Sunteți pe pagina 1din 112

I ON T OMA I ONESCU

Glonţ de argint

CONEXIUNI
Editor: Călin Vlasie

Redactor: Andra Bîrlog


Tehnoredactor: Laurenţiu Untaru
Coperta colecţiei: Andrei Mănescu
Prepress: Viorel Mihart

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


IONESCU, ION TOMA
Glonţ de argint / Ion Toma Ionescu. - Piteşti :
Paralela 45, 2008
ISBN 978-973-47-0304-3
821.135.1-1

Copyright © Editura Paralela 45, 2008, pentru prezenta ediţie


ION TOMA IONESCU

Glonţ de argint
Nepoţilor mei
Toma, Alexandra şi Alexandru
Lut 1
Cuneiforme

ai putea tu să crezi
că frunza
e o lacrimă
căzătoare
(în memoria tulpinii frunza
cade în cercuri concentrice…)

că iarba
e o ninsoare
subterană
(cât sânge atâta rană)

că aerul
e o dovadă uitată
a atlanţilor
(cuneiformă necercetată)

că piatra
în inima ei
este oglindă
începutului
lumii
luminii

şi grindă
casei
e femeia…
trupul ei răcoros
curcubeu
ca o amforă
pe o vale izbăvitoare
unde m-astâmpăr
de Dumnezeu

–8–
Lut 2
ASFALT STELAR

ca nişte străzi
sunt cuvintele…
degete de asfalt încins
răsfirate
ce foşnesc
atingând
briza…

îmi vin în minte


tot felul…
picioarele goale
abia de învaţă
să umble

zvon
de imagini
desperecheate…

şi Ea
sub uniformă
strivind
cu sânii
geamul răcoros
al autobuzului.

ca nişte străzi
sunt cuvintele…
–9–
mirată
în poartă
cu mâna la gură
încremenind
stă mama…

într-un
cocon
de umbră

…ca nişte străzi


sunt cuvintele…

(ascunşi în iarbă
ochi fioroşi de animal
sâmburi
pândind
asfaltul)

– 10 –
Lut 3
VADUL LUI ROŞCA

zăngăne
moartea
cu bani
potriviţi…
norii
s-au spart
şi-i atâta
noroi

zăngăne
ploaia…
samsarii
din noi
răstoarnă
nisipul
în sacii
năimiţi…

„eu ţi-am zis tată


când s-a rupt digul
la drumul de fier
că-i mai bine
să cărăm nisipul
cu sacii în cer…”
„…sau măcar casele
să le fi îngreunat cu nisip…”

– 11 –
peste puhoaie
la Vadul lui Roşca
plutesc

răsturnate
fregatele
îngerilor

…dimineaţă ceţoasă

se schimbă garda

– 12 –
Lut 4
LUNA DE CEARĂ TAIE
NOAPTEA ÎN DOUĂ

încercănat,
gândul
ca o implozie…

urletul alb
al himerei
îmi dă târcoale

greieri
sfredelesc
sângele meu

ora precum
ghinda
cade în iarbă

boncăneşte
cerbul
zeu
şchiopătând

captiv
între pietre
păstrăvul
se subţiază…
– 13 –
luna
de ceară
taie noaptea
în două

– 14 –
Lut 5
ADÂNC SUB STELE

adânc sub stele


amforă de lut ca o rugă

din osuarul îngerilor


curge fără sfârşit
timpul

nici un templu
nu-i mai mare
ca însăşi viaţa

în sufletul orb
trâmbiţează
trupul gol al femeii

ziua de-a curmezişul


nopţii pâlpâie
ca un semn de carte

adânc sub stele


râuri de cruci
rostogolindu-se

– 15 –
CAPTIV
[ Haiku 1]

capcane de vânt
zmeu sprinten nesăbuit
zdrelindu-şi glezna

– 16 –
DINCOLO DE GEAM
[ Haiku 2]

dincolo de geam
noaptea ca o lupoaică
alăptând stele

– 17 –
Lut 6
COLIND

ne fulgeră pe şiră cu colinde


se hârjonesc în suflet lupii tineri
în cer un înger candela-şi aprinde
şi clopotele bat la Sfânta Vineri

ce veşnic ninge cearcănele serii


pudrate-s cu mireasmă de răşină
şi parcă înfloresc în glasuri merii
…în ieslea lumii pâlpâie lumină

– 18 –
Lut 7
VITRALIU
– Povestiri de pe front –

în dovleacul acela
mare şi galben
cât luna
mi-am cioplit
întâia spaimă
asupra vieţii

ochi de foc
clătinau în balans
cerul
fără de sfârşit
al copilăriei.

