Sunteți pe pagina 1din 40

MAI 06 • ANUL I • NUMĂRUL 08

TURISM SPORT ASOCIAȚII DIVERTISMENT FEMEI CĂRȚI MOTOR TEHNOLOGIE COPII CINE DVD ACTUALITATE...

TATA
Indica
Calitate și echipament

Zboară
gratis în
România !
CINE
‘Codicul
Da Vinci’
TURISM
Transilvania
Patones de Arriba

Contra
COSMIN

Un fotbalist european
04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

Editor
Redac
Colab
Vărz
Public
Fern
Valen
Geom

Edita
04 EDITORIAL 24 TEHNOLOGIA
Adios domnului ambasador Stelian Cele mai noi realizări în televiziunea
Oancea care s-a întors la București. digitală le puteți afla din aceste pagini.

06 ACTUALITATE 26 CĂRȚI
FEDROM apreciază activitatea amba- Victor Stochiță își lanseză cartea, luna
sadorului oferind-i o plachetă la plecare. trecută, la Circulo de Bellas Arte din Madrid.

08 STIRI 28 ASOCIAȚII
România a participat la Ziua Europei O activitate importantă a AIPE în cinci
care s-a sărbătorit în capitala Spaniei. ani de inspirație prezentată de președintă.

10 SOCIALE 32 FEMEI
Imigranții sunt în centrul atenției Alături de un test, cele mai gingașe făpturi pot
forțelor politice centrale și regionale. afla și o rețetă de pui recomandată de bucătar.
12 SPORT 34 COPII
Steaua luminează la Coslada. Contra Miinunile lumii, o poveste și un concurs vor
un jucător european evoluează la Getafe. face deliciul copiilor care vor citi aceste pagini.

14 CINE 36 DIVERTISMENT
‘Codicul da Vinci’ va avea premiera Horoscopul nu poate lipsi din paginile
în curând în cinematografele spaniole. de divertisment alături de rebus și bancuri.
16 MUSICA 38 PROFILE
Succesele muzicale românești sunt pre- Continuăm
zentate prin trupele Sistem și Simplu. să prezen-
tăm profile
18 TURISM ROMÂNIA ale unor
Sighișoara, poate fi destinul turistic români
a iubitorilor de istorie și de legende. care au
reușit să
20 TURISM SPANIA lucreze
Pentru a ploja în urmă cu câteva în mese-
secole trebuie vizitat Patones de Arriba. ria lor.
22 MOTOR
Tata Indica, o mașină care mulțumește
pe mulți atât prin preț cât și prin calitate.

Editor: Miguel Ángel Linares linares@revistahoy.com Director: Gelu Vlașin gelu.vlasin@revistahoy.com Tirajul acestui număr:
Redactor Șef: Cornel Drinovan cdrinovan@revistahoy.com Machetador: Alejandro Colao colao@revistahoy.com 75.000 exemplare
Colaboratori: Mirela Vlaica, Claudiu Stroe, Cătălina Iliescu, Arina Gruia, Andrada Stroe Iancu, Daniela
Vărzari, Elena Iuliana Tothazan, Simion Socaciu, Mihaela Petrache, Cătălin Mârlăneanu, Crina Chiriuc Râpeanu
Publicitate: Ramón Solano (Șef de Publicitate) rsolano@revistahoy.net
Fernando Solano, Julia Muñoz Delegații de Publicitate: Barcelona: Ruth Oliveras ruth.oliveras@revistahoy.com
Valencia: Juan Carlos Sahuquillo jcsahuquillo@revistahoy.com Alicante: José Luis Heredia jheredia@revistahoy.com
Geomárketing Management D.: Diego Echegaray dechegaray@revistahoy.com Tipar: Printerman Industrias Gráficas

COPERNAL c/ Isaac Peral, 2 - 28015 Madrid Tel.: 915 432 241 Fax: 915 496 596 Solicitud de control
Edita PUBLISHING revista@revistahoy.com www.revistahoy.com Depósito Legal: M-17.863-2006 aceptada por PGD

origini 02:03
ADIÓS, DOMNULE
AMBASADOR!
Cornel DRINOVAN

EDITORIAL
A scrie despre un moment al despărțirii nu este
întotdeauna o treabă ușoară, mai ales când
persoana în cauză a reprezentat ceva, chiar și
indirect, în viața ta. Zic indirect fiindcă o parte
din anii domniei sale de ambasador la Madrid
au coincis cu anii mei de imigrant în Spania.
Excelența sa, domnul ambasador Stelian
Oancea, după o viață de diplomat, reprezentând
România la cel mai înalt nivel, și după mulți ani
Toaca sună în zadar Constantin Udrea
Mulți dintre noi, cei aflați pe meleaguri străine, ne
aducem aminte de sunetul toacei din curtea bisericii la
care mergeam, în satele sau orașele de unde venim. Și,
mai ales, ne sună în urechi bătăile ciocanelor, mai rău
sau mai bine mânuite, care loveau toaca în Săptămâna
Patimilor și, desigur, în Noaptea Învierii. În ziua de azi
lucrurile s-au schimbat, modernele și eficientele stații
de amplificare luând locul toacei pe care, totuși, unii
dintre noi, o mai auzim, încă, din depărtarea amintirilor.
Este bine, însă, că, aici în Spania, odată cu creșterea
comunității românești, a crescut și numărul biserici-
lor unde preoții noștri se străduiesc să împărtășească
de activitate ca ambasador la Madrid, a ajuns credincioșilor din dreapta credință. În acest an, în Alcalá
la momentul când a fost chemat în țară. Poate de Henares, preotul Adrian Pintea, a avut ideea să
că este normal să fie așa fiindcă, excelența sa, a facă Slujba Învierii în piața centrală a orașului, (Plaza
avut deja vârsta pensionării, însă privindu-l de Cervantes), cu acordul autorităților care au și participat,
aproape îți dai seama că este un om încă tânăr, fiindcă biserica devine neîncăpătoare la această Sfântă
atât fizic cât și sufletește și spiritual. Sunt sigur Sărbătoare. O idee excelentă părea la început, însă
că această chemare a domniei sale în țară nu s-a dovedit a fi nefastă, și asta doar din cauza noastră,
este un final de carieră diplomatică. Și chiar preotul neavând nici o vină. Mulțimea românilor a
dacă ar fi așa, poate acest lucru îi va da mai umplut piața, dar majoritatea dintre ei, din păcate, nu
mult timp poetului Stelian Oancea, pentru a au venit să asculte Slujba Învierii, ci doar pentru a se
continua să scrie cărți, fiindcă poetul care este putea întâlni unii cu alții. Nici acest lucru nu ar fi fost
în suflet nu va înceta vreodată să existe. Sigur prea grav dacă nu i-ar fi deranjat pe ceilalți. Am rămas
că, la finalul unei cariere atât de lungi și, fără stupefiat văzăndu-i cum vorbesc tare, mestecă gumă sau
îndoială, plină de succese, ar fi poate momentul fumează, râd și chicotesc cu spatele la preot, îmbrăcați,
bilanțului, a reușitelor și nereușitelor din viață. mulți dintre ei, în blugi și adidași, nebarbieriți de parcă
Eu nu sunt în măsură să fac acest lucru și cred mergeau pe șantier, însă vorbind la telefoane de ultima
că nici nu este cazul. Poate domnia sa a făcut generație. Pe nici unul dintre aceștia nu-l interesa
o trecere în revistă, printr-o scurtă privire în ce spune preotul și, bănuiesc că acești mulți tineri
urmă, a anilor unei vieți închinată Românie. participanți, nici nu o știau de dinainte. Sentimentul
Nu știm rezultatul, însă ne imaginăm că nu a religios nu se putea transmite, sau, mai exact, nici nu se
dus la nici un regret, sau nemulțumire. Nu am crea în mijlocul vociferărilor, chiar dacă vrând, nevrând,
fost un apropiat al ambasadei și, desigur, nici stau și mă întreb: cui să i să transmită? Nu trebuie să
al domnului ambasador, însă aceste ultime ne prefacem că nu știm că mulțimea participantă nu
momente ale șederii la Madrid, la despărțirea coincide cu mulțimea celor care au venit pentru a asista
pe care a făcut-o de cei cunoscuți, printre care la ceremonia religioasă cu adevărat, și nici nu trebuie să
am avut satisfacția să mă număr și eu, mi-a coincidă, dar nici nu are rost să se facă adunări de acest
dat prilejul să cunosc latura cea mai umană a fel doar pentru a ne mândri cu numărul mare de per-
excelenței sale, a poetului, a omului Stelian soane prezente la slujbă. Părerea mea este că ar trebui
Oancea, care pe mine m-a impresionat. Felul să rămânem în biserică pentru a simți fiorul religios,
cum vorbește de România, la fel ca și de poeziile fiindcă aici vor intra cei care o doresc cu adevărat, iar cei
pe care le scrie, mi-a dezvăluit latura cea mai care au chef de vorbit pot rămâne în stradă. Adunările
sensibilă a sufletului domniei sale. Ce aș putea de acest gen nu sunt caracteristice ortodoxiei, ci sectelor
eu să-i transmit, acum, domnului ambasador? protestante care se pot aduna chiar pe stadioane, fiindcă
Aș putea să-i urez multe lucruri. Mă limitez, la ei nu se poate vorbi de religie și de fior religios. Așa
însă, să-i urez viață lungă și să-i spun din suflet: că, ar trebui să lăsăm toaca strămoșească să mai răsune
Adiós, domnule ambasador! în sufletele noastre, măcar în zilele de mare sărbătoare.
04:05 origini
cii la
Și,
ău
âna
e azi
ații
ii
tirilor.
a
i-

Alcalá

aza
cipat,
ntă

tră,

nu
se
ost
mas
mă sau
cați,
arcă
tima

ul
nu se
rând,

nu
asista
uie să
acest
er-
bui
s,
ar cei
ările
ctelor
indcă
Așa
une
oare.
Româniaeuropeana
F
GELU VLAŞIN
EDROM – Federaţia Agustin Gonzalez Plasencia, Oancea o plachetă în semn de
Asociaţiilor de Imigranţi responsabil de organizare recunoştinţă pentru întreaga
Români din Spania, a şi finanţe, doamna Arina activitate desfăşurată în folosul
organizat miercuri, 05 aprilie Gruia, responsabilă de studii comunităţii româneşti. La
2006, o reuniune festivă la şi programe, doamna Teresa sfârşitul acestei reuniuni,
care protagonistul principal a García Escanciano, responsabil domnul ambasador Stelian
fost ambasadorul României adjunct de organizare. Cu Oancea a mulţumit tuturor
în Spania, domnul Stelian acest prilej i-a fost înmânată celor prezenţi pentru această
Oancea. La acest eveniment domnului ambasador Stelian plăcută surpriză.
au mai participat: domnul
Nicu Stan, consulul României FEDROM se
la Madrid, doamna Florina desparte de
Nicolae, ataşat cultural, domnul ambasadorul
Ştefan Nicolae, ataşat de presă, Stelian Oancea
domnul Horia Barna, directorul
Institutului Cultural Român
din Madrid, precum şi ziarişti
de la majoritatea periodicelor
româneşti din Spania.
FEDROM a fost reprezentată
de către domnul Miguel Fonda
– Ştefănescu, preşedinte,
doamna Doina Făgădar,
vicepreşedintă, domnul

Se schimbă regulile 14 clasate la finala anului anterior, plus primele zece


clasate din semifinala ediției curente. “Prin urmare, ca
Eurovision Song Contest România să își asigure un loc în finala Eurovision-ului
Începând de anul viitor, numai 10 țări din semifinala din 2007, trebuie ca Mihai Trăistariu să se claseze între
concursului Eurovision se vor califica în finală, inclusiv primii șase”, a declarat Dan Manoliu, șeful delegației
cele patru mari participante care merg anual în finală României la Eurovision. Decizia a fost luată la întâlnirea
(Germania, Franța, Marea Britanie și Spania). Până șefilor de delegații de la Atena, din 20-21 martie.
acum, la faza finală a concursului se calificau primele

Votati România la Eurovision pe 20 MAI!


CUM POT VOTA ROMÂNII DIN SPANIA LA EUROVISION
Pentru a susține candidatul României la Eurovision, este
bine ca noi românii aflați în Spania, ca și cei de pe alte
meleaguri să-l votăm pe Mihai Trăstariu, știut fiind faptul
Mihai
că cei din țară nu-l pot vota. Pentru aceasta, în Spania, Trăstariu
trebuie să ne uităm la televizor pe canalul spaniol care
transmite spectacolul fiindcă doar la numerele care vor
fi afișate aici se poate vota, și nu pe TVR Internațional
fiindcă acele numere pot fi utilizate doar din România.

06:07 origini
a
LAŞIN
n de
ga
losul

n
r
stă

e
ca
ui
tre
ei
irea
Ziua Europei
Î
n capitala Spaniei, Madrid, a fost sărbătorită, în 9 mai,
Ziua Europei. Toate țările care fac parte din Uniunea
Europeană, și cele două candidate, România și Bul-
garia, au fost prezente cu mici standuri în fața clădirii
Comunității de Madrid din cunoscuta “Puerta del Sol”.
Nu voi face referire la toate manifestările spaniole care
au avut loc în această zi atât de importantă pentru soarta
Europei, și a noastră a fiecăruia, ci vreau să subliniez
mândria nostră a românilor care am trecut pe aici văzând
standul României prezentat de către doamna Florina
Nicolae, atașat cultural la Ambasada României din
Madrid. Au fost oferite pliante și reviste celor care doreau
să cunoască România de azi, iar la vremea prânzului, an-
samblul folcloric “Plaiurile Dorului”, condus de maestrul
Ștefan Ciucă, a prezentat un program folcloric care a în-
cântat urechile celor prezenți. Au fost prezentate cântece
din mai multe zone ale țării, dintre care s-au remarcat
cântecele cunoscutei interprete bănățene, Ana Munteanu.

08:09 origini
ei
Imigrantii
, în atentia
,
Comunitatii, de Madrid Z
î
Trim
TĂU (
pentr
Ultim
loc t
vor fi
va

C
u fiecare zi ce trece se observă o preocupare vederea integrării, a soluționării lor pe viitor,
din ce în ce mai mare pentru colectivele de și o prezentare generală a politicilor pe care le
imigranți din Spania atât la nivel central cât promovează Comunitatea de Madrid în vede-
și la nivel de Comunități autonome. În acest rea integrării. La această întâlnire a participat
sens, Consiliera pe probleme de imigrație și și primarul din Coslada, Raúl López Vaquero,
emigrație din Comunitatea de Madrid, Lucia care a reamintit, printre altele, de condiția lui
Figar, preocupată în mod deosebit de o cât de imigrant, cât și de sprijinul pe care-l acordă
mai bună integrare a imigranților în societatea colectivului de români din Coslada. Din păcate,
spaniolă s-a întâlnit, în luna aprilie, în Coslada, ca de fiecare dată, și la această întâlnire s-au
cu reprezentanți ai asociațiilor de români, ridicat multe probleme personale ale unor
asociațiilor de spanioli și ai societății civile. români, sau probleme care nu aveau nimic de-a
Scopul întâlnirii a fost o mai bună cunoaștere face cu tema întâlnirii sau competența consilie-
a problemelor generale a imigranților în rei Lucia Figar. Preţul S
cu Lege
10:11 origini
id Zboară gratis
în România!
REVISTA ORIGINI ROMÂNEŞTI OFERĂ
8 BILETE GRATUITE DE AVION
Trimiţând un SMS la 7313 care să conţină: cuvântul ORIGINI (spaţiu) NUMELE
TĂU (ex. Ionescu) (spaţiu), PRENUMELE TĂU puteţi participa la tragerea la sorţi
pentru 4 călătorii dus-întors (pentru două persoane) pe ruta Spania-România.
Ultima dată pentru a trimite SMS este 25 Mai, 2006, ora 8, iar la ora 11 va avea
loc tragerea la sorți. Vă dorim mult succes. După tragerea la sorți câștigătorii
vor fi anunțați telefonic, iar în primul număr al revistei, după această dată, se
va publica numele câștigătorilor și modul de a intra în posesia biletelor.

Puteţi să alegeţi între


or, următoarele rute:
e le Madrid-Bucureşti,
de-
pat
Barcelona-Bucureşti,
ero, Valencia-Bucureşti,
lui Valencia-Arad.
ordă Biletele au valabilitate
ăcate, începând cu data de
u 20 mai şi până la data
de 28 octombrie 2006.
de-a
silie- Bazele concursului pot studiate în www.revistahoy.com
Preţul SMS: 1,20 euro + IVA. Participanţii la tragerea la sorţi acceptă publicitatea comercială din partea firmei organizatoare. Conform
cu Legea Organică pentru Protecţia Datelor, puteţi accede, modifica sau anula informaţiile personale sunând la numărul: 902 887 044.
Steaua straluceste
1
,
7 la Coslada DĂNUȚ ROȘU
(căpitanul echipei)
29-12-1979 Brăila

PRINTRE ECHIPELE ÎNSCRISE ÎN


CAMPIONATUL
c
u
C

C
COS LAD A SE AFLĂ ȘI
DE FOTBAL-SALĂ DIN
LAD A-O BAT ALÁ . PARTICULARITA-
P. E. CIOBANU STEAUA DE COS osmin
FAP TUL CĂ TOȚI
23-08-1979
TEA ACESTEI ECHIPE CONSTĂ ÎN înaint
Bârlad , IMI GRA NȚI CARE
JUC ĂTORII EI SUNT ROMÂNI

2 ROM ÂN ATÂT DE Bucur


F. N. FIERARU FAC PARTE DIN COL ECT IVU L
clubu
ORA Ș.

3F
30-03-1985 NUMEROS ÎN ACE ST
Brebu mai m
din ur
otbalul ajută la integrare. fotbal a avut numeroase
în cam
Această echipă face parte ecouri în diverse medii
sezon
din programul de activități de comunicare, atât în
printr
pe care îl realizează presa scrisă cât și la radio
D. CAZAN ratată
31-10-1978 Asociația Obatalá, și televiziune. Acest lucru a
a fost
Ploiești-Prahova împreună cu “Concejalía de făcut ca să se cunoască mai
doua
Atención Ciudadana, Parti- bine și celelalte activități
L. BOGDAN
19-01-1976
Brăila 4 cipación y Cooperación del
Ayuntamiento de Coslada”.
Scopul constituirii acestei
ale Asociației Obatalá și
scopurile urmărite. Chiar
din primul an de existență
niolilo
a atra
europ

B. I. BREZEANU
5 echipe de fotbal este de a
ușura integrarea români-
lor din Coslada în viața
socială, culturală și sportivă
STEAUA DE COSLA-
DA-Obatalá a obținut o
diplomă la cea de-a “IV
Edición Galardones Pueblo
Valen
alege
carier
un co
05-08-1984 e eval
a orașului. Nuevo”, act celebrat în 25
Câmpina-Prahova sezon
Premiată în primul an noiembrie 2005 în Madrid,

8
va lua
A. D. COJOCARU de existență. diplomă ce se acordă pentru
09-04-1978 de titu
Apariția acestei echipe de sprijinul acordat imigrației.
Breaza-Prahova plin s
fapt c

A. BREZEANU
9 Președinte și manager
Agustín González Plasencia, Președintele Asociației Obatalá, și
manager al echipei, a declarat:
“Dorim să-i încurajăm pe toți românii care trăiesc în Coslada
tactic
adese
funda
rezult
26-09-1982 ca să facă la fel ca acești tineri pentru a participa împreună
Câmpina-Prahova mas H
cu vecinii lor la diverse acțiuni culturale și sportive, pe care le
dreap
oferă Primăria. De asemenea le sugerez să
D. M. PĂUN se organizeze, să formeze asociații sau să forțel
21-09-1983 fost tr
Câmpina-Prahova colaboeze cu asociațiile deja existente în
Coslada. Din punctul meu de vedere, un colectiv plătin
atât de important ce cel român în Coslada nu pentr

10
A. Glez. Plasencia
Președintele poate trăi cu spatele la restul cetățenilor fiind pe la W
Asociației Obatalá necesari pentru a construi zilnic un oraș deschis Timiș
și solidar pentru fiecare dintre cetățenii lui”.
STEAUA DE COSLADA-OBATALÁ
12:13 origini
e
a
L
contra
COSMIN

un fotbalist european
C
ITA-
OȚI osmin și-a inceput cariera la Timișoara
E înainte de a fi tansferat la Dinamo
București, unul dintre cele mai cunoscute
cluburi din țară. A fost apoi reperat de
mai multe cluburi europene dar, în cele
din urmă, Alaves l-a ales în 1999. A jucat
e
în campionatul spaniol doi ani. Al doilea
sezon cu Deportivo Alaves s-a terminat
printr-o finală a cupei UEFA, din păcate
dio
ratată în fața Liverpool-ului. Cosmin
cru a
a fost magnific în acest meci; autor a
mai
doua pase decisive care au permis spa-
ăți
niolilor să revină. Talentul lui Cosmin
și
a atras imediat cele mai mari cluburi
iar
europene (Real Madrid, Barcelona,
ență
Valencia, AS Roma...). Cosmin va
A-
alege în cele din urmă să își continue
o
cariera la AC Milan, cu care a semnat
V
un contract de 4 ani în 2001. Suma transferului
ueblo
e evaluată la 13 milioane de euro. La începutul
25
drid,
sezonului, sub comanda lui Fatih Terim, Contra Fișa tehnică
va lua parte la aproape toate meciurile în calitate
entru PRENUME : Cosmin Marius
de titular pe postul de apărător dreapta. Dar în
ației. NAȚIONALITATE : Română
plin sezon, Carlo Ancelotti a fost numit antrenor
DATA DE NAȘTERE : 15/12/1975
fapt care a avut drept consecință modificări
LOCALITATEA : Timișoara
tactice și de componență a echipei. Cosmin e
ÎNĂLȚIMEA : 1,80 m
și adesea rezerva lui Thomas Helveg pe postul de GREUTATEA : 74 kg
fundaș dreapta. La sfârșitul sezonului, datorită CLUB : FC Politehnica Timișoara
rezultatelor sale dar și accidentării lui Tho- POST : Apărător dreapta
mas Helveg, Cosmin redevine titular apărător NUMĂR LA FC POLITEHNICA TIMIȘOARA : 10
dreapta, începând un nou an cu încredere în NUMĂR ÎN ECHIPA ROMÂNIEI : 22
forțele sale, dar la 1 septembrie 2002, Contra a PRIMA SELECȚIE : 24/04/1996 împotriva Georgiei
fost transferat la Atletico Madrid, clubul spaniol GOLURI SELECȚIONATE : 5
v plătind 9 milioane de euro. A jucat 29 de partide STARE CIVILĂ : Căsătorit, 1 copil
pentru Milan, înscriind 3 goluri. După o trecere DIPLOMA : Profesor de educație fizică și sport
pe la West Bromwich Albion și FC Politehnica PORECLA : Guriță
s Timișoara, actualmente este jucător la Getafe. DISTINCȚII : Ales Fotbalistul român și cel mai bun
fundaș dreapta UEFA (2001).
Codicul
(DA V
logie
o repu
poliți
care î
vinov

va ajunge în
și să d
riosu
ucis l

cinematografe
sânge
Regiz
scena
man,
“Una
losa”,
pentr
ecran
ces lit
să se v
milio
întrea
actor
În fotografia mare se poate
vedea Tom Hanks și Autrey
Hank
Tautou, iar în aceasta îl vedem mai b
pe răul filmului, Paul Bettany, lywoo
în rolul călugărului Silas. rolul
sului
Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian Mc Kellen • Regia: Ron Howard • Thriller• USA un in

