P. 1
T1L2_vol_3.1 Lucrari Temporare Organizare de Santier Etc

T1L2_vol_3.1 Lucrari Temporare Organizare de Santier Etc

|Views: 907|Likes:
Published by Radu Terioiu

More info:

Published by: Radu Terioiu on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

SPECIFICATII TEHNCE Volumul 3.1.

Articole Generale

-1-

PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCALĂ .................................................................................3 I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRĂRILOR ........................................................................................3 I.2. SISTEMUL CALITĂTII PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII .....................................................4 I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII ..............4 II. ARTICOLE GENERALE ...................................................................................................................6 II.1. SARCINILE ANTREPRENORULUI .............................................................................................6 II.1.1. Posesia şi folosirea antierului ................................................................................................6 II.1.2. Organizarea de şantier ............................................................................................................6 II.1.3. Lucrări temporare ....................................................................................................................6 II.1.4. Structuri existente şi servicii subterane ...................................................................................7 II.1.5. Aspecte legate de apă .............................................................................................................7 II.1.6. Informaţii ..................................................................................................................................7 II.1.7. Relocare şi protejare de utilităţi ...............................................................................................7 II.1.8. Protejarea mediului înconjurător ..............................................................................................9 II.1.9. Managementul traficului........................................................................................................ 10 II.1.10. Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucrările existente ........................................... 11 II.1.11. Activităţi în afara antierului ............................................................................................. 11 II.1.12. Alţi Antreprenori ................................................................................................................ 11 II.1.13. Documente ce trebuie predate Inginerului ....................................................................... 12 II.1.14. Desene conforme cu execuţia .......................................................................................... 12 II.1.15. Desene şi proiectare, asistenţa proiectantului, asistenţa tehnică arheologică şi remedierea degradărilor la lucrări existente ........................................................................................ 12 II.1.16. Identificarea şi eliberarea zonelor de muniţii neexplodate ............................................... 13 II.1.17. Implementarea planului de promovare ............................................................................. 13 II.1.18. Lucrări în regie.................................................................................................................. 16 II.1.19. Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) ..................................................................... 16 II.2. CONTROLUL l ASIGURAREA CALITĂŢII ............................................................................. 17 II.2.1. Sistemul de management al asigurării calităţii ..................................................................... 17 II.2.2. Laboratorul din şantier .......................................................................................................... 17 II.2.3. Luare de probe, verificare, încercări şi metode de lucru ...................................................... 18 II.2.4. Materiale alternative ............................................................................................................. 19 II.2.5. Inspecţia lucrărilor de către Inginer ...................................................................................... 19 II.2.6. Teste efectuate de către Beneficiar ...................................................................................... 19 II.3. STUDIUL TOPOGRAFIC .......................................................................................................... 19 II.3.1. Studiul topografic, repere şi cote .......................................................................................... 19 ANEXA A: ................................................................................................................................................... 21 ANEXA B: ................................................................................................................................................... 22 LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER ...................................................... 22 ANEXA C .................................................................................................................................................... 24 LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE ............................................................................... 24 ANEXA D .................................................................................................................................................... 41 MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA ........................................................................................................ 41

I.

-2-

I. PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCALĂ
I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRĂRILOR

Prezentele Specificaţii Tehnice încorporează prevederile legale generale, pe baza cărora sunt pregătite proiectele pentru diversele etape de proiectare, precum şi documentaţia de licitaţie, ofertele şi contractele necesare pentru implementarea proiectelor de lucrări publice. Prevederile legale menţionate mai sus sunt următoarele: • "Hotărârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii" revizuită şi amendată prin HG 675/2002 şi HG 622/2004; cu modificarile si completarile ulterioare; "Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii", revizuită şi amendată prin HG 498/2001, Legea 587/2002 şi Legea 123/2007; cu modificarile si completarile ulterioare; "Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 273/14.06.1994, modificată şi completată prin HG 940/2006; cu modificarile si completarile ulterioare; "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 272/14.06.1994; cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007; cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor pentru aprobarea "Regulilor privind administrarea, folosirea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice", nr. indicativ A.N.D. -554; cu modificarile si completarile ulterioare; Memorandumul de Finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin FEDR pentru măsura „Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatie de Licitatie pentru 2 sectiuni de drum ", ratificat prin Ordonanţa nr. 23/2002, cu modificările şi completările ulterioare; cu modificarile si completarile ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista de mai sus nu va fi considerată nici completă, nici exhaustivă.

-3-

I.2.

SISTEMUL CALITĂTII PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

Această clauză face referire la sistemul general de asigurare a calităţii, conform Legii nr. 10, emisă în anul 1995. Orice contracte, sub-contracte, instrucţiuni, aprobări, etc. care vor fi încheiate sau emise în cursul perioadei de construcţie şi al perioadei de întreţinere, vor respecta Legea nr. 10 din anul 1995 menţionată mai sus. Sistemul calităţii aplicat lucrărilor de construcţii este un set de proceduri organizatorice, responsabilităţi, regulamente şi mijloace implementate pentru realizarea calităţii lucrărilor de construcţii cerute în cursul tuturor etapelor următoare: proiectare, construcţie şi întreţinere. Sistemul calităţii aplicat lucrărilor de construcţii va consta în următoarele: • • • • • • • • • • • regulamente, norme şi standarde tehnice de construcţii calitatea materialelor folosite la lucrări de construcţii aprobări tehnice privind calitatea produselor şi procedurilor noi verificarea proiectelor şi inspectarea lucrărilor de construcţii managementul şi asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii aprobarea şi certificarea laboratoarelor unde se efectuează analizele şi testele pentru lucrările de construcţii activitatea metrologică în construcţii recepţionarea lucrărilor de construcţii (recepţie provizorie şi finală) urmărirea comportării lucrărilor de construcţii şi intervenţii la construcţiile existente întreţinerea lucrărilor de construcţii inspecţiile de stat cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii.

Produsele sau materialele, a căror calitate nu este certificată la momentul livrării prin certificate de calitate emise de către producător şi care să menţioneze conformitatea totală a acestora cu privire la cerinţele relevante, nu vor fi folosite. Certificatele tehnice de calitate emise pentru materialele, procedurile şi echipamentele noi care se vor folosi pentru lucrările de construcţii vor menţiona de asemenea, în baza legii curente, categoria acestora de aplicare, precum şi cerinţele acestora de manufacturare, transport, depozitare, aşezare şi întreţinere, în conformitate cu prevederile din HG nr. 766/1997. Acolo unde trebuie să se asigure o anumită condiţie de calitate în construcţii în conformitate cu specificaţiile privind calitatea, se vor folosi numai produsele, procedurile şi echipamentele adiţionale aprobate. Supervizarea lucrărilor de construcţii este obligatorie şi va fi realizată de către Beneficiar prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi. Numai experţi tehnici autorizaţi vor realiza verificarea tehnică a proiectelor şi inspecţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii. Secţiunile de probă şi testele de laborator vor fi aprobate şi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Măsurătorile specifice lucrărilor de construcţii vor fi realizate în conformitate cu prevederile legale privind calibrarea, verificarea şi fiabilitatea în funcţionare necesare pentru dispozitivele de măsurat şi control folosite în acest domeniu.

I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII
-4-

sau alţi utilizatori ai acestor lucrări de construcţii. sau care reprezintă Beneficiarul. pentru unităţile publice. sarcinile acestora. această listă nu va fi considerată nici completă. toate Standardele Româneşti care au intrat în vigoare până la Data de Bază (data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei). cadrul organizatoric şi metodele aplicate pentru controlul de stat cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii. Prevederile acestor regulamente sunt obligatorii pentru toate companiile româneşti şi străine. care. Costurile acestor inspecţii vor fi suportate de către Beneficiar. a autorizaţiilor de construire. construirea şi întreţinerea lucrărilor de construcţii. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitate includ aplicarea sistemelor de calitate şi a cerinţelor de calitate în cursul activităţilor desfăşurate de către Beneficiar pentru etapele de proiectare. Aşa cum se specifică în clauza 7. indiferent de sursele financiare folosite pentru lucrări sau de tipul dreptului de proprietate. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitatea lucrărilor de construcţii vor fi realizate în conformitate cu "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii" care stipulează cerinţele standard generale. în conformitate cu legea în vigoare. nici exhaustivă. conţinuturile. în Anexa C a acestei Părţi. în baza legii. prin plata unor tarife guvernamentale specifice. Cu toate acestea. contribuie la activităţile de construcţie. construcţie şi întreţinere. -5- . a amplasamentului şantierului şi sunt responsabile pentru proiectarea.Această clauză descrie sarcinile Inspectoratului de Stat responsabil de calitatea Lucrărilor. administraţiile centrale şi locale.9 din Condiţiile Particulare. Instrucţiunile incluse în aceste Regulamente sunt obligatorii pentru toate părţile implicate in emiterea certificatelor de urbanism. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitate pentru lucrările de construcţii sunt realizate de către "Inspectoratul de Stat în Construcţii" care este responsabil pentru controlul de stat al procedurilor legale aplicate adecvat în vederea realizării lucrărilor de construcţii la calitatea cerută. "Lista Standardelor Româneşti Aplicabile" este ataşată.

depozitele. Antreprenorul va demonstra că are asigurările necesare şi că a luat măsurile de siguranţă corespunzătoare. Antreprenorul va obţine toate avizele şi autorizaţii necesare de la Ministere. autorităţile de urgenţă şi autorităţile locale. utilajele. Acolo unde este inevitabilă blocarea unor asemenea accese. atelierele. depozitarea materialelor. atelierele. sau a unei părţi din antier.1. in conformitate cu regulamentele şi procedurile locale privind transportul şi depozitarea. Organizarea de şantier Antreprenorul îşi va găsi locul sau locurile pentru a-şi stabili organizarea de şantier în care să amplaseze birourile. II.2. Antreprenorul va respecta prevederile Hotărârii de Guvern nr. depozitele. lucrările parţial terminate. împrejmuirea. iar Beneficiarul va da această posesie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. Să fie sigure pentru public şi pentru utilizatorii drumului. protecţiei şi a altor măsuri pentru a face ca lucrările temporare. II. să se asigure accesul temporar.1. excavaţiile. sau a unei părţi din antier. iar atunci când este posibil. în conformitate cu legile şi regulamentele româneşti privind utilizarea acestora. Antreprenorul îşi va muta birourile. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.1. ARTICOLE GENERALE II. Antreprenorul va înştiinţa din timp (cu cel puţin 10 zile înainte) locuitorii proprietăţilor afectate în legătură cu operaţiile. Dacă Antreprenorul solicită intrarea pe antier din alte motive înainte de a i se acorda posesia şi Inginerul acceptă. Antreprenorul va obţine toate aprobările necesare de la autorităţile locale şi de la alţii pentru organizarea sa de şantier din fondurile proprii. -6- . Antreprenorului i se va da autoritatea de a realiza Lucrările instruite de către Inginer în conformitate cu prevederile Contractului. dispozitivele grele etc. posesia antierului. sau a părţii de antier. Atunci când Beneficiarul i dă Antreprenorului. fără insă a-l exonera pe Antreprenor de responsabilitatea sa pentru proiectul şi caracterul adecvat al acestuia. şi datorită apropierii Lucrărilor. etc. SARCINILE ANTREPRENORULUI II.II. Antreprenorul va menţine accesul la toate proprietăţile de-a lungul drumului în cursul execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va intra pe antier pentru investigaţii suplimentare sau pentru a executa Lucrări până când i se va acorda posesia. conform celor agreate cu Inginerul. de la Inginer atunci când programul de Lucrări i-o cere. servicii (proprietarii / gestionarii de utilităţi). el va notifica biroul local al Beneficiarului în legătură cu programul său de lucrări şi va colabora cu personalul Beneficiarului în ceea ce priveşte propunerile de management al traficului şi va transmite înştiinţări în avans cu privire la trafic către poliţie. amenaja.1. utilajele etc. În niciun caz nu va fi blocat niciun acces pentru mai mult de douăsprezece ore. Cu toate acestea. La finalizarea părţilor relevante ale Lucrărilor. Toate lucrările temporare vor fi aprobate de către Inginer. astfel încât inconvenienţele să fie minime. Antreprenorul va localiza de asemenea şi propriile zone de colectare şi depozitare a reziduurilor şi a materialelor nedorite.1 din Condiţiile de Contract.1. Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea iluminării. Posesia şi folosirea antierului Antreprenorul va fi responsabil pentru drumurile folosite în antier. Lucrările temporare vor include amenajarea unor variante de ocolire acolo unde se consideră necesar. pentru care au fost prevăzute lucrări temporare. În perioada în care are posesia antierului. furniza şi îndepărta pe cheltuiala sa toate lucrările temporare necesare în vederea realizării lucrărilor permanente. Lucrări temporare Antreprenorul va proiecta.3. Antreprenorul va solicita posesia antierului. va curăţa organizarea de şantier şi va realiza alte lucrări pentru a aduce organizarea de şantier la condiţiile sale iniţiale.

