Sunteți pe pagina 1din 1
Soluþia modernã de mãsurare a energiei termice consumate Descriere Citire Meniul de citire Test ecran

Soluþia modernã de mãsurare a energiei termice consumate

Descriere Citire
Descriere
Citire

Meniul de citire

Test ecran

Consum curent

Consum an precedent cifrã de control Consum antepenultimul an cifrã de control

Datã de memorare programatã

Datã actualã

Cod eroare ºi mod de funcþionare

Meniul statistic

Consumuri lunare pentru anul anterior ºi datele de memorare Exemple

Apãsare prelungitã(2s) Apãsare scurtã Afiºare alternativã

doprimo

® picco este un repartitor

de costuri electronic care foloseºte la determinarea consumului individual de cãldurã din apartament.

®

doprimo

picco este alcãtuit

dintr-un circuit electronic cu procesor modern, carcasã termorezistentã, afiºaj cu cristale lichide cu 5 poziþii, interfaþã opticã pentru comunicarea cu dispozitive externe de programare ºi colectare a datelor, senzor de temperaturã integrat pe placã, tastã senzor pentru accesarea meniurilor repartitorului ºi diverse elemente de fixare.

Repartitorul mãsoarã prin intermediul unui senzor temperatura la suprafaþa radiatorului pe care este montat ºi integreazã în timp diferenþa dintre temperatura medie a radiatorului ºi cea a aerului din mediul înconjurãtor, consideratã ca fiind de 20°C ºi presetatã la aceastã valoare. Valoarea astfel obþinutã este proporþionalã cu cantitatea de energie termicã ce a fost consumatã. Aceasta se determinã de cãtre firma ista printr-un program de calcul specializat.

La simpla activare prin intermediul tastei senzor sunt afiºate pe ecranul cu cristale lichide unitãþile înregistrate de repartitor. Consumul efectiv se determinã cu ajutorul

programului de calcul al firmei

funcþie de caracteristicile fiecãrui radiator ºi

de destinaþia ºi poziþionarea camerelor. Repartitorul înregistreazã datele consumului fiecãrei luni din anul curent precum ºi datele consumului total din ultimul ºi respectiv penultimul an de utilizare. În acest fel se pot compara valorile consumului de-a lungul timpului.

ista

, în

Avantaje

Înregistreazã consumul de energie termicã pentru fiecare radiator; tru fiecare radiator;

Memoreazã valori de consum pentru ultimii 3 ani ºi 12 valori lunare pentru autocontrol;consumul de energie termicã pen tru fiecare radiator; Mãsurare exactã prin mijloace electronice; Se asigurã o

Mãsurare exactã prin mijloace electronice;ultimii 3 ani ºi 12 valori lunare pentru autocontrol; Se asigurã o facturare corectã, dupã Principiul:

Se asigurã o facturare corectã, dupã Principiul: „plãteºti doar cât consumi”;autocontrol; Mãsurare exactã prin mijloace electronice; Design co mpact ºi modern, preþ avantajos; Duratã de

Design compact ºi modern, preþ avantajos; mpact ºi modern, preþ avantajos;

Duratã de viaþã a bateriei de 10 ani.doar cât consumi”; Design co mpact ºi modern, preþ avantajos; Repartitor electronic de costuri, www.ista.ro

mpact ºi modern, preþ avantajos; Duratã de viaþã a bateriei de 10 ani. Repartitor electronic de
mpact ºi modern, preþ avantajos; Duratã de viaþã a bateriei de 10 ani. Repartitor electronic de

Repartitor electronic de costuri,

mpact ºi modern, preþ avantajos; Duratã de viaþã a bateriei de 10 ani. Repartitor electronic de

www.ista.ro