Sunteți pe pagina 1din 1

FISA POSTULUI CONTABIL Denumirea postului Contabilitatea furnizorilor,creditorilor diversi si a altor datorii fata de terti Vechimea in specialitate necesara

Minim 1 an in contabilitate Studii de specialitate de preferat absolvent al unei scoli postliceale economice sau absolvent al unei facultati cu profil economic Cunostinte de operare pe calculator WORD,EXCEL,aplicatii de contabilitate si gestiune utilizate de catre societate(de preferat WINMENTOR si ABSTRACT) Limbi straine De preferat germana si engleza Abilitati ,calitati si aptitudini necesare Seriozitate Punctualitate Atentie Persoana organizata Persoana ordonata Responsabilitate Cerinte specifice Atributii Inregistreaza in evidenta contabila facturile de prestari servicii emise de terti Verifica modul in care au fost inregistrate in evidentele gestiunii materiile prime si materialele provenite din import in vederea stabilirii corecte a pretului de achizitie si a TVA ului in vama Verifica existenta setului complet de documente aferente importului Verifica concordanta intre TVA-ul inregistrat in declaratia vamala de import si facturile emise de catre comisionarul vamal pentru TVA-ul in vama achitat de acesta in contul societatii si urmareste ca facturile amintite anterior sa fie achitate Verifica daca persoana desemnata pentru intocmirea receptiilor a inregistrat si scadenta la plata a facturilor emise. Verifica daca documentele primite de la furnizori respecta cerintele de forma impuse de lege si daca sunt corecte din punct de vedere aritmetic Verifica zilnic daca persoana desemnata cu efectuarea operatiunilor de trezorerie a inregistrat corect platile catre furnizori Verifica lunar concordanta soldurilor inregistrate la cei mai importanti furnizori cu evidentele acestora Intocmeste cecurile si biletele la ordin,dupa ce a verificat respecatrea formalitatilor de eliberare, si tine evidenta acestora,comunicand zilnic conducerii societatii cecurile scadente Prezinta saptamanal conducerii societatii situatia contului 401 Furnizori Urmareste modul de formare a soldului conturilor 462 si 455 si comunica saptamanal conducerii societatii situatia acestora Intocmeste formalitatile cerute de platile catre furnizorii externi Verifica lunar concordanta dintre evidenta analitica a furnizorilor si balanta de verificare Intocmeste jurnalul de cumparari,pe care il preda spre verificare sefului de serviciu Primeste si arhiveaza corespondenta cu furnizorii Urmareste modul de formare a soldului conturilor 408,409 Limite de competenta Delegarea de atributii - Inlocuieste persoana desemnata pentru evidenta clientilor si a altor creante fata de terti

Sfera relationala a) Relatii ierarhice Subordonat directorului economic si sefului de serviciu Superior:b) Relatii functionale:departamentul comercial c) Relatii de control:d) Relatii de reprezentare:Intocmit de Nume si prenume: Functie : Semnatura: Data intocmirii: Luat la cunostinta de ocupantul postului Numele si prenumele: Semnatura: Data: