Sunteți pe pagina 1din 339

CONTABILITATE 896. Societatea a primit o subvenie de 50% pentru investiii de la buget pentru achiziionarea unui utilaj n sum de 3.

000 lei. Utilajul achiziionat a ost utilizat !i amortizat pentru suma de ".#00 lei$ dup care s%a v&ndut unui client la preul de '00 lei. (um sunt a ectate bilanul !i contul de pro it !i pierdere) % achizitia utilajului "*3*+#0# 3000 % inregistrarea subventiei de primit ##5+*3* *500 % incasarea subventiei 5*"*+##5 *500 %plata utilajului #0#+5*"* 3000 %inregistrarea amortizarii ,'*3+"'*3 "#00 %inregistrarea amortizarii la venituri *3*+-5'3 *"00 %vanzare utilaj #,*+-5'3 '00 %descarcarea gestiunii "'*3+"*3* "#00 ,5'3+"*3* ,00 (oncluzie. /upa inchidrea conturilor de venituri si cheltuieli rezulta un sold debitor la contul *"*$ o pierdere in suma de *000 897. 0otrivit balanei de veri icare ncheiate la 3*.*".1$ conturile prezint urmtoarele solduri. cont *0*" + "*.000 lei$ cont *"* 2S(3 + 5.000 lei$ cont *"4 + 5.000 lei$ cont *05 + ,.000 lei$ cont **- 2S/3 + #.000 lei$ cont *5* + ".000 lei$ cont *,* + '.000 lei$ cont *,4 + *.000 lei. (alculai suma capitalului propriu. (0+*0*" 5 *05 5 *"* 2 S(3 6 **- 2 S/3 6 *"4 (0+ "*0005,00055000%#000%5000 (0+ "3000 91. S( 7089 S7 emite *0.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de " lei. :nainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de *$'5 lei;bucata$ iar 5.000 de obligatiuni la pretul de "$" lei;bucata$ dupa care toate obligatiunile se anuleaza. /obanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei$ care se achita in numerar.

a3 emitere obligatiuni. 5*" + *,* "0.000 lei b3 8ascumparare 5.000 obligatiuni cu *.'5 lei<buc. 505 + 5*" 4."50 lei c3 8ascumparare 5000 obligatiuni cu "." lei< buc . 505 + 5*" **.000 lei d3 7nulare obligatiuni . *,* + % *0.000 lei 505 4."50 lei -,' -50 lei % + 505 **.000 lei *,* *0.000 lei ,,' *.000 lei e3 7chitare dobanda .
666 = 513 30 lei

75. S( 08=>7?89 S7 primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de '.000 lei$ pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de # ani. %inreg.subventiei de primit ##5+*3* '000 % achizitia utilajului "*3*+#0# '000 %inreg.amortizarii liniare anul 1 ,'*3+"'*3 :nregistrarile se repeta pentru cei # ani. 76. S( S@:>:1 S7 achizitioneaza un utilaj in valoare de #.000 lei$ amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de *.,00 lei. %achizitionarea utilajului "*3*+#0# #000 %incasarea subventiei 5*"*+*3* *,00 %inregistrarea amortizarii anul 1 ,'*3+"'*3 '00 "000 %se include amortizarea inregistrata la venituri *3*+-5'3 "000

"

%concomitente se include pe venituri amortizarea a erenta subventiei primite *3*+-5'3 3"0 2 *,00 . 5 3 :nregistarile se repeta pentru cei 5 ani

82. S( (8:SUA S7 se a la la s arsitul eBercitiului inaciar "00# in litigiu cu un client$ pentru mar urile livrate si neplatite$ in suma de un utilaj in valoare de #.000 lei$ amortizabil liniar **.400 lei$ din care @C7 *.400 lei. :n eBercitiul inanciar "005 litigiul este castigat$ pentru suma de '.000 lei care se incaseza prin banca. % inregistrarea clientilor incerti #**'+#** **400 % inregistrarea unui provizion ,'*"+*5** **400 % incasarea sumelor incerte 5*"* + #**' '000 %inreg.pierderii din creante ,5#+#**' -400 % anularea ajustarilor pt.depreciere *5**+ -'*" **400

150. S( (9>:1(7 S7 vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare. /upa prospectul de vanzare rezulta. % valoare de inregistrare a activului vandut #5000 lei % amortizarea calculate pana la data vanzarii *0000 lei % valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei % taBa de participare la licitatie.*0 persoane B *0 lei;pers + *00 lei % garantia de participare la licitatie . *0 pers B *000 lei;pers+ *0000lei %pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 5-000 lei :nregistrari in contabilitatea vanzatorului$ inclusiv restituirea garantiilor.
Raspuns:

% incasarea taBei la licitatie 53**+ -0' *00 %incasarea garantiei de participare la licitatie. 53**+*,- *0000 %vanzarea cladirii la pretul obtinut in urma licitatiei. #,*+-5'3 5-000 %scaderea cladirii din gestiune.

,5'3 + "*" 35.000 lei "'* + "*" *0.000 lei %restituirea garantiei *,- + 53** *0.000 lei

158. S( >:87D S7 realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000 lei$ @C7 *4%$ din care '0% deductibila. /urata de amortizare a cladirii este de *0 ani$ dupa metoda liniara. % inregistrarea cladirii in regie proprie "*"+-"" 50000 ##",+##"- 4500 % gradul de deducere '0% 4500 B2 *%0$'3 "*"+##", *400 :nregistrarea amortizarii anul 1 ,'*" + "'*" 5*40 2 500005*4003.*0

7mortizarea se repeta pentru cei *0 ani 168. S( /7(:7 S7 achizitioneaza 5'0 actiuni sub orma intereselor de participare de la o iliala din cadrul grupului$ printr%un intermediar. Caloarea de achizitie a unei actiuni este de *0 lei. 0artea eliberata din valoarea nominala a actiunilor iind de 50%$ comisionul "%$ pentru cumpararea actiunilor. Se achita comisionul catre intermediar si se ace plata di erentei in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. /in cele 5'0 actiuni achizitionate 7?7 hotaraste vanzarea a "'0 actiuni la un curs de *0$" lei;actiune$ iar restul la un curs de 4$4 lei;actiune. (omisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%. % achizitia unei actiuni de *0 lei si plata a 50% din actiuni E ",* + % se inregistreaza achizitia a 5'0 actiuni sub orma de interese de participare la valoarea de 5.'00 lei ",* + % ",4" 5*"* 5'00 ".400 lei ".400 lei

% se inregistreaza plata comisionului de "% catre intermediar E ,"" + 5*"* % **, lei % se inregistreaza plata actiunilor ramase de achitat E ",4" + 5*"* % ".400 lei % se inregistreaza vanzarea a "'0 actiuni la un curs de *0$" lei;actiunea E 5*"* + -,#* % ".'5, lei % se inregistreaza plata comisionului de 3% E

,"" + 5*"* % '5$,' lei % se inregistreaza vanzarea a "'0 actiuni la un curs de 4$4 lei;actiune E 5*"* + -,#* % ".--" lei % se inregistreaza plata comisionului de 3% E ,"" + 5*"* % '3$*, lei % se scad din gestiune actiunile vandute ,,#* + ",* % 5.'00 lei 172. S( >787 S7 detine un teren cu o valoare contabila de *0000 lei. Aa s arsitul anului 1 terenul este evaluat la valoarea justa de 4000 lei. Aa s arsitul anului 15* terenul este evaluat la valoarea justa de 4500 lei. Caloare contabila *0000 Caloare justa anul 1 4000 (on orm :7S 3,$ 8=FUA@7 9 /=08=(:=8=$ S= /:>:1U=7F7 8=F=8C7 /:1 8==C7AU78= % se inregistraeaza reevaluarea *05+ "*"* % se constituie provizion ,'*3 + "4** *000 *000

71UA 15* Caloarea justa a utilajului este 4500 8=FUA@7 9 =C7AU78= 09F:@:C7 % inregistrarea reevaluarii "*"*+*05 % anulare provizion 500 "4**+-'*3 500

177. S( 7AG7 S7 acorda la inceputul anului "005 S( H=@7 S7 un imprumut pe " ani in valoare de "0000 euro la cursul de # lei;euro. /obanda este de *0% pe an. Aa s arsitul anului "005 cursul a crescut la #.3 lei;euro$ dar dobanda se incaseaza la inceputul anului "00, cand cursul este de #." lei;euro. Aa s arsitul celui de%al doilea an cand se incaseaza imprumutul si dobanda cursul este de #.5 lei;euro.

185. S( =A(9 S7 achizitioneaza un utilaj in valoare de '000 lei$ @C7 *4%$ care se amortizeaza liniar in *0 ani. Aa s arsitul primului an de unctionare valoarea utilajului este de -000 lei$ iar la inceputul anului urmator utilajul se vinde cu 5000 lei$ @C7 *4% si avand o amortizare inregistrata de '00 lei.

188. S( H:I98UA S7 achizitioneaza un teren in valoare de "0000 lei$ @C7 *4%$ care se achita prin banca. Aa s arsitul eBercitiului se constata ca valoarea terenului este de *4000 lei. Se vinde terenul la pretul de ""000$ @C7 *4%.

155. S( AUJ9:A S8A achizitioneaza de la urnizorii interni de mijloace iBe$ o masina de rezat$ la pretul de achizitie de 5500 lei$ @C7 *4%$ ce urmeaza a i predate unui alt agent economic in regim de leasing operational. (ontractul de leasing este de " ani$ iar durata normata de unctionare a masinii este de 5 ani. Aa eBpirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii de rezat la valoarea reziduala.

Rezolvare: K (ontabilitatea locatorului % inantatorului 7chizitionarea bunului de catre inantator . % + #0#LGurnizori de imobilizariM ,.5#5 "*3* L =chipamente 5.500 tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 N ##", L @C7 deductibilOM *.0#5 :nregistrarea amortizarii lunare . 5.500 ; 2 5 P *" 3 + 4" lei;luna ,'** L (heltuieli de + "'*3 L 7mortizarea 4"

eBploatare privind instalaiilor$ mijloacelor amortizarea imobilizOrilorN de transport$ animalelor !i plantaiilor N P1ota . operatia se repeta in iecare luna$ pe toata durata contractului. Gacturarea ratei de leasing catre utilizator . #** L (lieni M + % *04 -0, LCenituri din redevene$ 4" locaii de gestiune !i chiriiN ##"- L @C7 colectatO Q *P1ota . operatia se repeta in iecare luna$ pe toata durata contractului. :ncasarea creantei . 5*"*L(onturi la bOnci n lei Q + #** L (lieni M *04 @rans erul dreptului de proprietate la terminarea contractului. K cu valoarea reziduala. 25.500 6 2 *04 P "# 3 + 5.500 6 ".,*" + ".''# #,* L /ebitori diver!i N + % 3.#3" -5'3 L Cenituri din v&nzarea ".''# activelor !i alte operaii de de capitalN ##"- L @C7 colectatO Q 5#' K cu valoarea contabila.

% + "*3* L =chipamente 5.500 "'*3 L 7mortizarea tehnologice 2ma!ini$ utilaje ".,*, instalaiilor$ mijloacelor de !i instalaii de lucru3 N transport$ animalelor !i plantaiilor N ,5'3 L (heltuieli privind ".''# activele cedate !i alte operaii de capital N :ncasarea creantei de la locatar. 5*"*L(onturi la bOnci n lei Q + #,* L /ebitori diver!i N 3.#3"

K (ontabilitatea locatarului % utilizatorului 0rimirea bunului de la locator. /'03, + valoarea totala a ratelor de leasing 2 5.500 ; ,0 3 P "# + "."0' :nregistrarea acturii reprezentand rata de leasing . % + #0* L Gurnizori N *04 ,*" L (heltuieli cu 4" redevenele$ locaiile de gestiune !i chiriile ##", L @C7 deductibilO M *0lata acturii reprezentand rata de leasing . #0* L Gurnizori N + 5*"*L(onturi la bOnci n leiM *04 '

/iminuarea valoarii datoriei catre locator . ('03, + lunar$ cu valoarea ratelor de leasing @rans erul dreptului de proprietate . % + #0#LGurnizori de imobilizariN 3.#3" "*3* L =chipamente ".''# tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalatii de lucru 3M ##", L @C7 deductibilOM 5#'

/i erenta pina la nivelul valorii contabile a bunului$ reprezentind amortizarea calculata de inantator si acturata utilizatorului . "*3* L =chipamente + "'*3 L 7mortizarea "."0' tehnologice 2ma!ini$ utilaje instalaiilor$ mijloacelor !i instalaii de lucru3 N de transport$ animalelor !i plantaiilor N 7chitarea acturii privind bunul cumparat . #0#LGurnizori de imobilizariN + 5*"*L(onturi la bOnci n leiM 3.#3"

197. S( Q7@7(8=@M S8A are in stoc materii prime la inceputul anului de *.000 lei. :n cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de ".'00 lei$ cheltuielile de transport in suma de "00 lei. (ostul de

achizitie este de 3.000 lei$ @C7 *4%. Se elaboreaza in consum materii prime la costul de achizitie de 3.500 lei. %achizitia de materii prime % 30* ##", ,0*+30* 3500 + #0* 35-0 3000 5-0

% consum materii prime

201. S( Q>9H:A7 7AG7M S7 are in depozitul de materii prime$ la * octombrie$ *"00 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment$ la pretul de cumparare de -5 lei;m.c. 7provizionarile in cursul lunii au ost. % la 5 octombrie$ '00 m.c. la costul de achizitie de '0 lei;m.c.E % la ** octombrie$ *000 m.c. la costul de achizitie de '" lei;m.c.E % la "0 octombrie$ 400 m.c. la costul de achizitie de '" lei m.c. % (onsumurile lunii octombrie au ost. 0 * la ' octombrie$ **00 m.c. la *' octombrie$ *500 m.c.

(ontabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va ace dupa. * " 3 7 6 metoda primei intrari 6 primei iesiri 2G:G93E H 6 metoda costului prestabilit$ de -- lei;m.c.E ( 6 metoda costului mediu ponderat 2(>03.

61.Pentru obinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat integral la scaden, se efectueaz urmtoarele operaii: a). Obinerea creditului n sum de 10.000 de euro la un curs de ,! lei"euro.

*0

5124

1621

38.000 lei Conturi la bnci n devize Credite bancare pe termen lun b). #$aluarea la finele e%erciiului a datoriei n de$ize, cursul $alutar la 1.1& fiind de ,!! lei"euro. ! = 1621 38.800 lei Credite bancare pe termen lun 5124 38.000 lei Conturi la bnci n devize 665 800 lei C"eltuieli din di#eren$e de cur% valutar c). #$aluarea la finele e%erciiului urmtor a datoriei n de$ize, cursul $alutar la 1.1& fiind de ,!' lei"euro. ! = 1621 38.500 lei Credite bancare pe termen lun 5124 38.000 lei Conturi la bnci n devize 665 500 lei C"eltuieli din di#eren$e de cur% valutar d). (a scaden, se ramburseaz creditul bancar la cursul de lei"euro. ! lei Conturi la banci in devize 1621 lei Credite bancare pe termen lun 665 1.100 lei C"eltuieli din di#eren$e de cur% valutar 110. *+ ,(-, *, prime.te n concesionare o ma.in de tiat table, de le *+ /#0, *,, n $aloare de !.000 lei care se amortizeaz liniar n ' ani, pe durat nedeterminat, pentru care $a plti o rede$en anual de 600 lei. *e $or efectua nregistrrile n contabilitatea ambelor societi comerciale. 1ezol$are : 2nregistrari in contabilitatea societatii concesinare: a) primire in concesiune masina de taiat table ** 38.000 = 5124 ,)1

3&.100

2131 8000 lei (c"ipamente te"nolo ice

= )lte mprumuturi *i datorii a%imilate

16'

+ebit 8038 ,-unuri publice primite n admini%trare. conce%iune *i cu c"irie 8000 lei b) calcul amortizare amortizare anual = valoare de intrare/nr. De ani amortizarea anual = 8000/5= 1600 lei c) inregistrare amortizare 6813 anul 1 = 2813 anul 1 1600 lei 6813 anul 2 = 2813 anul 2 1600 lei 6813 anul 3 = 2813 anul 3 1600 lei 6813 anul 4 = 2813 anul 4 1600 lei d) plata redeventa 16' = 5121 600 lei / an 2nregistrari in contabilitatea societatii concedente: a0 1redarea ma%inii de taiat tabla 26'8 = 2131 8000 lei b0 redeventa anul 1 4111 = 26'8 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an c0 redevanta anul 2 4111 = 26'8 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an d0 redevan$ anul 3 4111 = 26'8 600lei pe an 5121 = 4111 600 lei / an

116. (a *+ ,13#4 *, se obin din producie proprie programe informatice n $aloare de )00 lei. 2n timpul folosirii li se nregistreaz amortizarea n sum de 600 lei, dup care se $5nd unui beneficiar, de la care se ncaseaz &00 lei, 3$a 1)6. *e scot din e$iden programele informatice $5ndute. 2b$inerea pro ramelor in#ormatice 208 = '21 &00 lei 3nre i%trarea amortizrii 681 = 2808 600 lei 4anzarea pro ramelor in#ormatice 4111 = ! '68 442'

238 lei 200 lei 38 lei *"

5coaterea din e%tiune a pro ramelor in#ormatice ! = 208 &00 lei 2808 600 lei 668 300 lei 1 7. *+ /#0, *, acord unui furnizor un a$ans de '00 lei, 38, 1) 6 .i ac9iziioneaz un strung automat n urmtoarele condiii: : pre de ac9iziie '000 lei : c9eltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei : 38, 1)6 1170 lei : total factura ;170 lei 0urata de utilizare a strungului este de ! ani iar regimul de amortizare este liniar. 0up 6 ani strungul se $inde la un pre de 6'00 lei, 38, 1)6 ncas5ndu:se prin banc contra$aloarea acestuia. 6nre i%trarea avan%ului ! = 5121 5&5 lei 234 500 lei 4426 &5 lei 1rimirea #acturii ! = 404 '140 lei 2131 6000 lei 4426 1140 lei 1lata #urnizorului 404 = ! '140 lei 234 500 lei 5121 6545 lei 4426 &5 lei 3nre i%trarea amortizrii lineare anuale )mortizarea anuala = valoarea de intrare/nr. +e ani = 6000/8 = '50 lei 6813 = 2813 '50 lei 3nre i%trarea v7nzrii %trun ului 4111 = ! ''35 lei '68 6500 lei 442' 1235 lei 5121 = 4111 ''35 lei 5coaterea din e%tiune a %trun ului ! = 2131 6000 lei 2813 4500 lei 668 1500 lei 1 !. *+ P12<3 31,0# 9otr.te modernizarea unei ma.ini pentru fabricarea 95rtiei care are $aloarea contabil de 1&000 lei. 0urata normal de utilizare a unei ma.ini este de 10 ani, iar durata ramas de 7 ani. (ucrrile de modernizare se realizeaz de ctre un ter, care factureaz aceste lucrri la $aloarea de 000 lei, 38, 1) 6, ac9itarea fac5ndu:se cu ordin de plat. * se nregistreze n contabilitate aceste operaii inclusi$ *3

amortizarea lunar a ma.inii modernizate pe durata rmas, .tiind c metoda de amortizare utlizat este cea liniar. 3nre i%trarea modernizrii ma*inii ! = 404 35'0 lei 213 3000 lei 4426 5'0 lei 3nre i%trarea amortizrii anuale 4aloarea rma% de amortizat = 12000 lei 8 91200lei:6ani0 = 4800 lei )mortizarea anual = valoarea rma% de amortizat ; valoarea modernizat/nr. de ani = 94800lei ; 3000 lei0 /4 = '800 lei/4 = 1&50 lei/an 6811 = 2813 1&50 lei 1 ). *+ *2/+O1 *, caseaz un camion a crui $aloare de nregistrare este de 10000 lei, amortizat n $aloare de !000 lei. +9eltuielile cu casarea camionului au fost de 70 lei, efectuate de o societate specializat iar recuperrile de piese de sc9imb sunt de 100 lei. 8aloarea neamortizat se suport de unitate n & ani. Ca%area mi<locului de tran%port = != 2133 10000 lei 2813 8000 lei 4'1 2000 lei +ezmembrarea e#ectuat de o #irm %pecializat= 6583 = 401 40 lei 3nre i%trarea pie%elor de %c"imb 3024 = '588 100 lei 5e crediteaza contul 8045 >)mortizarea a#erenta radului de neutilizare a mi<loacelor #i?e> cu %uma de 2000 lei 17&. Pe data de 11.1&.&00' *+ =#3, cumpara un utila> conform facturii nr.&6; n urmtoarele condiii: pre de ac9iziie )000 lei? c9eltuieli de transport nscrise n factur '00 lei, 38, 1) 6. Punerea n funciune a utila>ului necesit lucrri de monta> efectuate pe data de &'.1&.&00' de o firm specializat. -actura nr. 7'!) pri$ind lucrrile de monta> prezint urmtoarele date: costul lucrrilor 1000 lei, 38, 1)6. Pe data de &6.1&.&00' se face recepia final a utila>ului. @tila>ul are o durat de utilizare de ; ani .i se amortizeaz degresi$ iar dup e%pirarea acesteia se caseaz. Co%tul utila<ului = pre$ul de ac"izi$ie ; c"eltuielile de tran%port = &000 lei ; 500 lei = &500 lei ! = 404 11 305 lei 2131 & 500 lei 4426 1 805 lei ! = 404 1 1&0 lei 2131 1 000 lei 4426 1&0 lei 0urata de utilizare ; ani 1ata anual de amortizare = 100/' = 14.2' ! +oeficientul de multiplicare = 2 *#

1ata degresi$ de amortizare = 2:14.2'! = 28.54 ! @A = 9+n;10 8 100/Ba= 9';10 8 100/28.54 = 8- 4 = 4 @A = momentul pentru trecerea de la amortizarea de re%iv la amortizarea linear +n = +urata normal de #unc$ionare Ba = Bata amortizrii de re%ive #%erciiul 8aloare de intrare ,mortizare degresi$ .i linear 2 2&&' 2141 1530 &58 &58 &58 &58 8aloare rmas 3 '503 5362 3832 28'4 1&16 &58 -

0 1 1 10 500 2 10500 3 10500 4 10500 5 10500 6 10500 ' 10500 Anregistrarea amortizrii utila>ului 6811 = 2813 10500 lei +asarea utila>ului 2813 = 2131 10500 lei

1'1.*+ ,(-, *, $inde cu plata n rate o cldire pentru care se cunosc urmtoarele date: : $aloarea de nregistrare a cldirii : '&'00 lei : $aloarea amortizrii p5n la data $5nzrii B 1&'00 lei : preul de $5nzare al cldirii : ;'000 lei : dob5nda lunar B ;'00 lei : a$ansul ncasat la $5nzarea cu plata n rate B 1;!'0 lei : numrul ratelor pre$zute n contract B rate lunare % inregistrarea facturii emise pentru mi>loacele fi%e 461 = ! 8&.250 lei '583 '5.000 lei 442' 14.250 lei = ! 26.''5 lei 4'2 22.500 lei 9dobanda de inca%at0 442' 4.2'5 lei 9ta?a colectata a#erenta dobanzii0 inregistrarea a$ansului incasat ! = 461 21241.50 lei 5121 1'850 lei 461

*5

442' 33&1.50 lei % inre i%trarea inca%arii ratei %i a dobanzii Bata lunar =9 8&250 lei -21241.50 lei0 /3 = 2266&.50 lei la care %e adau luna dob7nda n %um de '500 lei 5121 = 461 3016&.50 lei % inregistrarea scoaterii din e$identa a m.f. ! = 212 52.500 lei a. 12.500 lei 4 40.000 lei % 4'2 includerea in $enituri a dobanzii incasate = '66 '.500/luna ? 3 = 22.500

1''. *+ (@CO2( *1( ac9iziioneaz de la furnizori interni de mi>loace fi%e, o ma.in de frezat, la preul de ac9iziie de ''00 lei, 38, 1)6, ce urmeaz a fi predate unui alt agent economic n regim de leasing operaional. +ontractul este de & ani, iar durata normat de funcionare a ma.inii este de ' ani. (a e%pirarea contractului se con$ine $5nzarea ctre locatar a ma.inii de frezat la $aloarea rezidual. +ontabilitatea locatorului ,c9iziia ma.inii de frezat ! = 404 6545 lei 2131 5500 lei 4426 1045 lei Anregistrarea amortizrii lunare 5500/95ani:12luni0 = &2 lei/lun 6811 = 2813 &2 lei 2pera$ia %e re#lect n #iecare lun pe toat durata contractului. -acturarea ratei de leasing ctre utilizator 4111 = ! 10&.48 lei '06 &2 lei 442' 1'.48 lei Ancasarea creanei 5121 = 4111 10&.48 lei 3ransferul dreptului de proprietate la terminarea contractului 4aloarea rezidual = 5500 lei 8 9&2 lei:24 luni0 = 32&2 lei 461 = ! 3&1'.48 lei '583 32&2 lei 442' 625.48 lei *coaterea din gestiune a ma.inii de frezat ! = 2131 5500 lei 2813 2208 lei 6583 32&2 lei Ancasarea creanei de la locatar 5121 = 461 3&1'.48 lei Predarea ma.inii de frezat n leasing agentului economic *,

26'5 = 2131 5500 lei Concomitent %e debiteaz contul 8036 C Bedeven$e. loca$ii de alte datorii a%imilateD

e%tiune. c"irii *i

&01. *+ /O=2(, ,(-, *, are n depozitul de materii prime la 1 octombrie 1&00 mc lemn de brad de un anumit sortiment la preul de cumprare de ;' lei"mc. ,pro$izionarea n cursul lunii a fost: : la ' octombrie !00 mc la costul de ac9iziie de !0 lei"mc : la 11 octombrie 1000 mc la costul de ac9iziie de !& lei"mc : la &0 octombrie )00 mc la costul de ac9iziie de !& lei"mc +onsumurile lunii octombrie au fost: (a ! octombrie 1100 mc (a 1! octobrie 1'00 mc

, B /etoda primei intrri B primei ie.iri D-2-O) 6ntrri Co%t unitar lei 80 6e*iri Co%t unitar lei 5toc Co%t unitar lei '5 '5 80 '5 80 82 82 82

+ata 1/10 5/10 8/10 11/10 18/10 20/10

E mc

Co%t total lei 64000

E mc

Co%t total lei

E mc 1200 1200 800

800

Co%t total lei &0000 &0000 64000 '500 64000 82000 32800 10660 0

1100 1000 82 82000 100 800 600 &00 82 '3800

'5

82500 100 800 1000

'5 80 82

'500 64000 4&200

400 1300

*-

&

= B /etoda costului prestabilit de ;; lei"mc F = 95old ini$ial al di#eren$elor de pre$ ; +i#eren$e de pre$ cumulate a#erente intrrilor n cur%ul anului0 / 95old ini$ial al %tocurilo la pre$ %tandard ; 4aloarea cumulat la pre$ %tandard a %tocurilor intrate0 +i#eren$e de pre$ = 4aloarea la co%t %tandard a bunurilor ie*ite : F 6ntrri 6e*iri 5toc Co%t Co%t Co%t Co%t Co%t Co%t +ata 2pera$ia E E E unitar total unita total unita total mc mc mc lei lei r lei lei r lei lei 5toc ini$ial Cont 301 Cont 308 )proviziona re Cont 301 Cont 308 Con%um Cont 301 Cont 308 )proviziona re Cont 301 Cont 308 Con%um Cont 301 Cont 308 800 800 '' 3 61600 2400 110 0 100 0 100 0 '' ''000 120 0 200 0 &00 '' &2400 -2400 15400 0 6&300

1/10

5/10

''

8/10

''

11/1 0 18/1 0

'' 5

''000 5000 150 0 '' 11550 0

1&0 0

''

14630 0 5000 30800 2500 *'

400

''

2500 20/1 0 )proviziona re Cont 301 Cont 308 &00 &00 '' 5 '3800 4500 130 0 '' 10010 0 '000

+ata de 08.10 8 con%um 1100 mc F=0 +ata 18.10. 8 con%um 1500 mc F = 95i 308 ;/- Bd/c 3080/ 95i 301 ; Bd 3010 = G-2400;92400;50000H/G&2400 ; 961600;''0000H = 0.0216 +i#eren$e de pre$ a#erente ie*irilor = 115500:0.0216 = 2500

+ B /etoda costului mediu ponderat D+/P) 6ntrri 6e*iri Co%t Co%t Co%t Co%t +ata E mc unitar total E mc unitar total lei lei lei lei 1/10 5/10 800 80 64000 8/10 1100 '' 84'00 11/10 1000 82 82000 11&44 18/10 1500 '&.632 8 20/10 &00 82 '3800

E mc 1200 &00

5toc Co%t unitar lei '5 ''

Co%t total lei &0000 6&300 31852.8 0

400

'&.632

CI1 = 91200 mc:'5 lei/mc ; 800 mc:80 lei/mc0/91200 mc ;800 mc0 = '' lei/mc CI1 = 9&00 mc:''lei/mc ; 1000 mc:82lei/mc0/9&00 mc;1000mc0 = '&.632 lei/mc CI1 = 9&00 mc: 82 lei/mc ; 400 mc : '&.632 lei/mc0/9 &00 mc ; 400 mc0 = 81.2'1 mc &0&. (a *+ 2<3#E1,( *1( se recepioneaz materii prime sosite fr factur n $aloare de 1000 lei, 38, 1)6. (a sosirea facturii se constat c $aloarea facturat este de 1&00 lei, 38, 1) 6. Anregistrri n contabilitate dup dou $ariante: : , B 8arianta cu stornarea

*4

a). Anregistrarea recepiei materiilor prime sosite fr factur ! = 408 1 1&0 lei 301 1 000 lei 4428 1&0 lei b). Ftornarea operaiei 408 = ! 1 1&0 lei 301 1 000 lei 4428 1&0 lei c). (a sosirea facturii se face nregistrarea ! = 401 1 428 lei 301 1 200 lei 4426 228 lei : = B 8arianta cu nregistrarea diferenelor. a). Anregistrarea recepiei materiilor prime sosite fr factur ! = 408 1 1&0 lei 301 1 000 lei 4428 1&0 lei b). (a sosirea facturii se face nregistrarea ! = 401 1 428 lei 408 1 1&0 lei 301 200 lei 4426 38 lei 4426 = 4428 1&0 lei +um efectuai contabilizarea n condiiile n care $aloarea facturat este de )00 lei .i 38, 1)6. &. a). Anregistrarea recepiei materiilor prime sosite fr factur ! = 408 1 1&0 lei 301 1 000 lei 4428 1&0 lei b). Ftornarea operaiei 408 = ! 1 1&0 lei 301 1 000 lei 4428 1&0 lei c). (a sosirea facturii se face nregistrarea ! = 401 1 0'1 lei 301 &00 lei 4426 1'1 lei . a). Anregistrarea recepiei materiilor prime sosite fr factur ! = 408 1 1&0 lei 301 1 000 lei 4428 1&0 lei b). (a sosirea facturii se face nregistrarea 401 = ! 11& lei 301 100 lei "0

4426 =

4426 4428

1& lei 1&0 lei

&' .*+ +12*@( *, are ca cati$itate desfacerea cu amnuntul .i dispune la nceputul lunii martie de mrfuri n $aloare de 11)00 lei la pret cu amanuntul inclusi$ 38,, cu un adaos comercial de &000 lei. 0in GHurnalul cumprturilorI .i GHurnalul de $5nzareI rezult c n cursul lunii martie au a$ut loc urmtoarele operaii: a) *e ac9iziioneaz .i se recepioneaz mrfuri .tiind c preul de cumprare este de 17000 lei, ados comercial &'6, 38, 1) 6. 3'1 = ! 20 825 lei 401 14 000 lei 3'8 3 500 lei 4428 3 325 lei 4426 = 401 2660 lei b). *:au $5ndut mrfuri n numerar n $aloare de 17000 lei din care 38, && ' lei. 5311 = ! 14 000 lei '0' 11 '65 lei 442' 2 235 lei c). *e descarc gestiunea pentru mrfurile $5ndute. 5i3'1 = 11 &00 lei 5i3'8 = 2 000 lei F = 95i 3'8 ; Bc 3'80/G95i 3'1;Bd3'10 8 95i 4428 ; Bc 44280H = 92000 ;35000/ G911&00;208250 - 3325H = 5500/2&400 =0.18'1 Cota de adao% comercial a#erent ie*irilor din %toc = Bc '0':A = 11 '65 : 0.18'1 = 2201 ! = 3'1 14 000 lei 60' & 564 lei 3'8 2 201 lei 4428 2 235 lei &!6. *+ 02,/,<3 *1( prime.te spre $5nzare n consignaie mrfuri e$aluate la '00 lei, comision &0 6 .i 38, 1) 6. * se efectueze nregistrrile contabile n condiiile n care: a). 0eponentul este persoan fizic +alculul preului de $5nzare cu amnuntul 4aloarea mr#urilor 500 lei Comi%ion 20 ! - 100 lei @4) a#erent comi%ionului 8 1& lei 4aloarea total a mr#urilor 61& lei 1ecepia la primirea mrfurilor .i stabilirea preului de $5nzare cu amnuntul *e nregistreaz e%tracontabil mrfurile primite n regim de consignaie 0ebit !0 G8alori materiale primite n pstrare sau n custodieI B '00 lei "*

85nzarea bunurilor la preil de $5nzare 5311 = ! '36 lei '0' 61& lei 442' 11' lei #miterea facturii 3'1 = 401 500 lei Anregistrarea adosului comercial 3'1 = ! 3'8 100 lei 4428 1& lei 0escrcarea din gestiune a mrfurilor $5ndute ! = 3'1 61& lei 60' 500 lei 3'8 100 lei 4428 1& lei 0escrcarea gestiunii e%tracontabil +redit !0 B '00 lei b0. +eponentul e%te per%oan <uridic 8 n ace%t caz %e e#ectuez nre i%trrile n contabilitatea ambelor %ociet$i. ,c9itarea mrfurilor $5ndute ctre deponent 401 = 5311 500 lei 1.1eflectarea n contabilitatea unitii de consignaie +alculul preului de $5nzare cu amnuntul 4aloarea mr#urilor 500 lei Comi%ion 20 ! - 100 lei @4) a#erent comi%ionului 8 1& lei 4aloarea total a mr#urilor 61& lei 1ecepia la primirea mrfurilor .i stabilirea preului de $5nzare cu amnuntul *e nregistreaz e%tracontabil mrfurile primite n regim de consignaie 0ebit !0 G8alori materiale primite n pstrare sau n custodieI B '00 lei 85nzarea bunurilor la preil de $5nzare 5311 = ! '36 lei '0' 61& lei 442' 11' lei #miterea facturii 3'1 = 401 500 lei Anregistrarea adosului comercial 3'1 = ! 3'8 100 lei 4428 1& lei 0escrcarea din gestiune a mrfurilor $5ndute ! = 3'1 61& lei 60' 500 lei 3'8 100 lei ""

4428 1& lei 0escrcarea gestiunii e%tracontabil +redit !0 B '00 lei b0. +eponentul e%te per%oan <uridic 8 n ace%t caz %e e#ectuez nre i%trrile n contabilitatea ambelor %ociet$i. ,c9itarea mrfurilor $5ndute ctre deponent 401 = 5311 500 lei &.1eflectarea n contabilitatea unitii deponentului 3ransmiterea bunurilor spre $anzare consignatarului: 35' = 3'1 500 lei -acturarea bunurilor $andute: 4111 = ! 5&5 lei '0' 500 lei 442' &5 lei *caderea din gestiune a bunurilor $andute: 60' = 35' 500 lei 2ncasarea sumei repr.bunurile $andute si facturate: 5311 = 4111 500 lei &)1. *+ ,(-, *, li$reaz la *+ =#3, *, produse finite D=#3, le recepioneaz ca mrfuri) a cror $aloare este de & 00 lei, conform facturii nr.1 00 din 1 februarie &00' cu scaden la &! februarie &00'. Preul de nregistrare al produselor finite este de &000 lei. 1abatul acordat pentru defecte este de 0 lei. 1emizele acordate pentru $5nzri superioare sumei de 1000 lei, 16, iar remiza pentru poziia pri$ilegiat deinut de *+ =#3, *, este de '6. *contul pentru decontarea facturii la 10.0&.&00' este de &6 .i se acord printr:o factura ulterioar. Anregistrrile se $or efectua la *+ ,(-, *, .i *+ =#3, *,. Jactura %impli#icata %e prezinta a%t#el= 4aloarea bruta a mar#urilor vandute 2300 lei 9-0 Babat 30 lei Ket 1 22'0 lei 9-0 Bemiza 1 9pentru vanzari %uperioare %umei de 1000 lei0= 2300 : 1! = 23 lei Ket 2 224' lei 9-0Bemiza 2 9pentru importanta clientului0= 224' : 5! = 112 lei K(@ C2I(BC6)L 2135 lei 9;0 @4) = 2135 : 1&! = 406 lei K(@ +( 1L)@) 9@2@)L J)C@MB)0 = 2541 lei - %uma bruta 9net comercial0 2135 lei - %cont de decontare 92135 : 2!0 = 46 lei - @4) a#erenta %contului de decontare 946 : 1&!0 = & lei @otal #actura de reducere 55 lei In contabilitatea SC ALFA SA se inregistreaza : 1).8anzarea de marfuri: 4111 = ! 2540 lei "3

'01 2135 lei 442' 405 lei &).*contul de decontare acordat ulterior facturarii Dfactura reducere): ! = 4111 55 lei 66' 46 lei 442' & lei In contabilitatea SC BETA SA se inregistreaza: 1).+umpararea de marfuri: ! = 401 2540 lei 3'1 2135 lei 4426 405 lei 20.5contul de decontare primit ulterior facturarii Dfactura de reducere): 401 = ! 55 lei '6' 46 lei 4426 & lei

de

07. *+ ,(-, *, se apro$izioneaz de *+ E,/, *, cu mrfuri n $aloare de 600 lei, 38, 1)6. *+ ,(-, *, $inde societii *+ =#3, *, mrfuri n $aloare de 600 lei, 38, 1) 6. *+ ,(-, *, trage asupra *+ =#3, *, o cambie n fa$oarea *+ E,/, *,. Posesorul cambiei, respecti$ *+ E,/, *, poate s utilizeze cambia ntr:unul din urmtoarele moduri: : , B transmite prin gir Dandosare) cambia unui alt beneficiar *+ O/#E, *, fa de care are o obligaie dintr:un raport comercial anterior? N n contabilitatea andosantului (vec iul bene!iciar)= 401 = 413 '14 lei N n contabilitatea andositului (noul bene!iciar)= 413 = 4111 '14 lei : = B sconteaz cambia la banc nainte de scaden? ta% scont 17 lei? ! = 413 '14 lei 5114 '00 lei 666 14 lei : +: pstreaz cambia n portofoliu p5n la scaden c5nd se face decontarea direct cu GtrasulI prin ncasarea n numerar? 413 = 4111 '14 lei 5131 = 413 '14 lei : 0 B deconteaz cambia prin intermediul bncii sau oficiul po.atl, la scaden, banca rein5nd un comision de 7 lei. 4111 = ! '14 lei 3'1 600 lei 442' 114 lei 413 = 4111 '14 lei ! = 413 '14 lei 5121 '10 lei 62' 4 lei

"#

70. *+ +12*,<, *, efectueaz urmtoarele operaJii n luna decembrie: : ac9iziJionarea de materii prime &000 lei, 38, 1) 6? ! = 401 2380 lei 301 2000 lei 4426 380 lei : li$rarea de produse finite: 7000 lei, din care: 1. la intern &000 lei, 38, 1) 6 ! = 4111 2380 lei '01 2000 lei 442' 380 lei &. la e%port '00 lei 4111 = ! 5&5 lei '01 500 lei 442' &5 lei . la intern scutite de 38, 1'00 lei 4111 = '01 1500 lei * se realizeze Ki contabilizeze regularizarea 38,. Calculul @4) a#erent produ%elor #inite v7ndute= a0.6mpozabile la intern 2000 lei : 1&! = 380 lei b0. (?port 500 lei : 1&! = &5 lei c0. 5cutite 1500 lei 1rorata de @4) = 4enituri din opera$iuni %upu%e @4)/@otal 4enituri = 92000 lei ;500 lei0/ 4000 lei = 0.625 @4) de dedu% = @4) deductibil : prorata de @4) = 380 lei : 0.5 = 23'.50 lei 442' = ! 4'5 lei 4426 23'.50 lei 4423 23'.50 lei 635 = 4426 142.50 lei 6 6. +asa de amanet ,/, *1( nc9eie un contract cu o persoan fizic, proprietara unui bun de $aloare, pe baza cruia i acord un mprumut n sum de 000 lei pe o perioad de 6 luni. Pentru aceasta, se percepe persoanei fizice un comision de 1' 6. (a data scadenei pot inter$eni urmtoarele situaii: : , B proprietarul ceasului ramburseaz mprumutul .i comisionul .i reprime.te ceasul? )cordarea mprumutului 26'8 = 5311 3.000 lei %i concomitent +ebit cont 8033 C4alori materiale primite in pa%trare %au cu%todieD cu 3.000 lei 5311 = 26'8 3.000 lei 5311 = '04 450 lei 5i concomitent Credit cont 8033 C4alori materiale primite in pa%trare %au cu%todieD cu 3.000 lei

"5

: = B proprietarul bunului nu se prezint.i conform nelegerii casa de amanet de$ine proprietara acestuia, suma ac9itat fiind considerat drept contra$aloarea bunului. Fi n acest caz pot aprea dou situaii: : =1 B casa de amanet $inde bunul n regim de consignaie? Pre e$aluat 000 lei, comision 10 6, 38, 1)6. 1ret evaluat 3.000 lei Comi%ion 10! 300 lei @4) 62' lei 93.300 ? 1&!0 3nre i%trarea vanzarii bunului= 5311 = ! 3.&2' lei '0' 3.300 lei 442' 62' lei Ca%a de amanet anunta per%oana #izica de vanzarea mar#ii %i inre i%treaza in e%tiune mar#a= 3'1 = 26'8 3.000 lei 3'1 = 3'8 300 lei 3'1 = 4428 62' lei - inre i%trarea de%carcarii din e%tiune a mar#ii vandute= 60' = 3'1 3.000 lei 60'= 3'8 300 lei 60'= 4428 62' lei Credit cont 8033 C4alori materiale primite in pa%trare %au cu%todieD cu 3.000 lei : =& B casa de amanet de$ine proprietara bunului pe care il nregistreaz ca mi>loc fi%? 5e inre i%treaza mi<locul #i? 213 = 26'8 3.000 lei La %cadenta. proprietarul bunului poate %olicita prelun irea termenului de %cadenta. Ca%a de amanet percepe un comi%ion %uplimentar pentru perioada de prelun ire. iar dupa e?pirarea noului termen. %e procedeaza con#orm celor doua variante prezentate mai %u% 9inca%area imprumutului %i re%tituirea bunului %au bunul devine proprietatea ca%ei de amanet0. : + B proprietarul bunului se prezint dar nu dispune de suma necesar ac9itrii datoriei .i solicit o prelungire, drept pentru care casa de amanet mre.te comisionul. La %cadenta. proprietarul bunului poate %olicita prelun irea termenului de %cadenta. Ca%a de amanet percepe un comi%ion %uplimentar pentru perioada de prelun ire. iar dupa e?pirarea noului termen. %e procedeaza con#orm celor doua variante prezentate mai %u% 9inca%area imprumutului %i re%tituirea bunului %au bunul devine proprietatea ca%ei de amanet0. 6 ). (a 1 ianuarie &00' se constituie .i .i ncepe acti$itatea *+ +O<-/#3,( *1( din /arg9ita, a$5nd ca obiect de acti$itate G+onfecii metalice .i prestri de ser$icii n transportul autoI. +ei trei asociai au subscris un capital social de '00.000 lei, aportat integral la data nfiinrii, ",

plus '00 lei prime legate de capital, stabilite prin statut, depuse n numerar odat cu capitalul subscris, astfel: a). ,sociatul *+ ,(-, *, Dsocietate cu capital de stat) a subscris un capital de '0.000 lei format din: : cldiri '0.000 lei : construcii speciale 100.000 lei : ma.ini, utila>e .i instalaii de lucru &00.000 lei. 212 = 456 50.000 lei 212 = 456 100.000 lei 2131 = 456 200.000 lei 456 = 1011 350.000 lei 1011 = 1012 350.000 lei b). ,sociatul *+ 2<, *1( Dsocietate cu capital pri$at) a subscris un capital social n $aloare de 100.000 lei const5nd n: : materii prime ;0.000 lei : materii au%iliare 1'.000 lei : obiecte de in$entar 10.000 lei : numerar '.000 lei 301 = 456 '0.000 lei 3021 = 456 15.000 lei 303 = 456 10.000 lei 512 = 456 5.000 lei 456 = 1011 100.000 lei 1011 = 1012 100.000 lei c). ,sociatul G,I persoan fizic a subscris un capital social n $aloare de '0.000 lei const5nd n numerar. 8alorile subscrise au fost aportate integral, conform procesului $erbal nr.10 din 10.01.&00'. 512 = 456 50.000 lei 456 = 1011 50.000 lei 1011 = 1012 50.000 lei d). 0up obinerea autorizaiei de funcionare de la +amera de +omer .i 2ndustrie .i nregistrarea la ,dministraia -inanciar teritorial ca societate comercial cu personalitate >uridic, se anga>eaz personalul salariat al societii, format din !' de muncitori .i 1' persoane pentru administrare .i conducere. e). *uma de '.'00 lei, aportul n numerar al asociailor, se depune integral n contul curent la =10. 512 = 456 5.500 lei 456 = 1011 5.500 lei 1011 = 1012 5.500 lei f). Pentru constituirea societii s:au c9eltuit '00 lei, 38, inclus reprezent5nd prima legat de capital, care se capitalizeaz. 456 = 104 500 lei 104 = 1012 500 lei g). (a 1 februarie &00' *+ +O<-/#3,( *1( prime.te de la stat o sub$enie, n sum de 10.000 lei pentru finanarea in$estiiilor Dinstalaii de "-

lucru ac9iziionate de la furnizori n sum de 10.000 lei .i mi>loace de transport '.000 lei, 38, 1) 6). *e nregistreaz sub$enia anual liniar a imobilizrii corporale, durat de $ia util 10 ani, dup care se trece cota parte din su$enie la $enituri. Primirea sub$eniei 445 = 4'52 10000 lei ,c9iziionarea utila>ului ! = 404 1'850 lei 2131 10000 lei 2133 5000 lei 4426 2850 lei ,mortizarea anual 15000 lei /10 = 1500 lei/an 6811 = 2813 1500 lei *e include amortizarea sub$eniei la $enituri 4'52 = '584 1000 lei *e ncaseaz sub$enia 5121 = 445 10000 lei )1'. * se stabileasc flu%urile de numerar pentru acti$itile de e%ploare ale unui societi n condiiile urmtoare: : rezultatul contabil naintea impozitrii .ia a elementelor e%traordinare B 10000 lei : c9eltuieli cu amortizarea B &000 lei : $enituri din pro$izioane B '00 lei : $enituri din plasamente B 00 lei : cre.terea stocurilor de materii prime B 1'00 lei : scderea stocurilor de mrfuri B 00 lei : scderea conturilor de creane clieni B 1 00 lei : cre.terea conturilor de datorii la furnizori B &00 lei : impozit pe profit pltit B 1000 lei. CJ de e?ploatare = rezultatul naintea impozitrii ; c"eltuieli cu amortizarea 8 venituri din provizioane 8 venituri din pla%amente 8 9cre*terea %tocurilor de materii prime 8 %cderea %tocurilor de mOr#uri - %cOderea conturilor de crean$e clien$i - datorii la #urnizori0 impozit pe pro#it plOtit = 10000 lei ; 2000 lei 8 500 lei 8 300 lei 8 91500 lei 8 300 lei 8 1300 lei 8 200 lei0 8 1000 lei = &&00 lei )16. *ituaia nainte de dubla cre.tere a capitalului se prezint astfel: : capital social : 10000 lei D10000 aciuni L 1 leu $aloarea nominal) : rezer$e B '000 lei. Prima faz a ma>orrii const n ncorporarea de rezer$e de 7000 lei pentru care se emit &000 de aciuni. An faza a adoua se aduc aporturi n numerar pentru care se emit 000 de aciuni la un pre de emisiune egal cu

"'

$aloarea nominal. +alculai $aloarea 0, .i 0* generate de cre.terea de capital. 4K = 1 leu/ ac$iune % 5itua$ia nainte de cre*terea capitalului Capital %ocial 10000 lei Bezerve 5000 lei Capital propriu 15000 lei 4aloarea matematic contabil vec"e = 910000 ; 50000 / 10000 = 1.5 lei/actiune % 5itua$ia capitalurilor proprii dup ncorporarea rezervelor Capital %ocial 10000 lei ; 4000 lei = 14000 lei Bezerve 5000 lei - 4000 lei = 1000 lei Capital propriu 15000 lei 4aloarea matematic contabil dup ncorporarea rezervelor = 914000 ; 10000 / 12000 =1.25 lei /actiune +) = 1.5 - 1.25 = 0.25 lei/actiune % 5itua$ia capitalurilor proprii dup ncorporarea aporturilor n numerar Capital %ocial 14000 lei )port n numerar 3000 lei Bezerve 1000 lei Capital propriu 15000 lei 4aloarea matematic contabil dup emi%iunea de ac$iuni n numerar = 914000 ; 3000 ; 10000 / 15000 =1.2 lei/actiune +5 = 1.25 8 1.2 = 0.05 lei &10. *+ E1OP23, *, se apro$izioneazo cu semine n $aloare de !00 lei, fura>e ;00 lei .i ngr.minte '00 lei, 38, 1) 6, precum .i medicamente de uz $eterinar n $aloare de &00 lei, 38, 1) 6. *eminele, fura>ele, ngr.mintele c9imice .i medicamentele se elibereaz n consum. ! = 401 2.618 lei 3025 800 lei 3026 '00 lei 3028 500 lei 3028 200 lei 4426 418 lei (liberarea n con%um a %emintelor. #ura<elor. in ra%amintelor c"imice %i a medicamentelor= 6025 = 3025 800 lei 6026 = 3026 '00 lei 6028 = 3028 500 lei 6028 = 3028 200 lei &!!. *+ ,+O<,(#4 *, $inde mrfuri cu plata n rate n $aloare de !'00 lei din care 1'00 lei adaos comercial, 38, 1)6. *e ncaseaz un a$ans de 70 6 la $5nzarea mrfurilor iar restul se ncaseaz n ' rate egale. 0ob5nda este de !'0 lei .i este scadent odat cu ultima rat. "4

1re$ul de ac"izi$ie al mar#ii '000 lei )dao% comercial 1500 lei @4) nee?i ibil 1615 lei )van% inclu%iv @4) = 10115 lei : 40! = 4046 lei @4) a#erent avan%ului = 4046 lei - 4046/1.1& = 646 lei )van% #rp @4) = 3400 lei Be%tul de nca%at = 10115 lei 8 3400 lei = 6'15 lei Irimea unei rate inclu%iv @4) = 6'15 lei/5 = 1343 lei @4) inclu% n rat = 1343 -1343/1.1& = 1343 8 1128 = 215 lei Bata lunar #r @4) = 1343 lei 8 215 lei = 1128 lei Bata de nca%at 9#r @4) *i dob7nd0 1128 1128 1128 1128 1128 5640

Luna 1 2 3 4 5 @2@)L

@4) a#erent 215 215 215 215 215 10'5

@otal rat lunar 1343 1343 1343 1343 1343 6'15

Be%t de nca%at 53'2 402& 2686 1343 -

Cont 4'2= 5caden$a con#orm tabelului de mai %u%.


Luna 1 2 3 4 5 @2@)L 5uma de repartizat 9cont 4'20 1128 1128 1128 1128 1&'8 64&0 Conturi core%pondente '0' 1128 1128 1128 1128 1128 5640 '66

850 850

-acturarea .i li$rarea mrfurilor cu plata n rate 4111 = ! 11611 lei '0' 3400 lei 442' 646 lei 4'2 64&0 lei 4428 10'5 lei Ancasarea a$ansului de 706 5311 = 4111 4064 +ost de ac9iziie aferent a$ansului = '000 lei : 40 ! = 2800 lei

% descOrcarea gestiunii de mOr uri n luna ianuarie.


30

% + 3-* Q>Or uriM *0**5 lei ,0- Q(heltuieli privind mOr urileM "'00 lei #-* Q(heltuieli nregistrate n avansM #"00 lei 3-' Q/i erene de pre la mOr uriM *500 lei ##"' Q@C7 neeBigibilOM *,*5 lei Ancasarea primei rate 5311 = 4111 1343 Lei 4428 = 442' 215 lei -ormarea $eniturilor aferente primei rate 4'2 = '0' 1128 lei +9eltuieli anticipate trecute asupra c9eltuielilor curente reprezent5nd costul de ac9iziie aferent ratei ncasate 94200 lei= 5 = 2863 lei0 60' = 4'1 2863 lei -ormarea $eniturilor afrente ultimei rate .i ncasarea dob5nzii 4'2 = ! 1&'8 lei '0' 1128 lei '66 850 lei MM. O societate comercial cu un capital social de &0.000 lei di$izat n 7.000 de aciuni decide ma>orarea acestuia prin emisiunea a 1.000 de aciuni la o $aloare de emisiune stabilit n urma negocierilor de ',1 lei"aciune. 1ezer$ele pe care le deine societatea sunt de '.000 de lei, iar aciunile emise sunt subscrise de $ec9ii .i noii acionari. * se contabilzeze operaiunea de ma>orare a capitalului social .i s se e%plice mecanismul prin intermediul cruia se realizeaz protecia $ec9ilor acionari. Capital %ocial 94000 ac$iuni : 5 lei0 20000 lei Bezerve 5000 lei @otal capitaluri proprii 25000 lei 4K = Capital %ocial / Kr. +e ac$iuni = 20000/4000 = 5 lei 4IC vec"e =920000;50000 / 4000 = 6.25 lei/ac$iune 5itua$ia capitalului n urma emiterii celor 1000 de ac$iuni = Capital %ocial 20000 ;5000 = 25000 lei Bezerve 5000 lei 1rime de emi%iune 100 lei @otal capitaluri proprii 30100 lei 4IC nou = 30100lei /5000 ac$iuni = 6.02 lei/ ac$iune +5 = 4IC vec"e 8 4IC nou = 6.25 lei/ac$iune 8 6.05 lei/ac$iune = 0.20 lei/ac$iune )c$iuni vec"i/ac$iuni noi = 4000/1000 = 4/1 1entru #iecare ac$iune vec"e a%ocia$ii vor primii 0.20 lei/ac$iune. 456 = ! 5100 lei 1011 5000 lei 1041 100 lei MM. An urma 9otr5rii ,dunrii Eenerale a ,cionarilor, la o societate comercial se decide diminuarea capitalului social n $ederea acoperirii unei 3*

pierderi ce pro$ine din e%erciiile finaciare anterioare. *ocietatea are un capital social de 100000 lei, di$izat n '000 de aciuni .i rezer$e constituite n $aloare de 10000 lei. Pierderea n $aloare de 1'000 lei se acoper pe seama rezer$elor iar diferena prin reducerea numrului de aciuni. * se e%plice mecanismul aferent reducerii capitalului .i s se contabilizeze operaiunea de acoperire a pierderii. Capital %ocial 95000 ac$iuni : 20 lei0 = 100000 lei Bezerve le ale 10000 lei Beport pierderi 15000 lei @otal capitaluri proprii &5000 lei 4aloarea matematic a unei ac$iuni = &5000 lei / 5000 ac$iuni = 1& lei 5000 ac$iuni : 1 leu = 5000 8 %e deconteaz de la rezerva le al. ! = 11' 15000 lei 106 5000 lei 1012 10000 lei 5itua$ia capitalului propriu dup acoperirea pierderii= Capital %ocial 95000 ac$iuni : 1& lei0 &5000 lei Bezerve le ale 5000 lei @otal capitaluri proprii 100000 lei MM. O societate ac9iziioneaz aciuni ncadrate n categoria intereselor de participare n $aloare de 100000 lei, decontarea efectu5ndu:se imediat prin $irament n proporie de !06 iar pentru diferen decontarea fiind ulterioar tot prin $irament. *ocietatea acord entitii la care deine participaii un mprumut de 60000 lei pe o perioad de ani, cu o dob5nd de ' 6 pe an, mprumutul fiind rambursta de ctre debitor n rate egale. 0up rambursarea integral a mprumutului aciunile deinute sunt $5ndute la preul de 1&0000 lei, cu ncasare prin $irament. ,c9iziionarea aciunilor cu decontare imediat 263 = 5121 80000 lei 263 = 26& 20000 lei 26& = 5121 20000 lei ,cordarea mprumutului 26'3 = 5121 60000 lei Ancasarea dob5nzii .i a ratei din mprumut. 26'3 20000 lei 26'4 3000 lei *e constituie $enituri, corespunzator dobanzii aferente imprumutului 26'4 = '63 3000 lei 85nzarea intereselor de participare 461 = '613 120000 lei 0escrcarea gestiunii intereselor de participare 6641 = 263 100000 lei
5121 = %

3"

219. Aa S( QA:/9M S7 cu ocazia inventarierii se constata. - plus de materii prime 500 leiE - plus de obiecte de inventar 300 leiE - lipsuri de materilae auBiliare neimputabile "00 leiE - lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%. Rezolvare: - plus de materii prime 301 = 7 8! lei 00 - plus de obiecte de in"entar 303 = 7 8! lei 300 - lipsuri de materilae au#iliare neimputabile $0%1 = 30%1 lei %00 cheltuiala nedeductibila daca stocul nu a &ost asigurat - lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19% descarcare de gestiune $0%! = 30%! lei 80 imputarea pieselor de schimb !%8% ' !$1 = 7 88 lei 100 !%8% ' !$1 = !!%7 lei 19 !%1 = !%8% lei 119 37. () *+,TA (A ma-orea.a capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o "aloare nominala de .000 lei, plus prima de emisiune de !00 lei. /lterior, din prima de emisiune suma de %00 lei se &oloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni. Rezolvare: - ma-orare capital social0 !00 lei ! $ % 1011 lei .000 10!1 lei !00 - incasarea contra"alorii act 1%1 = ! $ lei .!00 - inregistrare capital subscris "arsat 1011 = 101% lei .!00 - &olosirea primei pt. acoperirea ch. 10!1 = %01 lei %00 228. ,a () 1,/(23 (A se obtin din productie proprie, produse &inite a"and costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se "and cu un pret de "an.are de 10.800 lei. ,a &inele lunii costul e&ecti" de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9.9$0 lei. Rezolvare: 4n con&ormitate cu 4A( % si *irecti"a 30 stocurile trebuie e"aluate la "aloarea cea mai mica dintre cost si "aloarea reali.abila neta. inregistrare productie inregistrare di&erente de pret 3! = 711 3!8 = 711 lei lei 10.000 5!0

202. ,a () 146T+78A,3 (8, se receptione.a materii prime sosite &ara &actura, in "aloare de 1.000 lei, TVA 19%. ,a sosirea &acturii se constata ca "aloarea &acturata este de 1.%00 lei, t"a 19%. 4nregistrari in contabilitate dupa doua "ariante0 - A 9 "arianta cu stornarea: - ; 9 "arianta cu inregistrarea di&erentelor. Rezolvare: A. Varianta cu stornarea 1. 8eceptionarea mar&urilor % !08 lei 1.190 301 lei 1.000 !!%8 lei 190 %. 4nregistrare &actura % = !01 301 !!%$ % !08 301 !!%8 lei 1.!%8 lei 1.%00 lei %%8 lei 51.190 lei 51.000 lei 5190

)oncomitent, stornare 4nregistrari initiale

33

;. Varianta cu inregistrarea di&erentelor 1. 8eceptionarea mar&urilor % !08 301 !!%8 %. 4nregistrare &actura

lei 1.190 lei 1.000 lei 190

si

% = !01 lei 1.!%8 !08 lei 1.190 301 lei %00 !!%$ lei 38 !!%$ = !!%8 lei 190

145. () )A,4<(2 (A "inde un spatiu comercial cu 10000 lei, TVA 19%, care a a"ut destinatia de bar de .i, &iind inregistrat in contabilitate la o "aloare de 3000 lei , complet amorti.at. Rezolvare: 4nregistrare &actura !111 % lei 11.900 7 83 lei 10.000 !!%7 lei 1.900 *escarcare gestiune %81% = %81% lei 3.000 101. (.). 1A,=A3 (.A. e&ectuea.a cheltuieli cu in&iintarea societatii, in "aloare de 80 lei, ast&el0 - ta#a de inscriere la 8egistrul )omertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de !0 lei: - &actura nr. 101, primita de la o societate speciali.ata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei: - sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. )heltuielile de constituire se amorti.ea.a in ani, cu o cota anuala de 1$ lei, dupa care se scot din e"identa. Rezolvare: 4nregistrari contabile - ta#a de inscriere &actura 101 publicitate TV %01 = !01 !01 = 1%1 %01 = !01 %01 = !01 !01 = 311 lei lei lei lei lei !0 !0 30 10 10

Total cheltuieli de constituire0 80 lei. amorti.are anuala scoaterea din e"identa $811 = %801 lei %801 = %01 lei 1$ 80

6ota0 la inregistrarea operatiilor nu am tinut cont de TVA deoarece acest lucru nu a &ost preci.at. 67. () (47>A (A rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social, "aloarea nominala este de 1.%00 lei, iar pretul pietei 1.% 0 lei. Rezolvare: 4nregistrari contabile0 - rascumpararea actiunilor - achitarea actiunilor rascumparate - anularea actiunilor 109 = !$% = % 101% 1!9 !$% lei 1.% 0 1%1 lei 1.% 0 109 lei 1.% 0 lei 1.000 lei % 0

44. () )A,4<(2 (8, hotaraste ma-orarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu0 - re.er"e din ree"aluare !.000 lei: - re.er"e statutare %.000 lei, impo.itul pe di"idende 10%:

3#

alte re.er"e 1.%00 lei: re.ultatul reportat 3.000 lei, impo.it 10%

Rezolvare: 8e.er"ele din ree"aluarea imobili.?rilor corporale au caracter nedistribuibil si nu "or putea &i &olosite pentru ma-orarea capitalului social decat in masura in care imobili.arile corporale pentru care au &ost constituite aceste re.er"e "or &i "andute, iar re.er"ele din ree"aluare inregistrate in contul 10$ 18e.er"e repre.ent@nd surplusul reali.at din re.er"e din ree"aluare3. 8e.er"ele statutare si cele inregistrate ca alte re.er"e au &ost constituite din pro&itul net, &iind de-a impo.itate. 4n aceeasi situatie se a&la si re.ultatul reportat. <rin urmare, in aceste ca.uri "oi ignora impo.itul pe di"idende si pe pro&it mentionate in te#tul problemei. 4nregistrari contabile0 - ma-orare capital social % 101% lei 8.%00 10$3 lei %.000 10$8 lei 1.%00 1171 lei 3.000 167. () >+*A (A achi.itionea.a 000 actiuni de la o &iliala din cadrul grupului, a"and "aloarea nominala de % lei'actiune, achitandu5se prin "irament bancar 70% din "aloarea nominala a actiunilor cumparate. )omisionul societatii de "alori mobiliare este de %%. /lterior, se achita si "arsamintele nee&ectuate prin "irament bancar. Rezolvare: Valoare actiuni0 .000 # % Achitat initial0 10.000 # 70% Achitat &inal 10.000 5 7.000 )omision ((4= 10.000 # %% 4nregistrari contabile0 - achi.itie actiuni ser"icii ((4= 5 &actura ser"icii ((4= 5 plata rest plata actiuni = 10.000 lei = 7.000 lei = 3.000 lei = %00 lei %$1 % 1%1 %$91 $%% = !01 !01 = 1%1 %$91 = 1%1 = lei 10.000 lei 7.000 lei 3.000 lei %00 lei %00 lei 3.000

127. (e primeste un titlu gratiut un teren in "aloare de 000 lei. Rezolvare: 4nregistrari contabile0 - recunoastere teren si concomitent %111 = !7 3 lei !7 = 7 8% lei .000 .000

Terenurile nu se amorti.ea.a, prin urmare "enitul din donatii se recunoaste integral la momentul inregistrarii donatiei. 93. () 28A*46/> (A primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.07.%00! cu scadenta la 31.1%.%00 in "aloare de 0.000 lei, cu o dobanda de !0%, ce se plateste in ultima .i lucratoare a &iecarui e#ercitiu &inanciar. )reditul bancar contractat nu poate &i rambursat la scadenta, ci in data de 31.01.%00$, cu o dobanda penali.atoare de 1% pentru &iecare .i de intar.iere. Rezolvare: )alcul dobanda 1.07.%00! 5 31.1%.%00!0 0.000 # !0% # $'1% = 10.000 lei

35

)alcul dobanda 1.01.%00 5 31.1%.%00 0 0.000 # !0% = %0.000 lei )alcul dobanda penali.atoare 1.01.%00 5 31.1%.%00$0 0.000 # 31 # 1% = 1 . 00 lei 4nregistrari contabile0 - inregistrare credit - la 31.1%.%00! 1%1 = 1$%1 lei 0.000 $$$ = 1$8% lei 10.000 1$8% = 1%1 lei 10.000 la 31.1%.%00 $$$ = 1$8% lei %0.000 1$8% = 1%1 lei %0.000 si concomitent, inregisrtarea creditului ca nerambursat la scadenta 1$%1 = 1$%% lei 0.000 la 31.01.%00$ 1$%% = 1%1 lei 0.000 $$$ = 1$8% lei 1 . 00 1$8% = 1%1 lei 1 . 00

65. ,a () >/,T4>2* (A se restituie "aloarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari, in suma de %.000 lei, in numerar. Rezolvare: 4nregistrari contabile0 - rascumparare actiuni 1091 = 1%1 lei %.000

60. (e diminuea.a capitalul social al () 1(2>+(/,3 (A prin rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala este de 10 lei, costul de achi.itie 9 lei. Rezolvare: 4nregistrari contabile0 - rascumparare actiuni - anulare actiuni 1091 = 101% = 1%1 % 1091 1!9 lei 9.000 lei 10.000 lei 9.000 lei 1.000

6. (e constituie () 1=+,4A3 (A cu un capital de %.000 lei, di"i.at in !0 actiuni, cu 0 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt0 - in natura un utila- 1.$00 lei - in contul curent !00 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3'! la subscriptie, iar 1'! ulterior. )heltuielile de constituire sunt de $0 lei si se achita prin banca.

Rezolvare: 4nregistrari contabile0 - constituire capital social - inregistrare "arsaminte ! $ = 1011 lei %.000 % = ! $ lei 1.900 %131 lei 1.$00 1%1 lei 300 si, concomitent 1011 = 101% lei 1.900 - cheltuietuieli de constiruire in ca.ul in care sunt imobili.ate0 %01 = 1%1 lei $0 si lunar amorti.area $811 = %801 lei ##

3,

in &unctie de durata, dar ma#im ani scoatere din e"identa la amorti.area completa %801 = %01 lei $0

284. ,a () 2846T+A (A se hotaraste ma-orarea pretului la mar&a e#istenta in stoc la maga.inul 8omarta. (tocul e#istent este in "aloare de %.000 lei, iar in urma ma-orarii pretul de"ine %. 00 lei. Rezolvare: TVA5ul nu este speci&icat dar trebuie luat in considerare. Vom &olosi cota de %!%. Adaos comercial0 00 B 100'1%! = !03,%3 lei TVA nee#igibil0 00 5 !03,%3 = 9$,77 lei 4nregistrari contabile0 - inregistrare "arsaminte 371 = % lei 00,00 378 lei !03,%3 !!%8 lei 9$,77

229. ,a () 12V+A3 (A se obtin produse &inite la costul standard de %.000 lei, care se predau la maga.ine. ,a s&arsitul e#ercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se preia costul e&ecti" al produselor &inite obtinute care este de %.%00 lei si care se inregistrea.a di&erentele de pret a&erente. (e li"rea.a C din cantitatea de produse &inite obtinute, la pretul negociat de 1. 00 lei, TVA 19%, care se incasea.a de la bene&iciar. (e descarca gestiunea pentru produsele &inite "andute si se inregistrea.a di&erentele de pret a&erente produselor &inite "andute, dupa metoda in"entarului permanent.

Rezolvare: 4nregistrari contabile0 - inregistrare productie - di&erente de pret - "an.are produse &inite 3! = 711 3! = 3!8 !111 = % 701 !!%7 concomitent, descarcarea de gestiune % = 3! 711 3!8 incasarea &acturii 1%1 = !111 lei lei lei lei lei lei lei lei lei %.000 %00 1.78 1. 00 %8 1.100 1.000 100 1.78

??Se s !s"r#e so"#e$a$ea SC AL%A SA& 'r#( s !s"r#erea )# v*rsarea s +e# 5.000 le#& ,( ( +erar. 8ezolvare. *. subscrierea de capital pentru suma de 5.000 lei$ con orm Horderoului de subscriere. 3-

*. #5, + *0** 6 5.000 lei ". =videna vOrsOrii capitalului social subscris. *. 0rin bancO$ con orm eBtrasului de cont. *. 5*"* + #5, 6 5.000 leiE ". 1umerar la caserie. *. 53** + #5, 6 5.000 leiE 3. constituirea capitalului social vOrsat. *. *0** + *0*" 6 5.000 lei. 1-.SC .A/A SA 0or+a$* la 1 #a(. 200-& " ( "a'#$al 1e 10.000 le# "o(s$#$ #$ 1#( a'or$ ,( !a(#. 2aloarea (o#+(al* a (e# a"3# (# es$e 1e 10 le#& 1e"# so"#e$a$ea 1#s' (e 1e 1.000 a"3# (#. 4r#( "o($ra"$ l 1e so"#e$a$e se s'e"#0#"* "* 155 1#( valoarea "a'#$al l # s* 0#e v*rsa$ la !a("* o1a$* " s !s"r#erea 610.000 55 72.000 le#8. La 0#(ele e9er"#3# l # 0#(a("#ar se vars* :55 1e"# 6.000 le#. 8ezolvare. % la 0*.0*."00#. #5, + *0** 6 *0.000 lei % vOrsarea a *;5 din valoarea capitalului la bancO. 5*"* + #5, 6 ".000 leiE % la 3*.*"."00# % vOrsarea a *;5 din valoarea capitalului la bancO. 5*"* + #5, 6 ,.000 lei % subscriere capitalului varsat. *0** + *0*" 6 '.000 lei 57.La SC CRI;<L SA se ,(re=#s$raz* r+*$oarele o'era3## re0er#$oare la a"3# (#le e+#se a($er#or 1e (#$a$e: a8 Ras" +'*rarea a 1.000 a"3# (# la 're3 l (#$ar 1e 5&2 le# 5 a"3# (e )# valoarea (o+#(al* 1e 5 le#& " 1e"o($area l$er#oar*& 'es$e ( a(> !8 A( larea a ? +*$a$e 1#( a"3# (#le r*s" +'*ra$e> "8 2@(zarea a 200 1e a"3# (# "*$re ( $er3& la 're3 l 1e 5&: le# 5 a"3# (e& " 1e"o($area 'r#( v#ra+e($> 18 2@(zarea a :00 1e a"3# (# "*$re a(=a?a3## so"#e$*3##& la 're3 l 1e 5 le# 5 a"3# (e& " ,("asarea #+e1#a$* 'r#( ( +erar. 8ezolvare. 5 rOscumpOrarea a *000 de aciuni la preul de 5$"; aciune. 0 *04* + #," 6 5."00 leiE * /econtarea ulterioarO$ peste * an. #," + 5*"* 6 5."00 leiE , 7nularea a jumOtate din aciunile rOscumpOrate. 0 % + *04* 6 ".,00 lei ".500 lei 6 *0*" *00 lei 6 *#4

C&nzarea de aciuni proprii cOtre un ter. *.0,0 lei % #,* + %

3'

*04" 6 *.0#0 lei *#4 % "0 lei ii. decontarea prin virament. 5*"* + #,* 6 *.0,0 lei ' 0 C&nzarea a 300 de aciuni cOtre angajaii societOii$ cu ncasarea imediatO prin numerar. % + *04* 6 *.5,0 lei *.500 % 53** ,0 *#4

-. 8ezolvare. % obinerea creditului n sumO de *0.000 =U89 la cursul de 3$' lei =U89. *. 5*"# + *,"* 6 2*0.000 R 3$'0 3 3'.000 lei % =valuarea la inele eBerciiului a datoriei n devize$ cursul valutar la 3*.*".1 iind de 3$'' lei ; euro i. ,,5 + *,"* % '00 lei 23'.'00 %3'.0003 =valuarea la inele eBerciiului urmOtor a datoriei n devize$ cursul valutar la 3*.*".15* iind de 3$'5 lei;=U89 *. *,"* + -,5 % 300 lei 23'.'00%3'.5003 % Aa scadenO$ se ramburseazO creditul bancar la cursul valutar de 3$4* lei ; =U89. *. 7justarea creditului la cursul valutar de 3$4* lei; euro. *. ,,5 + *,"* 6 ,00 234*00%3'500+,00 lei3 ". 8ambursarea creditului la cursul de 3$4*. *. % + 5*"# % 34.*00 lei 3'.500 6 *,"* ,00 % ,,5 72. SC TRA/ECO SA a"A#z#$#o(eaza #( a( l 200: o "a+#o(e$a #( valoare 1e 8.000 le# " o a+or$#zare #(re=#s$ra$a 1e 5.000 le#. I( a( l 2005 se reeval eaza "a+#o(e$a #( 0 ("$#e 1e #(0la$#a "o+ (#"a$a 1e I(s$#$ $ l Na$#o(al 1e S$a$#s$#"a& "are es$e 1e 25B. 8ezolvare. * achiziionarea n anul "003 a camionetO la valoarea de '.000 lei$ cu o amortizare nregistratO de 5.000 lei. *. "*33 + #0# 6 '.000 lei ". " Sn anul "005 se reevalueazO camioneta n uncie de in laia comunicatO de :nstitutul 1aional de StatisticO$ care este de "5%. *. "**3 + *05 8:. SC ARTIC SA 'ro1 "e 0r#=#1ere& 'e($r "are la va(zare a"or1a o 'er#oa1a 1e =ara($#e 1e 1 a( 1e z#le. 4e($r re+e1#erea eve($ alelor 1e0e"$# (# (e#+' $a!#le #($erve(#$e #( a"eas$a 'er#oa1a 6a( l 200-8& ea va "o(s$#$ # ( 'rov#z#o( #( valoare 1e 2.200 le#. I( 'er#oa1a 1e =ara($#e o0er#$a "l#e($#lor& r+are a re"la+a$##lor 'r#+#$e 1e la a"es$#a& se es$#+eaza "a so"#e$a$ea va 0# o!l#=a$a #( a( l 2005 la e0e"$ area (or re+e1#er# 1e 2.500 le#. Ceoare"e " +'ara$or l se a0la #($rDo al$a lo"al#$a$e (1e (#$a$ea 'ro1 "a$oare ( are re'reze($a($a se va a'ela la o $er$a 'ersoa(a 'e($r re+e1#erea 1e0e"$# (#lor& "are 0a"$ reaza 'ro1 "a$or l # s +a 1e 2-00 le#& T2A 19B. 34 %

8ezolvare. # :nregistrarea constituirii provizionului pentru garantii acordate clientilor. *. ,'*" + *5*' 6 "."00 lei 5 :nregistrarea sumei datorate prestatorului ce a e ectuat reparatiile. % + #0* % ".#00$00 ,"' ".0*,$'* ##", 3'3$*4 , Snregistrarea anulOrii provizioanelor pentru garanii deoarece s%au e ectuat reparaiile. *. *5*' + -'*" 6 "."00 lei 101. SC AL%A SA e0e"$ eaza "Ael$ #el# " #(0##($area so"#e$a$##& #( valoare 1e 80 le#& as$0el: $a9a 1e #(s"r#ere la Re= Co+er$ l #& a"A#$a$a 1#( "o($ l 1e 1#s'o(#!#l l 1e la !a("a& #( s +a 1e -0 le#> 0a"$ ra (r. 101& 'r#+#$a 1e la o so"#e$a$e s'e"#al#za$a& 'e($r "er"e$area '#e$e#& #( s +a 1e :0 le#& s +e 'la$#$e 'e($r ' !l#"#$a$e T2& 1#( "aser#a (#$a$## 10 le#. CeAl$ #el# 1e "o(s$#$ #re se a+or$#zeaza #( 5 a(#& " o "o$a a( ala 1e 16 le#& 1 'a "are se s"o$ 1#( ev#1e($a. 8ezolvare. a3 achitarea cheltuielilor de constituire. i. din contul de disponibil la bancO. *. "0* + 5*"* 6 -0 leiE ii. din caseria unitOii. *. "0* + 53** % *0 lei b3 7motizarea lunarO a cheltuielilor de constituire. i. ,'** + "'0* 6 *$33 lei2'0;,0 luni3 ii. Sau amortizarea anualO *. ,'** + "'0* 6 *, lei ". ,'** + "'0* 6 *, lei 3. ,'** + "'0* 6 *, lei #. ,'** + "'0* 6 *, lei 5. ,'** + "'0* 6 *, lei c3 Aa inalul perioadei de 5 ani scoaterea din evidenO. i. "'0* + "0* 6 '0 lei 115. La SC O/E.A SA se #(re=#s$reaza valoarea 'ro=ra+elor #(0or+a$#"e a"A#z#$#o(a$e as$0el: D :60 le# a"A#z#$#o(a$e 1e la $er$#> D 2-0 le# "rea$e #( (#$a$e> D :00 le# a1 se "a a'or$ la "a' so" al so"#e$a$## 4ro=ra+ele #(0or+a$#"e se a+or$#zeaza #( : a(#& 1 'a "are se s"o$ 1#( ev#1e($a 8ezolvare. a3 nregistrarea achiziionOrii programului in ormatic de la teri. i. % + #0# 6 3,0$00 lei "0' 30"$5" ##", 5-$#'

#0

b3 Snregistrarea programului in ormatic creat n unitate. i. "0' + -"* 6 "#0 leiE c3 Snregistrarea programului in ormatic adus ca aport la capitalul social. i. "0' + #5, 6 300 lei d3 7mortizarea lunarO timp de 3 ani 2'#"$5" lei ;3,luni + "3$#0 lei lunar3 i. ,'** + "'0' 6 "3$#0 lei e3 Aa inalul perioadei de 3 ani se scot din evidenO. i. "'0' + "0' 6 '#"$5" lei *5-. S( 7U87 sa achizitioneaza o instalatie de lucru$ acordand urnizorului un avans de #00 lei$ @C7 *4%. se primeste actura urnizorului si se receptioneaza instalatia la valoarea de 3"00 lei$ tva *4%. se regularizeaza datoria ata de urnizor prin accepatrea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni. 8ezolvare. #. acordare avans. *. "3" + 5*"* % #00 lei ". ##"' + 5*"* 6 -, lei 5. 0rimirea acturii si receptia instalatiei. *. % + #0# 6 3'0' 3."00 6 "*3 '0' % ##", ,. 8egularizarea avansului con orm acturii primite. *. #0# + "3" % #00 lei ". #0# + ##"' 6 -, lei -. 7chitarea cu billet la ordin *. #0# + #03 % 3.33" lei '. /econtarea H9 peste 3 luni. *. #03 + 5*"* % 3.33" lei 4.

16-. SC %LORES SA a"A#z#3#o(eaz* $#$l r# 1e 'ar$#"#'are 1e la o 0#l#al* 1#( "a1r l =r ' l # " 'la$a l$er#oar*& ,( valoare 1e 25.000 le#. 8ezolvare. ",3 + ",4* 6 "5.000 lei 177. SC AL%A SA a"or1* la ,("e' $ l a( l # 2005 SC BETA SA ( ,+'r + $ 'e 2 a(# ,( valoare 1e 20.000 e ro la " rs l 1e - le# 5 e ro. Co!@(1a es$e 1e 10B 'e a(. La s0@r)#$ l a( l # 2005 " rs l a "res" $ la -&: le# 5 e ro& 1ar 1o!@(1a se ,("aseaz* la ,("e' $ l a( l # 2006 "@(1 " rs l es$e 1e -&2 le#5 e ro. La s0@r)#$ l "el # 1eDal 1o#lea a( "@(1 se ,("aseaz* ,+'r + $ l )# 1o!@(1a " rs l es$e 1e -&5 le# 5 e ro.

#*

8ezolvare. 1. a"or1area #+'r + $ l # la #("e' $ l a( l # 2005: a. 267 7 512- D 80.000 le# !. Co!a(1a 267 7 -72 E 16.000 le# 2. re= lar#zarea #+'r + $ l # s# a 1o!a(z## la " rs l val $ar 1e -.: le#5 e ro a. 267 7 765 E 6.000 le# !. 267 7 -72 E 1.200 le# :. #("asarea 1o!a(z## la #("e' $ l a( l # 2006 la " rs l 1e -&2 le# 5 e ro a. -72 7 76: E 8.-00 le# "o("o+#$e($ " !. 512- 7 267 E 8. -00 -. la 0#(ele a( l # 2007: a. 1#0ere($e 0avora!#le a0ere($e #+'r + $ l #: 267 7 765 D -.000 le# !. 1#0ere($e 0avora!#le a0ere($e 1o!a(z##: 267 7 765 E 800 le# ". re'ar$#zarea ve(#$ r#lor #(re= #(ava(s : -72 7 76: E 8.800 1. #("asarea #+'r + $ l #: 512- 7 267 D 90.000 le# e. #("asarea 1o!a(z## : 512- 7 267 D 9.600 le#

197. SC ATACRET SRL are ,( s$o" +a$r## 'r#+e la ,("e' $ l a( l # 1e 1.000 le#. F( " rs l a( l # se a"A#z#3#o(eaz* +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 2.800 le#& "Ael$ #el# 1e $ra(s'or$ ,( s +* 1e 200 le#. Cos$ l 1e a"A#z#3#e es$e 1e :000 le#& T2A 19B. Se ela!oreaz* ,( "o(s + +a$er## 'r#+e la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e :500 le#. S$o" l 0a'$#" la s0@r)#$ l a( l # es$e 1e -00le#& 0a3* 1e 500 le#& s$o" 0a'$#" & 1e"# " 100 le# +a# ' 3#(. Se ,(re=#s$reaz* 1#0ere(3a ,( +#( s "o(s$a$a$. S* se e0e"$ eze ,(re=#s$r*r#le (e"esare ,( "az l: -. #(ve($ar l # 'er+a(e($> 5. #(ve($ar l # #($er+#$e($ 6'er#o1#"8. 8ezolvare. 1. #(ve($ar l # 'er+a(e($ 1. Sol1 #(#$#al: :01 7 1000 le# 2. I($rar# : B 7 -01 :.570 3000 % 30* 5-0 %##", ". "o(s +: 601 7 :01 E :.500 le# 1. +#( s #+' $a$ : 601 7 :01 E 100 le# "o("o+#$e($ e. 119 le# D -61 7 B 7588 D 100 le# --27 D 19 le# 0. sol1 0#(al : -00 le#. 2. I(ve($ar l #($er+#$e($ a. Sol1 #(#$#al: :01 7 1000 le#

#"

!. se a( leaza sol1 l #(#$#al: 601 7 :01 E 1000 le#> ".I($rar# : B 7 -01 D :570 le# :000 le# E 601 570 le# D --26 1. "o( s + : N< e. /#( s: N< 0. sol1 0#(al: :01 7 601 D -00 le# 205. SC CORIS SA " +'*r* o!#e"$e 1e #(ve($ar ,( valoare 1e 1-50 le#. CAel$ #el#le 1e $ra(s'or$ s ($ ,( s +* 1e 150 le#& T2A 19B. Se 1a ,( 0olos#(3* o!#e"$e 1e #(ve($ar ,( s +* 1e 2.500 le#& re'ar$#z@(1 Dse "Ael$ #el#le 1e $ra(s'or$ a0ere($e. 8ezolvare. *. cumparare obiecte de inventar. 303 + #0* % *.#50 lei ". cheltuieli de transport. % + #0* 6 *-'$50 lei 150 le# E 6228&50 le# D --26 :. o! #(v #( 0olos#($a: 60: 7 :0: E 2.500 le# Co("o+#$e($ " 1e!#$ 80:5 E 2.500 le# 270.SC ORINTEG SA se a'rov#z#o(eaz* "o(0or+ 0a"$ r## (r. :5972& 1e la SA CRIS<L %A2ORIT SA " ,("*l3*+#($e 'e($r "o'##& ,( valoare 1e 7.000 le#& T2A 19B. 2aloarea a+!ala?elor es$e 1e 210 le#& T2A 19B. La re"e'3#e se "o(s$a$* o l#'s* ,( valoare 1e :00 le# 69 le# a+!ala?e8& "are se #+' $* 1ele=a$ l # 'ro'# la 're3 l 1e v@(zare a +*r0## 1e :-1 le# 'l s valoarea +a!ala?elor l#'s*. Se re"e'3#o(eaz* s +a 'r#( s$a$ 1e 'la$* )# se a"A#$* %% (r. :2972. 8ezolvare. inregistrat 35.4-". *. % + #0* % '.5-4$40 lei -000 lei % 3-* "*0 lei 6 3'* *.3,4$40 lei % ##", lipsa prin imputatii. *. ,0- + 3-* 6 "4* lei ". ,0' + 3'* % 4 lei 3. #*,$50 lei % #"'" + % -5'' % 350 lei ##"- % ,,$50 lei retinerea sumelor pe stat.

#3

*. #"* + #"'" % #*,$ 50 lei achitarea acuriiE #0* + 5*"* % '.5-4$50 lei 1:0.SC AR.O SRL e9e" $a " 0or$e 'ro'r## o a+e(a?are 1e $ere( al "ar # "os$ es$e 1e 1500 le#& "are se a+or$#zeaza #($rDo 'er#oa1a 1e 5 a(#& 1 'a "are se s"oa$e 1#( a"$#v l 'a$r#+o(#al. 8ezolvare *.amenajarea cu orte proprii. "**" + -"" % *5.000 lei " amortizarea anuala :. ,'** + "'** % 3000 lei ; an 3 amortizarea anuala ::. ,'** + "'** % 3000 lei ; an # amortizarea anuala :::. ,'** + "'** % 3000 lei ; an 5. amortizarea anuala :C. ,'** + "'** % 3000 lei ; an ,. amortizarea anuala C. ,'** + "'** % 3000 lei ; an concomitent "'** + "'*" % *5.000 lei
+,P 2 #laborarea situatiilor financiare D&' e%ercitii) 1. 5e %ub%crie %ocietatea 5C )LJ) 5). prin %ub%crierea %i var%area %umei 5.000 lei. in numerar. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 5.000 lei 4561=1011 5.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 5.000 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 512.1=456.1 5.000 lei 1e baza aceluia%i e?tra% de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 101.1=101.2 5.000 lei &. 5e %ub%crie la capitalul %ocial al %ocietatii 5C -(@) 5). urmatoarele bunuri= - di%ponibil in contul bancar 6.000 leiP - cladiri 4.000 leiP - terenuri 3.000 leiP - brevete de inventii '.000 leiP @otal 20.000 lei 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 20.000 lei 456.1=101.1 20.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 5.000 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune ! =456.1 20.000 lei 512.1 6.000 212 4.000 211 3.000 205 '.000

##

1e baza aceluia%i e?tra% de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 101.1=101.2 20.000 lei . )portul la capitalul %ocial %ub #orma inve%titiilor #inanciare pe termen %curt 9actiuni %i obli atiuni0 e%te = - actiuni 50 actiuni ? 10 lei/act = 500 lei - obli atiuni 20 obli . ? 20lei/obli . = 400 lei @otal &00 lei )m con%iderat ca %ocietatea pentru a e#ectua inve%titii #inanciare pe termen %curt e%te de<a con%tituita %i detine #ondurile nece%are inve%titiei iar aportul la capitalul %ocial %e prezinta %ub #orma unei ma<orari de capital %ocial 1e baza "otarari )Q) are loc %ub%crierea actiunilor %i obli atiunilor la capitalul %ocial %i ac"izitia ace%tora 4561 =101.1 &00 lei actiuni 500 lei obli atiuni 400 lei - depunerea actiunilor %i obli atiunilor 501 = 4561actiuni 500 lei 506 = 456.1obli atiuni 400 lei 7. )portul la capitalul %ocial in valuta e%te= - aportul %ub%cri% in valuta 10.000 M5+ - cur% valutar la data %ub%crierii 2.& lei/M5+ - cur% valutar la data var%arii capitalului 3 lei/M5+ 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 2&.000 lei 4561=1011 2&.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 10.000 M5+ la cur%ul valutar de 3 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 5124 = ! 30.000 lei 4561 2&.000 lei 1043 1.000 le +atorita di#erentei #avorabile de cur% valutar de la data var%arii capitalului am con%iderat ca %ocietate a realizat o prima de aport in %uma de 1.000 lei 1e baza aceluia%i e?tra% de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 1011=1012 2&.000 lei '. )portul la capitalul %ocial in valuta e%te= - aportul %ub%cri% in valuta 10.000 M5+ - cur% valutar la data %ub%crierii 3 lei/M5+ - cur% valutar la data var%arii capitalului= 2.& lei/M5+ 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 30.000 lei 4561=1011 30.000 lei

#5

Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 10.000 M5+ la cur%ul de 2.& lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune ! = 4561 30.000 lei 5124 2&.000 lei 665 1.000 lei +atorita di#erentei ne#ovorabile de cur% valutar de la data var%arii capitalului %ocietate a inre i%trat o c"eltuiala in %uma de 1.000 lei 1e baza aceluia%i e?tra% de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 1011=1012 30.000 lei 6. 5e con%tituie 5C ,J(L6RD 5) cu un capital de 2.000 lei. divizat in 40 actiuni. cu 50 lei nominalul. )porturile actionarilor %unt= - in natura-un utila< 1.600 lei - in contul curent 400 lei )portul in natura e%te eliberat imediat la con%tituire. iar aportul in numerar e%te eliberat 3/4 la %ub%criptie. iar 1/4 ulterior. C"eltuielile de con%tituire %unt de 60 lei %i %e ac"ita prin banca. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 2.000 lei 4561 =1011 2.000 lei Mlterior %e var%a cota parte 9 . 0 din capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 300 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune. 5e depune %i aportul in natura. utila<ul .evaluat de un e?pert evaluator la valoarea de 1.600 lei valoare evidentiata in raportul de e?pertiza. ! =4561 213 1.600 lei 5121 300 lei 1e baza e?tra% de cont %i a raportului de e?pertiza care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 1011 =1012 1.&00 lei 4ar%area ultimei tran%e a aportului in numerar la capitalul %ocial con#orm actului de con%tituire %i a le i %ocietatilor comerciale 31/1&&0 actualizata 96n cazul unei %ub%crieri inte rale %i %imultane a capitalului %oc de catre toti %emnatari actului con%titutiv cap %oc var%at la con%tituire nu va putea #i mai mic de 30! din cel %ub%cri% re%tul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii 0 5121 = 4561 100 lei 1e baza e?tra%ului de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 101.1 =101.2 100 lei

#,

C"eltuielile de con%tituire evidentiate prin #acturi %e ac"ita prin banca . dovada plati #iind e?tra%ul de cont. 201 = 5121 60 lei ;. 5e con%tituie 5C. ,)+)D 5BL cu un capital de 2.000 lei. divizat in 50 parti %ociale a 40 lei valoarea #iecareia. - )porturile %unt #ormate din= N aport in natura. a%ociatul 51 8 un utila< 1.600 lei N aport in contul current= a%ociatul 51 8 100 lei a%ociatul 52 8 300 lei - C"eltuielile de con%tituire %unt de 15 lei. ac"itate prin banca. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 2.000 lei ! =1011 2.000 lei 456151 1.'00 lei 456152 300 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 2.000 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 5e depune %i aportul in natura. utila<ul .evaluat de un e?pert evaluator la valoarea de 1.600 lei valoare evidentiata in raportul de e?pertiza =456151 1.'00 lei 213 1.600 lei 5121 100 lei 5121 = 456152 300 lei 1e baza aceluia%i e?tra% de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 1011 =1012 2.000 lei C"eltuielile de con%tituire evidentiate prin #acturi %e ac"ita prin banca . dovada plati #iind e?tra%ul de cont. 201 = 5121 15 lei 8. 5e con%tituie %ocietatea in nume colectiv cu 3 a%ociati= ). -. C cu un capital de 3.000 lei. #ormat din 30 parti %ociale a 100 lei partea= - a%ociatul ) detine 10 parti %ociale in valoare de 1.000 lei. - a%ociatul - detine 5 parti %ociale in valoare de 500 lei. - a%ociatul C detine 15 parti %ociale in valoare de 1.500 lei. 5tructura aporturilor e%te= ) 8 #ace aport in numerar de 1.000 lei. din care var%a '00 lei la con%tituire. iar re%tul la data %cadenta a contractuluiP - 8 #ace aport in numerar de 500 lei %i-l var%a inte ral la con%tituireP C 8 #ace aporturi de active %i pa%ive de la %ocietatea %a proprie 9la %ocietatile in nume colectiv a%ociatii pot aporta %i creantele per%onale0. a carui %ituatie contabila e%te= - un utila< de 1.300 lei. )mortizat de 300 leiP - un %toc de mar#uri 500 leiP

#-

- creante a%upra clientilor de 280 lei. cu provizioanele a#erente de 130 leiP - lic"iditati in ca%erie de 250 leiP - datorii la #urnizori de 400 leiP C"eltuielile de con%tituire ale %ocietatii %unt de 150 lei. ac"itate prin banca. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 3.000 lei 4561 =1011 3.000 lei ) 1.000 lei - 500 lei C 1.500 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari ) 5%i - a %umei de1.200 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 5121 = 4561 1.200 lei ) '00 lei - 500 lei 5ituatia contabila a a%ociatului C ne permite %a e#ectuam urmatoarele inre i%trari privind aporturile de active %i pa%ive . -aport utila< de 1.300 lei. amortizat de 300 lei 2131 = ! 1.300 456 C 1.000 2813 300 -aport creante a%upra clientilor de 280 lei. cu provizioanele a#erente de 130 lei= 411 = ! 280 456 C 150 2813 130 -aport %toc de mar#uri 500 lei= 3'1 = 456 C 500 -aport lic"iditati in ca%erie de 250 lei= 5311 = 456 C 250 -aport datorii la #urnizori de 400 lei= 456 C = 401 400 1e baza e?tra%ului de cont %i a %ituatiei contabile care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 1011 =1012 2.'00 La %cadenta contractului a%ociatul ) var%a %i re%tul %umei de 300 lei (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 5121 = 4561 ) 300 1e baza aceluia%i e?tra% de cont. care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i inre i%trarea 1011 =1012 300 lei C"eltuielile de con%tituire evidentiate prin #acturi %e ac"ita prin banca . dovada plati #iind e?tra%ul de cont. 201 = 5121 150 lei @inand cont de le ea %ocietatilor comerciale 31/1&&0 actualizata con#orm >)rt. &1. - 5ocietatea in nume

#'

colectiv. %ocietatea in comandita %impla %i %ocietatea cu ra%pundere limitata %unt obli ate %a ver%e inte ral la data con%tituirii capitalul %ocial %ub%cri%.> &. 6n vederea con%tituirii 5C ,(1SD 5BL %e inre i%treaza %ub%crierea de capital %ocial. a%t#el= - 1artenerul ,)D %ub%crie prin contractul de %ocietate o cota de 40! reprezentand 10.000 T. la cur%ul de %c"imb 2.' lei/TP - 1artenerul ,-D %ub%crie la capitalul %ocial o cota de 10! reprezentand 6.'50 lei. prin aport in cladiri evaluate de un e?pert te"nicP - 1artenerul ,CD %ub%crie 50! din capitalul %ocial a%t#el= - 30.000 lei in numerarP - 3.'50 lei un teren evaluat de or anele te"nice de %pecialitate. Capitalul %ocial e%te var%at inte ral. cur%ul de %c"imb comunicat de -KB e%te de 2.'3 lei/T. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 6'.500 lei = 1011 6'.500 lei 4561) 2'.000 lei 4561- 6.'50 lei 4561C 33.'50 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umelor de 10.000 T la cur%ul de 2.'3 lei %i 30. 000 lei %i aportul in natura cladirile %i terenul. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza operatiunile cu numerar iar pentru aporturile in natura evaluate de e?perti %unt evidentiate cu rapoartele de e?pertiza 5124 =! 456.1) 2'.000 lei '65 300 lei 212 = 4561- 6.'50 lei = 4561C 5121 30.000 lei 211 3.'50 lei 1e baza e?tra%elor de cont %i a rapoartelor %e e?pertiza care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i urmatoarea inre i%trare 1011 =1012 6'.500 lei 10. 5e con%tituie 5C ,(I)D 5BL cu un capital #ormat din 30 parti %ociale. cu o valoare nominala de 200 lei. )portul a%ociatilor con%ta din utila<e in valoare de 3.600 lei %i din numerar re%tul. 30 parti %ociale ? 200 lei = 6.000 lei 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 6.000 lei 4561=1011 6.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 2.400 lei %i pe baza raportului de e?pertiza de evaluare %e depuna aportul in natura. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar.

#4

! =4561 6.000 lei 213 3.600. lei 5121 2.400. lei 1e baza e?tra%elui de cont %i a rapoartului de e?pertiza care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i urmatoarea inre i%trare 1011 =1012 6.000 lei 11. 5e con%tituie capitalul 5C ,)12LL2D 5) #ormat din 4.000 actiuni emi%e. avand valoarea nominala de 10 lei. )portul adu% de actionari con%ta din= 600 lei o licentaP 400 lei un pro ram in#ormaticP 30.000 lei cladiriP '.000 lei materii prime. +i#erenta de aport in minu% de 2.000 lei %-a inca%at cu o intarziere de 45 zile. pentru care %e percepe o dobanda de 15! %i c"eltuieli de urmarire de 225 lei. 4000 actiuni ? 10 lei =40.000 lei 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 40.000 lei 4561 = 1011 40.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea de catre actionari a aporturilor in natura in %uma de 38.000 lei. +ocumentue care evidentiaza ace%ta operatiune %unt pentru licenta %i pro ramul in#ormatic #acturile %i c"itantele care evidentiaza ac"izitia iar pentru cladiri e%te raportul de e?pertiza de evaluare intocmit de un e?pert in evaluari . ! = 4561 38.000 lei 205 600 lei 208 400 lei 212 30.000 lei 301 '.000 lei 1e baza e?tra%elui de cont %i a rapoartului de e?pertiza care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i urmatoarea inre i%trare 1011 =1012 38.000 lei +epunerea di#erentei de aport in numerar de 2.000 lei %e evidentiaza cu e?tra%ul de cont 5121 = 4561 2.000 lei 12. 5C ,)LJ)D 5) anunta %ub%crierea pentru con%tituirea capitalului %ocial #ormat din actiuni. 5 lei valoarea nominala. la ci#ra de 20.000 lei. in termen de 2 luni de la data publicarii %ub%crierii. 6n ace%t caz %e emit %pre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni. )ctionarii aporteaza. con#orm %tatutului. in natura. un teren de 8.000 lei. un camion de 10.000 lei %i in numerar 2.000 lei. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 20.000 lei

50

4561 = 1011 20.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 2.000 lei %i aportul terenului %i camionului. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar iar rapoartele de e?pertiza de evaluare intocmite de e?perti in domeniu con#irma aportul in natura. ! = 4561 20.000 lei 211 8.000 lei 213 10.000 lei 5121 2.000 lei 1e baza e?tra%elui de cont %i a rapoartului de e?pertiza care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i urmatoarea inre i%trare 1011 = 1012 20.000 lei 13. +oi a%ociati= Jlorea 6oan %i 4aida 4a%ile %ub%criu la con%tituirea unei %ocietati cu ra%pundere limitata pentru #ormarea capitalului %ocial de 8.000 lei. +l. Jlorea 6oan= 5.000 lei #ormat din 500 parti %ociale a cate 10 lei partea. a%t#el= - un imobil cu drept de #olo%inta ca depozit 2.000 leiP - materiale con%umabile pentru activitatea productiva 1.500 leiP - mar#uri 1.000 leiP - #ond comercial 500 lei. +l. 4aida 4a%ile aporteaza 3.000 lei. adica di%pune de 300 parti %ociale a cate 10 lei partea. 1entru in#iintarea %ocietatii %-a platit un onorariu <uri%tului de 60 lei. @4) 1&!. iar c"eltuielile cu inre i%trarea %ocietatii %unt in %uma de '50 lei. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 5.000 lei 4561= 1011 8.000 lei JL2B() 6 5.000 lei 4)6+) 4 3.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin = -raport de evaluare pentru imobil intocmit de un e?pert -li%ta de inventariere a mar#urilor %i materialelor con%umabile -depunerea la banca de catre actionarul 4.4. a %umei de 3.000 lei. e?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune ! =4561JL2B() 6 5.000 lei 211 2.000 lei 302 1.500 lei 3'1 1.000 lei 20' 500 lei 5121 = 456144 3.000 lei 1e baza e?tra%elui de cont %i a rapoartului de e?pertiza care reprezinta dovada var%arii capitalului %ocial %ub%cri%. %e opereaza %i urmatoarea inre i%trare 1011 =1012 8.000 lei 14. 5C ,Q)I)D 5) #ormata la 1 ianuarie 2004. cu un capital de 10.000 lei con%tituit din aport in bani.

5*

4aloarea nominala a unei actiuni e%te de 10 lei. deci %ocietatea di%pune de 1.000 actiuni. 1rin contractul de %ocietate %e %peci#ica ca 1/5 din valoarea capitalului %a #ie var%ata la banca odata cu %ub%crierea 910.000/5 = 2.000 lei.0. La #inele e?ercitiului #inanciar %e var%a 3/5 deci 6.000 lei. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 10.000 lei 4561 = 1011 10.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 10.000 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 5121 = 4561 2.000 lei 1e baza e?tra%ului de cont %e opereaza %i urmatorea inre i%trare 1011 =1012 2.000 lei (?tra%ul de cont evidentiaza la %#ar%itul e?ercitului var%area a 3/5 din capital . Con#orm le i %ocietatilor comerciale 31/1&&0 actualizata ..6n cazul unei %ub%crieri inte rale %i %imultane a capitalului %oc de catre toti %emnatari actului con%titutiv cap %oc var%at la con%tituire nu va putea #i mai mic de 30! din cel %ub%cri% re%tul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii.D (u con%ider ca la #inele e?ercitiului ar #i trebuit %a %e var%e intrea a %uma rama%a de aportat. Con#orm datelor problemei vom avea urmatoarea inre i%trare de var%area a capitalului evidentiata in e?tra%ul de cont. 5121 = 4561 6.000 lei 1e baza e?tra%ului de cont %e opereaza %i urmatorea inre i%trare 1011 = 1012 6.000 lei 15. 5e con%tituie 5C Q)I) 5) cu un capital %ub%cri% de 15.000 euro. Cur%ul valutar la data %ub%crierii e de 4 lei/euro. )portul adu% de actionari in contul capitalului %ub%cri% %e concretizeaza in numerar depu% la banca in %uma de 10.000 euro %i intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cur%ul valutar la data var%arii numerarului in valuta in contul bancar al %ocietatii e%te de 4.1 lei/euro. iar cel la data receptiei terenului adu% ca aport in natura e de 3.8 lei/euro. -valoarea capitalului la %ub%criere 15.000 euro ? 4 lei/euro =60.000 lei 10.000 euro ? 4 lei/euro =40.000 lei - aportul in numerar 5.000 euro ? 4 lei/euro = 20.000 lei 8aportul in natura -valoarea capitalului la var%are 10.000 euro ? 4.1 lei/euro =41.000 lei -pentru numerar 5.000 euro ? 3.8 lei/euro = 1&.000 lei -pentru teren 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 60.000 lei 456.1 =101.1 60.000 lei Mlterior %e var%a inte ral capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 5.000 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 512.4 = ! 41.000 lei 456.1 40.000 lei

5"

'65 1.000 lei ! = 456.1 20.000 lei 211 1&.000 lei 665 1.000 lei 1e baza e?tra%ului de cont %e opereaza %i urmatorea inre i%trare tran%#erarea capitalului la var%at 101.1 =101.2 60.000 16. )portul unui actionar. in natura. la capitalul %ocial al 5C ,Q)I)D 5) e%te= - cladire 13.000 lei - materii prime 500 lei - materiale au?iliare 200 lei )lti actionari au e#ectuat var%aminte de 8.000 lei in numerar din care 50! la con%tituire. C"eltuielile de con%tituire %unt de 11& lei. din care 1& lei @4). 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 21.'00 lei ! = 101.1 21.'00 lei 456.1)1 13.'00 lei 456.1)) 8.000 lei Mlterior %e var%a capitalul %ocial %ub%cri% con#orm actului con%titutiv 50! prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 4.000 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune. Cladirea e%te adu%a ca aport pe baza raportului de e?pertiza e#ectuat de e?pert evaluator .Iateriile prime %i materialele au?iliare %unt evidentiate prin proce%e verbale. ! = 456.1)1 13.'00 lei 212U 13.000 lei 301 500 lei 302.1 200 lei 512.1 = 456.1)) 4.000 lei 1e baza e?tra%ului de cont %e opereaza %i urmatorea inre i%trare tran%#erarea capitalului la var%at 101.1 =101.2 1'.'00 lei 6nre i%trarea c"eltuielilor de con%tituire %e #ac pe baza #acturilor ! = 5121 11& lei 201 100 4426 1& Be%tul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii con#orm le i 31/1&&0 actualizata 1'. 5e con%tituie o %ocietate in nume colectiv #ormata din doi membri ai unei #amilii= 6on %i Lucia 1intea. #iecare aduce ca aport valori. a%t#el= 6on 1intea aporteaza= - un autoturi%m 8.000 lei - o baraca 6.000 lei - materii prime 4.000 lei Lucia 1intea aporteaza= - numerar depu% la banca 2.000 lei

53

C"eltuieli de con%tituire ' lei. @4) 1&!. 1e baza actului de con%tituire a %ocietatii %e inre i%treaza %ub%crierea capitalului %ocial in %uma de 20.000 lei 4561 = 1011 20.000 lei 6on 1intea 18.000 lei Lucia 1intea 2.000 lei ! = 4561 6on 1intea 18.000 lei 213 8.000 lei 301 4.000 lei 212 6.000 lei 5121 = 4561 Lucia 1intea 2.000 lei 1e baza e?tra%ului de cont. a raportului de evaluare %e opereaza %i urmatorea inre i%trare tran%#erarea capitalului la var%at 1011 = 1012 20.000 lei 6nre i%trarea c"eltuielilor de con%tituire %e #ac pe baza #acturilor ! = 5121 8.33lei 201 ' lei 4426 1.33 18. 5C QL)+S 5) avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni decide ma<orarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi. la un pret de 10.3 lei/actiune. ce va #i ac"itat in numerar. 10.000 lei/ 1.000 actiuni = 10 lei/ actiune 100 ? 10.3 = 1.030 Votararea )Q) permite %ub%crierea la ma<orarea capitalului 4561 = ! 1.030 lei 1011 1.000 lei 1041 30 lei Mlterior %e var%a capitalul %ocial %ub%cri% prin depunerea la banca de catre actionari a %umei de 1.030 lei. (?tra%ul de cont e%te documentul care evidentiaza ace%ta operatiune 5121 = 4561 1.030 lei 1e baza e?tra%ului de cont %e opereaza %i urmatorea inre i%trare tran%#erarea capitalului la var%at 1011 =1012 1.000 lei 1&. 5C ,)LJ)D 5) ra%cumpara 200 actiuni la pretul de ra%cumparare de & lei pe actiune. iar valoarea nominala e%te de 10 lei/actiune. care %e anuleaza. 200 ? & = 1.800 lei valoarea nominala 200 ? 10 = 2.000 lei Con#orm "atararii )Q) %e ra%cumpara actiuni dupa care %e anuleaza iar ca%ti urile %e tran%#era la rezerve 10&1 = 5121 1.800 lei -anulare actiuni 1012 = ! 2.000 lei 10&1 1.800 141 200 - ca%ti urilor obtinute din anularea actiunilor%e trec la rezerve= 141 = 1068 200

5#

20. 5C ,)LJ)D 5) di%pune de un capital %ocial de 50.000 lei. #ormat din 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. 4aloarea contabila a unei actiuni e%te de 10.8 lei. 5ocietatea "otara%te %a-%i ma<oreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi actiuni. la un pret de 10. 5 lei. )portul %e aduce inte ral la %ub%criere. 4aloare nominala 5.000 actiuni ? 10 lei = 50.000 lei 4aloarea contabila 5.000 actiuni ? 10.8 lei = 54.000 lei )ctiuni noi 4aloare nominala 2.000 actiuni ? 10 lei = 20.000 lei 4aloare emi%iune 2.000 actiuni ? 10.5 lei = 21.000 lei 1e baza "otararii )Q) %e realizeaza %ub%crierea la ma<orarea capitalului %i aportul actiunilor 4561 = ! 21.000 lei 1011 20.000 lei 1041 1.000 lei 5121 = 4561 21.000 lei 1e baza e?tra%ului de cont %e opereaza %i urmatorea inre i%trare tran%#erarea capitalului nevar%at la var%at 1011 =1012 20.000 lei 21. 5C ,2I(Q)D 5) di%pune de un capital de 50.000 lei. adica 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. iar valoarea contabila a unei actiuni e%te de 11 lei. 5ocietatea a "otarat o ma<orare a capitalului prin aport in natura con%tand din terenuri %i utila<e. 1entru remunerarea aportului %-au emi% 1.000 noi actiuni. 6n urma evaluarii %-a determinat marimea aportului a%t#el= terenurile 6.600 lei. utila<ele 4.400 lei. ec"ivalente a 600. re%pectiv 400 actiuni. -valoarea nominala 5.000actiuni ?10 lei/actiune =50.000 lei -valoarea contabila 5.000actiuni ? 11 lei /actiune= 55.000 lei actiuni noi -valoarea nominala 1.000 actiuni ? 10 lei/actiune = 10.000 lei -valoarea contabila 1.000 actiuni ? 11 lei/actiune = 11.000 lei -terenurile 600 actiuni ? 10 lei = 6.000 lei -utila<e 400 actiuni ? 10 lei = 4.000 lei 22. 5C ,Q)I)D 5) di%pune de un capital %ocial de 5.000 lei. adica 500 actiuni a 10 lei actiunea. valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. 5e decide ma<orarea capitalului prin incorporarea din pro#itul nerepartizat a %umei de 1.000 lei. ec"ivalenta a 100 actiuni ratuite. la nivelul valorii nominale. -valoarea nominala -10 lei -valoarea contabila 8 11 lei 1e baza "atarari )Q) %e ma<oreaza capitalul %ocial 456 = 1012 1.000 lei 23. 5C ,-(@)D 5) decide conver%ia unei datorii #ata de %alariati decur and din participarea la pro#it de ''0 lei. pentru care %e emit '0 actiuni noi. - valoarea nominala pe actiune 10 lei - valoarea de conver%ie ''0 lei

55

- valoarea nominala totala '0 actiuni ? 10 lei = '00 lei - prima de emi%iune '0 lei -valoarea de conver%ie pe actiune ''0 lei /'0 actiuni=11 lei / actiune 456 =1012 '00 424 =456 ''0 456 =1041 '0 24. La 5C ,CL)56C62BD 5) %e ma<oreaza capitalul %ocial prin incorporarea= - pro#itului de la #inele e?ercitiului inc"eiat cu 500 leiP - pro#itului net din e?ercitiile precedente cu 1.500 leiP - alte rezerve 2.000 leiP - de prime le ate de capital '00 leiP - de rezerve din reevaluare in plu% 300 lei. 1e baza "otarari )Q) %e ma<oreaza capitalul %ocial prin incorporarea = -pro#itului de la #inele e?ercitiului inc"eiat cu 500 leiP 11' =1012 500 lei -pro#itului net din e?ercitiile precedente cu 1.500 leiP 11' = 1012 1.500 lei - alte rezerve 2.000 leiP 1068=1012 2.000 lei -de prime le ate de capital '00 leiP 104 =1012 '00 lei -de rezerve din reevaluare in plu% 300 lei 1065 = 1012 300 lei 25. 5C ,CB65MLD 5) ma<oreaza capitalul %ocial prin emiterea de noi actiuni. in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni e%te de 10 lei. a%t#el= - emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul %ocial a #ondului de participare a %alariatilor la pro#it in %uma de 2.200 leiP - trecerea rezervelor le ale in valoare de 2.300 lei. la capitalul %ocialP - 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura con%tand din utila<e pentru productie in valoare de 12.000 lei. la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 leiP - emi%iunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emi%iuneP - convertirea a 2.000 obli atiuni. cu o valoare de rambur%are de 11 lei/obli atiune in 1500 actiuni. -valoarea nominala 10 lei / actiune -valoare emi%iune 2.200 lei/200 actiuni = 11 lei / actiune Votararea )Q) decide ma<orarea capitalului %ocial prin -emiterea de actiuni 200 actiuni ? 10 lei =2.000 lei 200 actiuni ? 11 lei =2.200 lei =W o prima de aport de 200 lei 456 = 1011 2.000 456 = 1043 200 424 = 456 2.200 -trecerea rezervelor le ale la capitalul %ocial 8 2.300 lei 1061 = 1012 2.300 -realizarea e#ectiva a capitalului 1011 = 1012 2.000 - %ub%criere aport in natura utila<ul 8 12.000 lei

5,

1.000 actiuni ? 10 lei = 10.000 lei 1.000 actiuni ? 12 lei = 12.000 lei =W o prima de aport de2.000 lei 456 = 1011 10.000 456 = 1043 2.000 -var%area aportului in natura 2131 = 456 12.000 -realizarea e#ectiva a capitalului 1011 = 1012 10.000 -emi%ia de noi actiuni 150 actiuni ? 10 lei = 1.500 lei 1041 = 1012 1.500 161 = 456 22.000 456 = 1011 15.000 456 = 1044 '.000 C)1 66 Con%ultanta #i%cala acordata contribuabililor 96 e?ercitii0 1. Care e%te %#era de cuprindere a elementelor %imilare veniturilor *i a elementelor %imilare c"eltuielilor n vederea determinrii impozitului pe pro#it. +a$i unele e?emple n urma crora pot rezulta elemente %imilare veniturilor *i c"eltuielilor. )rt. 1&. - 910 1ro#itul impozabil %e calculeaz ca di#eren$ ntre veniturile realizate din orice %ur% *i c"eltuielile e#ectuate n %copul realizrii de venituri. dintr-un an #i%cal. din care %e %cad veniturile neimpozabile *i la care %e adau c"eltuielile nedeductibile. La %tabilirea pro#itului impozabil %e iau n calcul *i alte elemente %imilare veniturilor *i c"eltuielilor potrivit normelor de aplicare. 920 Ietodele contabile. %tabilite prin re lementri le ale n vi oare. privind ie*irea din e%tiune a %tocurilor %unt recuno%cute la calculul pro#itului impozabil. cu e?cep$ia cazului prevzut la alin. 930. Ietodele contabile de evaluare a %tocurilor nu %e modi#ic n cur%ul anului #i%cal. 930 3n cazul contribuabililor care produc bunuri mobile *i imobile. valori#icate pe baza unui contract cu plata n rate. %e poate opta ca veniturile a#erente contractului % #ie luate n calcul la determinarea pro#itului impozabil. pe m%ur ce ratele devin %cadente. con#orm contractului. C"eltuielile core%punztoare ace%tor venituri %unt deductibile la acelea*i termene %cadente. propor$ional cu valoarea ratei nre i%trate n valoarea total a contractului. 2p$iunea %e e?ercit la momentul livrrii bunurilor *i e%te irevocabil. 940 3n cazul contribuabililor care de%#*oar activit$i de %ervicii interna$ionale. n baza conven$iilor la care Bom7nia e%te parte. veniturile *i c"eltuielile e#ectuate n %copul realizrii ace%tora %unt luate n calcul la determinarea pro#itului impozabil. potrivit unor norme %peciale %tabilite n con#ormitate cu re lementrile din ace%te conven$ii. (?emple de elemente %imilare veniturilor=

5-

- di#eren$ele #avorabile de cur% valutar. rezultate n urma evalurii crean$elor *i datoriilor n valut. nre i%trate n eviden$a contabil n rezultatul reportat. ca urmare a retratrii %au tran%puneriiP - rezervele din reevaluare la ca%area %au cedarea activelor. n %itua$ia n care au #o%t deductibile din pro#itul impozabil. (?emple de elemente %imilare c"eltuielilor= - di#eren$ele ne#avorabile de cur% valutar. rezultate n urma evalurii crean$elor *i datoriilor n valut. nre i%trate n eviden$a contabil n rezultatul reportat. ca urmare a retratrii %au tran%puneriiP - c"eltuiala cu valoarea neamortizat a c"eltuielilor de cercetare *i dezvoltare *i a mi<loacelor #i?e de natura obiectelor de inventar care a #o%t nre i%trat n rezultatul reportat. 3n ace%t caz. c"eltuiala e%te deductibil #i%cal pe perioada rma% de amortizat a ace%tor imobilizri. re%pectiv durata ini$ial %tabilit con#orm le ii. mai pu$in perioada pentru care %-a calculat amortizarea. 3n mod %imilar %e va proceda *i n cazul obiectelor de inventar. baracamentelor *i amena<rilor provizorii trecute n rezultatul reportat cu ocazia retratrii %itua$iilor #inanciare anuale. 2. Ien$iona$i 3 cate orii de c"eltuieli realizate de per%oanele #izice din de%#*urarea unei activit$i economice cu deductibilitate limitat la determinarea venitului net n %i%tem real. Mrmtoarele c"eltuieli %unt deductibile limitat in determinarea venitului net in %i%tem real din de%#a%urarea unei activitati economice= a0 c"eltuielile de %pon%orizare *i mecenat e#ectuate con#orm le ii. n limita unei cote de 5! din baza de calcul determinat con#orm alin. 960 al art. 4& din Codul #i%calP b0 c"eltuielile de protocol. n limita unei cote de 2! din baza de calcul determinat con#orm alin. 960 al art. 4& din Codul #i%calP c0 %uma c"eltuielilor cu indemniza$ia primit pe perioada dele rii *i deta*rii n alt localitate. n $ar *i n %trintate. n intere%ul %erviciului. n limita a de 2.5 ori nivelul le al %tabilit pentru in%titu$iile publiceP d0 c"eltuielile %ociale. n limita %umei ob$inute prin aplicarea unei cote de p7n la 2! la #ondul de %alarii realizat anualP e0 pierderile privind bunurile peri%abile. n limitele prevzute de actele normative n materieP #0 c"eltuielile reprezent7nd tic"etele de ma% acordate de an a<atori. potrivit le iiP 0 contribu$iile e#ectuate n numele an a<a$ilor la %c"eme #acultative de pen%ii ocupa$ionale. n con#ormitate cu le i%la$ia n vi oare. n limita ec"ivalentului n lei a 200 euro anual. pentru o per%oanP "0 prima de a%i urare pentru a%i urrile private de %ntate. n limita %tabilit potrivit le iiP i0 c"eltuielile e#ectuate pentru activitatea independent. c7t *i n %copul per%onal al contribuabilului %au a%ocia$ilor. %unt deductibile numai pentru partea de c"eltuial care e%te a#erent activit$ii independenteP

5'

<0 c"eltuielile reprezent7nd contribu$ii %ociale obli atorii pentru %alaria$i *i contribuabili. potrivit le iiP A0 dob7nzi a#erente mprumuturilor de la per%oane #izice *i <uridice utilizate n de%#*urarea activit$ii. pe baza contractului nc"eiat ntre pr$i. n limita nivelului dob7nzii de re#erin$ a -ncii Ka$ionale a Bom7nieiP l0 c"eltuielile e#ectuate de utilizator. reprezent7nd c"iria - rata de lea%in - n cazul contractelor de lea%in opera$ional. re%pectiv c"eltuielile cu amortizarea *i dob7nzile pentru contractele de lea%in #inanciar. %tabilite n con#ormitate cu prevederile privind opera$iunile de lea%in *i %ociet$ile de lea%in . 3..Care %unt condi$iile ce trebuie ndeplinite de o %ocietate comercial pentru a #i ncadrat n cate oria microntreprinderilorX 6n %en%ul prezentului titlu. o microintreprindere e%te o per%oana <uridica romana care indepline%te cumulativ urmatoarele conditii. la data de 31 decembrie a anului #i%cal precedent= a0 realizeaza venituri. altele decat cele din con%ultanta %i mana ement. in proportie de pe%te 50! din veniturile totaleP b0 are de la 1 pana la & %alariati inclu%ivP c0 a realizat venituri care nu au depa%it ec"ivalentul in lei a 100.000 euroP d0 capitalul %ocial al per%oanei <uridice e%te detinut de per%oane. altele decat %tatul. autoritatile locale %i in%titutiile publice. 4. Ce opera$iuni %unt a%imilate livrrilor de bunuri e#ectuate cu plat din punctul de vedere al @4). 5unt a%imilate livrarilor de bunuri e#ectuate cu plata urmatoarele operatiuni= a0 preluarea de catre o per%oana impozabila a bunurilor mobile ac"izitionate %au produ%e de catre acea%ta pentru a #i utilizate in %copuri care nu au le atura cu activitatea economica de%#a%urata. daca ta?a a#erenta bunurilor re%pective %au partilor lor componente a #o%t dedu%a total %au partialP b0 preluarea de catre o per%oana impozabila a bunurilor mobile ac"izitionate %au produ%e de catre acea%ta pentru a #i pu%e la di%pozitie altor per%oane in mod ratuit. daca ta?a a#erenta bunurilor re%pective %au partilor lor componente a #o%t dedu%a total %au partialP c0 preluarea de catre o per%oana impozabila de bunuri mobile corporale ac"izitionate %au produ%e de catre acea%ta. altele dec7t bunurile de capital prevazute la art. 14& alin. 910 lit. a0 Gactivele corporale #i?e. precum %i operatiunile de con%tructie. tran%#ormare %au modernizare a activelor corporale #i?e. e?clu%iv reparatiile %au lucrarile de intretinere a ace%tor active. c"iar in conditiile in care a%t#el de operatiuni %unt realizate de bene#iciarul unui contract de inc"iriere. lea%in %au orice alt contract prin care activele #i?e corporale %e pun la di%pozitia unei alte per%oaneH. pentru a #i utilizate in %copul unor operatiuni care nu dau drept inte ral de

54

deducere. daca ta?a a#erenta bunurilor re%pective a #o%t dedu%a total %au partial la data ac"izitieiP d0 bunurile con%tatate lip%a din e%tiune. cu e?ceptia= - bunurilor di%tru%e ca urmare a unor calamitati naturale %au a unor cauze de #orta ma<ora 9incendiu. dovedit prin documente de a%i urare %i/%au alte rapoarte o#iciale. razboi. razboi civil. acte de terori%m. orice alte evenimente pentru care %e poate invoca #orta ma<ora0. precum %i bunurilor pierdute 9bunurile di%parute in urma unor calamitati naturale. cum ar #i inundatiile. alunecarile de teren. %au a unor cauze de #orta ma<ora0 ori #urate 9bunurile lip%a din e%tiune. neimputabile. pentru care per%oana impozabila poate prezenta dovada con%tatarii #urtului de catre or anele de politie. care e%te acceptata de %ocietatile de a%i urari0. dovedite le alP - bunurile de natura %tocurilor de radate calitativ. care nu mai pot #i valori#icate. precum %i activele corporale #i?e ca%ateP pentru a nu con%idera livrare de bunuri cu plata trebuie ca bunurile %a indeplinea%ca cumulativ conditiile= 10 %a nu #ie imputabileP 20 de radarea calitativa a bunurilor %a %e datoreze unor cauze obiective dovedite cu documenteP 30 %e #ace dovada ca %-au di%tru% bunurile %i nu mai intra in circuitul economicP - peri%abilitatilor. in limitele prevazute prin le e. 6ncadrarea operatiunilor in cate oria livrarilor de bunuri e#ectuate cu plata pre%upune colectarea @4) a#erent valorii lor. 5. 1reciza$i care %unt condi$iile pentru antrepozitul #i%cal n cazul accizelor. )rt.180 din Codul Ji%cal 8 Conditii de autorizare 10 )utoritatea #i%cala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit #i%cal pentru un loc numai daca %unt indeplinite urmatoarele conditii= a0 locul urmeaza a #i #olo%it pentru producerea. imbutelierea. ambalarea. primirea. detinerea. depozitarea %i/%au e?pedierea produ%elor accizabile. 6n cazul unui loc ce va #i autorizat numai ca antrepozit #i%cal de depozitare. cantitatea de produ%e accizabile depozitata trebuie %a #ie mai mare decat cantitatea prevazuta in norme. di#erentiata in #unctie de rupa de produ%e depozitate %i de accizele potentiale a#erenteP b0 locul e%te ampla%at. con%truit %i ec"ipat a%t#el incat %a %e previna %coaterea produ%elor accizabile din ace%t loc #ara plata accizelor. con#orm prevederilor din normeP c0 locul nu va #i #olo%it pentru vanzarea cu amanuntul a produ%elor accizabileP d0 in cazul unei per%oane #izice care urmeaza %a-%i de%#a%oare activitatea ca antrepozitar autorizat. acea%ta %a nu #i #o%t condamnata in mod de#initiv pentru in#ractiunea de abuz de incredere. #al%. uz de #al%. in%elaciune. delapidare. marturie mincinoa%a. dare ori luare de mita in Bomania %au in oricare dintre %tatele %traine in care

,0

acea%ta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani. %a nu #i #o%t condamnata pentru o in#ractiune dintre cele re lementate de prezentul cod. de 2rdonanta Quvernului nr. &2/2003 privind Codul de procedura #i%cala. republicata. cu modi#icarile %i completarile ulterioare. de Le ea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Bomaniei. de Le ea nr. 241/2005 pentru prevenirea %i combaterea evaziunii #i%cale. de Le ea contabilitatii nr. 82/1&&1. republicata. de Le ea nr. 31/1&&0 privind %ocietatile comerciale. republicata. cu modi#icarile %i completarile ulterioare. %au pentru orice alta #apta contra re imului #i%cal. re lementata de Codul penal al Bomaniei. republicat. cu modi#icarile %i completarile ulterioareP e0 in cazul unei per%oane <uridice care urmeaza %a-%i de%#a%oare activitatea ca antrepozitar autorizat. admini%tratorii ace%tor per%oane <uridice %a nu #i #o%t condamnati in mod de#initiv pentru in#ractiunea de abuz de incredere. #al%. uz de #al%. in%elaciune. delapidare. marturie mincinoa%a. dare ori luare de mita in Bomania %au in oricare dintre %tatele %traine in care acea%ta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani. %a nu #i #o%t condamnata pentru o in#ractiune dintre cele re lementate de prezentul cod. de 2rdonanta Quvernului nr. &2/2003. republicata. cu modi#icarile %i completarile ulterioare. de Le ea nr. 86/2006. de Le ea nr. 241/2005. de Le ea nr. 82/1&&1. republicata. de Le ea nr. 31/1&&0. republicata. cu modi#icarile %i completarile ulterioare. %au pentru orice alta #apta contra re imului #i%cal. re lementata de Codul penal al Bomaniei. republicat. cu modi#icarile %i completarile ulterioareP #0 per%oana care urmeaza %a i%i de%#a%oare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie %a dovedea%ca ca poate indeplini cerintele prevazute la art. 183. 920 1revederile alin. 910 vor #i adaptate core%punzator pe rupe de produ%e accizabile %i cate orii de antrepozitari. con#orm precizarilor din norme. 930 Locurile a#erente rezervei de %tat %i rezervei de mobilizare %e a%imileaza antrepozitelor #i%cale de depozitare. potrivit prevederilor din norme. 6. 1rezenta$i modul de calcul a impozitului pe cldiri n cazul cldirilor de$inute n proprietate de per%oanele <uridice. )rt. 253 din Codul Ji%cal cuprinde 8Calculul impozitului datorat de per%oanele <uridice 10 6n cazul per%oanelor <uridice. impozitul pe cladiri %e calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare a%upra valorii de inventar a cladirii. 920 Cota de impozit %e %tabile%te prin "otarare a con%iliului local %i poate #i cuprin%a intre 0.25! %i 1.50! inclu%iv. La nivelul municipiului -ucure%ti. acea%ta atributie revine Con%iliului Qeneral al Iunicipiului -ucure%ti.

,*

930 4aloarea de inventar a cladirii e%te valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu. inre i%trata in contabilitatea proprietarului cladirii. con#orm prevederilor le ale in vi oare. 93Y10 6n cazul cladirii la care au #o%t e?ecutate lucrari de recon%truire. con%olidare. modernizare. modi#icare %au e?tindere. de catre locatar. din punct de vedere #i%cal. ace%ta are obli atia %a comunice locatorului valoarea lucrarilor e?ecutate pentru depunerea unei noi declaratii #i%cale. in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor re%pective. 940 6n cazul unei cladiri a carei valoare a #o%t recuperata inte ral pe calea amortizarii. valoarea impozabila %e reduce cu 15!. 950 6n cazul unei cladiri care a #o%t reevaluata. con#orm re lementarilor contabile. valoarea impozabila a cladiri e%te valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii. inre i%trata ca atare in contabilitatea proprietarului per%oana <uridica. 960 6n cazul unei cladiri care nu a #o%t reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului #i%cal de re#erinta. cota impozitului pe cladiri %e %tabile%te de con%iliul local/Con%iliul Qeneral al Iunicipiului -ucure%ti intre 5! %i 10! %i %e aplica la valoarea de inventar a cladirii inre i%trata in contabilitatea per%oanelor <uridice. pana la %#ar%itul lunii in care %-a e#ectuat prima reevaluare. Jac e?ceptie cladirile care au #o%t amortizate potrivit le ii. in cazul carora cota impozitului pe cladiri e%te cea prevazuta la alin. 920. 9'0 6n cazul unei cladiri care #ace obiectul unui contract de lea%in #inanciar. pe intrea a durata a ace%tuia %e aplica urmatoarele re uli= a0 impozitul pe cladiri %e datoreaza de locatarP b0 valoarea care %e ia in con%iderare la calculul impozitului pe cladiri e%te valoarea din contract a cladirii. a%a cum e%te ea inre i%trata in contabilitatea locatorului %au a locatarului. con#orm prevederilor le ale in vi oareP c0 in cazul in care contractul de lea%in inceteaza alt#el decat prin a<un erea la %cadenta. impozitul pe cladiri e%te datorat de locator. 980 6mpozitul pe cladiri %e aplica pentru orice cladire detinuta de o per%oana <uridica a#lata in #unctiune. in rezerva %au in con%ervare. c"iar daca valoarea %a a #o%t recuperata inte ral pe calea amortizarii. C)1 666 @inerea contabilitatii unei entitati 93 e?ercitii0 101 .5.C. ,)LJ)D 5.). e#ectueaza c"eltuieli cu in#iintarea %ocietatii. in valoare de 80 lei. a%t#el= ta?a de in%criere la Be i%trul Comertului. ac"itata din contul de di%ponibil de la banca. in %uma de 40 leiP #actura nr. 101. primita de la o %ocietate %pecializata. pentru cercetarea pietei. in %uma de 30 leiP

,"

%ume platite pentru publicitate @4. din ca%ieria unitatii 10 lei. C"eltuielile de con%tituire %e amortizeaza in 5 ani. cu o cota anuala de 16 lei. dupa care %e %cot din evidenta. (?tra%ul de cont evidentiaza plata ta?ei de in%criere de la Be i%trul comertului. 201 = 5121 40 lei C"eltuiala cu cercetarea pietei %e inre i%treaza in contabilitate pe baza #acuri %i c"itantei iar %uma ac"itata pentru publicitate @4 pe baza c"itantei 201 =! 40 lei 401 30 lei 5311 10 lei )mortizarea c"eltuielilor de con%tituire %e #ace con#orm %cadentarului de amortizare )nu l 4aloare de intrare )mortizarea anuala )mortizarea cumulate )mortizarea rama%a 1 80 16 16 64 2 64 16 32 48 3 48 16 48 32 4 32 16 64 16 5 16 16 80 0 )nual 9in decur%ul a 5 ani0 %e #ace inre i%trarea urmatoare= 6811 = 280 16 lei 5coaterea din evidenta a c"eltuielilor de con%tituire %e #ace pe baza proce%ului verbal de %coatere din evidenta 280 = 201 80 lei 102.5.C. ,-(@)D 5.). ac"ita in numerar. unui avocat. onorariul le at de con%tituirea %ocietatii in %uma de 100 lei. Concomitent %e inre i%treaza #actura #urnizorului. pentru emi%iunea de actiuni. in valoare de 1'00 lei. @4) 1& !. )dunarea enerala a actionarilor "otara%te amortizarea c"eltuielilor de con%tituire in doua e?ercitii #inanciare. Cota anuala de amortizare e%te de '5 lei. )= - == '5 lei 5e %cot din evidenta c"eltuielile de con%tituire inte ral amortizate. +ovada privind c"eltuiala cu onorariul avocatului %e #ace cu c"itanta. 201 = 5311 100 lei )m con%iderat ca pentru emiterea de actiuni nu %e aplica @4) %i valoarea totala a c"eltuielilor e%te de 2.023 lei 201 = 401 2.023 lei +atorita modi#icari datelor problemei cata anuala de amortizare nu mai e%te de '5 lei .

,3

)mortizarea c"eltuielilor de con%tituire %e #ace con#orm %cadentarului de amortizare )nul 4aloare de intrare )mortizare anuala )mortizare cumulata )mortizare rama%a 1 2.123 1.061.5 1.061.5 1.061.5 2 1.061.5 1.061.5 2.123 0 -anual %e inre i%treaza 6811 = 280 1.061.5 5coaterea din evidenta a c"eltuielilor de con%tituire %e #ace pe baza proce%ului verbal de %coatere din evidenta 280 = 201 2.123 103. La 5.C. ,2K6RD 5.B.L. %e e#ectueaza c"eltuieli cu con%tituirea unitatii patrimoniale 9timbre #i%cal. ta?e. onorarii. etc.0 in valoare de 80 lei ac"itate in numerar. 5e amortizeaza in 5 ani. dupa care %e %cot din evidenta. 201 = 5311 80 lei )mortizarea c"eltuielilor de con%tituire %e #ace con#orm %cadentarului de amortizare )nu l 4aloare de intrare )mortizarea anuala )mortizarea cumulate )mortizarea rama%a 1 80 16 16 64 2 64 16 32 48 3 48 16 48 32 4 32 16 64 16 5 16 16 80 0 6811 = 280 16 lei/ an 5coaterea din evidenta a c"eltuielilor de con%tituire %e #ace pe baza proce%ului verbal de %coatere din evidenta 280 = 201 80 lei C)1 64 )lte lucrari e#ectuate de e?pertii contabili %i de contabilii autorizati 96 e?ercitii0 113. 5.C. ,)LJ)D 5.). inre i%treaza ac"izitionarea unui #ond comercial la co%tul de ac"izitie de 1500 lei. precum %i aportul de #ond comercial. la con%tituirea %ocietatii. de 2.'00 lei. care apoi e%te cedat. -ac"izitie #ond commercial 20' = ! 4.200 lei 401 1.500 lei

,#

456 2.'00 lei -cedare #ond comercial neamortizat 658 = 20' 114. 5.C. ,IML@6I2+D 5.B.L. ac"izitioneaza un pro ram in#ormatic la co%tul de ac"izitie de &00 lei. @.4.) 1'1 lei. 5e amortizeaza pe durata a 4 ani. dupa care %e %coate din evidenta. -ac"izitie pro ram in#ormatic ! = 401 1.0'1 lei 208 &00 442.6 1'1 -c"eltuiala cu amortizarea &00 /4 =225 lei/an anul 1 6811 = 2808 225 anul 2 6811 = 2808 225 anul 3 6811 = 2808 225 anul 4 6811 = 2808 225 -%coaterea din evidenta 2808 = 208 &00 lei 115. La 5.C. ,2I(Q)D 5.). %e inre i%treaza valoarea pro ramelor in#ormatice ac"izitionate a%t#el= - 360 lei ac"izitionate de la tertiP - 240 lei creante in unitateP - 300 lei adu%e ca aport la capitalul %ocial al %ocietatii. 1ro ramele in#ormatice %e amortizeaza in 3 ani. dupa care %e %cot din evidenta. )c"izitionarea pro ramelor in#ormatice 208 = ! &00 lei 401 360 lei '21 240 lei 456 300 lei )nul 4aloare de intrare )mort -anul %e #ace inre i%trarea 681 = 2808 300 5coatere din evidenta %e #ace pe baza proce%ului verbal de %coatere din evidenta. 2808 = 208 &00 116. La 5.C. ,)B@(RD 5.). %e obtine din productie proprie pro rame in#ormatice in valoare de &00 lei. 6n timpul #olo%irii li %e inre i%treaza amortizarea in %uma de 600 lei. dupa care %e vand unui bene#iciar. de la care %e inca%eaza 200 lei. @4) 1& !. 5e %cot din evidenta pro ramele in#ormatice vandute. 1ro ramele in#ormatice %unt preluate in evidenta %ocietatii prin proce%ul verbal de preluare in evidenta. 208 ='21 &00 lei )mortizarea c"eltuielilor pentru obtinerea pro ramelor in#ormatice %e #ace con#orm %cadentarului de amortizare. 6811 =2808 600 lei Jactura e%te domentul care evidentiaza vanzarea pro amelor in#ormatice.

,5

461 = ! 238 '583 200 442' 38 5coatere din evidenta %e #ace pe baza proce%ului verbal de %coatere din evidenta. 2808 = 208 600 6583 = 208 300 lei (?tra%ul de cont e%te documentul <u%ti#icativ care con#irma inca%area pro ramelor in#ormatice . 5121 = 461 238 11'. 5.C. ,Q)I)D 5.). receptioneaza proiectele de cercetare %tiinti#ica in valoare de 800 lei. e#ectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. )ctivul necorporal %e amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani. %tiind ca 300 de lei %e incorporeaza intr-o inventie. Con#orm %ituatiei de lucrari %e receptioneaza proiectele de cercetare %tiinti#ica 203 = '21 800 lei )mortizarea c"eltuielilor a#erente proiectului de cercetare %e #ace con#orm %cadentarului de amortizare )nul 4aloare de intrare )mortizare anuala )mortizare cumulata )mortizare rama%a 1 500 250 250 250 2 250 250 500 0 -anual %e inre i%treaza 6811 = 2803 250 lei/ an 1e baza proce%ul verbal de preluere in evidenta a inventiei %e e#ectueaza urmatoarea inre i%trare 205 = 203 300 lei 5coaterea din evidenta a proiectului de cercetare %tiinti#ica %e #ace prin proce%ul verbal de %coatere din evidenta 2803 = 203 500 lei 118. 5.C. ,)LJ)D 5.). realizeaza cu #orte proprii un procedeu te"nolo ic de prelucrare a lemnului. care %e breveteaza. co%tul lui #iind de 2000 lei. amortizabil in 4 ani. +upa un an %e vinde la 5.C. ,-(@)D 5.). procedeul te"nolo ic la o valoare de 1800 lei. Con#orm %ituatiei de lucrari %e inre i%treaza brevetul 205 = '21 2.000 lei )mortizarea c"eltuielilor de realizare a procedeului te"nolo ic %e #ace con#orm %cadentarului de amortizare )nul 4aloare intrare 4aloare amortizare 4aloare cumulata

,,

4aloare rama%a 1 2.000 500 500 1.500 2 1.500 500 1.000 1.000 3 1.000 500 1.500 500 4 500 500 2.000 0 +atorita #aptului ca %ocietatea vinde dupa un an procedeul te"nolo ic inre i%trarea amortizarii %e #ace pentru 1 an 6811 = 2805 500 lei Jactura e%te documentul care evidentiaza vanzarea procedeului te"nolo ic 461 = '583 1800 lei 1roce%ul verbal de %coatere din evidenta a procedeului te"nolo ic permite e#ectuarea urmatoarelor inre i%trari - de%carcarea e%tiuni 6811 = 2805 500 lei -%coaterea din evidenta 2805 = 205 500 lei

,-

CONTABILITATE %01.() 1>2;4,A A,=A3 (A are in depo.itul de materii prime, la 1 octombrie, 1%00 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 7 lei'm.c. Apro"i.ionarile in cursul lunii au &ost0 5 la octombrie, 800 m.c. la costul de achi.itie de 80 lei'm.c.: 5 la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achi.itie de 8% lei'm.c.: 5 la %0 octombrie, 900 m.c. la costul de achi.itie de 8% lei m.c. )onsumurile lunii octombrie au &ost0 D la 8 octombrie, 1100 m.c. D la 18 octombrie, 1 00 m.c. )ontabili.area intrarilor si iesirilor de materii prime se "a &ace dupa0 5 A 9 metoda primei intrari 9 primei iesiri E=4=2F: 5 ; 9 metoda costului prestabilit, de 77 lei'm.c.: 5 ) 9 metoda costului mediu ponderat E)><F. Rezolvare0 >etoda =4=2 are la ba.a ideea ca primele loturi de bunuri iesite din patrimoniu sunt e"aluate la costul primelor loturi intrate in patrimoniu. <e masura epui.arii succesi"e a &iecarui lot, stocurile iesite din gestiune se e"aluea.a la costul lotului urmator. Intrari Iesiri Stocuri ant !" #aloare ant !" #aloare ant !" 1%0 01.10 (toc intial 0 7 0 .10 Apro"i.ionare 800 80 $!000 1%0 0 7 800 80 08.10 )onsum 110 7 8% 0 100 7 800 80 11.10 Apro"i.ionare 100 8% 8%00 100 7 800 80 100 0 8% 18.10 )onsum 1 0 0 100 7 7 00 5 5 800 80 $!000 5 5 $00 8% !9%00 !00 8% %0.10 Apro"i.ionare 900 8% 73800 !00 8% 900 8% Data Operatie

#aloare 90000 90000 $!000 7 00 $!000 7 00 $!000 8%000 5 5 3%800 3%800 73800

,'

>etoda costului prestabilit, de 77 lei'mc Aceasta metoda de e"aluare presupune intregistrarea stocurilor la preturi'costuri &i#e EprestabiliteF si e"identierea separata a di&erentelor "alorice &ata de costul e&ecti" de achi.itie'productie Ein conturi de di&erente de pretF. Aceste di&erente sunt incluse in costuri pe masura scoaterii din gestiune a stocurilor Eprin consum, "an.are etcF. 8eparti.area stocurilor se reali.ea.a cu a-utorul unui coe&icient calculat dupa cum urmea.a0 $$$$$$Sol%$initial$al$%i&$%e$pret$'$Di&$%e$pret$cu(ulate$a&.$intrarilor )$*$+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Si$al$stocurilor$la$pret$stan%ar%$'$#al$cu(.$la$pret$stan%art$a$intrarilor *i&erentele de pret a&erente bunurilor iesite prin ponderarea coe&icientului G cu "aloarea bunurilor iesite la cost standard se calculea.a dupa &ormula0 Di&erente$%e$pret$*$#aloarea$la$cost$stan%art$a$,unurilor$iesite$-$) Data Operatie Intrat Iesit Stocuri ant !" #aloare ant !" #aloare ant !" #aloare 1%0 0 %00 0 110 0 100 0 100 0 77 77000 000 1 0 0 77 $9300 ! 00 77 11 00 % 00 !00 130 0 77 77 9%!00 5%!00 1 !000 0 $9300 0 1!$300 000 30800 % 00 100100 7000

01.10 (toc intial )ont 301 )ont 308 0 .10 Apro"i.ionare )ont 301 )ont 308 08.10 )onsum )ont 301 )ont 308 11.10 Apro"i.ionare )ont 301

800 800

77 3

$1$00 %!00 77 8!700 0

77

900

77

190 0

77

)ont 308 18.10 )onsum )ont 301 )ont 308 %0.10 Apro"i.ionare )ont 301 900 )ont 308 900 )alcule0 08.10 9 consum 1000 mc

77

(i308 H'5 8d'c 308 5%!00 H %!00 G = 55555555555555555555555555 = 5555555555555555555 = 0 (i301 H 8d 301 9%!00 H $1$00

,4

*i&erente de pret E308F = 0 18.10 9 consum 1 00 mc (i308 H'5 8d'c 308 5%!00 H E%!00 H 000F G = 55555555555555555555555555 = 5555555555555555555555555555555 = 0.0%1$ (i301 H 8d 301 9%!00 H E$1$00 H 77000F *i&erente de pret a&erente iesirilor E8c308F = 11 00 # 0.0%1$ = % 00 >etoda costului mediu ponderat E)><F. <otri"it acestei metode, iesirile de stocuri sunt e"aluate la un cost mediu ponderat, calculat prin raportarea "alorii stocului intial'precedent si a "alorii intrarilor la cantitatea intiala'precedenta si cantitatea intrata. >etoda se poate aplica in practica in doua "ersiuni0 % >edota costului mediu ponderat al ultimei intrari 9 consta in &aptul ca dupa &iecare intrare in stoc se "a calcula un cost mediu ponderat, dupa urmatoarea relatie0 V< H V4 )>< = 5555555555 (< H )4 /nde0 V< 9 "aloarea stocului precedent: V4 9 intrarile "alorice: (< 9 stoc precedent cantitati": )4 9 cantitatile intrate. Data 01.1 0 0 .1 0 08.1 0 11.1 0 18.1 0 %0.1 0 Operatie (toc intial Apro"i.ionar e )onsum Apro"i.ionar e )onsum Apro"i.ionar e Intrat an ! t " #aloar e Iesit an t !" #aloar e Stocuri an t !" 1%0 0 7 %00 0 77 900 77 190 79,$3 0 % 79,$3 !00 % 130 81,%7 0 1

#aloare 90.000 1 !.000 $9.300 1 1.300, 8 31.8 %,8 10 .$ %, 3

800 100 0

80

$!.000 110 0 7 79,$3 % 8%. 00 119.!! 8

8%

8%.000 1 0 0

900

8%

73.800

)alcul )><0

-0

0 .10

90000 H $!000 )>< = 555555555555555555 = 77 1%00 H 800 $9300 H 8%000 )>< = 555555555555555555 = 79.$3% 900 H 1000 318 %.80 H 73800 )>< = 55555555555555555555555 = 81.%71 !00 H 900

11.10

%0.10 %

>edota costului mediu ponderat global al tuturor intrarilor intr5o perioada 9 presupune determinarea mediei ponderate a costurilor, periodic, de regula la s&arsitul lunii, dupa relatia0 Vi H I 4i )>< = 5555555555555555 (i H I )i /nde0 Vi, (i repre.inta soldul "aloric si respecti" stocul cantitati" de la inceputul perioadei de gestiune: 4i, )i repre.inta intrarile "alorice si cantitati"e care au a"ut loc in cursul perioadei de gestiune. Data 01.1 0 0 .1 0 08.1 0 11.1 0 18.1 0 %0.1 0 Operatie (toc intial Apro"i.ionar e )onsum Apro"i.ionar e )onsum Apro"i.ionar e Intrat an ! t " Iesit an ! t " Stocuri an t !" 1%0 0 7 %00 0 900 190 0 !00 130 79,!3 0 103.%$ ,

#aloar e

#aloar e

#aloare 90.000

800 100 0

80

$!.000 110 0

8%

8%.000 1 0 0

900

8%

73.800

90.000 H E$!.000 H 8%.000 H 73.800F 309.800 )>< = 55555555555555555555555555555555555555555555 = 55555555555555 = 79.!3 1.%00 H E800 H 1.000 H 900F 3.900

-*

$8!. (ocietatea A utili.ea.J modelul )A<> pentru a calcula costul capitalului. (e cunosc urmJtoarele in&ormaKii0 rata dob@n.ii &JrJ risc1 E8&F %0%, rata de rentabilitate speratJ de piaKJ E8mF 30% Li riscul sistematic de piaKJ al titlurilor EMF %. (J se calcule.e rata de randament ce "a &i utili.atJ pentru actuali.area &lu#urilor de tre.orerie, Nn con&ormitate cu 4A( 3$ O*eprecierea acti"elor3. Rezolvare0 8ata de randament pentru actuali.area &lu#urilor de tre.orerie = 8m H < # E8m 9 8&F = 30% H % # E30% 5 %0%F = 30% H %0% = 0% $9 . 2 Nntreprindere &abricJ un produs pentru care costul "ariabil unitar de producKie este de 180 u.m. )heltuielile &i#e anuale de producKie sunt de 1.800.000 u.m. )antitJKile &abricate au &ost de .000 bucJKi Nn e#erciKiul 6, !.000 bucJKi Nn e#erciKiul 6H1 Li $. 00 bucJKi Nn e#erciKiul 6H%. ,a s&@rLitul &iecJrui e#erciKiu, Nntreprinderea posedJ 800 bucJKi Nn stoc. (J se calcule.e costul de producKie unitar Nn con&ormitate cu 4A( % O(tocuri3, Nn condiKiile Nn care presupunem cJ mJrimea capacitJKii normale de producKie este de .000 bucJKi. Rezolvare:$ $ )ostul de productie = )ostul "ariabil H )osturile &i#e )ostul de productie = )ostul "ariabil unitar # )antitatea H )osturile &i#e )ostul de productie E6F = 180 u.m'buc. # .000 buc. H 1.800.000 u.m. = %.700.000 u.m. )ostul unitar = %.700.000 u.m. ' .000 buc. = !0 u.m.'buc. $99. (ocietatea A a dat Nn &uncKiune, Nncep@nd cu 1 ianuarie 6, un utila- cu o "aloare de 3$0.000 u.m. *in punct de "edere contabil, utila-ul se amorti.ea.J linear pe trei ani. Amorti.area &iscalJ a&erentJ utila-ului "a &i de0 80.000 u.m. Nn 6, 1%0.000 u.m. Nn 6H1, respecti" 1$0.000 u.m. Nn 6H%. )ota de impo.it pe pro&it0 30%. (J se calcule.e Li sJ se contabili.e.e impo.itul am@nat Nn con&ormitate cu 4A( 1% O4mpo.itul pe pro&it3 la s&@rLitul &iecJruia dintre cele trei e#erciKii. Rezolvare: Amorti.area contabila anuala = 3$0.000 u.m. ' 3 ani = 1%0.000 u.m. 4n&ormatii Valoare ;a.a de *i&erenta contabila impo.itare temporara deductibila 3$0.000 3$0.000 51%0.000 580.000 %!0.000 %80.000 51%0.000 51%0.000 !0.000 !0.000 1%0.000 1$0.000 51%0.000 51$0.000 5

Valoarea utila-ului la 01. 01. 6 5 Amorti.area anului 6 = Valoarea utila-ului la 3 1 . 1%.6 5 Amorti.area anului 6Hl = Valoarea utila-ului la 31.1%.6H1 5 Amorti.area anului 6H% = Valoarea utila-ului la 3 1 . 1%.6H%

,a s&arsitul e#ercitiului 60 acti"ul de impo.it amanat = 30% # !0.000 u.m. = 1%.000 u.m. -"

)reante pri"ind impo.itul amanat

Venituri din 1%.000 u.m. impo.itul amanat

,a s&arsitul e#ercitiului 6Hl0 acti"ul de impo.it amanat = 30% # !0.000 u.m. = 1%.000 u.m.: acti"ul de impo.it amanat e#istent la deschiderea e#ercitiului = 1%.000 u.m.: impo.itul amanat care trebuie inregistrat in e#ercitiul curent = 0 u.m. in anul 6H%0 se resoarbe di&erenta temporara de !0.000 u.m.: se anulea.a acti"ul de impo.it amanat corespun.ator. )heltuieli cu impo.itul amanat = *atorie de impo.it amanat 1%.000 u.m. E)reanta pri"ind impo.itul amanatF

300. (.). A,=A (.A. li"rea.a (.). ;+TA (.A. produse &inite pentru care primeste un bilet la ordin in "aloare de 10.000 lei. (a se e&ectue.e inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului Ebene&iciaruluiF si a trasului EplatitoruluiF, in conditiile0 5 A5 decontarea se &ace direct, &ara inter"entia bancii in numerar: 5 ;5 decontarea se &ace prin intermediul bancii, pentru care se percepe un comision de %. Rezolvare: )ontabilitatea bene&iciarului0 % Achi.itie de stocuri0 371 = !01 10000 % <lata &urni.orului cu ;20 !01 = !03 10000 % *econtarea ;20 !03 = 1%1 10000 )ontabilitatea &urni.orului0 % Van.area pe ba.a de &actura0 !11 = 701 10000 % <rimirea ;20 !13 = !11 10000 % 4ncasarea ;2 la termen0 113 = !13 10000 1%1 = 113 10000 % % *econtarea cu scontare0 11! = !13 10000 4ncasarea ;2 inainte de termen0 $$7 = 11! 00 1%1= 11! 9 00

310. () =+,4A (6) "inde produse &inite () *A)4A (A, la pretul de "an.are de %000 lei, TVA 19%, con&orm &acturii nr. !10, cu decontarea peste 3 luni. <retul de inregistrare a produselor &inite este de 1 00 lei.

-3

*eoarece incasarea se &ace imediat dupa li"rare, () =+,4A (6) acorda () *A)4A (A un scont de 3%. 4nregistrari la (.). =+,4A (.6.) si (.). *A)4A (.A. stiind ca (.). *A)4A le receptionea.a ca materii prime. Rezolvare: 4nregistrari la () =+,4A (6) . Van.area pe ba.a de &actura, TVA 19% !11 = % %.380,00 701 %.000,00 !!%7 380,00 7 *escarcarea din gestiune a produselor &inite "andute 711 = 3! 1. 00,00 8 4ncasarea &acturii cu scont acordat % = !11 %.380,00 1%1 %.308,$0 $$7 71,!0 4nregistrari la () *A)4A (A % Achi.itia de materii prime % = !01 %.380,00 301 %.000,00 !!%$ 380,00 % <lata &acturii cu scont primit !01 = % %.380,00 1%1 %.308,$0 7$7 71,!0 89. () 7A>A (A emite 10.000 obligatiuni cu "aloarea nominala de 10 lei. *obanda anuala este de 0%. ,a scadenta, dupa un an, obligatiunile de con"ertesc in actiuni, in conditiile in care "aloarea de emisiune a obligatiunilor este de 90.000 lei si "aloarea nominala totala a actiunilor emise este de 8 .000 lei. Toate decontarile se &ac in numerar. Rezolvare: % +misiunea de obligatiuni 1. 1$1 = % 100.000 311 90.000 1$9 10.000 % ,a s&arsitul anului se inregistrea.a amorti.area primei0 1. $8$8 = 1$9 10.000 % 4nregistrarea si plata doban.ii anuale0 1. $$$ = 311 0.000 % )on"ersia obligatiunilor in actiuni 1. 1$1 = % 100.000 101% 8 .000 10!! 1 .000

-#

%0. () 1A,=A3 (A dispune de un capital social de 0.000 lei, &ormat din .000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei. (ocietatea hotaraste sa5si ma-ore.e capitalul prin emiterea a %.000 de noi actiuni, la un pret de 10, lei. Aportul se aduce integral la subscriere. Rezolvare: Actiuni "echi Valoare nominala0 Valoare contabila0

000 actiuni # 10 lei = 0.000 lei 000 actiuni # 10.80 lei = !.000 lei

Actiuni noi Valoare nominala0 %000 actiuni # 10 lei = %0.000 lei Valoare emisiune0 %000 actiuni # 10. 0 lei = %1.000 lei <e ba.a hotararii A7A se reali.ea.a subscrierea la ma-orarea capitalului si aportul actionarilor0 ! $1 = % %1.000 1011 %0.000 10!1 1.000 1%1 = ! $1 %1.000 <e ba.a e#trasului de cont se operea.a si urmatoarea inregistrare0 1011 = 101% %0.000 3. ,a () +86A (A are loc con"ersia a $ obligatiuni in 3.000 actiuni, "aloarea nominala ! lei'obligatiune, raport de paritate %'1, in conditiile in care "aloarea nominala a unei actiuni este de $ lei'actiune. Rezolvare: )apitalul social creste cu "aloarea nominala a actiunilor emise0 3000 B $ lei'act 1$1 = % %!.000 101% 18.000 10!! $.000 70. () >+*A (A procura in anul %003 o instalatie de do.are cu "aloare de %.!00 lei si durata de &olosinta de $ ani. Amorti.area anuala este de !00 lei. ,a s&arsitul anului %00 amorti.area inregistrata era de 1.%00 lei. Totodata, are loc ree"aluarea instalatiei care este estimata la %.100 lei. Rezolvare: Achi.itia instalatiei0

-5

%13 = !0! %!00 Amorti.area anuala0 $811 = %813 !00 ,a s&arsitul anului %00 anularea amorti.arii0 %813 = %13 1%00 8ee"aluarea "alorii nete0 %13 = 10 900 3. ,a () +86A (A are loc con"ersia a $ obligatiuni in 3.000 actiuni, "aloarea nominala ! lei'obligatiune, raport de paritate %'1, in conditiile in care "aloarea nominala a unei actiuni este de $ lei'actiune. Rezolvare: )apitalul social creste cu "aloarea nominala a actiunilor emise0 3000 B $ lei'act 1$1 = % %!.000 101% 18.000 10!! $.000 78. () *2>/* (8, primeste prin donatie o cladire e"aluata la 8.000 lei si un teren e"aluat la $.000 lei. Rezolvare: <rimirea donatiei0 % = %1% %111

133

1!.000 lei 8.000 lei $.000 lei

%00. () 1>+*A3 (A are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi0 5 contul 301 (i. 800 lei 5 contul 30%1 (i. 100 lei 5 contul 308 (i. $0 lei aF 4n cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii0 5 con&orm &acturii nr.1%00 se primesc materii prime la pretul de cumparare EstandardF de $00 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in &actura 30 lei: 5 se achita &actura nr. 1%00, ast&el0 D 00 lei prin "irament: D 30 lei in numerar. bF pentru di&erenta se emite un e&ect de comert: cF se primesc materiale au#iliare la pretul de cumparare de 300 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in &actura 10 lei: dF se achita &actura pentru materiale au#iliare receptionate: eF se eliberea.a in consum materii prime in "aloare de 1000 lei: &F se eliberea.a in consum au#iliare in "aloare de %00 lei:

-,

gF la s&arsitul e#ercitiului se inregistrea.a o a-ustare pentru deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale au#iliare de 30 lei. (a se e&ectue.e inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda in"entarului permanent, cat si dupa metoda in"entarului intermitent. Rezolvare: % >etoda in"entarului permanent % Achi.itie de materii prime % = !01 7!9.70 301 $30 !!%$ 119.70 Achitarea &acturii de achi.itie !01 = % 30 1%1 00 311 30 +miterea e&ectului de comert !01 = !03 %19.70 Achi.itie de materiale au#iliare % = !01 3$8.90 30%1 310 !!%$ 8.90 Achitarea &acturii de materiale au#iliare !01 = 1%1 3$8.90 )onsum de materii prime $01 = 301 1000 )onsum de materiale au#iliare $0%1 = 30%1 %00 A-ustarea deprecierii stocurilor de materii prime si materiale au#iliare 308 = 391 80 308 = 39% 30 >etoda in"entarului intermitent (tornarea soldului initial de materii prime si materiale au#iliare $01 = 301 800 $0%1 = 30%1 100 Achi.itie de materii prime

% %

% % % %

% %

--

% = $01 !!%$ %

!01

7!9.70 $30 119.70

Achitarea &acturii de achi.itie !01 = % 30 1%1 00 311 30 +miterea e&ectului de comert !01 = !03 %19.70 Achi.itie de materiale au#iliare % = !01 3$8.90 $0%1 310 !!%$ 8.90 Achitarea &acturii de materiale au#iliare !01 = 1%1 3$8.90 A-ustarea deprecierii stocurilor de materii prime si materiale au#iliare 308 = 391 80 308 = 39% 30 8eluarea pe conturi de stocuri a materiilor prime si materialelor au#iliare 301 = $01 3 0 800H$3051000580 30%1 = $0%1 170 100H3005%00580

% %

% %

$8 . (ocietatea deKine un bre"et pentru producerea unui par&um. ;re"etul e#pirJ peste ! ani. (ocietatea estimea.J cJ, Nn &iecare dintre urmJtorii ! ani, cererea pentru par&umul respecti" "a creLte cu %0%. +#perienKa aratJ cJ societJKile concurente in"adea.J piaKa cu "ersiuni ale par&umului pro&itabil imediat ce acesta nu mai este prote-at de bre"et. Pn consecinKJ, societatea nu se aLteaptJ ca bre"etul sJ mai genere.e &lu#uri de tre.orerie semni&icati"e dupJ e#pirarea celor ! ani. Pn e#erciKiul precedent, "eniturile nete din "@n.area par&umului au &ost de 10.000 u.m. (e estimea.J cJ rata adec"atJ pentru actuali.area &lu#urilor de tre.orerie a&erente bre"etului este de 10%. (J se calcule.e "aloarea de utilitate Nn con&ormitate cu 4A( 3$ O*eprecierea acti"elor3. Rezolvare: Anul =lu#uri de tre.orerie E1F 1 % =actorul de Valoarea actuali.ata actuali.are E3F = E1F # E%F E%F 10.000 # 1.% = 1%.000 E1H10%F1 = 0.9091 10.909 % % 10.000 # 1.% = 1!.!00 E1H10%F3 = 0.8%$! 11.901

-'

3 !

10.000 # 1.%3 = 17.%80 E1H10%F33 = 0.7 13 10.000 # 1.%! = %0.73$ E1H10%F3! = 0.$830 Valoarea de utilitate

1%.983 1!.1$3 !9.9 $

70$. (e cunosc urmJtoarele in&ormaKii pri"ind o categorie de clJdiri ale societJKii A0 ,a 31.1%.6, societatea a procedat la ree"aluarea categoriei de clJdiri "aloarea ree"aluatJ &iind de 1%7.000 u.m. *in punct de "edere &iscal, ree"aluarea nu este recunoscutJ. )ota de impo.it pe pro&it0 30%. ,a Nnceputul e#erciKiului 6, e#ista un pasi" de impo.it am@nat de $.000 u.m. (J se calcule.e Li sJ se contabili.e.e impo.itul am@nat Nn con&ormitate cu 4A( 1% O4mpo.itul pe pro&it3, la 31.1%.6. Rezolvare: ,a 31.1%.60 Valoarea contabila a imobili.arilor 1%7.000 u.m. ;a.a de impo.itare a imobili.arilor $ .000 u.m. *i&erenta temporara impo.abila $%.000 u.m. <asi"ul de impo.it amanat care trebuie sa e#iste la 31.1%.6 = 30% # $%.000 u.m. = 18.$00 u.m. <asi"ul de impo.it amanat e#istent la deschiderea e#ercitiului 6 = $.000 u.m. <asi"ul de impo.it amanat care trebuie inregistrat in e#ercitiul 6 = 18.$00 u.m. 5 $.000 u.m. = 1%.$00 u.m. Acesta se "a inregistra ast&el0 5 pe seama capitalurilor proprii0 E1%7.000 u.m. 5 90.000 u.m.F # 30% = 11.100u.m.: 5 pe seama cheltuielilor0 E1 .000 u.m. 510.000 u.m.F # 30% = l . 00 u.m. % = 8e.er"e din ree"aluare )heltuieli cu impo.itul amanat *at. de impo.it amanat 1%.$00 u.m. 11.100 u.m. 1. 00 u.m.

711. /n maga.in de "@n.Jri cu amJnuntul are o politicJ de rambursare a contra"alorii bunurilor returnate de cJtre clienKii nemulKumiKi, chiar Li atunci c@nd nu are obligaKia legalJ de a o &ace. <olitica sa este cunoscutJ pe piaKJ. (tatisticile aratJ cJ anual sunt returnate produse a cJror "aloare repre.intJ 3% din ci&ra de a&aceri. Pn anul 6, ci&ra de a&aceri a &ost de 10.000.000 u.m. (J se "eri&ice dacJ sunt Nndeplinite condiKiile de constituire a unui pro"i.ion Nn con&ormitate cu 4A( 37 O<ro"i.ioane, datorii contingente Li acti"e contingente3. Rezolvare: )on&orm 4A( 37, un pro"i.ion "a &i recunoscut numai in momentul in care0 9 2 intreprindere are obligatie curenta generata de un e"eniment anterior: 10 +ste probabil ca o iesire de resurse care sa a&ecte.e bene&iciile economice sa &ie encesara pentru a onora obligatia respecti"a: 11 <oate &i reali.ata o buna estimare a "alorii obligatie. Valoarea pro"i.ionului0

-4

10.000.000 # 3% = 300.000 u.m. )helt cu pro"i.ioane pt riscuri = Alte pro"i.ioane pentru si cheltuieli riscuri si cheltuieli

30.000

300. (.). A,=A (.A. li"rea.a (.). ;+TA (.A. produse &inite pentru care primeste un bilet la ordin in "aloare de 10.000 lei. (a se e&ectue.e inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului Ebene&iciaruluiF si a trasului EplatitoruluiF, in conditiile0 5 A5 decontarea se &ace direct, &ara inter"entia bancii in numerar: 5 ;5 decontarea se &ace prin intermediul bancii, pentru care se percepe un comision de %. Rezolvare: 4nregistrari in contabilitatea bene&iciarului 1% ,i"rarea de produse &inite !11 = 701 10.000 13 1! <rimirea biletului la ordin !13 = !11 10.000 *econtarea directa la termen 113 = !13 10.000 1%1 = 113 10.000 *econtarea prin intermediul bancii 11! = !13 10.000 % = 11! 10.000 1%1 9. 00 $%7 00

4nregistrari in contabilitatea platitorului 1$ Achi.itia de produse &inite 301 = !01 10.000 17 18 +miterea biletului la ordin !01 = !03 10.000 *econtarea biletului la ordin !03 = 1%1 10.000

1!8. () =+,4A (A primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei "aloare de inregistrare este de 18000 lei si care se amorti.ea.a liniar in ! ani. *upa doi ani de &olosire camioneta se casea.a. Rezolvare: 19 <rimirea cu titlu gratuit a mi-locului de transport %133 = 131 18.000

'0

%0 %1 %%

4nregistrarea amorti.arii lunare0 18.000 0 ! 0 1% = 37 $811 = %813 37 Trecerea asupra "eniturilor a unei cote5parti din sub"entia pentru in"estitii ElunarF 131 = 7 8! 37 )asarea mi-locului de transport % = %133 18.000 %813 9.000 $ 88 9.000 trecerea asupra "eniturilor a sub"entiei pentru in"estitii ramase 131 = 7 8! 9.000

%0. () 1A,=A3 (A dispune de un capital social de 0.000 lei, &ormat din .000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei. (ocietatea hotaraste sa5si ma-ore.e capitalul prin emiterea a %.000 de noi actiuni, la un pret de 10, lei. Aportul se aduce integral la subscriere. Rezolvare: Actiuni "echi Valoare nominala0 Valoare contabila0

000 actiuni # 10 lei = 0.000 lei 000 actiuni # 10.80 lei = !.000 lei

Actiuni noi Valoare nominala0 %000 actiuni # 10 lei = %0.000 lei Valoare emisiune0 %000 actiuni # 10. 0 lei = %1.000 lei <e ba.a hotararii A7A se reali.ea.a subscrierea la ma-orarea capitalului si aportul actionarilor0 ! $1 = % %1.000 1011 %0.000 10!1 1.000 1%1 = ! $1 %1.000

<e ba.a e#trasului de cont se operea.a si urmatoarea inregistrare0 1011 = 101% %0.000 79. () V+7A (A primeste cu titlu gratuit un mi-loc de transport a carui "aloare de inregistrare este de 80.000 lei, amorti.abil in ! ani prin regimul liniar. *upa doi ani de &olosire mi-locul de transport respecti" se casea.a. Valoarea neamorti.ata se trece integral asupra cheltuielilor. Rezolvare: %3 <rimirea cu titlu gratuit a mi-locului de transport %133 = 131 80.000 %! 4nregistrarea amorti.arii lunare0 80.000 0 ! 0 1% = 1$$$

'*

% %$

10

$811 = %813 1.$$$ Trecerea asupra "eniturilor a unei cote5parti din sub"entia pentru in"estitii ElunarF 131 = 7 8! 1.$$$ )asarea mi-locului de transport % = %133 80.000 %813 !0.000 $ 88 !0.000 trecerea asupra "eniturilor a sub"entiei pentru in"estitii ramase 131 = 7 8! !0.000

677.O so"#e$a$e are ( 1e'ar$a+e($ 1e "er"e$are "are 1ezvol$*& ,( " rs l e9er"#3# l # N& 1o * 'ro#e"$e& 'e "are le vo+ ( +# 'ro#e"$ l G )# 'ro#e"$ l H. I( "az l 'ro#e"$ l # G& ,($re'r#(1erea ( 'oa$e 1e+o(s$ra ,("* 0eza!#l#$a$ea a"es$ #a& ,( "eea "e 'r#ve)$e ,(s* 'ro#e"$ l H& a"es$a ,(1e'l#(e)$e& "A#ar 1e la ,("e' $ l e9er"#3# l # N& "o(1#3##le 'e($r re" (oa)$erea (e# "Ael$ #el# 1e 1ezvol$are. F( e9er"#3# l N& "Ael$ #el#le 1e'ar$a+e($ l #& ,( .+.& a 0os$ r+*$oarele: :n ormaii (heltuieli materiale !i servicii (heltuieli cu personalul. % directe % salariul conducOtorului de departament % personal administrativ (heltuieli generale. % directe % indirecte (heltuieli generale ,00 0roiectul R 5.000 3.500 % 0roiectul D 3.000 *.500 %

*.000 ".000 % 500

*."00 #00

'00 #00

(onducOtorul de departament consumO *0% din timpul de lucru pentru proiectul R !i "0%$ pentru proiectul D. SO se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul de cercetare pentru cele douO proiecte$ n con ormitate cu 9>G0 nr. 3.055;"004. Rezolvare: 0roiectul R este considerat activitate de cercetare$ iar cheltuielile angajate a ecteazO rezultatul eBerciiului curent. 0roiectul D constituie activitate de dezvoltare$ iar criteriile de capitalizare sunt ndeplinite de la l ianuarie. (heltuielile de dezvoltare 2activ3 + (osturile directe !i indirecte 5 (ota%parte a erentO proiectului din salariul conducOtorului de departament + 3.000 u.m. 5 *.500 u.m. 5 '00 u.m. 5 #00 u.m. 5 *.000 u.m. B "0% + 5.400 u.m. 678. O so"#e$a$e a real#za$ " a? $or l #(0or+a$#"#e(#lor s*# ( 'ro=ra+ 1e =es$# (e a s$o" r#lor. CAel$ #el#le o"az#o(a$e 1e real#zarea a"es$ # 'ro=ra+ a 0os$ 1#s$r#! #$e as$0el: % ,( 'er#oa1a 01.06D:0.06.N: 'e($r s$ 1# l 'reala!#l 2.000 .+.> % ,( 'er#oa1a 01.07D18.07.N: 'e($r a(al#za 0 ("3#o(al* 8.000 .+.> % ,( 'er#oa1a 19.07D29.07.N: 'e($r a(al#za or=a(#"* 11.000 .+.> % ,( 'er#oa1a :0.07D10.09.N: 'e($r 'ro=ra+are 18.000 .+.> % ,( 'er#oa1a 11.09D20.09.N: 'e($r $es$e 1.000 .+.> % ,( 'er#oa1a 21.09D29.09.N: 'e($r ,($o"+#rea 1o" +e($a3#e# (e"esare $#l#za$or#lor 800 .+.> )# D ,( 'er#oa1a :0.09D25.10.N: 'e($r 0or+area 'erso(al l # 600 .+. La s0@r)#$ l a(al#ze# 0 ("3#o(ale& +a(a=er## a're"#az* "* 'ro#e"$ l are )a(se +ar# 1e re )#$* )# Ao$*r*s" "o($#( area a"es$ #a. S* se 're"#zeze "are es$e $ra$a+e($ l "Ael$ #el#lor a(=a?a$e 'e($r ela!orarea 'ro=ra+ l # #(0or+a$#"& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare:

'"

% studiul prealabil % azO de cercetare$ iind recunoscutO ca o cheltuialO a perioadei 2a ecteazO rezultatul3E % analiza uncionalO % ar aparine azei de dezvoltare$ nsO nu sunt ndeplinite criteriile de capitalizareE prin urmare$ este recunoscutO ca o cheltuialO a perioadei 2a ecteazO rezultatul3E % analiza organicO$ programarea$ testarea$ ntocmirea documentaiei % aze de dezvoltareE valoarea activului + **.000 u.m. 5 *'.000 u.m. 5 *.000 u.m. 5 '00 u.m. + 30.'00 u.m.E % ormarea personalului determinO cheltuieli ulterioare recunoa!terii iniiale$ iind recunoscute drept cost al perioadei. 679. O so"#e$a$e 1ezvol$* ( (o 'ro1 s. Ce($r l 1e "er"e$are al so"#e$*3## a a(=a?a$& ,( e9er"#3# l N& ,( 0aza 1e "er"e$are& "Ael$ #el# 1e :0.000 .+. La ,("e' $ l e9er"#3# l # NIl& sDa 1e+o(s$ra$ 0eza!#l#$a$ea $eA(#"* )# "o+er"#al* a 'ro1 s l #. CAel$ #el#le a(=a?a$e ,( NIl a 0os$: "Ael$ #el# " 'erso(al l 10.000 .+. s# $a9e le=ale 'e($r ,(re=#s$rarea !reve$ l # 8.000 .+. ,( NI2& sDa "Ael$ #$ 12.000 .+. 'e($r a a'*ra so"#e$a$ea ,($rD ( 'ro"es 1e r+*r#re le=al* ,+'o$r#va re" (oa)$er## !reve$ l #. S* se 're"#zeze "are es$e $ra$a+e($ l "Ael$ #el#lor a(=a?a$e ,( e9er"#3##le N& NIl )# NI2& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: % eBerciiul 1 % aza de cercetare este recunoscutO ca o cheltuialO a perioadei$ deci a ecteazO rezultatul eBerciiuluiE % eBerciiul 15l % azO de dezvoltare$ criterii de capitalizare ndepliniteE valoarea activului + *0.000 u.m. 5 '.000 u.m. + *'.000 u.m.E % eBerciiul 15" % cheltuielile de *".000 u.m. e ectuate pentru a apOra societatea ntr%un proces de urmOrire legalO mpotriva recunoa!terii brevetului reprezintO cheltuieli ulterioare recunoa!terii iniiale$ iind recunoscute drept costuri ale perioadei. 696. S$o" l +*r0## / la 1 (o#e+!r#e era eval a$ la -00.000.000 .+. 61.000 ! "*3# 9 -00.000 .+.5! "a$*8. ,( l (a (o#e+!r#e& a"es$ s$o" es$e a0e"$a$ 1e r+*$oarele o'era3##: % - (o#e+!r#e: o #e)#re 1e -00 ! "*3#> % 10 (o#e+!r#e: o #($rare 1e 500 ! "*3# la ( "os$ 1e -1 .+.5! "a$*> % 17 (o#e+!r#e: o #e)#re 1e -00 ! "*3#> % 25 (o#e+!r#e: o #($rare 1e 200 ! "*3# la ( "os$ 1e -1&- .+.5! "a$*> % :0 (o#e+!r#e: o #e)#re 1e 800 ! "*3#. Cos$ l +e1# 'o(1era$ al 'er#oa1e# 're"e1e($e 6#'o$ez*8 es$e 1e -0 .+.5! "a$*. S* se ,($o"+eas"* 0#)a s$o" l # ,( "az l ,( "are se $#l#zeaz* "os$ l +e1# 'o(1era$ al 'er#oa1e# 're"e1e($e. Rezolvare: Gi!a stocului n cazul n care se utilizeazO costul mediu ponderat al perioadei precedente se prezintO ast el. /ata T :ntrOri (ost (ost unitar total mii :e!iri (ost (ost unitar total mii *,.000 *,.000 3".000 Stoc (ost unitar *.000 #0 ,00 #0 *.*00 #0 -00 #0 400 #0 *00 #0 T

0*;** 0#;** *0;** 500 #* *-;** "5;** "00 #*$# 30;**

#00 #0 "0.500 #00 #0 '."'0 '00 #0

(ost total mii u.m. #0.000 "#.000 ##.000 "'.000 3,.000 #.000

697. S$o" l +*r0## / la l (o#e+!r#e era eval a$ la -00.000.000 .+. 61.000 ! "*3# 9 -00.000 .+.5! "a$*8. ,( l (a (o#e+!r#e& a"es$ s$o" es$e a0e"$a$ 1e r+*$oarele o'era3##: % - (o#e+!r#e: o #e)#re 1e -00 ! "*3#> % 10 (o#e+!r#e: o #($rare 1e 500 ! "*3# la ( "os$ 1e -1 u.m./bucat; % 17 (o#e+!r#e: o #e)#re 1e -00 ! "*3#> % 25 (o#e+!r#e: o #($rare 1e 200 ! "*3# la ( "os$ 1e -1&- u.m./bucat; % :0 (o#e+!r#e: o #e)#re 1e 800 ! "*3#. Cos$ l +e1# 'o(1era$ al 'er#oa1e# 're"e1e($e 6#'o$ez*8 es$e 1e -0 .+.5! "a$*.

'3

S* se ,($o"+eas"* 0#)a s$o" l # ,( "az l ,( "are se $#l#zeaz* "os$ l +e1# 'o(1era$ "al" la$ 1 '* 0#e"are #($rare. Rezolvare: (ostul mediu ponderat. % calculat la *0 noiembrie. U2*.000 % #003 B #0V5 2500 B #*3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2l .000%#0035 500 % calculat la "5 noiembrie. U2l .000%#005 500%#003 B #0$#5#5V 5 2"00 B #*$#3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% + #0$,,#, u.m. ; buc. 2l .000 % #00 5 500 % #003 5 "00 Gi!a stocului n cazul n care se utilizeazO costul mediu ponderat calculat dupO iecare intrare se prezintO ast el. /ata T 0*;** 0#;** *0;** *-;** "5;** 30;** :ntrOri (ost (ost unitar total mii :e!iri (ost (ost unitar total mii *,.000 Stoc (ost total mii u.m. #0.000 "#.000 ##.#44$45 "'.3*'$*5 3,.54'$*# #.0,,$#, + #0$#5#5 u.m.; buc.

50 0 "0 0

#* #*$#

*.000 ,00 "0.500 *.*00 #00 #0$#5#5 *,.*'*$' -00 '."'0 400 '00 #0$,,#, 3".53*$,' *00 #00 #0

(ost unitar #0 #0 #0$#5#5 #0$#5#5 #0$,,#, #0$,,#,

698. S$o" l +*r0## / la l (o#e+!r#e era eval a$ la -00.000.000 .+. 61.000 ! "*3# 9 -00.000 .+.5! "a$*8. ,( l (a (o#e+!r#e& a"es$ s$o" es$e a0e"$a$ 1e r+*$oarele o'era3##: % - (o#e+!r#e: o #e)#re 1e -00 ! "*3#> % 10 (o#e+!r#e: o #($rare 1e 500 ! "*3# la ( "os$ 1e -1 .+.5! "a$*> % 17 (o#e+!r#e: o #e)#re 1e -00 ! "*3#> % 25 (o#e+!r#e: o #($rare 1e 200 ! "*3# la ( "os$ 1e -1&- .+.5! "a$*> % :0 (o#e+!r#e: o #e)#re 1e 800 ! "*3#. Cos$ l +e1# 'o(1era$ al 'er#oa1e# 're"e1e($e 6#'o$ez*8 es$e 1e -0 .+.5! "a$*. S* se ,($o"+eas"* 0#)a s$o" l # ,( "az l ,( "are se $#l#zeaz* +e$o1a %I%O. Rezolvare: Gi!a stocului n cazul n care se utilizeazO G:G9 se prezintO ast el. /ata :ntrOri T (ost (ost T unitar total mii :e!iri (ost (ost unitar total mii Stoc (ost (ost total unitar mii u.m. #0 #0.000 #0 "#.000 #0 "#.000 #* "0.500 #0 '.000 #* "0.500

0*;** 0#;** *0;** *-;**

#00 #0 50 0 #* "0.500 #00 #0

*.000 ,00 ,00 500 *,.000 "00 500 *,.000

'#

"5;** 30;**

"0

#*$#

'."'0 "00 #0 500 #* *00 #*$# '.000 "0.500 #.*#0

"00 500 "00 *00

#0 #* #*$# #*$#

'.000 "0.500 '."'0 #.*#0

716. O so"#e$a$e 'res$eaz* serv#"## 1e " r#era$ 'e 'la( #($er( )# #($er(a3#o(al. 4e 5 1e"e+!r#e N& "o(s#l# l 1e a1+#(#s$ra3#e 1e"#1e "a& ,("e'@(1 " l #a( ar#e NIl& s* l#"A#1eze a"$#v#$*3#le e9$er(e. 4e 8 1e"e+!r#e N& sDa a'ro!a$ ( 'la( 1e$al#a$ 'e($r a'l#"area a"es$e# 1e"#z##& ,( z#lele r+*$oare sDa 'ro"e1a$ la #(0or+area "l#e(3#lor )# a 'erso(al l # as 'ra 'ro"es l # 1e res$r "$ rare. Se es$#+eaz* "* 'e($r l#"A#1area a"$#v#$*3#lor e9$er(e se vor a(=a?a "Ael$ #el# 1e 1.000.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: K =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. comunicarea deciziei de restructurare clienilor !i personalului % obli% gaie implicitO deoarece induce a!teptarea cO activitOile eBterne vor i lichidate. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. cheltuielile cu lichidarea activitOilor eBterne. K =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a cheltuielilor angajate de restructurare. *.000.000 u.m. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri si ch + 0rovizioane pentru restructurare *.000.000 u.m.

7-2. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& a"$#vele " 'r#(1: D ( e"A#'a+e($ $eA(#" a "*r # valoare (e$* "o($a!#l* es$e 1e 10.000 e ro> a"es$ e"A#'a+e($ a 0os$ a"A#z#3#o(a$ la :0.06.ND2> D ( $ere( a"A#z#3#o(a$ la ( "os$ 1e l .000 e ro la 01.0-.ND: )# reeval a$ la :1.12.ND1 la (#vel l s +e# 1e 5.000 e ro> D ( s$o" 1e +a$er## 'r#+e " +'*ra$ la 25.06.N la ( "os$ 1e -00 e ro s# 1e're"#a$ 'e($r 10B 1#( valoare la ,("A#1erea e9er"#3# l # N> D o "rea(3* 1e 2.000 e ro 'r#v#(1 1re'$ r#le as 'ra ( # "l#e($ s$r*#(& "ores' (z*$oare (e# v@(z*r# e0e"$ a$e la 21.10.N> D s +a 1e 20.000 e ro ,( "o($ l " re($ la !a("*. Ra'or$ l 1e s"A#+! le 5e ro a evol a$ as$0el: 01.0-.ND: :0.06.ND2 :1.12.ND1 25.06.N 21.10.N :1.12.N 2&6 :&0 :&: :&7 :&9 -&0 S* se eval eze ele+e($ele 'reze($a$e a($er#or ,( le#& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: n bilanul la 3*.*".1$ elementele prezentate anterior sunt evaluate dupO cum urmeazO.

=lementele bilaniere

Suma n euro

(ursul de schimb # #

Suma n lei n care se ace conversia '0.000 '.000

=lemente monetare. convertite la cursul de nchidere AichiditOi (reane =lemente nemonetare evaluate la costul istoric. convertite la cursul zilei achiziiei =chipamente tehnice =lemente nemonetare reevaluate sau depreciate. convertite la cursul zilei ajustOrii de valoare @erenuri >aterii prime

"0.000 ".000

*0.000

30.000

5.000 3,0P3

3$3 #

*,.500 *.##0

'5

P3 #00 euro % #00 euro B *0% + 3,0 euro 7-:. La 25 (o#e+!r#e N& o ,($re'r#(1ere v#(1e ( # "l#e($ s$r*#( 'ro1 se ,( valoare 1e 10.000 e ro. Co($ravaloarea 'ro1 selor a 0os$ 1e"o($a$* la 25 1e"e+!r#e N. C rs l 1e s"A#+! le 5e ro a evol a$ as$0el: la 25 (o#e+!r#e N& l e ro 7 :&9 le#& #ar la 25 1e"e+!r#e N& l e ro 7 -&0 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e v@(zare )# ,("asarea "rea(3elor. Rezolvare: n contabilitate se vor nregistra urmOtoarele. % la "5.* l.1$ v&nzarea produselor 2*0.000 euro B 3$4 lei;euro3. (lieni + Cenituri din v&nzarea produselor 34.000 lei

% la "5.*".1$ ncasarea creanei aO de clieni 2*0.000 euro B # lei;euro3 !i recunoa!terea di erenelor de curs valutar 2*0.000 euro B l leu;euro3. (onturi curente la bOnci + % #0.000 lei (lieni 34.000 lei Cenituri din di erene de curs valutar *.000 lei

7--. 4e 15 (o#e+!r#e N& so"#e$a$ea ro+@(eas"* G a " +'*ra$ +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 5.000 e ro. 4la$a 0 r(#zor#lor se e0e"$ eaz* 'e 5 0e!r ar#e NI1. So"#e$a$ea G ,)# ,("A#1e "o($ r#le& ,( 0#e"are a(& la :1 1e"e+!r#e. C rs l +o(e1e# e ro'e(e a s 'or$a$ r+*$oarea evol 3#e: % la 15 (o#e+!r#e N: :&9 le#5e ro> % la :1 1e"e+!r#e N: -&01 le#5e ro> % la 5 0e!r ar#e NIl: -&0 le#5e ro. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e a"A#z#3#e& eval area 1a$or#e# la #(ve($ar )# 'la$a 1a$or#e#. Rezolvare: n contabilitatea societOii R vor avea loc urmOtoarele nregistrOri. % la *5 noiembrie 1$ cumpOrarea stocului de materii prime 25.000 euro B 3$4 lei;euro3. >aterii prime + Gurnizori *4.500 lei

% la 3* decembrie 1$ datorii urnizori + 5.000 euro B #$0* lei;euro + "0.050 lei !i recunoa!terea pierderii din di erene de curs valutar 25.000 euro B 0$** lei;euro3. (heltuieli din di erene de curs valutar + Gurnizori 550 lei

% la 5 ebruarie 15l$ plata urnizorului 25.000 euro B # lei;euro3 !i recunoa!terea unui c&!tig din di erene de curs valutar 25.000 euro B 0$0* lei;euro3. Gurnizori 2*4.500 lei 5 550 lei3 + % "0.050 lei (onturi curente la bOnci "0.000 lei Cenituri din di erene de curs valutar 50 lei

',

9peraia a generat o pierdere din di erene de curs valutar de 550 lei %50 lei + 500 lei. /in punct de vedere contabil nsO iecare eBerciiu a ost a ectat cu di erenele de curs corespunzOtoare. % eBerciiul 1$ cu o pierdere din di erene de curs de 550 leiE % eBerciiul 15l$ cu un c&!tig din di erene de curs de 50 lei. 7-5. La 15 a'r#l#e N& so"#e$a$ea ro+@(eas"* / a a"or1a$ ( ,+'r + $ 1e 100.000 e ro 0#l#ale# 0ra("eze %. A"es$ ,+'r + $ are& 1e 0a'$& "ara"$er l (e# 0#(a(3*r# 'er+a(e($e. C rs l +o(e1e# e ro'e(e a s 'or$a$ r+*$oarea evol 3#e: % % la 15 a'r#l#e N: :&8 le#5e ro> la :1 1e"e+!r#e N: -&0 le#5e ro.

S* se "o($a!#l#zeze& la /& a"or1area ,+'r + $ l # )# eval area "rea(3e# la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: n contabilitatea societOii > se vor nregistra urmOtoarele. % la *5 aprilie 1$ acordarea mprumutului 2*00.000 euro B 3$' lei;euro3. :mprumuturi acordate ilialelor + (onturi curente la bOnci 3'0.000 lei

% la 3* decembrie 1$ creana este de *00.000 euro B # lei;euro + #00.000 lei !i recunoa!terea di erenelor de curs 2*00.000 euro B 0$" lei;euro3. :mprumuturi acordate ilialelor + Cenituri din di erene de curs valutar "0.000 lei

7-6. La 15 a'r#l#e N& so"#e$a$ea 0ra("ez* / a a"or1a$ ( ,+'r + $ 1e 100.000 e ro 0#l#ale# % 1#( Ro+@(#a. A"es$ ,+'r + $ are& 1e 0a'$& "ara"$er l (e# 0#(a(3*r# 'er+a(e($e. C rs l +o(e1e# e ro'e(e a s 'or$a$ r+*$oarea evol 3#e: D la 15 a'r#l#e N: :&8 le#5e ro> D la :1 1e"e+!r#e N: -&0 le#5e ro. S* se "o($a!#l#zeze& la %& 'r#+#rea ,+'r + $ l # )# eval area 1a$or#e# la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: n contabilitatea societOii G se vor nregistra urmOtoarele. % la *5 aprilie 1$ primirea mprumutului 2*00.000 euro B 3$' lei;euro3. (onturi curente la bOnci + 7lte mprumuturi 3'0.000 lei !i datorii asimilate

% la 3* decembrie 1$ datoria este de *00.000 euro B # lei;euro + #00.000 lei !i recunoa!terea di erenelor de curs 2*00.000 euro B 0$" lei;euro3. (heltuieli din di erene de curs valutar + 7lte mprumuturi "0.000 lei !i datorii asimilate

752. %#e so"#e$a$ea /& al "*re# "a'#$al es$e 0or+a$ 1#( 5.900 1e a"3# (# " valoarea (o+#(al* 1e l .000 .+. A1 (area =e(eral* 1e"#1e 1#+#( area "a'#$al l # so"#al " 90.000 .+. ,( ve1erea ra+! rs*r## "*$re aso"#a3#. S* se "o($a!#l#zeze 1#+#( area "a'#$al l # so"#al. Rezolvare:

'-

9peraia genereazO urmOtoarele nregistrOri contabile. % diminuarea capitalului social !i nregistrarea datoriei aO de asociai. *0*" (apital subscris vOrsat + #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul 40.000 u.m.

% plata datoriei aO de asociai. #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul + 5*" (onturi curente la bOnci 40.000 u.m.

75:. So"#e$a$ea / are "a'#$al l so"#al 0or+a$ 1#( 6.000 1e a"3# (# " valoarea (o+#(al* 1e 1.000 .+. A1 (area =e(eral* a aso"#a3#lor 1e"#1e a"o'er#rea (e# '#er1er# 'rove(#$e 1#( e9er"#3##le $re" $e ,( valoare 1e 10.000 .+.& 'r#( a( larea a 10 a"3# (#. S* se "o($a!#l#zeze 1#+#( area "a'#$al l # so"#al. Rezolvare: 9peraia de acoperire a pierderii reportate genereazO urmOtoarea nregistrare contabilO. *0*" + ***0.000 iun. (apital subscris 8ezultatul vOrsat reportat 75-. So"#e$a$ea G a "o($ra"$a$ ( ,+'r + $ !a("ar ,( r+*$oarele "o(1#3##: % valoarea ,+'r + $ l # 100.000 .+.> % ra$a ,+'r + $ l #: 12B 6ra$* a( al*8> % 1 ra$a ,+'r + $ l #: o l (*. S* se 'rez#($e ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le =e(era$e 1e ,+'r + $. Rezolvare: mprumutul bancar genereazO urmOtoarele nregistrOri contabile. % contractarea mprumutului. 5*" + 5*4 *00.000 u.m. % plata dob&nzii a erente perioadei de mprumut 2*00.000 u.m. B *"% B l lunO -*" luni3. ,,, % rambursarea mprumutului. 5*4 + + 5*" 5*" *.000 u.m. *00.000 u.m.

755. 4res ' (e+ "*& la s0@r)#$ l l (## a'r#l#e N& o so"#e$a$e 'rez#($* r+*$oarea s#$ a3#e 'r#v#(1 $a9a 'e valoarea a1* =a$*: T2A 1e1 "$#!#l* 9.500 .+.& T2A "ole"$a$* 7.600 .+. S* se re= lar#zeze T2A. @C7 de recuperat + 4.500 u.m. % -.,00 u.m. + *.400 u.m. % (reana privind @C7 de recuperat se va contabiliza ast el. %+ ##", ##"##"# % 8ecuperarea @C7. 5*" + ##"# 4.500 u.m. -.,00 u.m. *.400u.m. *.400 u.m.

''

758. O ,($re'r#(1ere ro+@(eas"* a " +'*ra$ 1e la ( 0 r(#zor s$r*#(& la 25 o"$o+!r#e N& +*r0 r# ,( valoare 1e 50.000 e ro. Ce"o($area "o($ravalor## +*r0 r#lor a 0os$ e0e"$ a$* la 25 #a( ar#e NIl. ,($re'r#(1erea ,)# ,("A#1e "o($ r#le sale la :1 1e"e+!r#e N. C rs l +o(e1e# e ro'e(e a s 'or$a$ r+*$oarea evol 3#e: % la 25 o"$o+!r#e N: : le#5e ro> % la :1 1e"e+!r#e N: 2&9 le#5e ro> D la 25 #a( ar#e NIl: :&2 le#5e ro. S* se 'rez#($e ,(re=#s$r*r#le ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3## ro+@(e)$#. :n contabilitatea societOii rom&ne!ti vor avea loc urmOtoarele nregistrOri. % la "5 octombrie 1$ cumpOrarea stocului de mOr uri 250.000 euro B 3 lei;euro3. 3-* + #0* *50.000 lei % la 3* decembrie 1$ datoria aO de urnizori este de 50.000 euro B "$4 lei;euro + *#5.000 lei !i recunoa!terea c&!tigului din di erene de curs 250.000 euro B 0$* lei;euro3. #0* + -,5 5.000 lei % la "5 ianuarie 15l$ plata urnizorului 250.000 euro B 3$" lei;euro3 !i recunoa!terea unei pierderi din di erene de curs 250.000 euro B 0$3 lei; euro3. % + 5*" *,0.000 lei #0* *#5.000 lei ,,5 *5.000 lei 759. La l se'$e+!r#e N& so"#e$a$ea ro+@(eas"* / a a"or1a$ ( ,+'r + $ 1e 2.000.000 0ra("# 0#l#ale# sale elve3#e(e %. A"es$ ,+'r + $ are& 1e 0a'$& "ara"$er l (e# 0#(a(3*r# 'er+a(e($e. C rs l +o(e1e# elve3#e(e a s 'or$a$ r+*$oarea evol 3#e: D la l se'$e+!r#e N: : le#50ra("> D la :1 1e"e+!r#e N: :&1 le#50ra(". S* se 'rez#($e ,(re=#s$r*r#le ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3## / la l se'$e+!r#e s# la :1 1e"e+!r#e N& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. :n contabilitatea societOii > se vor nregistra urmOtoarele. % la l septembrie 1$ acordarea mprumutului 2".000.000 ranci B 3 lei; ranc3. mprumuturi acordate ilialelor + (onturi curente ,.000.000 lei la bOnci

% la 3* decembrie 1$ creanele sunt de ".000.000 ranci B 3$* lei; ranc + ,."00.000 lei si recunoa!terea di erenelor de curs 2".000.000 ranci B 9$l lei; ranc3. mprumuturi acordate ilialelor + Cenituri din di erene de curs valutar "00.000 lei

760.Se "o(s$#$ #e o so"#e$a$e 'e a"3# (# " ( "a'#$al s !s"r#s 1e 10.000 <SC. C rs l val $ar la 1a$a s !s"r#er## es$e 1e :&1 le#5<SC. A'or$ l a1 s 1e a"3#o(ar# ,( "o($ l "a'#$al l # s !s"r#s es$e re'reze($a$ 1e ( $#la? eval a$ la -.000 <SC )# 1e ( +erar 1e' s la !a("* ,( s +* 1e 6.000 <SC. C rs l val $ar la 1a$a re"e'3#e# +#?lo" l # 0#9 a1 s "a a'or$ ,( (a$ r* es$e 1e :&2 le#5<SC& #ar "el 1e la 1a$a v*rs*r## ( +erar l # ,( val $* ,( "o($ l !a("ar al so"#e$*3## es$e 1e :&05 le#5<SC. I(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3# (#le. % constituirea capitalului social 2*0.000 US/ B 3$* lei;US/3. #5, Q/econtari cu asociatii priv.capitalulM + *0** Q(apital subscris nevarsatM 3*.000 % inregistrarea varsamintelor "3* Q:nstalatiiM + *".'00 5*" Q(onturi la banciM *4."00 #5, Q/econtari cu asociatii priv.capit.M 3*.000 -,5 QCenituri din di .de cursM *.000 % virarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat *0** Q(apital subscris nevarsatM + *0*" Q(apital subscris varsatM 3*.000

'4

761. O so"#e$a$e "o+er"#al* Ao$*r*)$e +a?orarea "a'#$al l # so"#al " 10.000 le# 'r#( "o+'e(sarea (e# 1a$or## 0a3* 1e ( 0 r(#zor. I(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3# (#le. #0* QGurnizoriM + *0*" Q(apital subscris varsatM *0.000 vOrsat 762. Se 1a r+*$oarele 1a$e: so"#e$a$ea A are ( "a'#$al so"#al& v*rsa$ ,( $o$al#$a$e& 1#v#za$ ,( 10.000 1e a"3# (# " valoarea (o+#(al* 1e l le 5a"3# (e. Se Ao$*r*)$e +a?orarea "a'#$al l # so"#al 'r#($rD ( a'or$ re'reze($a$ 1e ( $#la? eval a$ la 1.-00 le#. ,( s"A#+! l a"es$ # a'or$ se e+#$ 1.000 1e a"3# (#. S +a "a'#$al r#lor 'ro'r## es$e 1e 1-.000 le#& 0##(1 re'reze($a$e& 'e l@(=* "a'#$al l so"#al& 1e rezervele "o(s$#$ #$e 1e so"#e$a$e ,( s +* 1e -.000 le#. To$o1a$*& so"#e$a$ea a 'l*$#$ ,( ( +erar s +a 1e 20 le# re'reze($@(1 "Ael$ #el# 'e($r e+#s# (ea (o#lor a"3# (#. I(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3# (#le le=a$e 1e a'or$. % majorarea capitalului social. #5, Q/econtari cu asociatii priv.capitM + % *.#00 *0*" Q(apital subscris varsatM *.000 *0# Q0rime de capitalM #00 % primirea aportului "*3 Q:nstalatii mijl.transp. anim. plantatiiM + #5, Q/econtari cu asociatii priv.capitM *.#00 76:. Se +a?oreaz* "a'#$al l so"#al 'r#( "o(vers#a (or o!l#=a3# (# ,( valoare $o$al* 1e 7.000 le# ,( a"3# (#& ,( s"A#+! l a"es$or o!l#=a3# (#& so"#e$a$ea e+#$e 5.000 1e a"3# (#& valoarea (o+#(al* a (e# a"3# (# 0##(1 1e l le 5a"3# (e& #ar valoarea 1e e+#s# (e& 1e 1&- le#5a"3# (e. I(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3# (#le. % majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor #5, Q/econtari cu asociatii priv.capitM + % -.000 *0*" Q(apital subscris varsatM 5.000 *0## Q0rime de capitalM ".000 % prime de conversie a obligaiunilor n aciuni *,* Q:mprumuturi din emisiunea de actiuniM+ #5, Q/econtari cu asociatii priv.capitM -.000

76-. C#( "o($a!#l#$a$ea (e# so"#e$*3# "o+er"#ale se e9$ra= r+*$oarele 1a$e e9#s$e($e la s0@r)#$ l a( l #: % "a'#$al so"#al: :.000 le#> % rezerve le=ale: 200 le#> % ve(#$ r# o!3#( $e: -.000 le#> % "Ael$ #el# e0e"$ a$e: 2.000 le#& 1#( "are 800 le# re'rez#($* "Ael$ #el# " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ '@(* ,( l (a (o#e+!r#e& #("l s#v. S* se ,($o"+eas"* 0or+ la "o($a!#l* 1e ,(re=#s$rare a re'ar$#z*r## la al$e rezerve a (e# "o$e 1e 10B 1#( 'ro0#$ l (#$*3##. Co$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$ es$e 1e 16B. Rezolvare: 8ezultatul contabil nainte de impozitare + #.000 lei % ".000 lei + ".000 lei 8ezultatul iscal + 8ezultatul contabil nainte de impozitare 5 (heltuielile nedeductibile % /educerile iscale + ".000 lei 5 '00 lei + ".'00 lei :mpozitul pe pro it + 2".000 lei 5 '00 lei3 B *,% + ##' lei 8ezultatul contabil net + ".000 lei % ##' lei + *.55" lei 0artea de pro it repartizatO la alte rezerve + *.55" lei B *0% + *55$" lei **8ezultatul reportat + 7lte rezerve *0,' *55$" lei

765. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e re'ar$#zarea 'ro0#$ l # (e$ 'e r+*$oarele 1es$#(a3##:

40

a8 1#v#1e(1e 1e 'la$*: 1.200 le#> !8 +a?orarea "a'#$al l # so"#al: 500 le#> "8 al$e rezerve: 100 le#. Rezolvare: a3 **8ezultatul reportat b3 **8ezultatul reportat c3 **8ezultatul reportat + *0,' 7lte rezerve *00 lei + *0*" (apital subscris vOrsat 500 lei + #5/ividende de platO *."00 lei

766. O so"#e$a$e "o+er"#al* r+eaz* s* 'r#+eas"* ,( "o($ l !a("ar o s !ve(3#e 1e :.000 le# 'e($r 'ro" rarea ( # $#la?. C '* a"A#z#3#o(area $#la? l # ,( valoare 1e 5.000 le#& se a"A#$* 0a"$ ra 'r#( !a("*. Es$#+*r#le le=a$e 1e a+or$#zarea $#la? l # s ($: 1 ra$a 1e $#l#zare 1e 5 a(#& r#$+ l l#(ear& valoarea rez#1 al* ( l*. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##& #("l s#v a+or$#zarea $#la? l # )# $re"erea la ve(#$ r# a (e# '*r3# 1#( s !ve(3#e& la s0@r)#$ l 'r#+ l # a( 1e $#l#zare. Rezolvare: n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % dreptul de a primi subvenia. ##5 Subvenii + #-5 Subvenii pentru investiii 3.000 lei

% ncasarea subveniei. 5*" (onturi curente la bOnci % achiziia utilajului. "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale si plantaii % plata datoriei aO de urnizori. #0# + 5*" 5.000 lei + #0# Gurnizori de imobilizOri 5.000 lei + ##5 Subvenii 3.000 lei

4*

Gurnizori de imobilizOri

(onturi curente la bOnci

% amortizarea utilajului la s &r!itul primului an. 5.000 lei ; 5 ani + *.000 lei. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 *.000 lei 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$

animalelor !i plantaiilor

% virarea unei pOri din subvenie la venituri. #-5 Subvenii pentru investiii + -5'# Cenituri din subvenii pentru investiii ,00 lei

767. So"#e$a$ea "o+er"#al* AL%A SA o!3#(e 1re'$ l 1e a 'r#+# o s !ve(3#e 'e($r #(ves$#3## ,( valoare 1e :.000 le#. <l$er#or se 'r#+e)$e 'r#( v#ra+e($ !a("ar s !ve(3#a res'e"$#v*. C#( a"eas$* s !ve(3#e se 0#(a(3eaz*& 'ar3#al& 'ro" rarea ( # $#la? ,( valoare 1e 10.000 le#> 1 ra$a (or+al* 1e 0 ("3#o(are a $#la? l # es$e 1e 5 a(#& a+or$#za!#l 'r#( +e$o1a l#(ear*. C '* 'r#+ l a( 1e $#l#zare& $#la? l res'e"$#v es$e v@(1 $ la 're3 l 1e 9.000 le#. ,( a"es$e "o(1#3## se res$#$ #e 'r#( !a("* s !ve(3#a r*+as*. 4la$a 0 r(#zor l # se 0a"e 'r#( v#ra+e($ !a("ar. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3# (#& #("l s#v a+or$#zarea )# $re"erea la ve(#$ r# a s !ve(3#e# 'e($r #(ves$#3##. Rezolvare: n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % dreptul de a primi subvenia. ##5 Subvenii % ncasarea subveniei. 5*" (onturi curente la bOnci + #-5 Subvenii pentru investiii 3.000 lei

##5 Subvenii

3.000 lei

% achiziia utilajului. "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii + % plata datoriei aO de urnizori. #0# Gurnizori de imobilizOri +

#0# Gurnizori de imobilizOri

*0.000 lei

5*" (onturi curente la bOnci

*0.000 lei

% amortizarea utilajului la s &r!itul primului an. ,'** + (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor "'*3 ".000 lei 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor

% virarea unei pOri din subvenie la venituri. #-5 Subvenii pentru investiii + -5'# Cenituri din subvenii pentru investiii % v&nzarea utilajului. ,00 lei

4"

#,* /ebitori diver!i + -5'3 Cenituri din v&nzarea activelor !i alte operaii de capital % descOrcarea gestiunii. % + "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital'.000 lei % rambursarea unei pOri din subvenie. #-5 Subvenii pentru investiii + 5*" (onturi curente la bOnci

4.000 lei

*0.000 lei ".000 lei

".#00 lei

768. O so"#e$a$e "o+er"#al* e+#$e 10.000 1e o!l#=a3# (# " valoarea (o+#(al* 1e 10 le#. Co!@(1a a( al* es$e 1e 50B. La s"a1e(3* D 1 '* ( a( D o!l#=a3# (#le se "o(ver$es" ,( a"3# (#& ,( "o(1#3##le ,( "are valoarea (o+#(al* $o$al* a a"3# (#lor e+#se es$e 1e 85.000 le#. Toa$e 1e"o($*r#le se 0a" ,( ( +erar. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % emisiunea obligaiunilor. 5*" (onturi curente la bOnci + *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni *00.000 lei

% plata dob&nzii anuale 2*00.000 lei B 50%3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci 50.000 lei

% conversia obligaiunilor n aciuni. #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul + % *0*" (apital subscris vOrsat *0## 0rime de conversie a obligaiunilor n aciuni *00.000 lei *00.000 lei '5.000 lei *5000 lei

*,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni

#5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul

769. O so"#e$a$e "o+er"#al* e+#$e 10.000 1e o!l#=a3# (# "are se v@(1 la valoarea (o+#(al* 1e l le 5! "a$*. Co!@(1a a( al* es$e 1e -5B. C '* ( a( o!l#=a3# (#le se r*s" +'*r* la valoarea (o+#(al*& #ar a'o# se a( leaz*. A$@$ v@(zarea& "@$ )# " +'*rarea o!l#=a3# (#lor& 're" + )# 'la$a 1o!@(z## se real#zeaz* " ( +erar. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare:

43

n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % emisiunea obligaiunilor. 5*" (onturi curente la bOnci + *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni *00.000 lei

% plata dob&nzii la s &r!itul primului an 2*00.000 lei B #5%3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile % rOscumpOrarea obligaiunilor. 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate % anularea obligaiunilor. *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni + 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate *00.000 lei + 5*" (onturi curente la bOnci *00.000 lei + 5*" (onturi curente la bOnci #5.000 lei

770. O so"#e$a$e "o+er"#al* e+#$e ( 'a"Ae$ 1e 1.000 o!l#=a3# (# " valoare (o+#(al* )# 're3 1e ra+! rsare 1e 25 le#& "are se v@(1 'r#( !a("* la 're3 l 1e 20 le#5! "a$*. Ra$a 1o!@(z## es$e 1e 10B. O!l#=a3# (#le se r*s" +'*r* ,( ( +erar 1 '* 2 a(#& la ( 're3 1e 25 le#5! "a$*& a'o# se a( leaz*. 4r#+ele 1e ra+! rsare se a+or$#zeaz* ,( 1o * $ra()e a( ale e=ale. Toa$e 1e"o($*r#le se 0a" ,( ( +erar. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % emisiunea obligaiunilor. % + *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 5*" (onturi curente la bOnci "0.000 lei *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor 5.000 lei % plata dob&nzii la s &r!itul primului an 2"5.000 lei B *0%3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci ".500 lei "5.000 lei

% amortizarea primelor de rambursare la s &r!itul anului l 25.000;"3. ,',' (heltuieli inanciare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor + *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor ".500 lei

4#

% plata dob&nzii la s &r!itul anului " 2"5.000 lei B *0%3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci ".500 lei

% amortizarea primelor de rambursare la s &r!itul anului " 25.000 lei ; " ani3. ,',' + *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor (heltuieli inanciare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor % rOscumpOrarea obligaiunilor. 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate % anularea obligaiunilor. + 5*" (onturi curente la bOnci "5.000 lei ".500 lei

*,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni + 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate "5.000 lei 771. O so"#e$a$e "o+er"#al* 'r#+e)$e n "o($ l 1e 1#s'o(#!#l ( "re1#$ !a("ar 'e $er+e( l (= ,( s +* 1e 10.000 le#. Ra+! rsarea ,+'r + $ l # se 0a"e ,("e'@(1 " l (a a GDa 1e la "o($ra"$are )# '@(* ,( l (a a Gl2Da& ,( $ra()e e=ale. Co!@(1a a( al* es$e 1e -0B )# se 'l*$e)$e l (ar. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % primirea mprumutului. 5*" (onturi curente la bOnci + *," (redite bancare pe termen lung *0.000 lei

% la s &r!itul iecOreia dintre primele *0 luni se contabilizeazO plata dob&nzii 2*0.000 lei B #0% B l lunO ; *" luni3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci 333$3 lei

% la s &r!itul iecOreia dintre lunile a R%a p&nO la a RlC%a se contabilizeazO rambursarea unei tran!e de mprumut 2*0.000 lei ; 5 ani3. *," (redite bancare pe termen lung + 5*" (onturi curente la bOnci ".000 lei

la s &r!itul iecOreia dintre lunile a Rl%a p&nO la a RlC%a se contabilizeazO plata dob&nzii pentru mprumutul rOmas nerambursat 2'.000 lei B #0% B l lunO ;*" luniE ,.000 lei B #0% B l lunO ;*" luniE #.000 lei B #0% B l lunO ; *" luniE ".000 lei B #0% B l lunO ; *" luni3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci dob&nda calculatO

45

772. O so"#e$a$e "o+er"#al* 'r#+e)$e ( "re1#$ !a("ar ,( 1ev#ze ,( valoare 1e 1.000 <SC la " rs l 1e : le#5<SC& "are se res$#$ #e ,( 1o * $ra()e e=ale la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(. Co!@(1a a( al* es$e 1e 10B )# se a"A#$* la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(. La s0@r)#$ l 'r#+ l # a( " rs l es$e 1e :& l le#5<SC& #ar la s0@r)#$ l a( l # 2 " rs l es$e 1e 2&8 le#5<SC. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: n contabilitatea societOii se nregistreazO urmOtoarele. % primirea mprumutului 2*.000 US/ B 3 lei;US/3. 5*"# (onturi la bOnci n valutO + *," (redite bancare pe termen lung 3.000 lei

% la s &r!itul primului an se contabilizeazO plata dob&nzii 2l .000 US/ B *0% B 3$ l lei;US/3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci 3*0 lei

% la s &r!itul primului an se contabilizeazO rambursarea unei tran!e de mprumut 2500 US/ B 3$* lei;US/3 !i se constatO o pierdere din di erene de curs 2500 US/ B 0$* lei;US/3. % + *," (redite bancare pe termen lung ,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar 5*"# (onturi la bOnci n valutO l.500 lei 50 lei *.550 lei

% se recunoa!te di erena de curs pentru mprumutul rOmas. 500 US/ B 3$* lei;US/ + *.550 leiE *.550 lei % 500 US/ B 3 lei;US/ 2sold *,"3 + 50 lei.

,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar +

*," (redite bancare pe termen lung50 lei

% la s &r!itul anului " se contabilizeazO plata dob&nzii 2500 US/ credit rOmas B *0% B "$' lei;US/3. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + 5*" (onturi curente la bOnci *#0 lei

% se contabilizeazO de asemenea rambursarea celei de%a doua tran!e de mprumut 2500 US/ B "$' lei;US/3 !i se constatO un c&!tig din di erene de curs 2500 US/ B 0$3 lei;US/3. *," (redite bancare + % *.550 lei 5*"# (onturi la bOnci n valutO pe termen lung l .#00 lei -,5 Cenituri din di erene de curs valutar *50 lei 77:. O 0#l#al* 'r#+e)$e 1e la so"#e$a$eaD+a+* ( ,+'r + $ 'e 2 a(# 1e 8.000 le#& "are se res$#$ #e ,( 1o * $ra()e a( ale e=ale. Co!@(1a a( al* es$e 1e 10B )# se 'l*$e)$e la s0@r)#$ l a( l #. S* se ,(re=#s$reze a"es$e o'era3## ,( "o($a!#l#$a$e 6la 0#l#al*8. Rezolvare: n contabilitatea ilialei se vor nregistra urmOtoarele. % primirea mprumutului. 5*" (onturi curente la bOnci + /atorii aO de entitOile a iliate *,,* '.000 lei

4,

% la s &r!itul primului an se contabilizeazO plata dob&nzii 2'.000 lei B *0%3 !i rambursarea primei tran!e de mprumut 2'.000 lei ; " tran!e3. % + 5*" (onturi curente la bOnci ,,, (heltuieli privind dob&nzile '00 lei *,,* /atorii aO de entitOile a iliate #.000 lei #.'00 lei

% la s &r!itul anului " se contabilizeazO plata dob&nzii la creditul rOmas$ 2'.000 lei % #.000 lei3 B *0% + #00 lei$ !i rambursarea ultimei tran!e de mprumut. % + ,,, (heltuieli privind dob&nzile *,,* /atorii aO de entitOile a iliate 5*" (onturi curente la bOnci #.#00 lei #00 lei #.000 lei

77-. Se a"A#z#3#o(eaz* ( 'ro=ra+ #(0or+a$#" la 're3 l 1e 10.000 le#& T2A 19B& "are se a"A#$* 'r#( v#ra+e($ !a("ar. A+or$#zarea 'ro=ra+ l # #(0or+a$#"& 'o$r#v#$ 1e"#z#e# Co(s#l# l # 1e A1+#(#s$ra3#e& se 0a"e ,( : a(#& 'r#( +e$o1a l#(ear*. C '* : a(# es$e s"os 1#( ev#1e(3*. Se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3# (#& #("l s#v a+or$#zarea 'ro=ra+ l #. S* se 'rez#($e +o1 l 1e ,(re=#s$rare ,( "o($a!#l#$a$e a o'era3##lor. Rezolvare: % achiziia programului. % "0' 7lte imobilizOri necorporale ##", @C7 deductibilO % plata urnizorilor. #0# Gurnizori de imobilizOri + 5*" (onturi curente la bOnci **.400 lei + #0# Gurnizori de imobilizOri **.400 lei *0.000 lei *.400 lei

% la s &r!itul iecOruia dintre cei 3 ani de utilizare se contabilizeazO amortizarea 2*0.000 lei ; 3 ani + 3.333$3 lei3. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'0' 7mortizarea altor imobilizOri necorporale 3.333$3 lei

% la s &r!itul celor 3 ani de utilizare programul este scos din evidenO. "'0' 7mortizarea altor imobilizOri necorporale + "0' 7lte imobilizOri necorporale *0.000 lei

4-

775. O so"#e$a$e "o+er"#al* Ao$*r*)$e s* ,)# +o1er(#zeze $eA(olo=#a 1e 0a!r#"a3#e a ( # 'ro1 s. <(#$a$ea a"A#$* ,( ( +erar ( ava(s 1e 5.000 le# ( # #(s$#$ $ 1e 'ro#e"$are "are va real#za l "r*r#le 1e 1ezvol$are. C '* 0#(al#zarea l "r*r#lor& #(s$#$ $ l 0a"$ reaz* 1o" +e($a3#a la valoarea 1e 20.000 le#& T2A 2-B& a"es$ea r+@(1 s* 0#e re"e'3#o(a$e. Ce"o($area 0a"$ r## se 0a"e 'r#( !a("*& 3#(@(1 Dse sea+a 1e ava(s l a"A#$a$. CAel$ #el#le 1e 1ezvol$are se a+or$#zeaz* ,( 20 1e l (#. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3# (#& #("l s#v a+or$#zarea l (ar* a "Ael$ #el#lor 1e 1ezvol$are )# s"oa$erea 1#( ev#1e(3* a "Ael$ #el#lor a+or$#za$e. Rezolvare: % plata avansului. % + 5*" (onturi curente la bOnci "3# 7vansuri acordate pentru imobilizOri necorporale ##", @C7 deductibilO % primirea acturii de la urnizori. % "03 (heltuieli de dezvoltare ##", @C7 deductibilO % plata urnizorilor. #0# Gurnizori de imobilizOri + % "3# 7vansuri acordate pentru imobilizOri necorporale 5*" (onturi curente la bOnci ##", @C7 deductibilO % la s &r!itul iecOrei luni se contabilizeazO amortizarea 2"0.000 lei ; "0 luni3. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'03 7mortizarea cheltuielilor de dezvoltare *.000 lei "3.'00 lei #.03" lei *4.'00 lei 4,' lei + #0# Gurnizori de imobilizOri "#.'00 lei "0.000 lei #.'00 lei 5.000 lei #.03" lei 4,' lei

% la s &r!itul celor 3 ani de utilizare$ imobilizarea este scoasO din evidenO. "'03 7mortizarea cheltuielilor de dezvoltare + "03 (heltuieli de dezvoltare "0.000 lei

776. Se a"A#z#3#o(eaz* ( $ere( " 're3 l 1e 50.000 le#& T2A 2-B& "are se a"A#$* " or1#( 1e 'la$*. 4e a"es$ $ere( se e0e"$ eaz* a'o# l "r*r# 1e 1ese"are 1e o 0#r+* s'e"#al#za$*. L "r*r#le 1e a+e(a?are s ($ 0a"$ ra$e la s +a 1e 20.000 le#& T2A 2-B& #ar a'o# se 0a"e re"e'3#a 0#(al*. I(ves$#3#a se a+or$#zeaz* ,($rDo 'er#oa1* 1e - a(#. C '* : a(# se v#(1e $ere( l ,+'re (* " a+e(a?*r#le a0ere($e 'e($r s +a 1e 80.000 le#& T2A 2-B. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: % achiziia terenului. % "*** @erenuri ##", @C7 deductibilO + #0# Gurnizori de imobilizOri ,".000 lei 50.000 lei *".000lei

4'

% plata urnizorilor. #0# Gurnizori de imobilizOri + % primirea acturii pentru amenajarea de terenuri. % + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie ##", @C7 deductibilO % recepia lucrOrilor. "**" 7menajOri de terenuri + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie "0.000 lei #0# Gurnizori de imobilizOri "#.'00 lei "0.000 lei #.'00 lei 5*" (onturi curente la bOnci ,".000 lei

% la s &r!itul iecOruia dintre primii 3 ani se contabilizeazO amortizarea 2"0.000 lei ; # ani + 5.000 lei;an3. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'** 7mortizarea amenajOrilor de terenuri 5.000 lei

781. O (#$a$e ,("Ae#e ( "o($ra"$ " ( a($re're(or 'e($r "o(s$r #rea ( # 1e'oz#$. La s0@r)#$ l 'r#+e# l (#& "o(s$r "$or l 0a"$ reaz* l "r*r#le 1e #(ves$#3## la valoarea 1e 6.000 le#& T2A 2-B. ,( a 1o a l (* se 0#(al#zeaz* l "r*r#le 1e #(ves$#3## )# se 0a"$ reaz* res$ l l "r*r#lor ,( valoare 1e -.000 le#& T2A 2-B. A"A#$area 0a"$ r#lor se 0a"e " or1#( 1e 'la$*. C ra$a 1e $#l#zare a 1e'oz#$ l # es$e 1e 25 a(#. C '* a+or$#zarea #($e=ral*& 1e'oz#$ l se v#(1e " 're3 l 1e :.000 le#& T2A 2-B& 0a"$ ra ,("as@(1 Dse " or1#( 1e 'la$*. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##. Rezolvare: % primirea acturii de investiii la s &r!itul primei luni. % + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri -.##0 lei ,.000 lei *.##0 lei

% primirea acturii de investiii la s &r!itul lunii a doua. % + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie ##", @C7 deductibilO % recepia lucrOrilor. "*" (onstrucii + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie % plata urnizorilor. #0# Gurnizori de imobilizOri % amortizarea anualO 2*0.000 lei ; "5 ani + #00 lei;an3. + 5*" (onturi curente la bOnci *".#00 lei *0.000 lei #0# Gurnizori de imobilizOri #.4,0 lei #.000 lei 4,0 lei

44

,'** + (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor

"'** 7mortizarea amenajOrilor de terenuri

#00 lei

% v&nzarea construciei la s &r!itul perioadei de utilizare. #,* /ebitori diver!i + % 3.-"0 lei -5'3 3.000 lei Cenituri din v&nzarea activelor si alte operaii de capital ##"- @C7 colectatO -"0 lei

% descOrcarea gestiunii. "'*" 7mortizarea construciilor + "*" (onstrucii *0.000 lei 782. Se reeval eaz* 'e($r 'r#+a 1a$* o "l*1#re "are are valoarea 1e #($rare 1e :.000 le#& #ar valoarea ? s$* 1e 5.500 le#. A+or$#zarea " + la$* a "l*1#r## la 1a$a reeval *r## es$e 1e l .000 le#. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##& 1a"* se $#l#zeaz* 'ro"e1e l reeval *r## valor## r*+ase. Rezolvare: % anularea amortizOrii cumulate. "'*" 7mortizarea construciilor + "*" (onstrucii *.000 lei

% reevaluarea valorii nete 25.500 lei % ".000 lei3. *05 3.500 lei 8ezerve din reevaluare 78:. La :0.06.N a 0os$ a"A#z#3#o(a$ ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ "are a av $ ( "os$ 1e a"A#z#3#e 0*r* T2A 1e 10.000 le#& T2A 2-B. A"es$ +#?lo" 1e $ra(s'or$ es$e s ' s ( # re=#+ 1e a+or$#zare l#(ear& ,( 0 ("3#e 1e o 1 ra$* (or+al* 1e $#l#zare 1e 5 a(#. La :1.12.NI1 a"es$ +#?lo" 1e $ra(s'or$ a 0os$ reeval a$ la 10.500 le# 6valoarea (e$* reeval a$*8. S* se 0a"* ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le 'e($r : 1. a"A#z#3#o(area +#?lo" l # 1e $ra(s'or$ )# a+or$#zarea 'e($r a( l N> 2. a+or$#zarea 'e($r a( l NIl )# reeval area 'e($r a( l NIl 'r#( +e$o1a reeval *r## valor## r*+ase. Rezolvare: % achiziia utilajului. % + "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri *".#00 lei *0.000 lei ".#00 lei "*" (onstrucii +

% amortizarea n primul an de utilizare este de *0.000 lei ; 5 ani B , luni -*" luni +*.000 lei. ,'** (heltuieli + "'*3 7mortizarea *.000 lei

*0

de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor

instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor

W (ost la 30.0,.1 *0.000 lei % 7mortizare cumulatO 20*.0-.1%3*.*".13 2*.000 lei5 ".000 lei amortizarea anualO 2*0.000 lei ; 5 ani33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.000 lei +Caloare rOmasO la 3*.*".15* -.000 lei % anularea amortizOrii cumulate. "'*" 7mortizarea construciilor + "*" (onstrucii 3.000 lei

% reevaluarea valorii nete 2*0.500 lei % -.000 lei + 3.500 lei3. *05 3.500 lei 8ezerve din reevaluare 78-. La :0.06.N a 0os$ a"A#z#3#o(a$ ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ "are a av $ ( "os$ 1e a"A#z#3#e 0*r* T2A 1e 10.000 le#& T2A 2-B. A"es$ +#?lo" 1e $ra(s'or$ es$e s ' s ( # re=#+ 1e a+or$#zare l#(ear& ,( 0 ("3#e 1e o 1 ra$* (or+al* 1e $#l#zare 1e 5 a(#. La :1.12.NI1 a"es$ +#?lo" 1e $ra(s'or$ a 0os$ reeval a$ la valoarea ? s$* 1e 10.500 le# 6valoarea (e$* reeval a$*8. S* se 0a"* ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le 'e($r : 10. a"A#z#3#a +#?lo" l # 1e $ra(s'or$ )# a+or$#zarea a( l # N> 11. a+or$#zarea a( l # NIl )# reeval area& 1a"* se $#l#zeaz* +e$o1a reeval *r## valor## !r $e )# a a+or$#z*r## " + la$e. Rezolvare: % achiziia utilajului. % + "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri *".#00 lei *0.000 lei ".#00 lei "*" (onstrucii +

% amortizarea n primul an de utilizare este de *0.000 lei ; 5 ani B , luni;*" luni +*.000 lei. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor % % + "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor *.000 lei

(ost la 30.0,.1 7mortizare cumulatO 20*.0-.1%3*.*".13 2*.000 lei5 ".000 lei amortizarea anualO 2*0.000 lei -5 ani33XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.000 lei + Caloare rOmasO la 3*.*".15* -.000 lei % :ndice de actualizare + Caloare justO la 3*.*".15* ; Caloare rOmasO la 3*.*".15* + *0.500 lei ; -.000 lei + *$5

*0.000 lei

*0

% Caloare brutO actualizatO 2*0.000 lei B *$53 *5.000 lei % Caloare brutO iniialOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*0.000 lei + /i erenO pozitivO din reevaluare a erentO valorii brute 5.000 lei % 7mortizare cumulatO actualizatO 23.000 lei B *$53 #.500 lei % 7mortizare cumulatO iniial 3.000 lei + /i erenO pozitivO din reevaluare a erentO amortizOrii cumulate *.500 lei % contabilizarea reevaluOrii. "*" (onstrucii + *05 8ezerve din reevaluare 5.000 *.500

*05 rezerve din reevaluare + "'*3 amortzarea instalatiilor$ etc

786. O so"#e$a$eD+a+* a"or1* ( ,+'r + $ 'e 2 a(# 1e 8.000 le# (e# 0#l#ale& "are se res$#$ #e ,( 1o * $ra()e a( ale e=ale. Co!@(1a a( al* es$e 1e 10B )# se ,("aseaz* la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(. S* se ,(re=#s$reze a"es$e o'era3## ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3##D+a+*. Rezolvare: n contabilitatea societOii%mamO se vor nregistra urmOtoarele. % acordarea mprumutului. ",-* Sume datorate de entitOile a iliate + 5*" (onturi curente la bOnci '.000 lei

% la s &r!itul primului an se contabilizeazO ncasarea dob&nzii 2'.000 lei B *0%3 !i a primei tran!e de mprumut 2'.000 lei ; " tran!e + #.000 lei3. 5*" (onturi curente la bOnci + % -,, Cenituri din dob&nzi ",-* Sume datorate de entitOile a iliate #.'00 lei '00 lei #.000 lei

% la s &r!itul anului " se contabilizeazO ncasarea dob&nzii la creditul rOmas 2'.000 lei % #.000 lei3 B *0% !i a ultimei tran!e de mprumut. 5*" (onturi curente la bOnci + % -,, Cenituri din dob&nzi ",-* Sume datorate de entitOile a iliate #.#00 lei #00 lei #.000 lei

787. Se 'r#+e)$e " $#$l =ra$ #$ ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ a "*r # valoare 1e ,(re=#s$rare es$e 1e 8.000 le#& a+or$#za!#l ,( - a(# 'r#( re=#+ l l#(ear. C '* 1o# a(# 1e 0olos#re +#?lo" l 1e $ra(s'or$ res'e"$#v se "aseaz*. 2aloarea (ea+or$#za$* se $re"e #($e=ral as 'ra "Ael$ #el#lor. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: % primirea imobilizOrii. "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii + #-53 /onaii pentru investiii '.000 lei

% amortizarea anualO 2'.000 lei ;# ani + ".000 lei;an3.

*0

,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor

"'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor

".000 lei

% virarea subveniei la venituri 2'.000 lei ; # ani + ".000 lei;an3. #-53 /onaii pentru investiii % casarea imobilizOrii dupO doi ani. % + "*3 "'*3 :nstalaii tehnice$ 7mortizarea mijloace de transport$ instalaiilor$ animale !i plantaii mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital % virarea subveniei rOmase la venituri. #-53 /onaii pentru investiii + -5'# Cenituri din subvenii pentru investiii #.000 lei '.000 lei #.000 lei + -5'# Cenituri din subvenii pentru investiii ".000 lei

#.000 lei

788. Se Ao$*r*)$e +o1er(#zarea (e# +a)#(# 'e($r 0a!r#"area A@r$#e# "are are valoarea "o($a!#l* 1e 12.000 le#. ,( a"es$ s"o'& se " +'*r* "o+'o(e($e 1e :.000 le#& T2A 2-B& "are se ,("or'oreaz* ,( e"A#'a+e($ l s ' s +o1er(#z*r##. C ra$a (or+al* 1e $#l#zare a +a)#(## es$e 1e 10 a(#& #ar 1 ra$a r*+as*& 1e - a(#. A+or$#zarea #(ves$#3#e# se 0a"e 'e 1 ra$a r*+as*. S* se e0e"$ eze ,(re=#s$rarea ,( "o($a!#l#$a$e a r+*$oarelor o'era3##: % " +'*rarea a""esor##lor> % a"A#$area 0a"$ r## " or1#( 1e 'la$*> % ,("or'orarea a""esor##lor> % a+or$#zarea a( al* a +a)#(## 'e 1 ra$a r*+as* 1 '* e0e"$ area +o1er(#z*r##. Rezolvare: % achiziia accesoriilor. % 30" >ateriale consumabile ##", @C7 deductibilO % plata datoriei aO de urnizori. #0* Gurnizori + 5*" (onturi curente 3.-"0 lei + #0* Gurnizori 3.-"0 lei 3.000 lei -"0 lei

*0

la bOnci % consumul de accesorii. ,0" (heltuieli cu materialele consumabile % modernizarea echipamentului. "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii + -"" Cenituri din producia de imobilizOri corporale 3.000 lei + 30" >ateriale consumabile 3.000 lei

% amortizarea anualO 2*5.000 lei ; # ani + 3.-50 lei;an3. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor si plantaiilor 3.-50 lei

789. O so"#e$a$e "o+er"#al* a"or1* (e# 0#l#ale 1#( "a1r l =r ' l # ( ,+'r + $ 1e 10.000 le# 'e o 1 ra$* 1e 2 a(# " o 1o!@(1* 're0ere(3#al* 1e :0B 'e a(. ,+'r + $ l se res$#$ #e ,( 1o * $ra()e e=ale la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(& "@(1 se ,("aseaz* )# 1o!@(z#le a( ale. <l$er#or 0#l#ala a #($ra$ ,( s$are 1e 0al#+e($ )#& "a r+are& ( sDa +a# ,("asa$ ra$a 1#( a( l al 1o#lea )# 1o!@(1a a0ere($*& "are se $re" la '#er1er#. Ce"o($*r#le se 0a" 'r#( !a("*. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: n contabilitatea societOii%mamO se vor nregistra urmOtoarele. % acordarea mprumutului. ",-* + Sume datorate de entitOile a iliate 5*" (onturi curente la bOnci *0.000 lei

% la s &r!itul primului an se contabilizeazO ncasarea dob&nzii 2*0.000 lei B 30%3 !i a primei tran!e de mprumut 2*0.000 lei ; " tran!e + 5.000 lei3. 5*" (onturi curente la bOnci + % -,, Cenituri din dob&nzi ",-* Sume datorate de entitOile a iliate '.000 lei 3.000 lei 5.000 lei

% la s &r!itul anului " se contabilizeazO dreptul de a ncasa dob&nda la creditul rOmas 25.000 lei B 30%3E ",-" + /ob&nda a erentO sumelor datorate de entitOile a iliate -,, Cenituri din dob&nzi *.500 lei

*0

% trecerea pe cheltuieli a creanelor asupra ilialei pentru dob&nda contabilizatO !i a ultimei tran!e de mprumut 2*0.000 lei % 5.000 lei3. ,5# 0ierderi din creane !i debitori diver!i + % ",-" /ob&nda a erentO sumelor datorate de entitOile a iliate ",-* Sume datorate de entitOile a iliate ,.500 lei *.500 lei

5.000 lei

790. O so"#e$a$e "o+er"#al* a"or1* la l #a( ar#e N (e# al$e ,($re'r#(1er# ( ,+'r + $ 'e $er+e( 1e 2 a(# ,( valoare 1e l . 000 <SC& la " rs l 1e :&1 le#5<SC. Co!@(1a es$e 1e 20B& "al" la$* a( al& s# ( se "a'#$al#zeaz*. La s0@r)#$ l 'r#+ l # a(& " rs l 1olar l # 6,( 0 ("3#e 1e "are se "al" leaz* )# 1o!@(1a8 es$e 1e :&2 le#5<SC. Co!@(1a se ,("aseaz* la ,("e' $ l a( l # r+*$or& "@(1 " rs l val $ar es$e 1e :&15 le#5<SC. La s0@r)#$ l "el # 1eDal 1o#lea a(& "@(1 se res$#$ #e ,+'r + $ l& " rs l val $ar es$e 1e :&: le#5<SC. Co!@(1a a0ere($* "el # 1eDal 1o#lea a( se ,(re=#s$reaz* )# se ,("aseaz* $o$ la a"ela)# " rs 1e :&: le#5<SC. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: n contabilitatea societOii se vor nregistra urmOtoarele. % acordarea mprumutului la l ianuarie 1 2*.000 US/ B 3$* lei;US/3. ",-5 mprumuturi acordate pe termen lung + 5*"# (onturi la bOnci n valutO 3.*00 lei % la s &r!itul primului an se contabilizeazO dob&nda de ncasat 2*.000 US/ B "0% B 3$" lei;US/3. ",-, Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung + -,, Cenituri din dob&nzi ,#0 lei % ncasarea dob&nzii 2*.000 US/ B "0% B 3$*5 lei;US/ + ,30 lei3. % + ",-, 5*"# /ob&nda a erentO (onturi la bOnci mprumuturilor n valutO acordate pe ,,5 termen lung (heltuieli din di erene de curs valutar ,#0 lei ,30 lei *0 lei

% la s &r!itul primului an se eBprimO mprumutul acordat la cursul de schimb de la nchiderea eBerciiului$ respectiv *.000 US/ B 3$" lei;US/ + 3."00 lei$ ceea ce genereazO o di erenO de curs avorabilO 2*.000 US/ B 0$* lei;US/3. ",-5 mprumuturi acordate pe termen lung + -,5 Venituri din diferene de curs valutar *00 lei % la s &r!itul anului al doilea se contabilizeazO dob&nda de ncasat 2*.000 US/ B "0% B 3$3 lei;US/3. ",-, Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung + -,, Cenituri din dob&nzi

,,0 lei

% ncasarea dob&nzii 2*.000 US/ B "0% B 3$3 lei;US/ + ,,0 lei3 !i recuperarea mprumutului acordat 2*.000 US/ B 3$3 lei;US/ + 3.300 lei3. 5*"# (onturi la bOnci n valutO % 3.4,0 lei ",-, Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung ,,0 lei ",-5 mprumuturi acordate pe termen lung 3."00 lei -,5 Cenituri din di erene de curs valutar *00 lei 791. So"#e$a$ea G a1 "e "a a'or$ ,( (a$ r* la "a'#$al l so"#e$*3## H ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ a "*r # valoare 1e ,(re=#s$rare ,( "o($a!#l#$a$e es$e 1e 10.000 le#& #ar a+or$#zarea " + la$* es$e 1e 2.000 le#. ,( s"A#+! l a"es$ # +#?lo" 1e $ra(s'or$

*0

so"#e$a$ea H e+#$e 8.000 a"3# (# " valoarea (o+#(al* 1e l le 5a"3# (e. 2aloarea 1e e+#s# (e es$e e=al* " valoarea (o+#(al*. S* se ,(re=#s$reze a"es$e o'era3## ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3## H. Rezolvare: % majorarea capitalului social prin aport n naturO. #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul % primirea aportului. "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii !i *0** (apital subscris nevOrsat + *0*" (apital subscris vOrsat '.000 lei + #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul '.000 lei + *0** (apital subscris nevOrsat '.000 lei

79:. O ,($re'r#(1ere 3#(e ev#1e(3a s$o" r#lor 1e +a$er## 'r#+e la "os$ e0e"$#v " a? $or l +e$o1e# #(ve($ar l # #($er+#$e($ ,( "o($a!#l#$a$ea 0#(a("#ar*. % s$o" l #(#3#al 1e +a$er## 'r#+e es$e 1e 100 J=> % "os$ l 1e a"A#z#3#e al s$o" l # #(#3#al es$e 1e 120 le#> % " +'*r*r# 1e +a$er## 'r#+e ,( " rs l l (##: -00 J=& "os$ l 1e a"A#z#3#e 0##(1 1e 1&- le#5J=& T2A 19B> D la #(ve($ar#erea 1e la s0@r)#$ l l (## sDa "o(s$a$a$ ( s$o" 1e +a$er## 'r#+e 1e 200 J=. Eval area s$o" l # se 0a"e la "os$ l +e1# al +a$er#e# 'r#+e res'e"$#ve. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: % achiziia materiilor prime 2#00 Yg B *$# lei;Yg + 5,0 lei3. % + #0* ,4# lei ,0* Gurnizori 5,0 lei (heltuieli cu materiile prime ##", *3# lei @C7 deductibilO Aa s &r!itul eBerciiului. % se anuleazO stocul iniial de materii prime. ,0* + 30* *"0 lei (heltuieli cu >aterii prime materiile prime % se recunoa!te stocul inal de materii prime la cost mediu. (ostul mediu al materiilor prime. 2*"0 lei 5 5,0 lei3 ; 2*00 Yg 5 #00 Yg3 + *$3, lei;Yg. Caloarea stocului inal. "00 Yg B *$3, lei;Yg + "-" lei. 30* + ,0* "-" lei

*0

>aterii prime

(heltuieli cu materiile prime

79-. Se $r#+#$e ( lo$ 1e 'ro1 se 0#(#$e ,(re=#s$ra$ la "os$ l 1e 'ro1 "3#e 1e 2.000 le# 'e($r a 0# v@(1 $e ,( "o(s#=(a3#e la 're3 1e :.000 le#. C '* v@(zarea 'ro1 selor& se $r#+#$e 0a"$ ra )# se ,("aseaz* ,( ( +erar. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##. Rezolvare: % livrarea produselor inite pentru a i v&ndute n regim de consignaie. 35# 0roduse a late la teri % v&nzarea produselor. #*** (lieni + % 3.-"0 lei -03.000 lei Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"-"0 lei @C7 colectatO + 3#5 0roduse inite ".000 lei

% descOrcarea gestiunii. -** Cariaia stocurilor + 35# 0roduse a late la teri ".000 lei

% ncasarea creanei. 5*" + #*** 3.000 lei (onturi curente (lieni la bOnci 795. So"#e$a$ea A l#vreaz* so"#e$*3## B +*r0 r# ,( valoare 1e 10.000 le#& T2A 2-B. Cos$ l 1e a"A#z#3#e al +*r0 r#lor l#vra$e 1e so"#e$a$ea A es$e 1e 8.000 le#. % r(#zor l a""e'$* "a 1e"o($area s* se 0a"* 'e !aza ( # !#le$ la or1#( ,($o"+#$ 1e "l#e($. C '* 'r#+#rea e0e"$ l # "o+er"#al& 0 r(#zor l ,l 1e' (e la !a("* )# se ,("aseaz* la s"a1e(3*. S* se ,(re=#s$reze a"es$e o'era3## ,( "o($a!#l#$a$ea 0 r(#zor l # 6so"#e$a$ea A8. Rezolvare: % v&nzarea mOr urilor. #*** (lieni + % -0*".#00 lei *0.000 lei Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"".#00 lei @C7 colectatO

% acceptarea biletului la ordin. #*3 + #*** *".#00 lei

*0

= ecte de primit de la clieni % depunerea e ectului comercial la bancO. 5**3 = ecte de ncasat +

(lieni

#*3 = ecte de primit de la clieni

*".#00 lei

ncasarea e ectului comercial. 5*" + 5**3 *".#00 lei (onturi curente = ecte de ncasat la bOnci 796. So"#e$a$ea A l#vreaz* 'ro1 se 0#(#$e so"#e$*3## B 6'e($r a"eas$a 'ro1 sele 0#(#$e s ($ +a$er## 'r#+e8 ,( valoare 1e 800 le#& T2A 2-B. % r(#zor l a""e'$* "a 1e"o($area s* se 0a"* 'e !aza ( # e0e"$ 1e "o+er3 6!#le$ la or1#(8. C '* 'r#+#rea e0e"$ l # "o+er"#al& 0 r(#zor l ,l 1e' (e la !a("* s're ,("asare la s"a1e(3*. Cos$ l 1e 'ro1 "3#e al 'ro1 selor 0#(#$e l#vra$e es$e 1e 500 le#. S* se ,(re=#s$reze o'era3##le ,( "o($a!#l#$a$ea "l#e($ l # 6so"#e$a$ea B8. Rezolvare: % achiziia materiilor prime. % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO % emiterea biletului la ordin. #0* + Gurnizori % plata e ectului comercial la scadenO. #03 + = ecte de plOtit #03 = ecte de plOtit 5*" (onturi curente la bOnci 44" lei 44" lei + #0* Gurnizori 44" lei '00 lei *4" lei

797. Co(0or+ "o($ra"$ l #& ( "l#e($ a"or1* ( # 0 r(#zor ( ava(s ,( ( +erar 1e 2.:80 le# 6#("l s#v T2A8. <l$er#or& 0 r(#zor l l#vreaz* "l#e($ l # se+#0a!r#"a$e& res'e"$#v +a$er## 'r#+e& ,( valoare 1e 15.000 le#& T2A 19B. 4re3 l 1e ,(re=#s$rare la 0 r(#zor al se+#0a!r#"a$elor es$e 1e 10.000 le#. Ce"o($area 0a"$ r## se 0a"e 'r#( !a("*& 3#(@(1 Dse sea+a 1e ava(s l a"or1a$ a($er#or. S* se ,(re=#s$reze o'era3##le ,( "o($a!#l#$a$ea "l#e($ l #. Rezolvare: % plata avansului. % #04 Gurnizori 6 debitori ##", @C7 deductibilO % achiziia materiilor prime. + 5*" (onturi curente la bOnci ".#'0 lei ".000 lei #'0 lei

*0

% 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO

#0* Gurnizori

*'.,00 lei *5.000 lei 3.,00 lei

% plata datoriei in&nd cont de avansul plOtit. % *'.,00 lei #04 Gurnizori % debitori ".000 lei 5*" (onturi curente la bOnci *,.*"0lei ##", @C7 deductibil #'0 lei 798. Co(0or+ "o($ra"$ l #& ( "l#e($ a"or1* ( # 0 r(#zor ( ava(s ,( ( +erar 1e 2.-80 le# 6#("l s#v T2A8. <l$er#or& 0 r(#zor l l#vreaz* "l#e($ l # se+#0a!r#"a$e& res'e"$#v +a$er## 'r#+e& ,( valoare 1e 15.000 le#& T2A 2-B. 4re3 l 1e ,(re=#s$rare la 0 r(#zor al se+#0a!r#"a$elor es$e 1e 10.000 le#. Ce"o($area 0a"$ r## se 0a"e 'r#( !a("*& 3#(@(1 Dse sea+a 1e ava(s l a"or1a$ a($er#or. S* se ,(re=#s$reze o'era3##le ,( "o($a!#l#$a$ea 0 r(#zor l #. Rezolvare: % ncasarea avansului. 5*" (onturi curente la bOnci + % #*4 (lieni % creditori ##"@C7 colectatO ".#'0 lei ".000 lei #'0 lei #0* Gurnizori +

% v&nzarea semi abricatelor. #*** (lieni + % -0" Cenituri din v&nzarea semi abricatelor ##"- @C7 colectatO % descOrcarea gestiunii. -** Cariaia stocurilor + 3#* Semi abricate *0.000 lei *'.,00 lei *5.000 lei 3.,00 lei

% ncasarea creanei clieni in&nd cont de avansul primit. % #*4 (lieni % creditori 5*" (onturi curente la bOnci ##"@C7 colectatO + #*** (lieni *'.,00 lei ".000 lei *,.*"0 lei #'0 lei

799. O so"#e$a$e "o+er"#al* v#(1e +*r0 r# ( # "l#e($ e9$er(& ,( "o(1#3#a 1e l#vrare %OB& ,( valoare 1e l .000 <SC& " rs l val $ar la 1a$a 0a"$ r*r## 0##(1 1e :&: le#5<SC. % r(#zor l a""e'$* "a 1e"o($area s* se 0a"* 'e !aza ( # !#le$ la or1#( ,($o"+#$ 1e "l#e($. <l$er#or& 0 r(#zor l ,l 1e' (e la !a("* s're s"o($are. Ta9a s"o($ l # 'er"e' $* 1e !a("*& res'e"$#v 1o!@(1a a0ere($* ,+'r + $ l # s ($ 1e 10B. La 1a$a ,("as*r## e0e"$#ve a e0e"$ l # "o+er"#al s"o($a$& " rs l val $ar es$e 1e :&- le#5<SC.

*0

,(re=#s$ra3# o'era3##le ,( "o($a!#l#$a$ea 0 r(#zor l #. Rezolvare: % v&nzarea mOr urilor 2*.000 US/ B 3$3 lei;US/ + 3.300 lei3. #*** (lieni + -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor 3.300 lei

% acceptarea biletului la ordin. #*3 = ecte de primit de la clieni + #*** (lieni 3.300 lei

% depunerea e ectului comercial la bancO spre scontare. 5**# = ecte remise spre scontare + #*3 = ecte de primit de la clieni 3.300 lei

% ncasarea e ectului comercial. ,"- (heltuieli cu serviciile bancare !i asimilate 3#0 lei 5*" (onturi curente la bOnci 3.0,0 lei 5**# = ecte remise spre scontare 3.300 lei -,5 Cenituri din di erente de curs valutar *00 lei 800. Se v@(1 ( # "l#e($ +*r0 r# 'e !az* 1e av#z 1e ,(so3#re a +*r0## ,( valoare 1e 1.000 le#& T2A 2-B> ,($o"+e)$e )# 0a"$ ra. Ce"o($*r#le se 0a" 'r#( !a("*. S* se ,(re=#s$reze a"es$e o'era3## ,( "o($a!#l#$a$ea a+!elor so"#e$*3#. Rezolvare: (ontabilizarea la v&nzOtor % v&nzarea mOr urilor. #*' (lieni% acturi de ntocmit + % -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"' @C7 neeBigibilO % emiterea acturii. #*** (lieni ##"' @C7 neeBigibilO #*' (lieni % acturi de ntocmit ##"- @C7 colectatO % ncasarea creanei clieni. 5*" (onturi curente la bOnci + #*** (lieni (ontabilizarea la cumpOrOtor % achiziia mOr urilor. *."#0 lei *.000 lei "#0 lei

l$er#or se

*."#0 lei "#0 lei *."#0 lei "#0 lei

*."#0 lei

**

% 3-* >Or uri ##"' @C7 neeBigibilO % primirea acturii. #0' Gurnizori % acturi nesosite ##", @C7 deductibilO

#0' Gurnizori% acturi nesosite*."#0 lei *.000 lei "#0 lei *."#0 lei "#0 lei #0* Gurnizori ##"' @C7 neeBigibilO "#0 lei *."#0 lei

% plata datoriei. #0* Gurnizori + 5*" (onturi curente la bOnci *."#0 lei

801. Se ,("aseaz* 'r#( !a("*& ,( 1e"e+!r#e& "A#r#a a0ere($* l (## #a( ar#e a a( l # r+*$or& ,( s +* 1e 100 le#& T2A 2-B. ,( a( l r+*$or se #("l 1e ,( rez l$a$ valoarea "A#r#e#. S* se ,(re=#s$reze o'era3##le ,( "o($a!#l#$a$ea "elor 1o# 'ar$e(er#. Rezolvare: (ontabilizarea la proprietar % ncasarea chiriei n decembrie. 5*" (onturi curente la bOnci + % #-" Cenituri nregistrate n avans ##"@C7 colectatO *"#lei *00 lei "# lei

% n ianuarie anul urmOtor se vireazO venitul n avans la rezultatul eBerciiului curent. #-" Cenituri nregistrate n avans (ontabilizarea la utilizator % plata chiriei n decembrie. % #-* (heltuieli nregistrate n avans ##", @C7 deductibilO % + 5*" (onturi curente la bOnci *"# lei *00 lei "# lei + -0, Cenituri din redevene$ locaii de gestiune !i chirii *00 lei

n ianuarie anul urmOtor se vireazO cheltuiala n avans la rezultatul eBerciiului curent. + #-* (heltuieli nregistrate *00 lei

,*" (heltuieli cu redevenele$

**

locaiile de gestiune !i chiriile

n avans

802. So"#e$a$ea A l#vreaz* so"#e$*3## B +*r0 r# ,( valoare 1e l .000 le#& T2A 2-B. Cos$ l 1e a"A#z#3#e al +*r0 r#lor v@(1 $e es$e 1e 600 le#. Ce"o($area 0a"$ r## se 0a"e 'e !aza ( # "e" e+#s 1e so"#e$a$ea B. S* se ,(re=#s$reze o'era3##le ,( "o($a!#l#$a$ea "elor 1o# 'ar$e(er#. Rezolvare: (ontabilizarea la v&nzOtor % v&nzarea mOr urilor. #*** (lieni + % -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO % descOrcarea gestiunii. ,0- (heltuieli privind mOr urile % ncasarea creanei clieni. 5*" (onturi curente la bOnci (ontabilizarea la cumpOrOtor % achiziia mOr urilor. % 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO % plata datoriei. #0* Gurnizori + 5*" (onturi curente la bOnci *."#0 lei + #0* Gurnizori *."#0 lei *.000 lei "#0 lei + #*** (lieni *."#0 lei + 3-* >Or uri ,00 lei *."#0 lei *.000 lei "#0 lei

80:. Se 'r#+e)$e ( "re1#$ !a("ar 'e : l (# ,( s +* 1e 9.000 le#& "are $re! #e ra+! rsa$ ,( : ra$e l (are e=ale ,("e'@(1 " s0@r)#$ l 'r#+e# l (#. Co!@(1a es$e 1e -0B 'e a( )# $re! #e a"A#$a$* l (ar. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: % primirea creditului. 5*" (onturi curente la bOnci + 5*4 (redite bancare pe termen scurt 4.000 lei

% la s &r!itul primei luni se contabilizeazO plata dob&nzii 24.000 lei B #0% B l lunO -*" luni3 !i rambursarea primei tran!e de mprumut 24.000 lei ; 3 tran!e + 3.000 lei3. % ,,, + 5*" (onturi curente 3.300 lei 300 lei

**

(heltuieli privind dob&nzile 5*4 (redite bancare pe termen scurt

la bOnci 3.000 lei

% la s &r!itul celei de%a doua luni se contabilizeazO plata dob&nzii la creditul rOmas de 4.000 lei % 3.000 lei + ,.000 lei 2,.000 lei B #0% B l lunO ; *" luni3 !i rambursarea celei de%a doua tran!e de mprumut. % + ,,, (heltuieli privind dob&nzile 5*4 (redite bancare pe termen scurt 5*" (onturi curente la bOnci 3."00 lei "00 lei 3.000 lei

% la s &r!itul lunii a treia se contabilizeazO plata dob&nzii la creditul rOmas de ,.000 lei % 3.000 lei + 3.000 lei 23.000 lei B #0% B l lunO ; *" luni3 !i rambursarea ultimei tran!e de mprumut. % + ,,, (heltuieli privind dob&nzile 5*4 (redite bancare pe termen scurt 5*" (onturi curente la bOnci 3.*00 lei *00 lei 3.000 lei

80-. Se 'r#+e)$e& la ,("e' $ l l (## 0e!r ar#e& ( "re1#$ !a("ar 'e 1o * l (# ,( valoare 1e l .000 <SC& la " rs l 1e :&2 le#5<SC. Co!@(1a 1e l B 'e l (* se a"A#$* ,( val $* la s0@r)#$ l 0#e"*re# l (#& "@(1 se res$#$ #e )# "ele 1o * ra$e e=ale. La s0@r)#$ l l (## 0e!r ar#e " rs l 1olar l # es$e 1e :&: le#5<SC& #ar la s0@r)#$ l l (## +ar$#e " rs l es$e 1e :&1 le#5<SC. ,(re=#s$ra3# ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le. Rezolvare: % primirea creditului 2*.000 US/ B 3$" lei;US/ + 3."00 lei3. 5*"# (onturi la bOnci n valutO + 5*4 (redite bancare pe termen scurt 3."00 lei

% la s &r!itul primei luni se contabilizeazO plata dob&nzii 2l .000 US/ B *% B 3$3 lei;US/3$ rambursarea primei tran!e de mprumut$ de *.000 US/ ; " tran!e + 500 US/ 2500 US/ B 3$" lei;US/3$ !i recunoa!terea pierderii din di erene de curs 2500 US/ B 0$* lei;US/3. % + ,,, (heltuieli privind dob&nzile 5*4 (redite bancare pe termen scurt ,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar 5*" (onturi curente la bOnci *.,'3 lei 33 lei *.,00 lei 50 lei

% la s &r!itul lunii a doua se contabilizeazO plata dob&nzii la creditul rOmas 2500 US/ B *% B 3$* lei;US/3$ rambursarea celei de%a doua tran!e de mprumut 2500 US/ B 3$" lei;US/3 !i recunoa!terea unui c&!tig din di erene de curs 2500 US/ B 0$* lei;US/3.

**

,,, (heltuieli privind dob&nzile 5*4 (redite bancare pe termen scurt

*5$5 lei *.,00 lei 5*"# *.5,5$5 lei (onturi la bOnci n valutO -,5 50 lei Cenituri din di erene de curs valutar

805. Care s ($ 'r#("#'alele 0or+e 1e ,(re=#s$rare "o($a!#l* ,( 'ar$#1* 1 !l*& 're" + )# rol l re=#s$relor s# 0or+ larelor +a# #+'or$a($e 'e "are a"es$ea le $#l#zeaz* ,( "o+ (? R*s' (s: Gormele de nregistrare contabilO sunt. orma de nregistrare contabilO Lmaestru%!ahNE orma de nregistrare contabilO Lpe jurnaleNE orme de nregistrare contabilO adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor. 0otrivit prevederilor Aegii contabilitOii nr. '";*44*$ republicatO$ registrele de contabilitate obligatorii sunt. 8egistrul%jurnal$ 8egistrul%inventar !i (artea mare. 8egistrele de contabilitate se utilizeazO n strictO concordanO cu destinaia acestora si se prezintO n mod ordonat !i ast el completate nc&t sO permitO$ n orice moment$ identi icarea !i controlul operaiunilor contabile e ectuate. 8egistrele de contabilitate se pot prezenta sub ormO de registru$ oi volante sau listOri in ormatice$ dupO caz. 8egistrul%jurnal este un document contabil obligatoriu n care se nregistreazO$ n mod cronologic$ toate operaiunile economico% inanciare. 8egistrul%inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreazO toate elementele de activ$ capitaluri proprii !i datorii$ grupate n uncie de natura lor$ inventariate de unitate$ potrivit legii. 8egistrul%inventar se ntocme!te la n iinarea unitOii$ cel puin o datO pe an pe parcursul uncionOrii unitOii$ cu ocazia uziunii$ divizOrii sau ncetOrii activitOii$ precum !i n alte situaii prevOzute de lege$ pe bazO de inventar aptic. (artea mare este un registru contabil obligatoriu n care se nregistreazO lunar !i sistematic$ prin regruparea conturilor$ mi!carea !i eBistena tuturor elementelor de activ$ capitaluri proprii !i datorii la un moment dat. 7cesta este un document contabil de sintezO !i sistematizare !i conine simbolul contului debitor !i al conturilor creditoare corespondente$ rulajul debitor !i creditor$ precum !i soldul contului pentru iecare lunO a anului curent. 8egistrul (artea mare poate conine c&te o ilO pentru iecare cont sintetic utilizat de unitate. (artea mare stO la baza ntocmirii balanei de veri icare. 8egistrul%jurnal$ 8egistrul%inventar !i registrul (artea mare se pOstreazO n unitate timp de *0 ani de la data ncheierii eBerciiului inanciar n cursul cOruia au ost ntocmite$ iar n caz de pierdere$ sustragere sau distrugere trebuie reconstituite n termen de maBimum 30 de zile de la constatare. 806. Care s ($ 'r#("#'alele o!l#=a3## 'r#v#(1 re"o(s$#$ #rea 1o" +e($elor ? s$#0#"a$#ve )# "o($a!#le '#er1 $e& s s$rase sa 1#s$r se? R*s' (s: 0entru a putea i nregistrate n contabilitate$ operaiunile economico% inanciare trebuie sO ie justi icate cu documente originale$ ntocmite sau reconstituite potrivit normelor n vigoare. 9rice persoanO care constatO pierderea$ sustragerea sau distrugerea unor documente justi icative sau contabile are obligaia sO ncuno!tin%eze$ n scris$ n termen de "# de ore de la constatare$ conducOtorul unitOii 2administratorul unitOii$ ordonatorul de credite sau altO persoanO care are obligaia gestionOrii unitOii respective3$ n termen de cel mult trei zile de la primirea comunicOrii$ conducOtorul unitOii trebuie sO ncheie un proces%verbal care sO cuprindO. a3 datele de identi icare a documentului dispOrutE b3 numele !i prenumele salariatului responsabil cu pOstrarea documentuluiE c3 data !i mprejurOrile n care s%a constatat lipsa documentului respectiv. 0rocesul%verbal se semneazO de cOtre. % conducOtorul unitOiiE % conducOtorul compartimentului inanciar%contabil al unitOii sau persoana mputernicitO sO ndeplineascO aceastO uncieE % salariatul responsabil cu pOstrarea documentuluiE !i % !e ul ierarhic al salariatului responsabil cu pOstrarea documentului$ dupO caz. Salariatul responsabil este obligat ca$ odatO cu semnarea procesului%verbal$ sO dea o declaraie scrisO asupra mprejurOrilor n care a dispOrut documentul respectiv.

**

(&nd dispariia documentelor se datoreazO nsu!i conducOtorului unitOii$ mOsurile prevOzute de normele n vigoare se iau de cOtre ceilali membri ai consiliului de administraie$ dupO caz. 9ri de c&te ori pierderea$ sustragerea sau distrugerea documentelor constituie in raciune$ se ncuno!tineazO imediat organele de urmOrire penalO. 8econstituirea documentelor se ace pe baza unui Ldosar de reconstituireN$ ntocmit separat pentru iecare caz. /osarul de reconstituire trebuie sO coninO toate lucrOrile e ectuate n legOturO cu constatarea !i reconstituirea documentului dispOrut$ !i anume. a3 sesizarea scrisO a persoanei care a constatat dispariia documentuluiE procesul%verbal de constatare a pierderii$ sustragerii sau distrugerii !i declaraia salariatului respectivE b3 dovada sesizOrii organelor de urmOrire penalO sau dovada sancionOrii disciplinare a salariatului vinovat$ dupO cazE c3 dispoziia scrisO a conducOtorului unitOii pentru reconstituirea documentuluiE o copie a documentului reconstituit. n cazul n care documentul dispOrut a ost emis de altO unitate$ reconstituirea se va ace de unitatea emitentO$ prin realizarea unei copii de pe documentul eBistent la unitatea emitentO$ n acest caz$ unitatea emitentO va trimite unitOii solicitatoare$ n termen de cel mult *0 zile de la primirea cererii$ documentul reconstituit. /ocumentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu !i vizibil meniunea L8=(91S@:@U:@N$ cu speci icarea numOrului !i datei dispoziiei pe baza cOreia s%a Ocut reconstituirea. /ocumentele reconstituite con orm normelor n vigoare constituie baza legalO pentru e ectuarea nregistrOrilor n contabilitate. 1u se pot re% constitui documentele de cheltuieli nenominale 2bonuri$ bilete de cOlOtorie nenominale etc.3 pierdute$ sustrase sau distruse nainte de a i nregistrate n contabilitate$ n acest caz$ vinovaii de pierderea$ sustragerea sau distrugerea documentelor suportO paguba adusO unitOii$ salariailor sau altor unitOi$ sumele respective recuper&ndu%se potrivit prevederilor legale. 0entru pagubele generate de pierderea$ sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc rOspunderi materiale$ care cuprind !i even% tualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective. ?Osirea ulterioarO a documentelor originale care au ost reconstituite poate constitui motiv de revizuire a sanciunilor aplicate$ n condiiile legii. n cazul gOsirii ulterioare a originalului$ documentul reconstituit se anuleazO pe baza unui proces%verbal !i se pOstreazO mpreunO cu pro% cesul%verbal n dosarul de reconstituire. (onducOtorii unitOilor vor lua mOsuri pentru asigurarea nregistrOrii !i evidenei curente a tuturor lucrOrilor ntocmite$ primite sau eBpediate$ stabilirea si evidena responsabililor de pOstrarea acestora$ evidena tuturor reconstituirilor de documente$ precum si pentru pOstrarea dosarelor de reconstituire$ pe toatO durata de pOstrare a documentului reconstituit. 807. Care s ($ "o(1#3##le 1e l "r "e $re! #e as#= ra$e "o+#s#e# 1e #(ve($ar#ere a( al* a ele+e($elor 1e a"$#v& "a'#$al r# 'ro'r## )# 1a$or##& 'o$r#v#$ (or+elor ,( 1o+e(# ? R*s' (s: n vederea bunei des O!urOri a operaiunilor de inventariere$ administratorii$ ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestionOrii patrimoniului trebuie sO ia mOsuri pentru crearea condiiilor corespunzOtoare de lucru comisiei de inventariere$ prin. a3 organizarea depozitOrii valorilor materiale grupate pe sorto%tipo%dimensiuni$ codi icarea acestora !i ntocmirea etichetelor de ra tE b3 inerea la zi a evidenei tehnico%operative la gestiunile de valori materiale si a celei contabile !i e ectuarea lunarO a con runtOrii datelor dintre aceste evideneE c3 participarea la lucrOrile de inventariere a ntregii comisii de inventariereE d3 asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariazO$ respectiv pentru sortare$ a!ezare$ c&ntOrire$ mOsurare$ numOrare etc.E e3 asigurarea participOrii la identi icarea bunurilor inventariate 2calitate$ sort$ pre etc.3 a unor persoane competente din unitate sau din a ara acesteia$ la solicitarea responsabilului comisiei de inventariere$ care au obligaia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor nscriseE 3 dotarea gestiunii cu aparate !i instrumente adecvate !i n numOr su icient pentru mOsurare$ c&ntOrire etc.$ cu mijloace de identi icare 2cataloage$ mostre$ sonde etc.3$ precum !i cu ormularele !i rechizitele necesareE g3 dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul !i de sigilare a spaiilor inventariateE h3 dotarea gestiunilor 2magazine$ depozite etc.3 cu douO r&nduri de ncuietori di erite. /upO primirea deciziei scrise$ responsabilul comisiei de inventariere ridicO$ sub semnOtura directorului economic$ a contabilului%!e sau a altei persoane numite sO ndeplineascO aceastO uncie$ listele de inventariere$ vizate !i para ate de cOtre acesta$ dupO care comisia se prezintO la sediul gestiunii care urmeazO a i inventariatO n vederea e ectuOrii inventarierii izice. 0rincipalele mOsuri organizatorice care trebuie luate de cOtre comisia de inventariere sunt urmOtoarele. a3 nainte de nceperea operaiunii de inventariere$ se ia de la gestionarul rOspunzOtor de gestiunea valorilor materiale o declaraie scrisO din care sO rezulte dacO. % gestioneazO valori materiale si n alte locuri de depozitareE

**

n a ara valorilor materiale ale unitOii patrimoniale respective$ are n gestiune !i altele aparin&nd terilor$ primite cu sau OrO documenteE % are plusuri sau lipsuri n gestiune despre a cOror cantitate sau valoare are cuno!tinOE % are valori materiale nerecepionate sau care trebuie eBpediate 2livrate3$ pentru care s%au ntocmit documentele a erenteE % a primit sau a eliberat valori materiale OrO documente legaleE % deine numerar sau alte h&rtii de valoare rezultate din v&nzarea bunurilor a late n gestiunea saE % are documente de primire%eliberare care nu au ost operate n evidena gestiunii sau care nu au ost predate la contabilitate. /e asemenea$ gestionarul va meniona n declaraia scrisO elul$ numOrul !i data ultimului document de intrare !i de ie!ire a bunurilor n;din gestiune. /eclaraia se dateazO !i se semneazO de cOtre gestionarul rOspunzOtor de gestiunea valorilor materiale !i de cOtre comisia de inventariere$ care atestO cO a ost datO n prezena sa. b3 SO identi ice toate locurile 2ncOperile3 n care eBistO valori materiale care urmeazO a i inventariate. c3 SO asigure nchiderea si sigilarea$ n prezena gestionarului$ ori de c&te ori se ntrerup operaiunile de inventariere si se pOrOse!te gestiunea. /acO valorile materiale supuse inventarierii$ gestionate de cOtre o singurO persoanO$ sunt depozitate n locuri di erite sau c&nd gestiunea are mai multe cOi de acces$ membrii comisiei care e ectueazO inventarierea trebuie sO sigileze toate aceste locuri !i cOile lor de acces$ cu eBcepia locului n care a nceput inventarierea$ care se sigileazO numai n cazul c&nd inventarierea nu se terminO ntr%o singurO zi. Aa reluarea lucrOrilor se veri icO dacO sigiliul este intactE n caz contrar$ acest apt se va consemna ntr%un proces%verbal de desigilare$ care se semneazO de cOtre comisia de inventariere !i de cOtre gestionar$ lu&ndu%se mOsurile corespunzOtoare. /ocumentele ntocmite de comisia de inventariere rOm&n n cadrul gestiunii inventariate$ n i!ele$ casete$ dulapuri etc.$ ncuiate !i sigilate. Sigiliul se pOstreazO$ pe durata inventarierii$ de cOtre responsabilul comisiei de inventariere. d3 SO bareze !i sO semneze$ la ultima operaiune$ i!ele de magazie$ menion&nd data la care s%au inventariat valorile materiale$ sO vizeze documentele care privesc intrOri sau ie!iri de valori materiale$ eBistente n gestiune$ dar nenregistrate$ sO dispunO nregistrarea acestora n i!ele de magazie !i predarea lor la contabilitate$ ast el nc&t situaia scripticO a gestiunii sO re lecte realitatea. UnitOile de des acere cu amOnuntul care olosesc metoda global%valoricO trebuie sO asigure ntocmirea de cOtre gestionar$ nainte de nceperea inventarierii$ a raportului de gestiune n care sO se nscrie valoarea tuturor documentelor de intrare !i de ie!ire a mOr urilor$ precum !i cele privind numerarul depus la casierie$ ntocmite p&nO n momentul nceperii inventarierii$ precum !i depunerea acestui raport la contabilitate. e3 SO veri ice numerarul din casO !i sO stabileascO suma ncasOrilor din ziua curentO$ solicit&nd ntocmirea monetarului 2la gestiunile cu v&nzare cu amOnuntul3 !i depunerea numerarului la casieria unitOiiE sO ridice benzile de control de la aparatele de casO !i !tampila unitOii 2acolo unde este cazul3 !i sO le pOstreze n siguranO. 3 SO controleze dacO toate instrumentele si aparatele de mOsurO sau de c&ntOrire au ost veri icate !i dacO sunt n bunO stare de uncionare. n cazul n care gestionarul lipse!te$ comisia de inventariere aplicO sigiliul !i comunicO aceasta conducerii unitOii patrimoniale. (onducerea unitOii are obligaia sO ncuno!tineze imediat n scris gestionarul despre inventarierea care trebuie sO se e ectueze$ indic&nd locul$ ziua !i ora iBate pentru nceperea lucrOrilor. /acO gestionarul sau reprezentantul sOu legal nu se prezintO la locul$ data si ora iBate$ inventarierea se e ectueazO de cOtre comisia de inventariere n prezena altei persoane$ numitO prin decizie scrisO$ care sO l reprezinte pe gestionar. 0entru des O!urarea corespunzOtoare a inventarierii este indicat$ dacO este posibil$ sO se sisteze operaiunile de predare%primire a bunurilor supuse inventarierii$ lu&ndu%se din timp mOsurile corespunzOtoare pentru a nu se st&njeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. /acO operaiunile de predare%primire a bunurilor nu pot i suspendate se prevede crearea unei zone%tampon n care sO se depoziteze bunurile primite n timpul inventarierii sau sO permitO eBpedieri la clieni$ iar operaiunile respective se vor e ectua numai n prezena comisiei de inventariere$ care va meniona pe documentele respective Lprimit sau eliberat n timpul inventarieriiN$ dupO caz$ cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor. 0e toatO durata inventarierii$ programul !i perioada inventarierii vor i a i!ate la loc vizibil. 808. (are sunt elementele patrimoniale care$ a late n anumite situaii$ se nscriu n liste de inventariere separate$ potrivit normelor n domeniu) R*s' (s: Se nscriu n liste de inventariere separate. a3 lucrOrile de investiii sistate sau abandonateE b3 bunurile a late temporar n a ara unitOiiE c3 bunurile care aparin altor unitOiE d3 bunurile a late asupra angajailorE

**

e3 stocurile OrO mi!care$ de calitate slabO$ depreciate$ greu vandabile. 809. Care s ($ +o1elele )# re= l#le "ores' (z*$oare eval *r## ele+e($elor 1e a"$#v& "a'#$al r# 'ro'r## s# 1a$or## #(ve($ar#a$e& 'o$r#v#$ (or+elor ,( 1o+e(# )# re=le+e($*r#lor "o($a!#le a'l#"a$e? R*s' (s: =valuarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se ace la valoarea actualO a iecOrui element$ denumitO !i valoare de inventar$ stabilitO n uncie de utilitatea bunului$ starea acestuia !i preul pieei$ n cazul creanelor !i datoriilor aceastO valoare se stabile!te n uncie de valoarea lor probabilO de ncasat$ respectiv de platO. Aa ncheierea eBerciiului elementele patrimoniale se evalueazO !i se re lectO n bilanul contabil la valoarea de intrare$ respectiv valoarea contabilO pusO de acord cu rezultatele inventarierii$ n acest scop valoarea de intrare sau contabilO se comparO cu valoarea stabilitO pe baza inventarierii ast el. a3 0entru elementele de activ di erenele constatate n plus ntre valoarea de inventar !i valoarea de intrare nu se nregistreazO n contabilitate$ aceste elemente menin&ndu%se la valoarea lor de intrare. /i erenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilitO la inventariere !i valoarea de intrare a elementelor de activ se nregistreazO n contabilitate pe seama amortizOrii$ n cazul c&nd deprecierea este ireversibilO$ sau se constituie o ajustare pentru depreciere$ atunci c&nd deprecierea este reversibilO$ aceste elemente menin&ndu%se$ de asemenea$ la valoarea lor de intrare$ b3 0entru elementele de natura datoriilor di erenele constatate n minus ntre valoarea de inventar !i valoarea de intrare nu se nregistreazO n contabilitate$ aceste elemente menin&ndu%se la valoarea lor de intrare. /i erenele constatate n plus ntre valoarea stabilitO la inven% tariere !i valoarea de intrare a elementelor de natura datoriilor se nregistreazO n contabilitate prin constituirea unui provizion$ aceste elemente menin&ndu%se$ de asemenea$ la valoarea lor de intrare. 810. Care s ($ "o(1#3##le )# as'e"$ele +e$o1olo=#"e ese(3#ale 'r#v#(1 e0e"$ area "o+'e(s*r## l#'s r#lor " eve($ alele 'l s r# "o(s$a$a$e la #(ve($ar#ere& 'o$r#v#$ (or+elor ,( 1o+e(# ? R*s' (s: Aa stabilirea valorii debitului$ n cazurile n care lipsurile n gestiune nu sunt considerate in raciuni$ se va avea n vedere posibilitatea compensOrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate$ dacO sunt ndeplinite urmOtoarele condiii. a3 eBistena riscului de con uzie ntre sorturile aceluia!i bun material din cauza asemOnOrii n ceea ce prive!te aspectul eBterior. culoare$ desen$ model$ dimensiuni$ ambalaj sau alte elementeE b3 di erenele constatate n plus sau n minus sO priveascO aceea!i perioadO de gestiune !i aceea!i gestiune. Aa stabilirea valorii de imputare nu se vor avea n vedere ajustOrile pentru depreciere constatate. 1u se admite compensarea n cazurile n care s%a Ocut dovada cO lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din cauza vinovOiei persoanelor care rOspund de gestionarea acestor bunuri. Aistele cu sorturile de produse$ mOr uri$ ambalaje !i alte valori materiale care ntrunesc condiiile de compensare datoritO riscului de con uzie se aprobO anual de cOtre administratori$ respectiv de cOtre ordonatorii de credite. 7ceste liste sunt de uz intern$ iind numai la dispoziia administratorului unitOii$ respectiv a ordonatorilor de credite. (ompensarea se ace pentru cantitOi egale ntre plusurile !i lipsurile constatate$ n cazul n care cantitOile sorturilor supuse compensOrii la care s%au constatat plusuri sunt mai mari dec&t cantitOile sorturilor admise la compensare la care s%au constatat lipsuri$ se va proceda la stabilirea egalitOii cantitative prin eliminarea din calcul a di erenei n plus. 7ceastO eliminare se ace ncep&nd cu sorturile care au preurile unitare cele mai scOzute$ n ordinea cresc&ndO. n cazul n care cantitOile sorturilor supuse compensOrii la care s%au constatat lipsuri sunt mai mari dec&t cantitOile sorturilor admise la compensare la care s%au constatat plusuri$ se va proceda$ de asemenea$ la stabilirea egalitOii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitOii care depO!e!te totalul cantitativ al plusurilor. =liminarea se ace ncep&nd cu sorturile care au preurile unitare cele mai scOzute$ n ordine cresc&ndO. 0entru valorile materiale la care sunt acceptate scOzOminte$ n cazul compensOrii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere$ scOzO%mintele se calculeazO numai n situaia n care cantitOile lipsO sunt mai mari dec&t cantitOile constatate n plus. n aceastO situaie$ cotele de scOzOminte se aplicO n primul r&nd la valorile materiale la care s%au constatat lipsurile. /acO n urma aplicOrii scOzOmintelor respective mai rOm&n di erene cantitative n minus$ cotele de scOzOminte se pot aplica !i asupra celorlalte valori materiale admise n compensare la care s%au constatat plusuri sau la care nu au rezultat di erene. /i erena stabilitO n minus n urma compensOrii !i aplicOrii tuturor cotelor de scOzOminte$ reprezent&nd prejudiciu pentru unitate$ se recupereazO de la persoanele vinovate$ n con ormitate cu dispoziiile legale. 1ormele de scOzOminte nu se aplicO anticipat$ ci numai dupO constatarea eBistenei e ective a lipsurilor !i numai n limita acestora. /e asemenea$ normele de scOzOminte nu se aplicO automat$ aceste norme iind considerate limite maBime. 0entru pagubele constatate n gestiune rOspund persoanele vinovate de producerea lor. :mputarea acestora se va ace la valoarea de nlocuire$ a!a cum a ost de initO n normele n vigoare. 7justOrile constituite cu ocazia inventarierii pentru deprecierile constatate !i

**

pentru riscurile !i cheltuielile viitoare nu sunt deductibile iscal$ cu eBcepia celor prevOzute n reglementOrile legale n vigoare. 8ezultatele inventarierii trebuie nregistrate at&t n evidena tehnico%operativO$ c&t !i n contabilitate$ n termen de cel mult 5 zile de la data terminOrii operaiunilor de inventariere. 0e baza registrului%inventar !i a balanei de veri icare se ntocme!te bilanul contabil$ ale cOrui posturi$ n con ormitate cu art. "' din Aegea contabilitOii$ trebuie sO corespundO cu datele nregistrate n contabilitate$ puse de acord cu situaia realO a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului. (omisia de inventariere stabile!te caracterul plusurilor$ lipsurilor !i deprecierilor constatate !i propune modul de regularizare a di erenelor de inventariere. :n cazul n care lipsurile nu sunt considerate in raciuni$ se poate avea n vedere posibilitatea compensOrii lipsurilor cu plusurile constatate$ dacO sunt ndeplinite urmOtoarele condiii. *. sO eBiste riscul de con uzie ntre costurile aceluia!i bun materialE ". di erenele constatate n plus sau n minus sO priveascO aceea!i perioadO de gestiune !i aceea!i gestiune. 811. Care s ($ l "r*r#le 're+er=*$oare 6'rel#+#(are8 ,($o"+#r## s#$ a3##lor 0#(a("#are a( ale? R*s' (s: *. ntocmirea balanei conturilor nainte de inventariereE ". :nventarierea generalO a patrimoniuluiE 3. (ontabilitatea operaiilor de regularizare$ cuprinz&nd. di erenele de inventarE amortizOrileE ajustOrile pentru deprecieriE provizioaneleE di erenele de curs valutarE delimitarea n timp a cheltuielilor !i veniturilorE #. /eterminarea rezultatului eBerciiului !i distribuirea pro itului sau inanarea pierderilor. 812. Care s ($ 1es$#(a3##le& ,( or1#(ea ,( "are a"es$ea se a ,( ve1ere& 'e($r re'ar$#zarea 'ro0#$ l # (e$ la e($#$*3#le e"o(o+#"e " "a'#$al #($e=ral sa +a?or#$ar 1e s$a$? R*s' (s: 0ro itul contabil net se repartizeazO$ n mod provizoriu$ de regulO la s &r!itul eBerciiului inanciar$ pe urmOtoarele destinaii. a3 destinaii prevOzute obligatoriu de lege. rezerve legale$ acoperirea pierderilor contabile din anii precedeni$ vOrsOminte la bugetul statului$ surse proprii de inanare a erente pro itului rezultat din v&nzOri de active$ respectiv a erente acilitOilor iscale la impozitul pe pro itE b3 destinaii stabilite prin actul constitutiv al societOii. rezerve statutareE c3 destinaii hotOr&te de adunarea generalO a acionarilor sau asociailor. surse proprii de inanare$ alte rezerve$ participarea salariailor la pro it$ dividende$ capital social. 81:. Care s ($ re1 "er#le 1e 're3 'e "are le 'o$ a"or1a 0 r(#zor## 'e($r l#vr*r# )# ,("as*r# a0ere($e& 're" + )# +o1 l 1e real#zare a o'era3# (#lor 1e a"eas$* (a$ r*? R*s' (s: Re1 "er#le "o+er"#ale mbracO orma de rabaturi, remize !i risturne. Rabaturile se primesc pentru de ecte de calitate !i se practicO asupra preului de v&nzare$ remizele se acordO asupra preului pentru v&nzOri superioare volumului convenit sau poziia de transport pre erenialO a cumpOrOtorului$ iar risturnele sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului de operaii e ectuate cu acela!i ter n decursul unei perioade determinate. Re1 "er#le 0#(a("#are sunt sub ormO de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor nainte de termenul normal de eBigibilitate. 81-. Care s ($ "o+'o(e($ele a"$ ale ale s#$ a3##lor 0#(a("#are a( ale "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009? R*s' (s:

a3 b3 c3 d3 e3 3

**

0ersoanele juridice care la data bilanului depO!esc limitele a douO dintre urmOtoarele trei criterii. total active 3.,50.000 euroE ci rO de a aceri netO -.300.000 euroE numOr mediu de salariai n cursul eBerciiului inanciar 50 ntocmesc situaii inanciare anuale care cuprind. a3 Hilan prescurtatE b3 (ont de pro it !i pierdereE c3 Situaia modi icOrilor capitalului propriuE d3 Situaia luBurilor de trezorerieE e3 1ote eBplicative la situaiile inanciare anuale. 0ersoanele juridice care la data bilanului nu depO!esc limitele a douO dintre criteriile de mOrime speci icate anterior ntocmesc situaii inanciare anuale simpli icate care cuprind. a3 HilanE b3 (ont de pro it !i pierdereE c3 1ote eBplicative la situaiile inanciare anuale simpli icate. 815. Ar*$a3# " + se vor e0e"$ a "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le (e"esare 'e($r ( #+'or$ 1e +a$er## 'r#+e re0er#$or la "are se " (os": a8 valoarea +a$er##lor 'r#+e 2.000 1olar#> !8 "Ael$ #el# 1e $ra(s'or$Da'rov#z#o(are 200 1olar#> "8 $a9e va+ale 715B> 18 T2A ,( va+* 7 2-B> e8 ,( z# a ,($o"+#r## 1e"lara3#e# va+ale 1e #+'or$ se 'ra"$#"* ( " rs val $ar 1e :&96 le#51olar& #ar la 0#(ele a( l #& 1e :&97 le#51olar. Rezolvare: a3 7chiziia materiilor prime la cursul de la data tranzaciei. ".000 dolari B 3$4, lei;dolar + -.4"0 lei. 30* >aterii prime + #0* Gurnizori -.4"0 lei

b3 (heltuielile de transport$ la cursul de la data tranzaciei. "00 dolari B 3$4, lei;dolar + -4" lei. 30* >aterii prime + #0* Gurnizori -4" lei

c3 @aBele vamale. 2-.4"0 lei 5 -4" lei3 B *5% + *.30,$' lei. 30* >aterii prime + 5*"* (onturi la bOnci n lei *.30,$' lei

d3 @C7 plOtitO n vamO. 2-.4"0 lei 5 -4" lei 5 *.30,$' lei3 B "#% + ".#0#$5* lei. ##", @C7 deductibilO + 5*"* (onturi la bOnci n lei ".#0#$5* lei

e3 =valuarea datoriei la cursul de nchidere. "."00 dolari B 3$4- lei;dolar + '.-3# lei$ !i nregistrarea di erenei de curs valutar. '.-3# lei % 2-.4"0 lei 5 -4" lei3 + "" lei. ,,5 + #0* "" lei

**

(heltuieli din di erene de curs valutar

Gurnizori (

816. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e0e"$ a$e 1e o so"#e$a$e "o+er"#al* ,( le=*$ r* " "re1#$ !a("ar 'e $er+e( 1e 2 a(#& "are se ra+! rseaz* #($e=ral la s"a1e(3*: a8 !8 "8 18 o!3#(erea "re1#$ l # ,( s +* 1e 10.000 e ro la ( " rs 1e :8 le#5e ro> eval area la 0#(ele e9er"#3# l # a 1a$or#e# ,( 1ev#ze& " rs l val $ar la :1 1e"e+!r#e 0##(1 1e :8&8 le#5e ro> eval area la 0#(ele e9er"#3# l # r+*$or a 1a$or#e# ,( 1ev#ze& " rs l val $ar la :1 1e"e+!r#e 0##(1 1e :8&5 le#5e ro> la s"a1e(3*& se ra+! rseaz* "re1#$ l !a("ar la " rs l val $ar 1e :9&1 le#5e ro.

Rezolvare: a3 9binerea creditului la cursul de la data tranzaciei. *0.000 euro B 3' lei;euro + 3'0.000 lei. 5*"# (onturi la bOnci n valutO + *,"* (redite bancare pe termen lung 3'0.000 lei

b3 =valuarea la s &r!itul anului a datoriei n devize. *0.000 euro B 3'$' lei;euro + 3''.000 lei$ !i nregistrarea di erenei de curs valutar. 3''.000 lei % 3'0.000 lei + '.000 lei. ,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar + *,"* (redite bancare pe termen lung '.000 lei

c3 =valuarea la s &r!itul anului urmOtor a datoriei n devize. *0.000 euro B 3'$5 lei;euro + 3'5.000 lei$ !i nregistrarea di erenei de curs valutar. 3''.000 lei % 3'5.000 lei + 3.000 lei. *,"* (redite bancare pe termen lung + -,5 Cenituri din di erene de curs valutar 3.000 lei

d3 8ambursarea creditului la scadenO la cursul de la data tranzaciei. *0.000 euro B 34$ l lei;euro + 34*.000 lei$ !i recunoa!terea di erenei de curs valutar. 34*.000 lei % 3'5.000 lei + ,.000 lei. % + *,"* (redite bancare pe termen lung ,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar 5*"# (onturi la bOnci n valutO 34*.000 lei 3'5.000 lei ,.000 lei

817. O so"#e$a$e "o+er"#al* e0e"$ eaz* )# ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le e"o(o+#"e "are 'r#ves": 08 a"or1area ( # ,+'r + $ ,( le# ,( s +* 1e 10.000 le# (e# so"#e$*3# ,( "a'#$al l "*re#a se 1e3#(e o 'ar$#"#'a3#e. ,+'r + $ l es$e a"or1a$ 'e o 'er#oa1* 1e 2 a(#& " 1o!@(1* 1e 20B> =8 1o!@(1a 'e($r 'r#+ l a(> A8 ra+! rsarea la s"a1e(3* a ,+'r + $ l # )# ,("asarea 1o!@(z## a0ere($e. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 7cordarea mprumutului.

*"

",-* Sume datorate de entitOile a iliate

5*"* (onturi la bOnci n lei

*0.000 lei

b3 /ob&nda pentru primul an. *0.000 lei B "0% + ".000 lei. ",-" /ob&nda a erentO sumelor datorate de entitOile a iliate c3 /ob&nda pentru anul ". ".000 lei. ",-" /ob&nda a erentO sumelor datorate de entitOile a iliate + -,3 Cenituri din creane imobilizate ".000 lei + -,3 Cenituri din creane imobilizate ".000 lei

d3 8ambursarea mprumutului si ncasarea dob&nzii. 5*"* (onturi la bOnci n lei % *#.000 lei ",-* *0.000 lei Sume datorate de entitOile a iliate ",-" #.000 lei /ob&nda a erentO sumelor datorate de entitOile a iliate +

818. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3## 'r#v#(1 'ro1 "3#a 1e ! ( r# )# valor#0#"area a"es$ora: a8 o!3#(erea 1e 'ro1 se 0#(#$e la 're3 l s$a(1ar1 1e 2.000 le#> !8 'ro1 sele 0#(#$e se l#vreaz* "l#e(3#lor la 're3 l 1e v@(zare 1e 2.-00 le#& T2A 2-B> "8 $ra(s'or$ l 'ro1 selor se e0e"$ eaz* 1e o (#$a$e s'e"#al#za$*& #ar $ar#0 l a0ere($ se 0a"$ reaz* "l#e(3#lor 'e($r s +a 1e 500 le#& T2A 2-B> 18 la 0#(ele l (## se "al" leaz* )# se ,(re=#s$reaz* 1#0ere(3ele (e0avora!#le ,($re 're3 l 1e ,(re=#s$rare )# "os$ l e0e"$#v al 'ro1 selor 0#(#$e& ,( s +* 1e 150 le#. Rezolvare: a3 9binerea de produse inite. 3#5 0roduse inite + -** Cariaia stocurilor ".000 lei

b3 nregistrarea preului de v&nzare. #*** (lieni % ".4-, lei -0* ".#00 lei Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"5-, lei @C7 colectatO +

c3 /escOrcarea gestiunii pentru costul de producie. -** Cariaia stocurilor + 3#5 0roduse inite ".000 lei

*"

d3 Gactura privind transportul produselor. #*** (lieni + % ,"0 lei -0' 500 lei Cenituri din activitOi diverse ##"*"0 lei @C7 colectatO

e3 /i erenele ne avorabile a erente produselor ie!ite. -** Cariaia stocurilor + 3#' *50 lei /i erene de pre la produse

819. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3## ,( "o($a!#l#$a$ea (e# so"#e$*3# "o+er"#ale: a8 'ro1 se 0#(#$e la 're3 l 1e ,(re=#s$rare 1e 1.250 le#& " 1#0ere(3e 1e 're3 (e0avora!#le 1e 250 le#> !8 'ro1 sele 0#(#$e o!3#( $e se $ra(s0er* ,( +a=az#( l 'ro'r# 1e 'reze($are s# 1es0a"ere& (1e ev#1e(3a se "o(1 "e la 're3 l 1e v@(zare " a+*( ($ l& #("l s#v T2A& "are es$e 1e -.500 le#> "8 +*r0 r#le se v@(1 ,( $o$al#$a$e& 1es"*r"@(1 Dse )# =es$# (ea. Rezolvare: a3 9binerea produselor inite. % + 3#5 0roduse inite 3#' /i erene de pre la produse b3 @rans erarea produselor inite. (alculul adaosului comercial !i al @C7 neeBigibile. 0re de v&nzare cu amOnuntul inclusiv @C7 + #.500 lei 0re cu amOnuntul + #.500 lei B *00;*"# + 3.,"4 lei @C7 neeBigibilO + #.500 lei % 3.,"4 lei + '-* lei 7daos comercial + #.500 lei %*."50 lei % '-* lei % "50 lei + ".*"4 lei 3-* >Or uri + % 3#5 0roduse inite 3-' /i erene de pre la mOr uri ##"' @C7 neeBigibilO 3#' /i erene de pre la produse % -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO #.500 lei *."50 lei ".*"4 lei '-* lei "50 lei #.500 lei 3.,"4 lei '-* lei -** Cariaia stocurilor *.500 lei *."50 lei "50 lei

c3 C&nzarea mOr urilor. 53** (asa n lei +

Zi descOrcarea gestiunii. % + ,0- (heltuieli privind mOr urile 3-' /i erene de pre la mOr uri ##"' @C7 neeBigibilO 3-* >Or uri #.500 lei *.500 lei ".*"4 lei '-* lei

820. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e ,( !aza ( # "o($ra"$ 1e "o("es# (e: a8 'r#+#rea (e# "l*1#r# ,( "o("es# (e& " (os"@(1 valoarea "o($a!#l* a a"es$e#a& 1e 200.000 le#> a+or$#zare a( al*& 1 ra$a 1e v#a3* $#l* 5 a(#& a+or$#zare l#(ear*>

*"

!8 re1eve(3a a( al* 1a$ora$* es$e 1e 5.000 le#> "8 " a"or1 l 'ro'r#e$ar l # se e0e"$ eaz*& " o (#$a$e s'e"#al#za$*& o +o1er(#zare a "l*1#r## ,( valoare 1e 50.000 le#& T2A 2- B. /o1er(#zarea es$e e0e"$ a$* " 5 a(# ,(a#($e 1e e9'#rarea "o($ra"$ l #> 18 're1area "*$re 'ro'r#e$ar a "l*1#r## )# a +o1er(#z*r## e0e"$ a$e. Rezolvare: a3 0rimirea clOdirii n concesiune. "05 + *,- 7lte mprumuturi !i datorii asimilate (oncesiuni$ brevete$ licene$ mOrci comerciale$ drepturi si active similare "00.000 lei

/ebit '03' Hunuri publice primite n administrare$ concesiune !i cu chirie "00.000 lei 7mortizarea anualO. "00.000 lei ; 5 ani + #0.000 lei. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'05 #0.000 lei 7mortizarea concesiunilor$ brevetelor$ licenelor$ mOrcilor comerciale$ drepturilor si activelor similare nregistrarea amortizOrii se repetO n iecare dintre cei 5 ani. b3 8edevena anualO datoratO. *,- 7lte mprumuturi !i datorii asimilate + #0# Gurnizori de imobilizOri 5.000 lei Zi la platO. #0# Gurnizori de imobilizOri + 5*"* (onturi curente la bOnci 5.000 lei c3 >odernizarea e ectuatO de o irmO specializatO. % + "*" (onstrucii ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri ,".000 lei 50.000 lei *".000 lei

d3 7mortizarea modernizOrii. 50.000 lei ; 5 ani + *0.000 lei. ,'** + "'*" 7mortizarea construciilor (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor nregistrarea se repetO n iecare an.

*0.000 lei

e3 @ransmiterea investiiei amortizate integral !i predarea bunului. "'05 + "05 "00.000 lei 7mortizarea (oncesiuni$ brevete$ licene$ mOrci comerciale$ concesiunilor$ drepturi si active similare brevetelor$ licenelor$ mOrcilor comerciale$ drepturilor !i activelor similare "'*" 7mortizarea construciilor + "*" (onstrucii 50.000 lei "00.000 lei r+*$oarele o'era3##

(redit '03' Hunuri publice primite n administrare$ concesiune !i cu chirie

821. Se ,("A#r#az* o "l*1#re& o'era3# (e re0er#$or la "are se vor e0e"$ a ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le 'e($r e"o(o+#"e:

a8 re1eve(3a a( al* " re($* es$e 1e 5.000 le#> !8 'r#+#rea "l*1#r## )# a +o1er(#z*r## e0e"$ a$e 1e "*$re "A#r#a) )# a+or$#za$e #($e=ral& ,( valoare 1e 50.000 le#. Rezolvare: a3 8edevena anualO. #*** (lieni + -0, Cenituri din redevene$ locaii de gestiune si chirii 5.000 lei

*"

Zi la ncasare. 5*"* (onturi la bOnci n lei + b3 0reluarea clOdirii si a investiiei amortizate. "*" (onstrucii +

#*** (lieni

5.000 lei

"'*" 7mortizarea construciilor

50.000 lei

822. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3## ,( "o($a!#l#$a$ea (e# 0#r+e 'res$a$oare 1e serv#"##: a8 se e9e" $* l "r*r# ,( 0avoarea $er3#lor la $ar#0 l 0a"$ ra$ 1e 50.000 le#& T2A 2-B> !8 50B 1#( valoarea 0a"$ ra$* se 1e"o($eaz* " 0#l* CEC> "8 :0B 1#( valoarea 0a"$ ra$* se 1e"o($eaz* " ( e0e"$ "o+er"#al o(ora$ la s"a1e(3*> d3 20B 1#( valoarea 0a"$ ra$* se 1e"o($eaz* " ( +erar ,("asa$ ,(a#($e 1e 1a$a s$a!#l#$* 'e($r 1e"o($are& " s"o($ a"or1a$ 1e 5B. Rezolvare: a3 AucrOri n avoarea terilor. #*** (lieni + % -0# Cenituri din lucrOri eBecutate !i servicii prestate ##"- @C7 colectatO ,".000 lei 50.000 lei *".000 lei

b3 /econtarea cu ilO cec. 50% B ,".000 lei + 3*.000 lei. 5**" (ecuri de ncasat + #*** (lieni 3*.000 lei *'.,00 lei

c3 /econtarea cu un e ect comercial onorat la scadenO. 30% B ,".000 lei + *'.,00 lei. #*3 = ecte de primit de la clieni + #*** (lieni d3 /econtarea cu numerar. "0% B ,".000 lei + *".#00 lei. Scont + 5% B *".#00 lei + ,"0 lei @C7 a erentO scontului. ,"0 lei B "#% + *#'$' lei % + ,,- (heltuieli privind sconturile acordate ##"- @C7 colectatO 5*"* (onturi la bOnci n lei #*** (lieni *".#00 lei ,"0 lei *#'$' lei **.,3*$" lei

82:. O so"#e$a$e "o+er"#al* 'ar$#"#'* " 51B la "o(s$#$ #rea "a'#$al l # so"#al al (e# e($#$*3# a0#l#a$e& ,( a"es$ s"o' se e0e"$ eaz* s# se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3##: a8se s !s"r# )# se 'l*$es" 'r#( v#ra+e($ l .000 1e a"3# (# "are a valoarea (o+#(al* 1e 50 le# )# valoarea 1e e+#s# (e 1e 60 le#> !8 (#$a$ea e+#$e($* ,# a"or1* 1#v#1e(1e 1e 50B 'e($r 'r#+ l a(& 1 '* "are r*s" +'*r* :00 1e a"3# (# la 're3 l 1e 62 le# )# al$e 200 1e a"3# (# la 're3 l 1e -9 le#. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##. Rezolvare: a3 Subscrierea aciunilor. *.000 aciuni B ,0 lei + ,0.000 lei. ",* 7ciuni deinute la entitOile a iliate + 5*"* (onturi la bOnci n lei b3 /ividende. 50% B *.000 aciuni B 50 lei + "5.000 lei. ,0.000 lei

*"

#,* /ebitori diver!i + -,* Cenituri din aciuni deinute la entitOile a iliate

"5.000 lei

c3 C&nzarea a 300 aciuni 2300 aciuni B ," lei + *'.,00 lei3. 5*"* (onturi la bOnci n lei + -,#* Cenituri din imobilizOri inanciare cedate Zi pentru costul de achiziie. 300 aciuni B ,0 lei + *'.000 lei. ,,#* + ",* 7ciuni deinute la entitOile a iliate (heltuieli privind imobilizOrile inanciare cedate d3 C&nzarea a "00 aciuni 2"00 aciuni B #4 lei + 4.'00 lei3. 5*"* (onturi la bOnci n lei + -,#* Cenituri din imobilizOri inanciare cedate 4.'00 lei *'.000 lei *'.,00 lei

Zi pentru costul de achiziie. "00 aciuni B ,0 lei + *".000 lei. ,,#* + ",* 7ciuni deinute la entitOile a iliate (heltuieli privind imobilizOrile inanciare cedate *".000 lei

82-. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* o'era3##le e"o(o+#"e 1e +a# ?os ,( "o($a!#l#$a$ea (e# (#$*3# 'ro1 "*$oare 1e ! ( r#: a8 se a"A#z#3#o(eaz* a+!ala?e ,( valoare 1e 600 le#& T2A 2-B> !8 l$er#or& a+!ala?ele se e9'e1#az* #($e=ral "*$re $er3#& " 'ro1 se 0#(#$e eval a$e la 're3 l 1e v@(zare $o$al 1e 5.000 le#& T2A 2-B> "8 1e la (#$a$ea $er3* se re'r#+es"& ,( s#s$e+ l res$#$ #r## 1#re"$e& a+!ala?e =oale ,( valoare 1e -00 le#& 1#0ere(3a 1e 200 le# re'reze($@(1 a+!ala?e "are ( se +a# res$#$ #e 1e "*$re "l#e($. Rezolvare: a3 7chiziia de ambalaje. % 3'* 7mbalaje ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori -## lei ,00 lei *## lei

b3 C&nzarea produselor inite !i a ambalajelor n sistem de restituire. #*** (lieni + % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"- @C7 colectatO #*4 (lieni % creditori ,.'00 lei 5.000 lei *."00 lei ,00 lei

c3 0rimirea ambalajelor goale. #*4 (lieni 6 creditori + #*** (lieni #00 lei

d3 7mbalajele nerestituite reprezintO o v&nzare pentru care se ntocme!te o acturO suplimentarO. #*4 (lieni 6 creditori + -0' Cenituri din activitOi diverse "00 lei

*"

@C7 a erentO. "00 lei B *4% + 3' lei. #*** (lieni + ##"- @C7 colectatO #' lei

Zi descOrcarea gestiunii pentru ambalajele reinute. ,0' (heltuieli privind ambalajele + 3'* 7mbalaje "00 lei

825. O (#$a$e " 'ro0#l "o+er"#al e0e"$ eaz* )# ,(re=#s$reaz* o'era3##le e"o(o+#"e "are se 'rez#($* ,( "o($#( are: !. se a"A#z#3#o(eaz* +*r0 r# "are se re0le"$* ,( "o($a!#l#$a$e la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e 5.000 le#& ,(so3#$e 1e a+!ala?e ,( valoare 1e 600 le#& "are "#r" l* ,( re=#+ 1e res$#$ #re 1#re"$*. T2A es$e 1e 2-B. ". a+!ala?ele 'r#+#$e a($er#or& 1 '* =ol#rea 1e "o(3#( $& a r+*$oarele 1es$#(a3##: % a+!ala?e ,( valoare 1e -00 le# se res$#$ #e 0 r(#zor l # 1e la "are a 0os$ 'r#+#$e> % a+!ala?e eval a$e la 100 le# s ($ 1e=ra1a$e> % a+!ala?e ,( s +* 1e 100 le# se re3#( 'e($r (evo# 'ro'r##. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3# (#? Rezolvare: a3 7chiziia de ambalaje !i mOr uri care circulO n sistem de restituire. % 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO #04 Gurnizori % debitori + #0* Gurnizori ,.'00 lei 5.000 lei *."00 lei ,00 lei

b3 8estituirea ambalajelor cOtre urnizor. #0* Gurnizori c3 7mbalaje nerestituite degradate. ,0' (heltuieli privind ambalajele Zi @C7. *00 B "#% + "# lei. ##", @C7 deductibilO + d3 7mbalajele reinute pentru nevoi proprii. 3'* 7mbalaje + Zi @C7. *00 B "#% + "# lei. ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori #0* Gurnizori #04 Gurnizori 6 debitori "# lei *00 lei "#lei + #04 Gurnizori 6 debitori *00 lei + #04 Gurnizori 6 debitori #00 lei

826. Se e+#$ o!l#=a3# (# ,( ve1erea o!3#(er## ( # ,+'r + $ re0er#$or la "are se " (os" r+*$oarele ele+e($e: % ( +*r l o!l#=a3# (#lor e+#se 20.000 ! ".> % valoarea (o+#(al* a (e# o!l#=a3# (# 10 le#> % valoarea 1e e+#s# (e a (e# o!l#=a3# (# 9&6 le#> % valoarea 1e ra+! rsare a (e# o!l#=a3# (# 10&5 le#> % ra$a a( al* a 1o!@(z## 10B> % $er+e( l 1e ra+! rsare a ,+'r + $ l # l 0 a(#>

*"

% 'r#+ele 1e ra+! rsare a ,+'r + $ l # se a+or$#zeaz* 'e 1 ra$a ,+'r + $ l #. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3##: a8 o!l#=a3# (#le e+#se )# v@(1 $e> !8 1o!@(1a a0ere($*> "8 a+or$#zarea 'r#+elor 1e ra+! rsare a o!l#=a3# (#lor> 18 ra+! rsarea la s"a1e(3* a ,+'r + $ l #. Rezolvare: a3 =miterea obligaiunilor. % + *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 2"0.000 obligaiuni B *0$5 lei3 "*0.000 lei *4".000 lei *'.000 lei

#,* /ebitori diver!i 2"0.000 obligaiuni B 4$, lei3 *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor Zi ncasarea. 5*"* (onturi la bOnci n lei

#,* /ebitori diver!i

*4".000 lei

b3 /ob&nda anualO. "0.000 obligaiuni B *0 lei B *0% + "0.000 lei. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + *,'* "0.000 lei /ob&nzi a erente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni c3 7mortizarea primelor pe durata mprumutului. *'.000 lei ;*0 ani + *.'00 lei. ,',' + *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor *.'00 lei (heltuieli inanciare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor d3 8ambursarea mprumutului la scadenO. *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni + 5*"* (onturi la bOnci n lei"*0.000 lei

827. ,( le=*$ r* " o!l#=a3# (#le e+#se a($er#or ,( ve1erea o!3#(er## ( # ,+'r + $ se " (os" r+*$oarele ele+e($e: % ( +*r l o!l#=a3# (#lor e+#se 20.000 ! ".> % valoarea (o+#(al* a (e# o!l#=a3# (# 10 le#> % valoarea 1e e+#s# (e a (e# o!l#=a3# (# 9&6 le#> % valoarea 1e ra+! rsare a (e# o!l#=a3# (# 10&5 le#> % ra$a a( al* a 1o!@(z## 10B> % $er+e( l 1e ra+! rsare a ,+'r + $ l # 10 a(#> % 'r#+ele 1e ra+! rsare a ,+'r + $ l # se a+or$#zeaz* 'e 1 ra$a ,+'r + $ l #. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3##: a3 " $re# a(# ,(a#($e 1e s"a1e(3* se r*s" +'*r* :.000 1e o!l#=a3# (# la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e 10&75 le#5o!l#=a3# (e )# al$e 2.000 1e o!l#=a3# (# la "os$ l de achiziie de *0$* lei;obligaiune. !8 o!l#=a3# (#le $o$ale r*s" +'*ra$e se a( leaz*. Rezolvare: a3 8OscumpOrarea obligaiunilor cu preul de rOscumpOrare de 3.000 obligaiuni B *0$-5 lei + 3"."50 lei. 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrat + 5*"* (onturi la bOnci n lei b3 7nularea. 3"."50 lei

*"

% + 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 3*.500 lei 23.000 obligaiuni B *0$5 iei3 ,,' 7lte cheltuieli inanciare -50 lei

3"."50 lei

c3 8OscumpOrarea obligaiunilor cu preul de rOscumpOrare de ".000 obligaiuni B *0$* lei + "0."00 lei. 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate d3 7nularea. *,* mprumuturi din emisiuni de obligaiuni +% "*.000 lei 2".000 obligaiuni B *0$5 lei3 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate "0."00 lei -,' 7lte venituri inanciare '00 lei + 5*"* (onturi la bOnci n lei "0."00 lei

828. S* se re0le"$e ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e: a8 'o$r#v#$ 0a"$ r## 0#s"ale& se a"or1* ( ava(s 0 r(#zor l # 1e +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 10.000 le#& T2A 2-B> !8 se a'rov#z#o(eaz* +a$er## 'r#+e " (os"@(1: 're3 l 0a"$ ra$ 1e 0 r(#zor 100.000 le#& ra!a$ a"or1a$ 1e 0 r(#zor 'e($r 1e0e"$e 1e "al#$a$e l .000 le#& re+#z* 1e 2B a"or1a$* 1e 0 r(#zor 'e($r v@(z*r# "e 1e'*)es" -0.000 le#& T2A 2-B> "8 'e($r 1e"o($area "o($ravalor## s$o" r#lor a"A#z#3#o(a$e se 1es"A#1e ( a"re1#$#v 1#( "are se e0e"$ eaz* 'la$a. Rezolvare: a3 7cordarea avansului. % + #0* Gurnizori #04* Gurnizori % debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO Zi plata. #0* Gurnizori + 5*"* (onturi la bOnci n lei *".#00 *".#00 lei *0.000 lei ".#00 lei

b3 Gactura. % 0re de cumpOrare *00.000 lei % 8abat *.000 lei + 44.000 lei % 8emizO 2"% B 44.000 lei3 l .4'0 lei + 1et comercial 4-.0"0 lei 5 @C7 2"#% B 4-.0"0 lei3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "3."'#$' lei + @otal acturO *"0.30#$' lei % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori *"0.30#$' lei 4-.0"0 lei "3."'#$' lei

c3 /eschiderea acreditivului pentru di erenO. *"0.30#$' lei %*".#00 lei + *0-.40#$' lei. 5'* Ciramente interne + Zi. 5*"* (onturi la bOnci n lei *0-.40#$' lei

*"

5#** 7creditive n lei + 5'* Ciramente interne d3 0lata di erenei.

*0-.40#$' lei

#0* Gurnizori + % *"0.30#$' lei #04* Gurnizori % debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor *0.000 lei ##", @C7 deductibilO ".#00 lei 5#** 7creditive n lei *0-.40#$' lei 829. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le e"o(o+#"e "are 'r#ves": a8 v*rsarea a'or$ r#lor s !s"r#se ,( ve1erea +a?or*r## "a'#$al l # so"#al "o(s$@(1 ,($rD ( $#la? )# o "o(s$r "3#e (e$er+#(a$*& eval a$e la :0.000 le# s# res'e"$#v 270.000 le#> !8 0#(al#zarea ,( re=#e 'ro'r#e a "o(s$r "3#e#& '@(* la re"e'3#a a"es$e#a 0##(1 #+o!#l#za$e "Ael$ #el# ,(s +@(1 ,("* :20.000 le#> "8 1 ra$ele (or+ale 1e $#l#zare 'e($r "ele 1o * "a$e=or## 1e #+o!#l#z*r# s ($ 1e 10 a(# 'e($r $#la? )# 1e 50 1e a(# 'e($r "l*1#re& #ar re=#+ l 1e a+or$#zare $#l#za$ es$e "el l#(ear 6se vor "o($a!#l#za ( +a# o'era3##le a0ere($e 'r#+ l # a( 1e $#l#zare8. Rezolvare: a3 =liberarea aporturilor. % + "*3* =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie Zi. *0** (apital subscris nevOrsat b3 Ginalizarea construciei. "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie + -"" Cenituri din producia de imobilizOri corporale 3"0.000 lei + *0*" (apital subscris vOrsat 300.000 lei #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul 300.000 lei 30.000 lei

"-0.000 lei

Zi recepia la cost. "-0.000 lei 5 3"0.000 lei + 540.000 lei. "*" (onstrucii + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie 540.000 lei

c3 7mortizarea utilajului. 30.000 lei ; *0 ani + 3.000 lei. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor 3.000 lei

d3 7mortizarea clOdirii. 540.000 lei ; 50 ani + **.'00 lei.

*"

,'** + "'*" (heltuieli 7mortizarea clOdirilor de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor

**.'00 lei

8:0. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e e0e"$ a$e 1e ( a=e($ e"o(o+#": a8 se real#zeaz* ,( re=#e 'ro'r#e o l "rare 1e ,+'re?+ #re a $ere( l # 'ro'r# & a "*re# valoare es$e 1e 20.000 le#> !8 #(ves$#3#a real#za$* se a+or$#zeaz* l#(ear ,($rDo 'er#oa1* 1e 5 a(#& "o($a!#l#z@(1 Dse ( +a# a+or$#zarea a0ere($* 'r#+ l # a(> "8 1 '* ( a( 1e la real#zarea #(ves$#3#e# $ere( l es$e v@(1 $ la 're3 l $o$al 1e 1:0.000 le#& T2A 2-B. 2aloarea sa "o($a!#l* es$e 1e 70.000 le#. Rezolvare: a3 Aucrarea de mprejmuire realizatO n regim propriu. "**" 7menajOri de terenuri + -"" "0.000 lei Cenituri din producia de imobilizOri corporale

b3 7mortizarea anualO. "0.000 lei ; 5 ani + #.000 lei. ,'** + (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor c3 nregistrarea preului de v&nzare. #,* /ebitori diver!i + % *,*."00 lei -5'3 *30.000 lei Cenituri din v&nzarea activelor !i alte operaii de capital ##"- @C7 colectatO 3*."00 lei "'** #.000 lei 7mortizarea amenajOrilor de terenuri

d3 Scoaterea din evidenO a terenului. ,5'3 + "*** @erenuri (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital e3 Scoaterea din evidenO a amenajOrii. % + "'** 7mortizarea amenajOrilor de terenuri ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital -0.000 lei

"**" 7menajOri de terenuri

"0.000 lei #.000 lei *,.000 lei

8:1 Se a"A#z#3#o(eaz* " 'la$a ,( ra$e o l#(#e 1e 0a!r#"a3#e re0er#$or la "are se " (os" r+*$oarele: 6. valoarea #+o!#l#z*r## a"A#z#3#o(a$e es$e 1e 800.000 le#& #ar ava(s l 'l*$#$ 1e ,($re'r#(1ere es$e 1e 10B& T2A 2-B> 7. 'la$a se 0a"e ,( 10 ra$e a( ale e=ale& 1o!@(1a $o$al* 1a$ora$* 0##(1 1e 70.000 le#& #ar 1o!@(1a a0ere($* 'r#+e# ra$e es$e 1e 7.000 le# 6se vor "o($a!#l#za ( +a# o'era3##le a0ere($e 'r#+ l # a(8. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##?

*3

Rezolvare: a3 Gactura. 7vans + '00.000 lei B *0% + '0.000 lei @C7 deductibilO + '00.000 lei B *4% + *5".000 lei % + #0# Gurnizori de imobilizOri "*3* =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 ##", @C7 deductibilO #-* (heltuieli nregistrate n avans b3 7vansul. + 5*"* (onturi la bOnci n lei '0.000 lei *.0,".000 lei '00.000 lei *4".000 lei -0.000 lei

#0# Gurnizori de imobilizOri c3

8ata *. 245".000 lei % '0.000 lei3 ;*0 rate + '-."00 lei. + 5*"* (onturi la bOnci n lei 4*."00 lei

#0# Gurnizori de imobilizOri d3 /ob&nda.

,,, (heltuieli privind dob&nzile

#-* (heltuieli nregistrate n avans

-.000 lei

8:2. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## 'r#v#(1 "asarea (e# #+o!#l#z*r# "or'orale: % se "aseaz* ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ "o+'le$ a+or$#za$ a "*r # valoare "o($a!#l* es$e 1e 160.000 le#> % o'era3#a 1e "asare 61ez+e+!rarea8 es$e e0e"$ a$* 1e o 0#r+* s'e"#al#za$*& "are& 'e($r serv#"# l 'res$a$& e+#$e o 0a"$ r* ,( valoare 1e 6.000 le#& T2A 2-B> % 'e($r 1e"o($area o!l#=a3#e# 0a3* 1e 0#r+a s'e"#al#za$* ,($re'r#(1erea e+#$e ( e0e"$ "o+er"#al& "are es$e a""e'$a$> % "a r+are a 1ez+e+!r*r## a"$#v l #& se re" 'ereaz* +a$er#ale a 9#l#are )# '#ese 1e s"A#+! re'reze($@(1 5B )# res'e"$#v 10B 1#( valoarea 1e #($rare a #+o!#l#z*r##> % '#esele 1e s"A#+! s ($ $#l#za$e #($e=ral 'e($r re'ararea 'r#( e0or$ 'ro'r# a ( # al$ +#?lo" 1e $ra(s'or$. Rezolvare: a3 (asarea mijlocului de transport complet amortizat. "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor + "*33 >ijloace de transport *,0.000 lei

b3 /ezmembrarea e ectuatO de o irmO specializatO. % ,"' #0* Gurnizori 7lte cheltuieli cu serviciile eBecutate de teri + -.##0 lei ,.000 lei *.##0 lei

##", @C7 deductibilO c3 =miterea e ectului.

*3

#0* Gurnizori

#03 = ecte de plOtit

-.##0 lei

d3 8ecuperarea de materiale auBiliare. *,0.000 lei B 5% + '.000 lei$ !i piese de schimb. *,0.000 lei B *0% + *,.000 lei. % 30"* >ateriale auBiliare 30"# 0iese de schimb e3 (onsumul pieselor de schimb. ,0"# (heltuieli privind piesele de schimb + 30"# 0iese de schimb *,.000 lei + -5'' 7lte venituri din eBploatare "#.000 lei '.000 lei *,.000 lei

8::. Ar*$a3# " + ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e o so"#e$a$e "o+er"#al* r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e: a8 se "aseaz* ( "al" la$or ele"$ro(#" #($e=ral a+or$#za$ a "*r # valoare "o($a!#l* es$e 1e 15.000 le#> !8 se 'r#+e)$e " $#$l =ra$ #$ ( al$ "al" la$or& eval a$ la 20.000 le#& a "*r # 1 ra$* (or+al* 1e $#l#zare es$e 1e - a(#& re=#+ l 1e a+or$#zare $#l#za$ 0##(1 "el l#(ear> "8 ,($re'r#(1erea ,(re=#s$reaz* a+or$#zarea a0ere($* 'r#+ l # a( 1e $#l#zare a (o l # "al" la$or& 1 '* "are& 1#( "a za ( # #("e(1# & se "o($a!#l#zeaz* s"oa$erea a"es$ #a 1#( ev#1e(3*. Rezolvare: a3 (asarea unui calculator complet amortizat. "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor + =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje si instalaii de lucru3 "*3* *5.000 lei

b3 0rimirea calculatorului cu titlu gratuit. "*3* =chipamente @ehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 + /onaii pentru investiii #-53 "0.000 lei

c3 7mortizarea anualO. "0.000 lei ; # ani + 5.000 lei;an. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor Zi trans erul subveniei. #-53 /onaii pentru investiii + -5'" Cenituri din donaii primite d3 Scoaterea calculatorului din evidenO din cauza incendiului. 5.000 lei + 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor "'*3 5.000 lei

*3

% "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor ,-* (heltuieli privind calamitOile !i alte evenimente eBtraordinare Zi trans erul subveniei pentru sold.

+ tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3

"*3* =chipamente

"0.000 lei 5.000 lei

*5.000 lei

#-53 /onaii pentru investiii + -5'" Cenituri din donaii primite

*5.000 lei

8:-. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra ,( "o($a!#l#$a$ea (e# so"#e$*3# "o+er"#ale r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e 'r#v#(1 #e)#rea 1#( =es$# (e a (or #+o!#l#z*r# "or'orale: a8 ( a'ara$ 1e +*s r* )# "o($rol "o(s$a$a$ l#'s* la #(ve($ar#ere& ,( valoare 1e :0.000 le# )# a+or$#za$ 20B& es$e s"os 1#( ev#1e(3*& " (os"@(1 Dse "* a"$#v l res'e"$#v es$e #+' $a$ ( # salar#a$ al (#$*3## la (#vel l valor## "o($a!#le (e$e& T2A 2-B& " re3#(erea 1#( salar# a 1e!#$ l #> !8 se $ra(s+#$e ( # $er3& " $#$l =ra$ #$& ( $#la? a "*r # valoare "o($a!#l* es$e 1e -0.000 le#& a+or$#za$ 90B. Rezolvare: a3 Aipsa la inventar a aparatului de mOsurO parial amortizat. "0% B 30.000 lei + ,.000 lei. % + "*3* "'*3 =chipamente 7mortizarea tehnologice instalaiilor$ 2ma!ini$ utilaje !i mijloacelor de transport$ instalaii de lucru3 animalelor !i plantaiilor ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital b3 :mputarea aparatului la valoarea netO de "#.000 lei. #"'" 7lte creane n legOturO cu personalul Zi. #"* 0ersonal % salarii datorate + #"'" "4.-,0 lei 7lte creane n legOturO cu personalul + % "4.-,0 lei -5'* "#.000 lei Cenituri din despOgubiri$ amenzi !i penalitOi ##"- @C7 colectatO 5.-,0 lei 30.000 lei ,.000 lei

"#.000 lei

c3 /onaia unui utilaj parial amortizat. 40% B #0.000 lei + 3,.000 lei. % "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor + "*3* =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 #0.000 lei 3,.000 lei

*3

,5'" /onaii acordate

#.000 lei

/acO s%a depO!it cota admisO pentru donaii se va nregistra !i @C7$ pe baza ormulei. ,35 (heltuieli cu alte impozite$ taBe !i vOrsOminte asimilate + ##"- @C7 colectatO 8:5. Se real#zeaz* ,( a($re'r#z* o "o(s$r "3#e re0er#$or la "are se " (os" r+*$oarele ele+e($e: a8 ava(s l a"or1a$ a($re're(or l # 90.000 le#> !8 e9e" 3#a "o(s$r "3#e# se 1es0*)oar* 'e 'ar" rs l a 1o * 'er#oa1e 1e =es$# (e& "os$ l $o$al al l "r*r#lor 0a"$ ra$e 1e a($re're(or es$e 1e 700.000 le#& e9"l s#v T2A& valoarea l "r*r#lor 0a"$ ra$e la s0@r)#$ l 'r#+e# 'er#oa1e 1e =es$# (e 0##(1 1e :00.000 le#& T2A 2-B> "8 1e"o($area s +elor 1a$ora$e a($re're(or l # se real#zeaz* 'r#( v#ra+e($ #($e=ral 1 '* 0#(al#zarea )# re"e'3#a "o(s$r "3#e#. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##?

Rezolvare: a3 7vansul acordat antreprenorului. % + "3" 7vansuri acordate pentru imobilizOri corporale ##", @C7 deductibilO 5*"* (onturi la bOnci n lei ***.,00 lei 40.000 lei "*.,00 lei

b3 Caloarea lucrOrilor acturate la s &r!itul primei perioade. % + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri 3-".000 lei 300.000 lei -".000 lei

c3 Caloarea lucrOrilor acturate la s &r!itul celei de%a doua perioade. % + "3* :mobilizOri corporale n curs de eBecuie ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri #4,.000 lei #00.000 lei 4,.000 lei

d3 8ecepia la cost total. 300.000 lei 5 #00.000 lei + -00.000 lei. "*" (onstrucii + "3* -00.000 lei :mobilizOri corporale n curs de eBecuie

e3 0lata urnizorului$ cu reinerea avansului. /atoria totalO + 3-".000 lei 5 #,4.000 lei + ','.000 lei #0# Gurnizori de imobilizOri + % "3" 7vansuri acordate pentru imobilizOri corporale ##", @C7 deductibilO 5*"* (onturi la bOnci n lei ','.000 lei 40.000 lei "*.,00 lei -5,.#00 lei

8:6. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"A#z#3#a ( # a $o$ r#s+ 1#( #+'or$ re0er#$or la "are se " (os" r+*$oarele ele+e($e: a8 're3 l 1e a"A#z#3#e 10.000 e ro& " rs l 1e s"A#+! la 1a$a a"A#z#3#e# :&5 le#5e ro> !8 $a9e va+ale 10B )# T2A 2-B>

*3

"8 $ra(s'or$ l 'e 'ar" rs #($er( es$e e0e"$ a$ 1e o (#$a$e s'e"#al#za$* "are e+#$e 0a"$ r* 'e($r s +a 1e 1.000 le#& T2A 2-B. Rezolvare: a3 7chiziia autoturismului. *0.000 euro B 3$5 lei;euro + 35.000 lei. "*3* + #0# Gurnizori de imobilizOri =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 b3 @aBa vamalO. *0.000 euro B *0% B 35 lei;euro + 3.500 lei. "*3* + =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 ##, 3.500 lei 7lte impozite$ taBe !i vOrsOminte asimilate 35.000 lei

c3 @C7. 235.000 lei 5 3.500 lei3 B "#% + 4."#0 lei. ##", @C7 deductibilO + 5*"* (onturi la bOnci n lei d3 @ransportul intern e ectuat de o irmO specializatO. % + #0# Gurnizori de imobilizOri "*3* =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 ##", @C7 deductibilO *".#00 lei *0.000 lei ".#00 lei 4."#0 lei

8:7. Se re"e'3#o(eaz* )# se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e +a$er## 'r#+e re0er#$or la "are se " (os": a8 "a($#$a$e l#vra$* -.000 J= la 're3 1e 5 le#5J=& "a($#$a$e re"e'3#o(a$* :.-00 J=& l#'s* 600 J=& 1#( "are 500 J= se #+' $* "*r* ) l # )# 100 J=& 1ele=a$ l # (#$*3##& T2A 2-B> !8 're3 l 1e ev#1e(3* es$e 'res$a!#l#$ ,( s +* 1e 5 le#5J=& #ar "o($ra valoarea $ra(s'or$ l #& "o(0or+ 0a"$ r## $er3 l #& es$e ,( s +* 1e 1.000 le#& T2A 2-B. Rezolvare: a3 7chiziia. (antitate recepionatO. 3.#00 Yg B 5 lei;Yg + *-.000 lei AipsO. ,00 Yg B 5 lei;Yg + 3.000 lei % + #0* "#.'00 lei 30* Gurnizori "0.000 lei >aterii prime ##", #.'00 lei @C7 deductibilO b3 /escOrcarea gestiunii pentru lipsO. ,0* (heltuieli cu materiile prime + 30* >aterii prime 3.000 lei

c3 :mputarea lipsei cOrOu!ului. 500 Yg B 5 lei;Yg + ".500 lei. #,* /ebitori diver!i + % -5'* Cenituri din despOgubiri$ amenzi !i penalitOi 3.*00 lei ".500 lei

*3

##"@C7 colectatO d3 :mputarea lipsei delegatului. *00 Yg B 5 lei;Yg + 500 lei. #"'" 7lte creane n legOturO cu personalul + % -5'* Cenituri din despOgubiri$ amenzi !i penalitOi ##"- @C7 colectatO

,00 lei

,"0 lei 500 lei *"0 lei

e3 @ransportul n cazul n care evidena este inutO la pre prestabilit. % 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale ##", @C7 deductibilO *.000 lei "#0 lei + #0* Gurnizori *."#0 lei

8:8. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e ,( "o($a!#l#$a$ea (e# ,($re'r#(1er# "are $#l#zeaz* var#a($a +e$o1e# #(ve($ar l # 'er+a(e($ )# a 're3 l # s$a(1ar1: a8 a'rov#z#o(area " +a$er#ale "o(s +a!#le re0er#$or la "are se " (os": 're3 l (#$ar s$a(1ar1 10 le#5J=& 're3 l (#$ar 1e 0a"$ rare 11 le#5J=& "a($#$a$ea a'rov#z#o(a$* 700 J=& T2A 0a"$ ra$* 2-B> !8 "Ael$ #el# 1e $ra(s'or$ 0a"$ ra$e 1e o 0#r+* s'e"#al#za$* 800 le#& T2A 2-B> "8 +a$er#ale la(sa$e ,( "o(s + ,( valoare 1e :.000 le#& 're" + )# 're1a$e " $#$l =ra$ #$& ,( valoare 1e 1.500 le#. C#0ere(3ele 1e 're3 s ($ (e0avora!#le& ,( valoare 1e 9B. Rezolvare: a3 7chiziia. Gactura. K 0re de cumpOrare. -00 Yg B * * lei;Yg 5 @C7 2"#% B -.-00 lei3 + @otal acturO (ost standard + -00 Yg B *0 lei;Yg + -.000 lei % + #0* Gurnizori 30" >ateriale consumabile ##", @C7 deductibilO 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale b3 (heltuieli de transport acturate de o irmO specializatO. % + #0* Gurnizori 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale ##", @C7 deductibilO 44" lei '00 lei *4" lei 4.5#' lei -.000 lei *.'#' lei -00 lei -.-00 lei *.'#' lei 4.5#' lei

c3 >ateriale consumate !i di erene de pre ne avorabile. 3.000 lei B 4% + "-0 lei. ,0' (heltuieli privind ambalajele + % 30" >ateriale consumabile 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale 3."-0 lei 3.000 lei "-0 lei

*3

d3 /onaii !i di erene de pre ne avorabile. *.500 lei B 4% +*35 lei. ,5'" /onaii acordate + % 30" >ateriale consumabile 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale *.,35 lei *.500 lei *35 lei

/acO s%a depO!it cota admisO pentru donaii se va nregistra !i @C7 pe baza ormulei. ,35 (heltuieli cu alte impozite$ taBe !i vOrsOminte asimilate + ##"- @C7 colectatO

8:9. <$#l#z@(1 Dse +e$o1a #(ve($ar l # 'er+a(e($ )# 're3 l 'res$a!#l#$ "a 're3 1e ev#1e(3*& s* se ,(re=#s$reze o'era3##le: 11 a'rov#z#o(area " e"A#'a+e($ 1e l "r & " (os"@(1: 're3 l 0a"$ ra$ 1e 0 r(#zor 1e 20.000 le#& 're3 l s$a(1ar1 1e 21.000 le# )# T2A 1e 2-B> 12 e"A#'a+e($ l es$e 1#s$r#! #$ #($e=ral salar#a3#lor& "are s 'or$* 50B 1#( "os$ r#& ,(re=#s$r@(1 Dse $o$o1a$* )# re'ar$#zarea 1#0ere(3elor 1e 're3 a0ere($e. Rezolvare: a3 7chiziia. Gactura. K 0re de cumpOrare "0.000 lei 5 @C7 2*4% B "0.000 lei3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#.'00 lei + @otal acturO "#.'00 lei (ostul standard + "*.000 lei % + 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar ##", @C7 deductibilO Zi di erenele de pre. 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar + 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale *.000 lei #0* Gurnizori "#.'00 lei "0.000 lei #.'00 lei

b3 /istribuirea echipamentului de lucru salariailor$ care suportO 50% din costuri. % + 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar ,03 (heltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar #"'" 7lte creane n legOturO cu personalul 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale "*.000 lei *0.000 lei *0.000 lei *.000 lei

8-0. A'rov#z#o(area " +a$er## 'r#+e o"az#o(eaz* e0e"$ area )# ,(re=#s$rarea o'era3##lor: a8 ava(s ,( valoare 1e 20.000 le#& #("l s#v T2A& 'l*$#$ 'r#( v#ra+e($ 0 r(#zor l #> !8 +a$er## 'r#+e re"e'3#o(a$e& 'e($r "are ( sDa 'r#+#$ 0a"$ ra& eval a$e la 50.000 le#& T2A 2-B> "8 "o(0or+ 0a"$ r## 'r#+#$e l$er#or& valoarea +a$er##lor 'r#+e re"e'3#o(a$e es$e 1e 51.000 le#& T2A 2-B. O!l#=a3#a 0a3* 1e 0 r(#zor se 1e"o($eaz* ,( +o1 o!#)( #$. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 7cordarea avansului.

*3

% + 5*"* (onturi curente la bOnci #04* Gurnizori 6 debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO b3 >ateriile prime recepionate pentru care nu s%a primit actura. % 30* >aterii prime ##"' @C7 neeBigibilO c3 Aa primirea acturii. ##", @C7 deductibilO Zi. #0' Gurnizori % acturi nesosite + Zi. % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori *."#0 lei *.000 lei "#0 lei #0* Gurnizori ,".000 lei + #0' Gurnizori % acturi nesosite

"0.000 lei *,.*"4 lei 3.'-* lei

,".000 lei 50.000 lei *".000 lei

##"' @C7 neeBigibilO

*".000 lei

d3 0lata urnizorului$ cu reinerea avansului. #0* Gurnizori + % #04* Gurnizori % debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO 5*"* (onturi la bOnci n lei ,3."#0 lei *,.*"4 lei 3.'-* lei #3."#0 lei

8-1. C + se vor ,(re=#s$ra ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e"o (o+#"e: % re'ara3#a a "#("# SC2D r#& e0e"$ a$* 1e o 0#r+* s'e"#al#za$*& al "*re# "os$ 0a"$ ra$ es$e 1e 700 le#5! "a$*& T2A 2-B> % $r#+#$erea 1e +a$r#3e la $er3# 'e($r a 0# 'rel "ra$e& ,( valoare 1e 5.000 le#& "os$ l 0a"$ ra$ al 'rel "r*r## re'reze($@(1 20B 1#( valoarea +a$r#3elor& T2A 2-B. Rezolvare: a3 8eparaia S/C%urilor e ectuatO de o irmO specializatO. 5 buc. R -00 lei;buc. + 3.500 lei. % + ,** (heltuieli cu ntreinerea !i reparaiile ##", @C7 deductibilO b3 @rimiterea matrielor la teri spre a i prelucrate. 35* >aterii !i materiale a late la teri + 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar 5.000 lei #0* Gurnizori #.3#0 lei 3.500 lei '#0 lei

*3

c3 (ostul prelucrOrii. "0% B 5.000 lei + *.000 lei. % 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar ##", @C7 deductibilO Si. 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar + 35* >aterii si materiale a late la teri 5.000 lei + #0* Gurnizori *."#0 lei *.000 lei "#0 lei

8-2. C + se vor ,(re=#s$ra r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e ,( "o($a!#l#$a$ea (e# ,($re'r#(1er# 'ro1 "$#ve: a8 la ,("e' $ l e9er"#3# l # se "o($#( * 'ro"es l 1e 0a!r#"a3#e 'e($r 'ro1 "3#a ,( " rs 1e e9e" 3#e eval a$* la 60.000 le#> !8 se o!3#( 5.000 ! "*3# 1e 'ro1 se 0#(#$e& eval a$e la 're3 l s$a(1ar1 (#$ar 1e 20 le#5! "a$*& "os$ l e0e"$#v 0##(1 1e 22 le#5! "a$*> "8 se v@(1 'ro1 se 0#(#$e la 're3 l 1e v@(zare $o$al 1e 90.000 le#& T2A 2-B. 4re3 l 1e ,(re=#s$rare al 'ro1 "3#e# v@(1 $e es$e 1e 75.000 le#& #ar "oe0#"#e($ l 1e re'ar$#zare a 1#0ere(3elor 1e 're3 es$e 1e 6B. Rezolvare: a3 0roducia n curs de eBecuie la nceputul lunii. -** Cariaia stocurilor + 33* 0roduse n curs de eBecuie ,0.000 lei

b3 0rodusele inite obinute la pre prestabilit. 5.000 buc. B "0 lei;buc. + *00.000 lei. 3#5 0roduse inite + -** Cariaia stocurilor *00.000 lei

(ostul e ectiv este de 5.000 buc. B "" lei;buc. + **0.000 lei$ iar di erenele de pre ne avorabile sunt de *0.000 lei. 3#' /i erene de pre la produse c3 0reul de v&nzare. #*** (lieni + % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"- @C7 colectatO ***.,00 lei 40.000 lei "*.,00 lei + -** Cariaia stocurilor *0.000 lei

d3 /escOrcarea gestiunii cu costul standard.


-** Cariaia stocurilor e3 /i erene de pre. -5.000 B ,% + #.500 lei. -** Cariaia stocurilor + 3#' /i erene de pre la produse #.500 lei 8-:. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le e"o(o+#"e 1e +a# ?os: a8 se a"or1* 'ro1 se 0#(#$e 'ro'r##lor salar#a3#& la 're3 l 1e ,(re=#s$rare $o$al 1e -0.000 le#& 'ro1 sele ,( "a z* (e0##(1 s" $#$e 1e T2A> + 3#5 0roduse inite -5.000 lei

*3

!8 'e($r 'ro1 sele a"or1a$e se 1a$oreaz* 1e "*$re salar#a3# ( #+'oz#$ 1e 16B& #ar "o($r#! 3##le a"es$ora la 0o(1 l 1e )o+a? )# 0o(1 l 'e($r as#= r*r# so"#ale 1e s*(*$a$e s ($ 1e 0&5B )# res'e"$#v 5&5B. Rezolvare: a3 7cordarea produselor inite propriilor salariai. #"* 0ersonal % salarii datorate + 3#5 0roduse inite #0.000 lei

Zi @C7. ,35 (heltuieli cu alte impozite$ taBe si vOrsOminte asimilate + b3 8einerile din salarii. (ontribuia la ondul de !omaj + #0.000 lei B 0$5% + "00 lei

##"- @C7 colectatO

4.,00 lei

(ontribuia la asigurOrile sociale de sOnOtate + #0.000 lei B 5$5% + "."00 lei :mpozitul pe pro it + 2#0.000 lei % "."00 lei % "00 lei3 B *,% + ,.0*, lei #"* 0ersonal% salarii datorate + % ### :mpozitul pe venituri de natura salariilor #3-" (ontribuia personalului la ondul de !omaj #3*# (ontribuia angajailor pentru asigurOrile sociale de sOnOtate '.#*, lei ,.0*, lei "00 lei "."00 lei

8--. Re0er#$or la 'ro1 "3#a v@(1 $*& ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* o'era3##le e"o(o+#"e "are 'r#ves": a8 'ro1 sele 0a"$ ra$e "l#e(3#lor la 're3 l 1e v@(zare 1e 100.000 le#& T2A 2-B& a""e'$@(1 Dse o "a+!#e la a "*re# valoare se a1a =* 1o!@(1a 1a$ora$* 1e "*$re "l#e($ 1e :B 1#( valoarea $o$al* a "rea(3e#> !8 "a+!#a se 1e' (e la !a("* s're s"o($are& s"o($ l re3#( $ 1e a"eas$a 0##(1 1e 2B 1#( valoarea e0e"$ l # "o+er"#al> "8 're3 l 1e ev#1e(3* al 'ro1 selor v@(1 $e es$e 1e 75.000 le#. Rezolvare: a3 C&nzarea de produse inite. #*** (lieni + % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"- @C7 colectatO *"#.000 lei *00.000 lei "#.000 lei

b3 7cceptarea cambiei n valoare de *"#.000 lei !i dob&nda. 3% B *"#.000 lei + 3.-"0 lei. #*3 = ecte de primit de la clieni % #*** (lieni -,, Cenituri din dob&nzi + *"-.-"0 lei *"#.000 lei 3.-"0 lei

c3 /epunerea cambiei spre scontare. 5**3 = ecte de ncasat + #*3 = ecte de primit de la clieni Zi. 5**# = ecte remise spre scontare + 5**3 = ecte de ncasat *"-.-"0 lei *"-.-"0 lei

d3
%

ncasarea cambiei$ scont "% B *"-.-"0 lei + ".55#$# lei.


+ 5**# = ecte remise spre scontare *"-.-"0 lei

*#

5*"* (onturi curente la bOnci ,,- (heltuieli privind sconturile acordate

*"5.*,5$, lei ".55#$# lei

e3 /escOrcarea gestiunii pentru costul de producie.


-** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse + 3#5 0roduse inite -5.000 lei 8-5. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e: a8 'la$a 'r#( v#ra+e($ a ( # ava(s ,( s +* 1e 10.000 le#& ,( ve1erea a"A#z#3#o(*r## (or !#le$e 1e $ra$a+e($ )# o1#A(*> !8 a"A#z#3#a a "#("# !#le$e ,( valoare (#$ar* 1e :.000 le#& T2A 2-B& )# a"A#$area " ( +erar a 1#0ere(3e# ,( +o+e($ l r#1#"*r## !#le$elor> "8 1#s$r#! #rea #($e=ral* a !#le$elor "*$re salar#a3#& av@(1 ,( ve1ere "* ,($re'r#(1erea s 'or$* 70B 1#( valoarea a"es$ora. Rezolvare: a3 0lata avansului. % + 5*"* (onturi la bOnci n lei #04* Gurnizori 6 debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO b3 7chiziia biletelor de tratament. 5 bilete B 3.000 lei + *5.000 lei. % + 53"" Hilete de tratament !i odihnO ##", @C7 deductibilO c3 0lata urnizorului$ cu reinerea avansului. #0* Gurnizori + % #04* Gurnizori % debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO 53** (asa n lei *'.,00 lei *0.000 lei ".#00 lei ,."00 lei #0* Gurnizori *'.,00 lei *5.000 lei 3.,00 lei *".#00 lei *0.000 lei ".#00 lei

d3 /istribuirea biletelor cOtre salariai$ -0% din valoare iind suportatO de ntreprindere. % + 53"" Hilete de tratament !i odihnO ,#5' 7lte cheltuieli privind asigurOrile !i protecia socialO #"'" 7lte creane n legOturO cu personalul Zi. ,35 + (heltuieli cu alte impozite$ taBe !i vOrsOminte asimilate ##"- @C7 colectatO 3.,00 lei *5.000 lei *0.500 lei #.500 lei

8-6. A+!ala?ele "are "#r" l* ,( s#s$e+ l res$#$ #r## 1#re"$e o"az#o(eaz* e0e"$ area )# ,(re=#s$rarea r+*$oarelor o'era3##: a8 ,+'re (* " +*r0 r#le a"A#z#3#o(a$e se 'r#+es" 1e la 0 r(#zor# a+!ala?e ,( valoare 1e 2.000 le#& 1#( "are se res$#$ #e 80B> !8 15B 1#( $o$al l a+!ala?elor se re3#( 1e "*$re "l#e($& #ar 5B s ($ 1e$er#ora$e 1#( v#(a "l#e($ l #& 0a'$ 'e($r "are

*#

se 'r#+e)$e 0a"$ ra 0 r(#zor l #. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 7chiziia de ambalaje care circulO n sistem de restituire. #04 Gurnizori % debitori + #0* Gurnizori ".000 lei

b3 8estituirea ambalajelor cOtre urnizor. '0% B ".000 lei + *.,00 lei. #0* Gurnizori + #04 Gurnizori % debitori *.,00 lei

c3 7mbalajele nerestituite degradate. 5% B ".000 lei + *00 lei. ,0' (heltuieli privind ambalajele + Zi @C7. *00 lei B "#% + "# lei. ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori "# lei d3 7mbalajele reinute pentru nevoi proprii. *5% B ".000 lei + 300 lei. 3'* 7mbalaje + #04 Gurnizori % debitori 300 lei Zi @C7. 300 lei B "#% + -" lei. ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori -" lei #04 Gurnizori % debitori *00 lei

8-8. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e: a8 se 'r#+es" a+!ala?e 1e la 'rel "rare& " (os"@(1: valoarea a+!ala?elor $r#+#se s're 'rel "rare 2.000 le#& "os$ l 0a"$ ra$ al 'rel "r*r## -00 le#& T2A 2-B& 're3 l 'res$a!#l#$ al a+!ala?elor 'r#+#$e 2.500 le#> !8 o1a$* " +*r0 r#le se v@(1 )# a+!ala?e ,( valoare 1e l .800 le#& T2A 2-B& #ar "oe0#"#e($ l +e1# 'e !aza "*r #a se re'ar$#zeaz* 1#0ere(3ele 0avora!#le es$e 1e 5B. Rezolvare: a3 @rimiterea ambalajelor spre prelucrare. 35' 7mbalaje a late la teri + b3 (ostul prelucrOrii. % 3'* 7mbalaje ##", @C7 deductibilO Zi reprimirea ambalajelor. 3'* 7mbalaje + 35' 7mbalaje a late la teri ".000 lei + #0* Gurnizori #4, lei #00 lei 4, lei 3'* 7mbalaje ".000 lei

Zi pentru di erenele de pre avorabile. 3'* 7mbalaje c3 C&nzarea ambalajelor. + 3'' /i erene de pre la ambalaje *00 lei

*#

#*** (lieni

% -0' Cenituri din activitOi diverse ##"- @C7 colectatO

"."3" lei *.'00 lei #3" lei

d3 /escOrcarea gestiunii. ,0' (heltuieli privind ambalajele + 3'* 7mbalaje *.'00 lei

Zi pentru di erenele de pre avorabile. 5% B *.'00 lei + 40 lei. 3'' /i erene de pre la ambalaje + ,0' (heltuieli privind ambalajele 40 lei

8-8. ,( "a'#$al l so"#al a0ere($ (e# so"#e$*3# "o+er"#ale se e0e"$ eaz* )# se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele +o1#0#"*r#: a8 s !s"r#erea ( # a'or$ ,( (a$ r* s ! 0or+a (e# #(s$ala3## $eA(#"e eval a$e la 75.000 le#& 'e($r "are "ores' (1 15.000 1e a"3# (# (o# la valoarea (#$ar* 1e 5 le#> !8 'r#+#rea a'or$ l # ,( (a$ r* s !s"r#s a($er#or> "8 +a?orarea "a'#$al l # so"#al 'r#( ,("or'orarea al$or rezerve& e+#3@(1 Dse 2.000 1e a"3# (# (o# " o valoare (#$ar* 1e 5 le#> 18 1#+#( area "a'#$al l # so"#al " 10B ,( ve1erea a"o'er#r## (e# '#er1er# 1e -.000 le# "e 'rov#(e 1#( e9er"#3# l ND 2& " (os"@(1 "* (#$a$ea 1#s' (e 1e ( "a'#$al so"#al 1#v#za$ ,( 7.000 1e a"3# (# " o valoare (o+#(al* (#$ar* 1e 5 le#. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 Subscrierea aciunilor. *5.000 aciuni B 5 lei + -5.000 lei. #5, + *0** (apital subscris nevOrsat -5.000 lei /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul b3 8ealizarea aportului. "*3* + #5, /econtOri cu acionarii;asociaii privind capitalul =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 Zi trans erul capitalului. *0** (apital subscris nevOrsat + *0*" (apital subscris vOrsat -5.000 lei c3 ncorporarea altor rezerve n capital. ".000 aciuni B 5 lei + *0.000 lei. *0,' 7lte rezerve + *0*" (apital subscris vOrsat *0.000 lei -5.000 lei

d3 /iminuarea capitalului prin acoperirea pierderii. -.000 aciuni B 5 lei + 35.000 lei total capitalE 35.000 lei B *0% + 3.500 lei. *0*" (apital subscris vOrsat + **- 8ezultatul reportat 3.500 lei

8-9. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra r+*$oarele o'era3## re0er#$oare la a"3# (#le e+#se a($er#or 1e o (#$a$e: a8 r*s" +'*rarea a 1.000 1e a"3# (# la 're3 l (#$ar 1e 5&2 le# )# valoarea (o+#(al* a0ere($* 1e 5 le#& " 1e"o($are l$er#oar*> !8 a( larea a ? +*$a$e 1#( a"3# (#le r*s" +'*ra$e> "8 v@(zarea a 200 1e a"3# (# "*$re ( $er3& la 're3 l 1e 5&: le#5a"3# (e& " 1e"o($are 'r#( v#ra+e($> 18 v@(zarea a :00 1e a"3# (# "*$re a(=a?a3## (#$*3##& la 're3 l 1e 5 le#5a"3# (e& " ,("asare #+e1#a$* ,( ( +erar. Rezolvare: a3 8OscumpOrarea aciunilor cu preul de rOscumpOrare de *.000 aciuni B 5$" lei + 5."00 lei.

*#

*04 7ciuni proprii b3 7nularea aciunilor. % +

#," (reditori diver!i

5."00 lei

*04 7ciuni proprii ".,00 lei 2500 aciuni B 5$" lei3 *0*" (apital subscris vOrsat ".500 lei 2500 aciuni B 5 lei3 *#4 *00 lei 0ierderi legate de emiterea$ rOscumpOrarea$ v&nzarea$ cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

c3 C&nzarea a "00 de aciuni cu decontare prin virament. 5*"* (onturi la bOnci n lei + % *.0,0 lei *.0#0 lei "0 lei 2"00 aciuni B 5$3 lei3 *04 7ciuni proprii 2"00 aciuni B 5$" lei3 *#* (&!tiguri legate de v&nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii d3C&nzarea a 300 de aciuni cu ncasare n numerar. + *04 7ciuni proprii *.5,0 lei 2300 aciuni B 5$" lei3 5*"* (onturi la bOnci n lei *.500 lei 2300 aciuni B 5 lei3 *#4 ,0 lei 0ierderi legate de emiterea$ rOscumpOrarea$ v&nzarea$ cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 850. Se real#zeaz* ( ,+'r + $ o!l#=a$or re0er#$or la "are se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3##: a8 s !s"r#erea 1e "*$re $er3# a 2.000 1e o!l#=a3# (# " valoarea 1e v@(zare 1e -&7 le#5o!l#=a3# (e& valoarea (o+#(al* 1e 5 le#5o!l#=a3# (e)# valoarea 1e ra+! rsare 1e 5&2 le#5o!l#=a3# (e> !8 ,("asarea #($e=ral* a s +elor 1e la o!l#=a$ar#& " 1e"o($are 'r#( v#ra+e($> "8 1o!@(1a 1a$ora$* o!l#=a$ar#lor 'e($r 'r#+ l a(& " (os"@(1 "* e+#s# (ea sDa real#za$ " o 1o!@(1* a( al* 1e 15B> 18 a+or$#zarea 'r#+elor 1e ra+! rsare a0ere($* ,($re=## 'er#oa1e 1e 1er lare a ,+'r + $ l #> e8 r*s" +'*rarea la 0#(ele 'r#+ l # a( a 200 1e o!l#=a3# (#& " 1e"o($are ,( ( +erar& 're" + )# a( larea a"es$ora. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 =miterea obligaiunilor. % + *,* Smprumuturi din emisiuni de obligaiuni *0.#00 lei 2".000 obligaiuni B 5$" lei3 #,* /ebitori diver!i *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor 5*"* (onturi la bOnci n lei + #,* /ebitori diver!i 4.#00 lei 2".000 obligaiuni B #$- lei3 *.000 lei 4.#00 lei %

b3 /ob&nda anualO. ".000 obligaiuni B 5 lei B *5% + *.500 lei. ,,, (heltuieli privind dob&nzile + *,'* /ob&nzi a erente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni *.500 lei

*#

c3 7mortizarea primelor pentru toatO perioada. ,',' + *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor (heltuieli inanciare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor d3 8OscumpOrarea a "00 obligaiuni B 5$" lei + *.0#0 lei. 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate + 5*"* (onturi la bOnci n lei *.0#0 lei e3 7nularea obligaiunilor. *,* Smprumuturi din emisiuni de obligaiuni + 505 9bligaiuni emise !i rOscumpOrate *.0#0 lei 851. Se o!3#(e ( "re1#$ !a("ar 'e($r o 'er#oa1* 1e 6 a(# " o 1o!@(1* a( al* 1e 20B& re0er#$or la "are se vor re0le"$a ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le "e 'r#ves": a8 !8 "8 18 o!3#(erea "re1#$ l # ,( valoare 1e 600.000 le#> 1o!@(1a 1a$ora$* !*("## 'e($r al 1o#lea a(& )$##(1 "* ,( a( l l sDa ra+! rsa$ ra$a& )# 1e"o($area a"es$e#a> ra$a 1eve(#$* res$a($* la s"a1e(3a 0#9a$* 'e($r 'r#+ l a(> ra+! rsarea ra$e# res$a($e 1e$er+#(a$e la 0#(ele 'r#+ l # a(. *.000 lei

C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 9binerea creditului. 5*"* (onturi la bOnci n lei

+ (redite bancare

*,"* ,00.000 lei pe termen lung

b3 /ob&nda anualO pentru anul " calculatO la creditul rOmas. 2,00.000 lei % *00.000 lei3 B "0% + *00.000 lei. ,,, (heltuieli privind dob&nzile Zi plata. *,'" + 5*"* (onturi la bOnci n lei /ob&nzi a erente creditelor bancare pe termen lung *00.000 lei + *,'" *00.000 lei /ob&nzi a erente creditelor bancare pe termen lung

c3 8ata restantO. *,"* + *,"" (redite bancare pe termen lung nerambursate la scadenO *00.000 lei (redite bancare pe termen lung d3 8ambursarea ratei restante. *,"" + 5*"* (onturi la bOnci n lei (redite bancare pe termen lung nerambursate la scadenO *00.000 lei

852. ,( le=*$ r* " a+e(a?area ( # $ere( se e0e"$ eaz* )# se ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3##: a8 a"or1area ( # ava(s 1e 20.000 le#& T2A 2-B& 'e !aza 0a"$ r## 'r#+#$e ,( a"es$ se(s> !8 'r#+#rea ,( a"ela)# e9er"#3# a 0a"$ r## 0#(ale a0ere($e l "r*r#lor e9e" $a$e 1e $er3& ,( valoare 1e 100.000 le#& T2A2-B> "8 a+or$#zarea a0ere($* 'r#+#lor 1o# a(# 1e e9'loa$are& " (os"@(1 "* valoarea #(ves$#3#e# se va re" 'era 'e o 'er#oa1* 1e 10 a(#> 18 v@(zarea a+e(a?*r## la ,("e' $ l "el # 1eDal $re#lea a(& la ( 're3 +a# +are " 10B 1e"@$ valoarea r*+as* (ea+or$#za$*& T2A 2-B. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 7cordarea avansului pentru amenajarea terenului.

*#

% + 5*"* (onturi la bOnci n lei "3" 7vansuri acordate pentru imobilizOri corporale ##", @C7 deductibilO b3 Caloarea lucrOrilor acturate la s &r!itul primei perioade. % + "**" 7menajOri de terenuri ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri

"#.'00 lei "0.000 lei #.'00 lei

*"#.000 lei *00.000 lei "#.000 lei

c3 7mortizarea anualO este de *00.000 lei ; *0 ani + *0.000 lei;an. ,'** + "'** 7mortizarea amenajOrilor de terenuri *0.000 lei (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor Zi la el pentru anul ". ,'** + "'** 7mortizarea amenajOrilor de terenuri *0.000 lei (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor d3 nregistrarea preului de v&nzare. Caloarea rOmasO + *00.000 lei % "0.000 lei + '0.000 lei 0reul de v&nzare + '0.000 lei 5 *0% B '0.000 lei + ''.000 lei #,* /ebitori diver!i + % *04.*"0 lei -5'3 Cenituri din v&nzarea activelor !i alte operaii de capital ''.000 lei ##"- @C7 colectatO "*.*"0lei

e3 Scoaterea din evidenO a amenajOrii. % + "**" 7menajOri de terenuri "'** 7mortizarea amenajOrilor de terenuri ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital 3 0lata urnizorului$ cu reinerea avansului. #0# Gurnizori de imobilizOri + % "3" 7vansuriacordate pentru imobilizOri corporale ##", @C7 deductibilO 5*"* (onturi la bOnci n lei *"#.000 lei "0.000 lei #.'00 lei 44."00 lei *00.000 lei "0.000 lei '0.000 lei

85:. Casarea ( # e"A#'a+e($ $eA(olo=#" a+or$#za$ 'ar3#al o"az#o(eaz* e0e"$ area )# ,(re=#s$rarea r+*$oarelor o'era3##: a8 re" 'erarea a 20 1e re'ere 1e (a$ ra '#eselor 1e s"A#+!& eval a$e la 20 le#5! ".& )# a 10 A/CD r# ,( valoare 1e 50 le#5! ".> !8 valoarea l "r*r#lor 1e "asare es$e 0a"$ ra$* 1e ( $er3 la $ar#0 l 1e 10 le#5or*& 0##(1 l a$e ,( "al" l -0 ore& T2A 2-B> "8 s"*1erea 1#( ev#1e(3* a a"$#v l # "asa$& a "*r # valoare 1e #($rare es$e 1e 5.000 le#& re" 'era$* ,( 'ro'or3#e 1e 85B 'r#( #($er+e1# l a+or$#z*r##> 18 1e"o($area o!l#=a3#e# 0a3* 1e e9e" $a($ l l "r*r##& " (os"@(1 "* a sol#"#$a$ ( ava(s 1e 200 le#& T2A 2-B& 1#0ere(3a a"A#$@(1 Dse ,( ( +erar. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare:

*#

a3 8ecuperarea reperelor. "0 buc. B "0 lei;buc. + #00 lei$ !i a *0 buc. 7>( B 50 lei;buc. + 500 lei. % + 30"# 0iese de schimb 303 >ateriale de natura obiectelor de inventar -5'' 7lte venituri din eBploatare 400 lei #00 lei 500 lei

b3 AucrOri de casare acturate de teri. #0 ore B *0 lei;orO + #00 lei. % + ,5'' 7lte cheltuieli de eBploatare ##", @C7 deductibilO #0* Gurnizori #4, lei #00 lei 4, lei

c3 Scoaterea din evidenO a echipamentului casat parial amortizat. 5.000 lei B '5% + #."50 lei. % + "*3* 5.000 lei "'*3 =chipamente #."50 lei 7mortizarea tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor ,5'3 -50 lei (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital d3 0lata urnizorului$ cu reinerea avansului. % #4, lei #04" Gurnizori 6 debitori pentru prestOri de servicii "00 lei ##", @C7 deductibilO #' lei 5*"* (onturi la bOnci n lei "#' lei 85-. 2@(zarea ( # $#la? " 'la$a ,( ra$e o"az#o(eaz* e0e"$ area )# ,(re=#s$rarea o'era3##lor 1e +a# ?os: a8 0a"$ rarea a"$#v l # v@(1 $& ,( "o(1#3##le ,("as*r## ( # ava(s 1e 25B 1#( 're3 l (e=o"#a$ 1e 200.000 le#& e9"l s#v T2A& " o 1o!@(1* $o$al* 1e -0.000 le#& T2A 2-B> !8 ,("asarea 'r#( v#ra+e($ a ava(s l # a""e'$a$ 1e " +'*r*$or> "8 s"*1erea 1#( ev#1e(3* a $#la? l #& a "*r # valoare 1e #($rare es$e 1e -00.000 le#& a+or$#za$* ,( 'ro'or3#e 1e 55B. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 Gactura. 7vans + "00.000 lei B "5% + 50.000 lei @C7 colectatO + "00.000 lei B "#% + #'.000 lei #,* /ebitori diver!i +% "''.000 lei -5'3 "00.000 lei Cenituri din v&nzarea activelor !i alte operaii de capital ##"- @C7 colectatO #'.000 lei #-" Cenituri nregistrate n avans #0.000 lei + #,* /ebitori diver!i 50.000 lei #0* Gurnizori +

b3 7vansul. 5*"* (onturi la bOnci n lei

c3 Scoaterea din evidenO a utilajului amortizat pentru #00.000 lei B 55% + ""0.000 lei. % "'*3 + "*3* =chipamente #00.000 lei ""0.000 lei

*#

7mortizarea tehnologice instalaiilor$ 2ma!ini$ utilaje !i mijloacelor de transport$ instalaii de lucru3 animalelor !i plantaiilor ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital

*'0.000 lei

855. ,( !aza ( # "o($ra"$ 1e leas#(= o'era3#o(al 'e($r o #(s$ala3#e 1e l "r & lo"a$or l ,(re=#s$reaz* r+*$oarele o'era3##: a8 ,($o"+#rea 0a"$ r## "*$re $#l#za$or l ! ( l # 'e($r re1eve(3a a0ere($* l (## " re($e& 1e -.000 le#& T2A 2-B> !8 ev#1e(3#erea a+or$#z*r## "are a s$a$ la !aza "al" l*r## re1eve(3e#& " (os"@(1 "* valoarea 1e #($rare es$e 1e 160.000 le#& 1 ra$a "o($ra"$ l # es$e 1e 5 a(#& valoarea rez#1 al* 'rev*z $* es$e 1e 10.000 le#& #ar re=#+ l 1e a+or$#zare a'l#"a$ es$e "el l#(ear> "8 $ra(s0er l 1re'$ l # 1e 'ro'r#e$a$e la 0#(ele "o($ra"$ l # ,( !aza o'3# (## $#l#za$or l #> 18 s"*1erea 1#( ev#1e(3* a a"$#v l # "a r+are a $ra(s0er l # 1re'$ l # 1e 'ro'r#e$a$e. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 Gactura privind redevena lunii curente. #*** (lieni + % -0, Cenituri din redevene$ locaii de gestiune !i chirii ##"- @C7 colectatO #.4,0 lei #.000 lei 4,0 lei

b3 7mortizarea. Caloarea amortizabilO + *,0.000 lei % *0.000 lei + *50.000 lei 7mortizarea anualO + *50.000 lei ; 5 ani + 30.000 lei ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor 30.000 lei

c3 @rans erul dreptului de proprietate la valoarea rezidualO. #,* /ebitori diver!i + % *".#00 lei -5'3 *0.000 lei Cenituri din v&nzarea activelor !i alte operaii de capital ##"- @C7 colectatO ".#00 lei

d3 ScOderea din evidenO. % + "*3* "'*3 =chipamente 7mortizarea tehnologice instalaiilor$ 2ma!ini$ utilaje !i mijloacelor de transport$ instalaii de lucru3 animalelor si plantaiilor ,5'3 (heltuieli privind activele cedate !i alte operaii de capital *,0.000 lei *50.000 lei

*0.000 lei

856. I( ve1erea a"A#z#3#o(*r## (or ele+e($e 1e +o!#l#er s ($ e0e"$ a$e +a# + l$e o'era3## )# ,(re=#s$r*r# "o($a!#le& 1 '* " + r+eaz*:

*#

a8 a"or1area ( # ava(s 1e 10B ,( ( +erar 'e !aza a($e"al" la3#e# e0e"$ a$e 1e 0 r(#zor 1e 20.000 le#> !8 re"e'3#o(area ! ( r#lor 0a"$ ra$e 1e $er3& ,( "are es$e "o(se+(a$ 're3 l 1e v@(zare 1e 21.000 le#& T2A 2-B> "8 1#+#( area o!l#=a3#e# 0a3* 1e 0 r(#zor " ava(s l a"or1a$ a($er#or )# s !s"r#erea ( # !#le$ la or1#( 'e($r 1#0ere(3a r*+as*> 18 1e"o($area la s"a1e(3* a !#le$ l # la or1#( s !s"r#s. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 7cordarea avansului pentru achiziia mobilierului. % + 5*"* (onturi la bOnci n lei "3" 7vansuri acordate pentru imobilizOri corporale ##", @C7 deductibilO b3 8ecepia mobilierului. % + #0# Gurnizori de imobilizOri "*# >obilier$ aparaturO biroticO$ echipamente de protecie a valorilor umane si materiale !i alte active corporale ##", @C7 deductibilO c3 /iminuarea obligaiei !i subscrierea biletului la ordin. #0# Gurnizori de imobilizOri + % "3" 7vansuri acordate pentru imobilizOri corporale ##", @C7 deductibilO #05 = ecte de plOtit pentru imobilizOri d3 /econtarea biletului la ordin. #05 = ecte de plOtit pentru imobilizOri + 5*"* (onturi la bOnci n lei "3.5,0 lei ",.0#0 lei ".000 lei #'0 lei "3.5,0 lei ",.0#0 lei "*.000 lei 5.0#0 lei ".#'0 lei ".000 lei #'0 lei

857. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e0e"$ a$e "are 'r#ves" a"A#z#3#o(area 1e +a$er## 'r#+e: a8 a"or1area ( # ava(s ,( ( +erar ,( valoare 1e 2.000 le#& T2A 2-B> !8 "Ael$ #el#le 1e $ra(s'or$ s ($ 0a"$ ra$e 1e o (#$a$e s'e"#al#za$* la $ar#0 l 1e -00 le#& T2A 2-B> "8 re"e'3#o(area +a$er##lor 'r#+e av@(1 ,( ve1ere "* valoarea a0ere($* "a($#$*3## $o$ale l#vra$e es$e 1e 10.000 le#& #ar 0 r(#zor l a"or1* ( ra!a$ 'e($r 1e0e"$e 1e "al#$a$e 1e 2B> 18 1e"o($area 1#($rD ( a"re1#$#v a 1#0ere(3e# 1a$ora$e 0 r(#zor l #. Rezolvare: a3 7cordarea avansului pentru achiziia de materii prime. % + 5*"* (onturi la bOnci n lei #04* Gurnizori% debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO b3 (heltuielile de transport acturate de o unitate specializatO. % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori #4, lei #00 lei 4, lei ".#'0 lei ".000 lei #'0 lei

*#

c3 Gactura. K 0re de cumpOrare *0.000 lei % 8abat 2"% B *0.000 lei3 "00 lei + 1et comercial 4.'00 lei 5 @C7 2"#% B 4.'00 lei3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".35" lei + @otal acturO *".*5" lei % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori *".*5" lei 4.'00 lei ".35" lei

d3 /econtarea din acreditiv a di erenei datorate. @otal datorie + #4, lei 5 *".*5" lei + *".,#' lei /i erenO de platO + *".,#' lei % ".#'0 lei avans + *0.*,' lei /eschiderea acreditivului. 5'* Ciramente interne Zi. 5#** 7creditive n lei 0lata di erenei. #0* Gurnizori + % #04* Gurnizori % debitori pentru cumpOrOri de bunuri de natura stocurilor ##", @C7 deductibilO 5#** 7creditive n lei *".,#' lei ".000 lei #'0 lei *0.*,' lei + 5'* Ciramente interne *0.*,' lei + 5*"* (onturi la bOnci n lei *0.*,' lei

858. Ar*$a3# " + se vor ,(re=#s$ra r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e re0er#$oare la =es$# (ea 1e +a$er#ale "o(s +a!#le: a8 re"e'3#o(area a 750 (#$*3# 1#( sor$#+e($ l A la 're3 l (#$ar 0a"$ ra$ 1e 0 r(#zor 1e 50 le#& T2A 2-B> !8 "Ael$ #el#le 1e $ra(s'or$Da'rov#z#o(are s ($ 1e :.000 le#& T2A 2-B& 0##(1 0a"$ ra$e 1e o (#$a$e s'e"#al#za$*. /a$er#alele 'e($r "are a"es$ea se e0e"$ eaz* s ($ ,(re=#s$ra$e la 're3 l 'res$a!#l#$> "8 "os$ l $o$al e0e"$#v 1e a"A#z#3#e a0ere($ +a$er#alelor #(ve($ar#a$e la 0#(ele 'er#oa1e# " re($e& )$##(1 "* la ,("e' $ l 'er#oa1e# (#$a$ea 1e3#(ea +a$er#ale ,( valoare 1e 20.000 le#& a e0e"$ a$ a'rov#z#o(*r# 1e :5.000 le#& sDa "o(s +a$ +a$er#ale 1e 10.000 le# )# se a'l#"* var#a($a #(ve($ar l # #($er+#$e($> d3 l#'s r#le (esol 3#o(a$e s ($ 1e 5.000 le#& " 1#0ere(3e 1e 're3 0avora!#le 1e 10B "o(s$a$a$e la #(ve($ar#erea a( al*. Rezolvare: a3 8ecepia materialelor consumabile. -50 buc. B 50 lei + 3-.500 lei. % 30" >ateriale consumabile ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori #,.500 lei 3-.500 lei 4.000 lei

b3 (heltuielile de transport n condiiile n care evidena se ine la pre prestabilit. % + #0* Gurnizori 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale ##", @C7 deductibilO 3.-"0 lei 3.000 lei -"0 lei

*5

c3 7nularea soldului iniial. ,0" (heltuieli cu materialele consumabile + 30" >ateriale consumabile Zi constatarea stocului inal. "0.000 lei stoc iniial 5 35.000 lei achiziii % *0.000 lei consum + #5.000 lei. 30" >ateriale consumabile + ,0" (heltuieli cu materialele consumabile

"0.000 lei

#5.000 lei

d3 Aipsurile nesoluionate cu di erene de pre avorabile. 5.000 lei B *0% + 500 lei. ,0" (heltuieli cu materialele consumabile + % 30" >ateriale consumabile 30' /i erene de pre la materii prime !i materiale #.500 lei 5.000 lei %500 lei

859. ,( le=*$ r* " e"A#'a+e($ l 1e l "r "e se a"A#z#3#o(eaz* 1e la $er3#& se e0e"$ eaz* )# se ,(re=#s$reaz* o'era3##le e"o(o+#"e "are 'r#ves": a8 " +'*rarea a :00 Aala$e la 're3 l (#$ar 1e 600 le#& T2A 2-B> !8 "Ael$ #el#le 1e $ra(s'or$Da'rov#z#o(are s ($ 1e -.000 le#& 0##(1 0a"$ ra$e 1e o (#$a$e s'e"#al#za$*> "8 're1area "*$re salar#a3#& ,( !aza $a!elelor ,($o"+#$e ,( a"es$ se(s& a :0B 1#( lo$ l 1e ! ( r# " +'*ra$e a($er#or> salar#a3## s 'or$* 50B 1#( "os$> 18 re'ar$#zarea "Ael$ #el#lor 1e $ra(s'or$Da'rov#z#o(are a0ere($e e"A#'a+e($ l # el#!era$ ,( e9'loa$are. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 7chiziia a 300 halate B ,00 lei + *'0.000 lei. % 30"# 0iese de schimb ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori ""3."00 lei *'0.000 lei #3."00 lei

b3 (heltuielile de transport acturate de o irmO specializatO. % 30"# 0iese de schimb ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori #.4,0 lei #.000 lei 4,0 lei

c3 0redarea cOtre salariai a 30% din lotul de bunuri cumpOrate anterior. 30% B *'#.000 lei + 55."00 lei$ salariaii suport&nd 50% din cost. 50% B 55."00 lei + "-.,00 lei. % + 30"# 0iese de schimb ,0"# (heltuieli privind piesele de schimb #"'" 7lte creane n legOturO cu personalul Zi @C7. "#% B 55."00 lei + *3."#' lei. #"'" + 7lte creane n legOturO cu personalul ##"- @C7 colectatO *3."#' lei 55."00 lei "-.,00 lei "-.,00 lei

d3 8epartizarea cheltuielilor de transport. #.000 lei B 30% + *."00 lei. ,0"# + (heltuieli privind piesele de schimb 30"# 0iese de schimb *."00 lei

860. ,( "a1r l ( # a=e($ e"o(o+#" " a"$#v#$a$e 1e 'ro1 "3#e se real#zeaz* )# se ,(re=#s$reaz* +a# + l$e o'era3## e"o(o+#"e& )# a( +e:

*5

a8 o!3#(erea a 1.000 (#$*3# 1#( 'ro1 s l A& "are se r+*res" la 're3 l 'res$a!#l#$ 1e 25 le#5 (#$a$e> !8 1#0ere(3a 1e 're3 a0ere($* 'ro1 "3#e# ,(re=#s$ra$e a($er#or es$e 0avora!#l*& 1e 5 le#5 (#$a$e> "8 v@(zarea a 50B 1#( ! ( r#le o!3#( $e la ( 're3 (e=o"#a$ "are es$e " 20B +a# +are 1e"@$ "os$ l e0e"$#v 1e 'ro1 "3#e a0ere($> 18 s"*1erea 1#( ev#1e(3* a 'ro1 "3#e# v@(1 $e. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 9binerea de produse inite la cost standard. *.000 buc. B "5 lei;buc. + "5.000 lei. 3#5 0roduse inite + -** "5.000 lei Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse

b3 /i erene de pre avorabile. *.000 buc. B 5 lei;buc. + 5.000 lei. -** + Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse c3 C&nzarea. *.000 buc. B 50% + 500 buc.. (ostul e ectiv + "5.000 lei % 5.000 lei + "0.000 lei 0reul de v&nzare + "0.000 lei 5 "0.000 lei B "0% + "#.000 lei #*** (lieni + % "'.5,0 lei -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite "#.000 lei ##"- @C7 colectatO #.5,0 lei d3 /escOrcarea gestiunii pentru costul standard de 500 buc. B "5 lei;buc. + *".500 lei. -** + Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse e3 /i erenele de pre a erente produselor v&ndute. J + 8e 3#' % 5.000 lei ; 8d 3#5 % "5.000 lei + 0$" /i erene de pre a erente produselor ie!ite. 0$" B 8e 3#5 % *".500 lei + ".500 lei 3#' /i erene de pre la produse + -** ".500 lei Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse 861. ,( "o($a!#l#$a$ea (e# (#$*3# " 'ro0#l 1e 'ro1 "3#e se ,(re=#s$reaz* o'era3##le e"o(o+#"e re0er#$oare la: 18 o!3#(erea a 1.000 ! "*3# 1#( 'ro1 s l A la "os$ l 1e 'ro1 "3#e (#$ar 1e 50 le#> e8 l#vrarea #($e=ral*& 0*r* 0a"$ rare& a 'ro1 "3#e# o!3#( $e la ( 're3 1e v@(zare " 15B +a# +are 1e"@$ "os$ l $o$al 1e 'ro1 "3#e& T2A 2-B> 08 ,($o"+#rea 0a"$ r## "*$re !e(e0#"#ar l 'ro1 selor 0#(#$e> =8 s"*1erea 1#( ev#1e(3* a 'ro1 "3#e# v@(1 $e. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 9binerea produselor inite la cost de producie e ectiv. *.000 buc. B 50 lei;buc. + 50.000 lei. 3#5 0roduse inite + -** 50.000 lei 3#5 0roduse inite *".500 lei 3#' /i erene de pre la produse 5.000 lei

*5

Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse b3 0reul de v&nzare + 50.000 lei 5 *5% B 50.000 lei + 5-.500 lei Aivrarea OrO acturO. #*' (lieni % acturi de ntocmit + % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"' @C7 neeBigibilO c3 Aa ntocmirea acturii. #*** (lieni Zi ##"' @C7 neeBigibilO + ##"- @C7 colectatO d3 /escOrcarea gestiunii -** + Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse 3#5 0roduse inite 50.000 lei *3.'00 lei + #*' (lieni % acturi de ntocmit -*.300 lei -*.300 lei 5-.500 lei *3.'00 lei

862. ,( "o($a!#l#$a$ea ( # a=e($ e"o(o+#" "e "o+er"#al#zeaz* +*r0 r# se vor ,(re=#s$ra o'era3##le 1e +a# ?os& ,( "o(1#3##le $#l#z*r## 're3 l # 'res$a!#l#$: a8 re"e'3#o(area +*r0 r#lor " +'*ra$e la 're3 l 0a"$ ra$ 1e 0 r(#zor 1e 10.000 le#& T2A 2-B. 4re3 l s$a(1ar1 a0ere($ es$e 1e 9.000 le#> !8 "Ael$ #el#le 1e $ra(s'or$Da'rov#z#o(are s ($ 1e l .000 le#& T2A 2-B& )# 1e"o($a$e 1#($rD ( ava(s 1e $rezorer#e> "8 v@(zarea a ? +*$a$e 1#( +*r0 r#le a"A#z#3#o(a$e& " 1e"o($are l$er#oar*& " (os"@(1 "* 're3 l (e=o"#a$ es$e " 20B +a# +are 1e"@$ 're3 l s$a(1ar1 a0ere($> 18 1es"*r"area =es$# (## 'e($r +*r0 r#le v@(1 $e> e8 re'ar$#zarea 1#0ere(3elor 1e 're3 a0ere($e +*r0 r#lor v@(1 $e ,( !aza "oe0#"#e($ l # 1e re'ar$#zare 1e$er+#(a$ ,( a"es$ se(s. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 Gactura.

K 0re de cumpOrare *0.000 lei 5 @C7 2*4% B *0.000 lei3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".#00 lei + @otal acturO *".#00 lei (ostul standard + 4.000 lei % 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO 3-' /i erene de pre la mOr u + #0* Gurnizori *".#00 lei 4.000 lei ".#00 lei *.000 lei

b3 (heltuielile de transport decontate dintr%un avans de trezorerie. % + 3-' /i erene de pre la mOr uri ##", @C7 deductibilO 5#" 7vansuri de trezorerie *."#0 lei *.000 lei "#0 lei

*5

c3 (ostul standard a erent mOr urilor v&ndute + 4.000 lei B 50% + #.500 lei 0reul de v&nzare + #.500 lei 5 #.500 lei B "0% + 5.#00 lei #*** (lieni + % -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO #.500 lei ,.,4, lei 5.#00 lei *."4, lei

d3 /escOrcarea gestiunii pentru costul standard. 4.000 lei B 50% + #.500 lei. ,0- (heltuieli privind mOr urile + 3-* >Or uri e3 8epartizarea di erenelor de pre. J + 8d 3-' % ".000 lei ; 8d 3-* % 4.000 lei + 0$""" /i erene de pre a erente mOr urilor ie!ite + 8e 3-* % #.500 lei B 0$""" +*.000 lei ,0- (heltuieli privind mOr urile + 3-' /i erene de pre la mOr uri

*.000 lei

86:. Se vor re0le"$a ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## e"o(o+#"e s'e"#0#"e "o+er"#al#z*r## +*r0 r#lor " 'la$a ,( ra$e: a8 0a"$ rarea +*r0 r#lor "*$re " +'*r*$or& " (os"@(1 Dse r+*$oarele ele+e($e: 're3 l " a+*( ($ l& #("l s#v T2A& 8.000le#> ava(s l a"A#$a$ 1e " +'*r*$or es$e 1e 20B 1#( valoarea ! ( r#lor> 1o!@(1a " ve(#$* v@(z*$or l # es$e 1e 800le#> !8 s"*1erea 1#( ev#1e(3* a +*r0 r#lor v@(1 $e a($er#or& " (os"@(1 Dse ,( 'l s T2A 1e 1.5-8&:87 le# )# a1aos l "o+er"#al 1e 611.156 le#> "8 ev#1e(3#erea ve(#$ r#lor "ores' (z*$oare 1o!@(z##. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 C&nzarea mOr urilor cu plata n rate. 7vans + '.000 lei B "0% + l.,00lei @C7 colectatO a erentO avansului + *.,00lei % *.,00lei B *00;l "# + "04$,-' lei @C7 neeBigibilO a erentO di erenei de '.000lei % *.,00 lei avans + ,.#00lei va i. ,.#00lei % ,.#00lei B *00 ; *"# + *."3'$-* lei #*** (lieni + % -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO ##"' @C7 neeBigibilO #-" Cenituri nregistrate n avans '.000lei 5.,5*$,*" lei 304$,-' lei *."3'$-*0 lei '00lei

b3 /escOrcarea gestiunii. % + 3-' /i erene de pre la mOr uri ##"' @C7 neeBigibilO ,0- (heltuieli privind mOr urile c3 (ontabilizarea venitului din dob&nzi. #-" Cenituri nregistrate n avans + -,, Cenituri din dob&nzi '00lei 3-* >Or uri '.000lei ,**$*5, lei *.5#'$3'- lei 5.'#0$#5- lei

86-. <$#l#zarea (or a+!ala?e 1e "*$re ( a=e($ e"o(o+#" o"az#o(eaz* e0e"$ area ,(re=#s$r*r#lor 'e($r o'era3##le "are se 'rez#($* ,( "o($#( are: a8 re"e'3#o(area a+!ala?elor& " (os"@(1 "* 're3 l ,(s"r#s ,( 0a"$ r*& e9"l s#v T2A& es$e 1e -.000 le#& #ar 're3 l $o$al 'res$a!#l#$ a0ere($ es$e " 10B +a# +#"> !8 re'ar$#zarea 1#0ere(3elor 1e 're3 (e0avora!#le 1e 10B "a r+are a 're1*r## 1e a+!ala?e " $#$l =ra$ #$ "*$re al$e (#$*3#& ,( valoare $o$al* 1e 20.000 le# 're3 'res$a!#l#$>

*5

"8 re3#(erea 1e a+!ala?e ,( s$o" ,( valoare 1e 5.000 le# 1e "*$re ( "l#e($& 0a'$ 'e($r "are se 0a"$ reaz*& ,( "o(1#3##le $#l#z*r## s#s$e+ l # 1e res$#$ #re 1#re"$*. C + se ,(re=#s$reaz* ,( "o($a!#l#$a$e a"es$e o'era3##? Rezolvare: a3 Gactura. K 0re de cumpOrare #.000 lei 5 @C7 2*4% B #.000 lei3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4,0 lei + @otal acturO #.4,0 lei (ostul standard + #.000 lei % *0% B #.000 lei + 3.,00 lei % + #0* Gurnizori #.4,0 lei 3'* 7mbalaje 3.,00 lei ##", @C7 deductibilO 4,0 lei 3'' /i erene de pre la ambalaje #00 lei

b3 0redarea ambalajelor cu titlu gratuit cOtre alte unitOi !i repartizarea di erenelor de pre ne avorabile. "0.000 lei B *0% + ".000 lei. ,5'" /onaii acordate + % 3'* 7mbalaje 3'' /i erene de pre la ambalaje "".000 lei "0.000 lei ".000 lei

c3 7mbalajele reinute pentru nevoile proprii. 3'* 7mbalaje + #04 Gurnizori % debitori 5.000 lei

Zi @C7. 5.000 B "#% + *."00 lei ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori *."00 lei

865. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e r+*$oarele o'era3## re0er#$oare la =es$# (ea "l#e(3#lor: a8 0a"$ rarea a -00 (#$*3# 1#( sor$#+e($ l 1e +ar0* A& " (os"@(1 "* 're3 l (#$ar& e9"l s#v T2A& es$e 1e 120 le#& 1#( "are se a"or1* ( ra!a$ 1e 2B 'e($r 1e0e"$e 1e "al#$a$e& T2A 0##(1 1e 2-B> !8 ,("asarea "rea(3e# 1e l .000 K 0a3* 1e ( 'ar$e(er e9$er( la " rs l 1e 2&9 le#5K& av@(1 ,( ve1ere "* a av $ lo" o "re)$ere " 5B a " rs l # 1e s"A#+! "o+'ara$#v " 1a$a l#vr*r## ! ( r#lor> "8 l#vrarea& " 0a"$ rare l$er#oar*& a 250 (#$*3# 1#( se+#0a!r#"a$ l B la 're3 l 1e v@(zare (#$ar 1e 200 le#> 18 'r#+#rea a 100 ! "*3# a+!ala?e res$#$ #$e 1e al$* (#$a$e& 0a"$ ra$e a($er#or 'ro0or+a la valoarea (#$ar* 1e 1:0.000 le#> e8 a""e'$area ( # !#le$ la or1#( ,( valoare 1e 70.000 le#. Rezolvare: a3 Gactura. K % + 5 + 0re de v&nzare. #00 buc. B *"0 lei;buc. #'.000 lei 8abat 2"% B #'.000 lei3 4,0 lei 1et comercial #-.0#0 lei @C7 2"#% B #-.0#0 lei3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**."'4$, lei @otal acturO 5'.3"4$, lei #*** (lieni + % -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO 5'.3"4$, lei #-.0#0$0 lei **."'4$, lei

*5

b3 (ursul de schimb la data livrOrii a ost de "$4 lei;[ % 5% B "$4 lei;[ + "$-55 lei;[. ncasarea creanei. 5*"# (onturi la bOnci n valutO + % 2*.000[B"$4lei;[3 #*** (lieni *.000[B"$-55 lei;[3 -,5 Cenituri din di erene de curs valutar c3 Aivrarea cu acturO ulterioarO #*' (lieni % acturi de ntocmit + % -0" Cenituri din v&nzarea semi abricatelor ##"' @C7 neeBigibilO d3 0rimirea ambalajelor restituite. #04 Gurnizori % debitori e3 7cceptarea unui bilet la ordin. #*3 = ecte de primit de la clieni + #*** (lieni -0.000 lei + #0* Gurnizori *30.000 lei ,".000 lei 50.000 lei *".000 lei ".-55 lei *#5 lei ".400 lei

866. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le 1e +a# ?os re0er#$oare la a'rov#z#o(area " valor# +a$er#ale: a8 " +'*rarea (or +a$er#ale a 9#l#are 0a"$ ra$e la valoarea 1e 50.000 le#& re+#z* 1e 2B& T2A 2-B> !8 s !s"r#erea ( # !#le$ la or1#( 'e($r 1a$or#a "o(s$#$ #$* la o'era3#a a($er#oar*> "8 a"A#$area o!l#=a3#e# 1e 8.500 K 0a3* 1e ( 'ar$e(er e9$er( 1e la "are sDa a"A#z#3#o(a$ ( $#la?& " (os"@(1 "* la e0e"$ area #+'or$ l # " rs l 1e s"A#+! a 0os$ 1e 2&8 le#5K& #ar la +o+e($ l 'l*3## a ,(re=#s$ra$ o s"*1ere " 7B> 18 re"e'3#o(area& 0*r* 0a"$ r*& a 500 J= 1e +a$er#e 'r#+* 1#( sor$ l A la 're3 l (#$ar 1e 75 le#& T2A 2-B> e8 sol 3#o(area o!l#=a3#e# "o+er"#ale 1e :0.000 le#& av@(1 Dse ,( ve1ere "* ,( l (a a($er#oar* sDa a"or1a$ 0 r(#zor l # ( ava(s 1e 10B& #ar 1#0ere(3a es$e a"A#$a$* " ( +erar. Rezolvare: a3 Gactura. K 0re de cumpOrare % 8emizO 2"% B 50.000 lei3 + 1et comercial 5 @C7 2"#% B #4.000 lei3 + @otal acturO % + 30"* >ateriale auBiliare ##", @C7 deductibilO b3 Subscrierea biletului la ordin. #0* Gurnizori+ 50.000 lei *.000 lei #4.000 lei **.-,0 lei ,0.-,0 lei #0* Gurnizori ,0.-,0 lei #4.000 lei **.-,0 lei ,0.-,0 lei

#03 = ecte de plOtit

c3 (ursul de schimb la platO + "$' lei;[ % "$' lei;[ B -% + "$,0# lei. #0# Gurnizori de imobilizOri + %

"3.'00 lei 2'.500 [ B "$' lei;[3 5*"# (onturi la bOnci n valutO "".*3# lei 2'.500 [ B "$,0# lei;[3 -,5 Cenituri din di erene de curs valutar *.,,, lei

*5

d3 7chiziia OrO acturO. 500 Yg B -5 lei;Yg + 3-.500 lei. % + 30* >aterii prime ##"' @C7 neeBigibilO #0' Gurnizori % acturi nesosite #,.500 lei 3-.500 lei 4.000 lei

e3 7vans. 30.000 lei B *0% + 3.000 lei. #0* Gurnizori + % #04 Gurnizori % debitori ##", @C7 deductibilO 5*"* (onturi la bOnci n lei 30.000 lei ".#*4 lei 5'* lei "-.000 lei

870. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: o so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ +*r0 r# 1#( #+'or$& "Ael$ #el#le le=a$e 1e a"A#z#3#e 0##(1: valoarea ,( va+* 2.500 le#> $a9e va+ale 250 le#> "Ael$ #el# 1e $ra(s'or$ 'e 'ar" rs #($er( :00 le#> "Ael$ #el# 1e +a(#' lare 10 le#> 'r#+e 1e as#= rare 90 le#> re1 "ere "o+er"#al* 'r#+#$* 60 le#> 1#0ere(3e 1e " rs val $ar rez l$a$e 1#( 'la$a 0 r(#zor l # e9$er( 10 le#. La 1a$a !#la(3 l #& ,($re'r#(1erea es$#+eaz* "* +*r0 r#le vor ' $ea 0# v@(1 $e la 're3 l 1e :.-00 le# D "os$ r# es$#+a$e 1e v@(zare -00 le#. Ce valoare a +*r0 r#le la ,("A#1erea e9er"#3# l # 0#(a("#ar? Rezolvare: (ostul de achiziie al mOr urilor + ".500 5 "50 5 300 5 *0 5 40 % ,0 + 3.040 lei Caloarea realizabilO netO + 3.#00 % #00 + 3.000 lei Aa nchiderea eBerciiului inanciar$ mOr urile sunt evaluate la minimul dintre cost !i valoarea realizabilO netO$ adicO 3.000 lei. 87-. So"#e$a$ea ABC a e+#s ( ,+'r + $ o!l#=a$ar 1e 10.000 o!l#=a3# (# " ( 're3 1e ra+! rsare 1e -&1 le#5o!l#=a3# (e )# o valoare (o+#(al* 1e - le#5o!l#=a3# (e. La 1or#(3a ' r$*$or l #& o!l#=a3# (#le 'o$ s* 0#e "o(ver$#$e ,( a"3# (#& 'ar#$a$ea 1e "o(vers#e 0##(1: o a"3# (e " valoare (o+#(al* 1e : le# 'e($r o o!l#=a3# (e. 4 r$*$or## a 2.000 1e o!l#=a3# (# 1e"#1 s* "o(ver$eas"* $#$l r#le lor ,( a"3# (# ale so"#e$*3## ABC. Care es$e valoarea 'r#+e# 1e "o(vers#e a o!l#=a3# (#lor ,( a"3# (#? Rezolvare: 0rima de conversie a obligaiunilor n aciuni + Caloarea obligaiunilor convertite 2#$ l lei;obligaiune B ".000 obligaiuni3 % Caloarea nominalO a aciunilor emise 2".000 aciuni B 3 lei;aciune3 + "."00 lei. 878. C o"az#a #(ve($ar l # a0ere($ e9er"#3# l # N se es$#+eaz* o "Ael$ #al* 'ro!a!#l* 'r#v#(1 a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are 1e 60.000 le# 'e($r ( l#$#=# " ( l 1#($re "ola!ora$or## e9$er(# a# ,($re'r#(1er##& ,( " rs l a( l # NI1 se 'l*$e)$e "ola!ora$or l # e9$er( s +a 1e -0.000 le# "a rez l$a$ al 1e"#z#e# 1#( #(s$a(3*. C + es$e a0e"$a$ "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere ,( a( l NI1? Rezolvare: n eBerciiul 15* se plOte!te colaboratorului eBtern suma de #0.000 lei. ,5' 7lte cheltuieli din eBploatare + 5*"* (onturi la bOnci n lei #0.000

:ar provizionul rOmas OrO obiect este anulat. *5** 0rovizioane + -'*" Cenituri ,0.000

*5

pentru litigii

din provizioane pentru riscuri !i cheltuieli

8ezultatul eBerciiului 15* este majorat cu "0.000 lei. 88:. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: v@(z*r# 1e +*r0 r# 8.000 le#& "os$ l +*r0 r#lor v@(1 $e 6.000 le#> v@(z*r# 1e 'ro1 se 0#(#$e 10.000 le#> ve(#$ r# 1#( re1eve(3e& lo"a3## 1e =es$# (e )# "A#r## -.000 le#> s !ve(3## 1e e9'loa$are a0ere($e +a$er##lor 'r#+e 800 le#> 'ro1 "3#e #+o!#l#za$* 20.000 le#> 'ro1 "3#e o!3#( $* la "os$ 1e 'ro1 "3#e -0.000 le#> s$o" #(#3#al 1e 'ro1 se 0#(#$e 1.000 le#> s$o" 0#(al 1e 'ro1 se 0#(#$e 12.000 le#> al$e ve(#$ r# 1#( e9'loa$are 10.000 le#> ve(#$ r# 1#( a? s$*r# 'r#v#(1 1e're"#erea "rea(3elor "l#e(3# :.000 le#. Co(0or+ O/%4 (r. :.05552009& "are es$e +*r#+ea "#0re# 1e a0a"er# )# a ve(#$ r#lor 1#( e9'loa$are? Rezolvare: (i ra de a aceri + '.000 2v&nzOri de mOr uri3 5 *0.000 2v&nzOri de produse inite3 5 #.000 2redevene3 + "".000 lei Cenituri din eBploatare + (i ra de a aceri "".000 lei 5 Cenituri din producia imobilizatO "0.000 lei 5 Cariaia stocurilor de produse inite 2S % Si3 **.000 lei 5 7lte venituri din eBploatareXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*0.000 lei + ,3.000 lei 885. O ,($re'r#(1ere 'rez#($* r+*$oarele #(0or+a3## 'r#v#(1 s$o" l 1e 'ro1 se 0#(#$e: s$o" #(#3#al 2.000 le#> 'ro1 "3#e " re($* 20.000 le#> v@(z*r# 1e 'ro1 se 0#(#$e :1.2-8 le#& #("l s#v T2A 2-B> so"#e$a$ea 'ra"$#"* ( a1aos 1e 20B> s$o" 0#(al 1e 'ro1 se 1e$er+#(a$ la #(ve($ar l 0#z#" 900 le#. Ce valoare 'rez#($* ,( !#la(3 s$o" l 1e 'ro1 se 0#(#$e? Rezolvare: @C7 + 3*."#' B "#;*"# + ,.0#' lei Caloarea produselor inite v&ndute$ eBclusiv @C7 + 3*."#' 6 ,.0#' + "5."00 lei 7daos comercial + "5."00 B "0;*"0 + #."00 lei (ostul de producie al produselor inite v&ndute + "5."00 % #."00 + "*.000 lei SG scriptic. ".000 5 "0.000 % "*.000 + *.000 lei Stoc aptic. 400 lei Se nregistreazO un minus de *00 lei. Caloarea produselor inite n bilan este de 400 lei. 887. O so"#e$a$e are la 1a$a !#la(3 l # "rea(3e ,( val $* 1e 1.000 K& valoare "o($a!#l* 2.900 le#& 1a$or## ,( val $* 2.000 K& valoare "o($a!#l* 5.600 le#& 1#s'o(#!#l#$*3# ,( val $* 100 K& valoare "o($a!#l* 260 le#& $#la?e 1#( #+'or$ 11.000 le#& 're3 1e " +'*rare -.000 K. La ,("A#1erea e9er"#3# l #& " rs l 1olar l # a 0os$ l K 7 2&8 le#. Ce valor# vor avea a"es$e ele+e($e ,( !#la(3 l 1e 1es"A#1ere? Rezolvare: (reane. *.000 [ B "$' lei;[ + ".'00 lei /atorii. ".000 [ B "$' lei;[ + 5.,00 lei /isponibilitOi. *00 [ B "$' lei;[ + "'0 lei Utilaje. **.000 lei % nu se actualizeazO 889. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e 1#( !#la(3: #+o!#l#z*r# 6.-00 le#& +*r0 r# 1.200 le#& 1#s'o(#!#l la !a("* -00 le#& "a'#$al s !s"r#s v*rsa$ :.-00 le#& al$e rezerve 1.200 le#& 0 r(#zor# 2.800 le#& "l#e(3# "re1#$or# 600 le#. Care es$e +*r#+ea a"$#v l # (e$ "o($a!#l? Rezolvare:

*5

71( + 7ctive % /atorii + ,.#00 5*."00 5 #00 % ".'00 % ,00 + #.,00 lei sau 71( + (pr + 3.#00 5 *."00 + #.,00 lei 890. So"#e$a$ea G a"A#z#3#o(eaz* o so(1* 1e e9$ra"3#e 1#( #+'or$. Se )$#e "*: 're3 l 1e #+'or$ 6valoarea ,( va+*8 es$e 1e 20.000 le#& $a9a va+al* 10B& "o+#s#o( l va+al 1B& T2A 2-B& #ar "Ael$ #el#le es$#+a$e " 1e+o($area& + $area so(1e# )# re0a"erea a+'lasa+e($ l # la $er+#(area e9$ra"3#e# s ($ 1e 1.800 le#. I(1#"a3# +*r#+ea "os$ l # 1e a"A#z#3#e )# a $a9elor 1a$ora$e ,( va+*. Rezolvare: (ostul de achiziie + "0.000 5 "0.000 B *0% 5 "0.000 B *% 5 *.'00 + "#.000 lei @aBa vamalO + ".000 lei (omisionul vamal + "00 lei @C7 achitatO n vamO + "#% B ""."00 + 5.3"' lei 891. So"#e$a$ea G a a"A#z#3#o(a$ ( $#la? ,( e9er"#3# l ND2 la 're3 l 1e 25.000 le#& 1 ra$a 5 a(#& a+or$#za!#l l#(ear& ,( e9er"#3# l N 61 '* : a(# 1e 0 ("3#o(are8 are lo" reeval area $#la? l # la valoarea ? s$* 1e 18.000 le#. 4re"#za3# e0e"$ele =e(era$e ,( e9er"#3# l N 'r#v#(1 'l s l 1e valoare rez l$a$ ,( "o(1#3##le a'l#"*r## +e$o1e# 1e reeval are 'r#( "re)$erea valor## "o($a!#le (e$e. Rezolvare: 7mortizarea anualO + "5.000;5 + 5.000 lei 7mortizarea cumulatO dupO trei ani de uncionare + *5.000 lei Caloarea netO contabilO + *0.000 lei Caloarea justO + *'.000 lei 0lus de valoare + '.000 lei % anularea amortizOrii cumulate. "'*3 7mortizarea echipamentelor !i utilajelor % nregistrarea plusului de valoare. "*3* =chipamente tehnologice + *05 8ezerve din reevaluare '.000 + "*3* =chipamente tehnologice *5.000

89:. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* +a$er## 'r#+e 'e !aza 0a"$ r##: 're3 1e " +'*rare 500 .+.& ra!a$ 2B& re+#z* 1B& s"o($ 1e 1e"o($are 1B& T2A 2- B. Care vor 0# e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are 1a"* s"o($ l se va "o($a!#l#za la 'la$a 0a"$ r##? Rezolvare: 0re de achiziie % 8abat + "% B 500 % 8emizO + l % B #40 Caloare netO comercialO Scont de decontare + l % B #'5$ l Caloare netO inanciarO % la data achiziiei se nregistreazO. % 30* + #0* Gurnizori ,0*$5"# #'5$* 500 u.m. *0 u.m. #$4 u.m. #'5$* u.m. #$'5* u.m. #'0$"#4 u.m.

*5

>aterii prime ##", @C7 deductibilO % contabilizarea scontului la data decontOrii.

**,$#"#

% ,0*$5"# -,#$'5* Cenituri din sconturi acordate 5*"* 54,$,-3 (onturi la bOnci n lei 895. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e 'r#v#(1 'ro1 sele 0#(#$e la o so"#e$a$e "o+er"#al*: s$o" la ,("e' $ l l (## -00.000 le# "os$ s$a(1ar1& 1#0ere(3e 1e 're3 0avora!#le la 'ro1 sele ,( s$o" 20.000 le#> #($r*r# 1e 'ro1 se 0#(#$e ,( " rs l l (## 600.000 le# "os$ s$a(1ar1> 1#0ere(3e 1e 're3 (e0avora!#le a0ere($e 'ro1 selor #($ra$e 80.000 le#> #e)#r# 1e 'ro1 se 0#(#$e 900.000 le# "os$ s$a(1ar1. 4re"#za3# #(0l e(3a as 'ra s#$ a3##lor 0#(a("#are 1e$er+#(a$* 1e 1#0ere(3ele 1e 're3. Rezolvare: J 3#' + 2S: 3#' 5 8/ 3#'3 ; 2S: 3#5 5 8/ 3#53 + 2%"0.000 5 '0.0003 ;2#00.000 5 ,00.0003 B *00 + ,% % ne avorabil 8( 3#' + 8( 3#5 B J + 400.000 B ,% + 5#.000 lei SG 3#' + %"0.000 5 '0.000 % 5#.000 + ,.000 lei n negru SG 3#5 + #00.000 5 ,00.000 % 400.000 + *00.000 lei n bilan stocurile de produse inite sunt prezentate la valoarea de *00.000 5 ,.000 + *0,.000 lei Cariaia stocurilor 2sold debitor3 + 2400 5 5#3 % 2,00 5 '03 + "-# lei$ care a ecteazO negativ rezultatul 896. So"#e$a$ea a 'r#+#$ o s !ve(3#e 1e 50B 'e($r #(ves$#3## 1e la ! =e$ 'e($r a"A#z#3#o(area ( # $#la? ,( s +* 1e :.000 le#. <$#la? l a"A#z#3#o(a$ a 0os$ $#l#za$ )# a+or$#za$ 'e($r s +a 1e 2.-00 le#& 1 '* "are sDa v@(1 $ ( # "l#e($ la 're3 l 1e 800 le#. C + s ($ a0e"$a$e !#la(3 l )# "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere? Rezolvare:

#0* Gurnizori

% %

contabilizarea subveniei de primit.


##5 Subvenii 5*"* (onturi la bOnci n lei + + #-5 Subvenii pentru investiii *.500 ##5 Subvenii *.500 3.000 ".#00

ncasarea subveniei pentru investiii.

% achiziia utilajului. "*3* =chipamente tehnologice + #0# Gurnizori de imobilizOri % amortizarea echipamentului. ,'** (heltuieli cu amortizarea + "'*3 7mortizarea echipamentelor

% reluarea subveniei pentru investiii la venituri proporional cu amortizarea. #-5 Subvenii pentru investiii + -5'# Cenituri din subvenii pentru investiii *."00 % v&nzarea utilajului se nregistreazO ast el. #,* /ebitori diver!i + -5'3 Cenituri din cedarea activelor % + "'*3 7mortizarea echipamentelor ,5'3 (heltuieli cu activele cedate "*3* =chipamente tehnologice '00 3.000 ".#00 ,00 300

% subvenia pentru investiii este reluatO la venituri. #-5 Subvenii pentru investiii + -5'# Cenituri din subvenii pentru investiii

*,

:mpactul asupra bilanului este urmOtorul. 7ctive =chipamente tehnologice /atorii Cenituri nregistrate n avans :mpactul asupra contului de pro it !i pierdere. (heltuieli cu amortizarea Cenituri din subvenii pentru investiii Cenituri din activele cedate (heltuieli cu activele cedate 8ezultat ".#00 *."00 % % %*."00 % 300 '00 ,00 5500 *.500 300 0 3.000 ,00 0

897. 4o$r#v#$ !ala(3e# 1e ver#0#"are ,("Ae#a$e la :1.12.N& "o($ r#le 'rez#($* r+*$oarele sol1 r#: "o($ 1012 7 21.000 le#& "o($ 121 6SC8 7 5.000 le#& "o($ 129 7 5.000 le#& "o($ 105 7 6.000 le#& "o($ 117 6SC8 7 -.000 le#& "o($ 151 7 2.000 le#& "o($ 161 7 8.000 le#& "o($ 169 7 1.000 le#. Cal" la3# s +a "a'#$al l # 'ro'r# . Rezolvare: @otal capital propriu + "*.000 5 5.000 % 5.000 5 ,.000 % #.000 + "3.000 lei 898. 4o$r#v#$ !ala(3e# 1e ver#0#"are ,("Ae#a$e la :1.12.N& "o($ r#le 1e s$o" r# 1e 'ro1 se& +*r0 r# )# aso"#a$e lor ale so"#e$*3## G 'rez#($* r+*$oarele sol1 r#: "o($ :-5 7 100.000 le#& "o($ :-8 6SC8 7 8.000 le#& "o($ :9- 7 2.000 le#& "o($ ::1 7 1.000 le#& "o($ :71 7 2:-.000 le#& "o($ :78 6SC8 7 -5.000 le#& "o($ :97 7 -.000 le#& "o($ --28 7 :9.000 le#. Care es$e valoarea 'os$ l # !#la(3#er L4ro1 se 0#(#$e )# +*r0 r#M? Rezolvare: 0roduse inite + SG/ ct. 3#5 % SG( ct. 3#' % SG( ct. 34# + *00.000 %'.000%".000 + 40.000 lei >Or uri + "3#.000 % #5.000 % #.000 % 34.000 + *#,.000 lei 0roduse inite !i mOr uri + 40.000 5 *#,.000 + "3,.000 lei 899. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## 'r#v#(1 +a$er#a 'r#+* G: s$o" #(#3#al 200 J= a 10 le#> #($r*r# 'e 1a$a 1e 10.01.N :00 J= a 15 le# )# 'e 20.01.N 100 J= a 17 le#> #e)#r# 'e 1a$a 1e 15.01.N -00 J= )# 'e 25.01.N 150 J=. Care es$e valoarea s$o" l # 0#(al eval a$ 'o$r#v#$ +e$o1elor %I%O )# LI%O? Rezolvare: G:G9. % :ntrOri. "00 Yg B *0 lei + ".000 lei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX300 Yg B *5 lei + #.500 lei @otal ,.500 lei % :e!iri. #00 Yg. "00 Yg B *0 lei + ".000 lei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"00 Yg B *5 lei + 3.000 lei @otal 5.000 lei

*,

% :ntrOri. *00 Yg B *- lei + l .-00 lei % :e!iri. *50 Yg. *00 Yg B *5 lei + *.500 lei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50 Yg B *- lei + '50 lei @otal ".350 lei Stoc inal 50 Yg B *- lei + '50 lei A:G9. % :ntrOri. "00 Yg B *0 lei + ".000 lei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX300 Yg B *5 lei + #.500 lei @otal ,.500 lei % :e!iri. #00 Yg. 300 Yg B *5 lei + #.500 lei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*00 Yg B *0 lei +*.000 lei @otal 5.500 lei % :ntrOri. *00 Yg B *- lei + l .-00 lei

% :e!iri.*50 Yg. *00 Yg B *- lei + *.-00 lei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50 Yg B *0 lei + 500 lei @otal "."00 lei Sold inal 50 Yg B *0 lei + 500 lei 900. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: valoarea "o($a!#l* a (e# #(s$ala3## 2.000 le#& a+or$#zarea "al" la$* 1.700 le#& "Ael$ #el# 1e 1ez+e+!rare 6+a$er#ale "o(s +a!#le8 110 le#& +a$er#ale "o(s +a!#le rez l$a$e 1#( 1ez+e+!rare 290 le#. Care vor 0# e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are =e(era$e 1e s"oa$erea 1#( ev#1e(3* a #(s$ala3#e#? Rezolvare: % scoaterea din gestiune a instalaiei. % + "'*3 7mortizarea echipamentelor ,5'3 (heltuieli cu activele cedate % nregistrarea materialelor recuperate. 30" >ateriale consumabile + -5'' 7lte venituri din eBploatare "40 "*3* =chipamente tehnologice ".000 *.-00 300

% nregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare. ,5'' 7lte cheltuieli din eBploatare + 30" >ateriale consumabile **0

:mpactul asupra contului de pro it !i pierdere.

*,

(heltuieli cu activele cedate 7lte cheltuieli din eBploatare 7lte venituri din eBploatare 8ezultat

300 **0 "40 %*"0

n bilan. scade valoarea activelor imobilizate cu 300 lei$ cresc materialele consumabile cu *'0 lei$ scade rezultatul cu *"0 lei. 901. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N r la?ele "re1#$oare ale "o($ r#lor 1e ve(#$ r# ale so"#e$*3## G s ($ r+*$oarele: "o($ 701 7 8.000 le#& "o($ 707 7 -00 le#& "o($ 708 7 100 le#& "o($ 711 7 500 le#& "o($ 722 7 2.000 le#& "o($ 758 7 90 le#& "o($ 766 7 :00 le#. 62e(#$ l 1#( 1o!@(1* ( 'rov#(e 1#( "o($ra"$e 1e leas#(=.8 I(1#"a3# +*r#+ea "#0re# 1e a0a"er#. Rezolvare: (7 + '.000 5 #00 5 *00 + '.500 lei 902. So"#e$a$ea A " +'*r* +a$er## 'r#+e 1e la so"#e$a$ea B ,( s +* 1e 100.000 le#& T2A 2-B& )# v#(1e so"#e$*3## C 'ro1 se 0#(#$e 1e a"eea)# valoare 1e"o($a!#le " ( e0e"$ 1e "o+er3 6"a+!#e8. 4e($r 1e"o($area " 0 r(#zor l B& so"#e$a$ea A a(1oseaz* "a+!#a a""e'$a$* 1e "l#e($ l C. C + se re0le"$* ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3## A 1e"o($area " so"#e$*3#le B )# C? Rezolvare: Societatea 7 nregistreazO. #0*.H + #*3 *"#.000 Gurnizori H = ecte de primit 90:. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e !#la(3#ere: "a'#$al so"#al 100.000 le#& e0e"$e 1e 'la$* 1.000 le#& 0 r(#zor# 1e!#$or# 15.000 le#& "l#e(3# "re1#$or# 2.000 le#& "re1#$e !a("are :.000 le#& ,+'r + $ r# 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# 5.000 le#& 'r#+e 'r#v#(1 ra+! rsarea o!l#=a3# (#lor 1.000 le#. Care es$e s +a 1a$or##lor? Rezolvare: /atorii + *.000 5 ".000 5 3.000 5 5.000 % *.000 + *0.000 lei 90-. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## !#la(3#ere: s$o" r# 1e +a$er## 'r#+e 100.000 le#& a? s$*r# 'e($r 1e're"#erea s$o" r#lor 1e +a$er## 'r#+e :0.000 le#& 'ro1 se 0#(#$e 150.000 le#& 1#0ere(3e 1e 're3 6sol1 1e!#$or8 la 'ro1 se 0#(#$e 20.000 le#& 0 r(#zor# 1e!#$or# 'e($r s$o" r# 10.000 le#& "l#e(3# 80.000 le#& "l#e(3# "re1#$or# 25.000 le#& "o($ r# la !*("# 60.000 le#& T2A 1e re" 'era$ 5.000 le#& a"3# (# 'ro'r## 15.000 le#& $#$l r# 1e 'ar$#"#'are 1e3#( $e 'e $er+e( l (= -5.000 le#. 4re"#za3# +*r#+ea a"$#velor "#r" la($e. Rezolvare: 7ctive circulante + *00.000 % 30.000 5 *50.000 5 "0.000 5 *0.000 5 '0.000 5 ,0.000 5 5.000 + 345.000 lei 905. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e la ,("A#1erea e9er"#3# l # N: #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ "al" la$ )# ,(re=#s$ra$ la :0.09.N 200 le#& 1#( "are 'l*$#$ 100 le#& ve(#$ r#le a0ere($e e9er"#3# l # N 8.000 le#& 1#( "are 1#v#1e(1e ,("asa$e -00 le#> "Ael$ #el#le a0ere($e e9er"#3# l # N 5.600 le#& 1#( "are "Ael$ #el# 1e 'ro$o"ol (e1e1 "$#!#le :00 le#. Co$a #+'oz#$ l # 'e 'ro0#$ es$e 1e 16B. Care es$e s +a #+'oz#$ l # 'e 'ro0#$ 1a$ora$ 'e($r a( l N& 're" + )# "Ael$ #ala " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ "are va a0e"$a "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere?

*,

Rezolvare: 8ezultat iscal + '.000 % 5.,00 5 "00 5 300 % #00 + ".500 lei :mpozit pe pro it + ".500 B *,% + #00 lei la s &r!itul eBerciiului 1 (heltuiala cu impozitul pe pro it nregistratO + "00 lei :mpozit pe pro it de plOtit + 300 lei 906. So"#e$a$ea G a"A#z#3#o(eaz* ( $#la? 1#( #+'or$ )$##(1 "* 're3 l 1e #+'or$ s$a!#l#$ la 0ro($#era ro+@(* es$e 1e 1.000 K la " rs l 1e s"A#+! 1e 2&7 le#5K& $a9a va+al* 10B& "o+#s#o( l va+al l B& T2A 2-B. CAel$ #el#le #($er(e 1e $ra(s'or$D +a(#' lare s ($ 1e 800 le#& T2A 2-B. Cal" la3# "os$ l 1e a"A#z#3#e al $#la? l # 1#( #+'or$. Rezolvare: (ostul de achiziie al utilajului + ".-00 5 "-0 5 "- 5 '00 + 3.-4- lei 907. Se 1a r+*$oarele 1a$e 'r#v#(1 ( $#la?: valoarea "o($a!#l* la a"A#z#3#o(are 6s0@r)#$ l l (## 1e"e+!r#e NDl8 -.000 le#& 1 ra$a 1e 0 ("3#o(are 5 a(#& a+or$#zarea se "al" leaz* 1e=res#v 6"oe0#"#e($ 1e a+or$#zare 1e=res#v* 1&58. 4es$e ( a( are lo" reeval area $#la? l #. 2aloarea ? s$* es$e 1e :.000 le#. C + se re0le"$* reeval area $#la? l #? Rezolvare: 7mortizarea pentru anul 1 + #.000 B 30% + *."00 lei Caloarea netO contabilO la s &r!itul anului 1 + #.000 %*."00 + ".'00 lei Caloarea justO + 3.000 lei 0lus de valoare + "00 lei nregistrarea reevaluOrii. % anularea amortizOrii cumulate. "'*3 7mortizarea echipamentelor + "*3* =chipamente tehnologice *."00

% nregistrarea plusului de valoare. "*3* =chipamente tehnologice + *05' 8ezerve din reevaluare "00

908. C#( !ala(3a 1e ver#0#"are a "o($ r#lor ,("Ae#a$* la :1.12.N rez l$* r+*$oarele sol1 r# ale "o($ r#lor 1e +a# ?os: "o($ -1117 20.000 le#& "o($ -1: 7 16.000 le#& "o($ -18 7 -.000 le#& "o($ -19 7 7.000 le#& "o($ -25 7 :.000 le#& "o($ -91 7 2.000 le#& "o($ 5187 7 -.000 le#. Ce$er+#(a3# +*r#+ea "rea(3elor ,($re'r#(1er##. Rezolvare: (reane + "0.000 5 *,.000 5 #.000 5 3.000 % ".000 5 #.000 + #5.000 lei 909. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e !#la(3#ere: "o($ 1012 7 50.000 le#& "o($ 106 7 10.000 le#& "o($ 121 6SC8 7 8.000 le#& "o($ 129 7 7.000 le#& "o($ 151 7 19.000 le#& "o($ 161 7 -.000 le#& "o($ 169 7 1.000 le#& "o($ 519 7 6.000 le#. Care es$e +*r#+ea "a'#$al l # 'ro'r# )# a "a'#$al l # 'er+a(e($?

*,

Rezolvare: (apitaluri proprii + 50.000 5 *0.000 5 '.000 % -.000 + ,*.000 lei (apital permanent + ,*.000 5 *4.000 5 #.000 % *.000 + '3.000 lei 910. %a"$ ra 'r#+#$* 1e la ( 0 r(#zor " 'r#(1e r+*$oarele 1a$e: +a$er## 'r#+e la 're3 1e v@(zare 100.000 le#& ra!a$ 2B& s"o($ 1e 1e"o($are l B& T2A 2-B. I(1#"a3# e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are 1a"* se $#l#zeaz* 're3 l s$a(1ar1 1e 90.000 le# "a 're3 1e ev#1e(3* )# s"o($ l 1e 1e"o($are es$e ,(re=#s$ra$ la 'r#+#rea 0a"$ r##. Rezolvare: 0re de achiziie % 8abat "% B *00.000 Caloare netO comercialO Scont de decontare. *% B 4'.000 Caloare netO inanciarO % la data achiziiei se nregistreazO. % + 30* >aterii prime 30' /i erene de pre la materii prime ##", @C7 deductibilO % contabilizarea scontului la data decontOrii. #0* Gurnizori + -,Cenituri din sconturi acordate 4'0 #0* Gurnizori *"*."'#$' 40.000 '.000 "3."'#$' *00.000 ".000 4'.000 4'0 4-.0"0

(u ocazia achiziiei stocurile cresc cu 4'.000 lei 2valoarea netO comercialO3$ iar datoria aO de urnizori cre!te cu *"*."'#$' lei. Scontul de care bene iciazO cumpOrOtorul conduce la recunoa!terea unui venit inanciar. 911. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## 1#( "o($ r# 6sol1 r# 0#(ale8: "o($ 21: 7 10.000 le#& "o($ 281 7 :.000 le#> "o($ :01 7 -.000 le#> "o($ :91 7 200 le#> "o($ -09 7 :00 le#> "o($ -111 7 500 le#> "o($ -19 7 600 le#> "o($ -61 7 100 le#> "o($ -62 7 150 le#. 4re"#za3# "are es$e +*r#+ea a"$#velor #+o!#l#za$e s# a a"$#velor "#r" la($e. Rezolvare: 7ctive imobilizate + *0.000 % 3.000 + -.000 7ctive circulante + #.000 % "00 5 300 5 500 5 *00 + #.-00 912. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e ,( " rs l e9er"#3# l # N: o ,($re'r#(1ere o!3#(e ,( " rs l a( l # 'ro1 se 0#(#$e la "os$ l 1e 'ro1 "3#e 1e :0.000 le#> ea v#(1e :0B 1#( ele la 're3 l 1e :8.900 le#& re1 "erea "o+er"#al* ,(s"r#s* 'e 0a"$ r* 0##(1 1e 10B. I($re "Ael$ #el#le o"az#o(a$e 1e o!3#(erea 'ro1 selor 0#(#$e s ($: +a$er#ale "o(s +a$e :.000 le#& salar## 1a$ora$e :5.000 le#& salar## 'l*$#$e :2.000 le#& 1o!@(z# -00 le#& a+or$#zare 1.600 le#. Care es$e +*r#+ea rez l$a$ l # "o($a!#l? Rezolvare: Societatea nregistreazO urmOtoarele venituri.

*,

Cariaia stocurilor + 30.000 % 30% B 30.000 "*.000 Cenituri din v&nzarea produselor inite + 3'.400 % *0% B 3'.400 35.0*0 @otal 5,.0*0 Zi urmOtoarele cheltuieli. (heltuieli cu materialele consumabile (heltuieli cu salariile (heltuieli cu dob&nzile (heltuieli cu amortizarea @otal Societatea nregistreazO un pro it de *,.0*0 lei. 91:. O so"#e$a$e "o+er"#al* " a+*( ($ l a"A#z#3#o(eaz* +*r0 r# 'e !aza 0a"$ r##. 4re3 l 1e " +'*rare -00 le#& ra!a$ 2B& s"o($ 1e 1e"o($are 1B& T2A 2-B. So"#e$a$ea 3#(e ev#1e(3a +*r0 r#lor la 're3 " a+*( ($ l 6#("l s#v T2A8. ,( "o(1#3##le ,( "are "o$a 1e a1aos "o+er"#al es$e 1e :0B& "are es$e 're3 l " a+*( ($ l 6#("l s#v T2A8 al +*r0 r#lor a"A#z#3#o(a$e? Rezolvare: (ostul de achiziie + #00 % "% B #00 + 34" lei 0reul de v&nzare cu amOnuntul + 34" 5 34" B 30% 5"#% B 504$, + ,3*$40# lei 91-. ,( e9er"#3# l N& so"#e$a$ea G a o!3#( $ 'ro1 se 0#(#$e la "os$ l 1e 'ro1 "3#e 1e -00.000 le# )# a v@(1 $ 'ro1 se la 're3 l 1e v@(zare 1e :80.000 le#& "os$ l lor 1e 'ro1 "3#e 0##(1 1e :00.000 le#. ,("asarea 'ro1 selor sDa 0*" $ " ( e0e"$ 1e "o+er3& 'l*$#(1 Dse !*("## "o+er"#ale ( "o+#s#o( 1e 10.000 le#. Care #(1#"a$or# !aza3# 'e "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere s ($ #(0l e(3a3# )# " "e s +*? Rezolvare: (i ra de a aceri a crescut cu 3'0.000 lei$ variaia stocurilor a crescut cu *00.000 lei$ cheltuielile cu comisioanele au crescut cu *0.000 lei$ iar rezultatul brut a crescut cu #-0.000 lei. 915. S* se s$a!#leas"* 0l 9 r#le 1e ( +erar 'e($r a"$#v#$*3#le 1e e9'loa$are ale (e# so"#e$*3# ,( "o(1#3##le r+*$oare: rez l$a$ l "o($a!#l ,(a#($ea #+'oz#$*r## 10.000 le#& "Ael$ #el# " a+or$#zarea 2.000 le#& ve(#$ r# 1#( 'rov#z#oa(e 500 le#& ve(#$ r# 1#( 'lasa+e($e :00 le#& "re)$erea s$o" r#lor 1e +a$er## 'r#+e 1.500 le#& s"*1erea s$o" r#lor 1e +*r0 r# :00 le#& s"*1erea "o($ r#lor 1e "rea(3e "l#e(3# 1.:00 le#& "re)$erea "o($ r#lor 1e 1a$or## la 0 r(#zor# 200 le#& #+'oz#$ 'e 'ro0#$ 'l*$#$ 1.000 le#. Rezolvare: G1@ din activitOile de eBploatare + *0.000 5 ".000 % 500 % 300 %*.500 5 300 5 *.300 5 "00 % *.000 + *0.500 lei 151. S#$ a3#a a"3# (#lor )# o!l#=a3# (#lor (e# so"#e$*3# se 'rez#($* 1 '* " + r+eaz*: A"3# (# A: A"A#z#3#e 'e 16 1e"e+!r#e: -.000 a"3# (# 9 1&2 .+. A"3# (# C: A"A#z#3#e 'e 15 1e"e+!r#e: 2.000 a"3# (# 9 : .+. A"A#z#3#e 'e 2: 1e"e+!r#e: 1.500 a"3# (# 9 :&1 .+. O!l#=a3# (# B: A"A#z#3#e 'e 5 1e"e+!r#e: 1.000 o!l#=a3# (# 9 10 .+. C rs r#le la :1 1e"e+!r#e era : A 7 1&1 .+.> B 7 9&: .+.> C 7 :&2 .+. 4re"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le ,( s#$ a3##le ,( "are a? s$area 1e?a e9#s$e($* es$e 1e 150 .+.& res'e"$#v 1e 250 .+. Rezolvare: 0entru aciunile 7 ajustarea de valoare necesarO + #.000 B2l$"%l$l3 + #00 u.m. 0entru aciunile ( nu este necesarO o ajustare de valoare. Se suplimenteazO ajustarea pentru aciuni cu "50 u.m. 3.000 35.000 #00 *.,00 #0.000

*,

,',# (heltuieli inanciare privind ajustOrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

54' 7justOri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe termen scurt !i creane asimilate

"50

0entru obligaiuni ajustarea necesarO + *.000 B 2*0 % 4$33 + -00 u.m. Se suplimenteazO ajustarea pentru obligaiuni cu -00 u.m. % "50 u.m. + #50 u.m. ,',# (heltuieli inanciare privind ajustOrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante + 54, 7justOri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor #50

152. Se " +'*r*& ,( l (a 1e"e+!r#e& +a$er## 'r#+e 0*r* 0a"$ r* ,( valoare 1e 1.500 le#& T2A 2-B. Care vor 0# e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are la 0 r(#zor )# la "l#e($ 1a"*& ,( #a( ar#e& la sos#rea 0a"$ r##& valoarea es$e 1e 1.600 le#& T2A 2-B? Rezolvare: % la primirea acturii cumpOrOtorul nregistreazO. % #0' Gurnizori % acturi nesosite 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO ##", @C7 deductibilO % iar v&nzOtorul nregistreazO. #** (lieni + % #*' (lieni % acturi de ntocmit -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"@C7 colectatO ##"@C7 colectatO 3,0 *.4'# *.',0 *00 "# + #0* Gurnizori *.4'# *.',0 *00 "# + ##"' @C7 neeBigibilO 3,0

##"' @C7 neeBigibilO

15:. Se v@(1 'ro1 se 0#(#$e& ,( 1e"e+!r#e& 0*r* 0a"$ r*& la 're3 l 1e 5.000 le#& T2A 2-B& "os$ 1e 'ro1 "3#e -.500 le#. C + s ($ a0e"$a$e s#$ a3##le 0#(a("#are la 0 r(#zor )# la "l#e($ 1a"*& ,( #a( ar#e& la ,($o"+#rea 0a"$ r##& valoarea es$e 1e -.800 le#& T2A 2-B? Rezolvare: Aa primirea acturii cumpOrOtorul nregistreazO. % stornarea nregistrOrii e ectuate la achiziie.

*,

% 30* >aterii prime ##"' @C7 neeBigibilO % !i nregistrarea acturii. % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO :ar v&nzOtorul nregistreazO.

#0' Gurnizori % acturi nesosite

,."00 5000 *."00

#0* Gurnizori

5.45" #.'00 *.*5"

% stornarea nregistrOrii e ectuate la v&nzare. #*' (lieni % acturi de ntocmit + % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"' @C7 neeBigibilO ,."00 5.000 *."00

% !i nregistrarea acturii. % 5.45" -0* #.'00 Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"*.*5" @C7 colectatO 15-. Se " +'*r* +*r0 r# ,( s +* 1e l .000 le#& ra!a$ :B& re+#z* 2B& r#s$ r( 2B& s"o($ -B. So"#e$a$ea 'ra"$#"* ( a1aos "o+er"#al 1e 20B )# v#(1e $oa$e +*r0 r#le 1#( 1e'oz#$ la 're3 1e v@(zare " a+*( ($ l. Cal" la3# valoarea a"es$ # 're3. Rezolvare: (ostul de achiziie al mOr urilor + *.000 % 3% B *.000 % "% B 4-0 %"% B 450$, + 43*$5'' lei 0re de v&nzare cu amOnuntul + 43*$5'' 5 "0% B 43*$5'' 5 *4% B *.**-$405, + *.330$30-,,# lei 155. <( $#la? a"A#z#3#o(a$ ,( e9er"#3# l N la "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 20.000 le# es$e "asa$ ,( e9er"#3# l NI6. C#( "asare rez l$* +a$er#ale ,( valoare 1e 7.000 le#> "Ael$ #el#le o"az#o(a$e 1e "asare 6+a$er#ale "o(s +a!#le8 s ($ 1e 2.000 le#. <$#la? l are o 1 ra$* (or+al* 1e 0 ("3#o(are 1e 10 a(# )# +e$o1a 1e a+or$#zare 0olos#$* es$e "ea l#(ear*. C + a0e"$eaz* s#$ a3##le 0#(a("#are "asarea $#la? l #? Rezolvare: % scoaterea din gestiune a instalaiei. % + "'*3 7mortizarea echipamentelor ,5'3 (heltuieli cu activele cedate "*3* =chipamente tehnologice "0.000 *#.000 ,.000 #** (lieni +

*,

% nregistrarea materialelor recuperate. 30" >ateriale consumabile + -5'' 7lte venituri din eBploatare -.000

% nregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrare. ,5'' 7lte cheltuieli din eBploatare + 30" >ateriale consumabile ".000

:mpactul asupra contului de pro it !i pierdere. (heltuieli cu activele cedate 7lte cheltuieli din eBploatare 7lte venituri din eBploatare 8ezultat ,.000 ".000 -.000 %*.000

n bilan. scade valoarea activelor imobilizate cu ,.000 lei$ cresc materialele consumabile cu 5.000 lei$ scade rezultatul cu *.000 lei. 156. Ce ,(re=#s$r*r# va "o($a!#l#za o so"#e$a$e "are #+'or$* +*r0 r# ,( s +* 1e 10.000 1olar# la +o+e($ l $ra(za"3#e# 1e 2&6 le#51olar& ,( +o+e($ l 'l*3## " rs l 0##(1 1e 2&- le#51olar? C + va 0# a0e"$a$ 0l 9 l 1e ( +erar? Rezolvare: % achiziia mOr urilor de la urnizorul eBtern. 3-* + >Or uri % plata datoriei aO de urnizorul eBtern. #0* Gurnizori + % ",.000 5*"# "#.000 (onturi la bOnci n valutO -,5 ".000 Cenituri din di erene de curs valutar ( " rs 1e s"A#+! ,(

#0* Gurnizori

",.000

GluBul din activitOile din eBploatare scade cu "#.000 lei 2plata cOtre urnizorul eBtern3. 157. <( e"A#'a+e($ $eA(#" es$e " +'*ra$ la ,("e' $ l a( l # ND2 'e($r 16.000 le#& s$a!#l#(1 D#Dse o a+or$#zare ,( s#s$e+ l#(ear 'e o 'er#oa1* 1e 8 a(#. La s0@r)#$ l a( l # N& valoarea re" 'era!#l* es$e 1e 9.000 le#. ,( a( l NIl& se rees$#+eaz* 1 ra$a 1e v#a3* r*+as* la : a(#. Care s ($ "o(se"#(3ele as 'ra "o($ l # 1e 'ro0#$ )# '#er1ere ,( a( l N )# ,( a( l NIl? Rezolvare: 7mortizarea n anul 1%" + *,.000;' + ".000 lei Aa s &r!itul anului 1 valoarea netO contabilO + *,.000 % ,.000 + *0.000 lei Caloarea recuperabilO + 4.000 lei Se constatO o depreciere de *.000 lei

*,

n anul 15l societatea nregistreazO o amortizare de 4.000;3 + 3.000 lei 158. Ce$er+#(a3# valoarea "os$ l # 1e a"A#z#3#e 'e($r ( sor$#+e($ 1e +*r0 r# 1#($rDo so"#e$a$e "are 'ra"$#"* v@(zarea la 're3 " a+*( ($ l 1a"* are o "o$* +e1#e 1e a1aos 1e 20B )# valoarea ,("asa$* 1#( v@(zare es$e 1e :7.200 .+. 6s +a #("l 1e T2A8. Rezolvare: @C7 + "#%;*"#% B 3-."00 + -."00 u.m. (ost de achiziie 5 "0% B (ost de achiziie + 30.000 u.m. (ost de achiziie + 30.000;*$" + "5.000 u.m. 159. Se " +'*r* +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 15.000 le#& $ra(s'or$ #("l s ,( 0a"$ r* 1.000 le#& re+#z* 500 le#& "Ael$ #el# salar#ale a0ere($e =es$#o(ar l # -.000 le#. Ce$er+#(a3# valoarea "os$ l # 1e a"A#z#3#e. Rezolvare: (ostul de achiziie + *5.000 5 *.000 % 500 + *5.500 lei 160. Se " +'*r* ( $#la? ,( a( l 2007 la 're3 l 1e 2-8.000 le#& #("l s#v T2A. Re"e'$#o(area )# ' (erea ,( 0 ("3# (e a lo" la ,("e' $ l a( l # 2008. C + vor 0# a0e"$a$e s#$ a3##le 0#(a("#are ale a( l # 2007? Rezolvare: n anul "00- societatea nregistreazO achiziia ast el. % + "3* :mobilizOri n curs de eBecuie ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori "#'.000 "00.000 #'.000

161. Se "o(s$r #e)$e o "l*1#re ,( re=#e 'ro'r#e& l "rarea ,("e'@(1 ,( +ar$#e a( l N s# 0#(al#z@(1 Dse ,( o"$o+!r#e NIl. C#( $o$al l 1e "Ael$ #el# ,( s +* 1e :0.000 le#& -0B s ($ a0ere($e a( l # N. Care vor 0# +o1#0#"*r#le ,( s#$ a3##le 0#(a("#are ale "elor 1o# a(#? Rezolvare: n anul 1 societatea nregistreazO cheltuielile dupO naturO n sumO de *".000 lei !i contabilizeazO imobilizOri n curs de eBecuie la costul de *".000 lei. 8ezultatul anului 1 nu este a ectat 2venitul din producia de imobilizOri compenseazO cheltuielile dupO naturO3$ n anul 15l societatea nregistreazO cheltuieli dupO naturO n sumO de *'.000 lei si recepia clOdirii la costul de 30.000 lei$ nregistr&nd un venit din producia de imobilizOri de *'.000 lei. 1ici rezultatul anului 15l nu este a ectat. 162. <( e"A#'a+e($ $eA(#" a"A#z#3#o(a$ ,( a( l 2006 la valoarea 1e 10.000 le# a+or$#za!#l 1e=res#v ,( 6 a(# 6"oe0#"#e($ 1e a+or$#zare 1e=res#v* 7 28 es$e eval a$ la s0@r)#$ l a( l # 2008 61 '* : a(# 1e $#l#zare8 la valoarea ? s$* 1e 6.000 le#. Ca"* se a'l#"* +e$o1a reeval *r## valor## !r $e& "are vor 0# e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are? Rezolvare: (ota de amortizare linearO + *00;, + *,$,-% (ota de amortizare degresivO + *,$,-% B " + 33$33% 7mortizarea n anul "00, + *0.000 B 33$33% + 3.333 lei 7mortizarea n anul "00- + ,.,,- B 33$33% + ".""" lei

*-

7mortizarea n anul "00' + #.##5 B 33$33% + *.#'" lei 7mortizarea cumulatO + -.03- lei Caloarea netO contabilO + *0.000 % -.03- + ".4,3 lei (oe icient de reevaluare + ,.000;".4,3 + "$0"5 Caloarea brutO dupO reevaluare + *0.000 B "$0"5 + "0."50 lei 7mortizarea cumulatO dupO reevaluare + -.03- B "$0"5 + *#."50 lei 8ezerva din reevaluare + 3.03- lei % suplimentarea valorii brute. "*3* + =chipamente tehnologice 2ma!ini$ utilaje !i instalaii de lucru3 % suplimentarea amortizOrii cumulate. *05 8ezerve din reevaluare "'*3 -."*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor + *05 8ezerve din reevaluare *0."50

n bilan echipamentul este prezentat la valoarea justO de ,.000 lei$ rezult&nd o rezervO din reevaluare n capitalurile proprii de 3.03lei. 16:. O so"#e$a$e 1e 'ro1 "3#e 'rez#($* r+*$oarea s#$ a3#e a s$o" r#lor: 'ro1 se 0#(#$e 1#s'o(#!#le ,( 1e'oz#$ la ,("e' $ l l (## :.000 .+.& valoarea v@(z*r#lor 28.800 .+.& e9"l s#v T2A& s$o" 0#(al 2.000 .+. ;$##(1 "* so"#e$a$ea 'ra"$#"* la v@(zare ( a1aos 1e 20B& 1e$er+#(a3# 'ro1 "3#a l (## " re($e. Rezolvare: Caloarea ie!irilor de produse inite la cost de producie + "'.'00;*$" + "#.000 u.m. Stoc iniial 5 :ntrOri % :e!iri + Stoc inal :ntrOri + Stoc inal % Stoc iniial 5 :e!iri 0roducia lunii curente + ".000 % 3.000 5 "#.000 + "3.000 u.m. 16-. La :1 1e"e+!r#e N se " (os" r+*$oarele valor# "o($a!#le: "o($ :01 7 20.000 .+& "o($ :91 7 8.000 .+.> "o($ :71 7 :0.000 .+. La :1 1e"e+!r#e NIl valor#le "o($a!#le s ($: "o($ :01 721.000 .+. )# "o($ :71 7 :5.000 .+.& #ar "ele 1e #(ve($ar: "o($ :01 7 21.000 .+. )# "o($ :71 7 :0.000 .+. Care s ($ e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are ale a( l # NIl? Rezolvare: % ajustarea de valoare pentru materii prime este anulatO. 34* 7justOri pentru deprecierea materiilor prime + -'*# Cenituri din ajustOri pentru deprecierea activelor circulante '.000

% !i se constituie o ajustare de valoare pentru mOr uri. ,'*# (heltuieli de eBploatare privind ajustOrile + 345.000 7justOri pentru deprecierea mOr urilor

*-

pentru deprecierea activelor circulante 165. I( a( l 2007 se v@(1 'ro1 se 0#(#$e ( # "l#e($ 'e($r s +a 1e 62.000 .+.& #("l s#v T2A. La s0@r)#$ l a( l #& r#s" l 1e (e,("asare a "rea(3e# es$e 1e -0B& #ar ,( 2010 'ro!a!#l#$a$ea 1e ,("asare a a"es$e#a 1ev#(e 1e :0B. T2A va ' $ea 0# re" 'era$* ,( "az l 0al#+e($ l # "l#e($ l #. Care s ($ +o1#0#"*r#le s#$ a3##lor 0#(a("#are ,( "e# 1o# a(#? Rezolvare: n anul "004 se constituie o ajustare de valoare pentru creana clieni de #0% B 50.000 + "0.000 u.m. n bilan creana clieni este prezentatO la valoarea de #".000 u.m. n anul "0*0 ajustarea de valoare este diminuatO la 30% B 50.000 + *5.000 u.m.$ adicO cu 5.000 u.m. Caloarea creanei clieni n bilan$ la s &r!itul anului "0*0$ este de #-.000 u.m. 166. Se v@(1 +*r0 r# av@(1 ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 9.000 .+. la 're3 l 1e 11.000 .+. 6e9"l s#v T2A8& a? s$are 'e($r 1e're"#ere e9#s$e($* l .000 .+.& )# $#$l r# 6#(ves$#3## 'e $er+e( s" r$8 la valoarea 1e -.000 .+.& "os$ l lor 1e a"A#z#3#e 0##(1 1e 2.500 .+. )# a? s$area e9#s$e($*& 1e 500 .+. Care va 0# #("#1e(3a a"es$or o'era3## ,( "o($ l 1e 'ro0#$ s# '#er1ere? Rezolvare: % v&nzarea mOr urilor genereazO urmOtoarele nregistrOri. #*** + -0(lieni Cenituri din v&nzarea mOr urilor % !i descOrcarea din gestiune a mOr urilor v&ndute. ,0(heltuieli cu mOr urile + 3-* >Or uri 4.000

**.000

% anularea ajustOrii de valoare rOmase OrO obiect. 347justOri pentru deprecierea mOr urilor + -'*# Cenituri din ajustOri pentru deprecierea activelor circulante *.000

% v&nzarea investiiilor pe termen scurt genereazO urmOtoarele nregis trOri. 5*"* (onturi la bOnci n lei + % #.000 50' ".500 7lte investiii pe termen scurt !i creane asimilate -,#" *.500 (&!tiguri din investiii pe termen scurt cedate

% anularea ajustOrii de valoare rOmase OrO obiect. 54' 7justOri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe termen scurt !i creane asimilate + -',# Cenituri inanciare din ajustOri pentru pierderea de valoare a activelor circulante 500

*-

n urma acestor operaii$ ci ra de a aceri cre!te cu **.000 u.m.$ cheltuielile din eBploatare cresc cu '.000 u.m.$ rezultatul din eBploatare cre!te cu 3.000 u.m.$ veniturile inanciare cresc cu *.500 u.m.$ cheltuielile inanciare scad cu 500 u.m.$ rezultatul inanciar cre!te cu ".000 u.m. 167. Se e+#$e ( ,+'r + $ o!l#=a$ar 'e($r 2.000 o!l#=a3# (# " valoarea (o+#(al* 1e 2&5 .+.& 're3 1e e+#s# (e 2&- .+. Ra+! rsarea se 0a"e 'r#( +e$o1a a( #$*3#lor "o(s$a($e ,( s +* 1e 7-5 .+. 'e o 'er#oa1* 1e 10 a(# s# ra$a a( al* a 1o!@(z## 1e 8B. Care es$e 1o!@(1a "al" la$* 'e($r al 1o#lea a(? Rezolvare: n primul an dob&nda + '% B 5.000 + #00 u.m. 7nuitatea + -#5 u.m. (apitalul rambursat + 3#5 u.m. (apital rOmas de rambursat + 5.000 % 3#5 + #.,55 u.m. n al doilea an dob&nda + '% B #.,55 + 3-" u.m. 168. 4e !aza r+*$oarelor #(0or+a3##& 1e$er+#(a3# valoarea !#la(3#er* a a"$#velor #+o!#l#za$e& a a"$#velor "#r" la($e )# a "a'#$al r#lor 'ro'r##& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009: % ,+'r + $ r# a"or1a$e 'e $er+e( l (=: 65:.000 .+.> % "o(s$r "3##: 95-.000 .+.> % a? s$*r# 'e($r 1e're"#erea ,+'r + $ r#lor a"or1a$e 'e $er+e( l (=: 15.750 .+.> % #(ves$#3## 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$: 68.:50 .+.> % +a$er#ale "o(s +a!#le: 268.000 .+.> % 0 r(#zor# 1e!#$or#: 6-.125 .+.> % 'rov#z#oa(e 'e($r r#s" r# )# "Ael$ #el#: 65.850 .+.> % a+or$#zarea "o(s$r "3##lor: :5-.000 .+.> % rezerve: 280.500 .+.> % s !ve(3## 'e($r #(ves$#3##: 65.000 .+.> % "a'#$al so"#al: 800.000 .+.> % #($erese 1e 'ar$#"#'are 1e3#( $e 'e $er+e( l (=: 90.000 .+.> % +*r0 r#: 65.000 .+.> % $ere( r#: 255.000 .+.> % rez l$a$ re'or$a$: 56.000 .+. Rezolvare: Sunt active imobilizate. mprumuturile acordate pe termen lung 2la valoare netO3 ,3-."50 u.m.E construciile 2la valoare netO3 ,00.000 u.m.E interesele de participare 40.000 u.m. !i terenurile "55.000 u.m. Caloarea bilanierO totalO este de *.5'"."50 u.m. Sunt active circulante. investiiile inanciare pe termen scurt ,'.350 u.m.E materialele consumabile ",'.000 u.m.E urnizorii debitori ,#.*"5 u.m. !i mOr urile ,5.000 u.m. Caloarea bilanierO totalO este de #,5.#-5 u.m. Sunt capitaluri proprii. rezervele "'0.500 u.m.E capitalul social '00.000 u.m. !i rezultatul reportat 5,.000 u.m. Caloarea bilanierO totalO este de *.*3,.500 u.m. 169. ,(re=#s$ra3# r+*$oarele $ra(za"3## "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009: % se v@(1 1.000 a"3# (# 6#($erese 1e 'ar$#"#'are8 la 're3 l 1e v@(zare 1e - .+.5a"$# (e> "os$ l 1e a"A#z#3#e al a"3# (#lor es$e 1e l .+.5a"3# (e> % se ,("aseaz* "o($ravaloarea $#$l r#lor v@(1 $e> % se a"A#z#3#o(eaz* 1.000 a"3# (# 6$#$l r# 1e 'lasa+e($8 la 're3 l 1e 0&5 .+.5a"3# (e> % se v@(1 500 a"3# (# 6$#$l r# 1e 'lasa+e($8 la 're3 l 1e v@(zare 1e 0&7 .+.5a"3# (e> "os$ l 1e a"A#z#3#e al a"3# (#lor es$e 1e 0&5 .+.5a"$# (e> % se v@(1 -00 a"3# (# 6$#$l r# 1e 'lasa+e($8 la 're3 l 1e v@(zare 1e 0&- .+.5a"$# (e> "os$ l 1e a"A#z#3#e al a"3# (#lor es$e 1e 0&5 .+.5a"$# (e.

*-

Rezolvare: % v&nzarea a *.000 de aciuni reprezent&nd interese de participare$ la preul de # u.m. 7cestea au ost achiziionate la preul de l u.m.. #,* /ebitori diver!i + -,** Cenituri din titluri de participare ",3 :nterese de participare #.000

,,#* (heltuieli privind imobilizOrile inanciare cedate

*.000

% ncasarea intereselor de participare v&ndute. 5*"* (onturi la bOnci + #,* /ebitori diver!i #.000

% se achiziioneazO *.000 de aciuni reprezent&nd titluri de plasament la preul de 0$5 u.m.. 50'* 7lte titluri de plasament % + #," (reditori diver!i 500

se v&nd 500 de titluri de plasament la preul de 0$- u.m.. % 350 50'* "50 7lte titluri de plasament -,#" *00 (&!tiguri din investiii inanciare pe termen scurt cedate

5*"* (onturi la bOnci

se v&nd #00 de titluri de plasament la preul de 0$# u.m.. + 50'* 7lte titluri de plasament "00 *,0 #0 0ierderi din investiii inanciare pe termen scurt cedate

% 5*"* (onturi la bOnci ,,#"

170. ,( l (a +a# 2010 so"#e$a$ea AL%A "o(s$a$* "* a o+#s s* ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$ea a( l # 2009 ve(#$ r# 1#($rD ( "o($ra"$ 1e 'res$*r# serv#"## ,( s +* 1e 70.000 .+. AL%A "o(s$a$* "* a o+#s s* ,(re=#s$reze ,($re "Ael$ #el#le a( l # 2009 0a"$ ra 'r#+#$* 1e la ( 0 r(#zor 1e 'res$*r# serv#"##. 2aloarea serv#"##lor 'res$a$e 0*r* T2A es$e 1e 100.000 .+. C + ,(re=#s$reaz* AL%A "ore"$area a"es$or eror# "o(0or+ Or1#( l # +#(#s$r l # 0#(a(3elor ' !l#"e (r. :.05552009? Rezolvare: % nregistrarea acturii omise pentru serviciile prestate. #*** (lieni + % ',.'00 **-# -0.000 8ezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ##"- @C7 colectatO *,.'00

% corectarea erorii contabile legate de actura primitO de la un urnizor de servicii. % **-# + #0* Gurnizori *"#.000 *00.000

*-

8ezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ##", @C7 deductibilO

"#.000

171. ,($re'r#(1erea AL%A 'rez#($* r+*$oarele #(0or+a3## ,( !#la(3 la s0@r)#$ l e9er"#3# l # N: Cl#e(3# 7 :00 .+. 6100 <SC 9 : .+.5<SC8 Co($ la !a("* ,( 1ev#ze 7 100 .+. 6100 <SC 9 l .+.5<SC8 Ca$or## 7 :00 .+. Ca'#$al so"#al 7100 .+. ,( $#+' l e9er"#3# l # NIl se ,("aseaz* "rea(3a 0a3* 1e "l#e($ l e9$er( la " rs l 1e 2 .+.5<SC. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NIl " rs l 1e s"A#+! es$e 1e 2&5 .+.5<SC. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "ores' (z*$oare ,( "o($a!#l#$a$e& ,($o"+#3# !#la(3 l "o($a!#l 1 '* a"es$e ,(re=#s$r*r# )# "al" la3# 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( e9'loa$are $#l#z@(1 +e$o1a #(1#re"$*. Rezolvare: nregistrOrile n contabilitate sunt urmOtoarele. % ncasarea creanei. % + 5*"# (onturi la bOnci n valutO ,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar 7ceastO di erenO de curs valutar este realizatO. % actualizarea soldului contului de disponibil n valutO la cursul de nchidere 2*00 US/ B 2"$5 % *3 5 *00 US/ B 2"$5 % "3 + "00 u.m.3. 5*"# (onturi la bOnci n valutO + -,5 Cenituri din di erene de curs valutar "00 #*** (lieni 300 "00 *00

7ceastO di erenO de curs valutar 2"00 u.m.3 se re erO la lichiditOi !i trebuie prezentatO distinct n tabloul luBurilor de trezorerie. n urma acestor operaii$ in ormaiile din bilan se prezintO$ la s &r!itul eBerciiului 15l$ ast el. (lieni + 9 u.m. (ont la bancO n devize + 500 u.m. 2"00 B "$53 /atorii +*00 u.m. (apital social + 300 u.m. 8ezultatul eBerciiului +*00 u.m. /acO am reconstitui luBul de trezorerie din eBploatare prin metoda indirectO ar trebui sO procedOm ast el. 8ezultatul eBerciiului 2%3 /i erena de curs nerealizatO a erentO lichiditOilor 2c&!tig3 2+3 8ezultatul din eBploatare naintea deducerii variaiei necesarului de ond de rulment 2%3 Cariaia creanelor clieni 2+3 GluBul de trezorerie din eBploatare 5*00 %"00 %*00 %20%3003 + 5300 5"00

172. So"#e$a$ea AL%A are ( "a'#$al so"#al ,( s +* 1e 5.000 le# re'reze($@(1 2.500 a"3# (# " o valoare (o+#(al* 1e 2 le#5a"3# (e. So"#e$a$ea 'ro"e1eaz* la r*s" +'*rarea ,( ve1erea a( l*r## a ( # ( +*r 1e 500 a"3# (# la ( 're3 1e r*s" +'*rare 1e 2 le#5a"3# (e. Se 1#+#( eaz* valoarea "a'#$al l # so"#al 'e($r a"3# (#le r*s" +'*ra$e. S* se e0e"$ eze ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare:

*-

% rOscumpOrarea propriilor aciuni. *04* 7ciuni proprii deinute pe termen scurt + 5*"* (onturi la bOnci n lei *.000

% anularea aciunilor rOscumpOrate la valoarea lor nominalO. *0*" (apital subscris vOrsat + *04* 7ciuni proprii deinute pe termen scurt *.000

17:. ,($re'r#(1erea AL%A 'rez#($* r+*$oarele #(0or+a3## ,( !#la(3 la ,("e' $ l e9er"#3# l # N: <$#la?e 6valoare (e$*8 7 1.500 .+. Co($ la !a("* 7 5.000 .+. % r(#zor# 1e #+o!#l#z*r# 7 -.500 .+. Ca'#$al so"#al 7 2.000 .+. A+or$#zarea " + la$* a0ere($* $#la?elor es$e 1e 500 .+. ,( " rs l e9er"#3# l # a lo" o'era3##le: a"A#z#3#a ( # $#la?> 'la$a 0 r(#zor#lor 1e #+o!#l#z*r#> v@(zarea ( # $#la? la 're3 l 1e v@(zare 1e 500 .+.& T2A 2-B. 2aloarea !r $* a $#la? l # v@(1 $ es$e 1e -00 .+.& a+or$#zarea " + la$*& 1e :00 .+. I(0or+a3##le 1#( !#la(3& 1 '* a"es$e o'era3##& se 'rez#($* as$0el: <$#la?e 6valoare (e$*8 7 2.-00 .+. T2A 1e re" 'era$ 7120 .+. Co($ la !a("* 7 :.095 .+. % r(#zor# 1e #+o!#l#z*r# 7 :.190 .+. Ca'#$al so"#al 7 2.000 .+. Rez l$a$ 7 -00 .+. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare )# 1e$er+#(a3# s +a 'l*$#$* 0 r(#zor#lor 1e #+o!#l#z*r#. Rezolvare: Sold iniial #0# % 8ulaj creditor #0# % 8ulaj debitor #0# + Sold inal #0# 0lata cOtre urnizorul de imobilizOri + 8ulaj debitor #0# + Sold iniial#0# 5 8ulaj creditor#0# % Sold inal#0# Soldurile sunt o erite de bilanul contabil. Caloarea achiziiei utilajului poate i reconstituitO ast el. Sold iniial"*3* 5 8ulaj debitor"*3* % 8ulaj creditor"*3* + Sold inal"*3* 8ulaj debitor"*3* + Sold mal"*3* % Sold iniial"*3* 5 8ulaj creditor"*3* + 2".#00 5 "003 % 2*.500 5 5003 5 #00 + *.000 u.m. 8ulaj creditor#0#+ *.000 B *$"# + *."#0 u.m. 8ulaj debitor#0# + #.500 % 3.*40 5 *."#0 + ".550 u.m. % achiziia unui utilaj. % + #0# Gurnizori de imobilizOri "*3* =chipamente tehnologice ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri + % v&nzarea unui utilaj. #,* /ebitori diver!i + % -5'3 Cenituri din cedarea activelor ##"- @C7 colectatO "*3* =chipamente tehnologice ,"0 500 *"0 #00 300 *00 5*"* (onturi la bOnci n lei *."#0 *.000 "#0 ".550

% + "'*3 7mortizarea echipamentelor tehnologice ,5'3 (heltuieli din cedarea activelor

17-. I($re'r#(1erea AL%A 'rez#($* r+*$oarele #(0or+a3## ,( !#la(3 la s0@r)#$ l e9er"#3# l # N: /*r0 r# 7 5.000 .+.

*-

Co($ la !a("* 7 20.000 .+. ,+'r + $ r# 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# 7 10.000 .+. Ca'#$al so"#al 7 15.000 .+. 4r#+a 1e ra+! rsare a0ere($* ,+'r + $ l # o!l#=a$ar 1e la ,("e' $ l a( l # es$e 1e 2.000 .+.& #ar la s0@r)#$ l a( l # es$e 1e 6.000 .+. ,( " rs l e9er"#3# l # N se e+#$ 100 o!l#=a3# (#. C '* a"eas$* (o * e+#s# (e 1e o!l#=a3# (#& #(0or+a3##le 1#( !#la(3 se 'rez#($* as$0el: /*r0 r# 7 5.000 .+. Co($ la !a("* 7 28.000 .+. ,+'r + $ r# 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# 7 18.000 .+. Ca'#$al so"#al 7 15.000 .+. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le le=a$e 1e e+#s# (ea o!l#=a3# (#lor )# 1e$er+#(a3# 're3 l 1e e+#s# (e. Rezolvare: /acO ar trebui sO reconstituim luBul de trezorerie care rezultO din v&nzarea obligaiunilor$ ar trebui sO procedOm ast el. Sold iniial creditor*,* 5 8ulaj creditor*,*% 8ulaj debitor*,* + Sold inal creditor*,* ncasarea + 8ulaj creditor*,* % 8ulaj debitor*,4 8ulaj creditor*,* + Sold inal creditor*,* % Sold iniial creditor*,* 5 8ulaj debitor*,* SO ne amintim cO n bilanul contabil ntocmit con orm 9>G0 nr. 3.055;"004$ mprumutul obligatar evaluat la pre de rambursare este corectat prin scOdere cu prima de rambursare. 0rin urmare$ pentru a reconstitui soldurile datoriei va trebui sO adOugOm la valoarea din bilan prima de rambursare. Sold iniial creditor*,* + *0.000 5 ".000 + *".000 u.m. Sold inal creditor*,* + *'.000 5 ,.000 + "#.000 u.m. 1u s%au rambursat mprumuturi obligatare. 8ezultO cO. 8ulaj creditor*,* + "#.000 % *".000 5 9 + *".000 u.m. ncasarea + *".000 % #.000 + '.000 u.m. S%au e ectuat urmOtoarele nregistrOri. % subscrierea obligaiunilor. % + *,* mprumuturi din emisiunea de obligaiuni #,* /ebitori diver!i *,4 0rime privind rambursarea obligaiunilor #.000 % ncasarea contravalorii obligaiunilor. 5*"* (onturi la bOnci n lei + #,* /ebitori diver!i '.000 400 *50 330 *"0 "00 50 *-5 **0 "0 *#5 '0 30 -0 *".000 '.000

175. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6 .+.8: Cenituri din v&nzarea produselor inite Cenituri nregistrate n avans Cenituri din servicii prestate Cenituri din provizioane pentru riscuri !i cheltuieli (heltuieli cu personalul Cariaia stocurilor 2de stocaj3 Cenituri din producia de imobilizOri corporale Cenituri din subvenii pentru investiii Cenituri din subvenii de eBploatare pentru plata personalului Cenituri din chirii Cenituri din dividende Cenituri din creane reactivate (heltuieli privind dob&nzile

*-

(heltuieli cu energia !i apa (heltuieli privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante (heltuieli cu materiile prime

'5 "5 *30

Cal" la3# "#0ra 1e a0a"er# (e$*& ve(#$ r#le 1#( e9'loa$are )# "Ael$ #el#le 1e e9'loa$are& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare:

(i ra de a aceri + Cenituri din v&nzarea produselor inite 400 5 Cenituri din servicii prestate 330 5 Cenituri din chirii *#5 7 1.:75 Cenituri din eBploatare + (i ra de a aceri l .3-5 % Cariaia stocurilor 2destocaj3 50 5 Cenituri din producia de imobilizOri corporale *-5 5 Cenituri din subvenii pentru investiii **0 7 1.610 (heltuieli din eBploatare + (heltuieli cu materiile prime *30 5 (heltuieli cu personalul "00 % Cenituri din subvenii de eBploatare pentru plata personalului 5 (heltuieli cu energia !i apa '5
% Cenituri din provizioane pentru riscuri !i cheltuieli *"0 5 (heltuieli privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante % Cenituri din creane reactivate 30 7 270 "5

"0

176. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( .+.8: "Ael$ #el# " a+or$#zarea #+o!#l#z*r#lor :20> s$o" r# la 01.01.N. 700> 1a$or## 1#( e9'loa$are la :1.12.N. 800> rez l$a$ ,(a#($e 1e #+'oz#$are 1.600> ve(#$ r# ,( ava(s la :1.12.N. 700 61#( "are --0 s !ve(3## 'e($r #(ves$#3##8> ve(#$ r# 1#( a? s$*r# 'e($r 1e're"#erea +*r0 r#lor 175> ve(#$ r# 1#( s !ve(3## 'e($r #(ves$#3## 1-0> "rea(3e 1#( e9'loa$are la 01.01 .N. -00> ve(#$ r# 1#( "es# (ea #+o!#l#z*r#lor "or'orale 120> 1a$or## 1#( e9'loa$are laOl.OLN. 680> s$o" r# la :1.12.N. 550> ve(#$ r# ,( ava(s la 01.01.N. 800 61#( "are 580 s !ve(3## 'e($r #(ves$#3##8> "rea(3e 1#( e9'loa$are la :1.12.N. :00> "Ael$ #ala " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ :00> "os$ l 1e a"A#z#3#e al #+o!#l#z*r#lor "or'orale v@(1 $e -00> a+or$#zarea " + la$* a0ere($* #+o!#l#z*r#lor "or'orale v@(1 $e 200> #+'oz#$ 'e 'ro0#$ 'l*$#$ 220. Cal" la3# 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e a0ere($ a"$#v#$*3## 1e e9'loa$are. Rezolvare: Se utilizeazO metoda indirectO. 8ezultat nainte de impozitare *.,00 5 (heltuieli cu amortizarea imobilizOrilor 3"0 % Cenituri din ajustOri pentru deprecierea mOr urilor Cenituri din subvenii pentru investiii *#0 Cenituri din cesiunea imobilizOrilor corporale *"0 5 (heltuieli cu activele cedate "00 8ezultat nainte de variaia 1G8 l .,'5 5 ScOderea stocurilor *50 5 ScOderea creanelor din eBploatare *00 ScOderea datoriilor din eBploatare *"0 5 (re!terea veniturilor n avans #0 :mpozit pe pro it plOtit ""0 + GluB net de trezorerie din activitatea de eBploatare *.,35

*-5

*-

177. Se 1a r+*$oarele #(0or+a3## ,( "o($ r# 6sol1 r# 0#(ale8 la s0@r)#$ l a( l # N: v@(z*r# 1e 'ro1 se 0#(#$e 6.000 le#> v@(z*r# 1e +*r0 r# 1.800 le#> "os$ l +*r0 r#lor v@(1 $e l .200 le#> ve(#$ r# a0ere($e "os$ r#lor s$o" r#lor 1e 'ro1 se 6sol1 1e!#$or8 800 le#> ve(#$ r# 1#( s !ve(3## 1e e9'loa$are a0ere($e "#0re# 1e a0a"er# (e$e 700 le#> 'ro1 "3#e #+o!#l#za$* 5.000 le#. Co(0or+ O/%4 (r. :.05552009& "al" la3# "#0ra 1e a0a"er# (e$* )# $o$al ve(#$ r# 1#( e9'loa$are. 8ezolvare. W C&nzOri de produse inite ,.000 lei + 0roducia v&ndutO ,.000 lei 5 C&nzOri de mOr uri 5 Cenituri din subvenii de eBploatare a erente ci rei de a aceri -00 lei + (i ra de a aceri netO % Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse 2sold debitor3 %'00 lei 5 0roducia imobilizatO 5.000 lei + @otal venituri din eBploatare

*.'00 lei '.500 lei *".-00 lei

178. /ARTINA SA ,("Ae#e ( "o($ra"$ 'e($r e9e" $area (or 'res$a3## ,( valoare $o$al* 1e l .000 le#& #ar 1 ra$a 1e real#zare es$e 1e : a(#. Cos$ r#le a0ere($e serv#"##lor 'res$a$e s ($ ,( $o$al 1e 850 le#& #ar "os$ r#le a0ere($e serv#"##lor 'res$a$e 'e($r 0#e"are a( ,( "orela3#e " s$a1# l 1e e9e" 3#e s ($: a( l l 7 200 le#> a( l 2 7 :00 le#> a( l : 7 :50 le#. Cal" la3# ve(#$ r#le re" (os" $e a( al "o(0or+ 'ro"e($ l # 1e e9e" 3#e )# 're"#za3# ,(re=#s$rarea "o($a!#l* a0ere($* a( l # l 6se a'l#"* IAS 18 L2e(#$ r#M8. Rezolvare: 7nul * " 3 Cenituri recunoscute anual con orm metodei procentului de eBecuie 2"00;'503 B *.000 lei + "35$"4# lei 2300;'503 B *.000 lei + 35"$4#* lei 2350;'503 B *.000 lei + #**$-,5 lei

7nul *. #*** (lieni + -0# "35$"4# lei Cenituri din lucrOri eBecutate !i servicii prestate

179. So"#e$a$ea /ARTINA SA ,("A#r#az* ,( re=#+ 1e leas#(= o'era3#o(al o "l*1#re (e"esar* 1es0*) r*r## 'ro1 "3#e# ,( r+*$oarele "o(1#3##: 1 ra$a "o($ra"$ l # 1e leas#(= : a(#> 'l*3#le se e0e"$ eaz* $r#+es$r#al )# s ($ ,( s +* 1e 20.000 le# 0#e"are> valoarea "l*1#r## 900.000 le#> 1 ra$a 1e v#a3* 20 a(#. 4re"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le e0e"$ a$e 1e lo"a$ar )# 1e lo"a$or "o(0or+ IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M. Rezolvare: nregistrarea contractului de leasing la locatar. a3 0rimirea acturii. % + #0* Gurnizori ,*" (heltuieli cu redevenele$ locaiile de gestiune !i chiriile "#.'00 lei "0.000 lei

*-

##", @C7 deductibilO nregistrarea contractului de leasing la locator. a3 =miterea acturii reprezent&nd rata trimestrialO. #*** (heltuieli cu redevenele$ locaiile de gestiune !i chiriile + % -0, Cenituri din redevene$ locaii de gestiune !i chirii ##"- @C7 colectatO

#.'00 lei

"#.'00 lei "0.000 lei

#.'00 lei

b3 nregistrarea amortizOrii clOdirii. 400.000 lei. "0 ani + #5.000 lei;an 7mortizarea lunarO + #5.000 lei ; *" luni + 3.-50 lei ,'* + "'* 7mortizOri privind imobilizOrile corporale 3.-50 lei (heltuieli de eBploatare privind amortizOrile$ provizioanele !i ajustOrile pentru depreciere 180. So"#e$a$ea 1e3#(e o "a$e=or#e 1e #+o!#l#z*r# (e"or'orale a"A#z#3#o(a$e la ,("A#1erea e9er"#3# l # ND2 " 50.000 .+. I+o!#l#z*r#le se a+or$#zeaz* l#(ear ,("e'@(1 " l #a( ar#e ND1& 'e o 1 ra$* 1e 5 a(#. La :1 1e"e+!r#e N& "o(1 "erea ,($re'r#(1er## 1e"#1e reeval area #+o!#l#z*r#lor (e"or'orale. 2aloarea ? s$* a a"es$ora es$e es$#+a$* la 15.000 .+. La :1 1e"e+!r#e NIl& 3#(@(1 "o($ 1e s"A#+!*r#le #($erve(#$e 'e '#a3*& #+o!#l#z*r#le s ($ 1#( (o reeval a$e. 2aloarea ? s$* es$e es$#+a$* la 60.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze 1#0ere(3ele "o(s$a$a$e la :1.12.N )# la :1.12.NI1& )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e "a 'ro"e1e reeval are a( larea a+or$#z*r## " + la$e )# reeval area valor## (e$e& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: (ostul de achiziie al imobilizOrilor necorporale + 50.000 u.m. 7mortizarea anualO + 50.000 u.m. ; 5 ani + *0.000 u.m. Caloarea contabilO netO la 3*.*".1 + 50.000 % " B *0.000 + 30.000 u.m. Caloarea justO la 3*.*".1 + *5.000 u.m. /i erenO ne avorabilO de valoare + 30.000 % *5.000 + *5.000 u.m. Aa 3*.*".1 se contabilizeazO di erena ne avorabilO de valoare pe seama cheltuielilor. (heltuieli + cu provizioanele pentru deprecierea imobilizOrilor 0rovizion *5.000 pentru deprecierea imobilizOrilor necorporale 1e

7mortizarea anualO ncep&nd cu 15l + *5.000 u.m. ; 3 ani + 5.000 u.m. Caloarea contabilO netO la 3*.*".15* + *5.000 % 5.000 + *0.000 u.m. Caloarea justO + ,0.000 u.m. /i erenO avorabilO de valoare + ,0.000 % *0.000 + 50.000 u.m. Aa3*.*".15l. a3 Se contabilizeazO un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscutO la3*.*".1. 0rovizion pentru deprecierea imobilizOrilor necorporale + Cenituri din *5.000 provizioane pentru deprecierea imobilizOrilor

*'

b3 Se anuleazO amortizarea cumulatO n eBerciiile 1%*$ 1 !i 15l !i se diminueazO valoarea de intrare a imobilizOrilor. 7mortizarea imobilizOrilor necorporale + :mobilizOri necorporale "5.000

c3 Se reevalueazO valoarea netO a imobilizOrilor necorporale. :mobilizOri necorporale + 8ezerve din reevaluare 35.000

181. So"#e$a$ea 1e3#(e o "a$e=or#e 1e #+o!#l#z*r# (e"or'orale a"A#z#3#o(a$e la ,("A#1erea e9er"#3# l # ND2 " 50.000 .+. I+o!#l#z*r#le se a+or$#zeaz* l#(ear ,("e'@(1 " l #a( ar#e ND1& 'e o 1 ra$* 1e 5 a(#. La :1 1e"e+!r#e N& "o(1 "erea ,($re'r#(1er## 1e"#1e reeval area #+o!#l#z*r#lor (e"or'orale. 2aloarea ? s$* a a"es$ora es$e es$#+a$* la 15.000 .+. La :1 1e"e+!r#e NIl& 3#(@(1 "o($ 1e s"A#+!*r#le #($erve(#$e 'e '#a3*& #+o!#l#z*r#le s ($ 1#( (o reeval a$e. 2aloarea ? s$* es$e es$#+a$* la 60.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze 1#0ere(3ele "o(s$a$a$e la :1.12.N )# la :1.12.NI1& )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e "a 'ro"e1e reeval are reeval area valor## !r $e& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: (ostul de achiziie al imobilizOrilor necorporale + 50.000 u.m. 7mortizarea anualO + 50.000 u.m. ; 5 ani + *0.000 u.m. Caloarea contabilO netO la3*.*".1 + 50.000%"Bl9.999 + 30.000u.m. Caloarea justO la 3*.*".1 + *5.000 u.m. /i erenO ne avorabilO de valoare + 30.000 % *5.000 + *5.000 u.m. Aa 3*.*".1 se contabilizeazO di erena ne avorabilO de valoare pe seama cheltuielilor. (heltuieli + 0rovizion pentru deprecierea imobilizOrilor necorporale cu provizioanele pentru deprecierea imobilizOrilor *5.000 1e

7mortizarea anualO ncep&nd cu 15l + *5.000 u.m. ; 3 ani + 5.000 u.m. Caloarea contabilO netO la 3*.*".15* + *5.000 % 5.000 + *0.000 u.m. Caloarea justO + ,0.000 u.m. /i erenO avorabilO de valoare + ,0.000 % *0.000 + 50.000 u.m. Aa 3*.*".15* se contabilizeazO un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscutO la 3*.*".1. 0rovizion + Cenituri din provizioane pentru deprecierea imobilizOrilor pentru deprecierea imobilizOrilor necorporale Aa aceea!i datO se realizeazO urmOtoarele operaii. % calculul raportului ntre valoarea justO !i valoarea netO contabilO a imobilizOrilor necorporale. ,0.000 ; 250.000 % "5.0003 + "$# % reevaluarea valorii de intrare a imobilizOrilor necorporale !i a amortizOrii cumulate$ ceea ce conduce la. (ostul reevaluat al imobilizOrilor. 50.000 B "$# + *"0.000 u.m. 7mortizOrile cumulate reevaluate. "5.000 B "$# + ,0.000 u.m. ,0.000 u.m. 9peraia de reevaluare va i contabilizatO ast el. :mobilizOri necorporale + % -0.000 *5.000

*'

7mortizarea imobilizOrilor necorporale 35.000 8ezerve din reevaluare 35.000 182. ,( e9er"#3# l N& ,($re'r#(1erea AL%A 'l*$e)$e ,($re'r#(1er## BETA "A#r#a a0ere($* e9er"#3# l # " re($ )# r+*$or#lor 2 a(# 'e($r ( 1e'oz#$ ,("A#r#a$. CA#r#a a( al* es$e 1e 10.000 le#. Care es$e #("#1e(3a a'l#"*r## 'r#("#'# l # #(1e'e(1e(3e# e9er"#3##lor ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3#lor AL%A )# BETA? Rezolvare: ,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3## AL%A: n eBerciiul 1. % plata chiriei a erente perioadei curente. 5*"* (onturi la bOnci n lei *0.000

,*" + (heltuieli cu redevenele$ locaiile de gestiune !i chiriile % plata chiriei n avans. + 5*"* (onturi la bOnci n lei

#-* (heltuieli n avans n eBerciiul 15*. %

"0.000

recunoa!terea cheltuielii cu chiria. ,*" + #-* (heltuieli n avans *0.000 (heltuieli cu redevenele$ locaiile de gestiune !i chiriile

n eBerciiul 15". % recunoa!terea cheltuielii cu chiria. *0.000

,*" + #-* (heltuieli n avans (heltuieli cu redevenele$ locaiile de gestiune !i chiriile

,( "o($a!#l#$a$ea so"#e$*3## BETA: n eBerciiul 1. % ncasarea chiriei a erente perioadei curente. 5*"* (onturi la bOnci n lei + -0, *0.000 Cenituri din redevene$ locaii de gestiune si chirii % ncasarea chiriei n avans. 5*"* (onturi la bOnci n lei + #-" Cenituri n avans "0.000

n eBerciiul 15*. % recunoa!terea venitului cu chiria. #-" Cenituri n avans + -0, n eBerciiul 15". % recunoa!terea venitului cu chiria. #-" Cenituri n avans + -0, *0.000 Cenituri din redevene$ locaii de gestiune si chirii *0.000 Cenituri din redevene$ locaii de gestiune si chirii

*'

18:. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& a"$#vele so"#e$*3## AL%A " 'r#(1: % ( $#la? a "*r # valoare (e$* "o($a!#l* es$e 1e :0.000 K> a"es$ $#la? a 0os$ a"A#z#3#o(a$ la 01.0-.ND2& a$ ("# "@(1 ( 1olar valora 2&8 le#> % ( $ere( a"A#z#3#o(a$ la ( "os$ 1e 10.000 K& ,( ND- 6" rs l 1olar l # la 1a$a a"A#z#3#e# 0##(1 1e 2&5 le#8& )# reeval a$ la :1.12.ND1 la (#vel l s +e# 1e 20.000 K& 1a$* la "are 1olar l valora : le#> % ( s$o" 1e +*r0 r# " +'*ra$ la :0.08 .N la ( "os$ 1e -.000 K 6" rs l z#le#: :&1 le#5K8 )# 1e're"#a$ 'e($r 10B 1#( valoare la ,("A#1erea e9er"#3# l # N> % o "rea(3* 1e 8.000 K 'r#v#(1 1re'$ r#le as 'ra ( # "l#e($ s$r*#(& "ores' (z*$oare (e# v@(z*r# e0e"$ a$e la 01.11.N& a$ ("# "@(1 1olar l era "o$a$ la (#vel l 1e :&18 le#> % s +a 1e 1.000 K& ,( "as#er#e. C rs l 1olar l # la :1.12.N es$e 1e :&2 le#5K. C + s ($ eval a$e a"es$e ele+e($e ,( !#la(3 "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009? Rezolvare: Aa iecare datO a bilanului. a3 elementele monetare eBprimate n valutO trebuie evaluate la cursul de nchidereE b3 elementele nemonetare nregistrate la cursul istoric !i eBprimate n valutO trebuie evaluate la cursul de schimb de la data e ectuOrii tranzacieiE !i c3 elementele nemonetare nregistrate la valoarea justO !i eBprimate n valutO trebuie evaluate la cursul de schimb eBistent n momentul determinOrii valorilor respective. n bilanul de la 3*.*".1$ elementele prezentate anterior sunt evaluate dupO cum urmeazO. =lementele bilaniere Suma n dolari (ursul de schimb 3$" 3$" Suma n unitatea de mOsurO 2u.m.3 n care se ace conversia 3."00 "5.,00

=lemente monetare. convertite la cursul de nchidere. AichiditOi (reane =lemente nemonetare evaluate la costul istoric. convertite la cursul zilei achiziiei. Utilaje =lemente nemonetare reevaluate sau depreciate. convertite la cursul zilei ajustOrii de valoare. @erenuri Stocuri de mOr uri
P3

*.000 '.000

30.000

"$'

'#.000

"0.000 3.,00
P3

3 3$"

,0.000 **.5"0

4.000 $ 4.000 $ ! "0# $ %.&00 $ ( s"o($ 1e 1e"o($are 1e 2B.

18-. Se "o(s#1er* o v@(zare ,( valoare 1e :0.000 le#& a"A#$a!#l* 1 '* 60 1e z#le sa #+e1#a$& "

Care es$e sol 3#a "o($a!#l*& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& ,( s#$ a3#a ,( "are "l#e($ l 'l*$e)$e la s"a1e(3* v@(zarea o!#)( #$* 60*r* a !e(e0#"#a 1e s"o($8? Rezolvare: #** (lieni + -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor 30.000

185. Se "o(s#1er* o v@(zare ,( valoare 1e :0.000 le#& a"A#$a!#l* 1 '* 60 1e z#le sa #+e1#a$& "

( s"o($ 1e 1e"o($are 1e 2B.

*'

Care es$e sol 3#a "o($a!#l*& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& ,( s#$ a3#a ,( "are "l#e($ l 'l*$e)$e #+e1#a$ 6!e(e0#"#az* 1e s"o($8? Rezolvare: 0lanul contabil din cadrul 9>G0 nr. 3.055;"004 menine contul ,,- L(heltuieli privind sconturile acordateN$ suger&nd cO se pOstreazO tratamentul contabil con orm cOruia se considerO scontul acordat o cheltuialO. n aceste condiii$ pentru eBemplul prezentat mai sus$ ntreprinderea care acordO scontul nregistreazO. % + -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor #*** (lieni ,,- (heltuieli privind sconturile acordate Zi 5*"* (onturi la bOnci n lei + #*** (lieni "4.#00 30.000 "4.#00 ,00

186. So"#e$a$ea AL%A v#(1e so"#e$*3## BETA ( s$o" 1e +ar0* ,( r+*$oarele "o(1#3##: 're3 l 1e v@(zare 150.000 le# a"A#$a!#l# 1 '* 60 1e z#le sa #+e1#a$& " a'l#"area ( # s"o($ 1e 2B 1a"* 'la$a se 0a"e 'e lo". Care es$e $ra$a+e($ l "o($a!#l la AL%A )# BETA 1a"* se a'l#"* 'reve1er#le O/%4 (r. :.05552009? Rezolvare: nregistrOrile e ectuate de 7AG7 sunt urmOtoarele. % dacO ncasarea se ace pe loc. % + -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor #*** (lieni ,,- (heltuieli privind sconturile acordate Zi 5*"* (onturi la bOnci n lei + % dacO ncasarea are loc dupO ,0 de zile. #** (lieni + -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor Zi$ dupO ,0 de zile. 5*"* (onturi la bOnci n lei :n contabilitatea societOii H=@7 se nregistreazO. % dacO plata se e ectueazO pe loc. 3-* >Or uri Zl #0* Gurnizori % + 5*"* (onturi la bOnci n lei *#-.000 + % #0* Gurnizori -,- Cenituri din sconturi obinute *50.000 *#-.000 3.000 + #** (lieni *50.000 *50.000 *50.000 *#-.000 3.000 *#-.000

#*** (lieni

dacO plata se ace dupO ,0 de zile. 3-* >Or uri + #0* Gurnizori *50.000

Zi$ dupO ,0 de zile. #0* Gurnizori + 5*"* (onturi la bOnci n lei *50.000

*'

187. So"#e$a$ea "o+er"#al* AL%A SA real#zeaz* 1#( 'ro1 "3#e 'ro'r#e 1o * sor$#+e($e 1e 'ro1 se 0#(#$e& 4I )# 42. La ,("e' $ l l (## +ar$#e& s#$ a3#a s$o" r#lor era r+*$oarea: % % 4I: 270 ! "*3#& eval a$e la "os$ l s$a(1ar1 1e 10 .+.5! ".> 42: 1.000 ! "*3#& eval a$e la "os$ l s$a(1ar1 1e -0 .+.5! ".

C#0ere(3a 1e 're3 a0ere($* "elor 1o * s$o" r# es$e 1e 15.600 .+. 6(e0avora!#l*8. ,( " rs l l (## a lo" o'era3##le: 1. Se o!3#( 'ro1 se 0#(#$e: % 4I: 100 ! "*3#> % 42: 600 ! "*3#. Se v@(1 'ro1 se 0#(#$e "l#e($ l # CI. %a"$ ra " 'r#(1e: % 4I: 50 ! "*3#& 're3 1e v@(zare 15 .+.5! ".> % 42: 200 ! "*3#& 're3 1e v@(zare -6 .+.5! ".> % T2A 19B. Se e9'or$* -00 ! "*3# 42 "l#e($ l # e9$er( C2& la 're3 l 1e :0 K5! ".& " rs 1e s"A#+! l K 7 :&5 .+. La s0@r)#$ l l (## +ar$#e se "al" leaz* "os$ l e0e"$#v al 'ro1 selor 0#(#$e: "os$ l e0e"$#v al 'ro1 selor 4I es$e 1e 12 .+.5! ".& #ar "el al 'ro1 selor 42 es$e 1e :5 .+.5! ". Se ,(re=#s$reaz* 1#0ere(3ele "o(s$a$a$e.

2.

:. -.

S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le 1e +a# s s& 1a"* eval area s$o" r#lor 1e 'ro1 "3#e se 0a"e la "os$ s$a(1ar1. Rezolvare: / Si 2*3 S 3#5.0* ".-00 500 *.000 3."00 ( 2"3 / Si 2*3 S 3#5.0" #0.000 '.000 "#.000 *,.000 #0.000 ( 2"3 233 / Si 2#a3 2#a3 S 3#'5 *5.,00 #.,30 "00 %3.000 '.*-0 ( 2#b3

*. 9binerea de produse inite. % + -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse "5.000 3#5.0* 0roduse inite 0: *.000 3#5.0" 0roduse inite 0" "#.000 ". C&nzarea de produse inite. #***;(* (lieni + % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"- @C7 colectatO -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse + 3. =Bportul de produse inite. #***;(" (lieni -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse *".33' 4.450 ".3'' '.500 500 '.000 #".000

% 3#5.0* 0roduse inite 0: 3#5.0" 0roduse inite 0"

+ -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite + 3#5.0" 0roduse inite 0" *,.000

*'

#. Aa s &r!itul perioadei de gestiune. a3 (alculul !i nregistrarea di erenelor de cost a erente intrOrilor n stoc. /i erena a erentO produselor 0: + *00 buc. B 2*0 % *"3 + %"00 u.m. 2ne avorabilO3. 3#'5 /i erene de pre la produse inite + -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse "00

/i erena a erentO produselor 0" + ,00 buc. B 2#0 % 353 + 53.000 u.m. 2 avorabilO3. -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse + 3#'5 /i erene de pre la produse inite 3.000

b3 (alculul !i nregistrarea di erenelor de cost a erente ie!irilor din stoc.

/i erena a erentO ie!irilor + 8e 3#5 B Y + "#.500 B 0$*'4 + #.,30$5 u.m. -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse + 3#'5 /i erene de pre la produse inite #.,30$5

188. So"#e$a$ea "o+er"#al* AL%A SA 'rez#($*& la ,("e' $ l l (## +ar$#e& r+*$oarea s#$ a3#e a s$o" l # 1e +ar0* /l: S#:71 7 70 ! ". 9 71- le#5! ". 7 -9.980 le# S#:78 7 7.000 le# S# ##"' 7 7.980 le# ,( " rs l l (## +ar$#e a lo" o'era3##le: 1. A"A#z#3#e 1e +*r0 r#& 5 ! ". /l la "os$ l 1e 600 le#5! ".& T2A 2-B> 2. 2@(zare 1e +*r0 r# la 're3 l 1e v@(zare " a+*( ($ l 6#("l s#v T2A8 1e 27.560 le#. A1aos l "o+er"#al 'ra"$#"a$ es$e 1e 20B. S* se ,(re=#s$reze ,( "o($a!#l#$a$e o'era3##le 1e +a# s s 1a"* eval area s$o" l # 1e +*r0 r# se 0a"e la 're3 l 1e v@(zare " a+*( ($ l& #("l s#v T2A. Rezolvare: *. 7chiziia de mOr uri. 3-* >Or uri

% #0* Gurnizori 3-' /i erene de pre la mOr uri ##"' @C7 neeBigibilO #0* Gurnizori -"0

#.#,# 3.000 ,00 ',#

##", @C7 deductibilO ". C&nzarea de mOr uri. 53** (asa +

% -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO

"-.5,0 ""."", 5.33#

*'

% + ,0- (heltuieli cu mOr urile 3-' /i erene de pre la mOr uri ##"' @C7 colectatO

3-* >Or uri

"-.5,0 *'.5"3 3.-03 5.33#

*'

(ota de adaos comercial a erentO ie!irilor din stoc + 8c-0- B Y+ ""."", B 0$*,,, + 3.-0"$'5* lei \ 3.-03lei / Si 2*3 3-* #4.4'0 #.#,# "-.5,0 ",.'' # / 2"3 S ##"' 5.33# 3.5*0 -.4'0 ',# ( 2"3 / 2"3 S ( Si 2*3 S / 3-' 3.-0"$'5* 3."4-$*#4 -0""."", ( 2"3 -.000 ,00 ( Si 2*3

189. So"#e$a$ea "o+er"#al* AL%A SA are ,( s$o" la ,("e' $ l l (## +ar$#e N: % sol1 #(#3#al +a$er## 'r#+e 2.000 le# 6eval a$ la "os$ 1e a"A#z#3#e8> % sol1 #(#3#al +*r0 r# 7.500 le# 6eval a$ la "os$ 1e a"A#z#3#e8& ,( " rs l l (## +ar$#e a lo" r+*$oarele o'era3##: 1. 2. :. -. a"A#z#3#e 1e +a$er## 'r#+e la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e l .000 le#& T2A 2-B> a"A#z#3#e 1e +*r0 r# la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e 200 le#& T2A 2-B>

"o(s + 1e +a$er## 'r#+e la "os$ l 1e l.500 le#> v@(zare 1e +*r0 r# la 're3 l 1e v@(zare 1e 800 le#& T2A 2-B& "os$ l 1e a"A#z#3#e 0##(1 1e 600 le#. La s0@r)#$ l l (## are lo" #(ve($ar#erea ,( r+a "*re#a se s$a!#les" s$o" r#le 0#(ale 0a'$#"e: % s$o" 0a'$#" +a$er## 'r#+e 1.700 le#> % s$o" 0a'$#" +*r0 r# 6.500 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s )# s* se 'rez#($e s#$ a3#a ,( "o($ r#le 1e s$o" )$##(1 "* ,($re'r#(1erea $#l#zeaz* +e$o1a #(ve($ar l # 'er+a(e($. Rezolvare: 0otrivit acestei metode$ orice intrare sau ie!ire de stoc se nregistreazO n contabilitatea inanciarO la momentul n care a avut loc$ n conturi de stoc dupO naturO. Aa s &r!itul perioadei de gestiune se determinO soldul inal scriptic. 7cesta se comparO cu soldul inal aptic !i se vor nregistra n contabilitate eventualele plusuri !i minusuri la inventar. / Sold iniial 2*3 25a3 30* >aterii prime ".000 *.000 *.500 "00 *.-00 Sold aptic Sold scriptic *.500 ( 233 / Sold iniial 2"3 3-* >Or uri -.500 "00 -.*00 ,00 ,.500 Sold scriptic 25b3 Sold aptic ,00 ( 2#3

*. 7chiziia de materii prime. % 30* >aterii prime ##", @C7 deductibilO ". 7chiziia de mOr uri. % 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori "#' "00 #' + #0* Gurnizori *."#0 *.000 "#0

3. (onsumul de materii prime.

*'

,0* (heltuieli cu materiile prime #. C&nzarea de mOr uri. #*** (lieni

30* >aterii prime*.500

% -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO + 3-* >Or uri

44" '00 *4" ,00

,0- (heltuieli cu mOr urile 5. nregistrarea di erenelor constatate la inventar.

a3 0entru materiile prime. Sold inal aptic + l .-00 lei Sold inal scriptic +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*.500 lei 0lus la inventar "00 lei 30* >aterii prime b3 0entru mOr uri. Sold inal aptic + Sold inal scriptic + >inus la inventar + ,.500 lei -.*00 lei ,00 lei + 3-* >Or uri ,00 ,0* (heltuieli cu materiile prime "00

,0- (heltuieli cu mOr urile

190. So"#e$a$ea "o+er"#al* AL%A SA are ,( s$o" la ,("e' $ l l (## +ar$#e N: % sol1 #(#3#al +a$er## 'r#+e 2.000 le# 6eval a$ la "os$ 1e a"A#z#3#e8> % sol1 #(#3#al +*r0 r# 7.500 le# 6eval a$ la "os$ 1e a"A#z#3#e8. ,( " rs l l (## +ar$#e a lo" r+*$oarele o'era3##: 1. a"A#z#3#e 1e +a$er## 'r#+e la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e l .000 le#& T2A 2-B> 2. a"A#z#3#e 1e +*r0 r# la "os$ l 1e a"A#z#3#e 1e 200 le#& T2A 2-B> :. "o(s + 1e +a$er## 'r#+e la "os$ l 1e l .500 le#> -. v@(zare 1e +*r0 r# la 're3 l 1e v@(zare 1e 800 le#& T2A 2-B& "os$ l 1e a"A#z#3#e 0##(1 1e 600 le#. La s0@r)#$ l l (## are lo" #(ve($ar#erea ,( r+a "*re#a se s$a!#les" s$o" r#le 0#(ale 0a'$#"e: % s$o" 0a'$#" +a$er## 'r#+e 1.700 le#> % s$o" 0a'$#" +*r0 r# 6.500 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s )# s* se 'rez#($e s#$ a3#a ,( "o($ r#le 1e s$o" )$##(1 "* ,($re'r#(1erea $#l#zeaz* +e$o1a #(ve($ar l # #($er+#$e($. Rezolvare: 0otrivit acestei metode$ intrOrile de stocuri se contabilizeazO n conturi de cheltuieli dupO naturO. :e!irile de stocuri nu se nregistreazO n contabilitatea inanciarO$ ci doar la locurile de gestiune. Aa s &r!itul perioadei de gestiune se anuleazO soldurile iniiale !i sunt preluate n contabilitate soldurile constatate la inventar. / Sold iniial 2,a3 30* >aterii prime ".000 *.-00 *.-00 Sold inal aptic ".000 ( 25a3 / Sold iniial 2,b3 3-* >Or uri -.500 ,.500 ,.500 Sold inal aptic -.500 ( 2,b3

*. 7chiziia de materii prime.

*'

% + ,0* (heltuieli cu materiile prime ##", @C7 deductibilO ". 7chiziia de mOr uri. % ,0- (heltuieli cu mOr urile ##", @C7 deductibilO 3. (onsumul de materii prime. 1u se contabilizeazO. #. C&nzarea de mOr uri. #*** (lieni + +

#0* Gurnizori

*."#0 *.000 "#0

#0* Gurnizori

"#' "00 #'

% -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO

44" '00 *4"

/escOrcarea de gestiune nu se contabilizeazO. 5. 7nularea soldurilor iniiale. a3 0entru materii prime. ,0* (heltuieli cu materiile prime b3 0entru mOr uri. ,0- (heltuieli cu mOr urile ,. 0reluarea soldurilor inale. a3 0entru materii prime. 30* >aterii prime b3 0entru mOr uri. 3-* >Or uri + ,0- (heltuieli cu mOr urile ,.500 + 30* >aterii prime + 3-* >Or uri ".000 -.500

,0* (heltuieli cu materiile prime

*.-00

191. So"#e$a$ea "o+er"#al* BETA SA are ,( s$o" la ,("e' $ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e: D sol1 #(#3#al 'ro1 se 0#(#$e 2.500 le# 6eval a$ la "os$ 1e 'ro1 "3#e8& ,( " rs l 'er#oa1e# a lo" o'era3##le: 1. o!3#(erea )# 're1area la 1e'oz#$ a 'ro1 selor 0#(#$e& "o(0or+ !o( r#lor 1e 're1are& la "os$ l 1e 'ro1 "3#e 1e 5.000 le#> 2. v@(zarea 1e 'ro1 se 0#(#$e& "o(0or+ 0a"$ r##& la 're3 l 1e v@(zare 1e -.000 le#& T2A 2-B. Cos$ l 'ro1 "3#e# v@(1 $e es$e 1e :.500 le#. La s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e& ,( r+a #(ve($ar#er##& se "o(s$a$* ( sol1 0#(al 0a'$#" 1e 'ro1 se 0#(#$e 1e -.550 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s )# s* se 'rez#($e s#$ a3#a ,( "o($ r#le 1e s$o"& )$##(1 "* ,($re'r#(1erea $#l#zeaz* +e$o1a #(ve($ar l # 'er+a(e($. Rezolvare:

/ Sold iniial 2*3 233

3#5 0roduse inite ".500 5.000 Sold inal scriptic 550 Sold inal aptic 3.500

( 2"3 #.000 #.550

*. 9binerea de produse inite.

*4

3#5 0roduse inite ". C&nzarea de produse inite. #*** (lieni +

+ -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse

5.000

% -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite ##"- @C7 colectatO

#.4,0 #.000 4,0

-** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse +

3#5 0roduse inite 3.500

3. nregistrarea di erenelor constatate la inventar. 0entru produse inite. Sold aptic + #.550 lei Sold scriptic +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#.000 lei 0lus la inventar 550 lei 3#5 0roduse inite + -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produs 550

192. So"#e$a$ea "o+er"#al* BETA SA are ,( s$o" la ,("e' $ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e: % % ,( " 1. sol1 #(#3#al 'ro1 se 0#(#$e 2.500 le# 6eval a$e la "os$ 1e 'ro1 "3#e8> sol1 #(#3#al 'ro1 "3#e ,( " rs l .000 le# 6eval a$* la "os$ 1e 'ro1 "3#e8. rs l 'er#oa1e# a lo" o'era3##le: o!3#(erea )# 're1area la 1e'oz#$ a 'ro1 selor 0#(#$e "o(0or+ !o( r#lor 1e 're1are la "os$ l 1e 'ro1 "3#e 1e 5.000 le#> 2. v@(zarea 1e 'ro1 se 0#(#$e "o(0or+ 0a"$ r##& la 're3 l 1e v@(zare 1e -.000 le#& T2A 2-B. Cos$ l 'ro1 "3#e# v@(1 $e es$e 1e :.500 le#. La s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e& ,( r+a #(ve($ar#er##& se "o(s$a$* r+*$oarele sol1 r# 0a'$#"e: % sol1 0#(al 0a'$#" 'ro1 se 0#(#$e -.550 le#> % sol1 0#(al 0a'$#" 'ro1 "3#e ,( " rs 800 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s )# s* se 'rez#($e s#$ a3#a ,( "o($ r#le 1e s$o"& )$##(1 "* ,($re'r#(1erea $#l#zeaz* +e$o1a #(ve($ar l # #($er+#$e($. Rezolvare: n acest caz$ nici intrOrile !i nici ie!irile de stocuri nu se nregistreazO n contabilitatea inanciarO. Aa s &r!itul perioadei de gestiune se anuleazO soldurile inale !i se preiau n contabilitate soldurile constatate la inventar. l. 9binerea de produse inite. 1u se contabilizeazO. ". C&nzarea de produse inite. #*** (lieni + ##"@C7 colectatO /escOrcarea de gestiune nu se contabilizeazO. 3. 7nularea soldurilor iniiale. -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse + % 3#5 0roduse inite 33* 0roducie n curs 3.500 ".500 *.000 % -0* Cenituri din v&nzarea produselor inite #.4,0 #.000 4,0

#. 0reluarea soldurilor inale.

*4

% 3#5 0roduse inite 33* 0roducie n curs

-** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse

5.350 #.550 '00

19:. Care s ($ 'reve1er#le O/%4 (r. :.05552009 'e($r "o($ra"$ele 1e leas#(= 0#(a("#ar? E9#s$* 1#0ere(3e 0a3* 1e 'reve1er#le IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M? R*s' (s: Aa recunoa!terea n contabilitate a contractelor de leasing vor i avute n vedere prevederile contractelor ncheiate ntre pOri$ precum !i legislaia n vigoare. =ntitOile in cont !i de cerinele principiului prevalentei economicului asupra juridicului. nregistrarea n contabilitate a amortizOrii bunului care ace obiectul contractului se e ectueazO n cazul leasingului inanciar de cOtre locatar; utilizator$ iar n cazul leasingului operaional$ de cOtre locator; inanator. 7chiziiile de bunuri imobile !i mobile$ n cazul leasingului inanciar$ sunt tratate ca investiii$ iind supuse amortizOrii pe o bazO consec% ventO cu politica normalO de amortizare pentru bunuri similare$ n nelesul 9>G0 nr. 3.055;"004$ termenii de mai jos au urmOtoarele semni icaii. a3 (ontractul de leasing este un acord prin care locatorul cedeazO locatarului$ n schimbul unei plOti sau serii de plOi$ dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadO stabilitO. b3 Aeasingul inanciar este operaiunea de leasing care trans erO cea mai mare parte din riscurile !i avantajele a erente dreptului de proprietate asupra activului. c3 Aeasingul operaional este operaiunea de leasing care nu intrO n categoria leasingului inanciar. Se observO cO n ordin au ost preluate de iniiile din :7S *-. Un contract de leasing poate i recunoscut ca leasing inanciar dacO ndepline!te cel puin una dintre urmOtoarele condiii. a3 Aeasingul trans erO locatarului titlul de proprietate asupra bunului p&nO la s &r!itul duratei contractului de leasing. 7ceastO caracteristicO este preluatO ca atare din :7S *-. b3 Aocatarul are opiunea de a cumpOra bunul la un pre estimat a i su icient de mic n comparaie cu valoarea justO la data la care opiunea devine eBercitabilO$ ast el nc&t$ la nceputul contractului de leasing$ eBistO n mod rezonabil certitudinea cO opiunea va i eBercitatO. 7ceastO caracteristicO este preluatO ca atare din :7S *-. c3 /urata contractului de leasing acoperO n cea mai mare parte durata de viaO economicO a bunului$ chiar dacO titlul de proprietate nu este trans erat. 7ceastO caracteristicO este preluatO ca atare din : 7S *-. d3 Caloarea totalO a ratelor de leasing$ mai puin cheltuielile accesorii$ este mai mare sau egalO cu valoarea de intrare a bunului$ reprezentatO de valoarea la care a ost achiziionat bunul de cOtre inanator$ respectiv costul de achiziie. 7ceastO caracteristicO este di eritO de cea prevOzutO de A7S *- care precizeazO cO valoarea actualizatO a plOilor minimale acoperO cea mai mare parte a valorii juste. e3 Hunurile care constituie obiectul contractului de leasing sunt de naturO specialO$ ast el nc&t numai locatarul le poate utiliza OrO modi icOri majore. 19-. Care s ($ 'ar$#" lar#$*3#le !#la(3 l # "o($a!#l ,($o"+#$ "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009? R*s' (s: *. Gormatul este prede init$ ntreprinderile neput&nd detalia sau restr&nge posturile bilaniereE sursa acestui model se gOse!te n articolul *0 al /irectivei a :C%a a (==. ". (heltuielile de constituire sunt recunoscute n activul bilanului chiar dacO nu rOspund criteriilor de recunoa!tere stabilite de :7SH n cadrul conceptual. 3. Gondul comercial negativ este considerat venit n avans !i nu este recunoscut ca venit$ a!a cum solicitO practica internaionalO. #. 7ctivele pe termen lung destinate v&nzOrii nu sunt prezentate separat$ ci sunt cumulate cu cele deinute pentru a i utilizate. 5. (reanele 2altele dec&t cele inanciare3 cu scadena mai mare de un an sunt prezentate distinct n masa activelor circulante. ,. (heltuielile n avans !i provizioanele pentru riscuri !i cheltuieli nu se mpart n uncie de scadene. Ceniturile n avans sunt separate n partea ce va i reluatO la venituri ntr%o perioadO de p&nO la un an !i sume de reluat ntr%o perioadO mai mare de un an. -. 0rimele de rambursare a mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni se deduc din mprumutul obligatar. '. 7ciunile proprii se deduc din capitalurile proprii.

*4

4. 0rezena la poziiile = !i G a doi indicatori de analizO inanciarO relevani n aprecierea modului n care ntreprinderea !i asigurO continuitatea activitOii. (ontinuitatea activitOii se apreciazO pe baza unui cumul de actori. Un criteriu relevant n aprecierea continuitOii este modul n care ntreprinderea !i asigurO echilibrul inanciar. Se considerO cO ntreprinderea !i asigurO minimul de echilibru inanciar dacO !i inaneazO activele pe termen lung din surse de inanare pe termen lung !i respectiv acti% vele pe termen scurt din surse pe termen scurt. SO procedOm n cele ce urmeazO la modelarea bilanului 9>G0 nr. 3.055;"004 pentru a pune n evidenO echilibrul inanciar. Com a!eza aO n aO activele pe termen lung cu sursele pe termen lung !i activele pe termen scurt cu sursele pe termen scurt. A"$#ve 'e $er+e( l (=: 7ctive imobilizate 273 % Subvenii pentru investiii A"$#ve 'e $er+e( s" r$: 7ctive circulante 2H3 (heltuieli n avans 2(3

S rse 'e $er+e( l (=: (apitaluri !i rezerve 2]3 /atorii care trebuie plOtite ntr%o perioadO mai mare de un an 2?3 0rovizioane pentru riscuri !i cheltuieli 2I3 S rse 'e $er+e( s" r$: /atorii care trebuie plOtite ntr%o perioadO de p&nO la un an 2/3 Cenituri n avans 2: eBclusiv subveniile pentru investiii3

Gond de rulment 2=3

(apitaluri permanente 2G3

Aa poziia = L7ctive circulante nete ; /atorii curente neteN se a lO ondul de rulment al ntreprinderii. 0e baza acestui indicator se apreciazO modul n care ntreprinderea !i asigurO continuitatea activitOii pe termen scurt. Gondul de rulment reprezintO eBcedentul de capitaluri permanente 2surse de inanare pe termen lung3 rOmas dupO inanarea integralO a activelor pe termen lung !i care poate i utilizat pentru inanarea activelor pe termen scurt 2active circulante !i cheltuieli n avans3. /in schema de mai sus$ ondul de rulment se poate deduce ast el. 2*3 Gond de rulment 2=3 + Surse pe termen lung 2] 5 ? 5 I3 6 7ctive pe termen lung 27 % Subveniile pentru investiii3$ sau 2"3 Gond de rulment 2=3 + 7ctive circulante 2H3 5 (heltuieli n avans 2(3 % /atorii care trebuie plOtite ntr%o perioadO de p&nO la un an 2/3 % Cenituri n avans 2: eBclusiv subveniile pentru investiii3. 7 doua relaie de calcul a ost reinutO n modelul de bilan con orm 9>G0 nr. 3.055;"004. 7ceastO relaie trebuie interpretatO cu prudenO deoarece are la bazO ipoteza cO ntotdeauna cheltuielile n avans !i veniturile n avans sunt elemente pe termen scurt$ n mod normal$ nainte de a calcula acest indicator se ac o serie de retratOri si reclasi icOri ale elementelor de bilan. 7r trebui luate n considerare doar cheltuielile !i veniturile n avans pe termen scurt$ dar si datorii precum provizioanele pentru riscuri !i cheltuieli care au scadena oarte probabil ntr%o perioadO mai micO de un an. Se considerO cO dacO ntreprinderea are ond de rulment aceasta !i asigurO continuitatea pe termen scurt OrO a i dependentO de inanarea prin credite pe termen scurt. Aa poziia G L@otal active minus datorii curenteN se a lO sursele de inanare pe termen lung ale ntreprinderii$ numite !i capitaluri permanente. 0e baza acestui indicator se apreciazO n ce mOsurO ntreprinderea !i asigurO continuitatea activitOii pe termen lung. /in schema de mai sus$ capitalurile permanente se pot determina ast el.

2i3 (apitaluri permanente 2G3 + (apitaluri !i rezerve 2]3 5 /atorii care trebuie plOtite ntr%o perioadO mai mare de un an 2?3 5 0rovizioane pentru riscuri !i cheltuieli 2I3$ sau
2ii3 (apitaluri permanente 2G3 + @otal activ 27 5 H 5 (3 % Surse pe termen scurt 2/ 5* eBclusiv subveniile pentru investiii3$ sau 2iii3 (apitaluri permanente 2G3 + Gond de rulment 2=3 5 27ctive imobilizate % Subvenii pentru investiii3. 7 treia relaie de calcul a ost reinutO n modelul de bilan con orm 9>G0 nr. 3.055;"004. 195. Care s ($ 'ar$#" lar#$*3#le "o($ l # 1e 'ro0#$ )# '#er1ere ,($o"+#$ "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009? R*s' (s: *. 7cest model de cont de pro it !i pierdere are ca sursO articolul "3 din /irectiva a :C%a a (==. ". (i ra de a aceri netO include !i veniturile din subvenii dacO au ost primite pentru ci ra de a aceri$ precum si veniturile din dob&nzi nregistrate de societOile de leasing$ de!i ele sunt contabilizate ca venituri inanciare pentru entitOile radiate din 8egistrul general !i care mai au n derulare contracte de leasing. 3. Cariaia stocurilor !i producia de imobilizOri sunt asimilate veniturilor din eBploatare !i sunt considerate venituri latente

*4

sau nerealizate$ !i nu trans eruri de cheltuieli. #. Aa postul L7lte venituri din eBploatareN se gOsesc o serie de venituri sau c&!tiguri care pot i semni icative$ precum c&!tigurile din v&nzarea de imobilizOri corporale !i necorporale$ veniturile din subvenii pentru investiii$ din despOgubiri etc. 5. Ceniturile din subvenii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se deduc din cheltuielile pentru care s%au primit$ iar cheltuielile se prezintO n mOrime netO. ,. =Bistena posturilor de ajustare a valorii activelor !i provizioanelor pentru riscuri !i cheltuieli n vederea prezentOrii lor n bilan. 0entru a i prezentate n bilan$ activele sunt ajustate cu amortizarea !i cu eventualele deprecieri constatate la data bilanului. 7ceste ajustOri genereazO cheltuielile cu amortizarea !i cheltuielile cu ajustOrile pentru deprecierea activelor. /e asemenea$ se poate nt&mpla ca un activ depreciat n trecut sO nregistreze o cre!tere de valoare$ n acest caz se va recunoa!te n contabilitate un venit din ajustarea pentru depreciere. 0rovizioanele pentru riscuri !i cheltuieli sunt mOsurate pe baza unor estimOri. Aa iecare datO de bilan trebuie re Ocute estimOrile !i$ dupO caz$ majorate sau diminuate aceste datorii. >ajorarea provizioanelor va determina o cheltuialO cu ajustarea$ iar diminuarea lor va genera un venit din provizioane. -. Aa o simplO lecturO a 9>G0 nr. 3.055;"004 se poate constata cO normalizatorii au preluat de iniiile activelor$ datoriilor !i capitalurilor proprii prevOzute n cadrul conceptual al :7SH$ precum !i de iniiile cheltuielilor !i veniturilor !i criteriile de recunoa!tere. 9rdinul prevede ca n contul de pro it !i pierdere sO ie recunoscute c&!tigurile !i pierderile din cesiunea de imobilizOri. (u toate acestea$ venitul din v&nzare este recunoscut la nivelul preului de v&nzare !i cheltuiala la nivelul costului diminuat cu amortizarea nregistratO$ iar n contul de pro it !i pierdere se prezintO c&!tigul sau pierderea rezultat2O3. /e asemenea$ v&nzarea de active inanciare pe termen lung are alt tratament contabil dec&t v&nzarea celor pe termen scurt. '. n acest model cheltuielile !i veniturile eBtraordinare sunt prezentate distinct. 196. 4e 10.10.N sDa 'r#+#$ ( ava(s 1e la ( "l#e($ ,( s +* 1e 10.000 le# 61#( "are T2A 2-B8. 4e 15.10.N sDa v@(1 $ +*r0 r# "l#e($ l #. %a"$ ra " 'r#(1e: 're3 1e v@(zare 20.000 le#& T2A 2-B. Cos$ l 1e a"A#z#3#e al +*r0 r#lor v@(1 $e es$e 1e 18.000 le#. Sol 3#a =*s#$* 1e "o($a!#l es$e: -111 7 B 12.-00 707 10.000 --27 2.-00 607 7 :71 18.000

Ce 'r#("#'# "o($a!#l a 0os$ ,("*l"a$? Ar= +e($a3# r*s' (s l. Care ar 0# 0os$ sol 3#a "ore"$*? Rezolvare: (ontabilul a ncOlcat principiul necompensOrii. n cursul lunii octombrie 1 au avut loc douO tranzacii$ iar contabilul nu a nregistrat dec&t una pentru valoarea netO a celor douO. (on orm principiului necompensOrii$ orice compensare ntre elementele de activ !i de datorii sau ntre elementele de venituri !i cheltuieli este interzisO. =ventualele compensOri ntre creane !i datorii ale entitOii aO de acela!i agent economic pot i e ectuate$ cu respectarea prevederilor legale$ numai dupO nregistrarea n contabilitate a veniturilor !i cheltuielilor la valoarea integralO. Soluia contabilO corectO este. a3 *0.*0.1 % nregistrarea ncasOrii avansului de la client. 5121 7 B 10.000 -19 8.065 --27 1.9:5 b3 *5.*0.1 % C&nzarea de mOr uri. -111 7

B 707 --27 :71

2-.800 20.000 -.800 18.000

607

197. S* se 1e$er+#(e "#0ra 1e a0a"er# (e$* 'o$r#v#$ +o1el l # 1e "o($ 1e 'ro0#$ )# '#er1ere "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& 1a"* se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8: D ve(#$ r# 1#( 'rov#z#oa(e 'e($r r#s" r# )# "Ael$ #el# 10.000> % ve(#$ r# 1#( v@(zarea 1e #+o!#l#z*r# "or'orale 50.000>

*4

% ve(#$ r# 1#( v@(zarea 1e +*r0 r# -0.000> % ve(#$ r# 1#( v@(zarea 1e 'ro1 se 0#(#$e 80.000> % ve(#$ r# 1#( s !ve(3## 'e($r #(ves$#3## 70.000> % ve(#$ r# 1#( o(orar## )# "o+#s#oa(e 20.000> % ve(#$ r# 1#( "A#r## 5.000> % ve(#$ r# 1#( serv#"## 'res$a$e $er3#lor :0.000> % ve(#$ r# 1#( 'ro1 "3#a 1e #+o!#l#z*r# 60.000> % ve(#$ r# 1#( 1#v#1e(1e 20.000> % "@)$#= r# 1#( v@(zarea $#$l r#lor 1e 'lasa+e($ :0.000> % ve(#$ r# 1#( s !ve(3## 1e e9'loa$are a0ere($e "#0re# 1e a0a"er# 20.000> % re1 "er# "o+er"#ale a"or1a$e 5.000. Rezolvare: 0otrivit 9>G0 nr. 3.055;"004$ ci ra de a aceri netO cuprinde. 0roducia v&ndutO 5 Cenituri din v&nzarea mOr urilor 5 Cenituri din subvenii de eBploatare a erente ci rei de a aceri. /ate iind in ormaiile de mai sus$ ci ra de a aceri netO se determinO ast el. Cenituri din v&nzarea de mOr uri 253 Cenituri din v&nzarea de produse inite 253 Cenituri din onorarii !i comisioane 253 Cenituri din chirii 253 Cenituri din servicii prestate terilor 253 Cenituri din subvenii de eBploatare a erente ci rei de a aceri 2%3 8educeri comerciale acordat 2+3 (i ra de a aceri netO #0.000 '0.000 "0.000 5.000 30.000 "0.000 5.000 *40.000

198. 4e($r ( e9'or$ 1e +*r0 r# "e are lo" la 1a$a 1e 10.12.N se " (os" r+*$oarele #(0or+a3##: N 're3 l 1e v@(zare $o$al 5.000 K> N "os$ l +*r0 r#lor v@(1 $e 1:.500 le#> N la 1a$a 1e 12.12.N se ,("aseaz* 1e la "l#e($ l e9$er( s +a 1e :.000 K> N la 1a$a 1e 10.01.NI1 se ,("aseaz* s +a 1e 2.000 K> N 1#s'o(#!#l#$*3# ,( 1ev#ze e9#s$e($e la ,("e' $ l l (## a = s$ 2.000 K& "o($ravaloarea a"es$ora ,( le# 0##(1 1e 6.-25 le#> N " rs r#le 1e s"A#+! a evol a$ as$0el: 10.12.N 12.12.N :1.12.N 10.01.NI1 :&: le#5K :&5 le#5K :&6 le#5K :&-5 le#5K

Care s ($ ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le a0ere($e e9er"#3##lor N )# NIl? Rezolvare: nregistrOrile a erente eBerciiului 1. *. C&nzarea de mOr uri 2*0.*"3. #*** clienti + -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ". /escOrcarea de gestiune. ,0- (heltuieli cu mOr urile

*,.500 25.000[B3$3 lei;[3

3-* >Or uri

*3.500

3. ncasarea sumei de 3.000 [ 2*".*"3. 5*"# (onturi la bOnci n valutO +

% #*** (lieni -,5 Cenituri din di erene de curs valutar

*0.500 '%.ooo $ ! %,( iei)$* 4.400 '%.ooo $ ! %,% iei)$* ,00 '%.000 $ !'%,( lei %,% lei**

#. Aa 3*.*".1 % 7ctualizarea creanelor !i a disponibilitOilor n devize la cursul de nchidere. / Sold iniial 2*3 2#3 #*** (lieni 0 5.000 [ B 3$3 lei;[ + *,.500 lei 3.000 [ B 3$3 lei;[ + 4.400 Sold neactualizat lei ".000 [ B 23$, lei;[ % 3$3 lei;[3 + ,00 lei (

".000 [ B 3$3 lei;[ + ,.,00 lei

*4

Sold actualizat / Sold iniial 5*"# (onturi la bOnci n valutO ".000[ B cm + ,.#"5 lei 3.000 [ B 3$5 lei;[ + *0.500 lei Sold neactualizat *0-5 lei Sold actualizat

".000 [ B 3$, lei;[ + -."00 lei (

5.000[ B cm + *,.4"5 lei 5.000 [ B 3$, lei;[ + *'.000 lei

2#3

P cm + curs mediu lei;[ a3 7ctualizarea creanei n devize. Sold neactualizat + ".000 [ B 3$3 lei;[ + ,.,00 lei Sold actualizat + ".000 [ B 3$, lei;[ + -."00 lei (&!tig nerealizat din di erene de curs + -."00 % ,.,00 + ,00 lei #*** (lieni + -,5 Cenituri din di erene de curs valutar b3 7ctualizarea soldului contului de disponibilitOi n devize. Sold neactualizat + 5.000 [ B cm + *,.4"5 lei Sold actualizat + 5.000 [ B 3$, lei;[ + *'.000 lei /i erenO avorabilO de curs + *'.000 % *,.4"5 + *.0-5 lei 5*"# (onturi la bOnci n valutO +

,00

-,5 Cenituri din di erene de curs valutar

*.0-5

nregistrOrile a erente eBerciiului 15l.

*. ncasarea sumei de ".000 [.


% 5*"# (onturi la bOnci n valutO ,,5 (heltuieli din di erene de curs valutar + #*** (lieni -."00 '+.000 $ ! %,& lei)$* ,.400 '+.000 $ ! %,4( iei)$* 300 '+.000$ !'%,& lei)$ %,4( iei)$*

199. La #(ve($ar l e9er"#3# l # N& s#$ a3#a "rea(3elor "l#e(3# "o(s#1era$e "a 0##(1 #("er$e 61 !#oase8 se 'rez#($* as$0el: Cl#e($ Crea(3* 6#("l s#v .ra1 1e 4rov#z#o( 1e T2A8 re" 'erare 6B8 "o(s$#$ #$ 6B8 A B C C To$al 5.950 5.59: 1.190 9.520 22.25: 80 :0 60 70 G 20 70 -0 :0 G

,( " rs l )# la ,("A#1erea e9er"#3# l # NIl& sDa "o(s$a$a$ r+*$oarele: % "l#e($ l A )#Da o(ora$ #($e=ral o!l#=a3#a 1e 'la$*> % "l#e($ l B a 0*" $ o 'la$* 1e0#(#$#v* ( +a# 'e($r s +a 1e -.000 le#& s +a r*+as* 1e ,("asa$ 0##(1 "o(s#1era$* #re" 'era!#l*> % "l#e($ l C ( a 'l*$#$ (#+#"& 1ar s#$ a3#a sa 0#(a("#ar* sDa a+el#ora$& =ra1 l 1e re" 'erare a "rea(3e# 0##(1 eval a$ la 90B> % "l#e($ l C ( a 'l*$#$ (#+#"& "rea(3a 0##(1 a're"#a$* "a #re" 'era!#l* 6sDa 1e"la()a$ 'ro"e1 ra 1e l#"A#1are8> % "l#e($ l E& 0a3* 1e "are e9#s$* o "rea(3* #("l s#v T2A 1e 2-8.000 le#& a're"#a$* "a 0##(1 re" 'era!#l* 'e($r 20B 1#( valoare. So"#e$a$ea ( es$#+eaz* "* va re" 'era T2A a0ere($* "rea(3elor. Care es$e $ra$a+e($ l "o($a!#l al "rea(3elor "l#e(3# ,( e9er"#3##le N )# NIl?

*4

Rezolvare: Aa 3*.*".1. *. Cirarea creanelor clieni n categoria creanelor incerte. #**' (lieni inceri sau n litigiu + #*** (lieni ". (onstituirea ajustOrilor pentru deprecierea creanelor clieni. (lient 7 H ( / @otal (reana ,."00 5.'"' *."#0 4.4"0 "3.*'' + 0rovizion necesar ,."00 B "0%+ *."#0 5.'"' B -0% + #.0'0 *."#0 B #0% + #4, 4.4"0 B 30% + ".4-, '.-4" #4* 7justOri pentru deprecierea creanelor clieni

"3.*''

,'*# (heltuieli de eBploatare privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante n eBerciiul 15*.

'.-4"

*. ncasarea unor creane incerte 2 aO de 7 !i H3. 5*"* (onturi la bOnci n lei + #**' (lieni inceri sau n litigiu ". Aa3*.*".15l. a3 nregistrarea creanelor devenite incerte n eBerciiul 15l 2creana aO de clientul =3. #**' (lieni inceri sau n litigiu + #*** (lieni "#'.000 *0."00 '&.+00,4.000*

b3 7justarea provizioanelor pentru deprecierea creanelor clieni. (lient (reana la 3*.*".15 * 0 *.'"' *."#0 4.4"0 "#'.000 ",0.4'' 0rovizion =Bisten 1ecesar t *."#0 0 #.0'0 0 #4, *."#0B*0% + *"# ".4-, % '.-4" 0 "#'.000 B '0% + *4'.#00 *4'.5"# 7justOri (heltuieli Cenituri % % % % *4'.#00 *4'.#00 *."#0 #.0'0 3-" ".4-, % '.,,' (reane irecuperabile % *.'"' % 4.4"0 % **.-#'

7 H ( / = @otal

% reluarea provizioanelor pentru deprecierea creanelor 7$ H !i /$ !i diminuarea provizionului privind creana (. #4* 7justOri pentru deprecierea creanelor clieni + -'*# '.,,' Cenituri din ajustOri pentru deprecierea activelor circulante % constituirea provizionului pentru deprecierea creanei =. ,'*# + #4* 7justOri pentru deprecierea creanelor clieni *4'#00 (heltuieli de eBploatare privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante % trecerea pe cheltuieli a creanelor irecuperabile. ,5# + 0ierderi din creane si debitori diver!i #**' (lieni inceri sau n litigiu **.-#'

200. La 10.02.N& so"#e$a$ea AL%A a"A#z#3#o(eaz* ( s$o" 1e +*r0 r# la "os$ l 1e 1.000 le#& T2A 2-B& ,( !aza av#z l # 1e ,(so3#re. C '* o s*'$*+@(* se 'r#+e)$e 0a"$ ra& #ar a"eas$a " 'r#(1e ( "os$ 1e 1.200 le#& T2A 2-B. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a )# 'r#+#rea 0a"$ r##.

*4

Rezolvare: *. 7chiziia mOr urilor n baza avizului de nsoire. % 3-* >Or uri ##"' @C7 neeBigibilO ". 0rimirea acturii. #0' Gurnizori % acturi nesosite ##", @C7 deductibilO % 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori ##"' @C7 neeBigibilO #0* Gurnizori *."#0 + #0' Gurnizori% acturi nesosite *."#0 *.000 "#0

+ +

"#0 "#' "00 #'

201. La 10.02.N& so"#e$a$ea AL%A v#(1e ( s$o" 1e +*r0 r# la 're3 l 1e v@(zare 1e 1.000 le#& T2A 2-B& ,( !aza av#z l # 1e ,(so3#re> "os$ l +*r0 r#lor v@(1 $e 800 le#. C '* o s*'$*+@(* se ,($o"+e)$e )# se re+#$e "l#e($ l # 0a"$ ra& #ar a"eas$a " 'r#(1e ( 're3 1e l .200 le#& T2A 2-B. S* se "o($a!#l#zeze v@(zarea )# re+#$erea l$er#oar* a 0a"$ r##. Rezolvare: *. C&nzarea de mOr uri n baza avizului de nsoire. #*' (lieni% acturi de ntocmit + % -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"' @C7 neeBigibilO *."#0 *.000 "#0

". /escOrcarea de gestiune. ,0(heltuieli privind mOr urile + 3-* >Or uri '00

3. /upO o sOptOm&nO se ntocme!te !i se nregistreazO actura. #*** (lieni + #*' (lieni % acturi de ntocmit ##"@C7 colectatO *."#0

##"' @C7 neeBigibilO #*** (lieni

"#0 "#' "00 #'

% -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"@C7 colectatO

*4

202. La 10.02.N& so"#e$a$ea AL%A a"A#z#3#o(eaz* ( s$o" 1e +*r0 r# la "os$ l 1e 1.000 le#& T2A 2-B& ,( !aza av#z l # 1e ,(so3#re. C '* o s*'$*+@(* se 'r#+e)$e 0a"$ ra& #ar a"eas$a " 'r#(1e ( "os$ 1e 900 le#& T2A 2-B. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a )# 'r#+#rea 0a"$ r##. Rezolvare: *. 7chiziia mOr urilor n baza avizului de nsoire. % 3-* >Or uri ##"' @C7 neeBigibilO ". 0rimirea acturii. + #0' Gurnizori % acturi nesosite *."#0 *.000 "#0

#0' Gurnizori % acturi nesosite

#0* Gurnizori

*."#0 "#0 2*"#3 2*003 2"#3

##", @C7 deductibilO + ##"' @C7 neeBigibilO % 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO + #0* Gurnizori

20:. La 10.02.N& so"#e$a$ea AL%A v#(1e ( s$o" 1e +*r0 r# la 're3 l 1e v@(zare 1e 1.000 le#& T2A 2-B& ,( !aza av#z l # 1e ,(so3#re> "os$ l +*r0 r#lor v@(1 $e 800 le#. C '* o s*'$*+@(* se ,($o"+e)$e )# se re+#$e "l#e($ l # 0a"$ ra& #ar a"eas$a " 'r#(1e ( 're3 1e 900 le#& T2A 2-B. S* se "o($a!#l#zeze v@(zarea )# re+#$erea l$er#oar* a 0a"$ r##. Rezolvare: *. C&nzarea de mOr uri n baza avizului de nsoire. #*' (lieni% acturi de ntocmit + -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"' @C7 neeBigibilO "#0 % *."#0 *.000

". /escOrcarea de gestiune. ,0(heltuieli privind mOr urile + 3-* >Or uri '00

3. /upO o sOptOm&nO se ntocme!te !i se nregistreazO actura. #*** (lieni + #*' (lieni % acturi de ntocmit ##"@C7 colectatO *."#0

##"' @C7 neeBigibilO #*** (lieni

"#0

% 2*"#3 -02*003 Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"2"#3 @C7 colectatO

*4

20-. La ,("e' $ l l (## +a#& ,($re'r#(1erea AL%A 1e3#(e ,( s$o" sor$#+e($ l 1e +ar0* G& ,( "a($#$a$e 1e 100 ! ".& la "os$ l 1e 10 le#5! "& ,( " rs l l (## a lo" o'era3##le: 1. a"A#z#3#e 1e +ar0* G& 200 ! ".& la "os$ l 1e 12 le#5! ".& ra!a$ 10B& T2A 2-B 60a"$ ra8> 2. v@(zare 1e +ar0* G& 250 ! ".& la 're3 l 1e 15 le#5! ".& T2A 2-B 60a"$ ra8> :. a"A#z#3#e 1e +ar0* G& :00 ! ".& la "os$ l 1e 16 le#5! ".& T2A 2-B 60a"$ ra8. 4la$a se 0a"e 'e lo" )# se !e(e0#"#az* 1e ( s"o($ 1e 1e"o($are 1e 5B> -. v@(zare 1e +*r0 r# G& :25 ! ".& la 're3 l 1e 18 le#5! ".& re+#z* 2B& T2A 2-B. ,("asarea se 0a"e 'e lo" )# se a"or1* ( s"o($ 1e 1e"o($are 1e 10B. S* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 )# s* se "al" leze sol1 l 0#(al al "o($ l # /*r0 r#& )$##(1 "* #e)#r#le 1#( s$o" se eval eaz* 'r#( 'ro"e1e l %I%O. Rezolvare: *. 7chiziia de mar O R$ "00 buc.$ la costul de *" lei;buc.$ rabat *0%$ @C7 "#% 2 actura3. (ostul de achiziie + "00 buc. B *" lei;buc$ B 2*00% % *0%3 + ".*,0 lei % + 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO (ostul unitar + ".*,0 lei ; "00 buc. + *0$' lei;buc. ". C&nzarea de mOr uri. #*** (lieni + % #.,50 -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor ##"- @C7 colectatO ,0- (heltuieli privind mOr urile + #0* Gurnizori ".,-'$# ".*,0 5*'$#

3.-50 '+(0 buc. ! "( "ei)buc.* 400 3-* >Or uri ".,"0

(ostul mOr urilor v&ndute determinat prin G:G9 + *00 buc. B *0 lei;buc. 5 *50 buc. B *0$' lei;buc. + *.000 5 *.,"0 + ".,"0 lei 3.7chiziia de mar O R$ 300 buc.$ la costul de *, lei;buc.$ @C7 "#% 2 actura3. 0lata se ace pe loc !i se bene iciazO de un scont de decontare de 5%. % + % 5.'4#$# 5.'4#$# 3-* >Or uri 5*"* (onturi la bOnci n lei #.'00 '%00 buc ! 5.,#5$# "& lei)buc* ##", @C7 deductibilO -,- Cenituri din sconturi obinute *.04#$# "#0 #. C&nzarea de mOr uri R$ 3"5 buc.$ la preul de *' lei;buc.$ remizO "%$ @C7 "#%. Cenitul din v&nzarea mOr urilor + 3"5 buc. B *' lei;buc$ B 2*00% %"%3 + 5.-33 lei % + % ,.4-*$3 5*"* (onturi la bOnci n lei -0- Cenituri din v&nzarea ,.34' mOr urilor ,,- (heltuieli cu sconturile ##"- @C7 colectatO 5-3$3 acordate ,0- (heltuieli privind mOr urile + 3-* >Or uri #.4#0

,.4-*$3 5.-33 *."3'$3

(ostul mOr urilor v&ndute determinat prin >G9 + 50 buc. B *0$' lei;buc. 5 "-5 buc. B *, lei;buc. + #.4#0 lei Stoc inal + "5 buc. B *, lei;buc. + #00 lei Situaia n contul de stoc este urmOtoarea. / Si 3-* >Or uri *00B*0+*.000 "00B*0$' + ".*,0 300B*, + #.'00 ".," 0 #.4# 0 #00 S (

"0

205. Se a"A#z#3#o(eaz* ( s$o" 1e +*r0 r#. %a"$ ra " 'r#(1e: 2.000 ! "*3#& 're3 l 1e " +'*rare 0##(1 1e 10 le#5! ".& #ar "Ael$ #el#le 1e $ra(s'or$ 500 le#. Es$e "ore"$* r+*$oarea sol 3#e "o($a!#l*? B :71 62--26 Ar= +e($a3# r*s' (s l. R*s' (s: Soluia nu este corectO deoarece nu respectO regula evaluOrii la costul istoric. 0otrivit 9>G0 nr. 3.055;"004$ dar si n acord cu :7S "$ costul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumpOrare$ taBele de import !i alte taBe 2cu eBcepia acelora pe care persoana juridicO le poate recupera de la autoritOile iscale3$ cheltuielile de transport$ manipulare !i alte cheltuieli care pot i atribuibile direct achiziiei bunurilor respective. Soluia corectO este. % 3-* ##", + #0* "5.#"0 lei "0.500 lei #.4"0 lei 7 -01 25.-20 le# 20.000 le# 500 le# -.920 le#

206. Co(1 "erea (e# ,($re'r#(1er# 1e"#1e s* ,)# reeval eze "o(s$r "3##le. A"$#vele ,( "a z* a 0os$ a"A#z#3#o(a$e la ( "os$ 1e 800 le# )# s ($ a+or$#za$e 'e($r s +a 1e 200 le#. 2aloarea ? s$* a "o(s$r "3##lor 1e$er+#(a$* 1e e9'er3# es$e 1e 900 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e reeval are )$##(1 "*& ,( "o(0or+#$a$e " s$a(1ar1 l IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM& se 0olose)$e "a 'ro"e1e 1e reeval are reeval area s#+ l$a(* a valor#lor !r $e )# a a+or$#z*r#lor " + la$e. Rezolvare: Caloarea netO contabilO + '00 lei % "00 lei + ,00 lei (oe icientul de reevaluare + Caloarea justO ; Caloarea netO contabilO + 400 lei ;,00 lei +*$5 Caloarea brutO reevaluatO + '00 lei B *$5 + *."00 lei /i erena pozitivO din reevaluare a erentO valorii brute + *."00 lei %'00 lei + #00 lei 7mortizarea cumulatO reevaluatO + "00 lei B *$5 + 300 lei /i erena pozitivO din reevaluare a erentO amortizOrii cumulate + 300 lei %"00 lei +*00 lei (onstrucii + % 7mortizarea construciilor 8ezerve din reevaluare #00 lei *00 lei 300 lei

207. O ,($re'r#(1ere& al "*re# o!#e"$ 1e a"$#v#$a$e es$e lo"a3#a 1e +#?loa"e 1e $ra(s'or$& ' (e ,( 'ra"$#"* o 'ol#$#"* 1e ,("A#r#ere a veA#" lelor $#+' 1e : a(#& 1 '* "are le v#(1e la valoarea lor (e$* "o($a!#l*. Ce"# 1 ra$a 1e $#l#$a$e a veA#" lelor a"A#z#3#o(a$e es$e 1e : a(#. Co(1 "erea ,($re'r#(1er## )# e9'er3## s*# es$#+eaz* "* ,( 'r#+ l a( ( veA#" l se 1e're"#az* 'e($r :0B 1#( valoare& ,( al 1o#lea a(& 'e($r 25B 1#( valoare& #ar ,( al $re#lea a(& 'e($r 15B. S* se "al" leze a+or$#zarea ( # veA#" l a"A#z#3#o(a$ la ( "os$ 1e :00.000 le#& ,( "e# : a(#& )$##(1 "* so"#e$a$ea a'l#"* IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM. Rezolvare: 7mortizare anul *. 300.000 lei B 30% + 40.000 lei 7mortizare anul ". 300.000 lei B "5% + -5.000 lei 7mortizare anul 3. 300.000 lei B *5% + #5.000 lei 208. Co(1 "erea (e# ,($re'r#(1er# 1e"#1e s* ,)# reeval eze "o(s$r "3##le. A"$#vele ,( "a z* a 0os$ a"A#z#3#o(a$e la ( "os$ 1e 800 le# )# s ($ a+or$#za$e 'e($r s +a 1e 200 le#. 2aloarea ? s$* a "o(s$r "3##lor 1e$er+#(a$* 1e e9'er3# es$e 1e 900 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e reeval are )$##(1 "*& ,( "o(0or+#$a$e " s$a(1ar1 l IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM& se 0olose)$e "a 'ro"e1e 1e reeval are reeval area ( +a# a valor## (e$e "o($a!#le& s$a!#l#$* 'r#( 1e1 "erea a+or$#z*r#lor 1#( "os$ l #+o!#l#z*r#lor.

"0

Rezolvare: Caloarea justO + 400 lei Caloarea netO contabilO + '00 lei % "00 lei + ,00 lei +^ /i erena pozitivO din reevaluare + 400 lei % ,00 lei + 300 lei % anularea amortizOrii. 7mortizarea construciilor % reevaluarea valorii nete. (onstrucii + 8ezerve din reevaluare 300 lei + (onstrucii "00 lei

209. 4e($r a real#za ( "o($ra"$ "e v#zeaz* 0 r(#zarea a 2-0.000 1e '#ese ,( - a(#& o ,($re'r#(1ere a ' s la ' ("$ o +a)#(* s'e"#al* al "*re# "os$ 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 2-0.000 .+. ,( a"or1 " "l#e($ l& s"a1e(3ar l l#vr*r#lor 1e '#ese a 0os$ 'ro=ra+a$ 1 '* " + r+eaz*: % % % % To$al: ,( 'r#+ l a(: ,( al 1o#lea a(: ,( al $re#lea a(: ,( al 'a$r lea a(: 25.000 '#ese 60.000 '#ese 100.000 '#ese 55.000 '#ese 2-0.000 '#ese

/a)#(a es$e s"oas* 1#( 0 ("3# (e la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e 1er lare a "o($ra"$ l #. S* se "al" leze a+or$#zarea #+o!#l#z*r## ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM 'r#( +e$o1a "are re0le"$* "el +a# !#(e r#$+ l ,( "are se "o(s +* ava($a?ele a0ere($e a"es$e#a. Rezolvare: >etoda care re lectO cel mai bine ritmul n care se consumO avantajele activului este metoda bazatO pe numOrul de unitOi de producie. 7mortizare anul *. "#0.000 lei B 2"5.000 piese ; "#0.000 piese3 + "5.000 lei 7mortizare anul ". "#0.000 lei B 2,0.000 piese ; "#0.000 piese3 + ,0.000 lei 7mortizare anul 3. "#0.000 lei B 2*00.000 piese ; "#0.000 piese3 + *00.000 lei 7mortizare anul #. "#0.000 lei B 255.000 piese ; "#0.000 piese3 + 55.000 lei 210. Co(1 "erea (e# ,($re'r#(1er# 1e"#1e s* ,)# reeval eze "o(s$r "3##le. A"$#vele ,( "a z* a 0os$ a"A#z#3#o(a$e la ( "os$ 1e 800 le# )# s ($ a+or$#za$e 'e($r s +a 1e 200 le#. 2aloarea ? s$* a "o(s$r "3##lor 1e$er+#(a$* 1e e9'er3# es$e 1e 720 le#. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e reeval are ,( "o(0or+#$a$e " s$a(1ar1 l IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM 0olos#(1 "a 'ro"e1e 1e reeval are reeval area ( +a# a valor## (e$e "o($a!#le& s$a!#l#$* 'r#( 1e1 "erea a+or$#z*r## " + la$e 1#( "os$ l #+o!#l#z*r#lor. Rezolvare: Caloarea justO + -"0 lei Caloarea netO contabilO + '00 lei % "00 lei + ,00 lei +^ /i erena pozitivO din reevaluare + -"0 lei % ,00 lei +*"0 lei % anularea amortizOrii. 7mortizarea construciilor % reevaluarea valorii nete. (onstrucii + 8ezerve din reevaluare *"0 lei + (onstrucii "00 lei

"0

211. La :0 1e"e+!r#e N& o ,($re'r#(1ere a"A#z#3#o(eaz* ( e"A#'a+e($ la ( "os$ 1e 1-7.000 le#. C ra$a 1e v#a3* 0#z#"* a a"$#v l # es$e 1e 7 a(#& 1ar "o(1 "erea es$#+eaz* v@(zarea l # 1 '* 5 a(# 1e $#l#zare. 2aloarea rez#1 al* es$e es$#+a$* la -7.000 le#. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze a+or$#zarea #+o!#l#z*r## ,( e9er"#3# l NIl ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM. Rezolvare: Caloarea amortizabilO + (ostul de achiziie % Caloarea rezidualO + *#-.000 lei % #-.000 lei + *00.000 lei (heltuiala cu amortizarea n 15l + *00.000 lei ; 5 ani + "0.000 lei. (heltuieli de eBploatare privind amortizarea + 7mortizarea echipamentelor "0.000 lei

212. O ,($re'r#(1ere a " +'*ra$ la l #a( ar#e N ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 260.000 le#. Co(1 "erea es$#+eaz* "* 1 ra$a 1e $#l#$a$e a +#?lo" l # 1e $ra(s'or$ es$e 1e 5 a(#& #ar valoarea rez#1 al*& 1e 20.000 le#. S* se "al" leze a+or$#zarea ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM 'r#( +e$o1a SO%TH 6SHC8& )$##(1 "* "#0rele a$a)a$e "elor 5 a(# s ($: 5&-& :& 2 )# 1. Rezolvare: Caloarea amortizabilO + (ostul de achiziie % Caloarea rezidualO Caloarea amortizabilO + ",0.000 lei % "0.000 lei + "#0.000 lei 7ni de amortizare * (i re ata!ate 5 @otal + 5 5 # 5 3 5 "5* + *5 " # 3 3 # " 5 *

7mortizare anul *. "#0.000 lei B 5;*5 + '0.000 lei 7mortizare anul ". "#0.000 lei B #;*5 + ,#.000 lei 7mortizare anul 3. "#0.000 lei B 3;*5 + #'.000 lei 7mortizare anul #. "#0.000 lei B ";*5 + 3".000 lei 7mortizare anul 5. "#0.000 lei B *;*5 + *,.000 lei 21:. O ,($re'r#(1ere a " +'*ra$ la l #a( ar#e N ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 260.000 le#. Co(1 "erea es$#+eaz* "* 1 ra$a 1e $#l#$a$e a +#?lo" l # 1e $ra(s'or$ es$e 1e 5 a(#& #ar valoarea rez#1 al*& 1e 20.000 le#. S* se "al" leze a+or$#zarea ,( "o(0or+#$a$e " LAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM 'r#( +e$o1a SO%TH 6SHC8& )$##(1 "* "#0rele a$a)a$e "elor 5 a(# s ($: 8& 6& :& 2 )# 1. Rezolvare: Caloarea amortizabilO + (ostul de achiziie % Caloarea rezidualO Caloarea amortizabilO + ",0.000 lei % "0.000 lei + "#0.000 lei 7ni de amortizare (i re ata!ate @otal + ' 5 , 5 3 5 "5* + "0 7mortizare anul *. "#0.000 lei B ';"0 + 4,.000 lei 7mortizare anul ". "#0.000 lei B ,;"0 + -".000 lei 7mortizare anul 3. "#0.000 lei B 3;"0 + 3,.000 lei 7mortizare anul #. "#0.000 lei B ";"0 + "#.000 lei 7mortizare anul 5. "#0.000 lei B *;"0 + *".000 lei * ' " , 3 3 # " 5 *

"0

21-. O ,($re'r#(1ere a " +'*ra$ la l #a( ar#e N ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 260.000 le#. Co(1 "erea es$#+eaz* "* 1 ra$a 1e $#l#$a$e a +#?lo" l # 1e $ra(s'or$ es$e 1e 5 a(#& #ar valoarea rez#1 al*& 1e 20.000 le#. S* se "al" leze a+or$#zarea ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM 'r#( +e$o1a 1e=res#v*& $#l#z@(1 o ra$* 1e a+or$#zare 1e=res#v* 1e -0B. Rezolvare: Caloarea amortizabilO + (ostul de achiziie % Caloarea rezidualO Caloarea amortizabilO + ",0.000 lei % "0.000 lei + "#0.000 lei 7mortizare anul *. "#0.000 lei B #0% + 4,.000 lei 7mortizare anul ". 2"#0.000 lei % 4,.000 lei3 B #0% + 5-.,00 lei 7mortizare anul 3. % 7mortizarea degresivO ar i. 2"#0.000 lei % 4,.000 lei % 5-.,00 lei3 B #0% + 3#.5,0 leiE % 7mortizarea linearO ar i. 2"#0.000 lei % 4,.000 lei % 5-.,00 lei3 ; 3 + "'.'00 leiE % Se menine amortizarea degresivO 23#.5,0 lei3. 7mortizare anul #. % 7mortizarea degresivO ar i. 2"#0.000 lei % 4,.000 lei % 5-.,00 lei % 3#.5,0 lei3 B #0% + "0.-3, leiE % 7mortizarea linearO ar i. 2"#0.000 lei % 4,.000 lei % 5-.,00 lei % 3#.5,0 lei3 ; " + "5.4"0 leiE % Se trece la amortizarea linearO 2amortizarea eBerciiului este de "5.4"0 lei3. 7mortizare anul 5. "5.4"0 lei 215. C ra$a 1e $#l#$a$e a ( # $#la? " +'*ra$ la ,("e' $ l e9er"#3# l # ND2 )# a+or$#za$ l#(ear a 0os$ 0#9a$* #(#3#al la 7 a(#. 4r#( a(al#za s$*r## a"$#v l # res'e"$#v& la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& se a're"#az* "* 1 ra$a sa rez#1 al* 1e $#l#$a$e es$e 1e ( +a# : a(# 1#( a"es$ +o+e($. Se 'res ' ( ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 1-0.000 le# )# o valoare rez#1 al* ( l* es$#+a$* la 1a$a ' (er## ,( 0 ("3# (e. S* se "al" leze a+or$#zarea a0ere($* e9er"#3##lor ND2& ND1& N& NIl& NI2 )# NI: ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM. Rezolvare: E9er"#3# l CAel$ #ala " a+or$#zarea 6le#8 ND2 NDl N NIl NI2 NI: 1-0.00057 a(# 7 20.000 120.00056 a(# 7 20.000 100.000 5 6: a(# I 1 a(8 7 25.000 75.000 5 : a(# 7 25.000 50.000 5 2 a(# 7 25.000 25.000 2aloarea (e$* "o($a!#l* 6le#8 1-0.000D20.0007120.000 120.000D20.0007100.000 100.000D25.000 7 75.000 75.000D25.000 7 50.000 50.000D25.000 7 25.000 25.000 D 25.000 7 0

216. O so"#e$a$e 1e3#(e ( e"A#'a+e($ $eA(olo=#" 'e "are #($e(3#o(eaz* s* ,l v@(1*. 4e($r a s$a!#l# valoarea 1e '#a3* a e"A#'a+e($ l # $eA(olo=#" sDa a'ela$ la serv#"##le ( # eval a$or. 2aloarea ? s$* a 0os$ es$#+a$* 1e "*$re eval a$or la 750.000 .+. 4e($r a v#(1e e"A#'a+e($ l& so"#e$a$ea $re! #e s* 'ro"e1eze la 1ez#(s$alarea a"es$ #a& "eea "e ar a($re(a "Ael$ #el# 1e 15.000 .+. Ce ase+e(ea& ar 0# (e"esare "Ael$ #el# " 're=*$#rea e"A#'a+e($ l # ,( ve1erea $ra(s'or$ l # 6a+!alarea8 1e -.000 .+. )# "Ael$ #el# " a"$ele 1e 1.000 .+. S* se "al" leze valoarea ? s$* 1#+#( a$* " "Ael$ #el#le es$#+a$e 1e v@(zare ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM. Rezolvare: K Caloarea justO estimatO % (heltuielile estimate de v&nzare (osturi de dezinstalare (osturi de ambalare (osturi cu acte -50.000 u.m. "0.000 u.m. *5.000 u.m. #.000 u.m. *.000 u.m.

"0

Caloarea justO diminuatO cu cheltuielile estimate de v&nzare

-30.000 u.m.

217. La :1.12.N& e9#s$* #(1#"## "* ( $#la? )#Da '#er1 $ 1#( valoare. I(0or+a3##le 1#s'o(#!#le 'r#v#(1 $#la? l res'e"$#v s ($: % "os$ l 1e a"A#z#3#e al $#la? l # -.000.000 .+.> % 'e($r a"A#z#3#a $#la? l # sDa 0*" $ a'el la ( "re1#$ "are =e(ereaz* "Ael$ #el# a( ale " 1o!@(z#le 1e 20.000 .+.> % 're3 l 1e v@(zare al ( # 'ro1 s real#za$ " a? $or l $#la? l # 1.000 .+.> % "os$ l 1e 'ro1 "3#e 'e (#$a$ea 1e 'ro1 s 750 .+. Se es$#+eaz* "* $oa$e ve(#$ r#le )# "Ael$ #el#le vor "re)$e " :B 'e a( 1#( "a za #(0la3#e#. ,( a( l N& sDa v@(1 $ 2.000 ! "*3# 1e 'ro1 s& 1ar so"#e$a$ea es$#+eaz* "* vol + l v@(z*r#lor va "re)$e " 5B 'e a(. ,( a( l NI2& $#la? l va 0a"e o!#e"$ l (e# rev#z## 'r#( "are se 1ore)$e +e(3#(erea a"es$ #a la (#vel l 'er0or+a(3elor es$#+a$e #(#3#al. CAel$ #el#le es$#+a$e " rev#z#a s ($ 1e 15.000 .+. Ce ase+e(ea& ,( a( l NI:& se va 'ro"e1a la o re'ara3#e "a'#$al* 'r#( "are s* se +*reas"* 'er0or+a(3ele $#la? l #. CAel$ #el#le " re'ara3##le s ($ es$#+a$e la 25.000 .+. <$#la? l va 0# v@(1 $ la s0@r)#$ l e9er"#3# l # NI6. 2aloarea rez#1 al* a $#la? l # es$e es$#+a$* la :0.000 .+. S* se #1e($#0#"e 0l 9 r#le 1e $rezorer#e "are vor 0# $#l#za$e 'e($r "al" l l valor## 1e $#l#$a$e ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM. Rezolvare: GluBurile de trezorerie luate n calcul. % nu includ investiiile viitoare 2care amelioreazO nivelul de per ormanO3$ costurile inanOrii 2dob&nda3$ impozitul asupra rezultatuluiE % includ reparaiile curente$ luBurile care vor i recuperate prin v&nzare la s &r!itul duratei de utilitate. 7ni 0 15l 15" 153 15# 155 15, Cenit net pe unitatea de produs * "5-$5 ",5$" "-3$* "'*$3 "'4$' "4'$# (antitate " ".*00 "."05 ".3*5 ".#3* ".55" ".55" GluB de trezorerie 3 + *B" 5#0.-50$0 5'#.-,,$0 ,3"."",$5 ,'3.'#0$3 -34.5,4$, -,*.5*,$'

*. Subtotal reprezent&nd intrOri de numerar ce rezultO din v&nzarea produselor abricate cu activul n cauzO ". :e!iri de numerar ce rezultO din olosirea activului reprezentate de revizia plOtitO actualizatO pe " ani$ respectiv anii 15l !i 15" + *5.000 u.m. B 2* 5 3%3" 3. :ntrOri de numerar ce rezultO din ultima v&nzare a activului reprezentate de valoarea rezidualO actualizatO pe , ani 2anii 15l p&nO la 15, inclusiv3 + 30.000 u.m. B 2* 5 3%3, @otal luBuri de trezorerie care vor i utilizate pentru calculul valorii de utilitate + *%" 5 3

3.4#".,,4$"

2*5.4*3$53

35.'"*$5 3.4,".5--$"

=Bplicaii. 0entru anul 1$ venitul net din v&nzarea unui produs + l .000 u.m. preul de v&nzare % -50 u.m. costul de producie + "50 u.m. 0entru anii urmOtori$ venitul net din v&nzarea unui produs se va calcula in&nd cont de cre!terea datoratO in laiei$ de 3%$ ast el. % 0entru anul 15l. "50 u.m. 5 "50 u.m. B 3% + "5-$5 u.m.E % 0entru anul 15". "5-$5 u.m. 5 "5-$5 u.m. B 3% + ",5$" u.m.

"0

0entru anul 1$ cantitatea v&ndutO este de ".000 bucOi. 0entru anii 15l%155$ cantitatea v&ndutO se calculeazO in&nd cont de estimarea cre!terii volumului v&nzOrilor cu 5% pe an$ respectiv. % 0entru anul 15l. ".000 bucOi 5 ".000 bucOi B 5% + ".*00 bucOiE % 0entru anul 15". ".*00 bucOi 5 ".*00 bucOi B 5% + "."05 bucOi. 7lgoritmul continuO pentru anii 153%155. n anul 15, cantitatea rOm&ne aceea!i ca n anul 155$ respectiv ".55" bucOi$ deoarece cre!terile pot i estimate iabil pe o duratO de 5 ani$ dincolo de aceastO duratO trebuind justi icatO utilizarea unei rate de cre!tere. 218. So"#e$a$ea G $#l#zeaz* +o1el l CA4/ 'e($r a "al" la "os$ l "a'#$al l #. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3##: ra$a 1o!@(z## 0*r* r#s"O 6R08 20B& ra$a 1e re($a!#l#$a$e s'era$* 1e '#a3* 6R +8 :0B )# r#s" l s#s$e+a$#" 1e '#a3* al $#$l r#lor 648 2. S* se "al" leze ra$a 1e ra(1a+e($ "e va 0# $#l#za$* 'e($r a"$ al#zarea 0l 9 r#lor 1e $rezorer#e& ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM. Rezolvare: 8ata de randament + 8 5 _ 28m % 8 3 + "0% 5 " B 230% % "0%3 + #0%. * Este, de regul, rata de dobnd a bonurilor de tezaur. 219. O so"#e$a$e 1e3#(e ( !reve$ 'e($r 'ro1 "erea ( # 'ar0 +. Breve$ l e9'#r* 'es$e - a(#. So"#e$a$ea es$#+eaz* "*& ,( 0#e"are 1#($re r+*$or## - a(#& "ererea 'e($r 'ar0 + l res'e"$#v va "re)$e " 20B. E9'er#e(3a ara$* "* so"#e$*3#le "o(" re($e #(va1eaz* '#a3a " vers# (# ale 'ar0 + l # 'ro0#$a!#l #+e1#a$ "e a"es$a ( +a# es$e 'ro$e?a$ 1e !reve$& ,( "o(se"#(3*& so"#e$a$ea ( se a)$ea'$* "a !reve$ l s* +a# =e(ereze 0l 9 r# 1e $rezorer#e se+(#0#"a$#ve 1 '* e9'#rarea "elor - a(#. ,( e9er"#3# l 're"e1e($& ve(#$ r#le (e$e 1#( v@(zarea 'ar0 + l # a 0os$ 1e 10.000 .+. Se es$#+eaz* "* ra$a a1e"va$* 'e($r a"$ al#zarea 0l 9 r#lor 1e $rezorer#e a0ere($e !reve$ l # es$e 1e 10B. S* se "al" leze valoarea 1e $#l#$a$e ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM. Rezolvare: 7ni 0 15l 15" 153 15# GluB de numerar * *0.000 u.m. B 2* 5 "0%3 *0.000 u.m. B 2*5"0%3
*

8atO de actualizare " * ; 2* 5 *0%3 *;2* 5 *0%3


*

GluB de numerar actualizat 3+ *B" *0.404$0 u.m. **. 400$' u.m. *".4'"$- u.m. *#.*,4$" u.m. #4.4,*$ - u.m.

*0.000 u.m. B 2*5"0%3"


3

*;2* 5 *0%3"
3

*0.000 u.m. B 2* 5 "0%3#

*;2* 5 *0%3#

@otal + Caloarea de utilitate =Bplicaii. GluBuri. 15l + *0.000 u.m. 5 *0.000 u.m. B "0% + *0.000 u.m. B 2l 5 "0%3* + *".000 u.m. 15" + *".000 u.m. 5 *".000 u.m. B "0% + *0.000 u.m. B 2l 5 "0%3" + *#.#00 u.m. 153 + *#.#00 u.m. 5 *#.#00 u.m. B "0% + *0.000 u.m. B 2l 5 "0%33 + *-."'0 u.m. 15# + *-."'0 u.m. 5 *-."'0 u.m. B "0% + *0.000 u.m. B 2l 5 "0%3# + "0.-3, u.m.

220. O so"#e$a$e 1e3#(e ( $#la? a"A#z#3#o(a$ la ,("e' $ l e9er"#3# l # N la ( "os$ 1e 600.000 .+. C ra$a 1e $#l#$a$e a 0os$ es$#+a$* ,( +o+e($ l a"A#z#3#e# la 10.000 ore 1e 0 ("3#o(are& ,( " rs l e9er"#3# l # N& $#la? l a 0 ("3#o(a$ l .000 ore. /a(a=er## es$#+eaz* "* ,( 0#e"are 1#($re r+*$or## - a(# $#la? l va 0 ("3#o(a "@$e 2.250 ore. N +*r l 1e 'ro1 se real#za$e va 0# 1e - ! "*3# 'e or*. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N& e9#s$* #(1#"## "* $#la? l sDa 1e're"#a$. %l 9 r#le 1e $rezorer#e (e$e 'e "are le va o!3#(e ,($re'r#(1erea 1#( v@(zarea ( # 'ro1 s s ($ es$#+a$e la 15 .+.5! ". Ra$a la "are se a"$ al#zeaz* 0l 9 r#le 1e $rezorer#e es$e 1e 10B. 4res ' (e+ "* e9#s$* o '#a3* a"$#v* 'e "are $#la? l 'oa$e 0# $ra(za"3#o(al. 4re3 l 1e v@(zare 6valoarea ? s$*8 ar 0# 1e 510.000 .+.& #ar "Ael$ #el#le 1e$er+#(a$e 1e #e)#re ar 0# 1e 10.000 .+. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze 1e're"#erea "o(s$a$a$*& ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM.

"0

Rezolvare: 7mortizarea eBerciiului 1 + ,00.000 u.m. B 2*.000 ore ; *0.000 ore3 + ,0.000 u.m. Caloarea netO contabilO + ,00.000 u.m. % ,0.000 u.m. + 5#0.000 u.m. Caloarea justO % (osturile estimate + 5*0.000 u.m. % *0.000 u.m. + 500.000 u.m. Caloarea de utilitate. % luB anual + # bucOi;orO B "."50 ore B *5 u.m.;bucatO + *35.000 u.m. Caloarea de utilitate + *35.000 u.m. ; *$* 5 *35.000 u.m. ; *$* " 5 *35.000 u.m. ; *$*3 5 *35.000 u.m. ;*$l# + #"-.430 u.m. Caloarea recuperabilO + maB 2Caloarea justO % (osturileE Caloarea de utilitate3 + 500.000 u.m. Caloarea recuperabilO de 500.000 u.m. este mai micO dec&t valoarea netO contabilO de 5#0.000 u.m.$ deci activul este depreciat !i se va recunoa!te o pierdere din depreciere egalO cu 5#0.000 u.m. % 500.000 u.m. + #0.000 u.m.. a3 n cazul olosirii conturilor de ajustOri pentru deprecierea valorii activelor. (heltuieli cu deprecierea imobilizOrilor + 7justOri pentru deprecierea imobilizOrilor necorporale #0.000 u.m.

sau b3 n cazul diminuOrii valorii activului. (heltuieli cu deprecierea imobilizOrilor + Utilaje

#0.000 u.m.

221. <( $ere( " +'*ra$ ,( e9er"#3# l ND- la ( "os$ 1e -00.000 .+. a 0os$ reeval a$& ,( e9er"#3# l ND2& la 550.000 .+. ,($re $#+' 61#( ND2 '@(* ,( 'reze($8& rezerva 1#( reeval are "o($a!#l#za$* ( a s 'or$a$ (#"#o +o1#0#"are. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& valoarea real* a $ere( l #& "o(s#1era$* a 0# e=al* " valoarea re" 'era!#l*& es$e 1e -20.000 .+. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze 1e're"#erea "o(s$a$a$*& ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM. Rezolvare: :. Aa s &r!itul anului 1%". K Caloare justO la 3*.*".1%" 550.000 u.m. % Caloare contabilO la 3*.*".1%"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#00.000 u.m. + /i erenO pozitivO din reevaluare *50.000 u.m. nregistrarea di erenei pozitive din reevaluare.

@erenuri

8ezerve din reevaluare

*50.000 u.m.

::. Aa s &r!itul anului 1. Caloarea recuperabilO de #"0.000 u.m. este mai micO dec&t valoarea justO de 550.000 u.m.$ deci terenul este depreciat !i se va recunoa!te o pierdere din depreciere de 550.000 u.m. % #"0.000 u.m. + *30.000 u.m. 0ierderea din depreciere iind mai micO dec&t soldul contului L8ezerve din reevaluareN$ va i recunoscutO pe seama diminuOrii acestei rezerve. 8ezerve din reevaluare + @erenuri *30.000 u.m. Situaia n conturi este urmOtoarea. @erenuri ( (ost la3*.*".1%# + #0.000 /i erenO pozitivO din reevaluare + *50.000 Caloare justO la 3*.*".1%" + 550.000 *30.000 /epreciere Caloare recuperabilO la 3*.*".1+ #"0.000 / *30.000 /epreciere 8ezerve din reevaluare *50.000 /i erenO pozitivO din reevaluare ( /

"0

"0.000 Sold 222. <( $ere( " +'*ra$ ,( e9er"#3# l ND- la ( "os$ 1e -00.000 .+. a 0os$ reeval a$& ,( e9er"#3# l ND2& la 550.000 .+. ,($re $#+' 61#( ND2 '@(* ,( 'reze($8& rezerva 1#( reeval are "o($a!#l#za$* ( a s 'or$a$ (#"#o +o1#0#"are. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& valoarea real* a $ere( l #& "o(s#1era$* a 0# e=al* " valoarea re" 'era!#l*& es$e 1e :50.000 .+. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze 1e're"#erea "o(s$a$a$*& ,( "o(0or+#$a$e " a"$#velorM. Rezolvare: :. Aa s &r!itul anului 1%". % Caloare justO la 3*.*".1%" 550.000 u.m. % Caloare contabilO la 3*.*".1%"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#00.000 u.m. + /i erenO pozitivO din reevaluare *50.000 u.m. nregistrarea di erenei pozitive din reevaluare. @erenuri + 8ezerve din reevaluare *50.000 u.m. IAS :6 LCe're"#erea

::. Aa s &r!itul anului 1. Caloarea recuperabilO de 350.000 u.m. este mai micO dec&t valoarea justO de 550.000 u.m.$ deci terenul este depreciat !i se va recunoa!te o pierdere din depreciere de 550.000 u.m. % 350.000 u.m. + "00.000 u.m. 0ierderea din depreciere de "00.000 u.m. iind mai mare dec&t soldul contului L8ezerve din reevaluareN$ va i recunoscutO ast el. % *50.000 u.m. pe seama L8ezervelor din reevaluareN 2soldul contului3E % restul de 50.000 u.m.$ pe seama cheltuielilor cu deprecierea. a3 /acO se olosesc conturile de ajustOri pentru deprecieri. 8ezerve din reevaluare + @erenuri *50.000 u.m.

(heltuieli cu deprecierea imobilizOrilor

+ 7justOri 50.000 u.m. pentru deprecierea imobilizOrilor corporale

b3 /acO se olose!te metoda diminuOrii valorii activului. % + 8ezerve din reevaluare (heltuieli cu deprecierea imobilizOrilor corporale @erenuri "00.000 u.m. *50.000 u.m. 50.000 u.m.

Situaia n conturi este urmOtoarea. / (ostla3*.*".1%# + #0.000 /i erenO pozitivO din reevaluare + *50.000 Caloare justO la 3*.*".1%" + 550.000 Caloare recuperabilO la 3*.*".1 + 350.000 / *50.000 /epreciere 8ezerve din reevaluare

@erenuri

"00.000 /epreciere

*50.000 /i erenO pozitivO din reevaluare 9 Sold

22:. La :1.12.ND2& o so"#e$a$e a "o(s$a$a$ o '#er1ere 1e 75.000 .+. 'e($r ( $#la? " valoarea "o($a!#l* 1e :00.000 .+. C ra$a 1e $#l#$a$e r*+as* la a"ea 1a$* era 1e l0 a(#. La :1.12.N& e9#s$* #(1#"## "* '#er1erea 1e valoare a $#la? l # sDa 1#+#( a$. 4res ' (e+ "* la :1.12.N valoarea re" 'era!#l* a $#la? l # es$e 1e 216.000 .+. S* se a(al#zeze s#$ a3#a la :1.12.ND2 s# la :1.12.N ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM s# s* se "o($a!#l#zeze 1e're"#er#le 6rel *r#le 1e 1e're"#ere8 "o(s$a$a$e 0olos#(1 +e$o1a 1#+#( *r## valor## a"$#v l #.

"0

Rezolvare: :. Aa 3*.*".1%"$ recunoa!terea pierderii din depreciere. (heltuieli cu deprecierea imobilizOrilor corporale + Utilaje -5.000 u.m.

::. Aa3*.*".1. K Caloarea recuperabilO la 3*.*".1%" ""5.000 u.m. % 7mortizarea cumulatO pe " ani 21%* !i 13 + " ani B ""5.000 u.m. ;*0 ani #5.000 u.m. + Caloarea rOmasO la 3*.*".1 *'0.000 u.m. Se nregistreazO anularea amortizOrii cumulate. 7mortizarea imobilizOrilor corporale +

Utilaje

#5.000 u.m.

Caloarea recuperabilO la 3*.*".1$ de "*,.000 u.m.$ este mai mare dec&t valoarea rOmasO la 3*.*".1$ de *'0.000 u.m.$ deci pierderea trebuie reluatO la venituri$ ast el nc&t noua valoare a activului sO nu depO!eascO valoarea rOmasO dacO activul nu ar i ost depreciat. 8eluarea se va contabiliza ast el. Utilaje + Cenituri din ajustOri pentru deprecierea imobilizOrilor R u.m.

0entru a determina valoarea necunoscutei R se calculeazO valoarea rOmasO la s &r!itul anului 1 dacO activul nu ar i ost depreciat !i se va e ectua testul de depreciere. K Caloarea rOmasO la 3*.*".1%" dacO activul nu era depreciat 300.000 u.m. % 7mortizarea cumulatO pe " ani 21%* !i 13 + " ani B 300.000 u.m. ;*0 ani ,0.000 u.m. + Caloarea rOmasO la 3*.*".1 dacO activul nu era depreciat "#0.000 u.m. @estul de depreciere. Caloarea recuperabilO la 3*.*".1$ de "*,.000 u.m.$ nu depO!e!te valoarea rOmasO dacO activul nu era depreciat$ respectiv "#0.000 u.m. 0rin urmare se vor relua "*,.000 u.m.%*'0.000 u.m. 2valoarea rOmasO la s &r!itul anului 1 n condiiile deprecierii3 + 3,.000 u.m.. Utilaje + Cenituri din ajustOri pentru deprecierea imobilizOrilor 3,.000 u.m.

Situaia contului LUtilajeN este urmOtoarea. / (ost la 3*.*".1%" + 300.000 Caloare recuperabilO la 3*.*".1%" + ""5.000 Caloare rOmasO la 3*.*".1 n condiiile deprecierii + *'0.000 8eluarea pierderii din depreciere + 3,.000 Caloare recuperabilO la 3*.*".1 + "*,.000

Utilaje -5.000 20ierdere din depreciere3 #5.000 27nularea amortizOrii cumulate3

22-. La :1.12.ND2& o so"#e$a$e a "o(s$a$a$ o '#er1ere 1e 75.000 .+. 'e($r ( $#la? " valoarea "o($a!#l* 1e :00.000 .+. C ra$a 1e $#l#$a$e r*+as* la a"ea 1a$* era 1e 10 a(#. La :1.12.N& e9#s$* #(1#"## "* '#er1erea 1e valoare a $#la? l # sDa 1#+#( a$. 4res ' (e+ "* la :1.12.N valoarea re" 'era!#l* a $#la? l # es$e 1e 255.000 .+. S* se a(al#zeze s#$ a3#a la :1.12.ND2 )# la :1.12.N ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM s# s* se "o($a!#l#zeze 1e're"#er#le 6rel *r#le 1e 1e're"#ere8 "o(s$a$a$e 0olos#(1 +e$o1a 1#+#( *r## valor## a"$#v l #. Rezolvare: :. Aa 3*.*".1%"$ recunoa!terea pierderii din depreciere. (heltuieli cu deprecierea imobilizOrilor corporale + Utilaje -5.000 u.m.

::. Aa3*.*".1. K Caloarea recuperabilO la 3*.*".1%" ""5.000 u.m. % 7mortizarea cumulatO pe " ani 21%* !i 13 + " ani B ""5.000 u.m. ; *0 ani #5.000 u.m. + Caloarea rOmasO la 3*.*".1 *'0.000 u.m. Se nregistreazO anularea amortizOrii cumulate. 7mortizarea imobilizOrilor corporal +

Utilaje #5.000 u.m.

"0

Caloarea recuperabilO la 3*.*".1$ de "55.000 u.m.$ este mai mare dec&t valoarea rOmasO la 3*.*".1$ de *'0.000 u.m.$ deci pierderea trebuie reluatO la venituri$ ast el nc&t noua valoare a activului sO nu depO!eascO valoarea rOmasO dacO activul nu ar i ost depreciat. 8eluarea se va contabiliza ast el. Utilaje + Cenituri din ajustOri pentru deprecierea imobilizOrilor R u.m. 0entru a determina valoarea necunoscutei R se calculeazO valoarea rOmasO la s &r!itul anului 1 dacO activul nu ar i ost depreciat !i se va e ectua testul de depreciere. K Caloarea rOmasO la 3*.*".1%" dacO activul nu era depreciat 300.000 u.m. % 7mortizarea cumulatO pe " ani 21%* !i 13 + " ani B 300.000 u.m. ; *0 ani ,0.000 u.m. + Caloarea rOmasO la 3*.*".1 dacO activul nu era depreciat "#0.000 u.m. @estul de depreciere. Caloarea recuperabilO la 3*.*".1$ de "55.000 u.m.$ depO!e!te valoarea rOmasO dacO activul nu era depreciat$ respectiv "#0.000 u.m. 0rin urmare se vor relua "#0.000 u.m. 2valoarea care nu trebuie depO!itO3 %*'0.000 u.m. 2valoarea rOmasO la s &r!itul anului 1 n condiiile deprecierii3 + ,0.000 u.m.. Utilaje + Cenituri din ajustOri pentru deprecierea imobilizOrilor ,0.000 u.m. Situaia contului LUtilajeN este urmOtoarea. / (ost la 3*.*".1%"+300.000 Caloare recuperabila la 3*.*".1%"+""5.000 Caloare ramasa la 3*.*".1 in conditiile deprecierii+*'0.000 8eluarea pierderii din depreciere+,0.000 Caloare ramasa la 3*.*".1 daca activul nu ar i ost depreciat+"#0.000 Utilaje -5.000 20ierdere din depreciere3 #5.000 27nularea amortizarii cumulate3 (

225. So"#e$a$ea A 6lo"a$ar8 a se+(a$ ( "o($ra"$ 1e ,("A#r#ere " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: % 1a$a ,("e'er## "o($ra"$ l #: :1.12.N> % 1 ra$a "o($ra"$ l #: : a(#> % o!#e"$ l "o($ra"$ l #: ( e"A#'a+e($ $eA(#"> % valoarea ? s$* a e"A#'a+e($ l #: 1:5.000 .+.> % s ($ 'rev*z $e : re1eve(3e a( ale& 1e 50.000 .+. 0#e"are& a"A#$a!#le ,( l$#+a z# a a( l # 1e "o($ra"$> % lo"a$ar l 'l*$e)$e ,( 0#e"are a( 1.000 .+. 'e($r as#= rare> % la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e lo"a3#e& e"A#'a+e($ l va 0# re$ r(a$ lo"a$or l #> % lo"a$ar l ,# =ara($eaz* lo"a$or l # o valoare rez#1 al* 1e 10.000 .+. la:1.12.NI:> % ra$a +ar=#(al* 1e ,+'r + $ a lo"a$ar l #: 10B. S* se "o($a!#l#zeze 'r#+#rea e"A#'a+e($ l # 1e "*$re lo"a$ar ,( "o(0or+#$a$e " IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M. Rezolvare: 0rimirea echipamentului se contabilizeazO la minimul dintre valoarea justO 2*35.000 u.m.3 !i valoarea actualizatO a plOilor minimale de leasing. Caloarea actualizatO a plOilor minimale de leasing se determinO prin actualizarea cu rata de *0% a celor 3 redevene anuale !i a valorii reziduale garantate. Caloarea actualizatO+50.000 u.m. ;*$* 5 50.000 u.m. ;*$*" 5 250.000 u.m. 5 *0.000 u.m.3 ; *$*3 + *3*.'5, u.m. =chipamente + 7lte mprumuturi !i datorii asimilate *3*.'5, u.m.

"*

226. So"#e$a$ea A 6lo"a$ar8 a se+(a$ ( "o($ra"$ 1e leas#(= " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: % 1a$a ,("e'er## "o($ra"$ l #: :1.12.N> % 1 ra$a "o($ra"$ l #: : a(#> % o!#e"$ l "o($ra"$ l #: ( e"A#'a+e($ $eA(#"> % valoarea ? s$* a e"A#'a+e($ l #: 1:5.000 .+.> % s ($ 'rev*z $e : re1eve(3e a( ale& 1e 50.000 .+. 0#e"are& a"A#$a!#le ,( l$#+a z# a a( l # 1e "o($ra"$> % lo"a$ar l 'l*$e)$e ,( 0#e"are a( 1.000 .+. 'e($r as#= rare> % la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e lo"a3#e& e"A#'a+e($ l va 0# re$ r(a$ lo"a$or l #> % lo"a$ar l ,# =ara($eaz* lo"a$or l # o valoare rez#1 al* 1e 10.000 .+. la :1.12.NI:> % ra$a +ar=#(al* 1e ,+'r + $ a lo"a$ar l #: 10B. S* se "al" leze $a!lo l 1e a+or$#zare a 1a$or#e# 0a3* 1e lo"a$or 'e($r ,($rea=a 'er#oa1* a "o($ra"$ l #& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M. Rezolvare: 0rimirea echipamentului se contabilizeazO la minimul dintre valoarea justO 2*35.000 u.m.3 !i valoarea actualizatO a plOilor minimale de leasing 2redevenele anuale !i valoarea rezidualO garantatO3. Caloarea actualizatO + 50.000 u.m. ; *$* 5 50.000 u.m. ; l$l" 5 250.000 u.m. 5 *0.000 u.m.3 ; l$l3 + *3*.'5, u.m. =chipamente + 7lte mprumuturi !i datorii asimilate *3*.'5, u.m.

/ata 3*.*".1 3*.*".15* 3*.*".15" 3*.*".153

GluB 50.000 50.000 ,0.000

/ob&ndO *3*.'5,B*0% + *3.*'5$, 45.0#*$,B*0% + 4.50#$*, 5#.5#5$-, B *0% + 5.#5#$5

8ambursare 50.000%*3.*'5$, + 3,.'*#$# 50.000%4.50#$*, + #0.#45$'# ,0.000 % 5.#5#$5 + 5#.5#5$5

Sold datorie *3*$'5, *3*.'5,%3,.'*#$# + 45.0#*$, 45.0#*$,%#0.#45$'# + 5#.5#5$-, 5#.5#5$-, % 5#.5#5$-, + 0

227. So"#e$a$ea G es$e 'ro'r#e$ara (e# "l*1#r# 'e "are o ,("A#r#az*& 'e o 1 ra$* 1e 5 a(#& so"#e$*3## H. Co($ra"$ l a 0os$ se+(a$ la l o"$o+!r#e e9er"#3# l N. CA#r#a es$e 1e 8.000 .+. 'e l (*. So"#e$a$ea G s 'or$* "Ael$ #el#le 1e "* $are a lo"a$ar l # ,( s +* 1e 100 .+. Ea 1e"#1e s* ,(s"r#e ,( a"$#v a"es$e "Ael$ #el# )# s* le re'ar$#zeze 'e ,($rea=a 1 ra$* a "o($ra"$ l #. Cos$ l 1e a"A#z#3#e al #+o!#l l # es$e 1e 500.000 .+.& #ar 1 ra$a sa 1e $#l#$a$e 6es$#+a$* 1e lo"a$or8 es$e 1e 50 1e a(#. S* se 'rez#($e "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le ,( "o($a!#l#$a$ea lo"a$ar l # ,( "o(0or+#$a$e " IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M. Rezolvare: n cazul leasingului operaional$ locatarul recunoa!te bunul primit drept cheltuieli$ linear pe durata contractului de leasing. Aocatarul nregistreazO cheltuieli cu chiriile. Aunar$ irma nregistreazO. (heltuieli cu chiriile + Gurnizori '.000 u.m.

228. So"#e$a$ea G es$e 'ro'r#e$ara (e# "l*1#r# 'e "are o ,("A#r#az*& 'e o 1 ra$* 1e 5 a(#& so"#e$*3## H. Co($ra"$ l a 0os$ se+(a$ la l o"$o+!r#e e9er"#3# l N. CA#r#a es$e 1e 8.000 .+. 'e l (*. So"#e$a$ea G s 'or$* "Ael$ #el#le 1e "* $are a lo"a$ar l # ,( s +* 1e 100 .+. Ea 1e"#1e s* ,(s"r#e ,( a"$#v a"es$e "Ael$ #el# )# s* le re'ar$#zeze 'e ,($rea=a 1 ra$* a "o($ra"$ l #. Cos$ l 1e a"A#z#3#e al #+o!#l l # es$e 1e 500.000 .+.& #ar 1 ra$a sa 1e $#l#$a$e 6es$#+a$* 1e lo"a$or8 es$e 1e 50 1e a(#. S* se 'rez#($e "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le ,( "o($a!#l#$a$ea lo"a$or l # ,( "o(0or+#$a$e " IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M. Rezolvare: % locatorul amortizeazO clOdirea. 7mortizarea anualO. 500.000 u.m. ; 50 ani + *0.000 u.m. (heltuieli de eBploatare + 7mortizarea *0.000 u.m.

"*

privind amortizarea imobilizOrilor

clOdirilor

% chiriile primite sunt venituriE lunar$ se nregistreazO. (lieni + Cenituri din redevene$ locaii de gestiune !i chirii '.000 u.m.

% cheltuielile de cOutare a chiria!ului se includ n valoarea activului !i se repartizeazO pe durata contractului 2:7S *-$ 5"3. (lOdiri + (onturi curente la bOnci *00 u.m.

(heltuieli cu + (lOdiri 5 u.m. redevene$ 2*00umBl;5aniB3*uni;*"hm3 locaii de gestiune !i chirii 229. O ,($re'r#(1ere 0a!r#"* ( 'ro1 s 'e($r "are "os$ l var#a!#l (#$ar 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 180 .+. CAel$ #el#le 0#9e a( ale 1e 'ro1 "3#e s ($ 1e 1.800.000 .+. Ca($#$*3#le 0a!r#"a$e a 0os$ 1e 5.000 ! "*3# ,( e9er"#3# l N& -.000 ! "*3# ,( e9er"#3# l NIl )# 6.500 ! "*3# ,( e9er"#3# l NI2. La s0@r)#$ l 0#e"*r # e9er"#3# & ,($re'r#(1erea 'ose1* 800 ! "*3# ,( s$o". S* se "al" leze "os$ l 1e 'ro1 "3#e (#$ar ,( "o(0or+#$a$e " IAS 2 LS$o" r#M& ,( "o(1#3##le ,( "are 'res ' (e+ "* +*r#+ea "a'a"#$*3## (or+ale 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 5.000 ! "*3#. Rezolvare: (ostul de producie + (ostul variabil 5 (osturile iBe (ostul de producie + (ostul variabil unitar B (antitatea 5 (osturile iBe (ostul de producie 213 + *'0 u.m;buc. B 5.000 buc. 5 *.'00.000 u.m. + ".-00.000 u.m. (ostul unitar + ".-00.000 u.m. ; 5.000 buc. + 5#0 u.m.;buc. 2:0. So"#e$a$ea G a 1a$ ,( 0 ("3# (e& ,("e'@(1 " l #a( ar#e N& ( $#la? ,( valoare 1e 900.000 .+. C#( ' ("$ 1e ve1ere "o($a!#l& $#la? l se a+or$#zeaz* l#(ear 'e $re# a(#. A+or$#zarea 0#s"al* a0ere($* $#la? l # ,( a( l N es$e 1e -00.000 .+. S* se "al" leze eve($ ala 1#0ere(3* $e+'orar* la :1.12.N& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: Caloarea contabilO a utilajului + 400.000 u.m. % 300.000 u.m. 27mortizarea anualO + 400.000 u.m. ; 3 ani3 Haza de impozitare a utilajului + 400.000 u.m. % #00.000 u.m. /i erenO temporarO impozabilO ,00.000 u.m. 500.000 u.m. *00.000 u.m.

2:1. La 1a$a !#la(3 l #& o so"#e$a$e are o "rea(3* 'r#v#(1 1#v#1e(1ele 1e ,("asa$ 1e 85.000 .+. C#( ' ("$ 1e ve1ere 0#s"al& 1#v#1e(1ele ( s ($ #+'oza!#le. S* se "al" leze eve($ ala 1#0ere(3* $e+'orar* ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: Caloarea contabilO a creanei '5.000 u.m. Haza de impozitare a creaneiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'5.000 u.m. 1u eBistO di erenO temporarO. -emarc ". /acO bene iciile economice generate de ntreprindere$ n momentul recuperOrii activului$ nu sunt impozabile$ baza de impozitare este egalO cu valoarea contabilO a activului respectiv. -emarc +. 9 analizO alternativO este aceea con orm cOreia creana privind dividendele de ncasat are o bazO iscalO nulO. /i erena temporarO rezultatO 2'5.000 u.m.3 se impoziteazO nsO cu o ratO nulO.

"*

2:2. ,( " rs l l (## 1e"e+!r#e N& o so"#e$a$e a ,("asa$ re1eve(3e ,( valoare 1e 10.000 .+. a0ere($e $r#+es$r l # 1 1#( e9er"#3# l NI1. 4res ' (e+ "* 1#( ' ("$ 1e ve1ere 0#s"al re1eve(3ele s ($ #+'oza!#le ,( a( l ,("as*r## a"es$ora. S* se "al" leze eve($ ala 1#0ere(3* $e+'orar* la :1.12.N ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: Caloarea contabilO a veniturilor n avans *0.000 u.m. Haza de impozitare a veniturilor n avans + *0.000 u.m. % *0.000 u.m. + 0 u.m. /i erenO temporarO deductibilO + *0.000 u.m. % 0 *0.000 u.m. 2::. La ,("e' $ l e9er"#3# l # N& sDa 1a$ ,( 0 ("3# (e ( $#la? ,( valoare 1e 20.000 .+. ,( a( l N& a+or$#zarea "o($a!#l* a 0os$ 1e 2.000 .+.& #ar a+or$#zarea 0#s"al*& 1e 2.800 .+. Co$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$ ,( v#=oare ,( a( l N: 16B. 4@(* la ,("A#1erea e9er"#3# l # N ( a a'*r $ re=le+e($*r# 'r#v#(1 +o1#0#"area "o$e# 1e #+'oz#$ 'e($r e9er"#3# l v##$or. S* se "al" leze #+'oz#$ l a+@(a$ la ,("A#1erea e9er"#3# l # N ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: Caloarea contabilO a activului la 3*.*".1 + "0.000 u.m. % ".000 u.m. *'.000 u.m. Haza de impozitare a activului la 3*.*".1 + "0.000 u.m. % ".'00 u.m. *-."00 u.m. /i erenO temporarO impozabilO + *'.000 u.m. % *-."00 u.m. '00 u.m. 0asivul de impozit am&nat care trebuie nregistrat n eBerciiul 1. *,% B '00 u.m. + *"' u.m. 2:-. La :1.12.N& o so"#e$a$e are o 1a$or#e 'r#v#(1 1o!@(z#le 1e 'l*$#$ 1e 1.000 .+. 4res ' (e+ "* 1#( ' ("$ 1e ve1ere 0#s"al 1o!@(z#le s ($ 1e1 "$#!#le ,( e9er"#3# l 0#(a("#ar ,( "are =e(ereaz* 0l 9 r# 1e $rezorer#e& ,( 1e"e+!r#e N& a a'*r $ o re=le+e($are "o(0or+ "*re#a& ,("e'@(1 " 01.01.NI1& "o$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$ va "re)$e 1e la :0B la :5B. S* se "al" leze #+'oz#$ l a+@(a$ la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: Caloarea contabilO a datoriei Haza de impozitare a datoriei /i erenO temporarO deductibilO l .000 u.m. 0 u.m. l .000 u.m.

7ctivul de impozit am&nat care trebuie nregistrat n eBerciiul 1. 35% B *.000u.m. + 350u.m. 2:5. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 'r#v#(1 so"#e$a$ea G& la :1.12.N: I(0or+a3## I+o!#l#z*r# "or'orale 618 Crea(3e "l#e(3# 628 Co!@(z# 1e ,("asa$ 6:8 A+e(z# 1e 'l*$#$ 6-8 Co!@(z# 1e 'l*$#$ 6:8 2alor# "o($a!#le 750.000 150.000 15.000 16.500 7.500

618 Baza 1e #+'oz#$are 'e($r #+o!#l#z*r#le "or'orale es$e 1e 705.000 .+. 628 Crea(3ele "l#e(3# a o valoare !r $* 1e 162.000 .+. )# e9#s$* o a? s$are 1e 1e're"#ere a "rea(3elor 1e 12.000 .+. A? s$area ( es$e 1e1 "$#!#l* 0#s"al. 6:8 4res ' (e+ "* 1o!@(z#le s ($ re" (os" $e 0#s"al ,( e9er"#3# l ,( "are a"es$ea =e(ereaz* 0l 9 r# 1e $rezorer#e. 6-8 A+e(z#le ( s ($ 1e1 "$#!#le 0#s"al. Co$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$: :0B. La ,("e' $ l e9er"#3# l # N& e9#s$* ( 'as#v 1e #+'oz#$ a+@(a$ 1e :.000 .+. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze #+'oz#$ l a+@(a$ ,( "o(0or+#$a$e " I AS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M& 0*r* a "o+'e(sa "rea(3ele )# 1a$or##le 1e #+'oz#$.

"*

Rezolvare: (alculul di erenelor temporare. :n ormaii :mobilizOri corporale (reane clieni /ob&nzi de ncasat 7menzi de plOtit /ob&nzi de plOtit @otal di erene Caloare contabilO -50.000 *50.000 *5.000 *,.500 -.500 HazO de impozitare -05.000 *,".000 % *,.500 % /i erenO temporarO impozabilO #5.000 X *5.000 X X ,0.000 deductibilO X *".000 % X -.500 *4.500

0asivul de impozit am&nat la 3*.*".1 + ,0.000 u.m. B 30% + *'.000 u.m. 0asivul de impozit am&nat eBistent la deschiderea eBerciiului 1 + 3.000 u.m. 0asivul de impozit am&nat care trebuie nregistrat n eBerciiul 1 + *'.000 u.m. % 3.000 u.m. + *5.000 u.m. 7ctivul de impozit am&nat la 3*.*".1 + *4.500 u.m. B 30% + 5.'50 u.m. nregistrOrile contabile privind impozitul am&nat sunt urmOtoarele. (heltuieli cu impozitul am&nat + /atorie de impozitul am&nat (reane privind impozitul am&nat *5.000 u.m. 5.'50 u.m.

+ Cenituri din impozitul am&nat

2:6. So"#e$a$ea G a 1a$ ,( 0 ("3# (e& ,("e'@(1 " l #a( ar#e N& ( $#la? " o valoare 1e :60.000 .+. C#( ' ("$ 1e ve1ere "o($a!#l& $#la? l se a+or$#zeaz* l#(ear 'e $re# a(#. A+or$#zarea 0#s"al* a0ere($* $#la? l # va 0# 1e: 80.000 .+. ,( N& 120.000 .+. ,( NIl& res'e"$#v 160.000 .+. ,( NI2. Co$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$: :0B. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze #+'oz#$ l a+@(a$ ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M la s0@r)#$ l 0#e"*r #a 1#($re "ele $re# e9er"#3##. Rezolvare: 7mortizarea contabilO anualO + 3,0.000 u.m. ; 3 ani + *"0.000 u.m. :n ormaii Caloare contabilO 3,0.000 %*"0.000 "#0.000 %*"0.000 *"0.000 %*"0.000 HazO de impozitare 3,0.000 %'0.000 "'0.000 %*"0.000 *,0.000 %*,0.000 % /i erenO temporarO deductibilO

Caloarea utilajului la 0*. 0*. 1 % 7mortizarea anului 1 + Caloarea utilajului la 3 * . *".1 % 7mortizarea anului 15l + Caloarea utilajului la 3*.*".15* % 7mortizarea anului 15" + Caloarea utilajului la 3 * . *".15"

#0.000 #0.000

Aa s &r!itul eBerciiului 1. activul de impozit am&nat + 30% B #0.000 u.m. + *".000 u.m. (reane privind impozitul am&nat + Cenituri din *".000u.m. impozitul am&nat

Aa s &r!itul eBerciiului 15l. activul de impozit am&nat + 30% B #0.000 u.m. + *".000 u.m.E activul de impozit am&nat eBistent la deschiderea eBerciiului + *".000 u.m.E impozitul am&nat care trebuie nregistrat n eBerciiul curent + 0 u.m. n anul 15". se resoarbe di erena temporarO de #0.000 u.m.E se anuleazO activul de impozit am&nat corespunzOtor. (heltuieli cu impozitul am&nat + /atorie de impozit am&nat *".000u.m.

"*

2(reanO privind impozitul am&nat3 2:7. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 'r#v#(1 o "a$e=or#e 1e "l*1#r# ale so"#e$*3## G: I(0or+a3## 2aloarea "l*1#r#lor la 01.01.N D A+or$#zarea ,( a( l N 7 2aloarea "l*1#r#lor la :1.12.N 2aloare "o($a!#l* 100.000 610.0008 90.000 Baz* 1e #+'oz#$are 80.000 615.0008 65.000

La :1.12.N& so"#e$a$ea a 'ro"e1a$ la reeval area "a$e=or#e# 1e "l*1#r#& valoarea reeval a$* 0##(1 1e 127.000 .+. C#( ' ("$ 1e ve1ere 0#s"al& reeval area ( es$e re" (os" $*. Co$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$: :0B. La ,("e' $ l e9er"#3# l # N& e9#s$a ( 'as#v 1e #+'oz#$ a+@(a$ 1e 6.000 .+. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze #+'oz#$ l a+@(a$ ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M& la :1.12.N. Rezolvare: Aa3*.*".1. Caloarea contabilO a imobilizOrilor Haza de impozitare a imobilizOrilor /i erenO temporarO impozabilO

*"-.000 u.m. ,5.000 u.m. ,".000 u.m.

0asivul de impozit am&nat care trebuie sO eBiste la 3*.*".1 + 30% B ,".000 u.m. + *'.,00 u.m. 0asivul de impozit am&nat eBistent la deschiderea eBerciiului 1 + ,.000 u.m. 0asivul de impozit am&nat care trebuie nregistrat n eBerciiul 1 + *'.,00 u.m. % ,.000 u.m. + *".,00 u.m. 7cesta se va nregistra ast el. % pe seama capitalurilor proprii. 2*"-.000 u.m. % 40.000 u.m.3 B 30% + **.*00u.m.E % pe seama cheltuielilor. 2*5.000 u.m. %*0.000 u.m.3 B 30% + l .500 u.m. % + 8ezerve din reevaluare (heltuieli cu impozitul am&nat /atorie de impozit am&nat **.*00 u.m. *.500 u.m. *".,00 u.m.

2:8. La ,("e' $ l e9er"#3# l # N& so"#e$a$ea ro+@(eas"* / a a"A#z#3#o(a$ 100B so"#e$a$ea a+er#"a(* %. La a"ea 1a$*& % 1e3#(ea o #+o!#l#zare " +'*ra$* re"e($ " 100.000 K. I+o!#l#zarea se a+or$#zeaz* 'e 5 a(# 1#( ' ("$ 1e ve1ere "o($a!#l )# 'e - a(#& 1#( ' ("$ 1e ve1ere 0#s"al. Co$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$ es$e 1e :0B. La 1a$a a"A#z#3#e#& l K 7 : le#. La :1.12.N& l K 7 :&: le#. 4res ' (e+ "* +o(e1a 0 ("3#o(al* a so"#e$*3## % "o#("#1e " +o(e1a 1e ra'or$are& ,( "o(se"#(3*& ,( s#$ a3##le 0#(a("#are "o(sol#1a$e& a"$#v l va 0# eval a$ la 100.000 K 9 : le#5K 7 :00.000 le#. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze #+'oz#$ l a+@(a$ ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: Aa3*.*".1. :n ormaii Caloarea contabilO a imobilizOrii 2*00.000%"0.0003 Haza de impozitare a imobilizOrii 2*00.000%"5.0003 /i erenO temporarO deductibilO Societatea > contabilizeazO un activ de impozit am&nat de 30% B -.500 lei + "."50 lei. Caloare n[ '0.000 -5.000 (urs de schimb 3 3$3P Caloare n lei "#0.000 "#-.500 -.500

"*

(reane privind + Cenituri din "."50 lei impozitul am&nat impozitul am&nat P 7mortizarea iscalO diminueazO datoria privind impozitul eBigibil. 7ceastO datorie este un element monetar !i va i convertitO la cursul de nchidere. (a urmare$ baza de impozitare a ost convertitO la cursul de nchidere. 2:9. La :1.12.N& o so"#e$a$e 1e3#(e ( $#la? " valoarea "o($a!#l* 1e 100.000 .+. )# !aza 1e #+'oz#$are 1e 80.000 .+. La 1es"A#1erea e9er"#3# l # N& e9#s$a ( 'as#v 1e #+'oz#$ a+@(a$ 1e l.000 .+. ,( " rs l e9er"#3# l # N& "o$a 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$ a "res" $ 1e la 25B la :0B. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze #+'oz#$ l a+@(a$ ,( e9er"#3# l N ,( "o(0or+#$a$e " IAS 12 LI+'oz#$ l 'e 'ro0#$M. Rezolvare: 0asivul de impozit am&nat la deschiderea eBerciiului + *.000 u.m. 0asivul de impozit am&nat la deschiderea eBerciiului ajustat + 2*.000 u.m. B 30%3 ; "5% + *."00 u.m. 7justarea impozitului am&nat datoratO modi icOrii de cotO + l ."00 u.m. %*.000u.m. + "00 u.m. (heltuieli cu impozitul am&nat Aa3*.*".1. Caloarea contabilO a utilajului Haza de impozitare a utilajului /i erenO temporarO impozabilO + /atorie de impozit am&nat "00 u.m.

*00.000 u.m. '0.000 u.m. "0.000 u.m.

0asivul de impozit am&nat care trebuie sO eBiste la 3*.*".1 + "0.000 u.m. B 30% + ,.000 u.m. 0asivul am&nat care trebuie nregistrat n numele eBerciiului curent + ,.000 u.m. % *."00 u.m. + #.'00 u.m.. (heltuieli cu impozitul am&nat + /atorie de impozit am&nat #.'00 u.m.

2-0. O so"#e$a$e 1#( #(1 s$r#a 'e$rol#er* a #(s$ala$ o ra0#(*r#e 'e ( $ere( ,("A#r#a$& ,( "o($ra"$ se 're"#zeaz* "*& la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e ,("A#r#ere& ra0#(*r#a va 0# + $a$* ,($rDo al$* lo"a3#e s$ra$e=#"*. Se es$#+eaz* "* 'e($r + $area ra0#(*r#e# s ($ (e"esare "Ael$ #el# 1e 200.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: K =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. instalarea ra inOriei creeazO o obligaie legalO deoarece contractul de licenO prevede nlOturarea acesteia. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. costurile cu mutarea ra inOriei. K =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a costurilor cu mutarea ra inOriei. "00.000 u.m. 0rovizioane "00.000 u.m. pentru deza ectare imobilizOri corporale !i alte aciuni legate de acestea 2-1. <( +a=az#( 1e v@(z*r# " a+*( ($ l are o 'ol#$#"* 1e ra+! rsare a "o($ravalor## ! ( r#lor re$ r(a$e 1e "*$re "l#e(3## (e+ l3 +#3#& "A#ar )# a$ ("# "@(1 ( are o!l#=a3#a le=al* 1e a o 0a"e. 4ol#$#"a sa es$e " (os" $* 'e '#a3*. S$a$#s$#"#le ara$* "* a( al s ($ re$ r(a$e 'ro1 se a "*ror valoare re'rez#($* :B 1#( "#0ra 1e a0a"er#& ,( a( l N& "#0ra 1e a0a"er# a 0os$ 1e 10.000.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: 7ctive imobilizate +

"*

W=BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. v&nzarea produselor % obligaie implicitO deoarece politica anterioarO a magazinului i%a Ocut pe clieni sO spere cO n caz de nemulumire le va i rambursatO contravaloarea mOr urilor cumpOrate. W =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. contravaloarea mOr urilor returnate. / =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a contravalorii bunurilor returnate. 3% B *0.000.T99 u.m. + 300.000 UEm. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri !i cheltuieli + 7lte provizioane 300$000 u.rn. pentru riscuri !i cheltuieli

2-2. O so"#e$a$e 1#( #(1 s$r#a "A#+#"* 'ol eaz* +e1# l 'r#( a"$#v#$*3#le sale. Ce)# 3ara ,( "are ,)# 1es0*)oar* a"$#v#$a$ea ( 1#s' (e 1e o re=le+e($are "are s* 'reva1* o!l#=a$#v#$a$ea so"#e$*3#lor 'ol a($e 1e a s 'or$a "os$ r#le " 1e"o($a+#(area& e9#s$* 1ez!a$er# as 'ra ( # 'ro#e"$ 1e le=e ,( a"es$ se(s )# es$e a'roa'e s#= r "* 'ro#e"$ l res'e"$#v va 0# ,( " r@(1 'ro+ l=a$. Se es$#+eaz* "os$ r# " 1e"o($a+#(area ,( valoare 1e 600.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: K =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. contaminarea mediului % obligaie legalO deoarece este n curs adoptarea unei reglementOri n acest sens. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. costurile cu decontaminarea. K =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a costurilor de decontaminare. ,00.000 u.m. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri !i cheltuieli + 7lte provizioane pentru riscuri !i cheltuieli ,00.000 u.m.

2-:. Co(0or+ "o($ra"$ l #& o so"#e$a$e a"or1* =ara(3#e 1e ( a( $ $ ror ! ( r#lor 'e "are le v#(1e. S$a$#s$#"#le ara$* "* 70B 1#($re 'ro1 sele v@(1 $e ( 'rez#($* 1e0e"$e& 25B 'rez#($* 1e0e"$e +#(ore )# 5B 'rez#($* 1e0e"$e +a?ore. Ca"* $oa$e 'ro1 sele ar avea 1e0e"$e +#(ore& "Ael$ #el#le " re'ara3##le ar 0# 1e 200.000 .+. Ca"* $oa$e 'ro1 sele ar avea 1e0e"$e +a?ore& "Ael$ #el#le " re'ara3##le ar 0# 1e 1.000.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: K =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. v&nzarea produselor$ care dO na!tere unei obligaii legale. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. costurile cu reparaiile. K =ste necesar un provizion de -0% B 0 5 "5% B "00.000 u.m. 5 5% B *.000.000 u.m. + *00.000 u.m. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri !i cheltuieli + 0rovizioane pentru garanii acordate clienilor *00.000 u.m.

2--. La s0@r)#$ l a( l # l& so"#e$a$ea G a a"A#z#3#o(a$ 1re'$ l 1e a e9'loa$a o +#(* $#+' 1e 5 a(#. 4r#( "o($ra"$& ea es$e o!l#=a$* "a la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e e9'loa$are s* ,(1e'*r$eze e"A#'a+e($ele )# s* re"o'er$eze sol l. Se es$#+eaz* "* 'e($r ,(1e'l#(#rea o!l#=a3##lor "o($ra"$ ale s ($ (e"esare "Ael$ #el# 1e 600.000 .+. 4res ' (e+ o ra$* 1e a"$ al#zare 1e 5B. S* se ver#0#"e 1a"* la s0@r)#$ l a( l # l s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: K =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. instalarea echipamentului creeazO o obligaie legalO deoarece contractul prevede nlOturarea acestuia !i recopertarea solului. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. costurile cu ndepOrtarea

"*

echipamentului !i cu recopertarea solului. K =ste necesar un provizion pentru valoarea actualizatO a costurilor estimate a se angaja cu ndepOrtarea echipamentului !i cu recopertarea solului. ,00.000;*$055 + #-0.**, u.m. (heltuieli cu + 0rovizioane provizioane pentru pentru deza ectare riscuri !i cheltuieli imobilizOri corporale !i alte aciuni legate de acestea #-0.**, u.m.

2-5. La ,("e' $ l e9er"#3# l # ND2& so"#e$a$ea G a se+(a$ ( "o($ra"$ 1e ,("A#r#ere a (e# "l*1#r# ,( "are s* 0 ("3#o(eze se1# l so"#e$*3##. C ra$a "o($ra"$ l #: 5 a(#. Re1eve(3a a( al*: 150.000 .+. ,( "o($ra"$ se 're"#zeaz* "* s'a3# l ( 'oa$e 0# s !,("A#r#a$ al$ # !e(e0#"#ar& #ar ,( "az 1e rez#l#ere se vor 'l*$# 'e(al#z*r# 1e 1-0.000 .+. 'e($r 0#e"are ar# 1e (e,(1e'l#(#re a "o($ra"$ l #. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N& so"#e$a$ea )#Da + $a$ se1# l ,($rD ( "e($r a1+#(#s$ra$#v 'res$#=#os& "are "ores' (1e +a# !#(e (o## #+a=#(# 'e "are a"eas$a 1ore)$e s* o 'ro+oveze. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: K =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. semnarea contractului de nchiriere care dO na!tere unei obligaii legale. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. redevenele a erente ultimelor douO eBerciii sau penalizOrile n caz de reziliere a contractului. K =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a plOilor inevitabile a erente contractului. " B *#0.000 u.m. + "'0.000 u.m. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri !i cheltuieli + 7lte provizioane pentru riscuri !i cheltuieli "'0.000 u.m.

2-6. O so"#e$a$e ,)# 1es0*)oar* a"$#v#$a$ea ,( 1o+e(# l 'rel "r*r## la'$el #. C#( "a za "o(" re(3e# 'e '#a3*& rez l$a$ele l$#+elor e9er"#3## a 0os$ + l$ +a# +#"# 1e"@$ "ele ! =e$a$e. C#( a"es$ +o$#v& ,( e9er"#3# l N& "o(s#l# l 1e a1+#(#s$ra3#e a 1e"#s s* re( (3e la 0a!r#"area #a r$ l # " aro+* 1e 0r "$e )# s* ,("ea'* 'ro1 "3#a 1e "re+* 1e !r@(z*& ,( 'la( l 1e res$r "$ rare s ($ 'rev*z $e r+*$oarele: % % % % #(1e+(#za3## 'e($r "o("e1#erea (e# '*r$# 1#( salar#a3#: 2.000.000 .+.> "Ael$ #el# " a"A#z#3#a 1e #(s$ala3## 'e($r 'ro1 "erea "re+e# 1e !r@(z*: 9.000.000 .+.> "Ael$ #el# " re"al#0#"area 'erso(al l # ,( ve1erea $#l#z*r## (o#lor #(s$ala3##: :00.000 .+.> 'ro0#$ r# es$#+a$e a se o!3#(e 1#( v@(zarea #(s$ala3##lor $#l#za$e ,( 'ro1 "erea #a r$ l # " aro+* 1e 0r "$e: 900.000 .+.> % "Ael$ #el# " 'ro+ovarea (o#lor 'ro1 se: 800.000 .+. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N sDa a( (3a$ ' !l#" 'r#("#'alele "ara"$er#s$#"# ale 'la( l # 1e res$r "$ rare. A"es$ a( (3 a #(1 s salar#a3#lor& "l#e(3#lor )# 0 r(#zor#lor a)$e'$area "* so"#e$a$ea va #+'le+e($a 'ro"es l 1e res$r "$ rare. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o( ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: % =BistO o obligaie prezentO ca rezultat al unui eveniment trecut. comunicarea deciziei de restructurare salariailor$ clienilor !i urnizorilor % obligaie implicitO deoarece induce a!teptarea cO procesul de restructurare va i implementat. % =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. cheltuielile directe generate de restructurare. % =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a cheltuielilor directe generate de restructurare. ".000.000 u.m. 2indemnizaiile pentru concedierea salariailor3. Un provizion de restructurare nu trebuie sO includO costuri precum cele implicate de. recali icarea sau mutarea personalului care nu este a ectat de restructurare 2300.000 u.m.3E marYeting 2'00.000 u.m.3E sau investiiile n noi sisteme !i reele de distribuie 24.000.000 u.m.3. /e asemenea$ c&!tigurile din nstrOinarea preconizatO a activelor 2400.000 u.m.3 nu sunt luate n considerare la evaluarea provizionului$ chiar dacO v&nzarea activelor este o componentO a restructurOrii. (heltuieli cu provizioane pentru + 0rovizioane pentru restructurare ".000.000 u.m.

"*

riscuri !i cheltuieli 2-7. 4e 01.06.N& so"#e$a$ea G =ara($eaz* "re1#$ele !a("are "o($ra"$a$e 1e so"#e$a$ea H. La a"ea 1a$*& s#$ a3#a 0#(a("#ar* a so"#e$*3## H era sol#1*& ,( " rs l e9er"#3# l # NIl& s#$ a3#a 0#(a("#ar* a so"#e$*3## H se a=raveaz*& #ar 'e :0.11.NIl se 1e"lar* 0al#+e($ l. La :1.12.NI1& se es$#+eaz* "* s +ele "e $re! #e a"o'er#$e ,( ( +ele so"#e$*3## H s ($ 1e 800.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"*& 'e($r so"#e$a$ea G& s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o(& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009& la:1.12.N)#la:1.12.NIl. Rezolvare: Aa3*.*".1. K =BistO o obligaie actualO ca rezultat al unui eveniment trecut. garantarea creditelor % obligaie contractualO. K 1u este probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare deoarece situaia inanciarO a societOii D este solidO. K 1u este necesarO recunoa!terea unui provizion$ dar eBistO o datorie contingenO. Aa3*.*".15l. K =BistO o obligaie actualO ca rezultat al unui eveniment trecut. garantarea creditelor % obligaie contractualO. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. resursele necesare acoperirii creditului garantat. K =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a costurilor necesare acoperirii creditului garantat. '00.000 u.m. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri !i cheltuieli + 0rovizioane pentru garanii acordate clienilor '00.000 u.m.

2-8. ,( l (a 0e!r ar#e e9er"#3# l N& o so"#e$a$e a 0os$ a"3#o(a$* ,( #(s$a(3* 1e "*$re ( 0os$ a(=a?a$. Re"la+a($ l sol#"#$* 1es'*= !#r# 'e($r 1a (ele s 0er#$e ,( $#+' l (e# a""#1e($*r# ,( 'er#oa1a ,( "are l "ra 'e($r so"#e$a$e& s s3#(@(1 "* a"eas$a ( a res'e"$a$ re= l#le 'rev*z $e 1e le=#sla3#a ,( 1o+e(# l 'ro$e"3#e# + ("##. La :1.12.N& avo"a3## so"#e$*3## s ($ 1e '*rere "* a"eas$a ( va 0# 0*" $* res'o(sa!#l*. La :1.12.NI1& 3#(@(1 "o($ 1e evol 3#a 'ro"es l #& avo"a3## "o(s#1er* "* so"#e$a$ea va 0# 0*" $* r*s' (z*$oare )# va $re! # s* 'l*$eas"* 1es'*= !#r# ,( valoare 1e 700.000 .+. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e "o(s$#$ #re a ( # 'rov#z#o(& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009& la :1.12.N s# la :1.12.NI1. Rezolvare: Aa3*.*".1. K 0e baza datelor disponibile se constatO o obligaie probabilO a cOrei eBistenO nu va i con irmatO dec&t de decizia tribunalului. K 1u este necesarO recunoa!terea unui provizion$ dar eBistO o datorie contingenO. Aa3*.*".15l. K 0e baza datelor disponibile eBistO o obligaie prezentO. K =ste probabilO o ie!ire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare. resursele necesare acordOrii despOgubirilor. K =ste necesar un provizion pentru cea mai bunO estimare a costurilor necesare acoperirii despOgubirilor. -00.000 u.m. (heltuieli cu provizioane pentru riscuri !i cheltuieli + 0rovizioane pentru litigii -00.000 u.m.

2-9. ,( " rs l e9er"#3# l # N& so"#e$a$ea G a a"3#o(a$ ,( #(s$a(3* ( "o(" re($ 'e($r $#l#zarea #le=al* a (e# l#"e(3e. Tr#! (al l a 1e"#s "* so"#e$a$ea "o(" re($* ,# va 'l*$# l # G 1es'*= !#r# ,( valoare 1e 100.000 .+. Co(" re($ l a 0*" $ re" rs la o #(s$a(3* s 'er#oar*. 4@(* la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& re" rs l ( a 0os$ sol 3#o(a$. S* se ver#0#"e 1a"* s ($ ,(1e'l#(#$e "o(1#3##le 1e re" (oa)$ere a "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. ( # a"$#v ,( !#la(3 l so"#e$*3## G& ,(

"*

Rezolvare: K 0e baza datelor disponibile se constatO un activ probabil a cOrui eBistenO nu va i con irmatO dec&t de 2decizia instanei cu privire la recursul ormulat de cOtre concurent. K 1u se poate recunoa!te un activ n bilan deoarece decizia tribunalului ar putea sO ie modi icatO de instana superioarO$ dar eBistO un activ contingent. 250. O a=e(3#e 1e vo#a? a v@(1 $ !#le$e 1e av#o( ,( valoare 1e 100.000 .+. Ea 'er"e'e ( "o+#s#o( 1e 15B 1#( 're3 l 1e v@(zare& res$ l 1e 85B reve(#(1 "o+'a(##lor aer#e(e ,( ( +ele "*rora sDa real#za$ v@(zarea. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e v@(zare ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: C&nzarea biletelor genereazO urmOtoarea nregistrare contabilO. *00.000u.m. Cenituri din *5.000u.m. servicii prestate Gurnizori '5.000u.m. 251. La l #a( ar#e N& o ,($re'r#(1ere a v@(1 $ ( # "l#e($ +*r0 r# ,( valoare 1e 100.000 .+. Co(1#3##le 1e 1e"o($are s ($ r+*$oarele: 50B la se+(area "o($ra"$ l #> 25B 'es$e ( a( )# 25B 'es$e 1o# a(#. Se es$#+eaz* "* so"#e$a$eaD "l#e($ ar 0# ' $ $ o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 'e '#a3a !a("ar* la o ra$* 1e 5B. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e v@(zare )# re'ar$#zarea "Ael$ #el#lor 0#(a("#are ,($re e9er"#3## ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: Caloarea actualizatO a ncasOrilor legate de tranzacie este de. (lieni + %

50.000 +

"5.000 "5.000 + = 4,.#'5$ ",*u.m *$ 05 *$ 05"

Se poate considera cO preul de v&nzare conine venituri din dob&nzi n sumO de *00.000.000 u.m. % 4,.#'5.",* u.m. + 3.5*#.-34 u.m.$ e!alonabile pe cele douO eBerciii de credit. nregistrarea v&nzOrii stocului de mOr uri. (lieni + % Cenituri din v&nzarea mOr urilor Cenituri n avansP3 *00.000u.m. 4,.#'5$",* u.m. 3.5*#$-34 u.m.

0entru repartizarea veniturilor inanciare pe durata creditului va i su icient sO se calculeze dob&nzile teoretice la soldul creditului rOmas$ adicO. % n numele eBerciiului 1. 24,.#'5$",* u.m. % 50.000u.m.3 B 5% + ".3"#$",3 u.m. % n numele eBerciiului 15*. 24,.#'5$",* u.m. % 50.000u.m. % "5.000u.m. 5 ".3"#$",3 u.m.3 B 5% + *.*40$#-, u.m. 8epartizarea veniturilor n avans la venituri inanciare va genera urmOtoarele nregistrOri. % n eBerciiul 1. Cenituri n avans + Cenituri din dob&nzi % n eBerciiul 15*. Cenituri n avans + Cenituri din dob&nzi *.*40$#-, u.m. ".3"#$",3 u.m.

P3 0oldul acestui cont se scade din valoarea creanei clieni n bilan.

""

252. O ,($re'r#(1ere& A& s"A#+!* " ,($re'r#(1erea B ( s$o" 1e +a$er#ale "o(s +a!#le " valoarea ? s$* 1e 100.000 .+. "o($ra ( # s$o" 1e +a$er## 'r#+e " valoarea ? s$* 1e 150.000 .+. ,($re'r#(1erea A a"A#$a 1#0ere(3a 1e valoare. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e s"A#+!& la so"#e$a$ea A& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: -emarc. n 8om&nia$ trocul nu este admis. /in acest motiv$ se contabilizeazO distinct cedarea unui stoc !i achiziia altui stoc. ntreprinderea 7 va proceda la urmOtoarele contabilizOri. % cedarea prin schimb a stocului de materiale consumabile.P /ebitori diver!i + 7lte venituri *00.000 u.m. din eBploatare

% descOrcarea gestiunii de materialele consumabile. (heltuieli cu materiale consumabile + >ateriale consumabile *00.000 u.m.

% primirea prin schimb a stocului de materii prime. >aterii prime + Gurnizori *50.000 u.m.

% compensarea datoriei !i a creanei generate de operaia de schimb$ !i plata di erenei. Gurnizori + % /ebitori diver!i la bOnci *50.000 u.m. *00.000 u.m. 50.000 u.m.

(onturi curente

P n unele ri, reglementrile fiscale solicit s se procedeze mai nti la transferul materialelor consumabile n categoria mrfurilor 1i apoi la vnzarea mrfurilor. 2n asemenea tratament afecteaz indicatorii economico financiari calculai pe seama situaiilor financiare. 25:. ,( e9er"#3# l N& so"#e$a$ea G v#(1e 'ro1 seD'ro=ra+. 4r#( "o($ra"$& ea se a(=a?eaz* s* 0 r(#zeze serv#"## 1e ,($re3#(ere $#+' 1e 1o# a(# 1e la 1a$a v@(z*r##. 4re3 l 1e v@(zare 660.000 .+.8 $re! #e alo"a$ ,($re s +a "ores' (z*$oare 'ro1 selorD'ro=ra+ 650.000 .+.8 s# s +a #1e($#0#"a!#l* a serv#"##lor l$er#oare 610.000 .+.8. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e v@(zare ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: (lieni + % Cenituri din v&nzarea produselor Cenituri n avans ,0.000 u.m. 50.000 u.m. *0.000 u.m.

Ceniturile n avans urmeazO sO ie contabilizate la veniturile activitOilor ordinare n perioada n cursul cOreia serviciile sunt eBecutate. 0rin urmare$ n iecare dintre cei " ani n care se eBecutO activitatea de service se va nregistra 25.000 u.m. + *0.000 u.m. ; " ani3. Cenituri n avans + Cenituri din prestOri de servicii 5.000 u.m.

25-. 4e 25 1e"e+!r#e N& so"#e$a$ea G a $ra(s0era$ so"#e$*3## H +*r0 r# ,( valoare 1e 10.000 .+. 'e($r a le v#(1e ,( re=#+ 1e "o(s#=(a3#e la ( 're3 1e 12.000 .+. /*r0 r#le a 0os$ v@(1 $e 'e 5 #a( ar#e NIl.

""

S* se "o($a!#l#zeze $ra(s0er l )# v@(zarea +*r0 r#lor& la so"#e$a$ea G& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: /e!i stocul a ost trans erat n decembrie 1$ societatea R pOstreazO riscurile semni icative legate de acesta. Aa data trans erului$ ea nregistreazO. >Or uri a late la teri + >Or uri *0.000 u.m.

0e 5 ianuarie 15l$ societatea R recunoa!te venituri deoarece mOr urile au ost v&ndute de cOtre societatea D. (lieni + Cenituri din v&nzarea mOr urilor *".000 u.m.

(oncomitent$ se contabilizeazO descOrcarea din gestiune a mOr urilor v&ndute. (heltuieli cu mOr uri + >Or uri a late la teri *0.000 u.m.

255. 4e 1a$a 1e 10 1e"e+!r#e N& so"#e$a$ea A v#(1e +*r0 r# ,( r+*$oarele "o(1#3##: 're3 1e v@(zare 70.000 .+.& "os$ l +*r0 r#lor v@(1 $e 62.000 .+. Cre1#$ l a"or1a$ ( 1e'*)e)$e 1 ra$ele o!#)( #$e 1e "re1#$are. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e v@(zare ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: nregistrOrile contabile a erente eBerciiului 1 sunt. % v&nzarea mOr urilor. (lieni + Cenituri din v&nzarea mOr urilor -0.000u.m.

% descOrcarea din gestiune a mOr urilor v&ndute. (heltuieli cu mOr uri + >Or uri ,".000 u.m. 256. La l +a# N& o so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ 100 1e o!l#=a3# (# la ( 're3 (#$ar 1e 2.000 .+.5o!l#=a3# (e. 4e l a = s$ N& so"#e$a$ea ,("aseaz*& ,( ( +ele o!l#=a3# (#lor& 1o!@(1a a0ere($* 'er#oa1e# l a = s$ ND1 D:0 # l#e N. Co!@(1a a( al* 'e($r 0#e"are o!l#=a3# (e: 60 .+.5o!l#=a3# (e. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a o!l#=a3# (#lor )# ,("asarea 1o!@(z#lor ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: (uponul ncasat pe l august 1 va i descompus ast el. % dob&nzile a erente perioadei n care societatea nu a deinut titlurile 2l august 1%l % 3* aprilie 13. *00 obligaiuni B ,0 u.m.;obligaiune B 4 luni ; *" luni + #.500 u.m.E % dob&nzile a erente perioadei n care ntreprinderea a deinut titlurile 2l mai 1 % 30 iulie 13. *00 obligaiuni B ,0 u.m.;obligaiune B 3 luni ; *" luni + *.500 u.m. nregistrOrile contabile a erente eBerciiului 1 vor i urmOtoarele. % achiziia obligaiunilor 2*00 obligaiuni B ".000 u.m.;obligaiune + "00.000 u.m.3. 9bligaiuni + % ncasarea cuponului. % ,.000 u.m. Cenituri din dob&nzi *.500 u.m. 9bligaiuni #.500 u.m. 257. 4e 1a$a 1e l o"$o+!r#e N& so"#e$a$ea a se+(a$ ( "o($ra"$ 1e "o("es# (e a ( # $ere( 'e($r o 'er#oa1* 1e 10 a(#. A"es$ "o($ra"$ =e(ereaz* ve(#$ r# $o$ale 1e 120.000 .+. 2e(#$ r#le s ($ re'ar$#za$e ,( +o1 (#0or+ 'e 1 ra$a "o($ra"$ l # )# se ,("aseaz* a( al 'e :0 se'$e+!r#e. S* se "o($a!#l#zeze ve(#$ r#le a0ere($e e9er"#3# l # N ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: Ceniturile generate anual de contractul de concesiune sunt de. *"0.000 u.m. ; *0 ani + *".000 u.m. (onturi curente la bOnci + (onturi curente la bOnci "00.000 u.m.

""

Ceniturile a erente eBerciiului 1 sunt de. *".000 u.m. B 3 luni ; *" luni + 3.000 u.m. (lieni + Cenituri din redevene 3.000 u.m.

258. La l o"$o+!r#e N& sDa a"A#z#3#o(a$ 1.000 1e a"3# (# AL%A la ( 're3 (#$ar 1e 5 .+.5a"3# (e. 4e l # (#e NIl& la so"#e$a$ea AL%A sDa l a$ 1e"#z#a 1e 1#s$r#! #re a 1#v#1e(1elor a0ere($e e9er"#3# l # N: 2 .+.5a"3# (e. 4r#( a"A#z#3#a a"es$or a"3# (#& AL%A 1ev#(e so"#e$a$e a0#l#a$*. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a a"3# (#lor s# 1re'$ l 1e a ,("asa 1#v#1e(1e& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: nregistrOrile contabile a erente eBerciiului 1 vor i urmOtoarele. % achiziia aciunilor 2*.000 aciuni B 5 u.m.;aciune + 5.000 u.m.3. 7ciuni + (onturi curente la bOnci 5.000 u.m.

% constatarea dreptului de ncasare a dividendelor. /ebitori diver!i + 259. %#e r+*$oarea or=a(#=ra+* 1e =r ': Cenituri din dividende ".000 u.m.

S* se "al" leze 'ro"e($a? l 1e "o($rol& s* se 1e$er+#(e +e$o1a 1e "o(sol#1are )# s* se "al" leze 'ro"e($a? l 1e #($eres. Rezolvare:

Societatea (alculul procentajului 0rocen% >etoda de de control tajul de consolidare S: '0% :ntegrare globalO S" (el mai mic procentaj ,5% :ntegrare globalO din lanul p&nO la S" S# '5% :ntegrare globalO S5 AegOturO directO 2"*%3 5*% :ntegrare globalO 5 AegOturO indirectO S3 AegOturO indirectO #-% 0unere n 2"5%3 echivalenO sau 5 AegOturO directO :ntegrare globalO 2*0%3 2n caz de control

(alculul procentajului de '0% B ,5%

0rocentajul de interes '0% 5"% '5% #,$5% "'$5'%

"*% 5 '5% B 30% '0% B ,5% B "5% 5*0% 5 #,$5% B *"%

-emarc. /in analiza procentajelor de control$ n viziunea organismului internaional de normalizare 2ca !i a celui american3$ rezultO cO S:$ S"$ S# si S5 sunt controlate eBclusiv prin controlul de drept$ n ceea ce prive!te S3$ ea este in luenatO notabil pentru #-%$ din care pentru *0% n mod direct$ iar pentru 3-% n mod indirect. 0roblema care rOm&ne n discuie este dacO S3 ar putea sO ie controlatO eBclusiv de societatea > prin controlul de apt. 0entru con irmarea

""

controlului eBclusiv de apt al societOii > asupra societOii S3 trebuie ca una dintre condiiile realizOrii acestui tip de control sO ie ndeplinitO. 260. %#e r+*$oarea or=a(#=ra+* 1e =r ':

So"#e$a$ea %2 es$e 1e3#( $* ,( +o1 "o(? ("$#v " al$e 1o * =r ' r#. S* se "al" leze 'ro"e($a? l 1e "o($rol& 'ro"e($a? l 1e #($eres )# 'ro"e($a? l 1e #($e=rare. Rezolvare: a8 4e($r 1e$er+#(area 'ro"e($a?elor 1e "o($rol: 0rocentajul de control al societOii%mamO 2S>3 n iliala G: 2integrare globalO3 + '0%. 0rocentajul de control al societOii%mamO 2S>3 n iliala G" deinutO conjunctiv 2integrare proporionalO3 + 33%. b3 4e($r 1e$er+#(area 'ro"e($a?elor 1e #($eres: 0rocentajul de interes deinut de S> n G: + '0%. 0rocentajul de interes deinut de S> n G" + '0% B 33% + ",$#%. c3 4e($r 1e$er+#(area 'ro"e($a?elor 1e #($e=rare: 0rocentajul de integrare al ilialei G: + *00% 2deoarece consolidarea se realizeazO prin integrare globalO3. 0rocentajul de integrare al ntreprinderii G" + controlatO conjunctiv + *00% 2procentajul de integrare al ilialei G:3 B 33% 2procentajul de deinere al ilialei G: n G"3 + 33%. 261. 4e :0.12.N& so"#e$a$ea % a a"A#z#3#o(a$ o #+o!#l#zare "or'oral* ,( r+*$oarele "o(1#3##: 're3 1e " +'*rare 80.000 .+.& "Ael$ #el# " $ra(s'or$ l )# #(s$alarea 0a"$ ra$e 1e 0 r(#zor 5.000 .+. 4ol#$#"a =r ' l # 1#( "are 0a"e 'ar$e % es$e 1e a #("l 1e ,( "os$ l #+o!#l#z*r#lor "or'orale "Ael$ #el#le es$#+a$e a se a(=a?a " 1e+o($area lor. 2aloarea "Ael$ #el#lor es$#+a$e a se a(=a?a " 1e+o($area #+o!#l#z*r## es$e 1e 15.000 .+. S* se 'ro"e1eze la re$ra$*r#le 'reala!#le "o(sol#1*r##. Rezolvare: ,( s#$ a3##le 0#(a("#are #(1#v#1 ale prezentate de societatea G la 3*.*".1 imobilizarea corporalO este prezentatO la o valoare de '5.000 u.m. n vederea consolidOrii$ se includ n costul imobilizOrii cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea. :mobilizOri corporale + 0rovizioane pentru *5.000 u.m. deza ectare imobilizOri corporale !i alte aciuni legate de acestea

262. ,( " rs l e9er"#3# l # N& so"#e$a$ea % a "a'#$al#za$ "Ael$ #el# 1e 1ezvol$are ,( valoare 1e 10.000.000 .+.& a"es$ea r+@(1 s* se a+or$#zeze l#(ear& ,("e'@(1 " l #a( ar#e NIl& 'e o 'er#oa1* 1e 5 a(#. 4ol#$#"a =r ' l # 1#( "are 0a"e 'ar$e % es$e 1e a "o(s#1era "Ael$ #el#le 1e "er"e$are "Ael$ #el# ale 'er#oa1e#. 4res ' (e+ o "o$* 1e #+'oz#$ 'e 'ro0#$ 1e 16B. S* se 'ro"e1eze la re$ra$*r#le 'reala!#le "o(sol#1*r##. Rezolvare: n bilanul individual ntocmit de G$ la 3*.*".1$ sunt nscrise cheltuieli de cercetare de *0.000.000 u.m. n vederea ntocmirii situaiilor inanciare consolidate se eliminO cheltuielile de cercetare din categoria imobilizOrilor necorporale. Cenituri din producia de imobilizOri necorporale + (heltuieli de dezvoltare *0.000.000 u.m.

""

8etratarea cheltuielilor de cercetare genereazO impozite am&nate. Caloarea contabilO a imobilizOrilor necorporale 2valoarea din situaiile inanciare consolidate3 0 u.m. Haza iscalO 2valoarea din situaiile inanciare individuale ale lui G3 *0.000.000 u.m. /i erenO temporarO deductibilO *0.000.000 u.m. 7ctiv de impozit am&nat. *0.000.000 u.m. B *,% + *.,00.000 u.m. (reanO privind impozitul am&nat + Cenituri din impozitul am&nat *.,00.000 u.m.

26:. 4e($r a+or$#zarea (e# "a$e=or## 1e $#la?e& 0#l#ala % $#l#zeaz* +e$o1a 1e a+or$#zare 1e=res#v*& ,( $#+' "e 'ol#$#"a =r ' l # es$e 1e a a+or$#za a"es$e ! ( r# ,( +o1 l#(ear. %#l#ala a"A#z#3#o(ase as$0el 1e $#la?e& la 01.01.N& la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 200.000 .+. Co(1 "erea e# es$#+ase o valoare rez#1 al* ( l* s# o 1 ra$* 1e $#l#$a$e 1e 5 a(# 6(or+* 1e a+or$#zare l#(ear* 7 20B& (or+* 1e a+or$#zare 1e=res#v* 7 :0B8. 4res ' (e+ o "o$* 1e #+'oz#$ 1e 16B. S* se 'ro"e1eze la re$ra$*r#le 'reala!#le "o(sol#1*r## 'e($r e9er"#3# l N. Rezolvare: n anul 1$ amortizarea n conturile individuale ale lui G este de "00.000 u.m. B 30% + ,0.000 u.m. (on orm politicii grupului$ amortizarea utilajelor n primul an ar trebui sO ie de "00.000 u.m. B "0% + #0.000 u.m. n vederea consolidOrii$ se va aduce amortizarea la nivelul cerut de grup 2,0.000 u.m. % #0.000 u.m. + "0.000 u.m.3. 7mortizOri privind imobilizOrile corporale + (heltuieli de "0.000 u.m. eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor

nregistrarea anterioarO genereazO o di erenO temporarO impozabilO !i$ implicit$ o datorie de impozit am&nat de. "0.000 u.m. B *,% + 3."00 u.m. (heltuieli cu impozitul am&nat + /atorie de impozit am&nat 3."00 u.m.

26-. 4e($r a+or$#zarea (e# "a$e=or## 1e $#la?e& 0#l#ala % $#l#zeaz* +e$o1a 1e a+or$#zare 1e=res#v*& ,( $#+' "e 'ol#$#"a =r ' l # es$e 1e a a+or$#za a"es$e ! ( r# ,( +o1 l#(ear. %#l#ala a"A#z#3#o(ase as$0el 1e $#la?e& la 01.01.N& la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 200.000 .+. Co(1 "erea e# es$#+ase o valoare rez#1 al* ( l* )# o 1 ra$* 1e $#l# 3a3e 1e 5 a(# 6(or+* 1e a+or$#zare l#(ear* 7 20B& (or+* 1e a+or$#zare 1e=res#v* 7 :0B8. 4res ' (e+ o "o$* 1e #+'oz#$ 1e 16B. S* se 'ro"e1eze la re$ra$*r#le 'reala!#le "o(sol#1*r## 'e($r e9er"#3# l NIl& )$##(1 "* se real#zeaz* "o(sol#1area 'e !az* 1e 0l 9 r#. Rezolvare: Ca"* se real#zeaz* "o(sol#1area 'e !az* 1e 0l 9 r#& n 15l se are n vedere di erena de #".000 u.m. % #0.000 u.m. + ".000 u.m. 7mortizOri privind imobilizOrile corporale + (heltuieli ".000 u.m. de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor

nregistrarea anterioarO genereazO o di erenO temporarO impozabilO !i$ implicit$ o datorie de impozit am&nat de. ".000 u.m. B *,% + 3"0 u.m. (heltuieli cu impozitul am&nat + /atorie de impozit am&nat 3"0 u.m.

""

265. 4e($r a+or$#zarea (e# "a$e=or## 1e $#la?e& 0#l#ala % $#l#zeaz* +e$o1a 1e a+or$#zare 1e=res#v*& ,( $#+' "e 'ol#$#"a =r ' l # es$e 1e a a+or$#za a"es$e ! ( r# ,( +o1 l#(ear. %#l#ala a"A#z#3#o(ase as$0el 1e $#la?e& la 01.01.N& la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 200.000 .+. Co(1 "erea e# es$#+ase o valoare rez#1 al* ( l* )# o 1 ra$* 1e $#l#$a$e 1e 5 a(# 6(or+* 1e a+or$#zare l#(ear* 7 20B& (or+* 1e a+or$#zare 1e=res#v* 7 :0B8. 4res ' (e+ o "o$* 1e #+'oz#$ 1e 16B. S* se 'ro"e1eze la re$ra$*r#le 'reala!#le "o(sol#1*r## 'e($r e9er"#3# l NIl& )$##(1 "* se real#zeaz* "o(sol#1area 'e !az* 1e sol1 r#. Rezolvare: Ca"* se real#zeaz* "o(sol#1area 'e !az* 1e sol1 r#& retratarea amortizOrii din eBerciiul 1 trebuie contabilizatO din nou n 15l$ prin intermediul contului de rezerve$ deoarece conturile individuale transmise n iecare an societOii% mamO nu in cont de aceste corectOri. 7mortizOri privind imobilizOrile corporale 8ezerve + 8ezerve "0.000 u.m.

/atorie de impozit am&nat

5.000 u.m.

n plus$ n 15l se recunosc pe seama rezultatului di erena de amortizare a erentO eBerciiului curent !i impozitul am&nat corespunzOtor acesteia. 7mortizOri privind imobilizOrile corporale (heltuieli cu impozitul am&nat + + (heltuieli ".000 u.m. de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor /atorie de impozit am&nat 3"0 u.m.

266. O (#$a$e 1e e9'loa$are +#(#er*& "are a'l#"* IAS& a"A#z#3#o(eaz* o !a(1* $ra(s'or$oare ,( valoare 1e -.900 le#& es$#+@(1 "Ael$ #el# " 1e+o($area !e(z## 1e 500 le#. C ra$a 1e v#a3* a !e(z## $ra(s'or$oare es$e 1e 9 a(#. 2aloarea a"$ al#za$* a "Ael$ #el#lor 1e 1e+o($are es$e de 212 le#. C + se ,(re=#s$reaz* a"eas$* s#$ a3#e ,( "o($a!#l#$a$e? Rezolvare: % achiziia benzii transportoare !i includerea cheltuielilor estimate de demontare n costul imobilizOrii. "*3 :nstalaii tehnice$ mijloace de transport$ animale !i plantaii % #0# Gurnizori de imobilizOri *5*3 0rovizioane pentru deza ectare imobilizOri corporale si alte aciuni similare legate de acestea + 5.**" lei #.400 lei "*" lei

% amortizarea n iecare an de utilizare este de 5.**" lei ; 4 ani + 5,' lei. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor 5,' lei

267. O so"#e$a$eD0#l#al* % a ,(re=#s$ra$ la ,("e' $ l e9er"#3# l # ND1 "Ael$ #el# 1e "o(s$#$ #re 1e 12.000 le#& a+or$#za!#le ,( 5 a(#. ,( s"A#+!& =r ' l 'reve1e ,(re=#s$rarea a"es$or "Ael$ #el# ,( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere.

""

Se "er ,(re=#s$r*r#le 1e 're"o(sol#1are a a+or$#z*r## ,( !#la(3 l a( l # N& 1a"* se $#l#zeaz* +e$o1a 1e "o(sol#1are 'e sol1 r#. Rezolvare: Aa nivelul bilanului se e ectueazO urmOtoarele nregistrOri. % eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezervelor 2deoarece cheltuielile de constituire au ost capitalizate la nceputul anului 1%l3. 8ezerve + (heltuieli de constituire *".000 lei

% eliminarea amortizOrii cumulate nregistrate. *".000 lei ; 5 ani B " ani + #.'00 lei. 7mortizarea cheltuielilor de constituire + % 8ezerve 8ezultat % la nivelul contului de pro it !i pierdere se nregistreazO. 8ezultat + (heltuieli cu amortizarea imobilizOrilor ".#00 lei #.'00 lei ".#00 lei ".#00 lei

8etratOrile de omogenizare au consecine asupra impozitului am&nat. Caloarea contabilO a cheltuielilor de constituire + 9 Haza iscalO + -."00 lei /i erene temporare deductibile + -."00 lei 7ctiv de impozit am&nat + -."00 B *,% + *.*5" lei (ontabilizarea activului de impozit am&nat. % la nivelul bilanului. :mpozit pe pro it am&nat + % 8ezerve 8ezultat *.*5" lei -,' lei 3'# lei

% la nivelul contului de pro it si pierdere. 8ezultat + Cenit din impozitul pe pro it am&nat 3'# lei

268. O so"#e$a$eD0#l#al* % a ,(re=#s$ra$ ,( e9er"#3# l N "Ael$ #el# 1e "o(s$#$ #re 1e 12.000 le#& a+or$#za!#le ,( 5 a(#. ,( s"A#+!& =r ' l 'reve1e ,(re=#s$rarea a"es$or "Ael$ #el# ,( "o($ l 1e 'ro0#$ s# '#er1ere. Se "er ,(re=#s$r*r#le 1e 're"o(sol#1are a '*r3## (ea+or$#za$e a "Ael$ #el#lor ,( !#la(3 l e9er"#3# l # N. Rezolvare: Aa nivelul bilanului se e ectueazO urmOtoarele nregistrOri. % eliminarea cheltuielilor de constituire pe seama rezultatului 2deoarece cheltuielile de constituire au ost capitalizate la nceputul anului 13. *"* 8ezultat + "0* *".000 (heltuieli de constituire

% eliminarea amortizOrii cumulate nregistrate. "'0* + 7mortizarea cheltuielilor de constituire *"* 8ezultat ".#00

""

Aa nivelul contului de pro it !i pierdere se nregistreazO. ,RR (heltuieli dupO naturO Zi. *"* 8ezultat + ,'** ".#00 (heltuieli cu amortizarea imobilizOrilor + *"* 8ezultat *".000

269. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: 'ro0#$ (e$ ,(a#($e 1e #+'oz#$are 1.:50 le#> "Ael$ #el# " a+or$#zarea 270 le#& 1#+#( area "rea(3e# "l#e(3# 90 le#> "re)$ere "Ael$ #el# ,( ava(s :6 le#> "re)$ere 1a$or## 0 r(#zor# 120 le#> 'l*3# #+'oz#$ 'e 'ro0#$ 5-0 le#> 'l*3# 'r#v#(1: a"A#z#3#a 1e $ere( r# :00 le#& a"A#z#3#a (e# "l*1#r# -50 le#& a"A#z#3#a 1e +a)#(#& $#la?e& #(s$ala3## 120 le#> ,+'r + $ r# ,("asa$e 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# 120 le#> 1#v#1e(1e 'l*$#$e a0ere($e a"$#v#$*3## 1e 0#(a(3are :12 le#. S* se "al" leze 0l 9 r#le (e$e 1e ( +erar 'e($r "o(0or+#$a$e " IAS 7. Rezolvare: 0ro it net nainte de impozitare *.350 lei 5 (heltuieli cu amortizarea "-0 lei 5 /iminuarea creanei clieni 40 lei % (re!terea cheltuielilor n avans 3, lei 5 (re!terea datoriilor la urnizori *"0 lei % 0lOi de impozit pe pro it 5#0 lei = F ! din acti"it#ile de e$%loatare 1.2&' lei % 0lOi pentru achiziia de terenuri 300 lei % 0lOi pentru achiziia de clOdiri #50 lei % 0lOi pentru achiziia de ma!ini *"0 lei = F ! din acti"it#ile de in"esti#ii ()*+ lei 5 mprumuturi ncasate prin emisiunea de obligaiuni *"0 lei % /ividende plOtite a erente activitOii de inanare 3*" lei = F ! din acti"it#ile de ,inan#are-------------------------------(1.2 lei GluB net de trezorerie + *."5#%*4"%'-0 *4" lei 270. O so"#e$a$e v#(1e ,( a( l N ( so0$ 'e($r s +a 1e 85.000 le# )# #("l 1e ,( 0a"$ r* )# 're3 l a"$#v#$*3## 1e serv#"e 1 '* #(s$alare ,( valoare 1e 9.000 le#. A"$#v#$a$ea 1e serv#"e se real#zeaz* ,( a( l NIl. Co(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M& s* se "al" leze ve(#$ l "are a0e"$eaz* "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere al a( l # N. Rezolvare: n anul 1 se e ectueazO urmOtoarea nregistrare. #*** (lieni + % '5.000 -0-,.000 Cenituri din v&nzarea mOr urilor #-" 4.000 Cenituri nregistrate n avans a"$#v#$*3#le 1e e9'loa$are& #(ves$#3## s# 0#(a(3are& ,(

(on orm :7S *'$ veniturile sunt recunoscute ast el. % n momentul v&nzOrii$ pentru componenta so tE % pe parcursul perioadei de postgaranie 2dupO instalare3$ pentru componenta service. 271. O ,($re'r#(1ere 1e serv#"## 1e "o(s l$a(3* "o($a!#l* e0e"$ eaz* o 'res$a3#e "*$re ( "l#e($ ,( r+*$oarele "o(1#3##: 1 ra$a "o($ra"$ l # 01.08.N D :1.0:.NI1> valoarea 1ev#z l #: 20.000 le#> "os$ l $o$al es$#+a$ es$e 1e 16.000 le#. Care es$e valoarea ve(#$ l # "o($a!#l#za$ la :1.12.N "o(0or+ I AS 18 L2e(#$ r#M& )$##(1 "* 'e($r e9e" 3#a "o($ra"$ l # sDa a(=a?a$ "Ael$ #el# 1e 10.000 le#?

""

Rezolvare: n anul 1 sunt recunoscute venituri de "0.000 B *0.000;*,.000 + *".500 lei. 272. SC ABC SA 1e3#(e ( $ere( " o valoare "o($a!#l* 1e 900.000 le#. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N& $ere( l es$e reeval a$ la 1.200.000 le#. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NI:& $ere( l es$e reeval a$ la valoarea ? s$* 1e 1.100.000 le#. Co(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM& "are es$e valoarea rezerve# 1#( reeval are la s0@r)#$ l a( l # NI:? Rezolvare: Aa s &r!itul anului 1 rezerva din reevaluare este creditatO cu *."00.000 lei % 400.000 lei + 300.000 lei. "** @erenuri + *05 8ezerve din reevaluare 300.000

Aa s &r!itul anului 153 se nregistreazO un minus de valoare de *00.000 lei prin diminuarea rezervei din reevaluare. *05 8ezerve din reevaluare + "** @erenuri *00.000

Soldul rezervei din reevaluare la s &r!itul anului 153 este de "00.000 lei. 27:. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## re0er#$oare la $ra(za"3##le e0e"$ a$e 1e o ,($re'r#(1ere "o+er"#al* ,( " rs l 'er#oa1e#: sDa a"A#z#3#o(a$ $#$l r# 1e 'ar$#"#'are el#!era$e ,( 'ro'or3#e 1e 90B> 're3 l 1e " +'*rare a 0os$ 1e -0.000 .+.& 'ar$ea el#!era$* 0##(1 'l*$#$* #+e1#a$ la a"A#z#3#e> sDa e+#s la valoarea (o+#(al* o!l#=a3# (# ,( valoare 1e 20.000 .+. ,( s"A#+! l ( # $ere( 1e a"eea)# valoare> sDa ,("asa$ :2.000 .+. 1#( v@(zarea (e# #+o!#l#z*r# "or'orale> sDa e0e"$ a$ o 'la$* 1e 9.000 .+. re'reze($@(1 o ra$* 1#($rD ( "o($ra"$ 1e leas#(= 0#(a("#ar> sDa a"or1a$ (e# 0#l#ale ( ,+'r + $ 'e $er+e( l (= ,( valoare 1e 6.000 .+. I(1#"a3# "are es$e& "o(0or+ IAS 7 LS#$ a3##le 0l 9 r#lor 1e $rezorer#eM& 0l 9 l 1e ( +erar 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3##. Rezolvare: GluBul net din activitatea de investiii + 5 ncasOri din v&nzarea unei imobilizOri % 0lOi a erente titlurilor de participare + #0.000 B 40% 3,.000 % mprumut acordat unei iliale + % *0.000 u.m. 3".000 ,.000

27-. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 'e($r o #+o!#l#zare "or'oral* a"A#z#3#o(a$* la 01.01.N: 're3 1e " +'*rare 200.000 le#& $a9e va+ale 20.000 le#& re1 "ere "o+er"#al* 'r#+#$* -.000 le#& 1 ra$a 1e $#l#zare es$#+a$* 8 a(#& valoarea rez#1 al* es$#+a$* 16.000 le#& +e$o1a 1e a+or$#zare l#(ear*. ;$##(1 "* ,($re'r#(1erea a'l#"* IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM )# "* ,( " rs l a( l # NIl se +e(3#(e es$#+area 'r#v#(1 valoarea rez#1 al*& 1ar se rees$#+eaz* 1 ra$a $o$al* 1e $#l#zare la 11 a(#& s* se "al" leze "Ael$ #ala " a+or$#zarea a0ere($* a"es$ # e9er"#3# )# valoarea "o($a!#l* (e$*. Rezolvare: (ostul de achiziie al imobilizOrii + "00.000 5 "0.000 % #.000 + "*,.000 lei Caloarea amortizabilO + "*,.000 % *,.000 + "00.000 lei 7mortizarea n anul 1 + "00.000;' + "5.000 lei Caloarea rOmasO de amortizat + "00.000 % "5.000 + *-5.000 lei /urata de viaO rOmasO + *0 ani 7mortizarea n anul 15l + *-5.000;*0 + *-.500 lei

""

275. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## le=a$e 1e ( e"A#'a+e($ $eA(olo=#": "os$ 1e a"A#z#3#e -00.000 le#& 1 ra$a $#l* 1e v#a3* 10 a(#& +e$o1a 1e a+or$#zare l#(ear*. C '* 6 a(# 1e $#l#zare #+o!#l#zarea "or'oral* es$e reeval a$*& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16& " a? $or l ( # #(1#"e 'e($r a se a? (=e la "os$ l 1e ,(lo" #re& +a# ' 3#( a+or$#zarea "ores' (z*$oare 6#(1#"e 7 -8. C (os"@(1 "* ,($re'r#(1erea o'$eaz* 'e($r real#zarea s r'l s l # 1#( reeval are ,( rez l$a$ l re'or$a$ 'e +*s ra a+or$#z*r## e"A#'a+e($ l #& "al" la3# rezerva 1#( reeval are real#za$* ,( 0#e"are a(. Rezolvare: 7mortizarea anualO n primii , ani + #00.000;*0 + #0.000 lei 7mortizarea cumulatO dupO , ani + #0.000 B , + "#0.000 lei Caloarea netO contabilO dupO , ani + #00.000 % "#0.000 + *,0.000 lei Caloarea justO + *,0.000 B # + ,#0.000 lei 8ezerva din reevaluare + ,#0.000 % *,0.000 + #'0.000 lei /upO reevaluare$ amortizarea anualO + ,#0.000;# + *,0.000 lei 8ezerva din reevaluare realizatO n iecare an + #'0.000;# + *"0.000 lei$ sau *,0.000 % #0.000 + *"0.000 lei 276. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## re0er#$oare la $ra(za"3##le e0e"$ a$e 1e o ,($re'r#(1ere "o+er"#al* ,( " rs l 'er#oa1e#: sDa a"or1a$ (e# ,($re'r#(1er# aso"#a$e 1#( "a1r l =r ' l # ( ,+'r + $ 'e $er+e( l (= ,( valoare 1e 10.000 .+.> sDa e+#s )# ,("asa$ la valoarea (o+#(al* o!l#=a3# (# ,( valoare 1e 15.000 .+.> sDa e0e"$ a$ o 'la$* 1e 6.000 .+. re'reze($@(1 o ra$* 1#($rD ( "o($ra"$ 1e leas#(= 0#(a("#ar> sDa ,("asa$ s +a 1e :.000 .+. re'reze($@(1 1o!@(1a a0ere($* ( # ,+'r + $ 'e $er+e( l (= a"or1a$ (e# 0#l#ale. I(1#"a3# "are es$e& "o(0or+ IAS 7 LS#$ a3##le 0l 9 r#lor 1e $rezorer#eM& 0l 9 l 1e ( +erar 1#( a"$#v#$a$ea 1e 0#(a(3are. Rezolvare: GluBul de numerar din activitatea de inanare + 5 ncasOri din emisiunea de obligaiuni % 0lata ratei de leasing + *5.000 u.m. ,.000 u.m. 4.000 u.m.

277. O ,($re'r#(1ere 1e"#1e "a 1 ra$a 1e $#l#zare a ( # a"$#v a"A#z#3#o(a$ 'e 01.01.N s* 0#e s$a!#l#$* la 8 a(#> "os$ l 1e a"A#z#3#e al #+o!#l#z*r## res'e"$#ve es$e 1e 100.000 le#& valoarea rez#1 al* 8.000 le#. A"$#v l va 0# a+or$#za$ ,( s#s$e+ l#(ear. C '* : a(#& "o(1 "erea ,($re'r#(1er## 1e"#1e 1#+#( area 1 ra$e# 1e 0 ("3#o(are " l a( )# rees$#+area valor## rez#1 ale la 6.000 le#. S* se 1e$er+#(e "Ael$ #ala " a+or$#zarea a0ere($* a( l # NI- ,( "o(0or+#$a$e " 'reve1er#le (or+e# IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM. Rezolvare: Caloarea amortizabilO a activului + *00.000 % '.000 + 4".000 lei 7mortizarea anualO n anul 1 + 4".000;' + **.500 lei 7mortizarea cumulatO dupO 3 ani + **.500 B 3 + 3#.500 lei Caloarea rOmasO de amortizat + *00.000 % 3#.500 % ,.000 + 54.500 lei 7mortizarea anualO n anul 15# + 54.500;# + *#.'-5 lei 278. C#s' (e3# 1e 1a$ele: 'ro0#$ (e$ :.000 le#> "Ael$ #el# " a+or$#zarea 900 le#> ve(#$ r# 1#( #(ves$#3## 0#(a("#are 2.700 le#> s$o" r#: sol1 #(#3#al 10.000 le# )# 0#(al 8.000 le#> "l#e(3#: sol1 #(#3#al 6.000 le# s# 0#(al -.000 le#> 0 r(#zor#: sol1 #(#3#al 1.500 le# )# 0#(al 500 le#> #+'oz#$ 'e 'ro0#$ 1a$ora$: sol1 #(#3#al 1.:00 le# s# 0#(al 200 le#> 1#v#1e(1e 'l*$#$e le=a$e 1e e9'loa$are a0ere($e a( l # " re($ 1.000 le#. Co(0or+ IAS 7 LS#$ a3##le 0l 9 r#lor 1e $rezorer#eM& "al" la3# 0l 9 l 1e $rezorer#e 'rove(#$ 1#( e9'loa$are. Rezolvare: 8ezultat net 5 (heltuieli cu amortizarea % Cenituri din investiii inanciare 3.000 lei 400 lei ".-00 lei

"3

5 /iminuarea stocurilor 5 /iminuarea creanelor % /iminuarea urnizorilor % /iminuarea datoriei cu impozitul % /ividende plOtite legate de eBploatare = F ! din acti"it#ile de e$%loatare

".000 lei ".000 lei l .000 lei *.*00 lei *.000 lei 2.1++ lei

279. Se " (os" r+*$oarele 1a$e 'e($r ( "o($ra"$ 1e leas#(= 0#(a("#ar: valoarea ? s$* a ! ( l # :00.000 le#& valoarea a"$ al#za$* a 'l*3#lor +#(#+ale 280.000 le#& ra$a #+'l#"#$* a "o($ra"$ l # la lo"a$ar 10B 'e a(& #ar la lo"a$or 6B 'e a(& re1eve(3a a( al* 'l*$#!#l* la :1 1e"e+!r#e 70.000 le#& 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # l #a( ar#e N& ava(s la 1a$a se+D (*r## "o($ra"$ l # -0.000 le#. Care es$e valoarea 1o!@(z## )# a re" 'er*r## #(ves$#3#e# "o($a!#l#za$e la lo"a$or la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& ,( "o(0or+#$a$e " (or+a IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M? Rezolvare: /ob&nda pentru anul 1 la locator + ,% B 300.000 lei + *'.000 lei 8ecuperarea investiiei n anul 1 + -0.000 lei % *'.000 lei + 5".000 lei 280. I( r+a a 1o * reeval *r# s ""es#ve ale (e# #+o!#l#z*r# "or'orale sDa o!3#( $ r+*$oarele 1a$e: ,( e9er"#3# l N o "re)$ere 1e valoare 1e 100 le#& #ar ,( e9er"#3# l NIl o re1 "ere 1e valoare 1e 120 le#. Ce 1e$er+#(* re1 "erea 1e valoare 1e 120 le# "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM? Rezolvare: 0rima reevaluare determinO cre!terea rezervei din reevaluare pentru *00 lei. UrmOtoarea reevaluare va determina diminuarea rezervei din reevaluare eBistente de *00 lei !i nregistrarea unei cheltuieli pentru depreciere pentru "0 lei. 281. O so"#e$a$e are ,(re=#s$ra$e ve(#$ r# a( ale 1#( v@(z*r# 1e ! ( r# ,( s +* 1e 15.000 .+.& 1ar se " (oa)$e "* a'ro9#+a$#v :B 1#( ! ( r#le $ra(za"3#o(ale s ($ re$ r(a$e. Se +a# " (oa)$e "* so"#e$a$ea 'ra"$#"* ( a1aos +e1# la $o$al v@(z*r# 1e 15B 1#( 're3 l 1e v@(zare. Care vor 0# e0e"$ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M? Rezolvare: 8eturnarea unor produse nu este un motiv pentru a nu contabiliza venitul din v&nzOri. /eci se contabilizeazO venituri din v&nzOri de *5.000. 7poi societatea constituie un provizion pentru riscuri !i cheltuieli n sumO de 3% B *5% B *5.000 + ,-$5 u.m. 282. La 1a$a 1e 01.05 .N o so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ l .000 1e o!l#=a3# (# 'e($r s +* 1e 20.000 .+. es$e 'l*$#$* la 1a$a 1e :1 o"$o+!r#e a( al. ( 're3 (#$ar 1e 100 .+. Co!@(1a ,(

Care vor 0# #("#1e(3ele ,( s#$ a3##le 0#(a("#are ale e9er"#3# l # N "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M? Rezolvare: Societatea nregistreazO un venit din dob&nzi de "0.000 B ,;*" + *0.000 u.m. pentru perioada 0*.05.1% 3*.*0.1$ iar di erena de *0.000 u.m. 2dob&nda ncasatO minus venitul din dob&nzi3 reprezintO recuperarea costului de achiziie al obligaiunilor. 28:. So"#e$a$ea ABC a"A#z#3#o(eaz* ( Ao$el " 1 ra$a 1e v#a3* $#l* 1e :0 1e a(#& a+or$#za!#l l#(ear 'e($r valoarea 1e 200.000 le#. C + se vor re0le"$a& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16& "os$ r#le l$er#oare " 'r#v#re la re(ovarea e9$er#or l #& 're" + s# "ele e0e"$ a$e 'e($r e9$#(1erea Ao$el l # " ,("* 1o * e$a?e? Rezolvare: (heltuielile legate de renovarea eBteriorului care asigurO meninerea nivelului actual de per ormanO a activului a ecteazO contul de pro it si pierdere. (heltuielile de eBtindere a hotelului sunt capitalizate !i majoreazO valoarea activului. 28-. So"#e$a$ea ABC 1e3#(e ( so0$ ,( valoare 1e :0.000 .+. a"A#z#3#o(a$ ,( a( l N. La s0@r)#$ l a( l # NIl& valoarea re" 'era!#l* es$e 1e 15.000 .+.& #ar a+or$#zarea " + la$*& 1e 12.000 .+. La s0@r)#$ l a( l # NI2& valoarea

"3

re" 'era!#l* 1ev#(e 12.000 .+.& )$##(1 "* 1 ra$a 1e v#a3* $#l* ( se +o1#0#"* )# a+or$#zarea a( l # NI2 a 0os$ 1e :.000 .+. Ca"* a"$#v l ( ar 0# 0os$ 1e're"#a$& a+or$#zarea " + la$* '@(* la s0@r)#$ l a( l # NI2 ar 0# 0os$ 1e 18.000 .+. A(al#za3# e0e"$ele var#a3##lor 1e valoare "o(0or+ IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM. Rezolvare: Aa s &r!itul anului 15l valoarea netO contabilO a so tului + *'.000 u.m. Caloarea recuperabilO + *5.000 u.m. Societatea nregistreazO o depreciere de 3.000 u.m. Caloarea netO contabilO la s &r!itul anului 15" + *5.000 % 3.000 + *".000u.m. Caloarea recuperabilO + *".000 u.m. Caloarea pe care ar i avut%o activul dacO nu era depreciat + *".000 u.m. /eprecierea nu este modi icatO n eBerciiul 15". 285. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 1es're o l#(#e $eA(olo=#"* 1e e9$ra"3#e a 'e$rol l #: 're3 1e " +'*rare :00.000 .+.& "o+#s#o( va+al :B& "os$ r# ale 'ro#e"$ l # 1e a+'lasare 20.000 .+.& $ra(s'or$ 'e 'ar" rs #($er( 10.000 .+.& s"o($ 1e 1e"o($are 2B. Ce$er+#(a3# valoarea "os$ l # 1e a"A#z#3#e "o(0or+ IAS 16& P+o!#l#z*r# "or'oraleM. Rezolvare: (ostul de achiziie + 300.000 5 3% B 300.000 5 "0.000 5 *0.000 + 334.000 u.m. 286. So"#e$a$ea / a"or1* 0#l#ale# sale % 'e 01.07.N ( ,+'r + $ 1e 10.000 le# 'e o 'er#oa1* 1e - a(#& ra+! rsa!#l ,( $ra()e e=ale& " o ra$* a( al* a 1o!@(z## 1e 10B. C + va 0# a0e"$a$ "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere al a( l # N a$@$ 'e($r so"#e$a$ea /& "@$ )# 'e($r 0#l#ala sa? Rezolvare: Societatea > nregistreazO un venit din dob&nzi !i o creanO privind dob&nda de primit n sumO de *0.000 B *0% B *;" + 500 lei. Ceniturile inanciare !i implicit rezultatul inanciar al societOii > cresc cu 500 lei. Societatea G nregistreazO o cheltuialO cu dob&nda !i o datorie privind dob&nda de plOtit de 500 lei. (heltuielile inanciare ale societOii G cresc cu 500 lei$ iar rezultatul inanciar scade cu 500 lei. 287. So"#e$a$ea AL%A 1#s' (e 1e r+*$oarele #(0or+a3## " 'r#v#re la ( $#la?: % "os$ l 1e a"A#z#3#e 500.000 le# 6 $#la? l a 0os$ a"A#z#3#o(a$ la ,("e' $ l e9er"#3# l # ND28> % 1 ra$a 1e a+or$#zare es$e 1e 6 a(#> % +e$o1a 1e a+or$#zare es$e "ea l#(ear*> % valoarea rez#1 al* es$e es$#+a$* la 20.000 le#. La s0@r)#$ l "el # 1eDal $re#lea a( se rees$#+eaz* 1 ra$a $o$al* 1e $#l#zare la 5 a(#& #ar valoarea rez#1 al*& la 1-.000 le#. Cal" la3# a+or$#zarea ,( e9er"#3##le ND2& ND1 )# N ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16. Rezolvare: n eBerciiile 1%" !i 1%*$ 7AG7 nregistreazO amortizarea anualO a utilajului n sumO de '0.000 lei$ adicO 2500.000 % "0.0003 ; ,. Aa s &r!itul eBerciiului 1$ 7AG7 revizuie!te estimOrile pentru durata de utilizare a utilajului !i valoarea rezidualO a acestuia. 7mortizarea a erentO eBerciiului 1 este determinatO cu ajutorul noilor estimOri 2500.000 %*,0.000 % *#.0003 ; 3 + *0'.,,- lei. 7AG7 nregistreazO n eBerciiul 1. ,'** (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor *0'.,,-

288. %#l#ala % 1e3#(e $ere( r# a"A#z#3#o(a$e la "os$ l 1e -00.000 .+. ,( s#$ a3##le 0#(a("#are ale 0#l#ale# $ere( r#le s ($ eval a$e la "os$. 4ol#$#"a =r ' l # 1#( "are 0a"e 'ar$e % es$e 1e a reeval a $ere( r#le. 2aloarea ? s$* a $ere( r#lor a evol a$ as$0el:

"3

A( l N NIl NI2 NI:

2aloarea ? s$* -20.000 :90.000 -:0.000 --0.000

La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NI- $ere( r#le s ($ v@(1 $e. Co$a 1e #+'oz#$are es$e 1e 16B. Ce re$ra$*r# 1e o+o=e(#zare s ($ e0e"$ a$e ,( e9er"#3# l N& )$##(1 "* se $#l#zeaz* +e$o1a 'e 0l 9 r#? Rezolvare: 8etratOrile de omogenizare sunt urmOtoarele. =chipamente tehnologice + 8ezerve din reevaluare "0.000

Caloarea contabilO a terenurilor #"0.000 Haza iscalOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#00.000 /i erene temporare impozabile "0.000 /atorie de impozit am&nat. *,% B "0.000 3."00 8ezerve din reevaluare + /atorie de impozit am&nat 3."00

289. ,($re'r#(1erea BETA 0a!r#"* ( s#(= r 'ro1 s 0#(#$ 4% 'e($r "are s ($ (e"esare $re# +a$er## 'r#+e /4 l& /42 )# /4:. C#( 'ro"es l 1e 'ro1 "3#e se o!3#(& 1e ase+e(ea& ( 'ro1 s se" (1ar 4S "are 'oa$e 0# v@(1 $ 1 '* "e es$e s ' s ( # $ra$a+e($ )# ( 1e)e C& 0*r* valoare& "are es$e 1eversa$ )# =e(ereaz* "Ael$ #el# 'e($r 'reve(#rea 'ol *r## +e1# l #. 4ro"es l 1e 'ro1 "3#e se 1es0*)oar* 1 '* r+*$oarea s"Ae+*: % ,( Se"3#a l& /41 es$e 'rel "ra$* )# se o!3#(e 'ro1 s l #($er+e1#ar 4#l "are es$e $ra(s0era$ 0*r* s$o"a? ,( Se"3#a 2> % ,( Se"3#a 2& la 4#l se a1a =* /42 )# /4:& o'era3#e ,( r+a "*re#a se o!3#( 'ro1 s l 0#(#$ 4%& 'ro1 s l se" (1ar 4S )# 1e)e l C> % ,( Se"3#a :& 4S es$e $ra$a$ 'e($r a ' $ea 0# "o+er"#al#za$> % ,( Se"3#a -& C es$e s ' s ( # 'ro"es 1e e' rare ,(a#($e 1e a 0# 1eversa$. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3##: Cos$ l 'ro1 s l # #($er+e1#ar 4I 292.2-2 le# Cos$ l +a$er##lor 'r#+e "o(s +a$e es$e 1e: /2 -.000 le# /: Cos$ l +a(o'ere# 1#re"$e ,( se"3#a S2 CAel$ #el# #(1#re"$e ale se"3#e# S2 ,("or'ora!#le 2aloarea 'ro1 "3#e# ,( " rs la ,("e' $ l 'er#oa1e# 2aloarea 'ro1 "3#e# ,( " rs la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 2aloarea real#za!#l* (e$* a 'ro1 s l # se" (1ar 4S Cos$ l el#+#(*r## 1e)e l # C 6"e sDar o!3#(e ,( "o(1#3## (or+ale8 Cal" la3# "os$ l 'ro1 selor 0#(#$e "o(0or+ IAS 2 LS$o" r#M. Rezolvare: (ostul de producie se determinO dupO cum urmeazO. =lemente 0rodus intermediar 0: >aterii prime >0" >03 >anoperO directO S" %lei% Caloare 253 "4"."#" 253 #.000 253 *.500 253 "0.000 1.500 le# 20.000 le# -.871 le# 12.500 le# 27.57: le# 5.250 le# :.600 le#

"3

(heltuieli indirecte ale seciei S" ncorporabile Caloarea produciei n curs la nceputul perioadei Caloarea produciei n curs la s &r!itul perioadei Caloarea realizabilO netO a produsului secundar 0S (ostul eliminOrii de!eului / 2doar pentru cele care s%ar obine n condiii normale3 (ostul de producie al produsului init 0G 9binerea produselor inite genereazO urmOtoarea nregistrare. 3#5 0roduse inite + -** Cariaia stocurilor 305.'40

253 #.'-* 253 *".500 2%3 "-.5-3 2%3 5."50 253 3.,00 305.'40

290. So"#e$a$ea AL%A 1e3#(e ( $#la? a"A#z#3#o(a$ la "os$ l 1e 2.500 .+. )# "are la 01.01.N are o a+or$#zare " + la$* 1e 1.500 .+. Co$a 1e a+or$#zare a( al* es$e 1e 15B& #ar valoarea a+or$#za!#l* a $#la? l # es$e e=al* " "os$ l. La l # l#e N $#la? l a 0os$ avar#a$ "a r+are a ( # a""#1e($. Ceoare"e ( s ($ 1#s'o(#!#le '#esele (e"esare 'e($r aD1 re'ara& a"es$a es$e $#l#za$& 1ar la o "a'a"#$a$e re1 s*. Ca r+are a a""#1e($ l # 1 ra$a 1e $#l#$a$e r*+as* se va re1 "e la : a(#. ,( a"es$e "o(1#3##& valoarea 1e $#l#$a$e a $#la? l # es$e 1e :00 .+. <$#la? l 'oa$e 0# v@(1 $ la 're3 l 1e 100 .+. AL%A 1#s' (e 1e o o0er$* 1e a "e1a $#la? l 'e($r s +a 1e :20 .+. la s"A#+! " ( $#la? (o al "*r # "os$ es$e 1e :.000 .+. /a(a=e+e($ l so"#e$*3## AL%A ( 1ore)$e s* s"A#+!e $#la? l " ( l (o 1eoare"e ( "re1e "* 'e $er+e( l (= va e9#s$a "erere 'e($r 'ro1 sele o!3#( $e " a? $or l a"es$ #a. Care s ($ ,(re=#s$r*r#le e0e"$ a$e 1e so"#e$a$ea AL%A ,( a( l N "o(0or+ IAS 16 )# IAS :6? Rezolvare: 7mortizarea pe perioada 0*.0* .1%0*.0-.1 este de ".500 B *5% B *;" + *'-$50 u.m.. ,'** + "'*3 *'-$50

(a urmare a accidentului utilajul ar putea i depreciat$ motiv pentru care la l iulie 1 se e ectueazO testul de depreciere. Caloarea netO contabilO + ".500 % *.500 % *'-$50 + '*"$50 u.m. 9 estimare realistO a valorii juste este de *00 u.m. deoarece societatea 7AG7 nu dore!te sO realizeze schimbul. Caloarea recuperabilO a utilajului este de 300 u.m. /eprecierea constatatO + '*"$50 % 300 + 5*"$50 u.m.. ,'*3 + "4*3 5*"$50

7mortizarea pentru perioada 0*.0-.1%3*.*".1 este de 300;3 B *;" + 50 u.m.. ,'** + "'*3 50

291. La :1.12.N so"#e$a$ea .A/A 1e$er+#(* valoarea re" 'era!#l* 'e($r ( $#la? 'e "are #($e(3#o(eaz* s*D1 "e1eze la 15.000 le#& "os$ l a"es$ #a 0##(1 1e 20.000 le#. 4o$r#v#$ (or+e# IAS :6& .A/A ,(re=#s$reaz* la a"eas$* 1a$* o a? s$are 'e($r 1e're"#erea $#la? l # ,( valoare 1e 5.000 le#. 4e 15 0e!r ar#e NIl& .A/A v#(1e $#la? l la 10.000 le#. .A/A $re! #e sa ( s* a? s$eze s#$ a3##le 0#(a("#are ale e9er"#3# l # N? Ce "e? Rezolvare: 0reul de v&nzare obinut pe utilaj con irmO valoarea recuperabilO a acestuia. /ecizia de a ceda utilajul usese luatO nainte de 3*.*".1$ iar scOderea preului re lectO condiii eBistente nainte de data bilanului. 7AG7 contabilizeazO ajustarea pentru deprecierea utilajului. ,'*3 + "4*3 5.000

292. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # ND1& so"#e$a$ea AL%A a "las#0#"a$ ( $#la? "a 1e3#( $ ,( ve1erea v@(z*r##. La 1a$a "las#0#"*r##& $#la? l avea o valoare !r $* 1e 102.000 le#& a+or$#zare " + la$* 1e 20.000 le#& 1 ra$* 1e v#a3* $#l* r*+as* 1e 8 a(# )# o valoare rez#1 al* 1e 2.000 le#. 2aloarea ? s$* +a# ' 3#( "Ael$ #el#le 1e "es# (e es$e la s0@r)#$ l

"3

e9er"#3# l # ND1 1e 78.000 le#. La l se'$e+!r#e N $#la? l ,("e$eaz* a +a# 0# "las#0#"a$ "a 1e3#( $ ,( ve1erea v@(z*r## )# are o valoare re" 'era!#l* 1e 70.000 le#. Ce ,(re=#s$rare se e0e"$ eaz* la l se'$e+!r#e N& "o(0or+ I%RS 5? La "e valoare va 0# eval a$ $#la? l? Rezolvare: Aa s &r!itul eBerciiului 1%* se nregistreazO o pierdere de valoare pentru utilaj de #.000 lei. Utilajul nceteazO sO mai ie amortizat. Aa l septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre. % '".000 % 2'".000 % ".0003 ; ' B ';*" + -5.333 lei !i % -0.000 lei. Societatea 7AG7 nregistreazO pierderea de valoare ast el. ,'*3 + "4*3 '.000 (heltuieli de eBploatare 7justOri privind provizioanele pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor tehnologice imobilizOrilor 29:. C#s' (e+ 1e r+*$oarele #(0or+a3## " 'r#v#re la so"#e$a$ea AL%A 6s +ele s ($ e9'r#+a$e ,( le#8: ve(#$ r# 1#( v@(zarea 'ro1 selor 0#(#$e 50.000& ve(#$ r# 1#( v@(zarea se+#0a!r#"a$elor :0.000& T2A "ole"$a$* 19.200& ve(#$ r# 1#( s !ve(3## 1e e9'loa$are a0ere($e "#0re# 1e a0a"er# 12.000& #($r*r# 1e 'ro1 se 0#(#$e 77.000& #e)#r# 1e 'ro1 se 0#(#$e 58.000& "Ael$ #el# " +a$er##le 'r#+e )# +a$er#alele "o(s +a!#le :2.000& "Ael$ #el# " 'erso(al l 18.000& "Ael$ #el# " 1o!@(z#le 7.500& ve(#$ r# 1#( 'ar$#"#'*r## la so"#e$*3#le aso"#a$e 8.700& ve(#$ r# 1#( 1#0ere(3e 1e " rs val $ar 18.000& "Ael$ #el# " 1#0ere(3ele 1e " rs val $ar 16.500& "Ael$ #el# " a+e(z# )# 'e(al#$*3# 1.000& "Ael$ #el# " serv#"## 'res$a$e 1e $er3# 10.000& ve(#$ r# 1#( s !ve(3## a0ere($e +a$er##lor 'r#+e 2.500& "Ael$ #el# " re1eve(3e )# "A#r## 1.500& "Ael$ #el# " a+or$#zarea #+o!#l#z*r#lor "or'orale 22.000& "Ael$ #ala " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ 2.752. S$r "$ ra "os$ l # 1e 'ro1 "3#e es$e r+*$oarea: Ele+e($e /a$er## 'r#+e )# +a$er#ale "o(s +a!#le CAel$ #el# " 'erso(al l CAel$ #el# " a+or$#zarea CAel$ #el# " serv#"##& 'res$a3## e9$er(e To$al CAel$ #el# a1+#(#s$ra$#ve 6s +ele s ($ e9'r#+a$e ,( le#8: K "Ael$ #el# " re1eve(3e& "A#r## 1.500> K "Ael$ #el# " 'erso(al l :.000> K "Ael$ #el# " a+or$#zarea #+o!#l#z*r#lor "or'orale 2.000. Cal" la3# "os$ l v@(z*r#lor )# "Ael$ #el#le a1+#(#s$ra$#ve "o(0or+ IAS 1. Rezolvare: (ostul v&nzOrilor reprezintO ie!irile de produse inite n decursul perioadei. Structura costului de producie prezentatO n teBtul aplicaiei se re erO la produsele inite obinute n decursul perioadei. (ostul v&nzOrilor + 5'.000 lei (heltuielile administrative + *.500 5 3.000 5 ".000 + ,.500 lei 29-. ,($re o so"#e$a$e AL%A 6lo"a$or8 )# so"#e$a$ea BETA 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0#(a(3are " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # l #a( ar#e e9er"#3# l N> 1 ra$a "o($ra"$ l # - a(#> v*rs*+@($ l #(#3#al 2.000 le#> s ($ 'rev*z $e - ra$e 1e 500 le#& 'l*$#!#le ,( l$#+a z# a a( l #> o'3# (ea 1e " +'*rare se e9er"#$* la 're3 l 1e -00 le#> valoarea rez#1 al* a a"$#v l # es$e 600 le#> ra$a #+'l#"#$* a 1o!@(z## a( ale "al" la$* 1e lo"a$ar 10B. Cal" la3# valoarea a"$ al#za$* a 'l*3#lor +#(#+ale 1e leas#(=. Rezolvare: n calculul valorii actualizate a plOilor minimale se ine cont numai de luBurile de numerar sigure$ adicO avansul plOtit$ ratele anuale !i preul a erent opiunii de cumpOrare. Dle#D 2alor# :2.000 15.000 20.000 10.000 77.000

"3

+3.'5'$*3 lei 295. ,($re o so"#e$a$e AL%A 6lo"a$or8 )# so"#e$a$ea BETA 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0#(a(3are " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # l #a( ar#e e9er"#3# l N> 1 ra$a "o($ra"$ l # : a(#> 1 ra$a 1e v#a3* a ! ( l # 8 a(#> v*rs*+@($ l #(#3#al 2.000 le#> s ($ 'rev*z $e : ra$e 1e 100.000 le#& 'l*$#!#le ,( l$#+a z# a a( l #> 'os#!#l#$a$ea e9er"#$*r## (e# o'3# (# 1e " +'*rare la s0@r)#$ l a( l # : la 're3 l 1e 20.000 le#> valoarea ? s$* a ! ( l # la 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # 280.7:8 le#> valoarea rez#1 al* a a"$#v l # es$e -0.000 le#> ra$a #+'l#"#$* a 1o!@(z## a( ale "al" la$* 1e lo"a$ar 10B. 4re"#za3#& "o(0or+ I AS 17& ,(re=#s$rarea "o($a!#l* e0e"$ a$* 1e lo"a$ar. Rezolvare:

a3 (alculul C70>A.

b3 (on orm :7S *-$ locatarul contabilizeazO activul nchiriat la valoarea cea mai micO dintre valoarea justO a bunului !i valoarea actualizatO a plOilor minimale. >in 2"'0.-3' leiE ",5.-** lei3 + ",5.-** lei 7ctiv + /atorii din contracte ",5.-** de locaie% inanare

296. ,($re o so"#e$a$e AL%A 6lo"a$or8 )# so"#e$a$ea BETA 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0#(a(3are " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # :0 # (#e e9er"#3# l N> 1 ra$a "o($ra"$ l # : a(#> 1 ra$a 1e v#a3* a ! ( l # 8 a(#> v*rs*+@($ l #(#3#al 7.000 le#> s ($ 'rev*z $e : ra$e 1e 150.000 le#& 'l*$#!#le ,( l$#+a z# serv#"# l # 0#(a("#ar> 'os#!#l#$a$ea e9er"#$*r## (e# o'3# (# 1e " +'*rare la s0@r)#$ l a( l # : la 're3 l 1e :0.000 le#> valoarea ? s$* a ! ( l # la 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # -17.59- le#> valoarea rez#1 al* a a"$#v l # es$e 50.000 le#> ra$a #+'l#"#$* a 1o!@(z## a( ale "al" la$* 1e lo"a$ar 10B. E9#s$* o "er$#$ 1#(e "* la s0@r)#$ l "o($ra"$ l # lo"a$ar l va 1eve(# 'ro'r#e$ar> +e$o1a 1e a+or$#zare es$e l#(ear*. Co(0or+ I AS 17& 're"#za3# "are es$e +*r#+ea a+or$#z*r## a( l # N )# 1e "*$re "#(e va 0# a"eas$a ,(re=#s$ra$*. Rezolvare: a3 :7S *- precizeazO. 3n situaiile financiare ale locatarului, pentru fiecare e!erciiu contabil, un contract de locaie finanare genereaz o c4eltuial privind amortizarea activului si o c4eltuial financiar5. /eci amortizarea va i nregistratO de cOtre locatar. b3 (alculul C70>A.

c3 (on orm :7S *-$ locatarul contabilizeazO activul nchiriat la valoarea cea mai micO dintre valoarea justO a bunului !i valoarea actualizatO a plOilor minimale. >in 2#*-.54# leiE #0".5,- lei3 + #0".5,- lei

"3

d3 Caloarea amortizabilO + (ostul % Caloarea rezidualO + #0".5,- lei % 50.000 lei + 35".5,- lei e3 (on orm : 7S *-$ bunul nchiriat este amortizat pe durata de utilizare dacO eBistO certitudinea cO locatarul va deveni proprietar la s &r!itul contractului$ n caz contrar$ amortizarea se va calcula pe perioada cea mai scurtO dintre durata de utilitate !i durata contractului$ n acest caz activul se va amortiza pe durata de utilizare de ' ani.

"3

7mortizarea anului 1

297. I($re o so"#e$a$e AL%A 6lo"a$or8 s# so"#e$a$ea BETA 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0#(a(3are " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # l #a( ar#e e9er"#3# l N> 1 ra$a "o($ra"$ l # : a(#> 1 ra$a 1e v#a3* a ! ( l # 8 a(#> s ($ 'rev*z $e : ra$e 1e 200.000 le#& 'l*$#!#le ,( l$#+a z# a a( l #> 'os#!#l#$a$ea e9er"#$*r## (e# o'3# (# 1e " +'*rare la s0@r)#$ l a( l # : la 're3 l 1e 60.000 le#> valoarea ? s$* a ! ( l # la 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # -61.806 le#> valoarea rez#1 al* a a"$#v l # es$e 70.000 le#> ra$a #+'l#"#$* a 1o!@(z## a( ale "al" la$* 1e lo"a$ar 20B. 4reze($a3#& "o(0or+ IAS 17& la s0@r)#$ l a( l # N& e9$ras l 1#( s#$ a3##le 0#(a("#are ale lo"a$ar l #. Rezolvare: a3 (alculul C70>A.

+#5,.0*4 lei b3 (on orm :7S *-$ locatarul contabilizeazO activul nchiriat la valoarea cea mai micO dintre valoarea justO a bunului !i valoarea actualizatO a plOilor minimale. >in 2#,*.'0, leiE #5,.0*4 lei3 + #5,.0*4 lei c3 (on orm :7S *-$ n situaiile inanciare ale locatarului$ plOile n numele locaiei trebuie sO ie repartizate n douO componente. cheltuiala inanciarO !i amortizarea soldului datoriei$ ast el. /ata GluB de /ob&nzi 8ambursarea capitalului (apital rOmas trezorerie datorat 0*.0*.1 #5,.0*4 3*.*".1 3*.*".15* 3*.*".15" @otal "00.000 "00.000 ",0.000 ,,0.000 #5,.0*4B"0% + 4*."0# "00.000%4*."0# + *0'.-4, 3#-.""3 B "0% + ,4.##5 "00.000 % ,4.##5 + *30.555 "*,.,,' B "0% + #3.33# ",0.000%#3.33# + "*,.,,' "03.4'3 #5,.0*4 #5,.0*4%*0'.-4, + 3#-.""3 3#-.""3%*30.555 + "*,.,,' 0

d3 Caloarea amortizabilO + #5,.0*4 lei % -0.000 lei + 3',.0*4 lei

7mortizarea anului 1 *. Aa data ncheierii contractului. 7ctiv + /atorii din contracte de locatie% inanare #5,.0*4 lei

". 0lata redevenei la 3*.*".1. % + /atorii din contracte de locaie% inanare (heltuieli cu dob&nzi 3. 7mortizarea anului 1. (heltuieli cu amortizarea + 7mortizarea activului #'."5" lei (onturi la bOnci "00.000 lei *0'.-4, lei 4*."0# lei

3 Aa s &r!itul anului 1$ n situaiile inanciare ale locatarului igureazO.

"3

K n bilan. activ la valoarea netO contabilO + #5,.0*4 lei % #'."5" lei + #0-.-,- leiE datorii din contracte de locatie% inanare + #5,.0*4 lei % *0'.-4, lei + 3#-.""3 leiE K n contul de pro it !i pierdere. cheltuieli inanciare$ respectiv cheltuieli cu dob&nzi 4*."0# leiE cheltuieli cu amortizarea #'."5" lei. 298. Se " (os" r+*$oarele 1a$e 'e($r ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0#(a(3are: 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # l #a( ar#e e9er"#3# l N> 1 ra$a "o($ra"$ l # : a(#> 1 ra$a 1e v#a3* a ! ( l # 8 a(#> v*rs*+@($ l #(#3#al 2.000 le#> s ($ 'rev*z $e : ra$e 1e 100.000 le#& 'l*$#!#le ,( l$#+a z# a a( l #> 'os#!#l#$a$ea e9er"#$*r## (e# o'3# (# 1e " +'*rare la s0@r)#$ l a( l # : la 're3 l 1e 20.000 le#> valoarea ? s$* a ! ( l # la 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l # 280.7:8 le#> valoarea a"$ al#za$* a 'l*3#lor +#(#+ale 1e leas#(= 265.711 le#> valoarea rez#1 al* a a"$#v l # es$e -0.000 le#> ra$a #+'l#"#$* a 1o!@(z## a( ale "al" la$* 1e lo"a$ar 10B. Care es$e valoarea 1o!@(z## s# a ra+! rs*r## 'r#v#(1 "a'#$al l 1a$ora$& "o($a!#l#za$e la lo"a$ar la ,("A#1erea e9er"#3# l # N& ,( "o(0or+#$a$e " IAS 17? Rezolvare: a3 (on orm :7S *-$ locatarul contabilizeazO activul nchiriat la valoarea cea mai micO dintre valoarea justO a bunului !i valoarea actualizatO a plOilor minimale. >in 2"'0.-3' leiE ",5.-** lei3 + ",5.-** lei b3 (on orm :7S *-$ n situaiile inanciare ale locatarului plOile n numele locaiei trebuie sO ie repartizate n douO componente. cheltuiala inanciarO !i amortizarea soldului datoriei$ ast el. /ata 0*.0*.1 0*.0*.1 3*.*".1 @otal la 3*.*".1 7vans ".000 *00.000 ",3.-**B*0% + ",.3-* ",.3-* ".000 *00.000%",.3-* + -3.,"4 ".000 5 -3.,"4 + -5.,"4 GluB de trezorerie /ob&nzi 8ambursarea capitalului datorat (apital rOmas ",5.-** ",5.-**%".000 + ",3.-** ",3.-**%-3.,"4 + *40.0'"

299. So"#e$a$ea A 1e3#(e 70B 1#( a"3# (#le (e# so"#e$*3# B& "are 1e3#(e -0B 1#( a"3# (#le so"#e$*3## C: ( e9#s$* a"3# (# 0*r* 1re'$ 1e vo$.

Cal" la3# 'ro"e($a?ele 1e "o($rol )# 1e #($eres 'e "are so"#e$a$ea A le are ,( so"#e$a$ea C. Rezolvare: L 4ro"e($a? 1e "o($rol: Societatea 7 deine direct n H un procent majoritar de -0% !i indirect n ( un procent de #0%$ deoarece deine asupra lui H un control eBclusiv !i implicit o va controla !i pe ( n proporie de #0%. II. 4ro"e($a? 1e #($eres: Societatea 7 are un procentaj de interes n H de -0%. Societatea 7 are un procentaj de interes n ( de -0% B #0% + "'%. :00. So"#e$a$ea A 1e3#(e 20B 1#( a"3# (#le (e# so"#e$*3# B& "are 1e3#(e 90B 1#( a"3# (#le so"#e$*3## C: ( e9#s$* a"3# (# 0*r* 1re'$ 1e vo$.

Cal" la3# 'ro"e($a?ele 1e "o($rol )# 1e #($eres 'e "are so"#e$a$ea A le are ,( so"#e$a$ea C. Rezolvare:

"3

I. 4ro"e($a? 1e "o($rol: Societatea 7 nu controleazO n mod eBclusiv societatea H$ deci procentul de control deinut direct n H este de "0%$ iar indirect n ($ de 0%. II. 4ro"e($a? 1e #($eres: Societatea 7 are un procentaj de interes n ( de "0% B 40% + *'%. :01. Le=*$ r#le 1#($re 'a$r so"#e$*3# se 'rez#($* as$0el:

Cal" la3# 'ro"e($a?ele 1e "o($rol )# 1e #($eres 'e "are so"#e$a$ea A le are ,( so"#e$*3#le B& C )# C. 8ezolvare. So"#e$a$ea A ,( B ,( C ,( C Ce "o($rol 60B 70B 90B 4ro"e($a? Ce #($eres 60B 60B 9 70B 7 -2B -2B 9 90B 7 :7&8B

:02. Le=*$ r#le 1#($re $re# so"#e$*3# se 'rez#($* as$0el.

Cal" la3# 'ro"e($a?ele 1e "o($rol )# 1e #($eres 'e "are so"#e$a$ea A le are ,( so"#e$a$ea C. Rezolvare: Societatea 7 n H n ( /irect :ndirect prin H @otal n ( /e control -0% *0% '0% *0% 5 '0% + 40% 0rocentaj /e interes -0% *0% -0% B '0% + 5,% *0% 5 5,% + ,,%

:0:. Le=*$ r#le 1#($re $re# so"#e$*3# se 'rez#($* as$0el:

Cal" la3# 'ro"e($a?ele 1e "o($rol )# 1e #($eres 'e "are so"#e$a$ea A le are ,( so"#e$a$ea C. Rezolvare:

"#

Societatea 7 /e control n H n ( /irect :ndirect prin H @otal n ( #0% % #0% "0%

0rocentaj /e interes "0%

#0% "0% B 50% + *0% #0% 5 *0% + 50%

:0-. La 1a$a 1e l #a( ar#e a( l N& o so"#e$a$e "o+er"#al* (o D,(0,#(3a$*& s'e"#al#za$* ,( 'ro1 "3#a "#o"ola$e#& a #+'or$a$ ( e"A#'a+e($ ,( valoare 1e 500.000 .+.& $a9e va+ale 5.000 .+.& "o+#s#o( va+al 500 .+.& T2A 'l*$#$* ,( va+* l .200 .+.& ra!a$ 'r#+#$ 1e la 0 r(#zor 2.000 .+. ,( ve1erea a"A#z#3#e#& so"#e$a$ea a s 'or$a$ r+*$oarele "os$ r# s 'l#D +e($are: "os$ r# 1e $ra(s'or$ :6.000 .+.& "os$ r# 1e #(s$alare -9.000 .+.& "os$ r# =e(erale 1e a1+#(#s$ra3#e 6.000 .+.& "Ael$ #el# " re"la+a 20.000 .+.& o(orar##le arA#$e"3#lor "are #(s$aleaz* e"A#'a+e($ l 18.000 .+. 4er#oa1a 1e #(s$alare )# +o($are a 1 ra$ 1o * l (#& #ar 'e($r a a1 "e e"A#'a+e($ l ,( "o(1#3##le 1e 0 ("3#o(are sDa e0e"$ a$ "os$ r# ,( valoare 1e -2.000 .+. Cos$ r#le le=a$e 1e ,("e'erea $#l#z*r## (o l # e"A#'a+e($ 25.000 .+. Cos$ r#le 1e $es$are a 0 ("3#o(*r## "ore"$e a a"$#v l # 12.000 .+.& #ar ,("as*r#le (e$e 'rove(#$e 1#( v@(zarea "#o"ola$elor 'ro1 se la $es$area e"A#'a+e($ l # 2.000 .+. ,( 'r#+ele - l (# "a($#$a$ea 1e "#o"ola$* 'ro1 s* a 0os$ 0oar$e +#"*& =e(er@(1 o '#er1ere #(#3#al* 1#( e9'loa$are 1e :0.000 .+. Ca a$are& so"#e$a$ea sDa Ao$*r@$ s* #($ro1 "* ( (o sor$#+e($& "os$ r#le 0##(1 1e 1:.000 .+. Cos$ r#le 1e 1e+o($are es$#+a$e re" (os" $e 'r#($rD ( 'rov#z#o( se r#1#"* la 25.000 .+. Cal" la3#& "o(0or+ I AS 16& "os$ l s# 're"#za3# ,(re=#s$rarea "o($a!#l* le=a$* 1e a"A#z#3#e. Rezolvare: 0re de cumpOrare 500.000 u.m. 5 @aBe vamale 5.000 u.m. 5 (omision vamal 500 u.m. % 8abat primit 5 (osturi de livrare 5 (osturi de instalare 5 9norariile arhitecilor care instaleazO echipamentul *'.000 u.m. 5 (osturi necesare pentru a aduce echipamentul n stare de uncionare 5 (osturile de testare a noului echipament mai puin ncasOrile nete provenite din v&nzarea produselor obinute 2*".000 u.m. % ".000 u.m.3 *0.000 u.m. 5 (osturile estimate cu demontarea activului + (9S@ % nregistrarea achiziiei. "*3* + % #0# *5*3 ##, ,'3.500 u.m. ,53.000 u.m. "5.000 u.m. 5.500 u.m.

%".000 u.m. 3,.000 u.m. #4.000 u.m. #".000 u.m. "5.000 u.m. ,'3.500 u.m.

:05. So"#e$a$ea AL%A or=a(#zeaz* e9" rs## " +#(#aero(ave ,($re 1o * s$a3# (# $ r#s$#"e. Ea a"A#z#3#o(eaz* o aero(av* la 're3 l 1e 500.000 le#& " 1 ra$a 1e v#a3* 1e 50 a(#. <( s'e"#al#s$ ,( 1o+e(# l aer#a( es$#+eaz* o re'ara3#e "a'#$al* "are are lo" la 0#e"are 15 a(# )# 'res ' (e ,(lo" #rea +o$or l # 'r#("#'al. 4re3 l ( # +o$or es$e 1e 150.000 le#. Co($a!#l#za3#& "o(0or+ IAS 16& a"A#z#3#a )# a+or$#z*r#le "ores' (z*$oare. Rezolvare: a3 7eronava va i recunoscutO la costul de achiziie mai puin costul motorului$ care va i recunoscut separat$ respectiv 500.000 lei % *50.000 lei + 350.000 lei. "*33 + #0# 350.000 lei

"#

"*3* + #0# *50.000 lei b3 7mortizarea aeronavei !i a motorului se va calcula pe perioade di erite$ respectiv 50 ani si *5 ani$ adicO 350.000 lei. 50 ani + -.000 lei pentru aeronavO$ !i *50.000 lei. *5 ani + *0.000 lei pentru motor. ,'** ,'** + + "'*3 "'*3 -.000 lei *0.000 lei

:06. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* o "l*1#re la "os$ l 1e 800.000 le#. Co(s l$a($ l #+o!#l#ar es$#+eaz* 1 ra$a 1e v#a3* $#l* a "l*1#r## la 25 a(#. Ce ase+e(ea& el es$#+eaz* "* 're3 l a"$ al 1e v@(zare 'e($r o "l*1#re s#+#lar* " o ve"A#+e 1e 25 a(# es$e 290.000 le#& "Ael$ #el#le " "e1area 100.000 le#. Cal" la3#& "o(0or+ I AS 16& a+or$#zarea a( al*. Rezolvare: (ost de achiziie Caloarea rezidualO + 0reul actual de v&nzare pentru o clOdire similarO cu o vechime de "5 ani %(heltuielile cu cedarea Caloarea amortizabilO + (ostul % Caloarea rezidualO /urata de viaO utilO 7mortizarea anualO + ,*0.000 lei . "5 ani '00.000 lei "40.000 lei %*00.000 lei + *40.000 lei '00.000 lei %*40.000 lei + ,*0.000 lei "5 ani "#.#00 lei

:07. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* o "l*1#re la "os$ l 1e 800.000 le#. Co(s l$a($ l #+o!#l#ar es$#+eaz* 1 ra$a 1e v#a3* $#l* a "l*1#r## la 25 a(#& #ar 0#r+a a($#"#'eaz* v@(zarea "l*1#r## 1 '* 5 a(#. 4re3 l a"$ al 1e v@(zare 'e($r o "l*1#re s#+#lar* " o ve"A#+e 1e 5 a(# es$e 290.000 le#. Cal" la3#& "o(0or+ I AS 16& a+or$#zarea a( al*. Rezolvare: (ost de achiziie Caloarea rezidualO + 0reul actual de v&nzare pentru o clOdire similarO cu o vechime de 5 ani Caloarea amortizabilO + (ostul % Caloarea rezidualO /urata de viaO utilO 7mortizarea anualO + 5*0.000 lei . 5 ani '00.000 lei "40.000 lei '00.000 lei %"40.000 lei + 5 *0.000 lei 5 ani *0".000 lei

:08. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* o "l*1#re la "os$ l 1e 800.000 le#. Co(s l$a($ l #+o!#l#ar es$#+eaz* 1 ra$a 1e v#a3* $#l* a "l*1#r## la 25 a(#& #ar 0#r+a a($#"#'eaz* v@(zarea "l*1#r## 1 '* 5 a(#. 2aloarea 1e '#a3* a "l*1#r## 'es$e 5 a(# es$e 90.000 le#& ra$a a( al* 1e "re)$ere a 're3 r#lor l B. Cal" la3#& "o(0or+ IAS 16& a+or$#zarea a( al*. Rezolvare: (ost de achiziie Caloarea rezidualO + Caloarea de piaO actualizatO n uncie de indicele de in laie Caloarea amortizabilO + (ostul % Caloarea rezidualO /urata de viaO utilO 7mortizarea anualO + -*#.3,' lei . 5 ani '00.000 lei %'5.,3" lei + -*#.3,' lei 5 ani *#".'-# lei '00.000 lei

:09. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* ( s#s$e+ 1e aer#s#re la "os$ l 1e 500.000 le#. Co(0or+ "*r3## $eA(#"e& a"es$a es$e =ara($a$ 'e($r 200.000 ro$a3##. N +*r l 1e ro$a3## ,( 'r#+ele l (# 1e 0 ("3#o(are es$e: l (a l 7 1.200 ro$a3##> l (a 2 7 1.500 ro$a3##> l (a : 7 2.100 ro$a3##> l (a - 7 2.500 ro$a3##> l (a 5 7 :.000 ro$a3##. Cal" la3#& "o(0or+ IAS 16& +*r#+ea a+or$#z*r## " + la$e. Rezolvare: 1umOr de rotaii + *."00 5 *.500 5 ".*00 5 ".500 5 3.000 *0.300 rotaii

"#

1umOr total de rotaii con orm cOrii tehnice Uzura sistemului de aerisire. *0.300 rotaii . "00.000 rotaii Caloarea amortizabilO 7mortizarea cumulatO + 0$05*5 B 500.000 lei

"00.000 rotaii 0$05*5 500.000 lei "5.-50 lei

:10. <( $#la? a 0os$ a"A#z#3#o(a$ la valoarea 1e 200.000 .+.& la 1a$a 1e l #a( ar#e 2008& 1 ra$a 1e v#a3* $#l* 5 a(#& valoare rez#1 al* ( l*. C ra$a 1e v#a3* $#l* r*+as* a 0os$ rev#z #$* la 7 a(# la 1a$a 1e :1 1e"e+!r#e 2010. Cal" la3#& "o(0or+ I AS 16& a+or$#zarea a0ere($* a( l # 2010. Rezolvare: *. 7mortizarea anualO pentru anul "00' + "00.000 u.m. ; 5 ani + #0.000 u.m. ". 7mortizarea anualO pentru anul "004 + "00.000 u.m. ; 5 ani + #0.000 u.m. 3. n cazul de aO$ estimarea duratei de viaO utile este de - ani la data de 3* decembrie "0*0. /ar aceastO in ormaie se va utiliza pentru a contabiliza )# "Ael$ #ala a( l # " re($& a1#"* 2010. 0rin urmare$ durata de viaO utilO rOmasO + - ani 5 l an 2anul "0*03 + ' ani. Caloarea rOmasO 2netO contabilO3 la 3* decembrie "004 + "00.000 u.m. % '0.000 u.m. + *"0.000 u.m. /urata de viaO utilO rOmasO stabilitO anterior + ' ani. (heltuiala cu amortizarea anualO + *"0.000 u.m. ; ' ani + *5.000 u.m. :11. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* 20 Aa 1e $ere( la "os$ l 1e 500.000 le#. La 1a$a a"A#z#3#e# sDa e0e"$ a$ l "r*r# 1e res$a rare a a+'lasa+e($ l # ,( ve1erea 'la($*r## (e# " l$ r# 1e 'e'e(#& "os$ l l "r*r#lor 0##(1 80.000 le#. So"#e$a$ea es$#+eaz* "* 'es$e 5 a(# va e0e"$ a o ro$a3#e a " l$ r#lor& r+@(1 a " l$#va ro)##. Ca r+are a v@(z*r## 'e'e(#lor& 'ro0#$ l so"#e$*3## va "re)$e " -B ,( r+*$or## 5 a(#. Co($a!#l#za3#& "o(0or+ IAS 16& a"A#z#3#a )# a+or$#zarea. Rezolvare: % achiziia terenului. "*** + #0# % recunoa!terea costurilor cu restaurarea amplasamentului. "**" + #0#

500.000 lei '0.000 lei

% amortizarea costurilor de restaurare a amplasamentului pe perioada de cre!tere a bene iciilor. '0.000 lei. 5 ani + *,.000 lei. ,'** + "'** *,.000 lei

:12. O ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele $ra(za"3##: 1. v#(1e ( # "l#e($& 'e 1a$a 1e O l .01 .N& +*r0 r# ,( valoare 1e 100 le#& "o(1#3##le 1e 'la$* 0##(1: 10B 1#( 're3 se 'l*$e)$e ,( +o+e($ l v@(z*r##& 50B 1#( 're3 se va 'l*$# 1 '* ( a( 1e la v@(zare& #ar -0B& 1 '* 2 a(# 1e la v@(zare. Se es$#+eaz* "* ,( a"el +o+e($ "l#e($ l ar ' $ea o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 1e 'e '#a3a 0#(a("#ar* la o ra$* a 1o!@(z## 1e 60B> v#(1e " ,("asare ,( "o($ l " re($ ( 'ro=ra+ #(0or+a$#" 'e($r s +a 1e 2.000 le# #("l z@(1 ,( 0a"$ r* )# 're3 l a"$#v#$*3## 1e serv#"e 1 '* #(s$alare ,( valoare 1e 150 le#> a"$#v#$a$ea 1e serv#"e se real#zeaz* $#+' 1e : a(# ,("e'@(1 " a( l N.

2.

S* se "o($a!#l#zeze $ra(za"3##le "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: *. @ranzacia *. *.*. (alculul valorii juste. Caloarea justO a veniturilor +

"#

/i erena dintre valoarea justO si valoarea nominalO reprezintO un venit nec&!tigat de. *00 lei % 5,$'-5 lei + #3$*"5 lei. #*** + % -0#-R *00 lei 5,$'-5 lei #3$*"5 lei

*.". Aa s &r!itul eBerciiului 1$ o parte din veniturile nec&!tigate sunt nregistrate ca venituri din dob&nzi 225,$'-5 lei % *0 lei3 B ,0% + "'$*"5 lei3. #-R ". @ranzacia ". ".*. :n momentul v&nzOrii. 5*"* + % -5'3 #-" ".*50 lei ".000 lei *50 lei + -,, "'$*"5 lei

".". ncep&nd cu anul 1$ timp de trei ani se recunoa!te venitul din lucrOri eBecutate !i servicii prestate pe baza ormulei. #-" + -0# 50 lei

:1:. O ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele $ra(za"3##: 1. v#(1e ( # "l#e($& 'e 1a$a 1e 01.01 .N& +*r0 r# ,( valoare 1e 100 le#& "o(1#3##le 1e 'la$* 0##(1: 10B 1#( 're3 se 'l*$e)$e ,( +o+e($ l v@(z*r##& 50B 1#( 're3 se va 'l*$# 1 '* ( a( 1e la v@(zare& #ar -0B& 1 '* 2 a(# 1e la v@(zare. Se es$#+eaz* "* ,( a"el +o+e($ "l#e($ l ar ' $ea o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 1e 'e '#a3a 0#(a("#ar* la o ra$* a 1o!@(z## 1e 60B> " +'*r*& 'e 1a$a 1e :0.07.N& ( ( +*r 1e 1.000 1e o!l#=a3# (#& valoarea (o+#(al* a (e# o!l#=a3# (# l le & 're3 l 1e a"A#z#3#e 1&2 le#> 1o!@(1a a( al* es$e 1e :0B& ,("asa$* la :1 1e"e+!r#e N.

2.

,( "o(1#3##le a'l#"*r## IAS 18 L2e(#$ r#M& s* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s. Rezolvare: *. @ranzacia *. *.*. (alculul valorii juste. Caloarea justO a veniturilor +

/i erena dintre valoarea justO !i valoarea nominalO reprezintO un venit nec&!tigat. *00 lei % 5,$'-5 lei + #3$*"5 lei. #*** + % -0#-R *00 lei 5,$'-5 lei #3$*"5 lei

l .". Aa s &r!itul eBerciiului 1$ o parte din veniturile nec&stigate sunt nregistrate ca venituri din dob&nzi 225,$'-5 lei % *0 lei3 B ,0% + "'$*"5 lei3. #-R ". @ranzacia ". + -,, "'$*"5 lei

"#

Ceniturile din dob&nzi pe perioada l august % 3* decembrie 25 luni3. *.000 obligaiuni B l leu;obligaiune valoarea nominalO B 30% B 5 luni ; *" luni + *"5 lei. /ob&nda a erentO perioadei l ianuarie % 30 iulie 2- luni3. *.000 obligaiuni B l leu;obligaiune valoarea nominalO B 30% B luni -*" luni + *-5 lei. 5*"* + % -,, 50, 300 lei *"5 lei *-5 lei

:1-. ,( " rs l a( l # N& o ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele o'era3##: a"or1* ( ,+'r + $ (e# 0#l#ale a0la$e ,( 1#0#" l$a$e 0#(a("#ar* 1e 850 .+.> ,("aseaz* "o($ravaloarea ( # ,+'r + $ o!l#=a$ar " "ara"$er#s$#"#le: ( +*r 1e o!l#=a3# (# 1.000 $#$l r#& valoare (o+#(al* 1&1 .+.5$#$l & 're3 1e ra+! rsare 1&2 .+.& 're3 1e e+#s# (e 0&9 .+.> v#(1e $#$l r#le 1e 'ar$#"#'are ,(a#($e 1e a"A#$area $o$al*& 're3 1e "es# (e 900 .+.& 'ar$ea (eel#!era$* -00 .+.& )# le ,("aseaz*> +a?oreaz* "a'#$al l so"#al 'r#( (o# a'or$ r# ,( ( +erar ,("asa$e ,( "o($ l " re($ ,( "o(1#3##le: ( +*r 1e a"3# (# 1.000 $#$l r#& valoare (o+#(al* 0&6 .+.5$#$l & 're3 1e e+#s# (e 0&8 .+.5$#$l & valoare +a$e+a$#"* "o($a!#l* 0&9 .+.5$#$l > v#(1e " ,("asare 1#re"$* 5 "al" la$oare ,( valoare 1e 2.000 .+. a"or1@(1 ( s"o($ 1e 10B 6e9"l s#v T2A8> 'l*$e)$e 1o!@(z# )# 1#v#1e(1e ,( valoare 1e 1.200 .+.& 1#( "are 100 .+. le=a$e 1e a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are. ,( "o(1#3##le ,( "are ( se 3#(e "o($ 1e T2A& "al" la3# 0l 9 r#le 1e ( +erar 'rove(#$e 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3## )# 1e 0#(a(3are& "o(0or+ IAS7. Rezolvare: GluBurile de numerar sunt. GluB de investiii % 7cordarea unui mprumut ilialei %'50 u.m. 5 ncasOri din v&nzarea titlurilor de participare 5500 u.m. 5 ncasOri din v&nzarea calculatoarelor 5 *.'00 u.m. + GluB de investiii 5*.#50 u.m. GluB de inanare 5 ncasarea mprumutului obligatar 5400 u.m. 5 ncasOri din majorarea capitalului social 5'00 u.m. % 0lOi de dob&nzi !i dividende % *.*00 u.m. + GluB de inanare 5,00 u.m.

:15. ,( " rs l a( l # N& o ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele o'era3##: ,("aseaz* o ra$* s"a1e($* 1e 700 .+. )# 1o!@(1a a0ere($* 1e :00 .+. ale ( # ,+'r + $ a"or1a$ ,( a( l 're"e1e($ (e# 0#l#ale a0la$e ,( 1#0#" l$a$e 0#(a("#ar*> a"A#z#3#o(eaz* o 0#l#al* 1e 1.600 .+.& 1#( "are ( +erar 1o!@(1#$ -00 .+.> a"A#z#3#o(eaz* 5 a $o$ r#s+e ,( valoare $o$al* 1e 2.000 .+.& 1#( "are 600 .+. 'rel a$e ,( leas#(= 0#(a("#ar& res$ l a"A#$a$e 'e lo"& 'r#+#(1 ( s"o($ 1e 5B> 'l*$e)$e 1o!@(1a a( al* a0ere($* ( # ,+'r + $ o!l#=a$ar e+#s ,( e9er"#3# l a($er#or " "ara"$er#s$#"#le: ( +*r 1e o!l#=a3# (# 1.000& valoare (o+#(al* l .+.& 're3 1e ra+! rsare 1&2 .+.& 're3 1e e+#s# (e 1&1 .+.> ra$a 1o!@(z## :0B> ra+! rseaz* o $ra()* 1e 200 1e o!l#=a3# (#> 'l*$e)$e ra$a a( al* 1e leas#(= 0#(a("#ar 1e 50 .+. )# "o($ra"$eaz* ( "re1#$ !a("ar 'e $er+e( l (= 1e 1.-00 .+. ,( "o(1#3##le ,( "are ( se 3#(e "o($ 1e T2A& "al" la3# 0l 9 r#le 1e ( +erar 'rove(#$e 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3## )# 0#(a(3are& "o(0or+ IAS7.

Rezolvare: GluBurile de numerar sunt. GluB de investiii 5 ncasarea mprumutului acordat ilialei 5 ncasarea dob&nzii a erente mprumutului acordat ilialei % 0lOi privind achiziia ilialei 2eBclusiv numerar3 % 0lOi privind achiziia autoturismelor + GluB de investiii 5-00 u.m. 5300 u.m. %*."00 u.m. %*.330 u.m. %*.530 u.m. GluB de inanare % 0lOi de dob&nzi a erente mprumutului obligatar % 8ambursOri de mprumuturi obligatare % 0lata anualO a ratei de leasing inanciar 5 (ontractarea unui credit bancar pe termen lung + GluB de inanare

%300 u.m. %"#0 u.m. %50 u.m. 5*.#00u.m. 5'*0 u.m.

"#

:16. O so"#e$a$e l#vreaz* ( # "l#e($ +*r0 r# ,( valoare 1e 6.188 le#& T2A #("l s*. Cl#e($ l "o(s$a$* "* o 'ar$e 1#( +*r0 r# 'rez#($* 1e0e"$e )# #($e($eaz* 0#r+e# ( 'ro"es ? 1e"*$ores". La s0@r)#$ l a( l # N& so"#e$a$ea es$#+eaz* "* 'ro!a!#l#$a$ea 1e '#er1ere a 'ro"es l # es$e 1e -0B. La s0@r)#$ l a( l # NIl& 'ro"es l ( es$e $er+#(a$& #ar 'ro!a!#l#$a$ea 1e '#er1ere se es$#+eaz* a 0# :0B. ,( +o1 s#+#lar& la s0@r)#$ l a( l # NI2& 'ro!a!#l#$a$ea 1e '#er1ere se es$#+eaz* la 90B. ,( a( l NI:& 'ro"es l es$e $er+#(a$ )# so"#e$a$ea es$e o!l#=a$* la 'la$a (e# a+e(z# ,( valoare 1e 5.800 le#. 4re"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le a0ere($e a(#lor N& NIl& NI2 )# NI: "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: *. nregistrOri contabile la s &r!itul anului 1. 0rovizion pentru litigii necesar + Caloarea nominalO a creanei B 0robabilitatea de pierdere a procesului + ,.*'' lei B #0% + ".#-5$" lei ,'*" + *5** ".#-5$" lei ". nregistrOri contabile la s &r!itul anului 15l. 0rovizion pentru litigii necesar + Caloarea nominalO a creanei B 0robabilitatea de pierdere a procesului + ,.*'' lei B 30% + *.'5,$# lei 0rovizion eBistent ".#-5$" lei 0rovizion necesar *.'5,$# lei /eci provizionul va i diminuat cu ".#-5$" lei % *.'5,$# lei + ,*'$' lei. *5** + -'*" ,*'$' lei 3. nregistrOri n anul 15". 0rovizion pentru litigii necesar+Caloarea nominalO a creanei B 0robabilitatea de pierdere a procesului + ,.*'' lei B 40% + 5.5,4$" lei Situaia n contul *5** este. / **5* ,*'$'2"3 Sc *.'5,$# ( ".#-5$"2*3

0rovizion eBistent *.'5,$# lei 0rovizion necesar 5.5,4$" lei /eci provizionul va i majorat cu 5.5,4$" lei % *.'5,$# lei + 3.-*"$' lei ,'*" + *5** 3.-*"$' lei #. nregistrOri contabile n anul 153. #.*. 0lata amenzii. ,5'* + 5*"* 5.'00 lei #.". 7nularea provizionului. (oncomitent cu plata amenzii$ provizionul eBistent a rOmas OrO obiect !i va i anulat prin reluare la venituri. / *5** ,*'$' 2"3 Sc 5.5,4$" *5** + -'*" 5.5,4$" lei ( ".#-5$" 2*3 3.-*"$' 233

:17. So"#e$a$ea AL%A SA v#(1e 'ro1 se 6$elev#zoare8 ,(so3#$e 1e "er$#0#"a$e 1e =ara(3#e 'e($r 12 l (#. ,( e9er"#3# l 0#(a("#ar N sDa v@(1 $ :0 1e 'ro1 se. E9'er#e(3a ,($re'r#(1er## )# es$#+*r#le #(1#"* 'e($r a( l "are r+eaz* "* 60B 1#( 'ro1 sele v@(1 $e ,( N ( vor ,(re=#s$ra (#"# ( 0el 1e 'ro!le+*& :6B vor avea (evo#e 1e re'ara3## +#(ore " ( "os$ +e1# 1e 500 le#5'ro1 s& #ar -B vor avea (evo#e 1e ,(lo" #re "o+'le$* la ( "os$ 1e :.500 le#5'ro1 s. La l #a( ar#e N& 'rov#z#oa(ele 'e($r =ara(3## a0ere($e 'ro1 selor v@(1 $e ,( a( l ND1 era 1e -.600 le#. ,( " rs l a( l # N sDa ,(re=#s$ra$ "Ael$ #el# 'e($r re+e1#erea 'ro1 selor v@(1 $e ,( a( l ND1 ,( valoare 1e 2.500 le#& #ar 'rov#z#o( l a0ere($ a 0os$ rel a$ la ve(#$ r#. 4re"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le a0ere($e a( l # N& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Rezolvare: / *5*" ".500 2*3 ( Si la 0*.0*.1%* #.,00 Se ". *00

*. nregistrOri contabile n cursul anului 1.

"#

S%au nregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor v&ndute n anul 1%* n valoare de ".500 lei$ iar provizionul a erent a ost reluat la venituri. *5*" + -'*" ".500 lei

". (alculul provizionului necesar la s &r!itul anului 1. Speci icare ,0% din @C v&ndute nu vor avea de ecte 3,% din @C v&ndute vor avea de ecte minore #% din @C v&ndute vor avea de ecte majore @9@7A (alcul ,0% B 0 lei 3,% B 30 produse B 500 lei;produs #% B 30 produse B 3.500 lei;produs (ost 0 lei 5.#00 lei #."00 lei 4.,00 :ei

0rovizion eBistent 0rovizion necesar /eci provizionul va i majorat cu 4.,00 lei % ".*00 lei + -.500 lei. ,'*" + *5**

".*00 lei 4.,00 lei -.500 lei

:18. ,( " rs l a( l # N& o ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele o'era3##: a"A#z#3#o(eaz* a"3# (# "a $#$l r# 1e 'ar$#"#'are la "os$ $o$al 1e 2.000 .+.& 1#( "are :0B el#!era$e )# a"A#$a$e #+e1#a$& res$ l (eel#!era$e> v#(1e $#$l r#le 1e 'ar$#"#'are ,(a#($e 1e el#!erarea )# a"A#$area $o$al*& 're3 1e "es# (e 2.500 .+.& )# le ,("aseaz*> ,("aseaz* 1o!@(z# )# 1#v#1e(1e ,( valoare 1e :50 .+.& 1#( "are 100 .+. le=a$e 1e a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are> 'l*$e)$e 1o!@(z# )# 1#v#1e(1e ,( valoare 1e 650 .+.& 1#( "are 200 .+. le=a$e 1e a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are> ra+! rseaz* ( "re1#$ !a("ar 'e $er+e( l (= 1e :00 .+.> a"or1* 0#l#ale# sale ( ,+'r + $ 1e 850 .+. )# ,("aseaz* "o($ravaloarea ( # ,+'r + $ o!l#=a$ar " "ara"$er#s$#"#le: ( +*r 1e o!l#=a3# (# 1.000 $#$l r#& valoare (o+#(al* 0&9 .+.& 're3 1e ra+! rsare 1.000 .+.& 're3 1e e+#s# (e 0&8 .+. 4re"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le )# 1e$er+#(a3# 0l 9 r#le 1e ( +erar 'rove(#$e 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3## )# 1e 0#(a(3are& "o(0or+ I AS 7. Rezolvare: *.*. 7chiziia aciunilor ca titluri de participare. ",* + % 5*"* ",4 ". C&nzarea aciunilor. ".*. 0entru preul de v&nzare. % + -,#* 5*"* ",4 ".". 0entru preul de cumpOrare. ,,#* + ",* ".000 u.m. ,00 u.m. *.#00 u.m. ".500 u.m. *.*00 u.m. *.#00 u.m. ".000 u.m.

3. ncasarea contravalorii mprumutului obligatar. % + *,* *.000 u.m. 5*"* '00 u.m. *,4 "00 u.m. #. GluBurile de numerar se prezintO ast el. GluB de investiii % 0lOi privind achiziia titlurilor de participare 5 ncasOri din v&nzarea titlurilor de participare 5 ncasOri de dob&nzi !i dividende legate de investiii GluB de inanare % 0lOi de dob&nzi !i dividende legate de inanare % 8ambursOri de credite bancare pe termen lung 5 ncasarea mprumutului obligator

% ,00 u.m. 5 *.*00 u.m. 5 "50 u.m.

% #50 u.m. % 300 u.m. 5 '00 u.m.

"#

% 7cordarea de mprumuturi ilialei 7 %l 9 1e #(ves$#3##

% '50 u.m. D 100 .+.

7 %l 9 1e 0#(a(3are

I 50 .+.

:19. ,( " rs l a( l # N o ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele o'era3##: a"A#z#3#o(eaz* a"3# (# "a $#$l r# 1e 'ar$#"#'are la "os$ $o$al 1e l .000 .+.& 1#( "are :0B el#!era$e s# a"A#$a$e #+e1#a$& res$ l (eel#!era$e> v#(1e $#$l r#le 1e 'ar$#"#'are ,(a#($e 1e el#!erarea )# a"A#$area $o$al*& 're3 1e "es# (e 850 .+.& )# le ,("aseaz*> a"A#z#3#o(eaz* ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ ,( valoare $o$al* 1e 650 .+.& 1#( "are 500 .+. a"A#$a$e 'e lo"& res$ l 0##(1 'rel a$ ,( leas#(= 0#(a("#ar> ,("aseaz* 1o!@(z# )# 1#v#1e(1e ,( valoare 1e 180 .+. )# 'l*$e)$e 1o!@(z# )# 1#v#1e(1e ,( valoare 1e 120 .+. ,( "o(1#3##le ,( "are ( se 3#(e "o($ 1e T2A& 're"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le )# "al" la3# 0l 9 l 1e ( +erar 'rove(#$ 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3##& "o(0or+ I AS 7. Rezolvare: *. 7chiziia aciunilor ca titluri de participare. ",* + % 5*"* ",4 ". C&nzarea aciunilor. ".*. 0entru preul de v&nzare. % 5*"* ",4 + -,#* '50 u.m. *50 u.m. -00 u.m. *.000 u.m. 300 u.m. -00 u.m.

".". 0entru preul de cumpOrare. ,,#* + ",* *.000 u.m.

3. GluBul de numerar din activitatea de investiii cuprinde. % 0lOi privind achiziia titlurilor de participare 5 ncasOri din v&nzarea titlurilor de participare % 0lOi privind achiziia mijlocului de transport 5 ncasOri de dob&nzi !i dividende + GluB de numerar din activitatea de investiii %300 u.m. 5*50 u.m. %500 u.m. 5*'0 u.m. %#-0 u.m.

:20. O ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele $ra(za"3##: 6l8 2#(1e ( # "l#e($& 'e 1a$a 1e 0l.01.N& +*r0 r# ,( valoare 1e l .000 le#& "o(1#3##le 1e 'la$* 0##(1: 10B 1#( 're3 se 'l*$e)$e ,( +o+e($ l v@(z*r##& 50B 1#( 're3 se va 'l*$# 1 '* ( a( 1e la v@(zare& #ar -0B& 1 '* 2 a(# 1e la v@(zare. Se es$#+eaz* "* ,( a"el +o+e($ "l#e($ l ar ' $ea o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 1e 'e '#a3a 0#(a("#ar* la o ra$* a 1o!@(z## 1e 60B. 628 C + '*r*& 'e 1a$a 1e :0.07.N& ( ( +*r 1e 1.000 1e o!l#=a3# (#& valoarea (o+#(al* a (e# o!l#=a3# (# l le & 're3 l 1e a"A#z#3#e 1&2 le#> 1o!@(1a a( al* :0B ,("asa$* la :1 1e"e+!r#e N. Co($a!#l#za3# $ra(za"3##le ,( "o(1#3##le a'l#"*r## IAS 18 L2e(#$ r#M )# 1e$er+#(a3# valoarea $o$al* a ve(#$ r#lor " re($e la :1 1e"e+!r#e N. Rezolvare: *. @ranzacia *. *.*. (alculul valorii juste. Caloarea justO a veniturilor +

/i erena dintre valoarea justO !i valoarea nominalO reprezintO un venit nec&!tigat. *.000 lei % 5,'$-5 lei + #3*$"5 lei.

"#

#*** + -0#-R

*.000 lei 5,'$-5 lei #3*$"5 lei

*.". Aa s &r!itul eBerciiului 1 o parte din veniturile nec&!tigate sunt nregistrate ca venituri din dob&nzi 225,'$-5 lei % *00 lei3 B ,0% + "'*$"5 lei3. #-R ". @ranzacia ". Ceniturile din dob&nzi pe perioada l august 6 3* decembrie 25 luni3. *.000 obligaiuni B l leu;obligaiune valoarea nominalO B 30% B 5 luni ; *" luni + *"5 lei. /ob&nda a erentO perioadei l ianuarie % 30 iulie 2- luni3. *.000 obligaiuni B l leu;obligaiune valoarea nominalO B 30% B - luni -*" luni + *-5 lei. 5*"* + % -,, 50, 3. Ceniturile curente la s &r!itul anului 1 cuprind. K -05,'$-5 lei 5 -,, 2"'*$"5 lei 5 *"5 lei3XXXXXXXXXXXXXXX#0,$"5 lei + @otal venituri curente 4-5 lei :21. O ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele $ra(za"3##: 6l8 2#(1e ( # "l#e($& 'e 1a$a 1e 01.01.N& +*r0 r# ,( valoare 1e 1.000 le#& "o(1#3##le 1e 'la$* 0##(1: 10B 1#( 're3 se 'l*$e)$e ,( +o+e($ l v@(z*r##& 50B 1#( 're3 se va 'l*$# 1 '* ( a( 1e la v@(zare& #ar -0B& 1 '* 2 a(# 1e la v@(zare. Se es$#+eaz* "* ,( a"el +o+e($ "l#e($ l ar ' $ea o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 1e 'e '#a3a 0#(a("#ar* la o ra$* a 1o!@(z## 1e 60B. 628 ,("Ae#e ( "o($ra"$ 'e($r e9e" $area (or 'res$a3## ,( valoare $o$al* 1e l .000 le#& 1 ra$a 1e real#zare : a(#& "os$ r#le a0ere($e serv#"##lor 'res$a$e 'e($r 0#e"are 1#( "e# : a(#: a( l N D :00 le#& a( l NIl D 500 le#& a( l NI2 D -00 le#. Co($a!#l#za3# $ra(za"3##le ,( "o(1#3##le a'l#"*r## IAS 18 L2e(#$ r#M )# 1e$er+#(a3# "#0ra 1e a0a"er# (e$* ,( a( l N. Rezolvare: *. @ranzacia l. *.*. (alculul valorii juste. Caloarea justO a veniturilor + 300 lei *"5 lei *-5 lei + -,, "'*$"5 lei

/i erena dintre valoarea justO !i valoarea nominalO reprezintO un venit nec&!tigat 2*.000 lei % 5,'$-5 lei + #3*$"5 lei3. #*** + % -0#-R *.000 lei 5,'$-5 lei #3*$"5 lei

*.". Aa s &r!itul eBerciiului 1 o parte din veniturile nec&!tigate sunt nregistrate ca venituri din dob&nzi 225,'$-5 lei % *00 lei3 B ,0% + "'*$"5 lei3. #-R ". @ranzacia ". @otal costuri a erente serviciilor prestate. 300 lei 5 500 lei 5 #00 lei + *."00 lei + -,, "'*$"5 lei

"#

Cenituri recunoscute n anul 1 #*** 3. (i ra de a aceri cuprinde. W -05,'$-5 lei 5 -0#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"50$00 lei + (i ra de a aceri netO '*'$-5 lei :22. 4e 1a$a 1e 15 1e"e+!r#e N& so"#e$a$ea G a a"A#z#3#o(a$ o #(s$ala3#e ,( r+*$oarele "o(1#3##: 're3 (e=o"#a$ " 0 r(#zor l :00.000 .+.& "Ael$ #el# " $ra(s'or$ l& #(s$alarea )# 'ro!ele 0a"$ ra$e 1e 0 r(#zor# 20.000 .+. 4res ' (e+ "*& 'r#( "o($ra"$ l 1e l#"e(3*& so"#e$a$ea are o!l#=a3#a "a la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e e9'loa$are s* ,(1e'*r$eze #(s$ala3#a )# s* res$a reze a+'lasa+e($ l. 2aloarea a"$ al#za$* a "Ael$ #el#lor (e"esare 'e($r ,(1e'l#(#rea o!l#=a3##lor "o($ra"$ ale es$e es$#+a$* la 10.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a $#la? l # )# re" (oa)$erea "Ael$ #el#lor (e"esare 'e($r ,(1e'*r$area #(s$ala3#e# ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16. Rezolvare: % recepia utilajului pentru valoarea acturatO de urnizori 2300.000 5 "0.000 + 3"0.000 u.m.3. :nstalaii + Gurnizori de imobilizOri 3"0.000 + -0# "50 lei

% recunoa!terea cheltuielilor necesare pentru ndepOrtarea instalaiei !i restaurarea amplasamentului. :nstalaii + 0rovizion pentru *0.000 deza ectarea imobilizOrilor !i alte aciuni similare

(ostul iniial al instalaiei este. 3"0.000 5 *0.000 + 330.000 u.m. :2:. Co(1 "erea (e# ,($re'r#(1er# 1e"#1e s* reeval eze "o(s$r "3##le sale. A"$#vele ,( "a z* a 0os$ a"A#z#3#o(a$e la ( "os$ 1e 800.000 .+. )# s ($ a+or$#za$e 'e($r s +a 1e 200.000 .+. 2aloarea ? s$* a "o(s$r "3##lor 1e$er+#(a$* 1e e9'er3# es$e 1e 900.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e reeval are ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16& )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e 'ro"e1e l 1e reeval are a valor## !r $e )# a a+or$#z*r## " + la$e. Rezolvare: % se calculeazO raportul ntre valoarea justO !i valoarea netO contabilO a construciilor. "00.0003 + *$5 400.000 ; 2'00.000 %

% costul imobilizOrilor !i amortizOrile cumulate sunt reevaluate prin aplicarea coe icientului de cre!tere$ ceea ce conduce la. (ostul reevaluat al construciilor. '00.000 B *$5 + *."00.000 u.m. 7mortizOrile cumulate reevaluate. "00.000 B *$5 + % operaia de reevaluare va i contabilizatO ast el. (onstrucii + % 7mortizarea construciilor *00.000 8ezerve din reevaluare 300.000 #00.000 300.000 u.m. 400.000 u.m.

:2-. Co(1 "erea (e# ,($re'r#(1er# 1e"#1e s* reeval eze "o(s$r "3##le sale. A"$#vele ,( "a z* a 0os$ a"A#z#3#o(a$e la ( "os$ 1e 800.000 .+. )# s ($ a+or$#za$e 'e($r s +a 1e 200.000 .+. 2aloarea ? s$* a "o(s$r "3##lor 1e$er+#(a$* 1e e9'er3# es$e 1e 900.000 .+.

"5

S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e reeval are ,( "o(0or+#$a$e " IAS 16& )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e 'ro"e1e l 1e reeval are a valor## (e$e. Rezolvare: a3 Se anuleazO amortizarea istoricO !i se deduce mOrimea amortizOrii din valoarea costului construciilor. 7mortizarea construciilor + (onstrucii "00.000 b3 8eevaluarea construciilor. (onstrucii + 8ezerve din reevaluare 300.000 / Sold iniial b3 (onstrucii "00.000 ( a3

'00.000 300.000

Sold inal debitor 400.000

:25. La :1.12.ND2& so"#e$a$ea a "o(s$a$a$ o '#er1ere 1e 75.000 .+. 'e($r ( $#la? " valoarea "o($a!#l* 1e :00.000 .+. C ra$a 1e $#l#$a$e r*+as* la a"ea 1a$* era 1e l O a(#. La :1.12.N& e9#s$* #(1#"## "* '#er1erea 1e valoare a $#la? l # sDa 1#+#( a$. 4res ' (e+ "* la :1.12.N valoarea re" 'era!#l* a $#la? l # es$e 1e 216.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze '#er1erea la :1.12.ND2 )# s* se a(al#zeze eve($ ala sa 1#+#( are la :1.12.N ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6. Rezolvare: Aa 3*.*".1%" se nregistreazO pierderea de -5.000 u.m.. (heltuieli + 0rovizioane -5.000 cu provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor$ imobilizOrilor mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor n urma acestei nregistrOri valoarea contabilO a utilajului devine. 300.000 % -5.000 + ""5.000 u.m. 7naliza situaiei la 3*.*".1. % amortizarea a erentO eBerciiilor 1%* si 1. " ani B ""5.000 u.m. ;*0 ani + #5.000 u.m. % valoarea contabilO netO a utilajului la 3*.*".1. ""5.000 % #5.000 + *'0.000 u.m. % amortizarea anualO a utilajului dacO acesta nu ar i ost anterior de preciat. 300.000 u.m. ;*0 ani + 30.000 u.m. % valoarea contabilO netO pe care ar i avut%o utilajul dacO nu ar i ost anterior depreciat. 300.000 % " B 30.000 + "#0.000 u.m. /iminuarea pierderii cu 3,.000 u.m. va majora valoarea contabilO a utilajului la "*,.000 u.m. 2egalO cu valoarea recuperabilO3$ care este mai micO dec&t valoarea pe care ar i avut%o utilajul dacO anterior nu ar i ost depreciat 2"#0.000 u.m.3. 0rovizioane + Cenituri 3,.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizOrilor echipamentelor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor :26. La :1.12.ND2& so"#e$a$ea a "o(s$a$a$ o '#er1ere 1e 75.000 .+. 'e($r ( $#la? " valoarea "o($a!#l* 1e :00.000 .+. C ra$a 1e $#l#$a$e r*+as* la a"ea 1a$* era 1e 10 a(#. La :1.12.N& e9#s$* #(1#"## "* '#er1erea 1e valoare a $#la? l # sDa 1#+#( a$. 4res ' (e+ "* la :1.12.N valoarea re" 'era!#l* a $#la? l # es$e 1e 255.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze '#er1erea la :1.12.ND2 )# s* se a(al#zeze eve($ ala sa 1#+#( are la :1.12.N ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6.

"5

Rezolvare: Aa 3*.*".1%" se nregistreazO pierderea de -5.000 u.m.. (heltuieli + 0rovizioane -5.000 cu provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea echipamentelor$ imobilizOrilor mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor n urma acestei nregistrOri$ valoarea contabilO a utilajului devine. 300.000 % -5.000 + ""5.000 u.m. 7naliza situaiei la 3*.*".1. % amortizarea a erentO eBerciiilor 1%* !i 1. " ani B ""5.000 u.m. ; *0 ani + #5.000 u.m. % valoarea contabilO netO a utilajului la 3*.*".1. ""5.000 % #5.000 + *'0.000 u.m. % amortizarea anualO a utilajului dacO acesta nu ar i ost anterior depreciat. 300.000 u.m. ; *0 ani + 30.000 u.m. % valoarea contabilO netO pe care ar i avut%o utilajul dacO nu ar i ost anterior depreciat. 300.000 % " B 30.000 + "#0.000 u.m. /acO societatea ar relua integral pierderea 2-5.000 u.m.3$ valoarea contabilO a utilajului ar deveni "55.000 u.m.$ ceea ce ar reprezenta o valoare mai mare dec&t cea pe care ar i avut%o acesta dacO nu ar i ost anterior depreciat 2"#0.000 u.m.3. (a urmare$ pierderea maBimO care poate i reluatO este de ,0.000 u.m. 0rovizioane + Cenituri ,0.000 pentru deprecierea din provizioane pentru deprecierea imobilizOrilor echipamentelor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor :27. ,($re'r#(1erea a "o(s$r #$ ( #+o!#l al "*r # "os$ es$e 1e 25.000 .+. A"es$ #+o!#l a 0os$ 1a$ ,( 0olos#(3* 'e l # l#e N. La :1.12.N& a"$#v l es$e eval a$ la valoarea sa ? s$*& es$#+a$* la 25.:00 .+. Ce la 1a$a ' (er## ,( 0 ("3# (e& #+o!#l l a 0os$ a+or$#za$ 'e($r 500 .+. La :1.12.NI1& valoarea ? s$* a #+o!#l l # es$e 1e 26.000 .+. S* se 'rez#($e ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le la :1.12.N )# la :1.12.NI1& )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e 'e($r eval are +o1el l valor## ? s$e& ,( "o(0or+#$a$e " IAS -0 LI(ves$#3## #+o!#l#areM. Rezolvare: Aa 3*.*".1 se contabilizeazO urmOtoarele. % anularea amortizOrii cumulate$ prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului de plasament. 7mortizarea :mobilelor de plasament + :mobile de plasament 500

% recunoa!terea di erenei dintre valoarea justO a imobilului de plasament !i valoarea sa contabilO U"5.300 % 2"5.000 % 5003V. :mobile de plasament + Cenituri din imobile de plasament Aa 3*.*".15* se recunoa!te variaia valorii juste 2",.000 % "5.3003. :mobile de plasament + Cenituri din imobile de plasament '00 -00

:28. 4@(* 'e l a = s$ N& ,($re'r#(1erea a o" 'a$ ( #+o!#l " !#ro r#& #+o!#l "are se a0l* ,( 'ro'r#e$a$ea sa. 4e l a = s$ N& so"#e$a$ea 1Da ,("A#r#a$ al$or so"#e$*3#& as$0el ,("@$ #+o!#l l a 1eve(#$ #+o!#l 1e 'lasa+e($. La a"eas$* 1a$* se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 'r#v#(1 #+o!#l l: valoarea ? s$* 1-.000 .+.& valoarea 1e #($rare 10.000 .+.& a+or$#zarea " + la$* -.000 .+. 4res ' (e+ "* valoarea ? s$* 1ev#(e 1:.500 .+. la :1.12.N )# 1-.200 .+. la :1.12.NI1.

"5

S* se "o($a!#l#zeze s"A#+!area "las#0#"*r## #+o!#l l # la l a = s$ N )# eval area a"es$ #a la :1.12.N )# la :1.12.NI1& )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e +o1el l valor## ? s$e& ,( "o(0or+#$a$e " IAS -0. Rezolvare: Schimbarea clasi icOrii imobilului la l august 1 genereazO urmOtoarele nregistrOri contabile. % anularea amortizOrii cumulate$ prin imputare asupra valorii de intrare a clOdirii. 7mortizarea clOdirilor + (lOdiri #.000

% recunoa!terea imobilului de plasament$ evaluat la valoarea justO$ !i a di erenei dintre valoarea justO a imobilului de plasament !i valoarea sa contabilO U*#.000 % 2*0.000 % #.0003V ca elemente de capitaluri proprii. :mobile de plasament + % (lOdiri 8ezerve din reevaluare Aa 3*.*".1 se recunoa!te diminuarea valorii juste 2*#.000 % *3.5003. (heltuieli cu imobile de plasament + :mobile de plasament Aa 3*.*".15* se recunoa!te variaia valorii juste 2*#."00 % *3.5003. :mobile de plasament + Cenituri din imobile de plasament :29. La :1.12.N& so"#e$a$ea G 1e3#(e ,( s$o" r+*$oarele ar$#"ole: Ar$#"ole /*r0 r# /l /*r0 r# /2 /*r0 r# /: /*r0 r# /To$al Cos$ 1e a"A#z#3#e 6,( .+.8 10.000 8.000 :0.000 5.000 5:.000 2aloare 1e '#a3* 6,( .+.8 9.500 8.:00 :2.000 -.200 5-.000 500 -00 *#.000 ,.000 '.000

2aloarea 1e '#a3* a ar$#"olelor a 0os$ s$a!#l#$* 1e ( eval a$or 'ro0es#o(#s$ )# "o#("#1e " valoarea (e$* 1e real#zare. S* se eval eze s$o" r#le la :1.12.N ,( "o(0or+#$a$e " IAS 2 )# s* se "o($a!#l#zeze eve($ ala 1e're"#ere "o(s$a$a$*. Rezolvare: @estul valorii minime dintre cost !i valoarea netO de realizare se e ectueazO pentru iecare articol din stoc$ luat separat. (a urmare$ valoarea stocului n bilanul de la nchiderea eBerciiului 1 este.

7rticole >Or uri >l >Or uri >" >Or uri >3 >Or uri ># @otal

>inimul dintre cost !i valoarea netO de realizare 2n u.m.3 4.500 '.000 30.000 #."00 5*.-00

8ezultO o pierdere de valoare de 53.000 % 5*.-00 + *.300 u.m.$ care se va contabiliza sub orma unui provizion de depreciere.

"5

(heltuieli + 0rovizioane pentru deprecierea stocurilor privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

*.300

::0. <( $ere( " +'*ra$ ,( e9er"#3# l ND- la ( "os$ 1e 200.000 .+. a 0os$ reeval a$ ,( e9er"#3# l ND2 la :50.000 .+. ,($re $#+' 61#( ND2 '@(* ,( 'reze($8& rezerva 1#( reeval are "o($a!#l#za$* ( a s 'or$a$ (#"#o +o1#0#"are. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& valoarea re" 'era!#l* a $ere( l # es$e 180.000 .+. S* se e0e"$ eze $es$ l 1e 1e're"#ere a $ere( l # s# s* se "o($a!#l#zeze eve($ ala '#er1ere "o(s$a$a$* ,( "o(0or+#$a$e " IAS :6. Rezolvare: Caloarea contabilO a terenului + 350.000 u.m. Caloarea recuperabilO a terenului + *'0.000 u.m. 0ierderea de valoare + 350.000 % *'0.000 + *-0.000 u.m. 7ceasta se nregistreazO ast el. % pe seama rezervei din reevaluare. *50.000 u.m.E !i % pe seama cheltuielilor. "0.000 u.m. 8ezerve din reevaluare + @erenuri (heltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizOrilor +

*50.000 "0.000

0rovizioane pentru deprecierea terenurilor

::1. La ,("e' $ l e9er"#3# l # N& ,($re'r#(1erea AL%A a a"A#z#3#o(a$ ( e"A#'a+e($ $eA(olo=#" la "os$ l 1e 500.000 le#& T2A 2-B. Se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e $#l#zare 1e 5 a(#& #ar +e$o1a 1e a+or$#zare es$e "ea l#(ear*. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N e9#s$* #(1#"## "* e"A#'a+e($ l )#Da '#er1 $ 1#( valoare. 2aloarea ? s$* a e"A#'a+e($ l # la 1a$a !#la(3 l # es$e 1e :00.000 le#& #ar "os$ r#le 1e "es# (e s ($ es$#+a$e la 20.000 le#. 4rev#z# (ea 0l 9 r#lor 1e $rezorer#e "e se a)$ea'$* a 0# o!3#( $e 1#( $#l#zarea e"A#'a+e($ l # 'e 1 ra$a r*+as* 1e $#l#zare es$e 'reze($a$* +a# ?os 6ra$a 1e a"$ al#zare es$e 1e 15B8: A(# %l 9 (e$ %a"$or 1e a"$ al#zare 6ra$a 1e 15B8 1 61I0&158Q %l 9 (e$ a"$ al#za$ -7.850 1:2.:00 98.700 -5.760 :2-.610 NIl 55.000 0&870 NI2 NI: NI80.000 0&572 2aloarea 1e $#l#$a$e

175.000 150.000 0&756 0&658

La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NIl& valoarea ? s$* +#( s "os$ r#le 1e "es# (e es$e es$#+a$* la :20.000 le#& #ar valoarea 1e $#l#$a$e& la 290.000 le#. ;$##(1 "* ,($re'r#(1erea a'l#"* IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM& la "e valoare va 0# 'reze($a$ e"A#'a+e($ l $eA(olo=#" ,( !#la(3 l e9er"#3##lor N )# NI1 ? Care s ($ ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le a0ere($e "elor 1o * e9er"#3##? Rezolvare: n eBerciiul 1. *. 7chiziia echipamentului. % + "*3* =chipamente tehnologice ##", @C7 deductibilO ". nregistrarea amortizOrii echipamentului. ,'** + "'*3 7mortizarea instalaiilor... *00.000 (heltuieli din eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor #0# Gurnizori de imobilizOri ,"0.000 500.000 *"0.000

"5

3. Aa s &r!itul eBerciiului 1 se e ectueazO testul de depreciere. Caloarea contabilO netO + 500.000 % *00.000 + #00.000 lei Caloarea recuperabilO + maB 2valoarea justO minus costul de cesiuneE valoarea de utilitate3 Caloarea justO minus costul de cesiune + 300.000 % "0.000 + "'0.000 lei Caloarea de utilitate + 3"#.,*0 lei Caloarea recuperabilO + maB 2"'0.000E 3"#.,*03 + 3"#.,*0 lei /eprecierea de valoare + Caloarea contabilO netO % Caloarea recuperabilO + #00.000 % 3"#.,*0 + -5.340 lei 7ceastO depreciere se nregistreazO prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere. ,'*3 + "4*3 7justOri pentru deprecierea instalaiilor... (heltuieli din eBploatare privind ajustOrile pentru deprecierea imobilizOrilor -5.340

Caloarea bilanierO a echipamentului + (ost % 7mortizare % 7justarea pentru depreciere + 500.000 % *00.000 % -5.340 + 3"#.,*0 lei n eBerciiul 15*. *. nregistrarea amortizOrii echipamentului. 7mortizarea + 3"#.,*0;# + '*.*53 lei ,'** + "'*3 7mortizarea instalaiilor... (heltuieli din eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor '*.*53

". Aa s &r!itul eBerciiului 15l se e ectueazO testul de depreciere. Caloarea contabilO netO + 3"#.,*0 % '*.*53 + "#3.#5- lei Caloarea justO minus costurile de cesiune + 3"0.000 lei Caloarea de utilitate + "40.000 lei Caloarea recuperabilO + maB 2"40.000E 3"0.0003 + 3"0.000 lei 7preciere de valoare + 3"0.000 % "#3.#5- + -,.5#3 lei 7ceastO apreciere de valoare se va nregistra prin reluarea provizio%nului pentru depreciere constatat la s &r!itul eBerciiului 15l. "4*3 7justOri pentru deprecierea instalaiilor... + -'*3 Cenituri din ajustOri pentru deprecierea imobilizOrilor 5,.5#3

/in motive de prudenO plusul de valoare de "0.000 lei + 3"0.000 %300.000 nu se contabilizeazO. 7lt el spus$ dupO reluarea deprecierii$ valoarea contabilO a activului nu trebuie dusO la o valoare superioarO celei pe care acesta ar i avut% o dacO nu s%ar i depreciat n trecut. /acO deprecierea nu ar i eBistat$ valoarea contabilO netO ar i ost de 500.000 % *00.000 B " + 300.000 lei. 0rin urmare$ nu se va relua ntregul provizion de -5.340 lei$ ci 5,.5#3 lei$ c&t este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar i avut%o dacO deprecierea nu ar i eBistat. ::2. La ,("e' $ l e9er"#3# l # N& ,($re'r#(1erea AL%A a a"A#z#3#o(a$ ( s$o" 1e +*r0 r# la "os$ l 1e 100.000 le#& T2A 2-B. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N se es$#+eaz* "* s$o" l ar ' $ea 0# v@(1 $ la 're3 l 1e 90.000 le# )# "* "Ael$ #el#le o"az#o(a$e 1e v@(zare se vor r#1#"a la 10.000 le#. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NIl& 're3 l 1e v@(zare es$#+a$ es$e 1e 150.000 le#& #ar "os$ r#le o"az#o(a$e 1e v@(zare s ($ es$#+a$e la :0.000 le#. Care es$e #("#1e(3a a'l#"*r## (or+e# IAS 2 LS$o" r#M ,( "ele 1o * e9er"#3## 0#(a("#are? Rezolvare: :n eBerciiul 1. *. 7chiziia mOr urilor.

"5

% 3-* >Or uri ##", @C7 deductibilO

#0* Gurnizori

*"#.000 *00.000 "#.000

". Aa s &r!itul eBerciiului$ stocul va i evaluat la minimul dintre cost !i valoarea realizabilO netO. Caloarea realizabilO netO este di erena dintre preul estimat a i obinut din v&nzarea stocului la data bilanului !i costurile estimate cu v&nzarea. (ostul activului + *00.000 lei Caloarea realizabilO netO + 40.000 % *0.000 + '0.000 lei Caloarea bilanierO + min 2*00.000E '0.0003 + '0.000 lei 8ezultO cO trebuie recunoscutO o depreciere a stocului de "0.000 lei care se contabilizeazO prin mecanismul ajustOrilor de valoare. ,'*# + 34- 7justOri pentru deprecierea mOr urilor... (heltuieli de eBploatare privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante n eBerciiul 15l. Aa s &r!itul eBerciiului 15l stocul se prezintO din nou la cea mai micO valoare dintre cost si valoarea realizabilO netO. (ostul activului + *00.000 lei Caloarea realizabilO netO + *50.000 % 30.000 + *"0.000 lei Caloarea bilanierO + min 2*00.000E *"0.0003 + *00.000 lei /eprecierea contabilizatO deja + "0.000 lei /eprecierea eBistentO la s &r!itul eBerciiului 15l + 9 lei 8ezultO cO trebuie reluatO deprecierea constatatO la s &r!itul eBerciiului 1. 34- 7justOri pentru deprecierea mOr urilor... + -'*# "0.000 (heltuieli de eBploatare privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante Se observO cO aplic&nd regula prevOzutO de :7S " valoarea activului este dusO la valoarea pe care acesta ar i avut%o dacO nu s%ar i depreciat n trecut. 0lusul de valoare de "0.000 lei + *"0.000 % *00.000 nu se contabilizeazO din prudenO. :::. So"#e$a$ea AL%A 1e3#(e ( s$o" 1e +ar0* a"A#z#3#o(a$ la ( "os$ 1e 100.000 le#. La :1.12.N& so"#e$a$ea a 1e$er+#(a$ valoarea real#za!#l* (e$* a s$o" l # la 90.000 le# )# a ,(re=#s$ra$& 'o$r#v#$ IAS 2& o a? s$are 'e($r 1e're"#erea +*r0 r#lor ,( valoare 1e 10.000 le#. 4e 15 #a( ar#e NIl& so"#e$a$ea a v@(1 $ s$o" l 1e +*r0 r# la 80.000 le#. La "e valoare va 0# 'reze($a$ s$o" l ,( !#la(3 l e9er"#3# l # N? Rezolvare: C&nzarea stocurilor ulterior datei bilanului cu '0.000 lei reprezintO o probO cu privire la valoarea realizabilO netO a acestora. 0rin urmare$ 7AG7 nregistreazO o ajustare suplimentarO de *0.000 lei. ,'*# (heltuieli de eBploatare privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante + 34# 7justOri pentru deprecierea mOr urilor *0.000 "0.000

Caloarea n bilan a stocului va i min 2*00.000E '0.0003$ adicO '0.000 lei$ iar deprecierea a erentO eBerciiului 1 este de "0.000 lei. ::-. ,($re so"#e$a$ea A 6lo"a$or8 )# so"#e$a$ea B 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e leas#(= 0#(a("#ar " "ara"$er#s$#"#: % 1 ra$a "o($ra"$ l #: : a(#> % 1 ra$a 1e v#a3* e"o(o+#"* es$#+a$*: 5 a(#> r+*$oarele

"5

% % % %

1a$a ,("e'er## "o($ra"$ l #: l #a( ar#e N> o!#e"$ l "o($ra"$ l #: $#la?> valoarea ? s$* a $#la? l #: :1.577 le#> s ($ 'rev*z $e ( ava(s 1e -.000 le# )# : re1eve(3e a( ale 1e 10.000 le# 0#e"are& a"A#$a!#le ,( l$#+a z# a a( l #> % o'3# (ea 1e " +'*rare se e9er"#$* la s0@r)#$ l "el # 1eDal $re#lea a(& #ar valoarea e# es$e 1e 2.000 le#> % valoarea rez#1 al* es$e es$#+a$* la 5.000 le#> % ra$a 1o!@(z## $#l#za$* ,( a"$ al#zarea 'l*3#lor +#(#+ale )# ,( 1es"o+' (erea "A#r##lor es$e ra$a #+'l#"#$* a "o($ra"$ l # 1e 12B. Se "ere s* se 'rez#($e "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le la lo"a$ar a0ere($e 'r#+ l # a( 1e "o($ra"$& 're" + )# al=or#$+ l 1e "al" l al ra$e# #+'l#"#$e a "o($ra"$ l # 1e 12B& )$##(1 "* se a'l#"* IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M rev#z #$. Rezolvare: nregistrOrile a erente eBerciiului 1. l. Aa 0*.0* .1 se nregistreazO. a3 0rimirea bunului n leasing inanciar. "*3* =chipamente tehnologice + *,"4.##" 7lte mprumuturi !i datorii asimilate ; (ontracte de leasing inanciar

Hunul se prime!te n leasing la cea mai micO valoare dintre valoarea justO !i valoarea actualizatO a plOilor minimale. Caloarea justO + 3*.5-- lei 0lOile minimale includ. 7vansul + #.000 lei 253 3 chirii B *0.000 + 30.000 lei 253 0reul de opiune +XXXXXXXXXXXXXXXXXXX".000 lei 2+3 0lOi minimale + 3,.000 lei 0lOile minimale se actualizeazO utiliz&nd rata implicitO a contractului de *"%. Caloarea actualizatO a plOilor minimale + #.000 5 *0.000 ; 2l 5 0$*"3* 5 *0.000 ; 2l 5 0$*"3" 5 *0.000 ; 2l 5 0$*"33 5 ".000 ; 2l 5 0$*"33 + "4.##" lei 8ata implicitO este acea ratO pentru care valoarea justO este egalO cu valoarea actualizatO a plOilor minimale la care se adaugO valoarea actualizatO a valorii reziduale negarantate. 7lt el spus$ rata implicitO este rata la care valoarea creditului primit de la locator este egalO cu valoarea actualizatO a plOilor care se ac n numele contractului. 8ata de *"% a rezultat din urmOtoarea ecuaie$ unde i este rata cOutatO. 3*.5-- % 3.000 ; 2l 5 i33 + #.000 5 *0.000 ; 2l 5 i3* 5 *0.000 ; 2l 5 i3" 5 *0.000 ; 2l 5 i33 5 ".000 ; 2l 5 i33 b3 0lata avansului. *,+ 7lte mprumuturi !i datorii asimilate ; (ontracte de leasing inanciar ". Aa 3*.*".1 se achitO prima chirie. (hiria plOtitO anual este de *0.000 lei. =a trebuie descompusO n partea de rambursare de datorie !i partea de dob&ndO. /escompunerea se realizeazO n tabloul de rambursare a datoriei. Ta!lo l 1e ra+! rsare a 1a$or#e# /ata 0 0*.0*.1 0*.0*.1 3*.*".1 GluB * % #.000 *0.000 /ob&ndO " + # B *"% % % 3.053 8ambursarea de datorie 3 + *%" % #.000 ,.4#Soldul datoriei # + # anterior % 3 "4.##" "5.##" *'.#45 5*"* (onturi la bOnci n lei #.000

"5

3*.*".15* 3*.*".15" 3*.*".15" @otal

*0.000 *0.000 ".000 3,.000

"."*4 *."', % ,.55'

-.-'* '.-*# ".000 "4.##" *0.000 ,.4#3.053

*0.-*# ".000 0 R

% + 5*"* (onturi la bOnci n lei *,- 7lte mprumuturi !i datorii asimilate ; (ontracte de leasing inanciar ,,, (heltuieli privind dob&nzile 3. 7mortizarea utilajului.

7mortizarea se ace similar activelor similare deinute de ntreprindere !i care sunt utilizate n condiii similare. (on orm :7S *,$ pentru un bun luat n leasing inanciar. % valoarea amortizabilO este datO de costul activului diminuat cu valoarea rezidualO 2n cazul nostru$ valoarea amortizabilO este "4.##" % 5.000 + "#.##" lei3E % durata de amortizare este. K durata de viaO economicO$ chiar dacO aceasta depO!e!te durata contractului$ dacO va avea loc trans erul de proprietateE K cea mai micO duratO dintre durata de utilitate !i durata contractului dacO nu va avea loc trans erul de proprietate. n eBemplul nostru$ deoarece preul de opiune este atractiv comparativ cu valoarea justO$ este oarte probabil trans erul de proprietate$ n consecinO$ durata de amortizare va i durata de viaO economicO de 5 ani. 7mortizarea a erentO eBerciiului 1 + "#.##";5 + #.''' lei. ,'** + (heltuieli de eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor "'*3 #.''' 7mortizarea imobilizOrilor etc.

::5. ,($re so"#e$a$ea A 6lo"a$or8 )# so"#e$a$ea B 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0,(a(3are " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: % 1 ra$a "o($ra"$ l #: : a(#> % 1a$a ,("e'er## "o($ra"$ l #: l #a( ar#e N> % o!#e"$ l "o($ra"$ l #: $#la?> % valoarea ? s$* a $#la? l #: 29.805 le#> % s ($ 'rev*z $e ( ava(s 1e 5.000 le# )# : re1eve(3e a( ale 1e 10.000 le# 0#e"are& a"A#$a!#le ,( l$#+a z# a a( l #> % o'3# (ea 1e " +'*rare se e9er"#$* la s0@r)#$ l "el # 1eDal $re#lea a(& #ar valoarea e# es$e 1e :.000 le#> % valoarea rez#1 al* es$e es$#+a$* la 5.000 le#> % 1 ra$a 1e v#a3* e"o(o+#"* es$e es$#+a$* la 5 a(#> % ra$a 1o!@(z## $#l#za$* ,( a"$ al#zarea #(ves$#3#e# (e$e )# ,( 1es"o+' (erea "A#r##lor es$e ra$a #+'l#"#$* a "o($ra"$ l # 1e 15B. Se "ere s* se 'rez#($e "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le la lo"a$or a0ere($e 'r#+ l # a( 1e "o($ra"$& 're" + )# al=or#$+ l 1e "al" l al ra$e# #+'l#"#$e a "o($ra"$ l # 1e 15B& )$##(1 "* se a'l#"* IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M rev#z #$. Rezolvare: nregistrOrile a erente eBerciiului 1. l. Aa 0l.0*.1. a3 /area bunului n leasing la valoarea justO. ",-' + 7lte creane imobilizate ; (ontracte de leasing inanciar b3 ncasarea avansului. 5*"* (onturi la bOnci + ",-' 7lte creane 5.000 "*3* =chipamente tehnologice "4.'05

"5

n lei

imobilizate ; (ontracte de leasing inanciar

". Aa 3*.*".1 ncasarea primei chirii$ de *0.000 lei. (hiriile se descompun n partea de recuperare de investiie !i partea de dob&ndO. 8ata implicitO i utilizatO n separarea chiriei n recuperare de investiie !i dob&ndO se determinO pe baza urmOtorului algoritm de calcul. "4.'05 + 5.000 5 *0.000 ; 2l 5 i3 5 *0.000 ; 2l 5 i3" 5 *0.000 ; 2l 5 i33 5 3.000-2*5i3 3 /in aceastO ecuaie se determinO i$ care n cazul nostru este *5%. :nvestiia brutO + 5.000 5 3 B *0.000 5 3.000 + 3'.000 lei :nvestiia netO + Caloarea justO + "4.'05 lei /ob&nda a erentO contractului + 3'.000 % "4.'05 + '.*45 lei Ta!lo l 1e re" 'erare a #(ves$#3#e# /ata GluB /ob&nda a erentO contractului " + # B *5% 5.000 *0.000 *0.000 *0.000 3.000 3'.000 + % 3.-"* ".--4 *.,45 % '.*45 8ambursarea investiiei nete 3 + *%" 5.000 ,."-4 -.""* '.305 3.000 "4.'05 Soldul investiiei nete # + #%3 "4.'05 "#.'05 *'.5", **.305 3.000 0 R

0 0*.0*.1 0*.0*.1 3*.*".1 3*.*".15* 3*.*".15" 3*.*".15" @otal 5*"* (onturi la bOnci n lei

% *0.000 ",-' ,."-4 7lte creane imobilizate ; (ontracte de leasing inanciar -,, 3.-"* Cenituri din dob&nzi

::6. ,($re so"#e$a$ea A 6lo"a$or8 )# so"#e$a$ea B 6lo"a$ar8 se ,("Ae#e ( "o($ra"$ 1e lo"a3#eD0#(a(3are " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: % 1 ra$a "o($ra"$ l #: : a(#> % 1a$a ,("e'er## "o($ra"$ l #: l #a( ar#e N> % o!#e"$ l "o($ra"$ l #: $#la?> % valoarea ? s$* a $#la? l #: 29.805 le#> % s ($ 'rev*z $e ( ava(s 1e 5.000 le# )# : re1eve(3e a( ale 1e 10.000 le# 0#e"are& a"A#$a!#le ,( l$#+a z# a a( l #> % o'3# (ea 1e " +'*rare se e9er"#$* la s0@r)#$ l "el # 1eDal $re#lea a(& #ar valoarea e# es$e 1e :.000 le#> % valoarea rez#1 al* es$e es$#+a$* la 5.000 le#> % 1 ra$a 1e v#a3* e"o(o+#"* es$e es$#+a$* la 5 a(#> % ra$a 1o!@(z## $#l#za$* ,( a"$ al#zarea #(ves$#3#e# (e$e )# ,( 1es"o+' (erea "A#r##lor es$e ra$a #+'l#"#$* a "o($ra"$ l # 1e 15B> % sDa 0*" $ "Ael$ #el# le=a$e 1e "o($ra"$ 1e 2.:17 le#& #ar ra$a #+'l#"#$* 'e($r re" 'erarea #(ves$#3#e# (e$e 'l s "Ael$ #el#le 1#re"$e ,( ( +ele lo"a3#e# es$e 1e 10B. Se "ere s* se 'rez#($e "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le la lo"a$or a0ere($e 'r#+ l # a( 1e "o($ra"$& 're" + s# al=or#$+ l 1e "al" l al ra$e# 1e 10B& )$##(1 "* se a'l#"* IAS 17 LCo($ra"$e 1e leas#(=M rev#z #$. Rezolvare: nregistrOrile a erente eBerciiului 1. l. Aa 0*.0*.1.

"5

a3 /area bunului n leasing la valoarea justO plus cheltuielile directe a erente contractului. (on orm : 7S *- revizuit$ cheltuielile direct legate de contract nu sunt trecute pe cheltuieli pe durata contractului$ ci diminueazO veniturile din dob&nzi. 7st el$ aceste cheltuieli se adaugO la investiia netO si au ca e ect diminuarea ratei implicite 2diminuarea dob&nzii3. ",-' + "*3* =chipamente tehnologice 3".*"" 7lte creane imobilizate ; (ontracte de leasing inanciar b3 ncasarea avansului. 5*"* (onturi la bOnci n lei + ",-' 7lte creane imobilizate ; (ontracte de leasing inanciar ". Aa 3*.*".1 ncasarea primei chirii$ de *0.000 lei. (hiriile se descompun n partea de recuperare de investiie$ inclusiv cheltuielile directe$ !i partea de dob&ndO. 8ata implicitO i utilizatO n separarea chiriei n recuperare de investiie 2inclusiv cheltuielile directe3 !i dob&ndO se determinO pe baza urmOtorului algoritm de calcul. 3".*"" + 5.0005 *0.000-2* 5 i3 5 *0.000-2* 5 i3" 5 *0.000-2* 5 i33 5 3.000 - 2 * 5 i33 /in aceastO ecuaie se determinO i$ care n cazul nostru este *0%. Ta!lo l 1e re" 'erare a #(ves$#3#e# /ata 0 0*.0*.1 0*.0*.1 3*.*".1 3*.*".15* 3*.*".15" 3*.*".15" @otal GluB * 5.000 *0.000 *0.000 *0.000 3.000 3'.000 /ob&nda a erentO contractului " + # B *0% % ".-*" *.4'3 *.*'3 % 5.'-' 8ambursarea investiiei nete plus cheltuielile directe 3 + *%" 5.000 -."'' '.0*'.'*3.000 3".*"" Soldul investiiei nete plus cheltuielile directe # + #%3 3".*"" "-.*"" *4.'3# **.'*3.000 0 R 5.000

% ",-' 7lte creane imobilizate ; (ontracte de leasing inanciar -,, Cenituri din dob&nzi ::7. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8: CAel$ #el# " a+or$#zarea #+o!#l#z*r#lor S$o" r# la 01. 01. N % r(#zor# 1e s$o" r# la :1.12.N 2e(#$ r# 1#( s !ve(3## 'e($r #(ves$#3## CAel$ #el# " 1o!@(z#le Rez l$a$ ,(a#($e 1e #+'oz#$are 2e(#$ r# ,( ava(s la :1.12.N 2e(#$ r# 1#( 'rov#z#oa(e 'e($r 1e're"#erea a"$#velor "#r" la($e ,("as*r# 1#( (o# e+#s# (# 1e a"3# (# Cl#e(3# la 01. 01. N 2e(#$ r# 1#( "es# (ea #+o!#l#z*r#lor "or'orale 6,("asa$e8

5*"* (onturi la bOnci n lei

*0.000 -."'' ".-*"

:20.000 500.000 900.000 60.000 120.000 1.700.000 -00.000 61#( "are 2-0.000 s !ve(3## 'e($r #(ves$#3##8 75.000 100.000 :00.000 20.000

",

2e(#$ r# 6"@)$#= r#8 1#( "e1area #(ves$#3##lor 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ % r(#zor# 1e s$o" r# la 01. 01. N A'or$ r# 1e "a'#$al ,( (a$ r* S$o" r# la : 1.1 2.N 2e(#$ r# ,( ava(s la 01. 01. N CAel$ #el# 1#( "e1area #+o!#l#z*r#lor "or'orale Cl#e(3# la : 1.1 2.N CAel$ #ala " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ Ra+! rs*r# 1e "re1#$e 'r#+#$e 1e la !*("# Ca$or#a 'r#v#(1 #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ la ,("e' $ l a( l # Ca$or#a 'r#v#(1 #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ la s0@r)#$ l a( l # 4l*$# 1e 1o!@(z# ,("as*r# 1#( "e1area #(ves$#3##lor 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ 4l*3# "*$re 0 r(#zor## 1e #+o!#l#z*r# L#"A#1#$*3# )# e"A#vale($e 1e l#"A#1#$*3# la ,("e' $ l a( l #

175.000 580.000 500.000 -50.000 600.000 61#( "are 180.000 s !ve(3## 'e($r #(ves$#3##8 100.000 600.000 500.000 :00.000 -50.000 250.000 50.000 -00.000 150.000 -60.000

S* se ,($o"+eas"* $a!lo l 0l 9 r#lor 1e $rezorer#e "o(0or+ IAS 7& )$##(1 "* 'e($r 1e$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( e9'loa$are se $#l#zeaz* +e$o1a #(1#re"$*. Care es$e valoarea l#"A#1#$*3#lor s# e"A#vale($elor 1e l#"A#1#$*3# la s0@r)#$ l a( l #? Rezolvare: Ce$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( e9'loa$are 'r#( +e$o1a #(1#re"$*: 8ezultat nainte de impozit l .-00.000 =liminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenO asupra trezoreriei. 253 (heltuieli cu amortizarea 53"0.000 2%3 Cenituri din provizioane %-5.000 =liminarea cheltuielilor !i a veniturilor care nu au legOturO cu eBploatarea. 2%3 Cenituri din cesiunea de imobilizOri corporale %"0.000 253 (heltuieli din cedarea imobilizOrilor corporale 5*00.000 2%3 Cenituri din subvenii pentru investiii %,0.000 253 (heltuieli cu dob&nzile 5*"0.000 2%3 Cenituri 2c&!tiguri3 din cedarea investiiilor inanciare pe termen scurt %*-5.000 2+3 8ezultat din eBploatare naintea deducerii variaiei necesarului de ond de rulment din eBploatare 5*.4*0.000 2%3 Cariaia stocurilor #50.000 % 500.000 + %50.000 550.000 2%3 Cariaia creanelor din eBploatare ,00.000 % 300.000 + 300.000 %300.000 253 Cariaia datoriilor din eBploatare 400.000 % 5'0.000 + 3"0.000 53"0.000 253 Cariaia veniturilor n avans din eBploatare 2#00.000 % "#0.0003 % 2,00.000 % *'0.0003 + %",0.000 2%3 :mpozit pe pro itXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX %-00.000P 2+3 GluB net de trezorerie din eBploatare 5*.0"0.000 Sold iniial##* 5 8ulaj creditor ##* % 8ulaj debitor##* + Sold inal##* P-ula6 debitor 44" $ 0old iniial 44" 0old final44" , -ula6 creditor 44"$ 4(0.000 +(0.000 , (00.000 $ 700.000 Ce$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3##: ncasOri din v&nzarea imobilizOrilor corporale ncasOri din v&nzarea investiiilor inanciare pe termen scurt 5"0.000 5#00.000

",

0lOi cOtre urnizorii de imobilizOriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2+3 GluB net de trezorerie din activitatea de investiii Ce$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e 0#(a(3are:

%*50.000 5"-0.000

ncasOri din noi emisiuni de aciuni 5*00.000 8ambursOri de credite %300.000 0lOi de dob&nziXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX %50.000 2+3 GluB net de trezorerie din activitatea de inanare %"50.000 Cariaia lichiditOilor !i a echivalentelor de lichiditOi + 5*.0"0.000 5 "-0.000 % "50.000 + 5*.0#0.000 AichiditOi !i echivalente de lichiditOi la nceputul anului + #,0.000 AichiditOi !i echivalente de lichiditOi la s &r!itul anului + 5*.0#0.000 5 #,0.000+*.500.000 ::8. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8: CAel$ #el# " a+or$#zarea #+o!#l#z*r#lor S$o" r# la 01.01.N % r(#zor# 1e s$o" r# la :1.12.N 2e(#$ r# 1#( 1o!@(z# CAel$ #el# " 1o!@(z#le Rez l$a$ ,(a#($e 1e #+'oz#$are CAel$ #el# ,( ava(s la :1.12.N 2e(#$ r# 1#( 'rov#z#oa(e 'e($r 1e're"#erea a"$#velor "#r" la($e ,("as*r# 1#( "re1#$e 'r#+#$e 1e la !*("# Cl#e(3# la 01.01.N 2e(#$ r# 1#( "es# (ea #+o!#l#z*r#lor "or'orale 6,("asa$e8 % r(#zor# 1e s$o" r# la 01. 01. N Cl*1#re 'r#+#$* ,( leas#(= 0#(a("#ar I+'oz#$ 'e 'ro0#$ 'l*$#$ S$o" r# la : 1.12.N CAel$ #el# ,( ava(s la 01.01.N CAel$ #el# 1#( "e1area #+o!#l#z*r#lor "or'orale Cl#e(3# la :1. 12.N CAel$ #ala " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ Ra+! rs*r# 1e "re1#$e 'r#+#$e 1e la !*("# C#v#1e(1e 'l*$#$e 2ar#a3#a l#"A#1#$*3#lor )# a e"A#vale($elor 1e l#"A#1#$*3# ,("as*r# 1#( 1o!@(z# 4l*3# "*$re 0 r(#zor## 1e #+o!#l#z*r# L#"A#1#$*3# )# e"A#vale($e 1e l#"A#1#$*3# la s0@r)#$ l a( l # ? 500.000 100.000 180.000 :60.000 10.000 50.000 500.000 200.000 20.000 :00.000 850.000 70.000 -80.000 500.000 -00.000 :00.000 2:0.000 200.000 700.000 :00.000 150.000 200.000 100.000 10.000

S* se ,($o"+eas"* $a!lo l 0l 9 r#lor 1e $rezorer#e& "o(0or+ IAS 7& )$##(1 "* 'e($r 1e$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( e9'loa$are se $#l#zeaz* +e$o1a #(1#re"$*. Care es$e valoarea 'l*3#lor "*$re 0 r(#zor## 1e #+o!#l#z*r# )# a l#"A#1#$*3#lor s# e"A#vale($elor 1e l#"A#1#$*3# la s0@r)#$ l a( l #? Rezolvare: Ce$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( e9'loa$are 'r#( +e$o1a #(1#re"$*: 8ezultat nainte de impozit =liminarea cheltuielilor !i a veniturilor care nu au incidenO asupra trezoreriei. 253 (heltuieli cu amortizarea 5*00.000 2%3 Cenituri din provizioane 500.000 %"0.000

",

=liminarea cheltuielilor !i a veniturilor care nu au legOturO cu eBploatarea. 2%3 Cenituri din cesiunea de imobilizOri corporale 253 (heltuieli din cedarea imobilizOrilor corporale 5"00.000 2%3 Cenituri din dob&nzi %*0.000 253 (heltuieli cu dob&nzileXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2+3 8ezultat din eBploatare naintea deducerii variaiei necesarului de ond de rulment din eBploatare 5-50.000 2%3 Cariaia stocurilor 300.000 % *'0.000 + *"0.000 %*"0.000 2%3 Cariaia creanelor din eBploatare -00.000 % '50.000 + %*50.000 5*50.000 2%3 Cariaia cheltuielilor n avans de eBploatare "00.000 % "30.000 + %30.000 530.000 253 Cariaia datoriilor din eBploatare 3,0.000 % #'0.000 + %*"0.000 %*"0.000 2%3 :mpozit pe pro itXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%#00.000 2+3 GluB net de trezorerie din eBploatare 5"40.000 Ce$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3##: ncasOri din v&nzarea imobilizOrilor corporale ncasOri din dob&nzi 0lOi cOtre urnizorii de imobilizOri 2+3 GluB net de trezorerie din activitatea de investiii

%-0.000 550.000

5-0.000 5*0.000 R+) D+)

Ce$er+#(area 0l 9 l # (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e 0#(a(3are: ncasOri din credite primite de la bOnci 5300.000 8ambursOri de credite %*50.000 /ividende plOtiteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%"00.000 2+3 GluB net de trezorerie din activitatea de inanare %50.000 Cariaia lichiditOilor !i a echivalentelor de lichiditOi + 5"40.000 5 D % 50.000 + 5*00.000 H 7 D1-0.000 G 7 D220.000 AichiditOi !i echivalente de lichiditOi la s &r!itul anului + 500.000 AichiditOi !i echivalente de lichiditOi la nceputul anului + F 5*00.000 + 500.000 R 7 -00.000 ::9. La l #a( ar#e N& o ,($re'r#(1ere a v@(1 $ ( # "l#e($ +*r0 r# 'e($r "are ,("aseaz* 20.000 le#. Co(1#3##le 1e 1e"o($are s$a!#l#$e ,( "o($ra"$ s ($ r+*$oarele: D 50B la se+(area "o($ra"$ l #> % :0B 'es$e ( a(> % 20B 'es$e 1o# a(#. Se es$#+eaz* "* ,($re'r#(1ereaD"l#e($ ar 0# ' $ $ o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 'e '#a3a 0#(a("#ar*& la o ra$* 1e 10B. Care s ($ "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le 'e "are ar $re! # s* le 0a"* ,($re'r#(1erea ,( #'o$eza ,( "are a'l#"* IAS 18 L2e(#$ r#M? Rezolvare: Sumele nominale care vor i ncasate de ntreprindere sunt de. % *0.000 lei la semnarea contractuluiE % ,.000 lei peste un anE % #.000 lei peste doi ani. 0entru a determina valoarea acestor ncasOri la momentul semnOrii contractului se procedeazO la actualizarea lor cu rata de *0%. Caloarea actualizatO a ncasOrilor viitoare este de. *0.000 5 ,.000 ; 2l 5 *0%3 5 #.000 ; 2l 5 *0%3"+ *'.-,* lei Se considerO cO preul de v&nzare conine dob&nzi n valoare de "0.000 %l'.-,* + *."34 lei. @ratamentul contabil con orm normei :7S *' va i urmOtorul. Aa l ianuarie 1. % v&nzarea pe credit.

",

#** (lieni

% -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor #-R Cenit nec&!tigat

"0.000 *'.-,* *."34

8ot. 9ontul 47: reflect venitul de primit sau venitul nec1tigat. ;l nu semnific un venit n avans deoarece nu a avut loc nicio ncasare n contul perioadelor viitoare. <uncia contului 47: este de a6ustare a creanei n bilan. =n bilan, creana clieni va fi prezentat la nivelul sumei de ncasat '+0.000 lei* diminuat cu venitul nec1tigat din doband '".+%> lei* conform prevederilor =?0 %>. @otrivit poziiei Ainisterului <inanelor @ublice, ntreprinderile care aplic referenialul =?0 1i =<-0 trebuie s 1i defineasc propriul plan de conturi, inspirndu se din planul e!istent n BA<@ nr. %.0(()+00> 1i crend conturi pentru situaii pentru care nu s au creat. % ncasarea imediatO. 5*"* (onturi la bOnci n lei

#** (lieni *0.000

0entru repartizarea dob&nzilor ntre cei doi ani$ considerOm cO ntreprinderea crediteazO clientul cu preul bunului n momentul ncheierii contractului$ mai puin avansul primit$ adicO *'.-,* %*0.000 + '.-,* lei. 0entru a determina dob&nda pentru primul an$ aplicOm rata dob&nzii la suma determinatO anterior. *0% B '.-,* + '-, lei. n al doilea an$ dob&nda se determinO prin multiplicarea ratei dob&nzii cu LdebitulN clientului dupO primul an 2'.-,* lei$ la care se adaugO dob&nda pentru primul an$ de '-, lei$ !i se deduce suma plOtitO de client de ,.000 lei3$ obtin&ndu%se o sumO pentru eBerciiul 15l de 3,# lei 2adicO 3.,3- B *0%3. Aa 3* decembrie 1. % nregistrarea dob&nzii a erente eBerciiului 1. #-R Cenit nec&!tigat Aa l ianuarie 15l. % ncasarea primei rate. 5*"* (onturi la bOnci n lei Aa 3* decembrie 15*. % nregistrarea dob&nzii a erente eBerciiului 15l. #-R Cenit nec&!tigat Aa l ianuarie 15". % ncasarea ultimei rate. 5*"* (onturi la bOnci n lei + #** (lieni #.000 ( s"o($ 1e 1e"o($are 1e + -,, Cenituri din dob&nzi 3,# + #** (lieni ,.000 + -,, Cenituri din dob&nzi '-,

:-0. Se "o(s#1er* o v@(zare ,( valoare 1e :0.000 le#& a"A#$a!#l* 1 '* 60 1e z#le sa #+e1#a$& " 2B.

Care es$e sol 3#a "o($a!#l* "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M& ,( s#$ a3#a ,( "are "l#e($ l 'l*$e)$e la s"a1e(3* v@(zarea o!#)( #$* 60*r* a se !e(e0#"#a 1e s"o($8? Rezolvare: (on orm :7S *'$ scontul de decontare o erit pentru plata imediatO poate i considerat venitul operaiei de inanare. 7st el$ soluia va i. #** (lieni Zi$ dupO ,0 de zile. + -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor "4.#00

",

#** (lieni

-,, Cenituri din dob&nzi

,00

5*"* + #** 30.000 (onturi la bOnci (lieni n lei :-1. Se "o(s#1er* o v@(zare ,( valoare 1e :0.000 le#& a"A#$a!#l* 1 '* 60 1e z#le sa #+e1#a$& " 1e"o($are 1e 2B.

( s"o($ 1e

Care es$e sol 3#a "o($a!#l*& "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M& ,( s#$ a3#a ,( "are "l#e($ l 'l*$e)$e #+e1#a$ 6!e(e0#"#az* 1e s"o($8? Rezolvare: n cazul n care se bene iciazO de scont$ scontul acordat este dedus din preul de v&nzare. /acO ntreprinderea plOte!te imediat$ v&nzarea se contabilizeazO ast el. #*** (lieni + -0Cenituri din v&nzarea mOr urilor #*** (lieni "4.#00

Zi 5*"* (onturi la bOnci n lei + "4.#00

:-2. So"#e$a$ea AL%A v#(1e so"#e$*3## BETA ( s$o" 1e +ar0* ,( r+*$oarele "o(1#3##: 're3 l 1e v@(zare 150.000 le#& a"A#$a!#l# 1 '* 60 1e z#le sa #+e1#a$& " a'l#"area ( # s"o($ 1e 2B 1a"* 'la$a se 0a"e 'e lo". Care es$e $ra$a+e($ l "o($a!#l la AL%A s# BETA 1a"* se a'l#"* 'reve1er#le IA;I 8? Rezolvare: nregistrOrile e ectuate de 7AG7 sunt urmOtoarele. % dacO ncasarea se ace pe loc. #*** (lieni Zi 5*"* (onturi la bOnci n lei + % dacO ncasarea are loc dupO ,0 de zile. #** (lieni Zi$ dupO ,0 de zile. #** (lieni 5*"* (onturi la bOnci n lei + + -,, Cenituri din dob&nzi #** (lieni *50.000 3.000 + -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor *#-.000 #*** (lieni *#-.000 + -0- Cenituri din v&nzarea mOr urilor *#-.000

n contabilitatea societOii H=@7 se nregistreazO. % dacO plata se e ectueazO pe loc. 3-* >Or uri #0* Gurnizori Zi + + #0* Gurnizori 5*"* (onturi la bOnci n lei *#-.000 *#-.000

% dacO plata se ace dupO ,0 de zile. 3-* >Or uri Zi$ dupO ,0 de zile. ,,, (heltuieli cu dob&nzi + + #0* Gurnizori #0* Gurnizori *#-.000 3.000

",

#0* Gurnizori

5*"* (onturi la bOnci n lei

*50.000

:-:. La 1a$a 1e l a'r#l#e N& so"#e$a$ea a a"A#z#3#o(a$ 1.000 o!l#=a3# (# la ( 're3 (#$ar 1e 50 le#5o!l#=a3# (e. La l a = s$ N& so"#e$a$ea ,("aseaz* 1o!@(1a 'e($r o!l#=a3# (# a0ere($* 'er#oa1e# l a = s$ ND1 D :0 # l#e N ,( valoare 1e l le 5o!l#=a3# (e. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a o!l#=a3# (#lor )# ,("asarea 1o!@(z##& "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: (on orm :7S *'$ veniturile din dob&nzi sunt recunoscute n uncie de timpul scurs. 7tunci c&nd dob&nzile primite sunt a erente unei perioade anterioare achiziiei investiiei purtOtoare de dob&nzi 2de eBemplu$ obligaiuni3$ doar dob&nda ulterioarO achiziiei este recunoscutO ca venit. 0entru aplicarea prevederilor normei$ dob&nda a erentO obligaiunilor n valoare de *.000 obligaiuni B l leu;obligaiune + *.000 lei va i descompusO dupO cum urmeazO. a3 dob&nda a erentO perioadei l august 1%* % l aprilie 1 2perioadO n care titlurile nu erau deinute3 + *.000 B ';*" + ,,,$,- leiE b3 dob&nda a erentO perioadei n care ntreprinderea a deinut titlurile + *.000 B #;*" + 333$33 lei. nregistrOrile contabile a erente eBerciiului 1 sunt urmOtoarele. Aa l aprilie 1. % achiziia obligaiunilor. 50, 9bligaiuni Aa l august 1. % ncasarea dob&nzii. 5*"* (onturi la bOnci n lei + % 50, 9bligaiuni *.000 ,,,$,+ 5*"* (onturi la bOnci n lei 50.000

-,, 333$33 Cenituri din dob&nzi :--. La l o"$o+!r#e N s ($ a"A#z#3#o(a$e 1.000 a"3# (# BETA la ( 're3 1e 2 le#5a"3# (e. 4e 28 o"$o+!r#e N sDa 'r#+#$ 1#v#1e(1e 'e($r a"3# (#le BETA 1#( rez l$a$ l e9er"#3# l # ND1& ,( valoare 1e 600 le#. S* se "o($a!#l#zeze a"A#z#3#a a"3# (#lor )# ,("asarea 1#v#1e(1elor& "o(0or+ IAS 18 L2e(#$ r#M. Rezolvare: nregistrOrile contabile a erente eBerciiului 1 sunt urmOtoarele. Aa l octombrie 1. % achiziia aciunilor H=@7. 50* 7ciuni deinute la entitOi a iliate Aa "' octombrie 1. % ncasarea dividendelor din rezultatul eBerciiului 1%l. 5*"* (onturi la bOnci n lei + -," Cenituri din investiii inanciare pe termen scurt ,00 + 5*"* (onturi la bOnci n lei ".000

:-5. O ,($re'r#(1ere a"A#z#3#o(eaz* ( e"A#'a+e($ la 're3 l 0a"$ ra$ 1e 2.000 le#& T2A 2-B. Tra(s'or$ l es$e as#= ra$ 1e o so"#e$a$e s'e"#al#za$* )# es$e 0a"$ ra$ la 200 le#& T2A 2-B. 4e($r +o($a? )# 'ro!e $eA(olo=#"e sDa a(=a?a$ r+*$oarele "Ael$ #el#: % "o(s + r# +a$er#ale 100 le#> % "o(s + 1e e(er=#e 200 le#>

",

sDa a'ela$ la ( 'res$a$or 1e serv#"## 'e($r real#zarea (e# e$a'e a +o($a? l #& #ar a"es$a a 0a"$ ra$ serv#"# l la 500 le#& T2A 19B.

Care es$e valoarea #(#3#al* a e"A#'a+e($ l # $eA(olo=#"& "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM? C + se "o($a!#l#zeaz* ele+e($ele 1e +a# s s? Rezolvare: a3 nregistrarea achiziiei. % + "*3* =chipamente tehnologice ##", @C7 deductibilO b3 nregistrarea cheltuielilor de transport. % + "*3* =chipamente tehnologice ##", @C7 deductibilO #0# Gurnizori de imobilizOri ".#'0 ".000 #'0 "#' "00 #'

#0# Gurnizori de imobilizOri

c3 nregistrarea cheltuielilor ocazionate de montaj si probele tehnologice. % consumul de materii prime. ,0* (heltuieli cu materiile prime + 30* >aterii prime % nregistrarea cheltuielilor cu consumul de energie. % + ,05 (heltuieli cu energia !i apa ##", @C7 deductibilO % nregistrarea acturii de prestOri servicii. % + ,"' (heltuieli cu alte servicii prestate de teri ##", @C7 deductibilO d3 (apitalizarea cheltuielilor accesorii. #0* Gurnizori #0* Gurnizori

*00

"#' "00 #'

,"0 500 *"0

"*3* =chipamente tehnologice + -"" Cenituri din producia de imobilizOri corporale '00 (ostul iniial + ".000 5 '00 5 "00 + 3.000 lei

:-6. So"#e$a$ea AL%A o!3#(e 1#( 'ro1 "3#e 'ro'r#e ( e"A#'a+e($ $eA(olo=#". CAel$ #el#le e0e"$ a$e a 0os$: % "os$ l 'ro1 "3#e# (e$er+#(a$e la ,("e' $ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e 20.000 le#> % "Ael$ #el# 1#re"$e 7.000 le#> % "Ael$ #el# #(1#re"$e -.000 le#& 1#( "are var#a!#le :.000 le# )# 0#9e 1.000 le#> % "Ael$ #el# a1+#(#s$ra$#ve 2.000 le#> % =ra1 l 1e $#l#zare a "a'a"#$*3## 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 80B. Care es$e "os$ l #(#3#al al a"$#v l # )# " + se "o($a!#l#zeaz* a"es$a& 1a"* ,($re'r#(1erea a'l#"* IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM )# ,($o"+e)$e ( "o($ 1e 'ro0#$ )# '#er1ere " "las#0#"area "Ael$ #el#lor 1 '* (a$ r*? Rezolvare: (ostul de producie + "0.000 5 -.000 5 3.000 5*.000 B '0% + 30.'00 lei "*3* =chipamente tehnologice % -"" Cenituri din producia de imobilizOri corporale "3* :mobilizOri corporale n curs + 30.'00 *0.'00 "0.000

:-7. O ,($re'r#(1ere 1e3#(e o #+o!#l#zare "or'oral* 1o!@(1#$* la ,("e' $ l e9er"#3# l # N la "os$ l 1e 5.000 le#. C ra$a 1e v#a3* $#l* es$e es$#+a$* la 10 a(#& #ar +e$o1a 1e a+or$#zare $#l#za$* es$e "ea l#(ear*. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NI2 se a're"#az* "* 1 ra$a 1e v#a3* $#l* "are "ores' (1e "el +a# !#(e "o(1#3##lor 1e e9'loa$are es$e 1e 7 a(# 61 ra$a r*+as* es$e 1e 5 a(#8. Se 1e"#1e $re"erea la a+or$#zarea 1e=res#v* s# se s$a!#le)$e ( "oe0#"#e($ 1e 1e=res#e 1e 1&5.

",

La "e valoare va 0# eval a$* #+o!#l#zarea "or'oral* ,( !#la(3 l e9er"#3# l # NI: "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM? Rezolvare: (ost de achiziie + 5.000 lei /urata estimatO + *0 ani 7mortizarea linearO + 5.000 lei ; *0 ani + 500 lei 7mortizarea cumulatO a eBerciiilor 1 si 15l + *.000 lei Caloarea rOmasO la s &r!itul eBerciiului 15l + 5.000 %*.000 + #.000 lei /urata reestimatO + - ani /urata rOmasO + -ani%"ani + 5ani (ota de amortizare linearO + *00%;5ani + "0% (ota de amortizare degresivO + "0% B *$5 + 30% 7mortizarea a erentO eBerciiului 15" + #.000 B 30% + *."00 lei Caloarea rOmasO la s &r!itul eBerciiului 15" + #.000 %*."00 + ".'00 lei 7mortizarea a erentO eBerciiului 153 + ".'00 B 30% + '#0 lei Caloarea rOmasO la s &r!itul eBerciiului 153 + ".#00 % '#0 + *.5,0 lei n bilanul eBerciiului 153 utilajul va i evaluat la valoarea rOmasO$ de *.5,0 lei. :-8. O ,($re'r#(1ere 1e3#(e e"A#'a+e($e $eA(olo=#"e a"A#z#3#o(a$e la ( "os$ 1e 20.000 le#& a+or$#za$e 'e($r s +a 1e 5.000 le#. ,($re'r#(1erea 1e"#1e s* "o($a!#l#zeze e"A#'a+e($ele la valoarea ? s$* 1e$er+#(a$* 1e e9'er3# 1e -5.000 le#. S* se "o($a!#l#zeze reeval area "o(0or+ "elor 1o * 'ro"e1ee re"o+a(1a$e 1e (or+a IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM. Rezolvare: a3 0rocedeul l 2reevaluarea simultanO a valorii brute !i a amortizOrilor cumulate3. 7cest procedeu presupune parcurgerea urmOtoarelor etape. % =tapa *. (alculul coe icientului de reevaluare ca raport ntre valoarea justO !i valoarea rOmasO a activelor supuse reevaluOrii. (oe icient + #5.000 ; 2"0.000 % 5.0003 + 3 % =tapa ". 8eevaluarea valorii brute !i a amortizOrii cumulate. Caloarea brutO reevaluatO 2%3 7mortizarea cumulatO reevaluatO 2+3 Caloarea netO reevaluatO "0.000 B 3 + ,0.000 5.000 B 3 + *5.000 #5.000

=tapa 3. (ontabilizarea operaiei de reevaluare.


