorului: = (m ) ∙ (7. • Secțiunea transversală a decantorului: = = unde: vo – viteza orizontală a apei definită în paragraful anterior. fiind apoi evacuate prin vidanjare sau pompare. 7.25 ÷ 0. L.42) = unde: ∙ (m ) us – definită în paragraful anterior (tab.44) (7.39) (7.4.45) = .3.1 Dimensionarea decantoarelor orizontale longitudinale Dimensionarea decantoarelor orizontale longitudinale se face utilizându-se următoarele relaţii de calcul: • Volumul decantorului: − dimensionare: − verificare: = = ∙ ∙ (m ) (m ) (7. hu – conform fig. grăsimile ajung într-un cămin (rezervor) pentru grăsimi amplasat în vecinătatea decantorului. Grăsimile şi alte materii plutitoare sunt împinse de lame de suprafaţă prinse de podul raclor sau de lanţul fără sfârşit şi colectate într-un jgheab pentru grăsimi. 7.30 m sub nivelul minim al apei. b1. L.41) (7.7.40) unde: Qc. tc.20 m deasupra nivelului maxim al apei din decantor. aşezat în partea aval a decantorului.43) (7. muchia superioară a acestor pereţi se plasează cu minim 0.

greutatea specifică a nămolului.49) (7.48) Adâncimea utilă a spațiului de decantare: ≤ ℎ ≤ (m) (7.0.47) (7.0. exprimată în substanță uscată. 5. ∙ (m / zi) (7. 8.50) Debitul specific al deversorului (evacuare apă decantată): = = ∙ ∙ ≤ 60 (m /h. din nămolul primar este: = • Volumul de nămol primar: = unde: = 1008 … 1200 (kgf/m ) .= • = • Raportul : 4 ≤ • ℎ = • ∙ (m) ≤ 10 ∙ (m) (7. în greutate.3. 7. Volumele de nămol reținute în decantorul primar trebuie mărite în schemele de epurare în care se folosește coagulant sau când se trimite în decantor nămol biologic din decantoarele secundare.46) Lățimea decantorului (valori recomandate: 3. m) (7.53) unde: es. se vor prevedea lungimi de deversare suplimentare. cuz – definite în tab.0. 4. evacuarea 105 ∙ ∙ (kg/zi) (7.0. • Cantitatea zilnică de materii solide.51) (7. 9.7.1.0m): ∙ (7.7. Volumul pâlniilor de nămol se stabilește astfel încât volumul geometric care se realizează ( Vpg ) să fie mai mare sau cel puţin egal cu volumul de nămol dintre două evacuări. m) ≤ 180 (m /h.54) . 6.0. Qc – debitul de calcul definit în § 7.52) Dacă aceste condiții nu sunt respectate.0. wp = 95 … 96 %.

considerat în calcule de 0.30 ÷ 1. în cazul în care aceasta.58) 0. hn – înălţimea stratului neutru.00 m. 106 . hd – înălţimea stratului de depunere. n – numărul de compartimente de decantare.30 m. măsurată în secţiunea mijlocie (la distanţa L/2 de intrarea apei în decantor) este: H = hs + h u + h n + h d unde: hs – este înălţimea zonei de siguranţă care se adoptă (m) (7. atunci volumul pâlniei de nămol Vpg se va majora corespunzător. rezultă numărul de evacuări (şarje): = Volumul de nămol dintre 2 evacuări aferent unui compartiment de decantare: = ∙ (7.4 sunt prezentate dimensiunile recomandate pentru proiectarea decantoarelor longitudinale orizontale.56) unde: Vnp.57) Dacă în decantorul primar se trimite nămol în exces din decantoarele secundare (în schemele cu bazine cu nămol activat) sau nămol biologic (în schemele cu filtre biologice).4 și în figura 7.30 m. în funcţie de înălţimea lamei racloare.poate fi realizată continuu dacă nămolul rezultă în cantităţi mari. Rigolele de colectare a apei limpezite se vor dimensiona la debitul de verificare Q v astfel încât în secţiunea cea mai solicitată viteza să fie de minimum 0. în cursa pasivă. nev – definiți anterior. Adâncimea totală a decantorului.55) (m / evacuare) (7. Notând cu t ev (h) timpul dintre două evacuări.20 … 0.7 m/s. sau intermitent. Se verifică dacă : ≥ (7. În tabelul 7. hu – adâncimea utilă a decantorului stabilită cu relaţia (7.49). care desparte spaţiul de sedimentare de cel de depunere a nămolului şi care se ia de obicei de 0. Sistemul de colectare a apei limpezite trebuie să asigure o colectare uniformă prin deversare în regim neînnecat. conform STAS 10101-20/1990. la maxim 4 ÷ 6 h spre a se evita intrarea în fermentare a nămolului. este deasupra nivelului apei şi de influenţa valurilor funcţie de intensitatea vânturilor.

80 2.95 0.40 8.40 0.55 108…162 195…312 322…537 540…835 835…1130 1120…1456 1460…1860 0.00 18. Nr.00 2.70 1.20 0. Dimensiuni caracteristice ale decantoarelor orizontale longitudinale. 107 .30 0.35 0.40 0.60 2.40 0.45 2.40 0.20 2.Tabel 7.20 0.3 4.20 0.0 20…30 25…40 30…50 40…55 45…60 50…65 55…70 60…90 100…160 150…250 240…330 315…420 400…520 495…630 2.40 26.40 0.90 4.80 2.65 2.50 2.60 3. crt.80 3.55 22.40 0.4.3 6. 0 b1 (m) 1 L (m) 2 A01*=b1L (m2) 3 b2 (m) 4 b3 (m) 5 b4 (m) 6 hu (m) 7 hs (m) 8 hn (m) 9 hd (m) 10 H (m) 11 Ec (m) 12 S=b1h (m2) 13 Vu=A01*hu (m3) 14 a1 (m) 15 1 2 3 4 5 6 7 3.0 7. 7.10 2.27 0.20 0.20 0.40 0.90 3.20 0.90 7.00 2.10 0.4.60 2.0 9.00 3.20 0.70 0.26 0.10 1.23 0.3 8.3 3.40 0.45 1. Notă: Semnificații notații tabel vezi fig.80 4.23 *A01 – aria orizontală utilă a unui compartiment de decantare.20 0.90 8.20 0.10 3.20 0.3 7.20 0.90 5.0 4.3 5.27 0.40 3.00 11.60 4.3 1.25 0.0 8.0 5.85 1.45 0.27 0.90 5.90 6.00 15.0 6.20 1.60 3.

70 Sectiunea 2-2 Figura 7.4 b4 1 2 Vedere in plan 0.7 – pâlnie colectare pentru nămol.L 5 1 4 a1 0.50 1.40 (hs) hd hn hu H 7 200 Sectiunea 1-1 6 2 1 0. 1 – sistem de distribuție a apei.35 n b1 Ec = b1-0. Decantor orizontal – longitudinal. 3 – rigolă pentru colectarea apei decantate cu deversor triunghiular.1 b2 0.6 – tampon aval pod raclor.4 – pod raclor. 108 .35 0.4 b3 0.2 – jgheab pentru colectarea materiilor plutitoare. 5 – tampon amonte pod raclor.4.50 3 2 0.

Acestea curăţă nămolul de pe radier şi îl conduc către conul central care constituie pâlnia de colectare a nămolului.7. sprijină pe radierul bazinului prin intermediul unor stâlpi. apa iese din cilindrul central prin intermediul unor orificii cu deflectoare practicate în peretele acestuia. către un cămin sau alt dispozitiv de colectare a acestora. în care apa este admisă central prin intermediul unei conducte prevăzută la debuşare cu o pâlnie (difuzor) a cărei muchie superioară este situată la 20 ÷ 30 cm sub planul de apă.5) sau prin conductă submersată cu fante. de la centru spre periferie. de formă circulară în plan. apa iese pe sub un cilindru central semiscufundat.0 ÷ 1. Podul raclor de suprafață este alcătuit dintr-o grindă cu montanţi articulați prevăzuţi la partea inferioară cu lame racloare. prin sifonare sau prin pompare. din conducta de acces. al cărui diametru este de 10÷20% din diametrul decantorului. În 109 .4 Decantoare orizontale radiale Sunt bazine cu forma circulară în plan. Distribuţia uniformă a apei de la centru spre periferie se poate realiza şi prin intermediul unui dispozitiv de tip lalea Coandă. nămolul este evacuat prin diferenţă de presiune hidrostatică. Cilindrul central. a cărui muchie inferioară este la minim 25 ÷ 30 cm sub planul de apă.Celălalt capăt al podului raclor sprijină pe peretele exterior al bazinului prin intermediul unor roţi pentru asigurarea funcționarii bune iarna. Prevederile de mai sus nu exclud posibilitatea utilizării de poduri racloare submersate antrenate cu mecanisme speciale. 30 ÷ 50 cm distanţă se prevede un perete semiscufundat. De aici. În faţa acestor deversoare. În alte variante. La partea superioară a cilindrului central se prevede o structură de rezistenţă capabilă să preia forţele generate de podul raclor al cărui pivot este amplasat pe structura de rezistenţă respectivă. reglabile pe verticală. Circulaţia apei se face orizontal după direcție radială.5 m de perete.7. cu muchia inferioară situată la o adâncime sub planul de apă egală cu 2/3 din înălţimea zonei de sedimentare hu. sau printr-un grătar de uniformizare cu bare verticale. spre treapta de prelucrare ulterioară a nămolului. la cca. în peretele exterior al decantorului se practică ferestre prevăzute pe muchia interioară cu deversoare metalice cu dinţi triunghiulari. În primul caz. Rigola de colectare a apei decantate se amplasează la interiorul peretelui exterior acesteia la 1. 7. de podul raclor este prins un braţ metalic prevăzut cu o lamă racloare de suprafaţă care împinge grăsimile şi spuma de la suprafaţa apei spre periferie. Apa limpezită este evacuată printr-o rigolă perimetrală (fig.

1 Dimensionarea decantoarelor orizontale radiale Dimensionarea decantoarelor orizontale radiale se face utilizând următoarele relații de calcul: • Volumul decantorului: = = ∙ ∙ (m ) (m ) (7. Colectarea apei limpezite se poate face şi prin conductă submersată cu fante.7 m/s.4. Vd. 7.2.2 şi 4. Radierul decantorului are o pantă de 6 ÷ 8 % spre centru.60) unde: Qc.59) (7.7.61) Adâncimea utilă a spațiului de decantare: (7. Colectarea în rigolă a apei limpezite se face prin deversare neînnecată.cel de-al doilea caz.60). • Secțiunea orizontală a oglinzii apei: = • ℎ = ∙ (m ) (m) (7. Se adoptă valoarea cea mai mare din relațiile (7. iar radierul pâlniei de nămol o pantă de 2 : 1. prin conducte cu Dn 200 mm prin care viteza nămolului să fie minim 0. Qv. Diametrul decantoarelor radiale este cuprins între 16 şi 50 m. iar adâncimea utilă h u între 1. peretele rigolei dinspre centrul bazinului are coronamentul deasupra nivelului apei. tv sunt definiți în § 7. sau la intervale de maxim 4 ÷ 6 h.Viteza periferică a podului raclor variază între 10 şi 60 mm/s.7. 110 . Evacuarea nămolului se poate face continuu în cazul unor volume mari de nămol.0 m. A0. realizând 1 ÷ 3 rotaţii complete pe oră.5.62) Cu aceste elemente se intră în tabelul 7. tc. el servind drept perete obstacol pentru spuma şi grăsimile de la suprafaţa apei.59) și (7. prezentat în continuare și se stabilesc dimensiunile geometrice efective: D. prevăzut şi el cu plăcuţe metalice cu deversori triunghiulari reglabili pe verticală. hu. Apa decantată trece pe sub rigolă şi deversează peste peretele circular exterior al rigolei. d3.

407 2.0 2.00 1.60 0.6 4.87 0.0 4.14 20. Observație: Pentru diametre D > 45m.6 1.0 2.1 37.6 5.50 0.14 18.50 0.14 25.40 2.90 1.43 0.90 1.5 23.50 0.0 6.50 0. crt.90 2.0 5.3 0.7 42.048 1.0 4. se impun întocmite studii prealabile privind regimul de curgere și sistemele de colectare.6 2.5 20.Tabel 7.4 0.13 1.50 0.220 1.785(D22–d21) (m2) 4 d2 (m) 5 d3 (m) 6 hs (m) 7 hu (m) 8 hd (m) 9 H (m) 10 D1 (m) 11 B (m) 12 Vu=A01*hu (m3) 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 14.14 28.40 2.4 0.57 0.0 165 214 264 320 423 524 610 695 843 1.60 264 343 423 512 846 1.0 3.6 3.0 6.50 0.1 30.5 0.6 4.0 3.60 0.518 *A01 – aria orizontală utilă a unui compartiment de decantare.0 2.70 0.0 5.50 0.90 2.0 4.7 16.6 3.14 32.14 30.6 2.5.6 3.50 0.4 0.40 2.90 1.4 0.4 0.30 1.0 2.0 6.90 1.1 28.4 0.0 2.14 40.0 4.50 0.091 1.6 1.6 2. 0 D (m) 1 D2 (m) 2 d1 (m) 3 A01*=0.3 0.0 6.6 1. 111 .0 0.0 3.3 0.686 2. Dimensiuni caracteristice ale decantoarelor orizontale radiale.390 1.5 2.0 5.728 3.40 2.6 3.3 0.1 33.50 0.14 22.0 4.6 3.6 5.80 0.90 16.0 3.14 45.7 3.0 4.0 5.5 26.14 35.4 1.14 0.0 4. Nr.0 4.40 2.7 18.

Vedere în plan și secțiuni caracteristice.Apa decantata Spre treapta biologica d3 Bo Dr bo Apa uzata de la distribuitor D Evacuare namol A hu Apa uzata ir namol do d3 Detaliu `A` Strat de grasimi h ho bo Rigola de colectare a apei limpezite Consola de sustinere a rigolei de colectare a apei limpezite Figura 7.5. Decantor orizontal radial. 112 .

64) Debitul specific deversat trebuie să îndeplinească condițiile (7. hu – înălțimea utilă. = ℎ + ℎ (m) (7. hn – înălțimea pâlniei de nămol (2 … 3 m). Adâncimea decantorului la perete (Hp) și la centru (Hc): = ℎ + ℎ + ℎ + ℎ (m) unde: hs – înălțimea de siguranță. dimensiunile necesare pentru pâlnia de nămol. m) ≤ 180 (m / h.67) (7. hp – diferența de înălțime datorită pantei.63) Pentru decantoare cu D = 30 – 50 m: (7. Volumul zilnic de nămol primar se determină conform relației (7.7.68) 113 . (m). m) (7. pompare). conductele și modul de evacuare a nămolului (prin diferență de presiune hidrostatică. (m).54) din § 7.3.66): ∙ (7. (m).După stabilirea dimensiunilor geometrice se verifică respectarea condițiilor următoare: • Pentru decantoare cu D = 16 – 30 m: 10 ≤ • 15 ≤ • = = • ∙ ≤ 15 ≤ 20 ≤ 60 (m / h.66) unde: Dr – diametrul corespunzător peretelui deversor al rigolei.65) (7.65) și (7.1 și apoi se stabilesc durata dintre 2 evacuări.

69) şi (7. tc – timpul de decantare la Qc. prin sifonare sau pompare spre instalaţiile de prelucrare ulterioară.6) prin care curge în sens descendent cu o viteză v t ≤ 0. (h).69) (7. spumei şi a altor substanţe plutitoare se prevăd pereţi semiscufundaţi în faţa rigolelor de colectare a apei decantate.7. (h).000 m3/zi și sunt recomandate în special ca decantoare secundare după bazinele cu nămol activat sau filtrele biologice datorită avantajului prezentat de stratul gros de flocoane care măreşte eficienţa decantării.70) considerându-se valoarea cea mai mare rezultată din cele două relații: = unde: Qc – debitul de calcul.10 m/s. în care mişcarea apei se face pe verticală. Qv – debitul de verificare. acesta este evacuat prin diferenţă de presiune hidrostatică.7. Apa este introdusă într – un tub central (fig. Din pâlnia de nămol. În camera exterioară tubului central . 7. Se utilizează pentru debite zilnice maxime sub 5. 2) Suprafaţa orizontală şi adâncimea utilă a decantorului se calculează cu relaţiile (7. amenajată sub forma unui trunchi de con cu pereţii înclinaţi faţă de orizontală cu mai mult de 45°.5 Decantoare verticale Sunt construcţii cu forma în plan circulară sau pătrată. apa se ridică spre suprafaţă unde este colectată într-o rigolă perimetrală sau în rigole radiale care debuşează în cea perimetrală în cazul în care debitul specific deversat este depăşit sau când diametrul decantorului este > 7 – 8 m.( m3/zi).70) (7.71) .71): = (m ) 114 = ∙ ∙ ( ( ) ) (7. în sens ascendent. În scopul reţinerii grăsimilor.( m3/zi). Se construiesc pentru diametre până la 10 m iar utilizarea lor este limitată din cauza dificultăţilor de execuţie. tv – timpul de decantare la Qv. Nămolul se depune în partea inferioară a bazinului. Dimensionarea decantoarelor verticale se face utilizând următoarele relaţii de calcul: 1) Volumul decantorului se calculează cu relaţiile (7.

73) 115 . 4) Adâncimea totală a decantorului: = ℎ + ℎ + ℎ + ℎ (m) unde: hs – înăltimea de siguranţă. d – diametrul tubului central. Se propune un număr de unități de decantare și se urmărește ca diametrul fiecărei unități să fie sub 10 m.3 funcţie de eficienţa dorită es şi de concentraţia iniţială în materii în suspensie a apelor uzate c uz .max). în lipsa datelor experimentale.5 m).5 h. hu – adâncimea utilă. hd – înălţimea depunerilor (a trunchiului de con). (0. hn – înălţimea zonei neutre (0.8 ∙ ℎ unde: hu se adoptă din condiția: ℎ = Td ≥ 1.80 (7.unde: us – este încărcarea superficială considerată egală cu viteza de sedimentare stabilită experimental sau. conform tabelului 7.72) unde: D – diametrul decantorului. 3) Înălţimea tubului central: = 0. Se verifică apoi relația: ℎ − ≥ 0.75) ∙ ≤ 4 (m) (7. de concentraţia în materii în suspensie a apelor uzate la intrarea în staţia de epurare (cuz) .4 … 0. Secțiunea tubului central: se adoptă 5% din suprafața de limpezire.72) nu este verificată se va mări adâncimea hu . (m).3 ÷ 0. de eficienţa reţinerii materiilor în suspensie prin decantare (es) şi de modul de evacuare continuu sau intermitent a nămolului. În cazul în care relaţia (7.74) (m) (7. (7.6 m). Înălţimea pâlniei de nămol hd se stabileşte funcţie de debitul de calcul ( Quz. ( m).zi.

4-rigolă colectare apă decantată. Se recomandă evacuarea prin pompare cu o pompă submersibilă montată la partea inferioară a bașei de nămol.3 … 1.6. 5-conductă evacuare apă decantată.7 m/s la debitul de verificare în secţiunea cea mai solicitată. 1-admisia apei. aferent unei unităţi de decantare.R 3 2 r 4 hs 1 5 hu H 6 hn hd Figura 7. 116 . se va adopta maxim 0. Decantor vertical.6-conductă evacuare nămol.0 m. se stabilesc dimensiunile geometrice ale pâlniei de nămol şi modul de evacuare a nămolului. În lipsa unor date experimentale viteza ascensională a apei în spaţiul de decantare inelar. pentru a permite o evacuare eficientă a nămolului.7 mm/s (2. de durata şi volumul de nămol dintre două evacuări. Secțiune transvesală. Funcţie de volumul zilnic de nămol primar. 2-pâlnie colectare materii plutitoare. Diametrul bazei mici a pâlniei tronconice pentru colectarea nămolului se va adopta 0. Rigola de evacuare a apei limpezite se calculează din condiţia respectării vitezei de minim 0.52 m/h). 3-perete semiînecat.

7. în soluția cu epurare extensivă precedată de epurare primară.5m Înclinarea faţă de orizontală a pereţilor jgheabului: α ≥ 45°. parametrii recomandaţi la 117 h2 hu . Dimensiunile recomandate pentru jgheaburi sunt: b = 1. fermentarea este de tip anaerob în regim criofil (la temperatura mediului ambiant).7.000 locuitori sau debite Quz.7.0 … 2.1).0 … 2. Decantoarele cu etaj sunt construcţii cu forma în plan circulară sau patrată care au rolul de decantare a apei şi de fermentare a nămolului reţinut. Diametrul unei unităţi de decantare D depinde de: − cantitatea de nămol necesar a fi acumulată și supusă unui timp determinat de fermentare (criofilă). Dimensionarea jgheaburilor se face după metodologia şi decantoarele orizontale longitudinale (conform cap. Secțiune transversală prin jgheabul de decantare al apei.max. Fermentarea se realizează la partea inferioară a jgheaburilor.3.7.6 Decantoare cu etaj Sunt utilizate pentru colectivităţi sub 10. Decantarea se realizează în jgheaburi longitudinale (asimilate decantoarelor orizontale – longitudinale) cu secţiunea transversală de forma indicată în figura 7. b hs h1 S1 15 α≥ 45° b/2 b/2 Figura 7.5 m pentru hu =2.7. − realizarea parametrilor (încărcarea hidraulică și timpul de decantare) pentru jgheabul cu L = D amplasat deasupra spațiului de colectare a nămolului. 7 §7.zi < 15 – 20 dm3/s.

utilizându-se betonul armat. crt.76) Nr. Nămolul depus în jgheaburi curge prin această fantă în zona inferioară de colectare şi fermentare.Suprafaţa luciului de apă neocupată de jgheaburi (aria liberă A1) trebuie să fie mai mare de 20% din suprafaţa orizontală totală a unităţii de decantare. prin închiderea cu planşee a zonelor neocupate de jgheaburi. 3) Pe baza diametrului ales se va adopta lățimea jgheabului și se va verifica relația: 118 (adâncimea) de . prevăzute cu decantoare cu etaj.. se poate capta şi colecta gazul de fermentare (biogazul). tab 7. ∙ 1000 (m ) (7. (dm3/loc.. Adâncimea totală a decantorului nu va depăși 6 – 7 m. Proiectarea decantoarelor cu etaj: 1) Se determină volumul spațiului de fermentare: = unde: m – capacitatea specifică de fermentare conf. pereţii fiind petrecuţi pe o distanţă de 15 cm. La partea inferioară a jgheaburilor. Admisia şi evacuarea apei în şi din jgheaburi se realizează prin pereţii frontali prevăzuţi cu deversori metalici triunghiulari. Funcţie de natura terenului de fundaţie şi de prezenţa apei subterane decantoarele cu etaj pot fi construite sub formă de cuvă sau cheson. se lasă prin construcţie o fantă longitudinală de 15 . reglabili pe verticală în scopul uniformizării curgerii.. 25 cm lăţime.an).6. Tabel 7.6. N – numărul de locuitori. 0 1 2 3 Temperatura medie anuală a aerului (°C) 1 Capacitatea specifică m (l/loc) 2 Timpul de fermentare Tf (zile) 3 7 8 10 75 65 50 150 120 90 2) Se adoptă dimensiunile decantorului cu etaj pentru acumularea volumului de fermentare în 1. Înălțimea acumulare a nămolului nu va depăși hn ≤ 3…4 m. Capacitatea specifică și durata de fermentare funcție de temperatura medie anuală a aerului. În cazul staţiilor de epurare din localităţi rurale.2 sau 4 unități de decantare cu etaj.

hu se va adopta 2. 119 htc hf H htc hc H Vf 1 b b . Lj – lățimea jgheabului. u – viteza de sedimentare conform tab.5 h pentru Q1v.h2. ∙ ∙ ≤ (7.77) Qc – debitul de calcul.7.2 hu hn Vf 1 Vf 1 hc a d D = Lj d D = Lj Figura 7. 2 b b Vedere in plan 2q1 b Sectiunea 1 . Quz.zi. 7.79) a x hs d D x Sectiunea 2 .5m. Dispoziție în plan și secțiuni caracteristice.5 h pentru Qc. Decantoare cu etaj.0…2. (m3/zi).= unde: us – încărcarea specifică .3 § 7.1 b hs 2 hn q1 D = Lj 1 D = Lj q1 hf hu = ∙ ∙ (h) (7. (m). bj – lățimea jgheabului.max.2 . 4) Se adoptă dimensiunile jgheabului după verticală h1.hu. (m). T > 0.78) 6) Se determină timpii de decantare la debitul de calcul și de verificare conform cu expresia: = T > 1. 5) Se verifică viteza orizontală efectivă: = ∙ ≤ = 10 ( mm⁄s) (7.8. (m/h).

9.9). 7. se va dota fiecare cuvă cu o electropompă submersibilă montată în partea de jos a zonei de fermentare (fig. cu pompe cu ax vertical. cu pompe submersibile şi cu transportoare hidraulice (şnecuri).Sistem de evacuare nămol.7. vana camera umeda spre deshidratare conducta refulare electro-pompa submersibila 30°–45° Figura 7. Prescripțiile prezentului normativ se aplică pentru staţiile de pompare echipate cu pompe cu ax orizontal. în situațiile când datorită fluxului tehnologic al staţiei de epurare sau variaţiei nivelurilor de apă în emisar nu se dispune în permanenţă de diferenţa de nivel necesară pentru asigurarea curgerii gravitaționale. Pentru necesitatea stației de pompare influent în stația de epurare se va întocmi o evaluare tehnico – economică în care se va lua în considerație: 120 .8 Stații de pompare apă uzată Staţiile de pompare se folosesc în staţiile de epurare pentru ridicarea apelor uzate sau epurate la cote care să permită curgerea între obiectele tehnologice de pe linia apei sau în emisar.Evacuarea nămolului din zona de fermentare a decantoarelor cu etaj se va realiza prin pompare. Decantor cu etaj . Vor fi adoptate măsuri constructive pentru a se schimba periodic sensul de curgere a apei din jgheaburi pentru a se echilibra volumul de nămol din cele două bazine.

− instalaţie hidraulică alcătuită din conducte de aspiraţie şi conducte de refulare aferente staţiei şi grupurilor de pompare. − instalaţii de ventilare. Analiza se va efectua integral pentru linia apei astfel încât să se asigure un flux gravitațional în stația de epurare cu max. − clădirea staţiei de pompare care adăposteşte echipamentele şi instalaţiile. − instalaţii de telecomunicaţii şi dispecerizare. 121 . dispozitive de atenuare a loviturii de berbec. instalaţii de golire şi epuismente. − amplasamentul optim se definitivează în urma unui calcul tehnico-economic comparativ. armături destinate manevrelor de închideredeschidere şi de reglare a sensului de curgere al apei. instalaţii de amorsare a pompelor (unde este cazul). 7. înainte de evacuarea apelor epurate în emisar. − instalaţii şi dispozitive de ridicat destinate manevrării pieselor grele în perioada efectuării operaţiilor de mentenanţă. − zona de protecţie sanitară.− amplasarea primelor obiecte din stația de epurare la cote joase fără stație de pompare influent. o singură stație de pompare. control şi comandă. instalaţii de protecţie. circuite de iluminat. − la ieşirea din staţie.8. instalaţii de măsurare. − stație de pompare influent cu ridicarea obiectelor din stația de epurare. instalaţii de încălzire şi instalaţii sanitare. − echipamente electrice compuse din: circuite de forţă. într-una din secţiunile fluxului tehnologic. constituite din grupuri de pompa şi motor electric de acţionare a pompei. Elementele componente care alcătuiesc staţiile de pompare din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare sunt: − echipamente hidromecanice de bază. − echipamente de măsurare a parametrilor hidroenergetici ai staţiei de pompare.1 Amplasarea stațiilor de pompare Amplasarea staţiei de pompare pentru ape uzate în cadrul unei staţii de epurare: − se poate face la intrarea în staţie.

numai la nivele mari în emisar.8. − înălţimea de pompare. Când staţia de pompare este impusă de nivelurile ridicate ale apei emisarului. Micşorarea acestui interval se va face numai dacă furnizorul pompei garantează prin fişa utilajului. Programul de funcţionare automată a staţiei de pompare va urmări realizarea unui grafic de funcţionare a pompelor propuse cât mai apropiat de graficul de variaţie a debitului influent. − calitatea apei ce trebuie pompată (temperatura. acest lucru. Dacă staţia de pompare este amplasată la intrarea în staţia de epurare şi este echipată cu pompe cu ax orizontal. exceptând staţiile de epurare mici şi foarte mici unde pot exista soluţii optime şi cu mai multe pompări pe linia apei. cu pompe cu ax vertical sau cu pompe submersibile. (m). (m3/h). Proiectarea stațiilor de pompare pentru apele uzate din cadrul stației de epurare se va face cu respectarea prevederilor SR EN 752/2008. ea trebuie precedată de grătare.2 Parametrii de proiectare Parametri principali de proiectare tehnologică a staţiei de pompare sunt: − debitul ce trebuie pompat Qp. şi de separatoare de grăsimi. astfel încât volumul util al bazinului de recepţie să rezulte minim. 7. pierderile de sarcină pe conductele de aspiraţie şi refulare şi diferenţa dintre înălţimile cinetice la ieşirea şi intrarea în pompă.reprezentând suma dintre înălţimea geodezică. 122 . Dacă staţia de pompare este echipată cu transportoare hidraulice. ea trebuie concepută astfel încât să permită evacuarea gravitaţională a apei epurate ori de câte ori nivelurile apei din emisar permit acest lucru. deznisipatoare şi dacă tehnic şi economic se dovedeşte avantajos. vâscozitatea). Hp . în general varianta optimă este ca stația de pompare la ieșirea din stația de epurare să funcționeze nepermanent. Intervalul de timp dintre două porniri ale aceleiaşi pompe trebuie să fie de minim 10 minute.− în interiorul staţiilor de epurare mijlocii şi mari se recomandă cel mult o pompare a apelor uzate. ea poate fi amplasată şi în amonte de grătare. conţinutul în materii în suspensie. Se vor respecta și cerințele din Normativul: „Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă” capitolul 7: Stații de pompare.

În cazul pompelor cu ax orizontal.Timpul de acumulare a apelor uzate corespunzător Quz. 0. cu ax vertical sau submersibile sunt.max. 123 .or în bazinul de recepţie în cazul în care nu se cunoaşte graficul de variaţie a debitului influent. În lipsa acestei indicaţii. alegerea acestora se face din catalogul firmelor producătoare în funcţie de debitul necesar a fi pompat şi de înălţimea de pompare necesară. Numărul agregatelor de rezervă se va considera astfel: • • • până la 3 pompe în funcţiune. de regulă.5 … 1.0 h la staţiile de pompare neautomatizate. etc. de domeniul de utilizare a pompelor recomandat de furnizorul acestora. Alegerea pompelor se face în funcţie de debitul necesar a fi pompat. sau păstrată ca “rezervă rece” în magazie. cu excepţia bazinului de recepţie care poate fi în unele cazuri o construcţie deschisă. în funcţie de greutatea pompelor. în orice caz astfel încât întreg corpul pompei să fie sub nivelul maxim. de eventualele extinderi. pompa de rezervă poate fi montată în staţia de pompare. de înălţimea de pompare necesară. două pompe de rezervă. Staţiile de pompare echipate cu pompe cu ax orizontal. 1 pompă de rezervă. În cazul pompelor submersibile glisând pe tije verticale. la staţiile de pompare automatizate. etc. se recomandă ca întreg corpul pompei să fie sub nivelul minim al apei din bazinul de recepţie. Se recomandă ca staţiile de pompare neautomatizate să fie prevăzute pe cât posibil numai în cazuri izolate. de caracteristicile pompelor şi de caracteristica conductei de refulare.. La staţiile de pompare echipate cu transportoare hidraulice. de la 4 la 7 pompe în funcţiune. trei pompe de rezervă. cota axului pompei se va stabili sub nivelul minim al apei din bazinul de recepţie dar. a importanţei procesului tehnologic. peste 7 pompe în funcţiune. se va considera după cum urmează: • • 2 … 10 min. construcţii închise. se va respecta înecarea minimă prescrisă de furnizorul pompelor respective. La pompele submersibile sau la cele cu ax vertical.

0 Lăţimea postamentului agregatului de pompare.5 2. Distanțe minime recomandate referitoare la amplasarea echipamentelor în stațiile de pompare apă uzată Nr.0 1. 124 .50 m.5 1.pe tensiune de 6 kV Lăţimea spaţiului de circulaţie la staţiile de pompare cu debite: . Înălţimea sălii pompelor sau sălii motoarelor de la staţiile de pompare echipate cu pompe cu ax orizontal sau ax vertical. dar min. unde nu există instalaţii de ridicat.5 2. Aceste distanţe permit proiectantului stabilirea gabaritelor necesare pentru clădirea staţiei de pompare.8 - 0. în cazul alimentării: .5 - La proiectarea construcţiei staţiilor de pompare se vor prevedea golurile necesare în planşee şi pereţi având laturile cu cel puţin 20 cm mai mari decât dimensiunile agregatului sau subansamblului care se introduce sau se scoate din staţie în scop de montaj.pe tensiune de 380 V .8 - - - 4 1. reparaţii sau înlocuire.8 1. crt. Dacă staţia de pompare este prevăzută cu instalaţii de ridicat.6.6).0 - 5 1.sub 1 m3/s . În acelaşi scop. Tabel 7. 0 Distanţa 1 Pompă cu ax orizontal 2 Pompă cu ax vertical Distanţa minimă (m) 3 Pompă submersibilă 4 1 2 3 Între perete şi părţile proeminente ale agregatelor de pompare Între perete şi postamentul agregatului de pompare Între postamentele agregatelor de pompare aşezate paralel Între agregatul de pompare şi tabloul electric. 1 m 0.5 2.0 m. se va ţine seama şi de spaţiile necesare realizării instalaţiei hidraulice pe aspiraţia şi refularea pompelor. înălţimea sălii pompelor sau sălii motoarelor se va determina astfel încât între piesa ridicată şi celelalte agregate să existe în timpul transportului sau manevrării o distanţă de siguranţă de minim 0.peste 1 m3/s 0.5 2. va fi de minimum 3. între acestea şi pereţi sau tablourile electrice şi cu asigurarea unor spaţii de circulaţie în interiorul staţiei (tabelul 7.Amplasarea agregatelor în interiorul construcţiei staţiei de pompare se face cu respectarea distanţelor minime dintre agregate.

Apa va fi condusă spre o başă de unde. pardoseala va fi amenajată cu pantele şi rigolele de scurgere necesare. în cazul pompelor cu funcţionare independentă (având conducte de refulare individuale de înălţime şi lungime redusă). în sensul refulării. robinetul de reţinere şi robinetul de închidere. instalaţiile de ridicat se vor prevedea după cum urmează: − dispozitiv mobil demontabil. planşeu şi agregatele de pompare trebuie să respecte prescripţiile I. Postamentul pompelor cu ax orizontal va trebui să aibă înălţimea de min. Pentru colectarea pierderilor de apă din instalaţii.0 t.C.1 t. suprastructura (sala pompelor sau sala motoarelor) poate lipsi. pentru G > 2.La staţiile de pompare echipate cu pompe submersibile. Pe refularea fiecărei pompe se va monta obligatoriu. pentru 0. La proiectarea instalaţiilor hidraulice aferente staţiilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele: − conductele de aspiraţie şi refulare trebuie rezemate sau susţinute corespunzător pentru a nu produce solicitări mecanice în flanşele de racordare a agregatelor de pompare. robinet de reţinere (clapetă) şi robinet de închidere (vană de izolare). − instalaţia hidraulică să fie astfel concepută încât în timpul exploatării să se permită un acces uşor la pompe.R. o pompă de epuisment va refula apa în bazinul de recepţie. − grindă rulantă cu cărucior şi palan manual. − monoşină cu palan manual. pentru 0. în scopul protecţiei motorului electric de eventualele scurgeri de apă datorate neetanşeităţii îmbinărilor sau trecerilor conductelor prin pereţi.0 t. 25 cm peste pardoseală. Distanţele instalaţiilor de ridicat faţă de pereţi.S.3 t. 125 .3 t < G ≤ 2. pot lipsi. în conducta de preaplin sau în conducta de golire a bazinului de recepţie în caz de avarii.1 t < G ≤ 0. − pentru a înlesni demontarea pompelor se va prevedea cel puţin un compensator de montaj pe conducta generală de refulare. să se poată demonta un agregat fără a demonta conductele şi fără a opri funcţionarea restului de agregate.I. În cazurile în care greutatea G a celui mai greu agregat sau subansamblu component depăşeşte 0.

în scopul reducerii la minimum a pierderilor de sarcină pe aspiraţie (se recomandă ca acestea să nu depăşească 1. în acelaşi canal. conductele se vor amplasa în canale acoperite cu dale sau grătare demontabile. în cazul pozării sub nivelul pardoselii. astfel: • pentru D n ≤ 400 mm. • pentru D n > 400 mm. La montarea mai multor conducte în paralel. H = D n + 400 mm. − pozarea conductelor de aspiraţie şi refulare se recomandă a se face deasupra pardoselii. B = D n + 800 mm. − conductele de aspiraţie se vor realiza în pantă de cel puţin 5o/oo spre pompe. − minim 700 mm pentru D n > 400 mm.− lungimea conductelor de aspiraţie să fie cât mai scurtă. Dimensionarea hidraulică a conductelor instalaţiei de pompare se va face pentru următoarele valori ale vitezei apei prin conducte: 126 . Dimensiunile interioare ale acestor canale cu lăţimea B şi adâncimea H se stabilesc funcţie de diametrul conductelor. − minim 700 mm pentru D n > 400 mm.0 m). B = D n + 600 mm. racordarea cu pompele cu ax orizontal sau cu ax vertical amplasate în cameră uscată făcându-se cu reducţii asimetrice în scopul evitării formării pungilor de aer. b) la îmbinarea prin sudură: − minim 600 mm pentru D n < 400 mm. distanţa dintre pereţii conductelor va fi: a) la îmbinarea cu flanşe: − minim 500 mm pentru D n ≤ 400 mm. H = D n + 600 mm.

.0 … 1.0 1. Viteza apei Nr. conductele de transport a agentului termic nu trebuie să fie amplasate în zone în care se pot acumula gaze cu pericol de explozie.1 1. încălzirea se face cu apă caldă sau cu aburi de joasă presiune. Sala pompelor se prevede. În spaţiile cu umiditate ridicată. încăperi separate pentru instalaţii electrice) trebuie asigurate prin încălzire temperaturile normate.7 … 0. crt. urmărindu-se aspectul calitativ al supravegherii şi al conducerii procesului tehnologic. Alimentarea cu energie electrică a staţiilor de pompare pentru ape uzate se face din sistemul energetic naţional prin linii electrice şi posturi de transformare comune şi pentru celelalte obiecte tehnologice ale staţiei de epurare. Necesitatea şi gradul de automatizare a fiecărei staţii de pompare se analizează pentru fiecare caz în parte. instalaţiile electrice de iluminat se vor realiza pentru tensiune nepericuloasă (12 . Viteze recomandate pe conductele de aspirație și pe conductele de refulare.9 … 1. 24 V). acestea se prevăd numai în situaţii speciale precizate în reglementările tehnice specifice după care se face şi proiectarea lor. în aceste cazuri. Instalaţiile electrice aferente bazinelor de aspiraţie se proiectează conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare privind protecţia antiexplozivă şi antideflagrantă.8 0. În cazul prevederii automatizării funcţionării agregatelor de pompare. În cazul staţiilor de pompare care au încăperi anexe (atelier de întreţinere.3 Pentru evitarea îngheţării apei în conductele instalaţiei de pompare în perioadele de întrerupere a funcţionării staţiei. precum şi cel de eficienţă. în general. fără instalaţii de încălzire. 127 . trebuie să se aibă în vedere corelarea regimului tehnologic de funcţionare a staţiei de pompare cu regimul de funcţionare pentru care sunt construite motoarele de antrenare a pompelor.2 … 1.Tabel 7. 0 (m/s) Conducte de refulare 3 Diametrul conductei (mm) 1 Conducte de aspiraţie 2 1 2 < 250 ≥ 250 0.. astfel încât acestea să nu fie suprasolicitate în cazul pornirii lor la intervale scurte. grup sanitar.7. se va prevedea posibilitatea de golire a tuturor conductelor.

