P. 1
Valoarea Formativa a Basmelor

Valoarea Formativa a Basmelor

|Views: 488|Likes:
Published by Marius

More info:

Published by: Marius on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

VALOAREA FORMATIVA A BASMELOR

“A povesti” putem pe bună dreptate afirma că este un străvechi obicei uman care sa perpetuat în forme diferite pâna astăzi din nevoia de a răspunde dorinţei omului de a proiecta în ficţiune aspiraţii îngrădite de realitatea imediată. În flolclorul literar, se manifestă sub două aspecte: - epica în versuri care este cântată si cuprinde balada şi legenda, şi epica în proză în care sunt incluse basmul, legenda şi snoava. Conform DEX-ului, basmul este naraţiune (populară) cu întâmplări fantastice şi perosnaje imaginare. 2 (fig.) născocire, minciună. (Ecaterina Nicolescu, DEX şcolar, p. 66). Ne vom axa asupra primului aspect dezvoltând: basmul are o naraţiune amplă cu numeroase episoade puse sub semnul fabulosului care aduce în fnal victoria binelui asupra răului, ilustrând aspiraţia creaotrului spre o lume mai bună. Enciclopedia de buzunar ne spune că „basmul este una din cele mai vechi specii ale literaturii şi este răspândita într-un număr impresionant de variante latoate popoarele”. (Enciclopedia de buzunar, p. 6) „ Basmul cult este o operă epică în care se povestesc întâmplari fantastice ale unor personaje imaginare cu autor cunoscut” ( ibidem, p. 5) Basmul popular, fiind o creaţie orala şi din cauze mnemotehnice, are un anumit grad de formalizare putând fi redus la un număr limitat de motive, care se combină între ele, generând povestirea. Spre deosebire de basmul popular, a cărui autor este necunoscut, a cărui construcţie este simplă, a cărui formule iniţiale şi finale sunt luate din popor ( formulele mediane se întalnesc mai rar), autorul basmului cult este cunoscut, are o consturcţie amplă ( respectând acţiunii, momentele punctul subiectului şi operei literare: expotiţiune, riguroasă, intrigă, formule desfăşurarea culminant deznodământul),

introductive: („ A fost odată...), mediane ( „...si- nainte cu poveste că de- aicea mult mai este”) şi finale („ şi-am mâncat o căpşuna şi v-am spus o mare minciună) Dacă principala metodă de a răspândi literatura populară a fost calea orală- de aici rezultând şi caracterul oral al basmului, alaturi de cel sincretic şi anonim-, principala modalitate de a răspandi literatura scrisă este cea scrisă, dezvoltând astfel teme şi motive mai ample, limbaj literar- artistic, imagini vizuale, auditive etc.

o altă caracteristică a basmelor constă în aceea că personajul principal este un erou pozitiv care datorită virtuţilor de care dă dovada. Fiinţele adjuvante sunt care au rolul de a ajuta personajul pozitiv în lupta cu forţele răului. Există o cifră magică specifică basmelor: cifra 3: trei încercări. iar . iar operele de astăzi reprezintă arhetipuri transpuse zilelor noastre şi condiţiilor în care trăim. Drumul este totodată ascendent. afirma că orice operă citim astăzi a existat într-un timp şi spaţiu nelimitat. Aşadar la baza basmelor culte.S. motivul drumului (prezent în toate basmele) etc. Zâna zânelor. de regulă sunt finţe fantastice. reale. autorii au avut în vedere structura şi tematica celor populare dezvoltându-le la o nouă formă. Eliot. muma pădurii etc) Acestia generează intriga şi de regulă acţionează singuri. De remarcat. trei fete de împărat. fantastice. este ajutat de personaje (reale sau fantastice) să ducă la îndeplinire sarcinile propuse. Deasemenea. cunoscute în literatură ca întruchipare a răului (zmeu. balauri. motivul pomului roditor al cărui poame nu puteau fi culese (prezent atât în basmul popular Prâslea cel voinic şi merle de aur cât şi în basmul cult Rodul tainic de I. Tematica basmelor este universal valabilă: lupta dintre bine şi rău în care binele învinge rezultând astef vitoria binelui asupra răului. T. Slavici). trei feciori de împărat. rostogolirea de trei ori îţi schimbă dimensiunea etc. iar caracterul sincretic dispare. există o varietate a personajelor: principale. negative. basmele culte cunosc o mai mare întindere (cu accent pe descrieri şi detalii). Motivele şi temele literare sunt preluate tot din popor: motivul dispariţiei astrului. Toate acestea sunt prezentate prin îmbinarea răului cu fantasticul şi împletind ca metode de expunere descrierea cu dialogul şi naraţiunea. in lucrarea sa Mituri. Criticul literar. pozitive. un drum al maturizării.În vreme ce basmele populare au o mai mică întindere (datorită transmiterii pe cale orală). Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Eroii principali ai basmelor sunt tineri. vise şi mistere. Naratorul este omniscient şi realizează naraţiunea la persoana a III-a intervenind adesea cu comentarii (reducând astef obiectivismul operei) Dintre basmele populare amintim: Praslea cel voinic şi merele de aur.a cărui rol este de a pregăti eroul principal pentru o nouă etapă (etapa în care acestia vor fi lideri). secundare. motivul visului. Toţi eroii basmelor au de parcurs un drum iniţiatic – cum mai târziu a fost demult. Personajele negative ale basemelor. Aleodor Împărat. Greuceanu.

Alb. Chiar dacă eroii caută lucruri concrete sau abstracte.. Aleodor.Alb. cu încercările sale. eroii sunt predestinaţi) Faptele pe care eroii basmelor le înterpind depăşesc limita reală (salvează fiinţe necuvântătoare: codbul.după rolul lor . .după caracterul lor (faptele pe care le săvârşesc ). valori şi auzi necuvântătoarele. se rostogolesc schimbându..principale .unde. eroii sunt selectaţi. Toate aceste basme au un motiv comun: cel itinerant al formării şi regăsirii.. Aducerea merelor (Prâslea – Rodul tainci) Ioan Slavici a astrelor (Greuceanu). Harap. Putem astfel realiza diferite clasificări ale personajelor.reale .a.a descendente cum este în cazul operei Tinereţe. Ioan Slavici . Harap – Alb s. . Criticii literari au demonstrat că drumul poate avea diferite traiectorii: ascendente (sau de initiere.Alb (Ion Creangă). ştiuca. iar virtuţiile cu care sunt înzestrate le dau puterea de a lua deciziile corecte( În altele (zuador)..după natura lor .negative .Tatal zmeilor. Drumul.fantastice În basm. Doar sufletul celor aleşi poate vedea. s. a fetei de împărat (Aleador Împărat.a. Mai mult decât atât. scoate în evidenţă profilul moral al personajelor. rolul eroului este de a îndeplini misiuni pe care omul simplu nu este capabil. căutarea izvorului vieţii veşnice ( Tinereţe. Tinereţe. albina s. formatare) la sfârşitul cărora protogoniştii sunt pregătiţi pentru o nouă etapă – cum este cazul lui Greuceanu. tăunele.si au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţe”.. Mihai Eminescu – Făt Frumos din lacrimă. Aşa se face că în basme precum: Harap. sunt răsplătite de cele mai multe ori cu fata împăratului ca soţie şi jumătate din din împărăţie. pornesc pe un drum necunoscut şi dupa ce trec prin diferite încercări pe care doar cu ajutorul virtuţilor care dau dovadă le depăşesc.Doi feţi cu stea în frunte. Ioan Slavici.pozitive ..şi dimensiunile etc). Ioan Slavici – Rodul tainic. sunt ajutaţi de acestea.. Locul unde urmează să ajungă repretintă un spaţiu nedefinit şi aflat la mare depărtare de lumea noastră.secunare . Mai mut decât atât înfruntarea primejdiilor le asigură fericirea mult dorită „. a pământenilor.) constituie motive puternice din care va rezulta cel itinerant.dintre basmele culte enumerăm: Ion Creangă – Harap.. trebuie să îndeplinească nişte condiţii. în final eroul moare liniare unde pe parcursul drumului personalitatea personajului nu suferă modificări.

. fraţi invidioşi s. Gheonoaia etc. Sfânta Duminică etc) Conturarea întâmplărilor şi a personajelor se face după nişte reguli bine stabilite.. Setilă.. jumătate – de – om –călare – pe – jumătate – de – iepure – şchiop. a se istovi etc.” (ibidem p. Zimba română. dreptate. dar şi personaje reale: mama vitregă. curaj. Tot din interacţiunea eroului cu celelalte fiinţe se deprind si personaje secundare cum sunt de exemplu cele negative care de obicei reprezintă întruchipări monstruase aparţinând lumii fantastice: zmeu. forţă.. întâlnim caracterizarea directă a personajelo. p 5) În basmele populare caracterizarea directă este mai săracă în detalii.a. mai mult decât în cele populare. „ a fi la ceasul morţii”.” etc (M. hărnicie. 45) De remarcat este că în basmele populare există multe cuvinte şi expresii din popor (ex. stărpitură.. Iancu. sunt lipsite de agerimea minţii dar au în stăpânire obiecte miraculoase cu ajutorul cărora obţin succese de moment. spânul.Din interacţiunea eroului personajului principal cu celelalte personaje se conturează profilul moral al acestora din care se desprind virtuţi precum: bunătate. Avem astfel formule specifice basmului: iniţiale sau introductive care au rolul de a introduce cititorul în atmosfera miraculoasa a basmului. lup. autorii realizând astfel caracterizarea indirectă a acestora. 45) finale sau de încheiere –au rolul de a readuce citirorului în lumea reală: „ Încalecau pe.un lemn la bine să îndemn. albină. Personajele adjuvante sunt fie din lumea reală (cal.a) sau personaje fantastice (Ochilă. Faurul pământului. corb s. Sfarmă Piatră. simbrie. „a-şi da obştescul sfârşit” etc) şi arhaisme (moşie. modestitate etc. elesteu. dragoste pentru adevăr. StrâmbăLemne. Acestea pot conţine note de umor: „ A fost odată ca nici odată când se coceau ouăle în gheaţă şi noaptea se făcea dimineaţă. Acestea au o putere fizică neobişnuită.. În basmele culte. tăune. Ex: „. p 45) mediane sau mijloc au rolul de a menţine atenţia cititorului ex: „ Să vede ce s-a întâmplat .) Cuvintele din limbajul personajelor din basme aparţin vocabularului fundamental al limbii române facilitând astfel receptarea acestora. Flămânzilă. el împărat întunecat şi gânditor ca miazănoaptea. Muma Pădurii. vitejie. (ibidem p. aşa cum apare ea în operă prin intermediul autorului. Gerilă. iar ea zâmbitoare ca miezul cel mai strălucitor al zilei” ( Mihai Eminescu Făt frumos din lacrimă..