R
presu
egizorul Ron Howard, PUȚINE filme au reușit să data oficială a premierei rezol
câștigător al unui Oscar trezească atâta interes în Spania. Această lansare miste
pentru filmul “Una mente înainte de premieră ca presupune finalul unui în- este c
maravillosa” regizează versiunea cinematogafică tortocheat drum înfășurat a da v
ceea ce este, cu siguranță, a popularei cărți a lui în mister, marcat prin nu- phie N
cel mai așteptat film al Dan Brown “El Codigo meroase proteste ale dife- centr
anului. Filmul este o da Vinci”. După o lungă ritelor colective religioase, se des
adaptare a bestseller- așteptare, perioadă în care care au considerat titlul intrig
ului scris de Dan Brown chiar Brown s-a angajat însuși ca un atac direct la rema
“El Codigo da Vinci”, într-o dură bătălie pentru întreg creștinismul. preze
a cărui număr de exem- a dezminți acuzațiile de SÂNGE ȘI ARTĂ. Pornind de nic Ia
plare vândute aproape plagiat care l-au dus până la intrigantul început al din tr
că nu se mai știe, o carte la tribunalele din Rega- cărții lui Dan Brown, “El de los
controversată de polemica tul Unit, nenumăratele Codigo da Vinci” începe mach
iscată printr-un presupus enigme de care s-a încon- cu asasinatul custodelui Teabi
conținut anticreștin. Adría jurat acest film vor putea muzeului Louvru. Robert încar
Fernández. fi dezlegate în 19 Mai, Langdon, expert în simbo- de po
14:15 origini
l
(DA VINCI)
ROSARIO TIJERAS
Cotizata actriță sudamericană Flora Martinez
este cea aleasă pentru a da viață personajului
logie, și Sophie Neveau, Rosario Tijeras, care și-a câștigat porecla de la
o reputată criptoloagă a faptul că tăia testicolele oamenilor care abuzau
poliției franceze, vor fi cei de ea cu o foarfecă, în această adaptare de
care încearcă să descopere succes a cărții omonime a dramaturgului Jorge
vinovatul de această crimă Franco, într-o formă crudă și realistă,
și să descifreze miste-
riosul mesaj pe care cel Flora Martinez, Unax Ugalde, Alex Cox •
ucis l-a scris cu propriul Regia: Emillio Maille • Dramă• Spania
sânge înainte de a muri.
Regizorul Ron Howard și ESTRELLAS DE LA LINEA
scenaristul Akiva Golds- Film documentar regizat de spaniolul Chema
man, cei care au făcut Rodríguez care povestește de un grup de
“Una mente maravil- prostituate din Guatemala care, pentru a atrage
losa”, au fost contractați atenția asupra problemelor lor, au hotărât să
pentru a aduce pe marele formeze o echipă de fotbal și să se înscrie într-un
ecran acest enorm suc- turneu local din care au fost expulzate, creându-
ces literar, care a reușit se astfel o puternică polemică, în țara lor, care
să se vândă în peste 40 le-a transformat complet viața.
milioane de exemplare în
întreaga lume. Distribuția Regizor: Chema Rodríguez • Documenta • Spania
actoricească îl are pe Tom
Hanks, pentru mulți cel
mai bun actor din Hol- FACTOTUM
lywood, care interpretează Bazată în cartea lui Charles Bukowski “Factotum”,
rolul ironicului și curio- explică viața lui Hank Chinaski, un scriitor fracasat
sului Robert Langdon, care încearcă să-și câștige viața realizând munci
un investigator care mai diverse din care este dat afară, de fiecare dată, din
presus de orice dorește cauza băuturii. Bent Hamer este regizorul acestui
remierei rezolvarea acestui caz film în care iese în evidență prezența lui Matt
stă lansare misterios. Autrey Tautou Dillon și Marisa Tomei
ul unui în- este cea repartizată pentru
m înfășurat a da viață personajului So- Matt Dillon, Marisa Tomei, Lili Taylor •
t prin nu- phie Neveau, personajul Regia: Bent Hamer • Dramă • USA
e ale dife- central în jurul căruia
religioase, se desfășoara întreaga
at titlul intrigă a filmului. Trebuie HARD CANDY
c direct la remarcată, de asemenea, Un fotograf de 32 de ani stabilește o întâlnire cu
mul. prezența actorului brita- o fată pe care a cunoscut-o prin Internet. După
rnind de nic Ian McKellen, Gandaf ce au băut o cafea o ia acasă la el cu scopul de a-i
ceput al din trilogía “El Señor face fotografii. Totuși, fata nu a rămas cu el din
rown, “El de los Anillos”, în rolul întâmplare. Acesta este subiectul filmului care a
i” începe machiavelicului Sir Leigh triumfat la Festivalul de Cine - Sitges 2005.
stodelui Teabing și a lui Jean Reno
ru. Robert încarnând pe inspectorul
Patrick Wilson, Ellen Page, Sandra Oh •
t în simbo- de poliție Bézu Fache. Regia:David Slade• Thriller
Succese în lumea
muzicala româneasca
Un an excelent pentru SISTEM
După ce Sistem și
Luminița Anghel
au câștigat titlul de
Artistul Anului, drept
încununare a activității
pline de succes pe care
au avut-o în decursul Atmosfera anilor
anului 2005 (în
cadrul ediției a patra `30 în ultimul vi-
a Premiilor Muzicale
Radio România
deoclip SIMPLU
Actualități), altă veste Trupa Simplu a terminat filmările
a venit să încununeze succesul trupei: “evenimentul pentru primul single de pe
deceniului” (concertul “coloșilor” Depeche Mode) urmează viitorul album. Intitulat “Ofi-
să fie deschis de Sistem (versus Suie Paparude)! Anul cial îmi merge bine”, acesta va
2006 va fi, fără urmă de îndoială, anul realizărilor majore fi difuzat în curând pe posturile
pentru trupa Sistem. Pentru că o bucurie nu vine niciodată specializate. Albumul omonim,
singură, “trupa pe butoaie” a fost aleasă să devină imaginea acest single va fi primul din
unei celebre firme de băuturi răcoritoare. Inconfundabilul trilogia “Febra Simplu”. Cele trei
stil Sistem, combinația irezistibilă de muzică revigorantă și albume din componența ei vor fi
efecte speciale, alături de o coregrafie modernă, reprezintă lansate consecutiv într-o perioadă
atu-ul care i-a adus pe băieți în fața unui contract de relativ scurtă. Un proiect ce se
publicitate în valoare de... o sumă cu șase zerouri! Sistem dorește a fi unic în România, la
a semnat cel mai avantajos (din punct de vedere financiar) care și-au adus aportul Marius
contract de acest gen din România.. Moga, Smiley, CRBL și Don
Baxter. Compozițiile vor conține
influențe muzicale din anii ’30
AKCENT colaborează cu – ’90, stilul fiecărei piese fiind
diferit datorită acestora.
compozitoarea trupei Blue Scenariul videoclipului este o
Băieții de la Akcent au adus-o în România pe Ni- poveste de dragoste din perio-
cole Formescu, compozitoarea celor de la Blue, unde, ada anilor ’30. Membrii trupei
timp de o săptămână, cât va sta aici, va scrie, împreună urmăresc o fată care, prinsă de
cu componenții trupei, trei piese. Nicole s-a născut treburile zilnice din gospodărie,
în România și a părăsit țara în 1990, stabilindu-se la nu observă că băieții au devenit
Londra. Are la activ colaborări cu nume importante din umbra ei. Desigur, totul “condi-
muzica britanică, ei datorându-i-se succesul pe care l-a mentat” din belșug cu scene de
avut Blue în întreaga Europă. sincron și dans în stilul Simplu!
16:17 origini
ea
ca

ările

le
m,

trei
rfi
oadă

a
s

ine
0

e,
it
i-
e
u!
Perla medievala
a României
SIGHIȘOARA, SCHAESSBURG,
SEGESVAR, UNA DIN BOGĂȚIILE
NIEI
ARDEALULUI, PERLA TRANSILVA
TĂ ȘI
DE ODINIOARĂ, CONSIDERA
ASTĂZI A FI CEA MAI FRUMOASĂ
ÎȘI
CETATE LOCUITĂ DIN EUROPA,
FAL NIC ELE TUR NUR I SPR E
ÎNALȚĂ
CER DE PE COLINA CARE DOM INĂ
CEL MAI IMPORTANT DEFILEU DE
PE CURSUL TÂRNAVEI MARI.

A
ȘEZARE ȘI ISTORIE. Sighișoara, unul dintre
cele mai frumoase orașe medievale din lume,
înconjurată de zidurile originare din sec. XIII,
este situată în centrul României, la 230 km.
nordvest de capitala țării, București. Aici s-a
născut Vlad Țepeș cel care a inspirat crearea
personajului fictiv, Dracula. Orașul a fost fundat
de către germani în sec. XIII, alături de un ve-
chi castel aflat pe vârful muntelui. După tradiție
se menționează anul 1191, însă documentar
orașul este atestat în 1280 sub numele de CA-
STRUM REX și mai apoi cu termenul german
SCHESPURCH (1298). Sighișoara este opera
constructivă a coloniștilor germani (sașii) aduși
în Transilvania pentru paza vechilor frontiere români și străini dornici în găsirea atmosferei
ale regatului maghiar în secolele XII-XIII medievale. Nu mai puțin de 11 turnuri
după Christos. Aici au conviețuit timp de sute încastrate în zidul cetății s-au păstrat până în
de ani sași, români, maghiari, țigani, evrei și zilelele nostre, iar în interior se află case din sec.
alte minorități XVI și biserici în stare perfectă de conservare.

