Sunteți pe pagina 1din 1

TEMĂ PEET

Scopul temei este realizarea calculului simplificat al circuitului termic pentru grup de condensaŃie, aparŃinând unei CTE cu abur, cu două preîncălzitoare şi supraîncălzire intermediară a aburului.

Datele iniŃiale:

Presiunea aburului viu: p 0 [bar]; Temperatura aburului viu: t 0 [°C]; Temperatura de supraîncălzire intermediară: t SÎI [°C]; Temperatura medie anuală a râului (fluviu, mare): t râu [°C]; Temperatura apei de la instalaŃia de răcire (turn de răcire): t IR [°C]; Cota apei de râu: c râu [-]; Puterea calorifică inferioară a combustibilului: H i [kJ/kg]; Pr 1 - preîncălzitor 1 (înainte de generatorul de abur) - se alimentează de la ieşirea din CIP; Pr 2 - preîncălzitor 2 (după condensator) - se alimentează din CMJP.

Puterea nominală la borne: P b [MW] (se va transforma în kW);

Ipoteze simplificatoare principale:

Se neglijează creşterile de entalpie în pompe.

Se neglijează pierderile de entalpie între turbină şi preîncălzitoare.

Creşterea de entalpie pe Pr 2 este 80 % din creşterea de entalpie pe cele 2 preîncălzitoare.

Entalpia prizei din CMJP (abur spre Pr 2 ) este medie aritmetică între entalpiile la intrare/ieşire din CMJP.

Entalpia condensului secundar este mai mare cu 50 kJ/kg decât entalpia apei la intrarea în preîncălzitor.

Presiunea de supraîncălzire intermediară se va alege (descrescător cu p 0 ): p SÎI (0,22 ÷ 0,28)·p 0 ;

Randamentul intern al CIP se va alege (crescător cu P b ) în intervalul η CIP (0,78 ÷ 0,92).

Randamentul intern al CMJP se va alege (crescător cu P b ) în intervalul η CMJP (0,86 ÷ 0,93).

Produsul între randamentul mecanic şi cel al generatorului se va alege: η m ·η g = 0,983;

Randamentul generatorului de abur se va alege (crescător cu H i ) în intervalul η GA (0,87 ÷ 0,92).

Se vor estima pierderile de presiune şi de entalpie pe conducte de legătură cazan-turbină.

Etapele de calcul:

1.1. Realizarea schemei circuitului termic;

1.2. Determinarea presiunii la condensator;

1.3. Determinarea temperaturii apei de alimentare şi a entalpiilor pe parte de condens principal şi secundar;

1.4. Calculul destinderii în turbina cu abur şi realizarea diagramei h [kJ/kg] – s [kJ/kg/K] la scară;

1.5. Calculul debitelor raportate de abur extrase din turbină;

1.6. Calculul indicilor specifici şi a debitului de abur viu;

1.7. Determinarea puterilor şi a pierderilor de putere din CTE analizată; realizarea diagramei Sankey la scară;

1.8. Calculul debitului de combustibil şi a debitului de apă de răcire la condensator.

NotaŃii pentru Pr 1 si Pr 2 :

Am - preîncălzitor de amestec; S R - preîncălzitor de suprafaŃă cu repomparea condensului secundar; S C - preîncălzitor de suprafaŃă cu scurgerea în cascadă a condensului secundar.