Sunteți pe pagina 1din 28

Page1of28

Principiidebazncalcululliniar/neliniaralstructurilorsupuseaciunilor
seismice.

Contents
1. NOIUNIDEBAZ. 3
1.1. PARTETEORETIC 3
1.2. METODEDEREDUCEREARSPUNSULUISEISMIC 3
2. SISTEMEDEDISIPARE/IZOLAREACLDIRILOR. 4
2.1. TIPURIDESISTEME. 4
2.2. DESCRIEREASISTEMELORDEAMORTIZAREFOLOSITENLUME. 4
2.2.1. TUNEDMASSDAMPERSSISTEMEDEAMORTIZARECUMASACORDAT 4
2.2.2. TUNEDLIQUIDDAMPERSSISTEMEDEAMORTIZARECUREZERVORDELICHID 4
2.2.3. FRICTIONDAMPERSSISTEMEDEDISIPAREAENERGIEIPRINFRECARE 5
2.2.4. HISTEREZISDAMPERSAMORTIZORICAREDISIPENERGIAPRINDEFORMAIIPLASTICE 5
2.2.5. VISCOUSDAMPERSSISTEMEDEDISIPARECUAMORTIZORIVSCOI 6
3. CONSOLIDAREASTRUCTURIIDEREZISTENACLDIRIIMILLENNIUMBUSINESSCENTER. 7
3.1. ISTORICULCLDIRII. 7
3.2. DESCRIEREASISTEMULUISTRUCTURAL. 7
3.2.1. INFRASTRUCTURA. 7
3.2.2. SUPRASTRUCTURA. 7
3.3. CONCLUZIILEEXPERTIZEITEHNICE. 8
4. METODADECALCULIREZULTATELEOBINUTE 9
4.1. PRINCIPIIDEBAZ. 9
4.2. MODELAREASTRUCTURIIIALEGEREATIPULUIDEANALIZ 9
4.2.1. ELEMENTELEDETIPFRAME 9
4.2.2. ELEMENTDETIPMEMBRANE 9
4.2.3. DEFINIREATIPULUIDEMATERIAL: 9
4.2.4. ELEMENTDETIPLINK/SUPPORTDAMPERNONLINEAR 12
4.2.4.1. METODADECALCULPENTRUCARACTERISTICILEAMORTIZORILOR 14
4.2.4.2. CONVENIIPENTRUMODELAREAAMORTIZORILOR. 17
4.2.5. ARTICULAIEPLASTICDETIPHINGE 17
4.2.6. CARACTERISTICICOMPLEMENTARE. 20
4.2.7. DEFINIREATIPULUIDEFUNCIE. 20
Page2of28
4.2.7.1. ACCELEROGRAMA. 20
4.2.7.2. FUNCIAUNITATE. 21
4.2.8. DEFINIREATIPURILORDECAZURIDENCRCARE. 22
4.2.8.1. CAZULDENCRCAREGRAVITAIONALNELINIAR 22
4.2.8.2. CAZULDENCRCARECUSEISM. 23
4.2.9. DEFINIREAOPIUNILORDEANALIZ 24
4.3. REZULTATEOBINUTE. 25
4.3.1. CARACTERISTICIENERGETICEALESTRUCTURIIACTUALE. 26
4.3.2. CARACTERISTICIENERGETICEALESTRUCTURIICUAMORTIZORI 27

Page3of28
1. Noiunidebaz.
1.1. Parteteoretic
Toataceastteoriepornetedelaecuaiadiferenialamicriicarenformaeigeneralesteprezentatastfel:
m x (t) + c x (t) + k x(t) = -m x
g
(t)
Undesanotatcu:
mmasastructurii
ccoeficientuldeamortizare
krigiditateastructurii(ndomeniuliniar)
x(t)acceleraiaterenuluinamplasament
Aceastecuaiemaipoatefiscrisisubformaurmtoare:
x (t) +
c
m
x (t) +
k
m
x(t) = -x
g
(t)
Undesevanotacu:
c
m
= 2
n

k
m
=
n
2

fraciuneadinamortizareacritic
=
c
c
c

c
c
= 2 m
n

Dinnlocuireaecuaiilordemaisusrezulturmtoareaformaecuaieidiferenialeamicrii:
x (t) +2
n
x (t) +
n
2
x(t) = -x
g
(t)
1.2. Metodedereducerearspunsuluiseismic
Dinaceastecuaiesepotdeducedouipotezedelucrupentrureducerearspunsuluiseismicstructuralianume:
reducereaamplitudiniiacceleraieiseismice
cretereaamortizriistructurii
Dacecuaiadiferenialamicriivafiscrissubforma:
m x (t) + c x (t) + k x(t) = F(t)
Unde:
F(t) = F
0
sin (0 t)
F(t)funcieperiodicacreiperioadeste:
I =
2 n
0

RezolvareaacesteiecuaiidiferenialedeordinIIconducelaobinereasoluiei:
x(t) = c
-{o
n
t
(c
1
cos
n
t +c
2
sin
n
t) +
F
0
sin (t -)
m(
n
2
-
2
)
2
+ 4
n
2

Dinaceastsoluieseobservcpentruareducerspunsulseismicstructuralalstructuriitrebuiecapulsaiilecelor2entiti(structurai
foaperturbatoare)sfiediferite,pentruaevitaapariiafenomenuluiderezonan.
(
n
2
-
2
)
2
- se afl la numitoi
Cuct(
n
2
-
2
)
2
- urezultcx(t) - .
Acesteipotezedelucruneconduclaurmtoarele2conceptedeizolarestructural.

Page4of28
2. Sistemededisipare/izolareacldirilor.
2.1. Tipuridesisteme.
A. Sistemepasive
a. Izolareabazeiarecaefectreducereaacceleraieiterenuluiasuprastructuriiprinintroducereaunuielementintermediarcare
amortizeazelimindinmiscareaseismicfrecvenelenaltealeacesteia.

b. Sistemedeamortizarecareutilizeazcapacitateadedisipareaenergieiamaterialelor(amortizarevscoassauprinhisterezis)
B. Sistemeactivesistemecarendeprteazperioadelefundamentaledevibraiealestructuriideperioadadevibraieaforei
perturbatoare.
Dincategoria(a)asistemelorpasivedeamortizareavibraiilorprinizolareabazeifacparteurmtoareletipurideelemente:
Izolatorielastomerici:aicisaudezvoltatmaimultetipurideizolatorielastomerici(reazemelasticcudiafragmeorizontaledin
oelsaucumiezdinplumb).
Izolatoriaibazeiprinfrecare.
Acestesistemesunteficaceisefolosescpentrustructuridemicimedienlime,deoareceacestesuntcaracterizateprinperioade
micidevibraie(frecvenemari).
Dincategoria(b)asistemelorpasivedeamortizareavibraiilorfacparteurmtoareletipurideelemente:
TMDurile:sistemededisiparecumasacordat,
TLDurile:sistemededisiparecumaslichidacordat,
Amortizoricaredisipenergiaprinfrecare,saualtfelspustransformenergiacineticindusdeseismnstructurnenergie
termic(prinfrecareaa2elementeaflatencontact)
Amortizoricaredisipenergiaprindeformareaplasticaunorsistemespecialeintrodusecailegturintreelementele
principalealestructurii,
Amortizoricaredisipenergiaprinmaterialevscoelastice,
Amortizoricaredisipenergiaprinfluidevscoase.
2.2. Descriereasistemelordeamortizarefolositenlume.
2.2.1. Tunedmassdamperssistemedeamortizarecumasacordat
TMDurilesuntsistemedeamortizarepasivecarefolosescurmtorulmoddedisipareaenergieiindusedecutremurnstructur:
Suntamplasatelavrfulstructurii,

Suntalctuitedintromasadiionalcalculatnfunciedeamortizareanecesarinfunciedemasatotalastructurii.Este
legatdestructurprintrunelementelastic(curigiditatek)iunamortizor(cucaracteristicadeamortizarec).Acestdispozitivintrn
lucruimediatdupncepereamicriiseismiceelavndodeplasaredefazatcu/2fadedeplasareastructurii.
2.2.2. Tunedliquiddamperssistemedeamortizarecurezervordelichid
TLDurilesuntsistemedeamortizarepasivecareseaseamndestuldemultcuTMDurilesinguradiferenestecacesteareduc
deplasrilelavrfulstructuriiprinmicareaunuilichidninteriorulunuirezervor.Caracteristicilederigiditateiamortizaresuntdatede
introducereanrezervoraunuiperetedespritor,caremparterezervoruln2camere,ncaresepracticniteorificii(alecror
diametresuntcalculatenfunciedenecesaruldeamortizare)princarelichidultrecedintropartenalta.
ngeneralacestesistemesuntfolositepentrustructurifoartenalteiaufostconceputepentrureducereamicrilororizontaleproduse
deaciuneavntului(careestedefinitoriepentruacesttipdestructuri).Ulterioracestesistemeaufostimplemenetate,curezultate
foartebune,ipentruproteciastructurilorlaaciuniseismice.
Page5of28
2.2.3. Frictiondamperssistemededisipareaenergieiprinfrecare
Frictiondamperssauamortizoriprinfrecare,folosescunaltmoddeamortizareavibraiilorianumetransformareaenergieicinetice
indusedecutremurnstructurnenergietermicprinfrecareantre2pieseaflatencontact.Caisistemdedisipareaenergieiestecel
maiutilizat(lanivelglobal).
Amortizoriiprinfrecaresuntuncazparticularalamortizorilorvscoicucaracteristicineliniare.Pentruamortizoriivscoineliniarifora
caresedezvoltneintimpulmicriiestedatderelaia:
F = sign(:) c |:|
u

Dinaceastrelaierezultcaracteristicile(fordeamortizare)pentru2cazuriparticularedeamortizori:
Amortizoriliniaripentru=1
F = c :
Amortizoriprinfrecarepentru=0
F = c
ncele2situaiireprezentareagraficacomportriiamortizoruluinfunciededeplasareeste:

Avantajulfolosiriiamortizorilorprinfrecareesteacelacsuntuorderealizatisecomportfoartebinelaaciunileorizontalecaresepot
manifestaasuprastructurii.Dezavantajeleacestuitipdeamortizornssuntmultiple,dintreelesepotmenionaurmtoarele:
Dificultateamenineriipeduratndelungataproprietilormecanicecoroziunea(careareinfluendirectasupra
caracteristicilordefrecare)
Deformareadinvariaiidetemperatur
2.2.4. Histerezisdampersamortizoricaredisipenergiaprindeformaii
plastice
Amortizoriicaredisipenergiacineticindusdecutremurprindeformaieplasticaunorsistemeadiionale,esteunalttipdesistemde
protecie.Proiectareatradiionalastructurilorlaaciunileseismicesebazeazpeductilitateaelementelorcealctuiescstructura.Acest
faptaconduslaideeadeaintroducenitesistemeadiionalennoduriledelegturdintresistemeleclasicedeprotecielaseism
(diagonalesaucontravntuiriexcentrice)ielementeleprincipalealestructurii,careauroluldeapreluaenergiaindusdeseismiao
disipaprindeformaiiplastice.Acestedispozitiveauocomportarehistereticstabil,comportarebunlaobosealinusuntsensibilela
difereneledetemperatur.Oaltcaracteristic,pentrucaresuntfolosite,esteaceeacpotfinlocuitefoarteuordupproducerea
unuicutremur.Totodateleauianumitedezavantajepecareleenumermncontinuare:
Intrnlucruincepsdisipeenergiaindusdoardupcelanivelulelementelorstructuralesevorficonsumatdejaimportante
deformaiiplastice
Auocomportareneliniarcaredepindedematerialuldincaresuntalctuite,
Crescrigiditateastructuriiodatcucretereaamortizrii.
Dinacestecauzeanalizacaretrebuieefectuatpentrudimensionarealoresteunafoartegreoaieinecesitunprocesdecalculiterativ
ndelungat.
Amortizoriivscoelasticifolosesccapacitiledeamortizaremarialematerialelorvscoelasticecarepotdisipaenergieprindeformarea
lafortietoare.Caistructuracetiaseaseamnfoartebinecuuniiamortizoriprinfrecaredoarclainterfaadintreceledo
elemente(caresedeplaseazrelativunulfadecellalt)esteintrodusunmaterialcucaracteristicielastice.

Avantajulfolosiriiacestoramortizoriesteacelaceisecomportngeneralliniar(deoarecelarealizarealorsefolosescmateriale
elastice).Acestlucruconducelaosimplificareaanalizeiiacalcululuidedimensionare.Aceastcaracteristicdecomportareliniarle
confercapacitateadeadisipaenergiaprodusdeseismeseveresaudeaatenuadeplasrilefoartemiciprodusedeaciuneavntului.
Page6of28
Pelngacesteavantajesepoatemenionafaptulcauictevadezavantajemajorecarepotfipusenbalancucaracteristicilefoarte
bunedeamortizareianume:
Suntdependentedevariaiiledetemperatur
Suntdependentedevariaiiledefrecven.
2.2.5. ViscousDamperssistemededisiparecuamortizorivscoi
Amlsatlasfritprezentareaamortizorilotvscoi,deoareceesteunsistemcareestefoartedes
folositnultimavremeicarearecapacitidedisiparefoartebuneprecumiposibilitideutilizare
multiple.Ideeadelacaresapornitafostunadesntlnitnindustriaconstructoaredeautomobilei
anumeamortizoriidemaini.Porninddelaaceastideeiprinintermediulunorstudiiamnunite
asupracomportriistructurilordotatecuacestedispozitive,sademonstratutilitateafolosiriiacestora
pentruproteciastructurilorcivile.Mareamajoritateaacestoramortizorifolosescncomponenalor
fluidecucaracteristicivscoase.Acestedispozitiveopunorezistenfoartemicatuncicndsunt
solicitatedeforeaplicatecuvitezfoartemicnsaucapacitideamortizarefoartebuneatunci
cndacesteforesuntaplicatecuvitezemari.Ecuaiacareguverneazcomportareaacestoraam
prezentatoilaamortizoriiprinfrecare,nsomaiprezentmncodatdarcuformagenerala
acesteia:
F = sign(:) c |:|
u

