P. 1
T1L2_vol_3.1 Lucrari Temporare Organizare de Santier Etc

T1L2_vol_3.1 Lucrari Temporare Organizare de Santier Etc

|Views: 910|Likes:
Published by Radu Terioiu

More info:

Published by: Radu Terioiu on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

SPECIFICATII TEHNCE Volumul 3.1.

Articole Generale

-1-

PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCALĂ .................................................................................3 I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRĂRILOR ........................................................................................3 I.2. SISTEMUL CALITĂTII PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII .....................................................4 I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII ..............4 II. ARTICOLE GENERALE ...................................................................................................................6 II.1. SARCINILE ANTREPRENORULUI .............................................................................................6 II.1.1. Posesia şi folosirea antierului ................................................................................................6 II.1.2. Organizarea de şantier ............................................................................................................6 II.1.3. Lucrări temporare ....................................................................................................................6 II.1.4. Structuri existente şi servicii subterane ...................................................................................7 II.1.5. Aspecte legate de apă .............................................................................................................7 II.1.6. Informaţii ..................................................................................................................................7 II.1.7. Relocare şi protejare de utilităţi ...............................................................................................7 II.1.8. Protejarea mediului înconjurător ..............................................................................................9 II.1.9. Managementul traficului........................................................................................................ 10 II.1.10. Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucrările existente ........................................... 11 II.1.11. Activităţi în afara antierului ............................................................................................. 11 II.1.12. Alţi Antreprenori ................................................................................................................ 11 II.1.13. Documente ce trebuie predate Inginerului ....................................................................... 12 II.1.14. Desene conforme cu execuţia .......................................................................................... 12 II.1.15. Desene şi proiectare, asistenţa proiectantului, asistenţa tehnică arheologică şi remedierea degradărilor la lucrări existente ........................................................................................ 12 II.1.16. Identificarea şi eliberarea zonelor de muniţii neexplodate ............................................... 13 II.1.17. Implementarea planului de promovare ............................................................................. 13 II.1.18. Lucrări în regie.................................................................................................................. 16 II.1.19. Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) ..................................................................... 16 II.2. CONTROLUL l ASIGURAREA CALITĂŢII ............................................................................. 17 II.2.1. Sistemul de management al asigurării calităţii ..................................................................... 17 II.2.2. Laboratorul din şantier .......................................................................................................... 17 II.2.3. Luare de probe, verificare, încercări şi metode de lucru ...................................................... 18 II.2.4. Materiale alternative ............................................................................................................. 19 II.2.5. Inspecţia lucrărilor de către Inginer ...................................................................................... 19 II.2.6. Teste efectuate de către Beneficiar ...................................................................................... 19 II.3. STUDIUL TOPOGRAFIC .......................................................................................................... 19 II.3.1. Studiul topografic, repere şi cote .......................................................................................... 19 ANEXA A: ................................................................................................................................................... 21 ANEXA B: ................................................................................................................................................... 22 LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER ...................................................... 22 ANEXA C .................................................................................................................................................... 24 LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE ............................................................................... 24 ANEXA D .................................................................................................................................................... 41 MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA ........................................................................................................ 41

I.

-2-

I. PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCALĂ
I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRĂRILOR

Prezentele Specificaţii Tehnice încorporează prevederile legale generale, pe baza cărora sunt pregătite proiectele pentru diversele etape de proiectare, precum şi documentaţia de licitaţie, ofertele şi contractele necesare pentru implementarea proiectelor de lucrări publice. Prevederile legale menţionate mai sus sunt următoarele: • "Hotărârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii" revizuită şi amendată prin HG 675/2002 şi HG 622/2004; cu modificarile si completarile ulterioare; "Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii", revizuită şi amendată prin HG 498/2001, Legea 587/2002 şi Legea 123/2007; cu modificarile si completarile ulterioare; "Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 273/14.06.1994, modificată şi completată prin HG 940/2006; cu modificarile si completarile ulterioare; "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 272/14.06.1994; cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007; cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor pentru aprobarea "Regulilor privind administrarea, folosirea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice", nr. indicativ A.N.D. -554; cu modificarile si completarile ulterioare; Memorandumul de Finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin FEDR pentru măsura „Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatie de Licitatie pentru 2 sectiuni de drum ", ratificat prin Ordonanţa nr. 23/2002, cu modificările şi completările ulterioare; cu modificarile si completarile ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista de mai sus nu va fi considerată nici completă, nici exhaustivă.

-3-

I.2.

SISTEMUL CALITĂTII PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

Această clauză face referire la sistemul general de asigurare a calităţii, conform Legii nr. 10, emisă în anul 1995. Orice contracte, sub-contracte, instrucţiuni, aprobări, etc. care vor fi încheiate sau emise în cursul perioadei de construcţie şi al perioadei de întreţinere, vor respecta Legea nr. 10 din anul 1995 menţionată mai sus. Sistemul calităţii aplicat lucrărilor de construcţii este un set de proceduri organizatorice, responsabilităţi, regulamente şi mijloace implementate pentru realizarea calităţii lucrărilor de construcţii cerute în cursul tuturor etapelor următoare: proiectare, construcţie şi întreţinere. Sistemul calităţii aplicat lucrărilor de construcţii va consta în următoarele: • • • • • • • • • • • regulamente, norme şi standarde tehnice de construcţii calitatea materialelor folosite la lucrări de construcţii aprobări tehnice privind calitatea produselor şi procedurilor noi verificarea proiectelor şi inspectarea lucrărilor de construcţii managementul şi asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii aprobarea şi certificarea laboratoarelor unde se efectuează analizele şi testele pentru lucrările de construcţii activitatea metrologică în construcţii recepţionarea lucrărilor de construcţii (recepţie provizorie şi finală) urmărirea comportării lucrărilor de construcţii şi intervenţii la construcţiile existente întreţinerea lucrărilor de construcţii inspecţiile de stat cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii.

Produsele sau materialele, a căror calitate nu este certificată la momentul livrării prin certificate de calitate emise de către producător şi care să menţioneze conformitatea totală a acestora cu privire la cerinţele relevante, nu vor fi folosite. Certificatele tehnice de calitate emise pentru materialele, procedurile şi echipamentele noi care se vor folosi pentru lucrările de construcţii vor menţiona de asemenea, în baza legii curente, categoria acestora de aplicare, precum şi cerinţele acestora de manufacturare, transport, depozitare, aşezare şi întreţinere, în conformitate cu prevederile din HG nr. 766/1997. Acolo unde trebuie să se asigure o anumită condiţie de calitate în construcţii în conformitate cu specificaţiile privind calitatea, se vor folosi numai produsele, procedurile şi echipamentele adiţionale aprobate. Supervizarea lucrărilor de construcţii este obligatorie şi va fi realizată de către Beneficiar prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi. Numai experţi tehnici autorizaţi vor realiza verificarea tehnică a proiectelor şi inspecţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii. Secţiunile de probă şi testele de laborator vor fi aprobate şi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Măsurătorile specifice lucrărilor de construcţii vor fi realizate în conformitate cu prevederile legale privind calibrarea, verificarea şi fiabilitatea în funcţionare necesare pentru dispozitivele de măsurat şi control folosite în acest domeniu.

I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII
-4-

Costurile acestor inspecţii vor fi suportate de către Beneficiar. sau care reprezintă Beneficiarul. Prevederile acestor regulamente sunt obligatorii pentru toate companiile româneşti şi străine. această listă nu va fi considerată nici completă. administraţiile centrale şi locale. Cu toate acestea.9 din Condiţiile Particulare. sau alţi utilizatori ai acestor lucrări de construcţii. conţinuturile. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitate includ aplicarea sistemelor de calitate şi a cerinţelor de calitate în cursul activităţilor desfăşurate de către Beneficiar pentru etapele de proiectare. toate Standardele Româneşti care au intrat în vigoare până la Data de Bază (data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei). a amplasamentului şantierului şi sunt responsabile pentru proiectarea. sarcinile acestora. în baza legii. nici exhaustivă. în conformitate cu legea în vigoare. a autorizaţiilor de construire. în Anexa C a acestei Părţi. indiferent de sursele financiare folosite pentru lucrări sau de tipul dreptului de proprietate. contribuie la activităţile de construcţie. Instrucţiunile incluse în aceste Regulamente sunt obligatorii pentru toate părţile implicate in emiterea certificatelor de urbanism. construcţie şi întreţinere. prin plata unor tarife guvernamentale specifice. "Lista Standardelor Româneşti Aplicabile" este ataşată.Această clauză descrie sarcinile Inspectoratului de Stat responsabil de calitatea Lucrărilor. construirea şi întreţinerea lucrărilor de construcţii. cadrul organizatoric şi metodele aplicate pentru controlul de stat cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii. -5- . pentru unităţile publice. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitate pentru lucrările de construcţii sunt realizate de către "Inspectoratul de Stat în Construcţii" care este responsabil pentru controlul de stat al procedurilor legale aplicate adecvat în vederea realizării lucrărilor de construcţii la calitatea cerută. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitatea lucrărilor de construcţii vor fi realizate în conformitate cu "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii" care stipulează cerinţele standard generale. care. Aşa cum se specifică în clauza 7.

depozitele. autorităţile de urgenţă şi autorităţile locale. excavaţiile. ARTICOLE GENERALE II.1. Toate lucrările temporare vor fi aprobate de către Inginer.2. furniza şi îndepărta pe cheltuiala sa toate lucrările temporare necesare în vederea realizării lucrărilor permanente. În perioada în care are posesia antierului. atelierele. posesia antierului. servicii (proprietarii / gestionarii de utilităţi).1. Antreprenorul va demonstra că are asigurările necesare şi că a luat măsurile de siguranţă corespunzătoare. in conformitate cu regulamentele şi procedurile locale privind transportul şi depozitarea. Antreprenorul va menţine accesul la toate proprietăţile de-a lungul drumului în cursul execuţiei Lucrărilor. II. Antreprenorul va obţine toate aprobările necesare de la autorităţile locale şi de la alţii pentru organizarea sa de şantier din fondurile proprii. sau a unei părţi din antier. Antreprenorul va respecta prevederile Hotărârii de Guvern nr. iar atunci când este posibil. să se asigure accesul temporar. astfel încât inconvenienţele să fie minime.1 din Condiţiile de Contract. depozitele. Posesia şi folosirea antierului Antreprenorul va fi responsabil pentru drumurile folosite în antier. pentru care au fost prevăzute lucrări temporare. sau a părţii de antier. Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea iluminării.3. împrejmuirea. Dacă Antreprenorul solicită intrarea pe antier din alte motive înainte de a i se acorda posesia şi Inginerul acceptă. Antreprenorul va obţine toate avizele şi autorizaţii necesare de la Ministere. Organizarea de şantier Antreprenorul îşi va găsi locul sau locurile pentru a-şi stabili organizarea de şantier în care să amplaseze birourile. Antreprenorului i se va da autoritatea de a realiza Lucrările instruite de către Inginer în conformitate cu prevederile Contractului. amenaja. utilajele. el va notifica biroul local al Beneficiarului în legătură cu programul său de lucrări şi va colabora cu personalul Beneficiarului în ceea ce priveşte propunerile de management al traficului şi va transmite înştiinţări în avans cu privire la trafic către poliţie. Să fie sigure pentru public şi pentru utilizatorii drumului. Antreprenorul îşi va muta birourile. II. iar Beneficiarul va da această posesie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. conform celor agreate cu Inginerul. fără insă a-l exonera pe Antreprenor de responsabilitatea sa pentru proiectul şi caracterul adecvat al acestuia. Antreprenorul va localiza de asemenea şi propriile zone de colectare şi depozitare a reziduurilor şi a materialelor nedorite. protecţiei şi a altor măsuri pentru a face ca lucrările temporare. dispozitivele grele etc.II. sau a unei părţi din antier. atelierele. etc. în conformitate cu legile şi regulamentele româneşti privind utilizarea acestora.1. La finalizarea părţilor relevante ale Lucrărilor. şi datorită apropierii Lucrărilor. -6- . Antreprenorul nu va intra pe antier pentru investigaţii suplimentare sau pentru a executa Lucrări până când i se va acorda posesia. depozitarea materialelor.1. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. lucrările parţial terminate. Acolo unde este inevitabilă blocarea unor asemenea accese. de la Inginer atunci când programul de Lucrări i-o cere. SARCINILE ANTREPRENORULUI II. Antreprenorul va înştiinţa din timp (cu cel puţin 10 zile înainte) locuitorii proprietăţilor afectate în legătură cu operaţiile. Atunci când Beneficiarul i dă Antreprenorului.1. Lucrările temporare vor include amenajarea unor variante de ocolire acolo unde se consideră necesar. utilajele etc. Cu toate acestea. Lucrări temporare Antreprenorul va proiecta. În niciun caz nu va fi blocat niciun acces pentru mai mult de douăsprezece ore. va curăţa organizarea de şantier şi va realiza alte lucrări pentru a aduce organizarea de şantier la condiţiile sale iniţiale. Antreprenorul va solicita posesia antierului.

fire. etc. sau stipulată în avize sau autorizaţii. Variantele ocolitoare temporare vor fi proiectate şi construite folosind materiale şi mână de lucru care să prevină depunerea. de cursuri de apă locale. locuri şi lucruri sunt expuse. precipitaţii sau orice alte surse sau cauze. fie la o condiţie agreată de către Inginer. etc. Operaţiile de scurgere şi deviere a apelor se vor face fără a inunda alte lucrări sau a cauza eroziune sau poluare a cursurilor de apă. pentru care au fost prevăzute lucrări temporare. Antreprenorul va proiecta şi îşi va amenaja lucrările temporare în conformitate cu cerinţele autorităţii de gospodărire a apei cu privire la cursul apei. aparatele necesare. Antreprenorul va îndepărta acele drumuri. conducte. prin Inginer. dimensiuni. sau se află între cursuri de apă.4. întreruperi şi care vor asigura siguranţa şi continuitatea folosirii celor mai sus menţionate. evitarea poluării. II. II. structuri şi altele asemenea şi va reface suprafeţele de teren pe care au fost construite la starea lor iniţială sau la o condiţie similară agreată de către Inginer. facilităţi de laborator şi aşa mai departe. greutate. Informaţii Antreprenorul va furniza. Aspecte legate de apă Antreprenorul va suporta toate riscurile legate de apă.5. drenuri. Proiectul variantei de ocolire va fi transmis.1. zone de depozitare pentru material şi echipamente. şi va furniza Inginerului alte detalii solicitate de Inginer. în cursul executării Lucrărilor. sau sunt afectate de execuţia Contractului. organizări de şantier. întreţinute şi protejate adecvat. Structuri existente şi servicii subterane Acolo unde. pompele şi dispozitivele similare pentru a rezolva situaţiile cauzate de ape curgătoare sau stătătoare în zona şantierului. pereţi.1. Acolo unde lucrările temporare traversează. va întreprinde orice operaţie şi va furniza şi folosi toate utilajele. II. Antreprenorul va transmite detalii cu privire la planul său către proprietari. În momentul transmiterii proiectului variantei de ocolire către Inginer.1. izvoare subterane. către Beneficiar în vederea obţinerii aprobării tehnice.1. cabluri. Acesta va reface zonele afectate de aceste lucrări temporare aducându-le fie la condiţia iniţială. canale colectoare. Antreprenorul va proiecta şi construi orice tip de variantă temporară de ocolire şi de traversare a căii ferate sau a unui râu şi va fi responsabil pentru obţinerea avizelor şi aprobărilor de la toţi proprietarii terenurilor şi de la alte organizaţii relevante afectate de aceste lucrări temporare. drumuri ocolitoare. indiferent dacă este vorba de un curs de apă principal.7. formarea făgaşelor sau deformarea suprafeţei de rulare. acestea vor fi menţinute corespunzător. Antreprenorul va lua toate măsurile. Mijloace auxiliare supuse aprobării Inginerului vor fi adoptate. rezistenţă şi descrierea materialelor şi lucrărilor. Drumurile ocolitoare vor fi pavate cu un strat de uzură neted şi sigur.6. II. Relocare şi protejare de utilităţi A. La finalizarea părţilor relevante ale Lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru pomparea apei din excavaţii. care vor preveni inconvenienţe. orice fundaţii existente. şi alte structuri. Investigaţie -7- . nivele. toate informaţiile cu privire la calitate. autoritatea de gospodărire a apei. substanţe constitutive. Antreprenorul va transmite de asemenea şi propunerile sale cu privire la planul de management al traficului şi la cerinţele de siguranţă cât timp varianta de ocolire este folosită. gropi de împrumut. Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor în vederea organizării închirierii (sau punerii la dispoziţia sa prin altă modalitate) a terenului necesar pentru orice lucrări temporare precum drumuri de acces. la solicitarea Inginerului.autorităţi locale şi alte părţi terţe pentru proiectul său cu privire la lucrările temporare acolo unde este necesar.

mutate sau protejate (dar care nu au fost identificate ca rezultat al investigaţiei). Această investigaţie va fi realizată în termen de 70 de zile de la Data de Începere. în condiţii aprobate de către proprietarul / gestionarul serviciului şi de către Inginer. plata costurilor sau profit in relaţie cu protejarea / mutarea / devierea sau orice altă lucrare de utilităţi care nu a fost identificata in raportul detaliat transmis in 70 zile de la Data de Începere. sub supervizarea Antreprenorului şi a proprietarului/ gestionarului utilităţii. atât cât este necesar. Protejarea / mutarea utilităţilor identificate Pentru fiecare serviciu de utilităţi identificat ca urmare a investigaţiei menţionate mai sus. dacă este necesar. dacă utilitatea trebuie protejată sau mutată ca rezultat al lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului.Antreprenorul va afla poziţia exactă a reţelelor de utilităţi publice şi a altor servicii publice şi private sau a altor reţele afectaţi de Lucrări. Antreprenorul va realiza o investigaţie cuprinzătoare de a lungul antierului şi va identifica toate utilităţile afectate de lucrări. şi va fi responsabil -8- . prin semnarea prezentului contract. în conformitate cu proiectele existente. În funcţie de natura serviciului de utilităţi. Antreprenorul va folosi Suma Provizionată definită în Lista A. el va notifica imediat Inginerul. sau să continue cu organizarea şi elaborarea proiectelor pentru protejarea sau mutarea unor astfel de servicii de utilităţi. poate fi solicitată şi autorizarea din partea proprietarului / gestionarului serviciului. Totuşi. Antreprenorul. de un subantreprenor autorizat. înlăturării sau protejării fiecăruia dintre serviciile de utilităţi va fi suportat de către Antreprenor pe cheltuiala sa. localizarea exactă a utilităţii. dar exclusiv TVA) pentru proiectare şi execuţia mutării. indicând: • • • • tipul de utilitate şi proprietarul / gestionarul acesteia. sub supervizarea Antreprenorului. pentru a acoperi costul total (inclusiv costul avizelor şi autorizaţiilor. renunţa la posibilitatea trimiterii oricărei solicitări de extensie de timp. Dacă serviciul nu trebuie mutat. atunci va fi responsabilitatea Antreprenorului să întreţină şi să protejeze serviciul în timpul executării lucrării în jurul acestuia. dacă Antreprenorul descoperă instalaţii care trebuie deviate.5. Proiectele vor fi elaborate de proiectanţi specializaţi. Generalităţi Antreprenorul va furniza asistenţă şi va fi prezent. nu mai târziu de 70 de zile de la Data de Începere. D. un raport detaliat asupra utilităţilor existente. dacă utilitatea a fost identificată ca parte a documentelor de licitaţie. Se va acorda o atenţie deosebită prevederilor Condiţiilor Speciale. Antreprenorul va fi responsabil pentru acceptarea programului lucrărilor şi pentru plata oricăror costuri şi tarife sau taxe necesare. Antreprenorul va obţine aprobări de la proprietarii / gestionarii serviciilor cu privire la proiecte. articolul GI 06. după cum va fi dispus de către Inginer. Protejarea / devierea de utilităţi neidentificate in timpul realizării investigaţiei Oricând in timpul executării lucrărilor. costul total pentru proiectarea si execuţia mutării. În acest scop. înlăturării sau protejării tuturor serviciilor de utilităţi. Antreprenorul va fi responsabil pentru acurateţea şi completitudinea acestei investigaţii. Procedura va fi aceeaşi ca cea descrisă mai sus. Sub-Clauza 13. Antreprenorul va aranja ca această lucrare să fie executată. care vor fi identificate drept urmare a investigaţiei menţionate mai sus. Inginerul va emite către Antreprenor o dispoziţie în felul următor: • • să continue cu organizarea şi realizarea protejării sau mutării. C. B. înainte de a le transmite Inginerului spre aprobare. În momentul în care un serviciu existent trebuie mutat în vederea execuţiei Lucrărilor.

8. în conformitate cu legislaţia şi normele din România. Protejarea mediului înconjurător Antreprenorul va executa toate lucrările şi va lua toate măsurile pentru protecţia mediului şi reducerea impactului asupra mediului în conformitate cu toate legile în vigoare in România şi pentru securitatea muncii. serviciilor de utilităţi şi variantelor ocolitoare şi oricăror alte lucrări temporare sau pregătitoare. Implementarea efectivă a unui plan adecvat de management al traficului pentru a minimiza deranjarea cauzată de traficul din şantier si a proteja atât publicul cât şi personalul Antreprenorului. în vederea prevenirii -9- • • • • • • . cimentul. împotriva oricărui tip de poluare. Controlul metodelor de depozitare a materialelor.pentru luarea tuturor măsurilor de precauţie pentru protejarea unor astfel de instalaţii si pentru consecinţele oricărei pagube. vor implementa următoarele măsuri de monitorizare şi de reducere a impactului asupra mediului: • • • • Reducerea zgomotului echipamentelor şi instalaţiilor când se lucrează în zona urbana şi în apropierea clădirilor locuite. emisiilor de gaze. instalaţiilor de bitum si altor instalaţii similare.. telefon si alte instalaţii publice sau private pe antier sau în zona antierului şi va executa reparaţiile necesare pe cheltuiala sa. Protecţia râurilor. explozibilul. II. cu observarea stricta a standardelor si specificaţiilor referitoare la elementele cele mai sensibile cum ar fi combustibilul. gaz. Aceste responsabilităţi ale Antreprenorului vor continua până la data terminării tuturor lucrărilor (inclusiv eventualele lucrări neterminate la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau lucrări de remediere a unor defecte). Antreprenorul şi subantreprenorii săi. carierelor. Procurarea şi instalarea unor echipamente specifice pentru monitorizarea zgomotului. Optimizarea amplasării concasoarelor. lacurilor. În timpul lucrărilor si a perioadei de notificare a defectelor. fie în alte activităţi referitoare la organizarea Antreprenorului. terenurilor cultivate si oricărei zone în preajma şantierului. Controlul vibraţiilor instalaţiilor şi echipamentelor în zona urbană şi în apropierea clădirilor şi altor structuri. în conformitate cu normele şi regulamentele în vigoare. Reducerea emisiilor de poluanţi când acestea ajung la nivelul maxim admisibil. lichide şi alţi poluanţi care derivă din activităţile din şantier. bitumul. prafuri.1. indiferent dacă aceste utilităţi sunt arătate in Planşele contractuale sau nu. El va obţine acordurile de mediu pentru toate lucrările temporare precum şi pentru organizarea de şantier. Materialele biodegradabile vor fi atent îngropate în locuri aprobate prin instrucţiunile Inginerului si a Agenţiei locale de Protecţie a Mediului. El va obţine toate informaţiile actualizate referitoare la organizarea sistemului de protecţie a mediului în România şi va obţine toate autorizaţiile necesare şi va duce la bun sfârşit orice studii complementare dacă este cazul. lubrifianţii. Protecţia şi restabilirea adecvată la sfârşitul lucrărilor a gropilor de împrumut. Nici un serviciu sau utilitate nu va fi întrerupt fără consimţământul scris al autorităţii respective sau al proprietarului / gestionarului şi Antreprenorul va prevedea o alternativa satisfăcătoare înaintea întreruperii oricărui serviciu existent. pentru minimizarea impactului asupra mediului natural şi uman. petrol. Antreprenorul va informa imediat departamentele specifice in eventualitatea unei pagube la conductele de apa. care pot avea originea fie în executarea lucrărilor permanente. etc.

In această privinţă. menţine şi folosi în acest scop . Semnele şi marcajele orizontale vor fi refăcute oricând Inginerul consideră că este necesar.9. Planul de Management al Traficului va include toate detaliile şi informaţiile cerute prin Lucrări sau ca Cerinţe ale Inginerului. la limitele variantei de ocolire. pe cheltuiala sa. La implementarea măsurilor incluse în Planul de Management al Traficului. care sunt folosite de trafic în scopul construcţiei vor fi menţinute mereu curate de praf. 1. marcajele rutiere.poluării apelor subterane.112/411 din 2000 al ministrului de interne şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituirea restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi / sau pentru protejarea drumului. o atenţie specială va fi acordată punctelor de acces la antier. Planul de Management al Traficului va fi transmis spre aprobare tuturor autorităţilor relevante (Poliţia Rutieră la nivel local şi naţional. etc. toate luminile. Semnele de circulaţie. Antreprenorul nu va începe nicio lucrare care afectează drumurile publice până când vor fi luate toate măsurile necesare de siguranţă a traficului.10 - .. Antreprenorul. • Orice altă activitate care poate fi necesara în conformitate cu instrucţiunile Inginerului şi cu cerinţele legislaţiei României în domeniul protecţiei mediului. va executa orice măsurători privind protecţia mediului sunt solicitate pentru a demonstra că cerinţele din prezenta Clauză au fost respectate. şi furniza si menţine. In perioada execuţiei lucrărilor şi la remedierea oricăror defecte. barierele şi semnalele de control trafic şi le va poziţiona. Antreprenorul va furniza. Respectarea prezentei Clauze nu va exonera Antreprenorul de nicio altă obligaţie şi responsabilitate potrivit prevederilor Contractului. II. noroi. Antreprenorul va păstra mereu curate şi lizibile toate semnele de circulaţie.). Antreprenorul va respecta cerinţele Ordinului comun nr. apărute ca urmare a acestei folosiri. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri relevantă. atunci când şi unde este necesar. materiale aruncate din vehicule sau anvelope.1. Antreprenorul va trimite Inginerului spre aprobare un Plan de Management de Trafic în conformitate cu specificitatea Lucrărilor reabilitare de drum sau construcţii noi. accesele. Drumurile. • • Când circumstanţele unui caz particular nu sunt descrise în Planul de Management al Traficului. Planul va descrie de asemenea cum intenţionează Antreprenorul să minimizeze impactul activităţilor de construcţie asupra circulaţiei pe drumuri publice şi la punctele de acces către organizarea de şantier. drepturile de trecere. Managementul traficului În 28 zile de la data de semnare a Contractului. la cererea Inginerului. sau când sunt cerute de Inginer pentru protecţia Lucrărilor sau pentru siguranţa şi confortul publicului sau altora. etc. Antreprenorul va: • avea în vedere siguranţa tuturor persoanelor în antier si va păstra antierul (atât timp cât este sub controlul său) precum şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt terminate sau nu sunt folosite de către Beneficiar) intr-o stare adecvată pentru a evita orice pericol tuturor persoanelor indiferent dacă sunt sau nu autorizate sa fie pe antier. barierele si semnalele luminoase. luminile. Antreprenorul va respecta prevederile „Normativului pentru întreţinerea şi repararea drumurilor publice -AND 554-2002". barierele şi semnalele de control trafic trebuie sa fie în conformitate cu prevederile în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor. repoziţiona. Antreprenorul va transmite propuneri de soluţionare a acestui caz spre aprobarea Inginerului. marcajele rutiere. La pregătirea Planului de Management al Traficului. acoperi sau muta de câte ori este nevoie în conformitate cu progresul Lucrărilor. luminile. Încercările vor fi executate la locurile si timpii ceruţi de Inginer şi Antreprenorul va executa aceste teste şi măsurători pe cheltuiala sa şi cu instrumente furnizate de către Antreprenor.

iar prevenirea şi remedierea deteriorărilor sau degradărilor apărute după punerea în posesie. În acest sens. astfel încât inspecţiile să poată avea loc fără a afecta livrarea Materialelor şi Echipamentelor pe antier. II.6 din Condiţiile de Contract. şi până la recepţia la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor existente. Antreprenorul va amenaja si semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi ieşire din antier pentru vehicule şi utilaje angajate la lucrare. proprietatea Beneficiarului sau a unor terţi. Aceste înştiinţări vor fi date astfel încât să permită inspectarea întregii lucrări la toate stadiile de producere şi fabricare şi nu numai atunci când aceste bunuri sunt pregătite de livrare. Antreprenorul va înştiinţa Inginerul despre timpii la care astfel de Materiale sau Echipamente vor putea să fie inspectate. km 26+510 – km 69+334. De asemenea. Antreprenorul va include în Lista A.1.11 - . Antreprenorul va respecta . indiferent dacă sau nu poziţia unor astfel de lucrări este indicată Antreprenorului de către Inginer. orice vehicul sau utilaj care iese din sau întră in antier spre sau de pe un drum deschis traficului public. Antreprenorul nu va interfera în niciun fel cu orice alte lucrări. Antreprenorul va asigura accesul pe antier pentru oricare astfel de persoane. De asemenea Antreprenorul se va asigura că drenurile. fabricate sau asamblate Materiale şi Echipamentele.. II. Antreprenorul se va asigura că. II. în doua săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. definită mai sus. şlam sau alte materiale care ar putea împiedica curgerea liberă a apei. Totuşi. Antreprenorul este avertizat că alţi antreprenori angajaţi de către Beneficiar şi personal al Beneficiarului pot lucra pe antier şi / sau în jurul lui. Alţi Antreprenori În conformitate cu Sub-Clauza 4.12. „lucrările existente" sunt lucrările de reabilitare a DN1H.echipamente potrivite. existenţa şi valoarea acestei sume forfetare nu vor exonera Antreprenorul de responsabilitatea sa.11. Activităţi în afara antierului Dacă unele componente principale ale Lucrării sunt fabricate sau asamblate în afara antierului. numele persoanei responsabile care va asigura în permanenţă respectarea prevederilor prezentei Clauze.10. spre un progres satisfăcător al proiectului. Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucrările existente În înţelesul prezentei clauze. Antreprenorul va preveni şi remedia orice deteriorare sau degradare a lucrărilor existente. noroi. Antreprenorul va pune la dispoziţia Inginerului un birou adecvat şi sigur la locul respectiv sau în vecinătatea lui. care ar apărea după punerea în posesie. se vor face pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. apărute înainte de punerea în posesie şi (ii) pentru conformitatea acestor lucrări existente cu cerinţele contractelor în cadrul cărora au fost executate. articolul GI. situate pe antier (secţiunea 1) şi executate înainte de Data de Începere a Lucrărilor în cadrul prezentului Contract. faţa de situaţia existentă la momentul punerii în posesie a antierului. o sumă forfetară care să acopere costul necesar pentru lucrările de prevenire şi remediere a acestor deteriorări şi degradări. cu excepţia cazului în care astfel de interferenţe sunt descrise în mod specific ca parte a Lucrărilor fie în Contract fie printr-o instrucţiune a Inginerului. Antreprenorul va informa în scris Inginerul. Antreprenorul va înştiinţa în scris Inginerul despre locurile unde sunt sau vor fi produse.1. Antreprenorul nu va fi responsabil (i) pentru deteriorări şi degradări ale lucrărilor existente.11.1. După punerea în posesie a antierului. se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate în scopul regularizării traficului şi care va fi identificabilă în mod uşor faţa de restul forţei de muncă. Antreprenorul va lua legătura cu Beneficiarul şi va planifica şi executa Lucrările într-un mod convenabil pentru ambele Părţi. pe perioada fabricării. asamblării şi testării. şanţurile şi canalele sunt menţinute curate de orice gunoi.

Desenele conforme cu execuţia vor fi însoţite de toate înregistrările făcute pe perioada execuţiei Lucrărilor. asistenţa proiectantului. aceste desene şi proiectare suplimentare vor constitui baza pentru definirea Lucrărilor Permanente. Antreprenorul va transmite Inginerului două seturi complete de Desene conforme cu execuţia. Programul va fi actualizat în conformitate cu prevederile Contractului.1. Antreprenorul va transmite două seturi complete de Desene conforme cu execuţia în 7 zile de la sfârşitul perioadei de notificare a defectelor. II.14. Resursele necesare de utilajele şi muncă vor fi identificate pentru toate operaţiile. Desene conforme cu execuţia Antreprenorul va păstra evidenţa detaliată a Lucrărilor executate pentru a putea întocmi in timpul execuţiei un set de „Desene conforme cu execuţia".15. pentru a fi inspectate.1.13. asistenţa tehnică arheologică şi remedierea degradărilor la lucrări existente A. Programul de Execuţie care va fi furnizat va include un grafic de tip timp . În mod regular. În cazul în care Antreprenorul angajează pentru aceste servicii de proiectare un proiectant (ca şi sub-contractor).localizare. rapoarte şi înregistrări detaliate despre personalul şi utilajele aflate în antier şi / sau angajate în execuţia Lucrărilor. Fluxul de Numerar al Antreprenorului va conţine previziunile Fluxului de Numerar până la sfârşitul contractului. Antreprenorul va transmite Inginerului Programul de Execuţie detaliat. vor fi specificate situaţia şi starea de funcţionare pentru fiecare utilaj. II. În cazul în care anumite lucrări sunt executate în perioada de notificare a defectelor. şi nu mai târziu de 28 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. indicând clar fazele lucrărilor. la terminarea Lucrărilor. Desene şi proiectare. Aceste Desene conforme cu execuţia vor fi puse la dispoziţia Inginerului. Antreprenorul va transmite Inginerului următoarele documente: • • Fluxul de Numerar (lunar) Lista de personal şi utilaje (lunar). După primirea acordului din partea Inginerului. necesare execuţiei Lucrărilor. După terminarea Lucrărilor.şi va asigura ca personalul său şi personalul subantreprenorilor săi vor respecta lucrările şi bunurile procurate sau instalate de către alţii şi va fi responsabil pentru orice pierderi sau daune dacă sunt cauzate de el.1 din Condiţiile de Contract [Începerea Lucrărilor]. împărţite pe categorii. Desene şi proiectare Desenele şi documentele de proiectare emise împreuna cu documentaţia de atribuire şi incluse în anexe la prezentul Contract sunt considerate a fi suficiente pentru a ilustra natura si scopul Lucrărilor cerute de Contract şi le va permite Ofertanţilor să-şi stabilească preţul adecvat. În timpul implementării Contractului. care sa evidenţieze personalul şi utilajele Antreprenorului precum şi a fiecărui subantreprenor. sau la altă dată convenită. acest proiectant va fi independent de Inginer sau de oricare sub. De altfel. Antreprenorul va transmite Inginerului la sfârşitul fiecărei luni. care vor acoperi toate lucrările executate.12 - . Documente ce trebuie predate Inginerului În 28 de zile de la primirea anunţului în conformitate cu Sub-Clauza 8. Proiectarea şi desenele furnizate de către Antreprenor vor trebui să alcătuiască un proiect tehnic coerent împreuna cu proiectul furnizat de către Beneficiar în cadrul documentaţiei de atribuire şi incluse în anexă la prezentul Contract. Antreprenorul va executa orice investigare sau studiu topografic necesar şi va întocmi orice desene suplimentare şi proiectare suplimentară. II.1.

