Sunteți pe pagina 1din 105

Produse vegetale din familia Lamiaceae

- caractere generale ale familiei -

- tulpină:

- frunze:

- caractere generale ale familiei - - tulpină: - frunze: - flori: bilabiate grupate: – în
- caractere generale ale familiei - - tulpină: - frunze: - flori: bilabiate grupate: – în

- flori: bilabiate grupate:

– în cime bipare sau

– condensate în glomerule la baza frunzelor.

- fructe:- nucule grupate câte 4 într-un caliciu persistent, tubulos, dinŃat

în glomerule la baza frunzelor. - fructe:- nucule grupate câte 4 într-un caliciu persistent, tubulos, din
în glomerule la baza frunzelor. - fructe:- nucule grupate câte 4 într-un caliciu persistent, tubulos, din
în glomerule la baza frunzelor. - fructe:- nucule grupate câte 4 într-un caliciu persistent, tubulos, din

Produse vegetale dinfamilia Lamiaceae

- caractere generale ale familiei -

UUleiulleiul volatilvolatil = localizatlocalizat în glande "de tip labiate", formate din 8-12 celule secretoare acoperite de o cuticulă

formate din 8-12 celule secretoare acoperite de o cuticulă O C H ocimen mircen trans-citral O
O C H ocimen mircen trans-citral
O
C
H
ocimen
mircen
trans-citral

O

C

H

cis-citral

O C OH H citronelal linalool
O
C
OH
H
citronelal
linalool

CH 2 OH

geraniol

CH 2 OH

nerol

UleiulUleiul volatilvolatil ==

formatformat din MT aciclice, monociclice (aromate şi nearomate) şi biciclice.

OH aciclice, monociclice (aromate şi nearomate) şi biciclice. mentol O m e n t o n a

mentol

O

mentona

alfa-terpineol carveol

timol

carvacrol

O
O

O O m e n t o n a alfa-terpineol carveol timol carvacrol O piperitona O p i

piperitona

O

piperitenona pulegona

carvona

Produse vegetale dinfamilia Lamiaceae

- caractere microscopice generale

dinfamilia Lamiaceae - caractere microscopice generale SecŃiune transversală prin tulpină Epidermă cu celule
dinfamilia Lamiaceae - caractere microscopice generale SecŃiune transversală prin tulpină Epidermă cu celule

SecŃiune transversală prin tulpină

microscopice generale SecŃiune transversală prin tulpină Epidermă cu celule sinuoase şi stomate diacitice Epidermă
microscopice generale SecŃiune transversală prin tulpină Epidermă cu celule sinuoase şi stomate diacitice Epidermă
microscopice generale SecŃiune transversală prin tulpină Epidermă cu celule sinuoase şi stomate diacitice Epidermă

Epidermă cu celule sinuoase şi stomate diacitice

Epidermă cu glande labiate şi stomate diacitice

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

MenthaMentha xx piperitapiperita LL

menta bună, izma bună, izma de grădină

• = o plantă de cultură

• = un hibrid rezultat din încrucişarea altor specii de mentă.

Mentha longifolia Mentha rotundifolia Mentha aquatica Mentha spicata ( M.viridis) Mentha piperita Mentha piperita var.

Mentha longifolia

Mentha rotundifolia

Mentha aquatica

Mentha longifolia Mentha rotundifolia Mentha aquatica Mentha spicata ( M.viridis) Mentha piperita Mentha piperita var.

Mentha spicata(M.viridis)

rotundifolia Mentha aquatica Mentha spicata ( M.viridis) Mentha piperita Mentha piperita var. piperita Mentha

Mentha piperita

Mentha aquatica Mentha spicata ( M.viridis) Mentha piperita Mentha piperita var. piperita Mentha piperita var. citrata

Mentha piperita var. piperita

Mentha piperita var. citrata

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

Mentha piperita var. piperita există în 2 forme

forma rubescens (soiul Mitcham sau Black Mint )

forma palescens (soiul Pfälzer sau White Mint).

În România: Feldioara (BV) şi la Fundulea (IF) se cultivă forma rubescens:

mai rezistentă la boli şi dăunători

mai puŃin pretenŃioasă

mai productivă, dar

dă un ulei de calitate mai slabă.

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

Specie perenă, erectă, 30-100 cm, puternic ramificată de la bază.

erectă, 30-100 cm, puternic ramificată de la bază. Tulpina : tetramuchiată, cu peri scurŃi pe muchii.

Tulpina: tetramuchiată, cu peri scurŃi pe muchii. RamificaŃiile sunt opuse.

cm, puternic ramificată de la bază. Tulpina : tetramuchiată, cu peri scurŃi pe muchii. RamificaŃiile sunt
cm, puternic ramificată de la bază. Tulpina : tetramuchiată, cu peri scurŃi pe muchii. RamificaŃiile sunt

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

Frunze: opuse, întregi, oval-lanceolate, dinŃate pe margini, ascuŃite la vârf;

Flori: grupate în cime la subsoara frunzelor superioare; cimele la rândul lor alcătuiesc o inflorescenŃă spiciformă conică, alungită, lungă de 4-10 cm;

NNuu suntsunt bilabiatebilabiate;;

• caliciu cilindric cu cinci dinŃi,

• corolă violacee cu 4 lobi.

cm; N N u u sunt sunt bilabiate bilabiate ; ; • caliciu cilindric cu cinci
cm; N N u u sunt sunt bilabiate bilabiate ; ; • caliciu cilindric cu cinci

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

Recoltare

Momentul optim se alege în funcŃie de materia primă ce urmează a fi obŃinută:

– frunze în stare proaspătă pentru extragerea uleiului volatil sau,

– frunza uscată (Menthae folium) pentru ceaiuri, extracte etc

Uscare

• naturală: între orele 10-17 procesul durează 5-6 ore. Apoi se continuă uscarea în încăperi bine aerisite până a doua zi

• artificială: la max. 35°C.

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

CM:

peŃiol lung de 1 cm şi păros la bază, limb oblong-lanceolat, acuminat,

margine inegal dinŃată culoare verde cu nuanŃe roşietice. Peri scurŃi pe ambele feŃe Miros fin, pătrunzător, specific, Gust aromatic, puternic, lăsând în gură senzaŃia de răcoare plăcută.

L = 3-8 cm, l = de 1,5-3 cm,

specific, Gust aromatic, puternic, lăsând în gură senzaŃia de răcoare plăcută. L = 3-8 cm, l

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

Cm:

SecŃiune transversală:

mezofil heterogen asimetric, fascicol libero-lemnos bicolateral, peri tectori pluricelulari cu pereŃi ingroşaŃi, verucoşi, peri glandulari de tip labiate situaŃi în depresiuni ale epidermei.

