Sunteți pe pagina 1din 161

Parintele TEOFIL PARAIAN

Veniti de luati bucurie


1
2
Cuprins
PREFATA ......................................................................................................................................... 8
AFIRMAREA PERSONAL ........................................................................................................... 9
ANATEMIZAREA .......................................................................................................................... 10
APROAPELE .................................................................................................................................. 11
ARGHIROFILIA ............................................................................................................................. 13
ASCULTAREA ............................................................................................................................... 14
ATHOS ............................................................................................................................................ 15
ATITUDINEA ................................................................................................................................. 16
AVORTUL ....................................................................................................................................... 17
TR!NII ....................................................................................................................................... 18
E"IA ............................................................................................................................................. 18
INECUV!NTRILE ..................................................................................................................... 19
INELE FCUT ............................................................................................................................. 19
IOENERGIA ................................................................................................................................. #0
ISERICA ....................................................................................................................................... #0
LESTEMELE$ FARMECELE %I VR&ILE ................................................................................ #1
UCURIA ....................................................................................................................................... #3
UNTATEA ................................................................................................................................. #4
CALENDARUL .............................................................................................................................. #5
CANONUL %I PRAVILA ............................................................................................................... #5
CLUGRIA ................................................................................................................................. #7
CLUGRII ................................................................................................................................... #9
CSTORIA AL ....................................................................................................................... 31
CEREREA ....................................................................................................................................... 31
CERTURILE ................................................................................................................................... 31
CERUL ............................................................................................................................................ 3#
CEZARUL ...................................................................................................................................... 3#
CINSTIREA .................................................................................................................................... 33
CIVILIZA"IILE E'TRATERESTRE ............................................................................................ 34
C!NTAREA ..................................................................................................................................... 34
COPIII ............................................................................................................................................. 35
CORNELIU ZELEA CODREANU ................................................................................................ 35
CREDIN"A ..................................................................................................................................... 35
CREDIN"A NOASTR ................................................................................................................. 38
CRUCEA ......................................................................................................................................... 40
CUMPTAREA .............................................................................................................................. 40
CUR"ENIA %I SINCERITATEA ................................................................................................. 40
CUR"IA INIMII ........................................................................................................................... 41
DATORIA ....................................................................................................................................... 41
DELICATE"EA .............................................................................................................................. 41
DUHOVNICUL .............................................................................................................................. 4#
DUMNEZEU ................................................................................................................................... 43
EPISTOLA CTRE FILIMON ....................................................................................................... 45
EREDITATEA ................................................................................................................................ 46
FAMILIA ......................................................................................................................................... 47
FAPTELE ....................................................................................................................................... 47
FERICIREA .................................................................................................................................... 48
FILOCALIA .................................................................................................................................... 48
3
FIUL RISIPITOR ............................................................................................................................ 48
FO%TII DE"INU"I POLITICI ....................................................................................................... 49
FUMATUL %I CAFEAUA .............................................................................................................. 50
FURTUL .......................................................................................................................................... 51
GIULGIUL DIN TORINO .............................................................................................................. 51
G!NDUL$ FAPTA %I VIRTUTEA ................................................................................................... 51
G!NDUL LA MOARTE .................................................................................................................. 5#
G!NDURILE .................................................................................................................................. 5#
GRECO(CATOLICISMUL ............................................................................................................. 55
IADUL ............................................................................................................................................. 56
IERTAREA ...................................................................................................................................... 57
IERUSALIMUL .............................................................................................................................. 57
INCINERAREA .............................................................................................................................. 57
INIMA ............................................................................................................................................. 57
INTEN"IILE ................................................................................................................................... 58
INVIDIA ......................................................................................................................................... 58
ISIHASMUL ................................................................................................................................... 58
ISPITELE ........................................................................................................................................ 59
IUIREA ......................................................................................................................................... 59
!NCHISOAREA .............................................................................................................................. 63
!MPCAREA ................................................................................................................................. 63
!NL"AREA NOASTR LA CER ................................................................................................ 63
!NDOIALA ..................................................................................................................................... 63
!NDUMNEZEIREA ........................................................................................................................ 64
!N&URTURILE ............................................................................................................................. 64
!NSINGURAREA ........................................................................................................................... 64
!NT!LNIREA CU HRISTOS .......................................................................................................... 64
!N"ELEGEREA .............................................................................................................................. 65
!NVIEREA ...................................................................................................................................... 65
&ERTFA M!NTUITORULUI ........................................................................................................... 67
&UDECAT %I TRIUNAL ........................................................................................................... 67
MAICA DOMNULUI ..................................................................................................................... 67
MAMA ............................................................................................................................................ 71
MNSTIREA ............................................................................................................................... 71
MERSUL LA ISERIC ................................................................................................................ 7#
METANOIA .................................................................................................................................... 73
MILOSTENIA ................................................................................................................................. 73
M!INILE .......................................................................................................................................... 74
M!NIA ............................................................................................................................................. 74
M!NTUIREA ................................................................................................................................... 75
MUL"UMIRE ................................................................................................................................. 75
MUNCA .......................................................................................................................................... 76
MUZICA ......................................................................................................................................... 77
NA%II .............................................................................................................................................. 78
NEUNIA !NTRU HRISTOS ........................................................................................................ 78
NEOISIHASMUL ........................................................................................................................... 79
NEPTIMIREA .............................................................................................................................. 80
NEPUTIN"A ................................................................................................................................... 81
NUNTA ........................................................................................................................................... 81
4
OAIA CEA PIERDUT .................................................................................................................. 8#
OAMENII ODIHNITORI ............................................................................................................... 8#
OMUL DE E'CEP"IE ................................................................................................................... 8#
PACEA ............................................................................................................................................ 83
PASTEUR ........................................................................................................................................ 83
PATERICUL EGIPTEAN ............................................................................................................... 83
PATERICUL ROM)NESC ............................................................................................................ 84
PATIMILE ....................................................................................................................................... 84
PCATELE ..................................................................................................................................... 84
PRIN"II TRUPE%TI .................................................................................................................... 86
PRINTELE SERAFIM POPESCU ............................................................................................. 86
PELERINA&ELE ............................................................................................................................. 87
PLCERILE ................................................................................................................................... 88
PLICTISEALA ................................................................................................................................ 88
POCIN"A ..................................................................................................................................... 88
POEZIA MISTIC .......................................................................................................................... 90
PORUNCILE DUMNEZEIE%TI .................................................................................................... 91
POSTUL .......................................................................................................................................... 91
PREDICA ........................................................................................................................................ 9#
PREO"IA ........................................................................................................................................ 9#
PREZICEREA ................................................................................................................................. 93
PRIETENIA .................................................................................................................................... 93
PRIVIREA ....................................................................................................................................... 95
PSALMII ......................................................................................................................................... 95
PSHIOTERAPIA ............................................................................................................................. 95
PUSTIA ........................................................................................................................................... 96
RADIESTEZIA ............................................................................................................................... 96
RAIUL ............................................................................................................................................. 96
RUTATEA .................................................................................................................................... 98
RECUNO%TIN"A .......................................................................................................................... 98
RE!NCARNAREA .......................................................................................................................... 98
RE!NVIEREA NEAMULUI ........................................................................................................... 98
R!SUL ............................................................................................................................................. 99
ROM)NII ..................................................................................................................................... 100
RUGCIUNEA ............................................................................................................................. 101
RUGCIUNEA LUI IISUS .......................................................................................................... 107
SRUTUL ..................................................................................................................................... 109
SCARA PRINTELUI TEOFIL ................................................................................................... 110
SCRIPTURA ................................................................................................................................. 110
SECTARII ..................................................................................................................................... 11#
SE'UALITATEA .......................................................................................................................... 113
SFINTELE SLU&E ..................................................................................................................... 116
SFIN"II ........................................................................................................................................ 117
SF!NTA EUHARISTIE ................................................................................................................. 117
SF!NTA EVANGHELIE ................................................................................................................ 119
SF!NTA LITURGHIE ................................................................................................................... 1#0
SF!NTA TREIME .......................................................................................................................... 1##
SF!NTUL MARE MUCENIC PANTELIMON ............................................................................ 1##
SINUCIGA%II ............................................................................................................................... 1#3
5
SMERENIA ................................................................................................................................... 1#3
SOCRII .......................................................................................................................................... 1#5
SOMNUL ...................................................................................................................................... 1#6
SPOVEDANIA ............................................................................................................................. 1#7
STILI%TII ...................................................................................................................................... 1#8
STUDIUL ...................................................................................................................................... 1#8
SUFERIN"A ................................................................................................................................. 1#9
SUTA%UL DIN CAPERNAUM ................................................................................................... 131
TCEREA ..................................................................................................................................... 131
TEATRELE %I SPECTACOLELE ................................................................................................ 131
TELEVIZORUL ............................................................................................................................ 13#
TENTA"IILE ................................................................................................................................ 13#
TIMPUL LIER ............................................................................................................................ 133
TINERE"EA ................................................................................................................................. 133
T!LHARUL %I MAGDALENA .................................................................................................... 135
TRANSPLANTUL DE ORGANE ................................................................................................ 136
UCENICUL ................................................................................................................................... 136
URCU%UL DUHOVNICESC ....................................................................................................... 136
URMAREA LUI HRISTOS .......................................................................................................... 138
VADIM TUDOR ........................................................................................................................... 138
VEDEREA .................................................................................................................................... 138
VIA"A ........................................................................................................................................... 139
VIA"A SPIRITUAL .................................................................................................................. 139
VIZITA PAPEI .............................................................................................................................. 140
VOCA"IA MONAHAL ............................................................................................................. 141
VORELE RELE .......................................................................................................................... 141
*OGA ........................................................................................................................................... 14#
CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PRINTELUI ARSENIE OCA E'PLICATE DE
PRINTELE TEOFIL .................................................................................................................. 143
PROGRAM DE ANGA&ARE !NTR(O VIA" DUHOVNICEASC AUTENTIC ................ 147
MRTURISIRI ............................................................................................................................. 149
P+,-./01 2/ 3/4-5/ 67-6-82/-1 9V57606 :5 28/06 ;838465< .................................................................... 160
6
7
PREFATA

In toamna anului 1996 am ramas la Sambata doua saptamini cu rostul de a-l ajuta pe
Parintele sa pregateasca pentru tipar cartea Lumini de gand !tunci am bagat de
seama" si bineinteles si de-atunci incoace" ca S#antia Sa" asemenea Parintilor din
$ilocalie sau Pateric" are sentinte scurte" care se pot in%ata #oarte usor - &Intai e datoria
si dupa aceea bucuria&' &(e #aci te #ace&' &In prietenie e ca si in %asele comunicante)
#iecare o#era si #iecare primeste Primeste ce i se da si o#era ceea ce are&' &*atrinii
pacatuiesc in doua #eluri) cu ura si cu gura&' &+iata nu se traieste prin comparatie& sa
!m au,it si am &cules& ,ilnic ast#el de cu%ante" pentru ca ,ilnic %eneau credinciosi dupa
un cu%ant de #olos
Intrerupeam lucrul de #iecare data cind pelerinii bateau la usa c-iliei" iar Parintele" cu
un temperament tipic ardelenesc" le spunea raspicat si #ara menajamente ce a%ea de
spus" dar cu delicatete in acelasi timp
.e pilda" imi aduc aminte ca intr-o ,i au %enit doi tineri casatoriti cu un pomelnic
Parintele i-a intrebat" asa cum #ace cu multi" daca duminica merg la biserica !poi
acestia" oarecum nedumeriti" au replicat) &/u suntem noi asa de batrini ca sa mergem
la biserica0& Si-atunci Parintele a e1clamat) &.oamne" inmulteste batrinii0& 2i-a placut
tare mult raspunsul acesta0 3La #el ca el mai sunt multe altele in paginile care
urmea,a4
.upa sederea de la Sambata din 596 si pina in ,iua de a,i am obser%at ca ,icerile
Parintelui 6eo#il circula" ca multi credinciosi le stiu Le-au in%atat din predici" carti"
articole sau inter%iuri" din con%orbiri pri%ate sau scrisori" din inregistrari audio sau
%ideo" dar mai ales din mult asteptatele con#erinte" &de la care oamenii ies ca din
biserica" bucurosi si multumiti&
.in toate aceste locuri am ales pentru cartea de #ata cu%antele care au o e1presi%itate
proprie celebrelor apo#tegme din Pateric .eci Veniti de luati bucurie este o carte
construita in 7ditura dintr-o suita de #ragmente scrise intr-un limbaj a#oristic ce
repre,inta sinte,a gandirii Parintelui 6eo#il
Structura de dictionar pe care o propunem o#era cititorului - spre deosebire de celelalte
surse mai sus pomenite - posibilitatea de a a#la imediat ce anume il interesea,a din
gandirea unuia dintre cei mai cautati du-o%nici din 8omania
Prima parte" intitulata &9 sinte,a a gandirii Parintelui 6eo#il in 75: de capete&" aduna
laolalta acele teme care apar #rec%ent in rostirea dansului" dar si unele subiecte rare"
cum ar #i &$ostii detinuti politici& sau &Se1ualitatea& (ea de-a doua parte cuprinde
scoliile Parintelui 6eo#il la cele mai #rumoase cu%ante ale Parintelui !rsenie *oca
3cu%ante pe care Parintele 6eo#il le populari,ea,a cu timp si #ara timp4" iar partea a treia
&Programul de angajare intr-o %iata du-o%niceasca autentica& ;ltima parte" a patra"
este una autobiogra#ica !m numit-o &2arturisiri& 7ste o selectie cu totul speciala
deoarece - dincolo de &reconstituirea& pe scurt a %ietii Parintelui" datorita careia
cititorul poate a#la intimplari #rumoase si de multe ori amu,ante despre trecerea prin
%iata a S#antiei Sale - ea de,%aluie ganduri putin cunoscute" alese din corespondenta
cu cei apropiati
<
$unctia acestor #ermecatoare pagini este e%identa 7le ni-l descopera pe autor
indeosebi ca lucrator al bucuriei 3Sunt con%ins ca multe #ragmente %a %or #ace sa
r=deti cu po#ta4 .in acest punct de %edere cartea poate #i considerata un indreptar
practic pentru cel ce cauta pocainta cu bucurie Iata de ce titlul ales de Parintele 6eo#il
este #oarte potri%it .eci" impreuna cu prietenii mei de la 7ditura 6eognost" ,ic si eu
&+eniti de luati bucurie0&" caci secretul bucuriei la care ne c-eama Parintele 6eo#il se
a#la in aceasta carte
Ioan >ansca
O SINTEZ A GNDIRII PRINTELUI TEOFIL N 750 DE CAPETE
AFIRMAREA PERSONAL
P?rin@ii #ilocalici aAea,? la loc de cinste %irtutea smereniei numind-o mama %irtu@ilor"
sau r?d?cina tuturor %irtu@ilor .ar oamenii de ast?,i se lupt? uneori din r?sputeri
pentru a#irmarea personal? Bn di#erite domenii" Bntr-un cu%=nt" Bn %ia@? +? rug?m s?
ne spune@i cum se poate reali,a ec-ilibrul dintre smerenie Ai a#irmarea propriei
personalit?@iC
7u totdeauna am #ost pentru o a#irmare a omului" daD nu de dragul a#irm?rii" ci de
dragul reali,?rii lucrurilor po,iti%e .eci" de c=te ori doreAte cine%a s? reali,e,e un
lucru po,iti%" esen@ial Ai bun" poate s? se a#irme #?c=nd lucrul respecti% .ar de #apt nu
el se a#irm?" ci Bl a#irm? .umne,eu" prin osteneala pe care o #ace el Pentru c? a #i
smerit nu Bnseamn? s? #aci de team? s? nu #ii smerit" ci Bnseamn? s? #aci orice" dar
conAtient c? nu #aci din puterea ta .eci omul care e pus s? conduc?" de pild?" numai
dac? conduce poate s? #ie smerit Bn limitele rosturilor lui /u Bnseamn? c? nu mai
poate s? conduc? pe ceilal@i pentru c? el trebuie s? #ie smerit /u trebuie s?-@i g?seAti
un loc anume pentru smerenie" ci o modalitate de a #ace ceea ce trebuie s? #aci"
r?m=n=nd totuAi smerit .e pild?" la noi la m?n?stire a tr?it c=nd%a un p?rinte care
%reme de 16 ani a #ost stare@ul nostru" P?rintele Ioan .inu" Ai el ,icea c?) ESmerit e
omul acela care BAi @ine loculF" pentru c? dac? tu nu B@i @ii locul nici cel de l=ng? tine nu
Atie unde Bi este locul .e pild?" m? duc la slujb? Ai nu Bmi @in locul care mi l-a dat
biserica" atunci cel de l=ng? mine nu Atie unde-i locul lui Gi atunci Bnseamn? c? Ai Bn
%ia@a de toate ,ilele" dac? B@i @ii locul Ai dac?-@i a#irmi puterea Ai %oin@a" nu Bn
detrimentul altuia" nici cu scop de m=ndrie" ci Bn dorin@a de-a@i des#?Aura calit?@ile pe
care @i le-a dat .umne,eu" nu este nici un pericol Bn sensul c? prin aceasta sca,i Bn
smerenie
.umne,eu Bl primeAte pe om Bn starea pe care i-a dat-o Ai Bn starea pe care a reali,at-o
omul pe temeiul #irii lui 7u" cum sunt un om mai comunicati%" nu m? g=ndesc c? o s?
,ic? .umne,eu de ce am #ost comunicati%0 Sau dac? ar #i cine%a retras" nu o s? ,ic?
.umne,eu de ce a #ost retras" dac? aAa este #irea lui" dac? aAa este c-ipul lui de
%ie@uire Ai aAa este temelia e1isten@ei lui
9
7" de #apt" cred eu" o mare greAeal? s? socoteAti c? nu trebuie s? ai Bn %edere urm?rirea
binelui personal' important este s? urm?reAti binele personal" #?r? s? sting-ereAti pe
cine%a din apropierea ta" adic? s? nu cau@i mai mult binele t?u dec=t binele altuia" dar"
Bn orice ca," s? urme,i Ai binele t?u +asile 2ilitaru are o ,icere" o %orb? cu t=lc" care
are urm?torul cuprins) E*arba #ratelui %reodat?" de saprinde" s?ri Ai-l scap?" Bns?" mai
Bnt=i de toate" barba ta so u,i cu ap?F !dic? nu po@i s? #aci abstrac@ie de tine Bnsu@i"
c-iar dac? se pune Ai problema" Bn anumite Bmprejur?ri" a lep?d?rii de sine ca s? po@i
Bmplini binele pentru altul sau ca s? po@i Bmplini porunca lui .umne,eu
Hn momentul Bn care teai -ot?r=t pentru o cale" s? nu mai consideri c? mai e1ist?
pentru tine Ai o alt? cale" iar calea pe care @io alegi" s? o alegi cu entu,iasmul cu%enit"
adic? s? nu te c?s?toreAti cu probabilitate" nici s? te #aci c?lug?r cu probabilitate" ci s?
#ii sigur c? asta @ie calea Ai atunci nu se mai discut? posibilitatea unei alte c?i sau c?
.umne,eu ar #i a%ut un alt plan pentru tine /oi nu Atim sigur ce %rea .umne,eu cu
noi" dar Atim ce putem #ace noi Bntro condi@ie sau alta
2=ntuirea se #ace prin .umne,eu /oi degeaba %rem s? #acem niAte lucruri
e1traordinare (eea ce trebuie s? #acem noi este s? ne l?s?m Bn m=inile lui .umne,eu
Ai apoi lucrea,? .umne,eu ca un S#=nt" cum Atie" cu #iecare dintre noi' Ai dac? %rea
.umne,eu s? ne a#irme ne a#irm?" Ai dac? nu %rea .umne,eu s? ne a#irme degeaba
%rem s? ne a#irm?m noi
S? ne g=ndim c? .omnul Iristos dup? ce I-a dat putere sl?b?nogului" n-a c?utat s? #ie
cunoscut" s? se a#irme ca %indec?tor" ci S-a retras din mul@ime" Bnc=t omul acela nu
mai Atia cine l-a ajutat 7 pentru noi un Bndemn la smerenie
ANATEMIZAREA
Hn Pateri se spune despre !%%a 2acarie c? sa #?cut Edumne,eu p?m=ntescF" deoarece
trecea cu %ederea toate greAelile Ai neregulile celorlal@i (um se Bmpac? acest lucru cu
necesitatea de a anatemi,a pe incestuos" cum ,ice S#=ntul !postol Pa%el Bn C!rinteni"
sau pe ereticii care sunt e1cluAi din *iseric?C
$oarte bine se Bmpac?0 S#=ntul 2acarie a%ea Bn %edere niAte lucruri pe care le tr?ia el Bn
pustie sau care nu a%eau consecin@e Bn a#ar? .e e1emplu" ai %?,ut pe unul c? a #urat
6u nu te g=ndeAti la asta" la #aptul ca #urat" Ai Bi acoperi cum%a p?catul" nu te
interesea,? consecin@ele lui 7 altce%a s? au,i pe cine%a c? spune lucruri neade%?rate"
care pot a%ea consecin@e Bn societatea Bn care tr?ieAti 2ai nou" au #ost niAte nereguli
prin .obrogea" la 2?n?stirea (ocoAul" unde se ,icea despre unul dintre c?lug?ri c?i
Bntruparea lui .umne,eu 6at?l" altul c?i Bntruparea lui .umne,eu $iul" altul c?i
Bntruparea lui .umne,eu .u-ul S#=nt" c?i S#=nta 6reime cobor=t? acolo $a@? de ast#el
de lucruri nu po@i s? #ii #?r? siguran@a de a m?rturisi ade%?rul Ai s? le laAi aAa" pentru
c? dac? le laAi aAa" se Bnmul@esc relele Ai atunci trebuie inter%enit cu responsabilitatea
pe care o are un conduc?tor bisericesc sau pe care o are un stare@ de m?n?stire
9r" ce a #?cut !%%a 2acarie" putem #ace Ai noi Bn c-estiuni care nu le,ea,?" Bn general"
bunul mers al %ie@ii sociale .ar Bn c-estiuni care aduc urm?ri de,astruoase" nu po@i s?
#ii ca !%%a 2acarie" acolo trebuie s? #ii ca S#=ntul !postol Pa%el0 (-estiunea aceasta" cu
1:
!%%a 2acarie" este #oarte bine %enit? c=nd e %orba de oameni r?scolitori de rele Sunt
unii oameni cares puAi s? scoat? Bn e%iden@? p?catele altora" de a c?uta" de a r?scoli"
de a scormoni" s? cunoasc? p?catele Ai dup? aceea s? le #oloseasc? (-iar aici la noi" la
m?n?stire" au #ost ca,uri de oameni din ?Atia" care au umblat cu caseto#oane dup? ei
s? prind? anumite in#orma@ii" anumite situa@ii" Ai dup? aceea au #?cut ca, de ele !sta
nu seam?n? cu !%%a 2acarie Ai nici cu S#=ntul !postol Pa%el" ci seam?n? cu dracii0
APROAPELE
S? nu uit?m niciodat? de om" de omul de l=ng? noi" mai ales de omul de l=ng? noi"
pentru c? omul de l=ng? noi este pus anume ca prin el s? ne Bnmul@im iubirea Se
spune Bn Pateri J S#=ntul !ntonie cel 2are are cu%=ntul acesta J c? Ede la aproapele
%ine Ai %ia@a Ai moartea (? dac? #olosim pe aproapele" pe #ratele" pe .umne,eu
dob=ndim Ai dac? greAim #ratelui" lui Iristos greAimF" iar (u%iosul Ioan (olo% spunea
c?) E/imeni nu cl?deAte o cas? de la acoperiA Bn jos" ci de la temelie Bn susF Gi Bntrebat
#iind ce Bnseamn? acest cu%=nt a ,is) E6emelia este aproapele" ca pe el mai Bnt=i s?-l
#olosesc" pentru c? de el at=rn? toate poruncile lui IristosF .eci Bndreptarea noastr?"
Bnaintarea noastr?" dep?Airea de noi BnAine este Bn m?sura Bn care rela@iile noastre cu
cei din jurul nostru" cu cei apropia@i ai noAtri" sunt bune 7 ce%a e1traordinar de
important Ai de #rumos0 !dic? s? ne raport?m la omul de l=ng? noi .e alt#el" cel mai
important om din lumea aceasta pentru #iecare din noi este omul de l=ng? noi"
aproapele nostru" %ecinul nostru Se ,ice c? mai mult te #oloseAti de un %ecin de
aproape dec=t de #ratele de departe
Putem s? ne silim s? iubim pe .umne,eu Ai pe oameni c=t putem noi mai mult Ai
atunci suntem pe calea cea bun?" suntem Bn cuprinsul #ericirii" Atim s? ne cobor=m la
cel la care trebuie s? ne cobor=m Ai Atim s?-l ridic?m pe cel pe care trebuie s?-l
ridic?m (um se poate #ace aceasta o Atie numai cel ce iubeAte
S? Ati@i c? noi cu iubirea #a@? de aproapele suntem #oarte de#icitari /u Atiu cine ar
putea ,ice c? iubeAte pe aproapele ca pe sine BnsuAi" c? urm?reAte binele aproapelui
cum urm?reAte binele propriu (-iar Ai Bn #amilie" nu totdeauna p?rin@ii sau copiii sunt
dispuAi s? renun@e la ce%a din partea lor ca s? se simt? bine cei din jurul lor
*ine=n@eles c? aproapele nostru poate #i cine%a Ai #oarte departe de noi spa@ial" dar pe
carel purt?m Bn noi prin iubire
Gi c?lug?rul Ai mireanul pot s? #oloseasc? pe aproapele prin #apta bun? care i se cere
.egeaba %rei s? c=Atigi pe cine%a prin ce%a ce nu-@i cere el 9mul are ne%oie de noi Bntr-
o anumit? direc@ie" pentru o anumit? c-estiune .ac? nu-l #olosim cum BAi doreAte" nu-
l #olosim deloc 2ai putem #olosi pe aproapele indirect" c=nd acela nu are trebuin@? de
ceea ce am putea #ace noi pentru el" prin e1emplul nostru bun Ai prin dragoste
Se spune c? la un om care cerAea cine%a i-a dat o #loare /iciodat? nu s-a aAteptat
omul acela ca cine%a s?-i dea o #loare /-a aAteptat #loarea" dar #loarea l-a bucurat"
pentru c? o #loare spune ce%a despre cel care o d?ruieAte
S#=ntul 7%ang-elist 2arcu Ai S#=ntul 7%ang-elist Luca" Bn leg?tur? cu sl?b?nogul de la
(apernaum" spun c? cei patru care l-au adus pe acesta Bn #a@a .omnului Iisus Iristos"
11
l-au adus prin acoperiAul casei Ai l-au cobor=t Bn #a@a .omnului Iristos !sta este ceea
ce #acem c=nd ajut?m pe un om" Bl ducem Bn #a@a .omnului Iristos prin ceea ce #acem
noi pentru el
S? ne g=ndim c? Ai noi a%em o sc?ld?toare Bn care s-ar putea #ace minuni" Ai anume
%irtutea capabil? de cunoAtin@?" #apta cea bun? care se Bnt?reAte Bn su#let Ai care dup?
aceea aduce cunoAtin@a de .umne,eu J Ai cunoAtin@a de .umne,eu este o bucurie S?
ne g=ndim c? aAa cum noi nu a%em de multe ori g=nd Bn@elept" aAa al@ii nu ne au pe noi
Bn ajutor c=nd am putea s? le #im omul de ajutor S? ne g=ndim la el S? ne g=ndim la
binele pe care-l putem #ace Ai atunci darul lui .umne,eu %a #i cu noi" 2aica .omnului
ne %a #i ocrotitoare" s#in@ii ne %or ajuta cu rug?ciunile lor" iar .omnul nostru Iisus
Iristos ne %a da g=ndul cel bun care s? ne arunce Bn %irtutea capabil? de cunoAtin@?"
iar cunoAtin@a cea de la .umne,eu %a #i pentru noi bucurie Bn toate ,ilele %ie@ii noastre
Sunt multe su#erin@e Bn aceast? lume care au ca pricin? p?catele /oi Bns? nu suntem
judec?torii oamenilor" ci suntem ajut?torii oamenilor /oi trebuie s? #acem ce a #?cut
.omnul Iristos .omnul Iristos nu l-a Bntrebat despre p?catele lui pe sl?b?nogul de la
(apernaum" nici pe cel de la +ite,da /-a discutat %ia@a lui de mai Bnainte" ci a #ost
gata s?-l ajute Ai l-a ajutat Ai pe unul Ai pe cel?lalt Gi cu aceasta ne d? un e1emplu" s?
#im Ai noi bine%oitori" s? #im ajut?tori /u %om #i %indec?tori /u suntem Bn stare s? ne
%indec?m nici pe noi BnAine .ar a%em putere de a m=ng=ia !%em putere de a lumina"
a%em putere de a m=ng=ia pe oamenii din jurul nostru Bn credin@?" a%em putere de a
iubi" a%em putere de a ne re%?rsa iubirea #a@? de aceia care au trebuin@? de ajutor Ai pe
care Bi p?r?sesc cei mul@i
/u e,ita@i unde Ati@i c? pute@i ajuta cu ce%a" unde Ati@i c? pute@i inter%eni cu ce%a" nu
numai d=nd ce%a din m=n?" ci d=nd ce%a din inim? S#=ntul Isaac Sirul spune c?
atunci c=nd Bi dai cui%a ce%a" %eselia #e@ei tale s? #ie mai mare dec=t darul pe care i-l
dai S? simt? omul c? %rei s?-l aju@i" c? eAti al?turi de el" c? nu-l p?r?seAti" ci stai cu
bun?%oin@? #a@? de el
.espre 2aica 6ere,a din (alcuta se spune c? era odat? l=ng? un bolna% Ai cur?@a niAte
r?ni care miroseau ur=t 7a %oia s?-l ajute pe omul acela care era Bn neca, Ai cine%a
care a trecut pe acolo i-a ,is) E7u n-aA #ace asta nici pentru un milion de dolariF Gi
2aica 6ere,a a r?spuns) E/ici eu" pentru un milion de dolari n-aA #ace" dar pentru
.umne,eu #ac0F
!sta Bnseamn? s? ai credin@?" s? #aci ce%a ce n-ai #ace pentru lumea asta Bntreag?" dar
pentru .umne,eu #aci Gi dac? nu #aci" s? Atii c? eAti Bn lips? cu credin@a .ar dac? ai
credin@? biruieAti Ai-l aju@i Ai pe altul s? biruiasc?
(=nd te lau,i Ai te tru#eAti" Bmpingi pe cel?lalt Bn jos 6u eAti ce%a Ai el nu e nimic" sau e
ne=nsemnat #a@? de tine 6e sco@i pe tine Bn sus Ai pe el Bl apeAi Bn jos
/u se poate s? #im cinstitori de .umne,eu c=t? %reme nu suntem Ai cinstitori de
oameni" mai ales cinstitori ai oamenilor lui .umne,eu /u se poate s?-I slujeAti lui
.umne,eu c=t? %reme Bi ocoleAti pe oamenii lui .umne,eu" pe oamenii pe care
.umne,eu I-a pus s? #ie martorii Lui Bn aceast? %ia@?
!%=nd Bn %edere niAte principii Ai @in=nd seama de niAte repere" te po@i modela dup?
principiile respecti%e Ai dup? reperele pe care le ai Bn %edere 2i-aduc aminte" c=nd
12
eram copil am au,it la biseric? citindu-se la !postol" din 7pistola S#=ntului !postol
Pa%el c?tre 8omani !%eam %reo 12-13 ani atunci Ai am au,it cu%=ntul) E.atori suntem
noi cei tari s? purt?m sl?biciunile celor slabi Ai nu nou? s? pl?cem (i #iecare s? #ac?
spre pl?cerea aproapelui Bntru ce-i bine spre ,idirea luiF 38omani 15" 1-24 Gi c=nd am
au,it cu%intele acestea" le-am luat Bn seam? Ai am ajuns Bntr-o Bmprejurare Bn care n-aA
#i %rut s? #ac un bine pe care-l impunea situa@ia 2ama mea pleca la c=mp" tata era
absent din gospod?rie" parc? era-n armat?" nu mai Atiu ce s-a-nt=mplat Ai trebuia s?
mearg? mama cu cine%a la lucru Gi atunci mama m-a rugat s? am grij? de copiii
#emeii aceleia" s? stau cu ei acas? Ai s? le port de grij? Ai pe mine m? cam incomoda
lucrul acesta .ar mi-am adus aminte de cu%=ntul S#=ntului !postol Pa%el) E/u nou?
s? pl?cem" ci #iecare s? #ac? spre pl?cerea aproapeluiF Hn #elul acesta te ajut? un
principiu
(=t pri%eAte raportarea la .umne,eu" la oameni Ai la noi BnAine" Bn "#ntuirea
p$$t!%i&!r se spune) E$a@? de .umne,eu s? a%em inim? de #iu" #a@? de aproapele s?
a%em inim? de mam? Ai #a@? de noi BnAine inim? de judec?torF !A ,ice eu mai bine)
minte de judec?tor
$iecare om care ne %ine Bn #a@? este un candidat la iubirea noastr? Pentru clipa Bn care
ne Bnt=lnim cu el" pentru totdeauna" omul de l=ng? noi este omul cel mai Bnsemnat"
este aproapele nostru Ai #iind aproapele nostru trebuie s? #im preocupa@i pentru binele
lui
;n p?rinte de la noi de la m?n?stire ,icea) E.rag?" pe om dac?-l iei de bun" bun Bl
g?seAti" Ai dac?-l iei de r?u" tot pe acela" Ai r?u Bl g?seAtiF
Hn Pateri se spune c? un boier i-a dat unui s?rac o -ain?" Ai s?racul a luat -aina Ai a
%=ndut-o Ai a b?ut-o Gi atunci omul era Bngrijorat) E;ite" eu i-am dat-o s? se Bmbrace Ai
el a %=ndut-o Ai a b?ut-oF" Ai era nemul@umit Ai noaptea a a%ut un %is Bn care se #?cea
c? i se ar?ta .omnul Iristos Bmbr?cat cu -aina pe care el a dat-o s?racului Ai L-a
Bntrebat pe bine#?c?tor) E(unoAti -aina aceastaCF Gi el a ,is) E.a" .oamne" o cunosc" a
mea este0F Gi .omnul Iristos a ,is) E/u te Bntrista" 7u o portF
7i" conAtiin@a aceasta %rea .omnul Iristos s? o #orme,e Bn %ia@a oamenilor" s? a%em Bn
considera@ie #aptul c? ceea ce #acem pentru omul de l=ng? noi" pentru omul care are
trebuin@? de ajutorul nostru" #acem de #apt pentru 2=ntuitorul Ai ne %a #i de #olos la
Kudecata de !poi
ARGHIROFILIA
S#=ntul Ioan (asian spune despre iubirea de argin@i 3arg-iro#ilia4 c? este o patim? care
nu are o temelie Bn #irea omeneasc?" Bn %reun instinct al ei" ci este ce%a Bn a#ara #irii
6otuAi" poate c? p=n? la urm? iubirea de a%ere BAi are puterea Bn instinctul de
conser%are" pentru c? mul@i dintre oameni caut? s? aib? a%ere nu numai pentru a-Ai
Bnmul@i pl?cerile sau m?rirea lumeasc?" ci dintr-un instinct de conser%are" ca s? aib?"
cum am ,ice" Ebani albi la ,ile negreF /u e p?cat s? #ii econom' nu trebuie s? #ii
risipitor +edem aceasta Ai Bn #irea Bnconjur?toare' de pild?" albina adun? miere pentru
pre,entul Ai %iitorul stupului *ine=n@eles" cine%a care are credin@? Bn .umne,eu nu
are moti%e s? #ie Bngrijorat" dar totuAi #aptul de a a%ea niAte economii este un #apt
13
binecu%=ntat de .umne,eu Ai nu se poate socoti o l?comie L?comia este atunci c=nd
nu te mai saturi" c=nd %rei s? ai tot mai mult Ai tot mai mult" c=nd nu eAti dispus s?
#aci bine celor care au trebuin@e mai mari dec=t tine" iar tu ai prisos mai mare Hn ca,ul
acesta patima e %?dit? S#=ntul !postol Pa%el" Bn 7pistola I c?tre 6imotei" pomeneAte de
iubirea de argin@i ca despre r?d?cina tuturor r?ut?@ilor (?ci patimile Bnt?rindu-se Bn
su#let sunt pricini de multe alte p?cate .e e1emplu" un lacom de a%ere %a #i de multe
ori Ai e1ploatator" %a Ai #ura" %a aduna pe nedrept" %a BnAela Aamd

ASCULTAREA
7 #oarte important lucrul acesta" ca cine%a s?-Ai supun? mintea lui .umne,eu +?
spuneam c=nd%a Bntr-un conte1t oarecare" c? P?rintele !rsenie ,icea c? Enoi a%em
mintea care discut? cu .umne,eu" Bn loc s? se supun? #?r? discu@ieF
La pescuirea minunat?" aAa cum o istoriseAte S#=ntul 7%ang-elist Luca" pentru c? Bn
cuprinsul ei constat?m o atitudine a S#=tului !postol Petru Bn care se %ede supunere cu
mintea #a@? de 2=ntuitorul nostru Iisus Iristos" de #apt e Bnceputul uceniciei S#=tului
!postol Petru (umC Se spune Bn S#=nta 7%ang-elie de la Luca" citim aceasta Bn
capitolul al cincilea" c? Simon Ai cu !ndrei Ai cu cei Bmpreun? cu d=nAii BAi sp?lau
mrejile" gata s? mearg? spre cas?" dup? o noapte Bn care n-au pescuit nimic Gi
.omnul Iristos a ,is" dup? ce i-a Bn%?@at pe oamenii aduna@i Bn jurul Lui pe @?rmul
m?rii" dup? ce i-a Bn%?@at din barca lui Simon" a ,is) E2=n? la larg Ai arunca@i mrejile
spre pescuireF' Ai Petru a ,is atunci) E.oamne" toat? noaptea ne-am trudit Ai nu am
prins nimic" dar pentru cu%=ntul 6?u arunc mreaja Bn mareF 3Luca 5" 4-54 S#=ntul
!postol Petru s-a supus atunci cu mintea lui .umne,eu #?r? discu@ie
(ine se supune cu mintea 2=ntuitorului nostru Iisus Iristos acela-i totdeauna
biruitor /u se poate s? nu %ad? minuni Bn %ia@a lui c=nd se supune cu mintea" Bn
Bn@elesul acesta c?" de pild?" .omnul Iristos spune s? iert?m Ai nu ne-ar con%eni s?
iert?m" dar ne silim s? iert?m" e o supunere cu mintea Ai %edem minunea liniAtirii
su#letului Ai o mare bucurie pentru noi
;n alt te1t asupra c?ruia m? opresc adeseori este sp?larea picioarelor" la (ina cea de
6ain? 7 un lucru e1traordinar" iubi@i credincioAi" s? te g=ndeAti c? .omnul Iristos
este" #i@i aten@i" .umne,eul care spal? picioarele omului .eci .omnul Iristos" ca
.umne,eu Ai om" a sp?lat picioarele oamenilor 7 o cobor=re Ai aceasta 7 o cobor=re
ca s? Bl ridice pe om" ca s? Bi dea omului cinstire Hn aceast? lucrare a 2=ntuitorului" de
cobor=re p=n? la #aptul acesta de a sp?la picioarele omului" S#=ntul !postol Petru a
a%ut o e,itare /-a mai a%ut atitudinea de la pescuirea minunat?" nu s-a mai supus cu
mintea" ci s-a Bmpotri%it cu mintea Gi a ,is) E.oamne" 6u s?-mi speli mie picioareleCF
Gi atunci .omnul Iristos a ,is) E(eea ce #ac 7u" tu nu Bn@elegi acum" dar mai t=r,iu %ei
Bn@elegeF Gi S#=ntul !postol Petru" statornic Bn Bmpotri%irea lui" a ,is) E/iciodat? n-o s?-
mi speli mie picioareleF Gi a spus .omnul Iristos) E.ac? nu te %oi sp?la" nu ai parte
cu 2ineF 3Ioan 13" 6-<4 (u alte cu%inte" dac? nu te laAi modelat" dac? nu te laAi s? #ac
7u ce trebuie s? #ac cu tine" dac? te Bmpotri%eAti" nu ai parte cu 2ine" te Bmpotri%eAti Ai
nu po@i #i Bmpreun? cu 2ine
/u se compensea,? prin ascultare lipsa de la slujb? /u e corect
14

ATHOS
;nii dintre c?lug?ri se g=ndesc mereu cum ar #i s? ajung? ei Bn S#=ntul 2unte"
s? tr?iasc? acolo 7ste un g=nd bun" deAi nu s-ar putea ,ice c? dac? ai ajuns la
S#=ntul 2unte" gata" ai ajuns Bn cer 6ot oameni sunt Ai la S#=ntul 2unte L-am
Bntrebat odat? pe un p?rinte de acolo" P?rintele .ometie 6ri-enea" c=nd a #ost la
noi la m?n?stire) EP?rinte" cum sunt p?rin@ii de la S#=ntul 2unteCF Gi a ,is) ES?
nu-@i Bnc-ipui c? la S#=ntul 2unte sunt oameni %eni@i din cer pe p?m=nt0 Sunt
oameni de pe p?m=nt care doresc s? ajung? Bn cer0F
!duc aminte acuma de un cu%=nt de la S#=ntul 2unte" un #el de ,icere" un #el de
lo,inc?" care circul? la S#=ntul 2unte Ai anume c?) ELa .umne,eu s? te g=ndeAti ca la
.umne,eu" nu ca la om" Ai s?-L respiri pe .umne,eu cum respiri aerulF *ine=n@eles
c? .umne,eu nu este ce%a de respirat" dar e %orba" prin acest cu%=nt" s? Hl a%em Bn
%edere pe .umne,eu" s? Hl a%em Bn conAtiin@a noastr? pe .umne,eu c=t putem de des"
dac? putem de c=te ori respir?m s? ne Ai g=ndim la .umne,eu" deAi lucrul acesta nu-i
cu putin@? Gi Ela .umne,eu s? ne g=ndim ca la .umne,eu nu ca la omF" asta
Bnseamn? c? pe .umne,eu s?-L a%em la m?surile m?re@iei Lui" c=t putem Bn@elege noi
din m?re@ia lui .umne,eu +? pute@i Bnc-ipui ce p?cat mare #ac cei care-L Bnjur? pe
.umne,eu" cei care-L -ulesc pe .umne,eu Ai care Bn loc s?-L m?reasc? Hl necinstesc"
c=t de departe sunt unii ca aceAtia de a se uimi de .umne,eu
7u a%eam un p?rinte la noi la m?n?stire J P?rintele Sera#im" .umne,eu s?-l
odi-neasc? J Ai ,icea c? atunci c=nd a #ost el la S#=ntul 2unte" Bn%?@at #iind cu slujbe
scurtate" de pe la oraA Ai de pe la sat" Ai cu slujbe rare" c=nd s-a dus acolo Ai-l @inea
p?rintele ore Bntregi la rug?ciune" i se p?rea lung" Ai a ,is c?tre p?rintele) E6are lung? a
#ost slujba astaF Gi p?rintele a ,is) E7 lung? lenea ta0F
P?rintele Sera#im" .umne,eu s?-l odi-neasc?" a stat la S#=ntul 2unte Aase luni Hn
aceste Aase luni a #ost po%?@uit de P?rintele !ntipa .inescu" care este cuprins Ai Bn
Pateriu& r!'#nes !colo" la S#=ntul 2unte" P?rintele Sera#im a primit o scrisoare de
la 2itropolitul /icolae *?lan" care i-a dat Bn grij? s? mearg? la !tena s? se Bnscrie la
$acultatea de 6eologie" c? numai aAa poate s?-i trimit? burs? din @ar? Se g=ndea
mitropolitul c? p?rintele o s? %in? Ai cu niAte cunoAtin@e de limb? greac? P?rintele
Sera#im i-a spus P?rintelui !ntipa c? a primit scrisoarea care-l Bndemna s? se duc? la
!tena" la 6eologie 7ste interesant r?spunsul P?rintelui !ntipa 3s? nu uit?m c? era
%orba de o Acoal? teologic?" nu de o Acoal? laic?4) E2?" s? te @ii de pra%il?" c? dac? nu"
te Bndr?ceAti0F
.ac? P?rintele Sera#im ar #i adus numai cu%=ntul acesta" nu s-a dus degeaba la
S#=ntul 2unte /u s-a dus degeaba pentru el" nu s-a dus degeaba pentru mine Ai nu s-
a dus degeaba pentru to@i care Atiu cu%=ntul acesta al P?rintelui !ntipa .inescu) ES? te
@ii de pra%il?" c? dac? nu" te Bndr?ceAti0F Sca,i" te Bn%=rtoAe,i" ui@i de .umne,eu" Hl
neglije,i pe .umne,eu0 (ei care-L neglijea,? pe .umne,eu sunt mai r?i dec=t
necredincioAii0

Pentru c? a #ost %orba de pra%il?" de r=nduial? de rug?ciune" de program de slujb?" de
participarea la s#intele slujbe" tot P?rintele .ometie 6ri-enea" c=nd a %enit %orba
despre pescuit" a ,is) E7 mai bun peAtele dec=t cartoa#ele 3sic04" dar pier,i prea mult?
%reme de pra%il? pentru pescuit0F Iat? un g=nd de la S#=ntul 2unte) pier,i %reme de
pra%il? c=nd mergi la pescuit Stai prea mult acolo Ai nu-@i BmplineAti datoriile
15
principale' nu te-ai #?cut c?lug?r ca s? pescuieAti" te-ai #?cut c?lug?r ca s?-I slujeAti lui
.umne,eu .ac? pescuieAti Ai nu-@i BndeplineAti datoriile pe care le ai" ai ales peAtele Bn
loc de .umne,eu0 !i ales peAtele Bn loc de pra%il?0 .eci P?rintele .ometie a a%ut
dreptate c=nd a ,is c? pier,i timp de pra%il? pentru pescuit
.e cur=nd a ajuns la mine un cu%=nt de la S#=ntul 2unte care tare mult mi-a pl?cut
(ine%a de acolo ,ice-aAa) EInima mea are intr?ri" dar ieAiri nu areF
(ine%a care a intrat Bn inima mea nu mai poate ieAi (-iar dac? %rea el s? ias?" nu mai
poate ieAi S?-ncurc? L Ai nu mai ias?

ATITUDINEA
7ste bine s? lu?m atitudine desc-is? pentru p?catele Ai #?r?delegile s?%=rAite de #ra@ii
noAtriC (um s?i mustr?m pe cei care %or s? ne sminteasc?" ce socoteal? s? cerem celor
care ne lo%esc pe la spateC /u cred c? retragerea este o solu@ie
/u se poate da o solu@ie pentru toate ca,urile $iecare om trebuie s?-Ai g?seasc?
solu@ia lui Bn Bmprejur?rile respecti%e (=t pri%eAte mustrarea pentru p?cat" o po@i #ace
unui om care Bn@elege mustrarea P?rintele !rsenie *oca ,icea c? Emustrarea Bn%inge"
nu con%ingeF (eea ce near interesa pe noi ar #i s?i con%ingem" nu s?i Bn%ingem
9amenii nu sunt #iin@e stas cu care s? se poat? lucra pe o singur? direc@ie Sunt
oameni pe care-i #oloseAti l?ud=ndu-i" sunt oameni pe care-i #oloseAti de#?im=ndu-i"
sunt oameni pe care nu-i #oloseAti %r=nd tu s?-i #oloseAti Sunt ca,uri Ai ca,uri" Ai
atunci trebuie s? g?seAti metoda pentru omul pe care Bl ai Bn #a@?
/oi %edem nelegiuirile din jurul nostru Ai t?cem +edem nelegiuirile din jurul nostru Ai
Bnc-idem oc-ii +edem nelgiuirile din jurul nostru Ai n-a%em curajul s? spunem c? nu-i
bine +edem nelegiuirile din jurul nostru Ai n-a%em Bndr?,neala s? le ar?t?m ca
nelegiuiri +edem nelegiuirile din jurul nostru Ai ne #acem c? nu le %edem" c? nu le
Atim" ca Ai c=nd lucrurile acelea care se #ac spre r?u sunt spre bine .e ce #acem noi
aAaC Pentru c? nu suntem Bnt?ri@i Bn bine
S? Ati@i c? toate p?catele care se #ac Bn jurul nostru Ai pe care noi le Atim Ai pe care noi
nu le Bnl?tur?m" sau nu ne ar?t?m cu%=ntul Bmpotri%a lor" Bnseamn? c? Ai noi le #acem
Bntr-un #el Gi noi suntem p?rtaAi la nelegiuirile care se #ac Bn jurul nostru Ai pe care noi
nu le ar?t?m ca nelegiuiri" ci noi" cum am ,ice ast?,i cu un cu%=nt care circul? acuma"
le toler?m
Lua@i aminte la S#=ntul Ioan *ote,?torul care a stat Bmpotri%a #?r?delegii0 Hn loc s? stea
Bn pustie" acolo unde Bi era locul Ai acolo unde-i era rostul" s-a dus la regele Irod Ai i-a
spus) tr?ieAti Bn nelegiuire" nu #aci bine0 /oi nu putem #ace ceea ce a #?cut S#=ntul Ioan
*ote,?torul /ici pentru cei din apropierea noastr?" pentru cei din #amilia noastr? .e
multe ori l?s?m s? se Bnt=mple niAte lucruri pe care Atim sigur c? nu le binecu%intea,?
.umne,eu
!r trebui s? ne Bntrist?m c? noi nu am #ost ca S#=ntul Ioan *ote,?torul care a spus
cu%=nt -ot?r=t Bn #a@a nelegiuirii S? ne Bntrist?m c? toler?m nelegiuirile" s? ne
16
Bntrist?m c? ne #acem p?rtaAi la nelegiuirile din jurul nostru" s? ne Bntrist?m c? n-a%em
curajul s? st?m Bmpotri%a r?ului" s? ne Bntrist?m c? n-a%em curajul s?-i spunem r?ului
pe nume ci" ca s? ne mearg? nou? bine" ca s? n-a%em %orb?" ca s? n-a%em con#runt?ri"
t?cem Gi t?cem cu p?cat" pentru c? l?s?m s? se Bnmul@easc? p?catele Bn jurul nostru
S#=ntul Ioan *ote,?torul n-a #?cut aAa Gi dac? Bl s?rb?torim cu ade%?rat la 6?ierea
capului S#=ntului Ioan *ote,?torul" la aceast? s?rb?toare trist? Ai la aceast? s?rb?toare
care-i Ai de bucurie" dac?-l s?rb?torim cu ade%?rat" apoi" la triste@ea c? i s-a t?iat
capul" ar trebuie s? ad?ug?m mai mult triste@ea c? nou? nu ni se taie capul pentru c?
pact?m" pentru c? suntem de acord cu nelegiuirile din jurul nostru numai s? nu ni se
taie capul
S? ne rug?m *unului .umne,eu s? ne dea t?rie su#leteasc? s? putem #i Bmpotri%a
p?catului oriunde Ai oric=nd Ai s? #im urm?tori S#=ntului Ioan *ote,?torul" c-iar dac?
pentru acesta ni s-ar t?ia capul0

AVORTUL
P?rinte" se spune despre mama care moare la naAtere c? este martir 2edicina spune
c?" uneori" a%ortul este necesar pentru a sal%a mama copilului Se naAte urm?toarea
situa@ie) dac? #emeia nu #ace a%ort Ai moare la naAtere" respecti%ii medici ar spune c?
#emeia este o sinucigaA? mai degrab?" dec=t o martir?
.rag?" depinde ce Bn@elegi prin actul respecti% .octorul poate s? ,ic? despre ea c?i o
sinucigaA?" pentru c? el nu Atie de .umne,eu" pe c=nd un credincios" care Atie de
.umne,eu" ,ice c?i martir? !cum" noi na%em de unde s? Atim cum primeAte
.umne,eu o treab? din asta (eea ce Atim este #aptul c? o #emeie Bns?rcinat? are
dreptul s? se Bmp?rt?Aeasc?" c-iar dac? are p?cate opritoare de la Bmp?rt?Aire !sta
Bnseamn? c? Ai *iserica are Bn %edere posibilitatea de a muri o mam? la naAtere" nu
pentru c? %rea ea s? moar? sau pentru c? %or al@ii s? #ie aAa" ci pentru c? se poate
Bnt=mpla aAa .ar sunt Ai #emei care #ac prea multe a%orturi Ai dup? aceea se Bnt=mpl?
s? aib? Ai un copil Ai" Bn ca,urile acestea" este periclitat? naAterea !cum nu Atiu dac?
Bn aceast? situa@ie este martir?
(=nd eram eu student la 6eologie" a murit cine%a din personalul Acolii" despre care se
,icea c? #?cuse multe a%orturi !%ea un b?iat Ai totuAi %roia Ai o #eti@? !cum"
.umne,eu Atie dac? a #ost martir? /oi trebuie s? le l?s?m pe toate Bn seama lui
.umne,eu
*ine" dar sunt Ai ca,uri Bn care medicii spun) ESigur naAterea aceasta nu poate a%ea
locF
*ine" dac? nu poate a%ea loc" atunci s? aib? loc sarcina Ai s? se e%ite naAterea" dar s?
nu se omoare copilul
.eci" oricum ar #i" omor=rea copilului este o crim?
.a Se consider?
17
Gi nu se justi#ic? prin nimicC
/u se justi#ic? prin nimic Ai se justi#ic?" totuAi" prin neputin@a omului Sunt at=tea
#emei care nu au destul? credin@? Bnc=t s? le #ac? disponibile pentru martiriu /oi nu
s#?tuim p?catul" dar trebuie s? trat?m p?catul !dic?" dac? cine%a a #?cut totuAi un
a%ort" eu nu pot s? spun c? .umne,eu nul iart?" dar nici nu pot s? spun cui%a s? #ac?
un a%ort

BTRNII
*?tr=nii p?c?tuiesc Bn dou? #eluri) cu ura Ai cu gura
(red c? a@i b?gat de seam? Ai dac? n-a@i b?gat de seam? sigur %? da@i seama acum c?
cei mai distan@i oameni sunt oamenii b?tr=ni" adic?-s dep?rta@i unii de al@ii La
tinere@e" copiii se joac? unii cu al@ii" sunt apropia@i unii de al@ii" li-i drag unii de al@ii" Bn
general %orbesc
La b?tr=ne@e sunt distan@?rile cele mari" bin=n@eles dac? oamenii n-au tr?it aAa cum a
%rut .umne,eu s? tr?iasc?

BEIA
Gi acum s? %? spun o glum? !m Bn%?@at-o prin *anat (=nd eram student la 6eologie
a%eam un coleg Bn 2?ru Gi m-am dus acolo J am stat c=te%a ,ile J Ai ,ice cine%a) E2?"
s-a Bmb?tat cutare asear? de i-o ,is la cu@u cuscruF 2i-a pl?cut #oarte mult e1presia"
pentru c? arat? ce%a" adic? ajunge s? #ac? con#u,ii de nici nu mai Atie ce s? ,ic? Ai cum
s? se raporte,e !sta-i degradarea pe care o aduce be@ia Gi i-am spus unui om de pe la
*istri@a /?s?ud" c? mie Bmi place %orba aceasta Ai o mai spun aAa c=nd se nimereAte Ai
mai ales c=nd st?m la o mas? Gi ,ice) EP?rinte" Ati@i cum se ,ice pe la noiC Pe la noi se
,ice c? MS-o Bmb?tat cutare de i-o ,is la bi%ol badeNF !dic?" tot n-a mai Atiut care-i omul
Ai care-i animalul Sunt niAte lucruri care spun mult S? Ati@i c? nu trebuie s? Bn%?@?m
neap?rat numai din Sriptur$ Ai din Fi&!a&ie Ai din Pateri" c? uite" putem s?
Bn%?@?m niAte lucruri Ai de la oamenii care au o e1perien@?
1<
BINECUVNTRILE
7 un lucru e1traordinar s? Atii c? ultimul lucru pe care L-a #?cut .omnul Iristos aici
pe p?m=nt pentru oameni" pentru ucenicii S?i" a #ost c? i-a binecu%=ntat Ai S-a Bn?l@at
binecu%=nt=ndu-i
!bsolut toate binecu%=nt?rile *isericii" c=te sunt Bn lumea aceasta" c=te sunt la S#=nta
Liturg-ie Ai la celelalte s#inte slujbe" toate sunt o prelungire a binecu%=nt?rii de la
Hn?l@area .omnului Iristos
*inecu%=ntarea lui .umne,eu este peste to@i cei %rednici de binecu%=ntare Pe cine
binecu%intea,? .umne,euC !r trebui s? Atim cu to@ii pe cine Se spune Bn rug?ciunea
!m%onului) E(el ce binecu%inte,i pe cei ce 6e binecu%intea,?" .oamne" Ai s#in@eAti pe
cei ce n?d?jduiesc Bn 6ineF .eci cei ce aduc binecu%=ntare lui .umne,eu se
Bn%rednicesc de binecu%=ntarea lui .umne,eu
La m?n?stire la noi" la S=mb?ta" la 2?n?stirea *r=nco%eanu de la S=mb?ta de Sus" Bn
1971 au %enit doi creAtini din >ermania (u prilejul acesta a %enit %orba despre o
institu@ie bisericeasc? de ajutorare a epilepticilor" o institu@ie mare" care se numeAte
*etel *etel Bnseamn? Ecasa lui .umne,euF 7 un cu%=nt e%reiesc pe care ei l-au luat
ca denumire a casei de ajutorare de la *iele#eld Gi a %enit %orba atunci" Bn 1971" c=nd
au #ost cei doi din >ermania" doi intelectuali" a %enit %orba despre #aptul c? un p?rinte
de la noi" P?rintele Sera#im Popescu" .umne,eu s?-l odi-neasc?" a lucrat prin 1943J44
nu Atiu precis c=nd anume" dar Bn %remea c=t a #ost Bn >ermania" a lucrat trei luni de
,ile Bn institu@ia aceasta *etel" la ajutorarea bolna%ilor" la ocrotirea bolna%ilor Gi
%enind %orba despre asta" cei din >ermania ne-au spus c? la intrare la *etel e scris aAa
) EPace celor ce %in" bucurie celor ce r?m=n" binecu%=ntare celor ce pleac?F
/ou? ne-au pl?cut tare mult cu%intele acestea Ai atunci ei au scris Bn (artea de 9noare
a m?n?stirii noastre) EPace celor ce %in" bucurie celor ce r?m=n" binecu%=ntare celor ce
pleac?" doresc doi creAtini din >ermania tuturor celor ce-n urma lor %or %i,ita aceast?
m?n?stireF
S? Ati@i c? cu%intele acestea le plac tuturor celor ce Atiu de cu%intele acestea) pace"
bucurie Ai binecu%=ntare 7 ceea ce ne d? .umne,eu la s#intele slujbe ale *isericii
noastre" la S#=nta Liturg-ie" binecu%=ntarea din care i,%or?Ate pacea" pentru c? se
spune EPace tuturorF" Ai din care i,%or?Ate Ai bucuria pentru cei ce Bmplinesc poruncile
lui .umne,eu
S? Ati@i c? .omnul Iristos %rea s? ne binecu%inte,e" dar nu ne poate binecu%=nta
dec=t dac? suntem acolo unde sunt binecu%=nt?rile

BINELE FCUT
S#=ntul 2arcu !scetul atrage aten@ia c?" dat #iind #aptul c? .umne,eu ne-a dat puterile
de a #ace bine" orice bine pe care Bl #acem suntem datori cu el" nu a%em niciodat? un
plus
19
9rtodo1 g=ndind" noi nu a%em niciodat? un plus pe care Bl d?m" pe care Bl putem
trans#era la al@ii (i tot ce #acem noi spre bine se adaug? la ceea ce suntem noi" se scrie
Bn (artea +ie@ii noastre Ai ne este necesar pentru c? niciodat? nu ne putem opri din
calea binelui /oi suntem limita@i Ai ne oprim cum%a din calea binelui prin limitele pe
care le a%em" prin m?rginirile noastre" dar ceea ce #acem noi e totdeauna ce%a cu care
suntem datori
S? Bncepem cu noi Bndreptarea spre bine a %ie@ii altora
Important este s? se #ac? binele Bn lumea aceasta" nu este important dac? eu sau altul
#ace binele acela

BIOENERGIA
Pe to@i c=@i m-au Bntrebat dac? e bine s? #oloseasc? bioenergie" le-am spus c? da .ac?
el simte c?-l ajut? treaba asta poate s? se duc?" c? nu-i de la %r?AmaAul" Bi de la
.umne,eu /umai c? eu personal n-am ajuns s? m? con%ing c? pe mine m? ajut? o
treab? dintr-asta /u m-a ajutat cu nimic p=n? acuma
8e#eritor la metodele de tratament ale unei boli" accepta@i Ai crede@i c? un creAtin poate
apela Ai la te-nici necon%en@ionale cum ar #i -omeopatia" acupuncturaC
Sigur c? da Sunt totuAi mijloace de Bntremare a #iin@ei umane" de ce s? nu poat? #ace
apel la tot ceea ce se poate #ace pentru binele omuluiC 9amenii" Bn general" nu sunt
Bnc? obiAnui@i cu c-estiunea aceasta Ai se pot #ace Ai multe lucruri care s?-i BnAele pe
oameni" se pot pre,enta unii care au" Atiu eu" practica aceasta de a ajuta pe oameni Ai
de #apt o #ac pentru bani sau pentru a%antaje ale lor" nu pentru a%antaje ale
bolna%ului Pot #i Ai lucruri de #elul acesta" Bns?" Bn general" acolo unde se duce omul
are Bncredere c? poate #i ajutat" se poate duce Ai la acupunctur?" Ai la bioenergie" Ai la
orice unde poate c=Atiga un spor de bine pentru %ia@a lui personal?" aAa cum te duci la
un i,%or de ap? termal?" la i,%oare de ap? mineral? Ai te po@i #olosi de acestea" cam aAa
te po@i duce Ai la un bionergetician" dac? acela este om serios Ai dac? sim@i c? B@i
#oloseAte la ce%a inter%en@ia lui

BISERICA
*iserica" Bn@eleas? ca locaA de Bnc-inare" este cerul cel de pe p?m=nt /oi credem Bn
e1isten@a cerului celui mai presus de lume" dar Atim c? e1ist? Ai un cer pe p?m=nt Iar
cerul cel de pe p?m=nt este locaAul lui .umne,eu" S#=nta *iseric? Pentru c? Bn S#=nta
*iseric?" Bn locaAul Bnc-inat lui .umne,eu" se #ac lucruri cereAti aici pe p?m=nt" se #ac
s#intele slujbe" se #ace S#=nta Liturg-ie" Ai acestea sunt lucruri cereAti
2-aA bucura mult s? re@inem lucrul acesta" c? S#=nta *iseric?" pri%it? ca locaA de
Bnc-inare a lui .umne,eu Bn care se #ac s#intele slujbe Ai mai ales S#=nta Liturg-ie" este
cerul cel de pe p?m=nt" Ai nu poate ajunge cine%a Bn cerul mai presus de lumea aceasta
dec=t Bn m?sura Bn care ia parte la slujbele dumne,eieAti Bn cerul cel de pe p?m=nt /u
are ce c?uta cine%a Bn cer dac? nu merge Bn S#=nta *iseric?
2:
6ot ce se #ace Bn S#=nta noastr? *iseric? este ca s? ne pun? Bn leg?tur? cu .umne,eu"
ca s? ne #ac? g=nditori de .umne,eu" ca s? ne #ac? cinstitori de .umne,eu" ca s? ne
#ac? purt?tori de .umne,eu" ca s? ne #ac? purt?tori de Iristos Ai purt?tori de .u- Ai
s? a%em S#=nta 6reime lucr?toare Bn noi 6oate lucrurile acestea se pot reali,a numai Bn
atmos#era de g=nd pe care ne-o d? S#=nta *iseric?
Oic eu c?tre un t=n?r) ES? te duci de acuma Bncolo la biseric?" duminicaF Oice)
EP?rinte" dac? ,ice@i dumnea%oastr? m? duc" dar dumnea%oastr? nici nu Ati@i ce duc eu
Bn mintea mea c=nd m? duc Bn biseric?" c=te spurc?ciuni duc eu Bn minte Bn biseric?F
Gi iam ,is) E(u ele cu tot dute la biseric?" pentru c?" dac? nu te duci la biseric?" nu te
poate ajuta cine%a Bn a#ar? de *iseric? .ar dac? te duci Bn biseric? #aci do%ad?
Bnaintea lui .umne,eu Ai Bnaintea ta c? te %rei mai bun Ai %rei s? scapi de rele" dar ca
s? scapi de cele de demult trebuie s? nu mai adaugi altele Bn %remea aceasta Ai atunci
scapi de r?ut?@IF
9 Bntrebare practic?) am o #eti@? de opt ani' p=n? la Aase-Aapte ani st?tea la toat?
Slujba S#intei Liturg-ii" acum nu mai are r?bdare So mai iau la Slujba S#intei
Liturg-ii" c-iar dac? mai iese din c=nd Bn c=nd din biseric?" sau so las acas?C (um s?
procede,C
Gi Bntr-un #el Ai Bntraltul) o mai aduci la biseric? s? nuAi uite de biseric?" o mai laAi Ai
acas?" pentru c? nu are r?bdare Slujbele noastre sunt #?cute pentru oameni mari"
pentru oameni pricep?tori" pentru oameni care Atiu pentru ce stau acolo" pentru
oameni care particip? la slujb? /u sunt #?cute pentru copii care" la m?sura lor" nu
Bn@eleg !Aa c? aceia care a%e@i copii trebuie s? %? l?sa@i %oi dup? copii" nu copiii dup?
%oi" la m?sura %oastr? Se ,ice c? niciodat? nu po@i s? ceri unui copil s? mearg? la
acelaAi pas cu un om mare ;n copil are pas de copil .ac? %rei s? mergi cu el" te laAi
tu dup? el" trebuie s?i Bn@elegi neputin@a lui' nu-i ceri niAte lucruri pe care nici tu nu
leai #?cut c=nd erai copil Ai nici nu leai #i putut #ace
(um %ede@i o unire Bntre 8?s?rit Ai !pus" din punct de %edere religiosC
(red c? numai .umne,eu ne mai poate uni" c? prea ne-am desp?r@it (u puterea lui
.umne,eu" da" se poate orice

BLESTEMELE, FARMECELE I VRJILE
Pentru a nu ajunge s? po@i #i blestemat trebuie s? duci o %ia@? superior? Hn
.euteronom 32 se spune pe cine binecu%intea,? .umne,eu Ai pe cine blast?m? .ac?
duci o %ia@? superioar?" corect?" dup? %oia lui .umne,eu" nu ajungi niciodat? sub
blestem .ac? nu duci o %ia@? superioar?" corect?" blestemul e asupra ta Ai nu Atiu
dac? te poate de,lega cine%a de ceea ce trebuie s? p?timeAti pentru p?catele tale
*lestemele" s? Ati@i c? nu au mare %aloare' sunt ca,uri Bn care se leag? Ai Bn care nu se
leag? Hns? sunt anumi@i preo@i din cei care desc-id cartea Ai care toate le %?d prin
blestem" prin %r?ji" prin #ermec?torii" prinL
.umne,eu s? m? ierte pentru ce spun acum La S#=ntu5 >-eorg-e este un preot numit
(ucu La el merge mult? lume s? le spun? %iitorul" s? le spun? de ce au piedicile pe
21
care le au" iar el spune Bntotdeauna c? e %orba de un blestem" c? e sub %r?ji" c? i-a
#?cut cine%aL Ai-apoi eu ,ic) (ucu-i ca cucu (ucu numai una Atie) (ucu0 (ucu0 (ucu0
(ucu0 Ai gata 7l numai asta Atie" la toat? lumea spune acelaAi lucru /u %? duce@i" nu
%? complica@i %ia@a" nu %? b?ga@i Bn cap lucruri care n-au nici o importan@? Oilele
trecute mi-a ,is cine%a c? s-a dus la el Ai i-a spus c? o s? se c?s?toreasc? cu o #at? al
c?rei nume Bncepe cu E9F Gi s-a c?s?torit cu una al c?rei nume Bncepe cu E/F
Le mai spune oamenilor c? trebuie s? mearg? la 3 m?n?stiri" la nu Atiu c=te biserici" s?
duc? lum=n?ri" s? le aprind?L ?stea-s niAte BnAel?ri ale omului" ca s? cred? c? a #?cut
Ai el ce%a Hmi spunea cine%a din *raAo%) EP?rinte" eu am noroc c? am maAin? s? m?
duc la 7 biserici s? aprind c=te o lum=nare" cum mi-a ,is p?rinteleF Gi Bi ,ic) EP?i m?i"
Bn loc s? stai la o slujb? cumsecade tu te duci la 7 biserici Ai nu mergi la nici o slujb?F
Sunt lucruri #?r? %aloare" e doar un #el de BnAelare de sine
!u ap?rut niAte Bndrum?ri de-ale P?rintelui !rgatu despre cum poate cine%a s? scape
de #armece Ai blesteme (u 9 lum=n?ri" care s? le aprind?" s? le aAe,e pe o ta%? sau
c?r?mid?" ca s? se ard? de tot +inerea s? #ac? rug?ciunea diminea@a p=n? arde un
s#ert de lum=nare" apoi la amia,? p=n? arde alt s#ert de lum=nare" seara alt s#ert Ai
noaptea la 12 p=n? arde tot Sunt lucruri #?r? %aloare" #?r? importan@?0 L-am cunoscut
pe P?rintele !rgatu" dar nu l-am cunoscut sub aspectul acesta sau poate scrierea
respecti%? nu e autentic? Hn s#=rAit" .umne,eu s?-l odi-neasc? /-a%em nimic cu el
.ar %? spun) nu %? lua@i dup? treburi din acestea !colo se spune de e1emplu Ai c?
cine%a care are un neca, s? se duc? cu un pomelnic la preot" s? pre,inte pomelnicul cu
problema pe scurt" iar preotul s? scoat? p?rticic? la proscomidie Ai dup? aceea preotul
s?-i dea omului p?rticica pe care a luat-o Ai dup? 24 de ore de ajun s? m?n=nce
p?rticica aceea P?i ca s? te Bmp?rt?AeAti nu-@i trebuie 24 de ore de ajun" ori
Bmp?rt?Aania e mai mare dec=t p?rticica0 Hn a#ar? de aceasta" p?rticica pe care o scoate
preotul n-are %oie s? o dea la nimeni" pentru c? e scris ce trebuie s? #ac? preotul cu
p?rticelele) se amestec? Bn S#=ntul Potir Ai se consum? dup? Liturg-ie (=nd s-a
terminat Liturg-ia preotul e dator s? consume tot Ai n-are %oie s? dea la nimeni nimic
.eci %? rog" nu %? lua@i dup? aceste lucruri 8uga@i-%? cum pute@i" cum Ati@i 6r?i@i o
%ia@? aAa Bnc=t s? n-aib? putere %r?AmaAul asupra %oastr?
Hn c?r@ile noastre de slujb? sunt rug?ciuni de de,legare de blestem Ai de de,legare de
#armece Hn S(#nta Sriptur$ sunt locuri Bn care se spune c? .umne,eu
binecu%intea,? pe cei ce-I slujesc Lui Ai c? sunt sub blestem cei care nu-I slujesc Lui
S#=ntul !postol Pa%el Bns?" Bn 7pistola c?tre 8omani are un cu%=nt care ar #i bine s?-l
a%em cu to@ii Bn %edere Ai s? credem Bn el S#=ntul !postol ,ice aAa) E$i@i Bn@elep@i #a@? de
bine Ai ne%ino%a@i #a@? de r?u Ai .umne,eu %a ,drobi repede pe Satana sub picioarele
%oastreF Hn )ie*i&e S(in*i&!r se spunce c? S#=ntul (iprian a a%ut Bn %edere o #ecioar?
pe nume Iustina pe care %oia s? o c=Atige pentru el Ai a umblat cu niAte %r?jitorii
pentru a o c=Atiga Ai acestea n-au a%ut nici o in#luen@? Gi atunci Ai-a dat el seama c?
Iustina #ecioara are o putere mai mare dec=t puterile negati%e Ai s-a con%ertit la
creAtinism 6oate acestea arat? c? oamenii au cre,ut de-a lungul %eacurilor Bn niAte
in#luen@e negati%e (=t sunt de e#iciente nu Atim" dar de multe ori B@i ajunge Ai numai
g=ndul c? eAti sub blestem sau c? eAti sub %r?jitorii" #?r? altce%a Sunt Bns? multe
lucruri care se pot e1plica alt#el dec=t le e1plic? oamenii
S? %? spun un ca, din satul meu *unica mea po%estea o Bnt=mplare din %ia@a ei (=nd
era de %reo 1:-12 ani s-a dus la o m?tuAe Ai a luat de la ea un pac-e@el cu unt s?-l
aduc? acas? 6ot atunci era o cununie la biseric? Ai Bn loc s? se duc? direct acas? cu
pac-e@elul s-o dus la biseric? Gi copil #iind Ai-o uitat de pac-e@el Ai i-o c?,ut pac-e@elul
22
cu unt pe pragul de la cimitir" de la intrarea Bn curtea biseicii (=nd o ieAit cei de la
cununie o %?,ut c? e ce%a acolo Ai toat? lumea o cre,ut c?-i %orba de ce%a #armece" de
ce%a boscoane puse acolo Gi ,iceau) #i@i cu grij? ca nu cum%a s? se ating? mireasa" s?
nu calce mirele" s? nu calce cine%a L toat? lumea o ocolit pac-e@elul Ai dup? aceea
buna s-o dus Ai l-o luat Ai s-o dus acas? cu el Ai l-o m=ncat
.aDapoi ce s-o Bnt=mplat 9amenii aceia care au #ost cu cununia" mirele Ai mireasa" or
a%ut #oarte multe neca,uri Gi eu cunosc neca,uri pe care le-au a%ut ei Gi acuma s-or
continuat neca,urile cu un accident a unui str?nepot al lor 7i" dac? #aci o leg?tur?
Bntre pac-et Ai Bnt=mpl?ri nu-i nici o leg?tur? Gi totuAi oamenii or tot @inut-o c? atunci
la nunt? s-or #?cut niAte %r?ji
+ine o #at? de 19 ani s?-i #ac de,legare de blesteme P?i ,ic" tu de unde Atii c? eAti
blestemat? P?i ,ice" mi-o ,is cutare preot c?-s sub blestem Oic" -ai s?-@i #ac" daD
acuma nu Atiu dac?-i crede c? s-o de,legat" c? eAti legat? cre,i0

BUCURIA
!m Ai eu un cu%=nt care ,ic c? e bine s?-l @in? minte Ai al@ii) Bnt=i e datoria Ai apoi %ine
bucuria .eci Bnt=i ne #acem datoria Ai dup? datorie %ine bucuria0
/u putem noi cuprinde Bn su#letele noastre c=t? bucurie %rea .umne,eu s? ne dea
La (ununie se spune pentru cei ce se c?s?toresc" c=nd Bi binecu%intea,? preotul) E.?-le
lor" .oamne" bucuria pe care a a%ut-o S#=nta 7lena c=nd a g?sit (instita (ruceF /u
cunoaAtem aceast? bucurie" dar *iserica o ia ca termen de compara@ie pentru o
bucurie ade%?rat?" pentru o bucurie prin cruce" pentru o bucurie de #amilie care se
reali,ea,? tot prin cruce" tot cu osteneal?" tot cu durere" tot cu disciplinare
*ucuria creAtin? este mai presus de bucuria #ireasc?
!Aa ,ice S#=ntul !postol Pa%el) E/oi suntem lucr?tori de bucurieF 3II (orinteni 1" 244
(a s? #im lucr?tori de bucurie trebuie s? #acem ce%a pentru binele altora' Ai c=nd #acem
ce%a pentru binele altora #acem Ai pentru binele nostru" pentru c? nu se poate s? #aci
ce%a bun pentru altul Ai s? nu-@i r?m=n? Ai @ie S#=ntul !tanasie cel 2are spune c?)
E(el care unge pe altul cu aromate" el mai Bnt=i miroase #rumosF" adic? el este cel dint=i
bene#iciar al miresmelor pe care le Bndreapt? c?tre altul !Aa este Ai cu bucuria
creAtin?" dac? ne putem #ace lucr?tori de bucurie" %om putea a%ea Ai noi bucurie din
bucuria altora
/u se poate s? #ii un creAtin bun Ai s? nu ai parte de bucurie
8ug?ciunea nu trebuie #?cut? neap?rat pentru bucurie" bucuria %ine de la sine
Sunt unii care cred c? acesta-i rostul creAtinului) s? pl=ng? .umne,eu s? le ajute la
cei care %or s? pl=ng?" s? pl=ng?" dar s? Ati@i c? nu asta e atitudinea cea ade%?rat?
!titudinea cea ade%?rat? este atitudinea bucuriei) E(a bucuria 2ea s-o aib? deplin?
Bntru eiF" E!cestea %i le spun ca bucuria 2ea s? #ie deplin? Bntru %oiF Spune .omnul
Iristos J tot Bn S#=nta 7%ang-elie de la Ioan g?sim cu%=ntul acesta" Bn capitolul al 16-
23
lea) E+oi sunte@i triAti iar lumea se bucur? $emeia" c=nd e s? nasc?" se Bntristea,? c? a
%enit ceasul ei J deci a %enit ceas de durere J dar dup? ce a n?scut copilul se bucur? c?
s-a n?scut om pe lume Gi %oi acum sunte@i triAti J erau triAti ucenicii pentru
su#erin@ele .omnului Iristos J dar iar?Ai 2? %e@i %edea Ai se %a bucura inima %oastr? Ai
bucuria %oastr? nimeni nu o %a lua de la %oiF 3Ioan 16" 2:-224 Iat? at=tea Ai at=tea
g=nduri care dau bucurie" care sunt temeiuri pentru bucurie" care trebuie s? ne #ac?
s? ne reproA?m Bntrist?rile Ai Bmpu@in?rile Ai Bntunec?rile c=te le putem a%ea
9rice bucurie care porneAte din .umne,eu e o bucurie pe care @i-o d? .umne,eu
2i-aduc aminte c? Bn casa noastr?" c=nd%a" a #ost %orba de o c=ntare Bn care erau
cuprinse cu%intele) E*ucurie" bucurie" %orb? #rumoas? Bn pustieF Parc? ar #i %rut
cine%a s? spun?" prin aceste %ersuri" c? bucuria e ce%a absent din %ia@a omului" c? e o
%orb? #rumoas?" dar o %orb? #rumoas? degeaba" pentru c? nu se reali,ea,? sau nu se
prea reali,ea,? (ine a alc?tuit te1tul c=nt?rii respecti%e Ai a spus cu%=ntul acesta" se
%ede c? a pri%it Bn jur Ai a %?,ut multe neca,uri Bn lumea aceasta Ai s-a g=ndit c? oare
Bn acest conte1t e1isten@ial" Bn lumea aceasta" ar putea cine%a s? se bucure cu
ade%?ratC !de%?rul este c? noi" cei care a%em credin@a creAtin? Ai care a%em o
e1perien@? du-o%niceasc?" Atim c? bucuria e o realitate pentru cel ce crede
*ucuria succesului poate s? #ie o Bmplinire" dar o Bmplinire ade%?rat? trebuie s? %in?
din ce%a mai presus de noi

BUNTATEA
7 ade%?rat c? Bn Pateri se spune" de pild?" c? un p?rinte Edin multa bun?tate nu mai
Atia ce e r?utateaF 7ra aAa de statornicit Bn bine Bnc=t nu mai putea presupune
r?utatea >=ndi@i%? ce deosebire mare e Bntre p?rintele acela Ai noi /oi ce #acemC .in
mult? r?utate nu mai putem presupune bun?tatea0
(ine%a care nu este bun cu to@i" nu-i bun Hn Pateri este o ,icere a S#=ntului 2acarie)
E(u un cu%=nt bun Ai pe cel r?u Bl #aci bun" iar cu un cu%=nt r?u Ai pe cel bun Bl #aci
r?uF *ine=n@eles" este %orba de o r?utate relati%? Ai de o bun?tate relati%?" oscilant? Ai
#luctuant? /oi trebuie s? #im totdeauna buni (ine e Ai r?u" nu se aseam?n? cu
.omnul Iristos" pentru c? .omnul Iristos este totdeauna bun
Gti@i c? despre S#=ntul 2acarie se spunea c? a #ost Edumne,eu p?m=ntescF 3parc? te ia
groa,a c=nd au,i un ast#el de cu%=nt Bn Pateri) dumne,eu p?m=ntesc04 .e ce
dumne,eu p?m=ntescC Pentru c? aAa cum .umne,eu acoper? lumea" aAa acoperea Ai
el p?catele oamenilor) pe cele pe care le %edea" ca Ai cum nu le-ar #i %?,ut" pe cele pe
care le au,ea" ca Ai c=nd n-ar #i au,it de ele
!Aa #ace .omnul Iristos" aAa trebuie s? #acem Ai noi0 S? #im buni" s? #im Bn@eleg?tori"
s? #im milosti%i" s? #im iert?tori Gi cu asta n-am #?cut totul0 2ai trebuie s? #acem ce%a)
.omnul Iristos a spus despre Sine c?) E$iul 9mului n-a %enit s? I se slujeasc?" ci ca
s? slujeasc? 7l Ai s?-Ai dea su#letul" pre@ de r?scump?rare pentru mul@iF 32atei 2:" 2<4
.eci s? #im Bn slujba oamenilor" Bn slujba altora
(=nd ucenicii au %rut s?-i lase pe oameni s? se descurce singuri J E.? drumul
mul@imilor s? se duc? s?-Ai cumpere de m=ncareF J" .omnul Iristos a ,is) E/-au
trebuin@? s? se duc?' da@i-le %oi lor s? m?n=nceF 32atei 14" 164 J adic? Bnt=i g=ndi@i-%?
ce pute@i #ace %oi pentru ei" nu ce poate #ace altul
24
.ac? #acem aAa" dac? ne g=ndim ce putem #ace noi pentru omul de l=ng? noi" nu ce ar
putea #ace altul" atunci suntem ascult?tori de .omnul Iristos Ai suntem pe calea
Bmbun?t?@irii su#leteAti $iind pe calea Bmbun?t?@irii su#leteAti" suntem nu numai
g=nditori la Iristos" g=nditori de Iristos" ci Ai -risto#ori

CALENDARUL
+om ajunge noi odat? s? a%em s?rb?torile" /aAterea .omnului" PaAtele" Bmpreun? cu
catoliciiC
(r?ciunul Bl a%em odat? cu ei" cei care suntem cu calendarul Bndreptat PaAtele nu le
putem a%ea cu ei pentru c? nu to@i ortodocAii au primit calendarul Bndreptat" Ai atunci
ne-am desp?r@it noi Bntre noi Gi atunci s-a g?sit modalitatea aceasta) primim
calendarul Bndreptat .e ceC Pentru c? nu este al *isericii calendarul" cum ,ic cei care
nu au primit calendarul Bndreptat" Ai ,ic Es#=ntul calendarF /u au dreptate" pentru c?
nu *iserica a creat calendarul" aAa cum nu *iserica a creat scrisul" aAa cum nu
*iserica a creat limbajul 6oate acestea le-a luat *iserica de la cei care le a%eau atunci
c=nd a ap?rut *iserica Gi dac? calendarul atunci a #ost ne=ndreptat Ai Bntre timp s-a
re#ormat calendarul" *iserica nu poate s? ,ic?) eu r?m=n la calendarul %ec-i" c? acela e
s#=nt Ai acesta e p=ng?rit /u e aAa Sunt unii care nu judec? aAa Ai atunci s-a ajuns la
o neunire Bntre noi ortodocAii" pentru c? numai ortodocAii nu au primit calendarul
Bndreptat Gi atunci (r?ciunul Bl @inem la 25 decembrie" dup? calendarul Bndreptat Gi
cei care nu au primit calendarul Bndreptat tot la 25 decembrie" numai c? 25 decembrie
corespunde cu 6 ianuarie (e s? #acemC S? ne %edem de cale Ai s? #acem ce putem s?
#acem Bn condi@iile noastre /u are rost s? ne cert?m pentru lucruri care nu sunt ale
noastre
2itropolitul /icolae *?lan" .umne,eu s?-l odi-neasc?" ,icea c? ceea ce ne uneAte e
mai mult dec=t ceea ce ne desparte

CANONUL I PRAVILA
9mul" dac? calc? canonul" e %ino%at" dar e1ist? Ai situa@ia Bn care omul nu poate s?-Ai
Bmplineasc? canonul .e pild?" au %enit la mine la spo%edit niAte #emei care au #ost pe
la 2?n?stirea Si-?stria Ai au primit acolo canon s? m?n=nce lunea" miercurea Ai
%inerea #?r? ulei" deci post deplin Lucrul acesta l-au primit pentru c? au m=ncat de
dulce Bn post" nu Atiu c=nd .ar" ce se Bnt=mpl?) cei care le-au dat canonul ?sta J care
poate c? stau toat? ,iua la umbr? J poate c? n-au s?pat niciodat? la cucuru, s? %ad?
cum e s? sapi #?r? s? m?n=nci" #?r? s? te -r?neAti EOam? m?n=nci" ,am? po@i0F" cum
,icem noi prin !rdeal .eci" #emeile au Bncercat s? #ac? ceea ce li s-a spus Ai"
bine=n@eles" n-au putut s? #ac? Gi au %enit la mine Ai mi-au ,is) EP?rinte" ce ne #acem"
c? nu ne putem s?pa cucuru,ul Bn condi@iile astea0F Gi bine=n@eles c? eu am #ost mai
larg dec=t cei de la Si-?stria Ai le-am spus) E2=nca@i cum se cade 2=nca@i cu ulei" dar
m=nca@i de post" totuAi .up? aceea %? %ine puterea Ai %? s?pa@i cucuru,ulF
.a@i un canon pentru pierderea #eciorieiC
25
!dic? cum s? dau un canon" eu personal dac? dau canonC 7u personal" sau ce Bn%a@?
*iserica Bn c-estiunea aceastaC
Personal
.rag?" mai Bnt=i de toate canonul e neca,ul care %ine dup? asta Ai #r?m=ntarea de
conAtiin@? 7u personal nu prea scormonesc prin subteranele oamenilor" dar
bine=n@eles dac? omul m?rturiseAte" Bi dau canon pentru p?cate de #elul acesta doi ani
de ,ile oprire de la S#=nta Hmp?rt?Aanie !sta nu Bnseamn? c? neap?rat trebuie s?
treac? doi ani S#=ntul Ioan >ur? de !ur are un cu%=nt" Bn (omentariul la 7pistola II
c?tre (orinteni" Bn care spune) EPe mine nu m? interesea,? anii" ci m? interesea,?
%indecarea .ac? s-a %indecat" de ce s? mai aAtept?m s? treac? anii" Ai dac? nu s-a
%indecat" ce #olos c? au trecut aniiCF 6rebuie s? g?sim modalitatea s? %edem Bn ce
m?sur? omul se Bncadrea,? Bn Bmplinirea datoriilor pe care le are el Bn #a@a lui
.umne,eu Pentru c? s? Ati@i c? p?catele nu trebuie categorisite dup? un Aablon" ci
trebuie categorisite dup? #elul Bn care se raportea,? oamenii cu p?cat la un lucru .e
pild?" la mine a %enit c=nd%a un cet?@ean din p?r@ile $?g?raAului" Ai ,ice c?tre mine)
EP?rinte" eu am un p?cat mare" mare de totF Gi eu c=nd am au,it aAa" am ,is) E*ine"
dar ai putea totuAi s?-l spuiCF Gi a spus) E.a p?rinte" c? Bl Atie tot satulF Gi s? Ati@i c? a
#ost ce%a gra%" Bntr-ade%?r gra%) EP?rinte" eu am omor=t pe un #iu al meuF Hntr-o
Bmprejurare Bn care el de #apt nu a dorit s? omoare S-a b?tut cu so@ia lui" copilul a
intrat Bntre ei J nici nu am mai Bntrebat) Ai cum l-ai lo%itC L-a lo%it Ai a murit Gi a #?cut
omul nou? ani de Bnc-isoare Gi m-am g=ndit) a #?cut nou? ani de Bnc-isoare" ce s?-i
mai dau eu Bnc? nou? ani sau nu Atiu ceC 2ai ales c? nu a %rut Oic c?tre el J Bn g=ndul
meu am ,is) Bl las s? se Bmp?rt?Aeasc?" am ,is eu Bn g=nd dar nu i-am spus nimic) ELa
biseric? mergiCF Oice) E/u" p?rinteF Gi asta o Atie tot satul" probabil E6e rogi diminea@a
Ai searaCF E/u m? prea rogF EPosteAtiCF E/u0F Gi am ,is) E!cestea care le #aci tu acum
sunt mai mari dec=t acela care l-ai #?cut" c? acela l-ai #?cut Bntr-o clip?" dar acestea le
#aci" uite" ,i de ,iF !Aa c? lucrurile nu pot #i g=ndite numai aAa" c? acesta-i p?catul cel
mai mare P?catul cel mai mare e p?catul care-l #aci" dac?-i %orba" p?catul Bn care eAti
7u nu aplic niciodat? canoanele *isericii Bntocmai Pentru des#r=nare s? dau 5J7 ani
de oprire de la S#=nta Hmp?rt?Aanie" pentru adulter s? dau 14 ani /u Pentru c? m-am
orientat dup? opinia P?rintelui .umitru St?niloae" e1primat? Bn D!+'atia" Bn
leg?tur? cu spo%edania" unde spune c? el ar recomanda ca preo@ii s? nu dea mai mult
de 3 ani oprire de la S#=nta Hmp?rt?Aanie Gi atunci eu m-am @inut de asta Pentru
p?catele cele mai mari dau 3 ani de oprire de la S#=nta Hmp?rt?Aanie .e e1emplu)
pentru a%ort" pentru ucidere aA da 3 ani .ar" Bn ca,ul acesta" omul ar trebui s? #ie
angajat Bn cele ale credin@ei
Hmi spunea cine%a c? citeAte Bn #iecare ,i o Psaltire Bn patru ceasuri P?i ,ic) #aci
e1erci@ii de citire !sta nu Bnseamn? c? te rogi Iocus pocus preparatus !sta nu-i
rug?ciune /u trebuie s? #ii asuprit de propriile tale rug?ciuni" ci trebuie s?-@i
r=nduieAti lucrurile Bn aAa #el Bnc=t s? #aci #a@? Ai la celelalte Bndatoriri pe care le ai
/u am preten@ia s? se roage omul ore Bntregi" c? nu are %reme .ou? categorii de
oameni au %reme) pensionarii Ai Aomerii .aD nici ei nu se roag?
Oicea P?rintele Sera#im Popescu) E6oate merg dup? tipic" numa-n su#let nu-i nimicF
.umne,eu Atie neputin@ele omului Ai primeAte Ai neputin@ele Bn loc de pra%il? !ceasta
nu Bnseamn? c? nu-@i #aci pra%ila Bn ca,ul c=nd nu po@i s? @i-o #aci0 7 ca Ai c=nd @i-ai
26
#?cut-o" dac? ajungi la neputin@a de a @i-o #ace" dar doreAti totuAi s-o #aci Hn ca,ul
acesta" #?r? pra%il? J eAti cu pra%il?0

CLUGRIA
(?lug?ria este elita *isericii
La c=@i ani se intr? Bn %ia@a mona-al?C
P?i unii intr? de pe la 5 ani" 6 ani" de e1emplu sunt maici care BAi aduc nepoatele la
m?n?stire de c=nd sunt mici de tot Ai le cresc acolo .ar acuma se #ac Ai niAte abu,uri
nepermise .e e1emplu sunt tineri care merg la m?n?stire la 15" 16 ani Ai imediat Bi
#ace raso#ori Ai c?lug?ri /u e corect" pentru c? omul nu ajunge s? se %eri#ice pe el
BnsuAi 6rebuie l?sat omul s? #ie %eri#icat" pentru c? sunt at=@ia care nu merg cu %oca@ie
mona-al? la m?n?stire" Ai atunci Bnseamn? s? Bncurci omul 6otuAi ,ic eu aAa acuma"
c? %=rsta la care se intr? Bn %ia@a mona-al? ar #i %=rsta la care se intr? Bn %ia@a de
#amilie .eci c=nd te po@i c?s?tori te po@i Ai c?lug?ri" numai s? Atii ce #aci
Hn acelaAi sens" P?rinte" Bn ce m?sur? Bncalc? cine%a m?sura cinstirii p?rin@ilor dac? se
c?lug?reAte #?r? %oia acestoraC
(?lug?ria" Bn general" nu este Bn@eleas? de oamenii care nu au o Bnclinare religioas?
deosebit? Sunt pu@ini p?rin@ii careAi doresc s? #ie copiii lor c?lug?ri /u s-ar putea ,ice
c? numai atunci po@i s? te #aci c?lug?r" c=nd p?rin@ii sunt de acord cu asta" pentru c?
p?rin@ii nu sunt de acord P=n? la urm? accept? o situa@ie" dar nu o doresc Ai" Bn ca,ul
acesta" urm=nd lui .umne,eu" ai putea ,ice c? eAti pe o treapt? superioar?" nu se mai
pune problema cinstirii p?rin@ilor" pentru c? Bi cinsteAti prin #aptul c? eAti c?lug?r ! #i
c?lug?r este o cinste ce se r?s#r=nge Ai asupra p?rin@ilor Gi c-iar dac? nu Bn@eleg lucrul
acesta" ei sunt cinsti@i ca p?rin@i ai unui c?lug?r /u se #ace dintro r?,%r?tire pornirea
la c?lug?rie" nu se #ace dintro oponen@? #a@? de p?rin@i" ci se #ace dintro apropiere #a@?
de .umne,eu" dintro r=%n? pentru .umne,eu Ai" Bn ca,ul acesta" p?rin@ii nu mai
trebuie s? #ie implica@i" nu mai trebuie s? #ie ca o piedic?
;nde%a" se spune Bntr-un psalm) E!scult?" #iic?" Ai %e,i Ai uit? pe poporul t?u Ai casa
p?rintelui t?uF !cesta pare un cu%=nt care nu s-ar potri%i cu ceea ce %rea .umne,eu
c=nd spune) E(insteAte pe tat?l t?u Ai pe mama taF" Bns?" c=nd e %orba de lucruri
superioare rela@iilor p?rin@iJcopii" Bn sensul c? sunt rela@ii .umne,euJom" acolo" cred
c? nu mai e ca,ul s? se aib? Bn %edere rela@ia a doua" Bn loc de rela@ia prim? P=n? la
urma Bi %a liniAti .umne,eu Ai pe p?rin@i Ai dac? nu" BAi %or duce greutatea pe care leo
d?" nu copilul care se duce la c?lug?rie" ci lipsa lor de Bn@elegere pentru c?lug?rie
P?rinte" cum poate #i pri%it regretul c?lug?rului c? nu Aia Bngrijit p?rin@ii pe patul de
moarte" de e1empluC (e poate cau,a un ast#el de regret) ne=mplinirea des?%=rAirii"
urm?rit? Bn mona-ism" sau cerin@a obiecti%? a cinstirii p?rin@ilorC
.rag?" sunt at=@ia oameni care" #?r? s? #ie c?lug?ri nu sunt Bn situa@ia de ai Bngriji pe
p?rin@i pe patul de moarte Sunt at=@ia oameni care nu pot s?i Bngrijeasc? pe p?rin@i la
b?tr=ne@e" #?r? s? #ie c?lug?ri !Aa Bnc=t" nu se pune problema aceasta .umne,eu
27
trebuie s? g?seasc? modalitatea de a #i Bngriji@i Ai p?rin@ii celor care au copii c?lug?ri Ai
care nu se mai pot Bngriji de ei
(ine%a care %rea s? de%in? c?lug?r este bine s? tr?iasc? acolo unde se g?seAte
c?lug?ria" p=n? c=nd ajunge s? se duc? la m?n?stire" adic? s? #ie c?lug?r .ac? eAti
student" s? #ii cum ar #i un c?lug?rJstudent" dac? eAti muncitor" s? #ii cum ar #i un
c?lug?rJmuncitor" adic? s?@i #aci datoria Bn condi@iile c?lug?riei" iar dac? %a #i s? ajungi
la c?lug?rie" @iai preg?tit c?lug?ria" iar dac? %a #i s? ajungi la c?s?torie" @iai preg?tit Ai
c?s?toria prin %ia@a superioar? pe care ai duso Bnainte de c?s?torie Important este s?
ajungi tu personal s? sim@i care@i este rostul" adic? p=n? nu eAti -ot?r=t ce ai de #?cut"
#aci ce po@i Bn condi@iile tale
P?rinte" unii dintre tinerii de ast?,i cred c? a te m=ntui e mai uAor Bn c?lug?rie dec=t Bn
#amilie,
/u se pune problema aceasta *ine" cine o pune o poate pune" Bns?" Bn realitate" #iecare
BAi merge pe calea lui /u se poate spune c? toat? lumea" ca s? se m=ntuiasc?" trebuie
s? se c?lug?reasc? Gi Bn m?n?stiri sunt c?deri Ai Bn %ia@a comun? sunt ridic?ri
2artiri" Bn general" nau #ost dintre c?lug?ri" au #ost dintre oameni obiAnui@i P?rintele
!rsenie *oca" c=nd am %enit eu pentru prima oar? aici 3la m?n?stire4" mi-a spus un
cu%=nt #ormulat aAa) E/u to@i cei din lume se pr?p?desc" Ai nu to@i din m?n?stire se
m=ntuiescF Po@i #i impro%i,at Ai Bn m?n?stire" dup? cum po@i #i om superior Ai Bn %ia@a
obiAnuit? Important nu e stilul de %ia@?" ci important e #elul de angajare Bntro %ia@?
dup? %oia lui .umne,eu
(?lug?ria ortodo1? este o c?lug?rie Bn anonimat 6o@i cei care se a#irm? pe ei prin
c?lug?ria Bns?Ai" nu Atiu ce-i lep?darea de sine Ai nici ce este Bnceputul cel bun 71ist?
posibilitatea unei a#irm?ri Bn c?lug?rie Ai prin c?lug?rie' aceasta Bns? nu duce la
des?%=rAire" ci la Bnr?ut?@ire (?lug?ria #?r? lep?dare de sine" #?r? ascultare" #?r?
smerenie nici nu e1ist? !m putea spune c? de #apt" c?lug?ria Bncetea,? cu #iecare
Bnc?lcare a %oturilor mona-ale
(eea ce m? nemul@umeAte pe mine personal este c? mul@i dintre c?lug?ri nu au %irtu@i
sociale Ai c? nu se reali,ea,? Bn c?lug?rie %irtu@ile sociale cum se reali,ea,? Bn %ia@a de
#amilie
/u poate a%ea liniAte" nici c-iar Bn condi@ii de liniAte" cel ce se retrage ca s? se poat?
a#irma cu liniAtea Ai cu pustinicia sa
Hntre nec?lug?rie Ai c?lug?rie nu e1ist? o grani@?
8?utatea e o negare a c?lug?riei *un?tatea e o a#irmare a c?lug?riei !Aa c? dac? le
doresc ce%a tuturor c?lug?rilor" at=t pentru ,iua de ast?,i" c=t Ai pentru cealalt? %reme
a %ie@ii lor" le doresc din toat? inima s? #ie buni ca s? se asemene cu *unul .umne,eu
(eea ce ne lipseAte nu sunt Bndrum?rile" c?ci de acestea a%em destule" ci ne lipseAte o
angajare real?" un mediu #a%ori,ant Bnnoirilor" o r=%n? pentru mai mult Ai mai bine
Hnnoirea mona-ismului nu se poate #ace prin dispo,i@ii %enite de sus" nici prin
Bndrum?ri date de mai-marii noAtri" ci ea trebuie #?cut? cu mijloacele pe care le a%em la
m?n?stirile noastre" cu oamenii capabili de mai mult Ai de mai bine
2<
Hmi %ine Bn minte un cu%=nt pe care mi l-a spus P?rintele /eonil Gte#an" stare@ul
2?n?stirii $r?sinei S#in@ia Sa ne-a spus c? atunci c=nd a #ost #?cut c?lug?r" cine%a din
m?n?stire i-a ,is) E!cuma c?lug?r te-ai #?cut S? %edem c=nd te %ei #ace om de treab?F
(e%a asem?n?tor am a#lat din cele spuse despre P?rintele Sa%a din 2?n?stirea
.ragomirna S#in@ia Sa" c=nd %enea un #rate la m?n?stire Bl primea cu bucurie Ai Bi
spunea) E*ine ai %enit #rate Prin %enirea #r?@iei tale se %a Bnmul@i rug?ciuneaF Iar dac?
acelaAi #rate" dup? o %reme" BAi e1prima dorin@a s? se retrag? din m?n?stire" P?rintele-i
spunea) E*ine #rate Prin plecarea ta se %or Bmpu@ina ispiteleF
P?rintele Sera#im Popescu spunea uneori) E!ici la noi la m?n?stire ar putea #i raiul pe
p?m=ntF 8eplica mea la aceast? a#irma@ie a #ost) E.a" Bns? cu al@i oameniF /oi la
m?surile la care suntem #acem mai pu@in dec=t ar trebui #?cut pentru ca s? se poat?
reali,a Bn cadrul m?n?stirii noastre raiul pe p?m=nt /u suntem capabili de rai