indiferent dacă este vorba de un curs de apă principal. Antreprenorul va proiecta şi îşi va amenaja lucrările temporare în conformitate cu cerinţele autorităţii de gospodărire a apei cu privire la cursul apei. Drumurile ocolitoare vor fi pavate cu un strat de uzură neted şi sigur. precipitaţii sau orice alte surse sau cauze. va întreprinde orice operaţie şi va furniza şi folosi toate utilajele.5.6. II. Antreprenorul va proiecta şi construi orice tip de variantă temporară de ocolire şi de traversare a căii ferate sau a unui râu şi va fi responsabil pentru obţinerea avizelor şi aprobărilor de la toţi proprietarii terenurilor şi de la alte organizaţii relevante afectate de aceste lucrări temporare. sau stipulată în avize sau autorizaţii. pompele şi dispozitivele similare pentru a rezolva situaţiile cauzate de ape curgătoare sau stătătoare în zona şantierului. zone de depozitare pentru material şi echipamente. substanţe constitutive. cabluri. toate informaţiile cu privire la calitate. autoritatea de gospodărire a apei. Proiectul variantei de ocolire va fi transmis. greutate. Variantele ocolitoare temporare vor fi proiectate şi construite folosind materiale şi mână de lucru care să prevină depunerea. orice fundaţii existente. Antreprenorul va transmite detalii cu privire la planul său către proprietari. către Beneficiar în vederea obţinerii aprobării tehnice. Antreprenorul va transmite de asemenea şi propunerile sale cu privire la planul de management al traficului şi la cerinţele de siguranţă cât timp varianta de ocolire este folosită. Structuri existente şi servicii subterane Acolo unde. întreţinute şi protejate adecvat.1. Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor în vederea organizării închirierii (sau punerii la dispoziţia sa prin altă modalitate) a terenului necesar pentru orice lucrări temporare precum drumuri de acces. Mijloace auxiliare supuse aprobării Inginerului vor fi adoptate. formarea făgaşelor sau deformarea suprafeţei de rulare. izvoare subterane. etc. la solicitarea Inginerului. canale colectoare. II. şi va furniza Inginerului alte detalii solicitate de Inginer. sau sunt afectate de execuţia Contractului. care vor preveni inconvenienţe. prin Inginer. Antreprenorul va lua toate măsurile. conducte. acestea vor fi menţinute corespunzător.7. gropi de împrumut. facilităţi de laborator şi aşa mai departe. dimensiuni. La finalizarea părţilor relevante ale Lucrărilor. fie la o condiţie agreată de către Inginer. întreruperi şi care vor asigura siguranţa şi continuitatea folosirii celor mai sus menţionate. Operaţiile de scurgere şi deviere a apelor se vor face fără a inunda alte lucrări sau a cauza eroziune sau poluare a cursurilor de apă. drenuri. Aspecte legate de apă Antreprenorul va suporta toate riscurile legate de apă. în cursul executării Lucrărilor.4. etc. II.1. Acesta va reface zonele afectate de aceste lucrări temporare aducându-le fie la condiţia iniţială. Antreprenorul va îndepărta acele drumuri. În momentul transmiterii proiectului variantei de ocolire către Inginer. nivele. pereţi. Antreprenorul va fi responsabil pentru pomparea apei din excavaţii. locuri şi lucruri sunt expuse. Acolo unde lucrările temporare traversează. Relocare şi protejare de utilităţi A. aparatele necesare. structuri şi altele asemenea şi va reface suprafeţele de teren pe care au fost construite la starea lor iniţială sau la o condiţie similară agreată de către Inginer. pentru care au fost prevăzute lucrări temporare.1. sau se află între cursuri de apă. Informaţii Antreprenorul va furniza. de cursuri de apă locale. organizări de şantier. şi alte structuri. fire. Investigaţie -7- . rezistenţă şi descrierea materialelor şi lucrărilor.autorităţi locale şi alte părţi terţe pentru proiectul său cu privire la lucrările temporare acolo unde este necesar. evitarea poluării. II. drumuri ocolitoare.1.

Protejarea / devierea de utilităţi neidentificate in timpul realizării investigaţiei Oricând in timpul executării lucrărilor. poate fi solicitată şi autorizarea din partea proprietarului / gestionarului serviciului. Antreprenorul. În acest scop.5. Sub-Clauza 13. dacă este necesar. el va notifica imediat Inginerul. nu mai târziu de 70 de zile de la Data de Începere. indicând: • • • • tipul de utilitate şi proprietarul / gestionarul acesteia. Antreprenorul va transmite Inginerului. înlăturării sau protejării tuturor serviciilor de utilităţi. Inginerul va emite către Antreprenor o dispoziţie în felul următor: • • să continue cu organizarea şi realizarea protejării sau mutării. Antreprenorul va realiza o investigaţie cuprinzătoare de a lungul antierului şi va identifica toate utilităţile afectate de lucrări. Antreprenorul va obţine aprobări de la proprietarii / gestionarii serviciilor cu privire la proiecte. prin semnarea prezentului contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru acceptarea programului lucrărilor şi pentru plata oricăror costuri şi tarife sau taxe necesare. B. Antreprenorul va folosi Suma Provizionată definită în Lista A. care vor fi identificate drept urmare a investigaţiei menţionate mai sus.Antreprenorul va afla poziţia exactă a reţelelor de utilităţi publice şi a altor servicii publice şi private sau a altor reţele afectaţi de Lucrări. un raport detaliat asupra utilităţilor existente. după cum va fi dispus de către Inginer. atât cât este necesar. sau să continue cu organizarea şi elaborarea proiectelor pentru protejarea sau mutarea unor astfel de servicii de utilităţi. Antreprenorul va fi responsabil pentru acurateţea şi completitudinea acestei investigaţii. Proiectele vor fi elaborate de proiectanţi specializaţi. sub supervizarea Antreprenorului. Totuşi. sub supervizarea Antreprenorului şi a proprietarului/ gestionarului utilităţii. În funcţie de natura serviciului de utilităţi. articolul GI 06. costul total pentru proiectarea si execuţia mutării. dacă Antreprenorul descoperă instalaţii care trebuie deviate. Generalităţi Antreprenorul va furniza asistenţă şi va fi prezent. înlăturării sau protejării fiecăruia dintre serviciile de utilităţi va fi suportat de către Antreprenor pe cheltuiala sa. În momentul în care un serviciu existent trebuie mutat în vederea execuţiei Lucrărilor. Dacă serviciul nu trebuie mutat. renunţa la posibilitatea trimiterii oricărei solicitări de extensie de timp. dacă utilitatea trebuie protejată sau mutată ca rezultat al lucrărilor. Procedura va fi aceeaşi ca cea descrisă mai sus. dar exclusiv TVA) pentru proiectare şi execuţia mutării. plata costurilor sau profit in relaţie cu protejarea / mutarea / devierea sau orice altă lucrare de utilităţi care nu a fost identificata in raportul detaliat transmis in 70 zile de la Data de Începere. mutate sau protejate (dar care nu au fost identificate ca rezultat al investigaţiei). de un subantreprenor autorizat. şi va fi responsabil -8- . dacă utilitatea a fost identificată ca parte a documentelor de licitaţie. Protejarea / mutarea utilităţilor identificate Pentru fiecare serviciu de utilităţi identificat ca urmare a investigaţiei menţionate mai sus. Această investigaţie va fi realizată în termen de 70 de zile de la Data de Începere. D. în conformitate cu proiectele existente. pentru a acoperi costul total (inclusiv costul avizelor şi autorizaţiilor. localizarea exactă a utilităţii. C. Antreprenorul va aranja ca această lucrare să fie executată. atunci va fi responsabilitatea Antreprenorului să întreţină şi să protejeze serviciul în timpul executării lucrării în jurul acestuia. înainte de a le transmite Inginerului spre aprobare. în condiţii aprobate de către proprietarul / gestionarul serviciului şi de către Inginer. Se va acorda o atenţie deosebită prevederilor Condiţiilor Speciale.

prafuri.. pentru minimizarea impactului asupra mediului natural şi uman.1. indiferent dacă aceste utilităţi sunt arătate in Planşele contractuale sau nu. instalaţiilor de bitum si altor instalaţii similare. în conformitate cu normele şi regulamentele în vigoare. cimentul. II. Controlul metodelor de depozitare a materialelor. Antreprenorul şi subantreprenorii săi. Materialele biodegradabile vor fi atent îngropate în locuri aprobate prin instrucţiunile Inginerului si a Agenţiei locale de Protecţie a Mediului. carierelor. terenurilor cultivate si oricărei zone în preajma şantierului. fie în alte activităţi referitoare la organizarea Antreprenorului. petrol. Procurarea şi instalarea unor echipamente specifice pentru monitorizarea zgomotului. bitumul. explozibilul. În timpul lucrărilor si a perioadei de notificare a defectelor. Implementarea efectivă a unui plan adecvat de management al traficului pentru a minimiza deranjarea cauzată de traficul din şantier si a proteja atât publicul cât şi personalul Antreprenorului.8. Nici un serviciu sau utilitate nu va fi întrerupt fără consimţământul scris al autorităţii respective sau al proprietarului / gestionarului şi Antreprenorul va prevedea o alternativa satisfăcătoare înaintea întreruperii oricărui serviciu existent. Optimizarea amplasării concasoarelor. Protecţia râurilor.pentru luarea tuturor măsurilor de precauţie pentru protejarea unor astfel de instalaţii si pentru consecinţele oricărei pagube. Antreprenorul va informa imediat departamentele specifice in eventualitatea unei pagube la conductele de apa. telefon si alte instalaţii publice sau private pe antier sau în zona antierului şi va executa reparaţiile necesare pe cheltuiala sa. lacurilor. lichide şi alţi poluanţi care derivă din activităţile din şantier. gaz. serviciilor de utilităţi şi variantelor ocolitoare şi oricăror alte lucrări temporare sau pregătitoare. Controlul vibraţiilor instalaţiilor şi echipamentelor în zona urbană şi în apropierea clădirilor şi altor structuri. El va obţine acordurile de mediu pentru toate lucrările temporare precum şi pentru organizarea de şantier. vor implementa următoarele măsuri de monitorizare şi de reducere a impactului asupra mediului: • • • • Reducerea zgomotului echipamentelor şi instalaţiilor când se lucrează în zona urbana şi în apropierea clădirilor locuite. Protejarea mediului înconjurător Antreprenorul va executa toate lucrările şi va lua toate măsurile pentru protecţia mediului şi reducerea impactului asupra mediului în conformitate cu toate legile în vigoare in România şi pentru securitatea muncii. El va obţine toate informaţiile actualizate referitoare la organizarea sistemului de protecţie a mediului în România şi va obţine toate autorizaţiile necesare şi va duce la bun sfârşit orice studii complementare dacă este cazul. care pot avea originea fie în executarea lucrărilor permanente. Protecţia şi restabilirea adecvată la sfârşitul lucrărilor a gropilor de împrumut. în vederea prevenirii -9- • • • • • • . emisiilor de gaze. împotriva oricărui tip de poluare. în conformitate cu legislaţia şi normele din România. Reducerea emisiilor de poluanţi când acestea ajung la nivelul maxim admisibil. Aceste responsabilităţi ale Antreprenorului vor continua până la data terminării tuturor lucrărilor (inclusiv eventualele lucrări neterminate la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau lucrări de remediere a unor defecte). lubrifianţii. etc. cu observarea stricta a standardelor si specificaţiilor referitoare la elementele cele mai sensibile cum ar fi combustibilul.