SIGHIȘOARA, ORAȘ TURISTIC. Centrul istoric al CE PUTEM VEDEA. Orice turist care vizitează
Sighișoarei este foarte bine menținut, iar această unică cetate medievală se va opri mai
cetatea medievală este una dintre singurele întâi la Turnul cu Ceas din Piața Muzeului.
cetăți locuite din sud-estul Europei. Ceasul așezat aici în anul 1648 s-a oprit de
Turnurile breslelor de apărare, ca dealtfel mult, însă turnul construit în sec.XIV poate fi
casele medievale vechi de câteva sute de ani vizitat ca muzeu, sau pentru a admira de sus
reprezintă obiectivele turistice din Sighișoara panorama splendidă a orașului. Alături de acest
care atrag anual un număr mare de vizitatori turn se află biserica mănăstirii din anul 1515,
18:19 origini
a
în care poate fi admirată o colecție de tapiserie
orientală. Foarte aproape, în aceeași Piața Mu-
zeului, se află casa unde a trăit Vlad Țepeș între

ei
anii 1431 și 1435, actualmente transformată în
restaurant.
Centru orașului, inima Sighișoarei, cu băncile
sale și frumoasele case vechi este locul pe unde
trec mii de turiști. De aici continuând pe Strada
Școlii se ajunge, urcând cele 172 de trepte ale
Scării Acoperite la gotica Bergkirche (1345),
unde pot fi admirate frescele cu cavaleri în
armură care salvează frumoase femei în pericol.
Vechile pietre funerare germane și cimitirul
continuă să fascineze vizitatorii.

VIZITATORI DE SEAMĂ. Mulți au fost turiștii care


au trecut de-a lungul timpului prin Sighișoara,
și mulți dintre ei persoane foarte importante.
Dintre aceștia poate cel mai important a fost
Prințul Charles de Wales care patronează
Fundatia Britanică Mihai Eminescu Trust
(MET). Scopul principal al venirii în Romania
a fost vizitarea satelor săsești în care MET
are activități de restaurare a
Sighișoara a fost clădirilor săsești cu valoare
declarată PATRIMONIU istorica. Alegerea Sighișoarei
MONDIAL în anul 1999 ca loc pentru cazare nu a fost
de către UNESCO întâmplătoare. Sighișoara are
șarmul orașului medieval
care încununează tot ceea
ce satele săsești reprezintă
pentru Transilvania,
din punctul de vedere al
conservării modului de
viață din ultimele câteva
ei sute de ani.

n PATRIMONIU MONDIAL.
sec. Substanța bine întreținută
re. a cetății medievale din
Sighișoara a atras atenția
Una din străzile organizației UNESCO
vechi ale orașului cu
ai încât Sighișoara în anul
case de sute de ani
. 1999 a fost declarată
PATRIMONIU MON-
efi DIAL, totodată se află pe lista monumentelor
s protejate a organizației Wolrd Heritage Cities
acest în rând cu alte orașe Europene care dețin mo-
5, numente de acest rang.
Patones de Arriba:
un regat disparut ESTEȘTE CĂ PRIN ACEST SAT NU
AU TRECUT NICI
ISTORIE SAU LEGENDĂ, SE POV UIT ORI I ACE STE I VĂI CARE ÎȘI
NCEZII, CĂ LOC
ROMANII, NICI ARABII ȘI NICI FRA ERCIALIZAREA
ȘTEREA OILOR ȘI CAPRELOR, COM
CÂȘTIGAU EXISTENȚA DIN CRE ȘI A PUȚ INELOR PRO-
NULUI, A MIERII DE ALBINE
OALELOR DIN PĂMÂNT ȘI A LEM DE VIA ȚĂ DIN CELE MAI
E AGR ICO LE, ȘI-AU PĂS TRAT OBICEIURILE ȘI FORMA
DUS
LUI CARLOS III (1769). TEXT ȘI FOTO:
VECHI TIMPURI PÂNĂ PE VREMEA

A
CORNEL DRINOVAN
ȘEZARE ȘI ACCES. La nordestul provinciei Madrid autobuzul se ia linia 197 din Plaza Castilla.
se află terminul municipal Patones, o regiune
cu un relief foarte accidentat în care se găsește PATONES CA DESTIN TURISTIC. Cine vrea să
așezat Patones de Arriba. Satul are la nordest scape de zgomotul orașului, dar mai ales să
lacul de acumulare El Atazar, pe râul Lozoya, se întoarcă în istorie cu câteva secole, nu
limită cu localitățile vecine, El Berrueco, Cervera poate evita acest loc. Întreg satul, cu străzile
de Buitrago și El Atazar. Râurile Lozoya și sale strâmte și pietruite, cu case din piatră,
Jarama separă provincia Madrid de Guadalajara. asemănătoare cu cele din satele negre ale
Pentru a ajunge în acest sat se pornește din Guadalajarei, dar care reflectă o gamă variată
Madrid pe autostrada A1 până la Venturada, de de culori în lumina soarelui, este de o stranie
unde se ia direcția Torrelaguna până la Patones frumusețe. Acest mic Regat, Patones, oferă
de Abajo. De aici sunt 2 km. de urcuș abrupt turiștilor posibilități variate, cu plimbări în îm-
și plin de serpentine până la destinație. Cu prejurimi, o bună mâncare în restaurantele care
ocupă
de art
ghid,
vedea
Biser
din T
carea
turn.
actua
În Pa
însă c
Pește
peșter
1864
Cine vrea să se în 194
întoarcă în istorie fiindc
cu câteva secole
și să scape de
recom
zgomotul orașului peșter
nu poate evita văzut
Patones cerbi,
stalag
20:21 origini
a:
Altitudine: 832 m
Suprafața: 35 km2
Locuitori: 354

t
Distanța de Madrid: 60 km

CI
I
EA
RO-
MAI

SCURTĂ ISTORIE

e ACEST MIC SAT A FOST TIMP DE MAI MULTE


SECOLE UN REGAT DE CARE NU S-A ȘTIUT
PÂNĂ ÎN EPOCA LUI FELIPE II.
tă Chiar dacă au fost găsite urma arheologice din
ie paleolitic, primele consemnări despre Patones sunt
din anul 1555, când era doar o grupare de șapte
îm- case. La sfârșitul sec. XVII apar primele referințe
care scrise despre Regele din Patones; se pare că în acea
vreme cele zece sau douăsprezece familii existente
ocupă aproape toate casele satului, magazine
au numit pe un bătrân al satului rege, al cărui
de artizanat, cicloturism, expoziții și trasee cu ÎN
urmași s-au înscăunat pe “tronul regal”. Acest rege
ghid, zăcăminte arheologice. Aici se mai poate
s-a adresat regilor Spaniei ca de la rege la rege.
vedea:
Această instituție s-a menținut, probabil, până
Biserica San Jose. În 1653 Arhiepiscopul în anul 1750 când locuitorii satului s-au adresat Du-
din Toledo a solicitat construirea unei biserici
celui de Ubeda pentru a numi un primar. Patones
carea avea un naos cu tavan drept, cor și un
avea în sec.XIX o primărie , o biserică și o școală
turn. Această biserică a fost transformată în
primară. După războiul civil din Spania locuitorii
actualitate în Centrul de Inițiative Turistice.
satului au coborât din munte și au constituit Pato-
În Patones de Abajo se află Biserica San Jose
nes de Abajo, un sat destul de modern.
însă cu imagini moderne.
Peștera El Reguerillo. Alături de lac se află
peștera preistorică El Reguerillo, descoperită în ISTORIE ȘI TURISM. La ora actuală se mai află
1864 și declarată Monument Istorico Artistic doar vreo cinci persoane din cei care au rămas
în 1944. Chiar dacă se poate vizita și singur, după plecarea celorlați pentru a întemeia
fiindcă intrarea este liberă, adică fără ghid, este Patones de Abajo. Pentru aceștia, viața ancorată
recomandat să te însoțească cineva care cunoaște în istorie este tulburată sâmbăta și duminica
peștera. În cei trei sute de metri de galerii pot fi de mulțimea turiștilor gălăgioși care sunt
văzute picturi rupestre reprezentând maimuțe, preocupați mai mult de binefacerile civilizației
cerbi, pești și figuri umane, dar și stalactite și decât de resturile unui regat din care a mai
stalagmite impresionante. rămas doar legenda.
indica
TATA scaun
pasag
Locul
fiindc
schim
locul
de bu
este m
capac

Relatie calitate-echipament
CONDU

, Indic
fiind a
FIȘA TEHNICĂ
CILINDREA: 1.405 c.c. VITEZA MAXIMĂ: 160km./h (lim.)
MOTOR: 4 cilindri în linie ACCELERAȚIA 0-100: 14
secunde
PUTEREA: 85 CV la 5800 rpm TRANSMISIA: man. cu 5 viteze
PUTEREA MAXIMĂ MOTOR: COMBUST.: benzina fara plumb
20 Nm la 3500 rpm PORTBAGAJ: 220l
CONSUM MEDIU: 7,4l /100km PREȚ: Nu este disponibil

TATA, FABRIC ANTUL HINDUS


CUNOSCUT PRIN MAȘINILE DE
TEREN, PREZINTĂ O MAȘINĂ
UTILITARĂ ÎN STADIUL PUR,
FOARTE ADECVATĂ PENTRU
ORAȘ CÂT ȘI ÎMPREJURIMI

Între principalele calități iese în


evidență relația dintre dotările de serie
și preț (lider în clasa sa), adaptabili-
tatea și o caroserie de proiect italian.
Trecând peste câteva detalii care ar
trebui îmbunătățite, se observă efortul
făcut de Tata pentru a obține o mașină
atractivă și la un preț scăzut. Caroseria este
un pic mai ridicată în comparație cu con- simplu, căci ușile se
tracanditatele sale. Proiectul caroseriei este deschid la aproape 90 de grade. La C
italian și se remarcă printr-un spațiu interior o primă vedere a interiorului, se poate accep
foarte bun fără să se observe din exterior. Linia observa o bună dotare de spațiu pentru 37 l., u
modernă și stilizată, mai bună la modelul GLX păstrarea obiectelor: în uși, dedesubtul Comp
față de mașinile din aceeași gamă, include un volanului, sub radioul CD, în bord și la bun, f
mic eleron și un tub de eșapament cromat. În scaunele din spate pe partea posterioară. o pro
partea din spate, grupurile de stopuri sunt bine Vizibilitatea este foarte bună din toate Mode
integrate în părțile laterale, oferind o bună vizi- unghiurile, ceea ce ușurează conducerea prin (distr
bilitate. Parbrizul din spate este termic și dotat oraș. Dimensiunile interioare și scaunele, în mult
cu ștergător de parbriz. general, sugerează folosirea de către persoane dispo
Amplitudine. Accesul în mașină este foarte care nu ajung la 1,70 m. de statură. Spătarul mane
22:23 origini
a
A scaunelor este un pic dur, însă sprijină bine
pasagerii, și se încălzesc un pic pe timpul verii.
Locul conductorului are posibilități limitate,
fiindcă volanul nu este reglabil în înălțime,
schimbătorul de viteze este în poziție joasă și
locul pentru așezarea piciorului stâng nu este atât
de bun. În ceea ce privește portbagajul, capacitate
este mare având 220l. La nevoie pentru mărirea
capacității se pot plia scaunele din spate.

