Sunteți pe pagina 1din 6

n = 20

Datele initiale utilizate vor fi:


Pbg = 236 p0 = 151 t0 = 565 tSII = 572 trau = 15.8 tIR = 23.2 crau = 0.6 Hi = 8250
Pr1 = Sc
Pr2 = Sc
-----------------------------------------------------------------------------Conform ipotezelor se mai aleg urmatoarele date:
-----------------------------------------------------------------------------pSII din intervalul (0.22-0.28)*p0, scazator cu p0
pSII = 0.256*p0
pSII = 0.256 * 151 = 38.656 bar
randamentul intern al CIP, etaCIP, crescator cu Pbg din intervaul (0.78-0.92)
etaCIP = 0.835
randamentul intern al CMJP, etaCMJP, crescator cu Pbg din intervalul (0.86-0.93)
etaCMJP = 0.887
Produsul dintre randamentul mecanic si randamentul generatorului etamg=etam*etag
etamg = 0.983
randamentul generatorului de abur, etaGA, crescator cu Hi din intervalul (0.87-0.92)
etaGA = 0.89
-------------------------------------------------------------------------------------------------Realizarea schemei circuitului termic
--------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 - y ]
[1 ]

1
2

5
G A

3
[1 - y ]

14
15

PA

[1 - y - z ]

[1 ]

10

[z ]

[y ]

[1 ]

C M JP

C IP

S II

16
[1 ]

13

12
17

11
[y ]

PCP

18

[z ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea presiunii la condensator


-------------------------------------------------------------------------------------------------Pentru a determina parametrii in punctul 9 trebuie determinata presiunea la condensator
Determinand temperatura de condens vom afla si presiunea la condensator
Cunoscand temperatura apei raului si cota acestuia, vom avea
tc=tR1+Dtc+dtc unde vom alege Dtc=10 grade si dtc=4 grade
tR1=crau*trau+(1-crau)*tIR
tR1 = 0.6*15.8+(1-0.6*23.2)
tR1 = 18.76
C
tc = 18.76 + 10 + 4
tc = 32.76
C
rezulta presiunea la condensator pC = 0.049676
bar
-------------------------------------------------------------------------------------------------Det. entalpiilor parcurgand punctele schemei circuitului termic si calculul destinderii
in turniba cu abur, realizarea diagramei h-s
-------------------------------------------------------------------------------------------------In punctul 0 cunoastem presiunea si temperatura, t0 p0. Se pot afla entalpia si entropia h0,s0
s0,h0=f(p0,t0)=f(151 bar,565 C) citite din tabele termodinamice
s0 = 6.5677
kJ/kg/K
h0 = 3489.8689
kJ/kg
Intre punctele 0-1 exista pierderi de presiune si entalpie, Dp01=(0.04-0.06)*p0, Dh01=(3-5)
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp01=0.05*p0 si Dh01=4 kj/kg
Dp01 = 0.05 * 151 = 7.55 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 1, p1,h1
p1 = p0 - Dp01 = 151 - 7.55 = 143.45 bar
h1 = h0 - Dh01 = 3489.8689 - 4 = 3485.8689 kj/kg
Intre punctele 1-2 exista pierderi de presiune Dp12=0.05*p1, nu exista pierderi de entalpie h2=h1
Dp12 = 0.05 * 143.45 = 7.172 bar
calculam presiunea,entalpia si entropia in punctul 2, p2,h2,s2
p2 = p1 - Dp12 = 143.45 - 7.172 = 136.278 bar
h2 = h1 = 3485.8689 kj/kg
s2=f(p2,h2,)=f(136.278 bar,3485.8689 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s2 = 6.6063
kj/kgK
intre punctele 2-3 are loc destinderea in CIP, pana la presiunea de supraincalzire pSII
teoretic la entropie constanta, s3t=s2
vom determina entalpia teoretica h3t=f(pSII,s3t) citita din tabele termodinamice
h3t=f(38.656 bar,6.6063 kj/kgK)
h3t = 3097.9543 kj/kg
pentru a determina valorile reale pt h3 si s3 vom tine cont de randamentul CIP, etaCIP
stiind ca etaCIP=(h2-h3)/(h2-h3t) ==> h3=h2-etaCIP(h2-h3t)
h3 = 3485.8689 - 0.835 * ( 3485.8689 - 3097.9543 )
h3 = 3161.9602
kj/kg
entropia reala s3=f(pSII,h3)=f(38.656 bar,3161.9602 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s3 = 6.7068
kj/kgK
Intre punctele 3-4 exista pierderi de presiune si entalpie, Dp34=(0.03-0.04)*pSII, Dh34=(2-4)
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp34=0.035*pSII si Dh34=3 kj/kg
Dp34 = 0.035 * 38.656 = 1.353 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 4, p4,h4
p4 = pSII - Dp34 = 38.656 - 1.353 = 37.303 bar
h4 = h3 - Dh34 = 3161.9602 - 3 = 3158.9602 kj/kg
Intre punctele 4-5 exista pierderi de presiune, Dp45=(0.03-0.05)*pSII
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp45=0.04*pSII
Dp45 = 0.04 * 38.656 = 1.546 bar
calculam presiunea si entalpia in punctul 5, p5,h5 tinand cont ca t5=tSII
p5 = p4 - Dp45 = 37.303 - 1.546 = 35.757 bar
h5=f(p5,t5)=f(35.757 bar,572 C) citit din tabele termodinamice
h5 =3614.2988
kj/kg
Intre punctele 5-6 exista pierderi de presiune si entalpie, Dp56=(0.02-0.03)*pSII, Dh56=(4-6)
alegem valori la jumatatea intervalului si vom avea Dp56=0.025*pSII si Dh56=5 kj/kg

