Sunteți pe pagina 1din 10

Strategia de Dezvoltare i Promovare a Turismului n judeul Buzu 2010 2015

asterand Dis!i"lin# Politi!i i strategii de dezvoltare $n 1 201% aster $DT

Cadrul geografic &udeul Buz#u este situat n "artea de sud'est a #rii( av)nd !oordonatele **050+ ' *50*5+( latitudine nordi!# i 2,010+ ' 2-020+ longitudine esti!#. Se nve!ineaz# !u judeele Braov i /ovasna la nord'vest( 0ran!ea la nord ' nord'est( Br#ila la est( 1alomia la sud i Pra2ova la vest. Su"ra3aa judeului este de ,10% 4m2 52(,6 din su"ra3aa 7om)niei8( o!u")nd lo!ul 1- ntre !elelalte judee. Po"ulaia judeului Buz#u este de *9,.21* lo!uitori 5re!ens#m)nt 20028( !e re"rezint# 2(%6 din "o"ulaia #rii( o!u")nd lo!ul 1: ntre !elelalte judee. Din "un!t de vedere al organiz#rii administrative( judeul Buz#u are :- de lo!alit#i( din !are 2 muni!i"ii 5Buz#u i 7)mni!u S#rat8( % orae 5;e2oiu( Pogoanele i P#t)rlagele8( :2 de !omune !u *:1 sate. <ona montan# este 3ormat# din unii Buz#ului i 0ran!ei( des3#urat# "e 1900 4m2. Sunt are i B)s!a i!#. /ele !in!i !ulmi= /ernetu( al!#tuii din masivele= Penteleu 5denumit regele munilor Buz#ului. $ltitudinea ma>im# n 0)r3ul Penteleu este 1--2 m. Se a3l# ntre r)urile B)s!a ntre r)urile B)s!a /or)iu( <#noaga( Pi!iorul /a"rei( 0i3or)ta ' se unes! n 0)r3ul Penteleu.8( Podu /alului 5!u"rins are i Buz#u. ?n#limea ma>im# este de 1**0 m. @ste str#A#tut de !ursuri de a"# av)nd "raguri( iar "e r)ul /ao!a se a3l# /as!ada /ao!a 'BPrun!ea( 11 m i C$s!unz#toarea 2aidu!ului D2eorg2elaE. P#durile a!estui masiv ad#"ostes! !erAi.8( Siriu 5@ste !u"rins ntre v#ile r)urilor Buz#u( /rasna i Siriu. /ele mai nalte v)r3uri sunt #l)ia 51,,% m8 i Bo!)rnea 51,59 m8. Fa Aaza a!estor v)r3uri se a3l# Fa!ul 0ulturilor sau CFa!ul 3#r# 3undE. $i!i vin vulturii s# i nvee "uii s# zAoare. ?n a3ar# de !a"re negre i vulturi( ai!i g#sim i !#"rioare( uri( lu"i( mistrei( viezuri( jderi( "isi!i s#lAati!e( r)i( !erAi.8( mai mari se a3l# n v)r3urile onteoru 5Situat n "artea de sud a unilor Siriu. ?n#limile !ele onteoru ' 1%*5 m i /#tiau ' 101* m.8( 1v#neul 5Se a3l# la sud de

B)s!a 7ozilei. $ltitudinea ma>im# ' 1190 m 'este n v)r3ul 1v#neu. ?n a!est masiv se g#ses! $ez#rile ru"estre( Aiseri!ua i !2iliile n "iatr# din Bazinul Bozioru';u!u'7uginoasa'$luni' /oli8( 0ran!ei 5G!u"# "artea de nord( nord'est a judeului( din!olo de B)s!a "arte a munilor F#!#ui ' 1--- m( Dorul ' 1-:5 m( Diurgiu ' 1-21 m( m. 7)urile 7)mni!u S#rat( B)s!a i!# i B)s!a are izvor#s! din a!eti muni8. i!#( i !u"rinde o ua ' 1*9, m i Huru ' 1*15

SuA!ar"aii Buz#ului. Se a3l# ntre v#ile r)urilor Teleajen 5jud. Pra2ova8 i Sl#ni!ul de Buz#u. Dealurile Buz#ului au la nord unii Buz#ului( iar la sud !)m"ia. $mintim= SuA!ar"aii dintre Buz#u ' Sl#ni!( !u dealuri !u"rinse ntre *00':20 m( SuA!ar"aii dintre v#ile r)urilor Buz#u i Teleajen ' au n#limi i de "este -00 mI !u"rind Dealurile Sal!iei i /iolanului 5-*0 m8( Dealul 1striei 5-59 m8 i Dealul are 5,09 m8. Pe "antele lor se a3l# "odgorii i "omi 3ru!ti3eri. SuA!ar"aii 0ran!ei ' sunt !u"rini ntre v#ile r)urilor Sl#ni! i 7)mni!u S#rat. /ulmea Biso!ei 59-0 m8 se a3l# la nord. S"re sud sunt Dealurile Bl#jani 5*:% m8 i /#"#)nii 5592 m8. $i!i se g#ses!

0ul!anii ;oroioi de la Ber!a'S!oroasa( Drunjul de la

)nz#leti( "eterile a3late n sare de la

eledi!( "re!um i la!ul de a"# dul!e "e un deal s#rat( Ho!ul viu de la Ter!a'Fo"#tari. <ona de !)m"ie a3l# n sudul i sud'estul judeului( av)nd o altitudine de *0 m "e r)ul /#lm#ui i 120 m n /)m"ia Buz#ului( /)m"ia 7)mni!ului( /)m"ia D2erg2iei 5S#ratei8( /)m"ia /#lm#uiului i /)m"ia Padinei 5"arte din B#r#gan8. Jidrogra3ia este !om"us# n s"e!ial din r)uri( r)ul Buz#u 3iind !el mai im"ortant r)u din jude. De la izvor ")n# la v#rsarea n Siret are o lungime de %25 4m( din !are 1-5 4m "e teritoriul judeului Buz#u. 7)ul Buz#u "rimete "e "artea drea"t# ' n zona montan# ' a3luenii= /rasna( 0alea ;eagr#( Siriu i ;e2oiu( iar "e "artea st)ng# a3luenii= <#Ar#t#u( Jaragu( /ao!a( B)s!a 7ozilei. ?n zona suA!ar"ati!#( "rimete "e drea"ta a3luenii= B)s!a /2iojdului i ;i!ov( i "e st)nga SiAi!iul( B#l#neasa( S#r#el( Sl#ni! i /)ln#u. /ele mai mari la!uri din jude sunt Fa!ul 0ulturilor( Fa!ul B#l#!eanu( Fa!ul ;egru( Fa!ul Siriu( Fa!urile 5!arsto'saline8. 0egetaia i 3auna !u"rind anumite zone. <ona de ste"#. Terenurile au 3ost trans3ormate n terenuri agri!ole( "rin redu!erea terenurilor de ste"#. <ona de silvoste"#( !u"rinde solurile sunt dintre !ele mai Aune ' !ernoziomuri. 7#m#ie ale !odrilor 0l#siei se g#ses! i azi la S"#taru( Hrasinu( /r)ngul muni!i"iului Buz#u( Br#deanu( 7ueu( 0#lean!a. 5?n a!este "#duri tr#ies!= ie"uri( vul"i( "ot)rni!2i( mierle( 3azani( !#"rioare .a. ?n se!olul tre!ut erau !)rduri de dro"ii( ast#zi sunt 3oarte rare.8 /osteti P#durea S"#taru P#durile de 3oioase se g#ses! n zonele deluroase( ")n# l)ng# muni. P)n# la 500 m g#sim= 3rasin( ulm( tei( sal!)m et!. ?ntre 500 '-00 m se g#ses!= gorunul( 3agul( !ar"enul et!. ?ntre :00'1200 m se a3l# 3agul( !ar"enul( mestea!#nul. ?ntre 1000 '1200 m( 3agul se g#sete m"reun# !u !oni3erele. ?n a!east# zon#( solurile sunt Arune i Arun 'ro!ate( de "#dure. Hauna se !om"une din= !#"rioare( vul"i( lu"i( mistrei( veverie( viezuri( !inteze et!.P#durile de !oni3er se g#ses! ")n# la 1500 m n toate masivele( dar sunt mai dezvoltate n masivele Penteleu( Siriu i F#!#ui'Doru. $!estea !u"rind s"e!ii de "in( Arad( molid( lari!e 5zada8 i uneori tisa. Hauna a!estor "#duri este 3ormat# din= uri( lu"i( r)i( !erAi( !o!oi de munte( vulturi et!. @tajul al"in( situat la "este 1500 m( se des3#oar# a!est etaj n munii Penteleu( Siriu( F#!#ui'Doru i !u"rinde= ienu"#r( jnea"#n( 5doar n F#!#ui'Doru8( merior( a3in( Aujor de munte 5munii Siriu8( nar!ise 5doar n munii Penteleu8( mi>andre( !am"anule( 3iru#( #"oi!# et!. Hauna !u"rinde= !a"re neagre 5n munii Siriului8( vulturi( a!vile( o")rle( er"i( Arum#rie( oare!i de munte .a. Situaia actual a judeului Feg#turile judeului !u !elelalte zone ale #rii Drumul @uro"ean @ :5 5sau D; 28 dins"re Bu!ureti sau dins"re Su!eava( Ba!#u( Ho!aniI D; 1B s"re PloietiI eledi!( o!iaru( Gd#ile i 7e!ea

D; 10 s"re Braov 5itinerar "e 0alea Buz#ului8I D; 2B s"re Br#ilaI agistrala 3eroviar# linia 500 de im"ortan# euro"ean# 5Bu!ureti'Ploieti'Buz#u' Ho!ani'Ba!#u'Su!eava8 din !are=

Situaia drumurilor judeene total 95,(5:0 K as3altate ,59(9-* Km "ietruite 2%9(%21 Km "#mnt *5(-:5 Km Aeton 11(5 Km ;um#rul de lo!uine= 1::.-,1 Fungimea !#ilor 3erate= 2%2 4m

Fungimea drumurilor= D; %22 4mI D& 9%0 4mI DD 1.%95 4m Fungimea str#zilor or#eneti= %:9 4m 5din !are modernizate= %21 4m8 Kilometri de reea a"#= 1.101 4m 555 lo!alit#i8 Kilometri reea !anal= 1:5(: 4m 5- lo!alit#i8 Kilometri !ondu!te gaze= %%9(2 4m %,1 gr#dinie %,, !oli generale %1 li!ee i gru"uri !olare 1 instituie de nv##m)nt su"erior 5$.S.@8 %*% AiAliote!i , s"itale 5se!tor "uAli!8 2% dis"ensare medi!ale 5se!tor "uAli!8 100 3arma!ii ,% !aAinete medi!ale

?n judeul Buz#u e>ist#

Turismul la nivelul judeului Buzu /2iar da!# s'au e3e!tuat "ai mai mi!i n !om"araie !u !elelalte domenii de a!tivitate( turismul Auzoian !unoate n ultimii ani o evoluie 3avoraAil# n !eea !e "rivete at)t o3erta de !azare( !)t i num#rul de turiti !e au vizitat atra!iile turisti!e ale judeului Buz#u. ?n anul 200:( la nivelul judeului Buz#u au 3ost nregistrate ,0 de unit#i de !azare turisti!e( "e !ategoriile !unos!ute deja= 2oteluri( 2anuri i moteluri( "re!um i "ensiuni turisti!e rurale. Din datele statisti!e se "oate oAserva n 200: o !retere de 1006 3a# de anul de re3erin# 200* a "rin!i"alelor stru!turi de

"rimire turisti!# !e au 3un!iuni de !azare turisti!#. G !retere mai moderat#( dar totui im"ortant#( se "oate oAserva i !azul 2anurilor i motelurilor. $naliz)nd ti"ul unit#ilor de !azare se remar!# "ro"oria ridi!at# a "ensiunilor. Strucuri de primire 2004 turistic Total %0 #oteluri : #anuri $i 5 moteluri %ensiuni turistice rurale Ta&ere % % % % % % : 2005 *9 12 , 1: 2006 55 1* 2, 200 51, 2, 200! ,0 1: , 2: 200" ,, 12 , %1

$colare Principalele structuri de primire turistic cu funciuni de cazare turistic numr (Sursa Direcia Judeean de Statistic Buzu) Turismul judeului Buz#u se !ara!terizeaz# n "rimul r)nd "rin sezonalitate. ?n !ele trei luni de var# ' iunie( iulie( august ' se nregistreaz# valori semni3i!ative n num#rul sosirilor turisti!e. Segmentele turismului "rezente n mod "ermanent ' adi!# !ele !a"aAile s# elimine !ara!terul de sezonalitate ' sunt turismul de a3a!eri i !el de !on3erin# ' !are sunt !a"aAile de a determina un num#r nsemnat de turiti s# r#m)n# n zon# !)teva zile. Dezavantajul lor !onst# n 3a"tul !# doar marile orae "ot asigura lo!aii( !l#diri i s#li !ores"unz#toare "entru "rimirea unui num#r semni3i!ativ de "ersoane( ast3el o"ortunit#ile dezvolt#rii turismului de !on3erin# sunt im"lementaAile doar "rin dezvolt#rile realizate n oraele mai mari( e>!luz)nd lo!alit#ile mai mi!i. 'naliza S()T a turismului judeului Buzu %uncte tari &udeul Buz#u are !a i "un!te tari "otenialul natural i ntr'o mi!# "arte !el antro"i!( al!#tuit n "rin!i"al din monumente istori!e( !ulturale( religioase( monumente medievale( Aiseri!i( m#n#stiri( s!2ituri( !astre romane( muzee( !ase memoriale( dar i !l#diri !u ar2ite!tur# modern#. uzeul &udeean Buz#u( strada ;i!olae B#l!es!u nr. 50 /ole!ia de etnogra3ie i art# "o"ular# C0ergu /asa memorial# C0asile 0oi!ules!u( P)rs!ov /asa lui $le>andru arg2iloman #n#il#( strada 7#zAoieni nr. :

TaA#ra de s!ul"tur# n aer liAer /ole!ia muzeal# /oli @"is!o"ia Buz#ului #n#stirea /iolanu /et#uia /atedrala Grtodo>#

#gura

uzeul /2i2limAarului( !om. /oli

uni!i"al# S3)ntu Sava

/om"le>ul Br)n!ovenes! de la 7)mni!u S#rat 7ezervaii natural 50ul!anii ;oroioi( /2i2limAarul de la /oli( Platoul S"#taru.8 eledi!( P#durea Fa!urile Biso!a( Blo!urile de !al!ar de la B#dila( 7ezervaia /ulmile Siriului( P#durea

onumente ale naturii 5Ho!urile 0ii de la Fo"#tari( Drunjul din din Buz#u din vremea lui Staiunea Aalnear# S#rata ir!ea !el B#tr)n8 onteoru

)nz#leti( Stejarul Se!ular

%uncte sla&e Promovarea insu3i!ient# a "otenialului turisti! al judeului Buz#u( !auzat# i de li"sa unui !entru de in3ormare turisti!# sau G3i!iu Turisti! judeean SlaAa in3ormare( motivaia insu3i!ient# i li"sa de n!redere a "o"ulaiei 5n s"e!ial n mediul rural8 !u "rivire la valori3i!area "otenialului turisti! i la !reditele "entru investiii n turism de !are ar "utea Aene3i!ia Fi"sa mijloa!elor 3inan!iare i investiiile mi!i realizate n turism( li"sa unui me!anism duraAil de 3inanare "e termen lung( in3rastru!tura de3i!itar#( !alitatea slaA# a drumurilor 5drumuri inade!vate i slaA ntreinute8( li"sa unor !#i de a!!es( "ar!#rile insu3i!iente "entru auto!are .a. des!urajeaz# turitii "oteniali i !are redu!e mult num#rul de turiti str#ini( !are "re3er# alte trasee mai a!!esiAile n 7om)nia. Fi"sa unei in3rastru!turi la nivel !)t mai a"ro"iat de !el euro"ean re"rezint# unul dintre "un!tele slaAe( un dezavantaj nu numai la nivelul turismului( dar i la nivelul investiiilor generale n alte se!toare de a!tivitate Fi"sa utilit#ilor re"rezint# un 2andi!a" n !on!urena !u alte state din regiune. turitii str#ini venii n 7om)nia dores! s# Aene3i!ieze de !ondiii de !azare rezonaAile !are s# le asigure un minim de !om3ort Fi"sa unor indi!atoare rutiere i a unor semne de dire!ionare n !el "uin o limA# de !ir!ulaie internaional# ;um#rul mi! de 2oteluri ra"ortat la num#rul de lo!uitori ai judeului ajoritatea restaurantelor din jude "rezint# doar un meniu n limAa rom)n# G3ert# restr)ns# "entru agrement

1na!tivitatea ageniilor de turism n organizarea de trasee turisti!e #suri insu3i!iente luate "entru "#strarea monumentelor istori!e i !ultural G"ortunitatea 3inan#rii interne i e>terne a "rogramelor n !are turismul este domeniu int# Parti!i"area la t)rguri de turism naionale i internaionale ' Bu!ureti( Buda"esta( 0iena( Berlin 1nteres !res!ut "entru domeniul turismului din "artea G;D'urilor lo!ale Buna relaionare instituional#= /onsiliul &udeean( Prim#rii( Pre3e!tur# @>istena unei staiuni 3oarte !unos!ute n ar#( dar slaA "romovat#( !u izvoare tera"euti!e !um este S#rata turismului Aalnear onteoru( "re!um i a altor zone !u izvoare !e "ot 3i valori3i!ate n zona

)portuniti

G gam# larg# de 3estivaluri de tradiii i 3ol!lor G o3ert# turisti!# diversi3i!at#= rezervaii naturale= 0ul!anii ;oroioi ' Ber!aI /2i2limAarul de Buz#u ' /oliI P#durea Fa!urilor ' Biso!aI Dealul !u lilie!i /ern#tetiI /ulmile Siriului 'SiriuI turism e!umeni! 5/om"le>ul de Aiseri!i si !2ilii ru"estre 5Bozioru( /oli( Br#estiI @"is!o"ia Buz#ului ' muni!i"iul Buz#uI $nsamAlul 3ostei man#stiri $dormirea ai!ii Domnului an#stirea /iolanu ' ' Tis#uI muni!i"iul 7m. S#ratI #gura Tis#uI un!i"iul

an#stirea 7#teti Ber!a8( turism !ultural'istori! 5TaA#ra de s!ul"tur#

$sez#ri si ne!ro"ole din e"o!a Aronzului= 3orti3i!aii da!i!e Dava da!i!# ' 0ernesti( !ultura onteoruI !astrul "ostroman i termele de la PietroaseleI Palatul /omunal din Buz#u8I turism Aalnear 5staiunea S#rata onteoru( A#ile de la Balta $lA#( izvoarele de la

Hii!i8I e!oturism( agroturism 5e>istena $;T7@/ 3oarte a!tiv# la nivelul judeului Buz#u8( turism montan 5munii Siriu( Penteleu( 1v#neu et!.8 'meninri ve!in#tatea B !on!urena judeelor !u "otenial turisti! Aine dezvoltat i valori3i!at 5Pra2ova( Braov( /ovasna i 0ran!ea8 nivel s!#zut de trai al unui segment im"ortant al "o"ulaiei neres"e!tarea reglement#rilor legale !are are !a rezultat a3e!tarea mediului( a zonelor "rotejate( a 3ondului silvi!( "oluarea a"elor una amenin#rile !u !are se "oate !on3runta nu numai judeul Buz#u( !i toat# 7om)nia este dat# de deteriorarea situaiei e!onomi!e a #rilor @uro"ei de 0est i n s"e!ial a marilor emi#tori de turiti= Dermania( area Britanie( Glanda( Hrana( 1talia( $ustria la !are se adaug# amenin#rile unor noi atentate teroriste 5du"# !ele din Tur!ia( S"ania i( mai nou( 7usia8( !are vor a3e!ta i mai mult !ererea turisti!#. 7a"ortul H 1 evideniaz# sl#Ai!iunea

e!onomiilor din zona @uro"ei n ra"ort !u restul lumii. ?n !ondiiile a!tuale !reterea !onsumului se las# n!# ate"tat#( !u toate !# rata omajului d# semne de s!#dere. $st3el( meninerea !onsumului la un nivel s!#zut( !2iar n !ondiiile unei !reteri e!onomi!e( nu este de natur# s# 3avorizeze !#l#toriile( !i mai degraA# investiiile i ate"tarea unor momente mai "rielni!e. G "rim# !on!luzie este dat# de 3a"tul !# judeul Buz#u dis"une la a!est moment de un "otenial turisti! imens( dar !are este 3oarte slaA valori3i!at. /onservarea motenirii !ulturale ar "utea merge m)na n m)na !u dezvoltarea turismului( dar este ne!esara o monitorizare atenta "entru a se asigura meninerea unor standarde nalte de !onservare. ?n "lus( turismul "oate 3i i un instrument "entru dezvoltarea rural#( n a!este !ondiii 3iind vital# im"li!area !omunit#ilor lo!ale n a!est domeniu. G a doua !on!luzie este legat# de slaAa "romovare a "otenialului turisti! !are( "e "ar!ursul ultimilor dou#ze!i de ani s'a 3#!ut s"oradi! ori 2aoti!( 3#r# a avea un rezultat s"e!ta!ulos( !i numai mi!i rezultate de moment. $adar( "rintr'o "romovare susinut# la t)rguri de turism( la nivel naional "rin intermediul mass 'media i al materialelor de "romovare( treAuie avut n vedere a!est oAie!tiv. Strategii de dezvoltare pentru judeul Buzu Pentru dezvoltarea turismului n judeul Buz#u au 3ost !on!e"ute o serie de "rograme lu)nd n vedere "otenialul natural i antro"i! reg#sit n analiza SLGT. Programele la nivel naional sunt= aster Planul "entru Dezvoltarea Turismului ;aional 200- '201*( Strategia de Dezvoltare a Turismului Balnear 2010 201% i Planul ;aional de Dezvoltare 7ural# 200- 201%. ?n !eea !e "rivete "rogramele la nivel regional( e>ist# Strategia de Dezvoltare 7egional# S'@. $!easta a!ioneaza "rin $>a "rioritar# 5= Dezvoltarea duraAil# i "romovarea turismului. 1n !adrul Programului G"erational 7egional se "ot oAtine 3onduri atat "entru !onstru!tia in3rastru!turii din zonele turisti!e( "entru amenajarea oAie!tivelor turisti!e naturale( !at si "entru dezvoltarea turismului Aalnear sau "entru modernizarea si e>tinderea stru!turilor de !azare e>istente. $st3el( "rin Programului G"erational 7egional ( a>a "rioritara 5( vor 3i 3inantate domeniile majore de interventie. Crestaurarea si valori3i!area duraAila a "atrimoniului !ultural( !reareaBmodernizarea in3rastru!turilor !one>eE. Proie!tele eligiAile vizeaza= restaurarea( "rote!tia si !onservarea "atrimoniului !ultural( national sau international. Bene3i!iarii eligiAili sunt= autoritati "uAli!e !entrale si lo!ale( G;D'uri( unitati de !ult( "arteneriat intre autoritati ale administratiei "uAli!e lo!ale( "arteneriat intre autoritati ale administratiei "uAli!e lo!ale si

G;D. C/rearea( dezvoltarea( modernizarea in3rastru!turii de turism "entru valori3i!area resurselor naturale i !reterea !alit#ii servi!iilor turisti!eE( 3inanteaza= dezvoltarea turismului Aazata "e resursele naturale (reaAilitareaBmodernizarea stru!turilor de !azare "lus ane>e( !at si a in3rastru!rtrii turisti!e. mi!rointre"rinderilor si 1 Bene3i!iarii eligiAili sunt autoritatile "uAli!e !entrale si lo!ale( 'urile !u a!tivitati in domeniul turismului( G;D'uri( a!estia "ot

de"une "roie!te de valori3i!are duraAila a resurselor naturale !u "otential turisti!( "re!um si "roie!te vizand reaAilitarea( modernizarea stru!turilor de !azare si utilitatilor a3erente( de !reare de in3rastru!tura turisti!a de agrement !u !onditia !a sa 3ie im"lementate in mediul urAan. 1n !azul statiunilor Aalneare si Aalneo'!limateri!e( "roie!tele "ot 3i lo!alizate atat in mediul urAan !at si rural. CPromovarea "otentialului turisti! si !rearea in3rastru!turii ne!esare( in s!o"ul !resterii atra!tivitatii 7omaniei !a destinatie turisti!aE. Prin a!est domeniu PG7 va 3inanta !rearea si "romovarea Arandului turisti! national( dezvoltarea si !onsolidarea turismului intern( "re!um si !rearea retelei de !entre de in3ormare si "romovare tursti!a. $!est domeniu de intervenie ne!esit# trei o"eraiuni im"ortante "entru a 3i realizat#( i anume( G"eratiunea /rearea /entrelor ;ationale de 1n3ormare si Promovare Turisti!a 5/;1PT8 si dotarea a!estora= G"eratiunea Dezvoltarea si !onsolidarea turismului intern "rin s"rijinirea "romovarii "roduselor s"e!i3i!e si a a!tivitatilor de mar4eting s"e!i3i!I G"eratiunea Promovarea Arandului turisti! national. $lte "rograme i strategii menite s# !reeze dezvoltarea turismului n jude = Programul ;aional de Dezvoltare 7ural# odernizarea in3rastru!turii de a!!es Sistem de management integrat al deeurilor n zona lo!alit#ilor de "e 0alea Buz#ului i 0alea /2iojdului anagementul !onservativ i "arti!i"ativ al sitului 7GS/10229 S171M anagementul !onservativ i "arti!i"ativ al sitului 7GS/10190 P@;T@F@M 7ealizarea de "rograme turisti!e 7ealizarea unor a!tivit#i de mar4eting Dezvoltarea resurselor umane i a !adrului instituional n domeniul turismului. Dezvoltarea in3rastru!tural# $menajarea Dealului 1stria i !rearea unui traseu temati! /rearea unui drum al s#rii 5Fo"#tari Fa!ul nzalesti Platoul eledi! 5 Peterile de Sare( eledi!8 ' 0intil# 0oda ' 0alea Sl#ni!ului ")n# la Sa"o!a ' 0alea S#ratelului ' Ple!oi

' Ber!a 50ul!anii ;oroioi8 ' Pars!ov 5Sarea lui Buz#u8 ' Tis#u S#rata onteoru.

#gura 5 TaA#ra de S!ul"tura8

7ealizarea de "rograme "entru dezvoltarea domeniului turismului Aalneo'medi!al 7ealizarea de "rograme "entru dezvoltarea turismului !ultural si religios Programul= (($ventura....@!o'Ai!i!letaNN

BiAliogra3ie Strategia de Dezvoltare i Promovare a Turismului i a $groturismului n judeul Buzu 2010 2015 5"roie!t al /onsiliului judeean Buz#u8