nt
CONDUCERE UȘOARĂ.
Indica are direcția controlată de serie de mic efort,
fiind astfel foarte ușor de condus. Drumul parcurs
de pedale este foarte bine studiat, mai
ales ambreajul, care cu o mică
atingere se poate pune în
mișcare. Răspunsul
motorului este
foarte bun pe ECHIPAMENT BUN. Pentru prețul mașinii Indica,
echipamentul de serie este destul de bun: se
remarcă direcția controlată, geamurile se ridică
electric, închidere centralizată prin comandă
la distanță, regulador de înălțime a farurilor,
airbag la conductor, aer condiționat, ABS și
EBD, bară de protecție de aceeași culoare cu
caroseria, geamuri fumurii, roata de rezervă
de aceeași mărime, chei de primă necesitate,
avizare optică și acustică la folosirea centurii
de siguranță… Opțional se pot obține genți
de aluminiu, radio CD Pioneer și vopseaua
metalizată. Farurile de ceață din față nu se
pot obține nici măcar ca și opțiune, la fel ca
și airbag adițional sau controlul tracțiunii.
Tata Indica este foarte interesantă ca relație
traseele din preț-echipament, astfel că în gama sa nu are
oraș și mult mai bun pe autostradă. În rival. Este pregătită pentru folosirea practică
treptele superioare de viteză, se reduce și în oraș, atât prin caracteristicele interioare
consumul în detrimentul accelerației. cât și prin motor: oferă prestațiile necesare la
Consumul mediu este în jur de 7,5l./100km., un consum adecvat. Motorul pe benzină este
acceptabil, însă capacitatea rezervorului de doar mai eficient decât fratele său diesel DLX,
37 l., un pic cam limitată. însă nu și ca cel turbodiesel. Avantajele sale în
Comportamentul dinamic al mașinii este foarte oraș și în rest sunt foarte clare, rămânând doar
bun, fără ca înălțimea mașinii să constituie îmbunătățirea condițiile ergonomice ale con-
o problemă: balansarea caroseriei este mică. ductorului față de pedale și lungimea manetei
Modelele GLX și TD dispun de ABS cu EBD de viteză, oglinda retrovizoare interioară care
in (distribiuitor de frânare) de serie, reforțând vibrează în autostradă și la denivelări; como-
n mult siguranța, deși la modelul DLX nu sunt ditatea scaunelor, unele materiale de finisare,
ane disponibile nici ca opțiune. Dimensiunile și mai multe posibilități opționale și o mai mare
ul manevrabilitatea ușurează mult parcarea. autonomie de drum.
DE FOTBAL CU CEA MAI BUNĂ
PENTRU A VEDEA MONDIALUL
IUNEA CEA MAI BUNĂ ESTE
CALITATE AUDIOVISUALĂ, OPȚ
ITAL TERRESTRE
CUPLAREA LA TELEVISIÓN DIG
ICIE NT CU ADA PTAREA LA
(TDT). ESTE SUF
, CA TDT
UN SINTONIZATOR LA TELEVIZOR
VISION ICARO DE SUPRAT ECH .

Î
N 9 DE IUNIE VA ÎNCEPE Campionatul mai bun,
Mondial de Fotbal - Germania 2006, o ocazie care poate
unică pentru a vedea sportul rege în stare pură. fi ascultat în mai
Abonații la Digital+ vor putea vedea în direct multe limbi. Mai mult,
toate meciurile, iar ceilalți vor putea urmări semnalul digital ocupă foarte puțin
partidele gratuit prin noul canal de deliviziune spațiu în spectrul televiziv, prin aceasta
deschis: la Sexta. Totuși, un semnal analogic multiplicându-se numărul de canale și, prin
încă nu dispune de acoperire suficientă și, aceasta, oferta de programe. electro

Mondialul,
se rem
TDT
firma
relație
simpl
permi
care ți
foarte
ÎN DIGITAL SI
, CU SUPRATECH și pen
datori
progr
pentru a-l recepta, este necesară adaptarea SCHIMBĂRI NECESARE. Fără îndoială că a începe să și radi
antenei. Astfel, Televisión Digital Terrestre vezi în TDT sunt necesare anumite schimbări în bloch
(TDT) s-a transformat în cea mai bună casă. În momentul când ai acoperire a semnalului Electr
alternativă pentru a vedea Mondialul cu cea mai (ajunge cu introducerea codului poștal în www. care p
bună imagine și sunet. tdt.es), trebuie adaptată antena comună pentru televiz
a putea capta frecvențele digitale. Acest lucru funcți
MAI MULTE SERVICII, MAI MULTĂ CALITATE. La Sexta nu este necesar să-l facă cei care stau la casă, și poate
a fost ultima care a intrat în TDT în luna în edificiile construite după 1998, căci sunt progr
aprilie a acestui an. Cu ea, sunt deja 20 deja adaptate. Nici televizoarele toate
de canale de difuzare națională care emit tradiționale nu sunt preparate Mai o
acest semnal prin această tehnologie, pentru TDT deși, pentru a vedea Grafic
un Standard de emisiune audio și video Mondialul, nu trebuie înlocuite. filmel
care va înlocui pentru totdeauna În comerț există o mare diversitate
formatul tradițional în anul 2010, de decodificatoare și sintonizatoare
când se va produce ceea ce se cheamă
“stingere analogică”. Semnalul
externe care se conectează la televizor
pentru a putea vedea meciurile cu
SU
TDT se codifică de forma digital, calitate digitală, asemănător cu un DVD. Creată
în așa fel că niciodată nu va pierde inform
din calitate datorită distanței sau PÂNĂ LA 1000 DE CANALE. Printre de stoc
condițiilor meteorologice rele. Astfel, numeroasele modele de decodificatoare a deve
oferă o imagine mai clară și cu un sunet care umplu rafturile din magazinele de sectoru
24:25 origini
n
electronice,

l,
se remarcă
TDT Vision Icaro, de la
firma Supratech. În afară de o bună
relație calitate/preț, acest sintonizator combină
simplitatea manevrării cu multiple funcțiuni care
permit să dispui la maxim de noile posibilități pe
care ți le oferă TDT. Se conectează la televizor
foarte ușor și are doi euroconectori, pentru DVD
și pentru VHS. Se manevrează aproape intuitiv
datorită unui menú OSD, de la care se pot
programa până la o mie de canale de televiziune
pe să și radio FM, ca și să le ordonezi, elimini sau să le
ări în blochezi. De asemenea are Ghidul de Programare
alului Electronică (EPG, Electronic Program Guide),
ww. care permite cunoașterea programelor tuturor
tru televiziunilor și, mai mult, realizează căutarea în
u funcție de criteriile determinate. De exemplu, se
, și poate consulta la ce oră începe un meci sau să
nt programezi un DVD pentru a le înregistra pe
toate cele ale unei anumite selecționate națională.
Mai oferă suport pentru tehnologia Picture In
ea Grafics (PIG), teletext și subtitluri, pentru a vedea
. filmele în limba pe care o vorbești.
te
re
or SUPRATECH, GARANTIA
, EXPERIENTEI
,
DVD. Creată în anul 2002, Supratech este o întreprindere spaniolă dedicată la fabricarea și distribuirea de aparate
informatice și tehnologia digital. Gama sa de produse cuprinde de la ordenadoare de masă și laptop, până la dispozitive
de stocare, reproducătoare de muzică digitale, televizoare, și sisteme de audio și video pentru casă. În 2005, compania
oare a devenit lider pe piața de aparate MP3, cu 520.000 de bucăți vândute. Acum, prin lansarea de Vision Icaro, intră în
de sectorul TDT, în timp ce oferă segmente noi pe piața tehnologică, cum ar fi navigatoarele GPS. www.supratech.es
Efectul Pigmalion
de la Ovidiu la Hitchcock
VICTOR I. STOICHIŢĂ S-A
NĂSCUT LA BUCUREŞTI
ÎN ANUL 1949 ŞI A FĂCUT
STUDII UNIVERSITARE
ÎN BUCUREŞTI, ROMA ŞI
PARIS UNDE A OBŢINUT
DOCTORATUL ÎN ISTORIA
ARTEI. ESTE PROFESOR
DE ARTĂ MODERNĂ
ŞI CONTEMPORANA
LA UNIVERSITATEA
FREIBURG DIN ELVEŢIA ŞI A
PROFESAT ÎN NUMEROASE
UNIVERSITAŢI EUROPENE:
MUNCHEN, FRANKFURT,
PARIS ŞI HARDVARD. A FOST
DE ASEMENEA INVITAT ÎN
CELE MAI IMPORTANTE
CENTRE DE INVESTIGAŢII DIN

C
EI CARE AU AVUT a fost prezentată de filozoful transformată de către zeiţe era
deosebitul privilegiu miercuri, Ignacio Gomez de Liano, o străină, un obiect, o himeră
26 aprilie 2006, ora 19.30 de coordonatorul colecţiei şi de înzestrată cu suflet şi corp, de
a participa la întâlnirea cu Horia Barna, directorul ICR fapt un simulacru. Mitul lui
Victor I. Stoichiţă în Ciculo Madrid. Pigmalion este interpretat în
de Bellas Artes din Madrid, Legenda sculptorului cipriot cartea lui Victor I. Stoichiţă
sala Valle-Inclan au fost în care se spune că zeiţelor ca o parabolă despre ori-
în mare măsură încântaţi li s-a făcut milă de el pentru ginile simulacrului văzut în
de prestaţia intelectuală a că s-a îndrăgostit iremediabil transcedenţă reprezentativă, ca
unuia dintre personalităţile de opera sa şi într-um maxim o deviaţie a dorinţei, o vizua-
româneşti de marcă din afara moment de umanitate au dat lizare erotică situată la limita
graniţelor ţării. Evenimentul viaţă statuii, este una dintre dintre imaginar şi real.
în sine organizat de Editura primele istorii de simula- Victor I. Stoichiţă a mai
Siruela si de Institutul cru din cultura occidentală publicat la Editura Siruela
Cultural Roman din Madrid, – afirmă la un moment dat următoarele cărţi: Breve histo-
s-a petrecut cu ocazia lansării Victor I. Stoichiţă. Particula- ria de la sombra (Scurtă istorie
cărţii SIMULACROS - ritatea acestui mit comparat a umbrei) – 1999; El ultimo
Efecto Pigmalion: de Ovidio cu alte mituri originare rezultă carnaval (Ultimul carnaval)
a Hitchcock (SIMULACRE din faptul că de fapt statuia lui – 2000; Ver y no ver (A vedea
/ Efectul Pygmalion: de nu imită nimic şi pe nimeni şi a nu vedea) – 2005 şi Simu-
la Ovidiu la Hitchcock), ci mai curând este fructul lacros (Simulacre) – 2006
traducerea spaniolă aparţinând imaginaţiei lui Pigmalion şi
Annei Maria Coderch. Cartea a simţului artistic iar femeia GELU VLAŞIN

26:27 origini
k

ţe era
meră
p, de
lui
t în
iţă

în
vă, ca
zua-
mita

a
histo-
storie
mo
al)
edea
imu-

LAŞIN
Alicante: alicanteacoge@ctv.es
Andalucía: acoge@acoge.org

A
Córdoba: cordoba-acoge@cordoba-acoge.com
Elche: elcheacoge@medtelecom.net
Galicia: galiciaacolle@wanadoo.es
Las Palmas: lpacoge@lpacoge.com
La Rioja: riojacoge@hotmail.com
Castilla/La Mancha: manchacoge@telefónica.net
Murcia: murciaacoge@hotmail.com
Lorca: lorcaacoge@navegalia.com
Salamanca: salamancaacoge@yahoo.es
Valencia: valencia-acoge@teleline.es
Vega Baja: vegacoge@teleline.es
Cu câ