Dp56 = 0.025 * 38.656 = 0.966 bar


calculam presiunea si entalpia in punctul 6, p6,h6
p6 = p5 - Dp56 = 35.757 - 0.966 = 34.791 bar
h6 = h5 - Dh56 = 3614.2988 - 5 = 3609.2988 kj/kg
Intre punctele 6-7 exista pierderi de presiune Dp67=0.02*p6, entalpia ramane aceeasi h7=h6
Dp67 = 0.02 * 34.791 = 0.696 bar
calculam presiunea,entalpia si entropia in punctul 7, p7,h7,s7
p7 = p6 - Dp67 = 34.791 - 0.696 = 34.095 bar
s7=f(p7,h7)=f(34.095 bar,3609.2988 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s7 = 7.3664
kj/kgK
intre punctele 7-9 are loc destinderea in CMJP, pana la presiunea de la condensator pC
teoretic la entropie constanta, s9t=s7
vom determina entalpia teoretica h9t=f(pC,s9t) citita din tabele termodinamice
h9t=f(0.049676 bar,7.3664 kj/kgK)
h9t = 2245.5232 kj/kg
pentru a determina valorile reale pt h9 si s9 vom tine cont de randamentul CMJP, etaCMJP
stiind ca etaCMJP=(h7-h9)/(h7-h9t) ==> h9=h7-etaCMJP(h7-h9t)
h9 = 3609.2988 - 0.887 * ( 3609.2988 - 2245.5232 )
h9 = 2399.6298
kj/kg
entropia reala s9=f(pC,h9)=f(0.049676 bar,2399.6298 kj/kg) citita din tabele termodinamice
s9 = 7.8702
kj/kgK
titlul x=f(pC,h9)=f(0.049676 bar,2399.6298 kj/kg)
x = 0.934
La iesirea din condensator cunoastem temperatura, tc si faptul ca avem lichid saturat (x=0)
h10=f(tc,x)=f(32.76 C,0) citita din tabele termodinamice
h10 = 137.2824
kJ/kg
entalpia la iesirea din priza CMJP pentru Pr2 ca medie aritmetica a intrarii/iesirii din CMJP
h8= (h7+h9)/2 = (3609.2988+2399.6298)/2 = 3004.4643
kj/kg
h16=h8=3004.4643 kj/kg
in punctul 11 (intrarea in preincalzitoare) avem o crestere de presiune datorata
PCP si consideram p11=1.5 bar iar din ipoteze se neglijeaza cresterea de entalpie h11=h10
Calculam entalpia la iesirea din preincalzitoare, in punctul 13
h13=f(t13,p13) unde t13,p13 sunt temperatura de saturatie respectiv presiunea de saturatie
p13=p15=0.95*pSII=0.95*38.656=36.7232 bar
t13=f(p15)=245.33 C
h13=f(p13,t13)=f(36.7232 bar,245.33 C) = 1063.0809
kj/kg
in punctul 15 avem aceeasi entalpie din punctul 3 h15=h3
h15=h3= 3161.9602 kj/kg
in punctul 14 avem entalpia din 13 deoarece se neglijeaza cresterea prin pompa PA
h14=h13, iar presiunea va fi p14=p0+Dpcaz+Dppip, unde Dpcaz reprezinta pierderile
de presiune pe cazan si Dppip pierderile de presiune pe linia PIP, Dppip=2 bar
Dpcaz=0.25*p0=0.25*151= 37.75 bar
p14=p0+Dpcaz+Dppip=151+37.75+2= 190.75 bar
cunoscand h15, p15 vom determinaa temperatura apei de alimentare tal
tal=f(p14,h14)=f(190.75 bar,1063.0809 kj/kg) = 244.99 C
cresterea totala de entalpie pe preincalzitoare hcp este egala cu h13-h11
hcp = 925.7985 kj/kg
entalpia la iesirea din al doilea preincalzitor, h12 reprezinta 80% din hcp
h12 = 0.8*hcp = 0.8*925.7985 = 740.6388 kj/kg
entalpia la iesirea din Pr1 h17=h12+50 conform ipotezelor
h17 = 790.6388 kj/kg
entalpia la iesirea din Pr2 h18=h11+50 conform ipotezelor
h18 = 790.6388 kj/kg

