Sunteți pe pagina 1din 2

Chimie Organica - Manual pentru clasa a XI-a Autori Elena Alexandrescu Viorica Zaharia Mariana Nedelcu Editura Crepuscul

2006, 2007, 2008 Chimie organica - Teste pentru admiterea in invatamantul superior, 2009 Editura Universitara "Carol Davila", Editia a XI - a, revizuita si adaugita, 2009 Chimie clasa a X-a Cap. 1 Introducere in studiul chimiei organice. Pg. 5 - 16 Legaturi chimice. Tipuri de catene de atomi de carbon. Structura compusilor organici. Clasificarea compusilor organici. Exercitii si probleme. Teste. Cap. 2 Hidrocarburi. Pg. 17 - 86 1. Alcani (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice si chimice, actiunea alcanilor asupra mediului, aplicatii practice. Exercitii si probleme, teste.) 2. Alchene (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice si chimice, importanta practica a alchenelor, mase plastice. Exercitii si probleme, teste.) 3. Alchine (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice, etina (acetilena), metode de obtinere, proprietati chimice, importanta practica a acetilenei. Exercitii si probleme, teste.) 4. Alcadiene (definitie, serie omoloaga, denumire, proprietati chimice ale alcadienelor cu duble legaturi conjugate, cauciucul natural si sintetic, reactii de copolimerizare. Exercitii si probleme, teste.) 5. Arene (structura benzenului, clasificarea hidrocarburilor aromatice, proprietati chimice, reactii la nucleu, reactii la catena laterala, aplicatii practice ale unor hidrocarburi aromatice. Exercitii si probleme, teste.) Cap. 3 Compusi organici monofunctionali. Pg. 91 - 115 1. Alcooli (denumire, structura, proprietati fizice, alcooli cu importanta practica si biologica, metanolul, etanolul, glicerina. Exercitii si probleme, teste.) 2. Acizi carboxilici (acidul acetic, fermentatia acetica, proprietati fizice, acizi grasi, sapunuri si detergenti, grasimi saturate si nesaturate. Exercitii si probleme, teste.) Cap. 4 Compusi organici cu importanta practica. Pg. 117 - 124

1. Compusi organici cu importanta biologica. Zaharide (glucoza, zaharoza, celuloza, amidonul) Proteine (clasificarea proteinelor si denaturarea lor) Chimie clasa a XI-a Cap. 1 Compusi organici cu grupe functionale. Pg. 6 - 38 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Clasificarea compusilor organici Compusi halogenati Alcooli Fenoli Amine Compusi carbonilici Compusi carboxilici Derivati functionali ai acizilor carboxilici

Cap. 2 Reactii chimice ale compusilor organici. Pg. 40 - 110 1. Reactii ale compusilor organici 2. Conversie si randament 3. Reactii de halogenare 4. Reactii de alchilare 5. Reactii de nitrare si sulfonare 6. Reactii de hidrogenare si reducere 7. Reactii de polimerizare si copolimerizare 8. Reactii de esterificare 9. Reactii de hidroliza 10. Reactii de condensare si policondensare 11. Reactii de diazotare 12. Reactii de oxidare Cap. 3 Caracterul acido-bazic al unor compusi organici. Pg. 112 - 128 1. Caracter acid, caracter bazic 2. Compusi organici cu caracter acid 3. Compusi organici cu caracter bazic Cap. 4 Izomerie optica. Pg. 130 - 138 Cap. 5 Compusi organici cu importanta biologica. Pg. 140 - 148; Pg. 156 - 174 1. Aminoacizi 2. Monozaharide 3. Produsi de condensare ai monozaharidelor