Undesanotatcu:
Fforadezvoltatdeamortizor,
vvitezarelativdintrecapeteleamortizorului
ccoeficientuldeamortizare
exponentulamortizrii
Amortizoriivscoisuntutilizaideoarece(precumsevedeidinformulademaisus)eisuntdirect
dependenidevitezarelativcaresedezvoltntrepuncteledeprinderealeamortizorului.Acestfapt
explicisistemulfolositpentruamortizareianume:foradeamortizarenuestecuplatcuforelede
ineriedinstructur.Dinreprezentareagraficavitezeiiaamplitudiniimicriidariafaptuluic
vitezaesteegalcuderivatadeordinIadeplasriirezultcacestedoucomponentesuntdefazate
cu/2(altfelspuscnddeformataestemaximvitezaeste0icnddeformataeste0vitezaeste
maxim).nteorieforeledinamortizornuseadauglaforelecaresedezvoltnstructurdeoarece
acesteaaparatuncicnddeformaiilestructuriisuntfoartemici.Modelulcareguverneaz
comportareaacestuidispozitivestemodelulMaxwell:amortizoriarcmontainserie.

Disipareadeenergienamortizoriivscoipoatefireprezentatcuajutorulurmtoruluigrafic:

Page7of28
Ariahauratreprezintlucrulmecanicefectuatdeamortizor.
Pelngacesteavantajeprezentatemaisus,maimenionmifaptulcacestedispozitivedepindde
variaiadetemperaturifrecven.Acestedezavantajepotfifoarteuorcontracarateprinmodaliti
specificedeexecuie,carenuinflueneazcostulacestora.
3. ConsolidareastructuriiderezistenacldiriiMILLENNIUMBUSINESSCENTER.
nceleceurmeaz,vomprezentaaplicabilitateaacestorsistemedeamortizarepeuncazconcreti
anume:consolidareaansambluluiMILLENNIUMBUSINESSCENTERdinBucureti.
3.1. Istoriculcldirii.
Dinpunctdevederealistoriculuiacesteicldiri,trebuiemenionateurmtoareleaspectecareau
conduslautilizareaacestuiconceptdeconsolidarestructural:
nperioadadeexecuieainfrastructurii,auexistatproblemetehnicelegatedeverticalitatea
pereilormulaiancoraiaexistatocedareaunorancorefaptceaconduslainclinareafoartemarea
unorpanourideperetemulatfenomenceacondusladestabilizareaterenurilordinjurulincintei,
dupceafostdatnfolosin,aceastcldireafostafectatdeunincendiuputerniccarens
nuaafectatstructuraderezistenaacesteia.Dupcesauconstatatpagubeleprodusedeincendiu
cldireaafostintrodusnconservarepnlastabilireacondiiilorncaresepoatereluaactivitatean
aceasta.
Dinmotiveleenumeratemaisusbeneficiarulacerutntocmireauneiexpertizetehniceprincaresse
verificestareaactualacldirii.Expertizatehnicanecesitat,totlacerereabeneficiarului,verificarea
acesteiaconformnormelorinormativeloraflatenvigoareladataproiectriicldiriiprecumi
verificareadupcodurileinormativeleaflatenvigoarenmomentuldefa.
3.2. Descriereasistemuluistructural.
3.2.1. Infrastructura.
Infrastructuraesterealizatntroincintdepereimulaicugrosimeade80cmcareaufostrealizai
naintedencepereaexecutriisubsolurilor.Proiectuliniialafostntocmitcu5niveluridesubsoluri
careajungeau(subradier)laoadncimede14,50m.Dincauzaadncimiimarilacareatrebuit
realizatspturauniidintreacetipereimulaiautrebuitancorainterenuldinvecintateprin
intermediulunorancoredispusenplanorizontal.Aicitrebuiemenionatcnfazadeexecuiecteva
dintreacesteancoreaucedatceeaceaconduslaonclinarefoartemareaunorpanourideperete
mulatfaptceaavutconsecinenefasteasupraterenuluidinjurulincinteiprecumiacldiriloraflaten
aceazon(ceacareaavutcelmaimultdesuferitafostBisericaArmeneasclacaresaidentificat
apariiaunorfisuri).Dupremediereaacestorproblemeaprutesacontinuatcuexecutarea
subsolurilorcareaufostredusecanumrdenivelurisubteranedela5la4(pentruareduce
mpingereapmntuluiasuprapereilormulaisarenunatlaunsubsoliarradierulafostngroatcu
2,00m).Structuraderezistenasubsoluluiafostrealizatdinpereicugrosimide20,40,50i80cm
cugrinziiplaneecugrosimeade30cm.Lainterseciapereilordininfrastructurincontinuarea
stlpilordinsuprastructuraufostintroduseelementemetalicecontinuedelacota0,00pnlaradier.
nanumitezone,pedireciascurtacldirii,aufostintroduseigrinzimetalicentreprofilelemetalice
verticaledinperei.Acesteaauavutunrolbinedeterminatpetoatperioadaexecuieiinfrastructurii
(eleasigurndsprijinireanplanorizontalapereilormulai).
3.2.2. Suprastructura.
Page8of28
Suprastructuracldiriiafostrealizatnntregimedinprofilemetalicesingureleelementedebeton
armatcaresentlnescsuntplaneele.Sistemulfolositpentruprotecialaseismesteunulfoartedes
ntlnitianumecadrecucontravntuiriexcentriceculinkuri.Acestsistemsebazeazpedisiparea
energieiindusedecutremurprindeformareaplasticalinkurilor,caresuntelementespecial
calculateastfelnctsaibocapacitatededeformareplasticfoartemaredariopoziionareoptim
nstructurastfelnctdupproducereaunuiseismlinkuriledeterioratespoatfinlocuitefoarte
uor.Pentruelementeleverticalealestructuriiaufostfolositeseciunicompusedetipcrucede
Malta,grinzileaufostrealizatedinprofilelaminatedetipHEA500iarcontravntuirileaufostrealizate
dintevilaminatecudiametrede273i324mmigrosimide17,5,28i40mm.Acestsistemstructural
estefoartedesfolositnproiectareacurentastructurilormetalicetocmaidinmotiveleenunatemai
sus.
nurmaanalizelorefectuateiaprelucrriidatelorobinuteprecumidupverificareaelementelor
carealctuiescstructuraamconstataturmtoarele:
structuraareunsporfoartemarederigiditate,faptconfirmatideperioadeleproprii
fundamentaledevibraiealestructurii,fenomenceconducelaconsiderareancalcululforeiseismice
decodaunuifactordeamplificaredinamiccuvaloaremaxim(=2,5).Acestlucruarecaefect
apariiaunoreforturifoartemarinelementelestructurii,
grinzilecadrelornecontravntuiteauorezistende2orimaimaredectceanecesar,
elementeledetiplink,zoneleelasticedingrinziprecumidiagonalelesatisfacntotalitate
cerinelederezistenistabilitate,
stlpiisatisfacntotalitate(chiarcurezerveimportantederezisten)cerinelederezisteni
stabilitate.
3.3. ConcluziileExpertizeiTehnice.
Saputut,astfel,trageconcluziacstructuraafostbineconformatidimensionat,satisfcndn
totalitatecerinelederezisten,stabilitateirigiditateimpusedecodurileinormativeledupcarea
fostproiectat.
ConcluziileExpertizeiTehnicecareafostntocmitpentruverificareaelementelorstructuriiconform
codurilorinormativeloraflateacumnvigoarelevomprezentancontinuare:
dupcumamprecizatimaisus,structuraareorezervfoartemarederezisten(celpuinn
cazulgrinziloricontravntuirilor),elementecaresatisfaccerinelederigiditateistabilitateiconform
coduriloractuale,
elementeledetiplinksatisfacdeasemeneacerineleactualederezistenistabilitate,
ncazulstlpiloraufostidentificatectevaproblememajorereferitoarelacerinelede
rezistenistabilitate:lamaimultenivele(inclusivlaparter)stlpiinusatisfacacestecerineceeacea
conduslaadoptareauneisoluiideconsolidarepentruaceaststructur.
Soluiaadoptatpentruconsolidareacldiriiafostaleasdupstudiereamaimultorvarianteposibile,
variantacuintroducereaunoramortizorivscoipentrudisipareaenergieiindusedecutremurfiind
optimdintoatepuncteledevedere(costuri,mentenan,execuie,timpderealizare,posibilitide
modificareaspaiuluiinterior,samd).