Incipitul basmului prezintă starea de echilibru în care este prezentată familia ideală. EDUCAREA ELEVILOR Lectura reprezintă un „refugiu” intr-o lume imaginară .. personajelor. „De ce credeţi că. Lectura îmbogăţeşte vocabularul. imaginaţia. transpunerea citirorului în diferite lumi dar în acelaşi timp el nu este afectat de acesea. Percepţia presupune parcurgerea următoarelor faze: detecţia.?”. Întrebări precum: „ Ce vedeţi. intervenind asemenea cu impunerea propriei opinii asupra faptelor. De cadrul didactic şi de natura elevului depinde dragostea pe care aceasta o va avea faţă de receptarea noilor lecturi. Se trece apoi la lectura model. imagini primare. dezvoltă percepţia.. Un factor disturbator tulbură atmosfera feerică pentru ca finalul să redea starea de echilibru după ce eroul învinge răul. basmul reprezintă un drum al iniţierii în viaţă. şi celelalte procese ale gândirii. lectura individuală. şi totodată. Basmul are o structură simetrică. conţinând totalitatea informaţiilor despre însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii directe a acesora asupra analizatorilor. discriminarea.. fenomene ale naturii. identificarea şi interpretarea. înlesnesc receptarea textului. Percepţiile sunt procese senzoriale complexe. Tema basmelor o reprezintă triumful binelui asupra răului prezentate de un narator omniscient la persoana a III – a. situaţiilor.?”.?” antrenează elevii în discuţii. „Ce aţi face dacă..?”. „Ce credeţi că.. Pentru a facilita receptarea corectă a basmelor se recomandă ca noile cunoştiinţe sa fie clădite pe baza celor vechi. incipitul şi finalul sunt simetrice în plan simbolic reprezentând natura umană şi nevoia de cunoaştere.. cultivă imaginaţia. lectura colectivă cu scopul de a forma copiilor deprinderea de a citi. În concluzie.. Predearea basmelor se începe astfel cu o discuţie pe baza imaginilor sugestive cu privire la conţinutul basmului ce urmează a fi studiat . dezvoltă limbajul.Ca figură de stil predominantă remarcăm personificarea – procedeu artistic prin care se atribuie însuşiri omeneşti unor fiinţe necuvântătoare lucruri. de a urmări şi de a respecta pe cel care ..

. Ca metodă interdisciplinară şi care ar putea facilita percepţia corectă am putea solicita elevii să reproducă segvenţa care le-a plăcut (prin desen. putem solicita elevii să rezolve exerciţii precum: „Ce aţi face dacă. imaginaţia) dar şi procesele psihice: senzaţiile.A Ecaterina Nicolescu. BIBLIOGRAFIE Xxx. extragerea mesajului. integrarea acestora în noi structuri.?”.. gruparea personajelor. cultivarea imaginaţiei. memoria. percepţiile. „Dar dacă. „Ca cine ţi-ar place să fi?. Editura Steaua Nordudui.L. DEX scolar.„Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă..citeşte(colegul). ideale. repretentarea. prin dramatizare etc) Apoi pentru dezvoltarea limbajului. Enciclopedia de buzunar. Apoi la studiul textului care presupune: extragerea cuvintelor necunoscute. al onoarei etc. Acţiunea simplă şi accesibilă a acesora permite percepţia optimă de asemenea cultivă spiritul dreptăţii. Editura Petrion.?”.”. limbajul. Deasemenea dezvoltă procesele cognitive (gândirea. prin învăţăturile care se desprind oferă imaginea unei lumi ferice. Iancu. Zimba română. De ce?” Consider că basmele au un rol în viaţa fiecăruia.. S. iar binele triumfă. al cinstei. o lume în care răul până la urmă este pedepsit. alcatuirea planului simplu şi dezvoltat de idei. Editura Stadiform..?” „Daţi un alt final povestirii.. S. Zalău 2009 M. delimitarea paragrafelor. Elevii îşi dezvoltă astfel un comportament adegvat din punct de vedere moral.Constanţa 2010 . Basmele.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->