Sunteți pe pagina 1din 1

Elemente de prozodie

Strofa: ansamblu unitar dintr-o poezie, format din mai multe versuri. Tipuri de strof: monovers: 1 vers, distih:2 versuri, teret/ terin: 3 versuri, catren: 4 versuri, sextin: 6 versuri, polimorfe ( 5, 7,8,9,10,11,12 versuri) Tipuri de vers: Versul tradiional: are rim, ritm, msur metric egal; Vers alb: nu are rim; Vers liber: toateregulile de ritm, rim,msur metric sunt anulate. Msura metric: numrul silabelor dintr-un vers. vers tetrasilabic 3 silabe ; endecasilabul: 11 silabe;alexandrinul: (12-13 silabe, n poezia romn are 2 silabe n plus: 13-14). Ritm = armonia ce rezulta din aezarea simetric a silabelor accentuate i neaccentuate n vers. Cea mai simpl unitate ritmica n vers este silaba. n antichitate, n poezia greac i latin, deoarece vocalele acestor limbi erau fie lungi, fie scurte, ntlnim silabe lungi i silabe scurte (versificaie cantitativ). Versificaia cantitativ a cedat locul celei calitative - silabe accentuate si neaccentuate. Un grup de silabe accentuate si neaccentuate care se repeta n vers formeaza o uniate ritmica numita picior metric. Picioare metrice: bisilabice: troheul, iambul; trisilabice: anapest, amfibrah, dactil; tetrasilabic: coriamb. 1. Troheul: - unitate metrica format din dou silabe, prima accentuat, a doua neaccentuat ( -- v), specific poeziei populare. Ne-guri al-be, str-lu-ci-te -- v / -- v/ -- v/ -- v/ Na-te lu-na ar-gin-ti-e -- v/ -- v/ -- v/ -- v/ (Mihai Eminescu, Criasa din poveti) 2. Iambul - unitate metrica format din dou silabe, prima silaba neaccentuat, a doua accentuat (v --) A fost o-da-t ca-n po-veti v --/ v --/ v --/ v --/ (Mihai Eminescu, Luceafrul) 3. Dactilul - unitate metrica format din trei silabe, prima accentuat, celelalte neaccentuate (/-- v v/) Cn-t ze-i-a m-ni-a ce-a-prin-se pe-A-hil Pe-le-ia-nul -- v v/-- v v/ -- v v/ -- v v/ -- v v/ -- v (Homer, Iliada) 4. Amfibrahul - unitate metric format din trei silabe, 1 i 3 neaccentuate, 2 accentuat (/v -- v/) Sl-ba-te-cul vo-d e-n za-le i-n fier. v -- v / v -- v / v -- v / v -- (G. Cobuc, Paa Hassan) 5. Anapestul - unitate metric format din trei silabe, 1 si 2 neaccentuate, 3 accentuat (/v v --/) A-le tur-nu-ri-lor um-bre pes-te un-de stau cul-ca-te. v v -- / v v -- / -- v // v v --/ v v --/ -- v (Gr. Alexandrescu, "Umbra lui Mircea. La Cozia) 6. Coriambul - unitate metric format din patru silabe, cu accent pe 1 i 4. (/-- v v --/) Sa-r pe deal // bu-ciu-mul su-n cu ja-le -- v v -- // -- v v / -- v v / -- v Tur-me-le urc // ste-le-le sca-p-r-n ca-le -- v v -- // -- v v / -- v v / -- v Rima: mperecheat: a a b b mbriat: a b b a ncruciat: a b a b Monorim: a a a a Rima imperfect sau semirima: alternana versurilor albe cu versuri rimate (ncruciat etc) a b c b Rime masculine (rime monosilabice, sunt accentuate silabele finale): des - ies, Rime feminine (rime bisilabice, este accentuat penultima silab): lune sune Rim interioar (dou cuvinte dintr-un vers rimeaz: Linele, colinele / Strng de sus luminile)