Sunteți pe pagina 1din 339

I.

Instalatii sanitare
Capitolul 2 Instalatii de alimentare

cu ap
Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare 2.1. Surse de ajimentare cu ap
Apa constituie unul din elementele care condiioneaz desfurarea vieii oamenilor i intervine ca un factor determinant n aproape toate procesele tehnologice. Sursele de ap din natur trebuie s asigure alimentarea cu ap, din punct de vedere cantitativ i calitativ, a consumatorilor din centrele populate, industriale i agrozootehnice. Principalele surse de alimentare cu ap sunt: - de suprafa: ruri, fluvii, lacuri, mri i oceane; - subterane: straturi acvifere i izvoa-re; apele subterane provin din infiltraia direct a precipitaiilor atmosferice, din infiltraia apelor de suprafa prin malu-rile permeabile ale rurilor i lacurilor i din condensarea vaporilor de ap n po-rii rocilor subterane. Apele subterane pot circula fie prin porii nisipurilor i pietriu-rilor formnd straturi acvifere continue, fie prin fisurile rocilor calcaroase for-mnd straturi acvifere discontinue. Apele provenite din aceste dou surse se deosebesc din punct de vedere att cantitativ ct i calitativ. Astfel, calitatea apelor subterane per-mite, adesea, utilizarea lor direct ca ape potabile sau industriale, pe cnd apele de suprafa necesit o tratare prealabil datorit unui anumit grad de impurificare. Totodat ns, numrul surselor subterane este cu mult mai mic dect al celor de suprafa, de aceea, primele sunt utilizate, n principal, pentru alimentarea cu ap potabi-l, iar ultimele att pentru alimentarea cu ap potabil, cat mai ales pentru alimentarea cu ap industrial. Pentru alimentarea cu ap a cen-trelor populate sau industriilor se efec-tueaz calcule tehnico-economice comparative pentru diferite surse posi-bile, avndu-se n vedere: - asigurarea cantitilor de ap ne-

Fig. 2.1.1. Profil hidrologic: 1- strat de ap cu nivel liber (freatic); 2 - strat de ap cu nivel ascendent; 3 - strat de ap artezian; 4 - pu n strat freatic; 5 - pu n strat ascendent; 6 - put artezian; 7 - ru; 8 - strat permeabil; 9 - strat impermeabil; 10 - linia piezome-tric. cesare, conform regimului de variatie al folosinelor; - asigurarea calitii apei cu tratrile necesare; - eficiena economic maxima a in-stalaiilor, att din punctul de vedere al investiiei ct i al exploatrii; - satisfacerea creterii ulterioare a cantitilor i calitilor de ap necesare; - asigurarea unei functional continue, pentru a nu duna proceselor tehnologice sau vieii i activitii oamenilor din centrele populate i industriale. Calculele tehnico-economice se completeaz cu studii de teren care se compun din: studii hidrologice, topome-trice, meteorologice, geologice, geoteh-nice, studii asupra factorilor care pot in-fluena calitatea apei, studii asupra consumatorilor care ar putea utiliza aceeai surs de ap i altele. Studiul surselor de ap de suprafa-t trebuie s stabileasc urmtoarele date n vederea proiectrii i executrii captrilor: - condrtiile fizico-geografice ale ba-zinului hidrografic n amonte i n zona amplasamentului captrii; - debitele i nivelurile minime i maxime de var i de iarn corespun-ztoare asigurrilor normate ale folo-sinelor de ap; - regimul aluviunilor, dinamica albiei, fenomenele de eroziune i depunere etc.; - calitatea apei la diferite niveluri ale apei (mici, mijlocii sau mari). Studiul surselor de ap subteran trebuie s stabileasc urmtoarele date: - debitul de ap subteran; - calitatea apei; - msurile pentru evitarea antrenrii nisipului fin din strat i a colmatrii construciilor de captare sau a coroziu-nii acestora.

Sursele de ap subteran sunt exa-minate cu ajutorul profilului hidrogeolo-gic (fig. 2.1.1) i se disting: - surse de ap subteran cu nivel liber, cnd la executarea unui foraj apa rmne la nivelul la care a fost ntlnit; - surse de ap subteran sub presi-une, cnd la executarea unui foraj apa se ridic la un nivel superior celui la care a fost ntlnit. Stratui de ap subteran sub presiune se numete artezian, dac apa din foraj se ridic, liber, la suprafa,

Fig. 2.1.2. Izvor ascendent: 1 - strat acvifer; 2 - strat impermeabil; 3 - linie piezometrica; 4 - izvor ascendent.

Fig. 2.1.3. Izvor descendent: 1 - strat de baz impermeabil; 2 - strat de ap subteran; 3 - izvor descendent. i ascendent, cnd nivelul apei n foraj rmne sub nivelul terenului. n anumite condiii hidrogeologice, apa subteran poate iei la suprafaa terenului sub forma de izvoare, care sunt preaplinuri ale apelor freatice. Izvoarele pot fi: ascendente (fig. 2.1.2) cnd pre-siunea apei subterane este mai mare dect presiunea la ieire, stratui acvifer fiind cuprins ntre dou straturi impermeabile, sau descendente (fig. 2.1.3) cnd stratui acvifer susinut de un strat impermeabil iese la suprafa. Sursele de ap sunt supuse unei pro-tecii calitative i cantitative contra influents factorilor exteriori, care ar putea produce infestarea (contaminarea) apei sau reducerea debitului acestora. Sunt instituite dou zone de protecie calitati-v pentru sursele de alimentare cu ap i anume: zona de protecie cu regim sever mprejmuit, pe teritoriul creia sunt inter-zise: accesul persoanelor care nu au ni-mic comun cu exploatarea alimentrii cu ap, lucrrile agricole, accesul animalelor etc. i zona de restricie care cuprinde teritoriul ce nconjoar zona de regim sever, delimitate astfel nct s evite contaminarea bacterian sau impurificarea chi-mic n urma folosirii terenului aferent. Protectia calitativ se completeaz cu protecia cantitativ, evitndu-se mico-rarea debitului surselor prin captri supli-mentare care nu au fost considerate initial n studiul surselor de alimentare cu ap a centrelor populate sau industriale.

2.2. Cantitatea icalitatea de ap necesar pentru diferite folosine 2.2.1. Structura, normele generale i variatia consumului de ap
2.2.1.1 Structura consumului de ap Structura consumului de ap din cldirile i ansamblurile de cldiri de locuit, social-culturale, industriale i agricole, cuprinde categoriile: - menajer, pentru satisfacerea nevoilor gospodreti zilnice ale oamenilor (but, prepararea hranei, splatul corpului, al rufelor i al vaselor etc.);

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


- industrial, apa putnd fi utilizat ca materie prim, nglobndu-se n pro-dusul finit (realizarea unor soluii, paste, ca solvent etc.); ca ap de rcire sau ca agent termic (ap cald pentru nclzirea central, ap fierbinte, abur de presiune joas, medie sau nalt); ca mijloc de transport pentru diferite materiale; ca mijloc de sortare i splare (n industria minereurilor) etc.; - pentru nevoi zootehnice (ad-parea animalelor, splarea grajdurilor etc.); - pentru nevoi publice (splatul i stropitul strzilor i spaiilor verzi, fntni publice i ornamentale, splarea canalizrilor etc.); - pentru combaterea incendiilor (ali-mentarea cu ap a hidrantilor exteriori, a hidranilor interiori sau a instalaiilor cu sprinklere, drencere sau pulveriza-toare); - tehnologic pentru sistemul de alimentare cu ap (splarea filtrelor, decantoare-lor, dezintegratoarelor, pregtirea soluiilor de reactivi chimici etc.). 2.2.1.2 Normele consumului de ap Cantitile de ap pentru satisface-rea consumului, precum i variaiile acestuia, n perioada de expioatare, constituie pentru sistemele de alimentare i distribute a apei un element fundamental, de care depinde, n mare ma-sura, alegerea soluiilor tehnice, privind: sursa de alimentare cu ap, procesul tehnologic de

tratare a apei, transportul i nmagazinarea apei, precum i schema de distribuie a apei la consumator. Instalaiile exterioare i interioare de alimentare cu ap pentru cldirile de lo-cuit, social-culturale, industriale i agro-zootehnice, comport cheltuieli de in-vestiii foarte mari, astfel c, determina-rea judicioas a consumului i a cantit-ii de ap necesare asigur i condiio-neaz eficiena economic n timp a acestor investitii. Totodat, analiza superficial a variaiei i creterii consumului de perspectiv poate duce la ne-cesitatea unor lucrri ulterioare, supli-mentare, costisitoare, prezentnd i ris-cul de a nu se putea ncadra din punct de vedere functional n sistemul de alimentare cu ap realizat initial. Ca urmare, cantitile de ap necesare pentru satisfacerea consumului menajer, industrial sau pentru combaterea incendiilor sunt normate (STAS 1478 i STAS 1343). Pentru determinarea cantitilor de ap necesare, se utilizeaza frecvent ur-mtoarele noiuni: necesarul specific de ap, necesarul de ap i cerina de ap. Necesarul specific de ap este cantitatea de ap (considerat ca va-loare medie) pentru o zi, raportat la unitatea de folosint (consumator) i se exprim, dup caz, n l/om.zi, l/m2. zi, l/ha. zi, l/animal. zi etc. - Necesarul specific de ap rece i cald pentru consum menajer (exprimat n l/om. zi) n funcie de destinaiile cldirilor este normat (STAS 1478). Durata efectiv a perioadei de con-sum, n ore, se stabilete pentru fieca-re caz n parte, n funcie de regimul de functionare a instalaiilor de alimentare cu ap din cldirea respectiv. - Necesarul specific de ap pentru consum tehnologic, exprimat n m3 sau I de ap pentru fabricarea unei uniti de produs sau pentru un agregat, n unitatea de timp, depinde de: natura produsului; caracterul procesului tehnologic; tipul utilajelor i gradul de uzur al acestora; condiiile de expioatare a utilajelor i, res-pectiv, a instalaiei de alimentare cu ap; alte condii locale. n general, necesarul specific de ap pentru consum tehnologic depinde de reetele tehnologice ale produselor respective i se urmrete att ncadrarea lor n normele internatio-nale ct i reducerea lor prin retehno-logizarea industriei. Cnd astfel de norme nu sunt precis stabilite, necesarurile spe-cifice de ap pentru consum tehnologic se stabilesc, prin analogie, cu procesele tehnologice similare cunoscute, sau prin msurtori directe. - Necesarul specific de ap pentru combaterea incendiilor se stabilete n funcie de destinaia i categoria de importan a cldirii, natura materiale-lor, densitatea sarcinii termice, tipul instalaiei utilizate etc. Dup felul armturilor de serviciu cu care sunt echipate, instalaiile de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor pot fi cu: hidrani exteriori, hidrani interiori, sprinklere, drencere, pulverizatoare etc. Fiecare tip de armtur se caracterizeaz printr-un anumit debit specific [Us], realizat la o anumit presiune disponibil sau de serviciu [Pa sau bar]. Pentru combaterea incendiilor se prevede o anumit rezerv de ap sto-cat n rezervoare (rezerv intangibil), al crei volum se determin n funcie de tipul instalaiilor alimentate i de durata de calcul (teoretic) de funcionare a acestora, n caz de incendiu. Stabilirea tipurilor de instalatii de alimentare cu ap rece, pentru combaterea incendiilor, ce urmeaz a fi mon-tate n cldiri, depinde de: destinaia cldirii (de locuit, social-cultural, in-dustrial etc.), mrimea cldirii (volu-mul construit i numrul de etaje), nu-mrul de persoane, gradul de rezisten- la foe i categoria de pericol de incendiu a cldirii, importana cldirii sau a bunurilor i materialelor adpostite n cldiri, precum i de ali factori tehnici sau economici. Dotarea diferitelor categorii de cl-diri i a instalaiilor tehnologice cu instalatii de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor se ba-zeaz pe normele legale de prevenire i stingere a incendiilor. Necesarul de ap reprezint cantitatea de ap care trebuie furnizata unei folosinte n punctele de utilizare, astfel nct procesele n care este folosit s fie satisfcute n mod rational. Debitul necesarului de ap (exprimat in m3/s, m3/h sau, ca debit zilnic, n m3/zi ori, ca debit lunar, n m3/lun) conine att debitul de ap ce se consum i nu mai revine n reteaua de canalizare, ct i debitul de ap ce se restituie dup ce este utilizat. La determinarea necesarului de ap se ine seama dac sunt sau nu introduse anumite restricii. Necesarul de ap cu restrict" se definete ca fiind cantitatea de ap care trebuie furnizata n punctele de utilizare, astfel nct procesele n care este folosit s fie satis-fcute n mod rational, cu recircularea i reutilizarea intern maxima, cu mic-orarea sau oprirea activitilor auxiliare sau mai putin importante, pe pe-rioade scurte de timp. Cerina de ap reprezint cantitatea de ap care trebuie preluat din sursa pentru a satisface necesarul de ap, n mod rational, cu recircularea i reutilizarea intern optima, fr diminuarea produciei, precum i pentru acoperirea pierderilor de ap n aduciuni i reeaua de distribute i a nevoilor tehnologice ale sistemului de alimentare cu ap i canalizare (splarea aduciunilor, retelei de distribuie, reelei de canalizare, a staiilor de tratare i epurare a apei, pentru evacuarea zpezii etc.). La determinarea cerinei de ap se ine seama (ca i la necesarul de ap) dac sunt sau nu introduse restricii. Cerina de ap se exprim prin debitul de calcul corespun-ztor perioadei de compensare intern a folosinei, care este intervalul de timp (zi, sptmn, lun) n care, natura folosin-ei i capacitile de nmagazinare ale sistemului de alimentare cu ap permit funcionarea folosinei ca o cerint Constanta. Perioada de compensare intern trebuie s fie de eel puin 24 ore, n afar de cazurile speciale, n care pe-rioadele de compensare respective trebuie justificate tehnic i economic. Cerintele de ap trebuie satisfcute la surs, cu o anumit probabilitate, exprimat prin gradul de asigurare. Gradul de asigurare al unei folosinte reprezint probabilitatea ca debitul sur-sei, n sectiunea de preluare a apei, s fie egal sau nu mai mare dect debitul cerintei de ap. Se deosebesc trei forme de exprimare a gradului de asigurare a unei folosine de ap i anume:

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap

S. Instalatii sanitare
dup frecven, dup durat sau dup volum. Fiecare dintre aceste trei forme ine seam de regimul hidrologic va-riabil al sursei de alimentare cu ap. 2.2.1.3 Variaia consumului de ap Cantitatea de ap consumat n cldiri este variabil n timp i depinde de urmtorii factori: - structura consumului de ap, co-relat cu destinaia (categoria) cldirii (de locuit, social-cultural, industrial, agrozootehnic); - gradul de confort; - numrul total de consumatori i repartiia lor pe sexe i categorii de vrst; - regimul de funcionare a instalaii-lor, care poate fi continuu sau intermi-tent (dup un anumit program); - gradul de deschidere a armturii (robinet, baterie amestectoare de ap rece cu ap cald etc.) montat la punctul de consum al apei; - ali factori de importan local. Variaia debitului de ap rece pentru consum menajer. Debitul de ap rece, consumat n cldiri, la punctele de utilizare, variaz n timp ntre o valoare minima (n cursul zilelor de iarn) i o valoare maxima (n cursul zilelor de var), dup o curb care, n general, nu poate fi exprimat printr-o funcie analitic. Asemenea curbe de variaie zilnic sau orar a debitului de ap consumat n scopuri menajere se pot trasa pe baza datelor nregistrate de contoarele de ap (apometre) i se numesc cronograme de consum. Din analiza cronogramelor se de-duc valorile maxime zilnice sau orare, ale debitului de ap consumat n scopuri menajere, i se definesc valorile medii zilnice sau orare ale acestuia. Cu ct debitul mediu zilnic de ap mena-jer, dintr-o cldire, este mai mare, cu att diferenele ntre debitul maxim zilnic i eel minim zilnic sunt mai mici. Se definete coeficientul de variaie a debitului zilnic de ap menajer Kzi ca raportul ntre debitul maxim zilnic Qmax zi si debitul mediu zilnic t|mecf zi'. ca raportul ntre debitul maxim orar q0 max i debitul mediu orar q0 med max (2.2.3) K0
Q omed

Kzi unde:

-3E
" * zi Qmed zi

(2.2.1)
(2.2.2) Intruct Qmax zi > qmed zi, evident Kzi > 1 i cu cat Kz,1 cu att debitul de ap consumat n cldiri este mai uniform n timp. Debitul de ap menajer este varia-bil ns chiar n cursul aceleeai zile, atingnd valoarea maxima la anumite ore din zi i valoarea minima noaptea, astfel c apare necesitatea de a defini un coeficient de variaie a debitului orar, de unde se deduce:
qo max = Ko qo med (2.2.4)

Ca i coeficientul Kzi, coeficientul Ko > 1 i cu cat K0-> 1 cu att debitul orar de ap menajer este mai uniform n timp. Cunoaterea debitului maxim zilnic este necesar la dimensionarea volu-mului rezervoarelor de nmagazinare a apei, iar a debitului maxim orar, la dimensionarea instalaiilor de ridicare a presiunii apei i a instalaiilor de prepa-rare a apei calde de consum. Variatja debitului de ap cald de consum. n condiiile furnizrii intermiten-te a apei calde de consum (ntre anumite ore din timpul zilei), se constat c debitul este, practic, constant pe duratele pe-rioadelor de consum. Din msurtorile experimental efectuate pe instalatii afla-te n exploatare, s-a constatat o cretere a debitului de ap cald consumat, n regim de furnizare intermitent, compara-tiv cu regimul de furnizare continuu. Variaa debitului de ap rece pentru consum tehnologic. n funcie de natura procesului tehnologic, debitele de ap pot fi constante pe ntreaga du-rat a procesului tehnologic, constante pe schimburi de producie, dar diferite ca valoare de la un schimb la altul sau variabile cu caracter aleator.

2.2.2. Normele de calitate ale apei necesare pentru diferite folosine


Apa necesar alimentrii instalaiilor din cldiri trebuie s aib o anumit calitate, exprimat prin ansamblul pro-prietilor sale fizice, chimice, bacterio-logice, organoleptice etc. Calitatea apei este diferit n funcie de scopul n care este utilizat. Astfel, pentru con-sumul menajer, pentru prepararea pro-duselor alimentare, pentru adparea animalelor etc., apa trebuie s ndepli-neasc condiiile de potabilitate, pe cnd apa necesar pentru rcirea agregatelor, pentru splarea materiale-lor etc., poate fi nepotabil, dar trebuie s ndeplineasc condiiile de calitate cerute de tehnologia de fabricate. Proprietile fizice principale ale apei sunt: tulbureala, culoarea, tempe-ratura, conductivitatea electric i ra-dioactivitatea. Tulbureala sau turbiditatea apei se msoar n grade pe scara silicei, un grad de tulbureala corespunzand, prin comparaie, unei emulsii etalon avnd 1 mg pulbere de silice fin divizat sau de caolin la 1 dm3 de ap

distilat. Apa este potabil dac are eel mult 5 grade de tulbureala. Inversul tulburelii este limpezimea sau limpiditatea apei. Culoarea apei se exprim, de asemenea, n grade i se determin prin com-paraie cu o soluie etalon n scara pla-tino-cobalt. Soluia care confine 500 mg platin i 241 mg cobalt la 1 dm3 de ap distilat sub forma de cloroplatinat de potasiu i clorur de cobalt hidratat, reprezint etalonul de 500 de grade de culoare. Treptele scrii culorii se deduc din aceast soluie, prin diluare, un grad de culoare corespunzand la 1 mg de pla-tin la 1 dm3 de ap distilat. Temperatura apelor naturale varia-z n funcie de proveniena lor (de su-prafa sau subteran), dup clim i anotimp. Astfel, apele subterane de mic adncime (10-30 m sub nivelul terenului) au temperatura cuprins ntre 8 i 10 C, iar pe msur ce adnci-mea crete, temperatura crete cu cte ! 1 C la fiecare 33-35 m (gradientul geotermic). Apele de suprafat au temperaturi cuprinse ntre 0 C (iarna) i 25-26 CC (vara) urmrind, n general, variaia temperaturii aerului atmosferic. Apa potabil trebuie s aib o temperatura cuprins ntre 7 i 15 C. Conductivitatea electric este pro-prietatea apei de a permite trecerea curentului electric. Conductivitatea electric a apei crete odat cu coni-nutul ei n substane dizolvate. De re-gul, se determin rezistivitatea electri-c a apei care se msoar n [Q, ] i care este inversul conductivitii. Variaia brusc a rezistivitii indic apariia unei surse de infecie a apei. Radioactivitatea este proprietatea apei de a emite radiaii permanente cor-pusculare (a, (3) sau electromagnetice (y). Concentraiile admisibile de radiaii se exprim n [|j.C/ml] (microcurie pe mililitru); 1 Curie reprezint 3,7-1010 ato-mi de radiu dezintegrai pe secund care corespund unui gram de radiu. Proprietile chimice ale apei se ex-prim cu ajutorul urmtorilor indicatori glo-bali: reziduul fix, reacia apei, duritatea, substanele organice i coninutul n gaze. Compoziia chimic a apei se determin prin analiza chimic cantitativ i calitativ. Coninutul de substane n suspensie [mg/l], exprim gradul de impurificare a apei cu substante solide insolubile. Reziduul fix exprimat n mg/dm3 cu-prinde toate substanele minerale i organice aflate n soluie i se obine nclzind 1 I ap perfect limpede (dup ce, n prea-labil, s-au separat prin filtrare suspensiile din ap), pn la temperatura de 105 C i la o presiune mai mare dect presiunea at-mosferic, avnd loc evaporarea complet a apei. Dac reziduul fix obtinut este su-pus, n continuare, nclzirii la temperaturi mari, substanele organice ard i se obine

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


reziduul la rou, care reprezint numai con-inutul n substane minerale, dizolvate, ex-primat n mg/dm3. n general, reziduul fix are valori ntre 200 i 300 mg/dm3; apele cu reziduu fix mai mare de 1000 mg/dm3 intr n categoria apelor minerale. Reacpa apei este n funcie de subs-tanele minerale i organice dizolvate i poate fi: acid, alcalin sau neutr. Calita-tiv, reacia apei se poate determina cu ajutorul reactivilor (fenolftalein, metiloranj etc.) care schimb culoarea soluiei dup tipul reaciei. Cantitativ, reactia apei se exprima cu ajutorul cologaritmului con-centratiei ionilor de hidrogen n 1 I ap, notat cu pH; dac pH=7 reacia este neutr, pH>7 reprezint reacia alcalin i pH<7 reacia acid. Apele naturale, po-tabile, au pH=6...8,5. Practic, limitele de variaie ale pH-ului sunt ntre 0 i 14. Duritatea apei este proprietatea care i-o confer apei compuii de cal-ciu i magneziu aflai n soluie (carbo-nai, sulfai, azotai, cloruri, fosfai, sili-cai etc.). Duritatea total Dr a apei este concentraia total de ioni de cal-ciu i de magneziu care se gsesc n soluie, exprimat n uniti echivalente ("echivalentgram", simbol val, cu sub-multiplu mval: Dr = Dca + D/wg [mval/l] (2.2.5) n care Dca este duritatea srurilor de calciu, datorit concentraiei ionilor de calciu care se gsesc n solutje, iar DMg - duritatea srurilor de magneziu, datorit concentraiei ionilor de magneziu din soluie. Duritatea total Dr se compune din duritatea temporar Dt echivalent bi-carbonailor i carbonailor care prin fierberea apei precipit i duritatea permanent Dp: Dr = Df + Dp (2.2.6) n practic, duritatea apei se exprima n uniti convenionale numite grade; n ara noastr se folosete gradul de duri-tate [d] echivalent gradului german cruia i corespund 10 mg CaO/l, adic 0,357 mval/l. Alte grade de duritate sunt: gradul francez (10 mgCaC03/l), respectiv 0,200 mval/l; gradul englez (14,29 mgCaC03/l), respectiv 0,285 mval/l; gradul SUA (1 mgCaC03/l), respectiv 0,20 mval/l. Relaia de transformare din mval/l n grade de duritate este: 1 mval/l corespunde la 2,8 d. Apa potabil trebuie s aib o duritate permanent de eel mult 12 d i o duritate total de eel mult 20 d. Peste aceste limi-te, apa se diger greu. In generatoarele de abur (cazane) i n schimbtoarele de cldur, apa dur produce cruste de carbonat de calciu care, pe de-o parte, micoreaz schimbul de cldur (randa-mentul termic) i, pe de alt parte, datorit coeficientului lor de dilatare mult diferit de eel al oelului, poate duce la explozia cazanelor. De aceea, cazanele se alimenteaz, obligatoriu, cu ap dedurizat. Alcalinitatea total a apei este data de concentraia total de hidroxizi, car-bonai, bicarbonai, fosfai i ali anioni ai acizilor slabi n soluie, exprimat n uniti echivalente [mval/l]. Substanele organice dizolvate in ap provin din resturi de plante i ani-male i se determin, global, prin trata-rea apei cu substane oxidante cum sunt: permanganatul de potasiu (KMn04) sau cromatul de potasiu

(KOO4). Coni-nutul de substane organice din ap se exprim n mg/dm3 KMn04 consumat pentru oxidarea lor; soluia centinormat de KMn04 care conine 1/100 KMnCU i 1/104 H2SO4 are o culoare roie-violet care, n contact cu substanele organice, se decoloreaz deoarece se consum oxigenul prin oxidarea lor. Gazele conpnute n ap provin att prin dizolvare ct i prin contactul apei cu atmosfera sau cu emanaiile de gaze din subsol. Astfel, 1 dm3 de ap confine, n medie, 24...40 cm3 aer dizolvat. Proprietile bacteriologice ale apei influeneaz asupra calitii sale, prin concentraiile bacteriilor din ap i prin na-tura acestora. De aceea, analiza biologic se completeaz cu analiza bacteriologic, deoarece n ap sunt unele microorganis-me (bacterii, microbi) care nu pot fi obser-vate dect la ultramicroscop. Bacteriile din ap pot fi: banale, care nu au nici o in-fluen asupra organismului omenesc i care se exprima prin numrul total de ger-meni la 1 cm3 de ap i patogene, cum este bacilul coli, prezent n apele contaminate i care n anumite concentraii produce mbolnvirea oamenilor. Proprietatjle organoleptice ale apei sunt gustul i mirosul i se determina cu ajutorul simurilor, de ctre personal spe-cializat (degusttori) pe baza unei scri cu ase gradaii: 1-inodor (insipid); 2-foarte slab; 3-slab; 4perceptibil; 5-pronunat; 6-foarte pronunat. Gustul i mirosul de-pind de cantitatea i natura substanelor dizolvate n ap. Apa, chimic, pur este fad. Pentru ca apa s fie potabil nu trebuie s depeasc gradaia 2. Calitatea apei potabile sau industriale se determina prin analiza unor mostre de baz, efectuate n laboratoare speciale. Probele de ap, preluate pentru analiza, trebuie s permit efectuarea tutu-ror determinrilor necesare stabilirii pro-prietilor fizice, chimice, biologice, bacteriologice i organoleptice pentru ca re-zultatele s fie corecte i concludente. n acest scop, probele de ap trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: - s fie omogene i reprezentative (mostre caracteristice) pentru ntreaga cantitate de ap considerat; astfel, la apele de suprafa, la care calitatea variaz sensibil n timp i n spaiu, probele se iau la intervale determinate de timp i din curentul principal; - s nu-i schimbe compoziia n timpul transportului sub influena factori-lor atmosferici, a presiunii, temperaturii etc. sau mprumutnd unii indicatori de la aparatura sau vasele folosite (care trebuie s fie sterilizate n prealabil). Pentru analiza chimic, sunt nece-sari 1...2 dm3 de ap, iar pentru analiza proprietilor fizice, 20...30 dm3 de ap. Pe sticla cu mostra de ap se lipete o etichet pe care se noteaz: sursa, locul, data lurii probei, numele persoanei care a recoltat mostra, dac exist bnuieli de contaminare. Dup efectuarea analizelor, laboratoa-rele elibereaz buletine de analiza ale probelor de ap, care trebuie interpretate. In acest scop se compar, la fiecare indicator, rezultatele analizelor cu limitele admisibile impuse de normele de calitate i dac rezult c toate caracteristicile apei sunt n limitele admisibile, apa se consider corespunztoare, din punct de vedere calitativ, scopului pentru care ur-meaz a fi folosit. n timpul exploatrii, n instalaiile centrale de alimentare cu ap, se verific periodic constana calitii.

2.2.3. Procesele i instalaiile principale pentru corectarea calitii apei


Apele din surse de suprafa i uneori cele subterane nu au caliti co-respunztoare pentru utilizare ca ap potabil sau industrial, de aceea trebuie s fie corectate n instalaii de tra-tare sau de mbuntire a calitii. Protecia calitii apei, pe ntreg iti-nerarul, de la captare la utilizatori, con-tribuie direct la satisfacerea cerinei de calitate privind igiena, sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului. Procesele principale de corectare a calitii apei, precum i construciile i instalaiile care le realizeaz efectiv, sunt urmtoarele: - sedimentarea folosind deznisipa-toare i decantoare; - coagularea folosind instalatii pentru prepararea i dozarea coagulantului, cu camere de amestec i camere de reacie; - filtrarea biologic prin filtre lente i rapide; - dezinfectarea cu instalatii de de-zinfectare cu clor, fluor etc.; - corectarea proprietilor organoleptice ale apei, folosind filtre cu crbune activ; - reducerea duritii apei, prin pro-cedee chimice, fizice sau combinate.

2.2.4. Gestiunea i tarifarea consumului de ap


Gestiunea consumului de ap cu-prinde sistemele de:

^9 Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalaii sanitare

S.

Fig. 2.3.1. Schema general de aiimentare cu ap a unui centra populat: 1 - ru; 2 - captare; 3 - aduciune; 4 - staie de tratare a apei; 5 - staie de pom-pare a apei; 6 - rezervoare de acumulare (nmagazinare) a apei cuplate cu staie de pompare; 7 - staie de pompare; 8 - conduct magistral (arter); 9 - conduct de serviciu (conduct public); 10 - conduct de branament; 11 - staie de repompare a apei; 12 - reea exterioar de distribute a apei din ansamblul de cldiri; 13 - cldire. - contorizare, adic de msurare i nregistrare a consumului de ap; - tarifare a consumului de ap. n gestiunea consumului de ap sunt implicai att productorii i distri-buitorii de ap, ct i consumatorii. Gestiunea consumului de ap se realizeaz printr-un sistem coerent de contorizare, n seciunile de control ale instalaiilor de alimentare cu ap rece i respectiv, ap cald de consum. Sistemul de tarifare a consumului de ap, trebuie s fie stimulativ pentru consuma-tori, n scopul reducerii pierderilor i risipei de ap i s asigure rentabilizarea pro-ducerii i distribuiei apei la consumatori. n general, se adopt sisteme de tarifare difereniat a consumului de ap pentru populaie i respectiv, pentru agenii economici.

2.3. Sisteme i scheme generale de instalaij de alimentare cu ap 2.3.1. Soluii privind sistemele i schemele generale de alimentare cu ap
Sistemul de alimentare cu ap re-prezint totalitatea construciilor i instalaiilor utilizate pentru satisfacerea necesarului de ap al centrelor populate i industriale i se compune din: captarea apei, instalaiile pentru corec-tarea calitii sau tratarea apei, transports (aduciunea), nmagazinarea, pomparea i distribuia apei. Captarea cuprinde construciile i instalaiile necesare colectrii apei din sursele naturale i deci nu poate lipsi din nici un sistem de alimentare cu ap. Apele preluate din surse naturale sunt tratate n instalaii speciale de co-rectare a caracteristicilor calitative ale apei pentru a corespunde scopurilor n care sunt utilizate. ntre captare i instalatiile de tratare, apa este transportat prin aduciuni sau apeducte care sunt constituite din conducte i canale. Consumul de ap din cldiri fiind va-riabil n timp, pentru compensarea zilni-c a debitelor de consum cu cele de alimentare, se prevd rezervoare n care se nmagazineaz o anumit cantitate de ap. Rezervoarele pot fi comune, pentru stocarea rezervelor de ap necesare consumului menajer, tehnologic i pentru combaterea incendiilor, sau, uneori, numai pentru unele dintre acestea. Dac relieful permite, rezervoarele de nmaga-zinare se pot amplasa la nlime (caste-le de ap), pentru a asigura astfel i presiunea n reeaua de distribuie. Rezervoarele sunt obligatorii n orice schema de alimentare cu ap. in sistemul de alimentare cu ap, stable de pompare se prevd ori de cte ori este necesar; de exemplu: ntre captare i staia de tratare a apei, dac aceasta din urm este amplasat la o cot mai ridica-t dect captarea; n reeaua de distribute etc. Staiile de pompare pot fi cuplate cu rezervoarele de acumulare a apei. n centrele populate i n industrii, ali-mentarea cu ap este realizat printr-o reea compus din conducte magistrale (artere) i conducte de serviciu (conducte publice), la care sunt racordate bran-amentele consumatorilor. Regimul de presiune al apei din conductele magistrale (stabilit n func-ie de nlimile cldirilor, de lungimea reelei, de debitele i presiunile necesare la consumatori) este asigurat de staiile de pompare oreneti, care funcioneaz interconectate n sistem. Pentru alimentarea cu ap a consumatorilor din cldirile de locuit, social-cul-turale i unele uniti industriale, se pre-vd staii de repompare a apei (staii de hidrofor, grupuri de pompe cu turatie va-riabil, pompe cuplate cu rezervoare de nlime etc.), racordate la conductele publice, prin conducte de

branament. Schemele caracteristice pentru alimentarea cu ap a centrelor populate i a industriilor prezint anumite particu-lariti, ce depind de: natura sursei de ap, relieful terenului, debitele, presiunile i calitile apei necesare la consumatori, regimul de funcionare al consumatorilor etc. In figura 2.3.1 se prezint o schema general de alimentare cu ap a unui centru populat, iar n fig. 2.3.2, a unitilor industriale, n care, o parte din debitul total de ap este recirculat n sistem, dup o tratare prealabil. Schemele generale de alimentare cu ap pot cuprinde toate elementele ar-tate n figurile 2.3.1 i 2.3.2, sau numai o parte din acestea, n funcie de condi-iile specifice locale sau rezultnd din calcule tehnicoeconomice.

Fig. 2.3.2. Schema general a unui sistem de alimentare cu ap a unittilor industriale: 1 - sursa de alimentare cu ap; 2 - captare; 3 - instalaie de tratare a apei; 4 - constructs i instalaii de aduciune a apei; 5 - staie de pompare a apei; 6 - rezervor de acumulare (nmagazinare) a apei; 7 - castel de ap; 8 - agregate industriale n care apa este utilizat pentru realizarea proceselor tehnologice; 9 conduct de ap cald; 10 - turn de rcire a apei; 11 - bazinul turnului de rcire; 12 - conduct pentru ap de adaos; 13 - pomp de circulate; 14 i 15 - conducte de ap recirculate; 16 - staia de tratare a apei recirculate.________________________________

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


n cadrul unei scheme de alimentare cu ap trebuie realizat gruparea diferitelor elemente componente (captarea cu staia de tratare a apei; rezervoarele de nmaga-zinare a apei cu staia de pompare; staia de hidrofor cu punctul termic pentru pre-pararea apei calde de consum etc.), ceea ce conduce la economii de investiii i sim-plificarea exploatrii instalaiilor.

2.3.2. Criterii de clasificare si condiii de realizare a instalaiilor de alimentare cu ap din ansambluri de cladiri
Instalaiile de alimentare cu ap din ansambluri de cldiri se compun din re-tele exterioare, inclusiv instalatiile de ri-dicare a presiunii apei reci, racordate la conductele publice ale sistemului de alimentare cu ap a localitii sau la surse-le proprii, prin conducte de branament i instalaiile din interiorul cldirilor. Dup parametrii apei din conducta public n punctul de racord, insta-laiile de distribute a apei din cldiri pot fi racordate la conducte publice: - direct sau funcionnd sub presiunea apei din conducta public, (fig. 2.3.3); - prin intermediul instalaiei de ridi-care a presiunii apei (fig. 2.3.4); - prin intermediul instalaiei de pompare cu rezervor de nlime (fig. 2.3.5). Dup scopul ntrebuinrii apei, instalaiile interioare pot fi pentru: - consum menajer; - distribuia apei industriale; - combaterea incendiilor (instalatii cu hidrani interiori, cu sprinklere, drencere sau alte capete de debitare a apei). Dup numrul de reele de distribute a apei innd seam i de natura con-sumului, instalaiile interioare pot fi cu: - o reea pentru satisfacerea tuturor nevoilor de consum al apei (menajer, industrial, de incendiu); - reele comune pentru anumite consumuri (de exemplu: reea comun pentru consumul menajer i pentru incendiu, reea comun pentru consumul tehnologic i pentru incendiu etc.); - reele separate (distincte) pentru fiecare fel de consum. Dup forma reelei de distribute, instalaiile interioare sunt: - ramificate (sau arborescente); - inelare; - mixte. Dup poziia de montare (de am-plasare) n cldire a conductelor principal de distribuie, instalaiile pot fi cu distribute: - inferioar, cu conducte montate n subsol (dac exist), n canale tehnice circulabile sau n canale vizitabile, se-mivizitabile sau nevizitabile practicate sub pardoseala parterului; - superioar, cu conductele montass ,r Mr' i

Mr

[_____rfl____ _
i '

-A

^M n-

r *M -N*M

f
^ ^

4
!
i i

*M
*M
Mr I

Mr
i i

t^
8 4*

-N

^M

A
^ ^7 ^11

1
-7 -XI

*M

, -N

v~
wM;

# -N--00

I -M

v-

..A
1 _d

-%/y/ V

Fig. 2.3.3. Schema izometric a instalaiei de alimentare cu ap cu distribuie inferioar: 1 - retea exterioar de alimentare cu ap rece a ansamblului de cldiri; 2 - conducta de racord; 3 - contor; 4 - conducta de racord la conducta de distribute; 5 - conducta de distribute inferioar; 6 - ramificaie spre coloan; 7 - coloan; 8 - legtur la armturile obiectelor sanitare; 9 - robinet de nchidere cu golire pe racord; 10 - robinet de nchidere cu golire pe coloan 11 - robinet de nchidere pe legtura la obiecte sanitare.

Fig. 2.3.4. Schema izometric a unei instalatii interioare de alimentare cu ap cu distribute inferioar i staie proprie de ridicare a presiunii: 1 - reea exterioar de alimentare cu ap rece a ansamblului de cldiri; 2 - conducta de racord; 3 - contor; 4 - robinet cu plutitor; 5 - rezervor tampon; 6 - conducta de aspiraie a pompelor; 7 - pomp; 8 - conducta de refulare a pompelor; 9 - conducta de ocolire; 10 - recipient hidropneumatic; 11 - conducta de legtur dintre recipientele hidropneumatice i conducta de distribuie; 12 - conducta de distribute inferioar; 13 ramificaie spre coloan; 14 - coloan; 15 - legtura la armturile obiectelor sanitare; 16 - robinet de nchidere pe conducta de legtur; 17 - robinet de Tnchidere cu

golire.______________________________________

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


te sub planee, pe grinzi, stlpi etc.; - mixt, partial inferioar i partial superioar. Dup regimul de presiune a apei, instalaiile interioare pot fi cu: - o zon de presiune; - dou sau mai multe zone de presiune; o zon de presiune este limitat la 6 bar, considerat rezistena maxima admisibil a materialelor din care sunt executate conductele sau armturile instalaiei interioare. Dup temperatura apei distribuite, instalaiile interioare sunt pentru: - distribuia apei reci; - prepararea i distribuia apei cal-de de consum. Pentru realizarea unei instalatii interioare de distribuie a apei se ine seama de urmtoarele elemente principale: - caracteristicile consumatorilor de ap din cldire i anume: * natura, cantitatea i variaia con-sumului de ap; * calitatea apei pentru consum; * regimul necesar de alimentare cu ap: continuu sau intermitent; - caracteristicile hidraulice (debitul, presiunea de serviciu), regimul de fur-nizare a apei (continuu sau intermitent) i calitatea apei furnizat de conducta public sau de sursele proprii; - destinatia i caracteristicile constructive ale cldirii: * de locuit, cu sau fr subsol teh-nic, sau numai cu canale tehnice vizi-tabile sau nevizitabile etc.; * social-culturale: teatre, cinematografe, case de cultur, spitale, sli de sport, sta-dioane, gri etc., la care se impun anumite condiii de contort sau cerine de estetic; * industriale: hale de producie, ate-liere, garaje etc., la care, de regul, par-doseala este ocupat de maini i uti-laje, astfel c, eel mai des, se adopt solutia distribuiei superioare a reelei. n afara criteriilor artate, la realizarea instalaiilor de distribuie a apei se au n ve-dere calcule tehnicoeconomice, care urm-resc realizarea unui cost total anual minim de investiie i de exploatare a instalaiilor. Astfel, pentru cldirile de locuit i pentru majoritatea cldirilor social-culturale, se adopt instalatii cu distribute infe-rioar ramificat, comun pentru consum menajer i incendiu, pe cnd la cldirile industriale, la care, pentru anumite procese tehnologice se poate utiliza ap nepotabil, eventual din surse proprii (de suprafa, de adncime sau recirculate), se adopt instalatii cu reele separate pentru consum menajer, tehnologic i pentru incendiu. Cnd consumatorii industriali nece-sit un regim continuu (fr nici un fel 14 _<r ri^&o/
11 12

>--

X
l/
/

14

/ \
=04|

,j_

041

y
/

V //

-04-0<t
041

\6

-04-

^15^

"15^4

-0* 0*
1 04-

04-

-04-

04-

tf
04*

^ 4*

-04 -M04-

-04
04-

04-

i
04i

f
16

-04-

-04 -0404-04-

1
^ *

V
\
10

l -04-

04 04-04-

04[

p
0<H

X
1

'
-04-t ______L

1>4-

04-

04-04^

V*

04-0<M | -----------------7

.J--

.____.

-J

-04-<

V *)

1 Of

H
-f2

/1

Fig. 2.3.5. Schema izotermic a unei instalatii interioare de alimentare cu ap cu distrtbuie superioar: I - retea exterioar de alimentare cu ap rece a ansamblului de cldiri; 2 - conducta de racord; 3 - contor; 4 - robinet cu plutitor; 5 - rezervor tampon; 6 - conducta de aspiraie a pompelor; 7 - pomp; 8 - conduct de refulare a pompelor; 9 - conduct de ocolire; 10 - cdoan de alimentare cu ap a rezervorului de nlime; II - rezervor de nlime; 12 - conduct de alimentare de la rezervorul de nlime; 13 - conduct de distribute superioar; 14 - ramificaie spre coloan; 15 - coloan; 16 - legtur la armturite obiectelor sanitare; 17 - robinet de nchidere pe conducta de legtur.____________________________________________ de ntreruperi) n alimentarea cu ap, se prevd reele inelare de distribute. n cazul cldirilor nalte, se preconi-zeaz soluia distribuiei apei pe zone de presiune, prevzndu-se etaje tehnice n care se monteaz conductele de distribute i instalaiile necesare ridicrii presiunii apei pentru zonele superioare.

2.4. Instalatii interioare de alimentare cu ap rece i cald pentru consum menajer


Instalaiile interioare de alimentare cu ap rece i cald pentru consum menajer (but, gtit, splat etc.) au rolul de a asigura alimentarea cu debitul i presiunea de utilizare necesare a tuturor punctelor de consum al apei (robinete sau baterii ames-tecatoare de ap rece cu ap cald de consum, montate la obiectele sanitare) din cldirile de locuit, social-culturale sau din grupurile sanitare ale cldirilor industriale.

2.4.1. Soluii constructive i scheme ale instalaiilor interioare de alimentare cu ap rece i cald pentru consum menajer
Instalaiile interioare de alimentare cu ap rece i, respectiv ap cald pentru consum menajer, cuprind: ree-le de conducte; fitinguri; armturi montate pe reelele de conducte; obiecte sanitare i accesoriile acestora; arm-turile obiectelor sanitare. Prezentarea n planuri i scheme a instalaiilor se face, utiliznd semnele con-venionale cuprinse n STAS 185/1 ... 6. n figura 2.4.1, sunt prezentate princi-palele semne convenionale utilizate la n-tocmirea desenelor instalaiilor sanitare. n cldirile de locuit colective (blo-curi de locuine) reelele de conducte pot fi cu contorizare: - individual (apartament); - colectiv (n sistem paual). De regul, pentru cldirile de locuit se adopt reele cu distribute inferioa-r, cu conductele amplasate n subso-luri sau n canale tehnice circulabile. 2.4.1.1 Reele interioare de alimentare cu ap rece i respectiv, cu ap cald de consum, in sistem cu contorizare individual (pe apartament) Alimentarea cu ap rece i respectiv, cu ap cald, de consum, a apartamen-telor fiecrui nivel, care sunt suprapuse pe aceeai vertical, se face prin coloa-ne principale (fig. 2.4.2), amplasate n zona casei scrii. La fiecare nivel, se pre-vd nie special amenajate sau casete prefabricate, n care se amplaseaz contoarele de ap rece, respectiv de ap cald de consum. Contoarele se montea-z pe racordurile de alimentare cu ap

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


rece, respectiv ap cald de consum, ale fiecrui apartament. Armturile obiectelor sanitare (robinete, baterii amestectoare) se pot ra-corda direct sau prin intermediul unor distribuitoare de ap rece i respectiv, de ap cald, cu robinete principale de nchidere i cu racorduri flexibile care, permit alimentarea fiecrui obiect sanitar n parte. Pe fiecare racord se monteaz robinete de nchidere, uor manevrabile. Pentru coloanele principale se recomand evi din oel zincate, iar pentru conductele de legtur, evi din mase plastice (polietilen de nalt densitate sau polipropilena). Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalatia de ap rece i cald se recomand tuburi flexibile din

Fig. 2.4.1. Principalele semne conveionale pentru instalaiile sanitare de alimentare cu apa i canalizare. Fitinguri i piese fasonate Schema Armturi Schema Reducie (cu muf)

OC
Robinet cu cep (cana) drept Cot sau curb cu flanse cu 30<a<90 Robinet cu cep (cana) drept cu dispozitiv de golire Curb de etaj cu muf Robinet de reglare cu clapet

IX
\>o<j

HZhTeu cu flane
iii--------

Cruce cu flane Robinet cu ventil, de colt, de siguran cu contragreutate H------Reductor de presiune Ramificaie simpl cu muf i flane 30<a<90 Robinet de retinere: - cu ventil Ramificaie dubl cu muf 30<a<90

W
- cu clap Capac (cciul) la conducte

a
Sorb simplu Piese de curtire

?*
Sorb cu clap Sifon tip U: -n plan

-oc
Sorb cu ventil -n schema

>AI^
Modul de actionare a armturii Cciul de protecie contra ploii

/k
Acionare manual (obinuit nu se indic)

M
-&

J3"

0
&

fr
Schema Susineri pentru conducte Schema Acionare cu contragreutate Suport simplu Actionare cu arc Suport simplu pentru montajul mobil al conductei Actionare cu plutitor Punct fix

-X-Modul de mbinare a armturii

....riSchema Compensatoare de dilatare Schema mbinare cu muf Compensator tip U

Compensator lira Compensator telescopic Armturi Schema Agregate i aparate Schema Robinet cu ventil, drept

X
Pomp centrifug Robinet cu ventil, drept cu dispozitiv de golire

X
Robinet cu ventil, de colt Pomp manual Robinet cu ventil, cu 3 ci Robinet cu sertar (vanj Compresor de aer Schimbtor de cldur prin suprafa fr acumulare tip bloc Schimbtor de cldur prin suprafa cu acumulare tip bloc

y -E>-

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Fig. 2.4.1. Principalele semne conve ionale pentru instalaiile sanitare de alimentare cu ap i canalizare (continuare) Obiecte sanitare Plan Schema Conducte n planuri n planuri de de situaie constructii coordonare Lavoar

I I

Conduct ap rece potabil

AR

Chiuvet

Conduct ap cald

-------------

AC

Spltor dublu

Conduct de circulaie ap cald

-------------

ACC


Spltor cu platform

UL

Canale sau conducte canalizare ape pluviale

->CP-O-

Us

u
Canale sau conducte de canalizare menajer unitar ) /
------------j---------

Cad de baie dreptunghiular

-----(JIVI--------CD

Cad de du Cazan de baie cu du

K
3 < O
CO ^7
>

^7

Conducte ap pentru combaterea incendiilor Conducte

^-V^S^ Culori convenionale

Cazan de baie cu vas de rupere a presiunii Bideu Pisoar Vas de closet

B
Q

Ap rece Ap cald Canalizare Incendiu

Albastru Rosu Cafeniu Rosu aprins

0
<7

o
u c
-

Vas de closet cu tlpi

Indicaii de prezentare a conductelor

Schema

Rezervor de closet

Sensul de circulate a fluidului

Main de gtit pentru apartament

oo o

-r ->-

Panta conductei

LJ
Armturi de serviciu Plan Schema ncruciare de conducte fr legtur

**

Robinet cu ventil simplu serviciu

-^

Ramificaii de conducte n planuri orizontale diferite

pO.70

n.srcn vvO.30
Robinet cu ventil dublu serviciu

T
S-pS 0-/-5

^V

Ramificaii de conducte n acelai plan orizontal vO.50;

kf5 0.50 w0,50

Baterie de amestec Baterie de amestec de baie cu du i tij fix Baterie de amestec de baie cu du i tij flexibil Armturi ptr. combaterea incendiilor i stropitul spaiilor verzi Sprinkler

5V^ 5-L5
5^5 Schema

Schimbare de niveluri pe traseu rectiliniu mbinri de conducte mbinare cu muf mbinare cu flane la conducte mbinare cu filet la conducte (la schimbri de diametre)

^0.50 Av Schema

0,40s

$3-5
Plan

------3-----~Hr
I

V V

I
Drencer Hidrant subteran de incendiu Robinet de incendiu interior

AS

mbinare cu sudur la conducte (la schimbri de diametre) Fitinguri i piese fasonate Muf dubl

----------
Schema

A/
0

~^

J
Hidrant de grdin Muf de trecut pe tub

' O

--J-----L--

metal sau mase plastice i racorduri speciale din cupru, plumb sau oel inox. In cazul cladirilor de locuit existente, prevazute, initial, cu contorizare colectiv, se poate trece la contorizarea in- ; la armaturile obiectelor sanitare din dividual, montnd contoare de ap j camera de baie i din buctrie. Aceast rece, respectiv de ap cald de consum, solutie necesit un cost mai mare de pe conductele de iegtur de la coloane investitie (fiind necesare patru contoare)

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


i se poate aplica dac exist condiii tehnice de montare a acestor contoare. 2.4.1.2 Reele interioare de alimentare cu ap rece i respectiv, cu ap cald de consum, n sistem cu contorizare colectiv Reelele de conducte de distribute a apei reci i respectiv, a apei calde de consum se compun din (fig. 2.4.3): - conducte principale de distributie; n funcie de condiiile constructive ale cldirii, acestea se pot monta n subsol, canale tehnice etc.(distribuie infehoar) sau la partea superioar a cldirii, sus-pendate sub planee, pe grinzi, stlpi etc. (distibupe superioar). n cldirile de locuit i n majoritatea cldirilor so-cialculturale, se adopt, n general, instalatii interioare de alimentare cu ap cu distribuie inferioar, cu conductele principale de distribuie montate n sub-soluri sau n canale tehnice vizitabile. n cldirile

industriale, n care pardoseala este ocupat de maini i utilaje, insta-laiile interioare de alimentare cu ap sunt cu distribuie superioar, solutie care asigur protecia reelei de conducte la solicitrile mecanice provocate de vibraiile mainilor i utilajelor respective. Pentru contorizarea cantittilor de ap rece, respectiv de ap cald de consum, pe conductele principale de distributie se prevd distribuitoare, la care sunt montate contoare pe ramificaiile la fiecare scar de bloc (pentru consumul de ap n sco-puri menajere din apartamentele respective) precum i, pe ramificaiile care alimen-teaz ali consumatori (cazul blocurilor de locuine avnd la parter birouri, restauran-te, sedii de bnci, magazine etc.). n cazul cldirilor de locuit, individuale sau colecti-ve, contorizarea consumurilor de ap rece i respectiv, de ap cald, se poate face pentru ntreaga cldire. Pe conductele de branament, contoarele se monteaz ntre dou ro-binete, din care primul este un robinet de trecere iar al doilea, un robinet de nchidere care permite totodat golirea portiunii de conduct pe care este montat apometrul; - coloane alimentate cu ap din conducta principal de distributie prin conductele de ramificaie ale acesteia; - conducte de legtur (derivapi) de la coloane la punctele de utilizare a apei din cldire, prin care apa ajunge, din coloane, la robinetele de ap rece sau bateriile amestectoare de ap rece i ap cald de consum. ntre cele dou instalatii interioare, de distributie a apei reci i respectiv, a apei calde de consum, singurele puncte de legtur sunt bateriile amestectoare (montate la lavoare, czi de baie, spl-toare de buctrie etc.), astfel c, pentru buna funcionare a acestora (pentru rea-

^ J

-*.***=-*** #----fUgjfcg&k

JL
'/ _^ I &.

/
Fig. 2.4.2. Schema izometric a instalajiei interioare de alimentare cu ap rece i cald, cu contorizare individual (pe apartament): I - reea exterioar de alimentare cu ap rece; 2 - reea exterioar de alimentare cu ap cald; 3 conducta de racord pentru ap rece; 4 - conducta de racord pentru ap cald; 5 - cmin de racord; 6 -

robinet de nchidere din exterior a racor-dului de ap rece; 6' - robinet de nchidere din exterior a racordului pentru ap cal-d; 7 - conducta de distributie pentru ap rece; 8 - conducta de distributie pentru ap cald; 9 - coloan pentru ap rece; 10 - coloan pentru ap cald; II - contor de apartament pentru ap rece; 12 - contor de apartament pentru ap cald; 13 - conduct orizontal de legtur pe apartament la armturile obiectelor sanitare pentru ap rece; 14 - conduct orizontal de legtur pe apartament la armturile obiectelor sanitare pentru ap cald; 15 - baterie de spltor; 16 - robinet colar pentru rezervor de closet; 17 - baterie de baie; 18 - baterie de lavoar lizarea amestecului de ap rece cu apa cald de consum), este necesar ca, n aceste puncte, presiunile apei reci i apei calde de consum s fie, practic, egale. Conductele instalaiei interioare de distributie a apei reci pentru consum menajer se execut fie cu evi din otel zinca-te, fie cu evi din materiale plastice (polie-tilen de nalt densitate, polipropilen, policlorur de vinil (P.V.C. 60), rezistente la presiunea de regim de 6 bar i la tempe-raturile uzuale ale apei reci (10... 15 C) i ale apei calde de consum (55...60 C). Presiunea n instalaiile de alimentare cu ap se exprim, de regul, n scar manometric (suprapresiune). Conductele retelei de alimentare cu ap cald de consum se execut cu evi din otel zincate, polipropilen sau PVC 100. n cazul folosirii evilor din PVC, pentru preluarea alungirilor, datorit dilatrilor pe reea, se prevd compensatoare de dilata-re. Pe coloane, se monteaz lire de dilatare sau compensatoare n form de U executate din eav PVC 60 de acelai diametru ca i coloana respectiv i montat ntre dou puncte fixe. Compensarea dilatrii conductelor metalice se realizeaz n mod natural, prin schimbrile de direcie ale conductelor, la ocolirea elementelor de construct i, mai rar, folosind compensatoare de dilatare. Conductele de distributie a apei reci pentru consum menajer se amplaseaza, de regul, n ncperi n care temperatura nu scade sub 0 C (limita de nghe). Dac condiiile constructive ale cldirii nu permit acest lucru (cazul montrii conductelor n subsoluri reci, n liturile zidurilor exterioare etc.), atunci se iau msuri de izolare termi-c a acestor conducte. Materialele termoi-zolatoare frecvent folosite sunt: vat din sticl, vat (psl) mineral, polistiren, po-liuretan, aezate pe suprafata exterioar a conductelor n grosime de 30...40 mm. Protecia termoizolaiei se reaiizeaz cu di-ferite materiale ca: tabl, carton bitumat, folii sau benzi din mase plastice etc. n

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

Fig. 2.4.3. Schema izometrica a instalaiei interioare de alimentare cu ap rece i cald, in sistem cu contorizare colectiv:

1 - reea exterioar de alimentare cu ap rece; 2 - reea exterioar de alimentare cu ap cald; 3 conduct de racord pentru ap rece; 4 - conduct de racord pentru ap cald; 5 - cmin de racord; 6 contor exterior colectiv pentru ap rece; 7 - idem, pentru ap cald; 8 - conduct de distribute pentru ap rece; 9 - idem, pentru ap cald; 10 - coloan de ap rece; 11 - idem, pentru ap cald; 12 - baterie de spltor; 13 - robinet colar de closet; 14 - baterie de baie; 15 - baterie de lavoar. acelai mod se izoleaz termic i conducted de distribuie a apei calde de consum. 0 soluie modern de izolare termic a conductelor este folosirea izolaiilor prefabricate (cochilii) din spum poliuretanic prevzut cu un strat exterior protector. Pentru meninerea calitii apei po-tabile este interzis orice legtur oca-zional sau permanent ntre conduc-tele instalaiei interioare de distribute a apei reci pentru consum menajer i conductele de ap nepotabil (de ap industrial, de canalizare etc.) chiar da-c se prevd robinete de nchidere (de separare) sau clapete de reinere. 2.4.1.3 Reabilitarea i modernizarea instalaiilor interioare de alimentare cu ap rece i ap cald de consum Reabilitarea instalaiilor cuprinde an-samblul de msuri tehnice i organizato-rice destinate s readuc instalaiile respective la parametrii de funcionare pentru care au fost proiectate, n condi-iile respectarii prevederilor din regle-mentrile tehnice legate. Modernizarea include reabilitarea instalaiilor, dar, cu adoptarea unor soluii noi de reele de distribuie, cu contorizare individual a consumurilor de ap rece i cald i cu folosirea unor materiale i echipamente cu performane tehnice ridicate. Modernizarea conduce la creterea fiabilitii instalaiilor, reducerea pierderilor i a ri-sipei de ap i creterea gradului de contort igienico-sanitar n folosirea apei reci i calde pentru consum menajer. Reabilitarea i modernizarea insta-laiilor se realizeaza pe baza unor studii de prefezabilitate i fezabilitate care s evidenieze costurile, susinerea financial i rentabilizarea lucrrilor respective. Pe baza acestora, se elaboreaz proiecte tehnice i detalii de execuie, n condiiile respectarii legislaiei tehnice n acest domeniu ( 1). 2.4.1.4 Implicaiile schimbrii destinai-ei cldirii asupra instalaiilor interioare de alimentare cu ap rece i ap cald de consum Schimbarea destinaiei cldirii sau nu-mai a unei pri a acesteia (de exemplu, parterul) are implicate directe asupra con-figuraiei geometrice a reelei, implicnd separarea sistemului de contorizare a consumurilor de ap rece i respectiv, de ap cald, prevederea unor ramificaii su-plimentare ale conductelor principale de distribute, a unor coloane i derivaii noi etc. Toate acestea fac necesar redimen-sionarea ntregii reele de conducte i de-terminarea debitelor i presiunilor necesa-re n seciunea de racord (bransament) pentru asigurarea funcionrii instalaiei n deplin siguran pe durata exploatrii. Modificrile asupra instalaiilor, cauzate de schimbarea destinaiei cldirii sau a unei pri a acesteia, se supun aprobrii conform legislaiei n vigoare (avize, acor-duri, autorizaia de construire etc.).

2.4.2. Materiale i echipamente specifice instalaiilor interioare de alimentare cu ap rece i ap cald de consum
2.4.2.1 evi i fitinguri metalice evi din oel Se folosesc evi din oel zincate, pentru instalatii sudate longitudinal, (STAS 7656, tabelul 2.4.1), filetate sau nefiletate (netede). Se execut n seria grea (G), medie (M) i uoar I (Ul). evile din seria grea G i M se produc cu diametrul nominal de la 10 la 150 mm, iar cele din seria U de la 10 la 100 mm. n tabelul 2.4.1, sunt prezentate e-vile din seria M i U, utilizate curent n instalaiile sanitare. n cazul n care sunt necesare evi cu diametrul mai mare de 150 mm, se pot utiliza evi din otel, pentru construct, sudate longitudinal prezentate n tabelul 2.4.2. Fitinguri zincate, din font maleabil, pentru mbinarea evilor din oel zincate Aceste fitinguri (fig. 2.4.4) sunt stan-dardizate din punct de vedere tipo-dimensional (STAS 472...486) i se folosesc pentru racordarea (mbinarea) tron-soanelor de conducte cu acelai diametru sau de diametre diferite, a coloanelor la conductele reelei principale de distribute, a derivaiilor la coloane precum i a robine-telor i bateriilor amestecatoare la derivaii i la obiectele sanitare. evi i fitinguri din cupru evile rotunde, trase, din cupru se produc conform STAS 523/2,cu diametrul exterior de la 5 la 80 mm, cu grosi-mea de perete ntre 0,5 i 5 mm. n tabelul 2.4.3 este prezentat un extras din STAS 523/2 pentru evile din cupru cu diametrul exterior ntre 5 i 30 mm i cu grosimea de perete ntre 0,5 i 2 mm. evi din plumb de presiune Se fabric (conform STAS 671) cu diametrul ntre 18 i 138 mm, cu grosimea peretelui ntre 4 i 10 mm. n tabelul 2.4.4 este prezentat un extras din STAS 671 pentru evile din plumb, re-zistente la presiuni de peste 6 bar.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


2.4.2.2 evi i fitinguri din materiale plastice

evi i fitinguri din polietilena de nalt densitate Se fabric cu diametre exterioare cu-prinse ntre 20 i 630 mm, pentru presiuni de 4, 6, 10 sau 16 bar; n tabelele 2.4.5 a i 2.4.5 b se prezint un extras pentru e-vi cu diametre ntre 20 i 125 mm, re-zistente la presiunea de 6 i 10 bar. Se fabric, de asemenea, ntreaga gam de fitinguri. evile i fitingurile se mbin ntre ele prin mai multe proce-dee: sudur (termofuziune), cu flane, cu fitinguri de etanare prin compresiune. Exist sisteme din tuburi din PE-xa cu mbinare prin manon alunector, mbinare nedemontabil ce poate fi po-zat n ap sau tencuial (vezi sisteme REHAU, la finalul volumului). evi i fitinguri din policlorur de vinil neplastifiat (PVC) Se execut (conform STAS 6675/2) pentru presiunea de regim de 6 i 10 bar, n dou variante constructive: simple i mufate. n tabelele 2.4.6a i 2.4.6b, se prezint un extras pentru evi cu diametrele ntre 20 i 125 mm, rezistente la presiunea de 6 i 10 bar. n figura 2.4.5 sunt prezentate princi-palele fitinguri din PVC care se execut cu aceleai diametre ca i cele ale conductelor cu care se mbin. evi i fitinguri din polipropilen Se fabric cu diametrele exterioare cuprinse ntre 20 i 125 mm, pentru presiuni de 2,5, 4, 6, 10 i 16 bar; n tabelul 2.4.6c, se prezint un extras pentru evi cu diametre ntre 20 i 125 mm rezistente la presiunea de 6 bar. Compensatoarele de dilatare din PVC, tip lira sau U, sunt prezentate n figura 2.4.6, iar dimensiunile n tabelul 2.4.7. Pentru conductele din PVC cu lun-gimi mari, folosite pentru transportul sub presiune al apei red, alungirea Al se poate determina grafic, folosind nomo-grama din figura 2.4.7, n funcie de lun-gimea conductei I [m] i de diferena de temperaturi At [K]. Dimensionarea com-pensatoarelor tip U se efectueaz, n acest caz, cu nomograma din figura 2.4.8, a compensatoarelor cu curbe simple la 90 cu nomograma din figura 2.4.9a i a compensatoarelor cu curbe duble cu nomograma din figura 2.4.9b. 2.4.2.3 Armturi Robinete de col, cu ventil, avnd corpul din font, pentru presiunea nomi-nal Pn=10 bar (STAS 2378; fig. 2.4.10, tab. 2.4.8); se monteaz pe conducta de legtur de la coban la rezervorul de ap pentru splarea closetului. Robinete cu ventil drept, din font, cu mufe (fig. 2.4.11), avnd diametrele nominate i dimensiuntle caracteristice redate n tabelul 2.4.9. Se execute n dou variante: fr sau cu dop de golire. Robinete cu sertar i corp oval, din font (fig. 2.4.12), avnd dimensiunile principale redate n tabelul 2.4.10. Robinete cu ventil sferic i racord olandez, cu sectiune de trecere total, pot fi: cu fluture de manevr; cu rozet de manevr. Se execut din bronz (pentru montare pe evi din oel zincat, polietilena sau PVC) sau din cupru (pentru montare pe evi din cupru).
-2>co .2 &E
^tT
-

CM CM

UO

CM

co
CM

CM CO

MCM

r~co

co

CD

*
1

11 =

o"

o"

CM

CO

UO

oo"

o -o O
CD CD-2 CM LO

co

CD

UO

CM

E
CO "> co ^
.CO
2

CD CO c

CM
CM"

co_ CM"

CM

co"

UO

oo uo"

N-"

CD CD CO CD

CO

CM

<*
CM

o> <*

CO

UO

oo

s
>c o
CO

"c

o"
O C

CD

C5

CM CM

co CM"

co"

uo"

UO

o
CO-

c
-s= E
CO c '

CM

h-

CO

o> r*~
CO

CD

UO

C3)

r05 CD

rT"

CO

D CO

co
T

CD
T

CM OJ

CD CO

CM ^1-

CO UO

CD

o
oo

b'

05 CD
CO

t
D h-

CO

CD =J

.IIE
CO CD c

o CM"

CO CM

CO

C\T

CM"

C3>
CM"

CD
CM"

CM

co"

CM CO"

CD

co"

3 T3

2 fe
CD

o -

!-

S 3
f-O

^
CD CM

CM

h-

co

CD

CM

O)

C3>

o
+- CD

!7

c
3 i_ & O r~

CD
T

-r-^ CM

CO CO

r*

a>
UO

UO 1*-

f-

CO
T-

co

o
0 +-*

w
E

CD i_ E

ESE
*

g
r--

_
[--

r-

CD

r~-

co

^t-

a>

ft
E

h-

St-

CM

co

CD

ro

"*
1-

CM

CM

CO

^J-

CD

r~-

co

CD
X CD

+*

c &

+= >CC

CM

r-co

co
UO

CM

oo
CO

co
1^

Tt-

CM CO

O)

3 3

. co E
TO c CD rr,
O T3

"^
O

CM

CM

1^

co

,-

'I-

CM

CO

UO

co

1_

CD

1
U)

E cc

M*
E
CO "&> CO &

CM

t-~

CO

co

o
-

^r

co

UO

8.S E 8^3

CM

UO_

^f-

CD

UO

UO

CM

CM

CO

co

UO

CD

oo

"D

c
3 Q. C/3
**

CO
2

co

II
o c

CD

CD

CO

CM

CD

CM

CO

co

,__

co

CM

in

UO

^1-

CO

CM

CD

o>

CD

>

CM

CO

CO

UO

co

co

"~

o o >ca

s
CO

CD

CD

E*
CO c =

Q. uo
CM CM CD
1

1
a

E
CO

CM

CO

r~-"
CM

o
CD" CO

_
M-

co"
UO

a)
co"
CD

o"
CO

CO

uo"

rCM

<5 Q'

in" UO
1

CC CD T3

1 re O
CO CO
CM"

3c

CD
CM"

CD
CM"

CM

CM

CM

CD

CD

IflE
CO CD c

co"

co"

co"

co"

co"

UO

"*"

o
uo"

o
uo"

2 fe
n
O Q-

o >cc

I
1hO IT) CO

O)

h-

CO

o
oo

UO

05

_
*> O r-,

'E

co

T"

CD

co"

CM"

N-

D5

UO

CO

00 CO

CO CD

ca

or F E^E co x L

CM

CM

CO

Tf

^t

UO

r^

oo

"-

CO

s
E

un

co

CO

CM

O)

oo

CO

co

UO

co

UO

w
CO

Eo
i

CM

CO

CM

co

o
CD

CD

r--

oo

UO

CD CD

_ 5 V o E g CD & "
CM.. CO
T

rv."

en co"
CM

co" co

CM"

co oo"
*

co o"
CD

co" oo" r~00

CO M-"

en"
CO
T

uo"
CD
1

CD

CM

M-

"5

CD

^
F CO c
1

nCM

CM

1CO

CO

CM

is
CO

T-

~^.
CM

UO

CD

co
T3

'

co

'

F
CO

' E E
o
UO

o
CM

UO CM

CM

co

o
UO

UO CD

o
00

oo

UO CM
1

o
UO
T

>C0 *->

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Tabelul 2.4.2 Diametrul nominal [mm] Tevi din oel sudate longitudinal pentru construct (STAS 7657) Grosimea peretelui [mm] Diametrul Masa liniara interior [kg/m] [mm] Coninutul de ap [l/m] Diametrul exterior

mediu [mm] 125 130 140 145 150 160 165 170 165,1 141,3 152,4 159,0 127,0 133,0 139,7

max [mm] 128,3 134,3 141,1

min [mm] 126,7 131,7 138,3 5 55 117 15,0 10,75 12,27 13,21 13,54

125 129,7 15,8 131,3 16,6 16,8

142,7 153,9

139,9 150,9

5 5,4 141,6 19,6 20,5 21,3 15,75 17,25 18,70 19,38

160,6 166,7

157,4 163,4

5,4 5,4

148,2 154,3

180 195

168,3 177,8 193,7

170,0 179,6

166,6 176,0

5,6 5,6 5,6 5,6

157,1 166,6 182,5 207,9

22,5 23,8 26,0 29,5 Dr mediu

21,80 26,16" ] 33,95

195,6 221,3

191,8 216,9

220 Not - diametrul

219,1 interior, masa lin

iar i coninutul de ap corespund diametrului exterk

Tabelul 2.4.3.Tevi rotunde, trase din cupru STAS 523/2 (extras) Diametrul [mm] exterior 5 5 6 6 7 7 8 4 interior 4 3 5 4 6 5 68 0,17 0,20 0,34 0,23 0,06 0,11 0,08 0,14 0,09 Masa liniara [kg/m] Diametrul liniara exterior 10 10 11 11 12 12 13 13 14 9 9 i 7 5 0,40 14 10 0,65 19 15 0,96 30 26 1,57 > 6 bar Presiunea de regim [bar] i ' Masa [mm] interior 8 6 9 7 10 8 11 9 12 [kg/m] 0,25 0,45 0,28 0,51 0,31 0,56 0,34 0,62 0,36 17 18 18 19 13 16 14 17 0,84 0,48 24 26 20 24 22 30 Diametrul [mm] exterior 15 15 16 16 17 interior 13 11 14 12 15 0,39 Masa liniara [kg/m] Diametrul [mm] exterior 20 ! ! interior 18 0,53 Masa liniara [kg/m]

0,73 20 0,42 22 0,79 0,45 22 22

16 1,01 20 0,59 18 24 1,12 0,64 1,24 0,70 1,34 0,82

0,90 0,50 26 28

Tabelul 2.4.4 Diametrul [mm]

.evi rotunde extrudate din plumb STAS 671 - extras pentru evi rezistente la presiuni p Masa Presiunea Diametrul [mm] Masa Presiunea Diametrul i Masa [mm] liniara de regim liniara de regim liniara [kg/m] [bar] [kg/m] [bar] exterior > interior exterior interior exterior interior [kg/m] 18 10 _ 2,0 20 38 30 4,8 6 54 40 11,7

2,4 21 23 28 30 33 35 13 15 20 20 25 25 2,7 3,4 4,4 4,1 5,3 15 13 10 12 8 10 42 44 50 52 I j 30 30 40 40 40 25 i 30 40 6,2 8,7 7,7 9,2 8,0 9,8 6 7 100 j 80 Masa liniara [kg/m] 16,7 21,7 27,2 35,8 0,581 0,929 _2,8 3,4 4,2 ! 5,0 i 5,9 7,2 i 8,1 43,2 54,6 65,0 78,2 95,6 108,8 112,0 44,7 56,4 67,1 80,7 98,4 0,438 0,684 0,971 1,380 2,070 2,650 4,803 7,178 9,297 1,466 2,341 3,318 0,107 0,137 0,186 0,284 32,0 8 6 8 15 10 11 60 62 65____ "70 80 45 50 50 50 60 14,0 12,0 15,4 21,4 24,9 8 6

10

Tabelul 2.4.5 Diametrul nominal [mm] Diametrul exterior [mm] Min 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 110,0 125,0 111,0 126,2 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 Max. 20,3 25,3 32,3 40,4 50,5 63,6 75,7 90,9

a. evi din polietilen PE 80, PN 6 bar (DIN 8074) Grosimea peretelui [mm] Min. 1,8 1,8 1,9 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 6,3 7,1 Max. 2,4 2,4 2,4 Diametn [r j| interior nm] Max. Min. 15,2 20,2 28,5 34,4 Cantitatea de ap [l/m] 0,181 0,320 ___

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Robinete de repnere cu ventil din fon-t, pentru presiunea nominal Pn=16 bar, (STAS 1516; fig. 2.4.13, tab. 2.4.11). Dup constructja corpului, robinetele de reinere se execut n trei tipuri: drepte, simbol D; de col, simbol C; nclinate, simbol I. Dup felul cursei ventilului, robinetele de reinere se execut n dou variante: varianta F, cu curs fix; varianta R, cu curs reglabil. Dup forma suprafeei de etanare a ventilului, robinetele se execut n trei forme: 1, cu ventil plan; 2, cu ventil conic; 3, cu ventil sferic. Dup modul de nchidere a ventilului, robinetele de reinere se execut: cu arc (simbol A); fr arc (fr simbol). Reductoare de presiune pentru ap (fig. 2.4.14): reducerea presiunii are loc prin efect de laminare la trecerea apei prin seciunea dintre clapeta 3 i scaunul 2. Poziia clapetei este determinat de echilibrul dinamic dintre fora de presiune a apei i fora elastic a unui resort (arc) exercitate asupra unei membrane elas-tice. Pentru reglarea presiunii din aval se acioneaz un urub de reglare care mo-dific fora elastic a resortului. 2.4.2.4 Aparate de msur i control Pentru cunoaterea consumului de ap, a nivelului de temperatur i a re-gimului de presiune, se utilizeaz aparate pentru msurarea i/sau nregis-trarea valorilor parametrilor respectivi. Aparate sau contoare de ap (apometre) Se clasific, dup principiul de funcionare, n apometre: - de vitez, care nregistreaz con-sumul de ap, fie prin acionarea unei roi cu palete sau el ice (apometre cu turbin) care transmit micarea unui me-canism integrator de nregistrare a debi-tului, fie prin msurarea diferentei de presiune la trecerea apei printr-o dia-fragm (apometru diferenial);

- volumetrice, care nregistreaz cantitatea de ap prin umplerea i go-lirea succesiv a unor compartimente cu volum determinat. Dup modul de admisie a apei, apometrele cu turbin pot fi: - cu admisie tangenial, direcia de curgere a apei fiind perpendicular pe axul turbinei; - cu admisie axial, direcia de curgere a apei fiind paralel cu axul turbinei; - combinate, avnd montate, n se-rie sau paralel, ambele turbine menio-nate; aceste apometre se folosesc n instalatii cu diferene mari ntre consu-mul maxim i eel minim de ap. Dup modul de montare a cadra-nului pentru citirea consumului se disting apometre cu cadranul: - uscat, montat ntr-o caset separata de corpul apometrului; - necat, cadranul fiind n contact cu apa i protejat de un geam care Tabelui 2.4.5 b. evi din polietilena PE 80, PN 10 (DIN 8074) bar Diametru Diametrul exterior Grosimea Diametrul interior Masa ; Cantitatea l nominal [mm] peretelui [mm] [mm] liniar de ap [mm] [kg/m] [l/m] Min Max. Min. Max. Min. Max. 20 25 20,0 , 25,0 20,3 25,3 32 40 50 63 75 90 110 125 140 Tabelui 2.4.6 a. evi din policlorur de vinil neplastifiat PVC 60, PN 6 bar (STAS 6675) Diametru Diametrul exterior Grosimea l [mm] peretelui [mm] nominal [mm] Min 20,0 Max. I 20,3 Min. 1,3 Max. 1,7 Diametrul interior Masa [mm] liniar Cantitatea de ap [l/m] 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0 125,0 140,0 32,3 40,4 50,5 63,6 75,7 90,9 111 126,2 141,3 3,0 3,5 ! 25,0 3,0 3,5 33,0 3,7 4,3 41,4 4,7 5,4 ; 52,2 5,5 : 6,3 62,4 6,6 7,5 75,0 8,1 9,2 91,6 9,2 I 10,4 104,2 10,3 11,6 116,8 26,3 34,4 43,1 54,2 64,7 77,7 94,8 107,8 120,7 0,281 0,359 0,560 0,880 1,230 1,760 2,630 3,390 4,240 0,491 0,855 1,346 2,140 3,058 4,418 6,590 8,528 10,715 3,0 3,0 I ' 3,5 3,5 I 13,0 18,0 ;
!

14,3 19,3

0,164 0,213

0,133 0,254

20 25 .._3?__ 40 50 63 75 90__ 110 125

Min. Max. [kg/m] 16,6 17,7 0,123 21,2___22,3 0,174 27,6 28,7 0,264 35,2 36,3 0,366 44,2 45,5 0,552 56,0 57,3 0,854 66,6 68,1 1,220

0,216 .,03 53 0,598 0,973 1,534 __ 2,463 3,484 5,027 _ 7,512 9,747

25,0 ~1 25,3 __1,5 j 32,0 32,3 1,8 40,0 50,0 63,0 75,0 9J0P 110,0 125,0 40,3 2,0

1,9 2,2

2,4

50,3 63,3 75,3 90,3 110,4 125,4 Tabelui 2.4.6 b. evi din

^_2,4 3,0 3,6 ; 4,3 5,3 6,0

2,9 3,5 4,2 5,0 6,1 6,8 80,0 97,8 111,4 81,7 99,8 113,4 1,750 2,610 3,340

policlorur de vinil neplastifiat PVC 60, PN 10 bar (STAS 6675) Diametrul interior Masa Cantitatea Tmrnl liniar de ao Min. Max. [kg/m] [l/m]

Diametru Diametrul exterior Grosimea nominal [mml peretelui [mm] [mm] Min Max. Min. Max. 20 25 32 20,0 40 50 63 25,0 75 90 110 125 20,3 25,3 1,5 1,9 2,4 3,0 4,3 5,4

1,9 16,2 2,3 20,4 2,9 26,2 3,5 33,0 3,7 41,4 4,7 52,2

17,3 0,137 0,206 21,5 0,212 0,327 27,5 0,342 0,539 34,3 0,525 0,855 42,9 0,809 1,346 53,9 1,290 2,140 64,1 1,820 3,039 76,9 2,610 4,394 94,0 3,900 6,590 106,8 5,010 8,495

32,0 40,0 1

32,3 40,3 50,3 63,3

50,0 63,0 75,0 90,0 110,0 75,3 5.6 6.7 8.2 9.3 6,4 7,6 9,2 10,5 62,2 74,8 91,6 104,0

90,3 110,4 125,4 125,0 Tabelui 2.4.6 c. evi din polipropilena PP 60, PN 6 bar (DIN 8077) Diametrul interior Masa Cantitatea [mm] iiniar : de ap Min. 15,6 20A 27,4 Max. [kg/m] [l/m] JO 7__0,103___0,191 _21,7 0,132 0,333 28,5 0,180 0,590

Diametrul Diametrul exterior Grosimea nominal [mm] peretelui [mm] [mm] Min 20 20,0 25 _25,0 32 32,0 40__40,0 ___50____50P 63 63,0 75 75,0 90 90,0 110 110,0 Max. 20,3 25,3 ^32,3 40,4 50,5 63,6 75,7 90,9 111 Min. 1,8__ _. 18 1,9 Max. 2^2_ 2,2 2,3

2,3 3,4 54,6 4,3 5,9 95,6

2,8 43,2 56,4 5,0 78,2 98,4

34,4 35,8 0,273 0,929 2,9 44,7 0,422 1,466 3,6 4,2 0,659 2,341 65,0 67,1 0,935 3,318 5,1 80,7 1,330 4,803 6,3 ; 7,2 1,990 I 7,178 7,1 8,1

108,8

: 112,0

2,550

9,297

125

125,0

126,2

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


rezist la presiunea apei. Corpul apometrelor se execut din font, bronz sau oel turnat, iar turbina din materiale plastice pentru ap rece (cu temperaturi pn la + 30 C). Principalele caracteristici ale apometrelor, de care trebuie inut seam, la alegerea i montarea lor n instalaie, sunt urmtoarele: diametrul nominal Dn [mm]; debitul nominal Qn [mVh], cruia i corespunde o pierdere de sarcin nominal [bar] sau [mm H2O]; debitele maxime Qmax, tranzitorii Qt i minime Qmin [m3/h]; debitul minim, numit i sensibilitatea apometrului,
;

>

1 !-n
1 s

t*
k I m n ' o Fig. 2.4.4. Fitinguri zincate, din font maleabil, pentru mbinarea evilor din oel zincat: a - cot cu filete interioare; b - cot cu filet interior i exterior; c - cot cu racord olandez, cu etanare plan, cu filet interior i exterior; d - cot cu racord olandez, cu etanare conic, cu filet interior i exterior; e - teu egal cu filet interior; f - teu cu ramificape redus cu filet interior; g - cruce cu ramificapi egale, cu filet interior; h - muf cu filet stnga - dreapta; i - muf redus concentric; j - niplu cu filet dreapta i stnga; k niplu redus cu filet exterior; I - reducpe; m - dop; n - racord olandez cu etanare plan, cu filet interior; o - racord olandez, cu filet interior i exterior.

--------

40

Fig. 2.4.5. Fitinguri din PVC pentru mbinare prin lipire i nfiletare (pe figur sunt notate i semnele convenionale de reprezentare n desen): a - teu; b - teu pentru mbinare mixt; c - cot; d - cot pentru Tmbinare prin nfiletare; e - muf (manon); f muf (manon) pentru mbinare prin filetare; g - capac; h - reducpe tip A sau B; i - reducpe pentru mbinare prin filetare; j - racord olandez de lipit; k - racord olandez cu filet interior; I - racord olandez cu filet exterior; m - pies de legtur la robinetul de lavoar; n - idem, pentru ___________________robinete prin nfiletare cu plutitor.___________________

Fig. 2.4.6. Compensatoare de dilatare i puncte fixe montate pe coloaneie din PVC: a - compensator tip lira; b - compensator tip U; c - detaliu de punct fix; 1 - brar metalic; 2 - inel din PVC lipit cu adeziv pe eava din PVC; 3 - garnitur elastic; 4 - eav din PVC; 5 - element de constructs

Al[mm] 140
130 120 110 100

90 80 70 60 50 40 30 20
10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50l[m]

Fig. 2.4.7. Nomograma pentru deter-minarea alungirii Dl conductelor din PVC n funcie de lungimea I i diferena de temperature Dt._________________

/ /

, < v1
*/b/

f
/

' 3
/

^ %>

s\
yj

Al _^li___A
700

AI=2Ali

_-c_

1 QSZ^Z Z

: ' sL WYfM v X- "-L'SVh JLJSAJ 500rt>- llJ/L,


500

Jjj. ffifjy
'Jill Z^/^ ^o7

1 // '// / '
nn

^xl' fX //// S/'


*> "y'/' v(Y' '^^ ' *
i^f/j/// YA/'/'s's'

^j/i V. t / K /sh- "s ' uT.m.'i'>%6dr'


500 900 1300 2300 h[mm] 1700

Fig. 2.4.8. Nomograma pentru dimensionarea compensatoarelor tip U din PVC.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


fiind debitul orar minim pe care apometrul I nregistreaz la presiunea maxima de lucru (de regul, 16 bar); pierderea de sarcin la trecerea apei prin apometru [bar] sau [mm H2O]; eroarea maxima admis ntre Qmin i Qt respectiv, ntre Qt i Qmax; puritatea i temperatura apei ce trece prin apometru. n general, cunoscnd debitul nominal Qn i pierderea de sarcin Hn cores-punztoare debitului nominal se poate stabili relaia ntre Qn, Hn i debitul de calcul qc ce traverseaz apometrul la pierderea de sarcin Hc corespunztoare i anume:
QL (2.4.1)

De pierderea de sarcin Hc trebuie inut seam la stabilirea sarcinii hidrodi-namice a apei n punctul de racord al instalaiei interioare la reeaua exterioar. Contoarele pentru ap rece i respectiv, ap cald de consum, produse n ar (de firma PRECIZIA S.A.WOLT-MAN ZENNER), precum i cele impor-tate (produse de firme ca SCHLUMBER-GER, ISTAMETER etc.) trebuie s aib "aprobare de model", eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legal (B.R.M.L.) i agrement tehnic, care s certifice caracteristicile funcionale ale contoare-lor (conform ISO 4064/1). Contoarele de ap rece sau cald se execut cu urmtoarele diametre nominate: Dn 20, 50, 65, 80, 100, 125, 150 i 200 mm (fig. 2.4.15). n figura 2.4.16. este prezentat un contor montat din constructie, pe o baterie de baie. n cataloagele firmelor productoare de contoare sunt date, pentru fiecare tip, dimensiunile, caracteristicile tehnice i nomogramele pentru determinarea pierderilor de sarcin, la trecerea apei prin contor. Termometre Se utilizeaz, n special, n instala-tiile de preparare i alimentare cu ap cald, dar i n cele cu ap rece. Dup principiul de funcionare se produc termometre cu dilatare, mano-metrice, electrice i termocuple. Manometre Pentru cunoaterea regimului de va-riaie a presiunii, ntr-un anumit punct al instalatiei de alimentare cu ap sau din recipientele sub presiune, se utilizeaz manometre de tip cu lichid sau cu elements elastice. n strintate se produce o mare varietate de aparate de msur i control pentru msurarea presiunii i tem-peraturii i anume cu: - indicarea direct a valorilor msurate; - nregistrarea valorilor msurate pe band sau pe calculator; - transmiterea la distan a valorilor msurate i afiarea pe un panou; - transmiterea unor impulsuri la
Tabelul 2.4.8. Robinete de col cu ventil, avnd corpul din font Pn10(STAS2378) Diametrul nominal Dn[mm] 10 15 d [in] 3/8 1/2 I [mm] L H di [mm] [mm] 10 12 50 51 17 22 12 14

Tabelul 2.4.9. Robinete cu ventil drept, din font, cu mufe, Pn 10 (STAS 6480) Diametrul nominal d [in] Dn [mm] 10 15 20 3/8 1/2 L [mm] h* [mm] 60 68 77 84 93

3/4 25 32 40 50 1 1 1/4 1 1/2 2

80

95 112 105 127 126 138

150 65 80 100 2 1/2 3 4 186 220 270

160 218 248 301

* Cota h corespunde robinetului deschis i este informativ Tabelul 2.4.7. Dimensiunile compensatoarelor de dilatare din PVC tip lira i n form de U Diametrul Dimensiunile exterior al tevii compensatoare tip lira [mm] [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 R 50 50 60 75 100 120 150 190 225 270 330 a 40 40 40 50 64 80 100 130 150 180 320 h 200 220 260 280 320 400 500 630 750 900 1140 Dimensiunile compensatoarelor tip U, [mm] R 50 65 80 100 130 160 200 250 300 360 450 h 200 220 260 280 320 400 500 630 750 900 1250 b 170 200 230 250 300 370 460 580 700 840 1140

oooooooooooooo oooooooooooooo -c\ico-s!-ir>toi^coa>OT-<Mco-=t

0000000 o b o o cb 6 ooooooooooooo
'-CMO^K)<DN00a)O -Mn
,

[mm]

Fig. 2.4.9. Nomograma pentru dimen-sionarea compensatoarelor cu curbe: a - simple la 90; b - duble.

Fig. 2.4.10. Robinet de col cu ventil avnd corpul din font: a - varianta A, cu ventil din material plastic; b - varianta B cu ventil metalic i gar-nitur de cauciuc; 1 - corp; 2 - capac; 3 - garnitur; 4 - tij; 5 - ventil; 6 - roat de manevr; 7 - su-port; 8 garnitur.________________

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Diametrul nominal Dn [mm] L
hi

Tabelul 2.4.10. Robinete cu sertar i corp oval, din font (STAS 2550) Dimensiuni de gabarit [mm] Flane de legtur la conduct [mm] h2 A
di

Roat de Filetul manevr d4 urubului [mm] b 180 180 225 225 250 280 320 360 400

d2

n x d3

40 240 250 390 170 145 110 4 x 18 18 M 16 50 250 275 410 186 160 125 4 x 18 20 M 16 65 270 340 460 225 180 145 4 x 18 20 M 16 80 280 345 480 240 195 160 4 x 18 22 M 16 100 300 385 570 276 215 180 8 x 18 22 M 16 150 350 490 740 362 280 240 8 x 22 24 M 20 200 400 600 930 440 335 295 8 x 22 26 M 20 250 450 710 1115 500 390 350 12 x22 28 M 20 300 500 805 1200 580 440 400 12 x 22 28 M 20 Observaii: 1. Valorile cotelor hi, h2,i A au caracter informativ, servind la stabilirea gabaritului n vederea montrii; 2. n reprezinta numrul gurilor pentru uruburi; 3. Valorile diametrului d4 al roii de manevr sunt informative. Tabelui 2.4.11. Robinete de i einere cu dinfont, Pn (STAS 1516) ventil, Diametrul Dimensiun Flane de legtur Filetul nominal Dn [mm] de gabarit [mm] L 15 20 25 40 50 65 80 100 150 130 150 160 200 230 290 310 350 480
Li hi fl2

la h3 40 50 55 75 80 90 95 110 125
di

conduct [mm] d2 65 75 86 110 125 145 160 180 240 nxd3 4x14 4x14 4x14 4x18 4x18 4x18 8x18 8x18 8x22 b 14 16 16 18 20 20 22 24 26

uruburilor

90 95 100 115 125 145 155 175 225

65 80 85 110 120 140 150 170 210

115 120 125 155 160 195 220 235 310

95 105 115 145 160 180 195 245 280

M 12 M 12 M 12 M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 20

Observaii: 1. Cotele hi, h2 i h3 sunt informative; 2. n reprezinta numrul gaurilor pentru uruburi. diferite aparate sau armturi de actiona-re. 2.4.2.5 Obiecte sanitare, armturi i accesorii Pentru utilizarea apei n condiii practice i igienice se folosesc obiecte sanitare ca: lavoare, czi de baie, du-uri, closete, pisoare, bideuri, spl-toare pentru vase, chiuvete etc. Obiectele sanitare trebuie s: aib forma i mrimea necesar unei utilizri/functionri normale si cat mai comode; - reziste la variaia de temperatur impus n procesul functional; - reziste la aciunile mecanice i chimice legate de exploatarea i ntre-inerea lor; - aib un aspect plcut i s permit curirea uoar i complet a obiectului; - prezinte siguran n utilizarea lor (s nu se sparg, s nu prezinte pericol de tiere sau rnire n folosin etc.) Obiectele sanitare se execut, n general, din porelan sanitar, font emailat, gresie, materiale plastice, po-liester armat, polimetacrilat, tabl din oel inoxidabil etc. Att n ar, ct i n strintate, se produc obiecte sanitare ntr-o gam variat de forme i dimensiuni. Dup destinaia lor, obiectele sanitare pot fi de construcie: - obinuit (cu dimensiuni standar-dizate) pentru echiparea cldirilor de locuit i a grupurilor sanitare din unele cldiri social-culturale i anexele socia-le ale unitilor industriale; - special, pentru echiparea slilor de operaii din spitale, a creelor, gr-dinielor etc. sau pentru folosirea lor de ctre persoane cu handicap fizic. Lavoare Lavoarele produse n tar (fig. 2.4.17) se execut din porelan sanitar sau din font emailat, cu sptar sau fr sptar, i au dimensiunile redate n tabelul 2.4.12 (STAS 1540). Lavoarele sunt prevzute cu orificiu de preaplin care comunic printr-un canal cu orificiul de scurgere, la care se monteaz un ventil cu dop i sifonul cu

Fig. 2.4.11. Robinet cu ventil drept, din font cu mufe, cu dop de golire: 1 - corp; 2 - capac; 3 - tij; 4 - ventil; 5 - garnitura ventilului; 6 - garnitu-ra tijei; 7 - roat de manevr.

d4

^fe~

i rgi

r*

r m

m\<wm'w AW

cte,

Fig. 2.4.12. Robinet cu sertar i corp oval, din font: a - varianta A, cu tij ascendent; b - varianta N, cu tij neascendent.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap

Fig. 2.4.13. Robinete de reinere cu ventil, din font: a - robinet drept, simbol D; b - robinet de coif, simbol C; c - robinet nclinat, simbol I. gard hidraulic. Lavoarele pot fi echipate cu unul sau dou robinete ori cu baterii amestectoare de ap rece cu ap cald, montate pe lavoar (stative) sau perete. Distana ntre axele orificiilor pentru mon-tarea robinetelor sau a bateriilor stative, produse n ar, este de 160 mm, iar dia-

Fig. 2.4.14. Reductor de presiune pentru ap: 1 - corp; 2 - scaun; 3 - clapet; 4 - piston; 5 - membran elastic; 6 - arc (resort); 7 - urub de reglare; 8 capac; 9 - orificiu pentru manometru.

Fig. 2.4.15. Contor pentru apa rece: a - seciune vertical; b - seciune orizontal; c - cadran cu citire indirect; d - cadran cu citire direct; 1 - carcas; 2 - garnitur amonte; 3 - modul de contorizare; 4 - inel de etanare; 5 - urub; 6 - srm de sigiliu; 7 - plumb de sigiliu; 8 - cadran pentru citirea debitului de ap nregistrat. metrul racordului sifonului este de 45 mm. Majoritatea lavoarelor care se produc n strintate au distanta ntre axele orificiilor pentru montarea robinetelor sau a bateriilor de 200 mm i diametrul racordului sifonului de 45 sau 46 mm. Lavoarele produse de numeroase firme din strintate, satisfac cele mai exigente cerine estetice (forme, di-mensiuni, culori) i de contort igienico-sanitar i pot fi montate pe console, structuri metalice (sistem GEBERIT), integrate n mobilier, cu mascarea le-gturilor i a sifonului de scurgere folo-sind picior (fig.

2.4.18) sau piedestal. Se execut i lavoare duble (fig. 2.4.19)

Fig. 2.4.16. Contoare montate la robinetele de ap rece i ap cald ale bateriilor amestectoare (firma ISTAMETER, Germania).

Fig. 2.4.17. Diferite tipuri de lavoare produse Tn Romania: A - lavoar tip A, fr sptar; B - lavoar tip B, cu sptar; C - lavoar scoic, tip LY; D - lavoar de col; 1 - racord pentru ap rece; 2 - racord pentru ap cald; 3 - preaplin; 4 - orificiu de scurgere prevzut cu ventil.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Tabelul 2.4.12. Lavoare din porelan sau semiportelan (STAS 1540) Mrimea 37 40 a [mm] 370 b [mm] 2 50. 290 .. 10. .. 365 300 450 c [mm] 150 d [mm] 45 45 I [mm] 80...110 150...180

400 45 50 55 60 55C 600 45C 50C

160 160 180 200 210 45 45 45 45 80...110 185...220 185...220 185...220

260... 31 4 30. ..

20...500 420... 500... 550

65 70

650 700 500...640

590

220 230

45 45

185...220 185...220

Tabelul 2.4.13. Czi de baie din font, emailate, pentru aduli (STAS 2757) Mrimea L [mm] 1200 1500 1700 B c [mm] [mm; 700 720 750 50...85 50...85 50...85 H [mm] Capacitatea util pn la preaplin (informativ) [I] Masa informativ (fr picioare) [kg] 78 92,5 122

1200/420 1500/420 1700/420

420 420 175 198 215 420

Tabelul 2.4.14. Czi de du produsen Romania Tipul Dimensiunile [mm] Materialul Masa

Cad de du ptrat

a 830 880

h 150 185 400 185

b 60 60 60 55

c 165 165 165 165

d 52 52 52 52

[kg] acril fonta emailata acril 45 45

Cad de du cu bordurl rotunjit


i

1400 900

font emailata

Tabelul 2.4.15. Vase de closet din porelan sau semiportelan sanitar pentru aduli (STAS 2066/1) I [mm] max 500 li [mm] max 510 h [mm] a [mm] 400 160 b [mm] max 370 c [mm] 435 di [mm] 105 d2 [mm] 16 g [mm] 60 ct 67

cu piedestale duble sau cu mobilier de mascare, conceput s permit utiliza-rea spaiului de sub lavoar. Pentru ho-teluri i chiar pentru locuinele cu con-fort ridicat, lavoarele sunt montate pe piese de mobilier complete care au att rolul de mascare a sifonului si a robinetelor de nchidere, ct i rolul de a cuprinde oglinda, dulapuri laterale pentru obiecte de toalet i medica-mente, precum i elemente de fixare i mascare a corpurilor de iluminat. Czi de baie Czile de baie produse n ar (fig.

Fig. 2.4.20. Cad de baie din font emailata.

Fig. 2.4.18. Lavoar cu picior de mascare a sifonului i a robinetelor de inchidere.


1010 - 483 ,
> I

> >

, 112(H^

Fig. 2.4.19. Lavoar cu dou cuve i dou picioare de mascare a sifoanelor i a robinetelor de Tnchidere. 2.4.20), se execut din font i tabl emailat i din mase plastice i au dimensiunile adaptate pentru uzul per-soanelor adulte (tab. 2.4.13) sau al co-piilor. Czile de baie pentru aduli sunt prevzute cu un orificiu pentru golire i un orificiu pentru preaplin, iar cele pentru copii, numai cu orificiu pentru golire. Racordarea la instalaiile de canalizare se realizeaz prin interme-diul unui sifon tip U sau al unui sifon de pardoseal de tip combinat. Firmele strine produc czi de baie cu configurate ergonomice, cu o mare varietate de forme i dimensiuni, prev-zute cu rezemtori pentru brae (fig. 2.4.21a), sau tetiere (fig. 2.4.21b)'incorporate. Ca materiale se folosesc att fonta emailata, tabla din oel emailat i masele plastice (n special acril), ct i materiale de sintez, de tip compozit, cu caliti deosebite. Czile pentru hidroterapie (fig. 2.4.22) sunt prevzute cu duze alimentate cu aer comprimat i cu un circuit de recirculare a apei cu o pomp. n funcie de tip (standard sau de lux), sistemul poate dis-pune de diverse faciliti precum nclzi-rea aerului ozonat, reglarea i pulsarea debitului de aer i de ap, variatia inten-sitii i orientarea jeturilor. Czile sunt echipate cu conducte de ap i de aer realizate cu evi din cupru sau PVC, montate cu pante corespunztoare pentru asigurarea golirii complete a apei, dup utilizare. De asemenea, prin pozitja de montare se asigur golirea gravitaional a apei din corpul pompei de circulate. Pentru controlul calitii apei i a parame-trilor funcionali, czile sunt dotate cu tra-ductori de nivel i temperatur, precum i cu dispozitive de comand i reglare. Czile de baie pentru persoane cu handicap fizic sunt concepute, functional

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


i dimensional, pentru a satisface n mod optim cerinele de utilizare ale persoane-lor cu deficiene motorii. Cuva este pre-vzut cu portier lateral etan, cu scaun ncorporat i ramp perimetral de sustinere, din oel inoxidabil. Fundul/par-doseala czii este antiderapant. Cuva este echipat cu instalaie escamotabil pentru splarea prului. Czile de baie se monteaz pe su-porturi reglabile sau pe elemente de construcii, nzidite sau liber, pe una sau mai multe laturi, n funcie de tipul i dimensiunile czii, precum i de mrimea spaiului disponibil i exigenele estetice. Czi i cabine de du Se execut din tabl sau font emailat, porelan sanitar, mase plas-tice i materiale de tip compozit. Czile de du sunt realizate sub form de cuve cu adncime redus, de tip ptrat, dreptunghiular sau de col, cu bordura rotunjit. n figura 2.4.23 i n tabelul 2.4.14 sunt prezentate princi-palele dimensiuni ale czilor de du produse n ar, iar n figura 2.4.24. se prezint cteva tipuri de czi de du produse n strintate cu cuv de adncime redus, de form ptrat (fig. 2.4.24a) de col (fig. 2.4.24b), cu cuv adncit i cu scaun ncorporat (fig. 2.4.24c i d), cu fundul antidera-pant i prevzute cu orificiu de golire. Unele tipuri de cuve sunt prevzute cu ventile speciale de c|)60 sau 90 mm echipate cu grtar nichelat i sifon cu gard hidraulic cu racord lateral. Racordarea la instalaiile de canali-zare se face prin intermediul unui sifon n form de S sau a unui sifon

de par-doseal de tip combinat. Cuvele de du se pot monta ncas-trat n pardoseal sau ntr-o bordur supranlat ori aezat direct pe par-doseal. Unele tipuri sunt prevzute cu uruburi de calare pentru asigurarea orizontalitii la montare. Cabinele de du sunt realizate din panouri vitrate, plane (fig. 2.4.25a) sau curbilinii (fig. 2.4.25b) din sticl securiza-t sau din sticl sintetic, montate pe conturul cuvei de du i prevzute cu ui de acces batante ori glisante. n unele cazuri, ua de acces este nlocuit cu o perdea din material plastic. Scheletul (structura) se realizeaz cu profile din aluminiu sau din mase plastice, solidarizate la partea inferioa-r i superioar i se etaneaz cu gar-nituri din elastomeri. Soluia a fost adoptat i pentru uzul persoanelor cu handicap fizic (mobilitate redus), cabina fiind prevzut pentru acces cu un panou pivotant, echipat cu scaun. Optional, panourile pivotante pot fi echipate cu accesorii utile pentru dife-rite tipuri de handicap-bare de traciune, suporturi pentru picioare, mnere sau
1530
'

^ " -^^ ^
CO

. J83

t
o
L O,

Jol , .
] 052JJ
580

---------

785

'

*---------------------------------

100

a Fig. 2.4.21. Czi de baie produse n strintate: cu rezemtori pentru brae; b - rezemtoare de brae i tetier.

Fig. 2.4.22. Cad de baie pentru hidroterapie (hidromasaj): 1 - conducta de ap; 2 - conduct de aer; 3 - reglarea debitului de aer; 4 - comanda electric a pompei de ap; 5 - crepin pentru absorbia apei din cad; 6 - duz de injectat ap cu aer; 7 - detector de nivel al apei; 8 - clapet dubl de golire a apei; 9 - cofret electric; 10 - grupul motor cu pomp de ap; 11 - amortizor de zgomot pentru grupul motor - pomp. bare de susinere etc. Uzual, cuvele i/sau cabinele de du se echipeaz cu baterii amestec-toare, obinuite, cu du fix sau cu racord flexibil. n funcie de exigenele de contort impuse, pot fi dotate cu arm-turi sanitare specializate, precum mo-deratoare termostate, temporizatoare, sisteme de reglare a formei i intensi-ttii jetului de ap etc. Cabinele de du pentru hidroterapie sunt prevzute cu aparatur necesar efecturii procedurilor specifice (du, hidromasaj etc). Cabinele (fig. 2.4.25) sunt echipate cu dispozitive electronice de comand, reglare, semnalizare automata n sistem interactiv, precum i cu mijloacele adecvate de securitate. Vase de closet i rezervoare de ap pentru splarea vaselor de closet. Vasele de closet produse n ar se execut fie din porelan sau semipore-lan sanitar, cu scaun (fig. 2.4.26), i cu dimensiunile redate n tabelul 2.4.15, fie din font emailat, cu tlpi (fig. 2.4.27), avnd forma oval sau dreptunghiular. Closetele cu scaun sunt prevzute, prin construcie, cu sifon cu gard hi-draulic. Golirea closetului n conducta de canalizare se face printr-un tut prevzut lateral sau vertical n jos, care are diametrul interior de 100 mm. Closetele cu tlpi se utilizeaz n cldiri n care frecvena de utilizare este mare (gri, cazrmi, closete publice etc) i pot fi splate cu un jet de ap de la un robinet cu furtun. n strintate, se produc diferite tipuri

S3-5S
lAl
A* Fig. 2.4.23. Czi de du, din fonta emailat produse n Romania: a - de form ptrat; b - de col.

Capitolul 2: Instalaii de aiimentare cu ap S. Instalatii sanitare

. ______H------w

40

1
H

1020 300
N

I f^ *..
_ _ 230 . 70

Fig. 2.4.24. Czi de du produse n strintate: a - de form ptrat, cu adncime redus; b - de col, cu bordur rotunjit; c - cu adncime mare i cu scaun ncorporat; d - cu scaun ncorporat pe toat limea czii. 900 40 560

* *
F

,
1

o CD

. CD

,i
485
--------------------------------

CO

'

415
h*----------------------------------

1200

aill

o
in

Fig. 2.4.25. Cabin de du cu funciuni multiple: a - cu panouri vitrate plane; b - pentru hidroterapie cu panouri vitrate curbe. de vase de closet ca forma, dimensiuni, sisteme de prindere, aiimentare cu ap i racordarea la reeaua de canalizare. Ast-fel, vasele de closet cu ieire lateral i cu sistemul de fixare pe perete, permit degajarea pardoselii i deci condiii cres-cute de curenie i igien. (fig. 2.4.28). Vasele de closet echipate cu dezintegratoare, amplasate n exteriorul acestora sau integrate n ele, cu spla-re sub presiune, permit evacuarea apei uzate prin conducte cu diametre mici (20 sau 30 mm) n conductele de canalizare. Ansamblul de closet poate fi echipat cu rezervor de ap cald, du mobil i generator de aer cald, precum i cu tablou de comand (fig. 2.4.29). Funcionarea este controlat printr-un microprocesor care permite reglarea temperaturii apei i a aerului, intensita-tea i direcia jetului de ap precum i durata de utilizare. Dispozitivul de sp-lare cu du perineal este reglabil i n plus, poate fi adaptat la cea mai mare parte a vaselor de closet obinuite. Pentru uzul persoanelor n vrst sau cu handicap fizic, se produc vase de closet cu nlime variabil. nlimea va-sului se poate modifica ntre 40 i 65 cm, n 6 s., prin acionarea unei manete de comand plasat lateral rezervorului. Aparatul este acionat de un eric hidrau-lic i funcioneaz la presiunea apei din reea. Cu o presiune de 3 bar, vasul poate ridica o greutate de 180 kg. Splarea vaselor de closet se poate face sub presiune sau prin cdere, din re-zervoare de ap amplasate la nlime, la seminlime sau direct pe vasele de closet. n funcie de felul dispozitivelor de sp-lare, consumul de ap pentru o ntre-buinare crete cu scderea nlimii de montare a rezervoarelor, de la simplu la de dou ori i jumtate, iar debitul de ap crete de la 0,1 l/s, cat este debitul pentru ncrcarea rezervoarelor la 1,2 l/s cores-punztor debitului robinetelor de splare sub presiune. Au fost realizate (in cadrul INCERC-Bucureti) noi soluii de rezervoa-re cu acionare prin buton i cu golire di-rect, precum i rezervoare cu dou debits de splare, ceea ce conduce la reduce-rea apreciabil a consumului de ap. Rezervoarele de ap se fabric din font, porelan sau din mase plastice (fig. 2.4.30 i tab. 2.4.16), ultimele avnd avantajul c au o greutate mai mic i o rezisten termic mai mare dect cele din font, reducndu-se, apreciabil, Tabelul 2.4.16. Rezervoare de splare pentru closete Tipul de rezervor Din font emailat STAS 2756 Mrimea L [mm] I II 350 400 530 i h a d Masa [mm] [mm] [mm] [mm] informativ [kg] 195 200 50 45 10 Coninutul de ap [I] 9

Idem

480 350 215 200 280 "195 200 400 250 200 50 55 55 45 20 12

Din porelan montat la mic nlime Idem montat la nlime Din mase plastice

51 45 50 45

9 7 1

18 9 9

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


A 1
' \n$

:
o
C O

C-V \ ^

<,/

"v d
ii
*-------------------------------------------*

, ,

^HT
c
t

^*I

V" "l
o
0 0

K. iH "

^ 0))
c
I---------------------

JO

'

: n i

r
1

.Q

$ *--- -^ -c

-----*
D

'

^v-...,

iL

o
C O

V- l

, ,

WE31
4------------------------

K
/ i %4 .

J JZ
i L

6>" --------------*
J

.Q

L 0)
c
4-------------------------

Fig. 2.4.26. Vase de closet pentru aduli: A - cu plnie i evacuarea lateral (C.P.L.); B - cu plan nclinat i evacuarea vertical (C.I.V.); C - cu plan nclinat i evacuare lateral (C.I.L.); D - cu oglind i evacuare laterale (C.O.L.); E - cu oglind i evacuarea vertical exterioar (C.O.V.E.); F - cu oglind i evacuare vertical intehoar (C.O.V.I.).

Fig. 2.4.27. Vas pentru closet cu tlpi.


LO

202 in

0 oo _* "* co o
CM

J_LL

600 425

Fig. 2.4.28. Vas de closet cu fixare pe _____________perete._____________ condensatul pe suprafaa lor exterioar. Rezervoarele de splare, amplasate la nlime sau la seminlime, se ra-cordeaz la vasele de closet printr-o eav de splare cu diametrul de 1 1/4" din material plastic, oel inoxida-bil sau plumb, legat la vas prin inter-mediul unei manete din cauciuc, n form de plnie. Alimentarea cu ap a rezervoarelor de splare se realizeaz prin interme-diul unor robinete cu plutitor (flotor), ra-cordate ia instalaia de distribute prin legturi fixe sau elastice. Bideuri Sunt folosite pentru igiena intim. 586 335 HO 230
140 145

375
4J.

265

Fig. 2.4.29. Vas de closet, cu dispozitiv de splare cu du mobil, generator de aer cald pentru uscare i cu microprocesor pentru reglarea temperaturii apei, aerului, direcia jetului de ap i durata

de utilizare: a - plan; b - vedere lateral.

-t-

J T^fX

a b Fig. 2.4.30. Rezervoare de closet: a - din font; b - din porelan sanitar. Se pot amplasa n camerele de baie din cldiri de locuit i hoteiuri, precum i n camerele de igien din cldiri n care lucreaz un numr mare de femei. Bideurile se fabric din porelan sanitar. n ar, se produc dou tipuri (STAS 2422): obinuit, fr du (fig. 2.4.31a) sau cu orificiu pentru du ascendent (fig. 2.4.31b). Bideurile sunt pre-vzute cu dou robinete, pentru ap
500...600

'

1
c

J
1

" E o
CO

029 40...45
029

40...45

450 max. Fig. 2.4.31. Bideuri produsen Romania: a - fr du; b - cu du.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


200 195

Ao

565 130 395

t IT ) O C O

iL ( - i

^l045^>

>o

O CO

CO CM

220 600
120

455

030 , a b Fig. 2.4.32. Bideuri produse n strintate: a - bideu oval, cu picior; b - bideu rectangular, suspendat, cu fixare pe perete. cald i rece, sau cu baterie amestec-toare de ap rece cu ap cald. n strintate se produce o mare di-versitate de bideuri ca forme, dimensiu-ni, culori, sisteme de fixare, de alimentare cu ap i de racordare la canalizare. Constructiv se deosebesc bideuri cu picior (fig. 2.4.32a) care se monteaz prin fixare direct pe pardoseala sau pe plat-forme escamotabile de mobilier i bideuri suspendate (fig. 2.4.32b) care se fixeaz prin buloane pe pereii portani sau pe batiuri ncastrate. Pisoare Se utilizeaz n grupurile sanitare din cldiri social-culturale, administrative i in-dustriale, precum i n closetele publice. Pisoarele se execut din porelan sanitar sau font emailat, ntr-o gam larg de tipo-dimensiuni. Pisoarele din porelan sanitar produse n ar au forma i dimensiunile redate n figura
1

c \
in

L >
\;

c u

/
. 340.

\
v

, 335

z ^J T-'

IA
|
' A

oo o

'/ /////// // >


275
, 395

a a .

Fig. 2.4.34. Pisoare produse n strintate: a - rectangulare, cu fixare pe perete; b - ovale, cu fixare pe perete sau n colul ncperii; c - ovale, basculante; d - celulare, tip stal.

