Sunteți pe pagina 1din 4

Standardul Ocupațional

Expert în achiziții publice


Cod. COR - 241940

Activități principale:
Activităț

ƒ Planifică achizițiile publice

ƒ Inițiază și lansează proceduri de achiziții publice

ƒ Derulează și finalizează procedurile de achiziții publice

ƒ Administrează contractele

Unități de competenț
Unităț competență:

ƒ FUNDAMENTALE

ƒ GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

ƒ SPECIFICE OCUPAȚIEI

1
FUNDAMENTALE:

ƒ COMUNICAREA INTERPERSONALĂ

ƒ PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

ƒ UTILIZAREA CALCULATORULUI

ƒ COORDONAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ

GENERALE PE
DOMENIUL DE ACTIVITATE

ƒ NEGOCIEREA ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII

ƒ ELABORAREA DOCUMENTELOR DE SPECIALITATE

OCUPAȚIEI
SPECIFICE OCUPAȚ

ƒ ANALIZA LEGISLAȚIEI APLICABILE SPECIFICE

ƒ ACORDAREA CONSULTANȚEI DE SPECIALITATE

ƒ PLANIFICAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ƒ DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

ƒ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

2
LEGISLAȚIEI APLICABILE SPECIFICE
ANALIZA LEGISLAȚ
OCUPAȚȚIEI

competență:
Elemente de competenț
SPECIFICE OCUPA

activitățile specifice instituț


1. Identifică activităț instituției
legislația aplicabilă
2. Analizează legislaț
legislației
3. Proiectează procedura de implementare a legislaț

CONSULTANȚEI DE SPECIALITATE
ACORDAREA CONSULTANȚ
OCUPAȚȚIEI

competență:
Elemente de competenț
SPECIFICE OCUPA

1. consultanță de specialitate
Identifică nevoia de consultanț
2. consultanță
Analizează solicitările de consultanț
3. consultanței
Elaborează baza documentară a consultanț
4. consultanță la cererea compartimentelor
Oferă consultanț

ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PLANIFICAREA ACHIZIȚ
OCUPAȚȚIEI

competență:
Elemente de competenț
SPECIFICE OCUPA

Stabilește priorităț
1. Stabileș prioritățile privind achiziț
achizițiile
2. Alege procedura de atribuire a contractului de
achiziție publică
achiziț
ntocmește programul anual de achiziț
3. Întocmeș achiziții publice

3
DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
OCUPAȚȚIEI

competență:
Elemente de competenț
SPECIFICE OCUPA

anunțurile/invitaț
1. Transmite spre publicare anunț urile/invitațiile
ntocmește documentaț
2. Întocmeș documentația de atribuire
3. Participă la derularea proceduilor de atribuire

FINALIZAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE


OCUPAȚȚIEI

competență:
Elemente de competenț
SPECIFICE OCUPA

1. Participă la lucrările comisiei de evaluare a ofertelor


/ comisie de negociere sau juriului
2. Propune atribuirea contractului / anularea procedurii
ntocmește dosarul achiziț
3. Întocmeș achiziției publice
achiziție publică
4. Încheie contractul de achiziț
5. Evită conflictul de interese

S-ar putea să vă placă și