Antreprenorul nu va începe nicio lucrare care afectează drumurile publice până când vor fi luate toate măsurile necesare de siguranţă a traficului. Antreprenorul va trimite Inginerului spre aprobare un Plan de Management de Trafic în conformitate cu specificitatea Lucrărilor reabilitare de drum sau construcţii noi. şi furniza si menţine. la limitele variantei de ocolire. care sunt folosite de trafic în scopul construcţiei vor fi menţinute mereu curate de praf. Încercările vor fi executate la locurile si timpii ceruţi de Inginer şi Antreprenorul va executa aceste teste şi măsurători pe cheltuiala sa şi cu instrumente furnizate de către Antreprenor.10 - .112/411 din 2000 al ministrului de interne şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituirea restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi / sau pentru protejarea drumului. barierele si semnalele luminoase. repoziţiona. Semnele şi marcajele orizontale vor fi refăcute oricând Inginerul consideră că este necesar. Drumurile. Planul va descrie de asemenea cum intenţionează Antreprenorul să minimizeze impactul activităţilor de construcţie asupra circulaţiei pe drumuri publice şi la punctele de acces către organizarea de şantier. va executa orice măsurători privind protecţia mediului sunt solicitate pentru a demonstra că cerinţele din prezenta Clauză au fost respectate. 1. la cererea Inginerului. Antreprenorul va păstra mereu curate şi lizibile toate semnele de circulaţie. Planul de Management al Traficului va fi transmis spre aprobare tuturor autorităţilor relevante (Poliţia Rutieră la nivel local şi naţional. Antreprenorul. La pregătirea Planului de Management al Traficului. acoperi sau muta de câte ori este nevoie în conformitate cu progresul Lucrărilor.). La implementarea măsurilor incluse în Planul de Management al Traficului. Antreprenorul va: • avea în vedere siguranţa tuturor persoanelor în antier si va păstra antierul (atât timp cât este sub controlul său) precum şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt terminate sau nu sunt folosite de către Beneficiar) intr-o stare adecvată pentru a evita orice pericol tuturor persoanelor indiferent dacă sunt sau nu autorizate sa fie pe antier.. Semnele de circulaţie. In perioada execuţiei lucrărilor şi la remedierea oricăror defecte. materiale aruncate din vehicule sau anvelope.1.poluării apelor subterane. pe cheltuiala sa. • Orice altă activitate care poate fi necesara în conformitate cu instrucţiunile Inginerului şi cu cerinţele legislaţiei României în domeniul protecţiei mediului. II. etc.9. noroi. Antreprenorul va transmite propuneri de soluţionare a acestui caz spre aprobarea Inginerului. toate luminile. Antreprenorul va respecta cerinţele Ordinului comun nr. etc. Antreprenorul va furniza. marcajele rutiere. In această privinţă. • • Când circumstanţele unui caz particular nu sunt descrise în Planul de Management al Traficului. o atenţie specială va fi acordată punctelor de acces la antier. Antreprenorul va respecta prevederile „Normativului pentru întreţinerea şi repararea drumurilor publice -AND 554-2002". Planul de Management al Traficului va include toate detaliile şi informaţiile cerute prin Lucrări sau ca Cerinţe ale Inginerului. menţine şi folosi în acest scop . luminile. Managementul traficului În 28 zile de la data de semnare a Contractului. drepturile de trecere. accesele. luminile. barierele şi semnalele de control trafic şi le va poziţiona. apărute ca urmare a acestei folosiri. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri relevantă. Respectarea prezentei Clauze nu va exonera Antreprenorul de nicio altă obligaţie şi responsabilitate potrivit prevederilor Contractului. barierele şi semnalele de control trafic trebuie sa fie în conformitate cu prevederile în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor. atunci când şi unde este necesar. sau când sunt cerute de Inginer pentru protecţia Lucrărilor sau pentru siguranţa şi confortul publicului sau altora. marcajele rutiere.

Antreprenorul este avertizat că alţi antreprenori angajaţi de către Beneficiar şi personal al Beneficiarului pot lucra pe antier şi / sau în jurul lui. pe perioada fabricării. Antreprenorul va înştiinţa în scris Inginerul despre locurile unde sunt sau vor fi produse.11. noroi. km 26+510 – km 69+334. Antreprenorul va pune la dispoziţia Inginerului un birou adecvat şi sigur la locul respectiv sau în vecinătatea lui. orice vehicul sau utilaj care iese din sau întră in antier spre sau de pe un drum deschis traficului public. De asemenea Antreprenorul se va asigura că drenurile. proprietatea Beneficiarului sau a unor terţi. După punerea în posesie a antierului. articolul GI. spre un progres satisfăcător al proiectului. Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucrările existente În înţelesul prezentei clauze. apărute înainte de punerea în posesie şi (ii) pentru conformitatea acestor lucrări existente cu cerinţele contractelor în cadrul cărora au fost executate. „lucrările existente" sunt lucrările de reabilitare a DN1H. definită mai sus. care ar apărea după punerea în posesie.1. Antreprenorul va asigura accesul pe antier pentru oricare astfel de persoane.6 din Condiţiile de Contract. Antreprenorul nu va interfera în niciun fel cu orice alte lucrări. Aceste înştiinţări vor fi date astfel încât să permită inspectarea întregii lucrări la toate stadiile de producere şi fabricare şi nu numai atunci când aceste bunuri sunt pregătite de livrare. Antreprenorul va amenaja si semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi ieşire din antier pentru vehicule şi utilaje angajate la lucrare. existenţa şi valoarea acestei sume forfetare nu vor exonera Antreprenorul de responsabilitatea sa. Activităţi în afara antierului Dacă unele componente principale ale Lucrării sunt fabricate sau asamblate în afara antierului. Totuşi.12. De asemenea. şanţurile şi canalele sunt menţinute curate de orice gunoi. se vor face pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. asamblării şi testării. Antreprenorul va înştiinţa Inginerul despre timpii la care astfel de Materiale sau Echipamente vor putea să fie inspectate. În acest sens.echipamente potrivite. iar prevenirea şi remedierea deteriorărilor sau degradărilor apărute după punerea în posesie. situate pe antier (secţiunea 1) şi executate înainte de Data de Începere a Lucrărilor în cadrul prezentului Contract. II. se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate în scopul regularizării traficului şi care va fi identificabilă în mod uşor faţa de restul forţei de muncă. indiferent dacă sau nu poziţia unor astfel de lucrări este indicată Antreprenorului de către Inginer.. II.10.11. şi până la recepţia la Terminarea Lucrărilor. Alţi Antreprenori În conformitate cu Sub-Clauza 4. Antreprenorul va informa în scris Inginerul. şlam sau alte materiale care ar putea împiedica curgerea liberă a apei. în doua săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor.1. Antreprenorul va include în Lista A. cu excepţia cazului în care astfel de interferenţe sunt descrise în mod specific ca parte a Lucrărilor fie în Contract fie printr-o instrucţiune a Inginerului. numele persoanei responsabile care va asigura în permanenţă respectarea prevederilor prezentei Clauze.1. fabricate sau asamblate Materiale şi Echipamentele. II. o sumă forfetară care să acopere costul necesar pentru lucrările de prevenire şi remediere a acestor deteriorări şi degradări. Antreprenorul va respecta . Antreprenorul va preveni şi remedia orice deteriorare sau degradare a lucrărilor existente. Antreprenorul va lua legătura cu Beneficiarul şi va planifica şi executa Lucrările într-un mod convenabil pentru ambele Părţi. astfel încât inspecţiile să poată avea loc fără a afecta livrarea Materialelor şi Echipamentelor pe antier. Antreprenorul nu va fi responsabil (i) pentru deteriorări şi degradări ale lucrărilor existente. Antreprenorul va fi responsabil pentru îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor existente.11 - . Antreprenorul se va asigura că. faţa de situaţia existentă la momentul punerii în posesie a antierului.

1 din Condiţiile de Contract [Începerea Lucrărilor]. Desene şi proiectare. II. indicând clar fazele lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului două seturi complete de Desene conforme cu execuţia.13. În mod regular. Programul de Execuţie care va fi furnizat va include un grafic de tip timp . Programul va fi actualizat în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite Inginerului următoarele documente: • • Fluxul de Numerar (lunar) Lista de personal şi utilaje (lunar). După primirea acordului din partea Inginerului. care vor acoperi toate lucrările executate.localizare. În cazul în care Antreprenorul angajează pentru aceste servicii de proiectare un proiectant (ca şi sub-contractor).15. Antreprenorul va transmite Inginerului la sfârşitul fiecărei luni. care sa evidenţieze personalul şi utilajele Antreprenorului precum şi a fiecărui subantreprenor. Desene şi proiectare Desenele şi documentele de proiectare emise împreuna cu documentaţia de atribuire şi incluse în anexe la prezentul Contract sunt considerate a fi suficiente pentru a ilustra natura si scopul Lucrărilor cerute de Contract şi le va permite Ofertanţilor să-şi stabilească preţul adecvat.1. După terminarea Lucrărilor. acest proiectant va fi independent de Inginer sau de oricare sub.1. Antreprenorul va executa orice investigare sau studiu topografic necesar şi va întocmi orice desene suplimentare şi proiectare suplimentară. II.şi va asigura ca personalul său şi personalul subantreprenorilor săi vor respecta lucrările şi bunurile procurate sau instalate de către alţii şi va fi responsabil pentru orice pierderi sau daune dacă sunt cauzate de el. necesare execuţiei Lucrărilor. În timpul implementării Contractului.1. De altfel. şi nu mai târziu de 28 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. rapoarte şi înregistrări detaliate despre personalul şi utilajele aflate în antier şi / sau angajate în execuţia Lucrărilor. asistenţa proiectantului. Aceste Desene conforme cu execuţia vor fi puse la dispoziţia Inginerului. aceste desene şi proiectare suplimentare vor constitui baza pentru definirea Lucrărilor Permanente. Fluxul de Numerar al Antreprenorului va conţine previziunile Fluxului de Numerar până la sfârşitul contractului. Proiectarea şi desenele furnizate de către Antreprenor vor trebui să alcătuiască un proiect tehnic coerent împreuna cu proiectul furnizat de către Beneficiar în cadrul documentaţiei de atribuire şi incluse în anexă la prezentul Contract. sau la altă dată convenită. pentru a fi inspectate.14. asistenţa tehnică arheologică şi remedierea degradărilor la lucrări existente A. Desene conforme cu execuţia Antreprenorul va păstra evidenţa detaliată a Lucrărilor executate pentru a putea întocmi in timpul execuţiei un set de „Desene conforme cu execuţia". Resursele necesare de utilajele şi muncă vor fi identificate pentru toate operaţiile. vor fi specificate situaţia şi starea de funcţionare pentru fiecare utilaj. Antreprenorul va transmite două seturi complete de Desene conforme cu execuţia în 7 zile de la sfârşitul perioadei de notificare a defectelor. Documente ce trebuie predate Inginerului În 28 de zile de la primirea anunţului în conformitate cu Sub-Clauza 8. Antreprenorul va transmite Inginerului Programul de Execuţie detaliat. Desenele conforme cu execuţia vor fi însoţite de toate înregistrările făcute pe perioada execuţiei Lucrărilor. În cazul în care anumite lucrări sunt executate în perioada de notificare a defectelor.12 - . II. împărţite pe categorii. la terminarea Lucrărilor.

