Sunteți pe pagina 1din 18

PLAN DE INTERVENIE LA S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

CUPRINS :

CAPITOLUL 1 - Date de identificare CAPITOLUL 2 - Planul general al unitatii: 2.1. Planul general; 2.1.1. Aplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta; 2.1.2. Caile de acces si de interventie din incinta si adiacente acesteia; 2.1.3. Retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare; 2.1.4. Rezerve de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie; 2.1.5. Retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica , gaze si alte fluide combustibile; 2.1.6. Retele de canalizare; 2.2. Vecinatati; CAPITOLUL 3 - Conceptia de organizare si desfasurare a interventiei in caz de incendiu: 3.1. Concluziile privind interventia, rezultatele din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor; 3.1.1. Rezistenta la foc; 3.1.2. Nivelurile riscurilor de incendii pe sectoare; 3.1.3. Clasele de combustibilitate si periculozitate ale substantelor folosite; 3.2. Particularitati tactice de interventie : 3.2.1 Evacuarea utilizatorilor ; 3.2.2. Localizarea si lichidarea incendiilor : 3.2.2.1 IPOTEZA: Incendiu la hala de fabricatie; 3.2.2.2 IPOTEZA: Incendiu la pavilioanele administrative; 3.2.3. Protectia personalului de interventie; 3.2.4. Protectia vecinitatilor; 3.2.5. Inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu;

CAPITOLUL 4 - Fortele de interventie in caz de incendiu: 4.1. Serviciul privat pentru situatii de urgent; 4.2. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Neron Lupascu - Detasamentul de Pompieri Buzau; 4.3. Alte forte; CAPITOLUL 5 - Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu exterioare unitatii: 5.1. S.C. ROMCARBON S.A.; 5.2. S.C. GREENTECH S.A.; CAPITOLUL 6 - Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforma de depozitare la scara, pe care se marcheaza ori se inscriu date privind: 6.1. Destinatia spatiilor; 6.2. Suprafata construita; 6.3. Instalatii utilitare aferente; 6.4. Instalatii, sistem, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata; 6.5. Numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe nivele; 6.6. Caile interioare de acces si evacuare; 6.7. Dispozitivul de interventie in caz de incendiu.

AVIZAT : INSPECTORATUL PENTRU SITUATII URGENTA ,,NERON LUPASCU,, JUDETULUI BUZAU INSPECTOR SEF, ................

APROBAT : DE S.C. GREENWEEE AL INTERNATIONAL S.A. BUZAU DIRECTOR GENERAL, .................

PLAN DE INTERVENIE

Capitolul 1 - DATE DE IDENTIFICARE


Denumirea operatorului economic: S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. BUZAU Adresa: Com. Tintesti, Sat Odaia Banului, Jud.Buzau Nr. Telefon: 0238711142; 0338-100601; 0338-100602; 0338-100603; Fax: 0338-100604; E-mail: office@greenweee.ro; Profilul de activitate: Tratare deeuri de echipamente electrice i electronice

Capitolul 2 - PLANUL GENERAL AL UNITII

2.1. Planul general al unitii cuprinde: 2.1.1. Amplasarea cldirilor, instalaiilor tehnologice i a depozitelor n incint Obiectivul se afla in extravilanul satului Odaia Banului, com. Tintesti , jud. Buzau, la intersectia drumurilor ce leaga satul Odaia Banului de DJ 203 de Buzau - Smeeni, zona de unitati economice ( platforma industriala ) cu o suprafata totala de 10.795 mp. Acesta se invecineaza pe tot conturul cu SC Greentech SA. Pe toata suprafata zonei invecinate se desfasoara activitati industriale ( fabrica de saci impletiti din PP , colectare, depozitare PET). Folosirea aleilor carosabile invecinate GreenWEEE International, aflate in proprietatea SC Greentech SA, este reglementata de parti prin acord notarial. Dispunerea constructiilor este realizata pe laturile de nord si est ale terenului, conform planului de situatie, platforma de parcare este adiacenta aleii de incinta, situata la sudul proprietatii . De asemenea exista platforme carosabile ce sunt folosite preponderent pentru accesul si manipularea autovehiculelor (cu materialele ce se vor prelucra, dar si cu produsele finite) dar si pentru parcarea autoturismelor aproximativ 16 locuri ; zona este situata catre est-ul platformei. Toate laturile platformei sunt racordate la drumurile perimetrale din incinta. Sunt de asemenea prevazute spatii verzi (gazon peisager) si plantati copaci ( in zona de est , adiacenta parcarii ). Obiectivul este compus din: Hala de productie, camere tehnologice, pavilion administrativ (birouri) si functiuni conexe; sala de mese, vestiare, centrala termica, grupuri sanitare. Hala de productie are o arie construita de 6317,10 m2 , arie desfasurata 6789.00 m2 ,cu un volum total de 68 000 m3. Regimul de inaltime al constructiei este P+1.

In hala de productie sunt amplasate urmatoarele linii tehnologice: -linie pentru tratarea aparatelor frigorifice si a aparatelor de aer conditionat -linie pentru tratarea aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni -linie pentru dezasamblarea manuala a televizoarelor si monitoarelor -linie pentru dezasamblarea manuala a masinilor de spalat -linie pentru tratarea cablurilor electrice 2.1.2. Cile de acces i de intervenie din incinta i adiacente acesteia Obiectivul este deservit de alei carosabile betonate de incinta ce fac legatura prin drumul Odaia Banului Ferma Frasinu cu drumul DJ 203 d Buzau Smeeni. Ambele drumuri au cate o banda pe sens. Drumul DJ 203 d Buzau - Smeeni are sistem rutier cu strat de uzura asfaltic, iar cel spre Odaia Banului beton de la intersectie pana in incinta S.C. Greentech S.A si apoi macadam. Accesul pietonal cat si auto se realizeaza pe traseul Buzau-Ferma Frasinu. Caile de rulare din interiorul incintei vor fi continue si in permanenta libere pentru interventia autospecialelor de pompieri. In interiorul constructiei accesul se poate realiza prin usi la parter si scari la etaj. Usile sunt pline si incombustibile respectand prevederile normativului P 118/1999 si au urmatoarele dimensiuni ; - 4.00x4.00ml - 5 buc. -1.00x2,10ml - 9 buc. Autospecialele de interventie au asigurat accesul la toate laturile constructiei respectandu-se prevederile Normativului P118/1999. Acestea se pot deplasa la fata locului pe soseaua Buzau-Ferma Frasinu,accesele fiind realizate si marcate conform STAS 297/2,asigurand o latime de 6 ml, care satisface gabaritul autospecialelor de interventie conform planului de situatie,incadrandu-se in prevederile Art.5.9.3 din Normativ P 118/1999. 2.1.3. Reelele i sursele proprii de alimentare cu apa i alte substane stingtoare Alimentarea cu apa potabila menajera si pentru incendiu a obiectivului se face de la rezerva de apa existenta pe platforma industriala, formata dintr-un rezervor de 290m2, ce se alimenteaza din doua puturi forate, cu ajutorul unei statii de pompare Grundfos care asigura debitul, presiunea si cantitatea de apa necesara functionarii hidrantilor de incendiu. Rezervorul de pe platforma Frasinu este suprateran, acoperit, asigurandu-se astfel o temperatura, iarna, peste limita de inghet a apei, indiferent de temperatura exterioara. Statia de pompare este echipata cu 2 pompe Grundfos (una in functiune si cealalta de rezerva) cu Q = 60 mc/h ( 16,67 l/s), 55 mCA, suficiente pentru realizarea debitului si compensarea pierderilor de presiune din retea. Pentru stingerea unui incendiu este necesara si suficienta functionarea simultana a 2 hidranti exteriori cu un debit insumat de 16 l/s. Reteaua se compune din conducte din PE (Dn100) montate subteran la adancime de minim 0,85 m (adancimea minima de inghet pentru jud. Buzau), si 4 hidranti Dn80 (in afara de cei existenti pe platforma), subterani, complet echipati, amplasati astfel incat sa respecte conditiile: -2-6 metri de la bordura partii carosabile -minim 5 metri de zidurile cladirii. Imbinarile sunt executate cu fitinguri de etansare prin compresiune. La interior este relizata o retea inelara interioara de incendiu, din conducta metalica cu diametrul de 2 1/2 cu 10 hidranti de incendiu DN 65. Instalatiile sanitare sunt realizate din materiale avand clasa de combustibilitate C 1. Stingatoare cu pulbere si CO2 tip P6 35 buc Stingatoare cu gaz inert tip G5 3 buc 2.1.4 Rezerve de ageni de stingere i de mijloace de protecie a personalului de intervenie;

Linia de tratare frigidere este dotata cu instalatie de stingere a incendiilor cu gaze cu inundare totala prevazuta cu sistem de alimentare din 2 butelii de CO2 cu o capacitate de...... Protectia personalului de interventie se realizeaza cu echipament individual compus din: - casca de protectie -26 buc - costum de protectie contra apei -26 buc - cizme de protectie -26 buc - masca contra fumului si gazelor -26 buc -062.1.5 Reelele i racordurile de alimentare cu energie electric, gaze i alte fluide combustibile; Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza printr-un transformator de putere de 1600KVA, 20/0,4KV, celule de medie tensiune si celule de joasa tensiune din reteaua S.C ELECTRICA S.A. Racordul electric este realizat prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat(B.M.P.T) echipat cu disjunctor si dispozitiv de protectie diferentiala. Pentru realizarea instalatiilor electrice s-au folosit materiale (conductoare electrice,tuburi de protectie) avand clasa de combustibilitate C 1. Incalzirea spatiilor anexe sociale (birouri,vestiare,grupuri sanitare,sala de mese etc.) se face cu radiatoare din otel, alimentate cu agent termic(apa calda 80/600 ) produsa de centrala termica care utilizeaza pentru functionare gazul propan. Instalatiile interioare de incalzire sunt executate din conducta de polipropilena. Alimentarea cu GPL se face din doua stocatoare sub presiune de 4800 l fiecare. Sistemul de stocare,distributie si alimentare cu GPL respecta distantele de siguranta fata de obiectivele din imprejurimi si fata de obiectivele din vecinatate conform Normativului I 31/99 privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu GPL. 2.1.6 Reele de canalizare ; Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare, prin sifoanele acestora, in conductele orizontale de legatura la coloane. In acestea, apa curge gravitational si pentru functionarea sigura a instalatiei de canalizare a fost asigurata montarea cu panta a conductelor orizontale. La iesirea apelor uzate din cladire este montata o statie de epurare proprie , monobloc, tip BIOCLAR (import Slovacia), care asigura respectarea normelor de calitate referitoare la deversarea apelor menajere in mediul natural si, implicit, diminuarea riscurilor asupra mediului si a sanatatii umane. Prin epurare are loc un proces de indepartare din apa, a materiilor in suspensie sau dizolvate, de natura minerala sau organica in urma carora rezulta apa epurata- apa conventional curata. Canalizarea este realizata din conducte PVC-G. Pentru realizarea instalatiilor interioare s-au folosit materiale avand clasa de reactie la foc A 1 conform Ordinului Nr.1822/2004. Materialele utilizate la realizarea instalatiilor nu contribuie la initierea,dezvoltarea si propagarea unui eventual incendiu. 2.2 Vecinti : - NORD: S.C.Romcarbon SA - SUD: S.C. Greentech S.A. - EST: S.C. Greentech S.A. - VEST: S.C. Greentech S.A. -07Capitolul 3. CONCEPIA DE ORGANIZARE I DESFURARE A INTERVENIEI N CAZ

DE INCENDIU 3.1 Concluziile privind intervenia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitii de aprare mpotriva incendiilor: 3.1.1 Rezistenta la foc Hala de producie, birouri: -fundaii din beton armat ; -stlpi din metal - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -stlpi din beton (n zona cu etaj, anexele 1-2 parter) Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -perei interiori din ghips carton - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -perei exteriori tip sandwich - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -perei i exterior din blochei beton - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -grinzi din metal - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -panouri nvelitoare tip sandwich - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)] -Pe ansamblul construciilor rezulta gradul II de rezistenta la foc conform scenariului de securitate la incendiu. Spatiul de productie este separat fata de functiunile de la parter cu pereti din blocheti de beton presat cu rezistenta la foc mai mare de 120 de minute si respecta prevederile normativului P118/1999. Usile de acces in aceste functiuni sunt pline, incombustibile si prevazute cu sisteme de autoinchidere. Planseul peste parter in zona etajata este din beton armat. Peretii halei de productie pe inaltimea de 1 m sunt executati din beton armat ,clasa de reactie la foc A 1,-usa de acces din spatiul de productie la casa scarii este incombustibila. La etaj separarea functiunilor intre ele se face cu pereti din gipscarton,clasa de reactie la foc A1. Peretii coridorului din care se face accesul in birourile destinate personalului care conduce nemijlocit productia, sunt executati din gipscarton clasa de reactie la foc A1, si sunt fi prevazuti cu geamuri spre spatiul de productie. Peretii despartitori dintre sala de mese si spatiul de productie sunt rezistenti la foc timp de 1 ora si usile sunt pline si incombustibile. Peretii casei scarilor sunt incombuctibili(A1) si rezistenti la foc 2,5 ore. Usile de acces la scarile exterioare sunt incombustibile si au rezistenta la foc de 15 minute respectand astfel prevederile Normativului P118/99.

-083.1.2 Nivelurile riscurilor de incendii pe sectoare: Pentru procesul de producie i activitatea de depozitare, conform normativului P118/99, spaiile din cadrul SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA, se ncadreaz astfel: Parter: - Spaiu de producie - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu. - Camera tehnologic R1 - categoria de pericol de incendiu este C(BE 2)- risc mare de incendiu. - Camera tehnologic R2 - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu. - Camera tehnologic R3 - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu. - Camera tablouri electrice R5- categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu deincendiu. - Camera piese de schimb R4 - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu. - Vestiare - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu. - Central termic - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu. - Grupuri sanitare - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu.

- Rezervor azot - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu. - Sala de mese - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu. Etaj: - Birou mese - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu. - Camera pentru materiale de intervenie - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu. Pentru ntreaga construcie rezult categoria de pericol de incendiu D (BE 1a) - risc mic de incendiu. Potrivit Regulamentului aprobat prin HGR nr. 766/1997, S.C. Greenweee International S.A. se incadreaza in categoria ,,C de importanta normala . 3.1.3 Clasele de combustibilitate si periculozitate ale substanelor folosite : Pentru elementele de constructie : -beton Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] incombustibil ; -metal Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] -- incombustibil ; -gipscarton Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] incombustibil ; -panouri sanwich Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] incombustibil ; -09Clasele de periculozitate ale materialelor si substantelor folosite : -lemn - grupa de combustibilitate C3 (CA2c) mediu inflamabil ; -materiale plastice (polipropilen, P.V.C., poliuretan) - clasa de periculozitate P4 B(cu periculozitate mare) ; -cauciuc - clasa de periculozitate P4 B(cu periculozitate mare) ; -gaz butan - clasa de periculozitate P5 H(cu periculozitate deosebit de mare); -gaz pentan - clasa de periculozitate P5 H(cu periculozitate deosebit de mare); 3.2 Particularitati tactice de interventie : 3.2.1 Evacuarea utilizatorilor: Principala indatorire a celor chemati sa intervina in caz de incendiu este evacuarea si salvarea oamenilor, a caror viata este in pericol . Prin notiunea de salvare se intelege ajutorul ce trebuie acordat persoanelor care din cauza incendiului sau altui eveniment neprevazut au viata sau sanatatea in pericol, pe care nu-l pot in inlatura singuri . Prin evacuare se intelege scoaterea organizata a persoanelor si a bunurilor materiale din spatiile in care incendiul, explozia sau vreo catastrofa naturala poate provoca moartea, afecta sanatarea oamenilor sau produce pagube de bunuri materiale . Salvarea si evacuarea trebuie sa se produca organizat . Schema clasica de evacuare intr-un singur timp (valabil in special pentru pavilionul administrativ) se poate reprezenta in felul urmator : - luarea la cunotina despre pericol - cutarea uii de ieire - deplasarea spre culoarele de circulaie - cutarea ieirii celei mai apropiate (in general cea pe care s-a venit sau cea mai ferita de pericol) - deplasarea spre aceasta ieire. Aceast schem trebuie s se realizeze ntr-un singur timp numit timp de evacuare admisibil. Prin acest timp se nelege timpul care se scurge ntre momentul n care odat sesizat pericolul se declaneaz fuga i cel n care exist certitudinea aflrii ntr-un loc sigur, care nu mai este ameninat. Conform Normativ P 118/1999 pentru spatiile de la etaj lungimea caii de evacuare pentru doua directii diferite este de 45 ML. Pentru cazul nostru lungimea maxima a cai de evacuare este de 16.00 ML, situatia cea mai defavorabila fiind la birouri. Timpul de evacuare este de 113 secunde. Caile de evacuare sunt corect dimensionate si asigura evacuarea persoanelor in deplina siguranta. Usile de pe caile de evacuare sunt pline si incombustibile. Caile de evacuare nu au finisaje combustibile. Scarile exterioare deschise asigura evacuarea personalului independent fata de functiunile de la parter constituind a doua cale de evacuare intrucat respecta prevederile Normativului 118/1999.

-10Evacuarea parterului se face prin 19 usi cu urmatoarele dimensiuni: -3.00x4.00 ML - 1 buc -4.00x4.00 ML - 6 buc -4.00x5.00 ML - 1 buc -2.00x2.10 ML - 1 buc -1.00x2.10 ML - 9 buc -2.50x3.00 ML - 1 buc Evacuarea etajului se face prin trei scari cu dimensiunea: -latimea 1.00 m -2 buc -latimea 1.20 m -1 buc Iluminatul de siguranta si dispunerea corpurilor de iluminat pentru evacuarea utilizatorilor este conform prevederilor Normativului I 7-02. Caile de evacuare sunt marcate cu indicatoare conform STAS 297/2. Pentru evacuarea in conditii de siguranta trebuie s stabileasc urmtoarele: -poziia in care se afla persoanele periclitate ; -numrul de persoane aflate in pericol intr-un anumit loc; -modul in care scrile,coridoarele sau alte cai de acces sunt folosite pentru salvare si daca acestea sunt iluminate; -echipamentele necesare pentru salvarea de urgenta si de ce anume mai este nevoie si locul cel mai potrivit pentru nceperea aciunii de salvare ; -necesitatea executrii salvrii concomitent cu localizarea incendiului. n toate cazurile persoanele salvate trebuie sa fie transportate in locuri sigure. Pentru evacuare se folosesc coridoarele si scrile interioare cu condiia sa se atepte localizarea incendiului. Prin cale de ieire se nelege un traseu orizontal sau vertical care poate include ncperi, coridoare, antreuri, scri, rampe, cu condiia ca din orice punct al cldirii sa se asigure deplasarea nentrerupta pn la spaiul deschis din exterior aflat pe sol. Dintre mijloacele folosite la salvri, se enumera: -scri exterioare ; -corditele combinate cu centuri de sigurana, saci si trgi de salvare. -diverse dispozitive Cele mai indicate pentru salvare sunt caile interioare de salvare, daca acestea nu devin impracticabile din cauza incendiului si fumului. Evacuarea utilizatorilor din spatiile de producie se face numai n cazul celor accidentai. Evacuarea se realizeaza in locurile stabilite prin Planul de evacuare,primul ajutor fiind acordat de echipa specializata a Serviciului Privat pentru Situtatii de Urgenta. De obicei, acetia particip in echipa de prim intervenie de pe locul de munca pentru stingerea incendiului. Pentru evacuarea bunurilor materiale, ordinea este urmatoarea : -11La pavilionul administrativ : -evidenta contabila -aparatura electronica -elementele de birotica -echipament si mobilier La sectia de productie : -produse finite

-materii prime 3.2.2 Localizarea i lichidarea incendiilor: n cadrul societii este organizat Serviciul privat pentru situatii de urgenta care are in componenta echipe specializate (din cadrul personalului de pe locurile de munca) pe schimburi. Echipele de prima intervenie sunt constituite din un ef de echipa si un numr de membri, care cunosc precis ce au de fcut in caz de incendiu: Echipa cercetare-cautare,transmisiuni,alarmare; -in caz de incendiu anuna serviciul privat pentru situatii de urgente, efii ierarhici si ISU Buzau Grupa de interventie stingerea incendiilor; -conduce operaiile de stingere (eful echipei) -acioneaz pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la locul de munca cu mijloacele din dotare (instalaii de stingere, stingtoare, hidranti); -asigura masuri pentru protecia mainilor i echipamentelor mpotriva incendiilor Echipa intrerupere energie electrica,gaze,ventilatie; -ntrerupe alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaze combustibile se opreste sistemul de ventilatie pentru a impiedica extinderea incendiului ; Echipa evacuare si suport logistic -evacueaza bunurile materiale si elibereaza caile de acces si interventie Grupa de deblocare-salvare si prim ajutor -asigura masuri de prim ajutor si securitate a personalului muncitor 3.2.2.1 IPOTEZA- Incendiu la hala de fabricatie Sectorul de productie functioneaza in hala de dimensiuni relativ mari. In acest spaiu se produce dezasamblarea i mrunirea produselor conform procesului tehnologic. Se apreciaz c pe flux se depoziteaz urmtoarele materiale : -Polipropilen 3500Kg ; -P.V.C. (cabluri electrice+ material existent pe flux) 3200Kg; -Poliuretan 800Kg; -Cauciuc (benzi transportoare) 4000Kg. -12In caz de incendiu izbucnit in interiorul sectiei, se actioneaza astfel : -se actioneaza prin interiorul sectiei, izoland suprafata cuprinsa de incendiu, acionandu-se cu stingatoarele si hidrantii interiori din dotare -se protejeaza masinile si utilajele necuprinse de flacari , actionandu-se cu tevi de apa Camera Tehnologic R1 este realizata din zidarie de blocheti beton presat de 25 cm grosime, planseul si pardoseala fiind realizate din beton armat de 15 cm grosime acoperit cu sapa de beton de 5 cm grosime. In aceasta camera se produce incarcarea freonului, a amestecului freon/pentan si a apei cu continut rezidual de freon sub 0,2 %, rezultate in urma recuperarii agentilor de expandare a spumei poliuretanice folosita la izolatia termica a frigiderelor. Freonul si freon/pentanul sunt recuperati in tancuri metalice transportabile pentru gaze lichefiate de 900 litri, in timp ce apa este stocata in containere tip IBC de 1000 litri. Aceste operatii se executa intr-un circuit inchis. Usile aferente acestei camere sunt executate din metal, atat ramele cat si blaturile, fiind de asemenea prevazute cu chedere de cauciuc, care previn posibilitatea de aparitie a scanteilor la lovire si care asigura o buna etansare (in eventualitatea scaparilor de vapori). In camera, in vecinatatea tancurilor metalice transportabile pentru stocarea de freon si freon/ pentan, este instalat un senzor cu ajutorul caruia sunt monitorizate eventualele emisii de pentan. In cazul emisiilor este transmis un semnal de averizare. In timpul semnalului de averizare a prezentei pentanului, aerul din camera este evacuat catre exterior, prin intermediul unei tubulaturi cu ajutorul unui ventilator, fiind inlocuit cu aer proaspat. Functionarea ventilatorului este comandata de

senzorul care indica prezenta emisiilor de pentan, acesta comandand pornirea-oprirea ventilatorului. Concomitent cu pornirea ventilatorului are loc blocarea electrica automata a accesului in camera, sistemul de inchidere a usii permitand numai accesul din interiorul camerei catre exterior astfel asigurand-se siguranta personalului. Instalatia de ventilatie este tip ATEX. Monitorizarea pentanului din camera: 0-10% >10% - 30% LEL = LEL = Operare normal; lampa verde Pre- avertizare; lampa galben

>30% LEL = Avertizare principal; lampa roie; semnal de avertizare (camera este de-energizat, nu se poate intra,se opreste automat instalatia tehnologica. (LEL = nivelul minim de explozie) -13Camera Tehnologic R2 este realizata din zidarie de blocheti de beton presat de 25 cm grosime, planseul si pardoseala fiind realizate din beton armat de 15 cm grosime acoperit cu sapa de beton de 5 cm grosime. In aceasta camera se afla instalatia de recuperare a freonului si a pentanului rezultat in urma procesului de tratare a frigiderelor in camera de maruntire inertizata cu azot a instalatie,recuperarea realizandu-se intr-un circuit inchis. In urma recuperarii, amestecul freon/pentan este lichefiat si trimis in tancurile metalice de stocare, pentru gaze lichefiate de 900 litri amplasate in camera tehnologica R1. In camera, in vecinatatea instalatiei de recuperare, este instalat un senzor cu ajutorul caruia este monitorizata concentratia de oxigen din camera. In cazul scaderii concentratiei de oxigen din camera este transmis un semnal de averizare vizual si acustic. Daca valoarea concentratiei de oxigen coboara sub valoarea limita, usa de acces in camera este incuiata electric automat, lampa de avertizare (tip WERMA) instalata pe peretele exterior al incaperii oferind o alarmare vizuala si acustica. Monitorizare camera O2 (oxigen): 21-18 % <18 % O2 = O2 = Operare normal; lampa verde semnal de avertizare (nu se intra, se opreste automat instalatia de recuperare si tot in mod automat porneste sistemul de ventilatie); uile se pot deschide din interior ctre exterior.

Accesul este posibil numai dupa ce are loc o ventilatie corespunzatoare a incaperii(O2 >18%) sau cu cheie special. Linia 1 ,unde se mrunesc aparatele frigorifice, este dotat cu o instalaie fix de stingere cu ap pulverizat. De asemenea atat Linia 1 de tratare a aparatelor frigorifice si a aparatelor de aer conditionat cat si Linia 2 de tratare a aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni sunt dotate cu o instalatie fixa de detectare,semnalizare,alarmare si stingere cu dioxid de carbon cu inundare totala. 3.2.2.2- IPOTEZA - Incendiu la pavilioanele administrative. Legatura dintre parter si etaj se face de catre casa scarii, conducte de canalizare, conducte de apa, instalatii electrice .Incendiul izbucnit la parter sau etaj constituie un pericol direct pentru oameni . In interior incendiul se propaga in plan vertical prin casele de scari care nu sunt separate de restul cladirii prin elemente de rezistenta la foc . Incendiul se propaga de la un nivel la altul, chiar si cind planseele sunt incombustibile, ca urmare a transferului de cldura prin conductele si elementele metalice ale instalaiilor utilitare.

-14Incendiile de la etaje sunt insotite de un fum gros nu numai in incaperile incendiate dar si in incaperile etajului situat deasupra Recunoasterea se va face mai intai la etajul unde a izbucnit incendiul . Se vor examina obligatoriu incaperile cuprinse de incendiu, cele vecine, chiar daca nu exista semne evidente de patrundere a incendiului. In continuare se va face recunoasterea la restul cladirii, verificand etajul superior si cel inferior precum si acoperisul . Stingerea incendiului se organizeaza pe sectoare astfel : unul la etajul incendiat, cu rolul de localizare si lichidare , altul la etajul periclitat de incendiu cu misiunea de supraveghere. Stingerea se realizeaza cu apa refulata prin tevi cu diametre mici sau chiar apa pulverizata, cu stingatoare cu pulberi sau gaz . Tevile se introduc la etajul incendiat, precum si la celelalt etaj, dispozitivul fiind luat prin scarile interioare sau ferestrele exterioare . Concomitent cu introducerea tevilor pentru stingerea incendiului se vor lua masuri pentru evacuarea fumului prin deschiderea ferestrelor si usilor . 3.2.3 Protecia personalului de intervenie : Se realizeaz prin: -costume de protectie contra apei; 26 buc -costume anticalorice aluminizate confecionate din materiale cu proprieti termoreflectante, obinute prin acoperirea la suprafaa a esturilor rezistente la foc, cu o folie de aluminiu, care respinge radiaia calorica; 6 buc -mti de protecie cu cartue filtrante; 6buc -aparate de respiraie tip R.A. -60; 2 buc 3.2.4 Protecia vecintilor : Cladirile sunt amplasate la distane de sigurana unele de celelalte conform Normativului P 118/99, astfel ca n caz de incendiu este puin probabil ca incendiul s se extind in condiii de temperatura si vnt normale. Peretii exteriori sunt realizati din panouri tristrat tip sandwich clasa de reactie la foc A1 iar invelitoarea din panouri tip sandwich,clasa de reactie la foc A1. Pe timpul actiunii de stingere a incendiului, se vor lua urmtoarele msuri : -instalarea unor dispozitive de intervenie pentru supraveghere -realizarea de perdele de apa pentru protectia faadelor si acoperiurilor halelor necuprinse de incendiu -supravegherea de ctre personalul de pe locul de munca a interioarelor halelor de fabricaie -asigurarea unei legturi permanente intre comandantul stingerii si personalul de supraveghere -153.2.5 nlturarea efectelor negative majore produse de incendiu: Dup stingerea incendiului se vor lua urmtoarele masuri: -verificarea tuturor locurilor de munca pentru descoperirea eventualelor focare ascunse de incendiu; -verificarea instalaiilor electrice , de ventilaie si transport pneumatic si punerea acestora sub tensiune; -verificarea mainilor si utilajelor afectate de incendiu ; -inlaturarea materialelor arse si degradate de incendiu si efectuarea curateniei in sectorul afectat de incendiu ; -verificarea si repunerea in stare de funcionare a instalaiilor de semnalizare si stingere a incendiilor; -rencrcarea stingtoarelor folosite la stingerea incendiului;

Capitolul 4. FORELE DE INTERVENIE N CAZ DE INCENDIU 4.1 Serviciu privat pentru situtii de urgenta avand in componenta 26 de pompieri voluntari repartizati astfel: - compartiment prevenire 3 membri - grupa interventie stingerea incendiilor - 6 persoane - grupa deblocare salvare si prim ajutor 4 persoane - echipa cercetare-cautare,transmisiuni,alarmare -4 persoane - echipa evacuare si suport logistic -4 persoane - echipa intrerupere energie electrica,gaze,ventilatie-4 persoane Dotare conform normativ P 118/99 : -hidranti de incendiu interiori 10 buc cu racord tip C, debit 2,5 l/s ,numar de jeturi simultane 2, timp teoretic de functionare 10 minute. -hidranti de incendiu exteriori - 5 buc, Dn 80,tip B,timp teoretic de functionare -3 ore -stingatoare P6 35 buc -stingatoare G5 3 buc - casca de protectie -26 buc - costum de protectie contra apei -26 buc - cizme de protectie -26 buc - masca contra fumului si gazelor -26 buc

-16-

4.2 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,, Neron Lupascu,, Detasamentul de Pompieri Buzau , sub urmatoarele coordonate: - localitatea: Buzu - distana: 8 km - itinerariul de deplasare: str. Bistriei, B-dul Grii, B-dul l Decembrie 1918, Str.Aleea Industriilor, Sos. Buzau- Frasinu. Timp de deplasare: 10 min. telefon: 112 Dotare : 5 autospeciale de stingere a incendiilor cu apa si spuma ; o autospeciala de stingere a incendiilor cu cu pulberi si azot ; o autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi ; o autospeciala pentru interventie la descacerare ; echipa de cautare, salvare si cercetare ; A.S.P.F. G.I. 4.3 Alte fore cu care se coopereaz i modul de anunare: Ambulana Spital Judeean Buzu, sub urmatoarele coordonate: adresa: B-dul Mareal Averescu distan: 8 km telefon: 112 Politia Tel: 112

Capitolul. 5. SURSE DE ALIMENTARE CU AP N CAZ DE INCENDIU EXTERIOARE UNITII 5. 1 S. C. ROMCARBON S.A. cu 5 hidranti de incendiu, exteriori, in dotare ; 5.2 S.C.GREENTECH S.A. cu 2 hidranti de incendiu, exteriori, in dotare ;