…înconjurat
în alt timp
de tranşeele mulţimii
amintirile
mă fulgerau
precum o
ciupercă atomică.

sub turela sângerie


a TABului
se derulau
imagini
– 19 –
recompunând
în detaliu
spaima copilăriei.

ochii de foc
ai mitralierei
deasupra mea
reverberau
strident
înproşcând
flori de gheaţă

– 20 –
NOCTURNĂ
[ Haiku 3]

se scurge roata
în osia carului…
e lungă noaptea

– 21 –
Lut 8
OLARII CEI MARI

noaptea
olarii cei mari
jefuiesc cerului

lut

la o răscruce
pe-un trunchi de copac
înfloreşte o privighetoare
olari în genunchi
îşi fac cruce
şi-şi beau

sufletele

– 22 –
GLONŢ DE ARGINT
[ Haiku 4]

precum fluturii
gloanţele ard argintul
zăpezii din noi

– 23 –
Lut 9
ALERGAREA CA O ICOANĂ

alergarea
se desparte
de trup
aburind
ca răsuflarea
gazelei

pieptul
zăltat
plesneşte
sublim
timpul

e un icnet
de animal
alungit
doar
stelele-s fixe
şi glonţul

…se făcea
că alergam
propriul
meu frig
frigul din frig

– 24 –
pâlcuri
de cruci
risipite pe câmp
contemplau
cursa

– 25 –
RĂSĂRIT
[ Haiku 5]

ca o jivină
se scutură de ploaie
lumina nopţii

– 26 –
LA BURSA VIEŢII
[ Haiku 6]

la bursa vieţii
neguţătorul de frunze
licitează vânt

– 27 –
PASĂREA DIN OCHI
[ Haiku 7]

pasărea din ochi


nu se teme de glonţul
vânătorului

– 28 –
Lut 10
RETORICĂ

de care dintre valuri


să te vindeci
ca bobul de nisip
pe ţărmul mării

de care vânt
ca frunza
întomnării

şi respirând
de umbra

cărui chip…

– 29 –
Lut 11
VIS ALB

alunecă troica
pe urlet de lup
scade zăpada în cer

vizitiu numai bici


fără trup
îşi mângâie caii de ger

în sarică-i cald
şi pustiu
(nisipul
îmi umple auzul)
şi taina că-s viu
se stinge
şi ţip…

şi nu-i chip
să ştiu
cât
mai
ninge

– 30 –
Lut 12
APRINSE CĂRŢILE

aprinse cărţile
ca nişte gratii
inexorabile
trasoare
înfipte în inima mea

sub cupolă
muguri de brad
fum înecăcios…
aş putea să mă ascund
ceasuri întregi de istorie

rămân cu spaima-ntrebării
ca o bârnă
carbonizată…
(dirijabil suspendat

în cer de scântei)

– 31 –
Lut 13
SILENŢIOASELE ELICOPTERE
ALE TOAMNEI

silenţioasele
elicoptere
ale toamnei
aterizând
la punct fix

caldarâmul
cerului
îngropând
zilele ruginii
ale călătoriei

şi controlorul
de trafic
înnebunind
ecranele radar
cu muzica rock

– 32 –
Lut 14
NUCI ÎN CER

nuci
în cer
spânzuraţi

alb
zvelt
din cruci
arar
păsări
în cohorte
de somn

domn
de brad
în clopot
cu ierni
aşterni
rangul

desfrunzind
erezii…

aşterni…

– 33 –
Lut 15
LECŢIE DE UMBRĂ

cu laserul
în mâini
ca un lujer
copilul magistru
trasează
conturul
inexorabil
al clipei

îngeri
cu trupurile
străvezii
aşezaţi
în bănci
lustruite
deprind
exerciţiul umbrei

din timp
în timp
crupierul de lut
răstoarnă
pe masa
de joc
gloanţe
de argint
– 34 –
NEBĂNUITE TAM-TAMURI
[ Haiku 8]

nebănuite tam-tamuri
depun în cerc
linişti egale

– 35 –
CERCURI ÎN CERCURI
[ Haiku 9]

cercuri în cercuri
orizonturi închise
în ape limpezi

– 36 –
ÎN CER BAT ARIPI
[ Haiku 10]