o sumă forfetară care să acopere costurile activităţilor de curăţare şi asanare a antierului. gropile de împrumut şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară Antreprenorul activităţile. necesare pentru execuţia lucrărilor de remediere a degradărilor la lucrări existente. Această Sumă Provizionată va fi folosită.17. Identificarea şi eliberarea zonelor de muniţii neexplodate Antreprenorul va lua toate măsurile pentru a curăţa şi asana de orice muniţii rămase neexplodate antierul.1. Antreprenorul va include in Lista A..13 - . articolul GI. Antreprenorul va include in Lista A. Asistenţa proiectantului pe antier Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea asistenţei tehnice pe antier din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 articolul 22 e.15. f si g. necesare execuţiei Lucrărilor. articolul GI. Asistenţă tehnică arheologică În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.1. 16). Pentru a evalua această sumă forfetară. II. o sumă forfetară care să acopere costul necesar elaborării tuturor desenelor şi proiectare suplimentare. Implementarea planului de promovare ... Pentru îndeplinirea acestei sarcini. integral sau parţial. cu ajutorul unor subantreprenori autorizaţi dacă este cazul. articolul GI. în conformitate cu instrucţiunile Inginerului. Aceste activităţi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind Protecţia Civilă cu modificările şi completările ulterioare.14. o sumă forfetară care să acopere costul acestei asistenţe tehnice a proiectantului pe antier. Antreprenorul va angaja. 43 / 2000 cu modificările şi completările ulterioare. ofertanţii pot consulta setul complet de desene. apărute înainte de punerea în posesie a antierului către Antreprenor.16. faţă de situaţia descrisă în documentaţia de atribuire (şi în anexă la prezentul Contract). II.17. C. Totuşi. o sumă forfetară care să acopere costul asistenţei tehnice pentru lucrările arheologice cerute de reglementările naţionale (OG 43/2000). articolul GI.. Antreprenorul are obligaţia ca. B. toate lucrările de protejare a siturilor arheologice identificate în zona respectivă de şantier. elaborat sub responsabilitatea Beneficiarului la nivel de detalii de execuţie. Asanarea de muniţii rămase neexplodate în gropile de împrumut şi celelalte locuri se va efectua pe cheltuiala Antreprenorului.13. să notifice Inginerul cu privire la orice degradare constatată a lucrărilor existente. Eventualele lucrări de remediere a degradărilor. vor putea fi dispuse de către Inginer ca şi Modificări în conformitate cu prevederile Contractului sau vor putea fi executate de către alţi antreprenori ai Beneficiarului. Antreprenorul va asigura prezenţa pe antier a unei asistenţe tehnice arheologice pe întreaga perioadă de execuţie a Lucrărilor până la finalizarea lor şi să asigure acţiuni necesare în scopul protejării săpăturilor arheologice identificate în zona antierului. 16 din Lista A este o Sumă Provizionată pentru costurile privind investigaţii. articolul GI. o firmă autorizată şi specializată în astfel de lucrări.contractor angajat de către Inginer. „lucrările existente" sunt lucrările de construcţie situate pe antier (secţiunea 1) şi executate înainte de Data de Începere a Lucrărilor în cadrul prezentului Contract. dacă este cazul. identificate şi proiectate ca urmare a folosirii Sumei Provizionate (articolul GI. Antreprenorul va executa. Antreprenorul va include in Lista A. Înaintea începerii lucrărilor de construcţie. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru acele deteriorări şi degradări ale lucrărilor existente apărute înainte de punerea în posesie în cadrul prezentului Contract. în conformitate cu specificaţiile de mai sus. Remedierea degradărilor la lucrări existente În înţelesul prezentei clauze. în termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. înainte de a executa lucrări sau acte activităţi similare în acele locuri. expertizări şi / sau proiectare adiţionale. D. Antreprenorul va include in Lista A. articolul 6.

fonduri-ue. Constructorul va asigura .. etc) revine în exclusivitate Constructorului. între inerea si demontarea lor. între inerea panourilor publicitare pentru afișare temporară precum și înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării. Pe parcursul execu iei lucrărilor. Ca regulă generală. dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informa iile să fie lizibile de la distan ă și să permită o distribu ie uniformă pe suprafa a panourilor. Panouri publicitare pentru afișare temporară Consultantul va elabora proiectul pentru panourile pentru afișare temporara in conformitate cu cerin ele MIV si inând cont de următoarele aspecte: . Orice modificări sau completări ulterioare ale MIV. 1 2 3 . cu respectarea măsurilor de siguran ă rutieră și a limitelor de proprietate. Consultant si Constructor.materialul din care se confec ionează aceste panouri va fi de tip metalic. iar stâlpii de sus inere vor fi monta i într-o funda ie de beton și vor fi astfel proiecta i încât să sus ină greutatea panourilor.ului se vor lua în considerare la momentul implementării ac iunilor de informare și publicitate. crt. astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informa iilor afișate. Implementarea Planului de Ac iune pentru Promovarea Contractului se va face în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale (disponibil în forma electronic la adresa www. În vederea implementării Planului de Ac iune pentru Promovarea Contractului. câte unul pe fiecare sens. panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare loca ie. Constructorul are obliga ia asigurării următoarelor activitati: a. . Pozi iile panourilor publicitare vor fi alese de Consultant pe baza loca iilor indicate mai sus. chiar și în cazul unor condi ii meteo nefavorabile (de ex.ro). în termen de 30 de zile de la data începerii lucrărilor. furtună) sau în caz de accidente rutiere. după Recep ia la Terminarea Lucrărilor. Constructorul va asigura instalarea panourilor publicitare la pozi iile indicate de Consultant.Planul de Ac iune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea masurilor de informare si publicitate ce urmează a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului: Beneficiar.14 - Nr. Constructorul va furniza panourile publicitare în baza proiectului aprobat si va asigura montarea. La finalizarea lucrărilor. (DN 19B) 4 la începutul si sfârșitul lucrărilor de arta (Raul Barcau) (Râul Crasna) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condi iile existente pe teren loca ia fiecărui panou va fi stabilita de Consultant cu informarea prealabila a CNADNR. Numărul de panouri pentru afișare temporară este de: minim 11 bucă i. iar amplasarea acestora se va face în următoarele loca ii: Lotul 2 (km 26+510-km 69+334) la începutul proiectului la sfârșitul proiectului la intersec iile cu drumurile publice (DJ 109P). Panourile pentru afișare temporara vor fi inscrip ionate pe o singură parte.distan a fa ă de sol va fi de cel pu in 2 m pentru a se asigura o vizibilitate bună informa iilor afișate. sustragerii.

.”. Plăcile Comemorative vor fi inscrip ionate pe o singură parte. câte unul pe fiecare sens. Placi pentru afișare permanentă (placi comemorative) Consultantul va elabora proiectul pentru plăcu ele pentru afișare permanentă in conformitate cu cerin ele MIV si inând cont de următoarele aspecte. chiar și în cazul unor condi ii meteo nefavorabile (de ex. precum și men iunea “Proiect cofinan at de Uniunea Europeană prin Fondul…. panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare loca ie. Documente elaborate în cadrul Contractului În vederea asigurării publicită ii corespunzătoare a proiectului finan at din fonduri europene nerambursabile. loca ia fiecărei plăcute pentru afișare permanentă va fi stabilita de Consultant cu informarea prealabila a CNADNR. cu respectarea măsurilor de siguran ă rutieră și a limitelor de proprietate. În termen de maxim 6 luni de la finalizarea lucrărilor. documentele elaborate de către de Constructor (exclusiv corespondenta contractuală) vor avea inscrip ionate pe copertă steagul UE. cu respectarea culorilor și dimensiunilor specificate în MIV. Numărul de plăci pentru afișare permanentă este de: minim acestora se va face în următoarele loca ii: Nr. iar stâlpii de sus inere vor fi monta i într-o funda ie de beton și vor fi astfel proiecta i încât să sus ină greutatea panourilor.materialul din care se confec ionează aceste panouri va fi de tip metalic.. steagul României și logo FSC.demontarea panourilor temporare și înlocuirea acestora cu plăci comemorative pentru afișare permanentă. etc) până la predarea acestora către Beneficiar. b. . c.distan a fa ă de sol va fi de cel pu in 2 m pentru a se asigura o vizibilitate bună informa iilor afișate. dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informa iile să fie lizibile de la distan ă și să permită o distribu ie uniformă pe suprafa a panourilor. (DN 19B) 4 la începutul si sfârșitul lucrărilor de arta (Raul Barcau) (Râul Crasna) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condi iile existente pe teren. .15 - . astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informa iilor afișate. Pozi iile plăcilor pentru afișare permanentă vor fi alese de Consultant pe baza loca iilor indicate mai sus. sustragerii. Constructorul are obliga ia furnizării plăcilor comemorative în baza proiectului elaborat de Consultant și aprobat de CNADNR. furtună) sau în caz de accidente rutiere. iar amplasarea Lotul 2 (km 26+510-km 69+334) la începutul proiectului la sfârșitul proiectului la intersec iile cu drumurile publice (DJ 109P). panourilor pentru afișare temporara vor fi înlocuite de plăcu e pentru afișare permanentă Constructorul va furniza plăcu ele comemorative în baza proiectului aprobat si va asigura montarea lor. 1 2 3 11 bucă i. In termen de maxim 6 luni de la data Recep iei la Terminarea Lucrărilor. Ca regulă generală. crt. Constructorul este responsabil de între inerea corespunzătoare a plăcilor comemorative și de înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării.

şi alte asemenea costuri. indicat în Lista DW1. care vor fi considerate a include şi cheltuieli indirecte şi profitul după cum urmează: a) preţurile unitare pentru materiale vor fi calculate pe baza costurilor de aprovizionare. luminare şi energie. supervizarea de către personalul Antreprenorului. acoperă toate costurile Antreprenorului legate de manopera respectivă. în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. cheltuieli de regie şi costuri indirecte. dar excluzând pauzele de masă şi perioadele de odihnă. Preţurile specificate vor fi considerate a include toate cele necesare pentru amortizare.. II. cheltuieli de manevrare. DW2 şi DW3 în cadrul Listei de Cantităţi. reparaţii. administrare. şi / sau timpul de întoarcere să fie plătite. b) C) Lucrări în regie .Materiale Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata materialelor folosite pentru lucrări în regie (excepţie făcând materialele pentru care costurile sunt incluse în procentul adiţional de costuri ale manoperei detaliate mai sus). Costurile legate de şoferi. incluzând (dar fără a fi limitate la) salariile plătite pentru o astfel de muncă. Lucrări în regie Nicio lucrare nu va fi executată pe baza de lucrări în regie. şi vor acoperi toate costurile de aprovizionare până la depozitare pe antier. de administrare şi de contabilitate. precum şi profit. lubrifianţi. pierderi. B) Lucrări în regie . apă. alte consumabile şi toate cheltuielile indirecte şi costuri administrative. ca timpul de deplasare din acea parte a antierului unde se află utilajul de construcţie când se dispune de către Inginer sa fie folosit în lucrări în regie până la locul unde vor fi folosite.6 din Condiţiile de Contract. diurnă şi alte beneficii. Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) . doar numărul efectiv al orelor de lucru va fi eligibil pentru plată. precum şi profitul Antreprenorului. întreţinere. Orele astfel calculate şi aprobate de Inginer vor fi plătite în conformitate cu Lista DW1 din lista de cantităţi. orice alte costuri ale Antreprenorului în legătură cu personalul folosit.1. transport. utilizarea consumabilelor.18. In calculul plătii datorate Antreprenorului pentru utilaje de construcţie folosite în lucrări în regie. munca de înregistrare a timpilor. se va plăti în conformitate cu prevederile aferente Manoperei şi Utilajelor în Listele DW1 şi DW3.16 - .Manoperă În calcularea plăţilor către Antreprenor pentru lucrări în regie. folosirea şi repararea schelelor. legate de folosirea utilajului respectiv. defecte. şi oricare alte sume plătite pentru sau în numele unei munci prestate pentru asigurări sociale în conformitate cu legislaţia românească. aprovizionări. încărcare. între locul lor de depozitare pe antier şi locul unde se vor folosi. şefi de echipe şi alt personal de supervizare. transportul. descărcare. carburant. costul transporturilor materialelor pentru a fi folosite la lucrări dispuse a fi executate ca şi lucrări în regie. A) Lucrări în regie . asigurări. obligaţii şi asigurarea muncii. la preţurile unitare incluse în "Liste de preţuri pentru lucrări in regie (DW2)". orele suplimentare.19. orele de manoperă vor fi calculate de la data sosirii personalului pe şantier pentru execuţia unei sarcini particulare a lucrării în regie. Se va considera că preţul unitar pentru manoperă.1. timpul. dobânda şi asigurare. operatori şi asistenţi vor fi plătite separate după cum este descris în secţiunea Manoperă pentru lucrări în regie. până la data plecării de la locul de muncă. etc. Antreprenorul va completa coloana „Preţ unitar" din Listele DW1.Utilaje Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata pentru utilaje de construcţie care se află deja în antier şi sunt folosite pentru lucrări în regie pe baza preţurilor unitare incluse în "Lista de preţuri pentru lucrări în regie (DW3)". decât pe baza unei dispoziţii a Inginerului. atelierelor şi depozitelor. cu excepţia cazurilor în care sa convenit cu Beneficiarul. uneltelor electrice portabile. uneltelor manuale.II.

