Sunteți pe pagina 1din 86

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE


TESTE DE BIOLOGIE
pentru examenul de admitere
Editura Unier!it"#ii din Oradea
2011
Daniela RAHOT
Daniela DINULESCU
Narcis VLCEANU
Adrian OSICEANU
Sorin GABOR
SUB COORDONAREA
Prof Uni! Dr! Teodor Traian "AGHIAR
COLABORATORI$
Corina BEIUANU
Eri#a BI"BO $ S%UHAI
Alina BODEA
L&cian BOR%A
Ca'elia BUHA(
)eli* C+R,AN
"ari&s CHIREA
Oc-aian CUC
D.n&/ DE,EU
Rodica GABOR
Gine-a HOLT
Elisa0e-a ,ARCA
Ga0riel "IHALACHE
Oana IUHAS
R.1an PRVAN
Dece0al POBIRCI
Cornelia POPA
Cla&dia PUSTA
Car'en RADU
Ores-e STRACIUC
Adrian TIRLA
L&cian UNI2A
Bo3dan VESEA
"ari&s VINTIL
Pa&l VOLSIT%
Te4noredac-are co'5&-eri1a-.6 Daniela RAHOT
BIOLOGIE
Temati%a &i Bi'li()ra*ia
Admitere +,--
Temati%a
A. Specializrile: Medicin i Medicin dentar
7! Cel&la
8! 2es&-&rile
9! Sis-e'&l neros
:! Anali1a-orii
;! Glandele endocrine
<! Sis-e'&l osos
=! Ar-ic&la/iile
>! Sis-e'&l '&sc&lar
?! Di3es-ia @i a0sor0/ia
7A! Circ&la/ia
77! Res5ira/ia
78! E*cre/ia
79! "e-a0olis'&l
7:! Sis-e'&l re5rod&c.-or6 a5ara-&l 3eni-al fe'inin @i
'asc&lin
7;! Sarcina @i na@-erea
7<! Or3anis'&lB &n -o- &ni-ar
Din tematic se exclud:
B a5lica/iile 5rac-ice
B no/i&nile ele'en-are de i3ien. @i 5a-olo3ie
Bi'li()ra*ie
Biolo3ieC 'an&al 5en-r& clasa a DIB a B Cris-esc& D!C S.l..s-r& C!C Voic&lesc& B!C Nic&lesc& C!C CEr'aci& R!C Edi-&ra Corin-C
B&c&re@-iC 8AA>
B. Specializrile: Asisten medical general, Balneofiziokinetoterapie i recuperare, Radiologie i imagistic, Tenic
dentar
7! Cel&la
8! 2es&-&rile
9! Sis-e'&l neros
:! Sis-e'&l osos
;! Sis-e'&l '&sc&lar
<! Di3es-ia @i a0sor0/ia
=! Circ&la/ia
>! Res5ira/ia
?! E*cre/ia
7A! "e-a0olis'&l
77! Sis-e'&l re5rod&c.-or6 a5ara-&l 3eni-al fe'inin @i 'asc&lin
Din tematic se exclud:
B a5lica/iile 5rac-ice
B no/i&nile ele'en-are de i3ien. @i 5a-olo3ie
Bi'li()ra*ie
Biolo3ieC 'an&al 5en-r& clasa a DIB a B Cris-esc& D!C S.l..s-r& C!C Voic&lesc& B!C Nic&lesc& C!C CEr'aci& R!C Edi-&ra Corin-C
B&c&re@-iC 8AA>
CU.RINS
Capitole Pagina

Ca5! I! Cel&la =
2
Ca5! II! 2es&-&rile 87
Ca5! III! Sis-e'&l neros 8?
Ca5! IV! Anali1a-orii <9
Ca5! V! Glandele endocrine >9
Ca5! VI! Sis-e'&l osos @i ar-ic&la/iile ?>
Ca5! VII! Sis-e'&l '&sc&lar 77=
Ca5! VIII! Di3es-ia @i a0sor0/ia 797
Ca5! ID! Circ&la/ia 7;:
Ca5! D! Res5ira/ia 7=?
Ca5! DI! E*cre/ia 7?9
Ca5! DII! "e-a0olis'&l 8A9
Ca5! DIII! Sis-e'&l re5rod&c.-or6 a5ara-&l 3eni-al fe'inin @i 'asc&lin 898
Ca5! DIV! Sarcina @i na@-erea 8:<
Ca5! DV! Or3anis'&lB &n -o- &ni-ar 8:>
Ca5! DVI! R.s5&ns&ri 8;8
.REFA/
Cunoaterea nseamn mplinire, a cunoate este a fi
FOs4oG
Tes-ele de 0iolo3ie 5en-r& Conc&rs&l de Ad'i-ere la )ac&l-./ile de "edicin. @i "edicin. Den-ar. se doresc a fi o
5re3.-ire 5en-r& ii-or&l nos-r& s-&den- Hn ederea Hn/ele3erii corec-e a no/i&nilor 5riind s-r&c-&ra @i f&nc/ia sis-e'elor @i
or3anelor or3anis'&l&i &'an!
Conce5&-e de 'edici 5en-r& ii-orii 'ediciC cadre 'edii @i al-e s5eci1.ri cone*e ac-&l&i 'edicalC -es-ele a& fos- ordona-e
5e ca5i-oleC Hn ederea erific.rii no/i&nilor de ana-o'ie @i fi1iolo3ie 5e e-a5e de s-&di&! n ela0orarea -es-elor sBa &r'.ri- n&
n&'ai ca5aci-a-ea de 'e'ori1are a 'a-erial&l&i 0i0lio3rafic dar @i ca5aci-a-ea de sin-e1.C de re5rod&cereC de Hn/ele3ere a &nei
sc4e'e sa& desen! Es-e i'5or-an- de re/in&- fa5-&l c. Hnain-e de erificarea c&no@-in/elor 5rin re1olarea -es-elor es-e necesar
5arc&r3erea @i Hns&@irea co'5le-. a 'a-erial&l&i 0i0lio3rafic! Co'isia de ad'i-ere H@i re1er. dre5-&l de a 'odifica &nele -es-e @i
H@i as&'. res5onsa0ili-a-ea ca aces-ea s. c&5rind. n&'ai no/i&ni 5re1en-e Hn 'an&al&l de Biolo3ie 5reci1a- Hn 0i0lio3rafie!
Sacrali-a-ea 5rofesiei de 'edic a fos- consolida-. 5rin ren&'i-&l I&r.'En- a l&i Hi5ocra-e din care se 5oa-e ded&ce c.
ade.ra-&l 'edic inde5line@-e o f&nc/ie 5rofesional. Hnc.rca-. de 'ari res5onsa0ili-./i 'oraleC Hn s5a-ele c.reia se afl. ani '&l/i de
'&nc. asid&.C 5erseeren/. @i 'ai ales d.r&ire!
! ateptm "n anul #$
Colectivul Catedrei de anatomie
Capit(lul I0 CELULA
-0 A*irma#iile %(re%te priind %elula !unt$
A! Es-e &ni-a-ea de 0a1. 'orfof&nc/ionala a or3ani1.rii
'a-eriei ii
B! Poa-e e*is-a doar sin3&r.
C! Poa-e e*is-a sin3&r. sa& Hn 3r&5
D! )or'a sa es-e le3a-. de f&nc/ie
E! Are ini/ial for'. 3lo0&loas.
+0 F(rma %elulel(r$
A! Es-e le3a-. de f&nc/ia lor
B! Es-e ini/ial 3lo0&loas.
C! Ul-erior se 5oa-e 'odifica
D! Ul-erior se 'odific. o0li3a-ori&
E! N& se 'odific. &l-erior la nici o cel&l.
10 Dimen!iunile %elulel(r$
A! Varia1. indiferen- de s5eciali1area lor
B! Varia1. @i Hn f&nc/ie de Ers-.
C! "edia se considera 8AB9A 'icroni
D! S&n- iden-ice la -oa-e -i5&rile de cel&le
E! S&n- c&5rinse Hn-re 7;AB8AA 'icroni la fi0ra '&sc&lar.
s-ria-.
20 ."r#ile %(mp(nente prin%ipale din !tru%tura %elulei
!unt$
A! Li1o1o'ii
B! "e'0rana 5las'a-ic.
C! Ci-o5las'.
D! Hialo5las'a
E! N&cle&l
3
30 .la!malema $
A! nconIoar. cel&la
B! Es-e alc.-&i-. doar din 5ro-eine
C! Es-e alc.-&i-. doar din fosfoli5ide
D! Se5ar. s-r&c-&rile in-erne ale cel&lei de 'edi&l
e*-racel&lar
E! Confer. for'a cel&lei
40 In !tru%tura pla!malemei$
A! Se 3.sescC Hn 5rinci5alC fosfoli5ide @i 5ro-eine
B! Se 3.sesc n&'ai 3lico5ro-eine si 3licoli5ide
C! )osfoli5idele s&n- as-fel dis5&seC HncE- 5or/i&nea lor
4idrofo0. for'ea1. &n 0is-ra-
D! "ie1&l 4idrofil al s-ra-&l&i fosfoli5idic res-ric/ionea1.
5asaI&l -rans'e'0ranar al 'olec&lelor 4idrosol&0ile @i al
ionilor
E! Co'5onen-a 5ro-eic. reali1ea1. 'ecanis'ele de
-rans5or- -rans'e'0ranar
50 .r(teinele din !tru%tura mem'ranei %elulare$
A! Reali1ea1. f&nc/iile s5eciali1a-e ale 'e'0ranei
B! Se 5o- afla doar 5e fa/a in-ern. a 'e'0ranei
C! Se 5o- afla doar 5e fa/a e*-ern. a 'e'0ranei
D! Se 5o- afla 5e fa/a in-ern. @i e*-ern. a 'e'0raneiC
5rec&' @i -rans'e'0ranar
E! N& s&n- &nifor' dis-ri0&i-e Hn cadr&l s-r&c-&rii li5idice
60 Stru%tura mem'ranei %elulare $
A! C&5rindeC Hn 5rinci5alC fosfoli5ide @i 5ro-eine
B! C&5rindeC a-a@a-e 5e fa/a e*-ern.C @i 3l&cide 5&-ernic
Hnc.rca-e ne3a-i
C! Are o dis-ri0&/ie &nifor'. a 5ro-einelor Hn cadr&l
s-r&c-&rii li5idice
D! Cons-i-&ie 'odel&l 'o1aic fl&id
E! C&5rindeC a-a@a-e 5e fa/a e*-ern.C @i 3l&cide 5&-ernic
Hnc.rca-e 5o1i-i
70 .relun)irile %it(pla!mei un(r %elule8 a%(perite de
pla!malem" $
A! S&n- n&'ai -e'5orare
B! Po- fi -e'5orare @i neordona-e de -i5&l 5se&do5odelor
F4e'a-iiG
C! Po- fi 5er'anen-e de -i5&l 5se&do5odelor Fle&coci-eG
D! )or'ea1. 'icroilii e5i-eli&l&i '&coasei in-es-in&l&i
E! )or'ea1. cor5&sc&li de le3a-&r. care solidari1ea1.
cel&lele e5i-eliale
-,0 Cit(pla!ma $
A! Es-e &n sis-e' coloidal c& s-r&c-&r. si'5l.
B! Es-e &n sis-e' coloidal c& s-r&c-&r. co'5le*.
C! La niel&l ei se desf.@oar. 5rinci5alele f&nc/ii i-ale
B! )a1a dis5ersa-. es-e a5a
C! "edi&l de dis5ersie es-e re5re1en-a- de 'iceliile
coloidale
--0 Cit(pla!ma %elulei $
A! Se n&'e@-e 4ialo5las'a
B! Con/ine n&'ai or3ani-e cel&lare co'&ne -&-&ror
cel&lelor
C! Are o 5ar-e nes-r&c-&ra-. For3ani-ele cel&lareG @i o 5ar-e
s-r&c-&ra-. F4ialo5las'aG
D! Are o 5ar-e s-r&c-&ra-. For3ani-ele cel&lareG @i o 5ar-e
nes-r&c-&ra-. F4ialo5las'aG
E! "edi&l de dis5ersie es-e a5a
-+0 Or)anitele %(mune tutur(r %elulel(r !unt$
A! Re-ic&l&l endo5las'a-ic
B! Ne&rofi0rilele
C! "iofi0rilele
D! "i-ocondriile
E! Ri0o1o'ii
-10 Nu !unt (r)anite %(mune$
A! Ri0o1o'ii
B! "iofi0rilele
C! "i-ocondriile
D! Li1o1o'ii
E! Cen-ro1o'&l
-20 Re*erit(r la (r)anitele %(mune urm"t(arele a*irma#ii
!unt ade"rate$
A! Re-ic&l&l endo5las'a-ic r&3os 5re1in-. 5e s&5rafa/a
e*-ernaC ri0o1o'i
B! Re-ic&l&l endo5las'a-ic ne-ed lea3. 5las'ale'a de
n&cle&
C! Re-ic&l&l endo5las'a-ic ne-ed es-e o re/ea de
ci-o'e'0rane
D! Re-ic&l&l endo5las'a-ic ne-ed are rol Hn e*cre/ia
s&0s-an/elor cel&lare
E! Re-ic&l&l endo5las'a-ic r&3os es-e &n sis-e' for'a- din
'acro @i 'icroe1ic&le
-30 Reti%ulul end(pla!mati% neted $
A! Es-e &n sis-e' canalic&larC care lea3. 5las'ale'a de
s-ra-&l in-ern al 'e'0ranei n&cleare
B! Es-e &n sis-e' circ&la-or in-raci-o5las'a-ic
C! Es-e o re/ea de ci-o'e'0rane
D! Are rol i'5or-an- Hn 'e-a0olis'&l 3lico3en&l&i
E! Pre1in-. 5e s&5rafa/a e*-ern.C ri0o1o'i
-40 Ri'(9(mii$
A! S&n- 3ran&le 0o3a-e in li5ide
B! A& rol in e*cre/ia &nor s&0s-an/e cel&lare
C! Re5re1in-. sedi&l sin-e1ei 5ro-eice
D! Po- fi a-a@a/i de 'e'0rana e*-ern. n&clear.
E! A& di'ensi&ni care aria1. Hn-re 7;AB8;A n'
-50 Ri'(9(mii repre9int" !ediul !inte9ei$
A! Aci1ilor 3ra@i
B! Li5idelor
C! Pro-einelor
D! A'inoaci1ilor
E! Glico3en&l&i
-60 Aparatul G(l)i$
A! Es-e &n sis-e' 'e'0ranar
B! Es-e cons-i-&i- din 'acroe1ic&le @i din cis-erne ro-&nde
C! Se si-&ea1a Hn a5ro5ierea n&cle&l&i
D! Are rol Hn e*cre/ia &nor s&0s-an/e cel&lare
E! Re5re1in-. sedi&l sin-e1ei 5ro-eice
4
-70 Mit(%(ndriile $
A! A& for'. sferic.
B! Pre1in-. 'e'0ran. e*-ern. @i in-ern. se5ara-e de &n
in-ers5a/i&
C! Pre1in-. 5ere-e de s-r&c-&ra -rila'inar. de na-&r. li5idic.
D! Con/in Hn 'a-ricea 'i-ocondrial. sis-e'e en1i'a-ice care
reali1ea1. fosforilarea o*ida-i.
E! Rol in dii1i&nea cel&lar.
+,0 Sediul *(!*(ril"rii (xidatie %u eli'erare de ener)ie
e!te repre9entat de $
A! A5ara-&l Gol3i
B! Li1o1o'ii
C! "i-ocondrii
D! Des'o1o'ii
E! Er3as-o5las'a
+-0 Li9(9(mii$
A! S&n- cor5&sc&li sferici
B! S&n- r.s5Endi/i Hn Hn-rea3a 4ialo5las'.
C! Con/in en1i'e 4idroli-ice
D! Re5re1in-. sedi&l fosforil.rii o*ida-ie
E! Rol Hn sin-e1a de 5ro-eine
++0 Li9(9(mii$
A! S&n- or3ani-e cel&lare co'&ne
B! Con/in en1i'e 4idroli-ice
C! A& rol Hn sin-e1a de 5ro-eine @i cola3en
D! S&n- 5re1en/i @i Hn cel&lele fa3oci-are F4e'a-ii @i
'acrofa3eG
E! Re5re1in-. sedi&l fosforil.rii o*ida-ie
+10 Centr(9(mul$
A! Es-e si-&a- Hn a5ro5ierea n&cle&l&i
B! Con/ine &n cen-riol sferic
C! Are rol Hn dii1i&nea cel&lar.
D! Li5se@-e Hn cel&lele san3ine
E! Are rol Hn sin-e1a 5ro-eic.
+20 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la (r)anitele
%(mune tutur(r %elulel(r $
A! "iofi0rilele s&n- ele'en-e con-rac-ile din sarco5las'a
fi0relor '&sc&lare
B! Dic-io1o'ii in-erin Hn e*cre/ia &nor s&0s-an/e cel&lare
C! Ri0o1o'ii Ioac. rol direc- Hn sin-e1a 3l&co1ei
D! "i-ocondriile 5re1in-a in in-erior 'a-ricea 'i-ocondriala
E! Cen-ro1o'&l es-e 5re1en- Hn ne&roni
+30 C(rpu!%ulii Ni!!l$
A! S&n- or3ani-e cel&lare co'&ne
B! A& rol Hn sin-e1a de 5ro-eine
C! Se 3.sesc in in-erior&l n&cle&l&i
D! S&n- ec4ialen/i ai er3as-o5las'ei 5en-r& cel&la neroas.
E! A& rol Hn -rans5or-&l -rans'e'0ranar
+40 Nu%leul$
A! Are n&'ai 5o1i/ie cen-ral. Hn cel&l.
B! Are de o0icei for'a cel&lei
C! Li5se@-e Hn 4e'a-ia ad&l-.
D! Es-e in-o-dea&na &nic in cel&l.
E! Con/ine 'a-erial 3ene-ic
+50 Nu%leul $
A! Es-e o 5ar-e cons-i-&-i. 5rinci5al. a ci-o5las'ei
B! Con-rolea1. 'e-a0olis'&l cel&lar
C! Es-e &nic in 4e5a-oci-e
D! Sedi&l fosforil.rii o*ida-ie
E! Are Hn cel&l. 5o1i/ie cen-ral. sa& e*cen-ric.
+60 Mem'rana nu%lear" $
A! Es-e 5oroas.
B Es-e d&0l.C c& s-r&c-&r. -rila'ina-.
C! Pre1in-. do&. foi/e se5ara-e 5rin s5a/i&l 5erin&clear
D! Pre1in-. ri0o1o'i 5e foi/a in-ern.
E! )oi/a e*-ern. se con-in&. c& ci-o'e'0ranele re-ic&l&l&i
endo5las'a-ic
+70 Cari(pla!ma $
A! Se afl. s&0 'e'0rana cel&lar.
B! Es-e o sol&/ie coloidal. c& as5ec- neo'o3en
C! Pre1in-. o re/ea de fila'en-e s&0/iri for'a-e din
3ran&la/ii fine de cro'a-in.
D! C&5rinde Hn-o-dea&na n&'ai &n n&cleol
E! Prin cro'a-in. se for'ea1. cro'o1o'ii la sfEr@i-&l
dii1i&nii cel&lare
1,0 Cr(m(9(mii $
A! Se for'ea1. la sfEr@i-&l dii1i&nii cel&lare
B! S&n- alc.-&i/i n&'ai din ADN @i ARN ri0o1o'al
C! Con/in si 5ro-eine 4is-onice @i non4is-onice
D! Con/in can-i-./i 'ici de 3l&cide @i ioni de Ca @i Na
E! Con/in @i can-i-./i 'ici de li5ide @i ioni de Ca @i "3
1-0 Urm"t(arele a*irma#ii !unt *al!e$
A! "e'0rana cel&lar. 5re1in-. 5er'ea0ili-a-e selec-i.
B! "e'0rana cel&lar. asi3&r. sc4i'0 0idirec/ional de
s&0s-an/e
C! Tras5or-&l 5asi n& necesi-. ener3ie
D! Dif&1i&nea @i os'o1a s&n- 'ecanis'e de -rans5or- 5rin
'e'0ran. ce n& necesi-. c.r.&@i
E! Dif&1i&nea @i os'o1a s&n- 'ecanis'e de -rans5or- 5rin
'e'0ran. ce necesi-. c.r.&@i
1+0 Mem'rana %elular" $
A! Pre1in-. 5er'ea0ili-a-e selec-i. 5en-r& -oa-e 'olec&lele
@i -o/i ionii
B! Per'i-e &n sc4i'0 0idirec/ional de s&0s-an/e n&-ri-ie @i
5rod&@i ai ca-a0olis'&l&i cel&lar
C! Per'i-e &n -ransfer ionicC c& a5ari/ia c&ren/ilor elec-rici
D! Re5re1in-. o 0arier. Hn dif&1i&nea 'olec&lelor
ne5olari1a-e
E! Tras5or-&l 5asi n& necesi-. ener3ie
110 Me%ani!mele de tran!p(rt prin mem'ran"$
A! Se reali1ea1. ac-i care necesi-. c4el-&ial. ener3e-ic.
B! Incl&de 5rocese 5asie6 dif&1i&neaC os'o1a @i dif&1i&nea
facili-a-.
5
C! Necesi-. 5ro-eine -rans5or-oare
D! Asi3&r. -ransfer&l 3a1elor res5ira-orii6 A8 @i CA8
E! Trans5or-&l 5asi es-e re5re1en-a- n&'ai 5rin os'o1.
120 Tran!p(rtul a%ti prin mem'rane in%lude$
A! Dif&1i&nea
B! Os'o1a
C!Trans5or-&l 5e calea e1ic&lelor 5rin 5inoci-o1.
D! Pro-eine -rans5or-oare B ener3ie B ATP
E! Transfer&l H'5o-ria &n&i 3radien- de concen-ra/ie
130 Re*erit(r la di*u9iunea tran!mem'ranar" $
A! S&n- necesare 5ro-eine 'e'0ranare -rans5or-oare
B! Se cons&'. ener3ie
C! In-erine 3radien-&l de concen-ra/ie Hn-re do&. sol&/ii de
o 5ar-e @i de al-a a 'e'0ranei
D! N& s&n- necesare 5ro-eine 'e'0ranare -rans5or-oare
E! "e'0rana n& 5er'i-e 5asaI&l ionic li0er
140 .(t di*u9a tran!mem'ranar$
A! "olec&le ne5olari1a-e Fli5osol&0ileG
B! Hor'onii 5ro-eici
C! Hor'onii s-eroi1i
D! Bio*id&l de car0onC &reea
E! Gl&co1a
150 O!m(9a $
A! Re5re1in-. dif&1i&nea a5ei Fsoli-&l&iG din-rBo sol&/ie
B! Pen-r& a se 5rod&ce es-e necesar ca 'e'0rana sa fie
se'i5er'ea0il.
C! Pres&5&ne o 'e'0ran. 'ai 5er'ea0il. 5en-r&
'olec&lele de soli- decE- 5en-r& cele de solen-
D! Cons-. Hn -recerea a5ei din co'5ar-i'en-&l c& sol&/ie
'ai dil&a-.C c.-re cel c& sol&/ie 'ai concen-ra-.
E! Cons-. Hn -recerea a5ei din co'5ar-i'en-&l c& sol&/ie
'ai concen-ra-.C c.-re cel c& sol&/ie 'ai dil&a-.
160 .re!iunea (!m(ti%" $
A! Re5re1in-. for/a care -re0&ie a5lica-. 5en-r& a 5reeni
os'o1a
B! Es-e 5ro5or/ional. c& n&'.r&l de 5ar-ic&le di1ola-e Hn
sol&/ie
C! Es-e 5ro5or/ional. c& concen-ra/ia 'olec&lelor de soli-
D! Necesi-a cons&' de ener3ie
E! Re5re1in-. for/a care -re0&ie a5lica-. 5en-r& a faori1a
os'o1a
170 Tran!p(rtul tran!mem'ranar a%ti $
A! Se reali1ea1. 5rin 'ecanis'e care &-ili1ea1. 5ro-eine
-rans5or-oare
B! Se reali1ea1a 5rin os'o1.
C! Se reali1ea1. 5rin eli0erare de ener3ie f&rni1a-. de ATP
D! Poa-e fi 5ri'ar @i sec&ndar
E! Asi3&r. -rans5or-&l -rans'e'0ranar de e-anol @i 4or'oni
s-eroi1i
2,0 .rin intermediul pr(teinel(r tran!p(rt(are8
tran!p(rtul tran!mem'ranar !e reali9ea9"
prin$
A! Dif&1i&ne
B! Dif&1i&ne facili-a-.
C! Os'o1a
D! Trans5or- ac-i 5ri'ar 5rin 5o'5e
E! Tran5or- 5asi Fco-rans5or-G
2-0 Tran!p(rtul tran!mem'ranar e9i%ular$
A! Es-e o ca-e3orie s5ecial. de -rans5or-
B Se reali1ea1. 5rin endoci-o1. @i e*oci-o1.
C Se reali1ea1. 5rin ca5-area 'a-erial&l&i e*-racel&lar Hn
e1ic&le for'a-e 5rin ina3inarea 'e'0ranei n&cleare @i
-ransfera- in-ran&clear
D! Se reali1ea1. 5rin ca5-area 'a-erial&l&i in-racel&lar Hn
e1ic&le care or f&1iona c& 'e'0rana cel&lar. iar
con/in&-&l lor a fi eli'ina- din cel&l.
E! )or'e 5ar-ic&lare de e*oci-o1. s&n- fa3oci-o1a @i
5inoci-o1a
2+0 .(ten#ialul de mem'ran" e!te re9ultatul$
A! Per'ea0ili-./ii selec-ie a 4ialo5las'ei
B! Pre1en/ei in-racel&lare a 'olec&lelor nedif&1i0ile
Hnc.rca-e ne3a-i
C! i a ac-ii-a-ii 5o'5ei Na
J
KL
J
D! Ac-ii-./ii 5o'5ei Na
J
K"3
J
E! Dis-ri0&/iei ine3ale a sarcinilor de o 5ar-e @i de al-a a
'e'0ranei cel&lare
210 .(ten#ialul mem'ranar de repau! $
A! Pres&5&ne li5sa 5rod&cerii de i'5&ls&ri elec-rice la
niel&l 'e'0ranei
B! Are o aloare 'edie c&5rins. Hn-re B=A 'V @i B >; 'V
C! Pres&5&ne 'en/inerea rela-i cons-an-. a concen-ra/iei
in-racel&lare a ionilor de Na
J

D! Valoarea l&i se da-orea1. ac-ii-./ii 5o'5ei Na
J
KL
J
E! n a0sen/a &n&i s-i'&l se 'en/ine cons-an-
220 .(ten#ialul mem'ranar de repau! $
A! Se reali1ea1. 5rin f&nc/ionarea 5o'5ei de Na
J
@i L
J
B! N& de5inde de 'olec&lele nedif&1i0ile locali1a-e
in-racel&lar
C! Are o aloare a5ro5ia-. de 5o-en/ial&l de ec4ili0r& 5en-r&
Ca
J
D! Are o aloare 'edie c&5rins. Hn-re $ <; 'V @i B >; 'V
E! n 5re1en/a &n&i s-i'&l se 'en/ine cons-an-
230 De!pre p(ten#ialul de a%#iune !e p(ate a*irma %"$
A! Es-e 'odificarea -e'5orar. a 5o-en/ial&l&i de 'e'0ran.
B! Cel&lele nes-i'&la-e elec-ric 3enerea1. 5o-en/iale de
ac/i&ne
C! Princi5i&l de 0a1. es-e iden-ic 5en-r& -oa-e -i5&rile de
cel&le
D! Perioada refrac-ar. a0sol&-. es-e &l-i'a fa1. a
5o-en/ial&l&i de ac/i&ne
E! Res5ec-. le3ea M-o-&l sa& ni'icN
240 .(ten#ialul de a%#iune $
6
A! Es-e 'odificarea -e'5orar. a 5o-en/ial&l&i de 'e'0ran.
B! Es-e 'odificarea defini-i. a 5o-en/ial&l&i de 'e'0ran.
C! Es-e diferi- Hn f&nc/ie de -i5&l de cel&l.
D! Se da-orea1. &nor c&ren/i elec-rici care a5ar la -recerea
ionilorC 5rin canale 'e'0ranare s5ecifice
E! Se desf.@oar. Hn -rei fa1e
250 .(ten#ialul de a%#iune al neur(nului !e de!*"&(ar" :n
urm"t(arele *a9e $
A! Pra3&l
B! Pan-a ascenden-.
C! Pla-o&l
D! Pan-a descenden-.
E! Perioada refrac-ar. a0sol&-a
260 Ale)eti a*irma#iile %(re%te priind peri(ada
re*ra%tar" a'!(lut"$
A! Pres&5&ne o0/inerea &n&i no& 5o-en/ial de ac/i&ne la
in-ensi-./i 'ici ale s-i'&l&l&i
B! N& 5er'i-e o0/inerea &n&i no& 5o-en/ial de ac/i&neC
indiferen- de in-ensi-a-ea s-i'&l&l&i
C! C&5rinde n&'ai 5an-a ascenden-. a 5o-en/ial&l&i de
ac/i&ne
D! C&5rinde n&'ai 5an-a descenden-. a 5o-en/ial&l&i de
ac/i&ne
E! Se da-orea1. inac-i.rii canalelor 5en-r& L
J
270 .e par%ur!ul peri(adei re*ra%tare relatie $
A! Se inac-iea1. canalele 5en-r& "3
J
B! Se 5oa-e ini/ia &n al doilea 5o-en/ial de ac/i&ne
C! Po-en/ial&l de ac/i&ne no& o0/in&- are o a'5li-&dine 'ai
'are decE- Hn 'od nor'al
D! N& se 5oa-e o0/ine &n no& 5o-en/ial de ac/i&neC indiferen-
de in-ensi-a-ea s-i'&l&l&i
E! Po-en/ial&l de ac/i&ne no& o0/in&- are o i-e1a de a5ari/ie
a 5an-ei ascenden-e 'ai 'are
3,0 Su' a%#iunea unui !timul de al(are pra)$
A! Valoarea 5o-en/ial&l&i de 'e'0ran. aI&n3e la &n niel
cri-ic B 5o-en/ial&l 5ra3
B! Se desc4id canalele de Na
J
@i Na
J
B&l iese din cel&l.
C! Se desc4id canal&l de L
J
@i L
J
B&l in-r. Hn cel&l.
D! Se ac-iea1. 5o'5a de Na
J
@i L
J
E! Cre@-e 5er'ea0ili-a-ea 'e'0ranei 5en-r& Na
J

3-0 .r(priet"#ile !pe%iale ale %elulel(r !unt$
A! Sin-e1a 5ro-eic.
B! Con-rac-ili-a-ea '&sc&lar.
C! "e-a0olis'&l cel&lar
D! Secre/ia endocrin.
E! Secre/ia e*ocrin.
Capit(lul II $ /ESUTURI
-0 .riind #e!uturile8 %are din a*irma#iile urmat(are !unt
ade"rate$
A! S&n- sis-e'e or3ani1a-e de 'a-erie ie
B! S&n- for'a-e din cel&le diferi-e
C! S&n- for'a-e din cel&le care Hnde5linesc Hn or3anis'
aceea@i f&nc/ie sa& acela@i 3r&5 de f&nc/ii
D! A& cel&lele &ni-e Hn-re ele 5rin Ms&0s-an/. de ci'en-N
E! A& cel&lele &ni-e Hn-re ele 5rin Ms&0s-an/. f&nda'en-al.N
+0 Tipuri *undamentale de #e!uturi !unt$
A! E5i-elial
B! Adi5os
C! "&sc&lar
D! Neros
E! Osos
10 Sele%ta#i r"!pun!urile %(re%te %u priire la #e!utul
epitelial$
A! Poa-e fi de aco5erire @i sen1orial
B! Poa-e fi de aco5erireC 3land&lar @i sen1orial
C! E5i-eli&l 3land&lar es-e de -i5 endocrin @i e*ocrin
D! E5i-eliile se clasific. f&nc/ional Hn -rei ca-e3orii
E! Poa-e fi 'oaleC se'id&r sa& fl&id
20 Epiteliul de a%(perire p(ate *i$
A! Si'5l&
B! Pse&dos-ra-ifica-
C! Gland&lar
D! Pl&ris-ra-ifica-
E! Sen1orial
30 Tuni%a intern" a a!el(r !an)ine &i lim*ati%e e!te de
tip$
A! C&0ic si'5l&
B! Cilindric cilia-
C! Pai'en-os si'5l&
D! Pai'en-os 5se&dos-ra-ifica-
E! Cilindric necilia-
40 Epiteliul !implu %u'i% !e )"!e&te :n $
A! "&coasa in-es-inal.
B! "&coasa 0ron4iolelor
C! T&nica 'edie a aselor li'fa-ice
D! Canalele 3landelor e*ocrine
E! E5ider'a
50 Epiteliul !implu %indri% %iliat &i ne%iliat !e )"!e&te :n $
A! "&coasa 0&cal.
B! "&coasa 0ron4iolelor
C! T&nica in-ern. a aselor li'fa-ice
D! "&coasa in-es-inal.
E! Tiroida
60 Epiteliul p!eud(!trati*i%at %indri% %iliat &i ne%iliat !e
)"!e&te :n $
A! "&coasa 0&cal.
B! "&coasa 0ron4iolelor
C! E5i-eli&l -ra4eal
D! "&coasa in-es-inal.
E! Canalele 3landelor endocrine
7
70 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind epiteliul
p!eud(!trati*i%at$
A0 E!te *(rmat din %elule %ilindri%e %iliate &i ne%iliate
B! Se Hn-Elne@-e Hn 0ron4iole
C! Es-e 5re1en- Hn 3landele endocrine
D! Se Hn-Elne@-e Hn -ra4ee
E! Es-e de -ran1i/ie
-,0 Epiteliul pluri!trati*i%at %u'i% !i %ilindri% !e )"!e&te
:n$
A! E5ider'a
B! "&coasa 0ron4iolelor
C! E5i-eli&l -ra4eal
D! Canalele 3landelor endocrine
E! Canale ale 3landelor e*ocrine
--0 Epiderma e!te un epiteliu de a%(perire$
A! Pai'en-os si'5l&
B! Pai'en-os 5l&ris-ra-ifica- #era-ini1a-
C0 Cilindric cilia-
D! Ne#era-ini1a-
E! Cilindric si'5l&
-+0 Ur(teliul e!te un #e!ut epitelial$
A! Pai'en-os si'5l&
B! Pai'en-os 5l&ris-ra-ifica- #era-ini1a-
C0 Cilindric cilia-
D! Lera-ini1a-
E! Pl&ris-ra-ifica- de -ran1i/ie
-10 Re*erit(r la #e!utul )landular$
A! Es-e &n /es&- e5i-elial
B! Es-e &n /es&- sen1orial
C! Poa-e fi de -i5 endocrin
D! Poa-e fi de -i5 e*ocrin
E! Poa-e fi n&'ai de -i5 endocrin
-20 Dup" a&e9area %elulel(r !e%ret(rii8 )landele
end(%rine !unt de tipul$
A! n cordoane cel&lare F-iroidaG
B! )olic&lar F-iroid.G
C! )olic&lar F5ara-iroideG
D! n cordoane cel&lare Fadeno4i5ofi1aG
E! Si'5l& F-&0&larC acinosG
-30 Glandele ex(%rine p(t *i$
A! De -i5 folic&lar
B! n cordoane cel&lare F-iroidaG
C! "i*- F5ancreasG
D! De -i5 si'5l& F-&0&larC acinosG
E! De -i5 co'5&s F-&0&loBacinosG
-40 Care din a*irma#iile priind epiteliile !en9(riale !unt
%(re%te $
A! S&n- for'a-e din cel&le e5i-eliale s5eciali1a-e care in-r.
Hn s-r&c-&ra or3anelor de si'/
B! Transfor'. s-i'&lii Hn 5rod&@i de secre/ie
C! S&n- for'a-e din cel&le s&0 for'. de coloane
D! In-r. Hn s-r&c-&ra se3'en-&l&i in-er'ediar al or3anelor
de si'/
E! S&n- for'a-e din cel&le s&0 for'a de folic&li
-50 /e!utul %(n;un%ti !e %la!i*i%" :n $
A! 2es&- d&r
B! 2es&- de s&s/inere
C! )l&id
D! 2es&- se'id&r
E! 2es&- 'oale
-60 Cara%teri!ti%ile te!utului %(n;un%ti lax !unt$
A! Es-e /es&- conI&nc-i 'oale
B! Se 3.se@-e Hn 3an3lionii li'fa-ici @i Hn s5lin.
C! Se 3.se@-e Hn I&r&l &nor or3ane Frinic4iC oc4iG
D! Lea3. &nele or3ane
E! Se 3.se@-e Hn -endoaneC li3a'en-eC a5onero1e
-70 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la #e!utul
reti%ulat$
A! Es-e locali1a- Hn '&@c4i
B! Es-e locali1a- Hn 3an3lionii li'fa-ici @i s5lin.
C! Se 3.se@-e Hn s-r&c-&ra 4i5oder'&l&i
D! Es-e 5re1en- Hn -&nica in-ern. a aselor san3ine
E! Es-e &n /es&- conI&nc-i 'oale
+,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la #e!utul
adip(! $
A! Es-e locali1a- Hn 3an3lionii li'fa-ici @i s5lina
B! Es-e o arie-a-e de /es&- conI&nc-i se'id&r
C! Es-e si-&a- Hn I&r&l &nor or3ane Frinic4iC oc4iG
D! In-r. Hn s-r&c-&ra -endoanelor @i a a5onero1elor
E! Es-e locali1a- Hn 4i5oder'
+-0 /e!utul *i'r(! e!te l(%ali9at :n $
A! S5lina
B! Li3a'en-e
C! Gan3lioni nero@i
D! Tendoane @i a5onero1e
E! Hi5oder'
++0 /e!utul %(n;un%ti m(ale ela!ti% e!te l(%ali9at :n $
A! T&nica in-erna a ar-erelor @i enelor
B! A5onero1e
C! Oc4i
D! T&nica 'edie a ar-erelor @i enelor
E! S5lina
+10 /e!utul %artila)in(! <ialin !e )"!e&te :n $
A! Car-ilaIele -ra4eale
B! Disc&rile in-erer-e0rale
C! Car-ilaIele cos-ale
D! Car-ilaIe larin3iale
E! E5i3lo-a
+20 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la #e!utul
%artila)in(! ela!i%$
A! Es-e o arie-a-e de /es&- conI&nc-i se'id&r
B! Alc.-&ie@-e car-ilaIele cos-ale
C! In-r. Hn cons-i-&/ia disc&rilor in-erer-e0rale
8
D! Se 3.se@-e Hn e5i3lo-.
E! Se 3.se@-e Hn 5ailion&l &rec4ii e*-erne
+30 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la #e!utul
%artila)in(! *i'r(!$
A! Es-e o arie-a-e de /es&- conI&nc-i se'id&r
B! )or'ea1. -endoane @i a5onero1e
C! In-r. Hn cons-i-&/ia e5i3lo-ei
D! Es-e 5re1en- Hn 'enisc&rile ar-ic&lare
E! Es-e 5re1en- Hn disc&rile in-erer-e0rale
+40 /e!utul (!(! %uprinde$
A! 2es&- elas-ic
B! 2es&- fi0ros
C! 2es&- 4aersian
D! 2es&- 4ialin
E! 2es&- -ra0ec&lar
+50 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la #e!utul (!(!
%(mpa%t$
A! Se 'ai n&'e@-e /es&- osos 4aersian
B! )or'ea1. diafi1a oaselor sc&r-e
C! )or'ea1. e5ifi1ele @i in-erior&l oaselor sc&r-e @i la-e
D! )or'ea1. diafi1ele oaselor l&n3i
E! Se afl. in diafi1a 4&'er&s&l&i
+60 /e!utul (!(! tra'e%ular $
A! Se 'ai n&'e@-e /es&- osos co'5ac-
B! Se 'ai n&'e@-e /es&- osos s5on3ios
C! Se 3.se@-e Hn e5ifi1ele oaselor l&n3i
D! Se 3.se@-e Hn diafi1ele oaselor l&n3i
E! Se 3.se@-e Hn diafi1ele oaselor sc&r-e @i la-e
+70 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la #e!utul
mu!%ular $
A! Es-e ne-ed de -i5 cardiac
B! Es-e de -i5 s-ria- isceral
C! Es-e de -i5 ne-ed F'&@c4ii sc4ele-iciG
D! Or3ani-ele s5ecifice ale fi0rei '&sc&lare s&n- 'iofi0rilele
@i ri0o1o'ii
E! 2es&-&l '&sc&lar se H'5ar-e Hn6 s-ria-C ne-ed @i s-ria- de -i5
cardiac
1,0 Ale)e#i ariantele *al!e$
A! Cel&la 3lial. face 5ar-e din /es&-&rile conI&nc-ie
B! 2es&-&l e5i-elial de aco5erire 5oa-e fi si'5l&C
5se&dos-ra-ifica- sa& 5l&ris-ra-ifica-
C! 2es&-&l fi0ros lea3. diferi-e or3ane
D! 2es&-&l osos n& es-e /es&- conI&nc-i
E! 2es&-&l re-ic&la- es-e /es&- conI&nc-i