CLUGRII
(u%=ntul Ec?lug?rF %ine de la grecescul EPalos g-eronF Ai Bnseamn? Eb?tr=n #rumosF
*?tr=n #rumos0 7ste un ideal0 S? #ii b?tr=n uneori este un a%antaj" alteori este un
-andicap *?tr=ne@ea %ine di#erit la oameni ;nii ajung b?tr=ni cu cu%iin@?" al@ii ajung
la o b?tr=ne@e pe care poporul o e1prim? Bn %ersurile) E*?tr=ne@e -aine grele Q (e n-aA
da s? scap de eleF
;n c?lug?r ade%?rat trebuie s? #ie Eb?tr=n #rumosF0 $ie c? este la tinere@e" #ie c? este la
b?tr=ne@e" trebuie s? aib? o #rumuse@e su#leteasc?' #?r? s? se mai Bmpiedice Bn
nimicurile %eacului acestuia" #?r? s? Bmb?tr=neasc? Ai patimile lui cu el" ci s? lic-ide,e
tot ce mai are de lic-idat Hn loc de patimi s? ajung? la %irtu@i" s? #ie un om odi-nitor"
un om care nu a tr?it degeaba" un om care aduce ce%a Bn conAtiin@a altora
(e Bnseamn? b?tr=nC Hnseamn? Ai Bn@elept .ac? eAti c?lug?r" trebuie s? #ii b?tr=n
Bnainte de b?tr=ne@e" deci ec-ilibrat" cinstit" Bn@elept" s? ai calit?@ile b?tr=nului S? #ii
ponderat mai mult dec=t un t=n?r 3po@i s? ai entu,iasmul t=n?rului dac? mai eAti
capabil de entu,iasmul t=n?rului4 Hn orice ca," dac? eAti b?tr=n de la tinere@e" adic?
ec-ilibrat" ponderat" Bn@elept" angajat cu serio,itate" Bn ca,ul acesta ai Ai calit?@ile
b?tr=nului" ai Ai capacit?@ile t=n?rului
2are lucru s? #ie un c?lug?r t=n?r cu calit?@i de b?tr=n Hnc? o dat? %? spun) c=nd ,ic
Eb?tr=nF" nu m? g=ndesc c? omul acela nu mai #ace nimic" c? a ajuns la inacti%itate
pentru c?-i b?tr=n Ai deci a Bnc-eiat socotelile cu lumea aceasta /u0 2? g=ndesc la
b?tr=nul acela care #ace tot ce poate" care aduce e1perien@a lui de o %ia@?" conclu,iile
lui de o %ia@?" Bn #a@a lui .umne,eu Ai Bn #a@a oamenilor
(ei care sunt la tinere@e Ai se preg?tesc de %ia@?" trebuie s? Atie c? b?tr=ne@ea"
maturitatea" tinere@ea" copil?ria Ai toate %=rstele omului sunt un dar de la .umne,eu"
la care ajung mai ales aceia care au o tinere@e curat?" o tinere@e cinstit? +ia@a de
#amilie aAa cum a l?sat-o .umne,eu Ai cum o %rea .umne,eu" este un dar de la
.umne,eu .ar e1ist? Ai posibilitatea s? treci de %ia@a de #amilie" mai sus .ac? treci
de %ia@a de #amilie ca s? ajungi la o %ia@? superioar?" #?r? s? te oblige cine%a la aceasta"
atunci trebuie s? #ii b?tr=n Bnainte de b?tr=ne@e
29
;n c?lug?r trebuie s? #ie un b?tr=n #rumos" un b?tr=n Bmbun?t?@it" un b?tr=n de care
se bucur? oamenii .e c?lug?r s? te bucuri de la tinere@e p=n? la b?tr=ne@e .e c=nd
eAti t=n?r" dac? te #aci c?lug?r" po@i s? #ii #rumos su#leteAte" s? se bucure oamenii de
e1isten@a ta cum se bucur? de o #loare" cum se bucur? de o ap? limpede" cum se
bucur? de un peisaj #rumos" de un r?s?rit de soare" de un apus de soare" cum se
bucur? oamenii de lucrurile #rumoase din jurul lor 6oate lucrurile le-a #?cut
.umne,eu s? #ie #rumoase Ai la %?," Ai la gust" Ai la miros >=ndi@i-%? la un #agure de
miere) c=t este de minunat0 Gi miroase #rumos Ai dulcea@? are Ai culoare pl?cut?
-$tr#ne*ea $&u+$ru&ui nu .ine /!ar &a 0$tr#ne*e1 p!ate s$ (ie %i &a tinere*e,
;n c?lug?r trebuie s? tr?iasc? pe p?m=nt ca Bn cer S?-Ai g?seasc? timp c=t mai mult
pentru a sta Bn #a@a lui .umne,eu /u cu cartea desc-is? pe mas?" cu lum=narea
aprins?" cu candela ci cu inima desc-is? pentru .umne,eu" cu g=ndul la .umne,eu
(?lug?ria presupune oameni de e1cep@ie, 9ameni de e1cep@ie0 9mul obiAnuit nu poate
#i c?lug?r0 .ac? de%ine c?lug?r" nu este c?lug?r deplin" este un impro%i,at Bn c?lug?rie
(=nd %rei s? #ii c?lug?r" ar #i bine s? #ii c?lug?r Bnainte de a #i c?lug?r
Hn ,iua c=nd am depus %oturile mona-ale 3=mpreun? cu Bnc? doi candida@i4"
mitropolitul de atunci a ,is) E+oi" ast?,i" a@i propo%?duit mai mult dec=t oric=nd Bn
%ia@a %oastr? de p=n? acum Ai a@i do%edit lumii" credincioAilor care au #ost de #a@?" c?
e1ist? Ai un alt mod de %ie@uire dec=t %ia@a comun?" a celor mul@iF

;n p?rinte de la $r?sinei" /eonil Gte#an" care acum este stare@" a #ost c=nd%a la noi la
m?n?stire Ai ne-a spus un lucru care mie mi-a pl?cut tare mult ! spus c? p?rintele
care era stare@ c=nd s-a #?cut el c?lug?r" i-a ,is aAa) E!cum c?lug?r te-ai #?cut" s?
%edem c=nd o s? te #aci om de treab?0F S? Ati@i c? nu-s niAte glume0 Po@i s? ajungi
impro%i,at pentru c? ai ajuns s? te #aci c?lug?r Bnainte de %reme

P?rintele !rsenie *oca" .umne,eu s?-l odi-neasc?" a%ea o %orb?) E;nii dintre c?lug?ri
nu sunt c?lug?ri" ci cuiere de -aine c?lug?reAtiF
(ine%a ,ice c?tre mine) EP?rinte" Ai eu sunt c?lug?r de ras?" dar sunt #?r? ras?' c? sunt
Ai c?lug?ri cu ras? Ai nu sunt de ras?F
2ama mea" .umne,eu s-o odi-neasc?" Bmi spunea c? o #emeie de la noi" lelea Sana lui
!dam" c=nta iarna Bn Ae,?toare un c=ntec" nu i-am Atiut niciodat? melodia" dar re@in
%ersurile)
EPe dealul cu strugurii
Plimb?-s? c?lug?rii"
*l?st?m=ndu-Ai p?rin@ii)
.e ce i-or c?lug?rit"
Gi nu i-or c?s?toritCF
3:
7ste un punct de %edere" o ,icere" care poate #i ade%?rat? sau nu" pentru c?" Bn general"
nu p?rin@ii Bi Bndrum? pe copii s? se c?lug?reasc? /umai c? sunt unii care se #ac
c?lug?ri Bnainte de %reme" Bnainte de a Ati ce #ac c=nd se #ac c?lug?ri Ai aceAtia" Bn
general" sunt impro%i,a@i Ai rata@i
;nii nu-s nici de m?n?stire Ai nu-s nici de lumea asta La m?n?stire se ,ice c? unii-s
de rug? iar al@ii-s de #ug?
;n c?lug?r trist e un c?lug?r cu luminile stinse

CSTORIA ALB
S? Ati@i c? eu nu sunt pentru c?s?toria alb? !i putea ,ice c? aceasta e un #el de
caricatur?" din punct de %edere obiecti% %orbind *iserica noastr?" poate pentru a-i
Bndemna pe oameni s? #ie c=t mai abstinen@i" cunoaAte niAte s#in@i care au tr?it Bn
c?s?torie alb? .e e1emplu S#in@ii >alaction Ai 7pistimi" care se pomenesc Bn 5
noiembrie 6otuAi" #aptul c? *iserica noastr?" Bn Slujba (ununiei" insist? asupra
copiilor" Bn sensul c? se #ac cereri c?tre .umne,eu pentru Ea %edea ei pe #iii #iilor lorF"
pentru a se bucura la %ederea #iilor Ai #iicelor lor" Bnseamn? c? angajarea Bn c?s?torie
trebuie s? #ie total?" nu par@ial? Gi apoi" nu Atiu de ce s? tr?ieAti cu cine%a cu titlul
Esunt c?s?toritF Ai cu o %ia@? de nec?s?torit 7 bine ca #iecare s?-Ai g?seasc?
modalitatea lui de a se Bncadra !dic?" dac? eAti c?s?torit" s? #ii c?s?torit cum sunt to@i
oamenii c?s?tori@i" iar dac? nu %rei s? #ii c?s?torit" s? #ii nec?s?torit" de unul singur" Ai
.umne,eu s?-@i ajute

CEREREA
.ac? cerem de la .umne,eu lucruri care nu ni se cu%in Ai lucruri pe care nu %rea
.umne,eu s? ni le dea" pentru c? nu are Bn plan cu noi s? ni le dea" atunci nu
ajungem unde trebuie

CERTURILE
S? Ati@i c? numai oamenii r?i se ceart?" oamenii buni nu se ceart? ;n bun Ai-un r?u
nu se ceart?" c? cel bun cedea,? Ai cearta-i gata
Oice c? erau Bntr-o pustie doi c?lug?ri Ai tare bine se Bn@elegeau unul cu altul Gi unul
dintre ei o ,is) Iai s? ne cert?m Ai noi o dat? cum se ceart? oamenii din lume Gi
cel?lalt o ,is) Iai" daD eu nu m? Atiu certa Gi cel?lat o ,is) Iai" c? te Bn%?@ eu Gi l-o
Bn%?@at Oice) Punem Bntre noi o c?r?mid? Ai tu s? ,ici) (?r?mida asta-i a mea Ai eu o s?
,ic) *a nu-i a ta c?-i a mea" Ai din asta se #ace Bnceput de ceart? Gi aAa or #?cut
Primul o ,is) (?r?mida asta-i a mea Gi cel?lalt o ,is) /o dac?-i a ta ia-o Ai te du cu ea
cu tot0 Gi n-o mai #ost nici o ceart?
31
*ine=n@eles c? asta a #ost" cum am ,ice noi acuma" o ceart? arti#icial?" aAa ca o ceart?
de scen?" de teatru .aD cei care se ceart? nu #ac scene de teatru" ci se ceart? aAa cum
le %ine
2i-aduc aminte c? atunci c=nd eram copil se spunea Bn #amilie c? Ai din pricina
s?r?ciei" Ai din pricina neca,urilor %in certurile Gi mi se Bnt=mpl? Ai acum s?-mi spun?
oamenii c? se ceart? pentru lipsurile Bn care tr?iesc Gi eu ,ic Bntotdeauna) *ine" dar
dac? %? certa@i" le re,ol%a@i" trece@i de lipsuri prin ceart?C Gi to@i m?rturisesc c? nu
.eci" cearta nu e un mijloc de Bnl?turare a r?ului" ci e o sl?biciune a celor care se
angajea,? Bn #elul acesta" pentru c? nu c=Atigi nici un ban c=nd te cer@i" nu reali,e,i
nici un a%antaj c=nd nu eAti Bn limitele bunei cu%iin@e !Aa c? oamenii trebuie s? e%ite
tot ce nu aduce nimic po,iti%" ci aduce mult? nemul@umire Ai mult negati% Bn %ia@a de
toate ,ilele

CERUL
/oi Atim c? este cer" dar nu Atim ce este" spune un p?rinte du-o%nicesc" Ai mai spunem
c? cerul este acolo unde este Iristos Gi dac? cerul este unde-I .omnul Iristos"
Bnseamn? c? cerul este pretutindenea
2aica .omnului a #ost numit? Ai e g=ndit? ca cer S? ne g=ndim la o alc?tuire de la
slujba (easului I unde ,icem) E(um te %om numi pe tine ceea ce eAti cu dar d?ruit?C
(er" c? ai r?s?rit pe Soarele drept?@ii LF .eci 2aica .omnului e cer" credincioAii care-L
primesc pe .omnul Iristos Bn su#let Bmpreun? cu 6at?l Ai cu .u-ul de%in cer" aAa c?
cerul poate #i pretutindenea" poate #i Bn su#letul omului" poate #i unde%a Bn uni%ers
!m citit c=nd%a o carte scris? de Lucian *laga (artea se numeAte 2r!niu& .#rste&!r"
Ai acolo el istoriseAte ce%a din copil?ria lui Printre altele scrie c? odat?" merg=nd Ai
pri%ind spre cer" i se p?rea c? cerul merge Bmpreun? cu el 7" de #apt" o sen,a@ie pe care
o au mul@i Ri se pare c? Ai Soarele merge Bmpreun? cu tine" @i se pare c? Ai Luna merge
Bmpreun? cu tine Lucian *laga a%ea impresia c? cerul merge Bmpreun? cu el Gi-atunci
s-a g=ndit la ce%a" c? dac? cerul merge Bmpreun? cu omul" ar putea s? #ac? s? se
despice cerul Gi-anume" el s? mearg? Bntr-o direc@ie Ai un alt copil s? mearg? Bn
cealalt? direc@ie Ai s? rup? cerul s? %ad? ce-i Bn cer 7 un g=nd de copil" dar Bntr-un #el
un g=nd care parc?-i mai mult dec=t un g=nd de copil J s? doreAti s? Atii ce-i Bn cer Ai
s? #aci cum%a s? ajungi s? g?seAti un loc prin care po@i pri%i Bn cer
*ine=n@eles" e1perien@a n-a reuAit" pentru c? cine poate despica cerulC Hns? idea
aceasta c? cerul merge Bmpreun? cu noi este o idee e1traordinar? 9 idee de
ne=nc-ipuit de minunat? S? te g=ndeAti Bntotdeauna c? unde eAti tu acolo e Ai cerul
CEZARUL
7ra 2itropolitul 2ladin" .umne,eu s?-l odi-neasc?" pro#esor la 6eologie Ai era %orba c?
%a ajunge 2itropolit Gi era un inspector de culte" un Bmputernicit din partea statului Ai
,icea) E!cuma dac? ajunge@i 2itropolit" s? spune@i) M.a@i (e,arului ce e al (e,arului Ai
lui .umne,eu ce e a lui .umne,euNF Gi ,ice 2itropolitul) E!m s? spun" dar s? nu cear?
nici (e,arul ce nu i se cu%ineF
32

CINSTIREA
(=nd iubeAti pe cine%a Bl Ai cinsteAti Ai dac? nu-l Ai cinsteAti" sigur nu-l iubeAti !Aa c?
porunca cinstirii e legat? de porunca iubirii
.omnul Iristos ne-a dat Ai 7l pild? Bn ce pri%eAte cinstirea de oameni !m mai spus eu
cu%=ntul acesta c? 2=ntuitorul nostru este .umne,eu care spal? picioarele omului
/u a r?mas Bn r=nduiala *isericii noastre sp?larea picioarelor ca #apt Bn sine" dar
du-o%niceAte neap?rat trebuie s? se Bnt=mple (e Bnseamn? s? speli picioarele cui%aC
Hnseamn? s? te pleci Bnaintea lui" s? te smereAti Bnaintea lui pe de o parte" deci s?-l
cinsteAti" s?-l cinsteAti mai presus de ceea ce eAti tu Bnsu@i Gi mai Bnseamn? ce%a) s?-l
cure@i .e obicei oamenii sunt Bnclina@i s? scoat? Bn e%iden@? r?ut?@ile celor din jurul
lor" r?ut?@ile aproapelui" ori .omnul Iristos ne Bn%a@? s? ne sp?l?m unii pe al@ii
!ceasta Bnseamn? c? trebuie s? Bnl?tur?m necur?@iile Ai desigur c? o minte curat?" o
minte bun? Bn general" nu scormoneAte Bn gunoaie" ci Bnl?tur? Ai spal?" cur?@eAte !Aa
c? du-o%niceAte neap?rat trebuie s? a%em Bn %edere porunca 2=ntuitorului de a ne
cur?@i unii pe al@ii" de a ne smeri unii Bn #a@a altora" ca s?-i cinstim pe oameni
(eea ce au dus #emeile miro#ore la morm=ntul 2=ntuitorului" ceea ce au %rut ele s?
duc? drept cinstire 2=ntuirorului" nu are pre@ /u poate #i pre@uit cu nimic .e ceC
Pentru c? #emeile Ai-au pus Bn miresmele acelea toat? inima lor0 Inima nu cost? Inima
lor Ai-au pus Bn miresme Gi atunci c=t a costatC ! costat inima mironosi@elor 9ri aAa
ce%a nu se poate pre@ui Bn bani
Putem noi s? d?m ce%a .omnului Iristos cum au dat #emeile miro#oreC !Aa cum au
dat ele nu putem .ar putem s? d?m dorin@a noastr? de cinstire #a@? de 2=ntuitorul
nostru Iisus Iristos (are-i mirul nostru acumaC !%em Ai noi un mir de datC .ac?
a%em" care-i mirul nostruC S? ne amintim o alc?tuire pe care a@i au,it-o poate-n Postul
PaAtilor 7a ,ice aAa)
ELacrimi d?-mi mie" .umne,eule" ca oarec=nd #emeii p?c?toase" Ai m? Bn%redniceAte s?
ud preacuratele 6ale picioare" care pe mine din calea r?t?cirii m-au i,b?%it Gi mir de
bun? mireasm? s? aduc Rie" %ia@? curat? Bntru poc?in@? mie agonisit?" ca s? aud Ai eu
glaul 6?u cel dorit) credin@a ta te-a m=ntuit" mergi Bn paceF
(e-Ri aduc .oamneC !A %rea s?-Ri aduc lacrimi Ai n-am .?-mi lacrimi ca s?-Ri aduc
lacrimi !A %rea s?-Ri aduc mir ca #emeia p?c?toas?" dar n-am .?-mi 6u ceea ce ar
trebui s?-Ri aduc +ia@? curat?" mirul meu este %ia@? curat? Bntru poc?in@? mie
agonisit? .eci %ia@a curat? agonisit?" c=Atigat? prin poc?in@?" este mirul nostru0
La Slujba de la PaAti ,icem aAa) ES? m=nec?m cu m=necare ad=nc? Ai J #i@i aten@i J Bn
loc de mir" c=ntare s? aducem St?p=nuluiF .eci" a%em Ai noi un mir al nostru (areC
(=ntarea (=ntarea de la slujbele noastre" de la S#=nta Liturg-ie (=ntarea noastr?-i
mirul nostru .eci" s? m=nec?m dis de diminea@?" s? plec?m dis de diminea@?" Ai Bn loc
de mir" c=ntare s? aducem St?p=nului !cesta-i mirul nostru) %ia@a curat? Ai c=ntarea
Hn S=mb?ta l?satului sec de carne" c=nd este S=mb?ta mor@ilor" este un cu%=nt Bn
Sina1arul din acea ,i" un cu%=nt al S#=ntului !tanasie cel 2are" care ,ice aAa) E(el ce
33
unge cu miresme pe altul" el mai Bnt=i miroase #rumosF (e Bnseamn? aceastaC (? orice
bine pe care Bl #acem Bn lumea aceasta este un #el de mir" Ai dac? #acem un bine pentru
altul" orice bine am #ace pentru altul" ne r?m=ne Ai nou?" Ai noi r?m=nem de pe urma
binelui #?cut" r?m=nem Bmbog?@i@i cu binele #?cut" c-iar dac? binele pe care l-am #?cut
nu este anume pentru noi" ci este pentru altcine%a Pentru c? nu po@i unge cu miresme
pe cine%a #?r? ca tu Bnsu@i s? te Bmp?rt?AeAti mai Bnt=i de mirosul #rumos al mirului

CIVILIZAIILE EXTRATERESTRE

(rede@i c? e1ist? Ai alte ci%ili,a@ii" pe alte planeteC
/u cred nimic" pentru c? nu mi s-a descoperit /-am de unde s? Atiu dac? e1ist? sau
nu Hns?" dac? ar e1ista" nu m-ar deranja cu nimic treaba asta

CNTAREA
Hn ce mod ne putem apropia de .umne,eu Ai prin c=ntarea psaltic?C .espre acest
lucru se %orbeAte mai pu@in Bn Pateri" consider=nduse c? este o mai slab? concentrare
a min@ii asupra te1telor liturgice
Hn Bn%?@?turile P?rin@ilor du-o%niceAti" de e1emplu Bn scrierile S#=ntului Petru
.amasc-in" a%em a#irma@ia c? rug?ciunea g=ndit?" rug?ciunea l?untric? este
Edes?%=rAirea min@iiF" iar c=ntarea este Eleac al neputin@eiF *iserica a primit c=ntarea
ca pe un #el de di%ertisment 9amenii se simt mai bine c=nd aud c=nt=nduse" dec=t
atunci c=nd ar citi ce%a sau c=nd s-ar rosti ce%a Se simt mai bine conduAi c?tre
.umne,eu pe aripile c=nt?rii /oi ,icem c? Ai Bngerii din ceruri c=nt? Gtim c? la
/aAterea .omnului au c=ntat Bngerii) E2?rire Bntru cei de sus lui .umne,eu" Ai pe
p?m=nt pace" Bntre oameni bun?%oireF Hns? pentru o anumit? categorie de oameni"
care sunt mai obiAnui@i cu slujba rostit?" cu slujba citit?" cu rug?ciunea l?untric?" se
potri%eAte Ai rug?ciunea aceasta Ai ei ocolesc c=ntarea" ,ic=nd c? aceia care c=nt? se Ai
Bmpr?Atie mai mult Hn realitate" #iecare trebuie s? se #oloseasc? de mijlocul care i se
potri%eAte lui /oi" la m?n?stire" Ai c=nt?m" Ai citim" Ai rostim" m? rog" #acem cum e
r=nduiala" Ai nu ,icem c? atunci c=nd c=nt?m ne Bmpr?Atiem Ai c? atunci c=nd nu
c=nt?m ne concentr?m Hn realitate" po@i s? te concentre,i Ai c=nd c=n@i" dac? @ii seama
de te1t Ai de c=ntare" po@i s? te Bmpr?Atii Ai c=nd citeAti" dac? nu @ii seama de te1te
Hn Pateri" Bntrade%?r" este c=te un loc Bn care se spune 3c-iar la !%%a Pam%o4 c? sa
dus un #rate din Pustie Bn 7gipt Ai a au,it acolo c=ntare de psalmi Ai slujbe #rumoase Ai
sa Bntors Ai a ,is) EP?rinte" noi ne pierdem su#letul aici Bn Pustie" nici nu Atii ce #rumos
c=nt? cei din lume0F Giatunci p?rintele la apostro#at Ai ia spus) ELas?" c?i mai bine ce
#acem noi" aceia se Bmpr?AtieF etc Sunt niAte lucruri e1agerate Gi Bn Pateri po@i s?
g?seAti e1ager?ri Sunt niAte lucruri e1agerate pe care trebuie s? le g=ndim Bn
perspecti%a noastr? !dic?" dac? nou? ne place c=ntarea" Ai dac? ne plac slujbele cu
c=ntare" nu pierdem nimic .ac? %rem s? a%em rug?ciunea l?untric? Ai nec=ntat?"
putem s? o #olosim Ai pe aceasta" Bns? Bn rug?ciunea noastr? particular? Important
este s? #olosim ceea ce ne st? la Bndem=n? .ac? *iserica a r=nduit s? #ie slujbe cu
c=ntare" s? Bn%?@?m s? c=nt?m Ai noi 2u,ica psaltic? e #rumoas?" e cam preten@ioas?"
34
dar e #rumoas? /oi" Bn !rdeal" a%em Ai mu,ic? bisericeasc? ardeleneasc?" mai pu@in
preten@ioas?" care poate #i c=ntat? mai uAor' #iecare regiune din @ara noastr? are
melodiile ei bisericeAti Important este s? ne Bncadr?m Bn condi@iile pe care le a%em

COPIII
(opiii" care-s c-ipul lui .umne,eu Bn om" sunt mai p?str?tori ai c-ipului lui
.umne,eu Bn om" dec=t omul mare

CORNELIU ZELEA CODREANU
(orneliu Oelea (odreanu a #ost cea mai puternic? personalitate rom=neasc? pe care o
Atiu eu /u a mai #ost nimeni la ni%elul lui0

CREDINA
(redin@a e cum e cultura) te @ii de ea" o ai' nu te @ii de ea" o pier,i Ai pe cea pe care o ai
S#=ntul 2arcu !scetul" Bn Fi&!a&ie1 are un cu%=nt care ,ice aAa) E(el ce primeAte
cu%intele (u%=ntului lui .umne,eu" primeAte pe .umne,eu (u%=ntulF S#=ntul 2arcu
!scetul are Bn %edere Bn aceast? a#irma@ie ceea ce a spus .omnul Iristos c=nd a ,is
c?tre ucenicii S?i) E(el ce %? primeAte pe %oi" pe 2ine 2? primeAte" Ai cel ce se leap?d?
de %oi" de 2ine se leap?d?F 3Luca 1:" 164 Gi pornind de la aceasta" S#=ntul 2arcu
!scetul ,ice c? noi Hl primim pe 2=ntuitorul Iisus Iristos c=nd primim cu%=ntul Lui
.ac? nu primim cu%=ntul Lui" atunci nu-L primim nici pe .omnul Iristos (ine nu-L
are pe .omnul Iristos ca Hn%?@?tor" nu-L poate a%ea nici ca 2=ntuitor E(el ce %?
primeAte pe %oi J pe ucenicii 2ei J 2? primeAte pe 2ineF" pentru c? %oi 2? repre,enta@i
pe 2ine E(el ce se leap?d? de %oi J care 2? repre,enta@i pe 2ine J de 2ine se leap?d?
Ai de (el care 2-a trimis pe 2ineF !Aa este Ai cu cu%=ntul lui .umne,eu) cel ce
primeAte 7%ang-elia" %estea cea bun? a propo%?duirii" Hl primeAte pe 2=ntuitorul
HnsuAi
/oi de obicei credem c? sunt dou? categorii de oameni) credincioAi Ai necredincioAi Iat?
c? S#=ntul !postol Pa%el mai introduce o categorie de oameni" Emai r?u dec=t
necredincioAiiF .eci credincioAi care-Ai Bmplinesc datoriile" necredincioAi care se
declar? necredincioAi Ai care tr?iesc %ia@? de necredincioAi" Ai credincioAi care nu sunt
credincioAi Ai nu #ac #apte de credincioAi" se declar? doar credincioAi" Ai ,ice S#=ntul
!postol Pa%el c? aceAtia sunt mai r?u dec=t necredincioAii
!%eam un cunoscut Bn tinere@ea mea care Atia multe despre ale credin@ei Ai soacra lui
,icea) EGtie" dar nu credeF !dic? nu e destul s? Atii (a s? cre,i trebuie s? reali,e,i o
stare su#leteasc?" care" deAi porneAte de la in#orma@ie" nu e numai in#orma@ie P?rintele
!rsenie *oca ,icea c?) E(ea mai lung? cale e calea care duce de la urec-i la inim?F"
adic? de la in#orma@ie la con%ingere (=nd eAti numai in#ormat e prea pu@in (=nd eAti
con%ins" e c=t trebuie (redin@a Bnseamn? con%ingere
35
6are Bmi place mie Bmprejurarea aceea istorisit? Bn S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu" Bn
leg?tur? cu omul care a ,is) E(red" .oamne0 !jut? necredin@ei meleF 32arcu 9" 244
.omnul Iristos nu a ,is) E.ac? n-ai destul? credin@? n-am ce-@i #ace0 S?-@i Bnmul@eAti
credin@a Ai apoi st?m de %orb?F" ci l-a ajutat cu credin@a c=t? a a%ut-o0 7ste #oarte
important lucrul acesta) s? ai dorin@a de mai mult" ca s? primeAti Bn%rednicirea de la
.umne,eu