"*3* =chipamente tehnologice + % #0.000 "'*3 *0.000 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor *05 8ezerve din reevaluare 30.000

b3 0rocedeul " 2reevaluarea valorii rOmase neamortizate3. 7cest procedeu presupune parcurgerea urmOtoarelor etape. % =tapa l. 7nularea amortizOrilor cumulate. "'*3 + "*3* =chipamente tehnologice 7mortizarea instalaiilor$ mijloacelor de transport$ animalelor !i plantaiilor % =tapa ". 8eevaluarea valorii rOmase. "*3* =chipamente tehnologice + *05 8ezerve din reevaluare 30.000 5.000

",

:-9. 4e($r a real#za ( "o($ra"$ "e v#zeaz* 0 r(#zarea a 270.000 '#ese ,( : a(#& o ,($re'r#(1ere a ' s la ' ("$ ( e"A#'a+e($ s'e"#al al "*r # "os$ 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 18.000 le#. ,( a"or1 " "l#e($ l& s"a1e(3ar l l#vr*r#lor 1e '#ese a 0os$ 0#9a$ 1 '* " + r+eaz*: D ,( 'r#+ l a(: 5-.000 '#ese> % ,( al 1o#lea a(: 81.000 '#ese> % ,( al $re#lea a(: 1:5.000 '#ese. Care es$e a+or$#s+e($ l a( al 1a"* ,($re'r#(1erea o'$eaz* 'e($r a+or$#zarea ,( 0 ("3#e 1e ( +*r l 1e (#$*3# 1e 'ro1 "3#e? Rezolvare: /acO se aplicO metoda linearO sau degresivO pe 3 ani$ metodele n cauzO nu conduc la un ritm real de depreciere. (a atare$ este pre erabil ca amortizarea sO se bazeze pe cantitOile produse$ adicO. % n primul an. *'.000 B 5#.000;"-0.000 + 3.,00 leiE % n al doilea an. *'.000 B '*.000;"-0.000 + 5.#00 leiE % n al treilea an. *'.000 B *35.000;"-0.000 + 4.000 lei. :50. I( e9er"#3# l N se e0e"$ eaz* re'ara3#a "a'#$al* a ( # e"A#'a+e($ $eA(olo=#" al ,($re'r#(1er##. Cos$ l re'ara3#e# es$e 1e 7.000 le# )# es$e 0or+a$ 1#(: % "Ael$ #el# " "o(s + r#le +a$er#ale 2.000 le#> % "Ael$ #el# " salar##le :.000 le#> % "Ael$ #el# " a+or$#zarea 1.500 le#> % "Ael$ #el# " serv#"##le 'res$a$e 1e $er3# 500 le#. E9'er$#za $eA(#"* a$es$* o "re)$ere a 1 ra$e# 1e $#l#$a$e a e"A#'a+e($ l # " : a(#. Care es$e $ra$a+e($ l "o($a!#l al "Ael$ #el#lor o"az#o(a$e 1e re'ara3#a "a'#$al*& "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM? Rezolvare: 0otrivit : 7S *,$ cheltuielile ulterioare a erente unui element de natura imobilizOrilor corporale deja nregistrat n contabilitate trebuie sO ie adOugate la valoarea contabilO a activului atunci c&nd este probabil ca ntreprinderea sO bene icieze de avantaje economice viitoare mai mari dec&t nivelul de per ormanO prevOzut iniial. @oate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie nscrise n cheltuielile eBerciiului n cursul cOruia sunt angajate. n practica ntreprinderilor rom&ne!ti$ cheltuielile sunt angajate dupO naturO$ !i nu dupO destinaie. /e aceea$ o soluie mai adecvatO ar i cea indirectO$ n care costul reparaiei tranziteazO contul de pro it !i pierdere. % nregistrarea cheltuielilor materiale. ,0" + (heltuieli cu materialele consumabile % nregistrarea cheltuielilor de personal. ,#* + (heltuieli cu salariile datorate personalului % nregistrarea cheltuielilor cu amortizarea. ,'** + (heltuieli cu amortizarea imobilizOrilor "'* 7mortizarea imobilizOrilor corporale *.500 #"* 0ersonal % salarii datorate 3.000 30" >ateriale consumabile ".000

% nregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de teri. ,"' + 7lte cheltuieli cu lucrOri !i servicii prestate de teri #0* Gurnizori 500

% includerea costului reparaiei n valoarea activului 2capitalizarea costului reparaiei3. "*3* =chipamente tehnologice + -"" -.000 Cenituri din producia de imobilizOri corporale

",

:51. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 1#( !#la(3 l so"#e$*3## AL%A la :1.12.N 6,( le#8: +*r0 r# 50.000> rezerve 1.000> a? s$*r# 'e($r 1e're"#erea +*r0 r#lor 5.000> "l#e(3# -0.000> $#$l r# 1e 'ar$#"#'are :.000 61#( "are 1#s'o(#!#le 'e($r v@(zare ,( a( l r+*$or 5008> $#$l r# 1e 'lasa+e($ 20.000 61#( "are $#$l r# ,( valoare 1e 10.000 s ($ $#l#za$e 1re'$ =ara(3#e 'e($r ( "re1#$ 'r#+#$ " o s"a1e(3* 1e : a(#8> a"re1#$#ve 2.000> "Ael$ #el# ,( ava(s 8.000 61#( "are a(=a?a$e ,($rDo 'er#oa1* +a# +are 1e l a( 6.0008> l#"e(3e 5.000> "#0ra 1e a0a"er# 200.000> ve(#$ r# ,( ava(s :.000 61#( "are a(=a?a$e ,($rDo 'er#oa1* +a# +are 1e l a( 2.0008> 'rov#z#oa(e 'e($r r#s" r# )# "Ael$ #el# 50.000 61#( "are " s"a1e(3a 0oar$e 'ro!a!#l ,( a( l r+*$or 20.0008> "re1#$e 'r#+#$e 1e la !*("# 'e $er+e( l (= 20.000 61#( "are " s"a1e(3a ,( a( l r+*$or :.0008> 0 r(#zor# -0.000> "o($ r# la !*("# :0.000> "re1#$e 'r#+#$e 'e $er+e( s" r$ 9.000 61#( "are 'e($r ( "re1#$ 1e :.000 sDa a+@(a$ s"a1e(3a " 2 a(#& #ar 1e"#z#a a 0os$ l a$* ,(a#($ea ,("A#1er## e9er"#3# l # 0#(a("#ar8> salar## 1a$ora$e 70.000. Ce$er+#(a3# valoarea a"$#velor " re($e )# a 1a$or##lor (e" re($e "o(0or+ +o1el l # 1e !#la(3 1#( IAS l L4reze($area s#$ a3##lor 0#(a("#areM. Rezolvare: 7ctive curente Stocuri 2*3 (lieni 7ctive inanciare disponibile pentru v&nzare 7ctive inanciare deinute n vederea tranzacionOrii 2"3 7lte active curente 233 AichiditOi 2#3 @otal active curente #5.000 #0.000 500 *0.000 ".000 3".000 *"4.500

*. Stocurile sunt reprezentate de mOr urile evaluate la valoarea netO 2costul de 50.000 lei minus deprecierea de 5.000 lei3. ". 7ctivele inanciare deinute n vederea tranzacionOrii sunt reprezentate de titlurile de plasament utilizate n tranzacionare. 3. 7lte active curente cuprind cheltuielile n avans angajate pentru o perioadO mai micO de un an. #. AichiditOile cuprind conturile la bOnci !i acreditivele. /atorii necurente Sume datorate instituiilor de credit 253 0rovizioane pe termen lung 7lte datorii necurente 2,3 @otal datorii necurente 5. *-.000 5 3.000 ,. 7lte datorii necurente sunt reprezentate de veniturile n avans pe termen lung. :52. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8: % % % % % % % % % % % % % e"A#'a+e($e $eA(olo=#"e 10.000> "#0r* 1e a0a"er# 100.000> $#$l r# 1e 'ar$#"#'are :0.000> 'rov#z#oa(e 'e($r r#s" r# )# "Ael$ #el# :0.000 61#( "are " s"a1e(3a 0oar$e 'ro!a!#l ,( a( l r+*$or 10.0008> ,+'r + $ 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# 50.000 61#( "are 'ar$ea " s"a1e(3a ,( a( l r+*$or 10.0008> a? s$*r# 'e($r 1e're"#erea $ere( r#lor )# "o(s$r "3##lor 20.000> a+or$#zarea e"A#'a+e($elor $eA(olo=#"e 2.000> ,+'r + $ r# a"or1a$e 'e $er+e( s" r$ :5.000> s !ve(3## 'e($r #(ves$#3## 10.000 61#( "are 7.000 vor 0# rel a$e la ve(#$ r# ,($rDo 'er#oa1* +a# +are 1e l a(8> 0o(1 "o+er"#al a"A#z#3#o(a$ 20.000> "Ael$ #el# 1e 1ezvol$are 5.000 6es$e 0oar$e ' 3#( 'ro!a!#l* o!3#(erea 1e ava($a?e e"o(o+#"e8> $ere( r# s# "o(s$r "3## 70.000> "Ael$ #el# ,( ava(s 20.000> "0.000 30.000 ".000 5".000

"-

% 0 r(#zor# -0.000> % T2A 1e 'la$* 2.000. Ce$er+#(a3# valoarea a"$#velor (e" re($e )# a 1a$or##lor " re($e "o(0or+ +o1el l # 1e !#la(3 1#( IAS l L4reze($area s#$ a3##lor 0#(a("#areM. Rezolvare: 7ctive necurente =chipamente @erenuri !i construcii Gond comercial @itluri de participare @otal active necurente '.000 50.000 "0.000 30.000 *0'.000

/atorii curente Gurnizori mprumuturi obligatare 0rovizioane pe termen scurt Cenituri n avans 7lte datorii curente 2@C73 @otal datorii curente :5:. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6+ le#8: % % % % % % % % % % % % % % ,("as*r# 1e la "l#e(3# 5.000> ,("as*r# 1#( v@(zarea 1e $#$l r# 1e 'lasa+e($ 200> "Ael$ #el# " salar##le 500> 'l*3# "*$re 0 r(#zor## 1e s$o" r# -00> ,("as*r# 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# 700> ,("as*r# 1#( v@(zarea 1e #+o!#l#z*r# "or'orale 900> $#la?e 1e3#( $e ,( leas#(= 0#(a("#ar 2.000> ,("as*r# 1#( "re1#$e 'r#+#$e 1e la !*("# :00> 'l*3# 1e 1o!@(z# 100> ,("as*r# 1e 1#v#1e(1e 200> 'l*3# "*$re 0 r(#zor## 1e #+o!#l#z*r# 1.800> #+'oz#$ 'e 'ro0#$ 'l*$#$ 250> salar## 'l*$#$e :00> l#"A#1#$*3# la ,("e' $ l a( l # 1.500.
E

#0.000 .. *0.000 *0.000 3.000 ".000 ,5.000

S* se ,($o"+eas"* $a!lo l 0l 9 r#lor 1e $rezorer#e "o(0or+ IAS 7. Rezolvare: !abloul ,lu$urilor de trezorerie Flu$uri din acti"itatea de e$%loatare/ ncasari de la clienti 0lati catre urnizorii de stocuri Salarii platite :mpozit pe pro it platit 0. Flu$ net de trezorerie din e$%loatare 5.000 %#00 %300 %"50

"-

GluBuri din activitatea de investitii. ncasari din v&nzarea de imobilizari corporale ncasari din v&nzarea de titluri de plasament ncasari de dividende 0lati catre urnizorii de imobilizari H. GluB net din activitatea de investitii Flu$uri din acti"itatea de ,inantare/ ncasari din emisiunea de obligatiuni ncasari din credite primite de la banci 0lati de dob&nzi (. GluB net de trezorerie din activitatea de inantare /. Cariatia lichiditatilor 27 5 H 5 (3 =. Aichiditati la nceputul anului G. Aichiditati la s &rsitul anului 2/ 5 =3

#.050 400 "00 "00 %*.'00 %500 -00 300 %*00 400 #.#50 *.500 5.450

:5-. Ce0#(#3# "ara"$er#s$#"#le "al#$a$#ve ale #(0or+a3#e# "o($a!#le a)a " + s ($ ele 'reze($a$e ,( Ca1r l =e(eral 'e($r ,($o"+#rea )# 'reze($area s#$ a3##lor 0#(a("#are ela!ora$ 1e IASB. R*s' (s: Situaiile inanciare sunt utile dacO ndeplinesc o serie de patru caracteristici calitative. inteligibilitatea$ relevana$ credibilitatea !i compa%rabilitatea. 1. 1nteligibilitatea 9 calitate esenialO a in ormaiilor urnizate de situaiile inanciare este aceea cO ele pot i u!or nelese de utilizatori$ n acest scop$ se presupune cO utilizatorii dispun de cuno!tine su iciente privind des O!urarea a acerilor !i a activitOilor economice$ de noiuni de contabilitate !i au dorina de a studia in ormaiile prezentate. @otu!i$ in ormaiile privind unele probleme compleBe$ care ar trebui incluse n situaiile inanciare datoritO relevanei lor n luarea deci ziilor economice$ nu ar trebui eBcluse doar pe motivul cO ar putea i prea di icil de neles pentru anumii utilizatori. 2. Rele"an#a :n ormaiile sunt relevante atunci c&nd in lueneazO deciziile economice ale utilizatorilor$ ajut&ndu%i pe ace!tia sO evalueze evenimente trecute$ prezente sau viitoare$ con irm&nd sau corect&nd evaluOrile lor anterioare. 8elevana in ormaiei este in luenatO de natura sa !i de pragul de semni icaie. :n ormaiile sunt semni icative dacO omisiunea sau declararea lor eronatO ar putea in luena deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaiilor inanciare. 0ragul de semni icaie depinde de mOrimea elementului sau a erorii$ judecatO n mprejurOrile speci ice ale omisiunii sau declarOrii eronate. 2. 3redibilitatea 4,iabilitatea5 :n ormaia este credibilO atunci c&nd nu conine erori semni icative$ nu este pOrtinitoare$ iar utilizatorii pot avea ncredere cO reprezintO corect ceea ce !i%a propus sO reprezinte sau ce se a!teaptO n mod rezonabil sO reprezinte. :n ormaia poate i relevantO$ dar at&t de puin credibilO sub aspectul naturii sau reprezentOrii nc&t recunoa!terea acesteia sO poatO induce n eroare. a5 Re%rezentarea ,idel 0entru a i credibilO$ in ormaia trebuie sO reprezinte cu idelitate tranzaciile !i alte evenimente pe care aceasta ie !i%a propus sO le reprezinte$ ie pe care ar putea i de a!teptat$ n mod rezonabil$ sO le reprezinte. (ea mai mare parte a in ormaiilor inanciare este supusO unui anumit risc de a da o reprezentare mai putin credibilO dec&t ar trebui. 7ceasta nu se datoreazO pOrtinirii$ ci mai degrabO di icultOilor inerente$ ie n identi icarea tranzaciilor !i a altor evenimente care urmeazO a i eva% luate$ ie n conceperea !i aplicarea tehnicilor de evaluare !i prezentare care pot transmite mesaje care corespund acestor tranzacii !i evenimente. n anumite cazuri$ mOsurarea e ectelor inanciare ale elementelor poate i at&t de incertO nc&t ntreprinderile$ n general$ sO nu le recunoascO n situaiile inanciare 2de eBemplu$ ondul comercial generat intern3$ n alte cazuri$ totu!i$ poate i relevantO recunoa!terea elementelor respective si prezentarea$ n acela!i timp$ a riscului de eroare care planeazO asupra recunoa!terii !i evaluOrii.

"-

b5 6re"alenta economicului asu%ra 7uridicului 0entru ca in ormaia sO prezinte credibil evenimentele !i tranzaciile pe care le reprezintO este necesar ca acestea sO ie contabilizate !i prezentate n concordanO cu ondul lor si cu realitatea economicO$ si nu doar cu orma lor juridicO. Gondul tranzaciilor sau al altor evenimente nu este ntotdeauna n concordanO cu ceea ce transpare din orma lor juridicO. /e eBemplu$ o ntreprindere nstrOineazO un activ altei pOri ntr%un ast el de mod nc&t documentele sO susinO transmiterea dreptului de proprietate pOrii respective !i cu toate acestea contractul ncheiat sO asigure ntreprinderii dreptul de a se bucura n continuare de avantaje economice viitoare de pe urma activului respectiv$ n ast el de circumstane$ raportarea unei v&nzOri nu ar reprezenta$ credibil$ tranzacia ncheiatO. c5 eutralitatea 0entru a i credibilO$ in ormaia cuprinsO n situaiile inanciare trebuie sO ie neutrO$ adicO lipsitO de in luene. Situaiile inanciare nu sunt neutre dacO$ prin selectarea !i prezentarea in ormaiei$ in lueneazO luarea unei decizii sau ormularea unui raionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. d5 6ruden#a (ei care elaboreazO situaii inanciare se con runtO cu incertitudini care$ inevitabil$ planeazO asupra multor evenimente !i circumstane$ cum ar i ncasarea creanelor ndoielnice$ durata de utilitate probabilO a echipamentelor etc. 7st el de incertitudini sunt recunoscute prin prezentarea naturii si valorii lor$ dar si prin eBercitarea prudenei n ntocmirea situaiilor inanciare. 0rudena nseamnO includerea unui grad de precauie n eBercitarea raionamentelor necesare pentru a ace estimOrile cerute n condiii de incertitudine$ ast el nc&t activele !i veniturile sO nu ie supraevaluate$ iar datoriile si cheltuielile sO nu ie subevaluate. @otu!i$ eBercitarea prudenei nu permite$ de eBemplu$ constituirea de rezerve ascunse sau provizioane eBcesive$ subevaluarea deliberatO a activelor sau a veniturilor$ dar nici supraevaluarea deliberatO a datoriilor sau a cheltuielilor$ deoarece situaiile inanciare nu ar mai i neutre !i ast el nu ar mai avea calitatea de a i credibile. e* 1ntegralitatea 0entru a i credibilO$ in ormaia din situaiile inanciare trebuie sO ie completO$ n limitele rezonabile ale pragului de semni icaie !i ale costului obinerii acelei in ormaii. 9 omisiune poate ace ca in ormaia sO ie alsO sau sO inducO n eroare !i ast el sO nu mai aibO un caracter credibil !i sO devinO de ectuoasO din punctul de vedere al relevanei. '. 3om%arabilitatea Utilizatorii trebuie sO poatO compara situaiile inanciare ale unei ntreprinderi n timp pentru a identi ica tendinele n poziia inanciarO !i per ormanele sale. Utilizatorii trebuie$ totodatO$ sO poatO compara situaiile inanciare ale diverselor ntreprinderi pentru a le evalua poziia inanciarO$ per ormana acestora !i modi icOrile poziiei inanciare. 7st el$ mOsurarea !i prezentarea e ectului inanciar al acelora!i tranzacii !i evenimente trebuie e ectuate ntr%o manierO consecventO n cadrul unei ntreprinderi si de%a lungul timpului pentru acea ntre prindere !i ntr%o manierO consecventO pentru di erite ntreprinderi. 9 implicaie importantO a calitOii in ormaiei de a i comparabilO este ca utilizatorii sO ie in ormai despre politicile contabile utilizate n elaborarea situaiilor inanciare !i despre orice schimbare a acestor politici$ precum !i despre e ectele unor ast el de schimbOri. Utilizatorii trebuie sO ie n mOsurO sO identi ice di erenele ntre politicile contabile pentru tranzacii !i alte evenimente asemOnOtoare utilizate de aceea!i ntreprindere de la o perioadO la alta$ c&t !i de di erite ntreprinderi. 1u este indicat pentru o ntreprindere sO continue sO evidenieze n contabilitate$ n aceea!i manierO$ o tranzacie sau alt eveniment dacO metoda adoptatO nu menine caracteristicile calitative de relevanO !i credibilitate. 1u este indicat pentru o ntreprindere nici sO lase politicile sale contabile neschimbate atunci c&nd eBistO alternative mai relevante !i mai credibile. :55. Care s ($ ele+e($ele "are 1e0#(es" 'er0or+a(3a 0#(a("#ar* a ,($re'r#(1er## ,( v#z# (ea Ca1r l # =e(eral 'e($r ,($o"+#rea )# 'reze($area s#$ a3##lor 0#(a("#are ela!ora$ 1e IASB? Ce0#(#3# a"es$e ele+e($e )# e9'l#"#$*3# 1e0#(#3##le. R*s' (s: =lementele care de inesc per ormana inanciarO sunt veniturile !i cheltuielile. Ceniturile sunt cre!teri de avantaje economice viitoare n cursul perioadei contabile care au ca rezultat o cre!tere a capitalurilor proprii$ di eritO de cea care provine din contribuiile proprietarilor capitalului. (heltuielile sunt diminuOri de avantaje economice n cursul perioadei contabile care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii$ di eritO de cea care provine din distribuirile n avoarea proprietarilor de capital. /e iniiile propuse de cadrul conceptual sunt oarte cuprinzOtoare$ re e%rindu%se at&t la veniturile;cheltuielile angajate n cursul normal al activitOilor$ c&t !i la c&!tigurile;pierderile$ plusurile;minusurile de valoare survenite pe parcursul perioadei$ indi erent dacO sunt latente sau realizate. =BistO nsO !i elemente care$ de!i corespund de iniiilor veniturilor !i cheltuielilor deoarece genereazO cre!teri sau diminuOri de capitaluri proprii$ nu sunt incluse n contul de pro it !i pierdere$ ci igureazO printre elementele capitalurilor proprii 2dupO cum ai putut observa$ rezervele din reevaluare rOspund de iniiei veniturilor$ dar nu sunt trecute n contul de pro it !i pierdere pentru a nu i distribuite$ ci sunt recunoscute n masa

"-

i3 ii3

capitalurilor proprii3. 7ceste de iniii acoperO mai mult dec&t elementele recunoscute drept venituri !i cheltuieli n contul de pro it !i pierdere. Aa de iniiile de mai sus rOspund. veniturile !i cheltuielile n mOrime brutOE c&!tigurile !i pierderileE iii3 plusurile !i minusurile de valoare.

:56. Sol 3#a "o($a!#l* 1e +a# ?os "are re0le"$* a( larea (or a"3# (# 'ro'r## es$e "ore"$*? Ar= +e($a3# r*s' (s l. B 1012 658 R*s' (s: Soluia nu este corectO deoarece o tranzacie cu proprietarii nu genereazO recunoa!terea unei cheltuieli n contabilitate. 0otrivit cadrului conceptual al :7SH$ cheltuielile sunt diminuOri de avantaje economice n cursul perioadei contabile$ care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii$ di eritO de cea care provine din distribuirile n avoarea proprietarilor de capital. 0ierderea de 50.000 u.m. nu trebuie sO a ecteze o cheltuialO$ ci va i imputatO capitalurilor proprii. :57. Sol 3#a 1e +a# ?os re0le"$* +a?orarea "a'#$al l # so"#al 'r#( e+#s# (ea 1e (o# a"3# (#. Es$e "ore"$* a"eas$* sol 3#e? Ar= +e($a3# r*s' (s l. -56 7 758 R*s' (s: Soluia nu este corectO deoarece o tranzacie cu proprietarii nu genereazO recunoa!terea unui venit n contabilitate. 0otrivit cadrului conceptual al :7SH$ veniturile sunt cre!teri de avantaje economice viitoare n cursul perioadei contabile$ care au ca rezultat o cre!tere a capitalurilor proprii$ di eritO de cea care provine din contribuiile pro% prietarilor capitalului. n concluzie$ suma de "0.000 u.m. ncasatO peste valoarea nominalO a aciunilor emise nu se recunoa!te ca venit$ ci va a ecta capitalurile proprii 2se recunoa!te ca primO de emisiune3. :58. 4e($r a se 0a!r#"a 90 ! "*3# 1#( 'ro1 s l B& ,( e9er"#3# l N sDa a(=a?a$ r+*$oarele "Ael$ #el#: K K "Ael$ #el# 1#re"$e 100.000 .+.> "Ael$ #el# #(1#re"$e -0.000 .+.& 1#( "are: % "Ael$ #el# var#a!#le :0.000 .+.> % "Ael$ #el# 0#9e 10.000 .+.> K K K "a'a"#$a$ea (or+al* 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 180 ! "*3#> "Ael$ #el# a1+#(#s$ra$#ve 20.000 .+.> '#er1er# 1#( re! $ r# 8.000 .+. B 1011 120.000 100.000 20.000 7 501 550.000 500.000 50.000

S* se "al" leze "os$ l 1e 'ro1 "3#e "o(0or+ 'reve1er#lor IAS 2 LS$o" r#M. Ar= +e($a3# sol 3#a. Rezolvare: 0otrivit :7S " LStocuriN costul de producie al unui bun cuprinde costul de achiziie al materiilor prime !i materialelor consumabile !i cheltuielile de producie direct atribuibile bunului. (ostul de producie sau de prelucrare al stocurilor$ precum !i costul de producie al imobilizOrilor cuprind cheltuielile directe a erente produciei$ si anume. materiale directe$ energie consumatO n scopuri tehnologice$ manoperO directO si alte cheltuieli directe de producie$ precum !i cota cheltuielilor indirecte de producie alocatO n mod raional ca iind legatO de abricaia acestora. n costul de producie poate i inclusO o proporie rezonabilO din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului$ n mOsura n care acestea sunt legate de perioada de producie. UrmOtoarele reprezintO eBemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor$ ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit$ ast el. % pierderile de materiale$ manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limitele normal admiseE % cheltuielile de depozitare$ cu eBcepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de producie$ anterior trecerii ntr%o nouO azO de abricaieE % regiile 2cheltuielile3 generale de administraie care nu participO la aducerea stocurilor n orma !i la locul inalE % costurile de des acere.

"-

(ostul de producie + *00.000 5 30.000 5 *0.000 B 40 buc. ;*'0 buc. + *35.000 u.m. 3#5 0roduse inite + -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse *35.000 :59. La :1.12.N& so"#e$a$ea G 1e3#(e ,( s$o" r+*$oarele ar$#"ole: Ar$#"ole Cos$ 1e a"A#z#3#e 6,( .+.8 20.000 16.000 60.000 10.000 106.000 2aloare real#za!#l* (e$* 6,( .+.8 18.000 17.000 65.000 9.000 109.000 IAS 2& s# s* se

/*r0 /*r0 /*r0 /*r0 To$al

r# /1 r# /2 r# /: r# /-

S* se s$a!#leas"* la "e valoare $re! #e eval a$e s$o" r#le la #(ve($ar& ,( "o(0or+#$a$e " "o($a!#l#zeze eve($ ala 1e're"#ere "o(s$a$a$*. Rezolvare: 7rticole (ost de achiziie 2n u.m.3 * "0.000 *,.000 ,0.000 *0.000 *0,.000 Caloare realizabilO netO 2n u.m.3 " *'.000 *-.000 ,5.000 4.000 *04.000 Caloare n bilan 3+min2l$"3 *'.000 *,.000 ,0.000 4.000 *03.000

0 >Or uri >* >Or uri >" >Or uri >3 >Or uri ># @otal

0ierderea din depreciere + *0,.000 % *03.000 + 3.000 u.m. ,'*# + 343.000 u.m. (heltuieli de eBploatare 7justOri pentru deprecierea mOr urilor privind ajustOrile pentru deprecierea activelor circulante :60. %#e ( $#la? " ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 290.000 .+. )# o valoare rez#1 al* es$#+a$* la 10.000 .+. A"es$a se a+or$#zeaz* l#(ear& ,("e'@(1 " l #a( ar#e ND2& 'e o 1 ra$* es$#+a$* 1e 7 a(#. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& +a(a=er## a rees$#+a$ 1 ra$a 1e $#l#$a$e $o$al* la 5 a(#& #ar valoarea rez#1 al* es$e rees$#+a$* la 15.000 .+. S* se "al" leze )# s* se "o($a!#l#zeze a+or$#zarea ,( e9er"#3##le ND2& ND1 )# N& "o(0or+ IAS 16. Rezolvare: :n eBerciiul 1%". Caloarea amortizabilO + "40.000 % *0.000 + "'0.000 u.m. /urata + - ani 7mortizarea + "'0.000;- + #0.000 u.m. ,'** (heltuieli din eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor :n eBerciiul 1%*. + "'*3 7mortizarea instalaiilor etc. #0.000

"-

,'** (heltuieli din eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor :n eBerciiul 1.

"'*3 7mortizarea instalaiilor etc.

#0.000

Caloarea amortizabilO + "40.000 % " B #0.000 % *5.000 + *45.000 u.m. /urata reestimatO + 5 ani /urata trecutO + " ani /urata rOmasO + 3 ani 7mortizarea + *45.000;3 + ,5.000 u.m. ,'** (heltuieli din eBploatare privind amortizarea imobilizOrilor + "'*3 7mortizarea instalaiilor etc. ,5.000

:61. La ,("e' $ l e9er"#3# l # ND: sDa 1a$ ,( 0 ("3# (e ( $#la? " valoarea "o($a!#l* 1e 1.000 .+. C ra$a 1e a+or$#zare es$e 1e 10 a(#& +e$o1a 1e a+or$#zare l#(ear*. La :1.12.N e9#s$* #(1#"## "* $#la? l a '#er1 $ 1#( valoare. La a"eas$* 1a$*& se es$#+eaz* valoarea ? s$* la 50- .+.& "Ael$ #el# " v@(zarea - .+. )# o valoare 1e $#l#$a$e 1e 520 .+. S* se e0e"$ eze $es$ l 1e 1e're"#ere a $#la? l # la :1.12.N )# s* se "o($a!#l#zeze eve($ ala 1e're"#ere "o(s$a$a$* "o(0or+ IAS :6. Rezolvare: Aa 3*.*".1 se determinO mai nt&i valoarea contabilO netO. (ostul + *.000 u.m. 7mortizarea anualO + *.000;*0 +*00 u.m. 7mortizarea cumulatO + *00 B # + #00 u.m. Caloarea netO + *.000 % #00 + ,00 u.m. Caloarea recuperabilO + maB 2500E 5"03 + 5"0 u.m. 0ierderea din depreciere + ,00 % 5"0 + '0 u.m. ,'*3 + "4*3 (heltuieli din eBploatare 7justOri pentru privind ajustOrile deprecierea instalaiilor... pentru deprecierea imobilizOrilor :62. %#e r+*$or l la(3 1e 'ar$#"#'a3##: '0

"-

S* se "al" leze 'ro"e($a?ele 1e "o($rol )# 1e #($eres 1e3#( $e 1e S/ ,( so"#e$*3#le 1#( or=a(#=ra+* )# s* se 're"#zeze $#' l 1e "o($rol )# +e$o1a 1e "o(sol#1are "ores' (z*$oare. Rezolvare:

Societatea G: G" G3 G# G5 G,

0rocentaj de control -0% #0% 5 "0% + ,0% -0% ,0% 55% "0% 5 30% 5 "5% + -5%

0rocentaj de interes -0% #0% 5 -0% B "0% + 5#% -0% -0% B ,0% + #"% 55% 5 #0% B "0% + ,3% -0% B ,0% B "0% 5 -0% B "0% B 30% 5 #0% B 30% 5 55% B "5% 5 #0% B "0% B "5% + '$#% 5 #$"% 5 *"% 5*3$-5% 5 "% + #0$35%

@ip de control (ontrol eBclusiv (ontrol eBclusiv (ontrol eBclusiv (ontrol eBclusiv (ontrol eBclusiv (ontrol eBclusiv

>etoda de consolidare :ntegrare globalO :ntegrare globalO :ntegrare globalO :ntegrare globalO :ntegrare globalO :ntegrare globalO

GG' G4 G:9

#0% 5 #0% + #0% B -0% 5 #0% B '0% ,3% + "'% 5 "5$"% + 53$"% *5% 5*0% + "5% 0 #0% *5% B #"% 5*0% B 5#% + ,$3% 5 5$#% + **$-% ,5% B **$ -% + -$,05% #0%

(ontrol eBclusiv :n luenO semni icativO

:ntegrare globalO 0unere n echivalenO

n a ara perimetrului de consolidare NN :n luenO semni icativO 0unere n echivalenO

:6:. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## re0er#$oare la o so"#e$a$e: I(0or+a3## 01.01 :1.12

"-

S$o" 1e +a$er## 'r#+e S$o" 1e 'ro1 "3#e ,( " rs 1e e9e" 3#e S$o" 1e 'ro1 se 0#(#$e

:28 :62 1-6

:66 :5150

,( $#+' l 'er#oa1e# a 0os$ $#l#za$e ,( 'ro1 "3#e +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 1.7:2 .+.& #ar "os$ l ! ( r#lor v@(1 $e a 0os$ 1e 6.000 .+. Ce$er+#(a3#: "os$ l +a$er##lor 'r#+e a"A#z#3#o(a$e> "os$ r#le 1e 'ro1 "3#e ale 'er#oa1e# )# "os$ r#le 'ro1 selor 0#(#$e o!3#( $e. Rezolvare: / 33* ( XXXXXXX0roduse n curs de eBecuieXXXXXXXXXXXXX S: 3," l SG35# / 30* ( XXXXXXXXXXXXXX>aterii primeXXXXXXXXXXXXXXXXX S: 3"' l *.-3" 2consum3 SG3,, / 3#5 ( XXXXXXXXXXXXXX0roduse initeXXXXXXXXXXXXXXXX S: *#, l ,.000 2costulbunurilor v&ndute3 SG*50 (onsum materii prime. ,0* (heltuieli cu materiile prime + 30* >aterii prime *.-3" u.m. Sold iniial 30* 5 7chiziii % (onsuni + Sold inal 30* 3"' u.m. 5 7chiziii % *.-3" u.m. + 3,, u.m.$ de unde rezultO. 7chiziii + *.--0 u.m. Sold iniial 3#5 5 9binere produse inite % (ostul bunurilor v&ndute + Sold inal 3#5 *#, u.m. 5 9binere produse inite % ,.000 u.m. + *50 u.m.$ de unde rezultO. 9binere produse inite + ,.00# u.m. K 0roduse inite obinute 5 0roducie neterminatO la nceputul perioadei % 0roducie neterminatO la s &r!itul perioadei + (ost de producie al perioadei

,.00# u.m. 3," u.m. 35# u.m. ,.0*" u.m.

:6-. O ,($re'r#(1ere 0a!r#"* +o!#l*& #("l s#v +ese. Cos$ r#le aso"#a$e " 0a!r#"area +eselor )# " o'era3##le =e(erale ale 0#r+e# s ($ r+*$oarele: a8 le+( l $#l#za$ 'e($r 0a!r#"area +eselor "os$* 100 .+.5+as*> !8 +esele s ($ asa+!la$e 1e + ("#$or# " ( "os$ 1e -0 .+.5+as*> "8 + ("#$or## "are asa+!leaz* +esele s ($ "oor1o(a3# 1e "*$re ( res'o(sa!#l& "are are ( salar# a( al 1e 25.000 .+.> 18 a+or$#zarea +a)#(#lor $#l#za$e ,( 0a!r#"area +eselor se r#1#"* la 10.000 .+.5a(> e8 salar# l +a(a=er l # 0#r+e# re'rez#($* 80.000 .+.5a(> 08 0#r+a "Ael$ #e)$e a( al :0.000 .+.5a( 'e($r ' !l#"#$a$e 'r#v#(1 +esele> =8 v@(z*$or## 'r#+es" ( "o+#s#o( 1e :0 .+. 'e($r 0#e"are +as* v@(1 $*. Clas#0#"a3# 0#e"are "os$ ,( r+*$oarele "a$e=or##: var#a!#l& 0#9& "os$ al 'er#oa1e#& "os$ al 'ro1 s l #& "os$ 1#re"$ sa #(1#re"$ 6'e($r 'ro1 s l L+eseM8. Rezolvare:

"-

a b c d e g

(ost variabil (ost variabil (ost iB (ost iB % % (ost variabil

(ost direct (ost direct (ost indirect (ost indirect % % %

(ost al produsului (ost al produsului (ost al produsului (ost al produsului (ost al perioadei (ost al perioadei (ost al perioadei

:65. So"#e$a$ea .A/A 'ro1 "e $re# $#' r# 1e ? "*r##: rs le3# 1e 'l )& '*' )# 1e 'las$#" )# +a)#( 3e. Clas#0#"a3# r+*$oarele "os$ r# ,(: "os$ r# ale 'ro1 s l # 5 ale 'er#oa1e#> "os$ r# 1#re"$e 5 #(1#re"$e: a8 'las$#" l a"A#z#3#o(a$ 'e($r '*' )#> !8 a+or$#zarea +a)#(#lor 0olos#$e 'e($r '*' )#> "8 a+or$#zarea e"A#'a+e($elor 1e ,+'a"Ae$a$ 0olos#$e 'e($r $oa$e 'ro1 sele> 18 salar##le + ("#$or#lor "are l "reaz* 1oar la '*' )#> e8 salar# l +a(a=er l #. Rezolvare: a b c d e (ost direct (ost indirect (ost indirect (ost direct % (ost al produsului (ost al produsului (ost al perioadei (ost al produsului (ost al perioadei

:66. So"#e$a$ea AL%A 'ro1 "e +!rele 1e soare& asa+!l@(1 '@(za 'e ( s 'or$ a"A#z#3#o(a$& ,( l (a +a# a " +'*ra$ 10.000 1e '@(ze la 10 le# ! "a$a )# 11.000 1e s 'or$ r# la 20 le# ! "a$a& )# a asa+!la$ 9.500 1e +!rele& "os$ l asa+!l*r## 0##(1 1e 15 le#5! "a$*. A v@(1 $ ,( " rs l l (## 8.500 1e +!rele la 're3 l 1e 60 le#5! "a$*& "o+#s#o( l v@(z*$or l # 0##(1 1e 5 le#5! "a$*. Ce$er+#(a3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e s# "os$ l "o+'le$ 61e reve(#re8 al (e# +!rele. Care es$e rez l$a$ l 'er#oa1e#? Rezolvare: K >aterii prime !i materiale directe + *0.000 buc. p&nzO B *0 lei;buc. 5 4.500 suporturi B "0 lei;suport "40.000 lei 5 (heltuieli directe de asamblare + 4.500 umbrele B *5 lei;umbrelO *#".500 lei + (ost de producie #3".500 lei (ost unitar ; umbrelO + #3".500 lei ; 4.500 umbrele + #5$53 lei;umbrelO (ost complet + (ost de producie 5 (heltuieli de des acere + #5$53 lei;umbrelO 5 5 lei;umbrelO + 50$53 lei;umbrelO Cenituri din v&nzOri. '.500 umbrele B ,0 lei;umbrelO + 5*0.000 lei 9binere produse inite. 3#5 0roduse inite + -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse #3".500 lei

C&nzare produse inite. #** (lieni + -0* Cenituri din v&nzarea 5*0.000 lei

"-

produselor inite /escOrcarea de gestiune. '.500 umbrele B #5$53 lei;umbrelO + 3'-.005 lei -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse + 3#5 0roduse inite 3'-.005 lei

8ezultat + 5*0.000 lei % '.500 umbrele B 5 lei;umbrelO 2comisioane v&nzare3 5 #5.#45 lei 2sold -**3 + 5*".445 lei :67. So"#e$a$ea AL%A 'ro1 "e +!rele 1e soare& asa+!l@(1 '@(za 'e ( s 'or$ a"A#z#3#o(a$& ,( l (a +a# a " +'*ra$ 10.000 1e '@(ze la 10 le# ! "a$a )# 15.000 1e s 'or$ r# la 20 le# ! "a$a& )# a asa+!la$ 18.000 1e +!rele& "os$ l asa+!l*r## 0##(1 1e 15 le#5! "a$*. So"#e$a$ea 1e3#(ea la ,("e' $ l 'er#oa1e# 10.000 ! "*3# 1e '@(z* la 8 le# ! "a$a )# 5.000 ! "*3# 1e s 'or$ r# la 15 le# ! "a$a& ,( eval area s$o" r#lor se a'l#"* "os$ l +e1# 'o(1era$. So"#e$a$ea a v@(1 $ ,( " rs l l (## 16.000 1e +!rele la 're3 l 1e 60 le#5! "a$*& "o+#s#o( l v@(z*$or l # 0##(1 1e 7&25 le#5! "a$*. Ce$er+#(a3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e )# "os$ l "o+'le$ 61e reve(#re8 al (e# +!rele. Care es$e rez l$a$ l 'er#oa1e#? Rezolvare: / Si *0.000 buc. R 'lei;buc+'0.000 lei 7chizitie *0.000 buc. R *0 lei;buc + *00.000 lei 0anza (

/ Si 5.000 buc. R *5 lei;buc+-5.000 lei 7chizitie *5.000 buc R "0 lei;buc+300.000 lei

Suport

(>0 p&nzO + 2*0.000 buc. B ' lei;buc. 5 *0.000 buc. B *0 lei;buc.3 ; "0.000 buc. + 4 lei;buc. (>0 suport + 25.000 buc. B *5 lei;buc. 5 *5.000 buc. B "0 lei;buc.3 ; "0.000 buc. + *'$-5 lei;buc. K 5 5 + 0&nzO umbrelO + *'.000 buc. B 4 lei;buc. *,".000 lei Suport umbrelO + *'.000 buc. B *'$-5 lei;buc. 33-.500 lei (ost prelucrare + *'.000 buc. B *5 lei;buc. "-0.000 lei (ost de producie -,4.500 lei (ost unitar + -,4.500 lei ; *'.000 umbrele + #"$-5 lei;umbrelO (ost complet + -,4.500 lei 5 *,.000 umbrele B -$"5 lei;umbrelO + ''5.500 lei 8ezultat + Cenituri % (heltuieli + *,.000 umbrele B 2,0 lei;umbrelO %-$"5 lei;umbrelO3 %*,.000 umbrele B #"$-5 lei;umbrelO + *,0.000 lei :68. So"#e$a$ea AL%A 'ro1 "e +!rele 1e soare& asa+!l@(1 '@(za 'e ( s 'or$ a"A#z#3#o(a$& ,( l (a +a# a " +'*ra$ 10.000 1e '@(ze la 10 le# ! "a$a )# 15.000 1e s 'or$ r# la 20 le# ! "a$a& )# a asa+!la$ 18.000 1e +!rele& "os$ l asa+!l*r## 0##(1 1e 15 le#5! "a$*. So"#e$a$ea 1e3#(ea la ,("e' $ l 'er#oa1e# 10.000 ! "*3# 1e '@(z* la 8 le# ! "a$a )# 5.000 ! "*3# 1e s 'or$ r# la 15 le# ! "a$a& ,( eval area s$o" r#lor se a'l#"* +e$o1a %I%O 6'r#+ l #($ra$& 'r#+ l #e)#$8. So"#e$a$ea a v@(1 $ ,( " rs l l (## 16.000 1e +!rele la 're3 l 1e 50 le#5! "a$*& "o+#s#o( l v@(z*$or l # 0##(1 1e 2&5 le#5! "a$*. Ce$er+#(a3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e s# "os$ l "o+'le$ 61e reve(#re8 al (e# +!rele. Care es$e rez l$a$ l 'er#oa1e#? Rezolvare: / Si *0.000 buc. R 'lei;buc+'0.000 lei 7chizitie *0.000 buc. R *0 lei;buc + *00.000 lei 0anza (

/ Si 5.000 buc. R *5 lei;buc+-5.000 lei

Suport

"'

7chizitie *5.000 buc R "0 lei;buc+300.000 lei

K 0&nzO umbrelO + *0.000 buc. B ' lei;buc. 5 '.000 buc. B *0 lei;buc. *,0.000 lei 5 Suport umbrelO + 5.000 buc. B *5 lei;buc. 5 *3.000 buc. B "0 lei;buc. 335.000 lei 5 (ost prelucrare + *'.000 buc$ B *5 lei;buc. "-0.000 lei + (ost de producie -,5.000 lei (ost unitar + -,5.000 lei ; *'.000 umbrele + #"$5 lei;umbrelO (ost complet + -,5.000 lei 5 (heltuieli de v&nzare 2*,.000 umbrele B "$5 lei;umbrelO3 + '05.000 lei 8ezultat + Cenituri % (heltuieli + *,.000 umbrele B 250 lei;umbrelO %"$5 lei;umbrelO3 % *,.000 umbrele B #"$5 lei;umbrelO + '0.000 lei :69. ,( " rs l l (## #a( ar#e& SC AL%A SA o!3#(e 'ro1 se 0#(#$e& ,( r+*$oarele "o(1#3##: "Ael$ #el# var#a!#le 1e 'ro1 "3#e 5.000 le#& "Ael$ #el# 0#9e 1e 'ro1 "3#e -.000 le#& "a'a"#$a$ea (or+al* 1e 'ro1 "3#e 1.000 ! "*3#& "a'a"#$a$ea real* 1e 'ro1 "3#e 750 ! "*3#. Care es$e "os$ l o!3#(er## 'ro1 selor 0#(#$e? Rezolvare: (ost de producie + (heltuieli variabile de producie 5 (heltuieli iBe de producie B (apacitatea realO de producie ; (apacitatea normalO de producie (ost de producie + 5.000 lei 5 #.000 lei B -50 buc. ; *.000 buc. + '.000 lei :70. ,( " rs l l (## #a( ar#e& SC BETA SA o!3#(e 'ro1 se 0#(#$e ,( r+*$oarele "o(1#3##: "Ael$ #el# 1#re"$e 1e 'ro1 "3#e 10.000 le#& "Ael$ #el# #(1#re"$e 1e 'ro1 "3#e 12.000 le#& 1#( "are var#a!#le 8.000 le#> "a'a"#$a$ea (or+al* 1e 'ro1 "3#e 1.000 ! "*3#& "a'a"#$a$ea real* 1e 'ro1 "3#e 750 ! "*3#. So"#e$a$ea 1e3#(ea la ,("e' $ l 'er#oa1e# ,( s$o" 250 ! "*3# 1e 'ro1 se 0#(#$e& eval a$e la 25 le#5! "a$*> ea v#(1e 900 ! "*3# la :5 le#5! "a$*> 'e($r eval area s$o" r#lor la #e)#re 0olose)$e +e$o1a LI%O 6 l$#+ l #($ra$& 'r#+ l #e)#$8. Care es$e valoarea s$o" l # 1e 'ro1 se 0#(#$e la s0@r)#$ l a( l #? Rezolvare: /eterminarea costului de producie. (ost de producie + (heltuieli directe 5 (heltuieli variabile de producie 5 (heltuieli iBe de producie B (apacitatea realO de producie ; (apacitatea normalO de producie K (heltuieli directe *0.000 lei 5 (heltuieli variabile '.000 5 (heltuieli iBe B (apacitatea realO de producie ;(apacitatea normalO de producie + #.000 lei B -50 buc. ; *.000 buc.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.000 lei + (ost de producie al perioadei "*.000 lei (ost unitar + "*.000 lei ; -50 buc. + "' lei;buc. lei

/ S: :ntrOri SG

3#( 0roduse inite "50 buc. B "5 lei)buc. -50 buc. B "' lei;buc. ".500 "#.-50

Caloare ie!iri A:G9 + -50 buc. B "' lei;buc. 5 *50 buc. B "5 lei;buc.. "#.-50 lei :71. n cursul lunii ianuarie$ S( H=@7 S7 obine produse inite n urmOtoarele condiii. cheltuieli directe de producie *0.000 lei$ cheltuieli indirecte de producie *".000 lei$ din care variabile '.000 leiE capacitatea normalO de producie *.000 bucOi$ capacitatea realO de producie *."00 bucOi.

"'

(are este costul obinerii produselor inite) Rezolvare: (ost de producie + *0.000 lei 2cheltuieli directe3 5 '.000 lei 2cheltuieli variabile3 5 #.000 lei 2cheltuieli iBe3 B *.000 buc. ; *.000 buc. + "".000 lei :72. ,( " rs l l (## #a( ar#e& SC BETA SA o!3#(e 'ro1 se 0#(#$e ,( r+*$oarele "o(1#3##: "Ael$ #el# 1#re"$e 1e 'ro1 "3#e 10.000 le#& "Ael$ #el# #(1#re"$e 1e 'ro1 "3#e 12.000 le#& 1#( "are var#a!#le 8.000 le#> "a'a"#$a$ea (or+al* 1e 'ro1 "3#e l .000 ! "*3#& "a'a"#$a$ea real* 1e 'ro1 "3#e 750 ! "*3#. Care es$e "os$ l s !a"$#v#$*3##? Rezolvare: (ostul subactivitOii + (heltuieli iBe B 2l % (apacitatea realO de producie ; (apacitatea normalO de producie3 + #.000 lei B 2l % -50 buc. ; *.000 buc.3 + *.000 lei :7:. ,( " rs l l (## #a( ar#e& SC .A/A SA o!3#(e 'ro1 se 0#(#$e ,( r+*$oarele "o(1#3##: "Ael$ #el# 1#re"$e 1e 'ro1 "3#e 15.000 le#& "Ael$ #el# #(1#re"$e 1e 'ro1 "3#e 15.000 le#& 1#( "are "Ael$ #el# 0#9e 1e 'ro1 "3#e 5.000 le#& "a'a"#$a$ea (or+al* 1e 'ro1 "3#e 2.000 ! "*3#& "a'a"#$a$ea real* 1e 'ro1 "3#e 1.500 ! "*3#. Care es$e "os$ l s !a"$#v#$*3## )# " + a0e"$eaz* a"es$a "os$ l 'ro1 selor? Rezolvare: (ostul subactivitOii + (heltuieli iBe B 2l % (apacitatea realO de produc%tie ; (apacitatea normalO de producie3 + 5.000 lei B 2l % *.500 buc. ; ".000 buc.3 + *."50 lei (ostul subactivitOii nu in lueneazO costul produselor$ reprezent&nd o cheltuialO a perioadei. :7-. So"#e$a$ea BETA 'ro1 "e "#o"ola$*. A"eas$a " +'*r* +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 6.000 .+. S$o" l #(#3#al 1e +a$er## 'r#+e es$e 1e 1.000 .+.& #ar s$o" l 0#(al es$e 1e 2.000 .+. Salar##le )# a+or$#zarea 'e($r 'ro1 "3#e s ($ 1e 16.000 .+.& #ar 'e($r 1#s$r#! 3#e s ($ 1e -.000 .+. A"eas$a are ( s$o" #(#3#al la 'ro1 se 0#(#$e 1e :.000 .+. s# ( s$o" 0#(al 1e 5.000 .+. Cal" la3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e )# "os$ l "o+'le$. Rezolvare: / S: SG c 30* >aterii prime *.000 ,.000 ".000 7chiziie materii prime. 30* >aterii prime + #0* Gurnizori ,.000 u.m. (

(onsum materii prime + Stoc iniial 5 :ntrOri % Stoc inal + *.000 u.m. 5 ,.000 u.m. % ".000 u.m. + 5.000 u.m.

K 5 + 5

>aterii prime consumate Salarii !i amortizOri (ost de producie (heltuieli de des acere

5.000 u.m. *,.000 u.m. " *.000 u.m. #.000 u.m. "5.000 u.m.

+ (ost complet

:75. So"#e$a$ea BETA 'ro1 "e "#o"ola$*. Ea a " +'*ra$ +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 6.000 le#. S$o" l #(#3#al 1e +a$er## 'r#+e es$e 1e 1.000 le#& #ar s$o" l 0#(al es$e 1e 2.000 le#. Salar##le )# a+or$#zarea 'e($r 'ro1 "3#e s ($ 1e 16.000

"'

le#& #ar 'e($r 1#s$r#! 3#e s ($ 1e 5.000 le#> se +a# s 'or$* "Ael$ #el# 1#re"$e 1e v@(zare 1e 1.000 le#. So"#e$a$ea a ,("e' $ 'er#oa1a " ( sol1 #(#3#al la 'ro1 "3#a ,( " rs 1e e9e" 3#e 1e 1.000 le#& #ar la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 'ro1 "3#a ,( " rs are valoarea 1e 5.000 le#> $o$o1a$*& so"#e$a$ea are s$o" #(#3#al la 'ro1 se 0#(#$e 1e :.000 le# )# ( s$o" 0#(al 1e 1.000 le#. Cal" la3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e s# "os$ l "o+'le$. Rezolvare: / S: *.000 ,.000 SG 7chiziie materii prime. 30* >aterii prime + #0* Gurnizori ,.000 u.m. ".000 30* >aterii prime (

(onsum materii prime + Stoc iniial 5 :ntrOri % Stoc inal + *.000 lei 5 ,.000 lei % ".000 lei + 5.000 lei K 5 5 % + 5 + >aterii prime consumate Salarii !i amortizOri 0roducie n curs la nceputul perioadei 0roducie n curs la s &r!itul perioadei (ost de producie (heltuieli de des acere (ost complet 5.000 lei *,.000 lei *.000 lei 5.000 lei *-.000 lei ,.000 lei "3.000 lei

:76. So"#e$a$ea CE2ON 'ro1 "e a $o+o!#le& ,( " rs l l (## a " +'*ra$ 8.000 1e !a$er## la "os$ l 1e 10 le#5!a$er#e )# a s"os 1#( s$o" 7.600 1e !a$er## ,( " rs l l (##. C#($re a"es$ea& 100 a ,(lo" #$ !a$er##le 1#( +a)#(#le $#l#za$e 1e a(=a?a3## 0#r+e# "are se o" '* 1e v@(z*r#& #ar res$ l a 0os$ +o($a$e ,( +a)#(#le 'ro1 se 1e 0#r+*. C#( 'ro1 "3#a l (##& 90B a 0os$ $er+#(a$* )# $ra(s0era$* ,( 1e'oz#$ l 1e 'ro1 se 0#(#$e )# 1oar :0B 1#( s$o" a 0os$ v@(1 $. Care es$e "os$ l !a$er##lor "are a'are: la +a$er## 'r#+e& la 'ro1 "3#a ,( " rs& la 'ro1 "3#a 0#(#$*& la "os$ l ! ( r#lor v@(1 $e& la "os$ l 1e 1#s$r#! 3#e? Rezolvare: a3 7chiziii. '.000 baterii B *0 lei;baterie + '0.000 lei$ nregistrate. 30* >aterii prime + #0* Gurnizori '0.000 lei

b3 :e!iri. -.,00 baterii B *0 lei;baterie + -,.000 lei$ nregistrate. ,0* (heltuieli cu materiile prime + 30* >aterii prime -,.000 lei

din care. b*3 pentru ma!ini utilizate de angajaii care se ocupO de v&nzOri. *00 baterii B *0 lei;baterie + *.000 leiE b"3 pentru producie. -.500 baterii B *0 lei;baterie + -5.000 lei$ din care. b"*3 produse inite. 40% B -5.000 lei + ,-.500 lei$ nregistrate. 3#5 0roduse inite + -** Cenituri a erente costurilor stocurilor de produse ,-.500 lei

din care. b"**3 v&ndute 2descOrcarea gestiunii3. 30% B ,-.500 lei + "0."50 lei$ nregistrate. -** Cenituri a erente costurilor + 3#5 0roduse inite "0."50 lei

"'

stocurilor de produse b"*"3 nev&ndute. -0% B ,-.500 lei + #-."50 leiE b""3 producie n curs de eBecuie. *0% B -5.000 lei + -.500 lei. /eci. *. (ost baterii materii prime 2sold 30*3 + #.000 lei ". (ost baterii producie n curs + -.500 lei 3. (ost baterii produse inite 2sold 3#53 + #-."50 lei #. (ost baterii n costul bunurilor v&ndute + "0."50 lei 5. (ost baterii n costuri de distribuie + *.000 lei :77. O so"#e$a$e a ,(re=#s$ra$ r+*$oarele "os$ r#: +a$er## 'r#+e 8.000 le#& salar## 'e($r + ("#$or# -.000 le#& salar## 'e($r 'erso(al l 1e 1#s$r#! 3#e 2.000 le#& ' !l#"#$a$e 1.000 le#& a+or$#zarea +a)#(#lor 'ro1 "$#ve 8.000 le# 6s !a"$#v#$a$e 10B8& "A#r#e -.000 le#& 1#( "are 'e($r 'ro1 "3#e 60B. Cal" la3# "os$ r#le 1e 'ro1 "3#e. Rezolvare: K >aterii prime consumate 5 Salariile muncitorilor 5 7mortizOri + '.000 lei % '.000 lei B *0% 5 (heltuieli de producie + #.000 lei B ,0% + (ost de producie '.000 lei #.000 lei -."00 lei ".#00 lei "*.,00 lei

:78. O so"#e$a$e a ,(re=#s$ra$ r+*$oarele "os$ r#: +a$er## 'r#+e 10.000 le#& salar## +a(o'er* 1#re"$* 1-.000 le#& salar## 'e($r 'erso(al l 1e 1#s$r#! 3#e 12.000 le#& a+or$#zarea veA#" lelor 1e 1#s$r#! 3#e ale so"#e$*3## 15.000 le#& a+or$#zarea +a)#(#lor 'ro1 "$#ve 18.000 le#& a+or$#zarea veA#" lelor +a(a=er#lor 10.000 le#& "A#r#e -.000 le# 61#( "are 'e($r 'ro1 "3#e 60B8& =ra1 1e $#l#zare a "a'a"#$*3## 1e 'ro1 "3#e 85B. Ce$er+#(a3# s +a "Ael$ #el#lor "are vor a0e"$a "o($ l 1e rez l$a$e al so"#e$*3##. Rezolvare: K Salarii personal distribuie 5 7mortizarea vehiculelor de distribuie 5 7mortizarea vehiculelor managerilor 5 (hirii + #.000 lei % #.000 lei B ,0% 5 7mortizarea ma!inilor productive + *'.000 lei % *'.000 lei B '5% + (heltuieli ale perioadei *".000 lei *5.000 lei *0.000 lei l .,00 lei ".-00 lei #*.300 lei

:79. Se 0a!r#"* 1o * 'ro1 se& A )# B> "Ael$ #el# #(1#re"$e 5.000 le#& 1#( "are 0#9e 1.000 le#& =ra1 1e s !a"$#v#$a$e 20B& "os$ r# 1#re"$e 2.000 le# 'e($r A )# 8.000 le# 'e($r B. %olos#(1 "os$ r#le 1#re"$e "a !az* 1e re'ar$#zare& "al" la3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e 'e($r A )# B. Rezolvare: K (heltuieli variabile 5 (heltuieli iBe + *.000 lei B '0% + (heltuieli indirecte de repartizat #.000 lei '00 lei #.'00 lei

(oe icient de repartizare J + #.'00 lei cheltuieli indirecte de repartizat ; 2".000 lei 5 '.000 lei3 costuri directe baza de repartizare + 0$#' (heltuieli indirecte a erente produsului 7 + 0$#' B ".000 lei + 4,0 lei (heltuieli indirecte a erente produsului H + 0$#' B '.000 lei + 3.'#0 lei Speci icare K (heltuieli directe 5 (heltuieli indirecte repartizate + (ost de producie 0rodus 7 ".000 lei 4,0 lei ".4,0 lei 0rodus H '$000 lei 3.'#0 lei **. '#0 lei

"'

:80. Se 'ro1 " 1o * 'ro1 se& A )# B& 'e($r "are se s 'or$* r+*$oarele "os$ r#: +a$er#e 'r#+*: :.000 le# 'e($r A )# 5.000 le# 'e($r B> +a(o'er* 1#re"$* -00 ore 'e($r A )# 200 ore 'e($r B& "os$ l (e# ore 1e +a(o'er* 0##(1 1e 10 le#& salar## #(1#re"$e 10.000 le# )# a+or$#zarea +a)#(#lor 0olos#$e 'e($r a+!ele 'ro1 se 5.000 le#. Cal" la3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e 'e($r A )# B $#l#z@(1 "a !az* 1e re'ar$#zare: a8 +a$er#a 'r#+*> !8 ( +*r l 1e ore 1e + ("* 1#re"$*. Co+e($a3# #+'a"$ l !azelor 1e re'ar$#zare. Rezolvare: a3 (heltuieli indirecte de repartizat + *0.000 lei salarii 5 5.000 lei amortizare + *5.000 lei (oe icient de repartizare J + *5.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat ; 23.000 lei 5 5.000 lei3 materii prime baza de repartizare + *$'-5 (heltuieli indirecte a erente produsului 7 + *$'-5 B 3.000 lei materii prime + 5.,"5 lei (heltuieli indirecte a erente produsului H + *$'-5 B 5.000 lei materii prime + 4.3-5 lei

Speci icare K >aterii prime 5 >anoperO directO 5 (heltuieli indirecte repartizate + (ost de producie

0rodus 7 3.000 lei #.000 lei 5.,"5 lei

0rodus H 5.000 lei ".000 lei 4.3-5 lei

*".,"5 lei

*,.3-5 lei

(ost de producie total pentru cele douO produse + *".,"5 lei 5*,.3-5 lei + "4.000 lei b3 (heltuieli indirecte de repartizat + *0.000 lei salarii 5 5.000 lei amortizare + *5.000 lei (oe icient de repartizare J + *5.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat ; 2#.000 lei 5 ".000 lei3 manoperO directO baza de repartizare + "$5 (heltuieli indirecte a erente produsului 7 + "$5 B #.000 lei manoperO directO + *0.000 lei (heltuieli indirecte a erente produsului H + "$5 B ".000 lei manoperO directO + 5.000 lei

Speci icare K >aterii prime 5 >anoperO directO 5 (heltuieli indirecte repartizate + (ost de producie

0rodus 7 3.000 lei #.000 lei *0.000 lei

0rodus H 5.000 lei ".000 lei 5.000 lei

*-.000 lei

*".000 lei

(ost de producie total pentru cele douO produse + *-.000 lei 5*".000 lei + "4.000 lei :ndi erent de baza de repartizare$ costul de producie este acela!i. :81. Se 'ro1 " 1o * 'ro1 se& A )# B> "os$ r# 1#re"$e 10.000 le# 'e($r A )# 20.000 le# 'e($r B. A se 'ro1 "e 1oar ,( a$el#er l 1& #ar B& ,( a$el#erele 1 )# 2. CAel$ #el#le a$el#erelor a 0os$ 1e 7.500 le# ,( a$el#er l 1 s# 1e 7.000 le# ,( a$el#er l 2& #ar "Ael$ #el#le =e(erale 1e a1+#(#s$ra3#e s ($ 1e 500 le#. Baza 1e re'ar$#zare es$e "os$ l 1#re"$. Cal" la3# "os$ l 'ro1 selor 0#(#$e A )# B. Rezolvare:

"'

8epartizarea cheltuielilor indirecte pentru atelierul * n care se abricO cele douO produse. (oe icient de repartizare J + -.500 lei cheltuieli indirecte de repartizat ; 2*0.000 lei 5 "0.000 lei3 costuri directe baza de repartizare + 0$"5 (heltuieli indirecte din atelierul l a erente produsului 7 + 0$"5 B *0.000 lei + ".500 lei (heltuieli indirecte din atelierul l a erente produsului H + 0$"5 B "0.000 lei + 5.000 lei (heltuielile generale de administraie nu se includ n costul de producie.

Speci icare K (heltuieli directe 5 (heltuieli indirecte repartizate

0rodus 7 *0.000 lei ".500 lei

0rodus H "0.000 lei *".000 lei 25.000 lei 5 -.000 lei cheltuieli indirecte atelierul "3 3".000 lei

+ (ost de producie

*".500 lei

:82. Se 'ro1 " 1o * 'ro1 se& A )# B> "os$ r# 1#re"$e 10.000 le# 'e($r A )# 20.000 le# 'e($r B. CAel$ #el#le #(1#re"$e a0ere($e 'ro1 "3#e# s ($ 1e 22.000 le#& "os$ l s !a"$#v#$*3## es$e 1e 2.000 le#. Baza 1e re'ar$#zare es$e ( +*r l 1e ore 1e +a(o'er* 1#re"$*: 1.000 ore 'e($r A )# :.000 ore 'e($r B. La 'ro1 s l A a e9#s$a$ 'ro1 "3#e ,( " rs la ,("e' $ l l (## 1e 1.000 le#& sol1 0#(al O& #ar la 'ro1 s l B sol1 l #(#3#al la 'ro1 "3#a ,( " rs es$e 1e 500 le#& #ar sol1 l 0#(al es$e 1e 1.500 le#. Cal" la3# "os$ l 'ro1 selor 0#(#$e A )# B o!3#( $e. Rezolvare: (heltuieli indirecte de repartizat + (heltuieli indirecte totale "".000 lei % (ostul subactivitOii ".000 lei + "0.000 lei (oe icient de repartizare J + "0.000 lei cheltuieli indirecte de repartizat ; 2*.000 ore 5 3.000 ore3 numOrul de ore de manoperO directO baza de repartizare + 5 (heltuieli indirecte a erente produsului 7 + 5 B *.000 lei + 5.000 lei (heltuieli indirecte a erente produsului H + 5 B 3.000 lei + *5.000 lei

Speci icare K (heltuieli directe 5 (heltuieli indirecte repartizate 5 0roducia n curs la nceputul perioadei % 0roducia n curs la s &r!itul perioadei + (ost de producie

0rodus 7 *0.000 lei 5.000 lei *.000 lei % *,.000 lei

0rodus H "0.000 lei *5.000 lei 500 lei *.500 lei 3#.000 lei

:8:. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: "#0ra 1e a0a"er# 5:.-00 .+.& "Ael$ #el#le 0#9e 1-.55- .+. )# "os$ l var#a!#l :2.0:6 .+. Ce$er+#(a3# "#0ra 1e a0a"er# la 'ra= )# #($erval l 1e s#= ra(3*. C + se #($er're$eaz* a"e)$# #(1#"a$or#? Rezolvare: (i ra de a aceri la prag sau (i ra de a aceri criticO + 2(i ra de a aceri B (osturi iBe3 ; >arja costurilor variabile >arja costurilor variabile + (i ra de a aceri % (osturi iBe >arja costurilor variabile + 53.#00 u.m. % *#.55# u.m. + 3'.'#, u.m. (7cr + 253.#00 u.m. B *#.55# u.m.3 ; 3'.'#, u.m. + "0.00,$-' u.m.

"'

(i ra de a aceri la prag este ci ra de a aceri pentru care se acoperO cheltuielile iBe !i variabile degaj&nd un rezultat nul$ adicO este necesarO o ci rO de a aceri de "0.00,$-' u.m. pentru a obine un rezultat nul. :s + (7 % (7cr + 53.#00 u.m. % "0.00,$-' u.m. + 33.343$"" u.m. :ntervalul de siguranO aratO cu c&t poate sO scadO n mOrime absolutO ci ra de a aceri pentru a nu se obine pierderi$ adicO n cazul de aO ci ra de a aceri poate sO scadO cu 33.343$"" u.m. pentru a nu se obine pierderi. :8-. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: "#0ra 1e a0a"er# 5:.-00 .+.& "Ael$ #el#le 0#9e 1-.55- .+. )# "os$ l var#a!#l :2.0:6 .+. C "@$e 'ro"e($e 'oa$e s* s"a1* "#0ra 1e a0a"er# a so"#e$*3## 'e($r "a a"eas$a s* ( s 'or$e '#er1er#? Rezolvare: (u c&te procente poate sO scadO ci ra de a aceri a societOii pentru ca aceasta sO nu suporte pierderi evideniazO coe icientul de siguranO dinamic. /in calculele anterioare (i ra de a aceri criticO este "0.00,$-' u.m.

:85. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 5.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 .+.& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 .+.& "os$ r# 0#9e 5.000 .+. C "@$ 'o$ s* s"a1* v@(z*r#le 'e($r "a 0#r+a s* ( a#!* '#er1er#? Rezolvare: (u c&t pot sO scadO v&nzOrile pentru ca irma sO nu aibO pierderi evideniazO :ntervalul de siguranO. K (i ra de a aceri + 5.000 buc. B *" u.m.;buc. % (heltuieli variabile + 5.000 buc$ B *0 u.m.;buc. + >arja costurilor variabile ,0.000 lei 50.000 lei *0.000 lei

(i ra de a aceri la prag sau (i ra de a aceri criticO + 2(i ra de a aceri B (osturi iBe3 ; >arja costurilor variabile (7cr + 2,0.000 u.m. B 5.000 u.m.3 ; *0.000 lei + 30.000 u.m. : + (7 % (7 + ,0.000 u.m. % 30.000 u.m. + 30.000 u.m. :86. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 5.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 .+.& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 .+.& "os$ r# 0#9e 5.000 .+. Ce "a($#$a$e $re! #e v@(1 $* 'e($r a o!3#(e ( 'ro0#$ 1e 7.000 .+.? Rezolvare: % % + % + (i ra de a aceri ` B *" u.m.;produs (heltuieli variabile ` B *0 u.m.;produs >arja costurilor variabile ` B " u.m.;produs (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5.000 u.m. 0ro it -.000 u.m.

8ezolv&nd ecuaia ` B " u.m.;produs % 5.000 u.m. + -.000 u.m.$ rezultO ` + ,.000 produse. :87. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 10.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 .+.& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 .+.& "os$ r# 0#9e 10.000 .+. 1. Cal" la3# "a($#$a$ea "are $re! #e v@(1 $* 'e($r "a rez l$a$ l s* 0#e 0. 2. C "@$ $re! #e s* "reas"* v@(z*r#le 'e($r "a rez l$a$ l s* 0#e 1-.000?

"'

Rezolvare: % % + % + (i ra de a aceri (heltuieli variabile >arja costurilor variabile (heltuieli iBe 0ro it ` B *" u.m.;produs ` B *0 u.m.;produs ` B " u.m.;produs XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*0.000 u.m. 0 u.m.

8ezolv&nd ecuaia ` B " u.m.;produs % *0.000 u.m. + 9 u.m.$ rezultO ` + 5.000 produse. n cazul n care pro itul trebuie sO ie *#.000 u.m.$ ecuaia este. ` B " u.m.;produs % *0.000 u.m. + *#.000 u.m.$ ` + *".000 produse. /eci v&nzOrile trebuie sO creascO cu *".000 produse % *0.000 produse + ".000 produse. :88. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 10.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 .+.& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 .+.& "os$ r# 0#9e 10.000 .+. Se es$#+eaz* o "re)$ere a "os$ r#lor var#a!#le " 10B. C "@$ $re! #e s* "reas"* v@(z*r#le 'e($r "a 'ro0#$ l s* r*+@(* "o(s$a($? Rezolvare: (alculul pro itului iniial. % (i ra de a aceri + *0.000 buc. B *" u.m.;produs *"0.000 u.m. % (heltuieli variabile + *0.000 buc. B *0 u.m.;produs *00.000 u.m. + >arja costurilor variabile "0.000 u.m. % (heltuieli iBe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *0.000 u.m. + 0ro it *0.000 u.m. (osturi variabile + *0 u.m.;produs 5 *0% B *0 u.m.;produs +** u.m.; produs % (i ra de a aceri ` B *" u.m.;produs % (heltuieli variabile ` B ** u.m.;produs + >arja costurilor variabile ` B l u.m.;produs % (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*0.000 u.m. + 0ro it *0.000 u.m. 8ezolv&nd ecuaia ` B l u.m.;produs + "0.000 u.m.$ rezultO ` + "0.000 produse. (antitatea trebuie sO creascO cu "0.000 produse % *0.000 produse + *0.000 produse pentru ca pro itul sO rOm&nO tot *0.000 u.m. :89. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 10.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 .+.& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 .+.& "os$ r# 0#9e 10.000 .+. O "re)$ere a ' !l#"#$*3## " 2.000 .+. ar a($re(a o "re)$ere a v@(z*r#lor " 5B. Es$e 1e"#z#a a""e'$a!#l*? Rezolvare: % (i ra de a aceri + *0.000 produse B *" u.m.;produs *"0.000 u.m. % (osturi variabile + *0.000 produse B l 9 u.m.;produs *00.000 u.m. + >arja costurilor variabile "0.000 u.m. % (osturi iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *0.000 u.m. + 0ro it *0.000 u.m. Se vor vinde. *0.000 produse 5*0.000 produse B 5% + % (i ra de a aceri + *0.500 produse B *" u.m.;produs % (osturi variabile + *0.500 produse B *0 u.m.;produs + >arja costurilor variabile % (osturi iBe + *0.000 u.m. 5 ".000 u.m. publicitate + 0ro it /ecizia nu e acceptabilO deoarece pro itul scade cu l .000 lei. *0.500 produse. *",.000 u.m. *05.000 u.m. "*.000 u.m. *".000 u.m. 4.000 u.m.

"'

:90. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 10.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 le#& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 le#& "os$ r# 0#9e 10.000 le#. Ca"* ar s"*1ea 're3 l " 0&5 le#& v@(z*r#le ar "re)$e " 10B. Es$e 1e"#z#a a""e'$a!#l*? Rezolvare: % (i ra de a aceri + *0.000 produse B *" lei;produs *"0.000 lei % (osturi variabile + *0.000 produse B *0 lei;produs *00.000 lei + >arja costurilor variabile "0.000 lei % (osturi iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*0.000 lei + 0ro it *0.000 lei Se vor vinde. *0.000 produse 5*0.000 produse B *0% + **.000 produse. 0re de v&nzare +*" lei;produs % 0$5 lei;produs + **$5 lei;produs. n aceste condiii. % (i ra de a aceri + **.000 produse B **$5 lei;produs *",.500 lei % (osturi variabile + **.000 produse B *0 lei;produs **0.000 lei + >arja costurilor variabile *,.500 lei % (osturi iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *0.000 lei + 0ro it ,.500 lei /ecizia nu e acceptabilO deoarece pro itul scade cu *0.000 lei % ,.500 lei + 3.500 lei :91. O so"#e$a$e v#(1e ,( 'reze($ 10.000 1e 'ro1 se& "os$ var#a!#l (#$ar 10 le#& 're3 1e v@(zare (#$ar 12 le#& "os$ r# 0#9e 10.000 le#. Ca"* ar "re)$e 're3 l " 0&5 le# )# sDar #(ves$# ,( ' !l#"#$a$e s +a 1e 2.000 le#& v@(z*r#le ar "res$e " 500 ! "*3#. Es$e 1e"#z#a a""e'$a!#l*? Rezolvare: % (i ra de a aceri + *0.000 produse B *" lei;produs *"0.000 lei % (osturi variabile + *0.000 produse B *0 lei;produs *00.000 lei + >arja costurilor variabile "0.000 lei % (osturi iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *0.000 lei + 0ro it *0.000 lei Se vor vinde. *0.000 produse 5 500 produse + *0.500 produse. 0re de v&nzare +*" lei;produs 5 0$5 lei;produs + *"$5 lei;produs. (osturi iBe + *0.000 lei 5 ".000 lei publicitate + *".000 lei. n aceste condiii. % (i ra de a aceri + *0.500 produse B *"$5 lei;produs *3*."50 lei % (osturi variabile + *0.500 produse B l 9 lei;produs *05.000 lei + >arja costurilor variabile ",."50 lei % (osturi iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *".000 lei + 0ro it *#."50 lei /ecizia e acceptabilO deoarece pro itul cre!te cu #."50 lei. :92. C#0ra 1e a0a"er# a (e# so"#e$*3# es$e ,( 'reze($ 1e 100.000 le#> "Ael$ #el#le var#a!#le "ores'o(1e($e s ($ 1e 60.000 le#& #ar "Ael$ #el#le 0#9e s ($ 1e 20.000 le#. C "@$ va "re)$e 'ro"e($ al rez l$a$ l so"#e$*3## ,( "o(1#3##le "re)$er## " 10B a "#0re# 1e a0a"er# 6"Ael$ #el#le 0#9e vor r*+@(e (e+o1#0#"a$e8? Rezolvare: % (i ra de a aceri *00.000 lei

"'

% + % +

(heltuieli variabile ,0.000 lei >arja costurilor variabile #0.000 lei (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "0.000 lei 0ro it "0.000 lei

(i ra de a aceri + *00.000 lei 5 *00.000 lei B *0% + **0.000 lei % % + % + (i ra de a aceri **0.000 lei (heltuieli variabile ,0.000 lei >arja costurilor variabile 50.000 lei (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"0.000 lei 0ro it 30.000 lei

(re!terea procentualO a rezultatului + "0.000 lei ; 30.000 lei + ,,% :9:. /a(a=er l (e# +#"# so"#e$*3# 1e 'ro1 "3#e es$e #($eresa$ 1e s$r "$ ra "os$ l # ,($re'r#(1er## sale. As$0el& ,( s#$ a3#a 1e 0a3*& so"#e$a$ea sa 'ro1 "e 500 ! "*3# 1#( 'ro1 s l 4 6s#(= r l 'ro1 s 0a!r#"a$8& 'e "are ,l v#(1e " 1.000 le# ! "a$a. Cos$ r#le var#a!#le (#$are #+'l#"a$e s ($ 1e 700 le#& #ar "os$ r#le 0#9e $o$ale s ($ 1e 100.000 le#. /a(a=er l so"#e$*3## a(al#zeaz* 'os#!#l#$a$ea s"A#+!*r## s$r "$ r## "os$ l # as$0el: el "o(s#1er* "* ( e0or$ #(ves$#3#o(al s 'l#+e($ar 1e 200.000 le# ,( +a)#(# 1e 'ro1 "3#e ar avea 1re'$ "o(se"#(3* s"*1erea "os$ l # var#a!#l (#$ar la :00 le#. <$#l#z@(1 +e$o1a 1#re"$D"os$#(= 6"os$ r#lor var#a!#le8& 'reze($a3# 1#0er#$e "al" le "are lDar ' $ea a? $a s* #a 1e"#z#a res'e"$#v*. Rezolvare: Carianta veche. % (i ra de a aceri + 500 buc. B l .000 lei;bucatO % (heltuieli variabile + 500 buc. B -00 lei;bucatO + >arja costurilor variabile % (heltuieli iBe + 0ro it Carianta nouO. % (i ra de a aceri + 500 buc. B l .000 lei;bucatO 500.000 lei % (heltuieli variabile + 500 buc. B 300 lei;bucatO *50.000 lei + >arja costurilor variabile 350.000 lei % (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*00.000 lei + 0ro it "50.000 lei :9-. C#0ra 1e a0a"er# a (e# so"#e$*3# es$e 1e 200.000 le#& +ar?a as 'ra "Ael$ #el#lor var#a!#le es$e 1e 50.000 le#& #ar (#vel l lev#er l # o'era3#o(al es$e 5. Care es$e valoarea rez l$a$ l # 1a"* "#0ra 1e a0a"er# "re)$e la 250.000 le#? Rezolvare: Aevierul operaional 2Ao3 + >arja costurilor variabile ; 8ezultat$ de unde 8ezultat + 50.000 lei ; 5 + *0.000 lei K (i ra de a aceri "00.000 lei % (heltuieli variabile R lei + >arja costurilor variabile 50.000 lei % (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD lei + 0ro it *0.000 lei (heltuieli variabile R + "00.000 lei % 50.000 lei + *50.000 lei (heltuieli iBe D + 50.000 lei % *0.000 lei + #0.000 lei /acO (7 + "50.000 lei$ % (i ra de a aceri "50.000 lei

500.000 lei 350.000 lei *50.000 lei *00.000 lei 50.000 lei

"4

% + % +

(heltuieli variabile *50.000 lei >arja costurilor variabile *00.000 lei (heltuieli iBeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#0.000 lei 0ro it ,0.000 lei

:95. O so"#e$a$e real#zeaz* 'r#( v@(zarea a 15.000 ! "*3# 1#( 'ro1 s l s* o "#0r* 1e a0a"er# 1e 225.000 le#& s 'or$@(1 '#er1er# 1e 5.000 le#. Cos$ r#le s 'or$a$e 'e($r 'ro1 "erea )# v@(zarea a"es$ # 'ro1 s s ($ 1e 2:0.000 le#& ,+'*r3#$e as$0el: % +a$er#e 'r#+* 6var#a!#le8: 105.000 le#> % 'erso(al 6? +*$a$e var#a!#le )# ? +*$a$e 0#9e8: 60.000 le#> % a+or$#zare #+o!#l )# +a)#(# 1e 'ro1 "3#e 60#9e8: -5.000 le#> % 1#verse 60#9e8: 20.000 le#. /a(a=er l so"#e$*3## " (oa)$e 0a'$ l "* are "a'a"#$a$ea 1e a 'ro1 "e )# 1e a v#(1e '@(* la 20.000 ! "*3# 1#( 'ro1 s l s* . Care es$e "a($#$a$ea 1e 'ro1 s 0a!r#"a$* s# v@(1 $* "are #Dar 'er+#$e s* ( +a# s 'or$e '#er1er#? Rezolvare: (heltuieli variabile + *05.000 lei 5 30.000 lei + *35.000 lei (heltuieli iBe + 30.000 lei 5 #5.000 lei 5 "0.000 lei + 45.000 lei K % + % + (i ra de a aceri + * 5 .000 B * 5 lei;bucatO (heltuieli variabile + * 5 .000 buc. B 4 lei;bucatO >arja costurilor variabile (heltuieli iBe 0ierdere ""5 .000 lei *35 .000 lei 40.000 lei 45.000 lei %5.000 lei

0entru ca societatea sO nu suporte pierderi$ cantitatea pe care trebuie sO o producO !i sO o v&ndO este `. K (i ra de a aceri % (heltuieli variabile + >arja costurilor variabile % (heltuieli iBe + 0ro it 8ezolv&nd ecuaia ` B , lei;bucatO % 45.000 lei + 0$ rezultO ` + *5.'3# bucOi. ` B *5 lei;bucatO ` B 4 lei;bucatO ` B , lei;bucatO %45.000 lei 0 lei

:96. 4e($r ( 'ro1 s sDa s$a!#l#$ r+*$oarele s$a(1ar1e: % "o(s + (#$ar 1e +a$er#e 'r#+*: 2 J=> % "os$ 1e a"A#z#3#e : le#5J=. ,( " rs l 'er#oa1e# sDa 0a!r#"a$ 2.000 ! "*3# 1e 'ro1 se& 'e($r "are sDa "o(s +a$ :.800 J= 1e +a$er#e 'r#+*& a"A#z#3#o(a$* la :&1 le#5J=. Cal" la3# a!a$er#le 'e($r +a$er#a 'r#+*. Rezolvare: (onsumul e ectiv de materie primO pentru o bucatO produs init este 3.'00 Yg ; ".000 bucOi produse + *$4 Yg. 7baterea de consum + 2Te % Ts3 B 0s + 2*$4 Yg % " Yg3 B 3 lei;Yg B ".000 buc. +%,00 lei. 7baterea de pre + 9e B 20e % 0s3 + *$4 Yg B ".000 buc. B 23$* lei;Yg % 3 lei;Yg3 + 3'0 lei. 7baterea de cost la materii prime + %,00 lei 5 3'0 lei + %""0 lei$ unde. Te % cantitatea e ectivO Ts % cantitatea standard 0e % preul e ectiv 0 % preul standard :97. 4e($r ( 'ro1 s sDa s$a!#l#$ r+*$oarele s$a(1ar1e: % "o(s + (#$ar 'e($r +a(o'era 1#re"$*: 2 ore>

"4

% $ar#0 orar 10 le#. ,( " rs l 'er#oa1e# sDa 0a!r#"a$ :.000 ! "*3# 1e 'ro1 se& 'e($r "are sDa "o(s +a$ 6.200 ore 1e +a(o'er*& "os$ l $o$al al +a(o'ere# 0##(1 1e 68.200 le#. Cal" la3# a!a$er#le 'e($r +a(o'era 1#re"$*. Rezolvare: 7baterea de timp + 2Te % Ts3 B @s @s+ *0 lei pe orO (onsum unitar e ectiv pentru manopera directO pentru un produs + ,."00 ore B l buc. ; 3.000 buc. + "$0, ore. @ari ul e ectiv pe orO este de ,'."00 lei ; ,."00 ore consumate + ** lei pe orO. 7baterea de timp + 2"$0, ore % " ore3 B *0 lei;orO B 3.000 buc. + *.'00 lei. 7baterea de tari + Te B 2@e % @g3 + "$0, ore B 2l l lei;orO % *0 lei;orO3 B 3.000 buc. + ,.*'0 lei. 7baterea de cost la manoperO + *.'00 lei 5 ,.*'0 lei + -.4'0 lei. unde. Te % timp e ectiv Ts % timp standard @e % tari e ectiv @S % tari standard :98. ,($re'r#(1erea 4ROC SA "o(s#1er* r+*$oarele "Ael$ #el# "a 0##(1 #(1#re"$e: CAel$ #el# /a$er#ale "o(s +a!#le E(er=#e Serv#"## 1e la $er3# CAel$ #el# 1e 'erso(al I+'oz#$e )# $a9e A+or$#zare A? s$*r# 1e valoare le# 1.000 5.000 500 :0.000 2.000 10.000 5.000

A"es$e "Ael$ #el# s ($ alo"a$e 1#verselor "e($re 1e a(al#z*: A'rov#z#o(are& Cese(& 4ro1 "3#e& 2@(zare " a+*( ($ l& 2@(zare a(=ro& 1 '* r+*$oarea s"Ae+* 1e re'ar$#zare 6,( 'ro"e($e8: CAel$ #el#5"e($re /a$er#ale "o(s +a!#le E(er=#e Serv#"## 1e la $er3# CAel$ #el# 1e 'erso(al I+'oz#$e )# $a9e A+or$#zare A? s$*r# 1e valoare ,("*lz#re 5 50 5 20 20 Cese( 5 20 -0 :5 20 4ro1 "3#e 2@(zare " 2@(zare a+*( ($ l a(=ro 10 50 :0 20 5 5 10 50 -0 10 10 20 50 20 -0 :0 20 60

S#(= r l "e($r a 9#l#ar es$e "e($r l 1e ,("*lz#re. A"es$a 'res$eaz* serv#"## as$0el 'e($r "elelal$e "e($re: ,("*lz#re D100B Cese( I20B 4ro1 "3#e I50B 2@(zare " a+*( ($ l I10B 2@(zare a(=ro I20B

Bazele 1e re'ar$#zare alese 'e($r 0#e"are "e($r & 're" + )# vol + l a"es$ora s ($ 'reze($a$e ,( $a!el l r+*$or:

"4

Ce($r l Baza 1e re'ar$#zare 2ol + l !aze# 1e re'ar$#zare

Cese( Ora 1e +a(o'er* 1.000 ore +a(o'er*

4ro1 "3#e OraD+a)#(* 2.000 oreD +a)#(*

2@(zare " a+*( ($ l 4ro1 s l v@(1 $ 1.250 'ro1 se v@(1 $e

2@(zare a(=ro 4ro1 s l v@(1 $ 2.500 'ro1 se v@(1 $e

4res ' (e+ "* 'ro1 s l 4 (e"es#$* 200 ore 1e +a(o'er* )# 500 oreD+a)#(* )# "* 1#( a"es$ 'ro1 s se v@(1 750 1e 'ro1 se " a+*( ($ l )# 1.250 1e 'ro1 se a(=ro. 1. 2. :. -. Rezolvare: *. Speci icare >ateriale consumabile =nergie Servicii teri (heltuieli personal :mpozite !i taBe 7mortizare 7justOri de valoare @otal cheltuieli indirecte ata!ate centru ". ncOlzire @otal ,.#50 /esen ,.#50 B "0% + *."40 0roducie ,.#50 B 50% + 3.""5 C&nzare cu amOnuntul ,.#50 B *0% + ,#5 C&n;are angro ,.#50 B "0% + *."40 ncOlzire /esen 0roducie C&nzare cu amOnuntul *.000B50% + 500 5.000 B 5% + "50 500B*0% + 50 30.000 B *0% + 3.000 C&nzare angro *.000B30% + 300 5.000B5% + "50 500B50% + "50 30.000 B *0% + 3.000 Cal" Cal" Cal" Cal" la3# s +a "Ael$ #el#lor #(1#re"$e a$a)a$e 0#e"*r # "e($r 1e a(al#z*. la3# s +a re'ar$#za$* 1e la "e($r l a 9#l#ar "*$re "e($rele 'r#("#'ale. la3# "os$ l (e# (#$*3# 1e !az* 1e re'ar$#zare ,( 0#e"are "e($r . la3# "Ael$ #el#le #(1#re"$e re'ar$#za$e as 'ra 'ro1 s l # 4.

*.000B5% + *.000B5% + *.000B*0% + 50 50 *00 5.000B50% + 5.000B"0% + 5.000 B "0% + ".500 *.000 *.000 % 500 B #0% + % "00 30.000 B 5% + 30.000 B 30.000 B *.500 35% + #0% + *0.500 *".000 ".000 B "0% + % % ".000 B 50% ".000B30% + #00 + *.000 ,00 *0.000 B "0% *0.000 B "0% + *0.000 B "0% + *0.000 B "0% *0.000 B "0% + ".000 ".000 ".000 + ".000 + ".000 % % % 5.000B#0% + 5.000B,0% + ".000 3.000 ,.#50 *3.-50 *5.*00 '.'00 4.#00

3. 94eltuieli indirecte. /esen. *3.-50 lei 5 *."40 lei + *5.0#0 lei 0roducie. *5.*00 lei 5 3.""5 lei + *'.3"5 lei C&nzare cu amOnuntul. '.'00 lei 5 ,#5 lei + 4.##5 lei C&nzare angro. 4.#00 lei 5 *."40 lei + *0.,40 lei 9osturi unitare. /esen. *5.0#0 lei ;*.000 ore manoperO + *5$0#0 lei pe orO manoperO 0roducie. *'.3"5 lei ; ".000 ore%ma!inO + 4$*,"5 lei pe orO%ma!inO C&nzare cu amOnuntul. 4.##5 lei ;*."50 produse v&ndute + -$55, lei pe produs v&ndut C&nzare angro. *0.,40 lei ; ".500 produse v&ndute + #$"-, lei pe produs v&ndut #. /esen. *5$0#0 lei pe orO manoperO B "00 ore + 3.00' lei 0roducie. 4$*,"5 lei pe orO%ma!inO B 500 ore + #.5'*$"5 lei C&nzare cu amOnuntul. -$55, lei pe produs v&ndut B -50 produse + 5.,,- lei C&nzare angro. #$"-, lei pe produs v&ndut B *."50 produse + 5.3#5 lei

"4

:99. So"#e$a$ea POC SA 'ro1 "e +#(=# 1e !as"Ae$. CAel$ #el#le #(1#re"$e ale a( l # N s ($ r+*$oarele 6'e "e($re 1e a(al#z*8: CAel$ #el#5"e($re Serv#"## e9$er(e 4erso(al A+or$#z*r# A'rov#z#o(are 2.000 15.000 10.000 4ro1 "3#e 20.000 175.000 120.000 C#s$r#! 3#e 5.000 50.000 25.000 To$al :7.000 2-0.000 155.000

A"A#z#3##le 1e +a$er#e 'r#+* ,( " rs l 'er#oa1e# sDa r#1#"a$ la 200.000 le#. So"#e$a$ea 1#s' (ea la ,("e' $ l 'er#oa1e# 1e +a$er## 'r#+e ,( valoare 1e 1:.000 le#& #ar la s0@r)#$ l 'er#oa1e# +a# 1e3#(e +a$er## 'r#+e ,( s +* 1e 10.000 le#. C#0ra 1e a0a"er# a so"#e$*3## es$e 1e 850.000 le#> sDa 'ro1 s )# sDa v@(1 $ 50.000 1e +#(=#. N e9#s$* s$o" #(#3#al )# 0#(al (#"# 1e 'ro1 "3#e ,( " rs 1e e9e" 3#e& (#"# 1e 'ro1 se 0#(#$e. 1. Cal" la3# "os$ l 1e 'ro1 "3#e =lo!al )# (#$ar. 2. Cal" la3# "os$ l "o+'le$ =lo!al s# (#$ar. :. Cal" la3# rez l$a$ l =lo!al )# (#$ar. Rezolvare: / S: 7chiziii SG *3.000 "00.000 *0.000 K (onsum materii prime 5 Servicii eBterne de producie 5 Salarii producie 5 7mortizare producie + (ost de producie global "03.000 lei "0.000 lei *-5.000 lei *"0.000 lei 5*'.000 lei 30* ( >aterii prime

/in contul 30* rezultO un consum de materii prime + *3.000 lei 5 "00.000 lei % *0.000 lei + "03.000 lei.

(ost de producie unitar + 5*'.000 lei ; 50.000 mingi + *0$3, lei pe minge. K (ost de producie global 5 (heltuieli de des acere + 50.000 lei 5 "5.000 lei 5 5.000 lei + (ost complet global (ost complet unitar + 54'.000 lei ; 50.000 mingi + **$4, lei pe minge. K K K + (i ra de a aceri '50.000 lei (ost de aprovizionare "-.000 lei (ost complet globalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX54'.000 lei 8ezultat global ""5.000 lei 5*'.000 lei '0.000 lei 54'.000 lei

8ezultat unitar + ""5.000 lei ; 50.000 mingi + #$5 lei pe minge. -00. O so"#e$a$eD+a+* a"A#z#3#o(eaz* 1e la o 0#l#al* 1#( "a1r l =r ' l # 50.000 1e a"3# (# " 're3 l 1e l le 5a"3# (e. Se a"A#$* 'r#( !a("* s +a 1e :0.000 le#& #ar res$ l se va a"A#$a l$er#or 'r#( a"eea)# +o1al#$a$e. Co+#s#o( l a"A#$a$ so"#e$*3## 1e valor# +o!#l#are "are a #(s$r +e($a$ $ra(za"3#a es$e 1e 1B. ,( a( l r+*$or se ,("aseaz* " or1#( 1e 'la$* 1#v#1e(1e ,( s +* 1e 15.000 le#. <l$er#or se v@(1 1.000 1e a"3# (# " 're3 l 1e 2 le#5a"3# (e& ,("asarea 0*"@(1 Dse l$er#or ,( ( +erar. T#$l r#le v@(1 $e se s"o$ 1#( ev#1e(3* la 're3 l 1e " +'*rare. Se "er ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le 'r#v#(1: a. a"A#z#3#a $#$l r#lor )# a"A#$area "o+#s#o( l #> !. 'la$a l$er#oar* a v*rs*+#($elor )# ,("asarea 1#v#1e(1elor> ". v@(zarea )# ,("asarea $#$l r#lor.

"4

*.7chizitie titluri

",*+ % 50000 5*"* 30000 ",4* "0000 0lata comision intermediar. ,""+5*"* 500 ". plata ulterioara a actiunilor achizitionate. ",4*+5*"* "0000 dreptul de a primi dividende. #,*+-,** *5000 :ncasarea dividendelor. 5*"*+#,* *5000 3. vanzarea a *000 act B " lei+"000. #,*+-,** "000 Scoatere din gestiune a actiunilor vandute. *000 act B * ,,#*+",* *000 :ncasarea creantei . 5*"*+#,* "000
-01. E($#$a$ea AL%A SA 'ar$#"#'* la "a'#$al l so"#al al e($#$*3## (o D,(0##(D3a$e BETA SA " ( e"A#'a+e($ $eA(olo=#" a "*r # valoare 1e a'or$ 1e$er+#(a$* 1e ( e9'er$ eval a$or a 0os$ s$a!#l#$* la :-0.000 le#. AD"eas$* 'ar$#"#'a3#e ,# as#= r* ( 'ro"e($ 1e "o($rol 1e :0B. Cara"$er#s$#"#le e"A#'a+e($ l # s ($: valoarea 1e ,(re=#s$rare "o($a!#l* :60.000 le#> 1 ra$a 1e $#l#zare e"o(o+#"* a e"A#'a+e($ l # 6 a(#> a+or$#zarea a( l # N 60.000 le#. <l$er#or& e($#$a$ea "e1eaz* ? +*$a$e 1#( $#$l r#le o!3#( $e ,( r+a 'ar$#"#'*r## la "a'#$al l so"#al& la o valoare (e=o"#a$* 1e :20.000 le#. Se "er: a. ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le le=a$e 1e 'ar$#"#'area so"#e$*3## AL%A la "o(s$#$ #rea "a'#$al l # so"#al al so"#e$*3## BETA> !. ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le le=a$e 1e v@(zarea $#$l r#lor. (a)- nregistrarea titlurilor de participare n limita valorii neamortizate a utilajului: % =2131 Echipamente tehnologice 360.000 lei 2813 mortizarea instala!iilor mijl. de transport" animalelor #i planta!iilor 60.000 263 $nterese de participare 300.000 - nregistrarea valorii titlurilor de participare primite care e%cede valoarea neamortizat& a imo'iliz&rilor corporale (3(0.000 ) 300.000): 263 $nterese de participare = *06+ lte rezerve , analitic distinct (0.000 lei (') -v-nzarea titllurilor: 461 .e'itori diversi = 7641 /enituri din imo'ilizari 0inanciare cedate 310.000 lei -desc&rcarea gestiunii: 6641 2heltuieli privind imo'ilizarile 0inanciare = 263 $nterese de participare *30.000 lei -virarea rezervei la venituri: 1068 lte rezerve = 7641 /enituri din imo'iliz&ri 0inanciare cedate 10.000 lei -02. O e($#$a$e a"or1* la 01.01.N 1o * ,+'r + $ r# 'e $er+e( 1e 5 a(#& ( l ,( valoare 1e 50.000 le# (e# 0#l#ale )# al$ l ,( valoare 1e 100.000 le# (e# al$e so"#e$*3#. Co!@(1a a( al* se "al" leaz* la o ra$* 1e 15B& #ar ra+! rsarea se va 0a"e la s0@r)#$ l "elor 5 a(#. Ar*$a3# "are s ($ ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& 'r#v#(1: a8 a"or1area ,+'r + $ r#lor 'e $er+e( l (=> !8 1o!@(1a a( al* s# ,("asarea e#> "8 ,("asarea ,+'r + $ r#lor la s"a1e(3*. A"or1are "re1#$e

% ",-* ",-5

+ 5*"* 50000 *00000

*50000

2. "al" l 1o!a(1a 50000 9 15B77500> 100000 9 15B715000 I(re=#s$rarea ve(#$ r#lor 1#( 1o!a(z#

% ",-" ",-,

+ -,, ""500 -500 *5000


I("asarea 1o!a(z## a( ale

5*"*+ % ",-" ",-,

""500 -500 *5000 "4

I("asarea #+'r + $ r#lor la s"a1e($a

5*"*+ % ",-* ",-5

*50000 50000 *00000

-0:. E($#$a$ea AL%A SA a"or1* e($#$*3## BETA SA ( ,+'r + $ 1e 50.000 le# 'e $er+e( 1e 2 a(#& " o 1o!@(1* a( al* 1e 10B "are $re! #e a"A#$a$* la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(. Co!@(1a 1#( 'r#+ l a( se ,("aseaz* " ,($@rz#ere& a1#"* ,( " rs l "el # 1eDal 1o#lea a(. Ar*$a3# "are s ($ ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& 'r#v#(1: a"or1area ,+'r + $ l # )# ,(re=#s$rarea 1o!@(z## " ve(#$e ,( 'r#+ l a(> ,("asarea 1o!@(z## res$a($e ,( " rs l "el # 1eDal 1o#lea a(> ,(re=#s$rarea 1o!@(z## " ve(#$e ,( a( l al 1o#lea> ra+! rsarea ,+'r + $ l #. a) 2675 4mprumuturi acordate pe termen lung = 5121 2onturi curente la '&nci 50.000 lei 2676 .o'-nzi a0erente mprumuturilor acordate pe termen lung = 763 /enituri din creante imo'ilizate 5.000 lei ') 5121 2onturi curente la '&nci = 2676 .o'-nzi a0erente mprumuturilor acordate pe termen lung 5.000 lei c). 1636 = 363 5.000 lei d). 5121 2onturi curente la '&nci = 2675 4mprumuturi acordate pe termen lung 50.000 lei
obs.:n conditiile in care societatea nu incaseaza in anul :: dobinda a erenta anului : deja inregistrata$ societatea trebuie sa realizeze o recalculatie a acesteia la nivelul intregii perioade de imprumut$ inreg.ctb. sunt urm.. *. stornarea dobinzii inregistrate in cursul anului : ",-,+ -,3 % 5000 ". contabilizarea dobinzii a erente intregii perioade de imprumut. ",-,+ -,3 *0000

-0-. O so"#e$a$eD+a+* a"or1* (e# 0#l#ale 1#( "a1r l =r ' l # ( ,+'r + $ 1e 50.000 le# 'e o 1 ra$* 1e 2 a(#& " o 1o!@(1* 're0ere(3#al* 1e 10B 'e a(. ,+'r + $ l se res$#$ #e ,( 1o * $ra()e e=ale la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(& "@(1 se ,("aseaz* )# 1o!@(z#le a( ale. <l$er#or& 0#l#ala a #($ra$ ,( s$are 1e 0al#+e($& +o$#v 'e($r "are ( sDa +a# ,("asa$ ra$a 1#( a( l al 1o#lea )# 1o!@(1a a0ere($*& "are se #("l 1 ,( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere. Ar*$a3# "are s ($ ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& 'r#v#(1: a"or1area ,+'r + $ l # )# ,("asarea 1o!@(z## 'e($r 'r#+ l a(> ra+! rsarea 'r#+e# ra$e )# 1o!@(1a " ve(#$* 'e($r a( l al 1o#lea> re" (oa)$erea '#er1er## =e(era$e 1e s$area 1e 0al#+e($ a 1e!#$or l #. a. acordarea mprumutului prin 'anc& 163* = 5*1* 50.000 4ncasarea do'-nzii n primul an 50.0006*07=5.000 lei 5*1* = 363 5.000 '. 8am'ursarea primei rate a mprumutului 50.000:1=15.000 lei 5*1* = 163* 15.000 .o'-nda cuvenit& n anul al doilea 15.0006*07=1.500 lei 1631 = 363 1.500 c. $ncluderea la pierderi a do'-nzii nerecuperate d. 663 = 1631 1.500 -05. La ,("e' $ l a( l # N& e($#$a$ea AL%A SA a"A#z#3#o(eaz* 100 1e a"3# (# ale so"#e$*3## BETA SA la ( " rs ! rs#er 1e 200 le#5a"3# (e )# le "las#0#"* ,( "a$e=or#a #+o!#l#z*r#lor 0#(a("#are 6s"a1e(3a +a# +are 1e 12 l (# 1e la 1a$a !#la(3 l #8. 4e 1a$a 1e :1.12.N " rs l ! rs#er a s"*z $ la 180 le#5a"3# (e. 4e 1a$a 1e :0. l O.NI1 a"3# (#le s ($ v@(1 $e la " rs l 1e 215 le#5a"3# (e. Ar*$a3# " + se ,(re=#s$reaz* "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009: a"A#z#3#a $#$l r#lor> a8 eval area la !#la(3 a $#$l r#lor> !8 v@(zarea $#$l r#lor. a). 0*.0*.9 8ecunoa#terea ini!ial& a datoriei 165 = (61 '). 3*.*1.9 8ecunoa#terea valorii juste a investi!iei la data 'ilan!ului 66+ = 165 1.000 c3 30.*0.9:* /-nzarea investi!iei la data 'ilan!ului (6* = 7 165 36+ 10.000 1*.500 *+.000 3.500

"4

.ac& se pre0er& tratamentul recunoa#terii di0eren!ei de valoare p-n& la valoarea just& n conturile de capitaluri nregistr&rile sunt urm&toarele: d3 3*.*1.9 8ecunoa#terea valorii juste a investi!iei la data 'ilan!ului *06+ = 165 1.000 e3 30.*0.9:* /-nzarea investi!iei la data 'ilan!ului (6* = 7 1*.500 165 *+.000 36+ *.500 *06+ 1.000

-06. 4e 1a$a 1e 01.09.N e($#$a$ea AL%A SA a a"A#z#3#o(a$ 2.000 1e o!l#=a3# (# 'e $er+e( l (=& la ( "os$ 1e 160 le#5$#$l & valoarea (o+#(al* 0##(1 1e 150 le#5$#$l . Co!@(1a "al" la$* " o ra$* 1e 10B se 'l*$e)$e la 0#e"are 6 l (#& #ar s"a1e(3a es$e la 5 a(#. Ar*$a3# "are s ($ ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le& "o(0or+ O/%4 (r. :.0557 2009& 'r#v#(1: a"A#z#3#a o!l#=a3# (#lor la O l .09.N> eval area ve(#$ l # 0#(a("#ar a1 s 1e #(ves$#$#e #( a( l N> re" (oa)$erea 1o!@(z## la 1a$a !#la(3 l #. a3 0*.0;.9 8ecunoa#terea cuponului 165 = (61 310.000 b3 3*.*1.9 Evaluarea venitului 0inanciar adus de investi!ie n anul 9: venit 0inanciar = 300.000 6 (,*1 6 *07 = *0.000 lei c3 3*.*1.9 8ecunoa#terea do'-nzii la data 'ilan!ului 5*+3 = 366 *0.000 -07. C#s' (e3# 1e r+*$oarele 1a$e: s$o" r# #(#3#ale 1e +a$er## 'r#+e la ,("e' $ l 'er#oa1e# :.000 le#> a"A#z#3#a 1e s$o" r# 1e +a$er## 'r#+e 10.000 le#> s$o" r# 0#(ale 1e +a$er## 'r#+e 9.000 le#> s$o" r# #(#3#ale 1e 'ro1 se 0#(#$e la "os$ 1e 'ro1 "3#e 12.000 le#> 'ro1 se o!3#( $e ,( "os$ 1e 'ro1 "3#e 15.000 le#> 'ro1 se v@(1 $e la 're3 1e v@(zare 0a"$ ra$e 20.000 le#> re1 "ere "o+er"#al* ,(s"r#s* ,( 0a"$ ra #(#3#al* 10B> s$o" 0#(al 1e 'ro1 se (ev@(1 $e :.000 le#> a+or$#zarea "l*1#r#lor 700 le#> salar## 1a$ora$e 6.000 le# )# 'l*$#$e 6.500 le#> s !ve(3## 1e e9'loa$are 2.000 le#> s !ve(3## 'e($r #(ves$#3## v#ra$e la ve(#$ r# :.000 le#. Se "ere: a8 s* se 'rez#($e& 'e !aza #(0or+a3##lor 1e +a# s s& ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009> !8 s* se "al" leze 'ro1 "3#a e9er"#3# l # )# e9"e1e($ l !r $ 1#( e9'loa$are. (1)<tocuri ini!iale de materii prime la nceputul perioadei: soldul ini!ial al contului 30* este 3.000 lei: . 30* <i 3.000 *0.000 (achizi!ie) 2 <0 ;.000 lei (2) chizi!ie stocuri de materii prime: 30* = (0* *0.000 lei (3)<tocuri 0inale: ;.000.000 lei: soldul 0inal al contului 30* = ;.000 lei. .in contul 30* rezult& un consum egal cu 3.000 lei : *0.000 lei) ;.000 lei = (.000 lei: 60* = 30* (.000 lei (4)<tocuri ini!iale de produse 0inite la cost produc!ie: soldul ini!ial al contului 3(5 este *1.000 lei: . 3(5 2 <i *1.000 *5.000 (produse o'!inute) <0 3.000 lei (5)=roduse o'!inute n cost produc!ie: 3(5 = 3** *5.000 lei (6)=roduse v-ndute n pre! de v-nzare 0acturate: 9et commercial ==re! de v-nzare - 8educere comercial& = 10.000- *0 7 % 10.000 = *+.000: (*** = 30* *+.000 lei (7)<toc 0inal de produse nev-ndute 3.000 lei: soldul 0inal al contului 3(5 este 3.000 lei. .in contul 3(5 rezult& produse v-ndute n cost produc!ie (desc&rcarea gestiunii ) = *1.000 lei : *5.000 lei) 3.000 lei = 1(.000 lei: 3** = 3(5 1(.000 lei (8) mortizarea cl&dirilor: 6+** = 1+*1 300 lei (9)<alarii datorate: 6(* = (1* 6.000 lei (10)<alarii pl&tite: (1* = 5*1* 6.500 lei (11).<u'ven!ii de e%ploatare: ((5 = 3(* 1.000 lei (12)<u'ven!ii pentru investi!ii virate la venituri: *3* = 35+( 3.000 lei >a'loul soldurilor intermediare de gestiune:- leiVenituri Sume Cheltuieli Sume Indic t!ri Sume 303 0 603 0 ?arja 0

"4

30* 3** ?2 =E / 3(*

*+.000. -;.000.(*) 0 60* ;.000 5.000 6(* 1.000 (*) 2ontul 3** se prezint& ast0el: 3** *5.000 (produse o'!inute) <0d ;.000

(.000 6.000

comercial& =roduc!ia e%erci!iului /aloarea ad&ugat& E@E 2

;.000 5.000 *.000

. 1(.000 (desc&rcarea gestiunii)

-08. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## ,( " rs l e9er"#3# l # N: o so"#e$a$e o!3#(e 'ro1 se 0#(#$e la "os$ 1e 'ro1 "3#e 1e 10.000 le#> v#(1e :0B 1#( ele la 're3 l 1e 15.000 le#> re1 "ere "o+er"#al* a"or1a$* 'e o 0a"$ r* l$er#oar* 10B. ,($re "Ael$ #el#le o"az#o(a$e 1e o!3#(erea 'ro1 selor 0#(#$e s ($: +a$er## 'r#+e "o(s +a$e l .000 le#> salar## 1a$ora$e 1.500 le# )# 'l*$#$e 1.800 le#> "o($r#! 3## " "ara"$er so"#al 900 le#> 1o!@(z# 1a$ora$e -00 le#> a+e(z# 1a$ora$e a $or#$*3#lor ro+@(e 600 le#. Se "ere: a8 s* se 'rez#($e& 'e !aza #(0or+a3##lor 1e +a# s s& ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009> !8 s* se "al" leze +ar?a "o+er"#al* )# e9"e1e($ l !r $ 1#( e9'loa$are. (1)A'!inere produse 0inite la cost produc!ie: 3(5 = 3** *0.000 lei (2)/-nzarea produselor 0inite la pre! v-nzare: 9et comercial ==re! de v-nzare - 8educere comercial& = *5.000 ) *07 % *5.000 = *3.500 lei: (*** = 30* *3.500 lei (3).esc&rcarea gestiunii de produse 0inite pentru 30 7 din produsele v-ndute" adic& 30 7 % *0.000 lei =- 3.000 lei: 3** = 3(5 3.000 lei: 3** = 3(5 3.000 lei (4)?aterii prime consumate: 60* = 30* *.000 lei (5)<alarii datorate: 6(* = (1* *.500 lei (6)<alarii pl&tite: (1* = 5*1* *.+00 lei (7)2ontri'u!ia unit&!ii la asigur&ri sociale: 6(5* = (3** 300 lei (8)2ontri'u!ia unit&!ii la 0ond #omaj: 6(51 = (33* 100 lei (9).o'-nzi datorate: 666 = *6+1 (00 lei (10) menzi datorate autorit&!ilor rom-ne: 65+* = (61 600 lei (11)4nchiderea conturilor de cheltuieli: 65+* = 7 60* *.000 lei 6(* *.500 lei 6(5* 300 lei 6(51 100 lei 666 (00 lei 65+* 600 lei (12)4nchiderea conturilor de venituri: 7 = *1* 10.500 lei 30* *3.500 lei 3** 3.000 lei 8ezultatul conta'il = /enituri totale ) 2heltuieli totale = 10.500 lei ) (.(00 lei = *6.*00 lei 8ezultatul 0iscal = 8ezultatul conta'il : 2heltuieli nededucti'ile ) .educeri 0iscale = *6.*00 lei : 600 lei (amenzi datorate autorit&!ilor rom-ne) = *6.300 lei >a'loul soldurilor intermediare de gestiune: - leiVenituri 303 30* 3** ?2 =E / 3(* Sume 0 *3.500 3.000 0 10.500 *;.500 0 603 60* 6(* 6(5* 6(51 Cheltuieli Sume 0 *.000 *.500 300 100 Indic t!ri ?arja comercial& =roduc!ia e%erci!iului /aloarea ad&ugat& E@E Sume 0 10.500 *;.500 *3.*00

"4

-09. Se 1a r+*$oarele #(0or+a3##: "a'#$al r# 'ro'r## a0ere($e e9er"#3# l # N: 1.000 le#> "a'#$al r# 'ro'r## a0ere($e e9er"#3# l # NDl: 600 le#. ,( " rs l e9er"#3# l # N a av $ lo" r+*$oarele o'era3##: "re)$er# 1e "a'#$al 'r#( a'or$ r# (o# ,( (a$ r* 50 le#> "o(vers#a 1a$or##lor ,( "a'#$al 20 le#> ,("or'orarea 'r#+elor 1e e+#s# (e ,( "a'#$al -0 le#> ra+! rs*r# 1e "a'#$al ,( ( +erar "*$re aso"#a3# 10 le#. Care es$e rez l$a$ l (e$ a0ere($ e9er"#3# l # N? 8ezultatul e%erci!iului = 2apital propriu 9 ) 2apital propriu 9-* ) portul proprietarului n cursul e%erci!iului : 8etrageri ale proprietarilor n cursul e%erci!iului 8ezultatul e%erci!iului = *.000 lei ) 600 lei ) 50 lei ) 10 lei : *0 lei = 3(0 lei -10. La ,("e' $ l a( l # N o ,($re'r#(1ere 1e3#(ea 10.000 e ro. C rs l le 5e ro la 01.01.N era 1e -&: le#5S. 4e 'ar" rs l e9er"#3# l # N a 0os$ ,(re=#s$ra$e r+*$oarele 0l 9 r# +o(e$are: ,("as*r# 1e :0.000 e ro la " rs l z#le# 1e -&le#5S )# 1e 10.000 e ro la " rs l z#le# 1e -&1 le#5S& )# 'l*3# 1e 20.000 e ro la " rs l z#le# 1e -&5 le#5S s# 1e 15.000 e ro la " rs l z#le# 1e -&2 le#5S. La :1.12.N " rs l era 1e -&6 le#5S. Care s ($& "o(0or+ re= l#lor s$#' la$e ,( O/%4 (r. :.05552009& valor#le a0ere($e $rezorer#e# (e$e a so"#e$*3## s# 1#0ere(3a 1e " rs (ereal#za$*? <itua!ia n contul 5*1(: . 5*1( 2 <old ini!ial *0.000 Euro % 13.000 lei,B = 130.000.000 lei =l&!i 10.000 Euro % 1(.300 lei,B = (+6.000.000 lei 4ncas&ri: 30.000 Euro % 1(.000 lei,B = 310.000.000 lei =l&!i *5.000 Euro % 13.500 lei,B = 351.500.000 lei 4ncas&ri *0.000 Euro % 13.500 lei,B = 135.000.000 lei >otal ncas&ri ;55.000.000 lei >otal ncas&ri : sold ini!ial *.*+5.000.000 lei >otal pl&!i +3+.500.000 lei <0d *5.000 Euro reprezent-nd 3(6.500.000 lei Ca data de 3*.*1.9 soldul 0inal de *5.000 Euro reprezint& *5.000 Euro % 1(.*00 lei,B. = 36*.500.000 lei .i0eren!a de curs nerealizat& 36*.500.000 lei ) 3(6.500.000 lei = *5.000.000 lei reprezint& un venit din di0eren!e de curs valutar: 4nregistrarea conta'il&: 5*1( = 365 *5.000.000 lei >rezoreria net& = >otal ncas&ri ) >otal pl&!i : .i0eren!a de curs nerealizat& = ;55.000.000 lei ) +3+.500.000 lei : *5.000.000 lei = *3*.500.000 lei -11. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3##: $oa$e a"3# (#le 0#l#ale# a 0os$ a"A#z#3#o(a$e " -.600 le#. 2alor#le ? s$e ale a"$#velor a"A#z#3#o(a$e )# ale o!l#=a3##lor 'rel a$e s ($ r+*$oarele: s$o" r# 1.500 le#> "rea(3e 200 le#> ( +erar 2.000 le#> $ere( r# )# "l*1#r# -.000 le#> 0 r(#zor# 1.600 le#> ,+'r + $ r# 1#( e+#s# (# 1e o!l#=a3# (# 1.500 le#. A 0os$ e0e"$ a$e 'l*3# ,( valoare 1e -.200 le# 'e($r a"A#z#3#a "l*1#r#lor. Ce$er+#(a3# 0l 9 l 1e ( +erar 'rove(#$ 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3## "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. = : : : = = = : = =l&!i privind achizi!ia 0ilialei (*) =l&!i privind achizi!ia cl&dirilor Dlu% de numerar provenit din activitatea de investi!ii (*) /aloarea se determin& ast0el: <tocuri 2rean!e 9umerar >erenuri #i cl&diri >otal activ .atorii (*.600:*.500) ctiv net conta'il 9umerar /aloarea pl&tit& pentru 0ilial& sau: =l&!i privind ac!iunile 0ilialei 9umerar /aloarea pl&tit& pentru 0ilial& -1.600 lei -(.100 lei -6.+00 lei *.500 lei 100 lei 1.000 lei (.000 lei 3.300 lei -3.*00 lei (.600 lei -1.000 lei 1.600 lei (.600 lei -1.000 lei 1.600 lei

-12. O so"#e$a$e "are 3#(e ev#1e(3a 'ro1 selor 0#(#$e la "os$ s$a(1ar1 e0e"$ eaz* r+*$oarele o'era3## ,( " rs l l (## a = s$: % "o(s + 1e +a$er## 'r#+e: 25.000 .+.> % "o(s + 1e +a$er#ale "o(s +a!#le: 5.000 .+.> % salar##: 10.000 .+.>

"4

% se o!3#( 'ro1 se 0#(#$e la "os$ l 1e 'ro1 "3#e e0e"$#v 1e -0.000 .+.> "os$ l s$a(1ar1 es$e 1e --.000 .+.> % se v@(1 'ro1 se 0#(#$e la 're3 l 1e 60.000 .+.& T2A 2-B& "os$ s$a(1ar1 al 'ro1 selor 0#(#$e v@(1 $e 22.000 .+.> % s ($ a"or1a$e =ra$ #$ 'ro1 se 0#(#$e la "os$ s$a(1ar1 1e 11.000 .+.& T2A 2-B> % s ($ $#l#za$e 'ro1 se 0#(#$e 'e($r a"3# (# 1e 'ro$o"ol la "os$ s$a(1ar1 1e 11.000 .+. Sol1 l #(#3#al al "o($ l # :-5 L4ro1 se 0#(#$eM es$e 5.000 .+.& #ar sol1 l #(#3#al al "o($ l # :-8 es$e 1.000 .+. 61#0ere(3* (e0avora!#l* ,( (e=r 8. La s0@r)#$ l a( l # valoarea real#za!#l* (e$* a 'ro1 selor 0#(#$e es$e 1e -.000 .+. Cer#(3e: a8 !8 "8 E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. Cal" la3# valoarea la "are s ($ 'reze($a$e ,( !#la(3 'ro1 sele 0#(#$e. Cal" la3# "#0ra 1e a0a"er# )# rez l$a$ l 1#( e9'loa$are. . <$ 3(5 =roduse 0inite 2 5.000 11.000 ((.000 **.000 **.000 S" 5.000 . <$ S"C 3(5 .i0erente de pret la produse 0inite 2 *.000 (.000 1.6+( 0 316

a) consum materii prime ') consum materiale consuma'ile c) inregistrare salarii d) o'!inere produse 0inite

60* = 30* 15.000 601 = 301 5.000 6(* = (1* *0.000 3(5 = 7 ((.000 3** (0.000 3(+ (.000 e) v-nzare produse 0inite (** = 7 3(.(00 30* 60.000 ((13 *(.(00 0) desc&rcare gestiune 3** = 3(5 11.000 g) prod. 0inite acordate gratuit salaria!ilor (1* = 30* **.000 3** = 3(5 **.000 635 = ((6 1.6(0 (**.000 6 1(7) h) produse 0inite utilizate pentru ac!iuni de protocol 613 = 3(5 **.000 E=

*.000 #.000 3.000 = = 0$0,* 5.000 + ##.000 #4.000

.i0eren!e de pre! a0erente produselor ie#ite= -0"06*68ulajul creditor 3(5=-0"06*6((.000 =-1.6+( (di0eren!& 0avora'il&) i) nregistrare di0eren!e de pre! a0erente ie#irilor 3(+ = 3** 2ostul produselor 0inite = 5.000-3*6 = (.6+( 1.6+(

Evaluarea n 'ilan! a produselor 0inite se 0ace la minimul dintre cost #i valoarea realiza'il& net&. min((.6+(" (.000) = (.000 nregistrare depreciere 6+*( = 3;( 6+( 4n 'ilan! produsele 0igureaz& la valoarea (.6+( - 6+( = (.000 2i0ra de a0aceri=grupa 30 : su'ven!iile a0erente ci0rei de a0aceri=60.000:**.000= 3*.000 8ezultatul din e%ploatare = /enituri-2heltuieli . 3** /aria!ia stocurilor 2 11.000 (0.000 **.000 3*6 S" 7.316 2heltuieli = 15.000:5.000 : *0.000 : 1.0;0 : **.000 : (.600= 53.6;0 8ezultatul e%ploat&rii= 3+.3*6-53.6;0 = 20.626

30

-1:. So"#e$a$ea AL%A a"A#z#3#o(eaz* la :1.12.ND1 o "l*1#re la ( 're3 1e -0.000 le#& T2A 2-B. AL%A es$#+eaz* o 1 ra$* 1e $#l#$a$e 1e 20 a(#. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # N& valoarea 1e #(ve($ar es$e es$#+a$* la :8.000 le#. La 01.07.NI1 +a(a=e+e($ l ,($o"+e)$e ( 'la( 1e v@(zare a "l*1#r## )# ,($re'r#(1e a"3# (# 'e($r a =*s# ( " +'*r*$or. 2@(zarea es$e es$#+a$* s* a#!* lo" 'es$e 6 l (#. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NIl valoarea 1e #(ve($ar a "l*1#r## es$e es$#+a$* la :-.000 le#. S* se 'rez#($e ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& 'r#v#(1: a8 !8 "8 18 a"A#z#3#a "l*1#r##> a+or$#zarea "l*1#r##> re"las#0#"area "l*1#r## ,( "a$e=or#a s$o" r#lor> eval area ,( !#la(3 a "l*1#r##.

-1-. So"#e$a$ea AL%A 'rez#($* r+*$oarea s#$ a3#e a "a'#$al r#lor 'ro'r## la 01.01.N: % "a'#$al so"#al: 20.000 .+.> % rezerve: 2.000 .+.> % rezerve 1#( reeval are: :.000 .+.> % rez l$a$ re'or$a$: 1.800 .+. ,( " rs l e9er"#3# l # N sDa real#za$ r+*$oarele o'era3##: % sDa +a?ora$ "a'#$al l so"#al 'r#( a'or$ ,( ( +erar& 0##(1 e+#se 2.000 1e a"3# (#& 're3 1e e+#s# (e 1&2 .+.& valoare (o+#(al* l .+.> % sDa 1#s$r#! #$ 1#v#1e(1e ,( valoare 1e 800 .+.> % sDa +a?ora$ "a'#$al l so"#al 'r#( ,("or'orarea 1e rezerve ,( valoare 1e :.000 .+.& 0##(1 1#s$r#! #$e =ra$ #$ :.000 1e a"3# (#> % sDa reeval a$ #+o!#l#z*r# "or'orale " r+*$oarele "ara"$er#s$#"#: "os$ 1e a"A#z#3#e 6.000 .+.& a+or$#zare " + la$* 2.000 .+.& va loare ? s$* 8.000 .+.> % a 0os$ r*s" +'*ra$e 2.000 1e a"3# (# la 're3 l 1e 1&5 .+. 'e a"3# (e& "are a 0os$ l$er#or a( la$e. Rez l$a$ l "o($a!#l (e$ al e9er"#3# l # N a 0os$ ( 'ro0#$ 1e 2.500 .+. a8 E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare 'e($r o'era3##le 1e +a# s s "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. !8 Cal" la3# $o$al "a'#$al r# 'ro'r## la s0@r)#$ l e9er"#3# l # NIl. a)- majorare capital social (56 = 7 1.(00 (1000 act6*"1) *0** 1.000 *0(* (00 - incasare aport: 5*1* = (56 1.(00 - trans0erare capital social nev&rsat la capital social v&rsat : *0** = *0*1 1.000 ') distri'uire dividende: *1; = (53 +00 c) ncorporare rezerve: *06 = *0*1 3.000 d) reevaluare imo'iliz&ri -anulare amortizare cumulat& 1+* = 1*3 1.000 -/aloare net& conta'il& = 6.000 -1.000 = (.000 -/aloare just& = +.000 -+.000 - (.000 = (.000 di0eren!& pozitiv& din reevaluare -nregistrare di0eren!& pozitiv& din reevaluare: 1*3 = *05 (.000 e) r&scump&rare ac!iuni *0; = 5*1 3.000 (1.000 act6*.5) -anulare ac!iuni 7 = *0; 3.000 (1.000 act6*.5) *0*1 1.000 (1.000 act6*) *(; *.000 (3.000-1.000) # 1.000 u.m.(e) 1012 C SI 20.000 u.m. 1.000 u.m.(a) 3.000 u.m. (c) S" 23.000 u.m.

# 3.000 u.m.(c)

106 C SI 5.000 u.m. S" 2.000 u.m.

105 C SI 3.000 u.m. (.000 u.m.(d)

117 SI

C 1.800 u.m.

30

S" 7.000 u.m.

S"

1.800 u.m.

d3

$%&': S( )re*u)u* un *!ld ini+i l l re,er-el!r de 5.000 u.m.. /ntruc0t *e /nc!r)!r u m i mult dec0t e1i*t u. 2apital social 13.000 : 8ezerve 1.000 : 8ezerve din reevaluare 3.000 : 8ezultat reportat *.+00 8epartizarea pro0itului +00 2 C )it luri )r!)rii 33.000

-15. La 01.07.N& o ,($re'r#(1ere o!3#(e o s !ve(3#e 1e 50.000 .+. 'e($r a a"A#z#3#o(a o #(s$ala3#e& al "*re# "os$ es$e 1e 90.000 .+. )# "are va 0# a+or$#za$* "o(0or+ +e$o1e# 1e=res#ve 'e o 1 ra$* 1e 8 a(#. S* se 'rez#($e ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le a0ere($e e9er"#3# l # N "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. a) achizi!ie instala!ie 1*3 = (0( ;0.000 ') primire su'ven!ie ((5 = (31 50.000 c) ncasare su'ven!ie 5*1 = ((5 50.000 d) nregistrare amortizare ;0.0006 rata amortiz&rii lineare =

*00 , P"P = **.150 u.m. 'ani *"

*00 = *"$5% 'ani


6+* = 1+* **.150 (31 = 35+( 6.150

inreg. 2onta'ila e) trans0er su'ven!ie la venituri 50.000 6 *1"57616

, = ,."50 u.m. *"

-16. So"#e$a$ea 1e3#(e e"A#'a+e($e a"A#z#3#o(a$e la ,("A#1erea e9er"#3# l # ND2 " 60.000 .+. E"A#'a+e($ele se a+or$#zeaz* l#(ear& ,("e'@(1 " l #a( ar#e ND1& 'e o 1 ra$* 1e 6 a(#. La :1 1e"e+!r#e N& "o(1 "erea ,($re'r#(1er## 1e"#1e reeval area e"A#'a+e($elor. 2aloarea ? s$* a a"es$ora es$e es$#+a$* la :0.000 .+. La :1 1e"e+!r#e NIl& 3#(@(1 "o($ 1e s"A#+!*r#le #($erve(#$e 'e '#a3*& e"A#'a+e($ele s ($& 1#( (o & reeval a$e. 2aloarea ? s$* es$e es$#+a$* la 50.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze 1#0ere(3ele "o(s$a$a$e la :1.12.N )# la :1.12.NI1 )$##(1 "* so"#e$a$ea 0olose)$e "a 'ro"e1e 1e reeval are a( larea a+or$#z*r## " + la$e )# reeval area valor## (e$e& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. . 2ost /8 s0 9 1*3 60.000 u.m. (0.000 u.m. 2 10.000 u.m. (anulare) *0.000 u.m. 3.500 (anulare)

/just& s0 9 30.000 u.m. /8 s0 9:* 11.500 u.m. .i0 poz 13.500 u.m. /just& s0 9:* 50.000 u.m.

e3
=

2ost mortiz cumulat& (9-*"9) /aloare r&mas&

60.000 u.m.

