P. 1
Procedura Voluntariat

Procedura Voluntariat

|Views: 658|Likes:
Published by ciucilina29

More info:

Published by: ciucilina29 on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil

Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.O. SMC-05

Ediţia I Nr.de exemplare -II Revizia - 0 Nr. de exemplare -0 Pagina 1 din 10 Exemplarul nr. I

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND privind
VOLUNTARIATUL

COD: PO SMC-05

1

Cod: P.O- SMC-05, Ed. I, Rev.

.O. ..3 Elaborat Verificat Avizat Aprobat Şandru Gabriela Anca Ghiţulescu Simona Neli Constantinescu Mihaela Ristea Petre Dinică Asistent social Şef Serviciu Şef Birou Director gen.de exemplare -II Revizia .O. Constanţa Director general D. DUPĂ CAZ. Ed..2 1. I 1. I...n.A. SMC-05 Ediţia I Nr.A.02.P. Rev.C.2012 19.02.... Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia. Adj... A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE. REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE.G.LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU.. .. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA.2012 - 3..0 1. Nume şi Scopul Exemplar Data Serviciul Funcţia prenum difuzării nr. primirii e 0 1 2 3 4 5 6 Semnă tura 7 3.2012 19.0 Nr. Elemente privind responsabilii/ operaţiunea 0 1 Numele şi prenumele 2 Funcţia 3 Data 4 Semnătu ra 5 1.....02.S... DUPĂ CAZ.. . de exemplare -0 Pagina 2 din 10 Exemplarul nr. - - 19.02...2 .n Ediţia a II-a Revizia 1 . SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE. Constanţa 19.C.. după caz.0 evidenţă 1 Serviciul Management de Caz pentru Copil 2 Asistent social responsabil 19..G.SMC-05... D.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. 2.1 1.. Componenta Modalitatea aplică prevederile revizia în revizuită reviziei ediţiei sau reviziei cadrul ediţiei ediţiei 0 1 2 3 4 2.1 2..S... VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU. Data de la care se Ediţia sau.0 2..P.2012 Cod: P.02..2012 19.02..2012 2.

G. D. SMC-05 Ediţia I Nr.P.2012 Cabinet Director Gereral Diredtor D.A.S.S. 3 Cod: P. reprezintă participarea benevolă la oferirea de servicii. dosarele se arhivează 4.O.S.2 aplicare 2 3.P. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. Această acţiune se desfăşoară pe baza contractului de voluntariat.G. Voluntariatul în cadrul Serviciului Management pentru Copil. 4.C Constanţa Mihaela Ristea 19.3 arhivare 1 Asistent social responsabil După încheierea activităţii de voluntariat.P. cunoştiinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domeniul instituţiei gazde...02. I Cabinet Director General Adj. .A.P.1 informare 1 Director General Adj.0 Nr.SMC-05.A. de exemplare -0 Pagina 3 din 10 Exemplarul nr. Ed.C General Constanţa D. I. D. Prin parcurgerea acestei proceduri operaţionale se asigură derularea corectă a următoarelor demersuri: • Selecţia • Orientarea • Supervizarea voluntarilor cât şi existenţa la dosarul de voluntariat a documentelor necesare începerii activităţii de voluntariat. Această procedură stabileşte modul în care se desfăşoară procesul de selecţie.S.G. în temeiul căruia voluntarul se obligă să presteze activităţi fără a obţine vreo recompensă financiară.de exemplare -II Revizia .C Serviciul Management de Caz pentru Copil Serviciul Management de Caz pentru Copil Specialişti SMCC Petre Dinică 3.A.0.C Constanţa 3. Rev. orientare şi coordonare a voluntarilor în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil. din propria iniţiativă. a persoanei denumite voluntar.G.O.

Ovidiu” Centrul de Plasament . Prezenta centrelor de Constanţa: • • • • • • • • • • • P.. • Lege nr. I 4.O..de exemplare -II Revizia .S.A. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 4 Cod: P.27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. 195/2001 privind reglementarea activităţii de voluntariat 6. Centrul de Plasament . se aplică activităţii Serviciului Management de Caz pentru Copil precum şi plasament. Legislaţie primară : • Ordin nr.P. Ed. Rev.. Sprijină organismele abilitate în acţiuni de control. • Convenţia Europeană privind Drepturile Omului (CEDO).Micul Rotterdam” Centrul de Plasament .. Cristina” Complexul de Servicii Comunitare . de exemplare -0 Pagina 4 din 10 Exemplarul nr. inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului.Delfinul” Agigea Complexul de Servicii Comunitare.. I.1.O. 5.0 Nr. • Hotarâre nr. Sparta Rotterdam” Complexul de Servicii Comunitare . 272 . Beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate sunt SMCC. 4.87 .18 .O. subordonate D. • Legea nr. Biroul Alternative de Tip Familial.G.P. . DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE 6.1. 5. SMC-05 Ediţia I Nr. complexele de servicii comunitare. subordonate D.C. Legislaţia secundară: • Hotarâre nr. complexelor de servicii comunitare.21/06/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial • Lege nr.G.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.SMC-05. Asigurarea continuităţii activităţii.0.3.S. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE. Reglementări Internaţionale • Lege nr.03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii. Orizont” Adăpostul de zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii Biroul Alternative de Tip Familial CMM CZCA 6. 4.2..C Constanţa.. adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 6.Antonio” Centrul de Plasament .1. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului.2. centrele de plasament.A. iar pe directorul general în luarea deciziei.