425 Fig. 2.4.33. Pisoare produse n Romania: 1 - racord pentru ap rece; 2 - orificiul de scurgere. 2.4.33. n strintate se produc diferite tipuri de pisoare (fig. 2.4.34) de forma rectangular, oval (tip scoic), celulare (tip stal), pentru montare pe perete, n colul ncperii sau, cele de tip stal, prin rezemare direct pe pardoseala. Pisoarele sunt prevzute cu orificii pentru alimentarea cu ap rece i respectiv, pentru golire. Splarea se reali-zeaz continuu sau intermitent prin intermediul unor robinete speciale de re-glare sau acionare, pentru pisoare, respectiv prin intermediul unor sisteme electronice integrate, cu comand automata prin fotocelule. Evacuarea se face prin partea inferioar, gravitational sau prin efect aspirant, prin sifonare. 40 320 40
I l-------------------------------- -

r?
030

fc:
dA

t-St
055\ 200 400 540 j4Q, t 055 350 ,| ^9.

155

Fig. 2.4.35. Vidoare cu picior, pentru spitale.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


1400 1125 920

062

^ ^

fr
^
062

V
^

(r
IT.

a-, 062

"^

S\
^K

BS
Fig. 2.4.37. Diferite tipuri de spltoare de buctrie, produse n strintate: a - dublu, cu doui cuve inegale, cu platforma de lucru i suport pentru vase; b - dublu, cu suport pentru vase; _________________________________c - simplu, cu suport pentru vase._________________________________

J50max. 40,
345

J6O48O+5

_24H Ao

485 485

Fig. 2.4.36. Spltoare pentru vase, produse n Romania: a - spltor cu platforma (picurtor); b - spltor dublu.

Fig. 2.4.38. Chiuvet din font emailat. Vidoare Sunt obiecte sanitare specializate (fig. 2.4.35), utilizate n uniti spitaliceti pentru golirea i splarea

vaselor utilizate pentru igiena bolnavilor imobilizai (ploti). Se execut din porelan sanitar, n varian-te cu picior sau suspendat, i sunt prevzute cu grtar mobil, suport, cu tam-poane amortizoare i cu un grtar de fund naintea sifonului, din oel inoxidabil. Evacuarea se face la fel ca la vasele de closet, prin intermediul unor sifoane cu gard hidraulic, nglobate, cu ieirea la-teral sau vertical. Pentru curire sunt echipate cu robinete de splare. Spltoare de buctrie Se utilizeaz pentru splarea vaselor i a produselor alimentare. Se realizeaz sub forma unor cuve adnci, cu unul sau cu mai multe com-partimente, cu sau fr platforma de lucru, cu suport pentru vase i bordur perimetral. Se execut din font sau tabl emai-lat, tabl din oel inoxidabil, porelan sanitar sau materiale compozite, de tipul varicor, corian, antium, silacril etc. Formele i dimensiunile spltoare-lor de buctrie produse n ar sunt prezentate n figura 2.4.36. Firmele strine produc 0 gam larg de tipuri Tabelul 2.4.17. Robinete de serviciu s implu, tip I (STAS 2581) Diametrul nominal, Dn [mm] 10 15 20 25 Filet pentru d [in] G 3/8 G 1/2 G 3/4 G1
Imin

[mm] 10 12 14 16

L [mm] 70 80 90 105

h [mm] r 28 31 35 40

de spltoare, designul i dimensiunile lor satisfcnd orice exigene; n figura 2.4.37 se prezint cteva tipuri execu-tate, in general, cu tabl din inox. La spltoarele cu suport sunt pre-vzute orificii pentru montarea baterii-lor amestectoare sau a dou robinete pentru ap rece i cald. La celelalte spltoare armturile pentru alimentare cu ap se monteaz pe elementele de constructii. Toate tipurile de spltoare au

JH ; h 1/
?'/0 >

s^^4
!

-T3

I^ Y

\ 1

L a
G 1/2

90...100

Fig. 2.4.39. Robinet de serviciu simplu a - tip I, ptr. montare la perete, cu cur gere fix cu jet liber; b - tip II, pentru montare pe obiecte sanitare, cu curgere fix, cu jet perlat; 1 - cap de armtur; 2 - corp; 3 - ajutaj perlator; 4 - piuli de fixare; 5 - piuli de racordare; 6 - racord.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

G1/2

75min

Fig. 2.4.40. Robinet de serviciu dublu a - tip I, pentru montare pe perete, cu scurgere fix, cu racord pentru furtun din cauciuc; b - tip II, pentru montare pe perete, cu scurgere fix, cu tub flexibil; 1 - cap de armtur; 2 - corp; 3 - pi uli olandez; 4 - ajutaj perlator; 5 - tub flexibil; 6 - portfurtun. acelai diametru al racordului la sifonul de scurgere (52 mm), iar pentru spltorul cu suport, distana dintre axele gurilor pentru montarea robinetelor sau a bateriilor este aceeai ca i la lavoare (160 mm).

Fig. 2.4.42. Armtur cu preaplin ptr. rezervorul de splare montat

pe closet. Evacuarea apei dup folosin se face printr-un ventil de scurgere, cu sit nichelat la care se racordeaz, dup caz, sifoane simple sau duble. Chiuvete Sunt obiecte sanitare (fig. 2.4.38) care se folosesc n spaii tehnice: ga-raje, ateliere, spltorii etc. Se execut din font emailat sau gresie ceramic i sunt prevzute cu ventil cu sit de scurgere, format la turnare, i cu un tu scurt, pentru ra-cordarea la sifon. Pentru a proteja pe-retele, chiuvetele sunt prevazute cu plac nalt, fix sau detaabil. Se realizeaz n diferite forme: dreptunghiular, semirotund, de perete sau de colt, cu dimensiuni variabile n functie de destinaie i de poziia de montare.

Fig. 2.4.41. Robinet cu ventil acjionat cu plutitor: 1 - corpul robinetului; 2 - scaunul ventilului; 3 - ventil; 4 - prghia plutitorului; ________5 - plutitor; 6 racord; 7 - tub de umplere.______________

Fig. 2.4.43. Robinet pentru splarea vasului de closet, cu jet de ap sub presiune.

Alimentarea cu ap se face, dup ne-cesiti, cu ap rece i cald, prin robinete de serviciu sau baterii amestectoare. Chiuvetele din font sunt emailate numai pe suprafeele de lucru, respec-tiv n interiorul cuvei, pe bordura cuvei, pe usctor i pe faa vzut a tbliei acestora. Celelalte suprafete sunt aco-perite cu un grund de email sau cu vopsea de ulei. Pentru laboratoare se produc chiuvete din gresie ceramic antiacid gla-zurate n interiorul cuvei i pe suprafe-tele vzute, cu sau fr sptar. 2.4.2.6 Armturi pentru alimentarea cu ap a obiectelor sanitare Robinete Sunt armturi de serviciu pentru alimentarea obiectelor sanitare cu ap rece. n cazuri speciale cnd se admite ca amestecul apei s se fac n cuva obiec-tului sanitar, unele robinete se pot utiliza i pentru ap cald. Se execut, n general, cu corpul din alam cromat sau nichela-t (mai rar, din mase plastice). Tipurile uzuale de robinete de serviciu sunt:

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


- robinetul de serviciu simplu, (fig. 2.4.39), avnd dimensiunile redate n tabelul 2.4.17, poate fi: pentru montare la perete, cu curgere fix cu jet liber (fig. 2.4.39a), sau pentru montare pe obiectele sanitare, cu curgere fix, cu jet perlat (fig. 2.4.39b); - robinetul de serviciu dublu, (fig. 2.4.40) cu dimensiunile redate n tabelul 2.4.18, executat n dou variante: pentru montare la perete, cu curgere fix i cu racord pentru furtun de cau-ciuc (fig. 2.4.40a) i respectiv, cu tub flexibil (fig. 2.4.40b); - robinetul cu ventil, acponat cu plutitor (fig. 2.4.41) pentru rezervoarele de splare a closetelor. Se fabric n trei mrimi, cu dimensiunile redate n tabelul 2.4.19. Plutitorul deschide robinetul pe msur ce rezervorul se go-lete de ap i nchide robinetul cnd apa din rezervor a atins nivelul pentru care s-a fcut reglarea; - armtur cu preaplin pentru rezervorul de splare montat pe closet (fig. 2.4.42). Prin ridicarea tijei 1 prevzut cu mnerul nichelat 2, ventilul 3 se ri-dic i se deschide orificiul 4 de eva-cuare a apei din rezervor. n acest timp, plutitorul 5 coboar, deschide robinetul 6 i apa intr n rezervor prin eava 7. La atingerea nivelului maxim al apei n rezervor, plutitorul 5 nchide robinetul 6; - armturi cu supape pentru rezervorul de splare montat pe closet: prin apsarea unui buton basculant, rezervorul poate fi golit total sau partial, dup necesiti; - robinet pentru splarea vasului de closet cu jet de ap sub presiune (fig. 2.4.43), care nlocuiete rezervorul de splare cu robinetul cu plutitor. Se monteaz pe un racord scurt la coloa-na de ap rece sub presiune. Prin ap-sarea manetei 1 pistonul 2 preseaz

Fig. 2.4.45. Baterie amestectoare, stativ, pentru lavoar sau spltor: 1 - corpul bateriei; 2 - eav de curgere a apei; 3 - racord la conducta de ap rece; 4 - racord la conducta de ap cald. Tabelul 2.4.18. Robinete serviciu dublu, tip 1 (STAS de 2581) Imin hi Diametrul Filet Filet L d2 nominal, Dn [mm] 10 15 20 25 d [in] G 3/8 G 1/2 G 3/4 G1 [mm] 10 12 14 16
di

[in] G 1/2 G 3/4 G1 G 11/4

[mm] 70 80 90 105

[mm] 63 73 83 95 plutitor,

[mm] 11,5 14,5 21 30

Tabelul 2.4.19. Robinete

cu ventil, acionate cu Pn10bar(STAS2377) L [mm 340

Mrimea I

Tipul de rezervor de splare STAS 2756 (mrime I de rezervor)

II III

365 430

STAS 2756 (mrime STAS 9441

II de rezervor)

Fig. 2.4.46. Baterie stativ pentru bideu: a - pentru montare

aparent; b - pentru montare mascat. arcul 3, ventilul 4 se ridic i elibereaz seciunea de trecere a apei reci sub presiune spre rezervorul de closet. La eliberarea manetei 1, arcul 3 se destin-de i aeaz ventilul 4 pe scaunui su nchiznd admisia apei; - robinet pentru pisoar cu diametrul de 3/8"; este un robinet de col avnd tija de actionare mascat cu capac de protectie nichelat; - robinet pentru lavoar (fig. 2.4.44) sau spltor cu diametrul de 1/2" poate fi folosit pentru ap rece sau pentru ap cald de consum. Diferitele tipuri constructive de robinete de lavoar se deosebesc prin forma corpului, a roii (stelei) de manevr, acoperirea metalic (nichelare, cromare etc.); - robinet pentru bideu se execut numai de tipul stativ cu dimensiunea racordului de 1/2"; Tipurile moderne de robinete pro-duse de firmele strine, includ econo-mizoare cu temporizare hidraulic. Du-rata temporizrii este prestabilit n functie de destinatia armturii i variaza, n mic msur, n functie de pre-siunea apei. n mod uzual timpul de curgere este de 7 s pentru splarea vaselor de closet i a pisoarelor. Eco-nomia de ap realizat variaz ntre 50 i 70 %, fa de soluiile clasice. Robinete pentru lavoare, duuri, clo-sete i pisoare cu temporizare electro-nic sunt armturi prevzute cu ventile electromagnetice, programate electronic i acionate de la distan prin interme-diul unor celule fotoelectrice de detecie cu raze infraroii, modulate, integrate n corpul armturii sau amplasate n zona de utilizare a obiectului sanitar respectiv. Dispozitivele de declanare sunt

Fig. 2.4.47. Baterie amestectoare de perete, pentru baie sau du: 1 - corpul bateriei; 2 - racord excentric; 3 - tub flexibil pentru du; 4 - suport reglabil pentru du; 5 - suport fix pentru du.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

Fig. 2.4.48. Cap de robinet cu discuri ceramice cu deschidere maxima de 1/4 tur cu orificii de tip fluture dispuse n cruce: a - ansamblu; b - poziia deschis a discurilor ceramice; c - poziia nchis a discurilor ceramice; 1 - discuri ceramice; 2 - dispozitiv antizgomot; 3 - garnitur de etanare; 4 i 5 - inele de etanare; 6 - cap de antrenare. insensibile la ap sau la lumina ambian-t, natural sau artificial i determin curgerea apei numai n momentul detec-trii micrii n cmpul prestabilit. nchi-derea se produce automat dup retra-gerea minii sau a corpului din zona ac-tiv. Temporizarea este ntre 3 i 20 s, n funcie de tipul robinetului. Fa de armturile uzuale, se realizeaz economii cuprinse ntre 75 i 80 %. Robinetul electronic pentru lavoar, cu

celul foto-electric amplasat la extremitatea bra-ului, dispune de posibiliti de reglare a profunzimii cmpului de detecie, prin in-termediul unui poteniometru ncorporat n modul, precum i de un sistem electronic antiblocare, care mpiedic celula s ntrerup curgerea apei. Robinetul este prevazut cu aeroeconomizor i dispune de posibiliti de reglare a tempe-raturii apei pe o plaj ntre 25 i 60 C precum i de nchidere temporizat cu cicluri funcionale de 3,5 s. Un alt tip de robinet electronic are racordat un detector fotoelectric, foca-lizat, care poate capta radiaiile infraro-ii ntr-un cmp de pn la 20 cm. Un temporizator limiteaz durata curgerii la 3 s., dup care apa se ntrerupe automat. Starea de funcionare a dis-pozitivului este indicat de o diod electroluminiscent. Safer/7 Sunt armturi care permit utilizarea direct a apei cu o anumit temperatu-r, amestecarea apei reci cu apa cald realizndu-se prin acionarea a dou robinete, unul de ap rece i cellalt de 145 200

a b Fig. 2.4.49. Baterie stativ cu un singur orificiu pe obiectul sanitar, pentru montare: a - pe lavoar, cu dispozitiv de nchidere a ventilului de scurgere; b - pe spltor de buctrie. ap cald, care pot fi acionate manual sau automat. Bateriile se execut cu corpul din alam nichelat sau cromat ori din font emailat. Tipurile principale de baterii produ-se n ar sunt: baterii amestectoare, cu ventil cu garnituri din cauciuc (STAS 8732), pentru presiunea nominal Pn= 6 bar i dia-metrul nominal Dn = 15 mm, care pot fi: - stative, pentru lavoar sau spltor de buctrie (fig. 2.4.45) prevzute cu eav de scurgere (pip) cu sau fr perlator; - stative, pentru bideu (fig. 2.4.46), n dou variante: pentru montare apa-rent (fig. 2.4.46a) sau mascate n corpul bideului (fig. 2.4.46b); - pentru montare pe perete, prev-zute cu du flexibil (fig. 2.4.47) pentru czi de baie sau cabine de du; pentru duuri se pot folosi tipuri similare de baterii prevzute cu du fix, drept sau curb. Pentru lavoare i spltoare, bateriile au evi de scurgere (pipe), cu sau fr perlator; baterii amestectoare prevzute cu capete cu discuri ceramice, care permit nchiderea/deschiderea progre-siv a unor orificii calibrate, practicate n discuri (pastile) din materiale ceramice, suprapuse i acionate n planuri paralele prin rotire. Etanarea se reali-zeaz prin efectui pelicular, ca urmare a aderenei suprafeelor n contact, da-torit gradului nalt de prelucrare.

170 0174

Fig. 2.4.50. Baterii stative cu monocomand cu un singur orificiu pe obiectul sanitar: a - pentru lavoare sau bideuri; b - pentru spltoare de buctrie.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Principalele avantaje ale capetelor de armturi cu plcue ceramice sunt: - fiabilitate mare conferit de rezis-tena ridicat a plcutelor ceramice; - reducerea pierderilor de ap prin etaneitatea deosebit datorit efectu-lui pelicular ntre plcuele ceramice; - precizia reglrii obinut ca urma-re a meninerii pozitiilor relative ale ori-ficiilor de curgere; - maniabilitate ridicat datorit cur-sei active reduse de 1/4, 1/2, 3/4 tur, precum i a repetitivitii pozitiilor; - configuraii ergonomice ale orga-nelor de acionare. n figura 2.4.48 se prezint un exemplu de cap de robinet prevzut cu dou discuri ceramice cu deschiderea de maximum 1/4 tur, cu orificiile de tip fluture, dispuse n cruce. n poziia complet deschis, la 1/4 tur, orificiile sunt n coinciden total, oferind sec-iunea maxima de deschidere. Debitui armturii variaz n funcie de gradul de deschidere i, respectiv, de rezis-tena hidraulic corespunztoare acesteia. Aceste tipuri de capete cu discuri ceramice groase pot fi adoptate la toa-te capetele de armturi, debitui variind ntre 0,17 i 0,87 l/s la deschideri ntre 30 i 85. Firmele strine, specializate, au realizat o mare diversitate de baterii
40-65

Fig. 2.4.51. Baterii cu monocomanda pentru baie sau du: a - baterie de baie, pentru montare aparent; b - baterie de du pentru montare mascat. amestectoare, cu un aspect estetic i o fiabilitate deosebit, difereniate ntre ele prin diferite elemente constructive i funcionale. Astfel, unele baterii sunt echipate cu mecanisme antiuzur tip "Protector", constituite dintr-un limita-tor de cuplu, montat n interiorul dispo-zitivului de manevr al robinetului, care limiteaz la o anumit valoare presiu-nea exercitat asupra dispozitivului de nchidere, reducnd uzura prin frecare. Bateriile stative pentru lavoare (fig. 2.4.49a) sau spltoare (fig. 2.4.49b) pot necesita pentru montare un singur orificiu pe obiectul sanitar, iar cele pentru lavoar (fig. 2.4.49a) pot avea i dispozitiv de nchidere a ventilului de scurgere a lavoarului. Bateriile amestectoare cu monocomanda, permit reglarea debitului i a temperaturii printr-un organ unic de comand cu posibiliti de acionare pe dou direcii (orizontal i vertical). n corpul bateriei sunt prevzute clapete de reinere anti-retur care m-piedic intercomunicarea circuitelor de Seciunea A-A 150
150

150 ,

o .
IT3

\ ---------- ( \

lT ~\
150

388I______j , 328_____J 268 .i'l Sect. A-A' ,138,

530

3~T
163

f Fig. 2.4.52. Accesorii pentru camere de baie: a - porthrtie din faian sau porelan sanitar, de montat aparent pe perete; b - idem, de montat ngropat n perete; c - s-punier din faian sau porelan sanitar de montat aparent pe perete; d - idem, de montat ngropat in perete; e - etajer din porelan sanitar; f - consol din alam nichelat pentru etajer; g portprosop din alam, cu un bra; h - idem, cu dou brae.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


ap cald i ap rece. Unele modele sunt prevzute optional i cu dispoziti-ve termostatate pentru limitarea tem-peraturii maxime a apei calde. Elements termostatic este compus dintr-un simplu cartu interanjabil, prevzut cu dou filtre i cu clapete anti-retur. Ba-teriile termostatate evit riscul de op-rire. Unele tipuri de baterii sunt prev-zute cu du mobil. Bateriile stative, cu monocomand, pentru lavoare necesit pentru montare un singur orificiu pe obiectul

sanitar, putnd fi prevzute i cu dispozitiv de nchidere a ventilului de scurgere a obiectului sanitar (fig. 2.4.50a) iar cele pentru spltoare (fig. 2.4.50b) au ea-va de scurgere fix sau reglabil. Bateriile cu monocomand pentru baie sau du, pot fi montate aparent (fig. 2.4.51a) sau mascat (fig. 2.4.51b). Bateriile pentru baie sunt prevzute cu manet sau buton de inversare a cur-gerii apei la du sau n cad (fig. 2.4.51a), cele pentru du nu au inver-sor de curgere (fig. 2.4.51b). Bateriile pentru duuri, avnd termo-state integrate i selectoare de jet, permit obinerea instantanee a jetului ploaie sau jetului de hidromasaj precum i reglarea formei i intensitii jetului, prin rotirea difuzorului n diferite poziii. 2.4.2.7 Accesorii pentru obiecte sanitare Accesoriile completeaz dotarea teh-nico-sanitar a spaiilor de utilizare a apei, ndeplinind functiuni auxiliare i contri-buind la sporirea gradului de confort. Din categoria accesoriilor de uz curent fac parte: console, etajere, spuniere, port-prosoape, portpahare, oglinzi, cuiere etc. Diversitatea obiectelor sanitare, de-terminat de tip, modele, materiale i di-mensiuni, a generat o gam la fel de lar-g de accesorii, pentru a permite realizarea celor mai potrivite combinaii estetice. Materialele folosite pentru realizarea accesoriilor sanitare sunt dintre cele mai diferite: cristal, sticl, porelan sanitar, inox, lemn, materiale plastice sau compozite. n figura 2.4.52 sunt prezentate c-teva tipuri de accesorii.

2.4.3. Stabilirea tipurilor, determinarea numrului obiectelor sanitare i amplasarea lor n planurile de arhitectur ale cldirii i n scheme
Dotarea tehnic a cladirilor, cu obiecte sanitare, armturi i accesorii, se face n funcie de destinatiile, caracte-risticile i gradul de confort al cladirilor, precum i de cerinele investitorilor. 2.4.3.1 Stabilirea tipurilor i numrului obiectelor sanitare Cldiri de locuit Dotarea minima cu obiecte sanitare (conform STAS 1478) cuprinde: - n camere de baie: lavoar, closet, cad de baie sau du i receptor sifo-nat pentru colectarea apei de pe par-doseal; - n buctrii: spltor de vase cu cuv i platform (picurtor). n blocurile de locuine noi (conform Legii nr. 114/1996), pe lng dotarea minima cu obiecte sanitare, se prevede numrul de camere de baie sau grupuri sanitare pentru apartamente, n funcfie de numrul de camere i a suprafeei locuibile: - la apartamentele, cu 1 camera, cu suprafata locuibil util minima, de 37 m2 i la apartamentele, cu 2 camere, cu suprafaa locuibil util minima de 52 m2, se prevede 1 camera de baie (dotat cu obiecte sanitare ca mai sus); - la apartamentele, cu 3 camere cu suprafaa locuibil util minima de 66 m2 se prevede 1 camera de baie i 1 grup sanitar suplimentar, dotat cu closet i lavoar mic; - la apartamentele, cu 4 camere cu suprafaa locuibil minima de 74 m2 se prevede 1 camera de baie i 1 grup sanitar suplimentar dotat cu du, lavoar mic, closet i cu sifon de pardoseal; - la apartamentele, cu 5 camere, cu suprafaa locuibil minima de 87 m2 se prevd 2 camere de baie; - n buctriile pentru apartamente, indiferent de numrul de camere, se prevede dotarea cu 1 spltor cu cuv i picurtor. Se recomand prevederea n camera de baie sau n grupul sanitar suplimentar a racordurilor de ap rece, ap cald i canalizare pentru maina de splat rufe, iar n buctrie a racordurilor pentru ap rece, ap cald i canalizare pentru maina de splat vase. Camerele de baie i grupurile sanitare suplimentare se doteaz cu urm-toarele accesorii: etajer, oglind, port-prosop, portspun, porthrtie i cuier. Se recomand dotarea cladirilor de locuit cu 1 chiuvet cu robinet dublu servici, amplasat n camerele de co-lectare a gunoiului, pentru asigurarea condiiilor de igien i curtenie n aceste ncperi i n spaiile comune de circulaie, cu condiia s nu existe pericolul de nghe pentru instalaiile de alimentare cu ap. Cldiri administrative i social-culturale. Stabilirea tipurilor i numrului obiectelor sanitare pentru cldiriie administrative i social-culturale se face n funcie de destinaiile cladirilor, gradul de confort al acestora i de numrul de persoa-ne care le folosesc, conform tabelului 2.4.20, anexa 2.4.1 n care s-a notat: b-numrul brbafilor; f-numrul femeilor. Pentru cldiri ce nu pot fi asimilate cu cele din tabelul 2.4.20 determinarea a6

5 24
o
T3

33I

2z

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 Numrul persoanelor de acelai sex -<^CB --CLF ^P H3-LB 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Numrul de spectatori de acelai sex -o-C,LB -^CF ^P -n-LF b Fig. 2.4.53. Nomogram pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare: a - la birouri; b -pentru spectatori, la teatre, sli polivalente i cluburi cu sli de spectacole; CB - closete pentru brbai; C, L, F - closete i lavoare pentru femei; P - pisoare; LB - lavoare pentru brbafi C, LB closete i lavoare pentru brbai; CF - closete pentru femei; LF - lavoare pentru femei._______________________

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


1U $n c8 en 7 .2 o6 oG

a 4
>c0

E 2-

zr
! i
5
.S3 E

10 30 50 70 90 110130 150 170 190 210 230250 Numrul persoanelor de acelai sex --C B -*-C, L F -o-P, L B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Numrul de locuri -C B -*-C F -<vP -*-LF -LB Fig. 2.4.53. Nomogram pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare: c - pentru artiti la teatre, sli polivalente i cluburi cu salt de spectacole; d - la cinematografe; CB - closete pentru brbai; C, LF - closete i lavoare pentru femei; P, LB - pisoare i lavoare pentru brbai; CF pentru femei; P - pisoare; LF - lavoare pentru femei; LB - lavoare pentru brbai. closete tipurilor, numrului i repartiiei pe sexe a obiectelor sanitare se face pe baza dateior din tema de proiectare. n cldiri administrative i social-cul-turale se prevd grupuri sanitare separate pe sexe; n cldiri n care lucreaz maximum 10 persoane se prevede un singur grup sanitar, comun pentru brbai i femei, prevzut cu 1 lavoar, 1 closet i 1 du (pentru du trebuie s se in seam de prevederile din tabelul 2.4.20). In cazurile n care grupurile de du-uri sunt amplasate separat de closete, se prevede n plus cte 1 closet la fie-care 10 duuri, iar n cazul n care grupurile de closete sunt montate separat de grupurile de lavoare se prevede su-plimentar cte 1 lavoar pentru fiecare 10 closete, dar minimum 1 lavoar. La fiecare nivel se prevede 1 chiu-vet care se amplaseaz, de preferin, n grupul sanitar pentru femei, sau ntr-o ncpere destinat materialului gos-podresc. In camerele de colectare a gunoiului se prevede 1 chiuvet cu ro-binet dublu serviciu cu conditia s nu

existe pericolul de nghe pentru insta-laiile de alimentare cu ap. Amplasarea grupurilor sanitare i a punctelor de consum al apei se face astfel nct s fie asigurate accesul i folosirea lor uoar, distana maxima de parcurs fiind de 50 m, fr a depi 3 m pe vertical. De regul, grupurile sanitare se amplaseaz la fiecare nivel al cldirii; pentru cldiri administrative se admite amplasarea grupurilor sanitare ntre dou niveluri. Pe lng obiectele sanitare prevzu-te n tabelul 2.4.20, n functie de spe-cificul cladirilor, se ine seama de prevederile i dotrile suplimentare, care se prezint n continuare. Cldirile de birouri. Grupurile sanitare se prevd numai cu closete, pisoare i lavoare. Pentru institutele de proiectare se prevede, la fiecare atelier, cte 1 lavoar, iar, pe lng atelierele de ediie, legtorie i copiere se prevede i cte 1 du. In figura 2.4.53a, se prezint nomo-grama pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare la birouri. Sli de spectacole i teatre. In fiecare cabin de actori se prevede cte 1 lavoar, iar n cabinele de actori cu un grad ridicat de contort se prevede cte un grup sanitar prevzut cu closet, lavoar i du. Pentru slile de repetiie se prevd grupuri sanitare la care numrul de obiecte sanitare se stabilete n functie de capacitatea slilor respective. Duurile pentru actori se prevd cu cabine individuale n care se face i dez-brcarea, considernd 1 du pentru 5 persoane. Pentru slile de repetiie pre-vzute cu cabine de du cu dezbracare ntr-o ncpere comun, se consider maximum 8 persoane pentru 1 du. La bufetele teatrelor se prevd sp-ltoare simple sau duble cu usctor i chiuvet pentru curire, alimentate cu ap rece i cald. In figura 2.4.53b, se prezint nomogra-ma pentru stabilirea numrului de obiecte sanitare n funcie de numrul de spectatori de acelai sex, pentru teatre, sli polivalente cluburi cu sli de spectacole.
10
9-|4 -4T

^._.

"c

^"

'"'? 5.
!______________ '' w

,.

(0

'

*'

---"?'

I .....-r"i

" 4-

ss
i--- ~r_________=.--ii X......? a) 4" * yX L,--"",__ ^ .-*

y*

r-

^ -

Ide

/ S A

\ b 2 V r
=<

i(

>

J i

'? i-r-4-*&'Z%~~~4~ -

_L

>C0

/ >

&

E2*

i:w-*"

~t" => 1

E z

z VJj~

- -1------

----

-------------------------------------'1

10 30 50 70 90 110 1C Numrul persoanelor d< -o-C B -*-C F ^P - Fig. 2.4.54. N a - pentru consurr CB - closete pentru brbai; CF -P, LB - pisoare i lavoare pentru

0 SO 150 170 190 210 230 250 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 3 acelai sex Numrul persoanelor de acelai sex -L B -x-L femei; F ^C B -x-C F -o-P, L B -o-L F i b

omogram pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare: atori la restaurante i cantine; b - pentru personal la restaurante i cantine: closete pentru femei; P - pisoare; LB - lavoare pentru brbai; CF - lavoare pentru brbai.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


24 22

^-" ~ .*$*

fe^u
1R. c lo . ;
$ -ifi - JT:""

"*"

'T-

-5 i^:

,=^

n:~

~ ** '^

><S /i...,',C. _ _

_ _ _

E ''^'
z <: "

______- _ _ -_ -

oii'iii nu mi nil
IN
<L
<D^U
B:"""" ^""^^

"* '

- -^"

: : ,-=c"

S1b :

..'*:

,j
a

.9212 oin

" +'*

.'" -<

-"^ "

-""T*

------------__;==--:

8-.?- ;;-- --; = -3 6:,?f:==,^_:^;=?:=.

"^ ^_, -^Z $ -= = -^-"-=-3F = ---

*Ay**i^%Z=*t:Zz$v.

,= = ^-----------;

**.'%-"%-%.
-

i 0'%**.% Z <i I -0

------------------------------

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 Numrul de copii -o-C, L -a-DUS 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Numarul persoanelor de acelai sex ^C B -x-C F -^ P -D-LB.F ^FANT

Fig. 2.4.55. Nomogram pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare la: a - grdinie, n funcie de numrul de copii; b - cldiri de nvmnt superior i coli: C, L - closete i lavoare; DUS - duuri; CB - closete ptr. brbai; CF - closete ptr. femei; P - pisoare; _____________LB,F - lavoare ptr. brbai i pentru femei, FANT - fntni ptr. but ap.____________ n figura 2.4.53c, se prezint nomo-grama pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare pentru artiti la teatre, sli polivalente i cluburi cu sli de spectacole. Cinematografe. La cele cu 2 sau mai multe niveluri se prevd grupuri sanitare la fiecare nivel (fig. 2.4.53d). La bufetele cinematografelor se prevede 1 spltor simplu cu usctor i 1 chiuvet pentru curenie n cazul n care distana dintre bufet i chiuveta amplasat n debara sau grupul sanitar este mai mare de 25 m. Pentru cabinele de proiecie se prevede un grup sanitar dotat cu lavoar, closet i du, dac nu exist grup sanitar pe acelai nivel cu cabina de proiecie sau dac distana ntre cabina de proiecie i grupul sanitar pentru public este mai mare de 15 - 20 m. Cantine i restaurante. Se prevd grupuri sanitare pentru personal i pentru consumatori, separate unele de altele. Grupurile sanitare pentru consumatori se doteaz cu lavoare, closete, pisoare i fntni de but ap; ele sunt separate pe sexe i se amplaseaz astfel nct accesul la ele s se fac din holuri i nu direct din sala de mese. Pentru personal, grupurile sanitare sunt separate pe sexe (de la mai mult de 5 persoane) i sunt dotate cu lavoare, closete, pisoare i duuri. Obiectele sanitare prevzute n ta-belul 2.4.20 sunt specifice grupurilor sanitare pentru personal i pentru consumatori; celelalte obiecte sanitare, ne-cesare n buctrii, grupuri de prepara-re, laboratoare de cofetrie etc., fac parte din categoria de obiecte sanitare legate de procesele de pregtire i preparare a hranei i se fixeaz prin te-ma de proiectare n funcie de mrimea i specificul restaurantului. Pentru asigurarea condiiilor de igien este obligatorie prevederea la-voarelor pentru splat pe mini n buctrii, laboratoare de cofetrie, distribute de alimente etc., precum i a ro-binetelor dublu serviciu la o serie de spltoare, chiuvete i bazine, pentru a permite racordarea furtunului pentru splat pardoseala. In figura 2.4.54a se prezint nomo-grama pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare la restaurante sau cantine n funcie de numrul de persoane de acelai sex, iar n figura 2.4.54b, nomograma indic numrul i felul obiectelor sanitare pentru personal. Cmine, grdinie i cree. Carac-teristic pentru aceste cldiri este faptul c grupurile sanitare sunt comune pentru copii de ambele sexe. La cmine i grdinie se prevd closete i lavoare, iar czi de baie nu-mai pentru cminele i grdiniele cu program sptmnal. Pentru cminele i grdiniele cu program normal sau redus nu se pre-vd czi de baie. La cree se prevd, n grupurile sanitare, vidoare sau, n lipsa acestora, closete care se pot utiliza ca vidoare, precum i chiuvete. Czile de baie se prevd la cree numai dac au program sptmnal. n figura 2.4.55a, se prezint nomograma pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare, la grdinie, n
40 36 32 2*
CO

a> 24-o .2 20-

S 16E
8

i4 0 c CB ele 20 0,18 .216 814 2 12


CD

; 10-

f 83 6

i I*
z2 0 000 2 ea numri stadioane FANT - fi

^ K "

* >
S ^r

! = ~
r

H=3 =
i> i

- y 4 = ^

! ^ = =

= ; K = = 3& ^=
"l

^ F
s .
J
L

~ <

c f - /
i__ _r^

H
&-<

=r 3 =; < = > > - = ( <

PH ^

^^ = ^
W <------------E

^
= <

? '< A

' ^= = A 3* = "
r ~

sV

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 Numrul de locuri aferente unui grup sanitar separat pe sexe -o-CB -*-CF -A-P -^FANT -o-LB,F a Fig. 2.4.56. Nomograma pentru stabilir a - pentru sli i terenuri de sport, >sete ptr. brbai; CF closete ptr. femei; P - pisoare;

5 50 100 150 200 250 300 350 400 450 50 0 Numarul de muncitori de acelai sex, dintr-un schimb smei ^>-CB -*-CF -<vP ^FANT . b ilui i felului obiectelor sanitare: ; b - la unitile de producfie: ntni ptr. but ap; LB,F - lavoare ptr. brbai i f

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


functie de numrul de copii. Institute de nvmnt, coli. Numrul de obiecte sanitare este valabil pentru elevii i studentii de acelai sex, de pe acelai nivel, care utilizeaz un grup sanitar. Obiectele sanitare din laboratoare se stabilesc n conformitate cu tema de proiectare i innd seama de felul experienelor care se efectueaz. Pentru grupurile sanitare de pe ln-g slile de gimnastic i ateliere este obligatorie alimentarea cu ap cald, obiectele sanitare prevzndu-se cu baterii de ap cald i rece. n figura 2.4.55b se prezint nomogra-ma pentru stabilirea numrului i felului obiectelor sanitare, n funcie de numrul de elevi sau studeni de acelai sex. Spitale. Camerele pentru bolnavi se doteaza cu obiecte sanitare conform in-dicaiilor din tema de proiectare cu preci-zarea c este indicat s se prevad n fie-care camera de spitalizare cte 1 lavoar. Dotarea cu obiecte sanitare a gru-purilor sanitare depinde de profilul functional al spitalelor. Astfel, pentru o serie de boli este contraindicat baia, iar pentru altele, baia nu poate fi efec-tuat dect prin introducerea bolnavu-lui cu ajutorul unor crucioare speciale. Oficiile de distribuire a mncrii sau pentru alte servicii legate de alimenta-ie, se doteaz cu cte 1 spltor dublu cu usctor. Bi publice. Numrul czilor de baie i al duurilor, precum i repartiia pe sexe se fixeaz prin tema de proiectare. Unele bi publice se prevd numai cu duuri, altele cu duuri i czi de baie, iar altele sunt dotate i cu bazine de not. Terenuri de sport i stadioane. Num-rul de duuri se stabilete n funcie de felul activitii sportive (care murdresc mai putin sau mai puternic corpul), n funcie de felul n care se face dezbrca-rea (n vestiare comune sau n cabine individuate) i n funcie de durata de utiliza-re a duurilor. Durata maxima de utilizare a duurilor se consider de 30 min n cazul dusurilor cu dezbrcare n vestiare Tabelul 2.4.21. Numarul de lavoare sau locuri de spalare a minilor i de duuri, pentru cldiri industriale, n funcie de categoria procesului tehnologic Grupa procesului tehnologic Caracteristica proceselor tehnologice Numrul de muncitori la 1 lavoar sau 1 loc de splare Numrul de muncitori la 1 du cu fr cabine cabine I Procese tehnologice ce se desfoar n condiii de contact cu praful, dar fr degajare de substane chimice, fr contact cu produse iritante asupra pielii: Ia - care produc murdrirea minilor (de ex.: prelucrarea la rece a metalelor, croitorie, tricotaje, asamblare mecanic etc.); I b - care produc murdrirea minilor i corpului (de ex.: lucrri de reparaii sau ntreinere a mainilor i utilajelor eta)._________ II Procese tehnologice care au loc n condiii de microclimat nefavorabil: II a - cu temperatur ridicat i radiaii calorice (de ex.: cuptoare Siemens - Martin, laminoare, forje, tratamente termice); II b - cu temperatur sczut (de ex.: munc de exterior, n instalatii frigorifice); lie - cu folosirea unei cantiti mari de ap n procesul tehnologic _____(de ex.: procese la ateliere umede, spltorii).

15 12 10 10 10
III b

10 8 6 6 6

15 12 10 10 10

IV IVa IV b IV c V Procese de munc ce se desfoar n condiii de degajare de praf, fr alte substane chimice sau produse iritante asupra pielii: - cu degajare medie i mare de praf (de ex.: turntorii, fabricarea materialelor de construct, industria inului i a cnepii, fabrici de ciment etc.); - cu degajare intensiv de negru de fum, cu praf de gudron, cu praf de crbune (de ex.: fabricarea i manipularea negrului de fum, a gudroanelor, exploatri miniere de crbune etc.).___ Procese de munc ce au loc n condiii de contact cu substane toxice: - cu aciune iritant asupra pielii prin contact direct (de ex.: contact cutanat permanent cu acizi, reactivi, materii corosive, crom etc.); - cu aciune toxic general (de ex.: prelucrarea plumbului, mediu de lucru cu nitro i amino derivai ai hidrocarburilor aromatice, mercur, alte metale grele etc.); - gaze i vapori care pot produce intoxicatii acute (de ex.: locuri de munc avnd rise de intoxicaie cu clor, acid cianhidric i compui cianici, benzen, gaze iritante respiratorii etc.) Procese de munc unde se manipuleaz i se prelucreaz materiale infectate (de ex.: materiale biologice infectate)________

10 8 10 8 10 8 8 6

6 5 5 4

10 8 8 6

VI VI a VI b Procese tehnologice care necesit un regim special pentru asigurarea calitii produciei: - legate de prelucrarea produselor alimentare (de ex.: procese tehnologice din fabricile de pine, laboratoare de cofetrie, combinate de came, buctrii etc.); - legate de productia medicamentelor, produselor biologice i materialelor sanitare (de ex.: productia medicamentelor, pansamentelor, serurilor, vaccinurilor etc.).

10
8

10
8 Observaii: 1. Prin numrul muncitorilor de la un obiect se nelege numrul muncitorilor de acelai sex dintr-un schimb. 2. Lavoarele sau locu-rile de splare aferente vestiarelor se prevd cu ap rece i cald. 3. Duuri se prevd numai pentru persoane care lucreaz direct n procesul de productie. 4. Pentru grupa I a procesului tehnologic, necesitatea prevederii duurilor se stabilete prin tema de proiectare. 5. Lavoare sau locuri de splare se prevd pentru toate persoanele care nu folosesc duurile. 6. Numrul lavoarelor i dusurilor se sta-bilete n raport cu schimbul cu numrul maxim.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare J\ cu r~\

i m
o

( 1 (1 I

Q)

Tt-

M
ni

a
5?

mm
D

TO ------n, H n

B/W
H

1=4

l\-

S /I

19
Fig. 2.4.57. Amplasarea obiectelor sanitare n cldirile de locurt: a - camera de baie cu nodul de conducte in spatele lavoarului; b - idem, cu no dul de conducte In afara camerei de baie; c i d - camere de baie cuplate; e - camera de baie cuplat cu camera de W.C.; f cuplarea a dou camere de W.C.; g - cuplarea a dou camere de baie i a dou camere de W.C.; h cuplarea unei camere de baie cu o buctrie; i - cuplarea a dou buctrii i a dou camere de W.C. comune i de 45 min n cazul n care dez-brcarea se face n cabine individuale. Numrul de sportivi care se ia n calcul pentru stabilirea numrului de duuri este: - 8 - la dusuri cu dezbrcare n ves-

tiare comune, cu durata de folosire a acestora de 30 min, pentru activiti sportive care murdaresc puternic corpul; - 12 - idem, pentru activiti sportive care murdresc mai puin corpul; - 5 - la duuri cu dezbrcare n ca+i

D00 D D ^

-a
.All J>

3
OO *

Dh
^r

G> E)x E>


Femei

Fig. 2.4.58. Amplasarea obiectelor sanitare n cmine: a - spltor cu lavoare i bie de picioare; b - ncpere de duuri cu amplasarea lor pe mijlocul camerei; c - grup sanitar pentru femei; d - grup sanitar pentru brbai, e - grup de W.C.-uri cuplat cu grup de duuri, pentru femei; f - idem, pentru brbai. bine individuale, cu durata de folosirea acestora de 45 min pentru activiti sportive care murdaresc puternic corpul; - 8 - idem, pentru activiti sportive care murdresc mai puin corpul; Numrul de obiecte sanitare pentru sli, terenuri de sport i stadioane, n funcie de numrul de locuri, este pre-zentat n tabelul 2.4.20 i mai detaliat n graficul din figura 2.4.56a. Gri de cltori. Dotarea cu obiecte sanitare depinde de mrimea traficului de cltori n 24 h, considerndu-se egal ca repartiie pe sexe. Obiectele sanitare pentru diferite servicii ale grii se asimileaz celorlalte categorii de cldiri cuprinse n tabelul 2.4.20. n cazul n care pentru o parte din personal se prevd apartamente, acestea se doteaz la fel ca garsonie-rele, cminele de nefamiliti sau cldi-rile de locuit. Centrale termice, centrale de venti-lare, puncte termice. Se prevd obiecte sanitare numai n cazul n care exist personal permanent de exploatare i atunci cnd distana pn la un grup sanitar este mai mare de 50 m, la cir-culaia prin interiorul cldirii, respectiv 30 m la circulaia prin exteriorul cldirii. Grupul sanitar se doteaz cu closet, lavoar, iar n cazul centralelor termice i cu du. Pentru curenie se

prevede 1 chiuvet cu robinet dublu serviciu. Cldiri industriale. Numrul de closete, pisoare, fn-tni de but ap sunt date n tabelul 2.4.21, iar numrul de lavoare i de dusuri este dat n tabelul 2.4.21, n funcie de grupa procesului tehnologic, de substanele care se prelucreaz i de gradul de murdrire a corpului, innd seam de normele de protecie a muncii. Pentru evitarea subdimensionrilor, prevederile din tabelul 2.4.21 se aplic pentru un singur grup sanitar la care are acces numrul maxim de muncitori de acelai sex i apoi se stabilete pentru fiecare grup sanitar, numrul de obiecte sanitare n funcie de grupele de procese tehnologice. In figura 2.4.56b, se prezint nomo-grama pentru stabilirea numrului si felului obiectelor sanitare la unitatj de producie. n ntreprinderile cu peste 25 de femei pe schimb, se amenajeaz, la vestiare, nc-peri destinate igienei intime a femeii. Aceste ncperi se prevd cu instalaii de splare cu jet ascendent sau du mobil, cu ap rece i cald; de la 100 femei n sus, 0 ast-fel de instalaie completat cu 1 lavoar i 1 closet se prevede la fiecare 50 de femei. Se admite ca grupurile sanitare s fie amplasate cte 1 pentru 2 niveluri, cu condiia ca distana maxima de par-curs, pn la acestea s fie de 50 m, fr a depi 3 m pe vertical.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Fntnile de but ap se amplasea-z n interiorul halelor i n grupurile sanitare, cu condiia ca distana maxima pn la ele s nu depeasc 50 m. Pentru curenie, se prevd chiuve-te, care se amplaseaz n grupurile sanitare pentru femei sau n ncperi spe-ciale pentru materiale de curenie. 2.4.3.2 Amplasarea obiectelor sanitare in planurile de arhitectur ale cldirii i in scheme Obiectele sanitare se amplaseaz n planurile de arhitectur ale cldirii la sca-ra desenului respectiv. Cotele de monta-re a obiectelor sanitare precum i dis-tanele minime, pe orizontal, ntre obiectele sanitare i ntre acestea i ele-mentele de constructii sunt indicate (conform STAS 1504), n tabelele 2.4.22, (anexa 2.4.2) i 2.4.23 (anexa 2.4.3). Obiectele sanitare se reprezint n planuri i n scheme prin semne con-ventionale (tab. 2.4.1), avnd dimen-siunile principale de gabarit ale obiec-tului respectiv reduse la scara desenului (de regul 1:50). n faza de proiec-tare detalii de execuie (D.D.E), se n-tocmesc detalii ale grupurilor sanitare, la scara 1:10 sau 1:20. In figura 2.4.57, sunt prezentate c-teva variante de amplasare a obiectelor sanitare n camerele de baie ale cldi-rilor de locuit, iar n figura 2.4.58. sunt prezentate cteva variante de amplasare a obiectelor sanitare ntr-un cmin cu grupuri sanitare comune.

2.4.4. Calculul hidraulic al con-ductelor de distribute a apei reci i calde pentru consum menajer
Reelele interioare de alimentare cu ap rece i ap cald pentru consum menajer, reprezint sisteme de conducte sub presiune, pentru care se adopt modelul de calcul al curentului unidimensional de fluid incompresibil. Se disting dou categorii de probleme: - de dimensionare, cnd se cunosc caracteristicile geometrice ale instalaiei (configuraia geometric a instalaiei, cotele geodezice ale tuturor punctelor caracteristice ale reelei, lungimile tronsoanelor de conducte, valorile rugozitii suprafeelor interioare ale conductelor n funcie de natura materialelor acestora), debite ce trebuie transportate cu un anumit regim al presiunilor, vitezele medii economice ale apei n fiecare tronson de conduct i se cere determinarea diametrelor conductelor, calculul pierderilor totale de sarcin (liniare i locale) i sarcina hidrodinamic necesar Hneo, n seciunea conductei de alimentare cu ap a instalaiei; - de verificare, cnd pentru o insta-laie interioar data, pentru care se cunosc caracteristicile geometrice ale reelei, diametrele tuturor tronsoanelor i debitele de calcul, se cere s se determine pierderile totale de sarcina (liniare i locale) i sarcina hidrodinamic efec-tiv Hef, n seciunea conductei de alimentare cu ap a instalaiei. Configuraia geometric, lungimile tronsoanelor i cotele geodezice ale tuturor punctelor caracteristice ale re-telei de conducte, rezult din amplasarea instalaiei n planurile de arhitectur ale cldirii si n scheme. Tabelul 2.4.24. Debitele specifice de ap cald i rece, echivalenii de debit, presiunile normale de utilizare pentru bateriile i robinetele de alimentare cu ap pentru consum menajer Nr. Denumirea punctului de consum crt. Debit specific [l/s] 0,20 Echivaleni de debit E 1,00 Presiunea de utilizare [kPa]

A. Baterii pentru: Spltor DN 15 sau chiuvet DN 15 Spltor DN 20 Cazan de baie DN 15 Cad de baie DN 15 la prepararea central a apei calde Du flexibil DN 15

20

2
3 4 5

0,30 0,20

1,50 1,00 1,00 0,50 1,50 1,00 1,50

20 30 30 30 30 30 30

0,20 0,10 0,30 0,20 0,30

6 7

Baie DN 20 (pentru tratamente) Du DN 15 8 9 Du masaj hidraulic DN 20

Albie de splat rufe DN 15

0,20 0,10 0,07 0,10 0,20 0,30 0,20 0,20

1,00 0,50 0,35 0,50 1,00 1,50 1,00 1,00

20 20 20 20 20 20 20 20

10 Baie de picioare DN 15 11 Lavoar DN 15


12 13 Spltor circular DN 15 B. Robinete pentru: Spltor DN 15

14 Spltor DN 20 15 Chiuvet DN 15
16 17 18 19 Albie de splat rufe DN 15

Cazan de fiert rufe DN 15 Inclzitor de ap cu gaze DN 15 Marmit DN 15

0,20 0,20 0,20 0,20

1,00 1,00 1,00 1,00 0,17

20
35 *min

20 20

20 Rezervor de pisoar DN 15
21 22 23 24

Pisoar individual DN 10 Spltor circular DN 15 Baie de picioare DN 15 Lavoar DN 15

0,035 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,15 1,20 0,035 0,10 0,17 0,17 0,25 0,30 0,25 0,60

0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,75 6,00 0,17 0,50 0,85 0,85 1,25 1,50 1,25 3,00 4,00 0,50 1,00 1,50

20 20 20 20 20 20 20 60* 20 40* 40* 60* 60* 60* 50*


100* 100*

25 Bideu DN 15
26 27 28 Rezervor de closet DN 10 Rezervor de closet DN 15 Splare closet sub presiune DN 15

29 Fntn de but ap 30 Main de splat vase DN 15


31 Main de splat rufe DN 15 32 Robinet de stropit qrdin DN 15

33 Robinet de stropit grdina DN 20 34 Robinet de stropit grdina DN 25


35 Robinet pentru maina de evacuare ~3 hidraulic deeuri menajere Hidrant de 6~ stropit DN 20

37 Hidrant de stropit DN 25
38 Robinet dublu/simplu serviciu DN 10 39 40 Robinet dublu/simplu serviciu DN 15 Robinet dublu/simplu serviciu DN 20

0,80 0,10 0,20 0,30

20 20 20

41 Robinet dublu/simplu serviciu DN 25


42 Robinet cimea curte DN 15 43 Robinet cimea curte DN 20

0,50 0,20 0,30 0,40 0,60 0,90

2,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

20 40* 40* 40* 60* 60* 60*

44I Robinet cimea curte DN 25


45 Robinet cimea strad DN 20 46 Robinet cimea strad DN 25

47 Robinet cimea strad DN 30

1,20 * conform datelor din prospectul pentru tipul ales

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


2.4.4.1 Debite specifice, echivalenti de debite, presiuni normale de utilizare pentru armturile obiectelor sanitare - Debitul specific de calcul al unei armturi pentru un obiect sanitar (robinet, baterie amestectoare de ap rece i ap cald de consum), care se mai numete i consum specific, este un debit conventional, exprimat n [l/s] i considerat normal pentru o anumit ntrebuinare a apei. - EchivalentuI de debit al unei armturi pentru un obiect sanitar se de-finete ca raportul ntre debitul specific al armturii respective, qs, i un debit specific qsu = 0,20 l/s, ales conventional ca unitate de msur; = _SL = _9^ (242) y Qsu 0,20 ' - Presiunea normal de utilizare este presiunea disponibila (sau de serviciu) n seciunea de ieire a apei din armtura unui obiect sanitar, care asigur n aceasM A A 16
14 10-

A
15 -11 12

v
CP S.H. 1 2 /

// \4

P.T.

25
-13

Fig. 2.4.59. Schema de principiu pentru indicarea modului de calcul al unei instalatii de alimentare cu ap rece i ap cald pentru un ansamblu de cldiri de locuit: CP. - conduct public; S.H. - staie de ridicare a presiunii cu recipiente de hi-drofor; P.T. - punct termic; 1 conduct de alimentare cu ap rece a staiei de ridicare a presiunii; 2 - conduct de alimentare cu ap rece att a conductei de distri-buie a apei reci ct i a conductei de alimentare cu ap rece a instalaiei de preparare a apei calde; 3 - conduct de distribute a apei reci a ansamblului de cldiri; 4 - conduct de alimentare cu ap rece a instalaiei de preparare a apei calde de consum; 5 - conduct de distribute a apei calde a ansamblului de cldiri; 6 - conduc-t de racord, a instalaiei interioare de ap rece la conductele de distribute a apei reci a ansamblului de cldiri; 7 - idem, a instalatiei interioare de ap cald la conductele de distribute a apei calde a ansamblului de cldiri; 8 - conduct interioar de distribute a apei reci; 9 - idem, a apei calde; 10 - conduct de alimentare cu ap rece a robinetelor de ap rece; 11 - idem, a bateriilor de amestec; 12 - idem, a robinetelor de ap rece i a bateriilor de amestec; 13 - conduct de alimentare cu ap cald a bateriilor de amestec; 14 - legtur de alimentare cu ap rece a robinetului de ap rece; 15 idem, a bateriilor de amestec; 16 - legtur de alimentare cu ap cald a bateriilor de amestec. t sectiune o vitez medie a jetului de ap corespunztoare debitului specific. In tabelul 2.4.24, sunt date: debitele specifice de ap rece i cald, echivalen-tii de debit i presiunile normale de utilizare, pentru bateriile i robinetele de alimentare cu ap pentru consum menajer. Se mentioneaz c presiunile normale de utilizare pot fi modificate n functie de caracteristicile msurate ale armturilor respective, cu condrtia asigurrii debitelor specifice de calcul din tabelul 2.4.24. 2.4.4.2. Debite de calcul pentru dimen-sionarea conductelor

Debitele de ap consumate la dife-rite armturi montate ia obiectele sanitare din cldiri, au un caracter aleator. Aceasta se datoreaz frecventelor de utilizare, simultaneitilor n funcio-nare i duratelor de utilizare, diferite de la o armtur la alta. Debitul de calcul qc pentru dimen-sionarea conductelor de distribute a apei reci i calde pentru consum menajer, se determin cu relatia: Qc = qw+y\'Qm [l/s] (2.4.3) in care: - qmz este debitul mediu zilnic de ap [l/s]; - y - cuantila distribuiei de reparti-ie normal; Cuantila distribuiei de repartiie norma-l este n funcie de gradul de asigurare a necesarului de ap dup cum urmeaz: - pentru cldiri prevzute cu instalatii interioare de alimentare cu ap rece i cu ap cald, preparat centralizat sau cu nclzitoare instantanee cu gaz sau elec-trice, se aplic un grad de asigurare de 99 %, cruia i corespunde y = 2,326; - pentru cldiri prevzute cu instalatii interioare de alimentare cu ap rece si cu ap cald, preparat cu nclzitoare locale cu combustibil solid sau lichid, se aplic un grad de asigurare de 98 %, cruia i
Tabelul 2.4.25. Componena termenilor qsz, Znqs, Partea de instalaie Conducte: E i valorile coeficienilor a qsz sau Znqs a Suma de echivalenti E Nr. tronson din fig. 2.4.59 1 2 3, 6 4, 5, 7

pentru alimentarea cu ap rece a staiilor de ridicare a presiunii pentru alimentarea cu ap rece a conductelor de distribute a apei reci i a instalaiilor de preparare a apei calde pentru alimentarea cu ap rece a conductelor de distributie din interiorul cldirilor

qsz = qsrz qsz = qsrz

1 1 E = Ei + E2 E = Ei + E2

qsz = 0,7qSrz qsz = qscz Znqs = Z0,7nqSfa + Enq sr Snqs = Snqsr 2nqs = I0,7nqst>

E= OJE1+E2

pentru alimentarea cu ap rece a instalatiei de preparare a apei calde i pentru alimentarea cu ap cald a conductelor de distributie a apei calde de distributie i coloane pentru alimentarea cu ap rece a robinetelor i a bateriilor de amestec de distributie i coloane pentru alimentarea cu ap rece a robinetelor de distributie i coloane pentru alimentarea cu ap rece a bateriilor de amestec

0,7 E = Ei 1

E = 0,7Ei + E2 E = E2 1 E = 0,7Ei

8, 12 10 11 9, 13

de distributie i coloane pentru alimentarea cu ap cald a bateriilor de amestec

Znqs = Xnqsb

0,7 E = Ei

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Tabelul 2.4.26. Necesarurile specifice de ap rece i cald n Nr. Destinaia cldirii crt. 1 Cldiri de locuit (pentru 1 persoan pe zi) a) n cazul preparrii centrale a apei calde: - apartament cu closet, lavoare, cad de baie i spltor - apartament cu closet, lavoare, cad de du i spltor b) n cazul preparrii locale a apei calde: - n cazane functionnd cu gaze sau n nclzitoare electrice 2 3 - n cazane funcionnd cu lemne, crbuni, combustibil lichid Cldiri pentru birouri (pentru 1 funcionar pe schimb) Cluburi, case de cultur i teatre a) cu prepararea central a apei calde: 170 140 20 60 55 5 funcie de destinaiile cldirilor Necesar specific [I] Total ap

din care ap cald de 60 C

280 200

110 80

- actori (pentru 1 persoan pe zi) - spectatori, vizitatori (pentru 1 loc pe zi) b) fr ap cald: - actori (pentru 1 persoan pe zi) 4 5 - spectatori, vizitatori (pentru 1 loc pe zi) Cinematografe (pentru 1 loc pe zi) Cantine, restaurante, bufete: - bufete (pentru 1 persoan) - cantine i restaurante (pentru 1 persoan, 1 mas la prnz pe zi) 6 - cantine i restaurante (pentru 1 persoan, 3 mese pe zi) Cmine (pentru 1 ocupant pe zi) - cu obiecte sanitare n grupuri sanitare comune - cu lavoare n camere - cu qrupuri sanitare n camere 7 Internate colare (pentru 1 ocupant pe zi) - cu obiecte sanitare comune - cu lavoare n camere 8 Hoteluri i pensiuni (pentru 1 pasager pe zi) - cu duuri i cad de baie n grupuri sanitare comune - cu duuri n grupuri sanitare n camere 9~ 10 11 - cu czi de baie n qrupuri sanitare n camere Cree, grdinie cu internat (pentru 1 copil pe zi) Grdinie cu copii externi (pentru 1 copil pe schimb) Spitale, sanatorii, case de odihn (pentru 1 bolnav pe zi) - cu czi de baie i duuri n grupuri sanitare - cu czi de baie n fiecare camera, pentru bolnavi 12 13 - cu czi de baie n fiecare camera, pentru tratamente balneologice Dispensare, policlinici (pentru 1 bolnav pe zi) Bi publice (pentru 1 persoan)

35 12 25 12 5

15

5 22 44

3 10 20

80 90 170 70 80 110 150 200 100 20

40 50 60 30 40 60 80 100 50 8

235 325 425 15

115 165 225 ______ 3_____

- cu duuri 14 15 - cu czi de baie Scoli (pentru 1 elev pe program) fr duuri sau bi Terenuri de sport, stadioane (pentru 1 manifestare sportiv) - pentru 1 spectator 16 17 - pentru 1 sportiv Gri (pentru 1 persoan n traficul zilnic) Spltorii (pentru 1 kg de rufe uscate)

60 200 20

30 100 5

6 50 5

20

- cu splare manual - cu splare semimecanizat 18 - cu splare mecanizat Secii de splare din garaje (pentru 1 vehicul pe schimb) - autoturisme 19 - autocamioane Intreprinderi industriale (pentru 1 muncitor pe schimb) cu procese tehnologice din grupa: I II III a III b IV V VI a VI b

35 45 55

20 25 30

300 500

50 60 60 75 75 85 60 75

20 25 25 30 30 40 25 30 ecare schimb. consum i la stabilirea

Observaii: 1. Durata maxima de utilizare a duurilor i Iavoarelor In vestiarele intreprinderilor industriale este de 45 min pentru 2. Datele din tabel se iau in considerare la calculul necesarului de cldur i combustibil pentru prepararea apei calde de capacitii rezervorului de acumulare (pentru ap rece i ap cald de consum). 3. 4. Necesarurile specifice de ap din tabel pot fi reduse dac se prevd msuri de reducere Grupele proceselor tehnologice sunt cele prezentate n tabelul 2.4.21.

a pierderilor i a risipei de ap.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


corespunde y = 2,054; Debitul mediu zilnic pentru dimen-sionarea conductelor exterioare de distribute a apei reci i calde din ansam-blurile de cladiri de locuit similare acestora, se stabileste cu relatia: 3600n,z [l/s] (2.4.4) - qsp - debitul specific pentru 1 per-soan [l/s-pers.]; - qsa - debitul specific pentru 1 apartament [l/s-ap]; - Na - numrul mediu de persoane la 1 apartament; rioz i qsz au semnificaiile din relatia (2.4.4), iar in care: - NP este numrul de persoane cores-punztor unui necesar specific de ap; - qsz - necesarul specific de ap pe zi [l/zi-pers.], care poate fi qSrz pentru ap rece sau qScz pentru ap cald; n tabelul 2.4.26 sunt prezentate necesa-rurile specifice de ap rece i de ap cald n functie de destinaia cldirilor; - n0z - numrul mediu de ore pe zi de utilizare a apei care, pentru cldirile de locuit, este 19 h/zi. Debitul mediu zilnic pentru dimensio-narea coloanelor i a conductelor de dis-tribuie a apei reci i calde din interiorul cldirilor, qmz, se stabilete cu relaiile:
qsp

N -lnqs [l/s-pers.] (2.4.7) [l/s-ap] (2.4.8) funcie de temperatura la care se pre-par apa cald, ale crui valori sunt date n tabelul 2.4.25. Componena termenului E i valo-rile coeficienilor a sunt date n tabelul 2.4.25, n care: Ei este suma echivalentilor de de-bite ai bateriilor amestectoare de ap rece cu ap cald; E.2 - suma echivalentilor de debite ai robinetelor de ap rece. Echivalenii de debit Ei si E? se calculeaz cu relaiile: I>qs Qsz 3600^2 qsp Ynqs A/ags, 3600i%z Qsa [l/s] (2.4.5) [l/s] (2.4.6) in care:

- n este numrul armturilor de acelai fel, care asigur alimentarea cu ap; - qs - debitul specific al unei armturi Ll/s]; n care N este numrul de persoane pentru care s-a calculat I nqs. Pentru cldirile de locuit sau cmine-le de nefamiliti, la un necesar specific de ap qsz = 280 l/zi-pers., la un numr mediu Na = 2,8 persoane pe apartament i la un debit specific 0,57 l/s ap., respectiv pentru 2,85 E - echivaleni de debit pentru un apartament (dotat cu 1 cad de baie, 1 lavoar, 1 closet i 1 spltor de buctrie), pentru 19 ore de utilizare a apei pe zi i pentru un grad de asigurare a debitului de calcul de 99 %, n locul relaiei (2.4.2) se poate aplica relaia: <7c = a(0,15V+0,004E) [l/s] (2.4.9) n care: - qc este debitul de calcul [l/s]; - - suma echivalentilor punctelor de consum alimentate din conduct; - a - coeficientul adimensional n | = Z>A/ E2=XeA(2.4.10) (2.4.11) in care: - ebj este echivalentul de debit al unei baterii de tip j; - erj - echivalentul de debit al unui robinet de tip j; - nbj - numarul bateriilor de acelai tip j; - rirj - numrul robinetelor de acelai tip j. Modul de determinare a sumei de echivaleni E i valorile corespunztoare ale coeficientului a, pentru diferitele pri ale reelelor de alimentare cu ap rece i ap cald de consum se arat n figura 2.4.59. Debitele de calcul aferente cldirilor de locuit sunt date n tabelul 2.4.27a, anexa 2.4.4 pentru ap rece i in tabelul 2.4.27b, anexa 2.4.5, pentru ap cald, corespun-ztoare unui necesar specific de ap de 280 i 200 l/zi-pers. pentru ap rece i 110 i 80 l/zi-pers. pentru ap cald. Tabelul 4.2.28. Relaii pentru debitele de calcul ale conductelor de distribute a apei din cladiri administrative, socialculturale i grupurile sanitare de la vestiarele fabricilor, atelierelor i unitilor de producie Nr. crt. Destinaia cldirii Relatiile de calcul cu 2gs ale debitelor cu E Domeniul cu Sqs
i

de aplicare cu E

Cmine pentru copii, cree

qc=0,45VZQs

qc=0,20VE qc=0,22A/E qc=0,24VE

Eqs > 0,20

E> 1,0

2 3

Teatre, cluburi, cinematografe, gri, policlinici qc=0A94^h qc=0,54VXgs Cladiri pentru birouri, magazine, grupuri sanitare de pe lng hale i ateliere, hoteluri cu camere de baie aferente camerelor de cazare Instituii de nvmnt Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete Hoteluri cu grupuri sanitare comune Cmine de studeni, internate, bi publice, grupuri sanitare pentru sportivi, artiti, personal de serviciu, stadioane Grupuri sanitare la vestiarele fabricilor, atelierelor, unitilor de productie* qc=0,85^Xqs qc=y Sqs

Eqss > 0,24 Zqs > 0,28

E> 1,2 E> 1,4

4 5

Qc=0,60VXqT
qc=0,67y 2qs

qc=0,27VE qc= 0,30 V

Zqs > 0,36 Xqs > E> 1,8 E> 2,2 0,44

6 7

qc= 0,38VE
qo=0,45VE

Sqs > 0,72 Zqs> E> 3,6 1,00 E> 5,0

qc=2^[zqs

qc=0,90^/E

qs > 4,00

E> 20 i de calcul,

Not: 1 - Pentru toate categoriile de cladiri, la valori i E mai mici dect cele indicate la domeniul de ale T,nqs se aplic relaia general: qc = Znqs sau qc aplicare a relaie = 0,2 E

S. Instalatii sanitare

Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


In Anexa I, tabelele 1...22 sunt date debitele de calcul aferente cldirilor de locuit, corespunztoare necesarurilor specifice de ap rece 280 i 140 l/zi-pers. i de ap cald ntre 110...55 l/zi-pers., pentru debite specifice pe apartament ntre 0,57...0,94 I/5 ap., pentru ap rece i 0,47...0,74 I/5 ap. pentru ap cald i pentru grade de asigurare de 99 i 98%. Debitele de calcul pentru conductele de distributee a apei pentru cldirile administrative, social-culturale i grupurile sanitare de la vestiarele fabricilor, ateliere-lor i unitilor de producie qc se calcu-leaz cu relaiile din tabelul 2.4.28. La stabilirea debitelor de calcul pentru aceste cldiri se va ine seama i de pre-vederile din tabelul 2.4.25 cu exceptia relaiilor cu suma debitelor specifice I nqCs, pentru ap cald la care qCac = 0,7 qc. Debitele de calcul pentru conductele de legtur dintre coloane i arm-turile punctelor de consum se calcu-leaz cu relaia: Qc = X "9* [l/s]

(2.4.12)
Tabelul 2.4.29. Debite de calcul pentru cldiri administrative, social-culturale i grupuri sanitare de la vestiarele fabricilor, atelierelor i unitilor de producie, n funcie de debitele specifice, normele de consum al apei, duratele de utilizare i gradele de asigurare sau n funcie de suma echivalenilor de debite
qc
q =0,45, ;Lnq
v ic

[l/s]

pentru
1 q =0,85' I nq S c } ^s

sau q =0,45VE
q =2',Znq C
(' s

sau q =0,2Vf ^ c

q =0,49 JZnq c \ s

:qc = 0,54^Xnqs ^ = 0,6^^ ^ = 0.67^

sau q =0,22iE

sau q =0,24VE c

sau sau q =0,27A/E q =0,3Af' E ^ c c

sau C7C = 0,3V

sau q =0,9VE w c

0,20

1,0

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44

0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50 0,60 0,72

0,20

0,24 1,4

1,2 0,24

0,22 0,28

0,24 0,26 0,28 0,30

0,24 0,28 0,32 0,32

0,24 0,28 0,30 0,36

0,24 0,28 0,32 0,36

0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50 0,60 0,72

0,32 1 0,25 0,36 1,8 0,27 0,40 2,0 0,28 0,44 2,2 0,30 0,31 0,33 0,50 2,5 0,32 0,35 0,38 0,34 0,36 0,38 0,47 0,57 0,50 0,60 0,82 0,76 0,95 1,16 1,00 1,21 1,50 1,31 0,38 0,40 0,43 0,52 0,46 0,56 0,67 0,66 0,85 1,06 0,93 1,13 1,34 1,20 1,48 0,40 0,44 0,47 0,42 0,51 0,62 0,54 0,74 0,95 0,85 1,04 1,25 1,07 1,35 1,64 0,50 0,60 0,72 0,79 0,85 1,04 1,20

0,60 3,0 0,72 3,6

0,35 0,38 0,42 0,46 0,49 0,60 0,70 0,78 0,85 0,92 0,98 1,10 1,20 1,30 1,39 1,48 1,55 1,70 1,84 1,97 2,09 0,86 1,00 1,23 1,42 1,59 1,74 1,88 2,01 1,36 1,47 0,86 1,00 1,50 2,00 2,25 3,00 3,50 4,00

0,86 4,3 0,41 1,0 5,0 0,45 1,5 7,5 0,55 2,0 10,0 0,63 2,5 12,5 0,71 3,0 15,0 0,77

3,5 4,0

17,5 20,0

0,84 0,89

1,59 1,70 1,90 2,08 2,25 2,40 2,55 2,69 2,94 3,18 3,40 3,60 3,80 4,25 4,65 5,03 5,37 2,25 2,46 4,50 4,92

5,0

25

1,00

6,0 30 1,09 7,0 35 1,18 8,0 40 1,25 9,0 45 1,34 10 50 1,41 12 60 1,55 14 70 1,67 16 80 1,79 18 90 1,90 20 100 2,00 25 125 2,25 30 150 2,46 35 175 2,66 40 200 2,84 1,42 1,60 1,77 2,66 2,85 3,02 3,18 3,48 3,76 4,02 4,27 4,50 5,03 5,51 5,95 6,36 7,11 7,79 8,42 9,00 9,54 10,06' 11,02 11,90 12,73 13,50 14,23 15,91 17,43 18,82 5,32

1,52 1,61 1,70 2,09 2,51 2,15 2,56 3,00 2,68

1,71 1,81 1,91 2,32 2,01 2,41 2,85 2,40 3,02

1,90 2,01 2,12 1,86 2,26 2,68 2,28 2,70 3,35

5,69 6,04 6,36

6,97 7,52 8,02 8,54 9,00 2,20 2,46 2,69 10,06 11,02

11,90 12,73 14,23 15,59 2,94 2,91 3,11 50 250 3,18 60 300 3,48 70 350 3,76 3,48 3,81 4,11 4,40 4,67 4,92 5,39 5,82 6,22 6,60 6,95 3,17 3,39 3,79 4,68 3,31 3,57 3,82 4,26 5,20 3,67 3,97 4,24 4,74 4,16 6,00 6,58 7,11 7,60 8,06 8,49 9,30 10,05 10,75 11,40 12,02 13,43 14,72" 15,90 16,83 18,00 19,09 20,12 22,04

4,49 80 400 4,00 90 450 4,26 100 500 4,47 120 600 4,92 140 700 5,32 160 800 : 5,69 180 900 ; 6,03 200 10001 6,36 4,80 5,73 6,71 5,88 7,14 8,48 7,20 8,54 10,61 9,30 11,29

5,05 5,40 6,36 5,37 6,61 7,93 6,79 8,10 9,49 8,48 10,46 12,55

5,61 6,00 5,09 6,04 7,35 6,35 7,64 9,00 7,59 9,54 11,62 10,04

23,82 25,45 27,00 28,46 31,82 34,86 37,65 250 12501 7,11 300 15001 7,79 350 1750 8,41 7,78 8,52 9,20"

Not: valorile de deasupra barelor orizontale sunt calculate cu relaiile qc = Inqs

respectiv qc =

0,2 E

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


sau gc = 0,2E [l/s] (2.4.12') n tabelul 2.4.29 sunt date debitele de calcul stabilite cu relatiile din tabelul 2.4.28. Tabelul 2.4.30. Valorile vitezelor recomandate pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu ap rece sau cald pentru :onsumul menajer, n ( funcie de diametrele nominale ale conductelor (STAS 1478) Diametrul nominal Viteze pentru [mm] dimensionarea conductelor, [m/s] 10 15 20 25 0,10...0,75 0,45...0,80 0,45...0,90 0,55...1,00

32 40 50 63 80 100 125 150 200

0,55...1,10 0,75...1,20 0,75...1,30 0,75...1,30 0,85...1,40 0,85...1,45 1,10...1,50 1,10...1,55

250 300

1,20...1,60

Tabelul 2.4.31. Diametrele conductelor de legatura pentru alimentarea cu ap rece i ap cald a armturilor obiectelor sanitare (STAS 1478) Denumirea punctului Diametrul conduc-de consum telor de legtur [in] a. Baterii pentru: 1/2 - Spltor DN 15 3/4 - Spltor DN 20 1/2 - Chiuvet DN 15 - Cazan de baie DN 15 1/2 - Baie DN 15 la prepararea 1/2 central a apei calde - Baie DN 20 (pt. tratamente) 3/4 - Dus DN15 1/2 - Albie de splat rufe DN 15 1/2 - Baie de picioare DN 15 1/2 - Lavoar DN 15 1/2 - Spltor circular DN 15 1/2 b. Robinete pentru: 1/2 - Cazan de fiert rufe DN 15 - Marmit DN 15 1/2 - Rezervor de pisoar DN 15 1/2 - Pisoar individual DN 10 3/8 - Bideu DN 15 1/2 - Rezervor de closet DN 10 3/8 - Rezervor de closet DN 15 1/2 - Splarea closetului sub presiune DN 15 - Hidrant de stropit DN 20 - Hidrant de stropit DN 25 - Robinet dublu sau simplu serviciu DN 10 1/2 3/4 1 3/8

- Idem DN 15 1/2 - Idem DN 20 3/4 - Idem DN 25 1 - Baie pentru picioare DN 15 1/2 - Albie de nmuiat rufe DN 15 1/2 - Fntn pentru but ap 1/2 - Scuiptoare cu splare 1/2 2.4.4.3 Dimensionarea conductelor i calculul pierderilor totale de sarcin Vltezele medii economice (optime) i vitezele maxime admise ale apei, fo-losite la dimensionarea conductelor Problema de dimensionare a conductelor const n determinarea diametrului dj al fiecrui tronson j al reelei, n care scop se dispune de o singur ecuaie (le-gea continuitii pentru curentul unidi-mensional de fluid incompresibil): Q, = Av, = 2v, = const. [m3/h] (2.4.14) cu dou necunoscute, diametrul dj [m] i viteza medie VJ [m/s] (ntruct debitul Qj este egal cu debitul de

calcul qCj sta-bilit la 2.4.4.2); astfel, apare o ne-determinare. Pentru nlturarea ei se introduce condiia economic, exprimat printr-o anumit funcie obiectiv a varia-bilelor de decizie i aplicarea unor criterii corespunztoare de optimizare, Variabiiele de decizie uzuale sunt de regul, fie diametrele d/(j=1,2 ... n) ale tronsoanelor de conducte compo-nente ale reelei, fie vitezele medii vj (j=1, 2, ...,n) de circulate a apei prin tronsoanele respective. i Rv) <
[lei/an ]
rmin.
L\

' .
yV S 3 y

.'

1 >

Voptim. v, [m/s] Fig. 2.4.60. Calculul grafic de optimizare: 1 - curb de variaie a costului total de investiie al reelei de conducte; 2 curba de variaie a costului exploatrii; 3 curba costului total anual de investiie i exploatare. JrPlan de sarcin 0

Fig. 2.4.61. Instalaie de distribuie a apei reci pentru consum menajer racordat direct la conducta public: 1 - conduct public de alimentare cu ap; 2 - vana de concesie; 3 - cminul vanei de concesie; 4 branament; 5 - apometru (contor pentru ap); 6 - robinet de nchi-dere; 7 - robinet de nchidere cu descrcare; 8 - conducta principal de distribute; 9 - coloan; 10 - conducta de legtur la lavoare (L) i czi de baie (B); 11 - robinet de nchidere; 12 - robinet coltar; 13 - lira de dilatare pentru conducta din PVC tip G; 14 - punct fix; 15 - robinet de nchidere cu descrcare.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Domeniul de existen a variabilelor supuse optimizrii i a valorilor funciei obiectiv se limiteaz prin restriciile: - constructiv, conform creia dia-metrele tronsoanelor succesive s fie monoton cresctoare spre seciunea de alimentare cu ap a reelei; - hidraulic, conform creia sarcini-le hidrodinamice disponibile ale apei n nodurile traseului principal al reelei s fie consumate integral pe ramificaiile care pornesc din nodurile respective; - economic, conform creia s fie limitate valorile unor parametri ai reelei care conduc la creterea costurilor to-tale de investiie i exploatare. Principalele criterii de optimizare a funciilor obiectiv aplicate n cazul ree-lelor de distribuie a apei sunt: - costul specific minim de investiie i de exploatare ale reelei; - energia specific minima ngloba-t n elementele componente ale reelei i, rsspsctiv, consumat n sxploatars pentru pomparea apei n reea. Calculele de optimizare se pot efectua analitic, stabilind funcia obiectiv i cerce-tndu-i condiiile necesare i suficisnts ds minimum, dup cars, psntru rszolvarea nu-msric a relaiilor obinute se aplic meto-de de programare pe calculator sau grafic. De exemplu, pentru calculul grafic pe baza criteriului costului specific minim de investiie i exploatare a instalaiei, se tra-seaz, ntr-o diagram (fig. 2.4.60), curba de variaie a costului total de investiie al reelei de conducte, al izolatiilor conducte-lor i al staiei de pompare, raportat la o durat de 8 sau 12 ani (curba 1), de va-riaie a costului exploatrii, respectiv al energiei electrice, consumate pentru vehi-cularea apei prin reea pe timp de un an (curba 2). Se nsumeaz ordonatele curbe-lor n dreptul acelorai abscise (pe abscis considerndu-se mrimea supus optimi-zrii, adic viteza v) i se obine curba costului total anual ds investiie i de exploatare (curba 3), care are un punct de minimum pentru care viteza ests optima (sconomic). De fapt se obine un dome-niu de valori optime ale vitezei, n jurul punctului de minimum.

Valorils optims ale vitezelor se limitsaz superior din condiia combaterii zgomotelor, vibraiilor i ate-nuri loviturilor de berbec, care apar n conducts la vitsze mari i cnd micarea apei este nepermanent. Vitezele recomandate pentru di-mensionarea conductelor de alimentare cu ap rece sau cald pentru consum menajer n funcie de diametrele nominale ale conductelor sunt redate n tabelul 2.4.30 (STAS 1478). Vitezele maxime admise ale apei n conductele instalaiilor de alimentare cu ap rece sau cald pentru consum menajer, n funcie de destinaiile cldirilor, sunt: - spitale, sli de spectacole 1,5 m/s; - cldiri de locuit, social-culturale, administrative 2,0 m/s; - cdiri industrial 3,0 m/s. La instalaiile la care sarcina hidrodi-namic disponibil este data sau impu-s de condiiile de funcionare ale ce-lorlalte instalatii, diametrele se aleg astfel nct sarcina disponibil s fie, pe cat posibil, consumat integral pentru ridi-carea apei la nlimea geodezic res-pectiv, nvingerea pierderilor de sarcin (liniare sau locale) i asigurarea presiunii de utilizare la punctele de consum, fr a se depi vitezele maxime indicate mai sus i fr a folosi diametre mai mici dect diametrele conductelor de legtu-r la armturile obiectelor sanitare indicate n tabelul 2.4.31. Presiunea maxima admis pentru o zo-n de presiune ests ds 6 bar, att psntru ap rsce ct i psntru ap cald, cu ex-cepia instalaiilor de incendiu separate. Sarcina hidrodinamic necesar pentru alimentarea cu ap a instalaiilor din interiorul cldirilor Sarcina hidrodinamic a seciunii transversale a curentului unidimensional de fluid incompresibil, reprezint energia specific medie n seciunea considerat, raportat la unitatea de greutate a fluidului. Pentru a determina sarcina hidrodi-namic necesar, Hnec n seciunea conductei de alimentare cu ap a in-stalaiei interioare, se aplic legea energiilor (ecuatia lui Bernoulli) extins la modelul de curent unidimensional de fluid incompresibil considerand sectiu-nile normale pe axa conductei (in care micarea este paralel), duse prin punctui de racord A la reteaua exte-rioar i prin punctui de consum R (fig. 2.4.61) i lund un plan de referin ar-bitrar (de exemplu, planul ce trece prin axa conductei de racord), se obine: 2 +"^-B (2.4.15)

-(?)/-(
[Pa] n care: - ZA; ZR sunt cotele centrelor de greutate ale seciunilor duse prin punctele A respectiv R fa de planul de re-ferin admis, respectiv energiile speci-fice de poziie n seciunile A i R [Pa]; - PA; PR - presiunile apei n seciu-nile A, respectiv R [Pa]; - VA; VR - vitezele medii ale apei n seciunile A, respectiv R [m/s]; - ax, COT - coeficienii Coriolis de neuniformitate a distributiei vitezelor n seciunile A, respectiv R; - PA; PR - densitile apei n seciu-nile A i R [kg/m3]; H, HR~nlimile piezoP PJA VP/ metrice sau de presiune, respectiv, energiile specifice de presiune n seciunile A i R [Pa]; dlk; IMk - nltimile cinetice, respec-2 2 tiv energiile specifice cinetice n seciunile A i R; - hrA-R - suma pierderilor totale de sarcina (liniare sau distribuite i locale) ntre sectiunile A i R; Hm=\z+^ HP
R

z+L
PJR - reprezint cotele piezometrice n seciunile A i R, respectiv, energiile specifice potentiale sau sarcinile piezometrice n sectiunile A si R; HP.

At
;HPB= z+^ PL - reprezint cotele energetice ale seciunilor A i R, respectiv energiile specifice totale ale seciunilor A i R sau sarcinile hidrodinamice n sectiunile A respectiv R; Legea energiilor, aplicat la curen-tul unidimensional de fluid incompresibil, n micare permanent, poate fi scris cu notaiile de mai sus, sub forma: rfA=H-R + h [Pa] (2.4.16) de unde se deduce: hrA-R=H"A-H"R [Pa] (2.4.17)

- adic pierderea total de sarcina ntre seciunile A i R este egal cu di-ferenta sarcinilor hidrodinamice ale seciunilor A i R i reprezint partea din energia hidraulic transformat n mod ireversibil, n alte forme de ener-gie, care nu mai intereseaz micarea fluidului, de exemplu cldur. Instalaiile interioare de distribute a apei reci i calde pentru consum menajer sunt sisteme de conducte lungi, pentru care diferena termenilor cinetici din ecuatia lui Bernoulli se poate ne-glija: VB aA^A =Q (2.4.18) 2 2 deoarece, practic, vitezele medii n sectiunile A i R nu difer prea mult n-tre ele. Cu observaia de mai sus i uti-liznd notaiile: HcR = zR-zA - nlimea geodezic a punctului R fat de punctui A, adic diferena de nivel ntre cota punctului de consum R i cota punctului de racord A, transformat n uniti de presiune [Pa]; HA --Hnec- presiunea manometric a apei necesar n punctui de racord A al instalaiei interioare la conducts public (numit n practic i presiune necesar) [Pa];
B

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Hue

presiunea manometric a apei n punctul de consum R, numit n mod curent presiune de utilizare a apei la punctul de consum R [Pa]. Rezult deci: HA = HgR + HuR + hrA_R [pa] (2.4.19) Punctele de consum din instalatia interioar au diferite nlimi geodezice i presiuni de utilizare, iar de la punctul de racord A (fig. 2.4.61) pn la oricare punct de consum, pierderile de sarcin vor fi, evident, diferite. Din aceast cauz, pentru a stabili presiunea nece-sar Hnec n punctul de racord, se de-termin valoarea maxima a sumei Hg+ Hu + hr, procednd prin eliminare: se aleg punctele de consum care au cea mai mare nlime geodezic, din-tre acestea se aleg cele care au suma
Tabelul 2.4.32. Valorile rugozitii absolute k pentru conducte metalice sau din mase plastice Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Natura pereilor conductei, starea suprafetei i condiiile de exploatare pentru tevi din: - alam, cupru, bronz, plumb, tehnic netezi - aluminiu tehnic netezi - oel fr sudur, noi - oel fr sudur, dup un numr de ani de exploatare 5. 6. 7. 8. 9. 0,01 0,02 0,030,040,050,07n 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ^0,7 CT 1
O ra o

k[mm] 0,0015...0,010 0,015...0,060 0,020...0,10 pn la 0,04

- oel cu sudur, noi i vechi - oel zincat (zincare obinuit) - font n stare nou - font dup un numr de ani de exploatare - mase plastice (polietilen, polipropilen, PVC)

0,04...0,01 0,10...0,15

0,25...1,0 0,3...1,5 0,007

* 2 Q 4-5 710 203040-5070100

/>

7 ?

A< < V
5 ~

1 /
z

if ?

? ;

r*
A

C 5

T
<<
5^

}
^ / ^

_ l

</ /

( g

i <

0 ,

:(

'

) . /

/ / }

/
7

cr
_3 3_

* i / ~ P b ,
^
_j _

^ .
r > ,

< v

;5-

c >

^ *" ^

' /
A

/ / /

^
_j.

'M*>

3r

T L V >

U/

/ / /

/ / > / / ' /
T

T / _ / / > / / 7 / / / ^ / ^ / / / /
v

>

o <i)

i" 1 3< ~r.T.

3 ( T 1
7

^^ > "
>

-- ^ /
"-^

/ .'" / / / />
K

<*'

/
l|

*
<i

? tt<

'

iz V :

1Tl

J
%- / , / ^ . / 7 3 < / / / /
i

/
7

/ /
, / +L /

/ Y - / / // A / / / / ? V /A

//

, /
/ p

T^

F 6 '

fr ^ K

Yo " ,

^
A-

i/

. / ,

' < ^< /


/
V
7^

/ / /

/
/

/
y

/ / / / / / > y

^.

/ /

V/

/ 7 / k /

^Z

/ / >

7 ?
A

/ 7 /
v

/ / ^ / ^ ' /

/ / / / /

/ /

V / /^

' / / . /
1 V

> ^

'

/ / /
> j

/ z

/ / / / / '

, ^ /
A

/ ^ '6
^ :>.

7 /

/ A

\^s8

'*, *

d
>

/ /

A /

'l

1 /

/ '/ / A / / /
7

" A j
^.

/ ^

/ s

/ /
V /

/ / '. / /

/ //

r*fr,
^<JJ-JJ

^ l
" " V

'

/ ' /

^ / /

/^

'1

7 '/ , V /

/ / y

^J-

/
If /

7 Z
1

' ' ' / /

/ /

>- / / /
i .

r -,

/ /*
1

* < / \ /
-/ /

s/

/ /

s
A

/ / "Z / A
A

<&/

/ ^/ 7 /

A/ /
'/

/^ //

'>

Av

>

J /\3 s,/
/ / //
7

' ' ' h ' / * / / , 7 V ' <


7

A
/ /

< / ' /^ ' ( ' / ' / 7/ 7 / /

A' 7 ,

/
J

/ AK

>-

\*5

fe ^

A
^

'/ / </ ///

/ / /

' /~

~ ~ Z
( $ / /

' / * / " ^ .
i_

/ /

/ /

i 77

//

V.

/ 7

\ /%

/ / / / / / / / ' , ' / ^' /

/i /

>: / / ^ /

y<

/ / /
^'

/
A

' >

7 /

'

.^u><
_V ^, %g^/

/ / -/
f

^ /' /
Si

/!

/ ^
2!

y ~

7
7

V^^lf6 ) / r k
c> -

1 /

/ 7 > " / / ^ . /
~

<Z>

A~ ) / / '

/ .'/ / ' ^ // /
V

~A / / ^
/y
V

/ P / /

7^

/ / /v '/

/ ^

^' A

'/ ^ / / / /, / / ^

/ / /
^

i -

5 ? *

/ / /

_ ^ _

//
V

V /

o
/ /

y/ v/
--

/ / 7
'

'

' / A,
> r
T

'-* /
A

> < . < ^ . *' r >

\ / y

^/ / /^

/ /

' * ^ " *. c

i
l

^ V /

/ / ^ > ^ /. /

% y ^<, / " < *

--<C

i7
-c^

,,, v
1

Fig.

0 2.4.62. Nomogram pe zincat

00 200 300 500 700 1000 2000 4000 600010000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] ntru dimensionarea conductelor cu evi din oel pentru distribuia apei reci.

pierderilor de sarcin cea mai mare (care sunt cele mai deprtate pe ori-zontal fa de punctul de racord) i n sfrit, din ultimele se alege eel care are i presiunea de utilizare cea mai mare. Punctul de consum pentru care suma Hg + Hu + hr este maxima se nu-mete eel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic, din ntreaga ins-talatie. Prin urmare: Hmc = max(Hg + HU+ hr) [Pa] Dac: (2.4.20) HneCA<HdisPA [Pa] (2.4.21) instalatia interioar poate fi racordat direct la reeaua exterioar (conducta public), pe cnd dac:
iinecA '* ''disp/\
>

[Pa] (2.4.22) instalaia interioar se va racorda la instalatia de ridicare a presiunii ap (de regul, la staia de pompare a apei cu-plat cu recipiente de hidrofor). Pentru presiuni, unitile de msur sunt: mH20, bar sau Pa, cu relaiile de transformare 1 bar = 105 Pa = 10,2 mH20; 1 mH20 = 9,81 kPa; 1 Pa = 1,02 . 10-4mH2O Calculul pierderilor de sarcin Pierderile de sarcin liniare, hn, se calculeaz cu relatia:
hri=il-.

d' 2 [Pa] in care:


hri XI v2 .-. , ,

T7T [Pa/m]
(2.4.23) (2.4.24) este panta hidraulic sau panta energetic i reprezint pierderea de sarcin liniar unitar (pe unitatea de lungime a curentului), n care: - A este coeficientul de rezisten hidraulic liniar (Darcy-Weissbach); - / - lungimea tronsonului de conducta [m]; - d- diametrul interior al conductei [m]; - v- viteza medie a apei n conducta [m/s]; Introducnd n relaia (2.4.23) viteza dedus din relatia (2.4.14) v 4Q nd2

se obtine: [m/s] (2.4.25) hri = JfL.i^Q2 = o ,0826Q2 ?f2 <f d5 [Pa] (2.4.26) Se numete modul de rezisten hi-draulic liniar al conductei, expresia: Mi = 0,0826 [s2/m5] (2.4.27) Pierderea de sarcin liniar poate fi exprimat i sub forma:

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


hn = MiGP [Pa] (2.4.28) Re vd <2300 Coeficientul de rezisten hidrauli-c, X, este n funcie de regimul de micare, precizat prin criteriul (numrul) Reynolds: vd R.=(2.4.29) unde v este coeficientul cinematic de vscozitate i de rugozitatea relati-v D = k/d a suprafeei interioare a pe-retelui conductei, k fiind rugozitatea absolut (nlimea medie a asperiti-lor, tabelul 2.4.32). Relaiile de calcul pentru coeficientul X au fost stabilite prin numeroase cercetri experimentale. Aceste cerce-tri au pus n eviden 4 zone de mis-care n conductele sub presiune, cro-ra le corespund diferite tipuri de relaii pentru calculul coeficientului de rezis-tent hidraulic i anume: - micare laminar prin conducte circulare, pentru se aplic relaia (Hagen-Poiseuille): A = (2.4.30) Re n regim de micare laminar, pier-derea de sarcin liniar este direct proportionate cu viteza medie v a curen-tului de fluid: te pentru calculul coeficientului X, pentru conductele cu evi din mase plas-tice (polietilen de nalt densitate, polipropilen, policlorur de vinil, PVC) se recomand relatia (P. A. Konakov):

X-1
(2.4.32) hr, d ' 2 Re d 2 64 / v2 = 64W vc[ d 2 v [Pa] (2.4.31) 2d2

(\8\gRe-\5f
- micarea turbulent In conducte hidraulic rugoase, numit i zona pre-ptratic, pentru

23-<a<560-, k

pentru conducte cu evi din oel, zinca-te sau negre, se recomand relaia (Colebrook-White):

71

[RM 3,71d

- micarea turbulent In conducte hidraulic rugoase, pentru Re>560-K k Dintre numeroasele formule stabili- numit i zona ptratic deoarece, n Trecerea de la micarea laminar la micarea turbulent se face printr-o zon de tranzitie, n care 2300 < Re < 3500; - micarea turbulent n conducte hidraulic netede axe loc cnd 3500 < Re < 23(2.4.33) Debitul de calcul
[l/s]
1

'/>
?

7 c

4
f t -

o 3

#
J \ < 6

0 'n
m

9.

^ 5 "

* <

V
^,9

J^ ^
^f *
tTV/o ,

1&

/ / /

0 05

T >
/ / )

/ / /
ll

^/ \ / . ^
^

k k ^ 1 "

3.7,

*<*

J / _ \

/ /

Z_ ' 01
/ ./,

~
z z

\ 7 _ S

/ / /
V

r -

<s, ~ T _
<

^^

/ / / / / _
i A

ir
r

, ~ A ^ /

/ /
r

^ r
7

/ /

/ / \ /

%<l.

ylv

.Vo

/*.?-K^6V,

/ / '
_i

' ( / / /

L f cj
4 7

/
'
Y
/ S ~

/ ^ r^afK^
^;/7,:K
04

/ A7 /
*.

/
, 7

/ ^<"1 7 ~ ^&.

U A

OF,

/
^Sfi^r,

S A .

/
7

/ / / /
/ E^/

V V

7
/
A

/ // /

/ ' , ' /

/ ^

-(<-*

r
. 'h

/7

- / .
} 7 1 ~ v

/^\^S

' /
" i

/ / / /

i *? 1 '4

K^

/ / '

P
/
_1

- / / ^ / / / v/ > ' ^ / / / ^ / / / 7 / A / / / T / ,
A

/'

/ i/i

~~ -

^LQLJ -

TL.\

^5 ^r

!'

- / / <) / ^v / / ^
t
< v 7 A ^ H

h'V?;

r ^j
7ri

| "" >. ! "/

/ / / /

Z
J

_ / / /> / //

W
/ ^
/-i'/

/ /

Y A ~ 7

is / /! / ri

^ 1

M C

/ / /

So*/ w I .
>\ ?<-.!/

/
V-

/ ^/ / /
J

/ /

/ A X
A ^ i

\ r _

/ // 2 v j

, / / ' /

'

v
/

/ ^ >1 : / i
/ /
7

tJ| >
T>-~

/ /

| 7

i/-]

^> s" /

w/ k >
/S

<'J

/ / /

/ ]

/ / / /

/
/. 1 VJW A
7 TZ l J .
7

/ /

,/ / 'i <(S.\

/ / / ^ / . // [ ' //

/
v

/ /
A -

4
f

l^Z-^ ^rv

/
T <'

/ /
7/

/ // ^
1

/ / -J
/
/T7

/i

^K'^i'
^ ? -K*,*, ^ ^ i.-SPV \, _>j ^y;^H7

/ ;
*- V

/
A - Y

/
1

/ ' ^ Z / V '-/ / / / ' <7^7 z y / / T^y / /


_ ,
A

/l

> / ^

V f^> rx' 1

1 /

/' 7-~.

L^'^gffeJL
N

/ >^ ' // / J // / < # ;


[

30

' ..

\'
1

,V

/ y/ </A

' " /, ^ / / k
.
7 /

'

V /
/l
>

<b

40

i\V

'

' j. / -7

/
1 /

^
-5.

V
1

q/ i
^; >

7^

'V< V

/ / ^ ; ^~
7 ' c

w
I

inn

1_

!
Debitul de calcul % [l/s]

, ^

20 30 50 70 100 200 300 500 1000 2000 3000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] 20 30 50 70 100 200 300 500 7001000 2000 3000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] Fig. 2.4.63. Nomograma pentru dimensionarea conductelor cu evi din oel zincat, pentru distributia apei calde cu duritatea: a - sub 12 d (k = 0,50 mm); b - peste 12 "d (k = 0,80 mm).

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


aceast zon de micare, pierderea de sarcin liniar crete direct proportional cu ptratul vitezei medii v a curentului de fluid. Pentru aceast zon, n mod normal se aplic relaia (Prandtl-Nikuradse):

1 =1,14-2lg-J iX d

(2.4.34)

n practica de proiectare se utilizea-z, frecvent, nomograme pentru dimensionarea conductelor i determinarea pierderilor de sarcin liniare uni-tare, trasate pe baza relaiilor de calcul de mai sus, n urmtoarele condiii: - valoarea coeficientului de rezisten liniar sau coeficientul lui Darcy X s-a cal-culat pe baza relaiei Colebrook - White; Pentru conductele din oel s-au considerat urmtbarele: - s-au utilizat evi din oel fr su-dur, trase sau laminate la cald pentru instalatii STAS 403, seria M, cu diame-trul mediu calculat ntre valorile maxi-me i minime; - depunerea de piatr pe conductele de ap rece s-a considerat de 1 mm, pn la diametrul mediu de 42,4 mm i de 1,5 mm la diametrele peste 42,4 mm (fig. 2.4.62); - depunerea de piatr pe conductele de ap cald, la duritatea apei sub 12 grade de duritate [d], s-a considerat de 1,2 mm, pn la diametrul de 42,4 mm i de 2 mm la diametrele peste 42,4 mm (fig. 2.4.63a); - depunerea de piatr pe conductele de ap cald, la duritatea apei peste 12 grade de duritate [d], s-a considerat de 1,5 mm, pn la diametrul mediu de 42,4 mm i de 2,5 mm la diametrele peste 42,4 mm (fig. 2.4.63b); - rugozitatea absolut a conductelor k, s-a considerat de 0,3 mm pentru conductele de ap rece, de 0,5 mm pentru conductele de ap cald la duritatea apei sub 12 grade de duritate [d] i de 0,8 mm pentru conductele de ap cald la duritatea apei peste 12 grade de duritate [d]; - valoarea Re s-a calculat pentru un coeficient de vscozitate cinematic v=1,154-10"6 m2/s, corespunztor tem-peraturii medii a apei reci de 15 C i de 0,553-10"6 m2/s, corespunztor tempera-turii medii a apei

calde de 50 C, condi-ii de temperatur mai severe pentru a compensa eventuale depuneri de piatr mai mari dect cele considerate. Pentru conductele din PVC, PE i PP s-au considerat urmtoarele: - s-au utilizat evi din PVC 60 STAS 6675/1,2 (fig. 2.4.64) i PVC 100 DIN 8061/8062 (fig. 2.4.65a i b); - s-au utilizat tevi din polietilena PE DIN 8074 (fig. 2.4.66); - s-au utilizat tevi din polipropilen PP DIN 8077 (fig. 2.4.67a i b); - pentru toate evile din PVC, PE i PP s-au luat diametrele exterioare
0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7

il-o
cr o ^
0!

3
' 4 i5 10 2030 1 Fig. 2.4 cu De2
LMS

i ? H
li

! ! . ', / s / /
s
V
iI

i^

ir
E=Zt_,

[jM_____i -^ \

^
I

i__________ -^

/
7^ ^ T

/
C5"J

<bi

________ >.8A

i 7S.

/
A

> N

^
r

^ ii > " -

jj J

.
^0 -J

\
A

/ / / /

st-

iM
2 A: A

V___ _i

^
r -

^
N

JO

A
T

/ / /
:

.V>^

/ /
A\

/ "4 / .

^L /

A ^/^^ wl

4_fD
<b

A "47
7^-

S s
/
7

\ 1
j

K , 4A>>t^ZA^

M M

/ /

^'

^ t

' /
A V 7hsL/

^4 ^

A/ //?

r>c ?
?

5
/

/
r

T/fckz/Z //> . z

^ o ,

r7"^- 6,->//

/ Z^TLWIT
J ~ h
7 >s

ATAMJJZ-

LLI, ;/ / / /
IX.

*S? .
TK
1 r

A>>

/|7

%KT^LZ^Z_ZS ^^ ^ ^ ^
1

jci

*
7

LAS ^2.

TzMM6^
^AJT
."7i^3

T t ~
I

^ /

4 / S

/ \ ut /
r?

7A7 /77

/ / / /

/ ^
/ /

V7

,___n/^St./i

M H/
H7 7

.^7W

s s ~

T;

^VJ-

/
A

/
/ /

EJ./

/ YTAIT^A

/ / / '--/ )
AV

-1 \

' -*A
A '3 7:

IS ATA

**/

V >j//// / l

' / SSTAS

^,
/ ~
re ~> S--

> / <

~? /

T^W/

//

^r// /.J

M7 7
3

1 /

^ t

7
SJ~

7 7

U LL
/
7

fwy^ z

'///St

i/ / ^ /

~/ t t
i u
7 ^

Mi

t/J/sl/s

IJ / Ut
k/i

VA

/ /
ki/

7^ ZA AA t

' v/ u
?//

CX/-AU

/_,

--------s^"= O-------

M 7 A M 7 ^^J /f\

/ /'^
L if/

V7 7

v /Ssr rsr-

7 / MK%
L ^

/r

'Vf/T/k. /

p-

l^U / / /

SS^^
A

d
^OAAA _____L_ _e
"_/

TAJT

j/ /r

"" l<

J U tr\

AA-J

' A/ /

/ ,

tss

X4

/ /V.

~<b

4 M ~
'V
3TT+

,' /

j_i %i

/// /

.' / / ^
^c / /

/
^i

/
i/S

' y ,-./

CMZT^l

54 54^
-ilHA-U /i/~-

//'\ '

\ 77kAA nT ^K 'J _>s^ f

7X

KALA:

U/
r

^i

___LA"
n<?

! |

^AV-

w/
2^ L /i 7>-i

7^-C

L I

AS'AU~ r
! "0

- i\/ /

F^^ ;

iv

^ % -,$$^r

vJTL kfo 'i.

/\/

i ',

'

t^7^A!_L,
TV? r/^TTT!

rrr~i. i TSST Y^A \<V<

0 20 30 50 70 100 200 300 500 1000 2000 4000 10000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] 64. Nomograma pentru dimensionarea conductelor din PVC 60 i 100 Q -125 mm, pentru ap rece PN = 6 bar, PVC 60 i PN = 10 bar - PVC 100

0,02 0,03 0,04-0,05 0,07 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7

S1
o8 3 ^ 51 n 7<=>1020 30 40 1 Fig. 2.i

4,

I5&L!a

Ml

' ,

' ^7

-9 i
y

< : /

< s) ~

i) " s* S
I V

7^
^' i
jTT
< J d _ _. 1 ZX

-i-4f-4- M l-

< ^ /
t

XM7A

^"

! SSS
| 1

~M

A I---------4,4/t=z

/
^-/4

T T
hr

UAZ

in
^7

h ?
A3

^S^T= />\_

/
L "Z T

/ ^
5l

+ + T
' j

_ L |

--------T_

r-3%

/ ^ / / ~^ -^

^ t z
Z ^ ^ / S S

^T ^

. Q'^rT

_ / /
V

yS

\r

r 7
s ~

^yAAltlV AJ

,
it

A ^>

Av

A 7 "

-4
/

/5

i *h

Z S i tr

K/
s^'

/
I Z

s
-1-4E-

'> p.
Ss SSs
/ 1/1/

" 4

/\^

| /
^^\f

~ f

^
iy

M TL 77

r~

zs

A '3? JULt

^K
^jr^

/ /

"\l

Ar
/
A

4^^

/ /

/ /
H .

A/ A/ O s Yi ^7 J /! // A
./SA^

S S yf
)V

7 j/
A A

/ ,
i/

'' 7i
7z4
S "c

7?==^-54

^T ?

/ S
>i

>s sA
A/ /S-/f

A. S

r'
\

1>>l> -x.

/ / '

/ , /

S Si ' ^A j

"\
/ A-

f e
x

7
A

ZiV

+- 2^ f* ,

MS ^

A S S
'A

^I

'S'-V'

H
7

A.

^k^

/ /
r

/ / / -^

r ~

A A

<Js S?

-i

' r S s jyjf -/ Ss s
w .. tst

A /i k/ / s M' / /A
t .
/i/
Jft

%s MS
A/
t /
7

/A

u /_
3

s
i

q /. s s
Z Z
r~

i S s s
z z .
tjt

SJS ' S, '


^AA

A i '*-

its s i S'

/A

f >
A

" / AA A V s S .
A

C" ~

7 A 7

7 f/ // /, 7 n s A' / s A

Mi
'

UTAM ^ / M7M 7 7-

A7

<
- ' ^^
g

y _ 2

^ '

A S A

I s As

' (r ~ M^7 v7

-/

/ KZX
7^
A

4 > /

% ^ z 7 /
// /

j_

"/ / A

t S S

/ A s / y~J ~

^7

^K -<o

^ ^

1p / * As V ss / ss sS
S S t Zi

2\ \
A
A

M A ^t7

^
/ !/
s ~

fy

3M A M7M

S S

, +/ /
> 1 ."A

^-4b^

5 / S i
A

// S < 2
A ^z A A S i

v. /

Zy

C5"

s s
A

^r

A/

^ /

7
A -TV \ A^ /SA

>
A A /
-A"

/ ,
A S

'/ / >

/ K

A s
-5 < S s s S t/
t S - z / z -

I-

-M 4H
A-+ -L

O '

l\

/' E 3 - ^
v

7 AX s /A
A =t

^:

/
4 '
/A^

2A s S / 3.
[

I A S,
/2 S,' /

jZ SS+ Z i A/

/ ' \ d_L_L

r?

ok
! ^>-

^' "l

c f/y
T

V.

- 77 s7 7

47i 7777 7
itulrt

> n
3

t /A L

\M

|{

o V 3 s a r n > n

, CA7 s

-USS t '

Q/

< *7/^Z r

A i ._ AA

^^^rrr

IA

0 20 30 50 70 100 200 Pierderea de 1.66. Nomograma pentru dime (PE) De 20-160 mm pc

DO 500 1000 10000 cin unitar i [Pa/m] sionarea conductelor din polietilena ru ap rece PN = 6 bar.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


minime i grosimile pereilor maxime;

- rugozitatea absolut a conducte-lor k este de 0007 mm, fr nici un fei de depunere de piatr; - valoarea lui Re s-a calculat pentru un coeficient de vscozitate cinematic v de 1,30-10~6 m2/s, corespunztor temperaturii medii a apei reci de 15 C i de 0,474-10"6 m2/s, corespunztor temperaturii medii a apei calde de 60 C, condiii de temperatur mai puin severe fa de conducted din oel, avnd n vedere lipsa de-punerii de piatr. Pe nomogramele din figurile 2.4.62 ...2.4.67 sunt indicate, prin linii ngro-ate ale diametrelor, domeniile viteze-lor recomandate (tab. 2.4.30). n aceste nomograme se intr pe ordonat cu debitui de calcul gc [l/s], al tronsonului de conduct care se di-mensioneaz i se duce o paralel la axa absciselor pn la intersecia cu prima linie ngroat de diametru dn [mm] al conductei (care corespunde vitezei economice), obtinndu-se un punct pentru care se citete: pierderea de sarcin liniar unitar / [Pa] i vite-za medie v [m/s] ale apei n conduct. n Anexa II, tabelele 1.1... 11.2 sunt date pierderile de sarcin liniare unitare pentru conducte din PVC, PP, PE i oel zincat. Pierderile de sarcin locale, hri, apar n zonele n care curgerea unifor-m este perturbat de rezistenele hidraulice locale cum sunt: coturi, schim-bri de seciune, robinete etc. i se de-termin cu relatia:
tin

tT 2
[Pa] (2.4.35) in care:

- \\ este coeficientul adimensional de pierdere local n rezistena hidraulic de tip / (cot, van etc); - v - viteza medie a curentului de fluid, considerat de obicei, n aval de rezistena local. Pentru calculul pierderilor de sarcin locale, se folosete nomograma din figura 2.4.68, pe care sunt notate i va-lorile coeficienilor j pentru rezistenele hidraulice uzuale din instalaiile de distribute a apei reci i, respectiv, apei calde de consum. n nomogram se in-tr pe abscis cu valoarea vitezei v a apei din tronsonul respectiv i ridicnd o vertical pn la intersecia cu curba 2;; de valoarea calculat, rezult, pe ordonata, pierderea de sarcin local hri.
Exemplul de calcul 1 Se dimensioneaz conductele instala-iei de alimentare cu ap rece pentru con-sum menajer, din interiorul unei cldiri de locuit avnd parter i 4 etaje i se efec-tueaz calculul pierderilor totale de sarci-n i determinarea sarcinii hidrodinamice necesare a apei n punctul de racord al instalaiei interioare la reeaua exterioar, cunoscnd urmtoarele date: - conductele reelei sunt din PVC60; - lungimile diferitelor tronsoane de conducte sunt notate pe schema izome-tric de calcul a reelei din figura 2.4.69; - nlimea unui etaj este 2,80 m;
Debitui de calcul Pc [l/s] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 50 70 100 2

| !

Debitui

/ ^
/v
IT ]

^ ^
O"

/ / /
^1 A 1 ?

6-^

<
/ ^
~ O

^
Ai-S 7*NJ

[l/s] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 2 3457 10 20 30 40 50 70 10C

|1

i?~

" < )t
r-,

I
A)
x. 1

^ .' < ~ *
za

jz " ^

/ /
i V

k <0 1/

7s ^ / / /

^5i

O-i

^
i\

3 ,r

\/ 7 ^

/
7^

/
/ v. '

^T^" c

?T3

0;

'
7

' ' /v^ / / //;

K?C

a
A cv

1^

^ ',
j 3 __ >

S, /

k
/
1

/' /

^> / ' V '/ b ' UT^ /

V7-

< v
c

77^

r?

V <o

U
,

-i^

S <
/
/J

/i 7^

/ '/

H~HJ

// /

' \l

-^

_ 7 /

/j2

^ / / T<

/ / \/ / >
i/ / *t
7^ 4
/ /A

7Z^ 7

> 7 J -

/ "1 f> N >


C

H;

fiS

AT

/ < / ' - , //////


T

j 'v

3j r

xo
T
7

/
y

A?-?
s,

-/.

/ /

Av

///// ^./ / / /

/^ ~
/ i

>^

>

? '

7J
> x

4 ^

"
/VN. ^
1

4 -

^? 7t
1

/
h^<V

r z

i/

' /)

7MC 7

//

^
{ ''

r * -

ft\

- / */ \
,ff 2,

~t '^
TT-

TV" i

/ ^s

/ -*:

yS;:

7~~ /

^T

/ / / ^ -I //L/7^7 / / z / ^ / zr // / // / J / / 7 ' 7 : / ^ f. / / / / / T^ / 5;
A A

7i\' -

.. /

/ /

<o

__ 7

/ !>,
V

'.,<

' 1

;A

K'^Q

^yr^K z n

"Z^

ZIJ

ii-o-'V
^yyiVo/

AA

^i.

7A

A^/ /

//

'

S_ Z

~7 ~z t

^/

0 "

yy
^
/ 7

/' A

V 4/

\ h
>v,

TT^C // s v ?

/^

/ / ^TH ^

/ -J ' v > >


<
y"

%Y

//7&
L

X > c
x,5

^ ^
n V

/ / r / z ^ 2 - '' /. ^ '

<JJ M
^'rrTzr / ^

/
\ zr ~

/
1

/ / / T/TITT / W
V

-<cH

iz Tt

\/

LL

f f c
/

7 7

/ / / S<-/ / //

/2

-J

O^

--

ij/

/f

r- / '

' T^J. / /

/ /

' 7k ' c
:

7 7 v{ /
/ 7v
^'

/ / '' 1
^

- Y'' V

/ ,'Nc- / /

JH

/- >
A
Y ""

>$i

r/
-

sir >V <b\;s

^/

7 7s

77

l< V h }-\ */ , i < h- // v r-\ ,


/' r

7+ M
tJT^ -

4\
^
V)'<b

h 77, /
( /' /

fttu
WT/JT JI
,TT7~

KyS^

72

, i -

"v

3i/ /'
/i

,- / / / v
-7

D2/Z ' / / /\ /
,' / -A-

/
T
~OVVA
u

~ t
'7

//

7 '/ n U / ~ \
11

Cy

L\'~

C7 Z

ii K / ^

/ / v/
7 / Sx

v.