în cer bat aripi


necuprinse ecouri
sporind distanţe

– 37 –
ARDEM CUVINTE
[ Haiku 11]

ardem cuvinte
din loc în loc cu spaimă
risipind ceaţa

– 38 –
SUNTEM CA FRUNZA
[ Haiku 12]

suntem ca frunza
în scăderea luminii
pândind exodul

– 39 –
PRECUM VORBELE
[ Haiku 13]

precum vorbele
bătăile inimii
risipesc viaţa

– 40 –
Lut 17
CUM ÎNLĂNŢUIE IEDERA
ÎN PLOAIA VERII

cum înlănţuie iedera în ploaia verii


tânăru-ţi trup
întocmai cu privirea lupului hămesit

dansând în jur focul


visam umbra unei răni lustruite cu gheaţă
şi dintr-o dată
m-am împiedicat în marginea ta ceţoasă
căzând fără respiraţie
între doi bulgări de raze

din genunchi sângele lăcrima


întristat nopţi după nopţi fierbinţi
pierdusem dreptuol să mă dedau visului
venise vremea cuviinţei…
cu un zid de gloanţe
despărţeam şchiopătând
linia vieţii de linia orizontului
şi mă încercuiam tot mai strâns

– 41 –
Lut 19
IOSUB

am regăsit prietenul meu pe Iosub


în sacristia bisericii sale
străvezindu-se demn într-un cub
firelor de iarbă astrale
…prietenul meu translucid şi duios
potrivind maiestuos
nopţile…
după stele desigur

…biete imagini fragmentate


pagini cochetând
de un alb pârjolit
lăptos labirint
haiku
nesfârşit…

– 42 –
CUM SE-NLĂNŢUIE
[ Haiku 14]

cum se-nlănţuie
ca o iederă ploii
trupul tău tânăr

– 43 –
GLEZNA DE ROUĂ
[ Haiku 15]

în zori de zi
lumina are glezna
udată cu rouă

– 44 –
RAZE DE LUNĂ
[ Haiku 16]

raze de lună
decojind somnul pietrei
…cum creşte timpul

– 45 –
Lut 20
COLIND SUB CEARŞAFURI DE SMALŢ

cum se târăşte
lumina
în colbul
arşiţei

palmele mele
vraişte
foşnind

tu vii ca umbra
ca pasărea ceţii
către miezul
de zi

una cu sâmburele
din mireasma
de mirare
a mărului

– 46 –
Lut 21
CUM TREC COCORII
CA UN ŢIPĂT AL VERII PRELUNG

i-a crescut
un snop de grâu
în degeteşi
nu mai ştie grâul
de unde-i început
şi care-i mâna lui…

şi ca într-o beţie
îşi poartă la vedere
minunea
şi plouă
şi braţu-i flamură-n
rouă

şi vin
secerând
prea frumoase femei
cu părul lor lung
legând
snopii

sărmanul ciung
dă târcoale
înălţând
zmeiele
– 47 –
Lut 22
DESTRĂMARE DE UMBRĂ

jivină
scuturându-se de ploaie
cerul se dumireşte
spre zi

mărşăluim descumpăniţi
la capătul nopţii
sau morţii, mai ştii…

cu raniţa-n spate
burduşită de gloanţe
şi fotografii de familie
traversăm arşiţa

(neguţătorului de jăratec
i-am tocmit pe câmp
un cal alb…)

să recunoaştem urma
ne-amăgim risipind
gloanţe de argint

în ţărână

la capătul nopţii

– 48 –
pustiiţi
ne tivim

umbra

murind de vii

– 49 –
Lut 23
OXIGEN LETAL

se hârjonesc în flăcări
şerpi de apă
bătrânul fluviu sparge
în lentoare

tot mai lipit de trotuar

pe străzi
întunericul
curge încins
cu gestul sigur
şi impasibil
la semafoare
un înger
trage virgula

în turn
bate
ceasul
solar

toate taxiurile
şi-au aprins farurile
focalizând pe un zid de spital

«turnat 1 scena 2003»