O. 2.C 7.C Constanţa • Regulament intern S. 11. 1. Ah. 1.C.P.M. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi Ordin nr. Abrevierea Crt.O. Rev. 10.C • Metodologie de organizare şi funcţionare S. D. 5. I • • • • Ordin nr. V. 7. în scris. M. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial 6. S.3.C.M. S.P. Convenţia încheiată între voluntar şi instituţia gazdă.C.C.G.M.O.O. P.S. de exemplare -0 Pagina 5 din 10 Exemplarul nr.0 Nr. Contractul de voluntariat Coordonator(persoana responsabilă de voluntari) 7. 13. C. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi Ordin nr.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. SMC-05 Ediţia I Nr. Definiţii ale termenilor Nr. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi.C.C.P. Ap.SMC-05. Legislaţie terţiară(alte documente.G. 12. 3. D.G. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ.O. 4.0.S. 6.A.A. Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Consiliul Judeţean Constanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Comisia pentru Protectia Copilului Centrul de Plasament Regulament de ordine interioara Metodologie de organizare si funcţionare Standarde minime obligatorii Serviciul management de caz pentru copil 5 Cod: P. dacă este cazul. 25/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi Ordin nr. I.M. 7. Abrevieri ale termenilor Nr. 16 C. actul care defineşte termenul Prezentarea formalizata.S.J. cu privire la aspectul procesual.C. 8.C Constanţa Specialistul responsabil de monitorizarea activităţii voluntarului.P.O. . C. A.P. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D. 2.F.I. E. Ed. R.A.de exemplare -II Revizia . Procedura voluntariatului Definiţia şi/sau.1. 9. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii. 3. Termenul Crt.

I. I 8. între voluntar şi D.de exemplare -II Revizia . • Contract de voluntariat încheiat după completarea dosarului de voluntariat cu toate documentele. • să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat. -asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protectie a muncii. Etapele de parcurs în managementul coordonarea voluntarilor sunt: selecţia. unde se va desfăşura activitatea acestuia. Generalităţi Voluntariatul reprezintă activitatea benevolă de oferire de servicii a unei persoane denumită voluntar .C Constanţa. • CurriculumVitae.S.P. Contractul de voluntariat urmează să cuprindă cel putin următoarele obligaţii ale voluntarului: • să îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. . 6 Cod: P.S.G. Drepturile voluntarului: -participă activ la derularea programului în considerarea căruia a încheiat contractul de voluntariat. egalitate de şanse şi de tratament. indiferent de centru/ CSC. Acte necesare deşfăşurării activităţii de voluntariat: • Cerere tip • Copie după actele de identitate şi stare civilă • Adeverinţă medicală • Copie acte studii • Fişă de examinare psihologică • Cazier. .O.P.C Constanţa. orientarea. fără remunerare. în condiţii de libertate contractuală a părţilor implicate. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE. • se subordonează şefului centrului/ complexului şi personalului desemnat de acesta. • să respecte programul de lucru prevăzut în contract • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat. care se deşfăşoară pe termen scurt sau lung.G. -dreptul la respect. SMC-05 Ediţia I Nr.A.G. Voluntariatul se desfasoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă.P. de exemplare -0 Pagina 6 din 10 Exemplarul nr.O. Ed. -eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unei adeverinţe care să ateste durata prestării activităţii. în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective.C Constanţa. • să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat. Scopul procedurii de lucru cu voluntarii este de a asigura direcţionarea eforturilor voluntarilor în activităţi specifice.dreptul la securitate şi sănătate în desfăşurarea activităţii de voluntariat.0 Nr. monitorizarea (supervizarea).SMC-05. Rev. Contractul de voluntariat se încheie între voluntar şi D. De menţionat ar fi faptul că etapele iniţiale (selecţie şi orientare. Procedura are rol de ghidare a voluntarilor în interiorul D.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.S.0.A. 8.A. (1).