Diagrama h-s
3750
3700

3650
3600
3550
3500

3450
3400
3350
3300
3250
3200

3150

3t

3100
Entalpia [kj/kg]

3050
3000
2950
2900
2850

x=1

2800
2750
2700
2650
2600
2550

x=0.934

2500
2450
2400

2350
2300

9t

2250
2200
2150
5.5

6.5

7
Entropia [kj/(kg*K)]

---------------------------------------------------------------

7.5

8.5

Calculul debitelor raportate de abur extrase din turbina


--------------------------------------------------------------Din bilantul energetic pe preincalzitorul 1 aflam fractiunea de debit [y]
[y]*h15+h12=[y]*h17+h13 => [y]=(h13-h12)/(h15-h17)
[y]=(1063.0809-740.6388)/(3161.9602-790.6388)
[y] = 0.136
Din bilantul energetic pe preincalzitorul 2 aflam fractiunea de debit [z]
h11+[z]*h16+[y]*h17=h12+[z]*h18 ==> [z]=(h12-h11-y*h17)/(h16-h18)
[z]=(740.6388-137.2824-0.136*790.6388)/(3004.4643-187.2824)
[z] = 0.176
-----------------------------------------------------------------------Calculul debitului de abur viu si a indicilor specifici
-----------------------------------------------------------------------Stiind ca puterea la borne Pbg=PiTA*etamg ==> PiTA=Pbg/etamg, si ca PiTA=PiCIP+PiCMJP
iar PiCIP=d0*([1]*(h2-h3)) unde d0 este debitul de abur viu
PiCMJP=d0*([1-y]*(h7-h8)+[1-y-z]*(h8-h9)) rezulta asadar ca
PiTA=d0*([1]*(h2-h3)+[1-y]*(h7-h8)+[1-y-z]*(h8-h9)), de unde d0 va fi
d0=(Pbg/etamg)/([1]*(h2-h3)+[1-y]*(h7-h8)+[1-y-z]*(h8-h9))
d0=(236*1000/0.983)/((3485.8689-3161.9602)+(1-0.136)*(3609.2988-3004.4643)+(1-0.136-0.176)*(3004.46432399.6298))
d0 = 190.15
kg/s
puterea termica intrata in ciclu Pt1=d0*[(h0-h14)+[1-y]*(h5-h4)]
Pt1=190.15*[(3489.8689-14)+(1-0.136)*(3614.2988-3158.9602)]
Pt1= 536261 kW = 536.261 MW
puterea interna dezvoltata de turbina cu abur PiTA
PiTA=Pbg*1000/etamg = 236*1000/0.983
PiTA = 240081 kW = 240.081 MW
lucrul mecanic specific lsp=PiTA/d0
lsp = 240081/190.15
lsp = 1262.5874 kj/kg_a
energia specifica esp=Pbg/d0
esp = 236000/190.15
esp = 1241.1254 kj/kg_a
debitul specific de abur dsp=d0*3600/Pbg
dsp = 190.15*3600/236000
dsp = 2.9006 kg_a/kWh_el
Debitul de combustibil
Bs= Ptc/Hi = Pt1/(etaGA*Hi)
Bs = 536261/(0.89*8250)) = 73.0352 [kg/s]
consumul specific de combustibil bsp=Bs*3600/Pbg
bsp = 73.0352*3600/236000
bsp = 1.1141 kg_c/kWh_el
----------------------------------Puterile si pierderile de putere
----------------------------------puterea termica dezvoltata prin arderea combustibilului Ptc=Bs*Hi=73.0352*8250
Ptc = 602540 kW = 602.54 MW
Pt1 = 536261 kW = 536.261 MW
puterea interna dezvoltata de turbina cu abur PiTA
PiTA = 240081 kW = 240.081 MW
puterea la borne Pbg
Pbg = 236000 kW = 236 MW
puterea termica evacuata din ciclu la condensator Pt2
Pt2=d0*(z*(h18-h9)+(1-y)*(h9-h10))
Pt2=190.15*(0.176*(187.2824-9)+(1-0.136)*(2399.6298-137.2824))
Pt2 = 297641 kW = 297.641 MW
pierderile mecanice si la generator deltaPgm=PiTA*(1-etam*etag)
deltaPgm = 240081*(1-0.983)
deltaPgm = 4081.377 kW = 4.0814 MW
pierderile in generatorul de abur deltaPcazan=Ptc*(1-etaGA)
deltaPcazan = 602540*(1-0.89)
deltaPcazan = 66279.4 kW = 66.2794 MW

Pita = 240.081

tc

= 602.54

t1

Pbg = 236

= 536.261

Pcaz = 66.2794

------------------------------------------Debitul de combustibil
------------------------------------------Debitul de combustibil
Bs= Ptc/Hi = Pt1/(etaGA*Hi)
Bs = 536261/(0.89*8250)) = 73.0352 [kg/s]

Pgm = 4.0814

t2

= 297.641

S-ar putea să vă placă și