Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Anul de studiu PSIHOLOGIA MUNCII 2 Semestrul* 2 Tipul de evaluare final (E / V / C) Ob 130 Numrul de credite

Total ore pe semestru E 6 186

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opional, Ffacultativ} Total ore din planul de invatamant 56 Total ore studiu individual

MIHAELA CHRAIF Titularul disciplinei * Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza cte o fi pentru fiecare semestru Facultatea Psihologie i tiinele Educaiei Numrul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant (Ex: 28 la C dac disciplina are curs de 14_saptmni x 2_h_curs pe saptmn) Tota l 56 C** 28 S 28 L P

Catedra

Psihologie

Profilul Specializarea

Licenta Psihologie

** C-curs, S-seminar, L-activiti de laborator, P-proiect sau lucrri practice Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii) Competen te specifice disciplinei 1. Cunoatere i nelegere

Cunoaterea i utilizarea conceptelor fundamentale n psihologia muncii Introducere n statistica aferent seleciei de personal i a operrii cu teste psihologice: program Excel i SPSS Realizarea unei fie de post integral Realizarea unui ghid practic de interviu semistructurat Cunoaterea i nelegerea temelor moderne n psihologia muncii

2. Explicare si interpretare Dezvoltarea principiilor evalurii psihologice Interperetarea performanelor la testele psihologice Explicarea metodelor de construire a ntrebrilor pentru interviul de selecie Realizarea unui ghid de interviu seminstructurat Explicarea i interpretarea temelor moderne n psihologia muncii: stres, coping, burnout, mobbing, contraproductivitate, workoholism, etc 3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activitilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) Formarea deprinderilor de utilizare a testelor psihologice Operarea cu instrumentarul statistic Construcia bateriilor de teste psihologice n selecia i evaluarea personalului Construirea intrebrilor n selecia candidailor pentru diferite posturi de munc

4. Atitudinale Implementarea unei atitudini tiinifice n operarea cu mijloacele psihodiagnostice Dezvoltarea unui spirit tiinific Dezvoltarea unui spirit etic i respectarea deontologiei psihologice n operarea cu mijloace psihodiagnostice.

Tematica disciplinei

Bibliografi e minimal

Analiza muncii Construirea fiei postului Recrutarea personalului Statistici minime n operarea cu testele psihologice i cu chestionarel Interviul de selecie Validarea interviului de selecie Selecia personalului a. Criteriul de eficien profesional b. Caracteristicile psihometrice ale utilizrii testelor psihologice c. Studiul validitii predictorilor d. Fidelitatea predictorilor e. Etalonarea testelor psihologice Strategii de selecie a personalului Stresul la locul de munc Coping-ul Mobbing Contraproductivitate Workoholism Burnout Evaluarea periodic a personalului Evaluarea performanelor profesionale la locul de munc Accidentele la locul de munc i prevenirea acestora Aniei, M., Chraif, M., Pnescu, O. (2008). Aspecte practice ale utilizrii terapiei cognitive in managementul resurselor umane in organizatiile bancare Revista Psihologia Resurselor Umane, Cluj-Napoca, nr. 1/2007. Aniei, M., Chraif, M. (2008).The Life Long Learning Strategies And Benchmarking Policies In Romania (n colab. cu Mihai Anitei), in Revista de Psihologie a Acedemiei Romne, Ed Academiei Romne, nr. 3-4/2007 Chraif, M. (2012). Psihologia muncii. Ed. Universitar, Bucureti. Chraif, M., (2007). The influence of internal communication on the clients satisfaction and personnel fluctuation in a fast food company, Modern Psychological Research, trends and Prospects, Ed. Psihomedia, Cod CNCSIS: 76, Sibiu, 8-10 iunie, 2007. Chraif, M. (2010). Comportamentul contraproductiv. Ed Universitar, Bucureti. Aniei, M., Chraif., M., (2010). Introducere n tehnica interviului. Ed Livpress, Bucureti. Aniei, M. Chraif. M. (2010). Ghid de practic psihologic pntru studeni. Ed Universitar. Aniei, M., Trifu, S. Chraif. M. (2010). Ghid de practic psihologic pntru studeni. Ed 2-a revizuita i adougit. Ed Universitar. Chraif., M., Aniei, M (2011). Metoda interviului n psihologia organizationala i resurse umane, Ed polirom, Iai. Constantin, Ticu, (2004). Evaluarea psihologic a personalului, Ed Polirom, Iai. Landy, F.J., Conte J.M. (2009). Work in the 21st century. An introduction to industrial and organizational psychology, Boston: McGraw-Hill Mitrofan, N. (2010). Testarea psihologic, aspecte teoretice i practice,

Ed. Polirom, Iai. Pitariu, H.D., Chraif, M. (2009). Ananliza muncii. Proiectarea fielor de post. supliment al revistei de psihologia resurselor umane Editura ASCR, ClujNapoca Pitariu, H.D., Radu Ioan, Chraif, M (2009). Selectia personalului si evaluarea psihologica periodica, supliment al revistei Psihologia resurselor umane\ ASCR, Cluj-Napoca. Pitariu, H.D., Chraif, M. (2009). Evaluarea performantelor profesionale. Teorii, modele si aplicatii, supliment al revistei de psihologia resurselor umane, Editura ASCR, Cluj-Napoca. Pitariu, H.D. Chraif, Mihaela (2009). Validarea convergenta a scalelor cu ancore comportamentale, Revista de psihologie a Academiei Romane, Ed. Academiei Romne, tomul 55, nr. 3-4, pp. 279-294 Pitariu, H.D. Chraif, Mihaela (2009). Abordari diletante si stiintifice. Problema teatelor situationale, Cercetarea psihologica moderna: directii si perspective, Ed Universitara, Sibiu, pp 110-117 Robbins, S.P., Judge T.A. (2007). Organizational Behavior, Ed. Prentice Hall. Urbina, Susana, (2010). Testarea psihologic, Editura 3, Bucureti.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea in notare, exprimata in % {Total=100%} 50 30 0 10 10 0

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc - alte activiti (precizai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Descriei modalitatea practic de evaluare final, E/V. {de exemplu: lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc.}. Elaborarea unui portofoliu de lucrri practice complexe din cadrul seleciei personalului i susinerea acesteia oral Test de cuno tin ebazat pe ntreb ri cu r spuns deschis Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acord nota 5) Realizarea unui portofoliu formal de selecia personalului Prezen de sub 50% Participare redus Cerine pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10) Prezentarea unei portofoliu complex de selecie a personalului Participare de 75% la ore Implicare n nsuirea cunotinelor

Estimarea timpului total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (se completeaz cu zero activitile care nu sunt cerute) 8. Pregtire prezentri 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 5 orale 9. Pregatire examinare 2. Studiu dupa manual, suport de curs 20 final 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 30 10. Consultaii 4. Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 7. Pregatire lucrri de control 5 5 20 0 11. Documentare pe teren 12. Documentare pe INTERNET 13. Alte activiti 14. Alte activiti

5 15 5 0 20

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =

13 0

Data completrii: 3.oct.2011

Titular: Lector Dr Mihaela Chraif

S-ar putea să vă placă și