– 50 –
…un muribund impasibil
îşi conectează

furtunul letal

– 51 –
Lut 24
HOŢUL DE CERCURI

„am pornit din rădăcină


’ntr-o miercuri
de atunci
alerg după cercuri
hoinar
încântat de trofee
ca un hoţ de buzunar”
delictul
strofei
şi discursul
a fost taxat
mai târziu
jaf la drumul mare
şi condamnat

la recurs
hoţul de cercuri
s-a prescris
nicio lege nu l-a atins

cercul
în cerc necuprins
sinele în sine învins…

…şi nu mai ştiu


dacă liber
e viu
– 52 –
Lut 25
HOŢUL DE CERCURI 2

hoţul de cercuri
s-a prescris (s-a prescris?…)
nici o lege
nu-l mai
atinge

sinele în sine
închis
în libertate
se stinge

– 53 –
Lut 26
NEGUSTORIE DE FRUNZE

negustorie
de frunze
verzi,
până la
respiraţia
lor
sacadată
şi ruginie…

şi dintr-o dată
pierzi

câştigând
…nu se ştie

– 54 –
Lut 27
CE MAI BISERICĂ

ce mai biserică
mi-am construit
cu turla între dealuri
îngenuncheate
de ploi

tot mai rar


în clopotniţă
foşneşte
Dumnezeu

trosnesc
căpriorii
şi eu…

– 55 –
Lut 28
PASĂREA CEŢII
– Ca o învăţătoare a vinului –

dar pentru cine scriu


toate acestea
ca o învăţătoare
a vinului
ai rămas
în grâul
cuvintelor mele

altădată
prietenii
cuminecau
în urmă
zăpada

memoria e surdă
precum
carnea
trupului
sterp

mă întreb
pentru cine
dar…

– 56 –
Lut 29
PASĂREA CEŢII
– Se-nmulţesc cuvintele –

se-nmulţesc cuvintele
precum soldaţii
mărşăluind
mărşăluind
în supernove
în superspaţii
mărşăluind
mărşăluind

e o criză de bitum
în constelaţii
e o criză

se-nmulţesc cuvintele…

– 57 –
Lut 30
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE

acest strigăt de asfalt încins


sub ninsoare
l-au găsit soldaţii
scormonind aerul
cu baionetele lor

duios unul
şi-a scos mantaua
acoperind lătratul
ameninţător
cu trupu-i trandafiriu

e bine şi cald
sub manta
trosneşte iarba
şi cuvintele
se subţiază precum ceara

– 58 –
Lut 31
CA UN RÂU

ca un râu
în nisipul
năucit
de secetă
poemele mele
morgane
în aerul
rarefiat
umbros
dinlăuntrul meu
al păsării ceţii

– 59 –
Lut 32
CA O INSOMNIE

ca o insomnie
a valurilor
peşti
fulgerând

şi păsări
în ceaţă
ca o insomnie
a pădurii

mulţimi
de gânduri…
de gloanţe
ca o insomnie
a…

– 60 –
Lut 33
PASĂREA CEŢII
– De tine ochiul meu respiră –

de tine ochiul meu


respiră
nespus de tine
şi-mpodobit

ceremonii sticloase
şi fixe
cuvintele tac
nesfârşit

– 61 –
Lut 34
PASĂREA CEŢII
– El era o corabie –

el era o corabie
cu grâu
ea era steaua
polară
el era sabie
în desfrâu
ea lujer de rouă
amară

– 62 –
Lut 35
EA NU JOACĂ NICI UN ROL

ea nu joacă nici un rol


în povestea mea
doar abstracţia
zvâcneşte
mugur filozofal

însemnat de singurătate
ca de-o rană
într-o atingere calmă
scutură vântul
miresme de ger

sigur subiectul se schimbă


precum viaţa
viaţa
veşmântul înflăcărărilor mele
sărbătoare a freneziei

totul se ia de la capăt

…cu zumzetul radioactiv


şi estetic al greierilor
ne umplem ceasurile
… în chilii antiatomice
plumbuite
stocăm iarbă şi fluturi

– 63 –
întocmai ca o boală
într-o bună zi
agăţătoare liane
îmi vor răvăşi
sufletul şi cuvintele

ea nu joacă nici un rol…

– 64 –
Lut 36
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Cosaşii –

ei nu lasă viaţa în agonie


o retează dintr-odată
bat gura coasei cu piatra temeinic
o mângâie ca pe prunc în somn
şi numai când sunt siguri
că nici sângele
nu va curge sub tăietură
măsoară câmpul
pendulând coasa
crescută din trup
ca o binecuvântare

– 65 –
Lut 37
PASĂREA CEŢII
– Straturi de zăpadă –

straturi de zăpadă
uriaşa retină a vorbelor
spirale ruguri
şi ţâşnire arteziană
de păsări

sunt atâţia mesteceni


riguroase semne
irizând
scăderea nopţii

straturi de retină
fragmentate
în bătaia razei

straturi de raze
roci de quasari

– 66 –
Lut 38
PASĂREA CEŢII
– Mi-a rămas o troiţă de aer –

mi-a rămas
o troiţă de aer
rod carii
lemnul
mineral
şi-un val se sparge
într-un vaier
şi piatra scade
ancestral
rod carii
lemnul
mineral
mi-a rămas
o troiţă de aer
şi costumul de zale
al cavalerului
pe cal

– 67 –
Lut 39
PASĂREA CEŢII
– Copacul are cercuri –

copacul are cercuri


deci nu e piatră
în el au decăzut
frunzele

şi piatra are cercuri


deci nu e piatră
în ea au decăzut
copacii

şi păsările în ceruri
şi în apă cuvintele
au decăzut
ca nişte pietre
gravide

– 68 –
Lut 40
PASĂREA CEŢII
– Lacrimă a stelei –

ce nevăzută clipă
lacrimă a stelei

ce nevăzută iarbă
cât cer al pământului

drag şoldul tău


în rouă
cât Dumnezeu
nevăzut
astâmpără

– 69 –
Lut 41
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– ÎN PIAŢA REVOLUŢIEI –

în Piaţa Revoluţiei
se vinde
pâine
măscăriciul în frac
agonizează
la portavoce
un Paganini

ninge…

– 70 –
Lut 42
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Doină –

s-au pus capăt


binecuvântat
între dealuri de oameni
casă cu casă
la drum deschis
între dealuri de oameni

dură şi o moară
pe Argeş în jos
între dealuri de oameni
Mircea cel Muntos
între dealuri de oameni

ţăranii de piatră
sub piatră-şi pun anii
între dealuri de oameni
ţăranii

şi macină moara
şi târgu-i frumos
între
dealuri
de oameni
pe Argeş în jos

– 71 –
Lut 43
PASĂREA CEŢII
– Negustorie de frunze –

negustorie de frunze
herghelii de frunze
şi vântul
ca un scuturat
de arginţi…

– 72 –
Lut 44
PASĂREA CEŢII
– Cu numele meu –

cu numele meu
de „strigat”
pe dungă
de pasăre
de împărat

să nu mă ajungă
blestemul…

înecat de cer
ca o candelă

– 73 –
Lut 45
PASĂREA CEŢII
– Sângerez de un ochi –

sângerez de un ochi…
care…
cel cu noroi
cel cu soare
fratele siamez
al ochiului stâng
ochiul meu
de sărbătoare
cu care plâng

ea şi-a trecut
numai chipul
cingătoare
trupului meu

erai…
nisipul
jumătăţii mele
de zeu…

– 74 –
Lut 46
PASĂREA CEŢII

versurile mele
ca nişte arbori
eu le spun
arbori cu neon
recompun
în noapte
foşnirea
Căii Lactee

– 75 –
Lut 47
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Prinţul –

prinţul
alunecă-n grâul Ilenii
şi zmeul veghează
miop

nu-i prinţ
e un iepure şchiop
…şi luna burează
vedenii…

– 76 –
Lut 48
PASĂREA CEŢII
– Şi vine o înserare –

şi vine o înserare
când ne dăm seama
că suntem vulnerabili
şi teama
se atârnă
de noi
ca ţurţurii
de streşinile caselor

– 77 –
Lut 49
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– L-am văzut într-o dimineaţă –

l-am văzut
într-o dimineaţă
un soldat
cu pas rar
trecând peste câmp
măsurând brazdele
cu talpa bocancului
încredinţat
după atâţia ani de război
că talpa bocancului
este singura
unitate de măsură
valabilă

