Sunteți pe pagina 1din 7

alfa a achizitionat de la beta marfuri care s-au dovedit a fi de proasta calitate alfa a achizitionat in anul n un utilaj la costul de 20.

000 in anul n+1 utilajul s-a stricat alfa a achizitionat un utilaj in val de 25000lei si marfuri in val de 3.000 pe care le transfera integral pl l 2131/371-481.alfa alfa a achizitionat un utilaj in val de 25000lei si marfuri in val de 3.000 pe care le transfera integral pl l 481l-2131/371 alfa a constatatla inventarierea marf o lipsa in gestiune in suma de 2000 pe care o imputa sal alfa a cumparat in anul n un teren la costul de 100.000 alfa a luat cu chirie de la beta o cladire in val de 500.000 in scopul folosirii ei ca sediu administrativ alfa a semnat cu societatea beta un contract de leasingback ptr un utilaj in urmat cond: vinde un utilaj la pret vanzare de 500.000 lei alfa a semnat cu societatea beta un contract de leasingback ptr un utilaj in urmat cond: vinde un utilaj la pret vanzare de 67.200 lei alfa a vandut marfuri unui client din afara ue pe cont propriu in cond de livrare fob alfa a vandut unui client din afara ue in comision, practicand un comision de 6%, val ext cfr 1500 euro alfa achizitioneaza marfuri de la beta in baza facturii - rabat alfa achizitioneaza 2000 pungi cu scop de revanzare la pretul de 2 lei punga ecotaxa 0.1 lei / punga alfa achizitioneaza 3000 buc de materie prima la pretul de 5 lei / buc. La receptie se constata o lipsa de 200 buc alfa achizitioneaza 50 bilete de tratament le pretul de 1500 lei bilet alfa achizitioneaza 50 de carnete a cate 20 de tichete de masa la val nom de 9 lei alfa achizitioneaza combustibil in val de 3.000 lei alfa achizitioneaza echiament de protectie in baza facturii de cump 3000 lei alfa achizitioneaza in luna aprilie anul n marfuri in val de 5000 euro de la un fz german alfa achizitioneaza materii prime in val de 3.000 . Ulterior ii returneaza fz materii prime alfa achizitioneaza mf de la beta in baza facturii alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8000 de act beta care reprez 70% din k sc beta la pretul de 8 lei alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8000 de act beta care reprez 70% din k sc beta la pretul de 8 lei alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8000 de act beta care reprez 70% din k sc beta la pretul de 8 lei alfa acorda entitatii beta un imprumut de 100.000 pe termen de 2 ani cu dob 20% alfa acorda in data de 23.12 n un avansunui salariat in vederea unei deplasari in tara in suma de 2500 lei alfa acorda in data de 28.12 n un avans de 2000 lei administratorului firmei in vederea achitarii unei facturi alfa are in stoc furnituri de croitorie si doc evidentiate in conta in clontul 302 alfa are un angajat cu un venit brut de 3000 si 2 pers in intretinere alfa are un angajat cu un venit brut de 3000 si 2 pers in intretinere - imp pe sal alfa chizitioneaza de la beta pe baza de fac materii prime in val de 40.000 si mat auxiliare 30.000 alfa chizitioneaza tichete de calatorie in val de 3.000 alfa chizitioneaza titluri imobilizate al sc beta in val totala de 100.000 actiuni la enitati afiliate alfa constituie un depozit in data de 01.02 n in suma de 3.000 euro cu scadenta 30.04 alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01n si o finalizeaza la data de 31.11 n alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01n si o finalizeaza la data de 31.11 n+1 alfa construieste o cladire , per contractului fiind 01.08 n 30.09 n+2 alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor ptr val de 12.000. La o dat ulterioara alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor ptr val de 65.000 alfa deschide un acreditiv ptr plata datoriei fata de un fz exterb in suma de 3.000 euro alfa detine la incep lunii martie anul n un stoc initial de mp de 5.000 lei si stoc initial de mf de 6000 inv intermitrent alfa detine la incep lunii martie anul n un stoc initial de mp de 5.000 lei si stoc initial de mf de 6000 inv permanent alfa detine la incep lunii martie anul n un stoc initial de q finite de 5.000 lei si stoc initial de q in curs de 6000 inv intermitent alfa detine la incep lunii martie anul n un stoc initial de q finite de 5.000 lei si stoc initial de q in curs de 6000 inv permanent alfa detine o cladire veche despre care se cunosc inform cost de achizitie 1.200.000 alfa exporta marfuri unui client din afara ue pe cont propriu in cond de livrare cif alfa exporta marfuri unui client din afara ue pe cont propriu in cond de livrare cif alfa exporta marfuri unui client din afara ue pe cont propriu in cond de livrare cif alfa ii vinde marfuri lui beta in baza facturii alfa importa marfuri de la un fz extern beta cu sediul in sua in cond pret cumparare 1500 $ alfa incaseazape 15.12 suma de 6.000 reprez chiria anuala alfa incepe in luna august anul n constructia unui utilaj. Pentru testarea funct alfa inchiriaza de la beta o cladire evaluata la 200.000. Chiria este 1000lei / luna alfa obtine din Q proprie 2000 de pungi la costul de productie de 1.5 lei punga. Ulterior vinde 1800 pg alfa obtine produse finite utilizand meth costului standard. La incep lunii decembrie stiocul era: pantaloni 300 buc alfa participa la k soc al entitatii beta nou infiintata cu un utilaj a carui val deport determm de un expert este 500.000 alfa plateste pe 15.12 n suma de 2000 reprezentand prima anuala de asigurare casco alfa prezinta la inc lunii dec urmat sit a stocului de marfa Si371-200bucx155; Si378= 5000 alfa primeste bunuri de la o pf spre vanzare in regim de consignatie in val de 20.000 comision 12%

198 46 232 231 137 53 190 222 221 115 226 118 73 78 101 103 71 129 91 77 85 95 96 97 64 107 108 191 131 134 192 102 58 98 34 33 177 195 194 106 67 66 69 68 35 112 113 114 88 72 146 36 196 74 92 60 145 93 193

alfa primeste de la un client o cambie in suma de 50.000 cu scadenta 60 zile alfa primeste de la un client uun efect de comert in val de 2000. Ulterior alfa depune la banca alfa primeste de la un client uun efect de comert in val de 2000. Ulterior alfa depune la banca alfa primeste de la un client uun efect de comert in val de 2000. Ulterior alfa depune la banca alfa primeste prin donatie un utilaj cu o val de piata de 60.000. Durata de cyta utila a fost fixata la 5 ani alfa primeste sub forma de subventii suma de 30.000 din care 3.000 se incaseaza la data acordarii alfa receptioneaza marfuri in data de 20.07 in val de 5000 euro primitefara factura alfa ridica de la banca suma de 2.000 euro ptr a acorda un avans unui salariat ptr o deplasare in strainatae alfa schimba utilajul x cu utilajul y primit de la beta. alfa se aprovizioneaza cu materii prime 20 buc x 200 lei / buc alfa viinde marfuri la pret de vanzare de 5.000. Contraval marf este incasata partial cu tichete de masa alfa vinde produse finite in val de 3.000 cost deQ 2600 lei. Ulterior clientul ii retur neaza sc alfa Q finite evaluate la 1000 analizati in fiecare caz criteriile de recunostere a unui activ analizati urmat costuri angajate de o entitate si analizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ cf omfp conta ajutoare materiale cuvenite salariatilor in valde 4.000 cf omfp conta obtinerea de prod finite,acordarea lor salariatilor cf omfp conta op de mai jos efect de alfa priv regularizarea inventarului cf omfp conta pe data de 20.05 n se incaseaza o creanta comercialin val de 500 euro cf omfp conta plata avans catre salariati cf omfp conta urmat operatii efectuate de alfa se inreg un debit de 5.000 datorati de salariatul x cf omfp conta urmat operatii efectuate de alfa si precizati ce inreg se efectueaza in luna iulie in luna aprilie se inreg dob cf omfp conta: se primeste sub forma de donatie un utilaj, la inventar s-a constat un plus cf omfp contabilizati : se vinde un prog inform la un pret de vanz de 110.000 cf omfp contabilizati derecunoasterea urmat imobilizari necorporale cf omfp contabilizati operatiunile efectuate de alfa cu asociatii sai:asociatul x depune temporar la disp soc alfa suma de 1000 lei cf omfp contabilizati operatiunile efectuate de alfa cu o entitate din cadrul grupului: se vireaza suma de 300a catre o intrepr cf omfp contabilizati se primesc prin donatie materii prime;in urma dezmembrarii unui utilaj cf omfp contabilizati urmat operatii priv iesirea imobilizarilor corporale efectuate de alfa cf omfp contabilizati urmat sit.multe - se acorda o donatie in val de 1.000, pe data de 25.02 se incaseaza o creanta cf omfp intocmiti registru jurnal priv op de inchidere a exerc financ n cf prevederilor contractului colectiv de munca o entitate are obligatia de a plati prime reprezentand participarea salariatilorla profit cheltuiala cu impozitul pe profir este 942.900 cj omfp conta op efectuate de alfa acordarea in cadrul unei campanii publicitare a 150 tichete cadou contabilul sc alfa inregistreaza in ex n plata unei chirii contabilul sc alfa proaspat angajat a avut de inregistrat in conta o factura de vanzare marfa contravaloarea lucrarilor executate cf situatiei de lucrari este de 20.000 lei iar garantia de buna executie este de 6% cu ocazia subscrierii aporturilor , val la pret de emisiune este de 105.000 cunoasteti urmat date contraval lucrarilor executate cf sit de lucrari 200.000 garantie 4% dispuneti de urmat date la inchidrea esx fin impozit pe profit calculat si inreg la 30.11 n 800 lei dispuneti de urmat inform str situatiile financiare intocmite. Impozitul pe profit datorat este de 5300 dispuneti de urmat inform str situatiile financiare intocmite. Impozitul pe profit datorat este de 5301 dispuneti de urmatoarele inf - sume scrise in cpp la Q vanduta, ca neta si total venit din exploatare dispuneti de urmatoarele inf - sume scrise la active circulare nete si total active - datorii curentye nete filiala f are un teren achiziotnat in ex n-2 la costul de 100.000lei. La sf ex n terenul este prezentat in bilantul filialei flux de numerar in cursul exercitiului n intreprinderea alfa a evidentiat flux de numerar in cursul exercitiului n intreprinderea beta a evidentiat meth indirecta ias_1 intreprinderea alfa a obt in cursul anului n 100buc de q finite la costul de 100.000 ch dupa natura si fct ias_1 se dau urmat informdisp la 31.12 n despre entitatea alfa sa - chelt din exploatare dupa functii ias_1 se dau urmat informdisp la 31.12 n despre entitatea alfa sa - chelt din exploatare dupa natura ias_1 total active curente si datorii necurente cf modeluilui situatiei poz financiare ias_1 total active necurente si datorii curente cf modeluilui situatiei poz financiare ias_16 in anul n o sc achizitioneaza un utilaj la pretul de cumparare de 51.000lei. Durata de utilitate este estimata la 10 ani ias_16 in contractul de la p286 cond de decontare prevad o plata initiala de 90.000 urmata de o plata de peste ias_16 la data de 01.01n o sc nou infiintata specializata in q de ciocolata a importat un echipament in val de 500.000 ias_16 o entitate detine un autobuz caruia in anul n I s-a facut o inspectie mahjora in vederea depistarii ias_16 o interprindere achizitioneaza la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 lei amort 10 ani inreg cont ptr n+2 ias_16 o interprindere achizitioneaza la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 lei amortizata in 10 ani ias_16 o interprindere achizitioneaza la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 lei amortizata in 10 ani tratament contabil ias_16 o intreprindere achizitioneaza la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 lei amortizata liniar in 10 ani tranz de