Page9of28
4. Metodadecalculirezultateleobinute
4.1. Principiidebaz.
Pentruaputeanelegecaleapecareamurmatopentrustabilireacaracteristicilorsistemuluide
disipareaenergieicuajutorulamortizorilorvscoitrebuiesaneoprimpuinasupraprevederilordin
coduldeproiectarelaseismaflatnvigoarenmomentuldefaP1001/2006.
ncapitolul4.5.3suntprezentatemetodeledecalculstructural,cazuriledeaplicarealeacestora,
principiiledebazalefiecreimetode,moduriledeaplicareprecumisistemelestructuraledebaz
caretrebuieconsiderate.Porninddelaacesteprincipiiamconsideratcmetodadecalculcare
simuleazcelmaibinecomportareacldiriiconsolidate(cuamortizori)estemetodacalcululuidinamic
neliniar.Prinintermediulacestuicalculseobinerspunsulntimpalstructuriiprinintegrareadirecta
ecuaiilordiferenialealemicrii,folosindaccelerogramerealeiaccelerogrameartificiale.Modelul
considerattrebuiesuplimentatcuregulicaresdescriecomportareaelementelorsubaciuniciclicede
ncrcaredescrcarecuincursiunindomeniulpostelastic.
4.2. Modelareastructuriiialegereatipuluideanaliz
CalcululdinamicneliniarafostefectuatcuajutorulprogramuluiSAP2000.
Modeluldecalculconsideratpentruanalizadinamicneliniarafostrealizatcuajutorulelementelor
detipframe(pentrugrinzi,diagonaleistlpi)imembranepentruplanee.Pentrumodelarea
amortizorilorsafolositelementuldetiplink/supportdampernonlinear.nceleceurmeazvoiface
odetaliereaacestorelementeprecumiaaltorparametridecaresainutcontnmodelarea
structurii.
4.2.1. Elementeledetipframe
Acesteelementesuntfolositepentrumodelareacomponentelorliniarealestructurii(grinzi,stlpi,
contravntuiri,diagonale,etc).Eleauurmtoarelecaracteristiciprincipale:
suntdefinitentre2noduri
auatribuitoseciunetransversal
auatribuitunmaterial
pentruanalizeneliniaresepotdefinilacapteleacestuielementzoneplastice.
4.2.2. Elementdetipmembrane
Acesteelementesuntdesutilizatenmodelareacomponentelorplanealestructurilordeobicei
pentruplaneedeoareceeleprindefiniiesuntelementecarepreiauidistribuieeforturi(aurigiditate)
doarnplanuldeterminatdepunctelededefiniie,nplaneleperpendiculareeleaurigiditatezero.Ele
suntfolositencalcululstructurilordoarpentruarealizaefectuldeaibrigidideatransmite
ncrcrileverticaledelanivelelelstructuriilacomponenteleorizontaleiverticalealeacesteia.
Caracteristicileprincipalealemembranelorsunt:
suntdefinitentre3sau4noduri,
auatribuitoseciunetransversal(cuajutorulcreiaestecalculatrigiditateanplanulei),
auatribuitunmaterial.
4.2.3. Definireatipuluidematerial:
nanalizeleneliniare(ncareseinecontideneliniaritiledematerial)definireacaracteristicilor
materialelordincareestealctuitstructurasefacenmodulurmtor:
Page10of28
sebifeazcsuacuShowAdvancedPropertiesdupcaresedefineteunnoumaterialprin
butonulAddNewMaterial...,
sealegetipuldematerialdoritpoatefioel,beton,aluminiu,laminatlarece,barade
armtursautendonfiecaredinacestematerialeavndladispoziiecaracteristicile:izotrop,ortotrop,
anizotropsauuniaxial
dupaceastasencepedefinireacaracteristicilormaterialuluinfereastraMaterialProperty
Data(ceapareprinbutonulModify/ShowMaterialProperties...)

naceastfereastrsedefinesc:modululdeelasticitate,coeficientulluiPoisson,coeficientulde
dilataretermic(acoloundeestecazul),densitateamaterialului,greutateamaterialului,rezistenala
curgere,rezistenalarupere,rezistenadecalcullacurgere,rezistenadecalculultimipentru
caracteristicileneliniare,deamortizaresitermicemaiexist3butoanecareconduclaferestrencare
sedefinescacestea(marcajcudreptunghirounimagineademaisus),
prinbutonulNonlinearMaterialData...seactiveazfereastradedefinireacaracteristicilor
neliniarealematerialului:comportareahisteretic(tipelastic,cinematiciTakeda),definireacurbei
(parametricvaloriledecalculsuntpredefinitedeprogramsauUserDefineddacsedoreteca
graficulsfiedefinitdeutilizatorncazulncareacestacunoatetoatepunctelepentrudefinirea
curbei).Pentrudefinireaparametricacurbeisevorintroducevalorilededeformaiespecific
pentrudiferitepunctefixedepecurbianume:lanceputulpalieruluideconsolidareStrainAtOnset
ofStrainHardening,lavaloareamaximaluiStrainAtMaximumStress,larupereStrainAt
RuptureipantafinalFinalSlope(MultiplieronE).Cuajutorulacestorvaloriprogramulcalculeaz
singurtoatepunctelecurbeiiotraseaz.
Page11of28

prinbutonulMaterialDampingProperties...seactiveazfereastradedefinirea
caracteristicilordeamortizareintrinsecalematerialului.naceastfereastrexisttreitipuride
amortizare:modal(seaplicdoarpentruanalizeledetipResponseSpectrumsauModalTime
History),vscoas(seaplicpentruanalizeledetipDirectIntegrationTimeHistory)careseaplic
ncazuldefaihisteretic(seaplicdoarpentruanalizeledetipSteadyStatesauPowerSpectral
Density).
PentruamortizareamodalseintroducecoeficientuldeamortizareCdinecuaiademicare
cuvaloareanumeric(pentruamortizarede2%seintroducevaloarea0,02)
Pentruamortizareavscoasihistereticsuntindicate2casuepentrudefinireianume:
MassCoefficientiStiffnessCoefficient.Deoareceintroducereadirectncalculaamortizriide
materialnanalizeledetipDirectIntegrationTimeHistoryestedificilderealizatsarecurslao
modalitatealternativdedefinireaamortizriimaterialului(vezicarteaThreedimensionalstaticand
dynamicanalysisofstructuresEdwardL.Wilsoncapitolul19.6).
Sepornetedelaecuaiamatricial:
C = pH +oK
Unde:
pesteMassCoefficient
oesteStiffnessCoefficient
Formuleledecalculpentruaceticoeficienisunturmtoarele:
o =
2