• contract de voluntariat care prevede drepturile şi obligaţiile voluntarului în relaţia cu DGASPC/ Serviciul Management de Caz pentru Copil. (2).0 Nr. 7 Cod: P.1. de exemplare -0 Pagina 7 din 10 Exemplarul nr. copii dupa actele de identitate/stare civilă. CurriculumVitae. 8.G.SMC-05.Adj. .S.O. SMC-05 Ediţia I Nr. anume: cerere tip.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. • evaluare psihologică efectuată la un cabinet psihologic avizat. activităţile pe care doreşte să le desfăşoare ca voluntar. motivaţia. Director General D.de exemplare -II Revizia .A.Serviciul Management de Caz pentru Copil. curriculum vitae şi contract de voluntariat. În prezent voluntarii se adresează D. Rev. I.C Constanţa Cerere voluntar Secretariat C. 8. Lista şi provenienţa documentelor • • • • • • • • Cerere tip Copie după actele de identitate şi stare civilă Adeverinţă medicală Copie acte studii Fişă de examinare psihologică Cazier. Circuitul documentelor: Director Gen.S.S. DGASPC Constanţa . Monitorizarea..C Constanţa. I inc1usiv întocmirea dosarelor de voluntariat) se realizeaza la D. Selecţia voluntarilor se realizează la nivelul Serviciului Management de Caz pentru Copil.P. Conţinutul şi rolul documentelor : • formular tip în care cel care solicită să devină voluntar îşi prezintă datele personale.C. programul disponibil. Contract de voluntariat încheiat după completarea dosarului de voluntariat cu toate documentele.P.O.P. copie acte studii.2. Ed.G.G. supervizarea voluntarilor se realizeaza de către coordonatorul de voluntari din centru/ serviciu. adeverinţă medicală.C. fişă de examinare psihologică. cazier. sau de un alt angajat sau voluntar cu rol de lider. Documente utilizate (1). • copie acte de identitate/ copii după acte studii • adeverinţă medicală eleiberată de medicul de familie din care să reiasă că nu suferă de boli infecto-contagioase sau psihice. Ca urmare a solicitării acestuia are loc informarea voluntarului cu privire la actele necesare întocmirii dosarului de voluntariat.A.A.P. • evidenţa faptelor penale-cazier. depunând o cerere tip pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat.

S. rechizite. materiale informatice.C. participă la îndrumarea activităţii voluntarilor 8 Cod: P.M.M. informarea voluntarilor cu privire la actele necesare întocmirii dosarului 5. se atrage atenţia voluntarului asupra responsabilităţii de a menţine confidenţiale toate informaţiile la care sunt expuşi în timpul desfăşurării activităţii. Resurse necesare (1). (2). selectarea voluntarilor 4. Planificarea operaţiunilor : • potenţialii voluntari se adresează direct DGASPC Constanţa • selecţia voluntarilor se realizează la S. elaborare cerere tip 2.M.M. Mod de lucru (1).C • voluntarii sunt informaţi cu privire la documentele necesare derulării activităţii de voluntariat • monitorizarea/ supervizarea voluntarilor (2). hârtie A4. . Derularea operaţiunilor şi acţiunilor Voluntar S.SMC-05.3.O.M. telefon.C.P. posibilitati de stocare a informatiilor. calculatoare personale.de exemplare -II Revizia . Resurse umane: echipa de specialişti din cadrul S. Rev.C Constanţa 8. Resurse materiale: birouri.C.C. contract de voluntariat Director general D. scaune. verificarea activităţii desfăşurate de voluntari 7.O. de exemplare -0 Pagina 8 din 10 Exemplarul nr.4. 6. I S. semnarea contractului de voluntariat 3. imprimantă.G.C 1.A. xerox. orientare spre locul unde se va efectua voluntariatul (se prezintă categoria de beneficiari cu care va lucra. 8. Ed.C.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. I. SMC-05 Ediţia I Nr.C Şef Serviciu Coordonator voluntari Contactare voluntar Acte necesare.0 Nr.C Coordonator voluntari (persoană responsabilă voluntari) Specialiştii din cadrul S.C.

C permanent Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.M. V 10. Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. ARHIVĂRI.A. ANEXE. 4. Voluntar voluntari Crt. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale 9 Pagina 2 2 2 3 Cod: P. I 9. SMC-05 Ediţia I Nr.C Loc 6 Dosarul voluntarului Dosarul voluntarului Perioadă 7 permanent Nr.. verificarea şi aprobarea ediţiei sau. după caz.O. Denumire document 1 Cerere de tip voluntariat Contractul de voluntariat Elaborat 2 Aprobă 3 Specialişti în Conducerea asistenţă D. Ed. Acţiunea (operaţiunea) Serviciu Director General 0 1 2 3 4 1 Completarea cererii tip E V A Completarea contractul de 2 voluntariat E V A Eliberarea adeverinţei de 3 voluntariat E V A Monitorizarea activităţii 4 voluntarului Ap. I. după caz. de exemplare -0 Pagina 9 din 10 Exemplarul nr. anexă 0 1. Ap. . Rev.O. de exem plare 4 1 Arhivare Difuzare 5 S. 3. ÎNREGISTRĂRI.de exemplare -II Revizia .Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.0 Nr. socială Constanţa Legea 195/ 2001 Guvernul României 11. 2.G. Nr.M. 1 S.SMC-05.C. Compartimentul (postul) / Sef Gen adj.C. Persoană Director responsabilă Nr.RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII.P. CUPRINS 2.S.C.

9. arhivări Cuprins 4 4 5 6 9 9 9 10 Cod: P. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documentele de referinţă (reglementari) aplicabile activitatii procedurate Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe.de exemplare -II Revizia . de exemplare -0 Pagina 10 din 10 Exemplarul nr.O. I 5. .0 Nr. 6. SMC-05 Ediţia I Nr. 10. 11. 8.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. înregistrări. 7.O.SMC-05. Rev. I. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->