2?sura credin@ei este m?sura %ie@ii .ac? %rea cine%a s? Atie c=t? credin@? are Ai cum Bi
este credin@a" c=t Bi este credin@a de lucr?toare" trebuie s? se cercete,e pe sine Bn
pri%in@a credin@ei Ai trebuie s? ia aminte la %ia@a pe care o duce" pentru c? %ia@a pe care
o duce este m?rturisirea credin@ei .eci at=ta credin@? a%em" c=t? mani#est?m Bn %ia@?
.ac? nu mani#est?m Bn %ia@? credin@a noastr?" nu a%em credin@?" c-iar dac?
m?rturisim c? a%em credin@?
(redin@a Bn .umne,eu" Bmpreun? cu roadele ei" este aAa cum este cultura Se Bnt?reAte
pe m?sura angaj?rii noastre pentru ea
9mul din %remea noastr? ader? cu greu la religie' iar Bn ca,ul c? ader? la religie"
tr?ieAte Bn ea Ai prin ea Enumai par@ialF" nu se pred? pe sine total lui Iristos
S#=ntul Ioan >ur? de !ur are un cu%=nt la PaAti" care" dac? ar #i #ost singurul pe care l-
ar #i spus" S#=ntul Ioan >ur? de !ur ar #i r?mas Ioan >ur? de !ur) E6o@i s? %? Bndulci@i
de osp?@ul credin@eiF (redin@a noastr? este un osp?@" un osp?@ care ni se o#er? Ai pe
care Bl sim@im Bn m?sura Bn care suntem Bnt?ri@i Bn credin@?
.umne,eu ne Bnt?reAte pe to@i s? a%em credin@? Bn .umne,eu" Ai prin credin@? biruim
S? ajungem s? ne d?m seama c? normalul nostru este starea Bn care ne g?sim" Ai Bn
condi@iile acestea ne Ai m=ntuim 9mul nu se m=ntuieAte dec=t Bn condi@iile Bn care
tr?ieAte
/u d? lumea aceasta ce poate da credin@a Bn .umne,eu0
Hn m?sura cunoAtin@ei noastre de .umne,eu" pe m?sura leg?turii noastre cu
.umne,eu" a%em %ia@? %eAnic?" a%em putere de %ia@?
(redem Ai pe m?sura credin@ei cunoaAtem" Ai pe m?sura cunoAtin@ei iubim pe
.umne,eu" Ai pe m?sura iubirii ajungem s? #im #erici@i (ine crede Bn .umne,eu Hi
slujeAte lui .umne,eu" Ai cine-I slujeAte lui .umne,eu Hl cunoaAte pe .umne,eu" Ai
cine cunoaAte pe .umne,eu" iubeAte pe .umne,eu pe m?sura cunoAtin@ei" Ai are %ia@?
%eAnic?" iar %ia@a este #ericire
(unoAtin@a de .umne,eu este #ericitoare de su#let
Se spune unde%a Bn Pateri) E!propie-te de omul care se teme de .umne,eu Ai te %ei
teme Ai tu de .umne,euF Putem spune tot aAa de bine) E!propie-te de omul credincios
Ai te %ei #ace Ai tu credinciosF" pentru c? omul credincios are puterea de a Bmp?rt?Ai din
credin@a lui Ai altora
;n creAtin ade%?rat tr?ieAte Bn niAte PaAti %eAnice
36
(ine are putere su#leteasc? este mai tare dec=t ispitele" Bns? #a@? de mul@i oameni sunt
mai tari ispitele .e ce te asupreAte un g=ndC Sunt oameni care sunt Bngrijora@i mereu
ce %a #i m=ine sau aud de tot #elul de Bnarm?ri" c? este amenin@at? pacea lumii" se
g=ndesc mereu ce %a #i" cum %a #i" ce %a #i cu copiii noAtri" au o ,droab? su#leteasc? de
#elul acesta .e ce au oamenii ast#el de ,droabe su#leteAtiC Pentru c? nu-s tari
su#leteAte" nu au credin@? Bn .umne,eu" n-au credin@a c? nu se poate Bnt=mpla nimic
Bn lumea aceasta dec=t cu Bng?duin@a lui .umne,eu" cu Atirea Ai cu %oia Lui ;n om
credincios are siguran@? .e ce are siguran@?C Pentru c? Atie c? nu-i singur Bn aceast?
lume Ai c? nu omul -ot?reAte tot ce se Bnt=mpl? Bn lumea aceasta" ci -ot?reAte
.umne,eu !ceasta Bnseamn? t?rie su#leteasc? S? po@i #ace #a@? ispitelor" s? po@i trece
peste neca,urile care %in" s? po@i r?m=ne senin Bn toate Bmprejur?rile %ie@ii" s? Atii c? ai
putere Bn tine" dat? de la .umne,eu" care risipeAte toat? r?utatea Ai toate Bmpleticirile
pe care le aduc ispitele Bn %ia@a noastr?
(redin@a Bn .umne,eu re,ol%? toate" dar nu le re,ol%? Bn sensul c? sc-imb? situ@iile" ci
sc-imb? po,i@iile
(el mai mare lucru pe care-l poate da .umne,eu omului Bn lumea aceasta este" dup?
ce ne d? %ia@a Ai s?n?tatea Ai c=te ne mai d? .umne,eu" este credin@a Bn .umne,eu !i
credin@? Bn .umne,eu" ai siguran@?" ai putere H@i po@i ridica nu numai patul t?u s?
umbli" ci po@i s?-i duci Ai pe al@ii" po@i s? ridici Ai pe al@ii
/u putem ajunge la lucrurile Bnalte dac? nu le #acem pe cele de jos" aAa cum nu putem
ajunge Bn %=r#ul sc?rii dec=t merg=nd din treapt? Bn treapt?
/ecredin@a Ai necunoAtin@a lui .umne,eu este cea mai grea Ai mai #?r? de leac boal? a
su#letului
Se spune Bn Pateri despre unul care s-a dus Bntr-o m?n?stire Ai unii l-au c-emat la
mas? Ai s-a dus s? m?n=nce Ai el Bmpreun? cu obAtea m?n?stirii .ar cine%a de acolo a
,is) E(ine l-a c-emat pe acesta la mas?C Ia da@i-l a#ar?0F Gi l-au dat a#ar? Gi omul s-a
dus .up? aceea s-au g=ndit al@ii) m?i" nu-i #rumos s?-l sco@i pe om de la mas?
(-ema@i-l iar? Gi s-au dus s?-l c-eme Gi a %enit omul Ai a stat la mas? Gi l-au
Bntrebat dup? aceea unii) E(e-ai g=ndit tu Bn g=ndul t?u c=nd te-au dat a#ar? Ai te-ai
dus Ai te-au c-emat Bnapoi Ai ai %enitC !ltul ar #i ,is) ce m? c-ema@i acuma dup? ce m-
a@i dat a#ar?CF Gi Ati@i ce a ,isC ! ,is) E2-am g=ndit s? #iu ca un c=ine pe care c=nd Bl
alungi se duce Ai c=nd Bl c-emi se BntoarceF Gi m-a Bntrebat dup? aceea cine%a) P?rinte"
dac? ar #ace cine%a cu .umnea%oastr? aAa" aAa a@i #aceC !p?i s? Ati@i c? n-am #ost pus
Bn Bmprejur?ri din acestea .ar dac? Bntr-ade%?r am liniAte Bn su#let Ai liniAte reali,at?
prin credin@a Bn .umne,eu" aAa ar trebui s? #ac Iar dac? nu #ac aAa" Bnseamn? c? n-
am ajuns Bnc? la m?surile la care trebuie s? #ii biruitor prin credin@?
.ac? ajungi s? #ii liniAtit numai Bn condi@ii de liniAtire s? Atii c? nu eAti liniAtit
(reAtinul trebuie s? duc? o %ia@? Bn Hn%iere
S#=ntul 2arcu !scetul spune) E(redin@a neclintit? este un turn Bnt?rit Ai Iristos se #ace
toate celui ce credeF 7 un ade%?r neclintit" un ade%?r indiscutabil (=nd Hl ai pe
Iristos Bn su#let nu-@i mai trebuie lucrurile %eacului acestuia 2? g=ndesc din punct de
%edere spiritual" nu c? nu-@i mai trebuie -ran?" Bmbr?c?minte etc
37
(redin@a Bn .umne,eu este o %aloare pe care dac? omul nu o are nici el nu este o
%aloare
!m ascultat odat? un preot %orbind la noi la m?n?stire" un preot %enit din str?in?tate"
un preot romano-catolic ! @inut o mes? Bn p?dure Ai am #ost Ai c=@i%a dintre noi" Ai a
%orbit Bn limba #rance,? pentru cei pe care Bi a%ea Bn grij? Ai s-a re#erit la pilda cu
sem?n?torul Ai mi-a r?mas de atunci o idee #oarte important? ! ,is c? acelaAi om
poate s? #ie uneori p?m=nt b?t?torit" alteori poate s? #ie p?m=nt pietros pentru
cu%=ntul lui .umne,eu" alteori poate s? #ie p?m=nt cu spini Ai alteori poate s? #ie
p?m=nt care repre,int? inima curat? Ai bun? 6are mi-a pl?cut mie ideea asta
S? Ati@i c? nu-i #?r? importan@? #aptul c? *iserica noastr? are r=nduieli ca Bn %reme de
toamn?" c=nd se seam?n? gr=ul" s? se citeasc? din S#=nta 7%ang-elie pilda cu
sem?n?torul *ine=n@eles c? .omnul Iristos n-a %rut s? le dea oamenilor o lec@ie de
agricultur? .omnul Iristos a luat Bmprejur?ri din agricultur?" din plug?rie" ca s?-i
Bn%e@e pe oameni lucruri mai presus de lumea aceasta" s?-i Bn%e@e despre un alt
sem?nat (? nu e1ist? numai sem?natul de gr=u" c? nu e1ist? numai sem?natul de
plante" ci e1ist? Ai un sem?nat spiritual" un sem?nat du-o%nicesc 7u" de pild? acuma"
sem?n Sem?n prin cu%=nt" aduc cu%=ntul lui .umne,eu Bn inimile %oastre Ai %oi Bl
primi@i ;nii ca p?m=nt b?t?torit" al@ii ca p?m=nt pietros" al@ii ca p?m=nt Bmpresurat de
spini Ai al@ii ca p?m=nt care repre,int? inima curat? Ai bun? 8od %or aduce aceia care
primesc cu%=ntul cu inim? curat? Ai bun?" cu minte de copil ne=mpotri%itoare" cu
inim? curat?" primitoare (ine e aAa" are n?dejde s? rodeasc? Bn el cu%=ntul lui
.umne,eu Ai acela are urec-i de au,it Ai aude
S#=ntul Isaac Sirul spune c?) E(asa credin@ei este mintea de copil Ai inima curat?F Gi
a%ea de unde s? Atie S#=ntul Isaac Sirul c? credin@a se Bnt?reAte Bn inima curat?" pentru
c? a citit desigur din S#=nta 7%ang-elie cu%=ntul .omnului Iristos c? cei care au
inim? curat? Ai bun? aceia aduc rod Bntru r?bdare
2ul@i dintre credincioAii noAtri sunt ispiti@i de g=ndul c? ar putea Bnainta Bn credin@?"
c? ar putea Bnainta Bntr-o %ia@? curat?" Bntr-o %ia@? deosebit?" dac? ar cunoaAte mult
S#=ntul 2arcu !scetul" Bns?" atrage aten@ia asupra #aptului c? cunoAtin@a singur?" cum
,ice S#=ntul !postol Pa%el" Bl Bng=m#? pe om" iar Bmplinirea cu%=ntului este
m=ntuitoare (redin@a nelucr?toare" EcunoAtin@a singur? Bl Bng=m#? pe om"
Bndemn=ndu-l la nelucrare" iar iubirea ,ideAte" Bndemn=ndu-l la r?bdarea tuturorF
Se poate credin@? #?r? cultur?" se poate Ai cultur? #?r? credin@? Hns? credin@a #?r?
cultur? este mai bun? dec=t cultura #?r? credin@?
Hn 8om=nia a%em mai mult? credin@? #?r? cultur? sau in%ersC
Hn 8om=nia este mai mult? necredin@? Ai necultur?0

CREDINA NOASTR
(redin@a noastr? creAtin? este credin@a bucuriei /oi" credincioAii creAtini" trebuie s?
#im oameni ai bucuriei" nu numai Bnmul@itori" ci Ai purt?tori de bucurie 6rebuie s?
a%em o eu#orie *ine=n@eles c? nu trebuie s? c?ut?m lucrul acesta anume" dar nu se
3<
poate s? tr?ieAti corect Ai s? nu-@i dea .umne,eu bucurie .umn,eu nu r?m=ne
niciodat? dator nim?nui 9mul r?m=ne adeseori dator lui .umne,eu" c? nu BmplineAte
poruncile" dar .umne,eu nu r?m=ne nim?nui dator .umne,eu ne d? bucuria" ne #ace
purt?tori de bucurie
/u se poate s? #ii credincios Ai s? nu #ii bucuros
(redin@a noastr? este o c-emare la bucuria de la PaAti 9rtodo1ia" taina ortodo1?"
tr?irea Bn dreapta credin@? este o tr?ire Bn bucurie" o tr?ire Bn bucuria n?dejdii Ai Bntr-o
bucurie ade%?rat?" Bntr-o bucurie mai presus de #ire Gi necredincioAii au o bucurie a
lor" dar nu este de calitatea bucuriei pe care o d? credin@a Bn .umn,eu Ai bucuriile
credin@ei
(e se %a Bnt=mpla cu cei care sunt str?ini de dreapta credin@?C
/oi nu Atim ce #ace .umne,eu cu cei care nu se pot #olosi de mijloacele pe care ni le-a
pus la Bndem=n? .umne,eu (eea ce Atim noi este c? .umne,eu poate s? sc-imbe
multe Ai .umne,eu" #iind 7l atotputernic" poate g?si modalitatea de a-i ajuta Ai pe cei
care n-au putut s? se #oloseasc? de mijloacele Iarului /eca,ul cel mare este nu ce
urmea,? dup? moarte" ce -ot?r?Ate .umne,eu J pentru c? .umne,eu #iind bun" poate
s?-i ajute pe oameni mult mai mult" eu cred personal c? or s? se m=ntuiasc? mult mai
mul@i oameni dec=t g=ndim noi c? se m=ntuiesc J" ci c? nu se pot bucura de darurile
credin@ei Bn aceast? %ia@? Pentru c? e un mare dar s? te po@i bucura de bine#acerile
credin@ei >=ndi@i-%?" de pild?" ce lucru minunat este s? po@i s? te rogi" ce lucru
minunat este s? po@i s? tr?ieAti un e%eniment prin s?rb?torire (ei necredincioAi nu au
aceste bucurii Sau %? spuneam" c=nd am %orbit odat? despre disciplinarea min@ii prin
rug?ciunea de toat? %remea" c? am a%ut la 6imiAoara niAte bucurii pe care eram sigur
c? numai credin@a Bn .umne,eu le d? Ai #?r? credin@? nu po@i a%ea bucurii" nu po@i
ajunge la calitatea bucuriilor pe care le aduce credin@a
S? c?ut?m s? #im Bn aAa #el orienta@i" Bnc=t s? cre?m Bn jurul nostru o atmos#er? care s?
impun? respect Ai celor care alt#el ar #i potri%nici
/oi nu suntem e1clusi%iAti /oi ne bucur?m de tot ce-i #rumos Bn lumea aceasta /e
bucur?m de toate produc@iile literare Bn?l@?toare de su#let 2? g=ndesc de pild? la
E2amaF de (oAbuc Le spuneam Bntr-o cu%=ntare la m?n?stire c? aAa de mult Bmi place
E2amaF de (oAbuc Bnc=t eu aA #i dorit" Ai doresc" s? #i e1istat de la Bntemeierea lumii"
toat? lumea s? se #i Bnt=lnit cu aceast? produc@ie literar? Sau" Bn Ant!&!+ia Sansrit$
se spune" printre altele" c?) E2=nia Bn oamenii cei buni se naAte moart?" se topeAte' Bn
cei cumin@i un ceas tr?ieAte' Bn semidoc@i tr?ieAte luni" cinci ani Bn proAtii cei din
gloat?" iar Bn miAei %ia@a toat?F /u-i un cu%=nt re%elat" dar Bi un cu%=nt ade%?rat
>=ndi@i-%?" numai c=te se pot descoperi cu mijloace de cunoaAtere" de m?rire' de pild?"
cu microscopul sau telescopul se pot descoperi niAte lucruri pe care noi nu le putem
cunoaAte numai prin puterile noastre (am aAa ce%a este Ai credin@a noastr?) un #el de
telescop cu care-L %edem pe .omnul Iristos mai presus de noi
(redin@a noastr? e o credin@? a tainelor Ai Bn%?@?tura *isericii noastre este o Bn%?@?tur?
de tain? Ai de taine
(redin@a noastr? este o credin@? despo%?r?toare
39

CRUCEA
(reAtinismul e cu cruce" dar cu o cruce care aduce bucurie
(e Bnseamn? asta" s?-@i iei cruceaC
Hnseamn? mai multe lucruri" dar Bntre altele Ai aceasta) s?-@i iei partea de osteneal?
care @ine de dep?Airea de tine Bnsu@i" care @ine de Bmplinirea poruncilor lui .umne,eu
S? Ati@i Bns? c? omul care ajunge s?-i de%in? normale %irtu@ile nu patimile" acela nu
mai are probleme" nu mai are lupt? cu el BnsuAi" are odi-n?
Pe la noi" la m?n?stire" au trecut niAte c?lug?ri #rance,i catolici care au de%enit
ortodocAi" Ai c=nd au trecut pe la noi" catolici #iind ei" un p?rinte" Placide J poate a@i
citit cartea N!sta&+ia Ort!/!3iei J a %orbit" era .uminica a treia din Postul PaAtilor"
.uminica S#intei (ruci" Ai Bmi aduc aminte clar c? a spus) E(rucea este #a@a lui
.umne,eu Bndreptat? c?tre oameniF 2i-a pl?cut tare mult $a@a lui .umne,eu
Bndreptat? c?tre oameni 7u am tradus cu%=ntarea lui pentru credincioAii care erau Bn
biseric? Ai c-iar le-am subliniat lucrul acesta" din partea mea" c? e #oarte important s?
pri%im (rucea Bn #elul acesta" ca) E$a@a lui .umne,eu Bndreptat? c?tre oameniF .e ce e
#a@a lui .umne,eu Bndreptat? c?tre oameniC Pentru c? .umne,eu e iubire Hn S(#nta
Sriptur$ a N!u&ui Testa'ent" Bn 7pistola I Soborniceasc? a S#=ntului 7%ang-elist
Ioan" epistol? cu care el a Bnso@it 7%ang-elia" se a#irm? de dou? ori c? .umne,eu este
iubire
(rucea este un #el de #a@? a lui .umne,eu Bndreptat? c?tre oameni" pentru c?
.umne,eu este iubire" Ai Bn jert#? se arat? iubirea Ai Bn (ruce se arat? jert#a Ai iubirea
sau iubirea jert#itoare" deci iubirea lui .umne,eu
(rucea este #a@a lui .umne,eu Bndreptat? c?tre oameni" dar nu-i numai at=t" este Ai
Hn%ierea .omnului nostru Iisus Iristos" adic? biruin@a prin Hn%iere

CUMPTAREA
Sunt boli de trai bun Ai sunt boli de trai r?u .ar boli de trai de mijloc nu sunt .eci o
%ia@? ec-ilibrat? te scuteAte Ai de neca,urile pe care le au oamenii care nu duc o %ia@?
ec-ilibrat?

CURENIA I SINCERITATEA
;n preot ,icea c? s-ar bucura s? aib? o cas? de sticl?" s? %ad? toat? lumea ce #ace el
;n cu%=nt Bndr?,ne@" un cu%=nt #rumos .a" s? te po@i pre,enta oriunde Ai oric=nd cu
ceea ce eAti" cu interiorul t?u Ai cu e1teriorul t?u" pentru c? %ia@a din e1terior este o
proiectare a %ie@ii din interior !Aa c? dac? ai o aAe,are bun? su#leteasc?" proiecte,i Ai
Bn a#ar? ceea ce ai Bn?untru Ai e e1cep@ional
4:
;nde-i sinceritate" acolo-i darul lui .umne,eu .ac? eAti sincer B@i %orbeAte .umne,eu
prin omul acela de la care aAtep@i cu%=ntul lui .umne,eu

CURIA INIMII
.omnul Iristos are ne%oie de o inim? curat? ca s? Se descopere" at=t c=t poate omul
s? Bn@eleag? din ceea ce este 2=ntuitorul" aAa Bnc=t cel dint=i lucru pe care trebuie s?-l
#acem este s? insist?m pentru cur?@ia inimii

DATORIA
!m Ai eu un cu%=nt care ,ic c? e bine s?-l @in? minte Ai al@ii) Hnt=i e datoria Ai apoi %ine
bucuria .eci Bnt=i ne #acem datoria Ai dup? datorie %ine bucuria
S? nu aAtept?m s? #ac? .umne,eu ceea ce trebuie s? #acem noi S? ne #acem Ai noi
partea noastr? Bn Bmbun?t?@irea %ie@ii noastre
S? nu aAtept?m s? #ac? .umne,eu dec=t ceea ce I se cu%ine lui .umne,eu" iar noi s?
ne Bmplinim partea noastr? Bn m=ntuirea noastr?
DELICATEEA
!m un prieten" pro#esor" Ai e #oarte delicat Gi Bmi spune el mie odat?) EP?rinte" m?
g=ndesc c=teodat? c=t de delicat e .umne,euF Gi Bmi place Pentru c? omul de obicei
c=nd g=ndeAte pe .umne,eu pune ce%a Ai din su#letul s?u Bn cunoAtin@a de .umne,eu"
Ai mai ales sesi,ea,? niAte laturi ale persoanelor dumne,eieAti" c=t putem noi s? le
cunoaAtem" Ai dup? starea lui
6rebuie s? %? mai spun ce%a #ain0 Gi anume" mie mi-au pl?cut totdeauna lucrurile
delicate0 Gi din Pateri mi-au pl?cut lucrurile de o delicate@e superioar?" de o delicate@e
impun?toare !Aa sunt dou? istorisiri care-mi plac mie #oarte mult ;na Bn leg?tur? cu
cinstirea Bntre ei a oamenilor Hn istorisirile despre S#=ntul Ilarion cel 2are" se spune c?
sa dus odat? la S#=ntul !ntonie cel 2are Gi c=nd la %?,ut S#=ntul !ntonie cel 2are pe
S#=ntul Ilarion" care era Bncep?tor Bn ale du-o%niciei" dar care era socotit Ai Atia S#=ntul
!ntonie c? %a #i mare" a ,is c?tre el) E*ine ai %enit" Lucea#?rule care r?sari diminea@a0F
$ormul? de polite@e Gi s? %ede@i ce #rumos a r?spuns (u%iosul Ilarion) EPace @ie"
St=lpule de lumin? care lumine,i lumea0F Pe mine m? impresionea,? lucrurile astea0
Poate-s unii care-s ca butucul" nu-i impresionea,?0 .ar sunt niAte lucruri e1traordinar
de #rumoase Ai" cu c=t te apropii de ele" ai mai mult? bucurie din ele E*ine ai %enit"
Lucea#?rule care r?sari diminea@a0F" EPace @ie" St=lpule de lumin? care lumine,i
lumea0F
9 alt? istorisire care Bmi umple su#letul de bucurie este la !%%a 2acarie cel 2are Se
spune c? !%%a 2acarie 3parc? nici nu-@i %ine s? rosteAti aAa ce%a" dar nu se poate s? nu
rosteAti" dac? citeAti4 sa #?cut dumne,eu p?m=ntesc" Ai spune de ce) pentru c? aAa cum
.umne,eu acoper? lumea" deci ocroteAte lumea" aAa acoperea Ai el p?catele oamenilor"
pe care le %edea ca Ai c=nd nu lear #i %?,ut" Ai cele despre care au,ea" ca Ai c=nd nar #i
41
au,it de ele 7ste copleAitor de #rumos Ai de %aloros Pe !%%a 2acarie nu-l interesau
p?catele oamenilor" nu iscodea p?catele oamenilor" nu scormonea Bn p?catele
oamenilor

DUHOVNICUL
7ste bine ca cel ce Bn%a@? s? Bn%e@e Ai cu cu%=ntul Ai cu %ia@a S#=ntul Isidor Pelusiotul
spune c?) E2ai bun? este %ia@a #?r? de cu%=nt" dec=t cu%=ntul #?r? de %ia@?" dar dac?
acestea dou? se %or uni" se alc?tuieAte o ade%?rat? icoan? a #iloso#ieiF
7u cred c? un du-o%nic ade%?rat trebuie s? #ie neap?rat Ai %?,?tor cu du-ul .ac? nu
e Ai %?,?tor cu du-ul" e impro%i,at Ai e Bntrebuin@at ca un #el de #unc@ionar Bn
c-estiunea du-o%niciei 7u personal" de e1emplu" nu sunt %?,?tor cu du-ul Ai nici nu
m? consider c? sunt un du-o%nic bun" tocmai de aceea c? nu sunt %?,?tor cu du-ul
!dic? eu m? ba,e, pe ceea ce spune omul" nu pe ceea ce Atiu eu despre el Gi-ar trebui
s? Atiu eu despre el Bnainte de-a-mi spune el !Aa ar trebui s? #ie orice du-o%nic" dar
nu Atiu care-i du-o%nicul acela care e la m?sura aceasta
Important este s? ceri de la .umne,eu omul care s? te poat? ajuta Ai Bn acelaAi timp s?
ceri de la .umne,eu Ai smerenia de a-l asculta
(ei mai mul@i dintre credincioAii noAtri nu au du-o%nic (ei care se spo%edesc o
singur? dat? pe an" Bn Postul PaAtilor" po@i s? ,ici c? nau du-o%nic ;nii se spo%edesc
Bn dou? minute" poate nici dou? minute" acela po@i s? ,ici c? nare du-o%nic0 .u-o%nic
are acela care se orientea,?" care Bntreab?" care Atie s? urm?reasc? o c-estiune" care
%rea s? aib? o solu@ie" care @ine leg?tur? cu du-o%nicul .ac? nu-i aAa" nare du-o%nic"
are un preot la care sa spo%edit Ai .oamneajut?0
P?rinte 6eo#il" de ce a%em ne%oie de un du-o%nic" de un Bndrum?tor Bn %ia@?C
7 bine s? a%em du-o%nic" pentru c? e bine s? ne %eri#ic?m cu o conAtiin@? str?in? de
conAtiin@a noastr? Ai cu o conAtiin@? superioar? conAtiin@ei noastre !%em ne%oie de un
om str?%?,?tor" un om care poate s?-Ai dea seama de niAte situa@ii pe care noi BnAine"
p?rtinitori #iind" nu le putem sesi,a Ai nu le putem re,ol%a Gi atunci e ne%oie de cine%a
Bntre noi Ai .umne,eu" un om al lui .umne,eu" care s? ne descopere %oia lui
.umne,eu" a%em ne%oie de un om care s? asculte m?rturisirile noastre" care pentru
noi Bnseamn? Ai o uAurare su#leteasc? !%em ne%oie de un om care s? Atie mai bine
dec=t noi ce trebuie s? #acem ca s? Bnl?tur?m din %ia@a noastr? cele rele Ai s? ne
Bnt?rim Bn cele bune
7ste su#icient s? te spo%edeAti doar la un singur du-o%nicC (e p?rere a%e@i despre
#aptul de a a%ea mai mul@i du-o%nici" de a c?uta un du-o%nic care @i se pare cel mai
bunC
7 #oarte greu de Atiut0 7u" personal" cred c? nu trebuie neap?rat s? te spo%edeAti la un
singur du-o%nic" dup? ce tea pus un du-o%nic pe cale bun? +in at=@ia oameni la
spo%edit" care nu Atiu ce s? spun?" Bn sensul c? nu-i interesea,?" nu iau aminte la
su#letul lor .ar sunt Ai oameni care tr?iesc o %ia@? superioar? Ai nau ce spune" la drept
%orbind0 Pentru c? lucrurile nus c-iar aAa" cum ,ic unii) EP?rinte" la tot pasul
42
p?c?tuim0F /u-i ade%?rat0 P?catul este c?lcarea legii lui .umne,eu cu deplin? %oin@? Ai
Atiin@? Giatunci" dac? totuAi #aci niAte lucruri negati%e" s? ,icem" nu toates p?cate0
P?cate sunt acelea c=nd" de e1emplu" Atii c? nu trebuie s? #uri Ai #uri !tunci e p?cat0
.ar dac? #aci o greAeal?" e altce%a' de e1emplu" dac? nu Atii c?n 29 august este ,i de
post Ai m?n=nci de dulce .ac?@i atrage cine%a aten@ia) E2?i #rate" #ii atent c? ast?,i
este postF" alt? dat? eAti atent Ai posteAti !stai greAeal?" nu p?cat" pentru c? nai
urm?rit tu s? #aci un r?u
2ai sunt unele insu#icien@e" unele neputin@e" Bntrel?s?ri" oamenii nau ce spune" la
drept %orbind" dup? ce sau pus o dat? pe cale bun? Giatunci" dac? %rea s? primeasc?
de,legare Ai s? semp?rt?Aeasc?" se poate spo%edi la orice du-o%nic" numai s? aib? grij?
s? najung? la unul mai aspru dec=t cel care Bi e du-o%nicul propriu,is Gi" Bn ca,ul
acesta" nu e neap?rat s? te spo%edeAti la un singur du-o%nic 7u aAa am procedat
totdeauna cu oamenii care au #ost Bndruma@i de mine Ai care sau pus odat? pe
r=nduial? bun?" le-am spus) EPo@i s? te spo%edeAti la orice du-o%nic' de c=te ori
doreAti" te spo%edeAti /u trebuie s? %ii p=n? la mine la S=mb?ta s? te spo%edesc eu"
dup? ce team pus pe cale bun?F
;n du-o%nic" de e1emplu" poate s? #ie mare J pentru cei care Bl ascult?" poate s? #ie
mic J pentru cei care nu-l ascult?" Ai de nimic J pentru cei care nu-l iau Bn considerare
S? Ati@i c? du-o%nicii Bs ca doctorii $iecare are o alt? opinie p=n? la urm?
;n du-o%nic trebuie s? aib? inim? .ac? n-are inim?" nu-i du-o%nic Gi s?-l trate,e pe
cel care %ine cum s-ar trata pe sine BnsuAi" sau cum Ai-ar trata proprii lui copii" dac?
are copii
;n du-o%nic trebuie s? aib? inim? de p?rinte" inim? de #rate Ai inim? de prieten
Oiceam c? dac? s-ar putea #ace un om din doi" mie mi-ar con%eni #oarte mult un om cu
mintea P?rintelui !rsenie Ai cu inima P?rintelui Sera#im
!@i sus@inut ideea c? ar mai trebui du-o%nici buni Bn @ara noastr? dar Ai credincioAi
buni
(redinciosul trebuie s? se lase modelat" s? #ie Ai el maleabil" s? asculte0 Pentru c? nu
numai du-o%nicul contea,?" ci Ai cel care-l caut? +in s?-@i cear? de,legare de p?cate Ai
pe urm? merg Ai #ac altele (=nd eAti -ot?r=t pentru .umne,eu" Bi d? .umne,eu
du-o%nicului cu%=nt pe m?sura r=%nei tale .ar dac? tu nu eAti cum trebuie po@i s? te
duci Ai la S#=ntul Petru" c? tot nu ai nici un #olos0