ACOGE
Spani
să se b
cunos
ne buc
să sărb
Dar n
dezbă
care ap

lansează contrata
să fie s
așa, sc
Din p
în Spa
să sărb
Lupta împotriva discriminării. Contrata este rezultatul importanței actului său de a cumpăra, sprijinind astfel
un ade
unui Proiect de strategie pentru sensibilizare făcut de inițiativele pentru un consum responsabil. Produsele
sau pr
Red Acoge, în cadrul unui Program operativ Lupta care au fost alese ca model al acestei noi strategii sunt:
decât
împotriva discriminării, al Fondului Social European roșii și salată din Murcia, vinul Ribera de Duero, roșii
spanio
gestionat de Fundația Luis Vives și cofinanțat de din Canaria și căpșuni din Huelva.
scritor
Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale prin direcția
Mai m
generală de Integrare a Imigranților a Secretarului 15 ani de viață. Red Acoge acționează din 1991
de vor
de Stat pentru Imigrare și Emigrare. Institutul Great pentru promovarea drepturilor persoanelor imigrante
socială
Place to Work Spania va analiza informațiile despre din Spania, încurajând capacitatea de primire a
sau să
metodele de contractare și condițiile de muncă, și va societății spaniole, punând imigrantul ca subiect
centre
alege intreprinderile care merită eticheta Contrata. activ al acestei experiențe migratorie și încurajând
află co
Numai acele produse în care au intervenit lucrători calitatea intervenției sociale asupra persoanelor
în condiții de muncă corecte vor merita această imigrante prin munca voluntară și acțiunea în Red
OPINIA
etichetă. Cu această etichetă se dorește influențarea de coordonare și schimb de experiență, programe și
de aso
opiniei publice, transmițând consumatorului idea strategii între entitățile care o compun.
Asociațiile sunt în
e.com

ónica.net

folosul tuturor
Cu câteva săptămâni în urmă, o mare firmă din care capătă, prin efortul și proiectele pe care le

E
Spania a mobilizat sute de români ca să vadă și realizează, subvenții care servesc pentru realizarea
să se bucure cu spectacolul, oferit gratis, al unui multor activități, pe care cetețenii români le folosesc
cunoscut “manelist” român. Și noi, la rândul nostru, gratis. Dacă nu se realizează o activitate anume
ne bucurăm când să împreuneză sute de români, ca subvenționată, în primul rând, se pierd banii, iar în al
să sărbătorească o manifestare a vieții românești. doilea rând, compatrioții noștri pierd posibilitatea,
Dar nu trebuie să confundăm lucrurile; cum s-a de exemplu, să-și ducă copii la o clasă de limba
dezbătut în mai multe mijloace de presă românești, română, sau ca femeile să participe la diferite cursuri
care apar în Spania, una sunt manelele -să trăiască și și de a lua legătura cu cetățeni spanioli pentru a

a
să fie sănătoase mai departe- și alta este CULTURA, obține un post de lucru...
așa, scrisă cu litere mari. La Madrid, La Castellón, la Fuengirola, la Santiago
Din păcate, compatrioții noștri români care vin aici de Compostela, la Barcelona sau la Torrejón de
în Spania să lucreze sunt, de obicei, mai dispuși Ardoz există asociatii care, făcând parte, sau nu,
să sărbătorească cu un spectacol manelist decât cu din FEDROM, încearcă să fie de sprijin, de ajutor
astfel
un adevărat spectacol de folclor, așa cum trebuie, pentru românii care trăiesc în localitățile respective.
usele
sau preferă să citească un ziar sportiv mai degrabă Încercați să arătați în ce fel vă iubiți țara, ajutându-
sunt:
decât să se ducă la o bibliotecă publică dintr-un oraș vă între voi și activând în asociația din localitatea în
, roșii
spaniol, unde deja se găsesc cărți și romane de la care trăiți. O să vă fie de folos.
scritorii noștri clasici (Rebreanu, Sadoveanu etc.).
Mai mult, preferă să se ducă într-un bar, decât să stea
de vorbă sau să realizeze o activitate culturală sau
grante
socială în folosul românilor pe care-i are de vecini,
sau să participe la activitățile care se organizează în
t
centrele civice din orașele și satele spaniole unde se
nd
află comunități de români.
Red Miguel Fonda -
OPINIA NOASTRĂ. Ei trebuie să știe că sunt zeci
me și
de asociații de imigranți, care să luptă zi de zi, și
Ştefănescu
Preşedinte FEDROM
AIPE
Cinci ani de inspirație
Caracter de pionerat. Maxima prioritate a
Asociația
Imigranților
Țărilor de Est

nia” expusă în 29 de localități din Comunitatea


asociației a fost ca imigranții să-și cunoască Valenciană și Comunitatea Madrid, expoziție
obligațiile, să cunoască legile țării respective, ce a contribuit la cunoașterea și înțelegerea
să le respecte și abia apoi să-și ceară drepturile. obiceiurilor țării noastre. În fiecare an,
Nu suntem de acord ca imigranții să se impună începând cu 2001 s-a organizat sărbătorirea
prin obiceiurile, religia și cultura lor în țara zilei de 1 Decembrie, într-un cadru festiv
de adopție. Din contră, trebuie să se facă la librăria Babel din Castellón. Tot în acest
respectați de comunitatea în care trăiesc. De-a sediu cultural s-a fondat si primul stand de
lungul celor cinci ani de activitate au avut loc carte românească. În colaborare cu Fundația
numeroase tipuri de activități organizate pentru Bancaja Castellon am organizat numeroase
a face cunoscută cultura românească și a ajuta activități printre care: participarea împreună cu
populația imigrantă în procesul de integrare. CEFIRE (Casa de Perfecționare a Corpului
În marea majoritate aceste acțiuni au avut Didactic) la primul curs introductiv de limba
caracter de pionerat, A.I.P.E. fiind prima și cultura română, am prezentat și asistat la
organizație care a lucrat efectiv în beneficiul diferite congrese ce dezbăteau tema imigrației.
comunității imigrante. Putem aminti astfel: Nu în ultimul rând putem sublinia înființarea
prima școala bilingvă de șoferi în limbile unei școli de vară de limba română, valenciană
spaniolă-română, spaniolă-bulgară și spaniolă- și castellană pentru adulți.
rusă; prima formație de dansuri românești
cu imigranți români din Spania; prima sala Sărbători și colinde. Cu prilejul Congresului
internet și bibliotecă. Intercultural din Madrid (2001) și al
Congresului Pedagogic din Valencia (2003)
Carte românească. Asociația noastră a orga- ne-am prezentat în calitate de conferențiari.
nizat prima expoziție fotografică “Rumania Începand cu anul 2001 și continuînd tradiția
mas que sorprendiente. Bienvenidos a Ruma- până în momentul actual, asociația noastră
A.I.P.E. s-a înființat în 2001,
r ca o necesitate pentru a
suplini lipsa de informații
st pe care a avut-o și o mai
e resimte populația imigrantă
în Spania. Angela Placsintar
itatea organizează grupuri de tineri și copii români care
ziție cu ocazia Sărbătorii de Crăciun fac cunoscute
a colindele românești autorităților spaniole. De
asemenea, pentru prima dată grupul de români
ea a fost invitat să participe și la sărbătoarea
locală a Castellon-ului, “Magdalena 2006” în
t cadrul căreia au depus o ofrandă de flori Maicii
de Domnului, “La Mare de Deu de Lledo”.
ția A.I.P.E. a ajutat la organizarea vizitei corului
se de copii din Bacău și al grupului muzical de
nă cu instrumente de suflat din Arad, la realizarea de
lui schimburi între școli dintre care amintim: Carol
mba I (Craiova) și Matilde Salvador (Castellon).
la
ației. Drapelul românesc. În legătură cu țara
area de origine, A.I.P.E.a pregătit o delegație
ciană română împreună cu care a participat la
Olimpiada Internațională “Mihai Eminescu”
din Constanța, iunie 2005. În încheiere putem
ui sublinia faptul că aceasta reprezintă doar o
părticică din ampla activitate desfășurată de
A.I.P.E. iar cel mai important lucru realizat și în
. același timp cea mai mare bucurie o reprezintă
ia onoarea primită de drapelul românesc care
poate fi afișat fără sfială alături de cel spaniol.
Ești mulțumită de viața de familie?
1. Dacă vezi pe stradă un băiat și o
fată îmbrățișându-se, ce gândești
despre ei?
a Ce drăguți sunt!
b Fiecare perioadă cu frumusețea
ei c Încă nu știu ce-i așteaptă
2. Ți s-a întâmplat să gândești că
viața de familie poate fi un obsta-
Test
probabil că va reuși
6. Crezi despre copii că sunt
frumusețea vieții, dar și că aduc
multe probleme?
a Nu b Cel mai adesea, nu c Da
7. Preferi să-ți deschizi sufletul în
fața străinilor?
a Da, dacă e spre binele lor
alege locul mai bine plătit
11. În familia te simți la fel de
apreciată ca și în societate?
a Întotdeauna m-am simțit ca o
vedetă în familia mea b Mă simt
cel puțin la fel de apreciată
c În societate sunt mai apreciată
decât în familie.
Timp
45 min

Ingred
ciupe
col în calea afirmării tale? b Nu, în nici un caz c Da Pui (de
a Nu b Da, la nervi c Da, de 8. Provii dintr-o famile în
uperci,
nenumărate ori care domnește armonia?
ceapă (
3. Seara, înainte de culcare, a Da b În general, da c Nu
obișnuiești să-i îmbrățișezi pe 9. Pentru tine, familia
membrii familiei? este… Mod d
a Da b De cele mai multe ori, a Mediul în care-ți încarci Puiul se
da c Nu bateriile b O asigurare celelalt
4. Crezi că părinții sunt per- pentru bătrânețe c Un șir și ceap
soanele care au cea mai mare neîntreupt de obligații
importanță în viața copiilor lor? 10. Dacă ai găsi un loc de Făp
a Da b Da, până la o anumită muncă mai bine plătit, dar Femei
vârstă c Nu care te-ar ține departe de
5. Crezi că dacă o femeie este familie pentru o perioadă
soție și mamă în același timp, îi de timp, ce ai alege?
este mai greu să se realizeze pe a Nu e necesar, soțul
plan profesional? meu asigură bunăstarea
a Nu b Da, dar va fi nevoie familiei b Aș pleca dacă
de efort să reușească c E puțin nu s-ar putea altfel c Aș
Rezultatul testului
Majoritatea A
Lângă cei dragi te simți ca peștele în apă, pentru că ei te înțelg cel mai bine și te susțin în tot ceea
ce faci. Nu te simți niciodată copleșită de obligațiile pe care le presupune viața de familie, căci la fel
satisfacțiile pe care ți le oferă cei dragi sunt incomparabil mai mari. Ești în continuare atașată de coșul
familia din care provini, în sânul căreia ți-a fost cultivat respectul pentru acest stil de viață. desca
Majoritatea B tine”,
Deși ești conștientă că în familie, ca și în viață în general, nu există numai momente de bucu- cu nim
rie, ai fi fericită să găsești soluția universală care să țină deoparte toate problemele. În ciuda 2. “Ce
momentelor de furtună care se mai abat uneori asupra căsniciei tale, legătura cu familia este mai Deși
puternică. Deși ești dispusă de unele sacrificii, ți-ai dori mai multă înțelegere din partea alor tăi. decât
de lân
Majoritatea C și mu
Ești o celibatară convinsă, care nu ar renunța la independența sa nici măcar sub amenințarea rotile
singuratății. Pentu tine familia nu reprezintă decât un șir nesfârșit de obligații care îți pun în fi: “C
pericol libertatea. Ești genul de persoană care nu crede în succesul combinației mamă, soție 3. “O
– femeia de carieră. Și cum țelul tău în viață este, înainte de toate, realizarea profesională, te teatru
mulțumești cu satisfacțiile oferite în domeniul în care îți desfășori activitatea. există
32:33 origini www.ziarulactualitatea.ro
t
de

