Sunteți pe pagina 1din 9

Legea penala = orice dipozitie cu caracter penal cuprinsa in legi sau decrete (art. 141 C.p.

) Aplicarea legii penale se face in: timp (art. 10 16 C.p.) spatiu (art. 3 9 C.p.)

A. Aplicarea legii penale in spatiu


1) pentru infractiunile savarsite pe teritoriul tarii principiul teritorialitatii = legea

penala se aplica intractiunilor savarsite pe teritoriul Romaniei (art. 3 C.p.) - aplic. lg. pen. = exclusiva si neconditionata => calificarea faptei, conditiile rasp. pen., aplic. sanct. si executarea acestora se realizeaza pe baza lg. pen. romane, indifferent de calitatea faptuitorului. - teritoriu = intinderea de pamant si apele cuprinse intre frontiere, cu subsolul si spatiul aerian, precum si marea teritoriala cu solul, subsolul si spatiul aerian (art. 142 C.p.). - infractiuni savarsite pe teritoriul tarii = orice infractiune comisa pe teritoriul aratat in art. 142 sau pe o nava ori aeronava romana (art. 143, al. 1 C.p.). !!! infractiunea se considera savarsita pe teritoriul tarii si atunci cand pe acest teritoriu, ori pe o nava/ aeronava romana s-a efectuat numai un act de executare/ s-a produs rezultatul infractiunii => criteriul ubiguitatii = infractiunea se considera a fi savarsita pretutindeni unde s-a savarsit fie si numai un act de executare/ s-a produs rezultatul infractiunii.

1|Page

EXCEPTII: lg. pen. rom. nu se aplica infractiunilor savarsite de reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului rom. (art. 8 C.p.) - alte persoane = sefi de state, de guverne, ministrii de externe, personalul tehnic si administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, reprezentanti ONU, agenti consulari au o imunitate partiala = statul unde reprezentantul altui stat se bucura de imunitate are la dispoz. alte mij. de dr. internat. pentru a atrage atentia statului acreditar asupra activitatii infractionale a reprezentatului sau, declarandu-l persona non grata si obligandu-l sa paraseasca tara. - alte persoane = militarii unei armate straine aflate in trecere sau stationate pe teritoriul tarii in baza unui accord cu statul roman. SITUATII CONEXE:
a)

infractiunile savarsite la bordul navelor sau aeronavelor, militare sau

guvernamentale straine aflate pe teritoriul tarii nu cad sub incidenta lg. pen. rom. deoarece se afla pe teritoriul tarii cu acordul nostru si reprezinta statul carora apartin.
b) infractiunile savarsite la bordul navelor sau aeronavelor comerciale atata timp

cat se afla in porturi sau aeroporturi rom. se judeca dupa lg. rom. c) infractiunile savarsite la bordul navelor comerciale straine aflate In trecere prin marea teritoriala

principiu: nu se aplica lg. pen. rom.

exceptii: daca infract. a fost savarsita de un cet. rom./ de o pers. fara cet. care are domiciliul pe teritoriul Rom.; daca infract. este indreptata impotriva intereselor Rom./ impotriva unui cet. rom./ a unei pers. rezidente pe teritoriul Rom.;

2|Page

daca infract. este de natura sa tulbure ordinea si linistea publica in tara/ ordinea in marea teritoriala; daca avem de a face cu traficul illicit de stupefiante/ de substante psihotrope; daca asistenta autoritatiilor rom. a fost ceruta, in scris, de capitanul navei/ de un agent diplomatic/ de un functionar consular al carui pavilion in arboreaza nava;

2) pentru infractiunile savarsite in afara teritoriului tarii: principiul personalitatii: legea penala se aplica infract. savarsite in afara teritoriului tarii, daca faptuitorul este cet. rom./ daca, neavand nici o cet., are domiciliul in tara (art. 4 C.p.) conditii: infract. sa se savarseasca in strainatate; fapta sa fie considerata infract. potrivit lg. pen. rom. !!! nu se cere ca fapta sa fie incriminata si de lg. locului unde s-a savarsit infractorul in mom. savarsirii infract. sa fie cet. rom./ pers. fara cet., dar cu domiciliul in Rom. !!! nu este necesara prezenta infractorului in tara - pedeapsa executata se deduce din pedeapsa pron. de instantele rom. (art.8 si 9 C.p.) principiul realitatii = lg. pen. rom. se aplic. infract. savarsite in strainatate, daca acestea sunt contra statului rom., contra vietii unui cet. rom. sau prin care s-a pricinuit o vatamare grava integritatii corporale unui cet. rom., de catre un cet. strain ori de un apatrid care nu domiciliaza in Rom. (art. 5 C.p.) conditii:

3|Page

infract. sa se savarseasca in strainatate; infract. sa fie contra: sig. st. rom., contra vietii unui cet. rom/ prin care s-a adus o vatamare corporala grava unui cet. rom.; infractorul sa fie cet. strain/ apatrid care nu domiciliaza in Rom.; act. pen. se pune in misc. cu atoriz. prealabila a procurorului gen. al parchetului de pe langa I.C.C.J.;

!!! lg. pen. rom. se va aplica numai daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala principiul universalitatii = lg. pen. rom. se aplic. infract. savarsite in afara teritoriului tarii, altele decat cele de la art. 5 C.p., daca infractorul este cet. strain/ apatrid care nu domiciliaza in Rom. - principiul consacra cooperarea Rom. la lupsa comuna impotriva criminalitatii conditii:

sa se savarseasca in strainatate o infract., alta decat cele de la art. 5 C.p.; infract. sa aibe dubla incriminare (sa fie prevaz. atat de lg. pen. a st. unde a fost savarsita cat si de lg. pen. rom.); infractorul sa fie cet. strain/ apatrid fara domiciliu in Rom.; infractorul sa se afle in Rom. de buna voie/ daca s-a obtinut extradarea sa

COOPERAREA INTERNATIONALA IN LUPTA CRIMINALITATII forme ale cooperarii internationale: prin mij. de drept pen.: aplicarea lg. pen. rom. conform p. universalitatii; incriminarea si sanctionarea in lg. interna a faptelor periculoase, pt. care tara noastra s-a angajat prin tratate internationale sa le incrimineaza si sanctioneze;
4|Page

recunoasterea prin normele dr. intern a hot. jud. pron. in strainatate; asistenta juridica internationala extradarea; prin mij. de dr. proc. pen. comisiile rogatorii; Infatisarea martorilor, expertilor si a pers. urmarite; cooperarea Rom. la combaterea criminalitatii international se realiz. prin aderarea la conventiile internationale EXTRADAREA = act bilateral intre 2 state in baza caruia un stat pe al carui teritoriu s-a refugiat un infractor sau un condamnat il preda la cerere, altui stat pt. a fi judecat/ pus sa execute pedeapsa la care fusese condamnat. => existenta a 2 state: a) st. solicitat = st. pe teritoriul caruia se gaseste infractorul/ condamnatul b) st. solicitant = statul: pe teritoriul caruia s-a savarsit infract.; impotriva intereselor caruia a fost savarsita infract.; al carui cet. este infractorul

felurile extradarii: activa cand se cere; pasiva cand se acorda;

reglementarea: art. 9 C.p. extradarea poate fi acordata sau poate fi solicitata in 3 situatii: a) prin conventii internationala incheiate de Rom.; b) pe baza de reciprocitate;
5|Page

c) in temeiul lg. interne

conditii in care se poate cere sau acorda extradarea: cond. cu privire la infractiune

sa fie savarsita pe teritoriul st. solicitant/ impotriva intereselor acestuia/ de catre un cet. al acestui st.; !!! extradarea poate fi refuzata at. cand fapta care motiveaza cererea face/ poate face ob. unui proces pen.

sa existe dubla incriminare; Exceptie: daca pt. aceasta fapta este exclusa cerinta dublei incriminari printro conventie internationala la care Rom. este parte

sa atraga o pedeapsa privativa de libertate de cel putin 1 an, iar in vederea executarii unei pedepse, numai daca aceasta este de cel putin 4 luni; in legatura cu gravitatea faptei, daca, potrivit legislatiei st. solicitant fapta este sanctionata cu pedeapsa capitala, acesta tb. sa acorde garantii ca pedeapsa va fi comutata;

extradarea va fi refuzata daca nu a fost respectat dr. la un proces echitabil in sencul C.E.D.O.