DUMNEZEU
S#=ntul Isaac Sirul ,ice c?) EHnc? n-a cunoscut pe .umne,eu cel ce nu se minunea,? de
.umne,euF !sta Bnsemn? c? dac? cine%a %orbeAte despre .umne,eu Ai Hl cinsteAte pe
.umne,eu" dar nu se minunea,? de .umne,eu" n-a ajuns Bnc? s? se uimeasc? de
.umne,eu" s? #ie uimit de m?re@iile lui .umne,eu" Bnc? n-a cunoscut pe .umne,eu
!tunci e Bnceputul cunoAtin@ei de .umne,eu" a ade%?ratei cunoAtin@e" c=nd ne uimim
de .umne,eu" c=nd Hl a%em pe .umne,eu Bn conAtiin@a noatr? ca mai presus de noi
43
Psalmistul ,ice) E(=t de minunate-s lucrurile 6ale" .oamne" toate cu Bn@elepciune Le-ai
#?cutF 3Psalmul 1:34 .ac? se minunea,? de lucrurile lui .umne,eu" cu at=t mai mult
se minunea,? Psalmistul de .umne,eu HnsuAi care le-a #?cut Pentru noi .umne,eu
nu e o abstrac@iune" nu e o probabilitate" nu e o idee" nu e un .umne,eu al #iloso#iei" ci
este un .umne,eu al rug?ciunii" un .umne,eu al religiei" un .umne,eu al credin@ei"
un .umne,eu Bn #a@a (?ruia noi st?m Ai ne minun?m de .umne,eu Bn m?sura Bn care
Hl cunoaAtem
.ac? nu ne minun?m de .umne,eu Bnseamn? c? Bnc? nu ne-am Bnt=lnit cu
.umne,eu
.umne,eu e ca un r=u BmbelAugat care-Ai %ars? apele" care %ine cu BmbelAugare" care Bi
cuprinde pe to@i aceia care intr? Bn r=u" e ca lumina care n-are nici o Bmpiedicare" se
re%ars? peste toat? #?ptura" nu #ace nici o deosebire Bntre buni Ai r?i" Bntre ce-i #rumos
Ai ce nu-i #rumos' Se re%ars? Ai scoate la i%eal? Ai ce-i #rumos Ai ce nu-i #rumos" dar n-
are nici o re@inere E*ucur?-te c? te d?rui ca lumina prin oc-eaneF este o %orb?
cuprins? Bn Aatistu& S(#ntu&ui Ca&ini /u numai c? se d?ruie lumina" dar lumina
care se d?ruie prin oc-eane" parc?-i Ai mai mare prin oc-eane dec=t este ea !Aa #ace
.umne,eu) Se re%ars? Se re%ars? ca lumina" Se re%ars? ca aerul" #?r? nici o
Bmpiedicare" gata s?-i cuprind? pe to@i Gi noi" care primim darul lui .umne,eu" trebuie
s?-l ducem mai departe Ai s? #acem Ai noi" ca oameni" ceea ce #ace .umne,eu Ai s? #im
totdeauna nemul@umi@i c=nd a%em %reo re@inere" c=nd a%em %reo e,itare" c=nd a%em
%reo ur?" c=nd a%em %reo nep?sare" atunci nu ne asem?n?m cu .umne,eu .umne,eu
e iubire Ai noi trebuie s? #im iubire
!m mai spus Ai prin alte p?r@i c? noi nu trebuie s? consider?m c? .umne,eu este
sponsor" c? .umne,eu este terorist" Bn Bn@elesul c? stai cu #ric? Bnaintea Lui
.umne,eu este 6at?l nostru bun Ai iubitor de oameni" milosti% Ai iubitor de oameni"
.umne,eu care are mil? Ai Bndur?ri Ai iubire de oameni !Aa-L pre,int? S#=nta noastr?
*iseric? pe .umne,eu" care este 6at?l nostru" care ne aAteapt?" care ne primeAte" care
alearg? spre noi !Aa-L Bn@elegem noi pe .umne,eu J 6at?l nostru
/u Atiu" parc? pe mine m-a sting-erit totdeauna c=nd am au,it c? .umne,eu Se Ai
m=nie Parc? aA %rea s? #ie un .umne,eu care nu Se m=nie (? .umne,eu pedepseAte"
c? .umne,eu tr?,neAte 6otdeauna c=nd am au,it aAa ce%a" m? g=ndeam c?
.umne,eul meu e alt#el 6otdeauna am a%ut o aderen@? la lucrurile acestea po,iti%e
S#=ntul !postol Pa%el are un cu%=nt care aAa de mult Bmi place Oice c?) E.ac?
.umne,eu L-a dat pe $iul S?u pentru noi" oare nu ne %a da toate Bmpreun? cu 7lCF
38omani <" 324 7 e1traordinar0
$iecare dintre noi" dac? ne judec?m pe noi BnAine" dac? ne cercet?m" dac? ne anali,?m"
ne d?m seama c? Hl Bn@elegem pe .umne,eu cum%a Ai Bn leg?tur? cu ceea ce suntem
noi
Hn anul 1954" eram la (=mpulung 2oldo%enesc !m stat acolo c=t%a timp cu rostul de
a ajuta o #amilie Bncercat? prin pierderea %ederii #iicei unor p?rin@i e%la%ioAi Gi Bn
timpul c=t am stat la (=mpulung" am a#lat un cu%=nt spus de >oet-e" Ai anume) E!Aa
cum este cine%a aAa este Ai .umne,eul lui .e aceea .umne,eu de-at=tea ori este de
batjocur? Bn aceast? lumeF /em@eAte este aAa) ESie einer ist" so ist sein >ott .rum ist
der >ott so o#t ,um spotF 2i s-au Bmpl=ntat Bn minte aceste cu%inte Ai le-am purtat"
iat?" Bn su#letul meu timp de 4: de ani Le-am spus c=nd mi s-a dat oca,ia" pentru c?
44
mi s-au p?rut totdeauna #oarte importante $iecare dintre noi pune Bn #elul cum Hl %ede
pe .umne,eu c=te ce%a din ceea ce este el BnsuAi
.umne,eul meu" 2=ntuitorul meu Iisus Iristos" este 2=ntuitorul care spal? picioarele
ucenicilor S?i" n-am s? uit niciodat? de lucrul acesta" pentru c? Bn aceast? perspecti%?
putem cunoaAte m?re@ia 2=ntuitorului nostru Iisus Iristos care a spus despre Sine c?)
E$iul omului n-a %enit s? I se slujeasc?" ci ca 7l s? slujeasc? Ai s?-Gi dea su#letul pre@
de r?scump?rare pentru noiF 32atei 2:" 2<4
/oi totdeauna st?m cum%a la supra#a@a cunoAtin@ei de .umne,eu" c? nu poate om
m?rginit s? cuprind? nem?rginitul (red c? %-am mai spus eu c? $ericitul !ugustin Ai-
a propus s? scrie o carte despre .umne,eu Gi g=ndindu-se el la lucrul acesta" a %?,ut
pe malul m?rii" c=nd se plimba odat?" un copil care a #?cut o groap? Bn nisip Ai cu un
%as ducea ap? din mare Bn groapa din nisip Gi c=nd l-a Bntrebat ce #ace" el a ,is c? %rea
s? mute marea Bn groapa din nisip Gi atunci $ericitul !ugustin a a%ut un g=nd) uite"
ce %rea copilul acesta s? #ac? %reau Ai eu c=nd %reau s? scriu o carte despre
.umne,eu /-am cum s? scriu o carte despre .umne,eu" pentru c? .umne,eu nu
poate #i cuprins Bntr-o carte !Aa este Ai c=nd ne g=ndim la tainele m=ntuirii" la tainele
.omnului Iristos) nu putem cuprinde nem?rginitul Bn m?rginit" oric=t am %rea noi s?
cunoaAtem" trebuie s? #ii nem?rginit ca s? cuprin,i nem?rginitul
Po@i s? te apropii de om #?r? s? te apropii de .umne,eu .ar dac? te apropii de
.umne,eu sigur te apropii Ai de om" pentru c? Atii c? omul este purt?tor al c-ipului lui
.umne,eu Ai din considerente de #elul acesta" c? Atii c? .umne,eu l-a pus pe om Bn
#a@a ta ca s?-I slujeAti prin om lui .umne,eu
P?rintele !rsenie *oca ,icea c?) EIubirea lui .umne,eu #a@? de cel mai mare p?c?tos
este mai mare dec=t iubirea celui mai mare s#=nt #a@? de .umne,euF
P?rintele Sera#im de la noi de la m?n?stire ,icea) E2?i #rate" s? Atii c? .umne,eu n-are
pe nimenea de pierdut0F 7 o realitate !dic? .umne,eu %rea s? ne ajute" %rea s? ne
m=ntuiasc? /u poate #?r? noi" dar e totdeauna gata de a ne ajuta
.umne,eu nu are ne%oie de ceea ce Hi o#erim noi /oi a%em ne%oie de ceea ce Hi o#erim
$iecare dintre noi suntem" la m?surile noastre" Bns? trebuie s? ne raport?m la
.umne,eu ca .umne,eul nostru s? de%in? pentru #iecare Ai E.umne,eul meuF
P?rintele Sera#im Popescu" .umne,eu s?-l odi-neasc?" ,icea c? dac? noi #acem un pas
c?tre .umne,eu" .umne,eu #ace nenum?ra@i paAi c?tre noi 6rebuie s? ne-nt=lnim
unde%a cu .umne,eu" s? ,icem Ai noi ca S#in@ii !postoli) E!m %?,ut pe .omnul0F 3Ioan
2:" 254
.umne,eu ne-a creat ca s? #im %eAnic ceea ce suntem" adic? s? nu ne depersonali,?m

EPISTOLA CTRE FILIMON
71ist? Bn /oul 6estament o scriere numit? 7pistola c?tre $ilimon 7u nu Atiu dac? %-a@i
oprit %reodat? cu destul? aten@ie asupra acestei scrieri 7 o scriere scurt?" o epistol?" o
45
scrisoare de dou? pagini" poate nici de dou? pagini" nu-mi dau seama bine" scurt? Bn
orice ca, Scrisoarea aceasta e o scrisoare de recomandare (um s-a ajuns la
scrisoarea aceastaC S#=ntul !postol Pa%el era arestat" era Bnc-is Bntr-o Bnc-isoare" la
8oma sau la (e,areea (ei mai mul@i ,ic c? la 8oma Gi acolo la 8oma" Ai acolo Bn
Bnc-isoare J s? nu preci,?m noi ceea ce nu e preci,at J al?turi de S#=ntul !postol Pa%el
se mai g?sea un rob #ugar" un scla% care a #ugit de la st?p=nul s?u S#=ntul !postol
Pa%el Bl cunoAtea pe st?p=nul #ugarului Ai Atia c? e creAtin Gi c?-i creAtin cum%a prin
in#luen@a S#=ntului !postol Pa%el Lucrurile acestea le deducem din scrisoare" din #elul
cum e scris? scrisoarea Gi acolo l-a c=Atigat pe 9nisim J aAa se numea #ugarul acela J
pentru credin@a Bn Iristos $oarte #rumos .ar S#=ntul !postol Pa%el" dup? ce l-a
c=Atigat pentru credin@a Bn Iristos" l-a Bndemnat s? se Bntoarc? la st?p=nul lui din
(olose" la $ilimon" Ai s?-i spun?) am greAit" iart?-m?" am s? r?m=n Bn continuare Bn
casa ta" am #ugit" n-am #?cut bine" un #el de #iu risipitor care se Bntoarce la tat?l lui
!cesta era un scla% care trebuia s? se Bntoarc? la st?p=nul lui !dic? S#=ntul !postol
Pa%el J lua@i aminte J n-a ,is) bine" acum eAti creAtin" po@i s? tr?ieAti oriunde" n-ai nici
o obliga@ie" ci dimpotri%?" l-a trimis de unde a plecat .e unde a plecat cu necinste" s?
se poc?iasc? cu cinste .ar nu l-a trimis cu m=na goal?" ci cu o scrisoare de
recomandare Gi scrisoarea aceasta de recomandare eu %-o pun la inim? Ai %? rog s? o
citi@i" Ai nu odat?" ci de mai multe ori Ai s? c?uta@i s? p?trunde@i Bn@elesurile acestei
scrisori" s? p?trunde@i sensibilitatea care reiese din scrisoare S#=ntul !postol Pa%el i-a
scris lui 9nisim aAa" Bntre altele) ESu#letele s#in@ilor se odi-nesc Bntru tine" #rateF J
s#in@ii #iind credincioAii" creAtinii .eci eAti un om care aduci Bn jurul t?u o bucurie" o
odi-n? ESu#letele s#in@ilor se odi-nesc Bntru tine" #rateF" atunci Ai pe 9nisim acesta pe
care @i-l trimit Ai care a de%enit s#=nt Bntre s#in@i" Bntre creAtini" ar trebui s?-l odi-neAti
Ai pe el" adic? s? nu-l mustri c? a plecat" s? nu-l cer@i" s? nu-l pedepseAti" ci s?-l
primeAti Ai s?-l odi-neAti Ai pe el !cum urmea,? ce%a #rumos" ne=nc-ipuit de #rumos"
ca de la .umne,eu" nu ca de la oameni Oice S#=ntul !postol Pa%el) ERi-l trimit pe el"
c-iar inima meaF Ri-l trimit pe el J ce-@i trimitC J nu un om din e1teriorul meu" ci
inima mea 9ri inima mea" ori el" e acelaAi lucru Gi acum urmea,? iar ce%a #rumos)
EPrimeAte-l pe el cum m-ai primi pe mineF Iubi@i credincioAi" e ce%a ne=nc-ipuit de
#rumos Ai poate nu-i #rumos pentru cine%a care citeAte Bnt=i" Ai poate nu-i aAa de
#rumos pentru cine%a care citeAte la tinere@e" dar pentru cine%a care a #?cut o
e1perien@? de o %ia@? Bntreag? Ai s-a sensibili,at pentru lucruri de #elul acesta" e
copleAitor de #rumos ERi-l trimit pe el" c-iar inima mea PrimeAte-l pe el cum m-ai
primi pe mineF 7 e1traordinar0
EREDITATEA
(=nd m-am dus eu la 2?n?stirea de la S=mb?ta Bn 1942 s? m? #ac c?lug?r" a%eam
treispre,ece ani Ai jum?tate P?rintele !rsenie m-a luat la spo%edit" am stat de %orb?"
mi-aduc aminte Ai de am?nunte" de Bntreb?rile pe care mi le-a pus" Bntre care o
Bntrebare care am spus-o eu de multe ori" prin care %roia s? intre dincolo de mine" prin
mine dincolo de mine 2-a Bntrebat dac? mi-a %enit Bn g=nd %reodat? s? omor un om
2ie mi s-a p?rut #oarte curios la %=rsta aceea c? m-a Bntrebat dac? mi-a %enit Bn minte
s? omor %reun om" c? nu-mi %enise niciodat? un g=nd de acesta" nici p=n? atunci" nici
de atunci Bncoace" dar i-am mai au,it pe oameni ,ic=nd) E6e omor" #ireaiF Ai nu Atiu
ce Gi nu m-am g=ndit dec=t dup? aceea c? P?rintele a %rut s? %ad? de unde %in" care
sunt str?#undurile e1isten@ei mele .e ceC Pentru c? P?rintele a%ea Bn g=ndurile lui Ai
dup? aceea Bn a#irma@iile lui" ,icerea aceasta c? copilul e oglina p?rin@ilor" c? moAtenim
din str?#unduri de e1isten@? lucruri po,iti%e Ai negati%e" c? #iecare dintre noi aducem o
Bnc?rc?tur? Bn e1isten@a noastr?
46
! ,is odat? P?rintele c?tre unul) E2?" tu eAti sinte,a -arababurii din casa %oastr?F
.eci P?rintele BAi d?dea seama de anumite lucruri" pe care ceilal@i nu le obser%au" sau
treceau pe l=ng? ele" sau Bn orice ca, nu a%eau posibilitatea s? le #ormule,e aAa de #ain)
E6u eAti sinte,a -arababurii din casa %oastr?F .eci" dac? %rei s? Atii cine eAti"
cercetea,?-te Ai %e,i de unde ai %enit0

S? Ati@i c? #oarte mult contea,? Bn e1isten@a omului ereditatea lui Gi apoi se #ac niAte
muta@ii 7u" de e1emplu" spun despre mine c? sunt o edi@ie masculin? a mamei mele
S? Ati@i c? eu m-am con%ins c? pe om nul po@i sc-imba din ceea ce este el ca Bn,estrare
nati%? Po@i s?-l aju@i" po@i s? inter%ii" dar e prea pu@in ceea ce se adaug?" ceea ce po@i
sc-imba inter%enind #a@? de ceea ce este #ondul biologic Ai #ondul psi-ic pe care Bl are
omul

7 un lucru e1cep@ional s? adaugi ce%a la ceea ce eAti" din ceea ce #aci

FAMILIA
Gti@i ce carte mi-a pl?cut mie Ai care e important? pentru %ia@a de #amilie Bn specialC
7ste o carte scris? de ultimul loc@iitor de mitropolit la *laj" p=n? Bn 194<" 7piscopul
Ioan Suciu ! scris o carte "a'a .ac? citeAti o dat? cartea aceea nu mai trebuie s?
citeAti nimic Bn leg?tur? cu %ia@a de #amilie 7ste #oarte #rumos scris? Ai eu aA Bn%?@a-o
pe de rost" at=t Bmi place de mult0
Hn %ia@a de #amilie se spune c? cei doi #ormea,? un trup" Ai cine%a obser%a" pe bun?
dreptate" c? aAa cum Bn trup e1ist? dou? urec-i Ai un singur au," doi oc-i Ai un singur
%?," dou? n?ri Ai un singur miros" dou? m=ini Ai o singur? lucrare" dou? picioare Ai un
singur mers" aAa trebuie s? #ie Ai Bn %ia@a de #amilie) Bn doi o unitate" o unitate Bn
di%ersitate
7u le spun de multe ori credincioAilor care %in la mine aAa) E.ou? lucruri sunt
importante Bn %ia@?) s?n?tatea Ai Bn@elegerea S?n?tatea ne-o d? .umne,eu Ai
Bn@elegerea ne-o #acem singuriF !dic?" ne ajut? Ai .umne,eu s? ne #acem Bn@elegerea"
dar trebuie s? ne silim s? ne #acem partea noastr? Bn Bn@elegerea noastr?
FAPTELE
.e multe ori %orbim despre anumite #apte ale oamenilor Ai le d?m o interpretare
negati%?" pentru c? suntem noi negati%i /u credem Bn bine" nu credem Bn binele pe
care Bl #ace altul .e pild?" P?rintele !rsenie *oca" .umne,eu s?-l odi-neasc?" ,icea c?)
E9amenii Atiu c?derile c?lug?rilor" dar nu le Atiu Ai biruin@eleF Ai tot P?rintele !rsenie
spunea c?) E9amenii nu pot crede Bntro %ia@? superioar? %ie@ii pe care o duc eiF
/oi trebuie s? #im cu luare aminte la tot ceea ce #acem" pentru c? totul se Bntrupea,? Bn
noi

47
FERICIREA
.umne,eu nu doreAte ca #iii S?i s? #ie niAte t=nguitori" pri%itori cu #a@a spre trecut" ci
%rea s? #ie niAte oameni #erici@i" pri%ind spre %iitor Ai spre %eAnicie
(ine sunt #erici@iC Gti@i cineC (ei ce cred" cei ce cred Bn .umne,eu" aceia sunt oameni
#erici@i Gi dac? crede cine%a Bn .umne,eu Ai nu este #ericit" s? Atie c? nu crede Bn
.umne,eu" sau" Bn orice ca," nu crede destul (redin@a Bn .umne,eu este i,%or de
#ericire
.ac? mergi pe calea #ericirii" c-iar Ai Bn condi@ii de ne#ericire" po@i s? #ii #ericit

FILOCALIA
Fi&!a&ia este cartea mea pre#erat?
P?rintele Sera#im Popescu de la noi de la m?n?stire" .umne,eu s?-l odi-neasc?" ,icea
c?) EP?rintele St?niloae" prin traducerea Fi&!a&iei" a adus cerul ortodo1 pe p?m=ntul
rom=nescF 7 #rumos Ai e Ai ade%?rat" pentru c? e1ist? un cer ortodo1" un cer de
g=ndire ortodo1?" Fi&!a&ia #iind un monument de cultur? ortodo1?
P?rintele St?niloae spune c? Fi&!a&ia trebuie citit? ca Sriptura" re%enind Ai
apro#und=nd
(ine%a spunea" de pild?" c? Fi&!a&ia este a cincea 7%ang-elie
Fi&!a&ia este o colec@ie de c?r@i scrise de c?lug?ri Ai pentru c?lug?ri

FIUL RISIPITOR
Hn pilda cu #iul risipitor se spune despre un #iu risipitor Ai despre un #iu nerisipitor Ai
despre un tat? primitor !Aa mult Bmi place mie de acest tat? primitor0 (e m-aA bucura
s? pot #i Ai eu tot aAa de primitor #a@? de cei care ajung la mine Ai pe care ar trebui s?-i
ajut mai mult dec=t Bi pot ajuta" s? am inim? de tat? primitor 7u s? Ati@i c? pilda cu
#iul risipitor aA numi-o mai bine pilda cu tat?l primitor .e ceC Pentru c? nu Bn%?@?m
at=ta de la #iul risipitor J mai ales c? a #ost risipitor Ai c? s-a Bntors la tat?l" asta-i bine
s? Bn%?@?m J" ci mai ales Bn%?@?m de la tat?l primitor" c=t de bun a #ost tat?l cu #iul
risipitor 7 toat? 7%ang-elia cuprins? aici Bn pilda aceasta cu #iul risipitor Pentru c?
#iul risipitor Bl Bnc-ipuie pe omul p?c?tos" #iul care a r?mas acas? Bl Bnc-ipuie pe omul
drept care se Bncrede Bn dreptatea lui" iar tat?l este .umne,eu" care e bun Ai primitor
7 ce%a e1traordinar Ai mie Bmi place s? obser% un lucru care nu prea Bl obser%? mul@i)
c=nd s-a Bntors #iul Ai s-a Bnt=lnit cu tat?l Ai a ,is) E6at?" am greAit la cer Ai Bnaintea ta
Ai nu sunt %rednic s? m? numesc #iul t?uF Ai nu a mai ,is celelalte" nu a ,is tat?l s?u) ,i
de %reo sut? de ori" c? apoi te iert 7 un lucru care trebuie obser%at" c? noi ,icem)
E.oamne miluieAte-m?F" E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu" miluieAte-m?F
Ai ne e #ric? c? nu am ,is de destule ori Ai c? trebuie s? mai ,icem" s? mai ,icem" s? mai
,icem S? ,icem" dar nu cu g=ndul c? .umne,eu nu ne-ar milui dac? nu am mai ,ice"
4<
ci cu g=ndul c? Bn #elul acesta ne #acem r=nduial? Bn minte" ne #acem r=nduial? Bn
%ia@? Gi ,iceam eu c? tat?l" a%=nd inim? de tat?" a lucrat cu inima de tat?" a alergat
Bnaintea lui" nu a aAteptat s? %ad? ce #ace" nu l-a pus Bn studiu" nu a stat s? %ad? ce
,ice .e ceC Pentru c? nu era cercet?tor Atiin@i#ic" nu era psi-iatru" nu era psi-olog" ci
era tat? ;n tat? nu poate" dac? are inima de tat?" nu poate aAtepta" nu poate s? pun?
Bn studiu o des#?Aurare" ci se angajea,? Bn primire !sta a #?cut tat?l #iului risipitor"
asta trebuie s? #acem Ai noi J dac? Hi slujim lui .umne,eu J tuturor celor care au
trebuin@? de bun?tatea noastr?

FOTII DEINUI POLITICI
(=nd eram ele% la liceu" Bn 6imiAoara" ap?rea o re%ist? pentru ele%i intitulat? 4ara
.isuri&!r n!astre (u mult Bnainte de aceasta" am au,it niAte %ersuri" scrise de unul
care" dup? aceea" a de%enit de@inut politic" poetul Ai scriitorul +asile (opilu (-iatr? Gi
el a%ea o poe,ie care Bncepea aAa)
EPentru @ara asta de t?m=ie Ai cer"
(e-aA mai putea" .oamne" s?-@i cerCF
Hntre aceste dou? ,iceri" ERara %isurilor noastreF Ai EPentru @ara aceasta de t?m=ie Ai
cerF" aA pune pe #oAtii de@inu@i politici" pe cei care au su#erit Bn %reun #el oarecare Ai pe
cei care au c?utat s? #ac? o @ar? a %isurilor noastre" o @ar? de t?m=ie Ai cer
!u #ost oameni care nu s-au mul@umit cu %ia@a comun?" care au c?utat s? #ac? ce%a
pentru @ara aceasta S-au g?sit oameni care au ,is EnuF" c=nd mul@i au ,is EdaF" la niAte
g=nduri" la niAte concep@ii" la niAte atitudini" din care lipsea na@iunea rom=n? !u ,is
EnuF" Ai poate c? mai mult dec=t at=t n-au putut s? #ac?" dec=t s? ,ic? EnuF /u s-au
con#runtat cu cei care au ,is EdaF ;nii dintre ei au #ugit Bn pustia sim@it?
Hn comentariul la !pocalips? al S#=ntului !ndrei al (e,areii se spune c? Bn %remurile
cele de pe urm? J Bn@eleg=nd autorul !pocalipsa ca pe o carte a %iitorului J unii dintre
oameni %or #ugi Bn pustia g=ndit?" al@ii %or #ugi Bn pustia sim@it?" iar al@ii sunt %itejii
care se pre,int? cu credin@a lor oriunde Ai oric=nd Hn pustia g=ndit? au #ugit to@i aceia
care n-au putut spune EnuF" dar n-au ,is nici EdaF" ci s-au Bmp?cat cu situa@ia" aAa
cum a #ost" Ai au c?utat s? sal%e,e ce s-a putut sal%a" Bntr-o %reme str?in? de
.umne,eu" str?in? de na@iunea rom=n? !u #ost al@ii care au ,is EnuF" am putea ,ice cu
jum?tate de gur?" mai ales Bn su#letul lor" Ai au #ugit din calea celor care au ,is EdaF' s-
au dus dintre oameni" s-au re#ugiat Bn pustia sim@it? Ai au stat acolo cu g=ndul la alte
%remi" pentru c? altce%a n-au putut s? #ac? 3L4 .ar %iteji au #ost numai aceia care au
spus cu cu%=ntul Enu0F Ai au spus Ai cu %ia@a Enu0F
!cum se pune o Bntrebare" Bntrebare pe care ar trebui s? Ai-o pun? to@i care mai sunt Bn
%ia@? dup? ce s-au Bnt=mplat c=te s-au Bnt=mplat !r #i ca,ul s? se Bntrebe) (um Bi cu
@ara %isurilor noastreC !m a%ut un %is pentru @ar?C (e am #?cut" c=nd am putut s?
#acem ce%a" Ai nu numai c=nd am su#erit Bntre pere@ii unei Bnc-isoriC (e am #?cut noi
dup? ce am %enit de acoloC (e am sal%at din ceea ce poate s? #ie sal%atC (u ce am
contribuit ca @ara aceasta s? #ie de t?m=ie Ai cerC
49
Se ,icea mai demult c?-i bine s? mori pentru o idee .ar dac? po@i s? tr?ieAti pentru o
idee" este mai mult dec=t s? mori pentru o idee
2i-a spus un preot 3+asile >lodeanu Bl c-ema" a #ost Ai el Bn Bnc-isoare" ca de@inut
politic4) E(um m-am rugat Bn Bnc-isoare" nu m-am rugat niciodat?F !poi" credin@a din
Bnc-isoare" dac? a #ost o realitate de #elul acesta" trebuie adus? Ai Bn a#ara ,idurilor
Bnc-isorii .eci" s? ne Bntreb?m cu to@ii" ce am #?cut ca @ara aceasta s? #ie @ara %isurilor
noastreC (e am #?cut ca @ara noastr? s? #ie ERar? de t?m=ie Ai cerFC
S? ne cercet?m pe noi BnAine Ai pe cei de odinioar?" care au a%ut atitudini mai precise
Ai mai sigure S? se g=ndeasc? #iecare dac? le-a a%ut totdeauna Ai le au Ai acum0
>=ndi@i-%?" de pild?" c=@i a@i rupt %reun a#iA cu %reo scen? pornogra#ic?C (=@i a@i Bnc-is
tele%i,orul c=nd a@i %?,ut %reo spurc?ciuneC (=@i %-a@i g=ndit la copiii %oAtri" s? nu %ad?
de,golirile pe care le pot %edea de multe ori c-iar Bn propria lor #amilieC (? numai aAa
po@i s? ,ici c? #aci ce%a cu ade%?rat pentru .umne,eu" c? #aci ce%a cu ade%?rat pentru
@ara aceasta" pe care o dorim s? #ie de t?m=ie Ai cer

FUMATUL I CAFEAUA
P?rinte" #umatul este patim?" este p?catC
Pi, prima dat dac fumezi o igar, e pcat, iar dac fumezi mai multe, e patim. De ce?
Pentru c e o practic nejustificat n existena uman. Nui ca !i c"nd ai m"nca. #ste o
treab n plus !i nu poi fi !i cu Dumnezeu !i cu fumatul.
$a mine mai %in oameni la spo%edit, oameni care spun c in posturi, se roag !i le spun
c& 'Da, numai c pe acestea toate i le !i afumi(. )el mai bine este s fii liber. $iber de
orice, iar dac e!ti liber de orice, e!ti liber !i de fumat. *unt unii care au !i circumstane
atenuante pentru fumat, de exemplu, n Paza c!"# c$%c$ &$'()#$ nu e foarte clar
atitudinea *f"ntului Nicodim +g,ioritul n pri%ina fumatului. Dar eu sunt mpotri%a
fumatului, total-
.ar cu ca#eauaC (? astea merg am=ndou?
),estiunea cu cafeaua nu e a!a de defimtoare, n sensul c aceasta are !i un efect
odi,nitor, s zicem. +dic, dac nu poi tri fr cafea, e ru c bei, dar dac i se ofer
unde%a o cafea, poi s bei, pentru c nu e ca !i c"nd iar oferi o igar. *unt mnstiri,
de exemplu, la *f"ntul .unte, unde i se ofer un rac,iu !i o cafea...
Gi uneori se spune c?-@i pune Ai-o @igar?0
2? rog" dac-@i pune Ai-o @igar?" @i-o pune numai s-o %e,i0

5:
FURTUL
(u m=inile #uri" cu m=inile s? #aci milostenie dup? ce te-ai oprit de a mai #ura /u e
destul ca cine%a s? nu mai #ure" ci trebuie s? #ac? ce%a bun tot cu m=inile cu care a
#urat" pentru binele altora
GIULGIUL DIN TORINO
+? rug?m s? ne %orbi@i despre giulgiul din 6orino
7u cred totuAi c? pentru noi giulgiul cel ade%?rat este Bncredin@area despre Hn%ierea
.omnului nostru Iisus Iristos" nu trebuie neap?rat s?-l cunoaAtem" s?-l atingem" s?
%edem" s? Atim ce anali,e s-au #?cut" la ce re,ultate s-a ajuns" ci important este s?
a%em noi credin@a Bn Hn%ierea .omnului nostru Iisus Iristos" ca Ai c=nd am #i %?,ut
giulgiul
!m o Bndoial? Bn ceea ce pri%eAte giulgiul din 6orino" Bn sensul c? Bn S#=nta 7%ang-elie
de la Ioan se spune c? Bn morm=nt a #ost g?sit giulgiul Bn care a #ost Bn#?Aurat .omnul
Iristos" dar Ai ma-rama care a #ost pe capul 2=ntuitorului" deci dou? piese !tunci" eu
personal" nu Bn@eleg cum se #ace c? pe giulgiu e imprimat c-ipul lui Iristos" dac? pe
capul S?u a #ost pus? o ma-ram? /u %reau s? introduc o Bndoial? Bn su#letele celor
care m? ascult?" dar %-am spus p?rerea mea personal? .e #apt" noi nu c?ut?m do%e,i
materiale pentru ade%?rurile spirituale !Aa Bnc=t" cu giulgiu sau #?r? giulgiu" credin@a
noastr? e aceeaAi

GNDUL, FAPTA I VIRTUTEA
;n S#=nt al *isericii noastre" S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul" t=lcuind du-o%niceAte
cu%=ntul acesta) E/u am omF 3Ioan 5" 74" spune c? prin cu%=ntul EomF trebuie s?
Bn@elegem Eg=nd Bn@eleptF" g=ndul cel Bn@elept (=nd ai g=nd Bn@elept" ai ajutor Bn
propria ta #iin@? pentru Bn,dr?%enire" pentru Bnt?rire" pentru Bmputernicire
Sc?ld?toarea de la +ite,da" du-o%niceAte" trebuie Bn@eleas? ca %irtutea capabil? de
cunoAtin@? (e Bnseamn? aceastaC (=nd a%em g=nd Bn@elept" g=ndul Bn@elept ne
Bndreptea,? spre #apte bune $aptele bune" Bnt?rindu-se Bn noi" de%in puteri su#leteAti"
de%in %irtu@i" Bnt?riri Gi Bnt?rirea aduce cunoAtin@? .eci" g=ndul cel bun" g=ndul
Bn@elept" omul" care este g=ndul Bn@elept" ne Bndeamn? la #apte bune $aptele bune"
Bnt?rindu-se Bn noi de%in %irtu@i Ai ne Bn,dr?%enesc Gi Bnt?rirea Bn bine" Bnt?rirea Bn
%irtute" aduce cunoAtin@a de .umne,eu" ne ridic? mai presus de lumea aceasta" Bntru
cunoAtin@? !sta ar Bnsemna c? omul Bnt?rit su#leteAte" omul care nu mai este
sl?b?nog" acela este un om %irtuos Ai un om plin de cunoAtin@a lui .umne,eu Gi tot
S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul" Bn t=lcuirile lui" spune c?) E*?rbat puternic este acela
care uneAte #?ptuirea cu cunoAtin@aF" cunoAtin@a cu #?ptuirea .eci" dac? Atim niAte
lucruri bune Ai le Ai #acem" prin acelea ne Bnt?rim Ai aAa de%enim b?rba@i puternici
2-a Bntrebat cine%a acuma" de cur=nd" cum lucrea,? dia%olul Bn %ia@a oamenilor
$oarte simplu Ai uAor H@i d? niAte g=nduri pe care ,ici tu c? sunt bune s? le BmplineAti
ca bune .e pild?) ELas?-l s? se distre,e c? doar e t=n?r" c? dac? nu se distrea,? acum
51
la tinere@e" c=nd s? se mai distre,eF .ar dac? omul Atie ce are de #?cut" Atie de
.umne,eu Ai de 2aica .omnului" dac? Atie de *iseric? Ai de s#in@ii lui .umne,eu" de
6ainele *isericii" de post Ai de tot ce este bun Ai #rumos" nu se poate s? nu aib? o %ia@?
binecu%=ntat? de .umne,eu