t ca o
ă simt

eciată
Timp de preparare:
45 min
Bucătarul vă sfătuiește
Pui cu smântâna si

Ingrediente: Pui, smântână și


ciuperci
, ciuperci
abia acoperite cu apă, de preferat să nu
se folosească ulei pentru a nu deveni
un fel greu/gras/ de mâncare. Peste
legumele înăbușite se adaugă puiul,
în bucăți, și smântâna și se mai ține
Mod de
servire
Contează culoarea ingredientelor
folosite și felul în care le tăiați, pentru a
da un aspect incredibil mâncării(ceapa
Pui (dezosat sau nu), smântână, ci- puțin pe foc pentru omogenizare și verde și ardeiul verde și roșu pe
uperci, ardei (iute sau după preferință), pătrundere, amestecând cu o lingură smântâna albă...). Amestecul delicios
ceapă (verde sau deloc)... de lemn. Dacă ați folosit multă apă la se poate servi pe platouri puțin adânci,
înăbușit, înainte de a adăuga puiul cu ornate cu verdețuri/ierburi, dar berea să
Mod de preparare: smântâna puteti scurge apa..., am uitat nu lipseasca de la masă.
Puiul se fierbe bine, separat de de sare și potrivirea gustului, dar nu
celelalte ingrediente. Ciupercile, ardeii gătiti de ieri bănuiesc, așa că spor!
și ceapa tăiate fin se fierb înăbușit, Poftă bună!
Făpturi gingașe
Femeile sunt niște făpturi gingașe, care nu se supără aproape niciodată. Dovadă stau și replicile de mai jos.
1. “Măcar pune- de lucru prin bucătărie, în timp ce prietenul
o-n chiuvetă, dacă ei (dacă, totuși, acesta există) s-a uitat la meci.
n-o speli” E într-o Și chiar dacă, prin absurd, lucrurile au stat
dispoziție mai mult întocmai, tot nu reușești să înțelegi de ce te-ar
decât neprietenoasă, interesa, asa că, logic, întrebi: “Și?”. Răspuns:
lucru pe care poți să- “Și nimic”.
l deduci cu oarecare 4. “Asta nu puteai s-o pui acolo?”
ușurință și din faptul Să spunem că știi ce reprezintă “asta”, deși, de
că nici n-ai terminat cele mai multe ori, e greu să ghicești, o dată ce
de mâncat. Are ca tu ești în baie, iar ea în sufragerie. Deci, știi
t ceea variante și alte replici ce e “asta”, dar nu știi unde e “acolo”. Întrebi:
ci la fel de drăguțe, cum ar fi: “Măcar pune-le în “Unde?”. Răspuns: “Nu mai contează”.
ă de coșul de rufe, dacă tot le spală proasta”, “Măcar 5. “În seara asta iar te duci la bere?”
descalță-te, dacă tot șterge servitoarea după N-ai mai fost de o săptămână și nici nu
tine”, deși știm cu toții că asta n-ar îmbunătăți intenționai să te duci astăzi. Când, însă, ea știe
u- cu nimic situația. mult mai bine decât tine ce-ai de gând, nu
2. “Ce sunt șosetele alea de lângă scaun?” mai ai nici o șansă. Răspunzi, timid: “Nu”. Te
e mai Deși abil formulată, această întrebare nu are crede imediat: “E, nu!”
r tăi. decât un singur răspuns logic, o data ce șosetele 6. “N-am nimic” De regulă, femeile n-au
de lângă scaun sunt, de regulă, chiar șosete, nimic atunci când nu scot o vorbă trei ore (știut
și mult mai rar pantofi, schiuri sau patine cu fiind faptul că femeile nu prea obișnuiesc să
a rotile. O întrebare cu ceva mai multă logică ar vorbească) sau trântesc diverse lucruri prin casă
n fi: “Cine sunt șosetele alea de lângă scaun?”. (curățenia pe care, chipurile, o fac nefiind decat
3. “O colegă de-a mea a mers cu prietenul ei la un pretext ca să poată manipula lucruri și, ast-
e teatru” Bineînțeles că această prietenă ori nu fel, să le poată trânti fără ca tu să-ți dai seama
există, ori că, de fapt, a stat acasă și și-a făcut că e plină de draci).
ea.ro
MINUNILE LUMII…
STATUIA LUI
părintele zeilor încruntat.
Co
ZEUS DIN OLIMPIA
Din descrierile făcute, Înc
Zeus purta o cunună rub
În mitologia grecă rega- din frunze de laur, dum
tul lui Zeus, divinitatea confecționate din bucăți ast
supremă, se afla pe vârful de aur. În mâna dreaptă red
e-m
acoperit de nori al Mun- divinitatea ținea o statuie
telui Olimp. Zeus era atât a zeiței Victoriei, iar în c
de puternic încât dacă stânga un sceptru. Soclul
se încrunta, muntele se statuii a fost realizat din fot
zguduia. Din acest motiv marmură neagră. Timp num
statuia care a fost realizată de secole templul lui Zeus ce-
de sculptorul Fidias pentru din Olimpia a fost sanc- Co
templul din Olimpia, tuarul cel mai frecventat îi p
oraș din Peloponez, îl de pelegrini. Statuia a fost sig
înfățișează pe distrusă de goți. pas

D
pre
rom
Cinci pâni de Ion Creangă
oi oameni, cunoscuţi unul cu mai fost. rămâ
altul, călătoreau odată, vara, pe După ce-au mântuit de mâncat, călătorul — Cu
un drum. Unul avea în traista sa străin scoate cinci lei din pungă şi-i dă, din aş fi a
trei pâni, şi celalalt două pâni. întâmplare, celui ce avusese trei pâni, zicând: cuvin
De la o vreme, fiindu-le foame, — Primiţi, vă rog, oameni buni, această mică bună
poposesc la umbra unei răchiţi mulţămită de la mine, pentru că mi-aţi dat banii
pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate demâncare la nevoie; veţi cinsti mai încolo eu tre
fiecare pânile ce avea şi se pun să mănânce câte un pahar de vin, sau veţi face cu banii ce pânil
împreună, ca să aibă mai mare poftă de veţi pofti. Nu sunt vrednic să vă mulţămesc decât
mâncare. de binele ce mi-aţi făcut, căci nu vedeam Dum
Tocmai când scoaseră pânile din traiste, lumea înaintea ochilor de flămând ce eram. — Ba
iaca un al treile drumeţ, necunoscut, îi Cei doi nu prea voiau să primească, dar, nu m
ajunge din urmă şi se opreşte lângă dânşii, după multă stăruinţă din partea celui al trei- să ne
dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie lea, au primit. De la o vreme, călătorul străin rămâ
şi lui ceva de mâncare, căci e tare flămând şi şi-a luat ziua bună de la cei doi şi apoi şi-a — Ha
n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde căutat de drum. Ceilalţi mai rămân oleacă te mu
cumpăra. sub răchită, la umbră, să odihnească buca- găsea
— Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu tele. Şi, din vorbă în vorbă, cel ce avuse trei judec
noi, ziseră cei doi drumeţi călătorului străin; pâni dă doi lei celui cu două pâni, zicând: Şi aş
căci mila Domnului! unde mănâncă doi mai — Ţine, frate, partea dumitale, şi fă ce vrei să se
poate mânca şi al treilea. cu dânsa. Ai avut două pâni întregi, doi lei ţi era ju
Călătorul străin, flămând cum era, se cuvin. Şi mie îmi opresc trei lei, fiindc-am judec
nemaiaşteptând multă poftire, se aşază avut trei pâni întregi, şi tot ca ale tale de mari, din ca
jos lângă cei doi, şi încep a mânca cu toţii după cum ştii. plare
pâne goală şi a be apă rece din fântână, căci — Cum aşa?! zise celălalt cu dispreţ! pentru la ma
altă udătură nu aveau. Şi mănâncă ei la un ce numai doi lei, şi nu doi şi jumătate, partea cum a
loc tustrei, şi mănâncă, până ce gătesc de dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia? Omul deop
mâncat toate cele cinci pâni, de parcă n-au putea să nu ne deie nimic, şi atunci cum drept

34:35 origini
Poezie Tudor Arghezi Arici, Arici, Bogorici
Ghem de spini şi ţepi uscate,
t.
Copiii noștri din Spania Stă-ntărit ca-ntr-o cetate.
Începând cu numărul următor vom publica la această Poate trece un vecin
rubrică fotografia copilului Peste el cu carul plin.
dumneavoastră. Vă rugăm, Că nu simte nici atît
astfel, să ne trimiteți pe adresa Cît l-ai gîdila pe gît.
redacției, sau, mai simplu, prin Ca să-l scoată, ca să iasă,
e-mail: Cîini-l latră. Lui nu-i pasă.
e Unul, încercînd un pas,
cdrinovan@revistahoy.com S-a ciocnit în ghimpi la nas.
l Fiindcă tontul şi netotul
fotografia însoțită, desigur, de Şi-a vîrît în ace botul.
numele complet al copilului și Dac-ar fi citit aici
us ce-i place cel mai mult să facă. El afla ce-i un arici,
Copilului din imaginea alăturată Însă cîinii n-au habar
îi place să se joace cu câinele. Cu De tipar şi-abecedar.
siguranță că ceilalți copii au alte Nesupus la gînd pizmaş,
st Bogorici e drăgălaş
pasiuni.La sfârșitul anului vom
premia cel mai frumos copil Cui îl ia cu prietenie
român din Spania pe anul 2006. Cîntă-i numai din tipsie
Şi-ţi şi joacă o chindie.

rămânea? cu cale să-i împartă.