+
]

p =

]
o
Page12of28

4.2.4. Elementdetiplink/supportdampernonlinear
Acesteelementeaufostfolositepentrumodelareacomponentelordeamortizaremaiexacta
amortizorilor.Link/supportdampernonlinearesteunelementgeneralcuajutorulcruiasepot
modelanprogramulSAP2000diferitetipurideelementecucaracteristiciliniaresauneliniare.Eleau
fostintrodusetocmaipentruaputeadefinidiferitesistemedeprotecieantiseismiclastructurile
civileipentruaputeaanalizaacestestructurispeciale.Sunt,prindefiniie,elementeliniare(darpotfi
ipunctuale)iauurmtoarelecaracteristici:
suntdefinitentre2noduri(sauntrunreazem)
potaveacaracteristiciliniaresauneliniare,
nuaudefinitaoseciunetransversaliniciunmaterial
Pentrudefinireacaracteristicilorneliniarealeelementelordetipdampersevorurmapaiidescrii
maijos:
sevaalegedinmeniulDefineSectionpropertiesLink/SupportProperties,
Page13of28

pentrudefinireaunuinoutipdeelementneliniarsevorurmapasii:

sealegeAddNewPropertyundesevadefinitipuldeelementneliniarpecarelfolosimn
analiz(ncazulnostruLink/SupportType=Damper),seintroducvalorilepentrugreutatea/masa
amortizorului(ncsueleMassiWeightdupcaresevaalegetipuldecomportareidirecia
dupcarevaaciona(ncoloanaDirectionsevorbifaaxelelocalealeelementuluipentrucaresevor
definiproprietileliniare/neliniareprinconfirmarea/bifareacasueicorespunztoaredincoloana
NonLinear)
Page14of28
nfereastracareapare(dupapasareabutonuluiModify/ShowforU...sevorintroduce
valorilepentrucoeficientuldeamortizareipentrurigiditateaefectivaacestuia(pentrucalcululliniar)
ivaloripentrucoeficientuldeamortizare,rigiditateaefectiviexponentulamortizrii(pentrucalculul
neliniar).AcestevaloriseobinfolosindformuleledecalculdinFEMA356sauFEMA273(dincapitolele
9dinambelecri)pecarelevoiprezentaiexplicitancontinuare.
4.2.4.1. Metodadecalculpentrucaracteristicileamortizorilor
Pentrucalcululcoeficientuluideamortizarealamortizoruluiseutilizeazometoddecalculcarepornetedelacoadlacapmaiexact
sestabileteoamortizareintastructurii
c]]
,careneconducelavalorimicialeeforturilornelementelestructurii,conformunuicalcul
spectralsimplificatpebazaunorspectreelasticederspunscalculate(conformP1002006,AnexaA.7)cuformula:
S
c
(I)
{=5%
= S
c
(I)
{=5%
p (1)
Unde:
S
c
(I)
{=5%
spectrulelasticderspunspentrucomponenteleacceleraieiterenuluinamplasamentcorespunztorfraciuniidin
amortizareacriticconvenional
0
= S%
S
c
(I)
{=5%
spectrulelasticderspunspentrucomponenteleacceleraieiterenuluinamplasamentcorespunztorfraciuniidin
amortizareacriticconvenional
0
= S%
pfactordecoreciecareinecontdeamortizare,caresedetermincurelaia:
p = _
10
5+{
u,SS (2)
Dupcesestabiletevaloareaefectivaamortizriistructurii
c]]
,secalculeazcuajutorulformulei

c]]
=
s
+
d
(3)
valoareaamortizriicaretrebuiesodezvoltesistemuldedisipareaenergiei.
Unde:

d
amortizareasistemuluidedisipareaenergiei

s
amortizareaintrinsecastructurii(arevaloricarevariazntre2%5%nfunciedetipuldestructur,legturilentreelementele
structurii,s.a.)
ncontinuare,calcululsedesfoarnfunciedetipuldeanalizfolosit(timehistoryliniarsauneliniar).
Pentruanalizaliniarprocedeuldecalculfolositesteurmtorul:

d
=
c]]
-
s
(4)
Pentruunsistemcu1graddelibertatedinamiccareesteechipatcuunamortizorliniarisupusuneimicrisinusoidaledetip:
u(t) = u
0
sin (t)(5)
Unde:
u(t)variaiantimpamicriisistemului(structuriamortizor)
u
0
amplitudineamicrii
pulsaiamicrii
Rspunsulnunitideforalsistemuluieste:
P(t) = P
0
sin (t + ) (6)
Unde:
P(t)variaiantimparspunsului(nunitidefor)structurii
P
0
amplitudinearspunsului
defazajulcareaparentreexcitaieirspunsulstructurii.
Energiadisipatdeamortizorsedefinetecafiindlucrulmecanicalforeidezvoltatedeamortizorisepoatedeterminacuajutorul
formulei:
w

= }F

Ju (7)
Unde:
Page15of28
F

foradezvoltatnamortizor
F

= Cu (8)
Ccoeficientuldeamortizarealamortizorului
u viteza
Prinnlocuirearelaiei(8)n(7)seobine:
w

= }Cu Ju = ] Cu
2
Jt
2n o
0
= Cu
0
2

2
] cos
2
(t)J(t)
2n
0
= nCu
0
2
(9)

d
=
C
C
cr
(10)
C
c
= 2m
0
(11)

0
= _
K
m
(12)
Introducndnrelaia(9)formulele(10),(11)i(12)seobine:
w

= nCu
0
2
= n
d
C
c
u
0
2
= 2n
d
Kmu
0
2
= 2n
d
Ku
0
2
o
o
0
(13)

d
=
w
D
2nw
S
o
0
o
(14)
Undew

iw
S
suntexplicitatenfigurademaijos:

energiadisipatdesistemuldeamortizarentruncicludemicarearmonic
w
S
energiatotaldedeformaieelasticastructurii
ncazulstructurilorsupuselaaciuniseismice
0
= ,rezultcformuladecalculpentruamortizareaintrodusdesistemuldedisipare
aenergieisepoatescrie:

d
=
w
D
2nw
S
(15)
Extrapolndrelaiademaisusdelaunsistemcu1GLGlaunsistemcunGLDvomobineformulageneraldecalculpentrucoeficieniide
amortizareaisistemuluidedisipare:

d
=
w
]
2nw
K
(16)
Unde:
w
]
sumaenergiillordisipatedeamortizoriidinstructur
w
K
energiadedeformaieelastic(saulucrulmecanicefectuatdeforeletietoaredenivel).
w
K
= F

