Sunteți pe pagina 1din 46

Calculul neliniar

Dan Zamfirescu - UTCB


Calcul complet la actiuni seismice

Stari Limita (Eurocoduri) ~ Obiective de performanta (BSL 2000 – FEMA)


 Starea Limita de Serviciu (Serviceability Limit State) Clădirea este
funcţională, poate avea degradări limitate. Ocupare (funcţionare)
imediată - Clădirea este funcţională după ce se remediază micile
diferenţe ce pot apărea la instalaţii, etc. Asociata cu un cutremur mediu
relative frecvent - IMR=40 ani (recomandare EC IMR = 95 ani)
 Starea Limita Ultima (Ultimate Limit State – Life Safety). Impiedicarea
cedarilor (ruperilor) elementelor structurale. Degradarile nestructurale
premise – prabusirile impiedicate. Asociata cu un cutremur rar, de
intensitate mare - IMR = 225 ani (recomandare EC IMR = 475 ani)
 Starea Limita de Supravietuire (Global No-Collapse). Structura trebuie
sa sustina incarcarile gravitationale – limitarea pierderilor de vieti
omenesti. Asociata cu cutremurul maxim pe amplasament
(recomandare EC IMR=1500-2000 ani)
Calcul complet la actiuni seismice
Calcul inelastic – De ce?

Calcul elastic: Calcul inelastic:


FD ≤ Fcap – verificare bazata pe forte DD ≤ Dcap – verificare bazata pe
deplasare

F F

Fcap
FD

D D
DD Dcap
Calcul inelastic – De ce?
A. Evaluare performantei structurale – cutremure puternice
(comportare neliniara):
1. Pentru stabilirea mecanismelor plastice posibile si a distributiei
degradarilor (deformatii)
2. Pentru estimarea fortelor asociate mecanismului de plastificare –
ruperi fragile.
3. Pentru stabilirea sau corectarea valorilor raportului au/a1
4. Pentru verificare deplasarilor (deformatiilor).
1-3 Constituie verificarea proiectarii “preliminare” (3 – numai prin calcul static
neliniar - nu este necesar a fi indeplinita pentru siguranta constructiei).

B. Alternativa de proiectare la calculul elastic-liniar cu forte laterale


echivalente bazat pe factorul de comportare q. În acest caz, calculul
se va raporta la deplasarea ultima admisa. – Direct Displacement
Based Design (EC8 – Priestley & Calvi).
Factorii structurali ce determina raspunsului
seismic in domeniul neliniar

 Rezistenta la forte laterale.


 Rigidatea la deplasari laterale.
 Capacitatea de deplasare ultlma.
 Capacitatea de disipare a energiei histeretice.

Construcţii noi:
– Evaluarea forţelor seismice de calcul funcţie de
capacitatea aşteptată de ductilitate si de disipare a
energiei histeretice – proiectare bazata pe factori de
comportare
– Verificare deplasărilor laterale

Construcţii existente:
– Metode bazate pe deplasare (factorii de comportare
sunt necunoscuti)
Indicele de degradare Park & Ang

D 
DM  
Eh
 
Eh

1
   E hisn 
Du Fy D u  u  u Fy D y  u

Valori DM asociate urmatoarelor niveluri dee degradare structurala:

 DM < 0.10 Far` degad` ri sau cu fisuri locale minore;


 0.10  DM < 0.25 Degrad` ri minore  fisuri u] oare generale;
 0.25  DM < 0.40 Degrad` ri moderate  fisurare sever`, despic` ri locale ale
betonului;
 0.40  DM < 1.00 Degrad` ri severe  zdrobirea betonului, arm`turi expuse.
 DM  1.00 Prabu] ire

Valoarea medie a factorul   0.15 pentru beton armat


Desi neacoperitor poate fi neglijat – proiectare bazata pe
deplasare.
Calcul dinamic neliniar
Calcul dinamic neliniar:
- ofera deformatii maxime (ductile)
- forte maxime (fragile)
- mecanisme de plastificare
Avantaje:
• consecventa comportare “reala”
2.0
1.5
1.0
Bucuresti - INCERC N-S 1977 4 Martie,pga =-1.932,pasi = 4459

Dezavantaje:
0.5
ag
0.0

• actiunea seismica (accelerograme)


-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
time(s)

• complicat
M { U (t) } + C{ U (t) } + {F(t) }  M{1}
.. . ..
ug (t)

{ U (t)} = {} D(t)


• model histeretic
Rezolvare pas cu pas (time-history)
• dupa cedarea unui element – rezultate
nefolositoare
• volum de calcul (verificare a calculului)
Modele histeretice – Disipare mare “FAT”
Modele histeretice – Disipare redusa “THIN”
TAKEDA, SOZEN, NIELSEN 1970
TAKEDA TRILINIAR
TAKEDA TRILINIAR
NSPECTRA (Reinhorn et all) - COMPLEX
Tipuri de accelerograme
Bucuresti - INCERC N-S 1977 4 Martie,pga =-1.932,pasi = 4459