15. f si g. cu ajutorul unor subantreprenori autorizaţi dacă este cazul. o sumă forfetară care să acopere costurile activităţilor de curăţare şi asanare a antierului. Remedierea degradărilor la lucrări existente În înţelesul prezentei clauze. articolul GI.17. Antreprenorul va asigura prezenţa pe antier a unei asistenţe tehnice arheologice pe întreaga perioadă de execuţie a Lucrărilor până la finalizarea lor şi să asigure acţiuni necesare în scopul protejării săpăturilor arheologice identificate în zona antierului. articolul GI. Implementarea planului de promovare . Antreprenorul va angaja. înainte de a executa lucrări sau acte activităţi similare în acele locuri. identificate şi proiectate ca urmare a folosirii Sumei Provizionate (articolul GI. dacă este cazul. în termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor.. Aceste activităţi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind Protecţia Civilă cu modificările şi completările ulterioare. II. Antreprenorul va executa. toate lucrările de protejare a siturilor arheologice identificate în zona respectivă de şantier. o firmă autorizată şi specializată în astfel de lucrări. vor putea fi dispuse de către Inginer ca şi Modificări în conformitate cu prevederile Contractului sau vor putea fi executate de către alţi antreprenori ai Beneficiarului. elaborat sub responsabilitatea Beneficiarului la nivel de detalii de execuţie. faţă de situaţia descrisă în documentaţia de atribuire (şi în anexă la prezentul Contract). Antreprenorul va include in Lista A. Înaintea începerii lucrărilor de construcţie.1..13 - . 16 din Lista A este o Sumă Provizionată pentru costurile privind investigaţii. 43 / 2000 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a evalua această sumă forfetară. Antreprenorul are obligaţia ca.contractor angajat de către Inginer.17. integral sau parţial. Antreprenorul va include in Lista A. să notifice Inginerul cu privire la orice degradare constatată a lucrărilor existente. articolul GI.13. Pentru îndeplinirea acestei sarcini.14. în conformitate cu instrucţiunile Inginerului. articolul GI. Această Sumă Provizionată va fi folosită. Totuşi. o sumă forfetară care să acopere costul asistenţei tehnice pentru lucrările arheologice cerute de reglementările naţionale (OG 43/2000). Antreprenorul va include in Lista A. apărute înainte de punerea în posesie a antierului către Antreprenor. articolul GI. ofertanţii pot consulta setul complet de desene. „lucrările existente" sunt lucrările de construcţie situate pe antier (secţiunea 1) şi executate înainte de Data de Începere a Lucrărilor în cadrul prezentului Contract. Asistenţă tehnică arheologică În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. Asanarea de muniţii rămase neexplodate în gropile de împrumut şi celelalte locuri se va efectua pe cheltuiala Antreprenorului. necesare execuţiei Lucrărilor. Asistenţa proiectantului pe antier Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea asistenţei tehnice pe antier din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 articolul 22 e. în conformitate cu specificaţiile de mai sus. expertizări şi / sau proiectare adiţionale. Eventualele lucrări de remediere a degradărilor. II. o sumă forfetară care să acopere costul acestei asistenţe tehnice a proiectantului pe antier... D. 16). articolul 6.16. Identificarea şi eliberarea zonelor de muniţii neexplodate Antreprenorul va lua toate măsurile pentru a curăţa şi asana de orice muniţii rămase neexplodate antierul. gropile de împrumut şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară Antreprenorul activităţile. B. o sumă forfetară care să acopere costul necesar elaborării tuturor desenelor şi proiectare suplimentare. Antreprenorul va include in Lista A. necesare pentru execuţia lucrărilor de remediere a degradărilor la lucrări existente. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru acele deteriorări şi degradări ale lucrărilor existente apărute înainte de punerea în posesie în cadrul prezentului Contract.1. C.

. Constructorul va asigura . Constructorul va asigura instalarea panourilor publicitare la pozi iile indicate de Consultant. Numărul de panouri pentru afișare temporară este de: minim 11 bucă i.materialul din care se confec ionează aceste panouri va fi de tip metalic. câte unul pe fiecare sens. etc) revine în exclusivitate Constructorului. între inerea panourilor publicitare pentru afișare temporară precum și înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării. astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informa iilor afișate.fonduri-ue. 1 2 3 . în termen de 30 de zile de la data începerii lucrărilor. . Orice modificări sau completări ulterioare ale MIV. după Recep ia la Terminarea Lucrărilor. Implementarea Planului de Ac iune pentru Promovarea Contractului se va face în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale (disponibil în forma electronic la adresa www. Panourile pentru afișare temporara vor fi inscrip ionate pe o singură parte. La finalizarea lucrărilor.ro). iar stâlpii de sus inere vor fi monta i într-o funda ie de beton și vor fi astfel proiecta i încât să sus ină greutatea panourilor. Panouri publicitare pentru afișare temporară Consultantul va elabora proiectul pentru panourile pentru afișare temporara in conformitate cu cerin ele MIV si inând cont de următoarele aspecte: . între inerea si demontarea lor. panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare loca ie. În vederea implementării Planului de Ac iune pentru Promovarea Contractului.ului se vor lua în considerare la momentul implementării ac iunilor de informare și publicitate.14 - Nr. chiar și în cazul unor condi ii meteo nefavorabile (de ex. Constructorul are obliga ia asigurării următoarelor activitati: a. Pe parcursul execu iei lucrărilor. furtună) sau în caz de accidente rutiere. iar amplasarea acestora se va face în următoarele loca ii: Lotul 2 (km 26+510-km 69+334) la începutul proiectului la sfârșitul proiectului la intersec iile cu drumurile publice (DJ 109P).Planul de Ac iune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea masurilor de informare si publicitate ce urmează a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului: Beneficiar. Pozi iile panourilor publicitare vor fi alese de Consultant pe baza loca iilor indicate mai sus. Consultant si Constructor. Ca regulă generală. sustragerii. dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informa iile să fie lizibile de la distan ă și să permită o distribu ie uniformă pe suprafa a panourilor. (DN 19B) 4 la începutul si sfârșitul lucrărilor de arta (Raul Barcau) (Râul Crasna) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condi iile existente pe teren loca ia fiecărui panou va fi stabilita de Consultant cu informarea prealabila a CNADNR.distan a fa ă de sol va fi de cel pu in 2 m pentru a se asigura o vizibilitate bună informa iilor afișate. crt. cu respectarea măsurilor de siguran ă rutieră și a limitelor de proprietate. Constructorul va furniza panourile publicitare în baza proiectului aprobat si va asigura montarea.

dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informa iile să fie lizibile de la distan ă și să permită o distribu ie uniformă pe suprafa a panourilor. steagul României și logo FSC. Constructorul este responsabil de între inerea corespunzătoare a plăcilor comemorative și de înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării. etc) până la predarea acestora către Beneficiar.15 - . Plăcile Comemorative vor fi inscrip ionate pe o singură parte.distan a fa ă de sol va fi de cel pu in 2 m pentru a se asigura o vizibilitate bună informa iilor afișate. panourilor pentru afișare temporara vor fi înlocuite de plăcu e pentru afișare permanentă Constructorul va furniza plăcu ele comemorative în baza proiectului aprobat si va asigura montarea lor. iar stâlpii de sus inere vor fi monta i într-o funda ie de beton și vor fi astfel proiecta i încât să sus ină greutatea panourilor. astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informa iilor afișate. chiar și în cazul unor condi ii meteo nefavorabile (de ex.materialul din care se confec ionează aceste panouri va fi de tip metalic. (DN 19B) 4 la începutul si sfârșitul lucrărilor de arta (Raul Barcau) (Râul Crasna) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condi iile existente pe teren. furtună) sau în caz de accidente rutiere. . . În termen de maxim 6 luni de la finalizarea lucrărilor.”.. documentele elaborate de către de Constructor (exclusiv corespondenta contractuală) vor avea inscrip ionate pe copertă steagul UE. Placi pentru afișare permanentă (placi comemorative) Consultantul va elabora proiectul pentru plăcu ele pentru afișare permanentă in conformitate cu cerin ele MIV si inând cont de următoarele aspecte. Documente elaborate în cadrul Contractului În vederea asigurării publicită ii corespunzătoare a proiectului finan at din fonduri europene nerambursabile. b. crt. c. cu respectarea măsurilor de siguran ă rutieră și a limitelor de proprietate. Pozi iile plăcilor pentru afișare permanentă vor fi alese de Consultant pe baza loca iilor indicate mai sus. iar amplasarea Lotul 2 (km 26+510-km 69+334) la începutul proiectului la sfârșitul proiectului la intersec iile cu drumurile publice (DJ 109P). Numărul de plăci pentru afișare permanentă este de: minim acestora se va face în următoarele loca ii: Nr. . Constructorul are obliga ia furnizării plăcilor comemorative în baza proiectului elaborat de Consultant și aprobat de CNADNR. panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare loca ie. 1 2 3 11 bucă i. sustragerii.demontarea panourilor temporare și înlocuirea acestora cu plăci comemorative pentru afișare permanentă. Ca regulă generală. loca ia fiecărei plăcute pentru afișare permanentă va fi stabilita de Consultant cu informarea prealabila a CNADNR. câte unul pe fiecare sens. cu respectarea culorilor și dimensiunilor specificate în MIV. precum și men iunea “Proiect cofinan at de Uniunea Europeană prin Fondul…. In termen de maxim 6 luni de la data Recep iei la Terminarea Lucrărilor.

Lucrări în regie Nicio lucrare nu va fi executată pe baza de lucrări în regie. administrare. descărcare.1.1. asigurări. supervizarea de către personalul Antreprenorului. cheltuieli de manevrare. cu excepţia cazurilor în care sa convenit cu Beneficiarul. la preţurile unitare incluse în "Liste de preţuri pentru lucrări in regie (DW2)".Utilaje Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata pentru utilaje de construcţie care se află deja în antier şi sunt folosite pentru lucrări în regie pe baza preţurilor unitare incluse în "Lista de preţuri pentru lucrări în regie (DW3)". reparaţii. şi vor acoperi toate costurile de aprovizionare până la depozitare pe antier. încărcare. Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) . alte consumabile şi toate cheltuielile indirecte şi costuri administrative. incluzând (dar fără a fi limitate la) salariile plătite pentru o astfel de muncă. şi alte asemenea costuri. transportul. luminare şi energie. ca timpul de deplasare din acea parte a antierului unde se află utilajul de construcţie când se dispune de către Inginer sa fie folosit în lucrări în regie până la locul unde vor fi folosite. munca de înregistrare a timpilor.. uneltelor electrice portabile. dar excluzând pauzele de masă şi perioadele de odihnă. A) Lucrări în regie . orele suplimentare.6 din Condiţiile de Contract. şi / sau timpul de întoarcere să fie plătite. In calculul plătii datorate Antreprenorului pentru utilaje de construcţie folosite în lucrări în regie. legate de folosirea utilajului respectiv. utilizarea consumabilelor. DW2 şi DW3 în cadrul Listei de Cantităţi. Orele astfel calculate şi aprobate de Inginer vor fi plătite în conformitate cu Lista DW1 din lista de cantităţi. întreţinere. precum şi profit. cheltuieli de regie şi costuri indirecte. Se va considera că preţul unitar pentru manoperă. II. care vor fi considerate a include şi cheltuieli indirecte şi profitul după cum urmează: a) preţurile unitare pentru materiale vor fi calculate pe baza costurilor de aprovizionare. orice alte costuri ale Antreprenorului în legătură cu personalul folosit. B) Lucrări în regie . obligaţii şi asigurarea muncii. timpul. Preţurile specificate vor fi considerate a include toate cele necesare pentru amortizare. şi oricare alte sume plătite pentru sau în numele unei munci prestate pentru asigurări sociale în conformitate cu legislaţia românească. se va plăti în conformitate cu prevederile aferente Manoperei şi Utilajelor în Listele DW1 şi DW3.Manoperă În calcularea plăţilor către Antreprenor pentru lucrări în regie.II. Costurile legate de şoferi.19. orele de manoperă vor fi calculate de la data sosirii personalului pe şantier pentru execuţia unei sarcini particulare a lucrării în regie. b) C) Lucrări în regie . de administrare şi de contabilitate. costul transporturilor materialelor pentru a fi folosite la lucrări dispuse a fi executate ca şi lucrări în regie. diurnă şi alte beneficii. lubrifianţi. între locul lor de depozitare pe antier şi locul unde se vor folosi. atelierelor şi depozitelor. transport.18. până la data plecării de la locul de muncă. decât pe baza unei dispoziţii a Inginerului. aprovizionări. indicat în Lista DW1. etc. uneltelor manuale. acoperă toate costurile Antreprenorului legate de manopera respectivă. şefi de echipe şi alt personal de supervizare. folosirea şi repararea schelelor. defecte. operatori şi asistenţi vor fi plătite separate după cum este descris în secţiunea Manoperă pentru lucrări în regie.16 - . în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.Materiale Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata materialelor folosite pentru lucrări în regie (excepţie făcând materialele pentru care costurile sunt incluse în procentul adiţional de costuri ale manoperei detaliate mai sus). pierderi. Antreprenorul va completa coloana „Preţ unitar" din Listele DW1. doar numărul efectiv al orelor de lucru va fi eligibil pentru plată. apă. carburant. dobânda şi asigurare. precum şi profitul Antreprenorului.