Pentru bazinele de aspiraţie închise. acestea prevăzându-se în cadrul depozitului şi atelierului pentru întreaga staţie de epurare. − instalaţii de ventilaţie mecanică. trebuie prevăzută o instalaţie de ventilaţie mobilă pentru introducere de aer proaspăt la locul de intervenţie şi posibilitatea de evacuare a aerului viciat în atmosferă. − prevederile din reglementările specifice de protecţie a muncii pe care executantul şi beneficiarul trebuie să le respecte în timpul execuţiei şi exploatării. Proiectul de execuţie al staţiei de pompare trebuie să conţină măsurile necesare pentru protecţia muncii ca: − balustrade. care trebuie să conţină şi măsurile de protecţia muncii. Pentru evitarea accidentelor în situaţiile ocazionale în care personalul de întreţinere şi exploatare trebuie să intervină în interiorul bazinului de aspiraţie deschis sau închis (acoperit). − instalaţii de iluminat la tensiune nepericuloasă.. în perioada în care personalul de exploatare lucrează în staţie. indicându-se. în detaliu. 25 schimburi de aer pe oră. Instalaţia de ventilaţie la sala pompelor trebuie să asigure 20 . − legarea la pământ a părţilor metalice care ar putea intra accidental sub tensiune. Proiectarea instalaţiilor de ventilaţie se face cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice specifice privind protecţia antiexplozivă şi antideflagrantă. Pentru evidenţa continuă a debitelor de ape uzate sau epurate pompate şi pentru indicarea nivelului apei în bazinul de recepţie. Ventilatoarele pentru exhaustare se amplasează numai în exterior. La staţiile de pompare din cadrul staţiilor de epurare nu se prevăd spaţii pentru depozitare şi reparaţii. cu excepţia celor echipate cu transportoare hidraulice. 128 .. se prevăd cu instalaţii de ventilaţie mecanică separate pentru sala pompelor şi pentru bazinul de aspiraţie. în afara instalaţiei de ventilaţie naturală şi a instalaţiilor de ventilaţie mobile. se vor prevedea aparate de măsură şi control corespunzătoare.Staţiile de pompare. Exploatarea staţiilor de pompare se face conform instrucţiunilor de exploatare. pot fi prevăzute suplimentar şi instalaţii de exhaustare fixe. toate operaţiile pe care personalul trebuie să le efectueze în acest sens.

Pe jgheaburi sau canale deschise. pentru apă şi nămol. monolit sau prefabricat. − camere de distribuţie egală sau inegală a debitelor de apă şi de nămol. în funcţie de dimensiunile acestora. Când adâncimea jgheaburilor (canalelor) este mai mare de 80 cm lăţimea liberă între pereţii laterali trebuie să fie minimum 60 cm pentru a rămâne vizitabile. mase plastice şi numai în cazuri speciale din oţel sau fontă. La schimbările de direcţie ale jgheaburilor sau canalelor deschise. având secţiunea dreptunghiulară. fie prin prelucrarea ulterioară cu beton de umplutură. a nămolului proaspăt sau fermentat şi lucrează sub presiune. se pot executa din tuburi de beton armat. dimensionate corespunzător. 129 . La proiectarea canalelor deschise sau a jgheaburilor de ape uzate brute sau nămol. a nămolului precum şi a apelor epurate. conductele şi canalele vor fi sprijinite pe stâlpi sau diafragme cu fundaţii izolate amplasate în teren sănătos. aer. gaze de fermentare. Conductele servesc la transportul apelor uzate în cazul pompărilor.7. − cămine de vizitare pe conductele de apă uzată şi nămol. se vor prevedea stavile de închidere. Prin jgheaburi se realizează curgere cu nivel liber. care vor asigura curgerea apelor şi a nămolurilor conform nevoilor proceselor tehnologice.7 m/s. care vor avea o rază de curbură de minimum 3…. Când obiectele staţiei de epurare sunt supraterane. − cămine de vane pe canalele şi conductele de apă uzată şi nămol.5 ori lăţimea acestora. se vor alege astfel pantele încât să se asigure o viteză minimă de autocurăţire de 0. Jgheaburile sau canalele deschise se construiesc din beton armat. Jgheaburile (canalele) servesc la curgerea apelor uzate. se vor prevedea curbe executate monolit. la staţiile de epurare cu debite mici canalele pot avea radierul de formă circulară fie din construcţie. precum şi posibilitatea de curăţire şi revizuire a diferitelor obiecte ale staţiei de epurare. în punctele de ramificaţie sau în zonele de acces în obiecte.9 Elemente mecanică tehnologice de legătură între obiectele treptei de epurare Elementele tehnologice de legătură între obiectele treptei de epurare mecanică cuprind: − canale (jgheaburi) şi conducte de apă. Conductele de legătură. nămol.

la orice debit.La ramificaţii sau la tronsoane mai lungi de 200 m ale conductelor de nămol precum şi la curbele la 90o pe conducte de diametre mici ( Dn 100 … Dn 200 mm) se prevăd piese de curăţire amplasate într-un cămin de vizitare. Se recomandă ca la staţiile mari de epurare. camerele de distribuţie să fie definitivate în urma unor încercări pe model. camerele de distribuţie trebuie prevăzute cu balustrade de protecţie în scopul evitării accidentelor. Amplasarea camerelor de distribuţie în profilul tehnologic se va face astfel încât să fie asigurată. 130 . Funcţie de amplasarea lor pe verticală. deversarea neînecată. Garda de neînecare se va considera de minim 5-10 cm. după caz). Camerele de distribuţie se prevăd cu dispozitive de închidere care pot fi de tipul stavilelor plane (în cazul canalelor deschise) sau de tipul vanelor (în cazul conductelor). Camerele de distribuţie sunt construcţii. La dimensionarea camerelor de distribuţie se va considera deversarea neînecată peste pereţi de lungime egală (sau inegală. de preferinţă circulare. care se amplasează pe canalele şi conductele de legătură din incinta staţiilor de epurare în scopul repartizării egale sau inegale a apei sau nămolului spre diferite obiecte ale staţiei de epurare.

8. art. − Iazuri biologice (de stabilizare). pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate. 131 .8.000 – 10.04. urmând ca toate colectivitățile cu peste 10.000 de locuitori echivalenți trebuie să se asigure infrastructura necesară în domeniul epurării apelor uzate.1 Epurarea biologică naturală Epurarea biologică naturală reprezintă totalitatea fenomenelor biochimice ce decurg din metabolismul microorganismelor existente în apele uzate și are ca scop reținerea din aceste ape a substanțelor organice coloidale sau dizolvate.E se consideră suficientă epurarea biologică convențională a apelor uzate. se stabilește că ” pentru toate aglomerările umane cu un număr mai mare de 10.000 L. să fie prevăzute cu stații de epurare avansată a apelor uzate. Tehnologiile de epurare biologică naturală includ: − Câmpuri de irigare și infiltrare. Datorită eficienței ridicate pe care o asigură (95 – 99 %). 352/21.000 L.1 Epurarea biologică în stații de epurare urbane mici și medii cu o capacitate între 2.G.000 și 10. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de epurare biologică În conformitate cu H. 8.G. 188/ 2002.E.2005 privind modificarea și completarea H.000 L. Se reglementează astfel necesitatea introducerii treptei de epurare avansată (îndepărtarea azotului și fosforului din apa uzată înainte de evacuarea în emisar) în funcție de mărimea colectivității: pentru stațiile de epurare aferente colectivităților cu 2. câmpuri de infiltrare. care să permită epurarea avansată a apelor uzate urbane”. filtre de nisip și iazuri biologice (de stabilizare).1. 51. sau în acele cazuri în care această metodă se dovedește avantajoasă din punct de vedere tehnico – economic. Această tehnologie de epurare se bazează pe capacitatea naturală de autoepurare a solului și a apelor și se realizează pe câmpuri de irigare. epurarea biologică naturală este recomandată acolo unde emisarul impune evacuarea unei ape curate.E.

Răspândirea apelor uzate epurate mecanic pe câmpurile de irigare se poate utiliza numai dacă amplasamentul și solul sunt favorabile. textura şi permeabilitatea solului . 1 2 3 Tipul apei sau nămolului Azot Ape uzate brute Ape uzate epurate biologic Nămoluri fermentate 12. pentru epurarea apelor uzate folosind procedeul cu câmpuri de infiltrare.0 20.8 10. când nu este nevoie de apă pentru culturi.0 h. Această caracteristică a solului depinde de: panta terenului natural.1 Câmpuri de irigare și infiltrare Câmpurile de irigare și infiltrare sunt suprafeţe de teren folosite fie pentru epurare şi irigare în scopuri agricole (cazul câmpurilor de irigare) fie numai pentru epurare (cazul câmpurilor de infiltrare).1.3 Tip substanţă (g/loc⋅zi) ⋅ Fosfat (P2O5) 5.0 6. sub 400 – 500 mm/an. concentraţia de materii în suspensie trebuie să fie minimă.0 1. în acest scop se vor utiliza numai ape epurate mecanic.1. se recomandă următoarele soluţii: 132 . În perioadele ploioase apele uzate vor fi trimise pe câmpurile de infiltrare sau reţinute în bazine de stocare. Conținutul apelor uzate și nămolurilor în substanțe fertilizante. Acest tip de tehnologie este aplicabil în următoarele situaţii: − existenţa unor zone cu precipitaţii reduse.0 Pentru preîntâmpinarea colmatării sistemelor de transport şi a terenurilor irigate.5 – 2.8 0. În timpul iernii.3 2. Tabel 8. crt. este necesară urmărirea în timp a modificărilor fizico-chimice produse asupra solului.7 Potasiu (K2O) 7. Timpul de decantare primară se recomandă: 1. intensitatea salinizării.000 locuitori.2 Materii organice 55. − ape uzate cu un conţinut de substanţe fertile (azot. − ape uzate provenite de la localităţi ce nu depăşesc 10. în perioadele de îngheț. potasiu) cel puţin egal cu valorile indicate în tabelul 8. în perioadele de strâns al recoltei. ultimele fiind folosite în special în perioadele cu ploi abundente. fosfor. nivelul apelor freatice. Pentru cunoaşterea evoluţiei calităţii solului în perioada utilizării apelor uzate ca ape de irigaţii.1.7 0.8.0 19.1. Câmpurile de irigare sunt asociate câmpurilor de infiltrare. Nr.

− inundarea câmpurilor şi îngheţarea apei pe suprafaţa parcelelor. iar panta transversală va avea valori 2 ‰ – 5 ‰. Câmpurile de irigare (terenuri agricole destinate irigării) se împart în parcele. − irigarea sub gheaţă a câmpurilor mari de irigare pe 70 – 80% din suprafaţa totală a parcelelor. La proiectarea câmpurilor de irigare şi infiltrare se va ţine seama de următoarele studii preliminare: − studiu de calitate pentru caracterizarea apelor uzate în vederea folosirii lor ca apă de irigaţie: stabilirea eventualului pericol de colmatare. de alcalinizare. de sărăturare. 133 . de infectare a solului . procedeul constă în executarea unor brazde de 25 – 30 cm peste care se trimite apă uzată într-un strat de 50 – 60 cm. − studiu pedoclimatic pentru alegerea asolamentelor şi efectuarea investiţiilor pedoameliorative ale solului . de acumulare substanțe toxice. − studiu topografic pentru cunoașterea terenului disponibil . − stabilirea parametrilor tehnico-economici ai amenajării pentru evaluarea fezabilităţii proiectului şi alegerea variantei optime. − studiu hidrogeologic și hidrochimic pentru stabilirea nivelului pânzei freatice şi a capacităţii de epurare a solului . urmând a se realiza pe crestele brazdelor un pod de gheaţă de 20 – 30 cm grosime sub care se desfăşoară irigarea în mod normal pe toată perioada rece. − stabilirea culturilor și asolamentelor capabile să utilizeze apele uzate. − analiza tehnico – economică a aplicării irigaţiilor cu ape uzate pentru compensarea deficitului de umiditate. Panta longitudinală a parcelelor este recomandat să fie cuprinsă între 1 ‰ – 2 ‰ pentru terenuri argilo-nisipoase şi 3 ‰ pentru terenuri nisipoase. având suprafeţe cu lungimi de 1000 – 2000 m şi lăţimi de 150 – 250 m. raportul mediu dintre cele două dimensiuni fiind de 5/1. această apă se va infiltra lent în sol în zilele călduroase de primăvară. − stabilirea compatibilității terenului agricol la împrăştierea apelor uzate în câmp.

1) se obţin valori negative ale necesarului specific de apă.1) Ri – rezerva de apă din sol. 8. 3 − 10 ∙ − − + (m /lună.ha). se va face pe baza normelor de irigare .(dm3/ha). (m3/lună.2 Parametrii de proiectare pentru dimensionarea câmpurilor de irigare și infiltrare 1) Calitatea apei utilizate la irigații se va stabili prin studii agro – pedologice.ha). acestea se vor considera zero. Nig – norma de irigare. Valorile normelor de irigare sunt prezentate în tabelul următor. ha) (8. Dacă în relaţia (8. la începutul lunii. (m3/lună. – aportul de apă freatică. .2) (ha) (8.zi) . 2) Necesarul de apă specific: = unde: D – necesarul de apă specific (deficit).1. (m /lună. (m3/ha). (mm/lună). În lipsa datelor necesare pentru determinarea bilanţului apei în sol.med. 4) Suprafața câmpurilor de irigare: = unde: Quz. (dm /s. (s). (m3/ha).3) 134 . dimensionarea câmpurilor de irigare şi infiltrare .3).8.1. P F – înălţimea precipitaţiilor utile care pot fi reţinute în sol. . precum şi a instalaţiilor de alimentare cu apă si de desecare. 3) Hidromodulul (debitul de irigare): = unde: Dc – debitul lunar de calcul.ha) Ep – evapotranspiraţia potenţială. a normelor de udare şi a normelor de infiltrare (tab. (8. T – durata de distribuire a apei pe parcursul unei luni.zi – debitul uzat zilnic mediu epurat mecanic .(m3/zi). Rf – rezerva de apă din sol la sfârşitul lunii. ha) . (m3/ha.

med. = ∙ ∙ (ha) (8.4) Aig.zi) . (m3/ha. Aif – definite la 6). 6) Suprafața necesară construcțiilor auxiliare: = unde: ∙ + (ha) (8. – norma de infiltrare.(m3/zi). (m3/ha.3. . Norma de udare (m3/ha) Genul culturii 0 Norma de irigare (m3/ha. Norme de udare şi de irigare cu ape uzate orientative în funcţie de culturi.Tabel 8. Nig Nif – norma de irigare. 5) Suprafața câmpurilor de infiltrare: = unde: α – coeficient care exprimă partea din debitul uzat zilnic mediu care se distribuie pe câmpurile de infiltrare. ∙ .5) 135 .zi – debitul uzat zilnic mediu epurat mecanic .zi) .zi)* 4 Cultura 1 de la 2 până la 3 Cereale – toamnă Cereale – primăvară Rapiţă – toamnă Culturi principale Cartofi timpurii Cartofi mijlocii Cartofi târzii Sfeclă Trifoi Porumb Culturi principale Fâneţe Păşuni Secară – nutreţ Culturi intercalate Porumb – nutreţ Trifoi 200 200 250 200 200 200 400 500 500 500 500 200 400 400 300 450 500 400 400 400 500 600 750 750 750 400 600 600 300 450 1500 800 600 600 1500 3000 4000 4000 7000 1000 1500 1500 *se vor stabili prin determinări ”in situ” valorile exacte pe baza regimului precipitațiilor. Quz.

30 – 0.7) Tîng – durata perioadei de îngheţ. (dm /s) (8. + + (ha) (8.max. (0. dar poate să ajungă şi la 0. (ha).25. datorită amenajărilor de lucrări auxiliare. .50 în cazul unui relief accidentat .75 pentru soluri nisipoase. 7) Suprafața totală necesară amenajării câmpurilor de irigare și infiltrare: = unde: Aig.80 m. 10) Debitul de calcul ce revine unei parcele de 1ha. (dm3/s) . 9) Debitul de calcul al canalului principal de distribuție a apei uzate: = unde: Quz.9 t/m3 ). h0 – grosimea stratului de zăpadă ce se depune pe suprafaţa gheţii. (≈ 0. Aif.70 – 0. Quz. 0.10 m). (zile). Aif – suprafaţa câmpurilor de infiltrare. Aig – suprafaţa câmpurilor de irigare.8) (dm / s. ha) (8.or – debitul uzat orar maxim epurat mecanic. (m2). 8) Grosimea stratului de gheață care se formează pe timpul iernii: ℎ = unde: β – coeficient de infiltrare şi evaporare iarna: • • 0.40 pentru soluri argiloase . ( m3/zi).med. valoare pentru care se dimensionează canalele de distribuție și irigație a apei pe parcele: = unde: 136 ∙ ∙ ∙ .9) . orientativ k = 0. Înălţimea stratului de gheaţă va trebui să nu depăşească 0. Aîng – suprafaţa pe care se continuă irigarea pe timpul iernii.75Aig).k – coeficient care ţine seama de suplimentarea suprafeţelor de teren. (≈ 0. pentru a nu rezulta înălţimi mari necesare digurilor. – greutatea specifică a gheţii.60 – 0. ∙ .15 – 0.6) ∙ î ∙ î + ℎ (m) (8. . Dacă această condiţie nu este respectată se va aplica procedeul de infiltraţie sub gheaţă. (ha).zi – debitul uzat zilnic mediu epurat mecanic. Ad definite anterior.

are valoarea 1. (≈ 5 zile). t n – perioada dintre două udări succesive. 3600 – coeficienți de transformare. (≈ 0.5) . (dm3/s. Dacă debitul calculat cu relaţia (8. tdes – timpul în care trebuie să se producă desecarea. α – coeficient de infiltraţie în sol. (dm3/s. Ades – suprafaţa deservită de un singur dren (ha) : = unde: L – lungimea drenului ( ≤ 120 m). ( ≈1 h pentru 1 ha de parcelă udată).(m). – coeficient care ţine seama de pătrunderea neuniformă a apei în reţeaua de drenaj. 1000.12) 137 .qig – debitul de irigare (hidromodulul).5) ⋅ t (zile). Nig – norma de irigare (m3/ha · zi) .5.ha). (≈ 5 zile). în calcule se va lua în consideraţie ultimul. 13) Distanța dintre drenurile sau șanțurile de desecare: ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ (dm / s. t tu – perioada dintre două udări succesive. 1000.max.10) ∙ (dm / s) (8. 11) Debitul apelor evacuate de pe parcela cu suprafața de 1 ha: = unde: qdes – debitul de desecare colectat de pe suprafaţa unui ha de parcelă (modulul de scurgere) .zi) .10).13).ha). Nig – norma de irigare (m3/ha. – timpul de udare. are valori: (0. b – distanţa între drenuri definită de (8. 12) Debitul de calcul al unui dren: = unde: qdes – definit de (8. ha) (8.11) (ha) (8.4 – 0. 86400 – coeficienți de transformare.or.9) rezultă mai mare decât Quz.

60 m pentru fâneaţă.10).00 m pentru legume.0 8. h – adâncimea de drenare: 0. (m) (8.0 15. având adâncimi de apă de 0. qdes – definit de relația (8.0 10.0 16. pentru diferite soluri şi adâncimi de aşezare poate fi adoptată orientativ din tabelul 8.1 cm/s pentru nisip. amenajate de cele mai multe ori în depresiuni naturale.0 12.4.001 cm/s pentru soluri argilo-nisipoase.0 9.6 – 1. Tabel 8.5 12. cu condiţia ca acestea să nu conţină substanţe toxice.Distanţa dintre drenuri pentru diferite soluri şi adâncimi.0 26. k – coeficientul de permeabilitate: 1.50 m 6.3 Iazurile de stabilizare (biologice) Iazurile de stabilizare sunt bazine naturale sau excavate în pământ.5 8.20 – 1.= 632 ∙ ( − ℎ) ∙ unde: H – adâncimea la care se aşează drenurile: • • • • • • 1.0 – 0. la adâncimi de aşezare a lor de: 1. 1.50 m pentru drenajul închis. 0.0 m pentru canalele de desecare. Procesele de epurare care se desfăşoară în iazurile biologice sunt de tip aerob sau/şi anaerob.004 – 0. cât şi pentru cele orăşeneşti şi industriale. acestea bazându-se pe factori naturali.13) 1.50 – 2.1.4.1.0 8.25 m 1. Natura solului Argilă obişnuită Argilă nisipoasă grea Argilă nisipoasă obişnuită Argilă nisipoasă măruntă Sol nisipos Distanţa dintre drenuri b.2 m şi obiectiv epurarea apelor uzate brute sau epurate parţial. (m). Distanţa dintre drenuri. Iazurile biologice pot fi folosite atât pentru epurarea apelor uzate menajere. 138 .

− posibilităţi tehnice de recirculare a apei pentru asigurarea unui mediu aerob în iaz. primul compartiment este împărţit în două. − condiţiile de evacuare. pentru a permite curăţarea lor periodică (la intervale de 2 – 3 ani). − protecția sanitară. se obţine un grad ridicat de epurare . − studii topografice şi geotehnice din care să rezulte: adâncimea la care se află pânza freatică. La proiectarea iazurilor biologice sunt necesare următoarele date preliminare: − studii calitative şi cantitative asupra apelor uzate. La iazurile biologice cu adâncimi mai mari de 1. evaporaţia.0 m. combaterea mirosurilor. iar ultimele compartimente sunt populate cu peşte (aici cantitatea de oxigen trebuie să fie în permanenţă de peste 3 mg O2/l ). Soluţia frecvent aplicată este cu compartimente legate în serie întrucât. rozătoarelor. precipitaţiile. iar apele uzate sunt în prealabil epurate mecanic. alternanţa şi duritatea rocilor. acestea sunt legate în serie sau în paralel. posibilităţile de reutilizare a apei epurate. din care să rezulte: temperatura medie a aerului. porozitatea solului. sau utilizarea aerării artificiale cu ajutorul aeratoarelor mecanice fixe sau plutitoare (pe flotori) amplasate în diferite puncte pe suprafaţa iazului. de asemenea.0 m şi chiar mai mult. 139 . adâncimea este mare ( peste 1. În cazul în care iazurile sunt alcătuite din două sau mai multe compartimente.0 – 3. structura. ceea ce poate conduce la emanaţii de gaze cu mirosuri neplăcute. gradul de acoperire a cerului. Iazurile biologice pot fi alcătuite din unul sau mai multe compartimente. Acest fenomen se produce atunci când cantitatea de nămol depusă pe fundul iazului este mare şi.Adâncimea iazurilor biologice poate să ajungă la 2. direcţia vânturilor predominante.0 m ) . în acest mod. fermentarea nămolului depus pe fund se face în condiţii anaerobe. cu funcţionare alternativă. a muştelor. în zonele unde variaţiile sezoniere de temperatură sunt mari (cazul ţării noastre). luminozitatea. caz în care sunt cunoscute mai mult sub denumirea de lagune. − studii hidrologice şi meteorologice efectuate în zona de amplasare a iazurilor.

med.1. = (ha) (8. (kg CBO5/zi).zi – definiți anterior. IOA – încărcarea organică pe suprafaţă. KT – constantă de viteză la temperatura θ °C conform diagramei din fig. biologic.1. (mg O2/l). . Quz. ∙ . 4) Volumul iazului biologic: = 35 ∙ unde: Qc.15) = ∙ . (mg O2/l).zi – debitul uzat mediu zilnic. (m3/zi). (mg O /l) (8. (m3).17) . 2) Suprafața necesară a iazului biologic: = unde: himpus – adâncimea impusă a iazului. . (m). 3) Calitatea apei uzate efluente din iazul biologic: . Fi – cantitatea de substanţă organică admisă în iaz (factorul de încărcare organică al iazului). (zile) (8. θ °C definite anterior. .med. (zile). T.5. .zi).8. Quz.08( Ɵ) (m ) (8. (zile -1) T – timpul de retenţie .4 Parametrii de proiectare pentru dimensionarea iazurilor biologice 1) Timpul de retenție al apei în iaz: = unde: V – volumul util al iazului.1. . Parametrii de dimensionare sunt prezentați în tabelul 8.14) = ∙ . ∙ 1. 140 . 8. −concentraţia în substanţe organice exprimate în CBO5 a efluentului iazului − concentraţia în substanţe organice exprimate în CBO5 influente în iazul biologic.V. (kg CBO5/ha.16) unde: .

Diagrama constantei de viteză funcție de temperatura Ɵ.6 – 1.0 1. 141 .5 11 (iarna) 25 (vara) 6 – 60 zile luni ≈ 30 zile 2 – 10 zile 10 – 50 75 – 80 80 – 95 80 – 95 90 – 95 Aerob < 0.2 – 1.2 5 0 0 . 1 /d 1 . realizând condiţiile necesare (masă biologică.1.2 Epurarea biologică artificială Epurarea biologică artificială reproduce în mod intensiv fenomenele de autoepurare a solurilor şi apelor de suprafaţă.6 – 1. hrană.5 Parametrii de dimensionare ai iazurilor biologice Tipul iazului 1 Adâncimea iazului (m) 2 Încărcarea în locuitori echivalenți (loc.zi ) 4 Timp de retenţie 5 Eficienţa epurării (%) 6 Anaerob Facultativ aerob 2.5 0 0 Figura 8.6 35 30 25 Temperatura °C 20 15 10 5 0 . timp de contact.0 5.5 0 0 1 ./ha) 3 Încărcarea organică pe suprafaţă ( g CBO5/m2. temperatură.0 – 3. pH. 8.Tabel 8.1.0 0 0 K T .8 0.2 250 1000 2000 5000 35 – 60 0. tip bacterii) dezvoltării masei bacteriene cu ajutorul căreia se mineralizează şi se reţin substanţele organice biodegradabile aflate în stare coloidală sau dizolvată în apele uzate efluente din treapta de epurare mecanică.

1. respectiv drept sursă de carbon. În practica epurării aceste biocenoze poartă denumirea de biomasă.1 Epurare biologică artificială cu biomasă fixată – filtre biologice Filtrele biologice se amplasează după decantoarele primare. − epurare biologică cu biomasă în suspensie realizată în bazine cu nămol activat. în special protozoare. Toate tipurile de filtre necesită în prealabil decantare primară. realizând în jurul său o peliculă denumită membrană biologică. Debitele de dimensionare și verificare ale filtrelor biologice: − dimensionare: filtre biologice clasice: Qc = Quz. ciuperci şi alte microorganisme inferioare. realizată în filtre biologice clasice ori echipate cu biodiscuri.max. Substanţele organice din apă pot fi îndepărtate de către microorganisme care le utilizează ca hrană. Materialul celular nou creat se grupează pe un suport solid. epurarea mecano – biologică convențională se poate clasifica: − epurare biologică cu biomasă sau peliculă fixată. respectiv reproducerea (înmulţirea) microorganismelor. șanțuri de oxidare. 142 . − epurare biologică mixtă realizată în instalaţii de tip special.zi. Filtrele biologice sunt utilizate pentru debite de ape uzate cu Quz.Fenomenul de epurare biologică se bazează pe reacţiile metabolice ale unor populaţii mixte de bacterii. În funcţie de procedeele de epurare predominante. 8. Ele constituie aşa numitul substrat organic.zi < 250 dm3/s și pentru încărcări reduse cu materii în suspensie și materii organice biodegradabile. dacă acesta există. au rolul de a asigura mineralizarea (oxidarea) substanţelor organice biodegradabile cu ajutorul microorganismelor aerobe care se dezvoltă pe pelicula (membrana) biologică fixată pe materialul de umplutură din care este alcătuit filtrul.2. sau se grupează în flocoane (fulgi) care plutesc în masa de apă. în principal pentru evitarea colmatării premature a materialului filtrant. O parte din materiile organice utilizate de către microorganisme servesc la producerea energiei necesare pentru mişcare sau pentru desfăşurarea altor reacţii consumatoare de energie cum ar fi sinteza de materie vie.max.

filtre biologice cu discuri: Qc = Quz. filtre biologice cu discuri: Qv = Quz. pentru a se permite aprovizionarea cu oxigen a microorganismelor mineralizatoare. se adaugă artificial substanţe ce conţin azot şi fosfor (fertilizare). (m3/zi). Contactul dintre apa uzată şi materialul filtrant sau de contact (la filtrele biologice cu discuri) trebuie să fie intermitent. pentru scăderea încărcării organice volumetrice a filtrului biologic. Fenomenele de epurare şi microorganismele mineralizatoare sunt de tip aerob. trebuie asigurate cerinţele cantitative minime şi anume: CBO 5 : N: P = 100: 5: 1 La apele uzate sărace în azot şi fosfor.max. 143 . Quz.or + QAR. Pentru dezvoltarea materialului celular viu şi desfăşurarea activităţii de mineralizare a substratului organic.zi – debitul apelor uzate maxim zilnic. deoarece ele trebuie să reţină pelicula biologică produsă şi evacuată din filtre. QAR. În anumite cazuri. deoarece în majoritatea cazurilor acestea sunt construcţii supraterane. De obicei.or. astfel încât cerinţele minime de mai sus să fie îndeplinite.max.max – debitul de recirculare a apei epurate. se recirculă apă epurată (decantată). Decantoarele secundare nu pot lipsi din schemele de epurare cu filtre biologice. substanţe care să se afle într-un anumit raport faţă de carbon. (m3/h).max. Cu excepţia filtrelor biologice cu contactori rotativi (ex. caracterizându-se prin prezenţa oxigenului şi prin procesele de oxidare. în mod continuu sau intermitent se desprinde şi este antrenată de apă în decantoarele secundare unde este reţinută sub formă de nămol biologic.max. filtre biologice cu discuri) este necesară pomparea apei decantate primar în filtre. este necesar ca în apa uzată să se găsească substanţe fertilizante cum ar fi azotul şi fosforul. Nămolul biologic reţinut în decantoarele secundare nu este recirculat în amonte de filtre.zi .max. în apele uzate menajere şi orăşeneşti. care sunt predominante. unde: Quz. deoarece poate conduce la colmatarea acestora. La toate tipurile de filtre se dezvoltă pe suprafaţa de contact (suprafaţa suport) o peliculă care.max. − verificare: filtre biologice clasice: Qv = Quz. (m3/zi).or – debitul apelor uzate maxim orar.

e) Din punct de vedere al ventilaţiei: − cu ventilaţie naturală. − cu sistem de distribuţie rotativ (la filtrele biologice cu forma în plan circulară). − filtre biologice închise (în cazuri rare). − de mare încărcare. − cu contactori biologici rotativi. − cu ventilaţie artificială. − de încărcare normală. Filtrele biologice pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii: a) După modul de funcţionare şi alcătuirea constructivă: − de contact. − percolatoare (cu picurare). denumite şi „clasice” . − cu sistem de distribuţie mobil şi vas de dozare (la filtrele biologice cu forma în plan dreptunghiulară). adsorbţie şi de decantare în spaţiul dintre granule. 144 . b) După încărcarea organică şi hidraulică: − de mică încărcare. − rectangulare. c) După forma în plan: − circulare.În reţinerea substanţelor organice coloidale şi dizolvate de către microorganismele care trăiesc şi se dezvoltă în pelicula biologică ataşată de granulele materialului filtrant. d) După sistemul de distribuţie al apei pe suprafaţa materialului filtrant: − cu sistem de distribuţie fix şi vas de dozare. − de medie încărcare. fenomenele predominante sunt cele de interfaţă (la suprafaţa de separaţie dintre apă şi granule) cum ar fi fenomenele de sitare. f) Din punct de vedere al contactului cu atmosfera: − filtre biologice deschise (majoritatea aplicațiilor).

2-cap rotativ. 3-tiranţi. conductă cap 3 4-conduct de distribuţie perforată. .max.1.2. 7 radier 7-rigolă perimetrală de colectare a apei filtrate. Filtru biologic percolator de înălţime redusă (”jos”) 8. a-strat de repartiţie. 145 Qv = Quz.max.2 Filtre biologice percolatoare (cu picurare) de în ime redusă înălțime redus Sunt construcţii în care apa uzată decantată primar este distribuită intermitent pe ii uzat distribuit suprafaţa filtrului şi străbate în sens descendent un strat de material filtrant în care are loc bate strat epurarea biologică a apelor uzate.or + QAR.2): Figura 8. (m3/zi).9-pereţi exteriori.max.2.5-radier drenant.8. Filtrele biologice percolatoare joase. 8. ă decantoare.zi – debitul apelor uzate maxim zilnic.zi. c strat c-strat suport (de susţinere sau de rezistenţă) inere rezistenţă Parametrii de proiectare ai filtrelor biologice percolatoare 1) Debitele de dimensionare și verificare : − dimensionare: Qc = Quz. 8-conductă de transport a apei filtrate spre decantoare.2 I-influent. 1-conductă de alimentare cu apă decantată a filtrului. conductă 6-radier compact.9 i 10-ferestre de acces a aerului. sunt alcătuite din următoarele elemente constructive alc toarele principale (fig. 10 b-strat util (”de lucru”). − verificare: unde: Quz.max.

∙ + . (m3/zi).17) și (8. ∙( + ) (8.Quz.max. (mg/l). . − concentrația în CBO5 a apelor uzate influente în stația de epurare. Din relațiile (8. 146 − concentrația în CBO5 a apelor decantate primar.17) Coeficientul de recirculare se determină dintr-o ecuaţie de bilanţ de substanţe scrisă la intrarea în filtrul biologic: . (m3/h). (mg/l) (8. QAR – debitul de recirculare. . − concentrația în CBO5 a influentului în treapta biologică de epurare. − eficiența decantorului primar privind reținerea CBO5. Qc – debitul de calcul.21) unde: . . QAR. − concentrația în CBO5 a apelor decantate primar.19) unde: . . (%). = (1 − ) ∙ (1 − )∙ . ∙ = . (mg/l). (m3/zi).max – debitul de recirculare a apei epurate. (mg/l). (%).18) ∙ (m / zi) (8.or – debitul apelor uzate maxim orar. . 2) Debitul apei epurate de recirculare se calculează cu relaţia: = unde: R – coeficient de recirculare : = (8. . − concentrația în CBO5 a efluentului. impusă de NTPA 001/ 2005. (mg/l). . (8.20) dp Concentraţia în CBO5 a apelor decantate primar X 5uz se determină cu relaţia: . (mg/l). se limitează la 150 mg/l pentru filtre de mică încărcare și la 300 mg/l pentru celelalte tipuri de filtre.18) rezultă: = . − eficiența treptei de degrosisare privind reșinerea materiei organice biodegradabile. (m3/zi).

Nr.56 Deoarece factorul biologic al recirculării nu mai creşte în mod sensibil pentru valori ale coeficientului de recirculare R > 3.78 2.08 2. se consideră de obicei f = 0. (kg CBO5/zi). ) 0. 1 2 = R Fh= 1+R ( + . Tabel 8. (m3): = (m ) (8.65 2.90.36 1.55 2. f – proporţia de materie organică (exprimată în CBO5 ) îndepărtată la fiecare trecere a apei prin filtru.22) (8.5 1. 3) Încărcarea organică a filtrului biologic reprezintă raportul dintre cantitatea de substanţă organică (exprimată în CBO5 ).0.6.24) 4) Încărcarea hidraulică a filtrului biologic se determină ca raport al debitului apelor uzate admis în filtru şi suprafaţa orizontală a filtrului: 147 .67 2.9).36 2. Factorul hidraulic al recirculării reprezintă raportul dintre debitul de apă uzată introdus în filtru pe timpul recirculării şi debitul de calcul: = = unde: Fb – factorul biologic al recirculării.5 şi 3. crt.25) (g CBO /m .20).23) 3 1.Cu valorile de mai sus.0 se recomandă pentru R valori cuprinse între 0. Vmf – volumul de material filtrant. Se determină cu relația: = unde: Cb – cantitatea de substanță organică exprimată în CBO5 influentă în treapta biologică. se determină coeficientul de recirculare R aplicând relaţia (8.5 Valori ale factorilor de recirculare 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 8 9 15 16 ( =1+ )∙ (8. zi) (8. Valori ale Fh și Fb în funcție de R (f=0.

7-1.4-0.2 > 85% (medie 92%) ≤ 20 200-450 0. g CBO5/m3.5 > 70% (medie 77%) ≤ 45 2 3 4 unde: Io Ih – încărcarea organică a filtrului. Nr.0 şi ∙ (m) (8.7.zi m3/m2. (g CBO5/m3.26) aria orizontală a filtrului.8 > 80% (medie 88%) ≤ 25 450-750 0.h). din treapta de epurare biologică.7. crt 0 1 Tipul filtrului biologic Parametrii U.27) Valorile Io și Ih se adoptă conform tabelului 8.0 m: = = .zi ). ∙ (8. 5) Înălţimea totală a stratului de material filtrant H . . Trebuie îndeplinită condiția: ≥ (8. h) = ( ) (8.29) 148 . dxb – gradul de epurare necesar pentru CBO5. cu formula [45]: = unde: Io și Ih – definite anterior.M. va avea valori cuprinse între 2. (m2): (8. (mg/l).2 > 75% (medie 83%) ≤ 30 750-1100 0.= unde: Ao – (m /m . 4.30) . impusă de NTPA 001/ 2005. – încărcarea hidraulică a filtrului. Tabel 8.(m3/m2. Parametrii de proiectare ai filtrelor biologice. Încărcare mică 1 2 3 Încărcare medie 4 Încărcare normală 5 Încărcare mare 6 Io Ih dxb .28) 6) Eficienţa cuplului filtru biologic-decantor secundar se poate calcula pentru schema cu o singură treaptă de epurare biologică.h % mg/l ≤ 200 < 0. − concentrația în CBO5 a efluentului.6-1. (%).

1..0 .3 Filtre biologice (percolatoare) turn Sunt instalaţii de epurare biologică care se desfăşoară pe înălţime. Încărcarea hidraulică Ih poate fi considerată până la 120 m3 apă uzată/ m2. conducte şi jgeaburi perforate sau distribuitoare cu deplasare longitudinală (tip „du-te vino”). Filtrele biologice turn sunt utilizate pentru ape uzate puternic încărcate cu substanțe organice (fabrici de conserve. care servesc pentru realizarea unui tiraj corespunzător unei intense aerări a materialului filtrant. Numărul minim al cuvelor de filtrare este n = 2. iar distribuţia apei pe suprafaţa de filtrare se face continuu.000 locuitori echivalenți. 8. Încărcarea organică a materialului filtrant Io= 500 ..zi (5m3 apă uzată/m2. Soluţia optimă privind eficienţa de epurare.În cazul când există treaptă de dublă de epurare cu filtre biologice . Admisia apei în filtru se face prin pompare la partea superioară a acestuia.h). gradul de recirculare. se adoptă circulară pentru distribuitoarele rotative şi dreptunghiulară pentru distribuţia cu sprinklere.50 m înălţime. Se recomandă să se adopte înălţimi de turn de până la 10 m pentru epurarea apelor uzate cu o concentraţie în CBO 5 la intrarea în filtru xb5uz= 200 mg/dm 3 şi de până la 15 m pentru ape uzate cu xb5uz= 300 mg/dm 3 .50 m înălţime dispuse pe verticală şi separate între ele prin spaţii de 0. Forma constructivă în plan a filtrului biologic depinde de sistemul de distribuţie a apei pe filtru. 1800 g CBO5/m3 material filtrant. clinici veterinare) și pentru epurarea biologică a apelor uzate provenite de la localități cu până la 10. având formă circulară în plan şi raportul dintre înălţime şi diametru (H/D) = (6 / 1) ÷ (8 / 1). 0. atunci se va prevedea posibilitatea de ocolire (by-pass) a cuvei.2.. sanatorii.40 . 4. recircularea apei epurate este rar utilizată. de obicei cu sprinklere. se alege în urma unor calcule tehnico-economice comparative.. dacă se adoptă o singură cuvă. La partea inferioară a fiecărei trepte de filtrare se vor prevedea ferestre pentru asigurarea ventilării şi tirajului. La acest tip de filtre. De 149 . Filtrul este alcătuit din mai multe straturi filtrante de 2... eficienţa celei de-a doua trepte se calculează cu relaţia (8.29) în care se introduce încărcarea organică considerată pentru treapta a doua. încărcarea hidraulică şi înălţimea stratului de material filtrant.

(fig. Utilizarea filtrelor biologice cu discuri este avantajoasă în cazul unor debite reduse de ape uzate provenite de la mici colectivităţi (5 – 500 locuitori). Valorile principalilor parametrii de prezentați în tabelul 8.3). Filtrele biologice cu discuri au rolul de a asigura mineralizarea şi eliminarea substanţelor organice biodegradabile aflate în stare coloidală sau dizolvată din apele uzate decantate primar..60 şi 3.) Sunt cunoscute şi sub denumirea de Filtre Biologice cu Discuri (FBD). distanţa optimă dintre discuri considerându-se. care se rotesc lent (1-3 rot/min. Filtrele biologice cu discuri se amplasează în fluxul tehnologic după decantoarele primare şi în amontele decantoarelor secundare.0 m şi sunt realizate din materiale uşoare de tip lupolen sau styropor (materiale asemănătoare polistirenului expandat) dar mult mai dense (compacte) şi cu muchiile rezistente şi stabile. w = 20 mm. Ele pot fi realizate sub forma unor instalaţii monobloc modulate pentru anumite valori ale debitului de ape uzate.asemenea. Ele au grosimea d = 10 .8.2. campinguri.. Distanța dintre biodiscuri și radierul bazinului este importantă.Decantorul primar şi decantorul secundar nu pot lipsi din schema de epurare care conţine filtre biologice cu discuri.1.8. iar discurile constituente se mai numesc biodiscuri. Pot fi utilizate și în scheme de epurare prin care se urmărește nitrificarea. denitrificarea și reținerea fosforului din apele uzate. În schemele de epurare cu filtre biologice cu discuri nu se recirculă. se vor prevedea. mici unităţi din industria alimentară. 150 proiectare ai filtrelor biologice cu discuri sunt . pentru fiecare treaptă. nici apa epurată. unităţi militare. Instalaţia de biodiscuri necesită un consum redus de energie. în pachete. deschideri care să permită încărcarea.4 Contactori biologici rotativi Contactorii biologice rotativi (cunoscuţi sub denumirea Rotating Biological Contactors – RBC) sunt instalaţii de epurare alcătuite din discuri din material plastic scufundate 35-40% din diametru în apa uzată decantată primar . 8. nici nămolul biologic. Discurile au diametrul cuprins între 0. respectiv evacuarea materialului filtrant. 15 mm şi se asamblează pe un ax. zgomotul în timpul funcţionării este neglijabil şi procesul de epurare poate fi complet automatizat funcţie de cantitatea şi calitatea apei tratate.