2.0
1.5
1.0
0.5
ag
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
time(s)

El CENTRO originala comp S00E in mm/sec/sec,pga = 3.417,pasi = 3024

1
ag
0

-1

-2

-3
time(s)

MEXICO E-W SURSA:INCERC,pga =-1.800811,pasi = 2995

2.0
1.5
1.0
0.5
ag
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
time(s)
Caracteristici ale seismelor vrancene

• agresivitate
0.5 N-S Vrancea, 04-03-1977, ag,max= 0.19g
0.4

0.3

0.2

0.1
N-S El Centro, 18-04-1940, ag,max= 0.31g
0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Factorul dependent de ductilitate q

Vrancea ’77 Bucuresti N-S Vrancea ’86 Focsani N97-W


Calcul Static Neliniar
Principiul Metodei
Spectre

Spectrul de raspuns al unei miscari seismice:


 Reprezinta raspunsul maxim al tuturor sistemelor cu un grad de
libertate posibile excitate de o miscare seismica.

Spectre de raspuns inelastice


 Se determina prin calcul dinamic neliniar al SDOF

Deplasare

0.5

0.4 cy= .1

0.3 cy= .15

0.2 cy= .2

0.1 cy= .25

0.0 cy= 10
0 1 2 3 4
Perioada(s)
Metode de Calcul Static Neliniare

 ATC 40 – Capacity Spectrum Method CSM (Freeman)


 BSL 2000 ( varianta CSM)
 EN1998-1 (EC8) - N2 (1988) Fajfar & Fischinger
 FEMA 273 and 356 (N2 variant)
 Chopra-Goel (Modal Pushover Analysis) – completare pentru
efectele modurilor superioare si a torsiunii
 Priestley – Direct Displacement Based Design
 EN1998-3 (EC8-3) Fardis – Panagiotakos
 P100 – Versiune N2 (spectru de deplasare, conversie SGLD
MGLD)
Modele pentru calcul neliniar -
Cadre
plastic plastic
hinge elastic beam hinge

q
M

q
Modele pentru calcul neliniar -
Pereti
Calcul static neliniar

F mecanism

D
F
Cerinta de deplasare?

A. Spectre de deplasare inelastice analitice.


B. Spectre de deplasare calculate (accelerograme pe amplasament,
model histeretic)
Probleme:
• Spectre – SGLD
• Conversie NGLD - SGLD
Deplasare

0.5

0.4 cy= .1

0.3 cy= .15

0.2 cy= .2

0.1 cy= .25

0.0 cy= 10
0 1 2 3 4
Perioada(s)
Echivalare NGLD-SGLD

M { U (t) } + C{ U (t) } + {F(t) }  M{1}


.. . ..
ug (t)

{ U (t)} = {} D(t)

F( t ) 
  ( t )  2 D  ( t ) 
D   u g ( t )
M
D
M = mk ; *
D =
L* ;
M*
M* F (t )
T =2
*
; *
F (t) =
K* 

M * = {}T M {}; L * = {}T M {1}


Relatiile intre marimile NGLD si SGLD echivalent

L* *
 pentru deplasari D = D
M*
 pentru forte F =  F*
Fy
 pentru factorii capacitatii de rezistenta cy = = c*y 
Mg
 pentru factorul de ductilitate  = *
 daca forma  este a unui vector propriu T = T *
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15 p+8e
0.1 p+8e sdof
0.05
0
-0.05 0 2 4 6 8 10 12 14 16

-0.1
-0.15
Echivalare NGLD-SGLD
• SGLD aproximeaza perioada MGLD prin metoda Rayleigh
• Aproximeaza deplasarea la varf - Acuratete satisfacatoare

Observatii:
• Structuri cu rigiditate si rezistenta uniforme pe verticala – aportul
modurilor superioare este mic
• Erori mai mari la evaluarea fortei taietoare de baza in raport cu
deplasarea la varf
• Eficienta mai mare in cazul cutremurelor cu banda ingusta
• Metoda de echivalare este aceeiasi ca in cazul Eurocode 8 (difera
numai modul de prezentare)
• Problema principala: vectorul de forma al deplasarilor si implicit al
distributiei fortei laterale
Curba push-over NGLD

F (kN)

700

350

D (cm)
5 10
Biliniarizare

F (kN)

700

350

D (cm)
5 10
Transformare NGLD-SGLD
F (kN)
F* = F/ (kN)

700 1000

350 500

D* = Dt*M*/L* cm)