2. Acesta va prezenta organizarea de şantier şi activităţiile Antreprenorului şi responsabilităţile tuturor membrilor din organizarea Antreprenorului pentru a verifica şi a raporta asupra calităţii materialelor şi manoperei. II. Cealaltă jumătate va fi suportată de către Antreprenor. Fazele determinante vor fi considerate „puncte de oprire". De asemenea. Până când o asemenea notă deneconformitate nu este anulată.1. un sistem de management al asigurării calităţii similar cu cel descris în seria ISO 9000. Laboratorul din şantier Antreprenorul va instala un laborator de şantier.2. Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor. Sistemele de calitate şi descrierea metodelor de lucru vor indica "puncte de oprire" după cum urmează: • "Puncte de oprire" ale Antreprenorului Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unei persoane desemnate din managementul Antreprenorului. în conformitate cu prevederile Contractului. II. material. Antreprenorul va fi integral responsabil pentru asigurarea calităţii materialelor şi a manoperei astfel încât acestea să fie în conformitate cu Specificaţiile şi spre satisfacţia Inginerului. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Adjudecatorului şi va cere Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări prezentate potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valorile acestor facturi. Sistemul de asigurare a calităţii va trebui să fie conform cu prevederile Legii 10/1995.În conformitate cu Sub-Clauza 20.17 - . Inginerul va întocmi note de neconformitate dacă orice lucrare. Bugetul corespunzător este indicat în Lista A. o CAD formată dintr-un singur membru va fi nominalizată. cv-urile şi îndatoririle pentru ansamblul personalului principal. stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale în vigoare. Antreprenorul va efectua propriile inspecţii ale materialelor şi manoperei astfel încât acesta să se convingă că respectă Specificaţiile înainte de a fi prezentate Inginerului pentru aprobare sau plată.2. În completare faţă de personalul principal nominalizat în contract. CONTROLUL l ASIGURAREA CALITĂŢII Sistemul de management al asigurării calităţii Antreprenorul va pregăti si va transmite Inginerului în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. În particular. manoperă sau alt lucru nu este în conformitate cu Contractul.21. cu minimul de echipament listat în Anexa B din prezentele Specificaţii Tehnice pentru Articole Generale. articol GI. numele. va fi corelat cu programul de execuţie şi proiectul tehnic şi va cuprinde fazele determinante.2. Antreprenorul se va asigura că sistemul de calitate şi întreaga documentaţie de calitate asociată sunt disponibile tuturor părţilor implicate în lucrare. care va fi nominalizată în sistemul de calitate.2 "Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor" din Condiţiile de Contract. Inginerul nu va certifica nicio plată pentru lucrarea afectată sau articolul relevant. • "Puncte de oprire" ale Inginerului: Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unui reprezentant desemnat din partea Inginerului. Lista minimală de echipamente din Anexa B va fi suplimentată de către Antreprenor de la caz . ca Sumă Provizionată. II. Antreprenorul va transmite Inginerului. va descrie procedura de comunicare cu Inginerul.

Orice schimbare ulterioară a furnizorilor. va putea folosi. Luarea de probe şi testarea vor fi realizate de către Antreprenor. Laboratorul va fi ventilat. echipamentul şi alte articole similare nu vor fi predate Beneficiarului sau reprezentanţilor săi. şi în particular cele definite în „Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii" aprobat prin HG 808/2005. Laboratorul va fi instalat şi gata de folosinţa în termen de 12 săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. pregătirea mostrelor. înainte de a cumpăra materiale destinate să fie . Dacă. înainte de terminarea instalării laboratorului. Antreprenorul va angaja în cadrul laboratorului ingineri şi tehnicieni cu experienţa adecvată în testarea materialelor. În celălalt caz. cu aprobarea de către Inginer. facilităţi temporare de testare. Mărimea şi aşezarea laboratorului va fi adaptată pentru efectuarea activităţilor de luare de probe.4 din Condiţii de Contract. bunurilor sau materialelor va fi de asemenea înregistrată. verificare. Laboratorul va cuprinde o cameră specială de depozitare a mostrelor de materiale. Antreprenorul începe orice activitate de selectare sau testare a materialelor pentru aprobarea de către Inginer a oricăror lucrări. În plus. precum şi profitul rezonabil datorat. echipamentele. Laboratorul va fi autorizat în conformitate cu normele în vigoare. Antreprenorul va asigura de asemenea facilităţile mobile pentru luarea de probe şi testare care vor fi executate pe teren. Luare de probe. Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului. folosind propriul laborator sau un alt laborator autorizat.3.18 - . la locul lucrărilor. Echipamentele de testare vor fi noi sau în stare similară şi menţinute curate şi în stare de funcţionare şi vor fi verificate şi calibrate la intervale regulate sau în urma dispoziţiilor Inginerului. analiză a rezultatelor şi depozitare a mostrelor. termoizolat. schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Antreprenorul va dota laboratorul cu echipamentele şi consumabilele necesare pentru luarea de probe. Inginerul va putea.23. Laboratorul va fi menţinut curat şi îngrijit în conformitate cu cerinţele Inginerului. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. în conformitate cu cerinţele reale de pe şantier. În conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7. Antreprenorul va permite Inginerului să aibă acces nelimitat la laboratorul de şantier precum şi la orice facilitate de testare. Se precizează că laboratorul. în acea perioadă de 12 săptămâni. în conformitate cu Specificaţiile Tehnice şi cu prezentele Specificaţii.2. pregătire de mostre. Antreprenorul va transmite Inginerului. Prelevarea de mostre şi testarea va fi efectuată de către un număr adecvat de personal de laborator şi pe teren. La terminarea lucrărilor. încercări şi metode de lucru Antreprenorul va păstra evidenţa furnizorilor de la care îşi propune să achiziţioneze bunurile şi materialele necesare pentru execuţia Lucrărilor. va curăţa antierul şi va readuce terenurile aferente laboratorului la starea lor iniţială. Antreprenorul va muta laboratorul. costul aferent acestei Modificări. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate.la caz. Acolo unde se menţionează în Contract posibilitatea de a alege bunurile sau materialele. vor fi suportate din Sumă Provizionată inclusă in Lista A. luarea de probe şi testarea se vor face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. testele si înregistrările cerute de Specificaţii Tehnice. iar Antreprenorul va asigura toate serviciile şi mobilă. va conserva instalaţiile. articolul GI. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. Antreprenorul va informa Inginerul în legătură cu bunurile sau materialele pe care acesta îşi propune să le folosească. etc. atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor. inclusiv standardele în vigoare. II. testare. rezistent la intemperii. etc.

asfalt.2. II. repere şi cote În termen de trei săptămâni de la Data de Începere. Materialele alternative vor respecta parametrii tehnici în conformitate cu standardele. în scris.2. II.) şi a mixturilor de alte materiale care să ateste nu numai că au constituenţi în conformitate cu Specificaţiile dar şi că mixturile produse dau rezultate care să mulţumească Inginerul. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la orice repere lipsă şi va oferi detalii legate de poziţia şi cota tuturor reperelor topografice permanente existente. Inspecţia lucrărilor de către Inginer Pentru inspecţia de şantier şi pentru verificarea fazelor determinante. Efectuarea acestor teste va fi notificată Antreprenorului cu cel puţin o zi lucrătoare înainte. direct sau prin angajarea unor entităţi specializate.5.19 - .3. II.6. Inginerul. calitatea. certificate de producător a testelor realizate recent pe materiale similare. Antreprenorul va verifica cotele şi coordonatele reperelor topografice permanente pe baza cărora s-a realizat proiectarea Lucrărilor.2. Acolo unde o perioadă de notificare nu este menţionată în Contract. originea materialului. Transmiterea metodelor de lucru sa va face înainte de începerea lucrărilor relevante. Aceste informaţii vor conţine numele furnizorilor. Această propunere va fi considerată a fi făcută în cadrul prevederilor Sub-Clauzei 13. cu descrierea secvenţei activităţilor. II. Antreprenorul va instala repere topografice temporare adiacente fiecărei zone de lucru la poduri şi la puncte intermediare astfel încât distanţa dintre acestea să nu depăşească 500 m. Antreprenorul se va asigura că Inginerul are posibilitatea de a asista la orice teste realizate asupra materialelor şi reţetelor. greutatea. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la propunerea sa tehnică. Antreprenorul va realiza încercări a tuturor reţetelor de beton (de ciment. Materiale alternative Antreprenorul poate propune utilizarea unor materiale alternative celor specificate în Contract. Aceste teste vor fi luate în considerare de către comisia de recepţia numită de către Beneficiar. II.2 [Optimizarea Proiectului]. materialele şi alte detalii relevante. în timp util pentru ca Inginerul să aibă oportunitate să emită. Se vor folosi formulare acolo unde acestea au fost prevăzute în acest scop. specificaţiile producătorului.3. Reperele .incorporate în Lucrări. comentarii. vor fi transmise Inginerului pentru toate activităţile cheie sau pentru orice alte activităţi solicitate de către Inginer. o astfel de notificare va fi dată cu nu mai puţin de 4 ore de lucru normal înainte ca lucrarea să fie gata pentru inspecţia finală. Metode de lucru detaliate. De altfel. în cazul în care consideră necesar. STUDIUL TOPOGRAFIC Studiul topografic. în stabilirea recomandării cuprinsă în procesul verbal întocmit de această comisie. În acest caz. în conformitate cu prevederile Contractului. şi dacă se găsesc discrepanţe. rezistenţa. Antreprenorul va informa Inginerul în scris şi se va găsi o soluţie potrivită. Folosirea materialelor alternative este permisă numai cu aprobarea Inginerului în conformitate cu Hotărârea de Guvern 766/1997. informaţii complete cu cel puţin patru săptămâni înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. Teste efectuate de către Beneficiar Înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor.1. normele şi recomandările aprobate de către Inginer. Antreprenorul va convoca proiectantul şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. sau cu mai mult timp înainte. şi (b) acolo unde este nevoie.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua teste. Antreprenorul va transmite Inginerului (a) probe din astfel de materiale când i se cere. pentru verificarea fazelor determinante. Orice propunere va fi transmisă cu cel puţin 4 săptămâni înainte ca materialul să fie folosit. Antreprenorul va notifica corespunzător. dacă o astfel de perioadă este solicitată pentru testarea materialului de către Inginer. etc. iar Antreprenorul va putea fi prezent la efectuarea testelor. descrierea şi detaliile privind materialele pe care acesta le propune.