04 – 0. Notă: Încărcarea hidraulică.zi g/m2. organică specifică în NH3 se raportează la aria biodiscurilor: A = Σ ∙ n ∙ 0.zi g/m2.0 0. Valorile parametrilor de proiectare ai FBD Nr.5 – 1. D – diametru biodiscuri.0 2 3 Încărcarea organică specifică maximă din prima treaptă1) Încărcarea specifică în NH3 Timpul de retenție Concentrația în CBO5 a efluentului Concentrația în NH3 a efluentului 20 – 30 40 – 60 – 0. 3) TSCBO5 – consum biochimic de oxigen total.2 – 2.73 – 1. 3 Convențională 4 Tipul epurării Cu nitrificare simultană 5 Cu nitrificare în bazine separate 6 Încărcarea hidraulică Încărcarea organică specifică1) Ih SCBO52) TCBO5 3) SCBO52) TCBO5 3) m /m .3 7.10 0. n – numărul de biodiscuri.zi g/m2.08 2.0 – 3.785 ∙ D (m ) .5 1. 151 .5 1.03 – 0.16 3.0 7 – 15 <2 – – 1.7 – 1.7 – 10.zi g/m2. 2) SCBO5 – consum biochimic de oxigen solubil.0 – 2. (m).M.zi 3 2 0.0 1.5 – 4.0 10.0 – 17.8.5 – 7. crt.3 – 15. 0 1 Parametru 1 Simbol 2 U.9 7 – 15 1–2 4 5 6 7 t Xadm5uz CadmNH3 h mg/dm 3 15 – 30 – mg/dm3 1) Temperatura apei uzate > 13 °C.5 20 – 30 40 – 60 0.0 0.08 – 0.zi g/m2.Tabel 8.

2 – jgheab în care sunt cufundate biodiscurile. 152 . 5 – rigolă de colectare. 10 – postament de beton. 4 – riglă pentru împiedecarea depunerilor. E – efluent. 7 – pachet din biodiscuri.1 2 8 11 11 9 10 2 Sectiunea 2 . 1 – rigolă de admisie a apei decantate primar în instalația de filtrare.3.2 4 6 D 3 I E 1 5 2 4 Figura 8. I – influent. 9 – motor electric. 3 – biodisc. Filtru biologic cu discuri. 11 – lagăr. 6 – ax.Vedere in plan 1 I 2 8 11 1 6 11 10 9 1 2 E 5 Sectiunea 1 . 8 – motoreductor.

4. corespunzătoare unui anumit grad de epurare necesar. Schemă generală de epurare convenţională cu bazine cu nămol activat Qc – debitul de calcul. 153 . Fenomenul este analog celui de autoepurare a cursurilor de apă. − aerul. 8. aer Qc Influent r isa Em BNA cna Qnr = rQc Nr cnr Qc + Qnr cna DS Na cnr SPn Ne cne = cnr Efluent SE Figura 8. indiferent de procesul de aerare să fie îndeplinite condiţiile esenţiale: − să se introducă oxigenul necesar desfăşurării proceselor bio-chimice din bazinul de aerare.1. aerul şi nămolul activat de recirculare). cna – concentrația nămolului activat. Nr – cantitatea de nămol recirculat. Bazinele cu nămol activat realizează amestecul : − apei uzate. Na – cantitatea de nămol activat. Qnr – debitul de nămol recirculat.2. Ne – cantitatea de nămol în exces. pneumatice. care conţine materialul celular viu necesar menţinerii unei anumite concentraţii a nămolului activat în bazinul de aerare.5 Bazine cu nămol activat – epurare biologică cu biomasă în suspensie Bazinele cu nămol activat (BNA). cnr – concentrația nămolului de recirculare. conţinând substanţe organice care constituie hrana bacteriilor mineralizatoare (aşa numitul substrat organic). sunt construcţii în care se realizează procesul de epurare biologică a apelor uzate în prezenţa oxigenului introdus artificial prin aerare şi a nămolului activat de recirculare (fig. Amestecul celor 3 elemente trebuie să se facă astfel încât. dar mult intensificat prin aerare artificială şi prin recircularea nămolului activat.4). − să se realizeze o bună omogenizare a celor trei elemente (apa uzată. mixte sau cu jet . care conţine oxigen şi care este furnizat prin procedee mecanice. − nămolul activat de recirculare. denumite şi bazine de aerare.8.

de procedeele de aerare aplicate. procedeele de aerare devin avantajoase.max. iar durata de aerare să fie mai mare de 2h. Eficienţa de îndepărtare (reducere sau eliminare) a substanţelor organice prin procedeele cu nămol activat. În bazinul cu nămol activat sunt create în mod artificial condiţii de dezvoltare şi de înmulţire intensivă a microorganismelor care.50 mg O2/l. stadiu denumit „ de creştere logaritmică”. în condiţiile asigurării unui grad de epurare dat.zi < 25 l/s (cu dotare by-pass). în procesul lor de viaţă. Procesele biochimice care au loc în bazinele de aerare se află în stadiul II de dezvoltare a masei bacteriene. − cu aerare mecanică.− să fie evitată depunerea flocoanelor de nămol în orice punct din bazinul de aerare. Acesta se reuneşte în flocoane şi este reţinut în decantoarele secundare prevăzute în aval şi poartă denumirea de „nămol activat”. pentru stații cu Quz. − cu jet. se găsesc totdeauna în apa uzată decantată primar şi se pot adapta sau nu la condiţiile aerobe din bazin. transformă substanţele organice biodegradabile pe bază de carbon aflate în apa uzată sub formă coloidală sau dizolvată. Bacteriile participante în proces sunt de tip aerob. Clasificarea bazinelor cu nămol activat se face după mai multe criterii: a) După procedeul de aerare: − cu aerare pneumatică. în material celular viu. − cu aerare mixtă. de natura apelor uzate Bazinele de aerare se prevăd: − cu 2. − cu 1 compartiment. variază între 60 şi 98 % în funcţie de tipul de epurare adoptat. element chimic care se asigură prin diverse procedee de aerare a apei. concentraţia de oxigen dizolvat în bazin să nu scadă sub 0. În schemele staţiilor de epurare unde nu sunt prevăzute decantoare primare. se va avea în vedere ca la debitul de verificare (Qv).La consumuri de energie necesare pentru aerarea apei reduse. 154 .zi < 250 dm3/s. 3 sau 4 compartimente pentru stații cu Quz.max. b) După variaţia concentraţiei nămolului activat din bazinul de aerare: − omogene (cu amestec complet). Aceste procese sunt consumatoare de oxigen.

5 kg CBO5/kg s.zi. 155 .6 kg CBO5/kg s. e) După încărcarea organică a nămolului I on (kg CBO5/kg s. BNA pot fi: − convenționale (tip piston). − cu stabilizare de contact sau cu regenerarea nămolului.u. f) După natura procesului de aerare. − de încărcare medie: 0. − de încărcare mare: 0.6 kg CBO5/kg s.u. − cu aerare prelungită.u. − în două trepte. − de încărcare mică: 0. bazinele de aerare neomogene pot fi: − cu apa şi nămolul activat de recirculare introduse concentrat în capătul amonte al bazinului (aerare convenţională). − cu aerare descrescătoare (tip con). − cu distribuţia fracţionată a apei în lungul bazinului (step-feed).− neomogene (tip piston) . c) După modul de distribuţie (repartiţie) a apei uzate şi nămolului de recirculare.u. − cu aerare de mare încărcare (high – rate aeration).zi ≤ Ion < 0.zi. − cu aerare modificată.u.zi. − cu aerare prelungită.zi).1 kg CBO5/kg s. − cu aerare modificată: Ion ≥ 1.zi ≤ Ion < 0. − cu distribuţia fracţionată a nămolului de recirculare în lungul bazinului . BNA pot fi: − cu aerare prelungită: Ion < 0. pot exista bazine cu nămol activat: − într-o singură treaptă.zi.concentraţia nămolului activat descreşte spre aval în lungul bazinului.u. − cu amestec complet. − cu regenerarea nămolului de recirculare (stabilizare de contact) . − cu alimentare fracționată (step – feed).3 kg CBO5/kg s.3 kg CBO5/kg s.u. d) După numărul treptelor de epurare biologică.1 kg CBO5/kg s.zi ≤ Ion < 1. − cu utilizarea procedeului Kraus.u. − cu distribuţia fracţionată a apei şi a nămolului de recirculare în lungul bazinului.zi.5 kg CBO5/kg s.u.

în clădiri. inelară (şanţurile de oxidare de exemplu) şi mixtă (dreptungiulară şi cu capetele de forma unui semicerc). la staţii de epurare mici modulele de epurare pot fi realizate în uzină sau direct pe amplasament. şi automatizare. în zone intens locuite). bazinele de aerare pot fi îngropate. panouri. precum şi stavilele aferente. Bazinele de aerare pot fi realizate din beton armat sau metal. − când eficiența decantării prin sedimentare gravimetrică (reținerea materiilor în suspensie) este sub 40%. 3) pasarelele de susţinere a sistemelor de aerare şi de acces la acestea. din materiale plastice. − când conținutul în substanță organică este redus (cCBO5 < 150 g O2/m3).or < 200 dm3/s. în funcţie de cerinţele profilului tehnologic şi de criteriile tehnico-economice ale soluţiei adoptate . cu excepţia cazului în care se aplică procedeul de insuflare a oxigenului pur şi a unor situaţii speciale impuse de protecţia sanitară a mediului înconjurător (staţii de epurare subterane. 2) conductele de transport şi distribuţie a aerului şi dispozitivele de insuflare a aerului (difuzoare. la aparatura de măsură şi control. la armăturile de reglaj situate pe conductele de aer sau apă uzată. 156 . Decantoarele primare pot lipsi din schema stației de epurare în situațiile: − când apele uzate ce urmează a fi epurate au proveniență exclusiv menajeră și debite Quz. furtunuri) . semi-îngropate sau supraterane.− cu insuflare de oxigen pur.max. 4) aparatura de măsură. tuburi. Principalele componente ale bazinelor cu nămol activat (fig. circulară.5) sunt: 1) bazinul (sau cuva) în care are loc procesul. oţel inox sau metal protejat împotriva coroziunii. Ele trebuie fundate pe teren sănătos şi la adâncimi ≥ h îngheţ. − cu aerare în foraj de adâncime. control. Din punct de vedere al amplasării faţă de cota terenului amenajat.8. Bazinele cu nămol activat sunt în general neacoperite. Forma în plan a bazinelor cu nămol activat poate fi rectangulară. − șanțuri de oxidare. 5) canale sau conducte de acces şi de evacuare a apei uzate şi a nămolului de recirculare în/din bazinele de aerare.

2 – 0.04 – 0.zi) 3 Iob (kg CBO5/ m3.1 0.1 – 0.u.1 0.5 – 1a 2 – 4b 1–3 4–8 3–5 4–8 20 – 30 15 – 30 20 – 40 15 – 40c 15 – 40 100 – 150 50 – 150 25– 50 25 – 75d 25 – 75 25 – 75d 50 – 150 75 – 150 NA NA 25 – 75d 10 11 a)Concentrația nămolului activat și timpul de retenție în bazinul de contact.3 0.5 – 2 5 – 10 1–4 3 – 15 3 – 15 3 – 15 20 – 40 15 – 30 15 – 25 10 – 30 10 – 30 1. Nr. crt. ratele pot fi crescute cu 25 – 50 %.04 – 0.1 – 0.1 – 0.zi) 4 cna (mg/ dm3) 5 ta (h) 6 r (%) 7 Aerare de mare încărcare Stabilizare de contact Aerare cu introducere de oxigen pur Curgere în bloc convențională Alimentare fracționată Amestec complet Aerare prelungită Șanțuri de oxidare Procese de aerare și decantare grupate în același bazin Bazine cu funcționare secvențială Aerare în contracurent 0.0 0. (zile). Tabel 8.04 – 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tipul epurării 1 TN (zile) 2 Ion (kg CBO5/ kg s.2 – 0.3 – 1.2 0.7 – 1.4 0.3 – 0. Iob – încărcare organică a bazinului.(kg CBO5/ m3.− când epurarea se realizează în instalații biologice compacte de capacitate redusă. d)Pentru nitrificare.4 0. Valorile parametrilor de dimensionare pentru bazinele cu nămol activat.04 – 0. c)Utilizată și la vârste ale nămolului intermediare. (kg CBO5/ kg s.3 200 – 1000 1000 – 3000a 6000 – 10000b 2000 – 5000 1000 – 3000 1500 – 4000 1500 – 3000 2000 – 5000 3000 – 5000 2000 – 5000c 2000 – 5000 2000 – 4000 1.7 0. ta = V/Qc – timpul de retenție la debitul de calcul. cna – concentrația nămolului activat. NA – neaplicabil. (m3).2 – 0.3 0. 157 .6 0.5 – 1 0.5 – 2 0. V – volumul bazinului. Valorile parametrilor de proiectare ai bazinelor de nămol activat sunt prezentate în tabelul următor.3 1.3 0.2 – 0.5 – 3 0.1 – 0. b)Concentrația nămolului activat și timpul de retenție în bazinul de stabilizare.6 0. Ion – încărcarea organică a nămolului.zi).2 – 2. (h).6 0.3 0. (mg/dm3).u.1 – 0.1 0.9.4 1. unde: TN – vârsta nămolului.1 0.0 – 1.zi).04 – 0.1 1.3 – 3.

(%).34) (8.31) unde: . zi) 158 ∙ (kg CBO ⁄zi) (8. − eficiența decantorului primar privind reținerea CBO5.max. (%). Qc – definite anterior.r = Qnr/Qc – rata de recirculare a nămolului. 8.max.32) 3) Cantitatea de substanță organic biodegradabilă influentă în BNA: unde: . Qnr – debitul de recirculare. − eficiența treptei de degrosisare privind reținerea CBO5. Qv = Quz. 5) Încărcarea organică a bazinului: = (kg CBO ⁄m b.6 Parametrii de dimensionare ai bazinelor de aerare (BNA) 1) Debitele de dimensionare și verificare: − de dimensionare: Qc = Quz.3 cf. (mg O2/l).or + Qnr. .1.33) 4) Cantitatea de substanță organică eliminată în treapta biologică: unde: Cb – definit la pct.2. a. = ∙ (kg CBO ⁄zi) (8. relației (8.35) . Cev – cantitatea de substanță evacuată zilnic în emisar: = unde: − concentrația substanței organice impusă la evacuarea în emisar. = − (kg CBO ⁄zi) (8.max.zi. − concentrația în CBO5 a apelor uzate influente în stația de epurare. . (%). Qc – debitul de calcul. . 2) Concentrația substanței organice biodegradabile exprimată în CBO5: (mg⁄l) (8.32). (mg O2/l). − de verificare: . (m3/zi). = (1 − ) ∙ (1 − )∙ . (m3/zi). − concentrația în CBO5 pentru influentul treptei biologice (mg O2/l).

V – volumul util al bazinului de aerare. relației (8.5 4. 7) Încărcarea hidraulică a bazinului: = unde: Qc. V. . .32).5 9) Indicele volumetric al nămolului (Indexul lui Mohlmann) exprimă volumul de nămol care revine unui gram de substanță uscată după o sedimentare de 30 de minute a probei de nămol și se exprimă în cm3/g. u. a. 6) Încărcarea organică a nămolului: = unde: Cb – definit la pct.5 – 3. 3) cf. (kg s. Iob.u).5 – 3.5 2.5 3. Tabel 8. 8) Concentrația nămolului activ din bazinul de aerare (valori orientative tab. Na – cantitatea de biomasă existentă în bazinul de aerare.unde: Cb – definit la pct. V – definite anterior.32). cf.5 – 4. relației (8. zi) (8.36) (m a.38) Concentraţia în substanţă uscată cna (kg/m3) cu decantare primară fără decantare primară 1 2 Fără nitrificare Cu nitrificare şi denitrificare Cu stabilizarea nămolului Cu eliminarea fosforului (precipitare simultană) 2.5 –3. 3).5 – 4. Valori ale concentrației nămolului activat.10. Tipul epurării 0 (kg CBO ⁄kg s. umplut până la reper. după o sedimentare de 30 de minute și cantitatea de susbstanță uscată aferentă acestui volum după etuvare.37) = (kg⁄m ) (8. reprezintă raportul dintre volumul de nămol separat într-un con Imhoff de 1 dm3.5 4.10): = unde: Na.8. Ion – definite anterior. zi) (8. (m3). uz⁄m b .5 – 4. 159 .5 3.

zi→ IVN = 150 cm3/g.zi→ IVN = 100 cm3/g. = = 1. umplut până la reper. V. Qnr – debitul de nămol recirculat. cnr. 11) Debitul de nămol în exces: = unde: cna. caz în care poartă denumirea de sediment sau indice comparativ al nămolului și reprezintă raportul dintre volumul de nămol separat într-un con Imhoff de 1dm3.11): = unde: 160 ∙ 100 = − ∙ 100 = 1. obținându-se un nămol înfoiat. pentru Ion > 0.u. nes.Valori ale indicelui de nămol IVN = 50 … 150 cm3/g indică o bună sedimentare în decantoarele secundare. după o sedimentare de 30 de minute și volumul inițial al probei de nămol. r – coeficientul de recirculare al nămolului: = unde: Qc – debitul de calcul. • • pentru Ion ≤ 0. cu proprietăți de decantare extrem de reduse și care poate conduce la flotarea acestui nămol în decantorul secundar. IVN – definiți anterior. (m3/zi).43). 12) Cantitatea specifică de nămol.000 = ∙ + 100 (kg⁄m ) (8. u. cne. TN – vârsta nămolului. cna.41) ′ (kg s.3 kg CBO5/ kg s. − concentrația în MTS impusă la evacuarea în emisar. Qc – definite anterior.⁄kg CBO redus) (8.42) .8.39) 10) Concentrația nămolului de recirculare (concentrația nămolului în exces): unde: IVN – definit anterior.3 kg CBO5/ kg s.u.000 − ∙ ∙ (%) (8. (mg/l). pentru valori IVN > 200 cm3/g. Indicele nămolului poate fi exprimat în ml/l (cm3/dm3). se alege în funcție de tipul epurării (tab.40) ∙ − ∙( ∙ − ∙ ) (m ⁄zi) (8. definit anterior. procesul de sedimentare este necorespunzător. definită de relația (8.

50 Cu stabilizarea aerobă a nămolului.0 zile 13. Cb’ – definit cu relația (8. V.35 – 0.3 zile 11. Qne.20 VD/V = 0.11. nes (kg s.5 zile 14.000 kg CBO5/zi 10 0 C 3 Temperatura de dimensionare 12 0 C 5. ( − )∙ ∙ (zile) (8. Tabel 8.1 zile 16.2 %.200 kg CBO5/zi Tipul epurării 10 0 C 0 1 2 Cb > 6.u/zi).u/ kg CBO5 redus) Tipul epurării biologice Epurare convențională X5uz adm Epurare cu nitrificare 0.0 zile 25 zile 8.8.0 zile 12 0 C 1 2 3 4 5 6 7 Fără nitrificare Cu nitrificare Cu nitrificare–denitrificare VD/V = 0. cne.0 zile 6.2 zile 10. Valori ale cantității specifice de nămol.2 zile Recomandabil peste 20 zile 161 . Tabel 8.6 – 0.3 zile 16. Valori recomandate pentru vârsta nămolului.4 zile 11.5 – 0.8 0.4 zile 8 zile 10 zile 11.6 zile 8.12).7 – 0. inclusiv eliminarea azotului 4.9 13) Umiditatea nămolului Umiditatea nămolului în exces se va considera în calcule 99 – 99.5 ≤ 20 mg/l X5uzadm ≤ 30 mg/l 0. 14) Vârsta nămolului se definește ca raportul dintre cantitatea de materii solide în suspensie existentă în BNA și cantitatea de materii solide în suspensie eliminată din sistemul bazin – decantor secundar: = unde: cna. valorile recomandate depind de tipul epurării (tab.30 VD/V = 0.0 zile 10 zile 12. Qc. crt.40 VD/V = 0.= Q ∙c − cantitatea de substanță uscată corespunzătoare volumului în exces.4 zile 13. Mărimea staţiei de epurare Nr.7 zile 13.12.43) + ∙ Vârsta nămolului este un parametru important în epurarea biologică și epurarea avansată a apelor uzate.7 zile 20.33). (kg s. Cb < 1.7 zile 16.7 Aerare prelungită 0. – definiți anterior.3 zile 9.

79 Aerare prelungită 0.44 16) Capacitatea de oxigenare necesară: . Qc – debitul de calcul.a. conform § 8. (m3).14.a.47 ≤ 20 mg/l X5uzadm ≤ 30 mg/l 1.9. Valorile oxigenului necesar specific. = ∙ ∙ ∙ ∙ / ∙ (kg O /h) (8. Tabel 8. V – volumul bazinului. se consideră α = 0.1. (kg O2/ m3 b. (mg/l). (m3).32). α – raportul dintre capacitatea de transfer a oxigenului în apa uzată și capacitatea de transfer a oxigenului în apa curată.. VD – volumul zonei de denitrificare.44) Epurare cu nitrificare 0.12 1. (kg O2/zi).13.zi). (m3). (kg/zi): . în condiții standard (760 mm col. cS – concentrația de saturație a oxigenului dizolvat din bazinul de aerare la temperatura de lucru T. valorile cS sunt indicate în tabelul 8.1. V – volumul total al bioreactorului.zi) Tipul epurării biologice Epurare convențională X5uz adm ∙ (kg O /zi) (8.unde: Cb – definit de relația (8. după tipul de epurare biologică sunt prezentate în tabelul 8. cSA – concentrația de saturație a oxigenului dizolvat în apă curată. 162 .45) unde: On – cantitatea de oxigen necesară.. – concentrația CBO5 influentă în reactorul biologic. Hg). Valori ale Ons după tipul de epurare biologică. 15) Cantitatea de oxigen necesară se determină cu relația: = unde: Ons – oxigenul necesar specific.7 … 0.13. Ons (kg O2/ m3 b.

60 cm (fig.982 12 0.8.9 iar o schemă generală a bazinelor de aerare este prezentată în figura 8.2 7. 8. (1 .6 11..946 14 0.14..1 cB – concentrația efectivă a oxigenului dizolvat din bazinul de aerare la temperatura T. (g O2).6 6. 16 0. ad.nec – definit de relația (8. (%/ m 6 .83 21 0.911 p – presiunea barometrică medie anuală a aerului din localitatea respectivă. Tabel 8.885 17 0.0 10 11.5.5): Hi = H – a (m).2 8.Tabel 8.15..0 15 10.3 9. Parametrii de proiectare ai BNA sunt prezentați în tabelul 8.10 %/ m ad. Hi – adâncimea de insuflare (fig. insuflare).0 11 0.982 15 0. valori curente: (g O / m aer.799 23 0.. a – distanța dintre fața superioară a dispozitivului de insuflare a aerului în apă și fața superioară a radierului.44). Valorile T°C / / pentru diferite temperaturi ale apei uzate. ηm – randamentul specific de oxigenare. insu lare) (8.861 19 0.019 10 1.15). (N m aer/ h) (8. KT – coeficient de transfer al oxigenului în apă la T°C (tab. a = 5 . − capacitatea specifică nominală de oxigenare în apa uzată se determină: = 280 ∙ unde: 280 – cantitatea de oxigen existentă într-un m3 de aer în condiții normale..815 22 0.4 25 8. Valorile cS și cSA pentru diferite temperaturi ale apei uzate.46) 163 . T (° C) cS (mg O2/l) cSA (mg O2/l) 0 11.878 18 0.4 30 7. 3mg O2/l).47) ∙ .845 20 0.3 5 12. m ad. 17) Debitul de aer necesar a fi insuflat: = unde: COh.964 13 0.5).784 24 0.77 9 1.4 6.1 20 9. insuflare. K10 – coeficient de transfer al oxigenului în apă la T = 10 °C.8 10. 8.

5. Bazin cu nămol activat. I – influent. 164 . E – efluent.Sectiunea 2-2 I 1 2 Vedere in plan conducta secundara de alimentare 1 H difuzor E 2 Sectiunea 1-1 robinet de izolare conducta secundara de alimentare B Sistem de alimentare culoare BNA difuzor ramura de alimentare cu aer Hi distribuitor a Sistem colectare apa din BNA L Figura 8.

Volumul bazinelor de aerare se determină cu relația: = unde: (m ) (8.5). = 3. Dacă insuflarea se face uniform pe tot radierul bazinelor.50) Funcție de acești parametrii pentru bazinele de aerare cu nămol activ se adoptă adâncimea utilă H = 3… 6 (m). 8. (m).5).8.48) (8. relaţiile de mai sus nu mai sunt obligatorii. curgerea apei este de tip piston.5 = 10 … 15 unde: B– lăţimea unui culoar (fig.0 (m) (8. (m). La bazinele cu nămol activat cu insuflarea asimetrică a aerului ( lângă unul din pereţi) sunt valabile relațiile: = 1.8.1 Prevederi generale privind geometria bazinelor cu nămol activat Pentru majoritatea bazinelor cu nămol activat. − bule medii: db = 4 – 6 mm. − bule mari: db > 6 mm. • tipul dispozitivelor de aerare. pneumatic. Numărul minim al compartimentelor aferente unui bazin de aerare va fi două linii care vor funcționa independent.51) 165 .0 … 6.5). (m).6. L – lungimea culoarului şi a bazinului (fig. Un compartiment poate fi alcătuit din unul sau mai multe culoare de aerare. mărimea bulelor de aer realizate în masa de apă astfel: − bule fine: db ≤ 3 mm. apa uzată şi nămolul activat fiind introduse în capătul amonte al bazinelor.2.8.49) (8. Alegerea adâncimii utile a apei în BNA depinde de: • • procedeul de aerare: mecanic.1. H – adâncimea utilă a apei în bazin (fig.

Se recomandă alegerea dispozitivelor cu un indice energetic ≥ 3 kg O2/ kWh. Parametrii de dimensionare: − debitul specific de aer are valori qd = 2 . 8.zi).. (kg CBO5/m3 b.51) .Cb – definită de relația (8. staţii de pompare a nămolului). 10 Nm3 aer/ difuzor.h. B .31). 166 .13. − densitatea de amplasare pe radier a difuzoarelor este între 1 și 6 difuzoare/ m2.6.2 Dispozitive de insuflare a aerului Alegerea dispozitivelor de insuflare a aerului se va realiza pe baza unui studiu de opțiuni luând în considerație: − costul unitar/m2 de bazin al dispozitivelor de insuflare. (m). decantor secundar. ∙ ∙ ∙ (m) (8. (kg/m3).a. (m3/zi). nb – numărul de compartimente . 30 cm care se montează prin înşurubare sau prin lipire cu adezivi speciali pe o reţea din conducte amplasată în apropierea sau chiar pe radierului bazinului.. − indicele energetic (kg O2/ kWh) și energia specifică medie consumată/ m3 de apă uzată. Alegerea dimensiunilor geometrice ale bazinelor cu nămol activat va lua în considerație spaţiul disponibil în incinta staţiei de epurare şi legăturile tehnologice cu celelalte obiecte existente sau proiectate (decantor primar. – definit de relația (8. Iob Lungimea bazinelor de aerare se determină cu relaţia: = unde: V – volumul util al bazinelor de aerare rezultat conform relației (8. au fost definite anterior..52) Difuzoare cu discuri sau domuri de aerare Se realizează sub forma unor difuzoare cu diametrul de 18 . – debitul de calcul. (m3).2. – încărcarea organică a bazinului de aerare. 8.1. nb – numărul de culoare / compartiment ..H.32) Qc . se adoptă conform tab.

Debitul specific de aer (pentru un metru liniar de tub): ql = 2 .m tub.. Instalația se amplasează aval de obiectele tehnologice ce compun treapta de epurare mecanică.7 Bazine cu nămol activat – tehnologii speciale A.. 0. în condiții aerobe.. − indicele energetic: iE (kg O2/ kWh): = .1 . 6 N m3aer / h . a procedeelor de epurare cu peliculă fixată și cu biomasă în suspensie. 6 furtunuri. Furtunuri de aerare din membrană elastică perforată Parametrii de proiectare: − debit specific de aer : qd = 2 . .2 mm. 300. 8. valoarea va fi indicată Tuburi poroase și tuburi cu membrană elastică perforată Sunt dispozitive formate din mai multe tuburi asamblate într-un „bloc de aerare” sau „modul de aerare”.. care poate fi asigurată de sursele de aer alese. scufundat 75% din diametru în lichidul din bazin. 600. − numărul de furtunuri pentru un panou: ntp = 2 ..2.. (kW).25 m. 8 Nm3 aer/ h.ef – capacitatea de oxigenare orară efectivă. (kg O / kWh) (8. Pc – puterea consumată a utilajelor de insuflare. Folosirea sistemului mixt se aplică pentru următoarele tipuri de epurare biologică: 167 .. m furtun. Instalația de epurare biologică mixtă este caracterizată de ansamblul funcțional bazin – aerator realizat sub forma unui tambur rotativ. Porii membranei au dimensiuni de ordinul a 0.1.− capacitatea specifică nominală de oxigenare în apa uzată de către furnizorul dispozitivului de aerare.. tuburile pot fi din material poros sau din material plastic înfășurat într-o membrană elastică perforată. Cu ajutorul aeratorului se realizează o epurare biologică mixtă care presupune desfășurarea în același bazin. (kg O2/h).53) unde: COh. şi 900 mm. Lungimea tuburilor situate de o parte şi de alta a unui distribuitor (tronson de conductă servind pentru distribuţia aerului în tuburile de aerare) variază de la 0. − distanţa dintre furtunuri: do = 150.50 m la 1.

6. Aeratorul este alcătuit din elemente de forma unor segmente de cerc care formează între ele celule pe pereţii cărora se dezvoltă pelicula biologică (fig. − epurarea biologică cu nitrificarea apelor uzate. 8. Alimentarea cu oxigen a peliculei fixate prin difuzia oxigenului din aerul atmosferic Admisie aer proaspat Alimentarea cu oxigen la deversare Conducerea fortata a aerului Flotabilitatea datorata aerului Eliberarea aerului comprimat Aerare cu bule medii prin eliberarea aerului Figura 8. Aerator cu funcționare mixtă : peliculă fixată și biomasă în suspensie. alimentând astfel cu oxigen microorganismele ce trăiesc în acest mediu. − epurarea biologică cu stabilizarea nămolului. datorită rotirii. Când interspaţiile celulare sunt deasupra nivelului apei. Prin rotirea aeratorului se produce aerarea apei din bazin. − epurarea biologică cu nitrificare – denitrificare și stabilizarea nămolului. aerul din interspaţii este comprimat şi pe măsură ce interspaţiile ajung. la partea inferioară a bazinului.− epurarea biologică fără nitrificarea apelor uzate (convențională). − epurarea biologică cu nitrificarea – denitrificarea apelor uzate. La intrarea aeratorului în apă. − instalații ce realizează suplimentar și eliminarea fosforului. apa din interiorul celulelor se scurge în bazin iar locul acesteia este luat de aerul atmosferic. se produce dizolvarea aerului în apă şi eliberarea bulelor de aer prin 168 .6).

B.u. instalare.zi 4–6 0.5 – 7 0. Detalii de construcție.a. Bazine cu nămol activat cu funcționare secvențială Procesele din bazinele cu funcţionare secvenţială sunt identice cu cele din bazinele cu nămol activat. producându-se alimentarea cu oxigen a microorganismelor mineralizatoare. Bulele medii sunt antrenate spre suprafaţa apei. Dacă în bazinele cu nămol activat procesul de aerare şi decantare au loc în acelaşi timp.20 40 – 100 4.zi g N/m2. în bazinele cu funcţionare secvenţială acestea au loc secvenţial. crt.6 – 0.zi cm3/g kg/m3 kg s.M.7): umplere • obiectiv: adăugare de substrat (apă uzată sau apă uzată decantată primar).3 0. 3 Tipul procesului de epurare biologică convențională scheme cu scheme fără decantor primar decantor primar 4 5 Încărcarea organică a Ion nămolului Încărcarea organică a Iob bazinuui Indicele volumetric IVN al nămolului Concentrația cna nămolului activ Cantitatea specifică nes de nămol în exces Reducerea specifică a rs substanței organice Capacitatea de nitrificare a peliculei fixate kg CBO5/ kg s.16.75 – 1.fante special prevăzute în pachetele de discuri sau segmente. Suportul solid oferă suprafaţa de contact necesară pentru epurarea biologică cu peliculă fixată.zi kg CBO5/ m3b. 8. Procesul care se desfăşoară într-un bazin cu funcţionare secvenţială este alcătuit din următoarele 5 etape (vezi fig. Tabel 8. cu deosebirea că şi aerarea şi decantarea au loc în acelaşi bazin. La trecerea biodiscurilor prin atmosferă se realizează alimentarea cu oxigen a peliculei biologice ce se dezvoltă pe suprafaţa discurilor.* Nr. Parametrii de proiectare ai bazinelor de epurare biologică mixtă sunt prezentați în tabelul următor. Valorile recomandate pentru parametrii de dimensionare ai bazinelor de epurare biologică mixtă. 0 1 2 3 4 5 6 7 Parametru de proiectare 1 Simbol 2 U. operare se obțin de la furnizor. 169 .8 10 – 18 4–8 *Tehnologia instalației de epurare biologică mixtă este o tehnologie de firmă.u/kg CBO5 redus g CBO5/m2.

30% din durata unui ciclu (0. evacuare apă limpezită obiectiv: evacuarea apei limpezite din bazin.25÷2. cu o valoare uzuală de 0. durata etapei de evacuare poate fi cuprinsă între 5. reacţie (aerarea apei) obiectiv: completarea reacţiilor biochimice care au fost iniţiate în timpul etapei de umplere. evacuarea nămolului în exces se realizează la sfârşitul fiecărui ciclu. evacuare nămol (stand-by) • • • obiectiv: permite celei de-a doua unităţi să realizeze etapa de umplere. − epurare biologică cu nitrificare/denitrificare .• • • • • • • • se realizează ridicarea nivelului apei în bazin de la 25% din capacitate (la sfârşitul etapei de stand-by) la 100%. decantare: obiectiv: separarea solidelor din apă.0h). 170 . Epurarea biologică din bazinele cu funcţionare secvenţială se poate realiza în următoarele cazuri: − epurare biologică convenţională .. Numărul minim de unităţi (bazine) cu funcţionare secvenţială este n = 2. − epurare biologică cu nitrificare şi stabilizarea aerobă a nămolului. durata etapei este circa 25% din durata unui ciclu. durata etapei de evacuare este ≈ 5% din durata unui ciclu. pentru limpezirea acesteia. Procesul de epurare biologică din bazinele cu funcţiune secvenţială nu necesită recircularea nămolului. durata etapei este ≈ 20% din durata unui ciclu. durata etapei este ≈ 35% din durata unui ciclu.75h..

171 .aer (optional) Incarcare Durata ciclu (% total) Influent Admisie+Denitrificare 25% aer Aerare Nitrificare 35% Sedimentare STOP aer 20% Evacuare apa decantata STOP aer Decantare 15% Efluent Evacuare efluent Evacuare namol in exces STOP aer Repaus 5% Evacuare namol in exces Figura 8.7 Etapele de operare pentru bazinele cu funcționare secvențială. Tehnologia este o tehnologie de firmă (SBR – Sequential Batch Ractor) și elementele de dimensionare. echipare vor fi preluate de la deținătorul tehnologiei.

8. nămol fermentat. Tipurile de nămoluri pompate. întâlnite în cadrul proceselor tehnologice din staţiile de epurare ape uzate sunt: nămol primar. transportul nămolurilor se face prin pompare.2.2.1. instalaţiile hidraulice.8. caracteristicile nămolurilor şi capabilitatea pompelor impun utilizarea a diverse pompe funcţie de cerinţele proceselor tehnologice. Proiectarea staţiei de pompare implică dimensionarea structurii care să corespundă din punct de vedere arhitectural şi să se încadreze ambientului zonei astfel încât amplasamentul să fie în apropierea unei surse de energie. nămol primar în amestec cu cel biologic. permit proiectanţilor alegerea unor pompe optime atât din punct de vedere tehnologic cât şi economic. Existenţa unei game variate de pompe cu rotoare având o hidraulică adecvată caracteristicilor diferite ale nămolurilor. 172 . nămol biologic. iar amplasarea grupurilor de pompare va fi realizată astfel încât distanţa între grupuri să fie de minimum 0. Deoarece nămolurile pompate sunt amestecuri polifazice (sisteme apoase până la paste şi materiale păstoase).8 Pomparea nămolurilor în stațiile de epurare Pomparea nămolurilor rezultate din epurarea apelor uzate este determinată de realizarea proceselor tehnologice şi/sau de diferenţa cotelor geodezice din teren. Sala pompelor se construieşte cu o înălţime minimă de 3 m. nămol concentrat. Pentru situaţiile în care curgerea nu poate fi realizată gravitaţional.8. Dacă din punct de vedere al exploatării ideal ar fi să se folosească acelaşi tip de pompe. pentru a permite accesul personalului de exploatare şi întreţinere al staţiei. a drumurilor de acces. conductele şi grupurile de pompare propriu-zise.1. nămol activat de recirculare în amestec cu cel în exces.1 Stațiile de pompare a nămolurilor Destinate să vehiculeze nămolurile rezultate în urma epurării apelor uzate.7 m iar între perete şi grupurile de pompare să fie minimum 1 m. pompele folosite sunt de diferite tipuri. Sala pompelor adăposteşte echipamentele hidromecanice. iar pentru alegerea lor trebuie să se ţină seama atât de caracteristicile pompelor cât şi de cele ale nămolurilor pompate. instalaţiile auxiliare electrice precum şi aparatura de măsură şi control. staţiile de pompare sunt alcătuite din sala pompelor. nămol activat de recirculare şi în exces. precum şi facilităţile pentru întreţinere şi exploatare pentru personalul de operare.

8. în timp ce pompele orizontale necesită o structură cu cameră uscată. Tipuri de pompe și stații de pompare: pompă verticală poziţionată în cameră umedă. Selectarea staţiei de pompare cu cameră uscată sau a celei cu cameră umedă se bazează de obicei pe condiţiile specifice aplicaţiei şi pe alegerea echipamentului de pompare. trebuie să fie unele din facilităţile cu care se pot echipa sistemele minimizându-se astfel impactul negativ asupra mediului. la proiectarea acestora trebuie prevăzută şi o a doua sursă altenativă de energie independentă de sursa principală (un generator tip diesel care să asigure o sursă de energie continuă în caz de avarie).8. De exemplu.Având în vedere că funcţionarea staţiilor de pompare presupune alimentarea continuă cu energie electrică. Staţiile de pompare pot fi clasificate după poziţionarea echipamentului de pompare ca fiind staţii de pompare cu cameră umedă sau staţii de pompare cu cameră uscată. de aceea sistemele de control a mirosului precum aerarea corespunzătoare. pompă poziţionată în cameră uscată. Mirosurile prezente în staţiile de pompare sunt o mare problemă mai ales în cazul în care staţia de pompare este poziţionată în locuri publice. pompă submersibilă poziţionată în cameră umedă. clorinarea sau tratarea cu apă oxigenată sau sistemele de epurare a aerului şi a gazelor emanate. pompele submersibile şi cele verticale necesită o structură cu cameră umedă. În staţiile de pompare cu cameră uscată. separat de camera de aspiraţie. aşa cum e indicat în figura 8. pompele sunt localizate într-un spaţiu închis. 173 . pompă centrifugă poziţionată în cameră uscată. a) b) c) d) Figura 8.