1-0 /e!utul ner(! e!te al%"tuit din %elule $
A! Ne&rofi0rile
B! Neroase Fcel&le 3lialeG
C! N&'i-e ne&roniC li5si-e de ri0o1o'i
D! Neroase Fne&roniiG
E! Cel&le 3liale Fnero3liaG
Capit(lul III0 SISTEMUL NERVOS
-0 Ma;(ritatea *un%#iil(r (r)ani!mului !unt
reali9ate de$
A! Sis-e'&l neros
B! Sis-e'&l endocrin
C! Sis-e'&l neros @i sis-e'&l endocrin
D! Sis-e'&l '&sc&losc4ele-al
E! Sis-e'&l circ&la-or
+0 Si!temul end(%rin re)lea9" :n prin%ipal$
A! "&sc&la-&ra
B! )&nc/iile 'e-a0olice
C! )&nc/ia fica-&l&i
D! Res5ira/ia
E! Ac-ii-a-ea cardiac.
10 Si!temul ner(! !(mati% re)lea9"$
A! Ac-ii-a-ea '&sc&la-&rii iscerale
B! Ac-ii-a-ea '&sc&la-&rii sc4ele-ice
C! Ac-ii-a-ea 3landelor e*ocrine
D! Ac-ii-a-ea 3landelor endocrine
E! )&nc/ia 5si4ic. a creier&l&i
20 Si!temul ner(! e)etati re)lea9"$
A! Ac-ii-a-ea '&sc&la-&rii sc4ele-ice
B! Ac-ii-a-ea 3landelor e*ocrine
C! Ac-ii-a-ea 3landelor endocrine
D! Ac-ii-a-ea '&sc&la-&rii iscerale
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- ade.ra-e
30 Fie%are %entru ner(! e!te !eparat :n d(u"
%(mpartimente *un%#i(nale$
A! Co'5ar-i'en- sen1i-i
B! Co'5ar-i'en- asc&lar
C! Co'5ar-i'en- 'o-or
D! Co'5ar-i'en- de e*cre/ie
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- ade.ra-e
40 Neur(nul repre9int" unitatea m(r*(*un%#i(nal"
a !i!temului$
A! "o-or
B! Circ&la-or
C! Res5ira-or
D! E*cre-or
E! Neros
50 Neur(nii au *(rm"$
A! He*a3onal.
B! Pira'idal.
C! Oalar.
D! S-ela-.
E! Sferic.
60 Neur(nii !tela#i !e )"!e!% la nielul$
A! Coarnelor an-erioare ale '.d&ei s5in.rii
B! Gan3lionilor s5inali
C! Coarnelor 5os-erioare ale '.d&ei s5in.rii
9
D! Coarnelor la-erale ale '.d&ei s5in.rii
E! T&-&ror for'a/i&nilor 'ai s&s descrise
70 =n *un%#ie de num"rul de prelun)iri neur(nii
!unt$
A! Uni5olari
B! Bi5olari
C! "&l-i5olari
D! Pse&do&ni5olari
E! Pse&do'&l-i5olari
-,0 Dup" *un%#ie neur(nii p(t *i$
A! De asocia/ie
B! De in-e3rare
C! "o-ori
D! Rece5-ori
E! Toa-e en&n/&rile s&n- ade.ra-e
--0 Neur(nul e!te *(rmat din$
A! Col
B! Cor5
C! Prel&n3iri
D! E*-re'i-./i
E! Ca5
-+0 C(rpul neur(nului e!te *(rmat din$
A! Ne&rile'.
B! Ne&ro5las'.
C! N&cle&
D! Teaca de 'ielin.
E! Nero3lie
-10 Neur(pla!ma %(n#ine$
A! Incl&1i&ni asc&lare
B! Incl&1i&ni 5i3'en-are
C! "i-ocondrii
D! Ri0o1o'i
E! Re-ic&l endo5las'a-ic
-20 Nu%leul neur(nil(r %(n#ine$
A! "i-ocondrii
B! Ri0o1o'i
C! Re-ic&l endo5las'a-ic
D! 7B8 n&cleoli
E! Cor5i -i3roi1i
-30 Ax(nul e!te ( prelun)ire$
A! Unic.
B! L&n3.
C! "&l-i5l.
D! Sc&r-.
E! "ai 3roas.
-40 Or)anitele !pe%i*i%e ale neur(nului !unt
repre9entate de$
A! Ri0o1o'i
B! Cor5i -i3roi1i
C! Cor5i Nissl
D! Ne&rofi0rile
E! "i-ocondrii
-50 Dendritele !unt prelun)iri %e %(ndu% impul!ul
ner(!$
A! De la ne&ron la nero3lie
B! De la ne&ron la '&@c4i
C! S5re cor5&l ne&ron&l&i
D! De la '&@c4i la nero3lie
E! n a'0ele direc/ii
-60 =n ax(pla!m" !e )"!e!%$
A! "i-ocondrii
B! Ve1ic&le ale re-ic&l&l&i endo5las'a-ic
C! Incl&1i&ni 5i3'en-are
D! Ne&rofi0rile
E! N&cle&l
-70 Ax(nul !e rami*i%" :n p(r#iunea terminal" :n$
A! Dendri-e
B! Nero3lii
C! Pericarioni
D! Ne&rile'.
10
E! B&-oni -er'inali
+,0 Ner()lia e!te de mai multe tipuri$
A! Cel&la Sc4Oann
B! As-roci-&l
C! Cel&lele e5endi'are
D! "icro3lia
E! Pericarion&l
+-0 Num"rul ner()liil(r$
A! Es-e e3al c& cel al ne&ronilor
B! De5.@e@-e de 7A ori n&'.r&l ne&ronilor
C! Es-e 'ai 'ic decE- cel al ne&ronilor
D! Es-e de 7A ori 'ai 'ic decE- n&'.r&l ne&ronilor
E! Es-e e3al c& n&'.r&l a*onilor
++0 Ner()liile au r(l de$
A! S&5or- 5en-r& ne&roni
B! De 5ro-ec/ie
C! Trofic
D! Sin-e1a -ecii de 'ielin.
E! n'&l/irea ne&ronilor
+10 Celula ner(a!" are pr(priet"#ile de$
A! E*ci-a0ili-a-e
B! Trofici-a-e
C! Cond&c-i0ili-a-e
D! A5.rarea cen-rilor nero@i
E! "&l-i5licare
+20 C(ndu%erea impul!ului ner(!$
A! La niel&l a*onilor a'ielinici es-e cond&s Hn-rBo
sin3&r. direc/ie
B! La niel&l a*onilor 'ielini1a/i 5er'i-e i-e1e '&l-
'ai 'ari
C! La niel&l dendri-elor es-e Hn d&0l& sens
D! Toa-e arian-ele s&n- ade.ra-e
E! Toa-e arian-ele s&n- false
+30 Sinap!a e!te$
A! Cone*i&nea f&nc/ional. Hn-re &n ne&ron @i o al-.
cel&l.
B! Ne&rone&ronal.
C! Ne&ro'&sc&lar.
D! Ne&roasc&lar.
E! "&sc&lone&ronal.
+40 Din pun%t de edere al me%ani!mului prin %are !e
*a%e tran!miterea8 !inap!ele p(t *i$
A! Vasc&lare
B! "&sc&lare
C! Elec-rice
D! C4i'ice
E! Toa-e arian-ele s&n- corec-e
+50 Sinap!ele !unt de urm"t(arele tipuri$
A! A*odendri-ic.
B! A*oa*onic.
C! Dendrodendri-ic.
D! A*oso'a-ic.
E! Nici o arian-. n& es-e corec-.
+60 Sinap!ele %<imi%e !unt al%"tuite din$
A! )an-a 5resina5-ic.
B! Ter'ina/ia 5resina5-ic.
C! )an-a sina5-ic.
D! )an-a 5os-sina5-ic.
E! Cel&la 5os-sina5-ic.
11
+70 Sinap!e ele%ti%e !unt :n$
A! "iocard
B! S-o'ac
C! "&@c4i&l ne-ed
C! n an&'i-e re3i&ni din oase
E! n an&'i-e re3i&ni din creier
1,0 A%tul re*lex e!te$
A! "ecanis'&l a&*iliar de f&nc/ionare a sis-e'&l&i
neros
B! "ecanis'&l f&nda'en-al de f&nc/ionare a sis-e'&l&i
neros
C! Un r.s5&ns al cen-rilor nero@i la s-i'&larea &nei
1one rece5-oare
D! Toa-e arian-ele s&n- ade.ra-e
E! Toa-e arian-ele s&n- false
1-0 Ar%ul re*lex e!te al%"tuit din$
A! Rece5-or&l
B! Calea aferen-.
C! Cen-rii nero@i
D! Calea eferen-.
E! Nici&na din arian-e
1+0 Re%ept(rii !unt %elule epiteliale di*eren#iate &i
!pe%iali9ate :n %elule !en9(riale$
A! G&s-a-ie
B! Saliare
C! A&di-ie
D! Vesi0&lare
E! Secre-orii
110 La nielul re%ept(rului are l(% tran!*(rmarea
ener)iei !timulului :n$
A! Reac/ie de r.s5&ns
B! Reac/ie de a5.rare
C! I'5&ls neros
D! Toa-e arian-ele de 'ai s&s
E! n nicio arian-. de 'ai s&s
120 =n *un%tie de pr(enien#a !timulului8 !e de(!e'e!%$
A! Pro5rioce5-ori
B! In-eroce5-ori
C! C4e'orece5-ori
D! )o-orece5-ori
E! Nici&na din arian-ele de 'ai s&s
130 .rin %entrii unui re*lex !e :ntele)e$
A! To-ali-a-ea s-r&c-&rilor din sis-e'&l '&sc&lar care
5ar-ici5. la ac-&l refle* res5ec-i
B! To-ali-a-ea s-r&c-&rilor din sis-e'&l asc&lar care
5ar-ici5. la ac-&l refle* res5ec-i
C! To-ali-a-ea s-r&c-&rilor din sis-e'&l neros cen-ral care
5ar-ici5. la ac-&l refle* res5ec-i
D! To-ali-a-ea s-r&c-&rilor din sis-e'&l os-eoar-ic&lar care
5ar-ici5. la ac-&l refle* res5ec-i
E! To-ali-a-ea s-r&c-&rilor din sis-e'&l endocrin care
5ar-ici5. la ac-&l refle* res5ec-i
140 Si!temul ner(! %entral are urm"t(arele niele
*un%#i(nale ma;(re$
A! Niel&l '.d&ei s5in.rii
B! Niel&l s&0cor-ical
C! Niel&l cor-ical
D! Toa-e arian-ele de 'ai s&s
E! Nicio arian-. de 'ai s&s
150 Calea e*erent" repre9int"$
A! Dendri-ele ne&ronilor sen1i-ii e3e-a-ii
B! A*onii ne&ronilor 'o-ori so'a-ici
C! A*onii ne&ronilor e3e-a-ii
D! Dendri-ele ne&ronilor sen1i-ii 'o-ori
E! Dendri-ele ne&ronilor de asocia/ie
12
160 .rin%ipalii e*e%t(ri ai re*lexel(r !unt$
A! "&@c4ii ne-e1i
B! Glandele endocrine
C! Glandele e*ocrine
D! "&@c4i&l cardiac
E! "&@c4ii s-ria/i
170 Limitele m"duei !pin"rii !unt$
A! Ver-e*&l
B! Ga&ra occi5i-al.
C! Ver-e0ra cerical. C=
D! Ver-e0ra lo'0ar. L8
E! Cocci3ele
2,0 C(ada de %al e!te *(rmat" din$
A! Nerii cericali
B! Nerii -oracali
C! Nerii lo'0ari
D! Nerii sacrali
E! Toa-e arian-ele s&n- ade.ra-e
2-0 Intume!%en#ele m"duei !pin"rii !unt :n
re)iunea$
A! Cerical.
B! Toracal.
C! Lo'0ar.
D! Sacral.
E! Cocci3ian.
2+0 Menin)ele !pinale !unt$
A! Ara4noida
B! Pia 'a-er
C! D&ra 'a-er
D! Toa-e arian-ele s&n- ade.ra-e
E! Toa-e arian-ele s&n- false
210 M"dua !pin"rii e!te *(rmata din$
A! S&0s-an/a nea3r.
B! S&0s-an/a al0.
C! S&0s-an/a cen&@ie
D! Toa-e arian-ele s&n- ade.ra-e
E! Toa-e arian-ele s&n- false
220 Su'!tan#a %enu&ie$
A! Es-e cons-i-&i-. din cor5&l ne&ronilor
B! )or'ea1. co'is&ra cen&@ie
C! Are as5ec-&l li-erei H
D! Es-e dis5&s. s&0 for'. de cordoane
E! P.r/ile la-erale ale P H Q B &l&i s&n- s&0dii1a-e Hn
coarne an-erioareC la-erale @i 5os-erioare
230 Canalul ependimar %(n#ine$
A! SEn3e
B! Li'f.
C! LCR
D! Nicio arian-. n& es-e ade.ra-.
E! Toa-e arian-ele s&n- ade.ra-e
240 Urm"t(arele anun#uri de!pre %(arnele
anteri(are ale m"duei !pin"rii !unt ade"rate$
A! Con/in dis5o1i-i&l so'a-osen1i-i
B! S&n- cel 'ai 0ine de1ol-a-e Hn re3i&nea dila-arilor
C! S&n- 'ai s&0/iri decE- cele 5os-erioare
D! Con/in 5a-r& -i5&ri de ne&roni so'a-o'o-ori
E! A*onii ne&ronilor ce 5leac. din ele for'ea1.
r.d.cina en-ral. a nerilor s5inali
250 C(arnele p(!teri(are %(n#in$
A! Ne&roni 'o-ori
13
B! Ne&roni e3e-a-ii
C! Al -reilea ne&ron al c.ilor ascenden-e
D! Al doilea ne&ron al c.ilor sen1i-ie Fde&-one&ron&lG
E! Pri'&l ne&ron al c.ilor sen1i-ie F5ro-one&ron&lG
260 C(arnele laterale %(n#in neur(ni e)etatii$
A! Si'5a-ici 5os-3an3lionari
B! Si'5a-ici 5re3an3lionari
C! Parasi'5a-ici 5re3an3lionari
D! Parasi'5a-ici 5os-3an3lionari
E! Toa-e en&n/&rile s&n- ade.ra-e
270 Su'!tan#a reti%ulat" a m"duei !pin"rii$
A! Se afl. Hn-re coarnele la-erale @i 5os-erioare
B! Se 3.se@-e Hn s&0s-an/a al0.
C! Es-e 'ai 0ine indiid&ali1a-. Hn re3i&nea cerical.
D! Es-e for'a-. din ne&roni dis5&@i Hn re/ea
E! Es-e 5re1en-. @i Hn in-erior&l canal&l&i e5endi'ar
3,0 Su'!tan#a al'" a m"duei !pin"rii$
A! Se 3.se@-e Hn cen-r&l '.d&ei
B! Es-e dis5&s. s&0 for'. de coarne
C! Es-e alca-&i-. din fascic&le ascenden-e
D! Es-e alca-&i-. din fascic&le descenden-e
E! Es-e alca-&i-. din fascic&le de asocia/ie
3-0 .e !e%#iune tran!er!al"8 la nielul m"duei
!pin"rii !e di!tin) urm"t(arele elemente$
A! (an/&l 'edian 5os-erior
B! (an/&l 'edian an-erior
C! )is&ra 'edian. an-erioar.
D! Co'is&ra cen&@ie
E! Co'is&ra al0.
3+0 Re%ept(rii %"ii !en!i'ilit"#ii termi%e &i durer(a!e$
A! Se 3.sesc Hn 5iele
B! S&n- -er'ina/ii neroase li0ere
C! Se 3.sesc Hn '&@c4i
D! S&n- -er'ina/ii neroase Hnca5s&la-e
E! Se 3.sesc Hn 5ere/ii or3anelor in-erne
310 .r(t(neur(nul %"ii !en!i'ilit"#ii durer(a!e !e
)"!e&te$
A! n '.d&a s5in.rii
B! n -r&nc4i&l cere0ral
C! n diencefal
D! n -elencefal
E! n 3an3lion&l s5inal
320 Sen!i'ilitatea termi%" &i durer(a!" e!te %(ndu!"
prin *a!%i%ulul$
A! S5inocere0elos an-erior
B! S5inocere0elos 5os-erior
C! S5ino-ala'ic an-erior
D! S5ino-ala'ic la-eral
E! S5ino0&l0ar 'edial
330 Al treilea neur(n al %"ii !en!i'ilit"#ii termi%e &i
durer(a!e !e pr(ie%tea9" pe !%(ar#a %ere'ral" :n$
A! Aria 'o-orie I
B! Aria 'o-orie II
C! Aria so'es-e1ic. I
D! Aria so'es-e1ic. II
E! n -oa-e ariile en&'era-e 'ai s&s
340 Calea !en!i'ilit"#ii ta%tile )r(!iere are re%ept(rii
repre9enta#i de$
A! Cor5&sc&lii "eissner
B! Cor5&sc&lii R&ffini
C! Cor5&sc&lii Paccini
14
D! Ter'ina/iile neroase li0ere
E! Disc&rile -ac-ile "er#el
350 .r(t(neur(nul %"ii ta%tile )r(!iere$
A! Se afl. Hn 3an3lion&l s5inal
B! Are dendri-a l&n3.
C! Dendri-a aI&n3e 5En. la niel&l rece5-orilor
D! A*on&l l&i 5.-r&nde 5e calea r.d.cinii 5os-erioare Hn
'.d&.
E! A*on&l l&i 5.-r&nde 5e calea r.d.cinii an-erioare Hn
'.d&.
360 Urm"t(arele a*irma#ii !unt *al!e$
A! De&-one&ron&l c.ii -ac-ile 3rosiere se afl. Hn corn&l
5os-erior al '.d&ei s5in.rii
B! A*on&l de&-one&ron&l&i c.ii -ac-ile 3rosiere -rece Hn
cordon&l an-erior de aceea@i 5ar-e
C! A*on&l de&-one&ron&l&i c.ii -ac-ile 3rosiere -rece Hn
cordon&l la-eral de aceea@i 5ar-e
D! A*on&l de&-one&ron&l&i c.ii -ac-ile 3rosiere -rece Hn
cordon&l an-erior o5&s
E! A*on&l de&-one&ron&l&i c.ii -ac-ile 3rosiere
alc.-&ie@-e fascic&l&l s5ino-ala'ic an-erior
370 Al III>lea neur(n al %"ii ta%tile )r(!iere$
A! Se 3.se@-e Hn -r&nc4i&l cere0ral
B! Se 3.se@-e Hn -ala'&s
C! A*on&l l&i se 5roiec-ea1. Hn scoar/a cere0ral.C Hn aria
so'es-e1ic. I
D! A*on&l l&i se 5roiec-ea1. Hn scoar/a cere0ral.C Hn aria
so'es-e1ic. II
E! A*on&l l&i se 5roiec-ea1. Hn n&cleii 0a1ali
4,0 .entru !en!i'ilitatea ?ine!te9i%"8 re%ept(rii !unt$
A! Cor5&sc&lii ne&ro-endino@i Gol3i
B! Disc&rile "er#el
C! Ter'ina/iile neroase li0ere
D! Cor5&sc&lii "eissner
E! Cor5&sc&lii R&ffini
4-0 Urm"t(arele a*irma#ii !unt ade"rate$
A! Pro-one&ron&l c.ii sensi0ili-./ii -ac-ile fine @i
#ines-e1ice se afl. Hn 3an3lion&l s5inal
B! A*on&l 5ro-one&ron&l&i c.ii #ines-e1ice for'ea1.
fascic&lele 3racilis @i c&nea-
C! De&-one&ron&l c.ii #ines-e1ice se 3.se@-e Hn 0&l0
D! Al -reilea ne&ron al c.ii #ines-e1ice se afl. Hn
-ala'&s
E! A*on&l cel&i deBal -reilea ne&ron al c.ii #ines-e1ice
se 5roiec-ea1. Hn lo0&l occi5i-al
4+0 Calea !en!i'ilit"#ii pr(pri(%eptie de %(ntr(l al
mi&%"rii e!te %(n!tituit" din$
A! )ascic&l&l 3racilis
B! )ascic&l&l c&nea-&s
C! )ascic&lele s5ino-ala'ice
D! )ascic&l&l s5inocere0elos direc-
E! )ascic&l&l s5inocere0elos Hncr&ci@a-
410 Urm"t(arele enun#uri !unt ade"rate$
A! )ascic&l&l s5inocere0elos dorsal s-r.0a-e n&'ai 0&l0&l @i
5e calea 5ed&nc&l&l&i cere0elos inferiorC aI&n3e la cere0el
B! )ascic&l&l s5inocere0elos en-ral s-r.0a-e n&'ai 0&l0&l @i
5e calea 5ed&nc&l&l&i cere0elos inferiorC aI&n3e la cere0el
C! Cere0elos fascic&l&l s5inocere0elos dorsal s-r.0a-e n&'ai
0&l0&l @i 5e calea 5ed&nc&l&l&i 'iIloci&C aI&n3e la cere0el
D! )ascic&l&l s5inocere0elos en-ral s-r.0a-e 0&l0&lC 5&n-ea
@i 'e1encefal&l @i 5e calea 5ed&nc&l&l&i cere0elos s&5eriorC
aI&n3e la cere0el
E! )ascic&l&l s5inocere0elos en-ral s-r.0a-e 0&l0&lC 5&n-ea
@i 'e1encefal&l @i 5e calea 5ed&nc&l&l&i cere0elos 'iIloci&C
aI&n3e la cere0el
420 Re%ept(rii %"il(r !en!i'ilit"#ii inter(%eptie !e )"!e!%$
A! n '&@c4ii sc4ele-ici
B! n 5ere/ii aselor
C! n 5ere/ii or3anelor
D! S&n- s&0 for'. de -er'ina/ii li0ere
15
E! S&n- s&0 for'. de cor5&sc&li la'ela/i
430 Al treilea neur(n al %"ii inter(%eptie$
A! Se afl. Hn -ala'&s
B! n -r&nc4i&l cere0ral
C! n '.d&a s5in.rii
D! n 3an3lion&l s5inal
E! Se 5roiec-ea1. dif&1 5e scoar/a cere0ral.
440 Calea !i!temului piramidal$
A! Are ori3ine Hn n&cleii 0a1ali
B! Are ori3ine Hn -ala'&s
C! Are ori3ine Hn 4i5o-ala'&s
D! Are ori3ine Hn -r&nc4i&l cere0ral
E! Are ori3ine Hn cor-e*&l cere0ral
450 Fa!%i%ulul piramidal @%(rti%(!pinalA are (ri)ini
%(rti%ale :n$
A! Aria 'o-orie
B! Aria 5re'o-orie
C! Aria 'o-orie s&5li'en-ar.
D! Aria 'o-orie sec&ndar.
E! n nici&na din ariile en&'era-e 'ai s&s
460 Fi'rele *a!%i%ulului piramidal !e %(mp(rt" di*erit
la nielul 'ul'ului$
A! 8;R se Hncr&ci@ea1. la niel&l 0&l0&l&i
B! ;AR se Hncr&ci@ea1. la niel&l 0&l0&l&i
C! =;R se Hncr&ci@ea1. la niel&l 0&l0&l&i
D! 8;R n& se Hncr&ci@ea1. la niel&l 0&l0&l&i
E! =;R n& se Hncr&ci@ea1. la niel&l 0&l0&l&i
470 Din *a!%i%ulul piramidal !e de!prind *i're$
A! Cor-ico4i5o-ala'ice
B! Cor-ico-ala'ice
C! Cor-icon&cleare
D! Cor-icos5inale
E! Toa-e fi0rele 'ai s&s en&'era-e
5,0 Calea !i!temului piramidal are$
A! Doi ne&roni
B! Trei ne&roni
C! Pa-r& ne&roni
D! Cinci ne&roni
E! "ai '&l- de cinci ne&roni
5-0 Calea !i!temului extrapiramidal %(ntr(lea9"$
A! "o-ili-a-ea ol&n-ar.
B! "o-ili-a-ea inol&n-ar. a&-o'a-.
C! "o-ili-a-ea inol&n-ar. se'ia&-o'a-.
D! Sensi0ili-a-ea con@-ien-.
E! Sensi0ili-a-ea incon@-ien-.
5+0 C"ile extrapiramidale a;un) la nu%leii 'a9ali &i
prin e*eren#ele a%e!t(ra a;un) la nu%leii din
me9en%e*al a!t*el$
A! )i0rele s-rioni3rice la n&cle&l ro@&
B! )i0rele s-riore-ic&la-e la s&0s-an/a nea3r.
C! )i0rele s-rior&0rale la n&cle&l ro@&
D! )i0rele s-rioni3rice la s&0s-an/a nea3r.
E! )i0rele s-riore-ic&la-e la for'a/i&nea re-ic&la-.
510 C"ile extrapiramidale din trun%<iul %ere'ral
!pre m"dua !pin"rii !unt$
A! )ascic&lele r&0ros5inalC ni3ros5inal @i re-ic&los5inal
B! )ascic&lele olios5inale
C! )ascic&lele es-i0&los5inale
D! Toa-e fascic&lele en&'era-e 'ai s&s
E! Nici&n fascic&l en&'era- 'ai s&s
16
520 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate priind %alea
!i!temului extrapiramidal$
A! @i are ori3inea Hn e-aIele cor-icale @i s&0cor-icale
B! Con-rolea1. 'o-ili-a-ea inol&n-ar. a&-o'a-. @i
se'ia&-o'a-.
C! Con-rolea1. n&'ai 'o-ili-a-ea inol&n-ar. a&-o'a-.
D! Prin c.ile ascenden-eC cen-rii encefalici e*erci-.
con-rol 'o-or ol&n-ar @i a&-o'a- as&5ra '&sc&la-&rii
sc4ele-ice
E! )ascic&lele e*-ra5ira'idale aI&n3 Hn finalC Hn
ne&ronii 'o-ori din corn&l 5os-erior al 'ad&ei
530 =n %(rnul anteri(r al m"duei !pin"rii !e )"!e!%
urm"t(arele *a!%i%ule$
A! )ascic&l&l 3racilis
B! )ascic&l&l c&nea-
C! )ascic&l&l s5inocere0elos en-ral
D! )ascic&l&l s5ino-ala'ic la-eral
E! )ascic&l&l 5ira'idal direc-
540 Nerii !pinali %(ne%tea9" m"dua$
A! C& rece5-orii
B! C& -r&nc4i&l cere0ral
C! C& diencefal&l
D! C& e'isferele cere0rale
E! C& efec-orii
550 Nerii !pinali !unt$
A! = cericali
B! 78 -oracali
C! ; lo'0ari
D! 7 sacra-
E! 7 cocci3ian
560 Nerii !pinali !unt *(rma#i din6
A! R.d.cina an-erioar.
B! R.d.cina 5os-erioar.
C! Tr&nc4i
D! Ra'&ri
E! Nici&n&l din aces-e ele'en-e
570 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre nerul !pinal !unt
ade"rate$
A! R.d.cina 5os-erioar. 5re1in-. 5e -raiec- 3an3lion&l
s5inal
B! R.d.cina an-erioar. con/ine a*on&l ne&ronilor
'o-ori
C! Tr&nc4i&l ner&l&i s5inal es-e for'a- din &nirea
celor do&. r.d.cini
D! Ra'&rile ner&l&i s5inal s&n- Hn n&'.r de do&.C
en-ral. @i dorsal.
E! Ra'&rile ner&l&i s5inal s&n- Hn n&'.r de cinciC
en-ral.C dorsal.C 'enin3eal.C co'&nican-. al0. @i
cen&@ie
6,0 Ramurile entrale ale nerului !pinal *(rmea9"$
A! Ple*&l cerical
B! Ple*&l 0ra4ial
C! Ple*&l -oracal
D! Ple*&l lo'0ar
E! Ple*&l sacral
6-0 Ramura %(muni%ant"$
A! Al0. B con/ine fi0ra 5re3an3lionar. 'ielinic.
B! Al0. B con/ine fi0ra 5re3an3lionar. a'ielinic.
C! Al0. B con/ine fi0ra 5os-3an3lionar. 'ielinic.
D! Cen&@ie B con/ine fi0ra 5re3an3lionar. 'ielinic.
E! Cen&@ie B con/ine fi0ra 5os-3an3lionar. a'ielinic.
6+0 Urm"t(arele enun#uri !unt ade"rate$
A! ".d&a s5in.rii are do&. f&nc/ii B refle*. @i de
cond&cere
17
B! Refle*&l 'io-a-ic cons-. Hn con-rac/ia 0r&sc. a &n&i
'&@c4i
C! Refle*ele 'io-a-ice s&n- 5olisina5-ice
D! Refle*ele nocice5-ie s&n- refle*e de a5.rare
E! La niel&l '.d&ei s5in.rii se Hnc4id @i refle*e
e3e-a-ie
610 Le)ile lui .*lu)er !unt *(rmate din$
A! Le3ea locali1.rii
B! Le3ea 0ila-erali-./ii
C! Le3ea si'e-riei
D! Le3ea iradierii
E! Le3ea 3enerali1.rii
620 En%e*alul %uprinde$
A! ".d&a s5in.rii
B! Tr&nc4i&l cere0ral
C! Cere0el&l
D! Diencefal&l
E! E'isferele cere0rale
630 Trun%<iul %ere'ral e!te *(rmat din$
A! ".d&a s5in.rii
B! ".d&a 5rel&n3i-.
C! P&n-e
D! "e1encefal
E! "e-encefal
640 Trun%<iul %ere'ral e!te !ediul re*lexel(r
!(mati%e &i e)etatie$
A! Salia-orC 'as-ica-orC de de3l&-i/ieC de o'.
B! T&seC s-r.n&-
C! Cardioaccelera-or @i cardioin4i0i-or
D! De cli5ireC lacri'alC 5&5ilar de aco'odare @i
fo-o'o-or
E! A -&-&ror refle*elor de 'ai s&s
650 Nerii %ranieni$
A! )ac 5ar-e din sis-e'&l neros 5eriferic
B! )ac 5ar-e din sis-e'&l neros cen-ral
C! S&n- Hn n&'.r de 78 5erec4i
D! N& a& dis5o1i/ie 'e-a'eric.
E! A& do&. r.d.ciniC dorsal. @i en-ral.
660 Nerii %ranieni !unt$
A! Sen1oriali B IC II @i ID
B! Sen1oriali B IC II @i VIII
C! "o-ori B IIIC IVC VIC DI @i DII
D! "ic@-i B IIIC VII @i D
E! "ic@-i B VC VIIC ID @i D
670 Urm"t(rii neri au :n !tru%tura l(r &i *i're
para!impati%e pre)an)li(nare$
A! III
B! V
C! VII
D! ID
E! D
7,0 .ere%<ea I de neri %ranieni$
A! A& ori3inea real. Hn cel&lele 0i5olare din '&coasa
olfac-i.
B! S&n- neri sen1oriali
C! S&n- neri sen1i-ii
D! Cond&c infor'a/ii le3a-e de 'iros
E! Cond&c infor'a/ii le3a-e de .1
7-0 .ere%<ea II de neri %ranieni$
A! S&n- nerii o5-ici
18
B! S&n- co'5&@i din a*onii cel&lelor 0i5olare din re-in.
C! S&n- co'5&@i din a*onii cel&lelor '&l-i5olare din
re-in.
D! )or'ea1. ner&l oc&lo'o-or
E! )or'ea1. ner&l -ro4lear
7+0 Nerii (%ul(m(t(ri$
A! S&n- neri sen1i-ii
B! Ori3inea real. se afl. Hn n&cle&l ner&l&i oc&lo'o-or
@i Hn n&cle&l accesor din 'e1encefal
C! Ori3inea a5aren-. es-e Hn-re -&0erc&lii cadri3e'eniC
5e fa/a 5os-erioar. a 'e1encefal&l&i
D! )i0rele 'o-orii 'er3 la '&@c4i&l o0lic s&5erior
E! )i0rele 5arasi'5a-ice 'er3 la '&@c4i&l sfinc-er al
iris&l&i @i la fi0rele circ&lare ale '&@c4i&l&i ciliar
710 Nerii tr(<leari$
A! S&n- neri 'o-ori
B! Ori3inea real. Hn n&cle&l ner&l&i din 'e1encefal
C! Ori3inea a5aren-. es-e 5e fa/a an-erioar. a
'e1encefal&l&i
D! )i0rele inerea1. '&@c4i&l o0lic s&5erior
E! Toa-e afir'a/iile de 'ai s&s s&n- ade.ra-e
720 Nerii tri)emeni$
A! S&n- neri 'ic@-i
B! A& ori3inea real. Hn n&cle&l 'o-or al -ri3e'en&l&i
din 0&l0
C! A& ori3inea a5aren-a 5e fa-a an-erioara a 0&l0&l&i
D! )i0rele sen1i-ie se dis-ri0&ie la 5ielea fe/ei
E! )i0rele 'o-orii inerea1. '&@c4ii 'as-ica-ori
730 Urm"t(arele a*irma#ii !unt ade"rate$
A! Ner&l a0d&cens es-e 'o-or
B! Ori3inea a5aren-. a ner&l&i facial se 3.se@-e Hn
@an/&l 0&l0o5on-in
C! )i0rele 5arasi'5a-ice ale facial&l&i inerea1. 3landa
5aro-id.
D! Ner&l es-i0&loco4lear es-e ner 'i*-
E! Ra'&ra es-i0&lar. a ner&l&i VIII se Hndrea5-. s5re
n&cleii es-i0&lari din 0&l0
740 .ere%<ea a IB>a de neri %ranieni$
A! S&n- nerii 3losofarin3ieni
B! Inerea1. 'o-or '&@c4ii farin3el&i
C! )i0rele sen1oriale c&le3 e*ci-a/ii 3&s-a-ie din 7K9
an-erioar. a li'0ii
D! )i0rele 5arasi'5a-ice aI&n3 la 3landele s&0lin3&ale
@i s&0'andi0&lare
E! )i0rele si'5a-ice aI&n3 la 3landele s&0lin3&ale @i
s&0'andi0&lare
750 Nerii a)i$
E! Se 'ai n&'esc @i 5ne&'o3as-rici
B! A& ori3inea real. a fi0relor 'o-orii Hn n&cle&l
a'0i3&&
C! De&-one&ron&l se 3.se@-e Hn n&cle&l soli-ar din 0&l0
D! )i0rele 5arasi'5a-ice se dis-ri0&ie or3anelor din
-orace @i a0do'en
E! Ori3inea a5aren-. es-e Hn @an-&l 5reoliar
760 Urm"t(arele a*irma#ii !unt *al!e$
A! Ner&l accesor es-e &n ner 'o-or
B! Ner&l 4i5o3los es-e &n ner 'o-or
C! Ner&l accesor are do&. r.d.ciniC 0&l0ar. @i s5inal.
D! Ner&l 4i5o3los are ori3inea real. Hn n&cle&l din
0&l0
E! Ner&l accesor inerea1. '&@c4ii farin3el&i
770 Urm"t(arele a*irma#ii %u priire la %ere'el !unt
ade"rate$
A! Oc&5. fosa 'iIlocie a crani&l&i
B! Es-e se5ara- de e'isferele cere0rale 5rin cor-&l
cere0el&l&i
19
C! Oc&5. fosa 5os-erioar. a crani&l&i
D! Es-e for'a- din e'isfere cere0eloase @i er'is
E! Es-e le3a- de 5&n-e 5rin 5ed&nc&lii cere0elo@i inferiori
-,,0 Urm"t(arele a*irma#ii %u priire la %ere'el !unt
*al!e$
A! S&5rafa/a sa es-e 0r.1da-. de @an/&ri 5aralele c& adEnci'i
diferi-e
B! an/&rile adEnci deli'i-ea1. la'eleleFfoliileG
C! Lo0ii cere0el&l&i s&n-6 an-eriorC 5os-erior si
floc&lonod&lar
D! Lo0&l 5os-erior se 'ai n&'e@-e @i 5aleocere0el
E! S&0s-an/a cen&@ie se 3.se@-e la e*-erior
-,-0 Extirparea %ere'elului du%e la$
A! A'e/eli @i sen1a/ie de o'.
B! As-enie
C! Pierderea c&no@-in/ei
D! As-a1ie
E! A-onie
-,+0 A*irma#iile urm"t(are !unt adearate$
A! Tala'&s&l es-e s-a/ie de rele& 5en-r& -oa-e sensi0ili-./ile
B! Tala'&s&l es-e cen-r&l de rele& al sensi0ili-./ii olfac-ieC
i1&ale si a&di-ie
C! "e-a-ala'&s&l es-e rele& al sensi0ili-./ilor i1&al. @i
a&di-i.
D! "e-a-ala'&s&l re3lea1. -er'ore3larea
E! Hi5o-ala'&s&l re3lea1. &nele ac-e co'5or-a'en-ale
-,10 A*irma#iile urm"t(are %u priire la emi!*erele
%ere'rale !unt *al!e$
A! S&n- 5ar-ea cea 'ai ol&'inoas. a sis-e'&l&i neros
cen-ral
B! S&n- le3a-e 5rin co'is&ri
C! Con/in Hn in-erior en-ric&lii la-eraliC I si II
D! E'isfera s-En3. es-e 'ai de1ol-a-. la s-En3aci
E! E'isfera s-an3. es-e 'ai de1ol-a-. la dre5-aci
-,20 A*irma#iile urm"t(are %u priire la *e#ele
emi!*erel(r %ere'rale !unt *al!e$
A! Lo0&l fron-al es-e si-&a- Hnain-e de @an-&l cen-ral
B! Lo0&l 5arie-al es-e si-&a- s&0 sci1&ra la-eral.
C! Lo0&l -e'5oral es-e si-&a- deas&5ra fis&rii la-erale
D! )a/a 'edial. 5re1in-. @an/&l cor5&l&i calos
E! La niel&l lo0&l&i or0i-al se re'arc. @an/&l olfac-i
-,30 .utem !pune de!pre emi!*erele %ere'rale %"$
A! (an/&l 4i5oca'5&l&i es-e si-&a- 5e lo0&l -e'5oroB
occi5i-al
B! Gir&l 4i5oca'5ic se 3.se@-e in lo0&l -e'5oroBocci5i-al
C! S&0-an/a cen&sie si-&a-. Hn 5rof&n1i'e for'ea1. n&cleii
0a1ali Fcor5ii s-ria/iG
D! S&0s-an/a al0a HnconIoar. en-ric&lii cere0rali III si IV
E! S&0s-an/a al0. HnconIoar. en-ric&lii cere0rali I si II
-,40 Ventri%ulii %reierului !unt *(rma#i din $
A! Orifici& in-eren-ric&lar
B! Ven-ric&lii la-erali
C! Ven-ric&l&l III si IV
D! A5ed&c-&l 'e1encefalic
E! Toa-e ele'en-ele 'en-iona-e 'ai s&s
-,50 Su'!tan#a al'" a emi!*erel(r %ere'rale pre9int"
urm"t(arele %ara%teri!ti%i$
A! Es-e si-&a-. la e*-erior
B! Es-e for'a-. din fi0re de 5roiec/ie si co'is&rale
C! Es-e for'a-. din fi0re de 5roiec/ieCco'is&rale @i de
asocia/ie
D! )i0rele co'is&rale for'ea1. cor5&l calosC forni*&l
F-ri3on&l cere0ralG @i co'is&ra al0. an-erioar.
E! )i0rele de asocia/ie lea3. o re3i&ne din-rBo e'isfer.
cere0ral. c& o al-. re3i&ne din cealal-. e'isfer. cere0ral.!
-,60 .ale(%(rtexul e!te$
A! Incl&s Hn sis-e'&l li'0ic
B! Si-&a- Hn-rBo 1on. res-rEns. 5e fa/a la-eral. a e'isferelor
cere0rale
C! Si-&a- Hn-rBo 1on. res-rEns. 5e fa/a 'edial. a e'isferelor
cere0rale
20
D! Alc.-&i- din -rei s-ra-&ri cel&lare
E! Sedi&l 5roceselor 5si4ice afec-i $ e'o/ionale @i al
ac-elor de co'5or-a'en- ins-ic-i!
-,70 Ne(%(rtexul e!te $
A! Alc.-&i- din cinci s-ra-&ri cel&lare
B! Alc.-&i- din @ase s-ra-&ri cel&lare
C! Alc.-&i- din @a5-e s-ra-&ri cel&lare
D! Alc.-&i- din o5- s-ra-&ri cel&lare
E! Sedi&l 5roceselor 5si4ice s&5erioare
--,0 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre *un%#iile
ne(%(rtexului !unt ade"rate$
A! )&nc/iile sen1i-ie se reali1ea1. 5rin se3'en-ele cor-icale
ale anali1a-orilor
B! )&nc/iile sen1i-ie se reali1ea1. 5rin se3'en-ele
5eriferice ale anali1a-orilor
C! )&nc/iile associa-ie reali1ea1. 5erce5/ia co'5le*. a
l&'ii HnconI&ra-oare
D! )&n/iile 'o-orii con-rolea1. n&'ai 'o-ili-a-ea
inol&n-ar.
E! S-r&c-&rile i'5lica-e Hn con-rol&l f&nc/iilor 'o-orii s&n-
cor-e*&l 'o-or si 4i5o-ala'&s&l
---0 I0.0.al( a de!%(perit p(!i'ilitatea :n%"r%"rii
ex%itan#il(r indi*eren#i %u !emni*i%a#ii n(i &i
tran!*(rmarea l(r :n !timuli %(ndi#i(nali8 prin$
A! Asociere
B! Precesi&ne
C! Recesi&ne
D! Do'inan/.
E! Re5e-are
--+0 Cu priire la re*lexele %(ndi#i(nate putem !pune$
A! Se Hnc4id la niel cor-ical
B! Ela0orarea lor se face 5e 0a1a a5ari/iei &nor cone*i&ni
Hn-re cen-rii cor-icali ai anali1a-or&l&i i1&al sa& a&di-i @i
ariile cor-icale e3e-a-ie s-i'&la-e de e*ci-an-&l a0sol&-
C! Ela0orarea lor se face 5e 0a1a a5ari/iei &nor cone*i&ni
Hn-re cen-rii cor-icali ai anali1a-or&l&i olfac-i sa& a&di-i @i
ariile cor-icale e3e-a-ie s-i'&la-e de e*ci-an-&l a0sol&-
D! Oda-. a5ar&-e r.'En -oa-a ia/a
E! Se s-in3 dac. s-i'&l&l condi/ional n& es-e Hn-.ri- din -i'5
in -i'5
--10 .utem a*irma de!pre pr(%e!ele de ex%ita#ie &i
in<i'i#ie %(rti%al" urm"t(arele$
A! S-a& la 0a1a -&-&ror ac-ii-./ilor neroase
B! E*ci-a/ia se 'anifes-. n&'ai 5rin ini/ierea &nei ac-ii-./i
C! In4i0i/ia es-e &n 5roces 5asi
D! In4i0i/ia e*-ern. se 'ai n&'e@-e @i condi/iona-.
E! In4i0i/ia in-ern. se 'ai n&'e@-e @i necondi/iona-.
--20 Si!temul ner(! e)etati pre9int" urm"t(arele
%ara%teri!ti%i$
A! La 0a1a ac-ii-./ii sis-e'&l&i neros e3e-a-i s-. refle*&l
B! Sis-e'&l neros e3e-a-i con-rolea1. ac-ii-a-ea
cor-e*&l&i
C! SNV for'ea1a la niel&l diferi-elor iscereC 5le*&ri
e3e-a-ie 'i*-e!
D! Cen-rii sis-e'&l&i si'5a-ic s&n- Hn coarnele an-erioare ale
'.d&ei -oracale @i lo'0are s&5erioare
E! Cen-rii sis-e'&l&i 5arasi'5a-ic s&n- Hn n&cleii
5arasi'5a-ici din -r&nc4i&l cere0ral cE- @i Hn '.d&a sacral.
S8BS:!
--30 Se p(t a*irma de!pre %"ile !i!temului ner(!
e)etati8 urm"t(arele$
A! Parasi'5a-ic&l cranian folose@-e calea &nor neri cranieni
IIC VCVIIIC DI
B! Gan3lionii la-eroBer-e0rali s&n- le3a/i c& nerii s5inali
5rin ra'&ri co'&nican-e
C! n ca1&l sis-e'&l&i si'5a-ic fi0ra 5re3an3lionar. es-e
sc&r-. iar cea 5os-3an3lionar. es-e l&n3.
D! n ca1&l sis-e'&l&i 5arasi'5a-ic sina5sa Hn-re fi0ra
5re3an3lionar. @i cea 5os-3an3lionar. se face Hn 3an3lionii
I&*-aiscerali @i in-ra'&rali
E! La a'0ele sis-e'e Hn-re fi0ra 5re3an3lionar. @i cea
5o-3an3lionar. se eli0erea1. acela@i 'edia-or c4i'ic6
noradrenalina!
--40 Urm"t(arele a*irma#ii !unt adearate$
21
A! La ca5.-&l 5eriferic al fi0rei 5os-3an3lionare
5arasi'5a-ice se eli0erea1a ace-ilcolina
B! Dis-ri0&/ia fi0relor 5os-3an3lionare in ca1&l SNV
5arasi'5a-ic se face Hn Hn-re3 or3anis'&l
C! Co'5onen-a si'5a-ic. ac-iea1. or3anis'&l 5en-r&
a5arare @i l&5-.
D! E*is-a fi0re 5os-3an3lionare care eli0erea1. al-e
s&0s-an/e 5rec&' 'ono*id&l de a1o-
E! "ed&los&5rarenalele n& s&n- 5re.1&-e c& inera/ie
5arasi'5a-ic.
--50 Urm"t(arele a*irma#ii !unt *al!e$
A! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra iris&l&i d&ce la
dila-area 5&5ilei
B! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra '&sc4i&l&i ciliar
es-e de rela*areF5en-r& ederea la dis-an/.G
C! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra 3landei
lacri'ale d&ce la sc.derea secre/iei
D! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra aselor
san3ine 5rod&ce dila-a/ie Hn cE-ea -eri-orii asc&lare
E! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra 3landelor saliare
d&ce la sc.derea secre/iei $ de-er'in. secre/ie saliar.
Escoas.
--60 Urm"t(arele e*e%te ale !timul"rii SNV a!upra
%(rdului &i a!el(r de !Cn)e !unt ade"rate $
A! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra cord&l&i d&ce
la cre@-erea frecen/ei 0.-.ilor cord&l&i
B! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra cord&l&i d&ce la
cre@-erea for/ei de con-rac/ie
C! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra aselor de sEn3e
5rod&ce dila-a/ie Hn cE-ea -eri-orii asc&lare
D! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra cord&l&i d&ce la
cre@-erea frecen/ei 0.-.ilor cord&l&i
E! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i la niel&l cord&l&i
es-e de sc.dere a cond&cerii elec-rice
--70 Urm"t(arele e*e%te ale !timul"rii SNV !unt *al!e $
A! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra ar0orel&i
0ron@ic 5rod&ce cons-ric/ie
B! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra 3landelor '&coase
din 5la'ani d&ce la cre@-erea secre/iei
C! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra sfin-erelor 5rod&ce
inc4iderea aces-ora
D! S-i'&larea 5arasi'5a-ic. a 5l.'anilor n& 5rod&ce nici&n
efec-
E! S-i'&larea si'5a-ic. as&5ra -rac-&l&i 3as-roin-es-inal
in4i0. 'i@carea in-es-inal.
-+,0 Urm"t(arele e*e%te ale !timul"rii SNV !unt *al!e $
A! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra fica-&l&i es-e de
s-i'&lare a 3lico3enoli1ei
B! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra 5ancreas&l&i
es-e de s-i'&lare a secre/iei e*ocrine
C! S-i'&larea si'5a-ic. a s5linei n& are nici&n efec-
D! Efec-&l s-i'&l.rii 5arasi'5a-ic&l&i as&5ra -rac-&l&i &rinar
es-e de rela*are a sfinc-er&l&i e1ical in-ern
E! Efec-&l s-i'&l.rii si'5a-ic&l&i as&5ra -rac-&l&i &rinar es-e
de red&cere a de0i-&l&i &rinar @i a secre/iei de renin.
-+-0 Ar"ta#i %are din de*ini#iile de mai ;(! !unt
ade"rate$
A! Encefali-a re5re1in-a 0oala infla'a-orie ac&-. a creier&l&i
B! Infla'a/ia 'ennin3elor 5oa-e aea '&l-i5le e-iolo3iiC
0ac-eriene sa& irale!
C! He'ora3iile cere0rale s&n- de-er'ina-e de sHn3erarea la
niel&l /es&-&l&i cere0ralC Hn s5a/iile e5id&ralC s&0d&ral sa&
s&0ara4noidian
D! Co'a es-e o s-are clinic. Hn care 5acien-&l cola0orea1.
foar-e 0ine c& 'edic&l
E! Con&lsiile s&n- de-er'ina-e de s-i'&larea e*cesi. a
cel&lei neroase

Capit(lul IV0 ANALIDATORI
-0 Fie%are anali9at(r e!te *(rmat din urm"t(arele
!e)mente$
A! In-er'ediar
B! Pos-erior
C! Cen-ral
D! In-er'ediar
E! De re1er.
22
+0 Se)mentul peri*eri% al anali9at(ril(r$
A! Es-e o for'a/i&ne s5eciali1a-.
B! Es-e o for'a/i&ne nes5eciali1a-.
C! Poa-e 5erce5e o an&'i-. for'. de ener3ie doar din
'edi&l e*-ern
D! Poa-e 5erce5e o an&'i-. for'. de ener3ie din 'edi&l
e*-ern @i in-ern
E! Se afl. la niel&l -e3&'en-&l&i

10 De!pre !e)mentul intermediar al anali9at(ril(r nu
putem !pune$
A! Es-e for'a- din c.ile neroase descenden-e
B! C.ile neroase care cond&c i'5&ls&l neros aI&n3 la
scoar/.
C! C.ile neroase care cond&c i'5&ls&l neros aI&n3 la
cere0el
D! Se n&'e@-e @i se3'en- de cond&cere
E! Se 'ai n&'e@-e @i rece5-or

20 Impul!urile ner(a!e p(t *i %(ndu!e$
A! Pe cale direc-. c& '&l-e sina5se
B! Pe cale indirec-. c& '&l-e sina5se
C! Pe cale ra5id.
D! Pe cale len-.
E! Direc-.