GNDUL LA MOARTE
(e importan@? are g=ndul la moarteC
7ste o metod? de Bmbun?t?@ire su#leteasc? g=ndul la moarte S#=ntul +asile cel 2are
spune c? ade%?rata #iloso#ie este g=ndul la moarte care te ajut? s? nu p?c?tuieAti Ai te
ajut? s? nu te lipeAti de lumea aceasta 6ot Bn Fi&!a&ie se spune" Ai tot la 7%agrie
Ponticul pe care l-am pomenit de mai multe ori" c? omul trebuie s? tr?iasc? Bn aceast?
lume ca Ai c=nd ar tr?i o mie de ani" trebuie s? se angaje,e Bn ac@iune pentru %ia@? ca Ai
c=nd ar tr?i o mie de ani" Ai trebuie s? #ie de,lipit de lumea aceasta ca Ai c=nd ar muri
m=ine .atoriile sociale trebuie Bmplinite' e o metod? de #apt aceasta Gi S#=ntul Ioan
Sc?rarul spune c? g=ndul la moarte J c-iar are un capitol despre g=ndul la moarte J
este important Poate c? ar #i Ai alte metode" tot importante" #?r? s? te g=ndeAti la
moarte" pentru c? e Ai greu s? te g=ndeAti la moarte Pe la noi pe-acas? era o %orb?" c?)
E2i-am uitat ca de moarteF !dic? cum B@i ui@i de moarte aAa B@i ui@i Ai de niAte lucruri
Bn lumea asta
/u prea e #iresc s? te g=ndeAti la moarte pentru c? omul nu e #?cut spre moarte" e
#?cut spre %ia@?" te po@i g=ndi #oarte bine Ai la %ia@? Bn Bn@eles superior" Ai atunci nu
trebuie neap?rat s? te g=ndeAti la moarte
S#=ntul Ioan Sc?rarul ,ice c? s? te Bnc-ipui Bn sicriu" mort" ca Ai c=nd ai #i mort !poi
eu m? pot Bnc-ipui Bn sicriu" dar %iu 2ort nu m? pot Bnc-ipui0 2? Bnc-ipui c? sunt
culcat Bn sicriu cu #a@a Bn sus Ai c? nu miAc Ai Bi aud pe ?Atia din jurul meu c? ori m?
laud?" ori m? -ulesc" ce Atiu eu ce mi-or #ace c=nd %oi muriL
Se spune Bn Pateri c? un p?rinte a ,is) E7u am murit lumiiF" Ai cine%a ,ice) E6u ai
murit lumii" dar s? nu ui@i niciodat? c? dia%oluli %iuF
9 dat? o %enit un p?rinte la noi la m?n?stire Ai un p?rinte de-acolo de la noi" nu Atiu
cum" o ab?tut %orba despre moarte Gi ,ice p?rintele acela) EP?rinte" s? Ati@i c? mie nu
mi-i l?comie s? mor0F 2i-o pl?cut #oarte mult e1presia asta
GNDURILE
6oate ale omului pornesc de la g=ndul omului /u se #ace nimic din %ia@a omului care
nu trece prin g=nd .e aceea toat? grija celui care %rea s?-Ai cur?@easc? su#letul trebuie
s? #ie grija de a-Ai cur?@i mintea de g=ndurile cele rele Ai de toate Bn#?@iA?rile r?ului c=te
sunt Bn g=nd
!ici este toat? c-eia %ie@ii su#leteAti Ai toat? c-eia cur?@irii su#leteAti" Ai anume" s?-@i
#aci r=nduial? Bn minte (ine BAi #ace r=nduial? Bn minte BAi #ace r=nduial? Bn %ia@?
52
!r trebui s? ne Bmbog?@im mintea cu c=t mai multe g=nduri pl?cute lui .umne,eu" cu
g=ndurile care se potri%esc cu %oia lui .umne,eu Gi ast#el de g=nduri g?sim Bn primul
r=nd Bn S(#nta Sriptur$" apoi g?sim Bn c?r@ile de Bndrumare du-o%niceasc?" dar mai
ales Ai mai Bnt=i Bn s#intele slujbe !Aa c? e de mare importan@? s? lu?m parte la
s#intele slujbe Ai e de mare importan@? s? Bn%?@?m te1te de la s#intele slujbe" ca s? ni se
Bmbun?t?@easc? g=ndirea Ai ca s? a%em o comoar? de g=nduri bune" care dup? aceea
i,%or?sc din inima noastr?
Hn Fi&!a&ia %olumul al I+-lea este o scriere care se numeAte E.espre !%%a $ilimonF Hn
aceast? scriere despre !%%a $ilimon se spune Bntre altele c? !%%a $ilimon J care era un
pustnic J a #ost Bntrebat de ucenicul s?u) EP?rinte" de ce dintre toate c?r@ile Sripturii
cel mai mult citeAti Psa&tireaCF Gi (u%iosul a r?spuns) E$rate" aAa de mult mi s-au
Bntip?rit Bn minte g=ndurile din psalmi" Bnc=t parc? eu le-aA #i #?cut" parc? de la mine
ar #i pornit aceste g=nduriF !Aa trebuie s? ajungem Ai noi" s? ne Bmbog?@im cu
g=ndurile s#inte din dumne,eieAtile slujbe" din dumne,eiasca Sriptur$ Ai s? le a%em
totdeauna la Bndem=n?" ca mintea noastr?" care e ca o moar? Ai macin? ce bagi pe
moar?" tot aAa mintea noastr? s? primeasc? numai g=nduri bune Ai s? aib? numai
g=nduri dup? %oia lui .umne,eu
S#=ntul 2arcu !scetul spune c?) EHn inima iubitoare de osteneal? nu au putere
g=ndurile cele rele" ci g=ndurile cele rele se sting aAa cum se stinge #ocul Bn ap?F Spun
p?rin@ii cei du-o%niceAti c?) E>=ndul cel r?u la Bnceput este ca o #urnic? Ai dac?-l laAi
creAte Ai se Bnt?reAte Ai de%ine leuF" de aceea g=ndurile cele potri%nice se numesc Ai
#urnic?-leu $urnic? pentru c? apare Bnt=i ca o #urnic? care poate #i stri%it? Bntre degete
Ai dac? cresc Ai primesc putere prin patimi nu le mai po@i Bnl?tura nici cu mult?
osteneal?
6oate pornesc de la g=nd" Ai cele bune Ai cele rele BAi au Bnceputul Bn g=nd 8idic?rile Ai
c?derile se #ac Bn g=nd (-eia %ie@ii du-o%niceAti este disciplina min@ii" iar metoda de
disciplinare este rug?ciunea de toat? %remea
(um putem pre%eni Bmpr?Atierea g=ndurilor Bn timpul rug?ciunii" c=nd aceasta a
de%enit obiAnuin@?C
Hmpr?Atierea la %remea rug?ciunii se poate pre%eni numai prin silin@a de a #i
ne=mpr?Atiat Ai c=nd nu-i rug?ciune Hn Pateri se ,ice) E(?lug?rul care se roag?
numai c=nd se roag?" acela nicidecum nu se roag?F
9mul nu trebuie s? aAtepte rug?ciunea ca s? nu sempr?Atie" ar trebui s? nu se
Bmpr?Atie nici c=nd nu-i rug?ciune Hmpr?Atierea este o c-estiune care @ine" Bn general"
de %ia@a omului 2intea omului este Bn aAa #el #?cut?" Bnc=t s? nu stea la un singur
lucru" statornic? numai la un singur lucru Hn acelaAi timp po@i s? te g=ndeAti Ai la
altce%a" s? ai Ai alt? impresie dec=t cea principal? Ai" Bn ca,ul acesta" important este s?
te concentre,i pe cu%intele pe care le spui Ai s? nu te sperii dac? se Bnt=mpl? Ai altce%a
3#aptul" de e1emplu" c?@i %in g=nduri care te Bmpr?Atie nu trebuie s? te preocupe dec=t
Bn Bn@elesul acesta" c? s? #ii mai silitor" pentru a se Bmpu@ina g=ndurile4
Hn Pateri se spune c? la !%%a Pimen sa dus un #rate Ai a ,is) E(e s? #ac" p?rinte" c?mi
%in tot #elul de g=nduri rele Bn minteF Gi !%%a Pimen a r?spuns) E9preAte %=ntul0 3b?tea
%=ntul4 Hntinde bra@ele Ai pieptul Ai opreAte %=ntul0F Gi el a ,is) E/u pot s? opresc
%=ntul0F Gi p?rintele a continuat) E!Aa cum nu po@i opri %=ntul" aAa nu po@i opri
g=ndurile rele0 .ar altce%a po@i s? #aci" Ai anume" cu un g=nd bun s? Bnl?turi g=ndul cel
r?u0F .eci" statornicirea Bn g=nduri bune %a duce la Bnl?turarea g=ndurilor celor rele
53
6emelia %ie@ii spirituale este g=ndul" de aceea Bn %ia@a religioas? esen@ialul este
disciplina l?untric?" disciplina de g=nd
7ste #oarte important s? Atim c? g=ndurile noastre le mai Atie cine%a) le Atie .umne,eu"
le Atie .omnul Iristos" care e .umne,eu ade%?rat Ai om ade%?rat .omnul Iristos are
Bn %edere g=ndurile noastre
!%=nd Bn %edere #aptul c? prin mintea noastr? trec tot #elul de g=nduri" Ai bune Ai rele"
Ai #rumoase Ai ur=te" este important s? #im cu luareaminte la g=nduri" s? g=ndim
#rumos .e ceC Pentru c?" dac? g=ndim #rumos Ai numai #rumos" atunci tr?im #rumos
Ai numai #rumos" Ai dac? g=ndim #rumos Ai tr?im #rumos" suntem #erici@i
(riteriul ca s? Atii dac? un g=nd este bun sau este r?u" este acesta) dac? po@i ar?ta un
g=nd" dac? Bl po@i scoate la i%eal? oriunde Ai oric=nd" po@i s? Atii c? este bun" iar dac?
po@i s?-l spui numai la unii iar la al@ii nu-l po@i spune" c? te jenea,?" s? Atii c? acela
nu-i g=nd bun
Suntem doar niAte oameni p?c?toAi care de multe ori suntem birui@i" de multe ori
suntem dobor=@i de un g=nd Suntem mai slabi dec=t g=ndurile care %in Bn mintea
noastr?" aAa suntem de p?c?toAi Ai aAa suntem de slabi Bnc=t ne biruiesc niAte g=nduri
(=te su#lete sunt Bn lumea aceasta care sunt -?r@uite de g=nduri0 /u de realit?@i" nu de
g=nduri din a#ar?" ci de g=ndurile lor" de ne=n@elegerea lor" de neaducerea aminte de
.umne,eu
Sunt unii oameni care e1agerea,? lucrurile p=n? Bn aAa m?sur?" Bnc=t spun c? Bn
#iecare clip? omul p?c?tuieAte /u-i ade%?rat (-iar dac? ne %in Bn minte g=nduri
str?ine de rug?ciune" pentru c? mai ales la rug?ciune se arat? patimile pe care le
purt?m Bn noi" asta nu Bnseamn? c? g=ndurile str?ine de rug?ciune sunt totdeauna
g=nduri p?timaAe
Hn Fi&!a&ie" Bn %olumul I" la 7%agrie Ponticul" se spune c? g=ndurile sunt de trei #eluri)
g=nduri BngereAti" g=nduri omeneAti Ai g=nduri dr?ceAti .r?ceAti sunt g=ndurile unite
cu patimile" adic? acele g=nduri care i,%or?sc din patimi Ai care ne arat? p?timitori
>=ndurile omeneAti sunt g=nduri care nu sunt nici bune" nici rele" ci sunt de mijloc"
pentru c? la ap? te po@i g=ndi Ai cu sete" Ai #?r? sete" la aur te po@i g=ndi Ai cu l?comie"
Ai #?r? l?comie (ine se g=ndeAte cu g=nduri indi#erente are g=nduri lumeAti" iar cine se
g=ndeAte la lucrurile bune cu leg?tur? Bntre ele Ai .umne,eu" acela are g=nduri
BngereAti" adic? se g=ndeAte la aur" de pild?" Ai-L sl?%eAte pe .umne,eu pentru metalul
acesta pre@ios" se g=ndeAte la #rumuse@i din %ia@a aceasta Ai-L sl?%eAte pe .umne,eu
pentru #rumoasele lucruri pe care le-a #?cut 7l Hn acest ca," omul are g=nduri
BngereAti Gi prin g=ndurile obiAnuite se ridic? la g=nduri BngereAti" Ai prin g=ndurile
BngereAti se apropie de .umne,eu
S? #im cu grij? la g=ndurile noastre" la inten@iile noastre" la pornirile noastre" Ai cu
ajutorul lui .umne,eu putem s? ne #acem r=nduial? Bn su#let' iar dac? nu suntem cu
luare aminte la cele mici" ajungem la cele mari" cum ,ice S#=ntul 2arcu !scetul" pentru
c? dia%olul nu dispre@uieAte nici p?catele mici" #iindc? alt#el nu poate duce la cele mari
(u%iosul .orotei are o compara@ie) c? po@i s? smulgi din r?d?cin? un copac c=nd este
mic" c=nd este ca o iarb?" dar c=nd se Bnt?reAte Ai-Ai #ace r?d?cini" nu Bl mai po@i
54
smulge Ai c-iar nu-l mai po@i smulge nici tu" nici al@ii !Aa Bnc=t trebuie s? #im cu grij?
la Bnceputuri
7 #oarte" #oarte important s? ne p?,im mintea" numai c? pentru a ne p?,i mintea
trebuie s? ne p?,im %ia@a Bntreag?" s? ne p?,im mai ales sim@urile prin care intr? Bn
minte cele din e1terior mai ales prin %edere Ai prin au,' Ai cine BAi p?,eAte sim@urile are
tot mai pu@ine g=nduri necon#orme cu %oia lui .umne,eu Ai" cu %remea" acestea se Ai
sting dup? cu%=ntul din Pateri care ,ice) E.e mor@i nu te teme" dar #ugi de cei %ii0F .e
cei %ii s? #ugi" adic? s? nu te temi de g=ndurile pe care le por@i Bn minte Ai care cu
%remea se nimicesc" dar trebuie s? #ugi de ceea ce in#luen@ea,? interiorul c-iar dac? nu
sim@urile sunt %ino%ate pentru ceea ce purt?m Bn minte" ci ele sunt simple c?i de
ajungere Bn minte a celor dina#ar?" iar mintea este cea care prelucrea,? g=ndurile" iar
dac? mintea este p?timaA?" supus? patimilor" toate le %ede Bn raport cu patimile pe
care le poart? omul Bn sine
S#=ntul 2arcu !scetul spune c?) E/u se Bn#irip? nor #?r? adiere de %=nt Ai nu se naAte
patim? #?r? de g=ndF .eci Bnt=i Ai Bnt=i de toate" Ai acesta este principiul #ilocalic" toate
ale omului pornesc de la g=ndurile omului .e aceea trebuie s?-@i #aci r=nduial? Bn
minte ca s?-@i po@i #ace r=nduial? Bn %ia@? (ine nu-i atent la g=nduri nu poate n?d?jdui
Bntr-o %ia@? ne=ntinat?
6ot S#=ntul 2arcu !scetul spune c?) E!Aa cum #ocul nu r?m=ne Bn ap?" tot aAa nici
g=ndul cel r?u Bn inima iubitoare de osteneal?F .eci dac? ai o obsesie de r?utate" un
g=nd r?u Bn minte care te asupreAte" care se Bn%=rte mereu Bn minte" Bnseamn? c? n-ai
inim? iubitoare de osteneal?" c? n-ai ce%a Bn su#let care s? nimiceasc? g=ndul cel r?u"
obsesia respecti%?
2ai ,ilele trecute" nu Atiu la ce slujb? eram Bn biseric?" am costatat c? am trei g=nduri
de-odat? Gi g=ndul la ce se ,ice" Ai la .oamne Iisuse Iristoase" Ai nu Atiu ce mi-o %enit
Bn acelaAi timp Bn minte Gi-am ,is) .omnule" uite" %e,i" aAa-i mintea 2intea-i #?cut?
s? nu stea la un singur g=nd .e ceC Pentru c? numai aAa poate #i lucr?toare Bn %ia@a
de toate ,ilele
La mine %in de multe ori oamenii Ai-mi spun c? nu le st? mintea la rug?ciune" nu le st?
mintea la slujb? Gi-mi dau seama c?-i aAa" c? nici a mea nu st? Gi-atuncea ,ic) drag?"
?sta nu-i p?cat" asta e o neputin@?
/u sunt cugetele omului cum sunt cugetele .omnului
GRECO*CATOLICISMUL
+ie@ui@i Bntr-o m?n?stire care a #ost distrus? Bn secolul al T+III-lea de Iabsburgi pentru
a promo%a >reco-catolicismul (e crede@i despre actuala o#ensi%? >reco-catolic?C
7u personal nu g?sesc ra@iunea unei *iserici >reco-catolice" pentru c? este o #orm?
care nu e nici ortodo1?" nici catolic?0 S? lu?m un ca, 7i ,ic c? Papa e S#=ntul P?rinte
S#=ntul P?rinte @ine PaAtile odat? cu catolicii" cu apusenii Bn general" iar >reco-catolicii
@in odat? cu ortodocAii !cum" cum e bine" cum @in catolicii sau cum @in ei 3greco-
catolicii4C Iat? o di#eren@? care arat? c? este o situa@ie impro%i,at?
55
*iserica >reco-catolic? a #ost Bn#iin@at? Bn !rdeal datorit? Bmprejur?rilor politice care au
#ost la s#=rAitul secolului al T+II-lea Ai Bnceputul secolului al T+III-lea Ai Ai-a #?cut loc
cu tunul" cu distrugerile" ca s? n-aib? opo,i@ie Sunt niAte lucruri pe care ni le spune
istoria .in #aptul c? 2?n?stirea de la S=mb?ta a #ost distrus? ca s? li se #ac? loc
>reco-catolicilor" s? li se Bnl?ture o piedic?" re,ult? c? au #ost niAte lucruri #or@ate" care
nu spun nimic despre credin@a oamenilor .up? aceea au %enit Bmprejur?rile din 194<"
c=nd sa des#iin@at cu #or@a" respecti% sa pus *iserica greco-catolic? Bn a#ara legii" iar
acum a Bnceput s?-Ai arate din nou %iabilitatea" Bns? cu niAte preten@ii care sunt peste
trebuin@? Ai peste cu%iin@? HAi doresc s? aib? tot ce-au a%ut Bnainte de 194<0 /u se mai
poate" pentru c? oamenii nu se mai Bntorc" nu se mai #ac >reco-catolici" pentru c?-Ai
dau seama c? e o #orm? -ibrid? de e1isten@? bisericeasc? Pe unii nu-i mai interesea,?"
Bn general" Ai-atunci n-are rost s? mai aib? ce-au a%ut Bn 194<0
7u m? g=ndesc c-ar #i mai bine s? #ie ori ca noi" ortodocAi Bn toate" ori cum sunt
romano-catolicii Bn toate Ai s? nu mai #ie #orma aceasta" care nu-i nici ortodo1?" nici
catolic?0 >=ndi@i-%?0 Papa-Ai #ace cruce de la st=nga la dreapta" iar >reco-catolicii de la
dreapta la st=nga0 7i sunt Bn contradic@ie cu Papa" Ae#ul lor0 Po@i s? ,ici c?-i o treab?
ra@ional?C /u-i ra@ional?0 Preo@ii romano-catolici sunt nec?s?tori@i" ai ortodocAilor
c?s?tori@i" ai >reco-catolicilor c?s?tori@i ca ai ortodocAilor .e ceC Hnseamn? c? sunt
mai aproape de ortodocAi dec=t de catolici0 Sunt niAte lucruri pe care nu Atiu dac? are
%reun rost s? le discut?m aici Ai acum" Bns? pentru c? sa pus problema" cam Bn #elul
acesta %?d eu lucrurile
La 2?n?stirea S=mb?ta a #ost un c?lug?r Bn secolul al T+III-lea" P?rintele +isarion"
care a scris o carte de polemic? religioas? Despre a treia Le+e Hn cartea respecti%?
scrie aAa) EP=n? acum au #ost dou? Legi (=nd e1ist? dou? Legi" e #iresc s? te Bntrebi
care dintre cele dou? este bun? (=nd apare a treia Lege 3cum a #ost Legea greco-
catolic?4" po@i s? #ii sigur c? nu-i bun?0F" ,ice el .eci" dac? dintre dou?" una-i bun? Ai
una nu-i bun?" dac? mai apare Ai a treia" atunci aceea sigur nu-i bun?0
!cuma %? pot spune Ai un banc ;n c?lug?r spune un banc0 2erge oareC 2erge" sigur
c? merge .ac?-i banc bun" merge
Hn 8e%olu@ia din 1<4< era un gro# ungur care se tot trudea s? %ad? care %in) ungurii" s?
se Bmbrace Bn costum unguresc" sau rom=nii" s? se Bmbrace Bn costum rom=nesc Gi
p=n? la urm?" c=nd au %enit unii" l-au g?sit Bntre costume 7i" aAa ce%a sunt greco-
catolicii" adic? ce%a care nu sunt nici ortodocAi" nici catolici) sunt Bntre costume0

IADUL
Iadul are loc acolo unde omul este lipsit de .umne,eu" unde nu simte pre,en@a lui
.umne,eu" dar unde se simte pre,en@a lui .umne,eu nu mai poate #i iad
Iadul l-au creat cei care au #ost %rednici de iad" mai Bnt=i Bngerii c?,u@i Ai dup? aceea
oamenii care sunt %rednici de iad Ai care ajung Bntr-o stare de iad" aceia sunt Bn iad"
dar nu ajung unde%a unde s-au creat niAte condi@ii de iad (ondi@iile de iad le creea,?
omul Ai Bn lumea aceasta" c=nd #ace rele" c=nd e #?c?tor de r?utate" aduce Bn jurul lui o
atmos#er? nepl?cut?" este o atmos#er? de iad" dar iadul nu e1ist? de la sine ca o
realitate Bn care intri !i #?cut un r?u Ai intri acolo ca Ai cum ai intra Bn Bnc-isoare" ci
56
iadul este iadul t?u" iadul Bn care ajungi" din care nu po@i ieAi" ,buciumul l?untric de
pe urma p?catelor" neliniAtea su#leteasc?" toate acestea sunt st?ri de iad cu care Bncepe
iadul aici pe p?m=nt" aAa cum Bncepe de alt#el Ai raiul pentru cei credincioAi aici pe
p?m=nt Ai se continu? Ai dincolo de lumea aceasta
/oi nu consider?m o spa@ialitate oarecare a iadului Gi p=n? la urm? ade%?rul este c?
iadul e acolo unde e omul c?,ut

IERTAREA
La noi la m?n?stire a #ost un p?rinte care a scris un #el de roman /u era cine Atie ce"
el credea c?-i mare lucru Gi acolo era %orba de o #at? care trebuia s?-l ierte pe cine%a
care i-a #?cut niAte neca,uri" Ai ,ice #ata" cum%a" aAa" Bn doi peri" c?) E.umne,eu s? te
ierteF /u i-a spus c?-l iart? Gi atunci eu am ,is) Atii de ce a ,is #ata aceea c? nu-l
iart?" sau nu i-a spus direct c?-l iart?C Pentru c? seam?n? cu tat?-s?u !dic? cu
autorul
Iertarea din inim? este iertarea care nu mai pomeneAte r?ul S#=ntul Isidor Pelusiotul
,ice) E8?ul s? Bl scri pe ap?F (ine poate scrie pe ap?C /imeni !sta Bnseamn? s? nu
mai iei aminte la r?ul pe care @i l-a #?cut cine%a" s? #i iert?tor Ai s? ier@i deplin

IERUSALIMUL
;nii dintre credincioAi doresc s? ajung? la Ierusalim .umne,eu s? le ajute" s? ajung?
s? %ad? locurile pe unde a umblat .omnul Iristos ;nii nu doresc s? ajung? acolo"
mul@umindu-se cu ceea ce au aici Gi de #apt noi prin S#=nta 7%ang-elie a%em tot ce
este acolo

INCINERAREA
7ste admis? de *iserica 9rtodo1? incinerarea mor@ilorC
/u" deocamdat? nu e admis?" dar cred c? cu %remea %a trebui s? o admit? Ai *iserica
noastr?" dat #iind #aptul c? sunt condi@iile care sunt acuma Ai nu mai au oamenii loc Bn
p?m=nt .ar deocamdat? *iserica 9rtodo1? nu e pentru incinerare

INIMA
S#=ntul >rigorie Palama m?rturiseAte c? inima este singurul organ trupesc al #iin@ei
care #ace leg?tura Bntre minte Ai trup 71plica@i aceast? a#irma@ie
.rag?" s#in@ii au g=ndit Bn conte1tul e1isten@ei lor" Bn limbajul Bn care %orbeau oamenii
Gi S#=ntul Isaac Sirul spune un cu%=nt care e asem?n?tor cu acesta" Ai anume c?)
57
ELacrimile sunt puse Bntre minte Ai trup ca semne Bn trup pentru aAe,area min@iiF 6ot
aAa ce%a cred c? g=ndeAte Ai S#=ntul >rigorie Palama" c? mintea se mani#est? Bn
sentimentele inimii

INTENIILE
.umne,eu primeAte Ai inten@iile omului" nu primeAte numai #aptele omului

INVIDIA
(=nd eAti nemul@umit cu binele altuia" cu progresul altuia Ai te Bntriste,i pentru asta"
Bn tine lucrea,? patima in%idiei" patima Bntrist?rii Gi se spune unde%a Bn Sriptur$ c?
Bntristarea usuc? oasele" pe c=nd bucuria Bn#loreAte #a@a

ISIHASMUL
! %enit odat? 2itropolitul nostru de la Sibiu" HPS !ntonie" Ai ,ice c?tre mine) E!i
%reun isi-ast aici Bn m?n?stireCF Gi ,ic) E/u am nici unul Ai nici eu nu suntF Oice Hnalt
Prea S#in@itul) ES? Atii c? la Sibiu sunt mul@iF !dic? acum e #oarte mult? lume
preocupat?" mai ales tinerii" de isi-asm +or s? #ac? niAte lucruri e1traordinare Ai nu le
#ac pe cele obiAnuite .e e1emplu la biseric? nu se duc" dar %or s? #ac? pe isi-aAtii /u
se poate Hnt=i trebuie s? #aci ce #ac to@i Ai dup? aceea po@i s? #aci Ai ce #ac numai unii
Pentru isi-asm trebuie s? ai o structur? special?" s? #ii ales de .umne,eu pentru %ia@a
aceasta de unul singur" de retragere total?" s? #ii Bmplinit prin .umne,eu !ceAtia sunt
#oarte pu@ini 7u s? Ati@i c? sunt de 7: de ani Bmplini@i Ai Bnc? nu am Bnt=lnit nici un
isi-ast

5<
ISPITELE
Ispitele #iind Bndemnuri spre p?cat pot duce nu numai la p?cat" ci pot duce Ai la
%irtute
(redinciosul trebuie s? #ac? #a@? ispitelor care Bi %in 7l trebuie s? se preg?teasc? spre a
#ace #a@? ispitelor) E(aut? doctor Bnainte de boal? Ai roag?-te Bnainte de ispit?F spune
S#=ntul Isaac Sirul' EPri%eg-ea@i Ai %? ruga@i" ca s? nu intra@i Bn ispit?F 32atei 26" 414
P?rin@ii spun c? dia%olul ispiteAte la r?u pe #iecare om dup? Bnclina@iile pe care le are
#iecare

IUBIREA
Iubirea" ca porunc?" este cea mai Bnalt? dintre porunci" Ai ca %irtute" este cea mai Bnalt?
dintre %irtu@i
Iubirea lui .umne,eu #a@? de oameni Bl duce pe om Bn #iin@a lui .umne,eu 7 o
modalitate de a intra" prin iubire" omul Bn #iin@a lui .umne,eu Ai .umne,eu Bn #iin@a
omului
P?rintele !rsenie *oca" .umne,eu s?-l odi-neasc?" a%ea un cu%=nt care a r?mas de la
el Ai Bn scris" Ai anume c?) EIubirea lui .umne,eu #a@? de cel mai mare p?c?tos este mai
mare dec=t iubirea celui mai mare s#=nt #a@? de .umne,euF !sta %rea s? spun? c? nu
poate iubi un s#=nt pe .umne,eu" c-iar cel mai mare dintre s#in@i" at=t de mult c=t
iubeAte .umne,eu pe cel mai mare p?c?tos
S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul spune unde%a c? nu #aptul c? omul a #ost p?c?tos L-a
adus pe .umne,eu s? Se #ac? om" ca s?-l m=ntuiasc? pe om" ci el ,ice c? $iul lui
.umne,eu S-ar #i Bntrupat Ai Bn condi@ia c? omul n-ar #i p?c?tuit Pentru c? ceea ce L-a
#?cut pe .umne,eu s? Se #ac? om este iubirea lui .umne,eu #a@? de om Iubirea L-a
#?cut pe .umne,eu s? Se uneasc? cu omul ca s?-l ridice pe om p=n? acolo unde e #irea
omeneasc? ridicat? Bn persoana $iului lui .umne,eu Bntrupat !ceasta Bnseamn? c?
.umne,eu a ales calea aceasta de a Se apropia de om" ca s?-i dea posibilitate omului
s? se apropie de .umne,eu E.umne,eu pe p?m=nt S-a pogor=t Ai omul la cer s-a suitF
se a#irm? Bn slujbele de la /aAterea 2=ntuitorului E.umne,eu pe p?m=nt S-a pogor=t
J prin Hntruparea $iului lui .umne,eu J Ai omul la cer s-a suitF prin Hn?l@area $iului lui
.umne,eu Gi aceasta nu numai pentru .omnul Iristos e real" ci pentru to@i
credincioAii care Bn procesul de m=ntuire trebuie s? se uneasc? cu .omnul Iristos Ai
s? aib? calea aceea pe care a mers .omul Iristos" .omnul Iristos #?c=ndu-Ai cale cu
#iecare dintre noi c?tre cer
Hn Bnt=ia 7pistol? soborniceasc? a S#=ntului 7%ang-elist Ioan se spune de dou? ori c?
.umne,eu este iubire .ac? .umne,eu este iubire" numai Bn m?sura Bn care Ai omul
este iubire" acesta din urm? se poate asem?na cu .umne,eu .ac? nu este iubire"
omul nu se poate asem?na cu .umne,eu" (are este iubire

59
/e cere .omnul Iristos s? ne iubim P?i dac? ne-am iubi cu ade%?rat" dac? ne-am
re%?rsa iubirea unii #a@? de al@ii s-ar lumina lumea aceasta cu lumina iubirii noastre
6at?l (el din ceruri trimite ploaia peste cei drep@i Ai peste cei nedrep@i" r?sare Soarele
peste cei buni Ai peste cei r?i /oi r?s?rim soarele iubirii peste to@i oameniiC
+? rug?m s? ne spune@i ce%a despre ce Bnseamn? Ea iubiF
6oat? lumea Atie ce Bnseamn? Ea iubiF" pentru c? Atii c=nd iubeAti Ai Ai c=nd nu iubeAti
7u sunt dintr-un sat din care este Ai Lucre@ia (iobanu Lucre@ia (iobanu" c=nt?rea@?
de mu,ic? popular?" are Bntre altele Ai o c=ntare Bn care se cuprind Ai urm?toarele
cu%inte)
EPe la poarta cui mi-i drag
6reab? n-am" Ai tot Bmi #ac
Pe la care mi-i ur=t"
!m treab? Ai nu m? ducF
.ac? Atii lucrul acesta" Atii ce Bnseamn? s? iubeAti" Atii ce Bnseamn? s? nu iubeAti
Hns?" Bn l?murirea acestei c-estiuni Ai Bn completare" aA putea spune c? Ea iubiF
Bnseamn? a Bmpropria" a aduce pe cel iubit Bn tine Bnsu@i" a nu-l l?sa Bn a#ar? de tine" a-
l purta Bn tine
!sta Bnseamn? s? iubeAti J s? por@i Bn tine" s? po@i spune persoanei iubite) E/u eAti
numai Bn a#ar? de mine" ci eAti Bn mine" Ai mai ales Bn mineF $iecare lucr?m cu
capacitatea noastr? Ai trebuie s? %eg-em asupra iubirii" pentru ca iubirea s? #ie cum o
%rea .umne,eu" dup? porunc?" Ai s? determine alte iubiri din partea celor care
r?spund iubirii noastre 71ist? o emula@ie Bn iubire" e1ist? o angajare Bn iubire .omnul
Iristos l-a Bntrebat pe S#=ntul !postol Petru) E2? iubeAti tu mai mult dec=t aceAtiaCF
3Ioan 21" 154 .eci .omnul Iristos %rea c-iar o emula@ie Bn iubire" s? iubim c=t putem
noi mai mult" ca s?-i putem ajuta mai mult pe oameni
!de%?rul este c? noi" la m?surile la care suntem" Bn general nu suntem nici iubitori nici
ur=tori St?m cum%a la cota ,ero" adic? Bntre iubire Ai ur? Poate Bnclina@i mai mult
spre iubire" dar Bn orice ca, nu la m?surile la care ni se cere s? a%em iubirea #a@? de
oameni Hn general oamenii se mani#est? spontan" adic? cum le %ine" dup? o e1presie
din p?r@ile de unde sunt eu" din satul meu) Ecum le @=p? dinl?untruF J aAa cum Bi %ine"
aAa se mani#est? 9ri Bn pri%in@a Bmplinirii poruncilor noi trebuie s? a%em Bn %edere o
r=nduial?" Ai dac? a%em Bn %edere r=nduiala" atunci ne putem Ai disciplina prin
porunc? Porunca are rost s? ne discipline,e" s? ne duc? c?tre .umne,eu" s? ne duc?
Bn #a@a lui .umne,eu" s? ne apropie de .umne,eu" Ai Bn m?sura Bn care ne apropiem de
.umne,eu ne Ai asem?n?m cu .umne,eu
.ac? iubeAti pe cine%a" Bl primeAti cu de#ecte cu tot" Ai dac? nu-l iubeAti" nici calit?@ile
lui nu contea,? pentru tine
(=nd iubeAti pe cine%a" adaugi ceea ce-i lipseAte Ai Bnl?turi ceea ce e r?u ad?ugat la
#iin@a lui Hn general p?rin@ii sunt iubitori #a@? de copii aAa cum sunt copiii Ai caut? s?
apar? copiii Bn lumina cea mai bun? posibil?" c-iar Ai atunci c=nd au pete" c-iar Ai
atunci c=nd au r?ut?@i !sta o #ace iubirea" aAa-i rostul iubirii

