Sunteți pe pagina 1din 2

CAIET DE SARCINI

PROTECŢIE CU ANROCAMENTE

1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini se referă la realizarea structurilor din anrocamente folosite pentru susţinerea taluzurilor, versanţilor, malurilor şi protecţii ale albiilor râurilor.

Acest Caiet de sarcini face parte integrantă din proiectul tehnic.

Caietul de sarcini conţine condiţiile tehnice şi de calitate bazate pe standarde, normative şi instrucţiuni tehnice în vigoare care trebuie avute în vedere şi respectate la executarea lucrărilor.

2. MATERIALE

Pentru prismul de anrocamente se folosesc elemente mari cu dimensiuni minime de 100 mm, iar pentru nucleu elemente cu dimensiunea de max. 500 mm.

Dimensiunile şi granulometria materialelor de balastieră utilizate rezultă din necesitatea de folosinţă, calculele de rezistenţă la antrenarea lor de către apă şi de posibilităţile de manevrare pentru punerea în operă.

Din punct de vedere calitativ se recomandă ca produsele să provină din roci eruptive compacte – granituri, bazalturi, gnesuri cristaline negelive, sedimente conglomerate cu lianţi cuarţoşi sau calcare bine consolidate. Este contraindicată folosirea produselor provenite din roci sedimentare sau unele metamorfice, care datorită porozităţii relativ mari, respectiv, stratificării din diferite minerale prezintă o rezistenţă redusă la gelivitate sau la şocuri mecanice, sfărâmându-se în timp. Prin această degradare pietrele / bolovanii îşi micşorează dimensiunile şi deci greutatea, putând fi mai uşor antrenate de cursul de apă.

Natura rocii se va determina conform SR EN 932-3/1998 şi STAS 6200-4/1981. Piatra brută definită conform STAS 5089/1971 trebuie să corespundă condiţiilor din SR

667/2001.

3. LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrările pregătitoare:

- semnalizarea zonei de lucru

- verificarea existenţei şi poziţiei eventualelor utilităţi în vecinătatea amprizei

- măsurile pentru executarea lucrărilor în siguranţă

- trasarea lucrărilor

Caiet de Sarcini

2

- asigurarea scurgerii apei de pe amplasament

- devierea locală a cursului apei pe perioada execuţiei lucrărilor, dacă este cazul

4. SĂPĂTURI ŞI DRAGAJE

Pentru realizarea consolidării de mal şi a combaterii eroziunii de mal s-au prevăzut lucrările de terasamente necesare. Ele constau în principal din săpături şi dragaje pentru obţinerea profilului necesar executării consolidării.

5. EXECUTAREA MASIVELOR DIN ANROCAMENTE

Execuţia masivelor se face prin aşezare îngrijită utilizând utilaje de ridicat şi prin rănguire, când execuţia este la uscat sau la adâncimi de sub 1 m.

În cazul execuţiei sub apă la adâncimi peste 1 m, punerea în operă a blocurilor se face prin basculare din mijlocul de transport, prin descărcare cu un utilaj de ridicat sau greifer.

Operaţiunile se vor organiza astfel încât eventualele întreruperi de lucrări să nu conducă la volume de lucrări pierdute. Acest principiu trebuie respectat mai ales la lucrările executate sub nivelul apelor, unde condiţiile de lucru sunt mai dificile ca şi controlul de calitate. Este necesar să se urmărească permanent programele privind evoluţia nivelurilor pentru a se lua din timp măsurile ce se impun.

Caiet de Sarcini