Capitolul 6. PLANUL FIECREI CONSTRUCII, INSTALAII TEHNOLOGICE SAU PLATFORME DE DEPOZITARE, LA SCARA, PE CARE SE MARCHEAZA ORI SE INSCRIU DATE PRIVIND: 6.1- Destinatia spatiilor; Parter: -functiuni principale - hala de productie -17-functiuni secundare - camere tehnologice;-R1(rezervoare colectare freon,freon/pentan) -R2(instalatie tehnologica de recuperare agenti de racire) -R3(camera tablouri electrice) -R4(camera tablouri electrice de forta) -R6(instalatie tehnologica de recuperare freon + ulei mineral) -gospodarie GPL -atelier dezasamblare motocompresoare -sopron depozitare materii prime -statie trafo -statie distributie -functiuni conexe -sala de mese -vestiare -centrala termica -grupuri sanitare Etaj: - pavilion administrativ (birouri) 6.2- Suprafaa construit-6317,10 m2 , arie desfasurata 6789.00 m2 6.3- Regimul de inaltime(numarul de niveluri) P+l 6.4 - Numarul de persoane care utilizeaza constructia pe niveluri si pe total; 90 de persoane - la etaj 17 persoane - la parter 73 persoane 6.5- Caile interioare de acces,evacuare si de interventie; - parter: 19 - etaj: 3 6.6- Natura materialelor si a elementelor de constructii; -fundatii din beton armat -stalpi din beton(in zona cu etaj) -stalpi din metal in zona parterului -pereti interiori din ghipscarton -pereti exteriori din panouri tip sandwich -pereti din blocheti de beton(in zona cu etaj) -grinzi din metal -invelitoare din panouri tip sandwich

-186.7- Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu asigurate; Rezistenta la foc (RF)a principalelor elemente ale constructiei; Element de Material folosit Clasa de reactie la foc/ constructie Clasa de combustibilitate -stalpi -stalpi -pereti interiori -pereti exteriori -pereti exteriori -grinzi -panouri invelitoare metal beton (in zona cu etaj) gipscarton blocheti beton panouri sandwich metal panouri sandwich A1 C0(CA1) A1 C0(CA1) A1 C0(CA1) A1 C0(CA1) A1 C0(CA1) A1 C0(CA1) A1 C0(CA1)

Din analiza celor prezentate mai sus si tinand cont de prevederile Normativului P118/1999, gradul de rezistenta la foc al constructiei este II. Constructia constituie un singur compartiment de incendiu. Spatiul de productie se separa de functiunile de la parter cu pereti din blocheti din beton cu rezistenta la foc mai mare de 120 min, cu usi pline si incombustibile respectand prevederile normativului 118/1999. Planseul peste parter in zona etajata este din beton armat. Peretii halei de productie pe inaltimea de 1 m sunt executati din beton armat cu clasa de combustibilitate C0(CA1). La etaj separarea functiunilor intre ele este realizata cu pereti din gipscarton cu clasa de combustibilitate C0(CA1). Peretii casei scarilor sunt construiti din blocheti de beton, fiind incombustibili, cu rezistenta la foc mai mare de 2 ore conform normativului 118/1999. Usile de acces la scarile exterioare sunt incombustibile si au rezistenta la foc 15 min. Evacuarea fumului in caz de incendiu se face prin ferestrele si usile existente. Usile si peretii rezistenti la foc ce separa diferitele functiuni au rolul si de bariera contra fumului. 6.8- Instalaiile utilitare aferente -alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se realizeaza printr-un transformator de putere de 1600KVA,20/0,4KV ,celule de medie tensiune si celule de joasa tensiune.Iluminatul de siguranta este de tip 3B(corp de iluminat cu acumulator) -incalzirea spatiilor anexe sociale(birouri,vestiare,grupuri sanitare,sala de mese ) se face cu radiatoare din otel alimentate cu agent termic produs de centrala termica proprie. Incalzirea spatiilor de productie se realizeaza cu tuburi radiante alimentate cu GPL . -alimentarea cu apa potabila menajera si pentru incendiu se face de la rezerva de apa existenta pe platforma industriala -instalatia de canalizare este conectata la o statie de epurare proprie -196.9- Instalatiile ,sistemele,dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata; - Hidranti de incendiu exteriori - 5 buc Dn80-Tip B - Hidranti de incendiu interiori - 10 buc Dn50 Tip C - Stingatoare : - P6- 35 buc - G5- 3 buc repartizate astfel:

hala de producie parter 20 P6 camera tehnologic R1 1 P6 camera tehnologic R2 1 P6 camera tablouri electrice R3 1 P6 camera tablouri electrice R5 1 P6 etaj 2P6; 2G5 gospodarie GPL -1 P6+1 G5 atelier dezasamblare motocompresoare - 2 P6 sopron depozitare materii prime - 2 P6 statie TRAFO - 2 P6 statie distributie -2 P6 -instalaie de avertizare privind prezena pentanului n camera tehnologic R1; -instalaie de avertizare privind concentraia de oxigen n camera tehnologic R2; -instalaie fix de stingere cu ap pulverizat la Linia 1; -instalaie fix de stingere cu CO2. la Linia 1+ Linia 2; 6.10-Dispozitivul de interventie in caz de incendiu Conform punctelor 3.2.2.1si 3.2.2.2 si conform anexa nr.

20

-21-