Preparat de suprafaŃă:

- celule epidermice sinuoase,

- stomate diacitice.

situaŃi în depresiuni ale epidermei. Preparat de suprafaŃă : - celule epidermice sinuoase, - stomate diacitice.
situaŃi în depresiuni ale epidermei. Preparat de suprafaŃă : - celule epidermice sinuoase, - stomate diacitice.

Glande tip labiate şi peri tectori verucoşi (x 742) de pe suprafaŃa caliciului de Mentha x piperita

Glande tip labiate şi peri tectori verucoşi (x 742) de pe suprafaŃa caliciului de Mentha x

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

CompoziŃia chimică a produsului vegetal în produsul uscat: până la 2% Ulei volatil în frunzele
CompoziŃia chimică
a produsului vegetal
în produsul uscat:
până la 2%
Ulei volatil
în frunzele proaspete:
0,2-0,4%
- taninuri (6-10%),
Polifenoli:
- flavone,
- acizi fenolcarboxilici (ac.clorogenic, cafeic,
rosmarinic)
SubstanŃe minerale
8-12% (săruri de Na, K, Mg, Ca,
Fe, Mn, Zn, Cu)

SubstanŃe proteice

SubstanŃe proteice

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

MenthaeMenthae aetheroleumaetheroleum
MenthaeMenthae aetheroleumaetheroleum

ObŃinere: antrenare cu vapori de apă a frunzelor în stare proaspătă.

ProprietăŃi: lichid fluid,

• ProprietăŃi : lichid fluid, sau până la    

sau

• ProprietăŃi : lichid fluid, sau până la    

până la

   

miros caracteristic, gust arzător şi răcoritor dar nu amar.

Principalii compuşi:

şi răcoritor dar nu amar. • Principalii compuşi: O mentofuran mentol OH O mentona O iasmona

O

mentofuran

dar nu amar. • Principalii compuşi: O mentofuran mentol OH O mentona O iasmona OOC acetat

mentol

OH

O mentona
O
mentona
Principalii compuşi: O mentofuran mentol OH O mentona O iasmona OOC acetat de mentil CH 3
Principalii compuşi: O mentofuran mentol OH O mentona O iasmona OOC acetat de mentil CH 3

O

iasmona

OOC acetat de mentil
OOC
acetat de mentil

CH 3

Principalii compuşi: O mentofuran mentol OH O mentona O iasmona OOC acetat de mentil CH 3

O

pulegona

O piperitona
O
piperitona

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

MenthaeMenthae aetheroleumaetheroleum

FR X:

minim

50% alcooli totali exprimaŃi în mentol

4% esteri exprimaŃi în acetat de mentil

Ulei de mentă de calitate superioară:

40-45% mentol, 5-10% esteri de mentil, cel mult 20% mentona, cel mult 5% mentofuran şi cca 0,1% iasmonă

Ulei de mentă japonez" obŃinut din Mentha arvensis var. piperascens (Japonia, Brazilia): 90% mentol, are gust şi miros neplăcut, dar este o materie primă valoroasă pentru obŃinerea mentolului pur natural.

PhEur: Menthae arvensis artheroleum partim mentholum depletum

Mentolul semisintetic din: (-)-piperitonă, (+)-citronelal, felandren sau

(+)-3-caren.

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

AcŃiune.Utilizări

Mentolum

AcŃiuni:

excită terminaŃiile nervoase senzitive termice din piele şi mucoase: la început senzaŃie de răcoare şi apoi de căldură locală; este un spasmolitic local (la nivelul cardiei şi esofagului) stimulează secreŃia biliară scade secreŃia nazală

are efect anestezic şi analgetic local

Utilizări: extern

- sub formă de soluŃii alcoolice, pudre şi unguente în prurit şi nevralgii

- sub formă de inhalaŃii în răceli (INHALANT, MENTORIN)

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

AcŃiune.Utilizări

Menthae aetheroleum are acŃiuni asemănătoare cu cele ale mentolului.

Este preferat pentru administrări interne datorită gustului mai plăcut.

AcŃiuni:

Utilizări:

– spasmolitic

– coleretic

afecŃiuni hepato-biliare de ex. CARBOCIF şi COLEBIL

– efect slab antiseptic

– deodorant

– răcoritor

de ex. CARBOCIF şi COLEBIL – efect slab antiseptic – deodorant – răcoritor paste de dinŃi,

paste de dinŃi, ape de gură

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

AcŃiuni.Utilizări

Menthae folium → sub formă de infuzie AcŃiuni:

– coleretică (acizi fenolcarboxilici)

– spasmolitică (flavone)

– stomahică (uleiul volatil, prezent în cantitate relativ mică într-un extract apos, stimulează secreŃiile pe cale reflexă)

Utilizări:

afecŃiuni biliare, disfuncŃii digestive (ca şi carminativ), stări spastice ale stomacului şi pilorului vărsături

Datorită gustului plăcut se bea şi fără nici o indicaŃie ca un ceai aromat. Într-o serie de ceaiuri medicinale doar cu rol de corector de gust.

MENTHAE PIPERITAE FOLIUM

AcŃiune.Utilizări

Extractul total de mentă, în combinaŃie cu alte extracte de plante afecŃiuni hepato-biliare.

ObservaŃie
ObservaŃie

Sugarilor şi copiilor mici NU li se adm. preparate ce conŃin mentol sau ulei de mentă (inhalaŃii, unguente nazale, creioane moi); pot induce pe cale reflexă un stop respirator.

MENTHAE CRISPAE FOLIUM

Mentha spicata var.crispa Mentha aquatica var. crispa

menta creaŃă

• frunze adânc dinŃate şi flori roşietice.

ConŃin: ulei volatil 1-3% (carvonă, cuminol, etc, puŃin mentol)

CH 2 OH O (-)-carvona cuminol
CH 2 OH
O
(-)-carvona
cuminol

CH 2 OH

CH 2 OH O (-)-carvona cuminol CH 2 OH dihidrocuminol CH 3 OH dihidrocarveol

dihidrocuminol

CH 3

CH 2 OH O (-)-carvona cuminol CH 2 OH dihidrocuminol CH 3 OH dihidrocarveol

OH

dihidrocarveol

AcŃiune/Utilizare Carminativă Herba: colici gastrice şi pentru favorizarea digestiei. - Uleiul: aromatizarea apelor de gură, a pastelor de dinŃi şi gumei de mestecat.

Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa menta creaŃă
Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa menta creaŃă

Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa

menta creaŃă

Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa menta creaŃă
Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa menta creaŃă
Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa menta creaŃă
Mentha spicata var.crispa şi Mentha aquatica var. crispa menta creaŃă

MENTHAE PULEGII HERBA

Mentha pulegium L.