Conductele de nămol.6 m/s. Viteza nămolului în conducte trebuie să fie de 1. Dimensiunile şi numărul de unităţi de pompare pentru marile staţii trebuiesc selectate astfel încât variaţiile debitului influent să nu ducă la opriri şi porniri frecvente ale pompelor. Riscul de subevaluare a pierderilor de sarcină creşte odată cu creşterea lungimii de pompare şi cu creşterea concentraţiei în materii solide.8. Vitezele mari duc la creșterea pierderilor de sarcină. Numărul minim de pompe instalate în staţia de pompare este de cel puţin două pompe.1. Numărul pompelor instalate în staţia de pompare se stabileşte funcţie de numărul de pompe necesar în funcţionare plus pompele de rezervă.4 – 1. − debitele vehiculate. iar vitezele mici la depuneri şi colmatări.8. Conductele de nămol trebuie prevăzute cu posibilitatea de spălare pentru a se curăţa blocajele de pe conducte. de regulă. vâscozitatea. consistenţa. În staţiile de epurare nămolul se transportă pe conducte cu DN > 150 mm. 174 . la trei pompe în funcţiune se ia una de rezervă. Grăsimile au tendinţa de a se lipi pe conductele de transport a nămolului sau a grăsimilor iar efectul care apare este reducerea diametrului şi deci creşterea presiunii pe conductă. au pierderi de sarcină cu 50 ÷ 100 % mai mari decât conductele ce transportă apă uzată.2. dar să se şi evite prevederea unor capacităţi mari de depozitare. una în funcţiune şi una de rezervă. calculate ținând seama de diferenţele de nivel între bazinele de aspiraţie şi refulare şi pierderile de sarcină pe conducte. proveniența acestuia. − înălţimile de pompare. Numărul pompelor de rezervă se ia orientativ.2 Elemente de proiectare a instalațiilor de pompare Alegerea pompelor pentru echiparea staţiei de pompare nămol presupune cunoaşterea următoarelor elemente: − caracteristicile nămolului: tipul de nămol.

pompele cu şnec.. 0 Tipul pompei 1 Tipul de nămol 2 Avantaje 3 Dezavantaje 4 1 Pompe centrifuge -Namol activat de recirculare. -Eficienţă sporită mai ales la pompele cu debite mari(η >75%).8. Alegere tipuri de pompe pentru nămoluri. Nr.8. -Debit pulsatoriu -Necesită protecţie împotriva funcţionării în uscat -Pompele mici necesită echipament de mărunţire pentru prevenirea colmatării -Costuri energetice ridicate în cazul vehiculării unui nămol mai concentrat -Necesită etanşări şi etanşare împotriva apei -Depind de procesele aval. -Necesită o sursă de aer comprimat. -În timpul funcţionării produc mult zgomot. -Nămol biologic -Pompe larg răspândite. -Prezintă o construcţie robustă. -Necesită întreţinere sporită dacă funcţionează continuu. În tabelul 8. Tabel 8. crt. pompele centrifuge cu cupla. pompele cu lobi.750 bari) la valori relativ reduse ale debitului vehiculat (6. pompele air-lift. pompele cu piston. -Nămol fermentat -Asigură debite constante. debitul pulsatoriu poate să nu fie acceptat. -Înălţimi de pompare şi eficienţe scăzute 4 Pompe cu diafragmă sau membrană -Nămol activat de recirculare şi în exces -Nămol concentrat.17.1. impiedicând curgerea inversă prin pompă -Eficienţă redusă.3 Tipuri de pompe utilizate în vehicularea nămolului Din gama pompelor utilizate pentru transportul nămolurilor fac parte pompele centrifuge. -Întreţinere relativ uşoară -Acoperă întreaga gamă de debite -Destinate obţinerii presiunilor ridicate (100.Nămoluri cu concentraţii mari în materii solide (>15%) 3 Pompe cu rotor elicoidal -Nămol activat de recirculare şi în exces -Nămol concentrat. pompele cu tocător şi pompele cu furtun.. pompele cu diafragmă.Acţiunea pulsatorie poate ajuta la concentrarea nămolului în başele din amonte de pompe şi repun în suspensie materiile solide în conducte când se pompează la viteze mici -Exploatare simplă 175 . -Pentru debite mai mari de 3 l/s pot fi pompate materii solide de aproximativ 20 mm..60 mc/h). -Nămol primar în concentraţie redusă.. -Statorul/rotorul tinde să acţioneze ca un clapet de reţinere. -Nămol fermentat -Nămoluri încărcate cu particule solide de granulaţie maximă 10 mm -Sunt pompe autoamorsante .2. pompele cu rotor elicoidal.17 sunt prezentate avantajele şi dezavantajele utilizării diverselor tipuri de pompe. Necesită funcţionare înnecată Nerecomandate pentru nămoluri concentrate 2 Pompe cu piston .

crt. nisipul va cauza o uzură mare. -randament scăzut. -Necesită spaţiu mare pentru montaj şi amplasare -Pierderi de sarcină mari -Întreţinere judicioasă a lagărelor şi şnecului -Datorită unei toleranţe mici între lobii rotativi. -Utilizate pentru vehicularea unor cantităţi însemnate de nămol şi înălţimi mici de pompare -Construcţia simplă a pompei. -Necesită întreţinere periodică -Debit pulsatoriu -Funcţionare alternativă.Nr. -Debitul pompat dependent de variaţia debitului de aer comprimat introdus. aceasta făcând ca eficienţa pompei să fie redusă. -Costuri relativ mici. -Costurile pentru pompare cresc odată cu volumul de pompat. -Eficienţă relativ scăzută ce variază între 40 şi 60%. întreţinut şi reparat -Autoamorsante -Debite cuprinse între 36 şi 1250 l/min şi o înălţime de pompare de până la 152 m. 0 Tipul pompei 1 Tipul de nămol 2 Avantaje 3 Dezavantaje 4 5 Pompe centrifuge cu cupla -Nămol primar -Au un volum mare şi o eficienţă excelentă pentru aplicaţiile de la sistemele pompare nămol activ. -Fluidul pompat trebuie să se comporte ca un lubrifiant. nu are părţi mobile -Nu sunt recomandate pentru pomparea altor nămoluri deoarece se pot colmata cu cârpe şi particule grosiere. Alte echipamente folosite pentru vehicularea nămolurilor într-o staţie de epurare. prin comprimarea urmată de decomprimarea unui furtun -Folosirea unui lubriafiant pentru a se reduce încălzirea şi uzarea furtunului 6 Pompe air-lift -Nămol activat recirculat 7 Pompe cu șnec -Nămol activat recirculat -Autoreglare debitului funcţie de adâncimea apei din camera de admisie 8 Pompe cu lobi -Nămol primar -Nămol concentrat -Nămol fermentat -Asigură un debit constant -Nu necesită clapet de sens pe refulare -Viteze mici şi nu necesită întreţineri frecvente 9 Pompe cu tocător -Nămol primar -Nămol fermentat -rotoarele speciale permit mărunţirea obiectelor solide care ajung în pompă -reducerea posibilităților de colmatare 10 Pompe cu furtun -Nămol primar -Pompe simple de exploatat. folosite mai ales pentru transportul nămolurilor a căror concentraţie este mare şi nu pot fi pompate sunt 176 .

În figurile următoare sunt prezentate tipurile de pompe utilizate pentru pomparea nămolurilor.9. b) pompă centrifugă cu cuplă. e) pompă cu rotor elicoidal. transportoare pneumatice. d) pompă cu piston de înaltă presiune. elevatoare cu cupe. Figura 8. a)pompă centrifugă. transportoare cu şnec.transportoarele. c) pompă centrifugă cu diafragmă. 177 . Tipuri de pompe utilizate pentru pomparea nămolului. Acestea pot fi transportoare cu bandă.

Figura 8. Tipuri de pompe utilizate pentru pomparea nămolului. f) pompă cu piston plonjor. j) pompă cu furtun. 178 . i) pompă cu lobi rotativi.10. g) pompă air-lift. h) pompă cu şurub.

amplasată în aval de bazinul cu nămol activat. eliminarea azotului se face într-o treaptă independentă.E. instalații pentru nămolul activat de recirculare (recirculare externă) și de evacuare a nămolului în exces. Îndepărtarea azotului și fosforului din apele uzate se realizează frecvent. • • un bazin selector aerob amplasat în amontele bazinului biologic.2.000 L. decantor secundar (reține biomasa creată în bazinul biologic). instalații de recirculare a nămolului activat și de evacuare a nămolului în exces. instalații de recirculare internă pentru aprovizionarea cu azotați a zonei de denitrificare. La instalațiile de epurare existente. a azotului și fosforului: 179 . − în cazul în care este necesară îndepărtarea azotului: bazin biologic (se elimină substanțele pe bază de carbon și se realizează nitrificare și denitrificare).2 Epurarea biologică în stații de epurare urbane/rurale cu capacitate de peste 10. o sursă externă de carbon organic (dacă este necesară). și care deversează efluentul în zone sensibile supuse eutrofizării. decantor secundar. în scopul evitării bacteriilor filamentoase.1 Generalități Prevederile din prezent se aplică la proiectarea stațiilor de epurare a apelor uzate a căror capacitate depășește 10. Epurarea biologică avansată trebuie să cuprindă următoarele instalații tehnologice de bază: − în cazul în care este necesară numai nitrificarea: • • • • • • bazin biologic (se elimină substanțele pe bază de carbon și se transformă azotul amoniacal în azotați).8.000 LE (epurare avansată) 8. în aceleași bazine în care se elimină substanțele organice biodegradabile. dacă nu există posibilitatea de mai sus. − în cazul în care este necesară îndepărtarea substanțelor organice biodegradabile.

cât și zonă aerobă pentru eliminarea substanțelor organice biodegradabile și nitrificare. Qc = Quz.zi – debitul de calcul al bazinului biologic. decantor secundar. VD – volumul zonei anoxice pentru denitrificare.54) + ∙ 180 . VN = V – VD . (kg/m3). nitrificarea și denitrificarea. (kg/m3). ( − )∙ ∙ (zile) (8. instalații pentru nămolul activat de recirculare (recirculare externă) și de evacuare a nămolului în exces. (kg/m3). − concentrația în MTS din efluentul epurat.• • • • bazin anaerob în amontele bazinului biologic pentru eliminarea fosforului.max. În calculele de dimensionare se va ține seama că volumul total al bazinului biologic (V) nu va cuprinde volumul bazinului anaerob (VAN) sau volumul selectorului aerob (Vsel). (m3). Dacă bazinul biologic conține atât zonă anoxică pentru denitrificare. (m3). cne – concentrația în MTS din nămolul în exces. bazin biologic în care se realizează îndepărtarea substanțelor organice biodegradabile. • o sursă externă de carbon organic (dacă este necesară). (m3/zi). Vârsta nămolului (TN ) reprezintă un parametru important pentru dimensionarea bazinului biologic.volumul zonei aerobe. instalații de recirculare internă pentru aprovizionarea cu azotați a zonei de denitrficare. Qne – debitul nămolului de recirculare. vârsta nămolului pentru zona aerobă se determină cu relația: = unde: cna – concentrația în materii solide în suspensie din zona aerobă. Tehnic vârsta nămolului reprezintă raportul dintre cantitatea de materii solide în suspensie existentă în bazinul biologic și cantitatea de materii solide în suspensie (ca ”substanță uscată”) care părăsește zilnic sistemul bazin biologic – decantor secundar. poate juca rol de selector. Aceasta poate fi definită ca durata medie de retenție a flocoanelor de nămol activat din bazinul biologic. (m3/zi).

fenomen dependent de indicele volumetric al nămolului (IVN). zgomot. astfel încât viteza lichidului la nivelul radierului să fie de minimum 0. − condiţile hidraulice din decantor (modul de repartiție al apei la admisie şi modul de colectare la evacuare. − un transfer de oxigen care să asigure desfăşurarea proceselor biologice de nitrificare şi de îndepărtare a substanţelor organice biodegradabile. de modul şi ritmicitatea de evacuare a nămolului.30 m/s pentru nămolurile mai dense (vâscoase). corespunzătoare gradului de epurare dorit.15 m/s pentru nămolurile uşoare şi de minimum 0. respectiv prin aerare în zonele oxice. − îngroşarea şi evacuarea nămolului depus pe radier. Nămolul reţinut este îngroşat în stratul depus pe radier. Procesul de decantare este influenţat de: − flocularea realizată în zona de admisie a apei în decantor. În scopul eliminării fosforului în exces.2. Debitele de calcul ale apelor uzate influente în treapta de epurare biologică sunt determinate conform tabelului 4. aerosoli şi vibraţii. La proiectarea decantoarelor secundare se iau în considerare următoarele: − separarea eficientă a nămolului. în zonele anoxice. curenţi de densitate) − debitul nămolului de recirculare. 181 . − procesul de epurare să nu producă mirosuri neplăcute. este necesară prevederea unui bazin anaerob în amontele bioreactorului. În zona aerobă. precum şi preluarea unor şocuri de încărcare cu poluanţii respectivi. − o circulaţie corespunzătoare a lichidului în bazin pentru omogenizare şi evitarea producerii depunerilor de nămol pe radier. de grosimea stratului de nămol. acest lucru se va realiza prin mixare. de timpul de îngroşare şi de tipul sistemului de evacuare a nămolului de pe radier. în care are loc şi nitrificarea este necesară măsurarea şi monitorizarea concentraţiei de oxigen dizolvat pentru conducerea automată şi eficientă a procesului de aerare.La proiectarea bioreactorului se vor urmări şi respecta următoarelor cerinţe: − realizarea unei concentraţii suficiente a nămolului activat din bioreactor (cna). − posibilitatea acumulării surplusului de nămol generat pe timp de ploaie. În procesul de nitrificare-denitrificare se elimină şi o parte din fosfor pe cale biologică.1 din § 4.

fosfor şi compuşii lor) prezintă o importanţă deosebită deoarece atât schema de epurare aleasă. fosfor. materii solide în suspensie. cu sau fără bazin anaerob pentru eliminarea pe cale biologică a fosforului).2 permit calculul gradului de epurare necesar şi impun alcătuirea schemei de epurare astfel încât poluanţii consideraţi să fie îndepărtaţi în condiţii economice confom gradului de epurare impus de normele de protecţie a mediului şi a sănătăţii oamenilor.2 Cantități și concentrații de poluanți în apa uzată Calculele de dimensionare necesită cunoaşterea indicatorilor de calitate pentru influentul şi efluentul staţiei de epurare și al treptei biologice. temperatura maximă a aerului din zona de amplasare a staţiei de epurare. Datele iniţiale sunt necesare pentru determinarea încărcărilor cu substanţa organică. concentraţiile în poluanţi din efluentul staţiei de epurare.1. de poziţia din schemă a zonei anoxice (amonte. a bioreactorului. CCO. azot. cu nitrificare-denitrificare.Debitul de verificare este funcţie de schema tehnologică de epurare (cu nitrificare.2.2. Pentru dimensionarea bioreactorului trebuie cunoscute: • • • • • schema de epurare cuprinzând obiectele componente de pe linia apei şi linia nămolului. Modul de determinare a principalilor indicatori de calitate din influent a fost indicat la § 3. în bioreactor. pentru calculul volumelor de nitrificare. temperatura apei uzate (minimă şi maximă). iar pe de altă parte garda hidraulică (diferenţa dintre cota coronamentului şi nivelul maxim al apei din obiectul tehnologic) trebuie să fie suficientă pentru a evita realizarea unor niveluri de apă care să depăşească coronamentul construcţiei. de punctul de injecţie al debitului nămolului de recirculare externă sau/şi al debitului de recirculare internă. concentraţiile în poluanţi din influentul bioreactorului. determinaţi la § 3. pe de o parte. Indicatorii de calitate pentru efluentul staţiei de epurare. Valoarea debitelor de verificare trebuie corect apreciată deoarece. în avalul acestuia). încărcări superficiale). 8. Aprecierea corectă a acestor indicatori (CBO5. trebuie respectaţi parametrii tehnologici (timpi de retenţie. cât şi costul de investiţie şi exploatare depind în mod determinant de aceşti indicatori. denitrificare ori de 182 . azot.

58) . 2) Concentrația materiilor organice biodegradabile: . a cantităţi de oxigen necesară proceselor de epurare. cuz – concentrația MTS influentă în stația de epurare.uz – concentrația CBO5 influentă în stația de epurare. cP – concentrația de fosfor influentă în stația de epurare. de aceea la dimensionare se utilizează azotul total Keldhal în loc de NT. vor fi nule iar concentrațiile influente în bioreactor vor fi egale cu cele influente în stația de epurare. (%).2. 4) Concentrația în fosfor total: = (1 − unde: eP – eficiența decantării primare în reținerea fosforului total. (mg/l). În apele uzate urbane cantitatea de azotați și azotiți este neglijabilă.1 Concentrații ale substanțelor poluante influente în reactorul biologic 1) Concentrația materiilor totale în suspensie: = (1 − unde: es – eficiența decantării primare în reținerea MTS.55) = (1 − )∙ . cN – concentrația de azot total influentă în stația de epurare. Concentrațiile substanțelor poluante din efluentul stației de epurare sunt cunoscute deoarece sunt impuse de normele și normativele de protecție a apelor și definitivate prin acordurile sau autorizațiile de gospodărirea apelor și de mediu.56) unde: ex – eficiența decantării primare în reținerea CBO5. x5. a producţiei de nămol în exces. care reprezintă mai puțin de 5% din azotul total. (mg/l). 8. (%).57) )∙ (mg/l) (8. a debitelor de recirculare internă şi externă. 183 )∙ (mg/l) (8.2. Dacă schema de epurare nu cuprinde decantor primar atunci eficiențele es. (%).îndepărtare pe cale biologică a fosforului. (mg/l). (mg O /l) (8. 3) Concentrația în azot total: = (1 − unde: eN – eficiența decantării primare în reținerea azotului total.eP. (mg O2/l). (%).ex.eN. )∙ (mg/l) (8.

2) Pentru CBO5: = unde: .2. (m3/zi). u/zi) (8. u/zi) (8. (m3/zi). 4) Pentru PT: = unde: − definit la paragraful anterior.60) − definit la paragraful anterior.61) unde: Qc – debitul de calcul.62) 8.3 Cantități de substanță din efluentul stației de epurare 1) Pentru MTS: = unde: − concentrația în MTS din efluentul stației de epurare. Qc – debitul de calcul. ∙ (kg s. . (mg/l). .63) ∙ (kg s. ∙ (kg s. (m3/zi). (m3/zi). = ∙ (kg s. ∙ (kg s. 184 .8.2.59) ∙ (kg s. u/zi) (8. u/zi) (8. 2) Pentru CBO5: = unde: . u/zi) (8.2. u/zi) (8. Qc – debitul de calcul.2 Cantități de substanță influente în bioreactor 1) Pentru MTS: = unde: − definit la paragraful anterior. 3) Pentru NTK: − definit la paragraful anterior.64) − concentrația în CBO5 din efluentul stației de epurare. Qc – debitul de calcul. (mg/l).2. Qc – debitul de calcul. (m3/zi).

2 și la § 8.2.65) 8.2 și la § 8. (mg/l).66) ∙ (kg s.2.2. Kev – definite la § 8. Cev – definite la § 8.69) unde: KbN.2.3. (m3/zi).2. 3) Pentru NTK: = unde: − concentrația în NTK din efluentul stației de epurare.2 și la § 8. u/zi) (8. u/zi) (8.2.2.3.2. u/zi) (8. u/zi) (8.2.2.4 Cantități de substanță eliminate din sistemul bazin biologic – decantor 1) Pentru MTS: = 2) Pentru CBO5: = 3) Pentru NTK: = 4) Pentru PT: = − (kg s.2 și la §8.68) − (kg s. Kev – definite la § 8.2. u/zi) (8.2. unde: Cb.Qc – debitul de calcul.70) unde: KbP. Nev – definite la § 8.3. 185 .67) unde: Nb.2. 4) Pentru PT: = unde: − concentrația în PT din efluentul stației de epurare. − (kg s. u/zi) (8. (m3/zi). (mg/l) Qc – debitul de calcul.2.2. (m3/zi). ∙ (kg s.2. Qc – debitul de calcul.2.2. − (kg s.3.

max cuz .pentru MSS ex = 20 .40 % .cN ·100 (%) cN adm cP . Cb .Q ri i c Pri Efluent DP Namol primar ( Np ) cb . eP Recirculare interna Q = r . c P Ni .10 % .15 % .pentru fosfor Concentratii în efluentul statiei de epurare: adm cuz = (1-ds )·cuz (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Xb = (1-ex )·X 5uz 5uz b c N = (1-eN)·cN c b = (1-eP)·cP P adm X 5uz = (1-dx ) ·X5uz (mg/l) adm c N = (1-dN) ·c N adm cP = (1-dP) ·c P (mg/l) (mg/l) Cantitati de substanta în influentul statiei de epurare: Ni = c uz· Q c C i = X5uz· Q c KN= c N · Q c KP = c P · Q c (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) Cantitati de substanta în influentul bioreactorului: N b = cb · Q c uz b Cb= X 5uz· Q c b b KN= c N · Q c b b KP= c P · Q c Gradele de epurare necesare: ds = adm cuz . cN = c b . es = ex = e N = e P = 0 si deci b cuz= cuz .11.cuz c uz ·100 (%) adm Cantitati de substanta în efluentul statiei de epurare: adm N ev = cuz · Q c (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) (kg/zi) X 5uz . Cev .zi. ex eN.X5uz dx = ·100 (%) X5uz dN= dP = adm cN . KN ev .pentru CBO5 eN = 10 . c b uz 5uz N P b Nb . X 5uz .cP ·100 (%) cP C ev = X 5uz · Q c adm KN ev= c N · Q c adm KP ev= c P · Q c adm NOTA: În schemele de epurare fara decantor primar. Q re = re . Ci .60 % . KP N AX DN A DG C+N Namol activat de recirculare Recirculare externa ( N r ) . Schema generală de calcul: epurare biologică avansată. 186 .pentru azot eP = 5 . Qc DS adm adm adm adm cuz . c N . Kb . X5uz = Xb . c N .Influent Q c = Qu. c b . c P Nev . KP es . X5uz . cP = c b N P 5uz Figura 8. X b . KN . K P ev Emisar P nre Namol în exces ( Ne ) Concentratii în influentul statiei de epurare: cuz X 5uz cN cP (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Concentratii în influentul bioreactorului: b cuz = (1-es ) ·c uz Eficiente ale decantorului primar: es = 40 .

2.zi .0 zile 12 0 C 1 2 3 4 5 6 7 Fără nitrificare Cu nitrificare Cu nitrificare–denitrificare VD/V = 0. (m3/h). Tabel 8.max.3 Dimensionarea reactoarelor biologice 8. .0 zile 13.3 zile 16.2 (kg/zi). Qnr.20 VD/V = 0. Mărimea staţiei de epurare Nr.18. Cb < 1.2.3.200 kg CBO5/zi Tipul epurării 10 C 0 1 2 0 Cb > 6.max..3.4 zile 8 zile 10 zile 11.2. – debitul de calcul.7 zile 20. – concentrația CBO5 influentă în reactorul biologic. − mărimea stației de epurare (exprimată în cantitatea de substanță organică influentă).50 Cu stabilizarea aerobă a nămolului.000 kg CBO5/zi 10 0 C 3 Temperatura de dimensionare 12 0 C 5.30 VD/V = 0. (m3/zi).or – debitul apelor uzate maxim orar.2 zile 10. − debitul de verificare: Qv = Quz. Recomandări privind vârsta nămolului (TN). (mg/l). − temperatura minimă a apei uzate brute (10 – 12 °C).max.7 zile 13. (m3/zi). unde: Quz.1.6 zile 8.max – debitul de nămol recirculat.5 zile 14. 8.2. conform § 8.4 zile 13.8.3 zile 9. Quz.2 Vârsta nămolului Vârsta nămolului (tab.3 zile 11.2. crt.0 zile 25 zile 8.1 zile 16.40 VD/V = 0.4 zile 11.zi – debitul apelor uzate maxim zilnic.8.2 zile Recomandabil peste 20 zile unde: Cb – cantitatea de substanță organică influentă în reactorul biologic.max. § 8.3. Qc 187 .0 zile 10 zile 12. inclusiv eliminarea azotului 4.or + Qnr.max.1 Debite de dimensionare și verificare Debitele de dimensionare și de verificare pentru reactorul biologic sunt: − debitul de calcul: Qc = Quz.2.0 zile 6.7 zile 16.18) este un parametru de proiectare al instalațiilor de epurare avansată ce depinde de: − tipul epurării biologice.

modificarea pH – ului.45(1. în relația (8.3. = 1− .).72) pentru Tdim = 10°C și FS = 1.3.4 – coeficient obținut din înmulțirea ratei maxime de creștere a bacteriilor care oxidează azotul amoniacal (nitrosomonas) la 150C (2. Aplicând relația (8. la valori ale temperaturii sub 8 – 10 °C.VD – volumul zonei de denitrificare.72) se va considera temperatura de dimensionare Tdim = Tlim = -2°C. = ∙ 3.000 L.000 kg/zi ( > 100. deoarece trebuie ținut seama că în timpul iernii temperatura efluentului bazinului biologic poate scădea sub temperatura limită (Tlim) la care sunt respectate condițiile de calitate pentru amoniu (sau amoniac). (m3). V – volumul total al bioreactorului.6. FS se adoptă în funcție de mărimea stației de epurare: FS = 1. FS = 1. (m3).000 L.45.8) rezultă că la dimensionare se vor alege pentru vârsta nămolului din zona aerobă valorile minime: 188 . pentru stații cu nitrificare – denitrificare. T – temperatura de dimensionare.200 kg/zi ( < 20.45 pentru stații de epurare cu Cb ≥ 6. se definește: .103( ) (zile) (8. 3. ( ) (8. variația pe termen scurt a temperaturii apei uzate. Chiar și în cazul prevederii unui bazin de egalizare pentru echilibrarea încărcărilor zilnice.E. nitrificarea nu se mai produce și astfel pot crește concentrațiile de amoniu în efluentul reactorului biologic.13 zile) cu factorul 1. FS nu se va adopta mai mic de 1.8 pentru stații de epurare cu Cb = 1.4 ∙ 1.2.71) unde: .).E.72) FS – factor de siguranță ce ia în calcul: • • • • • • variația încărcărilor cu poluanți din bioreactor. Vârsta nămolului. Raportul VD/V se va determina conform § 8. acesta este luat în considerare pentru a asigura un transfer suficient al oxigenului și pentru eliminarea influenței altor factori negativi astfel încât să aibă loc o dezvoltare suficientă a bacteriilor nitrificatoare și menținerea acestora în nămolul activat.

TN.2. Pentru alte valori ale încărcării Cb (kg CBO5/zi). (mg N/l).dim = 10 zile. valorile de dimensionare ale vârstei nămolului se obțin prin interpolare. din efluentul staţiei de epurare admisă la − dimensionare. În valoarea concentraţiei medii zilnice de azot total (cN) din influentul staţiei de epurare se neglijează azotul din azotaţi şi azotiţi. în cazul infiltrării în reţeaua de canalizare a unor ape subterane cu un conţinut ridicat în azotaţi.3. se va introduce în cN valoarea azotului aferentă acestor azotaţi.dim = 8 zile pentru Cb < 1. care în general nu depăşește 5% din cN. − concentraţia în azot organic încorporat în biomasă care părăseşte sistemul bioreactor- decantor secundar prin nămolul în exces.aerob.NH + / l ).3. 4 − − concentraţia în azot din NO 3 − concentraţia în azot total din influentul bioreactorului.• • TN. (mg Norg/l). este necesară calcularea mai întâi a concentraţiei medii zilnice de azot din azotatul care trebuie denitrificat. ( mg N org / l ). sau în cazul amestecului apelor uzate urbane cu ape uzate industriale care conţin azotaţi.200 kg CBO5/zi.NO 3 /l). − concentraţia în azot din NH + din efluentul staţiei de epurare admisă la dimensionare. 4 (mg N.aerob. Determinarea volumului zonei de denitrificare Pentru determinarea volumului zonei de denitrificare (VD). 8. Acesta poate fi determinat din ecuaţia de bilanţ pentru azot indicată mai jos: = unde: − concentraţia medie zilnică de azot din azotatul care trebuie denitrificat.000 kg CBO5/zi. − − − − (mg N − NO /l) (8. (mg N. − (mg N.NO 3 /l). care poate reprezenta 20÷50% din volumul total al bioreactorului (V). 189 .73) − concentraţia în azot organic din efluentul staţiei de epurare admisă la dimensionare. pentru Cb > 6.

= 7.0 mg N – NH+4 /l.78) este mai mare decât ceflorg = 2 mg N org / l propusă pentru N dimensionare. 5% din cantitatea de CBO5 influentă în bioreactor.Concentraţia în azot se determină din concentraţia în azotaţi. cu relaţia (9.5 (mg N Valoarea din relația (8.80) 190 . astfel încât la dimensionare se va considera: = (0. 025) ∙ = (0. .5 (mg N Concentraţia limită maximă admisă pentru azotul organic din efluentul staţiei de epurare va fi: = 10 − 7.427 mg NO–3 : = . cunoscânduse că la 1 mg de azot total corespund 4.74) În cazul staţiilor de epurare care cuprind fermentare anaerobă a nămolului precum şi concentrare şi deshidratare mecanică a acestuia. care se determină cu relaţia : = unde: = =2+ = − + + − + (mg N (mg N /l ) /l) /l) /l) (8.76) (8. (mg N − NO /l) (8. Pentru a avea siguranţa că în efluentul staţiei de epurare nu se va depăşi concentraţia limită de amoniac de 2.02 … 0.4). Concentraţia în azot organic din efluentul staţiei de epurare admisă la dimensionare se consideră cefl = 2 mg Norg/l. reprezintă 4 .78) Concentraţia limită de azot anorganic din efluentul staţiei de epurare rezultă: .75) (8. Azotul încorporat în biomasă.5 = 2. azotul din supernatant trebuie inclus în concentraţia de azot din influentul staţiei de epurare (cN). cu excepţia cazului în care există tratare separată a supernatantului.3 § 3..79) (8.77) (8. (mg N (mg N /l) /l) (8. 05) ∙ .5).04 … 0.. în calculele de dimensionare se va considera = 0. valoare sub limita admisă de normativele şi normele de protecţia Norg apelor din ţara noastră ( tabelul 3.

∙ (mg N − NO /mg CBO ) (8. ∙ – este debitul de recirculare internă. = . (mg CCO/l). trebuie determinată mai întâi concentraţia limită (maximă) admisă de normativele şi normele de protecţia apelor (tabelul 3. (mg N. (kg CBO5/zi). .81) Valorile mai mici obţinute din relaţia de mai sus vor fi luate în considerare pentru staţiile de epurare cu variaţii mari ale încărcărilor influente (în general staţiile de epurare mici şi foarte mici). – concentraţia în CBO5 din influentul bioreactorului.80) ∙ (mg N − NO /l) (8. – coeficient de recirculare internă. Pentru staţiile de epurare prevăzute cu procese de denitrificare intermitentă sau simultană.76). . raportul VD/V se determină din relaţia (8.82) unde: CSOc – consumul specific de oxigen pentru îndepărtarea substanţelor organice pe bază de carbon. = = . Pentru scheme de epurare cu zonă preanoxică de denitrificare. această concentraţie se determină cu relaţia (8. La dimensionare se va considera pentru cefl− NO3 o valoare calculată cu relaţia: N = (0. = . § 3. ∙ – cantitatea de CBO5 din influentul bioreactorului. Capacitatea de denitrificare poate fi apreciată prin raportul / . Pentru calculul concentraţiei de azot din NO–3 din efluentul staţiei de epurare admisă la dimensionare (c ). raportul VD/V se poate determina din relaţia: . – debit de calcul. 191 Qc ri .83) în care se ţine seama şi de aportul de oxigen furnizat de procesul de denitrificare prin preluarea oxigenului din azotaţi: .unde: – reprezintă concentraţia în CCO din influentul bioreactorului. (m3/zi). − .3. ∙ ∙ (8.60 … 0.83) unde: − – concentraţia de azot din azotatul care trebuie denitrificat. ∙ .4) pentru azotul anorganic. ∙ . (mg CBO5/l). (m3/zi). ∙ .NO 3 /l ). (kg O2/kg CBO5).

cât și pentru schemele cu pre – denitrificare. capacitatea de denitrificare se poate mări cu aproximativ 1% pentru fiecare 1°C peste 12°C.24 1. Pentru schema cu denitrificare alternantă.20 pot fi utilizate atât pentru schemele cu denitrificare intermitentă sau simultană. ) = 0. Dacă este necesar un raport (c 192 /x .4 0.07 1.20. fapt ce presupune un .2 0. 2.3 0.18 1.15.30 1. În cazul în care temperatura apei uzate depăşeşte 12°C.15 0. Tabel 8. ”capacitatea de denitrificare” se consideră media între valorile aferente schemelor cu pre – denitrificare și denitrificare intermitentă.5 0.22 1.11 0. consumul specific de oxigen pentru îndepărtarea substanţelor organice pe bază de carbon CSOc (kg O2/kg CBO5 ).16 1. 0 1 2 3 4 /x .18 1. pentru dimensionarea zonei de denitrificare ( T =10 – 12 °C).14 0.27 1. Denitrificare intermitentă şi simultană 3 0. În calculul ”capacității de denitrificare” se impune ca în zona de denitrificare concentrația de oxigen dizolvat să fie sub 2 mg O2/l.19 1.13 1. Nr.06 0.99 0. VD / V 1 Zona pre-anoxică de denitrificare şi procese comparabile 2 / .co – concentraţia în oxigen dizolvat în efluentul bioreactorului.11 1.02 1.0 mg O2/l.29 1.15 1.13 0.15 Valorile din tabelul 8. de nitrificare). Factorul 0. ) > 0. se poate considera în calculele preliminare.12 1.14 1. crt.99 1.75 indică un randament de transfer al oxigenului din azotaţi la apă (care are loc în zona de denitrificare) mai scăzut decât randamentul de transfer de la oxigenul dizolvat la apă (care are loc în zona aerată. Dacă din calcule rezultă VD/V < 0. 0 1 2 3 4 5 T (°C) ° 1 TN= 4 zile 2 TN = 8 zile 3 CSOc (kg O2/kg CBO5) TN = 10 zile TN = 15 zile 4 5 TN = 20 zile 6 TN = 25 zile 7 10 12 15 18 20 0.24 1.96 0.21 1.25 1.87 1. funcţie de temperatura apelor uzate şi de vârsta nămolului (TN) ca în tabelul 8.92 0.2.19.27 1. Valori standard ale c Nr.1.04 1.09 0. ) este denumit „ capacitatea de denitrificare ” a instalației de epurare avansată.12 0. valorile acestui raport sunt prezentate în tabelul următor: Tabel 8.30 Raportul ( c /x . atunci pentru dimensionare se va considera (c /x . Consumul specific de oxigen pentru ape uzate cu un raport CCOinfl/CBO5infl ≤ 2.23 1.19.07 1. crt.85 0.

3. (mg CCO/l). În cazul adoptării soluţiei cu sursă externă de carbon.2.84) unde: .09 1.aport organic mai redus pentru microorganismele heterotrofe anoxice (care realizează denitrificarea). 0 1 2 3 Parametrul 1 U. adaos (sursă) de carbon extern. – surplusul de azot din azotatul care trebuie denitrificat. acetații și metanolul sunt recomandați atât ca eficiență în ceea ce privește rata de dezvoltare a bacteriilor denitrificatoare cât și ca preț.3 § 6.4 Eliminarea fosforului din apele uzate urbane Îndepartarea fosforului se poate realiza prin: − procese biologice. bazinele se dimensionează: 193 precipitarea chimică (pre-precipitare sau . etanol şi acetaţi. tratare separată a nămolului. 2 Metanol 3 Etanol 4 Acid acetic 5 Densitate CCO CCO kg / m3 kg / kg kg / l 790 1.135 Dintre aceste surse. Eliminarea biologică a fosforului se realizează în bazine de amestec anaerobe amplasate. ci se vor adopta următoarele măsuri: • • • ocolirea parţială a decantorului primar.50 1.185 780 2.precipitare).630 1060 1. – concentrația de CCO suplimentară. 6. în amontele bioreactorului (fig. − procese biologice completate cu post.2.1). crt. nu se va mări raportul VD /V. Tabel 8.M. Ca surse externe de carbon.21. Nr. concentraţia de CCO suplimentară se determină: . − precipitare chimică.21 sunt prezentate caracteristicile acestor surse externe de carbon. În tabelul 8.4.07 1. pot fi utilizate următoarele substanţe: metanol. =5 ∙ (mg/l) (8.2. Caracteristicile surselor externe de carbon. se calculează surplusul de azot din azotatul care trebuie denitrificat (pentru care trebuie asigurată hrana suplimentară). (mg N–NO3 /l). de regulă. 8.

prec < 0 nu este nevoie de precipitare chimică.ex – concentraţia de fosfor biologic în exces. atunci pentru această perioadă se va stabili o eliminare mai scăzută a fosforului biologic în exces. = (0. .01 ∙ 194 . la proiectare. (mg P/l). cca. (mg P/l).6 … 0.efl se va considera. . Concentraţia de fosfor total din efluentul staţiei de epurare c P . − . pentru debitul: . 3.3 § 3.. − .efl – concentraţia de fosfor total care trebuie eliminată prin precipitare simultană. pe lângă eliminarea pe cale biologică a fosforului şi de precipitare chimică. + (m /zi).5 mg/l) se vor prevedea.87) . (mg P/l). posibilitatea şi spaţiile necesare în viitor pentru tratarea chimică necesară. (mg P/l) (8. 1% din concentraţia de CBO5 influentă în bazinul anaerob: . este nevoie... cP. = 0. (mg P/l) (8.. prec apropiate de zero (-1. cP.bio. totuşi. la dimensionare. P Concentraţia de fosfor încorporat în biomasă se consideră.BM – concentraţia de fosfor total necesar pentru dezvoltarea biomasei heterotrofe (fosforul înglobat în biomasă).7) ∙ (mg P/l) (8. prec > 0.4). = − ..86) unde: c adm =1..0 mg/l.5. de regulă.. 60-70% din concentraţia admisibilă de fosfor total din efluent: .0. Dacă concentraţia c P..-1. – concentraţia de fosfor total din efluentul staţiei de epurare. Dacă în timpul iernii volumul anaerob (VAN) este folosit pentru denitrificare.prec cP cP.75 h .. (mg P/l). pentru valori negative ale concentraţiei c P. Dacă c P.0) mg P/l (v. (mg P/l). – concentraţia de fosfor total din influentul bazinului anaerob.0(2. Determinarea concentraţiei de fosfor care trebuie eliminată prin precipitare simultană se face din ecuaţia de bilanţ a fosforului : . tab.• • pentru un timp minim de contact t = 0. Eficienţa eliminării biologice a fosforului depinde de timpul de contact şi de mărimea raportului dintre concentraţia de substanţă organică uşor biodegradabilă şi concentraţia de fosfor.85) unde: cP.

015) ∙ . . – concentrația în CCO din influentul reactorului biologic. − precipitare cu aluminiu : 1.005 ∙ . = 0. Efectuând conversia. . .93) Dacă este nevoie de precipitare chimică. (mg P/l) (mg P/l) (8. În soluţia cu precipitare simultană. .bio. – concentrația în CBO5 din influentul reactorului biologic.94) (8. dar nu cuprinde bazine anaerobe.002 ∙ ≤ 0. (mg O2/l). . eliminarea biologică a fosforului: .005 … 0.5 mol Me3+/ mol cP.01) ∙ . adaosul de var în influentul decantorului secundar conduce la creşterea pH-ului şi la mărirea eficienţei fenomenului de precipitare. (mg P/l) (mg P/l) (8. = (0. 195 ..3 kg Al/kg Pprec. ≤ 0.90) 2) Pentru temperaturi scăzute ale apei uzate.92) 3) Dacă schema de epurare este cu predenitrificare sau cu denitrificare cu alimentare fracţionată .005) ∙ = (0.01 … 0. necesarul mediu de reactiv (sare metalică) poate fi calculat considerând 1. .025 … 0.7 kg Fe/kg Pprec. .005 … 0. necesarul de var depinde de alcalinitatea procesului din bioreactor. concentraţia în azotaţi din efluentul staţiei de epurare .91) (8.89) (8. Dacă bazinul anaerob este situat în amonte de bioreactor: 1) Concentrația de fosfor biologic în exces: . (mg P/l) (mg P/l) (8.ex. (mg O2/l).88) unde: . se obţin următoarele doze de reactiv: − precipitare cu fier : 2. .007) ∙ ≥ 15 mg N − NO /l : = (0. .005 ∙ (mg P/l) (8.. = (0.