– 78 –
Lut 50
PASĂREA CEŢII

e un aer bun acesta


dar eu
cu vesta
de sânge
pătată
şi-o vâslă
scăpată
din mâini
lângă barcă
cu respiraţia
mereu în urmă
de parcă
cerul de pâslă
coboară nebun
în căruţe de piatră
trase de câini…
e un aer bun
care latră
acesta
din mâini

– 79 –
Lut 51
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Cu zboru-i lin –

cu zboru-i lin în aerul închis


de gloanţele ca nişte gratii dure
o albă nălucire dintr-un vis
înfioră traseele obscure

culcat în iarbă bandajam


cu grijă aripa zdrobită
şi-apoi deasupra nopţii fluturam
stindard o pasăre rănită

şi alergam în ţaranimănui
gloanţele-n piept izbeau ca nişte fluturi
şi-apoi cădeau cum iarna din gutui
putrede poame fără să le scuturi

– 80 –
Lut 52
PASĂREA CEŢII
– Nu ne mai atingem –

nu ne mai atingem
undim pe deasupra noastră
cu respiraţia desfrunzind
respiraţia stelelor

dacă nu ne-am învinge


am rămâne veşnici

târziu
ne descoperim
trupurile arse de sare
scoici
din care marea
şi-a retras vuietul

– 81 –
Lut 53
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Un comandou de zarzări –

un comandou de zarzări a trecut prin oraş


pământ de flori au nins pe caldarâme
pe şenile teribil un tomberon uriaş
pare-o corabie fără parâme

toate canalele s-au închis temporar


se fac apeluri şi se cer soluţii
la televiziune se dă cu var
pe rănile sublimei revoluţii

tot mai tac… tot mai tac luminând


lumânările lumii în ger
salubritatea în coloană grevând
continuă marşul în cer

– 82 –
Lut 54
PASĂREA CEŢII
– Tablouri dintr-o expoziţie –

se ruginiseră
de ierburi
în piept
morile de vânt

– 83 –
*

ca şi cum
aş deschide
coaja copacului
un veac

– 84 –
*

noapte
peşti
încolţind
va să fie linişte

– 85 –
*

din marmidele
aburind
pe spinările
cailor
se-mparte
ceaţa
cu gamela

– 86 –
*

stăruitor
aer
de păstrăvi

– 87 –
*

dincolo de geam
noaptea
ca o lupoaică
alăptându-şi
puii

– 88 –
*

un singur câine
scapără aşchii
albind în jurul lui
o pată
ca un nimb
al singurătăţii

– 89 –
*

…răsuflare
de lupi
tineri
încălzind
zăpada

– 90 –
*

puiul de şarpe
îmi tulbură
glezna
bezna se-ndoaie
în piatră de var
latră
cum latră
câinele de buzunar

– 91 –
*

poate lotcă
de straniu
pescar
la drum
unde curge
amurgul
absint
nopţii dintâi
peşti
de argint
în ape de-argint
strălucind

– 92 –
*

surdului
i-au dat câinii
să se apere
de lună
surdu-i adună
şi-i înhamă
la sanie
hii, caii surdului

şi vine-o nebună
dangăt de coapse
tinere
hii, caii surdului

– 93 –
*

ce-ar face orbul


fără fântâni
cum ar stinge
focul lucrurilor
în sine

cine cunoaşte
drumul la păsări

– 94 –
*

implozie
de alb
prin pori

doamne câte cuvinte

– 95 –
Lut 55
PASĂREA CEŢII
– Cursa –

ne rotim
ca nişte mecanisme
bizare
piloţi
ai marii bucle
mortale
cursa continuă
întotdeauna
cursa continuă

dincolo Scorpionul
Ursa mare
ne rotim
ne rotim

printre saci de nisip


coloraţi
viu coloraţi
s-a strecurat
clandestin
ca un drog…

eliberaţi pista
eliberaţi-o vă rog

– 96 –
Lut 56
PASĂREA CEŢII
– Nebănuite Tam-Tamuri –

nebănuite tam-tamuri
depun în cercuri
linişti egale

an după an
călătorind
copacii

în rădăcini
bat aripi
sporind distanţele

– 97 –
Lut 57
PASĂREA CEŢII
– Din loc în loc –

din loc în loc


cu spaimă
ardem cuvintele
în pielea lor
argăsită
de bivol

– 98 –
Lut 58
PASĂREA CEŢII
– Ştiu să mângâi –

ştiu să mângâi
vocala
cu caninii

ştiu petala
trandafirului
cu spinii

numai
patria
coapsei tale
n-o ştiu
cu deal
şi cu vale

ştiu muşcătura
ca o mână-n
carne

pe rană
melc să fiu
fără de coarne

– 99 –
numai
sânii tăi
orbitori
nu-i ştiu
adumbri
noapte-zi,
noapte zi

– 100 –
Lut 59
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Ce suntem noi să fim –