-1

r , ' / / /\ t -/ A

/ /

nr v

//
i

L 7

^ > / :\/
'
~J

/
A

^-rt

>7
>v*

/ !

^J

7:7 / v . / / ;s/ /
V.

/ /

J
C l

-f-f

a z/ t /

A/

: t-

/ ;

M
JSs ',

7 v ~
N< '

/ / / - / / ,J
*/,

//

^U
~.^^T
AC /

/ ^

-/

w ^ v-t * ''

// /

t >

,/ , 1 7\7

7 A

'^

.v
>x*T

/ ' / /,/ /-^ '

7-

' / // < < ''


7 i_f /

/(

7\

'

V 7

' ' <


' /
~v

/y

fA/

v. r

7/ /

/. < '
/ /
A

'^^MU1v /

^^ /

i >.

7 S7 7
- <h

1A

^/ / < /
- /
i,- V
<

/ ^y

/
r/

i^

/ tj^ -

/-v

rz z

"l ^f

V
l '0 < ,

< / /

7k

'/^
\/

' ^/ a

'T ^^-

./
7^

Z^
/ /\/
K
^ -\ty
0 \/

v '
< \,
3

)
<J

/
^7

V K 7 ^T

*.
A

c-rr

< b <n

/\ / k
s \y
o

<

v "

_| ____ L

2>

<

Vi c

^ 0

'o-

<:J-

"
2

0 30 50 70 100 200 500 700 1000 3000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] a Fig. 2.4.65. Nomograma pentru dimen a - De 20 - 125 mm, pentru ap rece PN = 16 b - De 40 - 125 mm, per

sionar e bar i 1 tru ap

0 30 50 70 100 200 400 7001000 3000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] b sa conductelor din PVC 100 cu: a utilizare pentru ap cald PN = 6 bar; rece PN = 6 bar.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


- tipurile de armtur (fig. 2.4.69): L - baterie pentru lavoar, Dn 15; B -baterie pentru baie Dn 15 la prepararea central a apei calde; S - baterie pentru spltor Dn 15; R - robinet pentru rezervor de closet Dn 10; - necesarul specific de ap rece este de 280 l/zi pers.; - numrul mediu de persoane pentru un apartament este de 2,5; - gradul de asigurare n alimentarea cu ap este de 99 %; - regimul de furnizare a apei reci este de 19 h/zi; - temperatura apei calde de con-sum este de 60 C. Rezolvare Calculul de dimensionare s-a nce-put cu traseul eel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic (tronsoanele 2.1 ... 2.12 coloana Ivb), pentru a se stabili sarcina hidrodinamic Hnec [Pa], necesar alimentrii cu ap rece a tu-turor punctelor de consum. Rezultatele calculelor s-au centralizat n tabelul de calcul 2.4.33 - anexa 2.4.6 care cuprin-de 21 de coloane, astfel n: - col. 1 - s-au trecut numerele tron-soanelor de conducte, ncepnd de la punctul de consum eel mai defavorabil amplasat din punct de vedere hidraulic i pn la punctul de racord la reeaua exterioar (tronsoanele 2.1... 2.12); - col. 2 - s-au trecut numrul i fe-lul armturilor de alimentare cu ap, corespunztoare fiecrui tronson; - col. 3 - s-a trecut I.nqSr suma de-bitelor specifice ale robinetelor (tabelul 2.4.24); - col. 4 - s-au trecut I0,7gS> suma debitelor specifice ale bateriilor, redus cu 0,7; - col. 5 - s-a trecut JLnqs = ZQsr + +20,7qSfa, suma coloanelor 3 i 4; - col. 6 - s-a trecut debitui de calcul qc; - col. 7 - s-au trecut lungimile tron-soanelor / [m], luate din schema de calcul (fig. 2.4.69); - col. 8, 9 i 10 - s-au trecut: diametrul De [mm], viteza medie a apei v [m/s] i panta hidraulic /' [Pa/m], determinate cu ajutorul nomogramei din figura 2.4.64; - col. 11 - s-a trecut pierderea de sarcin liniar hr\ = il pe fiecare tronson, obinut prin nmulirea valorilor corespunztoare coloanelor 10 i 7 din tabelul 2.4.33 anexa 2.4.6; - col. 12 - s-a trecut suma pierde-rilor de sarcin liniare X/V pe traseul di-mensionat, adunnd succesiv pierderi-le de sarcin liniare de pe tronsoanele calculate anterior; - col. 13 - s-a trecut suma coefi-cientilor de pierderi de sarcin locale Tfy pe fiecare tronson; calculul pierde-rilor de sarcin locale se gsete n breviarul 2.4.1 (calcul grupa A); - col. 14 - s-a trecut pierderea de sarcin local hri pe fiecare tronson, calculat cu ajutorul nomogramei din figura 2.4.68 cunoscand viteza v de circulate a apei i ZJ; pentru tronsonul respectiv de conduct. Debitui de calcul Debitui de calcul
qc [l/s] 0,02 0,03 0,04

( \ #o*i

S f
Y *

^%

?
0,05 " v

' / /
0,1

j.v

J>A \ X

/ / / ^

s c /

'-T

!
, Y
^

t^

" 43 ^2>"L A.

>'.

o c<
h
V^

A
/ /
i

/
/ /
~ 3J Z r

5 7

k
1

> o

> ^

0,2

/\
^<tn /

'
i

/ / // / ^
\ \ y
V

H .

0,3

i2

V ^7
/ ^
*^7

7
y

l^i

'
A

*-<b

7 ^ / /
N:

A
l

/ >. // /

^ ^>

04

-\

f o .
P
< < S

~ ~ +

T/

-/
l

~"
0,5

/ / \

~ 7 _

' 7 /. 7 / / > 7 / 7

Ah /

//

z f
/ /\
7

t l

-7

'// / /

- /
/ " T\0

_ v^

/ / / '/ %~
2
i'

T^ S
7j7 T

/ / ^/
A
v/

r
, '

'\
" v

5=
7^

'7 Z

^,

. /
-, ? 7

/ / /

z ,

/ZT

7^ / / V

J ~ 5/ J z , ' i // / . 7 /

/
o/

/
/

/' 7

v
/

W7 T~ / v -

<
' /

^7

,?

^ /
J

/ /

7 L _
L^ l

/ ^/ /

Jj L A - 2
r

r~ ~j

J v y -

>

7^

zV t t

' i - t

/ /

^ / ^/

/ >F

*" ^

t t

/ / /' ^

/ /

7 ^

t/ i
3^
\y

'

/ /

c /
7n

^
/'

\ 7/ 7 Y " & / - 7 7 / 7 7AV / / T -i > c / / / /


/"v
/1

f
^ /

/ ^

-A

/
> * Z

z / t
2
J . V

// ^7

4_ 5

/>^
0--Co^

/
A

A '
7

^ v
7
-V/

k /I /
7 1'

'

^ ' 7 k{ / / ^ 7 ' A i k / // 5rT j /


7 5

L/ / /

/ /%
Tl ,

/ 7 " /
i/_

v
i

>-/ /
' -

) : -

* >
T

/
r-i

h .-

tz X
Z A

'7 ; J ^t
i

'--

t x
P C

~ Z J

s^ t a t z :

^ rv> -LC

^
V ;

/i

'

t -

~ <;

S 7
< V

z z
j

/ ( ' - </ 7 A ~

t -^ / z.
T
A^

/ / ^ / / '

y L 7

^/
/

/ 7

> *

- / /r ,7

4 7

^ \ " < <


30 ^7
< ?

Y/ z/ 7

\ / / _

/
/

r^

7
v;

'

7 ^ / /
7 fv

!
40

i; k V7 c o sv ^ 5 ^

;
< 5 < T o

^ t e
c S ^ o rx*
1

50

<b-i

70

100 qc [l/s]
5 * c
Ij

'\ i

l
~s,

<^K

Cb

< ?

v^ 1
s

^ |
1

Mt .

/
g >

7>,^

-oj

CO

r O

/-"

->J

^ P

'" $ > *

oo

/ ^ / / \/
03

l / / i S /
~ 2 _
7 ~

/ ^
}

Ci

^t ^ fi ^

V-

_
'V

lr

h
f

/ /
^ .
/
/[

7
/^K

/ !/ /
zl /

vjs-

/ \ ^ \^ /

tZj

f^

/ /
J L

/ > -7 / / / /, \^
r

^T

04

"
05

: ^ ^
7K

, 7 7

(./ ///
/il /77 777/

*M
/

H /
/[

a .

E/77//^ //
/ ^ ///77 7
/////

.. /
/I

A
_ _ k .
/ >4^

07

: 7

i
1

' 7/ 7 7 z L
/
; < /

-7

"2 \

' S r

> , .

7 7 Z 7

e. / / / /

/ /^,
r~j / /

//

/ /

7^

'

~^ Y

jL

K7 ^ * 7777 u
//
V '

7/

/.

7 -7 [/-^

/ -

/
? 7

,QI I /
^7
/

<c

r ^
< ?

. 2

/ ? /// / /7< / s / / V r / 7 77 / / / 7 7 7 / / ~ i / // />7/ / ' A % ' / 5 / r^ / / / i i /^./


/ /

/ ~

^ 7

k /'

/
' / /

// / v/
/

A^ //7 7.
77/ / /

77

\/

^/ /

< /
,

;/7

r
/ 7 y Z

3 4

/"<
-7
A

>7
7
s '

/ /
J>

/ /
/

/ V^/

^ 4
' .A 7

^v ~ Z 7 7

7 7 7V

V /

<c 7/P7 N

} /

< 1

' 77/// 7
7

>7

P^cv r^

/ /

/ V // ,

/ / 77/
'7 22

/ /^

* / Vi / / ' ^ ' ^ / < > / * / 7 >^ 1 / -v 7 i


~~
!

</ /
Av. /

^v
7^

C 5

_ "-O ^ /
< J

/ '
,l

'/ 7

7 7 Z

10

' :

v/

<

>/ ' / /
A

t7 z
Z 'Z
p ~ 7 7

7 ' 2 /N. ^ 7-

A/L ~^ /
\
7\ /

< c

> , <

>^-l *c
rs

7
,

/
^ V "

Z 7

/ /

/\

/
v. /

20

^ ^ !

+^n- n "7

/ / -

! '!%;

5
r c
i f b
3

-7'

/"\/

30
j ;

40

o 50" 70
<o
s

'
. ^

ion

20 30 50 70 100 200 300 500 1000 3000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/mJ a 20 30 50 70 100 200 300 500 1000 3000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] b Fig. 2.4.67. Nomogram pentru dimensionarea conductelor din polipropilen (PP) De 20-125 mm pentru: a - apa rece, PN = 6 bar; b - ap rece PN 16 = bar i la funcionarea cu ap cald PN = 6 bar.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Pentru valori ale sumei coeficienilor de pierderi de sarcin locale I diferite de ce-le notate pe nomograma din figura 2.4.68 se procedeaz astfel: la aceeai valoare a vitezei v citit pe axa absciselor se adun valorile pierderilor de sarcin locale hri citite pe axa ordonatelor n dreptul valorilor com-ponente lit7; z ... Tfy>, care nsumate dau valoarea 2; pe tronsonul respectiv: 2 = Ii + 2^2+ ...+ I. - col. 15 - s-a trecut suma pierderilor de sarcin locale pe traseul dimen-sionat, adunnd succesiv pierderile de sarcin locale pe tronsoanele calculate anterior; - col. 16 - s-a trecut suma pierderilor totale de sarcin pe traseul dimensio-nat Hr = Z/7 + Ihri, obinut prin nsuma-rea valorilor corespunztoare din coloa-nele 12 i 15 din tabelul 2.4.33; - col. 17 - s-a trecut presiunea de utilizare Hu [Pa], luat din tabelul 2.4.24, iar n coloanele 18 i 19 nlimea geo-dezic Hg [mm], respectiv [Pa] cores-punztoare punctului de consum eel mai dezavantajat din punct de vedere hi-draulic din ntreaga instalaie, i anume robinetui R, tronsonul 2.1; - col. 20 - s-a trecut sarcina hidro-dinamic necesar Hnec [Pa] n punctul A3 (fig. 2.4.69) de racord al instalaiei interioare la reeaua exterioar de alimentare cu ap: HnecA3 = Hr + H0 + Hg = 31 237 + 20 000+ + 133 416 = 184 653 Pa = 184,6 kPa Calculul hidraulic al traseelor se-cundare care pornesc din punctele de ramificare A7 i A2 ale traseului principal, se efectueaz la sarcinile disponi-bile din aceste puncte i rezult: HdispM =171 873 Pa; HdispA2= 173793 Pa. Din tabelul 2.4.33 se observ c, prin dimensionare, s-a realizat 0 bun echilibrare hidraulic a reelei n punctele de ramificare A7 i A2, ntruct di-ferenele dintre ramuri sunt sub 5 % din valorile sarcinilor disponibile n punctele A7, respectiv A2. Exemplul de calcul 2 Se efectueaz calculul hidraulic al instalaiei de alimentare cu ap cald de consum, din interiorul unei cldiri de locuit avnd parter i patru etaje i se determin sarcina hidrodinamic necesar a apei calde n punctul de racord al instalaiei interioare la reeaua exterioar. Se dau: - schema izometric de calcul (fig. 2.4.70) pe care sunt notate tipurile de ar-mturi cu aceleai semnificaii i dimen-siuni ca n exemplul de calcul 1, precum i lungimile tronsoanelor reelei; - nlimea unui etaj este de 2,80 m; - temperatura apei calde de consum este de 60 C; - regimul de furnizare a apei calde de consum este de 19 h/zi;
,0,01 002003 0,050,070,1 0,2 0,3 0 5 0,7 1,0 1,2 Viteza [m/s]
Valorile rezistentelor locale t;

^X^XK-S

A 5^ -

-20 30 -40 ^50 -70 8

LP,ft iViift *

r-

^ S^itsic

:;_ k__3 - j

TEURI

De trecere

0, 5

\-.y-\- *:

rV"^-"

In derivatie

ife

\\-, % X

In derivaie

^l_

"3

r-

vy -\- y X

De bifurcate

, *&.

2, 0

OO

i SS-i s _ r AV \_z
VS'S A

In contracurent

3. 0

RAMIFICAII

sz

7 -ca

t\

rr*H\\ \
, v \NN" '
10

De trecere

0, 5

J:
In derivatie

o ~ >co

5T

20
to CD

U ,b

</)

idem

^-

0, 7

\ ' \\>>V\

*,
1 ! 1 1.....

MM

^ -h~k \\\
S ^ \ .k\

Reducie

0, 1

* ' V \\ ' t-LPrK

L.

Mrire de sectiune ^^

0, 3

1-

cO 3V 0)

....:f3 S'S 5 ^ i_L


"5 Rf\

K
K \

Reductie

0, 3

CD 40

: ::::i-f\53

\s s

Mrire de seciune ^>

0, 5

to 5a_

::;:::::JrVS V" :::::::: ^-

'r-^-S

ntrare in rezervor

^ -E

1, 0 0, 5

^S : r:5t
S

esire din rezervor

A t<-

i5

\ \\ \ ss
,n
200

5" " -\-

Idem

0, 2

kVV J

\S-S ^ \
CD n to 9 A co ^ >-

1UU

as o o >co

- 200 -8

^-Okk.VJv

ih 5 -

k k^\

r^ \^-

_ CO CO CD

CO

-S

"SrS^:$

300 "^ 400

rJ.L1
rt - to > T<N h- ^
CM

CO

CO

\\\v . rr?kk A k\V

^-C
A__3 _
^. k

~S8- <

<N
0

CO

00_

k-kJ u

:::
SS -

_^_3 LHN

if s*

-S3-

- k k-J k

\-k-

- - A \' 'kS.s

3UU ju
Q.

700 1000 2000 3000 4000 5000 7000 10000 )

ale.
Sk

03

C\T

O CNJ_
c

co n

T-

\\ V

kk k-S

^ -*XQ

is. - co a "l <

D |^

CO

Tf

d? i-c

> ^ t\ \cO

ifc^ts \

-^

CD

5 aj B "l S

35

\ \ '

^v

SH

"^

1-1

-S~;

2^ 5 -

\ \
1 3
'A
ij

_ __ _
z z

?5 f^

^J

2 co ^

-^'J^k;

^h

ventil drept Idem, nclinat Idem, cu sertar Robinet de retinere cu ventil Idem, cu

---- T3 "S > 0 I O UJ " -- CC .S > ^o

a. o cc

---- -

0)--------

= LI = =

;r

o--------

_3

Fig.

2.4.68. Nomograma pentru

0,4 0

50,7

1^0

4 5 67

1( viteza [m/s] calcul I u pier derilor de sarcini Iocs

Fig. 2.4.69. Schema izometrica de calcul a instalaiei de alimentare cu ap rece pentru consum menajer, aferent unei cldiri de locuit avnd P + 4 etaje (exemplul de calcul 1).

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


- necesarul specific de ap cald este de 110 l/zi pers.; - numrul mediu de persoane pentru un apartament este de 2,5; - gradul de asigurare n alimentarea cu ap este de 99 %; - instalaia se execut cu evi din PVC 100; - tipurile de armturi (fig. 2.4.70); L - baterie pentru lavoar, Dn 15; B - ba-terie pentru baie Dn 15; S-baterie pentru spltor Dn 15. Rezolvare Calculul hidraulic al reelei s-a nce-put cu traseul format din tronsoanele 2.1 ... 2.9 de alimentare cu ap cald a punctului de consum B de pe tronBreviar 2.4.1. Calculul sumei coeficientilor de pierderi de sarcina locale, n ex. de calcul, 1 (grupa A) i 2 (grupa B) Tronson 2.1: 2 coturi De 20 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 10 mm 2 teuri de trecere Tronsoane 2.2; 2.4; 2.6; 2.8 1 teu de trecere Tronson 2.3: 4 coturi De 25 mm 2 teuri de trecere Tronsoane 2.5; 2.9 2 teuri de trecere Tronson 2.7 4 coturi De32 mm 2 teuri de trecere 2 x 2,0 = 4,0 1 x 16,0 = 16,0 2 x 0,5 = 1,0 Total 21,0

1 x 0,5 = 0,5 Total 0,5

4 x 1,5 =2x 0,5 = Total 2 x 0,5 =

= 6,0 = 1,0 7,0 = 1,0

Total 4 x 1,5 2 x0,5 1,0 6,0 1,0 Tronsoane 2.10; 3.10: 2 coturi De 32 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 32 mm 1 teu n bifurcaie Tronson 2.11: 2 teuri de trecere Tronsoane 1.10; 4.10: 2 coturi De 32 mm 1 robinet de ventil drept Dn 32 mm 1 teu n derivaie 1 reducie Tronson 2.12 2 coturi De 40 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 40 mm 1 teu Tn derivatie 2 x 1,5 = 3,0 1x10= 10,0 1 x 2 = 2,0 Total 15,0 2 x 0,5 = 1,0 Total 1,0 Total 14,8 2 x 1,2 = 2,4 1 x 9,0 = 9,0 1 x 1,5 = 1,5 Total 7,0 Total 12,9 (A) 2 x 1,5 = 3,0 1 x 10,0 = 10,0 1 x 1,5 = 1,5 1 x 0,3 = 0,3 Tronson 2.1: 1 cot De 20,0 mm 1 teu de trecere Tronson 2.2: 1 robinet cu ventil drept De 20,0 mm 1 teu de bifurcatie Tronsoane 2.3, 2.8: 2 teuri de trecere 1 reducie Tronsoane 2.4; 2.6: 2 teuri de trecere 4 coturi Dn 25 mm x 2,0 x0,5 2,0 1,0 Total 2,5 1 x 13 = 13 1 x 2,0 = 2,0 Total 2 x 0,5 1 x 0,3 15,0 = 1,0 = 0,3 Total 1,3 2 x 0,5 = 1,0 4 x 1,5 = 6,0

Total 7,0 Tronson: 2.5; 2 teuri de trecere Tronsoane 2.7; 3.7: 2 coturi De 25 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 25 mm 1 teu n bifurcaie Tronsoane 1.7; 4,7: 2 coturi De 25,0 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 25 mm 1 teu de derivatie Tronson 2.9: 2 coturi De 40 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 40 mm 1 teu n bifurcatie 2 x 0,5 = 1,0 Total 1,0 2x1,5 = 3,0 1 x 10 = 10,0 1 x 2 = 2,0 Total 15,0 2 x 1,5 = 3,0 1 x 10 = 10,0 1x1,5= 1,5 Total 14,5 2 x 1,2 = 2,4 1 x 9 = 9,0 1 x 1,5 = 1,5 (B) Total 12,9 Breviar 2.4.2. Calculul coeficientilor de pierder Tronson 1.1: 2 coturi De 20 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 10 mm 1 teu de trecere Tronsoane: 1.2; 1.3; 1.6: 1 teu de trecere 1 reducie Tronson 1.4; 1.8; 1.9; 1.10; 1.13 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total Tronson 1.5: 1 cot De 32 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 32 mm 1 teu de trecere 1 x 1,5 = 1,5 1 x 10,0 = 10,0 1 x 0,5 = 0,5 Total 12,0 0,5 1 x 0,5 = 1,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8 2 x 2,0 = 4,0 1 x 16,0 = 16,0 1 x 0,5 = 0,5 Total 20,5

de sarcina locale, n ex. de calcul grupa C 3 Tronson 1.7: (C) 4 coturi De 40 mm 1 teu de trecere Tronson 1.11: 4 coturi De 40 mm 1 teu de trecere Tronson 1.12: 2 coturi De 40 mm 1 robinet cu sertar Dn 4 mm 0 1 teu de trecere 1 reducere 4 x 1,2 = = 4,8 1 x 0,5 = = 0,5 Total 4x1,2 = Total 5,3 = 4,8 5,3

1 x 0,5 = = 0,5

2 x 1,2 = = 2,4 1 X 0,3 = 0,3 = 0 x 0,5 = = 0,5 1 X 0,3 = 0,3 = Total 3,5 2X1,2: = 2,4

Tronson 1.14: 2 coturi De 50 mm 1 robinet cu sertar Dn 1 5 mm 0 teu n derivatie 1 x 0,3 = = 0,3 1 X = 2,0 4,7 2,0 : Total

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


sonul 2.1, coloana M2, care este eel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic din ntreaga instalaie i este redat n tabelul 2.4.34, anexa 2.4.7. Pentru stabilirea debitelor de calcul s-a utilizat tabelele 2.4.24. i 2.4.27b (anexa 2.4.5). Pentru dimensionarea conductelor s-a folosit nomograma din figura 2.4.65a. Sarcina hidrodinamic necesar pentru aiimentarea cu ap cald de con-sum a instalaiei interioare, determinat n punctul A3 de racord la reeaua exte-rioar este HnecAs =178322 Pa. Traseele secundare care pornesc din nodurile Ar (coloana M3) i A2 (coloanele M? i M4) au fost dimensionate la sarcinile disponibile din aceste noduri, realizndu-se, prin dimensionare, echi-librarea hidraulic a reelei de ap cald. Caiculul sumei coeficienilor de pier-deri de sarcin locale Z|, pe tronsoanele 2.1...2.9, se gsete n

breviarul 2.4.1 (grupa B). Exemplul de calcul 3 Se efectueaz caiculul hidraulic al instalaiei de alimentare cu ap rece pentru consum din interiorul unei coli avnd parter i 3 etaje i se determin sarcina hidrodinamic necesar a apei n punctul de racord al instalaiei interioare la reeaua exterioar. Se d schema izometric de calcul din figura 2.4.71 pe care sunt notate ti-purile de armturi pentru obiectele sanitare: L - baterie pentru lavoar Dn 15; R - robinet pentru rezervor de closet Dn 10; P - robinet pentru pisoar individual Dn 10, precum i lungimile tron-soanelor de conducte. Parterul cldirii are cota 0,00 m. nlimea unui etaj este de 4,00 m. Instalatia se execut cu tevi din

3,2 (Ms) ^-Z 3,1 0,50m \ L/80m S-XNJj B 3,3

**
3,50m ! L SI-H.JKJJB 1,5 A 2,80m I 1 SL^I^JJB

1,6 /P
3,50m !L 1,7 5,00m A2. JS 2,8 8,00mN 4,7 y__^/3iq0m B _J/3,50m L M-JJ 3,4 j/2,80m s-tXi.t>*JJ B 3.5 "/3,50m SLH^JJ B 3,6 /5,00m S**i+4-JJ /3floTn^'-t4'rH' 2,80m '.JjB 4,5 /'1x2,80m 'L-I-K-JJB S ^-, 4,6 l/3,50m ( L SL .]+<. J J B
I

t>^J''J
2,9 9,00m

\'
^"~
A3

Fig. 2.4.70. Schema izometric de calcul a instalaiei interioare de alimentare cu ap cald de consum, aferent unei cldiri de locuit avnd P + 4 etaje (exemplul de calcul 2).

Fig. 2.4.71. Schema izometric de calcul a instalaiei de alimentare cu ap rece pentru consum menajer, aferent unei coli avnd P + 3 etaje (exemplu de calcul 3).

7~

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


PVC 60. Rezolvare Calculul hidraulic al reelei s-a nce-put cu traseul format din tronsoanele 1.1... 1.14 de alimentare cu ap al punctului de consum eel mai dezavan-tajat hidraulic din ntreaga instalaie (ro-binetul R de pe tronsonul 1.1, coloana Mr - fig. 2.4.71) i este redat n tabelul 2.4.35, anexa 2.4.8. Debitul de calcul s-a determinat n funcie de suma debitelor specifice Z.nqs, utiliznd relaia: qc = 0,6^Jtnqs (tab. 2.4.28), iar valorile debitelor de calcul s-au luat din tabelul 2.4.29. Pentru dimensionarea conducteior s-a folosit nomograma din figura 2.4.64. Calculul coeficienilor de pierderi de sarcin locale IL, pentru tronsoanele 1.1... 1.14 s-a fcut folosind figura 2.4.68 (se gsete n breviarul 2.4.2 C) Breviar 2.4.3. Calculul coeficienilor de pierderi de sarcin locale, n ex. de calcul 3 din grupele D i E Tronson 2.1: 2 coturi De 20,0 mm 2 x 2,0 = 4,0 1 robinet cu ventil drept Dn 10 mm 1 x 16 = 16,0 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total 20,5 Tronsoane 2.2; 2.3: 1 teu de reducere, cu reducere de seciune 1 x 0,8 = 0,8 Total 0,8 Tronson 2.4: 1 cot De 32 mm 1 x 1,5 = 1,5 1 robinet cu ventil drept Dn 32 mm 1 x 10,0 = 10,0 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5

Total

12,0

Tronsoane 2.5; 2.7; 2.8; 2.9: 1 teu de trecere Tronsoane: 2.6; 2.10 4 coturi De 32 mm 1 teu de trecere Tronson 2.11: 1 cot De 40 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 40 mm 1 teu de trecere

1 x 0,5 = 0,5 Total

0,5

4 x 1,5 = 6,0 1 x 0,5 = 0,5 Total


6,5

1 x 1,2 = 1,2 1 x 9 = 9,0 1 x 0,5 = 0,5 Total 10,7


(D) Tronson: 3.1: 1 cot De 20,0 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 10 mm 1 teu de trecere Tronson 3.2: 1 teu de trecere 1 reducie Tronson: 3.3 4 coturi De 25 mm 1 teu de trecere

1 x 2,0 1 x 16 = 1 x 0,5 : 2,0 16,0 = 0,5 Total 1 x 0,5 1 x 0,3 18,5


= 0,5 = 0,3

Total 4 x 1,5 1 x0,5


0,8 6,0 0,5 Tronsoane 3.4; 3.5; 3.6: 1 teu de trecere Tronson 3.7: 4 coturi De 25 mm 1 teu de trecere Tronson: 3.8: 1 cot De 32 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 32 mm

1 x 0,5 = 0,5 Total


0,5

4 x 1,5 = 6,0 1 x 0,5 = 0,5 Total


6,5

1 x 1,5 = 1,5 1 x 9,0 = 9,0 Total


6,5

Total 10,5
(E) Breviar 2.4.4. Calculul coeficienilor de pierderi de sarcin Tronson: 2.5.1: locale, n ex. de calcul 3 din grupele F, G i H 1 cot De 10,0 mm trecere (H) 1 x 2,0 = 2,0 1 teu de 1 x 0,5 = 0,5

Tronson: 1.4.1: cot De 20,0 mm cu ventil drept Dn 10 mm 1 x 0,5 = 0,5

(F) 1 Total 2,5 Tronson 2.5.2: 1 teu de trecere 1 x 2,0 = 2,0 1 robinet 1 x 0,5 = 0,5 1 x 16 = 16,0 1 teu de trecere Total 0,5 Tronson 2.5.3: 1 teu de trecere 1 x 0,3 = 0,3

1 x 0,5 = 0,5 1 reductie

Total 18,5 Tronson 1.4.2: 1 teu de bifurcaie 1 x 2 = 2,0

Total 2,0 Tronson: 1.4.3 1 teu n derivaie robinet cu De 20 mm Total 15,0

1 x 2,0 = 2,0 1 1x13= 13,0

Total 0,8 Tronson: 2.5.4 1 robinet cu ventil Dn 25 mm 1 x 1,0 = 1,0 1 teu n derivaie 1 x 2,0 = 2,0 Total 12,0

Tronson: 1.5.1: 1 cot De 20,5 mm 1 x 2,0 = 2,0 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total 2,5 Tronsoane 1.5.2; 1.5.3: 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total 0,5 Tronson: 1.5.4: 1 robinet cu ventil drept Dn 20 mm 1 x 13,0 = 13,0 1 teu de derivaie 1 x 2,0 = 2,0 Total 15,0 Tronson: 1.6.1: 1 cot De2,0 mm 1 x 2,0 = 2,0 1 robinet cu ventil drept Dn10 mm 1 x 16 = 16,0 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total 18,5

(G) Tronsoane: 1.6.2; 1.6.3: 1 teu de trecere Total 0,5 Tronson 1.6.4 1 teu de trecere 1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8

1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,5 = 0,5 1 reducie

Tronson: 1.6.5: 1 robinet cu ventil drept Dn20 mm 1 teu derivatie Total 15,0

1 x 13 = 13 1 x 2 = 2,0

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap

1.4.2/ 1.5.1 0,7m\ 1.5.2/ 1.6.3 1.6.1

1.4.4/ 0,7m 1.5.3 , |\0,7m 1.5.4/ 0,7m

1m 1m

a7

1.6.2/ 0,7m 1.6.4/ 1m 1.5 4m 1.6 4m

^
1.7 715m

2.6.1 2.6_,3 0,7m\ A1 1.8 6m

,\0,7m 2.6.2 / 2.6.4/

'---tx
LL-X-J L ^t>4L L-X-

#
3.1 5m 3.2 4m 3.3 4m 3.4 4 m 1.9 \ 2.7 A2 8m

*
0,7m 1m 4m
1

A3

/
t

L_________/

Fig. 2.4.72. Schema izometrica de calcul a instalatiei interioare de alimentare cu ap cald de consum, aferent unei coli avnd P + 3 etaje (exemplul de calcul 4). Breviar 2.4.5. Calculul coeficienilor de pierderi de sarcin locale, in ex. de calcul 4 din grupa 1 Tronson: 1.1: 1 cot De 17,1 mm 1 teu de trecere 1 reducie Tronsoane 1.2; 1.5; 1.8: 1 teu de trecere Tronsoane: 1.3; 1,6: 1 teu de trecere 1 reducie Tronson: 1.4 1 cot De 26,9 mm 1 robinet cu ventil drept 1 teu de trecere 1 reducie Tronson 1.7; 2.7: 2 coturi De 33,7 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 1 teu de trecere 1 reducie Tronson 1.9: 2 coturi De 42,4 mm 1 robinet cu ventil Dn 40 1 teu n derivaie Tronson: 2.7: 1 cot De 33,7 mm 1 robinet cu ventil drept 1 teu n derivaie 1 x 1,5 = 1,5
D 32 mm 1 x 10,0 = 10,0 n

1 x 2,0 = 2,0 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 2,8 1 x 0,5 = 0,5 Total 0,5 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8 1 x 1,5 = 1,5
D 25 mm 1 x 10,0 = 10,0 n

Tronson: 3.1: 2 coturi De 17,1 mm 1 robinet cu ventil Dn 15 mm 1 teu de trecere Tronsoane: 3.2; 3.3: 1 teu trecere 1 reducie Tronson: 3.4: 1 cot De 26,9 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 25 mm 1 teu n derivaie Tronsoane: 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1; 2.4.1 1 cot De 17,1 mm

2 x 2,0 = 4,0 1 x 16,0 = 16,0 1 x 0,5 = 0,5 Total 20,5 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8 1 x 1,5 = 1,5 1 x 1,0 = 1,0 1 x 2,0 = 2,0 Total 13,5 2.5.1; 2.6.1: 1 x 2 = 2,0 1 x 0,5 = 0,5 Total 2,5 2.5.2; 2.6.2 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8 2.5.3; 2.6.3: 1 x 0,5 = 0,5 Total 0,5 2.5.4; 2.6.4: 1 x 13 = 13 1x2 = 2 Total 15

1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 12,3 2 x 1,5 = 3,0 32 mm 1 x 10 = 10 1 x 0,5 = 0,5 1 x 0,3 = 0,3 Total 13,8 2 x 1,2 = 2,4 mm 1 x 9,0 = 9,0 1 x 2,0 = 2,0 Total 13,4

1 teu de trecere Tronsoane: 1.4.2; 1.5.2; 1.6.2; 2.4.2; 1 teu de trecere 1 reducie

Tronsoane: 1.4.3; 1.5.3; 1.6.3; 2.4.3 1 teu de trecere Tronsoane: 1.4.4; 1.5.4; 1.6.4; 2.4.4 1 robinet cu ventil drept De21,4 mm 1 teu n derivaie

1 x 2,0 = 2,0 Total 13,5

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Din tabelul 2.4.35 (anexa 2.4.8) rezult sarcina hidrodinamic necesar pentru alimentarea cu ap a instalaiei interioare, determinate n punctui A3 (fig. 2.4.71) de racord la reeaua exterioar este HW/w =213363 Pa. Calculul hidraulic al traseului secun-dar care pornete din nodul A? (fig. 2.4.71) s-a efectuat la sarcina hidro-dinamic disponibil HdispAi =198303 Pa, folosind vitezele economice. Calculul sumei coeficienilor de pierderi locale de sarcina 2;, pe tronsoanele 2.1...2.11, se gsete n breviarul 2.4.3 D. Traseul secundar care pornete din nodul PK2 a fost echilibrat hidraulic prin dimensionare, rezultnd o sarcina hidro-dinamic efectiv Hefec&vA? =196937 Pa fat de HdisP.A2 =199683 Pa. Calculul sumei coeficienilor de pierderi de sarcina locale z, pe tronsoanele 3.1...3.8, se gsete n breviarul 2.4.3 E. Calculul hidraulic al tronsoanelor 1.4.1; 1.4.2 i 1.4.3 care pornesc din nodul a (fig. 2.4.71) s-a efectuat la Hdisp.a = 24855 Pa, rezultnd Hefect/v.a = 23216 Pa. Calculul sumei coeficientilor de pierderi de sarcina locale It, pe tronsoanele 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, se gsete n breviarul 2.4.3 F. Ramificaiile care pornesc din nodurile b, c i / s-au dimensionat la sarcinile (presiunile) disponibile din aceste noduri (tab. 2.4.35 anexa 2.4.8) i la vitezele maxime admise ale apei. Calculul sumei coeficientilor de pierderi de sarcina locale z, pe tronsoanele ramificatiilor care pornesc din nodurile b i c (fig. 2.4.71), se gsete n breviarul 2.4.4 G, iar pentru cele care pornesc din nodul jr se gsete n breviarul 2.4.4 H. Tronsoanele 2.4.1...2.4.4 ale ramifi-caiei care pornete din nodul / (fig. 2.4.71) se dimensioneaz la Hdispi = 59622 Pa. Diametrele tronsoanelor ramificatiilor care pornesc din nodurile k, m i o au aceleai valori ca i cele ale tronsoanelor similare ale ramificatiei care pornete din nodul i. Sumele coeficientilor de pierderi de sarcina locale pe tronsoanele 2.4.1...2.4.4 au aceleai valori ca i pe tronsoanele 1.5.1...1.5.4. Tronsoanele 2.5.1...2.5.4 ale ramificatiei care pornete din nodul /(fig. 2.4.71) au fost cele dimensionate la Hd/sp/ = 67852 Pa rezultnd Hefec&v/= 31543 Pa. Diametrele tronsoanelor ramificatiilor care pornesc din nodurile / i n au aceleai valori ca i tronsoanele similare ale ramificatiei care por-nete din nodul j. Exemplul de calcul 4 Se efectueaz calculul hidraulic al instalaiei de alimentare cu ap cald pentru consum din interiorul unei coli avnd parter i 3 etaje i se determin sarcina hidrodinamic necesar a apei n punctui de racord al instalaiei interioare la reeaua exterioar. Se d schema izometric de calcul din figura 2.4.72 in care armturile obiectelor sanitare au aceleai notaii i dimensiuni ca n figura 2.4.71 (exemplul de calcul 3). Pe schema izometric de calcul sunt notate lungimile tronsoanelor de conducts. Parterul cldirii are cota 0,00. nlimea unui etaj este de 4,00 m. Instalaia se exe-cut cu evi din oel zincate din seria M, avnd coeficientui de rugozitate absolut k = 0,50 mm. Temperatura apei calde de consum este de 60 C. Rezolvare Calculul hidraulic al reelei s-a nce-put cu traseul format din tronsoanele 1.1... 1.9 de alimentare cu ap cald a punctului de consum L de pe tronsonul 1.1, coloana Mr (fig. 2.4.72), care este eel mai dezavantajat din punct de ve-dere hidraulic, din ntreaga instalaie, i este redat n tabelul 2.4.36 anexa 2.4.9. Valorile debitelor de calcul s-au luat din tabelul 2.4.29. Pentru dimensionarea conductelor s-a folosit nomograma din figura 2.4.63a. Sarcina hidrodinamic necesar pentru alimentarea cu ap cald de consum a instalaiei interioare, determinate n punctui A3 (fig. 2.4.72) de racord la reeaua exterioar este Hec = 208314 Pa. Traseele secundare care pornesc din nodurile Ar (coloana M2, fig. 2.4.72) i Az (coloana M3) au fost dimensionate la sarcinile hidrodinamice disponibile din aceste noduri, realizndu-se prin dimensionare, echilibrarea, hidraulic a reelei (tab. 2.4.36 anexa 2.4.9). Calculul sumei coeficientilor de pierderi de sarcina locale IZ, se gsete n breviarul 2.4.5 I.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Anexa 2.4.1 - Tabelul 2.4.20. Tipul i numarul obiectelor sanitare pentru cladirile social-culturale i administrative, n funcjie de destinaia cldirilor i numarul de persoane Destinaia cldirii Closete Pisoar Fntni e de but 4 ap B ai Lav oare Du: ; Repartii per ltru B 8 un a pe pici are F sexe cB [%] _ B -i F 12 13 F F9 B Observatii Bbrbai; b-nr.B Ffemei; f-nr. F n-nr. B+F 14

B F 2 | 3

1 Cldiri administrative birouri: - pentru un numr de persoane de acelai sex de max. - 15 1 2 1 1 1-2 - 25 ! 2-3 - 40 1-2 | 3-4 2 - 60 - 85 - 115 - 150 - 190 - 250 Cldiri de cultur: - teatre, sli polivalente, cluburi cu sli de spectacole; - pentru un numr de spectatori de acelai sex de max.: - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 500 2 ! 4 2 2 I 4-5 2 5 23 6-7 3 7-8 3-4 j 8-9 4 j 10 2-3 3 4 4-5 5 6

6 ; 7

10 |11

- ! -

2 2 2- 2-3 3 3 3-4 3-4 4-5 45 5 6 6-7 7-8 7 8-9 8 10

Repartiia pe sexe se stabileste prin tema de proiectare (fig. 2.4.53a)

- | - | -

3 4 5 6 7

6 9 12

35 7 9

- . ;

3 4 5 6 7 8

5 7 9 10

. . .

50

50 (fig. 2.4.53b)

! 15

17-18 10-11 12

- 600 - pentru artiti la un nr. de 8 l 20 persoane de acelai sex de max.: - 15 - 25 1 2 1-2 | 2-3 - 40 - 60 - 85 - 115 - 150 - 190 - 250 Cldiri de cultur - cinematografe cu un numr de locuri de max.: - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 Cldiri comerciale de alimentaie public restaurante, cantine; - pentru consumatori, la un
j

12- 13 14 2 23

1 1-2

1 1-2 2 3-4 b/5! f/5 50 sau sau b/8 f/8

Pentru duuri cu cabine separate, se ia n calcul valoarea 5 50 Pentru duuri fr cabine separate, se ia n calcul valoarea 8. (fig. 2.4.53c)

1-2 ! 3-4 2 2-3 ' 4-5 5-6

2 2-3 3-4

| ! -

2-3 4-5 3-4 5-6 4 6-7 4-5 7-8 5 8-9

3 6-7 3-4 7-8 3-4 8-9 4 10

3-4 4-5 5 6

! -

10

1 1-2 1-2 2 2 2

2 3-4 4-5 5 5-6 6

1 2 2-3 3 3-4 4

:
"

- !"

--

- : -

1-2 2-3 2 3 2-3 3-4 3 3 4 4

! " -

(fig. 2.4.53d)

"

nr. de persoane de acelai sex: 15

- I " - i -

- 25 - 40 - 60 - 85 - 115 - 150 -190 - 250 - pentru personal, la un nr. de persoane de acelai sex de

1-2

1-2

1-2 2-3 2 3 2-3 4 3 4-5 " 3-4 5 4 5 6 7 4-5 6-7

_ -

(fig. 2.4.54a)

2 42 2 5 3 2-3 i 6 3-4 3 j 7 4 4-5 5-6 6 3-4 ! 8 3-4 I 9 4 ! 10

- j-

! i

- ;-

-;-

max.: -5 - 10 - 20 - 30 1 2 1 1-2 2 2 1-2 2-3 1-2 : 3-4 2 i 4

"

1 lb/1 f/1 25 0 0 75 (fig. 2.4.54b)

1-2 1-2 2 2-3 ; 2-3 3

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Anexa 2.4.1 - Tabel 2.4.20 - continuare 1 - 40 - 60 - 80 -100 Cldiri pentru cazare: - cmine i internate avnd obiectele sanitare n grupuri sanitare: - cmine i internate cu lavoare la fiecare camera: - cmine i internate cu grupuri sanitare n fiecare camera: Cldiri de turism: - hoteluri cu grupuri sanitare pe nivel i lavoar n camera: b/20 f/10 In afara car nerelor de baie aferente camerelor de cazare, - hoteluri cu camere de baie aferente camerelor de cazare Cldiri de sntate: la fiecare nivel se prevede un grup sanitar closet i lavoar, cte cu separat pentru bar bai femei si b/20 b/10 f/10
j

4 2-3 3 3-4 4

10 13

11

12

14

2-3 ! 4-5 2-3 3 3 5-6 6-7 7

2-3 3-4 3-4 4 4 5 b/10f/10|25 75 3-4 4-5

b/20 f/10

b/20

b/30

f/30 b/7

f/7

b/10 f/10 -

b/20 f/10

b/20

b/30

f/30 b/30 f/30 b/10 f/10

b/5 f/5 b/10 f/10

b/30 f/30 b/10 f/10: -

- cree pentru personal pentru copii

f/20

f/20

- f/10: -

Dotarea cu obiecte sanitare

se face prin tema de proiectare

Pentru medici se - spitale b/60 f/20 pentru personal: b/30 prevede cte un

b/20 f/20 b/10 f/10 - ; -

grup sanitar dotat cu closet, lavoar i du, separat pentru brbai i femei, la fiecare nivel Repartiia pe

pentru bolnavi - bi publice:

Dotarea cu obiecte sanitare

se face prin tema de proiectare

sexe se stabilete prin tema de proiecta Numrul czilor de

pentru public pentru personal: Cldiri de nvmnt precolar: grdinie: - pentru un numr de copii de max.: - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - pentru personal

b/100'f/35 b/60 j f/20

b/50 b/30

b/50 f/50 b/20 f/20

" -

"

: baie i al duurilor

precum i repartiia pe sexe se fixeaz prin tem. Grupuri sanitare sunt comune pentru copii de ambele sexe. Cifrele se refer la copii pe un nivel. Bateriile pentru du trebuie s fie cu tub flexibil. La oficiu se prevede un spltor. (fig. 2.4.55a) La cabinetul medical se prevede un lavoar Valoriie nscrise sunt

3 6 9 12 16 20 23 25 -

f/20

3 6 9 12 16 20 23 25 f/20

2 5 :- 7 9 12 15 18 20 -f/15 - [ -

Cldiri de nvmnt superior, coli: - pentru un numr de elevi de max.: - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 2 5 3 5 7 8 9-10 1 2 3 4 4-5 3 8 4 11 5 13 5-6 15 6 7 7 7-8 8 17 18-19 20 21 22 valabile pentru elevi de acelai sex, pentru acelai grup sanitar

11 5 11-12 5-6 13 14 6 7 13-14 6-7

2 4 5 6 7

2 4 5 6 7

. i- : -

. 8 8 8-9 8-9 9 9 . 9-10 9-10 . 10 10 -

Repartitia pe sexe se stabilete prin tema de proiectare (fig. 2.4.55b)

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Anexa 2.4.1 - Tabel 2.4.20 - continuare sli de gimnastic i ateliere de coal pentru cadre didactice i

personal administrativ _______ Cldiri i amenajri sportive: sli i terenuri de sport, stadioane: pentru un numr de locuri de max.: - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 - 9000 - 10000 - pentru sportivi 1 8 10 11 12 13 14 b/60 f/20 b/30 b/60 f/20 b/30 n/50 b/10 : f/10: b/10 ! f/10 b/20 f/20 - i 2 4 7 10 12 14 15 16 18 19 20 2 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18_______ b/60" f/20 b/30 3 6 12 17 22 25 29 32 35 38 40 1 2 4 6 8 10 11 12 14 15 16 n/50 b/30 ! f/30 1 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 b/10 70 30 (fig. 2.4.56a) f/10 b/5-12 f/5-12 55 45 La stabilirea numrului de duuri se ine seam de felul activitii sportive, durata de efectuare a duului, precum i de felul cabinelor de dezbrcare indivi-duale sau comune Gri b/600 f/200b/300 n/1500 (la traficul zilnic df 3 cltori) productive: Cldiri pentru uniti - pentru un numr de muncitori ntr-un schimb max. - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 1 2 3 4 5 6-7 2 4 7 9-10 12 15 1 2 4 5-6 7 7-8 ; 8-9 1 2 4 5 6 7 8

6 13-14

- 350 - 400 - 450 - 500

7-8 16-17 9-10 8 8-9 9 18 19 20 10 11

8-9 9 10

10-1H9-10

b/300 f/300 50 50 Conform tabelului 2.4.21 Cifrele se refer la numrul muncitorilor de acelai sex, pt. un grup sanitar. (fig. 2.4.56 b) Observaii: 1. Numrul de closete pentru femei va fi egal cu numrul de closete pentru brbai plus numrul de pisoare, n cazul n care sunt date cte dou valori la unele din aceste obiecte sanitare. 2. Pentru cladirile cu destinaie special, neasimilabile uneia din categoriile de cldiri din tabelul 2.4.20, determinarea felului i numrului obiectelor sanitare se face pe baza indicaiilor din tema de proiectare sau a cerinelor investitorului. 3. Prin tema de proiect se poate stabili o alt repartiie pe sexe a persoanelor, n funcie de specificul functional al cldirii. 4. Pentru un numr intermediar de persoane, numrul obiectelor sanitare se calculeaz prin interpolare liniar. 5. Pentru un numr de persoane mai mare, numrul obiectelor sanitare se determina prin extrapolare, pstrndu-se proporionalitatea corespunztoare celui mai mare numr de persoane nscris n tabelul 2.4.20. 6. Pentru un numr de persoane mai mic, numrul obiectelor sanitare se determina prin extrapolare, pstrndu-se prqporionalitatea corespunztoare celui mai mic numr de persoane nscris n tabelul 2.4.20, numrul minim de obiecte fiind 1. 7. n cazurile n care grupurile de duuri sunt montate separat de closete, se prevede n plus cte 1 closet la fiecare 10 duuri. 8. n cazurile n care grupurile de closete sunt montate separat de grupurile de lavoare, se prevede suplimentar cte 1 lavoar la fiecare 5 closete, dar minimum 1 lavoar la 1 closet. 9. La fiecare nivel al cldirii, cu excepia celor de locuit, se prevede o chiuvet care se amplaseaz n grupul sanitar sau ntr-o ncpere destinat materialului gospodaresc. La cladirile de locuit se recomand s se prevad chiuvete cu ap rece i cald, cte o chiuvet la 4 - 5 niveluri, pentru ntreinerea prilor comune. 10. n camerele de colectare a gunoiului se recomand s se prevad cte 1 chiuvet cu robinete dublu serviciu de ap rece^ i cald, n cazul n care n aceste camere nu exist pericolul de nghe 11. n ntreprinderi cu peste 25 femei pe schimb, se amenajeaz la vestiare, hcperi destinate igienei intime a femeilor. Aceste ncperi se prevd cu instalatii de splare cu jet ascendent sau du mobil, cu ap rece i cald; de la 100 femei n sus, o astfel de instalaie, completat cu cte 1 lavoar i 1 closet se prevede la fiecare 50 femei.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalaii sanitare


Anexa 2.4.2 - Tabelul 2.4.22. - nlimile de montare a obiectelor sanitare, armaturilor acestora i accesoriilor (conform ST AS 1504) Nr. Denumirea obiectului sanitar, crt. a armturii sau a accesoriilor obiectelor sanitare 0 1 1. Lavoar: - pentru copii pn la 4 ani - pentru copii de la 4 la 6 ani - pentru copii de la 6 la 11 ani - pentru copii peste 11 ani i aduli - robinet sau baterie montat pe perete - oglind - etajer 100...200 500 400 nlimea de montare [mm] 2 450 600 700 800 3 Observaii

S.

- de la faa superioar a lavoarului, n axa lui; - de la fata superioar a lavoarului la latura inferioara a oglinzii, n axa lavoarului; - de la faa superioar a lavoarului la partea inferioara a etajerei, n axa lavoarului;

- portprosop montat lng lavoar - portprosop montat pe peretele din faa lavoarului - spunier 2. Baie pentru aduli: - cada de baie - bateria de perete pentru baie - para duului fix - spunier - mner de baie 3. Baie fix pentru copii sugari: - cada de baie - bateria de perete 4. - spunier Baie pentru picioare: - cada de picioare - bateria - mner de baie - spunier 5. Cad pentru du: - cuva - bateria - para duului fix - mner de baie 6. - spunier Duuri comune: - bateria - para duului fix - mner de baie 7. 8. - spunier Bideu Chiuvet: - chiuveta - robinet

750 1400...1500 900...1400

- se monteaz la dreapta sau la stnga lavoarului la 50 - 100 mm de la partea lateral a lavoarului; - la minimum 50 mm de la peretele lateral; - se monteaz la dreapta sau la stnga lavoarului la 50-100 mm de la partea lateral a lavoarului;

max 625 100...125 2100 750...850 750...850

- de la partea superioar a czii de baie - de la fundul czii de baie la baza stropitorului

1000 1100...1150 1150...1250

- se monteaz n dreptul ventilului de golire a czii

350 150..250 1000..1100 500..600

- de la partea superioar a cuvei i n axul ei - se amplaseaz n axa cuvei sau lateral - se amplaseaz n dreapta sau n stnga bateriei

200...300 1200...1300 2100 1200...1300 1200..1300

- de la fundul czii de du, n axa ei - de la fundul czii de du la baza stropitorului

1200...1300 2100 1300 1300 dup obiect

- de la partea superioar a grtarului la baza stropitorului - lateral fat de baterie, n gabaritul duului - simetric mnerului de baie, n gabaritul duului

800 1150

^g
S. Instalaii sanitare alimentare cu ap
Anexa 2.4.2 - Tabel 2.4.22 - continuare 0 9. 1 Spltoare comune: 2 3

Capitolul 2: Instalaii de

- spltor 10. - robinet sau baterie Spltoare de vase n locuine: - spltor 11. - baterie de perete Spltoare de vase n restaurante, cantine: - spltor 12. - robinet sau baterie Closet cu vas: - vas - rezervor de splare montat la nlime - rezervor de splare montat la seminlime - mnerul trgtorului - porthrtie 13. Closet cu tlpi (turceti): - cuva vasului - rezervor de splare - mnerul trgtorului 14. - porthrtie Pisoar: - pentru copii de la 6 la 11 ani - pentru copii peste 11 ani i adulti 15. Fantana de but apa montata pe perete: - pentru copii de la 6 la 11 ani 16. - pentru copii peste 11 ani i aduli Scuiptoare de perete

800 900...950

800 200...250

- de la partea superioar a spltorului

la nlimea meselor de lucru 200...250

- de la partea superioar a spltorului

dup obiect 2300...2500 1200...1300 1300 750 !

- cu asigurarea unui spaiu de minimum 200 mm ntre partea superioar a rezervorului i plafon

2200 1300 750

- closetul se monteaz sub nivelul pardoselii finite, la minimum 20 mm - cu asigurarea unui spaiu de minimum 200 mm ntre partea superioar a rezervorului i plafon

500 650

- de la pardoseal la partea superioar a bazei cuvei, n axul ei

700 850 1000

- pentru fantanile de but cu picior, nlimea este data de obiect

- pentru scuiptorile cu picior nlimea este data

de obiect

17. Albie de splat rufe: - cuva albiei - baterie sau robinet Ob ervaie. La distanele din tabel se admite s 900 1250

o abatere de montaj 5%.

^H
Capitolul 2: Instalai de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare
Anexa 2.4.3 - Tabelul 2.4.23. Distanjele minime pe orizontal ntre obiectele sanitare

i ntre acestea i partea finit a pereilor (conform ST AS 1504) Nr. crt. Denumirea obiectului Distana se msoar de la: pn la Distanta minima [mm] Fr spaiu de Cu spaiu de Observatii,

sanitar

0 1 2 1. Lavoar pentru axa aduli

3 - peretele lateral

circulate pe lng circulate pe lng schema persoana care folo- persoana care folosete obiectul sanitar sete obiectul sanitar 4 5 6 450 1050 700 a = 50 b = 1000

lavoarului - axa altui lavoar faa lateral a lavoarului de pe alt perete

///////////////////////
I I

i
I g
b .

c Pentru a > 1000, c > 450 faa lateral - faa frontal a a lavoarului closetului sau bideului faa frontala! -faa lateral a lavoarului a closetului pentru c>600 a = 400 d = 240 - 0,1 c pentru

e >r
I -o

1,

i\l
sau bideului c = 0...600, d = 500 pentru e < 600 /\/ /

^
)j

, c ,

faa lateral - peretele opus a 600 e = 1200 lavoarului - fata frontala a

1100 e = 1700

//////S//////////SS'///

',
altui lavoar - faa frontala a f = 500

r
W,

. /

', /

lU

closetului sau I bideului 400 - axa closetului

/ ', -C~\ X7

1 /
1
/

sau bideului 2. Lavoare pentru - perete lateral copn - pn la 4 ani - de la 4 la 6 ani - peste 6 3. Cad de baie pentru aduli - axa altui lavoar - peretele lateral axa - axa altui lavoar lavoarului !- peretele lateral - axa altui lavoar buza czii - perete opus de baie - faa frontala a: 300 500 350 600 400 700 600 900

4l 950

---------1---------^

' /

1000

distanta prescris se *efer la latura mare a czii; celelalte laturi se lipesc de zidria de rou, la czile nzidite, sau peretele finit, la cazile nenzidite

lavoarului closetului bideului - faa lateral a lavoarului - axa: closetului bidelui 4. Cad de baie pentru sugari buza czii de baie - perete

600 500 500 0

se admite depirea marginii lavoarului peste buza czii cu 30 mm

400 400 600 600 600 400 700 ! 0

1100

distana prescris se refer la 3 din laturile czii; a 4-a se lipete de perete

- buza altei czi de baie 5. Bi pentru picioare faa frontala1 - peretele opus a bii - peretele lateral axa cuvei - axa altei cuve de baie 6. ! Cada de du buza czii - perete de du
i

1100 1000

""' / HY
i-------------------1

a = 600

,;

A ^
ll

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Anexa 2.4.3 - Tabel 2.4.23 - continuare 1 6 Cada de du buza czii : - faa lateral a de du lavoarului - faa frontal a lavoarului - faa frontal a closetului, bideului - axa closetului sau bideului - perete (la cabine individuale) - axa altei czi de dus axa czii de dus Duuri ! axa bateriei comune sau robinetului 8. Cazan de baie partea lateral a cazanului 9. Closet sau axa closetului bideu : sau bideului faa frontal a closetului sau bideului 10. Spltor de vase sau chiuvet - axa altei baterii sau robinet - perete______ ____ - perete - fata frontal a lavoarului, closetului sau bideului - buza czii de baie sau a duului - axa: lavoarului closetului bideului _______ - perete - axul altui bideu sau closet - faa frontal a altui bideu sau closet - axul altui bideu sau closet - perete 11 12.: Spltoare comune Pisoare pentru copii de la 6 la 11 ani faa lateral a spltorului sau chiuvetei axul chiuvetei sau cuvei spltorului fata frontal a spltorului sau chiuvetei axa bateriei sau robinetului axa pisoarului faa frontal a pisoarului 13. pentru copii peste 11 ani i aduli Fntni de but ap - pt. copii de la 6 la 11 ani

- pt. copii peste 11 ani i aduli axa pisoarului faa frontal a pisoarului axa fntnii 0 b = 500 c = 400 d = 300 450 dup obiect 900 450 100 - se admite depirea marginii lavoarului peste buza czii cu 30 mm
//////////////////////

perete masa de pregtit maina de gtit perete perete sau mobilier axa altei baterii perete__________ perete axa altui pisoar perete faa frontal a altui pisoar axa altui pisoar - perete axa altui pisoar faa frontal a altui pisoar faa frontal a altui pisoar - perete___________ perete axa altei fntni perete axa altei fntni

800 80

500 600 600 d = 400 b = 600 c = 500 d = 500

600

0 0 b = 350 c = 400 d = 600 1100 750 450 a = 300 b = 600 e = 1100 d = 700 a = 350 b = 700 d = 800 /////////A V////// /

TTTTTTTTTTTrTTTTTTTT

sau use cu deschidere exterioar sau conducte verticale /////////

a
77777777777777777 77777777777777?

a = 800 e = 850 Ic = 1100 a = 950 c=1200 e=1000 300 550 350 650

800 950

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Anexa 2.4.4 - Tabelul 2.4.27 a. DebituI de calcul pentru ap rece la cladirile de locuit n functie de ap, numrul de persoane pe apartament i suma debitelor specifice ale armaturilor sau echivalenilor de debit pentru: qsa = 0,57 l/s.ap.; noz =19 h/zi i y= 2,326 corespunztor unui de 99 % qcs [l/s] E nqs [l/s] 1,5
H

de necesarul specific n funcie de suma grad de asigurare E qc [l/s]

280 l/zi.pers. Ns [pers/ap.] 2,0 2 0,035 0,07 0,10 0,15 2,5 3 0,035 0,07 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,035 0,07 0,035 0,07 0,035 0,07 0,035 0,035 3,0 5 3,5 4 4,0 6 1,5 ! 8 j2,0 7

200 l/zi. Ns [pers 2,5 9

pers. /ap.]

3,5 11

4,0

3,0 10 12 13 0,175 0,35 0,50 14 0,035 0,07 0,10

0 0,035 0,07 0,10 0,15 0,17 0,20 0,25 0,30

1 0,035 0,07 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,035 0,07_ 0,10

0,035 0,07 0,10

0,035 0,07 0,10 0,15

0,035 0,07 0,10

0,07 i 0,07 0,10 j 0,10 0,15 0,15

0,15

0,15 0,15 0,15

0,15 0,15 0,15

0,75 0,85 1,0

0,15 0,15 0,15

0,15 0,15 0,15 0,16

0,15 0,15 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25

0,15 0,16 0,18 0,19 0,22 0,25 0,28

0,16 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,30

0,17 0,18 0,20 0,22

0,15 i 0,15 0,15 ! 0,15_ 0,15 | 0,15

0,15 0,15 0,15 0,15

0,15 0,15 ! 0,15 0,26 0,29 0,32 0,15 ' 0,15 0,15 0,16 0,17 0,19 0,15 0,17 0,19

0,15 0,16 0,19 0,21

0,16 0,18 0,20 0,23 0,25

0,17 0,19 0,22 0,25

1,3 1,5

0,17 0,19

0,40 0,50 0,60 0,80

0,16 0,18 0,19 0,22

0,18 0,20 0,22

2,0 2,5 0,22 0,25

0,21 0,25 0,23 0,27

0,27

3,0

0,27

0,26 0,33 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 0,25 0,28 \ 0,31 ; 0,33 0,36 0,41 ! 0,45 0,48 0,53 0,57 0,61 0,70 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 35 0,66 0,71 ! 0,84 0,77 j 0,82 0,77 0,95 0,90 0,97 0,32 0,36

0,29 0,36

0,32 0,39

0,35 0,29

0,38 0,42 0,47

0,19 0,21

0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,38

0,29 0,33 0,36 0,41 0,40 0,40 0,44 0,44 0,48 0,54

0,31 0,35 0,39

4,0 5,0 6,0

0,32 0,36 0,39

0,36 0,41

0,40 0,45 0,48 0,57

0,43 0,49 0,52 0,42 0,53 0,56 0,61

0,23 0,26 0,28 0,30

0,27 0,30 0,32 0,35 0,40 0,44 0,48 0,51 0,58 0,64 0,70 0,75 0,80 0,85 0,94 1,03 1,11 1,18 1,26 1,43 1,60 1,75

0,30 0,34 0,37

0,44 0,47 0,51 0,58

7,5 8,5 10,0

0,44 0,47 0,51

0,39 0,44 0,48 : 0,53

0,54 I 0,59 0,59 | 0,66 0,65 ! 0,71 0,70 ; 0,77 0,79 I 0,87 0,87 ! 0,97 1,05 1,03 1,10 1,17 1,30 : 1,42 1,53 1,65 ; 1,75
j

0,65 0,71 0,78 0,84 0,95 1,05 1,15

0,70 0,77 0,84 0,90 1,03

0,34 0,38 0,41 0,44 0,49

0,45 0,49 0,49 0,54 0,55 0,59 0,59 0,58 0,64 0,65 0,70 0,79

12,5 15,0 17,5 20

0,58 0,64 0,70 0,75

0,64 0,70 0,75 0,85

3,5 I 0,49 4 | 0,53 5 | 0,59

0,65 0,72 0,72 0,80 0,79 0,85 0,91 0,96 1,07 1,18 1,17 1,26 1,35 1,43 1,64 1,83 2,01 1,60 1,83 2,04 2,25 1,30 1,40 1,50 0,87 0,94 1,00 1,07 1,17 1,30 1,42 1,53 1,65 1,75 2,01 2,25 2,47 0,87 0,95 1,03 1,10

25 30 35 40

0,85 0,94 1,03

1,14 1,24 1,34

0,55 0,59 0,64

0,94 1,03 1,11

1,14 1,22 1,30 1,44 1,58 1,71 1,84 1,96 2,25 2,52 2,77

1,24 1,33 1,42 1,58 1,73 1,88 2,02 2,15 2,47 2,77 3,06 1,44 1,53 1,71 1,88 2,04 2,19 2,34 2,69 3,02 3,34

1,11 1,18 1,26 1,40 1,53 45 50 60 70 1,66 1,78 1,90 2,18 2,44 2,69 150 175 2,44 2,68 2,92 3,15 3,37 80 90 100 125 1,53 1,66 1,78 1,90 2,18 1,19 1,26 1,40

0,68 0,72 0,80 0,87 0,94 1,00 1,07 1,21 1,35 1,48

i 0,87 ! 1,03 0,97 ! 1,14 ! 1,05 1,14 1,24 1,34

1,22 ! 1,44 1,30 j 1,53 ; 1,48 ! 1,65 1,81 1,75 1,96 2,15

2,01

I 2,25 2,47

40 45

1,96 : 2,34 2,10 : 2,52

2,69 2,90

3,02 3,26

3,34 3,60

3,64 3,94

1,60 1,71

1,90 2,04

2,18 2,34

2,44 2,63

2,69 2,90

2,93 3,16 3,38

200 225 250

50 55 60 65 70 75 80 85

! 2,25 ! 2,38 ! 2,52 2,65 2,77 ; 2,90 ! 3,02 | 3,14

2,69 2,86 3,02 3,18 3,34 3,49 3,64 3,79


l

3,10 ; 3,30 3,49 | 3,68 3,86 4,05

3,49 3,72 3,94 4,15 4,36 4,57 4,78 4,98 5,54

3,86 4,12 4,36 4,61 : 4,84 5,08 5,31

4,22 4,50 4,78 5,05 5,31 5,57 5,82 6,08

1,83 1,94 2,04 2,15 2,25 2,34 2,44 2,54

2,18 2,31 2,44 2,57 2,69 2,81 2,93 3,04

2,50 2,66 2,81 2,96 3,10 3,24 3,38 3,52

2,81 | 2,99 I 3,16 j 3,33 3,49 3,65 3,81 3,97

3,10 3,30 3,49 3,68 3,86 4,05 4,22 4,40 cul este /s, debit 3,60 3,81 4,02 4,22 4,42 4,62 4,82 400 425 4,60 4,79 poate 275 300 325 350 375 3,59 3,80 4,00 4,21 4,40

4,22

I 4,40

Not: pentru suma debitelor specifice ale arm debitelor turilor i mic de 0,15 l/s, debitui de ca le specifice, iar pentru suma debitelor sp fi mai mic de m< armaturilor mai mare de 0,15 I 1 0,15 l/s (zona cuprins ntre linia >ecifice pentru 0,15 l/s i linia n trepte] a orizontal

egal cu suma ul de calcul nu

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Anexa 2.4.4 - Tabelul 2.4.27 a - continuare

0
_90 95 100 110 120 130

1
3,26 3,38 3,49 3,72 3,94 4,15

2
3,94 4,08

3
4,57

4
5,18 5,37 5,57 5,95 6,33 6,69 7,06

7
2,63

4,74 4,22 4,91 4,50 5,24 4,78 5,57 5,05 5,31 5,57 5,82 6,08 6,33 6,57 6,82 7,29 7,77 8,23 8,69 9,14 9,58 10,02 10,46 10,89 11,32 11,85

5,76 6,33 5,98 6,20 6,63 7,06 7,47 7,88 8,29 8,69 9,08 9,47 9,86 10,24 11,00 11,75 12,48 13,21 6,57 6,82 7,29

8 9 3,16 3,65 3,27 : 3,79 3,38 3,92

io : 11 4,12 4,57 4,27 4,74 4,42 4,91 4,72 5,24 5,01 5,57

12
5,01

13 450

14
4,98

2,72 2,81

5,20 5,38

475 500

5,17 5,35

12,38 12,90 13,42 13,93 14,44 14,94 15,45 16,44 17,43 18,41 19,38 20,34 21,29 22,24 23,18 25,05 26,89 28,72 30,54 32,34 34,13 35,91 37,68 39,44 41,19 49,85 58,36 66,76 75,08 91,53 2,99 3,60 3,81 4,02 4,22 4,17 4,42 4,67 4,91 5,75

550

5,72

7,77 5,89 6,20 8,23 8,69 9,14

3,16 3,33 3,49

6,11 5,29 5,89 6,47 5,57 6,20 6,82 5,84 6,51 6,11 6,82 6,38 7,12 6.64 7,41 6,90 7,71 7,16 8,00 7,67 8,57 8,16 9,14 8.65 9,69 9,14 \ 10,24 9,61 ! 10,78 10,09 11,32 10,55 11,85 11,02 12,38 11,47 12,90 11,93 : 13,42 12,49 14,06

600 650

6,07 6,42 6,77

140 150 160

4,36 4,57 4,78 6,51 7,41 3,65 4,42 4,62 4,82 5,01 5,15 5,38 5,61 5,84 7,16

700 750
7,11

6,82 7,12 7,41 7,71 8,00

7,77 8,11 8,46 8,80 9,14

9,58

3,81

7,50 7,83 8,16

800

7,44

8,57 9,14 9,69 10,24 10,78 11,32

9,80 10,46 11,11 11,75 12,38 13,00 10,02 3,97 4,12 10,46 10,89 4,27 5,20 5,38 5,75 6,11 6,47 6,82 6,07 6,29 6,73 7,16 7,58 8,00 8,49

170
180 190 200

4,98 5,18 5,37 5,57

850 900 950

7,77 8,10

8,42

11,32 4,42

220
240 260 280

5,95 6,33 6,69 7,06

12,17 4,72 13,00 5,01

8,82 1000 8,74 9,46 10,09 1100 9,37 10,00 1200

13,83 5,29 5,57 14,64

10,71 1300 10,61 11,32 1400 11,21 11,93 7,16 8,41 7,50 8,82 7,83 9,22 8,16 9,61 8,49 10,01 8,82 10,40 9,22 10,88 1500 11,81

300

7,41 7,77 8,11 8,46

13,93 15,45 5,84 14,64

320 340 360 11,85 12,38 12,90 13,42 14,06 14,69 15,32 15,95 16,57 17,18 17,80 18,41 19,62 20,81 22,00 23,18 24,35 25,51 26,66 27,81 30,09 32,34 34,58 36,80 39,00 41,19 43,37

16,24 6,11 13,62 15,35 17,04 6,38 14,23 16,05 6,64 14,84 6,90 15,45 16,20 16,94 17,67 18,41 19,13 19,86 20,58 21,29 22,71 24,11 25,51 26,89 28,27 29,63 30,99 32,34 35,02 37,68 40,32 42,94 45,54 ; 48,13

12,53 1600 12,40 13,12 1700 12,98 13,71

45,54 47,70 49,85 60,47 70,93 81,28 91,53 111,8 1

50,70 53,27 55,82 58,36 70,93 83,34 95,61 107,7 7 131,8 7 17,82 1800 13,56 14,29 1900 14,14 2000

380 400 425

8,80 9,14 9,56

16,74 18,60 17,43 18,29 19,13 19,98 20,81 19,38 7,16 ^20,3 7,48 4 7,79 21,29

14,87 15,59

14,71 2125 15,41 16,12

450

9,97 10,38 10,78 11,19 11,59 11,98 12,38 22,24 8,10

9,61 11,36

13,05 13,60 14,15 14,69 16,57

14,69 16,30 2250 15,32 15,95 :

475 500 525

10,01 11,83 10,40 12,30 10,78 12,77 11.17 13,23 11,55 13,69 11,93 14,15 12,68 15,05 13,42 15,95 14,15 16,83 14,87 17,71 15,59 18,58 16,30 19,44 17,01 20,30 17,71 21,15 19,10 22,84 20,47 24,51 21,83 26,17 23.18 27,81

17,01 2375 16,81 2500

24,51 29,44 23,18 8,41 8,71 9,02 21,65 24,11 22,47 25,05 23,30 24,11 25,74 27,35 28,95 550 575 600 15,23 15,77 16,30 17,36 18,41 19,44 20,47 21,49 22,51 25,97 9,32 9,61 10,20 26,89 28,72 30,54 650 700 750 800 J550 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 13,16 13,93 14,69 15,45 16,20 16,94 17,67 18,41 19,86 21,29 22,71 24,11 25,51 26,89 28,27 29,63 30,99 32,34 39,00 45,54 51,99 10,78 32,34 11,36 11,93 12,49 30,54 34,13 32,12 35,91 33,69 35,25 36,80 39,88 42,94 45,97 17,71 18,41 17,50 2625 18,19

17,18 19,10 2750 18,87 17,80 2875 18,41 19,62 20,81 22,00 23,18 24,35 25,51 19,79 19,54 20,47 21,83 3000 20,22 3250 21,55

23,18 3500 22,87 24,51 3750 24,19 25,84 4000 25,49 26,78

27,16 4250 37,68 13,05 39,44 13,60 14,15 28,46 4500 28,06 23,51 26,66 29,76 4750 29,34 24,51 27,81 31,06

15,23 41,19 44,67

26,50 30,09 33,62 28,46 32,34 5000 30,61 33,12 5500

48,13 16,30 51,56 17,36 18,41 19,44 48,99 54,97

36,16 6000 35,62 30,41 34,58 38,69 6500 38,09 32,34 34,26 36,16 38,06 36,80 41,19 7000 40,55 39,00 43,68 41,19 43,37 7500 42,99

51,99 58,36 54,97 61,73 57,94 60,89 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 3500 20,47 25,84 31,06 27,16 32,66 28,46 34,26 29,76 35,85 31,06 37,43 65,09 21,49 68,43 22,51 23,51 24,51 63,83 71,77 66,76 75,08 81,28 91,53 95,61 109,7 9 39,94 41,82 43,68 52,90 61,97

46,16 8000 45,42 8500

48,62

47,83

45,54 51,07 9000 50,23 47,70 53,51 49,85 60,47 70,93 9500 52,62

55,94 1000 55,00 0 29,44 37,43 45,23 43,68 52,90 49,85 60,47 55,94 ; 67,96 67,96 : 82,75 107,7 34,26 7 123,8 39,00 7 43,68 52,90 4000 58,36 70,93 123,8 139,8 7 4 151,7 171,5 70,93 81,28 79,81 91,53 97,35 111,81 67,96 1250 66,77 0

79,81 1500 78,37 ol 91,53 1750 89,84 103,1 0 5 126,1 6 2000 101,21 0

6 5000

1 2500 123,72 0

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Anexa 2.4.5 - Tabelul 2.4.27 b. Debitui de calcul pentru ap cald la cldirile de locuit in funcie de necesarul specific de ap, de numrul de persoane pe apartament i suma debiteior specifice ale armaturilor sau n funcie de suma echivalenilor de debit pentru : qsa = 0,47 l/s.ap.; noz =19 h/zi i y=2,326 I nqs [l/s] 0 0,035 0,07 0,10 0,15 ) l/zi.per qcs [l/s] E qc [l/s]

JW
0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 11C Ns pers/ap. 1,5 1 2,0 2 2,5 3 0,035 0,07 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0.15 0,15 0,17 0,035 0,07 0,10 0,15 0,15 3,0 4 3,5 5 4,0 6 1,5 7 s. 80 l/zi.pers. Ns pers/ap. 2,0 8 0,035 0,07 0,10 0,15 2,5 9 0,035 0,07 0,10 0,15 I 3,0 10 0,035 ! 0,07 : 0,10 0,10 0,15 i 0,15 0,035 0,07 0,035 0,07 0,10 0,15 0,15 3,5 11 4,0 12 13 0,175 0,4 0,5 0,8 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 ; 0,15 i 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,15 0,17 0,15 0,15 ! 0,15 ' 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,9 1,0 1,3 1,5 2,0 2,5 0,15 0,17 0,15 0,15 0,15 14 0,035 0,07 0,10 0,15 0,15

0,035 0,035 0,07 0,07

0,035 0,035 0,035 0,07 0,10 0,07 0,10 0,07 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,10 : 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,15 ; 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,19 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,20

0,15 0,15 1,0 0,17

0,15 0,18 0,20

0,17

0,19

0,20 0,24 0,27

0,22 0,25 0,29 0,15 0,15

0,15 0,15 0,17

0,15 0,17 0,19

0,16 0,19 0,20

T,19
0,22

3,0 4,0

0,19 0,22

0,20 | 0,22 0,22 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 0,40 0,44 0,48

0,21 i 0,23

0,24

5,0

0,25

JL2.
1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4 5 _6 7 8 9 10 J[2 14 16 18 20 _25... 30 35 40 45

0,19

0,22

0,25^

0,29

0,31

0,16

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

6,0

0,27 0,30

_5_Q
55 60 65 0,21 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,40 0,44 0,25 0,26 0,29 0,32^ 0,36 0,35 0,38 0,41 0,46 0,40 0,43 0,46 0,52 0,51 0,58 0,64 0,70
! ;

0,28 0,30 0,32

0,33

0,35

0,18 0,19 0,21 0,23 0,26

0,21 0,22 0,24 0,27 0,30

0,23 0,25 0,27 0,31 0,34

0,26

0,28

0,30 u 0,32

7,5 8,5 0,32 0,35 0,40

0,35 : 0,38 0,38 ! 0,41 0,43 0,48 0,46 0,51

0,27 ; 0,30 0,30 0,34 0,37 0,40 0,43 0,32 0,37 0,40 0,44 0,47 0,47 0,50 0,57 0,35 0,39 0,43

10 13 15 18 20 25

0,44 0,48 0,51 0,58

0,52 i 0,56

0,28

0,32 > 0,37 0,35 ; 0,39

0,56 ' 0,60 0,30 0,63 0,68 0,34 0,37 0,75 0,40 0,43 0,39 0,43 0,47 0,50 0,44 0,49 0,53 0,57 0,61 0,49 0,54 0,58 0,63 0,67 0,53 0,58 0,64 0,68 0,73

0,51 ^ 0,58 0,48 ! 0,56 0,51 0,55 0,58 0,60 0,64 0,63 0,68 0,72 0,70 0,75 0,80

0,63 0,68 0,74 u 0,79

30 35 40 45

0,64 0,69 0,75

0,76 ' 0,82 0,82 0,88

0,87 i 0,94

0,46 i 0,54

0,80

0,92 I 1,00 0,68


;

0,77

0,85

0,49 0,54

0,57 0,63

0,64

0,71

0,77

0,83

50

0,85 0J94_ 1,03

0,64 | 0,75 0,70 0,82 0,75 0,80 0,85 0,96 0,88

0,85 0,92 1,00

0,94 1,03 1,11

1,03 1,12

1,11 1,21

0,58 0,63 0,67 0,71

0,68 0,74

0,71 0,77 0,83

0,79 0,86 0,92

0,86 0,93 1,01

0,92 1,01

60 70 80

1,21 | 1,31 1,30 ! 1,40

1,09

1,11

0,94 1,00

1,07 1,13

1,18 1,26 1,43 1,60 1,75 1,38 1,49

0,79 0,83 0,94 0,80 0,89 0,97

0,89 0,94

i 0,99 1,05

1,08 1,14

1,16 1,24

90 100

1,19 1,26 1,44 1,60

1,13 1,07 1,17 1,26 1,35 1,43 1,26 1,38 1,49 1,60 1,70 1,52 1,60 1,68
!

1,29 1,43 L 1,57

1,57 ! 1,70 1,75 ! 1,90 1,93 2,09 2,27

1,07 1,05 ! 1,19 1,14 1,30 1,41

1,19 1,32

1,30 1,45

^,41 1,57

125 150

| 1,45 : 1,59 1,57 : 1,72

1,72 1,87

175 200 225 250 275

1,76 1,90 2,05 2,19

1,70 1,83 1,95 2,07 2,18 2,29 2,40 2,50 2,61 2,71

1,90 2,04 2,18

2,09

1,05 | 1,24 1,12 I 1,32 1,51 1,61 1,19 1,26 1,41 1,49 1,70 1,79 1,90 , 2,09 2,00 2,20 1,68 j 1,79 1,85 1,97

2,25 I 2,44 2,40 2,61

2,00 2,14 2,27

1,80 1,90 2,00

JL31 2,55
2,44 2,57 2,69 2,81 2,93 : 3,05

2,77 2,69 I 2,93

2,32 2,45 2,58 2J0_ 2,82

1,32 I 1,57 2,83 : 3,08 2,97 3,23 1,51 1,57 1,63 1,39 1,45

2,39 2,52 2,64

300 325 350 375 400 425 u suma alcul

1,65 ! 1,88 1,72 j 1,97

! 2,11 ! 2,32 i 2,20 2,43

70 75

1,75 1,83

2,09 2,18 2,27

3,10 ; 3,38 3,23 I 3,53 3,36 3,67

l_1,79 2,06 2,14 1,87 1,94 2,22

2,30 ; 2,53 I 2,39 ! 2,64

^,76 2,87 2,99

80 85

1,90

2,94 3,06

1,97 j 2,36

I 2,49

2,74

Not: pentru suma debiteior specifice ale armaturilor mai mic de 0,15 l/s, debitui de calcul es te egal debiteior specifice, iar pentru suma debiteior specifice ale armaturilor mai mare de 0,15 l/s, del nu c Ditul poate fi mai mic de 0,15 l/s (zona cuprins ntre linia orizontal pentru 0,15 l/s i linia n tre de c pte).

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Tabelul 2.4.27 b continuare 0 2,04 2,11 2,18 2,31 1 90 95 100 110 120 2 2,44 2,53 2,61 2,77 3 2,81 2,91 3,01 3,20 4 3,16 3,27 3,38 3,60 5 6

8 2,00 2,07 2,14 2,27

9 10 11 2,30 2,58 2,84 2,38 2,67 2,94 2.46 2,76 3,04 2,61 2,93 3,23

12 3,10 3,21 3,32 3,53

13 450

14 3,17

2,44 130 2,57 140 2,69 150 2,81 160 2,93 170 3,05 180 3,16 190 3,27 200 3,38 220 3,60 240 3,81 260 4,02 280 4,23 300 4,43 320 4,62 340 4,82 360 5,01 380 5,20 400 5,39 425 5,62 450 5,84 475 6,07 500 6,29 525 6,51 550 6,73 575__6,95 600 7,16 650 7,58 700 8,00 750 8,41 800 8,82 850 9,22 900 9,62

2,93 3,08 3,23 3,38 3,53

3,38 3,56 3,74 3,92 4,09 ..ML 4,26 4,43 4,59 3,81 4,75 3,95 5,07 4,09 5,39 J-,36 5,69 4,62 5,99 4,88 6,29 5,14 6,59 5,39 6,88 5,63 7,16 5,87 7,44 6,11 7,72 6,35 8,07 6,59_ 8,41 6,88 7,16 7,44 7,72 8,00 8,28 8,55 8,82 9,35 9,88 10,40 10,92 11,43 11,93 12,43 12,93 13,91 14,88 15,83 16,78 17,72 18,65 19,57 20,48 21,39 22,29 26,73 31,07 35,34 39,54 47,82

3,81 4,02 4,23 4,43 4,62 4,82 5,01 5,20 5,39 5,75 6,11 6,47 6,82 7,16 7,50 7,84 8,17 8,49 8,82 9,22 9,62

2,39 2,52 2,64 2/76 2,87 2,99 3,10 3,21 3,32

2,76 2,90 3,04 3,18 3,32 3,45 3,58 3.71 3,84 4,09 4,34 4,58 4,81 5,04 5,27 5,50 5.72 5.94 6,16 6,43 6,69 6.95 7,21 7.47 7,72 7,98 8,23 8,72 9,21 9,69 10,17 10,64 11,10 11,56

3,10 3,26 3,42 3,58 3,74 3,89 4,04 4,19 4,34 4,62 4,91 5,18 5,45 5,72 5,98 6,24 6,50 6,75 7,01 7,32 7,62 7,93 8,23 8,52 8,82 9,11 9,40 9,98 10,54 11,10 11,66 12,20 12,75 13,29

3,42 3,74 3,61 3,79 3,97 4,14 4,31 4,48 4,65 4,81 5,14 5,45 5,76 6,07 6,37 6,67 6,96 7,25 7,54 7,83 8,18 8,52 8,87 9,21 9,55 9,88 10,21 10,54 11,20 11,84 12,48 13,11 13,73 14,35 14,96

3,49 3,62 3,74

3,81 3,95 4,09

1,68 1,74 1,79

475 500

3,29 3,40 3,62_ 3,83 __4i0 4_ 4,25

3,99 \ 4,36 4,23 4,62 4,46 4,88 4,69 5,14

1,90 2,00 2,11 2,20

550 600

_M4
4,14 4,34_ 4,53 4,91 5,14 5,35 5,57 5,39 5,63 5,87 6,11 2,30 2,39 2,49 4,72 4,91 5,09 2,58 2,67 2,76 5,78 5,99 6,41 6,82 7,22 7,61 6,35 6,59 7,05 7,50 7,95 8,39 2,93 3,10 3,26 3,42 3,53 3,74 3,94 4,14 4,34 4,53 4,72 4,91 5,09 5,27 5,50 5,72 5,94 6,16 6,37 6,59 6,80 7,01 7,42 7,83 8,23 8,62 9,01 9,40 9,79 10,17 10,92 11,66 12,39 13,11 13,82 14,53 15,23 15,92 16,61 5,27 5,63 5,98

650 700

J750 800

4,45 4,65 4,85

850 900 950


1000 1100 5,04 5,23 5,42

5,79

1200

6,1_6 _ 6,52 6,87

6,33 6,67 7,01 7,34 8,00 8,82 3,58 3,74

1300 1400

1500

7,22 7,56

3,89 8,39 9,25 8,77 9,67 9,14 10,09 7,66 7,99 4,04 9,51 10,51 4,19 9,88 10,92 4,34 8,31 8,62 9,01 9,40 10,34 11,43 4,52 10,79 11,93 4,69 11,24 12,43 4,87 11,68 12,93 8,75 9,09 9,42 9,75 10,08 10,40 11,04 11,68 12,31 12,93 13,54 14,15 14,76 15,36 16,54 17,72 18,88 20,03 21,16 22,29 23,41 24,52 25,63 26,73 32,14 37,45 42,67 47,82 57,98 10,01 10,40 10,79 11,17 11,55 11,93 12,68 13,42 14,15 14,88 15,60 16,31 17,02 17,72 19,11 20,48 21,84 23,19 24,52 25,85 27,17 28,48 29,78 31,07 37,45 43,70 49,87 55,96 67,99 5,04 12,12; 5,22 13,42 12,56 5,39 13,91 12,99 5,55 14,40 1600 1700 1800 1900 2000 2125 2250 9,79 2375 10,17 10,54

7,90

8,23 8,57

8,90 9,30 9,71 10,10

2500 2625

10,50 10,89

10,92 2750 11,29 11,66 2875 13,42 14,88 5,72 6,05 6,37 14,27 15,83 15,12 16,78 3000 12,39 3250 13,11

11,28 11,67 12,05 12,81

13,82 3500 13,56 14,30 15,04 15,77

15,95 17,72 6,69 7,01 7,32 16,78 18,65

3750 14,53 4000 15,23 4250 15,92 16,61

17,60 19,57 18,41 20,48 7,62 4500 16,49 17,21 17,92 19,34

950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 3500 4000 5000

10,01 10,40 11,17 11,93 12,68 13,42 14,15 14,88 15,60 16,31 17,02 17,72 21,16 24,52 27,82 31,07 37,45

19,22 21,39 7,93 20,03 22,29 8,23 21,62 24,08 8,82

4750

12,02 12,93 13,82 14,70 15,57 16,44 17,29 18,14 18,98 19,82 20,65 24,73 23,19 25,85 9,40 24,75 27,60 9,98 10,54 11,10 26,29 I 29,34 27,82 31,07 29,34 32,78

13,82 14,88 15,92 16,95 17,97 18,98 19,98 20,98 21,96 22,94 23,92 28,71

15,57 17,29 5000_ 16,78 18,65 5500 17,97 19,98 19,15 20,32 21,47 22,62 23,76 24,89 26,01 27,13 32,63 38,02 43,33 6000 20,73 22,12 21,31 6500 7000 22,62 23,92 7500 23,48

24,84 26,19 27,53

11,66 30,85 ' 34,49 12,20

25,21 8000 26,49 8500 '

32,36 33,85 35,34 42,67

36,18 12,75 37,87 13,29 39,54 47,82

27,76 9000 29,03 30,29 9500

28,86

30,18

13,82 17,29 20,65 16,44 49,87 55,96 18,98 21,47 23,92 28,71 56,97 64,00 64,00 71,96 77,88 \ 87,68 23,92 27,13 30,29 36,49 28,71 32,63 36,49 44,08 33,40 38,02 42,57 51,54

10000 31,50 37,99 44,36 50,64 36,49 12500 42,57 15000

48,57 17500 48,57 54,49 20000 56,85 58,90 66,18 69,10 25000

Anexa 2.4.6. - Tabelul 2.4.33. Calculul hidraulic al instalatiei de alimentare cu ap Nr. Numrul i felul tron- armturilor son. racordate la tronson 1 2 SnqSr 20,7qSb [l/s] 3 [l/s] 4 2nqs [l/s] 5
qc

rece pentru consum, aferent unei cld 1)

I [m] 7

De [mml 8

i [Pa] 10

il [Pa] 11

HI [Pa] 12

2; 13

hrl

Ehrl

[l/s] 6

[m/s] 9

[Pa] 14

[Pa] 15

Traseul 2.1....2.12 (coloana M2) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 1R ; 0,10 0,10 [ 0,10 0,10 ! 2,5 0,21 0,24 0,30 0,32 0,38 0,40 0,46
; !

20 0,8 2,7 0,8 2,0 0,8 2,7 2,0


! ;

0,46 25 25 25 25 32 32 32 32 40 40 0,60 0,70 0,85 0,88 0,65 0,68 0,78 0,83 0,75 1,09

230 260 360 490 520 220 240 300 340 205 400

575 208 972 392 1040 176 648 216 600 1700 1640 3200

575 783 1755 2147 3187 3363 4011 _4227 4827 6527 8167 11367

21 0,5 7,0 0,5 1,0 0,5 7,0 0,5 1,0 15,0 1,0 12,9

2220 90 1740 180 380 105 1620 130 300 5170 280 7660

2220 2310 4050 4230 4610 4715 6335 6465 6765 11930 12210 19870

1R+1B+1L+1S 2R+1B+1L+1S 2R+2B+2L+2S 3R+2B+2L+2S 3R+3B+3L+3B 4R++3B+3L+3B 4R+4B+4L+4B 5R+4B+4L+4B


(

0,33 , 0,43 0,33 0,66 0,99 0,99 1,32 1,64 3,28 6,56 0,53 0,86 0,96 1,29 1,39 1,82 2,14 4,28 8,56

.....
0,20 0,20 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50

0,30 '' 0,66

_.!L?2 0,44

_0._8 32

_0,7_3 270

1,32

2.10 5R+5B+5L+5S

0,50 5,0 0,73 1,07 8,0 7,0

2.11 10R+10B+10L+10S 1,0 2.12 20R+20B+20L+20S 2,0

Traseul 3.1... 3.10 (coloana M3); HdispAi = 171873 Pa Tronsoanele 3.1..3.9 la fel ca tronsoanele 2.1...2.9 3.10 5R+5B+5L+5S
I

3,0 32 0,83 340 1020

4827 5847 15,0 5170

6765 11930

0,50

1,64

2,14

0,50

Traseul 1.1...1.10 (coloana M1); HdisP.A2 = 173.793 Pa Tronsoanele 1.1....1.9 la fel ca tronsoanele 2.1...2.9 1.10 5R+5B+5L+5S
!

4827 5,0 , 32 0,83 340 1700 6527 14,8 5100

6765 11865

0,50

1,64

2,14

0,50

Traseul 4.1...4.10 (coloana M4); Hdisp.A2 = 173.793 Pa Tronsoanele 4.1...4.9 la fel ca tronsoanele 2.1..2.9
i

4827 3,0 32 0,83 340 1020 5847 14,8 5100

6765 11865

4.10 5R+5B+5L+5S

: 0,50

1,64

2,14

0,50

Anexa 2.4.7 - Tabelul 2.4.34. Calculul hidraulic al instalaie Nr. tronson. Numrul i felul armturilor racordate la tronson 1 2 Traseul 2.1...2.9 (coloana M2) 2.1 2.2 2.3 1B 1B+1L JB+1L+1S 2.4 2.5 2.6 2.7 2B+2L+2S 3B+3L+3S 4B+4L+4S
!

de alimentare cu

ap cald pentru

consum, aferent unei cldiri d

Hr Znqs [l/s] 3 qc [l/s] 4 I [m] 5 De [mm] 6 V [m/s] 7 i [Pa] 8 il [Pa] 9 HI [Pa] 10 2; 11 hrl [Pa] 12 Zhrl [Pa] 13

Zil+

[Pa 14

0,20 0,27 0,47 0,94 1,41 1,88

0,15 0,15

0,8 0,5

20 20

0,65 0,65 0,66 0,58 0,86

350 350 360 205 410 415

280 175 1008 717 1148 1452 2500 2400

280 455

2,5 15,0

530 3170

530 3700

810

415 544 1463 2180 3325 4777 7277 9677 11342 1,3 7,0 1.0 7,0 15,0 1,3 12,9 2650 8180 280 1180 370 3980 5160 5530

0,16 0,21 0,30 0,31 0,34 0,50 0,74

2,8 _._.3.5. 2,8

20 25 25

662 867

3,5

25

0,87

129

5B+5L+5S 2.8 2.9 10B+10L+10S 20B+20L+20S

2,35 4,70 9,40

5,0 8,0 9,0

25 32 40

0,96 0,83 0,76

500 300 185 1665

6910 450 3720

15090 15540 19260

223

r25 306

Traseul 3.1...3.7 (coloana M3); HdispAi = 170087 Pa Tronsoanele 3.1. 3.7 5B+5L+5S .3.6 la fe 2,35 ca tronsoanele 2.1...2.6 0,34 3,0 25 0,96 500 1500 4777 6277 15,0 6910 7995 14905

211

Traseul 1.1...1.7 (

coloana * 1.6 la

I/I1);

HdisPA2 = 172937 Pa

fef
Tronsoanele 1.1... 1.7 5B+5L+5S 2,35 cu tronsoanele 2.1...2.6 0,34 5,0 25 0,96

---------- ----------

"4777

7995 500 2500 7277 14,5 6680 14675

219

Traseul 4.1...4.7 (c Tronsoanele 4.1...4 4.7 5B+5L+5S

;oloana M4); HdisPA2 = 172937 Pa .6 la fel cu tronsoanele 2.1 2,35 0,34 3,0 ...2.6 25

0,96

500

1500 4777 6277

14,5

----------

7995

6680

14675

209

NO

NO

NO

ro

NO

NO

NO

_i

Nr. tron. son.

__L

CO

CO si

O) Ol

4^

CO

N1

__L

_L

__L

_x

_L

CD ; 00

si

CD

en >

CO NO

_i.

-> o

4^

eo NO

-*

>
H
m co
CD

H en 30
CD

CO
CD

ro
NO

_i

' _L

NO 42. 4^ 4=>

H
3D

z
NO
C

CD
B> JO CO

to

t+

CD NO i i

4R+4L + 8R+4L NO 8R+8L I 12R+8L


NO

4^

CO

30

33

3D

NO

__L

30

30

CO CO CD

3D

CD

c_
NO __L

+
CD "Ol

3D CD Tl
CO M

3D
__L

+ +
CD CD

CD 3D

+
CO CD

+ +
r~
I
-

8R+8P+ 3D 3D + + + + 4L CD NO 8R+8P+ 4^ 4^ Tl TJ r T) + + o 8L 4^ 12R+12 r + P+8L


33
-

to

NO

3D

CJ
CO CD _^

3D
__L

_,.

umrul i fe armturilor racordate 1 tronson


" c

-i

CO

NO

r~

B>

CD

-1
_L CD _L CD
_L

LL

CD

OO O w3 cu

-" o o o
M CO CO 4i

o
4^

0
CO 0
1

0
NO 0
1

0
__L

"o"
00 03 3 BO s
1

4^.
CD ""sj

(O S|
CD

NO CD

N1 CD

'. _L

o o
O O "-j "en

NO O

o tn

o o o :o

CD NO

"rn
0 "si

t t CD O 00 00

,
O NO

0
CO 0

0
NO O

0 "o~
"^. 0 0 0 CO 3 CO CO

c to It
CO

en
4=>

en 4^ 4^ O

en O 0) 4^

O O O O to to NO NO
00 CD CD

,
O
NO CD si

0 "rn "rn ro ro

OOO CO ICO "NO

0 NO

M
r=

- P
si

CO 03 CO CD O D " J3

CD

CD

c -T
I
-

CT

Q. Cfl "D

j\o to "-
M

___1.

"si CO

--1 .-1 --1 p tn p p


"-J. o ~CD
CO CD O O "4^ 0

p
0

-L
CL cn'

"ro
0 0

en "eo
NO

en "ro
0

NO CO

NO

NO

SI

l~N >
__t.

NO -1. -1. "0 "4^ NO -^ si 00

p
si 4^

O "en "4^

"c o
0

!o "M
0

en

'=

^E
0

>
II

00

CO

13

4=>

en

4^ O

> _L
11 O O

a u c
CD 5? 0

o o o o

_L

_L

-4.

CD

CD

03

-si

CD

CD

>

4^

rn

4^

eo 0

00

00 |sl

CD

en

4^

4^

CO NO

CO"

ji'.

CD

NO

CD

CD

en o

CD

CD

CD

00

CO

(_ >

eo

en co cu

NO

4^

CJ

ej

CD 00 CO CO CO

00
CO 0 ro

s>

CO O CO o

en

_L

_v

___k.

00

CD

eo

CO 0

00

en NO

_L

;_i

_v

si

3^ -

5'
(0

"0 0)

CD

oo

00

CD

00

p
CO

"0

CO 4^

00

03

CD

00

P
N1

Sa
CD

4=* 4=^

P o

Js.

js.

00

00

NO

NO

NO

en

rn

4^

4^

4^ 4^ 4^

ro

co

NO

00

o oo o

NO

NO

NO

en

00

000

NO

NO NO

cn O

o o - o

000

3 <
CD

CD ICO

oo

si

CD

-si

O0

00

eo

4^

CO

no 0

ro

00

si

CD

03

s|

no CO 4^

^.
L

en p
CO NO

NO

CD

03

00

00

CD

NO

CD NO

CO

CD

w
CO

NO

ro

0 N1

CD

42.

03

03

CD 00 NO N1

CD NO

CD

rn
s|

3
CD 3 1-* SI

K)

ro -J. ji.

NO

r\o

en

si

NO

NO

NO

-J.

to

NO

NO

CD

4^

-i

s|

sj

(D

l_>

00

CO

CO

en

rn

ro

si

03

CD

no 4^

ro

CO

----

o o

O O

en

OOO

0 si eo 0

(D O O B><
a

-*

CD O CD

ro

3 e+ I C O

;
si CD -si 00
S| ->

__k CD NO

CD -i ~ NO CO CO S CO O CT) ;g K) tn 4^ 4=* NO ji co si m
CO CD NO CD
NO

Ji. 4^

NO 00 NO CD CD 0

en
00

S| CO 0

NO CO 0

03 4^ 0

NO 00 CO 4^ NO NO

en
CO NO

CO CD

NO

en

00
NO

en
NO NO NO NO

00 -A si _i ;CD O O O NO

NO

03 03

4i 4^ 0 0 03 O

en
00

NO CO 0

T3

en
CD 03 CO

CD 0

CO CD 0

-> -J- en

NO CO 0 NO 0

en
NO CD NO 4^

CD 00
CO

en en
CO NO 0

en 4^ 4^
CO 4^ CO O CO CO 000

CO CD NO

CO CO

si

00

4i 0

CD 4^O O

42. CD CD CD 00 O O

NO CO O

NO

^ M

o P
-

pppp
en 'tn Ten tn

N1

eo

en

0 0 en

NO O

eo

"si i"

en

00

00

en

-s| NO 0

en en

CO

en

en en co

03

en

00
NO CD 0 NO

00
CO 4^ O NO

en

O 3 (0

00 0 en NO

c3
0)

en en

00 en 00 0

^
CD

ro
3 1-*
B>< C3

0O 0)

< 0 2630 | 12030 J 18844 2 4828 16858 24632 2


-si

_L

_L

_L

*- - en iw en en g o

NO Si "sj

NO CO 0

CO 4^ 0

NO "Si 0

03 0

00 CD 0

NO

0
en en -si 0

si CD 0

NO 00

a to K 0

CO __k

en g

CO 4^ CD O

en

NO

si O

4^ tn
CD

^o -F

CD 4=>

eo eo ' 03 en
NO CO O CD -si 03 si NO

o o

NO 00 00

NO

en
0

NO "si 0

CO NO NO

o en o o

en

CO 0 4^ en

L L L

00 en 00 0 00
NO

00 -l^ NO

00 00 si NO CD O CD CD NO 4^ -1 00

CD CO s|

NO CD

NO O

^0

en
CO CO

en en 0

cn

tn
CD s|

en 42. 03

en
si M
CO NO NO 0 CO CO

cn
NO

en en
M

__L

en o
03
CO

it co to ;92
-si CD CD .? NO 4^ CD rt M -" 0) M: NO NO INO NO o o o o
O iO O O O O ;0 O

03
NO CO 0 NO

00 CO 00

CO 4^ -s|

NO 4^ 00

CO 0 en

si

NO NO CD en CD NO 4^ CD si si N1 NO N1

4^

en en NO NO to 4^ en en 0
NO NO NO

NO CD 0

CO 4^

NO 4^ O O

si 0

T>
II

f ? .

NT

NO

NO

o o
O JO

o o
O

0 0

0 0 0

CO 0 C3 0 0 0

CO O CO

0 CO C1

000 000 000

0 0 0

0 0 0

0 0 CO
i-

11

Q.

"0
CO
c

TJ

O o

ro

si

o o

o
NO

o o :0 o

0 0 0

en
CD 00

o o o

+ CO <D & <0

en en
CD NO

o oo o

"J 03 -sj 4=> M o ro ,o K o o p o o o

CO NO 00

CD CD 00

en
CD 00

en
NO 00

NO 000

^ R 0 0 s P,
0 0

4^ O OO

eo
NO 00
1

00

3 3
T CD
X CD

en -P>
CO CD O -L : CO -L CD NO CD i03

__L -s|

"si NO

o en

39240 70632 78480 109872 67852 104324 112426 144593

CO

eo
CD NO

CD NO 00 4^ CD

en en eo CO
0 CO CD

ro en
CD CD NO NO

0 CO CD CD

4^ CO L NO

si si
NO 0

O si si S 00 O

23 00
4S. O

OO

CO CD NO 4^ O

CO CO CO NO CD

NO 4^

CO

CD

00

en en

^0 L5L

3 a
c a ro

NO

nn

rn

_L

CD CO

en en eo
-1 NO NO

T> ?

-si

si

NO

CO

ro

00

s|

CO

L
CD CD 03 CO CD

ro

CD

CO

00

si

JD

CD

&>
0 c

CD

en

CJ

CD

ro

s|

CD

-J.

si
l__J 0

CX3

CD

CO

CO CO

4^

si

si cn NO

> o

CD

7T

>
CO

> >
ro

3"

CD

-h

CD

Q.

O"

CO

NO __k

CD

j? a. ?
= CD

_w

-rf.

ajBijues nieiesui s ede no ajeiuaiujje ap Meiesui :z |n|0);de3 S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap

T
i
*
CM

CM

<

CO

.a

CD

CO

s
8
CM

--CO

CD

0) TD CD +-' CD CM CO CO

O CM

CD CD CD

CM CO CM

i^ CM

CM
T

st LO CO

__
3 CD

CD CO O

.a o

I
1-i

CO LO

3 CO

CO CD

CO *T
CM

o
CO

E
D)
CO

o
CD LO
T

co

?
1t^

o o

O O

o o

o o o
CM

o o

<

oo
CM

d
CM

od
CM

oo
CM

a. co
CD

o.

CD LO

CD

o
CO

CO CD co st LO CO CO CD

- CM < CO CM CD CO E CD CD 2

LO CD CO CO CD CO CD CM LO 00 CD

CO

LO N-

CD CD

CD CM CO

CM rCM

LO CO "3"

CO: !

CO CM

CD CO ^ o i- CD CO LO

CO

N- i-

LO

&

i ^ 5 ^ ^co ;:

CD CO CD c D CO CD

a
CD T3 CO 0

^_ 0)
M

TD J)"

!5 'w
CD CM CD co st o st 1- hCM CO CD O st CM CM CO CD CM LO CO st st CO LO O CO LO CM

co
CM CO CM

o
CM

CO CM CD CM

CO CO CM: 00

LO CD

tN

LO CD

* 00

co! ^r
c-j CD CM CM

LO CO CO CM LO LO CO 1
CO CO CM CM

g K sis
in!s sr 5] co! o co 5i!
CM N N ^

st
T

CD CM CD

CO "~ CD CO LO O" CD-

st 1 00 CD i- iCM CO
LO CM

LO st CD CM CO CO LO LO LO CO -

LO CM tLO

O CO

oo"
CO CM CO LO LO LO LO

?3 j
LO
CM"

CM LO LO LO

^I CD LO

LO CD
T

O, CO
CM

r~-

1-CD CM LO

o"
LO CO": LO CO! LO

o" o" o"

o"

o" d

LO LO CO CM CM" O" O"

<M

O LO

CM CM CO o st CD T- CM

CM

CM

CM

o o st
O st O CO LO CD

CM CM st st CO O CD CD

CO CM

CO

00

CO CO LO

CO CM

^ "^,

LO LO o LO CM

o
CO CM

^ to
10

: CO <*< CM

LO LO CD CD O CO f LO

^ LO S co Lo ffi. J2 ^ > CM m

ID CO
CD

E
X

co

E o0
N0

>
CO 0
T

o
LO
1

CM CO ^

o st -* CM : o o o
O LO o

o o
CD CO

OO CD

CO CM

o
CD

OO LO O LO CM

o oJ"

..... -

o
CO CM

LOI

O O * O * CO

o LO 2; ^t CO CM fcf O CM t~ v: LO o LO S o
CO CM fcf CM CM S p S
0 D) CO

o
CO CM

LO O >LO st CO

m s co
CD CO CO CM O i-

o o o

OO CO

o
st

O CM

o o
CM CM * >-

O LO CO CM

O CO CM

8
r. o" ^

1
CD 00 O CM

CD

CD st

t- 1-

CO CO CM

00 CM

CM CO

CD st

CM CO

r^
*

CD

CD

CD
*

CD i- ^. CD 'ct CD " O

o O
:

*-

T-

^ o
1-

o" o"

cd o"

_co

o
00 CM

O CM

LO CM

LO CM

LO CM

LO CM

LO

CM

o o o
CO

o o
CM CM CO 0.

O O O LO CM CM! CM CM CM CM CM CM! CM

CM CO

O
CO

CM

CM

o
>co !

0.
CO CM CO CM CO CD

0r>LO NN-

co
Q_ ,,. CO t-

r-

CD

t-

CO

CO

CO

LO LO CO

o" o"

o o

CO

LO LO

. .

-----------r

CM

CM LO CO

o
Q.

CD

oo

LO LO TCM

O CO CO st

O CO

st st

CD st

st
CM

o" o"
LO
T

o" o" d n <* s? o o 0-

o"
LO LO

o"

II

LO CO

o
LO CO O;

o"
O

LO O O

CD II

>

1^

CM

o .

o "
!
CM

CD CO II

o"

CM

CO'

o" d
CM CO

co -^r co ^r o" o"

CO II

^ CM CO ^

TD

o o o 0. i- CM CO st

co 0

c
3 CO 0 Q. >C0

LO LO T- CM

CD O

Q. c/)

LO O

Q. en

CO

o" o"

o"

o" d

o":

d: d "

O":

o" o"

a. en

I C\T

o" o" o" o"

LO

LO

i- T-:

LO

CM

o o
st

2
CO"
1 i 1

2
CO

S! -"

CM

2
CO
1 1 1 1 1

3 CO

coo
CO
1 1 II

o o

o o! 0-

c co o-

c
CO

d; " d

CO
---------------!

-o-

- o

----

-!------------------------------

CO

o"

!- CM

CM

CO: CO

o o"

o <d! o"

st

St

o o"

o
CO

LO CO

o o

LO

o
o

o
1

o
^r

o
LO

o"

CM! C0_

o"! o"

*' s
<=> d

o
_c^
St

i- C\l CO'st

o" o" o" o"

c
0

LO

CD
>-

co
CM
T

T
T^

o0
Q-

T-:

T-l

_l _l

_l _li _l CM CM i CO

_J st

LO

CD
T

DC

LO

0 0 0 CO

DC

ro

' -CO CO

_
a. n
CM

+ +

+ +i +

+ + rr rr
st st

DC DC DC rr

+
DC ^t

0 C/3

DC DC. DC! DC

'

DC

DC DC DC
CM

DC i

a.
CO

_|l

_J

_l _1

CM

CO

^t

>-

CM

CO: st

CO

T-. CM

CO! CO

CD CO

i; CM

CO

CD

*=
CO

CO

CO

CO

3 0

T-:

CM st
>-

CO st
>-

1-':

CM

CO LO
T

CO LO
1

1-1

CM CD
T

CO CD
T

stl

LO

T-

CM CO' st LO LO LO

>co

<-

CM, CO CO CO

si" CO

LO: CD CO CO

t-

CO CO

st
>-

LO: LO
1-: 1-

CD
^

CD! CD
1 : 1

LO

o
Z

T_

CO

co

CM CM CM CM

Anexa 2.4.9. Tabelul 2.4.36 - Calculul hidraulic al instalaiei de alimentare cu ap cald pentru consum, aferent unei coli avd P + 3 etaje Nr. tron. son. 1 Numrul i felul armturilor racordate la tron son 2 Znqs [l/s] qc 3 [l/s] 4 0,7qc [l/s] 5 I [m] 6 De [mm] 7
V

[m/s] 8

i [Pa] 9

il [Pa] 10

Sil [Pa] 11

24 12

hrl [Pa] Xhle 13 [Pa] 14

H Z [

Traseul 1.1....1.9 (coloana M1);HdisP = 213363 Pa n A3 pentru apa

rece

1 2

1A
1.2

1L 2L

0,07 0,14 0,21 0,28 0,56

! 0,07 0,14 0,21

0,05 0,10 0,15

0,7 0,7 0,7

17,1 21,4

0,64 0,68

1600 1200 2400 700 1420

1120 840 1680 3500 5680

1120 1960 3640 7140 12820

2,8 0,5 0,8

573 116 384

573 689

1.3 1.4 1.5

3L 4L 8L

21,4 26,9 26,9

0,98 0,68 1,02 j

1073 12,3 2844 0,5 0,8 260 13,8 655 5589 3917 4177 4832

0,28 0,45 0,20 0,31 5 i 4

1 1 2

1.6 1.7

12L 16L

0,84 1,12

0,55 0,63

0,38 15

4 0,44

26,9 33,7

1,28 0,9

2500 830

10000 12450

22820 35270 10421

1.8 1.9

32L 36L

_2.24 2,52

0,90 0,95 0,63 0,67 6 8 M2); Hdisp A1 = 191259 Pa ca tronsoanele 1.1...1.6 0,63 M3); Hdisp 0,07 0,14 0,21 0,44 ) A2 = 201 0,05 0,10

33,7 42,4

1,24 0,76 22820

1600 9600 400 | 3200

44870 48070

0,5 13,4

384 3870 5589 4198 666 384

10806 14676 4832

5 6

Traseul 2.1... 2.7 (coloana Tronsoanele 2.1...2.6 la fel 2.7 16L 1,12 Traseul 3.1...3.4 (coloana

3 33,7 244 Pa 17,1 5 17,1 44

0,9

F 830

2490

25310 8000 31600

13,8

10421

..........

3.1 3.2 3.3 3.4

1L 2L

Q.07 0,14 0,21

0,64 1,29

1600 5900

8000 23600

20,5 0,8 0,8 13,5

4198 4864 5248 8369

12

3 4 5

3L 4L Traseul 1.4.1...1.' 0,28 0,28

0,15 0,20 3

21,4 26,9

0,98 0,68

2400 700

9600 2100

41200 43300 3121


_______J

[.4; Hdisp a = 74221 Pa 0,07 0,07 0,05 0,7 0,10 17,1 j 0,7 0,15 ; 0,7 0,20 1 17,1 21,4 21,4 0,64 1600 1120 1120 2,5 I 512 512

1.4.1

1L

1 6 8 2

1.4.2 2L 3L 4L 1.4.3 ul 1.5.1...1.5.4; Hdisp 1.4.4 Trase Tronsoanele 1.5.1...1.5.4 \i Trase ul 1.6.1...1.6.4; Hdisp Trons oanele 1.6.1...1.6.4 l< Not: Pentru traseele pe ca

0,14 0J4 0,21 0,21 0,28 0,28 101 Pa b = 119^ j fel ca tronsoane c = 1692 96 Pa e 1.4.1...1.4.4 Hr

1,29 0,98 1,34

5900 2400 4200

4130 1680 4200

5250 6930 11130

0,8 0,5 666 15 240 13467

1178 1418 14885

ec = 46016 Pa

........--

fel ca t ronsoanele 1.4.1... 1.4.4 Hnec = 46015 Pa ire nu se consum presiunea dispor ibil ch iar la al< sgerea v tezelor <

dmisibile , diferena de presiune se pr

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap 2.5. Instalatii interioare de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor 2.5.1. Elemente fundamentale pri-vind sigurana la foe a constructiilor i instalajiilor aferente
2.5.1.1 Concepia generate privind siguranfa la foe Pentru stabilirea concepiei generale privind siguranta la foe se ine seama de principiile de organizare pentru aprare mpotriva incendiilor, cerintele de proiec-tare i executare a construciilor i insta-laiilor de combaterea a incendiilor i cri-teriile de performan cu factorii care de-termin aceste criterii. De asemenea tre-buie s se in seama de efectele negative care pot interveni n caz de incendiu asupra constructiilor i instalaiilor, precum i asupra utilizatorilor. Principiile de organizare, desfu-rare i conducere a activitii de apra-re mpotriva incendiilor au n vedere: - respectarea reglementrilor n vi-goare; definirea prioritilor; dimensio-narea optima (cost/eficacitate); - colaborarea, conlucrarea i dialogul deschis cu factorii interesati. Cerintele la proiectarea i executa-rea constructiilor i instalapilor de com-batere a incendiilor pentru utilizatori cu-prind: protecia i evacuarea utilizatorilor; prentmpinarea propagrii incendiilor; protecia

pompierilor i altor forte. Criteriile de performan privind ce-rina de calitate siguranfa la foe cuprind: - riscul de incendiu; - rezistena, comportarea i stabilita-tea la foe; - propagarea incendiilor: - degajrile de fum, gaze fierbini i alte produse nocive; - propagarea flcrilor i fumului; - etaneitatea la fum i flcri; - rezistenta faadelor i acoperiurilor la propagarea focului (la vecinti); - cile de acces, evacuare i de intervenie. Principalii factor! care determin criteriile de performanf sunt: - clasele de combustibilitate sau de periculozitate a materialelor i substan-elor, viteza de ardere i durata; - densitatea sarcinii termice i contribute la foe; - sursele potentiate de aprindere (na-tura, frecventa, energia de aprindere); - condiiile (mprejurrile) determinan-te, n acelai timp i spatiu; - alctuirea i geometria constructiilor; - fluxul (debitul) global de evacuare a utilizatorilor; - echiparea cu instalatii, sisteme, dispozitive, aparate i alte mijloace de prevenire i stingere a incendiilor i fia-bilitatea acestora; - distanele de siguran la foe; - capacitatea de intervenie a servi-ciului de pompieri; - timpii de siguran la foe i timpii operativi de interventie; - condiiile atmosferice. Efectele negative ale agenplor ter-mici, chimici, electromagnetici i biolo-gici care pot interveni In caz de incendiu se manifest asupra: - constructiilor i instalaiilor prin de-puneri de funingine, deformaii, ardere si termodegradare, reducerea rezisten-ei mecanice, deteriorarea etaneitii, dislocare, instabilitate i prbuire; - utilizatorilor prin: reducerea vizibilit-ii; intoxicare; impregnarea cu fum a m-brcmintei sau aprinderea acesteia; ar-suri; rniri i alte traumatisme etc. n categoria utilizatorilor intr i pompierii i alte fore care particip la intervenie. La stabilirea concepiei generale privind siguranta la foe, se mai ine seama de factorii de timp, riscul de incendiu, rezistenta i stabilitatea la foe, scenarii de siguranta la foe, precum i planurile de protectje i de interventie n caz de incendiu. Factorii de timp utilizai n proiectarea i executarea constructiilor i instalaiilor, la elaborarea scenariilor de siguranta la foe, la ntocmirea planurilor de interventie i la evaluarea capacitii de aprare impotriva incendiilor se clasific n: - timpi pentru aprecierea nivelurilor unor criterii de performanfa: de rezistenta la foe; de comportare la foe; de stabilitate la foe; de functionare normat a instalaiilor i sistemelor de prevenire i stingere; - timpi de siguranta la foe: de aprindere; normalizat de evacuare; de siguranta a cilor de evacuare i refugiilor; de siguran a ascensoarelor de interventie; de dezvoltare liber a incendiu-lui; de incendiere total; de propagare a incendiului la construct vecine; - timpi operativi de intervenpe: de alar-mare; de alertare; de deplasare; de in-trare n actiune a fortelor concentrate; de ncepere a interventiei; de rspuns; real de evacuare; de localizare; de stingere; de nlturare a efectelor negative ale incendiului; de interventie; de retragere; de ocupare a forelor i mijloacelor de interventie; total de dislocare a fortelor i mijloacelor pentru intervenie. Clasificarea gradual In or dine cresctoare a nivelurilor de calitate a unor criterii de performanfa cuprinde: - riscul de incendiu redus (mic), me-diu (mijlociu) i ridicat (mare), iar cnd este asociat cu pericol de explozie poate fi foarte ridicat (foarte mare); - rezistenta la foe gradele V, IV, III, II i I; - stabilitatea la foe nesatisfctoare, satisfctoare, corespunztoare, bun i foarte bun. Scenahul de siguranta la foe este un instrument de evaluare, armonizare i reflectare a interdependenei dintre nivelurile de calitate ale criteriilor de performan privind siguranta la foe i msurile de prevenire i stingere a incendiilor, stabilite i necesare. Se n-tocmete obligatoriu la categoriile de construcii i instalatii cu rise de incendiu stabilite prin dispoziiile legale. Planurile de protecpe impotriva incendiilor cuprind: - planurile de evacuare, de depozita-re a materialelor periculoase i planurile de interventie. - caracteristicile constructiei i/sau instalaiei tehnologice; - nivelurile criteriilor de performan i timpilor privind sigurana la foe; - echiparea cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor; - condiii specifice pentru asigurarea interveniei n caz de incendiu; - concluzii i msuri tehnico-organi-zatorice. Planul de interventie In caz de incendiu la agenp economici i institupi cuprinde: - date de identificare; - planul general al untii; - concepia de organizare i desfu-rare a interveniei;

- fore de interventie; - surse exterioare unitii de alimentare cu ap i energie electric; - planul fiecrei construct, instalatii sau platforme de depozitare (cu rise de incendiu sau aglomerri de persoane). 2.5.1.2 Prescript fundamentale privind siguranta la foe a constructiilor n ansamblu i a principalelor pri components ale acestora Tipuri caracterisUce de cldiri. Cldi-rile monobloc sunt cele nchise care au aria construit de eel putin 20 000 m2 i limea mai mare de 72 m. Cldirile blindate sunt cele nchise n care activitatea se desfoar numai la lumin artificial, avnd acoperiuri i perei plini (n care se prevd numai goluri psihologice i ui de acces). n-cperile blindate cu aria construit mai mare de 700 m2 sunt considerate cl-diri blindate. Cldirile nalte sunt acele cldiri civile publice la care pardoseala ultimului ni-vel folosibil este situat, fat de terenul accesibil vehiculelor de interventie ale pompierilor, la 28 m i mai mult. Nu sunt considerate cldiri nalte: - construciile care nu sunt destinate s adposteasc oameni; - blocurile de locuinte, care au eel mult P + 11 niveluri; - cldirile la care deasupra nivelului limi-

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


t se afl un singur nivel care ocup maximum 50% din aria construit a cldirii i este compus numai din cldiri pentru maini ale ascensoarelor, ori spltorii sau usctorii ale cldirilor de locuit. Cldiri foarte nalte sunt cldirile care depesc 45 m. Slile aglomerate se consider ncperi-le distincte sau grupurile de ncperi numai cu comunicaie direct ntre ele, n care su-prafaa ce-i revine unei persoane este mai mic de 4 m2 i se pot ntruni simultan: - orice numr de persoane, n slile teatrelor dramatice sau muzicale; Tabelul 2.5.1. Clasificarea salilor aglomerate Categoria slii aglomerate Destinaia slii aglomerate S1 S2 Teatre dramatice i muzicale, sli de spectacole, circuri, expoziii comerciale, muzee cu exponate combustibile,jTiagaz|ne cu mrfurj cornbjjstibjle Sli pentru proiectii cinematografice, cantine, sli de lectur, muzee cu exponate incombustibile, expoziii permanente de art, auditorii, sli de ntruniri, de dans, de concert, __ ____ _________________de sport, de ateptare, de cult etc.__ ___ Observaie: Slile aglomerate a cror destinaie nu este cuprins n tabel se ncadreaz prin asimilare, conform normativului de siguran la foe a construciilor. - eel puin 150 persoane n celelalte sli de spectacole, sli de ntruniri, n-cperi pentru expoziii, ciuburi i case de cultur; atunci cnd slile respective sunt situate la parter, aceast limit poate fi 200 persoane; - eel putin 200 persoane pentru orice sli cu alte destinaii i eel puin 400 persoane pentru vestiarele din anexele social-administrative ale industriei. Dup destinaie, slile aglomerate se clasific n dou categorii (S1 i S2), conform tabelului 2.5.1. ncperile cu aglomerri de persoane sunt cele n care se pot afla simultan 50 sau mai multe persoane, fiecreia dintre ele revenindu-i o arie de pardo-seal de maximum 4 m2. Combustibilitatea materialelor i ele-mentelor de construcii reprezint Tabelul 2.5.2. Condiii minime pentru ncadrarea construciilorn grade de rezisten la foe Tipui elementelor Gradul I Gradul II Gradul III Gradul IV Gradul V Observaii de constructii Stlpi, coloane, perei portani Co Cs Co (incombustibil) (incombustibil) (incombustibil) 2 h 30 min Stlpi, coloane, perei portani la ultimul nivel 2h 1h 30 min C3 (greu combustibil) 30 min
C2

Cs (combustibil) de gradul V se admite C4


C4

n cldiri parter

Co Co Co (incombustibil) (incombustibil) (incombustibil)

!
1 h 30 min 1h (45 min) 45 min __(30 min)

(greu combustibil) 30 min (greu combustibil) 15 min

(combustibil)

(combustibil) In cldiri industriale i agrozootehnice parter, limita de rezisten la foe nu se

: un) ._i
Pereti interiori neportani (incombustibil) 30 min

incombustibil) (greu combustibil) 15 min 15 min

Pereti exteriori

Co C2

C2 C3

normeaza
C4

neportanti Grinzi, planee,

(incombustibil) 15 min Co

(greu combustibil) 15 min Co

(greu combustibil) 15 min Co

(combustibil) (combustibil) 15 min


C2

C4

nervuri, acoperiuri (incombustibil) (incombustibil) teras 1h Grinzi i planee peste subsol Co 45 min (30 min) Co

(greu combustibil) 45 min (30 min) Co

(greu combustibil) 15 min


C2

(combustibil)

Cs

(incombustibil) (incombustibil) (incombustibil)

!
1 h 30 min Co Acoperiuri autoportante fr pod (inclusiv contravntuiri), (incombustibil) (greu combustibil) 30 min (15 min) (greu combustibil) 15 min 1 h Ci 1h
C2

(greu combustibil) 30 min


C3

(combustibil) In cldirile parter de gradul V se admite C4

C4

La cldirile de gradul

(combustibil) (combustibil) III cu sli aglomerate, limita de rezistent la foe

arpanta acoperiu- 45 min rilor fr pod, cons- (30 min) tructs aerostatice

: va fi de minimum 30 min. In cldiri cu pericol de explozie, limita de rezis-ten la foe a elementelor incombustibile nu se normeaz

Panouri de Co nvelitoare i suportul continuu (incombustibil) al nvelitorii

Ci

C2 (greu combustibil)

C3

C4

(greu combustibil)

(combustibil) (combustibil)

combustibile 15 min 15 min 15 min In compartimentele de incendiu ale cldirilor n care sarcina termic nu depete 200 Mcal/m2 (840 MJ/m2) (cu excepia cldirilor nalte, a celor cu sli aglomerate, care adpostesc persoane care nu se Dot evacua singure, sau cu echipament de importan deosebit) se pot aplica valorile din parantez.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


capacitatea lor de a se aprinde i a arde n continuare, contribuind la creterea cantitii de cldur dezvoltate de incendiu. Materialele i elementele de constructii se ncadreaz (de ctre laboratoarele autorizate ale INCERC i CSCS - PSI) din punct de vedere al combustibilitii n: - incombustibile, cele care sub aciu-nea focului sau a temperaturii nalte nu se aprind i nu se carbonizeaz - clasa CO; - combustibile, cele care sub aciu-nea focului sau a temperaturii nalte se aprind, ard cu flacr sau mocnit, sau se carbonizeaz. Materialele combustibile se clasific n funcie de posibilitile de a fi aprinse uor sau greu i de capacitatea lor de a contribui la dezvoltarea incendiului, n 4 clase: C1 - practic neinflamabile; C2 -dificil inflamabile; C3 - mediu inflamabile; C4 - uor inflamabile. Materialele din clasele C1 i C2 sunt considerate greu combustibile. Elementele de construct sunt incombustibile sau combustibile, n func-ie de caracteristicile materialelor din care sunt executate i modul de alc-tuire i distribuire a acestor materiale n structur. Elementele care au n com-poziie i mase plastice au un compor-tament particular la ncercrile la foe, dificil de asimilat n clase de combus-tibilitate standardizate. Limita de rezisten la foe. Rezis-tena la foe a unui element de constructii sau a unei structuri este proprie-tatea acestora de a-i pstra pe o du-rat determinat, stabilitatea, etanei-tatea la foe i/sau alt funcie speciali-zat, ntr-o ncercare la foe standardi-zat. n funcie de rezultatele ncercri-lor efectuate n conformitate cu preve-derile STAS 7771 n raport cu incendiul standard definit de curba logaritmic temperatur - timp, elementele de construcii pot fi: rezistente la foe (RF), stabile la foe (SF) i etane la foe (EF).

Gradul de rezisten la foe. Acesta reprezint capacitatea global a con-struciei de a rspunde la aciunea focului sau a compartimentului de incendiu, ndeosebi a structurii portante sau de rezistent, de a rspunde la incendiu indiferent de situaie. Principalii factori care determin re-zistena la foe sunt: - natura, alctuirea i dimensiunile elementelor de constructii; - modul de asamblare i geometria elementelor de constructii; - combustibilitatea i densitatea sar-cinii termice de incendiu, data de elementele de constructii; - compartimentarea antifoc; - geometria construciei i comporta-rea la foe a structurii portante. Condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc principalele elemente ale unei constructii, pentru ncadrarea ntr-un anumit grad de rezisten la foe, sunt indicate n tabelul 2.5.2. Pentru ca un element s corespund unui anumit grad de rezisten la foe din tabelul 2.5.2, trebuie s respecte ambele condiii (att cea privind combustibilitatea, ct i cea referitoare la rezistenta la foe). Gradul de rezistenta la foe al con-struciei sau al unui compartiment de incendiu este determinat de elementul su cu cea mai defavorabil ncadrare n tabelul 2.5.2. Gradul de rezisten la foe se specific n mod obligatoriu n documentaia tehnico-economic. Prentmpinarea propagrii incendii-lor. Msurile constructive de protectie se asigur n funcie de: degajrile de fum, gaze fierbini i produse nocive; etanei-tatea la fum i flcri; propagarea flcri-lor i a fumului; rezistenta faadelor i acoperiurilor la propagarea focului. Comportarea la foe. Caracterizeaz att construciile i instalaiile n ansam-blu, ct i pri componente ale acestora. Este determinat de contribuia la foe a elementelor, materialelor i substante-lor combustibile utilizate, n raport cu rezistenta la foe asigurat i este influen-tat de msurile luate pentru prentm-pinarea propagrii incendiilor. Contribuia la foe se estimeaz prin potentialul caloric al sarcinii termice i reprezint suma energiilor calorice de-gajate prin arderea complet a tuturor elementelor, materialelor i substane-lor combustibile din spaiul respectiv. Stabilitatea la foe. Reprezint carac-teristica global, a unei constructii, instalatii sau comportament de incendiu, exprimat n uniti de timp (h, min.), ntre momentui izbucnirii incendiului i momentui n care structura de rezistenta respectiv i pierde capacitatea por-tant i se prbuete ca urmare a ac-iunilor i efectelor incendiului. Stabilitatea la foe este determinat de rezistenta i comportarea la foe, precum i de instalatiile aferente, n-deosebi de gradul de echipare cu instalatii, dispozitive, aparate i alte mij-loace de prevenire i stingere a incendiilor, fiabilitatea i timpii normati de funcionare a acestora. Este influenat de msurile luate pentru limitarea efectelor negative ale agenilor care pot in-terveni n cazul unui incendiu. Ci de acces, evacuare i interven-pe, Au un rol esenial n protecfia utili-zatorilor n situaii de urgen, factorii de determinare fiind: - numrul i modul de alctuire; - geometria (gabarit, lungime, lime, pante etc); - msurile de siguran n utilizare; - fluxul (debitul) global de evacuare; - timpii specifici menionai la 2.5.1.1. Riscul de incendiu. Reprezint pro-babilitatea global de izbucnire a incendiilor determinate de interaciunea proprietilor specifice, materialelor i substanelor combustibile cu sursele poteniale de aprindere, n anumite m-prejurri, n acelai timp i spaiu, factorii de determinare fiind: - densitatea sarcinii termice de incendiu; pentru cldiri civile se conside-r densitatea sarcinii termice redus sub 420 MJ/m2, mijlocie ntre 420 i 840 MJ/m2 i mare peste 840 MJ/m2; - clasele de combustibilitate sau de periculozitate ale materialelor i sub-stanelor existente; - sursele de aprindere existente (cu flacr, de natur termic, electric sau mecanic, autoaprindere chimic, fizico-chimic sau biologic, naturale -cldura solar i trsnet, datorate unor explozivi sau materiale incendiare etc); - condiii (mprejurri) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea; - msuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinant. Riscul de incendiu se stabilete i se precizeaz obligatoriu pe zone, spaii, ncperi, compartimente de incendiu, cldiri sau instalatii tehnologice, asigu-rndu-se ncadrarea n nivelurile de rise sau n categoriile de pericol de incendiu corespunztor prevederilor regle-mentrilor specifice. Categoria de pericol de incendiu. Definete ansamblul operaiunilor unui proces tehnologic sau ale unor activi-ti, avndu-se n vedere caracteristicile de comportare la foe ale materialelor i substanelor implicate. Zonele, ncperile, seciile i cldirile de productie i depozitare, precum i instalatiile tehnologice amplasate n aer liber, se clasific n functie de pericolul de incendiu al procesului tehnologic determinat de proprietile fizico-chi-mice ale materialelor i substanelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate (inclusiv rafturile, paletele i ambalajele), n 5 categorii de pericol de incendiu, conform tabelului 2.5.3. Cldirile de locuit, administrative, so-cial-culturale i civile auxiliare industriei nu se clasific n categorii de pericol de incendiu, msurile de prevenire a incendiilor stabilindu-se n functie de pericolul ce se poate crea, innd seama de des-tinaia lor, pentru viaa oamenilor i secu-ritatea bunurilor adpostite. Atelierele de producie i ntreinere, ncperile de depozitare i laboratoarele se ncadreaz n categorii de pericol de incendiu, pentru stabilirea alc-tuirii constructive, a msurilor de com-partimentare fa de restul

construciei i a condiiilor privind instalatiile. Categoria de pericol de incendiu se stabilete pe zone i ncperi, precum i

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


independent pentru fiecare comparti-ment de incendiu n parte, mentionndu-se obligatoriu n documentaia tehnico-economic. n cadrul unui compartiment de incendiu, categoria de pericol de incendiu i expiozie se determin dup pro-cesul tehnologic eel mai periculos, cu urmtoarele excepii: - procese tehnologice din categoriile Categoria de pericol de incendiu "'" Tabelul 2.5.3. Clasificarea Tn categorii de pericol de incendiu Caracteristicile substanelor i ale materialelor ce determin ncadrarea Precizri Substane a cror aprindere sau explozie poate s aib loc n urma contactu-lui cu oxigenul din aer, cu apa sau cu alte substane ori materiale; lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor pn la 28 C, gaze sau vapori cu limi-ta inferioar de explozie pn la 10 %, atunci cnd acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive._______________ Nu determin ncadrarea n categoriile A i B de pericol de incendiu: - scprile i degajrile de gaze, va pori sau praf, care sunt n cantiti ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive. n asemenea situaii, ncadrarea se face n funcie de pericolul de incendiu, n ansamblu, n categoria C, D sau E; Lichide cu temperatura de inflamabilitate Ja vaporilor cuprins ntre 28 i 100 C, igaze sau vapori cu limita inferioar de explozie mai mare de 10 %, atunci cnd acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive; fibre, praf sau pulberi, care se degaj n stare de suspensie, n cantiti ce pot forma cu aerul amestecuri explozive.____________________ Substane i materiale combustibile soli-de; lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100 C. Nu determin ncadrarea n categoria C de pericol: - folosirea substanelor solide, lichide sau gazoase drept combustibili pentru ardere; - utilizarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100 C la comenzi hidraulice, rcire, ungere, filtre i tratamente termice, n cantiti de maximum 2 m3, cu condiia lurii unor msuri locale pentru limitarea incendiului; - folosirea echipamentului electric (cu excepia cablurilor), care conine pn la 60 kg ulei pe unitatea de echipament; - utilizarea la transports sau depo-zitarea materialelor incombustibile, a unor ambalaje, palete sau rafturi combustibile, a cror sarcin termi c este mai mic de 63 MJ/m2 (15 Mcal/m2). __________ Substane sau materiale incombustibile n stare fierbinte, topite sau incandes-cente, cu degajri de cldur radiant flcri sau scntei. Substane solide, lichide sau gazoase ce se ard n calitate de combustibil. Substane sau materiale incombustibile n stare rece sau materiale combustibile Tn stare de umiditate naintat, astfel c posibilitatea aprinderii lor este exclus. Tabelul 2.5.4. Clasificarea lichidelor combustibile dupa temperatura Temperatura de inflamabilitate a pn la 28 C \ 28...55 C 55...100 C peste 100 C vaporilor, [C]_______________________________________________ Clasa lichidelor LI L II L III "~ L IV combustibile A i B de pericol de incendiu cu volum mai mic de 5% din volumul comparti-mentului respectiv; - procese tehnologice din categoriile C i D de pericol de incendiu, cu un volum mai mic de 10 % din volumul comparti-mentului, fr a depi o arie de 400 m2. n cazurile exceptate se iau msuri care s elimine posibilitatea formrii con-centraiei locale cu pericol de explozie i propagrii incendiului spre spaiile nveci-nate din cadrul compartimentului. n cazul existenei mai multor categorii de pericol de incendiu, situate n puncte distincte ale compartimentului, se iau n considerare sumele volumeter aferente i respective ale ariilor efective ale fiecrui proces tehnologic. Pentru procese din categoriile C i D de pericol de incendiu, nsumarea se aplic numai dac distana dintre spaiile n care sunt situate este mai mic de 40 m. La instalaiile tehnologice amplasate n aer liber, categoria de pericol de incendiu se stabilete independent pentru fiecare portiune care prezint caracteristici diferi-te din acest punct de vedere. Delimitarea zonelor pn la care se extind msurile impuse de spaiile nca-drate n categoriile A i B de pericol se face avnd n vedere posibilitatea pre-zenei, n timpul funcionrii normale i n caz de avarie, a amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, n concentraii care prezint pericol de explozie. Compartimente de incendiu, perei antifoc, perei i plansee rezistente la foe i explozie. Compartimentele de incendiu sunt poriunile de cldire separate prin perei antifoc sau cldirile independente amplasate i alctuite astfel nct s nu permit propagarea focului la ve-cinti. Compartimentele de incendiu ale unei constructs se consider con-strucii independente din punct de vedere al proteciei la aciunea focului. Toate poriunile suprapuse ale etajelor unei cldiri fac parte, n general, din acelai compartiment de incendiu. Pereii antifoc sunt elemente de construct verticale alctuite i dimensionate corespunztor pentru a

separa ntre ele compartimentele de incendiu. Pereii rezisteni la foe, respectiv planeele rezistente la foe sunt elemente care se prevd n interiorul compartimentului de incendiu pentru a n-trzia, pe o perioad de timp data, propagarea focului. Pereii i planeele rezistente la explozie sunt elemente care separ de restul construciei ncperile cu pericol de explozie. Clase de pericol ale materialelor i substanelor depozitate. Materialele i produsele depozitate se clasific, n funcie de aportul pe care-l pot aduce la apariia i dezvoltarea incendiilor,

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


precum i de sensibilitatea lor la efecte-le acestora, n 5 clase de pericol de incendiu, conform tabelului 2.5.4. n funcie de temperatura de inflama-bilitate a vaporilor emanai, lichidele combustibile se clasific n 4 clase, conform tabelului 2.5.4. Depozitele de lichide combustibile se clasific n 7 categorii, n functie de temperatura de inflamabilitate a lichidelor depozitate i de capacitatea total de n-magazinare, conform tabelului 2.5.5. Dup amplasarea pe vertical, depozitele pot fi: - supraterane - cnd fundul rezervoa-relor se afl deasupra terenului nconjur-tor, la acelai nivel cu el sau la o adnci-me mai mic dect jumtate din nli-mea rezervoarelor, precum i n cazurile n care nivelul lichidului este cu 2 m mai sus de cota terenului nconjurtor; - semingropate - cnd fundul rezervoarelor se afl ngropat la mai mult de jum-tate din nlimea acestora, iar nivelul maxim posibil al lichidului nu se gsete mai sus de cota terenului nconjurtor; - ngropate - cnd partea superioar a rezervoarelor este cu 20 cm mai jos dect cota terenului nconjurtor. Cota terenului nconjurtor se va consi-dera nivelul minim al terenului pe o distan- de 6 m de la mantaua rezervoarelor. 2.5.1.3 Prescripiile principale de pro-Iectare i realizare a instalaiilor inte-rioare de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor InstalatJile interioare de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor pot fi constituite din reele cu hidrani in-teriori, coloane uscate, instalatii automate cu sprinklere sau cu drencere i instalatii fixe de stingere cu ap pulverizat. Echiparea tehnic a cldirilor cu dife-rite tipuri de instalatii de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor se face n funcie de: destinaia cldirii (de locuit, social-cultural, industrial etc); mrimea i geometria cldirii (vo-lumul construit i numrul de etaje); numrul de persoane; rezistena i comportarea la foe; riscul de incendiu i categoria de pericol de incendiu; im-portana cldirii sau a bunurilor i materialelor adpostite n cldiri, precum i de ali factori tehnici sau economici. Tipul instalatiilor i al sistemelor de semnalizare i stingere a incendiilor care se adopt, modul de acionare i der dis-punere a lor i dimensionarea acestora trebuie s corespund caracteristicilor i manifestrilor incendiilor specifice, avn-du-se n vedere personalul i posibilitile existente de interventie, potrivit scenarii-lor de siguran la foe elaborate, n con-diiile asigurrii fiabilitii i eficienei ne-cesare, conform reglementrilor tehnice n vigoare. (normativul I 9, STAS 1478, Normele generate P.S.I, etc).

2.5.2. Materiale i echipamente specifice instalatiilor de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor
2.5.2.1 Detectoare de incendiu Detectoarele de incendiu (fig.2.5.1), sunt elemente traductoare n sistemul automat de detectare, semnalizare i actionare a instalatiilor electrice de stingere a incendiilor. Detectoarele produse de firme strine, cum sunt: NOTIFIER - S.UA, APOLLO -FIRE DETECTORS LTD. Anglia etc.) se clasific, din punct de vedere constructs i functional, n dou grupe detectoare: convenionale i adresabile. Ele trebuie s fie compatibile cu centralele de detecie i semnalizare a incendiilor (de exemplu, detectoarele APOLLO sunt compatibile cu centralele de tip SESAM). n general, detectoarele se compun dintr-o carcas demontabil, executa-t, de regul, din material plastic alb, care nu ntreine arderea i sunt prote-jate la ptrunderea prafului i a insec-telor, putnd fi curate la interior. Componentele traductoare depind de tipul detectorului. Detectoare convenionale Din aceast grup fac parte detectoarele: - de fum cu camera de ionizare: detec-ia fumului se face att pentru foe cu flacr, ct i pentru ardere mocnit; detectorul este deosebit de stabil, ca-pabil s suporte rafale de vnt de pn Tabelul 2.5.5. Clasificarea depozitelor de lichide combustibile dup capaciti Categoria Capaci tatea [m3] depozitului Lichide Lichide din clasa L l-L II din clasa L lll-L IV
Di

peste 100.000 30.001...100.000

peste 500.000 150.001...500.000

D2

D3 D4 D5 De D7

2.501...30.000 501...2.500 51...500 11...50 pn la 10

12.501...150000 2.501...12.500 251...2.500 51...250 pn la 50

Observatie: n cazul n care se pstreaz mpreun lichide combustibile din clasele LI - Lll cu lichide combustibile din clasele Llll - Lll se echivaleaz cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele LIN - L IV.

Mai
i

Vm;^

*^3^^F

~' *i
... - s
Fig.

Jprr

2.5.1. Detector de incendiu.

la 12,5 m/s i cureni de aer continui de 6 m/s fr a genera alarme false; - de fum, fotoelectrice: conine un circuit de eantionare i memorare, prelucreaz semnalul i reduce alarme-le false; - duale, de fum i temperatura, fotoelectrice; - de temperatura fix: conin un circuit de detecie dual, un termistor i declaneaz alarma, de regui, la temperatura de 80 C; - de gradient de temperatura: detec-teaz creterea brusc a temperaturii prin intermediul unui element static reglat la temperatura de 60 C; - de fum, fotoelectrice, cu ieire pe re-leu: se pot cupla att pe centralele de protecie la incendiu, ct i la efracie. Detectoare adresabile Sunt detectoare inteligente, care folo-sesc o combinatJe de tehnici digitale i analogice de semnalizare, oferind un plus de fiabilitate i flexibilitate sistemu-lui. Sunt uor de instalat, protejate la p-trunderea prafului i a insectelor i permit curarea la interior, carcasa fiind demontabil. Raporteaz analogic nivelul fumului ctre centrala de detecie. Principalele tipuri de detectoare adresabile sunt urmtoarele: - detectoare de fum; cu camera de ionizare; fotoelectrice; cu fascicul proiectat, compus dintr-un emrtor, care proiecteaz un fascicul de radiaii infraroii ctre un receptor aflat la distana maxima de 100 m. Ptrunderea fumului n spaiul dintre emitor i receptor reduce in-tensitatea spotului monitorizat i alarma este declanat cnd fumul ajunge la nivelul prestabilit. Detectorul este dotat cu un microprocesor i, odat instalat, se autocalibreaz, iar riscul alarmelor false este redus de autocom-pensarea intern, necesar din cauza prafului care se depune n timp pe len-tile. Obstructionarea complet a fasci-culului de radiaii cu un obiect solid, genereaz un semnal de defeciune i nu de alarm; - monitoare de incendiu, analogice, adresabile care pot fi: cu camera de ionizare; optice; de temperatura etc. Detectoare combinate Sunt detectoare care nglobeaz mai

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


multe principii de detecie, printr-un microprocesor, iar semnalul de incen-diu este intercondiionat. Detectoare independente Se utilizeaz separat, avnd surs de energie i semnalizare proprie. Analizoare de gaze de ardere Sunt aparate care detecteaz produsele de baz ale combustiei (ex. CO2), analizeaz concentraia lor i semnali-zeaz n caz de incendiu. 2.5.2.2 Centralele de detecie i semnalizare a incendiilor Central analogic adresabil, pentru detectarea i semnalizarea incendiilor (tip ID-200,

NOTIFIER) are, pe o singur bucl, o capacitate total de 210 puncte individuale adresabile i anume: 99 de adrese pentru detectoare, 99 de adrese pentru diverse module de control i de interfat, 4 circuite de avertizare acustic i 8 relee programabile. In cazul n care sistemul se ntinde pe o suprafa foarte mare i accesul la unitatea central nu se poate face n timp util pentru a afla care detector a declanat alarma, informaiile furnizate de central pot fi vizualizate pe panouri repetoare, cu afiare cu cristale lichide (LCD). Aceste panouri pot fi montate la distane de pn la 2 000 m de unitatea central.

0bo

Fig. 2.5.2. Hid rant interior pentru cldiri: 1 - corp hidrant; 2 - cap hidrant; 3 - tij; 4 - ventil; 5 - roat de manevr; 6 - racord fixC STAS 901.

Fig. 2.5.3. Hidrani interior! pentru stin-gerea incendiilor produi n strintate: a - robinet de hidrant la 45; b - idem, la 180. Central conventional, cu dou zone pentru detectarea i semnalizarea incendiului (tip MINICAE, NOTIFIER): intervenia unui detector declaneaz semnalul de prealarmare, care poate fi dezactivat manual sau resetat. In cazul persistenei cauzei semnalului de prealarmare, intervenia unui al doilea detector pe aceeai zon, declaneaz alarma, care este memorat. Sistem interacts multjsenzor-multicri-teriu, de detecie a incendiilor ALGOREX-CERBERUS (firma UTI SECURITY SYSTEMS) folosete tehnici moderne de analiz de semnale (primite de la detectoare optice de fum i de temperatu-r) prin reele neuronale i logic fuzzy, avnd un software specializat. Sistem cu inteligen distribuit, pentru detectarea i semnalizarea incendiilor (promovat de firma UTI SECURITY SYSTEMS) cuprinde nivelurile de: - achizitie, compus din 5 centrale locale, fiecare avnd o capacitate de adresare de 200 de puncte de alarma-re (200 de detectoare) i indicarea la central i la calculatorul de proces a fiecruia dintre acetia; - evaluare: dispeceratul recepioneaz i decodific semnalizarile i le transmite la calculatorul de proces pe cale serial; - operare: software-ul de aplicaie afieaz schemele grafice de ansamblu i de detaliu ale zonelor protejate i starea fiecrui detector; - detecie i semnalizare precum i de afiare i conectare la imprimant. La centralele de semnalizare se pot conecta i aparate de stins incendiu. Centralele de detectare i semnalizare a incendiilor ndeplinesc i funcia de alarmare n vederea alertrii forelor de intervenie, prin conectarea acestora la serviciile mobile de pompieri.

Fig. 2.5.4. evi de refulare de mn, simple: a - varianta I; b - varianta II; c - varianta III; 1 - tub de racordare; 2 - tub mner; 3 - ajutaj de baz mner; 4 - ajutaj intermediar; 5 - ajutaj final; 6 - garnitur; 7 - racord fix.

Fig. 2.5.5. evi de refulare de mn, cu robinet cu perdea de protecie (tip C): a - varianta I; b - varianta II; I - racord fix C (STAS 701); 2 - tub m-ner; 3 - ajutaj de baz; 4 - ajutaj intermediar; 5 - ajutaj final; 6 corpul robi-netului; 7 - cepul robinetului; 8 - cheia robinetului; 9 - ching; 10 - cataram;

II - curea.
Tabelu 1 . Dimensiunile evilor de refulare de mn, simple (STAS 6264) 2.5. 6 Lungimea Diametrul de ieire a ajutajelor Variant Mrimea Mrimea total a tevii racordului L [mm] I G B 14 16 8 C 12 B B B 430 430 465 430 [mm] ajutajul ajutajul ajutajul Masa [kg]

de baz intermedia final r 12 20 10 8 12

1,200

B B II C

20 20 430 20

20

14 16

1,750 18

B 12 18 B 445 C

12

C C C III

14 16

C C

445 445 445 D

20 20 20 200

18 D C 4

12

14 16 18

0,960 0,170 4

Tabelul 2.5.7. Dimensiunile eviior de refulare tip C (STAS 6782) Varianta Lungimea Mrimea Diametrul de ieire [mm] ajutajul Mrimea tevii total racordului ajutajul ajutajul Masa de baz L[mm] intermediar final [kg] I 12 C 500 C 20 16 12 0,98 II 8 485 C 490 12 10 8 14 18 16 ,14 1,2

S. Instalaii sanitare Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap

jm
2.5.2.3 Hidranfi interiori i echipamen-te de serviciu Hidranti interiori pentru combate-rea incendiilor Hidrantul interior pentru cldiri (STAS 2501, fig. 2.5.2) este un robinet de col, cu ventil, prevzut la intrare cu filet exterior pentru racordarea cu o eav din otel de 2", iar la ieire cu filet exterior pentru nurubarea unui racord fix (STAS 701), la care se racordeaz fur-tunul cu eava de refulare. Numeroase firme din strintate (Italia, Anglia etc.) produc o gam larg de tipo-dimensiuni de robinete de hidrani interiori i anume (firma CENTRO ITALIA ANTINCEDIO): robinet de hidrant de 45 (fig. 2.5.3a) cu

dn /Dn de 271", 2i/2"/2", 2i/2"/2i/2", 272"; robinet de hidrant la 180 cu dn /Dn de171", 11/4"/11/4", 11/471/1/2", 272" (fig. 2.5.3b) etc. evi de refulare Pot fi: de mn, simple (STAS 6264, fig. 2.5.4), executate n trei variante, cu dimensiunile redate n tabelul 2.5.6. i tip C de mn, cu robinete (STAS 6782, fig. 2.5.5) executate n dou variante, cu dimensiunile redate n tabelul 2.5.7. Furtunul de refulare Hidranii interiori de incendiu se do-teaz cu furtun tip C (<j> 50 mm) sau tip B (<j) 75 mm) de 20 m lungime, cu ex-ceptia slilor de spectacol unde furtunul are lungimea de 10 m. Firmele strine produc furtunuri de refulare cu diametre nominale de 25, 38, 45, 52, 63, 70, 80, 100, 125 i 150 mm i cu lungimi variabile, pentru presiuni ale apei de 6, 10, 12, 15, 18 i 20 bar. Furtunul poate fi din cnep, fibre sinte-tice sau cauciuc i se aeaz n cutie sub forma de rol sau panglic. Cutii metalice pentru hidranii interiori Hidrantul mpreun cu echipamentul de serviciu (furtunul i eava de refula-

re) se monteaz n cutii metalice (STAS 3081, fig. 2.5.6), amplasate n nie sau firide n zidrie, la nltimea de 1,35 -=- 1,50 m de la pardoseal. Cutiile pot fi fixate aparent, direct pe perete sau stlpi. Cutiile se prevd cu posibi-liti de scurgere a apei. Racorduri, reducii i accesorii pentru hidrani interiori Racordurile (produse de firma FEPA Brlad) pot fi: - fixe (fig.2.5.7a) executate in 4 mri-mi, n funcie de diametrul de trecere de 18, 45, 65, 100 mm; - de absorbtie (fig.2.5.7b), executate n 3 mrimi, cu diametre de 18, 62, 96 mm; - de refulare (fig. 2.5.7c) executate n 4 mrimi, cu diametre de 18, 45, 65 i 100 mm. Reduciile de racorduri (fig.2.5.8) sunt utilizate la mbinarea tuburiior de refulare. Pentru etanarea racordurilor se folosesc garnituri din cauciuc. Pentru asamblarea rapid a moto-pompelor la instalaia de alimentare cu ap a hidranilor interiori, se folosesc grupuri de racorduri cu robinete, pentru montare orizontal sau vertical. Dimensiunile variaz n functie de numrul de hidranti (1, 2, 3 sau 4 hidrani) i de diametrul nominal Dn de la 2 la 4". Pentru divizarea curentului de ap se folosesc distribuitoare, care sunt grupuri de racorduri cu bifurcaie sau trifurcaie pentru diametre de la 25 la 70 mm. De mare utilitate pentru personalul operativ (pompieri) este dispozitivul

pentru nfurarea rapid a furtunului de refulare. 2.5.2.4 Sprinklere Sunt dispozitive care au o dubl funcie: de detector de incendiu i de dispersare a jetului de ap sub forma de picturi pe suprafa protejat m-potriva incendiului. Tipuri constructive de sprinklere. Sprinklerul este compus din trei elements principale: - corpul sprinklerului, prevzut cu filet exterior pentru montare la reteaua de con-ducte i un ajutaj interior, pentru debitarea apei, prevzut cu scaun de etanare; - deflectorul, alctuit dintr-o pies de form special (rozet, palet etc.), fi-xat de corp, printr-un bra sau un ca-dru, la o distan anumit n faa orificiului de refulare a apei. Rolul deflecto-rului este de a dispersa, n picturi de o anumit mrime medie, jetul de ap care iese din ajutaj i de a-l distribui astfel nct suprafata aferent, proteja-t de sprinkler, s fie udat cat mai uniform. Forma geometric a deflecto-rului i natura materialului au un rol determinant n eficienta sprinklerelor. - dispozitivul de nchidere compus din-tr-un ventil care este inut presat pe sca-unul de etanare a orificiului de refulare a apei de ctre un element de declanare. Diferitele tipuri constructive de sprinklere se deosebesc dup modul de deschi-dere a orificiului de evacuare a apei i anume: prin topirea unui aliaj uor fuzibil; prin topirea unei compozitji chimice uor fuzibile care susine suportul supapei de nchidere; prin spargerea unui tub de sti-cl (bulb) datorit dilatrii unui lichid aflat n interiorul su, cnd crete temperatura mediului incendiat etc. Sprinklerele standard (fig. 2.5.9) din pro-ducfia romneasc (firma INOX) au diametrele orificiilor de 12,7 mm (tip standard), respectiv 10,5; 12,0; 12,5 i

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

Fig. 2.5.9. Sprinkler tip standard: 1 - corpul din bronz al sprinklerului; 2 - inel din bronz; 3 - cadru de susinere; 4 - diafragm; 5 - ventil; 6 - nchiztor; 7; 8; 9 - plcue din aliaj uor fuzibil; 10 - rozet (deflector).

Fig. 2.5.10. Sprinkler cu bulb: 3 1 - fiol din sticl (bulb); 2 - ventil; 3 - rozet (deflector). Fig. 2.5.11. Secjiuni verticale prin jeturile de ap ale diferitelor tipuri de sprinklere: a - standard; b - cu rozet concav; c - cu deflector conic; d - cu deflector n form de disc plan, prevzut cu fante pe direcia radial._________________ H[m]

0 1 2 R[m] 3 4 5 R[m] 0 1 a .,., b Fig. 2.5.12. Formele geometrice aie jetuiui de ap pentru sprinkler cu diametrul de 10, 5 mm: a - la presiuni de 0,5 - 1,5 bar la orificiul de stropire; b - la presiuni de 2-4,5 bar la orificiul de stropire. Tabelul 2.5.8. Valorile temperaturilor de declanare a sprinklerelor de tip INOX n funcie de temperaturile mediului ambiant Trepte ale temperaturi de Limitele temperaturii mediului ambiant n care declanare, [C] se pot monta capetele' de sprinklere, [C] Minima Maxima 72 93 141 182 1) Temperatura min -51) -51) +5 +5 38 60 100 140

m -5 C este specific numai instalatiilor de sprinklere n sistem aer - ap 14,0 mm i funcioneaz n modul urm-tor: la atingerea unei anumite temperaturi (produs de incendiu) numit temperatura nominal, lipiturile se topesc i cele trei plcue 7, 8 i 9 se desfac. Alctuind un sistem de prghii instabil, ele sunt expul-zate mpreun cu celelalte componente ale dispozitivului de nchidere, sub aciu-nea forei exercitate de membrana elasti-c. Topirea aliajului uor fuzibil trebuie s se fac rapid i concomitent, astfel ca dis-pozitivul s cedeze brusc, piesele lui fiind aruncate energic n exterior pentru a nu influena curgerea i dispersarea corect a apei. In cazul n care aceast condiie esenial nu ar fi ndeplinit, apa ce s-ar scurge pe aliajul uor fuzibil la pierderea de etaneitate ar ntrzia sau chiar ar mpiedica declanarea sprinklerului. Odat eliberat seciunea de trecere a apei prin orificiul sprinklerului, jetul format la impac-tul cu rozeta este dispersat sub forma de picturi pe suprafaa incendiat. Sprinklerul cu bulb (fig. 2.5.10) are orificiul de ieire a apei nchis de o fiol de sticl, umplut aproape complet cu un li-chid care trebuie s aib coeficientul de dilatare volumic mare la temperaturi ri-dicate, cldura specific mic i temperatura joas de congelare. n caz de incendiu, lichidul, nclzindu-se, se dilat i la temperatura nominal sparge bulbul. Sub aciunea presiunii, ventilul sare i apa este proiectata sub forma de jet dispersat n picturi, ca urmare a impactului cu deflectorul (rozeta) sprinklerului. Sprinklerul cu bulb de cuar funcionea-z asemntor cu eel cu bulb din sticl. Temperatura de declanare a sprinklerelor Este temperatura la care ajunge me-diul ambiant i la care dispozitivul de blocare (aliajul fuzibil) al sprinklerului se desface i permite curgerea apei prin orificiul acestuia. n tabelul 2.5.8. sunt indicate valorile temperaturilor de declanare a sprinklerelor tip INOX. Instalaiile cu sprinklere amplasate n ncperi n care temperatura poate s scad sub +5 C, se proiecteaz n sis-temul aer-ap, poriunile din instalaie amplasate n ncperi cu pericol de n-ghe fiind pline cu aer. Forma geometric a jetuiui de ap dispersat n figura 2.5,11 se prezint seciunile verticale prin jeturile de ap ale diferitelor tipuri de sprinklere. Caracteristicile jeturilor de ap dispersat se determin experimental (conform STAS 9576/1). n figura 2.5.12. se prezint formele geometrice ale jetuiui de ap dispersat pentru sprinklerul tip INOX cu diametrul orificiului de 10,5 mm n funcie de pre-siunea apei n seciunea orificiului. Numeroase firme strine (GRINNELL, SPRAYSAFE, S.E.S. ENGINEERING etc., din Frana, Anglia, Germania, SUA etc.) produc sprinklere ntr-o gam larg de tipodimensiuni, dintre care se exemplific: - sprinklerul cu declanare normal (fig. 2.5.13), avnd ncorporat un bulb de sti-cl de 5 mm diametru, cu element sensi-bil la cldur, care declaneaz la temperaturi de 57, 68, 79, 93 i 114 C, cu lungimea corpului de 38 mm, i cu lun-gimea total, indusiv racordul, de 54 mm are diametrul orificiului de 15 mm, pentru care sunt ataate diagramele de stropire (fig. 2.5.13) i curba caracteristic debit-presiune (fig. 2.5.14). Sprinklerul cu declanare rapid, avnd un bulb special de sticl subire, este reco-mandat pentru camere de hotel i birouri, pentru protecia persoanelor. Sprinklerele cu declanare normal sau rapid se pot

monta cu capul n sus sau n jos (fig. 2.5.13a), cu capul n sus (fig. 2.5.13b) sau cu capul n jos (fig. 2.5.13c). 2.5.2.5 Drencere Drencerele (fig. 2.5.15) sunt dispozitive asemntoare cu sprinklerele, cu deose-birea c nu au dispozitive de nchidere, avnd orificiul permanent deschis. Drencerele fabricate n ar au diame-trele orificiilor de: 8,0; 10,0; 10,5; 12,5 i 14,0 mm, iar drencerul pentru perdea de ap are diametrul de 12,5 mm. 2.5.2.6 Aparate de control i semnalizare (ACS) Aparate tip ap-ap Se folosesc n instalaiile cu sprinklere din cldirile n care nu exist pericol de n-ghe. Se fabric cu diametre de 100, 150 sau 200 mm. n figura 2.5.16 se prezint un ACS tip ap-ap produs de I. M. BACU.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


1
jr O
/ \ 1 / \

H[m]
'o o >i

* p
X

2 bar

0,5 bar
"~v

,08
0

/
~]

A
L_

To
1'5

\
4
1

?'n
25
30

~2_

12

Rlml

nrmi

a H[m] P

2 bar

0,5 bar 0,08

I ! I

\ j il i
j

^--'_" s _y /

-----,------J V i 25 i'n 1'5 ?'n

/
L _L

30 0 12 3 4 b R[m] 0 5 bar H[m] U,5 bar

c
i

4 3 2 1 R[m] P 2 -1 bar

0 Q8

I
^v 0

\.m7

y^ f~ / 4 T

^s \
V-

To i'
2'0

V / vi' \y

A
'

25
30

Fig. 2.5

. 3 4 3 2 1 1 C R[m] 3. Sprinklere cu

12

4c

R[m]

normal.

declanare
q [l/min] 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 C

Fig. 2.5. debit - pr cu d

y '

( # < \

' A P

J
^

1234567891 P [bar]

14. Curba tic caracteris esiune klere pentru sprin eclanare normal. Aparate tip aer-ap Se folosesc n instalaiile cu sprinklere din cldirile n care temperatura n spaiile n care sunt montate

sprinklerele poate s scad mult sub 0 C. Se fabric cu dia-metre de 100, 150 i 200 mm. Sunt pre-vzute cu accelerator de evacuare a aeru-lui. In figura 2.5.17 se prezint un ACS tip aer-ap produs de I. M. Bacu. Aparate tip ap-ap nseriat cu ACS tip aer-ap Reprezint o soluie alternativ pentru instalaiile mixte cu sprinklere n sistem ap-ap i aer-ap. 2.5.2.7 Pulverizatoare Pulverizatoarele de ap cu deflector conic tip PLUVIA, produse n ar (fig.

Fig. 2.5.15. Drencere: a -curozet dreapt i filtrupentrumon-tare cu capul in jos; b - cu rozet cu zim-p ndoii pentru montare cu capul n sus; 1 - corpul drencerului; 2 - cadru de sus-inere; 3 - rozet plat; 4 - rozet cu zimi.

Fig. 2.5.16. Stajie central de control i semnalizare, tip ap-ap: 1 - robinet principal de nchidere; 2 - supap de alarm i semnalizare; 3 - robinet cu 3 ci; 4 - robinet cu ventil; 5 - robinet de ncercare al sistemului de semnalizare; 6 - dispozitiv de picurare; 7 - robinet de semnalizare; 8 - traductor cu semnalizare electric; 9 - manometru; 10 - turbin. 2.5.18), se execut cu diametrul orificiu-lui de 6; 7; 8; 10 i 12 mm i au determinate, experimental, diagrama de pul-verizare (fig. 2.5.18b) i curba carac-teristic debit-presiune (fig. 2.5.18c). Pulverizatorul tip ER" (fig. 2.5.19) are diametrul orificiului de 7 mm i este pre-vzut cu un filtru sit cu orificii de 3 mm, iar la exterior are filet de 1" pentru montare prin nurubare la reeaua de con-ducte. Jetul pulverizat are form conic (fig. 2.5.19b). In figura 2.5.19c se prezin-t curba caracteristic debit-presiune. Pulverizatorul <|> 14 mm (fig. 2.5.20) are diametrul orificiului de refulare de 14 mm i este prevzut cu filet exterior de 1". 2.5.2.8 evi, fitinguri i armturi Coloanele de alimentare cu ap a hi-dranilor interiori se execut cu evi din oel zincat, cu diametrul constant de 2". Reelele exterioare, comune, de alimentare cu ap pentru consum menajer i pentru hidranii interiori, se execut cu evi din oel zincat sau din mase plastice (polietilen, PVC tip G etc.) cu condiia ca reelele interioare de distribute s se execute cu evi din oel pentru hidranii de incendiu i cu evi din mase plastice pentru consum menajer i s se fac n-chiderea din exterior a reelei menajere n caz de incendiu. Sprinklerele se alimenteaz cu ap printr-o reea separata de conducte, din tevi din oel, negre sau zincate. Pe reeaua de conducte se montea-z aceleai tipuri de armtur ca i la reelele de ap potabil.

2.5.3. Instalatii cu hidrani interiori pentru combaterea incendiilor


2.5.3.1 Solufii constructive i scheme ale instalaiilor de alimentare cu ap rece a hidranilor Echiparea tehnic a cldirilor cu hi-drani interiori pentru combaterea incendiilor Echiparea cu hidrani de incendiu interiori a construciilor, compartimente-lor de incendiu i a spaiilor, potrivit scenariilor de siguran la foe, se asi-gur, dup caz, la cladirile: - nchise din categoriile de importan- exceptional i deosebit (A i B), ncadrate conform legislaiei n vigoare, indiferent de arie i numr de niveluri; - publice, administrative i sociale, cu aria construit de eel puin 600 m2 i mai mult de 4 niveluri; - nalte i foarte nalte, precum i locale cu sli aglomerate, indiferent de ariile con-struite i numrul de niveluri;

- de producie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite, conform normelor n vigoare, cu arii construite de minimum

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

w^
Fig. 2.5.17. Staia central de control i semnalizare tip aer - ap: 1 - robinet principal de nchidere; 2 - supap tip ap-ap; 2' - supap tip aer - ap; 3 - robinet de reinere i robinet de trecere pe conducte de aer; 4 - robinet de golire; 5 - robinet de testare a semnalizrii; 6 - dispozitiv de picurare; 7 - robinetul sistemului de semnalizare; 8 - traductor cu semnalizare electric; 9 - manometru; 10 - turbin; 11 - conducte spre accelerator.

q.
[I/S]' l

b
' i

0,830,66--------i 0,5 0 0,3 3

i
ii

o,i e
2 4

ii

>

6C 8 10 P [bar] Fig. 2.5.19. Duza de pulverizare tip ER (0 7 mm): elemente constructive; b - caractehstica jetului de ap pulverizat; c - caracteristica debit - presiune; 1 corpul duzei; 2 - pastile de rotire; 3 - filet; 4 - filtru (sit). 600 m2, precum i depozite cu stive nalte (peste 4 m nlime); - construct sau spaii publice, administrative, sociale i de producie sau depozitare subterane, cu aria desfurat mai mare de 600 m2; - parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme i cele supraterane nchise cu mai mult de 2 niveluri. Nu se prevd hidrani de incendiu interiori atunci cnd apa nu este indicat pentru stingere sau se asigur stinge-rea cu alte substane (gaze inerte, spu-m, abur etc.), precum i la cldirile parter la care se realizeaz intervenia de la hidranii exteriori cu furtun avnd lungimea de maximum 40 m. n funcie de categoriile de pericol sau riscurile de incendiu, de combusti-bilitatea i valoarea cldirii i a bunurilor, investitorii pot stabili necesita-tea echiprii i n alte cazuri dect cele enumerate mai sus. n cazul cldirilor cu mai multe compar-timente de incendiu, modul de echipare cu hidrani interiori se va stabili pentru fiecare compartiment n parte, iar gos-

4 56 P[bar] Fig. 2.5.18. Duz de pulverizare tip PLUVIA: a - elemente constructive; b - caracteristica jetului de ap pulverizat; c - caracteristica debit - presiune, pentru duza de pulverizare PLUVIA, PG; _________________1 - corpul duzei; 2 - deflector; 3 con._________________ podria de ap se va dimensiona pentru compartimentul eel mai defavorabil. Determinarea numrului de hidrani de incendiu interiori i condiiile de am-plasare a lor n cldiri Numrul de hidrani interiori pentru combaterea incendiilor se determin i-nnd seama de numrul de jeturi care trebuie s ating fiecare punct com-bustibil din interiorul cldirii i de raza de aciune a hidrantului. Raza de aciune a hidranilor se de-termin cu relaia: R = Lj + Lr [m] (2.5.1) n care R este raza de aciune a hidranilor [m] (fig. 2.5.21,a) i Lj - proiecia pe orizontal a lungimii jetului compact data de relaia: L^iLc -(h-\2Sf [m] (2.5.2) in care: - Lc este lungimea jetului compact [m] (tabelul 2.5.9); - h - nlimea ncperii n care se monteaz hidrantul [m]; Lj > 4 m, distan minima de siguran; Lf - proiecia pe orizontal a lungimii fur-tunului [m] (fine seama de sinuozittjle n plan orizontal i vertical ale furtunului). Jetul compact este acea poriune a jetului, la captul cruia 90 % din debitul de ap este coninut ntr-un cere cu dia-metrul de 38 cm i 75 % din debitul total ntr-un cere cu diametrul de 25 cm. La ncperile cu h = 3 -=- 3,5 m, raza de actjune a hidrantului se poate consi-dera cu 1,0 -r 2,0 m mai mare dect lungimea furtunului. Zona teoretic de ac-tiune a unui hidrant este un cere avnd raza egal cu raza de acfiune a hidrantului (fig. 2.5.21b). Raza de actjune a fiecrui hidrant trebuie stabilit n funcie de necesitatea atingerii fiecrui

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


punct combustibil din cldire i de lungimea culoarelor de acces dintre utilaje, mobilier, agregate sau materiale de-pozitate. n tabelul 2.5.9 se prezint date refe-ritoare la lungimea minima a jetului compact, debitul specific minim al unui jet, numrul jeturilor n funciune simultana i debitul de calcul al instalaiei cu hidrani interiori n funcie de destinaia i caracteristicile cldirii protejate. Amplasarea hidranilor interiori se face astfel nct fiecare punct din interiorul ncperilor s fie protejat de eel puin: - dou jeturi: n ncperi sau grupuri de ncperi industriale ce comunic prin goluri neprotejate atunci cnd acestea se ncadreaz n categoriile A, B sau C de pericol de incendiu i au un volum de peste 1 000 m3, n ncperile civile cu nlimi mai mari de 45 m, n depo-zite comerciale sau industriale, n magazine sau expozitii cu exponate com-bustibile, la sli de spectacole (numai n sal, scen, depozitele i atelierele anexe), pentru care n STAS 1478 se prevede n ntreaga cldire funcionarea simultan a dou sau mai multe jeturi; - un jet, n celelalte ncperi, inclusiv n cele prevzute cu instalaie automata de stingere. Jeturile trebuie obinute din hidranii situai pe acelai palier i n acelai compartiment de incendiu. Pe scenele amenajate ale slilor de spectacole i pe coridoarele de acces la scen se prevede un numr suficient de hidrani pentru ca s poat aciona simultan cu numrul de jeturi prevzut n STAS 1478 (tab. 2.5.9). n slile de spectacole, atunci cnd distribuia interioar a cldirii permite, se va amplasa, n sal, un numr suficient de hidrani interiori pentru a pu-tea aciona n fiecare punct al slii cu eel puin un jet, iar restul hidranilor ne-cesari pentru realizarea cerinelor din STAS 1478 (tab. 2.5.9) se vor amplasa n exteriorul slii lng u. 045

Fig. 2.5.20. Duza de pulverizare 0 14 mm: 1 - corp cu filet exterior de 1"; 2 - carcas cu orificiu de refulare a apei 0 14 mm; 3 - garnitur de etanare; 4 - corp interior cu 4 canale. Tabelul 2.5.9. Lungimea minima a jetului compact, debitul specific minim al unui jet, numrul jeturilor n funciune simultan i debitul de calcul al instalaiei cu hidrani interiori n funcie de destinajia i caracteristicile cladirii protejate (STAS 1478) Lungimea minima Destinaia i caracteristicile cldirii protejate a jetului compact Lc [m] Blocuri de locuine, cldiri pentru cazare comun, cldiri care adpostesc birouri, coli, localuri pentru alimentaie public, vestiare, bi i spltorii publice, gri: a) cu un volum mai mic de 25.000 m3; b) cu un volum de 25.000 m3 sau mai mare Cldiri care adpostesc copii de vrst 6 6 2,5 2,5 1 2 2,5 5,0 Debitul specific Numrul jeturilor Debitul de calcul minim al unui jet n funciune qih simultana* [l/s] al instalaie qc [l/s]

precolar, instituii medicate, aziluri pentru btrni sau infirmi, muzee, expoziii, biblioteci, arhive, cldiri de producie, de depozitare, industriale, garaje, magazine i depozite anexe: a) cu un volum mai mic de 5000 m3; b) cu un volum de 5000 m3 sau mai mare Cinematografe, cluburi i case de cultur (fr scen amenajat), sli de concerte i sli de ntruniri, de gimnastic i sport, cu o capacitate mai mic de 600 locuri: a) situate n cidiri de grad I i II de rezisten la foe b) situate n cldiri de gradul III i IV de rezisten la foe Cinematografe, cluburi i case de cultur (fr scen amenajat), sli de concerte i sli de ntruniri, de gimnastic i sport, cu o capacitate de 600 locuri sau mai mult Teatre dramatice sau muzicale, cluburi i 9 5,0 2 10,0 9 9 2,5 5,0 2 2 5,0 10,0 6 6 2,5 2,5 1 2 2,5 5,0

case de cultur cu scen amenajat: a) cu mai puin de 1000 locuri b) cu 1000 locuri sau mai mult Cldiri cu nlime peste 45 m: a) cu un volum pn la 50.000 m3; b) cu un volum peste 50.000 m
3

9 9

5,0 5,0

3 4

15,0 20,0

9 9 trebuie s

5,0 5,0

3 4

15,0 20,0

* Cazurile n care 2 jeturi n funciune simultan stabilite prin prescripiile de specialitate n vigoare.

ating amndou, fiecare punct din interiorul ncperilor, sunt ,

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

Fig. 2.5.21. Schema pentru determinarea razei de acjiune a unui hidrant: a - hidrant interior n funciune; b - zona de aciune a hidrantului; 1 - coloan de alimentare cu ap rece; 2 ni; 3 - robinet de hidrant interior pen-tru incendiu; 4 - racord mobil; 5 - furtun; 6 - eav de refulare; 7 - jet de ap. Amplasarea hidranilor se face n lo-curi vizitabile, astfel nct s fie uor accesibili i folosibili chiar n cazul cir-culaiei pentru evacuarea ncperilor. In acest sens, se recomand montarea lor n casa scrilor, n holuri sau vestibule, pe coridoare, n ncperi amplasate n apropierea intrrilor etc., n lo-curi protejate de nghe, urmrindu-se ca jeturile create s ating fiecare punct combustibil din interiorul cldirii. n cldirile civile cu nlimi mai mari de 28 m, hidrantii se amplaseaz nu-mai pe coridoare sau n ncperile tampon de acces n casele de scri. n cldirile industriale n care sunt n-cperi cu pericol de incendiu diferit, hidrantii de incendiu interiori se

prevd pentru a servi numai zonele n care exis-t materiale, elemente sau substante combustibile ce pot fi stinse cu ap. n zonele unde exist carburani, lu-brefiani sau alte lichide combustibile, la hidrani, se pot prevedea dispozitive de stingere cu spum. In figura 2.5.22 se prezint amplasarea n plan a hidranilor dintr-o hal in-dustrial, n dou variante de atingere a fiecrui punct combustibil, cu un jet sau cu dou jeturi de ap. La cldirile industriale monobloc, la care nu se poate asigura protecia ntregii suprafee de la hidrantii exteriori, se pre-vd hidrani interiori pe tunelurile speciale de evacuare, care s funcioneze n con-ditiile prevzute pentru hidrantii exteriori. Hidrantii interiori se pot monta apa-rent sau ngropat, marcndu-se conform STAS 297/1. Pe timp de noapte sau in locurile unde se desfoar activiti la lumin artificial, marcarea hidranilor se va face prin iluminat de sigurant. n cldirile nchise ale depozitelor cu stive nalte (cu nlime mai mare de 4 m), cldiri industriale monobloc, garaje mari etc. se admite ca hidrantii interiori, nece-sari pentru protejarea zonelor ce nu pot fi
H5 Birou H4 .- ;

H3

X H2 100 m

He\

\, \

' /*

X//////X

H12

H12

'//////A

i i,

Vesti ar Hi

H3/
Birou 100 m

Fig. 2.5.22. Amplasarea hidranilor de incendiu ntr-o hal industrial: a - fiecare punct este stropit de 1 singur jet; b - fiecare punct este stropit de 2 jeturi. acoperite cu jeturile celor montai pe pe-rei sau pe stlpi, s fie amplasai la nive-lul pardoselii sau ngropati n pardoseal, n cutii speciale, corespunztoare. Niele hidranilor nu trebuie s str-pung pereii antifoc, pe cei care des-part ncperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteaz ci de evacuare. n cazul n care se monteaz n ni, rezistena la foe a peretelui trebuie s rmn neschimbat. Reele de conducte pentru allmen-tarea cu ap a hidranilor de incendiu interiori Reelele interioare care alimenteaz cu ap mai mult de 8 hidrani pe nivel se proiecteaz inelare i se prevd cu dou racorduri la reeaua exterioar. Reelele interioare de hidrani, avnd timpul teoretic de funcionare de 60 min i mai mare, se prevd cu racorduri fixe, amplasate n exteriorul cldirilor, pentru alimentarea cu ap de la pompele mobile de incendiu. Presiunea minima la teava de refulare - n cazul utilizrii dispozitivelor de pulverizare i a tevilor de refulare uni-versale - este de minimum 2,5 bar. Instalaiile se proiecteaz astfel nct s se poat aciona imediat la izbucni-rea incendiului. Se admite pornirea pompelor i robinetelor cu acionare electric de la distan, prin butoane. La proiectarea instalaiilor cu hidrani interiori, pentru cldirile civile foarte nalte, de peste 45 m, se respect ur-mtoarele: - se prevd minimum 2 coloane de alimentare, dimensionate astfel nct fiecare s asigure un debit de

ap pentru incendiu de 15 l/s pentru cldi-rile cu volum pn la 50 000 m3 i de 20 l/s pentru cldirile cu un volum mai mare de 50 000 m3; - pe fiecare nivel se prevd eel putin 2 hidrani a cte 2,5 l/s, amplasai, de regul, unul fa de altul, la o distan de 5 m i astfel ca fiecare punct al cldirii s fie atins de 2 jeturi a 2,5 l/s alimentate de la coloane diferite; - conductele se leag n inel i se prevd cu robinete de nchidere, astfel nct s nu existe pericolul scoaterii din funciune a mai mult de 5 robinete pe nivel; - se prevd robinete i pe coloane, din 5 n 5 niveluri; - se prevede sigilarea robinetelor n poziie "normal deschis"; - pe conducta principal a retelei de distribuie se prevede o conduct cu Dn 100 mm cu robinet de nchidere, ventil de retinere i 2 racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cldirii, n nie cu geam, marcate cu in-dicatoare, la nlimea de maximum 1,40 m de la nivelul trotuarului cldirii, astfel nct s fie posibil alimentarea

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


instalaiei interioare direct de la pom-pele mobile de incendiu. Instalaiile prevzute cu hidrani, am-plasate n spaii cu pericol de nghe vor fi dotate cu armturi de golire dis-puse n imediata apropiere a robine-tului de secionare (electrovanei). Coloane uscate Sunt instalaii fixe, rigide, montate n interiorul construciilor, utilizate numai de serviciile de pompieri. Se prevd coloane uscate la toate construciile cu nlimea mai mare de 28 m, msurat de la cota terenului. Construciile dotate cu coloane uscate au i instalatii de stingere cu ap a incendiilor. Pentru alimentare, se asigur acce-sul mainilor de pompieri n orice ano-timp, fr ca distanta de la calea de acces cea mai apropiat fa de racor-dul de alimentare s depeasc 40 m. Racordul de alimentare al coloanei uscate (de tipul B) se amplaseaz pe peretele exterior al cldirii i se obtu-reaz cu un racord nfundat, la baza coloanei prevzndu-se ventil de rei-nere i robinet de golire. Racordul se monteaz la loc vizibil, separat de orice alt racord, la o nli-me de maximum 1,50 m fat de sol i cu o nclinare de 45 fat de vertical. Pentru recunoatere, racordul de alimentare se marcheaz prin indicator "COLOAN USCAT". Se instaleaz coloan independent pentru fiecare compartiment de incendiu. Conducta de legtur (orizontal) cu coloana uscat trebuie s fie cat mai scurt i astfel proiectat nct s asi-gure golirea ntregii cantiti de ap. Aceast conduct trebuie s treac prin locuri accesibile n subsol sau parter, fr a traversa tuneluri de cabluri, ghene ale instalaiiior sanitare sau golul liftului. Coloana uscat pro-priu-zis se monteaz n zona de acces a scrii, n casa scrii sau n ghene adiacente acesteia. Ea poate fi apa-rent sau ngropat. Cnd se monteaz mascat, n grosimea perete-lui, acesta trebuie s aib o rezisten la foe conform reglementrilor n vigoa-re. Traseul coloanei uscate este vertical, admitndu-se, n situaii justifica-te tehnic, deviatii locale. Pentru recunoatere, punctele de alimentare i racordul se marcheaz conform STAS 297/1. Coloanele uscate au diametrul de 75 mm i racordurile pentru furtun de tip C. Pe fiecare nivel, naintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet. Racordurile pentru furtun se ampla-seaz n casa scrii sau n zonele de acces la scri, n funcie de construc-ie, astfel nct s se poat servi Tabelul 2.5.10. Presiunea disponibil la ajutajul evii de refulare, Hi debitul specific qih i diametrul d al orificiuiui ajutajului final al evii de refulare cu care se echipeaz hidrantul de incendiu, n funcie de lungimea jetului compact Lc (STAS 1478) Lungimea jetului compact Lc [m] 6 Hi [kPa] 14 qih [l/s] Diametru 16 orificiulu i final d [mm] 18 20 qih [l/s] 3,04 3,15 3,31 3,58 3,80 4,05 4,29 4,53 4,75 5,00 5,25 Hi [l/s] 74,8 qih [kPa] 3,75

6,4 7

Hi : qih [kPa] Hi [kPa] I [l/s] 75,4 ! 81,1 89,7 104,0 119,2 134,4 150,9 167,7 185,6 204,5 224,6 82.5 ! 2,50 91.6 | 2,64

80,0 3,90 88,6 | 4,10 102,5

106,1 121,6 137.8 155,5 173,1 192.3 212.9 235.4 89

' 2,84 3,05 3,24 3,43 ; 3,63 3,82 | 4,03 | 4,23

4,40

116,9 131,4 10 11 142,7 161,4 2,52 2,68 147,4 163,3 12 13 181,5 202,1 2,84 3,01 180,5 198,2 14 15 225,1 249,7 3,61 3,34 217,8 Tabelul 2.5.11. Valorile coeficientului d, [mm] 12 14 16 cp 0,0183 0,0149 0,0214 <P 20 0,0090

4,70 5,00

5,30 5,60

5,85 6,15

6,45

18 0,0105

22 0,0077

fiecare nivel. nlimea maxima de montare a ra-cordurilor pentru furtun este de 1,5 m fa de pardoseal. Este necesar s existe spaiu sufi-cient pentru racordarea furtunurilor i manevrarea robinetelor. Racordurile pentru furtun se pot monta aparent sau ngropat. Ele se marcheaz cu inscripia: "RACORD INCENDIU". Se mentioneaz n proiect c presiunea de ncercare a coloanelor uscate este de 25 bar. Coloanele se prevd i se execut din evi metalice protejate anticorosiv. 2.5.3.2 Dimensionarea conductelor insta-lafiilor de alimentare cu ap rece a hi-dranilor interiori pentru combaterea incendiilor Stabilirea numrului de hidrani de incendiu interiori n funciune simultan n tabelul 2.5.9 se prezint (dup STAS 1478) numrul de jeturi n func-iune simultan i lungimea jetului compact pentru hidranii interiori, n funcie de destinaia i caracteristicile cldirii protejate mpotriva incendiului. Debit specifice i debite de calcul ne-cesare dimensionrii conductelor instala-tjilor de alimentare cu ap rece a hidranilor interiori pentru combaterea incendiilor Debitul specific al unui hidrant interior, qih i debitul de calcul al instalaiei se de-termin n functie de lungimea jetului compact necesar interventiei, destinaia i caracteristicile construciei protejate. Lungimea jetului compact - msura-t pe traiectoria sa - se alege din tabelul 2.5.10 (dup STAS 1478) astfel nct s se asigure intervenia pentru stingerea n cele mai ndeprtate punc-te combustibile din spatiul ncperilor. Debitul specific, lungimea jetului compact i numrul jeturilor n funciu-ne simultan nu trebuie s fie mai mici dect valorile indicate n tabelul 2.5.9. Debitul qih, al jetului de ap, se determin cu relaia: qih = 0,0035:n-cP-JwH [|/S] (2.5.3) n care: - fj = 0,97 -r 0,98 este coeficientul de debit; - d - diametrul ajutajului evii de refulare a apei [mm]; - Hi - presiunea necesar la ajutajul evii de refulare a apei [bar], determi-nat de relaia

H = 0,981U
-cp-Lc

[bar] (2.5.4) - Lc - lungimea jetului compact [m]; -oc= 1,19 + 80 (0,01 Lc)4 - coeficient experimental;

- <p - coeficient experimental depin-znd de diametrul d al ajutajului evii de refulare a apei i avnd valorile date n tabelul 2.5.11. Pe baza relaiilor (2.5.3) i (2.5.4) au fost calculate datele redate n tabelul 2.5.10. Dac la alegerea mrimii diame-trului d al ajutajului tevii de refulare n funcie de lungimea jetului compact L, rezult debite mai mari dect cele mini-me de calcul date n tabelul 2.5.9, se iau n considerare, la dimensionarea instala-iei interioare de alimentare cu ap a hi-dranilor, datele din tabelul 2.5.10. Presiunea minima necesar la robi-netul hidrantului interior pentru incendiu trebuie s acopere pierderile totale de sarcin n furtun i s asigure for-marea unor jeturi compacte cu caracteristicile din tabelele 2.5.9. i 2.5.10. Debitul de calcul necesar dimensio-nrii instalaiei de alimentare cu ap a

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


q[l/s] 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 45 7 10 15 20 30 40 50 1

i;

y'W T

V',

Fig. 2

UUII x

if ''iflW
' lllllll'f I *
>2i! Sn
^/i 'Till \

^?'""M

i&' Us -^ki^
?T.'3!-.'-

Jw

'I ^'_^f

--''iSX^^-;'^
it, -,

- WS <:;; K
I

'V

5/ X.0/ -x u / iLNw' -Nv'MI.'T


'''!< /

y +

/ J^tj^v^N'liN

%<' ^

v'

> 1/'

?s

" tfc 7

&
1/1

'' rflrSn V^ ^ *

'

0 20 30 i[Pa/m]

50 70100

200 300 500

1000 20003000500010000 20000

5.23. Nomogram pentru calculul pierderilor de sarcin unitar prin furtunul de cnep.
hidranilor interiori pentru incendiu se determin astfel: - cnd alimentarea cu ap a hidran-ilor interiori se face printr-o reea co-mun cu alimentarea cu ap potabil sau industrial, debitul de calcul se de-termin adugnd la debitul de incendiu al hidranilor (stabilit conform STAS 1478, tabeleie 2.5.9. i 2.5.10), debitul maxim de ap potabil sau industrial stabilit conform STAS 1478 sau a altor prescripts tehnologice, cu excepia a 85 % din debitul de calcul necesar du-urilor i a debitului pentru splri tehnologice i a pardoselilor care nu se iau n calcul; - cnd alimentarea cu ap a hidrani-ior interiori se face printr-o retea separata, debitul de calcul i numrul de je-turi n functJune simultan se determin conform datelor din tabele 2.5.9. i 2.5.10. Se menioneaz c n cazul functionary simultane a doi hidrani, reeaua de conducte se dimensioneaz consi-dernd c cei doi hidrani sunt ampla-sai la acelai nivel al cldirii, dar pe coloane alturate. Dimensionarea coloanelor i calculul pierderilor totale de sarcin. Pentru dimensionarea conductelor se folosesc nomogramele din fig. 2.4.62 pentru evi din otel pentru ap rece i, respectiv, din figurile 2.4.64, 2.4.66, 2.4.67a pentru evi din mase plastice (pentru portiunile comune ale
1.5

/25,5 m

2.5 / 4,5 m Fig. 2.5.24. Schema izometric de calcul a instalaiei de alimentare cu ap a hidranilor interiori, aferente unei cldiri pentru nvmnt superior avnd P + 4 etaje: H - hidrant interior pentru incendiu; Hi, H2, H3 - coloane de hidrani. reelelor de alimentare cu ap pentru consum menajer sau industrial i pentru incendii), innd seama c viteza maxima admis a apei este de 3 m/s. Pierderile totale de sarcin se deter-min cu relaia: hr = hrc + hrf [Pa] (2.5.5) n care: - hrc reprezint pierderile totale de sarcin (liniare i locale) pe traseul re-elei de conducte de la hidrantul de incendiu spre punctul de alimentare cu ap al instalatiei, calculate, cu nomo-grama din figura 2.4.62 [Pa]; - hrf = if If - pierderea de sarcin liniar pe furtunul de racord al hidrantului la eava de refulare [Pa]; - if - pierderea de sarcin liniar uni-tar a apei la trecerea prin furtunul din cnep, care poate fi determinate cu nomograma din figura 2.5.23 [Pa]; - It - lungimea furtunului [m]. Sarcina hidrodinamic necesar Hnec pentru alimentarea cu ap a instalatiei cu hidrani interiori pentru incendiu Se determin cu relaia:
Hnec = Hgh + Hi + hr [Pa] (2.5.6)

n care: - Hgh este nltimea geodezic a hidrantului de incendiu, amplasat la cota cea mai mare fa de un plan de refe-rin unic admis [m] transformat [Pa]; - Hi - presiunea necesar la ajutajul evii de refulare transformat [Pa]; - hr - suma pierderilor totale de sarcina calculate cu relaia (2.5.5) [Pa]. Exemplul de calcul 1 Se dimensioneaz instalaia interioa-r de alimentare cu ap pentru comba-terea incendiilor cu hidrani interiori din figura 2.5.24, aferent unei cldiri pentru nvmnt superior cu parter i 4 etaje (P+4), avnd un volum construit de 24 000 m3. Instalaia interioar de alimentare cu ap rece pentru consum menajer al cladirii, se execut cu evi din PVC tip 60. Rezolvare. Din tabelul 2.5.9 rezult necesar un singur jet n funciune avnd qm = 2,5 l/s i lungimea minima a jetului compact de 6 m. Din tabelul 2.5.10, pentru un jet compact de 6,4 m lungime, la un dia-metru al orificiului evii de refulare de 16 mm se obine debitul specific qih = 2,5 l/s la o presiune necesar H = 82,5 kPa considerat ca presiune de utilizare. ntruct instalatia interioar de alimentare cu ap rece se execut cu conducte din PVC 60, reeaua interioa-r de alimentare cu ap pentru hidrani va fi separata de cea pentru consum menajer i va fi executat cu evi din oel zincat. n acest caz, fiecare tron-son se va calcula la debitul de 2,5 l/s. Calculul hidraulic este sistematizat n

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Tabelul 2.5.12. Calculul hidraulic al instalaiei de combatere a incendiilor cu hidrani interiori la o cladire pentru nvmnt superior, a crei schema este prezentat n fig. 2.5.24 (exemplul de calcul 1)___________ Numr q I sau d v i il Z(il) tronson [l/s] U [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] ________[mm]______________________________

2*
hrl Zhrl

;2(il+hri) [Pa]

Hi

[Pa]

[Pa]

[Pa]

Hg [ml-teO]

[Pa]
Hnec

[Pa] Ajutaj 2,5 Furtun 2,5 1.1...1.7 2,5 6,4 20 80 16 50 60,3 1,20 1,20 981 500 19620 40000 19620 59620 20,7 14900 14900 74520 82500 152055 152500 309075 tabelul 2.5.12. La completarea lui s-a tinut seama de urmtoarele observatii: - tronsoanele de pe coloanele 2 i 3 au aceleai diametre ca i cele de pe coloana 1; - ntruct toate tronsoanele au acela-i debit de 2,5 l/s, acestea nu s-au mai calculat separat, considerndu-se un singur tronson cu lungimea egal cu suma tronsoanelor componente (tronsoanele 1.1 T 1.7; I = 80 m); - pierderile de sarcin pe furtun s-au determinat cu ajutorul nomogramei din figura 2.5.23; - pierderile de sarcin liniare au fost determinate folosind nomograma din figura 2.4.62, iar pentru pierderile de sar-cin locale nomograma din figura 2.4.68. - calculul sumei coeficienilor de pier-deri de sarcin local 2; (fig. 2.4.68): Tronsoane 1.1. ... 1.7. 7 teuri de trecere 7 x 0,5 = 3,5 1 teu de derivaie 1 x 2,0 = 2,0 5 coturi De 60,3 mm 5 x 1,0 = 5,0 1 robinet 1 x 8,0 = 8,0 cu ventil drept 1 robinet de hidrant 1_x 2,2 = 2,2 Total 20,7 - Sarcina hidrodinamic necesar pentru alimentarea cu ap a instalaiei este: Hnec = Hg+ Hi + hr= 152,055 + 82,5 + 74,52 = 309,075 kPa, n care nlimea geodezic are valoarea: Hg = 4 x 3,5+1 x 1,5 = 15,5 m = = 152,055 kPa. Exemplul de calcul 2 Se dimensioneaz instalaia de alimentare cu ap rece pentru consum menajer si pentru combaterea incendiilor la un cmin studentesc cu parter i 5 etaje (P+5), avnd un volum construit de 12 000 m3. nlimea unui etaj este de 2,80 m. Schema izometric de calcul este pre-zentat n figura 2.5.25. Instalaia inte-rioar de alimentare cu ap rece pentru consum menajer se execut cu evi din oel zincat. Regimul de furnizare a apei este de 9 h, iar temperatura apei calde de consum este de 60 C. Rezolvare: Instalaia interioar de alimentare cu ap rece pentru consum menajer se execut cu evi din oel zincat, cele dou instalatii (de alimentare cu ap rece pentru consum menajer i pentru combaterea incendiilor) avnd o reea de distributee comun. Din tabelul 2.5.9 se stabiiete necesitatea unui singur jet in funciune, avnd qih - 2,5 l/s i Lc = 6 m. Din tabelul 2.5.10, la un jet compact de 6,4 m i pentru diametrul orificiului evii de refulare de 16 mm rezult un debit specific qih = 2,5 l/s la /-//= 82500 Pa, considerate ca presiune de utilizare. Reteaua de distribute a apei reci fiind comun, pentru asigurarea circulaiei i n coloanele de hidrani, acestea s-au legat la cte un obiect sanitar (robinetul R de pe coloanele Mi i M4, fig. 2.5.25). Pe tronsoanele ce alimenteaz cu ap diferite obiecte sanitare, debitul de calcul se stabilete n funcie de suma debitelor specifice a robinetelor i 0,7 din suma debitelor specifice ale bate-riilor, avnd n vedere c temperatura apei calde este de 60 C. Pe tronsoanele care alimenteaz cu ap diferite obiecte sanitare, inclusiv du-urile i hidrantii interiori, debitul de calcul qa se stabilete prin nsumarea debi-tului de calcul al obiectelor sanitare, no-tat ca debitul de calcul pentru consum menajer qCm i debitul de calcul pentru hidrantii de incendiu, notat qCi. ntruct presiunea necesar la un hidrant este cu mult mai mare dect la oricare obiect sanitar, calculul hidraulic s-a nceput cu traseul eel mai dezavan-tajat din punct de vedere hidraulic, de la primul hidrant de pe coloana Hi (tronsonui 1.a, fig. 2.5.25) i de la legtura coloanei Hi la robinetul R (tronsonui 1, fig. 2.5.25) i este redat n tabelul 2.5.13, anexa 2.5.1. Dimensionarea conductelor cu evi din oel zincat pentru ap rece s-a efectuat folosind nomograma din figura 2.4.62. Pentru calculul pierderilor de sarcin liniare ale apei la curgerea prin furtunul din cnep cu diametrul de 50 mm s-a folosit nomograma din figura 2.5.23. Calculul pierderilor de sarcin locale s-a efectuat folosind nomograma din figura 2.4.68. In punctul A de alimentare cu ap a instalaiei a rezultat sarcina hidrodinamic

Fig. 2.5.25. Schema izometric de calcul a instalaiei de alimentare cu ap a hidranilor interiori de incendiu i pentru consum menajer la un cmin de studeni cu P + 5 etaje: H - hidrant interior de incendiu; L - lavoar; D - du; R - robinet pentru rezervor de closet; Hi, H2 - coloane de hidrani; M1...M4 - coloane de alimentare cu ap _____________________rece pentru consum menajer._____________________

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


necesar Hnec=318877 Pa anexa 2.5.1. Tronsoanele coloanelor Mi; M2; M3; M4 i H2 racordate la traseul principal, respectiv, n punctele b; c; d; f se di-mensioneaz la presiunile disponibile n nodurile respective Hb = 286756 Pa; He = 289496 Pa; Hd = 296096 Pa; He = 297236 Pa i Hf = 298479 Pa. Tronsoanele 1.1 -f 1.12 care alctu-iesc coloana M1 se dimensioneaz la sarcina (presiunea) disponibil Hb = 286756 Pa, folosind viteze ale apei pn la 2 m/s (viteza maxima admis), rezultnd n nodul b sarcina (presiunea) efectiv Hefb = 265072 Pa. Diferena (excesul) de presiune H2=Hb-Hefb=286756-265072=21684 Pa poate fi consumat n robinetul de re-glare montat la baza coloanei Mi (pe tronsonul 1.12, figura 2.5.25). Coloanele M2 i M3 avnd aceeai configuraie geometric, aceleai lungi-mi ale tronsoanelor i aceleai debite de calcul, vor avea aceleai diametre ale tronsoanelor similare, n condiiile n care dimensionarea s-a efectuat cu viteze ale apei pn la limita vitezei ad-mise de 2 m/s. Situaia este similar pentru coloanele M1 i M4. Diferenele de presiuni din nodurile c, d i e respectiv, sunt consumate n robinetele de reglare montate la baza fiecrei coloane. Coloana H2 este identic cu coloana Hi, iar presiunea n exces n nodul f este: Hf = 298479 - (286756 - 3 x 500) = 13223 Pa. Din presiunea disponibil n punctul b de 286756 Pa s-a sczut diferena de pierdere de sarcin liniar de 3 x 500 Pa, deoarece traseul pe coloana H2 este mai mic cu 3 m dect eel de pe coloana Hi. - Calculul sumei coeficienilor de pier-deri de sarcin local It, (fig.2.5.25): Tronson: 1; 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 3 coturi De 17,1 mm 3 x 2,0 = 6,0 1 robinet cu ventil 1 x 16,0 = 16,0 drept Dn 10 mm Total 22,5 Tronson: 1a; 1 teu de derivaie 1 x 2,0 = 2,0 1 robinet cu ventil 1 x 8,0 = 8,0 drept Dn 50 mm Total 10,0 Tronsoane: 2...7; 6 teuri de trecere 6 x 0,5 = 3,0 2 coturi De 60,3 mm 2 x 1,0 = 2,0

Total" 5,0 Tronsoane: 8... 11; 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total """6,5 Tronson: 12; 1 teu de derivaie 1 x 2,0 = 2,0 3 coturi De 60,3 mm 3x1,0 = 3,0 1 robinet cu ventil 1 x 2,2 = 2,2 nclinat Dn 50 Total 7,2 Tronson: 1.1; 1 teu de trecere 1 cot De 21,4 mm Tronson: 1.2; 1 teu de trecere 1 cot De 21,4 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 15 Tronsoane: 1.3 ... 1 teu de trecere Tronson: 2.1; 1 teu de trecere 1 cot De 17,1 mm 1 robinet cu ventil drept Dn 10 1 x 0,5 = 1 x 2,0 = 1 x 16,0 = 0,5 = 2,0 = 16,0 18,5 = 2,0 = 1,2 = 9,0 1 x 0,5 = 1 x 2,0 = 1 x 13,0 = 0,5 = 2,0 = 13,0 15,5 1 x 0,5 = 1X2,0 = Total = 0,5 = 2,0 2,5

Total

.1.11; 2.2 ... 2.11; 1 x 0,5 = Total = 0,5 0,5

Total Tronsoane: 1.12; 2.12; 1 teu de derivatie 1 x 2,0 = 1 cot De 42,4 1 x 1,2 = mm 1 robinet cu 1 X 9,0.: ventil drept Dn 32 Total

12,2

2.5.4. Instalatii automate cu sprinklere pentru combaterea incendiilor


2.5.4.1 Echiparea tehnic a cldirilor cu instalatii automate cu sprinklere Instalaiile cu sprinklere au rolul de a detecta, semnaliza, localiza i stinge incendiul, folosind apa ca substan (agent) de stingere. Superioritatea acestor instalatii fa de celelalte siste-me automate de protecie cu ap este determinat, n special, de faptui c sprinklerele se declaneaz individual i acioneaz numai asupra ariei incen-diate, evitnd astfel udarea inutil a zo-nelor necuprinse de incendiu. Instalaiile cu sprinklere trebuie s fie oportune n timp real, adic s intre automat n funciune la parametrii ne-cesari, pentru a limita (localiza) focarul i a aciona eficient la stingerea incen-diului. Aceast oportunitate trebuie s fie permanent, avnd n vedere carac-terul aleator al izbucnirii unui incendiu. Dei au un domeniu larg de aplicare, instalaiile cu sprinklere nu au eficacitate maxima n spaiile n care densitatea sar-cinii termice [MJ/m2], combustibilitatea, starea de divizare i aezare a ma-terialelor combustibile determin o vitez de propagare a incendiului superioar vitezei cu care se nclzesc i se declanseaza, succesiv, capetele sprinklerelor. n astfel de cazuri este recomandabil s se foloseasc protectia contra incendiilor prin alte sisteme, cu declanare rapid. De asemenea, temperatura nominal de declanare a sprinklerelor trebuie s fie mai mare dect temperatura mediului n care sunt montate, conform precizrilor productorului. Echiparea tehnic a cldirilor, com-partimentelor de incendiu i ncperi-lor, cu instalatii automate cu sprinklere, potrivit scenariilor de siguran la foe elaborate, se face in conformitate cu legislaia actual n acest domeniu (n special cu Normativul pentru proiecta-rea i executarea instalaiilor sanitare I - 9) i se realizeaz, dup caz la: construcii nchise din categoriile de importan excepional i deosebi-t (A i B), ncadrate conform

legislaiei n vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2; cldiri nalte i foarte nalte cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2, cu excepia locuintelor; platourile de filmare amenajate i nchise, cu arii mai mari de 150 m2, in-clusiv buzunarele, depozitele i atelie-rele anex ale acestora; construct de producie ncadrate n categoria A, B sau C de pericol de incendiu cu arie desfurat de eel pu-in 2 000 m2 i cu densitatea sarcinii termice peste 420 MJ/m2; construcii publice cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2, cele destinate depozitrii materialelor combustibile, cu aria desfurat mai mare de 750 m2 i densitatea sarcinii termice peste 1 680 MJ/m2, precum i depozitele cu stive nalte (peste 6 m nlime); garaje i parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autoturisme, precum i la cele supraterane nchise cu mai mult de 3 niveluri. n general, sprinklerele se prevd n cldirile cu pericol de incendiu, n care se afl un numr mare de persoane - pentru protecia vieii acestora - precum i n cele care reprezint o valoare deosebit sau adpostesc bunuri materiale - pentru reducerea pagubelor cauzate de incendiu. Enumerarea echiprii cu instalatii automate de stingere tip sprinkler fiind minimal, investitorii le pot prevedea i n alte situaii, n funcie de pericolul i riscul de incendiu, amplasare, combustibilitatea constructiei i valoare. Nu se prevd instalatii de stingere tip sprinkler n cazurile n care apa nu este indicat sau se asigur stingerea cu alte substane (gaze inerte, spum, abur etc.). ncperile protejate cu instalatii cu sprinklere, de regul, trebuie s fie separate de spaiile nvecinate, prin elements de construcii incombustibile sau prin alte dispozitive corespunz-toare (ecrane, cortine cu acionare automata etc.). 2.5.4.2 Soluii constructive i scheme pentru instalatii cu sprinklere Sisteme de instalatii cu sprinklere Instalaiile cu sprinklere se compun

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap

22 117 ^Y^-1

\
Fig. 2.5.26. Schema de funcionare automata a instalaiei cu sprinklere n sistem ap - ap: 1 - conduct principal de alimentare cu ap; 2 - robinet principal; 3 - aparat de control i semnalizare (ACS) tip ap - ap; 4 - conduct de distribute a apei la sectoarele cu sprinklere; 5 - conducta de ramificatie; 6 - distributor (cu diametrul constant); 7 - sprinkler; 8 - conduct de control; 9 - robinet <j> 1/2" (n poziia deschis echiva-leaz cu un sprinkler declanat); 10 - robinet de control (n poziia deschis verific alimentarea cu ap a instalaiei); 11 - racord la turbin de semnalizare; 12 - robinet (normal deschis); 13 turbin; 14 - plnie; 15 - racord de canalizare; 16 - conduct de golire; 17 - robinet de golire; 18 - racord la instalaia de semnalizare optic; 19 - racord de alimentare cu ap de la surse exterioare; 20 - clapet de reinere; 21 - racorduri de la surse exterioare (pompe mobile) de alimentare cu ap; 22 - manometru pentru citirea presiunii apei n conducta de alimentare; 23 - manometru pentru citirea presiunii in aval de ACS.

Fig. 2.5.27. Schema instalaiei automate cu sprinklere in sistem cu aer comprimat: 1....21, la fel ca la figura 2.5.26; 22 - manometru; 23 - manometru pentru aer comprimat; 24 - manometru; 25 - conduct de alimentare cu aer comprimat; 26 - robinet de nchidere pe conducta de aer comprimat; 27 - robinet de purje; 28 - accelerator. din urmtoarele elemente principale: - sprinklere pentru detectarea i stin-gerea incendiului; - reele de conducte ramificate sau ine-lare pe care se monteaz sprinklerele; - aparate de control i semnalizare (ACS); - conducte principale de alimentare cu ap; - surse de alimentare cu ap com-puse din: * branament; * rezervoare pentru acumularea (sto-carea) rezervei intangibile de ap pentru combaterea incendiului; * staii de pompare a apei cuplate la rezervoarele de acumulare i cu reci-piente de hidrofor; - racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu; Instalaia cu sprinklere trebuie s fie permanent sub presiune i se poate realiza n urmtoarele sisteme cu: ap, aer comprimat, ap i aer comprimat, ap i soluie antigel. Sistemul de sprinklere cu ap (fig. 2.5.26) reprezint sistemul normal de instalatie i se aplic pentru protecia ncperilor n care temperatura nu sca-de sub + 4 C i nu urea peste 100C. Reteaua de conducte este permanent umplut cu ap i meninut sub presiune. Datorit incendiului, sub aciu-nea cldurii, unul sau mai multe sprinklere se deschid i, odat eliberat ori-ficiul de curgere, apa este proiectat sub forma de jet, dispersat n picturi, asupra focarului, n cantiti necesare. Concomitent, aparatui de control i semnalizare declaneaz semnalul de incendiu. Aciunea instalaiei este operative i proporional cu gradul de dezvoltare a incendiului. Sistemul de sprinklere cu aer comprimat (fig. 2.5.27) reprezint un sistem special de instalatie care se aplic pentru protecia ncperilor n care temperatura poate s scad sub +5 C sau s creasc peste 100 C. In acest sistem de instalatie, reteaua de conducte, aflat n aval de aparatui de control i semnalizare, se umple cu aer comprimat la presiune de 1,8 + 2,0 bar, iar conducta de alimentare pn la ACS, cu ap sub presiune. La deschiderea sprinklerelor, trebuie s se evacueze mai nti aerul comprimat din conducte. Apa ptrunde n reea cu oarecare ntrziere numai dup ce presiunea ae-rului scade astfel nct supapa diferen-ial a aparatului de control i semnalizare tip aer-ap s se ridice i s permit accesul apei n instalatie. Sistemul de sprinklere cu ap i aer comprimat reprezint o combinaie a celor dou sisteme de mai sus i poate fi realizat, dup caz, n unul din urm-toarele moduri: - reeaua de conducte se umple cu ap n perioada cald a anului i cu aer comprimat n cea rece. Pe conducta principal de alimentare a fiecrui sector se monteaz, n serie, un aparat de control i semnalizare de tip ap-ap i unul de tip aer-ap; - instalatii mixte (fig. 2.5.27), la care o parte s fie umplut permanent cu ap, iar cealalt cu aer comprimat, n funcie de temperaturile posibile n spaiile n care se monteaz sprinklerele. Sistemul de sprinklere cu ap i so-lupi antigel reprezint instalatii mixte la care, partea de reea montat n spaii cu temperaturi sczute este umplut cu solutie antigel. Procedeul de pro-tecie contra ngheului cu soluie antigel poate fi aplicat avantajos pentru poriuni reduse ale reelei, care au pn la 20 de sprinklere, sau a unor ra-mificaii care nu pot fi golite de ap. Soluiile antigel trebuie s ndepli-neasc anumite cerine:

- punct de congelare sczut, cores-punztor temperaturii minime; - aciune corosiv minima asupra conductelor i sprinklerelor; - s nu favorizeze propagarea incendiului. Pot fi utilizate ndeplinind aceste condi-ii: soluii apoase de glicerina sau de gli-col (etilenglicol, dietilenglicol sau propi-

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


lenglicol). Nu dau rezultate satisfctoare soluiile apoase de clorur de sodiu sau clorur de calciu, fiind corosive. Este interzis folosirea solutiilor de glicoli atunci cnd instalaia cu sprin-klere este racordat direct la instalatia de ap potabil. Determinarea numrului de sprinklere i condiiile lor de amplasare n cldiri Aria suprafeei stropite, aria protejata i aria de declanare. Aria suprafetei stropite de un sprinkler se definete ca proiecia pe un plan orizontal a seciu-nii transversale a jetului de ap disper-sat i are aproximativ forma unei co-roane circulare a crei arie As, depinde de tipul sprinklerului i de nlimea de montare H [m] a sprinklerului fa de suprafata protejata, fiind aproximativ egal cu suprafa cercului cu raza

Fig. 2.5.28. Aria Ap protejata de 1 sprinkler la funcionarea n grup cu sprinklerele distanate.

-w-------/-+V\--------7~H^v--------7-1-\" ~r^----------;

^ -1 - ^ J _ ^ - J _ ^. 1 _ ^ _ i _ - -

! !

Fig. 2.5.29. Aria Ap protejata de 1 sprinkler ia funcionarea n grup cu sprinklerele apropiate: 1, 1', 2,2', 3 i 3' suprafee stropite de 1 sprinker; 4, 5 - suprafee stropite cu 2 sprinklere; 6, 7 - suprafee stropite de 3 sprinklere; 8, 9 - suprafee stropite cu 4 sprinklere; 10, 11 - suprafete stropite de 4 sprinklere i cu apa provenit de la stropirea pereilor. egal cu raza de stropire. As = KR2 [m2] 2.5.7 ntruct sprinklerele se monteaz, de regul, n rnduri paralele, suprafaa rea-l protejata care revine unui sprinkler are forma ptrat (fig. 2.5.28). n aceste con-diii, aria real protejata de un sprinkler Ap la funcionarea n grup este data de relaia: Ap = (sin 45. 2Rf = 2R2 [m2] (2.5.8) n care: R este raza de stropire a unui sprinkler [m]. n cazul n care, n zona central a 1 sprinkler, nu se asigur stropirea (fig. 2.5.12), sprinklerele se apropie pentru a uda ntreaga suprafa (fig. 2.5.29). Aria de declanare Ad reprezint aria suprafeei n care vor fi acionate, n caz de incendiu, n sprinklere din totalul de N sprinklere existente ntr-un com-partiment de incendiu al cldirii. Aria de declanare se poate determi-na din analiza de rise i se recomand s nu depeasc 260 -f 300 m2; peste aceast valoare, instalatia cu sprinklere i reduce mult eficacitatea. Din aceas-t cauz, instalatia cu sprinklere se compune din sectoare. Sectoarele trebuie s grupeze numai sprinklerele montate n acelai compar-timent de incendiu al cldirii. Fiecare sector al instalaiei cu sprinklere se echipeaz cu un aparat de control i semnalizare (fig. 2.5.26 i 2.5.27) i va avea un numr de sprinklere de maximum: - 800 buc. n cazul instalaiei ap-ap; n cazul n care sprinklerele sunt montate n mai multe ncperi separate ntre ele prin perei i ui incombustibi-le, numrul sprinklerelor dintr-un sector poate fi mrit la 1 200 buc; - 600 buc. n cazul instalaiei ap-aer; n acest caz volumul retelei de sprinklere a unui sector nu trebuie s fie mai mare de 2 m3 pentru instalaiile fr accelerator i de 3 m3 la cele cu accelerator. Debitul specific al sprinklerului q/s se determin cu relatia: Hi 9,81 [l/s] (2.5.9) in care: - H este presiunea disponibil a apei n seciunea orificiului sprinklerului [kPa]; - a, - coeficient de debitare a apei al tipului de sprinkler, care depinde de diametrul orificiului sprinklerului i are valori redate n tabelul 2.5.14. Intensitatea de stropire i intensita-tea de stingere cu ap. Intensitatea de stropire cu ap \P, la funcionarea unui singur sprinkler avnd debitul specific q/s [l/s], este data de relaia:

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


A Il/s.m2] (2.5.10) Intensitatea de stropire pentru di-mensionarea instalaiei de sprinklere este data de relatia:
_<7fci

A
[l/s.m2] (2.5.11) n care qismin este debitul specific al sprinklerului amplasat n poziia cea mai dezavantajoas din punct de vede-re hidraulic (n punctul eel mai nalt i mai ndeprtat de punctul de alimentare cu ap a instalaiei) [l/s]. Intensitatea de stingere is este o ca-racteristic specific materialelor care trebuie protejate i reprezint intensitatea minima de stropire ce determin oprirea arderii. Intensitatea de stingere se realizeaz cu sprinklere, cu intensitatea de stropire egal sau mai mare ca intensitatea de stingere sau la func-ionarea n grup a sprinklerelor prin su-prapunerea jeturilor ( fig. 2.5.26 i 2.5.27) i are valorile indicate n tabelul 2.5.15 pentru materialele cu pericol mare de incendiu. Aadar, pentru stingerea incendiului este necesar ca valorile intensittJlor de stropire s fie mai mari sau eel pu-in egale cu valorile intensitilor de stingere redate n tabelul 2.5.15. In lipsa unor valori determinate ale ariei de declanare, debitul de calcul al instalaiei cu sprinklere se stabilete considerndu-se funcionarea simulta-n a sprinklerelor montate n comparti-mentul de incendiu, debit care poate fi limitat la valorile urmtoare: - 30 l/s pentru constructs industriale sau civile obinuite; - 30...50 l/s pentru spaiile slilor aglomerate n funcie de destinaie, va-loarea bunurilor i aria ncperilor separate prin perei rezisteni la foe, cu excepia scenelor teatrelor i buzuna-relor scenei, pentru care debitul se de-termin n raport de numrul capetelor de sprinklere montate n aceste zone; - 75... 100 l/s pentru studiouri de film sau televiziune; - pentru ncperile de depozitare n stive nalte, n funcie de mrimea ariei minime de declanare i a

intensitii de stingere indicate n prescripii specifice sau, n cazul instalaiilor cu stingere ra-pid, n funcie de specificul acestora; - pentru cldirile industriale mono-bloc, n funcie de volumul construit, conform tabelului 2.5.17. Numrul n de sprinklere care funcionea-z simultan (din numrul total N de sprinklere montate n instalaie) amplasate n aria de declanare As dintr-un com-partiment de incendiu al cldirii, se deter-min cu relatia: Tabelul 2.5.14. Valorile coeficientului ai al sprinklerelor utilizate n instalaiile de combatere a incendiilor (STAS 1478) Tipul dispozitivului . Diametrul orificiului [mm] Hi [kPa] 50 100 Sprinkler INOX Sprinkler standard 10,5 12,0 12,5 14,0 12,7 0,337 0,387* 0,438 0,576 0,456
ai

0\354 0,440* 0,484 0,623 0,498* 150 ~0|359 0,470* 0,502 0,634 0,512* 200 ~b,362~ 0,485* 0,509 0,646 0,519* * Valori informative ale coeficientului de debit Tabelul 2.5.15. Intensitatea de stingere is i aria de declanare As a sprinklerelor pentru materiale care prezint pericol mare de incendiu aezate n stive normale (STAS 1478) Destinaia ncperii Intensitatea de stingere is [l/s.m2] Incperi din cldiri industriale i civile obinuite _ Depozite sau ncperi n care se prelucreaz materiale celulozice (lemn, textile, hrtie etc.) nedepozitate Tn stive nalte._____________________ Secii de distilare a rinii sau terebentinei, secii de fabricare a negrului de fum, articole din cauciuc, secii de prelucrare a lacurilor i vopselelor.________ 0,07 Aria de declanare simultan As [m2] 215 Secii de distilare a gudronului, fabrici de chibrituri, secii de prelucrare a spumei de materiale plastice (fr depozitare)_______________________ Secii de fabricare i prelucrare a celuloidului______ 0,07 0,12 0,17 260 260 260 0,25 260 Observaie: Aria de declanare pentru alte cazuri dect cele prevzute n tabel se determin experimental sau pe baze statistice, n functie de numrul persoanelor, valoarea bunurilor materiale, pericolul de incendiu din spaiul protejat precum i de intensitatea de stingere cu ap adoptat. n=(2.5.13) In cazul n care intensitatea de stropire a unui sprinkler iP, este inferioar intensitii de stingere is, se adopt o alt valoare a lui H, sau se alege alt tip de sprinkler, cu alt coeficient de debi-tare a;, i, dup caz, cu alt valoare a lui Hi i / sau se prevede un numr de capete de sprinklere nP care s stro-peasc simultan aria real de stropire a unui sprinkler AP, astfel ca diferena ip - is sau nP iP - is, s nu fie mai mare cu 5 - 10 % fa de is. Se menioneaz c, pentru nlocuirea sprinklerelor deteriorate sau declanate n caz de incendiu, se prevede o rezer-v de sprinklere, calculat separat pentru fiecare tip din cele montate, astfel dac: - instalaia are pn la 30 sprinklere, rezerva va fi egal cu numrul celor montate; - instalaia are peste 30 sprinklere, rezerva ca fi de 5-^25 % din numrul total de sprinklere, n funcie de tipul acestora, ns nu mai puin de 30 sprinklere; - instalaia are sprinklere rezistente la coroziune, care declaneaz la tempe-raturi mai mari de 90 C, rezerva aces-

tora este egal cu numrul sprinklerelor montate n sectorul eel mai mare. Amplasarea sprinklerelor se va face n functie de pericolul de incendiu, gra-dul de rezisten la foe a ncperilor, poziia i dimensiunile grinzilor, pozitiile diferitelor instalatii, utilaje sau stive de materiale i de caracteristicile hidrau-lice i functional ale sprinklerelor, astfel nct s se asigure: - condiiile de declanare a sprinklerelor; - intensitatea de stingere minima normat; - protecia elementelor portante ale construciei cu limita de rezisten la foe redus; - distribuirea cat mai uniform a apei pe suprafata protejat. Sprinklerele se monteaz pe conducts de distribuie i pe ramificaiile (ramurile) acestora. Pe fiecare ramur se pot monta maximum 6 sprinklere, cu excepia perdeielor de ap de pro-tecie pe care se pot monta mai multe sprinklere. Prin dispunere (amplasare) sau prin msuri de protecie, sprinklerele se protejeaz mpotriva deteriorrilor me-canice, a efectelor termice i a influen-trii reciproce asupra declanrii lor. Pentru mediile corosive, se utilizeaz

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Tabelul 2.5.16. nlimea de siguranj hs pentru amplasarea deflectorului hg sprinklerelor fa de nlimea grinzilor
O r~D) VI

LO 03 O h-

o CD LO CO

105 120 -135


(A Lo
!

o
LO
i

LO CO
1 T

O CD

O CD

LO CO
1

991-091-

7,5

?!
17,5

hs[cm]

0 2,5

5,0

10,0 : 15,0

22,5 27,5 i 35,5

sprinklere de construcie special (de regul, din materiale rezistente la coro-ziune). Sprinklerele se monteaz, de regul, perpendicular pe suprafaa protejat. Sprinklerele se monteaz cu deflectorul n sus (fig. 2.5.13a,b) sau n jos (fig. 2.5.13c) n conformitate cu instruc-iunile productorului, i astfel nct, jetul de ap s fie uniform dispersat pe suprafaa protejat. Pentru a evita colmatarea orificiului sprinklerului, acesta se va monta pe ramur (ramificaie) prin legarea latera-l sau superioar a racordului sprinklerului. Sprinklerele se monteaz sub plafon i la nivelurile intermediare (de exem-plu, sub pasarele). n cazul n care exist obstacole afla-te sub sprinklere, care pot influena dispersarea apei, se impune montarea unor sprinklere suplimentare. La amplasarea i montarea sprinklerelor se respect urmtoarele prevederi: - distana minima ntre deflectorul sprinklerului i suprfaa protejat este, de regul, 0,60 m; - distana ntre sprinklere i perei nu trebuie s fie mai mare dect jumta-tea distanei dintre sprinklere; - distana dintre deflector i tavanul continuu, msurat n plan vertical, este de minimum 8 cm i de maximum 40 cm. Dac obiectele existente n ncpe-re sunt stivuite, introduse sau depozi-tate pe etajere (exceptnd cazul depo-zitelor cu stive nalte), spaiul liber n ju-rul deflectoarelor trebuie s fie de 0,90 m (emisfer cu raza de 0,90 m sub deflector); - la acoperiurile nclinate sau la lumi-natoare, sprinklerele se amplaseaza in poziie vertical la eel mult 90 cm sub coama acestor elemente de construcii; - sprinklerele montate n dreptul grinzilor pot avea deflectorul situat la minimum 2,5 cm sub partea inferioar a grinzii; - la cldirile cu planee cu grinzi nal-te i dese (90...225 cm ntre ele), distant^ dintre deflectorul sprinklerului i planeu hP [cm] trebuie s fie mai mic dect nltimea grinzii hs [cm], cu nl-imea de siguran hs [cm] (fig. 2.5.30), conform datelor din tabelul 2.5.16; - la spaiile de depozitare cu stive sau stelaje nalte, amplasarea sprinklerelor se face att la tavan ct i la nivelurile intermediare dintre stive sau la nivelul acestora. Distana dintre deflectorul sprinklerului i stive este de 45 -* 90 cm, n funcie de forma jetului, dis-tana pe orizontal ntre elementele de construcii, instalaii sau utilaje, aa n-ct s nu fie mpiedicat dispersarea normal a jetului. La montarea sprinklerelor din stelaje, distana minima de protejare fa de materialele depozitate este de 15 cm, i se vor lua msuri de protejare a materialelor depozitate pentru a nu fi degradate de sprinklerele de la nivelurile superioare. Poziia de montare a sprinklerelor cu deflectorul n sus sau n jos se stabilete n funcie de forma deflectorului i seciunea transversal a jetului de ap dispersa-t; la instalaiile n sistem aer-ap se utilizeaz numai sprinklere care au po-ziia de montare cu deflectorul n sus (fig. 2.5.13a,b); - n cazul cldirilor cu tavane sus-pendate incombustibile, sprinklerele se amplaseaza astfel nct dispersarea apei s nu fie mpiedicat de elementele tavanului, iar la tavanele suspen-date, executate din materiale combus-tibile, situate la distane mai mari de 90 cm de planeu, se prevd sprinklere att sub tavan ct i n spaiul dintre tavan i planeu; - la golul scrilor rulante sau la goluri-le neprotejate din planee, se prevd ecrane incombustibile, continue, cu nl-imea de 45 cm, pentru a mpiedica m-prtierea aerului cald provenit dintr-un eventual incendiu prin efectul de tiraj. Sprinklerele, n acest caz, se monteaz la maximum 1,80 m de ecranul incombustibil;

- n cazul sprinklerelor amplasate la mica distan ntre ele, cnd exist pericolul stropirii reciproce, ce ar avea ca efect n-trzierea declanrii lor, ntre sprinklere, se prevd ecrane care coboar sub nivelul deflectorului cu 5-^8 cm;

Fig. 2.5.30. Distanele de amplasare ale sprinklerelor fa de planee i grinzi: 1- sprinkler; 2 - plac; 3 - grind. - dac n locul uilor sau ncperilor antifoc se prevd tambure deschise an-tifoc, acestea se prevd cu 1 sprinkler pentru 1 m2 suprafa de tambur; - se urmrete ca materialele amplasate sub cota capetelor sprinklerelor, s nu reduc cmpul de stropire a acestora; - sprinklerele pot fi amplasate n rn-duri paralele (fig. 2.5.31a i 2.5.31b) sau decalate (fig. 2.5.31c i 2.5.31d), dis-tantele ntre sprinklere rezultnd din conditia ca intensitatea de stropire a unui sprinkler, la functjonarea n grup, s fie mai mare sau eel putjn egal cu intensitatea de stingere. n funcie de forma jetului de ap dispersat pot apare unele zone de suprafete neudate (cer-curile albe din fig. 2.5.31a i 2.5.31c) rezultnd necesitatea apropierii sprinklerelor, n care caz unele zone vor fi udate de 3 sau 4 sprinklere (zonele ha-urate pe fig. 2.5.31b i 2.5.31d). Reeaua de conducte a instalaiei cu sprinklere poate fi ramificat sau inelar. Se recomand separarea reelei de alimentare cu ap a sprinklerelor de re-eaua cu hidranti de incendiu interiori sau de alte tipuri de reele. Ramificaiile (ramurile reelei) se prevd la capete, cu armturi care permit aerisi-rea i curarea periodic a conductelor. n punctele cele mai ridicate ale retelei de sprinklere, corespunztor fie-crui sector de sprinklere, se prevede un robinet de nchidere cu portfurtun pentru splarea conductelor i un tu cu robinet i muf pentru montarea unui manometru. Pentru eliminarea aerului sau a apei din reelele de sprinklere, acestea se monteaz cu pante de 2...5 %t>; pante-le mai mari lundu-se pentru cele cu diametrul mai mic. In cazul n care mai multe ncperi, situate pe acelai nivel sau pe diverse niveluri, sunt protejate de aceeai instalaie, trebuie s se poat localiza intrarea n funciune a sprinklerelor pe fiecare ramur a instalaiei. Acest lucru se poate realiza prin montarea unor Tabelul 2.5.17. Debitul de caicul al instalaiei cu sprinklere la cldirile monobloc (STAS 1478) Volumul cldirii

_____M3]______
Debitul de caicul minim, Qis, [l/s] Pn la 100 000 30 100 001 ... 200 000 ~35 200 001 ... 300 000 40 Peste 300 000 50

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


indicatoare de trecere a apei, instalate pe fiecare ramur a instalaiei. Aparatele de control i semnalizare tip ap-ap sau tip ap-aer, n funcie de sistemele de instalatii cu sprinklere adoptate, mpreun cu dispozitivele anexe, se monteaz pe conducta principal de alimentare cu ap a fiecrui sector de sprinklere, n ncperi proprii sau n alte ncperi cu alte destinaii, dar care nu prezint pericol de incen-diu. ncperea trebuie s asigure spaiul necesar servirii i reparrii aparatelor de control i semnalizare, s fie ncl-zit i cu acces direct din spaiile de circulate comun. Dac ncperea are i alt destinaie, aparatele de control i semnalizare se monteaz ntr-un dulap nchis, cu ui i geam, asigurat cu ncuietoare i ilu-minat de siguran corespunztor. Aparatul de control i semnalizare trebuie montat n poziie vertical, innd seama i de indicaiile productorului. Fiana inferioar a robinetului principal, aflat pe conducta de alimentare a staiei, trebuie s se afle la nlimea de 0,6 m fa de pardoseal. Clopotele sistemelor de semnalizare se monteaz pe elementele de construct verticale, de regul, spre exterior sau astfel nct semnalul s fie recep-ionat cu uurin de ocupanii cldirii, asigurndu-se i semnalizarea electric (optic i acustic) la ncperea servi-ciului de pompieri sau la un punct de supraveghere permanent. n lipsa indicaiilor productorului, dis-tana pe orizontal dintre staie i turbina hidraulic nu trebuie s fie mai mare de 25 m, iar pe vertical mai mare de 6 m. Pentru alimentarea cu ap a instala-iei cu sprinklere de la pompele mobile de incendiu se prevd racorduri fixe tip B, amplasate n exterior, n locuri uor accesibile utilajeior de intervenie. Numrul acestora se stabilete n funcie de debitul instalatiei, conside-rnd 15 l/s pentru fiecare racord. Pe fiecare racord se monteaz cte o clapet de reinere.

Pentru a putea controla, n perma-nen, presiunea apei i a aerului, se monteaz manometre n diferite puncte ale instalaiei, cum sunt: deasupra apa-ratului de control i semnalizare, sub robinetul principal de nchidere (pe conducta principal cu ap), precum i n punctul eel mai ndeprtat i mai nalt (eel mai dezavantajat) al fiecrui sector. Manometrele vor fi montate astfel n-ct s se poat asigura citirea uoar a indicaiilor, iar pe cadran se va n-semna domeniul presiunilor de lucru al instalaiei. Probele hidraulice ale instalatiei cu sprinklere se execut la 1,5 ori presiunea de regim. Pentru reducerea pagubelor, se re-comand s se asigure evacuarea din cldire a apei provenite de la instalaia de sprinklere, fie la teren, fie la instala-ia de canalizare. 2.5.4.3 Calculul hidraulic al conductelor de alimentare cu ap rece a sprin-klerelor Debitul de calcul pentru dimensiona-rea conductelor Qs se determin consi-dernd funcionarea simultan a sprinklerelor amplasate in aria As, de declan-are a sprinklerelor dintr-un compar-timent de incendiu al cldirii, cu relaia:

| ll
== =|:
^2

p3^:i

i T
i

il f 5 |:
EE E6 E

EE8E EEEE E 12

lib
J9= |;

IHEEEH:
,3 4 _ 5

k
IXiLLL

2n

I Jl
"f r T

m t
,3

M [

115 3

fl6 l

v v B

pi jft

12 ,18
1

WOT

ji H
-

4=^*!

^- 7

;;W J 3. l < Hi

=: 'i
i'.M' . ^3

10 1
I 9)

1 1

"12

c d Fig. 2.5.31. Modul de amplasare a sprinklerelor deasupra ariei protejat, innd seama de raza de stropire: a - sprinklere aezate paralel, cu condipa stropirii ariei protejate de 1 sprinkler; b - idem, cu condipa stropirii ariei protejate de 2 sprinklere; c - sprinklere aezate decalat, cu condipa stropirii ariei protejate de 1 sprinkler; d - idem, cu condipa stropirii ariei protejate de 2 sprinklere.
Qis = Xq*j

[l/s] (2.5.13) in care: - n este numrul sprinklerelor prev-zute s funcioneze simultan - montate n aria de declanare As determinat cu relaia (2.5.12); - qisj - debitul specific pentru un sprinkler determinat cu relaia (2.5.9). Debitul de calcul al unui sector de sprinklere (prin debitul specific al sprin-klerului) depinde de presiunea disponi-bil n seciunea orificiului fiecrui sprinkler. Presiunea minima la nivelul sprinkle-rului se determin astfel nct s se asigure dispersia corespunztoare a apei i intensitatea de stingere minima necesar n punctele cele mai ndepr-tate. Dimensionarea conductelor i calculul pierderilor totale de sarcin La calculul hidraulic de dimensionare a conductelor instalatiei cu sprinklere se ine seama de urmtoarele particu-lariti: - pentru a se asigura funcionarea nor-mal a instalatiei cu sprinklere, debitul sprinklerului montat pe o conducta (ra-mur) a reelel, n situaia cea mai fa-vorabil (eel mai apropiat de punctul de intrare a apei n conducta respectiv), nu va depi cu 15 % debitul sprinklerului din situaia cea mai defavorabil (eel mai deprtat de punctul de intrare a apei in conducta), ceea ce revine la limitarea pierderii totale de sarcin pe ramura respectiv, ntre sprinklerele extreme, considernd c acestea au aceeasi nlime geodezic; - pentru a determina debitul la fiecare sprinkler, se calculeaz, n prealabil, presiunea disponibil la sprinklerul respec-tiv; - n cazurile n care echilibrarea hi-draulic a reelei nu se poate realiza nu-mai prin dimensionarea la vitezele ma-xime admise ale apei, se prevd dia-fragme pe ramurile cu presiune n exces. Dimensionarea conductelor instalatiei cu sprinklere Se pune condiia ca ntre debitele sprinklerelor extreme montate eel mai ndeprtat i, respectiv, eel mai apropiat de punctul de intrare a apei, s nu existe o variaie de debit mai mare de 15 %: qn = 1,15 x qr. Cunoscnd c:
qi = ai'

\J_ \9,81
H

q = ar-\-----w

\ 9,81

(2.5.14) (2.5.15)
si

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


Domeniul de valabilitate Re=yQ>105
A o

a
V-

0
A o

Al

i
------ i *<-----

1
iO

A A! o

i
>
1

<--To

1
A o

i
----------------->

10
6 4 2

104
64

2 103
64 2

10 6 4
20

1 \

1 \

i^

=^-u.u Do

IS

' 1 =0 ~ ,( D0 -

. N
s

0,1
0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 Ao/A-i

0,6 1,0

Fig. 2.5.32. Nomogram pentru caiculul diafragmelor. n=9,81< = 9,811,3225qf (2 5 16) a? a? se calculeaz pierderea de sarcin liniar specific medie cu relaia: . _ Hn-H, _ 9,810,3225-q* q*
Imed------------ <^Mn

1,35-X< t35-X/,ai2 J>? [Pa/m] (2.5.17) in care: X'' este suma lungimilor tronsoanelor de conducte pe traseul dintre sprinklerele extreme amplasate n aria de declanare simultan. Cunoscnd debitul la primul sprinkler qi i imed, se dimensioneaza primul tronson de conduct (folosind nomo-gramele de dimensionare a conducte-lor cu tevi din oel pentru ap rece, din figura 2.4.62) i

pierderea de sarcin pe acest tronson, apoi debitul la sprin-klerul urmtor i caiculul continu, determinnd succesiv debitele la fiecare sprinkler i debitul de calcul al fiecrui tronson, pe traseul principal pn la punctui de alimentare cu ap a instalatiei de sprinkiere. n final, se determin sarcina hidrodinamic necesar pentru alimentarea cu ap a instalatiei de sprinkiere. Dac pe unul din tronsoa-nele de conducte se ajunge la debitul maxim admis, se continu caiculul hi-draulic pentru tronsoanele urmtoare ale traseului principal, cu valoarea de-bitului maxim i cu imed. Dimensionarea ramurilor care nu fac parte din aria de declanare simultan a sprinklerelor se efectueaz la sarcini-le disponibile din nodurile traseului principal. Prin aplicarea procedeului de calcul artat mai sus, rezult c tronsoanele de conducte ale instalatiei cu sprinkiere vor avea diametre diferite i se va ine seama ca diametrele con-ductelor s fie monoton crescatoare, de la sprinklerul eel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic spre punctui de alimentare cu ap al reelei. Dimensionarea conductelor instalatiei cu sprinkiere considernd acelai debit la fiecare sprinkler n acest caz, debitul de calcul al unui tronson de conduct rezult prin nsu-marea debitelor sprinklerelor alimentate cu ap din acel tronson de conduct. Caiculul hidraulic se efectueaz mai nti pentru traseul principal, de alimentate cu ap a sprinklerului eel mai dezavantajat, amplasat n sectorul cu n sprinkiere cuprinse in aria de declana-re simultan. Cunoscnd debitul de calcul al fiecrui tronson de conduct i alegnd viteze medii ale apei pn la valoarea maxima admis de 5 m/s, dimensionarea conductelor i caiculul pierderilor totale de sarcin se efectuea-z cu nomogramele din figura 2.4.62. n final, se determin sarcina hidrodinami-c necesar pentru alimentarea cu ap a instalaiei cu sprinkiere. Ramurile se-cundare se dimensioneaza la sarcinile disponibile din nodurile traseului principal de conducte al reelei. Consecina acestui procedeu de calcul este c att la racordul fiecrui sprinkler, ct i pe ramificaiile secundare, trebuie prevzu-te diafragme pentru consumarea sarcinii (presiunii) n exces he. Pentru caiculul unei diafragme se determin, n prealabil, coeficientul de pierdere de sarcin local necesar "t,nec, din nomograma redat n figura 2.4.68, cunoscnd sarcina n exces (care va fi egal cu pierderea de sarcin local n diafragm) i viteza apei pe tronsonul de conduct respectiv. Cunoscnd nec, cu nomograma din figura 2.5.32 se determin valoarea raportului A0/A1 ntre aria Ao a sectiunii orificiului dia-fragmei i aria A1 a sectiunii transver-sale a conductei care trebuie diafrag-mat, din care se deduce raportul da/di ntre diametrul do al orificiului dia-fragmei i diametrul interior di al conductei, de aici rezultnd imediat diametrul do cunoscnd diametrul di. Procedeul de dimensionare a conductelor cu diametre diferite conduce la reducerea consumului de metal, a de-bitului de calcul i a rezervei de ap pentru combaterea incendiului, dar este ngreunat execuia instalatiei, fiind necesara montarea diafragmelor pe racor-durile fiecrui sprinkler i pe conducte-le ramurilor secundare ale reelei. Exemplul de calcul 3 Se efectueaz caiculul hidraulic de dimensionare a conductelor instalatiei cu sprinkiere din interiorul unei sectii de prelucrare a lacurilor i vopselelor (fig. 2.5.33) i se determin sarcina hidrodi-namic necesar n punctui de racord al instalatiei la reeaua exterioar de alimentare cu ap. Hala are un singur ni-vel, cu dimensiunile n plan de 30 x 24 m i nlimea sub grinzi de 3 m.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Instalaia se execut cu evi din oel. Rezolvare: Pentru seciile de pre-lucrare a lacurilor i vopselelor, din ta-belul 2.5.15, rezult intensitatea de stingere is = 0,12 l/s.m2 i aria de de-clanare simultan a sprinklerelor As = 260 m2. Se aleg sprinklere tip INOX cu diame-trul orificiului d = 14 mm, pentru care, din tabelul 2.5.14, rezult la o valoare a presiunii de utilizare n seciunea orificiului: Hi = 100 kPa, valoarea coeficientului a; = 0,623 i o raz de stropire de 3,2 m, pentru nlimea de amplasare de 2,8 m fa de pardoseal, conform da-telor din tabelul 2.5.14 i din figura 2.5.13. Aria stropit de un sprinkler este: As = KR2 = 3,14 x 3,22 = 32,15 m2 Debitul specific al sprinklerului se calculeaz cu relatia 2.5.9 si este:

g,s=aH 9,81 :0,623-1|^-=1,989l/s 9,81


Intensitatea de stropire iP este data de relatia 2.5.11: I989=0062 l/snf 32,15 /s= Datorit faptului c intensitatea de stropire este mai redus fa de intensitatea de stingere prescris de 0,12 l/sm2, sprinklerele se vor apropia ca n figura 2.5.29, asigurndu-se du-blarea intensitii de stropire: lP = 2 x 0,062 = 0,124 l/sm2 Din tabelul 2.5.14 nu s-a putut gsi un sprinkler care s asigure intensitatea prescris, valoarea maxima fiind de 0,080 l/sm2 pentru sprinklerul de INOX cu diametrul orificiului de 14 mm i presiunea de utilizare de 200 kPa. Suprafata de stingere care revine pentru 1 sprinkler, la funcionarea n comun, este prezentat n figura 2.5.29 i are mrimea de: AP = R2 = 3,22 = 10,24 m2 n figura 2.5.33 a, se prezint modul de amplasare a sprinklerelor pentru a proteja hala cu dimensiunile 30 x 24 m. Distana de amplasare a sprinklerelor fa de pereii halei este mai mic fa de cea prescris de

pn la 0,5 R. Aria de declanare de 260 m2 se poate considera aleator pe suprafata halei dar, pentru calculul hidraulic al reelei, situaia cea mai defavorabil corespunde ariei situat spre ultimele rnduri de sprinklere (zona haurat din fig. 2.5.33a). Pentru aria de declanare de 260 m2 rezult dimensiunile de 24 x 10,83 m i un numr de 32 de sprinklere. Pentru calculul hidraulic se utilizeaz schema din figura 2.5.33b. Calculul ncepe cu Ri, tronsonul 1.1 i se continu pn la tronsonul 1.14. 0.6m

Fig. 2.5.33. Schema izometric de calcul a instalaiei contra incendiului cu sprinklere, la o secie de prelucrare lacuri i vopsele (exemplul de calcul 3): _______a - plan; b - schema._______ Datele de calcul sunt prezentate n tabelul 2.5.18, anexa 2.5.2 i conin elementele necesare pentru stabilirea diametrului fiecrui tronson, a presiunii necesare pentru asigurarea debitului de calcul i elementele pentru calculul diafragmelor. Pentru calculul hidraulic se utilizeaz nomogramele din figurile 2.5.62 i 2.5.68. Cunoscnd debitul de calcul al primului sprinkler, se dimensioneaz tronsonul 1.1 i se stabilete presiunea disponibil n dreptui punctului de ra-cord al celui de al doilea sprinkler. Debitul de calcul al celui de al doilea sprinkler se stabilete cu relaia 2.5.9, respectiv:

^=0,623,19^=2,06 l/s V 9,81


Procednd n acelai fel, pentru sprinklerul 3 va rezulta un debit de calcul de 2,11 l/s i pentru sprinklerul 4 un debit de 2,15 l/s. Diferenta de debite dintre primul i al patrulea sprinkler este de 7,5 %, res-pectnd condiia de a nu fi mai mare de 15 %. Dac s-ar fi adoptat diametre mai mici la dimensiunile imediat urm-toare, nc de la al

doilea sprinkler s-ar fi depit diferena dintre debite de 15 %. Pentru a se menine diferenta de 7,5 % ntre sprinklerele cele mai departate i cele mai apropiate, toate ramurile de la 2 la 10 au fost dimensionate, calcu-lele fiind efectuate cu ajutorul relaiei 2.4.35. Diferenta de presiune ntre punctul de referin a i punctul b s-a notat cu he, presiunea excedentar care se preia prin diafragma de pe ramurile Fb stn-ga i dreapta.

Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

n=l^[kPa]
Diametrul diafragmei se stabilete cu ajutorul nomogramei din figura 2.5.32, cunoscnd mrimea rezistenei locale care se obine din relaia 2.4.35:
V -

^g~ v2
presiunea excedentar he [kPa]. Viteza s-a considerat de 2,4 m/s co-respunztoare tronsonului 1.4 i diametrul interior al evii Di = 68,7 mm pentru teava cu diametrul exterior De = 76 mm. Prevzndu-se diafragme, toate ramurile de la R2 la R10, stnga i dreapta, vor avea aceleai diametre ca tronsoanele de pe ramura R1. Sarcina hidrodinamic necesar, de-terminat n punctul I (fig. 2.5.33b) de racord al instalaiei de sprinklere la re-eaua exterioar de alimentare cu ap este Hnec tot = 646,499 kPa. Calculul sumei coeficienilor de pier-deri de sarcin locale Ec; : Tronson: 1.1 1 cot De 48,3 mm 1 x 1,2 = 1,2 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 1 reductie 1 x 0,3 = 0,3 Total 2,0 Tronsoane: 1.2; 1.3 1 teu de trecere 1 reductie Tronson: 1.4 1 teu de bifurcaie 1 x 2,0 Total 2 x 0,5 Total = 2,0 2,0 = 1,0 1,0 = 1,0 = 4,0 = 2,0 1 x 0,5 1 x 0,3 Total = 0,5 = 0,3 0,8

Tronsoane: 1.5 ... 1 13 2 teuri de trecere Tronson: 1.14 1 cot De 165,2 mm 1 x 1,0 2 robinete cu 2 x 2,0 ventil nclinat 1 teu de derivaie 1 x 2,0

Total
7,0

2.5.5. Instalatii cu drencere pentru combaterea incendiilor


2.5.5.1 Echiparea tehnic a cldirilor cu instalatii cu drencere Instalaiiie cu drencere pot fi utilizate pentru: - stingerea incendiilor; - protecie mpotriva incendiilor, cu perdele de ap. Drencerele pentru stingerea incendiilor se prevd la: - ncperile cu pericol mare de incen-diu ca: platouri de filmare, hangare pentru avioane, garaje mari etc., unde, din cauza propagrii rapide a focului sau din alte considerente, nu pot fi utilizate cu destul eficien alte mijloace de stingere; - scenele teatrelor, expoziii i alte sli aglomerate, n care publicul se afl n prezena unor cantiti mari de material combustibile; - depozite de materiale sau substan-te combustibile cu degajri mari de cldur (cauciuc, celuloid, alcooli etc.). Perdelele de ap pentru protecie mpotriva incendiilor, folosind drencere, se prevd pentru protejarea: - elementelor de nchidere a golurilor (ui, ferestre etc.) din pereii desprfito-ri, pentru a evita transmiterea focului de la o ncpere la alta; - cortinelor, uilor sau obloanelor din perei antifoc; - poriunilor de ncperi cu pericol de incendiu; - golurilor scrilor rulante;

- cldirilor din exterior, cnd nu sunt amplasate la distane de siguran la foe (faade, acoperiuri); - coloanelor tehnologice nalte din industria chimic i petrochimic. 2.5.5.2 Soluii constructive i scheme ale instalaiilor de alimentare cu ap a drencerelor Sisteme i scheme de instalatii cu drencere Instalaiile cu drencere se compun din: - drencere; - reele de conducte; - robinete (vane) i dispozitive de

/ ^S* // *V ^ *j77 *
er-5 /'/
6^f

$~

13

12TJ_

W"
Fig. 2.5.34. Schema de funcjionare a instalaiei cu drencere, cu acionare automata: 1 - conduct de alimentare cu ap; 2 - robinetul principal de nchidere; 3 - dispozitivul de acionare automata a instalaiei; 4 - reea de conducte pe care se monteaz drencerele; 5 - drencer; 6 - detector de incendiu; 7 - circuit de impuls; 8 - dispozitiv de confirmare a comenzii de deschidere a alimentrii cu ap; 9 - robinet de golire; 10 - plnie; 11 - manometru; 12 - conduct de racord; 13 - racord fix la pompe mobile de incendiu; 14 - clapet de reinere.

acionare;
- surse de alimentare cu ap: bran-amente, rezervoare pentru stocarea rezervei intangibile de ap necesar combaterii incendiului i staii de pom-pare a apei, cuplate cu rezervoare i recipiente de hidrofor; - racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de incendiu. ntruct drencerele sunt corpuri de sprinklere fr ventil, avnd orificiul permanent deschis, se utilizeaz n instalatii fixe a cror caracteristica principal o constituie faptui c, n poziie de ateptare, conductele sunt pline cu ap numai partial, i anume de la surs pn la dispozitivul de actionare a in-stalaiei cu drencere. Sistemele de instalatii cu drencere pot fi cu acionare: automata sau manual. Sistemul cu acionare automata se recomand n toate cazurile i, n mod obligatoriu, n cazul n care drencerele sunt utilizate pentru stingerea incendiilor n ncperi sau pentru crearea unor perdele de ap necesare proteciei golurilor din peretii antifoc, n locurile n care nu se lucreaz permanent sau da-c operatiunile de acionare manual nu se pot efectua n timp util. Instalatia cu drencere cu actionare automata este prezentat n figura 2.5.34. n caz de incendiu, detectoarele din zon comand, prin circuitul de impuls, deschiderea dispozitivului de actionare automata, care permite ptrun-derea apei n conducte i dispersarea acesteia de ctre drencere, n jeturi si-multane, pe ntreaga arie protejat. Concomitent, dispozitivul de confirmare a comenzii de deschidere a alimentrii cu ap emite semnalul de incendiu, care poate fi numai local (unde se afl ampla-sat instalaia cu drencere) sau local i centralizat (la punctul de comand al for-maiei de pompieri). De asemenea, n cazul telecomandrii instalaiei este necesar s se confirme actionarea la punctul de comand. n acest scop, se monteaz, dup dispozitivul de actionare, un manometru cu contacte electrice sau un presostat, care semnalizeaz, prin circuitul electric, momentul n care apa a ptruns n reeaua de conducte. Se poate utiliza pentru semnalizare i o supap tip ap-ap, montat pe con-ducta principal de alimentare cu ap, naintea dispozitivului de actionare, pre-vzut cu turbin cu clopot sau semnalizare electric. Pentru detectarea incendiului i transmiterea impulsului de deschidere a dispozitivului de actionare a instalati-ei se pot utiliza: - detectoare automate i circuite electrice; - cabluri cu elemente fuzibile si

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


conduct de impuls cu supape automate cu prghii; - sprinklere montate pe conducta de impuls. Dispozitivele de acionare automata sau de la distan a instalaiei cu dren-cere pot fi: - ventile electromagnetice; - robinete acionate electric; - supape de acionare n grup. Ventilele electromagnetice, montate pe conductele principale de alimentare cu ap a sistemelor drencer, se afl n mod normal n poziia nchis

i scoase de sub tensiunea reelei electrice. Co-manda deschiderii lor se face n mod automat, cnd instalaia de detectare emite un impuls electric sau manual, cnd se acioneaz local sau de la dis-tan un buton prevzut n circuitele instalaiei. Ventilul electromagnetic poate fi acionat i direct, printr-o roat de manevr plasat sub el i care ridi-c mecanismul corpului sertar de pe scaunul de etanare; n caz de incendiu se execut aceast operaie, ntot-deauna, dup acionarea automata a instalaiei, pentru eventuale cderi de tensiune n circuitui electric de alimentare. Robinetele acponate electric pot fi, dup caz, robinete cu ventil sau vane cu servomotor i sunt utilizate la instalatii automate sau telecomandate. Aceste robinete se monteaz pe conducta principal de ap, n plan orizon-tal sau vertical, dup indicaiile furnizo-

Fig. 2.5.35. Schema unei instalatii cu drencere, cu supap universal de acJionare n grup i cabluri cu elemente fuzibile: 1, 2, 4, 5, la fel ca fig. 2.5.34; 3 - su-pap universal de acionare n grup; 6 - supap de impuls cu prghie; 7 - cablu asamblat cu elemente fuzibile; 7' - element fuzibil; 8 - conduct de impuls; 9 - robinet de golire; 10 - plnie de golire; 11 - manometru; 12 - conduct de racord; 13 - racord fix la pompe mobile de incendiu; 14 - clapet de reine-re; 15 - robinet cu orificiul mic; 16 - su-pap de impuls cu prghie; 17 - robinet cu actionare electric. rului, respectndu-se cu strictete sen-sul de curgere indicat cu sgeat pe corpul aparatului. Ca i ventilele electromagnetice, robinetele acionate electric, folosite n sistemul de protec-ie contra incendiului, sunt prevzute cu o roat de manevr pentru aciona-rea manual n cazul ntreruperii accidental a alimentrii cu energie elec-tric. Supapele universale pentru actionare in grup sunt dispozitive simple i sigu-re de deschidere a accesului apei n reeaua de drencere, comanda fcn-du-se automat i/sau manual, prin in-termediul unor detectoare i a unei conducte de impuls, umplut cu ap. Pentru exemplificare, n figura 2.5.35. este reprezentat schema unui sector de drencere cu supap universal de actionare n grup comandat prin cabluri cu elemente fuzibile. Cablurile cu elemente fuzibile, care menin n pozi-ie nchis supapele de impuls, se mon-teaz la partea superioar a ncperii, n zona drencerelor, la 10 -=- 40 cm sub plafon. Distanta dintre elementele fuzibile va fi de maximum 2,5 m n n-cperile cu pericol mare de incendiu i 3 m in celelalte cazuri. Conducta de impuls se leag direct la camera inte-rioar a supapei universale (fig. 2.5.36), iar printr-un robinet cu orificiu mic la conducta de alimentare cu ap. Presiunea apei n conducta principal, n conducta de impuls i n camera inte-rioar, este aceeai, Ca urmare a ariilor inegale, fora de presiune care se exer-cit pe faa superioar a pistonului este mai mare dect cea care acioneaz de jos n sus, pe fata inferioar rmas n contact cu apa din conducta de alimentare, inndu-l presat cu garnitura de

Fig. 2.5.36. Supap universal de actionare n grup: 1 - corpul inferior; 2 - corpul superior; 3 - camera interioar; 4 - piston cilindric; 5 - garnitura din cauciuc; 6 -

capac; 7 - manon de etanare; 8 - canal de comunicare a camerei interioare cu conducta de impuls. cauciuc pe scaunul supapei. n caz de incendiu, elementele fuzibile se topesc, supapele de impuls se deschid, presiunea n camera interioa-r, aflat n comunicare cu conducta de impuls, scade i supapa se ridic. Apa ptrunde n reeaua de distribute i este dispersat pe zona protejat prin drencere. Efectul este similar dac se acioneaz manual robinetul 9 (fig. 2.5.35) sau dac pe conducta de impuls sunt montate sprinklerele care declaneaz la incendiu. Comanda automata a unor grupuri mici de drencere din ansamblul insta-laiei se poate realiza folosind ventile de construcie special (fig. 2.5.37) montate pe reeaua de conducte. n acest caz, pe conducta principal a instalatiei, dup robinetul de nchidere, se monteaz un aparat de control i semnalizare (ACS) tip ap-ap - dac instalatia este permanent plin cu ap pn la ventilele automate - sau unul tip aer-ap, respectiv aer i ap, cnd pe timp rece se introduce aer in insta-laie, ntre ACS i ventilele automate. Ventilul automat acioneaz ca un sprinkler, fiind prevzut cu o fiol de sticl (fig. 2.5.37b) sau cu declanator cu aliaj uor fuzibil. Sub aciunea cl-durii degajate de incendiu, se sparge fiola sau se topete fuzibilul ce ine n-chis ventilul automat, care este mpins n jos i apa trece din conducta de alimentare, simultan, prin toate drencere-le aferente ventilului declanat. Numrul i diametrul orificiului de curgere a drencerelor comandate local de ventilul automat montat pe retea, se aleg n funcie de debitul acestuia. Aria aferent unui ventil automat este de 10...16 m2. Temperatura de declanare se ia aceeai ca la sprinklere, fiind n mod obinuit 70 C, respectiv cu aproximativ 40 C peste cea a mediului am-biant. Instalaiile cu drencere, ca i instala-iile cu sprinklere, sunt alimentate cu ap, de regul, din dou surse:

Fig. 2.5.37. Instalaie cu drencere, cu ventile automate de actionare n grup: a - schema; b - ventil automat-detaliu 1 - robinetul principal; 2 - aparat de control i semnalizare (ACS); 3 re-eaua de conducte; 4, 5 - conducte; 6 - drencer; 7 - ventil automat pentru actionarea unui grup mic de drencere; 8 - ventil; 9 - fiol (sau fuzibil).______

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare

Fig. 2.5.38. Schema de funcionare a instalaiei de acionare automata a pompei de alimentare cu ap a drencerelor: 1 - robinet cu dou ventile (clapete); 2 -4 - conduct principal; 5 - diafragm; 6 -comanda robinetului cu dou ventile; 9 corpul robinetului; 3 -dop; 7 - manometru; 8 robinet principal; conduct pentru conduct principal! de distribute a apei la drencere; 10 - contactor electric pentru comanda pompei de incendiu i a semna lizarii acustice a intrarii n funciune a drecerelor; 11 - sprinkler; 12 - robinet de manevr; 13 - clapet de acionare; 14 - cablu uor fuzibil; 15 - mecanism de ntindere; 16 - fuzibil; 17 - retea electric. - iniial, care poate fi o instalaie de pompare a apei cuplat cu recipiente de hidrofor; rezervoare de nlime etc. care asigur consumul de ap pn la intrarea n funciune a sursei de baz; - de baz, alctuit dintr-o staie de pompare cuplat cu rezervoare de acumulare a apei i recipiente de hidrofor, care asigur consumul de ap pe toat durata teoretic a incendiului.

n cazul n care sursa de baz poate intra automat n funciune (fr ntrziere), nu mai este necesar o surs iniial. Pentru pornirea automata a pompei

131514

i2T/^ra
i f
Fig. 2.5.39. Schema de functionary a instalaiei cu drencere, cu acionare manual: 1 - conduct principal! de alimentare cu ap (de tip statie de pompare cuplat cu rezervoare); 2 - robinet principal; 3 - conduct! de ocolire; 4 - robinet; 5 - perete despritor; 6 i 7 - conducte de distribute a apei; 8 drencer; 9 - manometru; 10 - racord de golire; 11 - robinet de golire; 12 - plnie; 13 - racord pentru pompe mobile de alimentare cu ap; 14 - conduct de racord; 15 - clapet de retinere. de alimentare cu ap a instalaiei cu drencere, se folosete un robinet cu dou ventile (fig. 2.5.38) prin deplasarea crora apa trece prin conducta principal! de alimentare a reelei de drencere, printr-o conduct! de legatur! la membrana unui contactor electric, comandand pornirea pompei de incendiu prin nchiderea circuitului de ac-ionare a motorului electric al pompei. Simultan, membrana contactorului n-chide i circuitul electric de acionare a semnalizrii acustice i optice (sau nu-mai una dintre acestea) a intrarii n funciune a drencerelor. Sistemul de acionare manual! se re-comand n cazul n care drencerele sunt utilizate pentru stingerea incendiului n ncaperi industriale i pentru protejarea prin perdele de ap a unor poriuni din ncaperile cu pericol de incendiu sau pentru protecia goluriior din pereii despritori, dac! exist! n permanent! personal de supraveghere, iar operaiile de acionare manuale pot fi efectuate n timp util de la semnala-rea incendiului. Instalaia de drencere cu acionare manual! (fig. 2.5.39) are conducta principal! umplut! cu ap pan! ia robine-tul de acionare. Deasupra robinetului de acionare se monteaz! robinetul de golire i conducta de legatur! la pompele mobile de incendiu prevzut cu racorduri fixe i ventil de reinere. Determinarea numrului de drencere i condiiile de amplasare a lor n cldiri n general, alegerea tipului i determinarea numrului de drencere rezult din amplasarea lor ca s! asigure intensitatea de stingere necesar!. Tipul, numrul i modul de amplasare a drencerelor utilizate la protecia prin rcire a elementelor de constructs i utilajelor, se stabilesc astfel nct s! se asigure n punctul eel mai dezavan-tajos o intensitate de stingere \r de: - 0,1...0,2 l/s-m2 pentru suprafaa elementelor orizontale sau nclinate, n funcie de natura, poziia i dimensiuni-le instalaiilor, utilajelor sau materialelor protejate, precum i de caracteristicile capetelor de debitare a apei utilizate; - 0,2...0,5 l/s-m2 pentru instalatii teh-nologice vulnerabile la incendii din sec-ii cu pericol deosebit, intensitatea de stropire este, dup! caz, mai mare, - 0,2 l/s-m pentru lungimea perdelei sau peliculei de protecie pentru ele-mente verticale; - 0,1...0,15 l/s-m2 pentru suprafaa rezervoarelor orizontale sau sferice, in-cendiate sau expuse radiaiei termice; pentru determinarea debitului de ap necesar pentru rcirea rezervoarelor ci-lindrice invecinate se ia n considerare 1/4 din suprafetele lor totale; - 0,5 l/s-m pentru circumferina re-zervorului incendiat i 0,25 l/m pentru semisuma circumferinei rezervoarelor expuse radiaiei termice, protejate cu instalatii mobile. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale invecinate neizolate termic, ce conin lichide combustibile cu tempe-ratura de inflamabilitate peste 55 C, depozitate la o temperatur! inferioar! celei de inflamabilitate, intensitaile de r!cire se reduc cu 50 %. Pentru rezervoarele cilindrice orizontale izolate termic cu izolaii incombus-tibile, nu se prev!d instalatii de rcire. n cazurile n care se prevede ca r!-cirea elementelor orizontale, nclinate i verticale s! se asigure prin instalatii mobile, debitul se majoreaz!, dup caz, cu 30...50 %. Prin rezervoare nvecinate expuse radiaiei" se neleg rezervoarele situate la o distant! de rezervorul incendiat mai mic dect 1,5 ori diametrul rezer-vorului incendiat. Tipul, numrul i modul de amplasare a drencerelor utilizate pentru forma-rea perdelelor de ap se stabilesc astfel nct s! se asigure n punctul eel mai dezavantajos, intensitatea de stropire de minimum: - 0,5 l/s-m, n cazul n care golul sau elementul de protejat are o nlime pan! la 3 m inclusiv; - 1 l/s-m, n cazul n care suprafaa protejat! are o n!lime mai mare de 3 m; aceeai intensitate se adopt! in-diferent de n!rime la construciile la care propagarea incendiului ar prezen-ta pericol deosebit pentru aglomerari de oameni sau bunuri de mare valoare.

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Numrul de drencere Afcse stabile-te n funcie de debitul specific minim q/s, mrimea zonei protejate A sau Li i intensitatea minima de debitare a apei i, cu relatia: A/,/=
Arii

N=y
(2.5.18) n care: U, Ai reprezint lungimea, res-pectiv aria zonei care trebuie protejat, conform prescripiilor legaie n vigoare cu privire la gradul de dotare a obie-ctivelor [m] sau [m2]; - // - intensitatea minima de debitare a apei (dup caz: intensitatea de stin-gere, intensitatea de rcire, intensitatea de protecie), [l/s-m2] sau [l/s-m]; - qis - debitul specific minim al unui drencer [l/s]. n general, se consider c instalaia cu drencere este eficient pentru o arie total a suprafeei de rcire de 180...300 m2. Se recomand s se asi-gure o rezerv de drencere, calculat separat pentru fiecare tip din cele montate, de 2...5 %, ns nu mai mic de 10 buc. (procentul mare se aplic la instalaiile cu un numr redus de drencere). Drencerele utilizate pentru stingerea incendiului se amplaseaza la fel ca sprinklerele, fr a se impune o distan- maxima fa de plafon, dac nu trebuie s asigure protecia elementelor de construcii ale tavanului. La slile de spectacole, care au scena amenajat, drencerele se amplaseaza: - sub plafonul scenei, cnd acesta este executat din materiale combusti-bile, sub grtare, sub pasarele i n bu-zunarele scenei, neseparate de aces-tea prin cortine de siguran; - de ambele pri ale cortinei de si-guran, pentru protecia acesteia; - deasupra golurilor protejate care leag scena sau buzunarele scenei de ncperile vecine; atunci cnd sunt separate prin cortine, buzunarele pot fi prevzute cu sprinklere. Drencerele pentru perdelele de ap se amplaseaza astfel nct jeturile lor s formeze o protecie corespunztoa-re continu, a ntregului gol i, n special, la partea superioar a acestuia,

Fig. 2.5.40. Poziia de montare a drencerului cu palet pentru perdea de protecie cu ap: 1 - conduct de alimentare; 2 - racord; 3 - drencer cu palet dreapt. Tabelul 2.5.19. Valorile coeficientului a-, la diferite presiuni de utilizare Hi pentru drencere (STAS 1478) Tipul drencerului Diametrul Hi, 100 [kPa] 150 200 orificiului : _ [mm] ^8,0 50 a Armtura Cluj 0,210 0,280 0,227* 0,296* 0,346 0,403* 0,484 0,623 0,501* 0,231* 0,300* 0,355 0,428* 0,509 0,235*) 0,304*

10,0 10,5 12,0 12,5 0,337 0,357 0,438 0,576 0,455 ui ai 14,0 12,5 0,362 0,421* 0,502

0,635 0,526*

0,646 0,519*

De perdea * Valorile informative ale coeficientul

unde aciunea incendiului este mai in-tens. De regul, perdelele de ap simple nu mpiedic trecerea gazelor cal-de, ci numai sting particulele aprinse. Rezultate mai bune se pot obine dac se creeaz perdele paralele, situate la anumite distane unele de altele. Am-plasarea drencerelor pentru perdele de ap se face, de preferin, cu deflecto-rul paralel cu planul vertical al golului din elementul de constructie (fig. 2.5.40) folosindu-se drencere cu palet sau rozet dreapt, care formeaz un jet plat. Distana dintre ele se stabile-te n funcie de unghiul de atac al jetului i diametrul orificiului de curgere. Distana ntre dou drencere se recomand s fie de 1,5...2,5 m, iar distana dintre rndul de drencere i golul de protejat 0,25... 1,2 m. Dac distana ntre dou drencere este mai mic de 1 m, acestea se amplaseaza alternativ, cu orificiul de stropire n sus i n jos. Drencerele pentru protecia golurilor se amplaseaza cu eel putin 40 cm deasupra golurilor protejate i cu orificiul de stropire orientat n jos. Pentru pro-tecia golurilor mici se recomand utili-zarea drencerelor cu orificiul de stropire de 6...8 mm, iar la cele mari, dren-

Fig. 2.5.41. Pozijii de montare a drencerelor: a - pentru protecia cu pelicul de ap a ferestrei; b - pentru rcirea mantalei rezervorului vertical; 1 conducta de alimentare cu ap; 2 -racord; 3 - drencer cu palet dreapt 4 - fereastr; 5 - mantaua rezervorului. cere cu orificiul mai mare de 8 mm. Drencerele pentru protecia cu pelicul de ap a elementelor de construcii i a utilajelor (rezervoarelor) se amplaseaza cu paleta orizontal sau nclinat la 45 (fig.2.5.41). Reeaua de conducte a instalaiei cu drencere Instalatia cu drencere se compune din sectoare n care sunt grupate maximum 72 drencere, fiecare sector fiind alimentat cu ap printr-o conducta principal prevzut cu robinete de acionare. Reeaua de distribute a instalaiei cu drencere poate fi ramificat sau inela-r. Pe o ramur a reelei ramificate se pot monta eel mult 6 drencere. Instala-ia cu drencere poate fi realizat separata sau combinat cu alte tipuri de instalatii de combatere a incendiului. n ncperile cu pericol mare de in-cendiu, n care nu exist pericol de n-ghe, reeaua poate fi umplut cu ap pn la un nivel maxim permis de pozi-ia drencerelor. Acest nivel se contro-leaz printr-o conducta cu robinet de golire. Robinetele de acionare se amplaseaza cat mai aproape posibil de spa-iul protejat de drencere, n locuri ncl-zite, uor accesibile, ferite de aciunea focului i retrase fa de cile de eva-cuare a publicului. Ele se amplaseaza n case de scri, culoare sau ncperi vecine cu cele protejate, lng intrri. n cazul n care nu se poate asigura un acces uor i protejat la robinetul de acionare, montat n cldire, se preve-de un robinet suplimentar, montat n paralel cu eel de acionare, prevzut ns cu tij prelungit i roat de manevr, plasat pe partea opus a pere-telui, la exteriorul cldirii, n ni cu geam i indicator. Cnd conductele reelei cu drencere sunt montate n spaii cu pericol de n-ghe, conducta uscat, situat dup robinetul de acionare normal nchis, va avea un traseu de cel puin 1,20 m n spaiul nclzit, nainte de a trece n spaiile vecine. De asemenea, ventilul de reinere al conductei de cuplare a pompelor mobile de incendiu va fi

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


plasat cat mai aproape de conducta principal a sistemului de drencere. ntre ventil i racordurile fixe, se monteaz un robinet de golire. 2.5.5.3 Dimensionarea conductelor instalafiilor de alimentare cu ap rece a drencerelor Debite specifice i debite de calcul necesare dimensionrii conductelor instalaiei de drencere Debitul specific al unui drencer se determin cu relatia:
qis=ai

\ H \ 9,81
[l/s] (2.5.19) n care: Hi este presiunea normal de utilizare n seciunea orificiului drence-rului [kPa], iar a; - coeficient

care de-pinde de coeficientul de debit y i de diametrul d al orificiului, avnd valori redate n tabelul 2.5.19. Debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor instalatiei cu drencere, Qir, utilizate la protecia prin rcire a elementelor de construcii i utilajelor se stabileste cu relatia: Qr=Iqr [l/s] (2.5.20) n care: n este numrul drencerelor prevzute s funcioneze simultan, iar qirj - debitul specific al drencerului, determinat cu relatia (2.5.19). Debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor instalatiei de drencere utilizate la crearea perdelelor de ap QiP, pentru limitarea propagrii incen-diilor, se stabileste cu relatia:
QiP=Y,qipi
;=1

[l/s] (2.5.21) n care: n este numrui drencerelor prevzute s funcioneze simultan, iar q,p/ - debitul specific al unui drencer determinat cu relatia (2.5.19). La stabilirea debitului de calcul al perdelelor de ap prevzute pentru protectia golurilor scrilor rulante, se ia n considerare funcionarea simultan a perdelelor pe dou niveluri succesive pentru timpul teoretic de funcionare egal cu eel al sprinklerelor. Presiunea disponibil luat n calcul la orificiul drencerului de stingere am-plasat n condiiile cele mai dezavanta-joase, trebuie s asigure intensitatea de stingere necesar, potrivit cerinelor productorului. Durata teoretic de funcionare a instalatiei cu drencere care servete pentru stingerea incendiilor i pentru crearea perdelelor de ap, pentru protectia golurilor din pereii interiori de compartimentare este de 1 h. Durata teoretic de funcionare a instalatiei cu drencere care servete la protectia cldirii n exterior sau la protectia golurilor din pereii antifoc, varia-z de la caz la caz; n functie de durata operatiilor de stingere, este de 1...3 h. Dimensionarea conductelor i cal-culul pierderilor totale de sarcin Pentru dimensionarea conductelor i calculul pierderilor totale de sarcin se aplic aceeai metodologie ca la insta-laia de sprinklere, pentru dimensionarea conductelor putndu-se folosi re-zistenele hidraulice liniare sau s se considere acelai debit la fiecare drencer, prevzndu-se diafragme pentru consumarea presiunilor n exces.

2.5.6. Instalatii fixe de stingere a incendiului cu ap pulverizat


2.5.6.1 Echiparea tehnic a cldirllor cu Instalatii fixe de ap pulverizat Pulverizarea apei se realizeaz n scopul creterii raportului ntre suprafa-ta exterioar a picturilor i masa lor
,12

""'"' X7 ~* -#
V ? V ? vv
T7T7\7T7gT7

$J\ ^X^
Tr-OTr-OTr-VB

Fig. 2.5.42. Schema instalatiei fixe de stins incendiul, cu ap pulverizat: 1 - conduct cu diametru constant; 2 - pulverizator; 3 i 4 racorduri; 5 - van; 6 i 7 - manometre; 8 pompe; 9 - rezer-vor tampon; 10 - racorduri la pompele mobile pentru incendiu; 11 - reea exterioar; 12 tunel de cabluri; 13 - subsol de cabluri.

pentru a se obtine un contact mai bun ntre ap i mediul ambiant n zona fo-carului, intensificarea transferului de cldur i, n consecin, stingerea mai rapid a incendiului. Comparativ cu instalaiile cu sprinklere sau drencere, instalaiile de pul-verizare necesit presiuni mari ale apei (500...700 kPa). Instalaiile fixe de stins incendiul cu ap pulverizat se prevd pentru: - stingerea incendiului de materiale combustibile solide (lemn, hrtie, textile, materiale plastice etc.); - protejarea obiectelor: structuri i echipamente ale instalaiilor tehnologi-ce; recipiente pentru lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor mai mare de 60 C i gaze in-flamabile; motoare cu ardere intern; ncperi cu numr mare de cabluri electrice cu izolatie combustibil; limitarea radiaiei termice emise de un incendiu nvecinat, pentru a reduce ab-sorbia cldurii pn la limita care pre-vine sau micoreaz avariile; - prevenirea formrii unor amestecuri explozibile n spaii nchise (reducerea evaporrii prin rcirea suprafeelor care vin n contact cu lichide inflamabile) sau n spaii deschise (prin diluarea ames-tecurilor explozive sau a scprilor de gaze care pot forma amestecuri explozive); - limitarea posibilitilor de propaga-re rapid a incendiului prin stropirea zonei de ardere; - degazarea spaiilor incendiate prin splarea atmosferei cu jeturi de ap pulverizat; - protectia contra nclzirii excesive, prin rcirea intens a materialelor, elementelor de construcii i instalaiilor tehnologice ameninate de incendiu; - prevenirea incendiului prin stropirea cu ap a zonei n care scap, n caz de avarie, lichide sau gaze combustibile, spre a se evita aprinderea; - neutralizarea unor ageni agresivi asupra mediului. 2.5.6.2 Solufii constructive i scheme pentru instalatii fixe cu ap pulverizat Schemele instalaiilor Schema de functionare a instalatiei de alimentare cu ap a pulverizatoare-lor (folosit, n special, pentru protectia contra incendiului din tuneluri i subso-luri de cabluri electrice) cuprinde (fig. 2.5.42): - reelele de conducte (1) pe care se monteaz pulverizatoarele (2); - racordurile (3) ale conductelor (1) la conducta principal (4) de alimentare cu ap. Pe fiecare din racordurile (3) se monteaz vane (5) de acionare indivi-dual, manual, local sau de la dis-tan pentru pornirea pulverizrii apei

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


pe tronsonul respectiv i manometre (6) pentru verificarea presiunii apei la intrarea n conducta respectiv i (7) pentru verificarea presiunii pe conducta principal de alimentare cu ap; - pompe (8) pentru ridicarea presiunii apei (care se prevede numai dac re-eaua care constituie sursa de alimentare cu ap nu are presiunea necesar); - rezervorul tampon (9) cu rol de acumulare a apei (care se prevede 12 - -I 13 -/- 15 14
tlj-

l-r

8|V*
'11

-d
T 10 Fig. 2.5.43. Schema instalatiei de sem-nalizare i acionare a instalatiei de stins incendiu cu ap pulverizat: 1 - reea de ap pentru incendiu; 2 - va-n cu acionare manual (normal des-chis); 3 - van normal nchis; 4 -manometru; 5 - robinet de control (cu 3 ci); 6 - duz tip PLUVIA; 7 - detector termic de incendiu; 8 - buton pentru por-nirea pompelor de incendiu; 9 - racord la pompe mobile de incendiu; 10 -staia pompelor de incendiu; 11 - robinet de golire; 12 - tablou de semnalizare; 13 - formaia PSI; 14 camera de co-mand; 15 - central de avertizare. \

W
\ \

\ 3 45sa10ipt^l "

v1,5 -m

Fig. 2.5.44. Poziia de montare a duzelor tip PLUVIA: 1 - duz; 2 - cabluri electrice; 3 - con-sola; 4 - conturul jetului de ap pulve-rizat. cnd sursa de alimentare cu ap nu asigur permanent debitul necesar); - racordurile (10) pentru pompe mobile de alimentare cu ap n caz de incendiu. Alimentarea cu ap a instalatiei se poate face fie din reeaua exterioar (11) de ap potabil i de incendiu, fie din reeaua de ap industrial (decanta-t, filtrat i neutr din punct de vedere chimic, pentru a evita coroziunea echi-pamentului, nfundarea duzelor etc.). Distribuitorul instalatiei va fi prevzut cu manometru. Instalaiile de ap pulverizat se pre-vd cu comand automata i/sau ma-nual. Acionarea manual a robinetelor pentru punerea n funciune a instalatiei se admite cu conditia ca aceasta s se fac n timp util. Pentru alimentarea instalatiei de la pompe mobile de stins incendiu se prevd aceleai echipri ca la instalatia cu sprinklere. Intrarea n funciune a instalatiei fixe de ap pulverizat va fi semnalizat la serviciul de pompieri i la camera de comand a obiectivelor protejate. n figura 2.5.43 se prezint schema de principiu a instalatiei de semnalizare i acionare a unei instalatii de stins in-cendiul cu ap pulverizat. La apariia semnalului de incendiu dat de detec-toarele termice de incendiu i recepio-nat la centrala de avertizare din camera de comand, se pornesc pompele de incendiu i se urmrete prin lmpi-le de poziie dac acestea au pornit. Se verific, la faa locului, autenticitatea semnalului i se stabilete precis zona afectat. Dac semnalul a fost real, se controleaz presiunea la manometrul distribuitorului i se deschide vana afe-rent compartimentului de incendiu. Determinarea numrului de pulverizatoare i amplasarea lor n cldiri

Fig. 2.5.45. Detaliu de montare a pul-verizatorului tip PLUVIA: a - racord scurt; b - racord lung; 1 - conduct de alimentare cu ap; 2 - teu; 3 - pulverizator PLUVIA; 4 - eav cu racord lung; 5 - reducie. Tipul i numrul de pulverizatoare (duze) se stabilesc n funcie de para-metrii lor hidraulici indicai de produc-tor i de intensitatea minima de stinge-re a incendiului (STAS 12260). Se prevede o rezerv de

4... 10 % din num-rul total de pulverizatoare montate pentru nlocuirea celor aflate n revizie (nfundate sau deteriorate). Distana dintre pulverizatoare se re-comand s nu fie mai mare de 1,5...2,0 m. Distantele maxime admise pentru pulverizatoarele tip PLUVIA sunt date n tabelul 2.5.20 n funcie de n-clinarea axei jetului fat de poziia ver-tical normal. Direcia de stropire a duzelor este, de regul, de sus n jos. n tunelurile i subsolurile de cabluri electrice, pulverizatoarele se monteaz nclinat (fig. 2.5.44) cu un unghi de 45... 10 astfel nct s stropeasc, pe cat posibil, tot irul respectiv de rafturi sau console suprapuse. Distanele ntre pulverizatoare se fixeaz n aa fel n-ct s se realizeze, n medie, o intensitate de stropire de eel puin 0, 2 l/s-m2. n figura 2.5.45a se prezint, ca exemplu, un detaliu de montare cu racord scurt a pulverizatorului tip PLUVIA, iar n figura 2.5.45b un detaliu de montare cu racord lung a aceluiai tip de pulverizator. Reeaua de conducte a instalatiei fixe de stingere a incendiului cu ap pulverizat Instalaia se proiecteaz i se execut cu tevi din oel. Armturile i fitingurile sunt din oel sau din font maleabil. Reelele de distribute a apei pot fi ramificate sau inelare. Ramurile reele-lor ramificate pe care se monteaz pulverizatoarele, se execut, de regul, cu diametru constant, ceea ce uureaz i execuia prefabricat a instalatiei. Dia-metrul conductei inelare se alege, de asemenea, constant, ceea ce mrete i gradul de siguran n alimentarea cu ap a pulverizatoarelor. Conductele de alimentare i armtu-rile aferente, pn la distribuitor se pro-tejeaz mpotriva nghetului, prin amplasarea acestora n ncperi nclzite. Conductele de distribuie de la distribuitor pn la obiectul protejat sunt uscate. Tabelul 2.5.20 Distantele maxime de amplasare a pulverizatorului n funcie ____________de nclinarea sa fa de poziia vertical normal____________ Unghiul de nclinare a, Distana de amplasare L, [m]

J.
45 2,00 90 1,20 135 180 1,10 1,00

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap S. Instalatii sanitare


2.5.6.3 Dimensionarea conductelor instalaiei fixe de stins incendiul cu ap pulverizat Debite specifice i debite de calcul pentru dimensionarea conductelor Debitul specific al unui pulverizator se determin cu relatia: qis=a Hi 9,81 [l/s] (2.5.22) n care: H este presiunea normal de utilizare n seciunea orificiului pulverizatorului [kPa], iar a, coeficientul de debit al pulverizatorului, avnd valori redate n tabelul 2.5.21. Debitul de calcul al conductelor in-stalaiei cu pulverizatoare se stabilete cu relaia: Qc=Y,qis [l/s] (2.5.23) n care debitul specific, qis, se calcu-leaz cu relaia (2.5.22). Dimensionarea conductelor i cal-culul pierderilor totale de sarcin Calculul hidraulic de dimensionare a conductelor se efectueaz dup aceeai metodologie ca i n cazul instala-iei cu sprinklere. Conductele reelelor ramificate pe care se monteaz pulverizatoarele se proiecteaz i se execut cu diametru constant. Diametrul conductei inelare se alege, de asemenea, constant, ceea ce m-rete i gradul de siguran n alimen-tarea cu ap a pulverizatoarelor. La calculul reelelor inelare se pune problema determinarii punctului de convergen, adic punctul n care se ntlnesc curenii care pleac n sensuri contrare din punctul de alimentare cu ap al inelului. Acest punct se determi-n punnd condiia ca, pe traseele parcurse de cei doi cureni din punctul de alimentare cu ap pn n punctul de convergent! considerat, pierderile totale de sarcin s fie practic egale (se admite o diferen de 5 %), avnd n vedere c toate punctele inelului au, de regul, aceeai nlime geodezic. Cu alte cuvinte, se pune condiia ca, n punctul de convergen, sarcina hidro-dinamic a apei s aib o valoare unic Tabelul 2.5.21 Valorile coeficientului a\ i ale presiunii normale de utilizare Hi pentru pulverizatoare (STAS 1478) Tipul ulu Diametrul Hi [kPa] 600 pulverizator i orificiului [mm]

6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 7,0 14,0 400 PLUVIA 500 0,135 0,163 0,192 0,358 0,413 0,092

0,139 0,161 0,138 0,165 0,199 0,321 0,194 0,350 0,416 0,094 ai* 0,414 0,092 = 0,200

ER 14 Hi > 250
3 * Valori medii sficientulu ai CO( ak i Ramura I Ramura I Ramura I 3.6 3.5 ZA a3 3.2 3.1 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2rry^rry^try^nyM/^m
X7/ XT / XT / X7 /XT /XT

1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 /^/27rj/2rri/2ny2m^ /M^n^ry^ny^ny^n) /

XT/XT /XT / X7 /XT /XT /XT XI / XI /X7 / X7 /XT /X7 / X7___

V/ V / V / V /V /V /-V ,V/V /V / V /v

7 6 5 4 3m /16m

1 7 6

54

3 27.

1.7

'!&
Fig. 2.5.46. Schema de calcul a instalaiei de combatere a incendiului cu pulverizatoare de ap pentru un tunel de cabluri electrice (ex. de calcul 4).

Fig. 2.5.47. Schema de calcul a reelei inelare de conducte a instalajiei de combatere a incendiului cu pulverizatoare de ap pentru un tunel de cabluri electrice. determinat. 2.5.6.4 Exemple de calcul Exemplul de calcul 4 Se efectueaz calculul hidraulic de dimensionare a conductelor instalaiei cu pulverizatoare de ap pentru com-baterea incendiului la un tunel de cabluri electrice (fig. 2.5.46) i se deter-min debitul i sarcina hidrodinamic necesar n punctul de racord la re-eaua exterioar de alimentare cu ap. Rezolvare Se aleg pulverizatoare tip PLUVIA, P6, avnd diametrul orificiului d = 6 mm, presiunea de utilizare Hi = 400 kPa i coeficientul a; =0, 139 (tab. 2.5.21). Pentru realizarea unei soluii econo-mice, s-a aplicat condiia ca ntre debi-tele pulverizatoarelor extreme, ampla-sate pe o ramificaie ( n aria de de-clanare simultan) s nu fie diferene mai mari de 15 %. Dimensionarea conductelor pe ramura I s-a fcut astfel nct diametrele tronsoanelor succesive s fie continuu cresctoare, ncepnd de la tronsonul 1.1. la 1.6, iar vitezele de circulate a apei pe aceste tronsoane s nu dep-easc viteza maxima admis de 5 m/s. Calculul hidraulic al conductelor este redat n tabelul 2.5.22, anexa 2.5.3. S-a calculat mai nti ramura I, tron-soanele 1.1... 1.7, stabilindu-se sarcina hidrodinamic disponibil n punctul a (fig. 2.5.46). Ramurile II i respectiv III (tronsoane-le 2.1 ... 2.7 i 3.1 ... 3.7) s-au dimen-sionat la presiunea disponibil n punctele a i b (tab. 2.5.22 - anexa 2.5.3).

Calculul hidraulic al conductelor s-a efectuat utiliznd nomogramele din figurile 2.4.62. i 2.4.68. Calculul sumei coeficienilor de pierderi de sarcina locale 1L,: Tronson: 1.1; 1 cot De 26,9 mm 1 x 1,5 = 1,5 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 1 reducie 1 x 0,3 = 0,3 Total 2,3" Tronsoane: 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 1 reducie 1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8 Tronsoane: 1.3; 1.5; 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total 0,5 Tronson: 1.7; 3 coturi De 60,3 mm 3 x 1,0 = 3,0 1 robinet cu ventil 1 x 2,2 = 2,2 nclinat Dn 50 mm 2 teuri de trecere 2 x 0,5 = 1,0 1 reducie 1 x 0,a = 0,3

Total
6,5 Tronsoane: 2.7; 3.7; 2 coturi De 60,3 mm 1 robinet cu ventil 2x 1,0 = 2,0 1 x 2,2 = 2,2

S. Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


nclinat Dn 50 mm 1 teu de trecere 1 teu de derivaie Tronson: 1.9; 1 cot De 76,1 mm 1 robinet cu ventil nclinat Dn 65 mm 1 teu de derivaie

1 x 0,5 = 0,5 1 x 1,5 = 1,5


Total 6,2

1 x 1,0 = 1,0 1 x 2,0 = 2,0


1 x 2,0 = 2,0 Total 5,0 Pentru calculul diafragmelor s-a pro-cedat la fel ca la diafragmarea ramuri-lor de la instalaia de sprinklere (tab. 2.5.18 anexa 2.5.2), viteza s-a considerat de 3,6 m/s corespunztoare tronsoanelor 2.7 i 3.7 i diametrul interior al evii Di 53 mm pentru eava cu diametrul exterior De = 60,3 mm. Sarcina hidrodinamica necesar, de-terminat n punctul c (fig. 2.5.46) de racord al instalaiei de pulverizare la re-eaua exterioar de alimentare cu ap, este: Hnectot = 692,12 kPa. Exemplul de calcul 5 Se efectueaza calculul hidraulic al re-elei inelare de conducte a instalaiei cu pulverizatoare de ap pentru combaterea incendiilor la un tunel de cabluri electrice (fig. 2.5.47) i se de-termin sarcina hidrodinamica necesar n punctul de racord la reeaua exte-rioar de alimentare cu ap. Rezolvare Se aleg pulverizatoare tip PLUVIA, P6, avnd d = 6 mm, H = 400 kPa i a = 0,139 (tabel 2.5.21). Pentru calculul hidraulic al reelei inelare se presupune c punctul de convergen, adic punctul n care se ntlnesc curenii ce pleac n sensuri contrare din punctul a de alimentare cu ap a inelului, este punctul 14 (fig. 2.5.47). Acest punct se determin veri-ficnd conditja ca pe traseele parcurse de cei doi cureni, din punctul a de alimentare cu ap pn n punctul de convergent! 14, s rezulte aceeai pierdere total de sarcina (toate punctele inelului au aceeai nlime geodezic). Calculul hidraulic al reelei inelare este redat n tabelul 2.5.23 - anexa 2.5.4 i a fost efectuat utiliznd nomo-gramele din figurile 2.4.62. i 2.4.68. Diametrele tronsoanelor conductei inelare s-au stabilit n funcie de debitul de calcul al fiecrui pulverizator, stabilit pe baza presiunii de utilizare efective. Pentru calculul reelei s-au adoptat viteze care s nu depeasc 5 m/s i care s permit s nu se depeasc cu mai mult de 15 % diferena dintre pulverizatorul eel mai apropiat 1 sau 27 i pulverizatorul eel mai deprtat 14. Calculul sumei coeficienilor de pierderi de sarcina locale It: Tronsoane: 1.5; 1.10; 1.11; 1.13; 1.14; 1.16; 1.18; 1.19; 1.22: 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 1 reducie ___1 x 0,3 = 0,3 Total 0,8 Tronsoane: 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.12; 1.17; 1.20; 1.21; 1.23; 1.24; 1.25; 1.26; 1.27: 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 Total 0,5 Tronsoane: 1.1; 1.28: 1 cot De 76,1 mm 1 x 1,0 = 1,0 1 teu de bifurcaie 1 x 2,0 = 2,0 Total 3,0 Tronson: 1.15: 2 coturi De 26,9 mm 2 x 1,5 = 3,0 1 teu de trecere 1 x 0,5 = 0,5 1 reducie 1 x 0,3 = 0,3

Total ~" 3,8 Tronson: 1.29; 2 coturi De 114,3 mm 2 x 1,0 = 2,0 1 robinet cu ventil 1 x 2,0 = 2,0 nclinat Dn 100 mm 1 teu de derivaie 1 x 2,0 = 2,0 Total 6,6 Pentru echilibrarea celor dou ramuri care formeaz inelul, s-a prevzut o diafragm pe tronsonul 1.1, care preia diferena de presiune de 38 780 Pa. Calculul diafragmei s-a efectuat ca la exemplul de calcul 4, viteza pe tronsonul 1.1 fiind de 4,0 m/s i diametrul interior al evii Di = 68,7 mm pentru eava cu diametrul exterior De = 76 mm. Sarcina hidrodinamica necesar, determinat n punctul b (fig. 2.5.47) de racord al instalaiei de pulverizare la reeaua exterioar de alimentare cu ap, este: Hnec tot = 704,798 kPa.

Anexa 2.5.1 - Tabelul 2.5.13. Calculul hidraulic al instalatiei de alimentare cu ap rece pentru consum menajer si pentru combaterea incend studentesc, a crei schema de calcul este prezentat n fiqura 2.5.25 (exemplul de calcul 2) Nr. Numrul i tron -felul armt. son racord.tron Znqr I0,7nqSb nqs [l/s] I l/s I 1 1 1a 2 1R Ajutaj Furtun 1RH 2-7: 8 1R+1RH 1RH 6R 6L 6D (15%) 1RH 12R 12L 12D (15 %) 1RH 18R 18L 18D (15 %) 0,1 0,6 0,29 0,14 0,1 0,6 0,89 1,02 2,5 0,1 1,02 2,5
l

Qcm

qci

qct

I |m] 9

De [mml

il [Pa] 13

E il [Pa] 14

2c; [Pa] 15

hri

Shrl

H 2 [P

[l/s] 5 0,1

I l/s l [l/s|
6 0,1 7 0,10 2,5 2,5

n/si
8 4 2,50 2,50 2,60

[m/s] [Pa/m] 12

[Pa| 16 15665 17 !

3 0,1

10 : 11 4000 1,2 1,2

Coloana H 1 17,1 ; 1,18 20 0,5 22 2 16000 16000 1000 20000 500 1000 250 2000 510 ; 11220 20000 20250 31470 33470 10 5 0,5 7200 3721 740 7200 10921 11661 22,5 15665 2,50 ; 6,4 60,3 60,3

31

60,3 ' 1,22 60,3 ! 1,72

2,5 2,5 3,52

9 10

1,2 1,8

1,2 0,59 1,79 2,5 0,28 | 2,07 1,45 1,8 0,88 2,68 1,77 0,42 3,1
! i

42 2,5 2,5 3,95 2,5 4,27

60,3 76

2 1,25

1400 375

5600 750

39070 39820

0,5 0,5

1000 391

12661 13051

5 5

11

1RH 23R 2,3 24L 24D (15 %)

1,18 0,56

2,3 3,48 4,04

2,02

2,5 2,5

76 ! 1,3 4,52 2

410

820

40640

0,5

423

13474

54

12

1RH 24R 2,4 24L 24D (15 %)

1,18 0,56

2,4 3,58 4,14

2,5 2,04 i

2,5 4,54

10,5

76 ! 1,31

420

4410

45050

7,2

6178

19652

Coloana Mi Traseul 1.1__1.12 ; Hdisp. b = 2867 1.1 1.2 1.3 1.4 1D 1D+1L 1D+1L+1R 0,1 2D+2L+1R I 0,1 0,14 0,19 0,19 0,38 0,14 0,19 0,29 0,48 0,14 0,19 0,29 0,48 0,14 0,19 0,29 0,48

56 P; i 1 1,8 21,4 2 0,8 21,4 21,4 26,9 0,86 1,18 1,9 1,58 1450 2700 6500 3000 1450 4860 13000 2400 1450 6310 19310 21710 2,5 15,5 0,5 0,5 925 10791 903 624 925 11716 12618 i 13242

23 18 31 34

Anexa 2.5.1 - tabel 2.5.13 continuare 1 2 3 i 4 i 5 6^7 1.5 2D+2L+2R

8 0,58 0,77 0,87 1,03

9 2 0,8 2 0,8

10 26,9 33,7 33,7 33,7

11 1,9 1,5 1,7 2


;

12 4700 1950 2500

13 9400 5000

14

15 0,5 0,5 0,5

16 903 563 723

17 14145 14707

0,2 0,3

0.38 0,57 0,57

0,58

0,58

31110 ; 0,5 37670 40550

1.6 3D+3L+2R | 0,2 1.7 3D+3L+3R 1.8 4D+4L+3R

0,77 : 0,77 0,87 0,87 1,06 1,03 ;

1560 32670

15430 5

0,3 j 0,76

3600 : 2880

1000

16430 5

1.9

4D+4L+4R

0,4 I 0,76 0,4 0,5 0,95 0,95

: 1,16 1,07 1,35 1,16 1,45 1,21

1,07 1,16 1,21


]

2 0,8 j2 4 2 0,8 2 0,8

33,7 42,4 42,4 42,4 17,1 21,4 26,9 26,9 26,9 33,7 33,7 33,7 42,4 42,4 42,4 42,4

2,03 1,18 1,28 1,3 1,18 1,9

3700 | 7400 800 950 1000 4000 6500 640

47950 48590

0,5 0,5 0,5

1030 348 410 10309

17460 6

1.10 5D+5L+4R 1.11 5D+5L+5R

17808 6

1900 50490

18218 6

1.12.6D+6L+5R 0,5 1,13 j 1,63 ! 1,28 1,28 Coloana M2 Traseul 2.1....2.12 ; Hdisp. c = 289.496 Pa 2.1 , 1R 0,1 0,1 ; 0,1 0,29 0,39 0,58 0,68 0,97 1,12 1,25 1,32 0,1 0,29 0,39 0,58 2.2 | 1R+1D+1L 0,1 0,19 j 0,29 2.3 2R+1D+1L 0,2 0,19 i 0,39 2.4 2R+2D+2L 0,2 0,38 0,58 2.5 3R+2D+2L !0,3 2.6 2.7 2.8 2.9 3R+3D+3L 4R+3D+3L 4R+4D+4L 0,3 0,4 0,38 0,57
!

4000 54490 !12,2 8000 8000 5200 18,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

28527 8

12880 ; 12880 903 410 903 1210 723 951 342 423 13782

132004 0,5

1,28 2000 4000 17200 1,9 4700 3760 20960 2,2 | 5800 | 11600 32560 1,7 1,95 2,03 1,17 1,28 1,3 1,32 2500 i 2000 3400 3700 780 950 1000 1020 6800 2960 34560 41360 44320

14192 3 15094 3

0,68 0,97 1,26 1,55 j 1,73

0,68 | 2 0,87 :o,8


I

16304 4

j 0,87 0,87 1,16 1,07 1,45 1,21

17027 5

0,4 j 0,57 0,76 0,76 0,95 0,95 1,13

0,97
' I

!2 2 0,8 2 4

17977 5

1,07 |0,8 1,12 1,21 1,25 1,32

0,5 , 1030 19008 6 410 ; 19759 20182 10629 j 30811

5R+4D+4L 0,5 0,6 0,6

1560 45880 760 46640 2000

19350 6

2.10; 5R+5D+5L 0,5 2.11I6R+5D+5L 2.12 6R+6D+6L

48640 : 0,5

4080 52720 12,2

Not : 1. pentru traseele pe care nu se consum presiunea disp( de reglare; 2. pe tronsoanele 1 12, se consider numr ntreg de d

Dnibil chiar la alegerea vitezelor maxime admisibile, diferenta

3. pe tronsoanele de pe coloana Mi si M2, s

-a considerat 4. tronsoanele de pe coloana M3 se dimensioneaz la fel pe coloana H2, se dimensionaz la fel ca cele de pe coloana Hi

uuri i funclune din cele 15 % care functioneaza n caz d r c duurile funcioneaz la simultaneitatea prescris atunci c ca cele

de pe colana M2, cele de pe coloana M4 se dimension

Anexa 2.5.2 - Tabelul 2.5.18. Calculul hidraulic al conductelor instalaiei de Numr tronson Numrul i felul armtu- qsc rilor racordate la tronson 1 1 1.1 2 2 1S 1S 1S 2S ___ 1S 3S 1S 4S ...__8S 2,15 8,32 2,15 ... 16,64 .1.6.. __Z6 3,2 114,1. _2,4 2,05 1400 520 2240 i 13664 1664 ' 15328 2 1 5760 11313 2,11 6,17 3,2 76 1t8 790 2,06 4,06 3,2 ; 60,3 2 1400 4480
!

sprinkler (exemplul e

qsc

De

iI

I il

hrl

Ihrl

Hr = Z il+Shrl

Hu

[l/s]

[l/s]

[m] [mm]

[m/s]

[Pa/m] [Pa]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

3 2

10

11

12

13

14

15

16

2,00 _

3,2

48,3

1.63

1380_

4416

4416

2657

2657

7073
" -

100000

J.2
3 1.3___ 4

8896

0,8

i 1600

4257

13153

100000

2528

11424

0,8

1296

5553

16977

100000 |116

1-A_
1.5

24977 28742

100000

2101 i 13414 3380 { 16794

100000 . 1

1.6 1.7

16S 32S_____ 32S 32S 32S 32S 32S 32S 32S


Hnec tot = H

2,15 2,15_ 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15


lec + H(

33,28 66,56 66,56 66,56 66,56 66,56 66,56 66,56 66,56

3,2

139,7

2,6 _ 3,63,6

680 1000 1000 1000 1000

2176 3200 3200 3200 3200 3200

17504 20704 23904 27104 30304 33504

1 1 1 1 1 1 1 1 7 6480 6480 6480 6480


;

34298 23274 29754 36234 42714 43978 53658 63338 73018 82698 92378 102058 169418

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

1.8
1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

3,_2 165,2 _ 3,2 165,2

3,2 165,2 I 3,6 3,2 165,2 3,2 3,2 3,2 22 3,6

165,2 _[_ 3,6 _j 1000 165,2 i 3,6 165,2 165,2 3.418 + 3,6 3,6 1000 1000 1000

6480 J_ 49194

3200 ' 36704 3200 ' 39904 22000 61904

t 6480
6480 45360

55674 62154 107514

100000 | 26

I + Hacs = 26<

77.081 + 300

000 = 6 46.499 P a

Anexa 2.5.3 - Tabelul 2.5.22 Numr Numrul i tronson date la tronson 1 1 1.1 2 1.2 3 1.3 4 1.4 5 j 2 1P 1P 1P 2P 1P 3P 1P 4P 1P ; 1,00 1,02 5,688 2 48,3 4,5 ] ^0,982 4,688 2 ; 48,3 3,7 0,957 ; 3,706 2 42,4 ! 4,05 0,944 2,749 2 42,4 3 0,918 1,805 2 33,7 3,5 3 0,887 0,887 2 26,9 2,82 4 ! 5 6 7 felul armtu rilor racor[l/s] [l/s] [m] [mm] [m/s] qsc Sqsc I De v

. Calculul hidraulic al conductelor instalaiei cu

pulverizatoare (exemplu

:
I II IN j
hrl

Ihrl

Hr = I il+Zhrl

Hu

;Pa/m]|

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

[Pa]

10

11

12

13

14

15

9500

19000

19000

2,3

9145

9145

28145

400000
:

10000 20000

39000

0,8

4900

14045

53045

400000

5000

10000

49000

0,5

2250

16295

65295

400000

9000 18000

67000

0,8

6561

22856

89856

400000

1.5 . ;.. 5P 6 1.6 7 1.7 1P 6P 1P 7P

6700113400

80400

0,5

3423

26279

106679

400000

9000

18000

98400

0,8 ; 8100

34379

132779

400000

6,712 | 16

60,3

3,6

3600

57600 156000

6,5

42120

76499

232499

400000

Ramura II ; Hdisp a = 632.499 Pa Tronsoanele 2.1....2.6 la fel ca tronsoanele 1.1 2,7 1.8 7P 14P | 6,712 : 13,424 3 16 1.6 60,3 3,7 : 3,6 76 3600 10800 98400 109200 160400 6,2 0,8 40176 5476 34379 74555 80031 183755 240431 400000 400000

3200 51200

Ramur III ; Hdisp b = 640.431 Pa c Tronsoanele 3.1....3.6 la fel ca tronsoanele 1.1.....1.6 3.7 7P 6,712 3 60,3 ' 3,6 3600 10800 98400 109200 6,2 40176 34379 74555 183755 400000

1.9

21P

20,136

88,8

i 4,5

3700118500

127700 I 5

50625

125180

252880

400000

Hnectot = Hnec + Hg = 652.880 + 39.240 = 692.120 Pa Anexa 2.5.4 - Tabelul 2.5.23. Calculul hidraulic al conductelor instalatiei cu pulverizatoare (exemplul de calcul 5; fig 2.5.47 ) Numr tron-

Numrul i felul qSc armtu rilor racordate la tronson [l/s] SqSc [l/s] I De v i i1 Z il ZE, Zhrl [Pa] 11
i

hrl

Hr = I il + rl

Hu [Pa] 15

son

[m]

[mm] [m/s] [Pa/m] 8

[Pa] 9

[Pa] 10
!

[Pa] 12 13

[Pa] 14

1 14
1.14

2 Reea 1P 1P 1P 2P 1P 3P 1P __4P 1P 5P 1P

3 4 5 6 7 inelar ; Traseul 1.14.....1.1 0,887 0,887 0,911 1,798 0,938 2,736 0,951 3,687 0,976 4,663 0,995 2 48,3 3,7 2 42,4 4,05 2 42,4 3 2 33,7 3,5 2 26,9

2,82 9500 10000 5000 9000 6700

19000 19000

0,8

3181 4900 2250 6561

3181 8081 10331 16892

22181 47081 59331 83892 102768

400000 400000 400000 400000 400000

13
1.13

20000 39000 ; 0,8 10000 49000 18000 67000 13400 80400 0,5 0,8 0,8

12
1.12

11
1.11

10

1J0 9

5476 ; 22368

1.9 8 1.8 7 1.7 6 1.6 5 1.5 4 14 3

6P 1P 7P 1P 8P 1P 9P 1P 10P 1P 11P 1P

I 5,658 1,002 6,660 \ 1,012 I 7,672 1,024 2 2

2 60,3 60,3

60,3

2,6 3,3 3,7 ;

2700 i 5400 3500 4700 6100 7500 2200

85800

0,5 0,5

1690 2723

24058 26781

109858 119581 132403


j

400000 400000 400000

7000 \ 92800 9400

102200 0,5!

3423 , 30203 4840 : 35043 9604 2326 44647 46973

8J396 _ 2 1,040 9,736 1,063 1,069 10,799 2 2

60,3 ! 4,4 60,3 76 4,9 3,05

12200 114400 0,5: 15000 \ 129400 0,8 4400 133800 0,5

149443 j 400000 174047 400000

180773 ! 400000

1.3 2 1.2 1 1.1

J2P
1P 13P___ 1P 14P 1,085 1,077

11,868 2 12,945 2 14,030 1,6

76 76 76

3,35 2600 3,6 4 3100 3800

5200 6200 6080

139000 0,5 145200: 0,5 151280: 3

2806 3240 24000

49778 53018 77018

188778 198218 228298

400000 400000 400000

Anexa 2.5.4 Tabelul 2.5.23 (continuare) 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 Retea inelar; Traseul 1.15.....1.29 15 1P 0,887 1.15 1P 0,887 4,2 26,9 2,8 9500 39900 39900 15110 15110 2 3,8

14

15

55010

400000

16 1P 1.16 2P

0,947 1,834 2 33,7 3,5 10000 42,4 3,1 5100 10200


20000 59900

4900

20010

79910

400000

17 1P 0,972 1.17 ___3_P___; 2,806 2 18 1P 1.18 4P 19 1P 1.19 5P 20 1P 0,985

0,8 70100 0, 2403 5 22413 92513 400000

3,791 ; 2 42,4 1,009 4,800 2 1,027 i 5,827 1,03 6,861 2


]

4,0 9000 : 18000 88100 0, 6626 7 8 48,3 3,7 6700


13400 101500 0,

29038

117138 400000

_...5 34514 476_

136014 400000

1.20 6P 21 1P 1.21 7P 22. 1P 1.22 8P

60,3 2,6 60,3 3,3

2700

5400

106900 0,5 113900 0,5

1690

36204

143104 400000

3500 7000

2723

38927

152827 400000

1,04 7,904 ! 2 : 60,3 2 : 3,7 4700 9400 4,4 6200 ; 12400 135700 5 12330 0, 5476 0 8 0, 4951 5 44403 167703 400000

23 1P 1,057 1.23 9P ] 8,961 24 60,3 1P 1,073 1.24 10P 25 1P 1.25 11P ; 10,034 1,094

49354

185054 400000

60,3 5

8100

16200 151900 0,

6250

55604

207504 400000

11,12 2 8 12,22 2 8 ' 13,335 i 2 ; 13,335

76 : 3,1 2300

4600

156500 0,5

2403

58006

214506 400000

26 1P 1,1 1.26 12P ; 1P 27 1,107

76

3,3 2600 5

5200

16170 0, 2806 0 5

60812

222512 400000

1.27 13P 1.28

76

3,7 ; 3200 6400 4,0 3900 5

2,6 76

16810 0, 3423 64234 0 5 24604 3 10140 17824 88838 0

232334 400000 267078 400000

1.1 1.29

14,03 0

27,37 5

Hnec tot Hnec + g = = r 7(

114, 3,2 1400 7000 L185240 6 1 >40 = 14 )4 + a 798 39 i 74 038 F

30720 119558 304798 400000

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare 2.6. Reele exterioare de alimentare cu ap rece din ansambluri de cldiri 2.6.1. Sisteme, scheme i condijii de realizare a retelelor exterioare

de alimentare cu ap rece din ansambluri de cldiri


2.6.1.1 Alctuirea i clasificarea reelelor exterioare de alimentare cu ap rece Reteaua exterioar de alimentare cu ap cuprinde totalitatea conductelor, ar-mturilor, aparatelor de msur, siguran- i control, constructor i instalaiilor, accesoriilor care asigur transportul apei de la rezervoarele de acumulare (nma-gazinare) sau de la instalaiile de ridicare a presiunii apei, pn la conductele de racord (branamentele) ale consumatorilor i constituie o parte component a sistemului de alimentare cu ap a loca-litii sau industriei. Reteaua exterioar de alimentare cu ap trebuie s asigure debitul maxim orar, la presiunea de ser-viciu necesar. Presiunea de serviciu este presiunea minima necesar care trebuie asigurat, n orice punct de bran-ament (racord) al instalaiilor interioare la reeaua exterioar, pentru a putea fi furnizat debitul necesar de ap pentru consum menajer, industrial sau pentru combaterea incendiilor. Presiunea maxima admis n reelele exterioare de alimentare cu ap este de 6 bar stabilit din condiia de rezisten a instalatiilor interioare (conducte, armturi) din cldiri, La proiectarea retelelor exterioare se ine seama de o serie de factori i anu-me: sistematizarea localitilor care ur-meaz a fi alimentate cu ap, amplasa-mentul consumatorilor, relieful terenului, configuratia strzilor, cile de acces public i poziia unor obstacole naturale (ruri, parcuri etc.) sau artificiale (alte reele amplasate n zon, ci de comu-nicaii etc.). Alegerea judicioas a sche-mei (alctuirii) retelei este rezultatul ana-lizei factorilor de mai sus i a unor cal-cule de eficient economic. Reelele exterioare de alimentare cu ap se compun din urmtoarele cate-gorii de conducte (fig. 2.6.1): - principale sau artere 1 care transports apa de la rezervorul de acumulare (compensare) sau de la staia de pom-pare, n sectoarele de consum; - de serviciu 2 sau conducte publice", care transports apa de la conductele principale pn la punctele de bran-ament; la aceste conducte se execut bransamentele 3 ale staiei de hidrofor sau cldirilor. De asemenea, la conductele de serviciu se pot monta hidrani exteriori pentru combaterea incendiilor 4 sau hidranii pentru stropit spaii verzi 5; - secundare 6, numite i reele exterioare de distribute a apei n ansambluri de cldiri, care transport apa de la instalatia de ridicare a presiunii 7 (de regul, instalatia de pompare a apei cuplat cu recipiente de hidrofor) la instalaiile 8 din interiorul cldirilor 9. Dup forma n plan se disting urm-toarele tipuri de retele: - ramificate, prin care apa circul ntr-o singur direcie; - inelare cu puncte de ramificaie numite noduri, alctuite din bucle sau ochiuri nchise, la care apa poate ajunge n orice punct eel putin din 2 direcii; - mixte, cu portiuni ramificate i por-iuni inelare. Retelele inelare prezint siguran n exploatare, att n cazul consumurilor menajere i industriale ct, mai ales, pentru combaterea incendiilor; n cazul unei defeciuni ntr-un punct al unui tronson (poriuni) al retelei se poate continua alimentarea cu ap a celorlalti consumatori, pe cnd la o reea rami-ficat se ntrerupe alimentarea cu ap pe toat suprafaa localiti sau industriei din aval de acest punct. Dup calitatea apei transportate se disting: reele exterioare pentru alimentare cu ap potabil sau cu ap industrial. Dup numrul de conducte de transport a apei, reelele exterioare pot fi cu: - o singur conduct de distribute a apei pentru consum menajer, industrial i pentru combaterea incendiilor; - conducte separate pentru fiecare fel de consum; - conducte comune pentru anumite categorii de consum al apei. n cazul centrelor populate se preve-de, n general, o singur ret,ea exterioa-r de distribute pentru apa necesar consumului menajer, industrial i pentru combaterea incendiilor. Sunt cazuri cnd ntreprinderile industriale necesit debite mari de ap nepotabil i rezult ca economic o alimentare separata cu ap pentru pro-cese tehnologice i separat o retea de ap potabil i pentru combaterea incendiilor. Pentru a se evita infectarea apei potabile se interzice orice legtur permanent sau ocazional ntre reteaua de ap potabil i retelele de ap industrial nepotabil (netratat sau tratat sumar, dup necesitti). Dup valoarea presiunii necesare a apei pentru combaterea incendiilor se deosebesc 2 tipuri de reele, de: - joas presiune (minimum 0,7 bar, n cazul hidranilor pentru combaterea incendiilor), astfel c presiunea nece-sar la ajutajul evii de refulare este asigurat de motopompe; - nalt presiune, cu staii proprii de pompare. Reelele de joas presiune se folo,7 3
J _<?-

4/h 5 i

Fig. 2.6.1. Rejea exterioar de alimentare cu ap a unui ansamblu de cldiri: 1 - conduct principal sau arter; 2 - conduct de serviciu; 3 - brana-ment; 4 - hidrant de incendiu; 5 - hidrant de grdin; 6 - conduct de distribute n ansamblul de cldiri; 7 - sta-ie de hidrofor; 8 -conduct de distri-butie n interiorul cldirii; 9 - cldire. sesc n ntreprinderi industriale cu peri-col redus de incendiu, iar cele de nalt presiune n ntreprinderi industriale cu pericol mrit de incendiu, ca de exem-plu: n industria lemnului, n industria petrolier, chimic etc. 2.6.1.2 Reele exterioare de distribute a apei reci n ansambluri de cldiri La alctuirea retelelor exterioare de distribute a apei reci n ansambluri de cldiri se ine seama de:

sistematizarea ansamblului de cldiri, respectiv, am-plasarea consumatorilor n plan i pe vertical, i legat de aceasta, posibili-tatea gruprii cldirilor cu aceeai nli-me; relieful terenului; sarcina hidrodina-mic disponibil i presiunile necesare la consumatori; mrimea i variaiile de-bitului de ap necesar la punctele de consum; condiiile de calitate a apei; costurile specifice de investiie i ale energiei de pompare a apei. Presiunile necesare la consumatori sunt: 0,7 bar - pentru hidranii exteriori de incendiu la care se racordeaz au-topompe; 0,5...0,7 bar - pentru instala-iile interioare de alimentare cu ap rece ale cldirilor cu parter racordate direct la reeaua exterioar; 0,5...0,7 bar, pentru racordarea staiilor de pompare cu recipiente de hidrofor; 2,5...4 bar, pentru instalaiile interioare ale cldirilor cu parter i 4 etaje; 4,5...6 bar, pentru instalaiile interioare ale cldirilor cu parter i 9 etaje. Presiunea maxima admis pentru o zon de presiune fiind de 6 bar, pentru presiuni necesare care depesc 6 bar se adopt 2 sau mai multe zone de presiune a apei. Reelele exterioare de distribute a apei reci cu o singur zon de presiune pot fi: - racordate direct la conductele de serviciu ale retelei de alimentare cu ap a localitii. Conductele de serviciu pot avea configuratia ramificat, inelar sau mixt, n functie de mrimea loca-litii i importana consumatorilor;

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


- racordate indirect la conductele de serviciu, prin intermediul staiilor de pompare cu sau fr recipiente de hi-drofor. Alimentarea cu ap dintr-o singur staie de pompare cu recipiente de hi-drofor constituie o soluie economic pentru ansambluri de cldiri de locuit cuprinznd pn la 6 000 apartamente. Instalaiile interioare care au sarcina hi-drodinamic necesar egal sau mai mica fa de cea din conductele de serviciu (ca de exemplu, instalaiile interioare de alimentare cu ap rece din coli, grdinie, cmine de copii, cinematogra-fe etc.) se racordeaz direct la conductele de serviciu. Hidranii de incendiu exteriori pot fi racordai fie la conductele de serviciu, fie la reeaua exterioar de alimentare cu ap rece a ansamblului de cldiri, iar hidranii pentru stropit spaii verzi numai la reteaua exterioara a ansamblului de cldiri. Alimentarea cu ap cu mai multe staii de pompare se adopt pentru ansambluri de cldiri cuprinznd 5 000... 6 000 de apartamente sau chiar i pentru ansambluri mai mici, dar amplasate pe terenuri cu denivelri mari, care pot conduce la depirea presiunii de 6 bar n unele instalatii interioare, n care caz staiile de pompare se amplaseaz la cote diferite i se dimensioneaz fiecare pentru o singur zon de presiune a apei. Hidranii exteriori de incendiu i hi-dranii de stropit spaii verzi se ampla-seaz la fel ca n cazul alimentrii cu o singur staie de pompare. Cnd presiunea necesar la consu-matori depete 6 bar, fie datorit re-gimului de nlime al cldiriior, fie dato-rit denivelrilor terenului sau cnd presiunea necesar nu depete 6 bar, dar numrul cldirilor cu nlime redus este comparabil cu eel al cldirilor cu nlime mare, se adopt reele distincte de distribute a apei reci, cu regimuri diferite de presiune. n acest caz, alimentarea cu ap se poate face printro singur staie de pompare prevzut cu pompe separate pentru cele 2 retele, respectiv, zone de presiune, sau cu staii de pompare distincte pentru fiecare reea, respectiv zon de presiune, cnd cldirile mai nalte sunt amplasate grupat ntr-o anumit zon a ansamblului de cldiri. Cnd presiunea disponibil n conductele de serviciu poate asigura alimentarea cu ap a hidraniior exteriori de incendiu i de grdin i instalaiile interioare ale cldirilor cu nrime mic, iar restul cldirilor din ansamblu sunt grupate pe 2 regimuri de nlime, so-luia economic de alimentare cu ap poate fi prin 3 reele distincte, respectiv, pe 3 zone de presiune. n prima zon de presiune a apei din conductele de
-i CX.c

^12

J>
1--- V --13

r~ r

-i

j____

J. 13' ^T^-L"
6
i i

12

V
.12 ~10

k1
2

'2i
13

-13 A"'

Q.'

K'

Fig. 2.6.2. Reele de alimentare cu ap a unui ansamblu de cldiri cu 3 zone de presiune: conduct principal sau - conducte de racord a - conduct de serviciu; arter; 2 conductei de serviciu la conducta principal; 3 4 - branament; 5 - conduct de racord a instalaiilor interioare la conducta de serviciu; 6 - conducta de distribute a apei reci pentru cldiri de locuit cu P + 4 etaje; 7 - idem, pentru cldiri de locuit cu P + 8...P + 10 etaje; 8 - hidrani de grdin; 9 - hidrani de incendiu; 10 - statie de hidrofor pentru 2 regimuri de preiune; 11 - cldiri cu P + 1...P + 2 etaje; 12 cldiri cu P + 4 etaje; 13 - cldiri cu P + 8 ....P + 10 etaje. serviciu se asigur alimentarea cu ap a hidranilor exteriori de incendiu i de grdin i a instalaiilor din cldirile cu nlime mic racordate direct. n a 2-a zon de presiune, sunt grupate instalaiile cldirilor cu P+4, P+5 etaje, iar n zona a 3 - a instalaiile cldirilor cu P+8...P+10 etaje. Este indicat s se prevad o singur staie de pompare cu recipiente de hidrofor, cu agregate de pompare separate pentru cele 2 zone de presiune, ale retelelor distincte de distribute a apei pentru cldirile cu P+4, P+5 etaje, respectiv pentru P + 8...P+10 etaje (fig. 2.6.2). n funcie de mrimea sau ntinderea ansamblului de cldiri i de denivelrile terenului alimentarea cu ap se poate face i cu staii de pompare separate pentru fiecare reea exterioara corespunzatoare zo-nei de presiune respectiv. 2.6.1.3 Racordarea instalaiilor interioare la retelele exterioare de alimentare cu ap sau la surse (branamente) Branamentul este conducta de racord ntre instalaia interioar i reteaua exterioara de alimentare cu ap (conducta public sau de serviciu) sau sur-sele proprii ale consumului respectiv. Branamentele pot fi de 2 feluri: pro-vizorii, folosite numai n perioada de execuie a construciei, i definitive, folosite i ca branamente provizorii n perioada de construcie. n funcie de importana consumato-rului, branamentele pot fi simple sau multiple. In cazul n care consumatorul necesit o alimentare cu ap continu, fr nici o ntrerupere, cum sunt, de exemplu, industriile cu procese tehno-logice la care ntreruperea alimentrii cu ap poate determina degradarea produselor sau deteriorarea aparatelor utilizate, se iau msuri speciale de si-gurant n alimentarea cu ap, prev-znduse: - 2 racorduri de la aceeai conducta de serviciu; - 2 racorduri de la 2 reele de pe strzi diferite; - realizarea unei rezerve intangibile, de avarie. In anumite cazuri, se prevd mai mult de 2 branamente; n aceste si-tuaii branamentele se dimensioneaz astfel nct din cele n branamente prevzute, n - 1 s asigure debitui de ap necesar n instalaie. Branamentul se amplaseaz n zona de consum maxim de ap, n vederea obinerii unei soluii cat mai economice pentru reteaua de distribuie a apei i se execut perpendicular pe frontul cldirii, astfel nct s aib o lungime cat mai mic, iar strpungerea fundaii-lor la intrarea n cldire s se fac uor. Un branament poate alimenta cu ap o singur cldire sau un ansamblu (grup) de cldiri dac, n general, se n-cadreaz n aceeai categorie, ca de exemplu, n cazul ansamblurilor de cl-diri de locuit. Pe conducta de branament, dup punctul de racord, se monteaz subte-ran o van (robinet) de concesie

de la

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


Tabelul 2.6.1. Distanje minimen plan orizontal dintre reele exterioare de alimentare cu ap i alte reele, elemente de constructs sau arbori [m] Denumirea retelei
"O CO CD CO # CO

CC
CD

"o 2.
O CD O

-D

Hb-g
c ^ >co u. o
>C0

S' -Q

u_ o o
>C0

Is
CO c

"O >ra E

. to
CD

2>S 5
DC D) CO
CO

x
CO

<
Reele exterioare de alimentare cu ap 3,0 0,6 2,0 3,0 0,5 2,0 0,7 1,5 Observaii: LDistana fa de ina de tramvai se aplic n cazul conductelor metalice; 2. Pentru conducte pozate n terenuri sensibile la umezire, se aplic prevede-rile: Normativul privind proiectarea i executarea construciilor fondate pe p-mnturi sensibile la umezire. care se poate nchide alimentarea cu ap a ntregii instalaii interioare, n caz de nevoie. De asemenea, pe conducta de branament se monteaz instalaia pentru msurarea i nregistrarea consumului de ap, compus din apome-tru i armturile anexe. 2.6.1.4 Amplasarea (pozarea) reelelor exterioare de alimentare cu ap rece innd seama de schemele de alimentare cu ap adoptate i urmrind reducerea volumului de lucrri i a consumului de materiale, reelele exterioare se pot amplasa: - fngropate in sol, sub adncimea de nghe stabilit pentru localitatea res-pectiv, conform datelor din STAS 6054. Se recomand ca traseele conductelor s treac, pe cat posibil, prin spaiile verzi (pentru a fi uor accesibile n caz de defeciune), cat mai aproape de consumatori i cat mai scurte. n terenuri normale, distana minima de la aliniamentul cldirilor pn la axa conductelor de ap de distribute este de 3 m. Distanele minime n plan orizontal i vertical, precum i condiiile de am-plasare la traversri i ncruciri cu alte retele sau obstacole sunt indicate n tabelele 2.6.1 i 2.6.2. Se interzice trecerea conductelor de ap potabil prin cminele de vizitare ale reelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, haznale etc. Conductele de alimentare cu ap potabil nu vor fi legate cu conductele de ap nepotabi-l sau industrial. Conductele metalice se izoleaz pentru protecia contra coroziunii (STAS 7335/5); - in canale de protecie, n cazurile n care terenul este sensibil la umezire i nu pot fi respectate distanele impuse (prin normativul P 7) faf de fundaiile cldirilor sau cnd conductele de alimentare cu ap trebuie s fie protejate mpotriva aciunilor mecanice exterioare. In general, se evit amplasarea conductelor de alimentare cu ap rece n canale n care se monteaz i conductele de alimentare cu ap cald. Cnd traseele conductelor de ap rece i cald sunt comune i se impune montarea conductelor de ap rece n canale, se adopt solutia de separare a canalului n 2 compartimente; - In subsolurile cldirilor, cnd acestea sunt prevzute cu subsoluri sau cu canale mediane circulabile. Soluia este economic, reducndu-se costurile in-vestiiilor i consumurile de metal i ci-ment. La adoptarea acestei soluii se iau urmtoarele msuri de protecie: conductele se izoleaz termic, pentru a se evita nclzirea apei reci; la traversarea rosturilor de tasare a pereilor sau a fun-daiilor cldirilor, golurile sunt mai mari dect diametrele exterioare ale conductelor cu 10...15 cm; conductele tra-verseaz golul pe

la partea inferioar a acestuia, iar etanarea golurilor n jurul conductelor se face cu material elastic; n poriunile n care conductele traver-seaz elemente de construcii nu se admit mbinri; n cazurile n care golurile sunt determinate de dimensiunile cana-lelor respective se asigur accesibilitatea conductelor pentru ntreinere i reparatii n timpul exploatrii; - n galerii subterane vizitabile, mpreu-n cu alte retele, n cazuri speciale (artere cu circulaie intens, condiii de teren foarte dificile, nevoie de supraveghere frecvent sau de intervenie rapid); - aerian, pe poriuni scurte ale reelei.

2.6.2. Materiale i echipamente specifice pentru reelele exterioare de alimentare cu ap rece din ansambluri de cldiri
2.6.2.1 Conducte i armturi a. Tuburi din beton armat precompri-mat. Se utilizeaz, n special, la conductele de aduciune sau artere pentru alimentarea cu ap a centrelor populate i a industriilor. Tuburile se fabric cu diametrele nominale de 400, 600, 800 i 1 000 mm i pentru presiuni de regim de 4, 7 i 10 bar. b. Tuburi i piese de legtur din fon-t ductil (font de presiune). n ar, se produc tuburi din font de presiune, bi-tumate sau nebitumate la interior i piese de legtur (STAS 9392 i STAS 1515), rezistente la presiunea interioar de 6 bar. Aceste tuburi sunt tot mai mult nlocuite de tuburile din font ductil (produse de numeroase firme strine), avnd aceleai diametre nominale, care au o fiabilitate mult mai mare. c. Tew i fitinguri din oel. Se folo-sesc tevi din oel carbon, sudate longitudinal, zincate (pentru apa potabil) sau nezincate (pentru apa industrial), filetate sau nefiletate (STAS 7656), precum i tevi sudate longitudinal, pentru construct (STAS 7657). d. evi i fitinguri din PVC, polipropi-len sau polietilen. Caracteristicile acestor evi sunt prezentate n cap. 2.4. 2.6.2.2 Hidrani exterior! pentru stinge-rea incendiilor a. Hidranp subterani de incendiu. In ara noastr, hidranii subterani de incendiu (STAS 695, fig. 2.6.3) se execute cu diametre de 70 i 100 mm, pentru presiunea de 10 bar. Se racor-deaz la reteaua exterioar prin intermedia unei piese de legtur fixat cu flan de corpul subteran al hidranilor. Tabelul 2.6.2. Condiii de amplasare pentru ncruciari de conducte (conform STAS 8591) Reele care se ncrucieaz Condiii de amplasare Msuri de protecie pentru cazurile n care condiiile de amplasare prevzute n acest tabel nu pot fi respectate________________________ Conducte de alimentare cu ap potabil cu canale de ape uzate Conductele de alimentare cu ap potabil se amplaseaz deasupra canalelor de ape uzate, la distanta minima de 40 cm. Conductele de alimentare cu ap potabil se introduc n tuburi de protecie. Tuburile de protecie trebuie s depeasc canalul de ape uzate, de o parte i de alta din axul acestuia, cu: - 2,50 m, n teren impermeabil; - 5,00 m, n teren permeabil_________________ Conducte de alimentare cu i Conductele de alimentare cu ap se ; Soluia de amplasare se stabilete cu acordui ap cu canalizaie telefonic amplaseaz sub canalizaia telefonic ntreprinderilor care exploateaz reelele respective

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Flanele de racordare ale pieselor de legtur cu hidranii subterani se exe-cut cu diametre de 50, 70 i 80 mm pentru hidrani avnd diametrul de 70 mm i cu diametre de 100 i 125 mm pentru hidrani avnd diametrul de 100 mm. Hidranii subterani sunt prevzui cu dispozitive de golire a apei pentru a se evita nghearea n timpul iernii. Furtunurile de incendiu se racordeaza la hidranii subterani prin intermediul hidranilor portativi cu robinete (STAS 697), care pot fi cu 2 racorduri fixe (fig. 2.6.4) sau fr robinete de nchidere (STAS 698), care pot fi cu cot simplu sau dublu. Firmele strine (CIA - Italia; HS Control System Limited - Anglia etc.) pro-duc hidrani subterani cu diametre nominate de 50, 70, 80, 100, 125 i 150 mm, precum i ntreaga garnitur de robinete i racorduri pentru alimentarea cu ap de la reea, respectiv de la motopompe. b. Hidranp supraterani de incendiu. Hidranii supraterani prezint mult mai mare siguran n exploatare dect hi-dranii subterani, putnd fi uor identi-ficai i racordai rapid la sursele de alimentare cu ap (inclusiv motopompe) i la echipamentul de stins incendii.

Fig. 2.6.3. Hidrant subteran de incendiu: 1 - corp; 2 - capac; 3 - cutia ventilului; 4 - racord cu gheare; 5 - pies de legtur pentru cheie; 6 - tij; 7 capacul racordului. Hidranii de suprafa pentru stinge-rea incendiilor produi n ar (STAS 3479) se execut cu diametre de 70 i 80 mm, pentru presiunea nominal de 10 bar (fig. 2.6.5). Se folosesc pentru racordarea furtunurilor sau a autopom-pelor la instalaiile fixe. Firmele strine (HAWLE - Austria, CENTRO ITALIA ANTINCENDIU, CIA -Italia, SAFETY & EMERGENCY SYSTEMS, SES ENGINEERING - SUA i al-tele) produc hidranti supraterani cu diametre nominale de 50, 70, 80, 100 mm, modelele normal i scurt, cu A = 350 mm i B = 500, 700 i 1 000 mm, din inox, cu capul din font, ceea ce le con-fer o maxima protecie anticorosiv. 2.6.2.3 Hidrani pentru stropit spaii verzi Se execut n 3 mrimi cu diametre de 1/2; 3/4 i 1", pentru presiunea no-minal de 6 bar, cu roat de manevr i corpul din font, iar restul pieselor din alam; sunt prevzui cu racord cu piuli olandez i cu racord pentru furtun. Se monteaz la nivelul terenului n cutii de protecie.

Fig. 2.6.4. Hidrant portativ cu robinete 1 - corp bifurcat; 2 - capacul robinetu-lui; 3 - roat de manevr; 4 - piuli de racordare cu urechi; 5 - corp tubular; 6 - flane cu mnere; 7 - flane; 8 - ra-cord fix; 9 - garnitur.____________

2.6.3. Dimensionarea reelelor ex-terioare de alimentare cu ap rece din ansambluri de cldiri


2.6.3.1 Stabilirea tipurilor i numrului punctelor de consum alimentate cu ap rece din refelele exterioare La reelele exterioare de alimentare cu ap rece se pot racorda: hidrani exteriori pentru incendiu; hidrani pentru stropit spaii verzi; hidranti pentru platforme de gunoi; fntni de but ap; fntni orna-mentale cu jocuri de ap. a. Hidranp exteriori pentru incendiu. Numrul, tipul, amplasarea i debitul specific al hidranilor exteriori pentru combaterea incendiilor se stabilesc astfel nct, debitul de calcul al con-ductei de distribute a apei pentru stin-gerea din exterior a incendiului Q/e [l/s] s fie asigurat pentru fiecare

tr_J-^! Fig. 2.6.5 Hidrant suprateran: I - cutia ventilului; 2 - corpul ventilului; 3 - corpul hidrantului; 4 - corpul pres-garniturii; 5 - buce de presiune; 6 - capac de manevr; 7 - racord fix B sau C; 8 - racord nfundat B sau C; 9 - racord fix A; 10 racord nfundat A; II - tije; 12 - piulita tijei; 13 - garnitura ventilului; 14 - scaunul ventilului.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


Tabelul 2.6.3. Debitui de incendiu exterior qie [i/s] i numarul de incendii _______exterioare simultane pentru centre populate (STAS 1343/1)_______ jmrul locuitorilor din Numrul de incendii centrul populat exterioare simultane [N] [n] 5000 1 5001...10000 1 10001... 25000 2 25001... 50000 2 50001... 100000 2 100001... 200000 2 200001...300000 3 300001...400000 3 400001...500000 3 500001...600000 3 600001... 700000 3 700001...800000 3 800001... 1000000 3 qie [l/s] Cldiri cu 1.. .4 Cldiri cu peste niveluri 4 niveluri 5 10 10 20 25 30 40 10 15 15 25 35 40 55 70 80 85 90 95 100 Observaii:

1. Valorile din tabel se aplic i n cazul cartierelor izolate, separate de centrul populat printr-o zon neconstruit, mai lat de 300 m. 2. Debitui pentru un incendiu exterior (qie) i numrul de incendii simultane (n) pentru centrele populate cu peste 1000000 locuitori se determin pe baz de studii speciale. 3. n cazul reelelor cu zone de presiune, se analizeaz i situaia n care fiecare zon funcioneaz independent n caz de incendiu. compartiment de incendiu, innd sea-ma de schema adoptat pentru stinge-rea incendiilor (cu pompe mobile sau cu linii de furtun racordate direct la hi-drani exteriori). Numrul hidranilor exteriori se de-termin astfel nct fiecare punct al cldirilor s fie atins de numrul de je-turi n funciune simultan, debitui nsu-mat al acestora trebuind s asigure debitui de ap de incendiu prescris pentru fiecare tip de cldire. Numarul de incendii exterioare simultane care poate avea loc pe teritoriile ntre-prinderilor industriale se stabilete astfel: - suprafaa teritoriului este mai mic de 150 ha, un incendiu; - suprafaa teritoriului este mai mare de 150 ha, se considera 2 incendii simultane, alegnd 2 cldiri care necesit cele mai mari debite de ap de incendiu; - n zona industrial avnd o suprafa mai mare de 150 ha, se afl mai multe ntreprinderi industriale, fiecare cu incinta mai mic de 150 ha, alimentate cu ap prin reele comune, reelele din fiecare incinta se calculeaz considernd un singur incendiu, iar reelele comune pentru 2 incendii simultane care necesit cele mai mari debite de ap; - zone industriale cu suprafaa mai j mare de 300 ha, numarul de incendii simultane se stabilete de comun acord cu Inspectoratul General al Pompierilor; - depozite sau grupe de depozite de cherestea, buteni, traverse, lemne de foe i depozite de crbuni, avnd o su-prafa mai mare de 20 ha; se iau n calcul 2 incendii simultane, conside-rnd 2 sectoare diferite care necesit debitele cele mai mari. Numarul de incendii exterioare simultane pentru centre populate i zone industriale, n cazul n care se asigur alimentarea cu ap rece prin reele comune, se stabilete pentru: - centrele populate cu mai puin de 10 000 de locuitori i o zon industrial cu suprafaa pn la 150 ha se considera un singur incendiu, la centrul populat sau la zona industrial unde debitui de incendiu este eel mai mare; - centrele populate cu populaia cu-prins ntre 10 000 i 25 000 de locuitori avnd i o zon industrial cu su-prafaa pn la 150 ha se consider 2 incendii simultane, unul la centrul populat i altul la zona industrial, sau amndou la centrul populat, dac re-zult n ultimul caz un debit mai mare; - centrele populate cu mai puin de 25 000 de locuitori i cu o zon industria-l avnd suprafaa peste 150 ha se vor lua n calcul 2 incendii simultane, unul la centrul populat i altul la zona industrial sau ambele la centrul populat sau zona industrial, corespunztoare debitului de incendiu eel mai mare; - centrele populate cu populaia egal sau mai mare de 25 000 de locuitori, avnd o zon industrial cu suprafaa mai mare de 150 ha numarul incendiilor simultane i debitele de calcul se stabilesc se-parat pentru centrul populat, pe baza da-telor din tabelul 2.6.3 i separat pentru zona industrial, dup care se nsumeaz debitele de ap pentru incendiu. Pentru centrele populate din mediul rural, conform prevederilor Normativu-lui pentru proiectarea i executarea lu-crrilor de alimentare cu ap i canali-zare a localittilor din mediul rural (P 66), necesarul de ap pentru com-baterea incendiilor se stabilete astfel: - 5 l/s pentru localiti avnd pn la 5000 locuitori, la care debitui maxim orar pentru nevoi gospodreti este egal sau mai mare de 5 l/s; - 10 l/s pentru localiti avnd pn la 10 000 locuitori, la care debitui maxim orar pentru nevoi gospodreti este egal sau mai mare de 10 l/s. Dac debitui maxim orar pentru nevoi gospodreti, la localiti avnd p-n la 5000 de locuitori, este mai mic de 5 l/s, necesarul de ap pentru com-baterea incendiilor se asigur printr-o rezerv de ap de 10 m3. Repartizarea incendiilor simultane se face astfel nct un incendiu s revin unei suprafee locuite de eel mult 10 000 de locuitori. Distana medie d ntre 2 incendii simultane se determin cu relatia: d= 10000

~JD7
[m] (2.6.1) n care Dp reprezint densitatea po-pulaiei, n numr de locuitori/ha. Distanele de amplasare a hidranilor exteriori de incendiu se stabilesc n func-ie de raza de aciune a hidranilor, care se considera de 120 m cnd presiunea apei necesar la hidrani este asigurat de reeaua exterioar, de 100... 150 m n cazul folosirii motopompelor i de 200 m n cazul folosirii autopompelor. La stabili-rea distantelor de amplasare a hidranilor exteriori pentru incendiu se ine seama i de faptul c nlimile cldirilor care pot fi protejate nu depesc 45 m. Presiunea minima la hidranii exteriori de la care se intervine direct pentru stin-gere, trebuie s asigure realizarea de jetu-ri compacte de minimum 10 m lungime, eava de refulare acionnd n punctele cele mai nalte i deprtate ale acope-riului (stivelor) cu un debit de 5... 10 l/s. Presiunea minima (msurat la supra-faa terenului) la hidranii exteriori de la care intervenia pentru

stingere se asigura folosind pompe mobile, trebuie s fie de minimum 0,7 bar. Ca urmare, hidran-ii de incendiu pot fi alimentai cu ap din reele exterioare avnd sarcina hi-drodinamic, n punctul de racord al hi-drantului, Hasp > 0,7 bar. Hidranii exteriori de incendiu ai ree-lelor de joas presiune se amplaseaz la 2 m de bordura prii carosabile a drumului; dac reeaua exterioar de alimentare cu ap este amplasat ntr-o zon verde, distana de la bordura prii carosabile a drumurilor pn la hidrani va fi de maximum 6 m. Hidranii exteriori de incendiu se mon-teaz la 5 m de suprafaa zidurilor cldirii i la 10... 15 m de sursele de cldur. Pentru localitile din mediul rural, conform prevederilor Normativului P

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


66, pe poriunile de reele de alimentare care distribuie debitul maxim orar: - < 5 l/s, nu se prevd hidrani de incendiu; - ntre 5 i 10 l/s, se prevd 3 pn la 5 hidrani de incendiu amplasai la distane de max. 500 m ntre ei; - > 10 l/s, se prevd 5 pn la 10 hi-drani de incendiu amplasai la distane de max. 500 m ntre ei. n terenurile sensibile la umezire, pe lng distanele impuse de condiiile de siguran, se ine seama ca distana fa de cldiri s fie de o data i jumtate nlimea stratului de pmnt sensibil la umezire. b. Hidrani pentru stropit spapi verzi. Numrul de hidrani se stabilete prin amplasarea lor, distana dintre 2 hi-drani fiind de 130... 140 m, innd seama de raza de aciune a unui hidrant (numeric egal cu lungimea furtu-nului care este de 100 m), astfel nct fiecare punct s fie atins de jetul de ap, asigurndu-se stropirea ntregului spaiu verde. Suprafaa de udat care revine unui hidrant este de circa 2 ha i se calculeaz ca fiind suprafaa unui ptrat nscris ntr-un cere cu raz egal cu raza de aciune a unui hidrant, care este de 100 m. Debitul specific qhg al unui hidrant de grdin cu diametrul nominal Dn 20 mm este de 0,60 l/s, iar al unui hidrant cu Dn 25 mm de 0,80 l/s. Intensitatea medie de stropire ihg a spaiilor verzi, aleilor i drumurilor este ihg = 1,65...2,2 l/m2 zi. Numrul de hidrani n funciune si-muitan pentru stropitul unei suprafee date, S, n m2, se calculeaz cu relatia:
. kg'S Qhg

(2.6.2) n care valoarea lui qt,g se exprim n l/zi. Numrul de hidrani de grdin n funciune simultan de pe un tronson de conduct de alimentare cu ap al reelei exterioare va fi egal cu numrul de hidrani racordai la tronsonul res-pectiv, dar nu mai mare dect numrul de hidrani n funciune simultan din ansamblul de cldiri considerat, calcu-lat cu relaia (2.6.2). c. Fntni de but ap. Se prevd n locuri special amenajate, n curile co-lilor, grdinielor de copii, terenurilor de sport, fabricilor, atelierelor etc., num-rul lor determinndu-se n funcie de numrul persoanelor care le folosesc ( 4 i STAS 1478). 2.6.3.2 Debite specif ice i debite de calcul pentru dimensionarea conductelor exterioare de distribute a apei reci in ansam-bluri de cldiri a. Debite specifice. La un hidrant exterior pentru incendiu se consider de Tabelul 2.6.4. Debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor, q,c, la cladirile civile izolate, pentru nvmnt, spitale, cldiri cu sli aglomerate, cldiri social_________administrative (STAS 1478)______________________ Gradul de rezisten la foe a cldirii Debitul de ap pentru stingerea unui inendiu, qic, [l/s] raportat la volumul cldirii (compartimentul de incendiu), jm3]
I - II III IV V

pn la; 2001 2000 ; ... _______3000 5 5 10 10 3001 I 5001 : 10001 15001 30001 5000 10 000 5 10 10 15 10 10 15 20 15 000 10 15 JO 000 15 20 50 000 20 peste 50000 25 Observaii: 1. Debitul de ap pentru stingerea din exterior a incendiilor pentru cldiri din centre populate se ia conform STAS 1343/1; 2. Debitul de calcul al reelelor de serviciu (care fac legturile ntre arterele dimensionate conform aliniatului 1 de mai sus), n cuprinsul ansamblurilor de cldiri de locuit n care pre-domin - ca suprafa

construit - blocurile de grad I - II de rezisten la foe, se determin lund n considerare debitele de ap pentru stingerea din exterior a incendiului qie, luat din tabelul 2.6.4 n funcie de volumul acestor cldiri (compartimentului de incendiu). Dac ele-mentele portante (stlpi, perei portani) au limita de rezisten la foe mai mic de 2,5 h, debitul se ia corespunztor gradului III de rezisten la foe. n cazul n care, n aceste an-sambluri de cldiri de locuit se prevede, n perspectiv, posibilitatea executrii unor con-strucii cu caracter deosebit (cluburi, case de cultur, magazine universale, cldiri civile cu nlimea mai mare de 45 m etc.), care necesit un debit mai mare penfru stingerea incendiului, la stabilirea soluiei de alimentare cu ap se vor avea n vedere i aceste construct. 5 l/s. In lipsa unor msurtori asupra variaiei debitului hidranilor de incendiu exteriori fr furtun, n funcie de pre-siunea din reeaua de alimentare cu ap, se utilizeaz datele prezentate n nomo-grama din figura 2.6.6. La hidranii por-tativi cu cot dublu, cu diametrul de 70 mm, se obine un debit de 10 l/s la o presiune disponibil de 50 Pa, asigu-rndu-se astfel alimentarea cu ap pe 2 linii de furtun. n cazul folosirii unui distributor cu 3 ci se pot alimenta 3 linii la un hidrant portativ cu un cot i 4 linii la un hidrant portativ cu 2 coturi. b. Debitele de calcul se stabilesc du-p cum urmeaz, pentru: Reelele de conducte care alimen-teaz cu ap rece consumatori din aceeai categorie de cldiri, se deter-min n functie de destinatiile cladirilor cu relaiile din 2.4, nmulite cu coeficientul KP = 1,10 pentru acoperirea pierderilor de ap. Reelele de conducte care alimen-teaz cu ap consumatori din categorii diferite de cldiri. n acest caz se aplic relaia:

qc=KPl^
[l/s] (2.6.3)
q, [l/s] 1 235 10 15 30 50 100

^ C-

>.

^k-bn

"^

f*}

3 ?

rte calc jlui hidranilor de incendiu e; r furtun, n ne funcie de presiu eaua a de alimentare cu ap. n care qCi este debitul de calcul al instalaiei interioare pentru fiecare cl-dire sau grupuri de cldiri de acelai fel, care se alimenteaz cu ap din tronsonul respectiv. Pentru cladirile din aceeai categorie se determin debitul de calcul cu relaiile din 2.4.2.2, apoi pentru grupurile de cldiri din categorii diferite se aplic relaia (2.6.3). Reelele de conducte care alimen-teaz cu ap consumatori din diferite categorii de cldiri i consumatori exteriori, se determin cu relatia:

Fig. 2 debi t rior fi din re

10 20 50 100 200 5001C [Pa Pierderea de sarcin unitar, i .6.6. Nomogram pentru

00 'm] jlui

ge=ACPI*+I*
[l/s] (2.6.4) reprezint debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul cladirilor, iar qci i KP au semnificaiile din relatia (2.6.3). Debitul de calcul al hidranilor pentru stropit spaii verzi se determin cunoscnd debitele specifice i numrul de hidrani n funciune simultan. Stingerea din exterior a incendiilor. Debitele de ap necesare pentru stingerea din exterior a incendiilor i nu-mrul de incendii simultane pentru centre populate se determin pe baza datelor din tabelul 2.6.3. Debitele de ap pentru stingerea din exterior a incendiilor qie la cldiri civile izolate, pentru nvmnt, spitale, cldiri cu sli
111 C3T6 Gee/

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


aglomerate i cldiri social-administrative, sunt date n tabelul 2.6.4; pentru cldirile industriale obinuite n tabelul 2.6.5; pentru cldirile industriale monobloc n tabelul 2.6.6; pentru depozitele deschise de cherestea n tabelul 2.6.7; pentru depozitele de busteni, traverse de cale ferat si lemne de foe n tabelul 2.6.8; pentru depozitele de rumegu i toctur de lemn n tabelul 2.6.9; pentru depozitele de tala n tabelul 2.6.10 i pentru depozitele de crbuni n tabelul 2.6.11. DebituI de calcul pentru reelele de ap care alimenteaz ntreprinderi sau Tabelul 2.6.5. DebituI de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor qic, ______________la cldiri industriale obinuite (STAS 1478)______________ Gradul de rezisten Categoria la foe a i de pericol pn la 2001 cldirii jde incendiu 2000 DebituI de ap pentru stingerea unui incendiu qt [l/s] la un volumul al cldirii (compartimentul de incendiu) [m3] 3001 5001 10001 : 15001 3000 5000 10 000 15 000 : 30 000 I IV, V D;E A;B;C D;E C D;E C 5 5*) 5 10 5 10 5 10 5 i 15 5 10 10 15 15 20 10 15 15 20 20 25 10 20 25 30 30 40 15 30 35 40 30001 50 000 20 35 peste 50000 25 40 *) numai pentru categoria C Observaii: 1. Pentru stabilirea debitelor la cldirile mprite n compartimente de incendiu, fiecare compartiment se consider ca o cldire separata; 2. La cldirile comasate sau la cele amplasate la distane care nu asigur mpiedicarea transmiterii

incendiului de la o cldire la alta, debitul de ap se stabilete lund n calcul volumul total al acestor cldiri. Dup caz, se ia n considerare necesitatea prevederii msurilor de evitare a transmiterii incendiilor de la o cldire la alta; 3. La dimensionarea portiunilor separate, speciale, ale reelei de ap din ntreprinderile industriale, trebuie luate n considerare: categoria de pericol de incendiu a proceselor de producie, gradul de rezisten la foe i volumul cldirilor care sunt alimentate de poriunea respectiv a reelei de ap; 4. Pentru cldirile industriale de gradul IV i V de rezisten la foe, cu volum mai mic dect 2000 m3, debitul este de 5 l/s. Tabelul 2.6.6. Debitul de apa pentru stingerea din exterior a unui incendiu, qi( ________ la cldiri industriale monobloc (STAS 1478)______________ Categoria de pericol Debitul de ap pentru stingerea unui inendiu, qic [l/s] ___________la un volumul al cldirii [m3]___________ 300 001 400 001 500 001 600 001 de incendiu pn la 100 001 1200 001 100 000 ... 200 000 300 000 i 400 000! 500 000; 600 000 ! 700 000 peste 700 000 A; B; C D; E 30 15 40 20 50 25 60 30 70 35 80 40 90 45 100 50 Tabelul 2.6.7. Debitul de apa pentru stingerea unui incendiu qic, la depozite deschise de cherestea, n funcie de volumul stivelor (STAS 1478) Volumul pn la stivelor ; 50 [m3] I Debitul, ; qie n/s] ! 5 51 201 501 1001 200 500 1000 2500 10 15 ' 20

25

2501 5001 7501 j 10001 peste 5000 7500 10 000 J15 000 15 000 35 45

50 60 75
Observaie: Prin volumul stivelor se nelege produsul dintre suprafaa util i nlimea de depozitare, din sectorul eel mai mare. Tabelul 2.6.8. Debitul de apa pentru stingerea unui incendiu, qic, la depozite de buteni, traverse de cale ferat, lemn de foe, Tn functie de volumul stivelor (STAS1478) Volumul pn la stivelor 100 500 [m3] Debitul, 5 qie [l/s] 101 2 000 10 501 5 000 15 2001 10 000 25 5 001 30 peste 10 000 40 Observaii: 1. Prin volumul stivelor se nelege produsul dintre suprafaa util i nlimea de depozitare, din sectorul eel mai mare;

2. Debitul se reduce cu 50 % pentru stivele de buteni prevzute cu instalatii de conservare prin stropire, care asigur n permanen butenilor o umiditate de peste zone industriale se ia n funcie de nu-mrul de calcul al incendiilor care pot avea loc simultan pe teritoriul acestora, pe baza celor precizate la 2.6.3.1. Reelele exterioare de alimentare cu ap pentru nevoi menajere, industriale i pentru combaterea incendiilor, se determin cu relaia:

qc = KP(lqa+lqJ+qis [l/s] (2.6.5)


n care: q'c; este debitul de calcul al instalaiei interioare pentru fiecare cldire sau grup de cldiri de acelai fel, la care nu s-a luat n calcul 85 % din debitul de ap necesar duurilor sau bailor i debitul pentru splarea utilajului tehnologic i par-doselilor [l/s]; q'ce - debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul cldirilor, mai puin debitul de ap necesar pentru stropit strzile i spaiile verzi [l/s]; q(e - debitul hidranilor exteriori pentru toate incendiile si-multane [l/s]; KP = 1,10 - coeficient pentru acoperirea pierderilor de ap. Dac debitul de calcul pentru ali-mentarea cu ap a instalaiilor interioare pentru combaterea incendiilor este mai mare dect debitul de calcul pentru hidranii exteriori de incendiu, prin aplicarea relaiei (2.6.5) se poate obine un debit de calcul mai mic de-cat eel necesar i pentru evitarea sub-dimensionrii reelei exterioare se veri-fic debitul de calcul cu relaia: [l/s] (2.6.6) n care: - q'ie este debitul de calcul al hi-dranilor exteriori, calculat pentru numrul de incendii simultane, mai puin un incendiu; - qa - eel mai mare debit de calcul al instalaiilor interioare de combatere a incendiilor; - q ci] q ce i Kp au semnificaiile din relaia (2.6.5). Pentru instalatii de incendiu a cror in-trare n funciune este admis a fi tempori-zat (hidrani exteriori, tunuri, drencere cu acionare manual, instalatii de spum etc.), se pot folosi pentru incendiu debitele de ap rece menajer i tehnologic, cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii: - procesul tehnologic permite o ntre-rupere de functionare; - se manevreaz eel mult 3 robinete pentru folosirea acestor debite, robinete amplasate n staia de pompare, n cmine exterioare i alte locuri ferite i uor accesibile n timpul incendiului; - timpul de acionare (msurat de la semnalizarea incendiului pn la termi-narea operaiei de manevrare) nu conduce la depirea duratei de tempori-zare stabilite prin prescripiile legale n vigoare pentru sistemul de protectie

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


contra incendiului respectiv. DebituI de calcul pentru un incendiu, al conductelor de distribute care de-servesc 2 sau mai multe sisteme de protectie contra incendiilor se deter-min, dup caz, prin nsumarea debi-telor de calcul al instalaiilor prevzute s funcioneze simultan. La stabilirea simultaneitilor i duratelor de funcionare ale diferitelor sisteme de protecie, se au n vedere urmtoarele: - dac instalaia are hidrani interiori i hi-drani exteriori, se consider - la construcii obinuite - funcionarea hidranilor interiori timp de 10 min, iar a celor exteriori n urmtoarele 3 h. La slile de spectacole i cldirile monobloc nalte, n prima or se asigur functionarea, fie a hidranilor interiori, fie a celor exteriori, instalatja dimensio-nndu-se la debitul eel mai mare, iar n ur-mtoarele 2 ore, numai a celor exteriori; - dac instalatja are numai hidrani interiori, iar alimentarea cu ap pentru stingerea unui incendiu se face din exterior cu pompe de incendiu mobile, direct din bazine sau din rezervoare, Tn primele 10 min se considera functionarea simul-tan a jeturilor din tabelul 2.5.9, iar n ur-mtoarele 50 min, numai a unui jet; - dac instalaia aiimenteaz hidranii interiori i instalatii de sprinklere sau drencere pentru constructs obinuite, la debitul pentru hidrani interiori se adau-g debitul necesar funcionrii sprin-klerelor sau drencerelor timp de 1 h. n cazul n care nu se poate asigura ntregul debit de calcul, acesta se poate determina astfel: - minimum 15 l/s timp de 10 min, din care 10 l/s pentru sprinklere sau drencere i 5 l/s pentru hidrani interiori, cnd alimentarea se face dintr-o surs iniial automata, cu condiia ca n acest interval de timp s se pun n funcie sistemul de baz pentru alimentarea cu ap a instalaiei, nainte de epuizarea sursei initjale; - maximum 55 l/s timp de 60 min (dintre care 30 l/s pentru sprinklere sau drencere i 25 l/s pentru hidrani de incendiu); - debitul hidranilor exteriori n urm-toarele 2 h. Conductele de serviciu (ale sistemului de alimentare cu ap al localitii) care alimenteaz cu ap rece fiecare cldire (care are instalaie central sau instalatii locale proprii pentru prepararea apei calde de consum) se determin innd seama de debitele necesarului de ap (STAS 1343/1), cu relaiile: zimet Qn zf'ma; sau:
1

^ 1000
(2.6.7) [m3/zi] (2.6.8)

[m3/zi]

1000
SESIL

Qna

= 1%
N,

sau: 1000 Ko-Ksq-N,

[m3/zi]

(2.6.9)

Q.

=1
24-1000
[m3/h] (2.6.10)

24-1000
[m3/h] (2.6.11) n care debitele sunt: Qn zi med este debitul zilnic mediu al Tabelul 2.6.9. Debitul de apa specific pentru stingerea unui incendiu, qie, la depozitele de _______rumegu i toctur de lemn n funcie de volumul stivelor (STAS 1478)_______ Volumul stivelor pn la | 501...2 000 [m3] 500 10 000

Debitul, 20 10

7
5 001... 10 000 peste

2 001...5 000 qie [l/s]

25 30 40 Tabelul 2.6.10. Debitul de apa specific pentru stingerea unui incendiu qie, la depozitele de tala n funcie de volumul stivelor (STAS 1478) Volumul stivelor [m3] Debitul, qie [l/s] pana la

100
10

101...500 | 501...2 000 2 001...5 000 ! 5 001...10 000


peste 10 000

15
25 35 45 50 Tabelul 2.6.11. Debitul de apa specific pentru stingerea unui incendiu q,e, la depozitele de crbuni Tn funcie de volumul stivelor (STAS 1343) Volumul stivelor I pn la 101... 1 000 1001...10 000 peste 10 000 ___ [m3] 100 _________________ _______________ Debitul qie [l/s]

10 15
20 Observaie: Debitul se stabileste n functie de volumul stivei ceiei mai mari. Tabelul 2.6.12. Debitele zilnice medii specifice i coeficienii de neuniformitate a debitului zilnic pentru centre populate (STAS 1343 i 1478) Zone ale centrului populat difereniate n | (3) (1,3) j (2) funcie de gradul de dotare a cldirilor cu qs | qp Kzi instalatii de alimentare cu ap rece i ap cald [l/om zi] i [l/om. zi]_______ Zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate pe strzi_______ Zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate Tn curi________ 40 ~8Cf 25 ~30~

1,3/1,45 1,2/1,35
Zone cu cldiri racordate la canalizare, avnd instalatii interioare de ap rece, fr instalatii de ap caId____________ Zone cu cldiri avnd

100
35

1,2/1,35
instalatii de ap i canalizare precum i instalatii locale de preparare a apei calde prin nclzire cu:_______ lemne sau crbuni___ gaze sau electric 140 l70" Zone cu cldiri avnd instalatii interioare de ap i canalizare, cu instalatii centrale de preparare a apei calde, bile avnd czi de du__________________ ____ Idem, bile avnd czi de baie 200 280 40 "50~ 85

1,2/1,35 1,15/1735 1,15/1,30 100 1,10/1,25


Observatii: 1. Valoarea pentru qP poate fi majorat justificat n functie de resursa de ap i im-portanta obiectivului; - pn la 15 % pentru orae cu populaia mai mare de 300 000 locuitori i mai mic de 1 000 000 locuitori; - pn la 20 % pentru orae cu populaie mai mare de 1 000 000 de locuitori. 2. Pentru kzi valorile de deasupra liniei sunt date pentru localiti cu clim continental temperat, iar valorile de sub linie sunt date pentru localiti cu clim continental excesiv. Se considera clim continental temperat, cnd numrul anual de zile de var cu temperatura maxima msurat > 25 C este mai puin de 80 zile, iar clima continental excesiv, cnd este mai mare de 80 zile; 3. Pentru staiuni balneo-climaterice (inclusiv staiunile de pe litoralul Mrii Negre), valorile debitelor se stabilesc pe baz analitic, Tn funcie de tipul acestora.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


Tabelul 2.6.13. Valorile coeficientului de neuniformitate a debitului orar, Ko, n functie de numru! total de locuitori ai centrului populat (STAS 1343) o Numrul total de' o ^ ^ ^ o o g K0
UJ

m i UJ 2

ooooooSSSSg locuitori ai cen- g trului populat (N) w i - - "


Q

42 ! i ! ,_ <* w

2,8 2,6:2,4 2,2

1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1

necesarului de ap; - Qn zi max debitul zilnic maxim al necesarului de ap; - Qn orar max - debitul orar maxim al necesarului de ap; - qsp - debitul zilnic mediu specific al necesarului de ap corespunztor relaiei:
qSp = qg + qP + qs + qu

[l/om zi] (2.6.12) - qg - debitul zilnic mediu specific pentru nevoi gospodreti ale populaiei; - qp - debitul zilnic mediu specific pentru nevoi publice; - qs - debitul zilnic mediu specific pentru stropit i splat strzi, pentru stropit spaii verzi etc.; - qn - debitul zilnic mediu specific pentru unitile de industrie local afe-rente servirii populaiei din localitatea respectiv; - qzi max debitul zilnic mediu specific al necesarului de ap, corespunz-tor relaiei: qzi max Kzi q [l/om zi] (2.6.13) Kzi - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic. sp Valorile debitului zilnic mediu specific (qsp) i valorile coeficientului de neuniformitate a debitului zilnic (Kzi), pe zone diferentiate ale centrului populat, n functie de gradul de dotare a cldirilor cu instalatii de alimentare cu ap rece i ap cald, sunt conform tabelului 2.6.12. Ko - coeficientul de neuniformitate a debitului orar, ale crui valori, n funcie de numrul total de locuitori ai centrului populat, sunt date n tabelul 2.6.13; M - numrul de locuitori permanent i flotani pe zone diferentiate, functie de gradul de dotare al cldirilor cu instalatii de alimentare cu ap rece i ap cald. n sensul prevederilor STAS 1343/1, locuitorii flotani sunt acei locuitori care nu au domiciliul permanent n localitatea considerate, dar prin ac-tivitatea ce o desfoar, determin creterea debitului zilnic mediu al necesarului de ap (exemplu: pentru un hotel se va considera ca numr al lo-cuitorilor flotani, numrul de paturi ale hotelului i nu numrul de persoane n-registrate la hotel timp de un an). 2.6.3.3 Dimensionarea conductelor re-elelor exterioare de distribute a apei reci n ansambluri de cldiri i calculul pierderilor totale de sarcin Cunoscnd configuraia geometric a reelei exterioare de distribute a apei reci, trasat pe planul de situatie al ansamblului de cldiri, numrul i tipul punctelor de consum, precum i debitele de calcul pentru fiecare tronson de conduct, se ntocmete schema de calcul hidraulic, pe care se numeroteaz tronsoanele tra-seului principal de alimentare cu ap a punctului de consum eel mai dezavan-tajat hidraulic i ale tuturor ramificaiilor care pornesc din nodurile traseului principal. Pentru dimensionarea conductelor se folosesc att vitezele economice, cat i vitezele maxime admise ale apei n conducte, ca i n cazul instalaiilor de distribute a apei reci din interiorul cldi-rilor. Se folosete, de asemenea, nomograma de calcul din figura 2.4.62. Pentru dimensionarea conductelor din oel cu diametre mai mari de 178 mm, pentru ap rece se folosete nomograma din figura 2.6.7a, iar pentru conductele din PVC 60 i 100 cu diametrele mai mari de 125 mm, se folosesc nomogramele din fi-gurile 2.6.7b, 2.6.7c i 2.6.7d. Pentru conducte din font clasa B nebituminate, pentru ap rece, nomograma din figura 2.6.8. In cazui folosirii tuburilor din font din clasa B bituminate la interior i din clasa A nebituminate i bituminate la interior se folosete nomograma din figura 2.6.9 pentru determinarea coeficientului de corecie a pierderilor de sarcin dedu-se din nomograma din figura 2.6.8. Pentru calculul pierderilor de sarcin liniare n furtunurile din cauciuc cu diametre de 25; 32; 40; 50 i 75 mm pentru stropit spaii verzi, se utilizeaz nomograma din figura 2.6.10. Pierderi-le de sarcin locale se calculeaz folo-sind nomograma din figura 2.4.68 pe care sunt trecute i valorile coeficieni-lor de pierderi de sarcin locale ^. a. Calculul hidraulic al reelelor ramifi-cate. Se efectueaz mai nti calculul hidraulic al traseului principal (eel mai defavorabil), determinndu-se sarcina hi-drodinamic necesar a apei reci n punctui de racord al retelei exterioare din ansamblul de cldiri la conducta de ser-viciu a sistemului de alimentare cu ap al localitii Hnec, iar ramificatjile se dimensioneaz n limitele sarcinilor disponibile

30 40 50 70 100 200 300 400 500 700 1000 Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] Fig. 2.6.7a. Nomograma pentru dimensionarea conductelor din oel De 178 - 406 mm, pentru ap rece (k=0,3 mm). 1000-

10 20
30 40 50 70 100 Pierderea de sarcin unitar i 200 300 400500 7001000 [Pa/m]

Fig. 2.6.7b. Nomograma pentru dimensionarea conductelor din PVC 60 i 100 De 140-400 mm, pentru ap rece, PN=0,6 MPa-PVC 60 i PN=1 MPa-PVC100.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


1t>

| ^
/K

I ,'
z!

7
>' /

4
/ >

V
-^

',<&'

^>

< ft
^

r^

20

/^ -- /

< s

* 5

7/
// " S/

, ci

% ^
r< ? < ?

7
> v

7< ^ V>

' /

/ * <

/ >

n^i

40

-,U>
<%}-

/ ^ / ^ /
i

I'
<* / <
/ 7
W

/ 7 7 Jr^
v '/ z /
I-*

*< >' /
< b

;v /

h %>
50
oV

< '
i

< '" z / >


/ i

/
y ./
- /

// /

/ < r -

^ ^

**"*
o 70

/ '/ /

Z./

/ r
^ Z

1 ,

*./ ' >

/ '/

z / z

/ r z / ^/
7^ =
Z

%h ;o J

z/ / /
Z

v/ /
i

' ^
i

" 1
~ ^ ^ r ^

v/>

^/ /

^
/ / '*< * ''

t, /

// <i ^ . /
A A

/
u "UU o
cSv /

>

^ :
/

/ -v
/A

N-

N>

y/
>

> / v
// ^
/]
A

A
'- ' /

/ K
s

7/
>

/'

A
/
i

/ * . / /

/ /
v/

- / /
A y

/ *\

-Q

6'^

I''

/ \

A
7

% ^ ^ _' ^ \ ? ^) <; 7 /-

7 ~ / ^
/

\ -^

o>

^ " ^
b ?

\ /

7\ ?
c

~ / V

<o--

700
1000

10 20
30 40 50 70 100 200 300 400500 7001000

Pierderea de sarcin unitar i [Pa/m] Fig. 2.6.7c. Nomograma pentru dimensionarea conductelor din PVC 100 De 140400 mm, pentru ap rece PN=0,6 MPa.

10

Aj~7n ^
10'
7$F i-^/K
T

^v

A.

7"

i 7toT7

>. ^ ^
/ /"

7-

^h
20
, 7^-l7

k?^-, S A5 ^tz

- -b
^4-iu

<& &.

^ itZti s

'"
A

~ // A ^ k^7?^-nYI

J
l %* ^l
?

lf*
>. / ,

/ / sv

4
40

C7^
~ ^ An q

T ^i
/,''

/ /

5^7/'
7^q7 ~=K_

s^:" ^1

2/ ^ z

3r^\

v.H

Z;^

' ~<*_

E7v

-, ZcS^

50-

!:^ r^7r
z / ^./ j: ' ^/
/ , /v./ /

TV,

2 ^-Z

J^r7

"^Ct?/

JZ2

s/

5 -/- >.-,
i

^ z z
/^^
'Z

s tz

^rf

z^

70

< * ' W

^s^
/ ^ ^v

/C&Z77V

Sr
A7

^ ' ~-

h7^7 2*S.^ -z5s

>. -/
A><

, o-<

iJZ

^
2^ ~

fc >' ,s>>
^- ' K. 7

/
cW

^z

%/

//^/ ^^^/
>^y

^>L/. ^ ~ /

^A
7 ^^/

>-^-

7 ZV.,r

/-z
,/l

/^
^^ /

"

^5z ^^ , ^
T

""-. 3^

/ z
2^.

>^* <t>C ,5 z r/
o AM

3 ^ r ^

z ^' > z E z -^

7_

-7k. 7 . _

si / _^^_::r :
*r\ 5 C V

=i 300

-*v
t

/ ^^

^ ^
/

&
Q

i;nn-

<? ^>

~^^

oULr

1000

20 30 40 50 70 100 Pierderea de sarcin unitar i 200 300400500 700 1000 [Pa/m]

Fig. 2.6.7d. Nomograma pentru dimensionarea conductelor din PVC 100 De 140-400 mm, PN=1,6 MPa, la utilizare pentru ap cald PN=0,6 MPa. din nodurile respective ale traseului principal i ale vitezelor maxime ale apei (pn la 3 m/s) admise n conducte. Sar-cinile n exces se pot prelua prin robinete de regiare sau prin diafragme calibrate dimensionate corespunztor. b. Calculul hidraulic al reelelor inela-re. Repartitia debitelor se realizeaz astfel nct pierderea de sarcin pe un inel s fie nul: S hr = Mq |q | = 0, n care debitele |q I se iau pozitive sau negative, n funcie de sensul arbitrar ales de par-curgerea inelului (sensul o data ales se pstreaz acelai pentru toate inelele reelei). Debitele se determin iterativ, pornind de la valori aproximative initial, cu respectarea condiiilor de continui-tate n noduri (cu cat debitele aproximative sunt mai apropiate de valorile reale, cu att calculul este mai puin laborios) i corectate succesiv. Pentru fiecare inel se calculeaz corecia Aq. La valoarea algebric a fiecrui debit \q I se adun valoarea algebric a co-reciei calculat Aq pentru inelul din care face parte tronsonu! respectiv. Debitele de pe tronsoanele comune primesc corecii de pe ambele inele. Calculul iterativ se efectueaz pentru ntreaga reea, pn cnd suma pier-derilor totale de sarcin 2 hr, pe fiecare inel, se apropie de valoarea zero; la reelele exterioare de alimentare cu ap, calculul se consider ncheiat da-c 2 hr < 5 kPa pentru fiecare inel. 2.6.3.4 Dimensionarea conductelor de branament Se face cunoscnd debitul de calcul al instalaiei i utiliznd valorile vitezelor eco-nomice ale apei, redate n tabelul 2.4.30. Pentru calculul grafic de dimensionare a conductelor din oel zincate se folosete nomograma din figura 2.4.62, pentru dia-metre pn la 165,2 mm, respectiv 2.6.7a pentru diametre peste 178 mm. Pentru conductele din mase plastice se folosesc nomogramele din figurile 2.4.64, 2.4.66, 2.4.67, precum i cele din figurile 2.6.7b, c i d. La pierderile de sarcin liniare i locale de pe conducta de branament, se adaug i pierderea de sarcin n apometru, care se determin din curba caracteristic debit - pierdere de sar-cin, ataat fiecrui tip de apometru i redat n cataloagele firmelor pro-ductoare.
0,1 0,2 0,3^ 0,40,5-i 0,7 1,0 2,0l' 3,0o 4,0-O 5,0 o 7,0 8 100 "O

B 20n

8 30-405070-100200 300 400-500 700

A
^

\ ! )

'/

v > *"
\ <o '

-<<^ ~

~ Z z

^ / /
//
"^r^'V.

o^

O p

__ / 7 -

A
/

zr
/

A /

~V >^ 4"<b

k s t
/
r
7

/ L
.

se

/
-i /

// /

-N.-<b c/ NL >

/ ^ ^
"N y

/
~ f Y /' T

r
H n

/
(/

'

OZ^'c

!/ V - ^

IL^ L

/1

.' /7z

/' 1

'/ /

7J ,

^ //

A A A
'y^/

n
/
// \ / 7 >? c

- r irA
/>4o/ /
7*s:

' / / /

/ ^ // / < 7//
U

2JJ
> J

k Z
^^ / / * . / ^ 7 >/ = ;

/ /

A>

/ / / /^ / /

/ ^

t ~
~ Z

/ // /
/

2 JJ
1

/
Q)Z

/ / ^

/\ ^ 7 rU>
s >

// /V z A ^

7
//

0 c/
/

// /

/ /

y/

A 7/
/

i//,

VJ -

Z- / k
/ / ^ z
KZ -

>

' / n
J' ,

i/'S.
/>

vZ

/ / k//

'A A
//
/1

"/

7/
7// . ' / /

zz
/

z^

/ / ^ / /

/ . /
'" S n

N|/ J

/ z/ - / C;>
'i

A-

// ^

// ^/

7
7y^y
*y '

/^ ^ > L - v ^ /
< ^, c ?

p~ 0
T
o

A'/

/ 7 > ^/1

f *
/

/ //

/ '/ /

T ^

/ T-

7 // '// z
^vL/

// 7/ '
/v 7 2

'-^z-7

C5~ "

- -/ / / / r
i

// '/ /

/V

x
/
I

k
> f

N~

N.

',// z

z
y{y// //
: Z.

* , %

J / ^

A 7. 1 7
v^

/ /

h 4 Sz/ i
K

k // A c
-/

J
\
A 1 o ^

1 A ', '> ^
v A

^y_

\ -- > .
<n

"
fV

"~ / -^

'-z

/ - >/ ^

j-

c*,- ^5

V-

1000 1

0 2

ig. 2.6.

0 0 4 50 3 8. D 0 70 N( r Pia r ram

DnS

100 2 derea de s pentru d 0-300 mi

D030 C arcin imen s TI pen

5 00 uni ir i te [P >i are on a tru

1000 20 30 a/m] 300 conduct ilor di e ;ce.

D )00 5C nt nf , o

oooo

apa rt

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


L%] 50 100 150 200 250 300 350 d [mm] 0 5 10 15 20 25 28
1

^ ^

-\ /
i

^*

/'-

-T-^-

"

-V-

ZL

'

Fi gna n de 1 te l< nat e 4-

2.6.9. Nomogram pentru deU ;a coeficientului de corecie a rilor de sarcin liniare deduse nomograma din figura 2.6.8. - tuburi din font clasa B nebitun interior; 2 - idem, clasa A nebit ; 3 - idem, clasa B, bitumi idem, clasa A, bituminate.

sr mipie rdin lina umi nat e;

2.6.4. Exemple de calcul


Exemplul de calcul 1. Se dimensio-neaz conducta de bransament pentru instalaia de alimentare cu ap rece de consum n ansamblui de cldiri de lo-cuit avnd 480 de apartamente (480 B, 480 L, 480 S, 480 R, n care B - bate-rie Dn 15 pentru baie, L- baterie Dn 15 pentru lavoar, S - baterie Dn 15 pentru spltor de buctrie, R - robinet Dn 10 pentru rezervor de closet). Necesarui specific de ap este de 280 l/zi pers., numrul mediu de per-soane pe apartament este de 2,5 i gradul de asigurare al necesarului de ap este de 99 %. Sarcina hidrodinamic disponibil n punctul de racord la conducta de ser-viciu este Hdisp = 100 kPa. Sarcina hidrodinamic necesar pentru alimentarea cu ap rece de consum n ansamblui de cldiri este Hnec = 300 kPa. Regimul de furnizare a apei reci este de 19 h. Racordarea instalatiei din ansamblui
0,10

100 300 1000 Pierderea de sarcin unitar 20000 [Pa/m]

Fig. 2.6.10. Nomograma pentru calculul pierderilor de sarcin liniar n furtunurile din cauciuc cu Dn 25; 32; 40; 50 i 70 mm.________ de cldiri la conducta de serviciu se rea-lizeaz prin intermediul unei instalatii de ridicare a presiunii apei, ntruct Hasp < Hnec. Schema de calcul a conductei de bransament este prezentat n figura 2.6.11. Rezolvare. Calculul hidraulic al conductei de bransament este sistematizat n tabelul 2.6.14 dup cum urmeaz: - se calculeaz suma debitelor spe-cifice ale armturilor obiectelor sanitare (tab. 2.4.24 ); - se determin debitul de calcul qb al conductei de bransament cu relaiile 2.4.3 i 2.4.4 i indicaiile din tabelul 2.4.25 i figura 2.4.59; - se determin diametrul conductei de bransament dt>, viteza economic a apei n conducta Vb [m/s], i pierderea de sarcin liniar unitar i [Pa], din
- 1,50 m T2 - 0.30

A ,5 ,4

4<Sx(----1

j^^^^pt^^^^^fU

concesie; 4 -7 - distribuitor; Fig. 2.6.11. Schema de calcul a conductei de bransament: 1 - conduct public; 2 - conducta de bransament; 3 - cmin cu van de 5 - contor; 6 - conducta de ocolire; robinete cu sertar; 8 - robinet cu plutitor; 9 - rezervor tampon deschis nomograma pentru conducte cu evi din oel zincate, figura 2.4.62; - se calculeaz pierderile de sarcina lineare pe conducta de bransament hr [Pa]; - se calculeaz suma coeficienilor de pierderi de sarcina locale pe conducta de bransament Zi: 2 coturi Dn 100 mm 2 x 1,0 = 2,0 1 teu de derivatie 1 x 2,0 = 2,0 5 robinete cu sertar 5 x 0,3 = 1,5 Dn 100 mm 3 teuri de trecere 3 x 0,5 = 1,5 1 intrare n distribuitor 1 x 1,0 = 1,0 1 ieire din distribuitor 1 x 0,5 = 0,5

Total

8,5

- se determin cu nomograma din figura 2.4.68 pierderile de sarcina locale hri in funcie de IL, i de viteza apei n conducta de bransament; - pentru instalaia de alimentare cu ap rece de consum din ansamblui de cldiri la un debit de calcul qb = 39,25 m3/h se monteaz un contor cu elice simplu pentru care pierderea de sarcina local n contor este hri contor = 5 000 Pa; - pierderile de sarcina totale (liniare i locale) n conducta de bransament, hrb = hri + hrl + he = 10 250 + 6220
+ 5000 = 21 470 Pa;

- se determin presiunea de utilizare Hu la robinetul cu plutitor: Hu = Hasp -(Hg + hrb) = 100 - (41,2 + 21,5) = 37,3 kPa. Se observ c presiunea de utilizare Hu este cuprins ntre 30 i 100 kPa, condiie recomandat pentru func-ionarea corespunztoare a robinetelor cu plutitor. Tabelul 2.6.14. Calculul hidraulic al conductei de bransament (exemplul de calcul 1) V i hri X, hri he Numrul total al Eqs j qc I De [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] | [Pa] [mm] armturilor [l/s] '] [l/s] ; [m] ; 480 B+480 L+480 S+480 R; 273,6 10,07 50 114,1 1,21 205 ' 10250 8,5 6200 j 5000

Hnec

[Pa] 214700

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Exemplul de calcul 2. Se efectueaz calculul hidraulic pentru traseul eel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic al conductei de distribute a apei reci n ansamblul de cldiri din figura 2.6.12. Conducta de distribute este racordat direct la o conduct de serviciu a reelei oreneti i se execut cu eav din PVC 100. Suprafaa ansamblului de cl-diri este de 3 ha. Pe schema de calcul din figura 2.6.12 sunt notate, pentru fie-care cldire: numrul de apartamente pentru cldirile de locuit; suma debitelor specifice ale armturilor de la cree i coal; volumul construit V; debitul de calcul pentru incendiu interior qii. Necesa-rul specific de ap pentru cldirile de locuit este de 280 l/zi pers., numrul mediu de persoane pe apartament este de 2,5 i gradul de asigurare al necesarului de ap este de 99 %. De asemenea, pe figura 2.6.12 sunt notate lungimile tronsoanelor de conducte ale traseului principal de alimentare cu ap. Rezolvare. Calculul este sistematizat n tabelul 2.6.15. Debitele de calcul se determin n ipoteza n care n ansamblul de cldiri are loc un incendiu, calculnd: - suma debitelor specifice ale arm-turilor pentru un apartament la cldirile de locuit cu relaia: Znqs = 0,7qss+0,7qss+0,7qst+qsc; n care qss este debitul specific al spltorului; qSb al bii; qsi al lavoarului i qSc al rezervorului de closet; - suma debitelor specifice ale arm-turilor n caz de incendiu Snq's, cnd funcioneaz numai 15 % din bi; - pentru 1 apartament lnqs = 0,429 l/s i Znq's = 0,31 l/s; - debitul de ap de consum qc\ cu datele din tabelele 2.4.27a i 2.4.28 n funcie de destinaiile cldirilor; - debitul de consum n exterior qCe [l/s], considernd c n timpul incendiului fn-tnile de but ap continu s func-tioneze; - debitul total de consum q/c; + qce [l/s], care se majoreaz cu 10 % pentru acoperirea pierderilor de ap n re-eaua exterioar montat n pmnt; - debitul necesar pentru stingerea incendiului interior qn [l/s], conform tabe-lului 2.5.9 i exterior q;e [l/s], conform tabelului 2.6.4; - pentru fiecare tronson de calcul: diametrul, viteza apei i pierderea de sarcin liniar unitar / [Pa/m], cu no-mograma din figura 2.4.6a, pentru conducte din PVC 100; - pierderile de sarcin liniare pentru fiecare tronson hr; [Pa]; - suma pierderilor de sarcin liniare Xhn [Pa], de la consumatorul eel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic pn la punctul de racord; - suma coeficientilor de rezistent

OiO o

,-

LO

LO

CD

CO

, __, i
Q-

irjiCM

a > rT

CD

h~

^f

CO

^f
N. CO CD

CD

i 1 LT> CM LO O LO 00

CO LO CO

CD CO CO

^r o
CD

CM CO CD

r-O
T

CM CM CM

CM

CM

CM

CM

CM

CO

,,
O

o
LO

co

.C

9=,

ro

CO
3

,_,
CO

o
O!

CM O)

XZ

tt,

CM!
^T '

^
CM

-C

o0o
O 2 CM

o
C O

,_
CD

LO i

LO
*

CO CO

CO CM

CD CM CO

O Ji OiCM

+
3
i-

CO

CD

r-

o 7Z CO;^J-m u} in! co

00

CM

LO

O CO O

w
ooo

CO

CT>

a>

CD

i-

LO

LO

CD

CO

^
CD ^1-

CU a

>

^f CM 00 ^f LO CO T- CM CM

CD O CO CO

^t h--

CO
T

CD CD <t CO CD LO

w
.c

0.

"*
CO LO CO

co
CO CO
T

^1CD CO

h-CO CD NCM

3 Q.

E cu
X

O
T

1 8

CD

a m

LO LO

LO

LO

LO

LO

CO

CM

^
1-

o o

o o

o o

o o

CM

'ds
I

O O CO LO

o
C1

ft

LO

^
CU

-C

CO

r-

CM

CD

LO

te LO T"LOICO

LO

i~-

CT>

CO

CO

00

CO

CO

CD

CD

CD o

<-, o o fc -T-.LO "

o
LO

CM

CO

II

&
Q.

LO

LO

u
3

a>

LO

^r

CD

CM

.c

CO

<M

CM

^f

CD

"O co u

ooo .
CO;CO CO

o
CO

o
CD
T

o o
-

o
CM
-

LO CD
-

LO CO
-

ii

u
CD

i o

oo
C M _ CM_ CM_

LO
CO

05

LO

LO
CM
T

o
lO

LO LO_

'a

>

1
,i

o"

,_"

~_

--

CO

T3

"D

o
o

p
1

O o LO LO LO

CO CD

o
03

LO CM
T

LO CM

LO CM
T

LO CM

'

._r
u cu

o o
hCO

LO

LO
-

o
CM

o
CO

o
LO

cu
Q. CO CO

0 CT

cu

+o

I I
II
"
--

LO LO LO

CO ra

oo co"

LO_

CO CM

LO LO"

N. 00 LO"

3 .a

^
CO

+
O CT 0000 CO COCO CD
CO 00

CD

CD

CO *

+
a o O"

'; ~
CD

CO

vt

cu
CO

" 5

a>

h.

CT

.2
c
LO

LO"

LO"

LO"

LO

cu X cu

---

LO

LO

LO

LO

"5 5

&

>C0

CM

CM

CM

CM

CM

cu

o CX

** + >
cu

ca oo cojeo

00

CD

CO

N-

r^

CO

,
l>>
O CD CDICD 00

a>

CD

LO

CM

CD

CO

i____,

""

CM

CM O
CM

CO

CD O

CD

cr u
3 CO

cr "C !c
*

,_, ^
i-------1

o
CO +-^ CO; CO CM

o
CM

o
CM

o
"St"

o~
00 CD

o"

o"

o"
CM CD 00

o"

o"

m r

00:CO CO CD CD; CD

CO 00 CO

00

CO

CM CO

00 h-

CO CD

00 NO *

CD O

o *

CM

CO

CO

3U

_3

----CO

n
u> W

I
CT .to

C D

o
C D C O

OiO CDICD

o
CD CO

o co

o
LO

o
CD CO
T

O 00

OO

O CO

O CO

oo
00 o LO CD

CD

O O CO O

CD 00

C0;00

LO

CO

LO

LO LO

CO

LO CD

CO CM

o
CM

o
CM

o
CD CM

O CM CD

CM CM 1^-

oo
CM O CD CD

O O CM O CM_ O CD CO

3
CU CO

=,
03

LT LO LC LO CM ) " ) (M C C M M

LO CD C M CD

LO CD C M CD

1-

a > o
CD

CO

CD

m
CM"

CD S

LO

cp_ m

CD 'iS

r
Z3 'Z

T c c o o

00

CO ,,

ro

C/>

CO

CO- CD

COCD

CO Li.

CO- CO CD

CO- CO CD

1-

X3

C C C co11- C O O O O

i-

C li- x O

. -LL. CO

^T CJ

Tf CM

CD O T-

CO CM

CD O --T-

CO CO
CO CO

C0-

CO

CO

CO
CD

-z.

II

C M

C O

LO

CD

r--

CO

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


local !, pentru fiecare tronson: Tronson 1: 1 teu de derivaie 1 x2,0 Total Tronson 2: 1 cot Dn 50 mm 1 x 1,0 = 1,0 = 2,0 2,0

1 teu de trecere

1 x0,5 Total

= 0,5 1,5 = 0,5 0,5 = 2,0 = 0,3

Tronsoane: 3; 4; 5; 6; 1 teu de trecere

7; 8: 1 x0,5 Total

Tronson 9: 1 teu de derivatie 1 robinet cu sertar Dn 125 mm Total 2,3 - pierderea de sarcin local hri pentru fiecare tronson, din nomogram (fig. 2.4.68), n funcie de TL, i viteza apei v~\n tronsonul respectiv; - suma pierderilor de sarcin locale X hri [Pa], de la consumatorul eel mai dezavantajat din punct de vedere hi-draulic la punctul de racord; - hr = Zhri + Zhri pentru traseul de calcul; - sarcina hidrodinamic necesar Hnecn punctul de racord la reeaua ex-terioar: Hnec = 310761 Pa (tab. 2.6.15).
CP CS

1 x2,0 1 x0,3

Hi^V

Cres si grdinit Lnqs=9,2 l/s P+2 flj=2,5l/s -----H V = 3900m3

Fig. 2.6.12. Schema de calcul a reelei exterioare de distributie a apei reci, racordat la conducta de serviciu: CP - conducta principala; CS - conducta de serviciu; CD - conducta de distributie; Hi - hidrant de incendiu; Hg - hidrant de grdin; F - fntn de but ap.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap 2.7. Instalatii pentru acumu-larea (stocarea) apei reci 2.7.1. Soluii constructive i scheme pentru realizarea instalaiilor
Rezervoarele de acumulare a apei reci se prevd pentru: - instalatii alimentate cu ap rece din re-tele exterioare cu functionare intermiten-t; - reele interioare sau exterioare a cror alimentare direct de la surs cu cantit-tile de ap necesare pentru acoperirea ne-voilor menajere, tehnologice sau pentru stin-gerea incendiilor nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este raional din punct de vedere economic; - obiective speciale la care desfurarea procesului tehnologic sau combaterea unui incendiu, trebuie neaprat asigurate i n caz de avarie a sursei de alimentare cu ap. Rezervoarele executate din beton ar-mat i beton precomprimat (STAS 4165) se clasific dup: - poziia fa de sol: la sol, ngropate, partial ngropate, nengropate i dea-supra solului (castele de ap); - forma: cilindrice, paralelipipedice, tronconice i de form special; - numrul de compartimente pentru stocarea apei reci: cu 1 compartment (re-zervor simplu) i cu camera

de vane; cu 2 compartimente cuplate cu staie de pompare; - legtura cu alte construct: independents; incluse n structura altor construct (staii de filtrare, de deferizare etc.). Rezervoarele de acumulare a apei se prevd cu posibiliti de alimentare direc-t pentru combaterea incendiilor. 2.7.1.1 Rezervoare la sol i ngropate in sol Rezervoarele ngropate i semingropa-te n sol sunt cele mai folosite, fiind asi-gurat protectia termic a apei la variable temperaturii exterioare. Rezervoarele partial ngropate pot fi cu: acoperi plac cu capacitti de la 25 la 200 m3; acoperi cupola cu capaciti de la 25 la 300 m3; planeu ciuperc cu ca-paciti de la 300 la 1000 m3. Forma rezervoarelor la sol se adopt n funcie de nscrierea avantajoas n re-lieful terenului, n cadrul incintelor sau n structura altor constructii. n figura 2.7.1a se prezint un rezervor simplu, de form cilindric, semingropat, prevzut cu camera de vane, iar n figura 2.7.1b schema instalatiilor hidraulice afe-rente. De regul, rezervoarele de acumulare asigur stocarea apei necesar pentru con-sum menajer, tehnologic i pentru combaterea incendiului. Pentru a evita consumarea rezervei de ap necesar com-baterii incendiului, pe conducta de distribute se monteaz o conducta de deza-morsare. n perioadele cnd rezervorul se afl n revizie tehnic sau la apariia unor defectiuni ale acestuia, se nchid vanele de pe conductele de alimentare i distribute i se deschide vana de pe conducta de ocolire a rezervorului, permind n acest fel continuarea alimentrii cu ap a insta13 13
S

Fig. 2.7.1. Rezervor simplu, partial ngropat n sol, cu acoperi plac: a - vedere in plan i seciune A - A; b - schema izometric a instalatiilor hidraulice ale rezervorului; 1 conducta de alimentare cu ap; 2 - robinet cu plutitor; 3 - conducta de distri buie a apei din rezervor; 4 sorb; 4' - priz de golire a apei din rezervor; 5 - conduc t de racord la pompe mobile pentru alimentarea cu ap necesar combaterii incen diilor; 6 - conducta pentru dezamorsare; 7 - conducta de preaplin; 8 conducta de golire a rezervorului; 9 - van; 10 - pies de trecere a conductelor prin peretele rezervorului; 11 - nivelul rezervei de ap pentru combaterea incendiilor; 12 - conducta de ocolire a rezervorului de acumulare a apei; 13 - canal de aerisire.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


laiilor exterioare pe durata remedierii defeciunilor aprute. Rezervoarele ngropate n sol sunt prevzute cu conducte de aerisire. Pentru trecerea conductelor prin pere-ii rezervoarelor se prevd piese specia-le pentru etanare. Rezervoarele de acumulare din beton cu 2 compartimente sunt cuplate, de regul, cu staie de pompare a apei i recipiente de hidrofor i se adopt, n general, pentru incinte industriale n vederea asigurrii consumului tehnologic, menajer i pentru combaterea incendiului cu hidrani exteriori. Rezervoarele pentru acumularea apei reci au o nlime util, msurat ntre co-ta radierului i cota superioar de la care ncepe funcionarea preaplinului i un spaiu pn la nivelul inferior al ele-mentelor acoperiului. nlimea util se stabilete pe considerente tehnico-eco-nomice innd seama de schema teh-nologic a alimentrii cu ap i de dimen-siunile elementelor de rezisten ale rezervorului, rezultate ca necesare pentru diverse niimi utile. Spaiul liber are nlimea minima de 25 cm. n cazul rezervoarelor amplasate n zone avnd un grad de seismicitate mai mare de 7, nlimea spaiului liber se va spori n mod corespunztor i se prevd ecrane sparge-val pentru a ine seama de efectul solicitrilor seismice asupra apei nmagazinate. La amplasarea rezervoarelor se ine seama de nscrierea corespunztoare a acestora n schema tehnologic de alimentare cu ap, precum i de condiii-le de fundare i de stabilitate general i local a terenului. La alegerea amplasamentului se evit, pe cat posibil, terenurile cu ap freatic, terenurile macroporice, tasabile sau cu capacitate portant redus, precum i ver-sanii cu pante abrupte. Se evit amplasarea rezervoarelor pe versanti nesta-bili sau care i pot pierde stabilitatea da-torit lucrrilor de executare a rezervorului. Amplasarea rezervoarelor pentru apa potabil se face astfel nct s se asigu-re n jurul lor o zon de protecie sanitar cu regim sever ale crei limite se stabilesc n conformitate cu reglementrile speci-fice n vigoare. 2.7.1.2 Castele de ap Castelul de ap (fig. 2.7.2) este un ansamblu constructiv format dintr-un rezervor de ap susinut de o construc-ie n form de turn i avnd cuva am-plasat la o nlime determinat deasupra terenului, pentru a asigura distribuia apei prin gravitaie. Castelele de ap asigur nmagazina-rea unei rezerve de ap i reglarea debitului i presiunii apei n reeaua de distribuie. Castelele de ap se construiesc cu capaciti ntre 50 pn la 500 m3 i nl-imi de 15, 25 i 30 m. Forma cuvelor castelelor de ap poa-te fi tronconic, cilindric sau de tip special. La trecerile conductelor prin pereii i fundul cuvei se utilizeaz piese speciale care asigur att etaneitatea, ct i preluarea deformatiiior cauzate de variaiile de temperatur. Castelul de ap este prevzut cu: - instalatii de alimentare i distribuie a apei i anume: conducte de intrare a apei de distribuie (pentru consum menajer, tehnologic i pentru combaterea incendiului), de golire i de preaplin; pentru a se mentine nivelul minim al apei din rezervor corespunztor rezervei de ap pentru combaterea incendiului,

conducta de distribute a apei pentru consum curent i tehnologic se execut sub forma unui sifon (fig. 2.7.2), care se dezamorseaz cnd nivelul apei tinde s scad sub nivelul minim i ntrerupe ieirea apei din rezervor; - instalaie pentru semnalizarea nive-

Fig. 2.7.2. Castel de ap: 1 - cuv din beton armat; 2 - turn cilindric; 3 - fundaie; 4 - conduct de alimentare cu ap a rezervoarelor; 5 - conduct pentru consum tehnologic; 6 - conduct pentru ap de in-cendiu; 7 - conduct de golire; 8 conduct de preaplin; 9 - plutitor; 10 - scripete; 11 - mir gradat; 12 - indicator; 13 - van de nchidere; 14 - racord fix; 15,16 - nivel funcio-nal ap; 17 - prea plin. lului apei din rezervoare; - instalatii i construct anexe necesare exploatrii i anume: instaiaie elec-tric de iluminat; paratrasnet montat n partea cea mai nalt a turnului; dispozitive pentru ventilarea natural; scri de acces i pasarele interioare. Castelele de ap se amplaseaz, de obi-cei, in zonele industriale, tinnd seama de condiiile de: ordin economic, ex-ploatare, natura terenului, gradul de seismicitate, situaia vnturilor dominan-te i sistematizarea zonei respective. n cazul castelelor de ap amplasate n zone cu grad de seismicitate mai mare de 7 se recomanda prevederea, la interiorul cuvei, a unor ecrane sparge-val. Castelele de ap prezint urmtoare-le avantaje: - asigur continuitatea alimentrii cu ap pentru consum tehnologic i pentru combaterea incendiului, i n cazul ntreruperii accidentale pe un timp limitat a ali-mentrii cu energie electric (timp n care pompele nu funcioneaz), datorit rezervei de ap acumulat n cuva rezervorului; - asigur alimentarea cu ap la presiu-nea necesar a consumatorilor industriali care au debite variabile n timp; - ocup un spatiu redus. Dezavantajele castelelor de ap sunt urmtoarele: - au un cost de investiie ridicat, astfel c nu sunt indicate pentru volume ma-ri ale cuvelor (peste 1 000 m3); - prezint sensibilitate mare la cutre-mur, avnd o mas foarte mare ridicat la nltime; - sunt sensibile la influenele factorilor climatici exteriori (vnt, temperatur ridicat sau sczut etc.).
14 17 15 13

10.
9-

12-

fPM ---.. nPr\7"

^H....I.I: II I
t

IK8 \

Fig. 2.7.3. Rezervor denlime: 1 - rezervor de nltime; 2 - conduct de alimentare cu ap a rezervorului; 3 - conducta de alimentare cu ap a consumatorilor; 4 - clapet de retinere; 5 - preaplin; 6 - plnie de preaplin; 7 - sifon; 8- conduct de golire; 9 - conduct de golire a rezervorului; 10 - robinet de golire; 11 - tav; 12 - golirea tavei; 13 - robinet cu plutitor; 14 - aerisire; 15 - capac; 16 - izolaie; 17 - protectia izolaiei; 18 - suport de sprijin.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


2.7.1.3 Rezervoare de nlime Permit acumularea unei rezerve de ap necesar compensrii variaiilor ora-re ale debitului consumat, n condiiile funcionrii continue sau intermitente a surselor de alimentare cu ap. Rezervorul fiind montat la o nlime de-terminat, asigur distrbuia apei la sar-cina hidrodinamic necesar n insta-laia interioar. Rezervorul de nlime (fig. 2.7.3) poate fi alimentat cu ap direct din conducta public a reelei exterioare, cnd sarci-na hidrodinamic disponibil n punctul de racord este mai mare sau cel puin egal cu sarcina hidrodinamic necesar n instalaia interioar, sau cu ajutorul pom-pelor n cazul contrar. Apa este distribuit din rezervorul de nlime n instalaia interioar prin aceeai coloan prin care se face alimentarea cu ap a rezervorului, printr-o conduct de legtur pe care se monteaz clapeta de reinere, care are rolul de a permite tre-cerea apei numai ntr-un singur sens; n acest fel, rezervorul de nlime este prevzut cu o conduct de preaplin prin care se elimin excesul de ap care ar putea rezulta n cazul unei defeciuni in-tervenite pe conducta de alimentare sau la robinetele cu plutitor. Pentru evitarea contaminrii apei se in-terzice legarea direct a preaplinului la ca-nalizare; de aceea se prevede o plnie ra-cordat cu un sifon cu gard hidraulic care are rolul de a mpiedica ptrunderea gazelor din conducta de canalizare in ncperea n care se afl montat rezervorul.

2.7.2. Cajculul volumuiui necesar (capacitii) rezervoarelor pentru acumularea apei reci
Volumul se determin astfel nct s se asigure rezerva de ap pentru consum menajer, n scopuri tehnologice i de combatere a incendiului, cu relaia:
Vrez= Vden+ Vine* Vcomp [m3] (2.7.1) (2.7.2)

sau
VreZ=Vden+Vav+ Vcomp [m3]

n care: - Vrez - reprezint volumul total al rezervorului de acumulare [m3]; - Vden - volumul necesar ca urmare a denivelrii apei determinate de aspiraia apei n sorb [m3]; acest volum se ia n con-siderare numai pentru rezervoare avnd peste 2000 m3; - Vine - volumul rezervei de stingere a incendiului [m3]; - Vav - volumul rezervei pentru consum menajer sau n scopuri tehnologice care s asigure funcionarea n caz de avarie la surs (instalaia de alimentare a rezervorului) [m3]; - Vcomp - volumul de compensare ce trebuie acumulat pentru a se asigura func-ionarea raional a instalaiei [m3]. Penlru reducerea volumuiui rezervoarelor, se recomand amplasarea sorbului de aspiraie n cuv sub nivelul fundului rezervorului i prevederea de dispozitive de re-ducere a denivelrii n aspiraie; n cazurile n care aceste msuri nu sunt posibile, la stabilirea volumuiui total al rezervorului se ine seama i de volumul de ap necesar umplerii seciunii de aezare a sorbului, precum i denivelrii apei la aspiraia n sorb. 2.7.2.1 Calculul volumuiui rezervei de ap pentru combaterea incendiului Volumul se calculeaz cu relaia: Vinc=Vi+Vcon^Va [m3] (2.7.3) n care: - Vi este volumul de ap necesar stin-gerii tuturor incendiilor simultane [m3]; - Vcons - volumul de ap necesar asigu-rrii consumului de ap potabil sau industrial pe timpul incendiului [m3]; - Va - volumul minim de ap cu care re-zervoarele pot fi alimentate n timpul incendiului, care se determin cu relatia: Va=3,6xTi qa min [m3] (2.7.4) -Ti- durata teoretic a incendiului (sau, n cazuri speciale, acea parte din durata incendiului n care se poate asigura alimentarea rezervorului) [h]; - Qa min - debitul minim de alimentare pe timp de incendiu, determinat n seciu-nile de control situate la intrarea apei n rezervoare [Us]. La determinarea rezervei de ap se au n vedere urmtoarele condiii: - n cazul n care rezervoarele de nma-gazinare sunt comune pentru ap potabil sau industrial i pentru

stingerea incendiului, la stabilirea capacitii rezervoarelor se ia n considerare cea mai mare dintre rezervele de incendiu sau de avarie; - n caz de funcionare n regim de avarie se admite folosirea rezervei de incendiu, cu luarea msurilor tehnico-organizatorice prevzute n instruciunile de exploatare, necesare pentru funcionarea cu restricii a consumului n regim de avarie, reme-dierea operativ a avariei i ntrirea msurilor de prevenire a incendiului n zonele afectate; - volumul rezervei pentru incendiu poate fi redus cu volumul Va numai n cazul cnd alimentarea rezervorului de la surs poate avea loc fr ntrerupere, n condiiile de siguran prevzute de prescripts legale n vigoare, chiar n timpul incendiului; - instalaiile speciale de stingere a incendiului (sprinklere, drencere) trebuie s aib o rezerv proprie, care s asigure funcionarea lor n orice mprejurare, o pe-rioad minima de: 20 min, cu ntregul debit de calcul la: cldiri industriale monobloc, magazine, sli de spectacol cu o capacitate mai mare de 600 locuri; 10 min, cu debitul de eel puin 10 l/s la cldiri industriale sau civile, obinuite. Dimensionarea rezervei proprii pentru instalatii speciale (sprinklere i drencere) conform celor de mai sus, se poate face numai dac, n intervalul de timp indicat, se asigur punerea n funciune a sursei de baz care trebuie s asigure debitele de calcul necesare; n caz contrar, se di-mensioneaz rezerva proprie, proporion-al cu debitul de calcul i timpul real de punere n functiune a sursei de baz; - capacitatea bazinelor descoperite de ap pentru incendiu se majoreaz cu capacitatea de ap care poate nghea pe timp de iarn sau care poate s se evapore pe timp de var; - cnd alimentarea cu ap a rezervorului se face dintr-o reea exterioar existent care asigur debitul i presiu-nea necesare n caz de incendiu, dar care functioneaz cu intermiten, se prevede un rezervor care s asigure funcfo-narea timp de 10 min a hidranilor inte-riori i timp de 60 min a hidranilor ex-teriori. Pentru slile aglomerate se asigura funcionarea timp de 60 min, fie a hi-dranilor interiori, fie a celor exteriori, instalatia dimensionndu-se la debitul eel mai mare; - rezerva de ap pentru alimentarea in-stalaiilor speciale (sprinklere, drencere) poate fi pstrat mpreun cu cea pentru hidrani interiori i exteriori; - rezerva de ap pentru stingerea incendiului poate fi pstrat mpreun cu cantitile de ap necesare consumului menajer sau industrial cu respectarea nor-melor sanitare, lundu-se msuri ca s mpiedice folosirea rezervei de ap pentru incendiu n alte scopuri. Volumul rezervei de incendiu pentru centre populate se determin cu relaia: Vi* = 7% (a Qaanma +

3,6 n Qie - QJ + l3,6Q,yT,

M
(2.7.5) in care: - T - durata de calcul [h], a incendie e
u

ului exterior care pentru centre populate se ia 7" = 3 h; - a - coeficient adimensional a carui va-loare se ia: a = 0,7, pentru reelele de distribute care nu asigura, la hidranii exteriori, presiunea necesar stingerii directe a incendiului (aceast presiune trebuie s nu fie mai mic de 0,7 bar); a = 1, pentru reelele de distribute care asigura, la hidranii exteriori, presiunea necesar stingerii directe a incendiului; orar max debitul orar maxim al cerintei de ap [m3/h]; - n- numrul de incendii exterioare simultane care se ia, pentru centre populate, n funcie de mrimea centrului po-pulat, conform tabelului 2.6.3; - Qie - debitul pentru un incendiu exterior [l/s], care se stabilete astfel:

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


pentru centre populate, n funcie de mrimea centrului populat i a cldirilor, conform datelor din tabelul 2.6.3; - Qsi- debitul minim [m3/h], care poa-te fi asigurat de la o surs, fr nlrerupere, chiar n timpul incendiului; pentru centrele populate care au Qie > 20 l/s se consider o avarie n ipoteza cea mai defavorabil, dup caz, la instalatiile hidraulice, elec-trice, mecanice, pneumatice etc. ale sursei cu debitul eel mai mare; - Qa - debitul pentru un incendiu exterior [l/s]; - Ti - durata de calcul [h] de funcio-nare la un incendiu a instalaiilor interioare, cu debitul Qii care se determin n funcie de felul instalaiilor i obiectelor protejate. Pentru localitile din mediul rural, volumul rezervei de incendiu este dat n funcie de debitul maxim orar de ap pentru nevoi gospodreti i de mrimea lo-calitii, dup cum urmeaz: - o rezerv de ap de 10 m3, pentru lo-caliti la care debitul maxim orar de ap pentru nevoi gospodreti nu depete 5 l/s; rezerva de ap pentru incendiu se asigur n rezervorul de compensare a consumurilor orare; - pentru localiti avnd pn la 5000 locuitori la care debitul maxim orar de ap pentru nevoi gospodreti este egal sau mai mare de 5 l/s, se prevede o rezerv intangibil de ap, pentru stingerea in-cendiilor, de

54 m3 n rezervorul de compensare a consumurilor orare; - pentru localiti avnd pn la 10000 locuitori la care debitul maxim orar de ap pentru nevoi gospodreti este egal sau mai mare de 10 l/s, se prevede o rezerv intangibil de ap, pentru stingerea in-cendiilor, de min. 108 m3 n rezervorul de compensare a consumurilor orare. Timpul teoretic de funcionare a hidran-ilor interiori este de minimum: - 180 min pentru hidranii interiori, tu-nurile de ap i racordurile fixe monta-te n cldiri monobloc (pe circulaii, co-ridoare sau tuneluri speciale de evacua-re), precum i pentru coloanele din ca-sele de scri ale cldirilor industriale multietajate (cu nlimea pardoselii ulti-mului nivel folosibil situat la 20 m sau mai mult de nivelul terenului accesibil vehiculelor Tabelul 2.7.1. Timpul teoretic de funcionare a instalatiilor mobile de rcire a rezervoarelor lichide [m3] [h] 51...500 501...1500 1,5 2 2,5 3 4,5 6

1501...2500 2501... 5000 5001...10000 peste 10000

Cd=Capacitatea depozitului indiferent de clasa lichidelor Tr=Timpul teoretic de rcire de intervenii ale pompierilor), care tre-buie s functioneze la condiiile prevzute pentru reele exterioare; - 120 min pentru hidranii interiori din cldirile civile i industriale cu nlimi peste 45 m; - 60 min pentru: hidranii interiori ai cl-dirilor nalte monobloc; hidranii din cl-dirile cu sli de spectacole; hidranii din cldirile la care, combaterea din exterior a incendiului s-a prevzut s se fac cu pompe mobile, direct din bazine sau rezervoare; - 10 min pentru hidranii interiori din cl-diri obinuite. Timpul teoretic de funcionare a instalatiilor de stingere a incendiilor cu sprinklere sau drencere se consider minimum 60 min. Timpul teoretic de funcionare a instalatiilor speciale (drencere, sprinklere) pentru rcire sau perdele de ap pentru limitarea pro-pagrii incendiului se stabilete, de la caz la caz, n funcie de destinatia elementu-lui protejat i durata ct acesta trebuie s reziste la foe. Capetele de dispersare a apei care protejeaz perimetrul unei cldiri sau al unui compartiment de incendiu m-potriva propagrii incendiului, se prevd s funcioneze i n cazul incendierii con-struciilor (compartimentelor) nvecinate. Timpul teoretic de funcionare a instalatiilor de stingere cu hidrani exteriori, racorduri fixe sau tunuri de ap, care trebuie s functioneze la condiiile prevzute pentru reele exterioare, se consider: 3 h, la constructii civile i industriale precum i la depozite deschise, obinuite; 4 h, la rafinarii, combinate petrochimice, protejate cu instalatii fixe; 6 h, la rafinarii, uniti petrochimice, protejate cu instalatii mobile. Timpul teoretic de functionare a instalatiilor mobile de rcire a rezervoarelor se precizeaz n tabelul 2.7.1. Refacerea rezervei de ap pentru combaterea incendiului se va face prin re-strngerea necesarului de ap pentru alte nevoi. In cazul n care refacerea rezervei de incendiu n timpul normal conduce la soluii nejustificate din punct de vedere tehnico-economic sau de secu-ritate, sistemul de refacere i durata se vor stabili de ctre proiectant cu acordul beneficiarului. Debitul zilnic pentru refacerea rezervei de incendiu se determin cu relatia: ^ [m3/zi] (2.7.6)
Vri

= 24T in care: - Vi este rezerva de incendiu [m3]; - Tri - timpul de refacere a rezervei de ap pentru incendiu [h] conform datelor din tabelul 2.7.2. 2.7.2.2 Calculul volumului rezervei de ap pentru cazuri de avarii Se determin, de la caz la caz, n funcie de timpul necesar nlturrii avariei, Tav i debitul de exploatare n con-diii de avarie Qav cu relatia:
Vav Tav (O med orar Q a) = Tav Qav

[m3/zi] (2.7.7) n care: - Tav este timpul de nlturare a avariei [h]; - Q'medorar - debitul mediu orar necesar functionrii instalaiei n regim de exploatare la avarie (cu restricii) [m3/h]; - Q'a- debitul de ap de alimentare a rezervorului pe cile neavariate, rmase n funciune [m3/h].

2.7.2.3 Calculul volumului de compensare pentru consumul de ap m scopu-ri menajere sau industriale Se determin printr-un bilan grafic sau analitic al cantitilor de ap furnizate i, respectiv consumate, astfel nct can-titatea de ap acumulat s fie minima i s asigure functionarea instalaiei n con-ditiile impuse de la caz la caz. Valori orientative ale coeficientilor de Tabelul 2.7.2. Timpul de refacere a rezervei de ap pentru incendii (ST AS 1478) Denumirea obiectivelor alimentate cu ap Tn [h] Cldiri civile, centre populate Construcii i zone industriale cu construcii din categoriile de pericol de incendiu: A si B C, avnd Qie: < 25 l/s D i E, avnd Qje: < 25 l/s > 25 l/s > 25 l/s 48 Observatii: 1. Pentru obiective situate n zone n care sursele de ap au debite insuficiente sau situate la distane mari, proiectantul poate stabili, de la caz la caz, prelungirea duratei de refacere a rezervei de incendiu pn la maximum 72 h, cu condiia de a justifica, prin proiect, acest lucru; 2. Dac debitul sursei de alimentare este insuficient pentru refacerea rezervei de ap n timpul prevzut mai sus, se admite prelungirea timpului de refacere, mrindu-se rezerva cu volumul de ap ce nu poate fi completat n timpul normat. 24 24 24 36 36

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


variaie orar a consumului de ap din cen-trele populate sunt redate n tabelul 2.7.3. Coeficienii de variaie a consumului de ap n scopuri tehnologice se determin de proiectant n funcie de caracteristicile proceselor industriale i de simultaneitatea consumurilor, pentru ziua cu eel mai mare consum. Volumul de compensare Vcomp se de-termin prin calcul analitic ca suma va-lorilor absolute ale diferenelor maxime n-tre valorile cumulate ale volumelor de ap furnizate de surs i valorile cumulate ale volumelor de ap consumate, n aceeai perioad de timp (de regul 24 h). Calculul grafic al volumelor compensate Vcomp se efectueaz trasnd ntr-un sis-tem de axe de coordonate (fig. 2.7.4), avnd pe abscis perioada de timp considerate (24 h) i pe ordonat volumele de ap [m3], curbele volumelor de ap cumulate consumate (curba 1, fig. 2.7.4), respectiv furnizate de surs (curba 2). Se determin diferenele maxime pozitive AVi sau negative Atentre cele dou curbe, msurate pe axa ordonatelor i se adun valorile absolute ale acestora, obinnd astfel volumul de compensare

Vcomp= WVlkWV2[
Calculul grafic permite determinarea vo-lumului minim de compensare i a pe-rioadei optime de funcionare a instalaiei ca date de analiz pentru un calcul tehnico-economic al capacitii rezervorului de acumulare. n acest scop, se consider diferite valori ale debitelor sursei, n regim de funcionare continu sau cu nTabelul 2.7.3. Coeficienii de variaie p, pentru stabilirea variaiei consumului zilnic de ap pentru centre populate (valori orientative) Ora P 2p [%] [%] 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0 3,5 5,0 5,5 5,0 4,0 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5 8,0 13,0 18,5 23,5 27,5 31,0

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 [rtf]. 1800"

4,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 4,0 5,5 7,0 7,0 6,5 5,0 3,0

35,0 40,0 45,5 51,5 57,0 62,0 66,0 71,5 78,5 85,5 92,0 97,0 100,0

~/l ^ -^Av,D

_____A
..7_L__
1200- -

M-
t 1

::z:X"--'~/_L____
800 -J- %{.-!______

Af

^uu "

7 Av2 f\

ii:z?*-
0 2 4 6 810 14 18 22 [h] Fig. 2.7.4. Calculul grafic al volumului de compensare pentru consum menajer.

treruperi, se determin capacitile nece-sare ale rezervorului de acumulare, se cal-culeaz funcia de cost a cheltuielilor to-tale anuale de investiie i de exploatare ale sursei i ale rezervorului de acumulare (considernd o perioad de amorti-zare a investiiei de 8 ani) i rezult soluia recomandat pentru valoarea minima a funciei de cost. Capacitatea rezervoarelor, determina-t cu relaiile 2.7.1 sau 2.7.2 se ro-tunjete n plus, la una din urmtoarele valori [m3]: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, 10 000. Pentru capaciti mai mari se pot alege valori egale cu un multiplu de 5000 m3. Capacitatea unui compartiment de re-zervor pentru ap potabil nu trebuie s depeasc volumul de ap corespun-ztor timpului maxim de trecere a apei prin rezervor, admis de prescripiile sanitare n vigoare.

2.7.3. Calculul hidraulic al conductelor aferente rezervoarelor de acumulare a apei reci


Instalaiile hidraulice aferente rezervoarelor cuprind conducteie de: alimentare cu ap a rezervorului, aspiraie a pompelor, preaplin i golire. Rezervoarele sunt pre-vzute, de asemenea, cu instalatii de semnalizare i control ale nivelului apei. Toate conducteie cu care este echipat rezervorul, cu exceptia celei de preaplin, trebuie prevzute cu vane. Instalaiile hidraulice trebuie astfel pro-iectate nct s nu permit consumarea volumului rezervei de incendiu dect n scopul penlru care aceasta a fost prevzut.

Rezervoarele vor fi echipate cu insta-laiile necesare pentru alimentare cu ap a pompelor mobile de incendiu, conform normelor generale de protecie mpotriva incendiilor. 2.7.3.1 Determinarea diametrului i numrului robinetelor cu plutitor Conducta de alimentare cu ap a rezervorului este prevzut cu un distributor pe care sunt montate robinete cu plutitor. Debitul qi care intr n rezervor printr-un robinet cu plutitor cu diametrul d 1 [m] este: = 3,600

*d?
[m3/h] (2.7.8) n care v 1 este viteza medie a apei n seciunea robinetului cu plutitor:

I
V1" 3

2H

10 (1 + 4)
[m/s] (2.7.9)

astfel c:
q,=3,600
f*

2H 4 \l03(1 + 4)
[m3/h] (2.7.10) unde Hu [Pa] este sarcina util n seciunea robinetului cu plutitor, iar tf este coeficientul de pierdere de sarcin local n robinetul cu plutitor. Numrul n de robinete cu plutitor se cal-culeaz din relaia de continuitate: n=3(2.7.11)
CFi

n care q [m3/h] este debitul de alimentare cu ap a rezervorului. Pentru consumul menajer, se conside-r minimum 2 robinete. Pentru consumul tehnologic sau pentru incendiu, numrul minim este de 3. Dac se alege numrul robinetelor cu plutitor n, din relaia 2.7.11 se deduce qi = q/n i din relaia 2.7.8 rezult diametrul robinetelor cu plutitor:

4-g, 3,600 -n v, (2.7.12)


n care vi se determin cu relaia 2.7.9. Sarcina util Hu se calculeaz n funcie de sarcina hidrodinamic disponibil Hdisp [Pa] a apei n punctul de racord al con-ductei de alimentare a rezervorului la re-eaua exterioar, cu relaia: Hu = Hdisp - (Hg + hr) [Pa] (2.7.13) n care Hg este nlimea geodezic a robinetului cu plutitor fa de planul de re-ferin care trece prin punctul de racord la reeaua exterioar a conductei de alimentare cu ap a rezervorului, iar hr este suma pierderilor totale de sarcina (linia-re i locale) pe conducta de alimentare cu ap a rezervorului ntre punctul de racord i robinetul cu plutitor. 2.7.3.2 Dimensionarea conductei de preaplin i a conductei de golire a rezervorului de acumulare a apei reci La rezervoarele de stocare a apei reci, preaplinul este alctuit dintr-un vas de form tronconic, prismatic etc., numit vasul de preaplin, racordat la o con-

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


duct de diametru Do, avnd aria seciu-nii transversale Ao={n-Do2)/4 i o conducta orizontal (scurt), prin care, excesul de ap provenit prin defectarea unui robinet cu plutitor, este evacuat la conducta de canalizare. n intervalul de timp de funcionare f, preaplinul evacueaz creterea de volum AVe ap din rezervorul de stocare, rezul-tat pe seama debitului qi, al unui robinet cu plutitor defect, astfel c: AV= qit (2.7.14) de unde: t-AV (2.7.15) Practic, Al/se determin cunoscnd aria sectiunii transversale a rezervorului An i fixnd denivelarea Ah a apei n rezervor AV= AR x Ah, iar debitul qi se determin cu relaia 2.7.10 n care t,r = 0. n continuare, se determin Ao i dia-metrul:
Q>=

Conducta de golire a rezervorului de acumulare a apei reci se dimensionea-z determinnd, n prealabil, timpul de go-lire a rezervorului. Pentru un rezervor cilindric circular drept, cu diametrul D prevzut cu un ori-ficiu de seciune circular de

diametrul d, timpul t, n care nivelul scade de la H la h, este: t= 2 KD 2MAV2C? .(VH-V/7) [S] (2.7.16) n care: Ao este aria sectiunii transversale a orificiului de golire, fi coeficientul de debit al acestuia i g acceleraia gravitational. Dac se fixeaz o valoare a timpului f de golire a rezervorului, din relaia 2.7.16 se calculeaz Ao i apoi se deduce diametrul conductei de golire (egal cu diametrul orificiului de golire), Se iau msuri constructive pentru ca la descrcarea conductelor de preaplin i golire s nu se aduc prejudicii tere-nurilor i obiectivelor din zon. n cazul rezervoarelor de ap potabi-l, nu se admite descrcarea conductelor de preaplin i direct golite n canalizri de ape uzate prevzd ntreruperea conductelor i descrcarea n conducte cu plnie i sifon. Conductele de descrca-re se prevd la capetele aval cu sit cu ochiuri de 1 cm.

2.7.4. Exemple de calcul


Exemplul de calcul 1. Se stabilete volumul rezervorului de acumulare pentru reeaua de distribute a apei reci dintr-un ansamblu de cldiri, la care alimentarea cu ap direct de la surs pentru consum menajer, tehnologic i pentru stingerea in-cendiului nu este posibil din punct de vedere tehnic. Debitul maxim orar pentru consum menajer este 150 m3/h, debitul maxim orar necesar pentru consumul tehnologic este de 30 rrrVh, debitul necesar penlru stingerea incendiului interior este de 5 l/s, debitul necesar pentru stingerea din exterior a incendiului este 15 l/s. Rezervorul este alimentat cu ap din reeaua localitii, care asigur n punctul de racord debitul de 72 m3/h, la presiunea de 1 bar. In caz de avarie se asigur un debit minim de alimentare cu ap a rezervorului de 36 m3/h. Reeaua de distribute din ansamblul de cldiri asigur presiunea necesar hidrantilor exteriori de incendiu. Volumul de ap necesar a fi acumulat pentru compensarea consumului n scopuri tehnologice Vcomp t este de 250 m3. In ansamblul de cldiri se ia n calcul un singur incendiu. Pentru msurarea debitului de ap de consum se prevede pe conducta de alimentare a rezervorului un apometru montat n cmin de vizitare. Rezolvare. Calculul analitic al volumu-lui de compensare Vcomp m pentru consum menajer este redat n tabelul 2.7.4 din care rezult: Vcompm=294,8+7,0=301,8 m3. Calculul grafic al volumului de compensare pentru consumul de ap n scopuri menajere este prezentat n figura 2.7.4, n care curba 1 reprezint volumul de ap cumulat consumat pe durata de 24 h, iar curba 2, volumul de ap cumulat furnizat de surs pe aceeai durat de timp. Volumul de compensare Vcomp m este numeric egal cu suma valorilor absolute ale m-rimilor segmentelor lM3 1=294,8 m3 i CD 1=7,0 m3, respectiv l/cOmpm=301,8 m3. Se calculeaz Vine cu relatia 2.7.5, n care: 7e=3 h; a=1; Qs max orar= 150 m3/h; n=V, Qe=15 l/s; Ti=10 min; Qs,=72 m3/s. Vinc=3( 1x150+3,6x1x15-72)+(5x600)/1000=399 m3. Se calculeaz volumul rezervei de avarie Vav cu relaia (2.7.7), n care: Tav=4 h; Q'med orar=-\00 m3/h; 0'a=36 m3/h i rezult Vav=4-(100-36)=256 m3. Se calculeaz volumul total necesar al rezervorului de acumulare cu relaiile 2.7.1, respectiv 2.7.2 n care Vden=0 (ntruct volumul rezervorului este mai mic de 2000 m3): Vrez= Vinc+ l/Comp=399 + 30 1,8 + 250 =
950,8 m3; Vrez= Vav+ \/comp=256 + 399 + 250 = 905,0 m3.

Se aleg dou rezervoare de acumulare cuplate, avnd fiecare un volum de 500 m3. Exemplul de calcul 2. Se dimensioneaz conducta de alimentare cu ap a rezervoarelor de acumulare din exemplul de calcul 1, cunoscnd: debitul de ap asigurat n punctul de racord la reeaua
Tabelul 2.7.4 Calculul analitic al volumului de compensare pentru consum menajer (exemplul de calcul 1) Ora Repartiia zilnic a debitului de consum Consumul Debit de retea 2Qr - IQC Qc [m3/h] 4 17,1 8,6 8,6 8,6 34,3 ZQC [m3] 5 17,1 25,7 34,3 42,9 77,2 2Qr [m3] 7 72 144 216 288 360 [m3] 8 54,9 118,3 181,7 245,1 282,8

Orar [%] 1 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 2 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0

Cumulat [%] 3 1,0 1,5 2,0 2,5 4,5

Qr [m3/h] 6 72 72 72 72 72

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Vcomp = 2

3,5 5,0 5,5 5,0 4,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 4,0 5,5 7,0 7,0 6,5 5,0 3,0 94,8 + 7 =

8,0 13,0 18,5 23,5 27,5 31,0 35,0 40,0 45,5 51,5 57,0 62,0 66,0 71,5 78,5 85,5 92,0 97,0 100,0 301,8 m3

60,0 85,7 94,3 85,7 68,6 60,0 68,6 85,7 94,3 102,9 94,3 85,7 68,6 94,3 120,0 120,0 111,4 85,7 51,4

137,2 222,9 317,2 402,9 471,5 531,5 600,1 685,8 780,1 883,0 977,3 1063,0 1131,6 1225,9 1345,9 1465,9 1577,3 1663,0 1714,4

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

432 504 576 648 720 792 864 936 1008 1080 1152 1224 1296 1368 1440 1512 1548 1656 1728

294,8 281,1 258,8 245,1 248,5 260,5 263,9 250,2 227,9 197,0 174,7 161,0 164,4 142,1 94,1 46,1 6,7 -7,0 13,6

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


exterioar q=72 m3/h; sarcina hidrodi-namic disponibil a apei n punctul de racord HdisP=100 kPa; Hg=2,30 m. Rezolvare. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap a rezervoarelor se efectueaz cu nomograma din figura 2.4.6, pentru q=20 l/s din care rezult: dia-metrul Dn= 139,7x4,85 mm; /=260 Pa; v=1,50 m/s. Se determin pierderile de sarcina liniare: hri=ixl=260x20=5200 Pa, n care l=20 m este lungimea conductei de alimentare cu ap a rezervoarelor. Se calculeaz suma coeficienilor de pierderi de sarcina locale It,, pe traseul conductei de alimentare cu ap a rezervoarelor: 5 coturi De 139,7 mm 5x1,0 = 5,0 5 vane cu sertar 5x0,3=1,5 Dn 125 mm 1 teu de derivaie 1 x 2,0 = 2,0 1 teu de bifurcaie 1 x 2,0 = 2,0 1 intrare n distributor 1 x 1,0 = 1,0 1 ieire din distribuitor 1 x 0,5 = 0,5 Total 12,0 Folosind nomograma din figura 2.4.68 se determin pierderile de sarcina locale hri= 14980 Pa, n funcie de I, i de viteza v"\n conducta de alimentare. Pentru msurarea debitului de ap preluat din reeaua oreneasc se prevede un con-tor cu elice simplu, avnd pierderea de sarcin local hriap=5000 Pa. Pierderile de sarcina locale totale hrii= 14980+5000= 19980 Pa. Pierderea de sarcin total rv pe conducta de alimentare cu ap a rezervoarelor este: ^,=5200+19980=25180 Pa=25,18 kPa. Se calculeaz presiunea de utilizare la robinetele cu plutitor, cu relaia 2.7.13: Hdisp= 100 kPa; Hs=2,3 m=22,56 kPa; h,=23,15kPa Hu=100-(22,56+25,18)=52,26 kPa Se aleg n=4 robinete cu plutitor i din relatia 2.7.11 rezult debitul de ap al unui robinet cu plutitor qi=5 l/s. Se calculeaz viteza vi a apei la iei-rea din robinetul cu plutitor cu relaia 2.7.9 n care ^r=6,0 i rezult vi=3,86 m/s. Diametrul robinetului cu plutitor se determin cu relaia (2.7.12): di 00,04 m i se alege diametrul standardizat de 50 mm.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare 2.8. Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci 2.8.1. Elemente de baza privind funcionarea pompelorn instalaiile hidraulice

n instalaiile hidraulice apare frecvent necesitatea ca apa s fie transportat de la un nivel energetic inferior la unul superior, de exemplu, de la energia disponi-bil dintr-o conduct exterioar cldirii sau dintrun rezervor la energia necesar pentru utilizarea apei la un anumit punct de consum. Curgerea apei de la un nivel energetic dat, la unul superior, se poate realiza numai daca se transmite apei o anumit energie nece-sar pentru ridicarea ei la nlimea respectiv i pentru nvingerea rezistenelor hidraulice ntmpinate la transportul prin conducte. Aceast energie este transmis apei de ctre pomp care transform energia me-canic data de motorul de antrenare n energie hidraulic. 2.8.1.1 Clasficarea pompelor Pompele sunt maini hidraulice, din cat-egoria generatoarelor hidraulice, care transform energia mecanic Em, pri-mit la arbore n energie hidraulic Eh, n scopul vehiculrii apei care primete energie util, conform relaiei: Eh=T\Em [J] (2.8.1) n care r\ reprezint randamentul de transformare sau randamentul pompei. Dup principiul de funcionare, gene-ratoarele hidraulice se clasific (STAS 7215) n: turbopompe, care pot fi: - centrifuge (monoetajate, bietajate, multietajate, n simplu sau dublu flux); - elicoidale (diagonale normale sau rapide, axiale normale etc.); pompe volumetrice i anume: - cu piston (cu simplu sau dublu flux sau efect); - rotitoare (cu angrenaje, cu palete oscilante sau culisante, cu inel de li-chid, cu pistoane rotative etc.);

- ejectoare (elevatoare).
pompe speciale, de diferite tipuri pentru : - incendiu, cu antrenare prin transmi-sie cardanic de la motoarele autospe-cialelor de intervenie; - transportul substanelor agresive chi-mic; 2.8.1.2 Curbele caracteristice la turaie constanta, ale unei pompe centrifuge Prin curbe caracteristice ale unei pompe centrifuge se neleg curbele de varia-ie a nlimii de pompare cu debitul pompei (caracteristica de sarcin a pompei) i a puterii i randamentului cu debitul pompei, la turaie constant. Curbele caracteristice ale unei pompe centrifuge pot fi determinate teoretic sau trasate experimental la standul de prob, de ctre unitatea constructoare de pompe. Curba caracteristica de sarcin a pompei Curba caracteristica de sarcin (ener-getic) a pompei H = H(Q) se reprezint grafic (fig. 2.8.1) n sistemul de coordo-nate avnd debitul Q [m3/h] pe abscis i nlimea de pompare H [kPa], pe or-donat, printr-o parabola cu concavitatea spre semiordonatele negative. La debit nul, Q = 0, se produce refulare de mers n gol i ordonata la origine este nlimea de pompare Ho (fig. 2.8.1). Apoi, curba atinge un maximum n punctul M, dup care scade parabolic. Pompa are o funcionare stabil la debite Q > QM i in-stabil la debite Q < QM. n zona insta-bil se manifest fenomenul de pompaj, caracterizat prin pendularea debitului, cu bti puternice n pomp i reea, lo-vituri de berbec, variaii ale cuplului so-licitat de pomp de la motorul de antrenare etc. Pentru evitarea pompajului se iau o serie de msuri ca: folosirea unor pompe cu caracteristici continuu descen-dente; montarea unei clapete de reinere la ieirea apei din pomp etc. La unele tipuri de pompe centrifuge, punctul M este situat chiar pe axa ordonatelor, ceea ce duce la extinderea domeniului de folosire a pompei. Curba caracteristica de putere Fiecare tip de pomp are trasat o curba caracteristica de putere P = P(Q), care red (fig. 2.8.1) puterea P [kW] absorbita de pomp la arborele su. Se observ c la o pomp centrifug, puterea absorbita P crete pe msur ce debitul Q pompat crete. Puterea util Pu transmis apei de ctre pomp se determin cu relaia: Pu = pQH [W] (2.8.2) n care: -p este densitatea apei [kg/m3]; - Q- debitul pompei [m3/s]; - H - nlimea de pompare [Pa].
H [kPa], P [kW] il[%] HM Ho HF
11 max

. Q) H=H (

$
Po

S'
<ss*^

A
ri=ri(Q)\

^ ~*^

/ /
/ m -**
Qnmax

11 1
Fig. 2 ale pc

QM

QF Q [mVh] ^"NPSH=f(Q)

______
Q[m3/h]

8.1. Curbele caracteristice rnpei, la turaie constant.

Puterea P absorbita de pomp, la arborele su, este mai mare dect puterea util Pu, ntruct include pierderile din interiors pompei i se determin cu relaia: P=EL=P [W] (2.8.3) n 77 n care r\ este randamentul pompei. Puterea absorbita de grupul motor i transmisie, care formeaz agregatul de antrenare a pompei Pag, se calculeaz cu relatia:
QH

o-a
'I motor Itr

[W] (2.8.4) in care: -rimotor este randamentul motorului; -ntr- randamentul transmisiei micrii de la arborele motorului electric de ac-ionare la arborele pompei (la cuplaj elastic rjfr 1,0; la transmise prin curele trapezoidale r\t 0,90). Puterea instalat a motoarelor electrice de acionare se determin cu relaia: pi = kPag [W] (2.8.5) n care k este un coeficient de supra-sarcin care ine seama de puterea su-plimentar necesar nvingerii cuplului de pornire a pompei i de variaia puterii la variaia parametrilor de funcionare ai pompei (k= 1,05... 1,50). Curba caracteristica de randament Randamentul unei pompe centrifuge rj este definit ca raportul dintre puterea util Pu i puterea absorbita P: (2.8.6) Curba caracteristica de randament (fig. 2.8.1) red variaia randamentului r\ al pompei centrifuge n funcie de debitul Q pompat la turaie constant. Se con-stat c la o turaie n data, curba randamentului pompei are un maximum, r\max, realizat la un anumit debit Q^max. Similitudinea pompelor. Diagrama universal (topograma) unei pompe centrifuge. n condiii de exploatare se impune de-seori ca pompele centrifuge s funcio-neze pentru alte valori ale debitului Q i nlimii de pompare H, dect cele nomi-nale. Aceasta duce n mod inevitabil la modificare celorlali parametri caracteristici ai pompei. Teoretic, pentru precizarea modificrii mrimilor hidraulice, la mo-dificarea turaiei unei pompe date, se aplic urmtoarele relatii de similitudine: Q ft . K n0 H0

fh.
\n2j

(2.8.7) n care s-au notat cu indicii 1 i 2 m-rimile corespunztoare turaiei m, respectiv r)2. Relaia 2.8.7 arat c n ipoteza n care se cunosc curbele caracteristice ale unei pompe la o turaie data, se pot obine, fr msurtori, caracteristicile la orice alt

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare 2.8. Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci 2.8.1. Elemente de baz privind funcionarea pompelor n instalaiile hidraulice
n instalaiile hidraulice apare frecvent necesitatea ca apa s fie transportata de la un nivel energetic inferior la unul superior, de exemplu, de la energia disponi-bil dintr-o conduct exterioar cldirii sau dintr-un rezervor la energia necesar pentru utilizarea apei la un anumit punct de consum. Curgerea apei de la un nivel energetic dat, la unul superior, se poate realiza numai dac se transmite apei o anumit energie nece-sar pentru ridicarea ei la nlimea respectiv i pentru nvingerea rezistenelor hidraulice ntmpinate la transports prin conducte. Aceast energie este transmis apei de ctre pomp care transform energia me-canic data de motorul de antrenare n energie hidraulic. 2.8.1.1 Clasificarea pompelor

Pompele sunt maini hidraulice, din cat-egoria generatoarelor hidraulice, care transform energia mecanic Em, pri-mit la arbore n energie hidraulic Eh, n scopul vehiculrii apei care primete energie util, conform relaiei: Eh=r\Em [J] (2.8.1) n care T\ reprezint randamentul de transformare sau randamentul pompei. Dup principiul de funcionare, gene-ratoarele hidraulice se clasific (STAS 7215) n: turbopompe, care pot fi: - centrifuge (monoetajate, bietajate, multietajate, n simplu sau dublu flux); - elicoidale (diagonale normale sau rapide, axiale normale etc.); pompe volumetrice i anume: - cu piston (cu simplu sau dublu flux sau efect); - rotitoare (cu angrenaje, cu palete oscilante sau culisante, cu inel de li-chid, cu pistoane rotative etc.); - ejectoare (elevatoare). pompe speciale, de diferite tipuri pentru : - incendiu, cu antrenare prin transmi-sie cardanic de la motoarele autospe-cialelor de intervenie; - transports substanelor agresive chi-mic; 2.8.1.2 Curbele caracteristice la turaie constant, ale unei pompe centrifuge Prin curbe caracteristice ale unei pompe centrifuge se neleg curbele de varia-ie a nlimii de pompare cu debitul pompei (caracteristica de sarcin a pompei) i a puterii i randamentului cu debitul pompei, la turaie constant. Curbele caracteristice ale unei pompe centrifuge pot fi determinate teoretic sau trasate experimental la standul de prob, de catre unitatea constructoare de pompe. Cuba caracteristica de sarcin a pompei Curba caracteristica de sarcin (ener-getic) a pompei H = H(Q) se reprezint grafic (fig. 2.8.1) n sistemul de coordo-nate avnd debitul Q [m3/h] pe abscis i nlimea de pompare H [kPa], pe or-donat, printr-o parabola cu concavitatea spre semiordonatele negative. La debit nul, Q = 0, se produce refulare de mers n gol i ordonata la origine este nlimea de pompare Ho (fig. 2.8.1). Apoi, curba atinge un maximum n punctul M, dup care scade parabolic. Pompa are o funcionare stabil la debite Q > QM i in-stabil la debite Q < QM. n zona insta-bil se manifest fenomenul de pompaj, caracterizat prin penduiarea debitului, cu bti puternice n pomp i reea, lo-vituri de berbec, variaii ale cuplului so-licitat de pomp de la motorul de antrenare etc. Pentru evitarea pompajului se iau o serie de msuri ca: folosirea unor pompe cu caracteristici continuu descen-dente; montarea unei clapete de reinere la ieirea apei din pomp etc. La unele tipuri de pompe centrifuge, punctul M este situat chiar pe axa ordonatelor, ceea ce duce la extinderea domeniului de folosire a pompei. Curba caracteristica de putere Fiecare tip de pomp are trasat o curba caracteristica de putere P = P(Q), care red (fig. 2.8.1) puterea P [kW] absorbit de pomp la arborele su. Se observ c la o pomp centrifug, puterea absorbit P crete pe msur ce debitul Q pompat crete. Puterea util Pu transmis apei de ctre pomp se determin cu relaia: Pu = pQH [W] (2.8.2) n care: -p este densitatea apei [kg/m3]; - Q - debitul pompei [m3/s]; - H- nlimea de pompare [Pa]. H [kPa] P [kW]'
t| [%] HM HQ HF
Tlmax

IF
Hs PF Pn NPSH [kPa] NPSHF

-+,H=H(Q)

QF Q [mVh] -""NPSH^Q) Q [ms/hl

Fig. 2.8.1. Curbele caracteristice ale pompei, la turaie constant. Puterea P absorbit de pomp, la arborele su, este mai mare dect puterea util Pu, ntruct include pierderile din interiors pompei i se determin cu relaia: Pn.=Qf [W] (2.8.3) P= n 1 n care q este randamentul pompei. Puterea absorbit de grupul motor i transmisie, care formeaz agregatul de antrenare a pompei Pag, se calculeaz cu relatia:

o I motor It

P..

[Wl (2.8.4)

in care:

-r/motor este randamentul motorului; -ntr- randamentul transmisiei micrii de la arborele motorului electric de ac-ionare la arborele pompei (la cuplaj elastic r\ r = 1,0; la transmise prin curele trapezoidale r\tr > 0,90). Puterea instalat a motoarelor electrice de acionare se determin cu relaia:

p, = kPag

[W]

(2.8.5)

n care k este un coeficient de supra-sarcin care tine seama de puterea su-plimentar necesar nvingerii cuplului de pornire a pompei i de variaia puterii la variaia parametrilor de funcionare ai pompei (k= 1,05... 1,50). Curba caracteristica de randament Randamentul unei pompe centrifuge r| este definit ca raportul dintre puterea util Pu i puterea absorbit P:

-EL P

n
(2.8.6) Curba caracteristica de randament (fig. 2.8.1) red variaia randamentului r/ al pompei centrifuge n funcie de debitul Q pompat la turaie constant. Se con-stat c la o turaie n data, curba randamentului pompei are un maximum, Tfmax, realizat la un anumit debit Q^max. Similitudinea pompelor. Diagrama universal (topograma) unei pompe centrifuge. n condiii de exploatare se impune de-seori ca pompele centrifuge s funcio-neze pentru alte valori ale debitului Q i nlimii de pompare H, dect cele nomi-nale. Aceasta duce in mod inevitabil la modificare celorlali parametri caracteristici ai pompei. Teoretic, pentru precizarea modificrii mrimilor hidraulice, la mo-dificarea turaiei unei pompe date, se aplic urmtoarele relatii de similitudine:

Q
Q,

5. p.
(2.8.7) n care s-au notat cu indicii 1 i 2 m-rimile corespunztoare turaiei m, respectiv
H2.

Relaia 2.8.7 arat c n ipoteza n care se cunosc curbele caracteristice ale unei pompe la o turatie data, se pot obtine, fr msurtori, caracteristicile la orice alt

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap

Q [m3/h]

Fig. 2.8.2. Obinerea unei curbe de randament egal. turatie. n realitate, dependenia dintre aceti parametri este influenat de variatia randamentului pompei, care n relaiile de mai sus s-a considerat constant. Se obinuiete s se reprezinte curbele de functionare ale unei pompe, la diferite tu-raii, sub forma unei diagrame universa-le (topograma pompei centrifuge). Aceas-ta reprezint dependentele H=H(Q) pentru diferitele turafii, peste care s-au su-prapus curbele de randament egal i au ca parametri diametrul rotorului D. Obi-nerea unei curbe de randament egal este artat n figura 2.8.2. Se alege o va-loare n=constant, iar punctele de inter-secie corespunztoare ntre dreapta ri=constant i curbele r|=r;(Q) pentru diferite turaii se proiecteaz pe curbele H=H(Q) de aceeai turaie. Unind punctele astfel obinute, rezult o curb de randament egal. n zona cuprins n interi-orul curbei inconstant, randamentele au valori mai ridicate dect valoarea ac-ceptat. n mod analog se construiesc curbele de randament egal si pentru alte valori ale lui r\. Caracteristicile nominale ale unei pompe centrifuge Valorile debitului Q [m3/s], alenltimii de pompare H [kPa] i ale puterii P [kW], cores-punztoare randamentului maxim r/max, la turaia n pentru care a fost proiectat i exe-cutat pompa, numit turatie nominal, se numesc caracteristicile nominale ale pompei centrifuge i sunt nscrise pe o pl-cu indicatoare fixat pe corpul pompei. Caracteristicile nominale ale pompelor centrifuge sunt redate n cataloagele de pompe ale firmelor constructoare. 2.8.1.3 Calculul nlpmii de pompare a apei In figura 2.8.3 este redat o instalaie de pompare care aspir apa dintr-un rezervor inferior Ri nchis, n care deasu-pra apei se afi aer comprimat la presiunea Pi i o refuieaz ntr-un rezervor superior R2, de

asemenea nchis, n care deasupra apei se afl aer comprimat la presiunea pe. Transportul apei se realizeaz printr-o conduct de pompare, care are dou tronsoane distincte: conducta de aspiraie, de la rezervorul R1 la pomp i conducta de refulare, de la pomp la rezervorul R2. Instalatia de pompare a apei este un sistem hidraulic cuprins ntre sectiunile de intrare (i) i de ieire (e) n care energiile specifice corespunztoare ale apei sunt: M'Q2 ay, 2g + MQ2
H

Pi , a,v, P9 2g
, Pe , CCeVl

H=z+^P9 2g (2.8.8) (2.8.9) Pentru transportul debitului Q de la o cot energetic mai joas Hi, din secfiu-nea de intrare (i), la o cot energetic mai ridicat He, n seciunea de ieire (e), tre-buie ca apa s primeasc o energie specifica HP, numit nlime de pompare a instalaiei, care se determin din legea (bilanul) energiilor: Hi+Hp= He+ ha +hr (2.8.10) unde ha si hr sunt pierderile totale de sarcin (liniare i locale) pe conductele de aspiraie, ha, respectiv de refulare, hr. Din relaiile 2.8.8, 2.8.9 i 2.8.10 se deduce: H=H-H, + h+hr (Xe ve ~ a, V, pg 2g z,+

+ h.+h,
(2.8.11) i se noteaz (fig. 2.8.3): Hg= ze - Zi
Pe -Pt

nlimea geodezic de pompare a apei;

Hs=Ha+i nltimea static; pg MQ2=ha+hr pierderile totale de sarcin pe conductele de aspiraie i de refulare a apei; unde M este modulul total de rezisten hidraulic ce include n pierderile de sarcin i termenii cinetici din sectiunile de intrare (i) si de ieire (e) ale con-ductei de pompare a apei. Cu notaiile de mai sus, nlimea de pompare se exprim prin relaia: HP=HS+M*& (2.8.12) care, reprezentat grafic n sistemul de coordonate cu debite Q, pe abscis i nlimi de pompare a apei, H, pe ordonat (fig. 2.8.1), este o parabola cu concavi-tatea spre semiordonatele pozitive i avnd ordonata la origine Hs (pentru O=0). Aceast parabola se numete cur-ba caracteristic a conductei de pompare (caracteristica instalaiei sau caracter-istica exterioar) i se noteaz : Hc= HP= Hs+ /tf Q2 Dac rezervoarele Ri\ R2 sunt deschi-se, adic n legtur cu atmosfera (rezer-voare cu nivel liber), p, = pe = pat = 0 (n scara manometric), pat fiind presiunea atmosferic i rezult: Hs= Hg\ He= Hg+ M*CP 2.8.13 2.8.1.4 Determinarea punctului de functionare a instalaiei de pompare. Ener-gia specifica de pompare a apei Dac se reprezint pe acelai grafic n coordonate (Q, H), att curba caracteristica de sarcin a pompei, ct i curba caracteristica a retelei de pompare, ca n figura (2.8.1), punctul de funcionare Fal instalatiei de pompare se obfine la intersecia celor dou curbe. Coordonatele punctului de funcionare Fsunt: QF=QP\ HF=HP=H . Fig. 2.8.3. Schema de calcul pentru determinarea nlimii de pompare a apei. >Joi s pi ^
C

:^Pe-::-*"V
e

4'

X
R2
N

.
PR

5P
Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare
N

^ *N ^PR

ffi
Fig. 2.8.4. Schema de calcul pentru stabilirea nlimii geodezice maxime de aspiraie a apei n pomp (bazin de aspiraie cu nivel liber). (2.8.14) Corespunztor punctului F, deci debitu-lui QF, rezult randamentul T\F, puterea PF i NPSHF cum se arat n figura 2.8.1. Agregatul de pompare solicit de la re-tea, prin motorul electric de acionare, o putere P*F mai mare dect puterea PF corespunztoare punctului de funcionare F dat fiind randamentul de funcionare al motorului electric r|me. PF =pQFHF Energia specific ew este energia con-sumat pentru pomparea unei uniti de debit Q, la nlimea de pompare H. Dac se raporteaz puterea electric consumat de motor la debitul pompat de agregat rezult consumul de putere pentru pomparea unei uniti de debit la o sarcin de pompare H; exprimnd acest raport pentru f=1 h rezult energia specific en [kWh/m3]: Pj= QFHF _j( HF . 0= OF 1ms % OF 1me r\pF ' en=kHa
T]me T]P T)he
F

[kWh/m3] (2.8.15) n care, Q [m3/s] se obine, k= ~=0,0002777 3600 iar H se exprim n kPa. n exploatare este util s se exprime energia specific unitar, care reprezinta consumul de energie pentru unitatea de volum ap pompat la sarcin H = 1 FT1H2O. eH K e ==--------H
F

One 1P
F

[kWh/m3.m] (2.8.16) Deoarece raportul


H

reprezinta randamentul hi-draulic al reelei, se poate exprima eti ca energie specific

a instalaiei pentru o nltime geodezic data: e "' [kWh/rrrlm] (2.8.17) H

n^nmn,,
Rezult din relaia 2.8.17 c energia spe-cific eZ reprezinta inversul randamentului total al instalaiei i este cu att mai mic cu cat T\PF, r\he, r\me au valori mai ri-dicate. Aceast mrime poate fi folosit ca in-dice de comparatie a consumurilor de energie aferente instalaiilor de pompare cu parametri funcionali diferiti. 2.8.1.5 Calculul nlimii geodezice de aspiraie. Cavitaia pompelor n seciunea 1 (fig. 2.8.4) la intrarea apei in pomp, presiunea pi nu trebuie s scad sub valoarea presiunii de vaporizare pv (n scar absolut) a apei la tem-peratura de lucru. De exemplu, la tem-peratura de 20 C apa are presiunea de vaporizare pv=2338 Pa fa de valoarea presiunii atmosferice pa/=101325 Pa. Deci, trebuie ca pi>pv. Dac pKpv, n pomp apare fenomenul de cavitaie, care const n apa-riia bulelor de vapori i gaze care, ulterior, o data cu creterea presiunii, se re-integreaz n masa de ap. Particulele de ap din jurul bulelor de vapori sunt mult accelerate i acioneaz asupra discurilor i paletelor rotorului pompei cu ocuri de sute de atmosfere, provocnd erodarea i chiar distrugerea acestora. Apariia cavitatiei la pomp este recunoscut i dup zgomotele i vibraiile care se produc i care contribuie la distrugerea pompei. Fenomenul de cavitatie poate fi nlturat dac se iau msuri de evitare a cauzelor care I produc. Aceste cauze sunt: - nlime geodezic mare de aspiraie Hga, adic difererte mari de nivel ntre axul pompei i nivelul apei din bazinul de as-piraie (fig. 2.8.4): Hga = zi- Z2\ - pierdere total de sarcin mare pe con-ducta de aspiraie, ha = Ma Q2, datorat fie creterii debitului O, fie aparifiei unei pierderi locale de sarcin mare, ca de exemplu, nfundarea sorbului pompei, deci creterea modulului de rezisten hidraulic Ma; - creterea temperaturii apei, care du-ce la creterea temperaturii de vaporizare i, n consecint, a presiunii de vaporizare a apei la temperatura respectiv (de exemplu, la temperatura de 95 C, presiunea de vaporizare a apei este pa = 84550 Pa (tab. 2.8.1); - concentrate mare de gaze dizolva-te n ap; - funcionarea pompei cu debite mare la nlime de pompare mic. nlimea vacuumetric de aspiraie a apei n pomp are expresia:

H
=

Pat-Pi

P9 Ha
_Pal~P,

pg (2.8.18) i la limit, cnd pi = pv, se obfine nl-fimea vacuumetric de aspiraie admisibil Hva(2.8.19) Tabelul 2.8.1. Presiunea de vaporizare a apei la diferite temperaturi Temperatura Presiunea de vaporizare tra [Pa] 1 658 3 757 5 872 10 1227 15 1705 20 2338 25 3168 30 4493 35 5624 40 7377 45 9585 50 12340 55 15750 60 19920 65 25020 70 31180 75 38560

80 47370 85 57820 90 70130 95 84550 100 101360 loarea ei se d n cataloagele de pompe. La un debit dat Q, rezult o nlime geodezica maxima la aspiraia apei n pomp: Hm
Hvi

2g (2.8.20) care are o caracteristica a pompei i van care vi este viteza medie n seciu-nea 1 la intrarea n pomp. Prin STAS 7215 se definesc urm-toarele nlimi de aspiraie : - nlimea net absolut la aspiraie NPSHj (Net Positive Suction Head), ca nlimea total absolut net (micora-t cu nlimea potenial a vaporilor li-chidului pompat) la intrarea n pomp i raportat la planul de referin al pompei (fig. 2.8.4): NPSH,= ,+*- &-- Z,= 99 99 (2.8.21) 2

_Pa,-Pv, Pi as 99 99 29 unde pv este presiunea de vaporizare (n scar absolut) a lichidului la temperatura de


lucru; - nlimea total net la aspiraie NPSH, ca valoarea minima a nlimii to-tale absolute nete (micorat cu nlimea potenial a vaporilor lichidului) ia intrarea n pomp, raportat la planul de referin al pompei, necesar funcionrii pompei fr cavitatie: NPSH = f(Q) (2.8.22) In general, se consider NPSHt=NPSHd (disponibil) i NPShhNPSHnec (valoare necesar, data de constructorul pompei) i pentru evitarea apariiei fenomenului de cavitatie este necesar ca:

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


NPSH' [kPa]
f
i

s
I

^S

b
NPSHd

0 Q [m3/h] Fig. 2.8.5. Reprezentarea grafic a NPSHd. WPSHd > NPSHnec (2.8.23) Cu alte cuvinte, apa are n seciunea de intrare / o anumit energie specifica, din care o parte ha se consum pentru nvingerea rezistentelor hidraulice liniare i locale pe conducta de aspiraie, rm-nndu-i o energie specific NPSHd care poate s ii ajung sau nu pentru evitarea fenomenului de cavitaie. n seciunea 1 la intrarea n pomp, apa trebuie s rmn cu energia specific NPSHnec ast-fel nct, pentru evitarea cavitafiei, trebuie s fie realizat conditia din relaia 2.8.23. Referindu-ne la schema de calcul din figura 2.8.4 i aplicnd ecuaia energii-lor ntre seciunile de intrare n instalatie i i racordul de aspiraie 1 al pompei, cu presiuni absolute, se obtine:
2

NPSHd = PzA + 0^ P9 2g Hgz-MzQ (2.8.24) a crei reprezentare grafic este redat n figura 2.8.5. La limita apariiei cavitafiei, cnd NPSHd=NPSHnec, se obtine nlimea geodezic maxima la aspiratia apei n pomp, /-/gamax: HL .Aw-A

pg -n,-NPSHnt (2.8.25) In figura 2.8.6 se arat modul de de-terminare a punctului de funcionare ca-vitaional C, care este punctul de inter-secie al curbelor NPSHnec (data de cons-tructorul pompei) i NPSHd data de relaia 2.8.24. Pompa funcioneaz normal dac NPSHd>NPSHnec, debitul punctului de funcionare al instalaiei de pom-pare a apei fiind QpcQsm (fig. 2.8.6), n care Q* este abscisa punctului de funcionare cavitational, i funcioneaz n cavitaie dac NPSHcKNPSHnec, cnd QFi>Qum. La limita apariiei fenomenului de cavitatie,
NPSHd=NPSHnec i QF2=Qlim.

n practic, se recomand ca nlimea geodezic de aspiratie a pompei s nu depeasc 7.. .8 m, pentru a evita intrarea pompei n cavitaie. Dac nlimea geo-dezic de aspiraie este mai mare de

NPSH [kPal Q [m3/h] NPSHnec Funcionare n cavitaie NPSH,


'd

QF Q,imQF1 Q [m3/h] Fig. 2.8.6. Determinarea punctului de funcionare cavitaional. 7...8 m, pe lng pericolul aparitiei cavi-taiei se produce i dezamorsarea pompei, adic golirea parial sau total de ap a rotorului pompei i conductei de aspiraie. Pentru a evita dezamorsarea pompei se folosete sorbul cu clapet de retinere sau, dac este posibil, pompa se monteaz ne-cat, avnd cota axului pompei sub cota nivelului apei din bazinul de aspiratie. 2.8.1.6 Funcionarea pompelor cuplate Cuplarea a 2 sau mai multe pompe este des utilizat n practic, fie pentru a spori debitul sau presiunea ntr-o instalaie exis-tent, fie pentru o mai supl utilizare a ca-pacitii de pompare, n funcie de debitele i presiunile variabile ale consumatorilor de pe reea. Dei alegerea unui agregat de pompare potrivit unei retele nu prezint dificult-i deosebite, existnd un numr mare de pompe disponibile, apar uneori i situaii n care, pentru obtinerea unor parametri op-timi, solutia cuplrii constituie cea mai bun rezolvare. n principiu, exist 2 moduri de cuplare a pompelor i anume n paralel i n se-rie (fig.2.8.7). Dac sunt mai mult de 2 pompe, cuplarea se poate face i n se-rie-paralel sau paralel-serie, acestea fiind montaje destul de complexe, dar care permit o apreciabil suplete a grupu-lui de pompare. Cuplarea n paralel a 2 sau mai multe pompe are drept scop principal mrirea de-bitului trimis pe o reea. Din schema de mon-tare (fig. 2.8.7) se observa c, n timpul cuplrii, sarcina cuplajului He este aceeai cu sar-cinile celor dou pompe Hc= Hi = H2, iar debitul obinut prin montare este Qc = Q1 + Q2 (prima condiie este o consecint a au-toechilibrrii sistemului pompe - reea, a doua - a legii de continuitate a masei aplicat flu-idului in micare). Analiza comportrii cuplajului se face grafic, cu ajutorul carac-teristicilor interioare ale pompelor i exist

Fig. 2.8.7. Cuplarea pompelor: a - fa paralel; b - In serie; 1 - pomp; 2 - motor electric de actionare a pompei; 3 - conduct de aspiratie; 4 - conduct de refulare; 5 - clapet de retinere; 6 - robinet de nchidere. 2 tipuri de cuplare i anume: pompe iden-tice i pompe diferite. Graficul cuplrii a 2 pompe identice n paralel este reprezentat n figura 2.8.8. Cele dou pompe vor avea aceeai caracteristic interioar {Ci=C2), iar caracteristi-ca cuplajului se obtine prin nsumarea de-bitelor corespunztoare la diferite sarcini (curba C1+C2, obinut prin dublarea absciselor curbei de sarcin a unei sin-gure pompe). n consecin ansamblul de

pompe se comport ca i cum pe reea ar funciona o pomp unic avnd carac-teristica de sarcin C1+C2. Dac cuplarea pompelor se face la o refea, cu caracteristica cunoscut R1, atun-ci F1 este punctul de funcionare a unei singure pompe independente pe reea i F eel al cuplajului (parametrii de lucru HF i QF). Rezultatele obtinute prin cuplare sunt direct determinate de forma caracteristicii refelei deservite de cuplaj. Din figura 2.8.9 rezult c la o reea de tipul R2 sporul de debit Q2 este mai mic dect AQ1 ce corespunde unei reele de tipul Ru Deci, creterea debitului livrat unei reele prin cuplarea n paralel a 2 pompe devine rentabil cnd caracteristica exterioar a

n=const.
C1+C2

QF=Q1+QP
3

'

Q [m3/h]

Q [m /h] Fig. 2.8.8. Determinarea punctului de funcionare n cazul cuplrii n paralel a 2 pompe identice.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


1

[kPa]

AQ

R2

\
F

hCM

n=const.

I
2/

7\

i^
1 \ Qi

\I

r jf

\"1 "Z

X
0

\
Q [m3/hj

Fig. 2.8.9. Analiza funcionrii n cuplaj paralel a 2 pompe identice.

reelei este de tip lent Ri, adic reeaua dispune de rezistente locale mici i de pier-deri specifice liniare reduse. n acelai timp, orice cuplaj n paralel conduce si la o sporire a sarcinii, definit i ea de forma caracteristicii refelei. Se definete drept randament al cuplajului paralel r\cp raportul dintre puterea util a cuplajului (corespunztor debitului QF i sarcinii HF) i puterea consumat de cele 2 pompe: pgQFHF (2.8.26) 1P=
P1+P2

In timpul cuplajului, debitele celor dou pompe sunt egale, QI=Q2=QF/2 i, de asemenea, randamentele sunt egale r/?=r/2=77 i rezult:

2 n
(2.8.27) astfel c, randamentul cuplajului paralel devine:

pgQfHF (2.8.28) ^ 1 pgQrH, | 1 pgQFHF ' 2 r, Aadar, la cuplarea n paralel a 2

77

C1+C2

IfT^M
0 Q [m3/h]

Fig. 2.8.10. Determinarea punctului de funcionare n cazul cuplrii n paralel a 2 pompe identice. pompe identice, randamentul cuplajului este egal cu randamentul total al tipului de pomp folosit, corespunztor punctului de funcionare F. In cazul cuplrii n paralel a 2 pompe avnd caracteristici interioare diferite C&C2, caracteristica cuplajului se obine n mod asemntor, prin nsumarea debi-telor celor 2 pompe la sarcin Constanta (HF=HI=H2 si QF=QI+Q2). Din diagrama cuplajului (fig.2.8.10) rezult c pentru anu-mite zone (deasupra sarcinii maxime a pompei celei mai mici - punctul K), caracteristica cuplajului este situat sub caracteristica pompei mai mari. Aceast si-tuaie este o consecin a faptului c, pentru sarcini ale cuplajului HF>Hcritic=HK, pom-pa mai slab C1 funcioneaz pe caracteristica de frnare i apar ntoarceri de fluid prin ea. In consecint, cuplajul este rational numai pentru refelele ale cror caracteristici ntretaie caracteristica cuplajului pe ramura KF, adic pentru sarcini HF<Hcntic, n caz contrar, punctul de funcionare se va situa ntre caracteris-ticile celor 2 pompe (F), ceea ce ihseam-n c debitul livrat este mai mic chiar dect eel al unei singure pompe ce ar lucra sepa-rat pe reea. Randamentul cuplajului se determin n mod asemntor ducndu-se o para-lel la nivelul sarcinii HF a cuplajului; F1 i F2 vor reprezenta punctele de functjonare ale celor 2 pompe n timpul cuplajului i reportarea acestora va conduce la cunoa-terea randamentelor corespunztoare. In acest fel, randamentul cuplrii n paralel a 2 pompe diferite va fi: pgQFHF ^ PgQ,HF , PgQ2HF

oF
(2.8.29)
^1 1
2

In concluzie, 2 pompe cuplate n paralel se comport ca i cum ar exista o sin-gur pomp avnd caracteristica C1 + C2 i aici pot aprea fenomene de funcionare labil, pompaj etc., dac se realizeaz con-ditiile specifice apariiei acestora. Caracteristica cuplajului va reflecta par-ticularitile fiecrui participant la cuplaj. Dac exist mai mult de 2 agregate n cuplaj, procedeul de lucru este acelai, adic se nsumeaz debitele tuturor pompelor la aceleai nlimi de pompare i se obine o caracteristica rezultant a cuplajului. Cuplarea n serie. De regul, cuplarea n serie a pompelor se adopt cu scopul de a mri nlimea de pompare a apei debitat de ansamblu. Pompele fiind montate n serie (fig.2.8.7), debitul care trece prin pompe este acelai (QF=QI=Q2), iar sarcina cuplajului este egal
n = const.

Q [m3/h]

Fig. 2.8.11. Determinarea punctului de funncionare n cazul cuplrii n serie a 2 pompe identice. cu suma sarcinilor produse de fiecare pomp n parte (HF=HI+H2). Se pot rea-liza cuplaje n serie cu pompe identice sau cu pompe diferite. In cazul cuplrii n serie a 2 pompe identice (fig. 2.8.11) caracteristica cuplajului se obine nsumnd ordonatele (nlimile de pompare) n dreptul acelorai abscise (debite). Eficacitatea cuplajului n serie depinde de forma caracteristicii reelei, dup cum se arat n figura 2.8.12, reele de tipul R2 conducnd la creteri ale nlimii de pompare A/-fe>A/-/r, fata de retele de tipul R1. Pentru a cal-cula randamentul cuplrii n serie r/cs, se ine seama c: QI=Q2=QF\ HF=HI+H2=2HI=2H2 i r\-\=r\2=r\ i se obine:
H [kPa]
k

AQ2_

/ R2 F n=const.

\ .'
/ 0

<

\&Qi F\/l

N.

/>^. V
^-^
\\
0 Q [m3/hj

\\

Fig. 2.8.12. Analiza functionary in cuplaj serie a 2 pompe identice.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


H C!+C [kPa]
2

/-R2

/F FA

CM

2 Ci/

+
X X II
U_

^
X
1 \
i.

\
v\>

Rl

A*f \K
1 [%] F2 QF QC)QC2 Q [m3/h]

>*
ii

Z~~\

/*

N\
n,

0 Q [m3/h]

Fig. 2.8.13. Determinarea punctului de funcionare n cazul cuplrii n serie a 2 pompe diferite.

>h
pgQFHF ' P1+P2
pgQfHf

pgQH, pgChHi rb

(2.8.30) Cuplarea n serie a 2 pompe diferite este reprezentat n figura 2.8.13. Construcia caracteristicii cuplajului se face dup aceleai principii, adic nsumarea sarcinilor corespunztoare la diferite debite (HF=HI+H2 i QF=QI=Q2). De aseme-nea, i aici apare un punct critic K de-terminat de un debit Q& si care marcheaz nceputul unei zone unde rezultatul cuplajului este neraional, deoarece sarci-na obinut prin cuplaj este mai mic dect cea furnizat de o singur pomp ce ar lucra independent pe reea. n aceast zo-n, o parte din sarcina furnizat de pom-pa mai puternic este folosit pentru a compensa funcionarea celeilalte pompe pe ramura negativ a curbei de sarcin, n domeniul debitelor mai mari dect debitul de sarcin nul Qmax(H=o>. Randamentul cuplajului este: pgQFHF _ HF >h

pgQH pgChtk tL+tk


(2.8.31)

1 rb n *k
i depinde, prin urmare, de poziia punctului de functionare a cuplajului si de randamentele corespunztoare ale ceior 2 pompe. Cuplarea n serie se poate efectua i cu mai mult de 2 pompe, modul de tra-tare a operafiei fiind asemntor, adic nsumarea ordonatelor n dreptul acelo-rai abscise. O aplicaie a utilizrii aces-tui gen de cuplaj o constituie pompeie cu mai multe etaje, la care rotoarele n-seriate au fiecare o caracteristica interioa-r specific, iar caracteristica agregatului rezult din nsumarea acestora dup procedeul menionat mai sus. 2.8.1.7 Reg la rea pom pel or n timpul exploatrii instalaiei de pom-pare poate s apar necesitatea ca debitul QP i nlimea de pompare HP s varieze ntre anumite limite, fa de vaio-rile corespunztoare punctului de funcionare al instalaiei. Procedeele prin care se pot modifica, temporar sau permanent, debitul i nlimea de pom-pare constituie reglarea pompei. Reglarea permanent const, de regu-l, n modificarea dimensiunilor constructive ale rotorului, ca de exemplu: micorarea diametrului prin strunjire; modificarea unghiului paletelor etc. Reglarea permanenta se efectueaza numai atunci cnd pompa nu corespunde integral sistemului hidraulic. Reglarea temporar este aplicat frecvent n exploatarea instalaiei de pompare i poate fi realizat prin: - modificarea turatiei rotorului pompei, care este eel mai economic procedeu de reglare, ns necesit motoare electrice H fkPa]

Fig. 2.8.14. Modificarea debitului pompat la funcionarea n reea a unei pompe centrifuge cu turaie n = variabil. de curent continuu, reductoare de turaie etc., ceea ce este mai dificil de realizat; - modificarea rezistentei hidraulice a in-stalaiei, folosind armturi (robinete) de obturare (nchidere) i reglare; - descrcarea unei pri din debitul de ap refulat de pomp n bazinul de as-piraie; - cuplarea pompelor n paralel sau n serie. n practic, sistemele de reglare a in-stalatiilor de pompare se realizeaz cu aparatur de automatizare, de msur, siguranf i control, astfel nct agregatul de pompare s satisfac parametrii cerui. Reglarea pompelor prin varlaia turaiei Prin modificarea turaiei pompei de la m la 04, cu r)4<r)3<n2<ni (fig. 2.8.14) se obin debitele QF4<QF3<QF2<QFI. Dac se consider ni=nopt, atunci prin micorarea turatiei pompei in limite reslrnse (ni/r)2) = 0,8, se pstreaz valoarea randa-mentului maxim deplasndu-l ctre Q<QFI. Modificarea turatiei n limite mai accentuate (de exemplu, n ru) duce la scderea ran-damentului cu Ar;. Din aceast cauz modificarea turatiei trebuie s fie n limitele pentru care An este acceptabil. Dependena ntre valorile Or, Hi, Pi, la turaia m i Qx, Hx, Px, la rix<ni se stabilete folosind re-laiile de similitudine 2.8.7. Aceste relaii reprezint, teoretic, dependena ntre valorile caracteristice i turaie. n realitate, la modificarea turatiei, apar o serie de feno-mene complexe, care nu pot fi cuprinse n formule cu caracter general i, n practic, se pot utiliza numai nlr-un domeniu reslrans i anume, pentru scderi cu 25 % a turaiei, pn la creteri cu 10 %, domeniu n care randamentul pompei rmne practic constant. Principalii indici care definesc calitatea reglrii de turaie sunt: - domeniul An de reglare a turatiei, de-finit ca raportui dintre turaia minima nmin i turaia maxima nmax care se pot obine prin metoda de reglare aplicat:

AnMnin

(2.8.32) - coeficientul kn,6e reglare a turatiei, definit ca raportui dintre diferenfa si turatia nominal nn:

fe=
Oi-rtnin 1%

(2.8.33) Alegerea domeniului de variatie a debitului &.Q al instalaiei de pompare se face diferentiat dup cum turbopompele sunt ne-reglabile (cu turatie constant) sau reglabile (cu turatie variabil). Astfel, din analiza re-laiei de calcul al energiei specifice de pompare a apei en, exprimat sub forma: H e^=

Ihth
[kWh/m3 (2.8.34) unde: - H este nlimea de pompare a tur-bopompei [kPa];

Fig. 2.8.15. Alegerea domeniului de debit AQ n funcie de energia specific, eH. de pompare a apei: a - Tn cazul turbopompelor nereglabile; b - fn cazul turbopompelor reglabile.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


-r\h- randamentul hidraulic al turbo-pompei; - i]me - randamentul motorului electric de acionare. La reglarea instalaiei de pompare, pentru a face fa regimului variabil de debit, se deduc urmtoarele (fig 2.8.15a i b): - n cazul turbopompelor nereglabile este rational ca domeniul de debite AQ s se aleag pe partea cobortoare a curbei de randament r\(Q), ncepnd din punctul de randament maxim r\max, deoarece n conformitate cu relaia 2.8.34 pe aceast parte se asigur o valoare minima a energiei specifice (fig. 2.8.15a). - n cazul turbopompelor reglabile este rational ca domeniul de debite AO s se aleag pe partea urctoare a curbei de randament r\(Q), sfrind n punctul de randament maxim rfmax, deoarece n conformitate cu relaia 2.8.34 pe aceast parte se asigur o valoare minima a energiei specifice de pompare a apei (fig. 2.8.15b). Cunoscnd c randamentul global tji al unei instalatii de pompare (definit de raportul dintre puterea util necesar pentru realizarea nlimii de pompare, Hc, cerut de reea i puterea absorbit, necesar pentru realizarea nlimii de pompare H, dezvoltat de turbopomp) pentru un anumit debit dat, Q, sau pentru un anumit domeniu de debite date AO, este dat de relafia:

n=ri
H (2.8.35) unde q este randamentul turbopompei, rezult c pentru a se asigura un randament global ridicat, n cazul reglrii debi-tului ntr-un anumit domeniu AO, tre-buie s fie ndeplinite condiiile de a folosi: - turbopompe de mare randament; - turbopompe care s asigure un report Hr/H cat mai apropiat de unitate. Prima conditje se poate realiza implicit prin alegerea unor turbopompe cu randament propriu ridicat i a le utiliza n apropierea opH |kPc Ho Hg 1I V >&

>]_ ___ _J

!2_
hr

y4^ flmlr tth!


X H=f(Q)

%1
QM QF,

QF

Q [rrvVh]

nF,

t
^2 _ ATI

10 M
Q [m3/h] ri*=F(Q)

ti F,

Fig. 2.8.16. Modificarea debituiui la pompele centrifuge prin utilizarea vanei de reglare pe conducta de refulare.

timului acestui randament. A doua conditje se poate realiza n cazul folosirii: - turbopompelor nereglabile (cu turaie constants), prin alegerea de caracteris-tici H(Q) plate sau prin alegerea de domenii nguste de nltime de pompare AH pe caracteristici H(Q) nclinate; - turbopompelor reglabile (cu turatje vari-abil), prin producerea caracteristicilor H(Q) artificiale apropiate de (sau suprapuse peste) caracteristica Hc(Q) a reelei de pompare. Reglarea prin modificarea caracteristicilor instalaiilor Metodele constau n adoptarea diferitelor soluii de modificare a caracteristicii retelei Hc=f(Q), caracteristica pompei H=f(Q) pstrndu-se nemodificat. Reglarea debituiui prin utilizarea vanei pe conducta de refulare (sau aspiratie) n exploatare este comod (dar nu se re-comand) ca debitui s fie modificat prin schimbarea gradului de nchidere a unor vane, existente, de regul, pe circuitul de refulare al pompelor (fig. 2.8.16). Solutia modific curba caracteristica a reelei, deoarece se modific pierderile de sarcin n circuit. Pentru vana V

complet deschi-s rezult Hc=Hg+MoQ2 i ca urmare an-samblul pomp-retea functioneaza la debitui QF (corespunztor acestuia rezult randamentul i puterea). La nchiderea parial a vanei V, noua caracteristica a reelei devine Hc=Hg+MiQ2 i prin urmare debitui pom-pat devine QFI (QFI < QF). La pompe care au caracteristica cu ramur instabil se limiteaz nchiderea vanei astfel nct debitui minim al ansamblului pomp-reea s nu scad sub QM. Sunt evidentiate n grafic pierderile de sarcin pe conducta cu van deschis {hr) cat i cele suplimentare datorate vanei (hrv). Desi arat o sporire cu Ari a randamen-tului pompei T\FI > r\F2, pe ansamblu randamentul T|* scade cu Ar/v. Dac se noteaz ijhv = hrJHg randamentul hidraulic al vanei, r\me - al motorului electric i cu rjhext randamentul hidraulic exterior al reelei (corespunztor lui V - deschis) se poate exprima randamentul instalaiei:
rjinst = lip T]me T]hv l^hext

Dac se noteaz randamentul pomp-van de reglare cu if=r\P-r}hv, se poate vedea din figura 2.8.16, c acesta scade, fiind r]Fi=r]Fi-Ariv, unde Aqv reprezint pierderi din randamentul instalaiei ca urmare a utilizrii vanei. Datorit pierderilor hidraulice de sarci-n mari introduse de van (toat suprafa-ta haurat vertical), metoda trebuie evi-tat, putnd fi utilizat numai ca o soluie de compromis, pe timp redus i n cazuri izolate. La pompele lente cu turatie mic, care au curba H = f(Q) aplatizat, metoda poate fi acceptat temporar, deoarece manevre scurte ale vanei due la modificari nsemnate ale debituiui instalaiei. Cat pri-vete vana montat pe conducta de aspiratie, rationamentul rmne similar, numai c solutia nu se recomand, deoarece pierderile de sarcin n cretere ale circuitului de aspiratie due ansamblul ctre regimul de funcionare n cavitaie. Variaia debituiui pompat la modificarea sarcinii statice a retelei Se poate obine prin utilizarea unui acumulator de ap sub presiune (recipient de hidrofor) care are rolul de a com-pensa diferenta dintre debitui variabil al retelei i debitui constant asigurat de pomp. Pe msur ce acumulatorul se ncarc sau se golete de ap are loc o mrire respectiv o micorare a nlimii statice de pompare de la HFI la HF2 i invers (fig. 2.8.17). Efectul modificrii debituiui agregate-lor de pompare prin variaia nlimii geodezice este cu att mai mare cu cat curba de functionare a pompei este mai aplatizat. Modificarea debituiui prin utilizarea conductei de ocolire (by-pass) ntoarcerea prin by-pass ctre bazinul de aspiratie, a unei parti din debitui pompat Qp, face ca n reea (deci la consumator) s se obin debite diferite. Conducta de by-pass pentru instalatja din figura 2.8.18 realizeaza la consumator debitui Oc=OpOb>=constant, dac vana V2 pstreaz poziia initial. Au fost reprezentate n g-afic: caracteristica conductei Hc = f(Q) cu V1 deschis, Hby= f(Q) caracteristica bypass-ului funcionnd cu Hg = 0 i caracteristica sum Hc + Hby = f(Q) (nsumarea se face pe orizontal adunnd debitele pentru diferite valori ale lui H). La functjonarea cu V1 nchis se obtine 0F2, respectiv QFI, dac V1 este deschis iar VHnchis. In situate cnd ambele vane V1V2 sunt deschise, debitui de funcionare al pompei este QF (corespunztor acestuia randamentul r/p) din care debitui Qc pe reea iar debitui Qt>y se ntoarce prin by-pass c-tre conducta de aspiratie. Alte debite ctre consumator se pot obine prin modificarea caracteristicilor by-pass-ului. Dei metoda este simpl, nu se recomand deoarece vehicu-

Fig. 2.8.17. Modificarea debituiui pompat datorit variaiei sarcinii sta-tice a retelei de pompare._____

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


larea unui debit Qby n gol consum ineficient energia elecfric. Uneori, personalul de exploatare apeleaz totui la aceast metod, folosind conducta pentru descrcare i probare a agregatelor din staie. Este util de analizat comparativ, Tntr-un caz dat, care din soluiile van sau bypass poate fi acceptat ca mai eficien-t cnd modificarea debitului se impune, deoarece nu mai exist o alt posi-bilitate. In figura 2.8.19, agregatui de pompare de caracteristica cunoscuta H=f(Q) funcioneaz pe o reea format din conducta cu Hc=f(Q) i by-pass de caracteristica Hby=f(Q). n aceast situaie va merge la consumator debitui Qc, iar prin by-pass debitui Qby. Randamentul in-stalaiei considernd r7me=const., se poate

exprima cu relaia: 7,*


QrHn

^
^1,2 1>

(2.8.36) Q* 1
Oft.

%. 1*
1H

*u

n care hro sunt pierderi de sarcin pe conduct la vana complet deschis i debit Qc. Pentru a asigura consumatorul cu ace-lai debit Qc, n absena conductei de bypass, trebuie modificat Hc=f(Q) la forma Hc=f(Q), introducnd suplimentar hn -pierderi de sarcin prin vana V. In acest caz, corespunztor punctului P se obtine QF-=QC. Cnd se utilizeaz vana pe conducta de refulare pentru reglare, rezult randamentul instalatiei din relatia:
'I2inst.

= 1f HF (2.8.37) r
'iMnst.

1 O*.

nFu21me rh
(2.8.38)
-2 J
1)2inst. = T]F T]2he T]2me

Consumurile specifice sau energia spe-cific n cele dou variante e% i ehu se pot exprima cu relaiile: k k
e, =

_5L
Comparand randamentele celor dou soluii, va rezulta ca indicat metoda: - conduct by-pass cnd r\i> r]2~, - van de reglare cnd T\2> T]I. Acelai rezultat se obine dac se alege ca soluie optima cea care asigur eel mai mic consum de energie eu*. Cu cele precizate anterior i urmrind notaiile din figura 2.8.19 rezult:

a
nFu2 nm thhB

[kWh/m3-m] (2.8.39)
^Fr] T]
me 2

(2.8.40) n care r]ihe i r\2he reprezint randamentul hidraulic al reelei n variantele analizate. Din expresiile 2.8.39 i 2.8.40 rezult c pentru agregatele la care puterea crete cu debitui, este indicat metoda de variaie a debitului prin utilizarea va-nei, pe cnd la cele pentru care puterea scade cu debitui (pompe axiale) este de preferat variaia debitului la consumator prin utilizarea conductei de bypass.

2.8.2. Materiale, aparate, echipamente i agregate pentru instalafiile de pompare a apei


2.8.2.1 Pompe In instalatiile de alimentare cu ap se fo-losesc frecvent pompe centrifuge i pompe axiale i, mai rar, pompe volumice. Caracteristicile tehnice ale pompelor (di-mensiuni, curbe caracteristice, materiale utilizate etc.) sunt prezentate amnunit n cataloagele profesionale ale firmelor pro-ductoare de pompe. n ara noastr,

Q [m3/hl

Fig. 2.8.18. Modificarea debitului la consumator prin utilizarea conductei de ntoarcere (by-pass).

Q [iriVh]

Fig. 2.8.19. Comparaie cu privire la eficiena reglrii la o pomp cnd la alegere se poate utiliza vana pe circuitul de refulare sau conducta de ______________________Tntoarcere (by-pass).______________________

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


principalul productor de pompe este uzina AVERSA Bucureti. n strintate sunt numeroase firme de prestigiu (GRUND-FOS - Danemarca, DAB - Italia, WILO -Germania, SALMSON - Frana etc. ) care produc pompe cu performane tehnice i fiabilitate ridicate i garantate. n volumul Instalatii de nclzire, capitolul 6, sunt prezentate date caracteris-tice pentru mai multe tipuri de pompe pentru ap cald. n Anexa III, n tabelele 1 i 2 sunt date pompele GRUNDFOS pentru ap rece i penlru ape uzate, iar n tabelele 3 i 4 pom-

Fig. 2.8.20. Pomp centrifug monoetajat: 1 - rotor; 2 - palet; 3 - pies specia-l pentru fixarea rotorului; 4 - arbore; 5 - garnitur de etanare; 6 buce; 7 - stator; 8 - difuzor; 9 - pies inter-mediar; 10 - rulmeni; 11 - capac; 12 - dop de scurgere; 13 racorduri pentru manometre.
Q3/4-

Fig. 2.8.21. Recipient de hidrofor. pele WILO pentru ap rece i ape uzate. Pompa centrifug monoetajat. Ele-mentele componente principale ale pompei centrifuge monoetajate (fig. 2.8.20) sunt: - rotorul, format dintr-un numr de palete fixate ntre dou discuri, discul exterior, dispus ctre racordul de aspiraie avnd o deschidere central prin care apa intr n canalele rotorice i discul interior. Rotorul este fixat cu pene sau cu o pres special pe axul pompei, numit arbore de acionare. Acesta este cuplat cu axul motorului electric de antrenare, care pune rotorul n micare de rotaie; - carcasa (statorul), n care apa evacua-t din canalele rotorice este colectat i evacuat printr-un racord de refulare. Carcasa pompei se mai numete i camera special, ntruct seciunea sa crete n sensul circulaiei apei deoarece i debitul crete; - difuzorul, terminat cu o flan de racord la conducta de refulare; - presetupa (presgarnitura) de etana-re a carcasei (statorului) la arborele de actionare, avnd rolul de a reduce scur-gerile de ap din carcas pe lng arborele pompei. Garniturile de etanare pot fi din azbest grafitat, bumbac sau in impreg-nat etc.; - labirinturile, care sunt elements de etan-are ntre discuri i stator. Principiul de functionare a pompei centrifuge este urmtorul: prin rotaia rotorului de ctre motorul electric, ia natere fora centrifug, sub influena creia apa din canalele rotorice este di-rijat radial de la centru spre periferie. n centrul pompei se creeaz o depre-siune, iar sub aciunea presiunii atmos-ferice, apa din rezervorul din care aspir pompa, ptrunde prin racordul de aspi-raie n centrul pompei, de unde este dirijat din nou radial spre periferie i fenomenul de centrifugare se repet continuu, att timp cat este actionat rotorul pompei. n acest fel, ntre sectiunea (racordul) de aspiraie i seciunea (racordul) de refulare energia hidraulica a apei crete. Pompa centrifug multietajat. n scopul creterii energiei hidraulice, res-pectiv a nlimii de pompare la un debit dat, se pot monta pe acelai arbore mai multe rotoare. Apa care iese dintr-un rotor intr n rotorul urmtor prin ca-nale de ntoarcere. Etajul este definit ca o unitate de transformare a energiei me-canice n energie hidraulica. Astfel, da-c la un debit dat Q, nlimea de pom-pare a unui etaj este Hi, nlimea de pom-pare a unei pompe cu n etaje va fi H=n-Hi. Pompa axial. Din punct de vedere constructiv, se compune din aceleai elemente ca i pompa centrifug. Pompele axiale pot fi cu ax vertical sau orizontal; dup rotor, sunt prevzute cu un dispozitiv de

dirijare a curentului de lichid. La pompele axiale, fenomenul de centrifugare este redus, particulele de lichid fi-ind mpinse de ctre rotor pe traiectorii elicoidale. Paletele rotorice se nurubeaz n lichid i prin circulaia pe care o produc, dirijeaz axial curentul de lichid. Pompele axiale vehiculeaz debite Q mari la nlimi de pompare relativ mici. Pomp volumic. Functioneaz prin deplasarea periodic a unor volume de lichide ntre seciunile de aspiraie i de refulare. Principalele tipuri de pompe volumice sunt: cu piston (de exemplu, pompe dozatoare) i cu inel de lichid, utilizate pentru realizarea vacuumului n instalaiile de amorsare a pompelor; cu roi dinate; cu pistoane rotative (loburi); pompa de mn (tip Alweiller), cu palet oscilant, utilizat n staiile de pompare mici pentru epuismente sau goliri. }2435 7 8
-t-di<tti-rb<\ -f^Q _

111
K22
I /20
c

$Sst

21

r24
23 Fig. 2.8.22. Instalaia de hidrofor: 1 - conduct public; 2 - branament; 3 - apometru; 4 - robinet de nchidere; 5 - robinet de nchidere cu descrcare; 6 - rezervor tampon; 7 - distribuitor pentru alimentarea robinetelor cu plutitor; 8 - robinet cu plutitor; 9 - pomp centrifug; 10 - clapet de reinere; 11 - conduct de ocolire a staiei de hidrofor; 12 clapet de reinere montat pe conducta de ocolire a staiei de hidrofor; 13 - recipient de hidrofor; 14 indicator cu sticl de nivel i robinete de control; 15 - supap de sigu-ran; 16 - robinet de golire; 17 presostat; 18 - automat de pomire-oprire a pompei; 19 - circuit electric; 20 - compresor de aer; 21 - motor electric; 22 - conducta de aer comprimat; 23 - distribuitor de ap rece sub presiune; 24 - manometru.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


2.8.2.2 Recipiente de hidrofor Au o construcie standardizat (STAS 2156) (fig. 2.8.21 i tab. 2.8.2). Se mai numesc i recipiente hidropneumatice, a-vnd la partea inferioar ap i deasupra apei o pern de aer comprimat. Sunt recipiente metalice nchise i, funcionnd sub presiune, sunt supuse controlului ISCIR. Aceste recipiente se mai folosesc i ca rezervoare tampon nchise sau ca re-zervoare sub presiune pentru acumularea apei calde de consum. Pentru agregatele de pompare mono-bloc, cu debite mici (pn la 10 m3/h) se folosesc recipiente de hidrofor cu mem-bran din cauciuc, avnd capaciti cuprinse ntre 25 i 100 I. De regul, mem-brana este sub forma unei anvelope umplut cu aer comprimat (la presiunea de 2...3 bar) i introdusn recipient, fiind fixat de capacul acestuia i prevzut cu un ventil pentru completarea periodi-c (sau cnd este necesar) a volumului de aer. 2.8.2.3 Rezervoare tampon Pot fi: - deschise, cu form paralelipipedic i dimensiuni standardizate (STAS 8941) (tab. 2.8.3). Se execut cu tabl din otel protejat anticorosiv. - fnchise, recipiente metalice hidropneumatice (fig. 2.8.21 i tab. 2.8.2) ca i recipientele de hidrofor. 2.8.2.4 Aparate de automatizare, sigu-ran i control pentru instalatii de pompare a apei Principalele aparate de automatizare fo-losite sunt: manometre cu contacte electrice; presostate; automate de pornire-oprire a pompelor; variatoare de frecven pentru pompe cu turaie variabil; nivostate; robinete de reglare acionate cu mo-toare electrice (sau cu ventile electro-magnetice). Pentru recipientele sub presiune se folosesc supape de siguran cu contra-greutate sau cu arc. Controlul vizual al pre-siunilor apei sau aerului comprimat se efectueaz cu manometre.

2.8.3. Soluii constructive, scheme i dimensionarea instalaiilor de

ridicare a presiunii apei reci


2.8.3.11nstalatii de pompare a apei, cu-plate cu rezervor tampon i recipiente de hidrofor Solupi constructive, scheme i func-ponarea instalapilor de hidrofor Instalaia de pompare a apei cuplat cu recipiente de hidrofor, denumit instalaia de hidrofor (fig. 2.8.22) se compune dintr-o staie de pompare avnd montate, pe conducta de refulare, recipiente de hidrofor. Instalaia de hidrofor se adopt cnd sarcina hidrodinamic (presiunea de ser-viciu disponibil Hasp a apei din conducta public n punctul de racord a instalaiei interioare) este permanent sau pe perioade lungi, insuficient pentru funcionarea normal a tuturor punctelor de consum (HdisP<Hnec), iar consumul de ap din instalatje prezint variaii importante n timp ntre valorile maxime i minime. Din conducta public apa ptrunde ntr-un rezervor tampon care poate fi deschis sau nchis. n rezervorul tampon deschis, apa trece de la presiunea din conducta pu-blic la presiunea atmosferic (avnd loc ruperea presiunii), pe cnd n rezervorul tampon nchis (care are la partea in-ferioar ap i deasupra apei o pern de aer comprimat) se menine continuitatea sarcinii din conducta public. Din rezervorul tampon apa este aspira-t de pomp i refulat n instalatje. Din debi-tul total al pompei Qp o parte satisface consumul din cldiri qc, iar restul (Qp-qc) se acumuleaz treptat n recipientul de hidrofor, comprimnd perna de aer existent deasupra apei, pn la o valoare limit maxima (stabilit prin calcul) i controlat de un presostat, presiunea de oprire a pompei Ho, la atingerea creia presostatul co-mand oprirea pompei. Din acest moment, consumul de ap din instalaie este satisfcut din rezerva acumulat n recipientul de hidrofor (volum util) Vu. Pe msur ce rezerva de ap scade, perna de aer de deasupra apei se destinde pn la o valoare limit minima, (presiune de pornire a pompei HP), controlat de acelai presostat, care, la atingerea acestei valori, comand pornirea pompei i funcionarea instalaiei se repet. Pompa asigur ridicarea presiunii apei din instalatje i are o funcionare periodi-c (ciclic), durata unei perioade Tfiind definit ca intervalul ntre 2 porniri (sau 2 opriri) succesive ale pompei. Duratele Tale diferitelor perioade ale ciclurilor de functional a pompei sunt diferite ntre ele i prin calcul se determin durata minima Tmin a perioadei T: Tabelul 2.8.2. Dimensiunile principale ale ecipientelor hidropneumatice sau pentru acumularea apei calde i Capacitatea Pn Dimensiunile [mm] Dimensiunile racordurilor, pentru Masa nominal [bar] recipiente [in] [kg] [I] Di hi Li H h2 h3 h4 L2 Hidropneumatic Acumulatoare e A 160 250 400 10 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 450 500 600 1255 1480 1635 630 630 800 500 800 500 1000 500 1000 630 1000 630 1000 630 1000 630 1250 630 300 300 300 70 70 70 275 536 f 290 584 315 682
2 1/2 464 l~ 704 2 1/2 2 1/2 795 803

B 1 1 1

A
2 1/2 2 1/2 2 1/2

B
2 1/2 ^2 1/2 2 1/2

82 100 127 143 174 200 204 241 236 270 359 427 400 541 443 605 524

630

700

1885

300

70

340

782

895 905 1014 1034 1014 1034 1217 1238 1327 1346 1427 1448 1427 1448

2 1/2

2 1/2

2 1/2

800

800

1935

300

70

365

896

2 1/2

2 1/2

2 1/2

1000

800

2335

450

80

365

896

1600

1000

2440

450

80

415

1100

2000

1100 2490

450

90

440

1216

2500

1200 2540

450

90

465

1316

3150

1200 3140

450

90

465

1316

4000

6 10 6 10

1300

3390

1250 800 1600 900

450

90

490

1416

1529 1548 1625 1646

611 947 842 1112

5000

1400

3645

450

90

515

1508

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare 414 QP


(2.8.41) n care Vumax este volumul util maxim, iar O este debitul mediu pompat pe durata ci-clului de funcionare a pompei. Inversul perioadei (frecvena) n este ega-l cu numrul de porniri (sau de opriri) pe or ale pompei n=1/T. Perioadei minime Tmin i corespunde nmax = VTmin i innd seama de relaia (2.8.41) rezult: n V = (2.QA2)
I /max V Umax A

Frecvena nmax, a pornirilor (opririlor) pompei, este limitat de sensibilitatea presostatelor i de caracteristicile funcionale ale electromotoarelor {nmax = 10...30 por-niri/or), ceea ce duce la limitarea valorii maxime a volumului util VUmax/. (2.8.43)
*A7m

Se produc n prezent pompe care pot funciona normal la un numr de 50...60 porniri/or. Perna de aer de deasupra apei din recipients de hidrofor este asigurat de un compresor de aer, care este pus n funciune manual, ori de cte ori este nece-sar s se refac volumul de aer din rezervor. Hidroforul este prevzut cu o sti-cl de nivel care permite controlul vizual al nivelului apei n timpul exploatrii i al volumului ocupat de aer. La partea su-perioar a hidroforului se monteaz un ven-til de siguran cu contragreutate sau cu arc pentru protecia recipientului n cazul unor suprapresiuni accidentale. n perioadele n care sarcina disponibil Hasp, a apei n punctui de racord (branament), este mai mare dect sau egal cu sarcina necesar Hnec, n instalaia interioar (Hdisp>Hnec), alimentarea cu ap a insta-latiei interioare se face printr-o conduct de ocolire a staiei de pompare, pe care se monteaz o clapet de reinere spre a evita ntoarcerea apei spre conducta public atunci cnd funcioneaz pom-pa. Alegerea pompei i determinarea punctelor de funcfionare ale instalapei de pompare a apei cuplat cu recipiente de hidrofor Pentru alegerea pompei este necesar sa se cunoasc debitul de calcul al insta-laiei i nlimile de pompare la momentele pornirii, respectiv opririi pompei. In cazul instalaiilor de distribute a apei reci pentru consum menajer, debitul pompei active (sau al cuplajului n cazul funcionrii pompelor n paralel) se ia egal cu debitul de calcul qc, {Qp=qc) al in-stalaiei. nlimea de pompare necesar HPP, n momentui pornirii pompei, respectiv HPP, n momentui opririi pompei, se determina cu relaiile (fig. 2.8.23) Hpp=HoHgp+l\pp-Ha=Hsp+MpQ2pp [bar] (2.8.44) HPo=HoHg0+hrPo-Ha=Hs0+MoQpo [bar] (2.8.45) n care HP este presiunea din recipientul de hidrofor n momentui pornirii pompei [bar] determinate cu relaia: Hp>Hnec=max{Hg+Hu+hr) [bar] (2.8.46) unde: - Hnec - sarcina hidrodinamic necesa-r n instalaia interioar de alimentare cu ap [bar]; - Hg - nlimea geodezic a punctuTabelul 2.8.3. Tipurile i dimesiunile rezervoarelor tampon deschise de forma paralelipipedic (STAS 8941) Tip Model Capacitate I [mm] b h [mm] nominal [1] [mm] II 500 1000 1000 500 1060 1500 A 1000

/
n

/ <
1570

III

2000 3000 4000 5000 6000 2000

1500

2000

1250 1500 1
B

500 1000 1500 2000 3000 4000

1000

500 1000

1000

II

/ 1
>
J

1500

1500 2000

III

5000 6000

2000

>

1250 1500

lui de consum eel mai dezavantajat hidraulic din ntreaga instalaie, fa de un plan de referin unic admis [bar]; - Hu- presiunea de utilizare a apei la punctui de consum eel mai dezavantajat hidraulic [bar]; - fir = hnnt + hrext - suma pierderilor to-tale de sarcin (liniare i locale) pe tra-seul de alimentare cu ap al punctului de consum eel mai dezavantajat hidraulic de la punctui de ieire a apei din recipients de hidrofor [bar]; - hrint - suma pierderilor totale de sarcina pe poriunea reelei din interiorul cldirii, a traseului de alimentare cu ap a punctului eel mai dezavantajat [bar]; - hrext - suma pierderilor totale de sarcina pe poriunea reelei din exteriorul cldirii a traseului de alimentare cu ap de la punctui de ieire a apei din recipients de hidrofor pn la reeaua din interiorul cldirii [bar]; - Ho - presiunea din recipientul de hidrofor n momentui opririi pompei, care se determina n funcie de valoarea pre-siunii HP din recipientul de hidrofor n momentui pornirii pompei, cunoscnd c AH=HoHp=(0,5...1)bar; - Hgp - diferena de nivel ntre nivelul apei din recipientul de hidrofor i nivelul apei din rezervorul tampon (n care caz Hgp>0) sau invers (in care caz Hgp<0) n momentui pornirii pompei [bar]; - Hgo - diferena de nivel ntre nivelul apei n recipientul de hidrofor i nivelul apei n rezervorul tampon (n care caz Hgo > 0) sau invers (n care caz Hgo < 0) n momentui opririi pompei [bar]; - hrpP = MP (PP, respectiv hrpo = - Mo Cf-io - suma pierderilor totale de sarcina (liniare i locale) pe traseul conductei de pompare pn la recipientul de hidrofor, calculate la debitul QPP de pornire al pompei, respectiv la debitul QPo de oprire a pompei [bar]; - Ha - presiunea din rezervorul tampon nchis (dac este cazul) din care aspir pom-pa (in cazul rezervorului tampon deschis: Ha=/-/a=0 n scara manometric) [bar]; - HsP~HpHgp~Ha', Hso=HoHgo~Ha nlimile statice la momentele pornirii, respectiv opririi pompei [bar]; - MP; Mo - modulele totale de rezistene hidraulice ale conductei de pompare [h2/m5]. ntruct din distribuitorul instalaiei de hidrofor se alimenteaz cu ap att re-eaua de distribute a apei reci, cat i instalatja de preparare a apei caide de consum, este indicat s se introduc n relaia 2.8.46 valoarea cea mai mare dintre sarcinile hidro-dinamice necesare Hnecar penlru instalaia de distribute a apei reci, respectiv Hnecac pentru instalatja de distribute a apei calde de consum (ntre cele dou sarcini hidrodinamice necesare Hnecar i Hnecac se admite o diferen de eel mult 5 %); Pompa instalaiei de hidrofor se alege

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


din catalog pe baza determinarii punctelor de funcionare la momentele pornirii, respectiv opririi pompei. Calculul volumului necesar i alege-rea numrului de recipiente de hidrofor Volumul total VRH al recipientului de hidrofor se calculeaz cu relaia: ,Q (H0+1,013)(H. +1,013) VRH = V An (H0-Hp)(H+1,013) [m3 (2.8.47) n care debitul QP, al pompelor n funciune simultan [m3/h] i H0, Hp, H [bar] iar (H0+1,013)(Hp + 1,013) Vc Q =1,1-^-An (H0-Hp)(Hp +1,013) [m3] (2.8.48) n care QP [m3/h] i Ho, Hp, Hi [kPa]. Diferena de presiune dintre presiunea de pornire HP i presiunea iniial Hi, se recomand s aib valorile din tabelul 2.8.4, care sunt cuprinse ntre 3,5.. .27 kPa, pen-tru Hp<600 kPa. n cazul n care din calcul rezult un volum al recipientului de hidrofor, mai mare de 1600 I, se aleg dou recipiente ega-le pentru a permite efectuarea reviziilor fr ntreruperea alimentrii cu ap. Firma GRUNDFOS, produce pompe prevzute cu microprocesoare ncorpo-rate, care prin senzorii de presiune pot comanda pornirea i oprirea pompelor fr recipiente de hidrofor. Alegerea compresorului de aer Debitul compresorului de aer se alege n aa fel nct presiunea initials pi s fie realizat n 2.. .3 h, iar presiunea compresorului de aer p0 s fie numeric mai mare sau eel puin egal cu nlimea de pompare n momentul opririi pompei Hpo, pentru a putea introduce aer sub presiune, fr a fi nevoie s se goleasc apa din recipientul de hidrofor. Dimensionarea rezervorului tampon deschis i a instalapilor hidraulice anexe Volumul (capacitatea) rezervorului tampon deschis VRJD se calculeaz cu formula: VRTD=Va+Qpti [I] (2.8.49) n care: - Q> este debitul pompelor n functiune [l/s]; - ti- timpul de funcionare a pompelor [s]; - Va - volumul necesar executrii racor-durilor la rezervor [I]. Se consider c timpul ti de functional a pompei (de refacere a volumului util de ap din hidrofor) este egal cu timpul fe de stagnare a pompei (de consumare a volumului util de ap din hidrofor), fef2=f, durata Tunui ciclu de funcionare a pompei (perioada) va fi: T=ti+t2=2t=Vn (2.8.50) n care n=Vteste frecvena (sau num-rul de porniri - opriri /h ale pompei). n cazul n care timpul de funcionare a pompei se consider egal cu fr= f= 150 s, deci o perioad 7=300 s, respectiv o frecven de n=12 porniri/h ale pompei i un volum 14=1500 I din relaia (2.8.49) se obine: 1/RTO=150(10+QP) [I] (2.8.51) Condiia funcionrii instalaiei de hidrofor n deplin siguran este ca timpul de ncrcare cu ap a rezervorului tampon deschis s fie mai mic dect timpul de descrcare a aceluiai volum de ctre pomp. n caz contrar, exist pericolul intrrii pompei n regim de cavitaie, prin ptrunderea aerului n conducta de as-piraie, dup epuizarea volumului util de ap din rezervorul tampon deschis. Condiia de mai sus se exprim prin relaia: Qp<Nqrp [m3/s] (2.8.52) sau: <Nii^-j2Jhu [m3/s] (2.8.53) OP respectiv: Qp <KJhu\Kciu) a apei n sectiunea de ieire din ro-binetul cu plutitor; g_7idf - aria seciunii circulare de di-A ametrul di a robinetului cu plutitor; - H - coeficientul de debit al seciunii de ieire a apei din robinetul cu plutitor; Presiunea de utilizare este data de relaia: hu=Hdisp-Hgb-hrb [kPa] (2.8.55) n care: - hrb este suma pierderilor totale de sarcin (liniare i locale) pe conducta de branament [Pa]; - Hgb - nlimea geodezic, transfor-mat din m n kPa. Condiia de limitare a debitului pompei cu-plat cu rezervor tampon deschis i recipiente de hidrofor, n functie de presiunea disponibil a apei Hdisp, n punctul de racord la conducta public, va fi: *^# [m3/s]

(2.8.54) n care: - qrp este debitul unui robinet cu plutitor al rezervorului tampon deschis; - N- numrul de robinete cu plutitor; - hu - presiunea de utilizare (de serviQp<K^Hdisp~Hg-h; [m3/s] (2.8.56) Aceast condiie limiteaz domeniul aplicrii soluiei de cuplare a pompei cu rezervor tampon deschis i recipiente de hidrofor. n cazul n care din rezervorul tampon se alimenteaz i hidranii interiori pentru incendiu, capacitatea rezervorului Tabelul 2.8.4. Diferena optima dintre presiunea din hidrofor n momentul pornirii pompei i presiunea iniialn recipientul de hidrofor DHi (STAS 1478) Presiunea n Capacitatea hidroforului [I]: momentul pornirii pompei Hp [k Pa] 160 250 400 630 800; 1000; 2000 3150 4000 5000 1600 2500 AHi = HP - Hi, [kPa] 200 400 600 27 41 S8 7 15 22 6 12 19 5 10 16 4 8 3,5 7 3,5 6,5 10

12 18 10

900 1200

55

34 45

29 38

24 32

25

16 21

14 19

^mffi=^

kxC^HSHxi'
-l>*3Hx!-

PR

Fig. 2.8.23. Schema de calcul a instalaiei de pompare a apei cuplat cu recipiente de hidrofor.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


tampon se verific pentru a se asigura de-bitul de ap necesar hidranilor interiori timp de 10 min, respectiv de 5 min dac alimentarea cu ap a rezervorului se face automat (robinetul de alimentare fiind comandat de un nivostat). Trebuie verificat, de asemenea, dac n rezervorul tampon pot fi montate robinetele cu plutitor (eel puin dou, pentru siguran n funcionare). Uneori se prevede i o capacitate suplimentara (de rezerv); dac este asigurat rezerva pentru incendiu i posibilitatea montrii robinetelor cu plutitor, nu mai este necesar

o capacitate suplimentara a rezervorului tampon. Tipurile i dimensiunile rezervoarelor tampon deschise, de form paralelipipedic i de construcie metalic sunt redate n tabelul 2.8.3 (STAS 8941). Diametrul Di al conductei de alimentare cu ap a rezervorului tampon des-chis este egal cu diametrul conductei de branament. Calculul diametrului robinetului cu plutitor este prezentat la 2.7.3.1. Diametrul D2 al distribuitorului robinetelor cu plutitor se alege constructiv cu 1 sau 2 dimensiuni mai mare dect diametrul Di. Lungimea L a distribuitorului rezult constructiv n funcie de numrul, diametrul i distanele dintre robinetele cu plutitor. Diametrul D3 al orificiului preaplinului de form circular este dat de relatia: DA=d, D3 =

5hu-d
[m] (2.8.57) n care \i = 0,63 este coeficientul de debit al orificiului de preaplin. Dimensionarea orificiului de preaplin de form dreptunghiular const n stabilirea limii a (constructiv) i nlimii b ale aces-tuia aplicnd relaia: b= Qn2 64

h-dt

H2a2V+i)g
[m] (2.8.58) n care mrimile hu, di, i r au sem-nificaiile cunoscute. Vasul preaplinului poate fi rezervor prismatic cu dimensiunile recomandate 0,6-0,6-0,6 m sau rezervor tronconic (plnie) cu diametrul superior de 0,6 m, diametrul inferior de 0,3 m i nlimea h=0,6 m. La partea inferioar vasul are un tu pentru racordare la conducta de evacuare. Conductele de evacuare de diametru D4 i D5 conduc excesul de ap din rezervorul (vasul) preaplinului la canaliza-re, se execute cu tuburi din font de scur-gere, evi din PVC sau oel i se di-mensioneaz n ipoteza c funcioneaz la curgere cu seciune plin. Diametrul D4 al conductei verticale de scurgere a preaplinului se calculeaz cu relatia:

(i+,)(i+6)
2/J

1+4 2/ll(1 + ^) + D3 [m] (2.8.59) n care mrimile di, hu i D3 au sem-nificaiile cunoscute, iar: hi este presiunea static a nlimii coloanei de ap din rezervorul sau pl-nia preaplinului [kPa]; o, i\ & - coeficienii de pierderi de sarcin locale ale orificiului vasului de preaplin (care face legtura cu conducta de diametru D4) i ale robinetului cu plutitor. Diametrul D5 al conductei orizontale de scurgere a preaplinului se determin cu relatia: D5=cf, (1 + &X1 + &)
2/J

1+i 2(1 + 4)(/71+/72)+D3 [m] (2.8.60) n care: - h2 este nlimea coloanei de ap din conducta de diametru D4, transformat din [m] [kPa]; -&- coeficientul de pierdere de sar-cin local n conducta orizontal de scurgere, de diametru D5; celelalte m-rimi au semnificaiile artate anterior. 2.8.3.2 Grupuri de pompe cu turaie variabil, cuplate n paralel (sistem HY-DROMULTI) Sistemul (fig. 2.8.24), complet automa-tizat, constituie 0 soluie alternativ la in-stalaia de hidrofor. Pe conducta de refulare a pompelor este montat un recipient de hidrofor cu membran, care permite urmrirea variaiei presiunii apei din instalaia de utilizare. Variaia debitului obinut prin variaia turaiei permite urmrirea fidel a curbei de variaie aleatoare a consumului de ap (cronograma de consum). Aparatura de acionare, control i semnalizare este grupat n tabloul electric de automatiza-re care face parte integrant din sistem. Firma GRUNDFOS produce pompe cu turaie variabil, cu microprocesoare ncor-porate care elimin tabloul electric de automatizare. 2.8.3.3 Instalatii de pompare a apei, cuplate cu rezervor tampon i rezervoare de nlime Solupi constructive i functionarea in-stalatiei de pompare a apei cuplat cu rezervor de nlime Soluia se adopt cnd sarcina dispo-nibil Hasp (presiunea de serviciu), din conducta public, n punctul de racord, scade periodic (de exemplu, n orele de consum maxim) sub valoarea sarcinii necesare Hnec=max(Hgjt-Hu+hr) pentru functionarea normal a tuturor punctelor de consum din instalaia interioar: Hdisp<Hnec Rezervoarele de nlime se prevd mai puin n cazurile cldirilor civile i mai mult n cazul cldirilor industriale, n care se desfoar procese tehnologice care necesit ap la presiuni de utilizare aproape

constante. n perioada n care Hdisp>Hnec rezervorul de nlime i instalaia interioar sunt alimentate direct din conducta public prin conducta de ocolire a statjei de pompare. Pompa poate fi acionat manual sau printr-un sistem de automatizare. De regul, pompa este acionat automat, n funcie de nivelul apei din rezervorul de nlime, controlat de un nivostat. Pentru a evita ntoarcerea apei prin conducta de ocolire, pe aceast conducta se monteaz o clapet de reinere. Alimentarea cu ap a rezervorului de nlime i a instalaiei interioare se face prin aceeai coloan. Dimensionarea rezervorului de nlime Volumul (capacitatea) rezervorului de nl-ime se determin n funcie de modul de acionare (manual sau automat) a pompei. In cazul pornirii manuale a pompei, volumul util Vu al rezervorului de nlime se determin cu relatia: Vu =
Qzi

1--!
QP

[I] (2.8.61) in care: - Qzimax este debitul zilnic maxim de ap consumat [l/zi]; - n - numrul de porniri pe zi ale pompei; n medie n = 6 porniri/zi; - qc - debitul de ap consumat n cldire n timpul pomprii apei n rezervor [l/h]; -QP- debitul pompat n rezervor n ace-

L^d

b^d

Fig. 2.8.24. Grupuri de pompare cu turaie variabil, cuplate n paralel: 1 - conducta de aspiraie; 2 - pomp; 3 - conducta de refulare; 4 - recipient de hidrofor cu membran; 5 tablou electric de automatizare.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


lai interval de timp [l/h]. n cazul n care qc este mic i cnd QP este cu mult mai mare dect qc, atunci raportul qdQp se poate neglija i ca-pacitatea rezervorului de nlime se de-termin cu relaia:
_ Uz/max Vu~rll (2.8.62)

n [I] La cldirile industriale, raportul qdQp poate avea valori ce nu pot fi neglijate ceea ce conduce la aplicarea relaiei 2.8.61. Volumul total necesar al rezervorului de nlime va fi: V=Vu+Va [I] (2.8.63) n care Va este volumul ocupat de ap sub racordurile de intrare i ieire ale rezervorului de nlime; n general, I4=0,1V astfel c: V=-\,Wu [I] (2.8.64) n cazul acionrii automate a pompei de alimentare (la comanda nivostatului) se ine seam de perioada 7

a unui ci-clu de funcionare a pompei definit ca intervalul de timp cuprins ntre 2 porniri (sau opriri) succesive ale pompei, respectiv de numrul de cicluri n, mai precis de numrul maxim de porniri (frecvena) pe or ale pompei, cunoscnd c perioada este inversul frecvenei: n=MT Volumul util al rezervorului de nlime are valoare maxima: An [m3] (2.8.65) Volumul total necesar al rezervorului de nlime este:

V=V
An [m3] (2.8.66) Pe baza relaiei 2.8.66 se alege rezer-vorul de nlime cu dimensiuni tipizate, sau se stabilesc aceste dimensiuni prin calcul de construcie a rezervorului, astfel ca volumul efectiv (construit) s fie eel puin egal cu volumul total necesar. In anumite cazuri se pot adopta 2 rezer-voare al cror volum efectiv nsumat s fie egal cu volumul total necesar. 2.8.3.4 Particularitfi ale instalaiilor de pompare a apei necesar stingerii incendiului n staiile de pompare echipate cu pom-pe fixe de alimentare cu ap pentru stin-gerea incendiului, este obligatorie montarea unei pompe de rezerv, egal cu cea mai mare din grupul celor n funciune, n urmtoarele situaii: - construcii i grupuri de construcii la care debitul de ap pentru incendiu exterior depete 20 l/s; - constructs industriale sau civile care sunt prevzute cu instalatii automate de stingere (sprinklere, drencere sau pul-verizatoare); - cldiri civile i industriale la care pentru stingerea incendiului din interior se folosesc dou jeturi simultane. Este indicat ca fiecare pomp pentru stins incendiul s aib conducta proprie de aspiraie din rezervorul de ap. Cnd se monteaz mai mult de 2 pompe, pentru 1 sau mai multe reele, se admite prevederea unei conducte de aspiraie - tip colector - prevzut cu eel puin 2 sorburi, calculate fiecare pentru ntregul debit teoretic n caz de incendiu i astfel realizat nct, n cazul unei avarii la elementele componente, s se asigure funcionarea instalaiei la parametrii proiectai. Refularea, respectiv legarea pompelor la reelele de distribute aferente, se face astfel: - la instalaiile de stingere cu sprinkle-re, drencere sau ap pulverizat se prevede un distributor propriu instalaiei, separat i independent, alimentat prin minimum 2 conducte, fiecare asigurnd debitul maxim necesar. Din acest distributor se alimenteaz instalaiile respective prin 2 conducte, di-mensionate fiecare pentru ntreg debitul; - la instalaiile de stingere cu hidrani exteriori, respectiv cu hidrani interiori, se prevede cte 1 conduct proprie de re-fulare. Din colector se pot alimenta i autove-hicule de intervenie prin intermediul unui racord cu Dn 100 i a unui cmin tip A pentru alimentarea direct a pompelor mobile (STAS 9342). Instalaiile automate de stingere a incendiului (drencere, sprinklere, ap pul-verizat) vor avea asigurate debitele i pre-siunile de stingere pe tot timpul teoretic de intervenie prin staii de ridica-re a presiunii, cu alimentare din 2 surse de energie (normal i de rezerv) i rezerva necesar de ap. La instalaiile de pompare cu reci-piente hidropneumatice de incendiu se prevd 2 compresoare. Compresoarele pentru instalatii de sprinklere din sistemele de aer-ap tre-buie s asigure umplerea cu aer a insta-laiei n maximum 20 min. Compresoarele pentru instalatia de incendiu se prevd cu acionare ma-nual i cu semnalizare a scderii presiunii aerului. Se interzice acionarea automata a compresoarelor. n cazurile cnd este obligatorie i nu se poate asigura a 2-a surs de energie elec-tric (de rezerv), se monteaz pompe fixe cu motor cu ardere intern, cu pornire automata. Se admite, de asemenea, folosirea n acest scop a pompelor cu abur (in cazul cnd este asigurat alimentarea lor permanent! printr-o conduct separata, direct de la surs). Pompele pot fi actionate automat sau manual. In cazul n care pompele sunt actionate automat, se prevede, n mod obligatoriu, i acionarea manual. Oprirea pompelor, n toate cazurile se face manual, din staia de pompare. Se admite oprirea automata n cazul lipsei de ap. Pompele de incendiu cu pornire automata care servesc numai reelele de hi-drani exteriori se prevd i cu dispozitive (butoane marcate corespunztor), care s permit acionarea lor eel mai trziu n 5 min de la darea semnalului de alarm. Timpul admis pentru manevrarea a maxim 2 robinete care permit utilizarea rezervei de incendiu din rezervoarele de acumula-re pentru funcionarea hidranilor este de asemenea de 5 min. Acionarea pompelor destinate aliment-rii reelelor de hidrani ap-aer se face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant, care actioneaz i electrovana care delimiteaz reeaua de ap de cea cu aer. Instalaiile de incendiu independente (separate), prevzute cu pompe cu pornire automata, se echipeaz i cu pompe pilot pentru debite mici, care s asigure acoperirea eventualelor pierderi din reea i meninerea presiunii n instalaie. Pompele de incendiu care alimentea-z retelele separate vor avea asigurat por-nirea automata sau prin comand din statia de pompare, serviciul de pompieri (dac exist) i din diferite puncte ale cldirii.

Oprirea pompelor se face manual, din staiile de pompare, la terminarea incendiului. Pentru acionarea pompelor de incendiu, care lucreaz independent de pre-siunea din hidrofor, se prevd butoane de pornire din casa pompelor i de la fiecare hidrant, iar oprirea se face din statjile de pompare, prin actionare manual, la terminarea incendiului. Se admite oprirea automata n cazul lipsei de ap. Pompele de incendiu se monteaz astfel nct nivelul rezervei de ap pentru incendiu s fie mai sus dect partea superioar a corpului pompei (pomp necat). Conductele de legtur ntre pomp i rezervor nu se monteaz deasupra nivelului rezervei de incendiu. Fac excepie pompele prevzute cu sisteme de amorsare avizate de organele abilitate, care se monteaz conform indicaiilor pro-ductorului. Pentru ncercarea periodic a pompelor de incendiu se recomand asigurarea posi-bilitii ntoarcerii apei n rezervor. Aparatele de automatizare i comand, precum i tablourile electrice se protejeaza mpotriva umiditii, fie prin amplasarea n ncperi uscate la temperatura indicat de productor, fie prin montarea n cutii (dulapuri) capsulate. Staiile de pompare pentru apa de incendiu pot fi instalate n cldiri independente sau pot fi nglobate n cldiri civile sau industriale din categoriile C, D i E de pericol de incendiu sau alipite de acestea.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


ncperile staiilor de pompare, ngloba-te sau alipite cldirilor cu alte destinaii, se separ de restul cldirii prin perei cu rezistena la foe de eel puin 3 h i plan-see cu o rezisten la foe de 1 h i 30 min, avnd acces direct din exterior. Se admite i comunicarea cu coridorul comun, printr0 u avnd limita de rezistent la foe de 1 h i 30 min. Cldirile independente ale staiilor de pompare vor fi de gradul I - II de rezis-ten la foe, iar n cazul n care exist nu-mai o pomp de incendiu, ele pot fi de gradul III de rezisten la foe. ncperile n care se gsesc pompele de incendiu se prevd cu legtur telefonic cu serviciul propriu de pompieri, atunci cand debitul de incendiu interior i exterior este mai mare de 20 l/s. Indiferent de debit, ncperea staiei de pompare se prevede i cu iluminat de sigu-ran pentru intervenii. n staii se afieaz instruciunile i schema de funcionare. Echipamentul de rezerv (exclusiv pom-pa de rezerv) pentru ridicarea presiunii i asigurarea debitului de ap se monteaz ntr-o ncpere separata de cea a echipa-mentului normal, zidul de separare avnd 0 rezisten la foe de minimum 2 h. n pereii de separare se pot prevedea ui de comunicare rezistente la foc de 1 h i 30 min. Similar se amplaseaz i separ i grupurile electrogene.

2.8.4. Exemple de calcul


Exemplul de calcul 1. Se alege pom-pa pentru o instalaie de hidrofor, cu-noscnd urmtoarele date : debitul de calcul qfc = 16 l/s; sarcina hidrodinamica nece-sar Hnec = 292,3 kPa; nlimile geodezice de pompare a apei, la momentele pornirii, respectiv opririi pompei, Hgp=-1,5 m, res-pectiv -14,71 kPa, Hgo=1,05 m respectiv -10,3 kPa; pierderile totale de sarcin pe conducta de pompare a apei hrp...hro=hr=8,83 kPa. Se va alege o pomp GRUNDFOS. Pompa aspir apa dintr-un rezervor tampon deschis. Rezolvare. Se determin nlimile de pompare la pornirea pompei, HPP i la opri-rea pompei, aplicnd relaiile 2.8.44 i 2.8.45 considernd: Hp>Hnec, HP=294,3 kPa, AH=Hff-Hp=98,1 kPa Ho=HP+101,3=294.3+101.3=395,6 kPa; Ha=0 kPa Hpp=Hp+ | Hgp | +/7rp-Ha=294,3-14,71 + +8,83-0=288,42 kPa Hpa=Ho+ | /-/go|+/7ro-Ha=395,6-10,3+ +8,83-0=394,13 kPa Debitul de calcul al pompei este Qp=QC=16 l/s=57,6 m3/h. Din catalogul de pompe al firmei GRUNDFOS se alege pompa tip LPD100-200 (fig.2.8.25), avnd diametrul rotoru-lui 164 mm. Din punctele de ordonate Hpp=288,42 kPa i Hpo=394,13 kPa se due paralele la axa absciselor i la intersecia cu curba de sarcin a pompei se determin punctele de funcionare ale instalaiei, care au abscisele (debitele): Q>p=74 mVh; Q=40m3/h. Debitul mediu pompat este : Qp={ QPP+ QPo)/2=(74+40)/2=57 m3/h. Exemplul de calcul 2. Se determin volu-mul necesar, tipul i numrul recipientelor de hidrofor pentru instalaia de pompare ale crei date de calcul sunt cele din exemplul 1. Rezolvare . Volumul necesar al recipientelor de hidrofor se calculeaz cu relaia 2.8.48, n care: Qp=57 m3/h; Hp=294,3 kPa; Ho=395,6 kPa; H,= HP-14,71=294,3--14,71=279,58 kPa, iar numrul de porniri/opriri pe or ale pompei (frecvena) se alege n=12 h1. Rezult: Q (H0+101,3)(Hp+101,3) RH ' 4n' (H0-H)(H1+101,3) 57 (395,6+101,3)(294,3+101,3) _ "4-12 (395,6-294,3)(279,58+101,3)" = 6,66 m3 duct este v=1,20 m/s. Considernd aceeai valoare a vitezei apei la trecerea prin robinetul cu plutitor,

w=v=1,20 m/s, se determin diametrul robinetelor cu plutitor alegnd N=A robinete. Cunoscnd c presiunea de utilizare la robinetele cu plutitor este r?u=41,2 kPa i coeficientul de debit m=0,68 se verific condiia bunei funcionri a instalatiei de hidrofor. Rezolvare. Aplicnd formula 2.8.51, n care Qp= 16 l/s, volumul rezervorului tampon deschis va fi : I/RTD=150(10+QP)=150(10+16)=3900I. Din tabelul 2.8.3 se alege un rezervor tampon deschis, de forma paralelipipe-dic model A tip III, cu capacitatea nominal! de 4000 I i dimensiunile 2000x 2000x1000 mm . Diametrul di al robinetelor cu plutitor se determin aplicnd formula (2.7.12): ct = 1,1
<*v

4 qrp 3,14-v, Q 16 A/-1 3 = 0,00533 m3/s 5,33 //s = Din tabelul 2.8.2 se aleg dou recipien-te de hidrofor, de construcie standardizat, avnd fiecare un volum de 3150 I (respectiv 3,15 m3), volumul total efectiv fiind I/RH=6,30 m3. Exemplul de calcul 3. Se determin volumul necesar i dimensiunile rezervorului tampon deschis pentru instalaia de hidrofor ale crei date de calcul sunt re-date n exemplele 1 i 2. Diametrul conductei de alimentare cu ap a rezervorului tampon deschis este Dr=139,7 mm, iar viteza medie a apei n aceast conun robinet se consider! defect dr=0,075 m = 75 mm; se alege di = 88,9 m cu cfci(=80,1 mm Din relaiile 2.8.52 i 2.8.53 se calculeaz: Qrp(A/-1) = (A/-1)^^V2^ = =3x0,68 3'14X0-082V2X42 = = 0,093m3/s= 93 l/s ntruct Qp= 16 l/s, relaia 2.8.53 este ndeplinit Qi<qrp.

20 30

40
6

50 60

m r
0 2 4

90 100 110 Q[m3/h] Q[l/s] p [HP] P [kW] 2015-1050 80


H i i i i i i i i i r 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 v [m/s]

/188
/

64

i i i r
0 2 4 6

10

20 30

40

50 60

70

80

90 100 110Q[m3/h]

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Y Q [l/s]

Fig. 2.8.25. Curbele caracteristice de debit, presiune i putere pentru pompa _______________________Grungfos LPD 100-200._______________________

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap 2.9. Instalatii centrale pentru prepararea apei calde

de consum 2.9.1. Soluii constructive i scheme de instalatii


2.9.1.1 Elemente de baz pentru adoptarea soluiilor constructive i schemelor de instalatii La adoptarea soluiilor constructive de instalatii centrale pentru prepararea apei calde de consum se ine seama de urmtoarele elemente: necesarul specific de ap cald de consum i durata efectiv a perioadei de consum [h], n funcie de destinaiile cldirilor; mrimea i variaia n timp a debituiui; temperaturile minima necesar i, respectiv, maxima admis ale apei calde de consum; sursa de cldur pentru producerea agentului termic primar care poate fi: ap cald din sistemul de nclzire central; ap fierbinte din reeaua de termoficare; ap nclzit ntr-un circuit solar; ap geotermal; ap nclzit cu pompa de cldur; ageni termici (ap cald, abur sau condensat) provenii din procese tehnologice industriale; ap nclzit cu recuperatoare de cldur (tuburi termice, recuperatoare de cldur din gazele de ardere etc.); variatia n timp a debituiui de cldur furnizat de surs (agentui termic primar); tipurile aparatelor folosite pentru prepararea apei calde de consum, care, pe lng deosebirile constructive i dimensionale pot fi: cu acumulare (cu stocarea energiei termice n apa cald de consum), cum sunt boilerele (orizontale sau verticale) sau fr acumulare, cum sunt schimbtoarele de cldur recuperative, cu circulate agenilor termici n contracurent (in cazul utjlizrii apei calde sau apei fierbintj ca ageni termici primari). Temperatura minima necesar de utilizare a apei calde de consum este cuprins ntre 38 i 45 C iar temperatura maxima de 55...60 C. Este evident c dac aparatele din instalaie produc permanent ap cald de consum cu debitele i presiunile necesare i cu temperatura mai mare sau eel puin egal cu temperatura minima de utilizare, nu este necesar acumularea apei calde. Dac ns debitul de cldur furnizat de surs (agentui termic primar) este mai mic dect debitul maxim orar de cl-dur necesar pentru prepararea apei calde de consum sau dac exist variaii sau ntreruperi n alimentarea cu cldur de ctre agentui termic primar, atunci este necesar acumularea apei calde de consum. 2.9.1.2 Instalatii centrale de prepararea a apei calde de consum, In sisteme cu acumulare Instalatii pentru prepararea apei calde de consum cu boilere montate In paralel Schema de funcionare a instalaiei este prezentat n figura 2.9.1. Utilizarea boilerelor pentru prepararea apei calde de consum se preconizeaz cnd consumul este neuniform n timp, fiind concentrat n anumite ore din timpul zilei. Boilerul este un rezervor cilindric orizontal sau vertical n interiorul cruia este montat o serpentin prin care circula agentui termic primar, care cedeaz cldura apei calde de consum. Agenii termici nclzitori utilizai pot fi: apa cald din sistemul de nclzire, apa fierbinte, aburul (de presiune joas). De regul, n centralele termice ale ansam-blurilor de cldiri de locuit se utilizeaz, 15 11

./

7 4 3 Fig. 2.9.1. Instalaia pentru prepararea apei calde de consum folosind schimbtoare de cldur cu acumulare (boilere) montate n paralel: 1 - boiler; 2 - serpentina boilerului; 3 - conduct de alimentare cu ap rece; 4 - apometru; 5 - conduct de distribute a apei calde de consum; 6 - pomp pentru circulaia apei calde; 7 - clapet de retinere; 8 conduct de circulate a apei calde; 9 - conduct de ducere a apei calde pentru nclzire; 10 - conduct de ntoarcere a apei calde pentru nclzire; 11 - termostat; 12 - ventil cu trei ci, acionat cu motor electric; 13 termometru; 14 - ventil de siguran; 15 - circuit electric. ca agent termic primar, apa cald pentru nclzire, iar n cldiri industriale se poate utiliza apa cald, ap fierbinte sau abur. In cazul ansamblurilor de cldiri de locuit, boilerele se monteaz n centrala termic i sunt legate n paralel att pe circuitul agentului termic primar ct i pe circuitul apei calde de consum. Circulate agentului termic primar (ap cald pentru nclzire) prin interiorul serpentinelor boilerului, se poate face prin gravitaie, datorit presiunii termice, n care caz boilerele se monteaz la o anumit nlime deasupra cazanelor, sau cu pompe (circulaie forat) n acest caz boilerele fiind montate pe postamente de susinere amplasate pe pardoseala centralei termice. Analiza regimurilor de funcionare ale instalaiei se bazeaz pe bilanul termic global al boilerului:

Qs=Qc+\Qd [J] (2.9.1) n care: - Qs este cantitatea total de cldur cedat de agentui termic primar ntr-un interval de timp dat t [J]; Qs este debitul de cldur cedat de agentui termic [W]; - Qc- cantitatea de cldur preluat de apa cald consumata din instalaie la punctele de utilizare, n acelai interval de timp t [J]; Qc este debitul de cldur preluat de debitul de ap cald de consum [W]; - IQal - cantitatea de cldur transmis masei de apa stocat n boiler, n acelai interval de timp t [J]; Din relaia 2.9.1 rezult: - dac Qc=Qc(t)=0, cnd nu exist consum de ap cald din instalaie, rezult: Qs=Qa (2.9.2) n care \Qa\=Qa i boilerul funcioneaz n regim de acumulare pe un interval de timp ta n care ntregul debit de cldur Qs [W] cedat de agentui termic primar (de surs) este preluat de masa de ap din boiler, care se nclzete continuu, mrindu-i energia intern, avnd loc un proces de stratificare termic, pn cnd ntreaga mas de ap din boiler atinge temperatura de 55...60 C. Meninerea practic constant a acestei temperaturi se obtine cu ajutorul unui sistem de reglare automata, compus dintr-un termostat care comand direct sau printr-un releu intermediar, un ventil cu 3 ci cu motor electric care regleaz debitul de agent termic primar (fig. 2.9.1) n cazul cnd aceasta este apa cald de nclzire sau apa fierbinte. Dac agentui primar este aburul, se utilizeaz un ventil cu 2 ci cu motor electric, reglndu-se debitul de abur; - la nceperea perioadei de consum, cnd 0<Qc<Qcmax.orar din boiler se furni-zeaz apa cald, \Qa\=-Qa i relatia 2.9.1 de bilan termic global devine: Qs=Qc+Qa (2.9.3) boilerul funcionnd n regim de recuperare-acumulare pe un interval de

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


timp tra, - la atingerea valorii debitului maxim orar de ap cald consumat la punctele de utilizare, debitul de cldur Qc(t) va deveni Qcmax i Qa=0, astfel c bilanul termic global va fi: Qs=Qc [J] sau Qs=Qc [W] (2.9.4) i boilerul va funciona pe un interval de timp fc-n regim de recuperare; - cnd debitul de ap cald consumat ncepe s scad Qc(t)<Qcmax.orar, o parte din debitul de cldur Qs este transmis masei de ap din boiler pentru acumulare, astfel c \Qa\=Qa, bilanul termic global devenind: Qs=Qc+Qa (2.9.5) i boilerul va funciona n regim de acumulare-recuperare pe un interval de timp tar. In momentul ntreruperii consu-mului de ap cald, Qc(t)=0 i boilerul intr din nou n regim de acumulare, bilanul termic global fiind dat de relaia 2.9.2. Instalaia pentru prepararea apei calde de consum cu aparate in contracurent i rezervoare (fr serpentine de nclzire) pentru stocarea energiei termice in apa cald de consum Aparatul n contracurent i rezervorul de acumulare sunt montate n paralel (fig. 2.9.2), circulate apei prin aceste aparate fiind asigurat de o pomp. Debitele G de ap cald distribuite n reea i consumate la punctele de utilizare (armturile obiectelor sanitare) sunt variabile n timp, G=G(t) i anume 0<G(t)<Gmax.orar n funcie de programul zilnic de fumizare a apei calde de consum, n care Gmax.orar=qc este debitul maxim orar calculat cu relaiile 2.4.3 i 2.4.4. n consecin, prin rezervorul de stocare va circula un debit variabil de ap G2 (fig. 2.9.2) n funcie de variaia debitului G=G(t) i al crui sens de circulaie prin rezervor (de la a la b sau de la b la a) depinde de valoarea sarcinii hidrodinamice Ha a apei reci n punctul a, de valoare cunoscuta. Considernd sensul pozitiv al debitului G2 cnd curentul de ap circul prin rezervorul de stocare de la b la a, rezult: \G2\=-G2max=Gi cnd G(t)=o, respectiv Hb>Ha sau Hb-Ha=AH \Gz\=-G2=Gi-G(t)cnti G(t)<Gi, respectiv Hb>Ha sau Hb-Ha>0 \G=0=Gi-G(t) cnd G(t)=Gi, respectiv Hb=Hs sau Hb-Ha=0; \GA=G2 =G(t)-Gi cnd G(t)>Gi, respectiv Hb<Ha sau Hb-Ha<0
G2max=G(t)max-Glmax, Cnd G(t)=qc,

respectiv Ha>Hb sau Ha-Hb=AHmax (2.9.6) n figurile 2.9.3a, b i c sunt prezentate graficele energetice ale instalaiei fat de un plan de referin (PR) unic admis, planul de sarcin (PS) Ha fiind meninut acelai n cele trei situaii redate prin condiiile 2.9.6. Se observ c n cazul Hb>Ha cnd 0<G(t)<Gi instalaia funcioneaz n regim de acumulare (sau de stocare a energiei termice) i de consum Gi-G(t)= =-G2. In cazul Hb<Ha cnd G(t)>Gi instalaia functioneaz n regim de furnizare a energiei termice prin schimbtorul de cldur i din stoc prin debitele de ap cald preluate din rezervor; la limit, cnd G(t)=Gmax.orar=qc din rezervor se preia debitul maxim G2max de ap de consum. In cazul Hb=Ha prin rezervor nu circula ap (Gs=0) i instalaia functioneaz n regim fr stocare i fr consum de energie termic din stoc.

Sistemul de ecuaii care descrie functionarea instalatiei este urmtorul:


Gc= G(t)

H**

^^/^Sy.^
Fig. 2.9.2. Instalaie pentru prepararea apei calde de consum utiliznd schimbtoare de cldur n contracurent i rezervoare fr serpentin pentru acumularea apei calde: I - schimbtor de cldur n contracurent; 2 - rezervor de acumulare a apei calde de consum (fr serpentin); 3 - conduct de alimentare cu ap rece; 4 - apometru; 5 - robinet; 6 - conduct de distribute a apei calde de consum; 7 - pomp pentru circulaia apei calde; 8 - clapet de reinere; 9 - conduct de circulate a apei calde; 10 - conduct de ducere a apei calde pentru nclzire; II - conduct de ntoarcere a apei calde pentru nclzire; 12 - termostat; 13 - releu electronic intermediar; 14 - ventil cu 3 ci, acionat cu motor electric; 15 - termometru; 16 - ventil de siguran; 17 - pomp de circulate a apei calde.______________ H(G)=\Hb-Ha\+MiGi (2.9.7) \Hb-HaUM2G2\G2\ (2.9.8) G=Gi+\G (2.9.9) n care H(Gi) este nrtimea de pompare a pompei de circulate montat ntre rezervorul de acumulare i schimbtorul de cldur. Rezolvnd sistemul de ecuaii 2.9.7, 2.9.8 i 2.9.9 se obine expresia nlimii de pompare H(Gi) ca funcie de debitul de ap cald de consum H(G): 1 1 H(G)=M, l\Hh-H.

in-Ha

M
(2.9.10) Pentru explicitarea modulului \Hb-Ha\ se folosete relatia 2.9.8.

G=G(t) IG2I=-G2

*
-3

Z
IG2I=-G2 G=G(t)

Fig. 2.9.3. Graficele energetice ale in stalaiei pentru prepararea apei calde de consum folosind aparate n con tracurent i rezervoare (fr serpentin de nclzire) pentru stocarea apei calde: a - cazul G(t)<G1; b - cazul G(t)=Gt c - cazul G(t)>G1; 1 - pomp de circulate a apei calde; 2 - schimbtor de cldur n con tracurent; 3 - rezervor.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap

Gmax. Gi, [mVh] orar

Fig. 2.9.4. Determinarea punctelor de funcjionare a instalaiei pentru prepararea apei calde de consum cu schimbtoare de cldur n contracurent i rezervor de acumulare fr serpentin (fig. 2. 9. 3): 1 - curba caracteristic Q-H, a pompei; 2 - curba caracteristic Q-H, a reelei; 3 - curba rezultat din scderea ordonatelor curbei 2 din curba 1; 4 - curba caracte-ristic Q-H, a reelei la circulaia apei de la b la a; 4' - curba caracteristic Q-H, a reelei la circulaia apei de la a la b; 5 - curba caracteristic Q-H, pentru circulate prin schimbtorul de cldur i prin rezervorul de acumulare de la a la b. pierderilor totale de sarcin (liniare si locale) pe traseul de alimentare cu ap cald de la punctul b (fig. 2.9.3c) pn la punctul de consum eel mai dezavantajat hidraulic din ntreaga instalaie [kPa]. nlocuind n relaia 2.9.4 valoarea minima a sarcinii hidrodinamice Hbmin data de relaia 2.9.13 i debitul G Gmax.orar se obine nlimea minima de pompare,
Hmin H[ Gmax. orar).

Debitul maxim al pompei va fi:

=G
max. orar

(2.9.14) Determinarea grafic a punctelor de funcionare ale instalaiei este redat n figura 2.9.4. n condiiile regimului de stocare maxima a energiei termice, cnd G=G(t)=Q,

se obine nlimea maxima de pompare: Hmax=(Ml-M2)G2l (2.9.11) Dac Hb=Ha (fig. 2.9.3b) cnd IGd^O rezult G(t)=Gi i din relatja 2.9.10 se obine nlimea de pompare H pn la care are loc regimul de stocare a energiei termice n apa din rezervor: H"=MiG"i (2.9.12) Debitul maxim G2max de ap cald furnizat din stoc se realizeaz cnd debitul de ap cald consumat la punctele de utilizare atinge valoarea G=G(t)=Gmaxorar=qc; n acest caz, sarcina hidrodinamic Hb are o valoare minima data de relatja:
Hbmin>Hnec=ma.X(H^-Hu+hr) (2.9.13)

n care Hnec este sarcina necesar pentru alimentarea cu ap cald a instalatiei interioare, n care hr este suma i cunoscnd Gimax i Hmin se poate alege pompa de circulate, din catalogul de pompe. 2.9.1.3 Instalatii centrale de prepararea a apei calde de consum, n sisteme fr acumulare - Instalatii pentru prepararea apei calde de consum n schimbtoare de cldur, cu circulapa agenplor termici in contracurent, montate intr-o treapt Se folosesc schimbtoare de cldur cu plci sau tubulare n contracurent, n care agentul termic primar este, de regul, apa cald sau fierbinte din sistemul de nclzire. n cazul folosirii schimbtoa-relor de cldur tubulare n contracurent (fig. 2.9.5), apa cald de consum circul prin evi, iar agentul termic primar prin spatjul dintre evi i mantaua schimbtorului

Fig. 2.9.5. Schema instalatiei de preparare a apei calde de consum folosind schimbtor de cldur n contracurent ntr-o treapt: 1 - conduct de intrare a apei reci; 2 - conduct de ieire a apei calde de consum; 3 - conduct de intrare a agentului termic primar; 4 conduct de ieire a agentului termic primar; 5 - ventil cu 3 ci, acionat de motor electric; 6 - releu electronic intermediar; 7 - termostat; 8 - conduct de circulate a apei calde de consum; 9 - pomp pentru circulate a apei calde; 10 - clapet de reinere.

Fig. 2.9.6. Instalaia de preparare a apei calde de consum n 2 trepte n serie racordat la reeaua de termoficare: 1 - schimbtor de cldur n contracurent montat n Ireapta ntia; 2 - idem, n treapta a doua; 3 schimbtor de cldur pentru nclzire; 4 - apometru; 5 - conducts de alimentare cu ap rece; 6 - conducta de distribute a apei calde de consum; 7 - pomp pentru circulatja apei calde; 8 - clapet de reinere; 9 conduct de circulate a apei calde; 10 - conduct de ducere a apei fierbini din reeaua de termoficare; 11 -

conduct de ntoarcere a apei fierbini n reeaua de termoficare; 12 - termostat; 13 - releu electromagnetic; 14 - ventil cu 3 ci, acionat cu motor electric; 15 - termometru; 16 - ventil de siguran.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare

Fig. 2.9.7. Instalaia de preparare a apei calde de consum n 2 trepte, serie-paralel, racordate la reeaua de termoficare: 1 - schimbator de cldur n contracurent montat n treapta nti; 2 - idem, n treapta a dou; 3 - schimbator de cldur pentru nclzire; 4 - apometru; 5 - conduct de alimentare cu ap rece; 6 - conducta de distribute a apei calde de consum; 7 - pomp pentru circulaia apei calde; 8 - clapet de reinere; 9 conduct de circulate a apei calde; 10 - conduct de ducere a apei fierbini din reeaua de termoficare; 11 conduct de ntoarcere a apei fierbini n reeaua de termoficare; 12 - termostat; 13 - releu electromagnetic; 14 - ventil cu 2 ci, acionat cu motor electric; 15 - termometru; 16 - ventil de siguran.

Fig. 2.9.8. Instalaie de preparare a apei calde de consum ntr-o treapt, n serie i cu injecie: I - schimbator de cldur n contracurent montat n treapta ntia; 2 - rezervor de acumulare a apei calde; 3 - schimbator de cldur pentru nclzire; 4 - conduct de ap rece; 5 - contor; 6 - ventil de reinere; 7 pomp de circulate ntre schimbator de cldur i rezervorul de acumulare; 8 - pomp pentru circulaia apei calde; 9 - conduct de circulate a apei calde; 10 - conduct de alimentare cu ap cald; II - conduct de ducere a apei fierbini din reeaua de termoficare; 12 - conduct de ntoarcere a apei fierbini n reeaua de termoficare; 13 - termostat; 14 - termometru; 15 - releu electromagnetic; 16 - ventil cu 3 ci, acionat cu motor electric; 17 - ventil cu 2 ci acionate cu motor electric, pe conducte de injecie; 18 robinet pe conduct de ocolire a schimbtorului de cldur pentru nclzire pe perioada cald. de cldur. Pentru reglarea temperaturii apei calde de consum 9ac (fig. 2.9.5) se prevede un termostat care, printr-un releu electronic intermediar, comand ventilul cu 3 ci cu motor electric montat pe conducta de agent termic primar, realiznd reglarea proporional de debit care restabilete permanent bilanul

termic al schimbtorului de cldur. Calculul termic de alegere a aparatului n contracurent este prezentat la pet. 2.9.3.5. Instalatii pentru prepararea apei calde de consum In 2 trepte, in serie, racordate la reeaua de termoficare n schema de principiu a instalaiei (fig. 2.9.6), apa rece cu temperatura 9a ptrunde n schimbtorul de cldur n contracurent montat n treapta nti (fig. 2.9.6), nclzindu-se pn la o temperatur intermediar 6X astfel c 8a<6x<6c, n care 0C este temperatura de utilizare a apei calde de consum, pe seama cldurii cedate de apa cald preluat din conducta de ntoarcere a reelei de termoficare. n continuare, apa de consum se nclzete de la temperatura 9X la temperatura Be n schimbtorul treptei a doua, n care se utilizeaz ca agent termic primar o parte de ap fierbinte care circul prin conducta de ducere a retelei de termoficare. Aceast instalaie prezint avantajul utilizrii rationale a cldurii transportate de apa fierbinte prin reteaua de termoficare. Extrgnd cldura din apa fierbinte din conducta de ntoarcere a reelei de termoficare, se obine n final o mbuntire a randamentului centralei electrice de termoficare (CET). Schema aceasta prezint ns i o serie de dezavantaje cum sunt: pierderi totale de sarcin, relativ mari, n instalaia de ap cald de consum, din cauza montrii n serie a celor 2 schimbtoare de cldur n contracurent; pomparea ntregului debit de ap rece prin instalaiile de ridicare a presiunii apei la o presiune de regim mai mare. Alt dezavantaj al schemei const n reducerea temperaturii agentului termic pentru nclzire datorit necesarului de cldur pentru treapta a doua. Pentru exploatarea raional a instalaiei se prevede un sistem de reglare automata a temperaturii dc de utilizare a apei calde de consum, compus dintr-un termostat, care comand direct sau printr-un releu electronic intermediar ventilul cu motor electric i 3 ci prin care se regleaz debitul de agent termic primar ptruns n treapta a doua (fig. 2.9.6). Pentru recircularea apei calde de consum se prevede o pomp care aspir apa din instalaia interioar i o refuleaz n schimbtorul treptei a doua. Calculul termic de alegere a schim-btoarelor de cldur pentru prepararea apei calde de consum montate n cele 2 trepte, este prezentat la pet. 2.9.3.5.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


Instalatii pentru prepararea apei calde de consum in dou trepte serie-paralel, racordate la reeaua de termoficare In schema de principiu (fig. 2.9.7), pe partea de ap rece i ap cald de consum, schema din figura 2.9.7 este identic cu schema 2.9.6. Diferena dintre cele 2 scheme este pe partea de agent termic, schimbtorul de cldur din treapta a doua fiind complet separat de eel pentru nclzire. n locul ventilului 14 cu 3 ci se utilizeaz un ventil cu 2 ci, iar conducta de ntoarcere a a-gentului termic la schimbtorul de cldur din treapta a doua se leag la conducta 11, de ntoarcere a apei fierbini la reeaua de termoficare. Treapta a doua nu mai determin reducerea temperaturii agentului termic pentru nclzire, dar necesit un debit suplimentar de agent termic primar. Instalatii pentru prepararea apei calde de consum ntr-o treapt, Tn serie cu injecpe, racordate la reeaua de termoficare Schema de principiu (fig. 2.9.8) poate fi aplicat cu sau fr acumularea apei calde. Necesitatea acumulrii este determinate de raportul dintre debitul mediu zilnic i debitul maxim orar. Prin aplicarea acestei scheme, se reduce dezavantajul creterii pierderilor totale de sarcin n instalaia de ap cald de consum datorit treptei a doua. Injecia de agent primar prin ventilul cu dou ci 17, se face numai n zilele de consum maxim i n orele de vrf de consum. Debitul suplimentar de agent termic pentru injectie este acelai cu debitul de agent termic pentru treapta a doua de la schema serie-paralel (fig. 2.9.7). Pentru partea de nclzire a schemei, a se vedea datele prezentate n volumul de instalatii de nclzire.

2.9.2. Materiale i echipamente pentru instalatii centrale de preparare a apei calde de consum
2.9.2.1 Schimbtoare de cldur Boilere Boilerele sunt recipiente metalice, nchise (funcionnd sub presiune), de form cilindric, orizontale sau verticale. In interiorul boilerului este montat serpentina (sub forma de registru) de nclzire, prin care circul agentul termic primar. Boilerele orizontale produse n ar pot fi cu gt (fig. 2.9.9) sau fr gt (fig. 2.9.10) i au capacitile i dimensiunile standardizate (tab. 2.9.1). Boilerele verticale (fig. 2.9.11) au capacitile i dimensiunile redate n tabelul 2.9.2. Schimbtoarele de cldur Pentru prepararea apei calde de consum se folosesc diferite tipuri de schimbtoare de cldur recuperative (de suprafa) cu pici i tubulare; Schimbtoarele de cldur cu plci se produc de firmele ICPIAF - Cluj i TEHNOFRIG - Cluj. Firma SCHMIDT-BRETTEN produce schimbtoare de cldur cu plci i garnituri de etanare importate din Germania, plcile de presiune, asiul, flanele i alte pri componente fiind

Fig. 2.9.9. Boiler orizontal cu gt, (dimensiuni tab. 2.91).

<f\ ,

\t.
Fig. 2.9.10. Boiler orizontal fr gt, (dimensiuni tab. 2.9.1).

n=r

" '~~\

DH

-------1------I ''
D
*----------------------------

Fig. 2.9.11. Boiler vertical (dimensiuni tab. 2.9.2). produse n ar. Se import schimbtoare de cldur cu plci tip ALFA-LAVAL, CIAT etc. In figura 2.9.12 se prezint un schimbtor de cldur cu plci SCHMIDT-BRETTEN, iar n tabelul 2.9.3 se gsesc tipurile de schimbtor SCHMIDT-BRETTEN cu principalele caracteristici. Aparatele n contracurent (tip ICMA) cu evi din alam (fig. 2.9.13a) sunt alctuite din tronsoane tip (fig. 2.9.13b) avnd 7, 19, 31, 55 sau 85 evi din alam pe tronson. Apa cald de consum circul prin

Fig. 2.9.12. Schimbtor de cldur cu plci tip SCHMIDT-BRETTEN. A,B,C,D: racorduri intrare/ieire ageni termici; 1 - placa frontal (fix); 2 - placa mobil; 3 - ghidaj superior; 4 - ghidaj inferior; 5 - tirant; 6 - suport; 7 - pachet plci.

Fig. 2.9.13. Schimbtor de cldur tubular cu un detaliu de tronson tip pentru aparat Tn contracurent: 1 - manta tubular; 2 - evi interioare; 3 - plac tubular; 4 - flane; 5 -compensator de dilatare cu racord pentru robinet de aerisire; 6 - racord pentru ap calda de consum; 7 - racord pentru agentul termic primar; 8 - suport pentru sustinere, din teav.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


interiorul evilor iar agentul termic primar (apa cald de nclzire sau apa fierbinte) printre evi. Caracteristicile principale ale aparatelor n contracurent tip ICMA, n S, cu 31 i respectiv 55 de tevi din alam, sunt date n tabelul 2.9.4. ale cror caracteristici tehnice sunt redate n cataloagele firmelor producatoare de pompe. Se produc n ar pompe de ctre AVERSA Bucureti i IUPS Botoani i se import pompe WILO Romania, GRUNDFOS. aceleai tipuri de robinete de nchidere, reglare, siguran i control, ca i n instalaiile de distribuie a apei reci.

2.9.3. Calculul instalailor centrale de preparare a apei calde de consum


2.9.2.2 Pompe de circulate a apei calde de consum Pentru circulaia apei calde de consum se folosesc pompe centrifuge monoetajate, 2.9.2.3 Armturi de inchidere, reglare, siguran i control n instalaiile de distribute i circulate a apei calde de consum se folosesc 2.9.3.1 Debitul de calcul pentru apa cald de consum Necesarul specific de ap cald de consum, n funcie de destinatiile cldirii
Tabelul 2.9.1. Dimensiunile principale ale boilerelor orizontale Tipul CapaPn Dimensiunile boilecitatea rului [I] [bar] [mm] [in] D mensiunile racordurilor Suprafaa de nclzire a registrului [m2] [kg] Masa

Di I Boilere cu gt 160 250 400 630 II Boilere fr gt 800 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Observatii: 10 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 450 500 600 700 800 800 1000 1100 1200 1200 1300 1400

D 560 630 730 830 630 630 630 730 730 730 730 730

L 1250 1480 1615 1885

Li 600 800 900 1100

L2 370 380 410 435 623 623 709 739 806 806 836 856

A 1 1 11/2 11/2 2 2 21/2 21/2 21/2 3 3 3

B 11/2 11/2 11/2 11/2 21/2 21/2 21/2 21/2 3 3 4 4

C 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 2 2 0,711 0,890 1,220 1,170 1,750 2,200 2,938 2,940 4,400 5,950 6,450 7,000 123 134 189 219 253 282 246 274 289 325 430 496 470 610 567 706 713 917 800 1130 1036 1310

2100 2110 1100 2510 2525 1500

2650 2675 1500 2725 2740 1500 2715 2730 1500 2715 2730 2100 3615 3640 2300 3875 3890 2500

1. eava elementului nclzitor este 34x3 mm 2. In masa boilerelor este inclus i masa elementului nclzitc Tabelul 2.9.2. Dimensiunile principal Capacitatea [I] [bar] Di 800 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 Obsen Sr= 800 800 1000 1100 1200 1200 1300 1400 /atii: Supraf a a maxirr i a reg strelor care se pot monta D Di [mm] H 1935 2335 3440 2490 2540 3140 3390 3645 hi 435 445 495 530 555 555 580 605 h2 710 710 710 710 710 710 710 710 h3 400 400 400 400 400 400 400 400 L 1263 1273 1263 1273 1465 1475 1565 1575 1665 1677 1665 1677 1767 1777 1867 1879 A 2V2 21/2 21/2 21/2 21/2 3 4 4 Pn Dimensiunile >r e ale boilerelor verticale Dimensiunile racordurilor [inl B 1 1 1 1 1 1 1 1 C 2 2 21/2 21/2 21/2 21/2 3 3 7,20 7,23 7,20 7,23 8,90 8,92 9,73 9,76 10,57 10,60 10,57 10,60 11,42 11,44 12,26 12,29 380 420 414 460 551 626 603 760 668 832 783 963 848 1189 1065 1369 [m2] [kg] Sr Masa

590 610 450 590 610 450 590 610 450 590 610 450 590 610 450 590 610 450 590 610 450 590 610 450

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


(de locuit, social - culturale, administrative i industriale) este dat n tabelul 2.4.26. Pentru dimensionarea instalaiei de preparare a apei calde de consum este necesar s se cunoasc variaia debitului de ap cald pe durata perioadei de consum (cronograma de consum). Pentru trasarea acesteia se folosesc valorile coeficienilor p [%] de variaie orar a consumului de ap cald din ziua cu eel mai mare consum, n procente din consumul zilnic, pentru ansambluri de cldiri de locuit avnd 100 pn la 3000 apartamente date n tabelul 2.9.5. Debitui de calcul pentru apa cald de consum se stabilete cu relatiile 2.4.3...2.4.8 i cu ajutorul tabelelor 2.4.27 i 2.4.28. Debitui de calcul astfel determinat reprezint procentui eel mai mare din debitui zilei cu eel mai mare consum (tab. 2.9.5); se consider valorile procentelor p [%] cu care,

multiplicand debitui zilnic se determin variaia debitului de ap cald pentru toate orele din timpul zilei de consum maxim. 2.9.3.2 Necesarul de cldur pentru prepararea apei calde de consum Debitui orar de cldur Qc [J/s;W], necesar pentru prepararea apei calde de consum, se calculeaz cu relaia: Qc=Gcc(dc-da) [J/s;W] (2.9.15) n care: - Gc=qc este debitui de ap cald de consum [kg/s]; - c - cldura specific a apei calde de consum [J/kg-K]; - 6c - temperatura apei calde de consum la ieirea din schimbtorul de cldur (boiler sau aparat n contracurent) [C]; - da - temperatura apei reci la intrarea n schimbtorul de cldur [C]. Temperatura de calcul a apei reci 0a se consider +5 C n cazul n care instalaia de preparare se dimensioneaz corespunztor temperaturilor nominale de preparare a apei calde sau fierbini din sistemul de nclzire central (95-75 C; 135-80 C sau 120-80 C) i de +10 C n cazul n care se consider temperatura de ducere a apei n reeaua de termoficare de 70; 65 C, corespunztor punctului de frngere a graficului de reglare calitativ. Temperatura de calcul a apei calde de consum 6C depinde de temperaturile agentului termic primar 0C=6O C dac agentui termic primar este ap cald din sistemul de nclzire central sau ap fierbinte din reteaua de termoficare, 0C=45-5O C dac agentui termic primar este ap nclzit ntr-un circuit solar etc.; oricare ar fi agentui termic primar, 38...45 C, care este temperatura minima de utilizare a apei calde de consum n scopuri menajere. Corespunztor variaiei debitului Gc(t) de ap cald din ziua cu eel mai mare consum, se calculeaz i variaia debitului de ap Gc(t) folosind procentele p [%] din tabelul 2.9.5. 2.9.3.3 Calculul termic al boilerului Calculul cantitii de cldur tansmis apei In regim de acumulare a energiei termice Pentru calculul cantitii de cldur, Qa [J] transmis apei in regim de acumulare a energiei termice, se aplic metoda diferenelor valorilor cumulate ale cantitilor de cldur Qs [J] furnizate de surs (agentui termic primar) respectiv Qc [J] consumat, pe durata zilei de consum maxim: \Qa\=Qs-Qc [J] (2.9.16) i evident, pentru dimensionarea acumulatoarelor (boilere sau rezervoare fr serpentin) se consider valoarea cea mai mare a diferenei respective \Qa\ max. Calculul se poate efectua analitic, ordo-nndu-l sub forma de tabel sau grafic considernd n abscis timpul [h], iar n ordonat cantitatea de cldur [kJ]. Debitui orar de cldur furnizat de surs Qs se determin (sau se alege) astfel nct cantitatea de cldur acumulat fur-nizat de surs Qs s fie egal cu cantitatea de cldur cumulat Qc, necesar nclzirii apei consumat din instalaie pe durata de timp t, luat n calcul. La determinarea cantitii de cldur cu-mulat fumizat de surs Qc, se tine seama dac sursa are funcionare continu sau intermitent (dup un anumit program). In cazul funcionrii continue a sursei, cantitatea de cldur Qs se reprezint grafic printr-o dreapt nclinat al crei coeficient unghiular este numeric egal cu debitui de agent termic primar. La un coeficient unghiular mai mic corespunde o acumulare mai mare i invers. Calculul volumului necesar si alegerea boilerelor Volumul necesar al boilerelor V se calculeaz cu relaia: |QaL [m3] (2.9.17) V--

cp(ecl
-6>,

in care: max este cantitatea de cldur transmis apei stocate n boiler [J] pe durata unei zile de consum maxim; - c - cldura specific a apei calde de consum [J/kg-K]; Tabelul 2.9.3. Caracteristicile principale ale schimbtoarelor de cldur cu plci SCHMIDT-BRETTEN, pentru ap cald de consum TIPURI CONSTRUCTIVE Schimbtoare cu plci i garnituri standard: Tmax. 160 C; Pmax. 25 bar Seria Tip plac Suprafaa min./max Coef. transfer pe schimbtor min./max.
[m2]

Dimensiuni
Lmax/B/H

[W/m2K] 1500-7000 1500-7000

[mm] 665/210/730 915/210/954

SIGMA 7 SIGMA 9

0,236/5,605 0,368/12,696

SIGMA 17 7 SIGMA 27 SIGMA 37 SIGMA 66 SIGMA 85 SIGMA X13 X SIGMA X19 SIGMA X29 SIGMA X49

0,534/10,947 1,718/40,507 2,415/56,580 7,205/120,520 9,790/163,760 0,480/18,000 1,330/45,600 2,030/68,150 2,870/95,120

1500-7000 1500-7000 1500-7000 1500-7000 1500-700 2500-10,000 2500-10,000 2500-10,000 2500-10,000

870/290/1077 875/400/1261 1435/460/1585 1755/650/2010 2018/650/2417 1132/330/890 1375/380/1107 1395/545/1390 1400/540/1470 84/73/203 132/89/230 84/89/325 132/124/171 252/124/332 252/124/529 372/269/529

Schimbtoare cu plci brazate: Tmin/Tmax.-100/195 C; Pmax. 25 bar WP1 0,11/0,36 1500-8000 WP2 WP22 WP WP3 WP4 WP5 WP7L 0,13/0,72 0,14/0,58 0,14/0,74 0,23/3,28 0,39/5,52 2,43/19,98 1500-8000 1500-8000 1500-8000 1500-8000 1500-8000 1500-8000

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


-p - densitatea apei din boiler [kg/m3]; - 8c max - temperatura maxima admis a apei calde n boiler (8C x=60 C) -da- temperatura minima a apei calde din boiler (t9Cm/n=38...45 C). Volumul necesar al boilerelor se poate determina i pe cale grafic, folosind nomograma din figura 2.9.14 trasat pe baza ecuaiei de bilan termic global al boilerului, considernd urmtoarele: - agentul termic primar este apa cald pentru nclzire, avnd temperaturile 95/75 C i poate nclzi n timp de 2 h ntregul volum de ap din boiler, de la temperatura de +10 C la +60 C; - coeficientul global de transmitere a cldurii k, de la agentul termic primar la apa de consum, prin serpentina boilerului, are o variaie neglijabil n funcie de variaia temperaturii i a debituiui de ap; - se neglijeaz efectul stratificrii termice a apei din boiler. Cu aceste ipoteze simplificatoare, dia-grama din figura 2.9.14 se folosete astfel: se intr pe ordonat cu suma debitelor specifice Lngs pentru ansamblul de cldiri considerat i se duce o paralel la curba Qa=f(Qs), pn la intersecia cu curba Qmax.boiier (punctul A); pe axa absci-selor se citete volumul necesar al boilerului notat cu Vboiier, iar pe axa ordonatelor debitul de cldur furnizat de surs Qg=Qnst, respectiv cedat prin serpentina boilerului, apei calde de consum. Boilerele se aleg din tabelele 2.9.1 sau 2.9.2 cunoscnd volumul necesar rezultat din calcul. Variapa temperaturii apei calde din boiler n general, se consider c temperatura minima admis a apei calde din boiler este egal cu temperatura minima admis pentru consum i anume 9c min=38...45 C. n baza ipotezelor simplificatoare menionate la pet. b, temperatura apei calde din boiler, 8C, se calculeaz cu relaia:

0 =e
c cmn

+-15J-

[C]

(2.9.18)

cpV n care: IQal se determina pentru 1h n perioada de consum; Ocm/n=+38 C, iar celelalte mrimi au semnificaiile cunoscute. In figura 2.9.15 sunt reprezentate diagramele de variaie 6=d(t) i, la un moment t, legtura cu diagrama G=9(S) n care: 8i este temperatura agentului termic primar la intrarea n serpentina boilerului; 0"/i d't temperaturile iniial, respectiv final ale agentului termic primar la ieirea din serpentina boilerului iar 8 temperatura apei calde de consum din boiler, la momentul f. Dac n locul diferenei medii logaritmice de temperaturi (Ad)m se consider A8=8m-9 n care 9m=(6i+9")/2 i se expliciteaz bilanul termic al boilerului dat de relaia 2.9.1, dup efectuarea calculelor, pentru cazul cnd boilerul funcioneaz n regim de acumulare, se obine: 9=8m-{9m-8cmin)e*v [C] (2.9.19) din care, se deduce timpul de acumulare pn la temperatura demax. cpVin{8m-8cmm) t= kS

ft.-ft..
[h] (2.9.20) in care: - S este suprafata de schimb de cldur a serpentinei boilerului [m2]; - k - coeficientul global specific de transmitere a cldurii de la agentul termic primar la apa cald de consum [W/m2K]; 2.9.3.4 Calculul volumului (capacitfii) rezervoarelor (acumulatoarelor) de ap cald (fr serpentin

interioar de nclzire) ntruct n instalaie, rezervoarele de ap cald sunt legate n paralel cu aparatele n contracurent, determinarea cantitii de cldur Qa, care trebuie acumulat, n funcie de cantitatea de cldur cumulat, furnizat de surs Qs, se obine prin calculul tehnicoeconomic, punnd condiia de minimum a costurilor totale anuale de investiie i de exploatare a ntregii instalatii. S-a constatat c aceast condiie corespunde unor debite de cldur instalate de 80...85 % din debitul de cldur maxim orar. Pentru calculul grafic se poate folosi nomograma din figura 2.9.14 (n condiiile ipotezelor de calcul pentru care a fost trasat), n care se intr pe ordonat cu suma debitelor specifice Xnqfs creia i corespunde un anumit debit maxim orar de cldur necesar (instalat) i se duce o paralel la curba Oa=f(Os) n funcie de debitul de cldur furnizat de surs Qs, pn la intersecia CU CUrba 0,8 Qorar max. Abscisa punctului B de intersecie este Qa (fig. 2.9.14) iar Tabelul 2.9.4. Caracteristicile principale ale aparatelorn contracurent tip ICMA, n S, cu evi din alam Tipul Nr. de Lungimea Simbolul Suprafaa de Masa [kg] schimbtrontronsonului aparatului nclzire torului soane Urn] [m3] IPB cu 31 2 2 2,5 B-31-Am/2x2 5,16 451 tevi interioare din alam B-31-Am/2x2,5 6,64 8,10 490 536 3 3,5 B-31-Am/2x3 B-31-Am/2x3,5 4 4 2 2,5 3 3,5 4 6 2 2,5 B-31-Am/2x4 B-31-Am/2x2 B-31-Am/2x2,5 B-31-Am/2x3 B-31-Am/2x3,5 B-31-Am/2x4 B-31-Am/2x2 B-31-Am/2x2,5 22,00 15,48 19,92 1124 1171 1290 1418 16,20 19,08 978 1050 10,32 13,28 813 885 9,54 11,0 572 609

3 3,5

B-31-Am/2x3 B-31-Am/2x3,5 B-31-Am/2x4 B-31-Am/2x2 B-31-Am/2x2,5 B-31-Am2x3

24,30 28,62 33,00

1526 1637

4 8 2 2,5 3

20,64 26,56 32,40 38,16

1530 1674 1859 2003

3,5 4 IPB cu 55 evi interioare din alam 2 2

B-31-Am/2x3,5 B-31-Am/2x4 B-55-Am/2x2 44,00 9,32 2151 665

2,5 3 3,5 4 4 2 2,5 3 3,5

B-55-Am/2x2,5 B-55-Am/2x3

11,92 """14,50"

723 799

B-55-Am/2x3,5 B- 1710 17,90 55-Am/2x4 B-55-Am/2x2 B-55-Am/2x2,5 B-55-Am/2x3 B55-m/2x3,5 29,00 34,20 18,64 23,84

858 916 1202 1316

1469 1587 1703 1738 1942 2138 2316 2489 2275 2507 2808

4 6 2 2,5 3

B-55-Am/2x4 B-55-Am/2x2 B-55-Am/2x2,5 B-55-Am/2x3

39,40 27,96 35,76 43,50 51,30 59,10 37,28

3,5 4

B-55-Am/2x3,5 B-55-Am/2x4

2 2,5 3 3,5 .......4

B-55-Am/2x2

B-55-Am/2x2,5 B- 47,68 58,00 55-Am/2x3

B-55-Am/2x3,5 B-55-Am/2x4

68,40 78,80

3014 3276

Instalaii sanitare cu ap

Capitolul 2: Instalaii de alimentare

ordonata Qs reprezint sarcina termic a aparatului n contracurent. Volumul necesar al acumulatoarelor Vac [m3] se poate calcula cu relaia 2.9.17 n care se va considera t9cm;n=+10 C, iar Qa este cantitatea de cidur transmis apei acumulate n rezervor, sau grafic, cu ajutorul nomogramei din figura 2.9.14 (abscisa punctului B pe axa Vac). Rezervoarele (acumulatoarele) verticale fr serpentin se aleg din tabelul 2.8.2 cunoscnd volumul necesar Vac [m3] rezultat din calcul. Pentru capaciti mai mari de 1 m3, se recomand alegerea a eel puin 2 acumulatoare de aceeai capacitate, al cror volum total s fie eel puin egal cu volumul necesar, pentru

a asigura continuitatea funcionrii instalaiei n timpul exploatrii, cnd unul din rezervoare se afl n revizie tehnic. 2.9.3.5 Calculul termic al schimbtoarelor de cldur recuperative, cu circulafia agenilor termici n contracurent Calculul termic de alegere a aparatelor n contracurent montate ntr-o singur treapt Calculul termic de alegere a aparatului n contracurent tip ICMA const n determinarea suprafeei necesare de schimb de cldur, cu relaia: S=Q___ [m2] (2.9.21) n care: Qs este sarcina termic a aparatului n contracurent [W]; -k- coeficientul global de transmitere a cldurii [W/m2K]; - (AG)m - diferena de temperaturi,
Tabelul 2.9.5. Repartiia procentuala a apei calde de consum, pentru cladirile de locuit, pe ore i numr de apartamente \ap 100 150 250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 ora\ or cumul or cumul or cumul or cumu or cumu or f cumul or cumul or cumul or cumul or cumul [%] \%] [%] [%1 [%l [%] [%] [%] \%] [%] [%l J \%] [%l [%]

%l

%1
2,9 7,6 5,9 4,9 4,0 4,3 4,9 6,2 2,9 10,5 16,4 21,3 25,3 29,6 34,5 40,7 2,9 7,1 5,7 4,9 4,2 4,4 5,0 6,0 5,3 4,5 4,7 4,8 5,1 5,7 6,4 7,1 83,8 2,9 10,0 15,7 20,6 24,8 29,2 34,2 40,2 45,5 50,0 54,7 59,5 64,6 70,3 76,7 5,2 5,7 6,3 6,9 7,9 9* 6,2 4,9 5,0 2,9 6,8 5,6 5,0 4,4 4,6 5,0 5,8 5,2 4,7 2,9 9,7 15,3 20,3 24,7 29,3 34,3 40,1 45,3 50,0 54,9 59,9 65,1 70,8 77,1 84,0 91,9 98,1 6,7 84,3 4,5 4,8 5,1 5,6 5,2 4,9 5,0 5,1 5,3 5,8 6,3 55,1 60,2 65,5 71,3 77,6 45,2 50,1 34,4 40,0 24,5 29,3 2,9 6,6 5,5 5,0 15,0 20,0 2,9 9,5 10,7 16,9 21,8 25,4 29,5 34,4 40,8

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14

2,1

2,1

2,4 9,5 6,3 4,3 2,3 3,3 4,3

2,4 11,9 18,2 22,5 24,8


l

2,7 8,9 6,3 4,5 2,5

2,7 11,6 17,9 22,4 24,9 28,4

2,8 8,6 6,3 4,7 2,9 3,8 4,8 6,8 5,3 3,5 3,9 4,1

2,8 11,4 17,7 22,4 25,3 29,1 33,9 40,7 46,0 49,5 53,4 57,5

2,8 8,2 6,3 4,9 3,3

2,8 11,0 17,3

2,8, 2,8 7,9 6,2

10,1 12,1 6,3 4,2 2,2 3,1 4,1 8,0 5,2 18,5 22,7 24,9 28,0 32,1 40,1 45,3 47,5 50,5 53,5 57,6 62,9

^22,2 4,9 25,5 3,6

~28,1 3,5

i 4,0 29,5 4,9 6,6 5,3 3,8 4,1 4,3 34,4 41,0 46,3 50,1 54,2 58,5

4,1
4,9 6,4

32,4 7,5 5,2 2,6 3,4 3,4 39,9

4,6 33,0 7,0~ 40,0 5,2 45,2 48,3 52,0 55,7

457 P
47,7 51,1 54,5

5,3 4,1

46,1 50,2

5T3 46,0
1

14-15 15-16 16-17 17-18 18191 19-20

2,2 3,0 3,0 4,1 5,3 6,3

3,l1
3,7 3,7

4,3 4,5 4,6

50,3 54,8 59,4 64,4 70,0 76,4 83,7 92,2 96,2

4,3 4,5

54,5 59,0

4,3 r 58,8 4,5 i_5, 64,2 5,6 4l 70,5 78,3 6,5 7,8

i 60,2 4,7 _65jj 5,6 6,5 72,3


H

62,2 67,8 74,3 82,0

4,8 63,3 5,6! 68,9 75,4 6,5 7,6 83,0 92,9

4,9 5,6 6,5 7,4 9,2 11* 5,7

63,9 5,0 69,5^ 5^ 76,0 83,4 92,6 98,3 6,4 7,3 8,5 10* 6,0

69,2 i 6,3 20-21 21-22 22-23 23-24 7,8 77,0 7,8

_80J^ 7,7

17,7 94,7 23,3* 4,1 1,2 98,8

15,4 93,7 20* 4,8 98,5

13,2 93,3 16,7* 5,1 98^

10,9 92,9 13,4* 5,4 98,3

9,9 11,9 *1 5,4 98,3

8,2 92,0 9,3* 6,1 98,1 100,0

7,6 91,9 8,7* 6,2 98,1 100,8

100,0 1,5

100,0 1,6

100,0 1,7

100,0 1,7

100,0 1,7

100,0 1,8

100,0 1,9

1,9

100,0 1,9

*) - valori pentru durate de cca 10 min.


nqs Qinst. [l/s]

[MW]

" 6,1 1400 5,8 1300 1200 . 5,1 1100 4,9 4,7 " 4,4 .4,2 - 5,6 " 5,4
; \\\\v

^^^^^^^^

1000

900

^>$:$:$:Sr==^ $$^^$^=2=
:;:
^v\S^ &L^^ ^/^T----T2-^
0 /-^ ' \-Z 7

. 4,0 800 700 600

- 3,7 3,5 3,3 . S.\. ^S* r- 3,0 - 2,8

v^S^Sw^^

500

400 375

2,6 " 2,3 L2 1 + U. 1,9 " 1,6 1,4 1,2 0,9 UNV|/' ~^~S

^o^/^^^^r~^~7^--^

300 200

^N^^^I^^-^II/ ^NQ^^r-^^^

100 0,/ - 0,5 TL 25 0 0.8-103 2,5 0 4 8 - 0,2 42 5,9 7,5 9,2 10,9 12,6-1
S^**"^*-/

" 03Qac[MJ]

12 16 2|0 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 Vacum[m3]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100110120130140150160VboNer[m3] Fig. 2.9.14. Nomograma pentru calculul capacitii boilerelor i rezervoarelor de acumulare a apei calde de consum.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare

Fig. 2.9.15. Variaia temperaturilor 9=6(t) i 6=6(S) ale agentului termic primar i respectiv, apei calde de consum din boiler.
100 -3 95 -= 90 4 85 -i 80 -= 75 -E 70 _= 65 -i 100 _, 100 _, 95 -= 90 4 85 4 80 4 75 -= 70 -= 65 -i Aemax.=65 C

95 4
90 -= 85 4 80 4 75 -1 70 _= 65 -=

60 4 55 4
50 -= 45 -=

60 4 55 4
50 -i

4
^s^ s*^^
(A9)m=48,5 C

55 4 50 4
45

.^f-=
^s^
-"""'^ A6min.=35 C 30 25 20 _: 15

40 4
35 -: 30 -= 25 20 15

40 4
35 I

40 4
35 30 _ 25 _: 20 15

10 J
9 _= 84 7 -E 6 -=

10 _I
9 -= 8 -= 7 -E 6 _=

10 _I 94 84 7 -J: 6 _=

54 44
32-

54 44 3 -E
2 1 _

54 44
3 -T 2Aem 1_ :
AQmax.