196 . cb N P II DS efl efl efl cN org. cP DP III BAZIN DE AMESTEC ANAEROB b cb .bio ex 3+ 3+ (mg P/l) cN efl efl cP adm < cN < c adm P R .III . II .BM c P. Fe .reactiv pentru precipitare (saruri. c N-NO3 Emisar I Np Nr Recirculare externa Q =r .variante Figura 8. X5uz . polimeri) I . c P cb . X 5uz cN .prec = c P c P. cN . cuz .12. Al . Qc Recirculare interna BIOREACTOR Pri R (varianta) Q c. X 5uz uz DN ANOXIC C+N AEROB efl efl efl efl cuz .efl c P.R Qri = ri . c N-NH 4 .Q re e c P nre Ne c P bio ex Concentratia de azot din azotatul ce trebuie denitrificat: b c D 3= c N N-NO c eflorg N efl c N-NH 4 efl c N-NO3 c BM N org (mg N-NO /l) 3 - efl cuz adm < cuz Concentratia de fosfor total care trebuie eliminata prin precipitare simultana : adm efl X 5uz < X 5uz c P. Schema de calcul: epurare biologică avansată cu BNA și eliminarea fosforului.

Nămolul activat din decantoarele secundare este dirijat către bioreactor în zona anoxică.u. (kg s. cea mai mare parte a biomasei din decantorul secundar este recirculată continuu în sistemul biologic.5 Calculul cantității de nămol în exces În staţia de epurare se reţine şi se produce nămol în următoarele obiecte tehnologice: − în decantoarele primare se reţin materiile solide în suspensie care trec de treapta de degrosisare şi pot sedimenta gravitaţional în anumite condiţii de timp şi încărcare superficială. cantităţi care ajung în treapta de prelucrare a nămolului. complex de substanţe care poartă denumirea de nămol activat. Nămolul primar este dirijat spre treapta de prelucrare a nămolului./zi).8.u. după caz. aerobă sau în bazinul anaerob. Producţia de nămol excedentar reprezintă suma dintre nămolul rezultat din eliminarea substanţelor organice pe bază de carbon şi nămolul provenit din îndepărtarea fosforului: = unde: Ne – cantitatea de materii solide.3./zi). în proporţie eN = 10 … 15% şi fosfor în proporţie de eP = 5…10%./zi). NeC – cantitatea de materii solide . + (kg s. ca nămol de recirculare în scopul menţinerii unei anumite concentraţii de biomasă în reactorul biologic (recirculare externă). Surplusul (excedentul) de nămol activat este denumit nămol în exces şi este dirijat spre treapta de prelucrare a nămolului. În aceste nămoluri este reţinut şi azot. exprimată în substanţă uscată. − în bazinele anaerobe şi în bioreactoarele unde se desfăşoară procesele de nitrificaredenitrificare se produce nămol suplimentar alcătuit din biomasa rezultată din îndepărtarea substanţelor organice biodegradabile şi din eliminarea fosforului.u.2. NeP – cantitatea de materii solide. − în decantoarele secundare se reţine biomasa creată în bioreactoare. (kg s.exprimată în substanţa uscată din nămolul în exces provenită din eliminarea carbonului. u. din nămolul în exces provenit din eliminarea fosforului. poartă denumirea de nămoluri primare.95) 197 . precum şi materiile solide în suspensie care au trecut de treapta de epurare mecanică.(kg s. exprimată în substanță uscată din nămolul în exces./zi) (8. Nămolul în exces conţine 10% azot şi 15 % fosfor.

În tabelul 8. la eliminarea fosforului biologic în exces. − concentrația în CBO5 în influentull bioreactorului./kg Fe dozat. 4.79 0.65 0. 0 / 2 . ∙ ∙ ∙ ∙ (kg s. Crt. Tabel 8.17 – coeficienți Hartwing.072( T = 10 …12° C.53 0. = / (kg s.6 ∙ .03 1.01 1. ). vârsta nămolului și de raportul .89 1.01 2) Cantitatea de nămol provenită din eliminarea compușilor pe bază de fosfor.96) − concentrația în MTS în influentul reactorului biologic.65 0.93 1.81 0.07 0. Materiile solide rezultate din precipitarea simultană sunt funcţie de tipul de coagulant şi de cantitatea dozată. Cantitatea de nămol în exces din eliminarea fosforului: 198 . 0./kg CBO5 ) pentru T = 10 – 120C.2 0.8 1.80 0.75 + 0.92 1.77 0.Cantitatea de nămol în exces depinde de vârsta nămolului: 1) Cantitatea de nămol provenită din eliminarea compușilor pe bază de carbon: = unde: Cb – cantitatea de materie organică influentă în stația de epurare.95 1. (kg CBO5/zi).u. Productia specifica de namol Nr.0 1.6. (zile).77 0.59 0.102. TN – vârsta nămolului.71 0.89 1. se admit 3 g s. − factorul de temperatură pentru respirația endogenă.04 0.5 kg s. 0. (mg/l).6 0. 4 zile 2 8 zile 3 Vârsta nămolului TN 10 zile 15 zile 4 5 20 zile 6 25 zile 7 1 2 3 4 5 0.91 1. = 1.13 0. 0. (mg/l).68 0. Cantitatea de nămol în exces din eliminarea fosforului cuprinde materia solidă rezultată din îndepărtarea fosforului biologic în exces şi din cea obţinută din precipitarea simultană. .22 sunt prezentate valorile producției specifice de nămol ( ( / ) ∙ 0.56 0.75.0 kg s./1 kg Al dozat.u. − .27 0. ) din îndepărtarea carbonului în funcție de temperatură.4 0. . În calcule se consideră o producţie specifică de nămol de : • • 2. u⁄zi) (8.83 0.u/1 g de fosfor eliminat biologic.17 0.22.05 1. 0.u.15 1.69 0.

Nr. se recomandă ca indicele volumetric să nu depășească 180 … 200 cm3/g cu proprietăți de sedimentare slabe. . . V – volumul reactorului biologic. Valori recomandate pentru IVN. (kg s. . − concentrația de fosfor biologic în exces.= Qc .u/zi). (kg s. (m3/zi). definită anterior. cna – concentrația biomasei. (kg s. (m3). .97) unde: – debitul de calcul.8 ∙ . crt.u/zi). nămolul activat va avea un indice volumetric mare (> 200 cm3/g) cu proprietăți de sedimentare slabe. (mg P/l). (kg/m3). Producția de nămol este dependentă de vârsta nămolului: (8. u⁄zi) (8. + 5. + 6. Pentru calculele de dimensionare ale treptei de epurare biologică avansată se recomandă valorile din tabelul următor. (mg P/l). Când influentul în reactor conține cantități mari de substanță organică biodegradabilă.23. . Ne – cantitatea de biomasă în exces. Indiferent de tipul epurării. . 1000 ∙ 3 ∙ . . producția specifică de nămol este de 1 g Ca (OH)2. = = ∙ (zile) − concentrația de fosfor precipitat cu Fe.3 ∙ . În cazul utilizării varului pentru precipitare. .98) unde: Na – cantitatea totală de biomasă. Indicele volumetric al nămolului sau indexul lui Mohlmann este un parametru ce caracterizează procesul de sedimentare a nămolului activat în decantorul secundar. Tabel 8. (mg P/l). − concentrația de fosfor precipitat cu Al.150 199 . 0 1 2 3 Tipul epurării 1 IVN (cm3/g) Influența apelor uzate industriale Favorabilă Nefavorabilă 2 3 Fără nitrificare Cu nitrificare + denitrificare Cu stabilizarea nămolului 100 – 150 100 – 150 75 – 120 120 – 180 120 – 180 120 .

u/zi). de tipul epurării. (kg/m3).3.99). Na – cantitatea de biomasă activă din bioreactor. (kg s.Valorile mai scăzute se consideră în cazurile: • • • când schema nu cuprinde decantor primar. se adoptă valorile pentru Iob. = + ( ) (8. cna– concentrația nămolului activ din bioreactor. de vârsta nămolului. În funcție de tipul epurării ( convențională fără nitrificare.2. concentrația nămolului din bioreactor se înlocuiește cu cna. Volumul bioreactorului se poate determina cu relaţiile: = = = ∙ (m ) (8. cu nitrificare.100) În schemele de denitrificare cu alimentare fracționată (step – feed).step: cna. când schema cuprinde în amonte de bazinul biologic un bazin selector aerob sau un bazin de amestec anaerob.zi). Acest volum cuprinde atât volumul zonei de denitrificare (VD) cât și volumul zonei de nitrificare (VN) în care are loc eliminarea compușilor pe bază de carbon organic concomitent cu nitrificarea amoniului.zi). Iob – încărcarea organică a bazinului. 8. de calitatea nămolului de recirculare prelevat din decantorul secundar. de încărcare organică a bazinului (Iob) şi a nămolului (Ion). cu nitrificare – denitrificare și stabilizarea nămolului).99) unde: Cb – cantitatea de materie organică influentă în stația de epurare. când bazinul biologic este prevăzut cu alimentare tip piston.6 Determinarea volumului reactoarelor biologice Volumul bioreactorului depinde de indicatorii de calitate ai influentului şi efluentului treptei de epurare biologice.a.step > cna. (kg CBO5/zi). (kg CBO5/m3 b. Calculul coeficienților de recirculare: 200 . (kg CBO5/ kg s. de concentraţia în materii solide în suspensie din bioreactor. Ion. cna și se determină volumul bioreactorului cu una din relațiile (8. Ion – încărcarea organică a nămolului.u.

(m3/zi). (m3/zi). Coeficientul de recirculare internă se determină cu relația: = unde: − concentrația de azot din azotatul ce trebuie denitrificat. 4) Eficiența maximă a denitrificării: =1− = Se poate calcula cu relația: = unde: = .1) Recircularea externă se referă la debitul de nămol activat prelevat din decantorul secundar și dirijat în funcție de soluția propusă. Dimensionarea se face pentru un coeficient de recirculare externă re = 100%.101) unde: Qc – debitul de calcul al bioreactorului.102) unde: Qc. în amonte de bazinul de denitrificare sau în amonte de zona aerobă. (mg N – NO3– /l). Qri – debitul de recirculare internă.103) − concentrația de azot din azotatul din efluentul stației de epurare. − (8. în amonte de bazinul anaerob.105) (8. . 3) Coeficientul total de recirculare: = + = + (8. re – coeficientul de recirculare externă.106) (8.Qre – definiți anterior.107) 5) Durata totală a unui ciclu.104) (8. dacă procesul de denitrificare este intermitent: + ∙ 201 . 2) Recircularea internă constă în prelevarea din avalul zonei de nitrificare al amestecului nămol – apă uzată (bogat în azotați) și dirijarea acestuia în secțiunea amonte a zonei de denitrificare. 1 1+ (h) (h) ≥2 (h) (8. (mg N – NO3– /l). Debitul de nămol recirculat va fi: = ∙ (m ⁄zi) (8.

Qc – debitul influent în bioreactor.108) se aplică pentru raportul / . − determinarea economiei de oxigen furnizat în procesul de denitrificare prin preluarea oxigenului necesar dezvoltării biomasei din azotaţi. (mg N – NO3– /l).17 ∙ ∙ ∙ ( ⁄ ) (8.3 ∙ 1000 ∙ − + (kg O ⁄zi) (8. (kg O ⁄zi) − capacitatea de oxigenare necesară pentru = 0.072 = ∙ − factor de temperatură pentru perioada de vară.109) 202 .7 Calculul capacității de oxigenare Capacitatea de oxigenare reprezintă cantitatea de oxigen necesară proceselor biochimice din bioreactor pentru: − eliminarea carbonului organic (inclusiv respiraţia endogenă).3 – consumul specific de oxigen.3.8. (zile). ≤ 2. 2) Capacitatea de oxigenare necesară pentru nitrificare: = unde: 4. − pentru nitrificare. Notă: Relația (8. 1) Consumul specific de oxigen pentru îndepărtarea carbonului organic CSOc (kg O2/kg CBO5) se determină cu relaţia: = unde: Cb – cantitatea de materie organică influentă în bioreactor. (kg O2/kg azot oxidat). 4. (kg CBO5/zi). Pentru rapoarte mai mari decât această valoare.108) eliminarea carbonului organic. − concentrația de azot din azotatul influent în bioreactor. calculul capacității de oxigenare se va face cu valorile concentrațiilor exprimate în consum chimic de oxigen (CCO-Cr).2.2.56 + 0. = 1. (m3/zi). − concentrația de azot din azotatul ce trebuie denitrificat. TN – vârsta nămolului.15 ∙ 1 + 0. (mg N – NO3– /l).

9 ∙ 1000 ∙ ( ⁄ ) (8. (mg N – NO3– /l). (kg O2/ kg de azot denitrificat). Factorul de vârf fN se determină ca raport între încărcarea cu TKN în 2 ore de vârf şi încărcarea în TKN medie pe 24 ore. Capacitatea de oxigenare necesară pentru eliminarea carbonului organic şi pentru nitrificarea amoniului se poate calcula în ipotezele: a) când se ţine seama de aportul de oxgen din procesul de denitrificare. Semnul ” – ” semnifică oxigenul ce se recuperează prin denitrificare și nu se consumă.− concentrația de azot (mg N–NO3–/l). 3) Capacitatea de oxigenare necesară pentru denitrificare: = unde: 2. 203 . Qc – debitul influent în bioreactor.9 – consumul specific de oxigen.110) = ∙ ( − 24 )+ ∙ (kg O ⁄h) (8. −2. din azotatul din efluentul bioreactorului. = ∙ + 24 ∙ (kg O ⁄h) (8. (m3/zi). Ipoteza care conferă siguranţă este ipoteza b. b) În ipoteza în care se neglijează aportul de oxigen din procesul de denitrificare: . pentru care capacitatea necesară este maximă. Se va ține seama de variaţia în decursul zilei a încărcării organice şi a încărcării cu azot. Pentru calculul valorilor orare de vârf ale capacităţii de oxigenare necesare se introduc termenii fC – factorul de vârf al încărcării organice şi fN – factorul de vârf al încărcării cu azot Relaţiile de calcul pentru determinarea capacităţii de oxigenare orare necesare sunt: a) În ipoteza luării în considerare a oxigenului furnizat prin denitrificare: .111) unde: toți termenii au fost definiți anterior. b) când se neglijează aportul de oxigen din procesul de denitrificare. − concentrația de azot din azotatul ce trebuie denitrificat.112) Factorul de vârf fC reprezintă raportul dintre cantitatea de oxigen necesară pentru eliminarea carbonului în 2 ore de vârf şi cantitatea de oxigen medie zilnică necesară.

Deoarece valoarea de vârf a necesarului de oxigen pentru nitrificare se produce înainte de apariţia necesarului de vârf pentru eliminarea carbonului.nec determinată cu una din relaţiile (8.15 2. calculul capacităţii de oxigenare orare necesare ( CO h. Raportul VD/V necesar pentru definitivarea volumului zonei anoxice (VD) se determină din relaţia (8. Ipoteza 2: fC cu o valoare admisă (apreciată) şi fN=1.2 – 2. Volumul V cuprinde volumul zonei de denitrificare şi volumul zonei de nitrificare VN. δ= 20 pentru 50 l/s < Quz. 204 .113). δ= 24 pentru Quz.0 1.nec ) se face în două ipoteze: • • Ipoteza 1: fC =1 şi o valoare admisă (apreciată) pentru fN. zi ≤ 50 l/s.200 kg/zi fN pentru SE > 6.25 – – 1.zi ≤ 250 l/s.5 1. max.5 1. deoarece volumul total al bioreactorului (V) este cunoscut. .113). = (kg O ⁄h) (8. max. (8.nec ) maxim.0 1.83).2 2.111).000 kg/zi 1.8 1.3 – – 1. zi > 250 l/s. cu relaţia (8. Cunoaşterea raportului VD/V permite determinarea volumului zonei de denitrificare (anoxice).100). conform relației (8. Tabel 8.112) şi (8. În calculele de dimensionare se va considera ipoteza pentru care se obţine valoarea maximă pentru CO h. Valori pentru fC și fN Vârsta nămolului TN Factor de vârf 0 4 zile 1 8 zile 2 10 zile 3 15 zile 4 20 zile 5 25 zile 6 fC fN pentru SE cu 1. caz în care factorii de vârf f c =1 şi f N = 1 .11 1.max. capacitatea de oxigenare orară necesară se verifică.5 – Pentru stații de epurare mici și medii. Dintre cele două ipoteze se va considera cea pentru care se obţine ( CO h.113) unde: • • • δ= 15 pentru Quz.24.

cB – concentrația O2 dizolvat din bioreactor.Determinarea debitului de aer necesar în condiţii reale în scopul asigurarării capacităţii de oxigenare orare necesare. α = 0.114) Legătura dintre capacitatea de oxigenare orară necesară în condiţii reale AOR şi capacitatea de oxigenare orară necesară în condiţii standard sau normale SOR (Standard Oxygen Requirement) este dată de relaţia: = unde: θ = 1. α – coeficient care ţine seama de capacitatea de transfer a oxigenului de la apa curată la apa uzată: • • α = 0. − temperatura maximă a aerului din zona de amplasare a staţiei de epurare. pentru dimensionare se adoptă 2mg/l.. 205 .95 – de solubilitate a oxigenului în apă datorită salinităţii acesteia (conţinutului de săruri). − performanţele dispozitivelor de insuflare a aerului în apă. tensiunii superficiale. după caz. − adâncimea de insuflare din bioreactor. (kg O ⁄h) (8.27ºC. T – temperatura apelor uzate care se va considera iarna 10ºC şi vara.nec (kg O2/h) a fost determinată pentru situaţia reală. ce evidenţiază efectul temperaturii ∙ Ɵ ∙ ∙( ∗ ∙ − ) (kg O ⁄h) (8. ţine seama de: − temperatura apei uzate.. 25º.024 – coeficient din relaţia de tip Arhenius. − randamentul transferului de oxigen de la aer la apă. când fenomenul se desfăşoară în amestecul lichid din bioreactor. În literatura de specialitate străină acest parametru este notat AOR (Actual Oxygen Requirement): = .115) asupra transferului de oxigen.65 pentru T = 10oC. factor de corecţie al transferului de oxigen care ţine seama de diferenţele β = 0.60 pentru T = 27oC. Capacitatea de oxigenare orară necesară CO h.

cSA – concentraţia medie de saturaţie a oxigenului dizolvat în apa curată la temperatura de dimensionare T.114) și (8. şi la adâncimea de insuflare Hi determinată cu relaţia: = unde: cSAT – concentraţia de saturaţie a oxigenului în apa curată la temperatura T (oC). § 8.118) unde: SOR – definit anterior. cSAT =9.14. § 8. 8. γaer = 1. Pentru dimensionare se alege valoarea SOR maxim rezultată.035 ∙ ) (mg O ⁄l) (8. ∙ (1 + 0.1.035 ∙ ) (mg O ⁄l) (8.2.1. 4) Debitul de aer necesar în condiţii standard (normale) se determină cu relaţia: . tab. pentru T=20oC (cf.116) unde: cS20 Hi – concentraţia de saturaţie a oxigenului în apa curată.2. (mg O2/l). cSO = 0.c* 20 S – este concentraţia medie de saturaţie în apă curată a oxigenului dizolvat la 20ºC.6).28 kg O2/m3 aer – conţinutul de oxigen dintr-un m3 de aer. (g O2/N m3 aer . în condiţii standard sau normale. (m). depinde de adâncimea de insuflare a aerului (Hi) și se determină: ∗ = ∙ (1 + 0. (mg O2/l).206 kg/m3 este greutatea specifică a aerului. tab. = ∙ − capacitatea specifică de oxigenare a dispozitivului de insuflare a apă curată. (mgO2/l): • • cSAT =11. măsurată între suprafaţa lichidului şi faţa superioară a dispozitivului de insuflare a aerului în amestecul lichid din bioreactor.115) se determină SOR. pentru T=10oC (cf.m adâncime de 206 aerului în .117) Din relațiile (8. 8.14. în condiţii standard. – adâncimea de insuflare a aerului.33 mg O2/l. Calculele se efectuează şi pentru perioada de iarnă (T=10oC) şi pentru perioada de vară (T =25º – 27ºC).17 mg O2/l. în condiţii standard.6). = ∙ 1 ∙ 1 = ∙ 10 ∙ (N m aer⁄h) (8.

aer (m3 aer/h) şi a înălţimii de presiune necesare la flanşa de refulare a sursei de aer. ( m ). + ℎ + ℎ (m col. cu relaţia: . în condiţii normale (Standard Oxygen Transfer Efficiency). pR – presiunea atmosferică în condiţii reale. este necesară determinarea debitului real de aer necesar QR.insuflare).120) unde: TR = 30 – 35oC – temperatura maximă a aerului din zona de amplasare a reactorului. 5) Debitul de aer real pentru condiţiile reale de funcţionare a surselor de furnizare a aerului (compresoare.20 – 0. TN = 10oC – temperatura aerului în condiţii standard. (0. la adâncimea de insuflare Hi.80 m). Valoarea eficienţei specifice este caracteristică fiecărui dispozitiv de insuflare a aerului. (%/m). 6) Presiunea necesară la flanșa de refulare a sursei de aer: ≥ unde: Hi – adâncimea de insuflare a aerului în amestecul lichid. D hl – pierderea de sarcină locală în dispozitivul de insuflare a aerului în amestecul lichid din bioreactor. (%): = unde: − eficienţa specifică de transfer a oxigenului în apă curată. ∙ + 273 ∙ + 273 (N m aer⁄h) (8. SOTE – eficienţa de transfer a oxigenului în apa curată.121) h S− D – pierderea de sarcină distribuită în conducta de alimentare cu aer de la d sursă până la cel mai depărtat dispozitiv de insuflare.20 – 0. în condiţii normale (standard) pentru 1 m adâncime de insuflare. suflante) se determină în funcţie de debitul normal de aer (debitul în condiţii standard). ∙ (%) (8. 207 .60 m). valoarea co’ se calculează pe baza eficenței specifice de transfer (η1) de ofertantul (producătorul) dispozitivului. din zona de amplasare a reactorului pN – presiunea atmosferică în condiţii standard.119) = . Pentru alegerea surselor de aer. (T+273) – temperatura aerului în grade absolute (Kelvin). (0. H O) (8.

Pentru funcţionarea corectă a unităţilor de decantare se impune distribuţia egală a debitelor între unităţile respective (se prevede în amonte de decantoarele secundare o cameră de distribuţie a debitelor ).3 Decantoare secundare Decantoarele secundare sunt construcţii descoperite care au rolul de a reţine nămolul biologic produs în bazinele cu nămol activat sau în filtrele biologice.2 Parametrii de dimensionare Numărul de decantoare va fi minimum două unităţi (compartimente). 8. − decantoare orizontale radiale. − decantoare cu evacuare hidraulică cu ajutorul podurilor racloare cu sucţiune. substanţele reţinute poartă denumirea de nămol activat. Decantoarele secundare orizontale longitudinale şi radiale.8.1 Clasificare Decantoarele secundare se clasifică astfel: a) După direcţia de curgere a apei prin decantor : − decantoare orizontale longitudinale. − decantoare de tip special (cu module lamelare. se proiectează în conformitate cu prevederile STAS 4162-2/1989. fiecare putând funcţiona independent. 208 . ambele utile.3. iar în cazul în care decantoarele secundare sunt amplasate după bazinele de aerare. 8. − decantoare verticale. Decantoarele secundare nu pot lipsi din schemele de epurare biologică. cu recircularea stratului de nămol). în funcţie de schema de epurare adoptată.3. acestea funcţionând în tandem cu bazinele de aerare sau cu filtrele biologice. b) După modul de evacuare a nămolului: − decantoare cu evacuare hidraulică pe principiul diferenţei de presiune hidrostatică. Decantoarele secundare sunt amplasate în aval de bazinele cu nămol activat sau de filtrele biologice. Substanţele reţinute în decantoarele secundare poartă denumirea de nămol biologic.

hu – înălțimea zonei utile de sedimentare. cna – concentrația în materii solide a nămolului activat.0 t = . (m3/h).zi –debitul zilnic maxim al apelor uzate.max – debitul de nămol recirculat.5 umaxsv = 2.or+ QAR.max Q u = A usc= 0.7 … 1.2 4 5 6 7 8 m/h mm/s kg s.0 t = c 9 10 h % = − ∙ 100 Quz.M. (m3/zi). Nr. Parametrii de proiectare ai decantoarelor secundare.zi dm3/m2.25.2 umaxsv = 2. (m).0 h t = u tminv = 2.max. Ao – suprafața utilă de decantare. (m3/zi).max.or + Qnr. (m2)./m2.7 … 1. DS – decantor secundar. cnr – concentrația în materii solide a nămolului de recirculare.u.max Q u = A Qv = Quz. IVN – indicele volumic al nămolului definit în tab.5 … 4.zi Qv = Quz.7 usc = 0.max.Tabel 8. Quz.max.max. (kg/m3). (kg/m3). 209 .or – debitul orar maxim al apelor uzate. ) I = I ∙ I Iss = 450…500 I = ∙ (Q + Q ) A Iss = 90 … 140 h u tminc= 1. QAR.5.h h I = c 10 ∙ (Q + Q A Iss = 90 … 140 h u tc = 1.5 … 2.max – debitul de recirculare al apelor epurate. (cm3/g).8. 2 DS amplasat după FB m /zi m3/h m/h 3 Relație de calcul/ Valori recomandate 3 DS amplasat după BNA Qc = Quz. 0 1 2 3 Parametru 1 Debitul de dimensionare Debitul de verificare Încărcare superficială la debitul de dimensionare Încărcare superficială la debitul de verificare Viteza maximă de curgere a apei Încărcarea superficială cu materii totale în suspensie Încărcarea volumetrică superficială cu nămol Timpul de decantare la debitul de dimensionare Timpul de decantare la debitul de verificare Coeficient de recirculare externă a nămolului activ U. FB – filtre biologice. Qnr. (m3/zi). BNA – bazin cu nămol activat. crt.5 h t = u tv = 3.

orificii sau ecrane semiscufundate.. la decantoarele radiale şi verticale.. Pentru a realiza o evacuare uniformă.75. intervalul de timp dintre două evacuări de nămol nu trebuie să fie mai mare de 4 h (cu măsuri adecvate la recircularea nămolului). accesul apei trebuie să se facă la o distanţă de 1. aceste deversoare sunt mobile pe verticală. Determinarea numărului de deflectoare se face pe baza debitului aferent unui deflector q def = 4. orificiile fiind îndreptate către radier pentru asigurarea uniformităţii curgerii în bazin. pentru acces se recomandă prevederea de deflectoare. astfel încât lama deversantă pentru fiecare dinte al deversorului să fie egală.1. debitul nu va depăşi 10 m 3 / h . Se recomandă evacuarea continuă a nămolului activat din decantoarele secundare....Conducta va fi dimensionată să funcționeze cu nivel liber. Lungimea deversoarelor rezultă din adoptarea valorilor recomandate pentru debitul specific deversat.. 7 dm 3 / s.00 m atât pe verticală cât şi pe orizontală. având partea superioară realizată sub forma unor dinţi triunghiulari sau trapezoidali. deflector şi a distanţei dintre ele a = 0. Evacuarea apei decantate se poate face şi prin conducte submersate funcţionând cu nivel liber. precum şi pentru realizarea unei eficienţe ridicate în ceea ce priveşte sedimentarea materiilor în suspensie din apă.25 prezintă parametrii de dimensionare ai decantoarelor secundare. pentru o bună distribuţie a liniilor de curent.. La decantoarele orizontale radiale şi la cele verticale. Pentru asigurarea unei bune funcţionări a decantoarelor. 210 . dar dacă nu este posibil.Tabelul 8. prin prevederea de rigole radiale suplimentare. m în situaţia cea mai dezavantajoasă (la debitul de verificare).. prevăzute cu fante (orificii).80 m faţă de radier. trebuie ca accesul şi evacuarea apei să se facă cât mai uniform. se recomandă mărirea lungimii de deversare prin realizarea de rigole paralele sau. permiţând astfel evacuarea controlată a apei decantate. Sistemul are avantajul că elimină influenţa vântului. Când valoarea este depăşită. trebuie ca deversarea să fie neînecată şi perfect reglată pe verticală. Evacuarea apei din decantor este reglată prin deversoare metalice. necesitatea peretelui (ecranului) semiscufundat şi reduce substanţial abaterile de la orizontalitate ale sistemului de colectare.

Înălţimea de siguranţă a pereţilor decantorului deasupra nivelului maxim al apei va fi de minim 0. de la centru spre periferie.Determinarea pierderilor de sarcină prin decantor se va face atât pentru debitul de calcul cât şi pentru cel de verificare. Din conducta de acces. adoptându-se pentru profilul tehnologic valorile cele mai dezavantajoase.4) sau prin conductă inelară submersată prevăzută cu orificii (fante). necesare izolării fiecărui compartiment în parte în caz de necesitate (revizii. Nu se recomandă a se prevedea decantoare secundare radiale cu diametre mai mici de 15 m şi nici mai mari de 60 m.13.a ) pentru diametre (D) cuprinse între 15…25 m şi de de tipul celui din fig. − conducte de evacuare a nămolului activat şi de golire a decantorului . Apa limpezită este evacuată printr-o rigolă perimetrală (fig. precum şi dispozitivele de închidere pe accesul şi evacuarea apei în şi din decantor.13. Circulaţia apei se face orizontal şi radial. Decantoarele secundare sunt alcătuite în principal din: − compartimente pentru decantarea propriu-zisă. Sunt bazine cu forma circulară în plan. 10. 8. − echipamentele mecanice necesare colectării şi evacuării nămolului. a numărului de compartimente şi a dimensiunilor acestora se face pe baza unor calcule tehnico-economice comparative. în care apa este admisă central prin intermediul unei conducte prevăzută la debuşare cu o pâlnie (difuzor) a cărei muchie superioară este situată la 20 ÷ 30 cm sub nivelul apei.3. a cantităţii şi calităţii nămolului activat efluent din bazinele de aerare sau apei recirculate în schemele cu filtre biologice şi a parametrilor de proiectare recomandaţi pentru fiecare caz în parte.b) pentru diametre (D) cuprinse între 30…50 m.3 m. avarii). Alegerea tipului de decantor. − sistemele de colectare şi evacuare a apei decantate. apa iese pe sub un cilindru central semiscufundat. cu muchia inferioară situată la o adâncime sub nivelul apei egală cu 2/3 din înălţimea zonei de sedimentare hu. − pasarela de acces pe podul raclor . 8.3 Decantoare secundare orizontale radiale Se recomandă a se adopta decantoare secundare orizontale radiale de tipul celui din fig. 8. reparaţii. 211 . − sistemele de admisie şi distribuţie a apei epurate biologic.

El este alcătuit dintr-o grindă solidă ce sprijină pe structura de rezistenţă centrală prin intermediul unui pivot. de aici. roţile fiind prevăzute în mod corespunzător acestui tip de rulare. 8. În acest caz. apa iese din cilindrul central prin intermediul unor orificii cu deflectoare practicate în peretele acestuia sau printr-un grătar de uniformizare cu bare verticale.). Disiparea energiei apei din conducta de admisie trebuie să asigure condiţiile optime de floculare. prin sifonare sau pompare este trimis într-un colector inelar şi evacuat spre treapta de prelucrare (fig. nămolul este evacuat prin diferenţă de presiune hidrostatică spre treapta de prelucrare (fig.13 a. sprijină pe radierul bazinului prin intermediul unor stâlpi. prin diferenţă de presiune hidrostatică. 8. iar extremităţile sprijină prin intermediul unor roţi adecvate pe peretele exterior al bazinului. conducându-l în başa de evacuare. În acest caz. Calea de rulare poate fi realizată şi din şină metalică. 212 . Distribuţia uniformă a apei de la centru spre periferie se poate realiza şi prin intermediul altor dispozitive care prezintă avantaje hidraulice şi tehnologice deosebite (de tipul “Lalelei Coandă”). solidar cu grinda podului raclor sunt prevăzuţi montanţi de care sunt prinse lame ce raclează nămolul sedimentat pe radierul decantoarului. nămolul sedimentat pe radierul decantorului este extras printr-un sistem de conducte într-un compartiment mobil solidar cu podul raclor. al cărui pivot este amplasat pe structura de rezistenţă respectivă. Soluţiile indicate pentru evacuarea nămolului din decantoare nu sunt limitative. Podul raclor poate fi de două tipuri: radial sau diametral.). Cilindrul central. Colectarea şi evacuarea nămolului reţinut se face continuu în următoarele variante: a) colectarea nămolului se face într-o başă centrală de unde este evacuat fie prin diferenţă de presiune hidrostatică. fie prin pompare (se aplică în cazul decantoarelor cu radier înclinat).13 b.În alte variante. b) prin sifonare (se aplică în cazul decantoarelor cu radier orizontal). de unde. al cărui diametru este de 20÷35% din diametrul decantorului. La partea superioară o cilindrului central se prevede o structură de rezistenţă capabilă să preia forţele generate de podul raclor.

4-jgheab colector mobil. Secțiuni transversale prin decantorul secundar orizontal radial. 3-jgheab colector inelar fix..a.conductă evacuare efluent. de. 5-instalație de sifonare a nămolului. 7-conducte verticale de aspirație. 1-camera de admisie și distribuție apă.. 2-pod raclor. Decantoare radiale cu D = 15. 9-rigolă pentru colectarea apei decantate. 50m D1 D D2 d1 b 3 1 5 4 7 2 hs H 9 hu da I dn N E 6 de b. 25m D1 D D2 d1 d2 1 2 b 8 hu hs 9 H de dn da 10 d3 Figura 8.8-deversor. 6-guri de aspirație. dn – conductă evacuare nămol. 10-pâlnie pentru colectarea nămolului. da-conductă admisie influent. 213 . Decantoare radiale cu D = 30..13..

0 3.90 2.90 3. (m2).26 corespund celor din figura 8.6 3.00 1.1 37.000 1.000 dn (mm) 16 150–200 200–250 200–300 250–350 300–400 350–500 350–500 500–700 16 20 25 30 35 40 45 50 *A0=0.60 0.7 47.60 0.14 25.40 3.7 18.13.0 3. Nr.882 4.14 20.3 0.779 d1 (m) 5 3.058 1. Notă: Notațiile din tabelul 8.0 d2 (m) 6 2. crt.7 42.80 1.1 33. **Vu=A0*hu – volumul util de decantare.5 23.0 4.848 2.5 2. (m3).43 0.4 hu (m) 9 2.000 700–1.4 0.0 2.785(D22–d21) – aria orizontală utilă a unui compartiment de decantare.0 4.0 3.200 D (m) D1 (m) 2 16.800 –2.40 3.14 40.0 – – – – – hs (m) 8 0.7 A0 * (m2) 4 165 264 423 616 856 1.5 3.14 35.26.Tabel 8.109 1.14 30.227 da (mm) 14 250–350 300–400 350–500 500–700 600–800 700–1.90 b (m) 12 0.424 1.90 2.3 3.3 0.0 3.14 D2 (m) 3 14. Dimensiuni caracteristice decantoarelor secundare radiale. 214 .984 6.200 de (mm) 15 200–300 250–350 300–400 400–600 400–600 500–700 600–800 700–1.57 0.5 3.568 3.3 2. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q (l/s) 1 60 – 95 115 – 185 195 – 290 300 – 463 405 – 690 700 – 950 1.4 0.14 50.4 0.6 – – – – – d3 (m) 7 3.50 0.00 1.4 0.4 0.80 0.90 3.5 3.70 – – – – – H (m) 11 2.0 3.90 3.5 hd (m) 10 0.6 2.5 2.5 28.000–1.0 3.000 – 1.14 45.700 1.00 Vu** (m3) 13 413 660 1.

În faţa acestor deversoare. poate fi aşezată perimetral în afara sau în interiorul suprafeţei de decantare.m pentru rigolele cu evacuare pe două părţi.0 m3/h. 30 ÷ 50 cm distanţă se prevede un ecran semiscufundat. sau numai în interiorul acesteia la 0.m (la Qv) pentru rigolele cu evacuare pe o singură parte şi 6.80 m de perete.0 m3/h. În cazul rigolelor perimetrale. reglabile pe verticală. distanţa dintre rigole şi peretele decantorului trebuind să fie aproximativ aceiaşi cu adâncimea decantorului. Rigola de colectare a apei decantate poate fi cu deversare pe o singură parte sau cu deversare pe două părţi. Apa decantată trece pe sub rigolă şi deversează peste peretele circular al rigolei dinspre peretele exterior al decantorului. caz în care. posibilitatea ca deversarea să se facă pe ambele părţi ale acesteia. În cel de-al doilea caz. se recomandă ca debitul specific deversat (“încărcarea hidraulică specifică a deversorului”) să nu depăşească 10. un braţ metalic prevăzut cu o lamă racloare de suprafaţă care împinge nămolul plutitor. de formă circulară în plan. În cazul depăşirii valorilor limită pentru debitul specific de deversare. ca subvariantă.De podul raclor este prins. grăsimile şi spuma de la suprafaţa apei spre periferie. există posibilitatea prevederii mai multor rigole în interiorul suprafeţei decantorului. peretele rigolei dinspre centrul bazinului are coronamentul deasupra nivelului apei. Aceste rigole inelare 215 . Colectarea în rigolă a apei limpezite se face prin deversare neînecată. se obţine uniformitate în colectarea apei decantate dacă se asigură curgerea cu nivel liber prin conducta perforată). prevăzut şi el cu plăcuţe metalice cu dinţi triunghiulari reglabili pe verticală. În scopul evitării antrenării spumei sau a nămolului plutitor odată cu efluentul epurat.50 ÷ 0. în vederea evitării antrenării odată cu efluentul a spumei sau nămolului plutitor. în faţa peretelui rigolei situat spre centrul decantorului se va prevedea un ecran semiscufundat pentru evitarea antrenării spumei sau a nămolului plutitor în efluentul epurat. care prezintă multiple avantaje ( se elimină influenţa vântului precum şi evacuarea odată cu apa decantată a grăsimilor şi plutitorilor. el servind drept perete obstacol pentru spuma şi grăsimile de la suprafaţa apei. a cărui muchie inferioară este la minim 25 ÷ 30 cm sub nivelul apei. pe partea pe care se va face deversarea se vor prevedea deversoare metalice cu dinţi triunghiulari. Acest tip de rigolă permite. la cca. prin conductă submersată cu orificii (fante). către un cămin sau alt dispozitiv de colectare a acestora.

3. b şi Vu.7 : 1.126) și (8.2.123) (m ) unde: Qc.Qv.25 şi se stabilesc dimensiunile geometrice: D.126) (8. prin conducte cu Dn 200 mm sau mai mari.1 Parametrii de dimensionare • • Debitele de dimensionare și verificare: cf.6 m. Ao.127): − Pentru D = 16 … 30 m: 10 ≤ − Pentru D = 30 … 50 m: 15 ≤ 216 ≤ 15 ≤ 20 (8.7 m/s .122) și (8. cu condiţia ca viteza nămolului să fie cel puţin 0. Adâncimea utilă a spaţiului de decantare: ℎ = ∙ (m) (8. permit la rândul lor reducerea debitului specific deversat.2 şi 4. 8. • Secţiunea orizontală necesară: = • (m ) (8.123).3. iar adâncimea utilă h u între 2..2. hu.3. Viteza periferică a podului raclor variază între 10 şi 60 mm/s. Radierul decantorului poate fi prevăzut cu o pantă de 6 ÷ 8 % spre centru.125) Cu aceste elemente se intră în tabelul 8.pot fi legate între ele prin rigole radiale care.24. realizând 1 ÷ 3 rotaţii complete pe oră.3. 8. Volumul util necesar de decantare: = = ∙ ∙ (m ) (8.122) (8.tc. 8.tv – definiți în tab. Se adoptă valoarea maximă dintre (8.124) unde: Qc. iar radierul pâlniei de nămol cu o pantă de minim 1.127) . se pot adopta şi diametre de 60 m). usc – definite în tab. Evacuarea nămolului se poate face continuu. tab. în cazul decantoarelor radiale cu colectarea nămolului cu lame racloare.24 § 8. Diametrul decantoarelor radiale este cuprins între 15 şi 50 m (în cazuri justificate tehnico-economic. 8. se verifică apoi dacă sunt respectate condiţiile (8. precum şi numărul de unităţi de decantare. d3. sau poate fi prevăzut cu radier cu pantă zero în cazul colectării nămolului cu poduri racloare cu sifonare.24 § 8.

Debitul specific deversat pe conturul rigolei de colectare a apei limpezite trebuie să verifice relaţiile (8. m) (8. = ℎ + ℎ (m) (8.3÷1.128) (8. se vor lua măsuri specifice pentru combaterea tendinţei de creştere a turbulenţei din cauza vântului. (m).130) (8. Dimensiunile rigolei de colectare a apei limpezite se stabilesc pentru debitul de verificare Qv punând condiţia ca în secţiunea cea mai solicitată viteza minimă să fie de 0. Dr – diametrul aferent peretelui deversor al rigolei. (m).131) = = ∙ ∙ ∙ ∙ ≤ 10 ≤6 (m /h. la debitul de verificare: − Pentru rigole cu evacuare pe o parte: − Pentru rigole cu evacuare pe 2 părți: unde: Qv – definit în tabelul 8.129) 217 .128) și (8. (m) – dacă este cazul. n – numărul de compartimente de decantare. hn – înălţimea pâlniei de nămol (2 … 3 m) – dacă este cazul.7 m/s .25.129). În cazul decantoarelor radiale cu diametrul mai mare de 50 m. Adâncimea decantorului la perete (Hp) şi la centru (Hc): = ℎ + ℎ + ℎ + ℎ (m) unde: hs – înălţimea de siguranţă (0. hu – adâncimea utilă a apei în spaţiul de decantare.0) m. hp – diferenţa de înălţime datorită pantei. m) (m /h.

c) După compoziția chimică: Nămoluri minerale (conțin > 50% substanțe minerale). Nămoluri organice (conțin > 50% substanțe volatile). nămoluri industriale. d) După valorile rezistenței specifice la filtrare (r): Nămoluri greu filtrabile (nămoluri urbane brute și nămoluri fermentate): = 10 = 10 minerale): ≤ 10 • • • (cm/g) ÷ 10 ÷ 10 (cm/g) (cm/g) Nămoluri cu filtrabilitate medie (nămoluri industriale): Nămoluri ușor filtrabile (nămoluri urbane condiționate chimic. Proiectarea obiectelor tehnologice din treapta de tratare a nămolurilor 9. Nămoluri secundare (rezultate din treapta de epurare biologică). Nămoluri stabilizate anaerob (rezultate din rezervoarele de fermentare a nămolurilor) sau aerob (rezultate din stabilizarea aerobă a nămolurilor).9. Nămoluri incompresibile cu s = 0.9: nămoluri urbane brute și fermentate.6 – 0. b) După caracterul apelor uzate: • • • • • • • Nămoluri provenite din epurarea apelor uzate menajere. Nămoluri cu s > 1: nămoluri industriale. nămoluri e) După valoarea coeficientului de compresibilitate (s): Nămoluri cu s = 0. 218 . Nămoluri provenite din epurarea apelor uzate industriale. rezistența specifică la filtrare este independentă de presiune.1 Clasificarea nămolurilor provenite din stațiile de epurare Nămolurile se clasifică: a) După treapta de epurare din care provin: • • • Nămoluri primare (rezultate din treapta de epurare mecanică).

8 0. 0 Tipul de nămol 1 Cantități specifice de nămol Substanță uscată din Nămol umed nămol (g/om. Tabel 9.3 – 0.6 0.1.2 sunt prezentate valori caracteristice privind cantitățile de substanță uscată din nămolurile biologice și nămolul în exces pentru diferite scheme de epurare. crt.u/ 103 m3 apă uzată) Domeniul de variație Valoare caracteristică 2 3 Nămol primar Nămol în exces de la BNA Nămol biologic de la filtrele biologice Nămol în exces.2 Cantități specifice de nămol Cantitățile de nămol ce rezultă din epurarea apelor uzate depind de calitatea apelor uzate și de tehnologia de epurare adoptată. Cantități specifice de nămol reținute în stațiile de epurare. Încărcări specifice cu substanță uscată.6 0.33 În tabelul 9. Nr.5 – 4 0.2. Tabel 9.9.3 – 0.2 0.5 2.7 – 0. Nr.zi) 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Nămol proaspăt din decantoarele primare orizontallongitudinale Nămol proaspăt din decantoarele primare orizontal-radiale Nămol proaspăt din decantoarele primare verticale Nămol biologic din decantoarele secundare amplasate după filtrele biologice Nămol biologic din decantoarele secundare amplasate după filtrele biologice de mare încărcare cu epurare avansată Nămol în exces din decantoarele secundare amplasate după bazinele de aerare Nămol fermentat din decantoarele cu etaj Nămol fermentat din fose septice 25 35 – 40 30 8 20 20 – 32 30 30 – 33 0.5 0.zi) (l/om. c) Încărcarea specifică cu substanță organică provenită din nitrificare are valori neglijabile. b) Se referă la însumarea cantității de nămol rezultată în urma precipitării chimice cu cea rezultată din sedimentarea normală. 219 .1. Cantitățile specifice de nămol reținute în stațiile de epurare sunt prezentate în tabelul 9. crt. în schemele cu aerare prelungită Nămol primar rezultat în urma precipitării chimice a fosforului Nămol rezultat din procedeele de epurare cu nitrificare – denitrificare 110 – 170 70 – 100 60 – 100 80 – 120 420 – 850 12 – 30 150 80 70 100a) 550b) 18c) a) Valoarea este valabilă presupunând lipsa treptei primare de epurare. 0 1 2 3 4 5 6 Tipul de nămol 1 Încărcarea specifică cu substanță uscată (kg s.

3. (kgf/m3). 220 .3 Caracteristicile nămolurilor 9. ∙ 100 (%) (9.1. − materii organice volatile.9.3. Go – greutatea materiilor solide de natură organică. + (9. Gn – greutatea nămolului. − greutatea specifică a materiilor solide.2 Materiile solide Materiile solide din nămol cuprind: − materii solide minerale. (kgf/m3). (kgf). exprimat procentual și care se determină cu relația: = unde: Ga – greutatea apei din nămol.2) − greutatea specifică a materiilor solide de natură organică.1) 9. (kgf). Gm – greutatea materiilor solide de natură minerală. Greutatea specifică a materiilor solide din componența nămolului se determină cu relația: = unde: Gs – greutatea materiilor solide.3. (kgf).1 Caracteristici fizice 9. (kgf).1 Umiditatea Umiditatea reprezintă conținutul de apă din nămol.1.(kgf). (kgf/m3). − greutatea specifică a materiilor solide de natură minerală.

050 1. la temperatura probei.015 1..9.3) V – volumul de filtrat obținut după timpul de filtrare. − coeficientul dinamic de vâscozitate a filtrului. 221 ∙ ∙ ∙ ∙ (9.1.3. (m3). (s). Crt. (m/kg).4 Culoarea și mirosul Culoarea și mirosul nămolurilor variază în funcție de proveniența lor: − nămolul brut este cenușiu și prezintă un miros neplăcut.3 Greutatea specifică Greutatea specifică a nămolului reprezintă greutatea unității de volum și are diferite valori.3.3. t – timpul de filtrare.1. Greutăți specifice ale nămolurilor. 0 Tipul de nămol 1 Greutatea specifică (kgf/ m3) 2 1 2 3 4 5 6 Nămol primar Nămol în exces de la bazinele de aerare Nămol biologic rezultat de la filtre biologice Nămol în exces de la bazinele de aerare în schema cu aerare prelungită Nămol primar rezultat în urma precipitării chimice a fosforului Nămol biologic din schemele de epurare cu nitrificare – denitrificare 1.5 bar. supusă la o diferență de presiune de 0. − nămolul provenit din epurarea mecano – chimică prezintă colorație în funcție de coagulantul utilizat.3.025 1. (g/cm. a fost exprimată de Càrman: = unde: r – rezistența specifică la filtrare. Nr. Rezistența specifică la filtrare – rezistența pe care o opune la filtrare o turtă de nămol depusă pe o suprafață filtrantă de 1 m2 și care conține 1 kg s.1.020 1.5 Filtrabilitatea Filtrabilitatea nămolului reprezintă proprietatea acestuia de a ceda apa prin filtrare și se exprimă prin 2 parametrii: rezistența specifică la filtrare (r) și coeficientul de compresibilitate(s). . 9.s).3. Legea generală a procesului de filtrare pe o suprafață S. Tabel 9.005 1. − nămolul fermentat devine brun și cu aspect granular.005 9. prezentate în tabelul 9. t.u.

5) nămoluri .5).3) pentru ∆P = ct.9. care conduce la creșterea rezistenței specifice de filtrare. ceea ce înseamnă că rezistența specifică la filtrare este independentă de presiune. (m2). (kg/m3). ∆P – diferența de presiune aplicată probei de nămol. care pune în evidență faptul că. r0 – rezistența specifică la filtrare a turtei de nămol pentru P = 1. În funcție de valoarea coeficientului de compresibilitate. și a = tg α. Integrând relația (9. brute și fermentate.6 – 0. Graficul de variație a parametrului “a” funcție de volumul de filtrat. Coeficientul de compresibilitate (s) se determină cu relația (9. adică nămoluri orășenești. S – suprafața filtrantă. nămoluri cu coeficient de compresibilitate supraunitar. (m/kg).C – concentrația în materii în suspensie a nămolului. nămoluri incompresibile – sunt acelea pentru care: s = 0 și r = r0. s – coeficient de compresibilitate. = unde: r – definit anterior. nămolurile se clasifică în: • • • nămoluri cu coeficient de compresibilitate subunitar de 0. 222 ∙ (9. precum și unele nămoluri industriale. rezultă: = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ = ∙ (9. P – presiunea aplicată probei de nămol. (Pa). (Pa).1.4) t/V B A α V VL Figura 9. specifice unor industriale. odată cu creșterea presiunii se produce o micșorare a porilor turtei de nămol.

la valori mai mari (> 2000 mg/l) există riscul ca fermentarea metanică să înceteze devenind predominantă fermentarea acidă.79 Nm3 biogaz/ kg s. procesul de fermentare este dereglat atunci când pH-ul crește peste 8. pH-ul trebuie să se încadreze în intervalul 7 – 7. ∙ 44.3.4 (kJ/kg nămol) (9.6 Puterea calorică Puterea calorică a nămolului variază în funcție de conținutul în substanță organică (substanțe volatile) din nămol și se poate determina orientativ cu relația: = unde: SV – conținutul în substanțe volatile al nămolului. înregistrate în urma analizei fermentării unei probe de nămol proaspăt amestecat cu nămol bine fermentat.5. 223 . 9.3.2.4 – puterea calorică pentru 1kg de substanță organică (kJ/kg s. − pentru proteine: qbg = 0.25 Nm3 biogaz/ kg s.9. acizilor volatili precum și valoarea pH-ului. Producția de biogaz rezultat (qbg) în urma fermentării anaerobe a substanțelor organice: − pentru hidrocarbonați: qbg = 0. redusă (50% CH4.o. redusă (68% CH4.000 mg/l ca acid acetic. 29 % CO2). redusă (71% CH4.2 Fermentabilitatea Reprezintă parametrul care indică cantitatea și compoziția gazului.2 Caracteristici chimice 9.3. Se impune monitorizarea permanentă a pH-ului./ kg nămol).o. 44.5.1. concentrațiile optime trebuie să se încadreze în intervalul 300 – 2. 50 % CO2). În cazul fementării metanice.6) 9. (kg s.3.1 pH – ul Se condiționează funcționarea optimă a diferitelor procese de asigurare a unui pH adecvat.o).o. Acizii organici reprezintă un indicator important al fermentării. în special la procesele de fermentare a nămolului provenit din apele uzate urbane contaminate cu ape uzate industriale.7 Nm3 biogaz/ kg s.o.2. − pentru grăsimi: qbg = 1. 32 % CO2).

2. As.2.4.3 Metalele grele Compușii chimici pe bază de Cu.u din nămol) 2 Arsenic Cadmiu Crom Cobalt Cupru Fier Plumb Mangan Mercur Molibden Nichel Seleniu Staniu Zinc 10 10 500 30 800 17. Crt.9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Metal 1 Concentrație medie (mg/ kg s. Hg prezintă un grad ridicat de toxicitate și limitează utilizarea nămolului ca îngrășământ pentru diferite culturi agricole. Valori caracteristice ale concentrațiilor de metale grele întâlnite în nămoluri. fosfor şi potasiu (tabel 10. Conţinutul de azot.3.4 Nutrienții Reprezintă factori importanți pentru valorificarea nămolurilor în scop agricol sau de condiţionare a solului. Nr. substituind uneori parțial îngrăşămintele chimice.000 500 260 6 4 80 5 14 1. Pb.5) poate asigura condiţii bune de dezvoltare a culturilor agricole.3. Tabel 9. 224 .700 9. nămolul provenit din epurarea apelor menajere are un conținut redus de metale grele.

500 200 – 2.100 – 1.100 1.5.700 19. Aceste nămoluri pot conţine microorganisme patogene.8 – 2. A2. Criteriul treptei de epurare din care provine După criteriul de epurare a stației de epurare din care provine.5 – 7.2 59 – 88 – 5 .8 0–1 8 – 15 2–4 15 – 20 5–8 500 – 1. crt. conținut > 50% substanțe minerale (în S.7 – – – 6.4 – 5 2.6– 3 1. Compoziția chimică și biologică a nămolurilor. nămolurile se pot împărți: 225 .5 2.500 – 3.3.3 Alegerea schemei de prelucrare a nămolurilor Criteriile care se vor lua în considerație la alegerea schemei filierei de prelucrare a nămolurilor din stația de epurare sunt: A. Criteriul: calitatea apelor uzate A1.5 – 0.U.000 MST = cantitatea de materii solide obținute în urma etuvării unei probe de nămol la temperatura 105 °C.5 – 8 580 – 1.000 0. Tabel 9.M.000 – 14.5 – 4 0–3 8 – 15 3–8 10 – 20 6.000 23. Nr.12 32 – 41 2.).U. 2 Nămol primar brut 3 Nămol primar fermentat 4 Nămol activat brut 5 Materii solide totale (MST) Materii solide volatile Grăsimi animale și vegetale: -solubile cu eter -extractibile în eter Proteine Azot Fosfor Potasiu Celuloză Fier Siliciu pH Alcalinitate Acizi organici Capacitate energetică % % din MST % din MST % din MST % din MST % din MST % din MST % din MST % din MST % din MST Unități pH mg CaCO3/l mg/l kJ/kg MST 5–9 60 – 80 6 – 30 7 – 35 20 – 30 1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indicatorul de calitate 1 U.000 – 23.6 – 1. 9.3 Caracteristici biologice și bacteriologice Nămolurile proaspete reţinute în staţiile de epurare prezintă caracteristici biologice şi bacteriologice similare cu cele ale apelor uzate supuse epurării.8 – 11 0. b) nămol organic care conține > 50% substanțe organice (în S.9.).000 – 29. Criteriul compoziției chimice Filierele tehnologice care prelucrează: a) nămol mineral.5 – 4 0.500 100 – 600 9.000 2–5 30 – 60 5 – 50 – 15 – 20 1.

c) nămolul deshidratat (natural sau artificial). d) nămolul igienizat (prin pasteurizare. e) nămolul fixat (rezultat prin solidificare). d) nămol din treapta de epurare avansată. − utilizarea nămolurilor produse în stația de epurare în mediul exterior stației de epurare: utilizare în agricultură. f) materie inertă (cenușă) rezultată prin incinerare. b) nămolul stabilizat (aerob sau anaerob). nămolurile se pot împărți în: a) nămoluri rezultate din epurarea apelor uzate orășenești. În cadrul gospodăriei de nămol din stațiile de epurare pot exista: a) nămolul brut (neprelucrat) rezultat din obiectele stației. 226 .a) nămol primar rezultat din sedimentarea materiilor în suspensie în treapta de epurare mecanică. c) nămolul fermentat rezultat din rezervoarele de fermentare. mirosuri. valorificare industrială. acestea trebuie să se încadreze în normativele în vigoare (tabelul 9.6). tratare chimică sau compostare). c) nămoluri rezultate din epurarea apelor uzate de la unități agro-zoo-tehnice. depuse sau utilizate conform cu strategia Națională privind valorificarea acestora. d) nămol stabilizat rezultat din procesele de stabilizare aerobă. b) nămol secundar rezultat din sedimentarea materiilor în suspensie din nămolul activ format în bazinele de aerare sau din sedimentarea materiilor în suspensie din pelicula formată în filtrele biologice (sau biodiscuri) în decantorul secundar. Criteriul: impact asupra mediului Alegerea filierei tehnologice pentru prelucrarea nămolului va avea la bază: − cantități minime de nămol (substanță uscată) ieșite din stația de epurare. − respectarea condiționărilor de mediu privind emisiile de gaze. b) nămoluri rezultate din epurarea apelor uzate industriale. A3. Criteriul provenienței apei uzate După criteriul tipului de apă uzată din care provin. B.

Criteriul tehnico – economic Prin analize de opțiuni proiectanul va adopta filiera tehnologică de prelucrare a nămolurilor care asigură: − costuri unitare (lei/t S.2 cuprinde: − amestecul nămolului primar (Np) cu cel în exces (Ne) într-un bazin de omogenizare – egalizare (BOE). volume (costuri) minime de substanță. − efectele cele mai reduse asupra mediului. 227 . 9. Directiva Europeană din 28 Decembrie 2000 Parametru (indicator)* Pulberi totale COT HCl SO2 NO și NO2 exprimat ca NO2 Stații existente < 6 T ∙ h-1 Dioxine și furani mg ∙ m-3 mg ∙ m-3 mg ∙ m-3 mg ∙ m-3 mg ∙ m-3 mg ∙ m3 -3 Media/ 1 zi 10 10 10 50 200 400 0.1 Media/ ½ oră 100% 97% 30 10 20 10 60 10 200 50 400 200 Pb + Cr + Cu + Mn mg ∙ m (Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te ) mg ∙ m-3 Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V mg ∙ m-3 Ni + As mg ∙ m-3 Cd + Hg mg ∙ m-3 Hg mg ∙ m-3 CO 90 % măsurători/ 24 ore mg ∙ m-3 1h mg ∙ m-3 95% din măsurători mg ∙ m-3 Mediu/10 minute * 0. − concentrarea amestecului (îngroșarea) într-un concentrator de nămol (CN) ce realizează reducerea umidității amestecului de nămoluri. − cele mai bune soluții de valorificare fără efecte adverse.) minime.6.) și consumuri energetice (kWh/t S.5 (8h) 1 0.1 Schema de prelucrere a nămolurilor cu bazin de omogenizare – egalizare și fermentare anaerobă într-o singură treaptă Schema de tratarea a nămolului prezentată în figura 9.Tabel 9.4. C.U. Directiva Europeană – incinerarea.U. impact nesemnificativ.05 1 50 150 100 150 Temperatură normală și condiții de funcționare sub presiune cu un conținut de 11% O2 la gaz uscat.

Schema de prelucrare a nămolului. Linia apei BNA . Umiditate nămol wp – umiditatea nămolului primar we – umiditatea nămolului în exces ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare ∆wf – creșterea de umiditate prin fermentare ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare Cantități nămol Vnp .concentrator de nămol BOE – bazin de omogenizare/ egalizare nămol. a Emis Influent DP Np wp Vnp BNA DS Efluent r Qre = reQc Ne we Vne Npe wc wf lf Npec SPnre wd s BOE s CN s SPn RFN bg Nf BT DM s Nd Depozitare/ Valorificare SPs RG s s s bg Valorificare s Figura 9.stație pompare nămol RFN .rezervor de fermentare nămol BT .bazin cu nămol activat DS . fermentarea anaerobă se realizează într-o treaptă fără evacuare de supernatant fapt ce conduce la creșterea nămolului efluent. − după RFN nămolul este stocat într-un bazin tampon (BT) necesar asigurării funcționării procesului de deshidratare mecanică (DM) la un debit constant.bazin tampon DM .decantor secundar DP .stație de pompare nămol de recirculare și în exces SPn . BT poate lipsi dacă deshidratarea nămolului se face pe platforme de uscare.volumul de nămol prima Np .decantor primar Qre .cantitatea de nămol fermentat Nd .2.debit de recirculare nămol Linia nămolului SPnre .cantitatea de nămol primar Nf .− stabilizarea anaerobă a nămolului concentrat în rezervoare de fermentare a nămolului (RFN) reduce conținutul de substanțe organice până la 60 – 80 % din nămolul concentrat.deshidratare mecanică CN . fermentarea anaerobă produce biogaz stocat în rezervorul de gaz (RG) pentru valorificarea ulterioară.cantitatea de nămol deshidratat Vne – volumul nămolului în exces Ne – cantitatea de nămol în exces Npe – cantitatea de nămol primar și în exces Npec – cantitatea de nămol primar și în exces după concentrare Biogaz RG – rezervor de gaz bg – biogaz Supernatant s – supernatant SPs – stație de pompare supernatant lf – limita tehnică de fermentare 228 .

Schema de prelucrare a nămolului.concentrator de nămol BOE – bazin de omogenizare/ egalizare nămol.bazin cu nămol activat DS .2 Schema de prelucrare a nămolurilor cu îngroșare independentă a nămolului primar și a celui în exces și fermentare anaerobă într-o singură treaptă Schema de tratare a nămolului prezentată în figura 9. Linia apei BNA .cantitatea de nămol fermentat Nd .volumul de nămol primar Np . Umiditate nămol wp – umiditatea nămolului primar we – umiditatea nămolului în exces ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare ∆wf – creșterea de umiditate prin fermentare ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare Cantități nămol Vnp .stație pompare nămol RFN .bazin tampon DM .decantor secundar DP .3.9.rezervor de fermentare nămol BT . ar Emis Influent DP Np wp Vnp BNA Qre = reQc ? wc DS Efluent Nec s CN s Npec Ne we Vne wf lf SPnre wc CN s s Npc BOE s SPn RFN bg Nf wd BT DM s Nd Depozitare/ Valorificare SPs RG s s s bg Valorificare s Figura 9.stație de pompare nămol de recirculare și în exces SPn .cantitatea de nămol primar Nf .debit de recirculare nămol Linia nămolului SPnre .cantitatea de nămol deshidratat Vne – volumul nămolului în exces Ne – cantitatea de nămol în exces Npe – cantitatea de nămol primar și în exces Npec – cantitatea de nămol primar și în exces după concentrare Biogaz RG – rezervor de gaz bg – biogaz Supernatant s – supernatant SPs – stație de pompare supernatant lf – limita tehnică de fermentare 229 .3 este similară cu cea din paragraful anterior diferența fiind concentrarea separată a nămolurilor (primare și biologice).deshidratare mecanică CN .decantor primar Qre .4.

rezervor de fermentare nămol (treapta 1) RFN2 .4 prezintă o schemă de prelucrare a nămolurilor cu 2 trepte de fermentare anaerobă: − treapta primară (RFN 1) realizează reducerea substanțelor organice prin procedee de fermentație anaerobă fără eliminare de supernatant și cu producere de biogaz.volumul de nămol primar Np .rezervor de fermentare nămol (treapta 2) BT .cantitatea de nămol deshidratat Vne – volumul nămolului în exces Ne – cantitatea de nămol în exces Npe – cantitatea de nămol primar și în exces Npec – cantitatea de nămol primar și în exces după concentrare Biogaz RG – rezervor de gaz bg – biogaz Supernatant s – supernatant SPs – stație de pompare supernatant lf1. Linia apei BNA . − treapta secundară (RFN 2) realizează o concentrare a nămolului.cantități de nămol fermentat Nd .bazin cu nămol activat DS . Schema de prelucrare a nămolului.decantor primar Qre .decantor secundar DP .concentrator de nămol BOE – bazin de omogenizare/ egalizare nămol.debit de recirculare nămol Linia nămolului SPnre .bazin tampon DM . reduce umiditatea și evacuează supernatantul. Nf2 . lf2 – limite tehnice de fermentare 230 . ar Emis Influent DP Np wp Vnp BNA Qre = reQc ? wc DS Efluent SPnre Ne we Vne wf1 lf1 wf2 lf2 Nf1 wd Nec s CN Npec s wc CN s s Npc BOE s SPn RFN1 bg bg RFN2 bg bg s Nf2 BT DM s Nd Depozitare/ Valorificare Valorificare SPs RG s s s s s Figura 9.9.deshidratare mecanică CN .stație pompare nămol RFN1 .4.cantitatea de nămol primar Nf1. Umiditate nămol wp – umiditatea nămolului primar we – umiditatea nămolului în exces ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare ∆wf1. cu o creștere a nămolulu efluent.4. ∆wf1 – creșterea/reducerea de umiditate prin fermentare ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare Cantități nămol Vnp .3 Schema de prelucrare a nămolurilor cu bazin de omogenizare egalizare și fermentare anaerobă în două trepte Schema din figura 9.stație de pompare nămol de recirculare și în exces SPn .

stație pompare nămol RFN .5 se aplică în cazul stațiilor de epurare prevăzute doar cu treaptă mecanică.deshidratare mecanică CN .volumul de nămol primar Np .cantitatea de nămol fermentat Nd .concentrator de nămol Umiditate nămol wp – umiditatea nămolului primar ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare ∆wf – creșterea de umiditate prin fermentare ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare Cantități nămol Vnp .4 Schema de prelucrare a nămolurilor din stațiile de epurare cu treaptă mecanică și fermentare anaerobă într-o singură treaptă Schema din figura 9.9.cantitatea de nămol primar Npc – cantitatea de nămol primar după concentrare Nf . ar Emis Influent DP Np wp Vnp wc Efluent s wf lf Npc CN s s SPn RFN bg Nf wd BT DM s Nd Depozitare/ Valorificare SPs RG s s bg Valorificare s Figura 9. Schema de prelucrare a nămolului.cantitatea de nămol deshidratat Biogaz RG – rezervor de gaz bg – biogaz Supernatant s – supernatant SPs – stație de pompare supernatant lf – limita tehnică de fermentare 231 .4.decantor primar Linia nămolului SPn .bazin tampon DM .rezervor de fermentare nămol BT .5. În acest caz treapta de prelucrare a nămolurilor cuprinde doar tratarea nămolului primar. Linia apei DP .

9.volumul de nămol primar Np . Linia apei DP .4.stație pompare nămol BT .bazin tampon DM .6 este similară cu cea prezentată în fig.cantitatea de nămol primar Npc – cantitatea de nămol primar după concentrare Ns– cantitatea de nămol stabilizat Nd .cantitatea de nămol deshidratat s – supernatant SPs – stație de pompare supernatant ls – limita tehnică de stabilizare ∆ws – creșterea de umiditate prin stabilizare L 232 .5 Schema de prelucrare a nămolurilor provenite din stațiile de epurare cu treaptă mecanică și stabilizare aerobă Schema de tratare a nămolurilor prezentată în figura 9.4 cu deosebirea că stabilizarea se face aerob fără eliminare de supernatant și cu necesitatea asigurării unei surse de aer necesar proceselor biologice.deshidratare mecanică CN .4.concentrator de nămol SN – stabilizator nămol Umiditate nămol wp – umiditatea nămolului primar ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare Cantități nămol Vnp . a Emis Influent DP Np wp Vnp wc Efluent r s CN s s Npc SPn ws ls SN aer Ns wd BT DM s Nd Depozitare/ Valorificare Statie suflante SPs s s s Figura 9.decantor primar Linia nămolului SPn . Schemă de prelucrare a nămolurilor.5 § 9.6. 9.

a Emis Influent BNA Qre = reQc Ne we Vne wc DS Efluent r SPnre wf lf Nec s CN s s RFN bg bg Nf wd BT DM s Nd Depozitare/ Valorificare SPs RG s s Valorificare s Figura 9.rezervor de fermentare nămol BT .decantor secundar Qre .concentrator de nămol Umiditate nămol we – umiditatea nămolului în exces ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare ∆wf – creșterea de umiditate prin fermentare ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare Cantități nămol Nf .bazin cu nămol activat DS .4.bazin tampon DM .stație de pompare nămol de recirculare și în exces RFN .debit de recirculare nămol Linia nămolului SPnre .deshidratare mecanică CN .cantitatea de nămol fermentat Nd .7.6 Schema de prelucrare a nămolurilor provenite din stații de epurare fără decantor primar Schema prezentată în figura 9. Linia apei BNA .9.7 se aplică atunci când concentrațiile în substanțe organice biodegradabile (CBO5) sunt reduse iar prevederea decantorului primar în schema de epurare nu este justificată din punct de vedere tehnologic.cantitatea de nămol deshidratat Vne – volumul nămolului în exces Ne – cantitatea de nămol în exces Nec – cantitatea de nămol în exces după concentrare Biogaz RG – rezervor de gaz bg – biogaz Supernatant s – supernatant SPs – stație de pompare supernatant lf – limita tehnică de fermentare L 233 . Schemă de prelucrare a nămolurilor. Nămolul în exces provenit din treapta de epurare biologică va trebui stabilizat (aerob sau anaerob).

1 Bazinul de amestec și omogenizare Are rolul să amestece și să omogenizeze diverse tipuri de nămoluri ce rezultă din procesele de epurare pentru a obține un amestec uniform.7 Bilanțul de substanță pe linia nămolului Pentru fiecare obiect din filiera tehnologică de prelucrare a nămolului se va realiza bilanțul de substanță. Cantități nămol: Ninf1.4. (kg s. Schema unui bazin de omogenizare – egalizare (BOE). În aceste bazine se realizează o egalizare a debitelor de nămol în vederea asigurării unui debit constant pentru procesele de prelucrare din aval.4. u./zi) (9. Vninf2 – volume de nămol influente Vnef – volumul de nămol efluent Caracteristici nămol: winf1. Ninf 2 – cantitățile de nămol influente. Ninf2 – cantități de nămol influente Nef – cantitatea de nămol efluent Vninf1.8.8) . 9. (kg s./zi). + (kg s.6) Ninf 1. Ninf2 winf2 Vninf2 Ninf1 winf1 Vninf1 Nef wef Vnef BOE Figura 9.9.u.7.7) (9.u/zi). winf2 – umidități nămol influent wef – umiditatea nămolului efluent 1) Cantitatea de nămol efluentă (exprimată în substanță uscată) constituie suma celor două cantități de nămol influente: = unde: Nef – cantitatea de nămol efluentă. 2) Volumele de nămol influente în bazinul de omogenizare – egalizare : = = unde: 234 ∙ ∙ (m /zi) (m /zi) (9.

– umiditățile nămolurilor influente. wef – umiditatea nămolului efluent. ∙ (m /zi) (9. Notă: Nămolurile influente în bazinul de omogenizare – egalizare poate fi: nămol primar. nămol în exces. Vninf2 – volumele zilnice de nămol influente. (kg s. ∙ ∙ 3) Umiditatea nămolului efluent: (%) (9. (m3/zi). (%). (kgf/ m3).u. (%). 4) Volumul nămolului efluent: = unde: Vnef – volumul zilnic de nămol efluent. nămol biologic. = unde: wef winf 1. − greutățile specifice ale nămolurilor influente. Ninf 1. (%).10) 235 . winf2 . Vninf2 – volumele zilnice de nămol influente. winf2 – umiditatea nămolului efluent. Ninf2 – cantitățile de nămol influente. winf 1. (kgf/m3). (m3/zi)./zi).u. (m3/zi). – umiditățile nămolurilor influente. (kg s. Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent. − greutatea specifică a nămolului efluent. (%).Vninf 1./zi).9) Vninf 1.

9.7. u/zi) (9. 3) Umiditatea nămolului efluent: = 236 (kg s. − greutatea specifică a nămolului influent. Reducerea volumelor de nămol este necesară în procesele de prelucrare din aval care se vor dimensiona la volume mai mici de nămol.12) − (%) (9.2 Concentratoare de nămol Se reduce umiditatea nămolului (volumele de nămol) prin procese fizice de sedimentare. cu producere de supernatant. Cantități nămol: Ninf – cantitatea de nămol influentă Nef – cantitatea de nămol efluent Vninf – volumul de nămol influent Vnef – volumul de nămol efluent Caracteristici nămol: winf – umiditatea nămolului influent wef – umiditatea nămolului efluent ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare 1) Cantitatea de nămol efluentă: ≅ unde: Ninf – cantitatea zilnică de nămol influent.u.13) .u/zi). (kg s. Ninf – cantitatea de nămol influentă. (m3/zi).11) ∙ (m /zi) (9. Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent.9.u/zi). (kg s. (kg s. ∆wc CN Ninf winf Vninf Nef wef Vnef Figura 9. (%).4. flotație sau centrifugare. winf – umiditatea nămolului influent./zi). Schema unui concentrator de nămol (CN). (kgf/ m3). 2) Volumul de nămol influent în concentrator: = unde: Vninf – volumul zilnic de nămol influent.

237 . (%).14) unde: Vninf. (kg s.15) ∙ (m /zi) (9. Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent. winf – umiditatea nămolului influent. wef – umiditatea nămolului efluent. (%). (%)./zi). − greutatea specifică a nămolului efluent. nămol primar în amestec cu cel biologic. 4) Volumul nămolului efluent: = unde: Vnef – volumul zilnic de nămol efluent. (kgf/m3).unde: wef – umiditatea nămolului efluent. nămol în exces. (m3/zi).u. ∆wc – reducerea de umiditate prin concentrare. nămol biologic. = − (m /zi) 5) Volumul de supernatant: (9. (1 – 5%). Vnef – definite anterior. reducerea de umiditate poate atinge valori de până la 10 % în cazul condiționării chimice a nămolurilor. Notă: Nămolul influent la concentrare poate fi: nămol primar. nămol primar în amestec cu cel în exces.

exprimată în substanță uscată. + (kg s.16) − procentul de substanță organică (volatilă) din nămolul influent (60 – 75 %). de regulă aceasta se utilizează la stabilizarea nămolurilor concentrate ținându-se seama de faptul că în urma concentrării rezultă volume mult mai reduse. u/zi) (9.7. o parte din substanța organică este transformată în substanță minerală. deci un necesar de capacitate de stabilizare mai redus. ∆wf . Procentul de substanță organică transformată constituie limita tehnică de fermentare (lf) a procesului considerată la calculul cantității zilnice de nămol efluent (fermentat). Cum fermentarea anaerobă are loc fără evacuare de supernatant.9.4. lf Ninf winf Vninf RFN Nef wef Vnef bg RG bg Valorificare Figura 9. Schema unui rezervor de fermentare nămol (RFN) cu rezervor de gaz (RG). În urma procesului de fermentare.10. în urma procesului rezultă o creștere a umidității (∆wf). 238 .3 Fermentarea anaerobă a nămolului într-o singură treaptă Fermentarea anaerobă (fermentarea) a nămolului într-o singură treaptă realizează reducerea (stabilizarea) substanței organice din nămol în absența oxigenului molecular (condiții anaerobe). u/zi) (kg s. Cantități nămol: Ninf – cantitatea de nămol influentă Nef – cantitatea de nămol efluent Vninf – volumul de nămol influent Vnef – volumul de nămol efluent Caracteristici nămol: winf – umiditatea nămolului influent wef – umiditatea nămolului efluent ∆wf – creșterea umidității prin fermentare lf – limita tehnică de fermentare bg – biogaz 1) Cantitatea de nămol influentă: = unde: = ∙ = (1 − ) ∙ (kg s. biogaz și apă. – cantitatea zilnică de substanță organică. u/zi) – cantitatea zilnică de substanță minerală.

18) + (%) (9. ∆wf – creșterea de umiditate prin fermentare. (kg s. (m3/zi). Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent. winf – umiditatea nămolului influent. 4) Umiditatea nămolului efluent = unde: wef – umiditatea nămolului efluent. nămol primar în amestec cu nămol în exces concentrat.19) ∙ (m /zi) (9.20) . Nm. nămol primar în amestec cu nămol biologic concentrat. (kgf/ m3). Notă: Nămolul influent la fermentarea anaerobă poate fi: nămol primar. − greutatea specifică a nămolului influent. No – definiți anterior. Ninf – cantitatea de nămol influentă. nămol în exces concentrat. wef – umiditatea nămolului efluent. u/zi) (9. nămol primar concentrat.u./zi). nămol biologic concentrat./zi). (kg s. (40 – 55 %). (%).u. (%). lf – limita tehnică de fermentare. (kg s. 3) Cantitatea de nămol efluent: = unde: Nef – cantitatea de nămol efluentă.u/zi).2) Volumul de nămol influent: = ∙ (m /zi) (9. 5) Volumul de nămol efluent: = unde: Vnef – volumul zilnic de nămol efluent. − greutatea specifică a nămolului efluent. winf – umiditatea nămolului influent. (1 – 2%). 239 + 1− ∙ (kg s.17) unde: Vninf – volumul zilnic de nămol influent. (%). (kgf/m3). (%). (m3/zi).

9.4.7.4 Fermentarea anaerobă a nămolului în două trepte
Fermentarea anaerobă în două trepte realizează reducerea substanței organice în prima treaptă, fără eliminare de supernatant și cu producție de biogaz și o concentrare a nămolului în treapta a doua. Mecanismul reducerii substanței organice din treapta I de fermentare este identic cu cel prezentat la § 9.4.7.3; în treapta a II-a, fără amestec și recirculare internă a nămolului, are loc o concentrare gravitațională a nămolului fermentat în prima treaptă cu eliminare de supernatant și producere de biogaz.
∆wf 1 , lf ∆wf 2

Ninf winf Vninf

RFN 1

Nef 1 wef 1 Vnef 1

RFN 2

Nef 2 wef 2 Vnef 2

bg

bg

Valorificare

bg

RG

bg

Figura 9.11. Schema unui rezervor de fermentare nămol (RFN) în 2 trepte cu rezervor de gaz (RG). Cantități nămol: Ninf – cantitatea de nămol influentă Nef 1 , Nef2 – cantitatea de nămol efluentă din treapta 1/2 Vninf – volumul de nămol influent Vnef 1 ,Vnef 2 – volumul de nămol efluent din treapta 1/ 2 Caracteristici nămol: winf – umiditatea nămolului influent wef 1 , wef 2 – umiditatea nămolului efluent din treapta 1/ 2 ∆wf 1 , ∆wf 2 – creșterea/ reducerea umidității prin fermentare lf – limita tehnică de fermentare bg – biogaz s – supernatant

1) Cantitatea de nămol influentă: = unde: = ∙ = (1 − ) ∙ (kg s. u/zi) (kg s. u/zi) – cantitatea zilnică de substanță minerală; – cantitatea zilnică de substanță organică; + (kg s. u/zi) (9.21)

− procentul de substanță organică (volatilă) din nămolul influent (60 – 75 %); 2) Volumul de nămol influent: = ∙
240

(m /zi)

s

(9.22)

unde: Vninf – volumul zilnic de nămol influent, (m3/zi); Ninf – cantitatea de nămol influentă, (kg s.u./zi); winf – umiditatea nămolului influent, (%); − greutatea specifică a nămolului influent, (kgf/ m3); 3) Cantitatea de nămol efluentă din prima treaptă de fermentare: = unde: Nef1 – cantitatea de nămol efluentă din prima treaptă de fermentare, (kg s.u/zi); Nm, No – definiți anterior; lf – limita tehnică de fermentare, (40 – 55 %); 4) Umiditatea nămolului efluent din prima treaptă de fermentare: = unde: wef1 – umiditatea nămolului efluent din prima treaptă de fermentare, (%); winf – umiditatea nămolului influent, (%); ∆wf 1 – creșterea de umiditate prin fermentare în treapta 1, (1 – 2%); 5) Volumul de nămol efluent: = unde: Vnef 1 – volumul zilnic de nămol efluent din prima treaptă de fermentare, (m3/zi); Nef 1 – cantitatea zilnică de nămol efluent din treapta I de fermentare, (kg s.u./zi); − greutatea specifică a nămolului efluent din treapta 1 de fermentare, (kgf/m3); wef 1 – umiditatea nămolului efluent din treapta 1 de fermentare, (%); (kg s. u/zi) 6) Cantitatea de nămol influentă în treapta secundară de fermentare: ≅ unde: Nef 1 – cantitatea de nămol efluentă din prima treaptă de fermentare, (kg s.u/zi); Nef 2 – cantitatea de nămol efluentă din treapta a doua de fermentare, (kg s.u/zi); 7) Umiditatea nămolului efluent din treapta a doua de fermentare:
241

+ 1−

(kg s. u/zi)

(9.23)

+

(%)

(9.24)

(m /zi)

(9.25)

(9.26)

= unde: wef 1 wef 2

(%)

(9.27)

– umiditatea nămolului efluent din treapta 1 de fermentare, (%); – umiditatea nămolului efluent din a doua treaptă de fermentare, (%);

∆wf 2 – reducerea umidității din treapta secundară de fermentare , (1 – 2%); 8) Volumul nămolului efluent din treapta a doua de fermentare = unde: Vnef 2 – volumul zilnic de nămol efluent din treapta II de fermentare, (m3/zi); Nef 2 – cantitatea zilnică de nămol efluent din treapta II de fermentare, (kg s.u./zi); − greutatea specifică a nămolului efluent din treapta II de fermentare, (kgf/m3); wef 2 – umiditatea nămolului efluent din treapta secunadă de fermentare, (%); = unde: Vnef 1, Vnef 2 – definite anterior; Notă: Nămolul influent la fermentarea anaerobă poate fi: nămol primar, nămol primar concentrat, nămol în exces concentrat, nămol primar în amestec cu nămol în exces concentrat, nămol biologic concentrat, nămol primar în amestec cu cel biologic concentrat. − (m /zi) 9) Volumul de supernatant: (9.29) ∙ (m /zi) (9.28)

242

9.4.7.5 Stabilizatorul de nămol
Stabilizarea aerobă a nămolului realizează stabilizarea substanței organice volatile prin procese biologice similare procesului de epurare biologică a apelor uzate cu nămol activat. Nămolul introdus în stabilizatorul de nămol este aerat în vederea accelerării proceselor

metabolice ale bacteriilor aerobe; în vederea reducerii substanței organice. În aceste condiții, substanța organică (ε) este mineralizată într-un anumit procent, numit limtă tehnică de stabilizare (ls). Procesul are loc cu o reducere a umidității, astfel încât volumele de nămol efluente vor fi mai reduse.
∆ws, ls SN Ninf winf Vninf aer Nef wef Vnef

Figura 9.12. Schema unui stabilizator de nămol (SN). Cantități nămol: Ninf – cantitatea de nămol influentă Nef – cantitatea de nămol efluent Vninf – volumul de nămol influent Vnef – volumul de nămol efluent Caracteristici nămol: winf – umiditatea nămolului influent wef – umiditatea nămolului efluent ∆ws – reducerea de umiditate prin stabilizare ls – limita tehnică de stabilizare

1) Cantitatea de nămol influentă: = unde: = ∙ = (1 − ) ∙ (kg s. u/zi) (kg s. u/zi) – cantitatea zilnică de substanță minerală; – cantitatea zilnică de substanță organică; + (kg s. u/zi) (9.30)

− procentul de substanță organică (volatilă) din nămolul influent (60 – 75 %); 2) Volumul de nămol influent: = unde: Vninf – volumul zilnic de nămol influent, (m3/zi); Ninf – cantitatea de nămol influentă, (kg s.u./zi); ∙ (m /zi) (9.31)

243

winf – umiditatea nămolului influent, (%); − greutatea specifică a nămolului influent, (kgf/ m3); 3) Cantitatea de nămol efluent: = unde: Nef – cantitatea de nămol efluentă, (kg s.u/zi); Nm, No – definiți anterior; ls – limita tehnică de stabilizare, (35 – 50%); 4) Umiditatea nămolului efluent = unde: wef – umiditatea nămolului efluent, (%); winf – umiditatea nămolului influent, (%); ∆ws – reducerea umidității prin stabilizare aerobă, (1 – 2%); 5) Volumul de nămol efluent: = unde: Vnef – volumul zilnic de nămol efluent, (m3/zi); Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent, (kg s.u./zi); − greutatea specifică a nămolului efluent, (kgf/m3); wef – umiditatea nămolului efluent, (%); Notă: Nămolul influent la stabilizarea aerobă poate fi: nămol primar, nămol primar concentrat, nămol în exces concentrat, nămol primar în amestec cu nămol în exces concentrat, nămol biologic concentrat, nămol primar în amestec cu cel biologic concentrat. ∙ (m /zi) (9.34) − (%) (9.33) + (1 − )∙ (kg s. u/zi) (9.32)

244

9.4.7.6 Deshidratarea nămolului
Deshidratarea este procesul prin care nămolului i se reduce umiditatea prin procedee fizice de separare a fracțiunii solide de cea lichidă (supernatant ); în aceste condiții, cantitatea de substanță uscată influentă va fi egală cu cea efluentă, reducerea de volum rezultă din separarea și eliminarea unei cantități importante de supernatant.
∆wd

DN
Ninf winf Vninf Nef wef Vnef

Figura 9.13. Schema deshidratare nămol (DN). Cantități nămol: Ninf – cantitatea de nămol influentă Nef – cantitatea de nămol efluent Vnef – volumul de nămol efluent Caracteristici nămol: winf – umiditatea nămolului influent wef – umiditatea nămolului efluent ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare

s

1) Cantitatea de nămol influentă: ≅ unde: Ninf – cantitatea zilnică de nămol influent, (kg s.u./zi); Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent, (kg s.u./zi); 2) Volumul de nămol influent: = unde: Vninf – volumul zilnic de nămol influent, (m3/zi); Ninf – cantitatea de nămol influentă, (kg s.u./zi); winf – umiditatea nămolului influent, (%); − greutatea specifică a nămolului influent, (kgf/ m3); 3) Umiditatea nămolului efluent = unde:
245

(kg s. u/zi)

(9.35)

(m /zi)

(9.36)

(%)

(9.37)

wef – umiditatea nămolului efluent, (%); winf – umiditatea nămolului influent, (%); ∆wd – reducerea de umiditate prin deshidratare, (%); 4) Volumul de nămol efluent: = unde: Vnef – volumul zilnic de nămol efluent, (m3/zi); Nef – cantitatea zilnică de nămol efluent, (kg s.u./zi); − greutatea specifică a nămolului efluent, (kgf/m3); wef – umiditatea nămolului efluent, (%); = − (m /zi) 5) Volumul de supernatant: (9.39) ∙ (m /zi) (9.38)

Notă: Nămolul influent la deshidratare poate fi: nămol fermentat anaerob, nămol stabilizat aerob fie în treapta biologică fie în stabilizatorul de nămol; orice alt tip de nămol stabilizat din punct de vedere biologic.