rul — Cum să rămâie? zise cel cu trei pâni; atunci Judecătorul, după ce-i ascultă pe amândoi
in aş fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cu luare aminte, zise celui cu două pâni:
când: cuvine de la trei pâni, iar tu, de la două, şi pace — Şi nu eşti mulţămit cu împărţeala ce s-a
mică bună. Acum, însă, noi am mâncat degeaba, şi făcut, omule?
at banii pentru pâne îi avem în pungă cu prisos: — Nu, domnule judecător, zise nemulţămitul;
olo eu trei lei şi tu doi lei, fiecare după numărul noi n-am avut de gând să luăm plată de la
nii ce pânilor ce am avut. Mai dreaptă împărţeală drumeţul străin pentru mâncarea ce i-am dat;
esc decât aceasta nu cred că se mai poate nici la dar, dac-a venit întâmplarea de-aşa, apoi tre-
m Dumnezeu sfântul... buie să împărţim drept în două ceea ce ne-a
am. — Ba nu, prietene, zice cel cu două pâni. Eu dăruit oaspetele nostru. Aşa cred eu că ar fi cu
r, nu mă ţin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide cale, când e vorba de dreptate.
trei- să ne judecăm, şi cum a zice judecata, aşa să — Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul,
răin rămâie. apoi fă bine de înapoieşte un leu istuialalt,
a — Haide şi la judecată, zise celălalt, dacă nu care spui c-a avut trei pâni.
că te mulţămeşti. Cred că şi judecata are să-mi — De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule
ca- găsească dreptate, deşi nu m-am târât prin judecător, zise nemulţămitul cu îndrăzneală.
rei judecăţi de când sunt. Eu am venit înaintea judecăţei să capăt
d: Şi aşa, pornesc ei la drum, cu hotărârea dreptate, şi văd că dumneata, care ştii legile,
ei să se judece. Şi cum ajung într-un loc unde mai rău mă acufunzi. De-a fi să fie tot aşa şi
ei ţi era judecătorie, se înfăţoşează înaintea judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de
am judecătorului şi încep a spune împrejurarea lume!
mari, din capăt, pe rând fiecare; cum a venit întâm- — Aşa ţi se pare dumitale, zise judecătorul
plarea de au călătorit împreună, de au stat liniştit, dar ia să vezi că nu-i aşa. Ai avut dum-
tru la masă împreună, câte pâni a avut fiecare, neata două pâni?
artea cum a mâncat drumeţul cel străin la masa lor, — Da, domnule judecător, două am avut.
deopotrivă cu dânşii, cum le-a dat cinci lei — Tovarăşul dumitale, avut-a trei pâni?
drept mulţămită şi cum cel cu trei pâni a găsit
continuarea în numărul următor...
Într-o secție comandantul își strânge

B
ER
Bancuri: Haz la…, Poliție polițiștii în ședință și le spune: Nu
Un polițist stătea într-o intersecție mare, dirija circulația - Mâine să veniți îmbrăcați frumos că rii,
gesticulând și fluierând foarte elegant. La un moment mergem la Nunta lui Figaro. înc
dat apare o mașină de poliție cu girofarurile în funcțiune Înțelege toată lumea, iar în cea de-a des
și oprește în fața “artistului”. doua zi vin polițiștii toți îmbrăcați la sun
- Să trăiti dom’ colonel, sunt agent Bucică la postul.... do
costume, cu neveste, copii, cadouri,
- Mă dobitocule marș acasă și schimbă-te, te vede o afi
lume întreagă aici în mijlocul capitalei, nu vezi că ai o
flori. est
cizmă neagră și una albă? Când îi vede șeful de secție se ia cu pe
- Permiteti să raportez: și acasă tot așa le am! mâinile de cap: ban

R
- Dobitocilor, nu mergem la nuntă pro-
P0LIȚIA VEGHEAZĂ priu-zis, Nunta lui Figaro este o operă AC
mă, operetă, teatru, chestii din-astea Lo
înțelegeți? sen
Unul dintre polițiști: - Șefu’, nu te dep
supăra, dumneata când ai venit la Lacul înr
Lebedelor cu undițele, noi am zis ceva? un
ava
Un tip este arestat și dus la secție de
deoarece vindea oamenilor elixirul efo
nemuririi. en
La secție polițiștii află că individul nu ieș

B
numai că păcălește oamenii, dar este
și recidivist, fiind arestat pentru aceași AL
cauză în 1794, 1856, 1928 și 2002..... Vi
fin
păc
Cu capul în jos ma
de
Orizontal: Vertical: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve
1) Cu capul în jos în peșteri 1) Provenit din 1 rez
2) Forța unor guverne-Un neam Samaria 2) Figură nat
al stejarului 3) Femei din Maroc geometrică văzută și la 2 fam
-Recensământ pentru fixarea circ-Apă curgătoare 3) 3 îm

C
birului în Țările Românești Acum (pop.) Înțelegere
4) Cap fără…cap!-Pieptar 4) Partea superioară a 4 AP
țărănesc-Personal Computer traheii-Alifie de la țară Lip
5) Reînsuflețire 6) Miros… 5) Bun pentru reparații 5 im
uneori neplăcut-Ochi spre (pl.) 6) Un ac cu vârful 6 ci c
exterior-Zeu egiptean în jos!-Loc pentru de
7) Lucrătorii unei fabrici pășunat-Tastă! 7) A se 7 Nu
8) Măsură de timp-Curmătură face scame 8) Viorica să
8
9) Aproape de tine-Clapă (dim.)-Te însoțește la me
10) Rozător acvatic crescut cununie 9) A o lăsa mai 9 afa
pentru blana lui-Intreprinderea moale-La începutul cu
Optică Română toamnei! 10) Par la 10 Su
vie-Sanctuar
36:37 origini
e

B T G
ERBEC (21.03-20.04) AUR (21.04-21.05) EMENI (22.05-21.06)
Nu vă certați cu partene- Încă acționează dorința de Agresivitate și violență,
că rii, deși descoperiți că au a face economii în vederea îndurată sau exercitată, chiar
încercat să vă înșele cam unor investiții ulterioare. În și în momentele de realizări
a des. Prietenii susțin că plus, veți fi sponzorizați de maxime. Bruște ruperi
sunteți un idealist notoriu, rude sau prieteni. Stabiliți de relații și schimbări de
doar pentru a nu vă jigni, o relație de valoare care vă activitate pentru cei tineri.
afirmând că naivitatea dv. ajută să depășiți toate ob- Aveți parte de gratificații
este nepotrivită postului stacolele, cu o persoană care maxime neașteptate. Muncă
pe care îl dețineți. Vi se cer lucrează în mass-media. dusă la extrem și simț estetic
bani împrumut.

F
deosebit.

R L
pro-
ră AC (22.06-22.07) EU (23.07-22.08) ECIOARĂ (23.08-22.09)
a Lovituri de scenă în viața Tendință de a idealiza Trebuie să vă schimbați
sentimentală și noroc în relațiile cu partenerii și atitudinea față de membrii
deplasări. Mici câștiguri redus simț practic. Apar familiei, chiar dacă vă este
acul înregistrte cu ajutorul pericole legate de multele greu. Riscați să rămâneți
va? unor amici. Beneficiați de drumuri scurte și călătoriile singur, dacă vă încăpățânați
avantaje materiale, dar și lungi care sunt obligați să le să vă păstrați atitudinea
e de mulți bani, care vin fără facă. Sunt unele probleme ireconciliabilă. Aveți posibi-
rul efort. Aveți o extraodinară cu aprovizionarea casnică litatea de a face cercetări care
energie și o exuberanță și reproșuri întemeiate din vă vor lămuri neînțelegerile
ul nu ieșită din comun. parte familiei. de natură sentimentală.

B S S
r este
aceași ALANȚA (23.09-22.10) CORPION (23.10-21.11) ĂGETĂTOR (22.11-21.12)
2..... Vi se oferă o alternativă Sunteți obligat să ascultați Se apelează la dv. de către
financiară care vă încântă. Din tot felul de păreri din partea o persoană influentă să
păcate, descoperiți la o analiză unor persoane cam bizare. participați la o împăcare.
mai atentă că este vorba Dacă aveți răbdare, este Trebuie să-i reprezentați
de o păcăleală grosolană. posibil să aflați și lucruri interesele ca și cum ați fi
10 Veți avea șanse mari să vă interesante despre persoana direct implicat. În cazul
rezolvați toate problemele de iubită. Neînțelegerile care în care vă decideți să vă
natură sentimentală. Situația apar se referă în primul rând ajutați din nou rudele, nu
familială este pe cale să se la bani și la modul în care ați le promiteți mai mult decât
îmbunătățească. fost plătit până acum. puteți face.

C V P
APRICORN (21.12-20.01) ĂRSĂTOR (21.01-20.02) EȘTI (21.02-20.03)
Lipsa de pragmatism vă Apare sigur o deplasare Manifestați o dorință
impiedică să vă opriți, atun- lungă în provincie sau în exagerată de a face o
ci când nu mai dispuneți afara țării. Sunteți atât de călătorie lungă, iar familia
de resurse vitale suficiente. încântat încât uitați că v-ați se opune prin toate mij-
Nu este exclus să ajungeți implicat în diverse activități loacele. Colegii sunt cam
să repetați niște analize generatoare de obligații. recalcitranți și lipsiți de
medicale. Promovați o Este valabilă căutarea unui înțelegere. Ambiție, tenaci-
afacere nouă și o mențineți nou drum în viață, a unei tate și reușită profesională
cu prețul unor sacrificii. schimbări care poate afecta prin dotări noi ori activități
Sunteți predispuși la excese. și sfera profesională. legate de tehnica avansată.
IOANA-CRISTINA PĂTEANU, O ARTISTĂ DE 29 DE ANI,
GRAFICIAN DUPĂ DOAR PATRU ANI ÎN SPANIA

“Ca acasă nu-i


niciunde”
ESTE SPANIA MIRAJUL OCCIDENTULUI CARE TE-A ATRAS? Nu, nici pe
departe. Eu am venit aici cu gândul să fiu independentă. Mai
exact spus, vroiam să știu dacă sunt capabilă să mă descurc și
fără ajutorul familiei; constat însă că familia mă ajută în con-
tinuare, dar numai în măsura în care îmi doresc eu. Acum mă
bucur de puținele capricii pe care le pot oferi eu familiei. Așa
că după patru ani și patru luni în Spania pot spune că sunt și
nu sunt independentă.
CUM AU FOST PRIMII TĂI PAȘI PE ACESTE MELEAGURI, REFERINDU-NE
LA ADAPTARE? Am avut foarte multe probleme ca imigrant din
mai multe puncte de vedere: în găsirea unui loc în care să mă
simt ca acasă (e principala problemă), însă după aproape trei
ani l-am găsit cu ajutorul unor prieteni spanioli, o familie care
îmi sunt vecini. Am avut pobleme și cu munca; chiar dacă
știam ce mă așteaptă aici, nu credeam că voi fi tratată atât de
prost, doar pentru că sunt o imigrantă. Am trecut peste toate,
iar acum lucrez în design grafic și am speranțe mai mari în
realizarea profesională
CARE A FOST CEA MAI MARE DEZAMĂGIRE AICI ÎN SPANIA?
Dezamăgirea mea a fost atunci când mi-am dat seama că
vestul Europei nu este ceea ce pare a fi, în ce privește educația
și nivelul intelectual.
RĂMÂI AICI SAU TE VEI ÎNTOARCE ÎN ROMÂNIA? Mulți dintre
cunoscuții mei români de aici, după concediile petrecute
în România, aveau o părere foarte proastă despre ce se
întâmplă acasă, despre cât de greu merg lucrurile. Cred că
eu sunt una dintre puținele persoane care pot spune: “ca
acasă nu-i niciunde”. Sper că în puțin timp îmi voi putea
echivala studiile, iar dacă pe urmă mi se vor oferi mai multe
posibilități aici, voi rămâne pentru a porni o afacere proprie.
În caz contrar, mă voi întoarce acasă pentru a încerca în țară.
AI AVUT PROBLEME CU OBȚINEREA ACTELOR? Adevărul este că
da, am avut, și asta se datorează în mare parte lipsei de
informație și a solidarității între români. Le-am obținut după
aproape trei ani și, așa, suma problemelor mele s-a mai redus.
38:39 origini
MAI 06 • A

TURIS