Sunteți pe pagina 1din 383

Michael Scott Secretul nemuritorului NICHOLAS FLAMEL

Traducere: AL-GAREEB O elia CI!BOTARI! Monica Laura Titlu ori"inal: The Ma"ician: The Secret o the Immortal Nichola# Flamel Rao$ %&'&

Magicianul

(entru Courtne) *i (ier# Hoc opus, hic labor est.1

'

Aici e "reul$ acea#ta e truda cea mare+ ,-ir"il$ Eneida. ,n+tr+.+

Cuprins
Cu/rin# S0m12t2$ % Iunie Ca/itolul !nu Ca/itolul 3oi Ca/itolul Trei Ca/itolul (atru Ca/itolul Cinci Ca/itolul 4a#e Ca/itolul 4a/te Ca/itolul O/t Ca/itolul Nou2 Ca/itolul 5ece Ca/itolul !n#/re6ece Ca/itolul 3oi#/re6ece Ca/itolul Trei#/re6ece Ca/itolul (ai#/re6ece Ca/itolul Cinci#/re6ece Ca/itolul 4ai#/re6ece Ca/itolul 4a/te#/re6ece Ca/itolul O/t#/re6ece Ca/itolul Nou2#/re6ece Ca/itolul 3ou26eci 3uminic2$ 7 iunie Ca/itolul 3ou26eci *i !nu Ca/itolul 3ou26eci *i 3oi Ca/itolul 3ou26eci *i Trei Ca/itolul 3ou26eci *i (atru Ca/itolul 3ou26eci *i Cinci Ca/itolul 3ou26eci *i 4a#e Ca/itolul 3ou26eci *i 4a#e Ca/itolul 3ou26eci *i O/t Ca/itolul 3ou26eci *i Nou2 Ca/itolul Trei6eci Ca/itolul Trei6eci *i !nu Ca/itolul Trei6eci *i 3oi

Ca/itolul Trei6eci *i Trei Ca/itolul Trei6eci *i (atru Ca/itolul Trei6eci *i Cinci Ca/itolul Trei6eci 4a#e Ca/itolul Trei6eci *i 4a/te Ca/itolul Trei6eci *i O/t Ca/itolul Trei6eci *i Nou2 Ca/itolul (atru6eci Ca/itolul (atru6eci *i !nu Ca/itolul (atru6eci *i 3oi Ca/itolul (atru6eci *i Trei Ca/itolul (atru6eci *i (atru Ca/itolul (atru6eci *i Cinci Ca/itolul (atru6eci *i 4a#e Ca/itolul (atru6eci *i 4a/te Ca/itolul (atru6eci *i O/t Ca/itolul (atru6eci *i Nou2 Ca/itolul Cinci6eci Ca/itolul Cinci6eci *i !nu Ca/itolul Cinci6eci *i 3oi Ca/itolul Cinci6eci *i Trei Ca/itolul Cinci6eci *i (atru Luni$ 8 iunie Ca/itolul Cinci6eci *i Cinci Nota Autorului Catacom1ele (ari#ului Mul9umiri

Sunt /e moarte+ 4i (erenelle e#te /e moarte+ -ra:a care ne-a 9inut ;n <ia92 ;n ace*ti *a#e #ute de ani ;*i /ierde /uterea$ iar acum ;m12tr0nim cu un an ;n iecare 6i ce trece+ =mi tre1uie Codexul, Cartea Profetului Avraam Magul, ca #2 recree6 <ra:a nemuririi> 2r2 ea$ ;n mai /u9in de o lun2$ <om trece ;n ne iin92+ 3ar multe #e /ot ;nt0m/la ;ntr-o lun2+ 3ee *i acoli9ii #2i ;ntuneca9i o 9in /ri6onier2 /e dra"a mea (erenelle> au /u# la ad2/o#t Cartea *i #unt con*tien9i c2 eu *i ea nu mai /utem #u/ra<ie9ui mult tim/+ 3ar nu #e <or odihni /rea u*or+ =nc2 nu au Cartea com/let2+ Noi a<em ultimele dou2 /a"ini> iar$ de acum$ ei tre1uie #2 *tie c2 "emenii So/hie *i ?o#h Ne@man #unt cei de#cri*i ;n acel teAt #tr2<echi: "emeni cu aure ar"intie *i aurie$ un rate *i o #or2 a<0nd /uterea ori de a #al<a lumea$ oriB de a o di#tru"e+ (uterile etei au o#t Tre6ite$ de*i ale ratelui ei$ din /2cate$ nu$ iar antrenamentul a ;nce/ut cu ma"ia elementar2+ Acum$ #untem ;n (ari#$ ora*ul meu natal$ ora*ul unde am de#co/erit /entru /rima dat2 Codexul *i unde am ;nce/ut lun"a c2l2torie ;ntru t2lm2cirea lui+ Acea c2l2torie m-a du# ;n cele din urm2 la de#co/erirea Semin9iei Str21unilor$ mi-a de6<2luit mi#terul /ietrei ilo#o ale *i$ ;n inal$ #ecretul nemuririi+ Iu1e#c ace#t ora*+ 3e9ine multe #ecrete *i e#te c2minul mai multor oameni nemuritori *i al Str21unilor+ Aici <oi "2#i o cale #2 ;i Tre6e#c /uterile lui ?o#h *i #2 continui educa9ia lui So/hie+ Tre1uie+ 3e dra"ul lor C *i /entru ca #/ecia uman2 #2 continue #2 eAi#te+ Din Cartea 5ilei a lui Nicholas lamel, alchimist Consemnarea acestei !ile, s"mb#t#, $ iunie, %n Paris, ora&ul tinere'ii mele

Smbt, 2 Iunie

Capitolul Unu
Licita9ia de 1ine acere nu ;nce/u#e /0n2 t0r6iu du/2 mie6ul no/9ii$ c0nd cina de "al2 #e termina#e+ Era a/roa/e /atru diminea9a *i licita9ia #e a/ro/ia de # 0r*it+ !n /anou de a i*a: electronic a lat ;n #/atele <edetei care conducea licita9ia C un actor care :uca#e rolul lui ?ame# Bond /e ecran tim/ de mai mul9i ani C ar2ta totalul #umelor la mai mult de un milion de euro+ D Lotul num2rul dou2 #ute 6ece: o /ereche de m2*ti :a/one6e Ea1uFi dat0nd de la ;nce/utul #ecolului al GIG-lea+ !n ream2t de eAaltare #tr212tu ;nc2/erea a"lomerat2+ =ncru#tate cu ra"mente de :ad #olid$ m2*tile Ea1uFi con#tituiau atrac9ia licita9iei *i #e a*te/ta ca ele #2 aduc2 ;n /lu# o :um2tate de milion de euro+ =n undul ;nc2/erii$ 12r1atul ;nalt$ #la1$ cu /2rul al1 ca 62/ada /roa#/2t c26ut2 era /re"2tit #2 /l2tea#c2 du1lu+ NiccolH Machia<elli *edea #e/arat de re#tul mul9imii$ cu 1ra9ele ;ncruci*ate le:er la /ie/t$ atent #2 nu-*i *i one6e #mochin"ul ne"ru din m2ta#e$ cum/2rat de /e Sa<ile Ro@+ (ri<irea ochilor de culoarea /ietrelor cenu*ii trecea /e#te ceilal9i licitatori$ anali60ndu-i *i e<alu0ndu-i+ EAi#tau doar al9i cinci care #2-i #u#cite intere#ul: doi colec9ionari /articulari a#emenea lui$ un euro/ean mai /u9in im/ortant$ de #or"inte re"al2$ un actor american de ilm$ c0nd<a aimo#$ *i un ne"u#tor de antichit29i canadian+ (u1licul r2ma# era o1o#it$ ;*i e/ui6a#e 1u"etul #au nu era di#/u# #2 licite6e /entru m2*tile care ar2tau cam ne/l2cut+ Lui Machia<elli ;i /l2ceau toate ti/urile de m2*ti+ Le colec9iona de mult *i <oia ca acea#t2 /ereche anume #2-i com/lete6e colec9ia de co#tume de teatru :a/one6e+ Ace#te m2*ti u#e#er2 /u#e ;n <0n6are ultima dat2 ;n 'IJI$ la -iena$ *i u#e#er2 ad:udecate de un /rin9 Romano< care licita#e mai mult dec0t el+ Machia<elli a<u#e#e r21dare> m2*tile urmau #2 rea/ar2 /e /ia92 atunci c0nd /rin9ul *i de#cenden9ii #2i a<eau #2 moar2+ Machia<elli *tia c2 el ;nc2 ar mai i o#t /rin /rea:m2 #2 le cum/ere> era unul dintre

a<anta:ele nemuririi+ D (utem ;nce/e licita9ia de la o #ut2 de mii de euroK Machia<elli ;*i ridic2 /ri<irea$ ca/t2 aten9ia celui care conducea licita9ia *i ;ncu<iin92 din ca/+ Cel care conducea licita9ia a*te/ta#e ca el #2 licite6e *i$ la r0ndul #2u$ d2du din ca/ a irmati<+ D 3omnul Machia<elli a licitat o #ut2 de mii de euro+ =ntotdeauna$ unul dintre cei mai "enero*i #u#9in2tori *i #/on#ori ai ace#tei in#titu9ii ilantro/ice+ !n ro/ot timid de a/lau6e #e #t0rni ;n ;nc2/ere *i mai mul9i oameni #e ;ntoar#er2 #2-l /ri<ea#c2$ ridic0ndu-*i /aharele ;n cin#tea lui+ NiccolH le mul9umi cu un 60m1et /olitico#+ D S/une cine<a o #ut2 6eceK ;ntre12 conduc2torul licita9iei+ !nul dintre colec9ionarii /articulari ;*i ridic2 timid m0na+ D O #ut2 dou26eciK Conduc2torul /ri<i din nou la Machia<elli care imediat ;ncu<iin92 cu o mi*care a ca/ului+ =n urm2toarele trei minute$ o ra al2 de o erte ridic2 /re9ul la dou2 #ute cinci6eci de mii de euro+ Mai r2m2#e#er2 doar trei o ertan9i #erio*i: Machia<elli$ actorul american *i canadianul+ Bu6ele #u19iri ale lui Machia<elli #e arcuir2 ;ntr-un 60m1et nea#emuit> r21darea #a era /e cale #2 ie recom/en#at2 *i$ ;n cele din urm2$ m2*tile a<eau #2 ie ale lui+ A/oi$ 60m1etul ;i /2li c0nd ;*i #im9i celularul <i1r0nd t2cut ;n 1u6unar+ O cli/2$ a o#t tentat #2 ;l i"nore> le d2du#e celor din /er#onalul #2u in#truc9iuni /reci#e re eritoare la a/tul c2 nu tre1uia deran:at dec0t dac2 era im/erio# nece#ar+ 4tia$ de a#emenea$ c2 ei erau at0t de ;n"ro6i9i de el$ ;nc0t nu i-ar i tele onat dec0t dac2 ar i o#t o ur"en92+ C2ut0nd ;n 1u6unar$ #coa#e tele onul ultra#u19ire *i ;i arunc2 o /ri<ire #curt2+ Ima"inea unei #/ade /ul#a u*or /e marele ecran LC3+ 50m1etul lui Machia<elli /ieri+ =n cli/a aceea$ *tiu c2 nu a<ea #2 ie ;n #tare #2 cum/ere m2*tile Ea1uFi ;n ace#t #ecol+ R2#ucindu-#e /e c2lc0ie$ ie*i din ;nc2/ere *i ;*i /u#e

tele onul la ureche+ =n #/atele lui$ au6i cum cioc2nelul conduc2torului licita9iei lo<i /u/itrul+ D Ad:udecat+ (entru dou2 #ute *ai6eci de mii de euroB D Sunt aici$ #/u#e Machia<elli re<enind la italiana tinere9ii #ale+ Se au6i un /0r0it *i o <oce cu accent en"le6e#c ;i r2#/un#e ;n aceea*i lim12$ olo#ind un dialect care nu mai u#e#e au6it ;n Euro/a de mai 1ine de dou2 #ute de ani: D Am ne<oie de a:utorul t2u+ B2r1atul de la ca/2tul cel2lalt al irului nu-*i de6<2lui identitatea *i nici nu era ne<oie #-o ac2> Machia<elli *tia c2 era nemuritorul ma"ician *i necromant doctorul ?ohn 3ee$ unul dintre cei mai /uternici *i mai /ericulo*i oameni din lume+ Ie*i din micul hotel$ /2*i /e /a<a:ul din /iatr2 al (lace du Tertre% *i #e o/ri #2 in#/ire aerul rece al no/9ii+ D Cu ce ;9i /ot i de olo#K ;ntre12 el /recaut+ =l dete#ta /e 3ee *i *tia c2 #entimentul era reci/roc$ dar am0ndoi ;i #lu:eau /e Str21unii =ntuneca9i$ iar a#ta ;n#emna c2 ei u#e#er2 o1li"a9i #2 cola1ore6e de-a lun"ul #ecolelor+ Machia<elli era /u9in in<idio# /e 3ee /entru c2 era mai t0n2r dec0t el C *i chiar ar2ta+ Machia<elli #e n2#cu#e la Floren9a ;n '8LJ$ ceea ce ;l 2cea #2 ie cu cinci6eci *i o/t de ani mai ;n <0r#t2 dec0t Ma"icianul en"le6+ I#toria con#emna#e a/tul c2 el murise ;n acela*i an ;n care #e n2#cu#e 3ee$ 'M%N+ D Famel #-a ;ntor# la (ari#+ Machia<elli ;*i ;n2l92 ca/ul+ D C0ndK D Chiar acum+ A a:un# /rintr-o /oart2 de ener"ie ma"netic27+ Ha1ar n-am unde e ie*irea ei+ A adu#-o /e Scathach cu elB Bu6ele lui Machia<elli #e arcuir2 ;ntr-o "rima#2 ur0t2+ !ltima dat2 c0nd #e ;nt0lni#e cu R261oinica$ ea ;l ;m/in#e#e
(ia9a Tertre ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+ (oarta de ener"ie ma"netic2 e#te un di#/o6iti< care /ermite c2l2toria in#tantanee ;n orice /arte a lumii> ace#t lucru #e reali6ea62 /rin intermediul liniilor de ener"ie ma"netic2$ ,n+tr+.+
7 %

/rintr-o u*2+ Acea#ta u#e#e ;nchi#2 la momentul re#/ecti<$ iar el /etrecu#e #2/t2m0ni #co90ndu-*i a*chiile din /ie/t *i din umeri+ D Sunt doi co/ii cu el+ Americani$ #/u#e 3ee$ <ocea re<er1er0ndu-i *i /ier60ndu-#e /e linia tran#atlantic2+ Gemeni$ ad2u"2 el+ D Mai #/une o dat2$ ;i ceru Machia<elli+ D Gemeni$ re/et2 3ee$ cu aure /ure$ ar"intie *i aurie+ 4tii ce ;n#eamn2 a#ta$ ro#ti el #curt+ D 3a$ murmur2 Machia<elli+ =n#emna neca6+ A/oi$ cel mai ira< 60m1et ;i ;n lori /e 1u6ele-i #u19iri+ 3e a#emenea$ ar /utea ;n#emna *i o oca6ie a<ora1il2+ Se au6ir2 /ocnetele /rodu#e de electricitatea #tatic2 *i a/oi <ocea lui 3ee continu2: D (uterile etei au o#t Tre6ite de HeFate ;nainte ca 5ei9a *i T2r0mul !m1relor #2 i o#t di#tru#e+ D Nein#truit2$ ata nu con#tituie o amenin9are$ murmur2 Machia<elli e<alu0nd ra/id #itua9ia+ In#/ir2 ad0nc *i adau"2: 3oar /entru ea ;n#2*i *i cei din :urul ei+ D Flamel a du#-o /e at2 ;n O:ai+ Acolo$ -r2:itoarea din Endor a in#truit-o ;n Ma"ia Aerului+ D Nu m2 ;ndoie#c c2 ai ;ncercat #2-i o/re*ti+ EAi#ta un #tro/ de amu6ament ;n <ocea lui Machia<elli+ D Am ;ncercat+ 4i am e*uat$ recuno#cu 3ee cu am2r2ciune+ Fata are ce<a cuno*tin9e$ dar nu *i i#cu#in92+ D Ce <rei #2 ac euK ;ntre12 /recaut Machia<elli$ de*i *tia de:a /rea 1ine+ D G2#e*te-i /e Flamel *i /e "emeni$ ;i ceru 3ee+ (rinde-iO Omoar-o /e Scathach dac2 /o9iO Eu /lec chiar acum din O:ai+ 3ar ;mi <a lua /ai#/re6ece #au cinci#/re6ece ore #2 a:un" la (ari#+ D Ce #-a ;nt0m/lat cu /oarta de ener"ie ma"netic2K ;ntre12 mirat Machia<elli cu <oce tare+ 3ac2 o /oart2 de ener"ie ma"netic2 le"a O:ai de (ari#$ atunci de ce 3ee nuB D A o#t di#tru#2 de -r2:itoarea din Endor$ url2 3ee$ *i a/roa/e c2 m-a omor0t *i /e mine+ Am o#t noroco# #2 #ca/ doar cu c0te<a t2ieturi *i 6"0rieturi$ ad2u"2 el$ a/oi ;ncheie

con<or1irea tele onic2 2r2 #2 i #/u# la re<edere+ NiccolH Machia<elli ;*i ;nchi#e cu "ri:2 tele onul *i ;l lo<i u*or de 1u6a #a in erioar2+ Cum<a$ #e ;ndoia c2 3ee u#e#e noroco# C dac2 -r2:itoarea din Endor l-ar i <rut mort$ atunci nici chiar le"endarul 3octor 3ee n-ar i #c2/at+ Machia<elli #e ;ntoar#e *i tra<er#2 /ia9a #/re locul unde *o erul #2u ;l a*te/ta r21d2tor ;n ma*in2+ 3ac2 Flamel$ Scathach *i "emenii americani #o#i#er2 la (ari# /rin intermediul /or9ii ma"netice$ atunci erau doar c0te<a locuri ;n ora* unde ar i /utut #2 a/ar2+ Ar tre1ui #2 ie relati< u*or #2-i "2#ea#c2 *i #2-i /rind2+ 4i$ dac2 ar i /utut #2-i ca/ture6e ;n #eara aceea$ ar i a<ut #u icient tim/ #2 #e ocu/e de ei ;nainte #2 #o#ea#c2 3ee+ Machia<elli 60m1i> i-ar tre1ui doar c0te<a ore *i$ ;n ace#t r2#tim/$ ei i-ar #/une tot ce *tiau+ ?um2tate de mileniu /e ace#t /2m0nt ;l ;n<29a#e cum #2 ie cu ade<2rat oarte con<in"2tor+

Capitolul Doi
?o#h Ne@man #e ;ntin#e *i ;*i a/2#2 /alma /e /eretele rece$ din /iatr2$ /entru a #e #/ri:ini+ Ce #e ;nt0m/la#eK O cli/2 mai ;nainte$ #e a la#e ;n ma"a6inul -r2:itoarei din Endor din O:ai$ Cali ornia+ Sora lui$ So/hie$ Scathach *i 12r1atul /e care ;l *tia ca iind Nichola# Flamel u#e#er2 %n o"lind2 uit0ndu-#e la el+ 4i urm2torul lucru /e care ;l *tiu u c2 So/hie ie*i#e din o"lind2$ ;l lua#e de m0n2 *i ;l tra#e %n#untrul ei+ =*i ;nchi#e#e #tr0n# ochii *i #im9i#e ce<a rece ca "hea9a atin"0ndu-i /ielea *i ridic0ndu-i /2rul de /e cea a+ C0nd ;i de#chi#e#e din nou$ era ;n ceea ce /2rea a i un mic #/a9iu de de/o6itare+ Cutii cu <o/#ea$ #c2ri mo1ile$ cio1uri de ceramic2 *i 1occele cu haine /line de <o/#ea erau ;n"r2m2dite ;n a9a unei o"lin6i mari$ /2tate$ cu un a#/ect mai de"ra12 1anal$ iAate /e /eretele de /iatr2+ !n #in"ur 1ec lumina #la1 ;nc2/erea+ D Ce #-a ;nt0m/latK ;ntre12 el cu o <oce /ierit2+ =n"hi9i cu e ort *i ;ncerc2 iar: Ce #-a ;nt0m/latK !nde #untemK D Suntem la (ari#$ r2#/un#e ;nc0ntat Nichola# Flamel *ter"0ndu-*i m0inile /line de /ra de :ean*ii #2i ne"ri+ Ora*ul ;n care m-am n2#cut+ D (ari#K *o/ti ?o#h+ Era /e /unctul de a #/une: PIm/o#i1ilQ$ dar tocmai ;nce/u#e #2 /ricea/2 c2 acel cu<0nt nu mai a<ea niciun ;n9ele#+ CumK ;ntre12 el cu <oce tare+ So/hieK (ri<i #/re #ora lui "eam2n2$ dar ea ;*i li/i#e urechea de #in"ura u*2 din ;nc2/ere *i a#culta concentrat2+ =i 2cu #emn cu m0na #2 #e ;nde/2rte6e+ Se ;ntoar#e #/re Scathach$ dar R261oinica a<0nd /2rul ro*u doar d2du din ca/$ am1ele /alme aco/erindu-i "ura+ Ar2ta ca *i c0nd tocmai era /e /unctul de a <omita+ =n cele din urm2$ ?o#h #e ;ntoar#e c2tre le"endarul alchimi#t Nichola# Flamel+ Cum am a:un# aiciK ;ntre12 el+ D Acea#t2 /lanet2 e#te tra<er#at2 de linii in<i6i1ile de

ener"ie numite uneori linii de ener"ie ma"netic2 #au cur#u#8$ eA/lic2 Flamel+ =*i ;ncruci*2 cele dou2 de"ete ar2t2toare+ Acolo unde dou2 #au mai multe linii #e inter#ectea62 eAi#t2 o /oart2+ (or9ile #unt incredi1il de rare acum$ dar$ ;n <remuri #tr2<echi$ Semin9ia Str21unilor le olo#ea /entru a c2l2tori dintr-o /arte a lumii ;ntr-alta$ ;ntr-o #ecund2 C a*a cum am /rocedat *i noi+ -r2:itoarea a de#chi# /oarta ;n O:ai *i noi am a:un# aici$ ;n (ari#+ F2cu#e ca eA/lica9ia #2 #une at0t de ire#cO D (or9i de ener"ie ma"netic2: le ur2#c$ morm2i Scatt)+ =n lumina mohor0t2$ tenul ei /i#truiat /2rea <erde+ Ai a<ut <reodat2 r2u de mareK ?o#h d2du din ca/ de6a/ro1ator: D Niciodat2+ Re6emat2 de u*2$ So/hie ;l /ri<i din locul unde #e a la+ D Mincino#uleO I #e ace r2u *i ;n /i#cin2+ 50m1i$ a/oi ;*i li/i iar2*i a9a de lemnul rece+ D R2u de mare$ 1om12ni Scatt)+ EAact a#ta e #en6a9ia+ Numai c2 e chiar mai r2u+ So/hie ;*i ;ntoar#e din nou ca/ul$ ca #2 #e uite la Alchimi#t+ D Ai idee unde anume ;n (ari# #untemK D !nde<a ;ntr-un loc <echi$ a*a cred$ #/u#e Flamel al2tur0ndu-i-#e la u*2+ =*i li/i *i el o1ra6ul de acea#ta *i a#cult2+ So/hie #e d2du ;na/oi+ D Nu #unt #i"ur2$ 6i#e ea e6it0nd+ D 3e ce nuK o ;ntre12 ?o#h+ Arunc2 o /ri<ire /rin ;nc2/erea micu92 *i ne;n"ri:it2+ =n mod cert$ ar2ta ca *i c0nd ar i o#t o /arte dintr-o <eche cl2dire+ So/hie d2du din ca/+ D Nu *tiuB nu #e #imte a i chiar at0t de <eche+ =*i ;ntin#e m0na *i atin#e /eretele cu /alma$ a/oi imediat *i-o tra#e ;na/oi cu o mi*care 1ru#c2+
Liniile de ener"ie ma"netic2 #unt a*a-numitele alinieri de locuri de intere# "eo"ra ic$ a*a cum ar i monumentele antice *i me"ali9ii$ con#iderate a a<ea /uteri #/irituale+ ,n+tr+.+
8

D Ce eK *o/ti ?o#h+ So/hie ;*i /u#e iar2*i m0na /e /erete+ D Aud <oci$ c0ntece *i ce<a care /are a i mu6ic2 de or"2+ ?o#h ridic2 din umeri+ D Eu n-aud nimic+ Se o/ri$ con*tienti60nd 1ru#c di eren9a imen#2 dintre el *i #ora #a "eam2n2+ (oten9ialul ma"ic al lui So/hie u#e#e Tre6it de c2tre HeFate$ iar acum ea era hi/er#en#i1il2 la <i6iuni$ #unete$ miro#uri$ atin"eri *i "u#turi+ D Eu /ot+ So/hie ;*i lu2 m0na de /e /erete *i #unetele din mintea ei #e #tin#er2+ D Au6i #unete- antom2$ ;i eA/lic2 Flamel+ Sunt numai 6"omote a1#or1ite de cl2dire$ ;nre"i#trate ;n ;n#2*i #tructura ace#teia+ D Acea#ta e#te o 1i#eric2$ #/u#e /e un ton hot2r0t So/hie$ a/oi #e ;ncrunt2+ E o 1i#eric2 nou2B modern2$ # 0r*itul #ecolului al GIG-lea$ ;nce/utul #ecolului al GG-lea$ dar e#te con#truit2 /e un loc mult$ mult mai <echi+ Flamel #e o/ri la u*a din lemn *i /ri<i /e#te um2r+ =n lumina /alid2 de dea#u/ra ca/ului$ tr2#2turile #ale /2rur2 deodat2 a#cu9ite$ col9uroa#e$ deran:ant de a#em2n2toare cu cele ale unui craniu$ cu ochii um1ri9i total+ D Sunt multe 1i#erici ;n (ari#$ 6i#e el$ de*i eAi#t2 numai una$ cred$ care #2 #e /otri<ea#c2 de#crierii+ =*i du#e m0na #/re clan9a u*ii+ D Stai o cli/2$ #/u#e ?o#h re/e6it+ Nu cre6i c2 ar /utea i <reun #oi de alarm2K D Oh$ m2 ;ndoie#c$ ro#ti ;ncre62tor Nichola#+ Cine ar monta o alarm2 ;ntr-o de1ara a unei 1i#ericiK ;ntre12 el de#chi60nd u*a #mucit+ Imediat$ o alarm2 ;nce/u #2 9i/e$ #unetul iind re<er1erat *i multi/licat de dalele *i /ere9ii din /iatr2+ Luminile ro*ii de a<erti6are cli/eau *i /ul#au+ Scatt) o t2 *i murmur2 ;ntr-o lim12 celtic2 <eche+ D Nu tu mi-ai #/u# c0nd<a #2 a*te/t ;nainte de a ace o mi*care$ #2 /ri<e#c ;nainte de a /2*i *i #2 o1#er< totul cu

aten9ieK ;ntre12 ea+ Nichola# d2du din ca/ *i o t2 la "0ndul #tu/idei "re*eli+ D Cred c2 ;m12tr0ne#c$ r2#/un#e el ;n aceea*i lim12+ 3ar nu era <reme /entru #cu6e+ S2 mer"emO 9i/2 el /entru a #e ace au6it /e#te #unetul #trident al alarmei *i 90*ni /e coridor+ So/hie *i ?o#h ;l urmar2 imediat ;n tim/ ce Scatt) ie*i ultima$ de-a1ia mi*c0ndu-#e *i 1om12nind la iecare /a#+ !*a #e de#chidea ;ntr-un coridor ;n"u#t$ din /iatr2$ care ducea la o alt2 u*2 din lemn+ F2r2 #2 #e o/rea#c2$ Flamel ;m/in#e cea de-a doua u*2 C *i imediat /orni #2 #une #trident o alt2 alarm2+ El coti la #t0n"a ;ntr-un #/a9iu de#co/erit$ imen#$ care miro#ea a t2m0ie <eche *i a cear2 de /odele+ Lum0n2ri a/rin#e aruncau o lumin2 "al1en-aurie /e /ere9i *i /e /odea *i$ ;n com1ina9ie cu luminile de #i"uran92$ de6<2luir2 o enorm2 u*2 du1l2 dea#u/ra c2reia #e a la cu<0ntul IE4IRE+ Flamel aler"2 c2tre acea#ta$ /a*ii$ #2i #t0rnind un ecou+ D N-o atin"eB ;nce/u ?o#h$ dar Nichola# Flamel ;n* ac2 clan9ele *i tra#e tare+ (orni o a treia alarm2 C mult mai /uternic2 dec0t celelalte C *i o lumin2 ro*ie de dea#u/ra u*ii ;nce/u #2 cli/ea#c2+ D Ri-am #/u# #2 n-o atin"i$ murmur2 ?o#h+ D Nu ;n9ele"B de ce nu e de#chi#2K ;ntre12 Flamel 9i/0nd /entru a #e ace au6it+ Bi#erica a#ta e ;ntotdeauna de#chi#2+ Se r2#uci *i /ri<i ;n :urul lui+ !nde #unt cu to9iiK C0t e cea#ulK ;ntre12 el ca *i c0nd i-ar i <enit o idee+ D C0t durea62 #2 c2l2tore*ti dintr-un loc ;n altul /rin /oarta de ener"ie ma"netic2K ;ntre12 So/hie+ D E#te in#tantaneu+ D 4i e*ti #i"ur c2 #untem ;n (ari#$ Fran9aK D (e de/lin+ So/hie #e uit2 la cea#ul ei de m0n2 *i calcul2 ra/id+ D (ari#ul e la nou2 ore ;n a<an# a92 de O:aiK ;ntre12 ea+ Flamel ;ncu<iin92$ ;n9ele"0nd 1ru#c+ D E a/roa/e /atru diminea9a> de a#ta 1i#erica e#te ;nchi#2$ 6i#e So/hie+

D (oli9ia <a #o#i ;ndat2$ #/u#e Scatt) /e un ton /o#ac+ =*i c2ut2 nuncea"ul+ !r2#c lu/ta c0nd nu m2 #imt 1ine$ murmur2 ea+ D Ce ne acem acumK ;ntre12 ?o#h$ /anica #im9indu-i-#e ;n "la#+ D A* /utea ;ncerca #2 di#tru" u*ile cu a:utorul <0ntului$ #u"er2 So/hie /e un ton e6itant+ Nu era #i"ur2 c2 a<ea ener"ia nece#ar2 #2 #t0rnea#c2 din nou <0ntul+ =*i olo#i#e noile #ale /uteri ma"ice #2 #e lu/te cu nemor9ii ;n O:ai$ dar e ortul o e/ui6a#e com/let+ D =9i inter6ic$ #tri"2 Flamel$ cu a9a-i ;n di erite nuan9e de #taco:iu+ Se ;ntoar#e *i ar2t2 #/re *irurile de #trane din lemn$ care duceau la un altar decorat cu ornamente din marmur2 al12+ Lumina lum0n2rilor #u1linia un mo6aic com/licat$ ;n nuan9e de al1a#tru *i auriu ;n 1olta de dea#u/ra altarului+ Ace#ta e un monument na9ional> nu-9i <oi /ermite #2-l di#tru"iO D !nde #untemK ;ntre1ar2 "emenii ;n acela*i tim/$ /ri<ind ;n :urul lor+ Acum$ c2 ochii li #e ada/ta#er2 la ;ntuneric$ ;*i d2deau #eama c2 era o cl2dire imen#2+ 3i#tin"eau coloane ;n2l90ndu-#e ;n ;ntunericul de dea#u/ra lor *i /uteau identi ica ormele altarelor laterale$ a #tatuilor din ni*e *i a *irurilor ne# 0r*ite de lum0n2ri+ D Acea#ta$ anun92 m0ndru Flamel$ e Ba6ilica SacrSCoeur+ A lat /e locul din #/ate al limu6inei$ NiccolH Machia<elli ta#ta coordonate ;n la/to/ul #2u *i urm2rea o hart2 la re6olu9ie ;nalt2 a (ari#ului /rin60nd <ia92 /e ecran+ (ari#ul era un ora* incredi1il de <echi+ (rima ate#tare i#toric2 data de /e#te dou2 mii de ani$ de*i eAi#ta#er2 oameni care tr2i#er2 /e in#ula din mi:locul Senei cu multe "enera9ii mai ;nainte+ 4i$ ca multe alte ora*e #tr2<echi din lume$ u#e#e a*e6at la ;ntret2ierea liniilor de ener"ie ma"netic2+ Machia<elli a/2#2 o ta#t2 *i un model com/licat de linii de ener"ie ma"netic2 a/2ru dea#u/ra h2r9ii ora*ului+ El c2uta o linie care #e conecta cu Statele !nite+ =n cele din urm2$ reu*i #2 reduc2 num2rul de /o#i1ilit29i la *a#e+ Cu un

de"et /er ect manichiurat$ urm2ri dou2 linii care le"au direct coa#ta de <e#t a S!A de (ari#+ !na #e termina la marea Catedral2 Notre 3ame$ cealalt2 la mai moderna$ dar la el de aimoa#a Bi#eric2 SacrS-Coeur din Montmartre+ 3ar care din eleK 3eodat2$ lini*tea no/9ii /ari6iene u # 0*iat2 de o #erie de alarme care urlau+ Machia<elli a/2#2 1utonul care de#chidea "eamul *i #ticla umurie co1or; cu un 0*0it+ Aerul rece al no/9ii /2trun#e ;n ma*in2+ =n de/2rtare$ ridic0ndu-#e mult dea#u/ra aco/eri*urilor de /e cealalt2 /arte a (lace du Tertre$ #e a la SacrS-Coeur+ Im/o6anta cl2dire cu aco/eri* 1om1at era mereu com/let luminat2 ;n al1+ Totu*i$ ;n #eara re#/ecti<2$ luminile ro*ii de alarm2 /ul#au ;n :urul cl2dirii+ PAceea+Q 50m1etul lui Machia<elli era ;n ior2tor+ 3e#chi#e un /ro"ram /e la/to/ *i a*te/t2 ca hard dri<e-ul #2 ;ncea/2 rularea #a+ PIntroduce9i /arola+Q 3e"etele lui 61urau /e ta#tatur2 ;n tim/ ce el #cria: P3i#cor#i #o/ra la /rima deca di Tito Li<ioQM+ Nimeni nu a<ea #2 #/ar"2 <reodat2 acea /arol2+ Nu era una dintre cele mai cuno#cute c2r9i ale #ale+ !n document mai cur0nd o1i*nuit a/2ru #cri# ;ntr-o com1ina9ie de latin2$ "reac2 *i italian2+ C0nd<a$ ma"icienii u#e#er2 ne<oi9i #2-*i 9in2 <r2:ile *i incanta9iile ;n c2r9i #cri#e de m0n2$ numite "rimoare$ dar Machia<elli olo#i#e dintotdeauna cea mai nou2 tehnolo"ie+ (re era #2-*i /2#tre6e <r2:ile /e hard dri<e+ Acum$ a<ea ne<oie de un lecu*te9 care #2-i 9in2 ocu/a9i /e Flamel *i /e /rietenii ace#tuia$ ;n <reme ce el ;*i aduna or9ele+ ?o#h ;*i ridic2 1ru#c ca/ul+ D Aud #irenele /oli9iei+ D 3ou2#/re6ece ma*ini de /oli9ie #e ;ndrea/t2 ;ncoace$ #/u#e So/hie cu ca/ul a/lecat ;ntr-o /arte$ cu ochii ;nchi*i ;n tim/ ce a#culta atent2+ D 3ou2#/re6eceK 3e unde *tiiK
3i#cur#uri a#u/ra /rimei decade a lui Tito Li<io ,;n l1+ italian2$ ;n ori"inal.+
M

So/hie ;*i /ri<i ratele "eam2n+ D (ot di#tin"e di eritelor locuri unde #e a l2 #irenele+ D 4i le /o9i au6i /e iecare ;n /arteK ;ntre12 el+ Se mira din nou de com/leAitatea #im9urilor #urorii lui+ D (e iecare ;n /arte$ #/u#e ea+ D Nu tre1uie #2 im /rin*i de /oli9ie$ inter<eni 1ru#c Flamel+ Nu a<em nici /a*a/oarte$ nici ali1iuri+ Tre1uie #2 /lec2m de aiciO D CumK ;ntre1ar2 #imultan "emenii+ Flamel cl2tin2 din ca/+ D Tre1uie #2 mai ie o alt2 intrareB ;nce/u el$ a/oi #e o/ri cu n2rile rem2t0nd+ ?o#h /ri<ea #tin"herit cum at0t So/hie$ c0t *i Scatt) reac9ionar2 deodat2 la ce<a ce el nu /utea miro#i+ D CeB ce eK ;ntre12 el$ iar a/oi #im9i un eAtrem de <a" i6 de r0nced *i de acru+ Era "enul de miro# /e care #2-l a#ocie6i cu o "r2din2 6oolo"ic2+ D (ro1leme$ #/u#e Scatt) /e un ton /o#ac$ l2#0nd deo/arte nuncea"ul *i #co90ndu-*i #21iile+ (ro1leme mari+

Capitolul Trei
D Ce eK ;ntre12 ?o#h /ri<ind ;n :ur+ Miro#ul era mai /uternic acum$ r2#u lat *i amar$ a/roa/e amiliarB D 4ar/e$ #/u#e So/hie in#/ir0nd ad0nc+ ?o#h ;*i #im9i #tomacul #tr0n"0ndu-i-#e+ 4ar/e+ 3e ce tre1uiau #2 ie *er/iK Era ;n"ro6it de *er/i C de*i n-ar i recuno#cut a#ta ;n a9a nim2nui$ mai ale# ;n a9a #urorii lui+ D 4er/iB ;nce/u el$ dar <ocea ;i /2rea #tran"ulat2 *i /i9i"2iat2+ Tu*i *i ;ncerc2 iar2*i+ !ndeK ;ntre12 el /ri<ind di#/erat ;n :ur$ ima"in0ndu-*i-i /e#te tot$ t0r0ndu-#e de #u1 #trane$ ;ncol2cindu-#e /e #t0l/i$ c260nd din candela1re+ So/hie cl2tin2 din ca/ *i #e ;ncrunt2+ D Nu aud niciunulB 3oarB le #imt miro#ul+ N2rile i #e dilatar2 c0nd in#/ir2 ad0nc+ Nu$ e numai unulB D Oh$ #im9i miro#ul unui *ar/e$ oarte ade<2ratB dar e miro#ul unuia care mer"e /e dou2 /icioare$ ro#ti ra/id Scatt)+ Sim9i duhoarea lui NiccolH Machia<elli+ Flamel ;n"enunche /e /odea$ ;n a9a ma#i<ei u*i /rinci/ale *i ;*i trecu m0na /e#te 62<oare+ M2nunchiuri de um <erde #e r2#uceau #u1 de"etele lui+ D Machia<elli$ #cui/2 el+ 3ee n-a /ierdut <remea ;nainte #2-*i contacte6e alia9ii$ du/2 cum <2d+ D (o9i #2-9i dai #eama cine e du/2 miro#K ;ntre12 ?o#h$ ;nc2 #ur/rin# *i /u9in con u6+ D Fiecare /er#oan2 are un miro# ma"ic di#tinct$ eA/lic2 Scatt) #t0nd cu #/atele la Alchimi#t$ /rote:0ndu-l+ -oi doi miro#i9i a ;n"he9at2 de <anilie *i a /ortocale$ Nichola# miroa#e a ment2B D Iar 3ee a ou2 clociteB ad2u"2 So/hie+ D Sul $ #/u#e ?o#h+ D Care era c0nd<a cuno#cut ca /ucioa#2$ 6i#e Scatt)+ Foarte /otri<it /entru 3octorul 3ee+ =*i le"2na ca/ul dintr-o /arte ;n alta$ iind atent2 la um1rele den#e din #/atele #tatuilor+ Ei 1ine$ Machia<elli miroa#e a *er/i+ 4i a#ta i #e /otri<e*te+

D Cine e elK ;ntre12 ?o#h+ Se #im9ea ca *i c0nd ar i tre1uit #2-i i *tiut numele$ a/roa/e ca *i c0nd l-ar i au6it ;nainte+ !n /rieten de-al lui 3eeK D Machia<elli e un nemuritor aliat cu Semin9ia Str21unilor$ ;i eA/lic2 Scatt)$ *i nu e /rietenul lui 3ee$ de*i #unt de aceea*i /arte a 1aricadei+ Machia<elli e mai ;n <0r#t2 dec0t Ma"icianul$ in init mai /ericulo# *i$ cu certitudine$ mai <iclean+ Ar i tre1uit #2-l i omor0t atunci c0nd am a<ut *an#a$ 6i#e ea /e un ton amar+ =n ultimii cinci #ute de ani$ #-a a lat ;n centrul /oliticii euro/ene$ # orarul din um1r2+ !ltima noutate /e care am au6it-o e#te c2 a o#t numit *e ul 3GSE$ 3irection GSnSrale de la SScuritS EAtSrieure+ D A#ta e <reun #oi de 1anc2K ;ntre12 ?o#h+ Bu6ele lui Scatt) #chi9ar2 un 60m1et timid$ care ;i de6<2lui caninii lun"i de <am/ir+ D =n#eamn2 3irec9ia General2 /entru Securitate EAtern2+ E #er<iciul #ecret rance6+ D Ser<iciul #ecretO Oh$ a#ta-i "ro6a<$ #/u#e ?o#h /e un ton #arca#tic+ D Miro#ul de<ine din ce ;n ce mai /re"nant$ 6i#e So/hie$ #im9urile ei Tre6ite iind deo#e1it de a#cu9ite+ Concentr0ndu-#e din r2#/uteri$ l2#2 ca o /arte din /uterea ei #2 #e in iltre6e ;n aura ei$ ceea ce 2cu ca acea#ta #2 #e r2# ire ca o um1r2 antomatic2 ;n :urul ei+ Sc0ntei ca ni*te iri*oare ar"intii$ lucioa#e$ lic2reau ;n /2rul ei 1lond$ iar culoarea ochilor <ira#e #/re cea a unor monede din ar"int re lectori6ant+ A/roa/e 2r2 #2-*i dea #eama$ ?o#h #e ;nde/2rt2 de #ora lui+ O mai <26u#e ar2t0nd a*a *i alt2dat2+ Iar a#ta ;l #/eria+ D =n#eamn2 c2 e /e a/roa/e+ Face <reo <ra:2$ 6i#e Scatt)+ Nichola#KB D Mai am ne<oie de ;nc2 un minut+ Buricele de"etelor lui Flamel #tr2luceau <erde #marald$ #co90nd um$ ;n tim/ ce tra#a un model ;n :urul ;ncuietorii+ 3in interior #e au6i un declic /uternic$ dar$ c0nd Alchimi#tul ;ncerc2 totu*i clan9a$ u*a nu #e mi*c2+ (oate mai mult de un minut+ D (rea t0r6iu$ *o/ti ?o#h ridic0nd un 1ra9 *i ar2t0nd

unde<a+ E ce<a aici+ =n ca/2tul o/u# al marii 1i#erici$ lum0n2rile #e #tin#e#er2+ Era ca *i c0nd o adiere im/erce/ti1il2 #u la /rintre #trane$ #tin"0nd /e unde trecea tremur2toarele lumini circulare de <e"he$ lum0n2rile "roa#e *i l2#0nd ;n urm2 #/irale de um al1-cenu*iu+ Bru#c$ miro#ul de cear2 de lum0n2ri de<eni mai /uternic$ mult$ mult mai /uternic$ a/roa/e ma#c0nd miro#ul de *ar/e+ D Nu <2d nimicB ;nce/u ?o#h+ D E aiciO 9i/2 So/hie+ Creatura care #e t0ra /e dalele de /iatr2 era uman2 doar ca ;n 29i*are+ Mai ;nalt2 dec0t un om ridicat ;n /icioare$ ma#i<2 *i "rote#c2$ era o orm2 al12$ "elatinoa#2$ cu doar o urm2 nede#lu*it2 de ca/ a*e6at2 direct /e umerii lar"i+ Nu eAi#tau tr2#2turi <i6i1ile+ =n tim/ ce o /ri<eau$ dou2 1ra9e uria*e #e de#/rin#er2 de tru/ cu un li/2it *i c2/2tar2 ;n 29i*area unor m0ini+ D GolemO 9i/2 So/hie ;n"ro6it2+ !n "olem din cear2O ;*i lutur2 m0na <iolent *i aura ei luci+ !n <0nt rece ca "hea9a ;i ie*i din <0r ul de"etelor /entru a lo<i creatura$ dar ;n<eli*ul al1 din cear2 #e undui *i #e #trecur2 /e #u1 /ala de <0nt+ D A/2r2-l /e Nichola#O ordon2 Scathach$ n2/u#tindu-#e ;nainte$ #21iile #ale lic2rind *i lo<ind creatura$ dar 2r2 e ect+ S21iile #e /rin#er2 ;n ceara moale *i tre1ui #2 tra"2 cu toat2 or9a /entru a le eli1era+ Lo<i din nou *i ul"i de cear2 #e ;m/r2*tiar2 ;n aer+ Creatura o i61i *i ea u ne<oit2 #2 dea drumul #21iilor /entru a e<ita lo<itura nimicitoare+ !n /umn ca un 1aro# lo<i a#ur6itor la /icioarele ei *i /articule de cear2 al12 #e ;m/r2*tiar2 ;n toate direc9iile+ ?o#h ;n* ac2 unul dintre #caunele /liante din lemn de/o6itate ;n eAteriorul ma"a6inului de #u<eniruri din nao#ul 1i#ericii+ Rin0ndu-l de dou2 /icioare$ el ;l tr0nti ;n /ie/tul creaturiiB unde #e li/i /e dat2+ C0nd ar2tarea de cear2 #e ;ntoar#e #/re ?o#h$ #caunul ;i u #mul# din m0ini+ =n* ac2 un altul$ 90*ni ;n #/atele mon#trului *i ;l lo<i cu el+ Se # 2r0m2 de umerii ace#tuia$ l2#0ndu-i 6eci de a*chii ;n i/te ;n tru/ ca ni*te 9e/i 1i6ari de /orc-#/ino#+

So/hie ;nlemni+ =ncerca di#/erat2 #2-*i aduc2 aminte c0te<a dintre #ecretele Ma"iei Aerului /e care le ;n<29a#e de la -r2:itoarea din Endor cu numai c0te<a cea#uri ;n urm2+ Acea#ta #/unea c2 era cea mai /uternic2 dintre toate ma"iile C *i So/hie <26u#e ce e ecte a<u#e#e a#u/ra armatei nemoarte de oameni *i 1e#tii de mult r2/o#a9i /e care 3ee o aduna#e ;n O:ai+ 3ar ha1ar n-a<ea ce e ect ar /utea a<ea a#u/ra ar2t2rii de cear2 din a9a ei+ 4tia cum #2 #t0rnea#c2 o tornad2 ;n miniatur2$ dar nu /utea #2 ri*te #2 a/ele6e la a*a ce<a ;n #/a9iul ;nchi# al 1a6ilicii+ D Nichola#O #tri"2 Scatt)+ S21iile ei iind ;n i/te ;n creatur2$ R261oinica ;*i olo#ea nuncea"ul C dou2 1uc29i din lemn le"ate cu un lan9 #curt C /entru a lo<i "olemul+ Ace#ta l2#a urme ad0nci ;n ;n<eli*ul lui$ dar alt el /2reau #2 nu ai12 niciun e ect+ 32du o lo<itur2 a/ri"2 care 2cu ca lemnul lu#truit #2 #e ;n i"2 ;n coa#ta creaturii+ Ceara #e r2#/0ndi ;n :urul nuncea"ului$ /rin60ndul ;n ea+ C0nd creatura #e r2#uci #/re ?o#h$ arma #e #mul#e din m0na R261oinicei$ 6<0rlind-o /e acea#ta ;n lun"ul ;nc2/erii+ O /alm2 ormat2 numai din /olicar *i de"ete to/ite$ ca o uria*2 m2nu*2 cu un #in"ur de"et$ ;l /rin#e /e ?o#h de um2r *i ;l #tr0n#e+ 3urerea era de necre6ut *i ;l 2cu /e 12iat #2 cad2 ;n "enunchi+ D ?o#hO 9i/2 So/hie$ #unetul re<er1er0ndu-#e ;n uria*a 1i#eric2+ ?o#h ;ncerc2 #2-*i tra"2 m0na$ dar ceara era /rea lunecoa#2 *i de"etele i #e #cu undar2 ;n al1ul li/icio#+ Ceara ;nc2l6it2 ;nce/u #2 cur"2 din /alma creaturii$ a/oi #e undui *i ;i ;n 2*ur2 um2rul$ ro#to"olindu-#e /e#te /ie/tul lui$ ;m/iedic0ndu-l #2 re#/ire+ D ?o#h$ la#2-9i ca/ul ;n :o#O So/hie ;n* ac2 un #caun de lemn *i ;l 1alan#2 /rin aer+ Ace#ta *uier2 /e dea#u/ra ca/ului ratelui ei$ curentul de aer r2<2*indu-i /2rul$ a/oi ;l l2#2 ;n :o# cu /utere C mai ;nt0i cu muchia C a#u/ra 1ra9ului "ro# din cear2$ acolo unde ar i tre1uit #2 ie cotul+ Scaunul #e ;n i/#e /e :um2tate$ dar mi*carea ;i di#tra#e aten9ia creaturii$ care ;l a1andon2 /e

?o#h$ ;n<ine9it *i ;n<elit ;ntr-un #trat de cear2 de lum0n2ri+ 3e unde #e a la ;n"enuncheat /e /2m0nt$ ?o#h urm2rea cu "roa62 cum dou2 m0ini "elatinoa#e #e ;ntindeau #/re "0tul #urorii lui+ =n"ro6it2$ So/hie 9i/2+ ?o#h <26u cum ochii #urorii lui cli/ir2$ al1a#trul lor iind ;nlocuit de ar"intiu$ *i a/oi aura ;i #cli/i incande#cent ;n momentul c0nd la1ele "olemului #e a/ro/iar2 de /ielea ei+ Imediat$ m0inile din cear2 ;nce/ur2 #2 #e liche ie6e *i #2 #e ;m/r2*tie /e /odea+ So/hie ;*i ;ntin#e /alma cu de"etele r2# irate *i o a/2#2 /e /ie/tul Golemului$ unde #e #cu und2 # 0r0ind *i *uier0nd ;n ma#a de cear2+ ?o#h #e "hemui /e /odea$ a/roa/e de Flamel$ cu m0inile ridicate /entru a-*i eri ochii de /uternica lumin2 ar"intie+ O <26u /e #ora lui /2*ind mai a/roa/e de creatur2$ aura ei iind acum durero# de #tr2lucitoare$ cu 1ra9ele lar" ;ntin#e ;n lateral$ o c2ldur2 in<i6i1il2 *i nedetectat2 to/ind creatura$ liche iind ceara+ S21iile *i nuncea"ul lui Scathach 62n"2nir2 /e /odeaua de /iatr2$ urmate$ c0te<a #ecunde mai t0r6iu$ de r2m2*i9ele #caunului de lemn+ Aura lui So/hie lic2ri *i ?o#h u ;n /icioare l0n"2 ea /entru a o /rinde c0nd #e cl2tin2+ D M2 #imt ame9it2$ #/u#e ea cu o <oce ;ncleiat2 ;n tim/ ce i #e /r21u*ea ;n 1ra9e+ A1ia dac2 mai era con*tient2 *i o #im9ea rece ca "hea9a$ o1i*nuitul miro# de <anilie al aurei ei iind acum acru *i amar+ Scatt) #e a/lec2 #2-*i adune armele din "r2mada #emilichid2 de cear2$ care acum #em2na cu un om de 62/ad2 /e :um2tate to/it+ 4ter#e #c0r1it2 lamele #21iilor ;nainte #2 le <0re ;na/oi ;n tecile /e care le /urta /e #/ate+ Cule#e *u<i9ele de cear2 de /e nuncea" *i ;l 12"2 ;n a/2r2toarea de la 1r0u$ a/oi #e ;ntoar#e #/re So/hie+ D Ne-ai #al<at$ ro#ti ea /e un ton "ra<+ A#ta e o datorie /e care n-o <oi uita+ D Am re6ol<at-o$ 6i#e deodat2 Flamel+ Se tra#e ;na/oi *i So/hie$ ?o#h *i Scathach <26ur2 #/irale de um <erde #trecur0ndu-#e din ;ncuietoare+ Alchimi#tul ;m/in#e u*a *i$

cu un declic$ acea#ta #e de#chi#e$ l2#0nd aerul rece al no/9ii #2 /2trund2 *i #2 ri#i/ea#c2 miro#ul de cear2 to/it2+ D 4tii$ ne-ar i /rin# 1ine /u9in a:utor$ morm2i Scatt)+ Flamel r0n:i *i ;*i *ter#e de"etele de :ean*i$ l2#0nd d0re de lumin2 <erde /e materialul teAtil+ D 4tiam c2 <2 de#curca9i de minune$ #/u#e el ie*ind din 1a6ilic2+ Scathach *i "emenii ;l urmar2+ Sirenelor de /oli9ie #e au6eau *i mai tare acum$ dar 6ona din a9a 1i#ericii era /u#tie+ SacrS-Coeur era a*e6at2 /e un deal$ unul dintre cele mai ;nalte /uncte din (ari#$ *i$ de unde #t2teau ei$ a<eau o /anoram2 a ;ntre"ului ora*+ Fa9a lui Nichola# Flamel #e lumin2 de 1ucurie+ D Aca#2O D Care e trea1a cu ma"icienii euro/eni *i cu "olemiiK ;ntre12 Scatt) urm0ndu-l+ Mai ;nt0i 3ee *i acum Machia<elli+ Chiar n-au /ic de ima"ina9ieK Flamel /2ru #ur/rin#+ D Tla n-a o#t un "olem+ (entru a le da <ia92 "olemilor$ e ne<oie de o <ra:2 a#u/ra tru/ului lor+ Scatt) d2du din ca/+ 4tia a#ta$ de#i"ur+ D 4i atunci ceKB D T#ta a o#t un tul/aL+ Ochii <er6i ai lui Scatt) #e l2r"ir2 de uimire+ D !n tul/aO =n ca6ul 2#ta$ Machia<elli e a*a de /uternicK D E<ident+ D Ce e un tul/aK ;l ;ntre12 ?o#h /e Flamel$ dar #ora #a u aceea care ;i r2#/un#e$ iar ?o#h ;*i reaminti de uria*a /r2/a#tie ce #e c2#ca#e ;ntre ei din cli/a ;n care /uterile ei u#e#er2 Tre6ite+ D O 2/tur2 creat2 *i animat2 /e de-a-ntre"ul de /uterea ima"ina9iei$ ;i eA/lic2 So/hie /e un ton o1i*nuit+ D =ntocmai$ 6i#e Nichola# Flamel re#/ir0nd ad0nc+ Machia<elli *tia c2 a<ea #2 ie cear2 ;n 1i#eric2+ A*a ;nc0t a tre6it-o la <ia92+
Mani e#tare de ener"ie mental2> iin92 #/iritual2 creat2 de c2tre oameni ca a:utor ma"ic al unei /er#oane #au o crea9ie a ma#elor de oameni$ ca urmare a credin9ei$ ,n+tr+.
L

D 3ar #i"ur *tia c2 nu o #2 ne /oat2 o/riK ;ntre12 Scatt)+ Nichola# trecu dincolo de arcul central care ;ncadra a9ada 1i#ericii *i #e o/ri la mar"inea /rimei tre/te din cele dou2 #ute dou26eci *i una de tre/te care duceau ;n #trada de dede#u1t+ D Oh$ *tia c2 nu ne <a o/ri$ #/u#e el r21d2tor+ A <rut doar #2 ne ;ncetinea#c2$ #2 ne 9in2 aici /0n2 ce #o#ea el+ Ar2t2 cu m0na+ =n de/2rtare$ #tr26ile ;n"u#te din Montmartre #e tre6i#er2 la <ia92 datorit2 #unetelor *i luminilor lotilei de ma*ini a /oli9iei rance6e+ 3u6ini de :andarmi #e aduna#er2 la 1a6a #c2rilor *i ;nc2 mai #o#eau *i al9ii /entru a alc2tui un cordon ;n :urul cl2dirii+ =n mod #ur/rin62tor$ niciunul nu ;nce/u#e #2 urce+ Flamel$ Scatt) *i "emenii i"norar2 /oli9ia+ =l urm2reau cu /ri<irea /e 12r1atul ;nalt *i #u19ire$ cu /2rul al1$ ;m1r2cat ;ntr-un ele"ant #mochin"$ care ;*i 2cea loc /e #c2ri$ #/re ei+ Se o/ri#e c0nd ;i <26u#e ie*ind ;n "ra12 din 1a6ilic2$ #e re6ema#e de o 1alu#trad2 :oa#2 din metal *i ;*i ridica#e lene* m0na drea/t2 ;n #emn de #alut+ D 32-mi <oie #2 "hice#c$ #/u#e ?o#h$ 2#ta tre1uie #2 ie NiccolH Machia<elli+ D Cel mai /ericulo# nemuritor din Euro/a$ 6i#e Alchimi#tul /e un ton ;n<er*unat+ Crede-m2$ 12r1atul ace#ta ;l ace /e 3ee #2 /ar2 un amator+

Capitolul Patru
D Bine ai re<enit la (ari#$ Alchimi#tule+ So/hie *i ?o#h tre#2rir2+ Machia<elli era ;nc2 /rea de/arte /entru a /utea i au6it at0t de clar+ =n mod ciudat <ocea lui /2rea #2 <in2 de unde<a din #/atele lor *i am0ndoi #e ;ntoar#er2 #2 #e uite$ dar acolo nu erau dec0t dou2 #tatui <er6i din metal oAidat dea#u/ra celor trei arce de /e rontonul 1i#ericii: o emeie c2lare$ cu 1ra9ul ridicat ;n care 9inea o #a1ie$ ;n drea/ta lor$ *i un 12r1at care 9inea un #ce/tru$ ;n #t0n"a+ D Te-am a*te/tat+ -ocea /2rea #2 <in2 din#/re #tatuia 12r1atului+ D E un truc ie tin$ #/u#e Scatt) /e un ton ne/2#2tor$ cule"0nd 0*ii de cear2 de /e tocurile din o9el ale "hetelor ei de lu/t2+ Nu e nimic altce<a dec0t <entrilo"ie+ So/hie 60m1i # ioa#2+ D Am cre6ut c2 <or1ea #tatuia$ recuno#cu ea #t0n:enit2+ ?o#h ;nce/u #2 r0d2 de #ora lui$ dar imediat ;*i recon#ider2 atitudinea+ D B2nuie#c c2 n-a* i o#t #ur/rin# dac2 ar i 2cut-o+ D Bunul 3octor 3ee ;9i tran#mite com/limentele lui+ -ocea lui Machia<elli continua #2 r2m0n2 #u#/endat2 ;n aerul din :urul lor+ D 3eci a #u/ra<ie9uit celor ;nt0m/late ;n O:ai$ #/u#e Nichola# /e un ton amiliar$ 2r2 #2 ridice tonul+ St0nd ;n /icioare$ dre/t *i ;nalt$ ;*i du#e am1ele m0ini la #/ate *i /ri<i /ie6i* #/re Scatt)+ A/oi$ de"etele m0inii #ale dre/te ;nce/ur2 #2 dan#e6e ;n /alma *i /e#te de"etele m0inii #t0n"i+ Scatt) ;i ;nde/2rt2 /e "emeni de Nichola#$ retr2"0ndu-#e ;ncet #u1 arcadele um1rite+ A lat2 ;ntre ei$ ;i cu/rin#e /e du/2 umeri cu 1ra9ele C am1ele lor aure /0r0ind auriu *i ar"intiu la atin"erea ei C *i le a/ro/ie ca/etele+ D Machia<elli+ Mae#trul minciunilor+ 4oa/ta lui Scatt) u a/roa/e ca o adiere la urechile lor+ Nu tre1uie #2 ne aud2+

D Nu /ot #2 #/un c2 #unt ;nc0ntat #2 te <2d$ #i"nor N Machia<elli$ #au ;n #ecolul 2#ta e*ti mon#ieurI Machia<elliK #/u#e Alchimi#tul lini*tit$ #/ri:inindu-#e de 1alu#trad2 *i /ri<ind ;n :o#$ #/re tre/tele /e care Machia<elli /2rea ;nc2 mic din cau6a di#tan9ei+ D =n #ecolul ace#ta$ #unt rance6$ ;i r2#/un#e Machia<elli$ <ocea #a iind deo#e1it de lim/ede+ =mi /lace (ari#ul+ E#te ora*ul meu /re erat din Euro/a C du/2 Floren9a$ de#i"ur+ =n tim/ ce <or1ea cu Machia<elli$ Nichola# ;*i 9inea m0inile la #/ate /entru a nu i <26ute de cel2lalt nemuritor+ 3e"etele i #e mi*cau ;ntr-o com/leA2 #erie de 12t2i u*oare #au /uternice+ D Face <reo <ra:2K ;ntre12 So/hie ;n *oa/t2$ /ri<indu-i m0inile+ D Nu$ <or1e*te cu mine$ #/u#e Scatt)+ D CumK *o/ti ?o#h+ Ma"ieK Tele/atieK D ASL: American Si"n Lan"ua"eJ+ Gemenii ;*i aruncar2 unul altuia o /ri<ire ra/id2+ American Si"n Lan"ua"eK ;ntre12 ?o#h+ 4tie lim1a:ul #emnelorK Cum a*aK D (ari a uita c2 a tr2it mult2 <reme$ r2#/un#e Scathach cu un 60m1et ce ;i de6<eli din9ii de <am/ir+ 4i el chiar a contri1uit la crearea lim1a:ului rance6 al #emnelor ;n #ecolul al G-III-lea$ ad2u"2 ea ca din ;nt0m/lare+ D Ce #/uneK ;ntre12 im/acientat2 So/hie+ Nu "2#ea nic2ieri /rintre amintirile <r2:itoarei cuno*tin9ele nece#are /entru a traduce "e#turile 12tr0nului+ Scathach #e ;ncrunt2 mi*c0ndu-*i 1u6ele /entru a ro#ti un cu<0nt+ D So/hieB brouillard( cea92$ tradu#e ea+ Scutur2 din ca/+ So/hie$ ;9i cere cea92+ N-are #en#+ D (entru mine$ are$ 6i#e So/hie ;n tim/ ce o du6in2 de ima"ini ale ce9ii$ norilor *i umului ;i treceau /rin minte+
N I J

3omn ,;n l1+ italian2$ ;n ori"inal.+ 3omn ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+ Lim1a:ul american al #emnelor ,n+tr+.

NiccolH Machia<elli #e o/ri /e tre/te *i in#/ir2 ad0nc+ D Oamenii mei au ;ncon:urat toat2 6ona$ #/u#e el ;ndre/t0ndu-#e ;ncet #/re Alchimi#t+ R2m2#e#e cam 2r2 #u lu *i inima ;i 12tea ca un ciocan> chiar tre1uia #2 #e a/uce din nou de "imna#tic2+ Crearea acelui tul/a din cear2 ;l #ec2tui#e+ Nu mai 2cu#e niciodat2 /0n2 atunci unul at0t de mare *i niciodat2 de /e locul din #/ate al unei ma*ini "onind /e #tr26ile ;n"u#te *i *er/uitoare din Montmartre+ Nu u#e#e o #olu9ie ele"ant2$ dar tot ce tre1ui#e #2 ac2 u#e#e #2-i 9in2 /e Flamel *i /e com/anionii lui ca/ti<i ;n 1i#eric2 /0n2 c0nd el a<ea #2 a:un"2+ Reu*i#e+ Acum$ 1i#erica era ;ncon:urat2$ mul9i al9i :andarmi #e "r21eau #2 a:un"2 *i ;i con<oca#e /e to9i a"en9ii di#/oni1ili+ Ca *e al 3GSE$ a<ea /uteri a/roa/e nelimitate$ a*a c2 emi#e#e un ordin /rin care #e inter6icea acce#ul /re#ei+ Se m0ndrea #2 ai12 control de/lin a#u/ra emo9iilor lui$ dar tre1uia #2 recunoa#c2 totu*i c2$ ;n cli/a acea#ta$ #e #im9ea chiar 1ucuro#: cur0nd$ urma #2 ;i ai12 ;n cu#todie /e Flamel$ /e Scathach *i /e co/ii+ Ar i trium at acolo unde 3ee e*ua#e+ Mai t0r6iu$ a<ea #2 cear2 cui<a din de/artamentul lui #2 la#e #2 tran#/ire c2tre /re#2 o /o<e#te ;n care #2 ie men9ionat a/tul c2 ho9ii care /2trun#e#er2 /rin e rac9ie ;n incinta monumentului na9ional u#e#er2 /rin*i+ C0nd<a ;n 6ori C tocmai la tim/ /entru *tirile de diminea92 de<reme C$ un al doilea ra/ort a<ea #2 de6<2luie neo icial c2 /ri6onierii di#/era9i reu*i#er2 #2-i ;n<in"2 /e "ardieni *i #2 e<ade6e ;n drum c2tre #ec9ia de /oli9ie+ Nu a<eau #2 mai ie <26u9i <reodat2+ D Al meu e*ti acum$ Nichola# FlamelO Flamel <eni ;n ca/ul #c2rilor *i ;*i 12"2 m0inile ;n 1u6unarele de la #/ate ale :ean*ilor lui ne"ri *i u6a9i+ D Cred c2$ ultima dat2 c0nd ai 2cut acea#t2 a irma9ie$ tocmai erai /e /unctul de a /2trunde /rin e rac9ie ;n morm0ntul meu+ Machia<elli #e o/ri *ocat+ D 3e unde *tiiK Cu mai 1ine de trei #ute de ani ;n urm2$ ;n toiul no/9ii$

Machia<elli de#chi#e#e morm0ntul lui Nichola# *i lui (erenelle ;n c2utare de do<e6i care #2 ate#te c2 Alchimi#tul *i #o9ia lui erau cu ade<2rat mor9i *i /entru a ;ncerca #2 a le dac2 ei u#e#er2 ;n"ro/a9i ;m/reun2 cu Cartea Profetului Avraam Magul. Italianul nu u#e#e cu totul #ur/rin# #2 de#co/ere c2 am1ele #icrie erau um/lute cu /ietre+ D Eu *i (err) eram chiar ;n urma ta$ a#cun*i ;n um1r2$ de#tul de a/roa/e ca #2 te /ot atin"e atunci c0nd ai ridicat le#/edea de /e morm0ntul no#tru+ 4tiam c2 a<ea #2 a/ar2 cine<aB dar nu mi-am ima"inat c2 ai /utea i tu acela+ NiccolH$ recuno#c c2 am o#t de6am2"it$ ad2u"2 el+ B2r1atul cu /2rul al1 continu2 #2 urce tre/tele c2tre SacrS-Coeur+ D Nichola#$ tu ;ntotdeauna ai cre6ut c2 #unt o /er#oan2 mai 1un2 dec0t ;n realitate+ D Con#ider c2 eAi#t2 o /arte 1un2 ;n iecare$ *o/ti Flamel$ chiar *i ;n tine+ D =n mine$ nu$ Alchimi#tule$ nu mai eAi#t2$ *i nu mai eAi#t2 de oarte mult tim/+ Machia<elli #e o/ri *i ar2t2 #/re /oli9i*ti *i #/re a"en9ii or9elor #/eciale rance6e ;narma9i /0n2 ;n din9i$ care #e a lau la 1a6a #c2rilor+ HaiO (red2-teO Nu 9i #e <a ;nt0m/la nimic r2u+ D Nici nu-9i /ot #/une c0t de mul9i mi-au #/u# a#ta$ 6i#e Nichola# /e un ton tri#t+ 4i ;ntotdeauna min9eau$ ad2u"2 el+ -ocea lui Machia<elli de<eni dur2+ D (o9i #2 ai de-a ace cu mine #au cu 3octorul 3ee+ 4i *tii c2 Ma"icianul en"le6 n-a o#t niciodat2 un om r21d2tor+ D Mai eAi#t2 *i o alt2 o/9iune$ 6i#e Flamel ridic0nd din umeri+ Bu6ele i #e arcuir2 ;ntr-un 60m1et+ A* /utea #2 nu am de a ace cu niciunul dintre <oi+ Se ;ntoar#e /e :um2tate$ dar$ c0nd /ri<i ;na/oi #/re Machia<elli$ eA/re#ia de /e chi/ul Alchimi#tului ;l 2cu /e nemuritorul italian #2 ac2 *ocat un /a# ;na/oi+ (entru o rac9iune de #ecund2$ ce<a #tr2<echi *i im/laca1il trecu /rin ochii de culoare de#chi#2 ai lui Flamel$ care lic2rir2 ;ntr-o nuan92 de un <erde #marald #tr2lucitor+ 3e data acea#ta$ <ocea lui Flamel #c26u /0n2 de<eni o *oa/t2$ dar #u icient de /uternic2 /entru a i au6it2 de Machia<elli+ Ar i mai 1ine

dac2 eu *i cu tine n-ar mai tre1ui #2 ne ;nt0lnim <reodat2+ Machia<elli ;ncerc2 #2 r0d2$ dar re6ultatul u doar un #unet tremurat+ D A#ta #un2 a amenin9areB *i$ crede-m2$ nu te a li ;n #itua9ia ;n care #2 lan#e6i amenin92ri+ D Nu o amenin9are$ #/u#e Flamel *i #e ;nde/2rt2 de ca/2tul #c2rilor+ O /romi#iune+ Aerul umed *i r2coro# al no/9ii /ari6iene #e um/lu 1ru#c de o 1o"at2 arom2 de <anilie$ iar NiccolH Machia<elli ;n9ele#e atunci c2 ce<a nu era deloc ;n re"ul2+ St0nd drea/t2$ cu ochii ;nchi*i$ cu m0inile /e l0n"2 cor/$ cu /almele #/re eAterior$ So/hie Ne@man in#/ir2 ad0nc$ ;ncerc0nd #2-*i calme6e inima care 12tea ne1une*te *i #2-i /ermit2 min9ii ei #2 cutreiere+ C0nd -r2:itoarea din Endor o ;n 2*ura#e ca /e o mumie ;n e*e de aer #olidi icat$ acea#ta ;i ;m/2rt2*i#e etei mii de ani de cuno*tin9e ;n doar o rac9iune de #ecund2+ So/hie ;*i ima"ina#e cum i #e um la ca/ul /e m2#ur2 ce mintea i #e um/lea cu amintirile -r2:itoarei+ 3e atunci$ oa#ele ca/ului ;i /ul#au de durere$ ;*i #im9ea cea a ;n9e/enit2 *i ;ncordat2$ iar ;n do#ul ochilor #im9ea o durere #0c0itoare+ Cu numai dou2 6ile ;n urm2$ u#e#e o adole#cent2 o1i*nuit2 din America$ cu mintea /lin2 de lucruri normale de iecare 6i: teme *i /roiecte /entru *coal2$ cele mai recente c0ntece *i <ideocli/uri$ 12ie9ii /e care ;i /l2cea$ numere de mo1il *i adre#e de @e1$ 1lo"uri *i url-uri+ Acum$ *tia lucruri /e care n-ar i tre1uit #2 le *tie nimeni niciodat2+ So/hie Ne@man #e a la ;n /o#e#ia amintirilor -r2:itoarei din Endor> *tia tot ce <26u#e <reodat2 -r2:itoarea$ tot ce 2cu#e de-a lun"ul mileniului+ Totul era un ade<2rat talme*1alme*: un ame#tec de "0nduri *i de dorin9e$ de o1#er<a9ii$ de temeri *i de /o te$ o hara1a1ur2 ame9itoare de <i6iuni 1i6are$ de ima"ini teri iante *i de #unete de ne;n9ele#+ Era ca *i c0nd o mie de ilme u#e#er2 com1inate *i montate laolalt2+ 4i$ di#/er#ate /rin ;nc0lceala de amintiri$ erau nenum2rate ;nt0m/l2ri de c0nd -r2:itoarea ;*i olo#i#e

e ecti< /uterea #/ecial2$ Ma"ia Aerului+ Tot ceea ce So/hie tre1uia #2 ac2 era #2 de#co/ere o #itua9ie c0nd -r2:itoarea #e olo#i#e de cea92+ 3ar c0nd *i unde$ *i cum #-o "2#ea#c2K I"nor0nd "la#ul lui Flamel care #tri"a la Machia<elli$ deta*0ndu-#e de miro#ul acru al ricii ratelui ei *i de 62n"2nitul #21iilor lui Scathach$ So/hie ;*i concentr2 "0ndurile a#u/ra ce9ii *i ne"urii+ San Franci#co era ade#ea ;n<2luit ;n cea92$ iar ea <26u#e /odul Golden Gate r2#2rind dintr-un #trat "ro# de nori+ 4i$ nu mai de/arte de toamna trecut2$ c0nd amilia u#e#e la Catedrala St+ (aul din Bo#ton$ ie*i#er2 /e #trada Tremont ca #2 <ad2 cum o cea92 umed2 aco/eri#e de tot Commonul+ Alte amintiri ;nce/ur2 #2-*i im/un2 /re6en9a: ne"ura din Gla#"o@$ ;n<0rte:irea de cea92 umed2 din -iena$ #mo"ul "2l1ui *i den#$ cu miro# de /2#2ri din Londra+ So/hie #e ;ncrunt2> ea nu u#e#e niciodat2 ;n Gla#"o@$ -iena #au Londra+ 3ar -r2:itoarea u#e#eB *i ace#tea erau amintirile -r2:itoarei din Endor+ Ima"ini$ "0nduri *i amintiri C a#emenea *u<i9elor de cea92 /e care le <i6uali6a ;n mintea ei C #e ;ntorceau *i #e r2#uceau+ 4i a/oi$ 1ru#c$ #e lim/e6ir2+ So/hie ;*i aminti cu claritate cum #e a la l0n"2 o #iluet2 ;m1r2cat2 ;n <e*minte ti/ice #ecolului GIG+ =l <edea cu ochii min9ii: un 12r1at cu na#ul lun" *i cu runtea lat2$ m2r"init2 de /2r #ur$ c0rlion9at+ 4edea ;n #/atele unui /u/itru ;nalt$ a<0nd ;n a9a lui un teanc mare de h0rtii de culoarea untului$ ;nmuind un toc #im/lu ;n c2limara /lin2 ochi cu cerneal2+ =i tre1ui o cli/2 #2-*i dea #eama c2 nu erau /ro/riile ei amintiri *i nici ce<a ce <26u#e la tele<i6or #au ;n <reun ilm+ Ea ;*i reamintea ce<a ce -r2:itoarea din Endor 2cu#e #au <26u#e+ C0nd #e ;ntoar#e /entru ai <edea mai 1ine #ilueta$ amintirile -r2:itoarei o inundar2> 12r1atul era un aimo# #criitor en"le6 *i tocmai #e a la /e /unctul de a ;nce/e #2 lucre6e la o nou2 carte+ Scriitorul ;i arunc2 o /ri<ire #curt2 *i ;i 60m1i> a/oi$ 1u6ele i #e mi*car2$ dar nu #e au6i nici un #unet+ A/lec0ndu-#e /e#te um2rul lui$ ;l <26u #criind cu<intele Cea'# pretutindeni. Cea'# pe r"u %n sus. Cea'# pe

r"u %n )os1* cu o #lo<2 ele"ant2$ cur#i<2+ 3incolo de erea#tra 1iroului #criitorului$ cea9a dea#2 *i o/ac2 #e r2#ucea ca umul l0n"2 #ticla murdar2$ aco/erind /ei#a:ul cu o /2tur2 im/enetra1il2+ 4i$ #u1 /orticul Ba6ilicii SacrS-Coeur din (ari#$ aerul de<eni rece *i umed$ cu un miro# /2trun62tor de ;n"he9at2 de <anilie+ !n uior al1 #e /relin"ea din iecare de"et ;ntin# al lui So/hie+ 4u<i9ele #u19iri #e r2#ucir2 ;n :o# ame#tec0ndu-#e la /icioarele ei+ =n #/atele ochilor ;nchi*i$ ea ;l /ri<ea /e #criitor ;nmuind tocul ;n c2limar2 *i continu0nd+ Cea'# furi&"ndu+se( cea'# t"r"ndu+se( cea'# %n ochii &i %n g"tle)urile( Cea92 al12 *i den#2 #e <2r#a din de"etele lui So/hie *i #e ri#i/ea /e#te /ietre$ /relin"0ndu-#e ca umul "reu$ cur"0nd #u1 orm2 de unii r2#ucite *i ire de uni"ei+ S/iralat2 *i #chim12toare$ #e #cur"ea /rintre /icioarele lui Flamel *i #e ro#to"olea /e tre/te$ cre#c0nd$ ;n"ro*0ndu-#e$ ;ntunec0ndu-#e+ NiccolH /ri<ea cea9a /relin"0ndu-#e /e tre/tele de la SacrS- Coeur ca la/tele im/ur$ o /ri<ea conden#0ndu-#e *i cre#c0nd /e m2#ur2 ce #e ro#to"olea$ *i$ ;n acel moment$ *tiu c2 Flamel a<ea #2-i #ca/e+ C0nd cea9a ;l ;n<2lui$ era de:a /0n2 la ;n2l9imea /ie/tului #2u$ umed2 *i a<0nd /ar um de <anilie+ In#/ir2 ad0nc$ recuno#c0nd mirea#ma ma"ic2+ D Remarca1il$ #/u#e el$ dar cea9a ;i a/lati62 <ocea$ e#tom/0ndu-i accentul de rance62 ;n<29at2 cu "ri:2$ de6<2luindu-l /e cel a#/ru$ italiene#c de dede#u1t+ D La#2-ne ;n /aceO 1u1ui din cea92 "la#ul lui Flamel+ D A#ta #un2 ca o alt2 amenin9are$ Nichola#O Crede-m2 c0nd ;9i #/un c2 ha1ar n-ai de or9ele adunate ;m/otri<a ta+ Trucurile tale ie tine nu au cum #2 te #al<e6e+ Machia<elli ;*i #coa#e celularul *i ta#t2 un num2r de a/elare ra/id2+ Ataca9iO Ataca9i acumO (e m2#ur2 ce <or1ea$ urca ;n u"2 tre/tele$ mi*c0ndu-#e 2r2 6"omot datorit2 t2l/ilor din /iele
Alu6ie la romanul ,lea- House ,;n rom0ne*te$ Casa umbrelor. de Charle# 3icFen# ,n+tr+.+
'&

ale /anto ilor #cum/i$ ;n tim/ ce$ mai :o#$ /icioare ;nc2l9ate ;n 1ocanci tro/2iau /e tre/te$ /e m2#ur2 ce or9ele /oli9iene*ti n2<2leau /e #c2ri+ D Am #u/ra<ie9uit oarte mult tim/+ -ocea lui Flamel nu <enea de unde #-ar i a*te/tat Machia<elli #2 <in2 *i el #e o/ri r2#ucindu-#e la #t0n"a *i la drea/ta$ ;ncerc0nd #2 62rea#c2 o #iluet2 ;n cea92+ D Lumea a e<oluat$ Nichola#$ 6i#e Machia<elli+ (oate c2 ne-ai #c2/at ;n America$ dar aici$ ;n Euro/a$ eAi#t2 /rea mul9i Str21uni$ /rea mul9i nemuritori care te cuno#c+ N-ai #2 /o9i r2m0ne a#cun# /rea mult tim/+ Te <om "2#iO Machia<elli #e a<0nt2 #/re ultimele tre/te care duceau direct la intrarea ;n 1i#eric2+ Acolo nu era cea92+ (0cla ne irea#c2 ;nce/ea din <0r ul #c2rii *i cur"ea la <ale$ l2#0nd /arc2 1i#erica #2 /lutea#c2 /recum o in#ul2 /e o mare ;nnorat2+ Chiar ;nainte #2 intre aler"0nd ;n 1i#eric2$ Machia<elli *tiu c2 nu a<ea #2-i "2#ea#c2 acolo: Flamel$ Scathach *i "emenii #c2/a#er2+ 3eocamdat2+ 3ar (ari#ul nu mai era de mult2 <reme ora*ul lui Nichola# Flamel+ Ora*ul care ;i onora#e c0nd<a /e Flamel *i /e #o9ia #a ca /atroni ai celor 1olna<i *i ai celor #2raci$ ora*ul care ;*i 1ote6a#e #tr26i cu numele lor era de mult di#/2rut+ Acum$ (ari#ul le a/ar9inea lui Machia<elli *i Str21unilor =ntuneca9i /e care el ;i #lu:ea+ (ri<ind /e#te ora*ul #tr2<echi$ NiccolH Machia<elli :ur2 c2 a<ea #2 tran# orme (ari#ul ;ntr-o ca/can2 C *i /oate chiar ;ntr-un morm0nt C /entru le"endarul Alchimi#t+

Capitolul Cinci
Fantomele Alcatra6ului o tre6ir2 /e (erenelle Flamel+ Femeia 62cea nemi*cat2 /e /atul ;n"u#t din celula ;n"he#uit2 *i ;n"he9at2 de #u1 ;nchi#oarea /2r2#it2 *i le a#culta *o/tind *i murmur0nd ;n um1rele din :urul ei+ EAi#tau <reo dou2#/re6ece lim1i /e care ea le /utea ;n9ele"e$ mai multe /utea identi ica *i c0te<a care erau cu totul de ne;n9ele#+ Rin0ndu-*i ochii ;nchi*i$ (erenelle #e concentr2 a#u/ra lim1ilor ;ncerc0nd #2 identi ice iecare <oce$ ;ntre10nddu-#e dac2 era <reuna /e care o recuno*tea+ 4i atunci o ul"er2 un "0nd nea*te/tat: cum de /utea #2 aud2 antomeleK =n a ara celulei era un # inA$ un mon#tru cu tru/ de leu$ ari/i de <ultur *i ca/ul unei emei rumoa#e+ !na dintre /uterile #ale #/eciale era a1ilitatea de a a1#or1i ener"iile ma"ice ale altor iin92 <ii+ I le #eca#e /e ale lui (erenelle$ l2#0nd-o nea:utorat2$ 9in0nd-o /ri6onier2 ;n celula ace#tei ;nchi#ori ;n"ro6itoare+ !n 60m1et timid arcui 1u6ele lui (erenelle c0nd acea#ta /rice/u ce<a: era cea de-a *a/tea iic2 a celei de a *a/tea iice$ u#e#e n#scut# cu a1ilitatea de a au6i *i de a <edea antomele+ O 2cu#e cu mult tim/ ;nainte #2 ;n<e9e cum #2-*i antrene6e *i #2-*i concentre6e aura+ Harul ei n-a<ea nimic de-a ace cu ma"ia *i$ /rin urmare$ # inAul nu a<ea nici o /utere a#u/ra ei+ 3e-a lun"ul #ecolelor ;ndelun"atei ei <ie9i$ ;*i olo#i#e ;ndem0narea #a ma"ic2 /entru a #e a/2ra de antome$ /entru a-*i aco/eri aura *i /entru a o ecrana cu culori care #-o ac2 in<i6i1il2 ;n tim/ul a/ari9iilor+ 3ar$ ;ntruc0t # inAul ;i a1#or1i#e ener"iile$ acele ecrane u#e#er2 *ter#e$ do<edind a/tul c2 ea a/ar9inea re"atului #/iritelor+ 4i$ acum$ ace#tea #o#eau+ (erenelle Flamel <26u#e /rima ei antom2 C cea a /reaiu1itei ei 1unici Mamon C c0nd a<ea *a/te ani+ (erenelle *tia c2 n-a<ea de ce #2 #e team2 de antome> ele /uteau i #u/2r2toare$ ;n mod cert$ erau ade#ea ener<ante

*i uneori de-a dre/tul 12d2rane$ dar nu a<eau o ;n 29i*are i6ic2+ EAi#tau chiar *i c0te<a /e care le con#idera /rietene+ (e#te #ecole$ unele #/irite #e ;ntor#e#er2 la ea iar2*i *i iar2*i$ atra#e c2tre ea iindc2 *tiau c2 le /utea au6i$ le /utea <edea #au le /utea a:uta C *i$ ade#ea$ (erenelle #e "0ndea c2 erau /ur *i #im/lu #in"ure+ Mamon a/2rea la iecare 6ece ani #au cam a*a ce<a$ ca #2 <ad2 ce mai ace+ 3ar chiar *i dac2 nu a<eau o ;n 29i*are ;n lumea real2$ antomele nu erau li/#ite de /uteri+ 3e#chi60ndu-*i ochii$ (erenelle #e concentr2 a#u/ra /eretelui cio1it$ din /iatr2$ a lat dre/t ;n a9a ei+ (e el #e #cur"eau d0re de a/2 <er6uie$ ce miro#ea a ru"in2 *i #are$ cele dou2 elemente care$ ;n cele din urm2$ di#tru#e#er2 ;nchi#oarea Alcatra6+ 3ee 2cu#e o "re*eal2$ du/2 cum ea *tiu#e c2 o #2 ac2+ 3ac2 doctorul ?ohn 3ee a<ea un de ect ma:or$ acela era aro"an9a+ =n mod e<ident$ el cre6u#e c2$ dac2 ea era ;nchi#2 ;n ad0ncuri$ #u1 Alcatra6$ *i /26it2 de un # inA$ atunci era li/#it2 de /uteri+ Nici c2 #-ar i /utut ;n*ela mai tareO Alcatra6 era un loc al antomelor+ Iar (erenelle Flamel a<ea #2 ;i arate c0t de /uternic2 era+ =nchi60ndu-*i ochii$ relaA0ndu-#e$ (erenelle le a#cult2 /e antomele Alcatra6ului *i a/oi$ u*urel$ cu o <oce ca o *oa/t2 a1ia ro#tit2$ ;nce/u #2 le <or1ea#c2$ #2 le cheme *i #2 le adune /e toate ;n :urul ei+

Capitolul ase
D Sunt ;n re"ul2$ murmur2 #omnoroa#2 So/hie$ 62u c2 #unt+ D Nu /ari #2 ii$ morm2i ?o#h /rintre din9ii ;ncle*ta9i+ (entru a doua oar2 ;n tot at0tea 6ile$ ?o#h ;*i ducea #ora ;n 1ra9e$ cu unul ;n :urul umerilor *i cu cel2lalt /e #u1 "enunchi+ Se mi*ca /recaut /e tre/tele de la SacrS-Coeur$ ;n"ro6it c2 ar i /utut #-o #ca/e /e #ora lui "eam2n2+ Flamel ne-a #/u# c2$ de iecare dat2 c0nd ;9i olo#e*ti ma"ia$ ;9i <a r2/i o /arte din ener"ie$ ad2u"2 el+ (ari e/ui6at2+ D Mi-e 1ineB murmur2 ea+ La#2-m2 :o#O 3ar$ ;nc2 o dat2$ ochii ei cli/ir2 *i #e ;nchi#er2+ Micul "ru/ #e de/la#a ;n t2cere /rin cea9a den#2$ /ar umat2 cu <anilie$ condu# de Scathach *i cu Flamel dre/t arie"ard2+ (e#te tot ;n :urul lor$ au6eau tro/2itul 1ocancilor$ 62n"2nitul armelor *i comen6ile ;n #urdin2 ale /oli9i*tilor rance6i *i ale or9elor #/eciale$ ;n tim/ ce ace*tia urcau #c2rile+ C09i<a dintre ei a:un#e#er2 /ericulo# de a/roa/e *i$ de dou2 ori$ ?o#h u o1li"at #2 #e "hemuia#c2 la /2m0nt c0nd o #iluet2 ;n uni orm2 trecu#e ;n "oan2 /e l0n"2 el+ Tru/ul lui Scathach #e i<i 1ru#c din cea9a dea#2+ !n de"et #curt *i 1ont ;i era a/2#at /e 1u6e+ (ic2turi mici de a/2 ;n"he9a#er2 ;n /2rul ei ro*u$ 9e/o#$ iar /ielea al12 /2rea *i mai /alid2 dec0t de o1icei+ Ar2ta #/re drea/ta cu nuncea"ul ei decorat cu moti<e #cul/tate+ Cea9a #e ;n<ol1ur2 *i$ deodat2$ 62ri un :andarm a lat a/roa/e ;n a9a lor$ ;ndea:un# de a/roa/e /entru a-l /utea atin"e$ uni orma lui nea"r2 #tr2lucind datorit2 m2r"elelor de a/2+ =n #/atele lui$ ?o#h reu*i #2 identi ice un "ru/ de /oli9i*ti rance6i "ru/a9i ;n :urul a ce<a ce #em2na cu un caru#el demodat+ To9i /ri<eau ;n #u#$ iar ?o#h au6i cu<0ntul bruillard murmurat iar2*i *i iar2*i+ 4tia c2 <or1eau de#/re ciudata cea92 care co1or0#e 1ru#c /e#te 1i#eric2+ ?andarmul ;*i 9inea /i#tolul de #er<iciu ;n m0n2$ ;ndre/tat ;n #u#$ dar cu de"etul a/2#0nd u*or tr2"aciul$ iar lui ?o#h i #e reaminti

;nc2 o dat2 ;n ce /ericol #e "2#eau C nu doar din /artea du*manilor lui Flamel$ umani #au nu$ dar *i din /artea mult/rea-umanilor #2i inamici+ Mai /arcur#er2 /oate ;nc2 <reo doi#/re6ece /a*iB *i$ deodat2$ cea9a #e ridic2+ =ntr-o cli/2$ ?o#h ;*i c2ra #ora ;n 1ra9e /rin /0cla dea#2$ a/oi$ ca *i c0nd ar i trecut /rintr-o cortin2$ #e /omeni ;n a9a unei mici "alerii de art2$ o ca enea *i un ma"a6in de #u<enire+ Se ;ntoar#e #2 /ri<ea#c2 ;n urm2 *i de#co/eri c2 #e uita la un 6id im/enetra1il de cea92+ Siluetele /oli9i*tilor de-a1ia #e 62reau ;n ne"ura al1-"2l1uie+ Scathach *i Flamel ie*ir2 din ;ntuneric+ D 32-mi <oie$ #/u#e Scathach a/uc0nd-o /e So/hie *i lu0nd-o din 1ra9ele lui ?o#h+ El ;ncerc2 #2 /rote#te6e C So/hie era #ora lui "eam2n2$ re#/on#a1ilitatea lui C$ dar #e #im9ea e/ui6at+ A<ea :un"hiuri ;n "am1e$ iar mu*chii 1ra9elor ;l u#turau din cau6a e ortului de a o i c2rat /e #ora lui ;n :o#$ /e ceea ce i #e /2ru#e a i un *ir intermina1il de tre/te+ ?o#h o /ri<i /e Scathach ;n ad0ncul ochilor ei <er6i *i #tr2lucitori+ D O #2-i ie 1ineK Str2<echea R261oinic2 celt2 de#chi#e "ura #2 r2#/und2$ dar Nichola# Flamel cl2tin2 din ca/$ reduc0nd-o la t2cere+ =*i /u#e m0na #t0n"2 /e um2rul lui ?o#h$ dar 12iatul i-o ;nde/2rt2 ridic0nd din umeri+ Chiar dac2 Flamel remarca#e "e#tul$ ;l i"nor2+ D Are ne<oie doar #2 doarm2+ E ortul de a #t0rni cea9a at0t de cur0nd du/2 to/irea lui tul/a i-a #tor# ultimele /uteri$ 6i#e Flamel+ D Tu i-ai cerut #2 cree6e cea92$ #/u#e iute ?o#h /e un ton acu6ator+ Nichola# ;*i de#chi#e lar" 1ra9ele+ D Ce altce<a a* i /utut aceK D EuB eu nu *tiu$ recuno#cu ?o#h+ Tre1uie #2 i eAi#tat ce<a ce ai i /utut #2 aci+ Te-am <26ut arunc0nd #uli9e de ener"ie de culoare <erde+ D Cea9a ne-a /ermi# #2 #c2/2m 2r2 #2 acem r2u

nim2nui$ #/u#e Flamel+ D Cu eAce/9ia lui So/hie$ re/lic2 ?o#h /lin de am2r2ciune+ (entru o cli/2$ Flamel ;l /ri<i lun" *i a/oi #e ;ntoar#e+ D S2 mer"emO Indic2 cu o mi*care a ca/ului o #tr2du92 lateral2$ care co1ora a1ru/t$ *i #e "r21ir2 ;n noa/te$ Scathach duc0nd-o ar2 e ort /e So/hie$ ?o#h #tr2duindu-#e #2 9in2 /a#ul+ Na<ea de "0nd #2 #e ;nde/2rte6e de #ora lui+ D =ncotroK ;ntre12 Scathach+ D Tre1uie #2 /2r2#im #tr26ile$ murmur2 Flamel+ Ar2ta ca *i cum to9i :andarmii din ora* au <enit la SacrS-Coeur+ Am <26ut *i a"en9i ai or9elor #/eciale$ *i /oli9i*ti ;n ci<il de#/re care 12nuie#c c2 ac /arte din #er<iciul #ecret+ C0nd ;*i <or da #eama c2 nu #untem ;n 1i#eric2$ /ro1a1il c2 <or alc2tui un cordon ;n 6on2 *i o <or cerceta #trad2 cu #trad2+ Scathach 60m1i u"ar$ ar2t0ndu-*i o cli/2 inci#i<ii lun"i+ D 4i$ #-o recunoa*tem$ nu #untem tocmai "reu de remarcat+ D Tre1uie #2 "2#im un loc undeB ;nce/u Nichola# Flamel+ (oli9i#tul care <enea aler"0nd de du/2 col9 /2rea #2 nu ai12 mai mult de nou2#/re6ece ani C ;nalt$ #u19ire *i "reoi C$ cu o1ra:ii ro*ii$ #tr2lucitori *i cu /u ul unui ;nce/ut de mu#ta92 /e 1u6a #u/erioar2+ Rinea o m0n2 /e tocul armei$ iar cu cealalt2 ;*i 9inea chi/iul+ 3era/2 ;ncerc0nd #2 #e o/rea#c2 dre/t ;n a9a lor *i #coa#e un #curt icnet de #ur/ri62$ ;n tim/ ce 10:10ia du/2 /i#tol ;n tocul ace#tuia+ D HeiO Arr/te!011 Nichola# #e n2/u#ti #/re el *i ?o#h <26u e ecti< cea9a <erde #cur"0ndu-#e din m0na Alchimi#tului$ ;nainte ca de"etele #ale #2 treac2 /e#te /ie/tul /oli9i#tului+ Lumina de culoarea #maraldului contur2 tru/ul /oli9i#tului ca o lac2r2 <erde$ #tr2lucitoare$ iar a/oi 12r1atul /ur *i #im/lu c26u "r2mad2 la /2m0nt+ D Ce-ai 2cutK ;ntre12 ?o#h *o/tind ;n"ro6it+ =l /ri<i /e
''

O/ri9i-<2O ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+

t0n2rul /oli9i#t care 62cea nemi*cat /e :o# *i i #e 2cu 1ru#c ri" *i "rea92+ L-aiB l-aiB omor0tK D Nu$ #/u#e Flamel cu o <oce o1o#it2+ 3oar i-am #u/ra;nc2rcat aura+ Cam ca un *oc electric+ Se <a tre6i ;n #curt tim/$ cu o durere de ca/+ =*i a/2#2 t0m/lele cu de"etele$ ma#0nd numai dea#u/ra ochiului #t0n"+ S/er c2 nu <a i la el de ne/l2cut2 ca a mea$ ad2u"2 el+ D 4tii$ 6i#e Scathach /e un ton a#/ru$ c2 mica ta mani e#tare ;i <a i indicat lui Machia<elli /o6i9ia noa#tr2+ N2rile ;i rem2tau$ iar ?o#h in#/ir2 ad0nc> aerul din :urul lor miro#ea a ment2 C mirea#ma di#tincti<2 a /uterii lui Nichola# Flamel+ D Ce altce<a a* i /utut #2 acK /rote#t2 Nichola#+ A<eai m0inile ocu/ate+ Scatt) ;*i r2# r0n#e 1u6ele de6"u#tat2+ D A* i /utut #2-l do1or+ Aminte*te-9i$ cine a ie*it din ;nchi#oarea Lu1ianFa cu m0inile ;nc2tu*ate la #/ateK D 3e#/re ce <or1e*tiK !nde e Lu1ianFaK ;ntre12 ?o#h ;ncurcat+ D Mo#co<a+ Nichola# ;l /ri<i /ie6i* /e ?o#h+ Nu ;ntre1a> e o /o<e#te lun"2$ murmur2 el+ D El era /e /unctul de a i ;m/u*cat ca #/ion$ 6i#e Scathach /e un ton <oio#+ D O /o<e#te foarte lun"2$ re/et2 Flamel+ !rm0ndu-i /e Scathach *i /e Flamel /e #tr26ile ;ntortocheate din Montmartre$ ?o#h ;*i aminti cum ;l de#cri#e#e ?ohn 3ee /e Nichola# Flamel cu numai o 6i ;n urm2+ PA o#t multe de-a lun"ul tim/ului: medic *i 1uc2tar$ <0n62tor de c2r9i$ #oldat$ /ro e#or de lim1i #tr2ine *i de chimie$ at0t om al le"ii$ c0t *i ho9+ 3ar acum e#te$ *i a o#t dintotdeauna$ un mincino#$ un *arlatan *i un e#croc+Q P4i #/ionQ$ ad2u"2 ?o#h ;n minte+ Se ;ntre1a dac2 3ee *tia a#ta+ =l eAamin2 /e 12r1atul care ar2ta chiar 1anal: cu /2rul tun# #curt *i cu ochii de culoare de#chi#2$ ;m1r2cat ;n :ean*ii #2i *i cu un tricou #u1 o :achet2 /ono#it2 din /iele nea"r2$ ar i trecut neo1#er<at /e orice #trad2$ ;n orice ora* din lume+ Totu*i$ era oricum altcum<a dec0t 1anal: n2#cut ;n anul '77&$ /retindea c2 lucrea62 /entru 1inele omenirii$

a#cun60nd Codexul de 3ee *i de creaturile teri iante *i tene1roa#e /e care ace#ta le #lu:ea$ Str21unii =ntuneca9i+ 3ar Flamel /e cine #lu:eaK #e ;ntre12 ?o#h+ Cine era de a/t nemuritorul Nichola# FlamelK

Capitolul apte
Rin0ndu-*i 1ine ;n r0u acce#ul de urie$ NiccolH Machia<elli /2*i c2lc0nd a/2#at /e tre/tele de la SacrSCoeur$ cea9a ;ncol2cindu-#e *i ;n<0rte:indindu-#e ;n urma lui ca o mantie+ 3e*i aerul ;nce/u#e #2 #e lim/e6ea#c2 ;nc2 era im/re"nat de /ar umul de <anilie+ Machia<elli ;*i d2du ca/ul /e #/ate *i in#/ir2 ad0nc$ tr2"0nd /uternic miro#ul /e n2ri+ A<ea #2-*i amintea#c2 acea#t2 mirea#m2$ era la el de a/arte ca o am/rent2+ To9i cei de /e /lanet2 /o#edau o aur2 C c0m/ul electric care ;ncon:ura cor/ul omene#c C$ iar c0nd acel c0m/ electric era concentrat *i diri:at$ interac9iona cu #i#temul de endor ine *i cu "landele #u/renale ale /o#e#orului ca #2 /roduc2 un miro# unic /entru acea /er#oan2: un miro#-#emn2tur2+ Machia<elli mai in#/ir2 o dat2+ A/roa/e c2 /utea #2 "u#te <anilia din aer$ /roa#/2t2$ lim/ede *i /ur2: miro#ul unei /uteri crude$ ;nc2 nein#truite+ 4i$ ;n momentul acela$ Machia<elli *tiu 2r2 t2"ad2 c2 3ee a<ea dre/tate: ace#ta era miro#ul unuia din le"endarii "emeni+ D -reau #2 ;nchide9i toat2 6onaO ro#ti #curt Machia<elli #/re #emicercul ormat de o i9erii #u/eriori de /oli9ie care #e aduna#er2 la /oalele #c2rilor$ ;n /ia9a Uilette+ -reau cordoane /e iecare #trad2$ alee #au cale dintre Rue Cu#tine *i Rue Coulaincourt$ de la Boule<ard de Clich) la Boule<ard de Rochechouart *i Rue de Cli"nancourt+ -reau ca oamenii 2*tia #2 ie "2#i9iO D Tocmai #u"era9i #2 ;nchidem Montmartre$ #/u#e un /oli9i#t oarte 1ron6at ;n lini*tea care #e l2#a#e+ =*i /ri<i cole"ii ;n c2utare de #/ri:in$ dar niciunul nu ;ndr26ni #2-l /ri<ea#c2 ;n ochi+ Suntem ;n /lin #e6on turi#tic$ /rote#t2 el$ /ri<indu-l din nou /e Machia<elli+ Machia<elli #e r2#ti la c2/itan$ a9a iindu-i la el de imo1il2 ca m2*tile /e care le colec9iona+ Ochii #2i cenu*ii *i reci ;l #2"etar2 /e 12r1atul re#/ecti<$ dar$ c0nd i #e adre#2$ <ocea ;i era calm2 *i re9inut2$ a1ia mai /uternic2 dec0t o

*oa/t2+ D 4tii cine #unt euK ;ntre12$ /e un ton moderat+ C2/itanul$ un <eteran decorat al Le"iunii Str2ine France6e$ #im9i un nod ;n "0t c0nd #e uit2 ;n ochii de culoarea /ietrei ai 12r1atului din a9a #a+ !me6indu-*i 1u6ele u#cate in#tantaneu$ #/u#e: D 3umnea<oa#tr2 #unte9i mon#ieur Machia<elli$ noul *e al 3irection GSnSrale de la SScuritS EAtSrieure+ 3ar$ domnule$ acea#ta e o /ro1lem2 de com/eten9a /oli9iei$ *i nu una de #ecuritate eAtern2+ N-a<e9i autoritatea #2B D Fac din a#ta o /ro1lem2 de com/eten9a 3SGE$ ;l ;ntreru/#e Machia<elli /e un ton calm+ Atri1u9iile mele #unt iAate ;n mod direct de c2tre /re*edintele #tatului+ La ne<oie$ <oi ;nchide tot ora*ul+ -reau ca ace*ti oameni #2 ie "2#i9i+ =n #eara acea#ta a o#t /re<enit2 o cata#tro a+ Ar2t2 <a" cu m0na ;n direc9ia Ba6ilicii SacrS-Coeur care ;nce/ea #2 #e 62rea#c2 din cea9a ce #e tot #u19ia+ Cine *tie ce alte lucruri ;n"ro6itoare au mai /l2nuitK -reau un ra/ort la iecare or2$ ;ncheie el *i$ 2r2 #2 a*te/te un r2#/un#$ #e ;ntoar#e *i /orni #/re ma*ina lui$ unde *o erul ;m1r2cat ;ntrun co#tum de culoare ;nchi#2 a*te/ta cu m0inile ;ncruci*ate la /ie/tul #2u ma#i<+ 4o erul$ a c2rui a92 era /e :um2tate a#cun#2 de ochelarii de #oare mari$ cu lentile ti/ o"lind2$ de#chi#e /ortiera *i a/oi o ;nchi#e cu "ri:2 ;n urma lui Machia<elli+ 3u/2 ce #e urc2 ;n ma*in2$ #e a*e62 r21d2tor$ cu m0inile /e care /urta m2nu*i ne"re /u#e /e <olanul ;n hu#2 de /iele$ a*te/t0nd in#truc9iuni+ Geamul de#/2r9itor din ha1itaclul ma*inii #e de#chi#e cu un 1060it+ D Flamel e la (ari#+ Oare unde #-ar duceK ;ntre12 Machia<elli 2r2 nici un /ream1ul+ Creatura cuno#cut2 ca 3a"on ;l #lu:i#e /e Machia<elli de a/roa/e /atru #ute de ani+ Era numele #u1 care u#e#e cuno#cut de un mileniu *i$ ;n ciuda ;n 29i*2rii #ale$ nu u#e#e niciodat2 nici m2car /e de/arte om+ R2#ucindu-#e ;n #caunul #2u$ ;*i #coa#e ochelarii de #oare+ =n /enum1ra din interiorul ma*inii ochii lui erau 1ul1uca9i$ a#em2n2tori celor ai /e*tilor$ imen*i *i a/o*i ;nd2r2tul unei /elicule lim/e6i$ ineA/re#i<e+ C0nd <or1i$ dou2 *iruri de din9i m2run9i$

6im9a9i #e 62rir2 ;n #/atele 1u6elor #u19iri+ D Cine #unt alia9ii luiK ;ntre12 3a"on #chim10nd lim1a dintr-o rance62 de/lora1il2 ;ntr-o italian2 atr2"2toare ;nainte de a rede<eni lim1a 1ol1oro#it-lichid2 a tinere9ii #ale demult /ierdute+ D Flamel *i ne<a#ta lui au o#t ;ntotdeauna ni*te #in"uratici$ #/u#e Machia<elli+ 3e a#ta au *i #u/ra<ie9uit at0ta+ 3in c0te *tiu eu$ n-au mai locuit ;n ora*ul 2#ta ;nc2 de la # 0r*itul #ecolului al G-III-lea+ =*i #coa#e la/to/ul #u19ire$ de culoare nea"r2 *i ;*i trecu de"etul ar2t2tor /e#te cititorul de am/rente inte"rat+ Ma*in2ria 1i/2i *i monitorul #e tre6i la <ia92+ D 3ac2 au #o#it /rintr-o /oart2 de ener"ie ma"netic2 ;n#eamn2 c2 au <enit ne/re"2ti9i$ 6i#e 3a"on cu <oce umed2+ F2r2 1ani$ 2r2 /a*a/oarte$ 2r2 alte haine ;n a ara celor de /e ei+ D =ntocmai$ *o/ti Machia<elli+ A*a c2 <or tre1ui #2-*i "2#ea#c2 un aliat+ D Om #au nemuritorK ;ntre12 3a"on+ Machia<elli #e "0ndi o cli/2+ D !n nemuritor$ #/u#e el ;n cele din urm2+ Nu #unt #i"ur dac2 ei cuno#c mul9i oameni o1i*nui9i ;n ace#t ora*+ D 3eci$ ce nemuritori locuie#c acum ;n (ari#K ;ntre12 3a"on+ 3e"etele italianului a/2#au o #erie com/licat2 de ta#te$ a/oi /e monitor #e de#chi#e directorul numit Tem/+ Con9inea du6ini de documente +:/"$ +1m/ *i +tm/+ Machia<elli /u#e cur#orul /e unul dintre ele *i a/2#2 ta#ta Enter+ =n centrul monitorului a/2ru o ca#et2+ PIntroduce9i /arola+Q 3e"etul lui #u19ire 92c2nea /e ta#tatur2 #criind /arola P3el mondo di trattare i #uddito della -al di Chiana ri1ellatiQ *i o 1a62 de date codi icat2 cu cri/tarea im/o#i1il de #/art %ML-1it AES'%$ aceea*i utili6at2 de ma:oritatea "u<ernelor /entru do#arele lor ultra#ecrete$ #e de#chi#e cli/ind+ (e /arcur#ul ;ndelun"atei #ale <ie9i$ NiccolH Machia<elli
AES - Ad<anced Encr)/tion Standard ,Si#tem A<an#at de Cri/tare. ,n+tr+.+
'%

aduna#e o a<ere imen#2$ dar el #ocotea c2 numai ace#t i*ier con#tituia te6aurul #2u cel mai de /re9+ Era un do#ar com/let$ care cu/rindea date de#/re iecare nemuritor a lat ;nc2 ;n <ia92 ;n #ecolul al GGI-lea$ alc2tuit de c2tre re9eaua lui de #/ioni de /e tot "lo1ul /2m0nte#c C mul9i dintre ei ne*tiind m2car c2 lucrau /entru el+ (arcur#e numele+ Nici m2car #t2/0nii lui$ Str21unii =ntuneca9i$ nu *tiau c2 el /o#eda acea#t2 li#t2 *i era con<in# c2 unii ar i o#t tare ne erici9i dac2 ar i a lat c2 el cuno*tea *i /o6i9iile$ *i atri1u9iile a/roa/e tuturor Str21unilor *i ale Str21unilor =ntuneca9i care ;nc2 h2l2duiau /e /2m0nt #au /e T2r0murile !m1relor #ituate la mar"inea ace#tei lumi+ Cunoa*terea$ du/2 cum *tia Machia<elli$ ;n#eamn2 /utere+ 3e*i eAi#tau trei oldere dedicate lui Nichola# *i lui (erenelle Flamel$ in orma9ia era oarte #2rac2+ EAi#tau #ute de intr2ri$ iecare iind un ra/ort al a/tului c2 ei u#e#er2 <26u9i de la /re#u/u#ul lor dece# din '8'I+ Fu#e#er2 62ri9i /e a/roa/e toate continentele C cu eAce/9ia Au#traliei+ =n ultimii o #ut2 cinci6eci de ani$ locui#er2 ;n America de Nord$ cu o /rim2 re/erare con irmat2 *i <eri icat2 ;n ultimul #ecol$ care a<u#e#e loc ;n Bu alo$ Ne@ VorF$ ;n #e/tem1rie 'J&'+ S2ri la #ec9iunea marcat2 Asocia'i nemuritori cunoscu'i. Era "oal2+ D Nimic+ Nu am nici o ;nre"i#trare a <reunei a#ocieri a lui Flamel cu al9i nemuritori+ D 3ar acum$ #-a ;ntor# la (ari#$ 6i#e 3a"on$ 1alona*e de lichid orm0ndu-i-#e /e 1u6e ;n tim/ ce <or1ea+ =*i <a c2uta /rietenii <echi$ ad2u"2 el+ =*i <or l2#a "arda :o#+ 4i$ indi erent de c0t de mult tim/ a tr2it Flamel de/arte de ace#t ora*$ el ;nc2 ;l con#ider2 ca iind c2minul #2u+ NiccolH Machia<elli /ri<i /artea #u/erioar2 a monitorului+ I #e reaminti#e din nou c0t de /u9in *tia de#/re credincio#ul lui an"a:at+ D 3ar c2minul t2u$ 3a"on$ unde e#teK ;l ;ntre12 el+ D S-a du#+ S-a du# de mult+ O /ieli92 tran#/arent2 luci /e#te imen*ii lui "lo1i oculari+ D 3e ce ai r2ma# cu mineK #e ;ntre12 Machia<elli cu

<oce tare+ 3e ce nu i-ai c2utat /e ceilal9i a#emenea 9ieK D Nici ei nu mai eAi#t2+ Sunt ultimul din neamul meu *i$ ;n /lu#$ tu nu e*ti /rea di erit de mine+ D 3ar tu nu e*ti om$ #/u#e Machia<elli /e un ton 1l0nd+ D 3ar tu e*tiK ;l ;ntre12 3a"on cu ochii lar" de#chi*i$ 2r2 #2 cli/ea#c2+ Machia<elli 2cu o /au62 lun"2 ;nainte de a ;ncu<iin9a *i de a-*i ;ndre/ta din nou aten9ia a#u/ra monitorului ;n cele din urm2+ D 3eci c2ut2m /e cine<a /e care #o9ii Flamel #2-l i cuno#cut de /e <remea c0nd locuiau aici+ 4i mai *tim c2 nau mai o#t ;n ora*ul 2#ta ;nc2 din #ecolul al G-III-lea$ a*a c2 e 1ine #2 ne limit2m la nemuritorii care erau /rin 6on2 atunci+ 3e"etele lui ta#tau iltr0nd re6ultatele+ Numai *a/te+ Cinci ne #unt credincio*i nou2+ D 4i ceilal9i doiK D Catherine de Medici locuie*te dincolo de Rue du 3ra"on+ D 3ar ea nu e ran9u6oaic2$ morm2i 3a"on 129o#+ D Ei 1ine$ a o#t mama a trei dintre re"ii rance6i$ #/u#e Machia<elli cu un 60m1et 2r2 /ereche+ 3ar ea e#te credincioa#2 doar #ie*iB -ocea i #e /ierdu$ iar el ;*i ;ndre/t2 tru/ul+ 3ar ce a<em noi aiciK 3a"on r2ma#e nemi*cat+ NiccolH Machia<elli ;ntoar#e monitorul com/uterului a#t el ;nc0t #er<itorul lui #2 /oat2 <edea oto"ra ia unui 12r1at care /ri<ea dre/t ;n o1iecti<ul a/aratului oto$ ;n ceea ce era ;n mod e<ident o /o62 a ectat2$ /entru un cli/ /u1licitar+ (2rul de#$ 1uclat *i ne"ru ;i c2dea /0n2 /e umeri$ ;ncadr0nd o a92 rotund2+ Ochii erau de un al1a#tru /2trun62tor+ D Nu-l cuno#c /e 12r1atul 2#ta$ 6i#e 3a"on+ D Oh$ dar eu ;l cuno#c+ =l cuno#c oarte 1ine+ E#te nemuritorul cuno#cut c0nd<a dre/t contele de SaintGermain+ A o#t ma"ician$ in<entator$ mu6icianB *i alchimi#t+ Machia<elli ;nchi#e /ro"ramul *i o/ri com/uterul+ Saint-Germain a o#t$ de a#emenea$ *i ele<ul lui Nichola# Flamel+ 4i locuie*te ;n (ari# acum$ ;ncheie el trium 2tor+

3a"on 60m1i$ "ura #a orm0nd un O /er ect$ /lin2 de din9i ca ni*te lame de ra#+ D Flamel *tie c2 Saint-Germain e aiciK D Ha1ar n-am+ Nimeni nu *tie m2#ura cuno*tin9elor lui Flamel+ 3a"on ;*i ;m/in#e ochelarii la locul lor+ D 4i eu care credeam c2 tu le *tii /e toate+

Capitolul Opt
D A<em ne<oie de odihn2$ #/u#e ?o#h ;n cele din urm2+ Nu mai /ot #2 ac un /a#+ Se o/ri *i #e re6em2 de o cl2dire$ a/lec0ndu-#e *i re#/ir0nd "reu+ Orice r2#u lare era un e ort *i ;nce/u #2 <ad2 /uncte ne"re dan#0ndu-i ;n a9a ochilor+ 3intr-un moment ;n altul$ a<ea #2 <omite+ !neori$ #e #im9ea a*a du/2 antrenamentul la ot1al *i *tia din /ro/ria eA/erien92 c2 a<ea ne<oie #2 #e a*e6e #i #2-*i introduc2 ce<a lichide ;n /ro/riul #i#tem+ D Are dre/tate+ Scatt) #e ;ntoar#e c2tre Flamel+ Tre1uie #2 ne odihnim m2car /u9in+ Ea ;nc2 o c2ra /e So/hie ;n 1ra9e *i$ odat2 cu /rima "ean2 de lumin2 cenu*ie lic2rind din#/re e#t$ /e#te aco/eri*urile (ari#ului$ ;nce/u#er2 #2 a/ar2 /rimii muncitori matinali+ Fu"arii continua#er2 #2 mear"2 /e #tr2du9ele laterale ;ntunecate$ iar$ /0n2 acum$ nimeni nu d2du#e aten9ie ciudatului "ru/$ ;n#2 a#ta a<ea #2 #e #chim1e ra/id /e m2#ur2 ce #tr26ile #e um/leau mai ;nt0i de /ari6ieni$ a/oi de turi*ti+ Nichola# #t2tea ;n ca/2tul unei #tr2du9e ;n"u#te+ (ri<i ;n #u#ul *i ;n :o#ul #tr26ii ;nainte de a #e ;ntoarce #2 /ri<ea#c2 /e#te um2r+ D Tre1uie #2 ne "r21im$ /rote#t2 el+ Fiecare #ecund2 de ;nt0r6iere ;l aduce /e Machia<elli mai a/roa/e de noi+ D Nu /utem$ #/u#e Scatt)+ =l /ri<i /e Flamel *i$ /re9 de numai o cli/2$ ochii ei <er6i *i #tr2lucitori #c0nteiar2+ Gemenii tre1uie #2 #e odihnea#c2$ 6i#e$ du/2 care ad2u"2 /e un ton 1l0nd: 4i noi la el$ Nichola#+ E*ti terminat+ Alchimi#tul o /ri<i cercet2tor *i a/oi ;ncu<iin92$ iar umerii i #e ;nco<oiar2+ D Ai dre/tate$ de#i"ur+ -oi ace /recum #/ui+ D Oare ne-am /utea ca6a ;ntr-un hotelK #u"er2 ?o#h+ Era durero# de o1o#it$ a<ea #en6a9ia c2 are ni#i/ ;n ochi *i ;n "0t$ ca/ul ;i 1u1uia+ Scatt) #cutur2 din ca/+

D Ne-ar cere /a*a/oarteleB So/hie #e a"it2 ;n 1ra9ele ei$ iar Scathach o /u#e u*or /e /2m0nt *i o #/ri:ini de /erete+ ?o#h u imediat l0n"2 ea+ D Te-ai tre6it$ #/u#e el cu u*urare ;n "la#+ D N-am dormit de-a 1inelea$ r2#/un#e So/hie #im9indu-*i lim1a /rea um lat2+ Eram con*tient2 de tot ce #e ;nt0m/la$ dar era ca *i c0nd /ri<eam din a ar2+ Ca *i cum urm2ream ce<a la tele<i6or+ =*i a/2#2 cu /utere m0inile /e cea 2 ;n tim/ ce ;*i rotea "0tul+ AuO 3oareO D Ce anume doareK ;ntre12 ?o#h ;ndat2+ D Totul+ =ncerc2 #2 #e ;ntind2$ dar mu*chii ;ncorda9i /rote#tar2$ iar o mi"ren2 ;i /ul#a ;n #/atele ochilor+ D E cine<a aici /e care #2-l /ute9i chema ;n a:utorK ?o#h #e uita de la Nichola# la Scathach+ Mai eAi#t2 nemuritori #au Str21uniK D EAi#t2 nemuritori *i Str21uni /retutindeni$ #/u#e Scatt)+ C09i<a #unt la el de /rieteno*i ca *i noi$ ad2u"2 ea cu un 60m1et li/#it de umor+ D (oate c2 eAi#t2 nemuritori ;n (ari#$ u de acord Flamel$ dar n-am nici cea mai <a"2 idee unde #2 "2#im unul *i$ chiar de-a* *tii$ n-a* a<ea idee /0n2 unde mer"e loialitatea lor+ (erenelle ar *ti$ ad2u"2 el cu o und2 de tri#te9e ;n "la#+ D Bunica ta ar /utea *tiK o ;ntre12 ?o#h /e Scatt)+ R261oinica ;i arunc2 o /ri<ire+ D Cu #i"uran92 ar *ti+ Se ;ntoar#e #/re So/hie+ (rintre toate amintirile tale$ ai /utea "2#i ce<a de#/re nemuritorii #au Str21unii care locuie#c ;n (ari#K So/hie ;nchi#e ochii *i ;ncerc2 #2 #e concentre6e$ dar #cenele *i ima"inile care #e #uccedau cu <ite6a luminii C o /loaie de oc ce cur"ea dintr-un cer ro*u ca #0n"ele$ o /iramid2 cu <0r ul te*it /e /unctul de a i aco/erit2 de un <al "i"antic C erau haotice *i ;n#/2im0nt2toare+ =nce/u #2 dea din ca/$ a/oi #e o/ri+ 4i cea mai #im/l2 mi*care ;i /ro<oca dureri+ D Nu /ot #2 "0nde#c$ o t2 ea+ Am ca/ul at0t de /lin ;nc0t am #en6a9ia c2 o #2-mi eA/lode6e+

D -r2:itoarea ar /utea *ti$ #/u#e Flamel$ dar nu a<em cum #2 o contact2m+ Nu are tele on+ D 3ar <ecini$ /rieteniK ;ntre12 ?o#h+ Se ;ntoar#e c2tre #ora lui+ 4tiu c2 nu <rei #2 te "0nde*ti la a#ta$ dar tre1uie+ E im/ortant+ D Nu m2 /ot "0ndiB ;nce/u So/hie /ri<ind ;n "ol *i #cutur0ndu-*i ca/ul+ D Nu te "0ndi+ R2#/unde doar$ ro#ti re/ede ?o#h+ In#/ir2 #curt *i ;*i co1or; tonul$ <or1ind ;ncet: Surioar2$ care e cel mai 1un /rieten din O:ai al -r2:itoarei din EndorK Ochii de un al1a#tru-de#chi# ai lui So/hie #e ;nchi#er2 iar2*i$ iar ea #e cl2tin2 ca *i cum ar i o#t /e /unctul de a le*ina+ C0nd ;*i de#chi#e ochii din nou$ d2du din ca/+ N-are /rieteni acolo+ 3ar to9i o cuno#c+ (oate c2 am /utea tele ona la ma"a6inul de l0n"2 al eiB #u"er2 ea+ A/oi$ d2du iar2*i din ca/+ E o or2 /rea t0r6ie acolo+ Flamel d2du a/ro1ator din ca/: D So/hie are dre/tate> la ora a#ta din noa/te$ tre1uie c2 e ;nchi#+ D Bine$ #e /oate #2 ie ;nchi#$ c26u ?o#h de acord$ o und2 de ;nc0ntare r2612t0ndu-i din "la#$ dar$ c0nd am /lecat din O:ai$ acolo era hao#+ 4i nu uita$ am intrat cu un Hummer ;n 0nt0na din Li11e) (arF> a#ta tre1uie #2 i atra# aten9ia cui<a+ (un /ariu c2 /oli9ia *i /re#a #unt acolo chiar acum+ Iar /re#a ar /utea r2#/unde la unele ;ntre12ri$ dac2 le-am /une /e cele /otri<ite+ -reau #2 #/un$ dac2 ma"a6inul -r2:itoarei a o#t di#tru#$ cu #i"uran92$ #unt ;n c2utarea unei /o<e*ti+ D S-ar /utea #2 mear"2B ;nce/u Flamel+ Tre1uie doar #2 *tiu numele 6iarului+ 1 2)ai 3alle4 Ne5s$ L8L-l8NL$ #/u#e imediat So/hie+ M2car at0t ;mi aminte#cB #au -r2:itoarea o ace$ ad2u"2 ea$ iar a/oi #e cutremur2+ EAi#tau at0t de multe amintiri ;n mintea ei$ at0t de multe "0nduri *i ideiB *i nu numai ;n#/2im0nt2toarele *i anta#ticele ima"ini de#/re oameni *i de#/re locuri care nu ar i tre1uit niciodat2 #2 i eAi#tat$ dar *i "0nduri c0t #e /oate de 1anale: numere de tele on *i re9ete$ nume *i adre#e ale unor oameni de#/re care nu

au6i#e <reodat2$ ima"ini din <echi emi#iuni T-$ a i*e de ilme+ 4tia chiar *i numele iec2rui c0ntec al lui El<i# (re#le)+ 3ar toate ace#tea con#tituiau amintirile -r2:itoarei+ 4i$ acum$ tre1uia #2 #e #tr2duia#c2 #2-*i amintea#c2 /ro/riul num2r de mo1il+ Ce a<ea #2 #e ;nt0m/le dac2 amintirile -r2:itoarei a<eau #2 de<in2 at0t de /uternice ;nc0t #2 le *tear"2 /e ale eiK =ncerc2 #2 #e concentre6e a#u/ra chi/urilor /2rin9ilor ei$ Richard *i Sara+ Sute de chi/uri lic2reau ;n trecere$ ima"ini de #iluete cio/lite ;n /iatr2$ ca/ete de #tatui "i"antice$ /icturi m06"2lite /e /ere9ii cl2dirilor$ mici orme "ra<ate /e cio1uri de lut+ So/hie #im9i c2 o ia ra6na+ 3e ce nu /utea #2-*i aduc2 aminte chi/urile /2rin9ilor eiK =nchi60ndu-*i ochii$ #e concentr2 din r2#/uteri a#u/ra ultimei d29i c0nd ;i <26u#e /e mama *i /e tat2l ei+ Ar i o#t cam cu trei #2/t2m0ni ;n urm2$ chiar ;nainte ca ei #2 i /lecat #2 ac2 #2/2turi ;n !tah+ 4i mai multe chi/uri #e ro#to"oleau ;n #/atele ochilor ;nchi*i ai lui So/hie: ima"ini /e re#turi de /er"amente$ ra"mente de manu#cri#e #au ta1louri ;n ulei cr2/ate$ chi/uri din oto"ra ii #e/ia decolorate$ din 6iare$ neclareB D So/hieK 4i$ deodat2$ ;ntr-o #tr2 ul"erare de culori$ chi/urile /2rin9ilor i #e i<ir2 ;n minte$ iar So/hie #im9i cum amintirile -r2:itoarei /2lir2 *i ale ei ie*ir2 la #u/ra a92+ Bru#c$ *tiu *i num2rul ei de mo1il+ D Surioar2K 3e#chi#e ochii *i cli/i uit0ndu-#e la ratele ei+ Ace#ta #t2tea dre/t ;n a9a #a$ a/roa/e ;nl2crimat$ cu /ri<irea ;n"ri:orat2+ D Sunt ;n re"ul2$ *o/ti ea+ =ncercam #2-mi aminte#c ce<a+ D CeK Ea ;ncerc2 #2 60m1ea#c2: D Num2rul meu de mo1il+ D Num2rul t2u de mo1ilK 3e ceK El #e o/ri *i a/oi ad2u"2: Nimeni nu-*i aminte*te niciodat2 /ro/riul num2r de mo1il+ C0nd 9i-ai tele onat ultima dat2K

Str0n"0nd ;n /alme c2nile a1urinde cu ciocolat2 am2ruie$ cald2$ So/hie *i ?o#h #t2teau a*e6a9i unul ;n a9a celuilalt ;ntr-o ca enea de#chi#2 toat2 noa/tea$ "oal2 de alt el$ a/roa/e de #ta9ia Gare du Nord Metro'7+ 3incolo de te:"hea era un #in"ur an"a:at$ un <0n62tor cu ca/ul ra#$ /urt0nd in<er# un ecu#on /e care era #cri# numele RO!G+ D Tre1uie #2 ac un du*$ #/u#e So/hie /e un ton hot2r0t+ Tre1uie #2 m2 #/2l /e ca/ *i /e din9i *i tre1uie #2-mi #chim1 hainele+ M2 #imt de /arc2 au trecut 6ile ;n *ir de c0nd am 2cut du* ultima oar2+ D Cred c2 au trecut c0te<a 6ile+ Ar29i ;n"ro6itor$ u ?o#h de acord+ Se ;ntin#e *i ;nde/2rt2 o *u<i92 de /2r 1lond ce #e li/i#e /e o1ra6ul #urorii lui+ D M2 #imt ;n"ro6itor$ *o/ti So/hie+ =9i aminte*ti c0nd am o#t <ara trecut2 /e /la:a Lon" Beach *i am m0ncat toat2 ;n"he9ata aia$ a/oi am m0ncat cren<ur*ti /ican9i *i carto i /r2:i9i #/irala9i'8 *i am 12ut /or9ia aia du1l2 de 1ere de #a#a ra#'MK ?o#h 60m1i r2ut2cio#: D 4i c0nd mi-ai terminat ari/ioarele de /uiK 6i ;n"he9ataO So/hie 60m1i amintindu-*i$ dar 60m1etul ;i /ieri ra/id+ 3e*i tem/eratura din 6iua aceea de/2*i#e 8& de "rade Cel#iu#$ ea ;nce/u#e #2 tremure$ 1ro1oane de tran#/ira9ie rece ca "hea9a cur"0ndu-i /e *ira #/in2rii ;n tim/ ce o "hear2 de ier ;i #tr0n"ea #tomacul+ 3in ericire$ nu-*i le"a#e centura de #i"uran92 ;nainte #2 i <omitat$ dar re6ultatele oricum au o#t #/ectaculo# de de6a"rea1ile$ iar ma*ina u#e#e inutili6a1il2 /entru cel /u9in o #2/t2m0n2
Metroul Gara de Nord ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+ Sortiment de carto i /r2:i9i ;n orm2 de #/iral2$ de multe ori a<0nd o culoare /ortocalie datorit2 condimentelor ad2u"ate ,n+tr+.+ 'M B2utur2 car1onatat2$ ;ndulcit2$ o19inut2 /rin ermenta9ia /lantei de #a#a ra#> ;n dou2 <ariante: alcooli6at2 *i nealcooli6at2+ Sa#a ra#ul e#te o /lant2 de culoare <erde-de#chi#$ din ale c2rei run6e #e /oate /roduce un condiment oarte c2utat$ ie ;n orm2 /roa#/2t2$ ie u#cat2+ 4i r2d2cina de #a#a ra# e#te util2 ;n 1uc2t2rie$ a<0nd 1une /ro/riet29i aromatice+ Tradi9ional$ /lanta /ro<ine din America de Nord$ unde #a#a ra#ul era olo#it la elurile de m0ncare /icante$ toc2ni9e$ #u/e$ m0ncare de /e*te #au de came+ ,n+tr+.+
'8 '7

du/2 aceea+ D EAact a*a m2 #imt acum: tran#/ira9ie rece$ tremurat$ dureri /e#te tot+ D (2i$ m2c2r ;ncearc2 #2 nu <omi9i aici$ murmur2 ?o#h+ Nu cred c2 RouA$ <e#elul no#tru o#/2tar$ <a i oarte im/re#ionat+ RouA lucra la ca enea de /e#te /atru ani *i$ ;n ace#t tim/$ u#e#e de dou2 ori <ictim2 a unui :a $ amenin9at de multe ori$ dar niciodat2 r2nit+ Ca eneaua de#chi#2 toat2 noa/tea <26u#e tot #oiul de /er#ona:e ciudate *i ade#ea /ericuloa#e intr0nd /e u*2 *i RouA hot2r; c2 ace#t c<artet neo1i*nuit #e ;ncadra ;n /rima cate"orie$ 1a /oate chiar ;n am1ele+ Cei doi adole#cen9i erau murdari *i miro#eau ur0t$ ar2tau ;n"ro6i9i *i /2reau e/ui6a9i+ B2r1atul mai ;n <0r#t2 C /oate 1unicul /u*tilor$ #e "0ndi RouA C nu era ;ntr-o orm2 mult mai 1un2+ Numai cea de-a /atra mem1r2 a "ru/ului C emeia t0n2r2$ cu /2rul ro*u$ cu ochii <er6i$ /urt0nd un to/ ne"ru$ /antaloni ne"ri *i 1ocanci #old29e*ti C era curat2 *i #tr2lucitoare+ Se ;ntre1a ;n ce rela9ie de rudenie #e a la cu ceilal9i> cu #i"uran92$ nu /2rea #2 ie ;nrudit2 cu niciunul dintre ei$ dar 12iatul *i ata #em2nau de#tul de 1ine /entru a i "emeni+ RouA e6ita#e c0nd 12tr0nul #co#e#e un card de credit /entru a /l2ti cele dou2 ciocolate calde+ 3e o1icei$ oamenii /l2teau cu 1ani "hea92 /entru ce<a at0t de ie tin$ iar el #e ;ntre12 dac2 nu cum<a cardul u#e#e urat+ D Am r2ma# 2r2 euro$ 6i#e 12tr0nul 60m1ind+ (o9i #2 1a9i dou26eci *i #2-mi dai re#t ce<a m2run9i*K RouA #e "0ndi c2 <or1ea rance6a cu un accent anume$ demodat$ cu o caden92 a/roa/e ormal2+ D E#te #trict ;m/otri<a /oliticii noa#treB ;nce/u RouA$ dar o alt2 ochead2 aruncat2 ro*catei cu /ri<irea t2ioa#2 ;l 2cu #2 #e r26"0ndea#c2+ =ncerc2 #2 60m1ea#c2 *i ;i #/u#e: Si"ur$ /ot #2 ac a#ta+ 3ac2 totu*i cardul u#e#e ra/ortat ca urat$ nu ar i o#t #canat de a/arat+ D Ri-a* i oarte recuno#c2tor+ B2r1atul 60m1i+ 4i ai /utea #2-mi dai ni*te i#eK

RouA ;nre"i#tr2 ;n ca#a de marcat o/t euro /entru cele dou2 ciocolate calde *i trecu cardul -i#a /rin a/arat /entru dou26eci de euro+ Fu #ur/rin# #2 con#tate c2 era un card de credit american> du/2 accent$ ar i :urat c2 omul era rance6+ Cu o mic2 ;nt0r6iere$ cardul u acce/tat$ iar el #c26u co#tul celor dou2 12uturi *i d2du re#tul ;n monede de unu *i doi euro+ RouA re<eni la manualul de matematic2 a#cun# #u1 te:"hea+ Se ;n*ela#e a#u/ra "ru/ului+ Nu era /entru /rima dat2 *i nu a<ea #2 ie nici ultima+ Erau /ro1a1il <i6itatori de-a1ia co1or09i din <reunul dintre trenurile de diminea92> nimic ie*it din comun+ Ei 1ine$ /oate nu to9i+ Rin0ndu-*i ca/ul a/lecat$ ;*i ridic2 doar ochii /entru a #e uita la t0n2ra cu /2rul ro*u+ St2tea ;n /icioare cu #/atele la el$ <or1ind cu 12r1atul+ A/oi$ ;ncet *i #i"ur$ #e ;ntoar#e #2-l /ri<ea#c2+ =i o eri un 60m1et de-a1ia #chi9at$ iar RouA de#co/eri 1ru#c c2 manualul lui era oarte intere#ant+ Flamel #t2tea la te:"heaua din ca enea *i #e uita la Scathach+ D -reau ca tu #2 r2m0i aici$ #/u#e el ;nceti*or$ trec0nd de la rance62 la latin2+ Ochii lui erau ;ndre/ta9i #/re locul unde "emenii #t2teau a*e6a9i *i ;*i 1eau ciocolatele+ -e"hea62 a#u/ra lor+ M2 duc #2 caut un tele on+ !m1ra ;ncu<iin92 cu o mi*care a ca/ului+ D Ai "ri:2O 3ac2 #e ;nt0m/l2 ce<a *i ne de#/2r9im$ hai #2 ne ;nt0lnim ;n Montmartre+ Machia<elli nu #-ar a*te/ta #2 re<enim ;n acela*i loc+ -om a*te/ta ;n a9a unuia dintre re#taurante C /oate La Mai#on Ro#e'L C tim/ de cinci minute la iecare or2+ D 3e acordO 3ar dac2 nu m2 ;ntorc /0n2 la /r0n6$ continu2 el *i mai ;ncet$ <reau #2-i iei /e "emeni *i #2 /leci+ D Nu te <oi a1andona$ #/u#e Scathach /e un ton e"al+ D 3ac2 nu m2 ;ntorc ;n#eamn2 c2 Machia<elli m-a /rin#$ #/u#e Alchimi#tul cu #erio6itate+ Scathach$ nici m2car tu nu m2 <ei /utea #al<a din "hearele armatei lui+
'L

Ca#a tranda irie ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+

D Am mai a<ut de-a ace cu armate /0n2 acum+ Flamel ;*i ;ntin#e m0na *i o /u#e /e um2rul R261oinicei+ D Gemenii re/re6int2 /rioritatea noa#tr2 acum+ Tre1uie /rote:a9i cu orice /re9+ Continu2 /re"2tirea lui So/hie+ G2#e*te /e cine<a #2-l Tre6ea#c2 /e ?o#h *i /re"2te*te-l+ 4i #al<ea6-o /e dra"a mea (erenelle dac2 /o9i+ Iar$ dac2 mor$ #/une-i c2 antoma mea o <a "2#i$ ad2u"2 el+ A/oi$ ;nainte ca ea #2 mai /oat2 #/une ce<a$ #e r2#uci /e c2lc0ie *i ie*i ;n aerul rece de dinaintea i<irii 6orilor+ D S2 <ii re/ede ;na/oiB *o/ti Scatt)$ dar Flamel di#/2ru#e+ 3ac2 ar i o#t /rin#$ #e deci#e ea$ indi erent ce #/u#e#e el$ a<ea de "0nd #2 # 0*ie tot ora*ul ;n 1uc29i /0n2 ce a<ea #2-l "2#ea#c2+ In#/ir0nd ad0nc$ /ri<i /e#te um2r *i-l de#co/eri /e <0n62torul cu ca/ul ra# uit0ndu-#e lun" la ea+ (e o /arte a "0tului lui era tatuat2 o /0n62 de /2ian:en *i am1ii lo1i ai urechilor erau /lini de cel /u9in c0te o du6in2 de cercelu*i+ Se ;ntre1a c0t de durero# u#e#e$ dar carnea ei #e <indeca /ur *i #im/lu oarte re/ede$ a#t el ;nc0t nu i #e termina 1ine de 2cut /iercin"ul$ c2 #e *i a#tu/a "aura+ D Ce<a de 12utK ;ntre12 RouA 60m1ind emo9ionat$ o 1ilu92 metalic2 iind <i6i1il2 /e lim1a lui+ D A/2$ #/u#e Scatt)+ D 3e#i"ur+ (errierK D 3e la ro1inet+ F2r2 "hea92$ ad2u"2 ea *i #e ;ntoar#e /entru a #e al2tura "emenilor+ R2#uci un #caun *i ;l ;nc2lec2$ #/ri:inindu-*i 1ra9ele /e #/2tar *i l2#0ndu-*i 12r1ia /e 1ra9e+ D Nichola# a /lecat #2 ;ncerce #2 ia le"2tura cu 1unica mea$ ca #2 <ad2 dac2 ea cunoa*te /e cine<a aici+ Nu /rea *tiu #i"ur ce-o #2 acem dac2 nu reu*e*te+ D 3e ceK ;ntre12 So/hie+ Scatt) cl2tin2 din ca/+ D Nu mai tre1uie #2 ie*im /e #tr26i+ Am o#t noroco*i c2 am reu*it #2 ne ;nde/2rt2m de SacrS-Coeur ;nainte ca /oli9ia #2 i6ole6e 6ona+ F2r2 ;ndoial2 c2 /0n2 acum l-au "2#it /e /oli9i#tul acela ame9it$ a*a c2 6ona cercetat2 /ro1a1il c2 #-a eAtin#$ iar /atrulele au #emnalmentele

noa#tre+ E doar o che#tiune de tim/ /0n2 ce <om i re/era9i+ D 4i ce #e <a ;nt0m/la atunciK #e ;ntre12 ?o#h cu <oce tare+ 50m1etul lui Scathach u teri iant+ D -or ;n9ele"e de ce #unt numit2 R261oinica+ D 3ar ce #e <a ;nt0m/la dac2 <om i /rin*iK in#i#t2 ?o#h+ =nc2 #ocotea a/roa/e de ne;n9ele# ideea de a i <0na9i de /oli9i*ti+ A/roa/e c2 era mai u*or #2-*i ima"ine6e c2 #unt <0na9i de creaturi mitice #au de oameni nemuritori+ Ce ni #e <a ;nt0m/laK D A9i i /reda9i lui Machia<elli+ Str21unii =ntuneca9i <-ar con#idera un /remiu /e cin#te+ D CeB So/hie ;l /ri<i ra/id /e ratele ei+ Ce ne-ar aceK D N-ai <rea #2 *tii$ #/u#e Scathach /e un ton #incer$ dar crede-m2 c0nd ;9i #/un c2 n-ar i ce<a /l2cut+ D 3ar tuK ;ntre12 ?o#h+ D Nu am niciun /rieten ;n r0ndul Str21unilor =ntuneca9i$ 6i#e 1l0nd Scathach+ Le #unt du*man de /e#te dou2 mii cinci #ute de ani+ =mi ima"ine6 c2 au /re"2tit2 /entru mine o ;nchi#oare cu totul #/ecial2 /e T2r0mul !m1relor+ Ce<a rece *i umed+ Ei *tiu c2 eu ur2#c a#ta+ 50m1i$ <0r urile din9ilor a/2#0ndu-i 1u6ele+ 3ar ;nc2 nu ne-au /rin#$ continu2 ea /e un ton <oio#$ *i nici n-o #2 ne /rind2 cu u*urin92+ Se ;ntoar#e /entru a o /ri<i chior0* /e So/hie+ Ar29i ;n"ro6itorO D Mi #-a mai #/u#$ u de acord So/hie 9in0nd cana cu ciocolat2 a1urind2 cu am1ele m0ini *i duc0nd-o la 1u6e+ Re#/ir2 ad0nc+ (utea #im9i toate #u1tilit29ile 1o"atei arome a ciocolatei *i ;*i #im9ea #tomacul chior2indu-i$ reamintindui c2 trecu#e oarte mult tim/ de c0nd m0nca#er2+ Sim9ea /e lim12 "u#tul amar al ciocolatei at0t de ier1in9i ;nc0t ;i aducea ;n ochi lacrimi din 1el*u" *i ;*i aminti c2 citi#e unde<a c2 ciocolata euro/ean2 a<ea un con9inut mai ridicat de cacao dec0t cea american2 cu care cre#cu#e+ Scatt) #e a/lec2 *i ;*i co1or; tonul: D Tre1uie #2 <2 acorda9i tim/ /entru a <2 re<eni du/2

tot #tre#ul /rin care a9i trecut+ C2l2toria dintr-un ca/2t al lumii ;n cel2lalt /rintr-o /oart2 de ener"ie ma"netic2 ;*i cere tri1utul C mi #-a #/u# c2 #eam2n2 cu o #u1#tan9ial2 di eren92 de u# orar+ D 4i 12nuie#c c2 tu nu e*ti a ectat2 de a*a ce<a$ murmur2 ?o#h+ =n amilia lor era o "lum2 le"at2 de a/tul c2 el #-ar /utea ale"e cu o de#incroni6are circadian2 'N chiar *i c2l2torind ;n ma*in2 dintr-un #tat ;ntr-altul+ Scatt) d2du din ca/: D Nu$ /e mine nu m2 a ectea62+ Eu nu 61or+ N-ai #2 m2 /rin6i niciodat2 ;n <reo che#tie din aia+ 3oar iin9ele care dau din ari/i #unt menite #2 #e a le ;n ceruri+ 3e*i am ;nc2lecat /e un lun"'I c0nd<a+ D !n lun"K ;ntre12 con u6 ?o#h+ D Vin" lun"$ un dra"on chine6e#c$ #/u#e So/hie+ Scathach #e r2#uci #/re at2+ D In<ocarea ce9ii tre1uie #2-9i i di#tru# o mare /arte din ener"ia aurei+ E im/ortant #2 nu-9i olo#e*ti /uterile din nou c0t mai mult tim/ /o#i1il+ Trioul #e re6em2 iar2*i de #/2tarele #caunelor c0nd RouA ie*i de du/2 te:"hea cu un /ahar ;nalt /lin cu a/2+ =l /u#e /e mar"inea me#ei$ #chi92 un 60m1et emo9ionat #/re Scatt) *i a/oi #e ;nde/2rt2+ D Cred c2 te /lace$ 6i#e So/hie #ur060nd im/erce/ti1il+ Scatt) #e ;ntoar#e #2 #e uite ur0t la <0n62tor$ dar "emenii ;i <26ur2 1u6ele arcuindu-i-#e ;ntr-un 60m1et+ D Are /iercin"uri$ #/u#e ea de#tul de tare ;nc0t #2 aud2 *i el+ Nu-mi /lac 12ie9ii cu /iercin"uri+ Am1ele ete 60m1ir2 /e c0nd cea a lui RouA #e 2cea de un ro*u #tr2lucitor+ D 3e ce e im/ortant ca So/hie #2 nu-*i olo#ea#c2 /uterileK ;ntre12 ?o#h aduc0nd di#cu9ia ;na/oi la
Stare i6iolo"ic2 dre/t con#ecin92 a alter2rii ritmurilor circadiene ,circadian - le"at de o /erioad2 de %8 de ore.> re6ultat al unei c2l2torii /e di#tan92 oarte lun"2+ Fiecare u# orar are a#ociat un meridian numit Pmeridianul central al u#ului orarQ+ Tra<er#area mai multor meridiane duce la de#incroni6area cea#ului 1iolo"ic *i a#t el toate /roce#ele 1iolo"ice #unt date /e#te ca/+ ,n+tr+.+ 'I (l2m0n$ :oc de cu<inte ,n+tr+.+
'N

comentariul 2cut de Scatt)+ =n mintea lui #e /orni#e o alarm2+ Scathach #e a/lec2 /e#te ma#2 *i at0t So/hie$ c0t *i ?o#h #e a/ro/iar2 /entru a o au6i+ D Odat2 ce o /er#oan2 ;*i olo#e*te toat2 ener"ia natural2 a aurei$ /uterile ;ncetea62 #2-i mai hr2nea#c2 tru/ul /entru a /utea #2-i a#i"ure com1u#ti1ilul nece#ar+ D 4i ce #e ;nt0m/l2 atunciK <ru #2 *tie So/hie+ D A9i au6it <reodat2 de com1u#tie uman2 #/ontan2K Chi/ul lui So/hie era li/#it de orice eA/re#ie$ dar ?o#h d2du din ca/+ D Am au6it+ Oameni care /ur *i #im/lu i61ucne#c ;n l2c2ri 2r2 <reun moti< anume: e o le"end2 ur1an2+ Scatt) ne"2: D Nu e nici o le"end2+ =n decur#ul i#toriei au o#t ;nre"i#trate multe ca6uri$ 6i#e ea /e un ton e"al+ Eu ;n#2mi am o#t martor2 la <reo dou2+ Se /oate ;nt0m/la ;ntr-o rac9iune de #ecund2$ iar ocul$ care de o1icei /orne*te din #tomac *i /l2m0ni$ arde at0t de /uternic ;nc0t ;n urm2 r2m0ne a1ia ce<a mai mult dec0t ni*te cenu*2+ So/hie$ tre1uie #2 ai "ri:2 acum+ 3e a/t$ a* <rea ca tu #2-mi /romi9i c2 n-ai #2-9i mai olo#e*ti /uterile din nou a6i$ indi erent ce #-ar ;nt0m/la+ D Iar Flamel *tie a#ta$ #/u#e iute ?o#h$ ne/ut0ndu-*i #t2/0ni uria din "la#+ D 3e#i"ur$ r2#/un#e Scatt) /e un ton /lat+ D 4i n-a "2#it de cu<iin92 #2 ne #/un2 *i nou2K ro#ti /reci/itat ?o#h+ La au6ul tonului ridicat$ RouA /ri<i #/re ei$ iar ?o#h in#/ir2 ad0nc *i continu2 ;ntr-o *oa/t2 a#/r2: Ce altce<a nu ne #/uneK ceru el /oruncitor+ Ce altce<a mai <ine odat2 cu darul 2#taK A/roa/e c2 #cui/2 ultimele cu<inte+ D ?o#h$ totul #-a ;nt0m/lat at0t de ra/id$ 6i#e Scatt)+ (ur *i #im/lu$ n-a o#t tim/ #2 <2 antren2m #au #2 <2 in#truim ;n mod core#/un62tor+ 3ar a* <rea #2-9i aminte*ti c2 Nichola# <2 <rea 1inele+ =ncearc2 #2 <2 erea#c2 de /ericole+ D N-am a<ut /arte de /ericole /0n2 l-am cuno#cut$

#/u#e ?o#h+ Chi/ul lui Scatt) #e cri#/2$ iar mu*chii "0tului *i ai umerilor i #e contractar2+ Ce<a ;ntunecat *i ne/l2cut lic2ri ;n ochii ei <er6i+ So/hie #e ;ntin#e *i ;*i /u#e m0inile /e 1ra9ele lui Scatt) *i ?o#h+ D A:un"e$ ro#ti ea cu o <oce o1o#it2+ N-ar tre1ui #2 ne cert2m ;ntre noi+ ?o#h u /e /unctul de a-i r2#/unde$ dar eA/re#ia de /e chi/ul e/ui6at al #urorii lui ;l #/erie$ a*a c2 ;ncu<iin92+ D Bine+ 3eocamdat2$ ad2u"2 el+ Scatt) d2du *i ea din ca/+ D So/hie are dre/tate+ Se r2#uci #2-l /ri<ea#c2 /e ?o#h+ E un mare "hinion c2 totul a c26ut deodat2 /e ca/ul lui So/hie+ E mare /2cat c2 /uterile tale n-au o#t Tre6ite+ D Nu-9i /are r2u nici /e :um2tate din c0t ;mi /are mie$ 6i#e el inca/a1il #2-*i di#imule6e am2r2ciunea din "la#+ =n ciuda a tot ce <26u#e *i chiar cuno#c0nd /ericolele$ <oia /uterile /e care #ora #a "eam2n2 le a<ea+ Totu*i$ nu e /rea t0r6iu$ nu-i a*aK ;ntre12 re/e6it+ Scatt) #cutur2 din ca/: D (o9i i Tre6it oric0nd$ dar nu *tiu cine ar a<ea /uterea #2 te tre6ea#c2+ E ne<oie de un Str21un /entru a#ta *i doar /rea /u9ini dintre ei #unt ;n6e#tra9i cu ace#t har #/ecial+ D Ca de eAem/luK ;ntre12 el /ri<ind-o /e Scathach$ dar cea care ;i r2#/un#e ca ;n tran#2 u #ora lui: D =n America$ BlacF Anni#'J #au (er#e ona%& ar /utea #-o ac2+ ?o#h *i Scatt) #e ;ntoar#er2 #-o /ri<ea#c2+ Sur/rin#2$ So/hie cli/i+ D Cuno#c numele$ dar nici m2car nu *tiu cine #unt+
BlacF Anni# cuno#cut2$ de a#emenea$ ca BlacF A"ne#$ creatur2 anta#tic2 din olclorul en"le6+ Ima"inat2 ca o <r2:itoare cu a9a al1a#tr2 *i cu "heare de ier$ Nea"ra Anni# e#te o cotoroan92 care m2n0nc2 mieii *i co/ii r2t2ci9i+ ,n+tr+.+ %& In mitolo"ia "reac2$ (er#e ona ,Cea care curm# lumina. e#te 6ei9a care #t2/0ne*te ;n tim/ul iernii$ al2turi de Hade#$ lumea um1relor$ ;n tim/ul <erii iind ;n#2 6ei9a ertilit29ii+ =n mitolo"ia roman2$ (er#e ona e#te <enerat2 #u1 numele de (ro#er/ina ,n+tr+.+
'J

Bru#c$ ochii i #e um/lur2 cu lacrimi+ Am toate ace#te amintiriB care nici m2car nu #unt ale mele+ ?o#h lu2 m0na #urorii lui *i i-o #tr0n#e u*or+ D Toate #unt amintirile -r2:itoarei din Endor$ #/u#e 1l0nd Scathach+ 4i 1ucur2-te c2 nu *tii cine #unt BlacF Anni# #au (er#e ona+ Mai ale# BlacF Anni#$ ad2u"2 ea ;n<er*unat2+ M2 #ur/rinde c2$ de*i 1unica mea *tie unde #e a l2$ ea ;nc2 mai e ;n <ia92+ D E ;n Cat#Fill#$ ;nce/u So/hie$ dar Scathach #e ;ntin#e *i o ciu/i de do#ul /almei+ AuO D Am <rut doar #2-9i di#tra" aten9ia$ eA/lic2 Scathach+ Nici m2car #2 nu te g"nde&ti la BlacF Anni#+ EAi#t2 c0te<a nume care n-ar tre1ui #2 ie niciodat2 ro#tite cu <oce tare+ D E ca *i cum ai #/une nu te "0ndi la ele an9i$ 6i#e ?o#h$ *i a/oi nu te /o9i "0ndi dec0t la ele an9i+ D Atunci$ d2-mi <oie #2-9i o er altce<a la care #2 te "0nde*ti$ ro#ti Scathach 1l0nd+ A ar2$ ;n a9a <itrinei$ #unt doi /oli9i*ti care #e hol1ea62 la noi+ Nu te uitaO ad2u"2 /e un ton /oruncitor+ (rea t0r6iu+ ?o#h #e ;ntoar#e #2-i /ri<ea#c2 *i$ indi erent ce eA/re#ie i #e citi /e chi/ C *oc$ "roa62$ <in2$ #au team2 ;i 2cu /e /oli9i*ti #2 intre aler"0nd ;n ca enea$ unul #co90ndu*i /i#tolul automat din teac2$ cel2lalt <or1ind /reci/itat ;n #ta9ia lui de emi#ie-rece/9ie ;n tim/ ce-*i tr2"ea 1a#tonul+

Capitolul Nou
Cu m0inile <0r0te ad0nc ;n 1u6unarele :achetei de /iele$ ;nc2 /urt0nd :ean*ii ne"ri$ nu /rea cura9i *i "hetele u6ate$ de co@1o)$ Nichola# Flamel nu /2rea de/la#at /rintre oamenii 2r2 ad2/o#t$ care ;nce/u#er2 #2 a/ar2 /e #tr26ile (ari#ului+ ?andarmii aduna9i ;n "ru/uri mici /e la col9uri <or1eau /reocu/a9i #au ;*i a#cultau #ta9iile de radio *i nu-i aruncar2 nici m2car o /ri<ire+ Nu era /entru /rima oar2 c0nd era urm2rit /e #tr26ile ace#tea$ dar era /rima dat2 c0nd nu a<ea alia9i *i /rieteni care #2-l a:ute+ El *i (erenelle #e ;ntor#e#er2 ;n ora*ul lor natal la # 0r*itul R261oiului de 4a/te ani din 'NL7+ !n <echi /rieten a<ea ne<oie de a:utorul lor$ iar amilia Flamel nu re u6a niciodat2 un /rieten+ 3in ne ericire$ totu*i$ 3ee de#co/eri#e unde #e a lau *i ;i <0na#e /e #tr26i cu o armat2 de a#a#ini din lut ne"ru$ dintre care niciunul /e de-a-ntre"ul iin92 omenea#c2+ Atunci$ reu*i#er2 #2 #ca/e+ Acum$ #c2/area nu /2rea at0t de le#nicioa#2+ (ari#ul #e #chim1a#e com/let+ C0nd 1aronul Hau##mann recon i"ura#e (ari#ul$ ;n #ecolul al GIG-lea$ di#tru#e#e o /or9iune imen#2 din 6ona medie<al2 a ora*ului cu care era Flamel at0t de amiliari6at+ Toate a#cun62torile *i ca#ele #i"ure ale Alchimi#tului$ toate #u1#olurile #ecrete *i man#ardele a#cun#e di#/2ru#er2+ C0nd<a$ cuno*tea toate #tr26ile *i aleile$ iecare #tr2du92 ;ntortocheat2 *i curte a#cun#2 din (ari#> acum$ *tia la el de multe ca un turi#t oarecare+ 4i$ ;n cli/a aceea$ nu numai c2 Machia<elli ;i <0na$ dar toat2 /oli9ia rance62 era /e urmele lor+ Iar 3ee era *i el /e drum+ 3ee$ du/2 cum /rea 1ine *tia Flamel$ era ca/a1il cam de orice+ Nichola# in#/ir2 aerul rece al cre/u#culului /ari6ian *i arunc2 o /ri<ire cea#ului electronic ie tin /e care ;l /urta la ;ncheietura m0inii #t0n"i+ Era #etat /e ora (aci icului$ unde acum era o/t *i dou26eci #eara$ ceea ce ;n#emna C calcul2 el ra/id ;n minte C c2 la (ari# era cinci *i dou26eci

diminea92+ =i trecu /rin "0nd #2-*i re#ete6e cea#ul /e ora Green@ich Mean Time%'$ dar #e r26"0ndi ra/id+ Cu dou2 luni ;n urm2$ c0nd ;ncerca#e #2-*i re#ete6e cea#ul /entru ora de <ar2$ ace#ta /orni#e #2 cli/ea#c2 ne1une*te *i #2 9iuie+ Munci#e a/oi mai mult de o or2 2r2 #ucce#> lui (erenelle ;i tre1ui#er2 trei6eci de #ecunde #2-l re/are+ =l /urta numai iindc2 a<ea *i unc9ia de num2rare ;n #en# in<er#+ O dat2 /e lun2$ c0nd el *i (erenelle creau o nou2 do62 de /o9iune /entru nemurire$ ;l re#eta la N%& de ore *i ;l l2#a #2 a:un"2 /0n2 la 6ero+ Cu trecerea anilor$ de#co/eri#er2 c2 /o9iunea era #incroni6at2 cu un ciclu lunar *i dura a/roAimati< trei6eci de 6ile+ =n cur#ul lunii$ ;m12tr0neau lent$ a1ia /erce/ti1il$ dar$ odat2 ce 1eau /o9iunea$ e ectele /roce#ului de ;m12tr0nire #e in<er#au ra/id C /2rul #e ;nchidea la culoare$ ridurile #e e#tom/au *i di#/2reau$ ;ncheieturile dureroa#e *i mu*chii ;n9e/eni9i rede<eneau din nou #u/li$ <26ul *i au6ul #e a#cu9eau+ 3in /2cate$ nu era o re9et2 /e care #2 o co/ie6i> ;n iecare lun2$ ormula era unic2 *i iecare re9et2 unc9iona doar o dat2+ Cartea 7ui Avraam Magul era ;ntr-o lim12 care data de dinaintea a/ari9iei oamenilor *i a<ea un #cri# a lat ;n /ermanent2 #chim1are$ ;n mi*care continu2$ a*a ;nc0t 1i1lioteci ;ntre"i de cuno*tin9e #2 /oat2 i cu/rin#e ;n tomul #u19ire+ 3ar$ ;n iecare lun2$ la /a"ina a *a/tea a manu#cri#ului le"at ;n cu/ru$ #ecretul -ie9ii -e*nice a/2rea+ Scri#ul care #e t0ra r2m0nea /e loc tim/ de cel /u9in o or2 ;nainte #2-*i #chim1e orma$ #2 #e r2#ucea#c2 *i #2 di#/ar2+ Sin"ura *i unica dat2 c0nd #o9ii Ramei ;ncerca#er2 #2 olo#ea#c2 aceea*i re9et2 de dou2 ori nu 2cu#e dec0t #2 accentue6e /roce#ul de ;m12tr0nire+ 3in ericire$ Nichola# nu lua#e dec0t o "ur2 din /o9iunea incolor2 *i cu un a#/ect
GMT C numit uneori *i Green@ich Meridian Time$ marchea62 /unctul de /ornire al iec2rui u# orar din lume+ GMT e#te tim/ul mediu /rinci/al ;n care /2m0ntul e ectuea62 o rota9ie com/let2 de la ora '% 6iua la urm2toarea or2 '% 6iua+ Ora*ul Green@ich #e a l2 ;n An"lia$ m2#urarea tim/ului 2c0ndu-#e /ornind de la linia meridianului &$ unde #e "2#e*te O1#er<atorul Re"al> mer"0nd #/re e#t$ /entru iecare meridianW u# orar #e adau"2 c0te o or2$ iar #/re <e#t #e #cade c0te o or2 /entru iecare meridianW u# orar+ ,n+tr+.+
%'

mai cur0nd o1i*nuit c0nd (erenelle remarca#e c2$ ;n :urul ochilor *i /e runte$ ;i a/2reau riduri *i c2 ;i c2dea /2rul din 1ar1a #a lun"2+ =i #mul#e cu/a din m0n2 ;nainte ca el #2 mai a/uce #2 ia ;nc2 o ;n"hi9itur2+ Oricum$ ridurile ;i r2ma#er2 im/rimate /e chi/$ iar 1ar1a "roa#2$ de care u#e#e at0t de m0ndru$ nu-i mai cre#cu niciodat2+ Nichola# *i (erenelle 12u#er2 ultima do62 de /o9iune duminica trecut2 la mie6ul no/9ii$ a*adar$ cu mai /u9in de o #2/t2m0n2 ;n urm2+ A/2#2 unul dintre 1utoanele cea#ului *i o/ri mecani#mul /entru a citi: trecu#er2 ''L ore *i %' de minute+ A/2#2 din nou *i <26u tim/ul r2ma#: L&7 ore *i 7J de minute$ adic2 circa %M de 6ile+ =n tim/ ce /ri<ea$ #e mai #cur#e un minut: 7I de minute+ El *i (erenelle a<eau #2 ;m12tr0nea#c2 *i #2 #e ramolea#c2$ *i$ de#i"ur$ ori de c0te ori unul din ei *i-ar olo#i /uterile$ a#ta ar contri1ui la accelerarea in#tal2rii /roce#ului de ;m12tr0nire+ 3ac2 nu recu/era Cartea ;nainte de # 0r*itul lunii *i nu crea o nou2 do62 de /o9iune$ atunci am0ndoi a<eau #2 ;m12tr0nea#c2 ra/id *i #2 moar2+ Iar lumea a<ea #2 moar2 ;m/reun2 cu ei+ Numai dac2B O ma*in2 de /oli9ie cu #irena url0nd ;l de/2*i+ Era urmat2 de o a doua *i de o a treia+ Ca to9i ceilal9i de /e #trad2$ Flamel #e ;ntoar#e #2 le /ri<ea#c2 trec0nd+ !ltimul lucru /e care tre1uia #2-l ac2 era #2 atra"2 aten9ia a#u/ra #a e<iden9iindu-#e a92 de mul9ime+ Tre1uia #2 recu/ere6e Codexul. R2m2*i9ele Codexului, ;*i reaminti el atin"0ndu-*i /ie/tul cu m0na+ A#cun# #u1 tricoul #2u$ at0rn0nd /e un *nur din /iele$ /urta un #im/lu #2cule9 /2trat din 1um1ac /e care ;l cu#u#e (erenelle cu o :um2tate de mileniu ;n urm2$ c0nd "2#i#e /entru /rima dat2 Cartea+ =l 2cu#e /entru a /une ;n el <olumul #tr2<echi> acum$ tot ce mai con9inea erau cele dou2 /a"ini /e care ?o#h reu*i#e #2 le ru/2+ Cartea era ;nc2 incredi1il de /ericuloa#2 ;n m0inile lui 3ee$ dar cele dou2 /a"ini care con9ineau <ra:a cuno#cut2 #u1 numele de In<ocarea Final2 erau ceea ce ;i tre1uia lui 3ee /entru a-i aduce /e #t2/0nii lui$ Str21unii =ntuneca9i$ ;na/oi ;n acea#t2 lume+

Iar Flamel nu a<ea de "0nd C nu /utea C #2 /ermit2 a*a ce<a+ 3oi /oli9i*ti d2dur2 col9ul *i o luar2 /e #trad2+ =i iAau cu /ri<irea /e unii /ietoni *i eAaminau <itrinele ma"a6inelor$ dar trecur2 de Nichola# 2r2 ca m2car #2 #e uite la el+ Nichola# *tia c2 /rioritatea lui era #2 "2#ea#c2 un loc #i"ur /entru "emeni+ Iar a#ta ;n#emna c2 tre1uia #2 dea de un nemuritor care #2 locuia#c2 ;n (ari#+ Fiecare ora* din lume ;*i a<ea /artea lui de oameni a c2ror <ia92 #e ;ntindea de-a lun"ul c0tor<a #ecole #au milenii$ iar (ari#ul nu con#tituia o eAce/9ie+ 4tia c2 nemuritorilor le /l2ceau ora*ele mari$ anonime$ unde era mai u*or #2 te aci ne<26ut ;n ma#a mare a /o/ula9iei <e*nic #chim12toare+ Cu mult tim/ ;n urm2$ Nichola# *i (erenelle a:un#e#er2 #2-*i dea #eama c2 la 1a6a oric2rui mit #au al oric2rei le"ende #e "2#ea un #0m1ure de ade<2r+ 4i iecare ra#2 #/unea /o<e*ti de#/re oameni care tr2iau <ie9i eAce/9ional de lun"i: nemuritorii+ 3e-a lun"ul #ecolelor$ #o9ii Flamel intra#er2 ;n le"2tur2 cu trei ti/uri total di erite de iin9e umane nemuritoare+ Erau Str2mo*ii C dintre care acum /ro1a1il c2 mai erau ;n <ia92 doar c09i<a care 2ceau /arte din trecutul oarte ;nde/2rtat al /2m0ntului+ !nii dintre ei u#e#er2 martorii de# 2*ur2rii ;ntre"ii i#torii a omenirii$ iar a#ta ;i 2cu#e mai mult$ dar *i mai /u9in$ oameni+ A/oi$ mai erau al9i c09i<a care$ la el ca Nichola# *i (erenelle$ de#co/eri#er2 #in"uri cum #2 de<in2 nemuritori+ 3e-a lun"ul mileniului$ #ecretele alchimiei u#e#er2 de#co/erite$ /ierdute *i rede#co/erite de nenum2rate ori+ !nul dintre cele mai mari #ecrete ale alchimiei ;l con#tituia ormula nemuririi+ Iar ;ntrea"a alchimie C /o#i1il chiar *i *tiin9a modern2 C a<ea o #ur#2 unic2: C artea lui Avraam Magul+ Mai eAi#tau *i cei care u#e#er2 d2rui9i cu harul nemuririi+ Ace*tia erau oameni care a:un#e#er2$ ie accidental$ ie ;n mod deli1erat$ #2 #e 1ucure de aten9ia unuia #au altuia dintre Str21unii care r2m2#e#er2 ;n acea#t2 lume du/2

C2derea lui 3anu Tali#%%+ Str21unii erau ;ntotdeauna ;n c2utarea oamenilor eAce/9ionali #au a<0nd a1ilit29i neo1i*nuite$ ca #2-i recrute6e /entru cau6a lor+ 4i$ ca recom/en#2 /entru #er<iciile adu#e de ace*tia$ Str21unii le "arantau ade/9ilor o <ia92 ;ndelun"at2+ Era un dar /e care /u9ini oameni /uteau #2-l re u6e+ 3e a#emenea$ era un dar care a#i"ura loialitatea a1#olut2$ #tatornic2B deoarece /utea i retra# la el de iute cum u#e#e o erit+ Nichola# *tia c2$ dac2 ar i ;nt0lnit nemuritori la (ari# C chiar dac2 ;i cuno#cu#e ;n trecut a#ta ar i /utut #2 con#tituie un real /ericol ;n ca6 c2 ei #-ar i a lat ;n #lu:1a Str21unilor =ntuneca9i+ Tocmai trecea /e l0n"2 un ma"a6in de#chi# non-#to/ de ;nchirieri de ca#ete <ideo care 2cea reclam2 la internet de mare <ite62$ c0nd o1#er<2 a i*ul din <itrin2$ #cri# ;n 6ece lim1i: CON-ORBIRI TELEFONICE NARIONALE X INTERNARIONALE+ CELE MAI MICI TARIFE+ 3e#chi60nd u*a$ #im9i deodat2 miro#ul acru de tru/uri ne#/2late$ miro#uri <echi$ m0ncare un#uroa#2 *i o6onul /rea multor com/utere ;n"r2m2dite laolalt2+ Ma"a6inul era #ur/rin62tor de a"lomerat: un "ru/ de #tuden9i care ar2tau ca *i c0nd ar i #tat tre:i toat2 noa/tea ;n"he#ui9i ;n :urul a trei calculatoare care a i*au lo"oul Uorld o Uarcra t$ ;n <reme ce re#tul ma*in2riilor erau ocu/ate de tineri cu e9e #erioa#e$ 12ie9i *i ete$ care /ri<eau concentra9i monitoarele+ (e m2#ur2 ce ;*i croia drum c2tre te:"heaua a lat2 ;n undul ma"a6inului$ Nichola# <edea c2 cei mai mul9i dintre tineri erau ocu/a9i cu e-mailuri *i me##en"er+ 50m1i #curt> cu numai c0te<a 6ile ;n urm2$ ;ntr-o du/2-amia62 de luni$ c0nd ;n li1r2rie era lini*te$ ?o#h /etrecu#e o or2 eA/lic0ndu-i di eren9a dintre cele dou2 metode de comunicare+ Ba ?o#h chiar ;l *i ini9ia#e$ a:ut0ndu-l #2-*i cree6e /ro/riul cont de e-mail C /e care Nichola# #e ;ndoia c2 a<ea #2-l utili6e6e <reodat2 de*i /rice/ea totu*i ro#tul /ro"ramelor de me#a"erie in#tantanee+ Chine6oiaca din #/atele te:"helei era ;m1r2cat2 ;n haine
3anu Tali# e#te numele literar al miticei in#ule /ierdute a Atlantidei+ ,n+tr+.+
%%

6dren9uite *i ne;n"ri:ite$ /e care Nichola# le con#idera /otri<ite doar /entru a i aruncate la "unoi$ dar care /ro1a1il co#ta#er2 o a<ere+ A<ea un machia: "otic *i era ocu/at2 cu l2cuitul un"hiilor c0nd Nichola# #e a/ro/ie de ea+ D Trei euro /entru 'M minute$ cinci /entru 7&$ *a/te /entru 8M$ 6ece /entru o or2$ r2/2i ea ;ntr-o rance62 oarte /roa#t2 2r2 #2-*i ridice /ri<irea+ D -reau #2 dau un tele on interna9ional+ D Numerar #au card de creditK Tot nu-*i ridica#e ca/ul *i Nichola# o1#er<2 c2 ;*i ;nne"rea un"hiile nu cu o:2$ ci cu un marFer+ D Card de credit+ -oia #2-*i /2#tre6e /u9inii 1ani ;n numerar /e care ;i a<ea /entru a cum/2ra ce<a de m0ncare+ 3e*i m0nca rar$ iar Scathach nu m0nca niciodat2$ tre1uia #2-i hr2nea#c2 /e co/ii+ D Folo#i9i ca1ina unu+ In#truc9iunile #unt /e /erete+ Nichola# #e #trecur2 ;n ca1ina cu u*2 de #ticl2 *i ;nchi#e u*a du/2 el+ Stri"2tele tinerilor #e e#tom/ar2$ dar ca1ina miro#ea ;n"ro6itor$ a m0ncare r0nced2+ Citi ra/id in#truc9iunile ;n tim/ ce /e#cuia din undul /orto elului cardul de credit /e care ;l olo#i#e /entru a le cum/2ra ciocolat2 cald2 "emenilor+ Era emi# /e numele de NicF Flemin"$ numele /e care ;l olo#i#e mereu ;n ultimii 6ece ani$ *i #e ;ntre12 dac2 3ee #au Machia<elli a<eau re#ur#ele nece#are /entru a-l de/i#ta /rin intermediul ace#tui card+ Era con*tient c2 ;n mod #i"ur a*a 2ceau$ dar un 60m1et e emer ;i rotun:i 1u6ele #u19iri+ Ce im/ortan92 a<eaK Tot ce a<ea #2 le #/un2 era c2 el #e a la ;n (ari#$ iar ei de:a *tiau a#ta+ !rm2 in#truc9iunile de /e /erete$ orm2 /re iAul interna9ional *i a/oi num2rul /e care So/hie *i-l aminti#e din memoria -r2:itoarei din Endor+ Linia /0r0i *i #coa#e #c0ntei din cau6a electricit29ii #tatice tran#atlantice$ iar a/oi$ la /e#te nou2 mii de Filometri$ tele onul /orni #2 #une+ La al doilea #unet$ i #e r2#/un#e+ 1 2)ai 3alle4 Ne5s+ Cu ce <2 /ot i de olo#K -ocea tinerei emei era #ur/rin62tor de clar2+ 3inadin#$ Nichola# olo#i un accent ran9u6e#c /ronun9at:

D Bun2 diminea9aB #au$ mai cur0nd$ 1un2 #eara+ Sunt ;nc0ntat #2 de#co/2r c2 ;nc2 mai #unte9i la 1irou+ Sunt Mon#ieur Montmorenc) *i <2 #un din (ari#$ Fran9a+ Sunt re/orter la 6iarul 7e Monde+ Tocmai am <26ut online c2 a9i a<ut o #ear2 de-a dre/tul intere#ant2 acolo+ D 3oamneB <e*tile circul2 ra/id$ domnuleB D Montmorenc)+ D Montmorenc)+ 3a$ am a<ut o #ear2 /e cin#te+ Cu ce <2 /ot a:utaK D Am <rea #2 includem un articol ;n 6iarul din acea#t2 #ear2 C *i m2 ;ntre1am dac2 a<e9i un re/orter la a9a loculuiK D 3e a/t$ to9i re/orterii no*tri #e a l2 ;n centrul ora*ului ;n ace#t moment+ D Crede9i c2 ar i /o#i1il #2 m2 /une9i ;n le"2tur2K A* /utea o19ine o de#criere a locului ;nt0m/l2rii *i un comentariu ;n direct+ -260nd c2 nu /rime*te niciun r2#/un# imediat$ ad2u"2 re/ede: Ar con#titui$ de#i"ur$ un 1un renume /entru 6iarul dumnea<oa#tr2+ D S2 <2d dac2 /ot #2 <2 ac le"2tura cu unul dintre re/orterii a la9i /e #trad2$ domnule Montmorenc)+ 1 Mer8i0 -2 #unt deo#e1it de recuno#c2tor+ Linia /2c2ni din nou *i urm2 o /au62 lun"2+ Nichola# 12nui c2 unc9ionara <or1ea cu re/orterul ;nainte de a-i tran# era le"2tura+ !rm2 un alt clic *i ata 6i#e: D -2 ac le"2turaB Tocmai mul9umea c0nd i #e r2#/un#e: D Michael Carroll$ 2)ai 3alle4 Ne5s. =n9ele" c2 #una9i din (ari#$ Fran9aK =n <ocea 12r1atului #e /utea #e#i6a o not2 de #ce/tici#m+ D A*a e$ mon#ieur Carroll+ D -e*tile circul2 re/ede$ ro#ti re/orterul$ re/et0nd cele #/u#e de unc9ionar2+ D Internetul$ 6i#e Flamel /e un ton e<a6i<$ ad2u"0nd: EAi#t2 un ilmule9 /e Voutu1e+ N-a<ea a1#olut niciun du1iu c2 eAi#tau ilmule9e online ale #cenei din O:ai+ Se ;ntoar#e #2 /ri<ea#c2 /rin #ala internet ca e-ului+ 3e unde #e a la$ /utea #2 <ad2 <reo *a#e ecrane> iecare etala o /a"in2 @e1

;ntr-o lim12 di erit2+ Mi #-a cerut #2 "2#e#c ce<a /entru /a"ina noa#tr2 de art2 *i cultur2+ !nul dintre editorii no*tri a <i6itat ade#ea rumo#ul dumnea<oa#tr2 ora* *i a achi6i9ionat numeroa#e /ie#e uimitoare$ din #ticl2$ dintr-un ma"a6in de antichit29i #ituat /e 1ule<ardul O:ai+ Nu #unt #i"ur dac2 ;l *ti9i: ma"a6inul <inde numai o"lin6i *i #ticl2rie$ ad2u"2 Flamel+ D Uitcherl) AntiYue#%7$ #/u#e imediat Michael Carroll+ =l *tiu oarte 1ine+ M2 tem c2 a o#t com/let di#tru# de eA/lo6ie+ Bru#c$ Flamel #im9i c2 i #e taie re#/ira9ia+ HeFate muri#e iindc2 el ;i adu#e#e /e "emeni ;n al ei T2r0m al !m1relor> oare -r2:itoarea din Endor ;m/2rt2*i#e *i ea #oarta lui HeFateK =*i dre#e <ocea *i ;n"hi9i un nod+ 4i /ro/rietara$ doamna Uitcherl)K EKB D E#te tea 2r2$ 6i#e re/orterul *i /e Flemel ;l trecu un <al de u*urare+ Tocmai i-am luat o declara9ie+ E ;ntr-o #tare de #/irit remarca1il2 /entru cine<a al c2rui ma"a6in tocmai a o#t aruncat ;n aer+ R0#e *i ad2u"2: A #/u# c2$ atunci c0nd ai tr2it c0t a tr2it ea$ nimic nu te mai /oate #ur/rinde+ D E ;nc2 acoloK ;ntre12 Famel ;ncerc0nd #2-*i ma#che6e ner21darea din <oce+ Ar dori #2 dea o declara9ie /entru /re#a rance62K S/une9i-i c2 #unt Nichola# Montmorenc)+ Am mai <or1it o dat2 anterior> #unt con<in# c2-*i aminte*te de mine$ continu2 el+ D O #-o ;ntre1B -ocea #e /ierdu *i Flamel ;l au6i /e re/orter #tri"0nd-o /e 3ora Uitcherl)+ =n undal$ mai au6ea urletele a nenum2rate #irene ale ma*inilor de /oli9ie$ de /om/ieri$ ale am1ulan9elor *i$ mai #la1$ #tri"2tele *i 9i/etele #ini#tra9ilor+ 4i era numai <ina lui+ 32du ra/id din ca/+ Nu$ nu era <ina lui+ A#ta era a/ta lui 3ee+ 3ee n-a<ea #im9ul m2#urii> a/roa/e c2 ar#e#e Londra din temelii ;n 'LLL$ de<a#ta#e Irlanda cu Marea Foamete din anii 'I8&$ di#tru#e#e o 1un2 /arte din San Franci#co ;n 'J&L C iar acum "oli#e cimitirele din :urul ora*ului O:ai+ F2r2
%7

Antichit29i -e2:itore*ti ,:oc de cu<inte /ornind de la 5itch$ care ;n#eamn2 P<r2:itoareQ.+ ,n+tr+.+

;ndoial2 c2 #tr26ile erau /re#2rate cu oa#e *i cada<re+ Nichola# au6i ;n #urdin2 <ocea re/orterului *i a/oi #unetul /rodu# de mo1ilul care era ;nm0nat+ D Mon#ieur Montmorenc)K #/u#e 3ora /e un ton /olitico# ;ntr-o rance62 /er ect2+ 1 Madame0 E*ti tea 2r2K -ocea 3orei co1or; /0n2 de<eni o *oa/t2 *i trecu la un dialect #tr2<echi al lim1ii rance6e care ar i o#t de ne;n9ele# /entru orice modern tr2"2tor cu urechea+ D Nu e u*or #2 m2 omori$ 6i#e re/ede+ 3ee a #c2/at$ dar e t2iat$ ;n<ine9it$ 1o9it *i tare$ tare #u/2rat+ -oi #unte9i cu to9ii te eriK 4i ScathachK D Scatt) e ;n #i"uran92+ =n#2 am a<ut o ;nt0lnire cu NiccolH Machia<elli+ D 3eci$ ;nc2 mai eAi#t2+ 3ee tre1uie c2 l-o i /re<enit+ Ai "ri:2$ Nichola#O Machia<elli e mai /ericulo# dec0t ;9i /o9i ima"ina+ E chiar mai *iret dec0t 3ee+ Acum$ tre1uie #2 m2 "r21e#c$ ad2u"2 /e un ton im/erati<+ Re/orterul 2#ta de<ine #u#/icio#+ Crede c2 /ro1a1il ;9i dau o <ariant2 mai 1un2 dec0t cea o erit2 lui+ Ce dore*tiK D Am ne<oie de a:utorul t2u$ 3ora+ Tre1uie #2 *tiu ;n cine /ot a<ea ;ncredere ;n (ari#+ Tre1uie #2 ;i iau /e co/ii de /e #trad2+ Sunt e/ui6a9i+ D HmmmO Linia /0r0i cu un 6"omot a#em2n2tor o*netului h0rtiei+ Nu *tiu cine e ;n (ari# acum+ 3ar <oi a la$ #/u#e ea /e un ton hot2r0t+ Ce or2 e acoloK El #e uit2 la cea# *i calcul2+ D Cinci :um2tate diminea9a+ D 3u-te la Tumul Ei el+ S2 ii acolo la *a/te+ 4i #2 a*te/9i 6ece minute+ 3ac2 /ot #2 "2#e#c /e cine<a de ;ncredere$ ace#ta #e <a ;nt0lni cu tine acolo+ 3ac2 nu #o#e*te nimeni /e care #2-l recuno*ti$ re<ino la o/t$ a/oi la nou2+ 3ac2 nici la nou2 nu e nimeni$ atunci <ei *ti c2 ;n (ari# nu e nimeni ;n care #2 /o9i a<ea ;ncredere *i <a tre1ui #2-9i aci /ro/riile aran:amente+ D Mul9ume#c$ madame 3ora$ #/u#e /e un ton lini*tit+ R2m0n dator+ D Nu #e /une /ro1lema datoriilor ;ntre /rieteni$ 6i#e ea+

Ah *i$ Nichola#$ ;ncearc2 #-o 9ii /e ne/oata mea de/arte de 1uclucuri+ D -oi ace tot ce ;mi #t2 ;n /utin92$ ro#ti Flamel+ 3ar tu *tii cum e ea: /are #2 atra"2 neca6urile+ 3e*i acum <e"hea62 a#u/ra "emenilor ;ntr-o ca enea nu de/arte de aici+ Cel /u9in$ acolo nu /oate intra ;n 1ucluc+

Capitolul

ece

Scathach ;*i ridic2 /iciorul$ ;*i /ro/ti tal/a de #caun *i lo<i /uternic+ Scaunul din lemn alunec2 /e /odea *i #e i61i ;n cei doi /oli9i*ti ;n tim/ ce ace*tia intrau /e u*2+ Se /r21u*ir2 la /2m0nt$ #ta9ia de radio 61ur0nd din m0na unuia$ 1a#tonul din a celuilalt+ Sta9ia care /iuia alunec2 *i #e o/ri la /icioarele lui ?o#h+ El #e a/lec2 *i turn2 ciocolata ier1inte /e#te ea+ =ntr-o :er12 0#0it2 de #c0ntei a/aratul r2/o#2+ Scathach #2ri ;n /icioare+ F2r2 #2-*i ;ntoarc2 m2car ca/ul$ ridic2 un 1ra9 *i ;l ;ndre/t2 #/re RouA: D TuO R2m0i eAact acolo unde te a liO 4i nici m2car #2 nu-9i treac2 /rin minte #2 #uni la /oli9ieO Cu inima 12t0ndu-i ca un ciocan$ ?o#h o ;n* ac2 /e So/hie *i o tra#e de la ma#2$ #/re undul ma"a6inului$ /rote:0nd-o cu tru/ul lui ;m/otri<a /oli9i*tilor de la u*2+ !nul din ei ridic2 un /i#tol+ 4i nuncea"ul lui Scatt) lo<i ;nc2rc2torul cu at0ta or92 ;nc0t ;ndoi metalul *i trimi#e arma ;n<0rtindu-#e din m0na 12r1atului+ Al doilea /oli9i#t #e t0r; de-a 1u*ilea$ #co90nd un 1a#ton lun" *i ne"ru+ Scathach ;*i a/lec2 um2rul dre/t *i in<er#2 din aer direc9ia nuncea"ului$ cei trei6eci de centimetri de lemn dur i61ind 1a#tonul chiar dea#u/ra m0nerului #curt+ Ace#ta #e tran# orm2 ;n a*chii+ Scathach le"2n2 nuncea"ul *i ;i d2du drumul #2 cad2 ;n m0na ei ;ntin#2+ D Chiar #unt /ro#t di#/u#2$ #/u#e ;ntr-o rance62 /er ect2+ Crede9i-m2 c0nd <2 #/un c2 nu <re9i #2 <2 1ate9i cu mine+ D Scatt)B ro#ti ?o#h /rintre din9i+ D Nu acum$ r2#/un#e re/e6it R261oinica+ Nu <e6i c2 #unt ocu/at2K D Mda$ 1ine$ dar e*ti /e /unctul de a de<eni *i mai ocu/at2$ #tri"2 ?o#h+ Mult mai ocu/at2+ (ri<e*te a ar2O !n deta*ament de inter<en9ii ra/ide al /oli9iei$ cu echi/amente de /rotec9ie ne"re$ cu c2*ti cu <i6iere *i cu #cuturi$ cu 1a#toane *i cu /u*ti de atac$ <enea ;n /a#

aler"2tor /e #trad2$ dre/t #/re ca enea+ D RAI3%8$ *o/ti <0n62torul ;n"ro6it+ D EAact ca SUAT%M$ 6i#e Scathach ;n en"le62$ doar mai duri+ -ocea ei #una#e a/roa/e ;nc0ntat2+ (ri<indu-l /ie6i* /e RouA$ o tr0nti ;n rance62: EAi#t2 o u*2 ;n #/ateK -0n62torul r2m2#e#e ;ncremenit din cau6a *ocului$ hol10ndu-#e la deta*amentul care #e a/ro/ia$ *i nu reac9ion2 /0n2 ce Scathach nu-*i roti nuncea"ul$ iar ca/2tul rotun:it ;i trecu *uier0nd /e l0n"2 a92$ curentul de aer 2c0ndu-l #2 cli/ea#c2+ D EAi#t2 o u*2 ;n #/ateK ;ntre12 iar2*i$ dar ;n en"le62+ D 3a$ da$ de#i"ur+ D Atunci$ #coate-i a ar2 /e /rietenii mei+ D NuB ;nce/u ?o#h+ D La#2-m2 #2 ac ce<a$ #/u#e So/hie$ o du6in2 de <r2:i de #t0rnire a <0ntului trec0ndu-i /rin minte+ (ot #2 a:utB D Nu$ /rote#t2 ?o#h *i #e ;ntin#e #/re #ora lui "eam2n2 eAact c0nd /2rul ei 1lond /0r0ia cu #c0ntei ar"intii+ D A ar2O #tri"2 Scatt) *i deodat2 /2ru c2 #u/ra e9ele *i un"hiurile e9ei #ale #e modi icar2$ /ome9ii *i 12r1ia de<enind /roeminente$ ochii <er6i tran# orm0ndu-i-#e ;n #ticl2 re lectori6ant2+ (entru o cli/2$ /e chi/ul ei #e citi ce<a antic *i /rimiti< C *i com/let #tr2in+ (ot #2 m2 ocu/ de a#ta+ =nce/u #2 rotea#c2 nuncea"ul$ cre0nd un #cut im/enetra1il ;ntre ea *i cei doi /oli9i*ti+ !nul din ei a/uc2 un #caun *i ;l arunc2 ;n#/re ea$ dar nuncea"ul ;l /re 2cu ;n chi1rituri+ D RouA C #coate-i acum0 m0r0i Scatt)+ D (e aici$ 6i#e <0n62torul ;n"ro6it ;ntr-o en"le62 cu accent american+ Trecu dincolo de "emeni *i ;i condu#e /rintr-un coridor ;n"u#t *i ri"uro# *i a/oi a ar2$ ;ntr-o curte care miro#ea a /2#2ri$ /lin2 cu tom1eroane de "unoi$ 1uc29i de mo1ilier #tricat de re#taurant *i #cheletul unui
RAI3 ,Recherche$ A##i#tance$ Inter<ention$ 3i##ua#ion In<e#ti"a9ii$ A#i#ten92$ Inter<en9ii$ Re9ineri. - unitate de elit2 a (oli9iei Na9ionale France6e ,n+tr+.+ %M SUAT ,S/ecial Uea/on# And Tactic# - Arme S/eciale *i Tactici. unitate tactic2 /aramilitar2 de elit2 ;n S!A$ antrenat2 /entru a ;nde/lini o/era9ii cu un "rad ridicat de ri#c ,n+tr+.+
%8

demult a1andonat 1rad de Cr2ciun+ =n urma lor #e au6i un #unet de lemn care cra/2+ RouA ar2t2 #/re o /oart2 ro*ie *i continu2 ;n en"le62: D A#ta d2 ;n alee+ Face9i la drea/ta #/re Rue de 3unFerYue> imediat <2 #coate ;n #ta9ia de metrou Gare du Nord+ =n #/atele lor era un de6a#tru colo#al$ acom/aniat de 6"omot de #ticl2 #/art2+ D (rietena <oa#tr2 e ;n mare 1elea$ murmur2 el ne ericit+ Iar RAI3 <a demola ma"a6inul+ Cum am #2-i eA/lic eu a#ta /atronuluiK 3in2untru #e au6i un alt 6"omot de ce<a care #e /r21u*ea+ O /l2cu92 de arde6ie de /e aco/eri* alunec2 ;n curte *i #e #/ar#e+ D 3uce9i-<2$ duce9i-<2 acumO Form2 com1ina9ia numeric2 a lac2tului *i de#chi#e /oarta+ So/hie *i ?o#h ;l i"norar2+ D Ce #2 acemK ;*i ;ntre12 ?o#h #ora "eam2n2+ S2 /lec2m #au #2 r2m0nemK So/hie d2du din ca/+ =i arunc2 o /ri<ire lui RouA *i ;*i co1or; tonul <ocii /0n2 ce de<eni o *oa/t2: D N-a<em unde #2 ne ducem C nu cunoa*tem /e nimeni ;n ora* cu eAce/9ia lui Nichola# *i a lui Scatt)+ N-a<em 1ani *i n-a<em nici /a*a/oarte+ D Am /utea mer"e la am1a#ada american2+ ?o#h #e ;ntoar#e #/re RouA+ EAi#t2 am1a#ad2 american2 la (ari#K D 3a$ de#i"ur$ /e A<enue Ga1riel$ l0n"2 HZtel de Crillon+ T0n2rul cu 9ea#ta ra#2 #e 2cu mic c0nd o 1u nitur2 uria*2 6"udui ;ntrea"a cl2dire$ um/l0nd aerul cu /articule ine de /ra + -itrina din a9a lor cr2/2 de #u# /0n2 :o# *i de /e aco/eri* /orni #2 cur"2 o /loaie de /l2cu9e de arde6ie+ D 4i ce-o #2 #/unem la am1a#ad2K ;ntre12 So/hie+ -or <rea #2 *tie cum am a:un# aici+ D R2/i9iK #u"er2 ?o#h+ 4i$ 1ru#c$ un "0nd ;i trecu /rin minte *i #im9i c2 i #e ace r2u+ 4i ce-o #2 le #/unem mamei *i tateiK Cum o #2 le eA/lic2mK

Olanele <i1rar2 *i #e n2ruir2$ a/oi urm2 o tro#nitur2 #tra*nic2+ So/hie ;*i ;n2l92 ca/ul ;ntr-o /arte *i ;*i d2du /2rul du/2 ureche+ D A#ta a o#t <itrina /rinci/al2+ F2cu un /a# #/re u*2+ Sar cu<eni #2 o a:ut+ Fuioare de cea92 #e ;n<0rte:eau ie*indui din de"ete ;n tim/ ce ducea m0na #/re clan92+ D NuO ;i ;n* ac2 ra/id ?o#h m0na *i ;ntre ei a/2rur2 #c0ntei din cau6a electricit29ii #tatice+ Nu /o9i #2-9i olo#e*ti /uterile$ *o/ti el /e un ton im/erio#+ E*ti mult /rea e/ui6at2> aminte*te-9i ce-a 6i# Scatt)+ Ai /utea i61ucni ;n l2c2ri+ D Ea e /rietena noa#tr2B nu /utem #-o a1andon2m$ /ronun92 #curt So/hie+ 9u una oricum n-o <oi aceO Fratele ei era un #in"uratic *i nu u#e#e niciodat2 /rice/ut la a-*i ace #au la a-*i /2#tra /rieteniile la *coal2$ ;n <reme ce ea era ;n mod hot2r0t credincioa#2 /rietenilor ei *i ;nce/u#e #2 o con#idere /e Scatt) mai mult dec0t /rieten2+ 3e*i ;*i iu1ea /ro und ratele$ ;ntotdeauna ;*i dori#e o #or2+ ?o#h o cu/rin#e /e So/hie /e du/2 umeri *i o ;ntoar#e cu a9a #/re el+ Era de:a cu un ca/ mai ;nalt dec0t ea *i tre1uia #2 /ri<ea#c2 ;n :o#$ ;n ochii al1a*tri care ;i re lectau /e ai lui+ 1 Nu e /rietena noa#tr2$ So/hie+ Tonul lui era #c26ut *i #erio#+ Nu <a i niciodat2 /rietena noa#tr2+ Are dou2 mii cinci #ute de aniB cam pe acolo. A recuno#cut a92 de noi c2 e <am/ir+ Ai <26ut cum i #-a modi icat chi/ul acolo$ ;n2untru: nici m2car nu e om+ 4iB #unt #i"ur c2 ea nu e chiar a*a cum ;*i ima"inea62 Flamel c2 e+ 4tiu c2 el nu e+ D Ce <rei #2 #/uiK ;ntre12 So/hie+ Ce ;ncerci #2-mi #/uiK ?o#h de#chi#e "ura #2 r2#/und2$ dar o #erie de 1u nituri 6"omotoa#e 2cur2 ca ;ntrea"a cl2dire #2 tre/ide6e+ Smiorc2indu-#e de ric2$ RouA 90*ni /e alee+ Gemenii nu-l 12"ar2 ;n #eam2+ D Ce <rei #2 #/uiK ;ntre12 So/hie iar2*i+ D 3ee a #/u#B 1 Dee0

D Am <or1it cu el ;n O:ai+ C0nd erai ;n ma"a6in cu -r2:itoarea din Endor+ D 3ar el e du*manul no#truO D Numai iindc2 Flamel !ice c2 e$ #/u#e ?o#h re/e6it+ So/hie$ 3ee mi-a 6i# c2 Flamel e un criminal *i c2 Scathach e de a/t doar un 12t2u* /l2tit+ Su#9ine c2$ /entru crimele ei$ a o#t 1le#temat2 #2 /oarte cor/ul unei adole#cente tot re#tul <ie9ii+ Cl2tin2 re/ede din ca/ *i #e /reci/it2 cu <ocea co1or0t2 *i /lin2 de di#/erare: Surioar2$ *tim oarte /u9ine #/re nimic de#/re ace*ti oameniB Flamel$ (erenelle *i Scathach+ Sin"urul lucru /e care ;l *tim cu adev#rat e c2 teau 2cut di erit2 C /ericulo# de di erit2+ Ne-au c2rat la :um2tatea lumii *i uite ;n ce #itua9ie #untem acum+ Chiar ;n tim/ ce el <or1ea$ cl2direa #e cl2tin2 *i ;nc2 <reo dou2#/re6ece /l2cu9e de arde6ie c26ur2 #/2r"0ndu-#e ;n curte$ ;m/ro*c0nd ra"mente t2ioa#e ca lama ;n :urul lor+ ?o#h 9i/2 c0nd un cio1 i #e ;n i/#e ;n 1ra9+ Nu /utem a<ea ;ncredere ;n ei$ So/h+ N-ar tre1ui+ D ?o#h$ ha1ar n-ai ce /uteri mi-au datB So/hie ;l /rin#e /e ratele ei de 1ra9$ iar aerul im/re"nat de miro# de m0ncare #tricat2 c2/2t2 un i6 de <anilie *i a/oi$ un moment mai t0r6iu$ de arom2 de /ortocale /e m2#ur2 ce aura lui ?o#h /0l/0i aurie+ Oh$ ?o#h$ ce de lucruri a* /utea #2-9i #/unO 4tiu tot ce *tia -r2:itoarea din EndorB D 4i a#ta te ;m1oln2<e*teO 9i/2 m0nio# ?o#h+ 4i$ nu uita$ dac2 ;9i mai olo#e*ti ;nc2 o dat2 /uterile$ ai /utea /ur *i #im/lu #2 eA/lode6i+ Aurele "emenilor /0l/0ir2 aurie *i ar"intie+ So/hie ;*i #tr0n#e /leoa/ele /e m2#ur2 ce un torent de im/re#ii$ "0nduri im/reci#e *i idei de6ordonate o n2/2di+ Ochii ei al1a*tri cli/ir2$ o rac9iune de #ecund2 ar"intii$ *i$ deodat2$ ;*i d2du #eama c2 /erce/ea "0ndurile ratelui ei+ =*i lu2 m0na de /e el *i imediat "0ndurile *i #en6a9iile #c e#tom/ar2+ D E*ti in<idio#O *o/ti ea /lin2 de uimire+ In<idio# /e /uterile mele+ Lui ?o#h i #e ;nro*ir2 o1ra:ii$ iar So/hie <26u ade<2rul din ochii lui ;nainte ca el #2-*i #/un2 minciuna+

D Ba nu #untO Bru#c$ un /oli9i#t ;m1r2cat ;n uni orm2 de culoare nea"r2 #e n2/u#ti /e u*2$ ie*ind ;n curte+ (e <i6iera c2*tii #e ;ntindea o cr2/2tur2 <ertical2 *i ;i li/#ea unul dintre 1ocancii ne"ri+ F2r2 #2 #e o/rea#c2$ *chio/2t2 /e l0n"2 ei *i u"i de-a lun"ul aleii+ Au6eau li/2itul /iciorului "ol *i /oc2nitul t2l/ii din /iele a 1ocancului ;nde/2rt0ndu-#e+ A/oi$ Scatt) #tr212tu curtea+ =*i rotea nuncea"ul ca *i cum ar i o#t Charlie Cha/lin rotindu-*i 1a#tonul+ N-a<ea niciun ir de /2r ;n neor0nduial2 #au <reun #emn /e cor/$ iar ochii ei <er6i erau #tr2lucitori *i aten9i+ D Oh$ #unt ;ntr-o di#/o6i9ie mult mai 1un2 acum$ anun92 ea+ Gemenii /ri<ir2 dincolo de ea$ #/re coridor+ Nimeni *i nimic nu #e mi*ca ;n ;ntunericul din #/atele ei+ D 3ar erau cam 6eceB ;nce/u So/hie+ Scathach ridic2 din umeri+ D 3e a/t$ doi#/re6ece+ D =narma9iB 6i#e ?o#h+ (ri<i /ie6i* la #ora lui *i a/oi din nou la R261oinic2+ =n"hi9i cu "reu+ Tu nu i-aiB nu i-ai omor0t$ nu-i a*aK Se au6i lemnul tro#nind *i ce<a /r21u*indu-#e ;n ma"a6in+ D Nu$ ei doarB dorm$ 60m1i Scatt)+ D 3ar cum aiB #e 10l10i ?o#h+ D Sunt R261oinica$ #/u#e #im/lu Scatt)+ So/hie #ur/rin#e o r0ntur2 de mi*care *i de#chi#e "ura #2 #tri"e chiar c0nd o #iluet2 a/2ru /e coridor *i o m0n2 cu de"ete lun"i #e a*e62 /e um2rul lui Scathach+ R261oinica nu reac9ion2+ D Nu <2 /ot l2#a #in"uri nici 6ece minute$ 6i#e Nichola# Flamel ie*ind din um1r2+ 32du din ca/ #/re /oarta de#chi#2+ Mai 1ine #2 /lec2m$ ad2u"2 el conduc0ndu-i /e alee+ D Ri-a #c2/at lu/ta$ ;i #/u#e ?o#h+ Erau 6eceB D 3oi#/re6ece$ ;l corect2 re/ede Scathach+ D 4tiu$ 6i#e Alchimi#tul cu un 60m1et am1i"uu$ numai doi#/re6ece+ N-au a<ut nicio *an#2+

Capitolul Unspre!ece
D Au #c2/atO 3octorul ?ohn 3ee m0r0i la tele onul mo1il+ I-a9i ;ncercuit+ Cum au /utut #2 <2 #ca/eK 3e cealalt2 /arte a Atlanticului$ NiccolH Machia<elli r2ma#e calm$ numi contractarea mu*chilor maAilarelor de6<2luindu-i uria+ D E*ti remarca1il de 1ine in ormat+ D Am #ur#ele mele$ ro#ti /reci/itat 3ee$ 1u6ele lui #u19iri arcuindu-#e ;ntr-un 60m1et ur0t+ Era con<in# c2 Machia<elli a<ea #2 ;nne1unea#c2 *tiind c2 eAi#ta un #/ion ;n ta12ra /ro/rie+ D =n9ele" c2 i-ai ;ncol9it ;n O:ai$ continu2 Machia<elli domol$ ;ncon:ura9i de o armat2 de nemor9i+ 4i totu*i$ au #c2/at+ Cum de le-ai /ermi# una ca a#taK 3ee #e re6em2 de #/2tarul 1anchetei ;m1r2cate ;n /iele moale din limu6ina care /rindea <ite62+ Chi/ul ;i era luminat doar de ecranul celularului$ #tr2lucirea ace#tuia atin"0ndu-i /ome9ii *i #u1liniindu-i 1ar1i*onul a#cu9it cu o lumin2 rece$ l2#0ndu-i ochii ;n um1r2+ Nu-i #/u#e#e lui Machia<elli c2 olo#i#e necroman9ia /entru a ridica o armat2 de oameni *i de iare moarte+ Oare era modul #u1til ;n care italianul ;i d2dea de ;n9ele# c2 a<ea un #/ion ;n ta12ra luiK D !nde e*ti acumK ;ntre12 Machia<elli+ 3ee arunc2 o /ri<ire /e "eamul limu6inei$ ;ncerc0nd #2 de#ci re6e marca:ele rutiere /e l0n"2 care treceau+ D !nde<a /e '&'$ ;ndre/t0ndu-ne #/re L+A+ A<ionului meu i #-a 2cut /linul cu com1u#ti1il *i e "ata de /lecare+ 4i am /rimit /ermi#iunea de decolare de ;ndat2 ce #o#e#c+ D A* antici/a c2-i <om a<ea ;n cu#todie ;nainte ca tu #2 ateri6e6i ;n (ari#$ #/u#e Machia<elli+ Linia /0r0i urio# *i el 2cu o /au62 ;nainte de a ad2u"a: Cred c2 <or ;ncerca #2-l contacte6e /e Saint-Germain+ 3ee ;*i ;ndre/t2 #/atele+ D Contele de Saint-GermainK S-a ;ntor# la (ari#K Am au6it c2 a murit ;n India$ c2ut0nd /ierdutul ora* O/hir+ D E<ident c2 nu+ 3e9ine un a/artament dincolo de

Cham/#-El)#Se# *i dou2 ca#e la /eri erie de care *tim noi+ Toate #e a l2 #u1 o1#er<a9ie+ 3ac2 Flamel ;l contactea62$ <om *ti+ D 3e data a#ta$ nu-l l2#a #2-9i #ca/e$ l2tr2 3ee+ St2/0nilor no*tri nu le <a i /e /lac+ =nchi#e cu un /ocnet mo1ilul ;nainte ca Machia<elli #2 a/uce #2-i r2#/und2+ A/oi$ un 60m1et ;i de6<eli din9ii+ (la#a #e #tr0n"ea din ce ;n ce mai tare+ D (oate i at0t de in antil$ murmur2 Machia<elli ;n italian2+ =ntotdeauna$ tre1uie #2 ai12 ultimul cu<0nt+ St0nd ;n /icioare /rintre ruinele ca enelei$ ;*i ;nchi#e cu "ri:2 tele onul *i /ri<i la de6a#trul din :urul lui+ Era ca *i cum o tornad2 #e de6l2n9ui#e ;n ca enea+ Tot mo1ilierul era #tricat$ "eamurile C n2ruite *i eAi#tau cr2/2turi /e ta<an+ (e /odea$ cio1urile /ul<eri6ate ale ar urioarelor *i ce*cu9elor #e ame#tecau cu 1oa1ele de ca ea$ run6ele de ceai ;m/r2*tiate *i cu 1uc29ile de /rodu#e de /ati#erie+ Machia<elli #e a/lec2 #2 ridice o urculi92+ Era r2#ucit2 ;ntrun S /er ect+ Arunc0nd-o ;ntr-o /arte$ ;*i croi drum /rintre d2r0m2turi+ Scathach ;i 12tu#e cu o #in"ur2 m0n2 /e cei doi#/re6ece o i9eri RAI3 1ine antrena9i *i ;narma9i /0n2 ;n din9i+ S/era#e <a" ca ea #2-*i i /ierdut ce<a din ;ndem0narea ;n artele mar9iale ;n anii care trecu#er2 de c0nd o ;nt0lni#e ultima dat2$ dar #e /2rea c2 ;*i 2cu#e ilu6ii ;n <an+ !m1ra era la el de /ericuloa#2 ca ;ntotdeauna+ S2 #e a/ro/ie de Flamel *i de co/ii a<ea #2 ie di icil cu R261oinica ;n /ei#a:+ =n lun"a #a <ia92$ NiccolH o ;nt0lni#e de cel /u9in o du6in2 de ori *i #u/ra<ie9ui#e cu "reu ace#tor ;nt0lniri+ !ltima dat2$ #e ;nt0lni#er2 la ruinele ;n"he9ate ale Stalin"radului ;n iarna anului 'J8%+ 3ac2 n-ar i o#t ea$ or9ele lui ar i ca/turat ora*ul+ ?ura#e atunci c2 o <a ucide: /oate c2 acum era tim/ul #2-*i 9in2 /romi#iunea+ 3ar cum #-o ucid2 /e cea de neuci#K Ce ar i /utut #2-i ac2 a92 lu/t2toarei care ;i antrena#e /e cei mai mari eroi din i#torie$ care lu/ta#e ;n toate con lictele *i al c2rei #til de lu/t2 con#tituia 1a6a a a/roa/e oric2rei arte mar9ialeK Ie*ind din ma"a6inul demolat$ Machia<elli in#/ir2 ad0nc$

eli1er0ndu-*i /l2m0nii de miro#ul amar$ ;n2crit al ca elei <2r#ate *i al la/telui acru care /er#i#ta ;n aer+ 3a"on ;i de#chi#e /ortiera ma*inii c0nd #e a/ro/ie *i italianul ;*i <26u /ro/ria re leAie ;n "eamurile automo1ilului+ Se o/ri ;nainte #2 #e urce *i le arunc2 o /ri<ire /oli9i*tilor care o/reau tra icul /e #tr26i$ deta*amentul 1ine ;narmat adun0ndu-#e ;n "ru/uri mici$ o i9erii ;m1r2ca9i ci<il circul0nd ;n ma*ini 2r2 ;n#emne o iciale+ Ser<iciile #ecrete rance6e #e a lau #u1 comanda lui$ el /utea da ordine *i /oli9i*tilor *i a<ea acce# la o armat2 /articular2 de c0te<a #ute de 12r1a9i *i emei care i-ar i ;nde/linit ordinele 2r2 #2 cr0cnea#c2+ 4i totu*i$ *tia c2 niciunul dintre ace*tia nu-i /utea ace a92 R261oinicei+ Lu2 o hot2r0re *i ;l /ri<i /e 3a"on ;nainte #2 #e urce ;n ma*in2+ D G2#e*te-le /e di#ir%L+ 3a"on ;ncremeni$ a i*0nd un deo#e1it de rar #emn de emo9ie+ D Oare o i ;n9ele/tK ;ntre12 el+ D E nece#ar+

=n mitolo"ia #candina<2$ o di# ,Pdoamn2Q$ /lural di#ir. e#te o #ta ie$ un #/irit$ o 6eitate a#ociat2 #or9ii$ care /oate i 1ine<oitoare #au r2ut2cioa#2 a92 de muritori+ ,n+tr+.+

%L

Capitolul Doispre!ece
D -r2:itoarea a #/u# c2 ar tre1ui #2 a:un"em la Turnul Ei ell la *a/te *i #2 a*te/t2m acolo 6ece minute$ #/u#e Flamel ;n tim/ ce #e "r21eau /e aleea ;n"u#t2+ 3ac2 nu a/ar tre1uie #2 ne ;ntoarcem acolo la o/t *i din nou la nou2+ D Cine <a i acoloK ;ntre12 So/hie aler"0nd$ ca #2 9in2 /a#ul cu cel uria* al lui Flamel+ Era e/ui6at2$ iar cele c0te<a momente ;n care #t2tu#e :o# ;n ca enea nu 2cu#er2 dec0t #2-i aduc2 aminte c0t de o1o#it2 era+ A<ea #en6a9ia c2 are /icioarele ca de /lum1 *i #im9ea o durere acut2 ;n /artea #t0n"2+ Alchimi#tul ridic2 din umeri+ D Nu *tiu+ (e oricine <a /utea contacta -r2:itoarea+ D A#ta /re#u/un0nd c2 eAi#t2 cine<a ;n (ari# di#/u# #2 ri*te #2 te a:ute$ #/u#e Scathach ;ncet+ E*ti un du*man /ericulo#$ Nichola#$ *i /ro1a1il un /rieten *i mai /ericulo#+ Moartea *i di#tru"erea ;9i calc2 /e urme+ ?o#h o /ri<i /ie6i* /e #ora lui$ *tiind c2 a#culta+ (ri<ea dinadin# ;n alt2 /arte$ dar el *tia c2 ei nu-i /ica 1ine con<er#a9ia+ D (2i$ dac2 nu a/are nimeni$ 6i#e Flamel$ atunci trecem la /lanul B+ Scathach 60m1i tri#t+ D Nici m2car nu *tiam c2 a<em un /lan A+ Care e /lanul BK D N-am a/ucat ;nc2 #2-l "0nde#c+ R0n:i+ A/oi$ r0n:etul ;i /ieri+ Mi-a* i dorit ca (erenelle #2 i o#t aici> ea ar i *tiut ce #2 ac2+ D Ar tre1ui #2 ne de#/2r9im$ #/u#e ?o#h 1ru#c+ Flamel$ care era ;n runtea "ru/ului$ /ri<i /e#te um2r+ D Nu /rea cred+ D Tre1uie$ 6i#e erm ?o#h+ Are ro#t+ 3ar$ ;n tim/ ce ro#tea cu<intele$ #e ;ntre1a de ce nu <oia Alchimi#tul #2 #e de#/art2+ D ?o#h are dre/tate$ #/u#e So/hie+ (oli9ia caut2 /atru

/er#oane+ Sunt con<in#2 c2$ /0n2 acum$ au c2/2tat o de#criere: doi adole#cen9i$ o at2 ro*cat2 *i un 12tr0n+ Nu /rea e un "ru/ o1i*nuit+ D B2tr0nO -ocea lui Nichola# #un2 de /arc2 ar i o#t cum<a in#ultat$ accentul ran9u6e#c de<enind *i mai /ronun9at+ Scatt) e mai mare dec0t mine cu dou2 mii de aniO D 3a+ 3ar di eren9a e c2 eu n-o ar2t$ ;l nec2:i R261oinica r0n:ind+ E o idee 1un2 #2 ne de#/2r9im+ ?o#h #e o/ri ;n ca/2tul aleii ;n"u#te *i /ri<i ;n #u# *i ;n :o#+ =n :urul lor urlau #irenele /oli9iei+ So/hie #t2tea ;n #/atele ratelui ei *i$ ;n <reme ce remarca din nou a#em2narea e<ident2 a tr2#2turilor lor$ deodat2$ el o1#er<2 c2 /e runtea ei erau riduri *i c2 ochii ei al1a*tri-de#chi# de<eni#er2 um1ri9i$ iri*ii /uncta9i cu ar"int+ D RouA a 6i# #2 cotim la #t0n"a /entru Rue de 3unFerYue #au la drea/ta /entru #ta9ia de metrou+ D Nu #unt con<in# c2$ dac2 ne de#/2r9imB e6it2 Flamel+ ?o#h #e r2#uci /e c2lc0ie+ D Tre1uie #-o acem$ 6i#e el hot2r0t+ So/hie *i cu mine <omB ;nce/u el$ dar Nichola# d2du din ca/ ;ntreru/0ndu-l+ D Bine+ Sunt de acord cu a/tul c2 ar tre1ui #2 ne de#/2r9im+ 3ar /oli9ia #-ar /utea #2 caute "emeniB D Nu /rea /2rem "emeni$ #/u#e re/ede So/hie+ ?o#h e mai ;nalt dec0t mine+ D 4i am0ndoi a<e9i /2r 1lond *i ochi al1a*tri lumino*i$ *i niciunul dintre <oi nu cunoa*te rance6a$ ad2u"2 Scatt)+ So/hie$ tu <ii cu mine+ 3ou2 ete nu <or atra"e /rea mult aten9ia+ ?o#h *i Nichola# /ot mer"e ;m/reun2+ D N-o /2r2#e#c /e So/hieB /rote#t2 ?o#h$ 1ru#c /anicat la #im/lul "0nd c2 ar /utea i #e/arat de #ora #a ;n acel ora* ciudat+ D -oi i ;n #i"uran92 cu Scatt)$ #/u#e So/hie 60m1ind+ =9i aci /rea multe "ri:i+ 4i *tiu c2 Nichola# <a a<ea "ri:2 de tine+ ?o#h nu /2rea /rea ;ncre62tor+ D Mai de"ra12 r2m0n cu #ora mea$ 6i#e el erm+ D La#2 etele #2 mear"2 ;m/reun2> e mai 1ine a*a$

#/u#e Flamel+ 4i mai #i"ur+ D Mai #i"urK #e mir2 ?o#h ne;ncre62tor+ Nimic din toate a#tea nu ;n#eamn2 #i"uran92+ D ?o#hO So/hie ro#ti numele ca /e o eAclama9ie$ /e acela*i ton /e care ;l olo#ea uneori mama lor+ A:un"eO Se ;ntoar#e #/re R261oinic2: -a tre1ui #2 aci ce<a ;n le"2tur2 cu /2rul t2u+ 3ac2 /oli9ia are un /ortret al unei ete cu /2rul ro*u$ ;m1r2cat2 ;n haine de lu/t2$ de culoare nea"r2B D Ai dre/tate+ M0na #t0n"2 a lui Scathach #e r2#uci ra/id *i$ deodat2$ 9inu ;ntre de"ete un cu9it cu lam2 #curt2+ Se r2#uci c2tre Flamel: ;mi <a tre1ui ni*te material+ F2r2 #2 a*te/te <reun r2#/un#$ #e ;n<0rti ;n :urul lui *i ;i ridic2 :acheta /ono#it2 din /iele+ Cu mi*c2ri #curte *i /reci#e$ t2ie un /2trat din /artea din #/ate a tricoului l212r9at al lui Flamel+ A/oi$ d2du drumul :achetei *i r2#uci /2tratul de material ;ntr-o 1andan2 /e care *i-o le"2 la cea a$ aco/erindu-*i /2rul 9i/2tor+ D A#ta era tricoul meu /re erat$ murmur2 Flamel+ E <inta"e+ Nemul9umit$ ;*i roti um2rul+ 4i acum$ mi-e ri" la #/ate+ D Nu i co/ilO Am #2-9i cum/2r altul$ 6i#e Scatt)+ O lu2 /e So/hie de m0n2+ HaiO S2 mer"emO Ne ;nt0lnim la Turn+ D Cuno*ti drumulK #tri"2 Nichola# du/2 ea+ Scatt) r0#e+ D Am locuit aici a/roa/e *ai6eci de ani$ ;9i aminte*tiK Eram aici c0nd a o#t con#truit Tumul+ Flamel ;ncu<iin92 din ca/+ D Ei 1ine$ ;ncearc2 #2 nu atra"i aten9ia a#u/ra ta+ D O #2 ;ncercO D So/hieB ;nce/u ?o#h+ D 4tiu$ ;i r2#/un#e #ora lui$ ai "ri:2+ Se ;ntoar#e *i ;*i ;m1r29i*2 #curt ratele$ aurele ciocnindu-li-#e+ Totul o #2 ie 1ine$ #/u#e ea 1l0nd$ citindu-i teama din /ri<iri+ ?o#h #e or92 #2 60m1ea#c2 *i d2du din ca/+ D 3e unde *tiiK Ma"ieK D (ur *i #im/lu$ *tiu$ #/u#e ea /e un ton neutru+ Ochii ;i ur2 #tr212tu9i de o #curt2 lic2rire ar"intie+ Totul #e

;nt0m/l2 cu un #co/ C aminte*te-9i /ro e9ia+ Totul <a mer"e de minune+ D Te cred$ 6i#e el$ de*i nu era a*a+ Ai "ri:2 *i$ nu uita$ ad2u"2 el$ 2r2 <0nt+ So/hie ;l ;m1r29i*2 iar2*i+ D F2r2 <0nt$ ;i *o/ti ea la ureche *i #e r2#uci+ Nichola# *i ?o#h le /ri<ir2 /e Scatt) *i /e So/hie di#/2r0nd ;n :o#ul #tr26ii$ ;ndre/t0ndu-#e #/re #ta9ia de metrou+ A/oi$ ei /ornir2 ;n direc9ia o/u#2+ Chiar ;nainte #2 cotea#c2$ ?o#h arunc2 o /ri<ire ;nd2r2t /e#te um2r *i <26u c2 *i #ora lui 2cu#e la el+ Am0ndoi ridicar2 m0inile *i le luturar2 ;n #emn de r2ma#-1un+ ?o#h a*te/t2 /0n2 ce ea #e ;ntoar#e *i a/oi ;*i l2#2 m0na ;n :o#+ Acum$ era cu ade<2rat #in"ur ;ntr-un ora* ciudat$ la mii de Filometri de ca#2$ cu un 12r1at ;n care n-a<ea ;ncredere$ un 12r1at de care ;nce/u#e #2-i ie team2+ D Am a<ut im/re#ia c2 ai 6i# c2 *tii drumul$ #/u#e So/hie+ D A trecut ce<a tim/ de c0nd am o#t aici$ recuno#cu R261oinica$ iar #tr26ile #-au cam #chim1at+ D 3ar ai 6i# c2 erai aici c0nd a o#t con#truit Turnul Ei el+ Se o/ri$ d0ndu-*i 1ru#c #eama de ceea ce tocmai #/u#e#e+ 4i c0nd #-a ;nt0m/lat a#ta mai eAactK ;ntre12 ea+ D =n 'IJJ+ Am /lecat c0te<a luni mai t0r6iu+ Scathach #e o/ri la intrarea la metrou *i ceru indica9ii de la o <0n62toare de 6iare *i re<i#te+ Micu9a chine6oaic2 <or1ea /rea /u9in ran9u6e*te$ a*a c2 Scatt) trecu re/ede la alt2 lim12+ Bru#c$ So/hie ;*i d2du #eama c2 o recuno*tea C era mandarina%N+ -0n62toarea 60m12rea92 ie*i de du/2 te:"hea *i ar2t2 ;n :o#ul #tr26ii$ <or1ind at0t de ra/id ;nc0t So/hie nu /utea #electa cu<intele$ ;n ciuda cuno*tin9elor din acea lim12+ Suna ca *i cum ar i c0ntat+ Scathach ;i mul9umi$ a/oi 2cu o /lec2ciune *i emeia ;i r2#/un#e cu alt2 /lec2ciune+ So/hie o lu2 de 1ra9 /e R261oinic2 *i o tra#e deo/arte+
%N

3ialect al lim1ii chine6e ,n+tr+.+

D (arc2 era <or1a #2 nu atra"i aten9ia a#u/ra ta$ murmur2 ea+ Oamenii ;nce/u#er2 #2 #e hol1e6e+ D La ce #e hol1auK ;ntre12 Scatt) ;ncurcat2 de-a dre/tul+ D Ah$ /ro1a1il$ la o at2 al12 <or1ind chine6e*te luent *i a/oi 2c0nd /lec2ciuni$ #/u#e So/hie #tr0m10ndu-#e+ A o#t un #/ectacol /e cin#te+ D =ntr-o 6i$ to9i <or <or1i mandarina$ iar /lec2ciunile ;n#eamn2 doar 1une maniere$ 6i#e Scathach /ornind /e #trad2$ urm0nd indica9iile /e care i le d2du#e emeia+ So/hie ;*i re"l2 /a#ul du/2 al ei+ D !nde ai ;n<29at chine6e*teK ;ntre12 ea+ D =n China+ 3e a/t$ ;i <or1eam emeii ;n dialectul mandarin$ dar$ de a#emenea$ <or1e#c *i dialectul Uu *i cantone6a+ Am /etrecut mult tim/ ;n Orientul =nde/2rtat$ de-a lun"ul #ecolelor$ ;mi /l2cea acolo+ Mer#er2 ;n t2cere$ a/oi So/hie 6i#e: D 3eci c0te lim1i <or1e*tiK Sacathach #e ;ncrunt2$ ;nchi60ndu-*i ochii ;n tim/ ce #e "0ndea+ D 4a#e #au *a/teB So/hie d2du din ca/+ D 4a#e #au *a/te$ a#ta e im/re#ionant+ Mama *i tata au <rut ca noi #2 ;n<292m #/aniola$ iar tata ne ;n<a92 "reaca *i latina+ 3ar mi-ar /l2cea cu ade<2rat #2 ;n<29 :a/one6a+ Chiar <reau #2 <i6ite6 ?a/onia$ ad2u"2 ea+ D B *a#e #au *a/te #ute$ continu2 Scathach$ a/oi r0#e <260nd eA/re#ia de #tu/e ac9ie de /e chi/ul lui So/hie+ =*i trecu 1ra9ul /e du/2 al lui So/hie+ (2i$ cred c2 <reo c0te<a dintre ele ar cam i lim1i moarte$ a*a c2 nu #unt #i"ur2 dac2 #e /un$ am o#t /e aici <reme ;ndelun"at2+ D Chiar ai tr2it dou2 mii cinci #ute de aniK ;ntre12 So/hie /ri<ind-o /ie6i* /e ata care nu /2rea mai mare de *a/te#/re6ece ani+ 3eodat2$ 60m1i: nu #e ima"ina#e niciodat2 /un0nd o a#emenea ;ntre1are+ Era un alt eAem/lu de#/re cum i #e #chim1a#e <ia9a+ D 3ou2 mii cinci #ute *a/te#/re6ece ani omene*ti+ Scathatch 60m1i cu 1u6ele #tr0n#e$ a#cun60ndu-*i din9ii de <am/ir+ HeFate m-a a1andonat odat2 ;ntr-un deo#e1it de

/ericulo# T2r0m al !m1relor din T2r0mul Su1/2m0ntean+ Mi-au tre1uit #ecole #2-mi "2#e#c drumul #/re ie*ire+ Iar c0nd eram t0n2r2$ am /etrecut mult tim/ /e T2r0mul !m1relor din L)one##e%I$ H)-Bra#il%J *i Tir na nO"7&$ unde tim/ul cur"e di erit+ Tim/ul T2r0murilor !m1relor nu e acela*i cu tim/ul normal$ a*a c2 eu chiar ;mi num2r anii /e ace#t /2m0nt+ 4i$ cine *tie$ /oate ai #2 a:un"i #2 de#co/eri de una #in"ur2+ Tu *i ?o#h #unte9i unici *i /uternici$ *i <e9i de<eni ;nc2 *i mai /uternici /e m2#ur2 ce <2 <e9i ;n#u*i ma"ia elementelor+ 3ac2 nu <e9i de#co/eri <oi ;n*i<2 #ecretul nemuririi$ #-ar /utea #2 <i-l o ere cine<a ;n dar+ Hai #2 tra<er#2mO Rin0nd-o /e So/hie de m0n2$ o tra#e /e un drum ;n"u#t+ 3e*i era de-a1ia *a#e diminea92$ tra icul ;nce/u#e #2 #e a"lomere6e+ Camioanele 2ceau li<r2ri la re#taurante$ iar aerul rece al dimine9ii ;nce/ea #2 #e im/re"ne6e de miro#uri de /0ine /roa#/2t2 *i /rodu#e de /ati#erie$ *i de ca ea la iltru$ care 2ceau #2 ;9i la#e "ura a/2+ So/hie in#/ir2 miro#urile amiliare: croi##ante *i ca ea care ;i aminteau c2$ ;n urm2 cu numai dou2 6ile$ le #er<ea la Cea*ca de Ca ea+ Cli/i$ ca #2 ;m/iedice lacrimile #2-i cur"2+ Se ;nt0m/la#er2 at0tea$ #e #chim1a#er2 at0tea ;n ultimele dou2 6ileO D Cum e #2 tr2ie*ti at0t de multK #e ;ntre12 ea cu <oce tare+ D =n#eamn2 #2 ii #in"ur$ 6i#e Scatt) ;nceti*or+
L)one##e e#te o 9ar2 din le"endele arturiene$ ;n #/ecial ;n /o<e#tea lui Tri#tan *i a I#oldei+ Se #/une c2 #e ;n<ecina cu Corn@all ,/ro<incie actual2 din An"lia.> ulterior$ #e 6ice c2 #-ar i #cu undat$ ;m/2rt2*ind #oarta altor 9inuturi di#/2rute ca V#$ din /o<e*tile medie<ale celte+ ,n+tr+.+ %J Bra6il$ cuno#cut2 *i #u1 numele de H)-Bra6il$ e#te o in#ul2- antom2 care a/are ;n multe dintre miturile irlande6e> #e #/une c2 e ;n<2luita ;n cea92$ cu eAce/9ia unei #in"ure 6ile$ o dat2 la *a/te ani$ c0nd de<ine <i6i1il2$ dar nu /oate i atin#2 ,n+tr+.+ 7& Tir na nO" ,irlande6a <eche. C T2r0mul Tinere9ii$ una dintre cele mai /o/ulare lumi de dincolo ;n mitolo"ia irlande62$ con#iderat a i dincolo de mar"inile h2r9ilor$ locali6at /e o in#ul2 ;nde/2rtat2$ din -e#t> #e /utea a:un"e numai /rintr-o c2l2torie di icil2$ #t2ruitoare #au la in<ita9ia uneia dintre 60nele re6idente+ ,n+tr+.+
%I

D C0tB c0t o #2 tr2ie*tiK o ;ntre12 /recaut2 /e R261oinic2+ Scatt) ridic2 din umeri *i 60m1i+ D Cine *tieK 3ac2 am "ri:2$ dac2 ac eAerci9ii ;n mod re"ulat *i ;mi #u/ra<e"he6 dieta$ a* mai /utea tr2i ;nc2 <reo dou2 mii de ani+ A/oi$ 60m1etul ;i /2li+ 3ar nu #unt in<ulnera1il2$ nici in<inci1il2+ (ot i omor0t2+ -26u eA/re#ia ;ndurerat2 de /e chi/ul lui So/hie *i o #tr0n#e de m0n2+ 3ar a#ta nu o #2 #e ;nt0m/le+ 4tii c09i oameni$ nemuritori$ Str21uni$ <0rcolaci *i mon*tri di eri9i au ;ncercat #2 m2 omoareK Fata d2du din ca/+ D Ei 1ine$ de a/t$ nici eu nu *tiu+ 3ar au o#t cu miile+ (oate 6eci de mii+ 4i ;nc2 #unt aici+ Ce-9i #/une a#taK D C2 e*ti 1un2O D HaO Sunt mai 1un2 dec0t 1un2+ Sunt cea mai 1un2+ Sunt R261oinica+ Scathach #e o/ri *i /ri<i ;n <itrina unei li1r2rii$ dar So/hie o1#er<2 c2$ atunci c0nd re;nce/u #2 <or1ea#c2$ ochii ei <er6i *i #tr2lucitori /ri<eau /retutindeni$ #crut0nd ;m/re:urimile+ Re6i#t0nd tenta9iei de a #e ;ntoarce$ So/hie ;*i co1or; tonul /0n2 la o *oa/t2: D Suntem urm2riteK Era #ur/rin#2 #2 de#co/ere c2 nu-i era c0tu*i de /u9in ric2> *tia in#tincti< c2 nimic r2u nu i #e /utea ;nt0m/la c0nd era cu Scatt)+ D Nu$ nu cred+ 3oar n2ra<uri <echi+ Scathach 60m1i+ Acelea*i n2ra<uri care m-au 9inut ;n <ia92 de-a lun"ul #ecolelor+ Se ;nde/2rt2 de ma"a6in *i So/hie ;*i ;m/leti 1ra9ul cu al lui Scatt)+ D Nichola# te-a #tri"at *i /e alte nume c0nd ne-am ;nt0lnitB So/hie #e ;ncrunt2$ ;ncerc0nd #2-*i aduc2 aminte cum o /re6enta#e ace#ta /e Scathach /rima dat2$ ;n urm2 cu doar dou2 6ile$ ;n San Franci#co+ Te-a numit (rin9e#a R261oinic2$ !m1ra$ !ci"a*a 3emonilor$ Cea-Care-i=ncoronea62-/e-Re"i+ D A#tea #unt doar ni*te nume$ murmur2 Scathach$ /2r0nd #t0n:enit2+

D (2reau a i mai mult dec0t nume$ in#i#t2 So/hie+ (2reau titluriB titluri /e care le-ai c0*ti"atK /er#e<er2 ea+ D (2i$ am a<ut o mul9ime de nume$ 6i#e Scathach$ nume /e care mi le-au dat /rietenii$ nume /e care m2 #tri"au inamicii+ Am o#t mai ;nt0i (rin9e#a R261oinic2$ a/oi am de<enit !m1ra datorit2 a1ilit29ilor mele de a m2 de"hi6a+ Am /er ectat /rimul <e*m0nt de camu la:+ D Sun2 de /arc2 ai i un nin:a$ r0#e So/hie+ A#cult0nd eA/lica9iile R261oinicei$ ima"ini din amintirile -r2:itoarei ;i lic2reau /rin minte *i ea *tiu c2 Scatt) #/unea ade<2rul+ D Am ;ncercat #2 ;i ;n<29 /e nin:a$ dar n-au o#t niciodat2 at0t de 1uni$ crede-m2O Am de<enit !ci"a*a 3emonilor c0nd l-am uci# /e RaFta1i:a7'+ 4i mi #-a #/u# Cea-care-i=ncoronea62-/e-Re"i c0nd am dat o m0n2 de a:utor la /reluarea tronului de c2tre Arthur$ ad2u"2 ea$ <ocea de<enindu-i *i mai a#/r2+ 32du re/ede din ca/+ A#ta a o#t o "re*eal2+ 4i$ de alt el$ nici m2car /rima mea "re*eal2+ R0#e$ dar r0#ul /2rea ne#i"ur *i or9at+ Am 2cut o "r2mad2 de "re*eli+ D Tata 6ice c2 /o9i #2 ;n<e9i din /ro/riile "re*eli+ Scatt) hohoti #curt+ D Nu *i eu+ Era inca/a1il2 #2-*i a#cund2 am2r2ciunea din "la#+ D (are c2 ai a<ut o <ia92 dur2$ #/u#e So/hie /e un ton calm+ D A o#t dur2$ recuno#cu R261oinica+ D A eAi#tat <reodat2 unB #e o/ri So/hie$ c2ut0nd cu<0ntul /otri<it+ Ai a<ut <reodat2 un /rietenK Scathach o ul"er2 cu /ri<irea$ a/oi ;*i ;ntoar#e a9a /entru a #e uita ;n <itrina unui ma"a6in+ (entru o cli/2$ So/hie cre6u c2 eAaminea62 modul de etalare a /anto ilor$ dar ;*i d2du #eama c2 R261oinica ;*i /ri<ea /ro/ria re leAie
RaFta1i:a era un asura, un demon care a lu/tat ;m/reun2 cu Shum1ha *i cu Ni#hum1ha ;m/otri<a lui 3ur"a *i a lui Eali #au Chamunda ,6eit29i indiene antice.> a<ea dre/t tr2#2tur2 di#tincti<2 ca/acitatea de a #e multi/lica C de iecare dat2 c0nd o /ic2tur2 din #0n"ele lui c2dea /e /2m0nt$ r2#2rea un nou RaFta1i:a+ ,n+tr+.+
7'

/e #ticl2+ Fata #e ;ntre1a ce <edea+ D Nu$ recuno#cu ;n cele din urm2 Scatt)+ N-a eAi#tat niciodat2 nimeni a/ro/iat$ nimeni #/ecial+ 50m1i #tr0m1+ Str21unii #e tem de mine *i m2 e<it2+ Iar eu ;ncerc #2 nu m2 a/ro/ii /rea tare de oameni+ E /rea di icil #2-i <2d ;m12tr0nind *i murind a/oi+ A#ta e 1le#temul nemuririi: #2 /ri<e*ti lumea #chim10ndu-#e$ #2 <e6i tot ceea ce cuno*teai o ilindu-#e+ S2 nu ui9i a#ta$ So/hie$ dac2 cine<a ;9i <a o eri nemurirea ;n dar+ F2cu ca ultimele cu<inte #2 #une ca o 1la# emie+ D Sun2 a #in"ur2tate$ #/u#e /e un ton /recaut So/hie+ Niciodat2 /0n2 atunci nu #e mai "0ndi#e cum ar i o#t #2 ii nemuritor C #2 continui #2 tr2ie*ti$ ;n tim/ ce tot ce ;9i e#te amiliar #e #chim12 *i to9i cei /e care ;i cuno*ti te /2r2#e#c+ F2cur2 <reo 6ece /a*i ;n t2cere ;nainte ca Scatt) #2 <or1ea#c2 iar2*i+ D 3a$ a o#t #in"ur2tate$ admi#e ea$ mult2 #in"ur2tate+ D 4tiu cum e #2 ii #in"ur$ #/u#e "0nditoare So/hie+ Cu mama *i tata /leca9i at0ta tim/ #au mut0ndu-ne dintr-un ora* ;ntr-altul$ e "reu #2-9i aci /rieteni+ E a/roa/e im/o#i1il #2-i /2#tre6i+ (re#u/un c2 de a#ta eu *i ?o#h am o#t at0t de a/ro/ia9i> n-am mai a<ut /e nimeni altcine<a+ (rietena mea cea mai 1un2$ Elle$ e ;n Ne@ VorF+ -or1im la tele on tot tim/ul$ /rin e-mailuri #au con<er#2m /e chat$ dar nu ne-am mai <26ut de la Cr2ciun+ =mi trimite /o6e /e mo1il ori de c0te ori ;*i #chim12 culoarea /2rului$ a*a c2 *tiu cum arat2$ ad2u"2 60m1ind+ Iar ?o#h nici m2car nu ;ncearc2 #2-*i ac2 /rieteni+ D (rietenii #unt im/ortan9i$ u Scatt) de acord$ #tr0n"0nd-o u*or de 1ra9 /e So/hie+ 3ar$ ;n <reme ce /rietenii <in *i /leac2$ tu <ei a<ea mereu amilia+ D 3ar amilia taK -r2:itoarea din Endor i-a men9ionat /e mama ta *i /e ratele t2u+ Chiar ;n tim/ ce <or1ea$ ima"ini din amintirile -r2:itoarei i #e i<ir2 ;n minte: o emeie cu a9a a#cu9it2 *i ochi ro*ii ca #0n"ele *i un t0n2r cu /ielea cenu*ie *i cu /2rul ro*u a/rin#+ R261oinica ridic2 nemul9umit2 din umeri: D Nu /rea mai <or1im 6ilele a#tea+ (2rin9ii mei erau

Str21uni n2#cu9i *i cre#cu9i /e in#ula 3anu Tali#+ C0nd 1unica mea$ 3ora$ a /2r2#it in#ula #2 le dea ;n<292tur2 /rimilor oameni$ ei n-au iertat-o niciodat2+ Ca mul9i al9i Str21uni$ ei con#iderau c2 oamenii #unt a1ia /u9in mai mult dec0t ni*te 1e#tii+ PCurio6it29iQ ;i numea tata+ !n tremur de de6"u#t ;i trecu /e#te chi/+ (re:udec29ile ne-au ;n#o9it mereu+ Mama *i tata au o#t *i mai *oca9i c0nd i-am anun9at c2 *i eu a<eam de "0nd #2 m2 ocu/ de oameni$ #2 lu/t /entru ei$ #2-i a/2r c0nd /uteam+ D 3e ceK ;ntre12 So/hie+ -ocea lui Scatt) #e ;nmuie+ D Chiar *i atunci$ era e<ident /entru mine c2 oamenii re/re6entau <iitorul *i c2 6ilele Semin9iei Str21unilor #e a/ro/iau de # 0r*it+ O /ri<i /ie6i* /e So/hie$ care u #ur/rin#2 #2 de#co/ere c2 ochii lui Scathach erau lumino*i *i #tr2lucitori$ a/roa/e ca *i cum ar i o#t ;nl2crima9i+ (2rin9ii m2 a<erti6a#er2 c2$ dac2 /lecam de aca#2$ a<eam #2 aduc ru*inea a#u/ra numelui amiliei *i c2 a<eau #2 m2 de6mo*tenea#c2+ -ocea lui Scatt) #e /ierdu ;n t2cere+ D 3ar totu*i ai /lecat$ "hici So/hie+ R261oinica ;ncu<iin92+ D Am /lecat+ N-am <or1it tim/ de un mileniuB /0n2 c0nd au dat de neca6uri *i au a<ut ne<oie de a:utorul meu$ ad2u"2 ea 60m1ind a#/ru+ Acum$ <or1im din c0nd ;n c0nd$ dar m2 tem c2 ei ;nc2 m2 con#ider2 un moti< de :en2+ So/hie ;i #tr0n#e u*or m0na+ Nu-i /ica 1ine ceea ce tocmai ;i #/u#e#e R261oinica$ dar$ de a#emenea$ ;*i d2du #eama c2 Scatt) ;i ;m/2rt2*i#e ce<a incredi1il de /er#onal$ ce<a ce So/hie #e ;ndoia c2 #tr2<echea lu/t2toare ar mai i ;m/2rt2*it *i altcui<a+ D =mi /are r2u+ N-am <rut #2 te tul1ur+ Scathach o #tr0n#e *i ea de m0n2 dre/t r2#/un#+ D Nu m-ai tul1urat+ Ei m-au tul1urat C de a/t$ cu mai mult de dou2 mii de ani ;n urm2 C *i ;nc2 ;mi aminte#c de /arc2 ar i o#t ieri+ A trecut mult tim/ de c0nd cine<a #-a deran:at #2 m2 ;ntre1e de#/re <ia9a mea+ 4i$ crede-m2$ n-a o#t toat2 rea+ Am a<ut *i ni*te a<enturi minunate$ 6i#e ea

<oioa#2+ Ri-am #/u# de#/re <remea c0nd am o#t #oli#ta unei orma9ii com/u#e numai din eteK !n #oi de S/ice Girl# de ti/ /unF-"otic$ dar 2ceam numai co<eruri du/2 Tori Amo#7%+ Am a<ut #ucce# ;n Germania+ (ro1lema a o#t c2 toate eram <am/iriB Nichola# *i ?o#h cotir2 /e Rue de 3unFerYue *i de#co/erir2 c2 /retutindeni erau /oli9i*ti+ D Continu2 #2 mer"i$ ;i #/u#e Nichola# /e un ton /oruncitor c0nd ?o#h ;*i ;ncetini /a#ul+ 4i /oart2-te ire#cO D Fire#c$ 1om12ni ?o#h+ Nici m2car nu mai *tiu ce ;n#eamn2+ D Mer"i ;n /a# <ioi$ dar nu aler"a$ 6i#e calm Nichola#+ E*ti total ne<ino<at$ un ele< ;n drum #/re *coal2 #au ;ndre/t0ndu-#e #/re #lu:1a #a de /e tim/ul <erii+ !it2-te la /oli9i*ti$ dar nu-i /ri<i iA+ 4i$ dac2 #e uit2 <reunul la tine$ nu te ;ntoarce imediat$ la#2-9i doar /ri<irea #2 alunece #/re urm2torul /er#ona:+ A#ta e ceea ce un cet29ean o1i*nuit ar ace+ 3ac2 ne o/re#c$ la#2-m2 /e mine #2 <or1e#c+ -a i 1ine+ -26u /ri<irea #ce/tic2 a 12iatului *i 60m1etul i #e l29i+ Ai ;ncredere ;n mine$ am tot 2cut a#ta de mult2 <reme+ 4mecheria e #2 te mi*ti de /arc2 ai a<ea tot dre/tul din lume #2 te a li aici+ (oli9i*tii #unt antrena9i #2 caute oamenii care arat2 *i #e com/ort2 #u#/ect+ D Nu cre6i c2 ne ;ncadr2m ;n am1ele cate"oriiK ;ntre12 ?o#h+ D Ar2t2m de /arc2 am i de /e aiciB *i a#ta ne ace in<i6i1ili+ !n "ru/ de trei /oli9i*ti nici m2car nu #e uit2 ;n direc9ia lor c0nd trecur2 /e l0n"2 ei+ ?o#h o1#er<2 c2 iecare /urta un ti/ di erit de uni orm2$ iar 12r1a9ii /2reau #2 #e contra6ic2+ D Bun$ 6i#e Nichola# c0nd #e a lau de#tul de de/arte /entru a nu /utea i au6i9i+ D Ce e 1unK Nichola# indic2 cu o mi*care a ca/ului direc9ia din care <eneau+
Tori Amo# ,n2#cut2 M)ra Ellen Amo#$ ;n %% au"u#t 'JL7. e#te o c0nt2rea92$ /iani#t2 *i com/o6itoare american2$ ,n+tr+.+
7%

D Ai <26ut uni ormele di eriteK B2iatul ;ncu<iin92+ D Fran9a are un #i#tem /oli9iene#c com/licat> (ari#ul *i mai *i+ EAi#t2 (olice Na9ionale$ Gendarmerie Na9ionale *i (rS ecture de (olice77+ =n mod e<ident$ Machia<elli *i-a #co# ;n #trad2 to9i a"en9ii /entru a ne "2#i$ dar marele #2u de ect e#te c2 ;ntotdeauna /re#u/une c2 to9i ceilal9i oameni :udec2 la el de lo"ic *i la rece ca el+ =n mod e<ident$ el crede c2$ dac2 #coate toate re#ur#ele /oli9iene*ti /e #tr26i$ ei nu <or ace altce<a dec0t #2 ne caute /e noi+ 3ar eAi#t2 o mare ri<alitate ;ntre di eritele unit29i *i 2r2 ;ndoial2 c2 to9i <or #2 ai12 meritul de a-i i ca/turat /e /ericulo*ii in ractori+ D =n a#ta ne-ai tran# ormatK ;ntre12 ?o#h inca/a1il #2-*i a#cund2 am2r2ciunea 1ru#c2 din <oce+ =n urm2 cu dou2 6ile$ eu *i So/hie eram oameni normali$ erici9i+ 4i uit2-te acum la noi: de-a1ia o mai recuno#c /e #ora mea+ Am o#t urm2ri9i$ ataca9i de mon*tri *i acum ne "2#im /e li#ta celor mai c2uta9i de c2tre /oli9ie+ Ne-ai tran# ormat ;n in ractori$ domnule FlamelO 3ar nu e /rima dat2 c0nd tu e*ti in ractor$ nu-i a*aK o tr0nti el+ =*i ;nde#2 m0inile ad0nc ;n 1u6unare *i le #tr0n#e ;n /umni /entru a le ;m/iedica #2-i tremure+ Era #/eriat *i urio#$ iar rica ;l 2cea #2 ie recalcitrant+ (0n2 atunci$ nu-i mai <or1i#e niciodat2 unui adult ;n elul ace#ta+ D Nu$ #/u#e moale Nichola#$ ochii #2i de culoare de#chi#2 ;nce/0nd #2 #ca/ere amenin92tor+ Am o#t numit in ractor+ 3ar numai de c2tre du*manii mei+ Mi #e /are$ ad2u"2 el du/2 o /au62 lun"2$ c2 ai #tat de <or12 cu 3octor 3ee+ 4i #in"urul loc ;n care te-ai i /utut ;nt0lni cu el a o#t ;n O:ai$ de <reme ce a o#t #in"ura dat2 c0nd te-am #c2/at din <edere+ ?o#h nici m2car nu #e "0ndi #2 ne"e+ D L-am ;nt0lnit /e 3ee c0nd <oi trei era9i ocu/a9i cu -r2:itoarea$ recuno#cu /e un ton o1ra6nic+ Mi-a 6i# o "roa62 de lucruri de#/re tine+
(oli9ia Na9ional2$ ?andarmeria Na9ional2$ (re ectura de (oli9ie ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+
77

D Sunt con<in# c2 a 2cut-o$ murmur2 Flamel+ A*te/t2 la col9ul #tr26ii ca o du6in2 de ele<i /e 1iciclete *i mo/ede #2 treac2 ;n <ite62$ a/oi tra<er#2+ ?o#h u"i du/2 el+ D A 6i# c2 nu #/ui nimic nim2nui niciodat2+ D Ade<2rat$ u de acord Flamel+ 3ac2 le #/ui totul oamenilor$ le r2/e*ti *an#a de a ;n<29a+ D A 6i# c2 ai urat Cartea lui Avraam de la Lu<ru+ Nichola# mai 2cu c09i<a /a*i ;nainte #2 clatine de6a/ro1ator din ca/+ D Ei 1ine$ /re#u/un c2 *i a#ta e ade<2rat$ 6i#e el$ dar nu e chiar at0t de #im/lu /e c0t o 6u"r2<e*te el+ Cu certitudine$ ;n #ecolul al G-II-lea$ cartea a c26ut /entru #curt tim/ ;n m0inile cardinalului Richelieu+ ?o#h cl2tin2 din ca/+ D Cine-i 2#taK D N-ai citit Cei trei mu&chetari: ;ntre12 uimit Flamel+ D Nu+ Nici m2car ilmul nu l-am <26ut+ Flamel d2du din ca/+ D Am un eAem/lar ;n ma"a6inB ;nce/u el$ a/oi #e o/ri+ ?oi$ c0nd /leca#e de la ma"a6in$ ace#ta #e tran# orma#e ;ntr-o ruin2+ Richelieu a/are ;n c2r9iB *i ;n ilme+ A eAi#tat cu ade<2rat *i a o#t cuno#cut dre/t l[Eminence Rou"e C Eminen9a Ro*ie C numit a#t el du/2 ro1a #a ro*ie de cardinal$ ;i eA/lic2 el+ A o#t mini#trul re"elui Ludo<ic al GIIIlea$ dar$ ;n realitate$ el a condu# 9ara+ =n 'L7%$ 3ee a reu*it #2 ne ;ntind2 o ca/can2$ mie *i lui (erenelle$ ;n /artea <eche a ora*ului+ A"en9ii #2i neumani ne-au ;ncon:urat> erau "huli78 ;n /2m0ntul de #u1 /icioarele noa#tre$ 3ireCro@7M ;n aer *i Bao1han Sith 7L urm2rindu-ne /e #tr26i+ Nichola# #e #cutur2 ne/l2cut ;n iorat din cau6a amintirii *i /ri<i ;n :ur$ a/roa/e a*te/t0ndu-#e #2 <ad2 creaturile
Mon#tru a#ociat cu cimitirele *i cu con#umul de carne uman2$ ade#ea cla#i icat dre/t #tri"oi+ =n olclorul ara1 #tr2<echi$ ghu-ul locuie*te ;n cimitire #au locuri /u#tii> e#te ti/ul dia1olic$ male ic$ de d:in+ ,n+tr+.+ 7M Cor1i male ici ,n+tr+.+ 7L Femeie-<am/ir din mitolo"ia #co9ian2$ care #educe noa/tea c2l2torii tineri> 60n2 male ic2$ oarte rumoa#2$ ;m1r2cat2 ;n rochie <erde+ ,n+tr+.+
78

rea/2r0nd+ =nce/u#em #2 cred c2 tre1uia #2 di#tru" Codexul mai de"ra12 dec0t #2-l la# #2 cad2 ;n m0inile lui 3ee+ Atunci$ (erenelle a #u"erat o ultim2 o/9iune: /uteam a#cunde cartea la <edere+ Era o idee #im/l2 *i #tr2lucitoare+ D 4i ce-a9i 2cutK ;ntre12 ?o#h$ curio# de data acea#ta+ Flamel 60m1i de6<elindu-*i din9ii+ D Am #olicitat o audien92 la cardinalul Richelieu *i i-am d2ruit cartea+ D I-ai dat+o luiK 4tia ce e#teK D Si"ur c2 *tia+ ?o#h$ Cartea lui Avraam are aima eiB #au /oate c2 faim# proast# e o #inta"m2 mai /otri<it2+ 3ata <iitoare c0nd mai intri /e internet$ caut-o+ D Cardinalul *tia cine e*tiK ;ntre12 el+ A#cult0ndu-l /e Flamel <or1ind$ era u*or C at0t de u*or C #2 cread2 orice ;i #/unea+ 4i atunci$ ;*i aminti c0t de credi1il u#e#e *i 3ee ;n O:ai+ Flamel 60m1i amintindu-*i: D Cardinalul Richelieu credea c2 #unt unul dintre urma*ii lui Nichola# Flamel+ A*a c2 i-am d2ruit Cartea lui Avraam, iar el a /u#-o ;n 1i1lioteca #a+ Nichola# r0#e <oio# ;n tim/ ce d2dea din ca/+ Cel mai #i"ur loc din Fran9a+ ?o#h #e ;ncrunt2+ D 3ar$ cu #i"uran92$ c0nd ace#ta #-a uitat ;n ea$ a <26ut c2 teAtul #e mi*ca+ D (erenelle a /u# un armec a#u/ra c2r9ii+ E un ti/ #/ecial de <ra:2 C uimitor de #im/l2$ a/arent$ de*i eu n-am reu*it niciodat2 #-o #t2/0ne#c C$ a*a c2$ atunci c0nd cardinalul #e uita ;n carte$ <edea ceea ce #e a*te/ta #2 <ad2: /a"ini ornamentate$ #cri#e ;n aramaic2 *i ;n "reac2+ D A reu*it 3ee #2 <2 /rind2K D A/roa/e+ Am u"it /e Sena cu o 1ai:2+ 3ee ;n#u*i #e a la /e (ont Neu 7N cu o du6in2 de mu*chetari *i tr2"eau 6eci de lo<ituri a#u/ra noa#tr2+ Niciuna nu ne-a nimerit> ;n ciuda re/uta9iei mu*chetarilor$ nu erau 1uni 9inta*i$ ad2u"2 el+ 4i a/oi$ dou2 #2/t2m0ni mai t0r6iu$ eu *i cu (erenelle
=n mod /aradoAal$ (ont Neu ,(odul Nou$ ;n rance62. e#te cel mai <echi /od din (ari#> de a#emenea$ *i cel mai cuno#cut /od din (ari#$ iar ;m/reun2 cu (ont AleAandre III$ unele dintre cele mai rumoa#e+ ,n+tr+.+
7N

ne-am ;ntor# la (ari#$ am /2trun# /rin e rac9ie ;n 1i1liotec2 *i am urat cartea$ lu0nd-o ;na/oi+ A*a c2 /re#u/un c2 3ee are dre/tate$ conclu6ion2 el+ Sunt un ho9+ ?o#h mer"ea ;n t2cere> ha1ar n-a<ea ce #2 cread2+ 3oia #2-l cread2 /e Flamel> lucr0nd la li1r2rie al2turi de 12r1atul ace#ta$ a:un#e#e #2-l /lac2 *i #2-l re#/ecte+ 3oia #2 ai12 ;ncredere ;n elB *i totu*i n-ar i /utut #2-l ierte c2 o /u#e#e /e So/hie ;n /ericol+ Flamel arunc2 o /ri<ire ;n #u#ul *i ;n :o#ul #tr26ii$ a/oi$ /un0ndu-*i m0na /e um2rul lui ?o#h$ ;l ;ndrum2 /rin tra icul a"lomerat /entru a tra<er#a Rue de 3unFerYue+ D =n ca6 c2 #untem urm2ri9i$ #/u#e el ;ncet$ 1u6ele dea1ia mi*c0ndu-i-#e ;n tim/ ce #e a<0ntar2 ;n tra icul de di#de-diminea92+ Odat2 a:un*i /e /artea cealalt2 a #tr26ii$ ?o#h ridic2 din um2r /entru a #e eli1era de m0na lui Nichola#+ D Are #en# ce-a #/u# 3ee$ continu2 el+ D Sunt con<in# c2 are$ 6i#e r060nd Flamel+ 3octorul ?ohn 3ee a o#t o mul9ime de lucruri ;n lun"a *i colorata lui <ia92$ ma"ician *i matematician$ alchimi#t *i #/ion+ 3ar d2-mi <oie #2-9i #/un$ ?o#h$ c2 a o#t ade#ea un co9car *i ;ntotdeauna un mincino#+ E #t2/0nul minciunilor *i al ade<2rurilor #/u#e /e :um2tate$ *i-a eAer#at *i /er ectat arta ;ntr-una dintre cele mai /ericuloa#e e/oci$ cea eli#a1etan2+ 4tie c2 cea mai 1un2 minciun2 e cea care are un mie6 de ade<2r+ Se o/ri$ ochii #c2/2r0ndu-i #/re mul9imea care cur"ea /e l0n"2 ei+ Ce altce<a 9i-a mai #/u#K ?o#h e6it2 /entru o cli/2 ;nainte de a-i r2#/unde+ Era tentat #2 nu-i de6<2luie toat2 di#cu9ia cu 3ee$ dar ;*i d2du #eama c2 oricum de:a #/u#e#e /rea multe+ D 3ee a 6i# c2 olo#e*ti <r2:ile din Codex numai /entru 1inele t2u+ Nichola# d2du a/ro1ator din ca/+ D E un /unct de <edere corect+ Folo#e#c <ra:a nemuririi /entru ca eu *i (erenelle #2 r2m0nem ;n <ia92$ a#ta e ade<2rat+ 4i olo#e#c ormula /ietrei ilo#o ale /entru a tran# orma metalul o1i*nuit ;n aur *i c2r1unele ;n diamante+ 3in <0n6area de carte nu ie# 1ani$ crede-m2+ 3ar /roducem

at0ta a<ere c0t2 ne tre1uie C nu #untem lacomi+ ?o#h trecu "r21it ;n a9a lui Flamel$ a/oi #e ;ntoar#e #/re el+ D Nu e <or1a de 1ani$ i-o tr0nti el+ Sunt mult mai multe lucruri /e care ai /utea #2 le aci cu ceea ce #crie ;n cartea aia+ 3ee a 6i# c2 ar /utea i olo#it2 /entru a tran# orma lumea ;ntr-un /aradi#$ c2 ar /utea <indeca toate 1olile$ 1a chiar #2 re/are *i mediul ;ncon:ur2tor+ G2#ea c2 e#te de ne;n9ele# #2 nu <rea cine<a #2 ac2 toate a#tea+ Flamel #e o/ri ;n a9a lui ?o#h+ Ochii lui #e a lau a/roa/e la acela*i ni<el cu ai 12iatului+ D 3a$ eAi#t2 ;n Carte <r2:i care ar ace toate a#tea *i mult$ mult mai mult$ #/u#e el /e un ton #erio#+ Cu coada ochiului$ ;n acea Carte$ am 62rit <r2:i care ar /utea reduce lumea a#ta la un t2ciune$ altele care ar ace ca de*ertul #2 ;n lorea#c2+ 3ar$ ?o#h$ chiar dac2 a* /utea ace <r2:ile alea C ceea ce nu /ot C$ materialul din Carte nu e al meu ca #2 m2 olo#e#c de el+ Ochii a/o*i ai lui Famel ;i cercetau /e ai lui ?o#h$ iar ?o#h nu a<u niciun du1iu c2 Alchimi#tul #/unea ade<2rul+ Eu *i (erenelle #untem doar (26itorii C2r9ii+ (ur *i #im/lu$ ne-a o#t dat2 #/re /2#trare /0n2 ce o <om /utea ;nm0na /ro/rietarilor ei de dre/t+ Ei <or *ti cum #-o olo#ea#c2+ D 3ar cine #unt /ro/rietarii de dre/tK !nde #untK Nichola# Flamel ;*i /u#e am1ele m0ini /e umerii lui ?o#h *i ;l /ri<i ad0nc ;n ochii al1a*tri *i #tr2lucitori+ D Ei 1ine$ #/eram$ 6i#e el ;nceti*or$ c2 a9i /utea i <oi$ tu *i So/hie+ 3e a/t$ a* /aria /e orice C /e <ia9a mea$ /e a lui (erenelle$ /e #u/ra<ie9uirea ;ntre"ii ra#e umane C c2 <oi #unte9i aceia+ St0nd /e Rue de 3unFerYue$ uit0ndu-#e ;n ochii Alchimi#tului$ citind ade<2rul ;n ei$ ?o#h a<u #en6a9ia c2 re#tul oamenilor de /e #trad2 di#/2ru#er2 *i c2 numai ei doi #e mai a lau acolo+ =n"hi9i cu "reu+ D 4i tu cre6i a#taK D 3in toat2 inima$ #/u#e #im/lu Flamel+ 4i tot ce am 2cut$ am 2cut ca #2 <2 /rote:e6 /e tine *i /e So/hie *i #2 <2 /re"2te#c /entru ce <a <eni+ Tre1uie #2 m2 cre6i$ ?o#h+

Tre1uie+ 4tiu c2 e*ti urio# din cau6a celor ;nt0m/late lui So/hie$ dar n-a* /ermite niciodat2 #2 i #e ;nt0m/le ce<a r2u+ D Ar i /utut #2 moar2 #au #2 intre ;n com2$ murmur2 ?o#h+ Flamel #cutur2 din ca/+ D 3ac2 ar i o#t o iin92 omenea#c2 o1i*nuit2$ atunci$ da$ a#ta #-ar i /utut ;nt0m/la+ 3ar *tiu c2 ea nu e o1i*nuit2+ Nici tu nu e*ti$ ad2u"2 el+ D 3atorit2 aurelor noa#treK ;ntre12 ?o#h ;ncerc0nd #2 o19in2 c0t mai multe in orma9ii+ D Fiindc2 #unte9i "emenii le"endari+ D 4i dac2 te ;n*eliK Te-ai "0ndit la a#ta: ce #e <a ;nt0m/la dac2 te ;n*eliK D Atunci #e <or ;ntoarce Str21unii =ntuneca9i+ D 4i a#ta ar i chiar a*a de r2uK #e ;ntre12 ?o#h cu <oce tare+ Nichola# de#chi#e "ura #2-i r2#/und2$ dar ;*i #tr0n#e iute 1u6ele$ ;n"hi9indu-*i <or1ele /e care u#e#e /e /unctul de a le #/une$ dar nu ;nainte ca ?o#h #2 remarce lic2rul de m0nie care ;i #tr212tu#e chi/ul+ =n cele din urm2$ Nichola# #e or92 #2 60m1ea#c2+ Bl0nd$ ;l r2#uci /e ?o#h a#t el ;nc0t #2 /oat2 /ri<i #trada+ D Ce <e6iK ;l ;ntre12 el+ ?o#h d2du din ca/ *i ridic2 din umeri+ D NimicB doar o adun2tur2 de oameni ;ndre/t0ndu-#e #/re munc2+ 4i /e /oli9i*tii care ne caut2$ mai ad2u"2+ Nichola# ;l lu2 /e ?o#h de um2r *i ;l #ili #2 /ri<ea#c2 mai atent #trada+ Flamel ;l admone#t2 cu a#/rime: D A#ta e modul ;n care 3ee *i cei de tea/a lui ;i /ri<e#c /e oameni: ceea ce ei nume#c oameni+ Eu <2d indi<i6i cu "ri:i *i neca6uri$ cu amilii *i /er#oane dra"i lor$ cu /rieteni *i cole"i+ -2d oameni+ ?o#h d2du din ca/+ D Nu ;n9ele"+ D 3ee *i Str21unii /e care ;i #lu:e*te ;i /ri<e#c /e ace*ti oameni *i nu <2d dec0t #cla<i+ Se o/ri$ a/oi ad2u"2 lini*tit: Sau hran2+

Capitolul Treispre!ece
=ntin#2 /e #/ate$ (erenelle Flamel /ri<ea 9int2 ta<anul /2tat de dea#u/ra ca/ului ei *i #e ;ntr1a c09i al9i /ri6onieri ;ncarcera9i la Alcatra6 2cu#er2 acela*i lucru+ C09i mai urm2ri#er2 liniile *i cr2/2turile din 6id2ria de /iatr2$ <26u#er2 ormele create de d0rele de a/2 nea"r2$ ;nchi/uindu-*i ima"ini ;n i"ra#ia ca enieK A/roa/e to9i$ ;*i ima"in2 ea+ 4i c09i au6i#er2 <ociK #e ;ntre12 ea+ Era #i"ur2 c2 mul9i dintre /ri6onieri ;*i ima"ina#er2 c2 au6eau #unete ;n ;ntuneric C cu<inte *o/tite$ /ro/o6i9ii ;n21u*ite C$ dar$ dac2 nu /o#edau harul deo#e1it al lui (erenelle$ ceea ce au6eau nu eAi#ta dincolo de ima"ina9ia lor+ (erenelle au6ea <ocile antomelor din Alcatra6+ A#cult0nd concentrat2$ /utea di#tin"e #ute de <oci$ /oate chiar mii+ B2r1a9i *i emei C *i co/ii C /rote#t0nd 6"omoto# *i #tri"0nd$ murmur0nd *i /l0n"0nd$ #tri"0ndu-i /e cei dra"i$ re/et0ndu-*i /ro/riile nume iar2*i *i iar2*i$ /roclam0ndu-*i ne<ino<29ia$ 1le#tem0ndu-*i temnicerii+ Se ;ncrunt2> nu erau ceea ce c2uta ea+ (ermi90nd <ocilor #2 #e /relin"2 /e#te ea$ c2ut2 /rintre #unete /0n2 ce ale#e o <oce mai /uternic2 dec0t re#tul: /uternic2 *i ;ncre62toare$ ;*i 2cea loc /rintre 1ol1oro#eli$ iar (erenelle #e concentr2 a#u/ra ei$ ocali60ndu-#e a#u/ra cu<intelor$ identi ic0nd lim1a+ 1 Asta e insula mea. Era un 12r1at care <or1ea #/aniol2 cu un accent oarte <echi *i ormal+ Concentr0ndu-#e a#u/ra ta<anului$ (erenelle nu mai acord2 aten9ie celorlalte <oci+ D Cine e*tiK =n aerul rece *i umed al celulei$ cu<intele #e ;nde/2rtau ;n<0rte:indu-#e ca un um$ iar miriadele de antome t2cur2+ !rm2 o /au62 lun"2$ ca *i c0nd antoma u#e#e #ur/rin#2 de a/tul c2 cine<a i #e adre#a#e$ a/oi$ /e un ton m0ndru$ #/u#e: D Am o#t /rimul euro/ean care a na<i"at ;n "ol ul 2#ta$

/rimul care a <26ut in#ula+ O #iluet2 ;nce/u #2 ca/ete orm2 /e ta<anul de dea#u/ra ca/ului ei$ orma "ro#olan2 a unui chi/ a/2r0nd /rintre cr2/2turile *i /0n6ele de /2ian:en$ /etele de i"ra#ie *i mu*chiul <erde ;m/rumut0ndu-i orma *i de inindu-i-o+ 1 Am numit acest loc ;sla de los Alcatraces. D In#ula (elicanilor$ 6i#e (erenelle$ cu<intele ei iind dea1ia o re#/ira9ie *o/tit2+ Chi/ul de /e ta<an c2/2t2 con#i#ten92+ A/ar9inea unui 12r1at chi/e*$ cu o a92 alun"it2$ ;n"u#t2 *i cu ochi ne"ri+ (ic2turi de a/2 #e materiali6au *i ochii lui ;nce/ur2 #2 l2crime6e+ D Cine e*tiK ;ntre12 (erenelle din nou+ 1 <unt =uan Manuel de A4ala. 9u am descoperit Alcatra!ul. Se au6eau 6"omote de "heare /e /ietrele din a ar2 *i i6ul de *ar/e *i de carne #tricat2 u /urtat /e coridor+ (erenelle r2ma#e t2cut2 /0n2 c0nd duhoarea *i /a*ii #e retra#er2 *i$ c0nd /ri<i din nou #/re ta<an$ chi/ul c2/2ta#e *i mai multe detalii$ cr2/2turile din 6id2ria de /iatr2 alc2tuind ridurile de /e runtea *i din :urul ochilor 12r1atului+ O a92 de marinar$ remarc2 ea$ cu ridurile /ricinuite de #crutarea ori6ontului+ D 3e ce e*ti aiciK ;ntre12 ea cu <oce tare+ Ai murit aiciK 1 Nu, nu aici. Bu6ele #u19iri #e cur1ar2 ;ntr-un 60m1et+ M+am %ntors deoarece m+am %ndr#gostit de locul #sta din prima clip# %n care mi+au c#!ut ochii pe el. <e %nt"mpla %n anul Domnului nostru 1>>? si eu m# aflam pe preacinstita corabie San Carlo#+ @mi amintesc chiar si luna, august, si data, cinci. (erenelle ;ncu<iin92 cu o mi*care din ca/+ Mai d2du#e /e#te antome ca A)ala *i /0n2 atunci+ B2r1a9ii *i emeile care u#e#er2 at0t de in luen9a9i #au a ecta9i de un loc #e re;ntorceau acolo iar2*i *i iar2*i ;n <i#ele lor *i$ ;n cele din urm2$ c0nd mureau$ #/iritele lor re<eneau /entru a de<eni o antom2-"ardian+ 1 Am vegheat asupra acestei insule timp de mai multe genera'ii. 3oi veghea mereu asupra ei. (erenelle /ri<i iA chi/ul+

D Tre1uie #2 te i ;ntri#tat #2-9i <e6i rumoa#a in#ul2 de<enind un loc al durerii *i al #u erin9ei$ ;ncerc2 ea+ Ce<a #chimono#i "ura a/ari9iei *i o #in"ur2 /ic2tur2 de a/2 c26u din ochii ei /e o1ra6ul lui (erenelle+ 1 Aile %ntunecate$ !ile triste$ dar s+au dus de+acum( din fericire$ s+au dus+ Bu6ele antomei #e mi*car2 *i cu<intele ur2 o *oa/t2 ;n mintea lui (erenelle+ N+a mai fost nici un om pri!onier la Alcatra! %nc# din 1BCD$ iar insula a fost lini&tit# din 1B>1+ D 3ar acum eAi#t2 un /ri6onier /e /reaiu1ita-9i in#ul2$ #/u#e (erenelle /e un ton /onderat+ !n /ri6onier /26it de un temnicer mai ;n"ro6itor dec0t a <26ut in#ula a#ta <reodat2+ Chi/ul de /e ta<an #e modi ic2$ ochii a/o*i ;n"u#t0ndu#e$ cli/ind+ 1 Cine: Eu: D Sunt 9inut2 aici ;m/otri<a <oin9ei mele$ 6i#e (erenelle+ Sunt ultimul /ri6onier din Alcatra6 *i nu #unt /26it2 de un temnicer uman$ ci de un # inA+ 1 Nu0 D Con<in"e-te #in"urO Tencuiala #e cr2/2 *i o /loaie de /ra ume6it c26u /e a9a lui (erenelle+ C0nd rede#chi#e ochii$ chi/ul de /e ta<an di#/2ru#e$ nel2#0nd ;n urm2 nimic altce<a dec0t o /at2+ (erenelle ;*i ;n"2dui un 60m1et+ D Ce te amu62$ emeieK -ocea era un *uierat aluneco#$ iar lim1a era mai <eche dec0t ra#a uman2+ Ridic0ndu-#e ;n ca/ul oa#elor$ (erenelle ;*i a9inti /ri<irea a#u/ra creaturii care #t2tea /e coridor la nici doi metri de ea+ Genera9ii ;ntre"i de oameni #tr2<echi ;ncerca#er2 #2 #ur/rind2 ima"inea ace#tei creaturi /e /ere9ii /e*terilor *i /e <a#ele din lut$ t2indu-i orma ;n /iatr2$ imortali60ndu-i ;n 29i*area /e /er"amente+ 4i nimeni nici m2car nu reu*i#e #2 #e a/ro/ie de ade<2rata oroare a # inAului+ Tru/ul era al unui leu uria*$ mu#culo#$ 1lana iindu-i r2rit2 *i 1r26dat2 de urme de r2ni <echi+ O /ereche de ari/i de

<ultur erau /rin#e de umeri *i #e l2#au dre/te /e #/ate$ cu /enele r2<2*ite *i murdare+ Iar ca/ul cu o ;n 29i*are delicat2 era cel al unei emei tinere *i rumoa#e+ S inAul #e a/ro/ie de "ratiile celulei *i o lim12 nea"r2$ de#/icat2 #e undui ;n aerul din a9a lui (erenelle+ D N-ai nici un moti< #2 60m1e*ti+ Am a lat c2 #o9ul t2u *i R261oinica #unt /rin*i ;n cur#2 la (ari#+ =n cur0nd$ <or i /ri6onieri$ iar de data a#ta 3octor 3ee #e <a a#i"ura c2 ei nau #2 mai #ca/e <reodat2+ =n9ele" c2 Str21unii i-au dat /ermi#iunea doctorului ca$ ;n ine$ #2-l nimicea#c2 /e le"endarul Alchimi#t+ (erenelle #im9ea cum i #e r2#uce*te ce<a ;n #tomac+ Tim/ de c0te<a "enera9ii$ Str21unii =ntuneca9i #e concentra#er2 a#u/ra ca/tur2rii lui Nichola# *i a lui (erenelle <ii+ 3ac2 era #2-i dea cre6are S inAului *i ace*tia erau /re"2ti9i #2-l omoare /e Nichola#$ atunci totul #e #chim1a#e+ D Nichola# <a #c2/a$ #/u#e ea /e un ton ;ncre62tor+ D Nu *i de data a#ta+ Coada de leu a # inAului #e mi*ca <oioa#2 dintr-o /arte ;n alta$ #t0rnind d0re de /ra + (ari#ul ;i a/ar9ine italianului$ Machia<elli$ *i ;n cur0nd i #e <a al2tura Ma"icianul en"le6+ Alchimi#tul nu <a /utea #2 le #ca/e am0ndurora+ D 4i co/iiiK ;ntre12 (erenelle$ ochii #tr0n"0ndu-i-#e /ericulo#+ 3ac2 i #-a ;nt0m/lat ce<a lui Nichola# #au co/iilorB (enele # inAului o*nir2 i#c0nd un miro# acru$ #t2tut+ D 3ee crede c2 acei doi co/ii "emeni #unt /uternici$ c2 ei ar /utea i cu ade<2rat "emenii din /ro e9ie *i din le"end2+ 3e a#emenea$ crede c2 ei /ot i con<in*i c2 ar tre1ui #2 ne #lu:ea#c2 /e noi$ mai de"ra12 dec0t #2-l urme6e /e un <0n62tor de c2r9i ;n hoin2relile lui+ S inAul in#/ir2 ad0nc$ cutremurat+ 3ar$ dac2 nu ac cum li #e #/une$ atunci <or /ieri *i ei+ D 3ar cu mine cum r2m0neK Gura dr2"2la*2 a # inAului #e de#chi#e /entru a de6<2lui o ca<itate 1ucal2 /lin2 de din9i ioro*i *i a#cu9i9i ca acele+ Lim1a lun"2 *i nea"r2 /ocni #2l1atic aerul+

D Tu e*ti a mea$ -r2:itoareo$ *uier2 el+ Str21unii mi te-au dat ;n dar /entru mileniul ;n care i-am #lu:it+ C0nd #o9ul t2u <a i /rin# *i nimicit$ atunci ;mi <a i acordat2 /ermi#iunea de a-9i m0nca amintirile+ Ce o#/29 <a iO Inten9ione6 #2 #a<ure6 *i ultima 1uc29ic2+ C0nd <oi i terminat cu tine$ nu9i <ei aminti nimic$ nici /ro/riul nume+ S inAul ;nce/u #2 hohotea#c2$ #unetul *uier2tor *i 1at:ocoritor rico*0nd ;n /ere9ii "oi de /iatr2+ 4i atunci o u*2 de celul2 #e tr0nti+ Sunetul nea*te/tat #/erie # inAul$ care t2cu+ =*i ;ntoar#e ca/ul mic$ lim1a lutur0ndu-i$ "u#t0nd aerul+ O alt2 u*2 #e i61i ;nchi60ndu-#e+ 4i a/oi ;nc2 unaB 4i ;nc2 una+ S inAul #e r2#uci$ "hearele #co90nd #c0ntei la contactul cu /odeaua+ D Cine-i acoloK -ocea 6"0ria /ietrele umede+ Bru#c$ toate u*ile celulelor din "aleria #u/erioar2 #e ;nchi#er2 *i #e de#chi#er2 62n"2nind$ ;ntr-o #ucce#iune ra/id2$ ca #unetul unei detun2turi huruitoare ce <i1r2 ad0nc ;n inima ;nchi#orii$ 2c0nd #2 #e ridice /ra ul /0n2 ;n ta<an+ M0r0ind *i *uier0nd$ # inAul #e ;nde/2rt2 ;n c2utarea #ur#ei 6"omotului+ Cu un 60m1et ;n"he9at$ (erenelle ;*i ridic2 iar2*i /icioarele /e 1anc2$ culc0ndu-#e /e #/ate *i l2#0ndu-*i ca/ul /e de"etele ;m/reunate+ In#ula Alcatra6 ;i a/ar9inea lui ?uan Manuel de A)ala *i #e /2rea c2 el ;*i anun9a /re6en9a+ (erenelle au6i u*ile celulelor 62n"2nind$ lemnul 1u nind *i /ere9ii duduind *i *tiu ce de<eni#e de A)ala: un /olter"ei#t7I+ O antom2 6"omotoa#2+ 4tia$ de a#emenea$ ce 2cea ?uan Manuel de A)ala+
Cu<0nt de etimolo"ie "erman2$ poltern ;n#emn0nd a hodorogi, a hurui, a face !gomot *i Feist G fantom#, spirit de#emn0nd$ ;n mitolo"ie *i ;n olclor$ o #ta ie$ un #/irit male ic$ o entitate care #e mani e#t2 2c0nd 6"omot *i mut0nd o1iecte+ ,n+tr+.+
7I

S inAul #e hr2nea cu ener"iile ma"ice ale lui (erenelle> tot ce tre1uia #2 ac2 /olter"ei#tul era #2 9in2 creatura de/arte de celul2 o <reme$ /entru ca /uterile lui (erenelle #2 /oat2 ;nce/e #2 #e re"enere6e+ Ridic0ndu-*i /alma #t0n"2$ emeia #e concentr2 din r2#/uteri+ Cea mai micu92 #c0nteie cu /utin92$ de culoarea "he9ii dan#2 ;ntre de"etele ei$ a/oi #e #tin#e cu un 0#0it+ Cur0nd+ Cur"nd. -r2:itoarea ;*i #tr0n#e /umnul+ C0nd /uterile a<eau #2-i re<in2$ a<ea #2 d2r0me Alcatra6ul ;n ca/ul # inAului+

Capitolul Paispre!ece
Cu minunata #a alc2tuire com/leA2$ Turnul Ei el #e ;n2l9a la mai mult de trei #ute de metri dea#u/ra ca/ului lui ?o#h+ EAi#ta#e o <reme c0nd alc2tui#e o li#t2 /entru un /roiect *colar cu cele 5ece Minuni ale Lumii Moderne+ Turnul din metal ocu/a#e locul al doilea /e li#ta re#/ecti<2$ iar el ;*i /romi#e#e mereu c2$ ;ntr-o 1un2 6i$ <a a:un"e #2-l <ad2+ Iar acum$ c0nd ;n cele din urm2 #e a la la (ari#$ nici m2car nu-l /ri<ea+ St0nd a/roa/e chiar #u1 centrul Turnului$ #e ridic2 /e <0r uri$ ;ntorc0ndu-*i ca/ul la #t0n"a *i la drea/ta$ ;n c2utarea #urorii #ale "emene /rin mul9imea #ur/rin62tor de mare de turi*ti matinali+ (e unde o i o#tK ?o#h era #/eriat+ Nu$ mai mult dec0t #/eriat C era ;n"ro6it+ !ltimele dou2 6ile ;l ;n<29a#er2 ade<2ratul #en# al ricii+ =naintea e<enimentelor de :oi$ ?o#h u#e#e cu ade<2rat #/eriat numai de /o#i1ilitatea de a /ica un te#t #au de a i umilit /u1lic ;n cla#2+ Mai a<ea *i alte temeri$ acele "0nduri <a"i$ d2t2toare de iori$ care a/2reau ;n crucea no/9ii$ c0nd #t2tea ;ntin# /e /at ;ntre10ndu-#e ce #-ar ;nt0m/la dac2 /2rin9ii lui ar a<ea un accident+ Sara *i Richard Ne@man erau am0ndoi licen9ia9i ;n arheolo"ie *i /aleontolo"ie *i$ ;n tim/ ce ace#t lucru nu re/re6enta /artea cea mai /ericuloa#2 a muncii lor$ cercet2rile lor ;i duceau uneori ;n unele 92ri cu/rin#e de a"ita9ii /olitice #au reli"ioa#e$ ori ;*i conduceau #2/2turile ;n 6one din lume r2<2*ite de urtuni #au de cutremure$ #au ;n a/ro/ierea <ulcanilor acti<i+ Mi*c2rile nea*te/tate ale #coar9ei tere#tre ade#ea aruncau ;n a ar2 de#co/eriri arheolo"ice eAtraordinare+ 3ar cea mai /ro und2 *i ;ntunecat2 team2 era c2 i #-ar /utea ;nt0m/la ce<a #urorii lui+ Cu toate c2 So/hie era cu dou26eci *i o/t de #ecunde mai mare$ ;ntotdeauna #e "0ndea la ea ca la #urioara lui mai mic2+ El era mai mare$ mai /uternic *i era de datoria lui #2 o /rote:e6e+

Iar acum$ ;ntr-un el$ ce<a ;n"ro6itor i se %nt"mplase #urorii lui "emene+ Se #chim1a#e ;n eluri ;n care el nici m2car nu ;nce/u#e #2 le /ricea/2+ Ea ;nce/u#e #2 #emene mai mult cu Flamel *i cu Scathach *i cu cei ca ei$ dec0t cu el> de<eni#e mai mult dec0t uman2+ (entru /rima dat2 ;n <ia92$ #e #im9i #in"ur+ =*i /ierdea #ora+ 3ar eAi#ta o cale /entru a i din nou e"alul ei: tre1uiau #2-i ie *i lui Tre6ite /uterile+ ?o#h #e ;ntoar#e C chiar c0nd So/hie *i Scathach a/2rur2 tra<er#0nd iute un /od lat care ducea direct la Turn+ Se #im9i cu/rin# de u*urare+ D Sunt aiciO ;i 6i#e el lui Flamel$ care /ri<ea ;n direc9ie o/u#2+ D 4tiu$ #/u#e Nichola#$ accentul lui ran9u6e#c iind *i mai /uternic dec0t de o1icei+ 4i nu #unt #in"ure+ ?o#h ;*i de#/rin#e /ri<irea de la #ora lui *i de la Scathach$ care #e a/ro/iau+ D Ce <rei #2 #/uiK Nichola# indic2 di#cret cu ca/ul *i ?o#h #e ;ntoar#e+ 3ou2 autocare cu turi*ti tocmai a:un#e#er2 ;n (lace ?o re *i ;*i de*ertau /a#a"erii+ Turi*tii C americani$ "hici ?o#h du/2 ;m1r2c2minte C #e ;n<0rteau /rin 6on2$ <or1eau ;ntre ei *i r0deau$ a/aratele de oto"ra iat *i cele <ideo iind /ornite de:a$ ;n tim/ ce "hi6ii lor ;ncercau #2-i adune laolalt2+ !n al treilea autocar "al1en #tr2lucitor /arc2$ din el re<2r#0ndu#e /e trotuar 6eci de turi*ti :a/one6i+ =ncurcat$ ?o#h ;l /ri<i /e Nichola#: #e re erea la autocareK D =n ne"ru$ #/u#e eni"matic Flamel$ ar2t0nd cu 12r1ia ridicat2+ ?o#h #e r2#uci *i re/er2 12r1atul ;n ne"ru$ care mer"ea cu /a*i mari ;n#/re ei$ mi*c0ndu-#e iute /rin mul9imea adunat2+ Niciunul dintre turi*ti nu-i arunc2 m2car o /ri<ire #tr2inului care ;*i croia drum /rintre ei$ mi*c0ndu-#e *i r2#ucindu-#e ca un dan#ator$ a<0nd "ri:2 #2 nu #e atin"2 de ei+ ?o#h /re#u/u#e c2 12r1atul era cam de aceea*i ;n2l9ime cu el$ dar era im/o#i1il #2-*i dea #eama de ormele lui ;ntruc0t /urta o hain2 trei # erturi de /iele$ care lutura /e

l0n"2 el ;n tim/ mer"ea+ A<ea "ulerul ridicat *i ;*i 9inea m0inile ;n 1u6unare+ ?o#h #im9i c2-l la#2 inima: ce mai era acumK So/hie aler"2 *i ;i tra#e un /umn ;n 1ra9 ratelui ei+ D A9i a:un# aici$ #/u#e ea ;ntr-un #u let+ A9i a<ut /ro1lemeK ?o#h ar2t2 cu o mi*care a ca/ului #/re 12r1atul ;m1r2cat ;n haina de /iele$ care #e a/ro/ia+ D Nu #unt #i"ur+ Scathach a/2ru l0n"2 cei doi "emeni+ Nici m2car nu "0 0ia$ remarc2 ?o#h+ 3e a/t$ nu re#/ira deloc+ D (ro1lemeK ;ntre12 So/hie uit0ndu-#e la Scathach+ R261oinica #ur0#e cu 1u6ele #tr0n#e+ D 3e/inde cum de ine*ti /ro1lemele$ murmur2 ea+ D 3in contr2$ #/u#e Nichola# 60m1ind cu "ura /0n2 la urechi+ O t2 de u*urare+ E un /rieten+ !n /rieten <echi+ !n /rieten 1un+ B2r1atul ;n hain2 de /iele nea"r2 era *i mai a/roa/e acum$ iar "emenii /uteau #2 <ad2 c2 a<ea o a92 mic2$ a/roa/e rotund2$ tenul 1ine 1ron6at *i ochi al1a*tri$ /2trun62tori+ (2rul de#$ ne"ru *i lun" /0n2 la umeri era /ie/t2nat /e#te ca/$ l2#0ndu-i de#co/erit2 runtea ;nalt2+ !rc0nd tre/tele$ ;*i #coa#e am1ele m0ini din 1u6unare *i ;*i de#chi#e lar" 1ra9ele> inele de ar"int #tr2luceau /e toate de"etele$ chiar *i /e cele mari$ a#ort0ndu-#e cu cerceii din urechi+ !n 60m1et lar" ;i de6<eli dantura nere"ulat2$ u*or ;n"2l1enit2+ D Mae#tre$ #/u#e el #tr0n"0ndu-l /e Nichola# ;n 1ra9e *i #2rut0ndu-l /e am0ndoi o1ra:ii+ Te-ai ;ntor#O B2r1atul cli/i cu ochii ume6i *i$ /re9 de o cli/2$ /u/ilele ;i lic2rir2 ro*ii+ Bru#c$ ;n aer #e #im9i un <a" i6 de run6e ar#e+ D 4i tu n-ai /lecat niciodat2$ 6i#e cu c2ldur2 Nichola#$ 9in0ndu-l /e 12r1at la di#tan92 de un 1ra9 *i eAamin0ndu-l cu un ochi critic+ Ar29i 1ine$ Franci#+ Mai 1ine dec0t data trecut2 c0nd ne-am <26ut+ Se ;ntoar#e$ /un0ndu-*i 1ra9ul ;n :urul umerilor 12r1atului+ (e Scathach$ de#i"ur$ o cuno*ti+ D Cine ar /utea #2 uite !m1raK B2r1atul cu ochi al1a*tri 2cu un /a#$ lu2 m0na

R261oinicei ;n m0na lui *i o du#e la 1u6e cu un "e#t de curtoa6ie demodat+ Scathach #e a/lec2 *i-l ciu/i /e 12r1at de o1ra6 de#tul de tare ;nc0t #2-i la#e un #emn ro*u+ D Ri-am #/u# ultima dat2: nu ace "e#tul 2#ta cu mine+ D Recunoa*te C ;9i /lace la ne1unie+ R0n:i+ Iar ei tre1uie #2 ie So/hie *i ?o#h+ -r2:itoarea mi-a #/u# de#/re ei$ ad2u"2 el+ Ochii de culoare de#chi#2 ai 12r1atului r2ma#er2 lar" de#chi*i *i$ 2r2 #2 cli/ea#c2$ #e uit2 /e r0nd la cei doi+ Gemenii le"endari$ murmur2 el ;ncrunt0ndu-#e u*or ;n tim/ ce ;i iAa cu /ri<irea+ E*ti #i"urK D Sunt #i"ur$ ro#ti erm Nichola#+ Str2inul ;ncu<iin92 din ca/ *i #e ;nclin2 u*or+ D Gemenii le"endari$ re/et2 el+ Sunt onorat #2 <2 cuno#c+ (ermite9i-mi #2 m2 /re6int+ Sunt contele de SaintGermain$ anun92 el /e un ton teatral$ a/oi #e o/ri ca *i cum #e a*te/ta ca ei #2-i cunoa#c2 numele+ Gemenii ;l /ri<ir2 indi eren9i$ cu eA/re#ii identice /e chi/urile lor+ D 3ar tre1uie #2-mi #/une9i Franci#> to9i /rietenii o ac+ D Ele<ul meu /re erat$ ad2u"2 a ectuo# Nichola#+ =n mod cert$ cel mai 1un ele< al meu+ Ne cunoa*tem de mult2 <reme+ D C0t de mult2K ;ntre12 So/hie automat$ de*i$ chiar ;n tim/ #e ;ntre1a$ r2#/un#ul ;i trecu /rin minte+ D 3e circa trei #ute de ani #au cam /e acolo$ #/u#e Nichola#+ Franci# #-a /re"2tit cu mine /entru a i alchimi#t+ M-a ;ntrecut re/ede$ continu2 el+ S-a #/eciali6at ;n crearea de 1i:uterii+ D Am ;n<29at tot ce *tiu de#/re alchimie de la un mae#tru: Nichola# Flamel$ 6i#e ra/id Saint-Germain+ D =n #ecolul al G-III-lea$ Franci# era$ de a#emenea$ un de#2<0r*it c0nt2re9 *i mu6ician+ =n #ecolul 2#ta ce e*tiK ;ntre12 Nichola#+ D (2i$ tre1uie #2 #/un c2 #unt de6am2"it c2 n-ai au6it de mine$ #/u#e 12r1atul ;ntr-o en"le62 2r2 accent+ =n mod e<ident$ nu e*ti la curent cu to/urile mu6icale+ Am a<ut cinci hituri /e /rimul loc ;n State *i trei ;n Germania *i am

c0*ti"at un /remiu MT- Euro/e /entru PCel mai 1un de1utantQ+ D Cel mai 1un debutant: r0n:i Nichola#$ accentu0nd cu<0ntul debutant. TuO D 4tii c2 am o#t dintotdeauna mu6ician$ dar$ ;n #ecolul 2#ta$ Nichola#$ #unt un #tar rocFO 6i#e el /lin de m0ndrie+ Sunt GermainO Se uit2 la "emeni ;n tim/ ce <or1ea$ cu #/r0ncenele ridicate$ d0nd din ca/$ a*te/t0nd ca ei #2 reac9ione6e la anun9ul 2cut+ Am0ndoi d2dur2 din ca/ #imultan+ D N-am au6it niciodat2 de tine$ #/u#e ?o#h 2r2 mena:amente+ Saint-Germain ridic2 din umeri *i /2ru de6am2"it+ =*i ridic2 "ulerul /e#te urechi+ D Cinci hituri num2rul unu$ murmur2 el+ D Ce "en de mu6ic2K ;ntre12 So/hie mu*c0ndu-*i interiorul o1ra:ilor /entru a nu i61ucni ;n r0# la <ederea eA/re#iei de de#cura:are de /e chi/ul 12r1atului+ D 3anceB electroB tehnoB "enul 2#ta+ So/hie *i ?o#h d2dur2 iar2*i din ca/+ D Nu a#cult2m a*a ce<a$ r2#/un#e ?o#h$ dar SaintGermain nu #e mai uita la "emeni+ =*i ;ntor#e#e ca/ul #/re A<enue Gu#ta<e Ei el$ unde o limu6in2 Mercede# de culoare nea"r2 #e o/ri#e la 1ordur2+ Trei du1e ne"re /arcar2 ;n #/atele ace#tuia+ D Machia<elliO ro#ti re/e6it *i #u/2rat Flamel+ Franci#$ ai o#t urm2rit+ D 3ar cumB ;nce/u contele+ D Nu uita$ a<em de-a ace cu NiccolH+ Flamel /ri<i ;n :ur$ e<alu0nd ra/id #itua9ia+ Scathach$ ia-i /e "emeni *i du-te cu Saint-GermainO A/2ra9i-i cu /re9ul <ie9ilor <oa#treO D (utem r2m0ne$ /ot #2 m2 lu/t$ #/u#e Scathach+ Nichola# d2du de6a/ro1ator din ca/+ Ar2t2 cu m0na #/re turi*tii aduna9i+ D (rea mul9i oameni+ Cine<a ar /utea i omor0t+ 3ar Machia<elli nu e 3ee> el e #u1til+ Nu <a olo#i ma"ia$ nu dac2 <a /utea e<ita+ 3ac2 ne de#/2r9im$ m2 <a urm2ri /e mine> /e mine m2 <rea+ 4i nu numai /e mine+

C2ut0nd #u1 c2ma*2$ #coa#e un #2cule9 /2trat din material teAtil+ D Ce-i a#taK ;ntre12 Saint-Germain+ Nichola# ;i r2#/un#e lui Saint-Germain$ dar #e uit2 la "emeni ;n tim/ ce <or1i+ D C0nd<a a con9inut Codexul ;n ;ntre"ime$ dar 3ee ;l are acum+ ?o#h a reu*it #2 ru/2 dou2 /a"ini de la # 0r*itul c2r9ii+ Ace#tea #unt aici$ /a"inile con9in In<ocarea Final2$ ad2u"2 el cu ;n9ele#+ 3ee *i Str21unii au ne<oie de /a"inile a#tea+ Nete6i #2cule9ul *i$ 1ru#c$ i-l ;nm0n2 lui ?o#h+ S2-l /2#tre6i ;n #i"uran92O #/u#e el+ D EuK ?o#h /ri<i de la #2cule9 la chi/ul lui Famel$ dar nu 2cu nici o mi*care /entru a-l lua din m0na 12r1atului+ D 3a$ tu+ Ia-lO /orunci Flamel+ F2r2 nici o tra"ere de inim2$ 12iatul ;ntin#e m0na #/re #2cule9$ materialul /ocnind *i #co90nd #c0ntei ;n tim/ ce ;l ;nde#a #u1 tricoul lui+ D 3e ce euK ;ntre12 el+ O /ri<i #curt /e #ora lui+ -reau #2 #/un$ Scathach #au Saint-Germain ar i mai 1uniB D Tu ai #al<at /a"inile$ ?o#h+ E c0t #e /oate de /otri<it ca tu #2 le /2#tre6i+ Flamel a/uc2 um2rul lui ?o#h *i #e uit2 ;n ochii 12iatului+ 4tiu c2 /ot a<ea ;ncredere ;n tine c2 <ei a<ea "ri:2 de ele+ ?o#h ;*i a/2#2 cu m0na a1domenul$ #im9ind materialul /e /iele+ C0nd ?o#h *i So/hie ;nce/u#er2 #2 lucre6e la li1r2rie$ re#/ecti< la ca enea$ tat2l lor olo#i#e o /ro/o6i9ie a/roa/e identic2 atunci c0nd ;i <or1i#e de#/re So/hie: P4tiu c2 /ot a<ea ;ncredere ;n tine c2 <ei a<ea "ri:2 de eaQ+ =n acel moment$ el #e #im9i#e m0ndru$ dar *i /u9in #/eriat+ =n cli/a de a92$ #e #im9ea numai ;n#/2im0ntat+ 4o erul Mercede#ului de#chi#e /ortiera *i un 12r1at ;n co#tum ne"ru co1or;$ ochelarii cu lentile ti/ o"lind2 re lect0nd cerul de diminea92 tim/urie de /arc2 ar i a<ut dou2 "2uri /e chi/+ D 3a"on$ m0r0i Scathach$ din9ii a#cu9i9i iind 1ru#c <i6i1ili$ *i ;*i <0r; m0na ;n "eant2 ;n c2utarea unei arme$ dar Nichola# o /rin#e de 1ra9 *i i-l #tr0n#e+

D Nu e tim/+ 3a"on de#chi#e /ortiera din #/ate *i NiccolH Machia<elli #e i<i+ Cu toate c2 #e a la la cel /u9in o #ut2 de metri de/2rtare$ trium ul de /e chi/ul lui #e <edea lim/ede+ =n #/atele Mercede#ului$ u*ile du1elor #e de#chi#er2 #imultan *i /oli9i*ti ;m1r2ca9i ;n echi/amente de /rotec9ie *i ;narma9i com/let /ornir2 #2 aler"e #/re Turn+ !n turi#t 9i/2 *i 6eci de oameni care a*te/tau ;n /icioare ;n :urul 1a6ei Turnului ;*i ;ndre/tar2 imediat a/aratele ;n direc9ia re#/ecti<2+ D E <remea #2 /leca9i$ #/u#e re/ede Flamel+ =ndre/ta9i<2 c2tre lu<iu$ o #2-i conduc ;n direc9ia o/u#2+ SaintGermain$ /rietene$ *o/ti lini*tit Nichola#$ ne <a tre1ui o di<er#iune care #2 ne a:ute #2 u"im+ Ce<a #/ectaculo#+ D !nde te <ei duceK ;ntre12 Saint-Germain+ Flamel 60m1i+ D Ace#ta a o#t ora*ul meu cu mult ;nainte ca Machia<elli #2 i <enit aici+ (oate c2 ;nc2 au mai r2ma# c0te<a dintre <echile mele <i6uini+ D S-a #chim1at mult de c0nd ai o#t tu aici ultima oar2$ ;l /re<eni Saint-Germain+ =n tim/ ce <or1ea$ lu2 m0na #t0n"2 a lui Flamel ;ntre ale #ale$ i-o ;ntoar#e *i ;*i a/2#2 de"etul mare ;n centrul /almei Alchimi#tului+ So/hie *i ?o#h erau #u icient de a/roa/e /entru a <edea c0nd ;*i tra#e m0na> acolo$ /e /ielea lui Flamel$ era am/renta unui luture cu ari/i ne"re+ D Te <a conduce ;na/oi la mine$ #/u#e /e un ton mi#terio# Saint-Germain+ Acum$ ai <rut ce<a #/ectaculo#+ 50m1i *i-*i #u lec2 m0necile hainei din /iele /entru a-*i de6"oli 1ra9ele+ (ielea ;i era aco/erit2 cu mici lutura*i tatua9i$ care ;i ;ncon:urau ;ncheieturile ca ni*te 1r292ri$ *er/uind a/oi de-a lun"ul 1ra9elor /0n2 la cot+ =m/reun0ndu-*i de"etele$ ;*i r2#uci ;ncheieturile m0inilor #/re eAterior ca un /iani#t care #e /re"2tea #2 c0nte+ D A9i <26ut ce a 2cut (ari#ul /entru a cele1ra noul mileniuK D MileniulK

Gemenii ;l /ri<ir2 2r2 <reo eA/re#ie /e chi/+ D Mileniul+ Anul %&&&+ 3e*i mileniul ar i tre1uit #2 ie cele1rat ;n %&&'$ ad2u"2 el+ D Ah$ acel mileniu$ #/u#e So/hie+ =*i /ri<i ;ncurcat2 ratele+ Ce are de-a ace mileniul cu orice altce<aK D (2rin9ii no*tri ne-au du# ;n Time# SYuare 7J$ 6i#e ?o#h+ 3e ceK D Atunci$ a9i /ierdut ce<a cu ade<2rat #/ectaculo# aici$ la (ari#+ 3ata <iitoare c0nd #unte9i online$ /ri<i9i ima"inile+ Saint-Germain ;*i rec2 1ru#c 1ra9ele *i a/oi$ #t0nd #u1 uria*ul turn de metal$ ;*i ridic2 /almele ;n #u# *i$ deodat2$ miro#ul de run6e ar#e um/lu aerul+ At0t So/hie$ c0t *i ?o#h urm2reau cum luturii tatua9i a<ur2 un #/a#m$ du/2 care tremurar2 *i /ul#ar2 /e 1ra9ele lui Saint-Germain+ Ari/i de 1oran"ic <i1rar2$ antenele #e contractar2B *i a/oi tatua:ele #e ridicar2 ;n 61or de /e 1ra9ele 12r1atului+ !n *u<oi ne;ntreru/t de lutura*i al1i *i ro*ii #e de#/rin#er2 din /ielea lui Saint-Germain *i #e a<0ntar2 ;n aerul r2coro# al (ari#ului+ =n<0rtindu-#e$ de#cri#er2 un cerc$ o #/iral2 ce /2rea a nu #e mai termina$ #taco:ie$ cu /uncte cenu*ii+ Fluturii #e roteau dea#u/ra 1arelor *i tra<er#elor$ a niturilor *i a 1ol9urilor turnului de metal$ aco/erindu-l ca o /iele iri6at2$ #tr2lucitoare+ 1 ;gnis$ *o/ti Saint-Germain d0ndu-*i ca/ul /e #/ate *i 12t0nd din /alme+ 4i turnul eA/lod2 ;ntr-o :er12 de lumin2 ce tro#nea *i #cotea #c0ntei+ R0#e ;nc0ntat <260nd eA/re#ia celor doi "emeni *i 6i#e: D Face9i cuno*tin92 cu mine: #unt contele de SaintGermain+ Sunt St2/0nul FoculuiO

7J

Cele1r2 /ia92 din Ne@ VorF+ ,n+tr+.+

Capitolul Cincispre!ece
D Arti icii *o/ti So/hie co/le*it2+ Turnul Ei el #e a/rin#e ;ntr-un #/ectaculo# oc de arti icii+ 30re al1a#tre *i aurii de lumin2 aler"au de-a lun"ul celor 7%& de metri$ de la 1a6a /ilonilor /0n2 ;n <0r ul Turnului$ unde #e de# 2ceau ;n 0nt0ni arte6iene de "lo1uri al1a#tre+ Sc0nteind$ *uier0nd$ #0#0ind$ ire ;n culorile curcu1eului #e ;ntre9e#eau /rintre 1are$ ar60nd *i /ocnind+ Niturile "roa#e ale turnului aruncau #c0ntei ca ni*te ocuri al1e$ ;n tim/ ce tra<er#ele arcuite l2#au #2 cad2 /e #trada de dede#u1t /ic2turi al1a#tre$ reci ca "hea9a+ E ectul era teatral$ dar de<eni de-a dre/tul #/ectaculo# c0nd Saint-Germain /ocni din de"ete *i Tumul Ei el de<eni de culoarea 1ron6ului$ a/oi auriu$ a/oi <erde *i$ ;n inal$ al1a#tru ;n lumina #oarelui de diminea92+ 30re 6orn2itoare de lumin2 90*neau ;n #u#ul *i ;n :o#ul metalului+ Ro9i de oc *i rachete$ 0nt0ni arte6iene$ lum0n2ri romane$ #/irale *i *er/i #e r2#uceau /e /odeaua iec2rui ni<el+ (ilonii de la iecare /icior al Turnului l2#au #2 cad2 ca#cade de #c0ntei ro*ii$ al1e *i al1a#tre$ care cur"eau ca un lichid #/umo# /rin centrul con#truc9iei+ Mul9imea era ;n tran#2+ Oamenii #e aduna#er2 la 1a6a Turnului$ #co90nd #unete de uimire$ a/laud0nd la iecare nou2 eA/lo6ie$ a/aratele lor 92c2nind cu urie+ Automo1ili*tii #e o/rir2 /e #tr26i *i ie*ir2 din ma*ini$ ridic0ndu-*i tele oanele mo1ile /entru a oto"ra ia ima"inile uimitoare #i minunate+ =n c0te<a momente$ 6ecile de oameni din :urul Turnului de<enir2 c0te<a #ute$ iar a/oi$ ;n c0te<a minute$ num2rul lor #e du1la#e din nou$ /e m2#ur2 ce oamenii <eneau aler"0nd din ma"a6ine *i din ca#e /entru a o1#er<a eAtraordinarul oc de arti icii+ Iar Nichola# Flamel *i ;n#o9itorii lui ur2 ;n"hi9i9i de mul9ime+ =ntr-o rar2 i61ucnire de emo9ii$ Machia<elli lo<i ;n ari/a

ma*inii at0t de tare$ ;nc0t ;l duru m0na+ (ri<i mul9imea cre#c0nd2 *i *tiu c2 oamenii lui nu <or /utea #2 treac2 /rin ea la tim/ /entru a-i ;m/iedica /e Famel *i /e ceilal9i #2 u"2+ Aerul # 0r0ia *i cernea ocuri de arti icii> rachetele 61urau rotindu-#e /rin aer$ unde eA/lodau #u1 orm2 de # ere *i 0*ii de lumin2+ (ocnitori *i ocuri 1en"ale i61ucneau ;n :urul iec2ruia dintre cele /atru /icioare uria*e$ metalice ale Turnului+ D 3omnuleO !n /oli9i#t t0n2r #e o/ri ;n a9a lui Machia<elli *i ;l #alut2+ Care #unt ordinele dumnea<oa#tr2K Am /utea #2 ne acem loc /rin mul9ime$ dar ar /utea eAi#ta r2ni9i+ Machia<elli ne"2 din ca/+ D Nu$ nu ace9i a#ta+ 4tia c2 3ee ar i 2cut-o+ 3ee n-ar i e6itat #2 d2r0me tot Turnul$ #2 ucid2 #ute de oameni doar /entru a-l ca/tura /e Flamel+ Ridic0ndu-#e com/let ;n /icioare$ NiccolH a1ia /utea #2 62rea#c2 #ilueta ;n<e*m0ntat2 ;n /iele a lui SaintGermain *i /e cea a /ericuloa#ei Scathach m0n0ndu-i /e cei doi tineri+ Se to/ir2 ;n de:a uria*a mul9ime *i di#/2rur2+ 3ar$ ;n mod #ur/rin62tor$ de-a dre/tul *ocant$ c0nd #e mai uit2 o dat2$ <26u c2 Nichola# Flamel r2m2#e#e acolo unde ;l 62ri#e /rima dat2$ #t0nd ;n /icioare #u1 Turn$ a/roa/e dre/t ;n centrul ace#tuia+ Flamel ;*i ridic2 m0na drea/t2 ;ntr-un #alut ironic$ 1r29ara-l2n9i*or de ar"int /e care o /urta re lect0nd lumina+ Machia<elli ;l /rin#e /e o i9erul de /oli9ie de um2r$ ;l r2#uci ;n loc cu o or92 #ur/rin62toare *i ;i ar2t2 cu indeAul lui lun"+ D AcelaO Cu orice /re9$ /rinde-mi-l /e 2laO 4i ;l <reau <iu *i ne<2t2matO =n tim/ ce 12r1a9ii ;l /ri<eau$ Flamel #e ;ntoar#e *i #e "r21i #/re /iciorul <e#tic ai Turnului$ #/re (ont d[Iena 8&$ dar$ /e c0nd ceilal9i aler"a#er2 /e#te /od$ Flamel 2cu drea/ta$ /e \uai Branl)8'+
8& 8'

(odul Iena$ ;n rance62 ;n ori"inal+ ,n+tr+.+ Cheiul Branl)$ ;n rance62 ;n ori"inal+ ,n+tr+.+

D 3a$ #2 tr2i9iO C2/itanul /orni /e o #curt2tur2 hot2r0t #2-i taie calea lui Flamel+ !rma9i-m2$ #tri"2 el *i tru/ele #e ;n*irar2 ;n urma lui+ 3a"on /2*i #/re Machia<elli+ D -re9i #2 le dau de urm2 lui Saint-Germain *i !m1reiK ;*i ;ntoar#e ca/ul$ n2rile rem2t0ndu-i cu un #unet umed$ li/icio#+ (ot #2 le iau miro#ul+ NiccolH Machia<elli d2du im/erce/ti1il din ca/$ ;n tim/ ce #e urca ;na/oi ;n ma*in2+ D S2 /lec2m de aici ;nainte #2 a/ar2 /re#a+ SaintGermain e cum nu #e /oate mai /re<i6i1il+ F2r2 du1iu$ #e ;ndrea/t2 #/re una dintre ca#ele lui$ iar noi le a<em /e toate #u1 o1#er<a9ie+ Tot ce /utem ace e #2 #/er2m c2-l /rindem /e Flamel+ Chi/ul lui 3a"on r2ma#e im/a#i1il ;n <reme ce tr0ntea /ortiera du/2 #t2/0nul #2u+ Se ;ntoar#e ;n direc9ia ;n care u"i#e Flamel *i ;l <26u di#/2r0nd ;n mul9ime+ (oli9i*tii erau /e urmele lui$ mi*c0ndu-#e cu re/e6iciune$ de*i erau ;n"reuna9i de echi/amentul de /rotec9ie *i de arme+ 3ar 3a"on *tia c2$ de-a lun"ul #ecolelor$ Flamel #c2/a#e at0t de urm2ritorii umani$ c0t *i de cei care nu erau oameni$ #c2/a#e de creaturi care u#e#er2 mit ;nainte de e<olu9ia maimu9elor *i /2c2li#e mon*tri care n-a<eau dre/tul #2 eAi#te dincolo de co*maruri+ 3a"on #e ;ndoia c2 /oli9ia a<ea #2-l /rind2 /e Alchimi#t+ A/oi$ ;*i ;n2l92 ca/ul$ cu n2rile rem2t0ndu-i iar2*i$ #im9ind miro#ul lui Scathach+ !m1ra #e ;ntor#e#eO 3u*m2nia dintre 3a"on *i !m1r2 dura de milenii+ El era ultimul din neamul luiB deoarece ea ;i di#tru#e#e ;ntrea"a #emin9ie ;ntr-o noa/te ;n"ro6itoare$ cu dou2 mii de ani ;n urm2+ 3incolo de ochelarii #2i cu lentile ti/ o"lind2$ mari$ ochii creaturii #e um/lur2 de lacrimi incolore$ li/icioa#e *i el ;*i :ur2 c2$ indi erent de ceea ce a<ea #2 #e ;nt0m/le ;ntre Machia<elli *i Flamel$ de data acea#ta$ a<ea #2-*i ia re<an*a a#u/ra !m1rei+ D Mer"e9i$ nu aler"a9i$ le /orunci Scathach+ SaintGermain$ /reia conducerea$ So/hie *i cu ?o#h la mi:loc$ eu

<oi i arier"arda+ Tonul lui Scatt) nu l2#a loc de di#cu9ii+ Se re/e6ir2 /e#te /od *i o luar2 la drea/ta$ /e A<enue de Ne@ VorF+ O #erie de cotituri la drea/ta *i la #t0n"a ;i #coa#er2 ;ntr-o #trad2 l2turalnic2$ ;n"u#t2+ Era ;nc2 de<reme$ iar #trada #e a la com/let ;n um1r2+ Tem/eratura #c26u#e #im9itor *i "emenii o1#er<ar2 imediat c2 de"etele m0inii #t0n"i a lui Saint-Germain$ care atin"eau u*or /eretele murdar$ l2#au #tro/i #cli/itori ;n urma lor+ So/hie #e ;ncrunt2 c2ut0nd /rintre amintiri C amintirile -r2:itoarei din Endor$ ;*i #/u#e ea C /e cele de#/re contele de Saint-Germain+ =l #ur/rin#e /e ratele ei uit0ndu-#e /ie6i* la ea *i ridic2 din #/r0ncene ;ntr-o ;ntre1are mut2+ D Ochii t2i au de<enit ar"intii+ Numai /entru o #ecund2$ 6i#e el+ So/hie ;i arunc2 o /ri<ire /e#te um2r lui Scathach care ;i urma *i ;l /ri<i /e 12r1atul ;n hain2 de /iele+ Am1ii #e a lau la o di#tant2 de la care nu /uteau #2-i aud2+ D =ncercam #2-mi aminte#c ce *tiuB 32du din ca/+ Ce *tia 3r#)itoarea de#/re Saint-Germain+ D Ce-i cu elK ;ntre12 ?o#h+ N-am au6it niciodat2 de el+ D E un aimo# alchimi#t rance6$ *o/ti ea$ *i$ al2turi de Flamel$ /ro1a1il unul dintre cei mai mi#terio*i 12r1a9i din i#torie+ D O i omK #e ;ntre12 ?o#h cu <oce tare$ dar So/hie continu2: D Nu e nici Str21un$ nici Genera9ia !rm2toare+ E om+ Nici chiar -r2:itoarea din Endor nu *tia /rea multe de#/re el+ L-a ;nt0lnit /entru /rima dat2 ;n 'N8&$ la Londra+ A *tiut imediat c2 el era o iin92 omenea#c2 nemuritoare *i c2 /retindea c2 de#co/eri#e #ecretul nemuririi /e c0nd #tudia cu Nichola# Flamel+ Scutur2 iute din ca/: 3ar nu cred c2 -r2:itoarea chiar cre6u#e a#ta+ El i-a #/u# c2$ ;n tim/ ce c2l2torea /rin Ti1et$ a /er ec9ionat o ormul2 /entru nemurire care nu nece#ita o re;nnoire lunar2$ ;n#2$ c0nd i-a cerut o co/ie$ el i-a 6i# c2 o /ierdu#e+ A/arent$ <or1ea luent toate lim1ile /2m0ntului$ era un mu6ician #tr2lucit *i a<ea re/uta9ia unui 1i:utier+ Ochii ei #tr2lucir2 din nou

ar"intii /e m2#ur2 ce amintirile ;i /2leau+ Iar -r2:itoarei nu i-a /l2cut de el *i nici nu a a<ut ;ncredere ;n el+ D Atunci$ nici noi n-ar tre1ui #2 a<em$ *o/ti ?o#h /e un ton im/erio#+ So/hie$ iind de acord$ ;ncu<iin92 din ca/+ D 3ar Nichola# ;l /lace *i$ ;n mod e<ident$ are *i ;ncredere ;n el$ #/u#e ea ;ncet+ 3e ceK ?o#h a<ea o eA/re#ie ;ntunecat2+ D Ri-am mai #/u# *i ;nainte: cred c2 nici ;n Nichola# Flamel n-ar tre1ui #2 a<em ;ncredere+ Ce<a nu e ;n re"ul2 cu el C #unt con<in#+ So/hie ;*i ;n"hi9i r2#/un#ul *i /ri<i ;n alt2 /arte+ 4tia de ce ?o#h era #u/2rat /e Alchimi#t> ratele ei era in<idio# /e /uterile ei Tre6ite$ iar ea *tia c2 el ;l acu6a /e Famel c2 a /u#-o /e ea ;n /ericol+ 3ar a#ta nu ;n#emna c2 el #e ;n*ela+ Strada ;n"u#t2 ;i #coa#e ;ntr-un 1ule<ard m2r"init de co/aci+ Cu toate c2 era ;nc2 /rea de<reme /entru a"lomera9ia de la orele de <0r $ luminile *i arti iciile #/ectaculoa#e din :urul Turnului Ei el contri1ui#er2 la 1locarea tra icului din 6on2+ Aerul era /lin de tr0m1i9at de claAoane *i de urlete de #irene /ro<enind de la ma*inile de /oli9ie+ O ma*in2 de /om/ieri era /rin#2 ;n am1uteia:$ cu #irena /ornit2$ dar oricum nu a<ea /e unde #2 treac2+ Saint-Germain 2cu /a*i mari tra<er#0nd #trada$ neuit0ndu#e nici la drea/ta$ nici la #t0n"a ;n tim/ ce #cormonea ;n 1u6unar ;n c2utarea mo1ilului lui ;n"u#t$ de culoare nea"r2+ A/oi$ <or1i ;n rance62 ;ntr-un tir ra/id+ D Suni du/2 a:utorK ;l ;ntre12 So/hie ;n <reme ce el ;*i ;nchidea tele onul+ Saint-Germain #cutur2 din ca/+ D Comandam micul de:un+ Sunt lihnit+ Ar2t2 cu de"etul mare ;na/oi #/re Turnul Ei el din care ;nc2 mai 90*neau arti icii+ A crea ce<a de "enul 2#ta C iertat #2-mi ie :ocul de cu<inte C ;n#eamn2 a arde o mul9ime de calorii+ So/hie ;ncu<iin92 din ca/$ ;n9ele"0nd acum de ce ;i chior2i#e #tomacul ;nc2 de c0nd crea#e cea9a+ Scathach ;i a:un#e din urm2 /e "emeni *i ;*i /otri<i /a#ul

du/2 al lui So/hie /e c0nd treceau /e l0n"2 Catedrala American2+ D Nu cred c2 am o#t urm2ri9i$ 6i#e ea$ /2r0nd #ur/rin#2+ M-a* i a*te/tat ca Machia<elli #2 trimit2 /e cine<a du/2 noi+ =*i rec2 1u6a in erioar2 cu mar"inea de"etului mare$ ro60ndu-*i un"hiile 6dren9uite+ Ma*inal$ So/hie ;i ;nde/2rt2 lui Scatt) m0na de la "ur2+ D Nu-9i roade un"hiileO Scathach cli/i #ur/rin#2$ a/oi$ /e :um2tate :enat2$ ;*i l2#2 m0na ;n :o#+ D !n tic <echi$ murmur2 ea+ !n tic oarte <echi+ D 4i acum ce urmea62K ;ntre12 ?o#h+ D (2r2#im #tr26ile *i ne odihnim$ #/u#e Scathach /e un ton #um1ru+ Mai a<em mult de mer#K #tri"2 ea #/re SaintGermain care era ;nc2 ;n runtea "ru/ului lor+ D C0te<a minute$ r2#/un#e el 2r2 #2 #e ;ntoarc2+ !na dintre ca#ele mele mai mici e /rin a/ro/iere+ Scathach d2du din ca/+ D Odat2 a:un*i acolo$ ne ;ntindem /0n2 #e ;ntoarce Nichola#$ ne odihnim *i ne #chim12m hainele+ Str0m12 din na# ;n direc9ia lui ?o#h: 4i$ de a#emenea acem du*$ ad2u"2 ea cu #u1;n9ele#+ O1ra:ii t0n2rului #e ;m1u:orar2+ D -rei #2 #/ui c2 duhne#cK o ;ntre12 el at0t #t0n:enit$ c0t *i #u/2rat+ So/hie ;*i /u#e m0na /e 1ra9ul ratelui ei ;nainte ca R261oinica #2 /oat2 r2#/unde+ D 3oar /u9in$ #/u#e ea+ (ro1a1il c2 to9i miro#im+ -i6i1il tul1urat$ ?o#h /ri<i ;n alt2 /arte$ a/oi ;i arunc2 din nou o /ri<ire lui Scathach+ D (re#u/un c2 tu nu miro*i$ i-o tr0nti el+ D Nu$ #/u#e ea+ Nu am "lande #udori/are+ -am/irii #unt o #/ecie mult mai e<oluat2 dec0t oamenii+ Continuar2 #2 mear"2 ;n t2cere /0n2 c0nd Rue (ierre Charron #e de#chi#e ;n mai lar"a Cham/#-El)#Se#$ artera /rinci/al2 a (ari#ului+ La #t0n"a$ #e /utea <edea Arcul de Trium + Circula9ia de /e am1ele #en#uri era 1locat2$ *o erii

#t0nd /e l0n"2 ma*ini$ di#cut0nd animat$ "e#ticul0nd lar"+ Toate /ri<irile erau a9intite a#u/ra arti iciilor cur"0nd ;n <aluri$ ;nc2 eA/lod0nd dea#u/ra Turnului Ei el+ D Cum cre6i c2 <a i /re6entat2 che#tia a#ta la *tiriK #/u#e ?o#h+ PArti icii 90*nind 1ru#c din Tumul Ei el+Q Saint-Germain arunc2 o /ri<ire #curt2 /e#te um2r+ D Ade<2rul e c2 nu e chiar at0t de ie*it din comun+ Ade#ea$ turnul e#te luminat de arti icii C de eAem/lu$ ;n #eara de Anul Nou #au de 5iua Ba#tiliei 8%+ =mi ima"ine6 c2$ ;n re/orta:$ #e <a #/une c2 arti iciile /entru 5iua Ba#tiliei$ de luna <iitoare$ #-au a/rin# /rematur+ Se o/ri *i /ri<i ;n:ur$ au6ind cum cine<a ;l #tri"a /e nume+ D Nu <2 uita9iB ;nce/u Scatt)$ dar de:a era /rea t0r6iu: "emenii *i Saint-Germain #e ;ntor#e#er2 ;n direc9ia din care <eneau #tri"2tele+ D GermainB D Hei$ GermainB 3oi 12r1a9i tineri$ care #t2teau l0n"2 ma*ina lor #ta9ionat2$ ar2tau #/re Saint-Germain *i ;l #tri"au /e nume+ Am1ii 12r1a9i erau ;m1r2ca9i ;n :ean*i *i tricouri *i ar2tau la el$ cu /2rul dre/t$ /ie/t2nat /e #/ate *i ochelari de #oare #u/radimen#iona9i+ A1andon0ndu-*i ma*ina ;n mi:locul #tr26ii$ ace*tia ;*i croiau drum /rin tra icul 1locat$ am1ii 9in0nd ;n m0ini ce<a ce lui ?o#h i #e /2ru c2 arat2 ca ni*te lame lun"i$ ;n"u#te+ D Franci#$ ;l /re<eni Satt) /e un ton /oruncitor$ cu m0inile #tr0n#e ;n /umni+ F2cu c09i<a /a*i chiar c0nd /rimul 12r1at a:un#e l0n"2 Saint-Germain+ 32-mi <oieB D 3omnilorO Saint-Germain #e r2#uci #/re cei doi 12r1a9i$ 60m1ind lar"$ cu toate c2 "emenii$ care #e a lau ;n #/atele lui$ <26ur2 cum l2c2ri "al1ene-al12#trui ;i :ucau /e#te 1uricele de"etelor+ D Gro6a< concertul de a#ear2$ 6i#e dintr-o #u lare /rimul 12r1at <or1ind en"le6e*te cu un /uternic accent "erman+ =*i ;m/in#e la loc ochelarii de #oare *i ;*i ridic2 m0na drea/t2$ iar ?o#h ;*i d2du #eama c2 ceea ce ;*i ;nchi/ui#e el
8%

S2r12toarea na9ional2 a Fran9ei$ cele1rat2 /e '8 iulie+ ,n+tr+.+

c2 ar i un cu9it nu era nimic altce<a dec0t un #tilou "ro#+ A* /utea c2/2ta un auto"ra K Fl2c2rile de /e de"etele lui Saint-Germain #e #tin#er2+ D 3e#i"ur$ #/u#e el #ur060nd ;nc0ntat$ ;ntin60nd m0na /entru a lua #tiloul *i #co90nd un carnet de noti9e le"at cu arc dintr-un 1u6unar interior+ A<e9i noul C3K ;ntre12 el r2# oind carnetul+ Al doilea 12r1at$ /urt0nd ochelari identici$ #coa#e un i/od ro*u cu ne"ru din 1u6unarul :ean*ilor+ D =l a<em de /e iTune#$ de ieri$ r2#/un#e el cu acela*i accent di#tincti<+ D 4i nu uita9i #2 c2uta9i 3-3-ul cu #/ectacolul care urmea62 #2 ia#2 cam ;ntr-o lun2+ Are c0te<a 1onu#uri "ro6a<e$ <reo dou2 remiAuri *i un ma#hu/ 87 ain$ ad2u"2 Saint-Germain ;n tim/ ce-*i #cria numele cu o ;n loritur2 ela1orat2 *i de#/rin#e /a"inile din carnet+ Mi-a 2cut /l2cere #2 lec2rim$ 12ie9i$ dar m2 cam "r21e#c+ -2 mul9ume#c c2 a9i trecut /e aici$ a/recie6 #i#ta+ =*i d2dur2 m0inile iute *i cei doi 12r1a9i #e "r21ir2 ;na/oi la ma*ina lor$ 12t0nd /alma reci/roc ;n <reme ce-*i com/arau auto"ra ele+ 50m1ind lar"$ Saint-Germain in#/ir2 ad0nc *i #e ;ntoar#e #2-i /ri<ea#c2 /e cei doi "emeni: D --am 6i# c2 #unt aimo#O D 4i$ ;n cur0nd$ <ei i un mort aimo# dac2 nu /2r2#im acea#t2 #trad2$ ;i reaminti Scathach+ Sau /oate doar mort+ D A/roa/e c2 am a:un#$ morm2i Saint-Germain+ =i condu#e dincolo de Cham/#-El)#Se# *i /e o #trad2 adiacent2$ a/oi ocolir2 /e o #tr2du92 ;n"u#t2$ /ietruit2$ m2r"init2 de 6iduri ;nalte$ care *er/uia ;n do#ul cl2dirilor+ O/rindu-#e la :um2tatea aleii$ <0r; o cheie ;n 1roa#ca unei u*i oarecare$ ;nca#trat2 ;n /erete+ !*a din lemn era /lin2 de a*chii *i a<ea urme de lo<ituri$ <o/#eaua <erde murdar co:indu-#e ;n 0*ii mari$ care l2#au la <edere lemnul um lat> mar"inea de :o# a u*ii era de#/icat2 *i cr2/at2 de la recatul de /2m0nt+
!n mashup e#te un c0ntec #au o com/o6i9ie creat2 din ;m1inarea a dou2 #au mai multe c0ntece de:a ;nre"i#trate+ ,n+tr+.+
87

D A* /utea #2-9i #u"ere6 o /oart2 nou2K #/u#e Scathach+ D A#ta este o /oart2 nou2+ Saint-Germain #chi92 un 60m1et+ Lemnul e numai o di#imulare+ Su1 el #e a l2 o /lac2 din o9el #olid$ cu un di#/o6iti< de ;nchidere #o i#ticat+ Se d2du ;na/oi *i le /ermi#e "emenilor #2 treac2 /ra"ul ;naintea lui+ Intra9i cu ;ncredere$ 6i#e el ormal+ Gemenii intrar2 *i ur2 u*or de6am2"i9i de ceea ce "2#ir2+ =n do#ul /or9ii #e a la o curte mic2 *i o cl2dire cu /atru eta:e+ La drea/ta *i la #t0n"a$ "arduri din 10rne #e/arau ca#a de <ecinii #2i+ So/hie *i ?o#h #e a*te/ta#er2 la ce<a eAotic #au chiar teatral$ dar tot ceea ce <26ur2 era o "r2din2 ne;n"ri:it2$ /lin2 de run6e c26ute+ !n 1a6in /entru /2#2rele$ uria* *i hido#$ #e a la ;n centrul "r2dinii$ dar$ ;n loc de a/2$ era /lin cu run6e moarte *i cu r2m2*i9ele unui cui1 de /2#2ri+ Toate /lantele din "hi<ecele *i co*urile care ;ncon:urau 0nt0na erau ie de:a moarte$ ie /e moarte+ D Gr2dinarul e /lecat$ #/u#e Saint-Germain 2r2 /ic de :en2$ *i eu 62u c2 nu m2 /rea /rice/ la /lante+ =*i ridic2 m0na drea/t2 *i ;*i r2# ir2 de"etele+ Fiecare #e lumin2 1ru#c ;n culori di erite+ 50m1i *i l2c2rile colorate #e re lectar2 /e chi/ul lui ;n um1re /0l/0itoare+ Nu e #/ecialitatea mea+ Scathach #e o/ri la /oart2$ /ri<ind ;n #u#ul *i ;n :o#ul aleii$ cu ca/ul a/lecat ;ntr-o /arte$ a#cult0nd+ C0nd con#tat2 mul9umit2 c2 nu erau urm2ri9i$ ;nchi#e /oarta *i r2#uci cheia ;n 1roa#c2+ 52<orul ;ncuietorii intr2 ;n loca*ul lui cu un declic mul9umitor+ D Cum ne <a "2#i FlamelK ;ntre12 ?o#h+ 3e*i era /recaut *i tem2tor ;n le"2tur2 cu Alchimi#tul$ #e #im9ea *i mai ner<o# ;n /rea:ma lui Saint-Germain+ D I-am dat un mic "hid$ eA/lic2 Saint-Germain+ D O #2 ie ;n re"ul2K o ;ntre12 So/hie /e Scathach+ D Sunt #i"ur2 c2 <a i$ #/u#e acea#ta$ cu toate c2 tonul *i /ri<irea ;i tr2dau temerile+ Tocmai #e ;nde/2rta de /oart2 c0nd ;n9e/eni cu "ura c2#cat2$ col9ii de <am/ir 1ru#c C ;n"ro6itor C de <i6i1ili+ !*a care ducea ;n #/atele ca#ei #e de#chi#e#e 1ru#c *i o #iluet2 ie*i ;n curte+ (e nea*te/tate$ aura lui So/hie lumin2

al1-ar"intiu$ *ocul trimi90nd-o ;n<0rtindu-#e dre/t ;n ratele ei$ aduc0nd *i aura lui la <ia92$ contur0ndu-i cor/ul ;n auriu *i culoarea 1ron6ului+ 4i$ ;n tim/ ce "emenii #e 9ineau unul de cel2lalt or1i9i de luminile ar"intie *i aurie a /ro/riilor lor aure$ o au6ir2 /e Scathach 9i/0nd+ A o#t cel mai ;n"ro6itor #unet /e care ;l au6i#er2 ei <reodat2+

Capitolul aispre!ece
StaiO Nichola# Flamel continu2 #2 aler"e /e \uai Branl)+ D Stai #au tra"O Flamel *tia c2 /oli9i*tii nu a<eau #2 tra"2 C nu ar i /utut+ Machia<elli nu l-ar i <rut r2nit+ 5"omotul de /iele recat2 /e 1eton *i 6orn2itul armelor erau a/roa/e acum$ iar el /utea chiar #2-*i aud2 urm2ritorii re#/ir0nd+ (ro/ria lui re#/ira9ie ;nce/u#e #2 ai12 un ritm #inco/at *i ce<a ;l 9inea chiar imediat #u1 coa#te+ Re9eta din Codex ;l men9inea ;n <ia92 *i #2n2to#$ dar nu era chi/ #2-i ;ntreac2 /e /oli9i*tii 1ine /re"2ti9i *i ;n orm2+ Nichola# Flamel #e o/ri at0t de 1ru#c ;nc0t c2/itanul de /oli9i*ti a/roa/e c2 intr2 ;n el+ R2m0n0nd /e loc$ Alchimi#tul ;ntoar#e ca/ul /entru a /ri<i /e#te um2r+ (oli9i#tul #co#e#e un /i#tol ne"ru *i ur0t /e care ;l 9inea cu am1ele m0ini+ D Nu mi*caO M0inile #u#O Nichola# #e ;ntoar#e ;ncet cu a9a c2tre o i9erul de /oli9ie+ D Ei 1ine$ hot2r2*te-te$ ce #2 ieK ;ntre12 el 1la:in+ =n #/atele ochelarilor lui de /rotec9ie$ 12r1atul cli/i #ur/rin#+ D S2 nu m2 mi*cK Sau #2 ridic m0inileK O i9erul de /oli9ie ;i indic2 cu ;nc2rc2torul armei *i Flamel ridic2 m0inile+ Al9i cinci mem1ri RAI3 <enir2 aler"0nd+ Ace*tia a9inteau a#u/ra Alchimi#tului o di<er#itate de arme /e m2#ur2 ce ocu/au /o6i9ii al2turi de c2/itanul lor+ Cu m0inile ;nc2 ridicate$ Nichola# ;*i ;ntoar#e ;ncet ca/ul /entru a-l /ri<i /e iecare ;n /arte+ =n uni ormele lor ne"re$ cu c2*ti$ ca"ule *i ochelari de /rotec9ie$ ace*tia ar2tau ca ni*te in#ecte+ D La /2m0ntO F2-o$ a-o acumO ordon2 c2/itanul+ Rine m0inile #u#O Nichola# #e l2#2 u*or /e "enunchi+ D Acum$ culc2-te la /2m0ntO Cu a9a ;n :o#O Alchimi#tul era ;ntin# /e #trada /ari6ian2$ cu 12r1ia /e /a<a:ul rece *i tare+

D =ntinde-9i 1ra9ele ;n lateralO Nichola# ;*i ;ntin#e 1ra9ele+ (oli9i*tii ;*i #chim1ar2 /o6i9ia$ ;ncercuindu-l ra/id$ /2#tr0nd ;n#2 di#tan9a+ D L-am /rin#O C2/itanul de /oli9ie <or1i ;n micro onul a*e6at ;n a9a 1u6elor+ Nu$ domnule+ Nu l-am atin#+ 3a$ domnule+ Imediat+ Nichola# *i-ar i dorit ca (erenelle #2 i o#t acolo$ cu el> ea ar i *tiut ce #2 ac2+ 3ar$ dac2 <r2:itoarea ar i o#t cu el$ atunci nu #-ar i a lat ;n acea#t2 ;ncurc2tur2 de la 1un ;nce/ut+ (erenelle era o lu/t2toare+ C0t de de# ;l ;ndemna#e ea #2 nu mai u"2$ #2-*i olo#ea#c2 cuno*tin9ele de#/re alchimie$ <echi de /e#te o :um2tate de mileniu$ *i ale ei de#/re arta <r2:itoriei *i #2 lu/te contra Str21unilor =ntuneca9iK Ar i <rut ca el #2-i i adunat /e nemuritori$ /e Str21uni *i /e cei din Genera9ia !rm2toare$ care ;i #/ri:ineau /e oameni *i #2 i /urtat un r261oi ;m/otri<a Str21unilor =ntuneca9i$ ;m/otri<a lui 3ee *i a neamului lui+ 3ar el nu /utu#e> el ;i a*te/ta#e toat2 <ia9a /e "emenii de#/re care #e /re6i#e#e ;n Codex. HCei doi ce sunt unul$ unul care e totul.I =n #inea lui$ nu #e ;ndoi#e niciodat2 c2 el a<ea #2-i de#co/ere /e "emeni+ (ro e9iile din Codex nu erau niciodat2 "re*ite$ dar$ ca orice altce<a din carte$ cu<intele lui A<raam nu erau nicic0nd lim/e6i *i erau #cri#e ;ntr-o <arietate de lim1i arhaice #au de mult uitate+ Cei doi ce sunt unul$ unul care e totul. 3a veni vremea c"nd Cartea va fi luat# 6i omul Jeginei se va alia cu Corbul. Atunci <tr#bunii vor ie&i din Kmbre ;ar nemuritorii vor trebui s#+i preg#teasc# pe muritori. Cei doi ce sunt unul trebuie s# devin# unul care e totul. Iar Nichola# *tiu#e C dincolo de orice um1r2 de ;ndoial2 C c2 el era nemuritorul men9ionat ;n /ro e9ie: omul cu un c0rli" ;n loc de m0n2 ;i #/u#e#e+ =n urm2 cu o :um2tate de mileniu$ Nichola# *i (erenelle Flamel c2l2tori#er2 /rin toat2 Euro/a ;ncerc0nd #2 ;n9elea"2 mi#terioa#a carte le"at2 ;n metal+ =n inal$ ;n

S/ania$ ;nt0lni#er2 un om mi#terio#$ a<0nd o #in"ur2 m0n2$ care ;i a:uta#e #2 traduc2 /or9iuni din <e*nic #chim12torul teAt+ Omul cu o #in"ur2 m0n2 le de6<2lui#e a/tul c2 #ecretul -ie9ii -e*nice a/2rea ;ntotdeauna la /a"ina *a/te a Codexului c0nd era lun2 /lin2$ ;n tim/ ce re9eta /entru tran#muta9ie$ /entru #chim1area com/o6i9iei oric2rui material$ a/2rea numai la /a"ina /ai#/re6ece+ C0nd omul cu o #in"ur2 m0n2 le tradu#e#e /rima /ro e9ie$ #e uita#e la Nichola# cu ochii lui ne"ri /recum c2r1unele *i #e ;ntin#e#e /entru a-l 1ate /e rance6 /e#te /ie/t cu c0rli"ul ce-i 9inea loc de m0n2 #t0n"2+ D Alchimi#tule$ aici e de#tinul t2u$ ;i *o/ti#e ace#ta+ Mi#terioa#ele cu<inte #u"erau c2 Flamel a<ea #2-i "2#ea#c2 /e cei doi "emeni ;ntr-o 1un2 6iB (ro e9ia nu de6<2lui#e c2 el <a a:un"e #2 6ac2 cu mem1rele de/2rtate /e o #trad2 murdar2 din (ari#$ ;ncon:urat de /oli9i*ti ;narma9i *i eAtrem de ner<o*i+ Flamel ;nchi#e ochii *i in#/ir2 ad0nc+ A/2#0nd /ietrele cu de"etele r2# irate$ 2r2 nici o tra"ere de inim2$ 2cu a/el la aura lui+ !n eAtrem de in iri*or de ener"ie <erde-aurie #e /relin#e din 1uricele de"etelor #ale *i #e #cur#e /e#te /ietre+ Nichola# #im9ea cum un uior din ener"ia aurei lui #e r2#ucea /rin /a<a:$ a/oi ;n /2m0ntul de dede#u1t+ Fuiorul de "ro#imea unui ir de /2r *er/uia /rin /2m0nt$ c2ut0ndB cercet0ndB *i a/oi$ ;n cele din urm2$ "2#ind ceea ce c2uta: o ma#2 clocotitoare de <ia92 ertil2+ A/oi$ a o#t doar o #im/l2 che#tiune de tran# ormare$ /rinci/iul de 1a62 al alchimiei$ de a crea "luco62 *i ructo62 *i de a le le"a laolalt2 /rintr-o le"2tur2 "lico6idic2$ *i de a o19ine 6aharo62+ Forma de <ia92 #e a"it2$ #e tran# orm2 *i de<eni dulce+ C2/itanul de /oli9ie ridic2 tonul: D (une9i-i c2tu*eleO (erche6i9iona9i-lO Nichola# au6i o*netul a/ro/ierii a doi /oli9i*ti$ c0te unul /e iecare /arte+ 3re/t ;n a9a lui$ 62ri 1ocancii 1ine lu#trui9i$ din /iele nea"r2$ cu tal/2 "roa#2+ 4i atunci$ m2rit2 datorit2 a/ro/ierii de a9a lui$ Nichola# re/er2 urnica+ A/2ru#e dintr-o cr2/2tur2 a /a<a:ului$ cu

antenele ;n mi*care+ Era urmat2 de o a doua *i de o a treia+ Alchimi#tul ;*i a/2#2 de"etul mare de cel mi:lociu *i /ocni din de"ete+ Sc0ntei minu#cule de un <erde-auriu$ miro#ind a ment2 #e r2#ucir2 ;n aer$ aco/erindu-i /e cei *a#e /oli9i*ti cu /articule in inite6imale de /utere+ A/oi$ tran# orm2 /articulele ;n 6ah2r+ Bru#c$ /a<a:ul din :urul lui Flamel #e ;nne"ri+ O mul9ime de urnicu9e 90*ni de #u1 a# altul #tr26ii$ ie*ind ;n <aluri din cr2/2turi+ Ca un #iro/ "ro#$ li/icio#$ #e ;m/r2*tiar2 /e trotuar$ trec0nd /e#te 1ocanci ;nainte de a #e undui 1ru#c /e#te /icioarele /oli9i*tilor$ ;m1r2c0ndu-i ;ntr-un roi cur"2tor de in#ecte+ (entru o cli/2$ 12r1a9ii r2ma#er2 nemi*ca9i din cau6a *ocului+ !ni ormele *i m2nu*ile ;i mai /rote:ar2 /entru ;nc2 o #ecund2$ a/oi unul #e contor#ion2$ a/oi ;nc2 unul *i ;nc2 unul$ /e m2#ur2 ce urnicile "2#eau *i cea mai mic2 de#chi62tur2 din co#tuma9ia /oli9i*tilor *i #e #trecurau ;n2untru$ "0dil0ndu-le /icioarele$ ciu/indu-i de 2lci+ B2r1a9ii ;nce/ur2 #2 #e r2#ucea#c2$ #2 #e ;ntoarc2$ /2lmuindu-#e #in"uri$ arunc0ndu-*i /e :o# armele$ #co90ndu-*i m2nu*ile$ tr2"0nd de c2*ti$ a6<0rlindu-*i ochelarii de /rotec9ie *i ca"ulele /e m2#ur2 ce mii de urnici li #e c292rau /e tru/uri+ C2/itanul de /oli9ie /ri<ea cum /ri6onierul lor C care era cu totul neatin# de /2tura mi*c2toare de urnici C #e ridic2 *i$ di#/re9uitor$ #e #cutur2 de /ra ;nainte de a #2ri ;n /icioare+ C2/itanul ;ncerc2 #2-*i a9intea#c2 /i#tolul ;n#/re 12r1at$ dar urnicile ;i 6"0riau ;ncheieturile m0inilor$ ;l "0dilau ;n /alme$ ;i ciu/eau carnea *i nu /utea 9ine arma nemi*cat2+ -oi #2-i ordone 12r1atului #2 #tea :o#$ dar /e 1u6e i #e t0rau urnici *i *tia c2$ dac2 ar i de#chi# "ura$ ace#tea ar i 90*nit ;n2untru+ =ntin#e m0na *i ;*i d2du ca#ca :o# de /e ca/ cu un 1o10rnac$ ;*i #mul#e ca"ula de /e a92 *i o arunc2 /e /2m0nt$ #im9ind c2 ;l u#tura #/atele din cau6a urnicilor care i #e c292rau de-a lun"ul *irei #/in2rii+ =*i trecu m0na /e#te ca/ *i #im9i c2 ;nde/2rta#e <reo dou2#/re6ece urnici+ Ace#tea ;i c26ur2 /e a92 *i el ;nchi#e ochii+ C0nd ;i de#chi#e iar2*i$ /ri6onierul mer"ea ;n /a# de /lim1are #/re #ta9ia de metrou (ont de l[Alma$ cu m0inile ;n

1u6unare$ ar2t0nd de /arc2 n-a<ea nici o "ri:2 /e lume+

Capitolul aptespre!ece
?o#h #e or92 #2-*i de#chid2 ochii+ (uncte ne"re ;i dan#au ;n a92 *i$ c0nd ;*i ridic2 m0na$ 62ri urma aurei #ale aurii ;nc2 <i6i1il2 ;n :urul cor/ului lui+ =ntin60nd m0na$ d2du de cea a #urorii lui *i o a/uc2+ Ea ;l #tr0n#e u*or$ iar el #e ;ntoar#e /entru a o <edea cum cli/ea ;n ;ncercarea de a-*i de#chide ochii+ D Ce #-a ;nt0m/latK morm2i el /rea *ocat *i ame9it ca m2car #2-i ie ric2+ So/hie #cutur2 din ca/+ D A o#t o eA/lo6ieB D Am au6it-o /e ScathacF 9i/0nd$ ad2u"2 el+ D Iar eu am cre6ut c2 <2d /e cine<a ie*ind din ca#2B 6i#e ea+ Se ;ntoar#er2 am0ndoi #/re ca#2+ Scathach era la u*2$ cu 1ra9ele ;n :urul unei emei tinere /e care o 9inea #tr0n#$ le"2n0nd-o ;n cerc+ Am1ele emei r0deau *i chicoteau ;nc0ntate$ #tri"0nd una la cealalt2 ;ntr-un tir ra/id de cu<inte ;n rance62+ D B2nuie#c c2 #e cuno#c$ #/u#e ?o#h ;n tim/ ce ;*i a:uta #ora #2 #e ridice ;n /icioare+ Gemenii #e r2#ucir2 #2-l /ri<ea#c2 /e contele de SaintGermain care #t2tea ;n /icioare ;ntr-o /arte$ cu 1ra9ele ;ncruci*ate la /ie/t$ 60m1ind ;nc0ntat+ D Sunt /rietene <echi$ eA/lic2 el+ Nu #-au mai ;nt0lnit de multB de oarte mult tim/+ Saint-Germain tu*i+ ?oan$ 6i#e el /olitico#+ Cele dou2 emei #e de#/2r9ir2 *i emeia /e care el o #tri"a#e ?oan #e ;ntoar#e #2-l /ri<ea#c2 /e Saint-Germain$ cu ca/ul ;nclinat a mirare+ Era im/o#i1il de "hicit <0r#ta ace#teia+ =m1r2cat2 cu :ean*i *i cu un tricou al1$ era de ;n2l9imea lui So/hie$ a/roa/e nenatural de #la12$ iar tenul 1ron6at *i 2r2 cu#ur ;i #u1linia ochii mari *i cenu*ii+ (2rul ca#taniu-auriu era tun# 12ie9e*te+ (e o1ra6$ a<ea lacrimi /e care *i le *ter#e cu o mi*care ra/id2 a m0inii+ D Franci#K ;ntre12 ea+ D Iar ace*tia #unt mu#a irii no*tri+

Rin0nd-o /e Scathach de m0n2$ t0n2ra /2*i #/re So/hie+ =n tim/ ce acea#ta #e a/ro/ia$ So/hie #im9i o 1ru#c2 /re#iune ;n aerul dintre ele$ ca *i c0nd <reo or92 in<i6i1il2 ar i ;m/in#-o ;na/oi$ *i atunci$ 1ru#c$ aura ei #c0nteie ar"intie *i aerul #e um/lu de aroma dulce de <anilie+ ?o#h o ;n* ac2 /e #ora #a de 1ra9 *i /ro/ria lui aur2 #e a/rin#e$ ad2u"0nd aerului miro#ul de /ortocale+ D So/hieB ?o#hB ;nce/u Saint-Germain+ Miro#ul 1o"at de le<2n9ic2 ;n<2lui curtea$ /e m2#ur2 ce o aur2 ar"intie *i *uier2toare cre#cu ;n :urul emeii cu /2rul #curt+ Se #olidi ic2 de<enind metalic2 *i ;nce/u #2 ai12 re leAe$ model0ndu-#e ;n orm2 de /lato*2 *i a/2r2toare /entru /icioare$ m2nu*i *i ci6me$ ;nainte ca$ ;n cele din urm2$ #2 de<in2 o armur2 medie<al2 com/let2+ D A* <rea #2 <-o /re6int /e #o9ia mea$ ?oanB D So9ia taO #c0nci Scatt) *ocat2+ D B (e care <oi *i i#toria o cunoa*te9i dre/t Ioana d[Arc+ Micul de:un u#e#e ;ntin# /e o ma#2 lun"2 de lemn lu#truit din 1uc2t2rie+ Miro#ea a /0ine /roa#/2t2 *i a ca ea ier1inte+ EAi#tau ar urii /line ochi cu ructe$ cl2tite *i 1i#cui9i din 2in2 de "r0u *i or6$ ;n tim/ ce ;ntr-o ti"aie a lat2 /e o /lit2 de ier de mod2 <eche # 0r0iau c0rna9i *i ou2+ Lui ?o#h #tomacul ;nce/u #2-i chior2ie din cli/a ;n care /2*i#e ;n ;nc2/ere *i <26u#e m0ncarea+ Gura i #e um/lu cu #ali<2$ amintindu-i c0t de mult tim/ trecu#e de c0nd m0nca#e ultima oar2+ Reu*i#e #2 #oar12 doar de c0te<a ori din cana cu ciocolat2 cald2 ;nainte ca /oli9ia #2 i #o#it+ D M0nca9iO M0nca9i$ #/u#e Saint-Germain ;n* 2c0nd o ar urie cu o m0n2 *i un croi##ant mare cu cealalt2+ Mu*c2 din /rodu#ul de /ati#erie$ ;m/r2*tiind irimituri /e /odeaua /a<at2 cu "re#ie+ Tre1uie c2 #unte9i lihni9i+ So/hie #e a/lec2 mai tare #/re ratele ei+ D Ai /utea #2-mi aduci ce<a de m0ncareK -reau #2 <or1e#c cu ?oan+ Tre1uie #-o ;ntre1 ce<a+ ?o#h arunc2 o /ri<ire #curt2 #/re emeia care /2rea at0t de t0n2r2 *i care #cotea ni*te c2ni din ma*ina de #/2lat

<a#e+ (2rul ei #curt 2cea im/o#i1il #2-i "hice*ti <0r#ta+ D Chiar cre6i c2 e Ioana d[ArcK So/hie ;l #tr0n#e /e ?o#h de 1ra9+ D 3u/2 tot ce am <26ut$ tu ce cre6iK 32du din ca/ ;n#/re ma#2: -reau numai ructe *i cereale+ D Nu <rei c0rna9i$ nici ou2K ;ntre12 el #ur/rin#+ Sora lui era #in"ura /er#oan2 /e care o cuno*tea ca/a1il2 #2 m2n0nce mai mul9i c0rna9i dec0t el+ D Nu+ Ea #e ;ncrunt2$ ochii al1a*tri ;nne"ur0ndu-i-#e+ E cara"hio#$ dar #im/lul "0nd de a m0nca orice el de carne ;mi ace "rea92+ =n* ac2 un 1i#cuit *i #e ;ntoar#e ;nainte ca el #2 /oat2 comenta+ Se a/ro/ie de ?oan care turna ca ea ;ntr-o can2 ;nalt2 din #ticl2+ D Ca ea Ha@aiian EonaK88 ;ntre12 ea+ ?oan cli/i #ur/rin#2 *i ;*i ;nclin2 ca/ul+ D Sunt im/re#ionat2+ So/hie 60m1i *i ridic2 din umeri+ D Am lucrat ;ntr-o ca enea+ A* recunoa*te oriunde miro#ul de Eona+ D M-am ;ndr2"o#tit de ea c0nd am o#t ;n Ha@aii$ 6i#e ?oan+ -or1ea en"le6e*te cu un <a" accent american+ O /2#tre6 /entru oca6ii deo#e1ite+ D =mi /lace miro#ul> ur2#c "u#tul+ (rea amar2+ ?oan mai #or1i /u9in din ca ea+ D (arie6 c2 n-ai <enit aici ca #2 <or1im de#/re ca ea+ So ie ne"2 cu o mi*care a ca/ului+ D Nu$ a*a e+ Eu doarB Se o/ri+ 3e-a1ia o cuno#cu#e /e emeie *i totu*i era /e /unctul de a-i adre#a o ;ntre1are incredi1il de /er#onal2: A* /utea #2 te ;ntre1 ce<aK #/u#e ea re/ede+ D Orice$ 6i#e ?oan cu #inceritate$ iar So/hie o cre6u+ Tra#e ad0nc aer ;n /ie/t$ iar cu<intele #e ;n"he#uiau #2 ia#2 "r21ite+ D C0nd<a$ Scathach mi-a 6i# c2 e*ti ultima /er#oan2 cu o
Numele unei m2rci de ca ea$ LCoffea arabica., culti<at2 /e /antele din Ha@aii ,Hualalai *i Mauna Loa.> *i-a c0*ti"at re/uta9ia de a i una dintre cele mai #cum/e *i mai c2utate m2rci+ ,n+tr+.+
88

aur2 de un ar"intiu /ur+ D T#ta e moti<ul /entru care a ta a reac9ionat la a mea$ #/u#e ?oan /rin60nd cana cu am1ele m0ini *i iA0nd-o /e at2 cu /ri<irea /e#te 1u6a c2nii+ Chiar ;9i cer #cu6e+ Aura mea a #u/ra;nc2rcat-o /e a ta+ (ot #2 te ;n<29 cum #2 aci #2 /re<ii a*a ce<a+ 50m1i$ de6<elindu-*i din9ii dre/9i *i al1i+ 3e*i *an#ele #2 ;nt0lne*ti o alt2 aur2 de un ar"intiu /ur ;ntro <ia92 ;ntrea"2 #unt incredi1il de mici+ So/hie mu*c2 emo9ionat2 din 1i#cuitul cu a ine+ D Te ro" #2 m2 ier9i c2 te ;ntre1$ dar e*ti cu ade<2ratB chiar e*ti Ioana d[Arc$ acea Ioana d[ArcK D 3a$ chiar #unt Ioana d[Arc+ Femeia 2cu o #curt2 /lec2ciune+ La (ucelle$ Fecioara din OrlSan#$ la ordinele dumnea<oa#tr2O D 3ar credeam c2B adic2$ <reau #2 #/un c2 ;ntotdeauna am citit c2 ai muritB ?oan ;*i l2#2 ca/ul ;n :o# *i 60m1i: D Scathach m-a #al<at+ =*i ;ntin#e m0na *i atin#e 1ra9ul lui So/hie$ *i imediat ima"ini /0l/0itoare cu Scathach c2lare /e un cal ne"ru uria*$ /urt0nd o armur2 al1 cu ne"ru li"nit *i m0nuind dou2 #21ii ;i :ucar2 ;n #/atele ochilor+ !m1ra a lu/tat cu o #in"ur2 m0n2 /entru a-*i croi drum /rin mul9imea uria*2 adunat2 /entru a a#i#ta la eAecu9ia mea+ Nimeni n-a /utut #2-i ac2 a92+ =n /anica$ hao#ul *i con u6ia create m-a #mul# dre/t de #u1 na#ul c2l2ilor mei+ Ima"inile #e /erindau ;n mintea lui So/hie: ?oan$ ;m1r2cat2 ;n 6dren9e ar#e$ a"290ndu-#e de Scathach$ ;n tim/ ce R261oinica ;*i ;m1oldea calul ne"ru$ aco/erit *i el de armur2$ /rin mul9imea /anicat2$ cu c0te o #a1ie ;n iecare m0n2$ 2c0ndu-*i loc+ D 3e#i"ur$ cu to9ii au tre1uit #2 #u#9in2 c2 ?oan muri#e$ 6i#e Scatt) al2tur0ndu-li-#e ;n tim/ ce t2ia cu "ri:2 un anana# ;n elii e"ale$ cu a:utorul unui cu9it cu lama cur1at2+ Nici unii C nici en"le6ii$ nici rance6ii C n-a<eau de "0nd #2 recunoa#c2 a/tul c2 Fecioara din OrlSan# u#e#e #mul#2 de #u1 na#urile a a/roAimati< cinci #ute de ca<aleri 1ine ;narma9i$ #al<at2 de o #in"ur2 r261oinic2+ ?oan ;ntin#e m0na *i lu2 un cu1 de anana# din m0na lui

Scathach *i ;l a6<0rli ;n "ur2+ D Scatt) m-a condu# la Nichola# *i (erenelle$ continu2 ea+ Ei mi-au o erit ad2/o#t *i au a<ut "ri:2 de mine+ Fu#e#em r2nit2 ;n tim/ul u"ii *i eram #l21it2 din cau6a lunilor de ca/ti<itate+ 3ar$ ;n ciuda celei mai 1une ;n"ri:iri o erite de Nichola#$ a* i murit dac2 nu ar i o#t Scathach+ Se ;ntin#e *i #tr0n#e iar2*i m0na /rietenei #ale$ /2r0nd #2 nu ia aminte la lacrimile de /e o1ra:i+ D ?oan /ierdu#e o mul9ime de #0n"e$ #/u#e Scathach+ Indi erent ce ar i 2cut Nichola# #au (erenelle$ #tarea ei nu #e ;m1un2t29ea+ A*a c2 Nichola# a e ectuat una dintre /rimele tran# u6ii de #0n"e+ D Al cui #0n"eB ;nce/u So/hie #2 ;ntre1e$ dar$ 1ru#c$ ;*i d2du #eama c2 *tia r2#/un#ul+ S0n"ele t2uK D S0n"ele de <am/ir al lui Scathach mi-a #al<at <ia9a+ 4i m-a *i 9inut ;n <ia92 C m-a 2cut nemuritoare+ ?oan 60m1i+ So/hie o1#er<2 c2 din9ii ace#teia erau normali$ nu a#cu9i9i ca ai lui Scatt)+ 3in ericire$ n-a a<ut niciunul dintre e ectele #ecundare ale <am/irilor+ Cu toate a#tea$ #unt <e"etarian2$ ad2u"2 ea+ Am o#t ;n ultimele c0te<a #ecole+ D 4i e*ti c2#2torit2$ #/u#e Scathach /e un ton acu6ator+ C0nd #-a ;nt0m/lat a#ta *i cum$ *i de ce n-am o#t in<itat2K ;ntre12 ea ;ntr-un #u let+ D Ne-am c2#2torit acum /atru ani$ /e Sun#et Beach$ ;n Ha@aii$ la a/u#ul #oarelui$ de#i"ur+ Te-am c2utat /retutindeni c0nd ne-am hot2r0t$ 6i#e ra/id ?oan+ Am <rut tare mult #2 ii acolo> am <rut #2-mi ii domni*oar2 de onoare+ Scathach ;*i #tr0n#e /leoa/ele$ amintindu-*i+ D Acum /atru aniB Cred c2 eram ;n Ne/al urm2rind un co9car Nee-"ued8M+ !n a1omina1il om al 62/e6ii$ ad2u"2 ea <260nd /ri<irile ineA/re#i<e ale lui So/hie *i ?o#h+ D N-am a<ut cum #2 te contact2m+ Mo1ilul nu-9i unc9iona$ iar e-mailurile erau trimi#e ;na/oi /e moti< de c2#u92 /o*tal2 /lin2+ ?oan o /rin#e /e Scathach de m0n2+
Le"endarul Veti$ Omul-52/e6ii$ numit Nee-"ued ;n SiFFim$ de#/re care #e crede c2 10ntuie colinele din SiFFim$ un #tat din e#tul Indiei$ ,n+tr+.
8M

-ino$ am /o6e #2-9i ar2tO Femeia #e ;ntoar#e #/re So/hie: Ar tre1ui #2 m2n0nci acum+ Ai ne<oie #2-9i ;nlocuie*ti ener"ia con#umat2+ Bea multe lichide$ a/2$ #ucuri de ructe$ dar 2r2 co ein2 C 2r2 ceai *i ca ea$ nimic din ce ar /utea #2 te 9in2 trea62+ 3u/2 ce termina9i$ Franci# o #2 <2 conduc2 ;n camerele <oa#tre$ unde /ute9i #2 ace9i du* *i #2 <2 odihni9i+ O m2#ur2 cu /ri<irea /e So/hie din ca/ /0n2 ;n /icioare: o #2-9i aduc ni*te haine+ A<em cam aceea*i m2rime+ Iar a/oi$ mai t0r6iu$ <om <or1i de#/re aura ta+ ?oan ;*i ridic2 m0na #t0n"2 *i ;*i r2# ir2 de"etele+ O m2nu*2 din metal$ cu articula9ii a/2ru #tr2lucind /e m0na ei+ O #2-9i ar2t cum #-o controle6i$ cum #-o modele6i$ cum #-o tran# ormi ;n orice <rei tu+ M2nu*a #e tran# orm2 ;ntr-o la12 de /a#2re de /rad2 cu "heare cur1ate$ ;nainte #2 /2lea#c2 *i #2 #coat2 la i<eal2 /ielea 1ron6at2 a lui ?oan+ Numai un"hiile ei r2ma#er2 ar"intii+ Se a/lec2 *i o #2rut2 /e So/hie /e am1ii o1ra:i+ 3ar$ mai ;nt0i$ tre1uie #2 te odihne*ti+ Acum$ 6i#e ea /ri<ind-o /e Scathach$ hai #2-9i ar2t oto"ra iile+ Cele dou2 emei ie*ir2 "r21ite din 1uc2t2rie$ iar So/hie tra<er#2 ;nc2/erea #/re locul unde Saint-Germain <or1ea amical cu ratele ei+ ?o#h ;i ;nm0n2 o ar urie /lin2 ochi cu ructe *i /0ine+ Far uria lui era la el de /lin2 cu ou2 *i c0rna9i+ So/hie ;*i #im9i #tomacul /rote#t0nd la <ederea ace#tei ima"ini *i #e or92 #2 /ri<ea#c2 ;n alt2 /arte+ Mu*c2 din ructe$ a#cult0nd con<er#a9ia+ D Nu$ #unt om$ nu-9i /ot Tre6i /uterile$ #/unea SaintGermain c0nd ea li #e al2tur2+ (entru a#ta ai ne<oie de un Str21un #au de unul dintre /u9inii a/ar9in0nd Noii Genera9ii$ care ar /utea #-o ac2+ 50m1i$ ar2t0ndu-*i din9ii #tr0m1i+ Nu te ;n"ri:ora$ Nichola# <a "2#i /e cine<a care #2 te Tre6ea#c2+ D EAi#t2$ oare$ cine<a aici$ ;n (ari#$ care ar /utea #-o ac2K Saint-Germain #e "0ndi o cli/2+ D Machia<elli ar *ti cu #i"uran92 /e cine<a$ #unt #i"ur+ El *tie tot+ 3ar eu nu+ Se ;ntoar#e #/re So/hie$ ;nclin0ndu-#e u*or+ Am ;n9ele# c2 ai o#t de#tul de norocoa#2 /entru a i

Tre6it2 de le"endara HeFate *i /re"2tit2 ;n Ma"ia Aerului de o#ta mea /ro e#oar2$ -r2:itoarea din Endor+ 32du din ca/+ Ce mai ace 12tr0na <r2:itoareK Nu m-a /l2cut niciodat2$ ad2u"2 el+ D 4i nici acum nu te /lace$ 6i#e ra/id So/hie$ a/oi ro*i+ =mi /are r2u+ Nu *tiu de ce am 6i# a#ta+ Contele r0#e+ D Ah$ So/hie$ nu tu ai 6i#-o$ 62u c2 nu+ -r2:itoarea a 2cut-o+ O #2-9i ia ce<a tim/ #2 aci ordine ;n amintirile ei+ Am /rimit un tele on de la ea ;n diminea9a a#ta+ Mi-a #/u# cum te-a im/re"nat nu numai cu Ma"ia Aerului$ ci *i cu toate cuno*tin9ele ei+ Tehnica mumiei n-a o#t utili6at2 ;n amintirile <ii> e incredi1il de /ericuloa#2+ So/hie ;i arunc2 o /ri<ire #curt2 ratelui ei+ Ace#ta ;l urm2rea atent /e Saint-Germain$ a#cult0ndu-i iecare cu<0nt+ Remarc2 ten#iunea din mu*chii "0tului *i ai maAilarului lui$ iindc2 ;*i #tr0n"ea "ura /entru a nu <or1i+ D Ar i tre1uit #2 te i odihnit cel /u9in dou26eci *i /atru de ore /entru a l2#a tim/ul nece#ar min9ii tale *i #u1con*tientului t2u #2 ac2 ordine ;n a luAul 1ru#c de amintiri #tr2ine$ "0nduri *i idei+ D N-a o#t tim/$ murmur2 So/hie+ D Ei$ a#ta e+ Termina9i de m0ncat$ a/oi o #2 <2 conduc ;n camerele <oa#tre+ 3ormi9i c0t <re9i+ Sunte9i ;n de/lin2 #i"uran92+ Nimeni nu *tie nici m2car c2 #unte9i aici+

Capitolul Optspre!ece
D Se a l2 ;n ca#a de la ora* a lui Saint-Germain de dinc/lo de Cham/-El)#Se#+ Machia<elli du#e rece/torul la ureche *i #e l2#2 /e #/ate /e #caunul ta/i#at cu /iele nea"r2$ r2#ucindu-#e /entru a /ri<i /e erea#tr2+ =n de/2rtare$ dincolo de aco/eri*urile ;nclinate$ 62rea <0r ul Turnului Ei el+ =n cele din urm2$ arti iciile ;nceta#er2$ dar un "ru/ de nori ;n toate culorile curcu1eului ;nc2 at0rna /e cer+ Nu-9i ace "ri:i$ doctore$ ca#a e #u/ra<e"heat2+ SaintGermain$ Scathach *i "emenii #unt ;n2untru+ Nu mai eAi#t2 al9i locatari+ Machia<elli ;nde/2rt2 rece/torul de ureche din cau6a ener"iei #tatice care /roducea /ocnete *i /0r0ituri+ A<ionul lui 3ee tocmai decola de /e un mic aero/ort /articular a lat la nord de L+A+ !rma #2 ac2 e#cal2 la Ne@ VorF$ /entru a #e alimenta cu com1u#ti1il$ *i a/oi urma #2-*i continue 61orul tran#atlantic #/re Shannon$ ;n Irlanda$ /entru o alt2 alimentare$ ;nainte de a-*i continua 61orul #/re (ari#+ (0r0iturile ;ncetar2 *i <ocea lui 3ee$ clar2 *i /uternic2$ r2#un2 din tele on: D 4i Alchimi#tulK D L-am /ierdut ;n (ari#+ Oamenii mei l-au a<ut ;ntin# la /2m0nt$ ;n 12taia armelor$ dar cum<a i-a ;m1r2cat ;n 6ah2r *i a/oi a #lo1o6it a#u/ra lor toate urnicile din ora*+ Ei au intrat ;n /anic2$ iar el a #c2/at+ D Tran#muta9ie$ remarc2 3ee+ A/a e alc2tuit2 din dou2 /2r9i hidro"en *i o /arte oAi"en+ 5aharo6a are aceea*i /ro/or9ie+ A tran# ormat a/a ;n 6ah2r> un truc de #alon C ma* i a*te/tat la mai mult din /artea lui+ Machia<elli ;*i trecu m0inile /rin /2rul #curt$ al1 ca 62/ada+ D 3u/2 /2rerea mea$ a o#t mai de"ra12 o do<ad2 de i#te9ime$ 6i#e el calm+ A 12"at ;n #/ital *a#e o i9eri de /oli9ie+ D Se <a ;ntoarce la "emeni$ ro#ti #curt 3ee+ Are ne<oie de ei+ A a*te/tat toat2 <ia9a #2-i "2#ea#c2+

D Cu to9ii am a*te/tat$ ;i reaminti Machia<elli Ma"icianului+ 4i$ chiar ;n cli/a a#ta$ *tim unde #unt$ ceea ce ;n#eamn2 c2 *tim unde #e <a duce Flamel+ D Nu ace9i nimic /0n2 ce nu a:un" eu acolo$ ordon2 3ee+ D 4i ai cum<a idee c0nd #-ar /uteaB ;nce/u Machia<elli$ dar con<or1irea #e ;ntreru/#e#e+ Nu era #i"ur dac2 3ee ;nchi#e#e #au c26u#e linia+ Cuno#c0ndu-l /e 3ee$ 12nui c2 ace#ta ;nchi#e#e> era #tilul lui o1i*nuit+ B2r1atul ;nalt$ ele"ant ;*i lo<i u*or 1u6ele cu rece/torul ;nainte de a-l /une ;n urc2+ N-a<ea nici cea mai mic2 inten9ie de a eAecuta ordinele lui 3ee> a<ea de "0nd #2-i /rind2 /e Flamel *i /e "emeni ;nainte ca a<ionul lui 3ee #2 ateri6e6e la (ari#+ A<ea #2 ac2 ceea ce 3ee nu reu*i#e #2 ac2 #ecole la r0nd *i$ ;n #chim1$ Str21unii a<eau #2-i dea orice ar i dorit+ Mo1ilul lui Machia<elli 1060i ;n 1u6unar+ =l #coa#e *i /ri<i ecranul+ !n *ir neo1i*nuit de lun" de ci re #e de# 2*ur2 /e ecran$ ar2t0nd ca niciun alt num2r /e care ;l mai <26u#e /0n2 atunci+ 4e ul 3GSE #e ;ncrunt2+ Numai /re*edintele Fran9ei$ c09i<a mini*tri care ocu/au /o6i9ii oarte ;nalte *i /er#onalul lui /ro/riu *tiau acel num2r+ A/2#2 ta#ta J#spunde$ dar nu <or1i+ 1 Magicianul engle! crede c# vei %ncerca s#+i prin!i pe lamel &i pe gemeni %nainte de sosirea lui. -ocea de la cel2lalt ca/2t al irului <or1ea ;ntr-un dialect "rece#c$ ce nu mai u#e#e olo#it de milenii+ NiccolH Machia<elli ;*i ;ndre/t2 #/atele /e #caunul lui+ D St2/0neK 6i#e el+ 1 Acord#+i lui Dee tot spri)inul t#u. Nu face nici o mi&care %mpotriva lui lamel p"n# ce el nu a)unge. Con<or1irea lu2 # 0r*it+ Machia<elli /u#e cu "ri:2 mo1ilul /e 1iroul "ol *i #e re6em2 de #/2tar+ Rin0ndu-*i am1ele m0ini ;ntin#e ;n a9a ochilor$ <26u$ 2r2 #2 ie #ur/rin#$ c2 ;i tremurau u*or+ !ltima oar2 c0nd <or1i#e cu Str21unul /e care ;l numi#e St2/0n u#e#e ;n urm2 cu mai 1ine de un #ecol *i :um2tate+ Ace#ta era Str21unul care ;i acorda#e nemurirea la

;nce/utul #ecolului al G-I-lea+ Oare ;l contacta#e 3ee cum<aK Machia<elli #cutur2 din ca/ a ne"a9ie+ Greu de cre6ut> /ro1a1il c2 3ee ;l contacta#e /e /ro/riul lui #t2/0n *i ;l ru"a#e #2 ac2 #olicitarea+ 3ar #t2/0nul lui Machia<elli era unul dintre cei mai /uternici Str21uni =ntuneca9iB A#ta ;l 2cu #2 re<in2 la o ;ntre1are care ;l tul1ura#e de-a lun"ul #ecolelor: cine era #t2/0nul lui 3eeK Fiecare muritor c2ruia i #e acorda#e nemurirea de c2tre un Str21un era le"at de acel Str21un+ !n Str21un care acorda nemurirea /utea #-o re<oce la el de u*or+ Machia<elli <26u#e ;nt0m/l0ndu-#e a*a ce<a: urm2ri#e un t0n2r a/arent #2n2to# o ilindu-#e *i ;m12tr0nind ;ntr-o cli/2$ ;n inal de<enind o ruin2 de oa#e *i /iele /r2 uit2+ =n do#arul lui Machia<elli de#/re oamenii nemuritori eAi#tau re erin9e ;ncruci*ate de#/re ace*tia *i Str21unul #au Str21unul =ntunecat /e care ;l #lu:eau+ EAi#tau numai c09i<a oameni C ca Flamel$ (erenelle *i Saint-Germain C care nu datorau loialitate nici unui Str21un$ deoarece ei de<eni#er2 nemuritori /rin /ro/riile e orturi+ Nimeni nu *tia /e cine #lu:ea 3ee+ 3ar era e<ident c2 era cine<a mai /uternic dec0t Str21unul =ntunecat$ #t2/0nul lui Machia<elli+ Iar a#ta ;l 2cea /e 3ee cu at0t mai /ericulo#+ A/lec0ndu-#e$ Machia<elli a/2#2 un 1uton de /e tele onul iA+ !*a #e de#chi#e imediat *i 3a"on intr2 ;n 1irou$ lentilele-o"lind2 ale ochelarilor #2i re lect0nd /ere9ii "oi+ D -reo <e#te de#/re Alchimi#tK D Nimic+ Am acce#at ima"inile ;nre"i#trate de camerele de #ecuritate din #ta9ia de metrou (ont de l[Alma *i din toate #ta9iile care au le"2tur2 cu acea#ta *i le anali62m acum$ dar o #2 dure6e+ Machia<elli d2du din ca/+ Tim/ul era ce<a ce lui ;i li/#ea+ F2cu un "e#t ;n aer cu m0na #a cu de"ete lun"i+ D Ei 1ine$ #e /rea /oate #2 nu *tim unde #e a l2 acum$ dar *tim unde #e duce: #/re ca#a lui Saint-Germain+ 3a"on ;*i mi*c2 1u6ele li/icioa#e+ D Ca#a e#te #u/ra<e"heat2+ Toate intr2rile *i ie*irile #unt /26ite> eAi#t2 oameni chiar *i ;n canalele colectoare de #u1 cl2dire+ Nimeni nu /oate intra #au ie*i 2r2 a i o1#er<at+

EAi#t2 dou2 unit29i RAI3 ;n du1ele /arcate /e #tr26ile al2turate *i o a treia unitate ;n ca#a <ecin2 cu /ro/rietatea lui Saint-Germain+ (ot trece 6idul ;n c0te<a cli/e+ Machia<elli #e ridic2 *i ie*i de du/2 1irou+ Cu m0inile la #/ate$ #e /lim12 /rin 1iroul mic *i 1anal+ 3e*i era adre#a lui o icial2$ rareori #e olo#ea de acea#t2 ;nc2/ere$ a*a c2 nu con9inea altce<a dec0t 1iroul$ dou2 #caune *i tele onul+ D 3ar m2 ;ntre1 dac2 o i de#tul+ Flamel a #c2/at de #u1 /a6a a *a#e o i9eri care ;l amenin9au cu armele lor$ iind a*e6at cu a9a la /2m0nt+ 4i *tim c2 Saint-Germain C St2/0nul Focului C #e a l2 /e acea#t2 /ro/rietate+ Am a<ut de:a /arte de o mic2 mo#tr2 a a1ilit29ilor #ale a6idiminea92+ D Arti iciile au o#t ino en#i<e$ #/u#e 3a"on+ D Sunt con<in# c2 ar i /utut la el de 1ine #2 tran# orme tumul ;n ce<a lichid+ Nu uita$ ace diamante din c2r1une+ 3a"on ;ncu<iin92 din ca/+ Machia<elli continu2: D Mai *tim c2 /uterile etei americane au o#t Tre6ite *i am <26ut c0te ce<a din ceea ce ea /oate ace+ Cea9a de la SacrS-Coeur a o#t o i#/ra<2 im/re#ionant2 /entru cine<a at0t de t0n2r *i de nein#truit+ D 4i a/oi mai e#te *i !m1ra$ ad2u"2 3a"on+ Fa9a lui NiccolH Machia<elli #e #chimono#i ;ntr-o ma#c2 ur0t2+ D 4i a/oi mai e#te *i !m1ra$ u el de acord+ D A #co# din circuit doi#/re6ece o i9eri 1ine ;narma9i a6idiminea92$ la ca enea$ 6i#e 3a"on im/a#i1il+ Am urm2rit-o 9in0nd /ie/t unor armate ;ntre"i *i a #u/ra<ie9uit tim/ de #ecole /e un T2r0m al !m1relor dintr-un T2r0m Su1/2m0ntean+ Flamel o olo#e*te ;n mod e<ident /entru ai /rote:a /e "emeni+ Tre1uie di#tru#2 ;naintea celorlal9i+ D =ntr-ade<2r+ D -ei a<ea ne<oie de o armat2+ D (oate c2 nu+ Nu uita$ H;scusin'a &i inducerea %n eroare %i vor slu)i mereu unui b#rbat mai bine dec"t for'aI, cit2 el+ D Cine a 6i# a#taK ;ntre12 3a"on+ D Eu am 6i# ;ntr-o carte$ cu mult2 <reme ;n urm2+ Era

/er ect <ala1il la curtea amiliei de Medici *i e <ala1il *i acum+ =*i ridic2 /ri<irea: Ai trimi# du/2 di#irK D Sunt /e drum+ -ocea lui 3a"on de<eni cleioa#2: N-am ;ncredere ;n ele+ D Nimeni n-are ;ncredere ;n di#ir+ Nu era /ic de umor ;n 60m1etul lui Machia<elli+ Ai au6it <reodat2 /o<e#tindu-#e cum a /rin#-o ;n ca/can2 HeFate /e Scathach /e T2r0mul Su1/2m0nteanK 3a"on r2ma#e imo1il+ D HeFate le olo#ea /e di#ir+ Cearta lor cu !m1ra datea62 imediat du/2 #cu undarea lui 3anu Tali#+ (un0ndu*i m0inile /e umerii creaturii$ Machia<elli /2*i mai a/roa/e de 3a"on$ a<0nd "ri:2 #2 re#/ire numai /e "ur2+ 3a"on eAala un i6 de /e*te> ;i aco/erea /ielea /alid2 ca o umoare uleioa#2$ r0nced2+ 4tiu c2 o ur2*ti /e !m1r2 *i nu te-am ;ntre1at niciodat2 de ce$ cu toate c2 am unele 12nuieli+ E#te e<ident c2 9i-a /rodu# mult2 durere+ Oricum$ <reau #2 la*i la o /arte #entimentele> ura e#te cel mai ne olo#itor dintre ele+ Am ne<oie #2 te concentre6i *i #2-mi ii al2turi+ Suntem a/roa/e acum$ at0t de a/roa/e de <ictorie$ a/roa/e de ;ntoarcerea Semin9iei Str21unilor ;n acea#t2 lumeO La#-o /e Scathach /e m0na acelor di#ir+ 3ar$ dac2 ele dau "re*$ atunci ea <a i a ta+ =9i /romitO 3a"on de#chi#e "ura /entru a-*i de6<eli arcada de din9i a#cu9i9i ca <0r ul acelor+ D Nu <or da "re*+ 3i#ir inten9ionea62 #2-l aduc2 /e Nidho""8L+ NiccolH Machia<elli cli/i #ur/rin#+ D Nidho""B e li1erK CumK D Co/acul Lumii a o#t di#tru#+ D 3ac2 ;l a#mut /e Nidho"" a#u/ra lui Scathach$ atunci ai dre/tate+ Nu <or da "re*+ Nu au cum+ 3a"on ;*i ridic2 m0na *i ;*i #coa#e ochelarii+ Ochii lui de /e*te$ uria*i *i 1ul1uca9i erau lar" de#chi*i *i #e hol1au+ D 4i dac2 ;l #ca/2 /e Nidho"" de #u1 control$ ar /utea de<ora ;ntre" ora*ul+
=n mitolo"ia #candina<2$ Nioh]""r ,ade#ea an"lici6at Nidho"". e#te un dra"on care roade r2d2cinile Co/acului Lumii$ V""dra#il+ ,n+tr+.+
8L

Machia<elli #e "0ndi /re9 de o cli/2+ A/oi$ ;ncu<iin92+ D Ar i un /re9 mic de /l2tit /entru a di#tru"e !m1ra+ D Ai <or1it eAact ca 3ee+ D Ah$ nu #em2n deloc cu Ma"icianul en"le6$ 6i#e Machia<elli cu /a#iune+ 3ee e un anatic /ericulo#+ D 4i tu nu e*tiK ;ntre12 3a"on+ D Sunt doar /ericulo#+ 3octorul ?ohn 3ee #e l2#2 /e #/ate ;n #caunul din /iele moale *i /ri<i cum re9eaua de lumini9e #tr2lucitoare a L+A+ului /2lea #u1 el+ !it0ndu-#e la un cea# de 1u6unar 1o"at ornamentat$ #e ;ntre12 dac2 Machia<elli /rimi#e de:a tele onul dat de #t2/0nul lui+ =*i ;nchi/ui c2 da+ 3ee r0n:i$ ;ntre10ndu-#e ce o i /rice/ut italianul din a#ta+ =n li/#2 de altce<a$ cel /u9in$ i-ar i ar2tat lui Machia<elli cine era *e ul+ Nu era ne<oie #2 ii <reun "eniu ca #2-9i dai #eama c2 italianul #-ar i du# el ;n /er#oan2 du/2 Flamel *i du/2 co/ii+ 3ar 3ee /etrecu#e /rea mult tim/ aler"0nd du/2 Alchimi#t ca #2-l #ca/e din m0n2 chiar la inalB mai ale# ;n a<oarea unuia ca NiccolH Machia<elli+ =nchi#e ochii ;n tim/ ce a<ionul #e ridic2 *i #tomacul i #e #tr0n#e+ Cu un "e#t ma*inal$ ;ntin#e m0na du/2 /un"a de h0rtie de /e #caunul de l0n"2 el+ =i /l2cea #2 61oare$ dar #tomacul lui /rote#ta mereu+ 3ac2 totul mer"ea con orm /lanului$ ;n cur0nd$ el a<ea #2 ie conduc2torul ;ntre"ii /lanete *i nu a<ea #2 mai ie <reodat2 ne<oit #2 61oare+ Cu to9ii ar i <enit la el+ A<ionul urca a1ru/t *i el ;n"hi9i cu "reu> m0nca#e o *aorma de /ui ;n aero/ort *i acum re"reta+ B2utura acidulat2 u#e#e$ cu #i"uran92$ o "re*eal2+ 3ee a*te/ta cu ner21dare tim/ul c0nd Str21unii #e <or ;ntoarce+ (oate c2 ei <or /utea re#ta1ili re9eaua de /or9i ma"netice din toat2 lumea *i #2 ac2 ;n a*a el ;nc0t 61orul #2 nu mai ie nece#ar+ =nchi60nd ochii$ 3ee #e concentr2 a#u/ra Str21unilor *i a#u/ra 1ene iciilor /e care ar urma #2 le aduc2 ei /e /lanet2+ =n trecutul ;nde/2rtat$ *tia c2 Str21unii crea#er2 un /aradi# /e /2m0nt+ Toate c2r9ile *i /er"amentele <echi$ miturile *i le"endele iec2rei ra#e

<or1eau de#/re <remurile acelea "lorioa#e+ St2/0nul lui ;i /romi#e#e c2 Str21unii a<eau #2-*i olo#ea#c2 /uterile ma"ice /entru a readuce /laneta ;n /aradi#ul acela+ A<eau #2 in<er#e6e e ectul ;nc2l6irii "lo1ale$ #2 re/are "aura din #tratul de o6on *i #2 tre6ea#c2 de*erturile la <ia92+ Sahara <a ;n lori$ calotele "laciare de la /oli #e <or to/i$ #co90nd la i<eal2 /2m0ntul 1o"at de dede#u1t+ 3ee #e "0ndea c2 *i-ar "2#i ca/itala ;n Antarctica$ /e malul lacului -anda+ Str21unii ar /utea #2-*i re ac2 <echile re"ate din Summer$ E"i/t$ America Central2 *i An"For8N *i$ cu a:utorul cuno*tin9elor con9inute de Cartea lui Avraam$ ar i /o#i1il #2 ridice 3anu Tali# din nou+ 3e#i"ur$ 3ee *tia c2 /o/ula9ia uman2 a<ea #2 ie tran# ormat2 ;n #cla<i$ iar unii a<eau #2 de<in2 hran2 /entru acei Str21uni care ;nc2 ar mai i tre1uit #2 m2n0nce$ dar era un /re9 mic de /l2tit /entru at0t de multe alte 1ene icii+ A<ionul ;nce/u #2 61oare la ori6ontal2 *i el #im9i c2 #tomacul i #e lini*te*te+ 3e#chi60ndu-*i ochii$ in#/ir2 ad0nc *i ;*i /ri<i cea#ul iar2*i+ =i <enea "reu #2 cread2 c2 #e a la la ore C literalmente$ ore C di#tan92 de momentul c0nd ;i <a /rinde$ ;n cele din urm2$ /e Alchimi#t$ /e Scathach *i$ mai nou$ /e "emeni+ Ei re/re6entau un 1onu#+ Odat2 ce ;l <a a<ea /e Flamel *i /a"inile din Codex, lumea #e <a #chim1a+ Nu a<ea #2 ;n9elea"2 niciodat2 de ce Flamel *i #o9ia lui #e #tr2dui#er2 din r2#/uteri #2-i ;m/iedice /e Str21uni #2 aduc2 ci<ili6a9ia ;na/oi /e /2m0nt+ 3ar <a a<ea "ri:2 #2-l ;ntre1eB chiar ;nainte de a-l omor;+

An"For - re"iune din Cam1od"ia$ re*edin9a Im/eriului Ehmer$ care a ;n lorit ;ntre #ecolele al IG-lea *i al GIII-lea> cu<0ntul deri<2 din #an#Frit2$ nagara + ora*+ ,n+tr+.+

8N

Capitolul Nouspre!ece
Nichola# Flamel #e o/ri /e Rue Beau1ur" *i ;*i roti ;ncet ochii de culoare de#chi#2 /entru a cerceta #trada+ Nu credea c2 u#e#e urm2rit$ dar tre1uia #2 ie #i"ur+ Lua#e metroul /0n2 la #ta9ia Saint-Michel Notre-3ame *i tra<er#a#e Sena /e (ont d[Arcole$ ;ndre/t0ndu-#e ;n direc9ia mon#truo6it29ii din o9el *i #ticl2 care era Centrul (om/idou+ F2r2 #2 #e "r21ea#c2$ o/rindu-#e ade#ea$ re/e6indu-#e dintr-o /arte ;ntr-alta a #tr26ii$ o/rindu-#e la chio*cul de /re#2 /entru a cum/2ra 6iarul de diminea92$ o/rindu-#e iar2*i /entru a lua o ca ea "roa6nic2 la /ahar de carton$ el continu2 #2 <eri ice dac2 cine<a ;i urm2rea cu aten9ie mi*c2rile+ 3ar$ din c0te ;*i d2dea #eama$ nu-l urm2rea nimeni+ (ari#ul #e #chim1a#e de c0nd u#e#e ultima dat2 ;n ora* *i$ cu toate c2 acum con#idera San Franci#co domiciliul lui$ ace#ta era ora*ul ;n care #e n2#cu#e *i a<ea #2 ie ;ntotdeauna ora*ul lui. Cu numai dou2 #2/t2m0ni ;n urm2$ ?o#h ;nc2rca#e /ro"ramul Goo"le Earth /e calculatorul din ;nc2/erea din #/ate a li1r2riei *i ;i ar2ta#e cum #2-l olo#ea#c2+ Nichola# /etrecu#e ore ;n *ir /ri<ind #tr26ile /e care c0nd<a #e /lim1a#e$ de#co/erind cl2diri /e care le *tia din tinere9e$ 1a chiar de#co/erind *i loca9ia Bi#ericii S in9ilor Inocen9i$ unde #e /re#u/unea c2 ar i o#t el ;nmorm0ntat+ Fu#e#e ;n mod #/ecial intere#at de o anume #trad2+ O "2#i#e /e /ro"ramul cu h2r9i *i #e /lim1a#e %n mod virtual /e acea#ta$ 2r2 #2-#i dea #eama c2 ;n cur0nd a<ea #-o ac2 ;n realitate+ Nichola# Flamel 2cu #t0n"a *i ie*i de /e Rue Beau1ur" /e Rue de Montmorenc) C *i$ 1ru#c$ #e o/ri ca *i c0nd ar i intrat ;ntr-un 6id+ In#/ir2 ad0nc$ ;n ior0ndu-#e$ con*tient iind c2 inima ;i 12tea ne1une*te+ -alul de emo9ii era eAtraordinar de /uternic+ Strada era at0t de ;n"u#t2 ;nc0t #oarele dimine9ii n-o lumina$ l2#0nd-o ;n um1r2+ (e am1ele /2r9i erau aliniate cl2diri ;nalte$ cele mai multe iind <o/#ite ;n al1 *i crem$

multe dintre ele a<0nd #u#/endate /e /ere9i :ardiniere cu lori *i <erdea92+ (e mar"inea trotuarelor de /e am1ele /2r9i u#e#er2 ;n i/9i #t0l/i din metal$ rotun:i9i la ca/ete$ /entru a ;m/iedica /arcarea ma*inilor+ Nichola# mer#e ;ncet ;n :o#ul #tr26ii$ <260nd-o a*a cum u#e#e c0nd<a+ Amintindu-#i+ Cu /e#te *a#e #ute de ani ;n urm2$ el *i (erenelle locui#er2 /e acea#t2 #trad2+ Ima"ini ale <echiului (ari# ;i lic2reau ;n minte$ un talme*-1alme* de ca#e din /iatr2 *i din lemn$ alei ;n"u#te *i ;ntortocheate$ /ode9e /utrede$ ca#e d2r2/2nate *i ;nclinate care ar2tau a1ia ce<a mai 1ine dec0t *an9urile de canali6are+ 5"omotul$ incredi1ilul$ ne;ntreru/tul 6"omot *i mia#ma "roa6nic2 ce /er#i#ta dea#u/ra ora*ului C un ame#tec de oameni 1olna<i$ ne#/2la9i *i de animale ;m/u9ite C erau lucruri /e care nu le <a uita nicic0nd+ La ca/2tul Rue de Montmorenc)$ "2#i cl2direa /e care o c2uta#e+ Nu #e #chim1a#e /rea mult+ (iatra u#e#e c0nd<a crem> acum$ era oarte <eche$ cio1it2 *i decolorat2 de <reme$ /2tat2 /e alocuri cu ne"rul unin"inii+ Cele trei ere#tre din lemn *i u*ile erau noi$ dar cl2direa ;n #ine era una dintre cele mai <echi din (ari#+ Chiar dea#u/ra u*ii din mi:loc era o /l2cu92 din metal$ cu un num2r de culoare al1a#tr2 C M' C *i dea#u/ra ace#teia #e a la o /lac2 din /iatr2 cu un a#/ect o1o#it$ care anun9a c2 acea#ta u#e#e c0nd<a MAISON 3E NICOLAS FLAMEL ET (ERENELLE$ SA FEMME 8I+ !n /anou ro*u$ ;n orm2 de #cut$ anun9a c2 ace#ta era A!BERGE NICOLAS FLAMEL8J+ Acum$ era re#taurant+ Odinioar2$ u#e#e ca#a lui+ (2*ind #/re <itrin2$ #e uit2 cu aten9ie ;n interior$ /re 2c0ndu-#e c2 cite*te meniul+ Interiorul u#e#e com/let remodelat$ de#i"ur$ de nenum2rate ori /ro1a1il$ dar "rin6ile ;ntunecate care tra<er#au ta<anul al1 /2reau #2 ie acelea*i /e care le /ri<i#e at0t de de# cu mai 1ine de *a#e #ute de
Ca#a lui Nicola# Flamel *i a #o9iei #ale$ (erenelle ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+ 8J Hanul Nicola# Flamel ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+
8I

ani ;n urm2+ =*i d2du #eama c2 el *i (erenelle u#e#er2 erici9i ;n ace#t loc+ 4i ;n #i"uran92+ -ie9ile lor u#e#er2 #im/le ;n acea <reme: nu *tiu#er2 de#/re Str21uni #au Str21unii =ntuneca9i$ nu *tiu#er2 nimic de#/re Codex #au de#/re nemuritorii care ;l /26eau *i #e lu/tau /entru ace#ta+ 4i at0t el$ c0t *i (erenelle erau /e de/lin umani$ ;n /ietrele <echi ale ca#ei u#e#er2 #cul/tate elurite ima"ini$ #im1oluri *i litere de#/re care el *tia c2-i nedumeri#er2 *i ;i intri"a#er2 /e #a<an9i de-a lun"ul #ecolelor+ Multe erau 2r2 #en#$ ce<a mai mult dec0t t21li9ele ma"a6inelor din <remea lor$ dar eAi#tau una #au dou2 care a<eau o #emni ica9ie a/arte+ (ri<ind #curt la #t0n"a *i la drea/ta lui *i <260nd c2 #tr2du9a ;n"u#t2 era /u#tie$ ;*i ;ntin#e m0na drea/t2 *i tra#2 conturul literei N$ care era t2iat2 ;n /iatra de la #t0n"a ere#trei din mi:loc+ Ener"ia <erde #e ondul2 ;n :urul literei+ A/oi$ urm2ri cu de"etul conturul literei F 1o"at ornamentate a lat2 de cealalt2 /arte a ere#trei$ l2#0nd un contur tremur2tor al literei ;n aer+ Rin0ndu-#e cu m0na #t0n"2 de rama "eamului$ #e #2lt2 /e /er<a6 *i ;ntin#e m0na drea/t2 dea#u/ra ca/ului$ de"etele #ale de#co/erind ormele literelor din /iatra <eche+ (ermi90nd unei minu#cule *u<i9e din aur2 #2-i cur"2 /rin de"ete$ a/2#2 o #ucce#iune de litereB iar /iatra de #u1 m0na lui de<eni cald2 *i moale+ =m/in#eB *i de"etele i #e a undar2 %n /iatr2+ Se ;n 2*urar2 ;n :urul o1iectului /e care ;l a#cun#e#e ;n 1locul #olid de "ranit ;n #ecolul al G--lea+ Tr2"0ndu-l$ co1or; de /e /er<a6ul ere#trei /e trotuar$ ;n<elind ra/id acel o1iect ;n eAem/larul din 6iarul 7e Monde. A/oi$ #e r2#uci /e c2lc0ie *i #e ;ndre/t2 #/re ca/2tul cel2lalt al #tr26ii$ 2r2 #2 mai arunce <reo /ri<ire ;n urm2+ =nainte #2 /2*ea#c2 /e Rue Beau1ur"$ Nichola# ;*i ;ntoar#e /alma ;n #u#+ Cui12rit2 ;n /odul /almei #e a la im/re#iunea /er ect2 a luturelui ne"ru /e care SaintGermain i-l a/2#a#e /e /iele+ PTe <a conduce ;na/oi la mineQ$ ;i #/u#e#e ace#ta+

Nichola# Flamel ;*i trecu de"etul mare al m0inii dre/te /e#te tatua:+ D 3u-m2 ;na/oi la Saint-Germain$ murmur2 el+ 3u-m2 la elO Tatua:ul tremur2 /e /ielea lui$ ari/ile ne"re #e ondular2+ A/oi$ 1ru#c$ #e de#/rin#e *i r2ma#e d0nd din ari/i ;n a9a lui+ !n moment mai t0r6iu$ dan#a *i ;*i croi drum ;n :o#ul #tr26ii+ D In"enio#$ *o/ti Nichola#$ oarte in"enio#+ 4i /orni du/2 el+

Capitolul Dou!eci
(erenelle Flamel ie*i din celul2+ !*a nu u#e#e niciodat2 ;ncuiat2+ Nu era ne<oie: nimic nu /utea trece dincolo de # inA+ 3ar acum # inAul /leca#e+ (erenelle in#/ir2 ad0nc: duhoarea acr2 a creaturii$ com1ina9ia muce"2it2 de *ar/e$ leu *i /a#2re #e diminua#e$ l2#0nd miro#urile o1i*nuite ale Alcatra6ului C #are *i metal ru"init$ ier1uri de mare *i /iatr2 2r0mi9at2 C #2 ia aerul ;n #t2/0nire+ Coti la #t0n"a$ mi*c0ndu-#e iute de-a lun"ul unui coridor cu celule+ Se a la /e St0nc2$ dar n-a<ea nici cea mai <a"2 idee unde anume ;n uria*ul com/leA de /iatr2 # 2r0micioa#2+ Cu toate c2 ea *i Nichola# locui#er2 la San Franci#co tim/ de mai mul9i ani$ nu u#e#e nicic0nd tentat2 #2 <i6ite6e in#ula 10ntuit2 de #ta ii+ Tot ce *tia era c2 #e a la #u1 ni<elul m2rii+ Sin"ura lumin2 <enea de la un *ir ine"al de 1ecuri de /utere mic2 a/2rate de "r2tare de #0rm2+ Bu6ele lui (erenelle #chi9ar2 un 60m1et cri#/at> lumina nu era ;n 1ene iciul ei+ S inAul #e temea de ;ntuneric> creatura <enea dintr-un tim/ *i un loc ;n care chiar eAi#tau mon*tri ;n ;ntuneric+ S inAul u#e#e ademenit de #ta ia lui ?uan Manuel de A)ala+ (leca#e ;n c2utarea mi#terioa#elor 6"omote de 1are care 6dr2n"2neau$ de u*i care #e tr0nteau$ 6"omote care um/lu#er2 1ru#c cl2direa+ =n iecare cli/2 ;n care # inAul era /lecat de l0n"2 celula ei$ aura lui (erenelle #e re;nc2rca+ Nu a:un#e#e la ca/acitatea maAim2 C a<ea ne<oie #2 doarm2 *i #2 m2n0nce mai ;nt0i C$ dar$ cel /u9in$ nu mai era com/let li/#it2 de a/2rare+ Tot ce tre1uia #2 ac2 era #2 #e 9in2 de/arte din calea creaturii+ O u*2 #e tr0nti unde<a mult mai #u#$ dea#u/ra ei *i (erenelle ;ncremeni la au6ul 6"omotelor de "heare /2*ind+ A/oi$ un clo/ot r2#un2 lent *i #olemn$ #in"uratic *i di#tant+ Se au6i un #unet 1ru#c de un"hii tari ca ierul /ocnind /e /iatr2$ ;n tim/ ce # inAul aler"a #2 cercete6e+ (erenelle ;*i ;ncruci*2 1ra9ele la /ie/t *i ;*i mi*c2 /almele /e cor/$ ;n #u# *i ;n :o#$ tremur0nd u*or+ (urta o rochie de

<ar2 2r2 m0neci *i$ ;n mod normal$ ar i o#t ca/a1il2 #2-*i re"le6e tem/eratura a:u#t0ndu-*i aura$ dar mai a<ea doar /u9in2 ener"ie *i e6ita #-o olo#ea#c2 2r2 #2 ie nea/2rat ne<oie+ !nul dintre talentele deo#e1ite ale # inAului era a1ilitatea de a #im9i *i a/oi de a #e hr2ni cu ener"ie ma"ic2+ Sandalele 2r2 tocuri ale lui (erenelle nu 2ceau niciun 6"omot /e /ietrele umede$ ;n tim/ ce ea ;nainta /e coridor+ Era ;n"ri:orat2$ dar nu #/eriat2+ (erenelle Flamel tr2i#e mai mult de *a#e #ute de ani *i$ ;n <reme ce Nichola# u#e#e a#cinat de alchimie$ ea #e concentra#e a#u/ra <r2:itoriei+ Cercet2rile ei o du#e#er2 ;n ni*te locuri oarte ;ntunecate *i /ericuloa#e$ nu numai /e ace#t /2m0nt$ ci *i /e unele dintre T2r0murile !m1relor ;n<ecinate+ !nde<a$ ;n de/2rtare$ #e au6i #ticl2 #/2r"0ndu-#e *i c260nd cu 6"omot /e /2m0nt+ Au6i # inAul *uier0nd *i url0nd de ru#trare$ dar *i ace#te #unete erau ;nde/2rtate+ (erenelle 60m1i: de A)ala 9inea # inAul ocu/at *i$ indi erent c0t de mult l-ar i c2utat$ nu a<ea #2-l "2#ea#c2 niciodat2+ Chiar *i o creatur2 a*a de /uternic2 /recum # inAul nu a<ea nici o /utere a#u/ra #ta iilor #au /olter"ei#tului+ (erenelle *tia c2 tre1uia #2 a:un"2 la un ni<el #u/erior *i a/oi a ar2$ la lumina #oarelui$ unde aura ei a<ea #2 #e re;ncarce mult mai ra/id+ A:un#2 a ar2$ la aer$ ar i /utut olo#i oricare dintr-o du6in2 de <r2:i #im/le$ de#c0ntece *i incanta9ii de#/re care *tia c2 i-ar ace # inAului <ia9a ;n"ro6itoare+ !n ma" #cit care /retindea c2 ar i a:utat la ridicarea /iramidelor /entru #u/ra<ie9uitorii de /e 3anu Tali# care #e #ta1ili#er2 ;n E"i/t o ;n<29a#e o <ra:2 oarte util2 /entru to/irea /ietrei+ (erenelle n-a<ea #2 e6ite #-o olo#ea#c2 /entru a d2r0ma toat2 cl2direa ;n ca/ul # inAului+ (ro1a1il c2 ar i #u/ra<ie9uit C era /ractic im/o#i1il #2 uci6i # inc*i dar$ cu certitudine$ a<ea #2-l ;ncetinea#c2+ (erenelle locali62 #c2rile din metal ru"init *i #e re/e6i #/re ele+ Era /e /unctul de a /une /iciorul /e /rima trea/t2$ c0nd remarc2 irul cenu*iu de /e metal+ (erenelle ;ncremeni cu /iciorul ridicat ;n aerB a/oi$ ;ncet *i cu "ri:2$

/2*i ;nd2r2t+ Ghemuindu-#e la /2m0nt$ /ri<i tre/tele din metal+ 3in ace#t un"hi$ /utea <edea irele /0n6elor de /2ian:eni tra<er#0nd *i 9e#0ndu-#e /e#te tre/te+ Oricine ar i /2*it /e tre/tele din metal ar i o#t /rin#+ Se d2du ;na/oi$ /ri<ind ;ncordat2 ;n ;ntunericul lu"u1ru+ Firele erau /rea "roa#e /entru a i o#t 9e#ute de un /2ian:en normal *i erau /unctate cu mici "lo1ule de lichid ar"intiu+ (erenelle *tia <reo dou2#/re6ece creaturi care ar i /utut #2 9ea#2 /0n6a$ iar ea nu dorea #2 ;nt0lnea#c2 niciuna dintre ele$ nu aici *i nu acum$ c0t tim/ ea era at0t de #toar#2 de /uteri+ =ntorc0ndu-#e$ #e re/e6i /e un coridor lun"$ luminat doar de c0te un #in"ur 1ec la iecare ca/2t+ Acum$ c2 *tia ce c2uta$ /utea 62ri /0n6ele ar"intii /retutindeni$ ;ntin#e /e ta<an$ ;m/r2*tiindu-#e /e /ere9i$ *i eAi#tau *i cui1uri uria*e ;m/letite ;n col9uri$ cre#c0nd ;n ;ntunericul cel mai ad0nc+ (re6en9a /2ian:enilor eA/lica de ce nu ;nt0lni#e niciun el de d2un2tori ;n ;nchi#oare C urnici$ mu*te$ 90n9ari #au *o1olani+ Odat2 ce cui1urile ar i eclo6at$ cl2direa ar i mi*unat de /2ian:eniB dac2$ ;ntr-ade<2r$ cei ce 9e#u#er2 /0n6ele erau /2ian:eni+ 3e-a lun"ul #ecolelor$ (erenelle ;nt0lni#e Str21uni a#ocia9i cu /2ian:enii$ inclu#i< /e Arachne *i /e mi#terioa#a *i teri ianta Femeie-(2ian:en$ dar$ din c0te *tia ea$ niciunul nu era de /artea lui 3ee *i a Str21unilor =ntuneca9i+ (erenelle tocmai trecu "r21it2 de o u*2 de#chi#2$ ;n de#chi62tur2 iind 9e#ut2 o /0n62 /er ect2$ c0nd #im9i o duhoare acr2-am2ruie+ =ncetini$ a/oi #e o/ri+ Miro#ul era nou> nu era duhoarea # inAului+ =ntorc0ndu-#e cu #/atele #/re u*2$ #e a/ro/ie c0t de mult /utu de /0n62 2r2 #2 o atin"2 *i /ri<i cu aten9ie ;n2untru+ Ochilor ei le tre1ui o #ecund2 #2 #e ada/te6e la ;ntuneric *i ce<a mai mult #2 ;n9elea"2 ce <edea+ 3etala?*. Inima lui (erenelle ;nce/u #2 1at2 at0t de /uternic ;nc0t
=n mitolo"ia indian2$ vetala ,;n #an#crit2. e#te o creatur2 a#em2n2toare unei #ta ii+ Sunt de inite ca locuind ;n cada<re *i ;n o#uare> cada<rele #unt olo#ite ca <ehicule$ nemai iind #u/u#e de"rad2rii ;n tim/ ce #unt a#t el locuite+ ,n+tr+.+
M&

de a/t ;*i #im9ea carnea <i1r0ndu-i+ Era o du6in2 de creaturi at0rn0nd din ta<an cu ca/ul ;n :o#+ La1ele$ care erau un ame#tec de /icioare omene*ti *i "heare de /a#2re$ erau ;n i/te ad0nc ;n /iatra moale$ ;n tim/ ce ari/ile de liliac$ aco/erite cu /ene$ #e ;n 2*urau ;n :urul #cheletelor de tru/uri umane+ Ca/etele at0rn0nd cu #u#ul ;n :o# erau rumoa#e$ cu chi/uri de emei *i de 12r1a9i tineri$ ;nc2 adole#cen9i+ 3etala. (erenelle ro#ti cu<0ntul ;n t2cere+ -am/iri de /e #u1continentul indian+ 4i$ #/re deo#e1ire de Scathach$ ace#t clan 1ea #0n"e *i #e hr2nea cu carne+ 3ar ce 2ceau aici *i$ mai im/ortant$ cum a:un#e#er2 aiciK -etala u#e#er2 ;ntotdeauna le"a9i de o re"iune #au de un tri1: (erenelle nu *tia ca <reunul #2-*i i /2r2#it melea"ul natal+ -r2:itoarea #e ;ntoar#e u*or #2 #e uite #/re cealalt2 u*2 de#chi#2 din coridor+ Ce altce<a mai 62cea a#cun# ;n celulele de #u1 Alcatra6K Ce /l2nuia 3octorul 3eeK

Duminic, 3 iunie

Capitolul Dou!eci "i Unu


Ri/2tul a#/ru al lui So/hie ;l #mul#e /e ?o#h dintr-un #omn ad0nc *i 2r* <i#e9i ;l 2cu #e ro#to"olea#c2 din /at$ cl2tin0ndu-#e$ ;ncerc0nd #2-*i "2#ea#c2 direc9ia ;n ;ntunericul de#2<0r*it+ So/hi 9i/a iar2*i$ un #unet 1rutal *i teri iant+ ?o#h #e /oticni /rin camer2$ lo<ind un #caun cu "enunchii ;nainte #2 "2#ea#c2 u*a <i6i1il2 doar datorit2 0*iei #u19iri de lumin2 de #u1 ea+ Sora lui era ;n camera de <i6a<i+ Mai de<reme$ Saint-Germain ;i ;n#o9i#e #u# *i le o eri#e /o#i1ilitatea de a ale"e dintre camerele de la ultimul eta: al ca#ei+ So/hie *i-o ale#e#e imediat /e cea care d2dea ;n#/re Cham/#- El)#Se# C de /e "eamul dormitorului$ /utea de a/t <edea Arcul de Trium /e#te aco/eri*uri C$ ;n tim/ ce ?o#h ale#e#e camera de /e /artea cealalt2$ care d2dea c2tre "r2dina u#cat2 din #/ate+ Camerele erau mici$ cu ta<ane :oa#e *i ine"ale$ ;nclinate u*or #/re /ere9i$ dar iecare a<ea /ro/ria 1aie cu o ca1in2 de du* ce o erea doar dou2 o/9iuni C a/2 clocotit2 #au rece ca "hea9a+ C0nd So/hie d2du#e drumul la a/2 ;n 1aia ei$ du*ul lui ?o#h #e o/ri#e cu totul+ 4i$ cu toate c2 ;i /romi#e#e #urorii lui c2 a<ea #2 <in2 #2 <or1ea#c2 cu ea du/2 ce #e <a i #/2lat *i #chim1at$ #e a*e6a#e /e mar"inea /atului *i$ r0nt$ c26u#e imediat ;ntr-un #omn ad0nc+ So/hie 9i/2 /entru a treia oar2$ un /l0n#et hohotit$ cutremur2tor$ care adu#e lacrimi ;n ochii lui+ Smucind-o$ ?o#h de#chi#e u*a de la camera lui *i aler"2 de-a lun"ul coridorului ;n"u#t+ =m/in#e u*a de la camera #urorii luiB *i #e o/ri+ ?oan *edea /e mar"inea /atului #urorii lui 9in0ndu-i m0na ;ntr-ale ei+ Nu erau lumini a/rin#e ;n ;nc2/ere$ dar nici nu era com/let ;ntuneric+ M0na lui ?oan #tr2lucea cu o lumin2 rece$ ar"intie *i /2rea c2 ea /urta o m2nu*2 moale$ "ri+ =n <reme ce 12iatul /ri<ea$ m0na #urorii lui c2/2t2 acelea*i teAtur2 *i culoare+ Aerul miro#ea a <anilie *i le<2n9ic2+ ?oan #e ;ntoar#e #2-l /ri<ea#c2 /e ?o#h$ iar el tre#2ri

de#co/erind c2 ochii ei #tr2luceau ca dou2 monede ar"intii+ F2cu un /a# #/re /at$ dar ea ;*i du#e un de"et la 1u6e *i d2du u*urel din ca/$ a<erti60ndu-l #2 nu #/un2 nimic+ Str2lucirea din ochii ei /2li+ D Sora ta <i#ea62$ 6i#e ?oan$ cu toate c2 el nu u #i"ur dac2 ea <or1i#e cu <oce tare #au el doar au6i#e <ocea ;n mintea lui+ Co*marul tocmai a trecut+ Nu <a mai re<eni$ #/u#e ea$ /ro/o6i9ia #un0nd ca o /romi#iune+ Ce<a din lemn #c0r90i ;n #/atele lui ?o#h$ iar el #e r2#uci *i-l <26u /e contele de Saint-Germain co1or0nd /e ni*te #c2ri ;n"u#te de la ca/2tul holului+ 3e /e ultima trea/t2 a #c2rii$ Franci# "e#ticul2 #/re ?o#h *i$ cu toate c2 1u6ele nu i #e mi*cau$ 12iatul ;i au6i lim/ede <ocea: D So9ia mea <a a<ea "ri:2 de #ora ta+ -inoO ?o#h d2du din ca/+ D Ar tre1ui #2 r2m0n+ Nu <oia #2 o la#e /e So/hie #in"ur2 cu o emeie ciudat2$ dar$ de a#emenea$ *tia in#tincti< c2 ?oan nu ;i <a ace niciun r2u #urorii lui+ D Nu ai ce #2 aci /entru ea$ #/u#e cu <oce tare SaintGermain+ =m1rac2-te *i <ino ;n /od+ Acolo am 1iroul+ Se ;ntoar#e *i di#/2ru ;na/oi /e #c2ri+ ?o#h ;i arunc2 o ultim2 /ri<ire lui So/hie+ Acea#ta #e odihnea lini*tit2$ re#/ira9ia ;i de<eni#e re"ulat2$ iar el o1#er<2 c2 ;i di#/2ru#er2 *i cearc2nele de #u1 ochi+ D 3u-te acum$ ;i 6i#e ?oan+ Tre1uie #2-i #/un #urorii tale ni*te lucruri+ Lucruri intime+ D 3oarmeB ;nce/u ?o#h+ D 3ar oricum i le <oi #/une$ murmur2 emeia+ 4i ea m2 <a au6i oricum+ =n camera lui$ ?o#h #e ;m1r2c2 ra/id+ !n mald2r de haine u#e#e a*e6at /e #caunul de #u1 erea#tr2: len:erie intim2$ :ean*i$ tricouri *i *o#ete+ B2nui c2 lucrurile ;i a/ar9ineau lui Saint-Germain: erau cam /e m2rimea contelui+ ?o#h #e ;m1r2c2 iute cu o /ereche de :ean*i de irm2$ de culoare nea"r2 *i cu un tricou ne"ru$ din m2ta#e$ ;nainte de a-*i #trecura /icioarele ;n /ro/riii lui /anto i *i de a arunca o /ri<ire u"ar2 ;n o"lind2+ Fu inca/a1il #2 re6i#te tenta9iei de

a 60m1i> nu #e ima"ina#e niciodat2 /urt0nd haine at0t de #cum/e+ =n 1aie$ de# 2cu am1ala:ul unei /eriu9e de din9i nou2$ #e #/2l2 /e din9i$ ;*i arunc2 a/2 rece /e a92 *i ;*i trecu de"etele /rin /2rul 1lond cre#cut eAce#i<$ l2#0ndu-*i runtea li1er2+ (un0ndu-*i cea#ul la m0n2$ u *ocat #2 de#co/ere c2 era /u9in du/2 mie6ul no/9ii$ ;n diminea9a 6ilei de duminic2+ 3ormi#e 6iua ;ntrea"2 *i cea mai mare /arte a no/9ii+ C0nd ie*i din dormitor$ #e o/ri la u*a #urorii lui *i /ri<i ;n2untru+ Miro#ul de le<2n9ic2 era at0t de /uternic ;nc0t ;i cur"eau ochii+ So/hie era culcat2 /e /at$ nemi*cat2$ re#/ir0nd re"ulat *i e"al+ ?oan r2m2#e#e al2turi de ea$ 9in0nd-o de m0n2$ murmur0nd 1l0nd$ dar nu ;ntr-o lim12 /e care el #-o i *tiut+ Femeia ;*i r2#uci lent ca/ul /entru a-l /ri<i$ iar el de#co/eri ;nc2 o dat2 c2 ochii ei erau di#curi /late$ ar"intii$ ar2 nici o urm2 de al1 #au de /u/il2+ A/oi$ ea #e re;ntoar#e c2tre So/hie+ ?o#h le /ri<i lun" /entru o cli/2$ ;nainte de a /leca de l0n"2 ele+ C0nd -r2:itoarea din Endor o in#trui#e /e So/hie ;n Ma"ia Aerului$ el u#e#e concediat> acum$ u#e#e din nou concediat+ =*i d2dea re/ede #eama c2 ;n acea#t2 lume ma"ic2$ nou2$ nu era loc /entru unul ca el$ /entru cine<a li/#it de /utere+ ?o#h urc2 ;ncet #c2rile ;n"u#te *i #/iralate care duceau #/re 1iroul lui Saint-Germain+ Orice #-ar i a*te/tat ?o#h #2 "2#ea#c2 ;n /od$ dar ;n niciun ca6 uria*a ;nc2/ere cu lemn al1 *i crom$ luminat2 #tr2lucitor+ (odul #e ;ntindea /e lun"imea ;ntre"ii ca#e *i u#e#e remodelat ;ntr-un #/a9iu <a#t$ de#chi#$ cu o erea#tr2 1oltit2 ce d2dea #/re Cham/#El)#Se# la unul din ca/ete+ =nc2/erea enorm2 era /lin2 de a/arate electronice *i in#trumente mu6icale$ dar nu era nici urm2 de Saint-Germain+ Li/it2 de /eretele din drea/ta$ o ma#2 lun"2 #e ;ntindea de la un ca/2t al #/a9iului la cel2lalt+ Era <r2 uit2 cu com/utere$ at0t de#Fto/uri$ c0t *i la/to/uri$ monitoare de toate ormele *i m2rimile$ #inteti6atoare$ un /u/itru de miAa:$ cla<iaturi *i #eturi de to1e electronice+ (e /artea o/u#2 a ;nc2/erii$ trei chitare electrice erau

a*e6ate /e #tanduri$ ;n tim/ ce un a#ortiment de cla/e era aran:at ;n :urul unui ecran LC3 enorm+ D Cum te #im9iK ;l ;ntre12 Saint-Germain+ Lui ?o#h ;i tre1ui o #ecund2 /entru a-*i da #eama de unde <enea <ocea+ Mu6icianul era ;ntin# /e #/ate #u1 ma#2$ cu un m2nunchi de ca1luri !SB ;n m0ini+ D Bine$ 6i#e ?o#h *i u #ur/rin# #2 de#co/ere c2 era ade<2rat+ Se #im9ea mai 1ine dec0t #e #im9i#e ;n ultima <reme+ Nici m2car nu-mi aminte#c c0nd m-am culcatB D Ai o#t e/ui6at *i i6ic$ *i /#ihic+ 4i ;n9ele" c2 /or9ile de ener"ie ma"netic2 ;9i #u" *i ultima /ic2tur2 de ener"ie+ Nu c2 a* i c2l2torit <reodat2 cu a:utorul <reuneia$ ad2u"2 el+ Ca #2 iu cin#tit$ am o#t #ur/rin# c2 ;nc2 te mai 9ineai /e /icioare$ murmur2 el ;n <reme ce d2du drumul ca1lurilor+ Ai dormit cam /ai#/re6ece ore+ ?o#h ;n"enunche al2turi de Saint-Germain+ D Ce ;ncerci #2 aciK D Am mutat un monitor *i ca1lul a ie*it> nu #unt #i"ur care e+ D Ar tre1ui #2 ;i li/e*ti iec2ruia c0te o 1ucat2 de 1and2 colorat2$ ;i #/u#e ?o#h+ A*a /rocede6 eu+ =ndre/t0ndu-*i tru/ul$ /rin#e ca/2tul ca1lului care era ata*at de monitorul cu ecran lat *i ;l tra#e ;n #u# *i ;n :o#+ T#ta eO Ca1lul #e mi*c2 ;n m0na lui Saint-Germain+ D Mul9ume#cO Bru#c$ monitorul cli/i *i /orni$ a i*0nd un ecran /lin cu cur#oare *i cu 1utoane+ Saint-Germain #e ridic2 ;n /icioare *i #e #cutur2 de /ra + (urta haine identice cu cele ale lui ?o#h+ D Se /otri<e#c+ 32du a/ro1ator din ca/+ 4i-9i #tau 1ine+ Ar tre1ui #2 /or9i ne"ru mai de#+ D Mul9ume#c /entru haineB Se o/ri+ Nu *tiu cum <om /utea #2 te r2#/l2tim$ 62u+ Franci# r0#e #curt+ D N-au o#t un ;m/rumut$ au o#t un dar+ Nu le <reau ;na/oi+ =nainte ca ?o#h #2-i i /utut mul9umi din nou$ SaintGermain lo<i cla<iatura *i ?o#h tre#2ri c0nd o #erie de note

"ra<e de /ian i61ucnir2 din di u6oarele a#cun#e+ Nu-9i ace "ri:i$ /odul e#te anti onat$ 6i#e Saint-Germain+ N-o #-o tre6ea#c2 /e So/hie+ ?o#h d2du din ca/ ar2t0nd #/re ecran: D Com/ui toat2 mu6ica /e calculatorK D Cam a*a ce<a+ Saint-Germain /ri<i /rin ;nc2/ere+ Acum$ oricine /oate #2 ac2 mu6ic2> nu-9i tre1uie nimic mai mult dec0t un com/uter$ ce<a /ro"rame de calculator$ r21dare *i mult2 ima"ina9ie+ 3ac2 ;mi tre1uie oarece in#trumente reale /entru un miAa: inal$ an"a:e6 mu6icieni+ 3ar /ot ace cele mai multe lucruri aici+ D C0nd<a am de#c2rcat ni*te /ro"rame de 1eatdetection$ recuno#cu ?o#h+ 3ar niciodat2 nu m-am de#curcat cum tre1uie+ D Ce com/uiK D (2i$ nu #unt con<in# c2 /oate i numit com/u#B /un laolalt2 ni*te miAa:e de #unete am1ientale+ D Mi-ar /l2cea #2 a#cult orice ai+ D Le-am /ierdut /e toate+ Mi-am /ierdut com/uterul$ celularul *i i/odul c0nd V""dra#ill a o#t di#tru#+ Chiar *i #2 ro#tea#c2 a*a ce<a cu <oce tare ;l ;m1oln2<ea+ Iar /artea cea mai rea era c2 n-a<ea cu ade<2rat nici mai <a"2 idee ce /ierdu#e eAact+ Mi-am /ierdut /roiectul de <ar2 *i toat2 mu6ica$ *i a#tea a<eau cam nou26eci de "i"a+ A<eam ni*te 1ootle"uriM' "ro6a<e+ N-am #2 /ot nicic0nd #2 le ;nlocuie#c+ O t2+ 3e a#emenea$ am /ierdut #ute de oto"ra ii> toate locurile ;n care mama *i tata ne-au du#+ (2rin9ii no*tri #unt oameni de *tiin92 C #unt arheolo"i *i /aleontolo"i$ ad2u"2 el$ a#t el ;nc0t am <26ut ni*te locuri uimitoare+ D Totul e#te /ierdutO A#ta tre1uie #2 ie cum/lit$ 6i#e /lin de ;n9ele"ere Saint-Germain+ 3ar n-ai ;ncercat #2 aci un 1acFu/M%K (ri<irea ;ndurerat2 de /e chi/ul lui ?o#h a o#t un r2#/un#
=nre"i#trare audio #au <ideo a unei inter/ret2ri care nu a o#t lan#at2 o icial de c2tre arti#t+ ,n+tr+.+ M% =n in ormatic2$ bac-up #e re er2 la /o#i1ilitatea de a ace co/ii ale unor i*iereWin orma9ii /ierdute din di erite moti<e ,*ter#e din "re*eal2$ inten9ionat$ hacFeri etc+. /entru a le /utea re#taura ulterior+ ,n+tr+.+
M'

e<ident /entru conte+ D Folo#eai Mac #au (CK D Am0ndou2$ de a/t+ Tata olo#e*te (C-uri aca#2$ dar cele mai multe dintre *colile la care am mer# eu *i So/hie a<eau Mac-uri+ Lui So/hie ;i /lac Mac-urile$ dar eu /re er un (C$ 6i#e el+ 3ac2 ce<a nu mer"e cum tre1uie$ ;l /ot de# ace *i re/ara de unul #in"ur+ Saint-Germain #e du#e #/re ca/2tul me#ei *i cotro12i /e #u1 ea+ Scoa#e trei la/to/uri de m2rci *i m2rimi di erite *i le alinie /e /odea+ Ge#ticul2 teatral: D Ia unulO ?o#h cli/i #ur/rin#+ D S2 iau unulK D Toate #unt (C-uri$ continu2 Saint-Germain$ *i mie numi #unt de tre1uin92+ Am trecut cu totul la Mac-uri acum+ ?o#h /ri<i de la Saint-Germain la la/to/uri *i ;na/oi la mu6ician+ A1ia ;l cuno#cu#e /e 12r1at$ nu-l *tia *i iat2 c2 el ;i o erea lui ?o#h *an#a de a ale"e unul dintre cele trei la/to/uri #cum/e+ Cl2tin2 din ca/: D Mul9ume#c$ dar n-a* /utea+ D 3e ce nuK ;l ;ntre12 Saint-Germain+ 3ar ?o#h nu a<ea r2#/un# /entru a*a ce<a+ D =9i tre1uie un com/uter+ Ri-l o er /e unul dintre ace#tea+ A* i ;nc0ntat dac2 l-ai lua+ Saint-Germain 60m1i+ Am cre#cut ;ntr-o e/oc2 ;n care o erirea darurilor era o art2+ Am de#co/erit c2 oamenii din #ecolul 2#ta chiar nu *tiu cum #2 acce/te un dar cu "ra9ie+ D Nu *tiu ce #2 #/un+ D Ce /2rere ai de mul9ume#cK ;i #u"er2 Saint-Germain+ ?o#h 60m1i+ D 3a+ (2iB mul9ume#c$ #/u#e el /e un ton e6itant+ Mul9ume#c oarte mult+ Chiar ;n tim/ ce <or1ea$ *tia ce a/arat <oia: la/to/ul cel mic$ "ro# de cam un centimetru *i :um2tate$ cu ecran de dou26eci *i cinci de centimetri+ Saint-Germain #cotoci /e du/2 ma#2 *i eAtra#e trei ca1luri de alimentare /e care le l2#2 #2 cad2 /e /odea$ l0n"2 a/arate+ D Eu nu le olo#e#c+ (ro1a1il c2 nici nu <or mai i olo#ite

din nou+ -oi # 0r*i /rin a re ormata hardurile *i a le dona *colilor locale+ Ia-l /e care ;l <reiO Su1 ma#2 o #2 "2#e*ti *i un ruc#ac+ Se o/ri$ ochii lui al1a*tri #tr2lucindu-i$ 12tu u*or ;n do#ul a/aratului la care #e uita ?o#h *i$ cu un 60m1et$ ad2u"2: (entru 2#ta am o 1aterie de re6er<2 cu <ia92 lun"2+ T#ta e /re eratul meu+ D (2i$ dac2 ;ntr-ade<2r nu le olo#e*tiB Saint-Germain ;*i trecu de"etul /e #/atele la/to/ului$ tra#0nd o dun"2 ;n /ra $ ridic0ndu-l a/oi ca ?o#h #2 /oat2 <edea urmele de /e de"etul lui+ Crede-m2: nu le olo#e#c+ D BineB mul9am+ Adic2$ mul9ume#c+ Nimeni nu mi-a dat /0n2 acum un a#emenea cadou$ 6i#e el lu0nd micul com/uter *i r2#ucindu-l ;n m0ini+ =l iau /e 2#taB dac2 e*ti oarte #i"urB D Sunt #i"ur+ E com/let echi/at> are *i @irele##$ *i #e <a ada/ta automat la rec<en9a curentului electric din Euro/a #au din America+ =n /lu#$ are *i al1umele mele /e el$ #/u#e Saint-Germain$ a*a ;nc0t o #2 /o9i #2 ;nce/i #2-9i re aci colec9ia de mu6ic2+ -ei "2#i$ de a#emenea$ un m/e" al ultimului concert+ !it2-te /e el> chiar e 1un+ D O #2 ac a#ta$ 6i#e ?o#h 12"0nd *techerul ;n /ri62 /entru a-i ;nc2rca acumulatorul+ D S2-mi #/ui ce /2rere ai+ 4i /o9i #2 ii cin#tit cu mine$ ad2u"2 Saint-Germain+ D 52uK Contele cum/2ni o cli/2$ a/oi d2du din ca/: D Nu$ nu chiar+ S/une-mi numai dac2 tu cre6i c2 #unt 1un+ Nu-mi /lac recen6iile ne"ati<e$ cu toate c2 ai crede c2$ du/2 trei #ute de ani$ m-am o1i*nuit cu ele+ ?o#h de#chi#e la/to/ul *i ;l /orni+ A/aratul #coa#e un 6"omot *i #e tre6i la <ia92+ A/lec0ndu-#e$ #u l2 u*or /ra ul de /e ta#tatur2+ C0nd la/to/ul /orni$ ecranul cli/i *i etal2 o ima"ine a lui Saint-Germain /e #cen2$ ;ncon:urat de o du6in2 de in#trumente+ D Ai o /o62 cu tine /e de#Fto/K #e mir2 ?o#h ne;ncre62tor+ D E una dintre /re eratele mele$ 6i#e mu6icianul+ ?o#h ;ncu<iin92 /ri<ind ecranul *i a/oi /ri<i ;n :ur$ /rin

;nc2/ere+ D (o9i #2 c0n9i la toate a#teaK D La iecare+ Am ;nce/ut la <ioar2 acum mult tim/ ;n urm2$ a/oi am trecut la cla<ecin *i la laut+ 3ar am 9inut /a#ul cu <remea$ #tudiind noi in#trumente+ =n #ecolul al G-III-lea$ utili6am cea mai nou2 tehnolo"ie C noile <iori$ ultimele cla<iaturi C *i iat2-m2 2c0nd acela*i lucru circa trei #ute de ani mai t0r6iu+ Sunt <remuri "ro6a<e /entru a i mu6ician+ 4i$ datorit2 tehnolo"iei$ ;n # 0r*it$ /ot #2 redau toate #unetele /e care le aud ;n mintea mea+ =*i trecu de"etele /e#te o ta#tatur2 *i un cor ;ntre" #e au6i din di u6oare+ ?o#h tre#2ri+ -ocile erau at0t de clare$ ;nc0t #e /omeni /ri<ind /e#te um2r+ D Am ;nc2rcat /e com/uter mo#tre de #unete$ ca #2 /ot olo#i orice ;n munca mea+ Saint-Germain #e ;ntoar#e #/re ecran *i de"etele lui dan#ar2 /e ta#te+ Nu "2#e*ti c2 arti iciile de ieri-diminea92 #unau "ro6a<K (0r0ind+ (ocnind+ (oate c2 e tim/ul /entru o nou2 Suit2 a arti iciilor+ ?o#h #e /lim12 /rin camer2$ /ri<ind di#curile de aur ;nr2mate$ /o#terele #emnate *i co/ertele de C3-uri+ D Nu *tiam c2 de:a eAi#t2 una$ #/u#e el+ D Geor" Frideric Handel$ 'N8J$ Mu!ic# pentru focurile de artificii regale. Ce noa/te a o#tO Ce mu6ic2O 3e"etele lui Saint-Germain #e mi*cau /e#te o ta#tatur2$ um/l0nd ;nc2/erea cu o melodie care lui ?o#h i #e /2ru <a" cuno#cut2+ (oate c2 o au6i#e ;ntr-o reclam2 T-+ Bunul Geor"e$ #/u#e Saint-Germain+ Niciodat2 nu mi-a /l2cut de el+ D -r2:itoarea din Endor nu te /lace /e tine$ 6i#e ?o#h e6itant+ 3e ceK Saint-Germain 60m1i+ D -r2:itoarea nu /lace /e nimeni+ =n mod #/ecial$ nu m2 /lace /e mine deoarece am de<enit nemuritor /rin /ro/riile e orturi *i$ #/re deo#e1ire de Nichola# *i (err)$ n-am ne<oie de nici o re9et2 din Carte /entru a r2m0ne ;n <ia92+ ?o#h #e ;ncrunt2+ D -rei #2 #/ui c2 eAi#t2 di erite ti/uri de nemurireK

D Multe ti/uri di erite *i la el de multe ti/uri de nemuritori+ Cei mai /ericulo*i #unt cei care de<in nemuritori datorit2 loialit29ii lor a92 de un Str21un+ 3ac2 /ierd a<oarea Str21unilor$ darul e#te re<ocat$ de#i"ur+ =*i /ocni de"etele *i ?o#h tre#2ri+ Re6ultatul e ;m12tr0nirea in#tantanee+ La o <0r#t2 eAtrem de ;naintat2+ E o modalitate "ro6a<2 de a te a#i"ura de loialitatea cui<a+ Se ;ntoar#e din nou la ta#tatur2$ iar de"etele #ale 2cur2 ca din 1oAe #2 ia#2 un #unet o1#edant+ =l /ri<i /e ?o#h care i #e al2tura#e ;n a9a ecranului+ 3ar ade<2ratul moti< /entru care -r2:itoarea din Endor nu m2 /lace e iindc2 eu C un muritor de r0nd C am de<enit St2/0nul Focului+ =*i ridic2 m0na #t0n"2 *i l2c2ri de di erite culori dan#ar2 ;n <0r ul iec2ruia dintre de"etele lui+ Studioul din /od ;nce/u 1ru#c #2 miroa#2 a run6e ar#e+ D 4i de ce ar deran:a-o a#taK ;ntre12 ?o#h /ri<ind ca ;n tran#2 l2c2rile ce dan#au+ -oia C <oia cu di#/erare C #2 /oat2 i ca/a1il #2 ac2 a*a ce<a+ D (oate iindc2 am a lat #ecretul ocului de la ratele ei+ Mu6ica #e #chim12$ de<enind di#cordant2 *i de6a"rea1il2+ Ei 1ine$ c0nd am #/u# aflat, ar i tre1uit #2 #/un furat. D Ai urat #ecretul oculuiO Contele de Saint-Germain ;ncu<iin92 ericit+ D 3e la (rometeu+ D Iar ;ntr-una dintre 6ilele a#tea$ unchiul meu ;l <a <rea ;na/oi+ -ocea lui Scathach ;i 2cu /e am0ndoi #2 tre#ar2+ Niciunul n-o au6i#e intr0nd ;n ;nc2/ere+ Nichola# e aici$ 6i#e ea *i #e r2#uci /e c2lc0ie+

Capitolul Dou!eci "i Doi


Nichola# Flamel *edea ;n ca/ul me#ei din 1uc2t2rie$ 9in0nd cu am1ele m0ini un 1ol cu #u/2 din care ie*au a1uri+ =n a9a a9a lui #e "2#ea o #ticl2 de (errier /e :um2tate "oal2$ un /ahar ;nalt *i o ar urie /lin2 ochi cu /0ine cu coa:2 "roa#2 *i cu 1r0n62+ =*i ridic2 /ri<irea$ d2du din ca/ *i 60m1i c0nd ?o#h *i Saint-Germain$ urm0nd-o /e Scathach$ intrar2 ;n 1uc2t2rieK So/hie #t2tea ;ntr-o /arte a me#ei$ a92 ;n a92 cu ?oan$ iar ?o#h #e #trecur2 re/ede /e locul de l0n"2 #ora lui$ ;n tim/ ce Saint-Germain lu2 loc al2turi de #o9ia #a+ Numai Scathach r2ma#e ;n /icioare$ re6em0ndu-#e de chiu<eta din #/atele Alchimi#tului$ /ri<ind iA ;n ;ntunericul de a ar2+ ?o#h remarc2 a/tul c2 ea ;nc2 /urta 1andana /e care *i-o t2ia#e din tricoul ne"ru$ l2l0u al lui Flamel+ ?o#h ;*i ;ndre/t2 aten9ia a#u/ra Alchimi#tului+ B2r1atul /2rea e/ui6at *i ;m12tr0nit$ *i ;n /2rul lui tun# #curt /2rea #2 ie o /ul1ere de ar"int care nu u#e#e acolo mai de<reme+ 3e a#emenea$ /ielea lui /2rea *ocant de /alid2$ e<iden9iind cearc2nele de #u1 ochi *i ridurile de /e runte+ Hainele ;i erau mototolite *i /2tate de /loaie$ iar /e m0neca :achetei$ /e care o at0rna#e /e #/2tarul #caunului #2u din lemn$ a<ea o d0r2 lun"2 de noroi+ (e /ielea /ono#it2 #tr2luceau /ic2turi de a/2+ Nimeni nu <or1i c0t tim/ Alchimi#tul termin2 #u/a *i a/oi ru/#e 1uc29i de /0ine *i 1r0n62+ Me#tec2 ;ncet *i metodic$ a/oi ;*i turn2 a/2 ;n /ahar *i o 12u cu ;n"hi9ituri mici+ C0nd # 0r*i$ ;*i *ter#e 1u6ele cu un *er<et *i ;*i ;n"2dui un o tat de #ati# ac9ie+ D Mul9ume#c+ 32du din ca/ ;n#/re ?oan+ A o#t /er ect+ D EAi#t2 o c2mar2 /lin2 cu m0ncare$ Nichola#$ 6i#e ea$ ochii ei cenu*ii *i mari iind /lini de "ri:2+ Ar tre1ui #2 m2n0nci ce<a mai mult$ nu doar #u/2$ /0ine *i 1r0n62+ D A o#t de#tul$ #/u#e el /e un ton 1l0nd+ Acum$ tre1uie #2 m2 odihne#c *i nu <reau #2-mi ;ncarc #tomacul cu /rea mult2 m0ncare+ -om lua un mic de:un co/io# diminea92+ Ba

chiar o #2-l /re"2te#c eu ;n#umi+ D Nu *tiam c2 *tii #2 "2te*ti$ #/u#e Saint-Germain+ D Nu *tie$ murmur2 Scathach+ D Credeam c2 m0ncatul de 1r0n62 #eara t0r6iu ;9i d2 co*maruri$ 6i#e ?o#h+ Arunc2 o /ri<ire la cea#ul lui de m0n2+ E a/roa/e unu diminea9a+ D Ah$ n-am ne<oie de 1r0n62 /entru a a<ea co*maruri+ Le-am <26ut /e <iu+ Nichola# 60m1i cu toate c2 nu era nici urm2 de umor ;n 60m1etul lui+ Nu #unt at0t de ;n rico*2toare+ =*i mut2 /ri<irea de la ?o#h la So/hie+ Sunte9i te eriK Gemenii #e /ri<ir2 reci/roc *i ;ncu<iin9ar2+ D 4i odihni9iK D Au dormit toat2 6iua *i cea mai mare /arte a no/9ii$ #/u#e ?oan+ D Bine$ ;ncu<iin92 Flamel+ -e9i a<ea ne<oie de toat2 /uterea <oa#tr2+ 4i ;mi /lac hainele+ =n tim/ ce ?o#h era ;m1r2cat identic cu Saint-Germain$ So/hie /urta o 1lu62 "roa#2 de 1um1ac al1 *i 1lu"i al1a*tri cu mar"inile r2# r0nte /entru a de6<eli 1otinele ;nalte /0n2 la "le6ne+ D ?oan mi le-a dat$ eA/lic2 So/hie+ D Ne /otri<im a/roa/e /er ect$ #/u#e emeia mai matur2+ Acu*i$ o #2 trecem ;n re<i#t2 "ardero1a mea /entru a-9i ace ro#t de #chim1uri /entru re#tul c2l2toriei <oa#tre+ So/hie ;i 60m1i dre/t mul9umire+ Nichola# #e ;ntoar#e c2tre Saint-Germain+ D Arti iciile de ieri$ de /e Tumul Ei el$ au o#t in#/irate$ /ur *i #im/lu in#/irate+ Contele #e ;nclin2+ D Mul9ume#c$ mae#tre$ 6i#e el /2r0nd eAtraordinar de mul9umit de #ine+ Chicotitul lui ?oan #e au6i ca tor#ul ;n #urdin2 al unei /i#ici+ D 3e luni de 6ile$ tot caut2 un /reteAt #2 ac2 a*a ce<a+ Ar i tre1uit #2 i <26ut #/ectacolul /e care l-a montat ;n Ha@aii c0nd ne-am c2#2torit+ A a*te/tat /0n2 ce #oarele a a/u#$ a/oi Franci# a a/rin# cerul tim/ de a/roa/e o or2+ A o#t at0t de rumo#$ de*i e ortul l-a #leit de /uteri /entru o

#2/t2m0n2$ ad2u"2 ea cu un 60m1et+ 3oi 1u:ori colorar2 o1ra:ii contelui$ iar el #e ;ntin#e /entru a-i #tr0n"e m0na #o9iei #ale+ D Merita #2 <e6i chi/ul t2u+ D !ltima dat2 c0nd ne-am ;nt0lnit$ nu #t2/0neai ocul$ #/u#e Nichola# ;nceti*or+ 3ac2 ;mi aminte#c$ te de#curcai cum<a$ dar nu ;n maniera /e care ai demon#trat-o ieri+ Cine te-a in#truitK D Am /etrecut ni#cai<a tim/ ;n India$ ;n O/hir$ ora*ul /ierdut$ r2#/un#e contele arunc0ndu-i o /ri<ire #curt2 Alchimi#tului+ =nc2 nu te-au uitat acolo+ 4tiai c2 au ridicat o #tatuie a ta *i a lui (erenelle ;n /ia9a /rinci/al2K D Nu *tiam+ I-am /romi# lui (erenelle c2$ ;ntr-o 1un2 6i$ o #-o duc ;na/oi acolo$ 6i#e Nichola# melancolic+ 3ar ce are a#ta a ace cu arta ta de a #t2/0ni oculK D Am cuno#cut /e cine<a acoloB cine<a care m-a in#truit$ #/u#e Saint-Germain /e un ton eni"matic+ Mi-a ar2tat cum #2 olo#e#c toate cuno*tin9ele #ecrete /e care le-am cule# de la (rometeuB D Furat$ ;l corect2 Scathach+ D (2i$ el le-a urat /rimul$ i-o tr0nti Saint-Germain+ M0na lui Flamel i61i ma#a cu at0ta or92 ;nc0t #ticla de a/2 62n"2ni+ Numai Scathach nu tre#2ri+ D 3e#tulO l2tr2 el *i$ /entru o cli/2$ /lanurile *i un"hiurile e9ei lui #e #chim1ar2$ /ome9ii de<enind 1ru#c /roeminen9i$ relie 0ndu-i craniul de #u1 mu*chi+ Ochii lui a/roa/e li/#i9i de culoare #e ;ntunecar2 ;n mod <i6i1il$ de<enind cenu*ii$ a/oi c2/rui *i$ ;n cele din urm2$ ne"ri+ Rin0ndu-*i coatele /e ma#2$ ;*i rec2 a9a cu am1ele /alme *i in#/ir2 ad0nc+ Se #im9i un oarte <a" i6 de ment2$ dar era acru-am2rui+ =mi /are r2u+ A#ta a o#t de neiertat+ N-ar i tre1uit #2 ridic tonul$ #/u#e domol ;n lini*tea *ocant2 care urma#e+ C0nd ;*i lu2 m0inile de /e a92$ 1u6ele i #e cur1ar2 ;ntr-un 60m1et care nu i #e re lect2 *i ;n ochi+ Se uit2 /e r0nd la iecare$ /ri<irea lui ;nt0r6iind a#u/ra e9elor uimite ale "emenilor+ Tre1uie #2 m2 ierta9i+ Sunt o1o#it acum$ at0t de o1o#it> a* /utea dormi o #2/t2m0n2+ Franci#$ continu2$ te ro"+ Cine te-a in#truitK

Contele de Saint-Germain tra#e aer ;n /ie/t+ D Mi-a 6i#B a 6i# c2 nu tre1uia #2-i ro#te#c niciodat2 numele cu <oce tare$ i#/r2<i el dintr-o #u lare+ Flamel ;*i /u#e coatele /e ma#2$ ;*i ;m/reun2 de"etele *i ;*i l2#2 12r1ia ;n /almele unite+ =l /ri<i 9int2 /e mu6ician$ cu chi/ul im/enetra1il+ D Cine a o#tK ;ntre12 el erm+ D I-am dat cu<0ntul$ #/u#e Saint-Germain ne ericit+ A o#t una dintre condi9iile /e care mi le-a im/u# c0nd m-a in#truit+ 5icea c2 eAi#t2 /uterea cu<intelor *i c2 anumite nume #t0rne#c <i1ra9ii at0t ;n lumea a#ta$ c0t *i /e T2r0mul !m1relor *i c2 atra" aten9ii nedorite+ Scathach 2cu un /a# ;nainte *i ;*i l2#2 u*or m0na /e um2rul Alchimi#tului+ D Nichola#$ *tii c2 e ade<2rat+ EAi#t2 anumite cu<inte care n-ar tre1ui ro#tite niciodat2$ nume care n-ar tre1ui olo#ite niciodat2+ Lucruri <echi+ Lucruri care n-au murit+ Nichola# ;ncu<iin92+ D 3ac2 i-ai dat cu<0ntul ace#tei /er#oane$ atunci n-ar tre1ui #2 9i-l ;ncalci$ de#i"ur+ 3ar #/une-miB Se o/ri el 2r2 #2 #e uite la conte$ acea#t2 /er#oan2 mi#terioa#2 c0te m0ini areK Saint-Germain #e l2#2 1ru#c /e #/ate$ iar eA/re#ia *ocat2 de /e chi/ul lui re<el2 ade<2rul+ D Cum de ai *tiutK *o/ti el+ Gura Alchimi#tului #e #tr0m12 ;ntr-o "rima#2 ur0t2+ D Acum *a#e #ute de ani$ ;n S/ania$ am ;nt0lnit un 12r1at cu o #in"ur2 m0n2$ care m-a ;n<29at c0te<a #ecrete din Codex. 4i el a re u6at #2-*i #/un2 numele cu <oce tare+ Flamel #e uit2 1ru#c ;n#/re So/hie$ care /ri<ea iA$ cu ochii lar" de#chi*i+ (or9i ;n tine amintirile -r2:itoarei+ 3ac2 un nume ;9i <ine acum ;n minte C ar i mai 1ine /entru noi to9i dac2 nu l-ai ro#ti cu <oce tare+ So/hie ;*i ;nchi#e "ura at0t de iute ;nc0t ;*i mu*c2 1u6a+ Ea *tia numele /er#oanei de#/re care <or1eau Flamel *i Saint-Germain+ 3e a#emenea$ *tia chiar cine C *i ce C era el+ Iar ea fusese c0t /e ce #2-i ro#tea#c2 numele cu <oce tare+ Flamel #e ;ntoar#e din nou #/re Saint-Germain+

D 4tii c2 /uterile lui So/hie au o#t Tre6ite+ -r2:itoarea a ;n<29at-o /rinci/iile de 1a62 ale Ma"iei Aerului$ iar eu #unt hot2r0t ca at0t ea$ c0t *i ?o#h #2 ie antrena9i ;n ma"iile elementare c0t mai re/ede /o#i1il+ 4tiu unde eAi#t2 mae*tri ai (2m0ntului *i ai A/ei+ Chiar ieri$ m2 "0ndeam c2 <a tre1ui #2 mer"em ;n c2utarea unuia dintre Str21unii a#ocia9i cu ocul$ MauiM7$ -ulcanM8 #au <echiul t2u inamic /uternic$ ;n#u*i (rometeu+ Acum$ #/er ca a#ta #2 nu mai ie nece#ar+ Se o/ri #2-*i tra"2 re#/ira9ia+ Cre6i c2 ai /utea-o ;n<29a /e So/hie Ma"ia FoculuiK Saint-Germain cli/i #ur/rin#+ =*i ;ncruci*2 1ra9ele la /ie/t$ /ri<i de la at2 la Alchimi#t *i ;nce/u #2 dea din ca/+ D Nu #unt #i"ur c2 a* /utea+ Nici m2car nu #unt #i"ur c2 ar tre1uiB ?oan #e ;ntin#e *i ;*i /u#e m0na /e 1ra9ul #o9ului ei+ El #e ;ntoar#e #2 o /ri<ea#c2$ iar ea d2du a/roa/e im/erce/ti1il din ca/+ Bu6ele nu i #e mi*cau$ dar totu*i to9i o au6ir2 ro#tind clar: D Franci#$ tre1uie #-o aciO Contele nu a<u nici o e6itare+ D O <oi aceB dar oare e ;n9ele/tK ;ntre12 el #erio#+ D E#te nece#ar$ #/u#e ea #im/lu+ D (entru ea <a i mult de a#imilatB Se ;nclin2 #/re So/hie+ Iart2-m2+ N-am <rut #2 <or1e#c de#/re tine ca *i c0nd tu nu ai i o#t aici+ Se uit2 iar2*i la Nichola# *i ad2u"2 *o<2itor: So/hie ;nc2 are de urc2 cu amintirile -r2:itoarei+ D Nu mai are+ Am a<ut eu "ri:2 de a#ta+ Str0n#oarea lui ?oan /e 1ra9ul #o9ului #e ;nte9i+ =*i ;ntoar#e ca/ul #2-i /ri<ea#c2 /e to9i cei care *edeau ;n :urul me#ei$ o/rindu-#e$ ;n cele din urm2$ a#u/ra lui So/hie+ =n <reme ce So/hie dormea$ i-am <or1it$ am a:utat-o #2-*i #orte6e amintirile$ #2 le ordone6e /e cate"orii$ #2-*i #e/are "0ndurile de cele ale -r2:itoarei+ Nu cred c2 ;i <or mai crea at0t de multe /ro1leme de acum ;ncolo+
;n mitolo"ia ha@aian2$ Maui e un #emi6eu care a le"at ra6ele #oarelui cu o r0n"hie ;m/letit2 din /2rul #urorii lui$ /entru a lun"i 6ilele+ 3e a#emenea$ e#te creatorul in#ulei omonime+ ,n+tr+.+ M8 -ulcan ,latin2: -ulcanu#.$ cuno#cut *i ca Mulci1er$ 6eul ocului$ inclu#i< al celui din <ulcani$ la <echii romani+ ,n+tr+.+
M7

So/hie era *ocat2+ D Ai /2trun# ;n mintea mea ;n tim/ ce eu dormeamK ?oan #cutur2 u*or din ca/+ D N-am /2trun# ;n mintea taB /ur *i #im/lu$ 9i-am <or1it$ 9i-am dat in#truc9iuni de#/re ce #2 aci *i cum #2 aci+ D --am <26ut <or1indB ;nce/u ?o#h$ a/oi #e ;ncrunt2+ 3ar So/hie dormea tun+ Nu te /utea au6i+ D M2 au6ea$ #/u#e ?oan+ O /ri<i iA /e So/hie *i ;*i ;ntin#e m0na #t0n"2 /e ma#2+ !n a1ur ar"intiu$ care /0r0ia a/2ru din 1uricele de"etelor ei$ mici lumini9e dan#0nd le"2nat$ ca ni*te mici 1o1i9e de mercur$ ;ndre/t0ndu-#e #/re m0inile etei ce #e odihneau /e lemnul lu#truit+ (e m2#ur2 ce #e a/ro/iau$ un"hiile de la m0inile lui So/hie ;nce/ur2 #2 #tr2lucea#c2 /al-ar"intii$ iar a/oi$ deodat2$ /unctele de lumin2 i #e ;n 2*urar2 ;n :urul de"etelor+ D Oi i tu #ora "eam2n2 a lui ?o#h$ dar noi #untem #urori$ eu *i cu tine+ Suntem Ar"int+ 4tiu ce ;n#eamn2 #2 au6i <oci ;n mintea ta$ *tiu cum e #2 <e6i im/o#i1ilul$ #2 cuno*ti necuno#cutul+ ?oan /ri<i mai ;nt0i la ?o#h$ a/oi la Alchimi#t+ =n tim/ ce So/hie dormea$ i-am <or1it direct #u1con*tientului ei+ Am ;n<29at-o cum #2 controle6e amintirile -r2:itoarei$ cum #2 i"nore <ocile$ cum #2 1loche6e ima"inile+ Am ;n<29at-o cum #2 #e a/ere+ So/hie ;*i ridic2 ;ncet ca/ul$ cu ochii lar" de#chi*i datorit2 #ur/ri6ei+ D A#ta e ceea ce-i di eritO eAclam2 ea *i *ocat2$ *i uimit2+ Nu mai aud <ocile+ Se uit2 la ratele ei "eam2n+ Au ;nce/ut c0nd -r2:itoarea *i-a re<2r#at cuno*tin9ele ;n mine+ Erau mii$ 9i/0nd *i *o/tind ;n lim1i /e care a/roa/e c2 le ;n9ele"eam+ Acum e lini*te+ D Tot acolo #unt$ ;i eA/lic2 ?oan+ =ntotdeauna <or i acolo+ 3ar acum$ <ei i ca/a1il2 #2 le chemi doar c0nd <ei a<ea ne<oie$ /entru a te olo#i de cuno*tin9ele lor+ 3e a#emenea$ am ;nce/ut #2 te ;n<29 cum #2-9i controle6i aura+ D 3ar cum ai /utut ;n tim/ ce ea dormeaK in#i#t2 ?o#h+ Con#idera c2 /0n2 *i a #e "0ndi la a#ta era incredi1il de tul1ur2tor+

D Numai con*tientul doarme C #u1con*tientul e ;ntotdeauna trea6+ D Ce <rei #2 #/ui$ cum #2-mi controle6 auraK ;ntre12 So/hie ;ncurcat2+ Credeam c2 e doar ace#t c0m/ electric colorat ;n ar"intiu din :urul cor/ului meu+ ?oan ridic2 din umeri cu o mi*care ele"ant2+ D Aura ta e la el de /uternic2 /recum ima"ina9ia ta+ (o9i #-o modele6i$ #-o com1ini$ #-o a#one6i du/2 /ro/ria-9i <oin92+ =*i ;ntin#e m0na #t0n"2+ A*a /ot ace a#ta+ O m2nu*2 de metal a/ar9in0nd unei armuri a/2ru cu un clinchet /e m0na ei+ Fiecare ;m1inare a<ea o orm2 /er ect2$ iar do#ul de"etelor era chiar /2tat de ru"in2+ =ncearc2$ ;i #u"er2 ea+ So/hie ;*i ;ntin#e m0na *i o /ri<i concentrat2+ D -i6uali6ea62 m2nu*a$ ;i #u"er2 ?oan+ -e6i-o ;n ima"ina9ia ta+ (e de"etul mic al lui So/hie a/2ru un de"etar ar"intiu minu#cul$ care di#/2ru lic2rind+ D Ei 1ine$ /oate cu ce<a mai mult eAerci9iu$ admi#e ?oan+ =l /ri<i /ie6i* /e Saint-Germain *i a/oi #e uit2 la Alchimi#t+ La#2-m2 #2 mai lucre6 cu So/hie <reo dou2 ore$ #-o mai ;n<29 /u9in de#/re cum #2-*i controle6e *i #2-*i #chim1e orma aurei ;nainte ca Franci# #2 ;ncea/2 #-o ;n<e9e Ma"ia Focului+ D Acea#t2 ma"ie a ocului+ E /ericuloa#2K ;ntre12 in#i#tent ?o#h /ri<ind ;n :urul lui /rin ;nc2/ere+ A<ea ;nc2 amintiri de#tul de <ii de#/re ce i #e ;nt0m/la#e #urorii lui c0nd HeFate o Tre6i#e C ar i /utut #2 moar2+ 4i$ cu c0t a la mai multe de#/re acea#t2 -r2:itoare din Endor$ cu at0t mai mult ;*i d2dea #eama c2 So/hie ar i /utut muri la el de 1ine ;n<290nd Ma"ia Aerului+ Cum nimeni nu-i r2#/un#e$ #e ;ntoar#e #/re Saint-Germain+ E /ericulo#K D 3a$ ;i r2#/un#e #im/lu mu6icianul+ Foarte+ ?o#h cl2tin2 din ca/+ D =n ca6ul 2#ta$ nu <reauB So/hie #e ;ntin#e /entru a-l lua de 1ra9 /e ratele ei+ El /ri<i ;n :o#: m0na care ;i #tr0n"ea 1ra9ul era ;n<elit2 ;ntr-o m2nu*2 de 6ale+

D ?o#h$ tre1uie #2 ac a#ta+ D Ba nu$ nu tre1uie+ D Ba da+ ?o#h /ri<i chi/ul #urorii lui+ Era ;ncremenit ;n ma#ca aceea de ;nc2/290narea /e care el o *tia at0t de 1ine+ =n cele din urm2$ #e ;ntoar#e 2r2 #2 mai #/un2 nimic+ Nu <oia ca #ora lui #2 ;n<e9e mai mult2 ma"ie$ nu numai iindc2 era /ericulo#B dar$ de a#emenea$ a<ea #2 m2rea#c2 di#tan9a dintre ei+ ?oan #e ;ntoar#e c2tre Flamel+ D Iar acum$ Nichola#$ tre1uie #2 te odihne*ti+ Alchimi#tul ;ncu<iin92+ D O <oi ace+ D Te-am a*te/tat #2 te ;ntorci cu mult mai ;nainte$ #/u#e Scathach+ M2 "0ndeam c2 ar i tre1uit #2 /lec ;n c2utarea ta+ D Fluturele m-a condu# aici cu c0te<a ore ;n urm2$ #/u#e Nichola#$ <ocea iindu-i ;n21u*it2 de e/ui6are+ Odat2 ce am a lat unde #unte9i$ am <rut #2 a*te/t c2derea no/9ii ;nainte de a m2 a/ro/ia de ca#2$ ;n ca6 c2 era #u/ra<e"heat2+ D Machia<elli nici m2car nu *tie c2 acea#t2 ca#2 eAi#t2$ #/u#e /lin de ;ncredere Saint-Germain+ D (erenelle m-a ;n<29at o <ra:2 #im/l2 de aco/erire$ cu mult tim/ ;n urm2$ dar unc9ionea62 numai c0nd /lou2 C olo#e*te /ic2turile de a/2 /entru a re racta lumina ;n :urul celui care o olo#e*te$ eA/lic2 Flamel+ Am deci# #2 a*te/t c2derea no/9ii /entru a-mi #/ori *an#ele de a r2m0ne ne<26ut+ D Ce ai 2cut toat2 6iuaK ;l ;ntre12 So/hie+ D Am hoin2rit /rin ora*$ c2ut0nd c0te<a dintre <echile locuri rec<entate de mine+ D Cu #i"uran92$ multe dintre ele nu mai eAi#t2$ #/u#e ?oan+ D Ma:oritatea+ Nu toate+ Flamel #e a/lec2 *i ridic2 de /e /odea un o1iect ;n<elit ;n 6iar+ Ace#ta #coa#e un #unet ;n21u*it$ "reoi c0nd c26u /e ma#2+ Ca#a din Montmorenc) e ;nc2 acolo+ D Ar i tre1uit #2 "hice#c c2 ai <i6itat Montmorenc)-ul$

6i#e Scathach 60m1ind+ =i /ri<i /e "emeni *i le eA/lic2: E ca#a ;n care au locuit Nichola# *i (erenelle ;n #ecolul al G-lea+ Am /etrecut <remuri ericite acolo+ D Foarte ericite$ u Flamel de acord+ D 4i ;nc2 e acoloK ;ntre12 So/hie uimit2+ D !na dintre cele mai <echi ca#e din (ari#$ #/u#e m0ndru Flamel+ D Ce altce<a ai mai 2cutK ;ntre12 Saint-Germain+ Nichola# ridic2 din umeri+ D Am <i6itat Mu#Se de Clun)MM+ Nu ;n iecare 6i 9i-e dat #2-9i <e6i /ro/ria /iatr2 unerar2+ Cred c2 e recon ortant #2 *tiu c2 oamenii ;nc2 ;*i aminte#c de mine C cel ade<2rat+ ?oan 60m1i+ D EAi#t2 o #trad2 care ;9i /oart2 numele$ Nichola#: Rue Flamel+ 4i una numit2 ;n onoarea lui (erenelle+ 3ar cum<a$ nu cred c2 2#ta e#te ade<2ratul moti< /entru care ai <i6itat mu6eul$ nu-i a*aK Ad2u"2 cu *iretenie: N-a* i cre6ut niciodat2 c2 e*ti #entimental+ Alchimi#tul 60m1i+ D (2i$ nu a o#t #in"urul moti<$ recuno#cu el+ B2"2 m0na ;n 1u6unar *i #coa#e un tu1 cilindric$ ;n"u#t+ To9i cei din :urul me#ei #e a/lecar2 #/re el+ Chiar *i Scatt) 2cu un /a# ;n a92 /entru a /ri<i+ 3e*uru10ndu-l la am1ele ca/ete$ Flamel #coa#e *i derul2 un /er"ament o*nitor+ Cu a/roa/e *a#e #ute de ani ;n urm2$ am a#cun# a#ta ;n morm0ntul meu$ "0ndindu-m2 /rea /u9in c2 <oi mai a<ea <reodat2 ne<oie #2-l olo#e#c+ =ntin#e /er"amentul "2l1ui /e ma#2+ 3e#enat cu cerneal2 ro*ie$ decolorat2 #/re ru"iniu$ era un o<al cu un cerc ;n interiorul lui$ ;ncon:urat de trei linii orm0nd un triun"hi a/roAimati<+ ?o#h #e a/lec2 a#u/ra lui+ D Am mai <26ut ce<a a#em2n2tor+ Se ;ncrunt2+ Nu e ce<a #imilar cu ceea ce #e a l2 /e 1ancnota de un dolarK D I"nor2 elul ;n care arat2$ #/u#e Flamel+ E de#enat a*a /entru a ma#ca ade<2ratul #en#+ D Ce e#teK ;ntre12 ?o#h+
MM

Mu6eul Clun)+ ,n+tr+.+

D E o hart2$ 6i#e 1ru#c So/hie+ D 3a$ e o hart2$ u Nichola# de acord+ 3ar de unde *tiiK -r2:itoarea din Endor n-a <26ut a#ta niciodat2B D Nu$ n-are nimic de-a ace cu -r2:itoarea$ 60m1i So/hie+ Se a/lec2 /e#te ma#2$ ca/ul ei atin"0ndu-l /e al ratelui ei+ Ar2t2 #/re col9ul din drea/ta #u# al /er"amentului$ unde o cruciuli92 de-a1ia <i6i1il2 era "ra<at2 ;n cerneal2 ro*ie+ Hot2r0t$ 2#ta arat2 ca un N$ #/u#e ea ar2t0nd c2tre <0r ul cruciuli9ei$ iar ace#ta e un S+ D Nordul *i #udul$ ;ncu<iin92 ?o#h cu o mi*care ra/id2 din ca/+ Genial$ So/hO Se uit2 la Nichola#+ E o hart2+ Alchimi#tul ;ncu<iin92+ D (rea 1ine+ E#te harta tuturor liniilor de ener"ie ma"netic2 din Euro/a+ T0r"urile *i ora*ele$ 1a chiar *i "rani9ele #e /oate #2 #e i #chim1at cu totul$ dar liniile de ener"ie ma"netic2 au r2ma# acelea*i+ Ridic2 /er"amentul+ Ace#ta e /a*a/ortul no#tru c2tre Euro/a *i ;na/oi #/re America+ D S2 #/er2m c2 <om a<ea *an#a #2-l olo#im$ murmur2 Scatt)+ ?o#h atin#e mar"inea o1iectului ;n<elit ;n 6iar care #t2tea ;n centrul me#ei+ D 4i a#ta ce-iK Nichola# rul2 /er"amentul *i ;l 12"2 ;na/oi ;n tu1ul lui /e care ;l #trecur2 ;n 1u6unarul :achetei+ A/oi$ ;nce/u #2 de#/achete6e #traturile de 6iar de /e o1iectul a lat /e ma#2+ D Eu *i (erenelle am o#t ;n S/ania a/roa/e de # 0r*itul #ecolului al GI--lea$ c0nd 12r1atul cu o #in"ur2 m0n2 ne-a de6<2luit /rimul #ecret al Codexului$ #/u#e el neadre#0ndu#e cui<a anume$ accentul lui ran9u6e#c iind acum /re"nant+ D (rimul #ecretK ;ntre12 ?o#h+ D Ai <26ut teAtul C #e #chim12 /ermanentB dar #e #chim12 ;ntr-o #ec<en92 #trict matematic2+ Nu e ;nt0m/l2toare+ Schim12rile #unt le"ate de mi*c2rile #telelor *i /lanetelor$ de a6ele lunii+ D Ca un calendarK ;ntre12 ?o#h+

Flamel ;ncu<iin92+ D EAact ca un calendar+ Odat2 ce am ;n<29at codul #ec<en9ei$ am *tiut c2$ ;n cele din urm2$ /uteam #2 ne ;ntoarcem la (ari#+ Ar dura o <ia92 C mai multe <ie9i C #2 traducem cartea$ dar cel /u9in am a lat de unde #2 ;nce/em+ A*a c2 am #chim1at ni*te /ietre ;n diamante *i ni*te 1uc29i de *i#t ;n aur *i am ;nce/ut lun"a noa#tr2 c2l2torie ;na/oi la (ari#+ (e atunci$ de#i"ur$ intra#em ;n aten9ia Str21unilor =ntuneca9i$ iar Bacon$ odio#ul /redece#or al lui 3ee$ era /e a/roa/e+ 3ec0t #2 mer"em direct ;n Fran9a$ am /re erat #2 o lu2m /e drumuri l2turalnice *i am e<itat trec2torile o1i*nuite din mun9i$ /e care le *tiam #u/ra<e"heate de el+ Totu*i$ ;n anul acela$ iarna a #o#it mai de<reme C cred c2 Str21unii =ntuneca9i au a<ut ce<a de-a ace cu a#ta C *i ne-am /omenit 1loca9i ;n Andorra+ Acolo am "2#it a#taB Atin#e o1iectul de /e ma#2+ Cu #/r0ncenele ridicate ;ntr-o ;ntre1are t2cut2$ ?o#h #e uit2 la #ora lui+ PAndorraKQ ;*i rotun:i el 1u6ele> ea era mult mai 1un2 la "eo"ra ie dec0t el+ D !na dintre cele mai mici 92ri din lume$ ;i eA/lic2 ea ;n *oa/t2$ ;n mun9ii (irinei$ ;ntre S/ania *i Fran9a+ Flamel mai de# 2cu c0te<a dintre #traturile de h0rtie+ D =nainte P#2 mor$ am a#cun# ace#t o1iect ad0nc ;n interiorul /ietrei de dea#u/ra /ra"ului de #u# al ca#ei de /e Rue Montmorenc)+ Nicic0nd nu am cre6ut c2 <oi mai a<ea ne<oie de el+ D =n interior: ;ntre12 ?o#h ;ncurcat+ Ai 6i# c2 l-ai a#cun# ;n interior: D =n interior+ Am modi icat #tructura molecular2 a "ranitului$ am ;m/in# a#ta ;n 1locul de /iatr2 /e care a/oi lam readu# la #tarea lui #olid2 ini9ial2+ O tran#muta9ie #im/l2: ca atunci c0nd ;m/in"i o nuc2 ;ntr-un 1utoi de ;n"he9at2+ !ltimul #trat de 6iar #e ru/#e c0nd ;l ;nde/2rt2+ D E o #a1ie$ *o/ti ?o#h ;n ior0ndu-#e$ /ri<ind arma #curt2 *i ;n"u#t2 cui12rit2 /e ma#a /re#2rat2 cu h0rtie+ B2nui c2 a<ea cam /atru6eci de centimetri lun"ime$ m0nerul #u1 orm2 de cruce #im/l2$ ;n<elit ;n 0*ii de /iele de culoare

nea"r2$ /2tat2+ Lama /2rea a i 2cut2 dintr-un metal cenu*iu #tr2lucitor+ Nu$ nu metal+ O #a1ie din /iatr2$ #/u#e el cu <oce tare$ ;ncrunt0ndu-#e+ =i reaminti de ce<a C ca *i c0nd o mai <26u#e ;nainte+ 3ar$ chiar ;n tim/ ce <or1ea$ ?oan *i Saint-Germain #e ridicar2 de la ma#2$ #caunul emeii r2#turn0ndu-#e ;n ner21darea ei de a #e ;nde/2rta de ma#2+ =n #/atele lui Flamel$ Scathach *uiera ca o /i#ic2$ din9ii ei de <am/ir ie*ind la i<eal2 c0nd ;*i de#chi#e "ura$ iar$ c0nd <or1i$ <ocea ;i tremura$ a<0nd un accent dur *i 1ar1ar+ (2rea a/roa/e m0nioa#2B #au ;n#/2im0ntat2+ D Nichola#$ #/u#e ea oarte rar$ ce aci cu lucrul 2la ;m/u9itK Alchimi#tul o i"nor2+ =i /ri<i /e ?o#h *i /e So/hie$ care r2ma#er2 a*e6a9i la ma#2$ nemi*ca9i din cau6a *ocului /rodu# de reac9ia celorlal9i$ ne#i"uri de ceea ce #e ;nt0m/la+ D EAi#t2 ;n total /atru #/ade ale /uterii$ 6i#e Flamel /e un ton hot2r0t$ iecare le"at2 de c0te un element: (2m0nt$ Aer$ Foc *i A/2+ Se #/une c2 /reced chiar *i cele mai <echi Semin9ii Str21une+ S/adele au a<ut mai multe nume de-a lun"ul <eacurilor: EAcali1ur *i ?o)eu#e$ Mi#telteinn *i Curtana$ 3urendal *i T)r in"+ !ltima dat2 c0nd una dintre ele a o#t olo#it2 ca arm2 ;n lumea oamenilor a o#t c0nd Carol cel Mare$ # 0n9ul ;m/2rat roman$ a /urtat-o /e ?o)eu#e ;n 12t2lie+ D A#ta e ?o)eu#eK *o/ti ?o#h+ (oate c2 #ora lui era 1un2 la "eo"ra ie$ dar el *tia i#torie$ iar Carol cel Mare ;l a#cina#e dintotdeauna+ R0#ul lui Scathach u un m0r0it amar+ D ?o)eu#e e o rumu#e9e+ A#taB e o mon#tuo6itate+ Flamel atin#e m0nerul #/adei *i minu#culele cri#tale din /iatr2 #cli/ir2 ;ntr-o nuan92 de <erde+ D A#ta nu e ?o)eu#e$ cu toate c2 e ade<2rat c2 i-a a/ar9inut c0nd<a lui Carol cel Mare+ 3e a#emenea$ cred c2 ;n#u*i ;m/2ratul a a#cun# #a1ia ;n Andorra$ c0nd<a ;n #ecolul al IG-lea+ D E eAact ca EAcali1ur$ #/u#e ?o#h d0ndu-*i #eama 1ru#c

de ce #a1ia din /iatr2 ;i era at0t de amiliar2+ =*i /ri<i #ora+ 3ee a a<ut-o /e EAcali1ur$ a olo#it-o /entru a di#tru"e Co/acul Lumii+ D EAcali1ur e#te Sa1ia de Ghea92$ continu2 Flamel+ A#ta e #ora ei "eam2n2: Clarent$ Sa1ia de Foc+ E #in"ura arm2 care ;i /oate ace a92 lui EAcali1ur+ D E o #a1ie 1le#temat2$ #/u#e Scathach /e un ton erm+ N-o #2 o atin"+ D Nici eu$ #/u#e iute ?oan$ iar Saint-Germain d2du a/ro1ator din ca/+ D Nu <2 cer nici unuia dintre voi #-o /urta9i #au #-o olo#i9i$ le-o tr0nti Nichola#+ Roti #a1ia /e ma#2 /0n2 ce m0nerul atin#e de"etele 12iatului *i a/oi ;l /ri<i /e iecare ;n /arte+ 4tim c2 3ee *i Machia<elli #o#e#c+ ?o#h e #in"urul dintre noi 2r2 a1ilitatea de a #e a/2ra #in"ur+ (0n2 ce /uterile lui <or i Tre6ite$ <a a<ea ne<oie de o arm2+ -reau ca el #-o ai12 /e Clarent+ D Nichola#O #tri"2 Scathach ;n"ro6it2+ !nde 9i-# min9ileK El e nein#truitB D B Cu o aur2 aurie #olid2$ #/u#e rece Flamel+ Iar eu #unt deci# #2 ac tot ce /ot ca el #2 ie ;n #i"uran92+ =m/in#e #a1ia ;n m0na lui ?o#h+ E a ta+ Ia-oO ?o#h #e a/lec2 *i #im9i cele dou2 /a"ini din Codex a/2#0ndu-i /ielea ;n #2cule9ul lor teAtil+ Ace#ta ar i o#t al doilea dar /e care Alchimi#tul i-l 2cea ;n ultimele 6ile+ O /arte din el <oia #2 acce/te darurile ca atare C #2 ai12 ;ncredere ;n el *i #2 cread2 c2 Flamel ;l /l2cea *i c2$ la r0ndu-i$ a<ea ;ncredere ;n el+ 4i totu*i$ *i totu*iB chiar *i du/2 di#cu9ia /e care o a<u#e#er2 /e #trad2$ unde<a ;ntrun col9i*or al min9ii lui$ ?o#h nu /utea uita ceea ce ;i #/u#e#e 3ee l0n"2 0nt0na din O:ai: c2 :um2tate din tot ce Flamel #/unea era o minciun2 *i nici cealalt2 :um2tate nu era cu totul ade<2rat2+ =n mod deli1erat$ ;*i lu2 /ri<irea de /e #a1ie *i ;l /ri<i /e Nichola# ;n ochii lui a/o*i+ Alchimi#tul #e uita iA la el$ a9a lui iind o ma#c2 li/#it2 de orice eA/re#ie+ 3eci ce /unea Alchimi#tul la caleK #e ;ntre12 ?o#h+ Ce :oc :ucaK Mai multe dintre <or1ele lui 3ee ;i n2<2lir2 ;n minte: PEl e acum *i a o#t dintotdeauna un mincino#$ un

*arlatan *i un e#crocQ+ D N-o <reiK ;l ;ntre12 Nichola#+ Ia-oO =m/in#e m0nerul dre/t ;n /odul /almei lui ?o#h+ A/roa/e ;m/otri<a <oin9ei lui$ de"etele lui ?o#h #e #tr0n#er2 /e#te m0nerul ;n<elit ;n /iele moale al #21iei din /iatr2+ O ridic2 C de*i era #curt2$ era #ur/rin62tor de "rea C *i o r2#uci ;n m0ini+ D N-am m0nuit niciodat2 ;n <ia9a mea o #a1ie$ #/u#e el+ Nu *tiu cumB D Scathach ;9i <a ar2ta e#en9ialul$ 6i#e Flamel 2r2 #2 #e uite la !m1r2$ dar tran# orm0nd a irma9ia ;ntr-un ordin+ Cum #-o /or9i$ atacul #im/lu *i /ararea+ =ncearc2 *i e<it2 #2 te ;n:un"hii #in"ur cu ea$ ad2u"2 el+ Bru#c$ ?o#h ;*i d2du #eama c2 60m1ea cu "ura /0n2 la urechi *i ;ncerc2 #2-*i *tear"2 #ur0#ul de /e 1u6e$ dar era "reu: #e #im9ea gro!av cu #a1ia ;n m0n2+ =*i mi*c2 ;ncheietura *i #a1ia lutur2+ A/oi$ ;i /ri<i /e Scatt)$ Franci# *i ?oan *i <26u cum ochii lor erau iAa9i a#u/ra armei$ urm2rindu-i iecare mi*care$ iar 60m1etul ;i /ieri+ D Ce nu e ;n re"ul2 cu #a1iaK <ru el #2 *tie+ 3e ce <2 teme9i de eaK So/hie ;*i /u#e m0na /e 1ra9ul ratelui ei$ ochii #c0nteindu-i ar"intii datorit2 cuno*tin9elor -r2:itoarei+ D Clarent$ 6i#e ea$ e o arm2 ne a#t2$ 1le#temat2$ numit2 uneori Sa1ia la*ului+ E#te #a1ia /e care a olo#it-o Mordred /entru a-*i ucide unchiul$ /e re"ele Arthur+

Capitolul Dou!eci "i Trei


=n dormitorul ei de la eta:ul #u/erior So/hie *edea /e /er<a6ul lat al ere#trei *i /ri<ea /e#te Cham/-El#See+ Strada lar"2 *i m2r"init2 de co/aci era ud2 *i #tr2lucea chilim1ariu$ ro*iatic *i al1$ re lect0nd luminile ma*inilor *i auto1u6elor+ Se uit2 la cea#: era a/roa/e dou2 du/2amia62$ duminic2$ dar$ cu toate a#tea$ tra icul era a"lomerat+ La orice or2 du/2 mie6ul no/9ii$ #tr26ile din San Franci#co ar i o#t /u#tii+ Acea#t2 di eren9a #u1linia c0t de de/arte de ca#2 #e a la+ C0nd era mai mic2$ trecu#e /rintr-o eta/2 c0nd hot2r0#e c2 totul la ea era /licti#itor+ F2cu#e un e ort #u#9inut #2 ie mai #tilat2 #2 #emene mai mult cu /rietena ei Ella$ care ;*i #chim1a culoarea /2rului #2/t2m0nal *i care a<ea o "ardero12 /lin2 mereu cu lucruri ;n cele mai recente #tiluri+ So/hie colec9iona#e tot ce /utu#e "2#i de#/re ora*ele euro/ene eAotice de#/re care citi#e ;n re<i#te$ locuri unde moda *i arta erau create: Londra *i (ari#$ Roma$ Milano$ Berlin+ Era hot2r0t2 c2 nu <a 9ine /a#ul cu moda> a<ea de "0nd #2 *i-o cree6e /e a ei+ Eta/a dura#e cam o lun2+ Moda era o a acere #cum/2$ iar aloca9ia /e care ea *i ratele ei o /rimeau de la /2rin9i era #trict limitat2+ Totu*i$ ;nc2 mai <oia #2 <i6ite6e marile ora*e ale lumii+ Ea *i ?o#h chiar ;nce/u#er2 #2 <or1ea#c2 de#/re luarea unui an de /au62 ;nainte de cole"iu *i de#/re mer#ul cu ruc#acul ;n #/inare ;ntr-un tur al Euro/ei+ Iar acum #e a lau ;ntr-unul dintre cele mai rumoa#e ora*e de /e /2m0nt$ iar ea n-a<ea a1#olut niciun che #2-l eA/lore6e+ Sin"urul lucru /e care *i-l dorea ;n cli/a aceea era #2 #e ;ntoarc2 la San Franci#co+ 3ar la ce a<ea #2 #e ;ntoarc2K G0ndul o 2cu #2 ;nlemnea#c2+ 3e*i amilia #e tot muta#e de o "r2mad2 de ori *i c2l2tori#e de *i mai multe ori$ ;n urm2 cu dou2 6ile$ ar i *tiut la ce #2 #e a*te/te ;n lunile urm2toare+ Re#tul anului era /ro"ramat ;n detalii /licti#itoare+ =n toamn2$ /2rin9ii urmau #2-*i reia acti<itatea didactic2 la !ni<er#itatea din

San Franci#co$ iar ea *i cu ?o#h a<eau #2 #e re;ntoarc2 la *coal2+ =n decem1rie$ amilia urma #2 ac2 eAcur#ia anual2 ;n (ro<idence$ Rhode I#land$ unde tat2l lor #u#9inea cur#ul de Cr2ciun la !ni<er#itatea Bro@n de /e#te dou2 decenii+ =n %' decem1rie$ de 6iua lor$ "emenii erau du*i la Ne@ VorF #2 <ad2 ma"a6inele$ #2 admire luminile de Cr2ciun$ #2 <ad2 co/acul din a9a Centrului RocFe eller *i a/oi #2 /atine6e+ A<eau #2 ia ma#a la Sta"e 3oor 3eli: #u/2 e<reia#c2 cu "2lu*te *i #and<iciuri mari c0t ca/etele lor *i$ ;ntre ele$ o elie de /l2cint2 cu do<leac+ =n a:un de Cr2ciun$ urmau #2 #e ;ndre/te #/re ca#a m2tu*ii lor Chri#tine$ ;n MontauF$ /e Lon" I#land$ unde a<eau #2 /etreac2 #2r12torile *i re<elionul+ Acea#ta u#e#e tradi9ia din ultimii 6ece ani+ Iar acumK So/hie in#/ir2 ad0nc+ Acum$ /o#eda /uteri *i a1ilit29i /e care de-a1ia le ;n9ele"ea+ A<ea acce# la amintiri care erau un ame#tec de ade<2r$ mit *i ante6ie> cuno*tea #ecrete care ar i /utut re#crie c2r9ile de i#torie+ 3ar ea ;*i dorea mai mult dec0t orice #2 i o#t o cale /rin care #2 /oat2 da tim/ul ;na/oi$ #2 #e ;ntoarc2 ;n diminea9a 6ilei de :oiB ;nainte ca toate a#tea #2 #e i /etrecut$ ;nainte ca lumea #2 #e i #chim1at+ So/hie ;*i #/ri:ini runtea de "eamul rece+ Ce a<ea #2 #e ;nt0m/leK Ce a<ea ea #2 ac2B nu chiar acum$ dar ;n anii care <or <eniK Fratele ei n-a<ea nici o carier2 ;n minte> ;n iecare an$ anun9a ce<a di erit C a<ea #2 ie creator de :ocuri /e com/uter #au /ro"ramator$ :uc2tor /ro e#ioni#t de ot1al$ medic /e am1ulan92 #au /om/ier C$ dar ea *tiu#e dintotdeauna ce a<ea #2 #e ac2+ =nc2 de c0nd ;n<292toarea ei$ ;n cla#a ;nt0i$ o ;ntre1a#e: PCe <rei #2 ii c0nd o #2 cre*ti$ So/hieKQ C ea *tiu#e r2#/un#ul+ -oia #2 #tudie6e arheolo"ia *i /aleontolo"ia$ ca /2rin9ii ei$ #2 c2l2torea#c2 /rin lume *i #2 catalo"he6e trecutul$ /oate chiar #2 ac2 *i ni*te de#co/eriri care #2 a:ute la a /une ordine ;n i#torie+ 3ar a#ta n-a<ea #2 #e mai ;nt0m/le acum+ (e#te noa/te$ ;*i d2du#e #eama c2 #tudiul arheolo"iei$ i#toriei$ "eo"ra iei *i *tiin9ei de<eni#er2 inutileB #au$ dac2 nu inutile$ /ur *i #im/lu "re*ite+

!n <al 1ru#c de emo9ie o lu2 /rin #ur/rindere$ iar ea #im9i un nod ;n "0t *i lacrimi /e o1ra:i+ =*i a/2#2 am1ele /alme /e o1ra:i *i ;*i *ter#e lacrimile+ D Cioc-ciocB o lu2 /rin #ur/rindere <ocea ratelui ei+ So/hie #e ;ntoar#e #/re ratele ei "eam2n+ Ace#ta #t2tea ;n cadrul u*ii$ cu #a1ia din /iatr2 ;ntr-o m0n2 *i un la/to/ mic ;n cealalt2+ (ot #2 intruK D N-ai mai ;ntre1at niciodat2 /0n2 acum+ =i 60m1i+ ?o#h /2*i ;n camer2 *i #e a*e62 /e mar"inea /atului du1lu+ O a*e62 /e Clarent cu "ri:2 /e /odea$ la /icioarele lui$ *i ;*i /u#e la/to/ul /e "enunchi+ D Multe #-au #chim1at$ #/u#e el /e un ton lini*tit$ ochii lui al1a*tri *i mari iind tri*ti+ D 4i eu m2 "0ndeam la acela*i lucru$ c26u ea de acord+ Cel /u9in$ asta nu #-a #chim1at+ Gemenii de#co/ereau ade#ea c2 "0ndeau la el la un moment dat *i #e cuno*teau unul /e cel2lalt at0t de 1ine ;nc0t ;*i /uteau chiar termina reci/roc /ro/o6i9iile+ =mi doream #2 i /utut #2 ne ;ntoarcem ;n tim/$ ;nainte ca toate a#tea #2 #e i ;nt0m/lat+ D 3e ceK D S2 nu i tre1uit #2 iu a*aB #2 nu i o#t at0t de di eri9i+ ?o#h /ri<i chi/ul #urorii lui *i ;*i ;nclin2 u*or ca/ul+ D Ai renun9aK o ;ntre12 oarte 1l0nd+ La /utere$ la cuno*tin9eK D =ntr-o cli/it2$ r2#/un#e ea imediat+ Nu-mi /lace ce mi #e ;nt0m/l2+ Niciodat2 n-am <rut #2 #e ;nt0m/le+ -ocea i #e r0n#e$ dar continu2: -reau #2 iu o1i*nuit2$ ?o#h+ -reau #2 iu din nou om+ -reau #2 iu ca tine+ ?o#h ;*i /lec2 /ri<irile+ 3e#chi#e la/to/ul concentr0ndu-#e a#u/ra /ornirii ace#tuia+ D 3ar tu nu <rei$ nu-i a*aK #/u#e ea rar$ inter/ret0nd lini*tea care urm2+ -rei /uterea$ <rei #2 ii ca/a1il #2-9i modele6i aura *i #2 controle6i elementele$ nu-i a*aK ?o#h e6it2+ D Ar iB intere#ant$ cred$ #/u#e el ;n cele din urm2$ /ri<ind iA ecranul+ A/oi$ ;*i ridic2 /ri<irile$ ochii lui de#chi*i

la culoare re lect0nd ima"inea ere#trei de lo"are de /e monitor+ 3a$ <reau #2 /ot #-o ac$ recuno#cu el+ So/hie de#chi#e "ura /entru a-i da un r2#/un# ra/id$ /entru a-i #/une c2 el nu *tia ce <or1e*te$ /entru a-i #/une c0t de r2u o 2cea /e ea #2 #e #imt2$ c0t de ;n#/2im0ntat2 era+ 3ar #e o/ri> nu <oia #2 lu/te *i$ /0n2 ce ?o#h nu ar i eA/erimentat /er#onal$ n-ar i ;n9ele#+ D 3e unde ai com/uterulK ;ntre12 ea #chim10nd #u1iectul c0nd$ ;n cele din urm2$ la/to/ul cli/i+ D Mi l-a dat Franci#$ #/u#e ?o#h+ Ie*i#e*i c0nd 3ee a di#tru# V""dra#ill+ A #tr2/un# co/acul cu EAcali1ur *i ace#ta #-a tran# ormat ;n "hea92 *i a/oi #-a #/art ca #ticla+ Ei 1ine$ /orto elul$ mo1ilul$ i/odul *i la/to/ul meu erau ;n co/ac$ #/u#e el cu m0hnire+ Am /ierdut tot+ Inclu#i< oto"ra iile noa#tre+ D 4i contele 9i-a dat /ur *i #im/lu un la/to/K ?o#h ;ncu<iin92+ D Mi l-a dat$ a in#i#tat #2-l iau+ (ro1a1il c2$ /entru mine$ e#te 6iua cadourilor+ Str2lucirea /al2 de la ecranul com/uterului ;i lumina a9a de dede#u1t$ d0nd ca/ului #2u un a#/ect <a" ;n#/2im0nt2tor+ El a trecut la Mac-uri> au un #o t@are mai 1un /entru mu6ic2$ cel /u9in ;n a/aren92$ *i nu mai olo#e*te (C-uri+ (e 2#ta l-a "2#it aruncat #u1 o ma#2$ #u#$ continu2 el$ ochii iindu-i ;nc2 a9inti9i a#u/ra micului monitor+ =i arunc2 o /ri<ire ra/id2 #urorii lui: E ade<2rat$ 6i#e el$ lu0nd t2cerea ei dre/t ;ndoial2+ So/hie #e uit2 ;n alt2 /arte+ 4tia c2 ratele ei #/une ade<2rul *i c2 n-a<ea nimic de-a ace cu cuno*tin9ele -r2:itoarei+ 4tiu#e mereu c0nd ratele ei ;ncerca #-o mint2$ de*i$ ;n mod #traniu$ el nu *tia niciodat2 c0nd ea ;l min9eaB ceea ce ea oricum nu 2cea /rea de#$ dar ;ntotdeauna numai #/re 1inele lui+ D 3eci ce aci acumK ;l ;ntre12+ =mi <eri ic e-mailul+ El 60m1i+ -ia9a mer"e ;nainteB ;nce/u el+ D B 4i e-mailurile nu #e o/re#c /entru nici un om$ i#/r2<i So/hie cu un 60m1et+ Era una dintre 6ic2torile /re erate ale lui ?o#h *i care$ de o1icei$ o ;nne1unea+

D Sunt o droaie$ murmur2 el+ O/t6eci /e Gmail$ *ai6eci *i dou2 /e Vahoo$ dou26eci /e AOL$ trei /e Fa#tmailB D N-am #2 ;n9ele" niciodat2 de ce ;9i tre1uie at0t de multe conturi de e-mail$ #/u#e So/hie+ =*i ridic2 "enunchii la /ie/t$ ;*i /etrecu 1ra9ele /e #u1 ei *i ;*i /u#e 12r1ia /e ace*tia+ Era /l2cut #2 /oarte o con<er#a9ie obi&nuit# cu ratele ei> ;i amintea cum ar i tre1uit #2 ie lucrurileB *i cum u#e#er2 /0n2 :oi du/2amia62 la dou2 *i un # ert iA+ =*i aminti ora> <or1i#e la tele on cu /rietena ei Elle din Ne@ VorF$ c0nd remarca#e ma*ina nea"r2 *i lun"2 tr2"0nd ;n a9a li1r2riei+ Se uita#e la cea# chiar ;nainte ca 12r1atul /e care acum ;l *tia ca iind 3octor 3ee #2 i co1or0t din ma*in2+ ?o#h ;*i ridic2 /ri<irea+ D A<em dou2 e-mailuri de la mama$ unul de la tata+ D Cite*te-mi-leO ;nce/e cu cel mai <echi+ D Bine+ Mama a trimi# unul <ineri$ ' iunie+ PS/er c2 #unte9i cumin9i+ Ce mai ace doamna Flemin"K 4i-a re<enit /e de/linKQ ?o#h #e uit2 la #ora lui *i #e ;ncrunt2 con u6+ So/hie o t2+ D Nu-9i aminte*tiK I-am #/u# mamei c2 li1r2ria #-a ;nchi# deoarece (erenelle nu #e #im9ea 1ine+ Cl2tin2 din ca/+ =ncearc2 #2 9ii /a#ulO D Au o#t ni9el cam multe e<enimente$ ;i reaminti el+ Nu /ot #2 9in minte chiar totul+ =n /lu#$ e trea1a ta+ D A/oi$ am 6i# c2 Nichola# *i (erenelle ne-au in<itat #2 /etrecem ce<a tim/ cu ei$ la ca#a lor din de*ert+ D A*a+ ?o#h o /ri<i /e #ora lui$ de"etele hoin2rindu-i /e ta#tatur2+ Ce #2-i 6ic mameiK D S/une-i c2 e totul ;n re"ul2 *i c2 (erenelle #e #imte mult mai 1ine+ Totu*i$ nu uita #2 le #/ui NicF *i (err)$ ;i reaminti ea+ D Mul9am$ #/u#e el lo<ind ta#ta de /au62$ ;nlocuind (erenelle cu (err)+ 3e"etele ;i alunecau /e#te ta#te ;n tim/ ce #cria+ Bine$ urm2torul$ continu2 el+ 3e la mama$ datat ieri+ PAm tot ;ncercat #2 <2 #un$ dar a/elurile #unt direc9ionate direct ;n c2#u9a de me#a:e <ocale+ E totul ;n

re"ul2K M-a #unat m2tu*a A"ne#+ A 6i# c2 n-a9i trecut /e aca#2 #2 <2 lua9i haine *i articole de toalet2+ 3a9i-mi un num2r unde #2 <2 /ot #una+Q ?o#h #e uit2 la #ora lui+ 3eci ce #2-i #/unem acumK So/hie ;*i mu*c2 1u6a de :o#$ "0ndind cu <oce tare+ D Ar tre1ui #2-i 6icemB E6it2+ S/une-i c2 am a<ut lucrurile cu noi$ la ma"a6in+ 4tie c2 a<em lucruri acolo+ A#ta nu e o minciun2+ !r2#c #-o mint+ D Am /rice/ut$ #/u#e ?o#h ta#t0nd cu re/e6iciune+ Am1ii "emeni ;*i 9ineau haine ;n <e#tiarul lui din #/atele li1r2riei /entru #erile ;n care$ oca6ional$ mer"eau la ilme #au #e /lim1au /0n2 la Em1arcadero+ D S/une-i c2 nu a<em re9ea de tele onie mo1il2 aici+ 3ar nu-i 6i ce ;n#eamn2 PaiciQ$ ad2u"2 ea cu un 60m1et+ ?o#h o /ri<i de6"u#tat+ D -rei #2 #/ui c2 nu a<em celulareB D Eu ;nc2 ;l am /e al meu$ dar 1ateria e moart2+ 5i-i mamei c2 o #-o #un2m de ;ndat2 ce <om a<ea #emnal+ ?o#h continu2 #2 #crie+ 3e"etele lui e6itau a#u/ra ta#tei 9nter+ A#ta e totK D Trimite-lO A/2#2 9nter+ D Trimi#O D 4i #/uneai c2 e un e-mail de la tataK ;ntre12 ea+ D E /entru mine+ =l de#chi#e$ ;l citi ra/id *i 60m1i cu "ura /0n2 la urechi+ A trimi# o ima"ine +:/e" cu din9ii unei o#ile de rechin /e care i-a "2#it+ Ar2t2 de#tul de 1ine+ 4i mai are ni*te co/roli9i /entru colec9ia mea+ D Co/roli9iO So/hie ;*i cl2tin2 ca/ul cu /re 2cut de6"u#t+ Rahat o#ili6atO 3e ce n-ai /utut *i tu #2 colec9ione6i tim1re #au monede$ ca o /er#oan2 normal2K E /rea ciudat+ D CiudatK ?o#h ;*i ridic2 /ri<irea$ 1ru#c ener<at+ CiudatO 32-mi <oie #2-9i #/un eu ce e ciudat: #untem ;ntr-o ca#2 ;m/reun2 cu un <am/ir <e"etarian ;n <0r#t2 de dou2 mii de ani$ un alchimi#t nemuritor$ un alt nemuritor care e mu6ician #/eciali6at ;n Ma"ia Focului *i o eroin2 rance62 care ar i tre1uit #2 i murit unde<a /e la :um2tatea #ecolului al G--lea+ Lo<i cu /iciorul #a1ia de /e /odea+ 4i #2

nu uit2m de #a1ia care a o#t olo#it2 la uciderea re"elui Arthur+ (e m2#ur2 ce <or1ea$ tonul lui ?o#h #e ridica *i$ deodat2$ el #e o/ri *i in#/ir2 ad0nc$ cutremur0ndu-#e+ =nce/u #2 60m1ea#c2+ =n com/ara9ie cu toate a#tea$ cred c2 a colec9iona rahat o#ili6at e /ro1a1il cel mai pu'in ciudat lucru de /e aiciO 50m1etul ;i de<eni r0n:et$ iar So/hie 60m1i$ a/oi am0ndoi i61ucnir2 ;n r0#+ ?o#h r0dea at0t de tare ;nc0t ;nce/u #2 #u"hi92$ iar a#ta ;i 2cu #2 r0d2 *i mai tare$ /0n2 ce lacrimile le cur#er2 /e o1ra:i *i 1ur9ile ;nce/ur2 #2-i doar2+ D Oh$ o/re*te-te$ morm2i ?o#h+ Su"hi92 din nou *i am0ndoi #e /r21u*ir2 de r0#$ r0# <ecin cu i#teria+ Le tre1ui un e ort con#idera1il #2 #e controle6e$ dar$ /entru /rima dat2 de c0nd So/hie u#e#e Tre6it2$ ?o#h #e #im9i din nou a/ro/iat de ea+ 3e o1icei$ r0deau ;n iecare 6i> ;ndre/t0ndu-#e #/re lucru$ :oi diminea92 u#e#e ultima oar2 c0nd ei r0#e#er2 ;m/reun2 /ri<ind un #l212no" cu /atine cu rotile *i /antaloni de trenin" #cur9i tra# de un dalma9ian uria*+ Tot ce le tre1uia era #2 "2#ea#c2 lucruri de care #2 r0d2B dar$ din ne ericire$ nu /rea a<u#e#er2 /arte de a*a ce<a ;n ultimele 6ile+ So/hie ;*i re<eni /rima *i #e ;ntoar#e #/re erea#tr2+ =l <edea /e ratele ei re lectat de #ticl2 *i a*te/t2 /0n2 ce el ;*i co1or; /ri<irile /entru a #/une: D M2 #ur/rinde c2 n-ai o1iectat mai mult c0nd Nichola# a #u"erat ca Franci# #2 m2 antrene6e ;n Ma"ia Focului$ #/u#e ea+ ?o#h ;*i ridic2 /ri<irile *i #e uit2 la re leAia e9ei #urorii lui ;n "eam+ D Ar i contat dac2 a* i 2cut-oK ;ntre12 /e un ton #erio#+ Ea #e "0ndi o cli/2+ D Nu+ (re#u/un c2 nu$ recuno#cu ea+ D A*a am cre6ut *i eu+ Oricum$ ai i 2cut-o+ So/hie #e r2#uci /entru a #e uita ;n ochii ratelui ei+ D N-am ;ncotro+ Erebuie+ D 4tiu$ #/u#e el #im/lu+ Acum$ *tiu a#ta+ So/hie cli/i #ur/rin#2+

D 4tiiK ?o#h ;nchi#e la/to/ul *i ;l l2#2 #2 cad2 /e /at+ A/oi$ ridic2 #a1ia *i o /u#e /e "enunchi$ rec0ndu-i a1#ent lama neted2+ (iatra /2rea cald2+ D Am o#tB #u/2rat$ #/eriat C nu$ mai mult dec0t #/eriat C$ ;n"ro6it c0nd Flamel a /u#-o /e HeFate #2 te Tre6ea#c2+ Nu ne-a #/u# de#/re /ericole+ Nu ne-a #/u# c2 ai i /utut #2 mori #au #2 intri ;n com2+ (entru a#ta n-o #2-l iert niciodat2+ D Era de#tul de #i"ur c2 n-a<ea #2 #e ;nt0m/le nimic r2uB D 3e#tul de #i"ur nu e /e de/lin #i"ur+ So/hie ;ncu<iin92 din ca/$ nea<0nd ;ncredere #2 <or1ea#c2+ D 4i$ atunci c0nd -r2:itoarea din Endor 9i-a /a#at cuno*tin9ele$ am o#t din nou #/eriat+ 3ar nu at0t #/eriat pentru tineB c0t #/eriat de tine$ recuno#cu el oarte 1l0nd+ D ?o#h$ cum de /o9i #2 #/ui a#taK ;nce/u So/hie$ cu ade<2rat *ocat2+ Sunt #ora ta "eam2n2+ EA/re#ia de /e chi/ul lui o redu#e la t2cere+ D Tu n-ai <26ut ce am <26ut eu$ recuno#cu el cin#tit+ Team <26ut 2c0ndu-i a92 emeii cu ca/ de /i#ic2+ Am <26ut cum 9i #e mi*cau 1u6ele$ dar$ c0nd ai <or1it$ cu<intele erau de#incroni6ate *i$ c0nd te-ai uitat la mine$ nu m-ai recuno#cut+ Nu *tiu ce eraiB dar atunci nu-mi erai #or2 "eam2n2+ Erai /o#edat2+ So/hie cli/i *i lacrimi uria*e i #e ro#to"olir2 /e o1ra:i+ 3e#/re ceea ce <or1ea ratele ei a<ea numai ni*te amintiri <a"i$ a1ia ce<a mai mult dec0t ni*te cr0m/eie de <i#e+ D Atunci$ ;n O:ai$ te-am urm2rit cum 2ceai <0rte:uri$ iar a6i C ieri G te-am <26ut i#c0nd cea92 din nimic+ D Nu *tiu cum ac lucrurile a#tea$ murmur2 ea+ D 4tiu$ So/h$ *tiu+ Se ridic2$ tra<er#2 ;nc2/erea #/re erea#tr2 *i /ri<i /e#te aco/eri*urile (ari#ului+ Acum$ ;n9ele" a#ta+ M-am tot "0ndit+ (uterile tale au o#t Tre6ite$ dar #in"urul mod /rin care <ei i ca/a1il2 #2 le controle6i$ #in"urul mod /rin care <ei i ;n #i"uran92 e #2 ii in#truit2+ (e moment$ ace#tea #unt ;n e"al2 m2#ur2 un /ericol *i /entru tine$ *i /entru du*manii no*tri+ Ioana d[Arc te-a

a:utat a#t26i$ nu-i a*aK D 3a$ m-a a:utat oarte mult+ Nu mai aud <oci+ A#ta e un mare a:utor+ 3ar mai e ce<a$ nu-i a*aK ;ntre12 So/hie+ ?o#h r2#uci ;n m0ini #a1ia a/roa/e nea"r2 ;n ;ntuneric$ minu#culele 2r0me de cri#tale din /iatr2 #tr2lucind ca #telele+ D Ha1ar n-a<em ;n ce el de /rime:die #untem$ #/u#e el ;ncet+ 3ar *tim c2 #untem ;n /ericolB un /ericol real+ A<em cinci#/re6ece ani C n-ar tre1ui #2 ne "0ndim c2 #-ar /utea #2 im uci*iB #au m0nca9iB #au *i mai r2uO F2cu un "e#t e<a6i< ;n direc9ia u*ii+ N-am ;ncredere ;n ei+ Sin"ura /er#oan2 ;n care am ;ncredere e*ti tuB Tu cea ade<2rat2+ D 3ar ?o#h$ 6i#e So/hie /e un ton oarte cald$ eu chiar am ;ncredere ;n ei+ Sunt oameni de trea12+ Scatt) a lu/tat /entru omenire tim/ de /e#te dou2 mii de ani$ iar ?oan e o /er#oan2 de trea12 *i 1l0nd2B D Iar Flamel a 9inut Codexul a#cun# tim/ de #ecole$ #/u#e ?o#h ra/id+ =*i atin#e /ie/tul *i So/hie au6i o*netul celor dou2 /a"ini ;n #2cule9ul /e care Flamel i-l d2du#e+ EAi#t2 re9ete ;n acea#t2 Carte care ar /utea tran# orma acea#t2 /lanet2 ;ntr-un /aradi#$ care ar /utea <indeca toate 1olile+ -26u lic2rul de ;ndoial2 din ochii ei *i in#i#t2: 4i *tii c2 e ade<2rat+ D Amintirile -r2:itoarei ;mi #/un$ de a#emenea$ c2 eAi#t2 re9ete ;n Carte care ar /utea di#tru"e lumea a#ta+ ?o#h cl2tin2 iute din ca/+ D Cred c2 tu <e6i ceea ce <or ei #2 <e6i+ So/hie ar2t2 #/re #a1ie+ D 3ar de ce 9i-a dat Flamel #a1ia *i /a"inile din Codex: ;ntre12 ea trium 2toare+ D Cred C &tiu G c2 ei ne olo#e#c+ Numai c2 nu *tiu /entru ce+ M2 ro"$ nu ;nc2+ -26u cum #ora lui "eam2n2 ;nce/u #2 clatine din ca/+ Oricum$ <om a<ea ne<oie de /uterile noa#tre /entru a r2m0ne am0ndoi ;n #i"uran92+ So/hie #e ;ntin#e *i ;i #tr0n#e m0na ratelui ei+ D 4tii c2 n-a* /ermite niciodat2 #2 9i #e ;nt0m/le ce<a r2u+ D 4tiu a#ta$ #/u#e ?o#h #erio#+ Cel /u9in$ nu ;n mod <oit+

3ar ce #-ar ;nt0m/la dac2 ce<a #-ar olo#i de tine$ a*a cum #-a ;nt0m/lat /e T2r0mul !m1relorK So/hie cl2tin2 din ca/+ D Nu a<eam control atunci$ recuno#cu ea+ Era ca *i c0nd a* i o#t ;ntr-un <i#$ urm2rind cu /ri<irea /e cine<a care ar2ta ca mine+ D Antrenorul meu de ot1al 6ice c2$ ;nainte de a /relua controlul$ tre1uie #2 ai controlul+ 3ac2 /o9i #2 ;n<e9i cum #2-9i controle6i aura *i cum #2 #t2/0ne*ti ma"iile$ continu2 ?o#h$ nimeni nu <a /utea #2-9i ac2 iar2*i a*a ce<a+ Ai i incredi1il de /uternic2+ 4i #2 6icem c2$ /entru moment$ /uterea nu mi-a o#t Tre6it2+ (ot ;n<29a cum #2 m0nuie#c #a1ia a#ta+ O r2#uci ;n m0n2 ;ncerc0nd #-o ;n<0rt2$ dar ;i alunec2 ;n lateral *i 2cu o cre#t2tur2 ad0nc2 ;n /erete+ -aiO D ?o#hO D Ce eK 3e-a1ia #e o1#er<2+ Frec2 cu m0neca /eretele+ 5u"r2<eala *i mortarul #e eA oliar2$ eA/un0nd <ederii 6idul de c2r2mid2 de dede#u1t+ D =nr2ut29e*ti lucrurile+ 4i /ro1a1il c2 ai ru/t o a*chie din #a1ie+ 3ar$ c0nd ?o#h ridic2 #a1ia #/re lumin2$ <26ur2 c2 /e lam2 nu era nici m2car un #emn+ So/hie cl2tin2 din ca/ ;nceti*or+ D =nc2 mai cred C &tiu G c2 te ;n*eli ;n le"2tur2 cu Flamel *i cu ceilal9i+ D So/hie$ tre1uie #2 ai ;ncredere ;n mine+ D Am ;ncredere ;n tine+ 3ar nu uit c2 -r2:itoarea ;i cunoa*te /e ace*ti oameni *i are ;ncredere ;n ei+ D So/hie$ #/u#e ?o#h ru#trat$ nu *tim nimic de#/re -r2:itoare+ D Ah$ ?o#h$ eu *tiu totul de#/re -r2:itoare$ 6i#e So/hie /e un ton /a#ional+ =*i lo<i t0m/la cu ar2t2torul+ 4i a* i /re erat #2 nu i *tiut+ Toat2 <ia9a ei$ mii de ani$ e aici+ ?o#h de#chi#e "ura /entru a r2#/unde$ dar So/hie ridic2 m0na+ Iat2 ce <oi ace: <oi lucra cu Saint-Germain$ <oi ;n<29a tot ce /oate el #2 m2 ;n<e9e+ D 4i$ ;ntre tim/$ #tai cu ochii /e el> ;ncearc2 #2 a li ce /un la cale el *i Flamel+

So/hie ;l i"nor2+ D (oate c2 data <iitoare c0nd <om i ataca9i$ <om i ;n #tare #2 ne a/2r2m #in"uri+ (ri<i /e#te aco/eri*urile (ari#ului+ Cel /u9in$ aici #untem ;n #i"uran92+ D 3ar /entru c0t tim/K o ;ntre12 ratele ei "eam2n+

Capitolul Dou!eci "i Patru


3octorul ?ohn 3ee #tin#e lumina *i ie*i din dormitorul enorm /e 1alcon$ #/ri:inindu-*i 1ra9ele /e 1alu#trada de metal *i /ri<ind /e#te (ari#+ (loua#e mai de<reme *i aerul era umed *i r2coro#$ im/re"nat de i6ul acru al Senei *i miro# *i miro#ul "a6elor de e*a/ament+ !ra (ari#ul+ Nu u#e#e mereu a*a+ C0nd<a$ ace#ta u#e#e ora*ul #2u a<orit din ;ntrea"a Euro/2$ /lin cu cele mai rumoa#e *i deo#e1ite amintiri+ La urma urmelor$ u#e#e 2cut nemuritor ;n ace#t ora*+ =ntr-o temni92 a lat2 #u1 Ba#tilia$ ;nchi#oareaort2rea92$ 5ei9a Cor1 ;l du#e#e la Str21unul care ;i acorda#e <ia9a <e*nic2 ;n #chim1ul loialit29ii lui ne92rmurite+ 3octorul ?ohn 3ee lucra#e /entru Str21uni$ #/iona#e /entru ei$ ;nde/lini#e nenum2rate mi#iuni /ericuloa#e /e numeroa#e T2r0muri ale !m1relor+ Lu/ta#e cu armate ;ntre"i de mor9i *i de nemor9i$ urm2ri#e mon*tri /e#te /u#tiet29i a#/re$ ura#e c0te<a dintre cele mai /re9ioa#e *i mai ma"ice o1iecte con#iderate #acre de o du6in2 de ci<ili6a9ii+ Cu tim/ul$ de<eni#e cam/ionul Str21unilor =ntuneca9i> nimic nu-i era /e#te /utin92$ nici o mi#iune nu era /rea di icil2B cu eAce/9ia ca6ului ;n care a o#t <or1a de#/re amilia Flamel+ Ma"icianul en"le6 e*ua#e iar2*i *i iar2*i #2-i /rind2 /e Nichola# *i (erenelle Flamel$ de mai multe ori chiar ;n ace#t ora*+ Cum au reu*it cei doi Flamel #2-i #ca/e r2m0nea unul dintre cele mai mari mi#tere ale ;ndelun"atei lui eAi#ten9e+ Se a la#e la comanda unei armate de a"en9i oameni$ neoameni *i #namenii$ a<u#e#e acce# la /2#2rile cerului$ le /utu#e comanda *o1olanilor$ c0inilor$ /i#icilor+ A<u#e#e la di#/o6i9ie creaturi din cele mai ;ntunecate col9uri ale mitolo"iei+ 3ar$ tim/ de mai multe #ute de ani$ nu reu*i#e #2-i /rind2 /e cei doi Flamel$ mai ;nt0i aici$ ;n (ari#$ a/oi ;n Euro/a *i ;n America$ ace*tia iind ;ntotdeauna cu un /a# ;naintea lui$ ade#ea /2r2#ind ora*ul cu doar c0te<a ore

;nainte de #o#irea lui+ Era a/roa/e ca *i c0nd ar i o#t a<erti6a9i+ 3ar a#ta$ de#i"ur$ era im/o#i1il+ Ma"icianul nu-*i ;m/2rt2*ea nim2nui /lanurile #ale+ O u*2 #e de#chi#e *i #e ;nchi#e ;n camera din #/atele lui+ N2rile lui 3ee rem2tar2$ #im9ind un i6 de *ar/e ;n<echit+ D Bun2 #eara$ NiccolH$ #/u#e 3ee 2r2 #2 #e ;ntoarc2+ D Bine ai <enit la (ari#O NiccolH Machia<elli <or1ea latin2 cu un accent italian+ S/er c2 ai a<ut un 61or /l2cut$ iar camera ;9i e#te /e /lac+ Machia<elli aran:a#e ca 3ee #2 ie ;nt0m/inat la aero/ort *i e#cortat de /oli9ie la re*edin9a #a imen#2 din (lace du Canada+ D !nde #e a l2K ;ntre12 ne/olitico# 3ee$ i"nor0nd ;ntre12rile "a6dei #ale$ a irm0ndu-*i autoritatea+ Se /rea /oate #2 i o#t cu c09i<a ani mai t0n2r dec0t italianul$ dar el era *e ul+ Machia<elli ie*i din camer2 *i <eni al2turi de 3ee$ /e 1alcon+ Nedorind #2-*i *i one6e co#tumul de 1alu#trada metalic2$ r2ma#e ;n /icioare$ cu m0inile ;m/reunate la #/ate+ Italianul ;nalt$ ele"ant$ /roa#/2t ra#$ cu /2rul al1$ tun# #curt orma un contra#t cu 12r1atul #cund$ cu tr2#2turi a#cu9ite$ cu 1ar1i*onul a#cu9it *i /2rul cenu*iu /rin# la #/ate ;ntr-o coad2 de cal+ D =nc2 #unt ;n ca#a lui Saint-Germain+ Iar Flamel li #-a al2turat de cur0nd+ 3octorul 3ee ;l /ri<i /ie6i* /e Machia<elli+ D Sunt #ur/rin# c2 n-ai o#t tentat #2 ;ncerci #2-i /rin6i tu ;n#u9i$ #/u#e el cu <iclenie+ Machia<elli /ri<i /e#te ora*ul /e care ;l controla+ D Ah$ am cre6ut c2 a* /utea l2#a ca/turarea inal2 ;n #eama ta$ 6i#e cu 1l0nde9e+ D -rei #2 #/ui c2 ai o#t in#truit #2-i la*i ;n #eama mea$ io tr0nti 3ee+ Machia<elli nu #/u#e nimic+ D Ca#a lui Saint-Germain e com/let ;ncon:urat2K D =n ;ntre"ime+ D 4i nu #unt dec0t cinci oameni ;n ca#2K Nici un #er<itor$ nici un /a6nicK D Alchimi#tul *i Saint-Germain$ "emenii *i !m1ra+

D Scathach e /ro1lema$ murmur2 3ee+ D S-ar /utea #2 am o #olu9ie$ #u"er2 cu <oce :oa#2 Machia<elli+ A*te/t2 /0n2 ce Ma"icianul #e ;ntoar#e #2-l /ri<ea#c2$ ochii lui de culoarea /ietrelor cenu*ii cli/ind /ortocalii ;n luminile re lectate de /e #trad2+ Am trimi# du/2 di#ir$ cele mai ;n ior2toare inamice ale lui Scathach+ Trei dintre ele tocmai au #o#it+ !n 60m1et neo1i*nuit arcui 1u6ele #u19iri ale lui 3ee+ A/oi$ #e ;nde/2rt2 iar2*i de Machia<elli *i #e ;nclin2 u*or+ D -alFiriileML C o ale"ere cu ade<2rat eAcelent2+ D Suntem de aceea*i /arte a 1aricadei$ #e ;nclin2 Machia<elli la r0ndul #2u+ =i #lu:im /e aceia*i #t2/0ni+ Ma"icianul era /e /unctul de a intra din nou ;n camer2$ c0nd #e o/ri *i #e r2#uci #/re a-l /ri<i /e Machia<elli+ (entru o cli/2$ un i6 <a" de ou2 clocite at0rn2 ;n aer+ D N-ai nici cea mai <a"2 idee /e cine #lu:e#c eu$ #/u#e el+ 3a"on de#chi#e u*a ;nalt2$ cu dou2 canaturi *i #e d2du ;na/oi+ NiccolH Machia<elli *i doctorul ?ohn 3ee intrar2 cu /a*i a/2#a9i ;n 1i1lioteca /lin2 de c2r9i ;m/odo1ite /entru a-*i #aluta mu#a irii+ =n ;nc2/ere erau trei emei tinere+ La /rima <edere$ /2reau at0t de a#em2n2toare de /arc2 ar i o#t tri/le9i+ =nalte *i #u19iri$ cu /2rul 1lond$ lun" /0n2 la umeri$ erau ;m1r2cate la el$ cu <e#te de /rotec9ie #u1 haine din /iele moale *i 1lu"i ;nde#a9i ;n ci6me /0n2 la "enunchi+ Fe9ele lor erau alc2tuite numai din un"hiuri: /ome9i o#o*i$ ochi ;n unda9i ;n or1ite$ 12r1ii a#cu9ite+ Numai du/2 ochi /uteau i deo#e1ite+ Ace*tia erau de di erite nuan9e de al1a#tru$ de la cel mai /alid al1a#tru-#a ir$ la cel mai ;nchi# indi"o$ a/roa/e <iolet+ Toate trei ar2tau ca de *ai#/re6ece #au *a/te#/re6ece ani$ dar$ ;n realitate$ erau
=n lim1ile #candina<ice <echi$ valr + uci#$ -)osa + a ale"e> ;n mitolo"ia #candina<2$ emei din "ru/ul care ;l ;n#o9ea /e 6eul Odin+ -alFiriile dictau cur#ul 12t2liilor *i ;i ale"eau /e r261oinicii cei mai <ite:i care urmau #2 moar2> :um2tate dintre ace*tia erau e#corta9i ;n Ualhalla$ /aradi#ul de#tinat eroilor$ a/ar9in0nd lui Odin$ re#tul ;n Se##rumnir$ /alatul Fre)ei$ 6ei9a dra"o#tei$ #o9ia lui Odin+ ,n+tr+.+
ML

mai 12tr0ne dec0t cea mai mare /arte a ci<ili6a9iilor+ Ele erau di#ir+ Machia<elli /2*i ;n centrul ;nc2/erii *i #e r2#uci /entru a le /ri<i /e r0nd /e iecare$ ;ncerc0nd #2 le deo#e1ea#c2+ !na *edea /e #caunul din a9a /ianului de concert$ alta era a*e6at2 con orta1il /e #o a$ ;n tim/ ce a treia #e re6ema de o erea#tr2$ /ri<ind 9int2 ;n noa/te$ cu o carte nede#chi#2 ;n m0ini+ (e m2#ur2 ce #e a/ro/ia de ele$ ace#tea ;*i ;ntoar#er2 ca/etele$ iar el <26u c2 lacul lor de un"hii a<ea culoarea ochilor+ D -2 mul9ume#c c2 a9i <enit$ #/u#e el <or1ind ;n latin2$ care ;m/reun2 cu "reaca erau lim1ile cu care Str21unii erau cel mai 1ine amiliari6a9i+ Fetele ;l /ri<ir2 indi erente+ Machia<elli ;i arunc2 o /ri<ire #curt2 lui 3a"on$ care intra#e ;n camer2 *i ;nchi#e#e u*a du/2 el+ =*i #coa#e ochelarii$ de#co/erindu-*i ochii 1ul1uca9i$ *i <or1i ra/id ;ntro lim12 ale c2rei #unete nici o lim12 #au larin"e uman nu ar i /utut #2 le orme6e+ Femeile ;l i"norar2+ 3octorul ?ohn 3ee o t2 teatral+ Se l2#2 #2 cad2 ;ntr-un otoliu cu #/2tar ;nalt$ ;m1r2cat ;n /iele *i ;*i lo<i /almele una de cealalt2 cu un #unet #trident+ D A:un"e cu /ro#tia a#ta$ 6i#e el ;n en"le62+ A9i <enit aici /entru Scathach+ Acum$ o <re9i #au nuK Fata care *edea la /ian #e hol12 la Ma"ician+ Chiar dac2 remarca#e c2 a<ea ca/ul r2#ucit ;ntr-o /o6i9ie im/o#i1il2$ nu reac9ion2+ D !nde #e a l2K En"le6a ei era im/eca1il2+ D (e a/roa/e$ #/u#e Machia<elli /lim10ndu-#e ;ncet /rin camer2+ Cele trei ;*i ;ndre/tar2 aten9ia a#u/ra lui$ ca/etele ;ntorc0ndu-li-#e /entru a-l urm2ri /recum 1u ni9ele urm2re#c un *oarece+ D Ce aceK D =i a/2r2 /e Alchimi#tul Flamel$ /e Saint-Germain *i /e "emeni$ 6i#e Machia<elli+ Noi ;i <rem numai /e "emeni *i /e

Flamel+ Scathach <2 a/ar9ine+ Se o/ri *i ad2u"2: (ute9i #2-l lua9i *i /e Saint-Germain dac2 ;l <re9i+ Nu ne e de niciun olo#+ D !m1ra+ -rem doar !m1ra$ 6i#e emeia care *edea la /ian+ 3e"etele ei cu un"hii l2cuite indi"o #e mi*cau /e#te cla<iatur2$ 2c0nd-o #2 r2#une delicat *i rumo#+ Machia<elli tra<er#2 ;nc2/erea #/re o ma#2 a lat2 ;ntr-o /arte *i turn2 ca ea dintr-o ca etier2 ;nalt2 din ar"int+ Se uit2 la 3ee *i ridic2 din #/r0ncene odat2 cu ridicarea ca etierei+ Ma"icianul cl2tin2 din ca/+ D Ar tre1ui #2 *tii c2 Scathach e ;nc2 /uternic2$ continu2 Machia<elli adre#0ndu-i-#e emeii de la /ian+ (u/ilele ochilor ei indi"o erau ;n"u#te *i ori6ontale+ Ieri-diminea92$ a #co# din circula9ie o ;ntrea"2 unitate de /oli9i*ti 1ine /re"2ti9i+ D Oameni$ a/roa/e c2 #cui/2 una dintre di#ir+ Nici un om nu /oate #2-i ac2 a92 !m1rei+ D 3ar noi nu #untem oameni$ #/u#e emeia care #t2tea la erea#tr2+ D Noi #untem di#ir$ ;ncheie emeia care #t2tea <i6a<i de 3ee+ Noi #untem Fecioarele =m/l2to*ate$ Cele Care Ale" Moartea$ R261oiniceleB D 3a$ da$ da$ ro#ti 3ee ner21d2tor+ 4tim cine #unte9i: <alFiriile+ (ro1a1il cele mai mari r261oinice /e care le-a <26ut <reodat2 lumea C /otri<it <ou2$ oricum+ -rem #2 *tim dac2 /ute9i ;n<in"e !m1ra+ Femeia di# cu ochii indi"o #e ridic2 "ra9ioa#2 de /e #caunul de la /ian+ (2*i maie#tuoa#2 /e co<or /entru a #e a la a92 ;n a92 cu 3ee+ Celelalte dou2 #urori ur2 deodat2 l0n"2 ea$ iar tem/eratura din ;nc2/ere #c26u 1ru#c+ D Ar i o "re*eal2 #2 ne ironi6e6i$ 3octore 3ee$ 6i#e una+ 3ee o t2+ D (ute9i ;n<in"e !m1raK ;ntre12 el din nou+ C2ci$ dac2 nu /ute9i$ #unt #i"ur c2 mai #unt *i al9ii care ar i deo#e1it de ;nc0nta9i #2 ;ncerce+ =*i ridic2 tele onul celular+ (ot #2

tele one6 ama6oanelorMN$ #amurailorMI$ #au 1o"at0rilorMJ+ Tem/eratura din ;nc2/ere continua #2 #cad2 ;n tim/ ce 3ee <or1ea$ aerul eA/irat de el tran# orm0ndu-#e ;n uioare al1e$ orm0nd cri#tale de "hea92 /e #/r0ncene *i ;n 1ar12+ D 3e#tul cu *mecheria a#taO 3ee /ocni din de"ete *i aura #a #cli/i "al1en2+ Camera #e ;nc2l6i$ a/oi #e ;n ier10nt2$ "rea de /utoarea de ou2 clocite+ D Nu e ne<oie de ace*ti r261oinici in eriori+ 3i#ir <or m2cel2ri !m1ra$ #/u#e ata care #t2tea ;n drea/ta lui 3ee+ D CumK #e r2#ti el+ D Noi a<em ceea ce re#tul r261oinicilor nu au+ D -or1i9i ;n cimilituri$ 6i#e 3ee ner21d2tor+ D S/une9i-i$ 6i#e Machia<elli+ Femeia di# cu ochii cei mai de#chi*i la culoare ;*i ;ntoar#e ca/ul *i /ri<i ;n#/re 3ee+ =*i lutur2 de"etele lun"i ;i a9a lui+ D Ai nimicit V""dra#ilul *i i-ai dat drumul creaturii noa#tre /e care o a<eam ca animal de com/anie$ cea care u#e#e demult /rin#2 ;n ca/can2 la r2d2cina Ar1orelui Lumii+ Ce<a lic2ri ;n ochii lui 3ee *i ;n col9ul "urii ;i 6<0cni un mu*chi+ D Nidho""K Se uit2 la Machia<elli+ Erai la curent cu a#taK Machia<elli ;ncu<iin92+ D 3e#i"ur+ Femeia di# cu ochii indi"o /2*i #/re 3ee *i-l /ri<i dre/t ;n a92+ D 3a$ l-ai eli1erat /e Nidho""$ 3e<oratorul de Cada<re+ =nc2 a/lecat2 #/re 3ee$ ;*i r2#uci ca/ul /entru a-l /ri<i /e Machia<elli+ 4i #urorile ei #e ;ntoar#er2 ;n direc9ia lui+ D 3u-ne acolo unde #e a#cund !m1ra *i ceilal9i$ a/oi /leac2+ Odat2 ce i-am dat drumul lui Nidho""$ Scathach e
Ama6oanele erau un tri1 de emei r261oinice din nordul M2rii Ne"re$ men9ionate /rimaMat2 ;n mitolo"ia "reac2$ ,n+tr+. MI Samurai C termen care a o#t olo#it ;n ?a/onia /entru a de#emna indi<i6i a/ar9in0nd no1ilimii militare+ Samuraiul de orice ran" /utea ucide 2r2 #2 dea #ocoteal2 orice /er#oan2 in erioar2 lui ca /o6i9ie #ocial2+ ,n+tr+.+ MJ R261oinic$ comandant militar #au erou e/ic ;n mitolo"ia /2"0n2 #la<2$ omolo"ul <e#ticului ca<aler r2t2citor$ ,n+tr+.
MN

condamnat2+ D (o9i controla creaturaK ;ntre12 curio# Machia<elli+ D Odat2 ce #e hr2ne*te din !m1r2$ ;i con#um2 mai ;nt0i amintirile$ a/oi carnea *i oa#ele$ <a a<ea ne<oie #2 doarm2+ 3u/2 un o#/29 ca acela din Scathach$ <a dormi /ro1a1il <reo dou2 #ecole+ Atunci$ ;l <om /rinde din nou+ NiccolH Machia<elli ;ncu<iin92+ D N-am di#cutat de#/re onorariul <o#tru+ Cele trei di#ir 60m1ir2 *i chiar *i Machia<elli$ care mai <26u#e orori$ #e d2du ;na/oi la <ederea eA/re#iei de /e chi/urile lor+ D Nu a<em ne<oie de nici un onorariu$ 6i#e emeia di# cu ochi indi"o+ -om ace a#ta /entru a re#ta1ili onoarea clanului no#tru *i a ne r261una amilia dec26ut2+ Scathach !m1ra le-a di#tru# /e multe dintre #urorile noa#tre+ Machia<elli d2du a irmati< din ca/+ D =n9ele"+ C0nd <e9i atacaK D =n 6ori+ D 3e ce nu acumK <ru #2 *tie 3ee+ D Suntem creaturi ale cre/u#culului+ =n /erioada aceea dintre 6i *i noa/te$ /uterile noa#tre #unt la a/o"eu$ 6i#e una+ D Atunci #untem in<inci1ile$ ad2u"2 #ora ei+

Capitolul Dou!eci "i Cinci


D B2nuie#c c2 #unt ;nc2 /e ora Americii$ #/u#e ?o#h+ D 3e ceK ;ntre12 Scathach+ St2teau ;n /icioare ;n #ala de "imna#tic2 de la #u1#olul ca#ei lui Saint-Germain+ !n /erete era aco/erit cu o"lin6i re lect0ndu-i /e t0n2r *i /e emeia<am/ir ;ncon:ura9i de cele mai noi a/arate /entru eAerci9ii+ ?o#h arunc2 o /ri<ire cea#ului de /e /erete+ D E ora trei du/2-amia62B ar tre1ui #2 iu e/ui6at$ dar #unt com/let trea6+ (oate /entru c2 aca#2 e *a#e #eara+ Scathach ;ncu<iin92+ D T#ta e unul dintre moti<e+ Altul e a/tul c2 te a li ;ncon:urat de oameni ca Nichola# *i Saint-Germain$ *i$ mai ale#$ ca #ora ta *i ?oan+ Cu toate c2 /uterile tale n-au o#t ;nc2 Tre6ite$ te a li ;n com/ania unora dintre cele mai /uternice aure de /e /lanet2+ (ro/ria-9i aur2 cule"e c0te /u9in din /uterile lor *i ;9i d2 *i 9ie ener"ie+ 3ar$ numai iindc2 nu te #im9i o1o#it$ a#ta nu ;n#eamn2 c2 n-ar tre1ui #2 te odihne*ti+ 4i 1ea a/2 mult2+ Aura luminea62 /rin intermediul unei mari cantit29i de lichide+ Tre1uie #2 te men9ii 1ine hidratat+ O u*2 #e de#chi#e *i ?oan /2*i ;n #ala de "imna#tic2+ =n <reme ce Scathach era ;m1r2cat2 ;n ne"ru$ ?oan /urta un tricou al1$ cu m0neci lun"i$ /e#te /antaloni al1i$ como6i$ *i ;nc2l92minte de #/ort al12+ Totu*i$ la el ca Scathach$ a<ea o #a1ie+ D M2 ;ntre1am dac2 nu a<e9i ne<oie de un a#i#tent$ #/u#e a/roa/e ru*inat2+ D Am cre6ut c2 te-ai du# la culcare$ 6i#e Scathach+ D Nu /rea dorm cine *tie ce 6ilele a#tea+ 4i$ c0nd #e ;nt0m/l2$ <i#ele ;mi #unt tul1urate+ -i#e6 de#/re oc+ 50m1i tri#t+ Nu e a#ta o minunat2 ironie a #or9ii: #unt m2ritat2 cu St2/0nul Focului$ *i totu*i #unt ;n"ro6it2 de <i#ele de#/re oc+ D !nde e Franci#K D =n 1iroul lui$ munce*te+ -a i acolo ore ;n *ir+ Nu #unt #i"ur2 dac2 mai doarme <reodat2+ Acum$ 6i#e ea /ri<indu-l

/e ?o#h *i #chim10nd #u1iectul$ cum te de#curciK D =nc2 mai ;n<29 cum #2 9in #a1ia$ morm2i ?o#h$ /2r0nd oarecum #t0n:enit+ -26u#e ilme> cre6u#e c2 *tia cum lu/tau oamenii cu #/adele+ Totu*i$ nu-*i ima"ina#e niciodat2 c2 numai a 9ine o #a1ie era at0t de di icil+ Scathach ;*i /etrecu#e ultimele trei6eci de minute ;ncerc0nd #2-l ;n<e9e cum #-o 9in2 *i cum #-o m0nuia#c2 /e Clarent 2r2 #2 o #ca/e+ Nu /rea a<u#e#e #ucce#> de iecare dat2 c0nd ;n<0rtea arma$ "reutatea ace#teia ;l 2cea #2 o #ca/e+ (odeau de lemn lu#truit2 im/eca1il era 6"0riat2 *i cre#tat2 acolo unde lama de /iatr2 o lo<i#e+ E mai "reu dec0t am cre6ut$ recuno#cu el ;n cele din urm2+ Nici m2car nu #unt #i"ur c2 <oi ;n<29a <reodat2+ D Scathach te /oate ;n<29a cum #2 lu/9i cu o #a1ie$ #/u#e ;ncre62toare ?oan+ Ea m-a ;n<29at *i /e mine+ A luat o #im/l2 92r2ncu92 *i a tran# ormat-o ;ntr-o r261oinic2+ =*i r2#uci ;ncheietura m0inii$ iar #a1ia ei$ care era a/roa/e c0t ea de lun"2$ #e mi*c2 *i de#cri#e o cur12 ;n aer$ #co90nd un #unet a/roa/e ca un morm2it omene#c+ ?o#h ;ncerc2 #2 co/ie6e "e#tul *i Clarent ;i 61ur2 din m0n2 r2#ucindu-#e+ Se ;n i/#e ;n /odea$ cr2/0nd lemnul$ le"2n0ndu-#e ;nainte *i ;na/oi+ D =mi /are r2u$ morm2i ?o#h+ D !it2 tot ce cre6i c2 *tii de#/re lu/ta cu #a1ia$ 6i#e Scathach+ =i arunc2 o /ri<ire lui ?oan+ S-a uitat /rea mult la tele<i6or+ Crede c2 /oate ;n<0rti o #a1ie ca /e un 1a#ton de ma:oret2+ ?oan 60m1i+ Cu deAteritate$ ;ntoar#e #a1ia ei lun"2 *i i-o /re6ent2 lui ?o#h$ cu m0nerul #/re el+ D Ia-oO ?o#h #e ;ntin#e *i lu2 #a1ia cu m0na drea/t2+ D Ai /utea #2 iei ;n con#idera9ie /rinderea cu dou2 m0ini$ ;i #u"er2 micu9a ran9u6oaic2+ ?o#h n-o lu2 ;n #eam2+ =n 2*ur0ndu-*i de"etele ;n :urul m0nerului #/adei lui ?oan$ ;ncerc2 #2 i-o ia din m0n2+ Nu reu*i+ Era incredi1il de "rea+ D (o9i #2 ;n9ele"i de ce #untem ;nc2 la no9iunile de 1a62$ 6i#e Scatt)+ Smul#e #a1ia din #tr0n#oarea lui ?o#h *i i-o

arunc2 lui ?oan$ care o /rin#e cu u*urin92+ D Hai #2 ;nce/em cu modul ;n care #e 9ine o #a1ie+ ?oan ocu/2 o /o6i9ie ;n drea/ta lui ?o#h$ ;n tim/ ce Scathach #t2tea ;n #t0n"a lui+ (ri<e*te dre/t ;nainteO ?o#h #e uit2 ;n o"lind2+ (e c0nd el *i Scathach erau /er ect <i6i1ili ;n o"lind2$ /e ?oan o ;ncon:ura o u*oar2 cea92 ar"intie+ Cli/i$ #tr0n"0ndu-*i cu /utere ochii$ dar$ c0nd ;i de#chi#e iar2*i$ cea9a era tot acolo+ D E aura mea$ ;i eA/lic2 ?oan antici/0nd ;ntre1area /e care era /e /unctul de a i-o /une+ 3e o1icei$ e#te in<i6i1il2 /entru ochii omene*ti$ dar uneori a/are ;n oto"ra ii *i ;n o"lin6i+ D Iar aura ta e ca a lui So/hie$ #/u#e ?o#h+ ?oan #cutur2 din ca/+ D Ah nu$ nu ca a #urorii tale$ 6i#e ea uimindu-l+ A ei e mult mai /uternic2+ ?oan ridic2 #a1ia cea lun"2$ ;n<0rtind-o a#t el ;nc0t <0r ul lamei a:un#e ;ntre /icioarele ei$ iar am1ele m0ini ;i erau /e m2ciulia m0nerului+ D Acum$ a eAact ca mineB *i a-o ;ncet+ =*i ;ntin#e 1ra9ul dre/t$ 9in0nd #a1ia lun"2 nemi*cat2+ La #t0n"a lui ?o#h$ !m1ra ;*i ;ntin#e am1ele 1ra9e ;n a92$ 9in0nd cele dou2 #21ii dre/t ;n a9a ei+ ?o#h ;*i #tr0n#e de"etele /e m0nerul #a1iei de /iatr2 *i ;*i ridic2 1ra9ul dre/t+ Chiar ;nainte de a-l i ;ntin# com/let$ ace#ta ;nce/u #2-i tremure din cau6a "reut29ii armei+ D E /rea "rea$ icni el ;n tim/ ce-*i l2#a 1ra9ul ;n :o# *i ;*i rotea um2rul> mu*chii ;i ardeau+ Se #im9ea cam ca ;n /rima 6i de antrenament la ot1al$ du/2 <acan9a de <ar2+ D =ncearc2 a*aO !rm2re*te-m2O ?oan ;i ar2t2 cum #2 9in2 m0nerul cu am1ele m0ini+ Folo#indu-*i am1ele m0ini$ de#co/eri c2 era mai u*or #2 9in2 #a1ia drea/t2+ =ncerc2 din nou$ de data acea#ta 9in0ndo doar cu o m0n2+ Cam trei6eci de #ecunde$ arma r2ma#e nemi*cat2$ a/oi <0r ul ;nce/u #2 tremure+ Cu un o tat$ ?o#h ;*i l2#2 1ra9ele ;n :o#+ D Nu /ot #-o ac cu o #in"ur2 m0n2$ morm2i el+ D Cu tim/ul <ei /utea$ #e r2#ti Scathach /ier60ndu-*i

r21darea+ =n#2$ /0n2 atunci$ o #2 te ;n<29 #-o m0nuie*ti olo#indu-9i am1ele m0ini$ moda oriental2+ ?o#h ;ncu<iin92+ D A#ta #-ar /utea #2 ie mai u*or+ (etrecu#e ani ;ntre"i #tudiind taeF@ondoL& *i ;*i dori#e mereu #2 #tudie6e FendoL'$ #crima :a/one62$ dar /2rin9ii lui re u6a#er2 6ic0nd c2 era /rea /ericulo#+ D Tot ceea ce ;i tre1uie e#te eAerci9iul$ #/u#e ?oan /e un ton #erio#$ /ri<ind re leAia lui Scathach ;n o"lind2$ ochii ei iind cenu*ii lumino*i *i #tr2lucitori+ D C0t de mult eAerci9iuK ;ntre12 ?o#h+ D (e /u9in trei ani+ D Trei aniK In#/ir0nd ad0nc$ ;*i *ter#e mai ;nt0i o /alm2$ a/oi /e cealalt2 de /antaloni *i a/uc2 iar2*i m0nerul+ Se /ri<i ;n o"lind2 *i ;*i ;ntin#e ;n a92 am1ele 1ra9e+ D S/er ca So/hie #2 #e de#curce mai 1ine dec0t mine$ murmur2 el+ Contele de Saint-Germain o adu#e#e /e So/hie ;n micu9a "r2din2 de /e aco/eri*ul ca#ei+ (ri<eli*tea (ari#ului era #/ectaculoa#2$ iar ea #e a/lec2 /e#te 1alu#trad2 #2 /ri<ea#c2 ;n :o#$ #/re Cham/#-El)#Se#+ =n cele din urm2$ tra icul #e redu#e#e la c0te o ma*in2 trec0nd din c0nd ;n c0nd$ iar ora*ul era lini*tit *i t2cut+ In#/ir2 ad0nc> aerul era r2coro# *i umed$ i6ul u*or acriu al lu<iului iind ma#cat de miro#urile de ier1uri /ro<enind de la 6ecile de "hi<ece *i <a#e decorati<e cu /lante ;n lorite ;m/r2*tiate /e aco/eri*+ So/hie ;*i #tr0n#e tru/ul ;n 1ra9e$ rec0ndu-*i cu /utere m0inile *i tremur0nd+ D Fri"K ;ntre12 Saint-Germain+ D (u9in$ 6i#e ea$ cu toate c2 nu era #i"ur2 dac2 ;i era ri" #au era emo9ionat2+
TaeF@ondo e#te o art2 mar9ial2 de ori"ine coreean2$ aimoa#2 ;n #/ecial /entru lo<iturile ;nalte cu /iciorul+ ,n+tr+.+ L' Eendo$ Pcalea #a1ieiQ$ e#te arta mar9ial2 :a/one62 a #crimei+ Mendo #-a de6<oltat din tehnicile tradi9ionale :a/one6e de lu/t2 cu #a1ia$ cuno#cute #u1 denumirea de Fen:ut#u+ ,n+tr+.+
L&

4tia c2 Saint-Germain o adu#e#e #2 o ;n<e9e Ma"ia Focului+ D 3u/2 #eara a#ta$ nu <ei mai #im9i niciodat2 ri"ul$ ;i /romi#e Saint-Germain+ -ei /utea #2 tra<er#e6i Antarctica ;n *ort *i ;n tricou$ 2r2 #2 #im9i nimic+ 30ndu-*i la o /arte /2rul lun" de /e runte$ #mul#e o run62 dintr-un "hi<eci *i o ;ndoi ;n /alme$ a/oi *i le rec2 una de cealalt2+ Miro#ul /roa#/2t de ment2 um/lu aerul+ D ?oan ador2 #2 "2tea#c2+ Cre*te tot #oiul de /lante aici$ eA/lic2 el in#/ir0nd ad0nc+ Sunt o du6in2 de #oiuri di erite de ment2$ m2"hiran$ cim1ru$ #al<ie *i 1u#uioc+ 4i$ de#i"ur$ le<2n9ic2+ Ador2 le<2n9ic2> ;i aduce aminte de tinere9ea ei+ D !nde ai cuno#cut-o /e ?oanK Aici$ ;n Fran9aK D Am a:un# cu ea aici$ ;n cele din urm2$ dar$ cre6i #au nu$ /rima dat2 ne-am ;nt0lnit ;n Cali ornia+ Era ;n 'I8J> #coteam ce<a aur$ iar ?oan lucra ca mi#ionar$ conduc0nd o cantin2 a #2racilor *i un #/ital /entru cei care #e du#e#er2 ;n -e#t ;n c2utare de aur+ So/hie #e ;ncrunt2+ D Scoteai aur ;n tim/ul Goanei du/2 aurL%K 3e ceK Saint-Germain ridic2 din umeri *i /2ru u*or #t0n:enit+ D Ca mai toat2 lumea din America$ ;n [8I *i ;n [8J$ m-am du# ;n -e#t ;n c2utare de aur+ D Credeam c2 /o9i #2 aci aur+ Nichola# a 6i# c2 el /oate+ D F2cutul aurului e un /roce# lun" *i la1orio#+ Am #ocotit c2 ar i mult mai u*or #2-l de6"ro/ din /2m0nt+ 4i$ odat2 ce un alchimi#t are /u9in aur$ ;l /oate olo#i /entru a-l #/ori+ A#ta am cre6ut c2 urma #2 ac+ 3ar /2m0ntul /e care l-am cum/2rat #-a do<edit a i ne olo#itor+ A*a c2 am /lantat c0te<a ra"mente de aur ;n /2m0nt *i a/oi am <0ndut /ro/rietatea acelor oameni care tocmai #o#i#er2+ D 3ar 2#ta e un lucru "re*it$ 6i#e So/hie *ocat2+ D Eram t0n2r /e atunci$ #/u#e Saint-Germain+ 4i
Goana du/2 aur din Cali ornia ,;n en"le62 California Fold Jush$ 'I8I-lIMM. a ;nce/ut ;n ianuarie 'I8I$ c0nd #-a de#co/erit aur la Ferma lui Sutter din localitatea Coloma+ 3u/2 ce #-a r2#/0ndit <e#tea$ a/roAimati< 7&& &&& de oameni au <enit ;n Cali ornia din re#tul Statelor !nite *i de /e#te hotare+ ,n+tr+.+
L%

l2m0nd+ 3ar a#ta nu-i o #cu62$ ad2u"2 el+ Oricum$ ?oan lucra ;n Sacramento *i #e tot ;nt0lnea cu oamenii care cum/2ra#er2 /2m0ntul ne olo#itor de la mine+ G0ndea c2 #unt un *arlatan C ceea ce eram C$ iar eu am luat-o dre/t una dintre acele ;n"ro6itoare /er#oane 2c2toare de 1ine+ Niciunul din noi nu *tia c2 cel2lalt era nemuritor$ de#i"ur$ *i ne-am ur0t de la /rima <edere+ Am tot continuat #2 d2m unul /e#te altul /e /arcur#ul anilor *i a/oi$ ;n tim/ul celui de-al 3oilea R261oi Mondial$ ne-am re;nt0lnit aici$ la (ari#+ Ea lu/ta ;n Re6i#ten92$ iar eu #/ionam /entru americani+ Atunci a o#t momentul c0nd ne-am dat #eama c2 eram di eri9i+ Am #u/ra<ie9uit r261oiului *i am o#t nede#/2r9i9i de atunci$ cu toate c2 ?oan 9ine oarte mult la a/aren9e+ Niciunul dintre 1lo"urile mele de ani #au re<i#tele de #candal nu au ha1ar c2 ne-am c2#2torit+ Am i /utut /ro1a1il #2 <indem oto"ra iile de la nunt2 /entru o mic2 a<ere$ dar ?oan /re er2 #2 r2m0n2 ;n um1r2+ D 3e ceK So/hie *tia c2 cele1rit29ile ;*i /re9uiau intimitatea$ dar #2 r2m0n2 com/let in<i6i1ili /2rea /ur *i #im/lu #traniu+ D (2iB tre1uie #2-9i aminte*ti c2$ ultima dat2 c0nd a o#t cele1r2$ oamenii au <rut #-o ard2 /e ru"+ So/hie ;ncu<iin92+ Bru#c$ a r2m0ne in<i6i1il i #e /2ru /er ect re6ona1il+ D 3e c0nd o cuno*ti /e ScathachK ;ntre12 ea+ D 3e #ecole+ C0nd eu *i ?oan am r2ma# ;m/reun2$ am de#co/erit c2 a<eam o "r2mad2 de cuno*tin9e comune+ Cu to9ii nemuritori$ de#i"ur+ ?oan o cunoa*te de mai mult tim/ dec0t mine+ Cu toate c2 nu #unt con<in# c2 cine<a o cunoa*te cu ade<2rat /e !m1r2$ ad2u"2 el cu un 60m1et h0tru+ (are mereu a*a deB Se o/ri$ c2ut0nd cu<0ntul /otri<it+ D Sin"uratic2K #u"er2 ea+ D 3a+ Sin"uratic2+ Arunc2 o /ri<ire /e#te ora*$ a/oi cl2tin2 tri#t din ca/ *i #e uit2 /e#te um2r la So/hie+ 4tii c0t de de# #-a ridicat ea ;m/otri<a Str21unilor =ntuneca9i$ de c0te ori #-a /u# /e #ine ;ntr-un /ericol teri1il numai /entru a #al<a acea#t2 lume de eiK

3e*i So/hie ;nce/u#e #2 dea din ca/ a ne"a9ie$ o #erie de ima"ini ;i lic2rir2 ;n con*tiin92$ r0nturi din amintirile -r2:itoarei: Scathach /urt0nd armur2 din /iele *i 6ale$ #t0nd #in"ur2 /e un /od$ cu cele dou2 #21ii luminoa#e ;n m0ini$ a*te/t0nd ;n tim/ ce la cel2lalt ca/2t al /odului #e adunau mon*tri ca ni*te molu*te+ Scathach ;n armur2$ #t0nd la /oarta unui mare ca#tel$ cu 1ra9ele ;ncruci*ate la /ie/t$ #21iile ;n i/te ;n /2m0nt la /icioarele ei+ =n a9a ei$ o armat2 de creaturi uria*e a#em2n2toare *o/0rlelor+ Scathach ;n<e*m0ntat2 ;n /iei de oc2 *i 1l2nuri$ le"2n0ndu-#e /e un #loi de "hea92 ;n tim/ ce ni*te ar2t2ri ce /2reau a i o#t #cul/tate din acea "hea92 o ;ncon:urau+ So/hie ;*i ume6i 1u6ele+ D 3e ceB de ce o aceK D 3eoarece e#te cine e#te+ A#ta e ceea ce e#te+ Contele o /ri<i /e at2 *i 60m1i tri#t+ 4i iindc2 e tot ceea ce *tie+ 3eci$ 6i#e el a1ru/t$ rec0ndu-*i din nou /almele una de cealalt2$ #c0ntei *i cenu*2 ridic0ndu-#e #u1 orm2 de #/iral2 ;n aerul no/9ii+ Nichola# <rea ca tu #2 ;n<e9i Ma"ia Focului+ Emo9ionat2K o ;ntre12+ D (u9in+ Ai mai ;n<29at *i /e altcine<aK ;l ;ntre12 So/hie e6it0nd+ Saint-Germain 60m1i$ de6<elindu-*i din9ii ine"ali+ D (e nimeni+ -ei i /rima mea ele<2B *i /ro1a1il ultima+ Ea ;*i #im9i #tomacul tre#2lt0ndu-i *i$ 1ru#c$ nu i #e mai /2ru o idee 1un2+ D 3e ce ai #/une una ca a#taK D Ei 1ine$ *an#ele de a da /e#te o alt2 /er#oan2 ale c2rei a1ilit29i #2 i o#t Tre6ite #unt oarte mici$ iar acelea de a "2#i /e cine<a cu o aur2 la el de /ur2 ca a ta #unt a/roa/e im/o#i1ile+ O aur2 ar"intie e incredi1il de rar2+ ?oan a o#t ultimul om care a a<ut una$ iar ea #-a n2#cut ;n '8'%+ So/hie Ne@man$ tu e*ti cu ade<2rat #/ecial2+ So/hie ;n"hi9i un nod> nu #e #im9ea oarte #/ecial2+ Saint-Germain #e a*e62 /e o 1anc2 #im/l2 din lemn$ de l0n"2 co*ul *emineului+

D A*a62-te aici$ l0n"2 mine$ *i-9i <oi #/une ceea ce *tiu+ So/hie #e a*e62 l0n"2 contele de Saint-Germain *i /ri<i ora*ul dincolo de aco/eri*+ Amintiri care nu erau ale ei ;i lic2rir2 la limita con*tiin9ei$ 2c0nd alu6ie la un ora* cu un alt ori6ont$ un ora* cu cl2diri #cunde$ ;n"r2m2dite ;n :urul unei ort2re9e ma#i<e$ mii de d0re de um ridic0ndu-#e ;n noa/te+ 3eli1erat$ ;*i re/rim2 "0ndurile$ d0ndu-*i #eama c2 <edea (ari#ul a*a cum *i-l amintea -r2:itoarea din Endor$ c0nd<a ;n trecut+ Saint-Germain ;*i #chim12 /o6i9ia /entru a o /ri<i /e at2+ D 32-mi m0na$ ;i 6i#e el 1l0nd+ So/hie ;*i /u#e /alma drea/t2 ;n m0na lui *i$ imediat$ o #en6a9ie de c2ldur2 ;*i 2cu loc /rin cor/ul ei$ alun"0nd ri"ul+ 32-mi <oie #2-9i #/un ce m-a ;n<29at /ro e#orul meu de#/re oc+ =n tim/ ce <or1ea$ contele ;*i mi*ca indeAul #tr2lucitor /e#te /alma etei$ urm2rind liniile *i cutele /ielii$ tra#0nd un de#en /e /ielea ei+ (ro e#orul meu 6icea c2 eAi#t2 cei care #u#9in c2 Ma"ia Aerului #au a A/ei$ #au chiar a (2m0ntului e cea mai /uternic2 dintre toate ma"iile+ Se ;n*al2+ Ma"ia Focului le de/2*e*te /e toate celelalte+ (e m2#ur2 ce <or1ea$ aerul din a9a lor ;nce/u #2 #tr2lucea#c2$ a/oi #2 #cli/ea#c2+ Ca /rintr-o cea92 cald2$ So/hie /ri<i umul r2#ucindu-#e *i dan#0nd odat2 cu <or1ele contelui$ alc2tuind ima"ini$ #im1oluri$ /icturi+ -oia #2 ;ntind2 m0na *i #2 le atin"2$ dar r2ma#e nemi*cat2+ A/oi$ aco/eri*ul #e e#tom/2 *i (ari#ul di#/2ru> unicul #unet /e care ;l au6ea era <ocea 1l0nd2 *i #t2ruitoare a lui SaintGermain *i tot ce <edea erau t2ciuni ar60nd+ 3ar$ ;n tim/ ce el <or1ea$ ;n oc #e ormar2 ima"ini+ D Focul con#um2 aerul+ (oate ;nc2l6i a/a /0n2 o tran# orm2 ;n a1uri *i /oate ace /2m0ntul #2 cra/e+ Ea /ri<i cum un <ulcan arunca roc2 to/it2 ;n aer+ La<a nea"r2-ro*ie *i cenu*a al12 *i ier1inte cur"eau ca o /loaie /e#te un ora* de /2m0nt *i /iatr2+ D Focul di#tru"e$ dar *i creea62+ O /2dure are ne<oie de oc /entru a cre*te <i"uroa#2+ Anumite #emin9e de/ind de el /entru a "ermina+ Fl2c2rile #e r2#uceau ca run6ele$ iar So/hie <26u o

/2dure ;nne"rit2 *i di#tru#2$ co/acii /urt0nd #emnele e<idente ale unui oc ;n"ro6itor+ 3ar$ la 1a6a co/acilor$ ml2di9e <er6i$ #tr2lucitoare #e i9eau din cenu*2B D =n erele trecute$ ocul ;i ;nc2l6ea /e oameni$ le /ermitea #2 #u/ra<ie9uia#c2 ;n climate a#/re+ Focul de6<2lui un /ei#a: de6olant$ #t0nco# *i aco/erit de 62/ad2$ dar ea /utea #2 <ad2 c2 /e*tera /re#2rat2 cu #t0nci era luminat2 de l2c2ri calde$ ro*ii-"2l1uiB !rm2 un #unet ca de ce<a ce cra/2 *i o lac2r2 de "ro#imea unui creion #e ;n2l92 #/re cerul no/9ii+ Ea ;*i ridic2 "0tul$ urm2rind-o #u#$ #u#$ #u#$ /0n2 ce di#/2ru /rintre #tele+ D Acea#ta e Ma"ia Focului+ So/hie ;ncu<iin92+ (ielea o urnica *i /ri<i ;n :o# /entru a <edea micu9ele l2c2ri "al1en-<er6ui ;ncol2cindu-#e /e du/2 de"etele lui Saint-Germain+ Lic2rir2 /e /ielea ei$ ;n 2*ur0ndu-i-#e du/2 ;ncheieturile m0inilor$ moi ca /u ul *i r2coroa#e$ l2#0nd ;n urm2 /e /ielea ei d0re #la1e$ ne"ricioa#e+ D 4tiu c0t de im/ortant e#te ocul+ Mama mea e arheolo"$ #/u#e ca ;n <i#+ Mi-a 6i# c0nd<a c2 omul n-a /ornit /e drumul #/re ci<ili6a9ie dec0t atunci c0nd *i-a "2tit /rima ma#2+ Saint-Germain 60m1i ca o /2rere+ D =i a<e9i /e (rometeu *i /e -r2:itoare ca #2 le mul9umi9i /entru a#ta+ Ei au adu# ocul /rimilor oameni /rimiti<i+ G2titul a 2cut #2 ie mai u*or /entru omenire #2 di"ere carnea /e care o <0na$ i-a /ermi# #2 a1#oar12 mai u*or nutrien9ii+ Le-a a#i"urat c2ldura *i #i"uran9a ;n /e*terile lor$ iar (rometeu le-a ar2tat cum /ot olo#i acela*i oc /entru a*i c2li uneltele *i armele+ Contele /rin#e ;ncheietura m0inii lui So/hie ;n m0na lui$ 9in0nd-o de /arc2 i-ar i luat /ul#ul+ Focul a /u# ;n mi*care toate marile ci<ili6a9ii$ de la lumea antic2 /0n2 ;n /re6ent+ F2r2 c2ldura #oarelui$ acea#t2 /lanet2 n-ar i nimic altce<a dec0t /iatr2 *i "hea92+ (e m2#ur2 ce <or1ea$ ima"ini /0r0ir2 2c0ndu-*i din nou a/ari9ia ;n a9a ochilor lui So/hie$ create din umul care ;i ie*ea din m0ini+ At0rnau ondul0ndu-#e ;n aerul nemi*cat+

BO /lanet2 cenu*iu-ca enie rotindu-#e ;n #/a9iu$ o #in"ur2 lun2 "ra<it0nd ;n :urul ei+ Nu eAi#tau nori al1i$ a/2 al1a#tr2$ continente <er6i #au de*erturi aurii+ Numai cenu*ii+ 4i contururi <a"i ale unor orme de relie t2iate ;n #t0nca #olid2+ Bru#c$ So/hie ;*i d2du #eama c2 ceea ce /ri<ea era /2m0ntul$ /ro1a1il ;n <iitorul oarte$ oarte ;nde/2rtat+ Icni din cau6a *ocului$ iar re#/ira9ia ei #u l2 umul ;nde/2rt0ndu-l$ lu0nd *i ima"inea cu el+ D Ma"ia Focului e mai /uternic2 ;n lumina #oarelui+ Saint-Germain ;*i mi*c2 m0na drea/t2 *i tra#2 un #im1ol cu de"etul ar2t2tor+ Ace#ta at0rn2 ;n aer$ un cerc cu #/i9e radiind din el ca o eA/lo6ie #olar2+ Contele #u l2 a#u/ra lui *i ace#ta #e di6ol<2 ;n /articule #c0nteietoare+ F2r2 oc$ nu #untem nimicO M0na #t0n"2 a lui Saint-Germain era acum com/let aco/erit2 de l2c2ri$ dar ;nc2 9inea ;ncheietura m0inii lui So/hie+ (an"lici de oc al1-ro*ietice #e ondulau ;n :urul de"etelor etei *i #e liche iau ;n /alma ei+ Fiecare de"et ardea ca o lum0nare miniatural2 C ro*ie$ "al1en2$ al1a#tr2 *i al12 C *i totu*i ea nu #im9ea niciun el de durere #au team2+ D Focul /oate <indeca$ /oate cauteri6a o ran2$ /oate ;nde/2rta o 1oal2$ continu2 Saint-Germain cu toat2 con<in"erea+ Fire aurii de cenu*2 ardeau ;n ochii lui al12#trii+ E alt el dec0t orice alt2 orm2 de ma"ie$ deoarece e #in"ura direct le"at2 de /uritatea *i /uterea aurei tale+ A/roa/e oricine /oate ;n<29a /rinci/iile de 1a62 ale Ma"iilor (2m0ntului$ Aerului #au A/ei+ -r2:ile *i incanta9iile /ot i memorate *i #cri#e ;n c2r9i$ dar /uterea de a a/rinde ocul <ine din interior+ Cu c0t aura e#te mai /ur2$ cu at0t mai /uternic e ocul$ iar a#ta ;n#eamn2$ So/hie$ c2 tu tre1uie #2 ii oarte /rudent2$ ;ntruc0t aura ta e#te at0t de /ur2+ C0nd <ei declan*a Ma"ia Focului$ acea#ta <a i incredi1il de /uternic2+ Flamel te-a a<erti6at #2 nu a1u6e6i de /uterile tale$ c2 altminteri <ei i61ucni ;n l2c2riK D Scatt) mi-a 6i# ce #-ar /utea ;nt0m/la$ #/u#e So/hie+ Saint-Germain d2du din ca/ a ;ncu<iin9are+ D S2 nu cree6i niciodat2 ocul c0nd e*ti o1o#it2 #au

#l21it2+ 3ac2 /ier6i controlul a#u/ra ace#tui element$ #e <a ;ntoarce ;m/otri<a ta *i te <a arde /0n2 te <a ace t2ciune$ ;ntr-o cli/it2+ O min"e #olid2 de oc ardea acum con#tant ;n /alma drea/t2 a lui So/hie+ =nce/u #2 con*tienti6e6e c2 m0na #t0n"2 o urnica *i *i-o lu2 iute de /e 1anc2+ =n urm2 r2ma#e ar#2 ;n lemn am/renta ;nne"rit2$ ume"0nd2 a /almei ei+ Cu un /ocnet #la1$ ;n /alma #t0n"2 ;i a/2rur2 l2c2ri al1a#tre$ iar iecare de"et #c0nteia a/rin#+ D 3e ce nu-l #imtK #e ;ntre12 So/hie cu <oce tare+ D E*ti /rote:at2 de aura ta$ ;i eA/lic2 Saint-Germain+ (o9i modela ocul ;n acela*i mod ;n care ?oan 9i-a ar2tat cum #2 cree6i o1iecte ar"intii din aura ta+ (o9i crea "lo1uri *i #uli9e de oc+ (ocni din de"ete *i o di#/er#ie de #c0ntei rotunde$ com/acte 90*ni /e#te aco/eri*+ A/oi$ ridic2 de"etul ar2t2tor *i o l2c2ruie a#em2n2toare unei #uli9e a#cu9ite 61ur2 #/re cel mai a/ro/iat elinar$ lo<indu-l cu /reci6ie+ C0nd ;9i <ei controla /e de/lin /uterile$ <ei /utea a/ela la Ma"ia Focului$ dar$ /0n2 atunci$ <ei a<ea ne<oie de un declan*ator+ D !n declan*atorK D =n mod normal$ ar lua ore ;ntre"i de medita9ie /entru a-9i concentra aura /0n2 ;n /unctul ;n care ai /utea #2 o aci #2 lumine6e+ 3ar c0nd<a$ ;n trecutul oarte ;nde/2rtat$ cine<a a de#co/erit cum #2 cree6e un declan*ator+ O #curt2tur2+ Mi-ai <26ut luturiiK So/hie ;ncu<iin92$ amintindu-*i de 6ecile de lutura*i tatua9i care #e ;n 2*urau ;n :urul ;ncheieturilor m0inilor *i care #e ;ncol2ceau ;n #u# /e 1ra9ele contelui+ D Ei con#tituie declan*atorul meu+ Saint-Germain ridic2 m0inile etei+ Iar acum$ ;l ai *i tu /e al t2u+ So/hie ;*i /ri<i m0inile+ Focul di#/2ru#e$ l2#0ndu-i /e cor/ *i /e ;ncheieturi d0re de cenu*2 nea"r2+ =*i rec2 m0inile una de cealalt2$ dar nu reu*i dec0t #2 ;ntind2 unin"inea+ D 32-mi <oieO Saint-Germain ridic2 o #tro/itoare *i o #cutur2+ Lichidul din interior cli/oci+ =ntinde m0inileO ;i turn2 a/2 /e#te /alme C # 0r0i c0nd ;i atin#e /ielea C$ #/2l0nd urmele ne"re+ Contele #coa#e o 1ati#t2 al12$ im/eca1il2 din

1u6unar$ o ;nmuie ;n a/2 *i *ter#e cu "ri:2 re#turile de unin"ine+ =n#2$ ;n :urul ;ncheieturii m0inii dre/te$ de unde o 9inu#e Saint-Germain$ cenu*a re u6a #2 #e #/ele+ O 1and2 lat2$ nea"r2 ;i ;ncercuia ;ncheietura ca o 1r29ar2+ Saint-Germain /ocni din de"ete$ iar indeAul *i de"etul mic #e a/rin#er2+ Adu#e lumina mai a/roa/e de m0na lui So/hie+ Ea /ri<i ;n :o# *i de#co/eri c2 /e /ielea ei era im/rimat un tatua:+ Ridic0ndu-*i ;n t2cere 1ra9ele$ ;*i roti ;ncheietura /entru a eAamina 1anda ornat2 care #e r2#ucea /e du/2 acea#ta+ 3ou2 0*ii$ aurie *i ar"intie$ #e ;m/leteau *i #e ;ncol2ceau una cu cealalt2 /entru a alc2tui un model com/licat$ ce /2rea a i a/roa/e unul celtic+ (e do#ul m0inii$ acolo unde Saint-Germain ;*i a/2#a#e de"etul mare$ era un cerc /er ect de aur cu un /unct ro*u la mi:loc+ D C0nd <ei dori #2 declan*e6i Ma"ia Focului$ a/a#2 cu de"etul ar2t2tor /e cerc *i concentrea62-9i aura$ ;i eA/lic2 Saint-Germain+ A#ta <a a/rinde ocul in#tantaneu+ D 4i "ataK ;ntre12 So/hie$ /2r0nd #ur/rin#2+ A#ta-i totK Saint-Germain d2du a irmati< din ca/+ D A#ta e tot+ 3e ce$ la ce te a*te/taiK So/hie #cutur2 din ca/+ D Nu *tiu$ dar c0nd -r2:itoarea din Endor m-a ;n<29at Ma"ia Aerului$ m-a ;n 2*urat ;n 1anda:e ca /e o mumie+ Saint-Germain 60m1i timid+ D (2i$ #i"ur c2 eu nu #unt -r2:itoarea din Endor+ ?oan mia 6i# c2 -r2:itoarea te-a im/re"nat cu amintirile *i cuno*tin9ele ei+ Ha1ar n-am de ce a 2cut a#ta> cu #i"uran92$ n-a o#t nece#ar+ 3ar$ 2r2 ;ndoial2$ a a<ut moti<ele ei+ =n /lu#$ nu *tiu cum #2 ac a#taB *i nu #unt #i"ur c2 a* <rea ca tu #2-mi cuno*ti toate "0ndurile *i amintirile$ ad2u"2 el cu un r0n:et+ !nele dintre ele nu #unt tocmai dr2"u9e+ So/hie 60m1i+ D M2 #imt u*urat2 C n-ar i /rea "ro6a< #2 am de-a ace cu un alt calu/ de amintiri+ Ridic0ndu-*i m0na$ a/2#2 cercul de /e ;ncheietura m0inii *i de"etul mic ume"2> a/oi$

/entru o cli/2$ un"hia #tr2luci /ortocaliu mat ;nainte de a #e a/rinde /e nea*te/tate cu o lac2r2 tremur2toare$ #la12+ Cum de ai *tiut ce #2 aciK D (2i$ mai ;nt0i *i ;nainte de toate am o#t alchimi#t+ (re#u/un c2 a#t26i m-ai numi om de *tiin92+ C0nd Nichola# mi-a cerut #2 te antrene6 ;n Ma"ia Focului$ n-a<eam nici cea mai <a"2 idee de#/re cum #-o ac$ dar am a1ordat che#tiunea la el ca /e oricare alt eA/eriment+ D !n eA/erimentK cli/i So/hie+ S-ar i /utut #2 mear"2 /ro#tK D (ericolul ade<2rat ar i o#t ca$ /ur *i #im/lu$ #2 nu i unc9ionat+ D Mul9ume#c$ #/u#e ea ;n cele din urm2$ a/oi 60m1i+ M2 a*te/tam ca /roce#ul #2 ie mult mai dramatic+ Chiar m2 1ucur c2 a o#t a*aB C #e o/ri$ c2ut0nd cu<0ntul /otri<it C de o1i*nuit+ D Ei 1ine$ /oate c2 nu chiar o1i*nuit+ Nu ;n<e9i ;n iecare 6i #2 #t2/0ne*ti ocul+ Ce 6ici de eAtraordinarK ;i #u"er2 Saint-Germain+ D (2i$ *i a#ta+ D A#ta e tot+ Ah$ eAi#t2 *i te <oi ;n<29a ni*te *mecherii+ M0ine$ ;9i <oi ar2ta cum #2 aci "lo1uri$ cercuri *i inele de oc+ 3ar$ odat2 ce ai declan*atorul$ /o9i a/ela la oc oric0nd+ D 3ar e ne<oie #2 #/un ce<aK ;ntre12 So/hie+ Tre1uie #2 ;n<29 ni*te cu<inteK D Ca de eAem/luK D Ei 1ine$ c0nd ai a/rin# Turnul Ei el$ ai 6i# ce<a care a /2rut Pe""ne##Q+ D PI"ni#Q$ #/u#e contele+ Cu<0ntul latin /entru P ocQ+ Nu$ nu tre1uie #2 #/ui nimic+ D 3ar$ atunci$ tu de ce ai 2cut-oK Saint-Germain 60m1i+ D Am cre6ut c2 #un2 mi*to+

Capitolul Dou!eci "i ase


(erenelle Flamel era nedumerit2+ Furi*0ndu-#e de-a lun"ul coridoarelor #la1 luminate$ de#co/eri c2 toate celulele din /artea de :o# de /e in#ul2 erau tic#ite cu creaturi <enite /arc2 din cele mai ;n rico*2toare le"ende+ -r2:itoarea d2du#e /e#te o du6in2 de #/ecii di erite de <am/iri *i el de el de <0rcolaci$ /recum *i "nomi$ troli *i #/iridu*i: =ntr-una dintre celule nu era ;nchi# dec0t un /ui de minotaur adormit ;n tim/ ce$ ;n celula din a9a ace#teia$ doi @indi"o L7 cani1ali 6iceau incon*tien9i al2turi de trei demoni+ !n coridor ;ntre" era l2#at la di#/o6i9ia unor creaturi ;nrudite cu dra"onii$ 1alauri ;nari/a9i cu dou2 /icioare *i dra"oni care #cui/2 l2c2ri+ (erenelle nu credea c2 ace*tia erau /ri6onieri C niciuna dintre celule nu era 62<or0t2 C$ dar to9i erau adormi9i *i /rote:a9i ;n #/atele unor /0n6e de /2ian:en #tr2lucitoare *i ar"intii+ Totu*i$ ea nu era #i"ur2 dac2 acea#t2 /0n62 a<ea rolul de a 9ine ca/ti<e creaturile #au de a le i6ola unele de altele+ Niciuna dintre 2/turile /e care le de#co/eri#e nu erau ;nrudite+ Trecu /e l0n"2 o celul2 la care /0n6a de /2ian:en at0rna ;n 0*ii 6dren9uite+ =nc2/erea era "oal2$ dar /0n6a *i /odeaua erau /line de oa#e$ ;n#2 niciunul nu /2rea m2car /e de/arte omene#c+ Ace#tea erau creaturi adunate din dou2#/re6ece col9uri ale lumii *i din tot at0tea le"ende+ 3e unele C /recum @indi"o C$ ea doar au6i#e$ dar cel /u9in erau iin9e de /e continentul american+ Altele$ du/2 c0te *tia$ nu a:un#e#er2 niciodat2 ;n Lumea Nou2 *i r2m2#e#er2 ne*tiute *i erite de /ericole ;n 9inuturile lor de 1a*tin2 #au /e T2r0mul !m1relor care ;m/re:muia acele 9inuturi+ 3emonii :a/one6i nu ar i tre1uit #2 tr2ia#c2 al2turi de dra"onii celtici+

L7

Mon#tru mitic care #e hr2ne*te cu carne de om+ ,n+red+.+

Ce<a era teri1il de ;n nere"ul2 aici+ (erenelle o coti /e un alt coridor *i #im9i o adiere care-i ;n<ol1ur2 u*or /2rul+ =*i ;ntoar#e a9a ;n direc9ia aceea$ cu n2rile um late$ in#/ir0nd miro#ul de #are *i de al"e marine+ 3u/2 ce mai arunc2 o /ri<ire iute /e#te um2r$ #e re/e6i "r21it2 /e coridor+ 3ee tre1uie #2 i colec9ionat toate ace#te creaturi$ el tre1uie #2 le i adunat /e toate laolalt2$ dar de ceK 4i$ mai ale#$ cumK Nu au6i#e <reodat2 #2 i /rin# cine<a o #in"ur2 <etala$ dar o du6in2K 4i cum de reu*i#er2 #2 #mul"2 un /ui de minotaur de la #0nul mamei luiK Nici chiar Scathach$ a*a ne;n ricat2 *i /ericuloa#2 cum era$ nu ar i do1or0t niciodat2 unul din ra#a celor cu ca/ de taur dec0t dac2 nu ar i a<ut ;ncotro+ (erenelle a:un#e la un *ir de tre/te+ Miro#ul de aer #2rat era acum mai /uternic$ 1ri6a era mai r2coroa#2$ dar ea e6it2 /u9in ;nainte #2 /un2 /iciorul /e trea/t2 *i #e a/lec2 #2 <eri ice dac2 acea#ta nu a<ea ire ar"intii+ Nu #e <edea niciunul+ =nc2 nu-*i d2dea #eama ce el de creatur2 9e#u#e acele /0n6e din celulele de :o#$ iar a#ta o 2cea #2 #e #imt2 ner<oa#2 /e#te m2#ur2+ Toate ace#tea #u"erau c2 cei care 9e#u#er2 /0n6ele dormeau /ro1a1ilB ceea ce ;n#emna c2$ mai de<reme #au mai t0r6iu$ a<eau #2 #e tre6ea#c2+ 3u/2 ce #-ar i tre6it$ /2ian:enii a<eau #2 mi*une /rin toat2 ;nchi#oarea C #au /oate mai r2u C$ iar ea nu <oia #2 ie /rin#2 ;n c0m/ de#chi# c0nd a<ea #2 #e ;nt0m/le ace#t lucru+ O /arte din /uteri ;i re<eni#er2 C de#i"ur$ de#tul ca #2 #e /oat2 a/2ra$ de*i$ ;n momentul ;n care ar i olo#it ma"ia$ # inAul #-ar i a/ro/iat de ea *i ar i #l21it-o$ *i ;m12tr0nit-o ;n acela*i tim/+ (erenelle *tia c2 i #-ar i o erit doar o #in"ur2 *an#2 #2 ;n<in"2 creatura *i <oia C trebuia G #2 ie c0t mai /uternic2 /o#i1il /entru acea lu/t2+ 3u/2 ce urc2 ;n u"2 #c2rile de metal care #c0r90iau$ #e o/ri la u*a m0ncat2 de ru"in2+ 30ndu-*i /2rul deo/arte$ ;*i li/i urechea de metalul corodat+ Tot ce /utea au6i era 6"omotul #urd al <alurilor care #e i61eau de mal ;n <reme ce marea continua #2 erode6e coa#ta in#ulei+ A/uc0nd clan9a cu am1ele m0ini$

o a/2#2 u*urel ;n :o# *i ;m/in#e u*a /entru a o de#chide$ #cr0*nind din din9i ;n momentul ;n care 1alamalele <echi #c0r90ir2 *i huruir2 #trident$ #unetul a<0nd ecou de-a lun"ul coridoarelor+ (erenelle /2*i ;ntr-o curte lar"2$ ;ncon:urat2 de ni*te con#truc9ii di#tru#e$ ruinate+ La drea/ta$ #oarele a/unea ;n <e#t *i colora#e /ietrele ;ntr-o lumin2 cald2$ /ortocalie+ Cu un o tat de u*urare$ ea ;*i de#chi#e lar" 1ra9ele$ ;*i ;ntoar#e a9a #/re #oare$ ;*i l2#2 ca/ul /e #/ate *i ;nchi#e ochii+ Electricitatea #tatic2 2cu #2 #e aud2 un /0r0it *i #e #cur#e /e toat2 lun"imea /2rului ei ne"ru$ ridic0ndu-i-l dea#u/ra umerilor ;n tim/ ce aura ;nce/u imediat #2 i #e re ac2+ -0ntul care m2tura tot "ol ul era r2coro#$ iar ea tra#e ad0nc aer ;n /ie/t$ eli1er0ndu-*i /l2m0nii de miro#ul in#u/orta1il de /utre"ai$ muce"ai *i de duhoarea mon*trilor de dede#u1t+ A/oi$ ;n9ele#e dintr-odat2 ce a<eau ;n comun toate creaturile din celule: erau mon*tri+ !nde erau #/iritele mai /rietenoa#e$ /iticii *i 60nele$ huldraL8 *i ru#alFaLM$ el ii *i inariiLLK 3ee aduna#e laolalt2 doar <0n2torii$ /r2d2torii: Ma"icianul ;*i aduna o armat2 de mon*tri+ !n urlet #2l1atic *i /2trun62tor # 0*ie lini*tea in#ulei$ 2c0nd #2 <i1re6e chiar *i /ietrele de #u1 t2l/ile ei+ 1 3r#)itoareo0 S inAul de#co/eri#e c2 (erenelle li/#ea+ D !nde e*ti$ -r2:itoareoK Bri6a /roa#/2t2 a m2rii u deodat2 alterat2 de duhoarea # inAului+ (erenelle tocmai #e ;ntor#e#e ca #2 ;nchid2 u*a c0nd o1#er<2 mi*care ;n 1e6na de dede#u1t+ Se uita#e /rea mult la #oare$ iar # era de aur ;i l2#a#e /e retin2 ima"ini incande#cente+ =nchi#e ochii$ #tr0n"0nd din /leoa/e /entru o cli/2$ a/oi ;i de#chi#e din nou ca #2 cercete6e atent ;n ;ntuneric+ !m1rele #e mi*cau$ /relin"0ndu-#e /e /ere9i$ adun0nduL8 LM LL

S/irit al /2durii$ ;n mitolo"ia #candina<2+ ,n+tr+.+ S/irit al a/elor$ nim 2$ ;n olclorul e#t-euro/ean+ ,n+tr+.+ 5ei ai recoltelor$ ;n mitolo"ia :a/one62+ ,n+tr+.+

#e la 1a6a #c2rilor+ (erenelle cl2tin2 din ca/+ Ace#tea nu erau um1re+ A#ta era o ma#2 de creaturi$ de mii$ de 6eci de mii de creaturi+ O luar2 ;n #u# /e tre/te$ ;ncetinind doar /e m2#ur2 ce #e a/ro/iau de lumin2+ (erenelle *tia ce erau ace*tia C erau /2ian:eni oarte /ericulo*i *i <enino*i C *i ;n9ele#e de ce /0n6ele erau at0t de di erite+ 3i#tin#e dintr-o /ri<ire o mul9ime de /2ian:eni care or oteau$ /2ian:eni-lu/ *i tarantule$ <2du<e-ne"re *i /u#tnici ca enii$ /2ian:eni de "r2din2 *i /2ian:eni-/0lnie+ Ea *tia c2 ace*tia nu tre1uiau #2 tr2ia#c2 ;m/reun2B ceea ce /utea #2 ;n#emne c2 orice #au oricine i-ar i chemat *i oricine i-ar i diri:at acum #t2tea /ro1a1il la /0nd2 dede#u1t+ -r2:itoarea ;nchi#e cu 6"omot u*a metalic2 *i o ;n9e/eni cu o 1ucat2 de 6id2rie /u#2 la 1a62+ A/oi$ #e ;ntoar#e *i o lu2 la u"2+ 3ar a1ia a/uc2 #2 ac2 <reo 6ece /a*i ;nainte ca u*a #2 ie #mul#2 din 1alamale #u1 "reutatea mul9imii de /2ian:eni+

Capitolul Dou!eci "i ase


?o#h de#chi#e o1o#it u*a de la 1uc2t2rie *i /2*i ;n ;nc2/erea lun"2 *i :oa#2+ So/hie #e a la ;n a9a chiu<etei *i #e ;ntoaor#e ca #a-*i urm2rea#c2 ratele cum #e /r21u*e*te /e un #caun$ la#2 #2-i cad2 /e /odea #a1ia de /iatr2 *i cum ;*i /une 1ra9ele /e ma#2$ *i-*i la#2 ca/ul /e ele+ D Cum a o#tK ;ntre12 So/hie+ D A1ia mai /ot #2 m2 mi*c$ murmur2 el+ !merii m2 dor$ #/atele m2 doare$ 1ra9ele m2 dor$ am numai 12*ici /e m0ini *i a1ia mai /ot #2-mi ;ndoi de"etele+ =i arat2 /almele :ulite+ Nu mi-am ima"inat niciodat2 c2 doar #2 9ii o #a1ie /oate i at0t de "reu+ D M2car ai ;n<29at ce<aK D Am ;n<29at cum tre1uie #-o 9in+ So/hie ;m/in#e #/re el$ /e ma#2$ o ar urie cu /0ine /r2:it2$ iar ?o#h #e ;ndre/t2 ;n #caun imediat$ a/uc2 o 1ucat2 *i o ;nde#2 ;n "ur2+ D Cel /u9in$ mai /o9i m0nca$ #/u#e ea+ A/uc0ndu-i m0na drea/t2$ ea i-o ;ntoar#e ca #2 #e uite la /alma lui+ -aiO eAclam2 ea ;nduio*at2+ (ielea de la 1a6a de"etului mare era ro*ie$ um l0ndu-#e ;ntr-o 12*ic2 ce /2rea dureroa#2+ D Ri-am #/u#$ 6i#e el cu "ura /lin2 de /0ine /r2:it2+ Am ne<oie de un /la#ture+ D La#2-m2 #2 ;ncerc ce<a+ So/hie ;*i rec2 re/ede m0inile una de alta$ a/oi ;*i a/2#2 de"etul mare de la m0na #t0n"2 /e ;ncheietura m0inii dre/te+ Cu ochii ;nchi*i$ #e concentr2B iar de"etul ei mic #e a/rin#e deodat2$ ar60nd cu o l2c2ruie al1a#tr2+ ?o#h #e o/ri din me#tecat *i #e hol12 la ea+ =nainte ca ace#ta #2 mai /oat2 #/une ce<a$ So/hie ;*i trecu de"etul /e#te /ielea /lin2 de 12*ici+ El ;ncerc2 #2 #e tra"2 ;na/oi$ dar ea ;i 9inea ;ncheietura cu o or92 #ur/rin62toare+ C0nd$ ;n # 0r*it$ ;i d2du drumul$ el #e #muci$ tr2"0ndu-*i m0na ;na/oi+ D Ce cre6i c2B ;nce/u el$ cercet0ndu-*i m0na+

A/oi$ de#co/eri c2 12*ica di#/2ru#e$ l2#0nd doar o urm2 <a"2 ;n orm2 de cerc /e /ielea lui+ D Franci# mi-a #/u# c2 ocul /oate <indeca+ So/hie ;*i 9inu ridicat2 m0na drea/t2+ Fuioare de um cenu*iu i #e <edeau ;ncol2cindu-#e /rintre de"ete$ a/oi #e a/rindeau dintr-odat2+ C0nd #tr0n#e de"etele$ ocul #e #tin#e+ D Am cre6utB ?o#h ;n"hi9i cu "reu *i ;ncerc2 din nou:B nu am *tiut nici m2car c2 te-ai a/ucat #2 ;n<e9i de#/re oc+ D M-am a/ucat *i am *i terminat+ D Ai terminatK D Totul+ Ea ;*i /u#e m0inile una /e#te alta> ;n :ur #e ;m/r2*tiar2 c0te<a #c0ntei+ Me#tec0ndu-*i /0inea /r2:it2$ ?o#h o /ri<i critic /e #ora lui+ Atunci c0nd acea#ta u#e#e Tre6it2 *i c0nd ;n<29a#e de#/re Ma"ia Aerului$ el <26u#e imediat #chim12rile /e care le #u eri#e$ ;n #/ecial #chim1area e9ei *i a ochilor+ El o1#er<a#e /0n2 *i noua nuan92 #u1til2 /e care o c2/2ta#er2 ochii ei+ 3e a#t2 dat2$ nu /utea #2 <ad2 nici o #chim1are+ Ea ar2ta la el ca ;nainteB dar nu era la el+ Iar Ma"ia Focului o ;nde/2rt2 de el *i mai mult+ D Tu nu /ari deloc #2 te i #chim1at$ #/u#e el+ D Nici nu m2 #imt di erit+ Cu eAce/9ia a/tului c2 m2 #imt mai cald2$ ad2u"2 ea+ Nu mai #imt ri"ul+ A*adar$ a#ta era acum #ora lui$ #e "0ndi ?o#h+ Ar2ta la el ca oricare alt2 adole#cent2 dintre cele /e care le cuno*tea+ 4i totu*iB Era di erit2 de oricare alta de /e /lanet2: ea /utea controla dou2 dintre ma"iile elementelor+ (oate c2 a#ta era cea mai ;n rico*2toare /arte dintre toate: oamenii nemuritori C /er#oane ca Flamel *i (erenelle$ ?oan$ eAtra<a"antul Saint-Germain *i chiar 3ee C ar2tau to9i at0t de normal. Erau "enul de oameni /e l0n"2 care ai i trecut /e #trad2 *i la care nu te-ai i uitat de dou2 ori+ Scathach$ cu /2rul ei ro*u *i ochii <er6i ca iar1a$ ;ntotdeauna a<ea #2 atra"2 aten9ia+ 3ar ea nu era iin92 omenea#c2+ D AB a durutK ;ntre12 el curio#+

D 3eloc+ 50m1i+ A/roa/e c2 am o#t de6am2"it2+ =ntr-un el$ Franci# mi-a #/2lat m0inile cu ocB ah$ *i am r2ma# cu a#ta$ #/u#e ea 9in0nd ridicat2 m0na drea/t2 *i l2#0nd m0neca #2-i cad2 ;n :o#$ ca #2 la#e la <edere de#enul 2cut /arc2 cu ierul ro*u ;n /iele+ ?o#h #e a/lec2 /entru a #e uita mai de a/roa/e la 1ra9ul lui So/hie+ D E un tatua:$ 6i#e el$ ;n tonul <ocii lui di#tin"0ndu-#e clar in<idia+ Gemenii /l2nui#er2 ;ntotdeauna #2-*i ac2 un tatua:+ Mama o #2 #e #/erie c0nd o #2 <ad2 a#ta+ A/oi$ el ad2u"2: 3e unde ;l aiK 4i de ce 9i l-ai 2cutK D Nu e 2cut cu cerneal2$ a o#t 2cut cu oc$ ;i eA/lic2 So/hie r2#ucindu-*i ;ncheietura ca #2-i arate de#enul+ ?o#h ;i /rin#e deodat2 m0na *i-i ar2t2 /unctul ro*u ;ncon:urat de un cerc auriu de /e /artea in erioar2 a ;ncheieturii m0inii ei+ D Am mai <26ut ce<a a#em2n2tor$ #/u#e el ;nceti*or *i #e ;ncrunt2$ ;ncerc0nd #2-*i aduc2 aminte+ Sora lui "eam2n2 ;ncu<iin92 din ca/+ D Mi-a luat ce<a tim/$ dar$ ;ntr-un t0r6iu$ mi-am amintit c2 Nichola# are ce<a a#em2n2tor /e ;ncheietura m0inii lui$ 6i#e So/hie+ !n cerc cu o cruce /e#te el+ D A*a e+ ?o#h ;nchi#e ochii+ El o1#er<a#e /rima dat2 micul tatua: de /e ;ncheietura lui Flamel atunci c0nd ;nce/u#e #2 lucre6e /entru ace#ta ;n li1r2rie *i$ cu toate c2 #e mira#e c2 tatua:ul era 2cut ;ntr-un loc at0t de neo1i*nuit$ nu-l ;ntre1a#e niciodat2 nimic ;n le"2tur2 cu ace#t lucru+ 3e#chi#e din nou ochii$ #e uit2 la tatua: *i ;n9ele#e dintr-odat2 c2 So/hie u#e#e ;n#emnat2 /rin ma"ie$ de#emnat2 ca iin92 ce /utea controla elementele+ 4i lui nu-i /l2cea ace#t lucru+ (entru ce-9i tre1uieK D Atunci c0nd <reau #2 olo#e#c ocul$ a/2# ;n centrul cercului *i m2 concentre6 a#u/ra aurei mele+ Saint-Germain nume*te a#ta #curt2tur2$ un declan*ator /entru /uterile mele+ D M2 ;ntre1 de ce-ar a<ea ne<oie Flamel de un declan*ator$ #e ;ntre12 ?o#h cu <oce tare+ Ceainicul ;nce/u #2 *uiere *i So/hie #e ;ntoar#e la

chiu<et2+ =*i /u#e#e aceea*i ;ntre1are+ D (oate c2 ar tre1ui #2-l ;ntre12m c0nd #e tre6e*te+ D Mai ai /0ine /r2:it2K ;ntre12 ?o#h+ Sunt mort de oame+ D Tu e*ti mereu mort de oame+ D 3a$ ei 1ine$ antrenamentul cu #a1ia mi-a 2cut oame+ So/hie ;n i/#e o urculi92 ;ntr-o elie de /0ine *i o ridic2 ;n a9a ei+ D (ri<e*te$ 6i#e ea+ A/2#2 /e /artea in erioar2 a ;ncheieturii ei *i ar2t2torul ;i lu2 oc+ =ncrunt0ndu-#e *i #tr2duindu-#e din "reu$ ea #e concentr2 /0n2 ce lac2ra tremur0nd2 de<eni o l2c2ruie de culoare al1a#tr2 /e care a/oi o trecu /e#te elia de /0ine$ /r2:ind-o u*urel+ O <rei /r2:it2 /e am1ele /2r9iK ?o#h o /ri<i cu un ame#tec de a#cina9ie *i "roa62+ 4tia de la ora de *tiin9e c2 /0inea #e /r2:ea la a/roAimati< o #ut2 cinci6eci de "rade Cel#iu#+

Capitolul Dou!eci "i Opt


Machia<elli #t2tea /e locul din #/ate al ma*inii #ale$ l0n"2 doctorul ?ohn 3ee+ =n a9a lor #e a lau cei trei di#ir+ 3a"on #t2tea /e #caunul *o erului$ ochii lui iind a#cun*i ;n #/atele ochelarilor #u/radimen#iona9i+ =n ma*in2 /er#i#ta miro#ul acru de /e*te /e care el ;l emana+ !n tele on mo1il ;nce/u #2 1060ie$ ru/0nd lini*tea #t0n:enitoare+ Machia<elli ;l de#chi#e 2r2 a #e uita la ecran+ A/oi ;nchi#e a/roa/e imediat+ D Totul e ;n re"ul2+ Oamenii mei #-au retra# *i ;n locul lor$ a r2ma# un cordon de #ecuritate care 1lochea62 toate #tr26ile de le"2tur2+ Nimeni nu <a r2t2ci din ;nt0m/lare ;n interiorul 6onei+ D Orice #-ar ;nt0m/la$ nu intra9i ;n ca#2$ #/u#e emeia di# cu ochii indi"o+ Odat2 ce-l <om eli1era /e Nidho""$ <om a<ea oarte /u9in control a#u/ra lui /0n2 ce #e <a hr2ni+ ?ohn 3ee #e a/lec2 *i$ /entru o cli/2$ /2ru /e /unctul de a o 1ate /e "enunchi /e t0n2ra emeie+ EA/re#ia de /e a9a ei ;l /re<eni ;n#2+ D Flamel *i co/iii nu tre1uie l2#a9i #2 #ca/eO D A#ta #un2 a amenin9are$ doctore$ #/u#e emeiar261oinic a lat2 /e locul din #t0n"a+ Sau a ordin+ D Iar nou2 nu ne /lac amenin92rile$ ad2u"2 #ora ace#teia$ care #t2tea /e locul din drea/ta+ 4i nu acce/t2m ordine+ 3ee cli/i ;ncet+ D Nu e nici amenin9are$ nici ordin+ E doar oB ru"2minte$ #/u#e el ;n cele din urm2+ D Noi #untem aici doar /entru Scathach$ 6i#e emeia cu ochii indi"o+ Ceilal9i nu ne intere#ea62+ 3a"on co1or; din ma*in2 *i de#chi#e u*a+ F2r2 #2 #e uite ;n urm2$ <alFiriile ie*ir2 ;n lumina /rimelor lic2riri ale 6orilor$ #e ;m/r2*tiar2 *i o luar2 ;ncet /e #trada din #/ate+ (2reau trei emei tinere care #e ;ntorceau aca#2 de la o /etrecere ce dura#e o noa/te ;ntrea"2+ 3ee ;*i #chim12 /o6i9ia$ a*e60ndu-#e /e locul din a9a lui

Machia<elli+ D 3ac2 ele <or reu*i$ <oi a<ea "ri:2 ca #t2/0nii no*tri #2 a le c2 di#ir au o#t ideea ta$ #/u#e el a"rea1il+ D Sunt #i"ur de a#ta+ Machia<elli nu-l /ri<i /e Ma"icianul en"le6$ ci continu2 #2 le urm2rea#c2 /e cele trei ete ;n tim/ ce ace#tea ;naintau /e #trad2+ 4i$ dac2 <or da "re*$ <ei /utea #2 le #/ui #t2/0nilor no*tri c2 ele au o#t ideea mea$ iar tu /o9i #2 ii a1#ol<it de orice <in2$ ad2u"2 el+ S2 dai <ina /e altcine<a: cred c2 eu am creat ini9ial acest conce/t$ cam cu dou26eci de ani ;nainte ca tu #2 <ii /e lume+ D Mi #-a /2rut c2 ai #/u# c2-l <or aduce /e Nidho""K ;ntre12 3ee 2r2 #2-i ia ;n #eam2 <or1ele+ NiccolH Machia<elli 12tu ;n "eam cu un"hiile lui manichiurate+ D A*a e+ =n <reme ce di#ir mer"eau /e aleea ;n"u#t2$ /ietruit2$ m2r"init2 de un 6id ;nalt$ #e transformar#. Tran# ormarea a<u loc /e c0nd treceau /rintr-o 6on2 ;ntunecat2+ Intrar2 ;n ;ntuneric ca ni*te tinere ;m1r2cate cu :achete din /iele moale$ 1lu"i *i ci6meB *i$ o cli/2 mai t0r6iu$ erau <alFirii: ecioare r261oinice+ C2m2*i lun"i de 6ale al1e$ de "hea92 le c2deau /e#te "enunchi$ ci6me metalice ;nalte /0n2 la "enunchi$ cu <0r uri a#cu9ite le aco/ereau /icioarele$ iar /e m0ini a<eau ni*te m2nu*i "rele$ din /iele *i metal+ Coi uri rotun:ite le /rote:au ca/etele *i le ma#cau ochii *i na#ul$ dar le l2#au "ura li1er2+ S21iile *i tecile cu9itelor erau 12"ate ;n centurile al1e din /iele care le ;ncin"eau mi:locul+ Fiecare <alFirie 9inea c0te o #a1ie cu lama al12 ;ntr-o m0n2 *i$ de a#emenea$ iecare a<ea o a doua arm2 /rin#2 ;n curele la #/ate: o #uli92$ un to/or cu dou2 t2i*uri *i un ciocan de lu/t2+ Se o/rir2 ;n a9a unei /or9i /utrede$ de culoare <erde$ care era iAat2 ;n 6id+ !na dintre <alFirii #e ;ntoar#e #2 #e uite ;n direc9ia ma*inii *i ar2t2 cu m0na ;nm2nu*at2 #/re /oart2+ Machia<elli a/2#2 un 1uton *i "eamul ma*inii #e l2#2 ;n :o#+ =*i ridic2 de"etul mare *i le 2cu un #emn de a/ro1are cu ca/ul+ =n ciuda eAteriorului at0t de /ono#it$ era /oarta

din #/ate a ca#ei lui Saint-Germain+ Fiecare emeie di# ;ntin#e m0na #/re o tol12 de /iele a"29at2 de centur2+ Sco90nd de acolo c0te un /umn de o1iecte /late care #em2nau cu ni*te /ietre$ ;nce/ur2 #2 le arunce la 1a6a /or9ii+ D Arunc2 runele$ eA/lic2 Machia<elli+ =l cheam2 /e Nidho""B creatura /e care ai eli1erat-o tu$ o creatur2 /e care chiar Str21unii au 9inut-o ;nchi#2$ ca #2 nu /oat2 #c2/a <reodat2+ D Nu *tiam c2 era 9inut ca/ti< ;n Co/acul Lumii$ 1om12ni 3ee+ D Sunt #ur/rin# #2 aud a#ta+ Am cre6ut c2 tu *tii totul+ Machia<elli #e ;ntoar#e ;n #caun$ ca #2-l /ri<ea#c2 /e 3ee+ =n #emi;ntunericul #um1ru$ <26u c2 Ma"icianul era /alid *i c2 /e runte a<ea minu#cule 1ro1oane de #udoare+ Secolele ;n care-*i controla#e emo9iile "arantau c2 Machia<elli nu 60m1ea+ 3e ce ai di#tru# V""dra#illK ;ntre12 el+ D Era #ur#a /uterii lui HeFate$ #/u#e ;ncet 3ee$ cu ochii 9int2 la <alFirii$ urm2rindu-le cu aten9ie+ Ace#tea #e ;nde/2rta#er2 de /ietrele /e care le arunca#er2 /e /2m0nt *i <or1eau ;ncet ;ntre ele$ ar2t0nd #/re iecare /iatr2 ;n /arte+ D Era la el de 12tr0n ca /laneta a#ta+ Totu*i$ tu l-ai di#tru# 2r2 #2 #tai /e "0nduri+ 3e ce-ai 2cut a#taK #e mir2 Machia<elli cu <oce tare+ D Am 2cut ce tre1uia #2 ac+ Cu<intele lui 3ee erau de "hea92+ -oi ace ;ntotdeauna orice <a i nece#ar ca #2-i aduc /e Str21uni ;na/oi ;n acea#t2 lume+ D 3ar nu te-ai "0ndit la con#ecin9e$ #/u#e ;nceti*or NiccolH Machia<elli+ Orice a/t2 are o con#ecin92+ V""dra#ill$ /e care l-ai di#tru# ;n re"atul lui HeFate$ #e ;ntindea ;n alte *a/te T2r0muri ale !m1relor+ Ramurile din <0r ul co/acului a:un"eau ;n T2r0mul !m1relor din A#"ard$ iar r2d2cinile /2trundeau ad0nc /0n2 ;n Ni lheim$ Lumea ;ntunericului+ El <26u c2 3ee de<ine 9ea/2n+ Nu numai c2 l-ai eli1erat /e Nidho""$ dar ai di#tru# cel /u9in trei T2r0muri ale !m1relor C /oate chiar mai multe C atunci c0nd ai di#tru# Co/acul Lumii+

D Nu am *tiutB D Ri-ai 2cut o mul9ime de du*mani$ continu2 calm Machia<elli$ i"nor0ndu-l$ du*mani /ericulo*i+ Am au6it c2 Str21una Hel a #c2/at ;n urma di#tru"erii re"atului #2u+ Am ;n9ele# c2 te <0nea62 /e tine acum+ D Nu mi-e ric2 de d0n#a$ /u ni 3ee$ dar <ocea ;i tremura+ D Oh$ ar tre1ui #2-9i ie$ *o/ti Machia<elli+ (e mine m2 ;n"ro6e*te+ D St2/0nul meu m2 <a /rote:a$ 6i#e 3ee ;ncre62tor+ D Tre1uie #2 ie un Str21un eAtrem de /uternic ca #2 te a/ere de Hel> niciunul dintre cei care i #-au ;m/otri<it nu a r2ma# ;n <ia92+ D St2/0nul meu e#te atot/uternic$ #e r2#ti 3ee+ D 3e-a1ia a*te/t #2 a lu identitatea ace#tui mi#terio# Str21un+ D C0nd toate a#tea #e <or termina$ /oate c2 o #2 9i-l /re6int$ #/u#e 3ee+ F2cu un #emn din ca/ #/re alee+ 4i a#ta #-ar /utea ;nt0m/la oarte cur0nd+ Runele #0#0iau *i # 0r0iau /e /2m0nt+ Erau ni*te /ietre /late$ nere"ulate$ de culoare nea"r2$ iecare dintre ele iind "ra<at2 cu o #erie de linii a#cu9ite$ /2trate *i cre#t2turi+ Acum$ liniile erau de un ro*u #tr2lucitor$ un um /ur/uriu ridic0ndu-#e *er/uitor ;n aerul ;ncremenit de dinaintea 6orilor+ !na dintre emeile di#ir olo#i <0r ul #a1iei ca #2 mute trei dintre /ietre ;n acela*i tim/+ O a doua 3i# ;m/in#e o /iatr2 din calea ei cu <0r ul de o9el al ci6mei$ a/oi tra#e alt2 /iatr2 ;n locul ace#teia+ A treia "2#i o #in"ur2 /iatr2 la mar"inea "r2me6ii *i ;i #chim12 /o6i9ia$ mut0nd-o cu #a1ia ei la ca/2tul *irului de litere+ D Nidho""$ *o/ti emeia di# chem0nd co*marul al c2rui nume ;l #cri#e#er2 /e litere ;n /ietrele #tr2<echi+ ^ D Nidho""$ ro#ti *i Machia<elli oarte ;ncet+ Se uit2 /e#te

um2rul lui 3ee$ c2tre locul unde 3a"on #t2tea /ri<ind iA dre/t ;nainte$ a/arent de6intere#at de ceea ce #e ;nt0m/la ;n #t0n"a lui+ 4tiu ce 6ic le"endele de#/re el$ dar$ #/une-mi 3a"on$ ce e#te el mai eAactK D (o/orul meu ;l numea 3e<oratorul de Cada<re$ 6i#e *o erul cu o <oce cleioa#2$ 1ol1oro#ind+ Era de:a aici ;nainte ca ra#a mea #2 re<endice m2rile$ iar noi am o#t /rintre /rimii care au a:un# /e /laneta a#ta+ 3ee #e r2#uci iute ;n #caun$ ca #2 #e uite le *o er+ D Ce e*ti tuK 3a"on i"nor2 ;ntre1area+ D Nidho"" era at0t de /ericulo# ;nc0t un con#iliu al Semin9iei Str21unilor a creat un ;n#/2im0nt2tor T2r0m al !m1relor$ Ni lheim$ Lumea ;ntunericului$ ca #2-l re9in2$ a/oi au olo#it r2d2cinile inde#tructi1ile ale lui V""dra#ill /entru a aco/eri com/let creatura$ ;nl2n9uind-o /e <ecie+ Machia<elli #e uita iA la umul ne"ru-ro*iatic care ie*ea *er/uit din rune+ I #e /2ru c2 62ri#e conturul unei orme care lua iin92+ D 3e ce nu l-au uci# Str21uniiK D Nidho"" era o arm2$ #/u#e 3a"on+ D (entru ce ar i a<ut ne<oie Str21unii de o arm2K #e mir2 Machia<elli cu <oce tare+ (uterile lor erau a/roa/e nelimitate+ Nu a<eau du*mani+ 3e*i #t2tea cu m0inile a*e6ate u*or /e <olan$ umerii lui 3a"on ;*i #chim1ar2 /o6i9ia$ iar ca/ul i #e roti a/roa/e com/let$ a#t el c2 a:un#e cu a9a #/re 3ee *i Machia<elli+ D Str21unii nu au o#t /rimii /e ace#t /2m0nt$ 6i#e el #im/lu+ Au eAi#tatB al'ii. (ronun92 cu<0ntul rar *i cu "ri:2+ Str21unii l-au olo#it /e Nidho"" *i alte c0te<a creaturi /rimiti<e ca arme ;n Marele R261oi$ ca #2-i di#tru"2 de initi<+ !n Machia<elli #tu/e iat #e uit2 la 3ee$ care /2rea la el de *ocat de acea#t2 de6<2luire+ Gura lui 3a"on #e de#chi#e ;n ceea ce ar i /utut i un 60m1et$ l2#0ndu-i la i<eal2 interiorul /lin de din9i+ D Ar tre1ui /ro1a1il #2 *tii c2 ultima dat2 c0nd un "ru/ de di#ir l-au olo#it /e Nidho"" au #c2/at creatura de #u1

control+ Ace#ta le-a m0ncat /e toate+ =n cele trei 6ile c0t a durat ca #2 /oat2 i ca/turat din nou *i ;nl2n9uit ;n r2d2cinile lui V""dra#ill$ ace#ta a di#tru# com/let /o/orul Ana#a6i ;n locul care a#t26i #e nume*te Ne@ MeAico+ Se #/une c2 Nidho"" a de<orat 6ece mii de iin9e omene*ti *i c2 tot nu #e #2tura#e+ D (ot ace#te di#ir #2-l controle6eK ;ntre12 3ee+ 3a"on ridic2 din umeri+ D Trei#/re6ece dintre cele mai /uternice di#ir nu l-au /utut 9ine #u1 control ;n Ne@ MeAicoB D (oate ar tre1ui ca noiB ;nce/u 3ee+ Machia<elli ;n9e/eni dintr-odat2+ D (rea t0r6iu$ *o/ti el+ E aici+

Capitolul Dou!eci "i Nou


D M2 duc la culcare+ So/hie Ne@man #e o/ri l0n"2 u*a 1uc2t2riei$ cu un /ahar de a/2 ;n m0n2$ *i /ri<i ;n urm2$ #/re ?o#h$ care ;nc2 #t2tea la ma#2+ Franci# <rea #2 m2 ;n<e9e diminea92 c0te<a <r2:i #/eci ice ocului+ A /romi# #2mi arate trucul cu arti iciile+ D Gro6a<$ nu <a mai tre1ui #2 cum/2r2m niciodat2$ arti icii /entru 8 IulieLN+ So/hie 60m1i o1o#it2+ D Nu #ta /rea mult$ e a/roa/e diminea92+ ?o#h ;*i mai ;nde#2 ;n "ur2 o elie de /0ine /r2:it2+ D Eu unc9ione6 ;nc2 du/2 ora (aci icului$ #/u#e el cu o <oce ;n21u*it2+ 3ar <oi i #u# ;n c0te<a minute+ Scatt) <rea #2 continu2m m0ine antrenamentul cu #a1ia+ A1ia a*te/t$ crede-m2O D Mincino#ule$ mincino#uleO El morm2i nemul9umit+ D Ei 1ine$ tu ai ma"ia care te /rote:ea62B tot ce am eu e o #a1ie de /iatr2+ Am2r2ciunea r2612tea clar din <ocea lui$ iar So/hie #e a19inu #2 mai comente6e+ Se cam #2tura#e de <2ic2relile /ermanente ale ratelui ei+ Ea nu ceru#e niciodat2 #2 ie Tre6it2> ea nu <oi#e #2 *tie nici ma"ia -r2:itoarei$ nici a lui Saint-Germain+ 3ar #e ;nt0m/la#e$ iar ea lua #itua9ia ca atare *i ?o#h tre1uia #2 #e o1i*nuia#c2 cu ideea+ D Noa/te 1un2$ 6i#e ea+ =nchi#e u*a du/2 ea$ l2#0ndu-l /e ?o#h #in"ur ;n 1uc2t2rie+ 3u/2 ce el ;*i termin2 ultima elie de /0ine /r2:it2$ ;*i lu2 ar uria *i /aharul *i le du#e /e am0ndou2 la chiu<et2+ L2#2 #2 cur"2 a/2 ier1inte /e#te ar urie$ a/oi o /u#e la #cur#$ ca #2 #e u#uce ;n #u/ortul metalic /entru <a#e de l0n"2 chiu<eta mare$ de ceramic2+ 3u/2 ce-*i um/lu din nou /aharul cu a/2 din <a#ul cu a/2 iltrat2$ tra<er#2 1uc2t2ria #/re u*a care d2dea a ar2$ o de#chi#e *i ie*i ;n "r2dini92+
LN

S2r12toarea na9ional2 a Statelor !nite ale Americii+ ,n+tr+.+

3e*i a/roa/e c2 #e i<eau 6orii$ nu #e #im9ea c0tu*i de /u9in o1o#it$ dar$ /e de alt2 /arte$ ;*i adu#e el aminte$ dormi#e cam toat2 6iua+ (e#te 6idul ;nalt nu /utea 62ri /rea mult din cerul /ari6ian$ cu eAce/9ia #tr2lucirii calde$ /ortocalii a elinarelor de /e #trad2+ =*i ridic2 /ri<irea$ dar nu #e <edeau #tele /e cer+ A*e60ndu-#e /e o trea/t2$ tra#e ad0nc aer ;n /ie/t+ Era r2coro# *i umed$ eAact ca la San Franci#co$ de*i ;i li/#ea miro#ul de #are cuno#cut$ care-i /l2cea at0t de mult> ;n #chim1$ era a#altat de miro#uri necuno#cute$ dintre care oarte /u9ine erau /l2cute+ Sim9i cum ;i <ine #2 #tr2nute *i tra#e aer /e na# cu /utere$ ochii ume6indu-i-#e+ Era un miro# "reu de l26i de "unoi #u/ra;nc2rcate *i de ructe /utrede *i detect2 o duhoare mai de6"u#t2toare *i mai #c0r1oa#2$ care-i era <a" cuno#cut2+ =nchi60ndu-*i "ura$ in#/ir2 ad0nc /e n2ri$ ;ncerc0nd #2 o identi ice: Ce era: Era un miro# /e care-l mai #im9i#e oarte recentB 6arpe. ?o#h #2ri ;n /icioare+ Nu eAi#tau *er/i ;n (ari#$ nu-i a*aK ?o#h #im9i cum$ ad0nc ;n /ie/t$ inima ;nce/e #2-i 1at2 mai re/ede+ 4er/ii ;l ;n"ro6eau$ #im9ea a92 de ei o team2 care-i ;n"he9a m2du<a-n oa#e ;nc2 de c0nd a<ea a/roa/e 6ece ani+ Fu#e#e ;n drume9ie cu tat2l lui ;n Uu/atFi National MonumentLI din Ari6ona$ c0nd #e ;nde/2rta#e de c2rare *i aluneca#e /e o /ant2 direct ;ntr-un cui1 de *er/i cu clo/o9ei+ C0nd /ra ul #e ri#i/i#e$ remarca#e c2 62cea l0n"2 un *ar/e lun" de un#/re6ece metri+ Creatura ;*i ridica#e ca/ul de orm2 triun"hiular2 *i-l iAa#e cu ni*te ochi ne"ri$ ca de c2r1une nu mai mult de o #ecund2$ /ro1a1il C de*i lui i #e /2ru#e o <ia92 de om C$ ;nainte ca ?o#h #2 reu*ea#c2 #2 #e ca92re a ar2$ /rea ;n"ro6it *i li/#it de #u lu ca #2 mai /oat2 m2car #2 9i/e+ Nu u#e#e niciodat2 ;n #tare #2-*i eA/lice de ce *ar/ele nu-l ataca#e$ de*i tat2l lui ;i #/u#e#e c2 *er/ii cu clo/o9ei erau de a/t # io*i$ iar acela /ro1a1il c2 tocmai m0nca#e+ A<u#e#e co*maruri de la acel incident tim/ de c0te<a #2/t2m0ni *i$ du/2 iecare co*mar$ #e tre6ea ;n n2ri cu acel miro# "reu$ de mo#c al *ar/elui+
LI

(arc$ re6er<a9ie natural2 din S!A+ ,n+tr+.+

=l #im9ea acum+ 4i de<enea din ce ;n ce mai /2trun62tor+ ?o#h ;nce/u #2 dea ;na/oi /e tre/te+ 3eodat2 #e au6i un 6"omot ca un r0c0it$ de /arc2 o <e<eri92 ar i urcat re/ede ;n co/ac+ A/oi$ chiar ;n a9a lui$ ;n cealalt2 /arte a micii cur9i interioare$ "heare$ iecare de lun"imea m0inii lui$ a/2rur2 dea#u/ra 6idului ;nalt de trei metri+ Se mi*car2 de colo-colo ;nceti*or$ a/roa/e delicat$ c2ut0nd un /unct de #/ri:in$ a/oi$ deodat2$ #e /rin#er2 erm$ ;n i"0ndu-#e ad0nc ;n c2r2mi6ile <echi+ ?o#h ;n"he92$ r2m0n0nd *ocat$ 2r2 #u lare+ Bra9ele care #e i<ir2 du/2 aceea erau aco/erite cu o /iele "roa#2 *i noduroa#2B a/oi$ ca/ul mon#trului a/2ru dea#u/ra 6idului+ Era lun" *i turtit$ cu dou2 n2ri rotunde la ca/2tul unui r0t 1ont #ituat chiar dea#u/ra "urii$ *i a<ea ochi ne"ri$ a unda9i ;n ni*te or1ite circulare #ituate de iecare /arte a ca/ului+ Inca/a1il #2 #e mi*te$ #2 re#/ire$ cu inima 12t0ndu-i at0t de tare ;nc0t ;i #cutura cor/ul de-a 1inelea$ ?o#h urm2ri cum ca/ul uria* #e le"2na lene* dintr-o /arte ;n alta$ o lim12 1i urcat2$ de6"u#t2toare$ al12 *i eAtrem de lun"2 lucind ;n #emi;ntuneric+ Mon#trul r2ma#e nemi*cat$ a/oi$ ;ncet$ oarte ;ncet$ ;*i ;ntoar#e ca/ul *i #e uit2 ;n :o#$ #/re ?o#h+ -0r ul lim1ii "u#t2 aerul$ du/2 care mon#trul de#chi#e "ura mare C im/o#i1il de mare$ c0t #2-l ;n"hit2 ;n ;ntre"ime C$ iar 12iatul ;i <26u interiorul "urii /lin de din9i: ni*te cu9ite a#cu9ite$ cur1ate$ cu 6im9i+ ?o#h <ru #2 #e ;ntoarc2 *i #2 o ia 9i/0nd la u"2$ dar nu /utea+ =n#/2im0nt2toarea creatur2 care #e c292ra /e 6id a<ea ce<a care-l hi/noti6a+ Toat2 <ia9a lui u#e#e a#cinat de dino6auri: colec9iona#e o#ile$ ou2$ oa#e *i din9i C /0n2 *i eAcremente o#ili6ate de dino6aur+ Iar acum$ #e uita la un dino6aur ;n carne *i oa#e+ O /arte a creierului #2u identi ic2 creatura C #au$ cel /u9in$ identi ic2 ceea ce /2rea #2 ie+ Era un dra"on de Eomodo+ Ace*tia nu cre*teau mai mult de trei metri lun"ime ;n #2l12ticie$ dar el de:a con#tata#e c2 ar2tarea era de cel /u9in trei ori mai mare+ (iatra cr2/2+ O c2r2mid2 <eche #e # 2r0m2 tran# orm0ndu-#e ;n 92r0n2$ a/oi o a doua *i a treia+ 3u/2 aceea #e au6i un #unet ca un #c0r90it$ un /ocnet #au ca o

ru/tur2 *i C a/roa/e cu ;ncetinitorul C ?o#h <26u cum 6idul$ cu creatura at0rn0nd ;n /artea de #u#$ #e le"2n2$ a/oi #e /r21u*i la /2m0nt+ !*a de metal #e cur12$ #2ri din 1alamale *i #e # 2r0m2 de 0nt0na arte6ian2$ 2c0nd #2 #e ru/2 o mare /or9iune din 1a6in+ Mon#trul #e i61i de /2m0nt 2r2 #2-i /e#e de /ietrele care c2deau /e#te tot ;n :urul lui+ 5"omotul ;l tre6i /e ?o#h la realitate *i$ cl2tin0ndu-#e$ 12iatul urc2 tre/tele chiar ;n tim/ ce mon#trul #e mi*ca "reoi /e /icioare *i #e t0ra ;nainte$ ;ndre/t0ndu-#e direct #/re ca#2+ B2iatul tra#e cu 6"omot u*a du/2 el *i o ;nchi#e cu 62<orul+ Tocmai #e ;ntorcea c0nd$ /rin "eamul de la 1uc2t2rie$ de#lu*i #ilueta ;n al1$ care 9inea #tr0n# ;n m0n2 ce<a ce /2rea o #a1ie$ /2*ind /rin "aura lar"2 care u#e#e ;nainte 6id+ ?o#h ;n* ac2 #a1ia de /iatr2 de /e /odea *i #e re/e6i ;n hol+ D Tre6i9i-<2O #tri"2 el$ <ocea lui iind at0t de #chim1at2 din cau6a terorii ;nc0t nici el nu *i-o mai recuno*tea+ So/hieO FlamelO M2 aude cine<aK !*a din #/atele lui #e 6"0l90ia ;n cadru+ Arunc2 o /ri<ire ra/id2 /e#te um2r$ la tim/ ca #2 <ad2 cum lim1a al12 a mon#trului i61e*te lemnul *i #ticla+ D A:utorO Sticla #e 2cu 92nd2ri *i lim1a #e n2/u#ti ;n 1uc2t2rie$ m2tur0nd toate ar uriile$ care c26ur2 /e /odea$ ;m/r2*tiind oale *i ti"2i *i r2#turn0nd un #caun+ Metalul # 0r0ia acolo unde era atin# de lim1a mon#trului$ lemnul #e 2cea ne"ru *i ardea$ /la#ticul #e to/ea+ O /ic2tur2 din #ali<a coro6i<2 #e /relin#e /e /odea *i # 0r0i /e dale$ "2urind /iatra+ In#tincti<$ ?o#h lo<i cu /utere lim1a cu #a1ia Clarent+ A1ia ;i atin#e lim1a$ c2 acea#ta di#/2ru 1ru#c$ retr2"0ndu-#e ra/id ;n "ura creaturii+ EAi#t2 un #in"ur moment de lini*te$ a/oi mon#trul ;*i 12"2 tot ca/ul /rin u*2+ !*a #e tran# orm2 ;n a*chii$ 6idul #e cr2/2 de o /arte *i de alta ;n tim/ ce c2r2mi6ile erau #/arte+ Creatura ;*i tra#e ca/ul ;na/oi *i i61i din nou$ 2c0nd o "aur2 mare ;n 1uc2t2rie+ Toat2 ca#a /0r0i amenin92tor+ O m0n2 #e l2#2 /e um2rul lui ?o#h$ a/roa/e t2indu-i

re#/ira9ia+ D !ite ce-ai 2cut: ai dat 1ir cu u"i9ii *i l-ai ;nt2r0tat la culme+ Scathach #e n2/u#ti ;n 1uc2t2ria di#tru#2 *i #e o/ri ;n #/2rtura 2cut2 de lo<iturile creaturii+ Nidho""$ #/u#e ea$ iar ?o#h nu era #i"ur dac2 i #e adre#a lui$ ceea ce ;n#eamn2 c2 di#ir nu #unt /rea de/arte+ (2rea a/roa/e mul9umit2 de con#tatare+ Scathach #2ri ;n #/ate c0nd ca/ul creaturii i61i din nou 6idul /entru a l2r"i de#chi62tura+ N2rile #ale enorme #e de#chi#er2 lar" *i lim1a al12 * ichiui locul ;n care$ o cli/2 mai de<reme$ #t2tu#e !m1ra+ O min"e de #ali<2 2cu o ar#ur2 ;n una dintre dalele de /e /odea$ tran# orm0nd-o ;ntr-un lichid <0#co#+ S21iile "emene ale lui Scathach #e re/e6ir2 ul"er0nd ;n nuan9e de cenu*iu *i ar"intiu *i dou2 t2ieturi lun"i a/2rur2 /e lim1a al12 *i 1i urcat2 a creaturii+ F2r2 #2 #ca/e din ochi ar2tarea$ a/roa/e calm2$ Scathach ;i 6i#e lui ?o#h: D Scoate-i /e ceilal9i din ca#2$ o #2 am eu "ri:2 de a#taB A/oi$ un enorm 1ra9 cu "heare 2cu 92nd2ri erea#tra$ #e ;ncol2ci /e du/2 cor/ul emeii-r261oinic #tr0n"0nd-o ca ;ntro men"hin2 *i o i61i de /erete cu o or92 care 2cu #2 #e de#/rind2 tencuiala+ M0inile ace#teia erau imo1ili6ate /e l0n"2 cor/$ #21iile ei erau inutile+ Ca/ul uria* al lui Nidho"" a/2ru /rin 6idul di#tru# al ca#ei$ a/oi "ura lui #e de#chi#e lar"$ iar lim1a 90*ni #/re Scathach+ Odat2 ce lim1a lui aco/erit2 cu acid #e ;ncol2cea ;n :urul emeii-r261oinic li/#ite de a/2rare$ a<ea #2 o tra"2 ;n interiorul "urii mari c0t o ca<ern2+

Capitolul Trei!eci
So/hie co1or; ;n u"i #c2rile$ #c0ntei *i #tr2lucitoare iri*oare al1a#tre a/2r0nd *i di#/2r0nd tre/tat din <0r ul de"etelor ei ;ntin#e+ Se a la#e ;n 1aie$ #/2l0ndu-#e /e din9i c0nd toat2 ca#a ;nce/u#e #2 #e cutremure+ Au6i#e cum #e /r21u*i#e 6"omoto# 6idul de c2r2mi6i$ huruitul iind urmat$ o cli/2 mai t0r6iu$ de 9i/2tul ratelui ei+ Ri/2tul # 0*ia#e lini*tea din ca#2 *i era cel mai ;n rico*2tor /e care-l au6i#e <reodat2+ Acum$ u"ea /e coridor$ /e l0n"2 camera lui Flamel$ c0nd u*a #e de#chi#e+ (entru o #ecund2$ a/roa/e c2 nu-l recuno#cu /e 12tr0nul cu o eA/re#ie con u62 care #t2tea ;n u*2+ Cearc2nele de #u1 ochii lui erau at0t de ;ntunecate c2 /2reau ni*te <0n2t2i$ iar /ielea lui a<ea o nuan92 "2l1uie$ 1oln2<icioa#2+ D Ce #e ;nt0m/l2K morm2i el$ dar So/hie trecu "r21it2 mai de/arte: nu a<ea niciun r2#/un#+ Tot ce *tia era c2 ratele ei #e a la :o#+ A/oi$ toat2 ca#a #e 6"udui din nou+ Sim9ea <i1ra9ia /rin /odele *i /rin /ere9i+ Toate ta1lourile de /e /eretele din #t0n"a ei ;*i #chim1ar2 /o6i9ia *i #e ;nclinar2 ;ntr-o /arte+ =n"ro6it2$ So/hie co1or; ;n u"2 #c2rile /0n2 la /rimul eta: chiar ;n momentul ;n care u*a unui dormitor #e de#chi#e *i ?oan ;*i 2cu a/ari9ia+ C0nd #e i<i#e$ micu9a emeie /urta o /i:ama din #atin al1a#tru-<er6ui #tr2lucitor$ dar$ ;n #ecunda urm2toare$ era ;n<e*m0ntat2 din ca/ /0n2-n /icioare ;ntr-o armur2 de metal$ 9in0nd ;n m0inile /rote:ate cu m2nu*i o #a1ie lun"2 *i lat2+ D =na/oi$ ro#ti #curt ?oan cu /ronun9atul ci accent ran9u6e#c+ D Nu$ 9i/2 So/hie+ E ?o#hB e#te ;n /ericol+ ?oan ;*i /otri<i /a*ii du/2 ai lui So/hie$ armura 62n"2nind *i #c0r90ind+ D Bine$ atunci$ dar #tai ;n #/atele meu #au la drea/ta mea$ ca #2 *tiu tot tim/ul unde te a li$ comand2 ?oan+ L-ai

<26ut /e Nichola#K D E#te trea6+ 3ar /are 1olna<+ D E/ui6are+ Nu ar tre1ui #2 mai ;ncerce alte <r2:i ;n #tarea lui+ L-ar /utea ucide+ D !nde e#te Franci#K D (ro1a1il c2 ;n /od+ 3ar camera e i6olat2 onic$ iar el /ro1a1il are c2*tile la urechi *i 1a#ul /ornit> m2 ;ndoie#c c2 a au6it ce<a+ D Sunt #i"ur2 c2 a #im9it cum #-a 6"uduit ca#a+ D (ro1a1il$ a cre6ut c2 a o#t <or1a doar de o 1ucat2 1un2 de 1a#+ D Nu *tiu unde e Scatt)$ #/u#e So/hie+ Se #tr2duia din "reu #2-*i #t2/0nea#c2 #/aima ce-i clocotea ;n #u let$ ca #2 nu o co/le*ea#c2+ D Cu /u9in noroc$ e :o# ;n 1uc2t2rie$ cu ?o#h+ 3ac2-i acolo$ atunci el e ;n #i"uran92$ ad2u"2 ?oan+ Acum$ urmea62-m2O Rin0nd #a1ia drea/t2 cu am1ele m0ini$ emeia co1or; cu "ri:2 ultimele tre/te *i intr2 ;n holul lar"$ cu /ardo#eal2 de marmur2 de la intrare+ Se o/ri at0t de 1ru#c ;nc0t So/hie a/roa/e intr2 ;n ea+ ?oan ar2t2 #/re u*a din a92+ So/hie di#tin#e orma al12$ antomatic2 din #/atele ochiurilor de "eam din #ticl2 colorat2$ iar a/oi #e au6i cum ce<a /le#ne*te *i #c0r90ieB *i ca/2tul unui to/or a/2ru /rin u*2+ Cu o 1u1uitur2$ u*a de la intrare u #/ul1erat2 ;ntr-o /loaie de 1uc29i de lemn *i de #ticl2+ 3ou2 #iluete /2*ir2 ;n holul ca#ei+ =n lumina /re9io#ului candela1ru de cri#tal$ So/hie <26u c2 era <or1a de dou2 tinere emei ;n armuri al1e$ de 6ale$ cu e9ele a#cun#e de ni*te coi uri$ una din ele 9in0nd o #a1ie *i un to/or$ cealalt2 a<0nd ;n m0ini o #a1ie *i o #uli92+ Reac9ion2 in#tincti<+ A/uc0ndu-*i ;ncheietura m0inii dre/te cu #t0n"a$ ;*i ;ntin#e de"etele cu /alma ;n eAterior+ Fl2c2ri de culoare al1a#tr2-<er6uie$ care /ocneau$ #e r2#/0ndir2 /e#te /odea direct ;n a9a celor dou2 ete$ 90*nind ;n #u# ;ntr-un 6id com/act de oc de #marald unduitor+ Femeile trecur2 /rin /erdeaua de l2c2ri 2r2 urm2 de *o<2ial2$ dar #e o/rir2 c0nd o 62rir2 /e ?oan ;n armura ei+

Se uitar2 una la alta <2dit nedumerite+ D Tu nu e*ti muritoarea de ar"int+ Cine e*tiK ;ntre12 una din ele+ D A#ta e ca#a mea *i cred c2 eu ar tre1ui #2 ;ntre1 a#ta$ #/u#e ?oan cu a#/rime+ Se ;ntoar#e ;ntr-o /arte$ cu um2rul #t0n" #/re emei$ 9in0ndu-*i #a1ia cu am1ele m0ini$ <0r ul ace#teia de#criind ;ncet ci ra o/t ;ntre cele dou2 r261oinice+ D Stai deo/arteO Nu a<em nimic cu tine$ 6i#e una+ ?oan ridic2 #a1ia$ a/ro/iindu-i m0nerul de a92$ <0r ul lamei lun"i iind ;ndre/tat ;n #u#+ D -oi <eni9i ;n ca#a mea *i-mi #/une9i #2 #tau deo/arte$ 6i#e ea ne;ncre62toare+ Cine #unte9iB ce #unte9i <oiK ;ntre12 ea+ D Noi #untem di#ir$ ro#ti ;ncet emeia cu #a1ie *i #uli92+ Suntem aici /entru Scathach+ N-a<em trea12 dec0t cu ea+ 3ar$ dac2 #tai ;n calea noa#tr2$ <om a<ea *i cu tine+ D !m1ra e /rietena mea$ #/u#e ?oan+ D =n#eamn2 c2 *i tu e*ti du*manul no#tru+ F2r2 niciun a<erti#ment$ <alFiriile atacar2 ;n acela*i tim/$ una lo<ind cu #a1ia *i #uli9a$ cealalt2 cu #a1ia *i cu to/orul+ Sa1ia "rea a lui ?oan i61i$ metalul #cr0*ni$ mi*carea iind a/roa/e /rea ra/id2 ca #2 /oat2 <edea cine<a cum 1loca ea lo<iturile #21iilor ad<er#e$ de<ia traiectoria to/orului *i 2cea 2r0me #uli9a+ Femeile di#ir #e retra#er2 *i #e ;nde/2rtar2 una de alta /0n2 ce a:un#er2 de o /arte *i de cealalt2 a lui ?oan+ Ea tre1uia #2 ;ntoarc2 mereu ca/ul$ ca #2 le /oat2 urm2ri /e am0ndou2+ D Lu/9i 1ine+ Bu6ele lui ?oan #e retra#er2 de6<elindu-i din9ii ;ntr-un 60m1et #2l1atic+ D Am a<ut cel mai 1un /ro e#or+ Scathach ;n /er#oan2 m-a in#truit+ D Mi #-a /2rut mie c2 recuno#c ace#t #til$ #/u#e cea de-a doua di#+ 3oar ochii cenu*ii ai lui ?oan #e mi*car2 ;n tim/ ce le urm2rea /e cele dou2 emei di#ir+

D Nu credeam c2 am un #til+ D Nici Scathach nu credea+ D Cine e*ti tuK ;ntre12 emeia di# din drea/ta+ =n toat2 <ia9a mea$ am cuno#cut oarte /u9ini lu/t2tori care ar i /utut #2 ne 9in2 /ie/t+ 4i niciunul dintre ace*tia nu era om+ D Sunt Ioana d[Arc$ r2#/un#e ea #im/lu+ D Nu am au6it niciodat2 de tine$ #/u#e di# *i$ ;n <reme ce acea#ta <or1ea$ #ora ei care #e a la ;n #t0n"a lui ?oan ;*i tra#e 1ra9ul ;na/oi *i #e /re"2ti #2 arunce #uli9aB Arma u cu/rin#2 de lim1i de oc #tr2lucitoare$ de culoare al12+ Cu un urlet #2l1atic$ emeia arunc2 #uli9a ;ntr-o /arte> /0n2 ce acea#ta atin#e /2m0ntul$ m0nerul de lemn al armei era doar cenu*2$ iar <0r ul metalic oarte a#cu9it #e to/ea ;ntr-o 12ltoac2 e er<e#cent2+ St0nd /e ultima trea/t2 a #c2rii$ So/hie cli/i de c0te<a ori$ #ur/rin#2+ Nu a<u#e#e idee c2 /utea #2 ac2 una ca a#ta+ -alFiria din drea/ta lui ?oan #e n2/u#ti$ #a1ia *i to/orul ;ncruci*0ndu-#e *i t2ind aerul din a9a ei cu un <0:0it mortal$ di#tru"0nd #a1ia lui ?oan$ ac0nd-o #2 #e retra"2 #u1 <iolentul atac+ Cea de-a doua di# #e re/e6i #/re So/hie+ Fa/tul c2 #e #tr2dui#e #2 a/rind2 m0nerul #uli9ei *i to/irea <0r ului o e/ui6a#er2$ a*a c2 #e re6em2 1alu#trad2+ 3ar tre1uia #2 o a:ute /e ?oan> tre1uia #2 a:un"2 la ?o#h+ A/2#0ndu-*i cu /utere /artea in erioar2 a ;ncheieturii$ So/hie ;ncerc2 #2 in<oce /uterea Ma"iei Focului /e care o de9inea+ Fuioare de um ;nce/ur2 #2 i #e #trecoare /rintre de"ete$ dar nu era nici urm2 de oc+ Femeia di# ;naint2 cu /a*i mari /0n2 a:un#e chiar ;n a9a etei+ So/hie #t2tea /e o trea/t2 a #c2rii$ iar e9ele celor dou2 erau a/roa/e la acela*i ni<el+ D 3eci tu e*ti muritoarea de ar"int /e care Ma"icianul en"le6 o <rea cu at0ta di#/erare+ =n #/atele m2*tii de metal$ ochii indi"o ai <alFiriei erau di#/re9uitori+ 3u/2 ce$ ;n iorat2$ tra#e ad0nc ;n /ie/t o "ur2 mare de

aer$ So/hie ;*i ;ndre/t2 umerii+ Cu /umnii #tr0n*i$ ;*i ;ntin#e am1ele 1ra9e+ Rin0ndu-*i ochii ;nchi*i$ re#/ir0nd ad0nc$ ;ncerc0nd #2-*i lini*tea#c2 12t2ile ne1une*ti ale inimii$ <26u cu ochii min9ii ni*te m2nu*i de oc> #e <26u /e #ine cum ;*i /une /almele una /e#te alta *i ormea62 o min"e de oc ca un aluat$ iar a/oi cum arunc2 min"ea ;n /er#oana care #t2tea ;n a9a ei+ 3ar$ c0nd de#chi#e ochii$ doar ni*te oarte mici urme de l2c2ri al1a#tre$ tran#/arente #e <edeau :uc0nd /e /ielea ei+ =*i lo<i /almele una de alta *i #c0ntei ;nce/ur2 #2 dan#e6e 1l0nd /e#te 6alele armurii emeii di#+ Acea#ta ;*i 12tu u*or cu #a1ia m0na ;nm2nu*at2+ D Trucurile tale am2r0te cu ocul nu m2 im/re#ionea62+ !n 1u1uitur2 ;n"ro6itoare din#/re 1uc2t2rie #cutur2 din nou ca#a+ Candela1rul ornat din mi:locul holului ;nce/u #2 #e 1alan#e6e dintr-o /arte ;n alta$ #co90nd #unete cri#taline ;n tim/ ce um1rele :ucau /e /ere9i+ D ?o#h$ *o/ti So/hie+ Frica ei #e tran# orm2 ;n urie: acea#t2 creatur2 o ;m/iedica #2 a:un"2 la ratele ei+ Iar m0nia ;i aliment2 or9a+ Amintindu-*i ce 2cu#e SaintGermain /e aco/eri*$ ata ;*i iA2 ar2t2torul #/re emeia di# *i-*i de6l2n9ui uria ;ntr-o #in"ur2 ra62 cu 9int2 /reci#2+ O #2"eat2 de oc den#$ cam a umat2$ "al1en-;ntunecat2 90*ni din de"etul lui So/hie *i eA/lod2 la contactul cu 6alele armurii <alFiriei+ Focul #e r2#/0ndi /e#te armura lu/t2toarei$ iar or9a lo<iturii o acu #2 cad2 ;n "enunchi+ Stri"2 un cu<0nt de ne;n9ele#$ care #un2 ca urletul unui lu/+ =n cealalt2 /arte a holului$ ?oan /ro it2 de ace#t moment de con u6ie *i ;*i ;nte9i atacul a#u/ra ad<er#arei #ale$ ac0nd-o #2 dea ;na/oi$ #/re locul ;n care u#e#e u*a+ Cele dou2 emei erau la el de /uternice *i$ ;n <reme ce #a1ia lui ?oan era mai lun"2 *i mai "rea dec0t a ad<er#arei #ale$ di# a<ea a<anta:ul c2 m0nuia dou2 arme+ =n /lu#$ trecu#e mult tim/ de c0nd ?oan /urta#e armur2 *i lu/ta#e cu o #a1ie+ Sim9ea cum mu*chii umerilor o u#tur2$ iar *oldurile *i "enunchii o dureau din /ricina "reut29ii metalului /e care-l c2ra+ Tre1uia #2 termine a#ta odat2+ -alFiria c26ut2 la /2m0nt #e ridic2 ;n /icioare ;n a9a lui So/hie+ (artea din a92 a armurii /relua#e ;ntrea"a or92 a

#2"e9ii de oc$ iar 6alele #e to/i#er2 *i cur"eau /recum o cear2 moale+ Lu/t2toarea a/uc2 o 1ucat2 din armur2 *i *i-o #mul#e de /e tru/$ a6<0rlind-o deo/arte+ -e*m0ntul de #u1 armur2$ #im/lu *i al1$ era car1oni6at *i ;nne"rit$ cu 1uc29i mari *i #c0nteietoare de metal to/it ;n 9e#2tur2+ D Feti9o$ *o/ti di#$ te <oi ;n<29a #2 nu te mai :oci niciodat2 cu ocul+

Capitolul Trei!eci "i Unu


Lim1a li/icioa#a a lui Nidho"" #e ;ntindea /rin aer c2tre Scathach$ care era ;nc2 9 intuit2 de /eretele 1ucatariei$ 9inut2 #tr0n# ;n "hearele creaturii+ Ra61oinica #e lu/ta ;n tacere$ #tr2duindu-#e #2 #e eli1ere6e din #tr0n#oarea mon#trului$ r2#ucindu-#e dintr-o /arte ;n alta$ tocurile ci6melor #ale a"290ndu-#e *i caut0nd un /unct de #/ri:in /e /ardo#eala cu dale alunecoa#e+ Cu 1ra9ele 9intuite de o /arte *i de cealalta a cor/ului$ nu a<ea cum #2 olo#ea#c2 #a1iile ei #curte+ ?o#h ;*i dadea #eama c2$ dac2 ar i e6itat chiar * i o cli/a$ nu ar i /utut duce la 1un # 0r*it ceea ce intentiona #2 ac2+ 3uhoarea creaturii ;i 2cea r2u la #tomac$ iar inima ;i 1u1uia at0t de tare c2 a1ia /utea #2 mai re#/ire+ Lim1a 1i urcat2 trecu /e#te ma#2$ l2#0nd o ar#ur2 adanc2 ;n lemn+ Trecu /rintr-un #caun de lemn ;n tim/ ce #e ;ndre/ta chiar #/re ca/ul Ra61oinicei+ Tot ce a<ea de 2cut$ #e #traduia #2-*i amintea#c2 ?o#h$ era #2 #e "0ndea#c2 la #a1ia lui ca la ot1al+ Rin0nd-o /e Clarent #tr0n# cu am1ele m0ini$ #u#$ dea#u/ra ca/ului$ a*a cum ;i arata#e ?oan mai de<reme$ el #e re/e6i cu o mi*care /e care antrenorul de la ultima *coal2 /e care o rec<enta#e ;ncerca#e un ;ntre" #eme#tru *i nu reu*i#e #2-l ;n<e9e+ 3ar$ chiar ;n tim/ ce #2rea$ ;*i d2du #eama c2 nu calcula#e 1ine+ Lim1a #e mi*ca /rea re/ede$ iar el era /rea de/arte+ Cu un ultim e ort di#/erat$ arunc2 #a1ia+ Latul #21iei lo<i /artea lateral2 a lim1ii c2rnoa#e a lui Nidho""+ 4i #e li/i ra/id+ Anii de antrenamente taeF@ondo ;*i #/u#er2 cu<0ntul c0nd ?o#h #e /r21u*i /e dalele /ardo#elii+ Lo<i cu /utere /odeaua$ dar reu*i #2 #e #/ri:ine ;n /alm2$ trimi90ndu-*i tru/ul ;ntr-o ro#to"olire /er ect2 care-l /u#e ;na/oi /e /icioareB la c09i<a centimetri de lim1a c2rnoa#2 din care /icura acid+ 4i de #a1ie+ Reu*ind #-o a/uce de m0ner$ ;*i olo#i toat2 /uterea ca

#2 o de6li/ea#c2 de lim12 C acea#ta #e de#/rin#e cu un #unet de #cai li/icio#$ iar lim1a # ar0i *i #0#0i ;n tim/ ce #e retr2"ea ;n "ura mon#trului+ ?o#h *tia c2$ dac2 #-ar i o/rit$ *i el$ *i Scatt) ar i o#t mor9i+ =n i/#e <0r ul lui Clarent mai ;nt0i ;n 1ra9ul mon#trului$ chiar dea#u/ra articula9iei ;ncheieturii+ (e c0nd lama #e a unda u*or ;n /ielea ca de ali"ator$ ;nce/u #2 <i1re6e cu un #unet a#cu9it$ in#u/orta1il$ o <i1ra9ie care /unea la "rea ;ncercare din9ii lui ?o#h+ Sim9i un luA de c2ldur2 #cur"0ndu-i-#e /rin 1ra9$ /0n2 ;n /ie/t+ O cli/2 mai t0r6iu$ un <al de or92 *i de ener"ie acu #2-i di#/ar2 ca /rin minune toate "ri:ile *i durerile+ Aura lui #e i<i #tr2lucitoare$ or1itoare ca aurul$ iar /e #a1ia cenu*ie de /iatr2 #e orm2 un ornament din ra6e de lumin2 care #e ;ncol2cir2 ;n :urul ei c0nd o #mul#e cu /utere din carnea creaturii+ D Ghearele$ ?o#hO Taie-i "hearele$ morm2i Scathach ;n <reme ce Nidho"" o 6"0l90i /uternic+ Cele dou2 #21ii ;i c26ur2 din m0ini *i 62n"2nir2 /e /ardo#eal2+ ?o#h lo<i cu or92 mon#trul$ ;ncerc0nd #2-i taie una dintre "heare$ dar #a1ia "rea de /iatr2 #e roti ;n ultimul moment *i rico*2 de /iciorul creaturii ar2 #2 o r2nea#c2+ =ncerc2 din nou$ iar de acea#t2 dat2 #a1ia #coa#e #c0ntei la contactul cu /ielea 1lindat2 a creaturii+ D HeiO Ai "ri:2$ *uier2 Scathach ;n momentul ;n care #a1ia care #e 1alan#a a:un#e /rime:dio# de a/roa/e de ca/ul ei+ A#ta-i una dintre /u9inele arme care m2 /ot ucide+ D Iart2-m2$ 1om12ni ?o#h /rintre din9ii ;ncle*ta9i+ Nu am mai 2cut a*a ce<a /0n2 acum+ Lo<i din nou$ cu /utere$ "heara+ C0te<a #c0ntei 61urar2 #/re a9a R261oinicei+ 3e a/t$ de ce <rem o "hear2K morm2i el$ ;ncerc0nd #2 cio/0r9ea#c2 /ielea dur2 /recum ierul+ D (oate i omor0t doar cu una dintre /ro/riile #ale "heare$ #/u#e Scathach cu o <oce #ur/rin62tor de calm2+ Fere*te-teO =na/oiO ?o#h #e r2#uci chiar ;n momentul ;n care ca/ul uria* al mon#trului #e re/e6i#e din nou /rin 6idul di#tru# al ca#ei$ lim1a lui al12 90*nind iar2*i ;n ;nc2/ere+ -enea du/2 el+ Se

mi*ca /rea re/ede> nu a<ea unde #2 #e duc2 C *i$ dac2 #-ar i mi*cat$ nu ar i 2cut altce<a dec0t #2 o lo<ea#c2 /e Scatt)+ (ro/tindu-#e 1ine /e /icioare$ 9in0nd #tr0n# cu am1ele m0ini m0nerul lui Clarent$ ;*i ridic2 #a1ia la ni<elul chi/ului+ =nchi#e ochii ;n a9a ima"inii de co*mar care #e a/ro/ia C *i imediat ;i de#chi#e din nou+ 3ac2 urma #2 moar2$ a<ea #2 o ac2 cu ochii de#chi*i+ (arc2 :uca un :oc <ideo$ #e "0ndi el$ cu eAce/9ia a/tului c2 ace#t :oc era mortal+ A/roa/e cu ;ncetinitorul$ <26u cele dou2 ca/ete ale lim1ii 1i urcate ;n a*ur0ndu-#e ;n :urul #21iei C de /arc2 ar i a<ut inten9ia #2 o #mul"2 din m0na lui ?o#h+ =*i #/ori #tr0n#oarea$ hot2r0t #2 nu la#e #a1ia din m0n2+ C0nd lim1a creaturii atin#e #a1ia de /iatr2$ e ectul u in#tantaneu+ Creatura ;n"he92$ a/oi ;nce/u #2 #e #cuture *i #2 #0#0ie ca a1urul #u1 /re#iune+ Acidul de /e lim1a mon#trului # 2r0ia /e lama #21iei ;n tim/ ce acea#ta tremura ;n m0na lui ?o#h$ <i1r0nd ca un dia/a6on$ din ce ;n ce mai cald2$ du/2 aceea ier1inte$ ca mai a/oi #2 ;ncea/2 a #tr2luci cu o lumin2 al12$ de#2<0r*it2+ =*i ;nchi#e #tr0n# ochiiB B4i$ ;n #/atele /leoa/elor co1or0te$ ?o#h 62ri ca /rin <i# o #erie de ima"ini: /ri<eli*tea unui 9inut di#tru#$ ;n ruine *i ima"inea unor /ietre ;nne"rite /unctat2 din loc ;n loc cu 12ltoace de la<2 ro*ie$ clocotitoare$ ;n tim/ ce dea#u/ra cerul ier1ea de nori murdari$ din care cur"eau cenu*2 *i 6"ur2+ =ntin60ndu-#e /0n2 dincolo de cer$ at0rnate /rintre nori$ #e <edeau r2d2cinile a ceea ce /2rea a i un co/ac uria*+ 3in ele cur"ea cenu*2 al12$ amar2: #e de6inte"rau$ #e u#cau$ mureauB Smucindu-#e$ Nidho"" ;*i eli1er2 lim1a ;nne"rit2+ ?o#h ;*i /ierdu r2#u larea *i de#chi#e ochii chiar ;n momentul ;n care aura lui #e a/rin#e din nou$ mai /uternic2$ mai #tr2lucitoare$ de data a#ta or1indu-l+ (anicat$ a"it0ndu-*i #a1ia ;n a92$ acu c09i<a /a*i ;na/oi /0n2 ce atin#e cu omo/la9ii /eretele 1uc2t2riei+ Continu2 #2 cli/ea#c2 urio#$ #im9ind ne<oia #2 #e rece la ochi$ dar nu ;ndr26nea #2 dea drumul #21iei+ (e#te tot ;n :urul lui

au6ea cum c2deau /ietre$ cum cr2/a tencuiala$ cum #c0r90ia *i #e ru/ea lemnul *i ;*i 12"2 ca/ul ;ntre umeri a*te/t0nd #2 #e /r21u*ea#c2 ce<a /e#te el+ D Scatt)K #tri"2 ?o#h+ 3ar nu <eni niciun r2#/un#+ Stri"2 mai tare+ D Scatt)O =ncerc0nd cu "reu #2 di#tin"2 ce<a$ cli/ind de# din cau6a um1relor care-i :ucau ;n a9a ochilor$ ;l <26u /e mon#tru cum o tr2"ea /e Scathach a ar2 din ca#2+ Lim1a lui$ acum nea"r2 *i maronie$ at0rna inert2 ;ntr-o /arte+ Rin0nd-o #tr0n# /e R261oinic2$ a/roa/e #-o 6dro1ea#c2$ creatura #e ;ntoar#e *i ;*i acu loc /rin "r2dina de<a#tat2$ coada #a lun"2 ru/0nd 1uc29i mari din /eretele ca#ei$ #/ul1er0nd #in"ura erea#tr2 care r2m2#e#e neatin#2+ A/oi$ mon#trul #e ridic2 /e /icioarele din #/ate$ ca o i"uan2$ *i tro/2i /e alee$ a/roa/e c2lc0nd ;n /icioare #ilueta ;n armur2 al12 de 6ale care #t2tea de /a62+ F2r2 nici o e6itare$ #ilueta di#/2ru imediat du/2 /lecarea creaturii+ ?o#h #e ;m/letici /rin "aura din /eretele ca#ei *i #e o/ri+ Arunc2 o /ri<ire /e#te um2r+ Buc2t2ria odat2 at0t de ;n"ri:it2 era acum o ruin2+ A/oi$ #e uit2 la #a1ia din m0na lui *i 60m1i+ El ;l o/ri#e /e mon#tru+ 50m1etul i #e tran# orm2 ;ntr-un r0n:et lar"+ El ;l alun"a#e *i o #al<a#e /e #ora lui *i /e to9i ceilal9i din ca#2B cu eAce/9ia lui Scatt)+ 3u/2 ce tra#e o "ur2 6dra<2n2 de aer$ ?o#h #2ri /e#te tre/te *i aler"2 /0n2 la mar"inea "r2dinii *i a/oi /e aleea de a ar2$ urm2rindu-l /e mon#tru+ D Nu /ot #2 cred c2 ac a#ta$ morm2i el+ Nici m2car nu o /lac /e Scatt)+ Ei 1ineB nu at0t de mult$ #e corect2 el+

Capitolul Trei!eci "i Doi


NiccolH Machia<elli u#e#e ;ntotdeauna un om /rudent+ Su/ra<ie9ui#e *i chiar /ro#/era#e la /ericuloa#a *i mortala Curte Medici din Floren9a #ecolului al G--lea$ o /erioad2 ;n care intri"a era un mod de <ia92$ iar moartea <iolent2 *i a#a#inatul erau lucruri o1i*nuite+ Cartea #a cea mai rtino#cut2$ Principele$ a o#t una dintre /rimele care in#inuau c2 <iclenia$ minciunile *i tr2darea erau mi:loace /er ect acce/ta1ile /entru un domnitor+ Machia<elli era un #u/ra<ie9uitor /entru c2 era #u1til$ /recaut$ inteli"ent *i$ mai /re#u# de toate$ <iclean+ 3eci ce u#e#e ;n mintea lui c0nd a/ela#e la di#irK -alFiriile nu a<eau ;n lim1a lor un echi<alent /entru P#u1tilQ *i nu *tiau #emni ica9ia cu<0ntului P/ruden92Q+ Ideea lor de#/re inteli"en92 *i <iclenie a o#t #2-l aduc2 /e Nidho"" C un mon#tru /rimiti<$ /e care nu-l /uteau 9ine #u1 control C ;n inima unui ora* modem+ Iar el le ;n"2dui#e #2 o /un2 ;n a/licare+ Acum$ /e #tr26i #e au6eau 6"omote de #ticl2 #/art2$ lemn cr2/at *i /ietre care #e ro#to"oleau+ Fiecare alarm2 de la ma*inile *i ca#ele din cartier o lua#e ra6na *i luminile erau a/rin#e ;n toate celelalte ca#e de /e #trad2$ de*i nimeni nu #e a<entura#e ;nc2 a ar2+ D Ce #e ;nt0m/l2 acoloK #e ;ntre12 cu <oce tare Machia<elli+ D Nidho"" o de<orea62 /e ScathachK #u"er2 a1#ent 3ee+ Tele onul lui mo1il ;nce/u #2 1060ie$ di#tr2"0ndu-i aten9ia+ D Nu$ nu cred a#taO #tri"2 deodat2 Machia<elli+ 3e#chi#e /ortiera ma*inii$ #2ri a ar2$ ;l a/uc2 de "uler /e 3ee *i-l tra#e du/2 el ;n noa/te+ 3a"onO A ar2O 3ee ;ncerc2 #2 #e ridice /e /icioare$ dar Machia<elli continu2 #2-l tra"2 du/2 el$ de/arte de ma*in2+ D Ri-ai ie*it din min9iK 9i/2 doctorul+ 3eodat2$ #e au6i un 6"omot /uternic de #ticl2 #/art2 ;n

momentul ;n care 3a"on #e arunc2 /rin /ar1ri6+ El #e ro#to"oli /e ca/ot2 *i ateri62 l0n"2 Machia<elli *i 3ee$ dar Ma"icianul nu arunc2 nici m2car o /ri<ire ;n direc9ia lui+ -26u#e ce ;l #/eria#e /e italian+ Nidho"" <enea ;n u"2 /e aleea ;n"u#t2$ ;ndre/t0ndu-#e c2tre ei$ ridicat /e cele dou2 /icioare din #/ate+ O iin92 cu /2rul ro*u at0rna ar2 <la"2 ;ntre "hearele mem1relor #u/erioare ale mon#trului+ D =na/oiO #tri"2 Machia<elli$ arunc0ndu-#e la /2m0nt *i tr2"0ndu-l /e 3ee du/2 el+ Nidho"" c2lc2 /e#te ma*ina de a1rica9ie "erman2$ nea"r2 *i lun"2+ !n /icior ;i ateri62 chiar ;n mi:locul ca/otei automo1ilului$ ac0ndu-l una cu /2m0ntul+ Geamurile tro#nir2$ #ticla ;m/r2*tiindu-#e /e#te tot ca *ra/nelul ;n tim/ ce ma*ina #e #tri<i la mi:loc$ ro9ile din a92 *i din #/ate ridic0ndu-#e de /e /2m0nt+ Creatura di#/2ru ;n noa/te+ O cli/2 mai t0r6iu$ o di# ;n<e*m0ntat2 ;n al1 trecu a/roa/e ;n 61or /e#te re#turile ma*inii$ e<it0nd-o /rintr-un #i"ur #alt$ urm2rind creatura+ D 3a"onK *o/ti Machia<elli ro#to"olindu-#e+ 3a"on$ unde e*tiK D Sunt aici+ 4o erul #e ridic2 #/rinten ;n /icioare$ ;nde/2rt0ndu-*i cu m0na cio1urile de #ticl2 #/art2 de /e co#tumul ne"ru+ =*i #coa#e ochelarii de #oare$ care erau cr2/a9i$ *i-i arunc2 /e :o#+ Culorile curcu1eului trecur2 /e#te ochii rotun6i care nu cli/eau niciodat2+ O 9inea /e Scathach$ #/u#e el l2r"indu-*i cra<ata nea"r2 *i de#cheindu-*i /rimul na#ture de la c2ma*a al12+ D E moart2K ;ntre12 Machia<elli+ D Nu <oi crede c2 Scathach e moart2 /0n2 nu <oi <edea cu ochii mei+ D 3e acord+ 3e-a lun"ul anilor au o#t mult /rea multe 6<onuri de#/re moartea ei+ 4i$ de iecare dat2$ ea ;*i ace a/ari9ia din nouO Tre1uie #2-i <edem cada<rul+ 3ee #e ridic2 dintr-o 12ltoac2 /lin2 cu noroi> 12nuia c2 Machia<elli l-ar i ;m/in# inten9ionat ;n ea+ =*i #cur#e a/a din /anto +

D 3ac2 e /ri6oniera lui Nidho""$ atunci !m1ra e moart2+ Am reu*it+ Ochii de /e*te ai lui 3a"on #e /lecar2 /entru a-l /ri<i /e Ma"ician ;n a92+ D Ne"hio1 aro"ant *i ;n"u#t la minteO Ce<a din interiorul ca#ei l-a #/eriat *i l-a /u# /e u"2 /e Nidho"" C de a#ta u"e *i nu /oate i <or1a de !m1r2$ /entru c2 a ca/turat-o+ 4i$ nu uita$ a#ta e o creatur2 care nu *tie ce-i rica+ Trei di#ir au intrat ;n cl2direa aceea C *i numai una a mai ie*itO Ce<a "roa6nic #-a ;nt0m/lat acolo$ ;n2untru+ D 3a"on are dre/tate: e un ade<2rat de6a#tru+ Tre1uie #2 ne #chim12m com/let #trate"ia+ Machia<elli #e ;ntoar#e #/re *o erul #2u+ Ri-am /romi# c2$ dac2 6ei9ele dau "re*$ atunci Scathach <a i a ta+ 3a"on ;ncu<iin92+ D 4i tu 9i-ai re#/ectat ;ntotdeauna cu<0ntul+ D Ai o#t al2turi de mine tim/ de a/roa/e /atru #ute de ani+ Mi-ai o#t ;ntotdeauna loial *i-9i datore6 at0t <ia9a$ c0t *i li1ertatea+ Te eli1ere6 din #er<iciul meu$ #/u#e o icial Machia<elli+ G2#e*te cor/ul !m1reiB *i$ dac2 e ;nc2 ;n <ia92$ atunci 2 ceea ce tre1uie #2 aci+ 3u-te acumB *i ere*te-te de /rime:dii$ 12tr0ne /rietenO 3a"on le ;ntor#e #/atele+ A/oi$ #e o/ri 1ru#c *i #e uit2 ;n urm2$ la Machia<elli+ D Cum mi-ai #/u#K Machia<elli 60m1i+ D B2tr0ne /rieten+ Ai "ri:2$ 6i#e el cu 1l0nde9e+ !m1ra e mai mult dec0t /ericuloa#2 *i mi-a uci# /rea mul9i /rieteni+ 3a"on d2du din ca/+ Se de#c2l92 de /anto i *i de *o#ete$ l2#0nd la i<eal2 ni*te /icioare cu trei de"ete mem1ranate+ D Nidho"" #e <a ;ndre/ta #/re r0u$ unde #e #imte ;n #i"uran92+ (e ne*te/tate$ "ura /lin2 de din9i a lui 3a"on #e de#chi#e ;n ceea ce ar i /utut i un 60m1et+ 4i a/a e mediul meu de <ia92+ A/oi$ u"i ;n noa/te$ /icioarele lui "oale li/2ind /e trotuar+ Machia<elli arunc2 o /ri<ire ;nd2r2t$ c2tre ca#2+ 3a"on a<ea dre/tate$ ce<a ;l ;n"ro6i#e /e Nidho""+ Ce #e

;nt0m/la#e acoloK 4i unde erau celelalte dou2 di#irK (a*i #e au6ir2 tro/2ind /e a# alt *i$ dintr-odat2$ ?o#h Ne@man a/2ru "onind /e alee$ #a1ia de /iatr2 /e care o 9inea ;n m0n2 ;m/r2*tiind m2nunchiuri de oc auriu+ F2r2 #e #e uite ;n #t0n"a #au ;n drea/ta$ ocoli ma*ina di#tru#2 *i o lu2 /e urma 6"omotului 2cut de alarmele ma*inilor$ care #e declan*au la trecerea mon#trului+ Machia<elli #e uit2 la 3ee+ D B2nuie#c c2 ace#ta era /u*tiul americanK 3ee ;ncu<iin92+ D Ai <26ut ce 9inea ;n m0n2K (2rea o #a1ie$ #/u#e el ;ncet+ O #a1ie de /iatr2K Nu e EAcali1urK D Nu$ nu e EAcali1ur$ 6i#e #curt 3ee+ D Era$ cu #i"uran92$ o #a1ie de /iatr2 cenu*ie+ D Nu era EAcali1ur+ D 3e unde #tiiK ;ntre12 Machia<elli+ 3ee 12"2 m0na #u1 hain2 *i #coa#e de acolo o #a1ie #curt2$ de /iatr2$ la el ca aceea /e care o 9inea ?o#h+ Sa1ia rem2ta$ <i1ra a/roa/e im/erce/ti1il+ D 4tiu$ /entru c2 a#ta e EAcali1ur$ 6i#e 3ee+ B2iatul 9inea ;n m0n2 #a1ia "eam2n2$ Clarent+ Noi am 12nuit ;ntotdeauna c2 e la Flamel+ Machia<elli ;nchi#e ochii *i-*i ridic2 a9a #/re cer+ D Clarent+ Nu-i de mirare c2 Nidho"" a u"it din ca#2+ Cl2tin2 din ca/+ Ar /utea #2 #e ;nt0m/le ce<a mai r2u dec0t at0t ;n noa/tea a#taK Tele onul mo1il al lui 3ee 1060i din nou *i am0ndoi 12r1a9ii tre#2rir2+ Ma"icianul a/roa/e c2 ;l ru/#e ;n dou2 c0nd ;l de#chi#e+ D Ce eK m0r0i el+ A#cult2 un moment$ a/oi ;nchi#e oarte "ri:uliu tele onul *i$ c0nd <or1i din nou$ <ocea lui a1ia #e au6ea$ iind a/roa/e o *oa/t2: (erenelle a #c2/at+ E li1er2 ;n Alcatra6+ Cl2tin0nd din ca/$ Machia<elli #e ;ntoar#e *i /orni /e alee$ ;ndre/t0ndu-#e ;na/oi #/re Cham/#-El)#Se#+ Ace#ta era r2#/un#ul la ;ntre1area lui+ Ce<a mai r2u tocmai #e ;nt0m/la#e ;n noa/tea aceea C ce<a mult mai r2u+ Nichola# Flamel ;l ;n#/2im0nta /e Machia<elli$ dar (erenelle ;l

;n"ro6ea de-a dre/tul+

Capitolul Trei!eci "i Trei


D Nu #unt o eti92O So/hie Ne@man era urioa#2+ 4i *tiu mai mult dec0t ma"ia Focului+ 3i#ir+ Numele ;i <eni 1ru#c ;n minte *i$ dintr-o dat2$ So/hie *tiu tot ce *tia *i -r2:itoarea din Endor de#/re ace#te iin9e+ -r2:itoarea le di#/re9uia+ 4tiu cine #unte9i$ #/u#e #curt$ ochii ei #tr2lucind cu o ne/l2cut2 nuan92 ar"intie+ -alFirii+ Chiar *i /rintre Str21uni$ di#ir erau di erite+ Ele nu tr2i#er2 niciodat2 /e 3anu Tali#$ ci r2m2#e#er2 ;n 9inuturile nordice ;n"he9atede la ca/2tul lumii$ #im9indu-#e aca#2 /rintre <0nturile a#/re *i la/o<i92 ;n"he9at2+ =n #ecolele teri1ile care urma#er2 du/2 c2derea lui 3anu Tali#$ aAa /lanetei #e de/la#a#e *i Marele =n"he9 /u#e#e #t2/0nire /e cea mai mare /arte a /2m0ntului+ 3e la nord *i de la #ud$ #loiuri de "hea92 /luteau ori;ncotro <edeai cu ochii$ ;m/in"0ndu-i /e muritori ;n interiorul centurii #u19iri de <erdea92 care nu ;n"he9a#e$ din :urul ecuatorului+ Ci<ili6a9ii ;ntre"i di#/2rur2 de<a#tate de condi9iile climaterice #chim12toare$ de 1oli *i de oamete+ Ni<elul m2rilor cre#cu$ inund0nd ora*ele de coa#t2$ di#tru"0nd relie ul ;n <reme ce$ ;n interiorul 9inutului$ "hea9a de<a#tatoare ;nde/2rta#e toate urmele ora*elor *i #atelor+ 3i#ir de#co/erir2 cur0nd c2 a1ilit29ile lor de a #u/ra<ie9ui ;n climatul nordic at0t de a#/ru le o erea un a<anta: deo#e1it a92 de di<er#ele ra#e *i ci<ili6a9ii care nu reu*eau #2 ac2 a92 iernii <e*nice at0t de /ericuloa#e+ Gru/uri de di#ir #2l1atice au re<endicat ;n #curt tim/ cea mai mare /arte din 6onele nordice$ ;nro1ind ora*ele care #c2/a#er2 din calea "he9ii eterne+ Ace#tea di#tru"eau ar2 mil2 /e oricine le #t2tea ;n cale *i$ ;n #curt2 <reme$ di#ir au /rimit un al doilea nume: <alFirii$ Cele-Care-(re erau-Moartea+ Foarte re/ede$ <alFiriile au a:un# #2 de9in2 controlul unui im/eriu ;n"he9at$ care cu/rindea cea mai mare /arte a emi# erei nordice+ Ele ;*i or9au #cla<ii muritori #2 le <enere6e ca /e ni*te 6eit29i *i au a:un# chiar #2 cear2 #acri icii+ R2#coalele erau ;n21u*ite ;n mod 1rutal+ (e

m2#ur2 ce E/oca de Ghea92 ;*i ;nt2rea domina9ia$ au ;nce/ut #2 /ri<ea#c2 tot mai de/arte #/re #ud$ concentr0ndu-*i aten9ia a#u/ra r2m2*i9elor ci<ili6a9iei care mai lu/tau /entru #u/ra<ie9uire+ Ima"ini #e ;n<2lm2*eau *i d2n9uiau ;n ca/ul ei *i So/hie <26u cum domnia clanului di#ir #e # 0r*i#e ;ntr-o #in"ur2 noa/te+ 4tia acum ce #e ;nt0m/la#e cu milenii ;n urm2+ -r2:itoarea din Endor #e olo#i#e de re#/in"2torul Str21un Crono#LJ$ care /utea chiar #2 #e de/la#e6e ;n tim/+ Fu#e#e ne<oit2 #2-*i #acri ice ochii /entru a /utea <edea uioarele r2#ucite ale tim/ului$ dar era o :ert a /e care nu o re"reta#e niciodat2+ Cutreier0nd 6ece mii de ani /rin tim/$ ea ale#e#e c0te un #in"ur lu/t2tor din iecare mileniu$ a/oi Crono# #e ;ntor#e#e ;n iecare er2 /entru a-i duce /e r261oinici ;na/oi ;n <remea Marelui =n"he9+ So/hie *tia c2 -r2:itoarea ceru#e ;n mod #/ecial ca /ro/ria ei ne/oat2$ Scathach$ #2 ie du#2 ;na/oi ;n tim/ /entru a lu/ta cu clanul di#ir+ !m1ra u#e#e cea care condu#e#e atacul a#u/ra ort2re9ei lor$ un ora* de "hea92 den#2$ a/roa/e de ca/2tul de #u# al lumii+ Ea o omor0#e /e re"ina <alFiriilor$ Brunhilda$ arunc0nd-o ;n inima unui <ulcan ;n eru/9ie+ (0n2 ce #oarele #e ridica#e /u9in dea#u/ra ori6ontului$ /uterea <alFiriilor u#e#e #/ul1erat2 /entru totdeauna$ ora*ul lor ;n"he9at 62cea ;n ruine care #e to/eau *i doar oarte /u9ine -alFirii #u/ra<ie9ui#er2+ Ace#tea u"ir2 ;ntr-un 9inut ;ntunecat$ ;n rico*2tor$ ;n care nici m2car Scathach nu #-ar i a<enturat+ Femeile di#ir care #u/ra<ie9ui#er2 au numit acea noa/te Ra"nar]F$ Amur"ul 5eilor$ *i au :urat r261unare etern2 !m1rei+ So/hie ;*i /u#e m0inile una /e#te alta *i un <0rte: ;n miniatur2 a/2ru ;ntre /almele ei+ Focul *i "hea9a le di#tru#e#er2 /e <alFirii ;n trecut+ Ce #-ar ;nt0m/la dac2 ar olo#i /u9in din Ma"ia Focului ca #2 ;nc2l6ea#c2 <0ntulK Chiar ;n momentul ;n care ace#t "0nd ;i trecea /rin minte lui So/hie$ di# acu un #alt ;nainte$ 9in0nd #a1ia cu am1ele
Crono#$ 6eul tim/ului$ ;n mitolo"ia "reac2$ iul lui !ranu# *i al Geei$ e#te cel mai t0n2r dintre cei doi#/re6ece titani+ ,n+tr+.+
LJ

m0ini$ #u#$ dea#u/ra ca/ului+ D 3ee te <rea ;n <ia92$ dar nu a #/u# c2 te <rea *i tea ar2B m0r0i acea#ta+ So/hie ;*i du#e m0inile #/re "ur2$ ;*i a/2#2 de"etul mare al m0inii #t0n"i /e declan*atorul de la ;ncheietur2 *i #u l2 cu /utere+ Micul <0rte: #e orm2 /e /odea *i cre#cu+ S2lt2 de la /odea o dat2$ de dou2 oriB a/oi$ o lo<i /e di#+ So/hie #u/ra;nc2l6i#e aerul /0n2 ce de<eni mai ier1inte dec0t un cu/tor+ -0rte:ul ar62tor o cu/rin#e /e <alFirie$ o ;n<0rti de :ur-;m/re:ur$ o r2#uci /e toate /2r9ile *i o arunc2 #u#$ ;n aer+ Ea #e ciocni de candela1rul de cri#tal$ #/2r"0nd toate 1ecurile cu eAce/9ia unuia #in"ur+ =n ;ntunericul nea*te/tat$ <0rte:ul care dan#a de-a lun"ul /ardo#elii ardea cu #cli/iri de oc oran:+ -alFiria #e /r21u*i la /2m0nt$ dar 90*ni imediat ;n /icioare$ chiar ;n cli/a c0nd cio1uri de cri#tal c26ur2 /e l0n"2 ea ca o /loaie de #ticl2+ (ielea /alid2 ;i era de un ro*u a/rin# *i /2rea r2u ar#2 de #oare$ #/r0ncenele ei 1londe iind com/let /0rlite+ F2r2 un cu<0nt$ lo<i cu #a1ia$ lama "rea /2trun60nd chiar /rin 1alu#trad2 #/re m0na lui So/hie+ 1 <catt40 So/hie au6i <ocea ratelui ei care #tri"a din 1uc2t2rie+ Era ;n /rime:dieO 1 <catt40 ;l au6i ea #tri"0nd din nou+ -alFiria #e re/e6i ;nainte+ =nc2 un <0rte: #u/ra;nc2l6it o cu/rin#e$ #mul"0ndu-i #a1ia din m0n2 *i ;n<0rtind-o de colo-colo$ trimi90nd-o de-a ro#to"olul ;n #ora ei$ care o /rin#e#e /e ?oan ;ntr-un col9 *i o do1or0#e$ ac0nd-o #2 cad2 ;n "enunchi ;n urma unui atac <iolent+ Cele dou2 di#ir #e /r21u*ir2 la /2m0nt ;ntr-un 62n"2nit de arme *i armuri+ D ?oan$ ere*te-teO #tri"2 So/hie+ A1uri #e #cur#er2 de /e de"etele etei *i #e r2#/0ndir2 ;n #/irale /e toat2 /ardo#eala> 0*ii den#e *i uioare de um #e ;n 2*urar2 ;n :urul emeilor$ /rin60ndu-le /e am0ndou2 ;n lan9uri de a1ur ier1inte+ =i tre1ui un enorm e ort de <oin92$ dar So/hie reu*i #2 ;nde#ea#c2 cea9a$ 2c0nd-o #2 #e ;n<0rt2 din ce ;n ce mai re/ede ;n :urul celor dou2 di#ir care #e 612teau #2 #ca/e$ /0n2 ce ur2 ;n 2*urate ;ntr-un cocon

"ro# ca o mumie$ a#em2n2tor cu cel ;n care o ;n<eli#e -r2:itoarea+ So/hie reali6a c2 /uterile ;i #l21e#c$ e/ui6area /ro und2 2c0ndu-o #2 #imt2 ni#i/ ;n ochi *i umerii "rei+ Cu ultimele or9e$ ata 12tu din /alme *i mic*or2 tem/eratura aerului din coconul de um at0t de re/ede ;nc0t ;n"he92 in#tantaneu$ tran# orm0ndu-#e ;ntr-un 1loc de "hea92 dur2$ care /0r0ia+ D A*a+ Ar tre1ui #2 <2 #im9i9i chiar ca aca#2$ *o/ti r2"u*it2 So/hie+ Se /r21u*i 1ru#c$ a/oi #e #tr2dui #2 #e ridice ;n /icioare *i #e /re"2tea #2 #e re/ead2 ;n 1uc2t2rie c0nd ?oan ;ntin#e m0na *i o o/ri+ D Oh$ n-o #-o aciO Eu$ /rima+ Femeia 2cu un /a# #/re u*a 1uc2t2riei$ a/oi arunc2 o /ri<ire /e#te um2r$ #/re 1locul de "hea92 cu cele dou2 di#ir /ar9ial <i6i1ile+ D Mi-ai #al<at <ia9a$ #/u#e ea ;ncet+ D Oricum$ ai i ;n<in#-o$ 6i#e So/hie ;ncre62toare+ D (oate$ ;ncu<iin92 ?oan$ #au /oate c2 nu+ Nu mai #unt at0t de t0n2r2 cum am o#t odinioar2+ 3ar tu mi-ai #al<at totu*i <ia9a$ #/u#e ea din nou$ iar a#ta e o datorie /e care nu o <oi uita niciodat2+ =ntin60nd m0na #t0n"2$ ;*i /u#e /alma /e u*a 1uc2t2riei *i ;m/in#e u*or+ !*a #e de#chi#e+ A/oi$ #e /r21u*i$ ie*ind din 1alamale+

Capitolul Trei!eci "i Patru


Contele de Saint-Germain co1or; tactico# #c2rile du/2 ce ie*i#e din #tudioul #2u$ cu ni*te mici c2*ti 12"ate ;n urechi *i cu ochii a9inti9i /e ecranul MFS-ului din m0inile lui+ =ncerca #2 cree6e o li#t2: /rimele 6ece dintre liniile melodice /re erate+ Fladiator$ ire*teB Ehe Joc-B <tar Nars, dar numai /rimaB 9l Cid, de#i"urB Ehe Cro5, /oateB Se o/ri la /oadele #c2rilor *i ;ndre/t2 din re leA un ta1lou care at0rna #tr0m1 /e /erete+ Mai acu un /a# *i-*i d2du #eama c2 un di#c de aur ;nr2mat #t2tea *i el u*or ;ntr-o /arte+ !it0ndu-#e /e coridor$ o1#er<2 dintr-o /ri<ire c2 toate ta1lourile at0rnau ;n /o6i9ii ciudate+ =ncrunt0ndu-#e$ ;*i #coa#e c2*tile din urechiB 4i-l au6i /e ?o#h care #tri"a numele lui Scatt)B 4i au6i 62n"2nitul metaluluiB 4i reali62 c2 aerul miro#ea a <anilie *i la<and2B SaintGermain o lu2 la u"2 ;n :o#$ /e #c2ri$ /0n2 la urm2torul eta:+ =l "2#i /e Alchimi#t /r21u*it$ e/ui6at$ ;n u*a camerei #ale$ *i ;ncetini /a#ul$ dar Nichola# ;i acu #emn cu m0na #2 nu #e o/rea#c2+ D Re/ede$ *o/ti el+ Saint-Germain trecu ;n "ra12 /e l0n"2 el$ mai de/arte /e coridor *i /e #c2riB Holul era o ruin2+ Re#turile u*ii care d2dea ;n hol at0rnau #coa#e din 1alamale+ Tot ce r2m2#e#e din candela1rul <echi de cri#tal era un #in"ur 1ec care 1060ia+ Ta/etul de /e /erete #/0n6ura ;n 0*ii oarte lun"i$ r2#ucite$ l2#0nd la i<eal2 tencuiala cr2/at2 de dede#u1t+ St0l/ii 1alu#tradei erau rete6a9i$ dadele /ardo#elii erau 6"0riate *i cio1ite+ 4i mai era *i un 1loc ma#i< de "hea92 eAact ;n mi:locul holului+ Saint-Germain #e a/ro/ie /rudent de el *i ;*i /lim12 de"etele /e #u/ra a9a neted2+ Era at0t de rece ;nc0t /ielea i #e li/i de "hea92+ Reu*i #2 di#tin"2 dou2 #iluete ;n<e*m0ntate ;n al1$ ;ncol2cite ;n interiorul 1locului de "hea92$ a<0nd /e e9ele ;n"he9ate r0n:ete re#/in"2toare>

ochii lor al1a*tri$ ;n ior2tori ;l urm2reau+ !n lemn tro#ni ;n 1uc2t2rie$ iar el #e ;ntoar#e *i arunc2 re/ede o /ri<ire ;n direc9ia aceea$ m2nu*i de l2c2ri den#e$ de culoare al1-al12#truie a/2r0ndu-i /e m0ini+ 4i dac2 Saint-Germain a<ea im/re#ia c2 #tric2ciunile din hol erau teri1ile$ nimic nu ;l /re"2ti /entru de6a#trul din 1uc2t2rie+ Toat2 /artea aceea a ca#ei li/#ea+ So/hie *i ?oan #t2teau ;n mi:locul ruinelor+ So9ia lui o 9inea #tr0n# /e ata care tremura$ #/ri:inind-o+ ?oan /urta o /i:ama lucioa#2$ din #atin de culoare al1a#tr2-<er6uie *i 9inea ;nc2 #a1ia ;n m0n2$ ;ntr-o m2nu*2 de metal+ Se ;ntoar#e #2 #e uite /e#te um2r$ ;n tim/ ce #o9ul ei /2*i ;n ;nc2/ere+ D Ai /ierdut toat2 di#trac9ia$ ;i #/u#e ea ;n rance62+ D Nu am au6it nimic$ #e #cu62 el ;n aceea*i lim12+ (o<e#te*te-miO D Totul #-a terminat ;n c0te<a minute+ Eu *i So/hie am au6it un 6"omot ;n #/atele ca#ei+ Am aler"at :o# chiar ;n momentul ;n care dou2 emei ;*i croiau drum /rin u*a de la hol$ di#tru"0nd-o+ Erau di#ir$ au #/u# c2 au <enit du/2 Scathach+ !na m-a atacat /e mine$ cealalt2 *i-a concentrat aten9ia a#u/ra lui So/hie+ Chiar dac2 <or1ea o <ariant2 /u9in cuno#cut2 a lim1ii rance6e$ co1or; <ocea *i <or1i ;n *oa/t2: Franci#B ata a#ta+ E eAtraordinar2+ Com1in2 <r2:ile: a olo#it ocul *i aerul ca #2 le ;n<in"2 /e di#ir+ A/oi$ le-a imo1ili6at ;n a1uri *i le-a ;n"he9at ;ntr-un 1loc de "hea92+ Saint-Germain cl2tin2 din ca/+ D E#te i6ic im/o#i1il #2 olo#e*ti mai mult de o <ra:2 ;n acela*i tim/B 6i#e el$ dar <ocea i #e /ierdu tre/tat ;ntr-o *oa/t2+ 3o<ada /uterilor lui So/hie #e a la ;n mi:locul holului+ EAi#ta o le"end2 /recum c2 cei mai /uternici Str21uni /uteau #2 olo#ea#c2 ;n <r2:ile lor toate elementele #imultan+ Con orm celor mai <echi mituri$ acea#ta era cau6a C una dintre cau6ele C #cu und2rii lui 3anu Tali#+ D ?o#h a di#/2rut+ 3intr-odat2$ So/hie #e eli1er2 din

1ra9ele lui ?oan *i #e ;ntoar#e cu a9a #/re conte+ A/oi$ #e uit2 /e#te um2rul ace#tuia$ acolo unde #e a la Flamel$ /alid la a92 ca un mort$ re6emat de tocul u*ii+ Ce<a l-a luat /e ?o#h$ #/u#e ea$ #/eriat2 acum /0n2 la di#/erare+ 4i Scatt) a /lecat du/2 el+ Alchimi#tul ;*i t0r; /icioarele /0n2 ;n mi:locul ;nc2/erii$ ;*i /u#e m0inile ;n :urul cor/ului ca *i cum ar i ;n"he9at de ri" *i #e uit2 ;n :ur+ A/oi$ #e a/lec2 /entru a ridica din mi:locul d2r0m2turilor$ unde 62ceau aruncate$ #21iile #curte$ identice ale !m1rei+ C0nd #e ;ntoar#e ca #2 #e uite la ceilal9i$ ace*tia r2ma#er2 #ur/rin*i #2 <ad2 c2 ochii lui #tr2luceau /lini de lacrimi+ D =mi /are r2u$ 6i#e el$ ne#/u#$ ne#/u# de r2u+ Eu am adu# acea#t2 teroare *i di#tru"ere ;n ca#a <oa#tr2+ E de neiertat+ D (utem recon#trui totul$ #/u#e Saint-German ne/2#2tor+ A#ta ne <a #er<i dre/t /reteAt ca #2 redecor2m+ D Nichola#$ i #e adre#2 "ra< ?oan$ ce #-a ;nt0m/lat aiciK Alchimi#tul tra#e #in"urul #caun din ;nc2/ere care mai r2m2#e#e ;ntre" *i #e /r21u*i /e el+ Se a/lec2 cu coatele /e "enunchi$ uit0ndu-#e la #21iile #tr2lucitoare ale !m1rei$ ;ntorc0ndu-le /e toate /2r9ile+ D Acele iin9e din 1locul de "hea92 #unt di#ir+ -alFirii+ Cele care i-au :urat r261oi /e <ecie lui Scathach$ de*i ea nu mi-a #/u# niciodat2 de ce+ 4tiu c2 au urm2rit-o /rin #ecole *i c2 #-au aliat ;ntotdeauna cu du*manii ei+ D Ele au 2cut a#taK Saint-Germain #e uit2 ;n :ur$ la 1uc2t2ria di#tru#2+ D Nu+ 3ar$ ;n mod clar$ au adu# ce<a cu ele$ ce<a care a 2cut a#ta+ D Ce #-a ;nt0m/lat cu ?o#hK ;ntre12 So/hie+ Ea nu ar i tre1uit #2-l la#e #in"ur ;n 1uc2t2rie$ ar i tre1uit #2 a*te/te ;m/reun2 cu el+ Ea ar i ;n<in# /e oricine #au orice ar i atacat /artea din #/ate a ca#ei+ Nichola# ridic2 ;n #u# arma lui Scathach+ D Cred c2 ar tre1ui #2 ;ntre1i ce #-a ;nt0m/lat cu R261oinica+ -reme de #ecole$ am a:un# #2 o cuno#c$ ea nu a l2#at niciodat2 #21iile din m0n2+ M2 tem c2 a o#t

ca/turat2B D S21iiB #21iiB So/hie #e tra#e mai de/arte de ?oan *i$ di#/erat2$ ;nce/u #2 caute /rintre d2r0m2turi+ C0nd am /lecat la culcare$ ?o#h tocmai #e ;ntor#e#e de la antrenamentul cu #a1ia /e care-l 2cea cu Scatt) *i ?oan+ A<ea #a1ia de /iatr2 /e care i-ai dat-o+ I#c2 un <0nt ca #2 ridice o 1ucat2 mare de 6id2rie *i o arunc2 a/oi deo/arte$ de#co/erind /odeaua de dede#u1t+ !nde era #a1iaK Fata #im9i un lic2r de #/eran92+ 3ac2 ar i o#t ca/turat$ atunci$ cu #i"uran92$ #a1ia ar i o#t /e /odea+ =*i ;ndre/t2 umerii *i /ri<i de :ur-;m/re:urul camerei+ Clarent nu e aici+ Saint-Germain mer#e #/re "aura unde u#e#e u*a din #/ate+ Gr2dina era di#tru#2+ O 1ucat2 mare de /iatr2 u#e#e #mul#2 din 0nt0na arte6ian2 *i 1a6inul era cr2/at ;n dou2+ =i tre1ui un moment ca #2 recunoa#c2 1ucata de metal ;n orm2 de ! care u#e#e c0nd<a /oarta lui din #/ate+ Numai atunci ;*i d2du #eama c2 ;ntre"ul 6id din #/atele ca#ei li/#ea+ 5idul ;nalt de a/roa/e trei metri era acum a1ia ce<a mai mult dec0t un ciot+ C2r2mi6i #tri<ite *i #/arte erau ;m/r2*tiate /e#te tot ;n "r2din2$ a/roa/e ca *i cum 6idul ar i o#t ;m/in# *i n2ruit din eAterior+ D Ce<a mare C oarte mare C a o#t ;n "r2din2$ #/u#e el 2r2 a #e adre#a cui<a ;n mod #/ecial+ Flamel ridic2 ca/ul+ D (o9i #2 di#tin"i <reun miro#K ;ntre12 el+ Saint-Germain in#/ir2 ad0nc+ D 4ar/e$ #/u#e el hot2r0t+ 3ar ace#ta nu e i6ul lui Machia<elli+ Ie*i ;n "r2din2 *i tra#e o "ur2 de aer /roa#/2t+ E mai /uternic aici+ A/oi$ ;nce/u #2 tu*ea#c2+ 3uhoarea a#ta e mai #c0r1oa#2$ mult mai #c0r1oa#2B le #tri"2 el+ Ace#ta e#te miro#ul unei creaturi oarte$ oarte 12tr0neB Atra# de alarmele #tridente ale ma*inilor$ Saint-Germain tra<er#2 "r2dina$ #e c292r2 /e 6idul d2r0mat *i #e uit2 /e alee ;n #t0n"a *i-n drea/ta+ Alarmele ca#elor *i ma*inilor urlau$ mai ale# ;n #t0n"a lui$ iar ;n ca#ele de la ca/2tul #tr26ii erau a/rin#e lumini+ La ca/2tul aleii ;n"u#te$ 62ri re#turile #tri<ite ale unei ma*ini ne"re+ D Orice o i o#t a atacat acea#t2 ca#2$ #/u#e el$

re/e6indu-#e ;na/oi ;n 1uc2t2rie+ La ca/2tul #tr26ii #e a l2 o ma*in2 de dou2 #ute de mii de euro care nu mai e#te 1un2 dec0t de aruncat la ier <echi+ D Nidho""$ *o/ti ;n"ro6it Flamel+ 32du din ca/> totul a<ea ;n9ele# acum+ 3i#ir l-au adu# /e Nidho""$ 6i#e el+ A/oi$ #e ;ncrunt2+ 3ar nici m2car Machia<elli nu ar i adu# a*a ce<a ;ntr-un ora* at0t de mare+ El e#te mult /rea /rudent+ D Nidho""K ;ntre1ar2 ?oan *i So/hie ;n acela*i tim/$ uit0ndu-#e una la alta+ D G0ndi9i-<2 la el ca la o com1ina9ie ;ntre un dino6aur *i un *ar/e$ le eA/lic2 Flamel+ 3ar /ro1a1il mai 12tr0n dec0t /laneta a#ta+ Cred c2 a /rin#-o /e Scathach$ iar ?o#h #-a du# du/2 el+ So/hie cl2tin2 hot2r0t2 din ca/+ D Nu ar ace a#ta C nu ar /utea C$ *er/ii ;l ;n"ro6e#c+ D Atunci$ unde e#teK ;ntre12 Flamel+ !nde e#te ClarentK A#ta e #in"ura eA/lica9ie: a luat #a1ia *i a /lecat ;n c2utarea !m1rei+ D 3ar l-am au6it #tri"0nd-o ca #2-l a:uteB D L-ai au6it c0nd o #tri"a /e nume+ Se /oate #2 i #tri"at du/2 ea+ Saint-Germain ;ncu<iin92+ D A#ta ar a<ea #en#+ 3i#ir o <oiau doar /e Scathach+ Nidho"" a /rin#-o *i a luat-o la u"2+ ?o#h tre1uie #2-l i urmat+ D (oate c2 l-a /rin# /e el *i ea a /lecat du/2 ei$ #u"er2 So/hie+ Ace#ta e "enul de lucru /e care l-ar ace+ D (e mon#tru nu-l intere#ea62 ?o#h+ Ar i o#t de#tul #2-l m2n0nce+ Nu$ el a /lecat din /ro/rie <oin92+ D A#ta demon#trea62 un mare cura:$ 6i#e ?oan+ D 3ar ?o#h nu e cura:o#B ;nce/u So/hie+ Chiar ;n <reme ce ro#tea ace#te cu<inte$ *tia c2 nu era ade<2rat ;n ;ntre"ime+ El o a/2ra#e ;ntotdeauna la *coal2 *i o /rote:a#e+ 3ar de ce #-ar i du# el du/2 Scatt)K Ea *tia c2 nici m2car nu o /l2cea+ D Oamenii #e mai #chim12$ ro#ti ?oan+ Nimeni nu r2m0ne la el+ 5"omotul era mai /uternic acum$ o caco onie

ame#tecat2 de #irene de /oli9ie$ am1ulan92 *i /om/ieri au6indu-#e din ce ;n ce mai a/roa/e+ D Nichola#$ So/hie$ tre1uie #2 /leca9i$ #/u#e in#i#tent Saint-Germain+ Cred c2 #untem /e cale #2 im <i6ita9i de /oli9ie$ de mul9i$ oarte mul9i /oli9i*ti care <or /une mult /rea multe ;ntre12ri+ Iar noi nu a<em nici un r2#/un#+ 3ac2 ei <2 "2#e#c aici C 2r2 niciun el de acte #au /a*a/oarte C$ m2 tem c2 <2 <or re9ine /entru intero"atorii+ =*i tra#e un /orto el de /iele care at0rna a"29at de un lan9 lun" ata*at de cureaua lui+ A<e9i aici ce<a 1ani+ D Nu /otB ;nce/u Alchimi#tul+ D Lua9i-i$ in#i#t2 Saint-Germain+ Nu olo#i9i c2r9ile <oa#tre de credit> Machia<elli <2 /oate da de urm2$ continu2 el+ Nu am idee c0t <a #ta /oli9ia /e aici+ 3ac2 <oi i li1er$ ne ;nt0lnim ;n #eara a#ta$ la ora *a#e$ la /iramida de #ticl2 din a9a Mu6eului Lu<ru+ 3ac2 la ora *a#e nu <oi i acolo$ <oi ;ncerca #2 a:un" la mie6ul no/9ii #au$ dac2 nu reu*e#c #2 a:un" nici atunci$ la ora *a#e m0ine-diminea92+ D =9i mul9ume#c$ 12tr0ne /rieten+ Nichola# #e ;ntoar#e #/re So/hie+ Ia-9i re/ede hainele *i /e ale lui ?o#h$ *i orice altce<a ai ne<oie> nu ne <om mai ;ntoarce aiciO D Te a:ut eu$ #/u#e ?oan ie*ind re/ede din camer2 ;m/reun2 cu So/hie+ Alchimi#tul *i o#tul lui ucenic #t2teau /rintre ruinele din 1uc2t2rie$ a#cult0nd cum cele dou2 emei urcau re/ede #c2rile la eta:+ D Ce ai de "0nd #2 aci cu 1locul de "hea92 din holK ;ntre12 Nichola#+ D A<em ;n /i<ni92 o mare lad2 ri"ori ic2+ O #2-l /un acolo /0n2 /leac2 /oli9ia+ C0t de#/re di#ir$ cre6i c2 au muritK D 3i#ir #unt /ractic im/o#i1il de uci#+ Tu doar ai "ri:2 ca "hea9a #2 nu #e to/ea#c2 /rea cur0nd+ D =ntr-o #ear2$ o #2-l duc cu ma*ina /0n2 la Sena *i o #2-l arunc ;n r0u+ Cu /u9in noroc$ nu #e <a to/i /0n2 la Rouen+ D Ce ai de "0nd #2 le #/ui /oli9i*tilor C Nichola# 2cu un #emn cu m0na #/re d2r0m2turi C de#/re toate a#teaK D O eA/lo6ie din cau6a "a6elorK #u"er2 Saint-Germain+

D (ueril$ 6i#e Flamel cu un 60m1et$ amintindu-*i ce #/u#e#er2 "emenii c0nd el 2cu#e aceea*i #u"e#tie+ D (uerilK D EAtrem de /ueril+ D Atunci$ cred c2 a1ia am a:un# aca#2 *i am "2#it totul a*a$ #/u#e el$ *i e#te de#tul de a/roa/e de ade<2r+ Nu am nici o idee cum #-a /etrecut totul+ 3intr-odat2$ r0n:i cu <iclenie+ A* /utea <inde /o<e#tea *i /o6ele unui 6iar de #candal+ PFor9e mi#terioa#e di#tru" ca#a #tarului rocF+Q D Toat2 lumea ar crede c2 a o#t o "2#elni92 /u1licitar2+ D 3a$ a*a ar crede$ nu-i a*aK 4i *tii ce: ;nt0m/larea ace c2 tocmai am #co# un nou al1um+ A#ta <a i o reclam2 "ro6a<2+ !*a de la 1uc2t2rie #e de#chi#e$ iar So/hie *i ?oan intrar2 ;n camer2+ Se #chim1a#er2 am0ndou2 ;n :ean*i *i hanorace *i /urtau ruc#acuri la el+ D M2 duc cu ei$ #/u#e ?oan ;nainte ca Saint-Germain #2 /oat2 /une ;ntre1area care ;nce/u#e #2-i ia#2 de /e 1u6e+ -or a<ea ne<oie de un "hid *i de o "ard2 de cor/+ D Ar merita oare #2-mi mai /ierd tim/ul con<in"0ndu-te #2 renun9iK ;ntre12 contele+ D Nu+ D Nici nu credeam altce<a+ =*i ;m1r29i*2 #o9ia+ Te ro"$ ai "ri:2$ oarte mult2 "ri:2+ 3ac2 Machia<elli *i 3ee au o#t ;n #tare #2 le aduc2 /e di#ir *i /e Nidho"" ;n ora* ;n#eamn2 c2 #unt di#/era9i+ Iar 12r1a9ii di#/era9i ac lucruri /ro#te*ti+ D 3a$ #/u#e #im/lu Flamel+ 3a$ a*a e#te+ Iar /ro*tii ac "re*eli+

Capitolul Trei!eci "i Cinci


?o#h #e tot uita /e#te um2r$ ;ncerc0nd #2 #e oriente6e+ Cu iecare /a#$ #e ;nde/2rta tot mai mult de ca#a lui SaintGermain *i era ;n"ri:orat c2 nu <a mai "2#i drumul ;na/oi+ 3ar nu #e /utea ;ntoarce acum$ nu /utea #2 o la#e /e Scatt) ;n "hearele creaturii+ 4i$ at0ta tim/ c0t /utea "2#i Arcul de Trium la ca/2tul lui Cham/#-El)#Se#$ ;*i ;nchi/uia c2 <a i ;n #tare #2 #e ;ntoarc2 aca#2+ (0n2 una$ alta$ tot ce tre1uia #2 ac2 era #2 urm2rea#c2 con<oiul ne;ntreru/t de ma*ini de /oli9ie$ ma*ini de /om/ieri *i am1ulan9e care "oneau /e #trada /rinci/al2$ ;ndre/t0ndu-#e ;n direc9ie o/u#2 celei ;n care u"ea el+ =ncerc2 #2 nu #e "0ndea#c2 /rea mult la ce 2cea$ /entru c2$ dac2 #-ar i "0ndit C c2 urm2re*te /rin (ari# un mon#tru a#em2n2tor cu un dino6aur atunci #-ar i o/rit$ iar Scatt) arB ei 1ine$ el nu era #i"ur ce #-ar ;nt0m/la cu Scatt)+ Orice ar i$ nu ar i o#t de 1ine+ S2-l urm2rea#c2 /e Nidho"" era oarte #im/lu+ Creatura u"ea ;n linie drea/t2$ c2lc0nd totul ;n /icioare /e nenum2ratele #tr2du9e *i alei /aralele cu Cham/#-El)#Se#+ L2#a#e ;n urma lui o "r2mad2 de d2r0m2turi$ 6dro1ind totul /e o #trad2 lateral2 /lin2 cu ma*ini /arcate$ chiar aler"0nd /e#te ace#tea$ de orm0ndu-le$ a/lati60ndu-le+ =n tim/ ce 90*ni /e o alee ;n"u#t2$ coada care-i lutura ;n #/ate i61i *i #tr2/un#e toate o1loanele de o9el din a9a ma"a6inelor care #e a lau de o /arte *i de cealalt2 a #tr26ii$ #/2r"0nd "eamurile /e care ace#tea le /rote:au+ Alarmele /r2<2liilor *i ale ma*inilor #e ad2u"ar2 de6a#trului+ 3eodat2$ ce<a al1 care #tr2lucea ;n a9a lui ;i atra#e aten9ia+ ?o#h ;ntre62ri#e /entru o cli/2 #ilueta ;n<e*m0ntat2 ;n al1 care #t2tea a ar2$ l0n"2 ca#a lui Saint-Germain+ B2nui#e c2 era unul dintre /a6nicii mon#trului+ Iar acum$ /2rea c2 *i ace*tia urm2reau creaturaB ceea ce ;n#emna c2 o #c2/a#er2 de #u1 control+ Se uit2 ;n #u#$ ;ncerc0nd #2 e#time6e ora+ Chiar ;n a9a lui$ /e cer ;nce/ea #2 a/ar2

lumina r2#2ritului$ ceea ce ;n#emna c2 el u"ea ;n#/re e#t+ Ce #e <a ;nt0m/la c0nd tot ora*ul #e <a tre6i *i <a de#co/eri un mon#tru /rei#toric um1l0nd ca tur1at /e #tr26iK Ar i o#t /anic2> 2r2 nici o ;ndoial2$ /oli9ia *i armata ar i adu#e acolo+ ?o#h ;l cre#ta#e cu #a1ia 2r2 niciun re6ultat C a<ea o /re#im9ire une#t2 c2 "loan9ele <or i /ro1a1il la el de inutile+ Str26ile #e ;n"u#tau$ de<enind cu /u9in mai mult dec0t ni*te alei$ iar creatura era or9at2 #2 ;ncetinea#c2 ;n tim/ ce-*i 2cea loc /rintre 6iduri+ ?o#h de#co/eri c2 a:un#e#e din urm2 iin9a ;n<e*m0ntat2 ;n al1+ El credea c2 e <or1a de un 12r1at$ dar cu "reu ar i /utut i #i"ur de ace#t lucru+ Aler"a mai u*or acum$ nici m2car nu "0 0ia> credea c2 toate acele #2/t2m0ni *i luni de antrenamente /e terenul de ot1al ;*i #/uneau cu<0ntul+ (anto ii lui nu 2ceau niciun 6"omot /e #tr26i$ iar el /re#u/u#e c2 iin9a ;n al1 nici m2car nu 12nuia c2 ea *i mon#trul erau urm2ri9i+ =n de initi<$ cine ar i at0t de ne1un ;nc0t #2 u"2 du/2 un mon#tru$ ;narmat cu nimic altce<a dec0t cu o #a1ie cu care #2 #e a/ereK Cu toate ace#tea$ /e m2#ur2 ce #e a/ro/ia$ /utea <edea c2 iin9a aceea a<ea$ de a#emenea$ o #a1ie ;ntr-o m0n2 *i ce<a ce /2rea un ciocan enorm ;n cealalt2+ Recuno#cu arma din :ocul <ideo Norld of NarcraftO era un ciocan de r261oi$ o <ariant2 eroce *i eAtrem de /ericuloa#2 a 1u6du"anului+ A/ro/iindu-#e *i mai mult$ de#co/eri c2 /er#oana aceea /urta o armur2 de 6ale de culoare al12$ ci6me metalice *i un coi rotund$ cu o /la#2 metalic2 de 6ale care-i aco/erea "0tul+ =ntr-un el$ nici m2car nu u #ur/rin#+ A/oi$ /e nea*te/tate$ iin9a #e #chim12+ Chiar ;n a9a ochilor lui$ #e tran# orm2 dintr-un r261oinic ;n armur2 ;ntr-o t0n2r2 emeie 1lond2$ nu mult mai ;n <0r#t2 dec0t el$ ;m1r2cat2 ;ntr-o :achet2 de /iele$ :ean*i *i ci6me+ 3oar #a1ia *i ciocanul de r261oi din m0inile ei ar2tau c2 e#te o iin92 neo1i*nuit2+ Se 2cu ne<26ut2 du/2 col9ul unei #tr26i+ ?o#h ;ncetini: nu <oia #2 dea /e#te emeia cu #a1ia *i ciocanul+ 4i$ "0ndindu-#e la ace#t lucru$ 12nui c2 /ro1a1il acea#ta nu era deloc doar o t0n2r2 emeie+

Se au6i o eA/lo6ie de c2r2mid2 *i #ticl2 ;naintea lui$ iar ?o#h m2ri din nou /a#ul *i #e re/e6i du/2 col9ul #tr26ii$ a/oi #e o/ri+ Creatura era 1locat2 ;ntr-o alee+ ?o#h #e de/la#2 ;nainte cu "ri:2> /2rea c2 mon#trul o lua#e ;n "ra12 /e ceea ce #em2na cu o alt2 #trad2 drea/t2+ 3ar acea#t2 #trad2 o cotea la ca/2t$ a/oi #e ;n"u#ta$ eta:ele de #u# a dou2 ca#e a late de o /arte *i de cealalt2 a #tr26ii iind /roiectate ;n a ar2$ dea#u/ra trotuarului+ Mon#trul #e i61i#e ;n de#chi62tura dintre cele dou2 ca#e$ #mul"0nd c0te o 1ucat2 mare din am1ele cl2diri+ =ncerc0nd #2 treac2 mai de/arte$ #e tre6i deodat2 ;n9e/enit acolo+ Se 6<0rcoli dintr-o /arte ;n cealalt2$ o /loaie de c2r2mi6i *i de #ticl2 c260nd /e #trad2+ Ce<a mi*care #e ;ntre62ri la o erea#tr2 din a/ro/iere$ iar ?o#h d2du cu ochii de un 12r1at care tr2"ea cu ochiul din #/atele uneia dintre ere#tre$ cu ochii mari *i cu "ura c2#cat2 de "roa62$ ;m/ietrit la <ederea mon#trului chiar la erea#tra #a+ O 1ucat2 de 1eton de m2rimea unei cana/ele c26u ;n ca/ul creaturii$ dar acea#ta nici nu /2ru m2car #2 o1#er<e+ ?o#h nu *tia ce #2 ac2+ Tre1uia #2 a:un"2 la Scatt)$ dar a#ta ar i ;n#emnat #2 #e /oat2 mi*ca ;n :urul mon#trului$ iar /entru a#ta /ur *i #im/lu nu era de#tul #/a9iu+ -26u cum emeia 1lond2 alear"2 /e alee+ F2r2 *o<2ial2$ ea 2cu un #alt *i a:un#e /e #/atele mon#trului$ a/oi ;nce/u #2 #e ca9ere #/rinten2 #/re ca/ul ace#tuia$ cu 1ra9ele ;ntin#e de o /arte *i de alta a cor/ului$ cu armele /re"2tite+ A<ea de "0nd #2-l omoare$ hot2r; ?o#h cu/rin# de u*urare+ (oate c2$ du/2 aceea$ <a /utea #2 #e #trecoare acolo *i #2 o ia /e Scatt)+ C2lare /e "0tul "ro# al creaturii$ emeia ;ntin#e m0na ;n :o# *i lo<i cu /utere ;n tru/ul moale *i nemi*cat al lui Scathach+ Stri"2tul /lin de "roa62 al lui ?o#h #e /ierdu ;n urletul #trident al #irenelor+ D 3omnule$ tre1uie #2 ra/ort2m unB incident+ O i9erul /alid la a92 ;i ;nm0n2 tele onul lui NiccolH Machia<elli+ O i9erul RAI3 a cerut #2 <2 <or1ea#c2 /er#onal+

3ee ;l /rin#e de 1ra9 /e 12r1at *i-l ;ntoar#e #/re el+ D Ce e#teK ;ntre12 el ;ntr-o rance62 /er ect2 ;n tim/ ce Machia<elli a#culta atent la tele on$ cu un de"et ;n ureche$ ;ncerc0nd #2 <or1ea#c2 mai tare ca #2 aco/ere 6"omotul+ D Nu #unt #i"ur$ domnule+ O "re*eal2$ cu #i"uran92+ O i9erul de /oli9ie ;ncerc2 un 60m1et ne#i"ur+ La c0te<a #tr26i mai ;ncolo$ oamenii ne anun92 c2 unB monstru e#te 1locat ;ntr-o ca#2+ E im/o#i1il$ *tiuB -ocea lui #e #tin#e ;n <reme ce #e ;ntoar#e /entru a #e uita #/re ceea ce u#e#e odat2 o ca#2 ma#i<2 cu trei eta:e$ care a<ea acum o "aur2 2cut2 ;n una dintre laturi+ Machia<elli ;i arunc2 tele onul ;na/oi o i9erului de /oli9ie+ D Adu-mi o ma*in2O D O ma*in2K D O ma*in2 *i o hart2$ ro#ti el #curt+ D 3a$ domnule+ (ute9i #2 o lua9i /e a mea+ O i9erul de /oli9ie u#e#e /rintre /rimii care <eni#er2 la a9a locului$ ca r2#/un# la o mul9ime de a/eluri de ur"en92 /rimite de la cet29eni oarte alarma9i+ =i 62ri#e /e Machia<elli *i /e 3ee ie*ind "r21i9i de /e aleea ;n<ecinat2 cu #ur#a 6"omotului *i-i o/ri#e$ con<in# c2 ace*tia erau im/lica9i ;n ceea ce u#e#e ra/ortat ca o eA/lo6ie+ Amenin92rile #ale #e tran# orma#er2 ;n#2 ;n di#/erare c0nd de#co/eri#e c2 12r1atul mai ;n <0r#t2$ /lin de noroi$ cu /2rul al1 *i ;m1r2cat ;ntr-un co#tum u6at era de a/t *e ul 3GSE+ O i9erul ;i ;nm0n2 cheile ma*inii #ale$ /recum *i o hart2 MichelinN& 1o9it2 *i ru/t2 a centrului (ari#ului+ D M2 tem c2 a#ta e tot ce am+ Machia<elli i-o #mul#e din m0n2+ D E*ti li1er+ Ar2t2 cu un "e#t #/re #trad2+ 3u-te *i diri:ea62 tra icul> #2 nu la*i nici /re#a$ nici ci<ili /e l0n"2 ca#2+ Ai ;n9ele#K D 3a$ domnule+ O i9erul de /oli9ie #e ;nde/2rt2 ;n "oan2$ recuno#c2tor c2 nu-*i /ierdu#e #lu:1a> nimeni nu <oia #2 #u/ere /e unul dintre cei mai /uternici oameni din Fran9a+
Com/anie rance62 care /u1lic2 anual "hiduri$ h2r9i etc+$ ;nce/0nd din 'J&&$ actualmente ;n dou2#/re6ece 92ri+ ,n+tr+.+
N&

Machia<elli ;ntin#e harta /e ca/ota ma*inii+ D Ne a l2m aici$ ;i eA/lic2 el lui 3ee+ Nidho"" #e ;ndrea/t2 direct #/re e#t$ dar$ la un moment dat$ <a tre1ui #2 tra<er#e6e Cham/#-El)#Se# *i #2 o ia #/re Sena+ 3ac2 <a continua /e tra#eul 2#ta$ am o 12nuial2 de#tul de ;ndre/t29it2 c2 <a a:un"e C de"etul lui ;m/un#e harta C a/roa/e de locul ace#ta+ Cei doi 12r1a9i #e urcar2 ;n mica ma*in2 *i Machia<elli #e uit2 o cli/2 ;n :ur$ ;ncerc0nd #2-*i dea #eama care erau comen6ile+ Nu-*i /utea aminti c0nd condu#e#e ultima dat2 o ma*in2> 3a"on a<ea ;ntotdeauna "ri:2 de ace#t lucru+ =n cele din urm2$ cu un #cr0*net ;n cutia de <ite6e$ reu*i #2 /un2 ma*ina ;n mi*care *i 2cu o ;ntoarcere ile"al2 care-i trimi#e dera/0nd ;n cealalt2 /arte a *o#elei$ a/oi$ 1u1uind$ /e Cham/#-El)#Se#$ l2#0nd d0re de cauciuc /e unde treceau+ 3ee #t2tea t2cut /e locul de l0n"2 *o er$ cu o m0n2 #tr0n#2 /e centura de #i"uran92 *i cu cealalt2 #/ri:init2 de 1ordul ma*inii+ D Cine te-a ;n<29at #2 conduciK ;ntre12 el cu o <oce tremur2toare ;n tim/ ce erau 6"0l90i9i du/2 ce ma*ina #e lo<i#e de o 1ordur2+ D Earl Ben6N'$ r2#/un#e #curt Machia<elli+ Cu oarte mult tim/ ;n urm2$ ad2u"2 el+ D 4i c0te ro9i a<ea ma*ina aceeaK D Trei+ 3ee ;nchi#e #tr0n# ochii ;n <reme ce treceau de o inter#ec9ie$ reu*ind #2 e<ite ;n ultimul moment un camion "reoi care m2tura a# altul+ D 4i ce <om ace c0nd <om da de Nidho""K ;ntre12 el$ concentr0ndu-#e a#u/ra ace#tei /ro1leme$ ;ncerc0nd #2 #e "0ndea#c2 la altce<a$ ca #2 nu mai ie atent la c0t de "roa6nic conducea Machia<elli+ D A#ta e /ro1lema ta$ ri/o#t2 Machia<elli+ La urma urmei$ tu e*ti cel care l-a /u# ;n li1ertate+ D 3ar tu le-ai in<itat aici /e di#ir+ 3eci$ /ar9ial$ e#te <ina
Earl Friedrich Michael automo1ili#mului+ ,n+tr+.+
N'

Ben6

in"iner

"erman$

/ionier

al

ta+ Machia<elli a/2#2 cu /utere r0nele$ 2c0nd ma*ina #2 dera/e6e cu un #cr0*net /relun"+ Motorul #e o/ri 1ru#c$ iar automo1ilul #e 6druncin2 ;nainte de a ;ncremeni /e loc+ D 3e ce ne-am o/ritK ;ntre12 3ee+ Machia<elli ar2t2 #/re "eam+ D A#cult2O D Nu /ot au6i nimic din cau6a #irenelor+ D A#cult2$ in#i#t2 Machia<elli+ Ce<a #e a/ro/ie+ A/oi$ ar2t2 #/re #t0n"a+ Acolo+ 3ee l2#2 ;n :o# "eamul ma*inii+ (e#te 6"omotul 2cut de #irenele /oli9iei$ am1ulan9ei *i /om/ierilor$ /uteau au6i 6"omotul /ietrelor care #e # 2r0mau$ al c2r2mi6ilor care c2deau *i #cr0*netul a#cu9it de #ticl2 #/art2B F2r2 #2 /oat2 ace nimic$ ?o#h urm2ri cum emeia care #t2tea c2lare /e mon#tru lo<i cu #a1ia ;n tru/ul lui Scatt)+ =n momentul acela$ creatura #e #cutur2$ ;ncerc0nd ;nc2 #2 #e eli1ere6e din cl2direa care-l 9inea /ri6onier$ iar lama #a1iei rat2 9inta$ *uier0nd /ericulo# de a/roa/e /e l0n"2 ca/ul R261oinicei care 62cea 2r2 cuno*tin92+ C292r0ndu-#e mai #u# /e "0tul "ro# al mon#trului$ emeia #e /rin#e de o 1ucat2 de /iele "roa#2$ #e a/lec2 ;ntr-o /arte$ /e#te un ochi enorm$ 2r2 /leoa/e *i o ;m/un#e /e Scatt) cu <0r ul #a1iei #ale+ Mon#trul #e mi*c2 din nou$ iar #a1ia ;l ;n9e/2 ;ntr-unul dintre /icioare$ a/roa/e de "heara ;n care o 9inea /e R261oinic2+ Mon#trul nu reac9ion2$ dar ?o#h <26u c0t de a/roa/e a:un#e#e lama #a1iei de Scatt)+ Femeia #e a/lec2 din nou *i$ de acea#t2 dat2$ ?o#h ;n9ele#e c2 a<ea #2 o lo<ea#c2 /e R261oinic2+ Tre1uia #2 ac2 ce<aO El era #in"ura #/eran92 a lui Scatt)+ Nu /utea doar #2 #tea acolo *i #2 #e uite cum o iin92 /e care o cuno*tea e#te uci#2+ O lu2 la u"2+ Acolo$ ;n #/atele ca#ei$ atunci c0nd el t2ia#e mon#trul cu #a1ia$ nu #e ;nt0m/la#e nimic$ dar atunci c0nd ;n i/#e#e /rima dat2 <0r ul #a1iei #ale ;n /ielea "roa#2 a ace#tuiaB Rin0nd-o #tr0n# /e Clarent cu am1ele m0ini$ a*a cum ;l ;n<29a#e ?oan$ ?o#h #e /re"2ti /entru un ultim atac *i #e

re/e6i #/re creatur2+ Sim9i #a1ia 1060ind ;n m0inile lui chiar ;nainte de a o ;n i"e ;n coada mon#trului+ =n aceea*i cli/2$ #im9i o c2ldur2 care i #e #cur"ea /rin 1ra9e *i-i cre*tea ;n /ie/t+ Aerul #e um/lu de o mirea#m2 ;m12t2toare de /ortocale chiar o #ecund2 ;nainte ca aura lui #2 /0l/0ie #curt cu o lumin2 aurie$ ca mai a/oi #2 /2lea#c2 /0n2 ce de<eni aceea*i #tr2lucire ro*cat2/ortocalie care #e #cur"ea din 1ucata de #a1ie ce #e <edea ;n i/t2 ;n /ielea "roa#2$ cu /roeminen9e a creaturii+ ?o#h r2#uci #a1ia Clarent$ a/oi o tra#e a ar2+ =n /ielea 1run2-cenu*ie a mon#trului$ rana arunca <2/2i de un ro*u a/rin# *i ;nce/u imediat #2 #e ;nt2rea#c2 /0n2 ce #e aco/eri cu o cru#t2 nea"r2+ 3ur2 o cli/2 /0n2 ce #en6a9ia trecu /rin #i#temul ner<o# /rimiti< al creaturii+ A/oi$ mon#trul #e ridic2 1ru#c /e /icioarele din #/ate$ *uier0nd *i 9i/0nd ;n a"onie+ Se #muci <iolent din cl2direa ;n care era 1locat$ /loaia nea*te/tat2 de c2r2mi6i$ 9i"le de /e aco/eri* *i "rin6i de lemn 2c0ndu-l /e ?o#h #2 #e tra"2 ;nd2r2t$ ;n a ara 6onei /ericuloa#e+ Se i61i de /2m0nt$ aco/erindu-*i ca/ul ;n tim/ ce re#turi de 6id2rie c2deau /e#te tot ;n :urul lui+ Se "0ndi c2 ar i chiar noroco# dac2 ar i uci# de o 1ucat2 de 9i"l2+ Mi*carea nea*te/tat2 a/roa/e c2 o 2cu #2 cad2 /e emeia din #/atele mon#trului+ Balan#0ndu-#e$ ea #c2/2 ciocanul de r261oi *i #e /rin#e di#/erat2 de #/atele creaturii ca #2 nu ie aruncat2 :o#$ chiar ;n a9a lui+ =ntin# la /2m0nt ;n <reme ce ;n :urul lui /loua cu c2r2mi6i$ ?o#h <26u cum cru#ta nea"r2 *i "roa#2 ;nce/e #2 #e ;ntind2 /ornind de la ran2 *i cu/rin60nd coada mon#trului+ 3ihania #e ;n2l92 iar2*i /e /icioarele din #/ate$ a/oi ;*i croi drum direct /rin col9ul cl2dirii$ #e eli1er2 *i ie*i /e Cham/#-El)#Se#+ ?o#h era u*urat #2 <ad2 c2 tru/ul 2r2 <la"2 al lui Scatt) era ;nc2 /rin# ;ntre "hearele din a92 ale mon#trului+ Tr2"0nd ad0nc aer ;n /ie/t$ ?o#h #e ridic2 ;n /icioare *i a/uc2 #a1ia+ Imediat$ #im9i o ener"ie care-i trecu <i1r0nd /rin tot cor/ul$ inten#i ic0ndu-i toate #im9urile+ St2tea ;n /icioare$ le"2n0ndu-#e$ ;n tim/ ce /uterea aceea nou2 ;i d2dea ener"ie> a/oi$ #e ;ntoar#e *i o /orni ;n "ra12 du/2 mon#tru+ Se #im9ea uimitor+ Chiar dac2 #oarele nu r2#2ri#e

;nc2$ el <edea clar$ de*i culorile erau cam *ter#e+ (utea #im9i nenum2ratele mire#me ale ora*ului$ dincolo de re#/in"2toarea duhoare de *ar/e a creaturii+ Au6ul #2u era at0t de a#cu9it$ ;nc0t /utea deo#e1i #irenele de la multe dintre #er<iciile de ur"en92> /utea chiar #2 di#tin"2 alarmele iec2rei ma*ini ;n /arte+ 3e a/t$ /utea #im9i toate nere"ularit29ile a# altului de #u1 /icioarele #ale /rin t2l/ile de cauciuc ale /anto ilor #/ort+ A"it2 #a1ia ;n a9a lui+ Acea#ta <0:0i /rin aer *i 1060i$ iar a/oi$ 1ru#c$ lui ?o#h i #e /2ru c2 aude *oa/te ;nde/2rtate *i c2 di#tin"e cu<inte /e care a/roa/e c2 le /utea ;n9ele"e+ (entru /rima dat2 ;n <ia9a lui$ #e #im9i cu ade<2rat <iu *i ;n9ele#e atunci c2 a*a tre1uie #2 #e i #im9it So/hie c0nd u#e#e Tre6it2+ 3ar$ cu toate c2 ea u#e#e #/eriat2$ con u62 din cau6a acelor #en6a9iiB el #e #im9ea oarte 1ine+ El <oia a#ta+ Mai mult dec0t orice altce<a /e lume+ 3a"on #e uri*2 /e alee$ cule#e de /e :o# ciocanul c26ut al emeii di# *i /lec2 "r21it du/2 12iat+ 3a"on <26u#e #tr2lucirea aurei ace#tuia *i *tiu c2 era cu ade<2rat /uternic2$ chiar dac2 /o#i1ilitatea ca 12iatul *i ata #2 ie "emenii le"endari era o cu totul alt2 che#tiune+ Cu #i"uran92$ Alchimi#tul$ *i 3ee /2reau$ de a#emenea$ con<in*i c2 "emenii erau cei ;n cau62+ 3ar 3a"on *tia c2 /0n2 *i Machia<elli C unul dintre cei mai inteli"en9i muritori cu care a<u#e#e de-a ace <reodat2 C era ne#i"ur$ iar ima"inea #curt2 a aurei 12iatului$ /e care o 62ri#e$ nu era de#tul ca #2-l con<in"2 de ace#t lucru+ Aurele de aur *i de ar"int erau rare C de*i nu at0t de rare /recum aura nea"r2 C *i 3a"on ;nt0lni#e cel /u9in /atru #erii de "emeni tim/ de #ecole$ cu aure de #oare *i de lun2$ la el ca *i du6ini de indi<i6i+ 3ar ceea ce nici 3ee$ nici Machia<elli nu *tiau era a/tul c2 3a"on ;i <26u#e /e ade<2ra9ii "emeni+ El u#e#e /e 3anu Tali# chiar /0n2 la # 0r*it$ /entru B2t2lia Final2+ (urta#e armura tat2lui #2u ;n acea 6i norocoa#2$ c0nd to9i *tiau c2 #oarta in#ulei era ;n cum/2n2+ Ca to9i ceilal9i$ u"i#e /lin de "roa62 ;n tim/ ce lumini de ar"int *i de aur #e re<2r#au din <0r ul (iramidei Soarelui$

;ntr-o mani e#tare de /utere a elementelor /rimare+ Ma"iile elementelor undamentale 62cu#er2 ne olo#ite /e #tr2<echiul teritoriu *i i6ola#er2 in#ula din centrul lumii+ 3a"on dormea oarte rar> nici m2car nu a<ea un /at+ (recum un rechin$ el /utea #2 doarm2 *i$ ;n acela*i tim/$ #2 #e mi*te+ -i#a oarte rar$ dar$ c0nd #e ;nt0m/la #2 o ac2$ <i#ele lui erau ;ntotdeauna acelea*i: un co*mar <iu de#/re acele <remuri c0nd cerurile ardeau cu lumini de aur *i ar"int *i lumea #e # 0r*i#e+ (etrecu#e mul9i ani ;n #er<iciul lui Machia<elli+ -26u#e *i minuni$ dar *i terori de-a lun"ul acelor #ecole *i$ ;m/reun2$ u#e#er2 /re6en9i la cele mai #emni icati<e *i mai intere#ante momente din i#toria recent2 a /lanetei+ 4i 3a"on ;nce/u #2 re lecte6e c2 acea#t2 noa/te ar /utea i una dintre cele mai memora1ile+ ^ D A*a ce<a nu <e6i ;n iecare 6i$ morm2i 3ee+ Ma"icianul *i Machia<elli <26ur2 cum Nidho"" #e i<i dintro cl2dire de /e /artea #t0n"2 a 1ule<ardului Cham/#El)#Se#$ c2lc2 ;n /icioare co/acii de /e mar"inea #tr26ii *i tra<er#2 ;n "oan2 *o#eaua+ O a<ea ;nc2 ;n "heare /e Scatt) cea ro*cat2$ iar emeia di# ;i #t2tea a"29at2 ;n #/ate+ Cei doi nemuritori <26ur2 cum uria*a coad2 care #e le"2na tran# orm2 ni*te #ema oare ;ntr-o ma#2 di orm2 de iare$ ;n tim/ ce creatura #e n2/u#ti /e alt2 #trad2+ D Se ;ndrea/t2 c2tre lu<iu$ 6i#e Machia<elli+ D M2 ;ntre1 ce #-a ;nt0m/lat cu 12iatul$ "0ndi 3ee cu <oce tare+ D (oate #-a r2t2cit$ ;nce/u Machia<elli$ #au a o#t c2lcat ;n /icioare de Nidho""+ Sau /oate nu$ ad2u"2 el ;n momentul ;n care ?o#h Ne@man trecu /rintre co/acii #mul*i din r2d2cini *i ie*i la *o#ea+ B2iatul #e uit2 ;n #t0n"a *i-n drea/ta$ dar nu era nici o ma*in2 /e #trad2 *i nu #e uit2 nici m2car ;n treac2t la ma*ina de /oli9ie /ro#t /arcat2 la 1ordur2+ Se re/e6i #/re cealalt2 /arte a marelui 1ule<ard$ 9in0nd ;n m0n2 #a1ia din

care #e #cur"eau uioare de um auriu ce r2m0neau ;n urma lui+ D B2iatul e un #u/ra<ie9uitor$ #/u#e 3ee cu admira9ie+ 4i cura:o# /e dea#u/ra+ C0te<a #ecunde mai t0r6iu$ 3a"on #e i<i de /e una dintre #tr26ile laterale$ /e urmele lui ?o#h+ A<ea ;n m0n2 un ciocan de r261oi+ O1#er<0ndu-i /e 3ee *i /e Machia<elli care #t2teau ;n ma*in2$ ;n2l92 cealalt2 m0n2 ;ntr-un "e#t care ar i /utut i un #alut #au un "e#t de r2ma#-1un+ D 4i acum$ ce acemK ;ntre12 3ee+ Machia<elli ;ntoar#e cheia ;n contact *i 12"2 ;n <ite6a ;nt0i+ Motorul mu"i de cum a/2#2 /edala de accelera9ie la maAimum$ a/oi ma*ina 90*ni ;nainte$ #e le"2n2 /u9in$ a/oi /ro/ul#orul url2 iar2*i c0nd 12r1atul a/2#2 /edala /0n2 la /odea+ D Rue de Mari"nan d2 ;n A<enue Montai"ne+ Cred c2 /ot a:un"e acolo ;naintea lui Nidho""+ (orni #irenele+ 3ee d2du din ca/+ D (oate ar tre1ui #2 te "0nde*ti #2 #chim1i <ite6a+ Bu6ele lui #chi9ar2 un 60m1et a1ia <i6i1il+ -ei de#co/eri c2 ma*ina <a mer"e mai re/ede dac2 aci a#ta+

Capitolul Trei!eci ase


t2u nu e li/it de ca#2K ;ntre12 So/hie$ urc0ndu#e /e locul din #/ate al unui micu9 Citro_n %C- *i a*e60ndu-#e ;n #/atele lui Nichola#$ care #t2tea ;n a92$ al2turi de ?oan+ Ace#tea #unt ni*te o#te "ra:duri+ =n #ecolele trecute$ "ra:durile nu erau niciodat2 /rea a/roa/e de ca#2+ Cred c2 celor 1o"a9i nu le /l2cea #2 tr2ia#c2 ;n miro# de 12le"ar de cal+ Nu e chiar at0t de r2u$ de*i /oate i un mic incon<enient ;ntr-o noa/te /loioa#2$ *tiind c2 tre1uie #2 u"i <reo trei #tr26i /0n2 aca#2+ 3ac2 eu *i Franci# ie*im #eara$ lu2m metroul de o1icei+ ?oan #coa#e ;ncet ma*ina din "ara: *i a/oi ;ntoar#e #/re drea/ta$ ;nde/2rt0ndu-#e de ca#a a<ariat2$ care a<ea #2 ie ;n cur0nd ;ncon:urat2 de ma*ini de /om/ieri$ am1ulan9e$ ma*ini de /oli9ie *i /re#2+ 3u/2 /lecarea lor$ Franci# urca#e #u# #2 #e #chim1e> era #i"ur c2 toat2 /u1licitatea a#ta <a ace minuni ;n /ri<in9a <0n62rilor noului #2u al1um+ -om tra<er#a Cham/#-El)#Se#$ a/oi ne <om ;ndre/ta #/re lu<iu$ #/u#e ?oan$ conduc0nd eA/ert2 Citro_nul /e aleile ;n"u#te *i /ietruite+ Sunte9i #i"uri c2 Nidho"" #e ;ndrea/t2 ;ntr-acoloK Nichola# Flamei o t2+ E doar o 12nuial2$ admi#e el+ Nu l-am <26ut de a/t nu am au6it de nimeni care #2-l i <26ut #au care #2 i a<ut dea ace cu el C$ dar am ;nt0lnit creaturi de ace#t el ;n c2l2toriile mele *i toate #unt ;nrudite cu re/tilele marine$ ca mo6a6aurulN%+ E #/eriat$ /oate e *i r2nit+ Se <a ;ndre/ta #/re a/2$ c2ut0nd r2coare$ m0l <indec2tor+ So/hie #e a/lec2 ;ntre #caunele din a92+ Se concentr2 inten9ionat a#u/ra lui Nidho""$ cercet0nd /rintre amintirile -r2:itoarei$ c2ut0nd ce<a care ar i /utut #2 o a:ute+ 3ar /0n2 *i -r2:itoarea *tia /rea /u9ine de#/re creatura /rimiti<2$ cu eAce/9ia a/tului c2 u#e#e 9inut2 /ri6onier2 de
Mo6a6aurii au me6o6oic2+ ,n+tr+.+
N%

Gara:ul

o#t ni*te re/tile marine mari din /erioada

r2d2cinile Co/acului Lumii$ co/acul /e care 3ee ;l di#tru#e#e cuB D EAcali1ur$ *o/ti ea+ Alchimi#tul #e ;ntoar#e ;n #caun$ ca #2 o /ri<ea#c2+ D Ce-i cu EAcali1urK So/hie #e ;ncrunt2$ #tr2duindu-#e #2-*i amintea#c2+ D ?o#h mi-a #/u# mai de<reme c2 3ee a di#tru# V""dra#ill cu EAcali1ur+ Flamel ;ncu<iin92 din ca/+ D Iar tu mi-ai #/u# c2 EAcali1ur *i Clarent #unt #21ii "emene+ D A*a e#te+ D Are acelea*i /uteri ca EAcali1urK Ochii reci ca o9elul ai lui Flamel #tr2lucir2+ D 4i tu te "0nde*ti c2$ dac2 EAcali1ur a /utut di#tru"e ce<a at0t de <echi /recum Co/acul Lumii$ ar /utea Clarent #2-l di#tru"2 /e Nidho""K 32du din ca/ chiar ;n tim/ ce ro#tea ace#te cu<inte+ -echile arme ale /uterii au eAi#tat ;naintea Str21unilor+ Nimeni nu are idee de unde au a/2rut ele$ de*i *tim c2 Str21unii au olo#it c0te<a dintre ace#tea+ Fa/tul c2 a#t26i ace#te arme ;nc2 mai #unt /rin /rea:m2 do<ede*te c0t de inde#tructi1ile #unt ele+ =*i ;nt2ri #/u#ele /rintr-un "e#t a irmati< din ca/+ Sunt #i"ur c2 Clarent l-ar /utea r2ni *i chiar l-ar /utea ucide /e Nidho""+ D 4i tu cre6i c2 Nidho"" e r2nit acumK ?oan o1#er<2 un loc li1er /rintre ma*inile /u9ine ca num2r la acea or2 a dimine9ii *i t2ie cu di12cie drumul /entru a #e #trecura ;n acel #/a9iu+ ClaAoane i61ucnir2 ;n urma ei+ D Ce<a l-a alun"at din ca#2+ D Atunci$ ;n9ele"i ce tocmai mi-ai con irmatK 6i#e ea+ Flamel 2cu un #emn a irmati<+ D Noi *tim c2 Scatt) nu #-ar atin"e niciodat2 de Clarent+ 3eci$ ?o#h a r2nit creatura C de#tul de "ra< ca #2 o trimit2 "onind ne1une*te /rin (ari#+ Iar acum$ el e /e urmele mon#trului+ D 4i Machia<elli$ *i 3eeK ;ntre12 ?oan+ D (ro1a1il c2 ;l urm2re#c /e ?o#h+

?oan t2ie dou2 1en6i de tra ic *i o lu2 <al<0rte: /e Cham/#-El)#Se#+ D S2 #/er2m c2 nu-l <or a:un"e din urm2+ Bru#c$ lui So/hie ;i trecu ce<a /rin minte+ D 3ee l-a ;nt0lnit /e ?o#hB Se o/ri #/eriat2 de ceea ce tocmai #/u#e#e+ D =n O:ai+ 4tiu$ 6i#e Flamel$ iar a#ta o #ur/rin#e+ El mi-a #/u#+ So/hie nu #chi92 niciun "e#t$ uimit2 de ceea ce ratele ei "eam2n ;i #/u#e#e Alchimi#tului+ O1ra:ii ei #e colorar2 u*or+ D Cred c2 3ee a 2cut o anumit2 im/re#ie #u/ra lui+ Se #im9ea cam #t0n:enit2 #2-i 6ic2 ace#t lucru Alchimi#tului$ ca *i cum *i-ar i tr2dat ratele$ dar continu2+ Acum nu era tim/ de #ecrete+ 3ee i-a #/u# unele lucruri de#/re tine+ Cred c2B cred c2 ?o#h l-a cre6ut oarecum$ # 0r*i ea "r21it2+ D 4tiu$ 6i#e Flamel ;nceti*or+ Ma"icianul en"le6 /oate i oarte con<in"2tor+ ?oan ;ncetini la un #to/+ D A#ta nu-i 1ine$ morm2i ea+ 3e a/t$ nu ar tre1ui #2 ie nimeni /e *o#ea la ora a#ta+ Intrar2 direct ;ntr-un enorm 1loca: de tra ic+ Se ;ntindea /e tot 1ule<ardul Cham/#-El)#Se#$ chiar ;naintea lor+ 3ou2 6ile la r0nd$ circula9ia /e arterele /rinci/ale ale (ari#ului a:un#e#e #2 #e o/rea#c2 com/let+ Oamenii #t2teau ;n /icioare l0n"2 ma*inile lor$ uit0ndu-#e la "aura din /artea lateral2 a unei cl2diri de /e#te drum+ (oli9i*tii tocmai #o#i#er2 la a9a locului *i ;ncercau "r21i9i #2 /reia controlul$ diri:0nd tra icul /entru a e<ita 1loca:ele *i /entru a /ermite #er<iciilor de ur"en92 #2 a:un"2 /0n2 la cl2dire+ ?oan #e a/lec2 /e#te <olan$ ochii ei cenu*ii *i duri ca o9elul anali60nd #itua9ia+ D A tra<er#at #trada *i a luat-o /e aici$ #/u#e ea #emnali60nd re/ede *i ;ntorc0nd #/re drea/ta$ /e o #trad2 ;n"u#t2$ Rue de Mari"nan$ trec0nd /e l0n"2 o /ereche de #ema oare contor#ionate *i #/arte+ Nu-i <2d+ Nichola# #e ridic2 ;n #caun$ ;ncerc0nd #2 <ad2 c0t mai de/arte /e #trada lun"2 *i drea/t2+ D !nde d2 #trada a#taK

D =n Rue Fran`oi#$ chiar ;nainte de A<enue Montai"ne$ r2#/un#e ?oan+ Am mer# /e :o#$ cu 1icicleta *i cu ma*ina /e ace#te #tr26i tim/ de 6eci de ani+ Le cuno#c ca /e /ro/riami /alm2+ 3e/2*ir2 o du6in2 de ma*ini$ iecare a<0nd c0te un #emn de la Nidho"": 1uc29i de metal 1o9ite ca oi9ele de #taniol$ "eamuri #/arte #au i#urate ca ni*te /0n6e de /2ian:en+ O mo<il2 de metal care u#e#e odat2 o 1iciclet2 era acum turtit2 *i intrat2 ad0nc ;n a# alt$ ;nc2 le"at2 cu un lan9 lun" de o 1alu#trad2+ D ?oan$ #/u#e Nichola# oarte ;ncet$ cred c-ar tre1ui #2 te "r21e*ti+ D Nu-mi /lace #2 conduc cu <ite62+ Se uit2 /ie6i* la Alchimi#t *i$ oricare ar i o#t eA/re#ia de /e a9a lui$ o 2cu #2 a/e#e cu /iciorul la maAimum /edala de accelera9ie+ Micul motor mu"i$ iar ma*ina 90*ni ;nainte cl2tin0ndu-#e+ Ce e#teK ;ntre12 ea+ Nichola# ;*i mu*c2 1u6a de :o#+ D Tocmai mi-a trecut /rin minte o /oten9ial2 /ro1lem2$ admi#e el ;n cele din urm2+ D Ce el de /ro1lem2K ;ntre1ar2 ?oan *i So/hie ;n acela*i tim/+ D O /ro1lem2 #erioa#2+ D Mai mare dec0t Nidho""K ?oan tra#e #chim12torul de <ite6e *i 12"2 ma*ina ;n trea/ta de <ite62 cea mai ;nalt2+ So/hie nu remarc2 nici o di eren92> a<ea im/re#ia c2 *i /e :o# ar i /utut mer"e mai re/ede+ Se a"ita /e locul din #/ate$ ;nne1unit2 de ;n"ri:orare+ Tre1uiau #2 a:un"2 la ratele ei+ D I-am dat lui ?o#h cele dou2 /a"ini care li/#eau din Codex$ #/u#e Flamel+ Se ;ntoar#e a/oi ;n #caun$ ca #2 #e uite la So/hie+ Cre6i c2 ratele t2u le are la elK D (ro1a1il$ #/u#e ea imediat$ a/oi ;ncu<iin92 din ca/+ 3a$ #unt #i"ur2 c2 le are la el+ !ltima dat2 c0nd am <or1it$ le /urta ;ntr-un #2cule9$ #u1 c2ma*2+ D 3eci$ cum a a:un# ?o#h #2 /26ea#c2 /a"inile din Codex: ;ntre12 ?oan+ Credeam c2 nu /ier6i niciodat2 cartea

din ochi+ D Eu i le-am dat+ D Tu i le-ai datK ;ntre12 #ur/rin#2+ 3e ceK Nichola# #e ;ntoar#e la loc ;n #caun *i cercet2 cu aten9ie #trada$ acum /lin2 de re#turi$ do<e6i ale trecerii lui Nidho""+ C0nd o /ri<i din nou /e ?oan$ a9a lui a<ea o eA/re#ie ;n ior2toare+ D Mi-am ;nchi/uit c2$ din moment ce era #in"urul dintre noi care nu era nici nemuritor$ nici Str21un *i nici nu 2cea /arte dintre cei Tre6i9i$ nu ar i im/licat ;n niciunul dintre con lictele /e care le-am ;n runta noi *i nici nu ar i o 9int2> el e#te doar un muritor+ Am cre6ut c2 /a"inile <or i ;n #i"uran92 la el+ Ce<a din cu<intele lui o deran:2 /e So/hie$ dar nu /utea #/une eAact ce+ D ?o#h nu i-ar da /a"inile lui 3ee$ #/u#e ea ;ncre62toare+ Nichola# #e ;ntoar#e din nou #/re at2$ iar /ri<irea din ochii lui #/2l2ci9i era ;n rico*2toare+ D Oh$ crede-m2: 3ee o19ine ;ntotdeauna ce <rea$ 6i#e el /lin de am2r2ciune$ iar ce nu /oate a<ea di#tru"e+

Capitolul Trei!eci "i apte


Machia<elli ;ncetini la un #ema or$ o/rind automo1ilul :um2tate /e trotuar$ :um2tate ;n #trad2+ Tra#e r0na de m0n2$ dar l2#a#e ma*ina 12"at2 ;n <ite62$ a*a c2 acea#ta mai 6<0cni o dat2$ a/oi #e o/ri+ Se a lau ;ntr-o /arcare de /e malul Senei$ a/roa/e de locul ;n care el antici/a#e c2 Nidho"" a<ea #2 a/ar2+ (entru o cli/2$ #in"urul 6"omot care #e au6i u cel al motorului care murmura ;nceti*or$ a/oi 3ee o t2 /relun"+ D E*ti cel mai /ro#t *o er /e care l-am ;nt0lnit <reodat2+ D 3ar #untem aici$ nuK 3e#i"ur$ *tii c2 <a i oarte di icil #2 eA/lici toate a#tea$ ad2u"2 Machia<elli a12t0nd di#cu9ia de la elul lui de a conduce+ El$ un #/eciali#t ;n oculti#m *i me*te*u"uri di icile$ mani/ula#e #ocietatea *i /olitica tim/ de :um2tate de mileniu$ <or1ea luent dou2#/re6ece lim1i #tr2ine$ /utea olo#i cinci /ro"rame di erite /e com/uter *i era unul dintre /u9inii eA/er9i din lume ;n i6ic2 cuantic2+ 4i totu*i$ nu *tia #2 conduc2 o ma*in2+ Era #t0n:enitor+ L2#2 ;n :o# "eamul din dre/tul *o erului$ iar aerul rece n2<2li ;n2untru$ aeri#ind <ehiculul+ E<ident$ nu /ot im/une /re#ei #2 nu #e ame#tece$ /retin60nd c2 e o /ro1lem2 de #ecuritate na9ional2$ dar toat2 a acerea a#ta de<ine din ce ;n ce mai /u1lic2 *i mai murdar2+ O t2+ (ro1a1il c2$ /e internet$ eAi#t2 de:a o ilmare <ideo cu Nidho""+ D Oamenii <or re#/in"e ideea$ cre60nd c2 e <or1a de un truca:$ #/u#e 3ee ;ncre62tor+ Am 12nuit c2 a<em /ro1leme atunci c0nd Bi" oot a o#t #ur/rin# de camera de ilmat+ 3ar$ ;n #curt tim/$ a o#t con#iderat2 o ar#2+ 3ac2 am ;n<29at ce<a de-a lun"ul tim/ului$ ace#t lucru ar i c2 muritorii #unt mae*tri ;n a i"nora ceea ce e chiar #u1 na#ul lor+ Au i"norat eAi#ten9a noa#tr2 de #ecole$ i-au i"norat /e Str21uni *i <remurile lor con#ider0ndu-i a1ia ce<a mai mult dec0t mituri *i le"ende$ ;n ciuda tuturor do<e6ilor eAi#tente+ (e l0n"2 toate ace#tea$ ad2u"2 el cu ;n"0m are$ m0n"0indu-*i a1#ent 1ar1a #curt2$ toate ne ie# din /lin+ A<em cea mai mare /arte din carte> odat2 ce <om /une

m0na /e cele dou2 /a"ini care li/#e#c$ ;i <om aduce ;na/oi /e Str21unii =ntuneca9i *i <om aduce lumea la #tarea ei ini9ial2+ Flutur2 o m0n2 /rin aer+ Nu ai de ce #2-9i aci "ri:i ;n le"2tur2 cu /ro1leme minore$ cum ar i /re#a+ D Se /are c2 ai uitat c2 a<em alte c0te<a /ro1leme$ cum ar i Alchimi#tul *i (erenelle+ Ei nu #unt /ro1leme at0t de minore+ 3ee ;*i #coa#e din 1u6unar tele onul mo1il *i-l lutur2 ne/2#2tor+ D Oh$ am a<ut "ri:2 de a#ta+ Am dat un tele on+ Machia<elli ;l /ri<i /ie6i* /e Ma"ician$ dar nu #/u#e nimic+ 3in eA/erien92$ *tia c2 oamenii <or1e#c ade#ea numai ca #2 um/le t2cerea ;ntr-o con<er#a9ie$ iar el *tia c2 3ee era un 12r1at c2ruia ;i /l2cea #2-*i aud2 /ro/ria <oce+ ?ohn 3ee #e uita atent /rin /ar1ri6ul murdar$ #/re Sena+ La <reo doi Filometri ;n :o#ul lu<iului$ chiar a/roa/e de cot$ uria*a catedral2 "otic2 Notre 3ame de (ari# ;nce/ea u*or #2 /rind2 contur ;n lumina r2#2ritului+ D I-am ;nt0lnit /rima dat2 /e Nichola# *i (erenelle ;n ace#t ora* acum a/roa/e cinci #ute de ani+ Am o#t ucenicul lor C nu *tiai a#ta$ nu-i a*aK Lucrul 2#ta nu e#te #cri# ;n do#arele tale le"endare+ Oh$ nu tre1uie #2 /ari a*a #ur/rin#$ #/u#e el r060nd la <ederea eA/re#iei uimite a lui Machia<elli+ 3e 6eci de ani$ am *tiut de do#arele tale+ Iar co/iile mele #unt chiar mai de actualitate$ ad2u"2 el+ 3ar recuno#c$ am #tudiat cu le"endarul Alchimi#t aici$ chiar ;n ace#t ora*+ Am ;n9ele# ;n oarte #curt tim/ c2 (erenelle era mult mai /uternic2 C mai /ericuloa#2 C dec0t #o9ul ei+ Ai ;nt0lnit-o <reodat2K ;ntre12 el /e nea*te/tate+ D 3a$ #/u#e Machia<elli cu <oce tremur2toare+ Era /e#te m2#ur2 de #ur/rin# c2 Str21unii C #au era <or1a numai de 3eeK D *tiau de#/re do#arele lui #ecrete+ 3a$ am ;nt0lnit-o o #in"ur2 dat2+ Ne-am lu/tat> ea a c0*ti"at$ 6i#e el #curt+ Ma im/re#ionat+ D E o emeie eAtraordinar2$ cu ade<2rat remarca1il2+ Chiar /e <remea ei$ re/uta9ia /e care o a<ea era ormida1il2+ G0nde*te-te ce ar i /utut o19ine dac2 ar i ale# #2 ni #e al2ture+ Nu *tiu ce <ede la Alchimi#t+

D Nu ai ;n9ele# niciodat2 ca/acitatea omenea#c2 de a iu1i$ nu-i a*aK ;ntre12 #ua< Machia<elli+ D Am ;n9ele# c2 Nichola# #u/ra<ie9uie*te *i /ro#/er2 datorit2 -r2:itoarei+ Ca #2-l di#tru"em /e Nichola#$ tot ce a<em de 2cut e#te #2 o omor0m /e (erenelle+ Eu *i St2/0nul meu am *tiut ;ntotdeauna ace#t lucru$ dar am cre6ut c2$ dac2 am i reu*it #2-i ca/tur2m /e am0ndoi$ cuno*tin9ele lor cumulate ar merita ri#cul de a-i l2#a ;n <ia92+ D Si acumK D Acum nu mai merit2+ =n noa/tea a#ta$ ad2u"2 el oarte ;ncet$ am 2cut ;n # 0r*it ceea ce ar i tre1uit #2 ac demult+ (2rea a/roa/e tri#t+ D ?ohn$ #e r2#ti imediat Machia<elli rotindu-#e ;n #caun ca #2-l /ri<ea#c2 /e Ma"icianul en"le6+ Ce-ai 2cutK D Am trimi#-o /e Morri"an la Alcatra6+ (erenelle nu <a mai a/uca alt r2#2rit+

Capitolul Trei!eci "i Opt


=n cele din urm2$ ?o#h ;l a:un#e /e mon#tru /e malul Senei+ Nu *tia c0t de de/arte aler"a#e$ /ro1a1il Filometri ;ntre"i C dar *tia c2 nu ar i tre1uit #2 o /oat2 ace+ Str212tu#e ;n u"2 ;ntrea"a lun"ime a ultimei #tr26i C i #e /2ru#e c2 /e indicator #cria Rue de Mari"nan C 2r2 /ic de e ort$ iar acum$ lu0nd-o #/re drea/ta /e A<enue Montai"ne$ nu era nici m2car o1o#it+ Era datorit2 #a1iei+ O #im9i#e 1060ind *i <0:0ind ;n m0inile lui ;n tim/ ce u"ea$ o au6i#e #u#/in0nd *i *o/tind cu<inte care #unau ca <a"i /romi#iuni+ C0nd o 9inu dre/t ;n a9a lui$ ;ndre/tat2 #/re mon#tru$ *oa/tele #e au6ir2 mai tare *i #a1ia ;i tremur2 <i6i1il ;n m0n2+ Atunci c0nd ;i #chim12 /o6i9ia$ *oa/tele contenir2+ Sa1ia ;l ;m/in"ea #/re creatur2+ !rm2rind lucrurile di#tru#e de mon#tru /e #trada ;n"u#t2$ trec0nd ;n u"2 /e l0n"2 /ari6ieni *oca9i$ 62/2ci9i *i ;n"ro6i9i$ ?o#h de#co/eri c2 "0nduri ciudate *i ;n"ri:or2toare ;nce/eau #2 i #e i<ea#c2 la limita con*tientului+ BEra ;ntr-o lume 2r2 /2m0nt$ ;not0nd ;ntr-un ocean de#tul de mare ca #2 ;n"hit2 toate /lanetele$ /lin de creaturi ;n com/ara9ie cu care mon#trul /e care-l urm2rea el /2rea micu9B BSe le"2na #u#/endat #u#$ ;n aer$ ;n 2*urat ;n ni*te r2d2cini "roa#e care-i intrau ;n /iele$ /ri<ind ;n :o#$ #/re un 9inut di#tru#$ ;n l2c2riB BSe #im9ea /ierdut *i con u6 ;ntr-un loc ;n9e#at cu cl2diri mici *i creaturi *i mai mici$ *i #u erea$ un oc incredi1il /0r:olindu-i 1a6a coloanei <erte1raleB BEraB Nidhogg. Numele ace#ta ;i 90*ni ;n #u1con*tient$ iar *ocul c2 tr2ia cum<a toate "0ndurile mon#trului a/roa/e c2-l o/ri din drum+ 4tia c2 ace#t enomen tre1uia #2 ie le"at de /uterile

#a1iei+ Ce<a mai de<reme$ c0nd lim1a creaturii atin#e#e t2i*ul$ a<u#e#e o <i6iune in#tantanee a unei lumi eAtratere#tre$ ima"ini *ocante ale unui 9inut 1i6ar$ iar acum$ c0nd ;n:un"hia#e din nou creatura$ c2/2ta#e indicii clare de#/re eAi#ten9a <ie9ii a lat2 dincolo de ceea ce cuno*tea el+ =n9ele#e c2 el <edea ceea ce creatura C Nidho"" C <26u#e ;ntr-un anumit moment din trecut+ El tr2ia ceea ce mon#trul #im9ea acum+ Tre1uia #2 ie ce<a le"at de #a1ie+ 4i dac2 #a1ia lui *i EAcali1ur erau "emene$ #e ;ntre12 ?o#h dintr-odat2$ atunci *i acea #tr2<eche #a1ie tran#mitea #entimente$ emo9ii *i #en6a9ii atunci c0nd era olo#it2K Ce #im9i#e 3ee atunci c0nd ;n i/#e#e #a1ia EAcali1ur ;n #tr2<echiul V""dra#illK Ce <i6iuni a<u#e#e$ ce #im9i#e *i ce ;n<29a#eK ?o#h #e tre6i ;ntre10ndu-#e dac2 ace#ta u#e#e ade<2ratul moti< /entru care 3ee di#tru#e#e V""dra#ill: ;l nimici#e ca #2 /rimea#c2 uria*a cantitate de in orma9ii /e care o de9inea ace#taK ?o#h #e uit2 ;n "ra12 la #a1ia de /iatr2 *i #e cutremur2+ O arm2 ca acea#ta ;i d2dea /uteri inima"ina1ile celui care o m0nuia C *i ce tenta9ie ;n rico*2toare eraO Oare im/ul#ul de a o olo#i o dat2 *i ;nc2 o dat2 /entru a c0*ti"a din ce ;n ce mai mult2 cunoa*tere a<ea #2 de<in2 de necontrolatK Era o /re#u/unere ;n"ro6itoare+ 3ar de ce i-o d2du#e Alchimi#tul tocmai luiK R2#/un#ul ;i <eni imediat ;n minte: /entru c2 Flamel nu *tiaO Sa1ia era doar o 1ucat2 ne;n#u le9it2 de /iatr2 /0n2 ce era ;n i/t2 #au t2ia ce<a anume C numai atunci /rindea <ia92+ ?o#h d2du din ca/> acum$ *tia de ce Saint-Germain$ ?oan *i Scatt) nu atin"eau #a1ia+ =n tim/ ce #e "onea /e #trad2 ;ndre/t0ndu-#e c2tre r0u$ #e ;ntre12 ce #-ar ;nt0m/la dac2 ar reu*i #2-l ucid2 /e Nidho"" cu a:utorul lui Clarent+ Ce ar #im9i el$ ce #entimente ar ;ncercaK Ce ar a laK Nidho"" #e re/e6i /rintr-un /0lc de co/aci *i 90*ni /e#te

drum$ a/oi co1or; /0n2 ;n /ortul Cham/#-El)#Se#+ Se o/ri ;n /arcarea de /e chei$ oarte a/roa/e de locul ;n care #e a lau 3ee *i Machia<elli$ *i #e l2#2 /e toate cele /atru /icioare ;n tim/ ce ca/ul uria* #e le"2na dintr-o /arte ;n alta *i lim1a ;i at0rna a ar2+ Era at0t de a/roa/e ;nc0t ei /uteau <edea tru/ul 2r2 <la"2 al lui Scatt) /rin# ;n "hearele mon#trului *i /e emeia di# care #t2tea c2lare /e "0tul ace#tuia+ Coada lui Nidho"" lo<i *i m2tur2 de /e chei ma*inile /arcate$ a/oi i61i un autocar lun"$ 2c0ndu-i 1uc29i motorul+ !n cauciuc eA/lod2 cu un 6"omot /uternic+ D Cred c2 ar tre1ui #2 ne d2m :o# din ma*in2B ;nce/u 3ee /un0nd m0na /e m0nerul /ortierei$ cu ochii 9int2 la coada care #e 1alan#a *i care tocmai lo<i#e ca/ota unui BMU ma#i<+ Bra9ul lui Machia<elli 90*ni 1ru#c$ /rin60ndu-l /e 3ee de 1ra9 ;ntr-o #tr0n#oare /uternic2$ ca ;ntr-o men"hin2+ D Nici #2 nu-9i treac2 /rin ca/ #2 aci <reo mi*care+ Nu ace nimic care #2-i atra"2 aten9iaO D 3ar coadaB D Are dureri$ de aceea coada i #e r2#uce*te a*a+ 3ar #e /are c2 mi*c2rile i #-au mai domolit+ 3ee ;*i ;ntoar#e ;ncet ca/ul+ Machia<elli a<ea dre/tate: ce<a era ;n nere"ul2 cu coada lui Nidho""+ Cam o treime din lun"imea ace#teia #e 2cu#e nea"r2 C ar2ta de /arc2 ar i o#t de /iatr2+ Chiar #u1 /ri<irile lui 3ee$ rami ica9ii de <a#e *i <ene /rin care trecea un lichid ne"ru$ clocotitor a/2rur2 la #u/ra a9a /ielii dure a creaturii$ tran# orm0nd-o tre/tat ;ntr-o cru#t2 #olid2+ 3octorul ?ohn 3ee ;n9ele#e ce #e ;nt0m/la#e+ D B2iatul l-a ;n:un"hiat cu #a1ia Clarent$ 6i#e el 2r2 #2 #e mai ;ntoarc2 #/re Machia<elli+ A#ta a cau6at acea#t2 reac9ie+ D (arc2 ai #/u# c2 Clarent era Sa1ia de Foc$ nu Sa1ia de (iatr2+ D EAi#t2 mai multe orme de oc$ 6i#e 3ee+ Cine *tie ce in luen92 a a<ut ener"ia t2i*ului a#u/ra unei creaturi /recum Nidho""K Se uit2 cu aten9ie la coada mon#trului$ urm2rind cum cru#ta nea"r2 *i "roa#2 #e r2#/0ndea /e

#u/ra a9a /ielii+ (e m2#ur2 ce #e ;nt2rea$ el a<u o #curt2 <i6iune a unui oc incande#cent+ Scoar92 ormat2 din la<2$ #e mir2 el ;n *oa/t2+ E#te cru#t2 de la<2+ Focul continu2 #2 ard2 sub /ielea creaturii+ D Nu-i de mirare c2 #e 6<0rcole*te de durere$ morm2i Machia<elli+ D (ari a/roa/e ;nduio*at de #oarta lui$ ro#ti #curt 3ee+ D Nu am renun9at niciodat2 la umanitate ;n ciuda <ie9ii mele at0t de lun"i$ doctore+ O #2-mi aduc mereu aminte de unde am /lecat+ -ocea i #e a#/ri$ de<enind di#/re9uitoare: Te-ai #tr2duit at0t de mult #2 de<ii /recum #t2/0nul t2u Str21un$ ;nc0t ai uitat cum e #2 te #im9i om C #2 ii om+ Iar noi$ oamenii C *i ro#ti a/2#at ultimul cu<0nt C$ a<em ca/acitatea #2 #im9im durerea altei creaturi+ E#te ceea ce-i ;nal92 de a/t /e muritori dea#u/ra Str21unilor$ e ceea ce-i ace m2re9i+ D 4i #l21iciunea e#te cea care-i di#tru"e /0n2 la urm2$ ro#ti 3ee #im/lu+ (ermite-mi #2-9i aminte#c c2 acea#t2 creatur2 nu e#te om+ Te-ar /utea #tri<i #u1 c2lc0i *i nici m2car nu *i-ar da #eama+ Oricum$ hai #2 nu ne cert2m acum> nu c0nd #untem /e cale de a i <ictorio*i+ S-ar /utea ca 12iatul #2 i re6ol<at /ro1lema ;n locul no#tru$ #/u#e 3ee+ Nidho"" #e tran# orm2 ;ncet-;ncet ;n #tan2 de /iatr2+ R0#e ;nc0ntat+ 3ac2 #are acum ;n a/2$ "reutatea co6ii ;l <a tra"e la und C *i o <a tra"e du/2 el *i /e Scathach+ Se uit2 cu <iclenie la Machia<elli+ Nu cred c2 umanitatea ta #e eAtinde /0n2 la a-9i /2rea r2u /entru !m1r2+ Machia<elli #e #tr0m12+ D S2 o *tiu /e Scathach 62c0nd /e undul Senei$ /rin#2 ;n "hearele creaturii$ a#ta m-ar ace ;ntr-ade<2r oarte ericit+ Cei doi nemuritori #t2teau nemi*ca9i ;n ma*in2$ urm2rind creatura care ;nainta ;m/leticindu-#e$ mi*c0ndu-#e din ce ;n ce mai "reu$ "reutatea co6ii tr2"0nd-o ;n #/ate+ =ntre mon#tru *i a/2 nu mai era dec0t una dintre am1arca9iunile aco/erite cu #ticl2 C un 1ateau-moucheN7 C care-i /lim1a /e
=n traducere rom0nea#c2 - vapor+musc#. Ace#te am1arca9iuni circul2 /e Sena$ ;n (ari#$ ;n #co/ turi#tic+ ,n+tr+.+
N7

turi*ti ;n #u#ul *i-n :o#ul lu<iului+ 3ee acu un #emn cu ca/ul #/re am1arca9iune+ D Odat2 ce #e <a urca /e <a#$ ace#ta #e <a #cu unda$ iar Nidho"" *i Scathach <or di#/2rea ;n Sena /entru totdeauna+ D 4i cu di# cum r2m0neK D Sunt #i"ur c2 *tie #2 ;noate+ Machia<elli ;*i /ermi#e un 60m1et al#+ D 3eci$ tot ce mai a*te/t2m noi acumB D B E#te ca mon#trul #2 a:un"2 /e <a#$ termin2 3ee chiar ;n momentul ;n care ?o#h #e i<i /rin "aura 2cut2 ;n linia co/acilor de /e chei *i #e re/e6i /e#te drum$ ;n /arcare+ =n tim/ ce ?o#h #e n2/u#tea #/re creatur2$ #a1ia$ /e care o 9inea ;n m0na drea/t2$ ;nce/u #2 ard2$ l2c2ri lun"i de culoare /ortocalie ;ncol2cindu-#e /e lam2+ Aura #a ;nce/u #2 /ocnea#c2$ arunc0nd lumini de culoare aurie$ la el ca acelea de /e #a1ie$ ;m/r2*tiind ;n aer o mirea#m2 de /ortocale+ Bru#c$ emeia di# alunec2 de /e "0tul mon#trului$ tran# orm0ndu-#e ;ntr-o cli/2 *i a/2r0nd ;n armura ei al12$ chiar ;nainte ca /icioarele #2-i atin"2 #olul+ Se ;ntoar#e #/re ?o#h$ tr2#2turile iindu-i a#cun#e #u1 o ma#c2 ur0t2$ #2l1atic2+ D 3e<ii o ade<2rat2 12taie de ca/$ 12iete$ m0r0i ea ;ntro en"le62 a1ia inteli"i1il2+ Ridic0ndu-*i cu am1ele m0ini #a1ia lat2$ #e re/e6i #/re ?o#h+ Nu <a dura dec0t o cli/2+

Capitolul Trei!eci "i Nou


-aluri uria*e de cea92 #e ro#to"oleau dea#u/ra "ol ului San Franci#co+ (erenelle Flamel ;*i ;ncruci*2 1ra9ele la /ie/t *i /ri<i cerul no/9ii /lin de /2#2ri+ !n mare #tol rotitor #e ridic2 dea#u/ra ora*ului$ #e "ru/2 orm0nd un nor "ro# ;n continu2 mi*care$ a/oi$ ca ni*te rami ica9ii de cerneal2 <2r#at2$ trei #toluri mai mici trecur2 /e#te "ol $ ;ndre/t0ndu-#e direct #/re in#ul2+ Iar ea ;n9ele#e c2 unde<a$ ;n mi:locul marelui #tol$ #e a la 5ei9a Cor1+ Morri"an <enea #/re Alcatra6+ (erenelle #t2tea /rintre ruinele car1oni6ate ale ca#ei temnicerului$ ;n care reu*i#e ;n cele din urm2 #2 #e ad2/o#tea#c2 de ma#ele de /2ian:eni+ 3e*i ca#a ar#e#e cu mai mult de trei decenii ;n urm2$ ea ;nc2 mai #im9ea miro#ul /er#i#tent de lemn car1oni6at$ tencuial2 ar#2 *i 9e<i to/ite+ -r2:itoarea *tia c2$ dac2 l2#a "arda :o# *i #e concentra$ ar /utea #2 aud2 <ocile temnicerilor *i ale amiliilor ace#tora$ care locui#er2 ;n acea cl2dire de-a lun"ul tim/ului+ !m1rindu-*i cu m0na ochii <er6i$ #tr2lucitori *i /ri<ind 9int2 ;n direc9ia aceea$ (erenelle ;*i concentr2 aten9ia a#u/ra /2#2rilor care #e a/ro/iau$ ;ncerc0nd #2 le di#tin"2 ;n ;ntunericul no/9ii *i calcul0nd c0t tim/ mai a<ea ;nainte de #o#irea lor+ Stolul era uria*$ iar cea9a din ce ;n ce mai "roa#2 2cea im/o#i1il de a/reciat m2rimea #au di#tan9a+ 3ar ea /re#u/u#e c2 mai a<ea /ro1a1il <reo 6ece #au cinci#/re6ece minute /0n2 ce /2#2rile a<eau #2 a:un"2 /e in#ul2+ =*i a/ro/ie de"etul mic de de"etul mare+ =n #/a9iul r2ma# ;ntre ele #e orm2 o #in"ur2 #c0nteie de culoare al12+ (erenelle d2du din ca/+ (uterile ;i re<eneau$ doar c2 nu at0t de re/ede+ A<eau #2 i #e am/li ice ;n continuare acum$ c2 era de/arte de # inA$ dar aura ei #e re;nc2rca mult mai lent noa/tea+ Mai *tia *i c2 nu era nici /e de/arte de#tul de /uternic2 ;nc0t #-o ;n<in"2 /e Morri"an *i /e cei din alaiul ei+ 3ar a#ta nu ;n#emna c2 era com/let li/#it2 de a/2rare>

;ntr-o <ia92 de #tudiu$ ;n<29a#e o mul9ime de lucruri olo#itoare+ -r2:itoarea #im9i o adiere rece ;n<ol1ur0ndu-i /2rul lun" chiar cu o cli/2 ;nainte ca antoma lui ?uan Manuel de A)ala #2 #e materiali6e6e l0n"2 ea+ Fantoma at0rna ;n aer$ c2/2t0nd #u1#tan92 *i ;ntru/0ndu-#e dintr-o a"lomerare de /articule de /ra *i /ic2turi mici de a/2 ;n cea9a tot mai den#2+ Ca multe dintre antomele /e care le ;nt0lni#e$ acea#ta /urta hainele ;n care #e #im9i#e cel mai con orta1il ;n tim/ul <ie9ii: o c2ma*2 al12 *i lar"2 de oland2 in2$ 12"at2 ;n ni*te /antaloni lun"i /0n2 la "enunchi+ (icioarele i #e #u19iau mai :o# de "enunchi *i$ ca ma:oritatea #/iritelor$ nu a<ea t2l/i+ C0t tr2ie#c$ oamenii #e uit2 rar ;n :o#$ la /icioarele lor+ 1 Acesta a fost odat# cel mai frumos loc de pe p#m"nt, nu+i a&a: ;ntre12 el$ ochii #2i ume6i *i 2r2 eA/re#ie iind a9inti9i a#u/ra ora*ului San Franci#co+ D =nc2 mai e#te$ #/u#e ea ;ntorc0ndu-#e *i /ri<ind /e#te "ol $ acolo unde ora*ul #e <edea #tr2lucind *i #cli/ind ;ntr-o mul9ime de lumini9e+ Eu *i Nichola# l-am numit Paca#2Q mul9i ani la r0nd+ 1 2h, nu vorbesc de ora& #/u#e ne/2#2tor de A)ala+ (erenelle #e uit2 /ie6i* la antom2+ D Ce tot #/uiK ;ntre12 ea+ Arat2 minunat+ 1 Am stat odat# aici, aproape %n acela&i loc, &i am privit poate o mie de focuri care se vedeau ar!"nd pe '#rm. iecare foc repre!enta o familie. Cu timpul, am a)uns s# le cunosc pe toate. Fa9a lun"2 a #/aniolului 2cu o "rima#2 care ar i /utut ;n#emna ;ntri#tare+ 9i m+au %nv#'at despre p#m"nt &i despre acest loc, mi+au vorbit despre !eii &i spiritele lor. Cred c# acei oameni m+au legat de p#m"nt. Eot ce v#d acum sunt luminiP nu pot vedea stelele, nu pot vedea triburile sau oamenii %nghesuindu+se %n )urul focurilor lor+ Knde e locul pe care l+am iubit: (erenelle 2cu un #emn cu ca/ul #/re luminile din de/2rtare+ D E tot acolo+ 3oar c2 e mai mare acum+ 1 9 schimbat complet$ nimeni nu l+ar mai recunoa&te,

6i#e de A)ala$ &i nu s+a schimbat %n bine. D 4i eu am urm2rit #chim12rile din lume$ ?uan+ (erenelle <or1ea oarte ;ncet+ 3ar ;mi /lace #2 cred c2 lumea #-a #chim1at ;n 1ine+ Eu #unt mai ;n <0r#t2 dec0t tine+ M-am n2#cut ;ntr-o e/oc2 ;n care o durere de din9i /utea i atal2$ c0nd <ia9a era #curt2 *i dur2$ iar moartea era ade#ea ;n#o9it2 de #u erin92 *i durere+ Cam la acea <reme ;n care tu de#co/ereai in#ula$ #/eran9a medie de <ia92 ;n ca6ul unui adult #2n2to# nu era mai mult de trei6eci *i cinci de ani+ Acum$ e#te du1lul ace#tei ci re+ Oamenii nu mai mor din cau6a durerilor de din9i C ei 1ine$ nu de o1icei$ ad2u"2 ea r060nd+ S2-l ac2 /e Nichola# #2 mear"2 la denti#t era /ractic im/o#i1il+ Oamenii au 2cut /ro"re#e #ur/rin62toare ;n ultimele #ecole$ au creat minuni+ 3e A)ala /luti /rin aer$ /lan0nd chiar ;n a9a ei+ 1 6i, %n graba lor de a crea minuni, au ignorat minunile din )urul lor, au ignorat misterele, frumuse'ea. Mituri &i legende trec nev#!ute pe l"ng# ei, ignorate, nerecunoscute. Nu a fost a&a %ntotdeauna. D Nu$ nu a o#t a*a$ a/ro12 (erenelle cu tri#te9e+ (ri<i a/oi /e#te "ol + Ora*ul di#/2rea re/ede ;n cea92$ luminile de<enind ma"ice$ dia ane+ Era u*or #2-9i dai #eama cum tre1uie #2 i ar2tat ;n trecutB *i cum ar i /utut ar2ta din nou dac2 Str21unii =ntuneca9i ar i re<endicat /2m0ntul+ =n e/ocile trecute$ omenirea recuno#cu#e c2 eAi#tau ;n realitate creaturi *i alte ra#e C <am/irii$ <0rcolacii$ uria*ii C tr2ind ;n ;ntuneric+ !neori$ iin9e la el de /uternice /recum 6eii tr2iau ;n inima mun9ilor #au ;n ad0ncul unor /2duri de ne/2trun#+ Erau /e lume demoni$ lu/ii cutreierau cu ade<2rat /2durea *i$ /e #u1 /oduri$ eAi#tau creaturi mult mai rele dec0t trolii+ Atunci c0nd c2l2torii #-au ;ntor# din 9inuturi ;nde/2rtate$ aduc0nd cu ei /o<e*ti de#/re mon*tri *i creaturi /e care le ;nt0lni#er2$ de#/re minun29iile /e care le <26u#er2$ nimeni nu #-a ;ndoit de eAi#ten9a lor+ =n 6ilele noa#tre$ chiar #u#9inute de oto"ra ii$ ilm2ri <ideo #au declara9ii ale martorilor de#/re ce<a eAtraordinar #au de /e alt2 lume$ oamenii tot #e ;ndoie#c C re#/in"0nd totul ca /e o ar#2+

1 6i acum$ una dintre acele minuni teribile vine pe insula mea, #/u#e tri#t ?uan+ <imt cum se apropie. Cine este: D Morri"an$ 5ei9a Cor1+ ?uan #e ;ntoar#e #/re (erenelle+ 1 Am au!it de eaP c"'iva dintre marinarii irlande!i &i sco'ieni din echipa)ul meu se temeau de ea. 3ine dup# tine $ nu+i a&a: D 3a+ -r2:itoarea 60m1i #ini#tru+ 1 Ce are de g"nd s# fac#: (erenelle ;nclin2 ca/ul ;ntr-o /arte$ "0ndindu-#e /u9in+ D Ei 1ine$ au ;ncercat #2 m2 ;nchid2+ Nu au reu*it+ =mi ;nchi/ui c2 #t2/0nii lui 3ee au "2#it$ ;n cele din urm2$ o #olu9ie mai de durat2+ R0#e *o<2ielnic+ Am o#t ;n #itua9ii mai com/licateB -ocea ei #e #tin#e$ iar ea ;n"hi9i cu "reu$ a/oi ;ncerc2 din nou+ 3ar l-am a<ut mereu /e Nichola# al2turi de mine+ =m/reun2$ eram de ne;n<in#+ Mi-a* dori #2 ie aici$ cu mine$ acum+ Tra#e ad0nc aer ;n /ie/t$ #tr2duindu-#e #2 re#/ire calm *i ridic0ndu-*i am1ele m0ini ;n dre/tul e9ei+ Firi*oare de um ce ie*eau din aura ei al12 de "hea92 #e ;ncol2cir2 /rintre un"hiile ei+ 3ar eu #unt (erenelle Flamel cea nemuritoare *i nu <oi ceda 2r2 lu/t2+ 1 <pune+mi cum te pot a)uta, 6i#e /e un ton #erio# de A)ala+ D 3e:a ai 2cut de#tul /entru mine+ 3atorit2 9ie$ am #c2/at de # inA+ 1 Asta e insula mea. ;ar tu e&ti sub protec'ia mea acum. 50m1i cu m0hnire+ 2ricum, nu cred c# p#s#rile se vor speria de !gomotul unor u&i tr"ntite. 6i nu sunt multe alte lucruri pe care le+a& putea face. (erenelle #e uita cu "ri:2 /e unde c2lca$ dintr-o /arte ;n cealalt2 a ca#ei d2r2/2nate+ A*e60ndu-#e ;n cadrul unei ere#tre dre/tun"hiulare$ #e uit2 din nou #/re ;nchi#oare+ Acum$ c2 era noa/te de-a 1inelea$ #e <edea doar ce<a mai mult dec0t un <a" *i amenin92tor contur /e cerul <iolet+ =*i anali62 #itua9ia: era /ri6onier2 /e o in#ul2 /e care mi*unau /2ian:eni$ eAi#ta un # inA care hoin2rea li1er /e coridoarele de dede#u1t$ iar celulele erau /line de creaturi ru/te /arc2

din cele mai ;n ior2toare le"ende de care au6i#e <reodat2+ (e dea#u/ra$ /uterile ei #e diminuau incredi1il /e m2#ur2 ce Morri"an #e a/ro/ia+ =i #/u#e#e lui de A)ala c2 u#e#e ;n #itua9ii mai com/licate$ dar$ ;n momentul acela$ nu-*i /utea aminti nici m2car una+ Fantoma #e i<i l0n"2 (erenelle$ conturul ei de orm0nd #ilueta cl2dirii din #/ate+ 1 Cum te pot a)uta: D C0t de 1ine cuno*ti in#ula a#taK ;ntre12 ea+ 1 Ha0 Cunosc fiecare centimetru. 6tiu toate locurile secrete, toate tunelele s#pate pe )um#tate de pri!onieri, coridoarele ascunse, camerele cu pere'i fal&i, pe&terile vechilor indieni s#pate ad"nc %n st"nca de dedesubt. Ee+a& putea ascunde &i nimeni nu te+ar mai g#si vreodat#. D Morri"an e oarte in"enioa#2B *i a/oi mai #unt /2ian:enii+ Ei m-ar "2#i cu u*urin92+ Fantoma /luti ;n :urul ei$ o/rindu-#e$ ;n cele din urm2$ tot ;n a9a ei+ 3oar ochii C de un ca eniu ;ntunecat C erau <i6i1ili ;n ;ntunericul no/9ii+ 1 2h, p#ian)enii nu sunt controla'i de Dee. (erenelle 2cu #ur/rin#2 un /a# ;na/oi+ D Nu #unt controla9i de elK 1 Au %nceput s# apar# cu vreo dou# s#pt#m"ni %n urm#. Am observat primele p"n!e formate deasupra u&ilor, acoperind sc#rile. @n fiecare diminea'# ap#reau tot mai mul'i p#ian)eni. Au venit adu&i de v"nt, transporta'i de fire din p"n!a lor. Atunci erau pe insul# g#r!i care se asem#nau cu oamenii( de&i nu erau oameni, ad#ug# el repede. Eeribile creaturi far# fa'#. D Homunculi$ #/u#e (erenelle cutremur0ndu-#e+ Creaturi /e care 3ee le-a cre#cut /rin ermentarea "r2#imii animale ;n reci/iente+ Ce #-a ;nt0m/lat cu eiK 1 Au fost pu&i s# m#ture toate p"n!ele de p#ian)en, s# p#stre!e u&ile curate. Knul s+a %mpiedicat &i, c"nd a c#!ut, s+a prins %ntr+o p"n!#$ 6i#e de A)ala$ din9ii lui #tr2lucind ;n 1e6n2 ;ntr-un 60m1et #curt+ Eot ce a mai r#mas din el au fost doar ni&te buc#'i de p"n!#. Nu mai era nici m#car un os, *o/ti el ;n"ro6it+

D A#ta /entru c2 homunculii nu au oa#e$ ro#ti ea a1#ent2+ 3eci$ ce anume ;i 9ine aici /e /2ian:eniK 3e A)ala #e ;ntoar#e ca #2 #e uite la ;nchi#oare+ 1 Nu sunt sigurB D (arc2 ai #/u# c2 *tii tot ce e#te de *tiut ;n le"2tur2 cu in#ula a#ta$ 6i#e (erenelle cu un 60m1et+ 1 Mult mai )os, sub %nchisoare$ s#pate de valuri ad"nc %n st"nc# sunt o serie de pe&teri subterane. Cred c# primii b#&tina&i ai insulei le foloseau ca depo!ite. Cu vreo lun# %n urm#, micul engle!( D 3eeK 1 @ntr+adev#r, Dee a adus pe insul# ceva %n puterea nop'ii Acel ceva a fost %nchis %n acele pe&teri, apoi el a i!olat %ntreaga !on# cu sigilii magice &i g#r!i+ Nici m#car eu nu pot p#trunde prin straturile de protec'ie. Dar sunt convins c# ceea ce+i 'ine pe p#ian)eni pe aceast# insul#, orice ar fi acest lucru, e %nchis %n acele pe&teri. D (o9i #2 m2 duci acolo$ la acele /e*teriK ;ntre12 re/ede (erenelle+ (utea au6i 0l 0itul de ari/i *i cl2m/2nitul miilor de /2#2ri din ce ;n ce mai a/roa/e+ 1 Nu, ro#ti #curt de A)ala+ Coridorul e %n'esat de p#ian)eni &i cine &tie ce alte capcane a pus Dee %n !ona aceea. (erenelle #e ;ntin#e ma*inal #2-l /rind2 de 1ra9 /e na<i"ator$ dar m0na ei trecu chiar /rin el$ l2#0nd ;n urm2 o d0r2 de /ic2turi mici de a/2+ D 3ac2 3ee a ;n"ro/at ce<a ;n temni9ele #u1terane din Alcatra6 *i a/oi l-a /rote:at cu <r2:i at0t de /uternice$ a#t el c2 nici m2car un #/irit nu /oate trece de ele$ atunci tre1uie #2 a l2m ce e#te acel lucru+ 50m1i+ Nu ai au6it niciodat2 6icala: P3u*manul du*manului meu e#te /rietenul meuQK 1 Nu, dar am au!it+o %n schimb pe astaO HPro&tii se gr#besc s# se aventure!e pe acolo pe unde %ngerii se tem s# treac#Q. D -ino$ atunci C re/ede$ ;nainte ca Morri"an #2 #o#ea#c2+ 3u-m2 ;na/oi ;n ;nchi#oarea Alcatra6+

Capitolul Patru!eci
Sa1ia emeii di# ul"er2 #/re ca/ul lui ?o#h+ Totul #e /etrecea at0t de re/ede ;nc0t 12ianul nu mai a<u c0nd #2 #e #/erie+ ?o#h <26u #tr2lucirea #a1iei ;n mi*care *i reac9ion2 in#tincti<$ ridic0nd-o /e Clarent ;n #u# *i rotind-o$ 9in0nd-o ori6ontal dea#u/ra ca/ului+ Sa1ia lat2 a <alFiriei lo<i lama #curt2 de /iatr2 *i #coa#e un #unet #trident c0nd #e ciocni de acea#ta ;ntr-o eA/lo6ie de #c0ntei+ Sc0nteile #e re<2r#ar2 /e#te /2rul lui ?o#h$ l2#0ndui ar#uri /e a92 ;n locurile ;n care-l atin#er2+ 3urerea ;l ;n urie$ dar or9a cu care #e ciocni#er2 #21iile ;l 2cu #2 cad2 ;n "enunchi$ a/oi emeia di# 2cu un /a# ;nd2r2t *i roti arma ;n :urul ei cu o mi*care ul"er2toare+ Sa1ia <0:0i ;n tim/ ce t2ie aerul ;n direc9ia luiB iar ?o#h$ cu o #en6a9ie de r2u la #tomac$ *tiu c2 nu <a /utea #2 o e<ite+ Clarent tremura ;n m0na lui ?o#h+ 5<0cni+ 6i se mi&c#. !n <al de c2ldur2 care-l urnica i #e ;m/r2*tie ;n m0n2$ 6"uduindu-l$ #/a#mul ;ncle*t0ndu-i de"etele /e m0nerul #a1iei+ A/oi$ #a1ia tre#2ri$ #2rind #2 ;nt0m/ine lama de metal a emeii di#$ ;ncruci*0ndu-#e cu acea#ta *i /ar0nd lo<itura ;n ultimul moment$ ;ntr-o nou2 eA/lo6ie de #c0ntei+ Cu ochii ei al1a*tri mari de uimire$ di# #2ri ;ntr-o /arte+ D Niciun muritor nu are a#emenea di12cie$ #e mir2 ea cu <oce tare$ <or1ele ei ne iind mai mult dec0t o *oa/t2+ Cine e*tiK ?o#h #e ridic2 ne#i"ur ;n /icioare$ 2r2 a i /rea #i"ur ce #e ;nt0m/la#e /u9in mai de<reme$ *tiind doar c2 era ce<a le"at de #a1ie+ Sa1ia /relua#e controlul$ ;l #al<a#e+ Ochii lui #e o/rir2 a#u/ra ;n rico*2toarei di#$ cli/ind nedumerit c0nd #/re a9a ma#cat2$ c0nd #/re #a1ia ei #tr2lucitoare de ar"int+ Cu am1ele m0ini$ o 9inea /e Clarent ;n a9a lui$ ;ncerc0nd #2 imite /o6i9ia /e care o <26u#e la ?oan *i la Scatt)$ dar #a1ia ;*i tot #chim1a locul ;n m0inile lui$ mi*c0ndu-#e *i <i1r0nd du/2 1unul ei /lac+

D Sunt ?o#h Ne@man$ 6i#e el #im/lu+ D Nu am au6it niciodat2 de tine$ #/u#e ne/2#2toare emeia+ Se uit2 u"iti< /e#te um2r$ #/re Nidho"" care #e t0ra c2tre a/2+ Coada lui era acum at0t de "rea din cau6a cru#tei de /iatr2 nea"r2 ;nc0t a1ia #e mai /utea mi*ca+ D (oate c2 nu ai au6it niciodat2 de mine$ #/u#e ?o#h$ dar a#ta C *i ;nclin2 lama #a1iei 9in0nd-o ridicat2 C e#te Clarent+ -26u cum ochii al1a*tri *i #tr2lucitori ai emeii #e m2reau u*or+ 4i <2d c2 ai au!it de eaO =n<0rtindu-*i #a1ia ;ncet$ ;ntr-o #in"ur2 m0n2$ di# ;nce/u #2 #e mi*te ;n :urul lui ?o#h+ El #e tot ;ntorcea /entru a i cu a9a #/re ea+ 4tia ce urm2rea C #2-l ac2 #2 #e mi*te ;n a*a el ;nc0t #2 r2m0n2 cu #/atele #/re mon#tru C$ dar el nu *tia cum #2 e<ite ace#t lucru+ Atunci c0nd 12iatul a/roa/e c2 atin#e cu #/atele /ielea /ietri icat2 a lui Nidho""$ <alFiria #e o/ri+ D =n m0inile unui mae#tru$ #a1ia ar i /ericuloa#2$ #/u#e ea+ D Nu #unt un mae#tru$ 6i#e ?o#h tare$ ;nc0ntat c2 <ocea nu-i tremura+ 3ar nici nu e ne<oie #2 iu+ Scathach mi-a 6i# c2 acea#t2 arm2 chiar ar /utea #2 ;l ucid2+ Atunci$ nu am /rice/ut ce <oia #2 #/un2$ dar acum ;n9ele"+ 4i$ dac2 ar /utea #2-l ucid2 /e el$ 12nuie#c c2 ar /utea a<ea acela*i e ect a#u/ra ta+ F2cu #emn cu de"etul mare /e#te um2r+ !ite ce i-am 2cut ace#tui mon#tru cu o #in"ur2 lo<itur2 de #a1ie+ Tot ce am de 2cut e #2 te 6"0rii cu #a1ia+ Arma chiar tremur2 ;n m0inile lui$ 1060ind de /arc2 era ;ntru totul de acord+ D Nu ai /utea nici m2car #2 te a/ro/ii de mine$ #e amu62 <alFiria$ n2/u#tindu-#e a#u/ra lui$ #a1ia lat2 a"it0ndu-#e ;n a9a ei *i de#criind o traiectorie a#cinant2+ 3eodat2$ atac2 cu o ;nl2n9uire ra/id2 de lo<ituri+ ?o#h nu a<u tim/ nici m2car #2-*i tra"2 r2#u larea+ Reu*i #2 /are6e trei lo<ituri$ Clarent mi*c0ndu-#e ;n a*a el ;nc0t #2 o/rea#c2 iecare a#alt$ ;n tim/ ce #a1ia de metal a emeii di# #e i61ea cu /utere de #a1ia lui de /iatr2 ;ntr-o /loaie de

#c0ntei$ iecare lo<itur2 2c0ndu-l #2 dea ;na/oi$ or9a <i1r0ndu-i /rin tot cor/ul+ (ur *i #im/lu$ <alFiria #e mi*ca /rea re/ede+ !rm2toarea lo<itur2 ;i atin#e 1ra9ul "ol ;ntre um2r *i cot+ Clarent reu*i #2 /are6e lo<itura ;n ultimul moment$ a#t el c2 /artea care-l lo<i u latul lamei$ *i nu t2i*ul a#cu9it+ =ntr-o cli/2$ 1ra9ul lui amor9i com/let de la um2r /0n2 ;n <0r ul de"etelor *i #im9i dintr-odat2 cum ;l cu/rinde un <al de "rea92 din cau6a durerii$ ricii *i reali62rii 1ru*te c2 <a muri+ Clarent ;i c26u din m0n2 *i 62n"2ni la contactul cu #olul+ C0nd emeia 60m1i$ ?o#h <26u c2 din9ii ace#teia erau de a/t ni*te <0r uri #u19iri de ace+ D !*or+ (rea u*or+ O #a1ie le"endar2 nu /oate ace din tine un #/ada#in+ Ridic0ndu-*i #a1ia lat2$ ;naint2 #/re 12iat$ ;m/in"0ndu-l chiar ;n tru/ul /e :um2tate /ietri icat al lui Nidho""+ ?o#h ;nchi#e ochii *i #tr0n#e din /leoa/e chiar ;n momentul ;n care ea ;*i ridic2 1ra9ele *i #coa#e un ;n ior2tor #tri"2t de r261oi+ 1 2din0 D So/hie$ *o/ti el+ D ?o#hO La dou2 #tr26i di#tan92$ 1locat2 ;n tra icul ;ncremenit$ So/hie Ne@man #t2tea ;n i/t2 /e locul din #/ate al ma*inii$ o #en6a9ie 1ru#c2 de teroare care-i #tr0n"ea #tomacul cu/rin60nd-o *i #u oc0nd-o$ 2c0ndu-i inima #2 1at2 ne1une*te+ Nichola# #e ;ntoar#e #/re ea *i o lu2 de m0n2+ D S/une-miO Ochii i #e um/lur2 de lacrimi+ D ?o#h$ 1ol1oro#i ea a/roa/e inca/a1il2 #2 <or1ea#c2$ cu un nod ;n "0t+ ?o#h e ;n /ericol$ un /ericol "roa6nic+ =n ma*in2 #e r2#/0ndi o arom2 co/le*itoare de <anilie$ ;n tim/ ce aura ei #e a/rin#e+ Sc0ntei micu9e ;i d2n9uiau la ca/etele irelor de /2r$ o*nind /recum celo anul+ Tre1uie #2 a:un"em la elO D Nu a:un"em nic2ieri$ #/u#e ?oan /e un ton #um1ru+

Tra icul de /e #trada ;n"u#t2 era com/let /arali6at+ !n ior de "hea92 #tr212tu #tomacul lui So/hie: era rica ;n"ro6itoare la "0ndul c2 ratele ei <a muri+ D Trotuarul$ #/u#e hot2r0t Nichola#+ Ia-o /e-acolo+ D 3ar /ietoniiB D Se /ot da la o /arte+ Folo#e*te claAonul+ Se ;ntoar#e iar2*i #/re So/hie+ Suntem la c0te<a minute di#tan92$ #/u#e el ;n <reme ce mica ma*in2 condu#2 de ?oan /2r2#i caro#a1ilul *i o lu2 1u1uind /e trotuar$ claAonul c0r0ind :alnic+ D -a i /rea t0r6iu+ Ai /utea ace ce<aK in#i#t2 di#/erat2 So/hie+ Orice+ Nichola# Flamel$ care /2rea 12tr0n *i o1o#it$ cu riduri #2/ate ad0nc /e runte *i ;n :urul ochilor$ cl2tin2 tri#t din ca/+ D Nu /ot #2 ac nimic$ recuno#cu el+ Sc0nteind$ /ocnind$ /le#nind$ o lac2r2 al12-"2l1uie$ ur0t miro#itoare /0l/0i ;n#u le9indu-#e ;ntre ?o#h *i <alFirie+ C2ldura era at0t de /uternic2 ;nc0t ;l ;m/in#e ;na/oi /e la1ele cu "heare ale lui Nidho"" *i-i ;ncre9i /2rul$ /0rlindu-i #/r0ncenele *i "enele+ Femeia di# #e retra#e *i ea$ cl2tin0ndu-#e$ or1it2 de l2c2rile care duhneau+ D ?o#hO Cine<a ;l #tri"a#e /e nume$ dar l2c2rile ;n rico*2toare ardeau 6"omoto# chiar ;n a9a lui+ A/ro/ierea ocului ;l ;n#u le9i#e /e mon#tru+ Ace#ta /2*i 2c0nd #2 #e cutremure #olul$ mi*carea /iciorului #2u ;m1r0ncindu-l /e ?o#h$ care c26u ;n /atru la1e$ /ericulo# de a/roa/e de l2c2riB ce #e #tin#er2 la el de 1ru#c /recum a/2ru#er2+ B2iatul #e lo<i cu /utere de a# alt$ r2nindu-*i /almele *i "enunchii la contactul cu #olul+ Miro#ul inten# de ou2 clocite era ;n ior2tor$ ochii *i na#ul i #e ume6ir2$ dar$ /rintre lacrimi$ el o <26u /e Clarent *i ;ncerc2 #2 /un2 m0na /e ea chiar ;n cli/a ;n care cine<a #tri"2 din nou: D ?o#hO Femeia di# #e arunc2 a#u/ra lui ?o#h ;nc2 o dat2$ atac0ndu-l cu #a1ia+ O #uli92 #olid2 de l2c2ri "al1ene o i61i$

eA/lod0nd la contactul cu armura ei de metal$ care ;nce/u /e loc #2 ru"inea#c2 *i ;i c26u de /e tru/+ A/oi$ ;nc2 un 6id de l2c2ri #e i<i <uind ;ntre 12iat *i lu/t2toare+ D ?o#hO O m0n2 c26u /e um2rul 12iatului$ iar ace#ta 2cu un #alt$ url0nd de #/aim2$ dar *i din cau6a durerii din um2rul lo<it+ (ri<i ;n #u# *i ;l <26u /e doctorul ?ohn 3ee #t0nd a/lecat dea#u/ra lui+ !n um de un "al1en murdar #e #cur#e din m0inile Ma"icianului$ care a1ia dac2 erau aco/erite cu ni*te m2nu*i cenu*ii$ de*irate$ co#tumul lui odat2 at0t de ele"ant iind acum un de6a#tru+ 3ee 60m1i /rieteno#+ D Cel mai 1ine ar i #2 /lec2m chiar acum+ F2cu un #emn c2tre l2c2ri+ Nu /ot #2 le 9in a/rin#e la ne# 0r*it+ Chiar ;n tim/ ce #/unea ace#te cu<inte$ #a1ia <alFiriei lo<i or1e*te /rintre l2c2ri$ lim1ile de oc ;ncol2cindu-#e ;n :urul lamei ;n tim/ ce acea#ta c2uta o 9int2+ 3ee ;l a:ut2 /e ?o#h #2 #e ridice ;n /icioare$ a/oi ;l tra#e ;na/oi+ D A*tea/t2$ #/u#e ?o#h r2"u*it$ <ocea lui a#/r2 iind o com1ina9ie de "roa62 *i um+ Scatt)B ;nce/u #2 tu*ea#c2$ a/oi ;ncerc2 din nou+ Scatt) e /rin#2B D A #c2/at$ #/u#e re/ede 3ee /un0ndu-*i un 1ra9 /e um2rul 12iatului$ #u#9in0ndu-l$ conduc0ndu-l #/re ma*ina de /oli9ie+ D A #c2/atK murmur2 con u6 ?o#h+ D Nidho"" a #c2/at-o din "heare atunci c0nd am creat /erdeaua de oc ;ntre tine *i di#+ Am <26ut-o cum #e ro#to"olea din "hearele lui$ cum a #2rit ;n /icioare *i a luato la u"2 /e chei+ D A u"itB a reu*it #2 #e ;nde/2rte6eK A#ta nu /2rea ;n re"ul2+ Era inert2 *i incon*tient2 ultima dat2 c0nd o <26u#e el+ =ncerc2 #2 #e concentre6e$ dar ca/ul ;i 1u1uia *i #im9ea cum /ielea de /e a92 i #e #tr0n"e din cau6a l2c2rilor+ D Nici m2car le"endara R261oinic2 nu /utea #2-l ;n runte /e Nidho""+ Eroii #u/ra<ie9uie#c *i lu/t2 din nou /entru c2 *tiu c0nd #2 u"2+ D -rei #2 #/ui c2 m-a /2r2#itK D Cred c2 nici m2car nu *tia c2 e*ti acolo$ 6i#e iute 3ee$

12"0ndu-l "r21it /e ?o#h ;n /artea din #/ate a unei ma*ini de /olitie /arcat2 #t0n"aci *i #trecur0ndu-#e l0n"2 el+ =l 12tu /e um2r /e *o erul cu /2rul al1 *i #/u#e: S2 mer"em+ ?o#h ;ncerc2 #2 #e ridice+ D A*tea/t2B am /ierdut-o /e Clarent$ ro#ti el+ D Crede-m2$ #/u#e 3ee$ nu <rei #2 te ;ntorci /entru ea+ Se l2#2 /e #/ate$ a#t el ca ?o#h #2 /oat2 /ri<i /e "eamul ma*inii+ Femeia di#$ a c2rei armur2 al12 de 6ale$ odat2 imaculat2$ at0rna acum ;n 6dren9e *i 0*ii to/ite ;n :urul ei$ trecu cu /a*i mari /rintre l2c2rile "al1ene a/roa/e #tin#e+ =l 62ri /e 12iat ;n /artea din #/ate a ma*inii *i #e re/e6i #/re <ehicul$ #tri"0nd <or1e de ne;n9ele# ;ntr-o lim12 care #em2na cu urletul lu/ilor+ D NiccolH$ 6i#e re/ede 3ee+ Cred c2 e #u/2rat2 r2u+ Ar cam tre1ui #2 /lec2m acum$ chiar acum+ ?o#h #e uit2 de la <alFiria care #e a/ro/ia la *o er *i u ;n"ro6it #2 de#co/ere c2 era acela*i 12r1at /e care-l <26u#e /e tre/tele 1i#ericii SacrS-Coeur+ Machia<elli ;ntoar#e cheia ;n contact at0t de #2l1atic ;nc0t contactul #cr0*ni+ Ma*ina 90*ni ;nainte cl2tin0ndu-#e$ 6druncin0ndu-#e$ a/oi #e o/ri+ D Oh$ nemai/omenit$ 1om12ni 3ee+ A#ta-i chiar anta#tic+ ?o#h /ri<i cum Ma"icianul #e a/lec2 /e "eamul ma*inii ;n a ar2$ ;*i du#e m0na la "ur2 *i #u l2 1ru#c+ O # er2 "al1en2 de um #e ridic2 rotindu-#e din /alma lui *i c26u a/oi /e /2m0nt+ S2ri ;n #u# de dou2 ori$ ca o min"e de cauciuc$ a/oi eA/lod2 c0nd u la ;n2l9ime$ chiar ;n momentul ;n care o atin#e /e di#+ F0*ii "roa#e *i li/icioa#e dintr-o #u1#tan92 <0#coa#2 de culoarea *i con#i#ten9a mierii murdare o ;m/ro*car2 /e di#$ a/oi #e /relin#er2 /e :o# ;n *u<oaie lun"i$ 2c0nd-o #2 #e li/ea#c2 de #ol+ A#ta ar tre1ui #-o re9in2B ;nce/u 3ee+ Sa1ia lat2 a emeii di# t2ia cu u*urin92 0*iile de clei+ Sau /oate c2 nu+ 3e*i a<ea dureri$ ?o#h ;n9ele#e c2 Machia<elli ;ncerca#e C *i d2du#e "re* C #2 /ornea#c2 din nou ma*ina+ D La#2-m2 /e mine$ morm2i el trec0nd /e#te #/2tarul #caunului ;n tim/ ce Machia<elli trecu /e #caunul /a#a"erului+ !m2rul dre/t ;nc2 ;l durea$ dar cel /u9in

de"etele i #e de6mor9i#er2 *i nu credea c2 are <reo ractur2+ A<ea #2 r2m0n2 cu o <0n2taie uria*2 care #e ad2u"a colec9iei #ale de <0n2t2i din ce ;n ce mai numeroa#e+ =ntorc0nd cheia ;n contact$ a/2#2 la maAimum /edala de accelera9ie *i$ #imultan$ 12"2 ;n mar*arier chiar ;n momentul ;n care di# a:un#e la ma*in2+ Se #im9ea dintrodat2 recuno#c2tor c2 ;n<29a#e #2 mane<re6e #chim12torul de <ite6e /e 12tr0nul *i u6atul -ol<o al tat2lui #2u+ Sa1ia care #e a"ita /rin aer i61i /ortiera "2urind metalul$ <0r ul lamei a:un"0nd la c09i<a centimetri de /iciorul lui ?o#h+ =n <reme ce ma*ina d2dea #c0r90ind ;na/oi$ emeia ;*i iA2 erm /icioarele /e /2m0nt *i$ cu am1ele m0ini$ ridic2 #a1ia+ Lama intr2 ;n metal *i 2cu o t2ietur2 ori6ontal2 de la un ca/2t la altul al /ortierei *i ;n ari/2$ dea#u/ra motorului$ deco:ind #tratul de ta1l2 de /arc2 ar i o#t h0rtie+ Lama mai # 0*ie *i cauciucul din a92$ din dre/tul *o erului$ care eA/lod2 cu un /ocnet #urd+ D Mer"i$ nu te o/riO #tri"2 3ee+ D Nu m2 o/re#c$ /romi#e ?o#h+ Cu motorul /arc2 <2it0ndu-#e ;n #emn de /rote#t *i cu roata din a92 12l212nindu-#e *i lo<indu-#e de a# alt$ ?o#h #e ;nde/2rt2 de cheiB BChiar atunci c0nd ?oan a:un"ea cu Citroenul ei de#tul de 6"0riat la cel2lalt ca/2t al cheiului+ ?oan /u#e r0n2 *i ma*ina #c0r90i$ o/rindu-#e /e /ietrele ude+ So/hie$ Nichola# *i ?oan /ri<ir2 62/2ci9i cum ?o#h conducea ;n mar*arier o ma*in2 <eche de /oli9ie$ ;n mare <ite62$ ;nde/2rt0ndu-#e de Nidho"" *i de di#+ =i <26ur2 ;n ma*in2 /e 3ee *i /e Machia<elli ;n tim/ ce 12iatul eAecut2 o ;ntoarcere #t0n"ace cu r0na de m0n2 tra#2$ ca a/oi #2 di#/ar2 ;n <ite62 din /arcare+ (entru o cli/2$ <alFiria r2ma#e /e chei$ /2r0nd /ierdut2 *i uluit2+ 3u/2 aceea$ ;i 62ri /e nou-<eni9i+ =ntorc0ndu-#e$ #e n2/u#ti #/re ei$ cu #a1ia ridicat2 dea#u/ra ca/ului$ #co90nd un #2l1atic #tri"2t de lu/t2+

Capitolul Patru!eci "i Unu


D M2 ocu/ eu de a#ta$ 6i#e ?oan /2r0nd a/roa/e ;nc0ntat2 de acea#t2 /er#/ecti<0+ Atin#e m0neca lui Flamel *i ar2t2 cu ca/ul #/re R261oinic2$ care #e a la /rin#2 ;n continuare ;n "hearele creaturii+ O #-o iau /e Scathach+ Mon#trul #e a la acum la mai /u9in de doi metri de mar"inea cheiului *i #e a/ro/ia din ce ;n ce mai mult de a/a /rotectoare+ Micu9a ran9u6oaic2 ;*i lu2 #a1ia *i #2ri din ma*in2+ D =nc2 ni*te muritori ;narma9i cu #21ii$ /u ni di#/re9uitoare emeia di# ;n tim/ ce #a1ia ei #e ;ndre/ta ;n c2dere #/re emeie+ D Nu doar ni*te muritori oarecare$ #/u#e ?oan /ar0nd cu u*urin92 lo<itura$ #a1ia ei ul"er0nd a/oi 1ru#c$ ca #2 #e ciocnea#c2 de re#turile armurii di#tru#e de /e umerii emeii di#+ Eu #unt Ioana d[ArcO Sa1ia lun"2 din m0inile ei #e ;n<0rti *i #e r2#uci$ cre0nd o roat2 din o9el ce #e ;n<0rtea #2l1atic *i care o 2cu /e -alFirie #2 dea ;na/oi$ #ur/rin#2 de #2l12ticia ace#tui atac+ Eu #unt Fecioara din OrlSan#+ So/hie *i Nichola# ;naintau /ruden9i$ a/ro/iindu-#e de Nidho""+ So/hie o1#er<2 c2 toat2 coada ace#tuia era aco/erit2 cu un #trat dur de /iatr2 nea"r2$ care ;nce/u#e acum #2 #e eAtind2 ;n #u#$ #/re #/ate *i ;n :o#$ /e la1ele /o#terioare+ Greutatea co6ii de /iatr2 9intuia creatura la /2m0nt$ iar So/hie <26u mu*chii uria*i ai ace#teia ;ntin60ndu-#e *i contract0ndu-#e ;n tim/ ce #e chinuia #2-*i tra"2 tot cor/ul ;n direc9ia a/ei+ -edea locurile ;n care "hearele *i coada care-i r0na mi*carea l2#au urme ad0nci ;n a# alt+ D So/hie$ #tri"2 Flamel+ Am ne<oie de a:utorO D 3ar ?o#hB ;nce/u ea 62/2cit2+ D ?o#h a /lecat$ ro#ti el #curt+ A/oi$ #e re/e6i #2 o ;n* ace /e Clarent de /e :o#$ *uier0nd #ur/rin# de c2ldura /e care o de"a:a arma+ Re/e6indu-#e ;nainte$ el ;l lo<i /e Nidho"" cu #a1ia+ Lama #e i61i de /ielea din /iatr2 2r2 #2 o r2nea#c2+

So/hie$ a:ut2-m2 #2 o eli1ere6 /e Scatt) *i du/2 aceea ne <om duce du/2 ?o#h+ Folo#e*te-9i /uterileO Alchimi#tul ;l lo<i din nou /e Nidho""$ dar 2r2 #ucce#+ Cele mai rele temeri ale #ale #e ;nde/lini#er2: 3ee reu*i#e #2 /un2 m0na /e ?o#hB iar ?o#h a<ea la el ultimele dou2 /a"ini din Codex+ Nichola# /ri<i /e#te um2r+ So/hie #t2tea nemi*cat2$ /2r0nd #/eriat2 *i com/let n2ucit2+ D So/hieO A:ut2-m2O So/hie ridic2 m0inile a#cult2toare$ ;*i a/2#2 de"etul mare /e tatua:ul de la ;ncheietur2 *i ;ncerc2 #2 cheme /uterea ma"ic2 a Focului+ Nu #e ;nt0m/l2 nimic+ Nu #e /utea concentra> era /rea ;n"ri:orat2 din cau6a ratelui ei+ Oare ce 2cea elK 3e ce /leca#e cu 3ee *i Machia<elliK Nu /2rea #2 i o#t con#tr0n# de cei doi C el era cel care conducea ma*inaO D So/hie$ o #tri"2 Nichola#+ 3ar ea *tia c2 el era ;n /ericol C un real *i teri1il /ericol+ Sim9i#e emo9ia /ro und$ o recuno#cu#e la /ro/riu+ Ori de c0te ori ?o#h a<ea neca6uri$ ea *tia+ Atunci c0nd a/roa/e c2 #e ;neca#e la (aFala Beach$ ;n Eauai$ ea #e tre6i#e din #omn 2r2 #u lare$ #u oc0ndu-#e> c0nd ;*i ru/#e#e coa#tele /e terenul de ot1al din (itt#1ur"h$ ea #im9i#e clar durerea a#cu9it2 ;n /artea #t0n"2 a cor/ului$ #im9i#e u#turimea de iecare dat2 c0nd re#/ira+ D So/hieO Ce #e ;nt0m/la#eK Tim/ de o cli/2$ u#e#e ;n /ericol de moarteB iar a/oiB D So/hieO #e r2#ti Flamel+ D Ce eK ;ntre12 ea #curt$ ;ntorc0ndu-#e #/re Alchimi#t+ Sim9i un <al de urie> ?o#h era tea 2r C de a/t$ u#e#e ;n re"ul2 tot tim/ul+ A#ta era "re*eala Alchimi#tului+ D So ie$ #/u#e el mai 1l0nd+ Tre1uie #2 m2 a:u9i+ Nu /ot #2 ac a#ta de unul #in"ur+ So/hie #e ;ntoar#e #/re Alchimi#t *i-l /ri<i+ Ace#ta era "hemuit la /2m0nt$ iar ;n :urul lui #e orma#e un a1ur rece de culoare <erde+ !n uior de um "ro#$ de culoarea #maraldului #e ;n 2*ur2 ;n :urul unuia dintre /icioarele uria*e ale lui Nidho"" *i di#/2ru ;n ad0ncul /2m0ntului$

acolo unde #e /2rea c2 Flamel ar i <rut #2-l ;nchid2+ !n alt uior de um$ mai #u19ire$ mai /u9in den# dec0t /rimul$ era ;n 2*urat lar" ;n :urul unui /icior din #/ate al creaturii+ Nidho"" #e mi*c2 ;nainte$ iar uiorul de um <erde #e ru/#e *i #e ri#i/i ;n aer+ Mai a<ea de 2cut c09i<a /a*i *i o <a duce /e Scathach C /rietena ei C ;n ad0ncul lu<iului+ So/hie nu a<ea de "0nd #2 la#e #2 #e ;nt0m/le a*a ce<a+ Frica *i uria ;i #/orir2 /uterea de concentrare+ C0nd a/2#2 tatua:ul de /e m0n2$ l2c2ri i61ucnir2 din iecare de"et+ Trimi#e *u<oaie de oc ar"intiu /e#te #/atele lui Nidho""$ dar nu a<ur2 niciun e ect a#u/ra lui+ A/oi$ ;m/ro*c2 mon#trul cu /ietricele incande#cente$ dar ace#ta nici m2car nu /2ru #2 o1#er<e+ El c2uta #2 #e a/ro/ie din ce ;n ce mai mult de a/2+ Focul nu a<ea niciun e ect$ a*a c2 ata ;ncerc2 <0ntul+ 3ar tornadele miniaturale /e care le arunc2 a#u/ra lui #e i61ir2 de creatur2 2r2 #2-i ac2 <reun r2u+ Cercet0nd amintirile -r2:itoarei$ ;ncerc2 un truc /e care HeFate ;l olo#i#e ;m/otri<a Hoardei Mon"ole+ St0rni un <0nt a#/ru$ care /ul<eri62 /ietri* ;n9e/2tor *i noroi ;n ochii lui Nidho""+ Creatura cli/i doar *i o a doua /leoa/2 /rotectoare co1or; /e#te ochiul enorm+ D Nimic nu mer"eO #tri"2 ea ;n <reme ce mon#trul o tr2"ea /e Scatt) tot mai a/roa/e de mar"inea cheiului+ Nimic nu mer"eO Sa1ia <alFiriei lo<i 2r2 mil2+ ?oan #e eri l2#0ndu-#e ;n :o#$ iar lama *uier2 dea#u/ra ca/ului ei *i i61i Citroenul$ tran# orm0nd /ar1ri6ul ;ntr-un /ra al1$ #/ul1er0nd micile *ter"2toare de /ar1ri6+ ?oan era urioa#2> ;*i iu1ea ne#/u# %C--ul Charle#ton+ Franci# <oi#e #2-i cum/ere o ma*in2 nou2 de 6iua ei$ ;n ianuarie+ =i d2du#e atunci un teanc de cataloa"e lucioa#e cu modele de ma*ini *i-i #/u#e#e #2 alea"2 una+ Ea ;m/in#e#e cataloa"ele deo/arte *i-i 6i#e#e c2 dintotdeauna ;*i dori#e micu9a ma*in2 cla#ic2 ran9u6ea#c2+ El c2uta#e /e#te tot ;n Euro/a modelul /er ect$ iar a/oi cheltui#e o mic2 a<ere ca #2-l recondi9ione6e *i #2-l ac2 a/roa/e nou+ Atunci c0nd i-l

ar2ta#e$ era aco/erit cu trei /an"lici "roa#e de culoare al1a#tr2$ al12 *i ro*ie+ O alt2 t2ietur2 lun"2 2cut2 de emeia di# l2#2 o cr2/2tur2 ;n ca/ota ma*inii$ a/oi alta di#tru#e micul ar rotund ca un ochi de dea#u/ra amorti6orului din /artea drea/t2+ Farul rico*2 de a# alt$ a/oi #e 2cu 92nd2ri+ D 4tii tu oare$ ;ntre12 ?oan cu ochii mari ;ntuneca9i de urie ;n tim/ ce relu2 atacul a#u/ra emeii di#$ iecare cu<0nt iind ro#tit odat2 cu lo<iturile ei de #a1ie care /arau lo<iturile de ciocan$ *tii c0t de "reu e #2 "2#e*ti /ie#e ori"inale /entru ma*ina a#taK -alFiria #e retra#e$ ;ncerc0nd di#/erat2 #2 #e a/ere ;n a9a #a1iei eAtrem de ra/ide a lui ?oan$ 1uc29i din armura ei di#tru#2 lutur0nd ;n <reme ce arma micu9ei ran9u6oaice lo<ea tot mai mai a/roa/e+ Continu2 #2 ;ncerce #tiluri di erite de lu/t2 ca #2 #e a/ere$ dar niciunul dintre ace#tea nu era e icient ;m/otri<a atacului <iolent+ D O #2 o1#er<i$ continu2 ?oan ;m/in"0nd-o /e lu/t2toare ;nd2r2t c2tre r0u$ c2 nu am un anumit #til de lu/t2+ A#ta /entru c2 am o#t in#truit2 de cea mai mare lu/t2toare+ Am o#t in#truit2 de Scathach$ de !m1r2+ D (o9i #2 m2 ;n<in"i$ ro#ti a#/ru emeia di#$ dar #urorile mele ;mi <or r261una moartea+ D Surorile tale$ 6i#e ?oan cu un ultim a#alt #2l1atic$ care t2ie #a1ia emeii ;n dou2+ Oare nu e <or1a de cele dou2 <alFirii ;n"he9ate ;n ace#t moment ;n ai#1er"ul lor /er#onalK 3i# #e cl2tin2$ 1alan#0ndu-#e /e mar"inea 6idului de /e chei+ D Im/o#i1il+ Noi nu /utem i 1iruite+ D Oricine /oate i ;n<in#+ Latul #a1iei lui ?oan 62n"2ni c0nd #e ciocni de coi ul emeii di# ame9ind-o+ A/oi$ ?oan #e re/e6i ;n a92$ um2rul ei nimerind-o ;n /ie/t /e <alFiria ne#i"ur2 /e /icioare$ ;m/in"0nd-o ;n Sena+ Numai ideile #unt nemuritoare$ murmur2 ea+ Rin0nd ;nc2 #tr0n# re#turile #a1iei$ <alFiria di#/2ru ;n r0ul ;ntunecat$ ;ntr-o :er12 de a/2 care o ud2 /e ?oan din ca/ /0n2-n /icioare+

So/hie era nedumerit2+ -ra:a ei nu a<u#e#e e ect a#u/ra lui Nidho""B dar cum a /utut ?o#hB El nu a<ea /uteri+ Sa1ia: el a<ea #a1ia+ So/hie o ;n* ac2 /e Clarent din m0na lui Flamel+ 4i$ /e loc$ aura ei /0l/0i ;n#u le9it2$ #c0nteind$ /0r0ind$ a#cicule lun"i de lumin2 rece ca "hea9a cu/rin60ndu-i tru/ul ca ;ntrun <0rte:+ Sim9i un <al de emo9ii$ o n2<al2 de "0nduri ame#tecate$ "0nduri ur0te$ "0nduri ;ntunecate$ amintirile *i #entimentele acelor 12r1a9i *i emei care 9inu#er2 #a1ia ;n e/ocile trecute+ Fu chiar /e /unctul de a o arunca de6"u#tat2$ dar *tia c2 acea#ta era /ro1a1il #in"ura *an#2 /e care o a<ea Scatt)+ Coada lui Nidho"" era r2nit2$ deci ?o#h acolo tre1uie #2 i ;n i/t #a1ia+ 3ar ea <26u#e c2 Alchimi#tul lo<i#e de c0te<a ori cu t2i*ul /ielea dur2$ dar 2r2 niciun re6ultat+ Numai dac2B Re/e6indu-#e #/re mon#tru$ ea ;n i/#e <0r ul #a1iei mai ;nt0i ;n um2rul ace#tuia+ Re6ultatul #e <26u de ;ndat2+ !n oc ro*u *i ;ntunecat #e a/rin#e /e toat2 lun"imea #a1iei$ iar /ielea mon#trului ;nce/u /e loc #2 #e ;nt2rea#c2+ Aura lui So/hie /rin#e a #tr2luci mai tare ca niciodat2 *i$ 1ru#c$ ;n mintea ei n2<2lir2 <i6iuni im/o#i1ile *i amintiri incredi1ile+ A/oi$ aura ei #e #u/ra;nc2rc2 *i ;nce/u #2 /0l/0ie din ce ;n ce mai tare /0n2 i61ucni ;ntr-o eA/lo6ie care o lu2 /e #u# *i o 2cu #2 /lutea#c2 /rin aer+ Reu*i #2 9i/e o dat2 ;nainte #2 #e /r21u*ea#c2 /e ca/ota de /0n62 a Citroenului lui ?oan$ care ;nce/u ;nceti*or #2 #e de# ac2 /e la cu#2turi *i o l2#2 #2 alunece lin /e locul /a#a"erului din a92+ Nidho"" u cu/rin# de un #/a#m$ "hearele #ale lun"i de#chi60ndu-#e /e m2#ur2 ce carnea i #e ;nt2rea+ ?oan #e arunc2 /rintre /icioarele mon#trului$ o /rin#e /e Scatt) de mi:loc *i o #muci eli1er0nd-o$ 2r2 #2-i /e#e c2 /iciorul uria* al creaturii c2lca#e la c09i<a centimetri de ca/ul ei+ Nidho"" mu"i$ tre/ida9ia /ro<ocat2 de 6"omot 2c0nd alarmele ca#elor #2 #e declan*e6e ;n tot ora*ul+ Toate alarmele ma*inilor din /arcare #e /ornir2+ Be#tia ;ncerc2 #2-

*i ;ntoarc2 a/oi ca/ul$ ca #-o urm2rea#c2 /e ?oan$ care o tr2#e#e /e Scatt) din "hearele lui$ dar #tr2<echea lui /iele #e #olidi ica$ tran# orm0ndu-#e ;ntr-o cru#t2 "roa#2 de /iatr2 nea"r2+ Gura i #e de#chi#e l2#0nd la i<eal2 din9ii ca ni*te /umnale+ 3intr-odat2$ o /or9iune enorm2 din #u/ra a9a cheiului cr2/2> /iatra #e # 2r0m2 *i #e tran# orm2 ;n /ul1ere$ m2cin0ndu-#e /0n2 #e 2cu /ra #u1 "reutatea mon#trului+ Nidho"" #e a/lec2 *i #e /r21u*i /e#te na<a /entru turi*ti ancorat2 la chei$ care #e ru/#e ;n dou2$ a/oi di#/2ru ;n Sena ;ntr-o eA/lo6ie mon#truoa#2 de a/2$ care trimi#e un <al uria* ;n :o#ul r0ului+ 52c0nd /e chei$ a/roa/e de mar"inea a/ei$ ud2 /0n2 la /iele$ Scathach ;*i re<eni ;ncet$ 1uim2cit2$ ;n #im9iri+ D Nu m-am mai #im9it at0t de r2u de #ecole$ murmur2 ea ;ncerc0nd$ 2r2 #ucce#$ #2 #e ridice+ ?oan o a:ut2 #2 #tea ;n *e6ut *i o #u#9inu cu ermitate+ !ltimul lucru de care-mi aduc aminteB ochii <er6i ai lui Scatt) #e m2rir2 deodat2+ Nidho""B ?o#h+ D El a ;ncercat #2 te #al<e6e$ 6i#e Flamel *chio/2t0nd /0n2 la Scatt) *i ?oan+ O ridic2 /e Clarent de :o#$ de /e chei+ ?o#h l-a ;n:un"hiat /e Nidho""$ l-a ;ncetinit de#tul c0t #2 a:un"em noi aici+ A/oi$ ?oan a ;n runtat-o /e di# /entru tine+ D Noi to9i am lu/tat /entru tine$ #/u#e ?oan+ O cu/rin#e cu 1ra9ul /e So/hie care ie*i#e cl2tin0ndu-#e din ma*ina a<ariat2$ :ulit2 *i lo<it2$ cu o 6"0rietur2 lun"2 /e ante1ra9$ dar tea 2r2 ;n re#t+ So/hie a reu*it$ /0n2 la urm2$ #2-l ;n r0n"2 /e Nidho""+ R261oinica #e ridic2 ;ncet ;n /icioare$ ;ntorc0nd ca/ul dintr-o /arte ;n alta$ de6mor9indu-*i mu*chii ;n9e/eni9i ai "0tului+ D 4i ?o#hK ;ntre12 ea /ri<ind ;n :ur+ Ochii i #e m2reau din cau6a ;n"ri:or2rii+ !nde e#te ?o#hK D 3ee *i Machia<elli au /u# m0na /e el$ 6i#e Flamel$ a9a lui 2c0ndu-#e cenu*ie de e/ui6are+ Nu *tim #i"ur cum+ D Tre1uie #2 ne ducem acum du/2 ei$ #/u#e So/hie in#i#tent2+

D Ma*ina lor nu e ;n #tare 1un2$ nu /uteau #2 a:un"2 /rea de/arte$ 6i#e Flamel+ Se ;ntoar#e #2 #e uite la Citroen+ M2 tem c2 *i a ta a o#t la el de a<ariat2+ D 4i am iu1it at0t de mult ma*ina a#taB murmur2 ?oan+ D Hai #2 /lec2m de-aici$ #/u#e Scatt) hot2r0t2+ Suntem /e cale #2 im a#alta9i de /oli9ie+ 4i a/oi$ ca un rechin #2rind deodat2 din <aluri$ 3a"on #e i<i din ad0ncul Senei+ Ridic0ndu-#e$ acum mai mult /e*te dec0t om$ cu 1ranhiile de#chi#e /e "0tul #2u lun" *i cu ochii rotun6i 1ul1uca9i ;n a ar2$ el o cu/rin#e /e Scathach cu "hearele lui mem1ranate *i o tra#e du/2 el ;n r0u+ D =n # 0r*it$ Scathach+ =n # 0r*it+ 3i#/2rur2 ;n ad0ncul a/ei a/roa/e 2r2 #2 #tro/ea#c2 ;n :ur *i nu mai a/2rur2+

Capitolul Patru!eci "i Doi


(erenelle mer#e du/2 antoma lui de A)ala care o condu#e /rin la1irintul ruinelor de la Alcatra6+ =ncerca #2 9in2 /a#ul cu um1rele$ a/lec0ndu-#e /e #u1 /ere9i n2rui9i *i /ortaturi 2r2 u*i$ /ermanent alertat2 din cau6a creaturilor care mi*unau ;n noa/te+ Nu credea c2 # inAul ar i ;ndr26nit #2 #e a<enture6e ;n a ara ;nchi#orii C ;n ciuda a#/ectului lor ;n rico*2tor$ # inc*ii erau creaturi la*e$ c2rora le era ric2 de ;ntuneric+ Oricum$ multe dintre iin9ele /e care le <26u#e ;n celulele aco/erite cu /0n6e /2ian:en de dede#u1t erau creaturi ale no/9ii+ Intrarea ;n tunel era a/roa/e chiar #u1 turnul de a/2 care u#e#e odat2 #in"ura re6er<2 de a/2 /ota1il2 de /e in#ul2+ Carca#a de metal a ace#tuia era ru"init2$ corodat2 de a/a #2rat2 a m2rii$ de "2ina9ul acid al /2#2rilor *i de nenum2ratele mici "2uri de #cur"eri din tancul uria* de a/2+ 3ar /2m0ntul de #u1 turn era aco/erit de o <e"eta9ie a1undent2$ hr2nit2 de a/a care /icura din turn+ 3e A)ala ;i ar2t2 un /etic de /2m0nt cu o orm2 nere"ulat2$ a/roa/e de unul dintre /icioarele de metal+ 1 3ei g#si un pu' care duce dedesubt $ la tunelul de sub noi Mai exist# o intrare %n tunel, s#pat# chiar %n suprafa'a st"ncii, #/u#e el$ dar pe acolo se poate intra doar cu barca %n timpul refluxului. A&a &i+a adus &i Dee pri!onierul pe insul#. 9l nu &tie de intrarea asta. (erenelle "2#i o 1ucat2 ru"init2 de metal *i o olo#i ca #2 rad2 *i #2 ;nde/2rte6e noroiul de /e 1etonul #/art *i cr2/at de #u1 #tratul de #ol+ Folo#ind muchia 1arei de metal$ ;nce/u #2 #a/e ;n noroi+ Se tot uita ;n #u#$ ;ncerc0nd #2-*i dea #eama c0t de a/roa/e de in#ul2 erau /2#2rile$ dar$ cu <0ntul care urla /e#te ruinele con#truc9iei *i /2trundea /rintre #t0l/ii de metal ru"init ce #u#9ineau turnul de a/2$ era im/o#i1il #2 di#tin"2 orice alte 6"omote+ Fuioarele de cea92 "roa#2 care /u#e#er2 #t2/0nire /e San Franci#co *i /odul Golden Gate a:un#e#er2 acum /e in#ul2$ ;n<2luind totul ;ntr-un nor de <a/ori lichi6i$ cu miro# de #are+

C0nd ea ;nce/u din nou #2 #a/e ;n /2m0nt$ de A)ala #e de/la#2 /lutind dea#u/ra unui loc anume+ 1 Chiar aici, #/u#e el$ <ocea lui iind doar o adiere ;n urechea ei+ Pri!onierii au descoperit existen'a unui tunel &i au reu&it s# sape un pu' p"n# la el. 9i au %n'eles c# !ecile de ani %n care apa a tot picurat din turn a %nmuiat solul &i chiar a erodat pietrele de dedesubt. Dar c"nd, %n cele din urm#, au p#truns p"n# la tunelul de dedesubt, asta s+a %nt"mplat %n timpul fluxului, iar ei au descoperit c# era inundat. Atunci au renun'at. =*i de6<eli din9ii ;ntr-un 60m1et /er ect$ a*a cum nu 60m1i#e c0nd era ;n <ia92+ M#car de+ar fi a&teptat p"n# la reflux. (erenelle ;nde/2rt2 mai mult /2m0nt$ de#co/erind mai mult2 /iatr2 #/art2+ FiA0nd 1ara de metal #u1 mar"inea 1locului de /iatr2$ #e l2#2 cu /utere /e ea+ Blocul nu #e clinti+ A/2#2 din nou cu am1ele m0ini$ iar a/oi$ c0nd <26u c2 nici a*a nu #e mi*c2$ ridic2 un 1olo<an *i lo<i cu or92 1ara de metal: 6"omotul ciocnirii r2#un2 ca un dan"2t de clo/ot /e toat2 in#ula+ D Oh$ e#te im/o#i1il$ murmur2 ea+ E6ita #2-*i olo#ea#c2 /uterile din moment ce a#ta i-ar i tr2dat loca9ia *i # inAul ar i "2#it-o$ dar nu a<ea de ale#+ F2c0ndu-*i m0na drea/t2 c2u*$ l2#2 /articule din aura #a #2 i #e adune ;n /alm2$ unde #e ;nche"ar2 ca mercurul+ =*i /u#e m0na u*or$ a/roa/e delicat$ /e /iatr2$ a/oi ;*i ;ntoar#e /alma *i l2#2 ca /uterea ei /ur2 #2 i #e #cur"2 din /alm2 *i #2 #e /relin"2 ;n interiorul "ranitului+ (iatra de<eni moale *i lunecoa#2$ a/oi #e to/i ca o lum0nare de cear2+ Buc29i den#e de roc2 lichid2 c26ur2 *i di#/2rur2 ;n ;ntunericul de dede#u1t+ 1 <unt mort de mult# vremeP am cre!ut c# am v#!ut minuni, dar nu am v#!ut niciodat# a&a ceva, #/u#e de A)ala /lin de <enera9ie+ D !n ma" din Sci9ia m-a ;n<29at acea#t2 <ra:2 ca r2#/lat2 /entru c2 i-am #al<at <ia9a+ E de#tul de u*oar2$ crede-m2$ 6i#e ea+ Se a/lec2 dea#u/ra "2urii *i a/oi #e tra#e iute ;na/oi$ cu ochii ume6i9i+ Oh$ 3oamne$ miroa#e "roa6nicO

Fantoma lui ?uan Manuel de A)ala /lan2 chiar dea#u/ra "2urii+ Se ;ntoar#e *i 60m1i$ ar2t0ndu-*i din nou dantura /er ect2+ 1 9u nu pot sim'i niciun miros. D Fii 1ucuro# c2 nu /o9i$ crede-m2$ morm2i (erenelle cl2tin0nd din ca/> antomele a<eau ade#ea un neo1i*nuit #im9 al umorului+ Tunelul duhnea a /e*te /utred *i al"e #tr2<echi$ a "2ina9 r0nced de /a#2re *i de liliac$ a lemn de#com/u# *i a metal ru"init+ Se mai #im9ea ;nc2 un miro#$ amar *i ;n9e/2tor$ a/roa/e ca miro#ul de o9et+ L2#0ndu-#e ;n :o#$ ea ;*i ru/#e o 0*ie din /oalele rochiei *i o ;n 2*ur2 ;n :urul ca/ului$ a#tu/0ndu-*i na#ul *i "ura cu ea$ de /arc2 ar i o#t o ma#c2 "ro#olan2+ 1 9xist# &i un fel de scar#, #/u#e de A)ala$ dar ai gri)#, sunt sigur c# e ruginit#. El /ri<i deodat2 ;n #u#+ P#s#rile au atins cap#tul sudic al insulei. 6i mai e ceva. Ceva r#u. Pot s#+l simt. D Morri"an+ (erenelle #e a/lec2 /e#te "aur2 *i /ocni din de"ete+ O /an2 #u19ire de lumin2 al12 #e de#/rin#e de /e un"hiile ei *i alunec2 /rin "aur2$ di#/2r0nd ;n 1e6na de dede#u1t$ r2#/0ndind o lumin2 l2/toa#2$ tremur2toare /e /ere9ii ume6i$ cu d0re de a/2+ Lumina mai #co#e#e la i<eal2 *i #cara ;n"u#t2$ care #e do<edi a i doar ni*te /iroane lun"i 12tute ;n 6id #u1 un"hiuri nere"ulate+ (iroanele$ iecare nu mai lun" de 6ece centimetri$ erau /line de ru"in2 *i de un #trat :ila<$ din cau6a a/ei care /icura+ A/lec0ndu-#e$ #e /rin#e de /rimul /iron *i tra#e tare de el+ (2rea de#tul de #olid+ (erenelle #e r2#uci *i #trecur2 un /icior /rin de#chi62tur2+ G2#i unul dintre /iroane *i imediat alunec2+ Tr2"0ndu-*i /iciorul ;na/oi /rin "aur2$ ;*i #coa#e #andalele *i le 12"2 ;n centura de la 1r0u+ (utea au6i 0l 0itul ari/ilor /2#2rilor C ale miilor$ /oate ale 6ecilor de mii de /2#2ri C din ce ;n ce mai a/roa/e+ 4tia c2 /uterea /e care *i-o con#uma#e ca #2 to/ea#c2 /iatra *i ca #2 lumine6e interiorul tunelului$ de*i a#ta dura#e doar c0te<a cli/e$ a<ea #2 o /re<in2 /e Morri"an ;n le"2tur2 cu /o6i9ia ei+ Mai erau doar c0te<a momente /0n2 la #o#irea /2#2rilorB

(erenelle ;*i 12"2 din nou /iciorul ;n /u9$ /iciorul ei "ol atin"0nd /ironul+ =l #im9i rece *i li/icio# #u1 /ielea ei$ dar m2car #e #im9ea ;n #tare #2 #e /rind2 mai 1ine+ Rin0ndu-#e cu m0inile de c0te<a 1uruieni re6i#tente$ #e l2#2 ;n :o#$ tal/a ei d0nd /e#te un alt /iron$ a/oi #e ;ntin#e *i /rin#e un /iron cu m0na #t0n"2+ Se cutremur2+ Era de6"u#t2tor la atin"ere$ /lin de m06"2 #u1 de"etele ei+ A/oi$ 60m1i> c0t de mult #e #chim1a#e+ C0nd era doar o eti92 care cre*tea /e melea"urile din \uim/er$ ;n Fran9a$ cu a909i ani ;n urm2$ mer"ea cu /icioarele /rin a/2 ;n 12l9ile dintre #t0nci$ /rin60nd *i m0nc0nd cru#tacee+ Hoin2rea cu /icioarele "oale /e #tr26i$ unde #e a unda ;n noroi *i mi6erie /0n2 la "le6ne+ A<0nd "ri:2 la iecare /a#$ (erenelle continu2 #2 co1oare /e /eretele /u9ului+ La un moment dat$ un /iron #e ru/#e #u1 /iciorul ei *i c26u 6dr2n"2nind ;n ;ntuneric+ (2ru c2 nu #e mai o/re*te din c2dere+ Se li/i cu #/atele de /eretele /lin de m06"2$ #im9ind cum ume6eala trece /rin rochia ei #u19ire de <ar2+ Rin0ndu-#e di#/erat2 de /iron$ c2ut2 cu /iciorul un altul+ Sim9ea cuiul de metal ;n /alm2 *i$ /entru o cli/2$ cre6u c2 inima i #e o/re*te c0nd #e "0ndi c2 ace#ta era /e cale #2 ia#2 din /erete+ 3ar /ironul re6i#t2+ 1 A fost c"t pe ce. Am cre!ut c# erai pe cale s# mi te al#turi, #/u#e antoma lui de A)ala materiali60ndu-#e dintrodat2 din 1e6n2$ chiar ;n a9a ei+ D Nu #unt at0t de u*or de uci#$ #/u#e (erenelle /e un ton #ini#tru$ continu0nd #2 co1oare+ 3e*i ar i amu6ant dac2$ du/2 ce am #u/ra<ie9uit 6eci de ani atacurilor re/etate ale lui 3ee *i ale Str21unilor #2i =ntuneca9i$ a* i murit ;n c2dere+ (ri<i orma <a"2 a chi/ului din a9a ei+ Ce #e ;nt0m/l2 acolo$ #u#K =*i ;n2l92 ca/ul ;n direc9ia de#chiderii de la "ura /u9ului$ <i6i1il2 numai datorit2 uioarelor de cea92 cenu*ie care #e ;ncol2ceau *i #e /relin"eau ;n /u9+ 1 ;nsula e acoperit# cu p#s#ri, #/u#e de A)ala+ Probabil sunt vreo suta de miiP stau coco'ate pe toate suprafe'ele disponibile+ Aei'a Corb a intrat %n ad"ncul %nchisorii, ca s#+l caute pe sfinx, mai mult ca sigur.

D Nu a<em mult tim/$ ;l a<erti62 (erenelle+ Mai 2cu un /a# *i /iciorul ei #e #cu und2 /0n2 la "le6n2 ;ntr-un #trat "ro# de noroi cleio#+ Atin#e#e undul /u9ului+ Noroiul era rece ca "hea9a *i /utea #im9i cum r2ceala ;i intr2 ;n oa#e+ Ce<a #e t0ra /e de"etele ei de la /icioare+ (e unde o lu2mK Bra9ul lui de A)ala #e i<i al1 *i antomatic chiar ;n a9a ei$ ar2t0nd #/re #t0n"a+ Ea reali62 c2 #t2tea la "ura unui tunel ;nalt$ #co1it "ro#olan ;n #t0nc2$ care #e /o<0rnea u*or #/re interior+ Lumini#cen9a antomatic2 a lui de A)ala #coa#e la i<eal2 /0n6ele de /2ian:en care aco/ereau /ere9ii+ Ace#tea erau at0t de "roa#e ;nc0t /ere9ii /2reau 6u"r2<i9i cu o culoare ar"intie+ 1 Nu pot s# merg mai departe$ #/u#e antoma$ <ocea ei atin"0nd ;n treac2t /ere9ii+ Dee a prote)at tunelul cu vr#)i incredibil de puternice &i cu sigiliiP eu nu pot s# trec de ele. Celula pe care o cau'i e cam la !ece pa&i %n fa'#, pe partea st"ng#. 3e*i (erenelle e6ita #2-*i olo#ea#c2 ma"ia$ *tia c2 nu a<ea de ale#+ Cu #i"uran92$ nu a<ea de "0nd #2 #e a<enture6e ;ntr-un tunel ;n care era ;ntuneric 1e6n2+ (ocni din de"ete *i o # er2 al12 de oc #e orm2 dea#u/ra um2rului ei dre/t+ Acea#ta arunca o lumin2 #ua<2$ o/ale#cent2 *i #tr2lucitoare$ de6<2luind iecare /0n62 de /2ian:en ;n cel mai mic detaliu+ (0n6ele #e ;ntindeau ;ntr-o /erdea "roa#2 chiar /e#te "ura tunelului+ -edea /0n6ele 9e#ute /e#te alte /0n6e *i #e ;ntre12 c0t de mul9i /2ian:eni erau acolo$ :o#+ (erenelle /2*i ;nainte$ lumina mi*c0ndu-#e odat2 cu ea$ *i$ dintr-odat2$ ;l 62ri /e /rimul dintre /a6nici *i mi:loacele de /rotec9ie /e care 3ee le /la#a#e de-a lun"ul tunelului+ O #erie de #uli9e din lemn cu <0r uri metalice u#e#er2 ;n i/te ad0nc ;n #olul mocirlo#+ (e ca/2tul /lat de metal al iec2rei #uli9e u#e#e /ictat un #tr2<echi #im1ol al /uterii$ o hiero"li a cu orm2 de /2trat$ care ar i /utut a/ar9ine #tr2<echii ci<ili6a9ii ma)a din America Central2+ 52ri cel /u9in o du6in2 de #uli9e$ iecare /ictat2 cu un #im1ol di erit+ 4tia c2$ luate indi<idual$ #im1olurile nu a<eau nici o #emni ica9ie$ dar$ ;m/reun2$ ace#tea alc2tuiau o re9ea ;n

6i"6a" incredi1il de /uternic2$ o re9ea de /utere /ur2$ care tra<er#a coridorul /rin intermediul unor ra6e in<i6i1ile de lumin2 nea"r2+ =i aminteau de com/licatele alarme cu la#er olo#ite de 12nci+ (uterea nu a<ea niciun e ect a#u/ra oamenilor C tot ce #im9ea era un 1060it #urd *i o ten#iune ;ntre cea a *i "0t C$ dar era o 1arier2 im/enetra1il2 /entru oricare dintre cei care a/ar9ineau Semin9iei Str21unilor$ Genera9iei !rm2toare *i Creaturilor =ntunericului+ (0n2 *i de A)ala$ o antom2$ era a ectat de 1arier2+ (erenelle recuno#cu unele dintre #im1olurile de /e ca/etele #uli9elor> le <26u#e ;n Codex *i "ra<ate ;n 6idurile ruinelor din (alenYue$ ;n MeAic+ Cele mai multe dintre ele erau de dinainte de a/ari9ia omului$ multe erau chiar mai <echi dec0t Str21unii *i a/ar9ineau ra#ei care /o/ula#e /2m0ntul ;n trecutul oarte ;nde/2rtat+ Ace#tea erau Cu<inte ale (uterii$ #tr2<echi Sim1oluri ale Le"2turilor$ menite #2 /rote:e6e C #au #2 /rind2 ;n ca/can2 ce<a ori incredi1il de <aloro#$ ori eAtraordinar de /ericulo#+ A<ea #en6a9ia c2 era <or1a de ultima <ariant2+ 3e a#emenea$ #e ;ntre1a unde de#co/eri#e 3ee cu<intele #tr2<echi+ =naint0nd /rin #tratul "ro# de noroi$ (erenelle 2cu /rimul ei /a# ;n tunel+ Toate /0n6ele de /2ian:en rem2tau *i tremurau 2c0nd un 6"omot /recum o*netul run6elor+ Tre1uie #2 i o#t milioane de /2ian:eni acolo$ ;n2untru$ #e "0ndi ea+ Nu-i era ric2 de ei> ;n runta#e creaturi mult mai ;n#/2im0nt2toare dec0t /2ian:enii$ dar era con*tient2 c2$ /rin mul9imea de arahnide$ erau /ro1a1il /2ian:eni-/u#tnic ca enii$ <2du<e-ne"re #au chiar /2ian:eni /r2d2tori din America de Sud+ O mu*c2tur2 de-a unuia dintre ei ar i /arali6at-o$ /oate chiar ar i uci#-o+ (erenelle #mul#e una dintre #uli9e din noroi *i o olo#i ca #2 ru/2 *i #2 ;nde/2rte6e /0n6a+ Sim1olul /2trat de /e ca/ul #uli9ei arunc2 o lumin2 ro*ie$ iar aldurile tran#/arente #0#0ir2 *i # 0r0ir2 ;n locul ;n care #uli9a le atin#e+ O um1r2 den#2$ de#/re care ea *tia c2 e de a/t o ma#2 de /2ian:eni$ #e de/la#2 ;nd2r2t ;n 1e6n2+ A<an#0nd ;ncet /rin tunelul ;n"u#t$ r2#turn2 iecare #uli92 care-i

a/2rea ;n cale$ l2#0nd noroiul murdar #2 ;nde/2rte6e Cu<intele (uterii$ de# 2c0nd tre/tat com/licata 9e#2tur2 a ma"iei+ 3ac2 3ee #e #tr2dui#e at0t ca #2 /rind2 ce<a ;n celul2$ a#ta ;n#emna c2 el nu-l /utea controla+ (erenelle <oia #2 a le ce anume era *i #2-l eli1ere6e+ 3ar$ cu c0t #e a/ro/ia$ # era de dea#u/ra um2rului ei arunc0nd o lumin2 tremur2toare dintr-un ca/2t ;n altul al coridorului$ un alt "0nd ;i trecu /rin minte: ;ntemni9a#e 3ee ce<a de care /0n2 *i ea ar i tre1uit #2 #e team2$ ce<a #tr2<echi$ ce<a ori1ilK 3eodat2$ ;n9ele#e c2 #-ar /utea #2 ac2 o "re*eal2 ;n"ro6itoare+ Tocul u*ii *i u*a celulei u#e#er2 /ictate cu #im1oluri la care a/roa/e c2 nu #e /utea uita+ Stridente *i "ro#olane$ ace#tea /2reau #2 #e #chim1e *i #2 #e r2#ucea#c2 /e /iatr2$ a/roa/e ca ;n Cartea lui Avraam. 3ar$ ;n tim/ ce literele din cartea #tr2<eche ormau cu<inte ;n lim1i /e care ea le ;n9ele"ea ;n mare /arte #au m2car le recuno*tea$ ace#te #im1oluri luau orme inima"ina1ile+ Se a/lec2$ lu2 de /e :o# o "r2m2:oar2 de noroi *i-l ;m/ro*c2 dea#u/ra literelor$ *ter"0ndu-le+ Numai du/2 ce cur292 com/let /rimiti<ele Cu<inte ale (uterii$ mer#e mai de/arte *i trimi#e "lo1ul de lumin2 r2#ucindu-#e *i le"2n0ndu-#e ;n interiorul celulei+ Lui (erenelle ;i tre1ui doar o #ecund2 ca #2 ;n9elea"2 la ce #e uita+ 4i$ ;n acel moment$ ;*i d2du #eama c2$ di#tru"0nd ;ntre"ul #i#tem de <r2:i /rotectoare$ #-ar i /utut #2 i 2cut ;ntr-ade<2r o "re*eal2 teri1il2+ =ntrea"a celul2 era un mare cocon ormat din /0n6e de /2ian:en+ =n centrul ;nc2/erii$ le"2n0ndu-#e /e un #in"ur ir de m2ta#e nu mai "ro# dec0t indeAul ei$ era un /2ian:en+ Creatura era enorm2$ a/roa/e la el de mare ca "i"anticul turn de a/2 care domina in#ula dea#u/ra ca/ului ei+ Sem2na ;ntr-o oarecare m2#ur2 cu o tarantul2$ dar ire de /2r 9e/o# de culoare <iolet *i cenu*ii la <0r uri ;i aco/ereau tot cor/ul+ Fiecare /icior al /2ian:enului era mai "ro# dec0t (erenelle+ Chiar ;n mi:locul tru/ului #2u era un ca/ uria*$ a/roa/e uman+ Ace#ta era chel *i rotund$ 2r2 urechi$ 2r2 na# *i doar cu o t2ietur2 ori6ontal2 ;n loc de "ur2+ Ca o

tarantul2$ a<ea o/t ochi minu#culi a*e6a9i a/roa/e de <0r ul ca/ului+ 4i$ unul du/2 altul$ ochii #e de#chi#er2 ;ncet$ iecare a<0nd culoarea unei <0n2t2i <echi+ (ri<irea lor #e iA2 /e chi/ul emeii+ A/oi$ "ura i #e l29i *i a/2rur2 doi col9i lun"i ca ni*te #uli9e$ de culoare al12+ 1 Madame (erenelle+ -r2:itoarea$ #0#0i el+ D Areo/-Ena/N8$ #/u#e ea uimit2$ recuno#c0ndu-l /e #tr2<echiul Str21un al /2ian:enilor+ Am cre6ut c2 e*ti mort+ D -rei #2 #/ui$ ai cre6ut c2 m-ai omor0tO (0n6a #e contract2 *i$ dintr-o dat2$ hidoa#a creatur2 #e n2/u#ti #/re (erenelle+

=n miturile indi"ene de#/re crea9ie$ a/ar9in0nd /o/orului Nauru$ Areo/-Ena/$ 12tr0nul /2ian:en$ a :ucat un rol im/ortant ;n crearea lumii+ ,n+tr+.+

N8

Capitolul Patru!eci "i Trei


3octorul ?ohn 3ee #e a/lec2 ;n a92 de /e locul din #/ate al ma*inii de /oli9ie+ D =ntoarce aici$ ;i #/u#e el lui ?o#h+ El <26u eA/re#ia de /e a9a t0n2rului *i ad2u"2: Te ro"+ ?o#h r0n2$ iar ma*ina dera/2 *i #cr0*ni$ cauciucul din a92 iind acum com/let di#tru#$ ma*ina mer"0nd /e :anta de metal din care ie*eau #c0ntei la recarea cu a# altul+ D Acum$ aici+ 3ee indic2 o alee ;n"u#t2$ de-a lun"ul c2reia /e am1ele /2r9i$ erau *iruri de containere cu "unoi+ !rm2rindu-l /rin o"linda retro<i6oare$ ?o#h <edea c2 ace#ta #e tot ;ntorcea ;n #caun ca #2 #e uite ;n #/ate+ D Ea ne urm2re*teK ;ntre12 Machia<elli+ D Nu o <2d$ ro#ti ;n#u le9it 3ee$ dar cred c2 tre1uie #2 ie*im de /e #tr26ile a#tea+ ?o#h #e #tr2dui #2 controle6e ma*ina+ D Nu <om a:un"e /rea de/arte cu ma*ina a#ta$ ;nce/u el$ a/oi lo<i /rima lad2 de "unoi$ care #e r2#turn2 /e#te a doua$ a/oi /e#te a treia$ ;m/r2*tiind "unoaie /e toat2 aleea+ R2#uci 1ru#c <olanul$ ca #2 e<ite #2 treac2 /e#te unul dintre containerele r2#turnate$ iar motorul ;nce/u #2 duduie amenin92tor+ Ma*ina /orni #2 #e clatine$ du/2 care #e o/ri 1ru#c$ de #u1 ca/ot2 ;nce/0nd #2 ia#2 um+ D Co1or09i$ #/u#e ?o#h re/ede+ Cred c2 am luat oc+ Ie*i re/ede din ma*in2$ Machia<elli *i 3ee co1or0nd /e cealalt2 /arte+ A/oi$ #e ;ntoar#er2 *i o luar2 la u"2 /e alee$ ;nde/2rt0ndu-#e de ma*in2+ F2cu#er2 /oate <reo *a#e /a*i c0nd #e au6i un 6"omot ;n21u*it *i ma*ina i61ucni ;n l2c2ri+ !n um ne"ru *i "ro# ;nce/u #2 #e ridice #/re cer$ ;n #/irale+ D Minunat$ #/u#e 3ee cu am2r2ciune+ 3eci$ acum$ di# *tie cu #i"uran92 unde #untem+ 4i$ c0nd #e <a i<i$ nu <a i /rea ericit2+ D Ei 1ine$ nu a92 de tine$ a#ta ;n mod #i"ur$ 6i#e Machia<elli cu un 60m1et #tr0m1+ D Fa92 de mineK

3ee /2rea #ur/rin#+ D Nu eu #unt cel care i-a dat oc$ ;i aminti Machia<elli+ Era ca *i cum ar i a#cultat ni*te co/ii+ D 3e#tul acumO ?o#h ;i ocoli /e cei doi+ Cine era aceaB acea emeieK D Aceea$ #/u#e Machia<elli cu un 60m1et #traniu$ era o <alFirie+ D O <alFirieK D !neori i #e #/une di#+ D O di#K ?o#h de#co/eri c2 nici m2car nu era #ur/rin# de r2#/un#+ Lui nu-i /2#a cum i #e #/unea emeii> tot ce conta /entru el era c2 acea emeie ;ncerca#e #2-l #/intece ;n dou2 cu o #a1ie+ (oate c2 ace#ta u#e#e un <i#$ #e "0ndi deodat2$ *i tot ce #e ;nt0m/la#e din momentul ;n care 3ee *i acei "olemi /2*i#er2 ;n li1r2rie nu era nimic mai mult dec0t un co*mar+ A/oi$ ;*i mi*c2 1ra9ul dre/t *i um2rul lo<it /rote#t2+ Se cutremur2 de durere+ =*i #im9ea ;ntin#2 *i tare /ielea de /e a9a ar#2$ iar c0nd ;*i trecu lim1a /e#te 1u6ele u#cate *i cr2/ate ;n9ele#e c2 nu era un <i#+ Era c0t #e /oate de trea6 C ace#ta era un co*mar real+ ?o#h #e ;nde/2rt2 de cei doi 12r1a9i+ Se uit2 ;ntr-o /arte *i-n alta a aleii+ (e o latur2 erau ca#e ;nalte$ iar /e cealalt2 #e ridica o cl2dire ce /2rea un hotel+ (ere9ii erau m06"2li9i cu #traturi de litere *i ;n lorituri din "ra iti$ containerele de "unoi iind *i ele /2tate cu #/ra)+ Ridic0ndu-#e /e <0r uri$ ;ncerc2 #2 <ad2 linia ori6ontului$ c2ut0nd cu /ri<irea Tumul Ei el #au SacrS-Coeur$ un /unct de re/er$ ca #2-*i dea #eama unde #e a l2+ D Tre1uie #2 m2 ;ntorc ;na/oi$ 6i#e el ;nde/2rt0ndu-#e *i mai mult de cei doi 12r1a9i r2<2*i9i+ 3u/2 #/u#ele lui Flamel$ ace*tia ;i erau du*mani C ;n #/ecial$ 3ee+ Totu*i$ 3ee tocmai ;l #al<a#e de <alFirie+ 3ee #e ;ntoar#e #2 #e uite la el$ ochii lui cenu*ii lic2rind cu 1un2<oin92+ D 3e ce$ ?o#h$ unde te duciK D =na/oi la #ora mea+ D 4i la Flamel *i Saint-GermainK S/une-mi$ ce <or ace ei

/entru tineK ?o#h 2cu ;nc2 un /a# ;nd2r2t+ =l <26u#e /e 3ee arunc0nd #2"e9i de oc de dou2 ori C ;n li1r2rie #i$ ultima dat2$ ;n emeia di# C #i nu era #i"ur c0t de de/arte /utea #2 le arunce Ma"icianul+ Nu /rea de/arte$ ;*i ;nchi/uia el+ =nc2 un /a# #au doi *i ar /utea #2 #e ;ntoarc2 *i #2 o ia la u"2 /e alee+ A/oi$ ar /utea o/ri /rima /er#oan2 /e care ar ;nt0lni-o *i ar ;ntre1a care era drumul #/re Turnul Ei el+ Credea c2 <arianta ;n rance62 /entru Punde e#teQ era Pou e#tKQ #au /oate era PYui e#tKQ Sau /oate a#ta ;n#emna Pcine e#teKQ Cl2tin2 u*or din ca/$ re"ret0nd c2 nu u#e#e atent la orele de rance62+ D Nu ;ncerca #2 m2 o/re*ti$ ;nce/u el ;ntorc0ndu-i #/atele+ D Cum te-ai #im9itK ;ntre12 3ee dintr-odat2+ ?o#h #e o/ri *i #e ;ntoar#e ;ncet #/re Ma"ician+ 4tiu /e loc de#/re ce era <or1a+ 3e#co/eri c2 de"etele lui #e ;ncle*ta#er2 automat$ ca *i cum ar i 9inut ;n /alm2 m0nerul unei #21ii+ D Cum era c0nd o 9ineai /e Clarent$ cum a o#t #2 #im9i /uterea aceea 1rut2 trec0nd /rin tineK Cum a o#t #2 a li "0ndurile *i emo9iile creaturii /e care tocmai o ;n:un"hia#e*iK 3ee ;ntin#e m0na #u1 co#tumul lui 6dren9uit *i #coa#e #a1ia "eam2n2 a lui Clarent: EAcali1ur+ E#te un #entiment care te co/le*e*te$ nu-i a*aK O r2#uci ;n m0n2$ o #cur"ere de ener"ie de un al1a#tru ;ntunecat tremur0nd de la un ca/2t la cel2lalt al #a1iei+ 4tiu c2 ai #im9it "0ndurile lui Nidho""B emo9iileB amintirileK ?o#h d2du din ca/+ Ima"inile erau ;nc2 /roa#/ete C #ur/rin62tor de <ii C ;n mintea lui+ G0ndurile$ ima"inile erau at0t de ne/2m0nte*ti$ at0t de 1i6are ;nc0t el ;n9ele#e c2 nu ar i o#t niciodat2 ;n #tare #2 *i le ;nchi/uie #in"ur+ D (entru o cli/2$ ai *tiut ce ;n#eamn2 #2 ii la el ca 3umne6eu: #2 <e6i lumi dincolo de orice ima"ina9ie$ #2 tr2ie*ti emo9ii ne/2m0ntene+ Ai <26ut trecutul$ trecutul oarte ;nde/2rtatB /oate-ai <26ut chiar T2r0mul !m1relor al lui Nidho""+ ?o#h ;ncu<iin92 ;ncet$ ;ntre10ndu-#e cum de *tia 3ee

toate a#tea+ Ma"icianul mai 2cu un /a#$ a/ro/iindu-#e de 12iat+ D (entru o cli/2$ ?o#h$ /entru numai o cli/2$ a o#t ca *i cum erai /rintre cei Tre6i9i C de*i nici /e de/arte at0t de /uternic$ ad2u"2 el re/ede+ Iar tu vrei ;ntr-ade<2r #2 te numeri /rintre cei Tre6i9iK ?o#h ;ncu<iin92+ Se #im9ea #u ocat$ inima 12t0ndu-i ne1une*te ;n /ie/t+ 3ee a<ea dre/tate> ;n acele momente ;n care o 9inu#e /e Clarent$ #e #im9i#e <iu$ cu ade<2rat <iu+ 3ee ;nce/u #2 r0d2+ D Oh$ da$ #e /oate+ Se /oate re6ol<a aici$ a#t26i$ termin2 el trium 2tor+ D 3ar Flamel a 6i#B ;nce/u ?o#h$ a/oi #e o/ri$ reali60nd ce tocmai #/u#e#e+ 3ac2 el /utea i Tre6itB D Flamel 6ice multe+ M2 ;ndoie#c chiar c2 mai *tie care e ade<2rul+ D 3ar tu *tiiK ;ntre12 #curt ?o#h+ D =ntotdeauna+ 3ee ar2t2 cu de"etul mare /e#te um2r$ #/re Machia<elli+ Italianul nu e#te /rieten cu mine$ #/u#e el ;ncet$ uit0ndu-#e lun" ;n ochii tul1uri ai 12iatului+ A*a c2$ /une-i acea#t2 ;ntre1are: ;ntrea12-l dac2 /uterile tale ar /utea i ;n#u le9ite chiar ;n diminea9a a#ta+ ?o#h #e ;ntoar#e #/re NiccolH Machia<elli+ B2r1atul ;nalt$ cu /2rul al1 /2rea u*or tul1urat$ dar ;ncu<iin92 cu un "e#t al ca/ului+ D Ma"icianul en"le6 #/une ade<2rul: /uterile tale ar /utea i Tre6ite a#t26i+ =mi ;nchi/ui c2 <om /utea "2#i /ro1a1il /e cine<a care #2 o ac2 ;n mai /u9in de o or2+ 50m1ind trium 2tor$ 3ee #e ;ntoar#e din nou #/re ?o#h+ D E ale"erea ta+ A*a c2$ r2#/unde C <rei #2 te ;ntorci la Flamel *i la /romi#iunile lui neclare #au <rei #2-9i Tre6e*ti /uterileK Chiar ;n momentul ;n care #e ;ntorcea ca #2 #e uite la irele ne"re de ener"ie ;ntunecat2 ce #e #cur"eau din lama de /iatr2 a #21iei EAcali1ur$ ?o#h *tiu r2#/un#ul+ =*i aminti #entimentele$ emo9iile$ /uterea care-i tra<er#a#e tot cor/ul c0nd o 9inu#e ;n m0n2 /e Clarent+ Iar 3ee #/u#e#e c2 acele

#entimente nu erau nici /e de/arte la el de inten#e ca atunci c0nd erai Tre6it+ D Am ne<oie de un r2#/un#$ 6i#e 3ee+ ?o#h Ne@mann tra#e ad0nc aer ;n /ie/t+ D Ce tre1uie #2 acK

Capitolul Patru!eci "i Patru


?oan condu#e Citro_nul a<ariat$ care #e 12l212nea /0n2 la intrarea unei alei *i redu#e <ite6a /0n2 ce ma*ina #e o/ri$ 1loc0nd de#chiderea aleii+ A/lec0ndu-#e /e#te <olan$ cercet2 din /ri<iri #tr2du9a$ c2ut0nd orice urm2 de mi*care$ ;ntre10ndu-#e dac2 nu cum<a era o ca/can2+ S2-l urm2rea#c2 /e ?o#h u#e#e deo#e1it de u*or> tot ce a<u#e#e de 2cut u#e#e #2 mear"2 du/2 t2ietura din a# alt 2cut2 de :anta metalic2 de la roata din a92 a ma*inii+ A<u#e#e un #curt moment de /arnic2 atunci c0nd ;l /ierdu#e /rin la1irintul de #tr26i /eri erice$ dar o d0r2 "roa#2 de um ne"ru #e ridic2 /e#te <0r urile aco/eri*urilor$ iar ea urm2ri#e acea d0r2: o condu#e#e la aleea /e care #e a la ma*ina de /oli9ie ;n l2c2ri+ D R2m0ne9i aici$ le ceru ea lui Flamel$ care era e/ui6at$ *i lui So/hie$ care a<ea a9a murdar2 de cenu*2$ ;n tim/ ce co1ora din ma*in2+ =*i 9inea #a1ia le:er$ ;n m0na drea/t2$ ;n <reme ce ;nainta /e alee$ lo<ind u*urel lama de /alma #t0n"2+ Era oarte #i"ur2 c2 a:un#e#er2 /rea t0r6iu *i c2 3ee$ Machia<elli *i ?o#h /leca#er2$ dar nu era /re"2tit2 #2*i a#ume <reun ri#c+ (2*ind 2r2 6"omot /0n2 la :um2tatea aleii$ atent2 la "r2me6ile de containere de "unoi du/2 care #-ar i /utut a#cunde <reun a"re#or$ ?oan ;n9ele#e c2 era ;nc2 ;n #tare de *oc du/2 di#/ari9ia lui Scatt)+ =ntr-o cli/2$ ?oan #e a la#e ;n a9a 1unei #ale /rietene$ iar$ ;n urm2toarea$ creatura care era mai mult /e*te dec0t 12r1at #e ridica#e dea#u/ra a/ei *i o tr2#e#e /e Scatt) du/2 el$ ;n ad0ncuri+ ?oan cli/i #im9indu-*i ochii /lini de lacrimi+ O cuno*tea /e Scathach de /e#te cinci #ute de ani+ =n /rimele #ecole$ ele u#e#er2 nede#/2r9ite$ a<entur0ndu-#e ;m/reun2 /e#te tot ;n lume$ ;n 92ri ;nc2 neeA/lorate din -e#t$ ;nt0lnind tri1uri care tr2iau ;nc2 la el cum tr2i#er2 ;nainta*ii lor cu mii de ani ;n urm2+ 3e#co/eri#er2 in#ule di#/2rute$ ora*e a#cun#e *i 92ri uitate$ iar Scatt) o du#e#e chiar /e c0te<a T2r0muri ale !m1relor$ unde #e lu/ta#er2 cu creaturi care

di#/2ru#er2 demult de /e /2m0nt+ (e acele R2rmuri ale !m1relor$ ?oan o <26u#e /e /rietena ei lu/t0nd *i ;n<in"0nd creaturi care eAi#tau doar ;n le"endele cele mai ;ntunecate ale omenirii+ ?oan *tia c2 nimic nu-i /utea #ta ;n cale !m1reiB *i totu*i$ chiar Scatt) #/u#e#e ;ntotdeauna c2 ea /oate i ;n r0nt2$ c2 era nemuritoare$ dar nu era in<ulnera1il2+ ?oan mereu ;*i ima"ina#e c2$ atunci c0nd Scatt) <a renun9a la <ia92 ;n cele din urm2$ <a i ;ntr-o ultim2 ;m/re:urare dramatic2 *i eAtraordinar2B nu iind tra#2 ;n ad0ncul unui r0u murdar de c2tre un 12r1at-/e*te enorm+ ?oan #u erea /entru /rietena ei *i a<ea #2 /l0n"2 /entru ea$ dar nu acum+ Nu ;nc2+ Ioana d[Arc u#e#e o lu/t2toare ;nc2 de /e <remea c0nd era adole#cent2 *i lu/ta c2lare ;n runtea unei numeroa#e armate rance6e+ =*i <26u#e /rea mul9i /rieteni c26u9i ;n 12t2lie *i ;n<29a#e c2$ dac2 #-ar i "0ndit /rea mult la moartea lor$ ar i o#t inca/a1il2 #2 lu/te+ =n ace#t moment$ *tia c2 tre1uia #2-i /rote:e6e /e Nichola# *i /e at2+ Mai t0r6iu$ a<ea #2 "2#ea#c2 <reme #2 o /l0n"2 /e Scathach$ !m1ra$ *i a<ea #2 "2#ea#c2 tim/ *i /entru a /leca ;n c2utarea creaturii /e care Flamel o numea 3a"on+ ?oan c0nt2ri #a1ia ;n m0n2+ A<ea #2-*i r261une /rietena+ Micu9a ran9u6oaic2 trecu de r2m2*i9ele ;n l2c2ri ale ma*inii de /oli9ie *i #e "hemui la /2m0nt$ citind eA/ert2 urmele *i #emnele de /e /ietrele ude+ =i au6i /e Nichola# *i /e So/hie cum co1oar2 din Citro_nul a<ariat *i mer" /e alee$ /2*ind /rintre 12ltoace de ulei *i a/2 murdar2+ Nichola# o 9inea ;n m0n2 /e Clarent+ ?oan au6ea clar cum 1060ie /e m2#ur2 ce el #e a/ro/ia de ma*ina ;n l2c2ri$ iar ea #e ;ntre12 dac2 #a1ia mai era conectat2 cu 12iatul+ D Au u"it de l0n"2 ma*in2 *i #-au o/rit aici$ #/u#e 2r2 #2 ridice /ri<irea c0nd ei #e o/rir2 l0n"2 ea+ 3ee *i Machia<elli au #tat a92-n a92 cu ?o#h+ El a #tat acolo+ Ea le ar2t2 un anume loc+ Au u"it /rin a/2$ ;na/oi$ acolo> /ute9i <edea clar urmele /anto ilor lor ;n /2m0nt+ So/hie *i Flamel #e a/lecar2 *i /ri<ir2 #olul+ =ncu<iin9ar2$ de*i ea *tia c2 nu /uteau <edea nimic+

D Acum$ a#ta e intere#ant$ continu2 ea+ La un moment dat$ urmele lui ?o#h #e ;ndrea/t2 #/re alee$ iar el #t2 a/roa/e /e <0r uri$ ca *i cum ar i o#t /e /unctul de a o lua la u"2+ Indic2 urmele de c2lc0ie ;nti/2rite ;n /2m0nt *i /e care doar ea /utea #2 le <ad2+ To9i trei au /lecat ;m/reun2$ 3ee *i ?o#h /rimii$ Machia<elli du/2 ei+ D (o9i #2 le dai de urm2K ;ntre12 Flamel+ ?oan ridic2 din umeri+ D (0n2 la ca/2tul aleii$ /oate$ dar mai de/arteB Ridic2 iar2*i din umeri$ a/oi #e ridic2$ #cutur0ndu-*i m0inile de /ra + Im/o#i1il> <or i /rea multe alte urme+ D Ce <om aceK *o/ti Nichola#+ Cum ;l <om "2#i /e 12iatK (ri<irea lui ?oan alunec2 de /e chi/ul lui Flamel #/re So/hie+ D Noi nu /utemB dar So/hie /oate+ D CumK ;ntre12 el+ ?oan ;*i mi*c2 m0na /e ori6ontal2$ ;n a9a ei+ (alma ei l2#2 ;n aer cea mai #ua<2 9e#2tur2 din ra6e de lumin2$ iar /e aleea murdar2 #e #im9i /entru o cli/2 miro# de le<2n9ic2+ D Ea e#te #ora lui "eam2n2: <a /utea #2-i urme6e aura+ Nichola# Flamel o /rin#e /e So/hie de umeri$ o1li"0nd-o /e at2 #2 #e uite ;n ochii lui+ D So/hieO o #tri"2 el #curt+ So/hie$ uit2-te la mineO So/hie ridic2 ni*te ochi ro*ii ca #2-l /ri<ea#c2 /e Alchimi#t+ Era com/let amor9it2+ Scatt) nu mai era *i acum ?o#h di#/2ru#e$ r2/it de 3ee *i de Machia<elli+ Totul era /ierdut+ D So/hie$ #/u#e Nichola# oarte ;ncet$ ochii lui #/2l2ci9i /rin60nd /ri<irea etei *i 2c0nd-o #2 #e uite la el+ Tre1uie #2 ii /uternic2 acum+ D Ce ro#t mai areK ;ntre12 ea+ Sunt /ierdu9i+ D Nu #unt /ierdu9i$ #/u#e el ;ncre62tor+ D 3ar Scatt)B #u"hi92 ata+ D B E#te una dintre cele mai /ericuloa#e emei din lume$ termin2 el+ A #u/ra<ie9uit /e#te dou2 mii de ani *i a ;n runtat creaturi mult mai /ericuloa#e dec0t 3a"on+ So/hie nu era #i"ur2 dac2 el ;ncerca #2 #e con<in"2 /e

#ine #au <oia #2 o con<in"2 /e ea de ace#t lucru+ D Am <26ut acel lucru tr2"0nd-o du/2 el ;n r0u *i am a*te/tat cel /u9in 6ece minute+ Nu #-a mai ridicat la #u/ra a92+ Erebuie #2 #e i ;necat+ -ocea i #e curm2 *i #im9ea din nou lacrimile u#tur0nd-o ;n #/atele /leoa/elor+ G0tul /arc2 i-ar i luat oc+ D Am <26ut-o #c2/0nd cu <ia92 din #itua9ii di icile$ mult mai di icile+ Nichola# ;ncerc2 un 60m1et #la1+ Cred c2 3a"on #e /oate a*te/ta la o #ur/ri62O Scatt) e ca o /i#ic2: ur2*te #2 #e ude+ Cur#ul Senei e oarte ra/id> au o#t /ro1a1il t0r09i ;n ad0nc+ -a lua ea le"2tura cu noi+ D 3ar cumK Ei nici m2car nu-i <a trece /rin ca/ unde #untem+ So/hie ura ;ntr-ade<2r modul ;n care min9eau adul9ii+ Erau at0t de tran#/aren9iO D So/hie$ #/u#e "ra< Nichola#+ 3ac2 Scathach e ;n <ia92$ ne <a "2#i+ Crede-m2O 4i$ ;n acel moment$ So/hie reali62 c2 nu a<ea ;ncredere ;n Alchimi#t+ ?oan ;*i /u#e m0na /e um2rul lui So/hie *i o #tr0n#e cu 1l0nde9e+ D Nichola# are dre/tate+ Scatt) eB 50m1i *i tot chi/ul i #e lumin2+ Ea e#te eAtraordinar2+ M2tu*a ei a a1andonat-o odat2 ;ntr-unul dintre T2r0murile !m1relor dintr-un T2r0m Su1/2m0ntean: i-au tre1uit #ecole ca #2 "2#ea#c2 /e unde #2 #ca/e de acolo+ 3ar a reu*it+ So/hie ;ncu<iin92 ;ncet din ca/+ 4tia c2 tot ce #/uneau ei era ade<2rat C -r2:itoarea din Endor *tia de#/re Scathach mai multe dec0t Alchimi#tul #au ?oan dar ;*i d2dea #eama *i c2 ei erau oarte ;n"ri:ora9i+ D 4i acum$ So/hie$ relu2 Nichola#+ Tre1uie #2-9i "2#e*ti ratele+ D CumK D Aud ni*te #irene$ #/u#e re/ede ?oan uit0ndu-#e ;nd2r2t /e alee+ Multe #irene+ Flamel o i"nor2+ Se uita /2trun62tor ;n ochii al1a*tri *i #tr2lucitori ai lui So/hie+ D Tu /o9i #2-l "2#e*ti$ in#i#t2 el+ E*ti #ora lui "eam2n2>

eAi#t2 o le"2tur2 mai /uternic2 *i dec0t cea de #0n"e+ Tu ai *tiut ;ntotdeauna c0nd era ;n /rime:die$ nu-i a*aK So/hie ;ncu<iin92+ D Nichola#B ;l ;ndemn2 ?oan$ nu mai a<em tim/+ D Tu i-ai #im9it ;ntotdeauna #u erin9a$ ai *tiut c0nd era ne ericit #au #u/2ratK So/hie con irm2 din nou+ D =ntre <oi eAi#t2 o coneAiune$ tu ;l /o9i "2#i+ Alchimi#tul o ;ntoar#e /e at2 a#t el ;nc0t #2 ie cu a9a la alee+ ?o#h a #tat aici$ #/u#e el$ indic0nd acel loc+ 3ee *i Machia<elli au #tat cam /e aici+ So/hie era con u62 *i tot mai iritat2+ D 3ar acum nu mai #unt aici+ L-au luat cu ei+ D Nu cred c2 l-au or9at #2 mear"2 unde<a$ cred c2 el i-a ;n#o9it din /ro/rie ini9iati<2$ 6i#e oarte ;ncet Nichola#+ Cu<intele lui o i61ir2 /e So/hie ca #u lul unei eA/lo6ii+ ?o#h nu ar i /2r2#it-o$ nu-i a*aK D 3ar de ceK Flamel ridic2 u*or din umeri+ D Cine *tieK 3ee a o#t mereu oarte con<in"2tor$ iar Machia<elli e un mae#tru al mani/ul2rii+ 3ar /utem #2-i "2#im$ #unt #i"ur de a#ta+ Sim9urile tale au o#t Tre6ite$ So/hie+ Mai uit2-te o dat2> ima"inea62-9i-l /e ?o#h #t0nd ;n a9a ta, prive&te+l( So/hie re#/ir2 ad0nc *i ;nchi#e ochii$ a/oi ;i de#chi#e din nou+ Nu /utea <edea nimic ie*it din comun> #e a la /e o alee murdar2$ /re#2rat2 cu "unoaie$ <edea ni*te 6iduri aco/erite cu de#ene *i ;n lorituri de "ra iti$ cu umul de la ma*ina ;n l2c2ri ;n<2luind-o+ D Aura lui e aurie$ continu2 Flamel+ A lui 3ee e "al1en2B A lui Machia<elli e cenu*ie #au de un al1 murdarB So/hie ;nce/u #2 clatine din ca/+ D Nu /ot <edea nimic$ ;nce/u ea+ D Atunci$ la#2-m2 #2 te a:ut+ Nichola# ;*i /u#e m0na /e um2rul ei *i$ dintr-odat2$ miro#ul /2trun62tor de la ma*ina car1oni6at2 u ;nlocuit cu o mirea#m2 /roa#/2t2 *i ;n9e/2toare de ment2+ (e loc$ aura ei ;nce/u #2-i /0l/0ie ;n :urul tru/ului$ /0r0ind *i #co90nd #c0ntei ca un oc de

arti icii$ ar"intul /ur a<0nd acum o nuan92 de #marald <erde$ culoarea aurei lui Flamel+ Iar a/oi$ ea v#!u( ce<a+ Chiar ;n a9a ei$ /utu #2 recunoa#c2 doar o urm2 <a"2 a #iluetei lui ?o#h+ Era #/ectral2 *i imaterial2$ com/u#2 din a1ia ce<a mai mult dec0t ire *i /articule ine de /ra de aur #tr2lucitor$ iar$ c0nd #e mi*ca$ l2#a d0re de culori dia ane ;n aerul din urma lui+ Acum$ c2 *tia ce caut2$ era ;n #tare #2 /ercea/2 *i urmele l2#ate ;n aer de #iluetele lui 3ee *i Machia<elli+ Cli/i u*or$ de team2 c2 ima"inile ar /utea di#/2rea$ dar ace#tea r2ma#er2 #u#/endate ;n aerul din a9a ei *i$ chiar mai mult$ culorile de<enir2 mai /ronun9ate+ Aura lui ?o#h era cea mai #tr2lucitoare dintre toate+ =ntin#e or1e*te m0na$ de"etele atin"0nd conturul auriu al 1ra9ului ratelui ei+ Forma #tr2<e6ie #e ;nde/2rt2$ ;n<0rtindu-#e ca *i cum ar i o#t #u lat de o 1oare+ D =i <2d$ #/u#e ea co/le*it2$ <ocea ei a1ia au6indu-#e+ Nu-*i ima"ina#e niciodat2 c2 ar i ;n #tare #2 ac2 a*a ce<a+ (ot #2 le <2d orma tru/urilor+ D !nde au /lecatK ;ntre12 Nichola#+ So/hie urm2ri dun"ile colorate din aer> ace#tea duceau #/re ca/2tul aleii+ D (e aici$ #/u#e ea *i #e ;ndre/t2 ;n direc9ia aceea /e alee$ #/re #trad2$ cu Nichola# urm0nd-o ;ndea/roa/e+ ?oan mai arunc2 o ultim2 /ri<ire "ale*2 #/re ma*ina ei a<ariat2$ a/oi #e lu2 du/2 ei+ D La ce te "0nde*tiK ;ntre12 Flamel+ D M2 "0nde#c c2$ atunci c0nd toate a#tea #e <or # 0r*i$ <oi re/ara ma*ina ca #2 ie din nou cum era la ;nce/ut+ 4i a/oiB nu o #2 o mai #cot niciodat2 din "ara:+ D Ce<a nu e-n re"ul2$ 6i#e Flamel ;n tim/ ce-*i croiau drum /e #tr26i+ So/hie 2cea e orturi eAtraordinare #2 #e concentre6e a#u/ra urm2ririi ratelui ei "eam2n$ a*a c2-l i"nor2+ D Tocmai m2 "0ndeam la acela*i lucru$ 6i#e ?oan+ Ora*ul e#te /rea lini*tit+

D EAact+ Flamel #e uit2 ;m/re:ur+ !nde erau /ari6ienii "r21i9i ;n drumul lor #/re #er<iciu *i turi*tii hot2r09i #2 <i6ite6e /unctele de atrac9ie turi#tic2$ ;nainte ca ora*ul #2 #e a"lomere6e *i aerul #2 de<in2 ire#/ira1il din cau6a c2ldurii ;n21u*itoareK Cei c09i<a oameni de /e #trad2 trecur2 "r21i9i /e l0n"2 ei$ di#cut0nd ;n#u le9i9i+ Se au6eau numai #irene *i era /oli9ie /e#te tot+ A/oi$ Nichola# ;*i d2du #eama c2 "oana ne1un2 a lui Nidho"" /rin ora* era #u1iect de *tiri$ iar oamenii u#e#er2 a<erti6a9i #2 e<ite #tr26ile+ Se ;ntre12 ce #cu62 <or "2#i autorit29ile ca #2 eA/lice hao#ul+ So/hie ;*i continu2 or1e*te drumul /e #trad2$ urm2rind irele dia ane /e care aurele celor trei C ?o#h$ 3ee *i Machia<elli C le l2#a#er2 ;n urma lor ;n aer+ Se tot i61ea de oameni *i-*i cerea #cu6e$ dar nu-*i lua deloc ochii de la /articulele #c0nteietoare+ A/oi$ o1#er<2 c2$ /e m2#ur2 ce #oarele urca tot mai #u# /e cer$ era din ce ;n ce mai "reu #2 di#tin"2 /unctele de lumin2 colorat2$ ;n9ele#e c2 era /rea t0r6iu+ ?oan ;l a:un#e din urm2 /e Alchimi#t+ D Chiar /oate #2 <ad2 ima"inile l2#ate ;n urm2 de aurele lorK ;ntre12 ea ;ntr-o rance62 arhaic2+ D 3a$ /oate$ ;i r2#/un#e Nichola# ;n aceea*i lim12+ Fata are ni*te /uteri eAtraordinare> nici nu are ha1ar de /ro/or9iile /uterilor ei+ D Ai idee ;ncotro mer"emK ;ntre12 ?oan /ri<ind ;n:ur+ B2nuia c2 #e a lau unde<a ;n <ecin2tatea mu6eului (alai# de ToF)oNM$ dar #e concentra#e a#u/ra urmelor l2#ate /e a# alt de ma*ina de /oli9ie *i nu u#e#e /rea atent2 /e unde trecu#er2+ D Ha1ar n-am$ #/u#e Nichola# ;ncrunt0ndu-#e+ M2 ;ntre1 doar de ce mi #e /are c2 ne ;ndre/t2m #/re #tr26ile /eri erice+ Ar i /o#i1il ca Machia<elli #2 <rea #2-l re9in2 /e 12iat+ D Nichola#$ ;l <or /e 12iat /entru ei #au$ mai de"ra12$ Str21unii ;l <or+ Ce #/une /ro e9iaK PCei doi ce #unt unul$ unul care e totulQ+ !nul ca #2 #al<e6e lumea$ altul ca #2 o
NM

(alatul ToF)o+ ,;n l1+ rance62$ ;n ori"inal.+

di#tru"2+ B2iatul e#te un /remiu+ F2r2 #2-*i mi*te ca/ul$ ochii ei #cli/ir2 ;n direc9ia lui So/hie+ La el *i ata+ D 4tiu a#ta+ ?oan ;*i /u#e u*or m0na /e 1ra9ul Alchimi#tului+ D 4tii c2 nu tre1uie #2 /ermitem <reodat2 ca am0ndoi #2 cad2 ;n m0inile lui 3ee+ Chi/ul lui Flamel ;m/ietri ca o ma#c2+ D 4tiu *i ace#t lucru+ D Ce <ei aceK D Orice <a i ne<oie$ #/u#e el ne;ndur2tor+ ?oan #coa#e un tele on mo1il de culoare nea"r2+ D =l #un /e Franci#+ -reau #2-i #/un c2 #untem te eri+ (ri<i ;m/re:ur du/2 un /unct de re/er+ (oate c2 el <a *ti unde ne a l2m+ So/hie coti /e o alee ;n"u#t2$ in#u icient de lat2 /entru ca doi oameni #2 mear"2 unul l0n"2 altul+ =n ;ntuneric$ /utea <edea iricelele *i /articulele luminoa#e mult mai clar+ Chiar /rin#e c0te<a in#tantanee antomatice ale ormei ratelui ei+ Sim9i cum ;i re<ine #/eran9a> /oate ;l <or a:un"e din urm2+ A/oi$ 1ru#c$ aurele di#/2rur2+ Se o/ri con u62 *i ;n#/2im0ntat2+ Ce #e ;nt0m/la#eK !it0ndu-#e ;n #/ate /e alee$ <26u urmele aurelor ;n aer$ auriu *i "al1en C ?o#h *i 3ee$ unul l0n"2 altul C$ aura cenu*ie a lui Machia<elli urm0ndu-le /e celelalte+ A:un#e#er2 /0n2 la mi:locul aleii *i #e o/ri#er2$ iar ea 62ri clar conturul auriu al tru/ului ratelui ei #t0nd cam /e unde era ea acum+ Cu ochii /e :um2tate ;nchi*i$ concentr0ndu-#e din "reu$ ;ncerc2 #2 ocali6e6e aura 12iatuluiB El #e uita ;n :o#$ cu "ura c2#cat2+ So/hie 2cu un /a# ;na/oi+ Chiar #u1 /icioarele ei #e a la ca/acul unei "uri de canal$ cu literele ;DC im/rimate ad0nc ;n metal+ Mici /articule din trei aure lic2reau /e #u/ra a9a ca/acului$ contur0nd iecare liter2 cu o culoare di erit2+ D So/hieK ;nce/u Nichola#+ Ea #im9i un <al de emo9ie: u*urare c2 nu-l /ierdu#e+ D Au luat-o /e dede#u1t$ #/u#e ea+ D (e dede#u1tK ;ntre12 el$ a9a lui c2/2t0nd o /aloare

1oln2<icioa#2+ -ocea i #e #tin#e a:un"0nd o *oa/t2+ E*ti #i"ur2K D A1#olut$ 6i#e ea alarmat2 de eA/re#ia e9ei lui+ 3e ce$ ce nu e ;n re"ul2K Ce-i acolo :o#K Canale colectoareK D CanaleB *i ce<a mai r2u+ Alchimi#tul /2ru dintr-odat2 oarte 12tr0n *i o1o#it+ Su1 noi #unt le"endarele catacom1e ale (ari#ului$ murmur2 el+ ?oan #e "hemui *i indic2 un loc ;n care noroiul din :urul mar"inii ca/acului de canal era r2#colit+ D Ca/acul a o#t de#chi# oarte recent+ Se uit2 ;n #u# cu o eA/re#ie #ini#tr2+ Ai dre/tate> l-au du# dede#u1t$ ;n Im/eriul Celor Mor9i+

Capitolul Patru!eci "i Cinci


D Oh$ termin2O a (erenelle ;l lo<i /e /2ian:enul Str21un chiar ;n <0r ul ca/ului cu latul #uli9ei din m0na #a+ Str2<echiul #im1ol al /uterii #tr2luci$ eman2 o lumin2 al12-ro*iatic2$ iar /aian:enul u"i ;na/oi ;n celul2$ <0r ul ca/ului #2u # 0r0ind$ din el ridic0ndu-#e ;n #/irale un um cenu*iu+ D A#ta a durutO #/u#e #curt Areo/-Ena/$ mai mult iritat dec0t r2nit+ Tu ;ntotdeauna m2 r2ne*ti+ A/roa/e c2 m-ai uci# ultima dat2 c0nd te-am <26ut+ D 4i /ermite-mi #2-9i aminte#c c2$ ultima dat2 c0nd neam ;nt0lnit$ cei /e care i-ai trimi# #2 m2 urm2rea#c2 au ;ncercat #2 m2 #acri ice ca #2 acti<e6e un <ulcan #tin#+ E<ident$ m-am cam #u/2rat+ D Ai /r2<2lit un munte ;ntre" /e#te mine$ 6i#e Areo/Ena/ #0#0ind ;ntr-un mod #/eci ic din cau6a col9ilor oarte lun"i+ Ai i /utut #2 m2 omori+ D Era doar un munte mic$ ;i reaminti (erenelle creaturii+ B2nuia c2 Areo/-Ena/ era emel2$ dar nu /utea i #i"ur2 ;n ;ntre"ime+ Ai #u/ra<ie9uit *i altor ;m/re:ur2ri mai rele+ To9i ochii lui Areo/-Ena/ erau ;ndre/ta9i #/re #uli9a din m0na lui (erenelle+ D (o9i m2car #2-mi #/ui unde #untK D (e Alcatra6+ Sau$ mai de"ra12$ #u1 Alcatra6$ o in#ul2 din Gol ul San Franci#co$ /e coa#ta de <e#t a Americii+ D Lumea Nou2K ;ntre12 Areo/-Ena/+ D 3a$ Lumea Nou2$ #/u#e (erenelle 60m1ind+ (2ian:enul Str21un$ care era un /2ian:en /u#tnic$ hi1erna ade#ea #ecole ;ntre"i *i a<ea mari lacune /ri<ind i#toria omenirii+ D Ce cau9i tu aiciK ;ntre12 Areo/-Ena/+ D Sunt /ri6onier2 C ca *i tine+ F2cu un /a# ;na/oi+ 3ac2 la# #uli9a ;n :o#$ ai de "0nd #2 aci <reo /ro#tieK D Ca de eAem/luK D 3e eAem/lu$ #2 #ari la mine+ Firele de /2r de /e /icioarele lui Areo/-Ena/ #e ridicar2 *i a/oi #e l2#ar2 ;n :o# toate odat2+

D Armi#ti9iuK #u"er2 Str21unul /2ian:en+ (erenelle ;ncu<iin92+ D Armi#ti9iu$ acce/t2 ea+ Se /are c2 a<em un inamic comun+ Areo/-Ena/ #e de/la#2 #/re u*a celulei+ D Tu *tii cum am a:un# eu aiciK D Mai de"ra12 #/eram c2 m2 <ei /utea l2muri tu$ #/u#e (erenelle+ Rin0nd ;n continuare c09i<a ochi ;ndre/ta9i cu /recau9ie #/re #uli9a #tr2lucitoare$ /2ian:enul ;ncerc2 #2 ac2 un /a# a ar2$ /e coridor+ D !ltimul loc /e care mi-l aminte#c e#te in#ula I"u/+ Face /arte din Arhi/ela"ul (oline6ian$ ad2u"2 el+ D Microne6ia$ #/u#e (erenelle+ 3enumirea #-a #chim1at de mai 1ine de o #ut2 cin6eci de ani+ C0t tim/ ai dormit$ B2tr0ne (2ian:enK ;ntre12 ea$ #/un0ndu-i creaturii /e numele ei o1i*nuit+ D Nu #unt #i"urB c0nd ne-am ;nt0lnit noi ultima dat2 *i am a<ut acea mic2 ne;n9ele"ereK S/une-mi ;n ani /2m0nte*ti$ -r2:itoareoO 6i#e el+ D Atunci c0nd eu *i Nichola# am o#t la (ohn/ei NL #2 cercet2m ruinele de la Nan Madol$ r2#/un#e imediat (erenelle+ A<ea o memorie a/roa/e /er ect2+ A#ta a o#t acum <reo dou2 #ute de ani$ ad2u"2 ea+ D (ro1a1il c2 am tra# un /ui de #omn de atunci$ #/u#e Areo/- Ena/ /2*ind a ar2$ /e coridor+ =n #/atele lui$ celula #e ;n#u le9i$ ;n ea mi*un0nd milioane de /2ian:eni+ =mi aminte#c c2 m-am tre6it dintr-un #omn oarte odihnitor$ #/u#e el ;ncet+ L-am <26ut /e ma"icianul 3eeB dar el nu era #in"ur+ Mai era ce<a C altcineva C cu el+ =i d2dea di#/o6i9ii+ D CineK ;ntre12 re/ede (erenelle+ =ncearc2 #2-9i aminte*ti$ B2tr0ne (2ian:en$ e#te im/ortant+ Areo/-Ena/ ;nchi#e to9i ochii ;ncerc0nd #2-*i aduc2 aminte ce #e ;nt0m/la#e+
(ohn/ei ,;n trecut: (ona/e. e#te denumirea unuia dintre cele /atru #tate ale Statelor Federale ale Microne6iei *i a uneia dintre in#ulele Sen)a<in$ /arte din Arhi/ela"ul Carolina din Oceania+ ,n+tr+.+
NL

D Ce<a m2 /re<ine$ #/u#e el$ to9i ochii de#chi60ndu-i-#e ;n acela*i tim/+ Ce<a /uternic+ Oricine ar i o#t cu el era /rote:at de un #cut ma"ic eAtraordinar de /uternic+ Areo/Ena/ #e uit2 ;ntr-o /arte *i-n alta /e coridor+ (e acoloK ;ntre12 el+ D (e aici+ (erenelle indic2 direc9ia cu #uli9a+ 3e*i Areo/Ena/ declara#e armi#ti9iu$ (erenelle nu era /re"2tit2 #2 r2m0n2 ne;narmat2 ;n a9a unuia dintre cei mai /uternici Str21uni+ M2 ;ntre1 de ce a <rut #2 te ia /ri6onier+ 3eodat2$ un "0nd o ul"er2 *i #e o/ri at0t de 1ru#c ;nc0t Areo/-Ena/ o atin#e ;n trecere$ a/roa/e trimi90nd-o cu a9a ;n #olul noroio#+ 3ac2 ar tre1ui #2 aci o ale"ere$ B2tr0ne (2ian:en$ dac2 ar tre1ui #2 ale"i ;ntre ;ntoarcerea Str21unilor /e acea#t2 lume #au a l2#a lumea ;n m0inile muritorilor$ ce ai ale"eK D -r2:itoareo$ #/u#e Areo/-Ena/$ "ura de#chi60ndu-i-#e ca #2 la#e la i<eal2 din9ii ;n#/2im0nt2tori$ r0n:i9i ;n ceea ce ar i /utut i un 60m1et+ Eu am o#t unul dintre Str21unii care au con#iderat c2 ar i tre1uit #2 l2#2m /2m0ntul celor care #e tr2"eau din maimu92+ Am recuno#cut c2 tim/ul no#tru /e acea#t2 /lanet2 #e # 0r*i#e *i$ ;n aro"an9a noa#tr2$ a/roa/e c2 am di#tru#-o+ Era <remea #2 ne retra"em *i #2 o l2#2m muritorilor+ D 3eci nu ai i de acord cu re;ntoarcerea Str21unilor+ D Nu+ D Iar dac2 ar i o#t o lu/t2$ de /artea cui ai i o#t C de /artea Str21unilor #au a muritorilorK D -r2:itoareo$ 6i#e oarte "ra< Areo/-Ena/+ Am mai tr2it al2turi de muritori ;nainte+ Al2turi de ruda mea HeFate *i de -r2:itoarea din Endor$ am contri1uit la /o/ularea ace#tei /lanete+ =n ciuda ;n 29i*2rii mele$ loialitatea mea e a92 de muritori+ D 4i de a#ta 3ee a tre1uit #2 te ca/ture6e acum+ El nu-*i /oate /ermite #2 ai12 /e cine<a at0t de /uternic ca tine lu/t0nd de /artea ra#ei umane+ D Atunci$ con runtarea tre1uie #2 ie ;ntr-ade<2r oarte a/roa/e$ #/u#e Areo/-Ena/+ 3ar 3ee *i Str21unii =ntuneca9i nu /ot ace nimic /0n2 nu <or "2#i CarteaB <ocea lui

Areo/-Ena/ #e #tin#e tre/tat+ Au /u# m0na /e CarteK D (e cea mai mare /arte din ea$ con irm2 (erenelle cu tri#te9e+ Iar tu tre1uie #2 *tii re#tul+ Cuno*ti /ro e9ia "emenilorK D 3e#i"ur+ Acel 12tr0n /ro#t$ A<raam$ tr2nc2nea *i #cria mereu de#/re "emeni$ inde#ci ra1ilele lui /ro e9ii ;n Codex. Nu am cre6ut niciodat2 o <or12 dintre ace#tea+ 4i$ ;n to9i anii ;n care l-am cuno#cut$ nu a 2cut nici m2car un lucru cum tre1uia+ D Nichola# i-a "2#it /e "emeni+ D AhO Areo/-Ena/ t2cu o cli/2$ a/oi ridic2 din ce umeri a<ea el$ ochii cli/indu-i la uni#on+ A*adar$ /0n2 la urm2$ A<raam a a<ut dre/tate ;n le"2tur2 cu ce<a> ei 1ine$ e /rima dat2+ =n tim/ ce (erenelle ;nainta cu "reu /rin noroiul /0n2 la "le6ne$ /o<e#tind ce de#co/eri#e ;n celulele de dea#u/ra$ o1#er<2 c2$ ;n ciuda m2rimii "i"antice$ /2ian:enul Str21un luneca u*or /e #u/ra a9a aco/erit2 cu m0l+ =n urma lor$ 6idurile *i ta<anele colc2iau de milioane de /2ian:eni care-l urmau /e Str21un+ D M2 ;ntre1 de ce nu te-a uci# 3ee+ D Nu /utea$ 6i#e Areo/-Ena/ ne/2#2tor+ Moartea mea ar i 2cut <aluri /rin nenum2rate T2r0muri ale !m1relor+ S/re deo#e1ire de HeFate$ eu am /rieteni *i /rea mul9i dintre ace*tia ar i <enit #2 in<e#ti"he6e+ 3ee nu ar i <rut una ca a#ta+ Areo/-Ena/ #e o/ri c0nd a:un#e la /rima dintre #uli9ele /e care (erenelle le do1or0#e la /2m0nt+ !n /icior uria* o r2#turn2$ iar /2ian:enul eAamin2 urmele <a"i ale hiero"li elor /ictate /e ca/ul #uli9ei+ Sunt curio#$ #0#0i el+ Ace#te Cu<inte ale (uterii+ Erau #tr2<echi *i atunci c0nd Str21unii conduceau (2m0ntul+ Iar eu am cre6ut c2 le-am di#tru# at0t /e ele$ c0t *i toate co/iile lor+ Cum de le-a rede#co/erit Ma"icianul en"le6K D M2 ;ntre1am acela*i lucru$ #/u#e (erenelle+ R2#uci #uli9a ;n m0n2$ ca #2 #e uite la unica hiero"li a ;n orm2 de /2trat+ (oate c2 a co/iat de unde<a incanta9ia+ D Nu$ 6i#e Areo/-Ena/+ Cu<intele luate indi<idual #unt /uternice$ e ade<2rat$ dar 3ee le-a aran:at ;ntr-un mod

a/arte /entru a m2 9ine ca/ti< ;n celul2+ 3e iecare dat2 c0nd am ;ncercat #2 e<ade6$ era ca *i cum m-a* i i61it ;n u"2 de un 6id ade<2rat+ Am mai <26ut acea#t2 9e#2tur2 de <r2:i *i ;nainte$ dar a#ta #-a ;nt0m/lat ;n 6ilele de dinaintea /r21u*irii lui 3anu Tali#+ 3e a/t$ acum$ c2 m2 "0nde#c la a#ta$ ultima dat2 c0nd am <26ut ace#t model a o#t chiar ;nainte de a i creat continentul in#ular *i de a-l i tra# ;n #u# de /e undul oceanului+ Cine<a l-a in#truit /e 3ee> cine<a a *tiut cum #2 cree6e ace#te Bariere ma"ice$ cine<a care le-a <26ut+ D Nimeni nu *tie cine e#te Str21unul lui 3ee$ ;n #lu:1a cui e#te el$ 6i#e (erenelle "0nditoare+ Nichola# a /etrecut 6eci de ani ;ncerc0nd ;n 6adar #2 de#co/ere cine ;l mani/ulea62$ /0n2 la urm2$ /e Ma"ician+ D Cine<a din <echime$ ro#ti Areo/-Ena/+ La el de 12tr0n ca mine #au chiar mai 12tr0n+ !nul dintre Marii Str21uni$ /oate+ To9i ochii /2ian:enului Str21un cli/ir2+ 3ar a#ta nu #e /oate$ niciunul dintre ei nu a #u/ra<ie9uit /r21u*irii lui 3anu Tali#+ D Tu ai #u/ra<ie9uit+ D Eu nu #unt unul dintre Marii Str21uni$ #/u#e #im/lu Areo/-Ena/+ A:un#er2 la ca/2tul tunelului *i de A)ala #e i<i chiar ;n a9a lor+ El era antom2 de #ecole *i <26u#e minuni *i mon*tri$ dar nu ;nt0lni#e niciodat2 ce<a ca Areo/-Ena/ *i$ la <ederea creaturii enorme$ r2ma#e *ocat$ 2r2 cu<inte+ D ?uan$ #/u#e 1l0nd (erenelle+ -or1e*te+ 1 Aei'a Corb e aici, #/u#e el ;n # 0r*it+ <t# cam deasupra noastr#, coco'at# %n v"rful turnului de ap#, ca un vultur uria&. Ee a&teapt# s# apari la suprafa'#. Are o discu'ie cu sfinxul, ad2u"2 antoma+ <finxul a spus c# <tr#bunii i te+au d#ruitP Morrigan sus'inea c# Dee i+a !is c# tu %i apar'ii. D M2 1ucur #2 aud c2 #unt at0t de dorit2$ #/u#e (erenelle uit0ndu-#e ;n ;ntuneric ;n c2utarea "urii /u9ului+ =l /ri<i /ie6i* /e Areo/-Ena/+ M2 ;ntre1 dac2 ea *tie c2 e*ti aici+ D E /u9in /ro1a1il$ 6i#e B2tr0nul (2ian:en+ 3ee nu ar i a<ut niciun moti< #2-i #/un2 *i$ cu at0t de multe creaturi

ma"ice *i mitice /e in#ul2$ ea nu <a reu*i #2 recunoa#c2 aura mea+ Bu6ele lui (erenelle #e cur1ar2 ;ntr-un 60m1et u"ar$ care-i lumin2 a9a+ D S2-i acem o #ur/ri62 atunciK

Capitolul Patru!eci "i ase


?o#h Ne@man #e o/ri *i ;n"hi9i cu "reu+ Sim9ea c2 <a <omita ;n orice moment+ 3e*i #u1 /2m0nt era r2coare *i ume6eal2$ el tran#/ira$ /2rul ;ncleindu-i-#e /e ca/$ 1lu6a rece ca "hea9a li/indu-i-#e de tru/ /e tot #/atele+ 3e<eni#e mai mult dec0t ;n#/2im0ntat$ /e#te m2#ur2 de ;n"ro6it *i ;m/ietrit de-a dre/tul+ S2 co1oare ;n canali6are u#e#e de#tul de r2u+ 3ee #mul#e#e din /2m0nt ca/acul "urii de canal 2r2 nici un e ort *i ei #2ri#er2 ;na/oi c0nd o d0r2 de "a6 ur0t miro#itor *i /er#i#tent #e r2#/0ndi /e #trad2+ 3u/2 ce miro#ul di#/2ru#e$ 3ee #e #trecura#e /rin "ura de canal$ urmat o cli/2 mai t0r6iu de ?o#h *i$ ;n cele din urm2$ de Machia<elli+ Co1or0r2 /e o #car2 #curt2 de metal *i a:un#er2 la un tunel at0t de ;n"u#t ;nc0t tre1uiau #2 mear"2 ;n *ir indian *i at0t de :o# c2 numai 3ee /utea #2 mear"2 dre/t$ ;n /o6i9ie <ertical2+ Tunelul co1ora ;n /ant2$ iar ?o#h #im9i cum i #e taie r2#u larea c0nd a/a rece ca "hea9a ;i intr2 deodat2 ;n adida*i+ Miro#ul era ;n ior2tor$ iar el ;ncerc2 di#/erat #2 nu #e "0ndea#c2 /rin ce ar i /utut #2 calce+ 3uhoarea de ou2 clocite a #ul ului ma#c2 /entru #curt tim/ celelalte miro#uri din canali6are$ ;n tim/ ce 3ee con ec9ion2 o # er2 de lumin2 rece$ al1-al12#truie+ Acea#ta /lana *i dan#a ;n aer$ cam la trei6eci de centimetri ;n a9a Ma"icianului$ #c2ld0nd interiorul ;n"u#t *i 1oltit al tunelului ;ntr-o lumin2 cenu*ie$ de6olant2 *i arunc0nd /e 6iduri um1re ad0nci$ im/enetra1ile+ =n <reme ce ;naintau cu /icioarele /rin a/2$ ?o#h au6ea ce<a mi*c0ndu-#e *i 62ri ni*te /uncte #c0nteietoare de lumin2 ro*ie lic2rind ;n 1e6n2+ S/era #2 ie doar *o1olani+ D Eu nuB ;nce/u ?o#h$ <ocea lui a<0nd un ecou di#tor#ionat ;n tunelul #tr0mt+ Nu-mi /lac deloc #/a9iile mici+ D Nici mie$ ad2u"2 erm Machia<elli+ Am #tat ;n ;nchi#oare ce<a tim/$ cu mult2 <reme ;n urm2+ Nu am uitat niciodat2 /erioada aceea+ D A o#t tot at0t de r2u ca acumK ;ntre12 ?o#h cu <oce

tremur2toare+ D Mai r2u+ Machia<elli mer"ea ;n #/atele lui ?o#h *i #e a/lec2 /entru a ad2u"a: ;ncearc2 #2-9i /2#tre6i calmul+ Ace#ta e#te doar un tunel de #er<iciu> <om a:un"e la canali6area /ro/riu-6i#2 ;n c0te<a minute+ ?o#h in#/ir2 ad0nc *i #e #u oc2 de miro#+ Tre1uia #2-*i amintea#c2 #2 re#/ire numai /e "ur2+ D 4i la ce ne <a olo#i a#taK 1om12ni el /rintre din9ii ;ncle*ta9i+ D Canalele din (ari# #unt ade<2rate o"lin6i ale #tr26ilor de dea#u/ra lor$ eA/lic2 Machia<elli$ ?o#h #im9indu-i r2#u larea cald2 ;n ureche+ Canali62rile mai mari au o ;n2l9ime de /e#te /atru metri+ Machia<elli a<ea dre/tate> c0te<a cli/e mai t0r6iu$ ie*ir2 din tunelul de #er<iciu at0t de #tr0mt *i care-9i d2dea o #en6a9ie de clau#tro o1ie ;ntr-un tunel ;nalt$ 1oltit$ #u icient de lat ca #2 conduci ma*ina /rin el+ 5idurile ;nalte de c2r2mid2 erau luminate inten# *i a<eau de-a lun"ul lor conducte de culoare nea"r2$ de "ro#imi di erite+ !nde<a$ la di#tan92$ a/a #e au6ea cli/ocind *i "0l"0ind+ Sen6a9ia ;n21u*itoare de clau#tro o1ie a lui ?o#h #e mai atenu2 /u9in+ So/hie #e #/eria uneori de #/a9iile lar"i$ de#chi#e> lui ;i era ric2 de locurile ;nchi#e$ de dimen#iuni redu#e+ A"ora o1ia *i clau#tro o1ia+ Re#/ir2 ad0nc> aerul era ;nc2 alterat de miro#ul a/elor re6iduale$ dar cel /u9in era re#/ira1il+ =*i ridic2 /artea din a92 a tricoului #2u ne"ru ca #2-*i aco/ere a9a *i in#/ir2: ace#ta duhnea+ C0nd <a ie*i de acolo C dac# <a ie*i de acolo C$ <a tre1ui #2 ard2 totul$ inclu#i< :ean*ii de irm2 /e care-i a<ea de la Saint-Germain+ =*i l2#2 tricoul re/ede ;n :o#$ d0ndu-*i #eama c2 a/roa/e l2#a#e la <edere #2cule9ul /e care-l /urta /rin# cu un *nur ;n :urul "0tului *i care con9inea /a"inile din Codex+ Indi erent de ce #-ar ;nt0m/la acum$ era hot2r0t #2 nu-i cede6e /a"inile lui 3ee$ nu /0n2 nu <a i #i"ur C oarte$ oarte$ oarte #i"ur C c2 inten9iile Ma"icianului erau #incere+ D !nde ne a l2mK ;ntre12 el cu <oce tare$ uit0ndu-#e ;na/oi #/re Machia<elli+ 3ee a:un#e#e ;n mi:locul canali62rii$ # era al12 *i den#2

rotindu-#e acum chiar dea#u/ra /almei #ale cu de"etele ;ntin#e+ Italianul cel ;nalt arunc2 o /ri<ire ;m/re:ur+ D Ha1ar nu am$ recuno#cu el+ EAi#t2 cam % '&& de Filometri de canale$ ;n :ur de ' 7&& de mile$ recti ic2 el$ <260nd /ri<irea ineA/re#i<2 de /e a9a lui ?o#h+ 3ar ii /e /ace$ nu ne <om r2t2ci+ Multe canale au /ro/riile lor indicatoare+ D Indicatoare ;n canali6areK D Re9eaua de canali6are din (ari# e#te una dintre marile minuni ale ace#tui ora*$ 60m1i Machia<elli+ D -eni9i /e aiciO -ocea lui 3ee #e #/ar#e /arc2 de /ere9i$ r2#un0nd cu ecou ;n ;nc2/ere+ D 4tii cum<a ;ncotro mer"emK ;ntre12 ?o#h ;nceti*or+ 4tia din eA/erien92 c2 tre1uia #2 #e tot "0ndea#c2 la altce<a> odat2 ce ;nce/ea #2 #e "0ndea#c2 la c0t de ;n"u#te erau tunelele *i la "reutatea /2m0ntului de dea#u/ra lui$ clau#tro o1ia ar i 2cut din el o e/a<2+ D Mer"em ;n :o#$ ;n cea mai ad0nc2 *i mai <eche 6on2 a catacom1elor+ Tu <ei i Tre6it+ D 4tii /e cine <om ;nt0lniK Fa9a de o1icei im/a#i1il2 a lui Machia<elli #e #tr0m12 ;ntr-o "rima#2+ D 3a+ 3oar du/2 renume+ Nu l-am <26ut niciodat2+ =*i co1or; <ocea /0n2 a:un#e o *oa/t2 *i-l /rin#e /e ?o#h de m0nec2$ tr2"0ndu-l ;na/oi+ Nu e /rea t0r6iu #2 te ;ntorci$ #/u#e el+ ?o#h cli/i #ur/rin#+ D Lui 3ee nu i-ar /l2cea a#ta+ D (ro1a1il c2 nu$ u de acord Machia<elli cu un 60m1et al#+ ?o#h era nedumerit+ 3ee #/u#e#e c2 Machia<elli nu era /rietenul lui *i era e<ident c2 cei doi 12r1a9i nu #e ;n9ele"eau+ D 3ar am cre6ut c2 tu *i 3ee #unte9i ;n aceea*i ta12r2+ D Suntem am0ndoi ;n #er<iciul Str21unilor$ e ade<2ratB dar eu nu am o#t niciodat2 de acord cu Ma"icianul en"le6

*i cu metodele #ale+ =n a9a lor$ 3ee coti intr0nd ;ntr-un tunel mai mic *i #e o/ri ;n a9a unei u*i ;n"u#te de metal$ care era ;ncuiat2 cu un lac2t "ro#+ =*i 12"2 ;n ;ncuietoarea de metal un"hiile care duhneau din cau6a ener"iei "al1ene *i de#chi#e u*a+ D Re/ede$ le #tri"2 ner21d2tor celor din #/atele lui+ D Acea#t2B acea#t2 /er#oan2 cu care ne <om ;nt0lni$ ro#ti ;ncet ?o#h$ /oate ea #2-mi Tre6ea#c2 cu ade<2rat /uterileK D Nu am nici cea mai mic2 ;ndoial2$ #/u#e 1l0nd Machia<elli+ E#te acea#t2 Tre6ire at0t de im/ortant2 /entru tineK ;ntre12 el$ iar ?o#h era /er ect con*tient c2 Machia<elli ;l urm2rea ;ndea/roa/e+ D Sora mea a o#t Tre6it2 C #ora mea "eam2n2$ eA/lic2 el ;ncet+ Eu <reauB trebuie #2-mi Tre6e#c /uterile ca #2 im din nou la el+ =l /ri<i a/oi /e 12r1atul ;nalt$ cu /2rul al1+ Are <reo noim2K Machia<elli ;ncu<iin92 din ca/$ a9a lui iind o ma#c2 im/enetra1il2+ D 3ar e#te ace#ta unicul moti<$ ?o#hK B2iatul #e uit2 la el de#tul de mult tim/ ;nainte de a #e ;ntoarce cu #/atele+ Machia<elli a<ea dre/tate> nu era #in"urul moti<+ Atunci c0nd o 9inu#e /e Clarent ;n m0n2$ #e #im9i#e /entru o cli/2 cum #-ar i #im9it dac2 ar i a<ut #im9urile Tre6ite+ (entru c0te<a momente$ #e #im9i#e cu ade<2rat <iu$ #e #im9i#e de#2<0r*itB *i$ mai mult dec0t orice altce<a$ <oia #2 tr2ia#c2 din nou acel #entiment+ 3ee ;i condu#e ;ntr-un alt tunel care era$ la dre/t <or1ind$ chiar mai ;n"u#t dec0t /rimul+ ?o#h #im9i cum i #e #tr0n"e #tomacul *i cum inima ;nce/e #2-i 1u1uie+ Tunelul cotea *i co1ora ;n #/iral2 a<0nd ni*te #c2ri #curte+ (ietrele de aici erau mai <echi$ tre/tele a<eau orme nere"ulate$ 6idurile iind moi *i 2r0mi90ndu-#e ;n tim/ ce ei le atin"eau ;n trecere+ =n unele locuri$ tunelul era at0t de ;n"u#t ;nc0t ?o#h tre1uia #2 #e ;ntoarc2 /e o /arte ca #2 #e #trecoare /e l0n"2 /ere9i+ R2ma#e 1locat ;ntr-un col9 eAtrem de #tr0mt *i imediat ;nce/u #2 #imt2 o /anic2 #u ocant2 clocotindu-i ;n

/ie/t+ A/oi$ 3ee ;l /rin#e de un 1ra9 *i-l #mul#e dintre /ere9i 2r2 /rea multe ormalit29i$ ru/0ndu-i o 0*ie lun"2 de material din /artea din #/ate a tricoului+ D A/roa/e am a:un#$ murmur2 Ma"icianul+ =*i ridic2 /u9in 1ra9ul *i # era /lutitoare de lumin2 ar"intie #e ridic2 mai #u#$ ;n aer$ lumin0nd 6id2ria de c2r2mid2 erodat2 de <reme+ D Stai o #ecund2$ la#2-m2 #2-mi tra" r2#u larea+ ?o#h #e a/lec2 cu m0inile /e "enunchi$ re#/ir0nd ad0nc+ =*i d2du #eama c2$ at0ta tim/ c0t #e concentra a#u/ra # erei de lumin2 *i nu #e "0ndea la /ere9ii *i la ta<anul care limitau #/a9iul$ totul era ;n re"ul2+ 3e unde *tii unde mer"emK "0 0i el+ Ai mai o#t aiciK D Am mai o#t aici o #in"ur2 dat2B cu mult2 <reme ;n urm2$ 6i#e 3ee cu un r0n:et+ =n momentul de a92$ urme6 doar lumina+ Lumina a#/r2$ de culoare al12$ /re#chim12 60m1etul Ma"icianului ;n ce<a ;n rico*2tor+ ?o#h ;*i adu#e aminte de un truc /e care ;l ;n<29a#e de la antrenorul lui de ot1al+ =*i ;ncol2ci 1ra9ele ;n :urul a1domenului *i #tr0n#e tare ;n tim/ ce in#/ira$ a/oi ;n2l92 ca/ul+ Sen6a9ia de "rea92 di#/2ru imediat+ D Cu cine ne <om ;nt0lniK ;ntre12 el+ D R21dare$ muritorule$ r21dareO 3ee #e uit2 /e l0n"2 ?o#h$ la Machia<elli+ Sunt #i"ur c2 /rietenul no#tru italian <a i de acord+ !nul dintre marile a<anta:e ale nemuririi e#te c2 ;n<e9i #2 ai r21dare+ EAi#t2 o 6ical2: PLucrurile 1une li #e ;nt0m/l2 celor care *tiu #2 a*te/teQ+ D Nu numai lucrurile 1une$ 1om12ni Machia<elli /e c0nd 3ee #e ;ntoar#e *i-*i continu2 drumul+ La ca/2tul tunelului ;n"u#t #e a la o u*2 :oa#2$ de metal+ Ar2ta ca *i cum nu mai u#e#e de#chi#2 de 6eci de ani *i ru"ini#e #erio# ;n 6idul umed de calcar+ =n lumina al12$ ?o#h <26u c2 ru"ina /2ta#e /iatra al1icioa#2 cu o culoare de #0n"e u#cat+ S era de lumin2 #e le"2na /rin aer$ ;n <reme ce 3ee ;*i /lim1a un"hiile de un "al1en #tr2lucitor de-a lun"ul mar"inilor u*ii$ t2ind-o din ram2$ miro#ul "reu de ou2 clocite aco/erind duhoarea a/elor re6iduale+

D Ce e du/2 u*a a#taK ;ntre12 ?o#h+ Acum$ c2 ;n<29a#e #2-*i 9in2 rica #u1 control$ ;nce/ea #2 #e #imt2 /u9in eAaltat+ Odat2 ce ar i o#t Tre6it$ a<ea #2 #e #trecoare a ar2 *i #2 #e ;ntoarc2 la So/hie+ Se ;ntoar#e #/re Machia<elli$ dar italianul cl2tin2 din ca/ *i ar2t2 #/re 3ee+ 3octore 3eeK ;ntre12 ?o#h+ 3ee #/ar#e u*a :oa#2 *i o #muci din ram2+ (iatra muiat2 #e # 2r0m2 *i c26u 2r0mi9e ;n :urul de#chi62turii+ D 3ac2 nu "re*e#c$ *i /ot #/une c2 nu "re*e#c a/roa/e niciodat2$ ad2u"2 Ma"icianul$ atunci /e aici <om a:un"e ;n catacom1ele (ari#ului+ 3ee re6em2 u*a de /erete$ a/oi /2*i /rin de#chi62tur2+ ?o#h #e a/lec2$ ca #2-l urme6e+ D Nu am au6it niciodat2 de ace#te catacom1e+ D (u9ini oameni care nu #unt din (ari# au au6it$ 6i#e Machia<elli$ *i totu*i$ mer"0nd de-a lun"ul canalelor de #cur"ere$ catacom1ele #unt una dintre minunile ace#tui ora*+ (e#te dou2 #ute *a/te6eci de Filometri de tunele mi#terioa#e *i la1irinturi+ Catacom1ele erau odat2 cariere de calcar+ Iar acum #unt /line cuB ?o#h /2*i /rin de#chi62tur2$ ;*i ;ndre/t2 tru/ul *i /ri<i ;n:ur+ D B Cu oa#e+ B2iatul #im9i cum ce<a ;i #tr0n"e #tomacul *i ;n"hi9i un nod$ a<0nd /e lim12 un "u#t acru *i amar+ Chiar ;n a92$ at0t c0t /utea el #2 <ad2 ;n interiorul tunelului ;ntuneco#$ 6idurile$ ta<anul 1oltit *i chiar /odeaua erau alc2tuite din oa#e lu#truite de om+

Capitolul Patru!eci "i apte


Nichola# tocmai ridica#e cu o /0r"hie ca/acul "urii de canal c0nd tele onul mo1il al lui ?oan ;nce/u #2 #une$ linia melodic2 acut2 ac0ndu-i /e to9i #2 trte#ar2 #/eria9i+ Alchimi#tul l2#2 ca/acul #2 #e /r21u*ea#c2 6dr2n"2nind la loc$ #2rind ;na/oi ;nainte ca ace#ta #2-i cad2 /e#te de"etele de la /icioare+ D E Franci#$ le #/u#e ?oan de#chi60nd tele onul+ -or1i cu Saint-Germain ra/id$ ;n rance62$ a/oi ;nchi#e tele onul cu 6"omot+ E /e drum$ 6i#e ea+ A #/u# c2$ /entru nimic ;n lume$ #2 nu co1or0m ;n catacom1e 2r2 el+ D 3ar nu /utem a*te/ta$ /rote#t2 So/hie+ D So/hie are dre/tate+ Ar tre1uiB ;nce/u Nichola# #2 #/un2+ D -om a*te/ta$ #/u#e erm ?oan$ cu tonul /e care-l olo#i#e odat2 la comanda armatelor+ =*i /u#e /iciorul micu9 /e ca/acul "urii de canal+ D -or #c2/a$ ro#ti di#/erat2 So/hie+ D Franci# a 6i# c2 *tie unde #e duc$ 6i#e ?oan oarte calm2+ Se ;ntoar#e #/re Alchimi#t+ A #/u# c2 *i tu *tii+ E ade<2ratK ;ntre12 ea+ Nichola# tra#e ad0nc aer ;n /ie/t *i a/oi ;ncu<iin92 cu a#/rime+ Lumina crud2 a dimine9ii *ter#e#e orice urm2 de <ia92 de /e chi/ul lui$ l2#0ndu-i ;n #chim1 o culoare de /er"ament ;n"2l1enit+ Cearc2nele de #u1 ochi a<eau o culoare <0n2t2 ;ntunecat2 *i erau um late+ D A*a cred+ D !ndeK ;ntre12 So/hie+ =ncerca #2-*i /2#tre6e calmul+ Fu#e#e ;ntotdeauna mai 1un2 dec0t ratele ei ;n a-*i /2#tra cum/2tul$ dar$ ;n ace#t moment$ era /e /unctul de a-*i da ca/ul /e #/ate *i de a urla /lin2 de ru#trare+ 3ac2 Alchimi#tul *tia ;ncotro #e ;ndre/ta ?o#h$ de ce nu /lecau *i ei acum$ ;ntr-acoloK D 3ee ;l duce /e ?o#h #2-i Tre6ea#c2 /uterile$ #/u#e Flamel ;ncet$ ;n mod clar ale"0ndu-*i cu<intele cu "ri:2+ So/hie #e ;ncrunt2 tul1urat2+

D Si e#te at0t de r2uK Nu a#ta e ceea ce <oiamK D Ba da$ e#te ceea ce <oiam$ dar nu e#te cum <oiam noi+ 3e*i chi/ul lui nu a<ea nici o eA/re#ie$ ;n ochi i #e citea tri#te9ea+ Contea62 oarte mult cine C #au ce C Tre6e*te /uterile cui<a+ E un /roce# /ericulo#+ (oate i chiar mortal+ So/hie #e ;ntoar#e ;ncet #/re el+ D 4i totu*i$ tu <oiai #2 o la*i /e HeFate #2 ne Tre6ea#c2 /e mine *i /e ?o#h+ Fratele ei a<u#e#e tot tim/ul dre/tate: Flamel ;i /u#e#e /e am0ndoi ;n /rime:die+ =*i d2dea #eama de a#ta acum+ D A o#t nece#ar /entru /ro/ria ta #i"uran92+ EAi#tau totu*i /rime:dii$ dar niciunul dintre <oi nu a o#t ;n /ericol din cau6a 5ei9ei ;n#e*i+ D Ce el de /ericoleK D Cei mai mul9i dintre Str21uni nu au o#t niciodat2 "enero*i a92 de cei /e care ei ;i numeau muritori+ Foarte /u9ini dintre ei erau /re"2ti9i #2 d2ruia#c2 2r2 a /une el de el de condi9ii$ eA/lic2 Flamel+ Cel mai mare dar /e care Str21unii ;l /ot o eri cui<a e#te nemurirea+ Muritorii ;*i dore#c #2 tr2ia#c2 o <e*nicie+ At0t 3ee$ c0t *i Machia<elli #unt ;n #lu:1a Str21unilor lor =ntuneca9i care le-au d2ruit nemurirea+ D =n #lu:1aK ;ntre12 So/hie uit0ndu-#e de la Alchimi#t la ?oan+ D Ei #unt #lu:itori$ 6i#e 1l0nd ?oan$ unii ar #/une #cla<i+ Ace#ta e#te /re9ul nemuririi *i al /uterilor /e care le au+ Tele onul lui ?oan #un2 din nou cu aceea*i linie melodic2 acut2$ iar ea ;l de#chi#e+ 1 ran8ois: D So/hie$ continu2 calm Flamel$ darul nemuririi /oate i retra# oric0nd unei /er#oane *i$ dac2 #e ;nt0m/l2 a#ta$ atunci to9i anii /e care a#t el de /er#oane i-au tr2it ;n mod ne ire#c ;i <or a:un"e din urm2 ;n doar c0te<a cli/e+ !nii Str21uni i-au ;nro1it /e muritorii /e care i-au Tre6it$ i-au /re#chim1at ;n a1ia ce<a mai mult dec0t ni*te 6om1i+ D 3ar HeFate nu m-a 2cut nemuritoare atunci c0nd m-a Tre6it$ re/lic2 So/hie+ D S/re deo#e1ire de -r2:itoarea din Endor$ HeFate nu a

a<ut nici un intere# #2 cree6e "enera9ii ;ntre"i de nemuritori+ Ea a r2ma# ;ntotdeauna neutr2 ;n r261oaiele /urtate ;ntre cei dintre noi care a/2rau umanitatea *i Str21unii =ntuneca9i+ !n 60m1et amar ;i ridic2 ;n #u# col9urile 1u6elor #u19iri+ (oate c2$ dac2 ar i ale# o anumit2 ta12r2$ ar mai i tr2it *i a#t26i+ So/hie #e uit2 ;n ochii #/2l2ci9i ai Alchimi#tului+ Se "0ndea c2$ dac2 Flamel nu #-ar i du# /e T2r0mul !m1relor$ unde tr2ia HeFate$ Str21una ar mai i tr2it *i a#t26i+ D -rei #2 #/ui deci c2 ?o#h e ;n /ericol$ ro#ti ea ;n cele din urm2+ D =ntr-un mare /ericol+ (ri<irea in#i#tent2 a lui So/hie nu #e ;nde/2rt2 de la chi/ul lui Flamel+ ?o#h era ;n /ericol$ dar nu din cau6a lui 3ee *i Machia<elli$ ci /entru c2 Nichola# Flamel ;i /u#e#e /e cei doi ra9i "emeni ;n acea#t2 #itua9ie teri1il2+ El ;i /rote:a$ a*a le #/u#e#e *i ea cre6u#e a#ta odat2 2r2 nici urm2 de ;ndoial2+ 3ar acumB acum$ nu *tia ce #2 mai cread2+ D -inoO ?oan ;nchi#e re/ede tele onul$ o /rin#e /e So/hie de m0n2 *i o tra#e du/2 ea /e alee$ ;ndre/t0ndu-#e #/re #trad2+ Franci# e /e drum+ Flamel arunc2 o ultim2 /ri<ire #/re ca/acul "urii de canal$ a/oi o ;nde#2 /e Clarent #u1 haina lui *i /lec2 "r21it du/2 ele+ ?oan ;i du#e de /e ;n"u#ta #trad2 l2turalnic2 /e A<enue du (re#ident Uil#on$ a/oi cotir2 re/ede #/re #t0n"a$ /e Rue 3e1rou##e *i #e ;ndre/tar2 din nou c2tre lu<iu+ (e#te tot #e au6eau nenum2rate #irene ale ma*inilor de /oli9ie *i ale am1ulan9elor$ *i$ dea#u/ra lor$ /e cer$ elico/terele de /oli9ie #e au6eau 1060ind c0nd #e l2#au ;n :o#$ dea#u/ra ora*ului+ Str26ile erau cam /u#tii *i nimeni nu d2dea aten9ie celor trei /er#oane care aler"au /ro1a1il #2 #e ad2/o#tea#c2+ So/hie tremura> ;ntrea"a #cen2 era at0t de anta#tic2O Era a#em2n2tor cu ce ar i /utut urm2ri ;ntr-un documentar de r261oi /e 3i#co<er) Channel+ Chiar la intrarea /e Rue 3e1rou##e$ ;l "2#ir2 /e SaintGermain a*te/t0nd ;ntr-un BMU de culoare ;nchi#2$

nede init2$ care a<ea mare ne<oie #2 ie #/2lat+ At0t /ortiera din a92$ c0t *i cele din #/ate erau ;ntrede#chi#e$ iar "eamul umuriu din dre/tul *o erului #e l2#2 ;n :o# 1060ind ;n tim/ ce #e a/ro/iau+ Saint-Germain r0n:ea ;nc0ntat+ D Nichola#$ ar tre1ui #2 <ii mai de# /e aca#2> e un hao# total ;n ora*+ Totul e teri1il de intere#ant+ Nu m-am mai di#trat at0t de #ecole+ ?oan intr2 ;n ma*in2$ l0n"2 #o9ul ei$ ;n tim/ ce Nichola# *i So/hie urcar2 ;n #/ate+ Saint-Germain /orni motorul$ dar Nichola# ;l #tr0n#e de um2r a/lec0ndu-#e #/re el+ D Nu at0t de re/ede+ Nu tre1uie #2 atra"em deloc aten9ia$ ;l a<erti62+ D 3ar$ cu toat2 /anica a#ta de /e #tr26i$ nu ar tre1ui nici #2 mer"em ;ncet$ remarc2 Saint-Germain+ (lec2 u*or cu ma*ina de l0n"2 1ordur2 *i o lu2 /e A<enue de Ne@ VorF+ Conducea 9in0nd o #in"ur2 m0n2 /e <olan$ cealalt2 #/ri:init2 de #/2tarul #caunului ;n tim/ ce #e tot ;ntorcea ca #2 <or1ea#c2 cu Alchimi#tul+ Com/let n2uc2$ So/hie ;*i re6em2 ca/ul de "eam$ uit0ndu-#e a ar2$ la a/a care #c0nteia ;n #t0n"a ei+ La di#tan92$ /e cel2lalt mal al Senei$ /utu di#tin"e orma de acum amiliar2 a Turnului Ei el ridic0ndu-#e dea#u/ra celor mai ;nalte aco/eri*uri+ Era e/ui6at2 *i #im9ea cum i #e ;n<0rte ca/ul+ Era derutat2 ;n /ri<in9a Alchimi#tului+ Nichola# nu /utea i r2u$ nu-i a*aK Saint-Germain *i ?oan C la el *i Scatt) C ;l re#/ectau ;n mod clar+ (0n2 *i cele dou2$ HeFate *i -r2:itoarea$ ;l /l2ceau+ G0nduri tremur2toare$ de care ea *tia c2 nu erau ale ei$ /luteau chiar la limita dintre con*tient *i #u1con*tient$ dar$ c0nd ;ncerc2 #2 #e concentre6e$ ace#tea di#/2rur2+ Erau amintirile -r2:itoarei din Endor$ iar ea *tia din in#tinct c2 erau im/ortante+ A<eau le"2tur2 cu catacom1ele *i cu creatura care tr2ia ;n ad0ncuriB D O icial$ /oli9ia ra/ortea62 c2 o /or9iune din catacom1e a o#t eAca<at2 *i c0te<a ca#e #-au d2r0mat din cau6a a#ta$ #/u#e Saint-Germain+ Ei #u#9in c2 re9eaua de canali6are #-a i#urat$ iar "a6ul metan$ dioAidul *i monoAidul de car1on #-

au #cur# *i au /oluat aerul din ora*+ Centrul (ari#ului e#te acum i6olat *i e<acuat+ Oamenii #unt # 2tui9i #2 r2m0n2 ;n ca#ele lor+ Nichola# #e l2#2 /e #/ate$ /e 1ancheta din /iele$ *i ;nchi#e ochii+ D A o#t cine<a r2nitK ;ntre12 el+ D 3oar c0te<a t2ieturi *i <0n2t2i$ nu a o#t ra/ortat nimic mai "ra<+ ?oan cl2tin2 din ca/ uimit2+ D A<0nd ;n <edere ce creatur2 tocmai a "onit /rin ora* c2lc0nd totul ;n /icioare$ ace#ta e#te un miracol mai /u9in im/ortant+ D S-a #/eci icat ce<a ;n le"2tur2 cu a/ari9ia lui Nidho""K ;ntre12 Nichola#+ D Nu ;nc2$ /e nici unul dintre canalele /rinci/ale de *tiri$ dar c0te<a ima"ini ilmate cu tele oane mo1ile au a/2rut /e 1lo"uri$ iar 7e Monde *i 7e igaro #u#9in c2 au ima"ini ;n eAclu#i<itate cu ceea ce nume#c ei PCreatura din catacom1eQ *i PBe#tia din iadQ+ So/hie #e a/lec2 ;n a92$ urm2rind con<er#a9ia+ Se uit2 la Nichola#$ a/oi la Saint-Germain *i din nou la Alchimi#t+ D =n cur0nd$ toat2 lumea <a a la ade<2rul+ Ce #e <a ;nt0m/la atunciK D Nimic$ r2#/un#er2 cei doi 12r1a9i ;ntr-un "la#+ D NimicK 3ar nu e#te /o#i1il+ ?oan #e r2#uci ;n #caun+ D 3ar a#ta #e <a ;nt0m/la+ Toate a#tea <or i mu*amali6ate+ So/hie #e uit2 la Flamel+ Ace#ta 2cu un #emn a irmati< din ca/+ D Cei mai mul9i oameni oricum nu <or crede a*a ce<a$ So/hie+ 4tirea <a i re#/in#2$ con#iderat2 o ar#2 #au o "lum2+ Cei care cred c2 e ade<2rat2 <or i con#idera9i teoreticieni ai con#/ira9iei+ Iar tu /o9i #2 ii #i"ur c2 oamenii lui Machia<elli #unt de:a ;n alert2$ con i#c0nd *i di#tru"0nd iecare co/ie eAi#tent2+ D =n dou2 ore$ ad2u"2 Saint-Germain$ e<enimentele din diminea9a a#ta <or i ra/ortate doar ca un accident ne ericit+ Ima"inile cu mon#trul <or i luate ;n r0# *i

<eridicitatea lor <a i re#/in#2$ iind con#iderate i#terie+ So/hie cl2tin2 ne;ncre62toare din ca/+ D Nu /o9i a#cunde a*a ce<a la ne# 0r*it+ D Str21unii ac a#ta de milenii$ #/u#e Saint-Germain ;nclin0nd o"linda retro<i6oare a#t el ;nc0t #2 o /oat2 <edea /e So/hie+ =n interiorul ;ntuneco# al ma*inii$ ea #e "0ndi c2 ochii lui de un al1a#tru /ro und #c0nteiau u*or+ 4i tre1uie #2-9i aminte*ti c2 omenirea nu <rea deloc #2 cread2 ;n ma"ie+ Nu <rea #2 *tie c2 miturile *i le"endele au o#t a/roa/e ;ntotdeauna 1a6ate /e ade<2r+ ?oan #e ;ntin#e *i-*i /u#e u*urel m0na /e 1ra9ul #o9ului ei+ D 3ar eu nu #unt de acord> oamenii au cre6ut ;ntotdeauna ;n ma"ie+ 3oar ;n ultimele #ecole$ acea#t2 credin92 a di#/2rut+ Eu cred c2 ei <or cu ade<2rat #2 cread2$ /entru c2$ ;n inimile lor$ *tiu c2 a#ta e ce<a ade<2rat+ Ei *tiu c2 ma"ia eAi#t2 ;ntr-ade<2r+ D 4i eu credeam ;n ma"ie$ #/u#e So/hie oarte ;ncet+ Se ;ntor#e#e ca #2 /ri<ea#c2 din nou ora*ul$ dar$ re lectat ;n "eamul ma*inii$ ea <26u un dormitor de co/il 6u"r2<it ;n culori a/rin#e: dormitorul ei acum cinci$ /oate *a#e ani ;n urm2+ Nu a<ea nici o idee unde era C ca#a din Scott#dale$ /oate$ #au ar i /utut i Ralei"h> #e muta#er2 at0t de de# ;n /erioada aceea+ Ea #t2tea ;n mi:locul /atului$ ;ncon:urat2 de c2r9ile ei a<orite+ C0nd eram mai mic2$ am citit de#/re /rin9e#e *i <r2:itori$ *i de#/re ca<aleri$ *i ma"icieni+ Chiar dac2 *tiam c2 erau doar /o<e*ti$ ;mi doream ca ma"ia #2 ie real2+ (0n2 acum$ ad2u"2 ea cu am2r2ciune+ =ntoar#e ca/ul$ ca #2 #e uite la Alchimi#t+ Sunt toate 1a#mele cu 60ne ade<2rateK Flamel ;ncu<iin92 din ca/+ D Nu numai 1a#mele cu 60ne$ ci a/roa/e iecare le"end2 #e 1a6ea62 /e ade<2r$ iecare mit are o 1a62 real2+ D Chiar *i cele ;n rico*2toareK *o/ti ea+ D =n #/ecial cele ;n rico*2toare+ !n trio de elico/tere de tele<i6iune 1060iau la :oa#2 altitudine$ dea#u/ra ca/etelor lor$ 6"omotul elicelor ace#tora 2c0nd #2 <i1re6e interiorul ma*inii ;n care #e a lau+ Flamel a*te/t2 /0n2 ce trecur2$ a/oi #e a/lec2 ;n

a92+ D !nde mer"em acumK Saint-Germain ar2t2 tot ;nainte *i la drea/ta+ D EAi#t2 o intrare #ecret2 #/re catacom1e ;n Gr2dinile TrocadSro+ Acea#ta duce direct ;n :o#$ ;n tunelele inter6i#e+ Am <eri icat h2r9ile <echi> cred c2 tra#eul lui 3ee ;i <a duce mai ;nt0i /rin canali6are *i a/oi ;n tunelele de dede#u1t+ -om c0*ti"a ce<a tim/ ;n elul 2#ta+ Nichola# Flamel #e a*e62 ;na/oi /e #caun *i a/oi #e ;ntin#e *i-i #tr0n#e m0na lui So/hie+ D Totul <a i ;n re"ul2$ #/u#e el+ 3ar So/hie nu-l cre6u+ Intrarea ;n catacom1e #e 2cea /rintr-un "rila: de metal montat ;n /2m0nt$ care nu a<ea nimic ie*it din comun+ (ar9ial aco/erit cu mu*chi *i iar12$ era a#cun# /rintre co/aci$ ;n #/atele unui caru#el #cul/tat #om/tuo# *i /ictat minunat$ a lat ;ntr-o mar"ine a Gr2dinii TrocadSro+ =ntr-una dintre 6ilele o1i*nuite$ nemai/omenitele "r2dini ar i o#t n2/2dite de turi*ti$ dar$ ;n acea#t2 diminea92$ erau /u#tii$ iar c2lu*eii de lemn ai caru#elului$ /2r2#i9i deo/otri<2$ #e mi*cau ;n #u# *i ;n :o# #u1 /relata cu dun"i al1e *i al1a#tre+ Saint-Germain o lu2 /e o alee ;n"u#t2 *i-i condu#e /e un #/a9iu <erde$ care de<eni#e ca eniu din cau6a #oarelui de <ar2+ Se o/ri ;n a9a unui "rila: dre/tun"hiular$ de metal$ care nici nu #e o1#er<a+ D Nu am mai olo#it acea#t2 intrare din 'J8'+ Se l2#2 ;n "enunchi$ a/uc2 "ratiile *i tra#e+ Grila:ul nu #e mi*c2+ ?oan #e uit2 /ie6i* la So/hie+ D C0nd eu *i Franci# am lu/tat al2turi de Re6i#ten9a France62 ;m/otri<a Germaniei$ am olo#it catacom1ele ca 1a62 de o/era9iuni+ (uteam a/2rea din #enin ;n orice loc din ora*+ Cu <0r ul /anto ului$ 12tu u*or ;n "ratiile de metal+ Ace#ta era unul dintre locurile noa#tre a<orite+ Chiar *i ;n tim/ul r261oiului$ "r2dinile erau ;ntotdeauna /line de oameni$ iar noi /uteam #2 ne /ierdem cu u*urin92 /rin mul9ime+

(rin aer trecu dintr-odat2 o 1oare care adu#e un miro# tomnatic de run6e u#cate$ a/oi "ratiile de metal din m0inile lui Franci# ;nce/ur2 #2 #tr2lucea#c2$ ar60nd cu o lac2r2 inten#2$ ro*ie ca ocul$ a/oi al12-ro*iatic2+ Metalul #e tran# orm2 ;n lichid *i #e to/i com/let$ /ic2turi mari #cur"0ndu-#e ;n /u9+ Saint-Germain #mul#e r2m2*i9ele "rila:ului din /2m0nt *i le arunc2 ;ntr-o /arte$ a/oi #e r2#uci *i intr2 /rin de#chi62tur2+ D E#te o #car2 aici+ D So/hie$ tu urme6i$ #/u#e Nichola#+ -in *i eu du/2 tine+ ?oan$ r2m0i tu la urm2K ?oan ;ncu<iin92+ A/uc2 de mar"inea unei 12nci de lemn din a/ro/iere *i o tra#e /e iar12+ D O <oi /une dea#u/ra de#chi62turii ;nainte #2 co1or+ Nu a<em ne<oie de oa#/e9i nea*te/ta9i care #2 co1oare /e aici$ nu-i a*aK 50m1i+ So/hie #e #trecur2 cu /ruden92 /rin de#chi62tur2$ /icioarele ei "2#ind ;n cele din urm2 /rima 1ar2 a #c2rii+ Se l2#2 cu "ri:2 ;n :o#+ Se a*te/ta#e ca /u9ul #2 ie ori1il$ de6"u#t2tor$ dar aerul nu era umed$ ci doar #t2tut+ =nce/u #2 numere /a*ii$ dar /ierdu num2r2toarea /e drum$ /e la *a/te6eci *i doi$ de*i /utea #2-*i dea #eama du/2 /2tratul de cer de dea#u/ra ca/etelor lor$ care #e mic*ora ra/id$ c2 ei co1orau ad0nc #u1 /2m0nt+ Nu #e temea de el C nu /entru ea+ Tunelele *i #/a9iile ;n"u#te nu o ;n rico*au$ dar ratele ei era ;n"ro6it de #/a9iile mici: oare cum #e #im9ea el acumK Sim9i cum i #e a"it2 luturi ;n #tomac> #im9ea c2-i <ine "rea92+ Gura i #e u#c2 *i ea *tiu C din in#tinct$ 2r2 urm2 de ;ndoial2 C c2 a*a #e #im9ea ratele ei chiar ;n acel moment+ 4tiu c2 ?o#h era ;n"ro6it+

Capitolul Patru!eci "i Opt


D Oa#e$ ro#ti ?o#h /er/leA$ /ri<ind /e#te tot ;n tunel+ (eretele din a9a lui creat din #ute de cranii de culoare "2l1uie #au al1ite+ 3ee mer"ea cu /a*i mari /rin /a#a:$ iar # era #a luminoa#2 trimitea /e /ere9i um1re care dan#au *i /ul#au$ 2c0nd #2 /ar2 c2$ ;n or1itele "oale ale craniilor$ ni*te ochi #e mi*cau$ ;l urm2reau+ ?o#h cre#cu#e ;n /re6en9a oa#elor> *tia c2 nu are de ce #2 #e team2 de ele+ Studiile tat2lui #2u erau 1a6ate ;n /rimul r0nd /e #chelete+ C0nd erau co/ii$ *i el$ *i So/hie #e :uca#er2 ;n ma"a6iile mu6eului /line cu r2m2*i9e o#oa#e$ dar ace#tea erau oa#e de animale #au de dino6aur+ ?o#h contri1ui#e chiar la re acerea #tructurii o#oa#e din coada unei /2#2ri /rei#torice care u#e#e eA/u#2 la Mu6eul American de I#torie Natural2+ 3ar ace#te oa#eB ace#tea erauB erauB D Ace#tea #unt toate oa#e de omK ;ntre12 el ;n *oa/t2+ D 3a$ r2#/un#e ;ncet Machia<elli$ o urm2 de accent italiene#c di#tin"0ndu-#e /er ect ;n ace#t cu<0nt+ Sunt r2m2*i9ele a *a#e milioane de cor/uri$ /e /u9in$ acolo :o#+ (oate chiar mai multe+ Catacom1ele au o#t ini9ial cariere uria*e de calcar+ =*i ridic2 de"etul mare ;n #u#+ Acela*i calcar olo#it la con#truc9ia ora*ului+ (ari#ul e cl2dit dea#u/ra unui ade<2rat la1irint de tunele+ D Cum au a:un# aici$ :o#K ;ntre12 ?o#h cu <oce tremur0nd2+ =nce/u #2 tu*ea#c2$ #e cu/rin#e cu 1ra9ele *i #e #tr2dui #2 /ar2 indi erent$ ca *i cum nu ar i o#t com/let ;n"ro6it+ (ar oarte <echi> de c0nd #unt aiciK D 3e <reo dou2 #ute de ani$ 6i#e Machia<elli #ur/rin60ndu-l+ (e la # 0r*itul #ecolului al G-III-lea$ cimitirele (ari#ului erau /rea /line+ Am o#t atunci ;n ora*$ ad2u"2 el$ "ura #tr0m10ndu-i-#e de de6"u#t+ Nu am mai <26ut <reodat2 ce<a a#em2n2tor+ Erau at0t de mul9i mor9i ;n ora* ;nc0t cimitirele erau ade#ea doar ni*te "r2me6i uria*e de /2m0nt a 0nat$ /rin care #e ;ntre62reau oa#ele+ (oate c2 (ari#ul era unul dintre cele mai rumoa#e ora*e

din lume$ dar era *i cel mai /lin de mi6erie+ Mai r2u dec0t Londra C iar a#ta #/une ce<aO ;nce/u #2 r0d2$ iar #unetul #e ciocni de /ere9ii din oa#e *i ecoul #e au6i ;n mod re/etat$ di#tor#ion0ndu-#e ;ntr-un #unet ;n ior2tor+ Miro#ul era de nede#cri# *i chiar eAi#tau acolo *o1olani mari c0t ni*te c0ini+ Boala era ;n loare$ iar r2#/0ndirea e/idemiei de cium2 era ce<a ire#c+ =n cele din urm2$ #-a a:un# la un acord c2 cimitirele #u/raa"lomerate tre1uie #2 ai12 le"2tur2 cu 1oala+ A*adar$ #-a hot2r0t #2 ie "olite cimitirele$ iar r2m2*i9ele #2 ie mutate #u1 /2m0nt$ ;n carierele "oale de calcar+ =ncerc0nd #2 nu #e "0ndea#c2 la a/tul c2 era ;ncon:urat de o#emintele unor oameni care muri#er2 cel mai /ro1a1il din cau6a unei 1oli ;n"ro6itoare$ ?o#h ;*i concentr2 aten9ia a#u/ra /ere9ilor+ D Cine a 2cut acele ornamenteK ;ntre12 el indic0nd un aran:ament ce re/re6enta un #oare$ un model deo#e1it$ 1o"at ornamentat$ creat din oa#e omene*ti de di erite lun"imi ;n chi/ de ra6e+ Machia<elli ridic2 din umeri+ D Cine *tieK Cine<a care <oia #2 aduc2 un oma"iu mor9ilor$ /oate> cine<a care ;ncerca #2 "2#ea#c2 un #en# ;n ceea ce tre1uie #2 i o#t un hao# incredi1il+ Oamenii au c2utat ;ntotdeauna #2 di#ci/line6e hao#ul$ ad2u"2 el ;nceti*or+ ?o#h ;l /ri<i+ D =i nume*ti /e eiB pe noi, PoameniQ+ Se ;ntoar#e #2-l caute din ochi /e 3ee$ dar Ma"icianul a/roa/e c2 a:un#e#e la ca/2tul coridorului *i nu /utea #2-i aud2+ 3ee ne nume*te PmuritoriQ+ D Eu nu #unt 3ee$ #/u#e Machia<elli cu un 60m1et "lacial+ ?o#h era nedumerit+ Cine era cel mai /uternic aici C 3ee #au Machia<elliK Credea c2 Ma"icianul$ dar ;nce/ea #2 /re#u/un2 c2 italianul era mult mai #t2/0n /e #itua9ie+ D Scathach ne-a #/u# c2 tu e*ti mult mai /ericulo# *i mai <iclean dec0t 3ee$ 6i#e$ "0ndind cu <oce tare+ 50m1etul lui Machia<elli #e tran# orm2 ;ntr-un r0n:et /lin

de ;nc0ntare+ D Ace#ta e#te cel mai dr2"u9 lucru /e care ea l-a #/u# de#/re mine+ D E ade<2ratK E*ti mai /ericulo# dec0t 3eeK Machia<elli #t2tu o cli/2 /e "0nduri+ A/oi$ 60m1i *i ;n tunel #e #im9i un miro# a1ia /erce/ti1il de *ar/e+ D A1#olut+ D Re/ede$ /e aici$ ;i #tri"2 3ee$ <ocea lui iind ;n21u*it2 din cau6a /ere9ilor ;n"u*ti *i ta<anului :o#+ Se ;ntoar#e *i #e ;nde/2rt2 din nou de-a lun"ul tunelului c2/tu*it cu oa#e$ lu0nd *i lumina cu el+ ?o#h era tentat #2 u"2 du/2 el$ nedorind #2 r2m0n2 #in"ur ;n 1e6n2 total2$ dar Machia<elli /ocni din de"ete *i$ imediat$ o lac2r2 #u19ire *i delicat2 de lum0nare$ care r2#/0ndea o lumin2 al12-cenu*ie$ ;i a/2ru ;n /alm2+ D Nu toate tunelele #unt a*a$ continu2 Machia<elli ar2t0nd #/re oa#ele a*e6ate cu di12cie ;n /ere9i$ ormele armonioa#e ale aran:amentelor *i modelelor+ =n c0te<a dintre tunelele mici #unt ;n"r2m2dite /0n2 ;n ta<an "r2me6i de oa#e de acela*i ti/+ Cotir2 *i-l "2#ir2 /e 3ee a*te/t0ndui$ 12t0nd ner21d2tor din /icior+ A/oi$ 12r1atul #e ;ntoar#e *i /lec2 mai de/arte 2r2 a #/une nici un cu<0nt+ ?o#h #e concentr2 a#u/ra #/in2rii lui 3ee *i a#u/ra "lo1ului de lumin2 care #e le"2na dea#u/ra um2rului ace#tuia$ ;n tim/ ce co1orau tot mai ad0nc ;n catacom1e> a#ta ;l a:uta #2 i"nore /ere9ii care /2reau #2 #e ;nchid2 ;n :urul lui din ce ;n ce mai mult cu iecare /a# /e care-l 2cea+ =n <reme ce mer"ea$ o1#er<2 cum c0te<a dintre oa#ele care c2/tu*eau tunelul a<eau /e ele ;nti/2rite date$ "ra iti <echi de #ecole$ iind con*tient *i de a/tul c2 #in"urele urme de /a*i din #tratul "ro# de /ra de /e #ol erau cele ale /icioarelor mici ale lui 3ee+ Ace#te tunele nu mai u#e#er2 olo#ite de oarte mult tim/+ D -in <reodat2 oameni aiciK ;ntre12 /e Machia<elli ;ncerc0nd #2 ac2 con<er#a9ie doar de dra"ul de a mai au6i un #unet ;n t2cerea a/2#2toare+ D 3a+ Anumite /2r9i din catacom1e #unt de#chi#e /u1licului$ 6i#e Machia<elli 9in0ndu-*i m0na ridicat2$ lac2ra

#u19ire 2c0nd #2 #e de#lu*ea#c2 ;n ;ntuneric aran:amentele ornamentale de oa#e din /ere9i$ um1rele care dan#au /e#te ace#tea aduc0ndu-le /arc2 /entru #curt tim/ la <ia92+ 3ar #unt mul9i Filometri de catacom1e #u1 ora* *i o mare /arte din 6onele unde #e "2#e#c ace#tea nu au o#t nici m2car trecute /e hart2+ S2 eA/lore6i ace#te tunele e#te ile"al *i /ericulo#$ de#i"ur$ dar oamenii tot o ac+ Acei oameni #unt numi9i Pcata iliQ+ EAi#t2 chiar *i o unitate #/ecial2 de /oli9ie$ Pcata lic#Q$ care /atrulea62 /rin ace#te tunele+ Machia<elli 2cu un #emn cu m0na #/re /ere9ii care-i ;ncon:urau$ lac2ra dan#0nd #2l1atic$ dar 2r2 #2 #e #tin"2+ 3ar noi nu <om da /e#te nici unii dintre ei aici+ Acea#t2 6on2 e#te com/let necuno#cut2+ Acum$ #untem :o# de tot$ #u1 ora*$ ;n una dintre /rimele cariere de calcar$ eAca<at2 cu multe #ecole ;n urm2+ D ?o# de tot$ #u1 ora*$ re/et2 ;ncet ?o#h+ !merii lui #e l2#ar2$ 12iatul ima"in0ndu-*i c2 /utea chiar #2 #imt2 "reutatea ;ntre"ului (ari# dea#u/ra ca/ului #2u$ numeroa#ele tone de /2m0nt$ 1eton *i o9el #tri<indu-l+ Clau#tro o1ia amenin9a #2-l co/le*ea#c2 *i i #e /2rea c2 /ere9ii tremurau$ /ul#au+ G0tul ;i era u#cat$ 1u6ele ;i erau cr2/ate *i-*i #im9ea lim1a /rea mare ;n "ur2+ Eu cred$ ;i *o/ti el lui Machia<elli$ cred c2 a* /re era #2 m2 ;ntorc acum la #u/ra a92 dac2-i OE+ Italianul cli/i #incer #ur/rin#+ D Nu$ nu$ ?o#h$ nu e OE+ Machia<elli ;ntin#e m0na *i-l a/uc2 #tr0n# de um2r /e ?o#h$ iar 12iatul #im9i un <al de c2ldur2 trec0ndu-i /rin tot tru/ul+ Aura lui /0r0i$ iar ;n aerul ;nchi# din tunel #e #im9i o mirea#m2 de /ortocale com1inat2 cu o duhoare r0nced2 de *ar/e+ E /rea t0r6iu /entru a*a ce<a$ #/u#e 1l0nd Machia<elli+ -ocea lui #e /re#chim12 ;n *oa/t2: Am a:un# /rea :o#$ ;n ad0ncB nu e cale de ;ntoarcere+ -ei /2r2#i ace#te catacom1e Tre6it #auB D Sau ceK ;ntre12 ?o#h c0nd ;n9ele#e$ /e m2#ur2 ce "roa6a-i cre*tea$ cum a<ea de "0nd italianul #2 termine ra6a+ D Sau nu le <ei /2r2#i deloc$ #/u#e #im/lu Machia<elli+

Cotir2 din nou *i a:un#er2 la un tunel ;n linie drea/t2+ (ere9ii erau *i aici ta/eta9i cu oa#e$ chiar mai #o i#ticat aran:ate$ dar cu ciudate modele /2trate /e care ?o#h a/roa/e c2 le recuno#cu+ Erau la el ca de#enele /e care le <26u#e ;n materialele de #tudiu ale tat2lui #2u *i ar2tau ca hiero"li ele ci<ili6a9iei ma)a #au ale ci<ili6a9iei a6tece> dar ce c2utau oare hiero"li ele me6oamericane ;n catacom1ele (ari#uluiK 3ee ;i a*te/ta la ca/2tul tunelului+ Ochii lui cenu*ii #tr2luceau ;n lumina re lectat2$ care ;m/rumuta *i chi/ului #2u o /aloare ne#2n2toa#2+ Atunci c0nd <or1i$ accentul lui en"le6e#c de<eni mai /ronun9at$ iar cu<intele #e ro#to"oleau /arc2 a*a de re/ede ;nc0t era di icil /entru oricine #2-l ;n9elea"2+ ?o#h nu /utea #/une dac2 Ma"icianul era entu6ia#mat #au ner<o#$ iar a#ta ;i #/ori rica+ D A#ta e o 6i im/ortant2 /entru tine$ 12iete$ o 6i oarte im/ortant2+ Nu numai /entru c2 /uterile tale <or i Tre6ite$ dar <ei ;nt0lni$ de a#emenea$ /e unul dintre cei c09i<a Str21uni de care umanitatea ;nc2 ;*i mai aduce aminte+ E#te o mare onoare+ B2tu din /alme+ A/lec0ndu-*i ca/ul$ ridic2 a/oi m0na ;n2l90nd "lo1ul de lumin2 *i de6<2luind dou2 1ol9i ;nalte *i arcuite #/ri:inite de coloane din oa#e care u#e#er2 aran:ate a#t el ;nc0t #2 orme6e un cadru al u*ii+ 3incolo de de#chi62tur2 era ;ntuneric 1e6n2+ F2c0nd un /a# ;nd2r2t$ #/u#e /e un ton /oruncitor: Tu /rimulO ?o#h e6it2$ iar Machia<elli ;l /rin#e de 1ra9 *i-l #tr0n#e cu /utere+ C0nd <or1i$ <ocea ;i era :oa#2 *i in#i#tent2: D Orice #-ar ;nt0m/la$ nu tre1uie #2 ar29i c2 9i-e ric2 *i nici #2 intri ;n /anic2+ -ia9a ta$ chiar echili1rul t2u /#ihic de/ind de ace#t lucru+ =n9ele"iK D S2 nu ar2t ric2$ #2 nu intru ;n /anic2$ re/et2 ?o#h+ =nce/u #2 re#/ire din ce ;n ce mai accelerat+ Nici ric2$ nici /anic2+ D 3u-te acum+ Machia<elli ;i d2du drumul *i-l ;m/in#e #/re 3ee *i /ortalul con ec9ionat din oa#e+ 3u-te #2-9i Tre6e*ti /uterile$ #/u#e el$ *i #/er c2 <a merita+ Ce<a din tonul lui Machia<elli ;l 2cu /e ?o#h #2 /ri<ea#c2 ;n urm2+ (e chi/ul italianului era ;nti/2rit2 o eA/re#ie

a/roa/e com/2timitoare$ iar ?o#h #e o/ri+ 3ee #e uit2 la el$ ochii lui cenu*ii #cli/indu-i *i 1u6ele iind #tr0m1ate ;ntr-un r0n:et ori1il+ Ridic2 din #/r0ncene+ D Nu <rei #2 ii Tre6itK =n#2 ?o#h a<ea doar un #in"ur r2#/un# la acea#t2 ;ntre1are+ !it0ndu-#e din nou #/re Machia<elli$ ridic2 /u9in o m0n2 ;n #emn de r2ma#-1un$ tra#e ad0nc aer ;n /ie/t *i /2*i /rin /ortalul 1oltit ;n 1e6na total2+ Lumina #e i<i c0nd 3ee ;l urm2$ iar 12iatul de#co/eri c2 #e a la ;ntr-o enorm2 ;nc2/ere circular2$ care /2rea a i ;n ;ntre"ime #co1it2 ;ntrun o# uria* C /ere9ii nete6i *i cur1a9i$ ta<anul ;n"2l1enit *i *le uit$ /0n2 *i /odeaua de culoarea /er"amentului a<eau aceea*i nuan92 *i teAtur2 ca oa#ele cu care erau orna9i /ere9ii+ 3ee ;*i /u#e m0na /e #/atele lui ?o#h *i-l ;m/in#e ;n a92+ B2iatul 2cu doi /a*i *i #e o/ri+ !ltimele 6ile ;l ;n<29a#er2 #2 #e a*te/te la #ur/ri6e C minuni$ mon*tri *i tot elul de creaturi$ dar a#ta$ a#taB ;l de6am2"ea+ =nc2/erea era "oal2$ cu eAce/9ia unui #oclu din /iatr2$ lun" *i cu #u/ra a9a /2trat2$ care #e ridica ;n mi:locul camerei+ S era de lumin2 a lui 3ee #e le"2n2 dea#u/ra /lat ormei$ ilumin0nd inten# iecare detaliu #cul/tat+ =ntin#2 /e #/ate dea#u/ra unei le#/e6i de calcar /lin2 de #co1ituri era o #tatuie uria*2 a unui 12r1at ;ntr-o #tr2<eche armur2 din /iele *i metal$ cu m2nu*i metalice ale c2ror de"ete 9ineau #tr0n# m0nerul "ro# al unei #21ii late$ care a<ea cel /u9in doi metri lun"ime+ Ridic0ndu-#e /e <0r uri$ ?o#h <26u ca/ul #tatuii aco/erit cu un coi care-i a#cundea com/let a9a+ ?o#h #e uit2 ;m/re:ur+ 3ee r2m2#e#e la drea/ta /ortalului de la intrare$ iar Machia<elli /2*i#e ;n interiorul camerei *i #e du#e#e ;n /artea #t0n"2+ Am0ndoi ;l urm2reau oarte aten9i+ D CeB ce #e ;nt0m/l2 acumK ;ntre12 el$ <ocea lui r2#un0nd #la1 *i ;n21u*it ;n ;nc2/ere+ Nici unul din cei doi 12r1a9i nu r2#/un#e+ Machia<elli ;*i ;ncruci*2 1ra9ele *i ;*i a/lec2 u*or ca/ul ;ntr-o /arte$

;n"u#t0ndu-*i ochii+ D Cine e#te ace#taK ;ntre12 ?o#h 2c0nd un #emn cu de"etul mare #/re #tatuie+ Nu #e a*te/ta #2 /rimea#c2 <reun r2#/un# de la 3ee$ dar$ c0nd #e ;ntoar#e #/re italian$ ;*i d2du #eama c2 Machia<elli nu #e uita la el$ ci dincolo de d0n#ul+ ?o#h #e r2#uci /e c2lc0ieB chiar ;n momentul ;n care cele dou2 creaturi de co*mar #e materiali6ar2 din ;ntuneric+ Totul la ele era al1$ ;nce/0nd cu /ielea a/roa/e tran#/arent2 /0n2 la /2rul lun" *i #u19ire care le cur"ea ;n :o# /e #/ate *i m2tura /odeaua ;n urma lor+ Era im/o#i1il #2-9i dai #eama dac2 erau 12r1a9i #au emei+ A<eau ;n2l9imea unor co/ii mici *i erau neo1i*nuit de #u19iri$ cu ca/ete /roeminente$ run9i late *i 12r1ii a#cu9ite+ A<eau urechi oarte mari *i cioturi micu9e de coarne li #e <edeau ie*ind din cre*tetele ca/etelor+ Ni*te ochi enormi *i rotun6i$ 2r2 /u/ile #e iAar2 a#u/ra lui$ iar c0nd creaturile /2*ir2 ;n a92$ el ;*i d2du #eama c2 era ce<a ;n nere"ul2 cu /icioarele lor+ Oa#ele lor emurale erau cur1ate #/re #/ate *i ie*eau ;n a ar2 ;n /artea din a92$ la "enunchi$ termin0ndu-#e cu co/ite$ la el ca la ca/re+ Se de#/2r9ir2$ a*e60ndu-#e de o /arte *i de alta a #oclului$ iar ?o#h #im9i in#tincti< c2 tre1uie #2 #e ;nde/2rte6e$ dar ;*i aminti # atul lui Machia<elli *i r2ma#e /e loc+ Tr2"0nd aer ;n /ie/t$ #e uit2 mai atent la creatura care era mai a/roa/e de el *i de#co/eri c2 acea#ta nu era at0t de ;n rico*2toare cum i #e /2ru#e la ;nce/ut: era at0t de micu92 c2 /2rea a/roa/e ra"il2+ Credea c2 *tia ce #unt> <26u#e ima"ini cu a#t el de creaturi /e ra"mentele de <a#e de lut "rece*ti *i romane care #e a lau /e ra turile din 1iroul mamei #ale+ Erau auni #au /oate #atiri> nu era #i"ur care era di eren9a+ Creaturile ;nce/ur2 #2 mear"2 ;ncet ;n :urul lui ?o#h$ ;ntin60nd #/re el ni*te m0ini cu de"ete lun"i *i reci ca "hea9a$ cu un"hiile murdare$ de culoare nea"r2 atin"0ndu-i tricoul ru/t$ /i/2indu-i materialul :ean*ilor+ -or1eau ;ntre ele$ ro#tind #trident cu<inte im/o#i1il de ;n9ele#$ a/roa/e ni*te in ra#unete care ;l 2cur2 #2-*i ;ncle*te6e din9ii+ !n

de"et oarte rece ;i atin#e a1domenul$ iar aura lui /0r0i *i ;nce/u #2 ;m/r2*tie #c0ntei aurii+ D Hei$ #tri"2 el+ Creaturile 2cur2 c0te un #alt ;n #/ate$ dar acea unic2 atin"ere 2cu#e ca inima lui ?o#h #2 o ia ra6na+ Fu dintr-odat2 cu/rin# de toate ricile de nede#cri# /e care *i le-ar i ima"inat <reodat2 *i cele mai ;n ior2toare co*maruri n2<2lir2 la #u/ra a92$ l2#0ndu-l tremur0nd *i 2r2 aer$ #c2ldat de o #udoare rece *i amar2+ Cel de-al doilea aun #e re/e6i *i /u#e o m0n2 rece /e a9a lui ?o#h+ 3eodat2$ inima lui ;nce/u #2 1at2 ne1une*te$ iar #tomacul ;nce/u #2 i #e a"ite$ iind cu/rin# de o /anic2 ira9ional2+ Cele dou2 creaturi #e /rin#er2 una de cealalt2 *i ;nce/ur2 #2 9o/2ie 6"uduite de ceea ce-ar i /utut i doar r0#+ D ?o#hO Tonul /oruncitor al lui Machia<elli #t2<ili /anica din ce ;n ce mai mare a 12iatului *i redu#e creaturile la t2cere+ ?o#hO A#cult2-m2O A#cult2-mi <ocea$ concentrea62te a#u/ra ei+ Satirii #unt #im/le creaturi *i #e hr2ne#c cu cele mai elementare emo9ii omene*ti: unul #e ;ndoa/2 cu ric2$ cel2lalt #e de# at2 cu /anica+ Ei #unt (ho1o# *i 3eimo#+ La au6ul numelor lor$ cei doi #atiri #e retra#er2$ di#/2rur2 ;n ;ntuneric$ /0n2 ce doar ochii lor enormi$ #tr2<e6ii mai r2ma#er2 <i6i1ili$ ne"ri *i #tr2lucitori ;n lumina "lo1ului /lutitor+ D Ei #unt (a6nicii 5eului Adormit+ A/oi$ /iatra #tr2<eche #e au6i huruind$ #tatuia #e ridic2 *i ;*i roti ca/ul$ ca #2 #e uite la ?o#h+ (rin coi $ doi ochi #e <edeau #tr2lucind ro*ii ca #0n"ele+

Capitolul Patru!eci "i Nou


D Ace#ta e#te un t2r0m al !m1relorK ;ntre12 So/hie ;n *oa/t2$ ;n"ro6it2$ 9in0ndu-*i re#/ira9ia+ Fata #e a la la intrarea ;ntr-un tunel lun"$ care mer"ea ;n linie drea/t2 *i ai c2rui /ere9i erau decora9i *i c2/tu*i9i cu ce<a ce /2rea alc2tuit din oa#e umane+ !n #in"ur 1ec de /utere mic2 ilumina #/a9iul$ r2#/0ndind o lumin2 "al1en2$ #la12+ ?oan ;i #tr0n#e 1ra9ul *i r0#e ;nceti*or+ D Nu+ Suntem ;nc2 ;n lumea noa#tr2+ Bine ai <enit ;n cataom1ele (ari#uluiO Ochii lui So/hie #cli/ir2 cu o lumin2 ar"intie ;n tim/ ce cunoa*terea -r2:itoarei #e #cur"ea /rin toat2 iin9a ei+ -r2:itoarea din Endor *tia 1ine ace#te catacom1e+ So/hie 2cu un /a# ;na/oi$ imediat ce o ;n<2lm2*eal2 1ru#c2 de ima"ini o n2/2dir2: 12r1a9i *i emei /urt0nd a1ia ce<a mai mult dec0t ni*te 6dren9e$ #co90nd 1uc29i de /iatr2 din ni*te "ro/i uria*e 2cute ;n /2m0nt$ #u1 #u/ra<e"herea unor "ardieni care /urtau uni orme de centurioni romani+ D Ace#tea erau ni*te cariere$ *o/ti ea+ D Cu mult tim/ ;n urm2$ 6i#e Nichola#+ Iar acum e#te un morm0nt at0t /entru milioane de /ari6ieni$ c0t *i /entru un altB D 5eul Adormit$ #/u#e So/hie$ <ocea ei #tin"0ndu-#e 1ru#c+ Ace#ta e#te un Str21un cu care -r2:itoarea nu a o#t niciodat2 de acord$ dar /e care l-a *i com/2timit+ Saint-Germain *i ?oan erau *oca9i de c0te *tia ata+ (0n2 *i Flamel /2rea uimit+ So/hie ;nce/u #2 tremure+ Se cu/rin#e cu 1ra9ele$ ;ncerc0nd #2 #e 9in2 /e /icioare$ ;n tim/ ce "0nduri ne"re ;i #tr212teau ul"er2tor mintea+ 5eul Adormit u#e#e odat2 un Str21unB B(e un c0m/ de lu/t2 ;n l2c2ri$ ea <26u un r261oinic #olitar$ ;ntr-o armur2 din /iele *i metal$ m0nuind un /alo* a/roa/e c0t el de lun"$ lu/t0nd ;m/otri<a unor creaturi <enite direct din :ura#ic+

BLa /or9ile unui ora* #tr2<echi$ r261oinicul ;n /iele *i metal ;n runta #in"ur o hoard2 de 1e#tii a#em2n2toare cu maimu9ele$ ;n tim/ ce un *ir de re u"ia9i e<adau /e o alt2 /oart2+ B(e tre/tele unei /iramide eAtrem de ;nalte$ r261oinicul a/2ra o emeie #in"ur2 *i un co/il de ni*te creaturi care erau o com1ina9ie de *er/i *i /2#2ri+ D So/hieB Ea tremura ;n continuare$ acum rece ca "hea9a$ cu din9ii cl2n92nindu-i+ Ima"inile din mintea ei #e #chim1ar2> armura din /iele *i metal a r261oinicului era acum murdar2$ /lin2 de noroi$ #tro/it2 *i /2tat2+ R261oinicul era *i el #chim1at+ BR261oinicul "onea /rintr-un #at /rimiti< dintre "he9uri$ url0nd ca o iar2 ;n <reme ce oameni ;m1r2ca9i ;n 1l2nuri u"eau din calea lui #au tremurau de ric2+ BR261oinicul c2l2rea ;n runtea unei mari armate de iin9e care erau ni*te corcituri ;ntre 1e#tii *i oameni$ a/ro/iindu-#e amenin92tor de un ora* #tr2lucitor a lat ;n mi:locul unui de*ert+ BR261oinicul #e a la ;n mi:locul unei 1i1lioteci enorme$ /line cu h2r9i$ /er"amente *i c2r9i con ec9ionate din metal$ /0n62 *i #coar92 de co/ac+ Bi1lioteca ardea at0t de /uternic$ ;nc0t c2r9ile de metal #e tran# ormar2 ;n lichid+ 3i#tru"0nd cu #a1ia un r0nd de ra turi$ el arunc2 *i mai multe c2r9i ;n l2c2ri+ D So/hieO Aura etei /0l/0i *i /ocni ;n tim/ ce Alchimi#tul o /rin#e de umeri *i o #tr0n#e cu /utere+ D So/hieO -ocea lui Flamel o #coa#e 1ru#c din tran#2+ D Am <26utB am <26utB ;nce/u ea r2"u*it2+ =*i #im9ea "0tul iritat *i ;*i mu*ca#e at0t de r2u interiorul o1ra6ului ;nc0t a<ea un "u#t metalic$ de6"u#t2tor$ de #0n"e ;n "ur2+ D Nu /ot nici m2car #2-mi ima"ine6 ce-ai <26ut$ #/u#e el cu 1l0nde9e+ 3ar cred c2 *tiu pe cine ai <26utB D Cine eraK ;ntre12 ea "0 0ind$ 2r2 #2 /oat2 re#/ira+ Cine era r261oinicul ;n armur2 de /iele *i metalK 4tia c2$ dac2 #-ar "0ndi mai mult la el$ amintirile

-r2:itoarei i-ar de6<2lui numele #2u$ dar a#ta ar i atra#-o din nou ;n lumea <iolent2 a r261oinicului$ iar ea nu <oia ace#t lucru+ D Str21unul$ Marte !ltor+ D 5eul R261oiului$ ad2u"2 ?oan cu am2r2ciune+ F2r2 #2 #e uite ;n alt2 /arte #au #2-*i ;ntoarc2 m2car ca/ul$ So/hie ridic2 m0na #t0n"2 *i ar2t2 ;n :o#$ #/re un coridor ;n"u#t+ D E acolo :o#$ #/u#e ea ;nceti*or+ D 3e unde *tiiK ;ntre12 Saint-Germain+ D =i /ot #im9i /re6en9a$ 6i#e ata cutremur0ndu-#e+ =nce/u #2-*i rece 1ra9ele urioa#2+ E ca *i cum ce<a rece *i li/icio# #e t0r2*te /e /ielea mea+ -ine de acolo+ D Ace#t tunel ne <a duce ;n interiorul a#cun# al catacom1elor$ #/u#e Saint-Germain$ ;n Lutetia$ ora*ul roman di#/2rut+ =*i rec2 1ru#c /almele una de alta$ ;m/r2*tiind #c0ntei care c26ur2 /e /2m0nt$ a/oi ;nce/u #2 co1oare ;n tunel$ urmat de ?oan+ So/hie #e /re"2tea #2 o ia du/2 ei$ c0nd #e o/ri *i-l /ri<i /e Alchimi#t+ D Ce #-a ;nt0m/lat cu MarteK C0nd l-am <26ut /rima dat2$ am cre6ut c2 era a/2r2torul umanit29ii+ Ce anume l-a #chim1atK Nichola# cl2tin2 din ca/+ D Nimeni nu *tie a#ta+ (oate c2 ai #2 "2#e*ti r2#/un#ul ;n amintirile -r2:itoarei$ #u"er2 el+ Tre1uie #2 #e i cuno#cut+ So/hie ;nce/u #2 clatine din ca/+ D Nu <reau #2 m2 "0nde#c la elB ;nce/u ea$ dar era /rea t0r6iu+ Chiar odat2 cu ultimele <or1e ale Alchimi#tului$ o #erie de ima"ini teri1ile #e i<ir2 ;n mintea lui So/hie+ -26u un 12r1at chi/e* *i ;nalt$ care #e a la #in"ur ;n <0r ul unei /iramide ;n tre/te$ ame9itor de ;nalt2$ cu 1ra9ele ;ntin#e #/re ceruri+ (e umeri$ /urta o mantie im/re#ionant2$ din /ene multicolore+ La /oalele /iramidei #e ;ntindea un ora* enorm$ de /iatr2$ ;ncon:urat de o :un"l2 de ne/2trun#+ Ora*ul era ;n #2r12toare$ #tr26ile late erau /line de oameni care /urtau haine <iu colorate$ 1i:uterii #o i#ticate$ mantii eAtra<a"ante *i ornamente din /ene /e ca/+ Sin"ura a1#en92 a culorilor

#e o1#er<a ;n r0ndul 12r1a9ilor *i emeilor ;n<e*m0nta9i ;n al1$ care #t2teau ;n mi:locul lar"ii #tr26i /rinci/ale+ (ri<ind mai de a/roa/e$ ea reali62 c2 ace*tia erau le"a9i cu lan9uri unii de al9ii *i a<eau ;n :urul "0tului unii de /iele *i lu:eri de <i92+ G2r6i care /urtau 1ice *i #uli9i ;i duceau #/re /iramid2+ So/hie tra#e ;n iorat2 aer ;n /ie/t *i cli/i de#$ ca #2 alun"e ima"inile din a9a ochilor+ D Ea ;l cuno*tea$ 6i#e cu un ton "lacial+ Nu-i #/u#e Alchimi#tului c2 -r2:itoarea din Endor ;l iu1i#e odat2 /e MarteB dar a#ta #e ;nt0m/la#e cu mult2 <reme ;n urm2$ ;nainte ca ace#ta #2 #e #chim1e$ ;nainte #2 ie cuno#cut ca Marte !ltor+ R261un2torul+

Capitolul Cinci!eci
D Sla<2 lui Marte$ 5eul R261oiului$ 6i#e 3ee cu <oce tare+ Com/let n2ucit de ric2$ ?o#h /ri<i cum uria*ul ca/ aco/erit cu un coi #e rote*te #2-l /ri<ea#c2 /e 3ee+ Aura Ma"icianului #e a/rin#e ;ntr-o cli/2$ # 0r0ind *i r2#/0ndind ;n :ur <a/ori de culoare "al1en2+ 3in interiorul coi ului care aco/erea ca/ul 6eului ## i<i o lumin2 ro*ie$ #tr2lucitoare+ Ca/ul #e ;ntoar#e din nou$ cu un #cr0*net de /iatr2 # 2r0mat2$ *i ni*te ochi ro*ii$ de oc$ ;l /ri<ir2 /e 12iat+ Cei doi #atiri al1i$ antomatici$ (ho1o# *i 3eimo#$ #e uri*ar2 din ;ntuneric *i #e "hemuir2 ;n #/atele /iede#talului de /iatr2$ /ri<indu-l /e ?o#h cu mare aten9ie+ 3oar uit0ndu-#e la ei$ #im9ea <aluri de /anic2 *i ric2 trec0ndu-i /rin tot cor/ul *i era #i"ur c2-l <26u#e /e unul din ei lin"0ndu-#e /e 1u6ele #u19iri cu o lim12 de culoarea unei <0n2t2i <echi+ (ri<ind inten9ionat ;n alt2 /arte$ el #e concentr2 a#u/ra Str21unului din <echime+ PNu tre1uie #2 ar29i ric2$ ;i #/u#e#e Machia<elli$ *i nu intra ;n /anic2+Q 3ar a#ta era mai u*or de #/u# dec0t de 2cut+ Chiar ;n a9a lui$ de#tul de a/roa/e ca #2-l /oat2 atin"e$ #e a la Str21unul /e care romanii ;l <enera#er2 ca 5eu al R261oiului+ ?o#h nu au6i#e niciodat2 de HeFate #au de -r2:itoarea din Endor *i$ /entru c2 nu *tia nimic de#/re ele$ nu a<u#e#er2 acela*i e ect a#u/ra lui+ Ace#t Str21un era di erit+ Acum$ *tia la ce #e re eri#e 3ee atunci c0nd #/unea c2 ace#ta era Str21unul de care omenirea ;*i aducea aminte+ Ace#ta era ;n#u*i Marte$ 6eul al c2rui nume era /urtat de o lun2 a anului *i de o /lanet2+ ?o#h ;ncerc2 #2 in#/ire cu /utere *i #2-*i /otolea#c2 12t2ile inimii$ dar tremura at0t de tare$ c2 a1ia mai /utea #2 re#/ire+ (icioarele ;i erau ca "elatina *i #im9ea c2$ ;n orice moment$ #e /utea /r21u*i la /2m0nt+ Str0n"0nd din din9i$ #e #tr2dui #2 tra"2 aer /e na#$ ;ncerc0nd #2-*i aduc2 aminte c0te<a dintre eAerci9iile de re#/ira9ie /e care le ;n<29a#e la ora de arte mar9iale+ =nchi#e ochii *i #tr0n#e din /leoa/e$ a/oi #e cu/rin#e cu 1ra9ele *i #tr0n#e cu /utere+ Ar

i tre1uit #2 /oat2 ace a#ta: mai <26u#e Str21uni *i ;nainte$ ;n runta#e 6om1i *i lu/ta#e chiar cu un mon#tru /rimiti<+ C0t de "reu /utea #2 ieK ?o#h ;*i ;ndre/t2 umerii$ de#chi#e ochii *i /ri<i #tatuia lui MarteB numai c2 acea#ta nu mai era o #tatuie+ Era o iin92 <ie+ (e /ielea *i /e hainele ace#teia era o cru#t2 "roa#2 *i dur2 de culoare cenu*ie+ Sin"ura /at2 de culoare din ;n 29i*area 6eului erau ochii #2i ro*ii$ care #tr2luceau ;n #/atele unui <i6iere ce-i a#cundea com/let a9a+ D M2rite 5eu Marte$ a/roa/e c2 e tim/ul$ 6i#e re/ede 3ee$ tim/ul ca Str21unii #2 #e ;ntoarc2 ;n lumea muritorilor+ Tra#e o "ur2 de aer *i anun92 dramatic: A<em Codexul. ?o#h #im9i tro#nind /er"amentul /e care-l a<ea #u1 tricou+ Ce #-ar ;nt0m/la cu el dac2 ei ar a la c2 cele dou2 /a"ini li/#2 din Codex erau la elK L-ar mai Tre6i atunciK La au6ul cu<0ntului Codex, ca/ul Str21unului #e ;ntoar#e 1ru#c #/re 3ee$ ochii ;i #tr2lucir2$ uioare de um ro*u ie*indu-i /rin <i6ier2+ D (ro e9ia e a/roa/e ;m/linit2$ continu2 re/ede 3ee+ =n cur0nd$ <om ace In<ocarea Final2+ =n cur0nd$ ;i <om eli1era /e Str21unii 3i#/2ru9i *i le <om acorda din nou locul /e care-l a<eau de dre/t$ ca #t2/0ni ai lumii+ =n cur0nd$ <om ace iar2*i din acea#t2 lume /aradi#ul care a o#t odat2+ Cu un #cr0*net de /iatr2 # 2r0mat2$ Marte ;*i l2#2 /icioarele #2-i at0rne ;n a ara #oclului *i #e ;ntoar#e a#t el ;nc0t #2 #tea cu a9a la 12iat+ ?o#h o1#er<2 c2$ ;n iecare cli/2$ c2deau #/re /2m0nt mici ul"i din ceea ce /2rea a i /iele /ietri icat2+ -ocea lui 3ee #e au6i a/roa/e ca un #tri"2t: D 4i /rima /ro e9ie din Codex #-a ;nde/linit+ I-am "2#it /e cei doi care #unt unul #in"ur+ I-am "2#it /e "emenii din le"end2+ F2cu un #emn cu m0na #/re ?o#h+ Ace#t muritor are o aur2 din aur /ur> aura #urorii #ale e#te dintr-un ar"int 2r2 cu#ur+ Marte ;*i ;nclin2 ca/ul$ ca #2-l /ri<ea#c2 din nou /e ?o#h$ *i a/oi ;ntin#e #/re el o m0n2 aco/erit2 cu o m2nu*2 metalic2+ Mai a<ea <reo :um2tate de metru /0n2 #2 a:un"2 la um2rul 12iatului c0nd aura ace#tuia #e i<i ;ncet ;n :urul

lui$ #tr2lucirea /uternic2 a ace#teia lumin0nd interiorul ;nc2/erii$ 2c0nd ca /ere9ii de o# *le uit #2 ca/ete culoarea aurului$ 2c0ndu-i /e (ho1o# *i 3eimo# #2 caute ad2/o#t ;n ;ntunericul de/lin din #/atele #oclului+ =n aerul u#cat #e #im9i dintr-odat2 o mirea#m2 /uternic2 de /ortocale+ Rin0nd ochii ;ntrede#chi*i din cau6a #tr2lucirii emi#e de /ro/ria /iele$ #im9ind cum /2rul de /e ca/ ;i #t2tea 9ea/2n$ /0r0ind din cau6a electricit29ii #tatice$ ?o#h urm2ri ;n iorat cum cru#ta dur2 ;nce/ea #2 cad2$ /ornind de la de"etele lui Marte$ /entru a l2#a la <edere /ielea /uternic 1ron6at2 *i mu*chii de #u1 ea+ Aura 6eului i61ucni$ aco/erind #tatuia cu un #trat "ro# de a1ur /ur/uriu$ iar /ielea lui tre6it2 la <ia92 ;nce/u #2 #tr2lucea#c2 ro*u inten#$ ;n tim/ ce #c0ntei micu9e #e r2#uceau ;n :urul aurei #ale *i i #e li/eau de /iele$ aco/erind-o$ du/2 ce #e r2ceau ra/id$ cu o cru#t2 al12cenu*ie$ ca /iatra+ ?o#h #e ;ncrunt2> /2rea c2 aura 6eului #e ;nt2rea *i orma un ;n<eli* "ro# ;n :urul lui$ tran# orm0ndu-l ;ncet din nou ;n /iatr2+ D (uterile etei au o#t Tre6ite$ continu2 3ee$ <ocea lui r2#un0nd cu ecou ;n ;nc2/ere+ Nu *i ale 12iatului+ 3ac2 <rem #2 reu*im$ dac2 <rem #2-i aducem /e Str21uni ;na/oi$ /uterile ace#tui 12iat tre1uie Tre6ite+ Marte !ltor$ ;l <ei Tre6i /e 12iatK 5eul ;n i/#e /alo*ul #2u lun" ;n /odea$ <0r ul ace#tuia intr0nd cu u*urin92 ;n /ardo#eala de o#$ /rin#e cu am0ndou2 m0inile m0nerul *i #e a/lec2 ;n a92$ ca #2-l /ri<ea#c2 /e ?o#h+ Nu tre1uia #2 arate c2-i era ric2 #au #2 intre ;n /anic2+ ?o#h ;*i ;ndre/t2 umerii *i r2ma#e /e loc$ cu ca/ul #u#$ a/oi /ri<i direct ;n de#chi62tura ;n"u#t2$ de orm2 dre/tun"hiular2 din coi ul de /iatr2+ (entru o cli/2$ cre6u c2 62ri#e ;n ;ntuneric o #curt2 #cli/ire a unor ochi #tr2lucitori$ de un al1a#tru a/rin# ;nainte de a de<eni ro*ii *i de a #tr2luci din nou+ Aura lui ?o#h /2li /0n2 nu mai r2ma#e din ea dec0t o <a"2 #tr2lucire$ iar cei doi #atiri #e uri*ar2 ;n a92$ c292r0ndu-#e /e #oclu$ ca #2 /ri<ea#c2 /e uri*$ din #/atele 6eului$ la 12iat+ Foamea din ochii lor era acum e<ident2:

Gemeni+ Lui ?o#h ;i tre1ui o cli/2 /0n2 #2-*i dea #eama c2 cel care <or1i#e era Marte+ -ocea 6eului era #ur/rin62tor de cati elat2 *i /2rea ne#/u# de o1o#it2+ GemeniK ;ntre1area din <ocea lui era e<ident2+ D 3B da$ #e 10l10i ?o#h+ Am o #or2 "eam2n2$ So/hie+ D Am a<ut odat2 doi 12ie9i "emeniB cu mult tim/ ;n urm2$ #/u#e Marte cu o <oce /ierdut2 *i re6er<at2+ Lumina ro*ie din interiorul coi ului #2u #e #tin#e$ iar ochii al1a*tri cli/ir2 din nou+ B2ie9i 1uni$ 12ie9i rumo*i$ ad2u"2 el$ iar ?o#h nu era /rea #i"ur de#/re cine <or1ea+ Cine e#te cel mai mareK ;ntre12 el+ Tu #au #ora taK D So/hie$ #/u#e ?o#h$ 1u6ele cur10ndu-i-#e ;ntr-un 60m1et #/ontan c0nd #e "0ndi la #ora lui+ 3ar numai cu dou26eci *i o/t de #ecunde+ D 4i-9i iu1e*ti #oraK ;ntre12 din nou Marte+ Luat /rin #ur/rindere$ ?o#h r2#/un#e: D 3aB ei 1ine$ <reau #2 #/un$ da$ de#i"ur+ E #ora mea "eam2n2+ Marte ;ncu<iin92 din ca/+ D Romulu#$ 12iatul meu mai mic$ #/unea *i el acela*i lucru+ Mi-a :urat c2-*i iu1ea ratele$ /e Remu#+ A/oi$ l-a uci#+ Camera de o# #e cu und2 ;ntr-o t2cere de moarte+ (ri<ind ;n interiorul coi ului$ ?o#h <26u cum ochii al1a*tri ai lui Marte !ltor #e ume6e#c$ iar el #im9i$ ;nduio*at$ cum *i ochii lui #e um/lu de lacrimi+ A/oi$ lacrimile 6eului # 0r0ir2$ tran# orm0ndu-#e ;n a1ur ;n tim/ ce ochii lui ro*ii #e a/rin#er2 din nou+ D Am Tre6it aurele iilor mei$ le-am dat acce# la /uteri *i a1ilit29i mai /re#u# dec0t cele ale muritorilor+ Toate #im9urile *i emo9iile lor erau inten#i icateB inclu#i< emo9iile tre6ite de ur2$ team2 *i iu1ire+ T2cu /entru c0te<a cli/e$ a/oi ad2u"2: Ei au o#t a/ro/ia9i C at0t de a/ro/ia9i C /0n2 le-am Tre6it #im9urile+ A#ta i-a di#tru#+ Mai t2cu un tim/$ ce<a mai mult de acea#t2 dat2+ (oate ar i mai 1ine dac2 nu te-a* Tre6i+ (entru 1inele t2u *i al #urorii tale+ ?o#h cli/i #ur/rin# *i /ri<i /e#te um2r la 3ee *i la Machia<elli+ Chi/ul italianului era im/a#i1il$ dar 3ee /2rea

la el de uluit ca ?o#h+ Oare ace#ta era un re u6 din /artea lui MarteK D St2/0ne Marte$ ;nce/u Ma"icianul$ 12iatul tre1uie Tre6itB D -a i ale"erea lui$ #/u#e 1la:in Marte+ D Eu cerB Str2lucirea din interiorul coi ului de /e ca/ul 6eului de<eni incande#cent2+ 1 Eu ceriO D =n numele #t2/0nului meu$ 1ine;n9ele#$ ad2u"2 re/ede 3ee+ St2/0nul meu cereB D St2/0nul t2u nu-mi /oate cere nimic$ Ma"icianule$ *o/ti Marte+ 4i$ dac2 mai #/ui ce<a$ continu2 el$ ;i <oi l2#a /e ;n#o9itorii mei #2 #e ocu/e de tine+ (ho1o# *i 3eimo# #e c292rar2 /e umerii 6eului$ ca #2-l /ri<ea#c2 cu aten9ie /e 3ee+ Am0ndoi #ali<au+ E o moarte teri1il2+ Se uit2 din nou la ?o#h+ Acea#ta e ale"erea ta *i numai a ta+ Eu /ot #2-9i Tre6e#c /uterile+ Eu /ot #2 te ac /uternic+ (ericulo# de /uternic+ Ochii lui ro*ii #tr2lucir2 inten#$ centrul ace#tora ar60nd cu o nuan92 "al1en2-ro*iatic2+ A#ta e ceea ce-9i dore*tiK D 3a$ r2#/un#e ?o#h 2r2 *o<2ial2+ D EAi#t2 un /re9$ /entru c2 orice lucru are un /re9+ D =l <oi /l2ti$ 6i#e imediat ?o#h$ de*i nu a<ea deloc idee ;n ce ar i /utut con#ta /lata+ Marte 2cu un #emn de a/ro1are din ca/$ cu un 6"omot de /iatr2 cr2/at2 *i # 2r0mat2+ D !n r2#/un# 1un$ r2#/un#ul corect+ Ar i o#t o "re*eal2 #2 m2 ;ntre1i de#/re /re9+ (ho1o# *i 3eimo# i61ucnir2 ;n ceea ce ?o#h /re#u/u#e c2 era un hohot de r0# *i imediat ;n9ele#e c2 al9ii /l2ti#er2 #cum/ /entru c2 ;ncerca#er2 #2 ne"ocie6e cu 5eul Adormit+ D -a <eni o <reme c0nd ;9i <oi aminti c2 ;mi e*ti dator+ 5eul #e uit2 /e#te ca/ul lui ?o#h+ Cine <a i mentorul 12iatuluiK D Eu$ #/u#er2 #imultan 3ee *i Machia<elli+ ?o#h #e ;ntoar#e #/re cei doi nemuritori$ #ur/rin# de r2#/un#ul lor+ 3intre ei doi$ el #e "0ndi c2 ar /re era #2 ie

;ndrumat de Machia<elli+ D Ma"icianule$ e al t2u$ #/u#e Marte du/2 o cli/2 de "0ndire+ (ot <edea clar #co/ul *i moti<ele /e care le ai+ Inten9ione6i #2-l olo#e*ti /e 12iat /entru a-i aduce ;na/oi /e Str21uni> nu am nici o ;ndoial2+ 3ar tuB Ad2u"2 el$ ca/ul rotindu-i-#e #/re Machia<elli+ Nu /ot citi aura ta$ nu *tiu ce <rei+ (ro1a1il /entru c2 nu ai luat ;nc2 o deci6ie+ Rocile /ocnir2 *i #e cr2/ar2 ;n tim/ ce 6eul #e ridic2 ;n /icioare+ A<ea a/roAimati< doi metri *i ce<a ;n2l9ime$ ca/ul #2u aco/erit de coi a/roa/e atin"0nd ta<anul+ D =n"enunchea62$ ;i #/u#e el lui ?o#h$ care #e l2#2 ;n "enunchi+ Marte ;*i #mul#e /alo*ul uria* din /odea *i-l roti /0n2 ce a:un#e chiar ;n dre/tul e9ei 12iatului+ ?o#h ;*i ;ncruci*2 ochii uit0ndu-#e la lama #a1iei+ Era at0t de a/roa/e ;nc0t /utea <edea locurile ;n care t2i*ul era cio1it #au "2urit *i reu*i #2 di#tin"2 o urm2 oarte <a"2 dintr-un model ;n #/iral2$ mai :o# de mi:locul lamei+ D Care #unt numele clanului t2u *i ale /2rin9ilor t2iK Gura lui ?o#h era at0t de u#cat2 ;nc0t a1ia /utea <or1i: D Numele clanuluiK Oh$ numele amiliei e#te Ne@man+ Tat2l meu #e nume*te Richard$ iar /e mama o cheam2 Sara+ =*i aminti 1ru#c de HeFate care ;i /u#e#e lui So/hie acelea*i ;ntre12ri+ A#ta #e ;nt0m/la#e cu doar dou2 6ile ;n urm2 *i totu*i i #e /2rea c2 trecu#e o <ia92 de atunci+ Tim1rul <ocii 6eului #e #chim12$ de<enind mai /uternic$ #u icient de a#ur6itor ca ?o#h #2-i #imt2 <i1ra9iile ;n oa#e+ D ?o#h$ iu al lui Richard *i al Sarei din Clanul Ne@man$ din ra#a muritorilor$ ;9i <oi ;ncu<iin9a Tre6irea+ Ai acce/tat a/tul c2 ace#ta nu e#te un dar *i c2 <a tre1ui #2 /l2te*ti un /re9 /entru a#ta+ 3ac2 nu-l <ei /l2ti$ te <oi di#tru"e /e tine *i tot ce ai mai dra" /e lume+ D -oi /l2ti$ 6i#e ?o#h cu <ocea ;n"ro*at2$ ;n tim/ ce #0n"ele-i 6<0cnea ne1une*te ;n t0m/le$ adrenalina #tr212t0ndu-i tot cor/ul+ D 4tiu c2 o <ei ace+ !ria*a #a1ie #e mi*c2$ mai ;nt0i atin"0nd um2rul dre/t al lui ?o#h$ a/oi /e cel #t0n"$ ;nainte de a #e mi*ca din nou #/re um2rul dre/t+ O urm2 oarte <a"2 a aurei #ale i #e i<i ;n :urul tru/ului+ Fuioare de um

auriu ;nce/ur2 #2 #e ;ncol2cea#c2 /rin /2rul lui 1lond$ iar mirea#ma de citrice #e #im9i tot mai /uternic+ 3e acum ;ncolo$ <26ul t2u <a i mai /2trun62torB Ochii lui ?o#h de un al1a#tru a/rin# #e tran# ormar2 ;n ni*te di#curi #olide de aur+ Imediat$ ochii i #e um/lur2 de lacrimi care ;nce/ur2 #2 i #e /relin"2 /e a92+ A<eau culoarea *i teAtura aurului lichid+ D -ei au6i cu claritateB Fumul ie*i *er/uind din urechile 12iatului+ D Gu#tul ;9i <a i /urB ?o#h de#chi#e "ura *i tu*i+ !n nori*or de a1uri de culoarea *o ranului #e i<i *i mici #c0ntei de chihlim1ar ;i d2n9uiau ;ntre lim12 *i din9i+ D -ei atin"e cu #en#i1ilitateB B2iatul ;*i ridic2 m0inile ;n dre/tul e9ei+ Ace#tea #tr2luceau at0t de inten# ;nc0t erau a/roa/e tran#/arente+ Sc0ntei #2reau *i #e ;ncol2ceau ;n :urul iec2rui de"et$ iar un"hiile #ale at0t de roa#e erau acum o"lin6i lucioa#e+ D -ei miro#i cu inten#itateB Ca/ul lui ?o#h era acum a/roa/e com/let ;n<2luit ;ntr-un um auriu+ Fumul i #e #cur#e /rin n2ri$ 2c0ndu-l #2 /ar2 c2 re#/ira oc+ Aura lui de<eni mai den#2$ #olidi icat2 ;n :urul umerilor *i /e /ie/t$ #tr2lucitoare *i re lect0nd lumina+ (alo*ul 6eului #e mi*c2 din nou$ 12t0nd u*urel umerii 12iatului+ D =ntr-ade<2r$ aura ta e una dintre cele mai /uternice /e care le-am <26ut <reodat2$ 6i#e Marte ;ncet+ Mai e#te ce<a ce-9i /ot da C un dar C *i /e ace#ta 9i-l o er "rati#+ S-ar /utea #2-l "2#e*ti de olo# ;n 6ilele ce <or urma+ =ntin60nd m0na #t0n"2$ o a*e62 /e ca/ul 12iatului+ (e loc$ aura lui ?o#h eA/lod2 cu o lumin2 incande#cent2+ M2nunchiuri de ra6e *i # ere din oc "al1en ie*eau *er/uind din cor/ul #2u *i ;nce/ur2 #2 #ar2 /rin toat2 ;nc2/erea+ (ho1o# *i 3eimo# ur2 /rin*i de #u lul eA/lo6iei de lumin2 *i c2ldur2 care-i 2cu #2 9i/e *i #2 #e ca92re ;n #/atele #oclului de /iatr2$ dar nu ;nainte ca /ielea lor /alid2 #2 #e ;nro*ea#c2 *i <0r urile /2rului lor al1 #2 #e ;nne"rea#c2 *i #2 #e ;ncre9ea#c2+ Lumina ar62toare ;l 2cu /e 3ee #2 cad2 ;n "enunchi$

erindu-*i ochii cu m0inile aco/erite de m2nu*i+ Se ;ntoar#e cu #/atele$ ;n"ro/0ndu-*i a9a ;n m0ini$ ;n tim/ ce # erele de oc #2ltau *i rico*au de /odea *i de ta<an$ ;m/ro*c0nd /ere9ii$ l2#0nd urme de ar#uri /e #u/ra a9a lucioa#2 a /eretelui din o#+ Numai Machia<elli #c2/a#e cu 1ine de or9a eA/lo6iei de lumin2+ El #e a/leca#e *i ie*i#e din ;nc2/ere cu o cli/2 mai de<reme ca Marte #2-l atin"2 /e 12iat+ Ghemuindu-#e la /2m0nt$ #e a#cun#e ;n ;ntunericul ad0nc de du/2 u*2$ ;n tim/ ce m2nunchiuri de ra6e "al1ene rico*au de /ere9i *i # ere *uier2toare din ener"ie #olid2 #e a/rindeau a ar2$ /e coridor+ Cli/i de#$ ;ncerc0nd #2 <ad2 clar ima"inile de du/2 eA/lo6ie$ care-i ar#e#er2 retinele+ Machia<elli mai <26u#e ceremonii de Tre6ire ;nainte$ dar niciodat2 ce<a at0t de dramatic+ Ce 2cea Marte cu 12iatul$ ce dar ;i o erea elK A/oi$ ca /rin cea92$ <26u o <a"2 #iluet2 ar"intie materiali60ndu-#e la cel2lalt ca/2t al coridorului+ 4i mirea#ma de <anilie #e r2#/0ndi ;n catacom1e+

Capitolul Cinci!eci "i Unu


Coco9at2 ;n <0r ul turnului de a/2 din Alcatra6$ ;ncon:urat2 de uria*e Be#tii-Cor1$ Morri"an ;*i c0nta ;nceti9or+ Era unc0ntec au6it /rima dat2 de cei mai /rimiti<i dintre oamenii din <echime$ acum ;nti/2rit ad0nc ;n A3N-ul omenirii+ Era lent *i duio#$ /ierdut *i t0n"uitor$ rumo#B *i a1#olut ;n ior2tor+ Era C0ntecul lui Morri"an: un 9i/2t menit #2 in#/ire ric2 *i teroare+ 4i$ /e c0m/urile de lu/t2 de /e tot cu/rin#ul lumii *i din toate tim/urile$ era ade#ea ultimul #unet /e care-l au6ea un om ;n <ia9a lui+ Morri"an ;*i tra#e mantia nea"r2 de /ene /e l0n"2 tru/ 9i #e uit2 lun" #/re cealalt2 /arte a "ol ului i6olat de cea92$ #/re ora*+ (utea #im9i c2ldura ma#elor de muritori$ /utea <edea #tr2lucirea ar62toare a a/roa/e un milion de aure numai ;n San Franci#co+ 4i iecare aur2 aco/erea tru/ul unui muritor$ iecare era /lin2 de "ri:i *i temeri$ /lin2 de emo9ii #uculente$ delicioa#e+ =*i li/i /almele *i-*i a/ro/ie un"hiile de 1u6ele ne"re *i #u19iri+ Str2mo*ii ei #e hr2ni#er2 /e #eama omenirii$ le 12u#er2 amintirile$ #a<ura#er2 emo9iile oamenilor ca /e ni*te <inuri ra inate+ Cur0ndB ah$ oarte cur0nd$ a<ea #2 ie li1er2 #2 o ac2 din nou+ 3ar$ ;nainte de a#ta$ tre1uia #2 #e 1ucure de un 1anchet+ Cu ce<a tim/ ;nainte$ /rimi#e un tele on de la 3ee+ =n # 0r*it$ el *i Str21unii lui u#e#er2 ne<oi9i #2 acce/te c2 acum era /rea /ericulo# #2-i la#e ;n <ia92 /e Nichola# *i /e (erenelle> el ;i d2du#e /ermi#iunea de a o ucide /e -r2:itoare+ Morri"an a<ea un cui1 la ;n2l9ime$ unde<a ;n mun9ii San Bernardino+ A<ea #2 o duc2 acolo /e (erenelle$ iar$ ;n urm2toarele 6ile$ a<ea #2 o "olea#c2 /e emeie de toate amintirile *i emo9iile+ -r2:itoarea tr2i#e a/roa/e *a/te #ute de ani> c2l2tori#e /e#te tot ;n lume *i /e T2r0murile !m1relor$ <26u#e minun29ii *i tr2i#e tot elul de eA/erien9e "roa6nice+ 4i emeia a<ea o memorie eAtraordinar2> *i-ar i amintit totul$ iecare emo9ie$ iecare "0nd *i iecare nelini*te+ Iar Morri"an i le-ar i #a<urat /e toate+ C0nd ar i

terminat cu ea$ le"endara (erenelle Flamel ar i o#t a1ia ce<a mai mult dec0t un 1e1elu* li/#it de ra9iune+ 5ei9a Cor1 ;*i l2#2 ca/ul /e #/ate *i de#chi#e lar" "ura$ l2#0nd la <edere inci#i<ii ei lun"i *i al1i$ ;n contra#t cu 1u6ele ;ntunecate$ cu lim1a mic2 *i nea"r2+ Cur0nd+ Morri"an *tia c2 -r2:itoarea #e a la ;n tunelele de #u1 turnul de a/2+ Sin"ura intrare care mai eAi#ta era /rintr-un tunel acce#i1il numai ;n tim/ul re luAului+ 4i$ cu toate c2 luAul nu #e #chim1a dec0t du/2 mai multe ore$ /2r9ile din a92 ale #t0ncilor *i ale6ei de l0n"2 "ura /e*terii erau aco/erite de cor1i cu ciocuri a#cu9ite+ A/oi$ n2rile lui Morri"an rem2tar2+ 3incolo de miro#ul de iod *i #are de mare$ de duhoarea metalic2 de ru"in2$ de /iatr2 erodat2 *i de miro#ul #t2tut al nenum2ratelor /2#2ri$ ea #im9i dintr-odat2 altce<aB ce<a care nu /utea a/ar9ine nici ace#tui loc *i nici ace#tei e/oci+ Ce<a #tr2<echi *i amar+ -0ntul ;*i #chim12 direc9ia$ iar cea9a #e ri#i/i /urtat2 de <0nt+ (ic2turi de a/2 #2rat2 #c0nteiar2 dintr-odat2 /e un ir ar"intiu care at0rna ;n a9a ei+ Morri"an cli/i din ochii ne"ri /recum c2r1unele+ !n alt ir lutura ;n aer$ iar a/oi altul *i altul$ inter#ect0ndu-#e ;ntr-o #erie de cercuri+ Ar2tau ca ni*te /0n6e+ 9rau /0n6e+ Se ridic2 ;n /icioare c0nd un /2ian:en mon#truo# 90*ni din /u9ul de #u1 ea *i ateri62 eAact l0n"2 turnul de a/2$ uria*ele lui /icioare 9e/oa#e ;n i"0ndu-#e ;n metal+ Ace#ta #e n2/u#ti a#u/ra 5ei9ei Cor1+ Miile de /2#2ri 2cur2 turnul de a/2 #2 r2#une ;n <reme ce #e ridicau ;n #/iral2 c2tre cer$ 9i/0nd r2"u*iteB *i ur2 /e loc /rin#e ;n uria*a /0n62 de /2ian:en care lutura dea#u/ra lor+ C26ur2 /e#te #t2/0na lor ;ntunecat2$ 2c0nd-o #2 #e ;ncurce ;ntr-o ma#2 de /ene *i /0n62 li/icioa#2+ Morri"an #e eli1er2$ croindu-*i drum cu un"hiile #ale a#cu9ite$ ;*i aran:2 mantia ;n :urul tru/ului *i #e /re"2tea #2*i ia 61orul c0nd /2ian:enul #e c292r2 dea#u/ra turnului de a/2 *i o ;m/in#e ;na/oi$ 9intuind-o la /2m0nt cu un uria* /icior 9e/o#+

(erenelle Flamel$ c2lare /e #/atele /2ian:enului$ a<0nd o #uli92 #tr2lucitoare ;n m0n2$ #e a/lec2 *i-i 60m1i lui Morri"an+ D Cred c2 /e mine m2 c2utai+

Capitolul Cinci!eci "i Doi


So/hie o lu2 la u"2+ Nu-i mai era ric2> nu #e mai #im9ea r2u$ nici nu mai era #l21it2+ Tre1uia doar #2 a:un"2 la ratele ei+ ?o#h #e a la chiar ;nainte$ ;ntr-o camer2 de la ca/2tul tunelului+ (utea <edea #tr2lucirea aurie a aurei #ale lumin0nd ;n ;ntuneric$ /utea #im9i mirea#ma /ortocalilor care 2cea #2-9i la#e "ura a/2+ T2c0nd de Nichola#$ ?oan *i Saint-Germain$ i"nor0nd 9i/etele lor care <oiau #-o o/rea#c2$ So/hie "oni$ ca #2 a:un"2 mai re/ede la /ortalul 1oltit *i #tr2lucitor+ Fu#e#e ;ntotdeauna o 1un2 aler"2oare *i de9inea mai multe recorduri la o #ut2 de metri ;n ma:oritatea *colilor /e care le rec<enta#e$ dar acum ea /ractic 61ura /e coridor+ 4i$ cu iecare /a#$ aura ei C alimentat2 de urie *i hot2r0re C ;i cre*tea ;n :ur$ metalic2$ arunc0nd #c0ntei *i /0r0ind+ Sim9urile ei #/orite i61ucnir2$ /u/ilele 2c0ndu-i-#e mici ca ni*te /uncte$ a/oi m2rindu-#e ca ni*te di#curi de ar"int *i$ deodat2$ ;ntunericul di#/2ru$ iar ea /utu #2 <ad2 interiorul #um1ru al coridorului cu toate *ocantele lui detalii+ N2rile ei ur2 n2/2dite de o <arietate de miro#uri C de *ar/e *i /ucioa#2$ de /utre6iciune *i muce"ai C$ dar mai /uternic dec0t toate celelalte era miro#ul de /ortocale /e care-l emana aura ratelui ei+ Iar ea ;n9ele#e c2 era /rea t0r6iu: u#e#e Tre6it+ I"nor0ndu-l /e 12r1atul care #t2tea "hemuit /e :o#$ l0n"2 intrarea ;n ;nc2/ere$ So/hie trecu ;n u"2 /e #u1 /ortalB iar aura ei #e ;nt2ri /e loc$ tran# orm0ndu-#e ;ntr-o cru#t2 metalic2 ;n tim/ ce #c0ntei ar62toare de oc auriu rico*au dintr-un /erete ;n altul$ ca #2 o ;m/roa*te a/oi /e ea+ Se cl2tin2 co/le*it2 ;n a9a acelei de#c2rc2ri de ener"ie+ A/uc0ndu-#e de mar"inea u*ii$ #e a"292 de acea#ta$ ca #2 nu #e la#e ;m/in#2 a ar2$ ;n coridor+ D ?o#hO eAclam2 ea co/le*it2 de ceea ce <edea+ ?o#h #t2tea ;n"enuncheat /e /odea$ ;n a9a cui<a care nu /utea i dec0t Marte+ !ria*ul Str21un 9inea ;n m0na #t0n"2

o #a1ie lat2$ ridicat2 ;n #u#$ <0r ul ace#teia atin"0nd ta<anul ;n tim/ ce m0na lui drea/t2 #e a la /e ca/ul ratelui ei+ Aura lui ?o#h ardea ca un oc #2l1atic$ ;n<elindu-l ;ntr-un cocon de lumin2 aurie+ Fl2c2ri "al1ene #e roteau ;n :urul lui$ arunc0nd # ere *i ra6e de ener"ie+ Ace#tea ;m/ro*cau /ere9ii *i ta<anul$ rete60nd 1uc29i mari din /eretele de o# ;n"2l1enit de tim/$ de6<2luind roca al12 de dede#u1t+ D ?o#hO 9i/2 So/hie+ 5eul ;ntoar#e ;ncet ca/ul *i o iA2 cu ni*te ochi ro*ii$ #tr2lucitori+ D (leac2O ;i /orunci Marte+ So/hie cl2tin2 din ca/+ D Nu 2r2 ratele meu "eam2n$ #/u#e ea /rintre din9ii ;ncle*ta9i+ Nu a<ea de "0nd #2-*i a1andone6e ratele> nu ar i 2cut a#ta niciodat2+ D Nu mai e#te ratele t2u "eam2n$ 6i#e Marte cu 1l0nde9e+ Sunte9i di eri9i acum+ D El <a i ;ntotdeauna ratele meu "eam2n$ 6i#e #im/lu ata+ Intr0nd ;n ;nc2/ere$ So/hie trimi#e un <al de cea92 ar"intie$ rece ca "hea9a$ care i #e #cur#e de /e tru/$ ;n<2luindu-i /e ratele ei *i /e Str21un+ S 0r0i *i #0#0i ;n locurile ;n care atin#e aura lui ?o#h$ rotocoale de um al1 murdar ridic0ndu-#e ;n #u#$ ca ;n inal #2 #e adune /e ta<an+ La contactul cu /ielea dur2 a lui Marte$ cea9a ;n"he92 *i cri#tale de "hea92 #c0nteiar2 ;n lumina de culoarea chihlim1arului+ 5eul l2#2 ;ncet #a1ia ;n :o#+ D Ai cum<a idee cine #unt euK ;ntre12 el$ <ocea lui iind calm2$ a/roa/e 1l0nd2+ 3ac2 *tii$ ar tre1ui #2-9i ie ric2 de mine+ D E*ti Marte !ltor$ 6i#e ;ncet So/hie$ cuno*tin9ele -r2:itoarei din Endor in orm0nd-o+ 4i$ ;nainte ca romanii #2 te i <enerat$ "recii te *tiau dre/t Are#$ *i$ ;nainte de a#ta$ 1a1ilonienii te numeau Ner"al+ D Cine e*tiK M0na Str21unului #e ;nde/2rt2 de ca/ul lui ?o#h *i$ 1ru#c$

aura 12iatului #e i<i din nou *i l2c2rile #e #tin#er2+ ?o#h #e le"2n2$ iar So/hie #e re/e6i #/re el$ ca #2-l /rind2 ;nainte #2 cad2 la /2m0nt+ =n momentul ;n care-l atin#e$ /ro/ria ei aur2 di#/2ru$ l2#0nd-o 2r2 a/2rare+ 3ar nu-i mai era ric2 acum> nu mai #im9ea nimic$ doar u*urare /entru c2 era din nou ;m/reun2 cu ratele ei "eam2n+ Ghemuindu#e la /2m0nt$ 9in0ndu-*i ratele ;n 1ra9e$ So/hie /ri<i ;n #u#$ #/re 6eul r261oiului ;nalt c0t un turn+ D 4i$ ;nainte de a i Ner"al$ ai o#t #al<atorul omenirii: ai o#t Huit6ilo/ochtli+ I-ai c2l2u6it /e oamenii care erau #cla<i$ ca #2 a:un"2 unde<a ;n #i"uran92 atunci c0nd 3anu Tali# #-a #cu undat #u1 <aluri+ 5eul #e cl2tin2 ;nde/2rt0ndu-#e+ (artea din #/ate a "enunchilor lui #e lo<i de #oclu$ iar el #e a*e62 1ru#c$ /iatra ma#i<2 tro#nind #u1 enorma #a "reutate+ D Cum de *tii a#taK ;ntre12 el *i ;n <ocea lui #e di#tin"ea ce<a ce #em2na a ric2+ D 4tiu /entru c2 ai o#t acolo cu -r2:itoarea din Endor+ Fata ;*i ;ndre/t2 umerii$ ridic0ndu-l /e ratele ei ;n /icioare+ ?o#h a<ea ochii de#chi*i *i da9i /e#te ca/$ r2m0n0ndu-i la <edere numai al1ul ochilor+ -r2:itoarea din Endor mi-a dat toate ace#te amintiri$ 6i#e So/hie+ 4tiu ce ai 2cutB *i de ce te-a 1le#temat+ =ntin60ndu-*i m0na$ atin#e cu de"etele /ielea tare ca /iatra a 6eului+ O #c0nteie /ocni+ 4tiu de ce a 2cut ace#t lucru cu aura ta+ Trec0ndu-*i m0na ratelui ei /e du/2 um2r$ ea ;ntoar#e #/atele 6eului r261oiului+ Flamel$ Saint-Germain *i ?oan a:un#e#er2 *i #e ;n"r2m2di#er2 ;n /ra"ul u*ii+ Sa1ia lui ?oan era ;ndre/tat2 #/re 3ee$ care 62cea nemi*cat$ ;ntin# /e /2m0nt+ Niciunul nu <or1ea+ D 3ac2 /o#e6i cuno*tin9ele -r2:itoarei$ 6i#e re/ede Marte$ a/roa/e ru"2tor$ atunci *tii *i incanta9iile *i de#c0ntecele ei ma"ice+ Tu *tii cum #2 ridici ace#t 1le#tem+ Nichola# #e re/e6i #/re cei doi$ ca #2-l ridice /e ?o#h din 1ra9ele lui So/hie$ dar ea re u62 #2-i dea drumul+ (ri<ind /e#te um2r #/re 6eu$ #/u#e oarte ;ncet: D 3a$ *tiu cum #2-l ridic+ D Atunci$ a-oO ;i /orunci Marte+ F2 a#ta *i-9i <oi da tot ce

<rei+ =9i /ot o eri oriceO So/hie #e "0ndi o cli/2+ D Ai /utea #2-mi iei ;na/oi #im9urile Tre6iteK Ai /utea #2 ne aci din nou oameni normali /e mine *i /e ratele meuK Se l2#2 un moment lun" de t2cere ;nainte ca 6eul #2 <or1ea#c2 din nou: D Nu+ Nu /ot ace a#ta+ D Atunci$ nu /o9i ace nimic /entru noi+ So/hie #e ;ntoar#e *i$ cu #/ri:inul lui Saint-Germain$ ;l a:ut2 /e ?o#h #2 ia#2 din ;nc2/ere$ /e coridor+ ?oan #e a/lec2 *i ie*i$ l2#0ndul doar /e Flamel ;n /ra"ul u*ii+ D A*tea/t2O -ocea 6eului #e au6i ca un tunet *i ;ntrea"a ;nc2/ere tre/id2 din cau6a #unetului+ (ho1o# *i 3eimo# ie*ir2 uri*0ndu-#e /e du/2 #oclul cr2/at$ #/oro<2ind 6"omoto*i+ -ei ridica ace#t 1le#tem #auB ;nce/u 6eul+ Nichola# 2cu un /a# ;nainte+ D Sau ceK D Niciunul dintre <oi nu <a ie*i <iu din ace#te catacom1e$ url2 Marte+ Eu nu <oi /ermite+ Iar eu #unt Marte !ltorO Ochii a#cun*i ai 6eului aruncar2 l2c2ri de culoarea #0n"elui *i 2cu un /a# ;nainte$ a"it0ndu-*i uria*a #a1ie+ Cine #unte9i <oi #2 nu <2 #u/une9i dorin9ei meleK D Eu #unt Nichola# Flamel+ Iar tu$ ad2u"2 el$ e*ti un Str21un care a 2cut "re*eala de a crede c2 e#te 6eu+ (ocni din de"ete *i 2r0me dintr-un /ra de #marald #tr2lucitor c26ur2 /e /ardo#eala de o#+ Ace#tea #e ro#to"olir2 /e #u/ra a9a lu#truit2 *i neted2$ l2#0nd /e <echea /odea ;n"2l1enit2 iri*oare #u19iri de culoare <erde+ Eu #unt Alchimi#tulB *i la#2-m2 #2-9i /re6int unul dintre cele mai mari #ecrete ale alchimiei: tran#muta9ia+ A/oi$ #e ;ntoar#e ;na/oi /e coridor *i di#/2ru ;n ;ntuneric+ D NuO Marte 2cu un /a# ;nd2r2t *i$ ;ntr-o cli/it2$ #e #cu und2 /0n2 la "le6ne ;n /ardo#eala care de<eni#e deodat2 moale *i "elatinoa#2+ 5eul mai 2cu un /a# care cutremur2 ;nc2/erea *i ;*i /ierdu echili1rul ;n tim/ ce /ardo#eala #e to/ea #u1 "reutatea lui+ Se /r21u*i ;n a92$ i61indu-#e de du*umea de#tul de /uternic ca #2 trimit2 /e /ere9i *iroaie de materie <0#coa#2 din /ardo#eala de o#

liche iat+ Sa1ia lui t2ie o 1ucat2 uria*2 din /erete$ acolo unde o cli/2 mai ;nainte #e a la#e Flamel+ Marte 2cea e orturi #2-*i reca/ete echili1rul$ dar /odeaua era o mocirl2 mi*c2toare de o# li/icio#$ #emilichid+ A*e60ndu-#e ;n /atru la1e$ Marte ;n2l92 ca/ul$ ca #2 #e uite du*m2no# la 3ee$ care #e t0ra ;ncet #/re u*2$ ;ncerc0nd #2 ia#2 din materia lichid2+ A#ta e o/era ta$ Ma"icianuleO url2 el #2l1atic$ ;ntrea"a ;nc2/ere <i1r0nd din cau6a uriei #ale+ (ra de oa#e *i ul"i de /iatr2 <eche c2deau din ta<an+ (e tine te con#ider r2#/un62tor+ 3ee #e cl2tina a1ia 9in0ndu-#e /e /icioare *i #e re6em2 de tocul u*ii$ cur290ndu-*i m0inile de "elatina li/icioa#2$ *ter"0nd-o *i de /e /antalonii lui di#tru*i+ D Adu-mi ata *i 12iatul$ m0r0i Marte$ *i #-ar /utea #2 te iert+ Adu-mi-i /e cei doi "emeni+ C2 de nuB D 3ac2 nu$ ceK ;ntre12 3ee miero#+ D Te <oi di#tru"e: nici m2car Str21unul$ #t2/0nul t2u$ nu te <a /utea /rote:a de m0nia mea+ D S2 nu ;ndr26ne*ti #2 m2 amenin9iO 6i#e 3ee$ <ocea lui iind un m0r0it #2l1atic+ 4i nu am ne<oie de /rotec9ia Str21unului meu+ D S2 te temi de mine$ Ma"icianule$ /entru c2 9i-ai 2cut din mine un du*man+ D 4tii tu oare ce le ac eu celor care <or #2 m2 #/erieK ;ntre12 3ee$ accentul lui de<enind mai /ronun9at+ =i di#tru"O ;nc2/erea #e um/lu /e loc cu un miro# "reu de #ul $ a/oi /ere9ii din o# ;nce/ur2 #2 #e rotea#c2 *i #2 #e to/ea#c2 /recum o ;n"he9at2 moale+ Flamel nu e #in"urul alchimi#t care *tie #ecretul tran#muta9iei$ #/u#e el ;n tim/ ce ta<anul de<eni moale *i luid$ /ic2turi mari din acea#t2 #u1#tan92 /icur0nd /e /odea$ aco/erindu-l /e Marte cu lichid li/icio#+ A/oi$ ;nce/u #2 /lou2 cu ni*te /ic2turi "al1ene$ uria*e$ de o# lichid+ D 3i#tru"e9i-lO url2 Marte+ (ho1o# *i 3eimo# #2rir2 de /e #oclu ;n #/atele Str21unului$ cu din9ii *i cu "hearele #coa#e$ ochii lor enormi iind a9inti9i a#u/ra lui 3ee+ Ma"icianul ro#ti un #in"ur cu<0nt ca #2-*i acti<e6e

/uterea *i /ocni din de"ete: o#ul lichid #e ;nt2ri /e loc+ NiccolH Machia<elli #e i<i ;n /ra"+ =*i ;ncruci*2 1ra9ele *i #e uit2 ;n ;nc2/ere+ =n mi:locul camerei$ /rin# ;n tim/ ce ;ncerca #2 #e ridice de /e /odea$ cu cei doi #atiri ;n #/ate$ era Marte !ltor ;ncremenit ;ntr-un #trat de o#+ D 3eci catacom1ele (ari#ului mai au ;nc2 o #tatuie mi#terioa#2 de o#$ #/u#e calm italianul+ 3ee #e ;ntoar#e *i #e ;nde/2rt2+ Mai ;nt0i ai uci#-o /e HeFate$ iar acum /e Marte$ continu2 Machia<elli+ 4i am cre6ut c2 tu #e /re#u/une c2 e*ti de /artea noa#tr2+ Cred c2-9i dai #eama$ #tri"2 el du/2 3ee$ c2 am0ndoi #untem mor9i+ Am dat "re* ;n ca/turarea lui Flamel *i a celor doi "emeni+ St2/0nii no*tri nu ne <or ierta+ D =nc2 nu am dat "re*$ ;i #tri"2 3ee+ A/roa/e c2 a:un#e#e la ca/2tul coridorului+ 4tiu unde ie#e ace#t tunel+ 4tiu cum ;i /utem ca/tura+ Se o/ri *i /ri<i ;n urm2$ iar$ c0nd <or1i$ ro#ti cu<intele rar$ a/roa/e *o<2ielnic+ 3arB NiccolHB <a tre1ui #2 lucr2m ;m/reun2+ -a tre1ui #2 ne unim /uterile+ D Ce ai de "0nd #2 aciK ;ntre12 Machia<elli+ D =m/reun2$ /utem #2-i eli1er2m /e Gardienii Ora*ului+

Capitolul Cinci!eci "i Trei


Morri"an reu*i #2 #e ridice$ dar a<ea ;n 2*urat2 ;n :urul mi:locului *i r2#ucit2 /rintre /icioare o /0n62 de /2ian:en cu ire "roa#e c0t 1ra9ul ei$ care o imo1ili6a$ a*a c2 #e /r21u*i din nou+ =nce/u #2 #e t0ra#c2 /e mar"inea turnului de a/2 c0nd o a doua$ a/oi o a treia /0n62 de /2ian:en o /rin#er2$ ;ncol2cindu-#e ;n :urul tru/ului ei$ ;n 2*ur0nd-o de la "0t /0n2 la t2l/i ;ntr-un ;n<eli* de mumie+ (erenelle #2ri din #/atele lui Areo/-Ena/ *i #e "hemui l0n"2 5ei9a Cor1+ -0r ul #uli9ei #ale <i1ra de ener"ie *i uioare de um ro*u *i al1 #e ridicau r2#ucindu-#e ;n aerul umed al no/9ii+ D Cred ca-9i <ine #2 9i/i acum$ 6i#e (erenelle cu un 60m1et #tr0m1+ 32-i drumulO Morri"an ;i acu /e /lac+ F2lcile ei #e de#chi#er2$ 1u6ele ne"re #e de# 2cur2$ ca #2 la#e la i<eal2 din9ii a#cu9i9i$ *i url2+ Ri/2tul care-9i 2cea /2rul m2ciuc2 r2#un2 /e#te tot /e in#ul2+ Fiecare ochi de "eam r2ma# intact ;n Alcatra6 #e 2cu 92nd2ri *i turnul de a/2 ;nce/u #2 #e clatine+ 3e cealalt2 /arte a "ol ului$ ora*ul #e tre6ea la <ia92 /e m2#ur2 ce alarmele ma*inilor$ ca#elor *i irmelor de /e coa#t2 ;nce/ur2 #2 urle caco onic+ To9i c0inii a la9i /e o ra62 de o #ut2 *ai6eci de Filometri ;nce/ur2 #2 urle :alnic+ 3ar 9i/2tul #t0rni totodat2 *i re#tul #tolului uria* de /2#2ri$ 2c0ndu-le #2 61oare ;n <aluri /e cerul no/9ii ;ntr-o eA/lo6ie a#ur6itoare de 0l 0it de ari/i *i c0r0ieli r2"u*ite+ Cele mai multe ur2 imediat imo1ili6ate *i do1or0te de un nor "ro# de /0n6e de /2ian:en at0rn0nd ;n aer$ ;ntre cl2dirile /2r2#ite$ dra/0nd iecare erea#tr2$ 9e#ute de la un #t0l/ la altul+ =n momentul ;n care /2#2rile /rin#e ;n ca/can2 atin#er2 #olul$ /2ian:eni de toate m2rimile *i ormele ;nce/ur2 #2 mi*une dea#u/ra lor$ ;n<elindu-le ;n coconi de /0n62 ar"intie+ =n c0te<a momente$ in#ula u din nou cu/rin#2 de t2cere+ C0te<a Be#tii-Cor1 #c2/ar2+ 4a#e dintre uria*ele /2#2ri co1or0r2 ;n /ica: /e#te in#ul2$ la :oa#2 ;n2l9ime$ e<it0nd

irele 9e#ute *i re9elele de /0n62 li/icioa#2+ (2#2rile #e ;n*iruir2 ;ntr-un 61or #inuo# dea#u/ra Gol ului San Franci#co$ ;ndre/t0ndu-#e #/re /od$ #e ;n2l9ar2$ a/oi #e ;ntoar#er2 /entru a ataca+ Acum$ erau dea#u/ra /0n6elor ;nc0lcite+ 51urar2 ;n cerc dea#u/ra turnului de a/2+ 3oi#/re6ece ochi ne"ri ca #moala erau a9inti9i a#u/ra lui (erenelle$ iar ciocurile a#cu9ite *i "hearele ca ni*te /umnale #e de#chi#er2 ;n tim/ ce ace#tea /lon:au ;n lini*te ;n#/re emeie+ Ghemuit2 dea#u/ra lui Morri"an$ (erenelle #e#i62 o <a"2 urm2 de mi*care re lectat2 ;n ochii ne"ri ai ri<alei #ale+ Ro#tind un #in"ur cu<0nt$ <r2:itoarea 2cu <0r ul #uli9ei #2 #e a/rind2$ a/oi o roti ;n m0n2 *i orm2 un triun"hi ro*u /e care-l l2#2 #2 ard2 ;n aerul ce9o#+ (2#2rile #2l1atice 61urar2 /rin ocB *i #e transformar#. 4a#e ou2 /er ecte c26ur2 din cer *i #e /rin#er2 ;n 61or de 0*ii #u19iri de /0n62 in2 de /2ian:en+ D Micul de:un$ #/u#e Areo/-Ena/ ;nc0ntat$ co1or0nd de /e mar"inea turnului de a/2+ (erenelle #t2tea a*e6at2 l0n"2 5ei9a Cor1 care nu ;nceta #2 #e 61at2+ S/ri:inind #uli9a de "enunchi$ #e uit2 ;n de/2rtare$ de cealalt2 /arte a "ol ului$ ;n direc9ia ora*ului /e care ea ;l numea ca#2+ D Ce <ei ace acum$ -r2:itoareoK ;ntre12 Morri"an+ D Nu am nici o idee$ r2#/un#e (erenelle cu #inceritate+ Se /are c2 Alcatra6 e al meu+ (2rea a/roa/e amu6at2 de acea#t2 idee+ Ei 1ine$ al meu *i a lui Areo/-Ena/+ D Cu eAce/9ia ca6ului ;n care ai reu*it #2-9i ;n#u*e*ti arta 61orului$ e*ti 1locat2 aici$ m0r0i Morri"an+ Acea#ta e /ro/rietatea lui 3ee+ Nici un turi#t nu mai <ine aici$ acum> nu eAi#t2 nici eAcur#ioni*ti /a#iona9i de /ri<eli*ti$ nici 12rci de /e#cuit+ E*ti *i acum la el de /ri6onier2 ca atunci c0nd erai ;n celula ta+ Iar # inAul /atrulea62 /e coridoarele de dede#u1t+ -a <eni du/2 tine+ -r2:itoarea 60m1i+ D (oate ;ncerca+ =n<0rti #uli9a+ Acea#ta <0:0i /rin aer+ M2 ;ntre1 ;n ce ;l <a tran# orma #uli9a a#ta /e # inA: ;n eti92$ /ui de leu #au ou de /a#2reK

D 4tii c2 3ee #e <a ;ntoarceB *i cu /uteri #/orite+ -a dori #2-*i <ad2 armata lui de mon*tri+ D =l <oi a*te/ta *i eu$ /romi#e -r2:itoarea+ D Nu /o9i c0*ti"a$ #cui/2 <or1ele Morri"an+ D Oamenii ne tot #/un de #ecole ace#t lucru$ mie *i lui Nichola#+ 4i totu*i$ noi #untem ;nc2 aici+ D Ce <ei ace cu mineK ;ntre12 5ei9a Cor1 ;n cele din urm2+ 3ac2 nu m2 <ei ucide$ *tii c2 nu-mi <oi "2#i lini*tea /0n2 nu <ei muri+ (erenelle 60m1i+ Adu#e <0r ul #uli9ei a/roa/e de 1u6e *i #u l2 u*or a#u/ra lui /0n2 ce ;nce/u #2 #tr2lucea#c2 cu o lumin2 al1-ro*iatic2+ D M2 ;ntre1 ;n ce te <a tran# orma pe tine a#ta$ ;ntre12 ea indi erent2+ =n /a#2re #au ;n ouK D Am o#t n2#cut2$ nu ouat2$ 6i#e #im/lu Morri"an+ Nu m2 /o9i amenin9a cu moartea+ Nu m2 ;n#/2im0nt2 deloc+ (erenelle #e ridic2 ;n /icioare *i ;n i/#e ca/2tul 1ont al #uli9ei ;n /2m0nt+ D Nu te <oi ucide+ =n #chim1$ 9i-am re6er<at o /edea/#2 mult mai /otri<it2+ Se uit2 #/re cer$ iar <0ntul ;i <2luri /2rul lun"$ i-l #u l2 /e#te ca/$ /e #/ate+ M-am ;ntre1at ade#ea cum ar i #2 /o9i 61ura$ #2 te ;nal9i ;n lini*te /rin <26duh+ D Nu eAi#t2 #en6a9ie mai minunat2$ #/u#e cu #inceritate Morri"an+ (ernelle 60m1i "lacial+ D La a#ta m-am "0ndit *i eu+ A*a c2 o #2-9i iau ceea ce con#ideri mai de /re9: li1ertatea *i a1ilitatea de a 61ura+ Am cea mai "ro6a<2 celul2$ doar /entru tine+ D Nici o ;nchi#oare nu m2 /oate o/ri$ ro#ti Morri"an cu di#/re9+ D A o#t con#truit2 ca #2-l 9in2 ca/ti< /e Areo/-Ena/$ 6i#e (erenelle+ ?o#$ ;n ad0nc$ nu <ei mai <edea niciodat2 lumina #oarelui *i nici nu <ei mai 61ura ;n <26duh+ Morri"an url2 din nou *i #e 6<0rcoli+ Turnul de a/2 ;*i #chim12 /o6i9ia *i ;nce/u #2 tre/ide6e$ dar /0n6a B2tr0nului (2ian:en era inde#tructi1il2+ A/oi$ 5ei9a Cor1 t2cu dintr-odat2+ -0ntul #e ;nte9i$ iar cea9a #e ;n<ol1ur2 ;n :urul celor dou2 emei+ (utea au6i cum r2#unau ;n de/2rtare

alarmele din San Franci#co+ Morri"an ;nce/u #2 #coat2 o #erie de #unete ;ntret2iate$ ca o tu#e$ iar lui (erenelle ;i lu2 ce<a tim/ /0n2 #2-*i dea #eama c2 5ei9a Cor1 r0dea+ 3e*i 12nuia c2 nu-i <a /l2cea r2#/un#ul$ (erenelle ;ntre12: D -rei #2-mi #/ui *i mie ce "2#e*ti at0t de amu6antK D (oate c2 m-ai ;n<in#$ <or1i cu "reu Morri"an$ dar tu e*ti de:a /e moarte+ (ot #2-9i <2d <0r#ta /e a92 *i /e m0ini+ (erenelle ;*i ridic2 m0na ;n dre/tul e9ei *i mi*c2 <0r ul #uli9ei a#t el ;nc0t #2-i lumine6e /ielea+ Fu *ocat2 #2 de#co/ere /e m0n2 o #erie de /ete mici$ maronii+ =*i atin#e a9a *i "0tul$ de"etele ei urm2rind liniile noilor riduri+ D 3e c0t tim/ a di#/2rut e ectul ormulei Alchimi#tului$ -r2:itoareoK 3e c0t tim/ ai ;nce/ut #2 te o ile*ti *i #2 te 610rce*ti ca o emeie 12tr0n2K E <or1a de 6ile #au de #2/t2m0niK D Multe #e /ot ;nt0m/la ;n c0te<a 6ile+ D -r2:itoareo$ a#cult2-m2 acum+ A#cult2 ade<2rul+ Ma"icianul e ;n (ari#+ L-a ca/turat /e 12iat *i l-a eli1erat /e Nidho""$ ca #2 #ca/e de #o9ul t2u *i de ceilal9i+ Mai #coa#e un hohot de r0#+ Am o#t trimi#2 aici #2 te ucid$ /entru c2 tu *i #o9ul t2u nu mai #unte9i de olo#+ Gemenii #unt cheia #/re <iitor+ (erenelle #e a/lec2 mai a/roa/e de Morri"an+ -0r ul #uli9ei arunc2 o #tr2lucire de un ro*u a/rin# /e e9ele lor$ 2c0ndu-le #2 arate ca ni*te m2*ti hidoa#e+ D Ai dre/tate+ Gemenii #unt cheia #/re <iitorB dar al cui: al Str21unilor =ntuneca9i #au al omeniriiK

Capitolul Cinci!eci "i Patru


NiccolH Machia<elli 2cu un /a# e6itant ;n a92 *i #e uit2 ;n :o#$ /e dea#u/ra (ari#ului+ Se a la /e aco/eri*ul m2re9ei catedrale "otice Notre 3ame> :o#$ #e <edea lu<iul Sena *i (ont au 3ou1le *i chiar ;n a9a lui #e ;ntindea /e o #u/ra a92 mare parvisul$ /ia9a din a9a catedralei+ Rin0ndu-#e 1ine de 6id2ria de c2r2mid2 1o"at ornamentat2$ tra#e ;n iorat o "ur2 mare de aer *i-*i im/u#e #2 #e calme6e$ #2-*i /otolea#c2 inima care 12tea ne1une*te+ Tocmai termina#e de urcat o mie *i una de tre/te /entru a ie*i din catacom1e /e aco/eri*ul catedralei$ urm0nd o rut2 #ecret2+ 3ee /retindea c2 o mai olo#i#e *i ;nainte+ (icioarele lui tremurau de e ort$ iar "enunchii ;l dureau+ Lui Machia<elli ;i /l2cea #2 cread2 c2 #e /2#tra ;ntr-o 1un2 condi9ie i6ic2 C era un <e"etarian con<in# *i 2cea 6ilnic eAerci9ii i6ice C$ dar urcu*ul ;l e/ui6a#e+ Era *i /u9in iritat c2 o1o#itorul tra#eu a1ru/t nu-l a ecta#e c0tu*i de /u9in /e 3ee+ D C0nd #/uneai c2 ai o#t aici$ #u# ultima dat2K ;ntre12 el+ D Nu #/uneam$ /u ni Ma"icianul+ St2tea ;n #t0n"a lui Machia<elli$ ;n um1ra turnului #udic+ 3ar dac2 <rei at0t de mult #2 *tii$ #-a ;nt0m/lat ;n 'MNM+ Ar2t2 un loc ;ntr-o /arte+ Am ;nt0lnit-o /e Morri"an chiar acolo+ (e ace#t aco/eri*$ am a lat /rima dat2 de#/re ade<2rata /utere a lui Nichola# Flamel *i de eAi#ten9a C#r'ii lui Avraam. A*a c2$ /oate ar i /otri<it #2 #e # 0r*ea#c2 tot aici+ Machia<elli #e a/lec2 ;n a ar2 *i /ri<i ;n :o#+ Se a la cam dea#u/ra ere#trei circulare din#/re a/u#+ (ia9a de dede#u1t ar i tre1uit #2 ie /lin2 de turi*ti$ dar era ciudat de /u#tie+ D 4i de unde *tii c2 Flamel *i ceilal9i <or <eni aiciK ;ntre12 el+ 3in9ii minu#culi ai lui 3ee #e de6<elir2 ;ntr-un r0n:et #ini#tru+ D 4tim c2 12iatul e clau#tro o1ic+ Sim9urile #ale tocmai au o#t Tre6ite+ C0nd ;*i <a re<eni din tran#a ;n care l-a l2#at

Marte$ <a i ;n"ro6it$ iar #im9urile #ale inten#i icate <or #/ori acea#t2 teroare+ 3e dra"ul #2n2t29ii lui$ Flamel <a tre1ui #2l aduc2 la #u/ra a92 c0t mai re/ede /o#i1il+ 4tiu c2 eAi#t2 un /a#a: #ecret care duce de la ora*ul roman ;n"ro/at #u1 /2m0nt ;n interiorul catedralei+ =i ar2t2 deodat2 cinci #iluete care ie*eau ;m/leticindu-#e /e u*a central2$ chiar #u1 ei+ D Ce 9i-am #/u#K 6i#e el trium 2tor+ Nu m2 ;n*el niciodat2+ Se uit2 la Machia<elli+ 4tii ce a<em de 2cutK Italianul ;ncu<iin92+ D 4tiu+ D Nu /ari /rea ericit re eritor la a#ta+ D E o crim2 #2 di#tru"i o cl2dire minunat2+ D 3ar #2 omori oameni nu e o crim2K ;ntre12 3ee+ D Ei 1ine$ oamenii /ot i ;ntotdeauna ;nlocui9i+ D La#2-m2 doar #2 m2 a*e6$ "0 0i ?o#h+ F2r2 #2 mai a*te/te <reun r2#/un#$ el #e de#/rin#e din 1ra9ele #urorii #ale *i ale lui Saint-Germain *i #e a*e62 /e o /iatr2 rotund2 *i neted2$ montat2 ;n /a<a:ul din /ia92+ Aduc0ndu-*i "enunchii la /ie/t$ ;*i #/ri:ini 12r1ia /e "enunchi *i-*i cu/rin#e "am1ele cu 1ra9ele+ Tremura at0t de tare ;nc0t c2lc0iele lui lo<eau u*urel /iatra+ D Tre1uie nea/2rat #2 ne continu2m drumul$ 6i#e "r21it Flamel uit0ndu-#e ;m/re:ur+ D Mai la#2-ne un minut$ ro#ti #curt So/hie+ L2#0ndu-#e ;n "enunchi l0n"2 ratele ei$ ;ntin#e m0na ca #2-l atin"2$ dar o #c0nteie /0r0i ;ntre un"hiile ei *i 1ra9ul lui *i am0ndoi tre#2rir2+ 4tiu ce #im9i$ #/u#e ea cu 1l0nde9e+ Totul e at0t deB at0t de lumino#$ at0t de #onor$ at0t de inten#+ Hainele 9i #e /ar at0t de "rele *i a#/re ;n contact cu /ielea$ /anto ii ;9i #unt /rea #tr0m9i+ 3ar te <ei o1i*nui+ Sen6a9iile ace#tea <or di#/2rea+ El trecea acum /rin ceea ce trecu#e ea cu doar dou2 6ile ;n urm2+ D Ca/ul ;mi 1u1uie$ murmur2 ?o#h+ =l #imt de /arc2 #t2 #2 eA/lode6e$ ca *i cum e /lin de /rea multe in orma9ii+ =mi tot <in ;n minte ace#te "0nduri #traniiB Fata #e ;ncrunt2+ A#ta nu #una 1ine+ Atunci c0nd ea

u#e#e Tre6it2$ #im9urile ei de<eni#er2 co/le*itoare$ dar$ a1ia c0nd -r2:itoarea din Endor /icura#e cunoa*tere ;n mintea ei$ ;*i #im9i#e creierul /e /unctul de a eA/loda+ !n "0nd ul"er2tor ;i <eni ;n minte *i ;*i aminti c2$ atunci c0nd intra#e "r21it2 ;n ;nc2/erea din catacom1e$ <26u#e m0na enorm2 a Str21unului a/2#at2 /e ca/ul ratelui ei+ D ?o#h$ #/u#e ea ;nceti*or$ ce a #/u# Marte c0nd te-a Tre6itK Fratele ei cl2tin2 :alnic din ca/+ D Nu *tiu+ D G0nde*te-te$ 6i#e ea t2io# *i-l <26u cum tre#are la au6ul <ocii ei+ Te ro"$ ?o#h$ mai #/u#e ea$ calm2 de acea#t2 dat2+ E#te im/ortant+ D Nu e*ti *e a mea$ 1om12ni el cu o urm2 de 60m1et /e a92+ D 4tiu+ Fata #ur0#e r2ut2cio#+ 3ar #unt totu*i #ora ta maiB a*a c2 #/une-miO ?o#h #e ;ncrunt2$ dar e ortul ;l 2cu #2 #imt2 durere+ D El a #/u#B a #/u# c2 Tre6irea nu e un dar$ c2 e#te ce<a /entru care <a tre1ui #2 /l2te#c mai t0r6iu+ D Ce altce<a a mai #/u#K D A #/u#B a #/u# c2 aura mea e una dintre cele mai /uternice /e care le-a ;nt0lnit+ ?o#h ;l /ri<i#e /e 6eu ;n tim/ ce ro#ti#e ace#te cu<inte$ <260ndu-l /entru /rima dat2 cu ochii Tre6i9i$ o1#er<0nd detaliul #o i#ticat de /e coi ul #2u *i de#enul ;m/odo1it de /e /lato*a de /iele care-i aco/erea /ie/tul$ #e#i60nd c0t #e /oate de clar #u erin9a din <ocea lui+ A #/u# c2-mi <a ace un dar$ ce<a ce <oi /utea con#idera olo#itor ;n 6ilele ce <or urma+ D 4iK D Nu am idee care ar i acel dar+ C0nd a /u# m0na /e ca/ul meu$ m-am #im9it de /arc2 ar i ;ncercat #2 m2 ;m/in"2 /rin /odea+ (re#iunea a o#t incredi1il2+ D Ri-a tran#mi# ce<a$ 6i#e So/hie ;n"ri:orat2+ Nichola#$ #tri"2 ea+ 3ar nu #e au6i nici un r2#/un#$ iar c0nd #e ;ntoar#e #/re Alchimi#t$ <26u c2 ace#ta$ Saint-Germain *i ?oan #e uitau uimi9i ;n #/ate$ la m2rea9a catedral2+

D So/hie$ 6i#e calm Nichola#$ 2r2 #2 #e ;ntoarc2$ a:ut2-l /e ratele t2u #2 #e ridice ;n /icioare+ Tre1uie #2 /lec2m de aici ;n momentul 2#ta+ =nainte de a i /rea t0r6iu+ Tonul lui calm *i hot2r0t o ;n"ro6i mai mult dec0t dac2 ar i #tri"at+ (rin60ndu-*i ratele de #u1 umeri$ i"nor0nd /ocniturile 6"omotoa#e ce #e au6eau la contactul ;ntre aurele lor$ ata ;l tra#e du/2 ea *i #e r2#uci+ =n a9a lor erau trei mon*tri de m2rimi di erite ;n /o6i9ie de atac+ D Cred c2 e de:a /rea t0r6iu$ 6i#e ea+ 3e #ecole$ doctorul ?ohn 3ee ;n<29a#e cum #2-i ;n#u le9ea#c2 /e "olemi *i reu*i#e$ de a#emenea$ #2 cree6e *i #2 controle6e #imulacre *i homunculi+ !na dintre /rimele a1ilit29i ale lui Machia<elli$ /e care ace#ta *i-o /er ec9iona#e$ era aceea de a controla un tul/a+ (roce#ul era #ur/rin62tor de a#em2n2tor> tot ce era ;ntr-ade<2r di erit erau materialele+ Am0ndoi /uteau #2 aduc2 lucrurile ne;n#u le9ite la <ia92+ Acum$ Ma"icianul *i italianul #t2teau unul l0n"2 altul /e aco/eri*ul Catedralei Notre 3ame *i #e concentrau a#u/ra <oin9ei lor+ 4i$ unul c0te unul$ "ar"uii *i #tatuile "rote*ti de /e /ere9ii catedralei #e tre6ir2 la <ia92+ Gar"uii C con#trui9i ca :"hea1uri /entru #cur"erea a/ei de /loaie C #e mi*car2 /rimii+ Sin"uri #au ;n /erechi$ a/oi du6ini ;ntre"i$ ei #e de#/rin#er2 de /e 6idurile catedralei+ T0r0ndu-#e ca #2 ia#2 din locurile cele mai a#cun#e C corni*e tainice$ 1urlane uitate C$ dra"oni de /iatr2 *i *er/i$ ca/re *i maimu9e$ /i#ici$ c0ini *i mon*tri #e t0rau ;n :o# /e a9ada cl2dirii+ A/oi$ creaturile "rote*ti C hidoa#ele #tatui #cul/tate C #e tre6ir2 "reoaie la <ia92+ Lei$ ti"ri$ "orile *i ur*i #e de#/rin#er2$ eli1er0ndu-#e de con#truc9ia medie<al2 de /iatr2 *i ;nce/ur2 #2 co1oare a"290ndu-#e de /ere9ii cl2dirii+ D A#ta e chiar oarte$ oarte r2u$ 1om12ni Saint-Germain+ !n leu #cul/tat "ro#olan ateri62 /e /2m0nt direct ;n a9a u*ii catedralei *i ;nce/u #2 ;nainte6e$ "hearele lui de /iatr2

/2c2nind *i alunec0nd /e /a<a:ul neted+ Saint-Germain 2cu un "e#t lar" cu m0na *i leul u ;n"hi9it de o # er2 de ocB care nu a<u niciun alt e ect a#u/ra lui dec0t #2 ac2 #crum #ecole de murd2rie *i "2ina9 de /a#2re+ Leul continua #2 ;nainte6e+ Saint-Germain ;ncerc2 trei ti/uri di erite de oc C #2"e9i *i #traturi de oc$ min"i de oc *i 1ice de l2c2ri C$ dar 2r2 nici un re6ultat+ 3in ce ;n ce mai mul9i "ar"ui #2reau /e /2m0nt+ C09i<a #e #/ar#er2 la im/actul cu #olul$ dar cei mai mul9i #u/ra<ie9uir2+ Ace*tia #e r2#/0ndir2 /rin toat2 /ia9a$ a/oi ;nce/ur2 #2 #e a/ro/ie$ #tr0n"0nd din ce ;n ce mai mult cercul+ !nele creaturi erau com/leAe *i minunat #cul/tate$ altele u#e#er2 di#tru#e de <reme$ acum iind a1ia ce<a mai mult dec0t ni*te 1locuri de /iatr2+ Gar"uii mai mari #e mi*cau "reoi$ ;n tim/ ce creaturile "rote*ti mai mici a/roa/e 61urau+ 3ar to9i #e mi*cau ;n lini*te a1#olut2$ cu eAce/9ia 6"omotului 2cut de /iatra care #e reca de /iatr2+ O creatur2 /e :um2tate om$ /e :um2tate 9a/ #e de#/rin#e din mul9imea mon*trilor care #e a/ro/ia$ #e l2#2 /e toate cele /atru /icioare *i tro/2i ;nainte$ ;ncerc0nd #2-l ;m/un"2 cu ni*te coarne mari *i cur1ate de /iatr2 /e Saint-Germain+ ?oan #2ri ;nainte *i lo<i creatura cu #a1ia$ lama 2c0nd #2 #ar2 #c0ntei din "0tul ace#teia+ Lo<itura nici m2car nu-l ;ncetini+ Saint-Germain reu*i #2 #e arunce ;ntr-o /arte ;n ultima cli/2$ a/oi 2cu "re*eala de a /ocni 1e#tia /e#te /artea dor#al2 ;n tim/ ce acea#ta trecu /e l0n"2 el+ M0na lui ;n9e/eni+ Omul-9a/ ;ncerc2 #2 #e o/rea#c2 /e /a<a: *i alunec2$ /r21u*indu-#e la /2m0nt *i ru/0ndu-*i un corn+ Nichola# o #coa#e /e Clarent *i #e roti$ 9in0nd #a1ia cu am1ele m0ini$ ;ntre10ndu-#e care creatur2 <a ataca /rima dat2+ !n ur# cu ca/ de emeie ;naint2 "reoi$ cu "hearele #coa#e+ Nichola# ;l ;m/un#e cu Clarent$ dar #a1ia #cr0*ni 2r2 #2 r2nea#c2 deloc /ielea de /iatr2 a creaturii+ El lo<i re/ede 1e#tia cu t2i*ul #a1iei$ dar <i1ra9ia ;i amor9i tot 1ra9ul$ a/roa/e 2c0ndu-l #2 #ca/e m0nerul+ !r#ul lo<i /uternic cu o la12 ma#i<2 care trecu <0:0ind /e dea#u/ra ca/ului Alchimi#tului+ A#ta ;l 2cu /e ur# #2 #e clatine$ /ier60ndu-*i echili1rul$ iar Nichola# 90*ni ;nainte$ ca #2 #e

arunce cu toat2 "reutatea a#u/ra lui+ !r#ul #e /r21u*i la /2m0nt+ Ghearele lui #e i61ir2 de /ietrele din /a<a:$ 2c0ndu-le /ra *i /ul1ere$ ;n <reme ce ;ncerca #2 #e ridice din nou+ St0nd ;n a9a ratelui ei$ ;ncerc0nd di#/erat2 #2-l aco/ere$ So/hie lan#2 o #erie de mici tornade+ Ace#tea rico*ar2 ino en#i< de cele mai multe /ietre *i nu 2cur2 nimic mai mult dec0t #2 trimit2 un 6iar ;n 61or #/iralat /0n2 #u#$ /e cer+ D Nichola#$ #/u#e di#/erat Saint-Germain /e c0nd cercul creaturilor de /iatr2 #e #tr0n"ea tot mai tare+ (u9in2 ma"ie$ ce<a alchimie ne-ar /rinde 1ine acum+ Nichola# ridic2 m0na drea/t2+ O mic2 # er2 de #ticl2 <erde #e orm2 /e m0na lui+ A/oi$ #e #/ar#e *i con9inutul lichid al ace#teia #e #cur#e ;na/oi #u1 /ielea lui+ D Nu #unt de#tul de /uternic$ r2#/un#e tri#t Alchimi#tul+ -ra:a tran#muta9iei din catacom1e m-a e/ui6at+ Gar"uii #e a/ro/iau t0r0ndu-*i /icioarele$ /iatra #cr0*nind *i /0r0ind cu iecare /a# /e care-l 2ceau+ Mici creaturi "rote*ti #e tran# ormau ;n /ra dac2 erau /rin#e #u1 /icioarele creaturilor mai mari+ D Se <or ro#to"oli /e#te noi$ 1om12ni Saint-Germain+ D Tre1uie #2 ie controla9i de 3ee$ murmur2 ?o#h+ Se /r21u*i /e#te #ora #a$ cu m0inile a/2#ate /e urechi+ Fiecare /a# 6"omoto#$ iecare /iatr2 cr2/at2 era o a"onie /entru au6ul lui Tre6it+ D Totu*i$ #unt /rea mul9i /entru a i controla9i de un #in"ur om$ 6i#e ?oan+ Tre1uie #2 ie <or1a de 3ee &i de Machia<elli+ D 3ar a#ta ;n#eamn2 c2 tre1uie #2 ie /e a/roa/e+ D Foarte a/roa/e$ ;ncu<iin92 ?oan+ D !n comandant ale"e ;ntotdeauna cel mai ;nalt loc$ 6i#e ?o#h dintr-odat2$ #ur/rin60ndu-#e /e #ine de at0ta cunoa*tere+ D Ceea ce ;n#eamn2 c2 #e a l2 /e aco/eri*ul catedralei$ tra#e Flamel conclu6ia+ A/oi$ ?oan le ar2t2 cu m0na un loc anume+ D =i <2d+ Acolo$ ;ntre cele dou2 turnuri$ chiar dea#u/ra

mi:locului Fere#trei Ro6 de -e#t+ Ea a6<0rli #o9ului ei #a1ia$ a/oi aura i #e a/rin#e ar"intie ;n :urul tru/ului$ iar ;n aer #e #im9i mirea#ma de le<2n9ic2+ Aura ei #e ;nt2ri$ c2/2t0nd orm2 *i #u1#tan92 *i$ dintr-odat2$ un arc mare ;i cre#cu ;n m0na #t0n"2$ ;n tim/ ce o #2"eat2 #tr2lucitoare a/2ru ;n drea/ta+ Tr2"0ndu-*i ;na/oi 1ra9ul dre/t$ ochi *i tra#e cu arcul$ trimi90nd cu 1olt2 #2"eata ;n aer+ D Ne-au de#co/erit$ 6i#e Machia<elli+ (ic2turi mari de #udoare ;i *iroiau /e a92$ iar 1u6ele lui erau al1a#tre din cau6a e ortului de/u# /entru a controla creaturile de /iatr2+ D Nu are nici o im/ortan92$ #/u#e 3ee i9indu-#e de du/2 /ara/et+ Ei #unt li/#i9i de /utere+ =n /ia9a de dede#u1t$ cei cinci oameni erau ;ncercui9i ;n tim/ ce #tatuile de /iatr2 cr2/at2 #e a/ro/iau+ D Atunci$ hai #2 # 0r*im odat2$ ro#ti Machia<elli /rintre din9ii ;ncle*ta9i+ 3ar nu uita$ co/iii tre1uie #2 r2m0n2 ;n <ia92+ Se o/ri 1ru#c ;n momentul ;n care ce<a a#cu9it *i ar"intiu t2ie aerul din a9a lui+ E o #2"eat2$ ;nce/u el mirat$ a/oi #e o/ri *i "emu c0nd #2"eata i #e ;n i/#e ad0nc ;n coa/#2+ (iciorul lui$ de la *old /0n2 la de"ete$ amor9i+ Se tra#e ;na/oi cl2tin0ndu-#e *i c26u /e aco/eri*ul catedralei$ cu m0inile a/2#ate /e /icior+ Sur/rin62tor$ nu #e <edea nici o /ic2tur2 de #0n"e$ dar durerea era "roa6nic2+ Mai :o#$ /e /2m0nt$ cel /u9in o :um2tate din num2rul creaturilor ;m/ietrir2 1ru#c #au #e r2#turnar2+ Se /r21u*ir2 la /2m0nt$ iar cele din #/atele lor c26ur2 /e#te ele+ (iatra #e #/ar#e$ roca alterat2 de <reme eA/lod0nd *i 2c0ndu-#e /ra + 3ar re#tul creaturilor continuau totu*i #2 #e a/ro/ie+ =nc2 o du6in2 de #2"e9i de ar"int urcar2 de :o# ;n ;nalt+ Ace#tea 1060ir2 /rin aer *i #e ciocnir2 ino en#i< de 6idul de c2r2mid2+ D Machia<elliO url2 3ee+ D Nu /otB 3urerea din /icior era de nede#cri# *i lacrimile i #e ro#to"oleau /e o1ra:i+ Nu m2 /ot concentraB D Atunci$ <oi termina #in"ur+ D B2iatul *i ata$ mai #/u#e Machia<elli 2r2 <la"2+ A<em ne<oie de ei ;n <ia92B

D Nu nea/2rat+ Eu #unt necromant+ (ot #2 aduc din nou la <ia92 cor/urile lor+ D NuO 9i/2 Machia<elli+ 3ee nu-l lu2 ;n #eam2+ Concentr0ndu-*i eAtraordinara <oin92$ Ma"icianul le d2du "ar"uilor o #in"ur2 comand2+ D Omor09i-iO Omor09i-i /e to9iO Creaturile #e n2/u#tir2 #/re ei+ D 3in nou$ ?oanO #tri"2 Flamel+ Tra"e din nouO D Nu /ot+ Micu9a ran9u6oaic2 era cenu*ie din cau6a e/ui62rii+ S2"e9ile #unt din aura mea+ Nu mai am niciuna+ Gar"uii #tr0n"eau din ce ;n ce mai mult cercul$ /iatra #cr0*nind *i huruind /e m2#ur2 ce ace*tia #e a/ro/iau "reoi+ Nu #e mi*cau /rea mult$ dar unii a<eau din9i *i "heare$ al9ii coarne *i co6i a#cu9ite *i a<eau #2-i 6dro1ea#c2 /e oameni /ur *i #im/lu+ ?o#h ridic2 de /e :o# o #tatuet2 "rote#c2$ # eric2$ at0t de erodat2 ;nc0t a:un#e#e doar o 1ucat2 turtit2 de /iatr2 *i o arunc2 ;na/oi$ ;n ma#a de creaturi+ Se ciocni de un "ar"ui *i am0ndou2 #e # 2r0mar2+ El tre#2ri c0nd au6i 6"omotul$ dar ;*i d2du #eama$ ;n acela*i tim/$ c2 /uteau i di#tru*i+ Cu m0inile a/2#ate /e urechi$ #e uit2 lun" #/re creatura di#tru#2$ #im9ul Tre6it al <26ului 2c0ndu-l #2 o1#er<e am2nun9it iecare detaliu+ Creaturile de /iatr2 erau in<ulnera1ile la o9el *i la orice el de <ra:2B ;n#2 a/oi o1#er<2 c2 /iatra era erodat2 *i ra"il2+ Ce anume di#tru"ea /iatraK BO #curt2 amintire ;i trecu /rin minteB doar c2 nu era amintirea luiB un #tr2<echi ora* ale c2rui 6iduri #e n2ruiau$ #e /re 2ceau ;n /ul1ereB D Am o idee$ #tri"2 el+ D S/er #2 ie una 1un2$ ;i #tri"2 Saint-Germain+ E ma"ieK D E chimie elementar2+ ?o#h #e ;ntoar#e #/re SaintGermain+ Franci#$ c0t de ier1inte /o9i #2 aci #2 ie oculK D Foarte ier1inte+ D So/hie$ c0t de rece /o9i #2 aci #2 ie <0ntulK D Foarte rece$ 6i#e ea ;nt2rindu-*i #/u#ele cu un #emn din ca/+ =n9ele#e imediat ce #u"era ratele ei: ea 2cu#e

acela*i eA/eriment la ora de chimie+ D Face9i a#ta acumO 9i/2 ?o#h+ !n dra"on #cul/tat$ cu o ari/2 de liliac cio1it2 ;naint2 cl2tin0ndu-#e+ Saint-Germain declan*2 Focul #2u ma"ic cu toat2 or9a a#u/ra ca/ului creaturii$ #c2ld0nd-o ;n l2c2ri$ /r2:ind-o /0n2 #e 2cu ro*ie /recum cirea*a+ A/oi$ So/hie lan#2 o 1oare de aer arctic+ Ca/ul dra"onului cr2/2$ 2c0ndu-#e /ra *i /ul1ere+ D Fier1inte *i rece$ 9i/2 ?o#h$ ier1inte *i receO D 3ilatare *i contrac9ie$ 6i#e Nichola# cu un 60m1et #l21it+ Se uit2 ;n #u#$ acolo unde ca/ul lui 3ee a1ia #e 62rea dea#u/ra #trea*inii+ !nul dintre /rinci/iile de 1a62 ale alchimiei+ Saint-Germain #c2ld2 ;n l2c2ri un mi#tre9 care "alo/a ;n#/re ei$ iar So/hie arunc2 a#u/ra lui aer ;n"he9at+ (icioarele mi#tre9ului #e #/ar#er2+ D Mai ier1inte$ #tri"2 ?o#h+ Focul tre1uie #2 ie mai ier1inte+ Iar aerul t2u tre1uie #2 ie mai rece$ ;i 6i#e el #urorii #ale+ D -oi ;ncerca$ *o/ti ea+ Ochii ei erau de:a "rei ca /lum1ul de o1o#eal2+ Nu *tiu c0t de mult <oi /utea+ Se uit2 la ratele ei+ A:ut2-m2$ #/u#e d0n#a+ La#2-m2 #2 iau din /uterea ta+ ?o#h #e a*e62 ;n #/atele lui So/hie *i-*i /u#e m0inile /e umerii ei+ Aurele de ar"int *i de aur #e a/rin#er2 #c2/2r2toare$ unindu-#e$ com1in0ndu-#e+ =n9ele"0nd care era inten9ia celor doi$ ?oan /u#e re/ede m0na /e um2rul #o9ului ei *i am1ele lor aure C ro*ie *i ar"intie C ;nce/ur2 #2 /ocnea#c2 ;n :urul lor+ Atunci c0nd Saint-Germain arunc2 un :et de l2c2ri /e#te "ar"uii care #e a/ro/iau$ l2c2rile a<eau o culoare al12-ro*iatic2$ iind de#tul de /uternice #2 to/ea#c2 #tatuile de /iatr2 chiar ;nainte ca <0nturile arctice ;n"he9ate *i cea9a "he9urilor #2 #e #cur"2 din m0inile lui So/hie+ Saint-Germain #e ;ntoar#e ;ncet$ de#criind un cerc$ iar So/hie ;l urm2+ (rima #tatuie cr2/2$ /iatra #tr2<eche eA/lod2$ iar roca #e to/i #u1 :etul de oc$ dar atunci c0nd l2c2rile ur2 urmate de <0nturile ;n"he9ate$ e ectul u dramatic+ Statuile ier1in9i de /iatr2 eA/lodar2 *i #e #/ar#er2 ;n 1uc29i$ # 2r0m0ndu-#e ;n mii de /ietricele *i

ni#i/+ (rimul r0nd de #tatui #e /r21u*i$ iar a/oi urm2 altul *i altul$ /0n2 ce un 6id de /iatr2 #/art2 *i # 2r0mat2 #e ridic2 ;ntr-un cerc ;n :urul oamenilor ca/ti<i+ Iar c0nd Saint-Germain *i ?oan #e /r21u*ir2 e/ui6a9i$ So/hie *i ?o#h continuar2$ arunc0nd un aer ;n"he9at a#u/ra celor c0te<a creaturi r2ma#e+ (entru c2 "ar"uii u#e#er2 tim/ de #ecole doar ni*te :"hea1uri de #cur"ere a a/ei de /loaie$ /iatra era moale *i /oroa#2+ Folo#ind ener"ia ratelui ei ca #2-*i #/orea#c2 /uterile$ So/hie ;n"he92 ume6eala din interiorul /ietrei$ iar creaturile #e # 2r0mar2+ D Cei doi ce #unt unul$ *o/ti Nichola# Flamel "hemuindu#e <l2"uit /e /ietrele din /a<a:+ =i /ri<i /e So/hie *i /e ?o#h ;n tim/ ce aurele lor ardeau #2l1atic ;n :urul lor$ un ame#tec de ar"int *i aur$ urmele unor armuri #tr2<echi di#tin"0ndu#e /e /ielea lor+ (uterea lor era incredi1il2B *i a/arent ine/ui6a1il2+ El *tia c2 o a#emenea /utere /utea controla$ re ace #au /utea chiar #2 di#tru"2 lumea+ 4i c0nd$ ;n # 0r*it$ eA/lod2 *i ultimul "ar"ui mon#truo#$ 2c0ndu-#e /ra *i /ul1ere$ iar aura "emenilor #e #tin#e$ Alchimi#tul #e tre6i ;ntre10ndu-#e /entru /rima dat2 dac2 Tre6irea lor u#e#e deci6ia corect2+ (e aco/eri*ul Catedralei Notre 3ame$ 3ee *i Machia<elli /ri<eau cum Flamel *i ceilal9i ;*i croiau drum /rintre "r2me6ile ume"0nde de 6id2rie$ ;ndre/t0ndu-#e #/re /od+ D Suntem ;n mare 1ucluc$ 6i#e Machia<elli /rintre din9ii ;ncle*ta9i+ S2"eata di#/2ru#e din coa/#a lui$ dar /iciorul ;nc2 ;i era amor9it+ D NoiK ro#ti ;ncet 3ee+ A#ta$ toat2 trea1a a#ta e numai din <ina ta$ NiccolH+ Sau$ cel /u9in$ a#ta <a i #cri# ;n ra/ortul meu+ 4i *tii ce #e <a ;nt0m/la atunci$ nu-i a*aK Machia<elli ;*i ;ndre/t2 umerii *i #e ridic2$ re6em0ndu-#e de 6id2rie$ ca #2-*i ocrotea#c2 /iciorul r2nit+ D Ra/ortul meu <a i di erit+ D Nimeni nu te <a crede$ #/u#e 3ee oarte #i"ur /e el$ ;n tim/ ce #e ;nde/2rta+ Toat2 lumea *tie c2 e*ti mae#trul minciunilor+

Machia<elli 12"2 m0na ;n 1u6unar *i #coa#e de acolo un mic re/orto on di"ital+ D Ei 1ine$ din ericire$ am ;nre"i#trat tot ce ai #/u#+ B2tu u*urel re/orto onul+ =nre"i#trare acti<at2 /rin <oce+ A ;nre"i#trat iecare cu<0nt /e care mi l-ai #/u#+ 3ee #e o/ri+ Se ;ntoar#e ;ncet$ ca #2-l /ri<ea#c2 /e italian$ *i #e uit2 la re/orto onul #u19irel+ D Fiecare cu<0ntK ;ntre12 el+ D Fiecare cu<0nt$ ro#ti #ini#tru Machia<elli+ Cred c2 Str21unii <or crede ra/ortul meu+ 3ee ;l iA2 o cli/2 cu /ri<irea /e italian ;nainte de a da din ca/+ D Ce <reiK Machia<elli ar2t2 cu ca/ul #/re de6a#trul din a9a catedralei+ 50m1etul lui era ;n rico*2tor+ !ite ce /ot ace cei doi "emeniB iar ei a1ia au o#t Tre6i9i$ nu au o#t nici m2car in#trui9i core#/un62tor+ D Ce #u"ere6iK ;ntre12 3ee+ D =ntre noi ie <or1a$ eu *i cu tine a<em acce# la re#ur#e eAtraordinare+ Lucr0nd ;m/reun2 C *i nu unul ;m/otri<a celuilalt C$ ar tre1ui #2 im ;n #tare #2-i "2#im /e "emeni$ #2-i ca/tur2m *i #2-i in#truim+ D S2-i in#truimO Ochii lui Machia<elli ;nce/ur2 #2 #tr2lucea#c2+ D Ei #unt "emenii din le"end2+ Cei doi ce #unt unul$ unul care e totul+ Odat2 ce <or #t2/0ni toate ma"iile elementare$ nimic nu <a mai #ta ;n calea lor+ 50m1etul lui de<eni #2l1atic+ Oricine ;i <a controla <a /utea controla ;ntrea"a lume+ Ma"icianul #e ;ntoar#e$ ca #2 #e uite de #u# ;n /ia9a din a9a catedralei$ acolo unde Flamel a1ia #e 62rea /rintre mormanele de /ra de /iatr2 # 2r0mat2 *i /ietri*+ D Cre6i c2 Alchimi#tul *tie toate a#teaK R0#ul lui Machia<elli era /lin de am2r2ciune+ D Si"ur c2 *tie+ (entru ce alt moti< cre6i c2 i-a in#truit /0n2 acumK

#uni, $ iunie

Capitolul Cinci!eci "i Cinci


La ora '%+'7 iA$ trenul Euro#tar ie*ea din Gara de Nord *i /ornea ;n c2l2toria de ore *i dou26eci de minute /0n2 la #ta9ia St+ (ancra# International din Londra+ Nichola# Flamel #t2tea a*e6at de cealalt2 /arte a me#ei$ ;n a9a lui So/hie *i a lui ?o#h$ la cla#a I 1u#ine##+ SaintGermain cum/2ra#e 1iletele olo#ind o carte de credit nedetecta1il2 *i le 2cu#e ro#t de /a*a/oarte de cet29eni rance6i$ cu tot cu oto"ra ii care nu ar2tau deloc /recum cei doi "emeni$ ;n tim/ ce ;n /a*a/ortul lui Nichola# era /o6a unui 12r1at t0n2r$ cu /2r de# *i ne"ru+ D S/une-le c2 ai ;m12tr0nit oarte tare ;n ultimii /atru ani$ ;i #/u#e Saint-Germain cu un r0n:et+ ?oan ;*i /etrecu#e diminea9a 2c0nd cum/2r2turi *i le d2rui#e$ at0t lui So/hie$ c0t *i lui ?o#h$ c0te un ruc#ac /lin cu haine *i articole de toalet2+ C0nd ?o#h ;l de#chi#e#e /e al #2u$ de#co/eri#e micul la/to/ /e care Saint-Germain i-l o eri#e ;n 6iua /recedent2+ Se ;nt0m/la#e totul cu numai o 6i ;n urm2K (2rea c2 trecu#e at0t de multO Nichola# ;*i ;ntin#e /e ma#2 6iarele ;n <reme ce trenul /leca din #ta9ie *i-*i /u#e /e na# ni*te ochelari ie tini de citit$ /e care-i cum/2ra#e de la armacie+ Ridic2 6iarul 7e Monde a#t el ca "emenii #2 /oat2 <edea /rima /a"in2> /e acea#ta era o /o62 cu di#tru"erile cau6ate de Nidho""+ D Scrie aici c2 o /arte din catacom1e #-au /r21u*it+ =ntoar#e /a"ina+ Acolo #e a la o oto"ra ie de o :um2tate de /a"in2 cu "r2me6ile de /iatr2 # 2r0mat2 din /ia9a Catedralei Notre 3ame$ care acum era i6olat2 de /oli9ie cu 1and2 "al1en2+ EA/er9ii #u#9in c2 /r21u*irea *i de6inte"rarea unora dintre cele mai cele1re #tatui "rote*ti *i "ar"ui ai (ari#ului a o#t cau6at2 de /loaia acid2 care #l21e*te #tructurile+ Cele dou2 e<enimente nu au nici o le"2tur2 ;ntre ele$ mai citi el$ a/oi ;m/2turi 6iarul+ D 3eci$ ai a<ut dre/tate$ 6i#e So/hie$ o1o#eala iind ;nti/2rit2 /e chi/ul ei chiar dac2 dormi#e a/roa/e 6ece ore+ 3ee *i Machia<elli au reu*it #2 mu*amali6e6e totul+ Se uit2

/e "eam ;n tim/ ce trenul 62n"2nea tra<er#0nd un la1irint de *ine interconectate+ Ieri$ un mon#tru #-a /lim1at /rin (ari#$ "ar"uii #-au dat :o# de /e cl2direB *i totu*i nu a/are nimic ;n 6iare+ E ca *i cum nu #-ar i ;nt0m/lat niciodat2+ D 3ar #-a ;nt0m/lat$ 6i#e Flamel cu "ra<itate+ Iar tu ai de/rin# Ma"ia Focului *i /uterile lui ?o#h au o#t Tre6ite+ 4i tot ieri ai de#co/erit c0t de /uternici #unte9i ;m/reun2+ D Iar Scathach a murit$ ro#ti ?o#h cu am2r2ciune+ (ri<irea com/let #ur/rin#2 de /e chi/ul lui Flamel ;l 62/2ci *i-l ener<2 /e ?o#h+ Se uit2 la #ora lui$ a/oi ;na/oi la Nichola#+ D Scatt)$ #/u#e el #u/2rat+ =9i mai aminte*ti de eaK S-a ;necat ;n Sena+ D S2 #e ;neceK Flamel 60m1i *i noile #ale riduri din col9urile ochilor *i cele care-i 1r26dau runtea #e ad0ncir2+ Ea e#te <am/ir$ ?o#h$ #/u#e el cu 1l0nde9e+ Nu-i tre1uie aer ca #2 re#/ire+ (un totu*i /ariu c2 #-a ener<at> ur2*te #2 #e ude$ ad2u"2 el+ Bietul 3a"on: nu a a<ut nici cea mai mic2 *an#2+ Se l2#2 /e #/ate ;n #caunul #2u con orta1il *i ;nchi#e ochii+ Mai a<em de 2cut o #curt2 o/rire ;n a ara Londrei$ a/oi <om olo#i harta liniilor de or92 ma"netic2$ /entru a ne ;ntoarce ;n San Franci#co *i la (erenelle+ D 3e ce ne ducem ;n An"liaK ;ntre12 ?o#h+ D Mer"em #2-l ;nt0lnim /e cel mai 12tr0n om nemuritor din lume$ 6i#e Alchimi#tul+ -oi ;ncerca #2-l con<in" #2 <2 in#truia#c2 /e am0ndoi ;n tainele Ma"iei A/elor+ D Cine e#te ace#taK ;ntre12 ?o#h ;ntin60ndu-#e du/2 la/to/ul #2u+ -a"oanele de la cla#a I a<eau re9ea de internet @irele##+ D Re"ele Ghil"ame*+ <f"r&itul c#r'ii a doua

Nota %utorului Catacombele Parisului


Catacom1ele (ari#ului$ /e care So/hie *i ?o#h le eA/lorea62$ eAi#t2 cu ade<2rat$ la el ca *i #i#temul eAtraordinar de re9ele de canali6are$ care #unt com/letate$ a*a cum o1#er<2 *i Machia<elli$ de indicatoare ale #tr26ilor+ 3e*i (ari#ul /rime*te anual milioane de <i6itatori$ mul9i nu *tiu nimic de#/re re9eaua <a#t2 de tunele de #u1 ora*+ O icial$ ace#tea #unt numite Hles carriRres de ParisI, carierele (ari#ului$ dar #unt numite ;n mod o1i*nuit catacom1e$ iind una dintre minunile ora*ului+ Ceea ce ;nt0lne#c "emenii ;n catacom1e C /ere9ii de oa#e$ aran:amentele #/ectaculoa#e de cranii C #unt de#chi#e /u1licului lar"+ Ace#tea datea62 din #ecolul al G-III-lea$ c0nd toate cada<rele *i oa#ele din Cimitirul Inocen9ilor$ care era #u/raa"lomerat$ au o#t eAhumate *i tran#/ortate ;n tunelele *i ca<ernele de calcar+ Mai multe cada<re adu#e din alte cimitire au urmat *i a#t26i #e e#timea62 c2 ;n ace#t 1i6ar cimitir #e a l2 circa *a/te milioane de cada<re+ Nimeni nu *tie cine a creat arti#ticele *i eAtraordinarele aran:amente de oa#e> /oate un muncitor a <rut #2 ridice un monument mor9ilor ce nu au mai a<ut /ietre unerare care #2 le ;n#emne mormintele+ (ere9ii 2cu9i ;n ;ntre"ime din oa#e omene*ti$ ;n mul9i dintre ace*tia iind ;nca#trate cranii ;n di erite com1ina9ii$ #unt /otri<i9i /entru crearea unei atmo# ere ;n ior2toare *i$ cu di<er#e oca6ii$ au o#t ilumina9i /entru a #/ori e ectul dramatic+ Romanii au o#t /ro1a1il /rimii care au eAca<at calcar din cariere$ ca #2 con#truia#c2 ceea ce a de<enit mai a/oi Lutetia$ /rima a*e6are roman2 de /e Ile de la CitS+ (e locul ;n care #e ridic2 a#t26i Catedrala Notre 3ame a eAi#tat odat2 un monument al 6eului roman ?u/iter+ =nce/0nd cam cu #ecolul al G-lea$ eA/loatarea minier2 a calcarului #-a eAtin#$ /entru a crea 6idurile ora*ului *i a con#trui Notre 3ame *i /alatul Lu<ru ori"inal+ Catacom1ele au o#t mult2 <reme olo#ite /entru de/o6itare de c2tre contra1andi*ti *i

au a#i"urat ad2/o#tul multor oameni ai #tr26ii+ Mai recent$ at0t armata "erman2$ c0t *i Re6i#ten9a France62 *i-au #ta1ilit 1a6ele ;n tunele ;n tim/ul celui de-al 3oilea R261oi Mondial+ =n ace#t #ecol$ "alerii ile"ale de art2 *i chiar un cinemato"ra au o#t de#co/erite la mare ad0ncime de c2tre /oli9i*tii catacom1elor$ o unitate de /oli9ie care /atrulea62 #u1 /2m0nt+ O icial$ catacom1ele #unt numite O#uarele de la 3en ert Rochereau$ iar intrarea e#te #ituat2 chiar /e cealalt2 /arte a #ta9iei de metrou de la 3en ert Rochereau+ 3oar o mic2 /arte e de#chi#2 /u1licului> tunelele #unt ;n*el2toare$ ;n"u#te *i eA/u#e inunda9iilor$ ciuruite de "ro/i *i de /u9uri+ 4i #unt a#cun62toarea ideal2 /entru 5eul Adormit+

Mul&umiri
Li#ta cre*te tot mai mult$ dar Magicianul nu ar i <26ut lumina ti/arului 2r2 #/ri:inul #u#9inut al at0tor oameniB Eri#ta Marino$ Be<erl) Horo@it6$ ?ocel)n Lan"e *i Chri#tine La1o< de la 3elacorte (re##$ 2r2 al c2ror a:utor$ r21dare$ /er#e<eren92B Barr) Ero#t de la BEM$ *i FranF Ueiman de la Literar) Grou/$ /entru #u/ort #u#9inut *i ;ncura:areB O men9iune #/ecial2 tre1uie 2cut2 /entru: Li11) La<ela$ care i-a dat lui (erenelle <oceB Sarah Bac6e@#chi$ care /roduce cele mai 1une acorduriB ?erem) Ro1ert$ care a creat ima"ineaB Michael Carroll$ care cite*te /rimul *i ultimulB 4i$ ;n cele din urm2$ ar mai i: Claudette$ BrooF#$ Ro1in$ Mitch$ Chri#$ Elaine$ 3a<id$ ?udith$ Tri#ta$ Ca//)$ Andrea$ Ron *i$ 1ine;n9ele#$ Ahmet$ /entru totO Totu*i$ *tiu c2 am omi# /e cine<aB