Sistemele de calitate şi descrierea metodelor de lucru vor indica "puncte de oprire" după cum urmează: • "Puncte de oprire" ale Antreprenorului Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unei persoane desemnate din managementul Antreprenorului. Inginerul va întocmi note de neconformitate dacă orice lucrare. Acesta va prezenta organizarea de şantier şi activităţiile Antreprenorului şi responsabilităţile tuturor membrilor din organizarea Antreprenorului pentru a verifica şi a raporta asupra calităţii materialelor şi manoperei.2 "Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor" din Condiţiile de Contract.17 - .2. Antreprenorul va transmite Inginerului. II. Inginerul nu va certifica nicio plată pentru lucrarea afectată sau articolul relevant. material.2. va descrie procedura de comunicare cu Inginerul. Fazele determinante vor fi considerate „puncte de oprire". Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor. stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale în vigoare. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Adjudecatorului şi va cere Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări prezentate potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valorile acestor facturi. Antreprenorul va fi integral responsabil pentru asigurarea calităţii materialelor şi a manoperei astfel încât acestea să fie în conformitate cu Specificaţiile şi spre satisfacţia Inginerului. în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. ca Sumă Provizionată. Cealaltă jumătate va fi suportată de către Antreprenor. articol GI. va fi corelat cu programul de execuţie şi proiectul tehnic şi va cuprinde fazele determinante. Bugetul corespunzător este indicat în Lista A. Antreprenorul va efectua propriile inspecţii ale materialelor şi manoperei astfel încât acesta să se convingă că respectă Specificaţiile înainte de a fi prezentate Inginerului pentru aprobare sau plată. numele. În particular.21. • "Puncte de oprire" ale Inginerului: Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unui reprezentant desemnat din partea Inginerului. manoperă sau alt lucru nu este în conformitate cu Contractul. un sistem de management al asigurării calităţii similar cu cel descris în seria ISO 9000. II. o CAD formată dintr-un singur membru va fi nominalizată. Sistemul de asigurare a calităţii va trebui să fie conform cu prevederile Legii 10/1995. cu minimul de echipament listat în Anexa B din prezentele Specificaţii Tehnice pentru Articole Generale. Antreprenorul se va asigura că sistemul de calitate şi întreaga documentaţie de calitate asociată sunt disponibile tuturor părţilor implicate în lucrare. CONTROLUL l ASIGURAREA CALITĂŢII Sistemul de management al asigurării calităţii Antreprenorul va pregăti si va transmite Inginerului în termen de 28 de zile de la data semnării contractului.2. Laboratorul din şantier Antreprenorul va instala un laborator de şantier. II. în conformitate cu prevederile Contractului. Lista minimală de echipamente din Anexa B va fi suplimentată de către Antreprenor de la caz . În completare faţă de personalul principal nominalizat în contract.2. care va fi nominalizată în sistemul de calitate.1. cv-urile şi îndatoririle pentru ansamblul personalului principal. Până când o asemenea notă deneconformitate nu este anulată.În conformitate cu Sub-Clauza 20. De asemenea.

Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate. În conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7. Antreprenorul începe orice activitate de selectare sau testare a materialelor pentru aprobarea de către Inginer a oricăror lucrări. Orice schimbare ulterioară a furnizorilor. Se precizează că laboratorul. Antreprenorul va transmite Inginerului. Prelevarea de mostre şi testarea va fi efectuată de către un număr adecvat de personal de laborator şi pe teren. etc. facilităţi temporare de testare. cu aprobarea de către Inginer. etc. folosind propriul laborator sau un alt laborator autorizat. termoizolat. va conserva instalaţiile. Inginerul va putea. Antreprenorul va dota laboratorul cu echipamentele şi consumabilele necesare pentru luarea de probe. verificare. înainte de terminarea instalării laboratorului. Luare de probe.3. în conformitate cu cerinţele reale de pe şantier. analiză a rezultatelor şi depozitare a mostrelor. la locul lucrărilor. rezistent la intemperii.la caz. pregătire de mostre. Antreprenorul va muta laboratorul. În celălalt caz. Antreprenorul va informa Inginerul în legătură cu bunurile sau materialele pe care acesta îşi propune să le folosească. Echipamentele de testare vor fi noi sau în stare similară şi menţinute curate şi în stare de funcţionare şi vor fi verificate şi calibrate la intervale regulate sau în urma dispoziţiilor Inginerului. Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. Antreprenorul va angaja în cadrul laboratorului ingineri şi tehnicieni cu experienţa adecvată în testarea materialelor. Laboratorul va fi menţinut curat şi îngrijit în conformitate cu cerinţele Inginerului. II.23. Laboratorul va fi autorizat în conformitate cu normele în vigoare. testele si înregistrările cerute de Specificaţii Tehnice. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. vor fi suportate din Sumă Provizionată inclusă in Lista A. testare. echipamentele. Laboratorul va fi ventilat. echipamentul şi alte articole similare nu vor fi predate Beneficiarului sau reprezentanţilor săi. pregătirea mostrelor. încercări şi metode de lucru Antreprenorul va păstra evidenţa furnizorilor de la care îşi propune să achiziţioneze bunurile şi materialele necesare pentru execuţia Lucrărilor. În plus. articolul GI. înainte de a cumpăra materiale destinate să fie . Laboratorul va cuprinde o cameră specială de depozitare a mostrelor de materiale.2. bunurilor sau materialelor va fi de asemenea înregistrată. atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor. Antreprenorul va asigura de asemenea facilităţile mobile pentru luarea de probe şi testare care vor fi executate pe teren. Luarea de probe şi testarea vor fi realizate de către Antreprenor. Laboratorul va fi instalat şi gata de folosinţa în termen de 12 săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. iar Antreprenorul va asigura toate serviciile şi mobilă.4 din Condiţii de Contract. va curăţa antierul şi va readuce terenurile aferente laboratorului la starea lor iniţială. precum şi profitul rezonabil datorat. La terminarea lucrărilor. va putea folosi. Antreprenorul va permite Inginerului să aibă acces nelimitat la laboratorul de şantier precum şi la orice facilitate de testare. Mărimea şi aşezarea laboratorului va fi adaptată pentru efectuarea activităţilor de luare de probe. Dacă. în acea perioadă de 12 săptămâni. luarea de probe şi testarea se vor face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Acolo unde se menţionează în Contract posibilitatea de a alege bunurile sau materialele. în conformitate cu Specificaţiile Tehnice şi cu prezentele Specificaţii. inclusiv standardele în vigoare.18 - . costul aferent acestei Modificări. şi în particular cele definite în „Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii" aprobat prin HG 808/2005. schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare.

în scris.incorporate în Lucrări. II. descrierea şi detaliile privind materialele pe care acesta le propune. Materiale alternative Antreprenorul poate propune utilizarea unor materiale alternative celor specificate în Contract. Antreprenorul va notifica corespunzător.) şi a mixturilor de alte materiale care să ateste nu numai că au constituenţi în conformitate cu Specificaţiile dar şi că mixturile produse dau rezultate care să mulţumească Inginerul. Teste efectuate de către Beneficiar Înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor. în timp util pentru ca Inginerul să aibă oportunitate să emită. direct sau prin angajarea unor entităţi specializate.6. Inspecţia lucrărilor de către Inginer Pentru inspecţia de şantier şi pentru verificarea fazelor determinante. II. Antreprenorul va convoca proiectantul şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. Aceste informaţii vor conţine numele furnizorilor. Metode de lucru detaliate. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la propunerea sa tehnică.5. Antreprenorul va instala repere topografice temporare adiacente fiecărei zone de lucru la poduri şi la puncte intermediare astfel încât distanţa dintre acestea să nu depăşească 500 m. II.4. dacă o astfel de perioadă este solicitată pentru testarea materialului de către Inginer. Inginerul. În acest caz. etc. Materialele alternative vor respecta parametrii tehnici în conformitate cu standardele. Antreprenorul va transmite Inginerului (a) probe din astfel de materiale când i se cere.2. repere şi cote În termen de trei săptămâni de la Data de Începere. normele şi recomandările aprobate de către Inginer. iar Antreprenorul va putea fi prezent la efectuarea testelor. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la orice repere lipsă şi va oferi detalii legate de poziţia şi cota tuturor reperelor topografice permanente existente. Efectuarea acestor teste va fi notificată Antreprenorului cu cel puţin o zi lucrătoare înainte. Antreprenorul se va asigura că Inginerul are posibilitatea de a asista la orice teste realizate asupra materialelor şi reţetelor.3. Antreprenorul va verifica cotele şi coordonatele reperelor topografice permanente pe baza cărora s-a realizat proiectarea Lucrărilor. şi dacă se găsesc discrepanţe. informaţii complete cu cel puţin patru săptămâni înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. Antreprenorul va informa Inginerul în scris şi se va găsi o soluţie potrivită. Transmiterea metodelor de lucru sa va face înainte de începerea lucrărilor relevante. în cazul în care consideră necesar. o astfel de notificare va fi dată cu nu mai puţin de 4 ore de lucru normal înainte ca lucrarea să fie gata pentru inspecţia finală. calitatea. Această propunere va fi considerată a fi făcută în cadrul prevederilor Sub-Clauzei 13. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua teste.2.3. comentarii. II. greutatea. rezistenţa. Acolo unde o perioadă de notificare nu este menţionată în Contract. asfalt. originea materialului. II. sau cu mai mult timp înainte.2 [Optimizarea Proiectului]. De altfel. pentru verificarea fazelor determinante. Folosirea materialelor alternative este permisă numai cu aprobarea Inginerului în conformitate cu Hotărârea de Guvern 766/1997. Se vor folosi formulare acolo unde acestea au fost prevăzute în acest scop.19 - . specificaţiile producătorului. Aceste teste vor fi luate în considerare de către comisia de recepţia numită de către Beneficiar. Reperele .2. Antreprenorul va realiza încercări a tuturor reţetelor de beton (de ciment. materialele şi alte detalii relevante. Orice propunere va fi transmisă cu cel puţin 4 săptămâni înainte ca materialul să fie folosit. vor fi transmise Inginerului pentru toate activităţile cheie sau pentru orice alte activităţi solicitate de către Inginer. şi (b) acolo unde este nevoie. cu descrierea secvenţei activităţilor. în conformitate cu prevederile Contractului. în stabilirea recomandării cuprinsă în procesul verbal întocmit de această comisie. STUDIUL TOPOGRAFIC Studiul topografic.1. certificate de producător a testelor realizate recent pe materiale similare.