Tot echipamentul va fi păstrat în stare de funcţionare normală în cursul desfăşurării Contractului şi va fi înlocuit dacă i se va raporta Antreprenorului că acesta este nepotrivit sau nesatisfăcător. proprietate publică sau privată. punctul de reper al liniei centrale şi celelalte două puncte de referinţă aflându-se în linie dreaptă. Acolo unde liniile de centru au fost fixate şi unde poziţiile kilometrice au fost stabilite.topografice vor fi plasate la distanţa de 60 m de antier iar poziţia agreată a fiecăruia va fi înregistrată citeţ deasupra acestora. acesta va transmite Inginerului o schiţă cu poziţiile cotelor considerate a fi greşite şi un set de cote revizuite. cu excepţia celor care datorită construcţiei trebuie îndepărtate. Antreprenorul va întreprinde un studiu topografic detaliat şi se va asigura că modelul de teren este reprezentativ pentru terenul existent folosit în scopul măsurării şi va informa Inginerul. în vederea păstrării programului său de execuţie. toate echipamentele topografice. Antreprenorul se va asigura că toate cotele privind terenul existent şi. în particular sub formă electronică. protejate. picheţii şi uneltele necesare.20 - . punctele de reper vor fi plasate în zona îngrădită sau în alte locuri protejate. Antreprenorul va întreprinde toate măsurile necesare în vederea facilitării oricăror verificări pe care Inginerul doreşte să le realizeze. astfel încât acestea să fie uşor de citit de la o distanţă de 30 m. în folosul exclusiv al Inginerului în cursul perioadei de execuţie a Lucrărilor. Toate punctele de reper vor fi vopsite în culori distinctive aşa cum au fost agreate de Inginer. Antreprenorul va conveni cu Inginerul formatul detaliat de elaborare a datelor topografice. dacă este cazul drumul sau lucrările existente. Toate reperele topografice vor fi păstrate cu grijă. Antreprenorul va corela cotele cu cele de pe contractele adiacente. Poziţiile kilometrice vor fi marcate clar pe panouri ataşate ambelor linii de îngrădire la fiecare 50 m. iar înainte ca acestea să fie îndepărtate. datele privind punctele de reper şi reperele topografice temporare şi va păstra o astfel de evidenţă la zi. Antreprenorul va furniza instrumente şi echipamente noi sau în stare similară pentru a fi folosite de către Inginer în termen de patru săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. la cel mult fiecare 100 m. Antreprenorul se va asigura că acolo unde este necesar. Terenul existent relevant pentru cotele contestate nu va fi mişcat înainte ca decizia Inginerului privind cotele corecte să fie dată. se va obţine aprobarea din partea Inginerului. în termen de patru săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. Punctele de reper vor fi plasate perpendicular pe linia de centru. cu privire la orice eroare apărută la introducerea datelor privind terenul. să fie instalate. imediat ce este posibil. sunt corecte. liniile şi cotele sunt pichetate la timp pentru a permite serviciilor de utilităţi. aşa cum sunt ele menţionate în Contract. Antreprenorul va pune la dispoziţie şi va păstra. înlăturate sau mutate. Dacă este cazul. Dacă Antreprenorul va dori să conteste orice cote. modificate. Distanţa dintre punctele de reper va fi înregistrată şi notificată Inginerului. . Antreprenorul va transmite Inginerului în scris.

21 - .ANEXA A: Pagina goala .

44. 22. sarcina 500-600 g Balanta analitica. 6.ANEXA B: LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER Minimul de echipamente pentru Laboratorul de antier conform Paragrafului II. 2. 15. 39. eroare 0. 13. 7. sarcina 10000 g Balanta analitica. beton. 32. 27.01 g Balanta hidrostatica Platforma scalata. 45. 35.2. 1. 25. 16. 34. eroare 0.g. 11. 12. 24. 14.1. 30.determinarea coeficientului de forma a granulelor Spatule Aparat de determinate a naturii golurilor Test de determinare a tasarii cu conul Placa vibranta Mixer de betoane Matrita de testare (150 x 150 x 150 mm ) Prisma de ciment (40x40x160 mm) Rezervor de apa cu termostat Camera de conservare vaporizarecu controlul temperaturii Mixer mortar Aparat amestec Aparatul Vicat pentru determinarea consistentei cimentului Banda Le Chatelier Aparat pentru extractie cu separator-recuperare filer Compresometru Marshall Masina de compactat giratory .01.g. 1 1 1 set 1 set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41. Pluviometru Masina de forat + foreza diametru 200 & 100 mm Masina abraziva Los Angeles Masina abraziva Micro.2000 kN Termometru de camera Termometre de exterior Termometru digital pentru asphalt. 21. sarcina 100 g Taler.2 va consta în: NR.01 . 5. eroare 0. 42. 3. 17. max. 19. 28. 46. 20.22 - Cantitate 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 3 4. 9. 43. 29. 40. etc. 18. 26. . 8. diametru 200-300 mm Cuptor pe gaz Site in serie pentru pamant (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru agregate (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru amestec (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru beton (vezi SR_EN 933-2/1998) Site de cernut Spliter pentru mostre agragate Extrudor Pompa vid Masina de testare a compresiunii betonului. DESCRIERE Cuptor de laborator 100 l Cuptor de laborator 100 l Balanta analitica. sarcina 30000 g Balanta farmaceutica cu precizie de 0. 31. 38. 10.1 g. 37. 36. 23. 33. CRT.Deval Set test albastru metilen Picometru Masurarea greutatii unitare pentru masurarea densitatii Subler.

56. 50. 66 67 68. 57. 59. 58. Sistem de testare al asfaltului ELE MATTA Compresometru pentru monstre cubice Mixer pentru monstre Baie de apa cu termostat Peretrometru automat standard cu accesorii Aparatul inel si bila pentru determinarea punctului de inmuiere Aparat pt determinarea stabilitatii la incalzire in film subtire Aparat de testare a ductibilitatii (150 cm ) cu baie de revenire constanta Rezistenta limita .aparat Fraass Spectrofotometru UV .VISIBLE Echipament CBR Aparatul Proctor .23 - .35 +45° C. 54.marca CASSAGRANDE Areometre Set test echivalent de nisip Con pentru determinarea gradului de compactare cu nisip Aparat determinare densitati aparenta in aer si apa Masina de testare a compresiei cimentului Ceas cronometru Aparat pentru polisaj al agregatelor Termohigrograf . 51. 65. 48. 69 70 71 72. 53. 62 63 64. 52. 61. 49. 55. 60.ciocan Benkelman beam apparatus Placa Lukas Dispozitiv limitare curgere .simplu si modificat . cu masurarea umiditatii de la 0 pana la 100% Aparat de incercat duritatea solului (FDP) Viscozimetru Sistem de testare a rezistentei invelisului 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 .47.

Investigatii. Inspectia de calitate a terenurilor de fundare. Prescriptii Teren de fundare. inspectie. Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi Teren de fundare. Terasamente. . Etape tipuri de lucrari.Determinarea granulatiei . Principii generale de calcul. Norma departamentale pentru executia mecanizata a terasamentelor la drumuri: . Investigatii in santuri deschise. Investigatii geotehnice prin penetratii dinamice Teren de fundare. se face referire la sectiuni individuale din Specificatii Tehnice.ANEXA C LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE Mai jos sunt listate cele mai importante Standarde si Normative romanesti privind proiectarea si construirea de drumuri.24 - . standardele sau normativele aplicabile si procedura de investigare 0 1 Standarde pentru drumuri extra-urbane I Proiectare si executie lucrari de terasamente A. B. Teren de fundare. Cerinte tehnice generale de calitate. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de drumuri sI autostrazi 1 2 3 4 5 6 Teren de fundare.Clasificarea si identificarea tipurilor de pamanturi.Limita de plasticitate STAS 2914-84 C 182-87 STAS 1243-88 STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/13STAS 3300/1-85 STAS 6054-77 STAS 1242/2-83 Normativ solicitand o anume investigare 2 PD 162-2002 Normativ specificand metoda de investigare 3 STAS 1242/3-87 STAS 1242/4-85 STAS 1242/5-88 STAS 1242/6-76 . Adancime de inghet maxima. materiale folosite la lucrarile de terasamente si straturilor rutiere (excluzand stratul de forma) 1 2 Lucrari de drumuri. Pentru alte standarde romanesti si straine aplicabile. Zonarea pe teritoriul Romaniei. investigatie si teste de laborator pentru diferite tipuri de lucrari. Investigatii geotehnice prin penetratii statice Teren de fundare.

Determinarea raporturilor pamanturilor stabilizate .Parametrii de compactare Gradul de compactare Proctor .determinarea granulatiei Cimenturi Metode de incercari ale cimenturilor. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizat cu ciment.clase de plasticitate . Proiectare si constructie Lucrari de drum. mixturilor stabilizate cu zgura si var sau ciment si var sau testarea stratului de forma in timpul executiei.Permeabilitate (Teste de laborator) .evaluarea asperitatii .25 - SR 648:2002 g .Determinarea grosimii fundatiei (pamant coeziv) .reactii Ph STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/5-85 STAS 7107/1-76 STAS 9163/1873 b c Funnel raw slag .Determinarea densitatii prin metoda conului de nisip (pamanturi necoezive) . Cerinte tehnice de calitate.determinarea granulatiei .Determinarea caracteristicilor de compactare.Determinarea capacitatii portante 83 STAS 1913/1-82 STAS 1913/3-76 STAS 1913/6-76 STAS 1913/1383 STAS 1913/1575 II 1 2 Stratul de forma. .continutul in calciu si oxizi de magneziu SR 9310:2000 SR EN 4591:2003/AC:2003 SR EN 4592:2003 STAS 4606-80 SR EN 1963:1995/AC: 1997 STAS 1913/1383 STAS 10473/286 e f Funnel grained slag . Determinarea timpului de priza ai a stabilitatii.. Stratul de forma.Densitatea pamantului .continutul in materii organice in stratul superior .densitatea in conditii de umiditate scazuta Resturi de cariera STAS 12253-84 STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 d Var nestins Pudra de var stins . 14 sau 28 zile .Determinarea rezistentei la compresiune la 7.sorturi . Cerinte tehnice de calitate Verificarea calitatii materialelor. STAS 12253-84 STAS 10473/187 a Inspectia calitatii pamantului . Lucrari de drum.

continutul de materii fine .echivalentul in nisip SR EN 196 3:1995/AC: 1997 SR EN 196STAS 4606-80 STAS 4606-80 visual inspection STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 SREN 1926:2000 SREN 12371:2002 b c . Drenuri. Lucrari de constructie pentru colectarea apelor.determinarea capacitatii de uzura prin metoda Los Piatra de rau pentru camasuirea si elemente de zidarie . Sisteme pentru colectarea apelor si drenaj.comportarea la inghet-dezghet d Bolovani folositi la camasuire si la zidarie: .determinarea granulatiei .determinarea rezistentei la compresiune a pamanturilor la 7. Proiectare si constructie.26 - . Lucrari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare.parti din argila.continutul umiditatii pamanturilor necoezive si a refuzurilor de cariera . .h Verificarea calitatii stratului de forma in timpul executiei.metode de conservare Agregate .determinarea capacitatii la compresiune .determinarea capacitatii de uzura prin metoda Deval STAS 730-89 SR EN 10972:2002 . Prescriptii generale de proiectare Verificarea calitatii materialelor si prefabricatelor in timpul executiei. Lucrari de drumuri. carbune si mica .continutul umiditatii pamanturilor coezive si mixturilor .stratul superior . Sisteme pentru colectarea apelor si drenaj. STAS 10796/177 STAS 10796/279 STAS 10796/388 3 a Cimenturi .timpul de priza .gradul de compactare a straturilor prin verificarea bazata pe determinarea grosimii sau volumului . Prescriptii generale de proiectare Lucrari de drumuri. rigole.calculul pamanturilor inainte de compactare . santuri si santuri la drumuri laterale. 14 si 28 zile STAS 4606-80 STAS 1913/1-82 STAS 10473/286 STAS 10473/286 CD Norm 18287 Norm CD 312002 i III 1 2 Determinatea fortei stratului de forma Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare .capacitatea la compresiune a pietrei testate prin apruveta uscata .calculul volumului constant .