30 In piele )"!im re%ept(ri$
A! Tac-ili
B! Pro5rioce5-ii
C! Olfac-ii
D! Ter'ici
E! De 5resi&ne

40 .ielea e!te al%.tuit.8 de la !upra*a#. !pre pr(*un9ime8
din 1 !traturi$
A! E5ider'Bs&0e5ider'B4i5oder'
B! Der'Be5ider'B4i5oder'
C! Der'Bs&0der'B4i5oder'
D! E5ider'Bder'B4i5oder'
E! Der'B4i5oder'Be5ider'
50 Epidermul e!te al%.tuit dintr>un epiteliu$
A! Pl&ris-ra-ifica- #era-ini1a-
B! Pai'en-os si'5l&
C! Pse&dos-ra-ifica-
D! Cilindric s-a-ifica-
E! Pai'en-os ne#era-ini1a-

60 Epidermul %(n#ine$
A! ase de sEn3e
B! Ter'ina/ii neroase li0ere
C! Pa5ile e5ider'ice
D! Cor5&sc&li Va-erBPacini
E! Cor5&sc&li Lra&se

70 =n !tru%tura dermului :ntClnim$
A! Vase de san3e
B! Vase li'fa-ice
C! Ter'ina/ii neroase
D! Ane*e c&-ana-e
E! Cor5&sc&li Va-erBPacini

-,0 La nielul <ip(dermului :ntalnim$
A! 2es&- conI&nc-i la*
B! B&l0ii firelor de 5.r
C! Cor5&sc&lii Va-erBPacini
D! Cor5&sc&lii Lra&se
E! Glo'er&lii 3landelor s&dori5are
--0 =n derm ).!im urmat(rii %(rpu!%uli$
23
A!Va-erBPacini
B!Lra&se
C!R&fini
D!"eissner
E! Gol3i

-+0 De!pre re%ept(rii ta%tili putem a*irmaE
A! )ac 5ar-e din 'ecanorece5-ori
B! Rece5-ionea1. sen1a/ii -ac-ileC de 5resi&ne sa& i0ra-orii
C! S&n- re5re1en-a/i de cor5&sc&li "eissnerC disc&ri "er#elC
R&ffini
D! Cor5&sc&lii Pacini rece5/ionea1. i0ra/iile
E! Nici &n r.s5&ns corec-

-10 Sunt %(n!idera#ii &i re%ept(ri pentru %ald$
A! Pacini
B! R&ffini
C! Lra&se
D! Gol3iB"a11oni
E! Disc&rile "er#el

-20 C(rpu!%ulii Frau!e !unt %(n!idera#i &i re%ept(ri
pentru$
A! Presi&ne
B! Vi0ra-ii
C! Cald
D! Rece
E! D&rere
-30 Re%ept(rii termi%i !unt repre9enta#i de$
A! Ter'ina/ii neroase li0ere
B! Cor5&sc&li Lra&se
C! Cor5&sc&li R&ffini
D! Cor5&sc&lii Va-erBPacini
E! Cor5&sc&lii "eissner
-40 De!pre re%ept(rii pentru durere putem !. !punem$
A! S&n- Hn 5rinci5al -er'ina/ii li0ere
B! To/i rece5-oriI c&-ana/i 5o- -rans'i-e i'5&ls&ri
C! S&n- s-i'&la/i de 9 ca-e3orii de fac-ori 6 'ecaniciC
-er'iciC c4i'ici
D! Cor5&sc&lii "eissner s&n- rece5-ori s5ecifici de d&reri
E! Toa-e arian-ele s&n- corec-e

-50 .ielea $
A! Es-e &n i'ens cE'5 rece5-or
B! Se con-in&. la niel&l orificiilor na-&rale ale or3anis'&l&i
c& -e3&'en-ele
C! Pre1in-. n&'eroase @i aria-e -er'ina/ii ale anali1a-or&l&i
c&-ana-
D! Es-e alc.-&i-. din 8 s-ra-&ri
E! Cons-i-&ie Hneli@&l 5ro-ec-or @i sensi0il al or3anis'&l&i

-60 Re%ept(rii anali9at(rului ?ine!te9i% !unt !itua#i :n $
A! E5ider'
B! Ar-ic&la/ii
C! Li3a'en-e
D! Perios-
E! "&@c4i
-70 Re%ept(rii ?ine!te9i%i din peri(!t &i arti%ula#ii !unt
repre9enta#i de$
A! )&s&ri ne&ro'&sc&lare
B! Cor5&sc&li Va-er $Pacini
C! Cor5&sc&li ne&ro-endinasi Gol3i
D! Cor5&sc&li Lra&se
E! Ne&ronii S
+,0 Fu!ul neur(mu!%ular e!te$
A! )or'a- din ;B7A fi0re '&sc&lare in-raf&sale
24
B! O re-ea de fi0re e3e-a-ie 0&-ona-e
C! Dise'ina- 5rin-re fi0rele '&sc&lare ne-ede
D! Dise'ina- 5rin-re fi0rele '&sc&lare s-ria-e
E! Dise'ina- 5rin-re fi0rele -endinoase

+-0 C(rpu!%ulii neur(tendin(!i G(l)ii !unt$
A! Si-&a/i 5rin-re fi0rele '&sc&lare ne-ede
B! Si-&a/i 5rin-re fi0rele '&sc&lare sc4ele-ice
C! Si-&a/i la Ionc/i&nea '&@c4iB-endon
D! Si-&a/i Hn 5erios-
E! S&n- s-i'&la/i de Hn-inderea 5&-ernic. a -endon&l&i

++0 Fu!ul neur(mu!%ular pre9int"$
A! Inera/ie 'o-orie
B! Inera/ie sen1i-i.
C! Inera/ie e3e-a-i.
D! )i0re '&sc&lare 'odifica-e
E! )i0re '&sc&lare ne-ede
+10 Sim#ul mir(!ului are r(lul de a$
A! Declansa secre/iile di3es-ie
B! Par-ici5. la a5recierea cali-./ii ali'en-elor
C! De5is-a 5re1en/a Hn aer a &nor s&0s-an/e een-&al nocie
D! De5is-a Hn aer a &nor s&0s-an/e inodore
E! Toa-e afir'a/iile s&n- corec-e
+20 Re%ept(rii anali9at(rului (l*a%tii !e )"!e!% in$
A! La niel&l '&coasei 0&cale
B! Par-ea 5os-eroBs&5erioar. a foselor na1ale
C! La niel&l '&coasei farin3iene
D! La niel&l es-i0&l&l&i cai-./ii na1ale
E! Par-ea 5os-eroBinferioar. a foselor na1ale

+30 De!pre re%ept(rii (l*a%tii putem !pune urm"t(arele
%u ex%ep#ia$
A! S&n- re5re1en-a/i de cel&la 0i5olar. din '&coasa
olfac-i.
B! S&n- re5re1en-a/i de cel&la '&l-i5olar. din '&coasa
olfac-i.
C! S&n- c4e'orece5-ori
D! A& o dendri-. sc&r-. @i 3roas.
E! Cel&la '&l-i5olar. re5re1in-. 5ri'&l ne&ron

+40 Celula mitral" repre9int"$
A! Cel&la '&l-i5olar.
B! Al IIBlea ne&ron al c.ii olfac-ie
C! S&n- si-&a/i la niel&l cai-./ii na1ale
D! S&n- si-&a/i la niel&l 0&l0&l&i olfac-i
E! Al IIIBlea ne&ron al c.ii olfac-ie
+50 Nerii (l*a%tii !tr"'at$
A! La'a ci&r&i-. a os&l&i sfenoid
B! La'a ci&r&i-. a os&l&i e-'oid
C! Se5-&l na1al
D! Or0i-a
E! Pere-ele la-eral al cai-./ii na1ale
+60 Aria %(rti%al" de pr(ie%#ie a anali9at(rului (l*a%ti
nu !e )"!e&te la nielul$
A! )a/a inferioar. a lo0&l&i fron-al
B! )a/a la-eral. a lo0&l&i 5arie-al
C! )a/a 'edial. a lo0&l&i -e'5oral
D! Tala'&s
E! )a/a 5os-erioar. a lo0&l&i occi5i-al

+70 Calea (l*a%ti" e!te al%"tuit" din$
A! Ne&ron 0i5olar
B! Cel&le e5i-eliale
25
C! Ne&ron '&l-i5olar
D! Ne&roni din diencefal
E! Ne&ron din lo0&l 5arie-al

1,0 .entru a putea *i mir(!it" ( !u'!tan#" tre'uie !"
:ndeplinea!%" urm"t(arele %(ndi#ii$
A! S. fie ola-il.
B! S. n& aI&n3. la n.ri
C! S. fie sol&0il.
D! S. 5oa-e -raersa s-ra-&l de '&c&s
E! S. a-in3. cel&lele olfac-ie

1-0 Omul p(ate !" di!tin)" pCn" la$
A! 7AAAAAA de 'iros&ri diferi-e
B! 7AAAA de 'iros&ri diferi-e
C! ;A 'iros&ri diferi-e
D! 7AAA de 'iros&ri diferi-e
E! ;AA 'iros&ri diferi-e

1+0 La %are din anli9at(rii de mai ;(! re%ept(rul
repre9int" &i pr(t(neur(nul %"ii de %(ndu%ere$
A! G&s-a-i
B! Ves-i0&lar
C! A&di-i
D! Vi1&al
E! Olfac-i

110 Sim#ul )u!tului are r(lul de a $
A! Infor'a as&5ra cali-./ii ali'en-elor in-rod&se Hn 3&r.
B! Declan@a secre/iile 3landelor endocrine
C! Declan@a refle* necondi/iona- secre/ia 3landelor di3es-ie
D! Infor'a as&5ra 'iros&l&i ali'en-elor
E! Declan@a refle* secre/ia 3landelor s&5rarenale

120 Care din urm"t(arele papile nu au mu)uri )u!tatii$
A! Calicifor'e
B! )&n3ifor'e
C! )olia-e
D! )ilifor'e
E! Circ&'ala-e

130 La p(lul 'a9al al %elulel(r )u!tatie !(!e!% terminatii
ner(a!e ale neril(r$
A! Tri3e'en
B! )acial
C! Va3
D! Glosofarin3ian
E! Hi5o3los

140 Re%ept(rii )u!tatii apar#in$
A! Os'orece5-orilor
B! Ter'orece5-orilor
C! Presorece5-orilor
D! C4e'orece5-orilor
E! Barorece5-orilor

150 Sen9a#iile )u!tatie primare !unt$
A! a'ar
B! acr&
C! i&-e
D! d&lce
E! s.ra-

160 Gu!tul dul%e e!te per%eput$
A! La 0a1a li'0ii
B! Pe -oa-. s&5rafa/a li'0ii
C! Pe 'ar3inile li'0ii
D! n 5ar-ea an-erioar. a li'0ii
26
E! n 5ar-ea 5os-erioar. a li'0ii

170 Deut(neur(nul %"ii )u!tatie !e a*l" !ituat :n$
A! B&l0
B! P&n-e
C! "e1encefal
D! Cere0el
E! Tala'&s

2,0 Un !timul p(ate pr((%a !en9a#ia )u!tati" numai
da%"$
A! Es-e sol&0il Hn a5.
B! Es-e sol&0il Hn s&c&l 3as-ric
C! Es-e sol&0il Hn sali.
D! Es-e insol&0il Hn sali.
E! Es-e insol&0il Hn a5.

2-0 Vederea *urni9ea9" $
A! Pes-e ;A R din infor'a/iile as&5ra 'edi&l&i HnconI&r.-or
B! Pes-e ?AR din infor'a/iile as&5ra 'edi&l&i HnconI&r.-or
C! S&0 ?AR din infor'a/iile as&5ra 'edi&l&i HnconI&r.-or
D! Pes-e ?R din infor'a/iile as&5ra 'edi&l&i HnconI&r.-or
E! ??R din infor'a/iile as&5ra 'edi&l&i HnconI&r.-or
2+0 Tuni%a extern" a )l('ului (%ular e!te repre9entat" de
$
A! Sclero-ica
B! Cornee
C! Re-ina
D! Iris
E! Cris-alin
210 De!pre %(rnee putem !pune urm"t(arele$
A! Es-e -rans5aren-.
B! Es-e o5ac.
C! Es-e 0o3a-. Hn fi0re neroase
D! Are n&'eroase ase de sEn3e
E! N& are ase de sEn3e
220 Urm"t(arele a*irma#ii %u priire la !%ler(ti%a !unt
*al!e$
A! Es-e si-&a-. 5os-erior de cornee
B! Es-e -rans5aren-.
C! Es-e o5ac.
D! Es-e 'ai 5&/in in-ins. decE- cornea
E! Re5re1in-. ;T< din -&nica fi0roas.

230 De!pre %(mp(nentele tuni%ii medii putem a*irma$
A! Coroida se Hn-inde 5os-erior de ora serra-a
B! Cor5&l ciliar se afl. Hnain-ea orei serra-a
C! "&@c4i&l ciliar es-e for'a- din fi0re '&sc&lare s-ria-e
D! Iris&l es-e o diafra3'. si-&a-. Hna5oia cris-alin&l&i
E! Cor5&l ciliar are Hn s-r&c-&ra sa 5rocesele ciliare @i
'&sc4i&l ciliar

240 Care din a*irmatiile urm"t(are %u priire la iri! !unt
adearate$
A! Are rol&l &nei diafra3'e
B! Pre1in-. Hn 'iIloc &n orifici& n&'i- 5&5ila
C! Per'i-e re3larea can-i-./ii de l&'in. ce sose@-e la re-in.
D! )ace 5ar-e din -&nica in-ern.
E! Es-e de c&loare ro@ie
250 Camera anteri(ar" a )l('ului (%ular e!te !ituat"
:ntre$
A! Iris @i cornee
B! Sclero-ica @i re-in.
C! Cris-alin @i re-in.
D! Cris-alin @i cor5&l ciliar
E! Coroida @i sclero-ic.
27

260 Um(area ap(a!" e!te pr(du!" de$
A! Cor5&l i-ros
B! Cris-alin
C! Cornee
D! Procese ciliare
E! Iris

270 Re%ep#ia &i tran!*(rmarea !timulil(r lumin(&i :n
in*lux ner(! !e *a%e la nielul$
A! Iris
B! Coroida
C! Re-ina
D! Cornee
E! P&5ila

3,0 La nielul retinei )"!im urm"t(arele elemente
anat(mi%e$
A! coroida
B! 'ac&la l&-ea
C! foea cen-ralis
D! 5a-a ro@ie
E! 5a-a oar0.

3-0 F(ea %entrali!$
A! Con/ine n&'ai cel&le c& 0as-ona@
B! Se afla Hn cen-r&l 5e-ei oar0e
C! Con/ine n&'ai cel&le c& con&ri
D! Se afl. Hn cen-r&l 'ac&lei l&-ea
E! Con/ine cel&le c& con&ri @i 0as-ona@

3+0 Care din urm"t(arele a*irma#ii !unt ade"rate$
A! Cel&lele c& 0as-ona@ s&n- ada5-a-e 5en-r& ederea
noc-&rn.
B! Cel&lele c& con&ri s&n- ada5-a-e 5en-r& ederea di&rn.
C! Cel&lele c& con&ri s&n- r.s5&n1.-oare de ederea
cro'a-ic.
D! Cel&lele c& 0as-ona@ s&n- Hn n&'.r de a5ro*i'a-i 78;
'ilioane
E! Re-ina es-e cons-i-&i-. din > s-a-&ri

310 In !tru%tura retinei )"!im urm"t(arele tipuri de
%elule$
A! Cel&le e5i-eliale 5ai'en-oase #era-ini1a-e
B! Cel&le fo-orece5-oare
C! Cel&le de s&s/inere
D! Cel&le de asocia/ie
E! Cel&le 0i5olare @i '&l-i5olare

320 Mediile re*rin)ente ale )l('ului (%ular !unt
repre9entate de $
A! Iris
B! Cris-alin
C! Cornee
D! U'oarea a5oas.
E! Re-ina
330 Care a*irma#ii re*erit(are la pr(%e!ul de a%(m(dare
!unt *al!e$
A! Se da-orea1. 5roces&l&i s&s5ensor al corneei
B! Or3an&l ac-i al aco'od.rii es-e '&@c4i&l ciliar
C! Se da-orea1. Hn 5ar-e elas-ici-./ii cris-alin&l&i
D! Re5re1in-. aria/ia 5&-erii de refrac/ie a cris-alin&l&i Hn
ra5or- c& dis-an/a la care 5rii' &n o0iec-
E! In-erine Hn aco'odare @i 5a-a oar0.

340 .un%tul %el mai apr(piat de (%<i la %are edem %lar
un ('ie%t %u e*(rt a%(m(dati maxim !e nume&te$
A! P&nc- re'o-&'
B! P&nc- 5ro*i'
C! P&nc- 'io5ic
D! P&nc- 4i5er'e-ro5ic
E! P&nc- e'e-ro5ic
28

350 .un%tul rem(tum la tineri !e )"!e&te la di!tan#a de $
A! < '
B! 7 '
C! 8; c'
D! 7= ''
E! 8;'

360 =n %a9ul (%<iului <ipermetr(p$
A! Persoana de5.r-ea1. o0iec-ele 5en-r& a edea clar
B! Persoana a5ro5ie o0iec-ele 5en-r& a edea clar
C! Re-ina se afl. la 'ai 5&/in de 7= '' de cen-r&l o5-ic
D! Re-ina se afl. la 'ai '&l- de 7= '' de cen-r&l o5-ic
E! Se corec-ea1. c& len-ile dier3en-e
370 Care a*irma#ii !unt %(re%te$
A! "io5ia se corec-ea1. c& len-ile cilindrice
B! As-i3'a-is'&l se corec-ea1. c& len-ile cilindrice
C! Hi5er'e-ro5ia se corec-ea1. c& len-ile coner3en-e
D! "io5ia se corec-ea1. c& len-ile coner3en-e
E! "io5ia se corec-ea1. c& len-ile dier3en-e

4,0 Care a*irma#ii priit(are la %alea (pti%" !unt %(re%te$
A! Rece5-orii c.ii o5-ice s&n- re5re1en-a-e de cel&lele
fo-orece5-oare
B! Ne&ron&l I se afl. la niel&l cel&lelor 0i5olare
C! Al IIB ne&ron es-e re5re1en-a- de cel&la '&l-i5olar.
D! Al IIIBlea ne&ron Hl 3.si' la niel&l 4i5o-ala'&s&l&i
E! Cen-r&l cor-ical Hl 3.si' la niel&l sci1&rii calcarine din
lo0&l occi5i-al
4-0 De!pre dalt(ni!m putem !pune$
A! Re5re1in-. &n defec- al ederii cro'a-ice
B! Se da-orea1. 4i5oi-a'ino1ei A
C! A5are a5roa5e e*cl&si la 0.r0a/i
D! Cel 'ai frecen- li5sesc cel&le c& con&ri sensi0ile la
erde @i ros&
E! Toa-e afir'a/iile s&n- corec-e
4+0 Re%ept(rii pentru anali9at(rul a%u!ti% &i e!ti'ular :i
)a!im $
A! Urec4ea e*-ern.
B! Urec4ea in-ern.
C! Urec4ea 'edie
D! Cond&c-&l a&di-i e*-ern
E! )ereas-ra oal.

410 Ure%<ea extern" e!te %(n!tituit" din$
A! La0irin- osos
B! La0irin- 'e'0ranos
C! Cond&c-&l a&di-i in-ern
D! Pailion
E! Cond&c-&l a&di-i e*-ern

420 Care a*irma#ii re*erit(are la ure%<ea medie !unt
%(re%te$
A! Pere-ele la-eral es-e re5re1en-a- de -i'5an
B! Pere-ele an-erior 5re1in-. orifici&l de desc4idere a
-ro'5ei l&i E&s-ac4io
C! Pere-ele 'edial 5re1in-. cond&c-&l a&di-i e*-ern
D! Pere-ele 'edial 5re1in-. fereas-ra ro-&nd. @i oal.
E! Con/ine 8 oscioare6 ciocan&l @i nicoala
430 La'irintul (!(! e!te *(rmat din $
A! Ves-i0&l&l 'e'0ranos
B! "elc&l 'e'0ranos
C! Canalele se'icirc&lare osoase
D! Ves-i0&l&l osos
E! Oscioare
29
440 =ntre la'irintul mem'ran(! &i %el (!(! )"!im$
A! Lic4id cefalora4idian
B! Endoli'f.
C! Perili'f.
D! E*oli'f.
E! Li'f.

450 Care *(rma#iuni apar#in mel%ului (!(!$
A! Col&'ela
B! La'a s5irala osoasa
C! Helico-re'a
D! )ereas-ra ro-&nda
E! U-ric&la

460 Care *(rma#iuni apar#in mel%ului mem'ran(!6
A! U-ric&la
B! Sac&la
C! Ves-i0&l&l 'e'0ranos
D! Canal co4lear
E! Na1ofarin3ele
470 Or)anul lui C(rti e!te a&e9at pe$
A! "e'0rana -i'5anic.
B! "e'0rana -ec-oria
C! "e'0rana 0a1ilar.
D! "e'0rana re-ic&lar.
E! "e'0rana 0a1al.
5,0 Re%ept(rii anali9at(rului e!ti'ular :i )"!im$
A! "ac&la sac&lar.
B! "ac&la &-ric&lar.
C! Cres-ele a'5&lare la niel&l canalelor se'icirc&lare
'e'0ranoase
D! Or3an&l Cor-i
E! Helico-re'a

5-0 Deut(neur(nul %"ii auditie e!te !ituat :n$
A! Gan3lion&l Scar5a
B! N&cleii co4leari din 5&n-e
C! N&cleii co4leari din 'e1encefal
D! Gan3lion&l Cor-i
E! Canal&l co4lear

5+0 Aria auditi" primar" e!te !ituat" :n$
A! Lo0&l ins&lei
B! Lo0&l fron-al
C! Lo0&l 5arie-al
D! Gir&l -e'5oral s&5erior
E! Gir&l 5os-cen-ral
510 Care din anali9at(ri are pr(t(neur(nul :n )an)li(nul
S%arpa$
A! A&di-i
B! Ves-i0&lar
C! Olfac-i
D! "o-or
E! Vi1&al
520 Re%ept(rii din utri%ul" &i !a%ul" !unt !timula#i de$
A! "i@c.rile circ&lare ale ca5&l&i
B! Accelera/ia ori1on-al.
C! Accelera/ia er-ical.
D! "odificarea 5resi&nii a-'osferice
E! Presi&nea lic4id&l&i cefalora4idian
530 .r(t(neur(nul %"ii auditie !e a*l" :n $
A! Gan3lion&l s5inal Cor-i
30
B! Gan3lion&l s5iral Cor-i
C! Gan3lion&l s5iral Scar5a
D! Helico-re'a
E! Gan3lion&l es-i0&lar
Capit(lul V0 GLANDELE ENDOCRINE
-0 Care din urm"t(arele )lande !unt )lande %u !e%re#ie
intern"$
A! Ti'&s
B! Tes-ic&l
C! Paro-ida
D! Para-iroide
E! Pancreas&l e*ocrine
+0 De!pre )landele end(%rine putem a*irma
urm"t(arele$
A! Prod&c s&0s-an/e ac-ieC n&'i-e 4or'oni
B! Eli0erea1. 4or'oni direc- Hn li'f.
C! Hor'onii ac/ionea1. la loc&l sin-e1ei
D! S&n- for'a-e din e5i-elii secre-orii
E! Hor'onii 5rod&c efec-e necarac-eris-ice
10 Care din urm"t(arele (r)ane au *un%#ie end(%rin"
temp(rar"$
A! Ti'&s
B! An-r&l 5iloric
C! D&oden&l
D! Rinic4i
E! Placen-a
20 Care din urm"t(rii <(rm(ni !unt !e%reta#i de rini%<i$
A! Ace-ilcolina
B! Eri-ro5oie-ina
C! Urina
D! Ins&lina
E! Renina
30 De!pre !i!temul end(%rin putem a*irma$
A! Es-e &n sis-e' ana-o'oBf&nc/ional co'5le*
B! Con-rolea1. sis-e'&l neros
C! Re3lea1. @i coordonea1. ac-ii-a-ea diferi-elor or3ane
D! Are rol 5rinci5al Hn re3larea 'e-a0olis'&l&i cel&lar
E! Es-e con-rola- de sis-e'&l neros
40 L(%ali9area <ip(*i9ei e!te$
A! n fa/a c4ias'ei o5-ice
B! Deas&5ra 3landei 5i-&i-are
C! Pe @a&a -&rceasc. a os&l&i sfenoid
D! na5oia c4ias'ei o5-ice 5e @a&a -&rceasc. a os&l&i e-'oid
E! n lo0&l fron-al
50 Gip(*i9a e!te al%"tuit" din$
A! E5ifi1a
B! Diafi1a
C! Lo0&l in-er'ediar
D! Lo0&l 5os-erior
E! Lo0&l an-erior
60 Le)aturile dintre <ip(*i9" &i <ip(talamu! !e reali9ea9"
prin$
A! Cor5ii 'a'ilari
B! E5ifi1a
C! TiIa 5i-&i-ar.
D! Sis-e'&l 5or-B4i5o-ala'oB4i5ofi1ar
E! Trac-&l 4i5o-ala'oB4i5ofi1ar
70 Care parte a <ip(*i9ei e!te %ea mai de9(ltat"$
31
A! Lo0&l s&5erior
B! Lo0&l inferior
C! Lo0&l 5os-erior
D! Lo0&l an-erior
E! Lo0&l in-er'ediar
-,0 G(rm(nii )landul(tr(pi ai aden(<ip(*i9ei !unt$
A! STH
B! 5rolac-ina
C! TSH
D! ACTH
E! ADH
--0 E*e%tele <(rm(nului !(mat(tr(p @STGA !unt
urmat(arele$
A! S-i'&lea1. cre@-erea creier&l&i
B! S-i'&lea1. cre@-erea or3anis'&l&i
C! S-i'&lea1. cre@-erea '&@c4ilor
D! In4i0. condro3ene1a
E! De-er'in. re-en/ie de CaC NaC LC P @i N
-+0 Giper!e%re#ia <(rm(nului !(mat(tr(p @STGA
determin"$
A! Acro'e3alie Hnain-e de 5&0er-a-e
B! Gi3an-is' d&5. 5&0er-a-e
C! Acro'e3alie carac-eri1a-. 5rin6 cre@-erea e*a3era-. a
oaselorC cre@-erea iscerelorC al&n3irea 'e'0relor
D! Afec-area in-elec-&l&i
E! n3ro@area 0&1elor
-10 De!pre <ip(!e%re#ia de <(rm(n !(mat(tr(p @STGA
putem a*irma$
a! Prod&ce la co5il o5rirea cre@-erii 5si4ice
0! Indii1ii s&n- 5ro5or/iona- de1ol-a/i
c! Indii1ii a& o -alie de 7C:AB7C;; '
d! Prod&ce o5rirea cre@-erii so'a-ice
e! Toa-e afir'a/iile de 'ai s&s s&n- ade.ra-e
-20 Care din a*irma#iile urm"t(are re*erit(are la
pr(la%tin" !unt *al!e$
A! S-i'&lea1. o&la/ia
B! S-i'&lea1. secre/ia lac-a-.
C! S&5-&l 5rod&ce cre@-erea -e'5oral. a secre/iei
D! Secre/ia Hn afara sarcinii es-e s-i'&la-. de 4i5er3lice'ie
E! Secre/ia reine la nor'al la > 1ile d&5. na@-ere
-30 ACTG a%#i(nea9" a!upra$
A! n 5rinci5al as&5ra secre/iei de 'ineralocor-icoi1i
B! n 5rinci5al as&5ra secre/iei de 3l&cocor-icoi1i
C! n 5rinci5al as&5ra secre/iei de se*os-eroi1i
D! Direc- as&5ra 'elanoci-elor
E! n 5rinci5al as&5ra TSH
-40 Giper!e%re#ia de ACTG pr(du%e$
A! Efec-ele e*ces&l&i de 'ineralocor-icoi1i
B! Efec-ele e*ces&l&i de 3l&cocor-icoi1i
C! Efec-e 'elanos-i'&lan-e
D! Dia0e- 0ron1a-
E! Dia0e- insi5id
-50 Care a*irma#ii re*erit(are la TSG !unt ade"rate$
A! Es-e secre-a-. de 4i5o-ala'&s
B! Es-e secre-a-. de adeno4i5ofi1.
C! S-i'&lea1. secre/ia de 4or'oni -iroidieni
D! Hi5osecre/ia d&ce la 4i5er-iroidis'
E! Es-e secre-a-. de ne&ro4i5ofi1.
-60 Gip(!e%re#ia de TSG determin"$
A! Dia0e- 0ron1a-
32
B! Dia0e- 1a4ara-
C! Hi5o-iroidis'
D! Dia0e- insi5id
E! Nanis' 4i5ofi1ar
-70 Care din urm"t(rii <(rm(ni !unt )(nad(!timuline$
A! Tes-os-eron
B! Es-ro3en
C! STH
D! LH
E! )SH
+,0 FSG de#ine urm"t(arele a%#iuni$
A! Cre@-erea secre/iei de es-ro3en
B! "a-&rarea folic&l&l&i de Graaf
C! In4i0area s5er'a-o3ene1ei
D! S-i'&lea1. de1ol-area -&0ilor se'iniferi
E! Toa-e afir'a/iile de 'ai s&s s&n- ade.ra-e
+-0 LG>ul la '"r'at are urm"t(arele *un%#ii$
A! S-i'&lea1. o&la/ia
B! Con-rolea1. secre/ia de 5ro3es-eron
C! In4i0. secre/ia de andro3eni
D! S-i'&lea1. secre/ia de 5rolac-in.
E! Nici &n r.s5&ns n& es-e corec-
++0 L('ul intermediar <ip(*i9ar$
A! Re5re1in-. 8R din 4i5ofi1.
B! Secre-. STH
C! Secre-. "SH
D! Ana-o'ic face 5ar-e din ne&ro4i5ofi1.
E! Secre-. 4or'oni 3onado-ro5i
+10 Care din urm"t(rii <(rm(ni !unt !e%reta#i de l('ul
intermediar <ip(*i9ar$
A! )SH
B! "SH
C! LH
D! TSH
E! STH
+20 G(rm(nii eli'era#i :n %ir%ula#ie de %"tre
neur(<ip(*i9" !unt$
A! Vaso5resina
B! Calci-onina
C! Oci-ocina
D! "ela-onina
E! Prolac-ina
+30 E*e%tele a!(pre!inei !unt$
A! Red&ce ol&'&l &rinei
B! Red&ce secre/ia 3landelor e*ocrine
C! Vasocons-ric/ie Hn do1e 'ari
D! Scade a0sor0/ia fac&l-a-i a a5ei la niel&l nefron&l&i
E! Hi5osecre/ia l&i 5oa-e de-er'ina dia0e- insi5id
+40 Dia'etul in!ipid e!te dat(rat <ip(!e%re#iei de $
A! STH
B! Tiro*ina
C! aldos-eron
D! ADH
E! ins&lina
+50 Oxit(%ina are urmat(arele e*e%te$
A! S-i'&lea1. con-rac/ia '&sc&la-&rii &-er&l&i 3raid Hn
5reaI'a -raali&l&i
B! S-i'&lea1. e*5&l1ia la5-el&i
C! In4i0. secre/ia lac-a-.
33
D! S-i'&lea1. cre@-erea sEnilor
E! S-i'&lea1. secre/ia de ACTH
+60 Cu priire la ald(!ter(n8 %are din urm"t(arele
a*irma#ii !unt ade"rate$
A! Es-e secre-a- de cor-icos&5rarenal.
B! De-er'in. rea0sor0/ia Na Hn sc4i'0&l L sa& H
C! Are rol Hn 'en/inerea 5resi&nii os'o-ice @i a ol&'&l&i
san3in
D! Hi5ersecre/ia sa 5oar-. den&'irea de 0oal. BasedoO
E! Es-e sin-e-i1a- din coles-erol
+70 B(ala C(nn repre9int"$
A! Hi5osecre/ia de aldos-eron
B! Hi5ersecre/ia de aldos-eron
C! Hi5osecre/ia ADH
D! Hi5ersecre/ia de cor-i1ol
E! Nici &n r.s5&ns n& es-e corec-
1,0 =n '(ala Addi!(n :ntClnim$
A! Hi5osecre/ie de aldos-eron
B! Pierdere de sare @i a5a
C! Hi5er-ensi&ne
D! Adina'ie
E! Sc.derea ca5aci-./ii de efor-
1-0 Glu%(%(rti%(i9ii !unt repre9enta#i de $
A! Cor-ico-ro5ina
B! Cor-i1ol
C! Cor-i1on
D! Aldos-eron
E! Se*os-eroi1i
1+0 Care din urm"t(arele e*e%te !pe%i*i%e !e dat(rea9"
a%#iunii )lu%(%(rti%(i9il(r$
A! Hi5o3lice'ie
B! Cre@-erea li5oli1ei
C! Li'fo5enie
D! Hi5er3lice'ie
E! Cre@-erea a0sor/iei in-es-inale a calci&l&i
110 B(lnaii %u Sindr(m Cu!<in) pre9int"$
A! Dia0e-
B! Hi5er-ensi&ne
C! Sc.dere 5onderal.
D! O0e1i-a-e
E! E*ol-al'ie
120 Gip(!e%re#ia de )lu%(%(rti%(i9i !e :ntClne&te :n$
A! Boala Conn
B! Boala Addison
C! Sindro' C&s4in3
D! Boala BasedoO
E! Dia0e- insi5id
130 G(rm(nii !ex(!ter(i9i determin" la '"ie#i$
A! Cre@-erea 0.r0ii
B! n3ro@area ocii
C! De1ol-area sc4ele-&l&i @i a 'asei '&sc&lare
D! De5&nerea li5idelor 5e sold&ri @i 5e coa5se
E! Sc.derea Hn 3re&-a-e
140 Medul(!uprarenala !e%ret"$
A! Aldos-eron
B! Cor-i1on
C! Adrenalina
D! Hidrocor-i1on
E! Noradrenalina
34
150 E*e%tele %ate%(laminel(r !unt$
A! Ta4icardie
B! Bron4ocons-ric/ie
C! Hi5er3lice'ie
D! Vasocons-ric/ie
E! Vasodila-a/ie Hn '&@c4iC 5iele Fadrenalin.G
160 Care din urm"t(arele a%#iuni nu apar#in
%ate%(laminel(r$
A! Dila-area 5&5ilei
B! An*ie-a-e
C! Bron4ocons-ric/ie
D! )rica
E! Bradicardie
170 G(rm(nii !e%reta#i de *(li%ulii tir(idieni !unt$
A! Calci-onina
B! TSH
C! Tiro*ina
D! Triiodo-ironina
E! )SH
2,0 E*e%tele <(rm(nil(r tir(idieni !unt $
A! Scad 'e-a0olis'&l 0a1al
B! Hi5er3lice'ie
C! Efec- 4i5ocoles-erole'ian-
D! Ana0olis' 5ro-eic
E! Cresc cons&'&l de ener3ie
2-0 Care din urm"t(arele a%#iuni apar#in <(rm(nil(r
tir(idieni$
A! Cre@-e for/a @i frecen/a con-rac/iilor cardiace
B! Cre@-erea frecen/ei 'i@c.rilor res5ira-orii
C! "ielini1are
D! Hi5o3lice'ie
E! In4i0. diferen/ierea ne&ronal.
2+0 =n <ip(*un%#ia tir(idian" putem !" :ntClnim$
A! Cre-inis'
B! Sen1a/ie de cald
C! "i*ede'
D! Sc.derea ca5aci-./ii de Hn./are
E! E*of-al'ie
210 Giper*un%#ia tir(idian" !e %ara%teri9ea9" prin$
A! Sc.derea 'e-a0olis'&l&i 0a1al
B! E*of-al'ie
C! Cre@-erea 'e-a0olis'&l&i 0a1al
D! Ta4icardie
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- 3resi-e
220 Re)larea !e%retiei tir(idiene !e *a%e printr>un
me%ani!m de *eed'a%?$
A! Tala'oB4i5ofi1oB-iroidian
B! Hi5o-ala'oBe5ifi1oB-iroidian
C! Hi5o-ala'oB4i5ofi1oB-iroidian
D! Hi5o-ala'oBcor-icoB-iroidian
E! Nici o arian-. corec-.
230 Cal%it(nina e!te !e%retat" la nielul$
A! Hi5ofi1ei
B! Para-iroidei
C! Tiroidei
D! "ed&los&5rarenalei
E! E5ifi1ei
240 .arat<(rm(nul e!te a%ti la nielul$
A! Rinic4i
35
B! Os
C! S-o'ac
D! Pl.'En
E! Trac- di3es-i
250 .arat<(rm(nul are urm"t(arele e*e%te$
A! Scade a0sor0/ia in-es-inal. a calci&l&i
B! Ac-iarea os-eoclas-elor
C! S-i'&larea rea0sor0/iei -&0&lare a calci&l&i
D! In4i0area rea0sor0/iei -&0&lare a fosfa/ilor
E! "io1a
260 In!ulina e!te !e%retat" de %"tre$
A! Cel&lele S din 5ancres&l endocrin
B! Cel&lele U din 5ancres&l endocrin
C! Cel&lele S din 5ancres&l e*ocrin
D! Cel&lele U din 5ancres&l e*ocrin
E! Cel&lele 5arafolic&lare
270 In!ulina e!te un <(rm(n$
A! Hi5er3lice'ian-
B! C& efec- ana0oli1an- 5en-r& -oa-e 'e-a0olis'ele
in-er'ediare
C! Hi5o3lice'ian-
D! Poa-e 5rod&ce Hn ca1 de defici-C an&rie
E! Es-e secre-a- de ca5&l 5ancreas&l&i
3,0 =n Dia'etul Da<arat putem :ntClni urm"t(arele
!emne &i !impt(me$
A! Glico1&rie
B! Poli&rie
C! Sc.derea a5e-i-&l&i ali'en-ar
D! Polifa3ie
E! De1ec4ili0re acidoB0a1ice @i elec-roli-ice
3-0 Glu%a)(nul are urm"t(arele e*e%te$
A! S-i'&lea1. 3l&coneo3ene1a
B! Hi5er3lice'ian-
C! S-i'&larea 5ro-eoli1ei
D! S-i'&larea secre/iei 0iliare
E! "idria1.
3+0 De!pre epi*i9a putem !" a*irm"m$
A! In-r. in co'5o1i/ia 4i5ofi1ei
B! Secre-. 'ela-onina
C! Are s-rEnse le3.-&ri c& re-ina
D! S-i'&lii l&'ino@i 5rod&c cre@-erea secre/iei de
'ela-onin.
E! Are cone*i&ni c& e5i-ala'&s&l
310 Care a*irmatii re*erit(are la timu! !unt adearate$
A! Are @i rol de or3an li'fa-ic cen-ral
B! Are rol de 3land. e*ocrin.
C! Are rol de 3land. endocrin.
D! Ti'oci-ele s&n- cel&le li'fofor'a-oare de -i5 T
E! Ti'oci-ele se afl. @i la niel&l s5linei @i a'i3dalelor
5ala-ine

Capit(lul VI0 SISTEMUL OSOS I ARTICULA/IILE
-0 Mi&%area $
A!Es-e o Hns&@ire a o'&l&i
B!Es-e &na din-re Hns&@irile carac-eris-ice ale or3anis'elor
ii
C!Reali1ea1. loco'o/ia
D!Se asi3&r. 5rin sis-e'&l osos
E!Se asi3&r. 5rin sis-e'&l '&sc&lar $ co'5onen-a ac-i.
+0 Mi&%area $
A!Se asi3&r. 5rin sis-e'&l os-eo B ar-ic&lar $ c& rol 5asi
B!Asi3&r. 'i@c.rile cor5&l&i @i ale &nor se3'en-e ale sale
C!Es-e &na din-re Hns&@irile or3anis'elor ii
D!Se asi3&r. 5rin sis-e'&l '&sc&lar $ co'5onen-a 5asi.
E!Reali1ea1. loco'o/ia
36
10 O!te()ene9a$
A!Es-e &n 5roces 5rin care are loc cre@-erea oaselor
B!Cons-. Hn -ransfor'area /es&-&l&i car-ila3inos al
e'0rion&l&i Hn sc4ele-&l osos al ad&l-&l&i
C!Cons-. Hn -ransfor'area /es&-&l&i conI&nc-i al
e'0rion&l&i Hn sc4ele-&l osos al ad&l-&l&i
D!Cons-. Hn -ransfor'area /es&-&l&i fi0ros al e'0rion&l&i
Hn sc4ele-&l osos al ad&l-&l&i
E!Es-e &n 5roces 5rin care are loc de1ol-area oaselor
20 Oa!ele8 dup" (ri)inea l(r8 !e %la!i*i%" :n $
A!Oase de 'e'0ran.C de1ol-a-e 5rin osificare encondral.
B!Oase de 'e'0ran.C de1ol-a-e 5rin osificare des'al.
C!Oase de car-ilaIC de1ol-a-e 5rin osificare encondral.
D!Oase de car-ilaIC de1ol-a-e 5rin osificare des'al.
E!Oase de 'e'0ran.C de1ol-a-e 5rin osificare
endoconI&nc-i.
30 O!i*i%area$
A!Es-e de do&. fel&ri6 des'al. @i de 'e'0ran.
B!Es-e de do&. fel&ri6 des'al. @i endocondral.
C!Es-e n&'ai de &n sin3&r fel 6 des'al.
D!Es-e n&'ai de &n sin3&r fel 6 de 'e'0ran.
E!Es-e n&'ai de &n sin3&r fel 6 endocondral.
40 O!i*i%area de!mal"$
A!Se 'ai n&'e@-e @i de 'e'0ran.
B! Se 'ai n&'e@-e @i endocondral.
C! Se reali1ea1. 5e sea'a 5erios-&l&i
D! De-er'in. cre@-erea Hn 3rosi'e a oaselor l&n3i
E! De-er'in. cre@-erea Hn l&n3i'e a oaselor l&n3i
50 O!i*i%area de mem'ran"$
A! Se 'ai n&'e@-e @i endocondral.
B! D. na@-ere oaselor 0ol/ii c&-iei craniene
C! D. na@-ere 5ar/ial claic&lei @i 'andi0&lei
D! D. na@-ere oaselor la-e
E! De-er'in. cre@-erea Hn 3rosi'e a oaselor l&n3iC 5e sea'a
5erios-&l&i
60 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te de!pre (!i*i%area
end(%(ndral"$
A! D. na@-ere oaselor 'e'0relorC oaselor sc&r-eC @i oaselor
0a1ei crani&l&i
B! D. na@-ere oaselor 'e'0relorC oaselor l&n3iC @i oaselor
0a1ei crani&l&i
C! D. na@-ere oaselor 'e'0relorC oaselor sc&r-eC @i oaselor
0ol/ii c&-iei craniene
D! Asi3&r. cre@-erea Hn l./i'e a os&l&i
E! De-er'in. cre@-erea Hn 3rosi'e a oaselor l&n3iC 5e sea'a
5erios-&l&i
70 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e de!pre (!i*i%area
end(%(ndral"$
A! D. na@-ere oaselor 'e'0relorC oaselor sc&r-eC @i oaselor
0a1ei crani&l&i
B! Asi3&r. cre@-erea Hn l./i'e a oaselor
C! Cen-rele de osificare a5ar 'ai Hn-Ei Hn diafi1.
D! Asi3&r. cre@-erea Hn 3rosi'e a oaselor l&n3i
E! De-er'in. cre@-erea Hn l&n3i'e a oaselor l&n3i