1 _i

Fig. 2.9.17. Nomograma pentru determinarea diferentei medii logaritmice de temperaturi.

Fig. 2.9.16. Variaia temperaturilor agenilor termici pe suprafaa de schimb de cldur. medie logaritmic [K]; - - coeficient de compensare a depunerii de piatr pe suprafata de nclzire; f=0,8 pentru aparate cu evi de alam. Diferenla de temperatur medie bgaritmic (fig. 2.9.16) se poate calcula cu relaia:
4t9

U6L
-40m 2,319^^^ [K] (2.9.22) A6m n care s-a notat: 9i, 6" (fig. 2.9.16) temperaturile agentului termic primar la intrarea, respectiv ieirea din schimbtor; 9k 62 temperaturile apei de consum la intrarea (0i=c9a=+1O C), respectiv ieirea (6'2=dcmax=55...60 C) din schimbtor. Pentru cazul aparatelor n contracurent montate ntr-o treapt n serie cu aparatele n contracurent pentru nclzire, tempe-ratura agentului termic primar 0i la intrarea n schimbtorul de cldur pentru prepa-rarea apei calde de consum, este egal cu temperatura agentului termic la ieirea din schimbtorul de nclzire. Temperatura Bi, n cazul racordrii la reeaua de termoficare, corespunde punctului de frngere a graficului de reglare calitativ, care are valoarea de cca 65 C. Pentru cazul aparatelor n contracurent montate ntr-o treapt, n paralel cu aparatele n contracurent pentru nclzire, temperatura 61, n cazul racordrii la reeaua de termoficare este de 70 C. Diferena de temperaturi medie logaritmic (A0)m se poate determina i grafic, cu ajutorul nomogramei din figura 2.9.17, calculnd n prealabil A9max i AOmn cu ajutorul figurii 2.9.16. Coeficientul global de transmitere a cldurii k se poate calcula analitic sau grafic. Pentru calculul analitic se aplic relatia: 1
1 , SAITI -----1---------/Mm CCi

a2
W m2 K (2.9.23) n care: dAm/Am reprezint rezistena termic conductiv a peretelui evii din alam de grosime <Wi i conductivitate termic Am, iar coeficienii de schimb

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


superficial de cldur m i a? se calculeaz cu relaiile criteriale cunoscute, penfru cazul conveciei forate a agentului termic primar printre evi (ai), respectiv a apei de consum n evi (0:2), n curgerea larmi-nar, tranzitorie sau turbulent, corespun-ztor valorilor criteriului Reynolds. n relaia 2.9.23, nu apare rezistena termic conductiv a stratului de piatr format prin precipitarea srurilor de calciu i magneziu datorit duritii apei, ntruct de acest lucru s-a inut seama prin coeficientul cp. n practic se prefer calculul grafic al coeficienilor ai i 02 folosind nomogramele din figurile 2.9.18 i 2.9.19 trasate pentru aparatele n contracurent cu 31, respectiv 55 de evi din alam pe tronson. Pe aceste nomograme sunt prezentate i exemple de calcul. Din aceleai nomograme se determin i pierderile totale de sarcin Apr pe circuitui agentului termic primar, respectiv Ap2 pe circuitui apei calde
[t/h] |GC 1 2 5 10 20 50 100 [kPaJ

50 -?

=;9m1=30 C^=

M h

- \ \ 1 Lrh> ' T + rvAtfn;

y? %

W
'C&/

Api

i'

^;

&
^1 ;
30 _j_
'-------------*-

20

trW m 1
lT> CT

i y?

^p S
^^

V *W/

n^'-iW

, s
, < b 6i Ir

rx4 n

r
m r
v.*

5 20 "^

< 1

-i'K

P
S^ I .v
>!

ii? '

X2^

s ^a

* S

'1

San

2^5

s
x;irm^

8m 10 __T

; :

,',

^af
&
VX N
r

'tf ii
*SW

'l

^ n

77/

jdr*

ihr

11 1I1

' ^
s X.

* *

V'
E ^/
^3 i
%

W\'

;
! i

^r p
T O
'/Cy
/

i
_

I \

Ki

4 trk4rr
/1

3,0

i .

^TJ

tr*;3m

'L 4 2lll Lr> -nl


Tl|
/Y\
?

K k3

, |

T "

_2-

r* >

:'
j

\
I

|
I TT / 0,;

v, v2 i
j

rpi/si

I 5 0,4 01.3 /

!:
5 1

.
2 5 10 20

Ag2 50 100 [kPa]

A A
12000-

07

<
T
F

y C

! i^
/r

50

9000-XN

9m2=120(

<< $&

^lb

00

/
\^1! 1 8250~ ^

i
0-18 00 ^Nifl -21 00

I A

7500 \ 6750 \^ 6000-^N

fI t fl l
' e
'110

60

00 00

\ ^.\

8 5

- 27

5250-

-30

nn

^=120 C

45003750-

'

P ~-

-37

50

^ t
45 VS 7
NX

/z

3000-^/ 2700 ^

&

" -52 -6U -67

50 00

2400

50 00 50

2100 /y 1800150013501200i i

75 t- -82 <\-90 00

<"- 80 %
\\Ho I>r000 12 ks- 13 500
2

|
j

r_w_iia2
|_m2kj T Exemplul de c Se dau: Gc=1 0m2=35 C; 0m Se cer: ai, CC2 Qc=Gc-C-(0c-0a

alcul 1,1 t/h=3,083 kg/s; &=10 C r=85 C; (A0)m=48,5 K. k, S, Apr, Ap2. ); Qc=3,083x4186,8x50=645 645465 Gr=7,708 k

kJ 0C=6O C; 0i=95 C; 0"=75 C;

465 W; g/s=27,75 t/h;

~1 c{0;-0;) 1

s 4-1

86,8-, 1 3664 6454

.,_ ui-ooOT vv/iii r\, ui=ooia vv/ni r\, 0 001 1 Ac=1715 W/m2K; 105 65 3315

a,

(pk(A Fig. 2.9.1

8. N 0 0,85-1715-48,5 mogram pentr contracurent (ti

u ca culul te ie < iege 1 pICh /IA)ci J3 Apr =3kPa rmi dealc \ c 1 i\ din;

te

n ap ; Ap, jger e 3lam

ar a ^3 a

I J Am' trxa,t> Pa. I ratelor n 5k ap a

de consum. Calculul termic de alegere a aparatelor n contracurent montate fn 2 trepte, fn serie-paralel i racordate la reteaua de termoficare

Calculul termic de alegere a aparatului n contracurent const n determinarea suprafeelor de schimb de cldur, necesare Si i S2 ale acestora, montate n treapta nti i a doua. Pentru aceasta este necesar s se cunoasc debitele i temperaturile agenilor termici angajai n schimbul de cldur. Calculul se efectueaza pentru situaia cea mai defavorabil, adic pentru temperaturile apei fierbini corespunztoare punctului de frngere a graficului de reglare a acestor temperaturi n funcie de temperatura aerului exterior. Punctul de frngere este acel punct din graficul de reglare al temperaturilor apei fierbini corespunztor temperaturii aerului exterior de 8,6 C de la care temperaturile apei de ducere din reteaua de termoficare se menin constante la 70 C, independent de creterea temperaturii exterioare. Pentru apa cald de consum se cunosc temperaturile 0a la intrarea n treapta nti (0a=+1O C) i la ieirea din treapta a doua (0c=55...6O C). Temperatura intermediar Ox se consider egal cu 5... 10 C mai mic dect temperatura 0C. Schimbtorul de cldur din treapta nti se dimensioneaz pentru debitul maxim orar Gmax.orar de ap cald de consum i ca urmare, la sarcina termic medie Qr.
Ql=Gmax.orarC(0x-0a) [W] (2.9.24)

Suprafata de schimb de cldur Si a aparatului n contracurent montat n treapta nti este data de relatia: 1 [m2] (2.9.25) S=

vkA^)m,
n care: - ki este coeficientul global specific de transmitere a cldurii de la ap fierbinte care circul prin evi, la apa cald de consum care circul prin evile schimbtorului de cldur [W/m2K]; - (A0)m-i - diferena de temperaturi, medie logaritmic, ntre temperaturile apei fierbini i ale apei de consum (fig. 2.9.20) [K]; - cp - coeficientul de compensare a depunerii de piatr pe suprafaa de schimb de cldur care ine seama de rezisten conductiv a stratului de piatr depus din ap n timpul funcionrii aparatului n contracurent (=0,8). Calculul coeficientului ki se efectueaza cu relaia 2.9.23 n care ai i 1x2 se determin cu ajutorul nomogramelor din figurile 2.9.18 sau 2.9.19 trasate pentru aparatele n contracurent tipizate constructs, avnd 31 respectiv 55 de evi din alam pe tronson. Diferena medie logaritmic de temperaturi {A0)mi se calculeaz cu relatia:

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare

(M,
(e';-ea)-(e',-ex
2,31lg Q"-Gx

e;-ex
[K] (2.9.26) n care di, 9" sunt temperaturile apei fierbini la intrarea, respectiv ieirea din schimbtorul de cldur al treptei nti. Pentru Qi, temperatura se considera de 65 C (fig. 2.9.20a). Se determin debitul de cldur Q2 al schimbtorului de cldur montat n treapta a doua, cu relaia: Q2=Qnec-Ql [W] (2.9.27) n care Qnec reprezint debitul de cldur necesar pentru prepararea ntregului debit orar maxim de ap cald din cldiri i se determin cu relaia:
Qnec=Gmax.oratC(d<rda) [W] (2.9.28)

Suprafaa de schimb de cldur S2 a aparatului n contracurent montat n treapta a doua se calculeaz cu relaia: S2= . ' [m2] (2.9.29)

[t/hiti:

0.5 1

10 20

D 100[kPa]
Api ri Arj

i~

I I

/ <' /
3ii r.
rx.'im.

/,, /

'/' A
'v

? tr

>4lT). /

/ ^
y< y,

8 f

4 t'v 'in. ^

1 ? 0

t-

t'XO

1K,#^

m '//
/
y / / >

- x4n S'/W t i

> :*
K'/ , i'fe -

J^
I

;
^.'""S.

" r 2m^ V~< x i y///, > t < n^ r \ p \


Mm

40 *^~

r^

^ ^

(> tr

WM v //,' ! \ / vs/// / // ,
V/'VM

#/f

_4__:Irx

? ir

" I

30

-^

^ % ^ . '

^i 1:f:<3

T l

I
"

20

as ^ ^ E

sK $

f m
i?'' ^
KZA %

r;j 4

15-------

+ -

-^lfc'T

'iUf H rrr - ?

*S'^

-ziiyM

V > w ,

w <fy> W

ih'-^Pr

f p4i --tn r

JA Stlb

/ / ,

= <
, I ' . <

-J A"<M

/ / wJw// ' M / ,
^A/i'ii%i

v/ fry V trv

^ n

%*^ ^
r

c^v f-

S^ +

ztkW'^t

'/^N

|
: rL>:3m >:2|n
il

I
1

\ ^-- %Wi W2 t3* t ww

V ^t |4 1:r

t
1

M '*H mm t
:M
?Sll!< 2
~ ~ r

^in

^ i

J*? <'

ti/-

i
i

Yi,v [m/sl

1 is.
if 7 ]

'/ n5
n
4

n3

0.5 1 2 5 10 20 - 1500 - 1800 = 2100 = 2400 - 2700 - 3000 - 3750 - 4500 - 5250 - 6000 - 6750 - 7500

50 100[kPa]

=ese8 =a - 12000
I 13500 12000=~ Q
H

m2=12d
C

J t y
t*
S /

5\ /

9750-^Nv

i-nr

9000- \*

8250-^.^

*;*! \ \ *^^ i ^* n, / /

** /,

6750-Ck>

' / /
/ /
i h-Mj-

6000-*\

5250-

iIu
3750-
;j

X3000-/^ 3 D \

& & I
ft,!

27QO_Xy
>K 6t 2100 /^H \, !85

s0 n )

MJ
\N\y

1800-/I
1500-^ J> 1350-

HlO
rm=120 C

^\' } ^\
k\>. -N

\*SJs
1200-

hi

\^
=16,6 \m4 k2 g/s=60 t/h; 0a=12 C; 0c=38 C; 07=44 C; (A 2 C; 9)m= 10,3 K. K1 /c=2053 W/m2K; 1

Exemplul de calcul Se dau: Gc=11,1 kg/s=40 t/h; G 0"=28,3 C; 6>m2=25 C; emi=36, Se cer: cci, cc2, k, S, Api, Ap2. 2=5873 W/m2K; ar=3256 W/m 115 1 1 0,00

k a, 6C

a2 3256 1208-310

105

cp/c(40)ro 0,85-2053-10,3 Se alege un aparat 55 Am8 trxC Fig. 2.9.19. Nomogram pentr contracurent (tip ICM

587! 3 Qc=Gc-c-(e<rda); = 67,2 Qc=11,1x4186,8x26= 1208310 W; 5,5 m; m u calcu A)cu5 P2=78 P 3 Apj= =40 a ip rat lor n . a i k i d eal kP e gere ms lul c o term 5 n a arn n petr evi di l o .
2

n care: - k2 este coeficientul global specific de transmitere a cldurii de la apa fierbinte care circul printre tevi, la apa cald de consum care circul prin evile schimbtorului de cldur [W/m2K]; - (A6)m2 - diferena medie logaritmic de temperaturi, ntre temperaturile apei fierbini i ale apei calde de consum (fig. 2.9.20b) [K]; - <p - coeficientul de compensare a depunerii de piatr pe suprafaa de schimb de cldur; Coeficientului to se determin analog ca i coeficientul ki. Diferena medie logaritmic de temperaturi (A6)m2 se calculeaza cu relatia:

m
_(e?-ex)-(ei-de
2,3 lg
02 Ox 02~Qc

[K] (2.9.30) n care 62, 62 sunt temperaturile apei fierbini la intrarea, respectiv ieirea din treapta a doua.

2.9.4. Reele de conducte pentru distribujia i circulaia apei calde de consum


2.9.4.1 Reele de conducte pentru distribujia apei calde de consum Reelele exterioare de distribute a apei calde de consum fac legtura ntre schimbtoarele de cldur montate n puncte termice sau centrale termice i in-stalaiile interioare de alimentare cu ap cald a armturilor obiectelor sanitare din cldiri. La stabilirea traseelor reelelor exterioare de distribute a apei calde de consum n ansambluri de cldiri se au n vedere o serie de condiii economice, de siguran i de fiabilitate, care s conduc la redu-cerea consumurilor specifice de materiale i energie i la obinerea unor costuri specifice minime de investiie i de exploatare a acestor reele de conducte. n acest sens, se recomand amplasarea conductelor, cnd este posibil, n subsolurile tehnice sau canalele tehnice ale cldirilor, n canale termice ngropate n sol n spaii necarosabile sau n galerii vizitabile,

Fig. 2.9.20. Variaiile temperaturilor agenjilor termici pe suprafeele de schimb de caldura: a - treapta nti; b - treapta a doua.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


mpreun cu alte reele edilitare. Traseele conductelor trebuie s fie cat mai scurte i cu rezistene locale ct mai puine. Se reduce la minimum numrul de intrri i ieiri ale conductelor prin fundaiile cl-dirilor. La traversarea fundaiilor sau a rosturilor de tasare se iau msuri de protecie mpotriva deteriorrii conductelor i anume: golul de trecere al conductelor trebuie s fie mai mare dect diametrul acestora cu 10...15 cm, conductele tra-versnd golul pe la partea inferioar; etanarea golurilor n jurul conductelor se face cu material elastic; n poriunile n care conductele traverseaz elementele de construcie nu se admit mbinri; dimen-siunile golurilor la ieirea din cldire n ca-nalele de protecie sunt determinate de dimensiunile canalelor respective; se asigur accesibilitatea pentru ntreinere i reparaii n timpul exploatrii. Distana minima de amplasare a canalelor termice de protecie fa de fundaiile cldirilor trebuie s fie de 1,5 m. Ampla-sarea conductelor n canalele termice se face astfel nct s nu mpiedice scurgerea apei de pe radierul canalului. Pe reelele de distribuie a apei calde din ansambluri de cldiri se prevd, la fiecare ramificatie, robinete de nchidere amplasate n cmine de vizitare sau n sub-solul cldirilor. n punctele joase ale re-elei se prevd robinete de golire. Reelele de distribuie a apei calde se execut cu evi din oel zincate i se mbin cu fitinguri din font maleabil, similar re-elelor de ap rece. Se pot utiliza i evi din mase plastice (PVC100, polietilen de nalt densitate, polipropilen etc.) dac au agrement tehnic prin care s se ga-ranteze rezistena lor la temperaturile i presiunile de regim ale apei calde de consum. n vederea reducerii pierderilor de cl-dur, reelele de distribute a apei calde se izoleaz termic. n funcie de natura materialului, izolaia termic are grosimi de 30.. .40 mm. Continuitatea izolaiei com-bustibile se ntrerupe la anumite distante pentru prentmpinarea propagrii incen-diului pe fluxul de conducte. Se pot utiliza i conducte preizolate, dimensionate corespunztor. La stabilirea debitelor de calcul pentru dimensionarea conductelor exterioare de alimentare cu ap cald pentru con-sum menajer, se ine seama de debitele de calcul ale instalaiilor din interiorul cl-dirilor, care se determin cu relaiile din capitolul 2.4.4.2. Debitul de calcul pentru reelele care alimenteaz cu ap cald consumatorii din diferitele categorii de cldiri se deter-min cu relatia:
Wc Zu T ci

[l/s] (2.9.31) n care qc; este debitul de calcul al instalaiei exterioare pentru fiecare cldire sau grupuri de cldiri de acelai fel care se alimenteaz cu ap din tronsonul de conduct considerat [l/s]. La calculul reelelor exterioare de distribute a apei calde de consum se uti-lizeaz nomogramele din figurile 2.4.63a i b, 2.4.65a i 2.4.67b penlru calculul pierderilor de sarcin liniare i din figura 2.4.68 pentru calculul pierderilor de sar-cin locale, la fel ca pentru instalaiile inteA6[K]

e re]'
Qin

, ,
<x > to
i

eei ^

.
C\J c<5

, s
I

N.

T-

33

,
CvJ

<

d5"
CO

'
i

III

i I

fO

II

'

'

<

^
6f
III I 111

Gi

Z_ }

G2

L 1

<*

Gn t 1 fm]

Fig. 2.9.21. Variaia temperaturii apei calde n lungul reelei de conducte i ______________repartijia debitelor n reeaua de circulatie.______________ rioare de ap cald. Sarcina hidrodinamic necesar Hnec se determin la fei ca n cazul instalaiilor in-terioare, pentru punctul de consum amplasat n situaia cea mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic cu relaia 2.4.20. 2.9.4.2 Reele de conducte pentru cir-culafia apei calde de consum Instalaiile pentru circulaia apei calde de consum se compun dintr-o retea de conducte prevzut cu armturi de nchidere i reglare, care au rolul de a asigura ntoarcerea debitului de ap neconsumat la punctele de utilizare, n aparatele (schimbtoarele de cldur) de preparare a apei calde de consum, pentru a fi renclzit. n felul acesta se realizeaza circuitui (fig.2.9.21): schimbtor de cldur - conducte de distribute -conducte de circulatie - schimbtor de cldur, asigurndu-se n permanen la punctele de utilizare ap cald cu temperatura necesar de 40...+60 C. De regul, conductele de circulatie sunt racordate la baza conductelor de distribute a apei calde de consum. Vehicularea apei n conductele de circulatie se poate realiza fie cu ajutorul pompelor (circulatie forat), fie datorit presiunii termice (gravitaionale). De obicei, pompa pentru circulaia apei calde de consum se monteaz n centrala sau punctul termic n care are loc prepararea apei calde de consum. Conductele de circulatie a apei calde de consum se prevd la instalaiile mari, la care apa cald de consum se distribuie dup un anumit program (ca de exemplu, n cazul cldirilor de locuit), cnd consumul de ap este concentrat ntr-o anumit perioad sau cnd la punctul de utilizare este necesar n permanen ap cald cu temperatur practic constant. Conductele pentru circulate apei calde de consum se execut cu tevi din oel zincat, PVC100, polietilen sau polipro-pilen i se izoleaz termic ca i conductele de distribute a apei calde. Conductele de circulatie au trasee comune cu conductele de distributee a apei calde de consum i cu cele de distribute a apei reci. In acest caz conducta de circulatie se amplaseaz ntre conducta de ap rece i cea de ap cald. Calculul conductelor de circulatie a apei calde de consum se efectueaz dup metodologia n care se stabilete sau se calculeaz: - cderea maxima de temperatura (AGi pe reeaua de distribute (fig. 2.9.21) ntre punctul de intrare a apei calde n primul tronson (la ieirea din schimbtorul de cldur) i punctele de consum din instalaie i se repartizeaz cderea de temperatura pe ntreaga reea de distribute; - pierderile de cldur ale apei calde

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


prin suprafeele pereilor conductelor de distribute ctre aerul nconjurtor; - debitele de ap din conductele de distribute; - temperaturile rezultate n fiecare nod al reelei; - sarcina hidrodinamic disponibil pentru circulaia apei calde de consum; n cazul circulaiei prin termosifon sarcina disponibil este egal cu presiunea termic (gravitaional), iar n cazul circulaiei prin pompe se determin sarcina necesar pentru nvingerea pierderilor totale de sarcina pe conductele de distribute i pe conductele de circulate la trecerea debitului de circulate; Cunoscnd debitele de ap, cu ajutorul nomogramelor ntocmite pentru conductele de ap cald (fig. 2.4.63a i b, 2.4.65a 2.4.67b i 2.4.68) se determin diametrele i se calculeaz pierderile totale de sarcin (liniare i locale) pe circuitul apei calde; se verific dac acestea sunt egale cu sarcina disponibil pentru circulaia apei calde de consum; dac vitezele sunt prea mici, se aleg diametre mai mici pe tronsoanele respective, cu condiia ca diametrele reelei sa fie continuu cresctoare de la ultimul punct de consum spre schimbatorul de cldur; dac pierderile de sarcin depesc sarcina disponibil pentru circulate, se corecteaz diametrele alese initial i calculul se repet ca mai sus, pn cnd pierderile totale de sarcin devin egale cu sarcina disponibil.

Calculul pierderilor de cldur ale apei calde prin suprafeele pereplor conductelor ctre aerul nconjurtor Pierderea de cldur a apei calde Qi, pe un tronson / de conduct izolat de lungime li n cazul circulaiei continue, se determin cu relatia: Qi =knd (1-r/)(6m-0a)/^q,/, [W] (2.9.32) iar qi =knd C\-r\\0m-0a) [W/m] (2.9.33) n care: - k este coeficientul global de transmitere a cldurii [W/m2K]; k=11,6-14 W/m2K; - d- diametrul conductei [m]; -rj- coeficientul de eficien a izolaiei; pentru cazurile uzuale 77=0,6...0,8, definit ca raportul ntre micorarea pierderii de cldur a conductei izolate i pierderea de cldur a conductei neizolate;
^*neiz ^iz _ -i _

0Q (2.9.34) - Qiz este pierderea de cldur a conductei izolate [W]; - Qneiz - pierderea de cldur a conductei neizolate [W]; - 0m - temperatura medie a apei calde din tronsonul respectiv; -6a- temperatura mediului exterior, de regul aerul; pentru subsoluri tehnice, 0a=+1O C, pentru subsoluri folosite, 0a=+15 C, pentru canale de distan, 0a=+25 C; - qi - pierderea de cldur pe unitatea de lungime a conductei [W/m]; n tabelul 2.9.6 sunt date valorile q calculate pentru conductele izolate (cu r/=0,6), iar n tabelul 2.9.7 sunt date valorile g; calculate pentru conductele neizolate. Calculul debitelor de ap din conductele de circulape Debitul de ap vehiculat prin fiecare tronson trebuie s transporte un debit de cldur care s acopere pierderile de cldur ale tronsonului respectiv Q, i pierderile de cldur ale tronsoanelor urmtoare pn la punctele de consum, debit de cldur denumit de tranziie
Qtr.

Debitul de ap Gi din tronsonul 1 montat la ieirea apei calde din schimbatorul de cldur este dat de relaia:
Qtrl Qtr

GC(ein-0fin) CA0,

[kg/s] (2.9.35) in care: - Qtri este debitul de cldur n tranzit prin tronsonul 1 [W]; - c - cldura specific a apei [J/kg K]; - Ad - diferena ntre temperatura iniial dm a apei calde la intrarea n primul tronson (respectiv, ieirea din schimbatorul de cldur) i punctul de consum 0rm aflat n situaia cea mai defavorabil din punct de vedere hidraulic
(Oin-Ofin) [K];

Tabelul 2.9.6. Pierderile de cldur ale conductelor din otel, izolate (n=0,6) 0m~9 Pierderile de cldur [W/m] pentru diametre [in]:
a [K]

1/2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5,3 5,7 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,6 10,0 10,3 10,7 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5

3/4 6,7 7,2 7,6 8,1 8,5 9,0 9,4 9,9 10,3 10,7 11,2 11,6 12,1 12,5 13,0 13,4 13,9 14,3 14,8 15,2 15,7

1 8,4 9,0 9,5 10,1 10,7 11,2 11,8 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,1 15,7 16,3 16,8 17,4 17,9 18,5 19,1 19,6

11/4

11/2

2 12,5 13,3 14,2 15,0 15,8 16,7 17,5 18,3 19,2 20,0 20,8 21,7 22,5 23,3 24,2 25,0 25,8 26,7 27,5 28,3 29,2

21/2

3 18,4 19,6 20,9 22,1 23,3 24,6 25,8 27,0 28,2 29,5 30,7 31,9 33,1 34,4 35,6 36,8 38,1 39,3 40,5 41,7 43,0

4 23,7 25,2 26,8 28,4 30,0 31,5 33,1 34,7 36,3 37,8 39,4 41,0 42,6 44,2 45,7 47,3 48,9 50,5 52,0 53,6 55,2

5 29,0 30,9 32,8 34,8 36,7 38,6 40,6 42,5 44,4 46,3 48,3 50,2 52,1 54,1 56,0 57,9 59,9 61,8 63,7 65,7 67,6

6 34,3 36,5 38,8 41,1 43,4 45,7 48,0 50,2 52,5 54,8 57,1 59,4 61,7 63,9 66,2 68,5 70,8 73,1 75,4 77,6 79,9

8 40,2 42,9 45,6 48,3 51,0 53,6 56,3 59,0 61,7 64,4 67,0 69,7 72,4 75,1 77,8 80,5 83,1 85,8 88,5 91,2 93,9

9,1 9,8 10,4 11,0 11,6 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 15,2 15,8 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9 19,5 20,1 20,7 21,3

10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 14,7 15,4 16,0 16,7 17,4 18,1 18,8 19,5 20,2 20,9 21,6 22,3 23,0 23,7 24,4

15,8 16,8 17,9 18,9 20,0 21,0 22,1 23,1 24,2 25,2 26,3 27,3 28,4 29,4 30,5 31,5 32,6 33,6 34,7 35,7 36,8

Nota

: ru t| 0,8, valorile din Del 'educ a tate Pent = tat se juma Tabelul 2.9.7. Pierderile de cldur ale conductelor din otel, neizolate 9m~0 Pierderile de cldur [W/m] pentru diametre [in]:
a [K]

1/2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12,8 13,7 14,5 15,4

3/4 16,1 17,2 18,2 19,3

1 20,2 21,5 22,8 24,2

11/4

11/2

2 31,3 33,3 35,4 37,5

21/2

3 44,8 47,8 50,8 53,7

4 57,5 61,4 65,2 69,0 72,9 76,7 80,5 84,4 88,2 92,0 95,9 99,7 103,5 107,4 111,2 115,0 118,9 122,7 126,6

5 70,4 75,1 79,8 84,5 89,2 93,9 98,6 103, 3 108, 0 112, 7 117, 4 122, 1 126, 8 131, 5 136, 2 140, 9 145, 6 150, 3 155, 0 159, 7 164, 4

6 83,3 88,9 94,4 100, 0 105, 5 111, 1 116, 6 122, 2 127, 7 133, 3 138, 8 144, 4 149, 9 155, 5 161, 0 166, 6 172, 2 177, 7 183, 3 188, 8 194, 4

8 97,8 104,3 110,9 117,4 123,9 130,4 137,0 143,5 150,0 156,5 163,0 169,6 176,1 182,6 189,1 195,6 202,2 208,7 215,2 221,7 228,3

25,2 26,9 28,6 30,3

26,2 27,9 29,7 31,4

38,3 40,9 43,4 46,0

16,2 20,4 25,5 32,0 17,1 21,5 26,9 33,7 17,9 22,5 28,2 35,3 18,8 23,6 29,6 37,0 19,6 24,7 30,9 38,7 20,5 25,8 32,2 40,4 21,3 26,8 33,6 42,1 22,2 27,9 34,9 43,8 23,0 29,0 36,3 45,4 23,9 30,0 37,6 47,1 24,7 31,1 39,0 48,8 25,6 32,2 40,3 50,5 26,5 33,3 41,7 52,2 27,3 34,3 43,0 53,8 28,2 35,4 44,3 55,5 29,0 36,5 45,7 57,2 29,9 37,6 47,0 58,9

33,1 39,6 48,5 56,7 34,9 41,7 51,1 59,7 36,6 43,8 53,7 62,7 38,4 45,8 56,2 65,7 40,1 47,9 58,8 68,7 41,9 50,0 61,3 71,6 43,6 52,1 63,9 74,6 45,4 54,2 66,4 77,6

47,1 56,3 69,0 80,6 48,8 58,3 71,5 83,6 50,6 60,4 74,1 86,6 52,3 62,5 76,7 89,6 54,1 64,6 79,2 92,5 55,8 66,7 81,8 95,5 57,6 68,8 84,3 98,5

59,3 70,8 86,9 101,5 130,4 61,1 72,9 89,4 104,5 134,2

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


innd seama c pierderea de cldur a apei pe tronsonul 1 este: Qi=Gic88i=Gicd(8in-6fin) [W] (2.9.36) unde: 80i={8in-0fin) [K] (2.9.37) n care 8ei este temperatura apei calde la ieirea din tronsonul 1 i intrarea n tronsonul 2 i c debitul de cldur aflat n tranzit prin tronsonul 2 este: Q2=G2cA02 [W] (2.9.38) n care A02=A8i-Sei [K] (2.9.39) se ajunge din aproape n aproape la: G,=Tabelul 2.9.8. Distana maxima de la boiler pn la cea mai ndeprtat coloann cazul circulaiei prin qravitaie Dh [m]
Dmax [m]

Superioar

Inferioar

2 6 10 20

15-20 30-35 4045 50-60

12-15 20-25 25-30 30-35

Dh-distana de nlime ntre centrul boilerului i eel mai nalt punct de consum; Dmax-distana maxima de la boiler la coloan.

1
*-

^L^^-J
Fig. 2.9.22. Schema de calcul a unei instalatii de circulate a apei calde de consum, prin gravitajie: 1 - boiler; 2 - racord de ap rece; 3 - racord de ap cald de consum; 4 - conducts de distribute a apei calde de consum; 5 - coloan pentru ap cald de consum; 6 - legtur la armtura de ap cald; 7 - conduct de circulate; 8 - racordul conductei de circulate la boiler. Qo [m7h] 16,5 13,5 10,5 7,5 4,5 1,5 n

IT

t\ ift
zv
f s
J.\
j. \

C V

/.
y"

c
I 4 *

/ SH
4

, \ \

1
r

2 4 6 81 Fig. 2 .9.23. Cror aa an; Dei calde c >amblu cu

0 14 18 22 [h] ograma de consum Je consum ntr-un 480 apartamente.

cA81
Qtr2 Qtr2

[Kg/s]

a
' CA02 QH_QL Q,n-Q:

G,

a
Ydl + Yd2 \h i 2

(2.9.40) [Kg/s] (2.9.41)


L/ _ | Ycl + Yc2 n disP-\ 2 Yc2 + Yc3 Yd2 + Yd

h,+ [Pa]
, I Yc3 ~*~ Yet _ Yd3 + Ydl It-, Gi = G{i-i)
Qtn Qt

V(M)-W(M)

Q,-.
[Kg/s] (2.9.42) n care G este debitul de ap vehiculat printr-un tronson oarecare ; al conductei de circulate a apei calde de consum. Determinarea sarcinii hidrodinamice pentru circulapa apei calde de consum - n cazul circulaiei apei calde de consum prin pompare, sarcina necesar este egal cu nlimea de pompare, care se determin calculnd suma pier-derilor totale de sarcina pe conductele de circulate, la debitele de circulate Gi. Pompa de circulate se alege (din catalogul de pompe) cunoscnd nlimea de pompare necesar i debitul necesar. - n cazul circulaiei apei calde prin termosrfon, sarcina disponibil se determin cu relatia general: HdiSp=h(Y^Yd) [Pa] (2.9.43) n care: h este nlimea coloanei respective [m]; YcYd - greutile volumice ale apei din conductele de circulate i, respectiv, de distribuie [N/m3]; De exemplu, n cazul instalaiei de circulate prin gravitaie, reprezentat n figura 2.9.22 sarcina hidrodinamic disponibil este: (2.9.44) Circulate prin termosifon a apei calde de consum este eficient n condiiile indicate n tabelul 2.9.8.

2.9.5. Exemple de calcul


Exemplul de calcul 1. Se dimensioneaz instalaia de preparare a apei calde de consum cu boilere montate n paralel, pentru un ansamblu de cldiri de locuit, cu 480 de apartamente, dotate fiecare cu cte o baterie de spltor, lavoar i cad de baie, cu 2,8 persoane pe apartament, cu un consum specific de 110 l/pers. zi i ap cald de 60 DC , gradul de asigurare n alimentarea cu ap cald fiind de 99 %; durata de utilizare a apei calde este de 19 h/zi. Rezolvare. Debitul de ap cald se calculeaz cu relatiile 2.4.3 i 2.4.4. _480-2,8-110 q ~ 19-3600 + 2,326,

480-2,8-110
"V 19-3600 = 5,6/ s = 20164 l/h Repartiia procentual a apei calde de consum se ia din tabelul 2.9.5, pentru 500 de apartamente. Debitul de calcul de 5,6 l/s corespunde valorii procentuale de 13,4 % pe durata de cca. 10 min; pentru durata de 1 h revine debitul maxim de (5,6/13,4)-10,9=4,56 l/s. Se ntocmete tabelul 2.9.9, n care n coloana 2 i 3 sunt trecute valorile [MJ] e 30000 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 [C] 60 50 40 30 20 10

1 1 F

1 )/ 3 1 1
J ,

( Fig. 2. cons 1 - cant cumulal

) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 [ 9.24. Variaia n timp a cantitii de cldur transmise apei cald< um, a cantitii de cldur furnizate de surs i a temperaturii a calde de consum: tatea de cldur cumulat, furnizat de surs; 2 - cantitatea de c< , transmis apei calde consumate n instalatii; 3 - variaia tempe apei calde de consum.

4 1] ; de pei ldur aturii

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


procentuale din tabelul 2.9.5. n coloana 4 sunt trecute debitele de calcul qc corespunztoare valorilor procentuale orare i transpuse grafic n fig. 2.9.23. In coloana 6 din tabelul 2.9.9 sunt calculate debitele de cldur Qc [kW], iar n coloana 7, cantitile de cldur Qc.cumuiat [kJ]. n figura 2.9.24 sunt transpuse grafic valorile Qc.cumuiat [MJ] (curba 2) i cantitile de cldur cumulate furnizate de surs Qs.cumuiat [MJ] (curba 1); diferena maxima ntre curbele 1 i 2 msurat pe ordonat reprezint cantitatea de cldur transmis apei acumulate Qa = 1367163 [kJ]. Volumul necesar al boilerelor se calculeaz cu relatia 2.9.17:

VQ..
cp(Qcl Q
w

cmin/

1367163
= 16,4 m3

4186,8-1000(60-40)
Din tabelul 2.9.1 se aleg 4 boilere orizontale avnd fiecare volumul efectiv V=5000 I. Variaia temperaturii apei calde din boiler calculat cu relaia 2.9.18 are valorile din tabelul 2.9.9 (coloana 12) i este transpus grafic n figura 2.9.24. Exemplul de calcul 2. Se dimensioneaza instalaia de preparare a apei calde de consum cu aparate n

contracurent i rezervoare de acumulare a apei calde pentru un ansamblu de cldiri de locuit cu 480 apartamente, cunoscnd c suma debitelor specifice Lngs =225,6 l/s, ce-lelalte date sunt acelai ca la exemplul de calcul 1. Rezolvare. Cunoscnd suma debitelor specifice Enqs =225,6 l/s din figura 2.9.1 rezult: cantitatea de cldur transmis apei acumulate Qa=1465,38 MJ = = 1465380000 J, volumul necesar al acumulatoarelor V=7 m3= 7000 I; sarcina termic a schimbtorului de cldur Qs= 1,0467 MW =1046700 W, Din tabelul 2.8.2 se aleg 2 rezervoare de acumulare a apei avnd fiecare capacitatea de 4000 I. In continuare, se efectueaz calculul termic de alegere a aparatelor n contracurent tip ICMA,S-31Am, cunoscnd sarcina termic Qs = 1046700 W i considernd ca agent termic apa cald pentru nclzire are temperaturile: 9i=95 C; 8"=75 C. Diferena medie logaritmic de tempe-ratur va fi: _(75-10)-(95-60)_
^0' ~-------------65----------" In 35 =-=48,5 K 0,619 Valoarea (46)m=48,5 C se poate obine i direct, din nomograma redat n figura 2.9.1. Pentru calculul coeficientului global de transmitere a cldurii se folosete nomograma din figura 2.9.17. Se calculeaz debitul de agent termic primar: Q.

c{e;-ey
1046700 4186,8(95-75) i temperatura medie: 12,5/cg/s=45f//? 9
(0' + d$ 95 + 75 : 85 C, pentru care, din nomograma (fig. 2.9.18) rezult wr=1,02 m/s. Se calculeaz debitul de ap cald de consum:

o.
G~=G=- c2(0'2' 1046700

-e:)
-5kg/s= 18 f//7 4186,8(60-10) i temperatura medie 0med?=(62+82)/2 =(10+6)/2=35 C, pentru care, din nomograma (fig. 2.9.18) rezult wj=1,05 m/s. Cu valorile de mai sus, din nomograma (fig. 2.9.1) rezult /<=2477 W/(m2-k) Suprafaa necesar de schimb de cldur este: Qs 1046700

<pk{A0)m 0,85-2477-48,5
=10,2 rrf Din tabelul 2.9.4 se alege un aparat n contracurent tip ICMA n S 31 Am/2x 4000 (cu 2 tronsoane avnd fiecare lungimea de 4,0 m) cu suprafaa efectiv de schimb de cldur S=11 m2.

Ora 1
0-1 1-2

Tabelul 2.9.9. Calculul cantitii de caldura transmise ape Pcumulat q Qc cumulat Qc [kW] Qc cumulat c P [kJ] [m3] [%] 3 [m /h [%] ]

cumula n boiler (exemplu de te calcul 1)


Qs [kW]
Qs cumulat

[kJ]

Qa [kW]

A6

A0c min

[Kl 11 -

[K]

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

12 -

2-3 "3-4

----"-... ....-

720000 200,0

4-5

53,5

5-6 6-7 7-8 8-9


9-10 10-11

2,8
^8,6

2,8 11,4

4,21 4,21 12,94 17,15

244,76 752,32 551,62 411,05 253,49 332,56 419,77 594,77 463,37

881136 3589535 5573721 7053488 7966046 9163256 10674419 12815581 14483721 15586744 1 16815349 18104651 19584419 21348837 23395814

300,0 500,0 550,0 550,0

1800000 3600000

918864 10465

13,7 i 0,2 40,2 40,1

6,3 4,7
2,9^

17,7 22,4

9,48 7,07

26,63 33,70

5580000 7560000 1

6279 506512 313954 556744 1025581

0,1
7,5 4,6 47,5 44,6

25,3 29,1 33,9 40,7 46,0 49,5 53,4

4,36 5,72 7,22

38,06 43,78 51,00

300,0 300,0

8280000 9720000

3,8
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

8,2

48,2

4,8 6,8 5,3


3,5 3,9

550,0 550,0 300,0 300,0 300,0 530,0 5300

11700000 13752000 14832000 15912000 16992000 18900000 20808000 936419 348279 325256 176651 795349 1223591 1367163 1228186 712465 159907 6279 10465

15,2 55,2 53,0 13,8

10,23 61,23 7,97 69,20

5,2 4,8 2,6

45,2 44,8

5,27 5,87

74,47 80,34 86,50 93,57 102,00

306,39 341,28 358,14 411,05 490,12

42,6

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

4,1 4,7 5,6 6,5 7,7


10,9

57,5 62,2 67,8

6,16 7,07 8,43

11,7 51,7 18,1 58,1

530,0 530,0

22716000 24624000

20
18,2

60 58,2

74,3 82,0 92,9 98,3 100,0

9,78

111,78

568,60 673,25 953,49 25819535 29252093 530,0 800,0

11,58 123,36 16,40 139,76 "

26532000 29412000 30960000 31500000

10,4 50,4 2,3 42,3

5,4 1,7

8,13 2,56

147,89 150,45

530,81 148,84

30953721 31489535

4300 150,0

0,1 0,2

40,1 40,2

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap 2.10. Instalatii locale pentru prepararea apei calde de consum
n cazul cldirilor care nu dispun de instalatii de nclzire central, cum sunt unele cldiri din centrele urbane (cldiri de locuit individuale, ateliere mici, restau-rante etc.) localitile rurale, sau din zona montan (vile, moteluri etc.), se prevd instalatii locale pentru prepararea apei calde de consum. Aparatele locale pentru prepararea apei calde de consum, se clasific dup urmtoarele criterii: forma de energie folosit: energie O O

'/////,
250-270 Fig. 2.10.1. nclzitor electric instan-taneu pentru ap cald de consum.

Fig. 2.10.2. Boiler electric: 1 - mantaua boilerului cu tabl din oel acoperit la interior cu un strat din email sau din material plastic special (rezistent la temperatura apei calde); 2 - izolaie termic; 3 - manta metalic de protecie, acoperit la exterior cu un strat din email alb; 4 rezisten elec-tric; 5 - termostat; 6 - racord la con-ducta de alimentare cu ap rece sub pre-siune; 7 ventil de reinere; 8 - racord la conducta de distribute a apei calde de consum. electric, gaze naturale, energie solar; combinate (energie solar i energie electric etc.); modul de preparare a apei calde de consum: nclzitoare instantanee, cu acumulare (boilere) sau semiacumulare.

2.10.1. Aparate electrice pentru prepararea local a apei calde de consum


2.10.1.1 Inclzitoare electrice instantanee Se racordeaz direct la punctul de consum al apei calde (de exemplu, la ba-teria spltorului de vase pentru buctrie). n mod uzual, ele asigur debite de ap cald cuprinse ntre 5 i 10 l/min. nclzitorul electric instantaneu prezentat n figura 2.10.1, are urmtoarele carac-teristici tehnice: debitul - 5 l/min; puterea electric - 2 kW (la tensiunea electric de 220 V i frecvena 50 Hz); timpul de nclzire pentru 1 I ap la temperatura de 60 C - 2 min; masa total a aparatelor - 8 kg; dimensiunile aparatului sunt redate n figura 2.10.1. 2.10.1.2 Boilere electrice Se compun dintr-un rezervor metalic cilindric nchis (fig. 2.10.2) izolat termic la exterior avnd montate n interior rezistene electrice, prin care, trecnd curentul electric, se degaj o cantitate de cldur preluat direct de apa de consum, care se nclzete pn la temperatura de utilizare. 19 10

17 9 8 4 Fig. 2.10.3. Inclzitor instantaneu de ap, funcionnd cu gaze naturale cu flacr modulant, tip BOSCH-JUNKERS: 1 - conduct de ap rece; 2 - conduct de ap cald; 3 - conduct de gaze; 4 - regulator al debitului de ap; 5 - selector pentru debitul de ap; 6 - urub de golire; 7 - dop de nchidere pe conducta de ap cald; 8 - dop de nchidere pe conducta de ap rece; 9 - conducta de golire; 10 - arztor de gaze; 11 - ventil de gaze; 11' - ventil de gaze pentru aprindere lent; 12 - ventil principal de gaze; 13 - ventil de gaze pentru flacra de veghe; 14 - tub de gaz pentru flacra de veghe; 15 - arztor pentru flacra de veghe; 16 electrod de aprindere; 17 - aprinztor piezo-electric; 18 - supraveghetor termic al gazelor de ardere; 19 schimbtor de cldur din eav cu aripioare.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


Temperatura este meninut constant de un termostat care nchide sau deschide circuitul electric de alimentare a rezistentelor electrice, cnd temperatura apei calde tinde s scad sau s creasc. Apa rece p-trunde n rezervor pe la partea inferioar i este preluat de la partea superioar a rezervorului (deoarece prin nclzire i micoreaz greutatea specific i se ridic la partea superioar a acestuia). Pe conducta de alimentare cu ap rece se monteaz un ventil de reinere. Boilerele electrice se execut cu capaciti de 40 i 100 I.

2.10.2. Aparate pentru prepararea local a apei calde de consum, folosind gaze naturale
2.10.2.1 nclzitoare instantanee de ap nclzitoarele instantanee de ap funcionnd cu gaze (fig. 2.10.3) cu fla-cr modulant tip BOSCHJUNKERS au o construcie special. Ele se monteaz n apropierea locului de utilizare a apei calde i a coului de fum, dar, cu acce-soriile corespunztoare, pot asigura ap cald i la distan. Aparatele sunt livrate complete, n cursul montrii trebuind efectuate numai racordurile la conductele de alimentare cu ap rece, respectiv de distribute a apei calde de consum i la coul de fum. nclzitoarele instantanee de ap funcionnd cu gaze naturale, pot fi racordate la orice reea de ap potabil

Fig. 2.10.4. Boiler generator de ap cald, funcionnd cu gaze naturale: 1 - deflector; 2 - element de turbionare a gazelor de ardere; 3 - eav de fum; 4 - rezervor interior; 5 - anod de protecie; 6 - racord de ap rece ; 7 - racord de ap cald ; 8 - tu de golire ; 9 - uni-tate de reglare pentru gaze; 10 - arztor i dispozitiv de aprindere; 11 - izolaie termic; 12 - mbrcminte exterioar; 13 aprinztor piezo-electric; 14 - eav de imersiune a apei reci. (presiunea maxima a apei 6 bar, presiunea minima 1,0... 1,2 bar). nclzitoarele instantanee de ap funcionnd cu gaze naturale au puteri ter-mice cuprinse ntre 8 i 20 kW, asigurnd debite de ap cald ntre 2,2 i 12,01 l/min. Consumul de gaze naturale este cuprins ntre 2,21 i 2,81 mVh, la presiunea de 20 mbar, iar consumul de gaz petrolier lichefiat ntre 1,80 i 2,20 m3N/h la presiunea de 30 mbar. Aparatele sunt echi-pate cu arztoare de gaze de tip atmos-feric. De asemenea, sunt echipate cu uniti de reglare continu a debitului de gaz, n funcie de debitul apei de trecere. In acest fel, pot fi utilizate i la alimentarea unor consumatori mici (de exemplu, sp-ltor de mini, bideu), ntruct chiar la debitul de ap cald de 2,5 l/min se asigur temperatura constant a apei calde. Cu ajutorul butonului de reglare a tem-peraturii, pot fi asigurate diferite temperaturi ale apei calde, n funcie de debitul de ap. n cazul utilizarii unor baterii de amestec

retur tur ieire alimentare circuit ACC combustibil nclzire infrare ap rece Fig. 2.10.5. Schema de principiu a unui cazan de apartament (cazan mural) pentru nclzire i prepararea apei calde de consum, funcionnd cu gaze naturale tip MICRA 28E (HERMANN-Germania): I - robinet de by-pass la instalatia de nclzire; 2 - pomp de circulate; 3 - robinet de golire instalatie; 4 vas de ex-pansiune; 5 - electrovan modulant de gaz; 6 - arztor; 7 - schimbtor de cldur pentru nclzire; 8 - colector pentru gaze de ardere; 9 - presostat pentru gaze de ardere; 10 - dezaerator; II - ventilator; 12 - presostat la lipsa de ap; 13 - supap de siguran pe circuitul de nclzire (3 bar); 14 robinet cu 3 ci; 15 - schimbtor de cldur ACC; 16 - presostat de prioritate; 17 - robinet de umplere al instalaiei de nclzire. sau robinete cu termostat, poate fi folosit reglarea automata a puterii, fr nici un fel de limitare. La alegerea locului de instalare, trebuie avut n vedere s nu existe degajri de substane chimice (fluor,
A

I4

clor, sulf etc.) care pot cauza coroziunea coului n cursul exploatrii aparatului. 2.10.2.1 Boilere generatoare de ap cald Sunt aparate metalice, cilindrice, vertical, cptuite la exterior cu izolaie ter-mic (fig. 2.10.4) i prevzute la partea inferioar cu un focar n care se monteaz arztorul de gaze i arztorul de aprindere. Gazele de ardere tree printr-un tub central prevzut cu element de turbionare i sunt evacuate pe la partea superioar printr-un deflector ntr-o conduct (care poate fi un tub flexibil) racordat la coul de fum. Boilerele funcioneaz n regim de acumulare a apei calde i pot fi folosite pentru alimentare cu ap cald a punctelor de consum dintr-un apartament sau din cldiri individuale cu 3-4 apartamente, a bateriilor de duuri din ateliere mici de producie, a restaurantelor etc. Regulatorul de temperatura ncorporat i dispozitivele de siguran garanteaz utilizatorului o exploatare facil i o fia-bilitate ridicat aparatului. Cerinele de ntre-inere sunt minime. Aparatul poate fi montat cu sau fr regulator de presiune. Necesarul de spaiu pentru montare fiind relativ mic, aparatul poate fi amplasat, cat mai aproape de punctele de utilizare a apei calde de consum, cu respectarea prevederilor din "Normativul de proiectare i executare a instalatiilor de alimentare cu gaze naturale" I 6 . In cazul utilizarii gazelor petroliere lichefiate se interzice amplasarea nclzitoarelor i boilerelor sub cota terenului (ex. subsol).

2.10.3. Cazane pentru prepararea local a apei calde de consum


Cazanele cu puteri termice sub 30 kW, funcionnd cu gaze naturale i destinate nclzirii unui apartament i preparrii apei calde de consum (cazane murale), Tabelul 2.10.1. Caracteristici principale ale cazanului HERMANN gama MICRA Caracteristici Valori nlime ltime 700 mm 450 mm 330 mm qrosime diametrul conductei de fum putere debit de ap cald de consum, la A#=35 K debit de: gaz natural GPL masa: 140 mm 28 kW 11 l/min 3,28 m3/h

2,44 m3/h 35 kg

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


produse de numeroase firme strine (din Frana, Italia, Germania etc.) sunt complet automatizate i au randamente termice ridicate. n figura 2.10.5, se prezint schema de principiu de funcionare a cazanului mural mixt, cu puterea de 28 kW (produs de firma HERMANN - Germania, din gama MICRA), avnd caracteristicile prezentate n tabelul 2.10.1. Cazanul asigur o producie de ap cal-d instantanee, fr ntrzieri legate de rea-tingerea temperaturii, datorit utilizrii electrovanei modulante de gaz, HONEYWELL. Este prevzut cu un schim-btor de cldur cu plci care asigur fur-nizarea apei calde de consum. De aseme-nea, este echipat cu un presostat pentru gaze de ardere care ntrerupe automat funcionarea cazanului n cazul funcionrii defectuoase a coului de fum. n anumite situaii se mai folosesc: cazanul de baie la presiune atmosferic i cazanul de baie sub presiune, ambele produse n tar. Cazanul de baie la presiune atmosferic (fig. 2.10.6) se compune dintr-un focar din font i un cazan vertical din tabl din oel, emailat la exterior, sau din cupru. Prin arderea combustibilului n focar, se degaj cldur care este cedat de gazele de ardere care circul printr-un burlan ce trece prin spaiul de ap din cazan, nclzind-o pn la temperatura de consum. n continuare, gazele de ardere sunt evacuate prin burlan la co. Pe cazan se monteaz bateria ameste-ctoare pentru ap rece i cald i racordul la du. Apa rece ptrunde n cazan pe la partea inferioar i dup nclzire iese pe la partea superioar. Cazanul se afl sub presiunea reelei de alimentare cu ap numai pe timpul funcionrii lui, iar excesul de ap rezultat

Fig. 2.10.6. Cazan de baie: 1 - sob din font; 2 - arztor de gaze; 3 - conduct de alimentare gaze; 4 - robi-net cu cep (cana) pentru gaze; 5 - co de evacuare a gazelor de ardere; 6 - cazan; 7 - conduct de alimentare cu ap rece; 8 robinet de nchidere; 9 - bateria amestectoare de ap rece i cald; 10 - eav de distribute a apei calde; 11 - du; 12 - cad de baie. prin dilatare n timpul nclzirii, se elimin prin para duului. Cazanul are avantajul unei construcii simple i fr dificulti n exploatare, dar are dezavantajul c poate fi utilizat la un singur consumator (baia). Cazanul de baie sub presiune (fig. 2.10.7) este alctuit dintr-un focar i un cazan vertical cu evi de fum care comunic cu un colector din care gazele de ardere sunt evacuate la co. Cazanul este alimentat pe la partea inferioar dintr-un rezervor de nlime, care funcioneaz n acelai timp i ca vas de expansiune, prelund excesul de ap rezultat din dilatare. Apa cald este dis-tribuit pe la partea superioara direct la punctele de consum. Avantajul acestui tip de cazan este c, ocupnd un spaiu restrns i avnd o construcie relativ simpl, poate produce apa cald pentru toate necesitile unei cldiri individuale (att pentru baie, ct i pentru buctrie)

2.10.4. Instalatii solare pentru prepararea local a apei calde de consum


Utilizarea energiei solare pentru nclzirea apei calde de consum constituie o soluie economic dac exist condiii climatice favorabile. n rile cu clim temperat, acest sistem este cuplat cu alte surse de

LlLi.Ji.1^

Fig. 2.10.7. Cazan de presiune pentru preparat ap cald: 1 - manta; 2 - evi pentru circulaia gazelor de ardere; 3 - focar; 4 - colector de gaze de ardere; 5 - racord la coul de fum; 6 - u de control; 7 -uile foca-rului; 8 - eav de alimentare cu ap rece; 9 - tu pentru ap nclzit; 10 - rezervor de rupere a presiunii; 11 - preaplin; 12 - conduct de alimentare cu ap de la reeaua public. energie pentru prepararea apei calde de consum, cu energie electric sau energie termic de la un punct termic sau o central termic. Captarea energiei solare se poate realiza n mai multe moduri, i anume: cu panouri solare, cu oglinzi parabolice, cu baterii solare etc. Cel mai utilizat este sistemul cu panouri solare. Panoul solar este constituit dintr-o ram metalic sau din lemn, avnd interiorul vopsit cu vopsea neagr absorbant de radiaii. In interiorul panoului se monteaz o serpentin din evi cu aripioare longitudinale vopsite n negru sau cu evi fixate de o tabl vopsit n negru, racordate la un distributor i respectiv, un colector. Partea inferioar a panoului solar este izolat termic. n circuitul solar, apa este vehiculat de o pomp. Cldura preluat prin radiatia solar de ctre apa din circuitul solar este cedat, printr-o serpentin de nclzire, masei de ap dintr-un rezervor de

Fig. 2.10.8. Instalaie solar de preparare a apei calde de consum cu circulate prin gravitaie: I - conduct de alimentare cu ap rece; 2 - conduct de alimentare cu ap cald; 3 - conduct de ducere a apei de la fundul rezervorului de acumulare la captatoarele solare; 4 - conducte de ntoarcere a apei de la captatoarele solare la rezervorul de acumulare; 5 - conduct de racord dintre rezervorul de alimentare cu ap rece i rezervorul de acumulare a apei calde; 6 - rezervor de acumulare a apei calde preparat solar; 7 - rezervor de alimentare cu ap rece cu nivel constant de ap ; 8 - robinet cu plutitor de alimentare cu ap rece a rezer-vorului 7; 9 - robinet de golire; 10 jgheab de colectare a apei calde; II - captatoare solare; 12 - suport scurt, pentru montarea captatoare I or; 13 - suport lung, pentru montarea cap-tatoarelor; 14 - suport pentru rezervorul de acumulare; 15 - plac de sprijin a suporturilor.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


acumulare, prevzut la partea inferioara cu un racord la reeaua de alimentare cu ap rece sub presiune i la partea superioar cu racord la reeaua de distribute a apei calde de consum. Pompa din circuitui solar este pus n funciune la comanda unui regulator di-ferenial de temperatur, care primete impulsuri de la 2 termostate, unul con-trolnd temperatura apei din rezervorul de acumulare i cellalt din panoul solar. Temperatura apei calde de consum, poate fi reglat printr-un termostat care comand un ventil cu 3 ci ce realizeaz o reglare proporional ntre debitul de ap cald evacuat din rezervor i un debit de ap rece. In figura 2.10.8 este prezentat o insta-laie solar de preparare a apei calde de consum, cu circulate gravitational. n figura 2.10.9 este prezentat o insta-laie solar de preparare a apei calde de consum cu circulate prin pomp n va-rianta a, fr schimbtor de cldur, iar n varianta b cu circulaia agentului termic solar prin serpentina unui boiler vertical. n cazul n care este necesar o surs
13

I^U
2

14

,8

Fig. 2.10.9. Schemele instalajiilor solare de preparare a apei calde, fr surs auxiliar cu circulaia apei calde cu pompe: a - fr schimbtor de cldur; b - cu schimbtor de cldur; 1 - conduct de alimentare cu ap rece; 2 - conduct de alimentare cu ap cald; 3 - conduct de ducere a apei la captatoarele solare; 4 - conduct de ntoarcere a apei calde de la

captatoarele solare; 5 - captatoare solare; 6 - robinet de golire; 7 - robinet de golire i de ncrcare; 8 punct de msurare a temperaturii (loca pentru termometru); 9 - termometru; 10 - termometru mano-metric; 11 - tronson de msurare a debitului; 12 - apometru; 13 - dispozitiv automat de dezaerisire; 14 - vas de expansiune nchis; 15 - acumulator de ap cald preparat solar; 16 - boiler vertical; 17 - reintor de nmol; 18 - pomp de circulate a apei. auxiliara, se prevede, n circuitui de ap cald preparat solar, un schimbator de cldur auxiliar cu agent termic ap cald sau ap fierbinte (fig. 2.10.10).

2.11. Tehnologii de executare i montare a instalajiilor de alimentare cu ap 2.11.1. Organizarea lucrrilor de executare i montare a instalajiilor de alimentare cu ap
Pentru obiectivele de investiii publice, proiectantul elaboreaz graficul de ealonare a executrii lucrrilor de instalaii. Organizarea executrii acestor lucrri, revine unitilor specializate de executare i montare a instalaiilor de alimentare cu ap, care sunt atestate n acest scop. Pentru obiectivele de investiii private, de cele mai multe ori, proiectarea i executarea lucrrilor de instalatii este asigurat de aceeai unitate specializata. La executarea instalaiilor de alimentare cu ap se recomand prevederile Normativul pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare, I 9. Executarea lucrrilor de instalatii de alimentare cu ap se face coordonat cu celelalte instalatii, coordonarea fiind necesar pe ntreg parcursul executrii i montrii instalaiilor, ncepnd de la trasare.

2.11.2. Trasarea instalajiilor interioare de alimentare cu ap rece i cald de consum


Prin operaia de trasare se nelege stabilirea cotelor de montare a conductelor de distribuie i a punctelor consumatoare

17JP15;

hy i ,10 i i

25 10

1
T
_

^<
"

I-----------------

_V
3

' .14
Vi V i
---Xf-T----i

I-K4-

A
I

T
Vs 24

26

'^i
17
10

AX

Hli2y,uv,
/I0i

r
r~"~~
txHaMZl-txt-

18

,10

1 10
7 O

I7- - - -t
, 16i 14 V5 27

\,T___JWfeL. Wjhz,,__, _A
X10

-r
Fig. 2.10.10. Schemele instalaiilor solare de preparare a apei calde cu acumulatoare fr schimbtoare de cldur racordaten serie cu instalaiile de preparare a apei calde ale sursei auxiliare cu schimbtoare de cldur n contracurent: a- cu presiune suficient pe reteaua de alimentare cu ap rece; b - cu presiune insuficient pe reeaua de alimentare cu ap rece; I - conduct de alimentare cu ap rece; 2 - conduct de alimentare cu ap cald; 3 - conduct de ducere a apei la captatoarele solare; 4 - conduct de ntoarcere a apei calde de la captatoarele solare; 5 - conduct de ducere a agentului termic spre aparatul de contracurent; 6 - conduct de ntoarcere a agentului termic de la aparatul n contracurent; 7 - conduct de aer comprimat; 8 - captatoare solare; 9 - robinet de golire; 10 - punct de msurare a temperaturii (loca pentru termometru); II - termometru; 12- termometru manometric; 13 - traductor de temperatura al sistemului de reglare; 14 regulator direct de temperatura; 15 - sistem de automatizare pentru pornirea i oprirea pompei de circulate; 16 - presostat; 17 - tronson de msurare a debitului; 18 - apometru; 19 - dispozitiv automat de dezaerisire; 20 - vas de dezaerisire; 21 - vas de expansiune nchis; 22 - acumulator de ap cald preparat solar; 23 recipient hidropneumatic; 24 - schimbator de cldur n contracurent al sursei auxiliare; 25 - retintor de nmol; 26 - pomp de circulate a apei ntre rezervorul de acumulare i captatoarele solare; 27 - pomp pentru asigurarea presiunii necesare la punctele de consum; V - vane.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


de ap din cldire. Trasarea instalaiei interioare de alimentare cu ap se face pe baza datelor din proiect i a planului de coordonare a tuturor retelelor de conducte (ap rece, ap cald de consum, canalizare etc.) ce se monteaz n aceeai cldire. Operaia de trasare a instalaiilor ncepe n faza n care pereii sunt nc netencuii, iar pardoseala ncperilor neturnat. De aceea, este necesar s existe un element comun de referin. Aceste element se numete "linia la un metru " sau "linia de vandris " situat la nlimea de un metru de la cota pardoselii finite. nlimea ei se stabilete ntr-un punct n care se cunoate cu precizie cota pardoselii finite i se transmite n fiecare ncpere cu un furtun de nivel cu evi din sticl la capete. Fa de aceast linie se stabilesc cotele de montare a punctelor consumatoare de ap i a conductelor din instalaie. Trasarea n plan orizontal a instalaiei interioare cuprinde: - stabilirea amplasrii conductelor principale de distribute i a cotelor de amplasare a reazemelor pentru conducte; - poziiile i cotele de amplasare a coloanelor i a golurilor necesare pentru trecerea acestora, prin planee, iar n cazul coloanelor montate ngropat, poziiile liurilor ce trebuie executate n zidrie; - poziiile punctelor de consum a apei (ale obiectelor sanitare). Trasarea n plan vertical a instalaiei interioare (fig. 2.11.1) cuprinde: - traseul conductelor pe pereii cldirii i punctele de fixare; - nlimea de montare a obiectelor sanitare, locul de amplasare a diblurilor necesare pentru montarea consolelor i cotele de montare a conductelor de legtur pentru apa rece i cald, de la obiectele sanitare la coloane; - golurile necesare pentru traversarea pereilor interiori i exteriori ai cldirii. Trasarea conductelor de alimentare cu ap din interiorul cldirii trebuie s fie paralel cu pereii sau cu linia stlpilor i s urmeze drumul eel mai scurt pn la punctele de consum care trebuie alimentate cu ap. Nu se admite montarea conductelor cu trasee oblice fat de perei i plafon sau urcnd prin mijlocul pereilor. Numai conductele ce coboar la obiectele sanitare sau la aparate pot fi montate departe de colul ncperii, la poziiile respective prevzute n proiect.

2.11.3. Executarea strpungerilor i liurilor n elementele de construct n vederea montrii insta-laiilor interioare
Montarea instalaiilor n cldire necesit trecerea conductelor prin ziduri sau planee sau amplasarea lor n goluri executate n elementele construciei. Majoritatea golurilor necesare montrii conductelor sunt realizate de constructori o data cu turnarea planeelor sau executarea peretilor. Rmn totui de executat

unele strpungeri, liuri (anuri verticale prin ziduri), goluri etc. care sunt absolut necesare pentru trecerea conductelor i care se execut astfel nct s nu afecteze n nici un fel rezistena, stabilitatea i sigurana construciei. De aceea, pozitiile acestor goluri sau strpungeri se stabilesc mpreun i de comun acord cu constructorul. Executarea strpungerilor i a liurilor se face manual sau mecanic. n cazul execuiei manuale se utilizeaz dli late, piuri din otel special i un ciocan. In cazul execuiei mecanizate se folosesc dispozitive acionate pneumatic pentru dltuire i strpungere sau burghie i freze pentru forare n ziduri.

2.11.4. Tehnologia de executare i montare a retelelor interioare de conducte i a armturilor anexe


2.11.4.1 Executarea i montarea conductelor principale de distribufie a apei Executarea i montarea evilor din materiale plastice mbinarea evilor din polietilen (PE), polipropilen (PP) sau policlorur de vinil (PVC) rezistente la presiunea interioar de regim a apei (6 bar) se poate face: prin tea

Linie de reper

A.
160 o)

J6Q. 1
; i

T~ *~~
IUU

3/8"
/

'

,/2- -

1/

..153..

Hit/

r... -XT

V^F^F rJ3.
1/2 3/4 3/8

Fig. 2.11.1. Trasarea distribuiei de alimentare cu ap rece i cald de con-__________sum, la un etaj, cu raportarea cotelor la linia de reper._________ .*-..

"

Fig. 2.11.2. Maina electric pentru sudarea evilor i fitingurilor din materiale plastice (PE, PP, PVC): a - suportul pentru termoplac i frez electric; b - centrala electrohidraulic cuplat cu un sistem de control, care menine constant presiunea n timpul sudrii chiar cnd motorul electric este oprit. __________ _______

iritHtittttlM^'^

Fig. 2.11.3. Exemple de realizare a sudrii evilor i fitingurilor din materiale plastice: a - poziponarea evilor pentru sudare cap la cap; b - sudarea fitingurilor pe eav; c - sudarea flanelor cu gat.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


sudare sau lipire (mbinri fixe), prin sau RITMO). flane sau cu racorduri olandeze (mbinri Toate modelele sunt echipate cu (fig. demontabile). 2.11.2): Pentru sudarea evilor i fitingurilor termoplac tratat cu materiale anti-din materiale plastice (PE, PP) se folosesc adezive, cu control electronic al temperaturii maini electrice cu comand numeric (de de sudare (fig. 2.11.2a); exemplu, din seria EUROSTANDARD frez electric cu dispozitiv de

a VMwfr/,
13]

ca a___

jyrtr
vhrJy

ri a

,H 4>

3B<i>iEi
p /\/////\////\z
^^> Fig. 2.11.4. Sisteme de susinere a conductelor: a - cu bride prinse cu uruburi; b i c - cu brri; d, e, f, g - cu console; h, i, j - cu susintoare prinse de armtura elementelor de construcie; k, I, m, n - pe suporturi din profile metalice; o, p, r - cu console dublu Incastrate, confecponate din profile metalice.

Distante de montaj n mm

dX
a b c
d*=dnint

1/2

3/4-1

11/4-2

20 80 100

30 80 120

50

Fig. 2.11.6a. Poziii i distane de montare pentru coloanele de alimentare cu ap rece, ap cald de consum i canalizare, n cazul montrii aparente a conductelor: 1 - conduct de canalizare 0100 mm; 2 - conduct de canalizare 050 mm; 3 - conduct de alimentare cu ap rece, respectiv, ap cald de consum.____ siguran; unitate electrohidraulic, cu furtunuri hidraulice cu conectare rapid i un distribuitor special care face posibil executarea unui ciclu complet de sudur prin manevrarea unui singur levier (fig. 2.11.2b). Caracteristicile tehnice generate ale acestor sisteme sunt: tensiune de alimentare: 220 V, 50 Hz; tensiune de ieire: <50 V; putere maxima: 2500 W; temperatura de lucru: -5...+40 C; timp de sudare: 20...999 s, cu corecii aplicate n funcie de temperatura ambiant. Tipul de sudur i puterea de nclzire sunt reglate automat n funcie de: dia-metru, tipul tevilor i al fitingurilor ce urmeaz a fi sudate i temperatura am-biant. Parametrii care controleaz pro-cesul de sudare sunt selectai cu ajutorul butoanelor aparatului i apoi confirmai dup afisarea pe display. Dup selectare, se apas butonul START i cronometrul ncepe numrtoarea invers; cnd con-torul indic 000 sec, sudura este realizat. n figura 2.11.3 sunt prezentate exemple de realizare a sudrii evilor i fitingurilor din materiale plastice. mbinarea prin lipire a conductelor din PVC se poate realiza direct eav cu eav, sau eel mai des, cu fitinguri (coturi, teuri, reducii etc.). Pentru mbinarea prin lipire, cele dou suprafee ale conductelor ce urmeaz a fi puse n contact se calibreaz, se ns-presc prin frecare cu hrtie abraziv, se

Fig. 2.11.5. Montarea conductelor: a - n plas orizontal; b - in plas vertical.

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


terg bine cu o crp uscat, se degre-seaz cu dicloretan i apoi se ung cu adeziv. Dup lipire, eava trebuie s stea nemicat timp de 24 h, n atmosfer uscat, fr praf i la temperatura ambiant, cuprins ntre +10 i +40 C. Att n timpul lipirii ct i ulterior, la montaj, conductele din PVC trebuie ferite de zgrieturi, loviri sau aciuni mecanice. mbinarea conductelor din PVC prin flane se poate face folosind flane su-date pe evi, n atelier, sau flane sudate la capetele evilor bercluite. mbinrile demontabile ntre evile din materiale plastice sau ntre acestea i evile sau armturile metalice se realizeaz cu racorduri olandeze. Pentru preluarea dilatrilor conductelor, se monteaz compensatoare de dilatare, ntre dou puncte fixe. Curbele se execut cu dispozitive hidraulice pentru ndoit evi. Tronsoanele de conducts prelucrate sunt aduse la locul de montare pentru a fi mbinate i fixate la poziiile Irasate. n cazul distribuiei inferioare, conducta principal de distribuie se monteaz n subsol, prins de planeu sau de pereii cldirii. Mai nti se execut o montare provizorie, conductele fiind suspendate cu srm, fie pe planeu, fie pe piuri btute n perei; dup mbinare, conductele sunt fixate cu ajutorul brrilor sau consolelor de susinere (fig. 2.11.4). De regul, conductele de distribute a apei reci se amplaseaz i se monteaz n cldiri, innd seama de coordonarea cu celelalte reele cum sunt: de distribute a apei calde de consum, de canalizare, de ducere i de ntoarcere a apei calde pentru nclzire etc. Montarea acestor con-ducte se poate face n pias orizontal (fig. 2.11.5a) sau n plas verticala (fig. 2.11.5b). Conductele principale de distribute se monteaz cu pant de 2...5 mm/m, care poate fi ascendent pentru eliminarea aerului, sau descendent pentru golirea conductelor. La trecerea conductelor prin perei sau planee, se monteaz tuburi protec-toare din evi din oel, avnd diametre cu o dimensiune mai mare dect cele ale conductelor de distribute pentru a permite deplasarea conductelor la variaii de temperatura (la dilatare). Executarea i montarea evilor din otel zincate evile din oel zincate se mbin cu fi-tinguri din font maleabil zincat sau prin flane, mbinarea prin sudur, n general, nefiind admis. Filetul evilor (corespunztor prevederilor STAS 402) trebuie s permit nurubarea pieselor, cu mna, pn la cel puin 1/2 i eel mult 3/4 din lungimea filetului piesei. mbinarea cu filet se etaneaz cu fuior de cnep, mbibat cu past de miniu de plumb sau past de grafit amestecat cu ulei de in fiert, sau alte materiale omologate n acest scop. mbinriie prin flane se etaneaz cu garnituri confecionate din carton (STAS 1733), unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit mbibat n ulei de in fiert sau cu alte materiale omologate. mbinrile cu racorduri olandeze se utilizeaz n locuri accesibile, vizitabile i unde sunt posibile demontri. evile din oel, zincate, se fixeaz de elementele de construcie cu aceleai sisteme de susinere ca i conductele din materiale plastice (fig. 2.11.4). 2.11.4.2 Montarea coloanelor

Coloanele se amplaseaz n centrul de 7 /7/7y?/Z)

W//////////A

^. " -C '

'fcr r
1

%3

_ _ _ _ --

05 .
/

'

^u^' Plas rabi

1/

NOTA: nlimea h" este funcie de panta i lungimea coloanei de scurgere DETALIU GRINDA DIN RABIT Fig. 2.11.6b. Poziii i distane de montare pentru coloanele de alimentare cu ap rece, ap cald de consum i canalizare n cazul montrii n liuri mascate i grinzi false, cu rabi: 1 - conduct de canalizare 0100 mm; 2 - conduct de canalizare 050 mm; 3 - conduct de alimentare cu ap rece, respectiv, ap cald de consum. greutate al punctelor de consum pe care le alimenteaz. Ele se pot monta aparent, n lituri sau ngropat n tencuiala pereilor (fig. 2.11.6). Cnd coloanele se monteaz aparent, din motive de estetic se amplaseaz pe ct posibil n colurile ncperilor i, de regul, n colurile ncperilor care conin instalatii sanitare (closete, bi, buctrii). La montarea coloanelor trebuie s se prevad posibilitatea izolrii fiecreia dintre ele de restul instalaiei i golirii lor n caz de reparaii. Pentru aceasta, la baza fiecrei coloane se monteaz cte un robinet de nchidere fr descrcare, alturat unui teu de golire. Racordarea coloanelor la conducta principal de distributie se face cu fitinguri (fig. 2.11.7). Pentru preluarea dilatrii coloanelor cu evi din materiale plastice (PE, PP, PVC) se folosesc lire de dilatare. Coloanele sunt sustinute cu ajutorul brrilor metalice ncastrate n elementele de constructs cu mortar de ciment sau de ipsos (fig. 2.11.8), amplasate, de regul, la fiecare etaj, ns nu la mai mult de 3,50 m una

de alta.

^4 5

3S.8

^E-fctr^-a= ^4569
Fig. 2.11.7. Racordarea coloanelor la conducta principal de distribujie ntr-o cldire: a - montare cu teu de golire buonat; b - montare cu robinet de golire; 1 - conduct principal de distributie; 2 - teu; 3 - niplu dublu; 4 - cot; 5 - eav; 6 - robinet cu descrcare; 7 - robinet fr descrcare; 8 - teu buonat; 9 - racord olandez; 10 - coloan; 11 - dop.

Fig. 2.11.8. Fixarea coloanelor: 1 - brar; 2 - izolaie; 3 - coloan; 4 - mortar de ciment sau ipsos.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


2.11.4.3 Montarea conductelor de legatura de la coloane la armturile obiectelor sanitare Conductele de legtur de la coloane la obiectele sanitare (fig. 2.11.9) se pot monta att aparent, ct i ngropat n tencuial. Legturile amplasate sub nivelul

Fig. 2.11.9. Montarea conductei de legtur de la coloan la obiectele sanitare: 1 - coloan; 2 - conduct de legtur; 3 - robinet cu ventil drept; 4 - conduct de legtur la bateria de baie; 5 - con-duct de derivaie pentru bateria de lavoar; 6 - conducta de legtur la robinetul rezervorului de splare a close-tului.

Fig. 2.11.10. Montarea robinetului pe conducta de legtur de la coloan la obiecte sanitare: 1 - coloan; 2 - teu din PVC; 3 - reducie; 4 - tub din PVC; 5 - cot la 90 cu filet; 6 - niplu dublu egal; 7 robinet cu ventil drept, mbinat cu mufe; 8 - racord olandez cu filet exterior. obiectelor sanitare (cazul lavoarelor sau al spltoarelor echipate cu baterii stative) se monteaz cu pant, astfel nct s se asigure golirea apei prin coloan. Pentru rezervoare de closet, chiuvete i spltoare sau lavoare echipate cu baterii de perete, conductele de legtur se aeaz deasupra nivelului obiectelor respective. Racordarea conductelor de legtur la coloane se face cu ajutorul teurilor. Pe conductele de legtur se monteaz robinete de nchidere (fig. 2.11.9) care permit ntreruperea alimentrii cu ap a robinetelor sau bateriilor defecte montate la punctele de consum. Dup remedierea defeciunilor, aceste robinete se deschid i se menin n poziia respectiv n timpul funcionrii instalaiei. Succesiunea operaiilor de montare a robinetului de pe conducta de legtur de la coloan la obiectele sanitare este artat n figura 2.11.10. Armturile metalice cu mufe (robinete de trecere) se monteaz pe conductele din PVC cu ajutorul unui niplu metalic obinuit i al unei mufe duble din PVC cu filet sau al unui racord olandez din PVC cu filet exterior. Aceste armturi se susin separat, pentru a nu se transmite, prin manevrarea lor, eforturi asupra evii, ele reprezentnd astfel puncte fixe ale conductei. Un sistem modern, deosebit de flexibil, care permite o multitudine de variante de amplasare a obiectelor sanitare, este sistemul de montare a conductelor de legtur (i chiar a coloanelor) n interiorul unor stelaje realizate din pofile metalice i acoperite cu panouri din materiale plastice. n catalogul IPCT, de detalii de instalatii, sunt date module de instalatii sanitare prefabricate. n strintate se aplic diferite solutii de prefabricare a instalaiilor sanitare, de exemplu sistemul GEBERIT - Elveia (fig. 2.11.11). 2.11.4.4 Montarea armturilor obiectelor sanitare Robinetele i bateriile amestectoare de ap rece i ap cald ale obiectelor sanitare se monteaz pe conductele de legtur (derivaiile) de la coloane. Robinetele i bateriile amestectoare stative se monteaz la conductele de legtur prin intermediul unor racorduri flexibile, prevzute cu piulie olandeze i garnituri de etanare.

2.11.5. Montarea obiectelor sanitare i a accesoriilor acestora


Obiectele sanitare i accesoriile acestora se pot monta numai dup ce s-au efectuat probele de presiune ale reelelor de distribute a apei reci i a apei calde de consum i dup ce s-au terminat lucrarile de finisare din ncperi (placarea cu faian i gresie, frecare mozaicului, executarea zugravelilor etc.), pentru a se evita degradarea obiectelor sanitare i a accesoriilor acestora, cu ocazia efecturii acestor lucrri. n funcie de scopul n care sunt utilizate, obiectele sanitare i accesoriile acestora, se fixeaz pe perei (lavoare, spltoare pentru vase, chiuvete, vase de closete, port hrtie, portprosop etc.) sau pe pardoseal (czi de baie, czi de du, vase de closet). Modul cum se asigur susinerea

Fig. 2.11.11. Montarea conductelor de legatura de la coloan la obiecte sani-taren interiorul unor stelaje din profile metalice (sistem GEBERIT, Elveia).

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


obiectelor sanitare pe peretj sau fixarea pe pardoseal, dispozitivele folosite n acest scop i cotele de montare se prevd n detaliile de execuie a lucrrii. Fixarea pe perei a obiectelor sanitare, a suporturilor sau a consolelor de susinere a obiectelor sanitare i a accesoriilor acestora se poate realiza: cu uruburi pentru lemn pe dibluri din lemn ncastrate n zidrie; cu uruburi prezon; cu dibluri metalice introduse n perei cu pistolul cu aer comprimat. Fixarea pe pardoseal se poate realiza cu uruburi pentru lemn pe dibluri din lemn ncastrate n pardoseal sau prin simpla aezare i sprijinire pe pardoseal, fie pe suporturi proprii (picioare) pentru czi de baie, fie pe suporturi executate din c-rmid pentru czi de baie sau czi de du.

2.11.6. Tehnologia de executare i montare a conductei de branament


Pentru diametre de 20...30 mm, conductele de branament se execut din PVC, polipropilena, polietilena sau cu evi din plumb de presiune cu ajutorul prizei cu sau fr colier. Pentru diametrele de 50 i 100 mm, branamentele se execut din PVC, polipropilena, polietilena, din tuburi din font de presiune sau evi din oel zincate. ntruct conducta public (exterioar) este montat, de regul, ngropat i conducta de branament se monteaz ngropat n sol sub adncimea de nghe (0,8... 1,5 m), pn la punctul de intrare n cldire. Executarea branamentelor cu priz cu sau fr colier Racordarea cu priz fr colier la par-tea superioar a conductei necesit golirea apei din conducta de distribute. Conducta de branament se execut cu eav din plumb pentru presiune. Operaiile de branare se desfoar dup cum urmeaz: - gurirea conductei publice, vertical, cu ajutorul unui dispozitiv de gurit numit boraci cu burghiu, avnd diametrul branamentului; - taierea filetului n gaura data, cu un tarod care este o tij cilindric din oel, cu filet exterior avnd vrful putin conic pentru a ptrunde mai bine n peretele conductei i capul ptrat pentru a putea fi rotit cu ajutorul unui port-tarod; - nurubarea piesei de racord, care poate fi un racord olandez din alam cu racord lipit; - lipirea tevii din plumb la racordul de lipit; - nurubarea piuliei olandeze, etanarea realizndu-se cu garnitur din cnep impregnat cu miniu de plumb preparat cu ulei de in fiert. Racordarea cu priz cu colier (fig. 2.11.12) are avantajul c nu necesit golirea de ap a conductei publice, deci sistarea alimentrii cu ap a zonei respective. Priza cu colier permite racordarea branamentului cu filet (fig. 2.11.12a), cuflane (fig. 2.11.12b) sau cu muf (fig. 2.11.12c). Racordarea se rea-lizeaz ntr-una din prile laterale ale conductei publice (fig. 2.11.12d), iar gurirea acestei conducte se execut dup ce sa montat pe ea priza cu colier (fig. 2.11.12d). Succesiunea operaiilor de executare a branamentului este artat n figura 2.11.13. Executarea branamentelor cu tuburi din font de presiune Branamentele cu tuburi din font de presiune se racordeaz la conducta public (fig. 2.11.14) cu ajutorul

pieselor din font cu mufe (fig. 2.11.14a) sau cu flane (fig. 2.11.14b). Piesele de racord pot fi prevzute nc de la executarea conductei publice sau se intercaleaz pe conducta la nevoie. mbinarea tuburilor cu piesele de racord din font de presiune cu mufe se face prin temuire cu frnghie gudronat i plumb topit. La mbinarea cu flane, etanarea se realizeaz cu garnituri din cauciuc sau din carton gros mbibat n ulei de in fiert. Executarea branamentelor cu conducte din oel Racordarea conductelor din oel se poate face direct prin sudur, dup ce n prealabil, conducta de distributee a fost golit de ap. Sudura se ntrete prin eclise. nainte de punerea n funciune a

Fig. 2.11.12. Priza cu colier pentru branament: a - cu filet; b - cu flane; c - cu muf; d - gurirea conductei cu burghiul acionat cu boraci; 1 - conduct public; 2 - aua prizei; 3 - colier; 4 - garnitur; 5 - robinet cu cep; 6 burghiu; 7 - urub de presiune; 8 - manet; 9 - clichet; 10 - cadru; 11 - prghie. branamentului, conducta se spal prin cteva umpleri i goliri succesive, pentru ndeprtarea resturilor de la sudur i a altor impuriti. Executarea branamentelor cu evi din PVC, polipropilena sau polietilena Pentru realizarea branamentelor pe conducte din mase plastice, se utilizeaz prize speciale cu colier din semiei strnse pe conducta de distributie prin uruburi; prizele speciale cu colier sunt prevzute cu robinet de concesie integrat.

2.11.7. Montarea reelejor exterioare de alimentare cu ap rece i cu ap cald de consum


n funcie de schemele de alimentare cu ap adoptate i urmrind reducerea volumului de lucrri i a consumului de materiale, reelele exterioare se pot monta: ngropate n sol, n canale de protecie, n subsolul cldirilor, n galerii subterane vizitabile sau aerian. 2.11.7.1 Montarea subteran a conductelor retelelor exterioare de alimentare cu ap rece Trasarea i executarea anurilor Poziia de montare a conductei exterioare de alimentare cu ap rece, respectiv axa anului, se traseaz, conform proiectului de execuie a reelei, folosind rui din lemn numerotai (jaloane); de aceea operaia de trasare se mai numete i jalonare. Dup stabilirea axului prin jalonare, se marcheaz limea spturii care este funcie de diametrul conductei i este indicat n proiect. Sparea anului se realizeaz cu x Deschis

Fig. 2.11.13. Fazele racordrii unui branament prin priz cu colier (schema de montare): a - conduct public de alimentare cu ap; b - montarea prizei cu colier; c - montarea boraciului cu burghiu; d - burghiul perforeaz conducta; e - scoaterea burghiului i nchiderea robi-netului; f - montarea branamentului; 1 - priz cu colier; 2 - robinet cu cep; 3 - burghiu.

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


mijloace mecanice sau manuale. Pentru aceast operaie pot fi utilizate excavatoarele, cu cup dreapt sau invers, sau pentru lucrri mai mari, sptorul de anuri (excavatorul cu rotor). Pentru evitarea prbuirii pereilor spturii, n anuri se execut sprijiniri cu traverse din lemn sau metal. Conductele avnd diametre pn la 200 mm sunt coborte n an cu frnghii de cnep sau chingi,

acionate manual sau cu un troliu cu clichet pe un trepied metalic. Conductele cu diametre mai mari de 200 mm sunt coborte n an me-canizat cu ajutorul unor macarale montate pe tractoare cu senile (lansatoare de conducte). Conductele se aeaz pe un pat de egalizare din nisip. Dup coborrea n an, tuburile cu mufe de mbinare se asambleaz introducnd captul drept n mufa tubului precedent i, imediat, se face centrarea ambelor tuburi. Pe mijlocul fiecrui tub se pune pmnt rezultat din sptur, care l fixeaz bine n an, nelsndu-l s se deplaseze lateral, n timpul mbinrii. Tuburile rmn astfel cu capetele (mufele) descoperite pn la efectuarea probei de presiune. Tehnologii de mbinare a conductelor Prezint particularitti n funcie de natura materialului conductei i de felul mbinrii. - Tuburile din beton armat precomprimat se introduc n an cu mufa ctre amonte i se mbin prin introducerea captului drept al unui tub n mufa celuilalt. mbinarea se etaneaz cu inele de cauciuc, de seciune circular. Piesele de legtur (ramificaii, coturi, racorduri la diferite armturi) se execut din evi din oel sau din tabl din oel sudat i protejate la interior i exterior cu bitum sau cu un strat de material plastic. - Tuburile din font cu mufe se mbin prin temuire cu frnghie gudronat i cu plumb sau ciment. - Tuburile din font maleabil cu mufe se mbin cu inele de cauciuc.

Fig. 2.11.14. Racordarea conductelor de branament cu piese de legtur din font de presiune: a - cu mufe; b - cu flane; 1 - conduct public; 2 - muf dubl; 3 - ramificaie la 90 cu muf; 4 - teu cu flane; 5 - piese cu flane. - Tuburile din font cu flane se folosesc la mbinri demontabile. Garniturile folosite la etanare sunt din plumb, cauciuc cu inserii din pnz, carton gros (mucava), clingherit etc. i se livreaz gata confec-ionate. - Trecerea de la conductele din font de presiune la conductele din otel (de exemplu, la ptrunderea conductei din font de presiune n cldire) se poate face fie prin mbinri cu flane, fie prin mbi-narea evii din oel cu mufa tubului din font, prin temuire cu frnghie gudronat i etanare cu plumb (fig. 2.11.15). - evile din oel, zincate (folosite pentru transportul i distribute apei potabile) se mbin, de regul, prin flane, iar evile negre din oel, protejate anticorosiv (folosite n special pentru transportul apei industriale) se mbin prin sudur. - evile din mase plastice se mbin prin mufe i adezivi, sudur sau polifuziune. Montarea armturilor (vanelor). Pe retelele de alimentare cu ap din ansambluri de cldiri se prevd vane de ramificaie i sectorizare. Vanele cu diametre Dn 200 mm i mai mare se monteaz n cmine vizitabile. Pentru vanele din font cu mufe montate direct n pmnt, se prevd tije de manevr, protejate n cutii cu capac. n punctele joase ale reelei se monteaz robinete de golire. n cazul hidranilor de grdin, fr golire automata, se vor asigura posibiliti de nchidere i golire pentru timpul n care acetia nu funcioneaz. Fntnile cu jet pentru but ap se prevd cu dispozitive de nchidere i golire a racordului de ap pe timp friguros. Se asigur evacuarea apei de la fntni, prin intermediul unui cmin cu sifon sau gur de scurgere stradal. 2.11.7.2 Montarea aerian a conductelor reelelor exterioare de alimentare cu apa Pentru alimentarea cu ap necesar proceselor tehnologice conductele

Fig. 2.11.15. Trecerea de la tuburi din font de presiune cu muf la evi din oel, cu flane i invers, folosind piese de trecere din font i flane: 1 - tub cu muf; 2 - eav de otel; 3 - pies din font cu muf i flan; 4 - tub din font cu flan; 5 - flan separata mbinat la eav prin filet. exterioare de alimentare cu ap se pot monta aerian, fiind susinute de anumite elemente de rezisten (stlpi, estacade etc.). n acest caz, conductele sunt izolate termic la exterior sau se folosesc conducte preizolate termic.

2.11.8. Montarea echipamentelor i utilajelor


2.11.8.1 Montarea pompelor i racordarea la instalaie

n staiile de pompare, pompele se monteaz pe fundaii (postamente) din beton prevzute cu strat din material elastic de 8... 10 cm grosime pentru amortizarea vibraiilor produse n timpul funcionrii pompei. Fiecare pomp mpreun cu motorul electric de antrenare se monteaz pe un postament propriu. n cazul montrii a 2 pompe, din care una de rezerv, se poate executa un postament comun. Fundatiile se execut de ctre constructor folosind un cofraj, iar betonul se poate turna fie pe pardoseala slii pompelor, fie ngropat n pardoseal, n care caz ntre fundaie i pardoseal se interpune un strat de izolaie hidrofug (pentru evitarea ptrunderii scurgerilor de ap) i unul de izolaie fonic (pentru evitarea transmiterii vibraiilor). Cuplarea pompei cu motorul electric (fig. 2.11.16) trebuie s se fac astfel nct axul pompei s se afle exact n prelungirea axului motorului, spre a nu se produce eforturi care pot deteriora cei doi arbori. Cuplarea trebuie s fie elastic, pentru a amortiza ocul ce se produce la pornirea motorului. nainte de a se introduce uruburile de strngere a cuplajului, se pornete numai motorul electric, spre a verifica dac sensul de rotatie al acestuia corespunde cu sensul de rotaie al pompei, indicat prin sgeat pe corpul ei. n caz contrar trebuie inversate legturile electrice la 2 borne ale motorului. Axele cuplate ale pompei i motorului trebuie s se roteasc uor cu mna. Dup montarea pompei pe fundaie, se efectueaz montarea armturilor i racordarea pompei la conductele de aspiraie i, respectiv de refulare. nainte de pornire trebuie s se umple cu ap att pompa, ct i conducta de aspiraie, operaie numit amorsarea pompei. Umplerea se face prin robinetul de amorsare montat la partea superioar a pompei. Pentru ca la umplerea cu ap s se evacueze tot aerul din interior, este recomandabil ca n timpul umplerii s se nvrteasc arborele pompei de mai multe ori. Este strict interzis pornirea pompei dac nu este umplut complet cu ap. Se verific apoi etaneitatea presetupelor, care se string uor, astfel ca din ele s picure lichid care unge garnitura. Se verific, de asemenea,

Instalatii sanitare Capitolul 2: Instalatii de alimentare cu ap


dac palierele (lagrele) motorului i pompei sunt unse suficient. Pompele legate la o conduct de refulare sub presiune se pornesc cu vana de la refulare nchis, pentru a reduce puterea absorbit de motor n primele secunde de funcionare. Apoi vana se deschide treptat pn la poziia necesar. 2.11.8.2 Montarea echipamentelor de pompare a apei, cuplat cu recipiente de hidrofor Amplasarea staiei de hidrofor se face in centrul de greutate al consumatorilor, pentru a rezulta o soluie economics a reelei de distribute a apei din ansamblul de cldiri. Amplasarea utilajelor i aparatelor instalaiei de hidrofor trebuie astfel fcut nct s se realizeze: utilizarea raional a spaiului tehnic disponibil; traseele conductelor s fie cat mai scurte i cu rezistene locale cat mai puine; s se asigure accesul uor, n timpul exploatrii, la toate elementele componente ale instalatjei; pompele i compresorul de aer se vor amplasa cu motorul electric ctre interiorul ncperii pentru a fi uor manevrabile n caz de defeciuni. La amplasarea echipamentelor instalatjei de hidrofor se recomand dimensiunile de montaj: ntre postamentele pompelor 500...700 mm; ntre pompe i rezervoare 600.. .800 mm; nlre pompe sau rezervoare i elementele de rezisten ale cldirii 500...800 mm. Pentru colectarea apei scurs de la

""j'-"-"/'^'-\\--='='C 13 14 Fig. 2.11.16. Racordarea pompei la conductele de aspiraie i de refulare a apei: 1 - pomp centrifug; 2 - motor electric; 3 - cuplaj elastic; 4 - conduct de aspiraie; 5 - confuzor; 6 - van monta-t pe conducta de aspiraie a pompei; 7 - conducta de refulare; 8 - difuzor; 9 - clapet de reinere; 10 - van montat pe conducta de refulare a pompei; 11 - plac metalic; 12 - funda-ia pompei; 13 conducta pentru colectarea apei scurse de la presetupa pompei; 14 - conducta de canalizare; 15 acionarea motorului electric al pompei; 16 - circuit electric. presetupeie pompelor sau la golirea unor pri ale instalaiei i evacuarea ei la canalizare, se prevede un recipient de pardoseal cu capac i grtar metalic, racordat la conducta exterioar de canalizare. Pentru ansambluri de cldiri, cldirea staiei de hidrofor este, de regul, comun i pentru punctul termic pentru prepararea apei calde de consum precum i pentru prepararea apei calde pentru nclzirea cldirilor. Schema de montaj a instalatjei de hidrofor se reprezint la scar numai n plan vertical. ntruct schema de montaj nu reprezint o seciune prin cldire, ordinea i distanele de amplasare a rezervoarelor, pompelor, recipienilor de hidrofor etc. sunt arbitrare, recomandndu-se ca acestea s fie astfel dispuse nct schema

s prezinte claritate i s cuprind toate elementele instalatjei, pe cat posibil, toate cotele de montaj. 2.11.8.3 Montarea rezervoarelor Rezervoare pentru acumularea apei red Se execut, n general, din beton armat, beton precomprimat sau cu tabl din oel (pentru capaciti sub 40 m3), destinate alimentrii instalatjilor din interiorul unor cldiri industriale, social-culturale sau agrozootehnice. La executarea i montarea rezervoarelor de acumulare a apei reci, se iau o serie de msuri constructive rezultate din calculul de rezisten al rezervoarelor, care se efectueaz lund n considerare aciunile clasificate i grupate conform STAS 10101/OA. Rezervoarele de acumulare a apei reci sunt prevzute cu izolatJi termice i hidrofuge. Rezervoare de nlpme Se monteaz pe postamente executate sub forma de grinzi din lemn, beton sau din profile metalice. De regul, rezervoarele de nlime sunt amplasate n ncperi (spaii) special amenajate, astfel c, nainte de nceperea montrii, sunt necesare o serie de lucrri pregtitoare, ca de exemplu: - finisarea ncperii n care se monteaz rezervorul de nlime; - asigurarea golurilor (ui sau ferestre), pentru introducerea rezervorului, armturilor i conductelor n interiorul cldirii (ncperii); - existena unui mijloc mecanizat de ridicare (troliu, macara etc.) a rezervorului la nlimea de montare; - executarea postamentului pe care urmeaz s se monteze rezervorul. Rezervoarele de nlime se monteaz dup cum urmeaz: - se verific orizontalitatea postamentului pe care se va monta rezervorul i, dac este posibil, se fac rectificrile necesare, amplasnd sub rezervor pene de centrare; n cazul postamentelor din beton, orizontalitatea fundului rezervorului se poate obine prin amplasarea unor pene ntre rezervor i fundatje; - se monteaz rezervorul pe postament; - se execut conductele de legtur la instalaie, conducta de preaplin i golire; conductele de alimentare cu ap i de distribute se execut cu evi din oel zincate, iar conductele de preaplin i golire cu evi negre din oel (nezincate), grunduite; - se vopsete rezervorul la interior i la exterior cu miniu de plumb; gura de vizitare se nchide pentru a evita contaminarea apei prin ptrunderea unor corpuri strine sau a impuritilor n interior. n scopul evitrii pericolului de inundare a cldirii, n cazul unor defeciuni ale rezervorului sau al scprilor accidentale de ap, se iau diferite msuri tehnice. O solutie este de a monta rezervorul de nlime pe o tav din lemn, cptuit cu tabl din oel zincat, care are rolul de a colecta i evacua eventualele scurgeri de ap printr-o conduct racordat la conducta de canalizare. Pentru a se evita pericolul de nghe n timpul iernii sau nclzirea excesiv a apei n timpul verii, rezervorul se izoleaz cu un material termoizolant. n acest mod se nltur condensarea vaporilor de ap din aer pe suprafaa exterioar rece a rezervorului.

2.11.9. Probarea i recepia instalaiilor cu ap


2.11.9.1 Probarea i recepia instalaiilor interioare de alimentare cu ap rece i ap cald de consum Probarea conductelor se efectueaz la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim, ns minimum 6 bar, timp de 20 min. Proba se execut dup aerisirea instalaiei. Probarea conductelor cu few din materiale plastice (PE, PP, PVC) Probele de presiune ale conductelor executate cu evi din materiale plastice se pot face dup eel puin 24 h de la executarea ultimei suduri sau lipituri. nainte de darea n exploatare, conductele executate cu evi din materiale plastice se umplu cu ap i se golesc dup 24 h, timp de 2 zile consecutiv. Dup aceast operaie se ia o prob de ap, pentru a se analiza i verifica dac apa este potabil. n cazul n care apa se nscrie n prevederile STAS 1342, organele Inspectjei sanitare emit autorizaia de functionare; darea n exploatare a instalatjei putndu-se efectua numai dup obinerea acestei autorizaii. Probarea conductelor metalice (evi din oel zincat, evi din plumb pentru presiune, few din cupru etc.) Probarea la presiune a conductelor interioare executate cu tevi din otel se

Capitolul 2: Instalaii de alimentare cu ap Instalatii sanitare


execut cu pompa hidraulic cu piston. Pompa se racordeaz la punctul eel mai de jos al reelei de conducte ce se ncearc, de obicei, n subsol. Cnd cldirea este alctuit din parter i 1...2 etaje, proba se efectueaz deodat la toat cidirea. La blocuri cu mai multe etaje, pentru a nu se mpiedica lucrrile de construcii, proba se efectueaz pe coloane sau pe niveluri. In vederea probei, capetele conductelor se astup cu dopuri din font maleabil, punndu-se robinete de aerisire n punctele situate eel mai sus. Probele pariale ale conductelor de ap cald i de circulaie, necesare n tim-pul montrii, se efectueaz odat cu probele conductelor de ap rece, separat pe coloane. n acest scop, la fiecare grup de coloane, la partea superioar, con-ductele de ap rece i de ap cald se leag ntre ele, se astup cu dopuri toate poziiile lsate pentru racordarea obiectelor sanitare, una din coloane se astup, de asemenea, cu dop la partea inferioar, iar pe la partea inferioar a celeilalte coloane se introduce ap i apoi se realizeaz presiunea cu ajutorul pom-pei. La terminarea complet a montrii i nainte de a se lega obiectele sanitare, ntreaga instalaie de ap cald i rece se supune la o ultima prob de presiune. Probarea conductelor cu evi din plumb de presiune, evi din cupru etc., se execute la aceleai valori ale presiunii de ncer-care ca i la tevile din oel. Cnd con-ductele din plumb sau din cupru pentru presiune se

monteaz ngropat, probarea se face nainte de astuparea acestora. 2.11.9.2 Probarea i recepia reelelor exterioare de alimentare cu ap Reelele exterioare sunt supuse probelor hidraulice, de rezisten i de etaneitate. Aceste probe se efectueaz pe tronsoane de 300...500 m lungime i numai dup ce conducta a fost acoperit cu un strat de circa 30 cm grosime, lsndu-se libere mbinrile. Pentru reele exterioare cu presiunea de regim sub 5 bar presiunea de ncercare este de 2 ori presiunea de regim, iar pentru reele cu presiunea de regim peste 5 bar de 1,5 ori presiunea de regim, dar eel puin de 10 bar. Presiunea apei se realizeaz utiliznd o pomp de mn; ridicarea presiunii se face treptat ncepnd de la 5 bar, ridicnd circa 2 bar la fiecare 1/4 h, pn la rea-lizarea presiunii de prob, care se menine timp de 1 h. Proba se consider reuit dac, dup trecerea intervalului de 1 h, scderea presiunii n tronsonul ncercat nu depete 10 % din presiunea de proba i nu apar scurgeri vizibile de ap. nainte de a fi data n exploatare, reeaua de distribute este splat cu un curent de ap curat timp de 2-3 h. Apoi, reeaua se dezinfecteaz cu ap clorat (cu doza de 20-30 mg clor la 1 I ap), care trebuie s rmn n conduct eel puin 24 h. Dup acest interval, se elimin apa cu clor i reeaua de conducte se spal cu ap curat.

2.12. Exploatarea instalajiilor de alimentare cu apa


Exploatarea instalaiilor de alimentare cu ap ncepe dup recepia acestora, cnd investitorul certific realizarea lucrrilor de ctre unitatea de executie, n conformitate cu prevederile contractuale i cu documentaia tehnic de proiectare. Responsabilitatea exploatrii instalaiilor de alimentare cu ap din interiorul cldirii revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului cldirii, iar exploatarea reelelor exterioare, a staiilor de pompare (hidrofor) din ansambluri de cldiri, inclusiv a rezervoarelor de ap revine societii (regiei) de alimentare cu ap. La exploatarea instalaiilor de alimentare cu ap, se aplic prevederile "Normativului pentru exploatarea instalaiilor sanitare ", indicativ I 9/1. Exploatarea instalaiilor de alimentare cu ap cuprinde urmtoarele operaii: - revizia tehnic a instalaiei; - reparaii curente; - reparaii capitale; - reparaii accidentale. Controlul i verificarea instalatiei au un caracter permanent i se fac pe baza unui program, de ctre personalul de exploatare. Programul se ntocmete de beneficiarul (administratorul) instalaiei, pe baza prevederilor proiectului i a instructiunilor de exploatare a echipamentelor. Revizia instalatiei se face periodic i are ca scop cunoaterea strii instalatiei la un anumit moment, n vederea lurii unor eventuale msuri pentru ca instalaia s funcioneze la parametrii proiectai. Reparaiile curente se fac pe baza constatrilor fcute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile de defeciuni. Reparaiile capitate constau n nlocuirea unor elemente (pri) din instalaie, cu scopul de a readuce instalaia la parametrii proiectai sau superiori acestora (lucrri de modernizare). Perioada i data reparaiei capitale se stabilesc n funcie de constatarile fcute cu ocazia verificarilor i reviziilor, n decursul exploatrii i de durata de via normat a instalatiei, avndu-se n vedere gradul de uzur al elementelor instalatiei i consecintele acestora (pierderi de ap i energie, reparaii repetate etc.), frecvena apariiei defeciunilor i cheltuielile necesare pentru remedierea acestora. Reparaiile accidentale sunt determinate de apariia neateptat a unor defeciuni, deteriorri sau avarii, a cror nlturare imediat se impune, pentru meninerea instalaiei n stare normal de funcionare i de siguran n exploatare. Exploatarea instalatiei de alimentare cu ap, se efectueaz de ctre personal specializat i instruit, pentru efectuarea lucrrilor la termen i de bun calitate. Personalul de exploatare trebuie s cunoasc schemele de alimentare cu ap, a echipamentelor i aparatelor componente, a detaliilor de amplasare i executare a tuturor elementelor instalatiei. Pentru executarea lucrrilor, personalul de exploatare trebuie dotat cu scule i utilaje specifice diferitelor operaii, precum i cu materiale i piese de schimb. Parametrii principali care trebuie urmrii, permanent, pentru sigurana n exploatare a instalaiilor de alimentare cu ap sunt: - presiunea apei la consumatori i n diferite puncte ale reelei; - mrimea consumurilor de ap; - mrimea consumurilor de energie electric i termic; - calitatea apei la punctele de consum; - nivelul zgomotului n instalaie. Printr-o exploatare raional a instalatiei de alimentare cu ap, trebuie s se asigure continuitatea funcionrii i reducerea (eliminarea) pierderilor i risipei de ap. Pierderile de ap constituie pagube importante, att prin valoarea apei irosite i energiei nglobate n aceasta, prin reducerea presiunii disponibile n reea, ct i prin eroziunile subterane provocate de apa infiltrat provenit din conducte. Pierderile de ap se mpart n dou categorii: - rezultate ca urmare a neetaneittii conductelor exterioare de distributie; - la consumatori, datorate neetaneitii instalaiilor interioare (ventile cu plutitor defecte la instalaiile closetelor, garnituri neetane la robinete, evi sparte etc.).

Detectarea pierderilor de ap se face cu aparate bazate pe fenomene acustice i anume stetoscoape electronice, aparate care amplific zgomotul produs de ieirea apei printr-o portiune defect. Vibraiile recepionate sunt amplificate prin microfon i transmise printr-o casc telefonic operatorului; identificarea zgomotelor produse indic apropierea de surs, deci de locul avariei. Pierderile i risipa de ap la consumatori pot fi reduse considerabil prin contorizare individual (pe apartament) i prin aplicarea unui sistem de tarifare difereniat, dup mrimea i natura consumului de ap.

S-ar putea să vă placă și