197 124 125 126 141 178 75 109 39 70 104 76 268 267 130 128 182 181 127 179 180 38 139 28 228 227 80 52 234 183 173 235.17 105 14 12 223 156 171 133 185 186 200 199 245 7 8 279 281 280 278 277 285 287 284 289 293 291 292 290

reevaluare ias_16 o intreprindere achizitioneaza un utilaj al carui pret este de 200.000. Contractul incheiat cu fz prevede ias_16 o sc achizitioneaza o cladire la costul de 800.000. Consultantul imobiliar estimeraza durata de viata utila ias_16 o sc achizitioneaza o cladire la costul de 800.000. Consultantul imobiliar estimeraza durata de viata utila ias_16 o sc achizitioneaza o cladire la costul de 800.000. Consultantul imobiliar estimeraza durata de viata utila ias_16 o sc achizitioneaza o cladire si terenul pe care este situata aceasta la pret unic de 170.000 ias_16 o sc achizitioneaza un sistem de aerisire la costul de 500.000lei. Cf cartii tehnice acesta ias_16 o sc ce are ca obiect de activ q de fonta a elaborat un plan de modernizare a fabruicii sale ias_16 o sc isi reevalueaza cladirile si decide sa incorporeze reevaluarile in sit sale financiare ias_16 o sc vinde un utilaj la costul de 100.000 lei amortizarea cumulata fiind de 30.000 ias_16 sc alfa organizeaza excursii cu miniaeronave intre 2 statiuni turistice ias_16 sc alfa prez la data bilantului urmat active : o instalatie construita de sc ptr un client ias_16 un utilaj a fost achizitionat la val de 200.000 la data de 31.12n-1 durata devta utila 5 ani ias_17 in cazul unui leasing financiar care are ca obiect un mijloc de transport dispuneti de date ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 intre sc alfa locatar si sc beta locator se incheie un contract de leasing financiar ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr o cladire la locatarul vanzator ias_17 o sc a incheiat un contract de leaseback ptr un utilaj la locatarul vanzator ias_17 o sc este proprietara unei cladiri pe care o inchiriaza pe o durata de 5 ani - la locator ias_17 o sc este proprietara unei cladiri pe care o inchiriaza pe o durata de 5 ani la locatar ias_17 se considera ca alfa a achizitionat la data de 01.01 n o masina agricola ias_18 alfa este madatata sa desfasoare o tranzactie com la intermediar intre beta si gama ias_18 alfa incheie un contrcat ptr executarea unor prestatii in val tot de 1.000 lei ias_18 alfa incheie un contrcat ptr executarea unor prestatii in val tot de 1.000 lei ias_18 alfa schimba materii prime a a caror val justa este 12000 iar costul 8000 cu materii prime b ias_18 alfa schimba materii prime a a caror val justa este 12000 iar costul 8000 cu materii prime b ias_18 alfa vinde in anul n un calculator la pretul de 1.000 si include in factura si taxa de asistenta tehnica ias_18 la 01.06n sc x a achizitionat 200 de obligatiuni la un pret unitar de 2000 lei oblig ias_18 la 01.10n s-au achizitionat 20 de actiuni x la un pret unitar de 5000 lei act ias_18 o entitate vinde in anul n un produs finit de 36000 pe baza unui contract care nu stipuleaza nici o dob ias_18 o entitate vinde marfuri unui client la un pret de vanzare inclusiv tva de 124000 ias_18 o entitate vinde unui client la data de 01.01n marfuri in val de 100.000 lei cond de plata fiind 50% ias_1se cunosc urmat inform prezentarea sit financiare ias_2 in anul n se vinde un stoc de mafrfuri la preul de vanzare de 15 lei ias_2 la incpr anului n o sc a achizitionat un stoc de marfuri la costul de 10 lei. Pretul general de vanzare ias_2 o entitate foloseste drept tehnica de evaluare a stocurilor metoda costului standard ias_2 o sc a achizitionat din import in cursul anului n 1.000 de paltoane cu scopul de a le revinde ias_2 o sc a achizitionat din import in cursul anului n 1000 kg de portocale cu scopul de a le revinde ias_2 o sc a achizitionat la incep anului n un stoc de stofa la cost de 10 lei. La sf anului ea estimeaza ias_2 o sc a achizitionat la incep anului n un stoc de stofa la cost de 10 lei. Pretul general de vanzare ias_2 o sc ce are ca activitate de q a inregistrat in cursul unei luni chelt totale de q 462.100 ias_2 o sc fabrica q finite in urmat cond costuri direct aferente unitatilor produse 800.000 ias_2 o sc fabrica q finite in urmat cond: costuri cu materii prime directe 500.000, cost cu manopera directa ias_2 situatia stocului de marfuri rochii dama ptr um mag specializat in vanz acestora ias_2 situatia stocurilor de marfuri ptr un mag mixt se prezinta - val la care va fi evaluat in bilant stocul ias_2 situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august sunt - meth cmp dupa fiecare receptie - nu se stie pretul la iesire ias_2 situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august sunt - meth fifo ias_36 o entitate specializata in transportul de persoane are ca politica vanzarea microbuzelor ias_36 o intreprindere achiz la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 amortizata liniar 10 ani ias_36 o intreprindere achiz la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 amortizata liniar 10 ani