Aetheroleum:

busuiocul cerbilor

– pulegonă cel puŃin 85%, restul: mentona, izopulegona, timol, carvacrol, α− şi β−pinen, limonen, mentofuran etc.

AcŃiuni: emenagogă şi carminativă

Utilizări:

Herba: tulburări premenstruale şi dispeptice. (!! contraindicat în sarcină)

Uleiul: în parfumerie;

Pulegona: obŃinerea mentonei pe cale semisintetică.

Mentha pulegium L.

busuiocul cerbilor

Frunze: mici, ovate, scurt peŃiolate, verde închis. Flori: roşii-violete dispuse în inflorescenŃe verticilate, globuloase;

mici, ovate, scurt peŃiolate, verde închis. Flori : roşii-violete dispuse în inflorescenŃe verticilate, globuloase;
mici, ovate, scurt peŃiolate, verde închis. Flori : roşii-violete dispuse în inflorescenŃe verticilate, globuloase;
mici, ovate, scurt peŃiolate, verde închis. Flori : roşii-violete dispuse în inflorescenŃe verticilate, globuloase;
Mentha aquatica
Mentha aquatica

Mentha aquatica

Mentha aquatica
Mentha x citrata
Mentha x citrata

Mentha x citrata

Mentha x citrata
Mentha x citrata
Mentha x citrata

Mentha viridis

Mentha viridis
Mentha viridis
Mentha viridis

Mentha longifolia

Mentha longifolia

SALVIAE FOLIUM

Salvia officinalis L. jaleş de grădină

SALVIAE FOLIUM Salvia officinalis L. jaleş de grădină Semiarbust originar din regiunea mediteraneană; ramificat,

Semiarbust

originar

din

regiunea

mediteraneană; ramificat, stufos,

cu baza lignificată, 30-80 cm

Tulpini: des foliate şi acoperite cu peri denşi, alipiŃi.

Frunze: opuse, alungit ovate până la lanceolate,

- nervuri reticulate, proeminente,

- margine fin crenelată.

• Frunze : opuse, alungit ovate până la lanceolate, - nervuri reticulate, proeminente, - margine fin

SALVIAE FOLIUM

Flori:

• grupate în inflorescenŃe spiciforme simple sau ramificate,

• alcătuite din pseudoverticile cu câte 3-10 flori aşezate la subsoara ultimelor 5-8 perechi de frunze.

- Caliciu: L = 1 cm, verde-violaceu, format din 2 buze

- Corola: L = 2-3 cm, albastră-violetă (rar albă), bilabiată

Fructe: nucule brun-negricioase, ovoide, mici, câte 4 la baza caliciului persistent.

(rar albă), bilabiată Fructe : nucule brun-negricioase, ovoide, mici, câte 4 la baza caliciului persistent.

SALVIAE FOLIUM

CM

• Frunze întregi, oblung lanceolate,

• margine fin crenelată

• nervuri anastomozate, aspect reticulat.

Frunzele bătrâne prezintă la bază excrescenŃe mici, sunt asimetrice, au culoare cenuşie pe faŃa inferioară.

Frunzele tinere sunt pubescente şi alb argintii pe ambele feŃe, lipsite de excrescenŃe.

• Miros puternic aromat şi caracteristic

• Gust amar şi astringent.

pe ambele feŃe, lipsite de excrescenŃe. • Miros puternic aromat şi caracteristic • Gust amar şi
pe ambele feŃe, lipsite de excrescenŃe. • Miros puternic aromat şi caracteristic • Gust amar şi
pe ambele feŃe, lipsite de excrescenŃe. • Miros puternic aromat şi caracteristic • Gust amar şi

SALVIAE FOLIUM

SALVIAE FOLIUM Cm SecŃiune transversală : • contur ondulat • nervurile = proeminente pe faŃa inferioară.

Cm

SecŃiune transversală:

• contur ondulat

• nervurile = proeminente pe faŃa inferioară.

• Pe ambele epiderme:

– peri tectori pluricelulari, cu ultima celulă alungită în formă de bici

– glande de tip labiate

– peri glandulari mono- sau bicelulari.

SALVIAE FOLIUM

CompoziŃia chmică

• ulei volatil • substanŃe amare • tritrpene • polifenoli

SALVIAE FOLIUM

1 - Salviae aetheroleum (FR X, PhEur)

ObŃinere: hidrodistilarea frunzelor 1,5 - 2,5 %

ConŃinutul şi compoziŃia chimică a ul. variază în funcŃie de varietatea speciei.

Specii/varietăŃi: - Salvia officinalis subsp. minor subsp. major subsp. lavandulifolia

ProprietăŃi:

- Salvia triloba

– ulei galbengalben spre verzuiverzui;; se brunifică în timp

– miros aromat

Salvia officinalis ssp. lavandulifolia

Salvia officinalis ssp. lavandulifolia
Salvia officinalis ssp. lavandulifolia

Salvia triloba

Salvia triloba
Salvia triloba
Salvia triloba

SALVIAE FOLIUM

1. Salviae aetheroleum

Compuşii importanŃi:

 

tuiona

eucaliptol

camfor

borneol

Salvia.off.minor, major

40-50%

14%

8%

5-7%

Salvia.triloba

5%

60-70%

18%

0,35%

Salvia.off. lavandulif.

0%

30%

30%

8%

SALVIAE FOLIUM

2. SubstanŃe amare

- diterpene triciclice cu structură o-difenolică; lactone diterpenice

H

OR CH 3 HO CH 3 HOOC autooxidare 7 la aer 3 C H
OR
CH 3
HO
CH 3
HOOC
autooxidare
7 la aer
3 C
H

CH 3

CH 3 HO CH 3 HOOC autooxidare 7 la aer 3 C H CH 3 H
CH 3 HO CH 3 HOOC autooxidare 7 la aer 3 C H CH 3 H

H

OH CH 3 HO CH 3 12 HOOC OH 3 C H
OH
CH
3
HO
CH 3
12
HOOC
OH
3 C
H

CH 3

acid carnosinic (R=H) esterul metilic aal acidului carnosinic (R=CH 3 )

H

OR CH 3 HO CH 3 O C O 3 C H
OR
CH 3
HO
CH 3
O
C
O
3 C
H

CH 3

(R=CH 3 ) H OR CH 3 HO CH 3 O C O 3 C H
(R=CH 3 ) H OR CH 3 HO CH 3 O C O 3 C H

carnosol (R=H) esterul metilic al acidului carnosinic (R=CH 3 )

OR

CH 3

CH 3
CH 3
 

HO

 
   
     
 
 

O

O

C

 
 
 

O

R

 

1

H

3 C

 

H

6

R

2

 

CH 3

 
 

R 1

R 2

rosmanol

 

OH

H

epirosmanol

 

H

OH

galdosol

 

O

SALVIAE FOLIUM

3. Polifenoli

flavone:

- luteolina liberă şi glicozidată

- salvigenina liberă şi metilat

CH 3 O CH 3 O OH O salvigenina, caracteristicã speciei
CH 3 O
CH 3 O
OH
O
salvigenina, caracteristicã speciei

Salvia triloba

CH 3 O OCH 3 OCH 3 CH 3 O OCH 3 O esterul metilic
CH
3 O
OCH 3
OCH 3
CH
3 O
OCH 3
O
esterul metilic al salvigeninei, caracteristic

speciei Salvia officinalis

tanante 8-12%

acizi fenolcarboxilici (cafeic, clorogenic, rosmarinic)

SALVIAE FOLIUM

AcŃiune. Utilizări
AcŃiune. Utilizări

Uleiul volatil: acŃiune antiseptică, fungicidă şi antiinflamatoare. Preparate: ape de gură, gargare pentru infecŃii ale cavităŃii bucale şi faringiene. NU SE FOLOSEŞTE INTERN (toxicitatea tuionei)

Salviae folium: tincturi, extracte şi infuzii cu acŃiune:

antiseptică (ulei volatil, tananuri),

coleretică, carminativă şi stomahică (s. amare, flavone, polifenoli) scad secreŃiile glandelor salivare şi sudoripare

* Extern: gargare, băi.

* Intern: în afecŃiuni gastro-intestinale (dispepsii, balonări,

diaree),

CEAI

łIGĂRI ANTIASTMATICE

Produse:

ANTIASTMATIC;

CEAI

PENTRU

GARGARĂ,

SALVIAE SCLAREAE HERBA

Salvia sclarea L.

şşşşerlai, iarba sfântului Ioan

Răspândire: sporadic în S – RO în locuri uscate şi pietroase,

Descrierea speciei:

plantă ierboasă, bienală, de 1 m.

Frunze: oval-cordiforme;

- de diferite dimensiuni în funcŃie

de nivelul de pe tulpină.

- moi şi lipicioase (peri tectori şi glandulari).

- margine crenelată,

- suprafaŃa reticulată.

de pe tulpină. - moi şi lipicioase (peri tectori şi glandulari). - margine crenelată, - suprafaŃa
Salvia sclarea L. frunze, peri glandulari
Salvia sclarea L. frunze, peri glandulari

Salvia sclarea L.

frunze, peri glandulari

Salvia sclarea L. frunze, peri glandulari

Salvia sclarea L.

Flori:

6-10 verticile dispuse în inflorescenŃe

spiciforme.

- Corola: L=2-2,5 cm = bilabiată şi bicoloră ( violaceu sau roz cu gălbui)

Fructe: nucule ovoide, brune, lungi de 2-3 mm, câte 4 în caliciul persistent.

( violaceu sau roz cu gălbui) • Fructe : nucule ovoide, brune, lungi de 2-3 mm,
( violaceu sau roz cu gălbui) • Fructe : nucule ovoide, brune, lungi de 2-3 mm,
( violaceu sau roz cu gălbui) • Fructe : nucule ovoide, brune, lungi de 2-3 mm,
( violaceu sau roz cu gălbui) • Fructe : nucule ovoide, brune, lungi de 2-3 mm,

SALVIAE SCLAREAE HERBA

Salviae sclareae aetheroleum ObŃinere:

- Numai din flori sau din toată partea aeriană;

- !!! se supune antrenării cu vapori de apă în primele 3 ore de la recoltare pentru a obŃine un ulei de calitate superioară.

CompoziŃie chimică: linalool, acetat de linalil (α− şi β−pinen, ocimen, limonen, camfen, salven etc.)

Uleiul de flori: până la 78% acetat de linalil.

SALVIAE SCLAREAE HERBA

AcŃiune. Utilizări

Ulei volatil: numai în parfumerie

Flos: conŃin şi sclareolsclareol (un alcoolul diterpenic) Sclareolul este folosit la semisinteza unor componenŃi preŃioşi pentru parfumurile de tip "ambre gris".

Herba: → extract sau infuzie

- intern ca:

antisudorific, antispastic sedativ

- extern se aplică în ulceraŃii şi edeme.

LAVANDULAE FLOS

1.- Lavandula angustifolia → →→→→→levănŃica franceză Sin: Lavandula officinalis, Lavandula vera var: delphinensis (petit lavande) fragrans (lavande moyenne)

2.- Lavandula latifolia →→→→→→→→levănŃica spaniolă Sin: Lavandula spica

3.- Lavandula hibrida →→→→→→→→levănŃica engleză (= hibrid din L. angustifolia + L. latifolia)

Deosebiri: lăŃimea frunzelor şi bifurcaŃia tulpinilor.

LAVANDULAE FLOS

Lavandula angustifolia

- semiarbust de cultură

- durată lungă de viaŃă (20-30 de ani),

- formează tufe aproape globuloase,

30-70 cm.

- semiarbust de cultură - durată lungă de via Ń ă (20-30 de ani), - formează
- semiarbust de cultură - durată lungă de via Ń ă (20-30 de ani), - formează

LAVANDULAE FLOS

Frunze:

• liniar-lanceolate

• l = cel mult 0,7 cm;

• opuse,

• sesile,

• verzi cenuşii,

• margine răsfrântă

• pe faŃa superioară au aspect de jgheab

0,7 cm; • opuse, • sesile, • verzi cenuşii, • margine răsfrântă • pe faŃa superioară

LAVANDULAE FLOS

• Flori: albastre, bilabiate,

grupate în 3-7 pseudoverticile.

Verticilele formează o inflorescenŃă spiciformă, lungă de 8-12 cm.

• Fructe: nucule ovoide,

lucioase, cafeniu-deschis, grupate câte patru în caliciul violet-cenuşiu.

de 8-12 cm. • Fructe: nucule ovoide, lucioase, cafeniu-deschis, grupate câte patru în caliciul violet-cenuşiu .

Lavandula officinalis

Lavandula officinalis
Lavandula officinalis

ObŃinerea uleiului volatil prin antrenare cu vapori de apă a florilor uscate.

Ob Ń inerea uleiului volatil prin antrenare cu vapori de apă a florilor uscate.
Ob Ń inerea uleiului volatil prin antrenare cu vapori de apă a florilor uscate.

LAVANDULAE FLOS

CM

• Corolă bilabiată, pubescentă şi glanduloasă.

– Labiul superior = bilobat,

– Labiul inferior = trilobat

– Lobi = obtuzi.

NuanŃa florilor variază de la albastru-violaceu până la albastru deschis.

• Caliciu cilindric, cu 5 dinŃi mici, păros şi glandulos; culoare: violet-cenuşie,

• Miros plăcut, aromat

• Gust uşor amărui.

cu 5 dinŃi mici, păros şi glandulos; culoare: violet-cenuşie , • Miros plăcut, aromat • Gust
cu 5 dinŃi mici, păros şi glandulos; culoare: violet-cenuşie , • Miros plăcut, aromat • Gust

LAVANDULAE FLOS

Cm

Pulberea de Lavandulae flos:

• peri tectori ramificaŃi dihotomic,

• peri tectori cilindrici cu pretuberanŃe

• fragmente de epidermă cu papile şi glande de tip labiate

• polen relativ mare, rotund, cu suprafaŃa încrustată.

• fragmente de epidermă cu papile şi glande de tip labiate • polen relativ mare, rotund,
• fragmente de epidermă cu papile şi glande de tip labiate • polen relativ mare, rotund,

LAVANDULAE FLOS

Lavandulae aetheroleum

ConŃinutul variază în funcŃie de specie/varietate, de starea florilor

– Flori proaspete: cca 0,8% ulei volatil

– Flori uscate: până la 1,5% ulei volatil.

ProprietăŃi:

– incolor sau slab gălbui,

– miros plăcut aromat, gust uşor amar

– solubil în alcool diluat în raport 1:3

– la aer şi lumină se închide la culoare.

aromat, gust uşor amar – solubil în alcool diluat în raport 1:3 – la aer şi

LAVANDULAE FLOS

Lavandulae aetheroleum

CompoziŃia chimică

• > 100 de compuşi volatili;

• cantitativ domină linalool şi acetat de linalil.

• compuşi caracteristici: lavandulol şi acetat de lavandulil.

• FR X: dozarea acetatului de linalil. O anumită cantitate de ulei se saponifică cu soluŃie alcoolică de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl.

alcoolică de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de
alcoolică de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de
alcoolică de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de

OH

linalool

de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de linalool
de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de linalool
de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de linalool

OCOCH 3

acetat de linalool

HO

de KOH. Excesul de KOH se titrează cu HCl. OH linalool OCOCH 3 acetat de linalool

lavandulol

LAVANDULAE FLOS

AcŃiune.Utilizări Lavandulae flos + alte droguri vegetale ceaiuri sedative şi hipotensive baie pentru efect calmant, reconfortant, tonifiant în nevroze şi surmenaj. acŃiunea uşor coleretică. acŃiune insecticidă (molii)

Lavandulae aetheroleum

• SoluŃie alcoolică frecŃii în reumatism.

• În apa de baie pentru acŃiunea calmantă şi hipotensivă.

• În diluŃie 1/1000 acŃiune antimicrobiană şi antifungică

• Aromatizant: preparate galenice şi cosmetice; detergenŃi.

1/1000 acŃiune antimicrobiană şi antifungică • Aromatizant: preparate galenice şi cosmetice; detergenŃi.
1/1000 acŃiune antimicrobiană şi antifungică • Aromatizant: preparate galenice şi cosmetice; detergenŃi.

THYMI HERBA

Thymus vulgaris L.

tămâioară, cimbru adevărat, cimbru de cultură

- specie de cultură

- subarbust,

- formă de tufă globuloasă

10-50 cm,

cimbru adevărat, cimbru de cultură - specie de cultură - subarbust, - formă de tufă globuloasă

THYMI HERBA

Tulpini:

• tetramuchiate,

• erecte sau ascendente,

• cu baza lignificată;

• părŃile tinere sunt acoperite cu peri tectori;

tetramuchiate, • erecte sau ascendente, • cu baza lignificată; • părŃile tinere sunt acoperite cu peri
tetramuchiate, • erecte sau ascendente, • cu baza lignificată; • părŃile tinere sunt acoperite cu peri

THYMI HERBA

Frunze:

- opuse, mici,

- eliptice,

- pe dos scurt păroase,

- cu peŃiol foarte scurt,

- margine răsfrântă spre faŃa inferioară.

mici, - eliptice, - pe dos scurt păroase, - cu peŃiol foarte scurt, - margine răsfrântă

THYMI HERBA

Flori: dispuse în pseudoverticile la baza frunzelor; •corola: bilabiată, albă spre roz •caliciu bilabiat, tubulos, păros

dispuse în pseudoverticile la baza frunzelor; •corola: bilabiată, albă spre roz •caliciu bilabiat, tubulos, păros
dispuse în pseudoverticile la baza frunzelor; •corola: bilabiată, albă spre roz •caliciu bilabiat, tubulos, păros

THYMI HERBA

THYMI HERBA

THYMI HERBA

CM: peri glandulari tip labiate; peri tctori geniculaŃi

Peri glandulari Peri tectori
Peri glandulari
Peri tectori

THYMI HERBA

CompoziŃia chimică

ulei voaltil 1-2,5% polifenoli

substanŃe tanante, flavonoide, acizi fenolcarboxilici,

saponine sterolice, etc.

THYMI HERBA

Thymi aetheroleum

ObŃinere: antrenare cu vapori de apă a somităŃilor florale.

ProprietăŃi: lichid

; în timp

CompoziŃie:

ProprietăŃi : lichid ; în timp • CompoziŃie: - domină compuşii fenolici timol şi carvacrol .

- domină compuşii fenolici timol şi carvacrol.

- alŃi compuşi volatili: geraniol, linalool, terpineol, 1,8-cineol etc

!!! Dacă uleiul conŃine o cantitate foarte mare de timol, depune cristale prismatice.

THYMI HERBA

Thymi aetheroleum

!!!!!! Thymus vulgaris prezintă o mare variabilitate.

S-au delimitat 7 chemotipuri în funcŃie de raportul timol sau carvacrol faŃă de alte componente terpenice.

- chemotipul geraniol;

- chemotipul timol;

- chemotipul carvacrol;

- chemotipul 1,8-cineol.

Flavonoidele

reprezintă a 2-a grupă importantă de principii active:

glicozidele luteolinei şşşşi apigeninei.

THYMI HERBA

AcŃiune.Utilizări.

Thymi aetheroleum:

antiseptică datorită timolului şi carvacrolului (afecŃiuni ale căilor

respiratorii: tuse, tuse convulsivă, bronşită, astm) spasmolitică

expectorantă

carminativă

diuretică

antihelmintică

!!! Supradozarea (timol) intoxicaŃii (vomă, gastro-enterite, excitaŃii nervoase urmate de depresii)

Timolul se poate obŃine în stare cristalină fie dintr-un ulei bogat în timol, fie prin dehidratarea piperitonei. Se utilizează în laboratoare la conservarea urinei. În medicina veterinară se utilizează ca antihelmintic. Din timol se poate obŃine prin hidratare un mentol racemic.

THYMI HERBA

AcŃiune.Utilizări.

Thymi herba:

infuzii, tincturi şi extracte

- prezintă aceleaşi acŃiuni la care se adaugă efectul spasmolitic al flavonoidelor şi cel expectorant al saponinelor.

S-a constatat că extractul este mult mai eficient decât timolul sau carvacrolul luate separat.

Produse:

TUSOMAG (conŃine tinctură de cimbru), CEAI CONTRA COLICILOR nr.2, CEAI PECTORAL, CARMOL - soluŃie de uz extern.

SERPYLLI HERBA

Thymus serpyllum L.

cimbru de câmp

Răspândire:

- foarte răspândit în zona de câmpie şi cea montană - prin locuri ruderale, sterpe, calcaroase.

Thymus serpyllum din RO este o specie colectivă; botaniştii o împart în mai multe subspecii, varietăŃŃŃŃi şi forme, ca de ex.:

Thymus marshallianus,

Thymus pannonicus,

Thymus dacicus,

Thymus zygoides,

Thymus pulegioides etc.

Thymus marshallianus, • Thymus pannonicus, • Thymus dacicus, • Thymus zygoides, • Thymus pulegioides etc.

SERPYLLI HERBA

• specie cu ramuri culcate la pământ care prind rădăcini, din care se ridică numeroase tulpini de 5-20 cm.

Tulpina este lignificată la bază, tetramuchiată, ramificaŃiile = ascendente şi dispuse seriat.

Frunze: formă ovală sau alungit eliptică, opuse.

Flori: albe sau roşii, grupate în pseudoverticile la subsoara frunzelor superioare.

Pseudoverticilele reunite formează inflorescenŃŃŃŃe globuloase.

pseudoverticile la subsoara frunzelor superioare. Pseudoverticilele reunite formează inflorescen ŃŃŃŃ e globuloase.

Serpylli herba

Serpylli herba

SERPYLLI HERBA

CompoziŃia chimică

• ulei volatil 0,5-1% în drogul uscat • principii amare • polifenoli

acizi fenolcarboxilici,

– substanŃe tanante,

– flavonoide (luteolina şi apigenina).

SERPYLLI HERBA

Serpylli aetheroleum

ObŃinere: antrenare cu vapori de apă a produsului uscat

ProprietăŃi: lichid

Compuşi chimici:

produsului uscat ProprietăŃi : lichid Compuşi chimici : cu timpul # carvacrol până la 60% #
produsului uscat ProprietăŃi : lichid Compuşi chimici : cu timpul # carvacrol până la 60% #

cu timpul

# carvacrol până la 60%

# timol în % mic

# alŃi compuşi: linalool, terpineol, geraniol, 1,8-cineol, etc.

Serpylli aetheroleum: în aceleaşi afecŃiuni ca şi Thymi artheroleum dar are acŃiune mai slabă.

SERPYLLI HERBA

AcŃiune.Utilizări.

Serpylli herba → infuzii, tincturi, extracte Extractele alcoolice: au gust amar-aromat

→ efect stomahic

Extractul fluid şi uscat: intră într-o serie de preparate antitusive.

Infuziile: acŃiune antiseptică, expectorantă, spasmolitică, coleretică, diuretică şi antidiareică.

Produse:

– CEAI ANTIDIAREIC,

– CEAI ANTIASTMATIC,

– CEAI PENTRU GARGARĂ

– amestecurile de plante pentru băi medicinale.

MELISSAE FOLIUM

Melissa officinalis L.

roiniŃă, lămâiŃă, iarba stupilor

Descrierea speciei:

• plantă ierbacee,

• perenă

• tufos ramificată

de 30-80 cm,

iarba stupilor Descrierea speciei: • plantă ierbacee, • perenă • tufos ramificată • de 30-80 cm,

MELISSAE FOLIUM

Tulpina:

- tetramuchiată,

- glabră spre bază şi

- păroasă în partea superioară

Frunze:

- opuse,

- ovale şi uşor triunghiulare,

- vârf obtuz,

- nervaŃiune penată,

- margine serată,

- aspre la pipăit.

- opuse, - ovale şi uşor triunghiulare, - vârf obtuz, - nervaŃiune penată, - margine serată,
- opuse, - ovale şi uşor triunghiulare, - vârf obtuz, - nervaŃiune penată, - margine serată,
- opuse, - ovale şi uşor triunghiulare, - vârf obtuz, - nervaŃiune penată, - margine serată,

MELISSAE FOLIUM

Flori: grupate în verticile la aproape toate nodurile, începând dinspre bază.

Caliciu: bilobat, păros

Corola:Corola iese puŃin din caliciu;

= gălbuie la început,

apoi devine alb-liliachie.

Caliciu : bilobat, păros Corola: Corola iese pu Ń in din caliciu; = gălbuie la început,
Caliciu : bilobat, păros Corola: Corola iese pu Ń in din caliciu; = gălbuie la început,

MELISSAE FOLIUM

Răspândire. Recoltare

• creşte dispersat, mai ales în regiunile din S şi V Ńării, prin locuri uscate, pietroase.

• Recoltare:

- iunie-iulie-august, după ce s-a ridicat roua.

- !!! Frunzele se înnegresc foarte uşor, uscare cât mai rapidă

- iunie-iulie-august, după ce s-a ridicat roua. - !!! Frunzele se înnegresc foarte uşor, uscare cât

MELISSAE FOLIUM

CM

Frunze:

•lung peŃiolate,

• ovoide,

• obtuze la vârf,

• cu baza uşor cordiformă,

• L= 3-6 cm, l = 2-3 cm;

• margine serată,

• feŃe păroase,

3-6 cm, l = 2-3 cm; • margine serată, • feŃe păroase, • nervaŃiune reticulată şi

• nervaŃiune reticulată şi proeminentă pe faŃa inferioară;

• miros plăcut aromat (asemănător cu cel de lămâie);

•gust amar, aromatic.

MELISSAE FOLIUM

Cm

SecŃiune transversală:

• Fascicol bicolateral,

• peri tectori unicelulari scurŃi în formă de canin, plasaŃi îndeosebi de-a lungul nervurilor (dau asprimea frunzelor la pipăit),

• peri tectori pluricelulari

• peri glandulari de tip labiate.

MELISSAE FOLIUM

CompoziŃia chimică – ulei volatil ( 0,02-0,15%) – polifenoli

• substanŃe tanante,

• depside ale acidului cafeic (acid rosmarinic cca 4%), • flavonoide,

substanŃe minerale (10-12%).

MELISSAE FOLIUM

Melissae aetheroleum

ObŃinere: antrenarea cu vapori de apă a frunzelor proaspete

ProprietăŃi:

– lichid

– miros asemănător cu cel de lămâie, plăcut şi răcoritor.

asemănător cu cel de lămâie, plăcut ş i răcoritor. • Compu ş i volatili mai importan

Compuşi volatili mai importanŃi: cis- şi trans-citral (30%), citronelal (cca 40%, care conferă mirosul caracteristic), citronelol, geraniol, linalool etc.; cariofilena.

C
C

O

H

citronelal

C

citral A

(neral)

O

etc.; cariofilena. C O H citronelal C citral A (neral) O H C O H citral

H

etc.; cariofilena. C O H citronelal C citral A (neral) O H C O H citral

C

etc.; cariofilena. C O H citronelal C citral A (neral) O H C O H citral

O

H

citral B

(geranial)

cariofilena. C O H citronelal C citral A (neral) O H C O H citral B

CH 2 OH

citronelol

cariofilena. C O H citronelal C citral A (neral) O H C O H citral B

geraniol

CH 2 OH

MELISSAE FOLIUM

ObservaŃŃŃŃii

• Posibile confuzii: cătuşnică (Nepeta catarica). Deosebiri:

– frunze triunghiulare şi adânc cordate la bază.

– la pipăit nu sunt aspre

– florile sunt albastre-deschis.

• Prin depozitare frunzele de melisă îşi pierd mirosul. Se recomandă utilizarea lor în primele 3-6 luni de la recoltare.

• În timpul distilării, unii compuşi volatili, dar îndeosebi citronelalul, se pot cicliza, formând artefacte, ca de ex. izopulegol.

• Cantitatea de ulei foarte mică.

Dracocephalum moldavica

mătăciune, melisa moldovenească

are mai mult ulei (0,2-0,7%), • compoziŃie asemănătoare:

citral 25-50%, geraniol 30% + alŃi compuşi.

• are mai mult ulei (0,2-0,7%), • compozi Ń ie asemănătoare: citral 25-50%, geraniol 30% +
• are mai mult ulei (0,2-0,7%), • compozi Ń ie asemănătoare: citral 25-50%, geraniol 30% +

Dracocephalum moldavica

Dracocephalum moldavica

MELISSAE FOLIUM

AcŃŃŃŃiune.Utilizări

Melissae aetheroleum "Aqua Melissae" aromatizant şi corector de gust al preparatelor galenice. AcŃiune: sedativă, spasmolitică nevroze gastrice şi cardiace, în distonii vegetative. Mult ulei se foloseşte în cosmetică.

Spirtul de melisă (soluŃie hidroalcoolică de ulei) extern sub formă de frecŃii în tratamentul nevralgiilor, migrenelor, insomniilor;

InfuziileInfuziile au acŃiune carminativă, stomahică şi spasmolitică.

Este foarte indicată asocierea mentei cu melisa.

Melisa

- potenŃează acŃiunea spasmolitică a mentei,

 

- conferă un gust mai plăcut,

- aduce acŃiunea sedativă, care lipseşte mentei.

Extractul apos de melisă: acŃiune antiherpetică (depside).

ORIGANI HERBA

Origanum vulgare L.

şşşşovârf, şşşşovârv, şşşşolovârf

Descrierea speciei

• specie iebacee, perenă, erectă, 30-60 (80) cm.

• tulpini florifere şi lăstari sterili tetramuchiaŃi, verzi cu nuanŃe roşii-violacee.

• tulpinile se ramifică în partea superioară.

• Frunze: ovate, opuse, L = 3-5 cm, scurt peŃiolate.

ii-violacee. • tulpinile se ramifică în partea superioară. • Frunze: ovate, opuse, L = 3-5 cm,
ii-violacee. • tulpinile se ramifică în partea superioară. • Frunze: ovate, opuse, L = 3-5 cm,

ORIGANI HERBA

Flori: la terminaŃiile ramificaŃiilor, dispuse în inflorescenŃe corimbiforme.

- Corola: roz-violacee, dar există şi specii cu flori albe.

Fructe: nucule ovoidale, câte 4 la baza caliciului persistent.

dar există ş i specii cu flori albe. • Fructe : nucule ovoidale, câte 4 la
dar există ş i specii cu flori albe. • Fructe : nucule ovoidale, câte 4 la

Răspândire

• larg răspândit în flora spontană din câmpie până în zona subalpină.

• prin tăieturi şi margini de păduri, tufărişuri, la margini de drumuri,

Recoltare.Uscare

• în perioada de înflorire (iulie-august)

• somităŃile florale, fără părŃi lignificate

• Uscarea plantelor se face la umbră, fie în strat subŃire, fie legate în buchete atârnate la umbră.

ORIGANI HERBA

Uscarea plantelor se face la umbră, fie în strat sub Ń ire, fie legate în buchete

ORIGANI HERBA

ORIGANI HERBA Compozi ŃŃŃŃ ia chimică – ulei volatil, – polifenoli • substan Ń e tanante,

CompoziŃŃŃŃia chimică – ulei volatil, – polifenoli

• substanŃe tanante, • derivaŃi ai acidului cafeic, • flavonoide (apigenina, luteolina, kämpferol, naringenol) • antocianine (coloraŃie violacee)

ORIGANI HERBA

Origani aetheroleum

ObŃinere: distilarea cu vapori de apă a somităŃilor florale proaspete.

ProprietăŃi: lichid

CompoziŃie:

proaspete. • ProprietăŃi : lichid • CompoziŃie : - compuşi fenolici : 56-68%. ImportanŃi = timolul

- compuşi fenolici: 56-68%. ImportanŃi = timolul şi carvacrolul.

- alŃi compuşi: αşi βpinen, camfen, mircen, gama-terpinen, limonenc.

timol

OH

carvacrol
carvacrol

OH

ORIGANI HERBA

AcŃiune.Utilizări: asemănătoare cu cele ale speciilor de Thymus.

Uleiul volatil se foloseşte pentru acŃiunea antiseptică (antimicrobiană).

Origani herba

infuzii cu acŃiune:

– antiseptică,

– stomahică,

– antispastică la nivelul musculaturii netede,

– diuretică

– sedativă.

nivelul musculaturii netede, – diuretică – sedativă. CEAI ANTIBRONŞITIC nr.2 CEAIULUI SEDATIV. La sate :

CEAI ANTIBRONŞITIC nr.2 CEAIULUI SEDATIV. La sate: inflorescenŃele plantei se folosesc la vopsirea lânei.