3.5 7 Dt (cm)
5 10
Cerinta de deplasare
Se cunoaste: Deplasare

0.5

• T* si cy* 0.4 cy= .1

Spectre de deplasare inelastice – D*


0.3 cy= .15

0.2 cy= .2

Se determina D = D* L*/M* D*
0.1 cy= .25

0.0 cy= 10
0 1 2 3 4

T* Perioada(s)

Alternativ (eliminarea determinarii spectrelor):


2
T 
D  S D ( T )  cS D e ( T )
*
S De ( T )  S e ( T ) 
 2 
Se determina D = D* L*/M*
Solutia nu este valabila decat pentru constructiile noi – rezistenta la forte
laterale comparabila P100-1/2013
Verificare

capacitate > cerinta


D

Verificari:
• mecanism (1.5*D)
• deplasari relative (D)
• rotiri plastice (D)
• eforturi pentru cedarile fragile
(mecanism sau 1.5*D –
rezistente de calcul)
• factori de suprarezistenta
au/ ai
Verificarea rotirilor plastice capabile

Determinarea rotirilor capabile:


• Relatii de evaluare directa – experimente (Metoda A)
• Relatii care se bazeaza (metoda B) :
• pe evaluarea analitica a capacitatii de deformatie sectionala (u)
• legile constitutive ale betonului (confinat) si armaturii
• formule empirice de determinare a lungimii plastice conventionale a
articulatiei plastice
• Eurocode 8 – part 3 preluate in P100-3 (Evaluarea si consolidarea cladirilor)
• Metoda A
• Metoda B
• Preluare in P100-3 Anexa structuri de beton armat
Eurocode 8 –part 3 – Metoda A

0,3 f yw
  
0 , 35
 LV  ar x
'
q um  n    f 0, 2
   25 fc


c
4   h 

  coeficient privind tipul elementului (stalp, perete)


h - este înălţimea secţiunii transversale
Lv = M/V braţul de forfecare în secţiunea de capăt
n - forţa axială adimensionalizata
, ’- coeficienţii de armare a zonei comprimate, respectiv întinse
fc şi fyw - rezistenţele betonului la compresiune şi ale oţelului din etrieri (MPa),
a - factorul de eficienţă al confinării
rx  coeficientul de armare transversală
Eurocode 8 - part 3 – Metoda B

 0,5 L pl 
q pl

1
 u   y L pl 1  
 el
um
 Lv 
• model de beton confinat

  ar sx f yw  
0 , 85
  f cc 
f cc  f c 1  3.7    cc   c 2 1  5  1 
  f c     f 
ar sx f yw
 cu  0,004  0,5
f cc
• Lungimea articulatiei plastice

Lv d bl f y ( MPa )
L pl   0,2 h  0,15
30 f c ( MPa )
Calcul static sau dinamic neliniar?
Avantajele calculului static neliniar:
• Simplitate
• Modelul scade in complexitate (comportare histeretica)
• Volumul de calcul scade considerabil
• Un singur calcul (medierea cerintelor prin spectru)
• Se poate aplica si pentru elemente fragile
• Modele tridimensionale
• Elimina problema alegerii accelerogramelor
Dezavantaje:
• Limitat la structuri cu rigiditate si rezistenta uniforme pe verticala
(amplificari dinamice)
• Limitari la structurilor inalte (aportul modurilor superioare este important)
Eurocode 8 – Proiectarea bazata pe
deplasare – Spectru ADRS
Sa Sd

T2
Sd  Sa
4 2

TB TC TD T TB TC TD T

Sa
TB
TC

TD

Sd
Spectrele ce exprima cerinta

Sa

  11

1.5
2
3
4

Sd
NGLD – Curba F-D

F (kN)

1000

500

Dt (cm)
5 10
Biliniarizare

F (kN)

1000

500

Dt (cm)
5 10
NGLD-SGLD
F (kN)
F* = F/G (kN)

1000 700

500 350

D* = Dt/G cm)
3.5 7 Dt (cm)
5 10
Diagrama de capacitate
F* = F/G (kN)
Sa = F*/m* (% g)

700 0.35

350 0.175

D* = Dt/G cm)
3.5 7
Proiectarea baza pe deplasare
(determinare q)
Sa

Perioada necesara

Rezistenta
necesara
  ductilitate tinta

Sd
Deplasare tinta
Proiectarea baza pe deplasare
(determinare q)
Sa

Perioada necesara

Rezistenta
necesara

  ductilitate tinta

Sd
Deplasare tinta
Example
Sa (g)
1.5
ag=0.60g
*
T =0.79s
1.14
1.0
=2.9

ag=0.30g

0.5 =1.5
0.39
ag=0.15g

0.0
4.4 6.1 8.9 17.7
0 5 10 15 20
*
Sd = D (cm)
Target Displacement

Sa

 1

T*
Sae
1.5
2
3
Sa = Say 4

Dy* Sd = Sde Sd

S-ar putea să vă placă și