286 295 296 297 300 298 288 302 301 294 283 299 374 375 376 377 378 379 380 382 383 386 387 388 389 390 391 392 385 384 381 373 363 369 370 366 367 368 371 372 365 362 364 276 329 328 320 323 316 324 325 319 318 317 327 326 322 321 305 309 310

ias_36 o intreprindere achiz la 31.12 n-2 o instalatie la costul de 100.000 amortizata liniar 10 ani ias_36 o intreprindere detine un mijloc de transport cu val contabila de intrare de 200.000 ias_36 o intreprindere detine un utilaj specializat ptr q de ambalaje din sticla cu val contabila de intrare de 800.000 ias_36 o intreprindere detine un utilaj specializat ptr q de ambalaje din sticla cu val contabila de intrare de 800.001 ias_36 o sc are un activ imobilizat - utilaj- cu val contabila de 1.000.000 ias_36 o sc are un iaht ptr care estimeaza cresterea fluxurilor de numerar cu o rata de 5% ias_36 o sc detine o linie tehnologica ptr care se cunosc urmat inform - val fluxurilor de trezorerie ias_36 o sc detine un brevet ptr producerea unui medicament ias_36 ptr un activ cu durata de vta utila de 10 ani se cunosc urmat inform - activ depreciat sau nu ias_36 se cunosc urmat inform calculati valoarea recuperabila ias_37 alfa are ca obiet de activitate livrarea de marfuri. Clientul constata ca o parte din marf ias_37 fabrica alfa specializata in electrocasnice, produce masini de spalat pe care le vinde mag beta ias_37 in procesul de restructurare a activitatii consiliu decide sa inchida una din fabrici ias_37 intreprinderea alfa achizitioneaza componente electronice de la beta ias_37 intreprinderea alfa achizitioneaza componente electronice de la beta ias_37 la incep anului n o sc achizitioneaza o instalatie ptr extractia petrolului ias_37 o intreprindere care activeaza in domeniul petrolier intr-o tara care nu dispune de legislatie ias_37 o intreprindere este actionata in justitie de un angajat ptr despagubiri legate de un accident de munca ias_37 o sc livreaza unui client marfuri de 6188. ias_37 ptr anul care urmeaza estimarile furniizeaza urmatoarele datee : 60% din productia ias_37 sc alfa achizitioneaza o instalatie la costul de 500.000 in luna oct anul 2 ias_37 sc alfa are ca obiect de activ achizitia de marfuri in scopul revannzarii ias_37 un producator ofera garantie la produsele vandute ias_7 se cunosc inform : elab sit fluxurilor de trezorerie stiind ca ptr flux de exploatare se utilizeaza meth indirecta ias_8 alfa chizitioneaza un utilaj in val de 200.000 ias_8 alfa construieste o cladire ptr nevoi proprii. Dobanzile ias_8 dispuneti de inf: ptr o instalatie se trece de la amortizarea liniara la cea degresiva ias_8 in anul n+1 alfa a descoperit ca numite bunuri fusesera vandute in decursul anului n ias_8 in cursul anului n alfa si-a modificat politica contabila pricind amortizarile ifr_5 la data de 31.12 n-1 o entitate a clasificat un utilaj drept detinut in vederea vanzarii ifrs_5 alfa achizitioneaza la 31.12 n-1 un echipament la un pret de 500.000 lei ifrs_5 alfa achizitioneaza la 31.12 n-1 un echipament la un pret de 500.000 lei ifrs_5 alfa detine un echipament care la 31.12 n este clasificat ca disponibil pytr vanzare si este evaluat la ifrs_5 o entitate a achizitionat in trecut o cladire ifrs_5 o entitate a achizitionat la data de 31.12.n-1 o cladire la costul de 500.000 cu scopul de a fi folosita sediu central ifrs_5 o entitate a achizitionat la data de 31.12.n-1 o cladire la costul de 500.000 cu scopul de a o inchiria ifrs_5 o entitate a achizitionat o cladire cu scopyul de a fi inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing operational ifrs_5 o entitate are in plan vanzarea unei instalatii ptr fabricarea ciocolatei ifrs_5 o entitate are in plan vanzarea uneia din cladirile sale si a inceput sa caute cump ifrs_5 o entitate care activeaza in domeniul constructiilor angajeaza un plan de vanzare ifrs_5 o entitate ce activeaza in domeniul petrolier este angajata intr-un plan de vanzare a unor utilaje ifrs_5 o entitate decide sa cedeze un grup de active prin vanzarea acestora ifrs_5 o entitate este angajata intr-un plan de vanzare a unei hale de productie ifrs_5 o entitate intentioneaza sa cumpere o cladire cu scopul de a fi inchiriata tertilor in baza unui ctr de leasing operational ifrs_5 o sc are ca obiect de activitate achizitia si vanzarea de cladiri ifrs_5 o sc utilizeaza ca sediu central administrativ incepand cu data de 01.05n+1 o cladire pe care anterior o inchiriase ifrs_5 o sc vinde o investitie imobiliara a carei val justa a fost la 31.12n 10000 ifrs_5 se dau cazurile - tratamentul contabil aplicat imatelierul de productie al unei entitati s-au ureg urmat costuri in luna martie in conta sc alfa figureaza urmatoarele inform vanzari de marf 20.000 in cursul anului n alfa a achizitionat un stoc de marfuri la costul de 10.000 lei in cursul anului s-au obt q finitela costul de 6.000.000 in cursul ex n entitatea raportoare alfa, care aplica omfp a inregistrat in conta urmat tranzactii si evenimente: multe 17 vanzarea in cursul ex n sc alfa inreg in contabilitate in data de 01.05 n in vederea achzitiei unui mijloc de transport I de plateste fz un avans de 4960 in data de 01.05n in vederea vanzarii de produse finite se incaseaza de la un client un avans in data de 10.04 alfa ii vinde marfuri lui beta in baza facturii - reducere in data de 10.04 alfa ii vinde marfuri lui beta in baza facturii - scont in data de 10.04 n alfa achizitioneaza marfuri de la beta pe baza facturii - reducere in data de 10.04 n alfa achizitioneaza marfuri de la beta pe baza facturii -scont in data de 10.04n alfa achizitioneaza marfuri de la beta in baza facturii - efect de comert

