COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

CENTRALIZARE EVALUARE CHESTIONARE PARINTI 2010-2011 OBS! Procentele sunt raportate la numărul de repondenţi, fiecare putând bifa mai multe metode! 1.Alegeţi din lista de mai jos (cel mult 5) valori/abilităţi pe care trebuie să le dobândească elevii prin activităţile organizate de şcoală:  Hărnicia 10%  Sentimentul de responsabilitate; 90%  Credinţa religioasă; 15%  Toleranţa şi respectul pentru alte persoane: 76%  Cumpătarea/economisirea de bani; 32%  Perseverenţa; 72%  Independenţa; 34%  Altruismul (a nu fi egoist); 69%  Imaginaţia; 28%  Supunerea faţă de cei mai în vârstă. 67% 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante calităţi pentru a-ţi găsit o slujbă (alegeţi 3):  Cunoaşterea limbilor străine; 87%  Pregătire profesională solidă în domeniu; 99%  Terminarea unor studii în străinătate; 20%  Obţinerea unor diplome postuniversitare; 87%  Aspect fizic plăcut; 10%  Abilitatea de a lucra în echipă; 68%  Ambiţie; 81%

68%  Să fie bine plătit. 91%  Program avantajos. nu în salturi. informaţii. 87%  Şansa unei promovări rapide. 65%  Ocazia de învăţa şi de a evolua. 74% 3. 80% 5. 9%  Abilităţi de a lucra cu computerul. 12%  Să poţi avea iniţiativă. în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: Afirmaţii Total dezacord Dezacord parţial Acord parţial Total de acord . 10%  Posibilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în anii de studiu. 20%  A fi pregătit. pe cea care reflectă cel mai bine noţiunea de „învăţare continuă şi permanentă”:  A acumula cât mai multe cunoştinţe. 5%  Să ai materialele şi echipamentul necesar. 76%  Puţină solicitare. informat. 11%  Responsabilitate/seriozitate. din variantele de mai jos. 86%  Mediu de lucru plăcut. Din punctul dumneavoastră de vedere. 100%  Cunoaşterea lumii afacerilor. Alegeţi. 30%  Să citeşti mult. 14%  Slujba să fie respectată de oameni. 78%  Concediu lung. Dacă vă gândiţi la orientarea profesională şi pentru carieră a copilului dumneavoastră. 44% 4. Abilităţi de conducere/coordonare. 6%  Învăţare continuă. 99%  Educaţie/cultură generală bună. constanţă în procesul de învăţare. care din următoarele aspecte sunt cele mai importante pentru alegerea locului de muncă de către copiii dumneavoastră (alegeţi 3):  Să fie sigur.

----------------------------------26% 2% ---------------------13% 42% 31% 34% 56% 56% 69% 66% 5% În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii: Total dezacord 23% ----------------------------------------Dezacord parţial 28% 5% 1% ------------------------Acord parţial 34% 45% 16% 45% 12% Total de acord 15% 50% 83% 55% 88% Afirmaţii Ceea ce se predă în şcoală în România le foloseşte elevilor în viaţă Conţinutul manualelor şcolare şi programa de învăţământ sunt moderne şi adaptate nevoilor pieţei Sistemul de evaluare apreciază corect cunoştinţele elevilor Metodele de predare angajează activ elevii în procesul de învăţare Activităţile extraşcolare organizate de şcoală sunt interesante şi utile 7.În societatea de azi. tinerii au nevoie de orientare şi sfaturi privind viitorul lor profesional Există servicii specializate care oferă consultanţă în ceea ce priveşte viitorul lor profesional Are un îndrumător care-l ajută să se orienteze Are acces la informaţii de bună calitate privind oportunităţile de studiu în străinătate 6. Şcoala îi ajută pe copiii dumneavoastră să aibă succes în viaţă prin (încercuiţi o singură căsuţă pentru fiecare rând): Profesori Disciplinele şcolare Activităţi extraşcolare Lucrurile învăţate Diploma obţinută Dirigenţia Conducerea şcolii Consiliul elevilor Consiliere şi orientare (realizată de către psiholog) Altele Mult 87% 65% 34% 73% 94% 81% 89% 47% 75% --------Puţin 11% 35% 61% 20% 6% 18% 11% 52% 23% ---------Deloc 2% ---------5% 7% ---------1% ---------1% 2% ----------- OBS! Înregistrările procentelor pot suporta o eroare de maximum 2% rezultată din rotunjirile la valorile întregi cele mai apropiate! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful