Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE NOVATIE SUB CONDITIE SUSPENSIVA

Prezentul Contract se incheie intre: XXX. cu sediul in .., Inmatriculat in Registrul Comertului sub numarul : .., cod unic de inregistrare , cont deschis la .proprietar tabular al imobilului, reprezentata prin posesor al C.I .. in calitate de administrator si asociat unic al societatii, denumit in continuare (XXX) LOCATOR, YYY., cu sediul in., inmatriculat in Registrul Comertului sub nr, cod unic de inregistrare . reprezentata prin . in calitate de administrator, posesor al C.I, domiciliat in , denumita in continuare YYY/Locatar ZZZ, o societate infiintata si organizata conform legii romane, cu sediul social n .......................................inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........................., cod unic de inregistrare nr. .........................., atribut fiscal R, reprezentata de ..........................., n calitate de .........................., denumita in continuare ZZZ,

denumite in cele ce urmeaza in mod individual Parte, iar in mod colectiv Parti. Avand in vedere ca:
A. B.

XXX si YYY au incheiat in data de ............ Contractul de inchiriere inregistrat sub numarul .............., denumit in continuare Contractul de Inchiriere; Partile doresc novarea subiectiva sub conditie suspensiva a Contractului de Inchiriere prin transferarea tuturor drepturilor si indatoririlor YYY, reglementate prin Contractul de Inchiriere mai sus mentionat catre ZZZ iar ZZZ este de acord sa preia toate aceste indatoriri si drepturi; XXX a fost informat in prealabil despre intentia YYY de novare subiectiva sub conditie suspensiva a Contractului catre ZZZ, cu care este de acord. In nelesul prezentului contract de novatie, condiia suspensiva o reprezinta oricare din aceste doua evenimente:
1

C. D.

a) aparitia unei cauze de incetare a Contractului de Inchiriere, din orice motiv, si care ndreptateste Locatorul sa ceara incetarea, sau b) exprimarea intentiei Locatorului de a nu reinnoi Contractul de Inchiriere cu Locatarul. c) aparitia unei cauze de incetare a Contractului de Inchiriere, din culpa Locatorului Dovada producerii oricreia dintre cele doua evenimente se poate face de ZZZ prin orice mijloc de proba. Partile in acest contract au convenit dupa cum urmeaza:
1.

Partile sunt de acord ca obligatiile si drepturile YYY stipulate in Contractul de Inchiriere, sa fie transferate in integralitatea lor, de la YYY catre ZZZ, iar ZZZ accepta preluarea in totalitate a acestor drepturi si obligatii la momentul indeplinirii conditiei suspensive. Ca urmare a prezentului contract de novatie XXX va coopera direct cu ZZZ in executarea drepturilor si obligatiilor ce fac obiectul Contractului de Inchiriere. In conformitate cu prezentul contract de novatie drepturile i obligaiile YYY conform Contractului de Inchiriere vor fi preluate n mod integral de ZZZ, fr a fi nevoie de nicio alta formalitate sau procedura prealabila, de la data indeplinirii conditiei suspensive, mai putin obligatiile neexecutate de YYY pana la acea data i care raman exclusiv n sarcina YYY. In cadrul Contractului de Inchiriere, asa cum urmeaza a fi novat in baza prezentului contract de novatie, la momentul indeplinirii conditiei suspensive, orice referire facuta la YYY se va considera a fi facuta la ZZZ. XXX si ZZZ se vor intalni in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de data de 15 ale lunii imediat urmatoare datei la care conditia suspensiva a fost indeplinita, in vederea stabilirii detaliilor privind modalitatea de facturare pentru plata contravalorii chiriei datorate in conformitate cu Contractul de Inchiriere. De la data producerii novatiei n favoarea ZZZ, respectiv a indeplinirii conditiei suspensive, XXX renunta fata de ZZZ la dreptul de a cere incetarea Contractului de Inchiriere si/sau dreptul de a nu reinnoi Contractul de Inchiriere pentru motivele invocate fata de YYY. In situaia culpei XXX, de la momentul producerii efectelor contractului de novatie conform conditiei suspensive mentionate la pct. D litera c, ZZZ beneficiaza de o perioada de tranzitie de 30 zile calendaristice in vederea negocierii cu XXX a repararii incalcarii Contractului de Inchiriere de catre Locator, inainte ca ZZZ s se retrag din Contractul de Inchiriere fara a fi obligat sa plateasca despagubiri. Pe durata perioadei de tranzitie XXX nu are dreptul de a solicita ZZZ plata chiriei i plata utilittilor (in acest ultim caz, dac ZZZ nu foloseste spatiul obiect al Contractului de Inchiriere).

2.

3.

4.

5.

6.

7.Prezentul 8.

Contract de novatie isi poduce efectele incepand cu data indeplinirii conditiei suspensive.

Toate Actele Aditionale, Anexele, precum si orice alte documente care se vor semna/emite in baza Contractului de Inchiriere, ulterior datei la care conditia suspensiva a fost indeplinita, se vor semna intre ZZZ si XXX. Cu exceptia prevederilor stipulate in prezentul Contract de Novatie, celelalte clauze ale Contractului de Inchiriere raman neschimbate.

9.

Acest Contract de novatie s-a semnat astzi ____________________, in trei exemplare, in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare Parte.

SC XXX Prin: Functie: Semnatura: Prin: Functie: Semnatura:

SC YYY Prin: Functie: Semnatura:

SC ZZZ