246

9.5 Prelucrarea preliminară a nămolurilor 9.5.1 Sitarea nămolurilor
Sitarea unui nămol este procesul prin care se rețin din acesta particule de dimensiuni mai mari și de diverse compoziții (plastic, lemn, metal, materiale textile, cauciuc, hârtie, particule discrete) care pot afecta procesele de prelucrare ulterioară. În funcționarea proceselor de prelucrare a nămolurilor datorate conținutului acestora pot apare: − blocarea și uzura rotoarelor pompelor care vehiculează nămol; − blocarea șnecului centrifugelor, în cazul concentrării și/sau deshidratării; − dificultăți în realizarea amestecului în RFN; − blocarea sistemului de distribuție a nămolului, a rolelor de ghidare a benzii, precum și uzura acesteia în cazul concentrării și/sau deshidratării cu filtre bandă; − blocarea armăturilor și pieselor speciale montate pe conductele ce transportă nămol. Se vor prevedea instalații de sitare curățite automat, cu dimensiunea deschiderilor cuprinsă între 3 și 6 mm. Instalații de sitare utilizate: sitele pășitoare, instalații montate pe conductele de transport a nămolului prevăzute cu sistem de presare a reținerilor.

9.5.2 Mărunțirea nămolurilor
Mărunțirea nămolurilor este un proces în care o cantitate mare de material fibros (vâscos) conținut de nămol este tăiat sau împărțit în particule mici astfel încât să se prevină colmatarea sau înfășurarea în jurul echipamentelor în mișcare. Procesele ce trebuie precedate de tocătoare și scopurile mărunțirii sunt prezentate în tabelul 9.7.
Tabel 9.7. Procese precedate de tocătoare. Nr. crt.
0 1 2 3

Procesul
1

Scopul mărunțirii
2

Pompare Centrifugare Deshidratare cu presă cu bandă

Previne colmatarea și uzura Previne colmatarea. Centrifuga poate reține multe materii solide de mari dimensiuni și poate să nu necesite mărunțirea nămolului. Previne colmatarea sistemului de distribuție a nămolului, previne înfășurarea cilindrilor, reduce uzura benzilor și asigură o deshidratare mult mai uniformă.

247

9.5.3 Condiționarea chimică a nămolurilor 9.5.3.1 Reactivi minerali
Ractivii minerali sunt aplicabili la condiționarea nămolurilor pentru că produc flocularea nămolului. Există o varietate mare de electroliți cationici polivalenți care pot fi utilizați dar pe baza raportului cost – eficiență se aleg săruri de aluminiu sau fier: clorura ferică, clorosulfat feric, săruri de aluminiu. Fe3+ este cel mai eficient și cel mai utilizat reactiv pentru stabilizarea chimică a nămolului organic; alegerea variantei de condiționare cu FeCl3 sau cu FeSO4Cl este strict financiară. Injectarea soluției de var după condiționarea cu electrolit (pH > 10) va îmbunătăți capacitatea de filtrare prin: − reducerea cantității de supernatant; − îmbunătățirea filtrării prin precipitarea sărurilor de calciu (organice sau minerale); − injectarea unei încărcări minerale (mărirea permeabilității turtei de nămol); Injectarea de săruri de aluminiu si de var este necesară în cazul condiționării nămolului de natură organică; în cazul unui nămol hidrofil injectarea de var este suficientă pentru îmbunătățirea capacității de filtrare. Cantitatea de reactivi minerali utilizați depinde de natura nămolului ce trebuie condiționat și de gradul de eficiență impus. Tabelul următor prezintă orientativ cantitățile de reactivi.
Tabel 9.8. Cantități de reactivi utilizați la deshidratarea cu filtre – presă. Nr. crt.
0 1 2 3 4 5 6

Tip de nămol
1

FeCl3 (%)*
2

Ca (OH)2 (%)*
3

Nămol primar Amestec de nămol primar + în exces Nămol provenit din bazinele de aerare prelungită Nămol condiționat cu hidroxizi de Al Nămol condiționat cu hidroxizi de Fe Nămol provenit din epurarea convențională

2–3 4–6 6–8 – – –

10 – 15 18 – 25 30 – 35 30 – 50 25 – 40 15 – 25

*procent exprimat din materiile totale solide din nămol. Se recomadă realizarea testelor de laborator pentru determinarea tipului și dozelor optime de reactivi.

248

Dacă nămolul conține material mineral dens sau fibre, acesta va necesita cantități mici de reactivi. Un procent mare de materie organică în nămol va avea efectul opus. Adăugarea de reactivi va mări cantitatea de materie ce trebuie filtrată deoarece o cantitate mare de reactivi chimici vor rămâne în formă solidă în nămolul deshidratat ca rezultat al precipitării cu săruri metalice. Acest lucru trebuie luat în considerație la dimensionarea unităților de deshidratare: − 60 – 90 % din masa de FeCl3 injectată va rămâne în turta de nămol; − 80 – 90 % din masa de Ca (OH)2 injectată va apărea în formă solidă; Stabilirea dozelor de reactivi minerali Scopul reactivilor minerali este de a atinge un ameste optim nămol/reactiv. Adăugând apă pentru diluție (pentru soluția concentrată de FeCl3) și utilizarea a 50 – 80 g/l lapte de var va realiza o difuzie mai ușoară a reactivilor în masa de nămol. Nămolul este floculat în bazine succesive de amestec (mai întâi sarea metalică și apoi laptele de var). Timpul de reacție este de 5 – 10 minute suficient pentru dezvoltarea flocoanelor. Gradientul hidraulic recomandat este de 1.500 – 3.000 W/m3. O perioadă suplimentară se obține cu o putere disipată de creștere a flocoanelor este benefică procesului dar un amestec prea puternic al nămolului condiționat îi poate micșora capacitatea de filtrare. Pentru evitarea destabilizării nămolului floculat (distrugerea flocoanelor ) se va evita folosirea pompelor centrifugale; în cazul nămolurilor abrazive se vor utiliza pompe cu piston. Unitatea de condiționare a nămolurilor poate fi complet automatizată.

9.5.3.2 Polielectroliți sintetici
Stabilirea tipului și cantităților Reactivii eficienți pentru condiționarea nămolurilor sunt polielectroliții sintetici (cu catenă lungă) ce formează flocoane voluminoase (de ordinul milimetrilor). Polielectroliții: − realizează flocularea prin formarea de legături între particule datorită structurii de catenă lungă; flocularea este completată de coagulare în cazul polimerilor cationici; − micșorază semnificativ rezistența specifică a nămolului, supernatantul fiind eliminat rapid; nămolul floculat va avea un coeficient de compresibilitate mare. Pentru alegerea tipului de polielectrolit adecvat sunt necesare teste de floculare, drenaj și presare; acestea constau în:
249

− evaluarea rezistenței la rupere a floconului (centrifugare); − evaluarea performanței de drenaj a nămolului floculat; − evaluarea compresiunii flocoanelor; − aprecierea dacă floconul poate ”aluneca” din zona de presare; − evaluarea adeziunii presării flocoanelor prin filtrele – bandă; luând acestea în considerație, se alege polimerul eficient și din considerente economice. Polielectroliții cationici sunt eficienți în cazuri particulare, când se tratează nămolul cu un conținut de materie organică ridicat. Pentru unele aplicații (deshidratarea cu filtre presă), polielectrolitul poate fi utilizat combinat cu o sare metalică: sare ferică pentru coagularea preliminară, urmată de polielectrolit pentru a produce mai puține flocoane hidrofile. Polielectroliții ce au o masă molară medie sunt adecvați pentru utilizare în cazul filtrelor bandă; cei care au o masă molară mare generează flocoane mari, dense recomandați unei deshidratări prin centrifugare.
Tabel 9.9. Consumul mediu de polielectroliți în cazul filtrelor bandă/ centrifugare. Nr. crt.
0 1 2 3 4

Tip de nămol
1

Polielectrolit cationic (kg s.o /t substanțe solide) Filtru – bandă Centrifugă
2 3

Nămol primar Nămol primar + nămol în exces Nămol primar + nămol în exces fermentat Nămol provenit de la bazinele de aerare prelungită

2–3 3–5 4–5 4–6

4–5 6–9 6–9 7 – 11

Polielectroliții anionici sunt utilizați pentru condiționarea nămolurilor cu un conținut de materii minerale predominant (nămol hidrofob); cantitățile de polimer utilizate în aceste cazuri sunt reduse : 0,3 – 2 kg /t substanțe solide. Când nămolul organic este amestecat cu cel mineral, ionicitatea polielectrolitului poate varia în funcție de raportul substanță organică/ substanță minerală. Stabilirea dozelor de polielectroliți Polielectroliții utilizați în trepta de tratare a nămolurilor sunt furnizați ca pudră sau emulsie stabilă.

250

Polelectroliții – pudră sunt preparați la concentrații maxime de 2 – 4 g/l; această soluție trebuie lăsată să se matureze 1 h, apoi poate fi utilizată; soluțiile de polielectrolit preparate din pudră ramân eficiente 2 – 3 zile. Polielectroliții – emulsie se prepară în 2 etape: − agitarea puternică a soluției pentru diluarea concentratului , 6 – 10 ml de emulsie/ l de apă; − soluția este lăsată să se matureze 20 de minute, fiind ușor agitată. În general emulsiile conțin materie activă de 40 – 50 % pentru o densitate apropiată de 1. Soluția adăugată ( 2 – 5 g polimer/l) este diluată sau nu înainte de a fi injectată în nămol: depinde de vâscozitățile nămolului și instantaneu: − într-o centrifugă, polielectrolitul este injectat direct în conducta de nămol, fără utilizarea unui floculator fiind generată suficientă energie pentru amestec; − într-un filtru – bandă polielectrolitul este injectat într-un bazin de amestec amplasat în amonte de zona de drenare a supernatantului; flocularea are loc în mai puțin de 1 minut; − metodele de injectare devin complexe la filtrele presă; soluției de polielectrolit; flocularea are loc aproape

9.6 Concentrarea nămolurilor
Procesul de concentrare a nămolurilor constă în reducerea umidității acestora în vederea prelucrării ulterioare. Se aplică nămolurilor care rezultă în urma epurării apelor uzate. Funcție de proprietățile nămolului ce urmează a fi concentrat se pot aplica scheme cu sau fără condiționare chimică sau termică a acestuia. Cele mai utilizate procedee de concentrare a nămolurilor provenite dintr-o stație de epurare sunt: − concentrarea gravitațională; − concentrarea mecanică ce poate fi realizată prin instalații: • • • • filtru cu vacuum; filtru presă; filtru bandă; centrifugă;
251

instalație de concentrare cu șnec.

9.6.1 Concentrarea gravitațională a nămolurilor
Este procesul de reducere a umidității nămolului prin fenomenul de separare prin decantare a fazelor lichidă și solidă din componența acestuia. Se realizează bazine de sedimentare de unde se evacuează supernatant și nămol concentrat. Concentratoarele gravitaționale de nămol sunt construcții concepute sub forma unor bazine circulare (fig. 9.14) folosite pentru prelucrarea următoarelor tipuri de nămoluri: − primar condiționat sau nu cu var; − biologic de la filtrele percolatoare; − fermentat anaerob. Eficiența de reducere a umidității nămolului variază funcție de caracteristicile acestuia și de prezența/absența condiționării chimice. Acest parametru este evidențiat în tabelul 9.10.
Tabel 9.10. Eficiența de reducere a umidității nămolurilor. Nr. crt.
0

Tipul de nămol
1

Umiditatea nămolului influent la concentrare (%)
2

Umiditatea nămolului concentrat (%)
3

Reducerea de umiditate la concentrare (%)
4

1.Nămol: 1.1 primar biologic rezultat de la filtrele 1.2 percolatoare biologic rezultat de la filtrele cu 1.3 discuri 1.4 în exces de la bazinele de aerare în exces din procedee de epurare 1.5 biologică ce utilizează oxigen pur în exces din procedeele de 1.6 epurare biologică cu aerare prelungită primar fermentat, provenit din 1.7 treapta primară de fermentare 2.Amestec de nămoluri: primar + biologic rezultat de la 2.1 filtrele percolatoare primar + biologic rezultat de la 2.2 filtrele biologice cu discuri
2.3 2.4

94 – 98 96 – 99 96,5 – 99 99,5 – 98,5 99,5 – 98,5

90 – 95 94 – 97 95 – 98 97 – 98 97 – 98

3 2 1 – 1,5 1,5 1,5

99,8 – 99 92

97 – 98 88

1,8 – 2 4

94 – 98 94 – 98 98,5 – 99,5 96 – 97,5 96 98

91 – 95 92 – 95 94 – 96 93 – 96 92 96

3 2–3 3,5 – 4,5 1,5 – 3 4 2

primar + în exces de la BNA Amestec fermentat

3.Nămol condiționat chimic: 3.1 primar cu săruri de Fe

252

3.2 3.3

primar + var (doze mici) primar + var (doze mari) Tipul de nămol
1

Nr. crt.
0

95 92,5 Umiditatea nămolului influent la concentrare (%)
2

93 88 Umiditatea nămolului concentrat (%)
3

2 4,5 Reducerea de umiditate la concentrare (%)
4

primar + în exces cu săruri de 3.4 Fe primar + în exces cu săruri de 3.5 Al primar cu săruri de Fe + 3.6 biologic de la filtrele percolatoare primar cu săruri de Fe+ în 3.7 exces Amestec fermentat de nămol 3.8 primar + nămol în exces condiționat cu Fe 4.Nămol rezultat din epurarea terțiară: 4.1 cu var în doze mari 4.2 cu var în doze mici 4.3 cu săruri de Fe

98,5 99,6 – 99,8 99,4 – 99,6 98,2 96

97 93,5 – 95,5 91,5 – 93,5 96,4 94

1,5 4,3 – 6,1 6,1 – 7,9 1,8 2

95,5 – 97 95,5 – 97 98,5 – 99,5

85 – 88 88 – 90 96 – 97

9 – 10,5 7 – 7,5 2,5

La proiectarea concentratoarelor de nămol se va ține seama de criteriile: − numărul minim de unități n = 2; − încărcarea cu substanță uscată nu va depăși limita maxim admisă.

253

9.u/zi). Concentrator gravitațional de nămol.40) ( .12).14. 2) Încărcarea superficială cu substanță uscată: = unde: Ninf – cantitatea de nămol influentă în concentrator. ) (9.A balustrada motor deversor admisie namol brut stalp central carcasa centrala piese de fixare a lamei racloare raclor central racleta din cauciuc namol concentrat Figura 9. 254 (m /zi) (9.41) .1 Parametrii de proiectare ai concentratoarelor gravitaționale de nămol 1) Debitul de calcul al concentratorului gravitațional de nămol: = unde: Vninf – definit de relația (9.6.1. .⁄ .Vedere in plan grinda racloare lama structura de admisie namol brut admisie namol brut A motor pasarela de acces A evacuare namol concentrat rigola colectare supernatant Sectiunea A . (kg s.

2 biologic rezultat de la filtrele percolatoare 1.u/ m2.3 biologic rezultat de la filtrele cu discuri 1. Nr.7 primar cu săruri de Fe+ în exces amestec fermentat de nămol primar + nămol în exces 3.4 Amestec fermentat 3.5 prelungită 1.4 primar + în exces cu săruri de Fe 3.1 primar cu săruri de Fe 3.u/ m2.Nămol rezultat din epurarea terțiară 4.4 în exces de la bazinele de aerare și DS în exces din procedee de epurare biologică cu aerare 1.6 percolatoare 3.5 primar + în exces cu săruri de Al primar cu săruri de Fe + biologic de la filtrele 3.3 100 – 150 40 – 50 35 – 50 20 – 40 25 – 40 120 60 – 100 50 – 90 25 – 70 40 – 80 70 30 100 120 30 60 – 80 70 – 100 30 70 Încărcarea superficială cu substanță uscată (kg s.1 primar 1.1 primar + biologic rezultat de la filtrele percolatoare primar + biologic rezultat de la filtrele biologice cu 2.ACNo – aria orizontală utilă a concentratorului gravitațional.2 discuri 2. depind de tipul nămolului și sunt indicate în tabelul 9. Valorile recomandate la dimensionare pentru acest parametru. 0 Tipul de nămol 1 4.3 primar + var (doze mari) 3.3 cu săruri de Fe 120 – 300 50 – 150 8 – 50 3) Încărcarea hidraulică superficială cu nămol: = unde: ( ă ⁄ .6 primar fermentat 2. Tabel 9. 0 Tipul de nămol 1 Încărcarea superficială cu substanță uscată (kg s. crt.11.7 condiționat cu săruri de Fe Nr.11. (m2).2 cu var în doze mici 4.Nămol: 1. Valori recomandate pentru ISU.1 cu var în doze mari 4.Amestec de nămoluri 2.Nămol condiționat chimic 3.zi) 2 1.42) 255 .2 primar + var (doze mici) 3.zi) 2 primar + în exces de la BNA 2. ) (9. crt.

Vninf – definit de relația (9. (m2). (ℎ) (9. Vninf – definit de relația (9. 0 1 2 3 Tipul nămolului 1 Încărcarea hidraulică cu nămol (m3 nămol/ m2. pentru valori : tc = 8 … 24 h. valorile mici conduc la realizarea condițiilor septice.12). Nr. (m3). Tabel 9.zi) 2 Nămol primar Nămol în exces Amestec de nămol primar cu nămol în exces 15.12.5 – 31 4–8 6 – 12 Valori mai mari ale acestui parametru pot conduce la evacuarea unui supernatant cu conținut ridicat de materii solide. 4) Timpul de concentrare al nămolului (tc) este definit ca durata de staționare a nămolului în concentratorul gravitațional și este parametrul care permite determinarea volumului necesar al acestuia: = unde: VCN – volumul concentratorului de nămol.12). crt. ACNo – aria orizontală utilă a concentratorului gravitațional. precum și apariția nămolului plutitor. Valori maxim recomandate pentru Ih. Din relația (9. mirosuri neplăcute.43) 256 .43) se poate determina volumul necesar al concentratorului.

8 10 11 9 10 3 1 2 3 5 12 6 A B 4 7 Figura 9. Schema procedeu flotație cu presurizare totală.15. În schemele din figurile 9.100μm 7-Cameră de expansiune 8-Colector de suprafață 9-Canal colector nămol 10-Supernatant 11-Raclor 12-evacuare nămol sedimentat 257 .B-sistem de reducere presiune și creeare bule 50 . 1-Nămol influent 2-Bazin amestec.2 Concentrarea nămolurilor prin procedeul de flotație cu aer dizolvat Flotația cu aer dizolvat separă faza solidă de cea lichidă prin mișcarea ascensională a microbulelor de aer introduse în nămolul influent sau în supernatantul recirculat într-un recipient de presurizare.16 se prezintă elementele componente pentru cazul presurizării integrale a debitului de nămol sau presurizarea parțială a supernatantului. compensare 3-Stație de pompare 4-Recipient saturare (4-5 bar) 5-Alimentare aer comprimat 6-Sistem dublu de reducere presiune A.15 și 9.6.9.

Încărcări: 4 – 6 kg SS/m2.16. Schema flotație cu presurizare supernatant. Eficiența: IVN < 150 IVN = 150 – 250 w = 94. compensare 3-Stație de pompare 4-Recipient saturare (4-5 bar) 5-Alimentare aer comprimat 6-Sistem dublu de reducere presiune A. − utilizarea reactivilor chimici: coagulanți și polimeri. nămol mixat (în exces cu nămol primar).B-sistem de reducere presiune și creeare bule 50 .8 10 11 9 10 3 3 5 12 6 A B 1 4 13 2 7 Figura 9.1 Proiectarea sistemelor de flotație cu aer dizolvat Parametrii de proiectare depind de: − procesul din care provine nămolul: nămol în exces din treapta biologică.5 – 95.5 % w = 95. 1-Nămol influent 2-Bazin amestec.5 – 96 % 258 .6.2. Se prevăd următoarele: a) FAD cu presurizare totală: − fără reactivi chimici. h.100μm 7-Cameră de expansiune 8-Colector de suprafață 9-Canal colector nămol 10-Supernatant 11-Raclor 12-evacuare nămol sedimentat 13-stație pompare nămol influent 9. nămol din bazine cu nămol activ cu aerare prelungită. − nămol din BNA cu aerare prelungită.

Cantitățile de aer utilizate: 1 – 2 % din suspensii solide. ușor filtrabile.5 % Pentru nămol biologic (inclusiv nămol din decantoare primare): w = 95.5 – 97 % w < 97 % Încărcarea hidraulică: iH ≤ 2 m3/h. Energia specifică consumată 60 – 120 kWh/ t SS.5 % w = 96. − pe baza studiilor pe instalații pilot “in situ” care să proceseze nămolurile produse real în stația de epurare nominalizată. Eficiența concentrării prin FAD: 96 – 97 % umiditate. m2.5 – 4. 259 . Adoptarea soluției concentrării nămolului prin FAD va fi luată în considerație: − pentru instalații destinate localităților cu N > 100 000 LE.5 kg SS/m2. În lipsa studiilor pe stații pilot soluția FAD se va adopta pe baza unei tehnologii de firmă cu experiență în domeniu. Eficiența: IVN < 100 IVN = 100 – 200 IVN = 200 – 300 IVN > 300 w = 96 – 96.5 – 96 % w = 96 – 96. b) FAD cu presurizare parțială a supernatantului Se aplică pentru nămoluri diluate. h. Procentele de recirculare: 20 – 30 %.IVN > 250 Încărcări: 3. Avantajele sunt date de obținerea unui supernatant puțin încărcat (80 – 100 mg/l). În practică se utilizează polimer 2 – 4 kg/t SS.

care produc o bună deshidratare și supernatant limpede. care produc supernatant limpede. (m). folosite la epurarea materiilor în suspensie. dar nu sunt adecvate pentru materii solide fine. g – constanta gravitațională. c) centrifuge de separare – cu tambur neperforat.3 Centrifugarea nămolurilor Centrifugarea este un procedeu care se utilizează la îngroșarea și la deshidratarea nămolurilor provenite din epurarea fizico – chimică și biologică a apelor uzate. r2 – raza peretelui interior al tamburului. După destinația lor. folosite pentru emulsii. Formula de calcul a centrifugei arată că viteza de clarificare a fracțiunii lichide variază cu suprafața lichidului și nivelul forței centrifugale: = unde: ∑ − factorul de capacitate al centrifugei Sigma. Utilajele de centrifugare se pot grupa în trei categorii. (rot/min/secundă).6. care produc și turte bine deshidratate și supernatant limpede. − centrifuge cu rotor cilindric. după cum urmează: − centrifuge cu rotor unic. (m). folosite la separarea materiilor în suspensie care se filtrează greu. r1 – raza suprafeței lichidului reținut. centrifugele pot fi cu funcționare continuă sau periodică. în m2 (suprafața teoretică a bazinului de sedimentare gravitațional echivalent cu caracteristicile de sedimentare ale centrifugelor). b – lungimea tamburului cilindric.9. − centrifuge cu rotor cilindro – conic. b) centrifuge decantoare – cu tambur neperforat. (m). 2 (3 + ) (9.44) 260 . ω – viteza de rotație. Din punct de vedere al procesului tehnologic. (m/s2). centrifugele se clasifică în: a) filtrante – cu tambur perforat. Centrifugarea este procedeul prin care se accelerează separarea solid – lichid prin aplicarea forțelor centrifuge.

Performanțele centrifugelor depind de utilaje și de variabilele de proces. Datorită forțelor centrifuge generate de rotirea șnecului se produce o separare accelerată a celor două faze – solidă și lichidă – partea solidă fiind proiectată spre exterior iar supernatantul acumulându-se în centru. concentrația în solide a influentului. iar transportorul intern. natura solidelor. Cele mai utilizate în domeniul deshidratării nămolurilor sunt centrifugele care au o cuvă cilindro – conică cu un transportor intern cu șnec. Nămolul intră în centrifugă prin cuva cilindrică printr-un transportor.Utilajele de centrifugare utilizate.000 ori forța gravitațională. 261 . care se rotește mai încet decât cuva.5. adjuvanți de coagulare și temperatura. În cazul nămolurilor cu particule fine este necesară tratarea cu polimer pentru o recuperare bună a solidelor. Alimentarea cu nămol a instalației se realizează în mod continuu prin interiorul șnecului care are prevăzute orificii ce comunică cu zona interioară a cilindrului (figura 9. raportul între lungimea și diametrul centrifugei este de 2. dintre care se menționează: debitul influent. pozițional orizontal.17. Constructiv. Centrifugă utilizată pentru concentrarea nămolurilor.5 – 3.000 x g.000 – 6.17). lucrează în intervalul de 1. către secțiunea conică fiind apoi evacuat. în interiorul căruia se află montat concentric. un șnec care se rotește cu o viteză diferită de cea a cilindrului. centrifuga este alcătuită dintr-un cilindru lung. conduce nămolul compact de-a lungul cuvei. Centrifugele moderne sunt caracterizate prin forțe centrifugale mai mari decât 3. carcasa orificii de alim entare recipient rotativ variator de turatie disc principal de antrenare orificiu de evacuare a supernatantului (reglabil) alim entare cu nam ol orificiu de evacuare a nam olului concentrat cilindru prevazut cu nervuri elicoidale nam ol concentrat Figura 9. Forța centrifugă compactează nămolul către pereții cuvei.

Axa de rotatie Evacuare namol e ad e o n p re s i Z m co 2 3 4 + 1 4 (9. Se vor lua în considerație parametrii: ( ( − − ) ) (9. Si – solide în influent (% în greutate).6. Sc – solide în supernatant (% în greutate).1 Date de bază pentru proiectare Elementul fundamental este factorul capacității: Ʃ (Sigma) Ʃ= unde: Ʃ – factorul capacității.3. k – factor de extrapolare. Determinarea factorului capacității “Ʃ”. (m). R – raza bazinului. (m). Cantitatea de solide îndepărtate prin centrifugare ≡ “recuperarea de solide”. (rot/min/secundă).9.46) 262 . Alegerea tipului de centrifugă se realizează pe baza tipului de nămol referitor la proveniență și cerințele deshidratării. ( m2). ω – viteza de rotație. r – raza inelului. Ss – solide în nămolul evacuat (% în greutate).45) ω R Zona de decantare r α° Lc Figura 9. = unde: RS – recuperarea solidelor (%).18.

adâncimea optimă a bazinului este adâncimea minimă la care stratul de lichid în mișcare nu interferă cu stratul solid care este împins de către șnec către punctul de evacuare. un bazin mai adânc produce o turtă mai umedă. Nr. recomandabil 1500 – 3000 x g. crt. se va lua în considerație alegerea unei viteze optime stabilite pe baza corelației între umiditatea turtei (%) și recuperarea solidelor (%).− viteza cuvei determinată de forța G. o viteză mică a transportorului menține solidele sub influența forței centrifugale pentru o perioadă mai lungă și provoacă un minim efect de “amestec” al stratului de lichid în mișcare. dacă adâncimea bazinului este prea mică solidele care au sedimentat pot reintra în stare de suspensie.) 2 Conținut în substanțe solide (%) 3 Nămol din procedeul cu aerare prelungită și eliminare fosfor Nămol din procedeul de aerare prelungită cu nămol în exces Nămol din procedeul cu aerare prelungită și fermentare Nămol primar Nămol primar și nămol provenit din epurarea avansată Amestec proaspăt de nămoluri (P/bio = 50/50)* Amestec proaspăt de nămoluri (P/bio = 65/35) Amestec fermentat de nămoluri (P/bio = 50/50) Nămol primar fermentat 9 – 11 10 – 12 9 – 11 6–7 7–8 8–9 7–9 8–9 4–6 9 – 22 19 – 20 20 – 22 29 – 34 28 – 32 25 – 27 26 – 29 25 – 28 32 – 36 * P/bio = raportul nămol primar/ nămol biologic. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tip de nămol 1 Cantități de polimer (kg /t s.u. − viteza optimă a transportorului (adică viteza diferențială între cuvă și șnecul transportorului) este cea mai mică viteză diferențială la care solidele decantate sunt îndepărtate din cuvă la fel de repede după cum au fost acumulate. − valoarea optimă a adâncimii bazinului. Performanțele centrifugării nămolurilor din stația de epurare sunt date în tabelul următor: Tabel 9.13 Performanțe centrifugare nămol. 263 . − stabilirea tipului și dozelor de polimer optim pentru caracteristicile nămolului.

Stabilizarea aerobă este mai puțin complexă din punct de vedere funcțional și uneori nu are procese separate. În schema din figura 9. necesită cantități mari de energie (pentru transferul oxigenului) și costuri mai reduse pentru investiție. Substante organice complexe Carbohidrati Proteine Lipide Substante organice fosfohidrante Enzime extracelulare Hidroliza Substante organice complexe Glucoza Amino acizi Acizi grasi PO-34 Acizi organici Metan CO2 Material celular Substanta mineralizata (stabilizata) Acid acetic Acid propionic Acid lactic + Material celular Figura 9. stabilizare aerobă și stabilizare alcalină.19 se indică procesele fermentării anaerobe. Schema proceselor în fermentarea anaerobă.7. Deoarece fermentarea anaerobă este realizată biologic și 264 . • Stabilizare alcalină aplicabilă pentru amplasamente locale și având ca dezavantaj faptul că masa produsului se mărește prin adăugarea de material alcalin.7 Stabilizarea nămolurilor din stațiile de epurare urbane/ rurale Procesul de stabilizare a nămolului se poate realiza prin metodele: stabilizare anaerobă (fermentare). în bazine de aerare (nitrificare cu stabilizare). • Stabilizarea anaerobă (fermentarea) este metoda cu cele mai numeroase aplicații în stațiile de epurare a apelor uzate.19. ca stabilizatoare de nămol. − biogaz care poate fi folosit pentru încălzirea nămolului influent și a nămolului de recirculare la temperatura de proces. • Stabilizare aerobă se întâlnește în stațiile de epurare mici și medii.9. a cantității de biomasă prin distrugerea parțială a materiilor volatile și producerea de biogaz. Eficiența stabilizării prin fermentare anaerobă este determinată prin cantitatea de materii volatile (organice) reduse în proces. Fermentarea anaerobă se desfășoară pe bază de reacții chimice și biochimice complexe. 9. Se realizează în bazine dedicate. Produce: − nămol stabil la costuri moderne.1 Stabilizarea (fermentarea) anaerobă Obiectivul fermentării anaerobe este reducerea agenților patogeni.

1 Factorii ce influențează fermentarea anaerobă 9. procesul apare dacă bacteriile nu se pot dezvolta în condiții optime. sisteme termofile: t°C = 50 – 57°C. proteine și lipide. Fiecare etapă de fermentare în parte: hidroliza. 9. în special cele metanogene. sisteme mezofile: t°C = 30 – 37°C.3 pH – ul Bacteriile anaerobe. cele mai numeroare aplicații.1. Producția optimă de gaz metan are loc la un nivel al pH-ului cuprins între 6. asigură procente mari de neutralizare a agenților patogeni.7. sunt sensibile la pH.1. viteza reacției de hidroloză și formarea biogazului.8 și 7.7. Variația de temperatură. cu creșterea acesteia peste 1°C/zi poate duce la eșuarea procesului.1.2 Temperatura Temperatura influențează gradul de fermentare. timp de retenție crescut și nu utilizează încălzirea nămolului. costuri de operare ridicate. Temperatura determină timpul minim de retenție al materiilor solide necesar obținerii unei distrugeri suficiente a materiilor volatile. 9. La proiectare se impune o creștere a temperaturii < 0.2. Procente ridicate de descompunere a materiilor solide se obțin atunci când nămolul cuprinde materii ușor degradabile: carbohidranți simpli. formarea de acizi și formarea de gaz metan are un timp de retenție a materiilor solide. 265 .depinde de dezvoltarea microorganismelor reducerea materiilor volatile se realizează în proporție de 40 – 50% (limita tehnică de fermentare).1. Din punct de vedere al temperaturii sistemele de fermentare anaerobă pot fi: • • • sisteme criofile: t°C = 15 – 20°C.1.7. Eficiența scade în prezența substanțelor greu biodegradabile.1 Materiile solide și timpul de retenție hidraulic Fermentarea anaerobă se bazează pe prevederea unui timp de retenție hidraulic care să permită stabilizarea materiilor volatile (organice). necesită volume mari. Elementul tehnic cel mai important este menținerea unei temperaturi constante de funcționare datorită bacteriilor implicate în proces și sensibilității la variațiile de temperatură. carbohidranți compuși (celuloza).1.5°C/zi față de optim. 9.1.7.

Nr. Adoptarea soluției de fermentare anaerobe va avea la bază: − studii hidrochimice privind compoziția nămolurilor și efectele stabilizării acestuia asupra mediului. Concentrațiile unor substanțe toxice și inhibatoare.4 Substanțe toxice Substanțele de tip: amoniac.1.1.500 – 4. Concentrații medii inhibitoare 3.500 – 3.000 3.1.000 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Substanțe Na+ K+ Ca++ Mg++ Azot amoniacal (dependent de pH) Sulfuri Cupru (Cu) Crom VI (Cr) Crom III Nichel (Ni) Zinc (Zn) U.500 2.500 1. Tabelul 9.500 1.0 (solubil) 9.1.000 12. 266 .5 50 – 70 (total) 3.500 2.0 (solubil) 200 – 250 (total) 180 – 420 (total) 2.500 – 4.000 200 0.7. 9.7.14.M. crt.000 8. Tabel 9. metale grele și sulfuri în concentrații mari pot crea condiții instabile în interiorul rezervoarelor de fermentare.14 prezintă concentrațiile unor substanțe toxice și inhibitoare. încălzire și modurile de alimentare – evacuare a nămolului pot minimiza perturbările procesului de fermentare. se vor lua în considerație elementele costurilor implicate și consumurile energetice pentru integrarea cantităților de nămol rezultate în mediu. Procesele de amestec.500 – 5.000 mg/l 200 Concentrații puternic inhibitoare 8.0 (solubil) 30 (total) 1.Reducerea pH-ului în timpul proceselor fermentării inhibă formarea de biogaz putând conduce în final la eșuarea proceselor de fermentare.5 Aplicarea fermentării anaerobe Fermentarea anaerobă este utilă și aplicabilă pentru concentrația substanțelor volatile mai mare sau egală cu 40 – 50% și nu sunt prezente substanțele inhibitoare.000 – 1.