cond. cu privire la infractor cand Rom. este st. solicitat, infractorul/ condamnatul tb. sa fie cet. strain; pers. care nu pot fi extradate:
a) cetatenii romani numai in baza conventiilor internationale la care Rom.

este parte si pe baza de reciprocitate in urmatoarele conditii: pers. extradabila domiciliaza pe teritoriul st. solicitant la data formularii cererii de extradare; pers. extradabila are si cet. st. solicitant;

6|Page

pers. extradabila a comis fapta pe teritoriul sau impotriva unui cet. al unui stat mem. al U.E., daca st. solicitant este mem. U.E.;

!!! in primul si ultimul caz, at. cand extradarea se solicita in vederea efectuarii U.P. si a judecatii, apare o conditie speciala: st. solicitant sa de asigurari considerate ca suficiente ca, in cazul condamnarii la o pedeapsa privativa de lib., pers. extradata va fi transferata in Rom. pentru executarea pedepsei. b) pers. carora li s-a acordat dr. de azil in Rom.; c) pers. straine care se bucura in Rom. de imunitate de jurisdictie; d) pers. straine citate din strainatate in vederea audierii ca parti, martori/ experti in fata unei autoritati judiciare rom. solicitante, in limita imunitatilor conferite prin conventie internationala cond. cu privire la U.M./ executarea pedepsei
a) infract. pt. care se cere extradarea sa nu fie din acelea care poate fi angajata

doar la pl. prealab. conform legislatiei celor 2 state iar pers. vatamata sa se opuna extradarii; b) sa nu fi intervenit prescriptia conform legislatiei celor 2 state; !!! pentru a se evita aceasta situatie se admite extradarea temporara c) sa nu fi intervenit amnistia; d) sa nu fi intervenit gratierea; cond. cu privire la cererea de extradare tb. facuta in scris si se adreseaza Ministerului Justitiei din Rom. trebuie sa fie insotita de: a) originalul/ copie autentica a mandatului de arestare/ copie de pe hot. de condamnare; b) o expunere a faptelor pt. care se cere extradarea + data si locul savarsirii, calificarea lor juridica si referiri la dispoz. legale aplicab.; c) copie a textelor de lg. aplicab.; d) alte date: o eventual executare partial/ unde locuieste infractorul, etc.
7|Page

principiul specialitatii extradarii = pers. extradata nu poate fi judecata decat pt. infract. pt. care a fost extradata si nu poate fi pusa sa execute decat pedeapsa pentru care a fost extradata. - derogari:

pers. extradata poate fi judecata/ condamnata si pt. alte infract. anterioare predarii, dar cu acordul prealabil al statului solicitat; va putea fi judecata si pt. alte infract., anterioare predarii daca dupa executarea pedepsei, nu paraseste teritoriul in 45 de zile de la eliberarea sa sau, dup ace a parasit teritoriul, se intoarce;

infractorul poate renunta la beneficial specialitatii extradarii.

instanta de judecata care judeca cererea de extradare si decide acodarea sau respingerea ei este Curtea de Apel

B. Aplicarea legii penale in timp


principii aplicabile:
1) p. activitatii lg. pen. se aplica infract. savarsite cat timp ea se afla in vigoare

(art. 10 C.p.)
2) p. neretroactivitatii lg. pen. lg. pen. nu se aplica infract. care, la data cand au

fost savarsite, nu erau prevazute ca infractiuni (art. 11 C.p.)


3) p. retroactivitatii lg. pen. noua lg. care dezincrimineaza se aplica faptelor

savarsite inainte de intrarea ei in vig. (art. 12 C.p.)

8|Page

4) p. ultractivitatii lg. pen. se aplica numai faptelor savarsite cat ea era in vigoare

(art. 16 C.p.)

5) aplic. lg. pen. in situatii tranzitorii p. aplicarii legii penale mai favorabile

- situatiile tranzitorii = ipotezele in care de la savarsirea unei infract. si pana la judecarea ei intervin una sau mai multe legi pen. succesive care prevad fapta ca infract. - reglem. art. 13, 14 si 15 C.p.

9|Page