I
(17)
F

foreletietoaredenivel

I
deplasarearelativdenivel
Energiadeamortizaresepoatescriesubforma:
w
]
= nC
]
u
]
2

0
=
2n
1
C
]
u
]
2
(18)
Unde:
u
]
deplasarearelativaxialntrecapeteleamortizorului.
Dinexperimenteleefectuatesaconstatatcodatcucretereaamortizriisistemuluirspunsulstructuriipemodurilesuperioareeste
reduslavalorifoartemici(raportatelarspunsulpemodurilefundamentale)practicneglijabile.Consecinaacestuifenomeneste
considerareancalculdoaraperioadelorfundamentaledevibraiealestructuriiideaiciseajungelaometoddecalculsimplificat
pentrucalcululcoeficienilordeamortizareaiamortizorilor.
w
]
=
2n
1
2
C
]

]
2
cos
2
0
]
(19)
Forta
Deplasare
Page16of28
w
K
=
1
T
|K]
1
=
1
T

2
|m]
1
=
2
m

2
=
4n
2
1
2
m

2
(20)

Unde:
|K]matriceaderigiditateastructuriiMDOF(Multipledegreeoffreedom=nGLD)
|m]matriceamaselordenivelastructuriiMDOF

1
vectorulvalorilorpropriidevibraieastructuriiMDOF
0unghiulformatdeaxaamortizoruluiiplanulorizontalalnivelului

valoareapropriedevibraieaniveluluii(deplasareaniveluiluiinmodulfundamentaldevibraiealstructurii)
Dupefectuareanlocuirilornrelaiiledemaisusseobineformafinalarelaieidecalculpentrucoeficieniideamortizare:

d
=
1 C
]
q
r]
2
cos
2
0
] ]
4n m
i
q
i
2
i
(21)
Unde:
m

masaniveluluii

]
valoareaproprierelativdevibraieaamortizoruluij(deplasareaaxialrelativntrecapeteleamortizoruluinmodulfundamental
devibraiealstructurii)
nmodevident,sepoateobservacdinformulademaisussepoatedeterminauncoeficientdeamortizareunicpentrutoiamortizorii
dinstructur.Totui,nurmaexperimentelorefectuate,saobservatcestemaieficientsseintroducamortizoricucoeficienide
amortizaremaimarilaniveleleinferioare.Aceticoeficienipotfideterminaidincoeficientulunicscalatcuraportulntreforele
tietoaredeniveldelapartericeledelanivelelesuperioare.
ncazulutilizriiamortizorilorcucomportareneliniarcalcululsedesfoarlafelcaipentruamortizoriicucomportareliniardiferena
ntreacetiaestedatdoarderelaiacucaresedeterminforadeamortizaredinamortizor:
F

= Cu
u
(22)
Unde:
oexponentulamortizrii
ConsiderndacelaiSDOFcaincalcululdemaisusputemscrieurmtoarearelaie:
u (t) = u
0
cos (t) (23)
Introducndrelaiile(22)i(23)nrelaia(7)idupefectuareaoperaiilorseobine:
w

= C(u
0
)
1+u
] |cos
1+u
(t)|
2 m
0
ut (24)
Sefacenlocuirea:
t = 2 Jt =
2
o
J (25)
nlocuind(25)nrelaia(24)iefectundtoateoperaiileseobine:
w

= 2
2+u
C
u
u
0
1+u
I
2
(1+u 2 )
I(2+u)
(26)
Unde:
(t)funciaGammacarepentruvalorirealealevariabileitareforma:
(z) = ] t
z-1
c
-t
Jt

0
(27)
Page17of28
Folosindaceeaiextrapolarecaincazulsistemelorcuamortizoriliniari,putemscriepentruunMDOFcuamortizorineliniariurmtoarea
relaie:
w
K
=
2
m

(28)
Presupunndctoiamortizoriidinstructurauaceeaivaloarepentruo,inlocuindrelaia(26)i(28)nrelaia(15)iefectund
operaiilesevaobine:

d
=
x C
]
u
r]
1+o
cos
1+o
0
] ]
2no
2-o
m
i
u
i
2
i
(29)
Unde:
u
]
deplasarearelativntrecapeteleamortizorului.
u

deplasareaniveluluii
Deoareceamconsideratncalculnumaicomportareanmodurilefundamentaledevibraiealestructurii,sepotscrieurmtoarelerelaii:
u
]
= A
]
u

= A

(30)
nlocuindrelaia(30)nrelaia(29)seobineformulageneraldecalculpentruamortizareasistemuluidedisiparedinstructur:

d
=
x C
]
q
r]
1+o
cos
1+o
0
] ]
2nA
1-o
o
2-o
m
i
q
i
2
i
(31)
Folosindrelaiile(21)i(31)sepotdeterminacoeficieniideamortizarepentruamortizoriicarevorfiintroduinstructur.
4.2.4.2. Conveniipentrumodelareaamortizorilor.
Pentrumodelareastructuriicuamortizorisaufolositurmtoareleconvenii:
LaelementeledetipLink/SupportTypesevormodificaaxelelocaleastfelnctaxelelocale1ale
acestorasfiedefinitecavectorulcetreceprinnodurileiijaleelementelor.Amrecurslaacest
artificiupentruaputeaobine(nurmaanalizei)directvalorilededeplasareiviteznlungul
amortizorului.Acestevalorisuntnecesarepentrucalcululforelordinamortizoriprecumia
energieidisipatedeacetia.
Caracteristiciledeamortizareirigiditatesevorcalculacuajutorulunuifisierexcel(careesteatasat
acestuidocument:calculrigiditatesicoeficientdeamortizaredirectiaxliniar_neliniaramortizare
17%.xlsx)
nfiierulmenionatmaisusseintroducurmtoareledate:sporuldeamortizareintrodusncldire,
perioadadevibraiepedireciaconsiderat,unghiurilesubcaresuntdispuiamortizorii,numrulde
amortizoripenivel(pedireciaconsiderat),maseledenivel,vectorulpropriudevibraie
corespunztorperioadeidevibraieconsiderate,modululdeelasticitatealdiagonaleicareconine
amortizorul,ariaseciuniidiagonalei,lungimeaacesteia,nlimeatotalacldiriiiexponentul
vitezei(pentruamortizoricucomportareneliniar).Datelenecesarepentrumodelareaamortizorilor
suntmarcatecuculoarealbastr(pentruamortizoriliniariipentruceineliniari).
4.2.5. ArticulaieplasticdetipHinge
Articulaiileplasticereprezintzonealeelementelorstructuralepecaresemanifestisedezvolt
deformaiileplasticealeacestora.Elesuntzonepoteniale,ateptate,princaredatoritdeformaiilor
plasticeseproducedisipareadeenergie.Deaceeaarticulaiileplasticepotenialepotfidefinitei
atribuitepentrudiferiteletipuridesolicitricareproducdeformaiiplaticenelementelestructurale:
ncovoiere(ncazulgrinzilorialelementelordetiplink),efortaxialcuefortdencovoierepedou
direcii(pentrustlpi),efortaxial(pentrucontravntuirii/sauuniistlpi),fortietoare(ncazul
elementelordetiplink).
Articulaiileplasticepotenialesuntatribuiteelementelorstructuralepunctual,acoloundeestede
ateptatsaparplastificri.Spreexemplu,oarticulaieplasticpotenialpentruncovoierece
trebuieatribuituneigrinzi,nusevaaplicalamijloculdeschideriiacesteia,ntructdinaciunea
Page18of28
seismicnuestedeatepatsaparplastificareagrinziirespectivenseciuneademijloc,cin
seciuniledecapt.
ModeleledearticulaiiplasticefolositenanalizastructuralaufostdefiniteconformFEMA356.
RotirilenarticulaiileplasticeaufostcalculatedeprogramconformFEMA356:

Valorilelimitalerotirilornzoneleplasticepotenialepentrucriteriiledeacceptarepentruanalizele
neliniaresuntprezentatentabele(pentrufiecaretipdestructurnparte:metal,beton,zidrie,lemn,
compozit)nFEMA356.Pentruexemplificarevprezentmtabelulcorespunztorstructurilor
metalice.

Page19of28
Introducereaarticulaiilorplasticepeelementelestructuriiserealizeaznmodulurmtor:
sedefinescprimadattipuriledearticulaiiplasticenfunciedeeforturilecareleproduc(P,V,
M,PMM)
Articulaieplasticlaforaxial

Articulaieplasticlafortietoare

Page20of28
Articulaieplasticlaforaxialcumomentencovoietoarepecele2direcii

lafiecaretipdearticulaienparteseintroduccoeficieniidemultiplicareairotirilorncsuele
delazonaAcceptanceCriteria(PlasticDeformation/SF).Aceticoeficieniseobindintabelele
corespunztoaredinFEMA356(veziparagrafulanterior).
4.2.6. Caracteristicicomplementare.
Dupcesaudefinitcaracteristicilesecionaleidematerialpentruelementelestructuriisecontinu
cudefinireasurseimaselorMassSource,aconstrngerilornodurilorJointConstraints(prinaceast
definiieintroducaibelerigidedeniveldiafragmeleorizontaledenivel).
4.2.7. Definireatipuluidefuncie.
4.2.7.1. Accelerograma.
Definireafuncieidemicare(accelerograma).ncazuldefasauintrodus2funciideacceleraie
nregistrate(pedireciaNSiEWacutremuruluidin1977nregistratelaINCERCiscalatepentru
0,24g)conformprevederilornormativuluiP1002006capitolul3,paragrafele3.1.1,3.1.2i3.1.3.Pe
lngacesteasaumaiintrodusnc5perechideaccelerogrameartificialegeneratecuprogramul
NSPECTRAver.2.5,realizatdeUniversityofBuffalo,pentruspectrulcorespunztorBucuretiuluii
scalatpentrua
g
=0,24g.AcestefunciiseintroducdinmeniulDefineFunctionsTimeHistory....Dup
accesareaacestuimeniuapareofereastrpentrudefinireaaccelerogramei.SealegencsuaChoose
FunctionTypetoAddvaloareaFromFilecareconducelaapariiauneiferestrededefinireafunciei.
Page21of28

primulpasestealegereafisieruluincareavemstocatfuncia:seapasBrowseisealege
fisierul.Atenie:nfiiersepoatedefinifunciapeosingurcoloansaupedoucoloane(dacavrem
saintroducemprinfisieripasuldetimppentrufuncie).Acesteformatededefinireafunciilorimplic
urmtorulpas.
Pasuldoi:nariaValuesare:sealegeprimacaracteristicTimeandFunctionValues(dacn
fiierestedefinitipasuldetimpalfunciei)sauadouacaracteristicValuesatEqualIntervalsofi
seprecizeazvaloareapasuluidetimpncasuaadiacent.
Pasultrei:sealegebutonulDisplayGraphpentruafiareafunciei
Pasulpatru:estefoarteimportantcafunciasfietransferatcuvalorinfiieriastaseface
prinbutonulConverttoUserDefined.Aceastconversieesteindicatdeoareceexistposibilitatea
cafiieruldeanalizsfiemutatpeunaltcalculator.Dacnusefaceconversiaatuncitrebuiemutat
odatcufiieruldeanalizifiierulncareestestocatfunciaaltfelanalizanupoaterula.Trebuies
negndimcntroastfeldeanalizseintroduccam10funciideacceleraie,aaclamutarea
fiieruluideanalizartrebuismutmifiiereledestocareafunciilor.
4.2.7.2. Funciaunitate.
ntipuldeanalizDirectIntegrationTimeHistoryesteindicatsseporneascdelaoanaliz
anterioarcaresfurnizezeostareiniialdeeforturiideformaii.Aceastasemnificdefaptc
structuraestesolicitatnstadiuldeexploatarenmomentulncareseproduceseismul.
Aceastfuncieestedeforma:
Page22of28

4.2.8. Definireatipurilordecazuridencrcare.
4.2.8.1. Cazuldencrcaregravitaionalneliniar
Estecazuldencrcarecaregenereazostaredeeforturiideformaiidelacareporneteanalizade
tipDirectTimeHistory.Acestcazdencrcaresedefinetepentruasimulafaptulcstructuraeste
solicitatnstadiuldeexploatarenmomentulncareseproduceseismul.Pentrudefinirealuise
folosestefunciaunitate(descrislapctul4.2.7.2)duupcumurmeaz:
SealegemeniulDefineloadCasesiseurmrescvalorilecaretrebuiemodificateconform
imaginiidemaijos.
Caracteristicilecaretrebuiemodificatesunt:LoadCaseTypeTimeHistory,Analysistype
Nonlinear,TimeHistoryTypeDirectIntegration,LoadTypeAccel,LoadNameU3,
FunctionUNIFTH(saucenumeafostfolositpentrufunciaunitate),ScaleFactor1.
SemaimodificvalorilepentruTimeStepDataNumberofOutputTimeStepsiOutput
TimeStepSizeastfelnctprodusulacestorasfieegalcu1.
Dacavremsanalizmostructurcomplexatunciarmaitrebuimodificainc2parametri
astfelnctintegrareasoluieisfieconvergent.Acetiparametrisegsescaccesnddinfereastrade
definiieacazuluidencrcareprimadatbutonulTimeIntegrationsealegemetodadeintegrare
HilberHuguesTaylorisemodificcoeficientulAlpha(amobinutrezultatebunepentruovaloarea
luialphade0,2pentrumaimulteinformaiisepoateconsultaThreedimensionalstaticand
dynamicanalysisofstructuresEdwardL.Wilson)ialdoileaparametrusegaseteaccesndbutonul
NonlinearParameterssemodificIterationConvergenceTolerance(Relative)atribuinduiseo
valoaremaimicdect0,0001(amobinutrezultatebunepentruovaloarede0,01).
Page23of28

