Sunteți pe pagina 1din 11

PROPRIETAR SC PUY TRADING SRL BENEFICIAR(CHIRIAS): SC B&A PAPAKOSTAS WIREPRODUCT SRL, CUI : RO 28948116 ;JO3/1081/02.08.

2011 ADRESA AMPLASAMENT : comuna Calinesti, pct. Vila lui Paul , jud.Arges PROIECTANT GENERAL : BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NR.43 ANTONIO POCH VIVES TNA 6297 Str. Joseph Lister nr.20.ap.1 sector 5 BUCURESTI

DENUMIRE LUCRARE : DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI PSI PENTRU HALA DE PRODUCTIE A PROFILATELOR DIN SARMA

Octombrie 2011

BORDEROU ARHITECTURA

A. PIESE SCRISE 1. Foaie de titlu 2. Borderou 3. Foaie de semnaturi 4. Memoriu tehnic de arhitectura si referiri la exigentele de calitate ( Legea nr. 50/1995) B. PIESE DESENATE 1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA 2. PLAN DE SITUATIE 3. PLAN PARTER 4. PLAN ETAJ 6. PLAN TERASA SI INVELITOARE 7. SECTIUNE A1 8. SECTIUNE A2 9. SECTIUNEA 10.FATADA PRINCIPALA 11.FATADA POSTERIOARA 12.FATADA LATERALA DREAPTA A0 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10

13.FATADA LATERALA STANGA E. Documentatii de specialitate necesare elaborarii documentatiei tehnice pentru AUTORIZARE PSI: 1. Scenariu de securitate la foc 2. Documentatie instalatii termice, sanitare 3. Documentatie instalatii electrice ;

A11

1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Arhitectura

Arh.Antonio Poch Vives TNA 6297 ing.colonel Zaharia Nicolaie

Verificator autorizat PSI

Instalatii electrice, detectie, semnalizare : ing. Popescu Victor Instalatii sanitare, termice, ventilatie : ing.Mariana Zavoianu

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA FAZA PT; AUTORIZATIE PSI 1. OBIECTIVUL MEMORIULUI Prezentul memoriu urmareste determinarea conditiilor de autorizare a unei constructii avand destinatia Hala P+1E partial, microstatie de epurare, amplasare totem si imprejmuire teren in comuna Calinesti, pct. Vila lui Paul , jud.Arges, asa cum este prezentat in planul de situatie A1 anexat la proiect. Terenul pe care este amplasata hala are o suprafata totala de 9104,00 mp (5664,00 mp in intravilan +3440,00 mp in extravilan) si se afla in proprietatea SC PUY TRADING INVEST SRL, asa cum reiese din Contractul de vanzare cumparare nr.293, autentificat in 07 august 2006. Mentionam ca mai sus numita societate a inchiriat hala si terenurile societatii comerciale SC B&A PAPAKOSTAS WIRE PRODUCT SRL, CUI : RO 28948116 Nr. de inregistrare in Registrul Comertului : JO3/1081/02.08.2011, societate care se ocupa cu productia produselor profilate din sarma. La elaborarea proiectului tehnic de autorizatie au fost preluate datele din proiectul initial, adaugandu-se in urma releveelor elementele tehnice suplimentare. 2. INCADRAREA IN LOCALITATE SI ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE :

Terenul si cladirea sunt situate in intravilanul /extravilanul localitatii Calinesti, fiind delimitat la : Nord-propr. Moise Ion Sud DN Est-propr. Moise Ion Vest-propr. Toader Florica Executia constructiilor a fost autorizata cu Autorizatia de construire nr.1 din 22.07.2007. 3. ALINIAMENTE SI REGLEMENTARI : -

Imobilul existent este construit si amplasat dupa cum urmeaza : -la o distanta cuprinsa intre 16,7-19,07 fata de limita de proprietate catre DN, -la o distanta cuprinsa intre 4,00-9,28 m fata de limita de proprietate catre propr.Toader Florica, la o distanta cuprinsa intre 26.71-30.47 fata de limita de proprietate catre proprietar Moise Ion si 86,35 fata de limita de proprietate Moise Ion. Microstatia de epurare a fost amplasata la 1 m fata de limita de proprietate catre DN si la o distanta cuprinsa intre 1,00-1,23 m fata de limita de proprietate catre proprietar Toader Florica.In spatele halei a fost amplasata o platforma de depozitare containere pentru colectarea gunoiului menajer si deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic , la 4,00 m fata de hala, pastrand o distanta de 3.41-4.00 fata de limita de proprietate catre Toader Florica.Totemul este amplasat in exterior, in zona adiacenta drumului national.Firma este montat pe fatada principala a halei, fiind astfel vizibila din D.N. Accesul carosabil si pietonal este realizat din DN.Au fost prevazute 11 locuri de parcare in curtea interioara si 4 locuri de parcare in exteriorul acesteia. Imobilul propus spre autorizare este situat la 60,68 m fata de Vila lui Paul , imobil inclus pe lista monumentelor de interes pentru Directia Judeteana pentru cultura, Culte si patrimoniu cultural national Arges, intre terenul studiat in prezentul proiect si Vila lui Paul existand deja o perdea de protectie din pomi fructiferi pe terenul proprietate Moise Ion (limita estica de proprietate) ;Pentru protectia cladirii declarate monument, a fost plantata o perdea cu rol de protectie (arbori decorativi) la limita de proprietate cu Moise Ion(plansa 1). 4. Caracteristicile constructiei : 4.1.Date de identificare Denumirea : Hala de productie Adresa : jud.Arges, comuna Calinesti, punct : Vila lui Paul Proprietarul cladirii SC PUY TRADING SRL Utilizatorul cladirii : B&A PAPAKOSTAS WIRE PRODUCT SRL CUI : RO 28948116 Nr. de inregistrare in Registrul Comertului : JO3/1081/02.08.2011 Profil de activitate productie produse profilate din sarma Numar de salariati 20 persoane moncitori+5 TESA Program de lucru : 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. 4.2 Functiuni Productie si birouri administratie Se vor produce profilate din sarma prin prelucrari la rece cu ajutorul utilajelor specifice :masini de profilare sarma (care sunt utilajele principale). Materii prime principale : sarma, accesorii metalice specifice pentru prelucrarea la rece, in functie de dimensiunile produselor dorite.

4.3

Categoria si clasa de importanta

Conform HGR nr.766/1997 modificata cu HGR nr.675/2005 cladirea se clasifica in categoria C de importanta ; Cf. normativului P100-1/2006 cladirea se clasifica in clasa III de importanta ; 4.4 a) b) Particularitati specifice constructiei : tipul de constructie : noua , de productie principalele elemente constructive :Cladirea va avea ca sistem constructiv : structura din stalpi si ferme metalice fundatii izolate compartimentari interioare- gips carton inchideri perimentrale din panou sandwich invelitoare din panou sandwich-sectia de productie si terasa necirculabila pentru spatiul destinat birourilor Caracteristicile principale ale constructiei existente :

-Numar de nivele- P +1 -S construita 1324.52 mp -Sdesfasurata 1324.52 + 170.41=1494.93 mp -Sutila 1297.64 +158.57=1456.51mp -Volum 8500+260=8760 mc POT=14.54% CUT =0.16 Imobilul are doua nivele-parter si etaj partial, cu structura din stalpi si ferme metalice, pe o fundatie izolata din B.A. Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri sandwich, iar compartimentarile interioare sunt din gips-carton. Spatiul destinat birourilor are o invelitoare de tip terasa necirculabila, termo si hidroizolata.In zona spatiului de productie, invelitoarea este realizata din panouri sandwich.Tamplaria este executata din aluminiu cu geam termopan. Hala este compartimentata astfel : PARTER : HALA DE PRODUCTIE S=1048.47 mp Hol S=9.32 mp Birou tehnic S=27,44 mp Birou calitate S=34.08 mp Magazie scule 22.06 mp Sala de mese 16.81 mp Bucatarie 6.69 mp Vestiare si dusuri S=13.63 mp

Grupuri sanitare S=11.51 mp hol S=3.80 mp ULTERIOR AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE AU FOST CONSTRUITE IN EXTERIOR : Camera compresoarelor Sc=21.43 ;Su=20.46 mp Centrala termica Sc=29.04mp ;Su=28.41 mp Depozit pentru piese metalice Sc=57.35 mp ;Su=55.77 mp

Total Sc parter 1216.70 +21.43+29.04+57.35=1324.52 mp Total Su parter 1193.20+20.46+28.41+55.77=1297.64 mp ETAJ :


Sala protocol si conferinte S=26.84 mp Birou protocol S=19.04 mp Hol etaj S=16.06 mp Birou director S=22.20 mp Birou personal S=42.61 mp Bucatarie S=6.92 mp Arhiva S=9.48 mp Grupuri sanitare S=10.52 mp Hol S=4.90 mp

Total Sc etaj =170.41 mp ; Su=158.57 Bilant suprafete :Scparter :Sc=1324.52 mp ; Su parter 1297.64 Sc etaj : Sc=170.41.88 mp ;Suetaj=158.57mp Elementele de inchidere exterioara asigura rezistenta termica in conformitate cu normativele in vigoare.Siguranta in exploatare este data de amplasarea pragurilor, ferestrelor si geamurilor. Finisaje interioare : sunt asigurate din materiale ce asigura igiena si calitatea vietii :tencuieli simple si zugraveli lavabile, gresie in spatiul birourilor si vopsea epoxidica pentru spatiul halei, placaje cu faianta la grupurile sanitare, vestiaare si bucatarii. Finisaje exterioare :beton sclivisit la placa, inchideri exterioare din panouri sandwich, tamplarie din aluminiu, atic panouri sandwich, invelitoare din panouri sandwich. Incalzirea birourilor se va realiza cu corpuri statice din otel cu doua randuri de panouri, agentul termic fiind preparat intr-o centrala termica electrica amplasata la etajul imobilului, cu precizarea ca in birouri se vor instala pe panouri suspendate deasupra ferestrelor instalatii de climatizare. Incalzirea halei se va face cu ajutorul aerotermelor cu aer cald.

Instalatia electrica este proiectata si executata de firme autorizate pe baza de proiecte de specialitate ;s-au obtinut avizele necesare autorizatiei de construire si s-a obtinut autorizatia de construire nr.1 din 22.01.2007. Incalzirea ;se asigura de la centrala termica murala cu tiraj fortat , amplasata la etaj pentru spatiile destinate birourilor si cu aeroterme cu aer cald pentru hala de productie.
5.

INSTALATII ;

RACORDAREA LA UTILITATI :

Imobilul propus a fost bransat la retelele edilitare existente. 5.1 INSTALATII SANITARE, TERMOTEHNICE, ELECTRICE

Sunt detaliate in memoriile de instalatii sanitare, termotehnice si electrice, si de gaze , anexate. 5.2 INSTALATII SPECIFICE , PSI, in conformitate cu scenariul la Foc, avizat de Inspectoratul de Urgenta Pitesti, jud.Arges. : Categoria de incendiu a halei este E, gr. V RF.Conform NP 086-2005 , pentru cladirile care au categoria de incendiu E, nu este necesara utilizarea hidrantilor exteriori. 5.3 ASIGURAREA UTILITATILOR Incalzirea spatiilor destinate spatiilor tehnologice din hala este asigurata cu aeroterme industriale.. Incalzirea spatiilor din anexa tehnica va fi asigurata cu o centrala termica, instalata intr-o camera exterioara, specifica cu suprafata de 3,10 x 9,17=28,42 mp, prevazuta cu un spatiu vitrat in usa 2 x1 m , spatiu vitrat care va masura 1,7 mp. Pentru montarea centralei a fost intocmit un proiect de instalatii gaze care a fost autorizat de DISTRIGAZ SA la date de 04.12.2007. Alimentarea cu apa se va face din reteaua comunala.In zona drumului national a fost prevazut un camin de racord cu bransament pentru alimentarea halei. Canalizarea este racordata la microstatia de epurare existenta. Alimentarea cu energie electrica se face prin racordarea la reteaua publica. 6. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE CONFORM LEGEA 10/1995 CERINTA A REZISTENTA SI STABILITATE In conformitate cu Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin HGR nr.766 din 21.11.1997, categoria de importanta a Halei este C ( normala) Clasa de importanta III conform normativ P100/2006 Elaborarea proiectului s-a facut in conformitate cu Normativul P100 1/2006 privind protectia antiseismica a constructiilor. Detalierea modului de respectare a acestei exigente este facuta in memoriul de rezistenta.

CERINTA B SIGURANTA IN EXPLOATARE SIGURANTA LA CIRCULATIA ORIZONTALA Pardoselile din incaperile umede (grupuri sanitare) vor fi finisate cu gresie antiderapanta. Pe parcursul circulatiilor nu exista denivelari. Pragurile usilor nu depasesc inaltimea de 2,5cm. Nu exista proeminente joase ( grinzi, elemente de mobilier sau decorative). Nu exista usi prin a caror deschidere sa se impiedice circulatia. SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL Se respecta inaltimile minime de siguranta si celelalte prevederi din STAS 6131 79. SIGURANTA DE DEPLASARE PE SCARI SI RAMPE Nu este cazul. SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII Elementele conductoare de curent nu sunt accesibile atingerii intamplatoare. Ghene izolate termic si fonic previn contractul direct cu instalatiile termice. Temperatura corpurilor metalice din anexa tehnico administrativa nu va depasi 70C. Temperatura apei calde menajere va fi de maximum 60. SIGURANTA IN TIMPUL LUCRARILOR DE SIGURANTA Toate elementele mobile si fixe ale tamplariilor exterioare sunt cu deschidere interioara si pot fi curatate cu usurinta din interiorul constructiei . SIGURANTA LA INSTRUZIUNI SI EFRACTII Imprejmuirea reprezinta un gard metalic pe soclu din beton, nu are elemente ascutite la partea superioara. Nu exista elemente care sa faciliteze catararea sau patrunderea in imobil. Usile de acces in cladire sunt restituite impotriva atacurilor din exterior, au mecanisme de inchidere solide si nu constituie surse de catarare spre nvielurile superioare. CERINTA C SECURITATEA LA INCENDIU Constructia respecta prevederile legii nr. 10/1995 republicata in 2002 privind calitatea in constructii, Normativul de siguranta la foc P118/1999. Detalierea modului de respectare a acestei exigente este folosita in memoriul tehnic Scenariu de securitate la foc. 3.04. CERINTA D IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR 3.04.1 INSORIRI Insorirea incaperilor este asigurata prin orientarea ferestrelor.Acestea vor fi luminate si ventilate natural, inclusiv grupurile sanitare. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Constructia respecta prevederile din Legea nr.137/ 1995 privind protectia mediului, O.G. nr.243/ 2000 privind protectia atmosferei. - sunt prevazute grupuri sanitare corespunzator echipate si finisate cu pardoseli din gresie si faianta pe pereti. ; - temperaturile interioare asigurate sunt cele normate conform STAS 6472 , iar iluminatul natural este asigurat conf STAS 6221. - s-au asigurat volumul de aer necesar si ventilarea naturala a spatiilor tehnologice. - utilitatile de apa si canalizarea se asigura respectindu-se normativele in vigoare - deseurile menajere rezultate sunt ridicate ritmic, in conformitate cu contractele incheiate cu firme de specialitate; depozitarea temporara intre doua evacuari se va face in pubele lavabile cu capac, amplasate in curte pe o platforma betonata pentru o buna intretinere a curateniei. In timpul executiei se va recupera solul vegetal rezultat in urma sapaturilor si se va valorifica in zona de spatiu verde de pe terenul ramas liber. CERINTA E IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE Tamplaria folosita si geamurile asigura de asemenea izolarea termica a constructiei. Coeficientul global de izolare termica respecta conditiile normativelor in vigoare. Sunt asigurate caracteristicile de izolare termica prescrise in Normativul C107/serie. IZOLAREA HIDROFUGA Invelitoarea din tabla asigura o buna protectie impotriva apelor pluviale. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperis se face in cadere libera spre rigola perimetrala protejata cu dale, catre caminul de ape pluviale , si respectiv desnisipator, in incinta proprie. CERINTA F PROTECTIA LA ZGOMOT Constructia are destinatia de spatiu de productie si nu exista instalatii care prin natura lor ar putea genera zgomote si vibratii peste normele admise. 4. DIVERSE

4.2. Obligatiile beneficiarului : Beneficiarul are obligatia sa pastreze exemplarul dosarului cu care se elibereaza Autorizatia PSI si sa realizeze instructajele periodice. Intocmit, Arh.Antonio Poch Vives Redactat, Mihaela Elena Dumitru