,0.000 P " = "0.000u.m. ,ani


(0.000 u.m. 1+* = 1*3 6+*3 = 1*3 3.000 *0.000

a) anulare amortizare ') di0eren!& negativ& din reevaluare (30.000 u.m. ) (0.000 u.m.= -*0.000 u.m.)

30

c) mortizare 9:*=

30.000 = 3.500 u.m. #ani


6+* = 1+* 1+* = 1*3 1*3 = 7 3+*3 *05 3.500 3.500 13.500 *0.000 *3.500

-nregistrare amortizare: -anulare amortizare d)di0eren!& pozitiv& din reevaluare (50.000 u.m. ) 11.500 u.m. = 13.500 u.m.)

-17. <( $ere( " +'*ra$ ,( e9er"#3# l ND2 la ( "os$ 1e :00.000 .+. a 0os$ reeval a$& ,( e9er"#3# l ND1& la :50.000 .+. ,($re $#+' 61#( ND1 '@(* ,( 'reze($8& rezerva 1#( reeval are "o($a!#l#za$* ( a s 'or$a$ (#"#o +o1#0#"are. La ,("A#1erea e9er"#3# l # N& valoarea 1e #(ve($ar a $ere( l # es$e 1e 250.000 .+. Ce ,(re=#s$r*r# "o($a!#le s ($ o"az#o(a$e 1e eval area ,( !#la(3 a $ere( l #& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009? . 1*** 2 2ost 300.000 u.m. .i0 poz 50.000 u.m. /just& s0 9-* 350.000 u.m.

a) s0-r#it 9-* reevaluare teren 1*** = *05 50.000 u.m. ') s0-r#it 9 -valoare recupera'il& (150.000 u.m.) F valoare just& (350.000 u.m.) -pierdere din depreciere *00.000 u.m. 7 = 1*** *00.000 u.m. *05 50.000 u.m. 6+*3 50.000 u.m. -18. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8: D 1012 E Sol1 0#(al 1.000 D 1012 E Sol1 #(#$#al 750 D 1621 E Sol1 0#(al 850 D 10-1 E Sol1 0#(al 150 D 10-1 E R la? 1e!#$or 1:0 D Co!a(z# 'la$#$e 70 D 1621 E Sol1 #(#$#al 600 D 1621 E R la? 1e!#$or 100 D 10-1 E Sol1 #(#$#al 80 I(0or+a$## s 'l#+e($are: D 'r#+a 1e 1:0 le# a 0os$ #("or'ora$a #( "a'#$al l so"#al 6al$e "res$er# 1e "a'#$al 'r#( o'era$## #($er(e ( a av $ lo"8> D #($re= l "a'#$al so"#al s !s"r#s a 0os$ varsa$> D ( a av $ lo" "res$er# 1e "a'#$al 'r#( a'or$ #( (a$ ra. Cal" la3# 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e 0#(a(3are "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. # 1012 SI S" 1.000 C 750 *30 (*) G = *.000 ) 350-*30 =120

# *30 (*) S" 150

1041 SI

C 80

*) ncorporare rezerve: 1) ncasare capital social 3) trans0erare capital su'scris nev&rsat la capital su'scris v&rsat () ram'ursare credit pe termen lung

*0(* = *0*1 5*1* = (56 *0** = *0*1 *61* = 5*1*

*30 *10 *10 *00

.eterminarea 0lu%ului net de trezorerie din activitatea de 0inan!are : 4ncas&ri din majorarea capitalului social *10 lei .o'-nzi pl&tite 30 lei 8am'ursare credit pe termen lung *00 lei

30

: 2

2ontractare credit pe termen lung "lu1ul net de tre,!rerie din cti-it te de 3in n+ re

350 lei 300 lei

-19. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## a0ere($e e9er"#3# l # N 6valor# e9'r#+a$e ,( +#l#oa(e .+.8: S# :01 7 20& RC 707 7 -50& S# -11 7 17& RC 601 7 620& S0 :01 7 -5& S# :71 7 :8& RC 607 7 -0& S# -01 7 20& RC 70- 7 575& RC 691 7 25& S0 -11 7 2:& S0 :71 7 26& S0 -01 7 1-0& S# --2: 7 8& S# --1 7 2& S0 --1 7 5& S# -21 7 20& S0 --2: 7 5& S0 -21 7 -0& RC 6-1 7 700. Toa$e a"A#z#3##le )# v@(z*r#le s ($ #+'oza!#le T2A 6"o$a 2-B8. /a$er##le 'r#+e s# +*r0 r#le #($ra$e a 0os$ a"A#z#3#o(a$e. Cal" la3# 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$*3#le 1e e9'loa$are "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. # SI 301 20 610 (1) chizi!ie=610:(5 -10=645 S" 45 C # 401 C SI =l&!i = 10 :3;;"+ : 3("31-*(0=714,52 S" 140 # SI 371 38 (0 (() chizitie=16:(0-3+=1+ S" C # 1(6 (;) 4427 *0+ (*) *3+ (6) C 26 C 20 3;;"+ (3) 3("31 (5)

# SI

411 17 55+ (*) 3*3(6) S" 23

4ncas&ri = *3 : 55+ : 3*3 ) 13 = 1.265

# *5("+ (3) 6"31 (5)

4426 *6*"51 (;)

4423

=l&!i = + : +("(+ ) 5 = 69,88 S" 5

C SI 8 +("(+ (;)

441

C SI 2 15 (3)

=l&!i = 1 : 15 ) 5 = 22 S" 5

421

=l&!i = 10 : 300 ) (0 = 680 S" 40 *) v-nzare m&r0uri

C SI 20 300 (+)

(** = 7 303 ((13 1) consum materii prime 60* = 30* 3) achizi!ie materii prime 7 = (0* 30* ((16 () desc&rcare din gestiune a m&r0urilor v-ndute 5) achizi!ie m&r0uri 7 = (0* 33* ((16 6) prestare servicii c&tre ter!i (** = 7 30(

55+ (50 *0+ 610 3;;"+ 6(5 *5("+ 603 = 33* (0 lei 3("31 1+"00 6"31 3*3 535

30

g3

*3+ 6;* = ((* 6(* = (1* ((13 = 7 ((16 ((13 .eterminarea 0lu%ului net de trezorerie din activitatea de e%ploatare : 4ncas&ri de la clien!i =l&!i c&tre 0urnizori =l&!i c&tre salaria!i =l&!i privind >/ =l&!i privind impozitul pe pro0it 2 "lu1ul net de tre,!rerie din cti-it te de e1)l! t re -20. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8: ( 4111 4 S!ld 3in l 100 ( S l rii )l tite 2.200 ( 607 4 5ul 6 de7it!r 2.500 ( 401 4 S!ld initi l 4.500 ( Im)!,it )e )r!3it )l tit 202 ( 4111 4 S!ld 3in l 700 ( 371 4 S!ld 3in l 3.000 ( Inc * ri de - n*uri de l clienti 750

((13 3) nregistrare cheltuieli cu impozitul pe pro0it +) nregistrare salarii ;) regularizare >/

15 300 1(6 *6*"51 +("(+ *.165 lei 3*("51 lei 6+0 lei +("(+ lei 15 lei (239 lei

( 707 4 5ul 6 credit!r ( 371 4 S!ld initi l ( 6911 ( 704 4 5ul 6 credit!r ( 401 4 *!ld 3in l ( 641 ( 605 4 5ul 6 de7it!r

2.000 4.250 600 500 2.800 4.000 450

Toa$e a"A#z#3##le )# v@(z*r#le s ($ #+'oza!#le T2A 6"o$a 2-B8. /*r0 r#le #($ra$e a Ava(s r#le ,("asa$e a 0os$ re3#( $e la ,("asarea "rea(3e#.

0os$ #($e=ral a"A#z#3#o(a$e.

Cal" la3# 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are 'r#( +e$o1a 1#re"$* "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. # SI 411 100 1(+0 (() 610 (6) S" # =l&!i 1100 S" 1.800 421 700 C (000 (3) # =lati S" 398 371 4250 1500 (1) chizi!ie=3000: 1500 ) (150 =*150 S" 3000 C 101 441 C 600 (5) C 4ncas&ri = *00:1(+0: 610- 300 = 2500

# SI

4423 SI 0 =l&!i (31 (**) (31 (*0)

*) plat& salarii (1* = 5*1* 1.100 1) desc&rcare din gestiune a m&r0urilor v-ndute 3) ncasare avans 5*1* = 7 (*; ((13 ()v-nzare m&r0uri (** = 7 303 ((13 5) nregistrare cheltuieli cu impozitul pe pro0it

603 = 33* ;30 350 *+0 1.(+0 1.000 (+0 6;** = ((* 600

1.500

30

6) prestare servicii c&tre ter!i 3) nregistrare salarii 6(* = (1* (.000 +) nregistrare cheltuieli cu energia electric&

(** =

7 30( ((13

610 500 *10 55+ (50 *0+

h3

7 = (0* 605 ((16 ;) achizi!ie m&r0uri 7 = (0* *550 33* *150 ((16 300 *0) regularizare >/ ((13 = 7 3+0 ((16 30+ ((13 (31 **) plat& >/ ((13 = 5*1* (31 *1) ncasare crean!& #i reglare avans 7 = (** 1335 5*1* *((5 (*; 350 ((13 *+0 .eterminarea 0lu%ului net de trezorerie din activitatea de e%ploatare : 4ncas&ri de la clien!i =l&!i c&tre 0urnizori =l&!i c&tre salaria!i =l&!i privind >/ =l&!i privind impozitul pe pro0it 2 "lu1ul net de tre,!rerie din cti-it te de e1)l! t re

1335 lei 13;3 lei 1100 lei (31 lei 101 lei (2.892 lei

-21. SC AL%A SA "o($ra"$eaz* la 1a$a 1e l #a( ar#e N ( ,+'r + $ 1#( e+#s# (ea 1e o!l#=a3# (# ,( r+*$oarele "o(1#3##: ( +*r 1e o!l#=a3# (# e+#se 6.000& valoarea (o+#(al* a (e# o!l#=a3# (# l le & 're3 1e e+#s# (e 0&95 le#& 're3 1e ra+! rsare 1&1 le#& 1 ra$a ,+'r + $ l # 20 a(#& ra$a a( al* a 1o!@(z## 10B. ,+'r + $ l es$e ra+! rsa$ ,( ra$e a( ale "o(s$a($e 'l*$#!#le la s0@r)#$ l a( l #. Co!@(1a se a"A#$* o1a$* " ra$a a( al*. Ce ,(re=#s$r*r# se e0e"$ eaz*& "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009& ,( a( l N 'e($r a"es$ ,+'r + $ o!l#=a$ar? a) emitere o'liga!iuni 7 = *6* 6.600 (6.000 6 *"*) (6* 5.300 (6.000 6 0";5) *6; ;00 (6.600-5.300) ')ncasare mprumut 5*1* = (6* 5.300 c) do'-nd& 9 6.000 o'lig6* leu6*07 = 600 u.m. 666 = *6+* 600 d)plat& do'-nd& *6+* = 5*1* 600

,.,00 =330 u.m. "0ani 400 0)amortizare prime" = (5 lei "0 ani
e)ram'ursare rata *"

*6* = 5*1* 6+6+ = *6;

330 (5

-22. O so"#e$a$e "o+er"#al* 1e3#(e o #(s$ala3#e a"A#z#3#o(a$* 'e 1a$a 1e :0.12.N la valoarea 1e 5.000 le#& a+or$#za$* l#(ear ,( 5 a(#. La s0@r)#$ l a( l # NI: se 1e"#1e reeval area sa& valoarea ? s$* s$a!#l#$* 0##(1 1e 2.500 le#. Rezerva 1#( reeval are es$e real#za$* 'e +*s ra a+or$#z*r## #(s$ala3#e#. I( "o(1#3##le a'l#"*r## O/%4 (r. :.05552009& "e ,(re=#s$r*r# se e0e"$ eaz* ,( NI: s# NI-? . 1*3 2ost 5.000 u.m. /8 s0 9:3 1.000 u.m. .i0 poz 500 u.m. /just& s0 9:3 1.500 u.m. i3 = 2ost mortiz cumulat& (9:*" 9:1" 9:3) /aloare r&mas& la s0 9:3 2 3.000 u.m. (anulare)

5.000 u.m.

5.000 P 3 = 3.000u.m. 5ani


1.000 u.m.

30

a) anulare amortizare ') di0eren!& pozitiv& din reev. 1.500 u.m. ) 1.000 u.m.= 500 u.m. c) nregistrare amortizare d) trans0er *05 la **3

1+* = 1*3 1*3 = *05 6+* = 1+* *05 = **3

3.000 500 *.150 (1.500 , 1 ani) 150 (500 , 1 ani) r+*$oarele $ra(za"3##5eve(#+e($e:

-2:. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r a8 !8 "8 18

se ,("A#r#az* o "l*1#re " o valoare "o($a!#l* 1e 60.000 .+. 'e o 1 ra$* 1e 2 a(#> se 'r#+e)$e 0a"$ ra 'e($r "A#r#a l (ar* 1e 800 .+. I T2A 2-B> se 'l*$e)$e 0a"$ ra> "A#r#a) l e9e" $* l "r*r# 1e +o1er(#zare& e0e"$ @(1 r+*$oarele "Ael$ #el#:

% "o(s + 1e +a$er#ale ,( s +* 1e 2.000 .+.> % "Ael$ #el# " e(er=#a ,( s +* 1e 1.000 .+. I T2A 2-B> e8 la s0@r)#$ l "o($ra"$ l # 1e ,("A#r#ere "l*1#rea es$e 're1a$* 'ro'r#e$ar l # ,+'re (* " #(ves$#3#a real#za$* 1e "A#r#a). a)- primire cl&dire 105 = *63 60.000 -#i de'it .: +03+ 60.000 u.m. -nregistrare amortizare 6+** = 1+05 30.000 (60.000 , 1 ani) ') chirie lunar& 7 = (0( ;;1 *63 +00 ((16 *;1 c) plat& 0urnizor (0( = 5*1* ;;1 d) moderniz&ri 7 = (0( 3.310 1*1 3.000 ((16 310 e) amortizarea moderniz&rii 6+** = 1+*1 *.500 (3.000 , 1 ani) 0) transmitere 1+05 = 105 60.000 1+*1 = 1*1 3.000 2redit 2: +03+ 60.000 u.m. -2-. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r r+*$oarele $ra(za"3##5eve(#+e($e:

a8 !8 "8 18 e8 08

l#'sa ( # e"A#'a+e($ la #(ve($ar ,( valoare 1e 2.000 .+.& a+or$#za$ 20B> #+' $area a"es$e#a ( # salar#a$ la 're3 l 1e 2.200 .+.& T2A 2-B> re3#(erea 1#( salar# a s +e#> 1o(area 1e "*$re ( $er3 a ( # $#la? " o valoare "o($a!#l* 1e -.000 .+.& a+or$#za$ 80B> se 'r#+e)$e ( ,+'r + $ (era+! rsa!#l 'e($r a"A#z#3#o(area ( # e"A#'a+e($ ,( s +* 1e -.000 .+.> so"#e$a$ea ,("Ae#e ( "o($ra"$ " o 0#r+* 1e 'ro0#l 'e($r e9e" $area (or l "r*r# 1e 1ese"are a ( # $ere(. L "r*r#le 1e a+e(a?are s ($ 0a"$ ra$e la -.000 .+.& T2A 2-B. a) lips& echipament la inventar 7 = 1*3 1.000 1+* (00 65+3 *.600 ') imputare (1+1 = 7 1.31+ 35+* 1.100 ((13 51+ c) re!inere din salarii (1* = (1+1 1.6*+ d) donare utilaj 7 = 1*3 (.000 1+*3 3.100 65+1 +00 .ac& s-a dep&#it cota admis& de dona!ii se nregistreaz& >/ 635=((13 e) primire mprumut neram'ursa'il 5*1* = *63 (.000 0) lucr&ri desecare e%ecutate de o 0irm& 7 = (0( (.;60 1** (.000 ((16 ;60 -25. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r r+*$oarele $ra(za"3##5eve(#+e($e: a8 a"or1area ( # ava(s ( # a($re're(or 'e($r real#zarea (e# "o(s$r "3## ,( s +* 1e 8.000 .+.& T2A 2-B> !8 l "rarea es$e real#za$* 1e "*$re a($re're(or ,( 2 a(#. ,( 'r#+ l a( "os$ l l "r*r#lor 0a"$ ra$e es$e 1e 5.000 .+.& T2A 2-B. Cos$ l $o$al al "o(s$r "3#e# es$e 1e 17.000 .+.>

30

"8 'la$a 1a$or#e# "*$re a($re're(or 1 '* re3#(erea ava(s l # a"or1a$. a) avans acordat antreprenorului 7 = (0( ;.;10 131 +.000 ((16 *.;10 ') lucr&ri 0acturate pt prima perioad& 7 = (0( 6.100 13* 5.000 ((16 *.100 c) lucr&ri 0acturate pt a doua perioad& (*3.000 ) 5.000 =*1.000) 7 = (0( 13* ((16 *(.++0 *1.000 1.++0

d) recep!ie la cost 1*1 = 13* *3.000 e) plat& 0urnizor cu re!inere avans datoria total& = 6.100 : *(.++0 = 1*.0+0 (0( = 7 1*.0+0 131 +.000 ((16 *.;10 5*1* **.*60 -26. S#$ a3#a s$o" r#lor (e# so"#e$*3# "o+er"#ale se 'rez#($* as$0el: la s0@r)#$ l a( l # N valor#le "o($a!#le ale s$o" r#lor s ($: :01 D 1.900 le#& :91 D 700 le#& :-5 D -.000 le#. La s0@r)#$ l a( l # NIl valor#le "o($a!#le s ($: +a$er## 'r#+e D 2.000 le# )# 'ro1 se 0#(#$e D -.500 le#& #ar valor#le real#za!#le (e$e s ($: 'e($r +a$er## 'r#+e D 2.000 le# )# 'e($r 'ro1 se 0#(#$e D -.000 le#. Care s ($ ,(re=#s$r*r#le la s0@r)#$ l a( l # NIl "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009? a) ?aterii prime: /al realiza'il& net& (1.000) =/al conta'il& (1.000)" se anuleaz& ajustarea pt depreciere e%istent&: 3;* = 3+*( 300 u.m. ') =roduse 0inite: /al realiza'il& net& ((.000) F/al conta'il& ((.500)" se constituie o ajustare pentru depreciere = 500 6+*( = 3;( 500 u.m.

-27. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r

r+*$oarele $ra(za"3##5eve(#+e($e:

a8 s ($ 1o(a$e 'ro1 se 0#(#$e la "os$ s$a(1ar1 1e 9.000 .+.& "os$ e0e"$#v 10.000 .+.> !8 s ($ 0olos#$e 'e($r a"3# (# 1e 'ro$o"ol 'ro1 se 0#(#$e ,( s +* 1e 900 .+.> "8 s ($ "o(s$a$a$e la #(ve($ar#ere 'l s r# 1e se+#0a!r#"a$e ,( valoare 1e 600 .+.> 18 s ($ 1#s$r se ,( r+a ( # #("e(1# 'ro1 se rez#1 ale 1e -00 .+. ).ona!ie produse 0inite: 65+1 = 7 *0.000 3(5 ;.000 3(+ *.000 7)=roduse 0inite 0olosite ca ac!iuni de protocol: 613 = 3(5 ;00 c)=lus de semi0a'ricate la inventariere: 3(* = 3** 600 d)=roduse reziduale distruse de incendiu 63* = 3(6 (00

-28. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r

r+*$oarele $ra(za"3##5eve(#+e($e:

a8 v@(zarea 1e +*r0 r# la 're3 l 1e 2.000 le#& T2A 2-B& ,+'re (* " a+!ala?e 1e 200 le# "are "#r" l* 'e 'r#("#'# l res$#$ #r##. Cos$ l 1e a"A#z#3#e al +*r0 r#lor v@(1 $e es$e 1e 1.600 le#> !8 so"#e$*3## v@(z*$oare ,# s ($ res$#$ #$e a+!ala?e 1e 100 le#. Res$ l a+!ala?elor s ($ re3#( $e 1e "l#e($& "are 'l*$e)$e "o($ravaloarea a"es$ora. Se ,("aseaz* "rea(3a "l#e(3#. a)- v-nzare m&r0uri #i am'alaje (*** = 7 1.6+0 303 1.000 ((13 (+0 (*; 100 -.esc&rcare gestiune 603 = 33* *.600 ') restituire am'alaje (*; = (*** *00 c) restul de *00 este re!inut& de client *) pre! de 0acturare am'alaje (*; = 30+ *00 1)>/ a0erent am'alaje re!inute (*** = ((13 1(

30

3) ncasare crean!& () desc&rcare gestiune

5*1* = (*** 60+ = 3+*

*1( *00

-29. So"#e$a$ea G a"A#z#3#o(eaz* a+!ala?e as$0el: 50 ! "*3# 9 100 le#5! "a$*. Ceoare"e 20 ! "*3# s ($ 1e$er#ora$e& a"es$ea s ($ s"oase 1#( ev#1e(3*. 10 ! "*3# s ($ v@(1 $e la 're3 l 1e v@(zare 1e 120 le#5! "a$*& T2A 2-B. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. a) achizi!ie amn'alaje 7 = (0* 6.100 3+* 5.000 ((16 *.100 ') desc&rcare gestiune 60+ = 3+* 1.000 c) v-nzare am'alaje (*** = 7 *.(++ 30+ *.100 ((13 1++ <i 60+ = 3+* *.000

-:0. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r

r+*$oarele $ra(za"3##:

a8 se ,("aseaz* ( ava(s 1e 1.000 le#& T2A 19B& 'e($r l#vrarea (or se+#0a!r#"a$e> !8 s ($ l#vra$e se+#0a!r#"a$e 'e !az* 1e 0a"$ r* la 're3 l 1e v@(zare 1e 5.000 le#& T2A 2-B. Cos$ l se+#0a!r#"a$elor es$e 1e :.000 le#> "8 se ,("aseaz* "rea(3a "l#e(3#& re3#(@(1 Dse ava(s l> 18 es$e a"or1a$ ( ava(s 1e 2.000 le# 'e($r a"A#z#3#a ( # $#la?& T2A 2-B> e8 se a"A#z#3#o(eaz* $#la? l la "os$ l 1e :.000 le#& T2A 2-B> 08 se 'l*$e)$e 1a$or#a "*$re 0 r(#zor l 1e #+o!#l#z*r#& re3#(@(1 Dse ava(s l. a) ncasare avans 5*1* = 7 *.1(0 (*; *.000 ((13 1(0 ') livr&ri semi0a'ricate (*** = 7 6.100 301 5.000 ((13 *.100 - #i desc&carea gestiunii 3** = 3(* 3.000 c) ncasare crean!& cu re!inere avans 7 = (*** 6.100 (*; *.000 ((13 1(0 5*1* (.;60 d) acordare avans pentru achizi!ia utilajului 7 = (0( 1.(+0 131 1.000 ((16 (+0 - plat& avans (0( = 5*1* 1.(+0 e) achizi!ie utilaj 7 = (0( 3.310 1*3* 3.000 ((16 310 0) plat& 0urnizor cu re!inere avans (0( = 7 3.310 131 1.000 ((16 (+0 5*1* *.1(0 -:1. O so"#e$a$e "o+er"#al* 1e' (e "a a'or$ ,( (a$ r* la "a'#$al l so"#al al (e# al$e e($#$*3# ( e"A#'a+e($ " valoarea "o($a!#l* 1e 5.000 .+.& a+or$#zarea " + la$* 2.000 .+. 2aloarea 1e a'or$ a 0os$ s$a!#l#$* la :.500 .+. So"#e$a$ea es$e re+ (era$* " #($erese 1e 'ar$#"#'are 'e($r "are ,("aseaz* 1#v#1e(1e ,( s +* 1e -00 .+. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. a) valoarea conta'il& a imo'iliz&rilor acordate 7 = 1*3* 5.000 1+*3 1.000 16* 3.000 ') di0eren!a 3.500 ) 3.000 = 500 16* = *06+ 500 c) ncasare dividende -:2. Se 1a r+*$oarele #(0or+a3## ,( "o($ r# la s0@r)#$ l a( l # N: "Ael$ #el# " +a$er## 'r#+e 8.000 le#> "Ael$ #el# " salar##le 'erso(al l # 1-.000 le#> "Ael$ #el# 1e e9'loa$are 'r#v#(1 a? s$area a"$#velor "#r" la($e 2.000 le#> "Ael$ #el# " 1es'*= !#r#&

30

a+e(z# )# 'e(al#$*3# :.600 le#> "Ael$ #el# 'r#v#(1 s"o($ r#le a"or1a$e 1.000 le#> '#er1er# 1#( "rea(3e )# 1e!#$or# 1#ver)# 16.000 le#> '#er1er# 'r#v#(1 #(ves$#3##le 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ "e1a$e 2.-00 le#> ve(#$ r# 'r#v#(1 a? s$area a"$#velor "#r" la($e 1.600 le#. Co(0or+ O/%4 (r. :.05552009 "are es$e s +a "are se va ,(s"r#e la $o$al "Ael$ #el# 1e e9'loa$are )# valoarea a? s$*r## a"$#velor "#r" la($e? j3 : : : 2 Y3 2 2heltuieli cu materii prime 2heltuieli cu salariile personalului 2heltuieli cu desp&gu'iri" amenzi #i penalit&!i justarea valorii activelor circulante &!t l cheltuieli de e1)l! t re 2heltuieli (ct 65( :ct 6+*() /enituri (ct 35( : ct3+*() 86u*t re - l!rii cti-el!r circul nte (cheltuieli 4 -enituri) +.000 lei *(.000 lei 3.600 lei *6.(00 lei 42.000 lei *6.000 : 1.000 =*+.000 lei *.600 lei 16.400 lei

-::. So"#e$a$ea AL%A e0e"$ eaz* r+*$oarele o'era3## ,( " rs l e9er"#3# l # N: % so"#e$a$ea 'r#+e)$e ,( "o("es# (e ( $ere( 'e o 'er#oa1* 1e 20 1e a(#& 're3 l "o("es#o(*r## 0##(1 1e 80.000 le#. Re1eve(3a a( al* se a"A#$* 'r#( or1#( 1e 'la$*> % so"#e$a$ea a"A#z#3#o(eaz* ( !reve$ 1e #(ve(3#e la 're3 l 1e 60.000 le# I T2A& "are se a"A#$* " or1#( 1e 'la$*. Breve$ l es$e 'ro$e?a$ 'e o 'er#oa1* 1e 5 a(#> % se a"A#z#3#o(eaz* ( 'ro=ra+ #(0or+a$#" la 're3 l 1e 10.000 le# I T2A. A+or$#zarea 'ro=ra+ l # se real#zeaz* ,( : a(#> % se a"A#z#3#o(eaz* ( $#la? la 're3 l 1e " +'*rare 1e 10.000 le# I T2A 2-B. CAel$ #el#le 1e $ra(s'or$ 0a"$ ra$e 1e ( "*r* ) a 0os$ 1e 2.000 le# I T2A 2-B. A+or$#zarea $#la? l # se e0e"$ eaz* l#(ear ,( 10 a(#> % so"#e$a$ea Ao$*r*)$e "o(s$r #rea ,( re=#e 'ro'r#e a (e# +a=az##& ,( a"es$ s"o' e0e"$ eaz* r+*$oarele "Ael$ #el# ,( e9er"#3# l N: K "o(s + 1e +a$er#ale a 9#l#are -.000 le#> K salar## -.550 le#. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # "l*1#rea ( es$e 0#(al#za$*. % so"#e$a$ea ,("Ae#e ( "o($ra"$ " ( a($re're(or 'e($r "o(s$r #rea ( # 1e'oz#$. La s0@r)#$ l a( l # "o(s$r "$or l 0a"$ reaz* l "r*r#le 1e #(ves$#3## la valoarea 1e 6.000 le# I T2A 2-B> % se o!3#( 1#( 'ro"es l 1e 'ro1 "3#e se+#0a!r#"a$e la "os$ l 1e 'ro1 "3#e e0e"$#v 1e 800 le#. <l$er#or se el#!ereaz* s're 'rel "rare ,( al$e se"3## se+#0a!r#"a$e ,( valoare 1e 700 le#> % se o!3#( 1#( 'ro"es l 1e 'ro1 "3#e 'ro1 se 0#(#$e la "os$ l 1e -.000 le#> % se a"or1* salar#a3#lor 'ro1 se 0#(#$e "a 'la$* ,( (a$ r* ,( s +* 1e 50 le#> % s ($ $ra(s0era$e la +a=az#( l 'ro'r# 'ro1 se 0#(#$e ,( valoare 1e :00 le#> % la #(ve($ar#ere se "o(s$a$* ( +#( s 1e 'ro1 se 0#(#$e 1e 80 le# "are se #+' $* =es$#o(ar l # la valoarea 1e 100 le# 'l s T2A. S +a se ,("aseaz* l$er#or ,( ( +erar. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009. a) *. primire n concesiune teren 105 = *63 +0.000 de'it .: +03+ +0.000 1. nregistrare amortizare 6+** = 1+05 (.000 (+0.000 , 10 ani) 3. redeven!& anual& *63 = 5*1* (.000 ') achizi!ie 'revet inven!ie 7 = (0( 3(.(00 105 60.000 ((16 *(.(00 c) *. achizi!ie program in0ormatic 7 = (0( *1.(00 10+ *0.000 ((16 1.(00 1. nregistrare amortizare d) *. achizi!ie utilaj 6+** = 1+0+ 7 = (0( 1*3* ((16 3.333 (*0.000 , 3 ani) *1.(00 *0.000 1.(00 1.(+0 1.000 (+0

1. cheltuieli de transport 0acturate de c&r&u#

7 = (0* 61( ((16

3*

3. nregistrare amortizare e) *. cheltuieli cu materiale au%iliare 1. cheltuieli cu salarii 3. cl&dire ne0inalizat& 0) recep!ie lucr&ri e%ecutate

6+** = 1+*3 601* = 301* 6(* = (1* 13* = 311 7 = (0( 1*1 ((16 g) *. o'!inere semi0a'ricate 3(* = 3** 1. eli'erare spre prelucrare 3** = 3(* h) o'!inere produse 0inite 3(5 = 3** j) *. acordare produse 0inite salaria!ilor ca plat& n natur&: 1. desc&rcare gestiune 3** = 3(5 3. nregistrare >/ 635 = ((13 H) trans0er produse 0inite la magazinul propriu 33* = 3(5 l) *. minus la inventar produse 0inite 3** = 3(5 1. imputare gestionar (1+1 = 7 35+* ((13 3. ncasare numerar 53** = (1+1

*.000 ( *0.000 , *0 ani) (.000 (.550 +.550 3.((0 6.000 *.((0 +00 300 (.000 (1* = 30*,35++ 50 ;"5 300 +0 *1( *00 1( *1(

50 lei

-:-. 4e 1a$a 1e 01.01.N o so"#e$a$e G a se+(a$ ( "o($ra"$ 1e v@(zare r+a$ 1e 'rel area ,( leas#(= o'era3#o(al 'e($r o "l*1#re. Cl*1#rea avea o valoare "o($a!#l* 1e 12.000 .+. A+or$#zarea "al" la$* '@(* ,( +o+e($ l v@(z*r## a 0os$ 1e 6.000 .+. 4re3 l 1e v@(zare es$e 1e -0.000 .+. CA#r#a a( al* 'l*$#$* es$e 1e 8.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e leaseD!a"J la so"#e$a$ea G la 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l #& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009.

vanz cladire= 461 = '583 de%c e%tiune= ! = 212 6583 2812 c"iria anuala 612 = 401

40.000 12.000 6.000 6.000 8.000

).ac& pre!ul de v-nzare este egal cu valoarea just&" orice c-#tig sau pierdere va 0i recunoscut& imediat" deoarece dac& pre!ul de v-nzare a 0ost sta'ilit la valoarea just&" a avut loc de 0apt o tranzac!ie normal& #i orice c-#tig sau pierdere se recunoa#te imediat: 6.000 lei 281 = 212 *1.000 lei (0.000 lei 5121 C09ti: din tr n, c+ii de le *e7 c; 3(.000 lei 7).ac& pre!ul de v-nzare este mai mic dec-t valoarea just&" orice c-#tig sau pierdere va 0i recunoscut(&) cu e%cep!ia cazului n care pierderea este compensat& prin pl&!i de leasing viitoare cu o valoare su' pre!ul pie!ei" iar pro0itul #i pierderea va 0i am-nat& #i amortizat& propor!ional cu pl&!ile de leasing pe durata estimat& de utilizare a 'unului. 6.000 lei 281 = 212 *1.000 lei (0.000 lei 5121 C09ti: din tr n, c+ii de le *e7 c; 3(.000 lei c).ac& pre!ul de v-nzare este mai mare ca valoarea just&" surplusul reprezent-nd di0eren!a dintre pre!ul de v-nzare #i valoarea just& va 0i am-nat #i amortizat pe durata estimat& de utilizare a 'unului. -:5. Co($a!#l#za3# "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 r+*$oarele o'era3##: a8 a"A#z#3#o(area a l .000 1e a"3# (# 'ro'r## la "os$ l 1e - le#5a"3# (e. 2aloarea (o+#(al* es$e 1e 2 le#5a"3# (e> !8 v@(zarea a 500 1e a"3# (# 'ro'r## la 're3 l 1e 5 le#5a"3# (e> "8 a( larea a :00 1e a"3# (# 'ro'r##> 18 v@(zarea a 200 1e a"3# (# la 're3 l 1e : le#5a"3# (e. ach actiuni *0;* = 5*1* (.000 (*.000 act 6 () vanz actiuni (6* = 7 1.500 (500act65) *0;* 1.000 (500 act6 () *(* 500 anulare act: 7 = *0;* *.100 (300%() *0*1 600 (300%1) *(; 600 (300%1) vanz 7 = *0;* +00 (100%()

3*

(6* *(;

600 (100%3) 100

-:6. Co($a!#l#za3# "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 r+*$oarele o'era3##: a8 se e+#$ l .000 1e a"3# (# la 're3 l 1e e+#s# (e 1e - le# 'e a"3# (e& valoarea (o+#(al* : le# 'e a"3# (e. Se ,("aseaz* "o($ravaloarea a"3# (#lor> !8 se e+#$ l .000 1e o!l#=a3# (# la valoarea (o+#(al* 1e 7 le# 'e o!l#=a3# (e. Ra$a a( al* a 1o!@(z## es$e 1e 10B. C ra$a ,+'r + $ l # es$e 1e 6 a(#. ,+'r + $ l )# 1o!@(z#le a0ere($e se 'l*$es" 'es$e 6 a(#> "8 s ($ r*s" +'*ra$e 100 1e a"3# (# 'ro'r## la 're3 l 1e 5 le# 'e a"3# (e& "are s ($ a( la$e> 18 s ($ r*s" +'*ra$e 100 1e a"3# (# 'ro'r## la 're3 l 1e 2 le# 'e a"3# (e& "are s ($ a( la$e. a) *) emitere ac!iuni (56 = 7 (.000 *0** 3.000 *0(* *.000 1) ncasare mprumut 5*1* = (56 (.000 #i trans0erare capital nev&rsat n capital v&rsat *0** = *0*1 3.000 ') emitere mprumut din emisiunea de o'liga!iuni (6* = *6* 3.000 c) *) r&scump&rare ac!iuni *0;* = (61 500 (*00 ac! 65) 1) anulare ac!iuni 7 = *0;* 500 *0*1 300 (*00 ac! 63) *(; 100 d) *) r&scump&rare *00 ac!61=100 *0;* = (61 100 1) anulare ac!iuni proprii *0*1 = 7 300 *0;* 100 *(* *00

-:7. Co($a!#l#za3# "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 r+*$oarele o'era3##: a8 'ro1 se 0#(#$e a"or1a$e s ! 0or+* 1e 1o(a3#e. Ev#1e(3a 'ro1 selor 0#(#$e se 3#(e la "os$ e0e"$#v. Cos$ l e0e"$#v al 'ro1 selor 0#(#$e es$e 1e 50.000 .+.& T2A 2-B> !8 l#'sa la #(ve($ar a ( # e"A#'a+e($ " valoarea 1e 9.000 .+.& a+or$#za$ 70B& "are es$e #+' $a$ ( # salar#a$ la 're3 l 1e :.000 .+.& T2A 2-B. I+' $a3#a se re3#(e 1#( salar# > "8 1o(area 1e "*$re ( $er3 a ( # $#la? ,( valoare 1e 20.000 .+.& a+or$#za$ 80B. a) produse 0inite acordate su' 0orm& de dona!ie 65+1 = 3(5 50.000 .ac& cheltuiala este nededucti'il& se colecteaz& si >/ 635 = ((13 *1.000 ') *) lips& echipament la inventar 7 = 1*3* ;.000 1+*3 6.300 (;.0006307) 65+3 1.300 1) imputare salariat (1+1 = 7 3.310 35+* 3.000 ((13 310 - re!inere imputa!ie din salariu (1* = (1+1 3.310 c) dona!ie utilaj 7 = 1*3* 10.000 1+*3 *6.000 (+07610.000) 65+1 (.000 .ac& cheltuiala este nededucti'il& se colecteaz& si >/ : 635 = ((13 ;60 lei

-:8. La ,("e' $ l l (## # (#e& ,($re'r#(1erea G 1e3#(e ,( s$o" sor$#+e($ l 1e +ar0* A ,( "a($#$a$e 1e 200 ! "*3# la "os$ l 1e -0 le#5! "& ,( " rs l l (## a lo" r+*$oarele o'era3##: a"A#z#3#a 1e +ar0* A& :00 ! "*3# la "os$ l 1e -5 le#5! ".& ra!a$ 10B& T2A 2-B 60a"$ ra8> v@(zarea 1e +ar0* A& 250 ! "*3# la 're3 l 1e 75 le#5! ".& T2A 2-B 60a"$ ra8> a"A#z#3#a 1e +ar0* A& -00 ! "*3# la "os$ l 1e 50 le#5! ".& T2A 2-B 60a"$ ra8. 4la$a se 0a"e 'e lo" )# se !e(e0#"#az* 1e ( s"o($ 1e 1e"o($are 1e 5B> v@(zarea 1e +*r0 r# A& :50 ! "*3# la 're3 l 1e 80 le#5! ".& re+#z* -B& T2A 2-B. ,("asarea se 0a"e 'e lo" )# se a"or1* ( s"o($ 1e 1e"o($are 1e 5B. S* se "o($a!#l#zeze o'era3##le 1e +a# s s "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 )# s* se "al" leze sol1 l 0#(al al "o($ l # L/*r0 r#M )$##(1 "* #e)#r#le 1#( s$o" se eval eaz* 'r#( 'ro"e1e l %I%O.

3*

. <$ 8est <old a) 0actura =re! de cump&rare - 8a'at *076*3.500 =2ost de achizi!ie :>/ 1(76*1.*50 =>otal

33* 100 'uc6(0 = +.000 lei 300 'uc6(0"5 = *1.*50 lei 150 'uc6(0"5 = *0.*15 lei (00 'uc650 = 10.000 lei 300 'uc650 = *5.000 lei

2 100 'uc6(0 = +.000 lei 50 'uc6(0"5 = 1.015 lei 150 'uc6(0"5 = *0.*15 lei *00 'uc650 = 5.000 lei

300 'uc6(5=*3.500 *.350 *1.*50 1.;*6 *5.066

2ost de achizi!ie unitar = a) achizi!ie m&r0uri

*".*50 = #0$5 300buc

7 = (0* *5.066 33* *1.*50 ((16 1.;*6 ') v-nzare m&r0uri (*** = 7 13.150 303 *+.350 (150 'uc635) ((13 (.500 - desc&rcare gestiune D$DA: 100 'uc6(0 : 50 'uc6(0"5 = *0.015 lei: 603 = 33* *0.015 lei c) achizi!ie m&r0uri- 0actura =re! de cump&rare (00 'uc650=10.000 - <cont 57610.000 *.000 =/aloare net& 0inanciar& *;.000 :>/ 1(76*;.000 (.560 =>otal 13.560 - achizitie: 7 = (0* 1(.+00 33* 10.000 ((16 (.+00 - conta'ilizare scont (0* = 363 *.000 - plata 0urnizorului (0* = 5*1* 1(.+00 d) v-nzare m&r0uri - 0actura =re! de v-nzare 350 'uc6+0=1+.000 lei -8emiz& (761+.000 -*.*10 lei =/al net& comercial& 16.++0 lei - <cont 57616.++0 -*.3(( lei =/aloare net& 0inanciar& 15.536 lei :>/ 1(7615.536 lei 6.*1+"6( lei =>otal 3*.66("6( lei - achizitie: (*** = 7 33.33*"1 303 16.++0 ((13 6.(5*"1 - conta'ilizarea scontului: 663 = (*** *.3(( - desc&rcare gestiune D$DA: 150 'uc6(0"5:*00'uc650 = *5.*15 lei: 603 = 33* *5.*15 lei - ncasare crean!& 5*1* = (*** 33.33*"1

-:9. Co($a!#l#za3# "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 r+*$oarele $ra(za"3##5 eve(#+e($e: a8 se "aseaz* ( +#?lo" 1e $ra(s'or$ "o+'le$ a+or$#za$ a "*r # valoare "o($a!#l* es$e 1e 16.000 .+.> !8 1ez+e+!rarea es$e real#za$* 1e o 0#r+* s'e"#al#za$* "are e+#$e o 0a"$ r* 1e 800 .+.& T2A 2-B> "8 se 'l*$e)$e 1a$or#a 0a3* 1e 0#r+a s'e"#al#za$* " ( e0e"$ 1e "o+er3> 18 "a r+are a 1ez+e+!r*r## se re" 'ereaz* +a$er#ale a 9#l#are 1e 5.000 .+. )# '#ese 1e s"A#+! 1e 2.000 .+.> e8 '#esele 1e s"A#+! re" 'era$e s ($ $#l#za$e 'e($r re'ararea al$ # +#?lo" 1e $ra(s'or$. a3 casare mijloc de transport complet amortizat *,.000 lei "'* + "*33 *,.000 lei b3 dezmembrare 44" lei % + #0* 44" lei '00 lei ,"'

3*

*4" lei ##", c3 platO cu e ect comercial 45" lei #0* + d3 recuperare materiale auBiliare !i piese de schimb -.000 lei % + 5.000 lei 30"* ".000 lei 30"# e3 utilizare piese de schimb ".000 lei ,0"# +

#03 -5''

44" lei -.000 lei

30"#

".000 lei

--0. 4e 01.07.N& o so"#e$a$e a se+(a$ ( "o($ra"$ 1e leaseD!a"J 'e($r ( $#la?& ,( r+*$oarele "o(1#3##: 're3 1e v@(zare -2.171 .+.& 1 ra$a "o($ra"$ l # 1e ,("A#r#ere - a(#& "A#r#a $r#+es$r#al* :.500 .+. La s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e lo"a3#e& so"#e$a$ea va re1eve(# 'ro'r#e$ara ! ( l #. La 1a$a v@(z*r##& $#la? l avea o valoare "o($a!#l* (e$* 1e :-.000 .+. Ra$a #+'l#"#$* a 1o!@(z## es$e :&55B. S* se "o($a!#l#zeze o'era3#a 1e leaseD!a"J la a"eas$* so"#e$a$e& la 1a$a se+(*r## "o($ra"$ l #& ,( "o(0or+#$a$e " O/%4 (r. :.05552009. ,($o"+#3# $a!lo l 1e ra+! rsare a 1a$or#e#.

Rezolvare: 1./acO societatea va redeveni proprietara bunului$ rezultO cO leasingul e clasi icat drept leasing inanciar 2./acO o tranzacie de v&nzare !i de leasebacY are ca rezultat un leasing inanciar$ orice surplus reprezent&nd di erena dintre suma rezultatO din v&nzare !i valoarea contabilO nu va i recunoscut imediat ca venit n situaiile inanciare ale v&nzOtorului locatar ci am&nat !i amortizat pe durata contractului de leasing. :./i erena dintre #".*-* 6 3#.000 + '.*-* este am&natO !i amortizatO pe # ani a8Aa semnarea contractului. #".*-* lei 5121 + 21: 3#.000 lei 167 '.*-* lei !87mortizarea pe durata contractului de leasing. 5*0 lei 167 + 5121 5*0 lei '.*-*. # ani + ".0#"$ -5 lei pe an. *" + *-0$ " lei pe lunO B 3 luni + 5*0 pe trimestru.
--1. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009 'e($r r+*$oarele $ra(za"3##5eve(#+e($e:

a8 s ($ e+#se l .000 1e o!l#=a3# (# la 're3 l 1e e+#s# (e 1e 9 .+. 'e o!l#=a3# (e& valoarea (o+#(al* 10 .+. 'e o!l#=a3# (e& 1 ra$a ,+'r + $ l # 5 a(#& ra$a 1o!@(z## a( al* 10B. Co!@(1a se 'l*$e)$e la s0@r)#$ l 0#e"*r # a(> !8 1 '* 2 a(# s ($ r*s" +'*ra$e 250 1e o!l#=a3# (# la 're3 l 1e 11 .+. 'e o!l#=a3# (e& "are se a( leaz*> "8 1 '* : a(# s ($ r*s" +'*ra$e 250 1e o!l#=a3# (# la 're3 l 1e 8 .+. 'e o!l#=a3# (e& "are se a( leaz*> 18 la s"a1e(3* se ra+! rseaz* res$ l o!l#=a3# (#lor. a3 emitere obligaiuni *0.000 lei % + *,* *0.000 lei 4.000 lei #,* *.000 lei *,4 a3 rOscumpOrare obligaiuni ".-50 lei 50, + 5*"* ".-50 lei 2"50 obligP**3 b3 anulare obligaiuni ".-50 lei % + 50, ".-50 lei ".500 lei 2"50 *,* obligP*03 "50 lei ,,#" c3 rOscumpOrare obligaiuni ".000 lei 50, + 5*"* ".000 lei 2"50 obligP'3 d3 anulare obligaiuni ".500 lei 2"50 *,* + % ".500 lei obligP*03 50, ".000 lei -,#" 500 lei e3 rambursare rest 5.000 lei *,* + 5*"* 5.000 lei 2500 obligP*03

3*

--2. Se 1a

r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8:

R la? 1e!#$or "l#e(3# 6#("l s#v T2A8 99.960> "Ael$ #el# " a+or$#zarea 1:.510> +a$er## 'r#+e 6sol1 #(#3#al8 -.100> #e)#r# 1e 'ro1 se 0#(#$e la "os$ 1e 'ro1 "3#e 75.800> s !ve(3## 1#( e9'loa$are a0ere($e "#0re# 1e a0a"er# -.700> ve(#$ r# 1#( s"o($ r# 'r#+#$e 5.:00> "Ael$ #el# " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ 2.710> a"A#z#3## 1e +a$er## 'r#+e 2:.850 6e9"l s#v T2A8> o!3#(erea 1e 'ro1 se 0#(#$e la "os$ 1e 'ro1 "3#e 81.-00> "Ael$ #el# " a? s$area 'e($r 1e're"#erea $#$l r#lor 1e 'lasa+e($ 1.800> +a$er## 'r#+e 6sol1 0#(al8 5.:20> 1a$or## salar#ale 6sol1 #(#3#al8 6.100> salar## 'l*$#$e 19.800> "Ael$ #el# " serv#"##le 'res$a$e 1e $er3# 2.:70> 1a$or## salar#ale 6sol1 0#(al8 5.000. Cal" la3# "#0ra 1e a0a"er# (e$* )# rez l$a$ l 1#( e9'loa$are "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009.

Rezolvare:
- inregistrare venituri - nregistrare amortizare # SI 4.100 13.+50 (** = 7 30G ((13 6+** = 1+* 301 C ;;.;60 +0.;63"6 *+.;;1"( *3.5*0

G= (.*00: 13.+50- 5.310 = 11.630 S" 5.320 - consum materii prime 60* = 30* 11.630 - desc&rcare gestiune produse 0inite v-ndute 3** = 3(5 35.+00 - su'ven!ii a0erente e%ploata&rii 5*1* = 3(** (.300 - sconturi primite (0* = 363 5.300 - impozit pe pro0it 6;* = ((* 1.3*0 - achizi!ie materii prime 7 = (0* 1;.53( 30* 13.+50 ((16 5.31( - o'!inere produse 0inite 3(5 = 3** +*.(00 - nregistrare depreciere titluri de plasament 6+6( = 5;* *.+00 - nregistrare servicii prestate de ter!i 61+ = (0* 1.330 - plat& salarii (1* = 5*1* *;.+00 # =l&!i = *;.+00 S" 5.000 - <alarii datorate = 5.000 : *;.+00 ) 6.*000 = *+.300 lei: # 711 C 35.+00 S"C 5.600 +*.(00 6(* = (1* *+.300 421 SI C 6.100

: : 2 : : : 2

l3 Irupa 30 /aria!ia stocurilor (<D2 ) /enituri din su'ven!ii a0erente ci0rei de e%ploatare (ct 3(**) &!t l -enituri de e1)l! t re m3 2heltuieli cu amortizarea 2heltuieli cu materii prime 2heltuieli cu serviciile e%ecutate de ter!i 2heltuieli cu salariile &!t l cheltuieli de e1)l! t re

+(.000 lei 5.600 lei (.300 lei 94.300 lei *3.5*0 lei 11.630 lei 1.330 lei *+.300 lei 57.210 lei

5e,ult tul din e1)l! t re = /enituri de e%ploatare ) 2heltuieli de e%ploatare = ;(.300 lei ) 53.1*0 lei = 37.090 lei Ci3r de 3 ceri net< = grupa 30 (+0.;63"6 lei) : ct 3(** ((.300 lei) = 85.667.6 lei --:. Se 1a r+*$oarele #(0or+a3## 6,( le#8:

3*

2e(#$ r# 1#( s !ve(3## 1e e9'loa$are 15.500 61#( "are 9.500 'e($r "#0ra 1e a0a"er#& #ar res$ l 'e($r "Ael$ #el#le " 1o!@(1a8> "Ael$ #el# " a+or$#zarea 11.200> ve(#$ r# 1#( e9'loa$are 'r#v#(1 'rov#z#oa(ele 5.200> 'ro1 se 0#(#$e 6sol1 #(#3#al8 5.500> +*r0 r# 6sol1 #(#3#al8 2.700> "Ael$ #el# " s"o($ r#le a"or1a$e 8.100> a"A#z#3## 1e +*r0 r# -1.500> "Ael$ #el# " $ele"o+ (#"a3##le 7.800> ve(#$ r# 1#( v@(zarea 'ro1 selor 0#(#$e la 're3 1e v@(zare 1e 105.000> "Ael$ #el# " 1o!@(z#le 6.600> 'ro1 se 0#(#$e 6sol1 0#(al8 :.700> ve(#$ r# 1#( 'res$*r# 1e serv#"## 1-.700> +*r0 r# 6sol1 0#(al8 -.100> valoarea "o($a!#l* !r $* a a"$#velor "e1a$e -5.000> ve(#$ r# 1#( "e1area a"$#velor 21.500> a+or$#zarea " + la$* a #+o!#l#z*r#lor "e1a$e 17.000& ve(#$ r# 1#( v@(zarea +*r0 r#lor 60.000. Care es$e valoarea "#0re# 1e a0a"er# (e$e )# a rez l$a$ l # 1#( e9'loa$are "o(0or+ O/%4 (r. :.05552009?

Rezolvare:
a3 subvenii de eBploatare *5.500 lei 5*"* + % -#** -#*' "'* -'*" #*** #0* #0* -0* 3#5 *,'" *5.500 lei 4.500 lei ,.000 lei **."00 lei 5."00 lei '.*00 lei #*.500 lei -.'00 lei *05.000 lei *0,.'00 lei ,.,00 lei

b3 nregistrare amortizare **."00 lei ,'** + c3 reluare provizioane 5."00 lei *5* + d3 acordare sconturi '.*00 lei ,,+ e3 achiziie mOr uri #*.500 lei 3-* + 3 nregistrare cheltuieli cu telecomunicaiile -.'00 lei ,", + 3 v&nzare produse inite *05.000 lei #** + g3 descOrcare gestiune produse inite *0,.'00 lei -** + h3 nregistrare dob&nzi ,.,00 lei ,,, + j3 C :-5 C SI 5.500 *0,.'00 S% :.700 S: 5 9binere 6 /escOrcare gest + SG 5.500 5 9binere 6 *0,.'00 + 3.-00 9binere + *05.000 *05.000 lei 3#5 + Y3 prestOri servicii terilor *#.-00 lei #*** + l3 descOrcare gestiune mOr uri v&ndute C :71 C SI 2.700 #*.500 S% -.100 S: 5 7chiziie 6 /escOrcare gest + SG 5 #*.500 6 /escOrcare gest + #.*00 /escOcare gest + #0.*00 #0.*00 lei ,0+ m3 venituri din cedarea activelor "*.500 lei #,* + n3 descOrcare gestiune active v&ndute #5.000 lei % + *-.000 lei "'* "'.000 lei ,5'3 n3 5 % 5 Cenituri din prestOri servicii Cenituri din v&nzOri de produse inite Cariaia stocurilor 2SG/ 3 Cenituri din subvenii a erente ci rei de a aceri

-** -0#

*05.000 lei *#.-00 lei

3-* -5'3 "RR

#0.*00 lei "*.500 lei #5.000 lei

*#.-00 lei *05.000 lei *.'00 lei 4.500 lei

3*

5 7 o3 5 5 5 % 7

7lte venituri din eBploatare 2-5'33 To$al ve(#$ r# 1e e9'loa$are (heltuieli cu amortizarea (heltuieli cu telecomunicaiile (heltuieli cu mOr urile (heltuieli cu cedarea activelor 7justOri privind provizioanele 2Cenituri din reluarea provizioanelor3 To$al "Ael$ #el# 1e e9'loa$are

"*.500 lei 152.500 le# **."00 lei -.'00 lei #0.*00 lei "'.000 lei 5."00 lei 81.900 le#

Rez l$a$ l 1#( e9'loa$are + Cenituri de eBploatare 6 (heltuieli de eBploatare + *5".500 lei 6 '*.400 lei + 70.600 le# C#0ra 1e a0a"er# (e$* + ct -0# 2*#.-00 lei3 5 ct -0* 2*05.000 lei35 ct -#** 24.500 lei3 + 129.200 le#

---. O so"#e$a$e 'rez#($* ,( "o($ l 1e rez l$a$e 1 '* (a$ r* r+*$oarele #(0or+a3##: ve(#$ r# 1#( v@(z*r# 60.000 .+.& ve(#$ r# 1#( 'ro1 "3#a s$o"a$* 10.000 .+.& "Ael$ #el# " +a$er## 'r#+e 20.000 .+.& "Ael$ #el# " salar## 15.000 .+.& "Ael$ #el# " a+or$#zarea 10.000 .+.& "Ael$ #el# " "o+! s$#!#l )# e(er=#e 5.000 .+. %#r+a are ( +a(a=er "are are salar# l 1e 2.000 .+. )# 1: salar#a3# " salar## e=ale: 9 salar#a3# 'e($r a"$#v#$a$ea 1e 'ro1 "3#e& 2 salar#a3# 'e($r a"$#v#$a$ea 1e 1#s$r#! 3#e s# 2 salar#a3# 'e($r serv#"##le a1+#(#s$ra$#ve& ,( "eea "e 'r#ve)$e a+or$#zarea& 70B es$e 'e($r 'ro1 "3#e& 20B es$e 'e($r 1#s$r#! 3#e )# 10B es$e 'e($r a1+#(#s$ra3#e. C#( "Ael$ #el#le " "o+! s$#!#l )# e(er=#e& -.000 .+. s ($ 'e($r 'ro1 "3#e& 500 .+. s ($ 'e($r a1+#(#s$ra3#e )# 500 .+. s ($ 'e($r 1#s$r#! 3#e. I($o"+#3# "o($ l 1e rez l$a$e " "las#0#"area 'e 0 ("3##.

(00 dupO destinaie 1r crt =lemente *. C#0ra 1e a0a"er# (e$* ". Cos$ l ! ( r#lor v@(1 $e )# al serv#"##lor 'res$a$e 6:I-I58 3. (heltuielile activitOii de bazO 2"0.000 mat prime54.000 sal 5-.000 amortiz 5 #.000 combustibil3 #. (heltuielile seciilor auBiliare 5. (heltuielile indirecte de producie 6. Rez l$a$ l !r $ a0ere($ "#0re# 1e a0a"er# (e$e 61D28 -. (heltuielile de des acere 2".000 sal 5".000 amortiz 5 500 combustibil '. (heltuielile generale de administraie 2".000 sal 5*.000 amortiz 5 500 distribuie3 4. 7lte venituri din eBploatare 2venituri din producia stocatO3 10. Rez l$a$ l 1#( e9'loa$are 66D7D8I98

Sume 60.000 -0.000 #0.000 % % 20.000 #.500 3.500 *0.000 22.000

--5. Se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 1es're "os$ r#le s# s$o" r#le so"#e$*3## AL%A 'e($r e9er"#3# l N: % % % % % % % % "Ael$ #el# salar#ale 1#re"$e 60.000 .+.> "Ael$ #el# salar#ale #(1#re"$e 25.000 .+.> salar##le +a(a=er#lor 20.000 .+.> a"A#z#3## 1e +a$er## 'r#+e 125.000 .+.> "Ael$ #el# 1e ,($re3#(ere a e"A#'a+e($elor 5.000 .+.> "Ael$ #el# " ' !l#"#$a$ea :0.000 .+.> "A#r## )# as#= r*r# 'e($r 0a!r#"* 10.000 .+.> "Ael$ #el# +a$er#ale #(1#re"$e 10.000 .+.>

3*

% % % %

"Ael$ #el# " a+or$#zarea #(s$ala3##lor 15.000 .+.> s$o" #(#3#al 1e +a$er## 'r#+e 5.000 .+.> sol1 0#(al 15.000 .+.> s$o" #(#3#al al 'ro1 "3#e# ,( " rs 25.000 .+.> sol1 0#(al 20.000 .+.> s$o" #(#3#al 1e 'ro1 se 0#(#$e :0.000 .+.> sol1 0#(al -0.000 .+.

1. ,($o"+#3# 0oa#a 1e "al" l al "os$ l # 1e 'ro1 "3#e 'e($r 'ro1 sele 0#(#$e o!3#( $e ,( " rs l 'er#oa1e#. 2. ;$##(1 "* ve(#$ r#le 1#( v@(zarea 'ro1 selor 0#(#$e s ($ 1e -00.000 .+.& ,($o"+#3# "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere 1 '* 0 ("3## 'e($r e9er"#3# l N. rezolvare / 30* >aterii prime ( S: 5.000 *"5.000 SG *5.000 7chiziii materii prime. (onsum materii prime. 30*+#0* ,0*+30* *"5.000 5.0005*"5.000%*5.000+115.000

/ 3#5 0roduse inite ( S: 30.000 "35.000 2obinere3 SG #0.000 9binere produse inite. /escOrcare gestiune 3#5+-**"35.000 -**+3#5 ( 30.0005"35.000%#0.000+225.000

/ 33* 0roducie n curs S: "5.000

SG "0.000 7nulare producie n curs -**+33*"5.000 (onstatare stoc inal 33*+-**"0.000 / -** Cariaia stocurilor ( "5.000 "35.000 2obinere produse3 ""5.000 "0.000 2constatare 2descOrcare stoc inal gestiune3 SG( 5.000

,. (onsum materii prime


5 + 5 5 5 % + 1r crt *. ". 3. Salarii directe @otal cheltuieli directe (osturi indirecte variabile 2"5.000 salarii5*0.000 materiale directe3 (osturi indirecte iBe 25.000 ntreinere echip 5*5.000 amortiz3 0roducie neterminatO la nceputul perioadei 0roducie neterminatO la s &r!itul perioadei Cos$ 'ro1 "3#e =lemente

**5.000 ,0.000 *-5.000 35.000 "0.000 "5.000 "0.000 2:5.000 Sume -00.000 2:0.000 *-5.000

C#0ra 1e a0a"er# (e$* Cos$ l ! ( r#lor v@(1 $e )# al serv#"##lor 'res$a$e 6:I-I58 (heltuielile activitOii de bazO

3*

#. 5. 6. -. '. 4. 10.

% materii prime % salarii directe (heltuielile seciilor auBiliare (heltuielile indirecte de producie % variabile % iBe Rez l$a$ l !r $ a0ere($ "#0re# 1e a0a"er# (e$e 61D28 (heltuielile de des acere % publicitate (heltuielile generale de administraie % sal managerilor % chirii !i asigurOri abricO 7lte venituri din eBploatare 2venituri din producia stocatO3 Rez l$a$ l 1#( e9'loa$are 66D7D8I98

**5.000 ,0.000 % 55.000 35.000 "0.000 170.000 30.000 30.000 30.000 "0.000 *0.000 5.000 115.000

--6. Co($a!#l l so"#e$*3## ABC a 1e+#s#o(a$& #ar "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere r+*$or a ,ost ntocmit de noul contabil, care are mai %u#in e$%erien#. C#s' (e3# 1e r+*$oarele #(0or+a3## re0er#$oare la a"eas$* so"#e$a$e: 2a(zar#...........................................................-50.000 Salar## 1e 'ro1 "$#e #(1#re"$e....................... 12.000 <$#l#$a$#..............................................................15.000 Salar## 1e 'ro1 "$#e 1#re"$e............................90.000 A+or$#zar# e"A#'a+e($e 1e 'ro1 "$#e..........21.000 /a$er## 'r#+e a"A#z#$#o(a$e...........................159.000 A+or$#zarea e"A#'a+e($ l # 1e va(zare......18.000 As#= rare...........................................................-.000 CA#r#a 'e($r 0a!r#"a.........................................50.000 Salar## '$. 1#s$r#! $#e s# a1+#(#s$ra$#e..............:2.000 Cos$ r# 1e ' !l#"#$a$e ......................................75.000 4#er1ere .............................................................26.000 4@(* ,( 'reze($& 0#r+a a av $ 'ro0#$ ,( 0#e"are 'er#oa1*& +o$#v 'e($r "are se "ere s* ver#0#"a3# +o1 l 1e ,($o"+#re a "o($ l # 1e 'ro0#$ )# '#er1ere 61 '* 0 ("3## )# 1 '* (a$ r*8. I(0or+a3## s 'l#+e($are: a8 60B 1#($re $#l#$*3# )# 75 B 1#( as#= rare s ($ 'e($r 0a!r#"*& res$ l s ($ 'e($r a"$#v#$*3# a1+#(#s$ra$#ve )# 1e 1#s$r#! 3#e> !8 s$o" r#le se 'rez#($* as$0el: I(0or+a3## S$o" 1e +a$er## 'r#+e S$o" 1e 'ro1 "3#e ,( " rs 1e e9e" 3#e S$o" 1e 'ro1 se 0#(#$e 01.01 :1.12 8.000 27.000 16.000 21.000 -0.000 60.000

"8 o 'ar$e 1e 80B 1#( "A#r#e "ores' (1e 'ro1 "3#e#. E9'l#"a3# eror#le #1e($#0#"a$e ,( C44 'reze($a$.

8ezolvare.
a8 C Si '.000 *54.000 :01 S "-.000 C

7chiziie materii prime n valoare de *54.000 2preluat din contul de pro it !i pierdere3. *54.000 lei :01 + -01 *54.000 lei /in contul 30* rezultO un consum de. '.000 5 *54.000 6 "-.000 + *#0.000 lei$ nregistrat. *#0.000 lei 601 + :01 *#0.000 lei

3*

Eroare 1: F( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere ( 0#= reaz* a"A#z#3## +a$er## 'r#+e "# CAel$ #el# " +a$er## 'r#+e 1-0.000 le# !8 7nulare sold iniial producie n curs. *,.000 lei 711 + ::1 *,.000 lei (onstatare sold inal producie n curs "*.000 lei ::1 + 711 "*.000 lei "8 C :-5 C Si #0.000 303.000 S ,0.000 (alculul costului de producie al produselor inite obinute. (onsum materii prime *#0.000 5 Salarii directe 40.000 5 7mortizare echipament producie "*.000 5 7lte cheltuieli legate de producie 5".000 2,0 % B *5.000 5 -5 % B #.000 5 '0 % B 50.0003 7 Cos$ 1e 'ro1 "3#e al 'ro1 selor 0#(#$e o!3#( $e :0:.000 Snregistrarea costului de producie. 303.000 lei :-5 + 711 303.000 lei /in contul 3#5 rezultO costul bunurilor v&ndute 2descOrcarea gestiunii3 + #0.000 5 303.000 6 ,0.000 + "'3.000 lei$ nregistrate. "'5.000 lei 711 + :-5 "'5.000 lei Situaia n contul -**. 711 "*.000 303.000 S c "5.000

C *,.000 "'3.000

Eroare 2: F( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere $re! #a s* 0#= reze 2ar#a3#a s$o" r#lor& sol1 "re1#$or 25.000 le# --7. O so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ la 01.07.N ( $#la? " ( 're3 1e a"A#z#3#e 1e 90.000 .+.> "os$ r#le 1e ' (ere ,( 0 ("3# (e s ($ 1e 15.000 .+. Se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e a+or$#zare 1e 5 a(#& o valoare rez#1 al* 1e 5.000 .+. )# ( +o1 l#(ear 1e a+or$#zare. La :1.12.NI1 e9#s$* #(1#"## "* a"$#v l es$e 1e're"#a$ )# se e0e"$ eaz* $es$ l 1e 1e're"#ere. Se es$#+eaz* o valoare ? s$* 1e 76.000 .+.& "os$ r#le es$#+a$e 1e v@(zare s ($ 1e 2.000 .+.& #ar valoarea 1e $#l#$a$e es$#+a$* es$e 1e 7:.000 .+. E0e"$ a3# $es$ l 1e 1e're"#ere "o(0or+ IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM.

(ost + 40.0005*5.000 + *05.000 u.m. Caloare amortizabilO + *05.000 6 5.000 + *00.000 u.m.
*00.000 + "0.000 u.m. 5ani , =*0.000 u.m. 7mortizare1+ "0.000P *"

7mortizare anualO +

7mortizare15*+ "0.000 u.m. 7mortizare cumulatO + 30.000 u.m. a3 anulare amortizare cumulatO 30.000 u.m. "'* + "*3 30.000 u.m. b3 valoare recuperabilO + maB 2Caloarea justO minus cheltuielile cu cedareaEvaloarea de utilitate3 + maB 2-#.000$ -3.0003 + -#.000 u.m. valoarea recuperabilO 2-#.000 u.m.3 a valoarea rOmasO 2-5.000 u.m.3 0ierdere din depreciere+ *.000 u.m. *.000 u.m. ,'*3 + "*3 *.000 u.m. / "*3 ( 3"

(ost *05.000

30.000 SG -5.000 2val rOmasO3

--8. O so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ la 01.07.N ( $#la? " ( 're3 1e a"A#z#3#e 1e 90.000 .+.> "os$ r#le 1e ' (ere ,( 0 ("3# (e s ($ 1e 15.000 .+. Se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e a+or$#zare 1e 5 a(#& o valoare rez#1 al* 1e 5.000 .+. s# ( +o1 l#(ear 1e a+or$#zare. La :1.12.NI1 se reeval eaz* a"$#v l la valoarea ? s$* 1e 110.000 .+. S* se "o($a!#l#zeze reeval area 'r#( 'ro"e1e l reeval *r## valor## (e$e s# s* se "al" leze a+or$#zarea 'e($r e9er"#3# l NI2& "o(0or+ I AS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM.

(ost + 40.0005*5.000 + *05.000 u.m. Caloare amortizabilO + *05.000 6 5.000 + *00.000 u.m.
*00.000 + "0.000 u.m. 5ani , =*0.000 u.m. 7mortizare1+ "0.000P *"

7mortizare anualO +

7mortizare15*+ "0.000 u.m. 7mortizare cumulatO + 30.000 u.m. a3 anulare amortizare cumulatO. "'* + "*3 u.m. c3 7mortizare15"+
**0.000 =3,.,,, u.m. 3ani

30.000 u.m. 35.000

b3 di erenO pozitivO din reevaluare + **0.000 % -5.000 + 35.000. "*3 + *05

/ "*3 ( (ost *05.000 30.000 Cal rOmasO -5.000 /i poz 30.000 SG **0.000 2val justO3

--9. O so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ la 01.07.N ( $#la? " ( 're3 1e a"A#z#3#e 1e 90.000 .+.> "os$ r#le 1e ' (ere ,( 0 ("3# (e s ($ 1e 15.000 .+. Se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e a+or$#zare 1e 5 a(#& o valoare rez#1 al* 1e 5.000 .+. )# ( +o1 l#(ear 1e a+or$#zare. La :1.12.NI1 se reeval eaz* a"$#v l la valoarea ? s$* 1e 72.000 .+. Co+e($a3# e0e"$ele reeval *r## "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM.

Rezolvar#: (ost + 40.0005*5.000 + *05.000 u.m. Caloare amortizabilO + *05.000 6 5.000 + *00.000 u.m.
*00.000 + "0.000 u.m. 5ani , =*0.000 u.m. 7mortizare1+ "0.000P *"

7mortizare anualO +

7mortizare15*+ "0.000 u.m. 7mortizare cumulatO + 30.000 u.m. a3 anulare amortizare cumulatO . "'* + "*3 30.000 u.m. b3 di erenO negativO din reevaluare + -".000 % -5.000 + %3.000. ,'*3 + "*3 3.000 u.m. / "*3 ( 3"

(ost *05.000

30.000 SG -5.000 2val rOmasO3

-50. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* la 01.01.N ( $#la? la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 16.000 .+. 'e($r "are se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e $#l#zare 1e 5 a(#& o valoare rez#1 al* 1e 1.000 .+. )# ( +o1 1e a+or$#zare l#(ear& ,( e9er"#3# l NIl se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e $#l#zare +a# +are " ( a( )# o valoare rez#1 al* 1e 500 .+. La ,("e' $ l e9er"#3# l # NI2 se e0e"D $ eaz* +o1er(#z*r# ,( s +* 1e 2.000 .+. "are "o(1 " la re1 "erea "o(s + l # 1e e(er=#e " 10B. Cal" la3# a+or$#zarea 'e($r 1 ra$a 1e v#a3* a a"$#v l # "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM.

Rezolvare: (ost 0*.0*.1 + *,.000 u.m. Caloare amortizabilO + *,.000 6 *.000 + *5.000 u.m. 7mortizare anualO +
*5.000 + 3.000 u.m. 5ani

7mortizare1+ 3.000 u.m. a3 anulare amortizare cumulatO. "'* + "*3

3.000 u.m.

b3 15* Caloare amortizabilO + *3.000 6 500 + *".500 u.m. 7mortizare anualO +


*".500 + ".500 u.m. 2# ani rOma!i plus un an3 5ani

c3 anulare amortizare. "'* + "*3 / (ost *,.000 C8 s 1 *3.000 C8 s 15* *0.500 ".000 SG *".500 2val rOmasO3 "*3 3.000 2anulare3 ".500 2anulare3

".500 u.m. (

d3 n 15" nregistrare modernizare. "*3 + #0# Caloare amortizare . *".500 % 500 + *".000 u.m. 7mortizare anualO +
*".000 + 3.000 u.m. #ani

".500 u.m.

-51. O so"#e$a$e a"A#z#3#o(eaz* la 01.01.N ( $#la? la ( "os$ 1e a"A#z#3#e 1e 16.000 .+. 'e($r "are se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e $#l#zare 1e 5 a(#& o valoare rez#1 al* 1e 1.000 .+. s# ( +o1 1e a+or$#zare l#(ear. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NIl a"es$a se reeval eaz* la valoarea ? s$* 1e 12.000 .+. ,( e9er"#3# l NI2 se rees$#+eaz* valoarea rez#1 al* la 1.500 .+.& #ar ,( NI: se 'rel (=e)$e 1 ra$a 1e a+or$#zare " ( a(. Cal" la3# a+or$#zarea 'e($r 1 ra$a 1e v#a3* a a"$#v l # "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM.

Rezolvare: / "*3 ( (ost *,.000 ,.000 2anulare3 C8 s 15* *0.000 /i pozitivO ".000 CjustO s 15* *".000 3.500 2anulare3 SG '.500 2val rOmasO3 3"

Caloare amortizabilO + *,.000 6 *.000 + *5.000 u.m. 7mortizare anualO +


*5.000 + 3.000 u.m. 5ani

7mortizare1+ 3.000 u.m. 7mortizare15*+ 3.000 u.m. 7mortizare cumulatO + ,.000 u.m. a3 anulare amortizare cumulatO ,.000 u.m. "'* +

"*3

,.000 u.m.

b3 nregistrare di erenO pozitivO din reevaluare *".000 6 *0.000 + ".000 u.m. ".000 u.m. "*3 + *05 ".000 u.m. c3 Sn 15" Caloare amortizabilO + *".000 %*.500 + *0.500 u.m. 7mortizare15"+
*0.500 = 3.500 u.m. 3ani

anulare amortizare cumulatO 3.500 u.m. "'*

"*3

3.500 u.m.

d3 Sn 153 Caloare amortizabilO + '.500 6 *.500 + -.000 u.m. 7ni rOma!i "5majorare cu un an + 3 ani. 7mortizare +
-.000 = ".333 u.m. 3ani

-52. O so"#e$a$e a a"A#z#3#o(a$ la 01.07 .N ( $#la? " ( 're3 1e a"A#z#3#e 1e 90.000 .+.> "os$ r#le 1e ' (ere ,( 0 ("3# (e s ($ 1e 15.000 .+. Se es$#+eaz* o 1 ra$* 1e a+or$#zare 1e 5 a(#& o valoare rez#1 al* 1e 5.000 .+. )# ( +o1 l#(ear 1e a+or$#zare. La :1.12.NI1 e9#s$* #(1#"## "* a"$#v l es$e 1e're"#a$ )# se e0e"$ eaz* $es$ l 1e 1e're"#ere. Se es$#+eaz* o valoare ? s$* 1e 77.000 .+.& "os$ r#le 1e v@(zare es$#+a$e s ($ 1e l .000 .+.& #ar valoarea 1e $#l#$a$e es$#+a$* es$e 1e 7:.000 .+. E0e"$ a3# $es$ l 1e 1e're"#ere "o(0or+ IAS :6 LCe're"#erea a"$#velorM.

Rezolvare:
(ost + 40.0005*5.000 + *05.000 u.m. Caloare amortizabilO + *05.000 6 5.000 + *00.000 u.m.

*00.000 + "0.000 u.m. 5ani , =*0.000 u.m. 7mortizare1+ "0.000P *"


7mortizare anualO + 7mortizare15*+ "0.000 u.m. 7mortizare cumulatO + 30.000 u.m. a3 anulare amortizare cumulatO 30.000 u.m. "'* + "*3 30.000 u.m. b3 valoare recuperabilO + maB 2Caloarea justO minus cheltuielile cu cedareaEvaloarea de utilitate3 + maB 2-,.000$ -3.0003 + -,.000 u.m. valoarea recuperabilO 2-,.000 u.m.3 ^ valoarea rOmasO 2-5.000 u.m.3$ deci utilajul nu este depreciat.

-5:. So"#e$a$ea / 1e3#(e 80B 1#( a"3# (#le so"#e$*3## A a"A#z#3#o(a$e la 1a$a "o(s$#$ #r## so"#e$*3##. La :1.12.N se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 1es're "a'#$al r#le 'ro'r## ale "elor 1o * so"#e$*3#:

3"

Ele+e($e Ca'#$al so"#al Rezerve Rez l$a$

So"#e$a$ea / 50.000 -0.000 5.000

So"#e$a$ea A 20.000 10.000 1.000

Cal" la3# valoarea "a'#$al r#lor 'ro'r## ,( !#la(3 l "o(sol#1a$ la :1.12.N.

Rezolvare: 1.0artajul capitalurilor proprii ale societOii 7. Ca'#$al r# 'ro'r## A To$al So"#e$a$e + 680 B8 (apital social "0.000 *,.000 8ezerve *0.000 '.000 8ezultat *.000 '00 To$al :1.000 2-.800 2.Hilanul consolidat al grupului prin metoda integrOrii globale. (apital social > + 50.000 5 8ezerve 2#0.000 > 5 '.0003 + #'.000 58ezultat 25.000 > 5 '003 + 5.'00 + @otal capitaluri proprii + *03.'00
-5-. So"#e$a$ea / 1e3#(e 20B 1#( a"3# (#le so"#e$*3## A a"A#z#3#o(a$e la 1a$a "o(s$#$ #r## so"#e$*3##. La :1.12.N se " (os" r+*$oarele #(0or+a3## 1es're "a'#$al r#le 'ro'r## ale "elor 1o * so"#e$*3#: Ele+e($e So"#e$a$ea / So"#e$a$ea A Ca'#$al so"#al Rezerve Rez l$a$ 50.000 -0.000 5.000 20.000 10.000 1.000

Al3# aso"#a3# 620 B8 #.000 ".000 "00 6.200

Cal" la3# valoarea "a'#$al r#lor 'ro'r## ,( !#la(3 l "o(sol#1a$ la :1.12.N.

(apital social > + 50.000 58ezerve 2#0.000 5 *0.000 B "0 % 3 + #".000 58ezultat 25.000 5 *.000 B "0 %3 + 5."00 + @otal capital propriu + 4-."00

-55. So"#e$a$ea / 1e3#(e 60B 1#( a"3# (#le so"#e$*3## BETA. / 'rez#($* ,( !#la(3 s$o" r# 1e +*r0 r# 1e :0.000 .+.& #ar BETA are s$o" r# 1e +*r0 r# 1e 15.000 .+. / $#l#zeaz* 'e($r eval are +e$o1a %I%O& #ar BETA& +e$o1a LI%O. Ca"* ar 0# $#l#za$ +e$o1a %I%O& valoarea s$o" l # ar 0# 0os$ 1e 1-.000 .+. O 'ar$e 1#( s$o" l 1e la BETA 'rov#(e 1e la so"#e$a$ea /& "are a real#za$ 'r#( v@(zare ( 'ro0#$ 1e 500 .+. Care es$e valoarea s$o" r#lor "are a'are ,( !#la(3 l "o(sol#1a$?

*.Sn vederea consolidOrii se aduce stocul la nivelul cerut de politica grupului. *.000 lei 607 + :71 *.000 lei ".Se eliminO pro itul nregistrat de > din v&nzarea stocului cOtre H=@7. 500 lei 607 + :71 500 lei 3.Caloarea mOr urilor n bilanul consolidat prin metoda integrOrii globale este. 30.000 5 *5.000 6 *.000 6 500 + #3.500

3"

-56. So"#e$a$ea / 1e3#(e 70B 1#( a"3# (#le AL%A )# -0B 1#( a"3# (#le BETA. A"3# (#le a 0os$ a"A#z#3#o(a$e la "o(s$#$ #rea so"#e$*3#lor. La :1.12.N "a'#$al r#le 'ro'r## " 'r#(1: Ele+e($e Ca'#$al so"#al Rezerve Rez l$a$ So"#e$a$ea / 60.000 -0.000 10.000 So"#e$a$ea AL%A :0.000 20.000 5.000 So"#e$a$ea BETA 20.000 10.000 1.000

Cal" la3# valoarea "a'#$al r#lor 'ro'r## ,( !#la(3 l "o(sol#1a$ la :1.12.N. > integreazO pe 7AG7. Ca'#$al r# 'ro'r## AL%A (apital social 30.000 8ezerve "0.000 8ezultat 5.000 To$al 55.000

To$al

So"#e$a$e / 670 B8 "*.000 *#.000 3.500 :8.500

Al3# aso"#a3# 6:0 B8 4.000 ,.000 *.500 16.500

> integreazO pe H=@7$ partea grupului iind -0 % B #0 % + "' % Ca'#$al r# 'ro'r## To$al So"#e$a$e / 628 B8 BETA (apital social "0.000 5.,00 8ezerve *0.000 ".'00 8ezultat *.000 "'0 To$al :1.000 8.680 Sn bilanul consolidat. (apital social > + ,0.000 58ezerve 2#0.000 > 5 *#.000 5 ".'003 + 5,.'00 5 8ezultat 2*0.000 > 5 3.500 5 "'03 + *3.-'0 + (apitaluri proprii din bilan consolidat + *30.5'0.

Al3# aso"#a3# 672 B8 *#.#00 -."00 -"0 22.:20

-57. ,( e9er"#3# l N se e0e"$ eaz* re'ara3#a "a'#$al* a ( # e"A#'a+e($ $eA(olo=#" al ,($re'r#(1er##. Cos$ l re'ara3#e# es$e 1e 7.000 le# )# es$e 0or+a$ 1#(: % "Ael$ #el# " +a$er#alele "o(s +a!#le 2.000 le#> % "Ael$ #el# " salar##le :.000 le#> % "Ael$ #el# " a+or$#zarea 1.500 le#> % "Ael$ #el# " serv#"##le 'res$a$e 1e $er3# 500 le#. E9'er$#za $eA(#"* a$es$* o "re)$ere a 1 ra$e# 1e $#l#$a$e a e"A#'a+e($ l # " : a(#. E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM.

a3 nregistrare cheltuieli ".000 lei ,0" + 30" ".000 lei 3.000 lei ,#* + #"* 3.000 lei *.500 lei ,'* + "'* *.500 lei 500 lei ,"' + #0* 500 lei b3 costul reparaiei este recunoscut ca activ pentru cO duce la cre!terea duratei de utilitate -.000 lei "*3 + #0# -.000 lei

-58. So"#e$a$ea G o!3#(e 1#( 'ro1 "3#e 'ro'r#e ( e"A#'a+e($ $eA(olo=#". CAel$ #el#le e0e"$ a$e a 0os$: % "Ael$ #el# 1#re"$e 6.000 le#> % "Ael$ #el# #(1#re"$e 8.000 le#& 1#( "are var#a!#le 6.000 le# )# 0#9e 2.000 le#> % "Ael$ #el# a1+#(#s$ra$#ve 1.000 le#. .ra1 l 1e $#l#zare a "a'a"#$*3## 1e 'ro1 "3#e es$e 1e 90B. Cos$ l 'ro1 "3#e# (e$er+#(a$e la s0@r)#$ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e es$e 1e 1.000 le#.

3"

Cos$ l 'ro1 "3#e# (e$er+#(a$e la ,("e' $ l 'er#oa1e# 1e =es$# (e es$e 1e 2.000 le#. Cal" la3# "os$ l e"A#'a+e($ l #.

-. (heltuieli directe I (heltuieli variabile I (heltuieli iBePgr de activ I 0roducie n curs la nceputul perioadei D 0roducie n curs la s &r!itul perioadei 7 Cos$ 1e 'ro1 "3#e

,.000 lei ,.000 lei ".000 P40%+*.'00 lei ".000 *.000 1-.800

-59. La 1a$a 1e 01.01 .N ,($re'r#(1erea a"A#z#3#o(eaz* ( $#la? la "os$ l 1e 22.000 le#. /a(a=er## es$#+eaz* o 1 ra$* 1e $#l#$a$e 1e - a(# )# o valoare rez#1 al* 1e 2.000 le#. /e$o1a 1e a+or$#zare es$e "ea l#(ear*. La s0@r)#$ l e9er"#3# l # NI2 +a(a=er## es$#+eaz* "* 1 ra$a 1e $#l#$a$e "are "ores' (1e "el +a# !#(e (o#lor "o(1#3## 1e e9'loa$are ale a"$#v l # es$e 1e 8 a(#. ,( a"ela)# $#+'& valoarea rez#1 al* es$e rees$#+a$* la 2.500 le#. Se 1e"#1e $re"erea la +e$o1a 1e=res#v*& #ar "oe0#"#e($ l 1e 1e=res#e es$e 2. La s0@r)#$ l 1 ra$e# 1e $#l#$a$e a"$#v l es$e v@(1 $ la 're3 l 1e 5.000 le#& T2A 2-B. S* se e0e"$ eze "al" lele )# ,(re=#s$r*r#le a0ere($e $#l#z*r## )# v@(z*r## a"$#v l # 1a"* ,($re'r#(1erea a'l#"* IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM. (ost "".000 lei Caloare amortizabilO "".000%".000 +"0.000 lei 7mortizare anualO +

"0.000 = 5.000 lei #

7mortizare1+5.000 lei 7mortizare15*+5.000 lei 7mortizare cumulatO + *0.000 lei *0.000 lei ,'* + anulare amortizare cumulatO *0.000 lei "'* + recalculare amortizare cumulatO Caloare amortizabilO + *".000 6 ".500+4.500 7nii /e amortizat 15" 4.500 153 -.*"5 15# 53#3$-5 155 #00-$'* 15, 3005$'5 1515' 154 To$al (ota +

"'* "*3* (ota *"$5%P" *"$5%P" *"$5%P" *"$5%P"

*0.000 lei *0.000 lei 7mortizare anualO ".3-5 *-'*$"5 *335$43 *00*$45 -5*$#, -5*$#, -5*$#, -5*$#, 9.500 Caloare rOmasO -.*"5 53#3$-5 #00-$'* 3005$'5 ""5#$34 *50"$43 -5*$#, 0

*00 = *"$5% 'ani


+ "*3* "".000 lei

v&nzare con orm :7S *, "".000 lei % 4.500 lei "'* 5.000 lei 5*"* -.500 lei ,5'3

-60. So"#e$a$ea A a"A#z#3#o(eaz* 1e la so"#e$a$ea B ( $#la? al "*r # 're3 1e a"A#z#3#e es$e 1e 520.000 le#. 4e($r so"#e$a$ea B $#la? l es$e 'ro1 s 0#(#$. Co($ra"$ l ,("Ae#a$ " 0 r(#zor l 'reve1e 'os#!#l#$a$ea 0#e a 'l*3## #($e=rale la l#vrare a s +e# 1e 520.000 le#& 0#e a (e# 'l*3# la l#vrare 1e :0.000 le# r+a$* 1e o 'la$* l$er#oar*& 'es$e l a(& 1e 510.000 le#.

3"

4re"#za3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le la "ele 1o * so"#e$*3# ,( "az l "ele# 1eDa 1o a var#a($e "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#z*r# "or'oraleM& res'e"$#v IAS 18 L2e(#$ r#M.

So"#e$a$ea A 0lOi ulterioare + 30.000 5 5*0.000 + 5#0.000 lei (ost + 5"0.000 lei (helt cu dob&nzile + 5#0.000 6 5"0.000 + "0.000 lei i3 achiziie utilaj 5#0.000 lei % + #0# 5"0.000 lei "*3 "0.000 lei #-* b3 platO imediatO urnizor 30.000 lei #0# + 5*" c3 recunoa!tere chelt cu dob&nzile *.,,, lei ,,, + #-* d3 plata inalO urnizor 5*0.000 lei #0# So"#e$a$ea B a3 v&nzare produse inite 5#0.000 lei #***

5#0.000 lei

30.000 lei *.,,, lei 2


"0.000 3 *"luni

5*"

5*0.000 lei

% -0* #-" #*** -,,

5#0.000 lei 5"0.000 lei "0.000 lei 30.000 lei *.,,, lei 2
"0.000 3 *"luni

b3 ncasare imediatO creanO 30.000 lei 5*"* + c3 recunoa!tere venituri din dob&nzi *.,,, lei #-" + d3ncasare inalO clieni 5*0.000 lei 5*"*

#***

5*0.000 lei

-61. O ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele $ra(za"3##: v#(1e ( # "l#e($ 'e 1a$a 1e 01.01.N +*r0 r# ,( valoare 1e 100.000 le#& "o(1#3##le 1e 'la$* 0##(1: 20B 1#( 're3 se 'l*$e)$e ,( +o+e($ l v@(z*r##& :0B 1#( 're3 se va 'l*$# 1 '* ( a( 1e la v@(zare& #ar 50B& 1 '* 2 a(# 1e la v@(zare. Se es$#+eaz* "* ,( a"el +o+e($ "l#e($ l ar ' $ea o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 1e 'e '#a3a 0#(a("#ar* la o ra$* a 1o!@(z## 1e 10B. ,( "o(1#3##le a'l#"*r## IAS 18 L2e(#$ r#M: % % E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare e9er"#3# l # N. Cal" la3# valoarea "#0re# 1e a0a"er# )# a "rea(3e# "l#e(3# la s0@r)#$ l a( l # N.

/aloarea just& = 10.000 : a)

30.000 50.000 + = ''.545 * 2* + *0%3 2* + *0%3 "


(*** = *00.000 ++.5;5 **.(05 10.000 30.000 6.+5;"5

7 303 (31 ') 0*.0*.9 ncasare crean!& 5*1* = (*** c) 3*.*1.9 ncasare crean!& 5*1* = (*** d) 3*.*1.9 recunoa#tere venituri din do'-nzi (++.5;5 ) 10.000)6 *07= 6.+5;"5 (31 = 366 /aloarea crean!ei la 3*.*1.9 este 50.000 lei /aloarea ci0rei de a0aceri ++.5;5 lei

0*.0*.9 v-nzare m&r0uri

3"

-62. O ,($re'r#(1ere e0e"$ eaz* r+*$oarele $ra(za"3##: 618 2#(1e ( # "l#e($ 'e 1a$a 1e 01.01.N +*r0 r# ,( valoare 1e 200.000 le#& "o(1#3##le 1e 'la$* 0##(1: :0B 1#( 're3 se 'l*$e)$e ,( +o+e($ l v@(z*r##& 50B 1#( 're3 se va 'l*$# 1 '* ( a( 1e la v@(zare& #ar 20B& 1 '* 2 a(# 1e la v@(zare. Se es$#+eaz* "* ,( a"el +o+e($ "l#e($ l ar ' $ea o!3#(e ( "re1#$ e"A#vale($ 1e 'e '#a3a 0#(a("#ar* la o ra$* a 1o!@(z## 1e 20B. 628 C +'*r* 'e 1a$a 1e :0.06.N ( ( +*r 1e 1.000 1e o!l#=a3# (#> valoarea (o+#(al* a (e# o!l#=a3# (# es$e 1e 10 le#& #ar 're3 l 1e a"A#z#3#e es$e 1e 12 le#> 1o!@(1a a( al* es$e 1e 20B& ,("asa$* la :1 1e"e+!r#e N. ,( "o(1#3##le a'l#"*r## IAS 18 L2e(#$ r#M: % % E0e"$ a3# ,(re=#s$r*r#le "o($a!#le "ores' (z*$oare 'e($r e9er"#3# l N. Cal" la3# s +a ve(#$ r#lor 1#( 1o!@(z# la :1 1e"e+!r#e N.

/aloarea just& = 60.000 : a)

*00.000 #0.000 + = *-*.***lei * 2* + "0%3 2* + "0%3 "


(*** = 7 303 (31 5*1* = (*** 5*1* = (*** (31 = 366 100.000 *3*.*** 1+.++; 60.000 *00.000 11.111 *1.000 1.000 (*.000 o'l. 6*06107) *.000 (1.00066,*1) *.000 (1.00066,*1)

0*.0*.9 v-nzare m&r0uri

') 0*.0*.9 ncasare crean!& c) 3*.*1.9 ncasare crean!& d) 3*.*1.9 recunoa#tere venituri din do'-nzi (*3*.*** ) 60.000)6 107= 11.111 lei e) achizi!ie o'liga!iuni 0) ncasare do'-nd& anual&

506 = 5*1* 5*1* = 7 366 506 /enituri din do'-nzi = 11.111 : *.000 = 13.111 lei

-6:. Cal" la3# 'ro"e($a? l 1e "o($rol& 'ro"e($a? l 1e #($eres s# 're"#za3# +e$o1a 1e "o(sol#1are a'l#"a$* 'e($r so"#e$*3#le "are 0a" 'ar$e 1#( =r ' l /& "are are r+*$oarea or=a(#=ra+*

So"#e$a$ea 7 H ( / =

Rela3#a S> n 7 S> n H S> n ( S> n / S> n 7 n = S> n = @otal S> n H n G S> n ( n G @otal

4ro"e($a? "o($rol 55 % '0 % 35 % *5 % #5 % "0 % ,5 % -0 % 30 % *00 %

/e$o1* "o(sol#1are :ntegrare globalO :ntegrare globalO :ntegrare proporionalO 0unere n echivalenO :ntegrare globalO

4ro"e($a? #($eres 55 % '0 % 35 % *5 % 55 % B #5 % + "#$-5 % "0 % ##$-5 % '0 % B -0 % + 5, % 35 % B 30 % + *0$5 % ,,$5 %

:ntegrare globalO

3"

-65.O so"#e$a$e "o+er"#ala #+'or$a 'e 1a$a 1e :1. 1e"e+!r#e N o #(s$ala$#e 'e($r e9$ra"$#a =azelor (a$ rale& "Ael$ #el#le le=a$e 1e a"A#z#$#e 0##(1: 're$ l 1e " +'arare 55.000 le#> $a9a va+ala -.950 le#> "Ael$ #el# " +o($a? l 2.000 le#> "Ael$ #el# 1e 1es0a"ere 2.000 le#> '#er1er# #(#$#ale 1#( e9'loa$are #(re=#s$ra$e #(a#($e "a a"$#v l sa a$#(=a 'ara+e$r## 'la(#0#"a$# 800 le#. So"#e$a$ea es$#+eaza "a valoarea a"$ al#za$a a "Ael$ #el#lor " 1e+olara s# + $area a"$#v l # la s0ars#$ l 1 ra$e# 1e v#a$a es$e 1e 1-.000 le#. I(s$ala$#a es$e a+or$#za$a 'r#( +e$o1a l#(eara #( 5 a(#. La s0ars#$ l a( l # NI: es$e va(1 $a& 're$ l #("asa$ 0##(1 1e :2.000 le#& T2A 2-B. 2aloarea 'rov#z#o( l # 'e($r 1eza0e"$are la s0. e9er"#$# l # NI: es$e 1e 16.000 le#. a8 Cal" la$# "os$ l 1e a"A#z#$#e "o(0or+ IAS 16 LI+o!#l#zar# "or'oraleT !8 E0e"$ a$# #(re=#s$rar#le "o($a!#le 'e($r a( l NI: 55.000 lei '. 0re de cumpOrare 5 5 5 7 @aBa vamalO #.450 lei (heltuieli de montaj ".000 lei (heltuieli demontare !i mutare *#.000 lei activ Cos$ 75.950 le# achiziie instalaie "*3 + % ##, #.450 *5*3 *#.000 #0# 5-.000

-5.450

7mortizare anualO +

-5.450 = *5.*40 lei 5ani

7mortizare15* + *5.*40 lei 7mortizare15" + *5.*40 lei 7mortizare153 + *5.*40 lei #5.5-0 lei ,'* + v&nzare con orm :7S *, )))))) --.5-0 lei % + #5.5-0 lei "'* 3".000 lei 5*"* actualizare provizion pentru deza ectare ".000 lei ,,, + anulare provizion pentru deza ectare *,.000 lei *5*3 +

"'*3 % "*3 (&!tig din cedarea activelor *5*3 -'*"

#5.5-0 lei --.5-0 lei -5.450 lei *.,"0 lei ".000 lei *,.000 lei

-66. Se 1a r+a$oarele #(0or+a$## 6#( +## le#8: D rez l$a$ l "o($a!#l #(a#($ea #+'oz#$ar##: 200 D ve(#$ r# 1#( 'rov#z#oa(e: 20 D va(zarea s# #("asarea ( # $#la? la ( 're$ 1e va(zare 1e 190& T2A 2-B& valoarea "o($a!#la !r $a 0##(1 1e 1-0& #ar a+or$#zarea " + la$a& 1e 90> D '#er1ere 1#( "es# (ea $#$l r#lor 1e 'ar$#"#'are: 5> D "Ael$ #el# 'r#v#(1 1o!a(z#le: 55 6sol1 l #(#$#al s# "el 0#(al al "o($ r#lor 1e 1o!a(z# 1e 'la$a s ($ 08 D "Ael$ #el# " a+or$#zarea: -0 D ve(#$ r# 1#( 1#v#1e(1e #("asa$e: :5 D s"a1erea "rea($elor "l#e($#: 2: D "res$erea s$o" r#lor: 1D s"a1erea 1a$or##lor 0a$a 1e 0 r(#zor#: 12 D "as$#= r# 1#( #(ves$#$## 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ "e1a$e:8 6valoarea "o($a!#la a #(ves$#$##lor 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ "e1a$e es$e 1e 60& #ar a"eas$a se #("aseaza la va(zare8> D "Ael$ #el# 'r#v#(1 #+'oz#$ l 'e 'ro0#$: 17 6"o($ l --1 are sol1 #(#$#al 2 s# sol1 0#(al 78> D a"A#z#$#e 1e "la1#r#: 120& T2A 2-B> D #("asar# 1#( "es# (ea $#$l r#lor 1e 'ar$#"#'are: :0 D 0 r(#zor# 1e #+o!#l#zar# E sol1 #(#$#al: 210 D 0 r(#zor# 1e #+o!#l#zar# E sol1 0#(al: 70 D e+#s# (ea ( # #+'r + $ o!l#=a$ar #( valoare 1e 120> D "o($ra"$area ( # #+'r + $ 'e $er+e( l (= #( valoare 1e 100 D +a?orarea "a'#$al l # so"#al 'r#( a'or$ #( (a$ ra #( valoare 1e 80> D "re1#$e !a("are 'e $er+e( l (= E sol1 #(#$#al: 90 D "re1#$e !a("are 'e $er+e( l (= E sol1 0#(al: 100

3"

I(ves$#$##le 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ ( s ($ e"A#vale($e 1e l#"A#1#$a$#. C#v#1e(1ele s# 1o!a(z#le ( a'ar$#( a"$#v#$a$## 1e e9'loa$are. Cal" la$# 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are& #(ves$#$## s# 0#(a($are. "00 lei p3 8ezultat naintea impozitOrii % Cenituri din provizioane "0 lei % 8ezultatul din cesiunea imobilizOrilor *#0 lei 5 0ierdere din cesiunea titlurilor de participare 5 lei 5 (heltuieli cu dob&nzile 55 lei 5 (heltuieli cu amortizarea #0 lei % Cenituri din dividende 35 lei + 8ezultat din eBploatare naintea deducerii variaiei necesarului de *05 lei ond de rulment din eBploatare 5 ScOderea creanelor clieni "3 lei % (re!terea stocurilor *# lei % ScOderea urnizorilor *" lei % :mpozit pe pro it plOtit *" lei 2"5*-%-3 5 :ncasOri din v&nzarea titlurilor pe termen scurt ,' lei 7 %l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are 158 le# 5*"* + % 503 -,#" ,' lei ,0 lei ' lei 30 lei "'"$' lei 35 lei "",$* lei 8&: le#

5 % 5 5 7

SncasOri din cesiunea titlurilor 0lOi cOtre urnizorii de imobilizOri /ividende ncasate SncasOri din v&nzarea utilajelor %l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e #(ves$#3## C -0C SI 210 *#"$'

0lOi + "*0 5*#"$'% -0++C+,C S% 70 5 5 % % 7

SncasOri din mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (ontractare credite pe termen lung 8ambursare credite pe termen lung /ob&nzi plOtite %l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e 0#(a(3are C 162 SI *00 C 90

*"0 lei *00 lei 40 lei 55 lei 75 le#

R+405*00%*00+ 40 S% 100

-67. Se " (os" r+a$oarele #(0or+a$## 6#( .+.8: CAel$ #el# " a+or$#zarea #+o!#l#zar#lor S$o" r# la 01.01.N Ca$or## 1#( e9'loa$are la :1.12.N 2e(#$ r# 1#( s !ve($## 'e($r #(ves$#$## CAel$ #el# " 1o!a(z#le Rez l$a$ l #(a#($e 1e #+'oz#$are 2e(#$ r# #( ava(s la :1.12.N Crea($e 1#( e9'loa$are la 01.01.N 2e(#$ r# 1#( "es# (ea a"$#velor #+o!#l#za$e 2e(#$ r# 1#( "e1area #(ves$. 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$

120.000 -00.000 800.000 -0.000 100.000 1.900.000 :00.000 61#( "are 200.000 s !ve($## '$. #(ves$#$##88 200.000 150.000 175.000

33

Ca$or## 1#( e9'loa$are la 01.01.N S$o" r# la :1.12.N 2e(#$ r# #( ava(s la 01.01.N

Crea($e 1#( e9'loa$are la :1.12.N CAel$ #ala " #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ CAel$ #el# 1#( "e1area #(ves$#$##lor 0#(a("#are 'e $er+e( s" r$ I(0or+a$## s 'l#+e($are: 1. #( " rs l e9er"#$# l # N sDa va(1 $ #+o!#l#zar# al "aror "os$ 1e a"A#z#$#e a 0os$ 1e 200.000 .+.& #ar a+or$#zarea " + la$a& 1e 100.000 .+. 2. 1a$or#a 'r#v#(1 #+'oz#$ l 'e 'ro0#$ a 0os$ la #("e' $ l a( l # 1e :50.000 .+.& #ar la s0ars#$ l a( l #& 1e 250.000 .+.> :. 1o!a(z#le 'la$#$e s ($ "o(s#1era$e 0l 9 a0ere($ a"$#v#$a$## 1e 0#(a($are Sa se 1e$er+#(e 0l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( e9'loa$are 'r#( +e$o1a #(1#re"$a. `3 8ezultat naintea impozitOrii (heltuieli cu amortizarea Cenituri din subvenii pentru investiii (heltuieli cu dob&nzile 8ezultatul din cesiunea imobilizOrilor 8ezultat din eBploatare naintea deducerii variaiei necesarului de ond de rulment din eBploatare % (re!terea stocurilor 5 (re!terea datoriilor din eBploatare % :mpozit pe pro it plOtit 5 % 5 % + % % 7 (re!terea creanelor din eBploatare ScOderea veniturilor &n avans %l 9 l (e$ 1e $rezorer#e 1#( a"$#v#$a$ea 1e e9'loa$are *.400.000 lei *"0.000 lei #0.000 lei *00.000 lei 50.000 lei ".030.000 lei 50.000 lei ""0.000 lei ,00.000 lei 2350$000 5500.000%"50.0003 #00.000 lei 3"0.000 lei 880.000 le#

580.000 -50.000 600.000 61#( "are 180.000 s !ve($## '$. #(ves$#$##8 600.000 500.000 100.000

-68. So"#e$a$ea / 1e$#(e 76B 1#( a"$# (#le so"#e$a$## % 619.000 1#( 25.000 a"$# (#8 a"A#z#$#o(a$e la "os$ l 1e 190.000 .+. T#$l r#le a 0os$ a"A#z#$#o(a$e #( +o+e($ l "o(s$#$ #r## so"#e$a$## %. B#la($ rle "elor 1o a so"#e$a$# se 'rez#($a as$0el: B#la($ / B#la($ % 6#( .+.8 6#( .+.8 A"$#v S +a Ca$or## I Ca'#$. 'ro'r## S +a A"$#v S +a Ca$or## I Ca'#$. 'ro'r## S +a

Ca'#$al 200.000 A"$#ve 660.000 Ca'#$al so"#al :0.000 1#verse so"#al Rezerve 50.000 Rezerve Rez l$a$ :00.000 Ca$or## Ca$or## To$al 580.000 To$al 580.000 To$al 660.000 To$al E0e"$ a$# #(re=#s$rar#le 'r#v#(1 'ar$a? l "a'#$al r#lor 'ro'r## % s# el#+#(area $#$l r#lor. I($o"+#$# !#la($ l "o(sol#1a$ 1.0artajul capitalurilor proprii ale lui G !i eliminarea titlurilor deinute de > la G. (apitaluri proprii @otal > 2-, :nteres minoritar 2"# G %3 %3 (apital social "50.000 *40.000 ,0.000 8ezerve "*0.000 *54.,00 50.#00 @otal #,0.000 3#4.,00 **0.#00

T#$l r# % A"$#ve 1#verse

190.000 :90.000

250.000 210.000 200.000 660.000

33

"50.000 lei "*0.000 lei

(apital social G 8ezerve G

@itluri de participare 8ezervO G ce revine lui > :nterese minoritare

*40.000 lei *54.,00 lei **0.#00 lei

2.Hilan grup. 7ctive diverse 2340.000 5 ,,0.0003 To$al a"$#ve (apital social > 8ezerve 230.000 5 *54.,003 8ezultat To$al "a'#$al 'ro'r# :nterese minoritare /atorii 2300.000 5 "00.0003 To$al "a'#$al 'ro'r# )# 1a$or##

*.050.000 1.050.000 "00.000 *'4.,00 50.000 -:9.600 **0.#00 500.000 1.050.000

-69. %#e r+a$oarea s$r "$ ra 1e =r ':

Ce$er+#(a$# 'ro"e($a? l 1e "o($rol s# 'ro"e($a? l 1e #($eres 1e$#( $e 1e so"#e$a$ea S/ #( 0#e"are 1#($re so"#e$a$#. So"#e$a$ea G* G" G3 G# Rela3#a S> n G* S> n G" S> n G3 S> n G3 n G# S> n G# @otal S> n G* n G5 S> n G5 @otal S> n G* n G, S> n G" n G, S> n G3 n G, @otal 4ro"e($a? "o($rol -5 % 40 % #5 % 35 % "5 % ,0 % 55 % 30 % '5 % *0 % ,0 % 30 % *00 % 4ro"e($a? #($eres -5 % 40 % #5 % #5 % B 35 % + *5$-5 % "5 % #0$-5 % -5 % B 55 % + #*$"5 % 30 % -*$"5 % -5 % B *0 % + -$5 % 40 % B ,0 % + 5# % #5 % B 30 % + *3$5 % -5 %

G5

G,

-70. So"#e$a$ea / a a"A#z#$#o(a$ la :1 1e". N 80B 1#( a"$# (#le so"#e$a$## %. La 1a$a a"A#z#$#e# !#la($ r#le "elor 1o a so"#e$a$# se 'reze($a as$0el: B#la($ % B#la($ / 6#( .+.8 6#( .+.8 A"$#v S +a Ca$or## I Ca'#$. 'ro'r## Ca'#$al S +a A"$#v S +a Ca$or## I Ca'#$. 'ro'r## Ca'#$al S +a

A"$#ve

170.000

70.000

A"$#ve

600.000

-00.000

33

so"#al :0.000 (e" re($e 80.000 so"#al 180.000 Rezerve 150.000 T#$l r# %1 :00.000 Rezerve -00.000 Ca$or## A"$#ve " re($e Ca$or## To$al 250.000 To$al 250.000 To$al 980.000 To$al 980.000 La 1a$a a"A#z#$#e# valoarea ? s$a a a"$#velor s# 1a$or##lor so"#e$a$## % es$e e=ala " valoarea lor "o($a!#la. I($o"+#$# !#la($ l "o(sol#1a$ la a"eas$a 1a$a. 1.0artaj capitaluri proprii societate G. (apitaluri proprii G @otal (apital social -0.000 8ezerve 30.000 @otal *00.000 > 2'0 %3 5,.000 "#.000 '0.000 :nteres minoritar 2"0 %3 *#.000 ,.000 "0.000

(e" re($e A"$#ve " re($e

80.000

2.(apitalurile proprii ale lui G sunt mpOrite n " componente. a80artea ce revine societOii mamO compusO din. a18capitaluri proprii achiziionate ce au n contrapartidO titlurile achiziionate nscrise n bilan 6 '0.000 lei a28capitaluri proprii acumulate 2rezerve3 din momentul intrOrii lui G n perimetrul de consolidare 6 "#.000 lei (apitalurile proprii acumulate ce revin societOii mamO mbracO orma de rezervO consolidatO !i rezultat consolidat. 8elaiile de calcul sunt. 1.0arte din capitalurile ilialei ce participO la rezerva consolidatO + 0rocentaj interes B 2capital social ilialO 5 rezervO ilialO3 6 (ost istoric titluri + '0 % B 2-0.000 5 30.0003 6 '0.000 + 0 2.0arte din rezultat ilialO ce participO la rezultatul consolidat + 0rocentaj interes B 8ezultat ilialO + '0% B 0 + 0 !80artea ce revine acionarilor minoritari +0rocentaj interese minoritare B @otal capitaluri proprii ilialO + "0% B *00.000 + "0.000 lei -0.000 lei 30.000 lei (apital G 8ezervO G + @itluri de participare :nterese minoritare '0.000 lei "0.000 lei

:.B#la(3 "o(sol#1a$: 7ctive necurente 2*-0.000 5 ,00.0003 7ctive curente 2'0.000 5 300.0003 @otal active (apital social > 8ezerve consolidate 2*'0.000 5 03 :nteres minoritar /atorii 2*50.000 5 #00.0003 @otal capitaluri proprii !i datorii

--0.000 3'0.000 *.*50.000 #00.000 *'0.000 "0.000 550.000 *.*50.000

-71. %#l#ala % a a"A#z#$#o(a$ la 01.01.N $#la? la "os$ l 1e 100.000 .+. I( s#$ a$##le 0#(a("#are ale 0#l#ale# $#la? l es$e a+or$#za$ l#(ear #( 10 a(#. La (#vel "o(sol#1a$ $#la? l se a+or$#zeaa #( 5 a(# s# se es$#+eaza o valoare rez#1 ala 1e 5.000 .+. La 01.01.NI2 $#la? l es$e va(1 $ la 're$ l 1e 150.000 .+. %#l#ala % a 0os$ a"A#z#$#o(a$a la 01.01ND-. E0e"$ a$# re$ra$ar #le 1e o+o=e(#zare #( e9er"#$##le N&NI1 s# NI2 1a"a 'e($r "o(sol#1are se $#l#zeaza +e$o1a !aza$a 'e 0l 9 r#. Co$a 1e #+'oz#$are es$e 1e 16B. Sn anul 1 amortizarea n conturile individuale ale lui G este de *00.000 lei. *0 ani + *0.000 lei (on orm politicii grupului$ amortizarea ar trebui sO ie 2*00.000 lei 6 5.000 lei3. 5 ani + *4.000 lei Sn vederea consolidOrii se aduce amortizarea la nivelul cerut de grup. 4.000 lei 681 + 281 4.000 lei Caloare contabilO 2din situaiile inanciare consolidate3 + *4.000 lei HazO iscalO 2din situaii inanciare individuale G3 + *0.000 lei (reanO de impozit am&nat + 4.000 lei B *, % + *.##0 lei *.##0 lei :mpozit am&nat + Cenituri din impozit *.##0 lei am&nat Sn anul 15*$ con orm metodei pe luBuri se nregistreazO.

33

4.000 lei Zi *.##0 lei

,'*

"'*

4.000 lei + Cenituri din impozit am&nat *.##0 lei

:mpozit am&nat

-72. %#l#ala % a "a'#$al#za$ la 01.01.N "Ael$ #el# 1e "o(s$#$ #re 1e 50.000 .+. "are s ($ a+or$#za$e #( 5 a(#. 4o$r#v#$ 'ol#$#"##=r ' l # "Ael$ #el#le 1e "o(s$#$ #re a0e"$eaza "o($ l 1e 'ro0#$ s# '#er1ere #( e9er"#$# l #( "are se e0e"$ eaza 6se a'l#"a 'reve1er#le IAS :8 UI+o!#l#zar# (e"or'oraleT8. E0e"$ a$# re$ra$ar#le 1e o+o=e(#zare #( e9er"#$##le N s# NI1 1a"a 'e($r "o(sol#1are se $#l#zeaza +e$o1a !aza$a 'e 0l 9 r#. I. F( a( l N ,( !#la(3: a8Se eliminO cheltuielile de constituire capitalizate la nceputul anului. *"* + "0* 50.000 lei !8Se eliminO amortizarea cumulatO nregistratO 50.000 lei . 5 ani + *0.000 lei "'0* + *"* *0.000 lei II. F( a( l N ,( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere: ,BB + *"* 50.000 lei *"* + ,'** *0.000 lei Co(se"#(3e as 'ra #+'oz#$ l # a+@(a$: Caloare contabilO cheltuieli de constituire 2din situaii inanciare consolidate 3 + 0 lei HazO iscalO 2din situaii inanciare individuale3 250.000 6 *0.000 amortizarea3 + #0.000 lei 7ctiv de impozit am&nat + #0.000 lei B *, % + ,.#00 lei F( !#la(3: ,.#00 lei I+'oz#$ a+@(a$ + 121 F( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere: ,.#00 lei 121 + 2e(#$ r# 1#( #+'oz#$ l a+@(a$ II.F( a( l NI1 Se eliminO amortizarea. *0.000 lei 121 + 6811 Caloare contabilO cheltuieli de constituire 2din situaii inanciare consolidate3 + 0 lei HazO iscalO 2din situaii inanciare individuale3 250.000 6 "0.000 amortizarea3 + 30.000 lei 7ctiv de impozit am&nat + 30.000 lei B *, % + #.'00 lei F( !#la(3: #.'00 lei I+'oz#$ a+@(a$ + 121 F( "o($ l 1e 'ro0#$ )# '#er1ere: #.'00 lei 121 + 2e(#$ r# 1#( #+'oz#$ l a+@(a$

,.#00 lei ,.#00 lei

*0.000 lei

#.'00 lei #.'00 lei

-7:. So"#e$a$ea / a a"A#z#$#o(a$ -0B 1#( a"$# (#le so"#e$a$## SA la 1a$a "o(s$#$ #r## so"#e$a$## 601.01.N8 la "os$ l 1e -0.000 .+. La :1.12.N& "a'#$al r#le 'ro'r## ale so"#e$a$## SA se 'rez#($a as$0el: Ele+e($e 2alor# (apital social *00.000 8ezultat 30.000 E0e"$ a$# ' (erea #( e"A#vale($a. (apitaluri proprii S7 (apital social 8ezultat @otal 5".000 lei @otal *00.000 30.000 *30.000 > 2#0 %3 #0.000 *".000 5".000 + T#$l r# 1e 'ar$#"#'are Co$a 'ar$e ,( rez l$a$ l so"#e$*3#lor ' se ,( e"A#vale(3* #0.000 lei *".000 lei

T#$l r# ' se ,( e"A#vale(3*

-7-. Ca$ele 1e ev#1e($a s# "al" l se 'rez#($a as$0el : "os$ r# $o$ale ale 'ro"es l # 1e 'ro1 "$#e " 'la$ 700.000 le# > "os$ r#le 'e($r 're=a$#rea s# 1es0a"erea 'ro1 selor 1 'a #("A#1erea 'ro"es l # 1e 'ro1 "$#e " 'la$ 20.000 le# 'ro1 s l se" (1ar s# 70.000 le# 'ro1 s l 'r#("#'al> valoarea la 're$ 1e va(zare a 'ro1 s l # se" (1ar 150.000 le#> ve(#$ r#le 1#( va(zarea 'ro1 s l # 'r#("#'al 750.000 le#. Ce$er+#(a$# "os$ l s# +ar?a 'ro1 s l # 'r#("#'al. 618.(osturi ce revin din procesul de producie al produsului principal cuplat . -00.000 lei 2costuri totale ale procesului de producie cuplat 6 2*50.000 lei preul de v&nzare al produsului secundar 6 "0.000 lei costuri pentru

33

pregOtirea !i des acerea produselor dupO nchiderea procesului de producie cuplat pentru produsul secundar3 + 5-0.000 lei 628.(osturile totale ce revin produsului principal. 5-0.000 lei costuri ce revin din procesul de producie al produsului principal cuplat 5 -0.000 lei costurile pentru pregOtirea !i des acerea produselor dupO nchiderea procesului de producie cuplat pentru produsul principal + ,#0.000 lei 6:8.>arja produsului principal: -50.000 lei veniturile din v&nzarea produsului principal 6 ,#0.000 lei costul produsului principal + **0.000 lei -75. O #($re'r#(1ere 0a!r#"a s# v#(1e ( 'ro1 s #( r+a$oarele "o(1#$##: "a($#$a$e 5 "os$ var#a!#l (#$ar 5 0a"$or 1e a"o'er#re 8000 ! " 5 2.800 le#5! "5 :0B > "os$ r#le 0#9e $o$ale s ($ 1e 27.000.000 le#. Ce$er+#(a$# "are es$e "#0ra 1e a0a"er# la (#vel l 'ra= l # 1e re($a!#l#$a$e s# 're$ l 1e va(zare (#$ar. Ga +

9< "-.000.000 lei + + 30 %$ deci 0e + 40.000.000 lei @e @e


Speci icare @otal

% +

(i ra de a aceri (heltuieli variabile

>arja asupra costurilor variabile 2'.000 buc b pvu 6 "".#00.000 lei3 ; '.000 buc b pvu + 30 % * 6 "".#00.000 lei ; '.000 buc b pvu + 0$3 '.000 buc b pvu 6 "".#00.000 lei + ".#00 buc b pvu 5.,00 buc b pvu + "".#00.000 lei pvu + #.000 lei;buc

'.000 buc b pvu '.000 buc b ".'00 lei;buc + "".#00.000 lei '.000 buc b pvu 6 "".#00.000 lei

% din (i ra de a aceri *00 % -0 % 30 %

-76. O #($re'r#(1ere 0a!r#"a s# v#(1e ( 'ro1 s #( r+a$oarele "o(1#$##: "a($#$a$e 5 "os$ var#a!#l (#$ar 5 're$ (#$ar 80.000 ! " 5 8.000 le#5! "5 10.000 le#5! " > "os$ r#le 0#9e $o$ale s ($ 1e -6.000.000 le#. Ce$er+#(a$# " "a$ 'o$ s"a1ea va(zar#le #( +o1 rela$#v 'e($r "a #($re'r#(1erea sa a$#(=a 'ra= l 1e re($a!#l#$a$e. Speci icare @otal % din (i ra de a aceri (i ra de a aceri '0.000 buc b *0.000 lei;buc + *00 % '00.000.000 % (heltuieli variabile '0.000 buc b '.000 lei;buc + ,#0.000.000 '0 % lei + >arja asupra costurilor *,0.000.000 lei "0 % variabile (osturi iBe totale #,.000.000 lei 0unctul de echilibru 20e3 +

9< #,.000.000 lei = + "30.000.000 lei A9V 2%3 "0 %


%& $ 'e 800.000.00 0 lei $ "#0.000.00 0 lei = + -*$"5 % %& 800.000.00 0 lei

(oe icientul de siguranO dinamic +

-77. O so"#e$a$e "o+er"#ala 0a!r#"a s# v#(1e 5 'ro1 se #( r+a$oarele "o(1#$##: 'rV$ 1e va(zare (#$ar 5"Ael$ #el# var#a!#le (#$are 5 A7900 le#5! " 5 700 le#5! "> B7 1.500 le#5! " 5 1.000 le#5 ! "> C71.500 le#5! " 5 1.200 le# 5! "> C7700 le#5! " 5 500 le#5! "> E72.000 le#5! " 5 1.500 le#5! ". Ca"a res$r#"$#a 1e va(zare es$e l#+#$a$a la : 1#($re "ele 5 'ro1 se& #ar vol + l +a9#+ 1e 0a!r#"a$#e 'e($r 0#e"are 'ro1 s es$e 1e 1.000 ! "a$#& 're"#za$# s# ar= +e($a$# "are s ($ "ele 1o a 'ro1 se la 0a!r#"area "arora se va re( ($a 'e($r a se as#= ra +ar?a !r $a 1e 'ro0#$ +a9#+. >C( 273 + 400 lei;buc 6 -00 lei;buc + "00 lei;buc >(C 2H3 + *.500 lei;buc 6 *.000 lei;buc + 500 lei;buc >(C 2( 3 + *.500 lei;buc 6 *."00 lei;buc + 300 lei;buc >(C 2/3 + -00 lei;buc 6 500 lei;buc + "00 lei;buc >(C 2= 3 + ".000 lei;buc 6 *.500 lei;buc + 500 lei;buc 0rodusele cele mai puin rentabile sunt cele care vor avea actorul de acoperire cel mai mic$ respectiv >(C cea mai micO. Se va renuna la produsele 7 !i / -78. O so"#e$a$e "o+er"#ala 0a!r#"a s# v#(1e 5 'ro1 se #( r+a$oarele "o(1#$##: 're$ 1e va(zare (#$ar 5"Ael$ #el# var#a!#le (#$are 5 A7600 le#5! " 5 -50 le#5! "> B7 800 le#5! " 5 700 le#5 ! "> C7-50 le#5! " 5 250 le# 5! "> C7500 le#5! " 5 -50 le#5! "> E71.000 le#5! " 5 800 le#5! ". Ca"a 'ro1 "$#a +a9#+a 'e 0#e"are 'ro1 s es$e 1e 100 ! "a$#&

33

#ar "Ael$ #el#le 0#9e #1e($#0#"a!#le 'e 'ro1 s s ($ 1e 5.000 le#& 're"#za$# s# ar= +e($a$# "are 1#($re "ele 5 'ro1 se es$e "el +a# ' $#( re($a!#l. >C( 273 + ,00 lei;buc 6 #50 lei;buc + *50 lei ; buc >(C 2H3 + '00 lei;buc 6 -00 lei;buc + "00 lei;buc >(C 2( 3 + #50 lei;buc 6 "50 lei;buc + "00 lei;buc >(C 2/3 + 500 lei;buc 6 #50 lei;buc + 50 lei;buc >(C 2= 3 + *.000 lei;buc 6 '00 lei;buc + "00 lei;buc 0rodusul cel mai puin rentabil este cel care va avea actorul de acoperire cel mai mic$ respectiv >(C cea mai micO$ deci produsul 2/3. -79. /ARTINA SA $#l#zeaza 'e($r s"o' r# #($er(e +e$o1a "os$ r#lor var#a!#le. 4ro1 s l G 'rez#($a r+a$oarle "os$ r# (#$are: +a$er## 'r#+e -&-0 le#& +a(o'era 1#re"$a 1&6 le#& "os$ r# #(1#re"$e 1e 'ro1 "$#e var#a!#le 2&:0 le#& "os$ r# #(1#re"$e 1e 'ro1 "$#e 0#9e 1&90 le#& "os$ r# 1e va(zare var#a!#le :&10 le# s# "os$ r# 1e va(zare 0#9e 1&10 le#. Ca"a s$o" l 0#(al 1e 'ro1 se 0#(#$e "o($#(e 1.2-0 J= 1#( 'ro1 s l G& #ar "el #(#$#al& 0 J=& 1e$er+#(a$# "are va 0# +ar?a $o$ala a "o($r#! $#e# la rez l$a$ 6+ar?a 1#( va(zar#8 1a"a a 0os$ va(1 $e 10.200 J= la 're$ (#$ar 1e 25 le#5J=. (osturi variabile totale + #$#0 lei 5 *$,0 lei 5 "$30 lei 5 3$*0 lei+ **$# lei Iar<a din v7nzri = 10.200 F ? 25 lei/F pre$ de v7nzare 8 10.200 F ? 11.4 lei / F co%t variabil = 138.'20 lei.

91. S( 7089 S7 emite *0.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de " lei. :nainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de *$'5 lei; bucata$ iar 5.000 de obligatiuni la pretul de "$" lei;bucata$ dupa care toate obligatiunile se anuleaza. /obanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei$ care se achita in numerar. =misiune de obligatiuni. #,* + *,* "0.000 lei :ncasarea imprumutului de la obligatari. 5*"* + #,* "0.000 lei 8ascumparare obligatiuni. 505 + 5*"* 25000P*$'55 5000P"$"3 + 4"505**000 + "0"50 lei 7nulare obligatiuni. % + 505 "0"50 lei - "0000 lei % "50 lei 0lata dobanzii. ,,, + 53** 30 lei 81. Aa s arsitul anului "00# era in curs de des asurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de *0.000 lei. 0ana in acest moment s%au acut cheltuieli de judecata de 500 lei. =ste incerta castigarea procesului. Sa se e ectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri. a3 7 % 0rocesul a ost castigatE b3 H % 0rocesul a ost pierdut. (onstituire provizion pentru litigii si trans erul creantei in clienti incerti. ,'*" + *5** *0.000 lei #**' + #*** *0.000 lei :nregistrare cheltuieli de judecata. ,"" + 5*"* 500 lei 33

a. 0rocesul a ost castigat. 7nularea provizionului constituit. *5** + -'*" *0.000 lei :ncasarea clientului. 5*"* + #**' *0.000 lei b. 0rocesul a ost pierdut. :nregistrarea creantei ca pierdere. % + #**' *0.000 lei ,5# ##"7nularea provizionului. *5** + -'*" *0.000 lei 71. Aa S( 9A:>0:7 S7 valoarea contabila a titlurilor de participare este de '.000 lei$ iar valoarea lor de piata este de *0.000 lei. /i erentele din reevaluare se trans era ulterior in capitalul social. 0entru obtinerea unui credit pe termen de doi ani$ rambursat integral la scadenta$ se e ectueaza urmatoarele operatii. a. 9btinerea creditului in suma de *0.000 c la un curs de 3$' lei cE b. =valuarea la inele eBercitiului a datoriei in devize$ cursul valutar la 3*.*" iind de 3$'' lei;cE c. =valuarea la inele eBercitiului urmator a datoriei in devize$ cursul valutar la 3*.*" iind de 3$'5 lei;cE d. Aa scadenta$ se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3$4* lei;cE (onstituire di erenta din reevaluarea titlurilor de participare. ",*+ *0,5 ".000 lei @rans erul rezervei in capitalul social. *0,5 + *0*" ".000 lei a. 9btinerea creditului bancar. 5*"# + *,"* 3'.000 lei b. =valuarea datoriei in devize. ,,5 + *,"* '00 lei c. =valuarea datoriei in cel de%al doilea an. *,"* + -,5 300 lei d. 8ambursarea creditului la scadenta. % + 5*"# 34*00 lei *". 3'500 lei % ,00 lei 51. S( NU.7.>.@N S7 emite "00 actiuni la la o valoare nominala de 5lei; actiune$ care sunt subscrise in intregime de urnizorii de imobilizari ai societatii. 0rima de emisiune se stabileste pana la concurenta obligatiei ata de urnizorii de imobilizari$ care 33

devin ast el subscriitorii noilor actiuni emise. 9bligatia ata de urnizori este de *.500 lei. >odalitatea de calcul a conversiei este. % valoarea actiunilor + "00 actiuni B 5 lei;actiune + *.000 lei % valoarea primei de emisiune + *.500 % *.000 + 500 lei =mitere actiuni. #5, + *0** *000 lei Stingerea obligatiei ata de urnizorii de imobilizari. #0# + % *500 lei #5, *000 lei *0#* 500 lei :1. S( NGA98=SN S7 cu un capital social de 30.000 lei$ divizat in 3.000 actiuni a *0 lei nominalul$ valorand *" lei$ decide majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de *.000 lei. :n acest scop se emit *.000 actiuni noi gratuite$ la valoarea nominala de *0 lei. >ajorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor legale este interzisa prin lege. 22. S( N?7>7N S7 dispune de un capital social de 5.000 lei$ adica 500 actiuni a *0 lei actiunea$ valoarea contabila a unei actiuni ** lei. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din pro itul nerepartizat a sumei de lei$ echivalenta a *00 actiuni gratuite$ la nivelul valorii nominale. >ajorare capital social. **- + *0*" *000 lei 7plicatia -. 7portul la capitalul social sub orma investitiilor inanciare pe termen scurt 2actiuni si obligatiuni3 este . actiuni obligatiuni 50 actiuni B *0 lei;act + 500 lei "0 oblig. B "0lei;oblig. + #00 lei @otal 400 lei 7port la capitalul social. #5, + *0** 500 lei *,* + *0** #00 lei *0** + *0*" 400 lei 11. Se constituie capitalul S( N709AA9N S7 ormat din #.000 actiuni emise$ avand valoarea nominala de *0 lei. 7portul adus de actionari consta din. % ,00 lei o licentaE % #00 lei un program in ormaticE 33

% 30.000 lei cladiriE % -.000 lei materii prime. /i erenta de aport in minus de ".000 lei s%a incasat cu o intarziere de #5 zile$ pentru care se percepe o dobanda de *5% si cheltuieli de urmarire de ""5 lei. (onstituire capital social. #5, + *0** #0.000 lei 7portul in natura al capitalului social. % + #5, #0.000 lei % ,00 lei "0' #00 lei - 30.000 lei - -.000 lei Carsarea capitalului social. *0** + *0*" 3'.000 lei :ncasarea di erentei de aport. 5*"* + % "5"5 lei #,* "000 lei -,' 300 lei 2presupunem ca dobanda de *5% este pentru a erenta celor #5 de zile3 -5' ""5 lei Carsarea capitalului. *0** + *0*" "000 lei 12. S( N7AG7N S7 anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social ormat din actiuni$ 5 lei valoarea nominala$ la ci ra de "0.000 lei$ in termen de " luni de la data publicarii subscrierii. :n acest caz se emit spre vanzare "0.000;5 + #.000 de actiuni. #5, + *0** "0.000 lei ))))))))))) 10. Se constituie S( N=>7N S8A cu un capital ormat din 30 parti sociale$ cu o valoare nominala de "00 lei. 7portul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.,00 lei si din numerar restul. #5, + *0** ,000 lei % + #5, ,000 lei 3,00 lei 53** "#00 lei *0** + *0*" ,000 lei

33

S-ar putea să vă placă și