311 314 312 313 315 308 307 306 303 304 354 358 361 355 356 353 350 351 357 352 360 359 349 282 396 394 393 397 395 340 337 338 336 335 345 344 343 334 330 332 333 339 331 342 346 347 348 341 213 184 94 235.14 235 9 29 111 89 90 86 87 120

in data de 10.04n alfa achizitioneaza marfuri de la beta in baza facturii - efect de comert cash in data de 10.04n alfa achizitioneaza marfuri de la beta in baza facturii - reducere in data de 10.04n alfa ii vinde marfuri lui beta in baza fact - efect de comert in data de 10.04n alfa ii vinde marfuri lui beta in baza fact - efect de comert cash in data de 21.05n entitatea alfa a achizitionat de pe pta reglementata un nr de 3.000 de actiuni ale entitatii beta in data de01.05n in vederea achizitiei de materiale consumabile I se plateste fz un avans in luna febr n+1 se constata ca entitatea a omis sa inregistreze in anul n chelt facturate in baza unui ctr in luna ian n entitatea alfa prrimeste in regim de consignatie marfuri in val de 80.000 in luna ian n entitatea alfa prrimeste in regim de consignatie marfuri in val de 80.001 in luna mai se livreaza marfuri in baza avizului de insotire a marfiipret de vanzare exclusiv tva 3000 in luna mai se livreaza marfuri in baza avizului de insotire a marfiipret de vanzare exclusiv tva 3001 in vederea constituirii o sa a efectuat urmatoarele cheltuieli indata de 21.05 n alfa a achizitionat 2.000 de act la institutia de credit casa credit societata nelistata intreprinderea a primit factura privind un ctr de leasing financiar. Chiria este de 100.000 intreprinderea a vandut in cursul anului q finite la pret de vanzare de 8.000.000 intreprinderea abeneficiat in cursul anului de reduceri comerciale in val de 200.000 intreprinderea acordat clientilor in cursul anului reduceri com de 600.000 intreprinderea alfa achizitioneaza o cladire la costul de 100.000 cuterenul aferent al carui cost este de 20.000 intreprinderea alfa avea in stoc la 01.11n 100 buc din marfa x evaluate la costul unitar de 10 lei / buc intreprinderea alfa detine un teren evaluat la val justa de 50.000, rezerva din reevaluare disponibila fiind de 10.000 lei intreprinderea detine o cladire achizionata in urma cu 5 ani la costul de 500.000 intr-un atelier de mobila se prelucreaza lemniar in urma procesului de taiere intr-un atelier se produc fete de masa brodate la 01.01 n sc beta emite 10.000 obligatiuni scadente la 31.12.n+ in urmat cond: val nom 25lei la 01.01n o entitate achizitioneaza un echipament tehnologic ptr extragerea petrolului la 01.01n o intreprindere emite 1.000 de obligatiuni ale caror caracteristici sunt dupa cyum urmeaza : val nominala 100 lei la 31.03n o entitate prezinta urm date venit din exploatare 400.000 ch din exploatare 150.000 la 31.12 alfa a achizitionat un prog inform la un cost de 10.000 amortizat liniar in 5 ni la 31.12n bilanturile si conturile de profit si pierdere ale sm si f se prezinta astfel la 31.12n se cunosc urmat inform. Pe data de 01.01 n-2 sc sm a achizitionat 90%din actiunilesc f la data de 01.01 n o sc primeste in contul curent un credit bancar pe o per de 10 aniin suma de 50.001 la data de 01.01 n o sc primeste