Straturi de baza din mixture bituminoase la cald. Prescriptii de baza. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri.echivalentul la nisip . Lucrari de drumuri.e Apa folosita la mortare si betoane . STAS 1339-79 STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 2916-87 STAS 11210-88 4 STAS 10473/187 STAS 10473/286 5 6 SR 1120:1995 7 SR 7970:2001 8 CD 147-2002 . Conditii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Prescriptii generale de proiectare Lucrari de drumuri. Fundatii din pamanturi stabilizate mechanic.determinarea granulozitatii i j Tuburi de beton la sistemele de canalizare . Protectia taluzurilor si santurilor.analiza chimica SREN 1008:2003 NormNE0132002 STAS 438/1-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 f g h Betoane si mortare Otelul folosit la armare Materiale de filtrare . Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Road works.27 - .determinarea capacitatii la incovoiere STAS 816-80 SREN 1340:2004 SREN 1340:2004 IV 1 2 V 1 2 3 Protectia taluzurilor si santurilor. Metode de determinare sI incercare. Prescriptii generale de proiectare Straturi de baza si fundatii. Straturi de baza si fundatii Conditii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri.dimensiuni . Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment.dimensiuni (diametre si grosimi) Borduri din beton . Conditii tehnice de calitate. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadan semipenetrant si penetrant. Proiectare si executie. Lucrari de drumuri. Conditii tehnice generale de calitate Instructii tehnice pentru depozitele de cenusa aplicate la betoanele de drum.

continutul finetii . Verificarea calitatii agregatelor naturale din balast folosite la structuri de drum (pentru certificare verificarile sunt efectuate de furnizor si confirmate de executant): .porozitatea aparenta in conditii de presiune normala .originea petrografica si minerala .echivalentul in nisip .indice de rectificare .02 mm .cantitatea de argila . Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din ballast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.gradul de uzura determinat prin incercarea Los .calculul permeabilitatii Angeles CD 29-79 CD 127-2002 11 CD 145-2003 A SR 662:2002 (functie de sortul agregatelor si scopul folosirii) STAS 4606-80 STAS 1913/5-85 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 1913/6-76 STAS 1913/8-82 STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 B Verificarea calitatii agregatelor naturale obtinute prin spargere artificiala (verificarea este facuta de furnizor si confirmata de executant) Testele de baza ale agregatelor: .cantitatea de fractii mai mica de 0.09 mm .calculul suprafeteloor neregulate .gradul de uzura determinat prin incercarea Los Angeles .gradul de uzura determinat prin incercarea Los Angeles .gradul de rezistenta la inghet Incercari la agregate: .gradul de calitate .capacitatea la compresiune in conditii uscate .cantitatea de fractii mai mica de 0.determinarea granulatiei .cantitatea de materii straine .originea petrografica si minerala .9 10 Instructii tehnice pentru proiectarea si executia straturilor de fundare (in afara de cele stabilizate) Instructii tehnice pentru executarea straturilor rutiere in afara celor cu agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici.calculul impuritatilor .cantitatea de fractii mai mica de 0.granulatia .28 - SR 667:2000 (functie de sort si scop) SREN 12407:2002 SREN 1936:2001 SREN 1926:2001 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 SR 667:2000 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 a b .gradul de rezistenta la inghet .63 mm .

calculul volumului constant .indice de rectificare . balast. STAS 8840-83 STAS 1913/4-86 STAS 730-89 STAS 1913/5-85 STAS 4606-80 STAS 1913/13-83 D STAS 6400-84 STAS 10473/187 SR 648:2002 STAS 4606/80 SR 3832-8:1999 a b Var nestins si var stins .29 - .determinarea granulatiei .echivalentul in nisip .determinarea materialului granular .temperatural de inmuiere STAS 42-68 SREN 1427:2002 STAS 539-79 STAS 8877-72 STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 10473/187 STAS 4606-80 STAS 12288-85 SR EN 1963:1995/AC: 1997 d e f E Filler: .C Verificarea calitatii materilelor folosite la fundatiile drumului obtinute prin stabilizare mecanica (pamant necoeziv.materiale cu lianti puzzolanici.metode de conservare Bitum: .calculul continutului de calciu si oxidului de magneziu activ SR EN 4592:2003 c Cimenturi .timpul de priza .indice de rectificare Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice Verificarea calitatii materialelor folosite la stratul de baza: a Agregate naturale luate din balastiere si piatra sparta din cariere: . straturi din piatra existente. pietris. Indexul acivitatii puzzolanici.penetratia la 25ZC .verificarea gradului de compactare .verificarea granulatiei amestecului . Funnel granulated slag .granulatia de pamant necoeziv .densitatea aparenta majoritara .parametriicalitatii celorlalte materiale folosite la Verificarea de compactare stratul de baza si fundatie.rata de plasticitate . piatra sparta si deseuri de cariera) .

determinarea granulozitatii agregatelor scoase din amestec Verificarea calitatii probelor prelevate : . Conditii tehnice de calitate Lucrari de drum.pierderea din sarcina (Psu.granulatia si partile levigabile din sorturile de agregate .calculul minim necesar pentrudeterminarea pietrei sparte si a fillerului(formula de determinare) .incercari deflectometrice Imbracaminti din beton de ciment. Pid) . Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Proiectare si constructie Lucrari de drum. In conformitate cu cerintele proiectului Verificarea capacitatii fundatiei sau elevatiei stratului de baza .incercarea compozitiei amestecului dupa preparare .determinarea continutului de bitum si continutul de agregate Verificarea calitatii constructiei din beton de ciment si straturile de fundare A se vedea cap vi: „Imbracaminti din beton de ciment".gradul de compactare STAS 10473/286 STAS 10473/2-86 STAS 10473/2-86 STAS 4606-80 STAS 12288-85 F a Verificarea bitumului din straturille de baza Incercarile realizarii amestecului: . Vi.actiunea apei (Rci.30 - . Conditii tehnice de calitate Norme pentru imbracamintile de beton de ciment executate in cofraje fixe Verificari la materialele de baza ale imbracamintilor de beton de ciment SR EN 126976:2004 SR EN 12697-23:2004 H CD 31-2002 VI 1 SR 183-1:1995 2 SR 183-2:1998 3 NE 014-2002 A Verificarea calitatii agregatelor .caracteristicile fizico-mecanice prin teste Marshall si cuburi SR 7970:2001 STAS 4606-80 SR EN 126976:2004 SR EN 1269723:2004 STAS 4606-80 b G . and Ai) .granulatie .b Agregate stabilizate cu ciment: .rezistenta la compresiune la 7 si 28 zile . Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe.

idem cap. 16-25.rezistenta la rupere in conditii de umiditate mare .09 mm SR 667:2000 . sorturi separate 25-40 .6 Verificarea calitatii celorlalte materiale ce se vor folosi Cimenturi CD 40: P 45.calculul granulozitatii Pietris sorturile 7-16.31 - . P 40 . mica) . . specificate la capitolele 1c si urmatoarele: Testele rocilor de baza: . 3-7 .granulatia Verificarea calitatii agrgatelor de balastiera de catre furnizor.materii straine .a Nisip de rau sortul 0-3.materii straine (lemn.calculul continutului de sulfati si sulfiti .timpul de priza .echivalenta in nisip . si 1b si urmatoarele: Nisipuri: .originea minerala si petrografica . argila.rezistenta mecanica la 2(7) and 28 days STAS 10092-78 SR EN 1971:2002 SR EN 1963:1995/AC: 1997 SR EN 196-1:1995 NE 014-2002 SREN 1008:2003 STAS 8877-72 SR 662:2002 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 b c B SR 662:2002 a STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 SR EN 10972:2002 SR 667:2000 b C a b D a b c d Aditivi Apa Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice .gradul de uzura agrgatelor de incercarea Los Verificarea calitatiideterminat prinbalastiera de catre furnizor.continutul finetii . carbune.calculul fractiilor mai mici de 0.continutul finetii .granulozitate Sorturi sparte 8-16.conditii de pastrare .a Material testing (chipping and split) idem cap 2. 2. 16-40 . specificate la capitolele 1a.granulatia (b/a and c/a) .rezistenta la inghet-dezghet. 16-31.calculul continutului de sulfati si sulfide Pietris: .materii straine SR 662:2002 .

Imbracaminti bituminoase la cald. Conditii tehnice de calitate STAS 175:1987 STAS 1348-87 SR 599:2004 SR 179:1995 STAS 863-85 4 Lucrari de drumuri Imbracaminti bituminoase pentru poduri de sosea. Cerinte tehnice de calitate 5 Lucrari de drumuri Imbracaminti bituminoase.rezistenta la incovoiere a prismului 150x150x600 mm . Cerinte tehnice de calitate 7 Lucrari de drumuri.rezistenta la inghet -dezghet pe epruvetele din determinarea compozitiei betonului d Calitatea imbracamintilor: .temperatura betonului c Caracteristicile betonului armat: .e E a b Protectia P 45 Verificarea calitatii betonului Compozitia betonului determinata prin teste preliminare Caracteristicile betonului proaspat: .masurarea asperitatii suprafetei SR 183-1:1995 STAS 12093-83 NE 014-2002 SR EN 123504:2002 SR EN 123504:2002 SR EN 123507:2003 SR EN 12350SR EN 123906:2002 SR EN 123906:2002 SR 183-1:1995 C 54-81 STAS 3518-89 . Verificarea calitatii materialelor pentru imbracaminti le bituminoase executate la cald.rezistenta la compresiune a cubului de beton .lucrabilitatea .prelevarea probelor .rezistenta la compresiune . Imbracaminti bituminoase la cald. Elemente geometrice ale traseelor. Cerinte tehnice de calitate 6 Lucrari de drumuri. . 3 Lucrari de drumuri.densitatea aparenta . Imbracaminti bituminoase la cald Road works. Conditii tehnice pentru pregatirea si asternerea mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor bituminoase. Prescriptii de proiectare.32 - .continutul de aer . Proiectare si constructie 1 Lucrari de drumuri.testul de rugozitateroughness test VII Imbracaminti bituminoase la cald. Conditii tehnice de calitate SR 174-1:2002 SR 174-2 :1997/C1:1998 SR 183-1:1995 STAS 8849-83 2 Lucrari de drumuri. Macadam.

limita de inflamabilitate .foreign matter acalculul materiilor strainemount .3.determinarea continutului asfaltului e Filler: .b verificarea facuta de furnizor b Chipping: .determinarea granulozitatii .densitatea aparenta testata dupa precipitarea fillerului in benzen sau metilbenzen . .a si 1.idem ca si cap.temperatura de topire .calculul fnctionalitatii d Bitumuri: .c verificarea facuta de executant.Wax la 45ZC punctul minim de inmuiere .a si 2.calculul carbonatului de calciu (se verifica doar de furnizor) .determinarea granulatiei . .densitatea la 15ZC .idem ca si cap.idem ca si cap. 1.procentul max de pierdere prin incalzire .33 - .determinarea umiditatii .A Varificarea calitatii agregatelor: a Agregate de balastiera: .penetratia lat 25ZC . 1.a si 2.2.VI.VI.idem ca si cap.nota de clasificare .VI.testul de stabilitate la incalzire la 163ZC .b verificarea facuta de furnizor c Piatra sparta: .bitumuri cu adaos de cauciuc .evitarea testarii dupa compactare STAS 539-79 STAS 4605/9-88 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 SR 754:1999 STAS 42-68 SREN 1427:2002 SR 61:1997 STAS 5489-80 STAS 115-80 SR 754:1999 STAS 8098-68 STAS 8099-74 STAS 8788-71 STAS 11106-84 STAS 35-81 STAS 11106-84 STAS 10969/3-83 STAS 11342-79 SR EN 12596:2003 SR 667:2000 STAS 730-89 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 .b verificarea facuta de executant.ductilitatea la 0ZC si 25ZC .VI.materii solubile in solventi organici .indicele de absorbtie .