Antreprenorul va transmite Inginerului în scris. astfel încât acestea să fie uşor de citit de la o distanţă de 30 m. toate echipamentele topografice. proprietate publică sau privată. Antreprenorul se va asigura că toate cotele privind terenul existent şi. în particular sub formă electronică. Antreprenorul va întreprinde toate măsurile necesare în vederea facilitării oricăror verificări pe care Inginerul doreşte să le realizeze. Dacă este cazul. cu excepţia celor care datorită construcţiei trebuie îndepărtate. punctul de reper al liniei centrale şi celelalte două puncte de referinţă aflându-se în linie dreaptă. înlăturate sau mutate. Tot echipamentul va fi păstrat în stare de funcţionare normală în cursul desfăşurării Contractului şi va fi înlocuit dacă i se va raporta Antreprenorului că acesta este nepotrivit sau nesatisfăcător. modificate. Dacă Antreprenorul va dori să conteste orice cote. să fie instalate. Antreprenorul se va asigura că acolo unde este necesar.topografice vor fi plasate la distanţa de 60 m de antier iar poziţia agreată a fiecăruia va fi înregistrată citeţ deasupra acestora. dacă este cazul drumul sau lucrările existente. la cel mult fiecare 100 m. picheţii şi uneltele necesare. sunt corecte. iar înainte ca acestea să fie îndepărtate. Punctele de reper vor fi plasate perpendicular pe linia de centru. Acolo unde liniile de centru au fost fixate şi unde poziţiile kilometrice au fost stabilite. Antreprenorul va conveni cu Inginerul formatul detaliat de elaborare a datelor topografice. Distanţa dintre punctele de reper va fi înregistrată şi notificată Inginerului. . Toate reperele topografice vor fi păstrate cu grijă. Antreprenorul va întreprinde un studiu topografic detaliat şi se va asigura că modelul de teren este reprezentativ pentru terenul existent folosit în scopul măsurării şi va informa Inginerul.20 - . Antreprenorul va furniza instrumente şi echipamente noi sau în stare similară pentru a fi folosite de către Inginer în termen de patru săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. punctele de reper vor fi plasate în zona îngrădită sau în alte locuri protejate. imediat ce este posibil. Toate punctele de reper vor fi vopsite în culori distinctive aşa cum au fost agreate de Inginer. protejate. Poziţiile kilometrice vor fi marcate clar pe panouri ataşate ambelor linii de îngrădire la fiecare 50 m. se va obţine aprobarea din partea Inginerului. în folosul exclusiv al Inginerului în cursul perioadei de execuţie a Lucrărilor. liniile şi cotele sunt pichetate la timp pentru a permite serviciilor de utilităţi. Antreprenorul va pune la dispoziţie şi va păstra. aşa cum sunt ele menţionate în Contract. datele privind punctele de reper şi reperele topografice temporare şi va păstra o astfel de evidenţă la zi. Antreprenorul va corela cotele cu cele de pe contractele adiacente. în termen de patru săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. acesta va transmite Inginerului o schiţă cu poziţiile cotelor considerate a fi greşite şi un set de cote revizuite. în vederea păstrării programului său de execuţie. Terenul existent relevant pentru cotele contestate nu va fi mişcat înainte ca decizia Inginerului privind cotele corecte să fie dată. cu privire la orice eroare apărută la introducerea datelor privind terenul.

ANEXA A: Pagina goala .21 - .

36. 23. 33.01 .1 g. 6.22 - Cantitate 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 3 4. 43. max. 1. 46. 26. 32. eroare 0. 37. 19. 20. 40. 14. 24. 2. 35. 27. 45. 16. etc.01 g Balanta hidrostatica Platforma scalata. 31. DESCRIERE Cuptor de laborator 100 l Cuptor de laborator 100 l Balanta analitica. CRT. 29. 18. 28. 9.Deval Set test albastru metilen Picometru Masurarea greutatii unitare pentru masurarea densitatii Subler.g. Pluviometru Masina de forat + foreza diametru 200 & 100 mm Masina abraziva Los Angeles Masina abraziva Micro.determinarea coeficientului de forma a granulelor Spatule Aparat de determinate a naturii golurilor Test de determinare a tasarii cu conul Placa vibranta Mixer de betoane Matrita de testare (150 x 150 x 150 mm ) Prisma de ciment (40x40x160 mm) Rezervor de apa cu termostat Camera de conservare vaporizarecu controlul temperaturii Mixer mortar Aparat amestec Aparatul Vicat pentru determinarea consistentei cimentului Banda Le Chatelier Aparat pentru extractie cu separator-recuperare filer Compresometru Marshall Masina de compactat giratory .2 va consta în: NR.ANEXA B: LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER Minimul de echipamente pentru Laboratorul de antier conform Paragrafului II. 11. 42. 10. 1 1 1 set 1 set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41. . 7. 30. 34. beton. 5. 39.2. 8. 17. 44. 15. diametru 200-300 mm Cuptor pe gaz Site in serie pentru pamant (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru agregate (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru amestec (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru beton (vezi SR_EN 933-2/1998) Site de cernut Spliter pentru mostre agragate Extrudor Pompa vid Masina de testare a compresiunii betonului. sarcina 100 g Taler. 22.01.1. 12. sarcina 500-600 g Balanta analitica. 3. 21. 25.2000 kN Termometru de camera Termometre de exterior Termometru digital pentru asphalt. eroare 0. eroare 0. sarcina 10000 g Balanta analitica. sarcina 30000 g Balanta farmaceutica cu precizie de 0. 13.g. 38.

marca CASSAGRANDE Areometre Set test echivalent de nisip Con pentru determinarea gradului de compactare cu nisip Aparat determinare densitati aparenta in aer si apa Masina de testare a compresiei cimentului Ceas cronometru Aparat pentru polisaj al agregatelor Termohigrograf . 60. 61. 49. 58. 62 63 64.23 - . 53. cu masurarea umiditatii de la 0 pana la 100% Aparat de incercat duritatea solului (FDP) Viscozimetru Sistem de testare a rezistentei invelisului 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 . 69 70 71 72.35 +45° C. 52. 57. 50. Sistem de testare al asfaltului ELE MATTA Compresometru pentru monstre cubice Mixer pentru monstre Baie de apa cu termostat Peretrometru automat standard cu accesorii Aparatul inel si bila pentru determinarea punctului de inmuiere Aparat pt determinarea stabilitatii la incalzire in film subtire Aparat de testare a ductibilitatii (150 cm ) cu baie de revenire constanta Rezistenta limita . 51. 48.simplu si modificat . 55. 65. 66 67 68.aparat Fraass Spectrofotometru UV .ciocan Benkelman beam apparatus Placa Lukas Dispozitiv limitare curgere .47. 59. 56.VISIBLE Echipament CBR Aparatul Proctor . 54.

Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de drumuri sI autostrazi 1 2 3 4 5 6 Teren de fundare. Prescriptii Teren de fundare. Cerinte tehnice generale de calitate. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi Teren de fundare. investigatie si teste de laborator pentru diferite tipuri de lucrari. Investigatii geotehnice prin penetratii dinamice Teren de fundare. Adancime de inghet maxima. Pentru alte standarde romanesti si straine aplicabile. Principii generale de calcul. Investigatii in santuri deschise.Clasificarea si identificarea tipurilor de pamanturi.Determinarea granulatiei . se face referire la sectiuni individuale din Specificatii Tehnice. Investigatii. . materiale folosite la lucrarile de terasamente si straturilor rutiere (excluzand stratul de forma) 1 2 Lucrari de drumuri.ANEXA C LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE Mai jos sunt listate cele mai importante Standarde si Normative romanesti privind proiectarea si construirea de drumuri. Etape tipuri de lucrari. B. Inspectia de calitate a terenurilor de fundare. inspectie.Limita de plasticitate STAS 2914-84 C 182-87 STAS 1243-88 STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/13STAS 3300/1-85 STAS 6054-77 STAS 1242/2-83 Normativ solicitand o anume investigare 2 PD 162-2002 Normativ specificand metoda de investigare 3 STAS 1242/3-87 STAS 1242/4-85 STAS 1242/5-88 STAS 1242/6-76 . Investigatii geotehnice prin penetratii statice Teren de fundare. Zonarea pe teritoriul Romaniei. Terasamente. Teren de fundare. standardele sau normativele aplicabile si procedura de investigare 0 1 Standarde pentru drumuri extra-urbane I Proiectare si executie lucrari de terasamente A. Norma departamentale pentru executia mecanizata a terasamentelor la drumuri: .24 - . Teren de fundare.

Determinarea grosimii fundatiei (pamant coeziv) .continutul in materii organice in stratul superior . Determinarea raporturilor pamanturilor stabilizate .continutul in calciu si oxizi de magneziu SR 9310:2000 SR EN 4591:2003/AC:2003 SR EN 4592:2003 STAS 4606-80 SR EN 1963:1995/AC: 1997 STAS 1913/1383 STAS 10473/286 e f Funnel grained slag .clase de plasticitate . 14 sau 28 zile ..determinarea granulatiei Cimenturi Metode de incercari ale cimenturilor.Densitatea pamantului .evaluarea asperitatii .Determinarea caracteristicilor de compactare.densitatea in conditii de umiditate scazuta Resturi de cariera STAS 12253-84 STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 d Var nestins Pudra de var stins .25 - SR 648:2002 g . Lucrari de drum.Determinarea capacitatii portante 83 STAS 1913/1-82 STAS 1913/3-76 STAS 1913/6-76 STAS 1913/1383 STAS 1913/1575 II 1 2 Stratul de forma. Cerinte tehnice de calitate.Determinarea rezistentei la compresiune la 7.sorturi . mixturilor stabilizate cu zgura si var sau ciment si var sau testarea stratului de forma in timpul executiei.determinarea granulatiei . Cerinte tehnice de calitate Verificarea calitatii materialelor.Determinarea densitatii prin metoda conului de nisip (pamanturi necoezive) . Proiectare si constructie Lucrari de drum. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizat cu ciment.Permeabilitate (Teste de laborator) . Stratul de forma.reactii Ph STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/5-85 STAS 7107/1-76 STAS 9163/1873 b c Funnel raw slag . Determinarea timpului de priza ai a stabilitatii. . STAS 12253-84 STAS 10473/187 a Inspectia calitatii pamantului .Parametrii de compactare Gradul de compactare Proctor .

timpul de priza .gradul de compactare a straturilor prin verificarea bazata pe determinarea grosimii sau volumului .stratul superior .continutul umiditatii pamanturilor necoezive si a refuzurilor de cariera .echivalentul in nisip SR EN 196 3:1995/AC: 1997 SR EN 196STAS 4606-80 STAS 4606-80 visual inspection STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 SREN 1926:2000 SREN 12371:2002 b c .determinarea capacitatii de uzura prin metoda Deval STAS 730-89 SR EN 10972:2002 .calculul volumului constant . Sisteme pentru colectarea apelor si drenaj.determinarea granulatiei . Prescriptii generale de proiectare Lucrari de drumuri.capacitatea la compresiune a pietrei testate prin apruveta uscata .continutul umiditatii pamanturilor coezive si mixturilor .calculul pamanturilor inainte de compactare . Lucrari de constructie pentru colectarea apelor.determinarea rezistentei la compresiune a pamanturilor la 7. STAS 10796/177 STAS 10796/279 STAS 10796/388 3 a Cimenturi .parti din argila.continutul de materii fine . santuri si santuri la drumuri laterale. Prescriptii generale de proiectare Verificarea calitatii materialelor si prefabricatelor in timpul executiei. Sisteme pentru colectarea apelor si drenaj. 14 si 28 zile STAS 4606-80 STAS 1913/1-82 STAS 10473/286 STAS 10473/286 CD Norm 18287 Norm CD 312002 i III 1 2 Determinatea fortei stratului de forma Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare .26 - . rigole. .determinarea capacitatii la compresiune .determinarea capacitatii de uzura prin metoda Los Piatra de rau pentru camasuirea si elemente de zidarie . Drenuri.h Verificarea calitatii stratului de forma in timpul executiei. carbune si mica . Proiectare si constructie.comportarea la inghet-dezghet d Bolovani folositi la camasuire si la zidarie: .metode de conservare Agregate . Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare.

Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadan semipenetrant si penetrant. Road works.analiza chimica SREN 1008:2003 NormNE0132002 STAS 438/1-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 f g h Betoane si mortare Otelul folosit la armare Materiale de filtrare . Lucrari de drumuri.dimensiuni (diametre si grosimi) Borduri din beton . Prescriptii generale de proiectare Straturi de baza si fundatii. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.determinarea granulozitatii i j Tuburi de beton la sistemele de canalizare . Prescriptii generale de proiectare Lucrari de drumuri.27 - . Fundatii din pamanturi stabilizate mechanic. Conditii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri.dimensiuni . Protectia taluzurilor si santurilor.echivalentul la nisip . Conditii tehnice generale de calitate Instructii tehnice pentru depozitele de cenusa aplicate la betoanele de drum. STAS 1339-79 STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 2916-87 STAS 11210-88 4 STAS 10473/187 STAS 10473/286 5 6 SR 1120:1995 7 SR 7970:2001 8 CD 147-2002 . Proiectare si executie. Metode de determinare sI incercare. Lucrari de drumuri. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri.e Apa folosita la mortare si betoane . Lucrari de drumuri. Straturi de baza si fundatii Conditii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixture bituminoase la cald. Lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate.determinarea capacitatii la incovoiere STAS 816-80 SREN 1340:2004 SREN 1340:2004 IV 1 2 V 1 2 3 Protectia taluzurilor si santurilor. Prescriptii de baza. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Lucrari de drumuri.

cantitatea de fractii mai mica de 0.28 - SR 667:2000 (functie de sort si scop) SREN 12407:2002 SREN 1936:2001 SREN 1926:2001 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 SR 667:2000 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 a b .originea petrografica si minerala .63 mm . Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din ballast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.originea petrografica si minerala .cantitatea de fractii mai mica de 0.gradul de uzura determinat prin incercarea Los Angeles .continutul finetii .echivalentul in nisip .porozitatea aparenta in conditii de presiune normala .calculul impuritatilor .cantitatea de argila .gradul de calitate . Verificarea calitatii agregatelor naturale din balast folosite la structuri de drum (pentru certificare verificarile sunt efectuate de furnizor si confirmate de executant): .capacitatea la compresiune in conditii uscate .calculul suprafeteloor neregulate .gradul de rezistenta la inghet Incercari la agregate: .cantitatea de fractii mai mica de 0.calculul permeabilitatii Angeles CD 29-79 CD 127-2002 11 CD 145-2003 A SR 662:2002 (functie de sortul agregatelor si scopul folosirii) STAS 4606-80 STAS 1913/5-85 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 1913/6-76 STAS 1913/8-82 STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 B Verificarea calitatii agregatelor naturale obtinute prin spargere artificiala (verificarea este facuta de furnizor si confirmata de executant) Testele de baza ale agregatelor: .gradul de uzura determinat prin incercarea Los Angeles .02 mm .determinarea granulatiei .gradul de rezistenta la inghet .9 10 Instructii tehnice pentru proiectarea si executia straturilor de fundare (in afara de cele stabilizate) Instructii tehnice pentru executarea straturilor rutiere in afara celor cu agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici.indice de rectificare .09 mm .granulatia .cantitatea de materii straine .gradul de uzura determinat prin incercarea Los .

Indexul acivitatii puzzolanici.verificarea gradului de compactare .temperatural de inmuiere STAS 42-68 SREN 1427:2002 STAS 539-79 STAS 8877-72 STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 10473/187 STAS 4606-80 STAS 12288-85 SR EN 1963:1995/AC: 1997 d e f E Filler: . balast.calculul continutului de calciu si oxidului de magneziu activ SR EN 4592:2003 c Cimenturi .parametriicalitatii celorlalte materiale folosite la Verificarea de compactare stratul de baza si fundatie.materiale cu lianti puzzolanici.rata de plasticitate .penetratia la 25ZC .echivalentul in nisip . Funnel granulated slag .indice de rectificare Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice Verificarea calitatii materialelor folosite la stratul de baza: a Agregate naturale luate din balastiere si piatra sparta din cariere: .29 - .timpul de priza . straturi din piatra existente. pietris.verificarea granulatiei amestecului .indice de rectificare . piatra sparta si deseuri de cariera) .C Verificarea calitatii materilelor folosite la fundatiile drumului obtinute prin stabilizare mecanica (pamant necoeziv.determinarea granulatiei .metode de conservare Bitum: .determinarea materialului granular .calculul volumului constant . STAS 8840-83 STAS 1913/4-86 STAS 730-89 STAS 1913/5-85 STAS 4606-80 STAS 1913/13-83 D STAS 6400-84 STAS 10473/187 SR 648:2002 STAS 4606/80 SR 3832-8:1999 a b Var nestins si var stins .densitatea aparenta majoritara .granulatia de pamant necoeziv .

30 - .incercari deflectometrice Imbracaminti din beton de ciment. Conditii tehnice de calitate Lucrari de drum.rezistenta la compresiune la 7 si 28 zile .caracteristicile fizico-mecanice prin teste Marshall si cuburi SR 7970:2001 STAS 4606-80 SR EN 126976:2004 SR EN 1269723:2004 STAS 4606-80 b G .actiunea apei (Rci.granulatie . Conditii tehnice de calitate Norme pentru imbracamintile de beton de ciment executate in cofraje fixe Verificari la materialele de baza ale imbracamintilor de beton de ciment SR EN 126976:2004 SR EN 12697-23:2004 H CD 31-2002 VI 1 SR 183-1:1995 2 SR 183-2:1998 3 NE 014-2002 A Verificarea calitatii agregatelor .gradul de compactare STAS 10473/286 STAS 10473/2-86 STAS 10473/2-86 STAS 4606-80 STAS 12288-85 F a Verificarea bitumului din straturille de baza Incercarile realizarii amestecului: . Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Pid) . and Ai) .granulatia si partile levigabile din sorturile de agregate .calculul minim necesar pentrudeterminarea pietrei sparte si a fillerului(formula de determinare) .determinarea granulozitatii agregatelor scoase din amestec Verificarea calitatii probelor prelevate : .incercarea compozitiei amestecului dupa preparare . Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Vi. Proiectare si constructie Lucrari de drum.pierderea din sarcina (Psu. In conformitate cu cerintele proiectului Verificarea capacitatii fundatiei sau elevatiei stratului de baza .b Agregate stabilizate cu ciment: .determinarea continutului de bitum si continutul de agregate Verificarea calitatii constructiei din beton de ciment si straturile de fundare A se vedea cap vi: „Imbracaminti din beton de ciment".

6 Verificarea calitatii celorlalte materiale ce se vor folosi Cimenturi CD 40: P 45.granulatia Verificarea calitatii agrgatelor de balastiera de catre furnizor.calculul continutului de sulfati si sulfiti . 2. 16-31. carbune. P 40 . si 1b si urmatoarele: Nisipuri: . sorturi separate 25-40 . mica) .materii straine (lemn.continutul finetii .timpul de priza . 3-7 .a Material testing (chipping and split) idem cap 2. 16-25.calculul granulozitatii Pietris sorturile 7-16.continutul finetii .conditii de pastrare .materii straine SR 662:2002 .31 - .calculul continutului de sulfati si sulfide Pietris: . specificate la capitolele 1c si urmatoarele: Testele rocilor de baza: .originea minerala si petrografica .a Nisip de rau sortul 0-3. 16-40 .gradul de uzura agrgatelor de incercarea Los Verificarea calitatiideterminat prinbalastiera de catre furnizor.calculul fractiilor mai mici de 0.rezistenta la inghet-dezghet.granulozitate Sorturi sparte 8-16. specificate la capitolele 1a.09 mm SR 667:2000 .granulatia (b/a and c/a) .idem cap. argila.echivalenta in nisip . .rezistenta la rupere in conditii de umiditate mare .rezistenta mecanica la 2(7) and 28 days STAS 10092-78 SR EN 1971:2002 SR EN 1963:1995/AC: 1997 SR EN 196-1:1995 NE 014-2002 SREN 1008:2003 STAS 8877-72 SR 662:2002 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 b c B SR 662:2002 a STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 SR EN 10972:2002 SR 667:2000 b C a b D a b c d Aditivi Apa Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice .materii straine .

Conditii tehnice de calitate SR 174-1:2002 SR 174-2 :1997/C1:1998 SR 183-1:1995 STAS 8849-83 2 Lucrari de drumuri.rezistenta la compresiune a cubului de beton . Imbracaminti bituminoase la cald.densitatea aparenta . Proiectare si constructie 1 Lucrari de drumuri.temperatura betonului c Caracteristicile betonului armat: . Cerinte tehnice de calitate 6 Lucrari de drumuri.lucrabilitatea . 3 Lucrari de drumuri. Verificarea calitatii materialelor pentru imbracaminti le bituminoase executate la cald. Elemente geometrice ale traseelor. Conditii tehnice pentru pregatirea si asternerea mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor bituminoase. Imbracaminti bituminoase la cald.32 - . Cerinte tehnice de calitate 5 Lucrari de drumuri Imbracaminti bituminoase. Prescriptii de proiectare.e E a b Protectia P 45 Verificarea calitatii betonului Compozitia betonului determinata prin teste preliminare Caracteristicile betonului proaspat: .rezistenta la incovoiere a prismului 150x150x600 mm . Macadam.rezistenta la inghet -dezghet pe epruvetele din determinarea compozitiei betonului d Calitatea imbracamintilor: . Conditii tehnice de calitate STAS 175:1987 STAS 1348-87 SR 599:2004 SR 179:1995 STAS 863-85 4 Lucrari de drumuri Imbracaminti bituminoase pentru poduri de sosea.continutul de aer .testul de rugozitateroughness test VII Imbracaminti bituminoase la cald.prelevarea probelor .rezistenta la compresiune . Imbracaminti bituminoase la cald Road works.masurarea asperitatii suprafetei SR 183-1:1995 STAS 12093-83 NE 014-2002 SR EN 123504:2002 SR EN 123504:2002 SR EN 123507:2003 SR EN 12350SR EN 123906:2002 SR EN 123906:2002 SR 183-1:1995 C 54-81 STAS 3518-89 . Cerinte tehnice de calitate 7 Lucrari de drumuri. .

determinarea continutului asfaltului e Filler: .ductilitatea la 0ZC si 25ZC .calculul carbonatului de calciu (se verifica doar de furnizor) . .foreign matter acalculul materiilor strainemount .3. 1.VI.33 - .idem ca si cap.limita de inflamabilitate .idem ca si cap.nota de clasificare .testul de stabilitate la incalzire la 163ZC .densitatea la 15ZC .A Varificarea calitatii agregatelor: a Agregate de balastiera: .indicele de absorbtie .a si 2.VI.determinarea granulatiei .b verificarea facuta de furnizor c Piatra sparta: .determinarea umiditatii . .bitumuri cu adaos de cauciuc .VI.determinarea granulozitatii .a si 2.c verificarea facuta de executant.procentul max de pierdere prin incalzire .b verificarea facuta de executant.Wax la 45ZC punctul minim de inmuiere .idem ca si cap.idem ca si cap.2.densitatea aparenta testata dupa precipitarea fillerului in benzen sau metilbenzen .a si 1. 1.b verificarea facuta de furnizor b Chipping: .evitarea testarii dupa compactare STAS 539-79 STAS 4605/9-88 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 SR 754:1999 STAS 42-68 SREN 1427:2002 SR 61:1997 STAS 5489-80 STAS 115-80 SR 754:1999 STAS 8098-68 STAS 8099-74 STAS 8788-71 STAS 11106-84 STAS 35-81 STAS 11106-84 STAS 10969/3-83 STAS 11342-79 SR EN 12596:2003 SR 667:2000 STAS 730-89 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 .penetratia lat 25ZC .calculul fnctionalitatii d Bitumuri: .materii solubile in solventi organici .VI.temperatura de topire .