in contul curent un credit bancar pe o per de 10 aniin suma de 50.002 la data de 01.01 n o sc primeste in contul curent un credit bancar pe o per de 10 aniin suma de 50.003 la data de 01.05n alfa a inchiriat ptr un an o cladire de la sc beta - locatar la data de 01.05n alfa a inchiriat ptr un an o cladire de la sc beta - locator la data intocmirii lunare a decontultui de tva alfa prezinta urmat 4426 - 6000, 4427 4200 la inc anului n alfa ii vinde maf clientului beta in val de 10.000. Dificultati financiare incasate part la inc anului n alfa ii vinde maf clientului beta in val de 10.000. Dificultati financiare neinacsate la inc lunii mai o entitate are in contul curent un disponibil de 6.000 euro la incep lunii mai a anului n sc alfa cumpara de la un fz din sua un utilaj in val de 50.000 la niv pl l au loc operatiile: se primesc prin transfer de la pla 2000, se primesc prin transfer de la pl b materii prime la niv pl l situatia tva ptr luna mai este 4426-12.000 si 4427-10000 rez 4427 si 4424=4426; 481=4424 la sc alfa sa in urma unui control intern desf in anul; n+1 se constata ca entitatea a incasat contraval la sf anului intreprinderea decide ca in anul urmator sa vanda o cladire ce va fi imbunatatita in vederea vanz la sf anului intreprinderea detine investii financiare pe ts cotate 2000 act la sf anului intreprinderea inreg un provizion ptr litigii estimat la 10.000 la sf anului intrepruinderea detine 500 de act reprez imob financiare cumparate in anul anterior la sf anului n cu ocazia inventarieii s-a constantat ca un utilaj cu o val stab de 12.000 nu era inreg la sf primului an de infiintare o entitate ptrezinta in bilant ch de constituire neamortizate managerii decid ca in anul n+1sa plateasca suma de 170000 reprezentandprime priv participarea sal la pr o agentie de voiaj a vandut bilete de cazare catre clientii sai in val de 2000 comision 15% o asociere in participatie, p, este creata intre coparticipantii a si b cu parte egala 50-50 o entitate a achizitionat 2 utilaje astfel: utilajux x si utilajul y o entitate a achizitionat in urma cu 2 ani un utilaj in val de 100.00 o entitate a construit in anul n un ansamblu de locuinte destinate vanzarii, o entitate a imprumutat la 01.01n suma de 20.000 ptr finantarea constructiei unei cladiri si suma de 5000 o entitate achizitioneaza un prog de conta in suma de 30.000 o entitate acorda la 01.01n 2 imprumuturi pe termen de 5 ani unul de 100.000 filialei si 200.000 altei societati o entitate alfa vinde titluri imobilizate ale sc beta la un pret de vanzare 105.000 actiuni la entitati afiliate o entitate are de platit o factura externa in val de 1039 euro data scadenta fiind 30.04 n o entitate are emis un imprumut obligatar cu urmat caracteristici : nr de obligatiuni 1000 de titluri o entitate care activeaza in domeniul piscicol si are ca obiect cresterea si valorificarea crapului de consum

121 119 123 122 61 110 161 174 175 116 117 17 62 235.1 235.7 235.8 235.9 49 236 50 235.6 206 208 274 32 239 132 27 260 254 168 169 170 56 57 136 144 143 99 31 233 230 160 235.15 235.4 235.11 235.5 142 18 235.16 176 229 41 45 40 264 25 63 59 100 166 20