încălzire nămol. 9. Figura 9. Fermentarea anaerobă de mare încărcare într-o singură treaptă.20). 1) Fermentarea anaerobă de mare încărcare. Fermentarea anaerobă poate funcționa la două regimuri ale temperaturii: mezofilă (30 – 37°C) și termofilă (50 – 57°C).− studii privind estimarea producției de biogaz în condițiile amprentei de calitate a apei uzate.1. pierderi termince în rezervorul de fermentare al nămolului. într-o singură treaptă Rezervoarele de fermentare de mare încărcare sunt caracterizate prin amestecul și încălzirea nămolului. Evacuare gaz Gaz Namol influent Schimbator de caldura Zona activa complet amestecata Recircularea namolului Evacuare namol Figura 9.1. debit de alimentare uniform și concentrarea nămolului înainte de a fi fermentat (figura 9. 2) Fermentarea anaerobă de mare încărcare în două trepte Procesul cuprinde două etape fundamentale: • • faza I: hidroliza substanței organice. 267 . t°C = 37 °C. faza II: producția de biogaz.20.7. timpul de retenție hidraulic: 10 zile. timpul de retenție hidraulic: 2 zile. calitățile nămolurilor. recirculare.6 Soluții pentru procesele de fermentare Configurațiile proceselor de fermentare anaerobă folosite actaulmente: fermentarea de mare încărcare și fermentarea în două etape.21 prezintă schema procesului fermentării în două etape. metoda fermentării anaerobe se va adopta în toate situațiile în care producția de biogaz și echivalentul acesteia în energie va acoperi minim 90% din consumurile energetic ale procesului: amestec. t°C = 55 °C.

fluiditate mai mare).zi 16 – 25 1. crt.Parametrii de dimensionare ai proceselor de fermentare anaerobă.21.5 – 5* *doar pentru perioade cu încărcări de vârf. Parametrii U.5 – 2. 268 . − calitatea nămolului fermentat mai bună: se distrug bacteriile patogene.Biogaz Gaz Schimbator de caldura Namol proaspat Supernatant Zona activa complet amestecata Materii solide fermentate Namol fermentat Evacuare supernatant Gaz Treapta I Termofila Treapta II Mezofila Figura 9. 0 1 2 1 2 Timpul de retenție hidraulic Încărcarea organică zile kg/m3.15.5* 1. Fermentarea anaerobă în două etape.M.5 – 3 10 – 30* 8 – 12 2 – 4* 8 – 12 2. Avantajele fermentării în două faze (termofilă – mezofilă): − preluare în condiții mai bune a variațiilor de încărcare organică. În tabelul următor se indică parametrii generali pentru dimensionarea proceselor de fermentare anaerobă conform datelor din literatura de specialitate. Tipul procesului de fermentare Mezofilă într-o Termofilă într-o În două trepte singură treaptă singură treaptă Etapa I: Etapa aIIa: Etapa I Etapa I Termofilă Mezofilă 3 4 5 6 Nr. Tabel 9. − pe ansamblul procesului de fermentare reducerea volumelor construite cu ≅ 30%. − nămolul procesat în faza termofilă va fi procesat în condiții mai bune în faza mezofilă (vâscozitate mai redusă.

exprimată în substanță uscată. b) Volumul rezervorului de fermentare a nămolului se determină pe baza următorilor parametrii tehnologici de dimensionare: • Încărcarea organică a rezervorului: = • = 1− unde: IoRFN – încărcarea organică a rezervorului de fermentare a nămolului. determinarea diametrelor conductelor de nămol. (kg s.( %).⁄m RFN.u. a cantității.coeficient de reducere. ɛ .7.o.4). umidității și caracteristicile nămolului./zi). de agent terminc.7.4. determinarea volumului de gaz de fermentare.2 Dimensionarea tehnologică a rezervoarelor de fermentare a nămolului Dimensionarea tehnologică constă din: a) determinarea volumului. (kg/zi). ( kg s. Etapele de dimensionare prezentate mai sus. zi). în special din punct de vedere a calității și bine executată în scopul păstrării acesteia în stare uscată. umidității și caracteristicile nămolului se face pe baza bilanțului de substanțe pe linia nămolului (cf. pot fi detaliate astfel: a) Determinarea volumului. Nf – cantitatea zilnică de nămol fermentat. § 9. = 1.3 și § 9. zi) ∙ + (kg s.7. c) condiționări tehnice privind: alegerea pompelor. de gaz.9.5 … 3 (kg s. o./m3 RFN.⁄zi) (9. alegerea schimbătorilor de căldură.48) Cantitatea de nămol fermentat: 269 . b) determinarea volumului rezervorului de fermentare a nămolului. a cantității. exprimată în substanță uscată. de supernatant. u. izolația termică a RFN dispusă pe peretele exterior al cuvei trebuie corect aleasă.47) (9. No = (ɛ) ∙ Ninf – cantitatea zilnică de substanță organică conținută în nămolul influent în rezervorul de fermentare. lf = 40 – 55% . a conductelor de agent terminc.limita tehnică de fermentare.1.4.

/zi).50) ∙ (m ⁄zi) (9...4.3 și § 9. 150 zile – pentru fermentarea criofilă. pereți și radier: = = ∙ + ∙( − (kcal⁄zi) ) (kcal⁄zi) (9. exprimată în substanță uscată.Nm = (1 . c.. Vninf – volumul de nămol influent calculat la bilanțul de substanțe pe linia nămolului (cf. Ninf – cantitatea zilnică de nămol influent în rezervorul de fermentare.49) 270 . • Debitul de recirculare: = • Înălțimea de pompare: = unde: Hg – înălțimea geodezică de pompare.2) Schimbătoatele de căldură trebuie să asigure căldura necesară încălzirii nămolului proaspăt.7. (kg s.51) 5…8 (m ⁄h) (9.4).52) (9.. Ʃhr – suma pierderilor de sarcină locale și distribuite. − Tf = 20 zile – pentru fermentarea mezofilă.ɛ) ∙ Ninf – cantitatea zilnică de substanță minerală conținută în nămolul influent în rezervorul de fermentare.1) Pompele pentru recircularea nămolului se aleg astfel încât întregul volum de fermentare să fie recirculat în 5 . § 9.u.53) + ℎ (m) (9.7. • Volumul rezervorului de fermentare: = unde: Tf – definit anterior. căldura necesară acoperirii pierderilor prin cupolă. exprimată în substanță uscată.(m3/zi). − Tf = 10 zile – pentru fermentarea termofilă.4. (kg/zi). c. 8 h. • Timpul de fermentare: − Tf = 90 .

( m2).o.red.8 … 0.unde: C1 – căldura necesară încălzirii nămolului proaspăt. (m3/zi). iar diametrul nominal să fie de 100 mm. C2 – căldura necesară acoperirii pierderilor prin cupolă. c. = ∙ 1000 (m ⁄zi) (9.57) = (0. Vninf – volumul zilnic de nămol influent în rezervorul de fermentare.2 m/s iar diametrul nominal trebuie să fie minim 200 mm. (°C). Cn = 1000 kcal/m3.grad– căldura specifică (cantitatea de căldură necesară creșterii temperaturii cu 1°C).3) Dimensionarea conductelor va asigura: − viteza nămolului în conducte trebuie să fie minim 1. termofil). pereți și radier. = ă − temperatura nămolului proaspăt introdus în rezervor. – temperatura nămolului din interiorul rezervorului (mezofil. c. C2 radier – căldura necesară acoperirii pierderilor prin radier. (°C).4) Volumul teoretic zilnic de biogaz se determină considerând o producție specifică qbg în dm3 biogaz/kg s. (°C). C2 cupolă – căldura necesară acoperirii pierderilor prin cupolă. (kcal/zi). A – suprafața cupolei. pereților și radierului. termofil). − viteza biogazului rezultat în urma fermentării trebuie să fie cuprinsă între 5 – 15 m/s. = = ∙ ă + ţ ∙( − ) + (9.55) unde: K – coeficient de transfer al căldurii (natura materialului).85) ∙ (m ⁄zi) 271 .7 m/s.54) (9. (°C).56) (9. (kcal/°C ∙ m2 ∙ zi). (kcal/zi). C2 pereți – căldura necesară acoperirii pierderilor prin pereți. (kcal/zi). – temperatura nămolului din interiorul rezervorului (mezofil. (kcal/zi). (kcal/zi). − viteza minimă a apei trebuie să fie de 0. − temperatura nămolului proaspăt introdus în rezervor.

1. o.58) 9. Tabel 9. Biogazul rezultat în urma fermentării anaerobe conține aproximativ 65 – 70% CH4.000 – 22. qbg – se va estima pe baza unor calități de nămol similare și prin studii “in situ”. Acest indice specific al producției de biogaz este diferit pentru fiecare substanță organică din rezervorul de fermentare.8 m3 biogaz/kg de substanțe volatile reduse. 25 – 30% CO2 și cantități mici de N2.400 kJ/m3.86 din greutatea specifică a aerului.7.6 0. Biogazul de fermentare are o greutate specifică de aproximativ 0. QG ef – volumul efectiv zilnic de biogaz. Biogazul de fermentare conține ≅ 65% metan și puterea calorică a gazului de fermentare este de 21.7 Conținut de metan (%) 2 62 – 72 70 – 75 45 – 50 73 272 .9 – 1. = 300 − 600 dm biogaz⁄kg s.( m3/zi). Tabelul 9.16 indică producția de gaz a câtorva materii organice.8 0.2. vapori de apă și alte gaze. volumul rezervorului se consideră egal cu producția de biogaz în 8 ore: = 3 (m ) (9.5 – 0. H2S.2 – 1. (m3/zi). Producția de biogaz realizată este dependentă de cantitatea de substanțe volatile mineralizate și condițiile asigurate fermentării și este exprimată ca volumul de biogaz pe unitatea de masă a materiilor volatile distruse. Un rezervor de fermentare anaerob obișnuit alimentat cu nămol primar și nămol activ în exces poate produce aproximativ 0. H2. red Când nu se cunoaște graficul de consum al biogazului. Producția specifică de gaz a diferitelor materii organice.16. Producția specifică de gaz pe unitatea de masă redusă Material 0 Grăsimi Spumă Fibre Proteine m3/kg 1 1.unde: QG – volumul teoretic zilnic de biogaz.1 Colectarea și stocarea biogazului Biogazul produs prin fermentarea anaerobă a nămolului este colectat pentru a fi valorificat sau eliminat prin ardere.0 0.

Rezervoarele cu capac flotant sunt rezervoare cu presiune constantă și volum variabil. 9.7.2 Necesarul de reactivi chimici Sistemele de alimentare cu reactivi chimici devin necesare datorită schimbărilor calitative și cantitative ale influentului. forme ovoidale. Amestecul de aer cu biogaz de fermentare conține metan în proporție mai mică de 5% care poate fi exploziv. Colectarea biogazului și sistemul de distribuție trebuie menținut la o presiune pozitivă pentru a evita explozia în cazul în care gazul se ameastecă cu aerul atmosferic. Schimbările de alcalinitate. sulfuri sau a concentrației metalelor grele face necesară adăugarea de reactivi chimici în proces. − realizarea cuvei RF din beton armat precomprimat pe ambele direcții pentru închiderea fisurilor și protecția armăturilor la efectul coroziv al bazinului. au de obicei formă sferică și mențin o presiune cu valori medii cuprinse între 140 – 350 kN/m2.1. prepararea și dozarea reactivilor chimici: bicarbonat de sodiu. O valoare medie de 22. Sunt necesare prevederi pentru stocarea. pH. − construcție metalică (pentru VRF < 1000 m3) executate din vivole preuzinate de oțel aliat izolate termic. Rezervoarele sub presiune. var.3 Construcția rezervoarelor de fermentare Elementele fundamentale în alegerea configurației construcției sunt: − raport aria laterală RF la volum RF minim.1. Sunt folosite două tipuri de rezervoare de depozitare a gazului: rezervoare cu capac ce flotează pe gazul înmagazinat și rezervoare sub presiune. 20% din energia necesară procesului). Din acest motiv toate echipamentele mecanice și constructive trebuie să fie etanșe.Biogazul rezultat la fermentare are o putere calorică cuprinsă între 20 – 25 MJ/m3.7. sulfat feric.5 MJ/m3 este de folosit pentru proiectare. iar echipamentele electrice trebuie să fie protejate împotriva exploziei. − realizarea izolației termice care să asigure pierderi reduse (max.2.2. clorură ferică. − realizarea unei forme care să favorizeze amestecul nămolului și evitarea depunerilor în partea inferioară. 9. construcțiile care realizează acest raport minim sunt: sfere. 273 .

/LE an.u. − volume minime de nămol evacuate din stația de epurare: kg s. − soluția recirculării biogazului pentru asigurarea unui amestec eficient al volumului rezervorului.22 se prezintă schema unui rezervor de fermentare de formă ovoidală.000 L. Analize opționale vor avea la bază: − costuri de investiție: lei/kg s.1.7.E. Rezervor de fermentare anaerob de formă ovoidală.În figura 9. redusă.4 Alte elemente tehnologice ale rezervoarelor de fermentare anaerobe Proiectele pentru rezervoarele de fermentare anaerobe a nămolului pentru stații de epurare peste 100. 9.22.u.2. − soluția construcției RF cuplate cu rezervor de stocare biogaz la partea superioară. Recipient de colectare a spumei M La gazometru Biogaz Supapa hidraulica de siguranta Dispozitiv antiaprindere Nivel de control Preaplin Mixer Namol fermentat Pompa de recirculare apa Conducta de injectare a namolului Evacuarea spumei Boiler Schimbator de caldura Recirculare Namol brut NF Duze de amestecar Conducta inelara Pompa de namol Conducta de recirculare a namolului Pompa de recirculare a namolului Figura 9. 274 . vor lua în considerație adoptarea unor soluții tehnologice de firmă pentru: − soluția cu RF în două faze: termofilă – mezofilă.

Procesul de stabilizare aerob. Aceste procese sunt descrise de ecuațiile de mai jos: ţ + + → ă + → + + + + + (9. Deoarece procesele de oxidare aerobă sunt exoterme. implică două etape: oxidarea directă a materiei biodegradabile și oxidarea materialului celular. Obiectivele proceselor de stabilizare aerobă: • • • producerea de nămol stabil prin oxidarea substanțelor organice biodegradabile. Procesul de stabilizare aerobă este un proces de epurare biologică cu peliculă în suspensie. deoarece ele conțin puțin material celular. în proporție de 20 – 25%. nămolul activ în exces se stabilizează. În timpul proceselor de stabilizare. Datorită necesității menținerii procesului în faza de respirație endogenă. este compus din componente inerte și componente organice ce nu sunt biodegradabile. Este 275 . în timpul reacțiilor are loc o eliberare de căldură. apă și amoniac sau nitrați. Dezavantaje: eficiența redusă a proceselor în timpul perioadelor reci. Majoritatea materialului organic din nămolul primar constituie o sursă de hrană externă pentru biomasa activă conținută în nămolul biologic. țesutul celular este oxidat aerob în dioxid de carbon. Ce rămâne. incapacitatea de a produce un produs secundar folositor – biogaz. Includerea nămolurilor primare în proces poate influența reacția totală.an. 9.2 Stabilizarea aerobă Stabilizarea aerobă reprezintă tehnologia de oxidare a substanțelor organice biodegradabile și reducerea organismelor patogene prin procese biologice.59) Reacția din cea de a doua ecuație este un proces de respirație endogenă și este reacția predominantă ce are loc în sistemul de stabilizare aerob.7.60) (9.u. reducerea organismelor patogene și condiționarea pentru prelucrarea ulterioară. reducerea masei și a volumului. Deși procesele de stabilizare teoretic ar trebui realizare în totalitate. aerobe. de fapt doar 75 – 80% din țesutul celular este oxidat. Procesul de stabilizare aerobă implică costuri mari pentru energie asociate cu energia necesară pentru transferul oxigenului.− consumuri energetice minime pentru ansamblul procesării nămolurilor în stația de epuare: kWh/kg s.

Volumul stabilizatorului de nămol se determină pe baza următorilor parametrii tehnologici de dimensionare: • Încărcarea organică a bazinului: = = 1.4. o. materialul celular şi materialul organic ce constituie sursa de hrană Volumul necesar sistemului de stabilizare aerobă este guvernat de timpul de retenţie necesar pentru reducerea dorită a substanţelor volatile (organice). Un dezavantaj frecvent al procesului aerob este variaţia în eficienţa procesului rezultată din schimbările temperaturii de funcţionare. Temperatura de funcţionare a sistemului de stabilizare aerobă este un parametru critic din cadrul procesului. Reducerea substanțelor volatile (organice) variază între 35 – 50% (procent numit limita tehnică de stabilizare) din cantitatea materiilor solide în suspensie ce sunt obținute în timpul procesului de stabilizare aerobă. Reacţiile biologice ce au loc în timpul procesului de stabilizare aerobă necesită oxigen pentru respiraţia materialului celular din biomasa activă iar în cazul amestecului cu nămol primar.7.⁄m SN. umidității și caracteristicilor nămolului se face pe baza bilanțului de substanțe pe linia nămolului (§ 9.necesar un timp de retenție mare pentru a se acomoda metabolismul și dezvoltarea celulară ce trebuie să se petreacă înainte de atingerea condițiilor de respirație endogenă.61) 276 . funcţionarea corespunzătoare a sistemului necesită un amestec adecvat al conţinutului pentru a asigura un contact corespunzător al oxigenului. calității. variază între 10 şi 12 zile la o temperatură de funcţionare de aproximativ 20°C. În plus.1 Dimensionarea tehnologică Determinarea volumului.5). Schimbările temperaturii de funcţionare sunt apropiate de temperatura mediului ambiant. zi) (9.7. Timpul de retenţie total necesar este dependent de temperatură şi de biodegrabilitatea nămolului:creşte la 15 – 16 zile când temperatura scade sub 20°C.2. deoarece majoritatea sistemelor de stabilizare aerobă folosesc rezervoare deschise. 9.5 … 3 (kg s. oxigenul necesar transformării materialul organic în material celular. Timpul de retenţie necesar pentru a reduce 35 – 50% din substanţele volatile (organice).

63) (9. exprimată în substanță uscată. = ∙ (kgO ⁄zi) (9.• Cantitatea de nămol stabilizat: =( − )∙ unde: IoSN – încărcarea organică a stabilizatorului de nămol./zi).67) (9. (kg/zi). Ninf – cantitatea zilnică de nămol influent în stabilizatorul de nămol. No = (ɛ) ∙ Ninf – cantitatea zilnică de substanță organică conținută în nămolul influent în stabilizatorul de nămol.(kg s.7.62) • Timpul de stabilizare: = = 6 … 16 (zile ) = unde: Vninf – volumul de nămol influent în stabilizatorul de nămol calculat în bilanțul de substanțe pe linia nămolului (§9.3) (kgO ⁄kg s.u. zi). exprimată în substanță uscată. exprimată în substanță uscată. Nm = (1 – ɛ) ∙ Ninf – cantitatea zilnică de substanță minerală conținută în nămolul influent în stabilizatorul de nămol. ) unde: No – definit anterior.66) (9.68) = . Ns – cantitatea zilnică de nămol stabilizat.coeficient de reducere.o.15 … 0.5). o.4.). ls = 35 – 50% . iOn – consumul de oxigen în faza endogenă. (kg/zi).o. (m3/zi). (kg s. ɛ . + (kg⁄zi) (9. în (kg O2/kg s. exprimată în substanță uscată.65) • Capacitatea de oxigen necesară: ∙ 10 24 ∙ ∙ 277 =2∙ (kg O ⁄zi) (N m aer⁄h) (9. ∙ (m ⁄zi) (9.u./zi). (%)./m3 SN.64) • Volumul stabilizatorului de nămol: • Cantitatea de oxigen necesară procesului de stabilizare aerobă din formula: = (0. (kg s.limita tehnică de stabilizare.

69) 9. bacteriile şi alte microorganisme să devină inactive.2. Ʃhri – suma pierderilor de sarcină liniare și locale . Dacă activitatea biologică din nămolul ce urmează a fi stabilizat nu este înhibată suficient. 278 . Suflantele necesare procesului se aleg în funcţie de debitul necesar de aer în condiţii normale şi înălţimea de insuflare.73) Adăugarea de var crește pH-ul nămolului. Dacă este adăugat prea puțin var.71) (9. . m adâncime insuflare).74) (9. ţinându-se cont de pierderile de sarcină: = unde: Hi – adâncimea de insuflare. Următoarele ecuaţii indică tipurile de reacţii care au loc: • Reacțiile cu constituenții anorganici includ: Calciu: Fosfor: Dioxid de carbon: • 2 +2 + +6 +3 + →2 → ( + ) +3 (9.debitul de aer necesar în condiții standard. Este necesar var în exces. pH-ul scade și reacțiile nu au loc. (m). (N m3 aer/h).2 Stabilizarea cu var Stabilizarea cu var se asigură prin menţinerea unui pH la un nivel ridicat pentru o perioadă suficientă de timp pentru inactivarea populaţiei de microorganisme a nămolului. vor fi produse aceste componente. reducând pH-ul şi rezultând o stabilizare inadecvată. (g O2/N m3 aer.70) → Reacţiile cu constituenţii organici includ: Acizi: Grăsimi: ă + + → → ș (9.72) (9. ( m ). Activitatea biologică produce compuşi ca dioxidul de carbon şi acizi organici care recţionează cu varul.capacitatea specifică de oxigenaere. + ℎ (m) (9. Procesul poate face ca viruşii.7. Procesul de stabilizare cu var implică o gamă largă de reacţii chimice ce transformă compoziţia chimică a nămolului.unde: .

eliberând aproximativ 43. − platforme de uscare cu energie solară. Reacţia dintre varul stins şi dioxidul de carbon este.⁄m . • mecanice.75) 279 . de asemenea. Deshidratarea naturală se realizează. Constructiv platformele de uscare se clasifică în: − platforme de uscare convenţionale. 9. cu pat de nisip. Această reacţie este exotermă şi eliberează aproximativ 15.mol. în reacţiile iniţiale cu apa se formează varul hidratat.300 cal/g.1 Deshidratarea naturală Materiile solide conținute în nămol sunt separate de faza lichidă (supernatant) prin procedee fizice: filtrarea (drenarea) și evaporația. de regulă pe platforme (paturi) de uscare. În practică se utilizează două tipuri de procedee de deshidratare: • naturale. Aceste reacţii pot avea ca rezultat o creştere substanţială a temperaturii. − platforme de uscare cu vacuumare.mol. exotermă. se impune efectuarea de teste “in situ” pentru stabilirea dozelor de var. − platforme de uscare cu radier pavat. aceste temperaturi pot fi suficiente pentru a contribui la reducerea agenţilor patogeni din timpul stabilizării cu var. Parametrii de dimensionare ai platformelor de uscare: • Încărcarea cu substanță uscată a platformelor de uscare (ISU).8 Deshidratarea nămolurilor Deshidraterea este procedeul prin care nămolul îşi reduce umiditatea și corespunzător volumul astfel încât să poată fi manipulat cu uşurinţă și valorificat sau reintrodus în mediu. an) (9.300 cal/g. reprezintă cantitatea de materii solide din nămol care încarcă o suprafață de 1 m2 de platformă. în special la turtele de nămol cu un amestec scăzut al conţinutului. în timp de un an conform relației: = ∙ 365 (kg s. − platforme de uscare cu radier din materiale artificiale.8.Adăugarea varului la nămol. u. 9.

12 – 0. Eficienţele de îndepărtare a materiilor solide pentru diferite tipuri de nămol la centrifugele folosite în procesul de deshidratare sunt prezentate în tabelul 9.1 0. filtru presă cu şnec (şurub). În centrifuge.8.2. 0 1 2 3 4 Tip de nămol 1 Suprafața (m2/LE) 2 Încărcarea anulă cu substanță uscată (kg s. Rezultatele separării prin forțele centrifuge conduc la migrarea materiilor solide în suspensie prin lichid spre sau în afara axei de rotație a centrifugei.19 – 0. Tabel 9. filtrele cu vacuum. filtrele presă. Utilajele folosite sunt: centrifugele.u.6.Valori ale ISU. ( kg s. migrare ce depinde de diferența de densitate dintre faza lichidă și cea solidă. filtrele cu bandă./zi).3.8. acţiunea capilară.18. separarea prin centrifugare şi compactarea. (m2). forțele aplicate pot fi de la 500 până la 3. – aria orizontală a platformelor de uscare.16 – 0.000 de ori forța gravitațională.17. 9. Procesele fizice prin deshidratarea mecanică sunt: filtrarea. exprimat în substanță uscată.23 120 – 150 90 – 120 60 – 100 100 – 160 9.unde: Ninf – cantitatea zilnică de nămol influent deshidratat.17.2 Deshidratarea mecanică La deshidratarea mecanică se folosesc utilaje proiectate pentru a separa partea solidă de partea lichidă a nămolului. Nr./m2. crt.an) 3 Nămol primar fermentat Nămol fermentat din nămol primar cu nămol biologic de la filtrele percolatoare Nămol fermentat din nămol primar cu nămol în exces Nămol fermentat din nămol primar cu nămol rezultat în urma precipitării chimice 0.16 0.23 0.1 Deshidratarea prin centrifugare O prezentare mai detaliată a centrifugelor a fost făcută la § 9. stoarcerea.u. 280 . Valorile sunt date în funcție de tipul nămolului ce trebuie deshidratat în tabelul 9.

23 prezintă schema unui filtru cu bandă. Figura 9. metoda şi tipul condiţionării chimice.8.2. drenarea gravitaţională până la atingerea unei consistenţe determinate şi compactarea în zona de presare. Polimerul este adăudat într–un bazin separat. Condiţionarea chimică cu polimeri organici este des utilizată. Tip de nămol 0 Materii solide din turta de nămol (%) 1 Eficiența de îndepărtare a materiilor solide (%) Fără reactivi chimici Cu reactivi chimici 2 3 NETRATAT Primar Primar și biologic rezultat de la filtrele percolatoare Primar și activ Rezultat de la filtrele de precolatoare Rezultat din procese biologice cu nămol active ce utilizează aer Primar Primar și biologic rezultat de la filtrele percolatoare Primar și activ 25 – 35 20 – 25 12 – 20 NĂMOL ÎN EXCES 10 – 20 5 – 15 60 – 80 60 – 80 80 – 90 70 – 90 75 – 90 60 – 80 55 – 65 85 – 90 85 – 90 75 – 90 FERMENTAT PE CALE ANAEROBĂ 25 – 35 18 – 25 15 – 20 65 – 80 60 – 75 50 – 65 80 – 90 80 – 90 80 – 90 STABILIZAT PE CALE AEROBĂ În exces 8 – 10 60 – 75 80 – 90 9.18. presiunea aplicată.2 Deshidratarea cu filtre bandă Nămolul este deshidratat în etape urmărind trei faze de funcţionare: condiţionarea chimică. Variabila care influenţează eficienţa filtrelor cu bandă: caracteristici nămol. configuraţia utilajelor. 281 . sistemele de drenare gravitaţionale şi viteza benzilor. localizat în amonte de presă sau este injectat direct în conducta de alimentare. Exercitarea forţelor de presiune şi comprimare se realizează între două benzi filtrante.Tabel 9. Eficiența de îndepărtare a materiilor solide. Amestecarea corespunzătoare a nămolului influent cu polimerul este esenţială în funcţionarea filtrelor cu bandă. pentru deshidratarea gravitațională și deshidratarea sub presiune de către filtrele cu bandă.

19 sunt indicate performanțele unui filtru cu bandă.3 – 3.2 360 – 550 0.m kg/h.3 – 3.2 0.8 – 3. Încărcări. Materii solide (%) 1 3–7 1–4 3–6 3–6 3–6 3–7 3–4 3–6 Încărcarea pe m de Doze polimer la lățime de bandă (%) materii solide din nămol dm3/s.2 3 360 – 550 45 – 180 180 – 320 180 – 320 180 – 320 4 1–4 3 – 10 2–8 2 – 10 2–8 2–5 4 – 10 3–8 Materii solide (%) Uzual 5 28 15 23 20 25 28 15 22 Domeniul de variație 6 26 – 32 12 – 20 20 – 28 18 – 25 23 – 30 24 – 30 12 – 20 20 – 25 Tip de nămol 0 Primar brut Activat în exces Primar + Activ în exces (50 : 50) Primar + în exces (40:60) Primar + nămol de la filtrele precolatoare Primar Activat în exces Primar + Activ în exces Fermentat anaerob 1.3 – 3.2 180 – 320 282 .5 45 – 135 1. Filtru bandă.m (g/kg) 2 1.5 1.3 – 3. în mod normal.Eficienţele presării cu filtre cu bandă indică variații semnificative în capacitatea de deshidratare a diferitelor tipuri de nămoluri.2 1. eficiențe filtre bandă. Tabel 9.7 – 2. presarea. este capabilă să producă deshidratarea turtelor la un conţinut al materiilor solide de 18 – 25% pentru amestecul de nămol primar cu cel biologic.19.23.2 1.3 – 3. În tabelul 9. Polimer Bazin de floculate Namol Namol influnet Spalarea benzii superioare Filtrat Zona de filtrare Banda superioara Banda inferioara Spalarea benzii inferioare Turte de namol deshidratate Zona de deshidratare Figura 9.7 – 2.

Evalueare performanţelor filtrelor cu bandă se realizează luând în considerare cantitatea și calitatea filtratului și a apei de filtrare și efectele lor asupra sistemului de epurare a apelor uzate.7 – 3.3 Deshidratarea cu filtre presă Sistemul de filtre presă produce turte care sunt mult mai bine deshidratate până la 65% umiditate.7 – 3. Filtrul presă conține un număr de panouri fixate pe un cadru ce asigură aliniamentul.m (g/kg) Fermentat aerob 0.7 – 2. concentrat Nămol active în exces cu insuflare de oxigen 1–2 4–8 1–3 16 18 18 Evaluarea corectă a eficienței filtrului cu bandă la un tip de nămol se efectuează pe o unitate pilot.2 0. Filtrele presă se pot adapta la caracteristicile variabile ale materiilor solide.9.24) . necesar de energie comparabil cu alte tipuri de sisteme.8.2. în timp ce influentul este pompat în interiorul presei printr-un orificiu de admisie la o presiune cuprinsă între 7 bar și 15 bari. necesitatea îndepărtării manual și costuri relativ ridicate de funcționare și întreținere. au o fiabiltate bună. includ încărcarea hidraulică și încărcarea cu materii solide.Testele rezistenţei specifice şi a timpului de sucţiune capilară pot fi folosite pentru a compara caracteristicile filtrării a diferitelor tipuri de nămol şi pentru a determina optimul necesar în coagulare. 9. Datele din testele pilot. 283 . aderența turtelor pe filtru. Filtrele presă sunt eficiente din punct de vedere al costurilor când turtele trebuie incinerate. Dozarea polimerului şi regimul de alimentare al mașinii trebuie să fie optimizate cu mașina.5 135 – 225 135 -225 90 – 180 2–8 2–8 4 – 10 Materii solide (%) Uzual Domeniul de variație 12 – 20 12 – 25 15 – 23 Primar + Activ în exces.Tip de nămol Materii solide (%) Încărcarea pe m de Doze polimer la lățime de bandă (%) materii solide din nămol dm3/s.Un dispozitiv presează și menține închise panourile.m kg/h. Dezavantajele filtrelor presă sunt costurile de investiție ridicate. neconcentrat Primar + Activ în exces. procentul de materii solide și reținerea materiilor solide. tipul polimerului și dozele. Conținutul ridicat de substanțe uscate al turtelor rezultate de la filtrele presă sunt combustibile la incinerare și se reduce necesarul de combustibil. aceste sunt presate între capătul fix și cel mobil (fig.2 0.

2) Admisia nămolului: este o etapă scurtă (max 10 minute). presiunea maximă de filtrare este atinsă într-o perioadă de 30 – 45 minute. Când este oprită pompa. 284 . fixează plăcile una peste alta. Etapa de filtrare este oprită de un cronometru (programat pentru perioada de presiune maximă) și atunci când filtratul îndeplinește o încărcare pe suprafața de filtrare după cum urmează: • Condiționat cu polimer: 5 – 10 l/m2. 5 – orificii. procesul de filtrare poate dura între 1 – 5 ore depinde de înălțimea camerei și de filtrabilitatea nămolului. timpul de admisie selectat depinde de filtrabilitatea nămolului (dacă acesta este ușor filtrabil timpul de admisie va fi mai scurt).2 1 5 4 3 Figura 9. presiunea de închidere este ajustată automat pe durata perioadei de presare pentru asigurarea încastrării plăcilor. 2 – cameră de filtru. Etapele filtrării Filtrul presă lucrează utilizând mai multe tipuri de procedee de presare. o pompă dozatoare umple camerele de filtrare cu nămol. 4 – conducte interne de evacuare nămol. aerul comprimat este utilizat pentru drenarea supernatantului . capătul mobil acționat de un cilindru.24. Schema filtrului presă. Fiecare procedeu cuprinde etapele: 1) Închiderea presei: atunci când filtrul este gol. 1 – plăci încastrate. debitul de nămol influent (ce continuă să alimenteze filtrul) impune o creștere a presiunii datorată formării unui strat de nămol pe plăcile filtrului. 3) Filtrarea : o dată ce au fost umplute camerele cu nămol. 3 – filtru de pânză.h.

) 2 Raportul FeCl3/s. nb – nămol biologic. turta de nămol alunecă sub greutate proprie. turtele de nămol pot fi lipicioase și greu de îndepărtat de pe plăcile filtrului. perioada de descărcare a turtelor de nămol va fi între 15 – 45 minute. crt. această etapă trebuie supravegheată deoarece. Nr. perioada de spălare este de 2 – 3 ore. (%) 3 Polimer (kg /t s.20. în cazul utilizării unei cantități mari de var pentru condiționare. Eficiența filtrelor presă.5 3–4 4–5 3–4 30 – 34 3–4 1) Pentru o turtă de 30 mm grosime.h. 5) Etapa de curățare: curățarea plăcilor filtrului. 4) Deschiderea ramei: capătul mobil este retras astfel ca prima cameră de filtrare să se deschidă.u.u.u. plăcile filtrului trebuie curățate la fiecare 500 de cicluri cu soluție HCl 5 – 7 %. instalațiile de spălare pot funcționa nesupravegheate în cazul unităților de deshidratare de capacitate mare.5 – 6 2–5 2–3 5–7 3–4 25 – 29 33 – 36 3–4 2–3 4–5 3–4 5–6 30 – 34 2. această spălare se face la fiecare 10 – 15 cicluri de filtrare în cazul nămolurilor condiționate cu polimeri și la fiecare 30 – 40 de cicluri în cazul condiționării cu reactivi minerali. 0 1 2 Tipul de nămol 1 Concentrația (% s. Tabel 9.u) 4 Conținutul de s. În tabelul următor se indică eficiența filtrelor presă. pentru un filtru cu 100 de camere.u (%) 5 Durata ciclului1) (h) 6 3 4 Nămol de la stabilizare aerobă Nămol proaspăt de la SE cu raportul np/nb = 70/30 Nămol proaspăt de la SE cu raportul np/nb = 50/50 Nămol fermentat de la SE cu raportul np/nb = 50/50 4–5 4. un sistem mecanizat va trage fiecare turtă individual. 285 . Consumul energetic al unui filtru – presă este redus: 25 – 35 kWh/t s.5 – 3. datorită condiționării chimice a nămolurilor.• Condiționat cu reactivi mineraali: 10 – 20 l/m2. np – nămol primar.

K – definite anterior.Dimensionarea filtrelor presă Date de bază: • • • cantitatea de suspensii solide (nămol și reactivi de condiționare): M = kg s.u. 25 – 35 kWh/ t ss. − cantități de nămol care să permită obținerea unor indicatori economici/energetici favorabili. 286 .u. – densitatea turtei. Schema tehnologică pentru deshidratarea cu filtre presă se prezintă în figura 9. = unde: M.)./zi. SF (% s. SF. Ingrosare De la BNA Polimer Capacitatea totală a camerelor de filtrare: ∙ ∙ (dm ) (9. 30 – 40 cicluri în cazul condiționării cu substanțe minerale. (kg/dm3).25. În operarea filtrelor presă se impune asigurarea spălării la 10 – 15 cicluri în cazul condiționării cu polimer. substanțe uscate medii în conținutul turtei.25.76) Mixer Filtru presa MSC Mixer FeCl3 Var sau polimer Rezervor tampon Figura 9. ciclul de funcționare (T) necesar pentru a decide numărul de cicluri K care să pot fi utilizate zilnic. Durata unei spălări 3 – 4 h. Tehnologia deshidratării nămolului din stația de epurare cu filtre presă se va adopta: − în condițiile impuse pentru umiditatea nămolului livrat de stația de epurare la w = 65 – 70%. Tehnologia deshidratării cu filtre presă.

9.9. 2) Descompunerea. Un produs bine stabilizat prin compostare poate fi depozitat și are un miros aproape insesizabil. Se poate folosi în agricultură.9.1. Pot fi compostate nămoluri brute. Este un proces autoterm ( 50 – 70 °C). fermentate sau stabilizate pe cale chimică. Aproximativ 20–30 % din materiile volatile sunt transformate în dioxid de carbon și apă. maturarea și uscarea materialului compostat. Compostarea aerobă accelerează descompunerea materialului având ca rezultat creșterea temperaturii necesare distrugerii agenților patogeni și reduce cantitatea de gaze mirositoare ce rezultă în timpul procesului. 3) Maturarea și depozitarea care permite desfășurarea fenomenului de stabilizare a nămolului și răcirea compostului. − proprietățile nămolului.1 Compostarea nămolurilor Compostarea este o metoda biochimică de stabilizare a nămolurilor din apele uzate pentru a putea fi folosite ca produse de îmbunătățire a calității solurilor. Compostarea este recomandată pentru utilizarea finală a produsului. 9. prin insuflare de aer sau ambele. tipul proceselor și echipamentelor de prelucrare a nămolului utilizate în amonte. pentru îmbunătățirea proprietăților pământului și pentru recultivarea pământului și aceste obiective sunt atinse doar după ce se realizează reducerea agenților patogeni. Procesul de compostare se poate desfășura în medii aerate sau în medii neaerate. Nămolurile stabilzate prin fermentarea aerobă sau anaerobă înainte de a fi compostate. pentru controlul eroziunii solului. ce reduce agenții patogeni și produce material similar cu pământul natural. Factorii care stabilesc alegerea procesului de compostare sunt: − producția zilnică de nămol. pot duce la reducerea suprafeței de compostare cu 40%.9 Tehnologii de prelucrare avansată a nămolurilor 9. − suprafața necesară desfășurării procesului. 287 .1 Etapele procesului Etapele procesului de compostare: 1) Amestecul nămolului cu materialul de umplutură. aerarea amestecului prin mijloace mecanice.

actinomycetes şi ciupercile. lipidele. şi fracţiunile de semiceluloză. 9. bacteriile descompun proteinele.26 se prezintă tipurile de bacterii și temperaturile corespunzătoare de acțiune. ele metabolizează carbohidraţii. la temperaturi mezofile ( < 40°C). Microorganisme active în procesul de compostare. Acestea sunt responsabile pentru energia produsă pentru încălzire. 288 fungi . Microorganismele implicate în procesul de compostare sunt bacteriile. Iniţial.2 Desfășurarea procesului Procesul de compostare implică distrugerea complexă a substanţelor organice cu formarea de acid humic şi compost.9. 5) Valorificarea.26. micro-organisme termofile 75oC 60-65oC 50-55oC 45oC actinomycete bacterii micro-organisme mezofile 20oC Figura 9.1. Ambele se găsesc pe părţile exterioare ale grămezilor compostate. Ciupercile sunt prezente atât la temperatură mezofilă cât şi la temperatură termofilă. Activitatea lor este asemănătoare cu cea a actinomycetes. La temperaturi termofile (mai mari de 40°C). O parte din produsul final este recirculat pentru o condiționare mai bună a amestecului format din nămol și material de umplutură.4) Post–procesarea (sitarea pentu îndepărtarea materialului nebiodegradabil și mărunțirea acestuia). Bacteriile sunt responsabile pentru distrugerea unei părţi semnificative de material organic. zaharurile şi proteinele. În figura 9.

3 Balanţa energetică Căldura este generată de transformarea carbonului organic în dioxid de carbon şi vapori de apă. Dacă raportul depăşeşte 10. stabilizarea pH– ului şi formarea acizilor humici. În activitatea mezofilă. actinomycete şi ciuperci termofile. trebuie să fie disponibilă suficientă energie pentru încălzire şi evaporare. temperatura creşte de la temperatura mediului ambiant până la 40°C. Etapa de răcire este caracterizată prin reducerea activităţii microorganismelor şi înlocuirea organismelor termofile cu cele mezofile. Raportul ideal de carbon la azot variază intre 25:1 şi 35:1. amestecul va rămâne rece şi umed. În perioada termofilă temperatura creşte până la 70°C. 289 . Dacă raportul depăşeşte 35:1. Această generalizare se bazează pe căldura de evaporare şi nu se ia în considerare efectul mediului ambiant asupra evaporării şi a suprafeţei de răcire. materialul organic se va degrada din ce în ce mai încet şi va rămâne activ în etapa de tratare. În această etapă are loc evaporarea apei din materialul compostat.1. Combustibilul provine din partea de substanţe volatile degradată rapid. Dacă raportul dintre cantitatea de apă evaporată şi cantitatea de substanţe volatile reduse este mai mic de 8 – 10. Dacă raportul carbon/azot este mai mic de 25:1. cu apariţia de ciuperci şi bacterii. Căldura este disipată în timpul aerării şi mixării materialului de compostat. la temperatură termofilă şi la temperatură scăzută (de răcire). 9.Procesul de compostare cuprinde 3 etape de asociate cu temperatura: activitate la temperatură mezofilă. excesul de azot va fi transformat în amoniac. iar microorganismele existente sunt înlocuite cu bacterii termofile. La temperatura termofilă are loc reducere semnificativă a substanţelor organice. şi asigură integritatea structurală pentru a menţine porozitatea amestecului.9.4 Raportul carbon/azot Microorganismele folosesc carbon şi azot în proporţii fixate de către compoziţia biomasei microbiene. Materialul de umplutură poate fi constituit din resturi vegetale din agricultură (tulpini de floarea soarelui.9. având ca rezultat pierderea de nutrient şi emisia de miros amoniacal. asigură o sursă suplimentară de carbon pentru a ajusta raportul carbon/azot şi balanţa energetică. Temperatura procesului nu va creşte dacă pierderile de căldură depăşesc temperatura generată de proces. 9. Materialul de umplutură echilibrează conţinutul de materii solide al amestecului.1.

Temperatura de 40 – 50°C este optimă pentru îndepărtarea vaporilor de apă.coceni de porumb. Amestecare rapidă eliberează căldură şi vapori de apă. paie). deoarece debitul ridicat de aer insuflat este necesar pentru a menţine temperaturi scăzute pentru un proces cu activitate ridicată. volumul de material ce trebuie compostat creşte odată cu descreşterea procentuală a materiilor solide datorită volumului mai mare de amestec. Temperatura din interiorul grămezii de compostat poate să nu fie uniformă datorită variaţiilor pierderilor de căldură. Ultimul gr