-,0 O!te()ene9a$
A! Pres&5&ne -ransfor'area -es&-&l&i car-ila3inos al
e'0rion&l&i Hn -es&-&l osos al ad&l-&l&i
B!Osificarea des'al. es-e s5ecific. -&-&ror oaselor crani&l&i
C! Osificarea des'al. es-e n&'i-. @i de 'e'0ran.
D! Osificarea des'al. reali1ea1. cre@-erea oaselor l&n3i 5e
sea'a 5erios-&l&i
E! Cons-. Hn -ransfor'area /es&-&l&i conI&nc-i al
e'0rion&l&i Hn sc4ele-&l osos al ad&l-&l&iV
--0 O!te()ene9a$
A! Osificarea endocondral. reali1ea1. cre@-erea oaselor
l&n3i 5e sea'a 5erios-&l&i
B! Osificarea endocondral. reali1ea1. cre@-erea oaselor de la
0a1a crani&l&i
C! n osificarea 5ri'ar. a5ar cen-re de osificare ini/ial la
niel&l diafi1ei
D! Osificarea e5ifi1elor se reali1ea1. conco'i-en- c& cea a
diafi1ei
E! Es-e &n 5roces 5rin care are loc de1ol-area oaselor
-+0 O!i*i%area primar" $
A!Se 'ai n&'esc @i cen-re de osificare @i a5ar 5ri'a da-. Hn
e5ifi1.
B!Se 'ai n&'esc @i cen-re de osificareC dar a5ar 5ri'a da-.
Hn diafi1.
C!A5ar 'ai -Er1i& Hn e5ifi1.C d&5. ce oasele a& aI&ns
a5roa5e de di'ensi&nile finale
D!A5are la -oa-e oaseleC de la Hnce5&-
E!A5are n&'ai la oasele l&n3i
-10 S%<eletul$
A!C&5rinde n&'ai oase la-eC la care 5redo'in. l./i'ea @i
3rosi'ea
37
B!C&5rinde -oa-e oasele a@e1a-e Hn 5o1i/ie ana-o'ic.
C!C&5rinde n&'ai oase l&n3i 5rec&' coas-ele
D!C&5rinde oase l&n3iC la care 5redo'in. l./i'ea @i
Hn.l/i'ea
E!C&5rinde oase la-eC la care 5redo'in. l./i'ea
-20 Oa!ele lun)i !unt$
A! H&'er&s&l
B! S-ern&l
C! Coas-ele
D!Radi&s
E! Uln.
-30 Sele%ta#i (a!ele lun)i %are al%"tuie!% !%<eletul
mem'rului !uperi(r$
A! Radi&s
B! Uln.
C! H&'er&s&l
D! )e'&r
E! Ro-&l.
-40 Oa!ele late$
A! In-r. Hn alc.-&irea 'e'0relor
B! Par-ici5. la for'area 0a1in&l&i osos
C! In-r. Hn alc.-&irea crani&l&i
D! S&n- oase 5erec4i
E! S&n- re5re1en-a-e de oase la care 5redo'in. Hn.l/i'ea @i
l./i'ea
-50 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre r(tul"$
A! Es-e &n os la-
B! Es-e &n os sesa'oid
C! Es-e si-&a- Hn 3rosi'ea -endon&l&i cadrice5s&l&i
fe'&ral
D! Es-e &n os l&n3
E! Es-e &n os sc&r-
-60 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre !%<eletul
%apului $
A! Es-e alc.-&i- din ne&rocrani& @i iscerocrani&
B! Ad.5os-e@-e encefal&l
C! Con/ine se3'en-ele 5eriferice ale a5ara-elor res5ira-or @i
di3es-i
D! Con/ine se3'en-ele 5eriferice ale &nor or3ane de si'/
E! Con/ine 5ri'ele se3'en-ele ale &nor or3ane de si'/
-70 =n al%"tuirea !%<eletul %apului intr"$
A! Ne&rocrani&l
B! Viscerocrani&l
C! Oasele sesa'oide
D! Oasele sc&r-e
E! Oasele l&n3i
+,0 Urm"t(arele (a!e apar#in neur(%raniului$
A! "a*ila
B! Te'5oral&l
C! E-'oid&l
D! "andi0&la
E! Oasele 5arie-ale
+-0 Oa!ele %are parti%ip" la *(rmarea neur(%raniului
!unt$
A! Sfenoid&l
B! Parie-al&l
C! Corne-ele na1ale
D! Vo'er&l
E! Occi5i-al&l
++0 Neur(%raniul$
A! Es-e for'a- din 5a-r& oase 5erec4e @i do&. oase
ne5erec4e
38
B! Es-e for'a- din do&. oase 5erec4e 6 occi5i-ale @i
-e'5orale
C! Es-e for'a- din 5a-r& oase ne5erec4e @i do&. oase
5erec4e
D! Es-e for'a- din 5a-r& oase ne5erec4e
E! Es-e for'a- din do&. oase 5erec4e6 occi5i-ale @i 5arie-ale
+10 Oa!ele nepere%<e %are *(rmea9" neur(%raniul !unt$
A! "a*ila
B! Occi5i-al&l
C! )ron-al&l
D! Oasele na1ale
E! "andi0&la
+20 Vi!%er(%raniul$
A! Es-e for'a- din 5a-r& oase 5erec4e @i do&. oase
ne5erec4e
B! Es-e for'a- din do&. oase ne5erec4e
C! Es-e for'a- din 5a-r& oase ne5erec4e @i @ase oase 5erec4i
D! Es-e for'a- din @ase oase 5erec4i
E! )ace 5ar-e din sc4ele-&l coloanei er-e0rale
+30 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre (a!ele %are
intr" :n al%"tuirea i!%er(%raniului$
A! Sfenoid
B! Oasele na1ale
C! %i3o'a-ic&l
D! "andi0&la
E! Corne-ele na1ale inferioare
+40 Oa!ele nepere%<e %are intr" :n al%"tuirea
i!%er(%raniului !unt$
A! "andi0&la
B! Vo'er&l
C! Pala-in&l
D! "a*ila
E! Lacri'al&l
+50 Oa!ele pere%<i %are intr" :n al%"tuirea
i!%er(%raniului !unt$
A! 'a*ila
B! %i3o'a-ic&l
C! Pala-in&l
D! Corne-ele na1ale inferioare
E! Lacri'al&l
+60 S%<eletul trun%<iului e!te *(rmat din $
A! Coloana er-e0ral.
B! S-ern
C! Ba1in&l osos
D! Oasele co*ale
E! Os&l sacr&
+70 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre %(l(ana
erte'ral"$
A! Co*al&l 5ar-ici5. la for'area coloanei er-e0rale
B! S&s/ine cor5&l
C! Pro-eIea1. '.d&a s5in.rii
D! Es-e si-&a-. 5e linia 'edian. an-erioar. a cor5&l&i
E! Re5re1in-. sc4ele-&l a*ial
1,0 Care dintre urm"t(arele a*irma#ii de!pre %(l(ana
erte'ral" !unt *al!e$
A! Coloana er-e0ral. es-e si-&a-. 5e linia 'edian. @i
5os-erioar. a cor5&l&i
B! Coloana er-e0ral. are rol Hn 'i@carea -r&nc4i&l&i
C! Coloana er-e0ral. are rol Hn 'i@carea ca5&l&i
D! Coloana er-e0ral. es-e for'a-. din -rei re3i&ni
E! Coloana er-e0ral. are rol Hn 5ro-eIarea -r&nc4i&l&i
cere0ral
1-0 C(l(ana erte'ral" e!te al%"tuit" din$
39
A! Cinci re3i&ni6 cerical.C -oracal.C lo'0ar.C sacral.C @i
cocci3ian.
B! ase re3i&ni6 cerical.C -oracal.C dorsal.C lo'0ar.C
sacral.C @i cocci3ian.
C! Pa-r& re3i&ni6 cerical.C dorsal.C sacral.C @i cocci3ian.
D! Ver-e0reC care a& cor5&l er-e0ral an-erior
E! Ver-e0reC care 5re1in-. Hn 5ar-ea lor 5os-erioar. cor5&l
er-e0ral
1+0 Verte'rele pre9int"$
A! Un cor5 er-e0ral si-&a- an-erior
B! Un arc er-e0ral si-&a- 5os-erior
C! Pedic&li er-e0rali si-&a/i Hn-re cor5&l er-e0ral @i arc&l
ere0ral
D! Orificii er-e0rale de conI&3are
E! Un cor5 er-e0ral si-&a- 5os-erior
110 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre (!ul !a%ru$
A! Es-e &n os 'edianC ne5erec4e
B! Are for'. -ri&n34i&lar. c& 0a1a Hn Ios
C! Se ar-ic&lea1. la-eral c& co*al&l
D! Sacr&l se &ne@-e c& 0a1a coccis&l&i
E! Es-e for'a- din ; er-e0re sacrale
120 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre %(%%i)e$
A! Se ar-ic&lea1. la-eral c& co*al&l
B! Es-e for'a- din :B; er-e0re cocci3iene
C! Are for'. -ri&n34i&lar.
D! Se &ne@-e c& sacr&l
E! Es-e &n os 5erec4e
130 C(l(ana erte'ral" pre9int"$
A! C&r0&ri Hn 5lan sa3i-al n&'i-e scolio1e
B! C&r0&ri Hn 5lan sa3i-al c& concai-a-ea an-erioar. n&'i-e
lordo1e
C! C&r0&ri Hn 5lan sa3i-al c& concai-a-ea an-erioar. n&'i-e
cifo1e
D! C&r0&ri a-E- Hn 5lan sa3i-al cE- @i Hn 5lan fron-al
E! Doar c&r0&ri Hn 5lan sa3i-al
140 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate$
A! A-las&l es-e 5ri'a er-e0r. cerical.
B! Cifo1a es-e o c&r0&r. a coloanei er-e0rale care se
3.se@-e Hn re3i&nea -oracal. @i sacral.
C! A*is&l es-e a -reia er-e0r. cerical.
D! Scolio1ele s&n- c&r0&ri ale coloanei er-e0raleC care a&
cone*i-a-ea la s-En3a sa& la drea5-a
E! Ver-e0rele -oracale s&n- si-&a-e Hn-re er-e0rele cericale
@i er-e0rele lo'0are
150 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate $
A! Toracele osos es-e for'a- an-erior de s-ern
B! s-ern&l r.'Ene car-ila3inos 5En. la Ers-a de 7A ani
C! Toracele osos es-e for'a- 5os-erior de coas-e
D! cor5&l s-ern&l&i se ar-ic&lea1. c& car-ilaIele cos-ale
E! Toracele osos es-e for'a- 5os-erior de coloana er-e0ral.
160 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e $
A! S-ern&l se afl. 5e linia 'edian. a -oracel&iV
B! S-ern&l es-e &n os la-C si-&a- 5os-eriorV
C! S-ern&l r.'Ene car-ila3inos 5En. la Ers-a de 9A aniV
D! S-ern&l es-e for'a- din cor5 @i a5endice *ifoidV
E! S-ern&l se ar-ic&lea1. c& car-ilaIele cos-aleV
170 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate$
A! Coas-ele s&n- arc&ri os-eocar-ila3inoase
B! Coas-ele s&n- si-&a-e Hn 5ar-ea la-eral. a -oracel&i
C! Coas-ele s&n- Hn n&'.r de 78 5erec4i
D! Car-ilaI&l cos-al se &ne@-e c& coloana er-e0ral.
E! Coas-ele s&n- arc&ri ce se Hn-ind de la coloana er-e0ral.
la s-ern
40
2,0 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e$
A! Pri'ele = 5erec4i de coas-e s&n- ade.ra-e
B! Perec4ile VIIIC IDC DC s&n- de ase'enea ade.ra-e
C! Ul-i'ele do&. coas-e n& aI&n3 la s-ern
D! Pos-erior sc4ele-&l -oracel&i es-e for'a- din 78 er-e0re
lo'0are
E! Ul-i'ele do&. coas-e se n&'esc coas-e li0ere
2-0 Care dintre urm"t(arele a*irma#ii !unt %(re%te$
A! Sc4ele-&l -oracel&iC 5os-erior es-e for'a- din 78 er-e0re
-oracale
B! Ul-i'ele -rei coas-e se n&'esc coas-e flo-an-e
C! Perec4ile de coas-e VIIIC IDC DC se ar-ic&lea1. c& s-ern&l
5rin in-er'edi&l car-ilaI&l&i coas-ei VII
E! Ul-i'ele do&. coas-e n& a& car-ilaI
E! Coas-ele s&n- alc.-&i-e 5os-erior din-rB&n arc ososC care se
ar-ic&lea1. c& er-e0rele -oracale
2+0 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre !%<eletul
mem'rel(r !uperi(are$
A! Es-e for'a- din sc4ele-&l 0ra/&l&iC an-e0ra/&l&iC @i 'Einii
B! Es-e for'a- din sc4ele-&l cen-&rii sca5&lare @i sc4ele-&l
'e'0r&l&i s&5erior
C! Cen-&ra sca5&lar. es-e for'a-. de claic&l. @i o'o5la-
D! Cen-&ra sca5&lar. lea3. 'e'0r&l s&5erior de -orace
E! Cen-&ra sca5&lar. es-e for'a-. de claic&l. @i sca5&l.
210 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate de!pre %lai%ul"$
A! Claic&la es-e &n os l&n3C de for'a li-erei W SW c&lca-.
B! Claic&la se ar-ic&lea1. c& 4&'er&s&l
C! Claic&la se &ne@-e 'edial c& sca5&la
D! Claic&la se &ne@-e 'edial c& 'an&0ri&l s-ernal
E! Claic&la se &ne@-e c& coas-ele
220 S%apula e!te$
A! Un os la-
B! Un os care se ar-ic&lea1. c& claic&la
C! Un os care are for'a li-erei W SW c&lca-.
D! Un osC care se ar-ic&lea1. la-eral c& 4&'er&s&l
E! Un os de for'. -ri&n34i&lar.C c& 0a1a Hn s&s
230 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e$
A! Sc4ele-&l 0ra/&l&i es-e for'a- din > oase car5iene
B! Sc4ele-&l an-e0ra/&l&i es-e for'a- din 4&'er&s
C! Sc4ele-&l 'Einii es-e for'a- din falan3e
D! Sc4ele-&l an-e0ra/&l&i es-e for'a- din radi&s @i &ln.
E! Sc4ele-&l 'Einii es-e for'a- din > oase car5ieneC ; oase
'e-acar5ieneC @i 7: falan3e
240 S%<eletul mem'rel(r !uperi(are %uprinde$
A! Ulna
B! Ro-&la
C! )e'&r
D! H&'er&s
E! Coas-ele
250 Centura !%apular"$
A! Es-e for'a-. din claic&l. @i s-ern
B! Lea3. 'e'0r&l s&5erior de -orace
C! Es-e for'a-. de sca5&l. @i 4&'er&s
D! Lea3. sca5&la de -orace
E! Es-e for'a-. din claic&l. @i o'o5la-
260 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate$
A! Sc4ele-&l an-e0ra/&l&i es-e for'a- de 4&'er&sC radi&s @i
&ln.
B! Radi&s&l se ar-ic&lea1. c& 4&'er&s&l
C! Policele 5re1in-. 8 falan3e
D! De3e-&l I 5re1in-. 8 falan3e
E! Sc4ele-&l 'Einii es-e for'a- din ; oase car5iene @i > oase
'e-acar5iene
270 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate$
41
A! Sc4ele-&l 'e'0relor inferioare es-e for'a- din sc4ele-&l
'e'0r&l&i inferior 5ro5ri& $1is @i cen-&ra 5elin.
B! Cen-&ra 5elin. lea3. 'e'0rele s&5erioare de sc4ele-&l
-r&nc4i&l&i
C! Cen-&ra 5elin. es-e for'a-. din oasele co*ale an-erior @i
din sacr& 5os-erior
D! Oasele co*ale se ar-ic&lea1. Hn-re ele s&5eriorC for'End
si'fi1a 5&0ian.
E! Cele do&. oase co*ale H'5re&n. c& sacr&l for'ea1.
0a1in&l osos
3,0 Sele%ta#i a*irma#iile ade"rate$
A! Os&l co*al 5roine din s&darea celor do&. oase co*ale
B! Os&l co*al 5roine din s&darea a -rei oase6 ilionC isc4ionC
5&0is
C! S&darea celor -rei oase se da-orea1. s-a/i&nii 0i5ede
D! Os&l co*al for'ea1. sc4ele-&l coa5sei
E! Os&l co*al for'ea1. sc4ele-&l cen-&rii 5eline
3-0 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e$
A! Sc4ele-&l coa5sei es-e for'a- de fe'&r @i co*al
B! )e'&r&l es-e cel 'ai l&n3 os al cor5&l&i
C! )e'&r&l se ar-ic&lea1. an-erior c& ro-&la
D! Ro-&la es-e &n os 5a-r&la-erC c& 0a1a Hn s&s
E! Ro-&la es-e si-&a-. Hn -endon&l '&@c4i&l&i cadrice5s
3+0 Sele%ta#i r"!pun!urile %(re%te$
A! Sc4ele-&l 3a'0ei es-e alc.-&i- din do&. oase
B! Ti0ia es-e &n os al 3a'0ei si-&a- 'edial
C! )i0&la face 5ar-e din sc4ele-&l 3a'0ei
D! Ti0ia se ar-ic&lea1. c& ro-&la
E! )i0&la es-e &n os 'ai ol&'inos
310 S%<eletul pi%i(rului$
A! Es-e for'a- din = oase car5iene
B! )alan3ele 4al&cel&i s&n- Hn n&'.r de 8
C! Pri'&l de3e- se n&'e@-e 5olice
D! Oasele -arsienele s&n- Hn n&'.r de =
E! )alan3ele s&n- Hn n&'.r de 7:
320 Ale)e#i a*irma#iile %(re%te $
A! Oasele Hnde5linesc rol de 5Er34ii ale a5ara-&l&i
loco'o-or
B! Oasele Hnde5linesc rol de 5ro-ec/ie a &nor or3ane i-ale
C! Oasele Hnde5linesc rol Hn 'e-a0olis'&l fosfor&l&i
D! Oasele Hnde5linesc rol de sedi& 5rinci5al al or3anelor
4e'a-o5oie-ice
E! Oasele a& rol Hn 'e-a0olis'&l calci&l&i
330 Oa!ele au r(luri *un%#i(nale8 &i anume$
A! PEr34ii ale a5ara-&l&i loco'o-orC de 3rad&l I
B! Re/in &nele s&0s-an/ele -o*ice din or3anis'C c&' ar fi6
H3C P0C )
C! Rol de sedi& sec&ndar 5en-r& or3anele 4e'a-o5oie-ice
D! Rol Hn 'e-a0olis'&l&i calci&l&iC clor&l&i @i elec-roli/ilor
E! PEr34ii ale a5ara-&l&i loco'o-orC de 3rad&l II
340 .Cr)<iile aparatului l(%(m(t(r !unt$
A! De 3rad&l IIC care es-e reali1a- de ar-ic&la/ia din-re os&l
0ra/&l&i @i ale an-e0ra/&l&i
B! De 3rad&l IIIC care es-e reali1a- de ar-ic&la/iile 'ici
C! De 3rad&l IC care es-e reali1a- de ar-ic&la/ia crani&l&i c&
coloana er-e0ral.
D! Ac/iona-e de '&@c4iC asi3&rEnd s&s/inerea cor5&l&i
E! R.s5&n1.-oare de loco'o/ie
350 Oa!ele au r(lul de a pr(te;a (r)anele itale &i anume$
A! Canal&l er-e0ral 5ro-eIea1. '.d&a osoas.
B! C&-ia cranian. 5ro-eIea1. creier&l
C! Ba1in&l osos 5ro-eIea1. 5l.'Enii
D! C&-ia -oracic. 5ro-eIea1. ini'a @i 5l.'Enii
E! Pelis&l osos 5ro-eIea1. or3anele 5eline
42
360 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te$
A! ".d&. ro@ie se 3.se@-e la -oa-e oasele co5iilor
B! Oasele la-e la ad&l- con/in '.d&. 4e'a-o3en.
C! ".d&a diafi1elor oaselor l&n3i es-e cen&@ie la ad&l-
D! ".d&a diafi1elor oaselor l&n3i es-e 3al0en. la Ers-nici
E! ".d&a diafi1elor oaselor l&n3i es-e nef&nc/ional. la
Ers-nici
370 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te$
A! Os&l con/ine >A R a5.
B! Oasele re5re1in-. 5rinci5al&l re1eror de s&0s-an/e
'inerale al or3anis'&l&i
C! Os&l es-e alc.-&i- din-rBo 'a-rice or3anic. solid.
D! Os&l con/ine 8A R re1id&& &sca-
E! "a-ricea or3anic. solid. es-e re5re1en-a-. de de5o1i-ele
de s.r&ri de calci&
4,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te$
A! "a-ricea or3anic. a os&l&i es-e alc.-&i-. din ?A $ ?; R
din fi0re de cola3en
B! Oseina se for'ea1. din fi0rele de cola3en @i s&0s-an/.
f&nda'en-al.
C! Cea 'ai i'5or-an-. s&0s-an/. cris-alin. es-e
4idro*ia5a-i-a
D! La niel&l oaselor a& loc 5rocese 'e-a0olice
E! )i0rele de cola3en da& os&l&i re1is-en/a la -ensi&ne
4-0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind arti%ula#iile$
A! S&n- or3ane de le3.-&r. in-re oase
B! S&n- sedi&l 'i@c.rilor
C! Se n&'esc diar-ro1e
D! Se H'5ar- @i d&5. 3rad&l de 'o0ili-a-e
E! S&n- s-r&c-&ri con-rac-ile
4+0 Cla!i*i%area arti%ula#iil(r e!te reali9at" dup"$
A! Grad&l de 'o0ili-a-e
B! Po1i/ia in or3anis'
C! N&'.r&l de oase care in-r. Hn alc.-&ire
D! ".ri'ea ar-ic&la/iei
E! Pre1en/a sa& a0sen/a sinoialei
410 Dup" )radul de m('ilitate8 arti%ula#iile !unt
imp"r#ite in$
A! Sinar-ro1e @i diar-ro1e
B! O'ar-ro1e @i diar-ro1e
C! Diar-ro1e @i 3onar-ro1e
D! Gonar-ro1e @i a'fiar-ro1e
E! Co*ar-ro1a @i a'fiar-ro1e
420 Sinartr(9ele repre9int"$
A! Ar-ic&la/ii fi*e
B! Ar-ic&la/ii 'o0ile
C! Ar-ic&la/ii i'o0ile
D! Ar-ic&la/ii sinoiale
E! Ar-ic&la/ii c& 3rad 'are de 'iscare
430 Ale)e#i r"!pun!urile %(re%te$
A! n sindes'o1e se in-er5&ne /es&- fi0ros
B! n sinos-o1e se in-er5&ne /es&- fi0ros
C! n sincondro1e se in-er5&ne /es&- car-ila3inos
D! n sindes'o1e se in-e5&ne /es&- osos
E! n sindes'o1e se in-er5&ne /es&- osos
440 Diartr(9ele repre9int"$
A! Ar-ic&la/ii se'i'o0ile
B! Ar-ic&la/ii 'o0ile
C! Ar-ic&la/ii fi*e
D! Ar-ic&la/ii sinoiale
E! Ar-ic&la/ii c& s&5rafe/e 5lane sa& &@or concae
450 Am*iartr(9ele repre9int"$
A! Ar-ic&la/ii c& 'o0ili-a-e 'are
B! Ar-ic&la/ii se'i'o0ile
C! Ar-ic&la/iile din-re cor5ii er-e0rali
43
D! Ar-ic&la/ii sinoiale
E! Ar-ic&la/ii c& s&5rafe/e 5lane sa& &@or concae
460 Ale)e#i r"!pun!urile %(re%te$
A! Ar-rodiile s&n- diar-ro1e
B! Ar-rodiile s&n- sinar-ro1e
C! Ar-rodiile s&n- ar-ic&la/ii sinoiale
D! Ar-rodiile a& o 'o0ili-a-e 'are
E! Ar-rodiile a& 'o0ili-a-e li'i-a-.
470 Artr(diile pre9int" urm"t(arele elemente
!tru%turale$
A! S&5rafe/e ar-ic&lare @i li3a'en-e
B! Ca5s&laC 'e'0ran. @i cai-a-e ar-ic&lar.
C! "e'0ran. sinoial.C ca5s&laC 'e'0ran. @i cai-a-e
ar-ic&lar.
D! Cai-a-e ar-ic&lar.
E! S&5rafe/e ar-ic&lareC ca5s&laC 'e'0ran.C cai-a-e @i
li3a'en-e ar-ic&lare
5,0 Arti%ula#ia )enun%<iului e!te al%"tuit" din$
A! 2es&- car-ila3inos
B! Cai-a-e ar-ic&lar.
C! "enisc&l
D! Ro-&la
E! "e'0ran. sinoial.
Capit(lul VII0 SISTEMUL MUSCULAR
-0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de !i!temul
mu!%ular$
A! "&sc&la-&ra sc4ele-ic. es-e for'a-. de '&@c4i s-ria/i
B! Es-e for'a- de '&@c4i care s&n- or3ane 5asie ale
'i@c.rii
C! Es-e for'a- de '&@c4i care s&n- or3ane ac-ie ale
'i@c.rii
D! "&@c4ii a& for'e aria-e
E! "&sc&la-&ra sc4ele-ic. es-e for'a-. de '&@c4i ne-e1i @i
s-ria/i
+0 =n *un%#ie de *(rma l(r8 mu&%<ii p(t *i$
A! )&sifor'iC de e*e'5l& 0ice5s&l
B! Tri&n34i&lariC de e*e'5l& -rice5s&l
C! Nere3&la/iC de e*e'5l& 'arele dorsal
D! Circ&larC de e*e'5l& or0ic&lar&l 3&rii
E! Pa-r&la-erC de e*e'5l& 'arele dre5- a0do'inal
10 Sele%ta#i din urm"t(rii mu&%<i pe %ei de *(rm"
%ir%ular"$
A! Or0ic&lar&l 5leoa5elor
B! Or0ic&lar&l 0&1elor
C! Diafra3'a
D! Sfinc-erele
E! "&@c4ii in-ercos-ali
20 Din pun%t de edere !tru%tural8 mu&%<iul pre9int"$
A! Un cor5 '&sc&lar ol&'inosC al0 $ sidefi&C si-&a- cen-ral
B! TendoaneC ce a& Hn s-r&c-&ra lor /es&- osos
C! TendoaneC ce a& Hn s-r&c-&ra lor /es&- fi0ros
D! Cor5&l '&sc&lar for'a- de fi0re '&sc&lare s-ria-e
E! Do&. e*-re'i-./i al0B sidefii

30 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de mu&%<i$
A! Ori3inea '&@c4i&l&i re5re1in-. e*-re'i-a-ea '&@c4i&l&i
de 5e os&l fi*
B! Inser/ia '&@c4i&l&i re5re1in-. e*-re'i-a-ea '&@c4i&l&i de
5e os&l fi*
C! Inser/ia '&@c4i&l&i re5re1in-. e*-re'i-a-ea '&@c4i&l&i de
5e os&l 'o0il
D! Ori3inea '&@c4i&l&i re5re1in-. e*-re'i-a-ea '&@c4i&l&i
de 5e os&l 'o0il
44
E! In 3eneralC '&@c4ii 5re1in-. o ori3ine &nic.
40 =n !tru%tura mu&%<iului :ntClnim$
A! E5i'isi&'C o la'. de /es&- conI&nc-i ce aco5er. fascia
'&sc&lar.
B! Se5-&ri conI&nc-ie ce for'ea1. e5i'isi&'
C! )i0ra '&sc&lar. care es-e aco5eri-. de endo'isi&'
D! O fascie conI&nc-i. ce aco5er. '&@c4i&l
E! )i0re '&sc&lare s-ria-e
50 Mu!%ulatura !(mati%"$
A! Are o 0o3a-. asc&lari1a/ie
B! Are o inera/ie so'a-ic. ce de-er'in. reac/ii aso'o-orii
C! Are o inera/ie e3e-a-i. ce de-er'in. reac/ii
aso'o-orii
D! Are o d&0l. asc&lari1a/ie
E! Are o inera/ie d&0l.
60 Mu&%<ii !%<eleti%i !unt )rupa#i a!t*el$
A! "&@c4ii ca5&l&i
B! "&@c4ii 3E-&l&i @i ai cefei
C! "&@c4ii -r&nc4i&l&i
D! "&@c4i an-erola-erali ai a0do'en&l&i
E! "&@c4ii -oracali
70Mu&%<ii %apului !unt repre9enta#i de$
A! "&@c4ii 'i'iciiC care de-er'in. e*5resia fe/ei
B! "&@c4ii 'ase-eriC care s&n- '&@c4i 'as-ica-ori
C! "&@c4ii 'ase-eriC care de-er'in. e*5resia fe/ei
D! "&@c4ii 'i'iciiC care in-erin Hn 'as-ica/ie
E! Pielos&l 3E-&l&i
-,0 Urm"t(rii mu&%<i apar#in %apului$
A! "&@c4i&l -e'5oral
B! "&@c4i&l or0ic&lar al 3&rii
C! "&@c4i&l fron-al
D! "&@c4i&l facial
E! "&@c4i&l s-ernocleido'as-oidian
--0Mu&%<ii )Ctului !unt repre9enta#i de$
A! "&@c4i ase1a/i Hn-rB&n sin3&r 5lan
B! Pielos&l 3E-&l&iC si-&a- an-erola-eral
C! S-ernocleido'as-oidianC care es-e si-&a- la-eral
D! S-ernocleido'as-oidianC care Hncre/e@-e 5ielea 3E-&l&i
E! Pielos&l 3E-&l&iC care es-e s&5erficial
-+0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de mu&%<ii
trun%<iului$
A! Pec-oral&l es-e &n '&@c4i al s5a-el&i
B! Tra5e1&l se afl. Hn re3i&nea an-erola-eral. a -oracel&i
C! Tra5e1&l aco5er. 'arele dorsal
D! Pec-oral&l 'are @i 'ic aco5er. '&@c4i&l din/a- 'are
E! Tra5e1&l se afl. s&5erior de 'arele dorsal
-10 Sele%ta#i a*irma#iile %are nu !unt %(re%te le)ate de
mu&%<ii trun%<iului$
A! "&@c4ii an-erola-erali ai a0do'en&l&i fac 5ar-e din
'&@c4ii -r&nc4i&l&i
B! "&@c4ii an-erola-erali ai -oracel&i fac 5ar-e din '&@c4ii
-r&nc4i&l&i
C! "&@c4ii cefei n& fac fac 5ar-e din '&@c4ii -r&nc4i&l&i
D! "&@c4ii s5a-el&i fac 5ar-e din '&@c4ii -r&nc4i&l&i
E! "&@c4ii 5os-erola-erali ai a0do'en&l&i fac 5ar-e din
'&@c4ii -r&nc4i&l&i
-20 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<ii trun%<iului
!unt ade"rate$
A! Diafra3'a es-e 0ol-i-. s5re cai-a-ea a0do'inal. @i
conca. s5re -orace
B! "&@c4ii in-ercos-ali se afl. Hn-re coas-e
C! S&0claic&lar&l se afl. 5e 5ere-ele la-eral al -oracel&i
45
D! Tra5e1&l se afl. s&5erior de 5ec-oral
E! Dre5/ii a0do'inali se afl. an-erior de 5ira'idal
-30 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<ii a'd(minali nu
!unt ade"rate$
A! S&n- '&@c4i l&n3i
B! Dre5/ii a0do'inali se afl. deas&5ra @i dedes&0-&l liniei
'ediane a0do'inale
C! "&@c4i&l 5ira'idal se afl. an-erior de dre5-&l a0do'inal
D! "edial de dre5-&l a0do'inal se afl. o0lic&l e*-ern @i
in-ern
E! Dre5/ii a0do'inali se afl. de o 5ar-e @i de al-a a liniei
'ediane a0do'inale
-40 Mu&%<ii t(ra%elui pre9int" urm"t(arele
%ara%teri!ti%i$
A! "arele @i 'ic&l 5ec-oral se afl. 5e 5ere-ele an-erior al
-oracel&i
B! S&0claic&lar&l es-e s&5erficial
C! Din/a-&l 'are se afl. 5e 5ere-ele an-erior al -oracel&i
D! In-ercos-alii s&n- in-erni @i e*-erni
E! Diafra3'a es-e &n '&@c4i la-
-50 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de mu&%<iul
delt(id$
A! Es-e s&5erficial
B! Ridic. 'e'0r&l s&5erior 5En. la ori1on-al.
C! Es-e add&c-or
D! Es-e 5rinci5al&l '&@c4i al 'e'0r&l&i s&5erior
E! Es-e a0d&c-or
-60 Mu&%<ii mem'rel(r !uperi(are !unt repre9enta#i de$
A! "&@c4i&l 0ra4ialCcare es-e '&@c4i&l an-erior al
an-e0ra/&l&i
B! Bice5s&l 0ra4ial si-&a- an-erior
C! Coraco0ra4ial&lCcare es-e &n '&@c4i 5os-erior al 0ra/&l&i
D! Trice5s&lC si-&a- la niel& an-e0ra/&l&iC 5os-erior
E! Del-oid&lC si-&a- la niel&l &'.r&l&i
-70 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<ii anteri(ri ai
ante'ra#ului !unt ade"rate$
A! S&n- '&@c4i fle*ori ai 0ra/&l&i @i ai 'Einii
B! S&n- '&@c4i 5rona-ori ai 'Einii
C! S&n- '&@c4i e*-ensori ai de3e-elor
D! S&n- '&@c4i fle*ori ai de3e-elor
E! S&n- '&@c4i s&5ina-ori
+,0 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<ii p(!teri(ri &i
laterali ai ante'ra#ului !unt ade"rate$
A! S&n- e*-ensori ai an-e0ra/&l&i
B! S&n- e*-ensori ai 0ra/&l&i
C! S&n- e*-ensori ai 'Einii
D! S&n- e*-ensori ai de3e-elor
E! S&n- fle*ori ai an-e0ra/&l&i @i ai 'Einii
+-0 Mu&%<ii mem'rel(r in*eri(are !unt )rupa#i :n$
A! "&@c4ii 0a1in&l&i
B! "&@c4ii add&c-ori
C! "&@c4ii coa5sei
D! "&@c4ii 3a'0ei
E! "&@c4ii 5icior&l&i
++0 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<ii %(ap!ei !unt
ade"rate$
A! Deas&5ra cadrice5s&l&i se afl. cel 'ai l&n3 '&@c4i al
cor5&l&i
B! Add&c-orii coa5sei se afl. Hn re3i&nea la-eral. a coa5sei
C! Add&c-orii coa5sei se afl. Hn re3i&nea 'edial. a coa5sei
D! Dre5-&l 'edial a5ro5ie coa5sele
E! Croi-or&l es-e cel 'ai l&n3 '&@c4i al cor5&l&i
+10 Mu&%<ii %(ap!ei !unt )rupa#i a!t*el$
46
A! Bice5s&l fe'&ral se afl. Hn loIa an-erioar. a coa5sei
B! Bice5s&l fe'&ral se afl. Hn loIa 5os-erioar. a 3a'0ei
C! Se'i-endinos&l se afl. Hn loIa 5os-erioar. a coa5sei
D! Se'i'e'0ranos&l se afl. Hn loIa 5os-erioar. a coa5sei
E! Ti0ial&l se afl. Hn loIa an-erioar. a coa5sei
+20 Mu&%<ii )am'ei !unt )rupa#i a!t*el$
A! In-rBo loI. an-erola-eral. @i &na 5os-erioar.
B! In-rBo loI. an-ero'edial. @i &na 5os-erioar.
C! LoIa an-erioar. c&5rinde fle*ori ai de3e-elor
D! LoIa an-erioar. c&5rinde e*-ensori ai de3e-elor
E! LoIa 5os-erioar. c&5rinde e*-ensori ai de3e-elor
+30 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de mu&%<ii
)am'ei$
A! Peronier&l l&n3 se afl. Hn loIa 'edial. a 3a'0ei
B! Peronier&l sc&r- se afl. Hn loIa la-eral. a 3a'0ei
C! Ti0ial&l an-erior se afl. Hn loIa an-erioar. a 3a'0ei
D! Ti0ial&l an-erior se afl. Hn loIa la-eral. a 3a'0ei
E! Peronier&l l&n3 se afl. Hn loIa la-eral. a 3a'0ei
+40 Mu&%<ii p(!teri(ri ai )am'ei pre9int" urm"t(arele
%ara%teri!ti%i$
A! Gas-rocne'ian&l es-e s&5erficial
B! Solear&l face 5ar-e din -rice5s
C! Trice5s&l s&ral se afl. Hn loIa 5os-erioar. a 3a'0ei
D! Gas-rocne'ian&l @i -rice5s&l for'ea1. '&@c4i&l solear
E! Ti0ial&l 5os-erior n& es-e 5rof&nd
+50 L(;a p(!teri(ar" a )am'ei %(n#ine mu&%<i$
A! )le*ori ai de3e-elor
B! E*-ensori ai de3e-elor
C! )le*ori ai la0ei 5icior&l&i
D! E*-ensori ai la0ei 5icior&l&i
E! )le*ori ai de3e-elor @i ai la0ei 5icior&l&i
+60 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<ii )am'ei &i
pi%i(rului !unt ade"rate$
A! Ti0ial&l 5os-erior es-e fle*or al la0ei 5icior&l&i
B! Ti0ial&l 5os-erior es-e fle*or al de3e-elor
C! Picior&l 5re1in-. '&@c4i doar 5e fa/a 5lan-ar.
D! Picior&l 5re1in-. '&@c4i doar 5e fa/a dorsal.
E! Picior&l 5re1in-. '&@c4i 5e fa/a 5lan-ar. @i 5e fa/a dorsal.
+70 Mu&%<ii !%<eleti%i a!i)ur"$
A! "i@c.rile ol&n-are
B! "i@c.rile inol&n-are
C! "i'ica
D! Pos-&ra
E! Ec4ili0r&l
1,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de pr(piet"#ile
mu&%<il(r$
A! Con-rac-ili-a-ea are ca 0a1. ana-o'ic. sarco'er&l
B! Con-rac-ili-a-ea re5re1in-. ca5aci-a-ea '&@c4i&l&i de a se
al&n3i 5asi s&0 ac/i&nea &nei for/e
C! "iofi0rila es-e &ni-a-ea 'orfof&nc/ional. a sarco'er&l&i
D! Con-rac-ili-a-ea re5re1in-. ca5aci-a-ea '&@c4i&l&i de a se
sc&r-a
E! Ba1a 'olec&lar. a con-rac-ili-./ii es-e cons-i-&i-. de
5ro-einele con-rac-ile
1-0 Ex%ita'ilitatea !e %ara%teri9ea9" prin$
A! Se da-orea1. 5er'ea0ili-./ii selec-ie a 'e'0ranei
cel&lare
B! Ca &r'are a e*ci-a0ili-./ii a5ar reac/ii fi1icoB c4i'ice
C! Are ca re1&l-a- 'anifes-.ri 'ecanice
D! S&0s-ra-&l ana-o'ic al e*ci-a0ili-./ii Hl re5re1in-. fi0rele
conI&nc-ie
E! Se da-orea1. 5o'5elor ionice ale sarcole'ei
1+0 Exten!i'ilitatea mu&%<il(r$
47
A! Se da-orea1. 5er'ea0ili-./ii selec-ie a 'e'0ranei
cel&lare
B! Re5re1in-. ca5aci-a-ea '&@c4i&l&i de a se al&n3i 5asi
s&0 ac/i&nea &nei for/e
C! S&0s-ra-&l ana-o'ic al e*-ensi0ili-./ii Hl re5re1in-.
sarco'er&l
D! Se da-orea1. 5o'5elor ionice de la niel&l 'e'ranei
cel&lare
E! S&0s-ra-&l ana-o'ic al e*-ensi0ili-./ii Hl re5re1in-. fi0rele
conI&nc-ie @i cele elas-ice
110 Ela!ti%itatea mu&%<il(r$
A! Re5re1in-. ca5aci-a-ea '&@c4i&l&i de a se al&n3i 5asi
s&0 ac/i&nea &nei for/e
B! Ba1a ana-o'ic. a elas-ici-./ii o re5re1in-. fi0rele elas-ice
C! Elas-ici-a-ea se da-orea1. 'iofi0rilelor
D! Da-ori-. elas-ici-./iiC '&@c4i&l reine la for'a de re5a&s
cEnd for/a @iBa Hnce-a- ac/i&nea as&5ra l&i
E! Ba1a ana-o'ic. a elas-ici-./ii o re5re1in-. sarco'er&l
120 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de t(nu!ul
mu!%ular$
A! Es-e o s-are de -ensi&ne -e'5orar.C s5ecific. '&@c4ilor
B! Se 'en/ine 5ar/ial @i d&5. denerare
C! Es-e de na-&r. refle*.
D! Re5re1in-. ca5aci-a-ea '&@c4i&l&i de a se con-rac-a
E! Es-e o s-are de -ensi&ne 5er'anen-.C s5ecific. '&@c4ilor
130 C(ntra%#iile i9(metri%e ale *i'rei mu!%ulare !triate !e
%ara%teri9ea9" prin$
A! "odificarea -ensi&nii '&@c4i&l&iC Hn sens&l sc.derii ei
B! L&n3i'ea '&@c4i&l&i n& se 'odific.C decE- 5ar/ial
C! "&@c4i&l efec-&ea1. l&cr& 'ecanic e*-ern
D! Ener3ia c4i'ic. n& se 5ierdeC deoarece l&n3i'ea
'&@c4i&l&i n& se 'odific.
E! Pen-r& s&s/inerea 5os-&rii cor5&l&iC se 5rod&c con-rac/ii
i1o'e-rice

140 C(ntra%#iile i9(t(ni%e ale *i'rei mu!%ulare !triate !e
%ara%teri9ea9" prin$
A! Tensi&nea '&@c4i&l&i r.'Ene nesc4i'0a-.
B! L&n3i'ea '&@c4i&l&i r.'Ene nesc4i'0a-.
C! "&@c4i&l efec-&ea1. l&cr& 'ecanic
D! S&n- s5ecifice -&-&ror '&@c4ilor sc4ele-ici
E! S&n- s5ecifice &nor '&@c4i sc4ele-ici
150 C(ntra%#iile aux(t(ni%e ale *i'rei mu!%ulare !triate !e
%ara%teri9ea9" prin$
A! S&n- con-rac/ii i1o-onice
B! S&n- con-rac/ii i1o'e-rice
C! Varia1. doar l&n3i'ea '&@c4i&l&i
D! Varia1. doar -ensi&nea '&@c4i&l&i
E! Varia1. l&n3i'ea '&@c4i&l&i dar @i -ensi&nea '&@c4i&l&i
160 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de mani*e!t"rile
ele%tri%e ale %(ntra%#iei$ mu!%ulare
A! S&n- re5re1en-a-e de 5o-en/ial&l de ac/i&ne al fi0rei
'&sc&lare
B! Po-en/ial&l de ac/i&ne al fi0rei '&sc&lare se 5ro5a3. c&
9A ''Ks
C! Po-en/ialele de ac/i&ne ale &nei &ni-./i 'o-orii se
s&'ea1.
D! Elec-ro'io3ra'a cons-. Hn Hnre3is-rarea ac-ii-./ii
elec-rice a '&@c4i&l&i
E! Po-en/ial&l de ac/i&ne al fi0rei '&sc&lare se 5ro5a3. c&
9A 'Ks
170 Mani*e!t"rile %<imi%e ale %(ntra%#iei mu!%ulare$
A! Asi3&r. ener3ia necesar. 5roceselor elec-rice
B! Asi3&r. ener3ia necesar. 5roceselor 'ecanice
C! S&n- ini/ia-e 5rin 'ecanis'&l de c&5lare e*ci-a/ie $
con-rac/ie
D! Se s-&dia1. c& aI&-or&l 'io3raf&l&i
E! Elec-ro'io3ra'a cons-. Hn Hnre3is-rarea ac-ii-./ii
c4i'ice a '&@c4i&l&i
48
2,0 Mani*e!t"rile me%ani%e ale %(ntra%#iei mu!%ulare$
A! Se s-&dia1. c& aI&-or&l 'io3raf&l&i
B!Un s-i'&l &nic c& aloare 5ra3 de-er'in. o con-rac/ie
'&sc&lar. &nic. n&'i-. sec&s. '&sc&lar.
C! D&ra-a -o-al. a &nei sec&se es-e de ACA7 s 5en-r& '&@c4i&l
s-ria-
D! A'5li-&dinea sec&sei es-e cons-an-. 5e -oa-. d&ra-a
ac/i&nii s-i'&l&l&i
E! D&ra-a -o-al. a &nei sec&se es-e de AC7 s 5en-r& '&@c4i&l
s-ria-
2-0 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e le)ate de !e%u!a mu!%ular"$
A! In fa1a de la-en/. a5ar 'anifes-.rile elec-rice
B! )a1a de con-rac/ie d&rea1. Hn 'edie AC: s
C! )a1a de rela*are d&rea1. ACA; s
D! )a1a de la-en/. d&rea1. ACA7 s
E! In fa1a de la-en/. a5ar 'anifes-.rile c4i'ice
2+0 C(ntra%#ia tetani%"$
A! De for'. co'5le-.Cse re5re1in-. 5rin-rB&n 3rafic din/a-
B! Co'5le-. e*5ri'. s&'a/ia -o-al. a sec&selor
C! Inco'5le-. e*5ri'. s&'area inco'5le-. a sec&selor
D! Toa-e con-rac/iile din or3anis' s&n- sec&se
E! Poa-e fi co'5le-. @i inco'5le-.
210 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre tetan(! nu !unt
ade"rate$
A! Cel inco'5le- a5are cEnd frecen/a s-i'&lilor es-e 'are $
;A B7AA s-i'&liK s
B! Cel co'5le- a5are cEnd frecen/a s-i'&lilor es-e 'are $
;A B7AA s-i'&liK s
C! Se reali1ea1. 5rin-rBo s-i'&lare &nic.
D! Se reali1ea1. 5rin-rBo s-i'&lare re5e-a-.
E! Te-anos&l es-e o sec&s. 'ai 5&-ernic.
220 Mani*e!t"rile termi%e ale %(ntra%#iei mu!%ulare$
A! Se da-orea1. feno'enelor elec-rice
B! Se da-orea1. feno'enelor 0ioc4i'ice
C! Randa'en-&l con-rac/iei '&sc&lare es-e de =AWR
D! Randa'en-&l con-rac/iei '&sc&lare es-e de 9A R
E! Ener3ia caloric. se -ransfor'. Hn ener3ie c4i'ic.
230 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te le)ate de mu&%<ii
trun%<iului$
A! S&n- '&@c4i 'ariC de for'. 5a-r&la-er.
B! S&n- si-&a/i 5e 'ai '&l-e 5lan&ri
C! S&n- si-&a/i 5e &n sin3&r 5lan
D! To/i s&n- '&@c4i 5erec4i
E! A& o 0o3a-. asc&lari1a/ie
240 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre mu&%<i nu !unt
ade"rate$
A! "&@c4ii &'.r&l&i s&n- '&@c4i ai -r&nc4i&l&i
B! S-ernocleido'as-oidian&l es-e &n '&@c4i al cefei
C! Tra5e1&l es-e &n '&@c4i al s5a-el&i
D! Pira'idal&l es-e &n '&@c4i a0do'inal
E! "&@c4ii 'e'0relor s&5erioare s&n- 3r&5a/i : 3r&5e
250 Urm"t(rii mu&%<i apar#in mem'rului !uperi(r$
A! Del-oid
B! Trice5s s&ral
C! Bice5s 0ra4ial
D! Pec-oral 'are @i 'ic
E! Tra5e1
260 Urm"t(rii mu&%<i nu apar#in mem'rului !uperi(r$
A! Se'i-endinos
B! Bra4ial
C! Trice5s s&ral
D! Ti0ial
E! Coraco0ra4ial
49
270 Urm"t(rii mu&%<i apar#in mem'rului in*eri(r$
A! Add&c-orii 3a'0ei
B! Add&c-orii coa5sei
C! A0d&c-orii coa5sei
D! A0d&c-orii 3a'0ei
E! Prona-ori ai 3a'0ei
3,0 Urm"t(rii mu&%<i nu apar#in mem'rului in*eri(r$
A! Se'i'e'0ranos
B! Se'i-endinos
C! Bice5s 0ra4ial
D! Trice5s
E! Trice5s s&ral
Capit(lul VIII0 DIGESTIA I ABSORB/IA
-0 Si!temul di)e!ti e!te al%"tuit din$
A! Or3ane la niel&l c.rora se reali1ea1. di3es-ia @i
eli'inarea ali'en-elor
B! T&0 di3es-i c& in-es-in s&0-ire si in-es-in 3ros
C! "ai '&l-e co'5onen-e6 cai-a-e 0&cal.C farin3eC esofa3C
s-o'acC in-es-in s&0/ire @i in-es-in 3ros care alca-&iesc -&0&l
di3es-i
D! Or3ane c& f&nc/ii Hn cadr&l di3es-ieiC a0sor0/iei
ali'en-elor @i eli'in.rii res-&rilor nea0sor0i-e
E! Glande ane*a-e -&0&l&i di3es-i6 saliareC fica- @i
5ancreas
+0 Tu'ul di)e!ti e!te al%"tuit din$
A! Cai-a-e 0&cal.C farin3eC esofa3C s-o'acC in-es-in s&0/ire
@i in-es-in 3ros
B! )ica-
C! Pancreas
D! Glanda s&0'andi0&lara
E! Glande saliare
10 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la %aitatea
'u%al"$
A! Es-e 5ri'&l se3'en- al -&0&l&i di3es-i
B! Pre1in-. an-erior a'i3dalele 5ala-ine @i l&e-a
C! Con/ine na1ofarin3ele
D! In-erine Hn di3es-ie 5rin ac-ii-a-e 'o-orie @i secre-orie
E! Co'&nic. c& cai-a-ea farin3ian.
20 Caitatea 'u%al" %(n#ine$
A! Li'0a
B! A'idale 5ala-ine
C! Larin3ofarin3ele
D! )ren&l lin3&al
E! Din/ii
30 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la din#i $
A! Se 3.sesc Hn orofarin3e
B! S&n- H'5.r/i/i Hn s&5eriori @i inferiori
C! Din/ii inferiori 5re1in-.C Hn -o-alC doi incisii @i 5a-r&
5re'olari
D! S&n- aco5eri/i co'5le- de 3in3ie
E! Par-ici5. la -i'5&l farin3ian al de3l&-i/iei
40 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la palatul
m(ale$
A! Se5ar. cai-a-ea 0&cal. de larin3ofarin3e
B! Se5ar. cai-a-ea 0&cal. de orofarin3e
C! Es-e si-&a- Hn 5ar-ea 5os-erioar. a cai-./ii 0&cale
D! Pre1in-. 5e 'iIloc l&e-a
E! Se5ar. cai-a-ea 0&cal. de nasofarin3e
50 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la palatul dur$
A! Re5re1in-. 5ar-ea 5os-erioar. a cai-./ii 0&cale
B! Se5ar. cai-a-ea 0&cal. de farin3e
C! Pre1in-. Hn cen-r& l&e-a
50
D! Se5ar. cai-a-ea 0&cal. de cai-a-ea na1al.
E! Con/ine a'i3dalele 5ala-ine
60 St(ma%ul $
A! Es-e o 5or/i&ne dila-a-. a -&0&l&i di3es-i
B! Es-e si-&a- Hn cai-a-ea a0do'inal.
C! Are &n orifici& s&5eriorC 5ilor&lC 5rin care co'&nic. c&
esofa3&l
D! Are &n orifici& inferiorC cardiaC 5rin care co'&nic. c&
d&oden&l
E! Pre1in-. -rei -i5&ri de '&@c4i
70 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la !t(ma%$
A! )&nd&l s-o'ac&l&iC a@e1a- lEn3a an-r&l 5iloric
B! Un orifici& de in-rareF5ilor&lG @i &n&l de ie@ireFcardiaG
C! C&r0&ra 'ic.C orien-a-. s5re drea5-a
D! C&r0&ra 'areC orien-a-. s5re drea5-a
E! An-r&l 5iloric
-,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la !tru%tura
!t(ma%ului$
A! Peri-one&l aco5er. s&5rafa/a s-o'ac&l&i
B! Glandele 3as-rice de la niel&l f&nd&l&i @i cor5&l&i
secre-. 5e5sino3en @i acid clor4idric
C! Pre1in-. &n sfinc-er al f&nd&l&i s-o'ac&l&i
D! Es-e for'a- n&'ai din '&@c4i lon3i-&dinali @i o0lici
E! Glandele 5ilorice secre-. fac-or&l in-rinsec
--0 Glandele )a!tri%e $
A! Se 3.sesc Hn '&coasa 3as-ric.
B! S&n- de -rei -i5&ri
C! Se 3.sesc la niel&l f&nd&l&i @i cor5&l&iC 5rec&' @i Hn
re3i&nile an-ral. @i 5iloric.
D! Glandele o*in-ice secre-. n&'ai '&c&s
E! Glandele de la niel&l 5ilor&l&i secre-. 5e5sino3en @i
acid clor4idric
-+0 Inte!tinul !u'#ire $
A! Es-e 5or/i&nea din -&0&l di3es-i c&5rins. Hn-re s-o'ac @i
colon&l -ransers
B! Se Hn-inde Hn-re fle*&ra d&odenoBIeI&nal. @i cec
C! Pre1in-.C Hn '&coasa d&oden&l&iC 3landele Br&nner
D! Pre1in-. a5endice er'ifor'
E! Are -rei 5or/i&ni6 d&odenC IeI&n si ileon
-10 Du(denul$
A! Es-e 5ri'a 5or/i&ne a in-es-in&l&i s&0/ire
B! Are for'. de 5o-coa. care c&5rinde ca5&l 5ancreas&l&i
C! Es-e a@e1a- Hn-re s-o'ac @i cec
D! Pre1in-. desc4iderea canalelor coledoc @i 5rinci5al al
5ancreas&l&i
E! Se Hn-inde de la orifici&l 5iloric 5En. la fle*&ra colic.
drea5-.
-20 Care dintre a*irma#iile urm"t(are %u priire la
!t(ma% !unt ade"rateH
A! "&sc&la-&ra s-o'ac&l&i are &n s-ra- lon3i-&dinal la
e*-erior
B! Glandele o*in-ice secre-. o 3lico5ro-ein. necesar.
a0sor0/iei ileale a i-a'inei B78
C! "&coasa con/ine ilo1i-a-i in-es-inale
D! Cel&lele G din 3landele o*in-ice eli0erea1. 5e5sino3en
E! Glandele 5ilorice secre-. o 3lico5ro-ein. necesar.
a0sor0/iei ileale a i-a'inei B78
-30 Du(denul$
A! Co'&nic. c& s-o'ac&l 5rin orifici&l 5iloric
B! La niel&l s.& se a0soar0e ac-i clor&l
C! Es-e Hn ra5or- c& coada 5ancreas&l&i
D! Con/ine 3lande Br&nner
E! Es-e inera- 5arasi'5a-ic de ner&l cranian D
-40 Inte!tinul !u'#ire$
51
A! Co'&nic. c& s-o'ac&l 5rin orifici&l cardia
B! Es-e inera- si'5a-ic de fi0re 5os-3an3lionare din
3an3lion&l celiac
C! Es-e alc.-&i- s&ccesi din &r'.-oarele se3'en-e6 d&odenC
ileonC IeI&nC cec
D! Pre1in-. 3lande '&coase o*in-ice
E! Pre1in-. as c4ilifer cen-ral Hn a*&l ilo1i-./ii in-es-inale
-50 =n !tru%tura inte!tinului !u'#ire de(!e'im $
A! A5endice e5i5loice
B! A5endice er'ifor'
C! Vilo1i-./i in-es-inale c& 'i@c.ri con-rac-ile
D! Vas&l c4ilifer cen-ral Hn a*&l ilo1i-./ii in-es-inale
E! Ha&s-re
-60 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la il(9it"#ile
inte!tinale $
A! S&n- s-r&c-&ri s5ecifice ale '&coasei in-es-in&l&i s&0/ire
B! Reali1ea1. o s&5rafa/. 'ic. de con-ac-
C! Pre1in-. o re/ea asc&lar. s.rac.
D! Pre1in-. cE-e o ar-eriol. @i o en&l.
E! Pre1in-. la 0a1a lor cri5-e in-es-inale
-70 Inte!tinul )r(! $
A! Con-in&. d&oden&l
B! Se -er'in. 5rin canal&l anal
C! Pre1in-. -rei 5or/i&ni
D! Pre1in-. a5endice e5i5loice
E! Es-e s&0H'5.r/i- Hn cecC si3'oid @i rec-
+,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la %(l(n $
A! Colon&l ascenden- &rc. 5e 5ar-ea s-En3. a a0do'en&l&i
B! Colon&l -ransers 5re1in-. &n 'e1ocolon
C! Colon&l descenden- &rc. Hn drea5-a a0do'en&l&i
D! Ul-i'a 5or/i&ne se n&'e@-e colon si3'oid
E! Pre1in-. -enii
+-0 C(l(nul pre9int" urm"t(arele %ara%teri!ti%i$
A! )or'ea1. &n cadr& Hn I&r&l s-o'ac&l&i
B! Pre1in-. ilo1i-./i in-es-inale
C! La niel&l l&i se secre-. 5o-asi&
D! Por/i&nea -er'inal. se n&'e@-e si3'oid
E! Colon&l -ransers 5re1in-. &n 'e1ocolon
++0 .rima p(r#iune a inte!tinului )r(! $
A! Se n&'e@-e si3'oid
B! Se n&'e@-e cec
C! Pre1in-a 3lande Br&nner
D! Pre1in-. ilo1i-a-i in-es-inale
E! Pre1in-. a5endicele er'ifor'
+10 C(l(nul pre9int" $
A! Tenii
B! Ha&s-re
C! A5endice e5i5loice
D! Vilo1i-./i in-es-inale
E! Glandele Br&nner
+20 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la %(l(n $
A! Se afl. Hn con-in&area cec&l&i
B! Se con-in&. c& rec-&l
C! Pre1in-. 5a-r& se3'en-e
D! Ul-i'a 5or/i&ne se n&'e@-e colon descenden-
E! Pre1in-. 4a&s-re
+30 Re%tul $
A! Con-in&. colon&l descenden-
B! Con-in&. colon&l si3'oid
C! Pre1in-. '&sc&la-&r. ne-ed.
D! Pre1in-. cri5-e in-es-inale
E! Es-e 5or/i&nea -er'inal. a in-es-in&l&i 3ros
+40 Glandele anexe ale tu'ului di)e!ti !unt$
A! Glandele saliare
B! Glandele 5ilorice
C! )ica-&l
D! Glandele o*in-ice ! !
E! Glandele Br&nner
+50 Glandele !aliare $
A! Secre-. salia
B! S&n- re5re1en-a-e de 3landele s&0'andi0&lareC
s&0lin3&ale @i 5aro-ide
C! S&n- re5re1en-a-e de 3landele s&0'andi0&lareC
s&0lin3&ale @i 5ara-iroide
D! @i ars. 5rod&s&l de secre/ie Hn cai-a-ea 0&cal.
E! Secre-. 1ilnic >AAB7;AA 'l de sali.
+60 L('ulii <epati%i$
A! S&n- HnconI&ra/i de ra'&ri ale enei 5or-e
B! Re5re1in-. &ni-./ile ana-o'ice @i f&nc/ionale ale fica-&l&i
C! Pre1in-. la 5eriferie n&'ai o en. cen-rolo0&lar.
D! Pre1in-a cen-ral o ena in-erlo0&lara
E! Con/in ca5ilare sin&soide
+70 C"ile 'iliare $
A! Se 3.sesc Hn in-erior&l fica-&l&i
B! Pre1in-. e1ica 0iliar.
C! S&n- re5re1en-a-e n&'ai de canalic&lele 0iliare
in-ralo0&lare
D! Pre1in-. la -er'ina/ia lor sfinc-er&l l&i Oddi
E! Incl&d canal&l coledoc
52
1,0 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e %u priire la %"ile 'iliare $
A! C&5rind canal&l coledocC e1ica 0iliar. @i canal&l cis-ic
B! Canal&l coledoc se desc4ide Hn canal&l 5iloric
C! Canal&l cis-ic cond&ce 0ila Hn fica-
D! Ve1ica 0iliar. es-e si-&a-. Hn con-in&area canal&l&i
coledoc
E! Canal&l coledoc se desc4ide Hn d&oden
1-0 Ve9i%a 'iliar" $
A! Es-e si-&a-. Hn lo0&lii 4e5a-ici
B! Es-e si-&a-. Hn afara fica-&l&i
C! De5o1i-ea1. 0ila Hn 5erioadele in-erdi3es-ie
D! A5ar/ine c.ilor 0iliare
E! Es-e si-&a-. Hn con-in&area canal&l&i cis-ic
1+0 Canalul %(led(%$
A! )ace 5ar-e din c.ile 0iliare in-ra4e5a-ice
B! La desc4iderea Hn d&oden 5re1in-. sfinc-er&l Oddi
C! )ace 5ar-e din c.ile 0iliare e*-ra4e5a-ice
D! Per'i-e -recerea Hn 5erioadele di3es-ie a 0ilei
E! Es-e Hn ra5or- c& coada 5ancreas&l&i
110 Tu'ul di)e!ti a!i)ura ap(rtul de ap"8 ele%tr(li#i &i
!u'!tan#e nutritie prin $
A! A0sor0/ia 5rod&@ilor de di3es-ie
B! De5lasarea ali'en-elor
C! A0sor0/ia a5ei
D! Secre/ia s&c&rilor di3es-ie
E! )&nc/ia an-i-o*ic.
120 Ma!ti%a#ia $
A! Es-e &n ac- refle* e*cl&si ol&n-ar
B! Es-e coordona-. de cen-ri nero@i din nera*
C! Se 5oa-e desf.@&ra @i s&0 con-rol ol&n-ar
D! Es-e coordona-. de cen-ri nero@i din -r&nc4i&l cere0ral
E! Ini/ia1. secre/ia 3as-ric.
130 Ma!ti%a#ia$
A! Con-ri0&ie la for'area 0ol&l&i ali'en-ar
B! S-i'&lea1. rece5-orii 3&s-a-ii
C! Cre@-e s&5rafa/a de con-ac- a ali'en-elor c& en1i'ele
di3es-ie
D! Es-e &n ac- refle* e*cl&si ol&n-ar
E! Ini/ia1. secre/ia 3as-ric.
140 Sele%ta#i a*irma#iile adearate %u priire la r(lurile
ma!ti%a#iei$
A! A0sor0/ia s&c&rilor di3es-ie
B! )or'areaC l&0rifierea @i Hn'&ierea 0ol&l&i ali'en-ar
C! Eli0erarea s&0s-an/elor odoran-e
D! Ac-iarea en1i'elor di3es-ie
E! Asi3&rarea s-i'&l.rii rece5-orilor 3&s-a-ii
150 Se%re#ia !aliar" $
A! Con/ine n&'ai s&0s-an/e or3anice
B! Es-e de >AA B7;AA 'l 1ilnic
C! Es-e reali1a-. de 3landele saliare
D! Es-e re3la-. de cen-rii saliari din '.d&a s5in.rii @i
-r&nc4i&l cere0ral
E! Con/ine n&'ai s&0s-an/e anor3anice
160 Se%re#ia !aliar"$
A! Con/ine n&'ai s&0s-an/e or3anice
B! Concen-ra/ia ClX es-e 'ai 'ic. decE- Hn 5las'a san3&in.
C! Con/ine a5a @i re1id&& &sca-
D! Es-e co'5&s. din a5.C s.r&ri 'ineraleC s&0s-an/e or3anice
E! Con/ine n&'ai a'ila1. saliar.
170 Salia %(n#ine $
A! ?AC;R a5. @i ?C;R re1id&& &sca-
B! Ioni de L
J
Hn concen-ra/ie 'ai 'ic. decE- Hn 5las'a
san3in.
C! Ioni de Ca
8J
@i "3
8J
Hn concen-ra/ie 'ai 'are decE- Hn
5las'a san3in.
D! A'ila1a saliar.C '&cin. @i li1o1i'
E! Con/ine n&'ai a'ila1. saliar.
2,0 Salia :ndepline&te urm"t(arele *un%#ii$
A! Pro-ec/ia '&coasei 0&cale
B! Di3es-ia c4i'ic. a a'idon&l&i cr&d
C! E*cre/ia &nor s&0s-an/e endo3ene F&reeC crea-inin.C acid
&ricG
D! "en/inerea ec4ili0r&l&i 4idroelec-roli-ic
E! Rol 0ac-ericid 5rin li1o1i'
2-0 De)luti#ia $
A! C&5rinde -o-ali-a-ea ac-ii-./ilor 'o-orii care asi3&r.
-rans5or-&l 0ol&l&i ali'en-ar din cai-a-ea 0&cal. Hn s-o'ac
B! Es-e &n ac- refle*
C! Se desf.@oar. Hn doi -i'5i
D! Se desf.@oar. Hn -rei -i'5iC din care 5ri'&l es-e ol&n-ar
E! Se desf.@oar. Hn -rei -i'5i FHn ordine G6 0&calC esofa3ian
si farin3ian
2+0 Care dintre a*irma#iile re*erit(are la de)luti#ie !unt
ade"rate$
A! n -i'5&l 0&cal ali'en-ele s&n- H'5inse in larin3e
B! Ti'5&l 0&cal es-e inol&n-ar
C! Ti'5&l farin3ian de-er'in. de5lasarea ali'en-elor s5re
esofa3
D! La niel&l esofa3&l&i se declan@ea1. 5eris-al-is'&l
5ri'ar
E! Peris-al-is'&l sec&ndar es-e s5ecific -i'5&l&i farin3ian
210 In re)larea de)luti#iei parti%ip"$
A! )i0rele cor-icon&cleare
B! I'5&ls&rile sen1i-ie sosi-e de la ariile rece5-oare din
I&r&l in-r.rii Hn farin3eC 5rin care se ini/ia1. con-rac/ii
a&-o'a-e ale '&@c4ilor farin3el&i
53
C! Sis-e'&l neros en-eric al esofa3&l&i
D! )i0rele a3ale
E! Nerii 4i5o3lo@i
220 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind timpii
de)luti#iei$
A! n -i'5&l 0&cal 0ol&l ali'en-ar es-e H'5ins Hn 'od
a&-o'a- Hn farin3e
B! Ti'5&l 0&cal se desf.@oar. Hn 'od ol&n-ar
C! n -i'5&l farin3ian 0ol&l ali'en-ar s-i'&lea1. ariile
rece5-oare din I&r&l in-r.rii in farin3e
D! Ti'5&l farin3ian d&rea1. 9B: sec&nde
E! n -i'5&l esofa3ianC 'i@c.rile farin3el&i s&n- or3ani1a-e
s5ecific 5en-r& -rans5or-&l ali'en-elor Hn s-o'ac
230 Re*erit(r la timpul e!(*a)ian al de)luti#iei$
A! Esofa3&l 5re1in-. &n 5eris-al-is' 5ri'ar @i &n&l sec&ndar
B! Peris-al-is'&l esofa3ian 5ri'ar es-e coordona- de
sis-e'&l neros en-eric al esofa3&l&i
C! Peris-al-is'&l esofa3ian sec&ndar es-e coordona- a3al
D! Peris-al-is'&l esofa3ian 5ri'ar es-e coordona- a3al
E! Sfinc-er&l de la ca5.-&l -er'inal al esofa3&l&i se
rela*ea1.C 5reenind refl&*&l 3as-roBesofa3ian
240 M(tilitatea )a!tri%" reali9ea9"$
A! S-ocarea ali'en-elor
B! Se a'es-ec. ali'en-ele c& salia
C! A'es-ec&l ali'en-elor c& secre/iile 3as-rice
D! C4i'&l 3as-ric se -ransfor'. Hn 0ol ali'en-ar
E! Eac&area con/in&-&l&i 3as-ric Hn d&oden
250 .riind m(tilitatea )a!tri%"$
A! Con-rac/iile 5ers-al-ice s&n- ini/ia-e la 3rani/a din-re
f&nd&l 3as-ric @i orifici&l cardia
B! Con-rac/iile 5eris-al-ice se de5lasea1. ca&dalC
de-er'inEnd 5ro5&lsia ali'en-elor c.-re 5ilor
C! Con-rac/iile 5eris-al-ice a& for/a con-rola-. de ace-ilcolin.
@i de 3as-rin.
D! De-er'in.C 5rin 5ro5&lsia 5&-ernic. a con/in&-&l&i 3as-ric
c.-re sfinc-er&l 5iloric desc4isC feno'en&l de re-ro5&lsie
E! De-er'in.C 5rin 5ro5&lsia 5&-ernic. a con/in&-&l&i 3as-ric
c.-re sfinc-er&l 5iloric inc4isC feno'en&l de re-ro5&lsie
260 Sele%ta#i a*irma#iile *al!e re*erit(are la !e%re#ia
)a!tri%"$
A! Es-e &n lic4id 3al0en
B! Are &n 5H in-re 8B9C; la ad&l/i
C! Con/ine a5. @i re1id&& &sca-
D! Con/ine n&'ai s&0s-an/e or3anice
E! "&coasa 3as-ric. con/ine do&. -i5&ri de 3lande
270 Glandele )a!tri%e (xinti%e $
A! S&n- locali1a-e n&'ai la niel&l f&nd&l&i
B! S&n- locali1a-e la niel&l f&nd&l&i @i cor5&l&i 3as-ric
C! Secre-. n&'ai '&c&s
D! Secre-. HClC '&c&s @i 5e5sino3en
E! Secre-. &n fac-or in-rinsec
3,0 Glandele pil(ri%e $
A! S&n- locali1a-e n&'ai Hn cor5&l s-o'ac&l&i
B! S&n- locali1a-e Hn re3i&nea an-ral. @i 5iloric.
C! Con/in cel&le care secre-. '&c&s
D! Con/in cel&le care secre-. HCI
E! Con/in cel&le G care eli0erea1. 3as-rin.
3-0 Re*erit(r la a%idul %l(r<idri% din !e%re#ia )a!tri%" $
A! Es-e secre-a- de 3landele 5ilorice
B! Ac-iea1. 5e5sino3en&l
C! Es-e necesar 5en-r& di3es-ia 3l&cidelor
D! In4i0. a0sor0/ia fier&l&i
E! I'5iedic. 5roliferarea in-ra3as-ric. a &nor 0ac-erii
5a-o3ene
3+0 Su'!tan#ele %are !timulea9" !e%re#ia de GCl !unt$
A! Ace-ilcolina
B! So'a-os-a-ina
C! Secre-ina
D! Ca1eina
E! Gas-rin.
310 .ep!ina $
A! Es-e for'a ac-i. a 5e5sino3en&l&i
B! Es-e o en1i'. li5oli-ic.
C! Ini/ia1. 5roces&l de di3es-ie a 5ro-einelor
D! Es-e inac-i. in 'edi&l acid
E! Es-e secre-a-. n&'ai la s&3ar
320 Care dintre a*irma#iile re*erit(are la pep!ina )a!tri%"
!unt *al!e$
A! Es-e &n 4or'on
B! Se secre-. s&0 for'. inac-i. de 5e5sino3en
C! Es-e ac-i. Hn 'edi&l acid
D! Es-e secre-a-. n&'ai la s&3ar
E! Ac/ionea1. @i as&5ra li5idelor
330 Lipa9a )a!tri%" $
A! Es-e o en1i'. li5oli-ic. c& ac-ii-a-e 5&-ernic.
B! Es-e o en1i'. li5oli-ic. c& ac-ii-a-e sla0.
C! Are rol Hn coa3&larea la5-el&i
D! Hidroli1ea1. 3ela-ina
E! Hidroli1ea1. n&'ai li5idele in3era-e s&0 for'a de
e'&lsieC 5e care le se5ar. Hn aci1i 3ra@i @i 3licerina
340 Mu%u!ul din !e%re#iile )a!tri%e $
A! Es-e o 3lico5ro-ein.
B! Es-e o li5o5ro-ein.
C! Are rol Hn 5ro-ec/ia 'ecanic. a '&coasei 3as-rice
D! Are rol Hn 5ro-ec/ia c4i'ic. a '&coasei 3as-rice
E! Hidroli1ea1. 3ela-ina
350 La niel )a!tri% !e a'!(r' urm"t(arele !u'!tan#e$
A! Sol&0ile Hn li5ideC e-anol @i a5.
B! Sodi& @i 5o-asi& in can-i-a-i e*-re' de 'ici
C! Gl&cide
D! Pro-eine
E! A'idon
360 Re*erit(r la a%tiitatea m(t(rie a inte!tinului
!u'#ire $
A! Con-rac/iile de a'es-ec fra3'en-ea1. c4i'&l de 7>B87
ori 5e 'in&-
B! A'es-ecarea 5ro3resi. a 5ar-ic&lelor ali'en-are solide
c& secre/iile din in-es-in&l s&0/ire es-e de-er'ina-. de
'i@c.rile de 5ro5&lsie
54
C! Undele 5eris-al-ice se de5lasea1. c& o i-e1. de AC;B8 c'
5e sec&nd.
D! "i@c.rile de 5ro5&lsie -rans5or-. c4i'&l de la 5ilor 5En.
la ala ileocecal. Hn 9B; ore
E! "i@c.rile de 5ro5&lsie s&n- 'ai len-e Hn in-es-in&l
5ro*i'al
370 Celulele pan%rea!ului$
A! Cel&lele e*ocrine s&n- or3ani1a-e Hn folic&li
B! Cel&lele e*ocrine s&n- or3ani1a-e Hn acini
C! Cel&lele e*ocrine 5rod&c 5a-r& -i5&ri de en1i'e
di3es-ie
D! Cel&lele d&c-ale secre-. 1ilnic 78AAB7;AA 'l de s&c
5ancrea-ic
E! Cel&lele d&c-ale 5rod&c o can-i-a-e 'ic. de HCAX9
4,0 Se%re#ia pan%reati%" %(n#ine $
A! loni de sodi& @i 5o-asi& Hn aceea@i concen-ra/ie ca @i Hn
5las'.
B! A'ila1e @i li5a1e
C! a'ila1. secre-a-. Hn for'a sa inac-i.
D! a'ila1. secre-a-. Hn for'a sa ac-i.
E0 Li5a1a secre-a-. Hn for'a sa inac-i.
4-0 % amila9a pan%reati%" $
A! Se secre-. Hn for'a sa ac-i.
B! Se secre-. Hn for'a sa inac-i.
C! Hidroli1ea1. 3lico3en&l
D! Hidroli1ea1. a'idon&l
E! Hidroli1ea1. cel&lo1a
4+0 Lipa9ele pan%reati%e $
A! S&n- secre-a-e Hn for'a lor inac-i.
B! S&n- secre-a-e Hn for'a lor ac-i.
C! S&n- re5re1en-a-e de li5a1.C coles-erolBli5a1. @i
fosfoli5a1.
D! Pen-r& 4idroli1area es-erilor insol&0ili Hn a5. n& necesi-.
5re1en/a s.r&rilor 0iliare
E! Pen-r& 4idroli1area es-erilor insol&0ili Hn a5. necesi-.
5re1en/a s.r&rilor 0iliare
410 .r(tea9ele pan%reati%e $
A! S&n- re5re1en-a-e de -ri5sin. @i c4i'o-ri5sin.
B! S&n- secre-a-e Hn for'a lor inac-i.
C! Tri5sino3en&l es-e -ransfor'a- Hn -ri5sin. de c.-re
en-eroc4ina1. @i 5rin a&-oca-ali1.
D! Pancreas&l es-e 5ro-eIa- de a&-odi3es-ia -ri5sinei 5rin
ac/i&nea in4i0i-or&l&i -ri5sinei
E! C4i'o-ri5sino3en&l es-e -ransfor'a- Hn for'a inac-ia de
c.-re -ri5sin.
420 Bila $
A! Es-e necesar. 5en-r& di3es-ia @i a0sor0/ia 5ro-einelor
B! Es-e 5rod&s&l de secre/ie a 4e5a-oci-elor @i cel&lelor
d&c-ale care '.r3inesc d&c-ele 0iliare
C! Es-e secre-a-. con-in&&
D! Es-e de5o1i-a-. Hn e1ica 0iliar. Hn -i'5&l 5erioadelor
di3es-ie
E! Se eli0erea1. Hn d&oden s&0 ac/i&nea colecis-o#ininei
430 Cara%teri!ti%ile !e%re#iei 'iliare !unt$
A! Es-e necesar. di3es-iei @i a0sor0/iei li5idelor
B! Con/ine en1i'e li5oli-ice
C! Con/ine 5i3'en/i 0iliariC leci-in.C aci1i 0iliariC coles-erolC
elec-roli/i
D! S.r&rile 0iliare 5roin din de3radarea coles-erol&l&i
E! S.r&rile 0iliare faori1ea1. ac/i&nea a'ila1ei 5ancrea-ice
440 S"rurile 'iliare de#in urm"t(arele r(luri$
A! E'&lsionea1. 5ro-einele din ali'en-e
B! )acili-ea1. ac/i&nea li5a1ei 5ancrea-ice
C! Cresc -ensi&nea s&5erficial. a li5idelor din ali'en-e
D! Prin 'icelii co'5le*e aI&-. a0sor0/ia &nor li5ide din
-rac-&l in-es-inal
E! S-i'&lea1. 'o-ili-a-ea in-es-inal.
450 S"rurile 'iliare$
A! E'&lsionea1. li5idele
B! Rol 0ac-erios-a-ic
C! )aori1ea1. di3es-ia 5ro-einelor
D! Cresc -ensi&nea s&5erficial. a li5idelor din ali'en-e
E! S-i'&lea1. 'o-ili-a-ea in-es-inal.
460 Ea%uarea 'ilei$
A! Es-e consecin/a rela*.rii e1icii 0iliare conco'i-en- c&
con-rac/ia sfinc-er&l&i Oddi
B! Es-e reali1a-. 5rin 'ecanis'e neroase @i &'orale
C! Se reali1ea1. 5rin s-i'&lare a3al.
D! Es-e de-er'ina-.C 5e cale &'oral.C de colecis-o#inin. de
ori3ine ileal.
E! Es-e H'5iedica-. 5rin s-i'&lare si'5a-ic.
470 Cir%uitul enter(<epati%$
A! Se refer. la circ&i-&l 5i3'en/ilor 0iliari
B! I'5lic. 5ar-ici5area enei cae s&5erioare
C! Es-e recirc&larea s.r&rilor 0iliare Hna5oi la fica-
D! Se reali1ea1. 5rin in-er'edi&l enei 5or-e
E! Es-e recirc&larea s.r&rilor 0iliare Hna5oi la d&oden
5,0 Se%re#iile inte!tinului !u'#ire %(n#in $
A! "&c&s secre-a- de 3landele d&odenale Br&nner @i de
cel&le s5eciale din e5i-eli&l in-es-inal
B! En1i'e secre-a-e Hn l&'en&l in-es-inal
C! Pe5-ida1eC di1a4arida1e @i li5a1.
D! A5. @i elec-roli/i secre-a/i de cel&lele e5i-eliale in-es-inale
E! HCl
5-0 .riind a%#iunea en9imel(r di)e!tie$
A! A'ila1a saliar. ac/ionea1. as&5ra a'idon&l&i cr&d
B! Pe5sina 3as-ric. desco'5&ne 9AB:AR din 5ro-einele
in3era-e 5En. la s-adi&l de -ri5e5-ide
C! Pe5-ida1ele in-es-inale desco'5&n diB @i -ri5e5-idele 5En.
la s-adi&l de a'inoaci1i
55
D! En1i'ele din 0ila desco'5&n li5idele 5En. la s-adi&l de
aci1i 3ra@i @i 3licerol
E! Gela-ina1a 4idroli1ea1. 3ela-ina
5+0 .riind a%#iunea en9imel(r di)e!tie$
A! A'ila1a saliar. ac/ionea1. as&5ra a'idon&l&i 5re5ara-
B! La0fer'en-&l -ransfor'. ca1eino3en&l insol&0il din la5-e
Hn ca1eina- de calci& sol&0il
C! Li5a1a 3as-ric. ac/ionea1. as&5ra li5idelor e'&lsiona-e
D! Prin ac/i&nea 5e5-ida1elor din l&'en&l in-es-inal as&5ra
diB @i -ri5e5-idelor re1&l-. a'inoaci1i
E! Pe5sina desco'5&ne 8AB9AR din 5ro-einele in3era-e
5En. la s-adi&l de 5e5-ide @i a'inoaci1i
510 La nielul inte!tinului !u'#ire a'!(r'#ia e!te
*a(ri9at" de(are%e $
A! E*is-a o s&5rafa/. 'are de con-ac-
B! Grosi'ea 5ere-el&i in-es-inal es-e 'ini'.
C! "olec&lele a0sor0i-e a& de s-r.0.-&- o dis-an/. 'are
D! Re/ea&a asc&lar. es-e s.rac.
E! Can-i-a-ea de sEn3e din re/ea&a asc&lar. ilo1i-ar.
foar-e s.rac. 5oa-e cre@-e Hn -i'5&l 5erioadelor de di3es-ie
=:0 Dieta 9ilni%" ne%e!ar" unui adult tre'uie !" %(n#in" $
A! Circa ;AB<AR a5or- de 3l&cide
B! 7;AB:AA 3 K 1i 3l&cide
C! Pro-eine Hn can-i-a-e de AC;BAC= 3 K L3 cor5
D! 9; B 9<A 3K1i li5ide
E! A5.C elec-roli/iC i-a'ine @i 'inerale
530 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la a'!(r'#ia
)lu%idel(r$
A! Gl&co1aC 3alac-o1a @i fr&c-o1a re5re1in-. 5rod&@ii finali
ai di3es-iei 3l&cidelor
B! Gl&co1a @i 3alac-o1a se a0sor0 5rin-rB&n sis-e' de
-rans5or- ac-i NaBde5enden-
C! )r&c-o1a se a0soar0e 5rin dif&1i&ne si'5l.
D! Din en-eroci-eC 'ono1a4aridele s&n- -rans5or-a-e 5rin
'e'0rana 0a1oBla-eral. a aces-ora 5rin dif&1i&ne facili-a-.
E! Cel&lo1a 5oa-e fi di3era-a 5rin in-er'edi&l en1i'elor
3as-roin-es-inale
540 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la a'!(r'#ia
pr(teinel(r$
A! Se reali1ea1. s&0 for'. de -ri5e5-ideC di5e5-ide @i
a'inoaci1i
B! Se face 5rin 'ai '&l-e sis-e'e de -rans5or- 5asi NaB
de5enden-e
C! Se reali1ea1. doar 5ar/ial
D! C&5rinde -oa-. can-i-a-ea de 5ro-eine din in-es-in
E! Se reali1ea1. s&0 for'. de aci1i 3ra@i si 3licerol
550 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la a'!(r'#ia
lipidel(r$
A! Se face 5rin dif&1i&ne ac-i.
B! Se face 5rin dif&1i&ne 5asi.
C! Se face s&0 for'. 4idrosol&0il.C Hn 5re1en/a s.r&rilor
0iliare
D! Se reali1ea1. doar 5e calea li'fa-ica
E! Se reali1ea1. s&0 for'. de c4ilo'icroni 5e cale li'fa-ic.
560 Apa !i ele%tr(li#ii !e a'!(r' $
A! A5a8 ac-iC i1oos'o-icC Hn in-es-in&l s&0/ire
B! A5aC 5asiC i1o'e-ricC Hn in-es-in&l s&0/ire
C! A5aC la niel&l colon&l&i F'a*i' 8B9 I K 1iG
D! Sodi&l 5rin 5roces 5asi
E! Clor&l &r'ea1. 5asi sodi&l
570 A'!(r'#ia inte!tinal" a itaminel(r$
A! Se reali1ea1. s&0 for'. de 'icelii Fi-a'inele AC DC LC
EG
B! Se reali1ea1. Hn in-es-in&l 5ro*i'al 5rin in-er'edi&l
'iceliilor Fi-a'inele 4idrosol&0ileG
C! Se face 5ro*i'alC Hn in-es-in&l s&0/ireC 5rin -rans5or-
facili-a- sa& 5rin sis-e' de -rans5or- ac-i NaBde5enden-
Fi-a'inele 4idrosol&0ileG
D! Se reali1ea1. 5ro*i'alC Hn in-es-in&l s&0/ireC 5rin sis-e'
de -rans5or- ac-i NaBde5enden- Fi-a'inele li5osol&0ileG
E! Vi-a'ina C s-i'&lea1a a0sor0/ia lor
6,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la a'!(r'#ia
inte!tinal" a %al%iului !i *ierului$
A! A0sor0/ia in-es-inal. a calci&l&i es-e s-i'&la-. de
i-a'ina C
B! A0sor0/ia in-es-inal. a calci&l&i se reali1ea1. Hn IeI&n @i
ileon
C! Calci&l se a0soar0e c& aI&-or&l &n&i -rans5or-or le3a- de
'e'0rana cel&lar.
D! Vi-a'ina C s-i'&lea1. a0sor0/ia fier&l&i
E! A0sor0/ia fier&l&i se reali1ea1. la niel&l s-o'ac&l&i
6-0 R(lurile prin%ipale ale %(l(nului !unt$
A! A0sor0/ia a5ei Hn can-i-a-e 'a*i'. de 8B9 I K 1i
B! A0sor0/ia elec-roli-ilorC Hn I&'.-a-ea dis-al.
C! A0sor0/ia elec-roli-ilor @i secre/ia de 5o-asi& s&n- 5rocese
con-rola-e de aldos-eron
D! De5o1i-area 'a-eriilor fecale Hn I&'.-a-ea 5ro*i'al.C
5En. la eli'inarea lor
E! A0sor0/ia a5ei @i elec-roli-ilor FHn I&'.-a-ea 5ro*i'al.G @i
de5o1i-area -e'5orar. a 'a-eriilor fecale FHn I&'.-a-ea
dis-al.G
6+0 A%tiitatea m(t(rie a inte!tinului )r(! %uprinde $
A! Con-rac/ii co'0ina-e ale '&sc&la-&rii circ&lare @i
lon3i-&dinale colice care reali1ea1. 4a&s-ra/iile colon&l&i
B! "i@c.ri de a'es-ecC de5lasa-e len- Hn -i'5&l 5erioadei lor
de rela*are
C! "i@c.ri 5ro5&lsie cons-End Hn con-rac/ii 4a&s-rale Hn
direc/ie anal. @i 'i@c.ri Hn 'as.
D! "i@c.ri 5ro5&lsieC cele 'ai n&'eroase aEnd o d&ra-.
de a5ro*i'a-i ; 'in&-eC Hn 5ri'a or. de la 'ic&l deI&n
E! "i@c.rile 5ro5&lsie a5ar o da-. 5e 1i
610 De*e%a#ia $
A! Re5re1in-. 5roces&l de eli'inare a 'a-eriilor fecale din
in-es-in
B! Pres&5&ne 5ro5&lsarea fecalelor Hn rec- 5rin &nele
'i@c.ri Hn 'as. ale colon&l&iC ini/iind dorin/a de defeca/ie
56
C! Es-e 5receda-. de con-rac/ia '&sc&la-&rii ne-ede a
colon&l&i dis-al @i a rec-&l&i
D! Ur'ea1. con-rac/ia sfinc-er&l&i anal in-ern
E! In-erine @i &n con-rol ol&n-ar as&5ra sfinc-er&l&i anal
in-ern
Capit(lul IB0 CIRCULA/IA
-0 SCn)ele repre9int" din ma!a %(rp(ral" apr(ximati$
A! 8R
B! ;R
C! >R
D! 7AR
E! 8>R
+0 Urm"t(arele %(mp(nente *a% parte din mediul intern
al (r)ani!mului$
A! Lic4id&l cefalora4idian
B! Li'fa
C! Lic4id&l in-ers-i/ial
D! Perili'fa
E! Lic4id&l in-racel&lar
10 .la!ma repre9int" din (lumul !an)in$
A! 8;R
B! :;R
C! ;;R
D! 9;R
E! 7;R
20 .entru un adult n(rmal de 5, ?) (lumul !an)in
t(tal e!te de$
A! <C; li-ri
B! > li-ri
C! ; li-ri
D! ;C< li-ri
E! ;C8 li-ri
30 Elementele *i)urate ale !Cn)elui ('!era'ile la
examenul mi%r(!%(pi% !unt$
A! He'a-ii
B! Le&coci-e
C! Tro'0oci-e
D! Glo0&le al0e
E! He5a-oci-e
40 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre eritr(%ite !unt *al!e$
A! Se 'ai n&'esc 3lo0&le al0e
B! S&n- cel&le c& n&cle&
C! A& rol Hn -rans5or-&l @i a O8
D! A& rol Hn 'en/inerea ec4ili0r&l&i acido0a1ic
E! A& rol Hn -rans5or-&l @i a CO8
50 Anti%(rpii$
A! S&n- 5ro-eine 5las'a-ice
B! Ne&-rali1ea1. an-i3en&l
C! Dis-r&3 an-i3en&l
D! S&n- 3l&cide 5las'a-ice
E! )ac 5ar-e din clasa 3a''a 3lo0&linelor
60 R"!pun!ul imun !pe%i*i%$
A! Es-e 'edia- 5rin li'foci-e B
B! Es-e 'edia- 5rin li'foci-e T
C! Are la 0a1. i'&ni-a-ea &'oral.
D! Are la 0a1. i'&ni-a-ea cel&lar.
E! Se reali1ea1. 5rin fa3oci-o1.
70 Ap"rarea ne!pe%i*i%"$
A! Es-e do0Endi-.
B! Es-e Hn.sc&-.
C! Se reali1ea1. 5rin fa3oci-o1.
D! Se reali1ea1. 5rin 'ecanis'e &'orale
E! Es-e foar-e 5ro'5-.
-,0 Ap"rarea !pe%i*i%"$
A! Es-e Hn.sc&-.
B! Es-e do0Endi-. na-&ral
C! Es-e do0Endi-. ar-ificial
D! Se do0Ende@-e 5rin accinare
E! N& se do0Ende@-e 5rin ad'inis-rare de an-i-o*ine
--0 Leu%(%itele$
A! A& ca5aci-a-e de a e'i-e 5se&do5ode
B! N& a& 5ro5rie-a-ea de dia5ede1.
C! S&n- 3r&5a-e Hn cadr&l for'&lei le&coci-are Hn 3ran&loci-e
@i a3ran&loci-e
D! S&n- Hn n&'.r de ;A!AAAB7AA!AAAK''
9
de sEn3e
E! N& 5re1in-. 'i-ocondrii
-+0 Anti)enul$
A! Es-e o s&0s-an/. 'acro'olec&lar. 5ro-eic. s-r.in.
or3anis'&l&i
B! Es-e o s&0s-an/. 5oli1a4aridic. s-r.in. or3anis'&l&i
C! Declan@a1. 5rod&cerea de c.-re or3anis' a an-icor5ilor
D! N& declan@a1. ac-iarea li'foci-elor B
E! N& de-er'in. a5ari/ia li'foci-elor c& 'e'orie
-10 Va%%inarea indu%e ( imunitate d('Cndit"$
A! Ar-ificial
B! Ac-i
C! Na-&ral
D! PasiC 5rin ad'inis-rare de an-i-o*ine
E! Ac-iC Hn &r'a &nei 0oli
57
-20 Tr(m'(%itele$
A! S&n- 3lo0&le ro@ii
B! S&n- 5lac4e-e san3ine
C! A& rol Hn 4e'os-a1.
D! S&n- ele'en-e fi3&ra-e ale sEn3el&i
E! S&n- 3lo0&le al0e
-30 .la!ma !an)in"$
A! Con/ine ?AR a5.
B! Con/ine ?R s&0s-an/e or3anice
C! Con/ine 5ro-eine $ al0&'ineC 3lo0&lineC fi0rino3en
D! Con/ine s&0s-an/e or3anice FNa
J
C L
J
C Ca
8J
C "3
8J
C Cl
B
C
HCO9
B
G
E! Con/ine s&0s-an/e anor3anice FNa
J
C L
J
C Ca
8J
C "3
8J
C Cl
B
C
HCO9
B
G
-40 .rin%ipalii parametri *i9i%(>%<imi%i ai !Cn)elui !unt$
A! P4B&l san3in =C9>B=C:8
B! Presi&nea os'o-ic. a 5las'ei 9AA 'os'oliKl
C! Presi&nea os'o-ic. a 5las'ei 9AA ''oliKl
D! Presi&nea os'o-ic. a 5las'ei 9AA 'EYKl
E! P4B&l san3in <C9>B=C8:
-50 C(mp(9i#ia 'i(%<imi%" a pla!mei are urm"t(rii
parametri$
A! Li'i-a 'ini'. nor'al. a 3lice'iei de 8A'3 Kdl
B! Li'i-a 'ini'. nor'al. a 3lice'iei de <;'3 Kdl
C! Li'i-a 'a*i'. nor'al. a 3lice'iei de 7>A'3Kdl
D! Li'i-a 'a*i'. nor'al. a 3lice'iei de 77A'3Kdl
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- false
-60 Val(area n(rmala a p(ta!iemiei e!te$
A! 9;B:; ''oliKl
B! 9C;B;C9 '3Kdl
C! 9C;B;C9 ''olKl
D! ;AB<A '3Kdl
E! <C8B>C9 ''olKl
-70 C(n%entra#ia n(rmal" a !(diului pla!mati% e!te$
A! 79;B7:< ''olKl
B! 79;B7:< '3Kdl
C! 9C;B;C9 ''olKl
D! 9C;B;C9 '3Kdl
E! Toa-e ras5&ns&rile s&n- false
+,0 Val(area n(rmal" a %al%emiei :n pla!m" e!te$
A! >C;B7AC9 '3Kdl
B! >C;B7AC9 ''olKl
C! ;C>B79 '3Kdl
D! 9C;B;C9 '3Kdl
E! 9C;B;C9 ''olKl
+-0 C(n%entra#ia n(rmal" de al'umin" din pla!m" e!te$
A! 9C;B; 3Kdl
B! 9C;B; 3Kl
C! ;C9B> 3Kdl
D! >C;B7AC9 '3Kdl
E! >C;B7AC9 ''olKdl
++0 Re)ula tran!*u9iei %uprinde$
A! A3l&-ino3en&l din sEn3ele dona-or&l&i s. n& se
Hn-Elneasc. c& a3l&-ininele
din 5las'a 5ri'i-or&l&i
B! Gr&5a A 5oa-e dona la -oa-e 3r&5ele
C! Gr&5a A 5oa-e dona la -oa-e 3r&5ele
D! Gr&5a AB 5oa-e 5ri'i de la -oa-e 3r&5ele
E! Gr&5a AB 5oa-e dona la -oa-e 3r&5ele
+10 Grupa !an)uin" , I$
A! Poa-e dona 3r&5ei A II
B! Poa-e dona 3r&5ei B III
C! Poa-e 5ri'i de la 3r&5a AB IV
D! Are a3l&-inine S @i U Hn 5las'.
E! Are a3l&-ino3ene A @i B 5e eri-roci-e
+20 Grupa A II$
A! Poa-e dona 3r&5ei AB
B! Are a3l&-inin. U Hn 5las'.
C! Poa-e dona 3r&5ei A I
D! Poa-e dona 3r&5ei B III
E! Are a3l&-ino3en A Hn 5las'.
+30 Grupa B III$
A! Poa-e dona 3r&5ei B III
B! Poa-e dona 3r&5ei AB IV
C! Poa-e dona 3r&5ei A I
D! Are a3l&-inina S Hn 5las'.
E! Toa-e s&n- ade.ra-e
+40 Grupa AB IV$
A! Poa-e 5ri'i sEn3e de la 3r&5a A I
B! Poa-e 5ri'i sEn3e de la 3r&5a AB IV
C! Poa-e dona sEn3e de la 3r&5a A I
D! Poa-e dona sEn3e de la 3r&5a A II
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- false
+50 Anti)enul D$
A! E 5re1en- la indii1ii R4 5o1i-i
B! E &n a3l&-ino3en
C! E 5re1en- la 8;R din 5o5&la/ia 3lo0&l&i
D! E 5re1en- la >;R din 5o5&la/ia 3lo0&l&i
E! To/i indii1ii 5osesori de an-i3en D s&n- considera/i R4
ne3a-i
+60 =n %a9ul mamei R< ne)ati &i tat"l R< p(9iti$
A! Co5iii re1&l-a/i or 'o@-eni carac-er&l R4 5o1i-i
B! Pri'a sarcin. 5oa-e eol&a nor'al
C! Co5iii re1&l-a/i n& or 'o@-eni carac-er&l do'inan- al
3enei care codific.
a3l&-ino3en&l D
D! Co5iii re1&l-a/i or aea R4 ne3a-i
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- false
+70 .entru determinarea )rupel(r !an)ine !e utili9ea9"
!eruri <em(te!t
%are %(n#in$
A! Ser&l B III B a3l&-inine S
B! Ser&l A I B a3l&-inine S @i U
C! Ser&l A II B a3l&-inine S
D! Ser&l AB IV B a3l&-inine S @i U
E! Ser&l AB IV B f.r. a3l&-inine
58
1,0 De!pre <em(!ta9" !unt ade"rate urm"t(arele
enun#uri$
A! Re5re1in-. -o-ali-a-ea 'ecanis'elor ce in-erin Hn
o5rirea sEn3er.rii la
niel&l aselor 'ici
B! Pre1in-. 'ai '&l/i -i'5i
C! nce5e Hn 'o'en-&l le1.rii as&l&i
D! Incl&de @i 4e'os-a1a 5ri'ar.
E! N& 5rod&ce coa3&larea sEn3el&i
1-0 Gem(!ta9a primar" %uprinde urm"t(arele pr(%e!e$
A! Vasocons-ric/ia 5ere-el&i asc&lar le1a-
B! A3re3area -ro'0oci-elor la niel&l 5l.3ii
C! A3re3area -ro'0oci-elor
D! "e-a'orfo1a Escoas. a -ro'0oci-elor
E! O5rirea sEn3er.rii Hn 8B: ore
1+0 Fun%#iile !Cn)elui !unt$
A! nde5.r-are @i -rans5or- a s&0s-an/elor -o*ice
B! Rol Hn -er'ore3lare
C! Rol de sis-e' de in-e3rare @i coordonare &'oral. a
f&nc/iilor
D! Ve4ic&lea1. 4or'oniiC ca-a0oli/ii @i 'edia-orii c4i'ici
E! N& are rol Hn -er'ore3lare
110 Cir%ula#ia pulm(nar"$
A! nce5e Hn en-ric&l&l dre5-
B! nce5e Hn en-ric&l&l s-En3
C! nce5e Hn a-ri&l dre5-
D! nce5e Hn a-ri&l s-En3
E! Toa-e s&n- false
120 Cir%ula#ia mare$
A! nce5e Hn en-ric&l&l dre5-
B! nce5e Hn a-ri&l s-En3
C! nce5e Hn en-ric&l&l s-En3
D! nce5e Hn a-ri&l dre5-
E! Toa-e s&n- false
130 Si!temul a(rti%$
A! E for'a- din ar-era aor-. @i ra'&rile ei
B! nce5e din en-ric&l&l s-En3
C! Din aor-a ascenden-. se des5rind do&. ar-ere coronare
D! Ter'inal se 0if&rc. Hn ar-erele iliace co'&ne
E! nce5e Hn en-ric&l&l dre5-
140 Din ar%ul a(rtei8 din!pre dreapta !pre !tCn)a8 !e
de!prind$
A! Tr&nc4i&l 0ra4iocefalicC ar-era caro-id. co'&n. s-En3. @i
ar-era s&0claic&lar. s-En3.
B! Ar-era caro-id. co'&n. s-En3.C ar-era renal. s-En3. @i
ar-era s&0claic&lar. s-En3.
C! Tr&nc4i&l 0ra4iocefalicC ar-era caro-id. co'&n. drea5-. @i
ar-era s&0claic&lar. s-En3.
D! Tr&nc4i&l 0ra4iocefalicC ar-era coronar. s-En3. @i ar-era
s&0claic&lar. s-En3.
E! Ar-era s&0claic&lar. s-En3.C ar-era caro-id. co'&n.
s-En3. @i -r&nc4i&l 0ra4iocefalic
150 Artera %ar(tid" extern" iri)"$
A! GE-&l
B! Re3i&nea occi5i-al.
C! Re3i&nea -e'5oral.
D! Viscerele fe/ei
E! Pl.'Enii
160 Artera %ar(tid" intern" iri)"$
A! Creier&l
B! Oc4i&l
C! Ini'a
D! Pl.'Enii
E! )ica-&l
170 Din arterele !u'%lai%ulare !e de!prind$
A! Ar-era er-e0ral.
B! Ar-era -oracic. in-ern.
C! Ar-era caro-id. co'&n.
D! Ar-era coronar.
E! Tr&nc4i&l 0ra4iocefalic
2,0 Artera axilar" a!%ulari9ea9"$
A! Pere/ii a*ilei
B! Pere-ele an-eroBla-eral al -oracel&i
C! )a/a an-erioar. a 3a'0ei
D! Re3i&nea lo'0ar.
E! Re3i&nea a0do'inal.
2-0 Ramurile a(rtei de!%endente !unt$
A! Ar-erele 0ron@ice
B! Ar-erele 5ericardice
C! Ar-erele esofa3iene
D! Tr&nc4i&l 0ra4iocefalic
E! Ar-era caro-id.
2+0 A(rta de!%endent" a'd(minal" d" ramuri$
A! Parie-ale
B! Tr&nc4i&l celiac
C! Ar-era 'e1en-eric. s&5erioar.
D! A-era 'e1en-eric. inferioar.
E! Tr&nc4i&l 0ra4iocefalic
210 Artera me9enteri%" !uperi(ar" a!%ulari9ea9"$
A! ,eI&nBileon&l
B! Cec&l
C! Colon&l ascenden-
D! Par-ea drea5-. a colon&l&i -ransers
E! Rinic4ii
220 Artera me9enteri%" in*eri(ar" a!%ulari9ea9"$
A! Colon&l descenden-
B! Si3'oid&l
C! Par-ea s&5erioar. a rec-&l&i
D! Par-ea s-En3. a colon&l&i -ransers
E! S-o'ac&l
230 Artera *emural"$
A! Iri3. coa5sa
B! Se con-in&. c& ar-era 5o5li-ee
C! Se con-in&. c& ar-era -i0ial.
D! Con-in&. ar-era iliac. e*-ern.
E! Con-in&. ar-era iliac. in-ern.
240 Artera ilia%" intern"$
A! Are ra'&ri 5arie-ale 5en-r& 5ere/ii 0a1in&l&i
59
B! Are ra'&ri iscerale 5en-r& or3anele din 0a1in
C! Are ra'&ri iscerale 5en-r& or3anele 3eni-ale
D! Iri3. 5ros-a-a
E! Se con-in&. c& ar-era fe'&ral.
250 Si!temul en(! al marii %ir%ula#ii e!te repre9entat de$
A! Vena ca. s&5erioar.
B! Vena ca. inferioar.
C! Ar-era caro-id.
D! Ar-era -i0ial.
E! Ar-era coronar.
260 Vena %a" !uperi(ar"$
A! S-rEn3e sEn3ele enos de la creierC ca5C 3E-
B! S-rEn3e sEn3ele enos de la 'e'0rele s&5erioare
C! S-rEn3e sEn3ele enos de la -orace
D! S-rEn3e sEn3ele enos de la 'e'0rele inferioare
E! S-rEn3e sEn3ele enos de la a0do'en
270 Venele 'ra<i(%e*ali%e iau na&tere prin unirea$
A! Venei I&3&lare in-erne c& ena s&0claic&lar.
B! Vena I&3&lar. e*-ern. c& ena s&0claic&lar.
C! Vena I&3&lar. in-ern. c& -r&nc4i&l 0ra4iocefalic
D! Venelor s&0claic&lare
E! Toa-e s&n- false
3,0 Vena axilar"$
A! S-rEn3e sEn3ele enos de la niel&l 'e'0relor s&5erioare
B! Se afl. Hn con-in&area enei s&0claic&lare
C! Prin &nirea c& ena I&3&lar. in-ern. for'ea1. ena
0ra4iocefalic.
D! )ace 5ar-e din sis-e'&l a1Z3os
E! Toa-e cele de 'ai s&s s&n- false
3-0 Vena %a" in*eri(ar"$
A! Ad&n. sEn3ele enos de la niel&l 'e'0relor inferioare
B! Ad&n. sEn3ele enos de la niel&l 5ere/ilor 0a1in&l&i
C! Ad&n. sEn3ele enos de la niel&l iscerelor 0a1in&l&i
D! Ad&n. sEn3ele enos de la rinic4i
E! Ad&n. sEn3ele enos de la 5l.'Eni
3+0 Vena p(rt"$
A! Se for'ea1. din &nirea a -rei ene6 ena 'e1en-eric.
s&5erioar.C ena 'e1en-eric. inferioar.C ena s5lenic.
B! Trans5or-. s5re fica- sEn3e Hnc.rca- c& s&0s-an/e n&-ri-ie
C! )ace 5ar-e din 'area circ&la/ie
D! )ace 5ar-e din 'ica circ&la/ie
E!Trans5or-. s5re rinic4i sEn3e Hnc.rca- c& s&0s-an/e
n&-ri-ie
310 Urm"t(arele enun#uri de!pre %ir%ula#ia lim*ati%"
!unt ade"rate$
A! Prin sis-e'&l li'fa-ic circ&l. li'fa
B! Li'fa aI&n3e Hn circ&la/ia enoas.
C! Sis-e'&l li'fa-ic es-e ada5-a- la f&nc/ia de drenare a
/es&-&rilor
D! Pere/ii aselor li'fa-ice s&n- 'ai s&0/iri decE- cei ai
aselor san3ine
E! Sis-e'&l li'fa-ic drenea1. sEn3ele enos
320 De!pre !plin" urm"t(arele enun#uri !unt ade"rate$
A! Es-e &n or3an a0do'inal ne5erec4e
B! Es-e si-&a-. Hn loIa s5lenic.
C! Prod&ce li'foci-e
D! In-erine Hn 'e-a0olis'&l fier&l&i
E! Es-e asc&lari1a-. de -r&nc4i&l 0ra4iocefalic
330 Valele inimii !unt$
A! "i-ral.
B! Tric&s5id.
C! Aor-ic.
D! P&l'onar.
E! IleoBcecal.
340 Inima e!te$
A! Un or3an -e-raca'eral
B! Si-&a-. Hn cai-a-ea -oracic.
C! Un or3an cai-ar
D! Ec4i5a-. c& ale
E! Un or3an 0ica'eral
350 De'itul %ardia% e!te$
A! Vol&'&l de sEn3e e*5&l1a- de fiecare en-ric&l Hn-rB&n
'in&-
B! E3al c& ol&'&l de sEn3e 5o'5a- de &n en-ric&l la
fiecare 0.-aie Hn'&l/i- c& frecen/a cardiac.
C! n re5a&s es-e de a5ro*i'a-i ; lK'in&-
D! n re5a&s es-e de a5ro*i'a-i 7A lK'in&-
E! Vol&'&l de sEn3e e*5&l1a- de fiecare a-ri& Hn-rB&n 'in&-
360 Fre%en#a %ardia%"$
A! Es-e s&0 con-rol neros
B! n 'od nor'al es-e de =AB=; 0.-.iK'in&-
C! Sis-e'&l neros si'5a-ic de-er'in. cre@-erea frecen/ei
cardiace
D! Sis-e'&l neros 5arasi'5a-ic de-er'in. cre@-erea
frecen/ei cardiace
E! Sis-e'&l neros 5arasi'5a-ic de-er'in. sc.derea
frecen/ei cardiace
370 De'itul %ardia% !%ade :n$
A! )e0r.
B! Sarcin.
C! So'n
D! Al-i-&dine
E! Efor-
4,0 .r(priet"#ile *undamentale ale mi(%ardului !unt$
A! E*ci-a0ili-a-ea
B! A&-o'a-is'&l
C! Peris-al-is'&l
D! Cond&c-i0ili-a-ea
E! Con-rac-ili-a-ea
4-0 Urm"t(arele ale !e de!%<id :n timpul !i!t(lei
entri%ulare$
A! P&l'onare
B! Tric&s5ide
C! Aor-ice
D! Bic&s5ide
E! Toa-e cele de 'ai s&s
4+0 Urm"t(arele ale !e de!%<id :n timpul dia!t(lei
entri%ulare$
A! Aor-ice
B! Bic&s5ide
60
C! "i-ral.
D! P&l'onare
E! Tric&s5id.
410 Fa%t(rii %are determin" al(area (lumului>'"taie
!unt$
A! Presi&nea ar-erial.
B! Vol&'&l de sEn3e afla- Hn en-ric&l la sfEr@i-&l dias-olei
C! )or/a con-rac/iei en-ric&lare
D! Presi&nea enoas.
E! To/i fac-orii de 'ai s&s
420 Inima *un%#i(nea9" %a d(u" !in%i#ii$
A! Un&l en-ric&lar
B! Un&l a-rial
C! Conec-a-e f&nc/ional 5rin nod&l&l a-rioen-ric&lar
D! Conec-a-e f&nc/ional 5rin nod&l&l sinoa-rial
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- ade.ra-e
430 Celulele mu!%ulare %ardia%e :ndepline!% urm"t(arele
*un%#ii$
A! Cond&c i'5&ls&l con-rac-il
B! Asi3&r. a&-o'a-is'&l ini'ii
C! N& r.s5&nd la s-i'&li 5rin con-rac/ie
D! N& asi3&r. a&-o'a-is'&l ini'ii
E! Ini/ia1. i'5&ls&l con-rac-il
440 Ex%ita'ilitatea e!te pr(prietatea %elulei mu!%ulare
%ardia%e$
A! De a r.s5&nde la &n s-i'&l 5rin-rB&n 5o-en-ial de ac i&ne
5ro5a3a-
B! De a n& r.s5&nde la &n s-i'&l 5rin-rB&n 5o-en-ial de
ac i&ne 5ro5a3a-
C! De a se a&-os-i'&la
D! De a de1ol-a -ensi&ni Hn-re ca5e-ele fi0relor sale
E! De a 5ro5a3a e*ci-a/ia la -oa-e fi0rele sale
450 Aut(mati!mul$
A! Re5re1in-. 5ro5rie-a-ea ini'ii de a se a&-os-i'&la
B! Es-e 3enera- Hn an&'i/i cen-ri de a&-o'a-is' cardiac
C! Re5re1in-. 5ro5rie-a-ea 'iocard&l&i de a 5ro5a3a
e*ci-a/ia la -oa-e fi0rele sale
D! Are la 0a1. ac-ii-a-ea &nor cel&le care ini/ia1. @i cond&c
i'5&ls&ri
E! Asi3&r. con-in&area ac-ii-./ii ri-'ice a ini'iiC scoase din
cor5C dac. es-e iri3a-. c& &n lic4id n&-ri-i s5ecial
460 Ritmul !inu!al %(re!punde %u$
A! Ri-'&l nor'al al ini'ii
B! Ac-ii-a-ea 5rinci5al&l&i cen-r& de a&-o'a-is' cardiac
C! O frecen/. de desc.rcare de 7AAB78A i'5&ls&riK'in&-
D! Ac-ii-a-ea cardiac. cond&s. de nod&l&l sinoa-rial
E! Are o frecen/. de desc.rcare de =AB>A i'5&ls&riK'in&-
470 C(ndu%ti'ilitatea$
A! Se reali1ea1. c& i-e1e diferi-e Hn f&nc/ie de -i5&l de fi0r.
'iocardic.
B! Es-e o 5ro5rie-a-e a 'iocard&l&i con-rac-il a-rial
C! Es-e o 5ro5rie-a-e a 'iocard&l&i con-rac-il en-ric&lar
D! Es-e de 1ece ori 'ai 'are 5rin fascic&l&l HisC fa/. de
re/ea&a P&r#inIe
E! Vi-e1a de cond&cere es-e iden-ic. Hn fascicol&l His @i Hn
'iocard&l con-rac-il a-rial
5,0 C(ntra%tilitatea$
A! Asi3&r. e*5&l1ia sEn3el&i ca &r'are a al&n3irii fi0relor
'iocardice
B! Es-e 5ro5rie-a-ea 'iocard&l&i de a de1ol-a -ensi&ni Hn-re
ca5e-ele fi0relor sale
C! Asi3&r. e*5&l1ia sEn3el&i ca &r'are a sc&r-.rii fi0relor
'iocardice
D! Generea1. 5resi&ne Hn cai-./ile ini'ii
E! Are ca @i 'anifes-.ri 5rinci5ale 3ene1a i-e1ei de sc&r-are
@i a -ensi&nii fi0relor
5-0 Ci%lul %ardia%$
A! D&rea1. AC> sec&nde la o frecen/. de =; 0.-.iK'in&-
B! E&rea1. AC8 sec&nde la o frecen/. de =; 0.-.iK'in&-
C! Es-e for'a- din o sis-ol. @i o dias-ol.
D! Es-e for'a- din do&. sis-ole @i do&. dias-ole
E! Es-e for'a- din do&. sis-ole @i o dias-ol.
5+0 Si!t(la atrial"$
A! D&rea1. AC7A sec&nde
B! Defini-iea1. &'5lerea en-ric&lar.
C! Precede sis-ola en-ric&lar. c& AC7A sec&nde
D! D&rea1. AC:A sec&nde
E! Precede dias-ola en-ric&lar. c& AC7A sec&nde
510 Si!t(la entri%ular" durea9"$
A! AC9A sec&nde
B! AC8A sec&nde
C! AC:A sec&nde
D! AC7A sec&nde
E! AC;A sec&nde
520 Dia!t(la atrial" durea9"$
A! AC=A sec&nde
B! AC9A sec&nde
C! AC:A sec&nde
D! AC;A sec&nde
E! AC<A sec&nde
530 Dia!t(la entri%ular" durea9"$
A! AC:A sec&nde
B! AC;A sec&nde
C! AC9A sec&nde
D! AC8A sec&nde
E! AC<A sec&nde
540 =n timpul dia!t(lei entri%ulare$
A! Valele se'il&nare se Hnc4id
B! Presi&nea in-raen-ric&lar. deine inferioar. celei din
ar-erele 'ari
C! Ven-ric&lele dein 5en-r& sc&r- -i'5 ni@-e cai-./i Hnc4ise
D! Valele a-rioen-ric&lare se Hnc4id
E! Valele se'il&nare se desc4id
550 La un ritm %ardia% de 53 '"t"iIminut8 dia!t(la
)eneral" durea9"$
A! AC;A sec&nde
B! AC<A sec&nde
C! AC:A sec&nde
61
D! AC7A sec&nde
E! AC9A sec&nde
560 =n timpul a%tiit"#ii !ale8 %(rdul pr(du%e ( !erie de
mani*e!t"ri8 %are p(t *i :nre)i!trate )ra*i%$
A! Ter'ice
B! Elec-rice
C! "ecanice
D! Ac&s-ice
E! Toa-e 'anifes-.rile de 'ai s&s
570 Ele%tr(%ardi()rama$
A! U-ili1ea1. elec-ro1i de c&le3ere a5lica/i 5e 5iele
B! Es-e o 'e-od. lar3 folosi-. 5en-r& dia3nos-icarea
'aladiilor cardiace
C! N& 5er'i-e Hnre3is-rarea 3rafic. a 'anifes-.rilor elec-rice
ale ac-ii-.-ii cardiace
D! Asi3&r. a'5lificarea @i Hnre3is-rarea 3rafic. a
0io5o-en/ialelor ce a5ar la niel&l 'iocard&l&i
E! Pre1in-. 5e -rase& -rei &nde 5o1i-ie [C PC R @i do&. &nde
ne3a-ie S @i T!
6,0 F(n(%ardi()rama e!te$
A! nre3is-rarea 3rafic. a 13o'o-elor cardiace
B! nre3is-rarea 3rafic. a ac-ii-./ii elec-rice a ini'ii
C! nre3is-rarea 3rafic. a 5&ls&l&i
D! nre3is-rarea 3rafic. a con-rac-ili-./ii '&sc&lare
E! Toa-e r.s5&ns&rile de 'ai s&s
6-0 S*i)m()rama$
A! Es-e Hnre3is-rarea 3rafic. a 13o'o-elor cardiace
B! Es-e Hnre3is-rarea 3rafic. a 5&ls&l&i
C! Ofer. infor'a/ii des5re ar-ere
D! Ofer. infor'a/ii des5re 'od&l de 3olire a en-ric&l&l&i
s-En3
E! Es-e Hnre3is-rarea 3rafic. a ac-ii-./ii elec-rice a ini'ii
6+0 Mani*e!t"rile me%ani%e ale inimii !unt redate de$
A! (oc&l a5e*ian
B! E*5ansi&nea sis-olic. a 5ere-el&i -oracic 5erce5&-. la
niel&l s5a/i&l&i V in-ercos-al s-En3
C! )onocardio3ra'a
D! Elec-rocardio3ra'a
E! P&ls&l ar-erial
610 .rin %(mprimarea unei artere !uper*i%iale pe un plan
(!(!8 !e ('#in in*(rma#ii de!pre$
A! Ri-'&l cardiac
B! )recen/a cardiac.
C! (oc&l a5e*ian
D! %3o'o-ele ini'ii
E! Ac-ii-a-ea elec-ric. a ini'ii
620 .ul!ul en(! !e dat(rea9"$
A! Varia/iilor de 5resi&ne din a-ri&l dre5- Hn -i'5&l cicl&l&i
cardiac
B! Varia/iilor de ol&' ale enei I&3&lare in-erne Hn -i'5&l
cicl&l&i cardiac
C! Varia/iilor de 5resi&ne din a-ri&l s-En3 Hn -i'5&l cicl&l&i
cardiac
D! Varia/iilor de 5resi&ne din en-ric&l&l s-En3 Hn -i'5&l
cicl&l&i cardiac
E! Toa-e s&n- false
630 D)(m(tul I !i!t(li% e!te pr(du! de$
A! nc4iderea alelor se'il&nare
B! Desc4iderea alelor a-rioBen-ric&lare
C! Vi0ra/ia 'iocard&l&i la Hnce5&-&l sis-olei en-ric&lare
D! nc4iderea alelor a-rioBen-ric&lare
E! Toa-e s&n- false
640 C(mparati %u 9)(m(tul II8 dia!t(li%8 9)(m(tul I8
!i!t(li% e!te$
A! "ai ac&-
B! "ai 5&/in in-ens
C! "ai sc&r-
D! "ai l&n3
E! De -onali-a-e Ioas.
650 D)(m(tul II8 dia!t(li%8 e!te pr(du!$
A! Prin Hnc4iderea alelor se'il&nare ale aor-ei
B! Prin Hnc4iderea alelor se'il&nare ale ar-erei 5&l'onare
C! La Hnce5&-&l dias-olei en-ric&lare
D! La sfEr@i-&l dias-olei en-ric&lare
E! Toa-e s&n- ade.ra-e
660 Care din urm"t(arele a*irma#ii priind
<em(dinami%a !unt *al!e$
A! SEn3ele se de5lasea1. Hn do&. sens&ri o5&se
B! Vol&'&l de sEn3e 5o'5a- de en-ric&l&l s-En3 es-e 'ai
'ic decE- cel al en-ric&l&l&i dre5-
C! SEn3ele se de5lasea1. Hn circ&i- Hnc4is
D! Le3ile 3enerale ale 4idrodina'icii s&n- a5lica0ile @i la
4e'odina'ic.
E! Toa-e de 'ai s&s s&n- false
670 Arterele au urm"t(arele pr(priet"#i *un%#i(nale$
A! Elas-ici-a-ea
B! Con-rac-ili-a-ea
C! Cond&c-i0ili-a-ea
D! Ri-'ici-a-ea
E! A&-o'a-is'&l
7,0 Ela!ti%itatea pere#il(r arteriali$
A! Asi3&r. -ransfor'area eIec/iei sacada-e a sEn3el&i din
ini'.C Hn c&r3ere con-in&. a aces-&ia 5rin ar-ere
B! Es-e o 5ro5rie-a-e a ca5ilarelor
C! Es-e o 5ro5rie-a-e a aselor 'ici
D! Asi3&r. aria/iile 5asie ale cali0r&l&i aselor 'ici
E! Toa-e de 'ai s&s s&n- false
7-0 C(ntra%tilitatea$
A! De5inde de ac-ii-a-ea nerilor si'5a-ici
B! Per'i-e &n con-rol fin al dis-ri0&/iei de0i-&l&i cardiacC
c.-re diferi-e or3ane @i /es&-&ri
C! Asi3&r. 'odificarea 'arca-. a dia'e-r&l&i l&'en&l&i
ar-erial
D! Con-ri0&ie la c&r3erea con-in&. a sEn3el&i 5rin ar-ere
E! Es-e asi3&ra-. 5rin ac-ii-a-ea '&@c4ilor s-ria/i din
5ere-ele ar-erial
7+0 Fa%t(rii determinan#i ai pre!iunii arteriale !unt$
A! Elas-ici-a-ea ar-erelor
B! De0i-&l cardiac
C! Re1is-en/a 5eriferic.
62
D! Vol&'&l san3in
E! Nici&n&l din cei de 'ai s&s
710 .re!iunea arterial" aria9" dire%t pr(p(r#i(nal %u$
A! De0i-&l cardiac
B! VEsco1i-a-ea sEn3el&i
C! Re1is-en/a 5eriferic.
D! Nole'ia
E! Nici&n&l din fac-orii de 'ai s&s
720 Giperten!iunea arterial" !i!temi%"$
A! De-er'in. cre@-erea l&cr&l&i 'ecanic cardiac
B! Poa-e d&ce la afec-area aselor san3ine
C! Re5re1in-. cre@-erea 5resi&nii dias-olice 5es-e 79A ''
H3
D! Re5re1in-. cre@-erea 5resi&nii sis-olice 5es-e 79A '' H3
E! De-er'in. sc.derea l&cr&l&i 'ecanic cardiac
730 Vite9a de %ir%ula#ie a !Cn)elui la nielul %el(r d(u"
ene %ae e!te$
A! 7AA ''Ksec
B! >A ''Ksec
C! 78A ''Ksec
D! 7;A ''Ksec
E! ;A ''Ksec
740 Cau9a prin%ipal" a :nt(ar%erii !Cn)elui la inim" e!te$
A! Grai-a/ia
B! Po'5a '&sc&lar.
C! Presa a0do'inal.
D! Ac-ii-a-ea de 5o'5. cardiac.
E! As5ira/ia -oracic.
750 Re:nt(ar%erea !Cn)elui en(! de la nielul
mem'rului in*eri(r e!te *a(ri9at" de$
A! Po'5a '&sc&lar.
B! "asaI&l 5&lsa-il efec-&a- de ar-ere as&5ra enelor
C! "asaI&l 5&lsa-il efec-&a- de ene as&5ra ar-erelor
D! Pre1en/a alelor enoase
E! Grai-a/ia
760 Graita#ia *a(ri9ea9" %ir%ula#ia !Cn)elui :n
urm"t(arele ene$
A! Vena 'e1en-eric. s&5erioar.
B! Vena s5lenic.
C! Venele si-&a-e deas&5ra AD
D! Vena I&3&lar. in-ern.
E! Toa-e s&n- ade.ra-e
Capit(lul B0 RES.IRA/IA
-0 Si!temul re!pirat(r %uprinde$
A! C.ile res5ira-orii
B! Pl.'Enii
C! Rinic4ii
D! Esofa3&l
E! )arin3ele
+0 C"ile re!pirat(rii !unt repre9entate de$
A! Bron4ii
B! Tra4ee
C! Cai-a-ea na1al.
D! )arin3e @i larin3e
E! Urec4ea
10 Care dintre urm"t(arele enun#uri !unt *al!e8
priit(r la %"ile re!pirat(rii$
A! Larin3ele es-e &n or3an c& o sin3&r. f&nc/ieC cea
fona-orie
B! Cai-a-ea na1al. es-e for'a-. din do&. s5a/ii asi'e-riceC
n&'i-e fose na1ale
C! )arin3ele re5re1in-. o r.s5En-ie Hn-re calea res5ira-orie
@i cea di3es-i.
D! )osele na1ale s&n- si-&a-e s&0 0a1a crani&l&i @i deas&5ra
cai-./ii 0&cale
E! Tra4eea es-e &n or3an s&0 for'. de -&0 care con-in&.
fosele na1ale
20 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre tra<ee !unt ade"rate$
A! Es-e &n or3an s&0 for'. de -&0C ce con-in&. larin3ele
B! Are o l&n3i'e de 7AB78 c'
C! La niel&l er-e0rei T: se diide Hn do&. 0ron4ii
D! La niel&l er-e0rei T= se diide Hn do&. 0ron4ii
E! Are o l&n3i'e de 8; c'
30 .l"mCnii repre9int"$
A! Princi5alele or3ane ale res5ira/iei
B! Or3ane si-&a-e Hn cai-a-ea -oracic.
C! Or3ane ce 5re1in-. o ca5aci-a-e -o-al. de ;A 'l aer
D! Or3ane ce 5re1in-. o ca5aci-a-e -o-al. de ;AAA 'l aer
E! Or3ane ce 5re1in-. o ca5aci-a-e -o-al. c& aria/ii
indiid&ale
40 .leurele$
A! nelesc fiecare 5l.'En
B! Pre1in-. do&. foi/eC &na isceral. @i &na 5arie-al.
C! n-re foi/ele 5le&rale se afl. cai-a-ea 5le&ral.
D! S&n- Hn n&'.r de 9 Fdo&. 5arie-ale @i &na isceral.G
E! nelesc ini'a
50 Urm"t(arele a*irma#ii %u priire la ar'(rele 'r(n&i%
!unt *al!e$
A! Ul-i'ele ra'ifica/ii ale ar0orel&i 0ron@ic s&n- d&c-ele
aleolare
B! D&c-ele aleolare se -er'in. 5rin s.c&le/i aleolari
C! De la d&c-ele aleolare 5leac. 0ron4iolele res5ira-orii
D! Bron4ia 5rinci5al. se H'5ar-e Hn 0ron4ii iar aces-ea la
rEnd&l lor Hn 0ron4iole
E! Pere/ii s.c&le/ilor aleolari n& s&n- co'5ar-i'en-a/i Hn
aleole 5&l'onare
60 A%inul 'r(n<(>pulm(nar %uprinde$
A! Bron4iole res5ira-orii
B! D&c-e aleolare
C! S.c&le/i aleolari
D! Aleole 5&l'onare
E! Bron4ii
70 Mem'rana ale(l(>%apilar"$
63
A! Es-e si-&a-. Hn I&r&l aleolelor
B! Es-e re5re1en-a-. de o 0o3a-. re/ea de ca5ilare
C! La niel&l ei a& loc sc4i'0&rile de 3a1e din-re aleole
@i sEn3e
D! Se 'ai n&'e@-e 'e'0ran. res5ira-orie
E! Es-e si-&a-. Hn I&r&l 0ron4iilor
-,0 Din pun%t de edere *un%#i(nal re!pira#ia pre9int"$
A! Dif&1i&nea O8 @i CO8 Hn-re aleolele 5&l'onare @i sEn3e
B! Ven-ila/ia 5&l'onar.
C! Trans5or-&l CO 5rin sEn3e
D! Trans5or-&l O8 @i CO8 5rin sEn3e @i lic4idele
or3anis'&l&i c.-re @i de la cel&le
E! Re3larea en-ila/iei
--0 Ventila#ia pulm(nar" nu pre!upune$
A! De5lasarea aer&l&i Hn a'0ele sens&ri Hn-re aleolele
5&l'onare @i a-'osfer.
B! Trans5or-&l O8 5rin sEn3e @i lic4idele or3anis'&l&i
c.-re cel&le
C! Trans5or-&l CO8 5rin sEn3e @i lic4idele or3anis'&l&i de
la cel&le
D! Circ&la/ia al-erna-i. a aer&l&i Hn-re aleolele
5&l'onare @i a-'osfer.
E! Varia/iile ciclice ale ol&'&l&i c&-iei -oracice &r'a-e de
'i@c.rile Hn sens o5&s ale 5l.'Enilor
-+0 De!pre entila#ia pulm(nar"8 urm"t(arele a*irma#ii
!unt ade"rate$
A! C&5rinde aria/iile ciclice ale ol&'&l&i c&-iei -oracice
&r'a-e de 'i@c.rile Hn acela@i sens ale 5l.'Enilor
B! Varia/ia di'ensi&nilor 5l.'Enilor 5rin dis-ensie @i
re-rac/ie
C! Par-ici5area 5le&rei la 'i@c.rile 5l.'Enilor Hn sens o5&s
c& cele ale c&-iei -oracice
D! Par-ici5area 5le&rei la 'i@c.rile 5l.'Enilor Hn acela@i
sens c& cele ale c&-iei -oracice
E! Do&. 'i@c.ri Hn acela@i sens ale a5ara-&l&i -oracoB
5&l'onarC defini-e ca 'i@carea ins5ira-orie @i 'i@carea
e*5ira-orie
-10 Me%ani%a entila#iei pulm(nare pre!upune$
A! "i@c.ri de ridicare @i co0orEre ale coas-elor
B! "i@c.ri de ridicare @i co0orEre ale diafra3'ei
C! "odificarea dia'e-r&l&i an-eroB5os-erior al cai-.@ii
-oracice ca &r'are a 'i@c.rilor diafra3'ei
D! Varia/ii ale ol&'&l&i c&-iei -oracice doar s&0 ac/i&nea
diafra3'ei
E! Con-rac/ia &nor 3r&5e '&sc&lare -oracice @i a0do'inale
Hn res5ira@ia de re5a&s
-20 In!pira#ia de repau! e!te determinat" de$
A! Al&n3irea c&-iei -oracice
B! Sc&r-area c&-iei -oracice
C! Con-rac/ia diafra3'ei
D! Rela*area diafra3'ei
E! Ridicarea 3rilaI&l&i cos-al
-30 De!pre dia*ra)m8 urm"t(arele a*irma#ii !unt
ade"rate$
A! Se5ar. cai-a-ea -oracic. de cea a0do'inal.
B! Se5ar. cai-a-ea -oracic. de cea 5elin.
C! Es-e &n '&@c4i s-ria-
D! Es-e &n '&@c4i ne-ed
E! Toa-e r.s5&ns&rile de 'ai s&s s&n- false
-40 C(ntra%#ia dia*ra)mei$
A! Tra3e Hn Ios fa/a 0a1al. a 5l.'Enilor
B! '5in3 Hn s&s fa/a 0a1al. a 5l.'Enilor
C! De-er'in. al&n3irea c&-iei -oracice
D! De-er'in. sc&r-area c&-iei -oracice
E! Re5re1in-. 5rinci5alea cale de e*5ansionare a
5l.'Enilor Hn res5ira/ia de re5a&s
-50 Mu&%<ii %are interin :n in!pira#ie !unt$
A! "&@c4ii care de-er'in. ridicarea coas-elor
B! "&@c4ii care de-er'in. co0orErea coas-elor
C! "&@c4ii 3E-&l&i
D! Diafra3'a
E! "&@c4ii dre5/i a0do'inali
-60 Mu&%<ii %are interin :n expira#ie !unt$
A! "&@c4ii dre5/i a0do'inali
B! "&@c4ii care de-er'in. ridicarea coas-elor
C! Diafra3'a
D! "&@c4ii 3E-&l&i
E! "&@c4ii care de-er'in. co0orErea coas-elor
-70 =n timpul expira#iei lini&tite au l(%$
A! Co'5ri'area 5l.'Enilor
B! Con-rac/ia diafra3'ei
C! Rela*area diafra3'ei
D! Re-rac/ia elas-ic. a 5l.'Enilor
E! Toa-e r.s5&ns&rile de 'ai s&s s&n- ade.ra-e
+,0 .re!iunea pleural"$
A! Es-e 5resi&nea din s5a/i&l c&5rins Hn-re 5le&ra 5arie-al.
@i cea isceral.
B! Varia1. c& fa1ele res5ira/iei
C! N& aria1. c& fa1ele res5ira/iei
D! n 'od nor'al es-e 'ai 'ic. decE- 5resi&nea
a-'osferic.
E! n 'od nor'al es-e 'ai 'are decE- 5resi&nea
a-'osferic.
+-0 .re!iunea ale(lar"6
A! Es-e 5resi&nea din in-erior&l aleolelor 5&l'onare
B! Es-e 5resi&nea din in-erior&l 0ron4iilor
C! n -i'5&l &nei ins5ira/ii nor'ale ea deine $7c' H8O
D! n -i'5&l &nei ins5ira/ii nor'ale ea deine J7c' H8O
E! Scade s&0 aloarea 5resi&nii a-'osferice Hn -i'5&l
ins5ira/iei
++0 In!pira#ia de repau!$
A! Cores5&nde c& 5.-r&nderea Hn 5l.'En a &n&i ol&' de
a5ro*i'a-i ;AA 'l aer
B! Cores5&nde c& 5.-r&nderea Hn 5l.'En a &n&i ol&' de
a5ro*i'a-i 7AAA 'l aer
C! D&rea1. 8 sec&nde
D! D&rea1. ; sec&nde
E! Es-e asocia-. c& cre@-erea 5resi&nii aleolare la J 7 ''
H3
+10 F(r#ele ela!ti%e pulm(nare @de re%ulA %are !tau la
'a9a reali9"rii expira#iei !unt$
64
A! )or/ele elas-ice ale /es&-&l&i 5&l'onar Hns&@i
B! )or/ele elas-ice 5rod&se de -ensi&nea s&5erficial. a
s&rfac-an-&l&i
C! )or/ele elas-ice 5rod&se de -ensi&nea s&5erficial. a
lic4id&l&i -ensioBac-i care c.5-&@e@-e la in-erior 5ere/ii
aleolari
D! )or/ele elas-ice 5rod&se de -ensi&nea s&5erficial. a
lic4id&l&i -ensioBac-i care c.5-&@e@-e la in-erior @i al-e
s5a/ii aeriene 5&l'onare
E! )or/ele elas-ice 5rod&se de -ensi&nea s&5erficial. a
lic4id&l&i -ensioBac-i care c.5-&@e@-e la e*-erior 5ere/ii
aleolari
+20 =n ale(le exi!t"$
A! Aer
B! S&rfac-an-
C! )or/e de -ensi&ne s&5erficial.
D! Un s-ra- 3ros de lic4id -ensioBac-i 5e s&5rafa/a in-ern.
a aleolelor
E! Un s-ra- 3ros de lic4id -ensioBac-i 5e s&5rafa/a e*-ern.
a aleolelor
+30 Spir(metria repre9int"$
A! O 'e-od. si'5l. 5en-r& s-&di&l en-ila/iei 5&l'onare
B! nre3is-rarea ol&'&l&i aer&l&i de5lasa- s5re in-erior&l
@i e*-erior&l 5l.'Enilor
C! Es-e o 'e-od. de s-&di& a frecen/ei cardiace
D! Es-e o 'e-od. care &-ili1ea1. s5iro'e-r&l
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- false
+40 V(lumul %urent repre9int"$
A! Vol&'&l de aer ins5ira- @i e*5ira- Hn -i'5&l res5ira/iei
nor'ale
B! Are o aloare 'edie de ;AA 'l aer
C! Are o aloare 'edie de 7AAA 'l aer
D! Are o aloare 'edie de 7;AA 'l aer
E! Are o aloare 'edie de ;A 'l aer
+50 V(lumul in!pirat(r de re9er"$
A! Es-e &n ol&' s&5li'en-ar de aer care 5oa-e fi ins5ira-
5es-e ol&'&l c&ren-
B! Are o aloare de cca 7;AA 'l aer
C! Are o aloare de cca ;AAA 'l aer
D! Are o aloare de cca 7;A 'l aer
E! Are o aloare de cca ;AA 'l aer
+60 V(lumul expirat(r de re9er" repre9int" %antitatea
!uplimentar" de aer$
A! C& aloare de 8;AA 'l aer
B! C& aloare de 7;AA 'l aer
C! Eli'ina-. 5rin-rBo e*5ira/ie for/a-. d&5. e*5irarea &n&i
ol&' c&ren-
D! Eli'ina-. 5rin-rBo e*5ira/ie nor'al.
E! Toa-e de 'ai s&s s&n- false
+70 V(lumul re9idual repre9int"$
A! Vol&'&l de aer care r.'Ene Hn 5l.'En @i d&5. o
e*5ira/ie for/a-.
B! Are o aloare de 7;AA 'l aer
C! Are o aloare de 7;A 'l aer
D! Are o aloare de ;AAA 'l aer
E! Vol&'&l de aer care r.'Ene Hn 5l.'En d&5. o e*5ira/ie
nor'al.
1,0 Capa%itatea in!pirat(rie$
A! Es-e e3al. c& s&'a din-re ol&'&l c&ren- @i ol&'&l
ins5ira-or de re1er.
B! Re5re1in-. can-i-a-ea de aer 5e care o 5ersoan. o 5oa-e
res5ira
C! Are o aloare de 8AA 'l aer
D! Are o aloare de ;AA 'l aer
E! Are o aloare de 8AAA 'l aer
1-0 Capa%itatea re9idual" *un%#i(nal"$
A! Es-e e3al. c& s&'a din-re ol&'&l ins5ira-or de re1er.
@i ol&'&l re1id&al
B! Es-e e3al. c& s&'a din-re ol&'&l e*5ira-or de re1er.
@i ol&'&l re1id&al
C! Re5re1in-. can-i-a-ea de aer care r.'Ene Hn 5l.'En la
sfEr@i-&l &nei e*5ira/ii nor'ale
D! Are aloarea de 8AAA 'l aer
E! Are aloarea de 9AAA 'l aer
1+0 Capa%itatea ital"$
A! Es-e e3al. c& s&'a din-re ol&'&l ins5ira-or de re1er.C
ol&'&l c&ren- @i ol&'&l e*5ira-or de re1er.
B! Es-e e3al. c& s&'a din-re ol&'&l ins5ira-or de re1er.
@i ol&'&l c&ren-
C! Es-e e3al. c& s&'a din-re ol&'&l ins5ira-or de re1er.
@i ol&'&l re1id&al
D! Are aloarea de 9;AA 'l aer
E! Are o aloare de ;AAA 'l aer
110 Capa%itatea pulm(nar" t(tal"$
A! Es-e e3al. c& ca5aci-a-ea i-al. 5l&s ol&'&l re1id&al
B! Are aloarea de ;AA 'l aer
C! Are aloarea de ;AAA 'l aer
D! Re5re1in-. ol&'&l 'a*i' 5En. la care 5o- fi
e*5ansiona/i 5l.'Enii 5rin efor- ins5ira-or 'a*i'
E! Re5re1in-. ol&'&l 'a*i' 5En. la care 5o- fi
e*5ansiona/i 5l.'Enii 5rin efor- e*5ira-or 'a*i'
120 Care dintre urm"t(arele (lume pulm(nare !e
determin" prin
!pir(metrie$
A! Vol&'&l re1id&al
B! Vol&'&l c&ren-
C! Vol&'&l e*5ira-or de re1er.
D! Vol&'&l ins5ira-or de re1er.
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- ade.ra-e
130 De'itul re!pirat(r e!te$
A! "in&-Bol&'&l res5ira-or
B! Can-i-a-ea -o-al. de aer de5lasa-. Hn ar0orele res5ira-or
Hn fiecare 'in&-
C! Can-i-a-ea -o-al. de aer de5lasa-. Hn ar0orele res5ira-or
Hn fiecare sec&nd.
D! Es-e e3al. c& ? li-riK'in&- Hn re5a&s
E! Es-e e3al. c& 7? li-riK'in&- Hn re5a&s
140 Ventila#ia ale(lar"$
A! Es-e ol&'&l de aer care aI&n3e Hn 1ona aleolar. a
-rac-&l&i res5ira-or Hn fiecare 'in&-
B! Es-e ol&'&l de aer care aI&n3e Hn -ra4ee Hn fiecare
'in&-
C! Valoarea sa 'edie es-e de :C;B; lK'in&-
65
D! Valoarea sa 'edie es-e de :C;B; 'lK'in&-
E! Valoarea sa 'edie es-e de :;B;A 'lK'in&-
150 Tran!p(rtul )a9el(r re!pirat(rii prin mem'rana
ale(l(>%apilar" !e
reali9ea9"$
A! Prin -ransfer ac-i
B! Prin -ransfer 5asi
C! Dins5re 1ona c& 5resi&ne 'ai 'ic. Hns5re 1ona c&
5resi&ne 'ai 'are
D! Dins5re 1ona c& 5resi&ne 'ai 'are Hns5re 1ona c&
5resi&ne 'ai 'ic.
E! Prin dif&1i&ne
160 Mem'rana ale(l(>%apilar" @re!pirat(rieA e!te
al%"tuit" din$
A! S&rfac-an-
B! E5i-eli& ca5ilar
C! E5i-eli& aleolar
D! In-ers-i/i& 5&l'onar
E! E5i-eli&l 0ron4iilor
170 Ur'.-oarele afir'a/ii des5re 'e'0rana aleoloB
ca5ilar. s&n- ade.ra-e6
A! Grosi'ea sa 'edie es-e de 7A 'icroni
B! Grosi'ea sa 'edie es-e de AC< 'icroni
C! S&5rafa/a sa -o-al. es-e de ;AB7AA '
8
D! S&5rafa/a sa -o-al. es-e de ;AB7AA c'
8
E! S&5rafa/a sa -o-al. es-e de ;B7A '
8
2,0 Fa%t(rii %are in*luen#ea9" rata di*u9iunii )a9el(r
prin mem'rana ale(l(%apilar" !unt$
A! Di'ensi&nile 'e'0ranei res5ira-orii
B! Presi&nea 5ar/ial. a 3a1&l&i Hn ca5ilar&l 5&l'onar
C! Presi&nea 5&l'onar. a 3a1&l&i Hn aleol.
D! Coeficien-&l de dif&1i&ne a 3a1&l&i
E! Nici&n&l din cei de 'ai s&s
2-0 .re!iunea par#ial" a O+ din !Cn)ele %are intr" :n
%apilarele pulm(nar e!te de$
A! 7A '' H3
B! 8A '' H3
C! 9A '' H3
D! ;A '' H3
E! :A '' H3
2+0 Gradientul de pre!iune al O+ :ntre !Cn)ele din
%apilarele pulm(nare &i
aerul ale(lar e!te de$
A! ;A '' H3
B! <A '' H3
C! 9A '' H3
D! 7AA '' H3
E! 8A '' H3
210 Gradientul de pre!iune al CO+ :ntre !Cn)ele din
%apilarele pulm(nare &i
aerul ale(lar e!te de$
A! 7A '' H3
B! 8A '' H3
C! < '' H3
D! 78 '' H3
E! ;A '' H3
220 .re!iunea par#ial" a CO+ :n !Cn)ele %are p"r"!e&te
%apilarul pulm(nar e!te de$
A! 7A '' H3
B! 8A '' H3
C! ;A '' H3
D! :A '' H3
E! 7AA '' H3
230 Timpul ne%e!ar pentru e)ali9area pre!iunil(r
par#iale ale(lar" &i !an)in" a O+ e!te de$
A! AC8; sec&nde Hn condi/iile de efor- fi1ic
B! AC=; sec&nde Hn condi/iile de efor- fi1ic
C! AC; sec&nde Hn condi/iile e*5&nerii la al-i-&dine
D! AC8; sec&nde Hn condi/iile de re5a&s
E! AC=; sec&nde Hn condi/iile e*5&nerii la al-i-&dine
240 SCn)ele %are intr" :n %apilarele pulm(nare %(n#ine$
A! CO8 la o 5resi&ne 5ar/ial. de :< '' H3
B! CO8 la o 5resi&ne 5ar/ial. de : '' H3
C! CO8 la o 5resi&ne 5ar/ial. de < '' H3
D! O8 la o 5resi&ne 5ar/ial. de :A '' H3
E! O8 la o 5resi&ne 5ar/ial. de : '' H3
250 F(rmele de tran!p(rt !an)in ale O+ !unt$
A! 7C;R di1ola- fi1ic Hn 5las'.
B! S&0 for'. de co'0ina/ie reersi0il. c& ionii de fier din
s-r&c-&ra 4e'o3lo0inei
C! ?>C;R s&0 for'. de o*i4e'o3lo0in.
D! ?>C;R di1ola- fi1ic Hn 5las'.
E! 7C;R s&0 for'. de o*i4e'o3lo0in.
260 CO+ e!te tran!p(rtat prin !Cn)e !u' mai multe
*(rme$
A! Di1ola- fi1ic Hn 5las'. B ;R
B! S&0 for'. de 0icar0ona- 5las'a-ic B ?AR
C! Di1ola- fi1ic Hn 5las'. B ?AR
D! S&0 for'. de 0icar0ona- 5las'a-ic B ;R
E! S&0 for'. de car0a'ino4e'o3lo0in. B ;R
270 Re)larea entila#iei !e reali9ea9"$
A! De c.-re cen-ri nero@i din 0&l0 @i 5&n-e
B! Pe 0a1a s-i'&lilor 5ri'i/i de la c4e'orece5-orii din
0&l0 @i 5&n-e
C! Pe 0a1a s-i'&lilor 5ri'i/i de la c4e'orece5-orii din
0&l0 @i 5&n-e
D! De c.-re cen-ri nero@i din 'e1encefal
E! De c.-re cen-ri nero@i din diencefal
Capit(lul BI0 EBCRE/IA
-0 Si!temul ex%ret(r e!te *(rmat din$
A! Rinic4i
B! C.ile &rinare
C! Pl.'Eni
D! Pros-a-.
E! U-er
+0 C"ile urinare !unt$
66
A! Ve1ica &rinar.
B! Ure-ra
C! Calicele
D! Ba1ine-&l
E! Rec-&l
10 Rini%<ii$
A! S&n- a@e1a/i Hn re3i&nea lo'0ar.
B! S&n- a@e1a/i Hn re3i&nea -oracal.
C! S&n- a@e1a/i de o 5ar-e @i de al-a a coloanei er-e0rale
D! S&n- a@e1a/i Hn cai-a-ea a0do'inal.
E! S&n- Hn n&'.r de 9
20 Rini%<iul e!te al%"tuit din$
A! Cor-ical.
B! "ed&lar.
C! Pira'ide "al5i34i
D! Ca5s&l. renal.
E! Ure-r.
30 M(r*(l()i%8 rini%<ii pre9int"$
A! Un 5ol inferior
B! )or'. de 0o0 de fasole
C! C&loare 0r&n ro@ca-.
D! Ar-er. s5lenic.
E! Ansa Henle
40 Medulara renal"$
A! Es-e si-&a-. la in-erior
B! Es-e si-&a-. la e*-erior
C! Pre1in-. 5e sec/i&ne 5ira'idele l&i "al5i34i
D! Con/ine 3lo'er&li renali
E! N& con/ine 5ira'idele "al5i34i
50 C(rti%ala renal"$
A! Es-e si-&a-. cen-ral
B! Es-e si-&a-. 5eriferic
C! Con/ine 3lo'er&li renali
D! Con/ine 5ira'idele "al5i34i
E! Es-e Hneli-. de ca5s&la renal.
60 Ne*r(nul$
A! Es-e &ni-a-ea ana-o'ic. @i f&nc/ional. a rinic4i&l&i
B! Es-e &ni-a-ea ana-o'ic. @i f&nc/ional. a e1icii &rinare
C! Es-e for'a- din cor5&sc&l renal @i &n sis-e' -&0&lar
D! Es-e for'a- din 5ira'ide "al5i34i
E! Con/ine 3lo'er&l&l renal
70 Fun%#iile rini%<il(r !unt$
A! "en/inerea 4o'eos-a1iei
B! )or'area eri-ro5oie-inei
C! )or'area @i eli0erarea reninei
D! Ac-iarea i-a'inei B
E! "en/inerea ec4ili0r&l&i acido0a1ic
-,0 Si!temul tu'ular al ne*r(nului e!te repre9entat de$
A! T&0&l con-or- 5ro*i'alC care con-in&. ca5s&la BoO'an
B! T&0&l con-or- dis-alC care con-in&. ca5s&la 3lo'er&lar.
C! Ansa Henle
D! T&0&l colec-orC Hn care se desc4id -&0ii con-or/i dis-ali
E! T&0&l colec-orC Hn care se desc4id -&0ii con-or/i
5ro*i'ali
--0 De!pre ne*r(n8 !unt ade"rate urm"t(arele
a*irma#ii$
A! Se 3.sesc Hn -o-ali-a-e Hn cor-ical.
B! E*is-. nefroni cor-icali re5re1en-End >;R din n&'.r&l
-o-al de nefroni
C! Nefronii I&*-a'ed&lari a& anse Henle l&n3i
D! Nefronii I&*-a'ed&lari s&n- e*-re'e de i'5or-an/i Hn
'ecanis'&l con-rac&ren- 5rin care rinic4i&l 5rod&ce
&rina concen-ra-.
E! Ansa Henle es-e si-&a-. Hn con-in&area -&0&l&i con-or-
dis-al
-+0 Rini%<ii !unt a!%ulari9a#i de urm"t(arele artere$
A! Ar-erele renale drea5-. @i s-En3.
B! Ar-erele 'e1en-erice
C! Ar-erele renale s&5erioar. @i inferioar.
D! Ra'&ri din -r&nc4i&l celiac
E! Ra'&ri din ar-era iliac. co'&n.
-10 SCn)ele en(! al rini%<iului e!te %(le%tat de$
A! Vena s&5rarenal.
B! Vena renal.C ce se ars. Hn ena ca. inferioar.
C! Vena 'e1en-eric.
D! Vena 5or-.
E! Vena renal.C ce se ars. Hn ena ca. s&5erioar.
-20 Urm"t(arele enun#uri de!pre %ali%ele renale !unt
ade"rate$
A! Calicele 'ici s&n- si-&a-e Hn cor-icala renal.
B! Calicele 'ici s&n- si-&a-e la Erf&l 5ira'idelor "al5i34i
C! Calicele 'ari for'ea1. 5rin &nirea lor 0a1ine-&l
D! Calicele 'ari s&n- si-&a-e Hn cor-icala renal.
E! Calicele 'ari se for'ea1. 5rin confl&area calicelor 'ici
-30 Re#eaua %apilar" peritu'ular" a rini%<iului$
A! Pri'e@-e din ar-eriolele eferen-e sEn3ele care a -rec&-
deIa 5rin 3lo'er&l
B! Pri'e@-e din ar-eriolele aferen-e sEn3ele care a -rec&-
deIa 5rin 3lo'er&l
C! Cea 'ai 'are 5ar-e a sa se 3.se@-e Hn cor-e*&l renal
D! Cea 'ai 'are 5ar-e a sa se 3.se@-e Hn 'ed&lara renal.
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- false
-40 De'itul !an)in renal$
A! Es-e de a5ro*i'a-i 8AAA 'lK'in
B! Es-e de a5ro*i'a-i 78AA 'lK'in
C! Es-e de a5ro*i'a-i :8A 'lK7AA 3 /es&-K'in
D! Re5re1in-. >AR din de0i-&l cardiac de re5a&s
E! Re5re1in-. 8AR din de0i-&l cardiac de re5a&s
-50 Filtratul )l(merular$
A! Se 'ai n&'e@-e &rin. final.
B! Are a5roa5e aceea@i co'5o1i/ie ca @i lic4id&l care
fil-rea1. Hn in-ers-i/i& la ca5.-&l ar-erial al ca5ilarelor
C! Se 'ai n&'e@-e &rin. 5ri'ar.
D! Es-e &n lic4id care fil-rea1. din ca5ilarele 3lo'er&lare
Hn ca5s&la BoO'an
E! Es-e &n lic4id care fil-rea1. din ca5s&la BoO'an Hn
ca5ilarele 3lo'er&lare
-60 Filtratul )l(merular$
67
A! Es-e o 5las'. care n& con/ine 5ro-ein Hn can-i-./i
se'nifica-ie
B! Es-e o 5las'. foar-e 0o3a-. Hn 5ro-ein
C! Se 'ai n&'e@-e &rin. final.
D! Se for'ea1. Hn -&0ii colec-ori
E! Se for'ea1. Hn -&0ii con-or/i
-70 Cantitatea de *iltrat )l(merular %are !e *(rmea9"
:ntr>un minut prin t(#i ne*r(nii am'il(r rini%<i$
A! Se n&'e@-e de0i-&l fil-r.rii 3lo'er&lare
B! Pes-e ??R din fil-ra- es-e rea0sor0i- Hn -&0ii &riniferi
C! Pes-e ??R din fil-ra- -rece Hn &rin.
D! Es-e de a5ro*i'a-i 78; 'lK'in
E! Es-e de a5ro*i'a-i 7>A lK1i
+,0 Filtrarea prin mem'rana )l(merular" e!te
determinat" de urm"t(arele
*(r#e$
A! Presi&nea din ca5s&la BoO'an care se o5&ne fil-r.rii
Fa5ro*i'a-i 7> '' H3G
B! Presi&nea coloidBos'o-ic. a 5ro-einelor care cre@-e
fil-rarea
C! Presi&nea coloidBos'o-ic. din ca5s&la BoO'an
Fconsidera-. AG
D! Presi&nea din ca5ilarele 3lo'er&lare care se o5&ne
fil-r.rii
E! Presi&nea coloidBos'o-ic. a 5ro-einelor 5las'a-ice din
ca5ilareC c& aloare 'edie de 98 '' H3
+-0 Ne*r(%itele$
A! A& la 5ol&l a5ical n&'ero@i 'icroili care cresc
considera0il s&5rafa/a ac-i.
B! A& la 5ol&l 0a1al n&'ero@i 'icroili care cresc
considera0il s&5rafa/a ac-i.
C! A& la 5ol&l 0a1al n&'eroase 'i-ocondrii
D! A& la 5ol&l a5ical n&'eroase 'i-ocondrii
E! In-erin Hn 5roces&l de rea0sor0/ie -&0&lar
++0 Tran!p(rtul tu'ular pa!i$
A! N& necesi-. ener3ie
B! Es-e li'i-a- de o ca5aci-a-e 'a*i'. de -rans5or- a
nefron&l&i
C! Se face Hn ir-&-ea &nor le3i fi1ice ale dif&1i&nii
D! Se face Hn ir-&-ea diferen/elor de 5resi&ni 4idros-a-ice
E! Necesi-. ener3ie
+10 Rea'!(r'#ia tu'ular" a apei$
A! Cea 'ai i'5or-an- rea0sor0/ie are loc la niel&l -&0&l&i
con-or- dis-al B >AR din a5a fil-ra-.
B! Cea 'ai i'5or-an- rea0sor0/ie are loc la niel&l -&0&l&i
con-or- 5ro*i'al B >AR din a5a fil-ra-.
C! Se reali1ea1. Hn -oa-e se3'en-ele nefron&l&iC dar Hn
5ro5or/ii diferi-e
D! La niel&l -&0&l&i con-or- 5ro*i'al es-e o rea0sor0/ie
o0li3a-orie
E! La niel&l -&0&l&i con-or- 5ro*i'al es-e o rea0sor0/ie
fac&l-a-i.
+20 Urm"t(arele enun#uri de!pre rea'!(r'#ia tu'ular"
a apei !unt ade"rate$
A! n li5sa ADH se eli'in. &n ol&' de 8AB8; l &rin.
dil&a-. Hn 8: ore
B! "ai ales la niel&l -&0ilor colec-ori se face a0sor0/ia a
7;R din a5a fil-ra-.
C! La niel&l -&0&l&i con-or- 5ro*i'al a5a es-e a-ras.
os'o-ic din -&0 Hn in-ers-i/i&C ca &r'are a rea0sor0/iei
s.r&rilor @i 3l&co1ei
D! n li5sa ADH se eli'in. 7C> li-ri &rin. Hn 8: ore
E! n 5re1en/a ADH se eli'in. Hn 8: ore 7C> li-ri de &rin.
concen-ra-.
+30 Tran!p(rtul tu'ular a%ti$
A! Se face f.r. cons&' de ener3ie
B! Se face c& cons&' de ener3ie @i o*i3en
C! Se face H'5o-ria 3radien-elor de concen-ra/ie sa&
elec-rice
D! Es-e selec-i
E! Se face Hn sens&l 3radien-elor de concen-ra/ie sa&
elec-rice
+40 Se%re#ia tu'ular"$
A! Co'5le-ea1. f&nc/ia de eli'inare a &nor s&0s-an/e
acideC -o*ice sa& Hn e*ces
B! Es-e 5rinci5al 'odali-a-e de c&r./ire a 5las'ei de
ca-a0oli/ii a1o-a/i ne&-ili1a/i
C! In-erine Hn re3larea concen-ra/iei 5las'a-ice a &nor
cons-i-&en/i o0i@n&i/i
D! Poa-e aea loc 5e -oa-. l&n3i'ea nefron&l&i
E! Sens&l -rans5or-&l&i es-e dins5re in-erior&l -&0&l&i s5re
in-ers-i/i&l 5eri-&0&lar
+50 Ale)e#i r"!pun!urile %(re%te$
A! Secre/ia -&0&lar. de H
J
se face 5rin 'ecanis' 5asi
B! Secre/ia -&0&lar. de H
J
se face 5rin 'ecanis' ac-i
C! Sedi&l 5rinci5al al secre/iei de H
J
es-e -&0&l con-or-
5ro*i'al
D! Sedi&l 5rinci5al al secre/iei de H
J
es-e -&0&l con-or-
dis-al
E! Secre/ia -&0&lar. de 5ro-oni 5oa-e aea loc @i Hn res-&l
nefron&l&i
+60 Se%re#ia tu'ular" de F
J
$
A! Are loc 'ai ales Hn -&0&l con-or- dis-al 5rin 'ecanis'e
ac-ie Fsc4i'0 ionicG @i 5asie
B! Are loc 'ai ales Hn -&0&l con-or- 5ro*i'al 5rin
'ecanis'e ac-ie Fsc4i'0 ionicG @i 5asie
C! Asi3&r. 'en/inerea nor'al. a 5o-ase'iei
D! Asi3&r. cre@-erea 5o-ase'iei
E! Asi3&r. sc.derea 5o-ase'iei
+70 Se%re#ia tu'ular" a NG1$
A! Reali1ea1. o acidifiere s&5li'en-ar. a &rinei
B! N& reali1ea1. o acidifiere s&5li'en-ar. a &rinei
C! Are efec- an-i-o*ic
D! Re5re1in-. o 'odali-a-e de e*cre/ie s&5li'en-ar. de
5ro-oni
E! N& re5re1in-. o 'odali-a-e de e*cre/ie s&5li'en-ar. de
5ro-oni
1,0 Ale)e#i r"!pun!urile %(re%te$
A! Ure-erele s&n- 'ici -&0&ri '&sc&lare ne-ede
B! Ure-erele Hnce5 Hn 5elis&l renal
C! Ure-erele se -er'in. Hn 5elis&l renal
D! Ure-erele co0oar. 5En. la e1ica &rinar.
68
E! Ure-erele s&n- 'ici -&0&ri '&sc&lare s-ria-e
1-0 Ve9i%a urinar"$
A! Es-e &n or3an 5arenc4i'a-os
B! Es-e o cai-a-e c& 5ere/i alc.-&i/i din '&sc&la-&r. ne-ed.
C! Es-e o cai-a-e c& 5ere/i alc.-&i/i din '&sc&la-&r. s-ria-.
D! Es-e for'a-. din do&. 5.r/i
E! Pre1in-. &n sfinc-er e*-ern
1+0 Ve9i%a urinar"$
aG Es-e si-&a-. Hn 0a1in
0G Pre1in-. &n sfinc-er e*-ern alc.-&i- din '&@c4i s-ria-
cG Pre1in-. &n sfinc-er e*-ern alc.-&i- din '&@c4i ne-ed
dG Pre1in-. &n sfinc-er in-ern care es-e Hn Hn-re3i'e
'&@c4i s-ria-
eG Pre1in-. &n sfinc-er in-ern care es-e Hn Hn-re3i'e
'&@c4i ne-ed
110 De!pre mi%#iune !unt ade"rate urm"t(arele
enun#uri$
A! Es-e 5roces&l de 3olire a e1icii &rinareC a-&nci cEnd
es-e 5lin.
B! Es-e de-er'ina-. de &n refle* neros n&'i- \refle* de
'ic/i&neW
C! Refle*&l de 'ic/i&ne es-e &n refle* con-rola- Hn
Hn-re3i'e de -r&nc4i&l cere0ral
D! Refle*&l de 'ic/i&ne es-e &n refle* con-rola- Hn
Hn-re3i'e de '.d&a s5in.rii
E! Refle*&l de 'ic/i&ne oda-. ini/ia- se a&-oa'5lific.
120 Urina %(n#ine$
aG ;AR a5.
0G ?; R a5.
cG S&0s-an/e 'inerale
dG S&0s-an/e or3anice
eG He'a-ii @i le&coci-e F5es-e ;AAAK'lG
130 C(mp(nentele din urina *inal" au urm"t(arele
al(ri medii8 :n +2 de (re$
A! Na
J
9C9 3
B! Ca
8J
AC8 3
C! Acid &ric AC<BAC> 3
D! Crea-inin. 7AB78 3
E! A5. 8C; li-ri
140 Val(rile medii n(rmale :n urina *inal"8 :n +2 de (re
!unt$
A! Uree 8; 3
B! )osfor 7AB7; 3
C! L
J
8B9C? 3
D! HCO9
$
AC9 3
E! "3
8J
7; '3
150 .re!iunea intrae9i%al"$
A! Cre@-e la ;B7A c' a5. cEnd Hn e1ic. sBa& ad&na- 9AB;A
'l &rin.
B! Cre@-e c& n&'ai cE/ia cen-i'e-rii a5. la o ac&'&lare Hn
e1ica &rinar. a &nei can-i-./i de 8AAB9AA 'l &rin.
C! Cre@-e la ;B7A c' a5. cEnd Hn e1ic. sBa& ad&na- ;AA
'l &rin.
D! Cre@-e foar-e '&l- @i ra5id dac. ol&'&l de &rin.
de5.@e@-e 9AAB:AA 'l &rin.
E! Toa-e de 'ai s&s s&n- false
Capit(lul BII0 METABOLISMUL
-0
Ca
ta'
(li!
mu
l
de*
ine
&te
$
A! Reac/iile 0ioc4i'ice de refacere a 'acrornolec&lelor
&1a-e din s-r&c-&rile cel&lare
B! Reac/iile 0ioc4i'ice de desco'5&nere a s&0s-an/elor
'acro'olec&lare de ori3ine e*o3en. sa& endo3en.
C! Reac/iile 0loc4i'ice c& 5rod&cere de ener3ie
D! Reac/iile 0ioc4i'ice c& cons&' de ener3ie
E! n'a3a1inarea ener3iei Hn co'5&@i 'acroer3iciC ca ATPB
&l

+0 Meta'(li!mul de*ine&te$
A! Ca-a0olisrn&l ce 5rod&ce ener3ie 5ar/ial &-ili1a-. 5en-r&
sin-e1a ATP din ADP
B! Ana0olis'&l ce reali1ea1. desco'5&nerea s&0s-an/elor
'acro'olec&lare de ori3ine e*o3en. sa& endo3en.
C! Reac/iile 0ioc4i'ice ce d&c la Hn'a3a1inarea ener3iei Hn
co'5&@i
'acroer3ici
D! n'a3a1inarea ener3iei s&0 for'. de co'5&@i
'acroer3ici
E! Toa-e r.s5&ns&rile s&n- corec-e
10 =n pr(%e!ele de tip %ata'(li%8 pierderea de ener)ie !u'
*(rm" de %"ldur" e!te :n pr(p(r#ie de $
A! 7AR
B!9AR
C!;;R
D!=AR
E!7AAR
69
20R(lul pr(%e!el(r %ata'(li%e e!te de a $
A!Prod&ce ener3ie
B!n'a3a1ina ener3ia Hn ADP
C!Reface 'acro'olec&lele &1a-e din s-r&c-&rile cel&lare
D!Asi3&ra cre@-erea @i de1ol-area or3anis'&l&i
E!Desco'5&ne s&0s-an/ele 'acro'olec&lare de ori3ine
e*o3en. sa& endo3en.
30 .r(%e!ele ana'(li%e pred(min"$
A! La Ers-ele -inere
B! La ad&l-
C! n c&rs&l 5erioadelor de conalescen/.
D!n c&rs&l efor-&rilor 'ari
E! La 0.-rEne/e
40 =n )eneral8 pr(%e!ele ana'(li%e !e a*l" :n e%<ili'ru
dinami% %u %ele %ata'(li%e$
A! La Ers-ele -inere
B !n 5erioadele de conalescen/.
C! n c&rs&l efor-&rilor 'ari
D! C.-re 0.-rEne/e
E! Nici &n r.s5&ns n& es-e corec-
50 .rin ana'(li!m !e :n#ele)e$
A! To-ali-a-ea reac-iilor 0ioc4i'ice de sin-e1.
B! To-ali-a-ea reac/iilor 0ioc4i'ice de de3radare
C! Reac/iile c& cons&' de ener3ie
D! Reac/iile ce 5rod&c ener3ie
E! Reac/iile ce d&c la 5ierdere de ener3ie s&0 for'. de
c.ld&r.
60 .r(%e!ele %ata'(li%e pred(min"$
A! La Ers-ele -inere
B! La ad&l-
C! n c&rs&l 5erioadelor de conalescen/.
D! n c&rs&l efor-&rilor 'ari
E! La 0.-rEne/e
70 =n meta'(li!mul intermediar$
A! S&n- 'e-a0oli1a-e s&0s-an-ele endo3eneC a0sor0i-e la
niel&l -&0&l&i di3es-i
B! S&n- 'e-a0oli1a-e s&0s-an/ele e*o3eneC CO8 @i H8A
C! Re1&l-. 5rod&@i 5En. la for'e e*cre-a0ile
D! Toa-e r.s5&ns&nle de 'ai s&s s&n- corec-e
E! Nici &n r.s5&ns n& es-e corec-
-,0 Rea%#iile meta'(li%e !unt 'i(%atali9ate de $
A! En1i'ele din -&0&l di3es-i
B! En1i'ele cel&lare
C! Hor'oni
D! Vi-a'ine
E! A'ine 0io3ene
--0 .rin%ipalele )lu%ide a'!(r'ite la nielul tu'ului
di)e!ti !unt$
A! Acid&l lac-ic
B! Gl&co1a
C! )r&c-o1a
D! A'idon&l
E! Galac-o1a
-+0 Glu%(9a a'!(r'it" din inte!tin a;un)e la nielul
*i%atului$
A! Pe cale san3in. !
B! Pe cale Li'fa-ic.
C! Pe calea enei 5or-e
D! Prin ar-era 4e5a-ic.
E! Prin -r&nc4i&l celiac
70
6CV!
,
]
f
-10 C"ile de meta'(li9are a )lu%idel(r !unt$
A! Li5o3ene1a
B! O*idarea -is&lar.
C! Glico3eno3ene1a
D! Glicoli1a
E! Li5oli1a
-20 Gli%()en()ene9a $
A! Es-e 5roces&l de 5oli'eri1are a 3l&co1ei c& for'area
3lico3en&l&i
B! Es-e 5roces&l de de5oli'eri1are a 3lico3en&l&i
C! Are loc c& 5rec.dere Hn fica- @i '&@c4i
D! Es-e s-i'&la-. de ins&lin.
E! Es-e ac-ia-. de adrenalin. @i 3l&ca3on
-30 La nielul *i%atului8 )lu%(9a p(ate *i utili9at" %a
prin%ipal" !ur!"
de ener)ie prin$
A! Glico3enoli1.
B! Glicoli1. n condi/ii aero0e
C! Glico3eno3ene1.
D! Li5o3ene1.
E! Gl&coneo3ene1.
-40 =n pre9en#a (xi)enului8 a%idul pirui% re9ultat prin
)li%(li9" !e tran!*(rm" :n $
A! Do&. 'olec&le de acid lac-ic
B! Ace-il coen1i'. A
C! "olec&l. din care se a sin-e-i1a 3lico3en&l
D! "olec&l. ce a in-ra Hn cicl&l aci1ilor -ricar0o*ilici
E! "olec&l. ce a in-ra Hn cicl&l Lre0s
-50 F(rma de utili9are pre*eren#ial" a <ex(9el(r de %"tre
t(ate %elulele e!te$
A! Acid&l lac-ic
B! )r&c-o1a !
C! Galac-o1a
DC Gl&co1a
E! Acid&l 5ir&ic
-60 =n timpul *(!*(ril"rii (xidatie8 :n %a9ul unui m(l de
)lu%(9" re9ult"$
A! 8 'olec&le de ATP
B! 9: 'olec&le de ATP
C! Ener3ie -ransfor'a-. Hn c.ld&r. Hn 5ro5or/ie de <<R
D! Ener3ie Hn'a3a1ina-. s&0 for'. de ATP Hn 5ro5or/ie de
9:R
E! 8 'olec&le de acid lac-ic
-70 Gli%(li9a anaer('" $
A! Se desf.@oar. Hn 5re1en-a o*i3en&l&i
B! D&ce la acid lac-ic
C! Eli0erea1. ener3ie Hn'a3a1ina-. Hn 8 'olec&le de ATP
5en-r& o 'olec&l. de acid lac-ic
D! Se eli0erea1. o 'are can-i-a-e de ener3ieC Hn'a3a1ina-.
Hn 9: 'olec&le de ATP !
E! Are &n randa'en- e*-re' de 'ic F9RG
+,0 Gli%()en(li9a$
A Es-e 5roces&l de de5o1i-are a 3l&co1ei s&0 for'. de
3lico3en
B! Es-e 5roces&l de de5oli'eri1are a 3lico3en&l&i
C! Es-e s-i'&la-. de ins&lin.
D! Es-e ac-ia-. de adrenalin. @i 3l&ca3on
E! Es-e ac-ia-. de sis-e'&l neros so'a-ic

+-0 F(!*(rilarea (xidati" $
A! Are loc Hn 4ialo5las'.
B! Are loc Hn 'i-ocondrii
C! Areloc n n&cle&l cel&lei
D! Necesi-. 5re1en/a o*i3en&l&i !
71
E! N& necesi-. 5re1en/a o*i3en&l&i
++0 Gli%(li9a anaer('" repre9int" de!*a%erea m(le%ulei
de )lu%(9" %u *(rmarea$
A! A -rei 'olec&le de acid 3l&-a'ic
B! A do&. 'olec&le de acid 5ir&ic
C! A do&. 'olec&le de ace-il coen1i'. A
D! Unei 'olec&le de acid lac-ic
E! Unei 'olec&le de 3alac-o1.
+10 Val(area n(rmal" a )li%emiei e!te de$
A! AC=B7!A '3KL
B! =AB7AA'3KL
C! =AB7AA3K7AAL
D!9;B<; '3K7AA'L
E! Nici o aloare n& es-e corec-.
+20 Gli%emia$
A! Re5re1in-. concen-ra/ia 3l&co1ei Hn sEn3e
B! Are aloare nor'al. de AC=B7CA 3KL
C! Es-e sc.1&-. de c.-re ins&lin.V 5rin facili-area 5.-r&nderii
@i &-ili1.rii ei cel&lare
D! Es-e cresc&-. de 3l&ca3onC 5rin s-i'&larea 3lico3enoli1ei
@i 3l&coneo3ene1ei
E! Es-e sc.1&-. de adrenalin.C 5rin s-i'&larea
3lico3eno3ene1ei
+30 Gli%emia e!te men#inut" :n limite relati %(n!tante
dat(rit" un(r me%ani!me %(mplexe %e p"!trea9"
e%<ili'rul dintre pr(%e!ele de$
A! Glico3eno7i1.
B! Glico3eno3ene1.
C! Glicoli1.
D! Gl&coneo3ene1.
E! Li5oli1.
+40 CCnd (xi)enul deine din n(u di!p(ni'il8 a%idul la%ti%
pr(enit din )li%(li9a anaer('" !e tran!*(rm" :n $
A! Acid 5ir&ic
B! Ce-oaci1i
C! Aci1i 3ra@i!
D! Coles-erol
E! Nici &n r.s5&ns n& es-e corec-
+50 Eli'erarea de ener)ie din )lu%(9" !e *a%e prin$
A! Glicoli1.
B! Gl&coneo3ene1.
C! Glico3eno3ene1.
D! Calea 5en-o1oBfosfa/ilor
E! Toa-e aces-e 5rocese
+60 Urm"t(arele !u'!tan#e !ere!% la )lu%(ne()ene9" $
A! A'inoaci1ii
B! Prod&@ii 5roeni/i din ca-a0olis'&l 5ro-einelor
C!Prod&@ii 5roeni/i din scindarea li5idelor
D! Aci1ii 3ra@i
E! Nici &na din aces-e s&0s-an/e
+70 Glu%(ne()ene9a > !inte9a de )li%()en prin
)li%()en(li9" > !e *a%e$
A! Din acid 5ir&ic
B! Din acid lac-ic
C! Din 3licerol
D! Din ce-oaci1i
E! Nici &n r.s5&ns n& es-e corec-
1,0 =n !itua#iile :n %are %antitatea de )lu%(9" e!te
%re!%ut" pe!te p(!i'ilit"#ile %elulei de a ( utili9a$
A! Gl&co1a es-e -ransfor'a-. Hn -ri3liceride
B! Are loc li5o3ene1a
72
C! Tri3liceridele ori3inare din e*ces&l de 3l&co1. se de5&n
Hn /es&-&l adi5os
D! In-erine ins&lina
E! In-erine 3l&ca3on&l
1-0 Gli%()en()ene9a e!te$
A! A! Proces&l de for'are a
3lico3en&l&i
B! B! Proces&l de for'are a
3l&co1ei
C! C! Proces&l de for'are a do&.
'olec&le de acid 5ir&ic
D! D! Proces&l de for'are a
aci1ilor 3ra@i esen/iali
E! E! Proces&l de o0/inere a
en1i'elor
1+0 Gli%()en()ene9a are l(% %u pre%"dere$
A! La niel&l sis-e'&l&i neros cen-ral FS!N!C!G
B! La niel&l s-o'ac&l&i
C! n fica- @i '&@c4i
D! n 5ancreas
E! La niel&l 5l.'Enilor
110 A%etil %(en9ima A re9ult" din$
A! Acid&l 5ir&icC Hn a0sen/a o*i3en&l&i
B! Acid&l 5ir&icC Hn 5re1en/a o*i3en&l&i
C! Glico3eno3ene1.
D! Acid lac-ic
E! ADP
120 K&licoliza anaero'L e!te pr(%e!ul$
A! care se desf.@oar. Hn 5re1en/a o*i3en&l&i
B! care se desf.@oar. Hn a0sen/a o*i3en&l&i
C! 5rin care se o0/ine 3lico3en
D! 5rin care se o0/in c4ilo'icroni
E! 5rin care se o0/ine o 'are can-i-a-e de ener3ie
130 Fi9i(l()i%8 )li%emia aria9" :ntre limitele$
A! 89AB:AA '3 la 7AA'L de sEn3e
B! 7AB8A '3 la 7AA'L de sEn3e
C! <;B77A '3 la 7AA'L de sEn3e
D! 8B9 '3 la 7AA'L de sEn3e
E! AC8$AC= '3 la 7AA'L de sEn3e
140 Gli%emia repre9int"$
A! Proces&l de for'are a 3l&co1ei
B! Proces&l de -ransfor'are a 3l&co1ei Hn acid lac-ic
C! Valoarea 3lico3en&l&i Hn sEn3e
D! Valoarea 3l&co1ei Hn sEn3e
E! Proces&l de eli0erare de ener3ie 5rin ca-a0olis'
150 Men#i(na#i <(rm(nul %are determin" !%"derea
)li%emiei prin %re&terea dep(9itel(r de )li%()en$
A! STH
B! Noradrenalin.
C! Aldos-eron
D! Gl&ca3on
E! Ins&lin.
160 .rin de)radarea %(mplet" a unui )ram de )lu%(9" :n
%ur!ul pr(%e!el(r de )li%(li9" &i (xidare !e eli'erea9"$
A! ?C9 #cal
B! ?C9 cal
C! :C7 #cal
D! 9!AAA #cal
E! ;A!AAA#cal
170 Men#i(na#i <(rm(nul %are !timulea9" pr(%e!ul de
lip()ene9"$
A! Cor-i1ol
B! Noradrenalin.
C! STH
D! Ins&lin.
E! Adrenalin.
2,0 Cantitatea de ener)ie eli'erat" prin de)radarea unui
)ram de lipide e!te de$
A! ?C9 #cal
B! ?C9 cal
C! :C7 #cal
D! 9!AAA #cal
E! ;A!AAA#cal
2-0 C(n%entra#ia n(rmal" a amin(a%i9il(r :n !Cn)e e!te
de$
A! AC9;BAC<; 3KL
B! <;B77A 3KL
C! >AB78A 3KL
D! AC9BAC; 3KL
E! 9AAB;AA 3KL
2+0 Cantitatea de ener)ie eli'erat" prin de)radarea unui
)ram de pr(teine e!te de$
A! ?C7 #cal
B! =C9 #cal
C! 8C> #cal
D! 7AA #cal
E! :C7 #cal
210 =n %(ndi#ii *i9i(l()i%e8 :n AT. !e )"!e&te ener)ie
li'er" :n %antitate de$
A! 79!AAA calK'ol
B! 78!AAA calK'ol
C! 9: calK'ol
D! ;= calK'ol
E! 7>A calK'ol
220 A%i9ii )ra&i re9ulta#i din !%indarea %<il(mi%r(nil(r
nu p"trund :n$
A! Cel&lele neroase
B! Adi5oci-e
C! He5a-oci-e
D! Cel&le '&sc&lare
E! "iocard
73
230 Men#i(na#i de %e amin(a%i9ii nu p(t di*u9a prin p(rii
mem'ranei %elulare$
A! A& 'olec&le 5rea 'ici
B! A& 'olec&le 5rea 'ari
C! Con/in do&. 'olec&le de a5.
D! Con/in fosfor
E! Con/in &ree
240 A%idul aden(9intri*(!*(ri% @AT.A$
A! Es-e &n co'5&s 'acroer3ic
B! Es-e sin-e-i1a- Hn can-i-a-e 'are 5rin 3licoli1.
C! Es-e sin-a-i1a- Hn can-i-a-e 'are F?;RG Hn -i'5&l
fosforil.rii o*ida-ie
D! Poa-e fi o0/in&- 5rin &-li1area 3l&cidelorC li5idelor @i
5ro-einelor de c.-re cel&le
E! Es-e folosi- ca s&rs. ener3e-ic. 5en-r& al-e f&nc/ii
cel&lare
250 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre %ata'(li!m !unt
ade"rate$
A! Es-e 5roces&l 5rin care se refac 'acro'olec&lele &1a-e
din s-r&c-&rile cel&lare
B! Are ca re1&l-a- 5rod&cerea de ener3ie
C! Es-e re5re1en-a- de reac/ii c4i'ice Hn cadr&l c.rora are
loc desco'5&nerea s&0s-an/elor 'acro'olec&lare
D! Are ca re1&l-a- 3lico3eno3ene1a
E! Procesele ca-a0olice se afl. Hn ec4ili0r& dina'ic c& cele
ana0olice
260 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre ana'(li!m !unt
%(re%te$
A! Re5re1in-. 5roces&l de desfacere a 3l&co1ei Hn do&.
'olec&le de acid 5ir&ic
B! Se afl. Hn ec4ili0r& dina'ic c& 5rocesele ca-a0olice
C! Es-e 5roces&l de refacere a 'acro'olec&lelor &1a-e din
s-r&c-&rile cel&lare
D! Es-e 5roces&l 5rin care re1&l-. ener3ie
E! Predo'in. Hn c&rs&l efor-&rilor 'ari
270 De!pre )lu%(9" putem a*irma urm"t(arele$
A! Poa-e fi s-oca-. s&0 for'. de 3lico3en la niel&l
fica-&l&i
B! Poa-e fi &-ili1a-. ca 5rinci5al. s&rs. de ener3ie
C! Prin desfacerea 'olec&lei de 3l&co1. re1&l-. do&.
'olec&le de acid 5ir&ic
D! Es-e &n a'inoacid
E! Es-e o 5ro-ein.
3,0 Gli%(li9a e!te pr(%e!ul$
A! De desfacere a 'olec&lei de 3l&co1. 5en-r& a for'a
do&. 'olec&le de acid 5ir&ic
B! Care se desf.@oar. Hn 1ece -re5-e s&ccesie de reac/ii
c4i'ice
C! De for'are a 3lico3en&l&i
D! De for'are a 3l&co1ei
E! De for'are a a'inoaci1ilor esen/iali
3-0 Glu%(ne()ene9a e!te pr(%e!ul$
A! De -ransfor'are a 3l&co1ei Hn acid lac-ic
B! De -ransfor'are a aci1ilor 3ra@i Hn 3l&co1.
C! De -ransfor'are a a'inoaci1ilor Hn 3l&co1.
D! De -ransfor'are a 3l&co1ei Hn acid 5ir&&c
E! De -ransfor'are a 3l&co1ei Hn aci1i 3ra@i
3+0 R(lurile )lu%idel(r :n (r)ani!m !unt$
A! Ener3e-ic
B! Plas-ic
C! )&nc/ional
D! E*cre-or
E! Ca-ali1a-or
310 In!ulina re)lea9" meta'(li!mul prin$
A! Sc.derea 3lice'iei
B! Cre@-erea 3lice'iei
C! Sc.derea li5oli1ei
D! Cre@-erea li5oli1ei
E! S-i'&larea li5o3ene1ei
320 C(le!ter(lul$
A! Es-e o 5ro-ein.
B! Re5re1in-. 5rec&rsor&l 4or'onilor se*&ali
C! In-erine Hn a5.rarea or3anis'&l&i
D! Re5re1in-. 5rec&rsor&l 4or'onilor 3l&cocor-icoi1iC
'ineralocor-icoi1i
E! Es-e o s&0s-an/. li5idic.
330 Aanta;ul utili9"rii )lu%idel(r %a !ur!" ener)eti%"
%(n!t" :n *aptul %"$
A! S&n- ra5id de3rada-e
B! Se o0/in 5rod&@i re1id&ali -o*ici
C! N& se o0/in 5rod&@i re1id&aliC fiind de3rada-e 5En. la
CO8 @i H8O
D! Eli0erea1. :C7 #cal
E! Eli0erea1. ?C9 #cal
340 Le%itina$
A! Es-e o 5ro-ein.
B! Re1&l-. 5rin ca-a0olis'&l a'inoaci1ilor
C! Es-e o s&0s-an/. li5idic.
D! In-r. Hn cons-i-&/ia -&-&ror sis-e'elor de ci-o'e'0rane
E! Es-e secre-a-. de 5ancreas&l endocrin
350 In!ulina$
A! Es-e &n 4or'on secre-a- de 5ancreas&l endocrin
B! S-i'&lea1. 3lico3enoli1a @i 3l&coneo3ene1a
C! Cre@-e 3lice'ia
D! Scade 3lice'ia
E! )acili-ea1. 5.-r&nderea @i &-ili1area cel&lar. a 3l&co1ei
360 Glu%a)(nul$
A! Es-e secre-a- de 5ancreas&l endocrin
B! Scade 3lice'ia
C! Are ac/i&ne 4i5er3lice'ian-.
D! S-i'&lea1. 3lico3enoli1a
E! S-i'&lea1. 3lico3eno3ene1a
370 Ale)e#i a*irma#iile %(re%te$
A! Crea-in#ina1a @i adenila-#ina1a s&n- en1i'e
B! )osfocrea-ina FPCG es-e cel 'ai a0&nden- de5o1i- de
le3.-&ri fosfa- 'acroer3ice din cel&l.
C! ATP es-e cel 'ai a0&nden- de5o1i- de le3.-&ri fosfa-
'acroer3ice din cel&l.
D! Le3.-&ra 'acroer3ic. la niel&l fosfocrea-inei FPCG
con/ine 79!AAA calK'ol
74
E! ATP es-e &n i'5or-an- a3en- de le3.-&r. 5en-r&
-ransfer&l de ener3ie
4,0 La (m8 alimenta#ia %(re!pun9"t(are pre!upune$
A! A5or- ali'en-ar e*cesi
B! A5or- ali'en-ar Hn concordan/. c& neoile or3anis'&l&i
C! A5or- neselec-i de ali'en-e
D! A5or- de ali'en-e diferen/ia-e Hn f&nc/ie de Ers-.C -i5&l
ac-ii-./ii de5&seC ano-i'5C condi/ii cli'a-erice e-c!
E! A5or- e*cesi de 3l&cide
4-0 Gli%()en(li9a e!te !timulat" de urm"t(rii <(rm(ni$
A! Adrenalina
B! Ins&lina
C! Gl&ca3on&l
D! Cor-i1ol&l
E! STH
4+0 Glu%(ne()ene9a e!te !timulat" de urm"t(rii
<(rm(ni$
A! Ins&lina
B! Gl&ca3on&l
C! Cor-i1ol&l
D! STH
E! Adrenalina
410 Gli%emia e!te %re!%ut" de urm"t(rii <(rm(ni$
A! Gl&ca3on
B! Ins&lin.
C! Cor-i1ol
D! Hor'oni se*&ali
E! Adrenalin.
420 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre %<il(mi%r(ni !unt
ade"rate$
A! AI&n3 direc- Hn sEn3e
B! AI&n3 5rin asele c4ilifere Hn li'f. @i de aici s&n-
-rec&/iC o da-. c& aceas-aC Hn sEn3e
C! Con/in 3l&co1.C 3licerolC 5ro-eine
D! S&n- for'a/i Hn en-eroci-e din li5idele a0sor0i-e din
in-es-in
E! S&n- -rans5or-a/i Hn sEn3e de a'inoaci1i
430 Lip(li9a e!te !timulat" de$
A! Cor-i1ol
B! STH
C! Adrenalin. @i noradrenalin.
D! Ins&lin.
E! Calci-onina
440 R(lul lipidel(r :n (r)ani!m e!te$
A! Ener3e-ic
B! Plas-ic
C! )&nc/ional
D! En1i'a-ic
E! n a5.rarea or3anis'&l&i
450 Amin(a%i9ii traer!ea9" mem'rana %elular" prin$
A! Trans5or- ac-i
B! Dif&1i&ne facili-a-.
C! Os'o1.
D! Canale ionice
E! N& -raersea1. 'e'0rana cel&lar.
460 Urm"t(rii <(rm(ni !timulea9" ana'(li!mul pr(tei%$
A! STH
B! Ins&lina
C! Hor'onii es-ro3eni
D! Tes-os-eron&l
E! Gl&ca3on&l
470 Cata'(li!mul pr(tei% e!te !timulat de$
A! Sis-e'&l neros e3e-a-i si'5a-ic
B! Sis-e'&l neros e3e-a-i 5arasi'5a-ic
C! Tiro*in.
D! STH
E! Cor-i1ol
5,0 Ana'(li!mul intermediar al pr(teinel(r are l(% !u'
a%#iunea <(rm(nil(r$
A! STH
B! Ins&lin.
C! Gl&ca3on
D! Tes-os-eron
E! Cor-i1ol
5-0 Cata'(li!mul intermediar al pr(teinel(r e!te
in*luen#at de$
A! Gl&ca3on
B! Ins&lin.
C! Gl&cocor-icoi1i
D! Hor'oni -iroidieni
E! Hor'oni se*&ali
5+0 Men#i(na#i r(lurile *un%#i(nale ale pr(teinel(r$
A! Trans5or-. diferi-e s&0s-an/e 5rin 5las'ale'.
B! S&n- en1i'e ce ca-ali1ea1. reac/ii 0ioc4i'ice
C! Trans5or-. diferi-e s&0s-an/e 5rin sEn3e
D! Trans5or-. diferi-e s&0s-an/e 5rin lic4idele in-ers-i/iale
E! In-r. Hn s-r&c-&ra 3l&co1ei
510 Urm"t(arele a*irma#ii de!pre meta'(li!mul ener)eti%
!unt ade"rate$
A! Re5re1in-. sc4i'0&rile ener3e-ice din-re or3anis' @i
'edi&
B! N& infl&en/ea1. reac/iile ada5-a-ie ale or3anis'&l&i
C! 2ine con- de can-i-a-ea -o-al. de ener3ie care ia na@-ere
Hn c&rs&l 'e-a0olis'&l&i in-er'ediar
D! 2ine con- de can-i-a-ea de ener3ie &-ili1a-. de or3anis'
E! N& infl&en/ea1. 5rocesele i-ale din or3anis'
520 Ale)e#i a*irma#iile %(re%te$
A! )osfocrea-ina FPCG es-e 'ai a0&nden-. decE- ATP
B! ATP es-e 'ai a0&nden- decE- fosfocrea-ina FPCG
C! )osfocrea-ina FPCG 5oa-e -ransfera ener3ie 5rin sc4i'0
c& ATP
D! )osfocrea-ina FPCG 5oa-e ac/iona ca a3en- de le3.-&r.
5en-r& -ransfer&l de ener3ie
E! )osfocrea-ina FPCG con/ine Hn le3.-&ra sa 'acroer3ic.
79!AAA calK'ol
530 De!pre )li%()en putem !pune %"$
A! Es-e 4or'on&l care s-i'&lea1. 3l&coneo3ene1a
B! Es-e 'o0ili1a- ca s&rs. ener3e-ic. Hn e*5&nerea
or3anis'&l&i la fri3
75
C! Es-e 'o0ili1a- 5riori-ar Hn efor-&l fi1ic 'odera-
D! Es-e de5o1i-a- Hn s5ecial Hn fica- @i '&@c4i
E! Cons-i-&ie o re1er. ener3e-ic. de a5ro*i'a-i 9!AAA
#cal
540 Ale)e#i a*irma#iile %(re%te$
A! Aci1ii 3ra@i s&n- de3rada/i la niel cel&lar 5rin reac/ii
c4i'ice de 0e-ao*idareC c& eli0erare de ener3ie
B! Aci1ii 3ra@i 5o- fi &-ili1a/i la niel cel&lar 5en-r&
resin-e1a diferi/ilor co'5&@i li5idici
C! Aci1ii 3ra@i 5.-r&nd Hn cel&lele neroase
D! Aci1ii 3ra@i r.'En Hn can-i-a-e 'ic. Hn 5las'. Faci1ii
3ra@i li0eriG
E! Aci1ii 3ra@i r.'En Hn can-i-a-e 'are Hn 5las'.
550 Ale)e#i a*irma#iile %(re%te le)ate de lipide$
A! S&n- s&0s-an/e ener3e-ice 5rinci5ale
B! In-r. Hn cons-i-&/ia -&-&ror sis-e'elor de ci-o'e'0rane
C! Re5re1in-. 5rec&rsori ai &nor 4or'oni
D! )or'ea1. de5o1i-e Hn I&r&l or3anelor
E! N& a& rol -er'oi1ola-or
560 .r(%e!ul de !inte9" a pr(teinel(r utili9ea9"
amin(a%i9i$
A! De 5roenien/. ali'en-ar.
B! )or'a/i Hn or3anis' din 5rec&rsori li5idici
C! )or'a/i Hn or3anis' din 5rec&rsori li5idici
D! )or'a/i Hn c&rs&l 5roceselor de ana0olis' 5ro-eic
E! Re1&l-a/i Hn &r'a 5roceselor de ca-a0olis' al
5ro-einelor
570 Ale)e#i a*irma#iile %(re%te$
A! Pro-einele a& rol ener3e-ic
B! Pro-einele a& rol en1i'a-ic
C! Pro-einele a& rol de -rans5or-or al diferi-elor s&0s-an/e
D! Pro-einele in-r. Hn s-r&c-&ra /es&-&l&i osos @i car-ila3inos
E! Pro-einele n& in-r. Hn s-r&c-&ra /es&-&l&i osos @i
car-ila3inos
6,0 Cre&terea ratei meta'(li%e e!te in*luen#at" de$
A! Hor'onii -iroidieni
B! S-i'&larea si'5a-ic.
C! S-i'&larea 5arasi'5a-ic.
D! Efor-&l fi1ic
E! Cre@-erea ac-ii-./ii cel&lare
6-0 Val(area %(e*i%ientului re!pirat(r pentru )lu%(9"
e!te$
A! AC>9
B! 7
C! AC;;
D! 7C8;
E! AC=;
6+0 C(e*i%ientul re!pirat(r e!te rap(rtul dintre$
A! CO8 eli0era- @i O8 cons&'a- 5en-r& o*idarea &n&i 3ra'
de 5rinci5i& ali'en-ar
B! V!I!R! @i V!E!R!
C! Car0on&l @i 4idro3en&l &n&i a'inoacid
D! Ra5or-&l din-re 3l&cidele @i li5idele din or3anis'
E! Ra5or-&l din-re 5ro-einele @i li5idele din or3anis'
610 Val(area %(e*i%ientul re!pirat(r pentru amin(a%idul
alanin" e!te$
A! 7
B! AC>9
C! 7C8;
D! AC;;
E! AC=;
620 F(amea e!te$
A! Dorin/a 5en-r& &n an&'i- -i5 de ali'en-
B! Sen1a/ia de H'5linire a in3es-iei de ali'en-e
C! Dorin/a de ali'en-e
D! Neoia i'5erioas. de cons&' de 3l&cide
E! Re1&l-a-&l feno'en&l&i de des4idra-are
630 Apetitul repre9int"$
A! Con-rac/ia de foa'e de la niel&l s-o'ac&l&i
B! Dorin/a 5en-r& &n an&'i- -i5 de ali'en-
C! O5&s&l foa'ei
D! Sen1a/ia de H'5linire a in3es-iei de ali'en-e
E! Re1&l-a-&l feno'en&l&i de des4idra-are
640 Sa#ietatea e!te$
A! Sen1a/ia de H'5linire a in3es-iei de ali'en-e
B! Sen1a/ia de se-e
C! Dorin/a 5en-r& &n an&'i- ali'en-
D! A5ari/ia con-rac/iilor de foa'e la niel&l s-o'ac&l&i
E! Re1&l-a-&l des4idra-.rii
650 Centrii *(amei !e )"!e!% :n$
A! Tala'&s
B! Hi5o-ala'&s
C! Cere0el
D! B&l0&l ra4idian
E! "e1encefal
660 Centrii !a#iet"#ii !e )"!e!% :n$
A! Hi5o-ala'&s
B! Tala'&s
C! "e1encefal
D! Cere0el
E! ".d&a s5in.rii
670 R(lul %el mai imp(rtant :n !en9a#ia de *(ame reine$
A! Prod&@ilor 'e-a0olis'&l&i 5ro-eic
B! Prod&@ilor 'e-a0olis'&l&i li5idic
C! Prod&@ilor 'e-a0olis'&l&i 3l&cidic
D! "e-a0olis'&l&i ener3e-ic
E! "e-a0olis'&l&i 0a1al
7,0 O'e9itatea e!te re9ultatul$
A! A5or-&l&i e*cesi de ener3ie ra5or-a- la cons&'
B! Cre@-erea cons&'&l&i ener3e-ic
C! A5or-&l&i e*cesi de a5.
D! Ca-a0olis'&l&i e*cesi de li5ide
E! Golirii de5o1i-elor n&-ri-ie din /es&-&rile or3anis'&l&i
7-0 Inani#ia du%e la$
A! U'5lerea Hn e*ces a de5o1i-elor n&-ri-ie din /es&-&rile
or3anis'&l&i
B! Golirea de5o1i-elor n&-ri-ie din /es&-&rile or3anis'&l&i
C! Cre@-erea Hn 3re&-a-e
D! Cre@-erea de5o1i-elor de 3l&cide
76
E! Cre@-erea de5o1i-elor de li5ide
7+0 Vitamina %u r(l :n <em(!ta9" e!te$
A! Vi-a'ina E
B! Vi-a'ina B78
C! Vi-a'ina D
D! Vi-a'ina L
E! Vi-a'ina C
710 S%(r'utul e!te$
A! E*ces de i-a'ina C
B! Defici- de i-a'ina C
C! E*ces de i-a'ina A
D! Defici- de i-a'ina PP
E! Defici- de i-a'ina D
720 De*i%itul de itamina E @t(%(*er(lA du%e la$
A! He'ora3ii
B! Ra4i-is'
C! Pela3r.
D! Ane'ie
E! S-erili-a-e
730 =n dr(;dia de 'ere !e )"!e&te$
A! Vi-a'ina B7 @i D
B! Vi-a'ina E
C! Vi-a'ina PP
D! Vi-a'ina A
E! Vi-a'ina C
740 Ri'(*laina e!te$
A! Vi-a'ina C
B! Vi-a'ina B8
C! Vi-a'ina L
D! Vi-a'ina A
E! Vi-a'ina B78
750 C(n!e%in#a aitamin(9ei B-+ e!te$
A! Ra4i-is'&l
B! T&l0&rarea de edere
C! BeriB0eri
D! S-erili-a-e
E! Ane'ie
760 .ela)ra e!te determinat" de$
A! Defici-&l de i-a'in. PP
B! Defici- de i-a'in. D
C! Defici- de i-a'in. A
D! Cons&'&l cresc&- de 3l&co1.
E! Defici- de i-a'in. E
770 Ra<iti!mul !e dat(rea9"$
A! Defici-&l&i de i-a'in. L
B! Defici-&l&i de i-a'in. C
C! Defici-&l&i de i-a'in. D
D! Defici-&l&i de i-a'in. B8
E! Defici-&l&i de i-a'in. A
-,,0 Vitamina D are r(l :n$
A! He'os-a1.
B! He'a-o5oie1.
C! "e-a0olis'&l calci&l&i @i fosfor&l&i
D! I'&ni-a-e
E! Vedere
-,-0 C(mp(9i#ia apr(ximati" a dietei !e pre9int" a!t*el$
A! >AR 3l&cideC 7AR li5ideC 7AR 5ro-eine
B! ;AR 3l&cideC 9;R li5ideC 7;R 5ro-eine
C! 9AR 3l&cideC ;;R li5ideC 7;R 5ro-eine
D! ;AR 3l&cideC 7;R li5ideC 9;R 5ro-eine
E! 7;R 3l&cideC ;AR li5ideC 9;R 5ro-eine
-,+0 Ale)e#i itaminele <idr(!(lu'ile$
A! Vi-a'ina D
B! Vi-a'ina PP
C! Vi-a'ina C
D! Vi-a'ina A
E! Vi-a'ina E
-,10 Ale)e#i itaminele lip(!(lu'ile$
A! Vi-a'ina B78
B! Vi-a'ina PP
C! Vi-a'ina A
D! Vi-a'ina D
E! Vi-a'ina L
-,20 Ale)e#i itaminele %are au r(l :n edere$
A! Vi-a'ina E
B! Vi-a'ina A
C! Vi-a'ina C
D! Vi-a'ina B<
E! Vi-a'ina B8
-,30 Ra#ia alimentar" %(re!pun9"t(are #ine %(nt de$
A! Ti5&l de ac-ii-a-e de5&s.
B! VErs-.
C! Ano-i'5
D! Condi/ii cli'a-erice
E! Sen1a/ia de 5leni-&dine 3as-ric.
-,40 Men#i(na#i l(%ali9area %entril(r ner(&i %u r(l :n
alimentare$
A! Par-ea inferioar. a -r&nc4i&l&i cere0ral
B! Par-ea s&5erioar. a -r&nc4i&l&i cere0ral
C! A'i3dal.
D! Ariile cor-icale ale sis-e'&l&i li'0ic
E! ".d&a s5in.rii
-,50 Val(area meta'(li!mului 'a9al$
A! Se e*5ri'. Hn f&nc/ie de 3re&-a-e FLcalK#3Kor.G
B! Se e*5ri'. Hn f&nc/ie de s&5rafa/a cor5oral. F:A
#calK'e-r& 5.-ra-Kor.G
C! Varia1. Hn f&nc/ie de Ers-.C se*C -i5&l ac-ii-./ii
D! Es-e 'ai cresc&- la Ers-nici
E! Es-e 'ai cresc&- la se*&l 'asc&lin
-,60 Ra#ia alimentar" e%<ili'rat" tre'uie !" %(n#in"$
A! S&0s-an/e 'inerale
B! S&0s-an/e 5las-ice
C! Hor'oni @i en1i'e
D! S&0s-an/e ener3e-ice F3l&cide @i li5ideG
E! S&0s-an/e ce n& 5o- fi sin-e-i1a-e Hn or3anis' Fi-a'ineG
77
-,70 Ap(rtul %al(ri% %re!%ut %(mparati %u %(n!umul
ener)eti% du%e la$
A! Ins-alarea o0e1i-./ii
B! De5&nerea re1erelor li5idice
C! T&l0&r.ri 'aIore
D! Inani/ie
E! Sc.derea de5o1i-elor li5idice
--,0 Inani#ia du%e la$
A! Ins-alarea o0e1i-./ii
B! Cre@-erea de5o1i-elor de 3l&cide
C! Golirea de5o1i-elor de 3l&cide
D! Golirea de5o1i-elor de li5ide
E! Golirea de5o1i-elor de 5ro-eine
Capit(lul BIII0 SISTEMUL RE.RODUCTOR
B a5ara-&l 3eni-al fe'inin @i 'asc&lin B
-0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind aparatul )enital
*eminin$
A! Are rol Hn f&nc/ia de re5rod&cere
B! Es-e alc.-&i- din oar @i 3lande 3eni-ale e*-erne
C! Es-e alc.-&i- din oarC c.i 3eni-ale @i 3lande 3eni-ale
e*-erne
D! C&5rinde -ro'5ele &-erine @i &-er&l
E! Incl&de a3in&l @i c.ile 3eni-ale
+0 Oarul$
A! Es-e &n or3an &nic
B! Es-e &n or3an 5erec4e
C! Are f&nc/ie n&'ai e*ocrin.
D! Are f&nc/ie n&'ai endocrin.
E! Are f&nc/ie 'i*-.
10 Oarul$
A! Secre-. 4or'oni6 es-ro3eni
B! Secre-. 4or'oni6 es-ro3eni @i 5ro3es-eron
C! Are for'a &n&i ooid -&r-i-
D! CEn-.resc <B> 3ra'e
E! A& dia'e-r&l 'ai 'ic de 9B; c'
20 .riind *a#a lateral" a (arului$
A! Se afl. 5e 5ere-ele la-eral al cai-./ii 5eliene
B! Oc&5. fosa oarian.
C! Es-e aco5eri-. de 5ailion&l -ro'5ei
D! Are li3a'en-e
E! Es-e &na din cele do&. fe/e ale oar&l&i
30 .riind !tru%tura (arului8 !ele%ta#i a*irma#iile
ade"rate$
A! La s&5rafa/. es-e aco5eri- de &n e5i-eli& s-ra-ifica-
B! La s&5rafa/. es-e aco5eri- de &n e5i-eli& si'5l&
C! S&0 e5i-eli& se afl. &n Hneli@ conI&nc-i6 al0&3inee
D! Parenc4i'&l es-e for'a- din 'ed&lar.
E! Parenc4i'&l es-e for'a- din 'ed&lar. @i cor-ical.
40 .riind !tru%tura (arului !ele%ta#i a*irma#iile
ade"rate$
A! %ona 'ed&lar. con/ine ase san3ine
B! %ona 'ed&lar. con/ine ase san3ineC li'fa-ice @i fi0re
neroase
e3e-a-ie
C! %ona cor-ical. con/ine folic&lii oarieni
D! %ona 'ed&lar. con/ine folic&lii oarieni
E! Nici&n r.s5&ns n& es-e corec-
50 F(li%ulii (arieni$
A! Po- fi 5ri'ordialiC 5ri'ariC sec&ndari @i 'a-&ri
B! Se 3.sesc Hn 1ona 'ed&lar.
C! Se 3.sesc Hn 1ona cor-ical.
D! Un folic&l sec&ndar deine folic&l 'a-&r
E! Se afl. Hn diferi-e s-adii de eol&/ie
60 Eliminarea ((%itului$
A! Prin o&la/ie
B! Prin fec&nda/ie
78
C! Are loc Hn a 7:Ba 1i a cicl&l&i
D! D&5. eli'inarea l&iC folic&l&l oarian 'a-&r se
-ransfor'. Hn cor5
3al0en
E! D&5. eli'inarea l&iC folic&l&l oarian 'a-&r se
-ransfor'. Hn cor5
al0
70 Va!%ulari9a#ia (arului e!te a!i)urat" de$
A! Ar-era oarian. @i o ra'&r. oarian. din ar-era &-erin.
B! Vena oarian. drea5-. care se ars. Hn ena ca.
inferioar.
C! Vena oarian. drea5-. care se ars. Hn ena renal.
s-En3.
D! Vena oarian. s-En3. care se ars. Hn ena renal.
s-En3.
E! Ar-era oarian.C ra'&r. a ar-erei iliace e*-erne
-,0 Tr(mpele uterine$
A! S&n- do&. cond&c-e '&sc&loB'e'0ranoase
B! Co'&nic. c& &-er&l 5rin orificii n&'i-e os-ii &-erine
C! A& o l&n3i'e de 7:B7? c'
D! Se desc4id Hn cai-a-ea a0do'inal. 5rin e*-re'i-a-ea
la-eral.
E! Se desc4id Hn cai-a-ea a0do'inal. 5rin os-ii &-erine
--0 Uterul$
A! Es-e si-&a- Hn cai-a-ea 5elian.
B! Es-e &n or3an cai-arC '&sc&los @i i'5ar
C! Es-e &n or3an 5erec4e
D! Es-e in-er5&s Hn-re -ro'5ele &-erine @i &l.
E! Es-e in-er5&s Hn-re -ro'5ele &-erine @i a3in
-+0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind uterul$
A! Pre1in-. cor5C col @i is-'&l &-erin
B! Pre1in-. la e*-erior endo'e-r&l
C! Pre1in-. la e*-erior 5eri'e-r&lC n&'ai la niel&l
cor5&l&i &-erin
D! T&nica '&sc&lar. n&'i-. 'io'e-r& c.5-&@e@-e cai-a-ea
&-erin.
E! Endo'e-r&l es-e considera- s-ra-&l f&nc/ional al &-er&l&i
-10 Va)inul$
A! Es-e cond&c- '&sc&loBconI&nc-i
B! Are o l&n3i'e de =B? c'
C! Es-e si-&a- la-eral @i i'5ar
D! Prin e*-re'i-a-ea s&5erioar. se desc4ide Hn es-i0&l&l
a3inal
E! Prin e*-re'i-a-ea s&5erioar. se inser. 5e col&l &-erin
-20 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind !tru%tura
a)inului$
A! Pre1in-. la e*-erior &n s-ra- '&sc&lar for'a- din fi0re
ne-ede
B! Pre1in-. la e*-erior &n s-ra- '&sc&lar for'a- din fi0re
s-ria-e
C! Pre1in-. la in-erior o '&coas. for'a-. din-rB&n e5i-eli&
5ai'en-os s-ra-ifica-
D! Pre1in-. la in-erior o '&coas. for'a-. din-rB&n e5i-eli&
si'5l&
E! Pre1in-. endo'e-r&
-30 Vula$
A! Es-e &n or3an 3eni-al e*-ern
B! Es-e &n or3an 3eni-al in-ern
C! Are for'a &nei fan-e al&n3i-e Hn sens sa3i-al
D! Are for'a &nei fan-e al&n3i-e Hn sens -ransersal
E! Es-e '.r3ini-. la-eral de c.-re do&. re5li&ri c&-ana-e
-40 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind ula$
A! Do&. la0ii 'ari @i do&. la0ii 'ici
B! B&l0ii es-i0&lari s&n- si-&a/i la 0a1a la0iilor 'ari
C! "&n-ele 5&0ian se afl. Hn 5ar-ea 5os-erioar. a la0iilor
'ari
D! n es-i0&l&l a3inal se desc4ide an-erior &re-ra
79
E! n es-i0&l&l a3inal se desc4ide 5os-erior a3in&l
-50 Glanda mamar"$
A! Es-e o 3land. 5erec4e
B! Es-e si-&a-. 5e 5ere-ele -oracic an-eriorC Hn in-eral&l
din-re coas-ele III $ VII
C! Asi3&r. secre/ia de la5-e
D! Es-e sedi&l a n&'eroase 5rocese 5a-olo3ice
E! Nici&n r.s5&ns n& es-e corec-
-60 Aparatul )enital ma!%ulin e!te *(rmat din$
A! Tes-ic&le @i or3ane 3eni-ale e*-erne
B! Tes-ic&leC cond&c-e s5er'a-iceC 5ros-a-.
C! Tes-ic&leC cond&c-e s5er'a-iceC 5ros-a-.C 3lande
0&l0o&re-rale @i or3ane
3eni-ale e*-erne
D! Pros-a-. @i cond&c-e s5er'a-ice
E! Glande 0&l0o&re-rale @i or3ane 3eni-ale e*-erne
-70 Te!ti%ulul$
A! Es-e 3landa 3eni-al. 'asc&lin.
B! Are o 3re&-a-e de a5ro*i'a-i 8; de 3ra'e
C! Are for'a &n&i ooid -&r-i- -ransersal
D! Are f&nc/ie n&'ai Hn s5er'a-o3ene1.
E! i es-e ane*a- e5ididi'&l
+,0 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la !tru%tura
te!ti%ulului$
A! Pre1in-. la s&5rafa/. al0&3ineea
B! Parenc4i'&l -es-ic&lar es-e s-r.0.-&- de al0&3inee
C! Parenc4i'&l -es-ic&lar es-e H'5.r/i- Hn lo0&li -es-ic&lari
D! Con/ine :AAB;AA de lo0&li
E! Con/ine canal&l deferen- care se con-in&. c& canal&l
e5ididi'ar
+-0 Tu'ii !emini*eri %(nt(r#i$
A! S&n- con-in&a/i de -&0ii dre5/i
B! Se desc4id Hn re/ea&a -es-ic&lar.
C! Re5re1in-. &l-i'&l se3'en- al c.ilor s5er'a-ice
D! Se 3.sesc la e*-erior&l lo0&lilor -es-ic&l&l&i
E! S&n- Hn n&'.r de 9B;
++0 .riind %"ile !permati%e$
A! S&n- cond&c-e de eli'inare n&'ai a s5er'iilor
B! S&n- cond&c-e de eli'inare a s5er'iilor @i a lic4id&l&i
s5er'a-ic
C! C.ile in-ra-es-ic&lare s&n- re5re1en-a-e de re/ea&a
-es-ic&lar.
D! C.ile e*-ra-es-ic&lare s&n- canalele eferen-e @i canal&l
deferen-
E! C.ile e*-ra-es-ic&lare s&n- canalele eferen-eC canal&l
deferen- @i canal&l
eIac&la-or
+10 Ve9i%ula !eminal"$
A! Es-e &n or3an &nic
B! Es-e &n or3an 5erec4e
C! Es-e si-&a-. s&0 5ros-a-.
D! Are rol secre-or
E! Are o l&n3i'e de :B; c' @i o l./i'e de 8 c'
+20 .r(!tata$
A! Es-e &n or3an 3land&lar endocrin
B! Es-e &n or3an 3land&lar e*ocrin
C! Es-e si-&a-. deas&5ra e1icii &rinare
D! Vasc&lari1a/ia ar-erial. es-e asi3&ra-. de ar-era
5ros-a-ic.C ra'&r. din ar-era
iliac. in-ern.
E! Vasc&lari1a/ia ar-erial. es-e asi3&ra-. de ar-era
5ros-a-ic.C ra'&r. din ar-era
iliac. e*-ern.
+30 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te %u priire la peni!$
80
A! Es-e for'a- din r.d.cin. @i cor5
B! Cor5&l 5re1in-. la e*-re'i-a-ea an-erioar. 3land&l
C! Or3anele erec-ile s&n- re5re1en-a-e de &n cor5 caernos
@i doi cor5i
s5on3io@i
D! Or3anele erec-ile s&n- re5re1en-a-e de doi cor5i
caerno@i @i &n cor5
s5on3ios
E! Vasc&lari1a/ia es-e asi3&ra-. de ra'&ri din ena
r&@inoas. e*-ern.
+40 Te!ti%ulul &i (arul !unt$
A! Glande 'i*-e
B! Doar 3lande endocrine
C! Doar 3lande e*ocrine
D! S&n- 4or'oni
E! S&n- ase san3&ine
+50 A%tiitatea te!ti%ulului &i (arului deine eident"$
A! La Ers-a de 8B9 ani
B! La ;AB=A de ani
C! La 5&0er-a-e
D! La no&Bn.sc&-
E! Pes-e =A de ani
+60 Oarul pre9int"$
A! D&0l. ac-ii-a-e6 for'area folic&lilor 'a-&ri @i o&la/ia
B! Doar for'area folic&lilor 'a-&reC o&la/ia fiind 5rod&s.
de -es-ic&l
C! Doar o&la/iaC for'area folic&lilor 'a-&re fiind 5rod&s.
de -es-ic&l
D! D&0l. ac-ii-a-e6 secre/ia de )SH @i s5er'a-o3ene1.
E! Secre/ia de -es-os-eron @i f&nc/ia s5er'a-o3enic.
+70 Fie%are (ar %(n#ine la na&tere$
A! 9AAB:AA folic&li 5ri'ordiali
B! CE-ea s&-e de 'ii de folic&li 5ri'ordiali
C! 8AB9A de folic&li 5ri'ordiali
D! CE-e &n folic&l 5ri'ordial fiecare
E! 7AAB8AA de folic&li 5ri'ordiali
1,0 .re%i9a#i %are e!te durata medie a unui %i%lu )enital
la *emeie$
A! 8 l&ni
B! 7A 1ile
C! 7 an
D! 8> de 1ile
E! 7; 1ile
1-0 .eri(ada pre(ulat(rie a %i%lului (arian durea9"$
A! Din 1i&a a 7;Ba 5En. Hn 5ri'a 1i a 'ens-r&a/iei
B! Din 1i&a 7 5En. Hn 1i&a a 7:Ba cicl&l&i
C! Din 1i&a a 9Ba 5En. Hn 1i&a a ;Ba a cicl&l&i
D! Din 1i&a a 7ABa 5En. Hn 1i&a a 8>Ba a cicl&l&i
E! 8:B:> de ore
1+0 .eri(ada p(!t(ulat(rie a %i%lului (arian !e
:ntinde$
A! Din 1i&a 7 5En. Hn 1i&a a 7:Ba a cicl&l&i
B! Din 1i&a a 7ABa 5En. Hn &l-i'a 1i a 'ens-r&a/iei
C! Din 1i&a a 8Ba 5En. Hn 1i&a a =Ba a cicl&l&i
D! Din 1i&a a 7ABa 5En. Hn 1i&a a 79Ba a cicl&l&i
E! Din 1i&a a 7;Ba 5En. Hn 5ri'a 1i a 'ens-r&a/iei
110 Oula#ia are l(%$
A! n 1i&a 7 a cicl&l&i oarian
B! n a 7ABa 1i a cicl&l&i oarian
C! n a ;Ba 1i a cicl&l&i oarian
D! n a 7:Ba 1i a cicl&l&i oarian
E! n a 8>Ba 1i a cicl&l&i oarian
120 Oula#ia &i *(rmarea %(rpului )al'en !unt
!timulate de$
A! )SH
B! STH
C! LH
D! ACTH
E! Prolac-ina
130 Da%" *e%unda#ia nu a aut l(%8 (ulul !e elimin" :n
9iua$
A! A 7?Ba 1iC a 8ABa 1i a cicl&l&i
B! A 8<Ba 1i a cicl&l&i
C! A 9Ba 1i a cicl&l&i
D! A ;Ba 1iC a <Ba 1i a cicl&l&i
E! A 7ABa 1i a cicl&l&i
140 Oulul r"mEne ia'il &i %apa'il de a *i *e%undat nu
mai mult de$
A! 8 s.5-.'Eni
B! 7A 1ile
C! 8: de ore d&5. ce a fos- e*5&l1a- din oar
D! 8 ore
E! =8 de ore
150 G(rm(nii andr()eni al %"r(r repre9entant
prin%ipal e!te te!t(!ter(nul
!unt !e%reta#i de$
A! Hi5ofi1a
B! Oar
C! Cel&lele in-ers-i/iale -es-ic&lare LeZdi3
D! Glandele s&5rarenale
E! Pancreas&l endocrin
160 Ci%lul (arian e!te :n!(#it de m(di*i%"ri la nielul$
A! Tes-ic&l&l&i
B! U-er&l&i
C! Va3in&l&i
D! Glandelor 'a'are
E! Pros-a-ei
81
170 A%#iunea e!tr()enil(r e!te de a !timuli de9(ltarea$
A! Or3anelor 3eni-ale fe'inine
B! "&coasei &-erine
C! Glandelor 'a'are
D! A5ari/ia @i de1ol-area carac-erelor se*&ale sec&ndare la
fe'eieC 5rec&' @i co'5or-a'en-&l se*&al fe'inin
E! Or3anelor 3eni-ale 'asc&line
2,0 G(rm(nii !exuali *eminini !unt$
A! STH
B! )SH
C! Es-ro3en
D! Pro3es-eron
E! Tes-os-eron
2-0 C(rpul )al'en !e%ret"$
A! LH
B! Hor'oni es-ro3eni
C! )SH
D! Prolac-ina
E! Pro3es-eron
2+0 Se%re#ia %(rpului )al'en e!te !timulat" de$
A! STH
B! LH
C! Prolac-ina
D! )SH
E! ACTH
210 Urm"t(arele a*irma#ii !unt ade"rate$
A! Ac-ii-a-ea cor5&l&i 3al0en nefec&nda- se 5rel&n3e@-e
c& 9 l&ni
B! Cor5&l 3al0en nefec&nda- inol&ea1. d&5. 7A 1ile
C! Cor5&l 3al0en nefec&nda- se -ransfor'. Hn cor5 al0
D! Dac. o&l&l a fos- fec&nda-C ac-ii-a-ea cor5&l&i 3al0en
se 5rel&n3e@-e c& Hnc. 9 l&ni
E! Dac. o&l&l a fos- fec&nda-C se -ransfor'. Hn cor5 al0
220 .re%i9a#i a*irma#iile urm"t(are$
A! n -i'5&l sarcinii cor-icos&5rarenala @i 5lacen-a secre-.
es-ro3en @i 5ro3es-eron
B! n -i'5&l sarcinii cor-icos&5rarenala @i 5lacen-a secre-.
)SH
C! Re3larea secre/iei oariene se face 5rin feed0ac#
ne3a-i 4i5o-ala'oB4i5ofi1oBoarian
D! Ca&1a 'eno5a&1ei o re5re1in-. \e5&i1areaW oarelor
E! La :AB;A de ani cicl&rile se*&ale ale fe'eii dein
nere3&la-e @i la '&l-e din-re ele o&la/ia n& se 5rod&ce
230 Te!ti%ulul :ndepline&te :n (r)ani!m urm"t(arele
*un%#ii$
A! )&nc/ia s5er'a-o3ene-ic.
B! )&nc/ia endocrin.
C! De for'are a folic&lilor 'a-&ri
D! O&la/ia
E! De secre/ie a 5ro3es-eron&l&i
240 Urm"t(arele a*irma#ii !unt ade"rate$
A! )&nc/ia s5er'a-o3enic. es-e f&nc/ia endocrin. a
-es-ic&l&l&i
B! )&nc/ia s5er'a-o3enic. are loc la niel&l -&0&l&i
se'inifer Hnce5End c& 5&0er-a-ea
C! S5er'iile Fs5er'a-o1oi1iG se Hn'a3a1inea1. Hn e5ididi'
D! S5er'iile Fs5er'a-o1oi1iG i@i 'en/in fer-ili-a-ea
a5ro*i'a-i 7 l&n. @i s&n- eli'ina-e 5rin eIac&lare
E! S5er'iile Fs5er'a-o1oi1iG i@i 'en/in fer-ili-a-ea
a5ro*i'a-i 7 1i @i s&n- eli'ina/i direc- Hn sEn3e
250 Sperma e;a%ulat" :n %ur!ul a%tului !exual ma!%ulin
e!te al%"tuit" din
li%<idele pr(enite din$
A! Canalele e5endi'ar @i deferen-
B! Ve1ic&lele se'inale
C! Glanda 5ros-a-ica @i 3landele '&coase
D! Glanda lacri'al.
E! OarC &-er @i a3in
260 Te!t(!ter(nul$
A! Es-e &n 4or'on li5idic
B! Es-e &n 4or'on 5ro-idic
C! Are s-r&c-&r. s-erolic.
D! Ac/i&nea sa cons-. Hn s-i'&larea cre@-erii or3anelor
3eni-ale 'asc&line @i a5ari/ia carac-erelor se*&ale
sec&ndare la 0.r0a-
E! Es-e &n 5&-ernic ana0oli1an- 5ro-eic
270 Urm"t(arele a*irma#ii !unt ade"rate$
A! S5er'iile Fs5er'a-o1oi1iiG s&n- cel&le 4a5loide
B! S5er'iile Fs5er'a-o1oi1iiG s&n- cel&le di5loide
C! Cel&lele 5ri'ordiale $s5er'a-o3oniileB s&n- cel&le
4a5loide
D! Cel&lele 5ri'ordiale $s5er'a-o3oniileB s&n- cel&le
di5loide
E! Proces&l de s5er'a-o3ene1. se desf.@oar. Hn 'ai '&l-e
e-a5e de dii1i&ne ec&a/ional. @i a5oi red&c/ional.
3,0 .re%i9a#i %are a*irma#ii !unt ade"rate$
A! Re3larea secre/iei de -es-os-eron se face 5rin-rB&n
'ecanis' de feed0ac# ne3a-i s&0 infl&en/a LH
4i5ofi1ar
B! Re3larea secre/iei de -es-os-eron se face 5rin-rB&n
'ecanis' de feed0ac# 5o1i-i s&0 infl&en/a )SH @i
5rolac-inei
C! Hi5ersecre/ia de -es-os-eron d&ce la 5&0er-a-e 5recoce
D! Hi5osecre/ia de -es-os-eron d&ce la infan-ilis' 3eni-al
E! Tes-os-eron&l es-e &n 5&-ernic ca-a0oli1an- 5ro-eic
Capit(lul BIV! SARCINA MI NAMTEREA
-0 N(#iunea de repr(du%ere8 la (m$
82
A! C&5rinde 5rocese care a& re1&l-a- fec&ndarea o&l&l&i de
c.-re s5er'a-o1oid
B! C&5rinde 5rocese care a& re1&l-a- fec&ndarea o&l&l&i de
c.-re s5er'a-o1oi1i
C! )or'area 5rod&s&l&i de conce5/ie
D! Cre@-erea @i de1ol-area 5rod&s&l&i de conce5/ie s&n-
asi3&ra-e de or3anis'&l 'a-ern
E! Nici&n r.s5&ns n& es-e corec-
+0 .riind *e%unda#ia$
A! Es-e in-ern.
B! Are loc la niel&l a3in&l&i
C! Se 'anifes-. co'5or-a'en-&l se*&al care are o 0o3a-.
Hnc.rc.-&r. afec-iBe'o/ional.
D! Are loc la niel&l -ro'5elor &-erine
E! Prin ac-&l se*&alC s5er'a-o1oi1ii s&n- in-rod&@i direc- Hn
&-er
10 =n pr(%e!ul de *e%undare a (ulului uman$
A! Es-e necesar &n sin3&r s5er'a-o1oid
B! D&5. 5.-r&nderea Hn o&lC cor5&l s5er'a-o1oid&l&i i@i
'.re@-e ra5id ol&'&l
C! D&5. 5.-r&nderea Hn o&lC ca5&l s5er'a-o1oid&l&i i@i
'.re@-e ra5id ol&'&l
D! Din 5ron&cle&l 'asc&lin se for'ea1a ;< de cro'o1o'i
E! Toa-e afir'a/iile s&n- ade.ra-e
20 .riind determinarea !exului %(pilului$
A! Con-ea1. 5ron&cle&l 'asc&lin
B! Con-ea1. -i5&l de s5er'ie care fec&ndea1. o&l&l
C! N& con-ea1. -i5&l de s5er'ie care fec&ndea1. o&l&l
D! Con-ea1. -i5&l a&-o1o'ilor s5er'iei
E! Con-ea1. cro'o1o'&l D
30 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind na&terea$
A! Cons-. Hn e*5&l1ia 5rod&s&l&i de conce5/ie aI&ns la
-er'en
B! Se reali1ea1. d&5. a5ro*i'a-i 8;A de 1ile de 3es-a/ie
C! Es-e consecin/a con-rac/iilor &-erine
D! Es-e coordona-. &'oral @i neros
E! Se reali1ea1. @i c& 5ar-ici5area '&sc&la-&rii 5ere-el&i
a0do'inal
40 Sele%ta#i a*irma#iile %(re%te priind la%ta#ia$
A! Prolac-ina faori1ea1. secre/ia la5-el&i
B! In-erin es-ro3enii @i 5ro3es-eron&lC esen/iali 5en-r&
de1ol-area
ana-o'ic. 5reala0il. a sEnilor
C! In-erine n&'ai 5ro3es-eron&lC esen/ial 5en-r&
de1ol-area
ana-o'ic. 5reala0il. a sEnilor
D! Es-ro3enii @i 5ro3es-eron&l faori1ea1. secre/ia la5-el&i
E! O*i-ocina in4i0. secre/ia la5-el&i
50 .riind laptele matern$
A! Es-e secre-a- Hn aleolele sEnilor
B! C&r3e con-in&& 5rin 'a'eloane
C! Tre0&ie eIec-a- Hn d&c-e 5en-r& a face 5osi0il. al.5-area
D! Es-e secre-a- s&0 ac/i&nea o*i-ocinei
E! Es-e eIec-a- Hn d&c-e n&'ai 5rin co'0ina/ia de refle*e
ne&ro3ene
Capit(lul BV0 ORGANISMUL > UN TOT UNITAR
-0 G(me(!ta9ia$
A! Re5re1in-. 'ecanis'e de re3lare care de-er'in.
'en/inerea &nor cons-an-e ale 'edi&l&i in-ern @i f&nc/iile
i-ale
B! Re5re1in-. 'ecanis'e de re3lare care de-er'in.
'en/inerea &nor cons-an-e dina'ice ale 'edi&l&i in-ern @i
f&nc/iile i-ale
C! Es-e reali1a-. de c.-re efec-ori 5e 0a1a infor'a/iilor
5ri'i-e de la rece5-ori ai 'edi&l&i in-ern
D! Es-e reali1a-. de c.-re efec-ori 5e 0a1a infor'a/iilor
5ri'i-e de la rece5-ori ai 'edi&l&i e*-ern
E! Es-e reali1a-. de c.-re rece5-ori 5e 0a1a infor'a/iilor
5ri'i-e de la efec-ori ai 'edi&l&i in-ern
83
+0 Re)larea !e *a%e$
A! Prin 0&cle de feed0ac#
B! Neros sa& &'oral
C! Prin efec-ori an-a3onici
D! Ca &r'are a in-erac/i&nii rece5-orBefec-or
E! Nici &na din afir'a/ii n& es-e corec-.
10 G(me(!ta9ia !e reali9ea9" de %"tre$
A! Sis-e'&l neros @i anali1a-ori
B! Sis-e'&l neros @i endocrin
C! Sis-e'&l endocrin @i sis-e'&l di3es-i
D! Sis-e'&l neros @i sis-e'&l di3es-i
E! Sis-e'&l &'oral @i sis-e'&l neros
20 Fre%en#a %ardia%" medie e!te de$
A! =AB=; 0.-.iK'in!
B! <;B=A 0.-.iK'in!
C! ;AB<; 0.-.iK'in!
D! <AB<; 0.-.iK'in!
E! =;B?A 0.-.iK'in!
30 De'itul %ardia% de repau!$
A! Es-e de 9 lK'in
B! Es-e de : lK'in
C! Es-e de ; lK'in
D! Es-e de 8 lK'in
E! Es-e de < lK'in
40 Val(rile medii ale pre!iunii arteriale !unt$
A! Presi&nea ar-erial. 'ini'. de =A '' H3 @i 5resi&nea
ar-erial. 'a*i'. de 78A '' H3
B! Presi&nea ar-erial. 'ini'. de >A '' H3 @i 5resi&nea
ar-erial. 'a*i'. de 78A '' H3
C! Presi&nea ar-erial. 'ini'. de >A '' H3 @i 5resi&nea
ar-erial. 'a*i'. de 79A '' H3
D! Presi&nea ar-erial. 'ini'. de =A '' H3 @i 5resi&nea
ar-erial. 'a*i'. de 79A '' H3
E! Presi&nea ar-erial. 'ini'. de >A '' H3 @i 5resi&nea
ar-erial. 'a*i'. de 7:A '' H3
50 Val(area medie a <em()l('inei la '"r'a#i e!te de$
A! 79C> $ 7=C8 3Kdl
B! 79C> $ 7>C8 3Kdl
A! 78C> $ 7=C8 3Kdl
A! 78C> $ 7>C8 3Kdl
A! 7:C> $ 7>C8 3Kdl
60 Val(area medie a <emat(%ritului la *emei e!te de$
A! 9:B:;R
B! 9;B:;R
C! 9;B:;R
D! 97B:7R
E! 9;B:<R
70 F(rmula leu%(%itar" e!te al%"tuit" din$
A! Gran&loci-e @i 'onoci-e
B! Gran&loci-e @i li'foci-e
C! Gran&loci-e @i a3ran&loci-e
D! Ne&-rofile @i 'onoci-e
E! Ba1ofile @i li'foci-e
-,0 Val(area medie a pG>ului !an)in e!te de$
A! =C9<B=C:8
B! =C9>B=C::
C! =C9<B=C::
D! =C9>B=C:8
E! =C9>B=C:<
84
--0 Val(area medie a )li%emiei e!te de$
A! =AB 78A '3Kdl
B! <;B 79A '3Kdl
C! <;B 77A '3Kdl
D! <;B 7;A '3Kdl
E! =AB 7:A '3Kdl
-+0 Val(area medie a %(le!ter(lului t(tal e!te$
A! ^8AA '3Kdl
B! ^:AA '3Kdl
C! <AA '3Kdl
D! _8AA '3Kdl
E! _:AA '3Kdl
CA.0 BVI0 RS.UNSURI
Cap0 I0
7!ACDEC 8!ABCC 9!BCC :!BEC ;!ADEC <!AEC =!ADEC
>!ABDC ?!DEC 7A!BCC 77!DEC 78!ADEC 79!BC 7:!ADC
7;!BCDC 7<!CDC 7=!CC 7>!ACDC 7?!BDC 8A!CC 87!ABCC
88!ABC 89!ACC 8:!BDC 8;!BDC 8<!ACEC 8=!BEC 8>!ABCEC
8?!CC 9A!CEC 97!EC 98!BCEC 99!ABCDC 9:!DEC 9;!CDEC
9<!ACDC 9=!BDC 9>!ABCC 9?!ADC :A!BDEC :7!BDC :8!BCEC
:9!ADEC ::!ADC :;!ACEC :<!ACDEC :=!ABDC :>!BC :?!BC
;A!AEC ;7!BDE!
Cap0 II0
7!ACDEC 8!ACDC 9!BCDC :!ABDC ;!CC <!BC =!ADC >!CC
?!ADC 7A!EC 77!BC 78!EC 79!ACDC 7:!BDC 7;!DEC 7<!AC
7=!ACDEC 7>!DC 7?!BEC 8A!CEC 87!BDC 88!DC 89!ACDC
8:!ADEC 8;!DEC 8<!CEC 8=!ADEC 8>!BCC 8?!EC 9A!ACDC
97!DE!
Cap0 III0
7! CC 8! BC 9! BC :! BCDC ;! ACC <! EC =! BCDEC >! AC ?!
ABCDC 7A! ACDC 77! BCC 78! ABCC 79! BCDEC 7:! DC
7;! ABEC 7<! BCDC 7=! CC 7>! ABDC 7?! EC 8A! ABCDC
87! BC 88! ABCDC 89! ACC 8:! ABC 8;! ABCC 8<! CDC
8=! ABCDC 8>! BCEC 8?! ACEC 9A! BCC 97! ABCDC 98!
ACDC 99! CC 9:! ABCDC 9;! CC 9<! DC 9=! BCC 9>! ABEC
9?! BDC :A! CDC :7! ACC :8! DC :9! BCC ::! ABCEC :;!
CC :<! BEC :=! DC :>! BC :?! ABCDC ;A! CDEC ;7!
ACDEC ;8! ABC ;9! EC ;:! DC ;;! CC ;<! AEC ;=! ABCDC
;>! BCC ;?! BCC <A! AEC <7! ABCDC <8! DEC <9! ADC
<:! BCDEC <;! AC <<! EC <=! ABCDC <>! CDC <?! CC =A!
AC =7! BCC =8! CDEC =9! DC =:! ABC =;! EC =<! AEC ==!
BCEC =>! ABCDC =?! ABCEC >A! ABDEC >7! AEC >8!
ABDEC >9! ACDEC >:! BCDEC >;! BCDC ><! EC >=! ACDC
>>! BCEC >?! ACDEC ?A! ABDC ?7! ACC ?8! BEC ?9!
ABDC ?:! ADEC ?;! ABEC ?<! ABC ?=! ABCDC ?>! EC
??!BCDC 7AA!BDC 7A7!BDEC 7A8!CEC 7A9!DC 7A:!BCC
7A;!ABCEC 7A<!EC 7A=!CDC 7A>!ACEC 7A?!BEC 77A!ACC
777!ABDEC 778!ABEC 779!AC 77:!ACEC 77;!BDC
77<!ACDEC 77=!ACC 77>!BDEC 77?!BDC 78A!CC 787!ABCE!
Cap0 IV0
7!ACDC 8!ADC 9!ACEC :!BCDEC ;!ACDEC <!CC =!AC >!BC
?!ABCDC 7A!ABCEC 77!BCDC 78ABCDC 79!BC 7:!DC 7;!AC
7<!ABCC 7=!ACEC 7>!ACDEC 7?!BC 8A!ADC 87!CEC 88!ABDC
89!ABCC 8:!BC 8;!BEC 8<!ABDC 8=!BC 8>!CC 8?!ACC
9A!ACDEC 97!BC 98!EC 99!ACC 9:!DC 9;!BCDC 9<!DC
9=!ABDEC 9>!DC 9?!AC :A!ACC :7!BC :8!ABC :9!ACDC
::!ADC :;!ABEC :<!ABCC :=!AC :>!DC :?!CC ;A!BCEC
;7!CDC ;8!ABCDC ;9!BCDEC ;:!BCDC ;;!AEC ;<!BC ;=!CC
;>!ACC ;?!BCEC <A!ABCEC <7!ACDC <8!BC <9!DEC <:!ABDC
<;!CDC <<!CC <=!ABCC <>!ABCDC <?!CC =A!ABCC =7!BC
=8!DC =9!BC =:!BC!
Cap0 V0
7!ABDC 8!ADC 9!EC :!BEC ;!ACDEC <!C! =!CDEC >!CDEC
?!DC 7A!CDC 77!BCEC 78!CEC 79!BDC 7:!ADC 7;!BCDC
7<!BCDC 7=!BCC 7>!CC 7?!DEC 8A!ABDC 87!EC 88!ACC 89!BC
8:!ACC 8;!ABCEC 8<!DC 8=!ABC 8>!ABCEC 8?!BC 9A!ABDEC
97!BCC 98!BCDEC 99!ABDC 9:!BC 9;!ABCC 9<!CEC
9=!ACDEC 9>!CEC 9?!CDC :A!BCEC :7!ABCC :8!ACDC
:9!BCDC ::!CC :;!BCC :<!ABEC :=!BCDC :>!BC :?!BCC
;A!ABDEC ;7!ABCDC ;8!BCEC ;9!ACDE!
Cap0 VI0
7!BCEC 8!ABCEC 9!BEC :!BCEC ;!BC <!ACDC =!BCEC >!AC
?!BCEC 7A!ACDC 77!BCEC 78!BEC 79!BC 7:!ADEC 7;!ABCDC
7<!BCEC 7=!BCC 7>!ABDC 7?!ABC 8A!ABCEC 87!ABEC
88!CDEC 89!BCC 8:!BDC 8;!BCDEC 8<!ABC 8=!ACDEC
8>!ABCC 8?!BCEC 9A!DEC 97!ADC 98!ABCC 99!ACDEC
9:!BDC 9;!CDC 9<!ABDEC 9=!ADEC 9>!BCDC 9?!ABCEC
:A!BDC :7!ACDEC :8!BCDEC :9!ABDC ::!ADEC :;!ABCC
:<!ADC :=!BCC :>!CDC :?!ACEC ;A!BCC ;7!ADC ;8!ABC
;9!BDEC ;:!ABCDC ;;!BC ;<!CDEC ;=!ABDEC ;>!ABEC
;?!BCEC <A!ABCDC <7! ABDC <8!AC <9!AC <:!ACC <;!ACC
<<!ABC <=!CEC <>!ACDC <?!EC =A!BCDE!
Cap0 VII0
85
7!ACDC 8!ADEC 9!ABDC :!CDEC ;!ACEC <!CDEC =!ACEC
>!ACC ?!ABC 7A!ABCDC 77!BDEC 78!DEC 79!CEC 7:!BC
7;!ABDC 7<!ADEC 7=!ABEC 7>!BEC 7?!ABDC 8A!ACDC
87!ACDEC 88!ACDEC 89!CDC 8:!ADC 8;!BCEC 8<!ABCC
8=!ADC 8>!BEC 8?!ACDEC 9A!ADEC 97!ABCEC 98!BEC
99!BDC 9:!CEC 9;!EC 9<!ACC 9=!EC 9>!ACDEC 9?!BCC
:A!ABEC :7!BEC :8!BCEC :9!ACDEC ::!BDEC :;!BEC
:<!ABC :=!ACC :>!ACDC :?!BC ;A!CD!
Cap0 VIII0
7!CDEC 8!AC 9!ADEC :!ABDEC ;!BC <!BCDC =!DC >!ABC
?!CE! 7A!ABC 77!ACC 78!BCEC 79!ABDC 7:!ABEC 7;!ADEC
7<!BEC 7=!CDC 7>!ADEC 7?!BCDC 8A!BDEC 87!CDEC 88!BEC
89!ABCC 8:!ABCEC 8;!BCEC 8<!ACC 8=!ADEC 8>!ABEC
8?!BDEC 9A!BCDC 97!CDEC 98!BC 99!ABCDC 9:!CDEC
9;!ABEC 9<!BCEC 9=!BCDC 9>!BCC 9?!DC :A!ACDEC
:7!ABDC :8!CDC :9!ABCDC ::!ACEC :;!ADC :<!ACEC
:=!BCEC :>! ABDC :?!BDEC ;A!BCEC ;7!BEC ;8!ACEC
;9!ACC ;:!ADEC ;;!BEC ;<!ACDC ;=!ABC ;>!CDC ;?!BCDC
<A!ADC <7!ACDC <8!BCEC <9!ABCDC <:!BCEC <;!ACDC
<<!BDEC <=!ABEC <>!BCEC <?!CDC =A!ACDC =7!CEC
=8!ACEC =9!ABC =:!ACEC =;!ABDC =<!ADC ==!BCEC =>!BCC
=?!ACC >A!CDC >7!ACEC >8!ACC >9!ABC!
Cap0 IB0
7!CC 8!ABCDC 9!CC :!DC ;!ABCDC <!ABC =!ABCEC
>!ABCDC ?!BCDEC 7A!BCDC 77!ACC 78!ABCC 79!ABC
7:!BCDC 7;!ABCEC 7<!ABC 7=!BDC 7>!CC 7?!AC 8A!AC
87!AC 88!ACDC 89!ABDC 8:!ABC 8;!ABDC 8<!ABC
8=!ABDC 8>!ABC 8?!ABEC 9A!ABCDC 97!ABCDC
98!ABCDC 99!AC 9:!CC 9;!ABCDC 9<!AC 9=!ABCDC
9>!ABC 9?!ABC :A!ABC :7!ABCC :8!ABCDC :9!ABCDC
::!ABCDC :;!ABDC :<!ABCDC :=!ABC :>!ABCDC :?!AC
;A!ABC ;7!ABCDC ;8!ABCC ;9!ABCDC ;:!ABCDC
;;!ABCDC ;<!ABCDC ;=!ABCC ;>!ABCEC ;?!CC
<A!ABDEC <7!ACC <8!BCEC <9!BCDC <:!ABCC <;!ABEC
<<!AC <=!ABDEC <>!ABDEC <?!ABCC =A!BCDEC =7!ACC
=8!ABCC =9!AC =:!AC =;!BC =<!ABCC ==!CC =>!BCDC
=?!ABDC >A!AC >7!BCDC >8!ABC >9!ABC >:!ABC >;!CDC
><!DEC >=!ABCC >>!ABC >?!ABC ?A!AC ?7!ABCC
?8!ABCDC ?9!ABCDC ?:!ABDC ?;!AC ?<!DC ?=!ABDC
?>!CD!
Cap0 B0
7! ABEC 8!ABCDC 9!ABEC :!ABCC ;!ABDEC <!ABCC
=!ACEC >!ABCDC ?!ABCDC 7A!ABDEC 77!BCEC 78!ABDC
79!ABC 7:!ACEC 7;!ACC 7<!ACEC 7=!ACDC 7>!AEC
7?!ACDC 8A!ABDC 87!ACEC 8!ACC 89!ABCDC 8:!ABCC
8;!ABDC 8<!ABC 8=!ABC 8>!BCC 8?!ABC 9A!ABEC
97!BCEC 98!ADC 99!ACC 9:!BCDC 9;!ABDC 9<!ACC
9=!BDEC 9>!ABCDC 9?!BCC :A!ABCDC :7!EC :8!BC :9!CC
::!DC :;!BDEC :<!ADC :=!ABCC :>!ABEC :?!ABC!
Cap0 BI0
7!ABC 8!ABCDC 9!ACDC :!ABCDC ;!ABCEC <!ACC
=!BCEC >!ACEC ?!ABCEC 7A!ACDC 77!BCDC 78!AC 79!BC
7:!BCEC 7;!ACC 7<!BCEC 7=!BCDC 7>!AC 7?!ABDEC
8A!ACEC 87!ACEC 88!ACDC 89!BCDC 8:!ABCEC
8;!BCDC 8<!ACDC 8=!BCEC 8>!ACC 8?!BCDC 9A!ABDC
97!BDEC 98!ABEC 99!ABDEC 9:!BCDC 9;!ABCC
9<!ACDC 9=!ABC!
Cap0 BII0
7!BCEC 8!ACDC 9!CC :!AEC ;!ACC <!EC =!ACC >!DEC ?!CC
7A!BC 77!BCEC 78!ACC 79!ABCDC 7:!ACDC 7;!BC 7<!BDEC
7=!DC 7>!BC 7?!BEC 8A!BDC 87!BDC 88!BC 89!EC 8:!ABCDC
8;!ABCDC 8<!AC 8=!ADC 8>!ABCDC 8?!EC 9A!ABCDC 97!AC
98!CC 99!BC 9:!BC 9;!CC 9<!DC 9=!EC 9>!CC 9?!DC :A!AC :7!AC
:8!EC :9!BC ::!AC :;!BC :<!ACDEC :=!BCEC :>!BCC
:?!ABCC ;A!ABC ;7!BCC ;8!ABCC ;9!ACEC ;:!BDEC
;;!ACDC ;<!CDC ;=!ADEC ;>!ACDC ;?!ABDEC <A! BDC
<7!ACC <8!BCC <9!ACEC <:!BDC <;!ABCC <<!ABCC <=!ABC
<>!ABCDC <?!ACEC =A! ABDC =7!CDC =8!ABCDC =9!ACDC
=:!ACEC =;!BCDEC =<!ABDC ==!ABCDC =>!ABCEC
=?!ABCDC >A!ABDEC >7!BC >8!AC >9!BC >:!CC >;!BC ><!AC
>=!BC >>!AC >?!BC ?A!AC ?7!BC ?8!DC ?9!BC ?:!EC ?;!AC ?<!BC
?=!EC ?>!AC ??!CC 7AA!CC 7A7!BC 7A8!BCC 7A9!CDEC 7A:!BEC
7A;!ABCDC 7A<!ACDC 7A=!ABCEC 7A>!ABDEC
7A?!ABC!77A!CDE!
Cap0 BIII0
7!ACC 8! BEC 9! BCDC :! ABEC ;! BCEC <! BCC =! ACDEC
>! ACDC ?! ABDC 7A! ABDC 77! ABEC 78! ACEC 79! ABEC
7:! ACC 7;! ACEC 7<! ABDC 7=! ABCDC 7>! CC 7?! ABCEC
8A! ACDC 87! ABC 88! BC 89! BDEC 8:! BDC 8;! ABC 8<! AC
8=! CC 8>! AC 8?! BC 9A! DC 97! BC 98! EC 99! DC 9:! CC 9;! AC
9<! CC 9=! CC 9>! BCDC 9?! ABCDC :A! CDC :7! BEC :8! BCC
:9! BCDC ::! ACDEC :;! ABC :<! BCDC :=! ABCC
:>!ACDEC :?!ADEC ;A!ACD
Cap0 BIV0
7!ACDC 8!ACDC 9!ACC :!BC ;!ACDEC <!ABC =!ACD
Cap0 BV0
7!BCC 8! ABCDC 9!BC :!AC ;!CC <!BC =!AC >!EC ?!CC 7A!DC
77!CC 78! A
86