o entitate care activeaza in domeniul piscicol si are ca obiect cresterea si valorificarea crapului de consum o entitate caseaza un utilaj depasit moral al carui cost de achizitie a fost de 200.000 o entitate detine o investitie in obligatiuni necotate ptr care nu exista pret de piata o entitate efect urmat operatii achizitia unui utilaj cf fact fiscale o entitate emite la 01.01 n 1.000 de obligatiuni cu dobanda de 12%, pret de rambursare = cu val nominala o entitate emite la 01.01 n 1.000 de obligatiuni cu dobanda de 12%, val nominala 1000 lei / oblig o entitate emite la 01.01 n 1.000 de obligatiuni cu dobanda de 12%, val nominala 1000 lei / oblig o entitate emite la 01.08 n 1.000 de obligatiuni cu dobanda 12% valk nominala 1.000 lei/ obligatiune o entitate si-a calculat si conta un impozit pe profit de 3.000 organele de control fiscal au decis o ferma a recoltat 20000 kg rosii pe care le-a depozitat in ladite o firma produce si vinde 2 produse p1 si p2 o intreprindere achizitioneaza la 31.12 n-1 o instalatie la costul de 100.000 o intreprindere achizitioneaza la 31.12.n-2 o cladire la costul de 100.000 o intreprindere realizeaza un software ptr care a mobilizat mai multe echipe de informaticieni. Chelt ocazionate de realiz o sc are in conta financ cheltuieli cu salariile de 19500 din care o sc de telefonie factureaza la inc lunii ian n+1 costul conv efectuate in dec n. cand va recunoaste venitul o sc detine un k soc de 100 lei si disponibiliatti de 100 lei o sc detine unstoc de marfa achizitionata la costul de 30.000.la sf anului marfa ar putea fi vanduta la pretul de 28.000 o sc fabrica 2 produse p1 si p2 care sunt impartte in 3 departamente o sc fabrica si comercializeaza un sg produs. Costurile totale ale perioadei au fost o sc mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 100.000 pe o durata de 2 ani o sc primeste in contul curent un credit bancar pe o per de 10 aniin suma de 50.000 o sc produce 2 produse a si b se cunosc urmatoarele inf pe 01.07n o entitate cumpara obligatiuni in cond pret cump 100.000si cuponul dob de incasat intre 01 aprilie pe 30.12n sc f a achizitionat o imob corp in urmat cond: pret cump 90.000, chelt cu transp si instalarea fact de fz 4.000 pe data de 01.01 n sc filiala a inceput realiz unei constructii in regie proprie.managerii sc au decis ca dob generate pe data de 01.01n sc sm achizitioneaza 30%din actiunile sc y ptr 45.000. La ac data val contabile si juste pe data de 15.12 n-1 sc x achizitioneaza o imob corporala in val de 100.000. In conturile indiv ale filialei pe data de 20.12.n-1 soc f filiala a achizitionat un utilaj la ostul de 100.000. La filiala acest utilaj se amortizeaza liniar pe data de 31.12 n alfa cahizitioneaza un utilaj la costul de 50.000 tva 24. Utilajul este subventionat profitul bilantier destinat repartizarii la inchiderea ex financiar n este 18480 iar profitul brut 22.000 ptr fabricarea a 600 buc diin prod a in cursul anului n s-au efectuat urma chelt ptr finantarea constructiei unei cladiri, soc alfa a contractat la data de 01.09.n un credit bancar pe tl in val de 4.000.0000 la o rata de 9% ptr o firma e productie se cunosc urmat costuri ptr o sc costul suportat in cursyuul lunii ptr prod p este 15000 ptr un atelier de mobila se cunosc urmat inform. La inc perioadei de afla in curs de exec 20 de dulap ptr un cabinet de audit si expertiza contabila se cunosc urmat inform ptr primul trim ptr unul din produsele sc alfa ptr care nu exista stoc de produse finite la incep sau la sf per sa pp ca la 01.01n entitatea raportoare alfa achizitioneaza un utilaj la costul de 5.000 sa se detrmine val totala a chelt de exploatare si a veniturilor financiare cf cpp sa se detrmine val totala a chelt financiare si a veniturilor din exploatare cf cpp sc alfa a achizitionat in data de 07.08 n de la anrm dr de exploatare a unui perimetru in zona brazi sc alfa a achizitionmat un utilaj la costul de 4.000 lei sc alfa a incasat un avans de la un cliwent in decembrie anul n sc alfa a inreg urmat costuri in luna martie sc alfa a primit un auto in baza unui ctr de leasing financiar. Poate recunoaste alfa acest activ in bilant sc alfa achizioneaza 100 titluri de plasament emise de beta, 500 titluri de participatie emise de gama sc alfa achizitioneaza 70% din soc beta, platind suma de 400000lei. Bilantul soc beta la data chizitiei se prez astfel: sc alfa acorda un avans pe baza facturii sc beta in val de 3.720 in vederea achizitiei unui prog inform sc alfa aduce ca aport la k societatii beta un mijloc de transport evaluat la 33.000 sc alfa chizitioneaza un stoc de marfa de 100 buc la pretul de 20 lei /buc. Costul istoric 2000 costul curent 2300 sc alfa detine 2 cladiri despre care se cunosc inform sc alfa detine la 31.12 n un pachet de valori mobiliare pe ts 100 titluri beta sc alfa detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100.000 lei sc alfa detine un teren clasificat ca imob corporala. Terenul a fost achizitionat la costul de 500.000 sc alfa emite un bo in fav sc beta in val nom de 24.000 sc alfa este producatoare de produse cosmetice sc alfa ia in concesiune de la ap un lac situat intr-un parc in vederea organizarii de plimbari cu vaporasul sc alfa ia in concesiune de la ap un lac situat intr-un parc in vederea organizarii de plimbari cu vaporasul sc alfa obtine intr-o luna produse finite evaluate la costul standard de 18.000 sc alfa tranzactioneaza act prin intermediul unei ssif. Alfa transfera suma de 100.000 in contul ssif, care va efectua tot sc alfa tranzactioneaza la data de 01.05.n obligatiuni municipale cu scadenta peste 2 ani, in val de 60.000