2. Cap.2.stabilitatea stalpilor STAS 8877-72 STAS 10969/288 STAS 887772 STAS 887772 STAS 887772 STAS 887772 B a b c Verificarea stabilitatii mixturii Determinarea formului amestecului .densitatea aparenta .3 STAS 1338/1-84 Cap.3 STAS 1338/1-84 Cap.indice de curgere (I) .34 - STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 .2.rezistenta la compresiune cand temperatura se diminueaza la 22ZC in timpul testului de udare .1 Cap.gradul de vascozitate engler .epruvete pregatite la teren . 2.continutul de agregate .deseurile de bitum .f Timpul de priza rapida a bitumului: .caracteristicile amestecului fizico-mecanice testate pe epruvete luate din amestec .epruvete luate din imbracaminti STAS 1338/1-84 Cap.marirea in timpul celor 28 zile ale testului de udare . 2.calculul stabilitatii la 60ZC (S) .calculul omogenitatii .2 STAS 1338/184 Cap.absorbtia de apa .granulatia si puritatea compozitiei agregatelor (sorturi testate inainte de aplicare) . 3. 3.2.determinarea cantitatii de agregate: filler si bitum Prelevarea de probe din amestec in vederea testarii preliminare in laborator Prelevarea de probe de asfalt pt laborator .rezistenta la compresiune la 50ZC .2.penetratia la 40ZC C Verificarea prepararii amestecului de asfalt ..calculul temperaturii bitumului si agregatelor .indicele S/I .reszistenta la compresiune la 22ZC .4 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 d Pregatirea si pastrarea epruvetelor e Determinarea in laborator a caracteristicilor fizicomecanice ale amestecului .2. 3.compozitia amestecului pentru asfalt .

simboluri si amplasare. Prescriptii tehnice de calitate Siguranta traficului.compozitia amestecului . Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri Lucrari de drumuri. Norme Siguranta traficului. Poduri din lemn. rezistenta la compresiune la diminuarea temperaturii dupa 28 zile compresiune la 22ZC si 50ZC.suprafete continui .structura suprafetei SR 174-2:1997/ C1 :1998 STAS 8849-83 VII 1 Siguranta traficului 1 2 3 Siguranta traficului. Prescriptii tehnice Siguranta traficului. Semnale luminoase. Stalpi de ghidare si parapete. Instalatii pentru semne rutiere automate Parapete Lucrari de drumuri. Clasificare. Siguranta traficului. Controlul executiei. Semnificatii Siguranta traficului. Semaforizare. Semne de circulatie. Amplasare si punere in functiune Semne de circulatie.epruvete . Semne de circulatie. rezistenta la de la testul de udare . Parapete la poduri.caracteristicile fizico-mecanice ale imbracamintilor asfaltice testate pe epruvete defecte SR 174-1:2002 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 E Verificarea calitatii suprafetei imbracamintilor asfaltice: . Prescriptii generale de proiectare si amplasare Poduri Poduri de cale ferata si sosea. Marcaje rutiere Intersectii de drumuri. SR 1848-1:2004 SR 1848-2:2004 SR 1848-3:2004 SR 1848-4:1995 STAS 1848/5-82 SR 1848-7:2004 SR 1244-2:2004 STAS 1244/3-90 4 5 6 7 8 IX 1 STAS 1948/1-91 SR 1948-2:1995 2 X 1 2 STAS 1349-78 STAS 1483-72 .35 - . receptiei si reviziilor ulterioare. Prescriptii generale de proiectare Poduri din lemn.caracteristicile fizico-mecanice determinate pe epruvete defecte (stabilitatea la 60ZC. Semne de circulatie. echipamente.D Verificarea calitatii amestecului pe epruvete extrase din imbracaminti: .

Poduri metalice de cale ferata si sosea. Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare. Suprastructuri sudate. III. Suprastructuri Incarcari Lucrari de arta. Poduri de cale ferata si sosea. IV. Hidroizolatii. Poduri de cale ferata si sosea. Poduri de beton. Prescritii STAS 1545-89 STAS 1844-75 STAS 1910-83 STAS 3221-86 STAS 2924-91 STAS 3349/2-83 SR EN 1971:2002 STAS 2920-83 STAS 3461-83 STAS 4031-77 STAS 4031/2-75 STAS 5626-92 STAS 8270-86 STAS 9330-84 STAS 9407-75 STAS 10111/287 STAS 10111/177 STAS 10167-83 STAS 12313-85 STAS 12504-86 STAS 5088-87 SREN 13369:2002 1. Aparate de reazem din neopren armat. Elemente prefabricate din beton. beton armat si beton precomprimat. Poduri de cale ferata si sosea. Poduri pe sosea.3 Poduri pentru strazi sis]osele. Poduri de sosea.36 - . Prescriptii pentru determinarea agresivitatii apei asupra betonului la constructii hidrotehnice Continutul obisnuit de ciment tipul II. Terminologie. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie. Suprastructuri din beton. Prescriptii de executie. Suprastructura. pasarele. Supervizare si revizii tehnice. beton armat si beton precomprimat. Infrastructuri din zidarie. Conditii tehnice de executie si montaj. Actiuni. Prescriptii de proiectare. Prescriptii de proiectare. Incercari pe betoane armate si elemente prefabricate Poduri de cale ferata sosea si pasarele. Gabarite. Dl. Beton de coment. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 generale de calitate . beton si beton armat. Poduri de cale ferata si sosea. Poduri metalice de cale ferata si sosea. Aparate de reazem din otel turnat. Prescriptii de executie. V Poduri de sosea. Poduri de sosea. Beton armat si prefabricat pentru cf si sosea Poduri. Poduri de cale ferata si sosea. Convoaie tip si clase de incarcare. Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta. Prescriptii de proiectare si executie.. Conditii generale de executie. Prescriptii de proiectare si executie. Poduri metalice de sosea si cale ferata.

Clasificare si gruparea actiunilor pentru poduri de cale ferata si sosea. Calculul terenului de fundare [n cazul fundrii directe.25 Elemente prefabricate din beton. Incercari in situ pe pile Teren de fundare. Technical conditions of quality Cimenturi cu rezistenta la apa cu continut mare de sulfati Ciment Portland alb Teren de fundare. Fundarea pilelor. Prescriptii generale de proiectare. Piloti. beton armat si beton precomprimat. STAS 6657/2-89 26 STAS 6657/3-89 27 STAS 7721-90 28 SR 3011:1996 SR 7055:1996 STAS 2561/2-81 STAS 2561/3-90 2. SREN 1536:2004 29 30 31 32 Teren de fundare. Poduri metalice de cale ferata. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucarilor de constructii 37 P 10-86 38 GE 029-97 39 P 7-2000 40 NE 012-99 41 C 16-84 . Prescriptii de proiectare Normativ referitoare la proiectarea si executia fundatiilor directe Normativ referitor la proiectarea si executia pilelor Normativ de proiectare si executia fundatiilor in teren slab Codul de Practica pentru executarea lucrarilor din beton. Pile forate cu diametru mare.37 - . Reinforced and prestressed concrete. 33 STAS 3300/2-85 STAS 10101/178 STAS 10101/OB-87 SR 1911:1997 34 35 36 Actiuni in constructii. Actiuni in constructii. reguli si proceduri pentru controlul parametrilor geometrici Metallic moulds for precast units of concrete. executie si conditii de acceptare Teren de fundare. Greutati tehnice si incarcari permanente. reguli si proceduri pentru controlul calitatii. Prescriptii generale de proiectare. Elemente prefabricate din beton.

Instructiuni privind determinarea defectelor la elementele prefabricate Ghid pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89.Tipare sI accesorii metalice pentru confectionarea sI decofrarea epruvetelor Lucrari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri. Incadrarea imbracamin\ilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Instructiuni privind incercarile pe betoane.42 Reguli tehnice pentru proiectarea si intretinerea drumurilor Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive Instructiuni privind controlul calitatii betonului la fundatiile forate prin procedeul sonic. Actiunea fenomenului de ingheVdezghet la lucrari de drumuri. Prescriptii de calcul. Metode de verificare ale caracteristicilor geometrice. Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru podurile de sosea. Adancimea de inghet in complexul rutier. elemente prefabricate. Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton Altele Lucrari de drumuri. Reguli tehnice pentru protectia elementelor din beton armat sau precomprimat intr-un mediu agresiv natural si artificial Instructiuni privind proiectarea si executia fundatiilor in terenuri cu umiditate mare Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat. Lucrari de drumuri. . Mixturi asfaltate sI imbracaminti bituminoase executate la cald. Prescriptii generale de proiectare si de executie.38 - P 82-86 43 C 26-85 44 C 200-81 45 C 170-78 46 NP 001-96 47 C 149-87 48 49 C 54-81 C 117-70 50 C 156-89 51 AND 546-2002 52 C 130-78 53 C 28-83 XI 1 STAS 1338/3-84 2 3 STAS 1598/1-89 STAS 1598/2-89 STAS 1709/1-90 4 .

Terminologie. alei pietonale si piste de biciclete. Metode de incercari ale cimenturilor. Strazi. Latimea drumurilor. Classification. Determinarea cantitativa a componentelor. Prescriptii de proiectare. Metode de incercari ale cimenturilor.39 - STAS 1709/2-90 STAS 1709/3-90 STAS 2900-89 SR EN 40321:2001 STAS 4032/2-92 SR 6900:1995 STAS 8849-83 STAS 9095-90 STAS 10144/291 STAS 10144/391 SR 101444:1995 STAS 10144/589 STAS 10144/689 STAS 10795/176 STAS 10795/22001 STAS 12288-85 STAS 3-87 SREN 12620:2003 STAS 8177-68 SR EN 1961:1995 SR EN 1963:1995 SRENV1964:1995/AC: 1997 SR EN 1966:1994 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Terminologie Lucrari de drumuri. Determinarea granulatiei nisipurilor Agregate naturale pentru betoane si mortare cu legaturi cu materiale minerale. Elementele geometrice ale strazilor. Metode de incercari ale cimenturilor. Calculul capacitatii de circulatie a strazilor. Pavaje din piatra bruta sau bolovani. Determinarea rezistentelor mecanice. Road traffic technique.5 6 7 8 9 10 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Devices for investigations of the road traffic. Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Devices for recording the road traffic. trotuare. Clasificari. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con sI nisip. Amenajarea intersectiilor de drumuri. Borne hectometrice si kilometrice Lucrari de drumuri. Metode de incercari ale cimenturilor. Lucrari de drumuri. Prescriptii de proiectare. Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. Determinarea finetii. Metode de masurare. Calculul capacitatii intersectiilor. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Lucrari de drumuri. Prescriptii tehnice. Agregate din zgura pentru betoane cu densitatea mica. Metode pentru investigarea circulatiei. Clasificarea si prescriptii de proiectare. . Lucrari de drumuri.. Metoda de determinare.

Materiale pentru legaturi hidraulice. Betoane. lucrabilitatiicontinutului de agregate fine. Determinarea continutului de cloruri. Temperaturii de topire pentru hidratare . Beton de ciment.40 - . Verificarea impermeabilitatii Betoane de ciment. Clasificari si indicatii generale. Cimentul Portland Cimenturi. Determinarea. Incercari pe betoane si mortare..la inceputul turnarii. Previziuni pentru stabilirea gradului de degradare. Meetode de incercari ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment. Incercari pe betoane. Încercări pe betoane. Incercari pe betoane. Verificarea reactiilor agregatelor la substantele alcaline. Verificarea aderenteii intre beton si armatura. compactarii absorbtiei de apa si porozitatii betonului la turnare. incercari pe betoane noi. Incercari nedistructive pe betoane.28 29 Metode de incercari ale cimenturilor. Tipuri de determinari ale prizelor cimenturilor. . Cimenturi. Beton de ciment. Determinarea partii fine pe epruvete de 100 g. SR EN 1967:1995 SR EN 19621:1994 STAS 227/2-94 SR 227-5:1996 SR EN 1971:2002 STAS 5296-77 30 31 32 33 34 STAS 1799-88 SR EN 123901:2002 STAS 2414-91 STAS 2833-80 STAS 3349/1-83 STAS 3518-89 SR EN 123908:2002 SR EN 2061:2002 STAS 5440-70 STAS 5511-89 STAS 5585-71 SR EN 8462:2002 STAS 6652/1-82 SR EN 1340:2004 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Standardele si normativele de mai sus pot fi imbunatatite. Determinarea modelului static la compresiune a betonului. Incercari pe betoane. Borduri de ciment. Determinarea densitatii. Incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet. Cimenturi. dioxid de carbon si substante alcaline. Determinarea densitatii aparente. Incercari de aderenta la mortare. Clasificari. Încercări pe betoane. Echipamente metalice reutilizabile.. Deteerminarea contractiei axiale la turnare. modificate sau inlocuite in functie de lucrarile din proiect.

41 - .ANEXA D MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->