ce suntem noi să fim


pune ţăranul sămânţa
în brazdă
şi nu se întreabă

dumică tacticos
în strachină
ochii femeii

îi frânge oasele
pălind-o
cu un plod

şi vine de seceră
stă ţăranul drept
în capul locului
şi înnorează

fulgere-i
brăzdează
faţa de glod

ce suntem noi să fim


ţăranul se aşază
îngândurat
sub greutatea pietrei
– 101 –
şi grâu-naintează
în trupul lui
precum un râu
într-un ţinut

greu încercat de secetă

– 102 –
Lut 60
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Ca pe nişte decoraţii –

ca pe nişte decoraţii
în pulpana mantalei
alergam
să prindem
gloanţele
fericiţi la gândul
că-n tranşee
la sfârşitul atacului
ne vom regăsi
numărând
stelele
prin mantaua
ciuruită…

cel
cu
mai
multe
morţi

era învingătorul
marelui pariu

– 103 –
Lut 61
PASĂREA CEŢII
– Ce rotunzi sunt umerii ploii –

ce rotunzi sunt umerii ploii


şi cât de calzi
de parcă
m-ar alerga în furtună
heralzi…

îmi văd de viaţă


ca o pradă
din când în când
sărutul
păsării de ceaţă
adulmecând

– 104 –
Lut 62
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– Se lăfăie libertatea –

se lăfăie libertatea
în microfoane
precum
peştele
răsturnat
pe tarabă

pistoalele cu aer
comprimat
împroaşcă agresiv
mirodenii
şi lemn
sfinţit

viruşi HIV
se strecoară
prin bandajul
cu eşarfe roşii
din noi
în afară

– 105 –
Lut 63
TABLOURI DINTR-O EXPOZIŢIE
– La o sesiune extraordinară –

la o sesiune extraordinară
în galaxia noastră
s-a deschis o expoziţie
universală
unde fiecare ţară
trebuia să participe
cu un exponat semnificativ
care să ateste
înflorirea civilizaţiilor
pe planete

enumerând diversele
papirusuri şi efigii codificate
un hebdomadar aprecia
că alături de statuia
lui Abraham Lincoln
a făcut o puternică
impresie
un ţăruş cu sârma ghimpată
din ţaranimănui

– 106 –
Cuprins

Cuneiforme / 7
Asfalt stelar / 9
Vadul lui Roşca / 11
Luna de ceară taie noaptea în două / 13
Adânc sub stele / 15
Captiv [ Haiku 1] / 16
Dincolo de geam [ Haiku 2] / 17
Colind / 18
Vitraliu. Povestiri de pe front / 19
Nocturnă [ Haiku 3] / 21
Olarii cei mari / 22
Glonţ de argint [ Haiku 4] / 23
Alergarea ca o icoană / 24
Răsărit [ Haiku 5] / 26
La bursa vieţii [ Haiku 6] / 27
Pasărea din ochi [ Haiku 7] / 28
Retorică / 29
Vis alb / 30
Aprinse cărţile / 31
Silenţioasele elicoptere ale toamnei / 32
Nuci în cer / 33
Lecţie de umbră / 34
Nebănuite tam-tamuri [ Haiku 8] / 35
Cercuri în cercuri [ Haiku 9] / 36
În cer bat aripi [ Haiku 10] / 37
Ardem cuvinte [ Haiku 11] / 38
Suntem ca frunza [ Haiku 12] / 39
Precum vorbele [ Haiku 13] / 40
Cum înlănţuie iedera în ploaia verii / 41
Iosub / 42
Cum se-nlănţuie [ Haiku 14] / 43
Glezna de rouă [ Haiku 15] / 44
Raze de lună [ Haiku 16] / 45
Colind sub cearşafuri de smalţ / 46
Cum trec cocorii
ca un ţipăt al verii prelung / 47
Destrămare de umbră / 48
Oxigen letal / 50
Hoţul de cercuri / 52
Hoţul de cercuri 2 / 53
Negustorie de frunze / 54
Ce mai biserică / 55
Pasărea ceţii.
Ca o învăţătoare a vinului / 56
Pasărea ceţii. Se-nmulţesc cuvintele / 57
Tablouri dintr-o expoziţie / 58
Ca un râu / 59
Ca o insomnie / 60
Pasărea ceţii.
De tine ochiul meu respiră / 61
Pasărea ceţii. El era o corabie / 62
Ea nu joacă nici un rol / 63
Tablouri dintr-o expoziţie. Cosaşii / 65
Pasărea ceţii. Straturi de zăpadă / 66
Pasărea ceţii.
Mi-a rămas o troiţă de aer / 67
Pasărea ceţii. Copacul are cercuri / 68
Pasărea ceţii. Lacrimă a stelei / 69
Tablouri dintr-o expoziţie.
În Piaţa Revoluţiei / 70
Tablouri dintr-o expoziţie. Doină / 71
Pasărea ceţii. Negustorie de frunze / 72
Pasărea ceţii. Cu numele meu / 73