4.2.8.2. Cazuldencrcarecuseism.
Estedeacelaitipcaicazuldencrcaredefinitlapunctul4.2.8.1.doarcfadeacestaaparcteva
micidifereneianume:
LaInitialConditionssebifeazContinuefromStateatEndofNonlinearCaseisealege
numelecazuluidencrcaregravitaionalneliniaraleslapunctulanterior.
nzonadeLoadsAppliedsedefinesccele2micrinplanorizontal(dupdireciile
acceleraiilorU1iU2)deaceastdatpentrufactoruldescalareScaleFactorseintroducevaloarea
coeficientuluideimportanacldirii.
ValorilepentruNumberofOutputTimeStepsiOutputTimeStepSizeseintroducastfel
nctprodusulacestorasfieegalcutimpultotalalaccelerogramei.
Deasemenea,dacavemdeanalizatostructurcomplex,vommodificaiaiciparametriidin
TimeIntegrationiNonlinearParameters(amobinutrezultatebunepentruvalorileprecizatela
punctul4.2.8.1.)
Page24of28

4.2.9. Definireaopiunilordeanaliz
Cndsedoreteanalizareauneistructuricomplexecuacesttipdeanalizestenecesarssemodifice
opiunilealaizeidinmeniulAnalyzeSetAnalysisOptionsaccesndbutonulSolverOptions....n
fereastracareaparesealegSolverOptionsMultithreadedSolverilaAnalysisProcessOptions
SeparateProcess.

Page25of28
4.3. Rezultateobinute.
Dupefectuareaanalizei(b.t.w.rulareapentrustructuracuaccelerogramadeINCERC1977inc5
accelerogrameartificialegenerateaduratcam45ore)amobinutodatelenecesarepentrucalibrarea
amortizorilorprecumioimagineasupracomportriistructuriiechipatecuamortizorivscoi.Oserie
dedatensautrebuitanalizateiprelucrateseparat(cuajutorulprogramuluiMicrosoftExcel)
deoareceprogramulSAP2000nulepoateprocesaestevorbadeforelecaresedezvoltnamortizori
ienergiadeinputprecumienergiadisipatdeamortizori(datepentrucareamconstruitunfisier
excelcareareocapacitatede180MB).Pentruaseputeafaceocomparaiectdectrealntre
cele2modelepecareleamconsiderat(variantaactualivariantacusistemdedisipareaenergiei)
voiprezentadateledelamomentulncarestructuraactualsaruptprinapariiaarticulaiilor
plasticedetipCollapsepreventionnstlpiiigrinzileacesteia.Acestmomentsemanifestla
secunda8aaccelerogrameiINCERC1977.ntabeluldemaijosamprezentatcatevavalorimaxime
pentrumrimiderspunsobinutepentrustructuraexisteniceaechipatcuamortizori,valoricare
(spuneu)suntedificatoarepentruconfirmareacorectitudiniialegeriisistemuluideconsolidarea
structurii.
Rezultateobinutenurmaanalizelorefectuatepecele2structuri(existenticonsolidat):
Mrimederspuns Variantaexistent
Variantaconsolidat
Deplasaremaximlavrf[m] 0,6537(lat=7,3s)
0,6971(lat=7,7s)
Acceleraieabsolutmaximla
vrf[m/s
2
]
11,58(lat=7,2s)
5,432(lat=7,6s)
Deplasarerelativmaximde
nivel[m]
d
refectiv
=0,0875m
=0,0243h
d
radmSLU
=0,025h=0,09m
d
refectiv
=0,0534m
=0,0148h
d
radmSLU
=0,025h=0,09m
Foratietoaremaximdebaz
[kN]
69785
30256
Perioadedevibraie[s]
T
1
=1,5064s
T
2
=1,3602s

T
3
=1,0727s
T
1
=2,6865s
T
2
=2,4154s

T
3
=2,1727s
3,2869(pentru2%amortizare)
0,8820(pentru17%amortizare)

Page26of28
4.3.1. Caracteristicienergeticealestructuriiactuale.
Pentrustructuraactualprezintncontinuare2imaginirelevantepentrucomportareastructuriin
timpulunuiseismrealprecum:aparitiaarticulaiilorplasticelamomentulcolapsuluistructuriiprecum
ireprezentareaenergieideinputpecarestructuratrebuiesodisipeprindiferitemecanisme(n
cazulacestaestevorbadeodisiparenelementelestructuriicaresemanifestprinapariia
articulaiilorplasticengrinziistlpiidelapartermecanismdenivel).

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
E
n
e
r
g
i
e

(
k
N
m
)
timp(sec)
Structuraexistent
Ei Energiatotala(kNm)
Page27of28
4.3.2. Caracteristicienergeticealestructuriicuamortizori
Aacumamprecizatlapunctul4.3.pentruaaveauntermendecomparaiecorectntrecomportrile
celor2structuri(actualiconsolidat)amselectatipentrustructuraechipatcuamortizoridate
doarpnlasecunda8(momentdecolapsalstructuriiexistente).Lafelcailapunctulanteriorvoi
prezenta2imaginiunacuformareaarticulaiilorplastice(seobservfoarteclarclaacestmoment
articulaiileplasticeformatesuntnstadiulImediateoccupancyictevanstadiulLifesafety
neexistndpericolulapariieimecanismelordenivel).

Graficulenergieideinputiaenergieidisipateprinamortizoriivscoi.

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
E
n
e
r
g
i
e

(
k
N
m
)
timp(sec)
Structura consolidatcuamortizorivscoi
Ei Energiatotala(kNm)
Ed Energiadeamortizare(kNm)
Es+Eh Energiaprodusaprindeformatiielastice+Energiahisteretica(kNm)
Page28of28
Dinceledougraficedeenergie(pentrustructuraactualiceaconsolidat)sepotobserva
urmtoarele:
E
st.uctuuI
= 12u H[
E
dsput st.uctuuI
= E
st.uctuuI
= 12u H[
E
st.consoIdut
= 1uu H[
E
d st.uctuuI
= S2 H[
E
dsput st.consoIdut
= E
st.consoIdut
-E
d st.consoIdut
= 1uu H[ -S2 H[ = 68 H[
Concluziacesedesprindedeaiciesteurmtoarea:ncazulstructuriiactualetoatenergiadeinputse
disipnelementelestructurii(valoareaeste120MJ)pecandncazulstructuriiconsolidatevaloarea
caresedisipnelementelestructuriiestomultmaimic(valoareaeste68MJ50%dinvaloareacare
sedisiplastructuraactual)
ncontinuarevoiprezentagraficulenergieitotaledeinputprecumicelpentruenergiadisipatn
sistemuldeamortizare.Peacestgraficmaiesteprezentat(cuculoarearoie)energiapecaretrebuie
sodisipestructuraprindeformaiielasticeiplastice.Aceastcurbnutrebuieconfundatcuenergia
capabildedeformaieaelementelorstructurii(careestemaimare).Pentrucalcululenergieicapabile
voincercasconstruiescunfisierexcel.

0
50000
100000
150000
200000
250000
0 10 20 30 40
E
n
e
r
g
i
e

(
k
N
m
)
timp(sec)
Structuraconsolidatcuamortizorivscoi
Ei Energiatotala(kNm)
Ed Energiadeamortizare(kNm)
Es+Eh Energiaprodusaprindeformatiielastice+Energiahisteretica(kNm)