ROSMARINI FOLIUM

Rosmarinus officinalis L.

rosmarin

VarietăŃŃŃŃi şşşşi forme:

Rosmarinus officinalis L. var. angustifolius var. genuina var. pubescens var. latifolius

ş ş ş i forme: Rosmarinus officinalis L. var. angustifolius var. genuina var. pubescens var. latifolius

Rosmarinus officinalis L.

Rosmarinus officinalis L.

ROSMARINI FOLIUM

ROSMARINI FOLIUM specie de cultură. • Subarbust: 60-150 cm • Tulpina : erectă, cu ramuri ascendente

specie de cultură.

• Subarbust: 60-150 cm

Tulpina: erectă, cu ramuri ascendente sau arcuite, tetramuchiate, păroase, cenuşii

ascendente sau arcuite, tetramuchiate, păroase, cenu ş ii Frunze : • opuse, • a ş ezate

Frunze:

• opuse,

• aşezate îndesuit,

• persistente, pieloase,

• liniare, sesile.

ROSMARINI FOLIUM

Flori: albăstruie sau violacee, dispuse în verticile la subsoara frunzelor din partea super.

în verticile la subsoara frunzelor din partea super. aspect de spic. •Fructe: nucule brune, ovate, lungi

aspect de spic.

la subsoara frunzelor din partea super. aspect de spic. •Fructe: nucule brune, ovate, lungi de 1,5-2,5
la subsoara frunzelor din partea super. aspect de spic. •Fructe: nucule brune, ovate, lungi de 1,5-2,5

•Fructe: nucule brune, ovate, lungi de 1,5-2,5 mm, late de 1-3 mm, grupate câte 4 în caliciul persistent.

de spic. •Fructe: nucule brune, ovate, lungi de 1,5-2,5 mm, late de 1-3 mm, grupate câte

ROSMARINI FOLIUM

CM

L = 2-3 cm, l = 2-3 mm, = liniare, sesile, aciculare, coriace, margini răsfrânte spre faŃŃŃŃa inferioară

FaŃa superioară verde, glabră şi lucioasă FaŃa inferioară verde-cenuşie (peri tectori)

Nervura mediană = proeminentă,

Miros caracteristic, (~ camfor) Gust amar-aromat.

verde-cenu ş ie (peri tectori) Nervura mediană = proeminentă, Miros caracteristic, (~ camfor) Gust amar-aromat.
verde-cenu ş ie (peri tectori) Nervura mediană = proeminentă, Miros caracteristic, (~ camfor) Gust amar-aromat.

ROSMARINI FOLIUM

CompoziŃŃŃŃia chimică

ulei volatil, 1-2,5%

substanŃŃŃŃe amare (picrosalvina)

acizi fenolcarboxilici, în principal acid rosmarinic, o depsidă provenită din esterificarea acidului 3,4- dihidroxi-fenillactic şi acid cafeic.

HO

HO

acidului 3,4- dihidroxi-fenillactic ş i acid cafeic. HO HO   O   O C CH CH
 

O

 

O

C

CH

CH

CH 2

CH

COOH

OH
OH

OH

acid rosmarinic (acid 3,4 -di-OH-fenil-lactic esterificat cu acid cafei

ROSMARINI FOLIUM

Rosmarini aetheroleum

ProprietăŃi:

ROSMARINI FOLIUM Rosmarini aetheroleum Proprietă Ń i : – lichid – mirosul = camforat, – gustul

– lichid

– mirosul = camforat,

– gustul arzător.

, cu timpul

Compuşi volatili:

– gustul arzător. , cu timpul Compu ş i volatili : 1,8 cineol 15-30%, borneol 10-20%,

1,8 cineol 15-30%, borneol 10-20%, camfor, acetat de bornil, camfen, α− şi β−pinen, etc.

acetat de bornil, camfen, α− ş i β− pinen, etc. ş i mai vâscos. Func Ń

şi mai vâscos.

FuncŃie de componenŃii care domină cantitativ se deosebesc uleiuri de tip

- eucaliptol/borneol,

- eucaliptol/camfor , etc

ROSMARINI FOLIUM

AcŃiune. Utilizări

Frunzele şi uleiul volatil se utilizează

intern pentru acŃiunea

– coleretică / colagogă,

– hipocolesterolemiantă,

– carminativă,

– de stimulare a circulaŃiei sanguine cerebrale.

extern, sub formă de tincturi şi unguente, pentru acŃiunea

– cicatrizantă, epitelizantă şi antiseptică (în afecŃiuni dermice)

– hiperemizantă (în dureri musculare şi de articulaŃii, în tulburări circulatorii)

Uleiul parfumerie şi cosmetică (săpunuri, deodorante)

Frunzele: - condimentarea preparatelor de carne, - conservarea cărnii.

HYSSOPI HERBA

Hyssopus officinalis L.

isop, calomfir

Hyssopus officinalis: există în 3 var. şi 3 forme în funcŃie de culoarea florilor

Alte specii de isop:

» Hyssopus aristatus,

» Hyssopus montanus,

» Hyssopus angustifolium, » etc.

HYSSOPI HERBA

Descrierea speciei

• plantă de cultură

• semiarbust 60 cm.

Tulpina: lignificată la bază

Frunze:

- opuse,

- lanceolate,

- L= 4 cm, l = cel mult 1 cm

• semiarbust 60 cm. Tulpina : lignificată la bază Frunze : - opuse, - lanceolate, -

HYSSOPI HERBA

Flori: de culoare

• albastru-închis,

•albastru-deschis,

• violaceu sau roz

• până la alb

grupate în inflorescenŃe spiciforme unilaterale, lungi de cca 20 cm.

• violaceu sau roz • până la alb grupate în inflorescen Ń e spiciforme unilaterale, lungi

HYSSOPI HERBA

CompoziŃŃŃŃie chimică

ulei volatil (0,5-1%)

flavonoide, substansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃee tanantetanante,

substanŃŃŃŃe amare (marubiina)

AcŃŃŃŃiuni.Utilizări

- spasmolitic

- expectorant

- antisudorific

iuni.Utilizări - spasmolitic - expectorant - antisudorific Hyssopi herba infuzii 2% intern : în afec Ń
iuni.Utilizări - spasmolitic - expectorant - antisudorific Hyssopi herba infuzii 2% intern : în afec Ń

Hyssopi herba infuzii 2% intern: în afecŃiuni ale căilor respiratorii (astm, bronşită). extern: pentru acŃiunea cicatrizantă.