– 108 –
Pasărea ceţii. Sângerez de un ochi / 74
Pasărea ceţii / 75
Tablouri dintr-o expoziţie. Prinţul / 76
Pasărea ceţii. Şi vine o înserare / 77
Tablouri dintr-o expoziţie.
L-am văzut într-o dimineaţă / 78
Pasărea ceţii / 79
Tablouri dintr-o expoziţie.
Cu zboru-i lin / 80
Pasărea ceţii. Nu ne mai atingem / 81
Tablouri dintr-o expoziţie.
Un comandou de zarzări / 82
Pasărea ceţii.
Tablouri dintr-o expoziţie / 83
(ca şi cum…) / 84
(noapte…) / 85
(din marmidele…) / 86
(stăruitor…) / 87
(dincolo de geam…) / 88
(un singur câine…) / 89
(…răsuflare…) / 90
(puiul de şarpe…) / 91
(poate lotcă…) / 92
(surdului…) / 93
(ce-ar face orbul…) / 94
(implozie…) / 95
Pasărea ceţii. Cursa / 96
Pasărea ceţii. Nebănuite Tam-Tamuri / 97
Pasărea ceţii. Din loc în loc / 98
Pasărea ceţii. Ştiu să mângâi / 99
Tablouri dintr-o expoziţie.
Ce suntem noi să fim / 101
Tablouri dintr-o expoziţie.
Ca pe nişte decoraţii / 103

– 109 –
Pasărea ceţii.
Ce rotunzi sunt umerii ploii / 104
Tablouri dintr-o expoziţie.
Se lăfăie libertatea / 105
Tablouri dintr-o expoziţie.
La o sesiune extraordinară / 106

– 110 –
Contravaloarea timbrului literar se depune în contul Uniunii Scriitorilor din
România, nr. R044RNCB 5101 0000 0171 0001,
deschis la BCR, Filiala Sector 1, Bucureşti.

Editura Paralela 45

Piteşti, jud. Argeş, cod 110174, str. Fraţii Goleşti 128-130;


tel./fax: (0248)63.14.39; (0248)63.14.92; (0248)21.45.33;
e-mail: redactie@edituraparalela45.ro

Bucureşti, cod 71341, Sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1,


Casa Presei Libere, corp C2, mezanin 6-7-8;
tel./fax: (021)317.90.28; e-mail: bucuresti@edituraparalela45.ro

Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400153, str. Ion Popescu-Voiteşti 1-3,


bl. D, sc. 3, ap. 43; tel./fax: (0264)43.40.31;
e-mail: depcluj@edituraparalela45.ro

COMENZI – CARTEA PRIN POŞTĂ

EDITURA PARALELA 45
Piteşti, jud. Argeş, cod 110174, str. Fraţii Goleşti 128-130
Tel./fax: 0248 214 533;
0248 631 439;
0248 631 492.
E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro
sau accesaţi www.edituraparalela45.ro
Condiţii:
• rabat între 5% şi 25%;
• taxele poştale sunt suportate de editură;
• plata se face ramburs, la primirea coletului.

Tiparul executat la tipografia


Editurii Paralela 45