3. Cap.2.marirea in timpul celor 28 zile ale testului de udare .absorbtia de apa .epruvete luate din imbracaminti STAS 1338/1-84 Cap.caracteristicile amestecului fizico-mecanice testate pe epruvete luate din amestec .continutul de agregate .gradul de vascozitate engler .2.3 STAS 1338/1-84 Cap.f Timpul de priza rapida a bitumului: .34 - STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 ..1 Cap.rezistenta la compresiune la 50ZC .reszistenta la compresiune la 22ZC .2 STAS 1338/184 Cap.epruvete pregatite la teren .calculul temperaturii bitumului si agregatelor .3 STAS 1338/1-84 Cap.2.2.penetratia la 40ZC C Verificarea prepararii amestecului de asfalt .deseurile de bitum .compozitia amestecului pentru asfalt .4 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 d Pregatirea si pastrarea epruvetelor e Determinarea in laborator a caracteristicilor fizicomecanice ale amestecului . 2.calculul omogenitatii .densitatea aparenta . 3.rezistenta la compresiune cand temperatura se diminueaza la 22ZC in timpul testului de udare .2.indice de curgere (I) .granulatia si puritatea compozitiei agregatelor (sorturi testate inainte de aplicare) . 3.2. 2.determinarea cantitatii de agregate: filler si bitum Prelevarea de probe din amestec in vederea testarii preliminare in laborator Prelevarea de probe de asfalt pt laborator .stabilitatea stalpilor STAS 8877-72 STAS 10969/288 STAS 887772 STAS 887772 STAS 887772 STAS 887772 B a b c Verificarea stabilitatii mixturii Determinarea formului amestecului .calculul stabilitatii la 60ZC (S) .indicele S/I .

echipamente. Stalpi de ghidare si parapete. simboluri si amplasare. rezistenta la de la testul de udare . Semne de circulatie.compozitia amestecului . Controlul executiei. Semnificatii Siguranta traficului. Semaforizare. rezistenta la compresiune la diminuarea temperaturii dupa 28 zile compresiune la 22ZC si 50ZC. receptiei si reviziilor ulterioare.epruvete . SR 1848-1:2004 SR 1848-2:2004 SR 1848-3:2004 SR 1848-4:1995 STAS 1848/5-82 SR 1848-7:2004 SR 1244-2:2004 STAS 1244/3-90 4 5 6 7 8 IX 1 STAS 1948/1-91 SR 1948-2:1995 2 X 1 2 STAS 1349-78 STAS 1483-72 .35 - . Prescriptii generale de proiectare si amplasare Poduri Poduri de cale ferata si sosea.D Verificarea calitatii amestecului pe epruvete extrase din imbracaminti: .structura suprafetei SR 174-2:1997/ C1 :1998 STAS 8849-83 VII 1 Siguranta traficului 1 2 3 Siguranta traficului. Prescriptii tehnice Siguranta traficului. Siguranta traficului. Instalatii pentru semne rutiere automate Parapete Lucrari de drumuri. Clasificare. Marcaje rutiere Intersectii de drumuri. Amplasare si punere in functiune Semne de circulatie. Parapete la poduri. Semne de circulatie.caracteristicile fizico-mecanice ale imbracamintilor asfaltice testate pe epruvete defecte SR 174-1:2002 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 E Verificarea calitatii suprafetei imbracamintilor asfaltice: . Norme Siguranta traficului. Prescriptii generale de proiectare Poduri din lemn. Semnale luminoase.suprafete continui . Semne de circulatie. Poduri din lemn.caracteristicile fizico-mecanice determinate pe epruvete defecte (stabilitatea la 60ZC. Prescriptii tehnice de calitate Siguranta traficului. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri Lucrari de drumuri.

Dl. Convoaie tip si clase de incarcare. Prescritii STAS 1545-89 STAS 1844-75 STAS 1910-83 STAS 3221-86 STAS 2924-91 STAS 3349/2-83 SR EN 1971:2002 STAS 2920-83 STAS 3461-83 STAS 4031-77 STAS 4031/2-75 STAS 5626-92 STAS 8270-86 STAS 9330-84 STAS 9407-75 STAS 10111/287 STAS 10111/177 STAS 10167-83 STAS 12313-85 STAS 12504-86 STAS 5088-87 SREN 13369:2002 1. Beton armat si prefabricat pentru cf si sosea Poduri. pasarele. Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta. Poduri de sosea. Poduri de beton. Prescriptii de executie. Poduri de sosea. Conditii generale de executie. Suprastructura. Poduri pe sosea. Aparate de reazem din neopren armat.36 - . Prescriptii pentru determinarea agresivitatii apei asupra betonului la constructii hidrotehnice Continutul obisnuit de ciment tipul II.3 Poduri pentru strazi sis]osele. Poduri metalice de cale ferata si sosea. III. Prescriptii de executie. beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare si executie. Supervizare si revizii tehnice.. Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton. Poduri metalice de sosea. Poduri metalice de cale ferata si sosea. IV. Aparate de reazem din otel turnat. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 generale de calitate . Prescriptii de proiectare. Prescriptii de proiectare. beton armat si beton precomprimat. Suprastructuri sudate. Poduri metalice de sosea si cale ferata. Infrastructuri din zidarie. Suprastructuri Incarcari Lucrari de arta. Actiuni. V Poduri de sosea. Prescriptii de proiectare. Poduri de cale ferata si sosea. Gabarite. Beton de coment. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie. Poduri de cale ferata si sosea. Elemente prefabricate din beton. Prescriptii de proiectare si executie. Hidroizolatii. Poduri de cale ferata si sosea. Incercari pe betoane armate si elemente prefabricate Poduri de cale ferata sosea si pasarele. Poduri de cale ferata si sosea. Terminologie. beton si beton armat. Conditii tehnice de executie si montaj.

Piloti. Actiuni in constructii. executie si conditii de acceptare Teren de fundare.25 Elemente prefabricate din beton.37 - . Technical conditions of quality Cimenturi cu rezistenta la apa cu continut mare de sulfati Ciment Portland alb Teren de fundare. Reinforced and prestressed concrete. Poduri metalice de cale ferata. reguli si proceduri pentru controlul calitatii. Prescriptii generale de proiectare. Calculul terenului de fundare [n cazul fundrii directe. reguli si proceduri pentru controlul parametrilor geometrici Metallic moulds for precast units of concrete. Incercari in situ pe pile Teren de fundare. Prescriptii generale de proiectare. Fundarea pilelor. Prescriptii de proiectare Normativ referitoare la proiectarea si executia fundatiilor directe Normativ referitor la proiectarea si executia pilelor Normativ de proiectare si executia fundatiilor in teren slab Codul de Practica pentru executarea lucrarilor din beton. STAS 6657/2-89 26 STAS 6657/3-89 27 STAS 7721-90 28 SR 3011:1996 SR 7055:1996 STAS 2561/2-81 STAS 2561/3-90 2. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucarilor de constructii 37 P 10-86 38 GE 029-97 39 P 7-2000 40 NE 012-99 41 C 16-84 . Clasificare si gruparea actiunilor pentru poduri de cale ferata si sosea. Greutati tehnice si incarcari permanente. Pile forate cu diametru mare. Elemente prefabricate din beton. SREN 1536:2004 29 30 31 32 Teren de fundare. 33 STAS 3300/2-85 STAS 10101/178 STAS 10101/OB-87 SR 1911:1997 34 35 36 Actiuni in constructii. beton armat si beton precomprimat.

. Lucrari de drumuri. Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton Altele Lucrari de drumuri. Reguli tehnice pentru protectia elementelor din beton armat sau precomprimat intr-un mediu agresiv natural si artificial Instructiuni privind proiectarea si executia fundatiilor in terenuri cu umiditate mare Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat. Adancimea de inghet in complexul rutier. Incadrarea imbracamin\ilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Actiunea fenomenului de ingheVdezghet la lucrari de drumuri.Tipare sI accesorii metalice pentru confectionarea sI decofrarea epruvetelor Lucrari de drumuri. Instructiuni privind incercarile pe betoane. Instructiuni privind determinarea defectelor la elementele prefabricate Ghid pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89. Prescriptii generale de proiectare si de executie. Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru podurile de sosea. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri. Prescriptii de calcul. Mixturi asfaltate sI imbracaminti bituminoase executate la cald. elemente prefabricate. Metode de verificare ale caracteristicilor geometrice.38 - P 82-86 43 C 26-85 44 C 200-81 45 C 170-78 46 NP 001-96 47 C 149-87 48 49 C 54-81 C 117-70 50 C 156-89 51 AND 546-2002 52 C 130-78 53 C 28-83 XI 1 STAS 1338/3-84 2 3 STAS 1598/1-89 STAS 1598/2-89 STAS 1709/1-90 4 . Prescriptii generale de proiectare si de executie.42 Reguli tehnice pentru proiectarea si intretinerea drumurilor Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive Instructiuni privind controlul calitatii betonului la fundatiile forate prin procedeul sonic.

Determinarea rezistentelor mecanice. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con sI nisip. Metode de incercari ale cimenturilor. Strazi. Classification. Determinarea cantitativa a componentelor. Metode de incercari ale cimenturilor.. Lucrari de drumuri. Determinarea finetii. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. . alei pietonale si piste de biciclete. Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. Prescriptii de proiectare. Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Metode de masurare. Calculul capacitatii de circulatie a strazilor. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Amenajarea intersectiilor de drumuri. Prescriptii tehnice. Metode de incercari ale cimenturilor. Agregate din zgura pentru betoane cu densitatea mica. Determinarea granulatiei nisipurilor Agregate naturale pentru betoane si mortare cu legaturi cu materiale minerale.39 - STAS 1709/2-90 STAS 1709/3-90 STAS 2900-89 SR EN 40321:2001 STAS 4032/2-92 SR 6900:1995 STAS 8849-83 STAS 9095-90 STAS 10144/291 STAS 10144/391 SR 101444:1995 STAS 10144/589 STAS 10144/689 STAS 10795/176 STAS 10795/22001 STAS 12288-85 STAS 3-87 SREN 12620:2003 STAS 8177-68 SR EN 1961:1995 SR EN 1963:1995 SRENV1964:1995/AC: 1997 SR EN 1966:1994 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Metode de incercari ale cimenturilor. Terminologie. Terminologie Lucrari de drumuri. trotuare. Devices for recording the road traffic. Devices for investigations of the road traffic. Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Metoda de determinare. Prescriptii de proiectare. Clasificarea si prescriptii de proiectare. Metode pentru investigarea circulatiei. Borne hectometrice si kilometrice Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani. Clasificari. Calculul capacitatii intersectiilor.5 6 7 8 9 10 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Road traffic technique. Latimea drumurilor. Elementele geometrice ale strazilor.

incercari pe betoane noi. Meetode de incercari ale cimenturilor. Tipuri de determinari ale prizelor cimenturilor. Determinarea continutului de cloruri. Borduri de ciment. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet. Beton de ciment. Incercari pe betoane. Clasificari si indicatii generale. Încercări pe betoane. Verificarea aderenteii intre beton si armatura. Beton de ciment. Incercari pe betoane. Incercari nedistructive pe betoane. Incercari pe betoane si mortare. Incercari pe betoane. Deteerminarea contractiei axiale la turnare. Clasificari.40 - . Cimentul Portland Cimenturi.28 29 Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea densitatii. Determinarea. lucrabilitatiicontinutului de agregate fine. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment.. Materiale pentru legaturi hidraulice. Incercari pe betoane. Încercări pe betoane. Previziuni pentru stabilirea gradului de degradare. SR EN 1967:1995 SR EN 19621:1994 STAS 227/2-94 SR 227-5:1996 SR EN 1971:2002 STAS 5296-77 30 31 32 33 34 STAS 1799-88 SR EN 123901:2002 STAS 2414-91 STAS 2833-80 STAS 3349/1-83 STAS 3518-89 SR EN 123908:2002 SR EN 2061:2002 STAS 5440-70 STAS 5511-89 STAS 5585-71 SR EN 8462:2002 STAS 6652/1-82 SR EN 1340:2004 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Standardele si normativele de mai sus pot fi imbunatatite. Betoane. Verificarea reactiilor agregatelor la substantele alcaline. Echipamente metalice reutilizabile. Incercari de aderenta la mortare. Determinarea modelului static la compresiune a betonului.. Cimenturi. Determinarea densitatii aparente. Temperaturii de topire pentru hidratare . . Verificarea impermeabilitatii Betoane de ciment. compactarii absorbtiei de apa si porozitatii betonului la turnare. Determinarea partii fine pe epruvete de 100 g. dioxid de carbon si substante alcaline.la inceputul turnarii. modificate sau inlocuite in functie de lucrarile din proiect. Cimenturi.

ANEXA D MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA .41 - .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->