21 51 265 135 162 164 165 163 172 138 209 158 54 219 214 271 275 273 211 201 65 167 202 238 248 243 259 244 241 140 187 79 220 205 216 263 212 217 15 6 5 19 30 11 203 266 237 218 26 37 272 47 16 10 48 189 13 22 23 215 224 225

sc alfa vinde in ex n un program informatic la pretul de vanzare de 20.000 plus 2000 lei ptr intretinerea si actualizarea soft sc f detine constructii achizitionate la un cost de 600.000 si amortizate ptr suma de 150.000 sc f filiala evalueaza stoc prin fifo in timp ce la niv grupului se utilizeaza cmp. La 31.12 n secunosc urmat inform sc ferexport se ocupa cu productia unor piese din fier care sunt vandute constructorilor sc filiala f a capitalizat (a recunoscut sub forma de imob necorp) la inc ex n cheltuieli de const sc gama avalizeaza un bo emis de alfa in fav sc beta in val nominala de 35.000 sc m detine 40% din actiunile ade la data constituirii acesteia. Bilanturile celor 2 sc se prez sc m detine 80%din actiunile sc alfa si a realizat urmat tranzanctii cu aceasta m a acordat sc alfa unimprumut sc moblux se ocupa cu productia de mobila la comanda sc sm detine 30% din titlurile sc x pe care o controleaza in comun impreuna cu alt asociat y sc sm detine 30% din titlurile sc x pe care o controleaza in comun impreuna cu alti 2 asociati sc sm detine 40% din k sc in nume colectiv p pe care o controleaza in comun cu alti 2 asociati sc sm detine 40% din k sc in nume colectiv p sc ce este controlata de un alt asociat y sc sm detine 40% din titlurile sc x, titluri ce au fost achizitionate in mom infiintarii sc x la costul de achizitie de 40.000 sc sm detine 70% din titlutrile sc f, titluri pe care le-a achizitionat la data constituirii acesteia sc x incheie la data de 01.12n un contract de franciza pe 3 ani cu scy scf, cu sediun in ue, este o filiala a sc sm din romania. Sc sm detine 90%din actiunilesc fpe care le-a dobandit in mom constituirii se actualiozeaza soldul contului de provizion ptr dezafectarea unei linii de q se aduce ca aport la k soc un mijloc detransport evaluat la val de 33.000, val de emisiune 11 lei se constituie o sca prin subscriere integrala si simultana a k soc de catre semnatari se cunosc elementele = active circulante si datorii cu scadenta >1 an se cunosc elementele = activeimobilizatesi datorii cu scadenta <1 an se cunosc urmat costuri duintr-un atelier se cunosc urmat inf. Beneficiu reportat din ex anterioare 1000, beneficiu curent din ultimul ex 2000 se cunosc urmat inform - marimea k proprii se cunosc urmat inform. La 01.01 n+1 se inregiprofitul nerepartizat la inchiderea ex fin in suma de 3000 se cunosc urmat inform. Se constituie rezerve legale la sf anului din profitul brut in suma de1.000 se dau elementele - fondul de rulment - active circulare nete / datorii curente nete se dau elemnetele - k permanent- total active minus datorii curente se dau urmat caz. Se maj k soc cu 1000 prin conversia unei datorii fata de fz, se constituie o sca se dau urmat cazuri. In anul n se reporteaza o pierdere curenta de 1000 lei se dau urmat cazuri. O intreprindere cumpara 1000 de titluri din propriile act val nominala 10 lei se incaseaza dob aferente obligatiunilor achizitionate de la sc gama, rambursabile dupa 5 ani se pezinta urmatoarea structura de grup f1-f8 se prez urmat structura de grup f 1-f 3 cu pct a - g. sa se elimine conturile reciproce se transforma 2000 de obligatiuni in 1000 de actiuni sit financiare ale sc x, filiala a sc m, se prezinta astfel: imob necorp20.000 instal 60.000 situatia k unei entitati se prezintaastfel : Ksoc 900000, rezerve 4000, nr de act 1000 de titluri situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este fifo situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este cmp dupa fiec receptie situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este cmp periodic lunar situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este lifo un mag acorda 10 pct cadou ptr orice achizitie de 100 lei. Stab dc mag are o datorie la sf anului un mag de mobila cumpara birouri de la un producator cu 750lei/buc si le revinde la un pret mediu de 1250lei/buc un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03n costul fiind de 30.000 amortizare liniara un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03n costul fiind de 30.001 amortizare accelerata un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03n costul fiind de 30.001 amortizare degresiva un utilaj in val de 12.307 este achizitionat in baza unui contract deleasing financiar vanzarea de imobilizari financiare 1000 act la cursul de 15 lei vanzarea de investii financiare pe ts achizionate in cursul anului

269 249 246 210 242 188 257 252 207 255 256 260 261 258 253 24 250 235.12 149 148 3 4 204 150 147 159 157 1 2 152 153 155 235.13 240 251 151 247 154 81 83 84 82 270 262 42 44 43 55 235.3 235.1