6:
!-l iubi pe cine%a ca pe tine Bnsu@i Bnseamn? nu numai a-l sprijini" a-i da ce%a" ci
Bnsemn? Ai a c?uta promo%area lui" a c?uta Bnaintarea lui" a c?uta odi-na lui" s? #ie
odi-nit prin e1isten@a ta) EHn jurul t?u s? po@i s?-i #ericeAti pe to@iF
IubeAti atunci c=nd primeAti pe cine%a Bn su#let" c=nd @i-l Bmproprie,i" c=nd Bi #aci loc Bn
inima ta !ceasta Bnseamn? s?-l iubeAti (=t? %reme Bl @ii Bn a#ar? de tine" c=t? %reme Bl
@ii departe de tine" c=t? %reme Bl respingi sau Bl Bmpingi pe cine%a" c=t? %reme Bl
marginali,e,i pe cine%a" c=t? %reme Bl ocoleAti" nu-l iubeAti (=nd Bl iubeAti" Bl primeAti"
Bl #aci al t?u $ace parte din lumea ta de g=nd" #ace parte din inima ta" intr? Bn
cuprinsul #iin@ei tale" intr? Bn componen@a ta" #ace parte din tine Bnsu@i !tunci Bl
iubeAti
P?rintele Sera#im Bmi ,icea) E(opile" eu m? bucur de succesele tale cum m? bucur de
succesele meleF 7 un lucru e1traordinar0 Prin urmare" P?rintele Sera#im nu a%ea nici o
urm? de nemul@umire c=nd reali,am ce%a" poate c-iar mai bine dec=t .=nsul .e ceC
Pentru c? a%ea bun?tate Ai iubire #a@? de mine
Hn m?sura Bn care omul progresea,? Bn iubire" Bi determin? Ai pe al@ii s? se angaje,e la
aceeaAi lucrare" #orm=nd ast#el un Au%oi de iubire !ceasta depinde de m?sura Bn care
oamenii sunt preocupa@i de lucruri de #elul acesta" pentru c? dac? nu eAti preocupat"
iubirea r?m=ne o calitate Ai at=ta tot
P?rintele Sera#im" .umne,eu s?-l odi-neasc?" mi-a spus odat? cu oca,ia unei
spo%edanii un cu%=nt scurt" Ai anume un cu%=nt de ordine) ES? te dep?AeAti Ai s? te
d?ruieAtiF /u mi-a dat nici o e1plica@ie Ai m-am g=ndit eu singur c? ar #i %orba despre
dep?Airea prin credin@? Ai d?ruirea prin iubire
Putem s? ne silim s? iubim pe .umne,eu Ai pe oameni c=t putem noi mai mult Ai
atunci suntem pe calea cea bun?" suntem Bn cuprinsul #ericirii" Atim s? ne cobor=m la
cel la care trebuie s? ne cobor=m Ai Atim s?-l ridic?m pe cel pe care trebuie s?-l
ridic?m (um se poate #ace aceasta o Atie numai cel ce iubeAte
7ste important de Atiut c? un om cu iubire este Bntotdeauna Ai cu%iincios Ai politicos
S? nu uit?m niciodat? de om" de omul de l=ng? noi" mai ales de omul de l=ng? noi"
pentru c? omul de l=ng? noi este pus anume ca prin el s? ne Bnmul@im iubirea Se
spune Bn Pateri J S#=ntul !ntonie cel 2are are cu%=ntul acesta J c?) E.e la aproapele
%ine Ai %ia@a Ai moartea (? dac? #olosim pe aproapele" pe #ratele" pe .umne,eu
dob=ndim Ai dac? greAim #ratelui" lui Iristos greAimF' iar (u%iosul Ioan (olo% spunea
c?) E/imeni nu cl?deAte o cas? de la acoperiA Bn jos" ci de la temelie Bn susF Gi Bntrebat
#iind ce Bnseamn? acest cu%=nt a ,is) E6emelia este aproapele" ca pe el mai Bnt=i s?-l
#olosesc" pentru c? de el at=rn? toate poruncile lui IristosF .eci Bndreptarea noastr?"
Bnaintarea noastr?" dep?Airea de noi BnAine este Bn m?sura Bn care rela@iile noastre cu
cei din jurul nostru" cu cei apropia@i ai noAtri" sunt bune
.es?%=rAirea creAtin? Bn esen@? const? Bn dou? lucruri) Bn iubire Ai smerenie S#=ntul
Isaac Sirul spune c?) E.es?%=rAirea este o pr?pastie de smerenieF" o smerenie
nes#=rAit?" iar S#=ntul !postol Pa%el Bn 7pistola c?tre (oloseni ,ice) EHn%eAm=nta@i-%? cu
iubire care este leg?tura des?%=rAiriiF 3(oloseni 3" 144

61
7ste secet? de iubire Bn lumea Bntreag?" este secet? de iubire Bn %ia@a noastr?
personal?" este secet? de iubire Bn %ia@a noastr? de obAte" pentru c? n-am ajuns s?
trecem de patimi 7ste mult? -?r@uial?" este mult? ,droab? Bn su#letele noastre" pentru
c? ne -?r@uiesc Ai ne ,drobesc patimile

Iubirea trebuie sal%at?" trebuie s? #ie m=ntuit?" ca orice lucru pe care omul Bl poate
Bntrebuin@a Bn bine sau Bn r?u" pentru c? Ece #aci te Ai #aceF" iar S#=ntul 2arcu !scetul
,ice c?) E.ac? nu #aci binele pe care Bl Atii" n-are rost s? cunoAti alt bineF ca s?-l #aci pe
acela
(reAtinismul a accentuat iubirea" a pus-o Bn %aloare" a scos-o Bn e%iden@? (reAtinismul
are rostul de a sal%a iubirea" de a o direc@iona" de a #ace din iubirea p?timaA? J iubire
%irtuoas?" iubire ade%?rat?
(u c=t suntem mai cuprin,?tori Bn iubire cu at=t suntem mai cuprin,?tori Bn #ericire Gi
dac? nu iubim" atunci nu suntem binecu%=nta@i cu #ericirea care i,%or?Ate din iubire
Iubirea este #ericire $ericirea ade%?rat? i,%oreAte din iubire
Spune S#=ntul Isaac Sirul Bn al 72-lea cu%=nt al lui c?) EIubirea este pomul %ie@iiF Ai"
mai spune ce%a minunat" ,ice c?) EIubirea este %inul care %eseleAte inima omuluiF /oi
pomenim cu%intele acestea de #iecare dat? c=nd spunem Psalmul 1:3 Ai ,icem despre
%in c?) E%eseleAte inima omuluiF" c? .umne,eu a #?cut p=inea care Bnt?reAte inima
omului" untdelemnul care-i luminea,? #a@a Ai %inul care %eseleAte inima omului Gi ne
g=ndim la %inul ade%?rat .ar S#=ntul Isaac Sirul spune c? %inul care %eseleAte inima
omului este dragostea lui .umne,u Ai dragostea omului #a@? de aproapele Gi spune
S#=ntul Isaac Sirul c? din %inul acesta care %eseleAte inima omului" din dragostea
aceasta" au b?ut des#r=na@ii Ai s-au ruAinat" au b?ut p?c?toAii Ai au uitat calea r?t?cirii
lor" au b?ut be@i%ii Ai-au Bnceput s? posteasc?" au b?ut boga@ii Ai-au dorit s?r?cia" au
b?ut s?racii Ai s-au Bmbog?@it de n?dejde" au b?ut cei simpli" cei ne=n%?@a@i Ai au
de%enit Bn@elep@i !Aa ce%a #ace iubirea
S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul spune c? dragostea este de trei #eluri) E.ragoste dup?
porunc?" dragoste dup? #ire Ai dragoste Bmpotri%a #iriiF .up? porunc? are iubire cel
care ascult? de porunca lui .umne,eu Ai pe to@i Bi iubeAte la #el Ai-L iubeAte pe
.umne,eu mai presus de orice .up? #ire are iubire acela care are iubirea cum o au
p?rin@ii #a@? de copii" copiii #a@? de p?rin@i" #ra@ii Bntre ei Iar iubirea Bmpotri%a #irii au
cei care unesc patima cu iubirea Ai Bi iubesc numai pe aceia care le prilejuiesc
Bmplinirea patimilor
S? %? spun po%estea cu E7pitalamulF !m #ost la IaAi Ai am @inut o cu%=ntare" Ai cine%a
din sal? m-a Bntrebat) P?rinte" cum s? m? mani#est dac? iubesc pe cine%aC 2i-am adus
aminte de o poe,ie scris? de Oorica La@cu" intitulat? E6e port Bn mineF" Ai ca r?spuns la
Bntrebarea) E(um poate s?-Ai mani#este cine%a iubirea #a@? de persoana iubit?F" am
r?spuns cu poe,ia E6e port Bn mineF
.up? ce am spus poe,ia aceasta" la scurt? %reme" primesc un alt bilet pe care scria)
P?rinte" ne-a@i spus o poe,ie de dragoste0 3+? pute@i Bnc-ipui" un c?lug?r spune o
poe,ie de dragoste0 Hi Ai st? bine" nuC 7u n-am categorisit-o ca pe o poe,ie de dragoste
Ai de aceea am spus-o .aD acuma Ai dup? ce Atiu c?-i de dragoste tot o spun4 +? rog
s? ne mai spune@i %reo dou? (redeau c? eu mai Atiu .aD n-am mai Atiut Gi am ,is)
.rag?" Bmi pare r?u" daD nu mai Atiu .up? aceea m-am dus acas? Ai mi-am prins
mintea cu studen@ii Ai-am Bn%?@at dou? poe,ii de dragoste Gi c=nd m-am dus din nou
62
la IaAi le-am spus) +-am r?mas dator de r=ndul trecut cu niAte poe,ii de dragoste !@i
spus c? s? %? mai spun %reo dou?" %-am spus una r=nduD trecut" acuma %? spun trei
Prima a #ost cea pe care %-am spus-o Ai r=ndul trecut" E6e port Bn mineF" apoi
ESomnoroase p?s?releF Ai E7pitalamF
S? sal%?m Ai s? Bnmul@im iubirea0

NCHISOAREA
!A %rea s? re@ine@i ce%a" Ai anume c? cine%a a spus Bntreb=nd) E.e ce oare la Bnc-isori
sunt mai mul@i b?rba@i dec=t #emeiCF .e ce Bntr-o Bnc-isoare" Bn Bnc-isori Bn general"
sunt mai mul@i b?rba@i dec=t #emeiC Gi r?spundem) pentru c? la biseric? sunt mai
multe #emei dec=t b?rba@i

MPCAREA
!m un cu%=nt care Bmi place mie tare mult" din scrierile S#=ntului Isaac Sirul" o
a#irma@ie" Ai anume) EHmpac?-te cu tine Bnsu@i Ai %a #i Bn pace cu tine Ai cerul Ai
p?m=ntulF 6are de multe ori spun eu cu%=ntul acesta" c?-mi place) Bmpac?-te cu tine
Bnsu@i" Ai %a #i Bn pace cu tine Ai cerul Ai p?m=ntul

NLAREA NOASTR LA CER
.omnul Iristos S-a Bn?l@at la cer ca Bnainte-merg?tor pentru noi0 Gi noi suntem
candida@i la Hn?l@area la cer" pentru c? suntem bene#iciarii Hn%ierii .omnului nostru
Iisus Iristos ;n creAtin ade%?rat nu trebuie s? aAtepte s? Bn%ie,e din mor@i Su#leteAte
a Bn%iat din mor@i dac? este creAtin ade%?rat S#=ntul Ioan Sc?rarul spune c? e1ist? o
Bn%iere a su#letului Bnainte de Hn%ierea cea de obAte" de Bn%ierea trupului Gi aceasta
este nep?timirea (-iar aAa spune S#=ntul Ioan" c?) Enep?timirea este Bn%ierea
su#letului Bnainte de Hn%ierea cea de obAteF

NDOIALA
Hndoiala persist? c=t? %reme credin@a este teoretic?" nu tr?it?" e1perimentat?

63
NDUMNEZEIREA
(e este Bndumne,eireaC
P?rin@ii cei du-o%niceAti" %orbind despre apropierea omului de .umne,eu" compar?
leg?tura omului cu .umne,eu cu #ierul Bnc?l,it Bn #oc Gi spun c? aAa cum #ierul
Bnc?l,it Bn #oc primeAte BnsuAirile #ocului" are Ai el ce%a din ceea ce este #ocul" tot aAa Ai
omul care are o leg?tur? cu .umne,eu intr? Bn leg?tur? cu .umne,eu Bn aAa #el Bnc=t
.umne,eu Se Bn#?@iAea,? pe Sine Bn om" Bl Bndumne,eieAte .ac? Atim ce Bnseamn? un
lucru Bnc?l,it" Atim ce Bnseamn? Ai un om Bndumne,eit !dic? ce%a ce intr? Bn leg?tur?
cu .umne,eu" un om Bn care .umne,eu Se mani#est? Se spune c? $iul lui .umne,eu
Bntrupat a Bndumne,eit #irea omeneasc? !Aa" Bn continuare" $iul lui .umne,eu se
Bntrupea,? Bn credincioAi" credincioAii de%enind m?dulare ale trupului mistic al lui
Iristos Ai de%enind ml?di@e din %i@a care este Iristos" primind ce%a din pre,en@a
.omnului nostru Iisus Iristos *ine=n@eles c? aAa cum smerenia J ,ice S#=ntul Ioan
Sc?rarul J este un dar #?r? de nume pe care Bl cunoaAte numai cel care-l are" tot aAa Ai
Bndumne,eirea este ce%a mai presus de Bn@elegere" dar Bn@eles numai de acela care se
Bndumne,eieAte" care de%ine participant la #irea dumne,eiasc?" cum ar ,ice S#=ntul
!postol Petru 3II Petru 1" 44 7 un lucru pe care Bl urm?rim dar pe care nu-l Bn@elegem
Hl a%em Bn %edere" dar nu-l putem Bn@elege dec=t atunci c=nd sim@im adierea
dumne,eiasc? Bn noi prin -ar

NJURTURILE
(=te unul Bmi ,ice c? Bnjur? Gi Bi ,ic) .e ce BnjuriC P?i ,ice" c? aAa Bmi %ine Gi eu ,ic)
*ine" daD mie de ce nu Bmi %ineC P?i" ,ice" dumnea%oastr? sunte@i alt#el de om P?i ,ic)
$ii Ai tu alt#el de om0

NSINGURAREA
Hnsingurarea este o realitate pentru cei ce simt Bnsingurare 71ist? Bns? Ai o singur?tate
plin?" c=nd te Bnsingure,i ca s? reali,e,i ce%a deosebit" s? po@i #i cu tine Bnsu@i" s? te
cunoAti pe tine Bnsu@i Hn orice ca," singur?tatea %oit? e di#erit? de singur?tatea
nedorit? (ine%a care are o singur?tate nedorit? trebuie s? caute o Bmplinire) 9ri o
Bmplinire spiritual?" dac? e #ormat su#leteAte" ori o Bmplinire social?" prin omul de l=ng?
tine sau prin omul prin care te-ai putea Bmplini

NTLNIREA CU HRISTOS
Pentru #iecare dintre noi Bnt=lnirea cu .omnul Iristos poate #i la orice rug?ciune
Hnt=lnirea cu .omnul Iristos poate #i la orice citire din S#=nta 7%ang-elie Hnt=lnirea cu
.omnul Iristos poate #i de c=te ori #acem un bine #ratelui nostru Hnt=lnirea cu
.omnul Iristos poate #i pentru #iecare dintre noi" sigur" c=nd %om trece din aceast?
%ia@? Ai c=nd se %a -ot?r= locul pe care ni l-am preg?tit pentru %ia@a %eAnic? Hn Pateri
64
este scris c?) EHn ce te g?seAte moartea" Bn aceea te duciF .ac? ducem o %ia@? #rumoas?
Ai bun? Ai ne g?seAte moartea Bn bine" Bn bine ne ducem
.omnul Iristos n-a dat Bnt=i P=inea" Bnt=i a dat alte 6aine .omnul Iristos le-a dat
oamenilor Bn%?@?tur?" n-a spus) E/o" oameni buni" uite" dac? %re@i s? %? m=ntui@i" %?
dau 7u cale de m=ntuire) %? Bmp?rt?Ai@i cu 6rupul Ai S=ngele 2eu Ai %? m=ntui@iF /u
aAa0 (i i-a Bn%?@at s? #ie buni" s? ierte" i-a Bn%?@at s? cread?" i-a Bn%?@at s? se
smereasc?" i-a Bn%?@at s? aib? Bng?duin@? !dic? toat? 7%ang-elia este un #el de
Bmp?rt?Aire" toat? 7%ang-elia este un #el de Bnt=mpinare a .omnului nostru Iisus
Iristos Ai o Bnt=mpinare a noastr? pentru 2=ntuitorul nostru Iisus Iristos
/oi de multe ori credem c? suntem %ino%a@i Bnaintea lui .umne,eu pentru c? nu
ajungem s? a%em Bn conAtiin@a noastr? bucuria" sim@?m=ntul pre,en@ei 2=ntuitorului
nostru Iisus Iristos /u Atiu dac? este aAa" pentru c? Bn%rednicirea nu ne-o d?m noi" ci
.umne,eu /u trebuie s? cerem de la noi lucruri pe care" p=n? la urm?" nu le cere nici
.umne,eu

NELEGEREA
+a %eni o %reme c=nd %ei Bn@elege ce%a din ceea ce nu po@i Bn@elege Bnc? 71plic? unui
copil" de pild?" lucruri pe care le Bn@elege numai omul mare .egeaba i le spui !rat?-i
opere de art?" arat?-i tot ce poate a%ea omenirea mai Bnalt Ai mai #rumos Ai n-o s? te
Bn@eleag? .e ceC Pentru c? nu e la m?surile Bn@elegerii 6ot aAa Ai noi (ine nu Bn@elege"
s? Atie c? nu a ajuns la m?surile Bn@elegerii 6rebuie s? le primim pe toate prin
credin@?" s? ne plec?m cu mintea" s? Atim c? 6aina nu su#er? ispitire" s? ne l?s?m
conduAi de 2=ntuitorul nostru Iisus Iristos" de *iserica noastr? .ac? %a %rea
.umne,eu s? Bn@elegem mai mult c=nd%a" %om Bn@elege" iar dac? nu" nu (=t Atim e
destul" dac? Atim s? ne plec?m cu mintea

/oi nu putem Bn@elege c=t trebuie din lucrurile lui .umne,eu .ac? le-am Bn@elege" ar #i
mai prejos de noi Ai n-am a%ea nici un #olos din ele !%em #olos din ele" c-iar din
ne=n@elegerea lor" tocmai pentru c? sunt mai presus de noi 7ste mai mult s? Atii c? un
lucru e mai presus de Bn@elegere dec=t s? cre,i c? l-ai Bn@eles" mai ales dac? este %orba
de lucrurile lui .umne,eu $irea noastr? nu poate descoperi ade%?rurile lui .umne,eu"
ci cel mult le poate primi prin credin@?

Lucrurile cereAti se Bn@eleg cu o minte s#=nt?" cu o minte Bndu-o%nicit?" cu o minte mai
presus de lume" cu mintea lui Iristos

NVIEREA
(=nd eram eu copil Bmi aduc aminte J .umne,eu s?-i odi-neasc? pe ai mei pe to@i" c?
nu mai sunt Bn lumea asta J c? mama mea m-a trimis la bunica mea s? ,ic) EIristos o
Bn%iat" mama t=n?0F Gi a ,is c? dac? ,ic aAa" Bmi d? mama t=n? un ou Gi aAa a #ost 2-
am dus Ai am ,is) EIristos a Bn%iat" mama t=n?0F Gi mama t=n? a ,is) E!de%?rat c? a
Bn%iat0 Iai s?-@i dau un ouF (u asta mi-am Bnceput eu credin@a Bn Hn%iere" dar t=r,iu
am ajuns s?-mi dau seama ce Bnseamn?
65
7u c=nd eram t=n?r" Ai mai ales c=nd eram student la 6eologie" mi-am propus s?
cercete, ce e scris Bn 7%ang-elii despre Hn%ierea .omnului Iristos Ai s? citesc Bn
$aptele !postolilor ceea ce au scris S#in@ii !postoli despre Hn%ierea .omnului Iristos
Gi" p=n? la urm?" mi-am dat seama c? totuAi nu e con%ing?tor !dic? noi a%em
in#orma@ie" dar con%ingeri nu putem a%ea pe ba,a celor citite Gi de #apt cred c?
nimenea nu a a%ut Bncredin@area despre Hn%ierea .omnului Iristos pe ba,a celor citite
din 7%ang-elie .e ceC Pentru c? Hn%ierea #iind mai presus de ceea ce poate aAtepta
cine%a" nu ajunge nimenea s? se Bncredin@e,e despre Hn%iere din in#orma@ie /ici din
in#orma@ia 7%ang-eliei" nici din in#orma@ia prin cu%=nt" prin predic?" ci ajunge s? se
Bncredin@e,e prin ceea ce s-au Bncredin@at cei care au ajuns s?-Ai spun?) EIristos a
Bn%iatF" nu ca #ormul?" ci ca realitate" ca m?rturisire de credin@?" Ai aceia" de la Bnceput"
au ajuns prin puterea lui .umne,eu S? Ati@i c? numai .umne,eu ne poate Bncredin@a
despre lucrurile dumne,eieAti
La PaAti se spune) ES? ne cur?@im sim@irile Ai s? %edem pe Iristos str?lucind cu
neapropiat? lumina Bn%ierii Ai bucura@i-%? ,ic=nd" lumina@i s?-L au,im c=nt=ndu-I
c=ntare de biruin@?U (=nd poate ajunge omul s? se Bncredin@e,e despre Hn%ierea
.omnului IristosC (=nd BAi cur?@eAte sim@irile" c=nd se #ace recepti% pentru Hn%ierea
cea mai presus de lume" c=nd Bl Bn%redniceAte .umne,eu s? #ie Bncredin@at" nu numai
in#ormat" despre Hn%ierea .omnului Iristos
!A %rea s? re@ine@i aceste lucruri Ai mai ales #aptul c? Hn%ierea .omnului Iristos e mai
presus de lume" c? Hn%ierea .omnului Iristos e o tain?" c? Hn%ierea .omnului Iristos
nu o putem Bn@elege Ai nu o putem primi ca ade%?r dec=t Bn m?sura Bn care 2=ntuitorul
HnsuAi" 2=ntuitorul (el Bn%iat" ne Bncredin@ea,? cum l-a Bncredin@at pe S#=ntul !postol
6oma" cum l-a Bncredin@at pe S#=ntul !postol Petru" cum i-a Bncredin@at pe ucenicii de
la 2area 6iberiadei" cum i-a Bncredin@at pe ucenicii cu care S-a Bnt=lnit Bn ,iua Hn%ierii
Sale" cum i-a Bncredin@at pe cei cinci sute care pe muntele din >alileea L-au Bnt=mpinat
pe .omnul Iristos Ai s-au Bncredin@at de Hn%ierea Lui Ai cum i-a Bncredin@at pe to@i
oamenii care au m?rturisit cu ade%?rat Hn%ierea .omnului Iristos Pentru c? s? Ati@i c?
p=n? la urm? to@i care credem Bn Hn%iere suntem martori ai Hn%ierii .omnului Iristos
Gi suntem martori ai Hn%ierii .omnului Iristos Bn m?sura Bn care primim ca ade%?rat
tot ceea ce ne spune S#=nta *iseric? ca realitate" deci Ai c? a Bn%iat str?b?t=nd prin
piatr?" prin piatra de pe morm=nt" Ai c? a intrat prin uAile Bncuiate la apostoli" Ai c? a
p?,it Bntregi pece@ile Ai a Bn%iat din morm=nt aAa cum S-a n?scut din Preas#=nta
/?sc?toare de .umne,eu
Hn%ierea .omnului nostru Iisus Iristos nu este ce%a separat de noi" ci este ce%a care
trebuie s? se Bnt=mple Ai Bn noi +ia@a unui creAtin ade%?rat" a unui creAtin bote,at Ai
tr?itor al 7%ang-eliei este de #apt o %ia@? Bn Hn%iere /oi am Bn%iat Bmpreun? cu .omnul
Iristos" tr?im Bn Hn%iere" suntem #iii Hn%ierii Ai a%em Bn #a@? Hn?l@area" suntem candida@i
ai Hn?l@?rii la cer Bmpreun? cu .omnul Iristos Ai aAtept?m Hn?l@area noastr? la cer .ar
ca s? ajungem la Hn?l@area la cer trebuie mai Bnt=i s? ne Bn?l@?m peste lumea aceasta"
s? ne Bn?l@?m peste p?catele noastre" s? nu mai admitem Bn %ia@a noastr? nici un #el de
lucru r?u Ai atunci Bn?l@a@i #iind peste p?cate" Bn?l@=ndu-ne prin %irtu@i" putem ajunge
Ai la Hn?l@area Bmpreun? cu .omnul nostru Iisus Iristos
9rtodo1ia nu este at=t cu tragismul su#erin@ei 2=ntuiorului" ci este cu bucuria Hn%ierii
(=nd a%em bucuria Hn%ierii suntem Bn mie,ul 9rtodo1iei
Hn%ierea lui Iristos este Bn centrul g=ndirii noastre
66
2=ntuitorul a %rut s? punem accent mai mult pe Hn%iere Gi anume" Bn con%orbirea cu
cei doi 3Luca Ai (leopa" c# Luca 244 care mergeau la 7maus" le-a spus) E9
nepricepu@ilor Ai ,?ba%nici cu inima a crede toate c=te le-au spus proorocii" nu se
c?dea oare ca Iristos s? p?timeasc? Ai s? intre Bntru m?rirea LuiCF
.eci noi ne Bnt=lnim cu Iristos intrat EBntru m?rirea LuiF (elor doi 2=ntuitorul le-a
pus Bntrebarea) EPentru ce sunte@i triAtiCF .omnul Iristos nu %rea s? st?m Bn
Bntristare" ci %rea s? #im Bn bucurie0

JERTFA MNTUITORULUI
/oi cam #acem abstrac@ie de #aptul c? a%em Kert#a 2=ntuitorului ca ajutor Ai pe
2=ntuitorul (el ce S-a jert#it Hl a%em ca ajutor .e multe ori au impresia mul@i" Ai
dintre du-o%nici" c? trebuie s? #aci nu Atiu ce lucruri e1traordinare ca s?-@i isp?AeAti
p?catele P?i s? Ati@i c? mul@i BAi isp?Aesc p?catele nu pentru c? le d? cine%a s? #ac?
niAte lucruri ca s?-Ai isp?Aeasc? p?catele" de multe ori B@i d? .umne,eu niAte canoane"
B@i d? niAte su#erin@e" niAte neca,uri !tunci de ce s?-l mai Bngreuie,i pe omC 2ai %ine
cine%a la mine Ai ,ice) EP?rinte" ce canon Bmi da@iCF Gi Bi ,ic) E.ar nu @i-a dat
.umne,eu canoane destuleC $?-le acelea pe care @i le-a dat .umne,eu" primeAte-le pe
acelea' ce s?-@i mai dauCF !dic? jert#a 2=ntuitorului nostru Iisus Iristos este
totdeauna pentru noi ajut?toare Ai asta nu trebuie s? uit?m niciodat?

JUDECAT I TRIBUNAL
S? Ati@i c? eu n-am #ost niciodat? la o judecat?" nici din curio,itate /ici Bn tribunal n-
am intrat Bn toat? %ia@a mea" c? am 72 de ani" din care 4< de ani de m?n?stire 7ra s-
ajung odat?" c? mi-a #urat unuD un ceas de m=n? din sertarul mesei de la mine din
c-ilie 2-am pomenit c? numi mai g?sesc ceasul Ai %ine cine%a de la 2ili@ie Ai ,ice c?
trebuie s? dau o declara@ie Ai" dup? ce am dat declara@ia" miau ,is) EP?rinte" acum o s?
primi@i cita@ie" trebuie s? %? duce@i la judecat?0F Giatunci am ,is) E2?i #rate" eu mai
binei mai dau un ceas ?luia" dec=t s? m? duc la judecat?0F

MAICA DOMNULUI
2aica .omnului a #ost Ai este locaA al dumne,eieAtii 6reimi !Aa i-a spus Bngerul c=nd
Preas#=nta $ecioar? a Bntrebat la *una +estire) E(um %a #i aceasta de %reme ce eu nu
Atiu de b?rbatCF 7a a au,it de la Bnger atunci) E.u-ul S#=nt Se %a pogor= peste tine Ai
puterea (elui Prea=nalt te %a umbri' de aceea Ai S#=ntul care Se %a naAte din tine $iul
lui .umne,eu se %a c-emaF 3Luca 1" 34J354 !ici sunt cele trei persoane ale S#intei
6reimi care se unesc Bn 2aica .omnului din clipa Bn care S-a Bntrupat $iul lui
.umne,eu prin umbrirea de sus a 6at?lui Ai prin lucrarea S#=ntului .u- .eci" E.u-ul
S#=nt Se %a pogor= peste tine Ai puterea (elui Prea=nalt te %a umbri J deci e %orba de
.u-ul S#=nt Ai de 6at?l J Ai S#=ntul care Se %a naAte din tine $iul lui .umne,eu se %a
c-emaF" e %orba de .umne,eu $iul .eci 2aica .omnului de%ine locaA al Preas#intei
6reimi .e%enind locaA al Preas#intei 6reimi" 2aica .omnului poate s? ne ajute s? ni se
67
cur?@esc? Ai mintea noastr?" ca s? de%enim locaAuri ale Preas#intei 6reimi Gi locaA al
Preas#intei 6reimi 2aica .omnului este Bn %eAnicie) E(ur?@eAte mintea mea cea Bntinat?
cu tot #elul de p?cate Ai o #? locaA Bn#rumuse@at al Preas#intei 6reimiF /umai dac?
suntem locaAuri Bn#rumuse@ate ale Preas#intei 6reimi" prin mijlocirea 2aicii .omnului"
putem s? l?ud?m m?rirea Ai mila cea nem?surat? a 2aicii .omnului" noi" netrebnicii
robii ei
2aica .omnului Ai acum este locaA al Preas#intei 6reimi (umC (? doar L-a n?scut pe
.omnul Iristos .omnul Iristos S-a desp?r@it de ea .a" S-a desp?r@it" aAa cum se
desparte orice copil de mama lui" dar asta nu Bnseamn? c? .omnul Iristos nu mai este
unde%a Bn 2aica .omnului ;ndeC Hn inima ei" c? ea nu L-a purtat numai Bn p=ntecele
ei" ci L-a purtat Ai Bn inima ei pe .omnul Iristos Gi de aceea 2aica .omnului r?m=ne
pentru %eAnicie locaA al Preas#intei 6reimi
2aica .omnului e ca un rai (=nd a%em leg?tur? cu 2aica .omnului Bn conAtiin@a
noastr?" Bn g=ndurile noastre" Bn sim@irile noastre" e ca Ai c=nd am #i intrat Bn rai 7 o
bucurie de rai de-a #i Bn leg?tur? su#leteasc? cu 2aica .omnului
Pe 2aica .omnului o numim Erai cu%=nt?torF" Erai de tain?U *ucuria din leg?tura cu
2aica .omnului este o tr?ire a raiului
2i-aduc aminte" a #ost odat? la noi la m?n?stire o Bmprejurare mai grea Ai mama a ,is)
E!poi" dac? nu mai po@i sta aici" s? %ii acas?" c? doar tu ai unde %eniF 7 ce%a at=t de
BnduioA?tor +ede@i ce Bnseamn? inima de mam?C /u te las? niciodat? 6e las? al@ii"
nu te %or" te ocolesc" te resping" te marginali,ea,?" te Bmping" te asupresc !Aa ce%a nu
poate #ace mama0 Pot #ace str?inii" dar cine are inim? de mam?" nu poate E!poi tu"
dac? nu mai po@i sta aici" s? %ii acas?" c? doar tu ai unde %eniF .ac? mama cea
p?m=nteasc? poate #ace aAa ce%a" g=ndi@i-%? la 2aica .omnului0 2aica .omnului s?
ne p?r?seasc? %reodat?C Se poate cum%a s? ne p?r?seasc? 2aica .omnuluiC /u se
poate0 .e ce nu se poateC Pentru c? este mam?" pentru c? are inim? de mam? /oi
,icem E2aica .omnuluiF ca Ai c=nd am ,ice un titlu 9r" noi trebuie s? Atim c? 2aica
.omnului este mam? Gi nu este mam? numai pentru .omnul Iristos" este mam?
pentru to@i cei care %rem s-o a%em de mam? E6u" dac? nu mai po@i sta aici" s? %ii
acas?" c? ai unde %eniF !poi s? Ati@i c? 2aica .omnului ,ice tot aAa c?tre noi0
;n p?rinte" .umne,eu s?-i ajute" poate unii Bl cunoaAte@i" P?rintele !rsenie Papacioc
de la 6ec-irg-iol" are un cu%=nt Bn C!n.!r0iri Du5!.nie%ti" anume) E(eea ce poate
.umne,eu cu puterea" poate 2aica .omnului cu rug?ciuneaF 2aica .omnului poate
s? ne ajute prin rug?ciunile ei s? primim bine#aceri de la .umne,eu Puterea ei este
nem?rginit?" pentru c? rug?ciunea ei este puternic? Ai mijloceAte re%?rsare de putere
din puterea $iului ei Ai .umne,eului nostru
(redincioAii doresc s? Atie multe despre 2aica .omnului Ai p=n? la urm? s-a ajuns Ai
la niAte pl?smuiri" niAte istorisiri despre 2aica .omnului care %or s? umple acest gol"
Bns? Bn realitate golul acesta este mai mult dec=t se poate spune despre 2aica
.omnului" mai ales de c?tre oameni necompeten@i .e e1emplu )isu& "aiii D!'nu&ui
e o carte apocri#? care %rea s? spun? ce%a despre 2aica .omnului" ce%a ce nu e Bn
g=ndirea autentic ortodo1? Gi atunci suntem mai #olosi@i s? a%em Bn %edere pu@inele
in#orma@ii despre 2aica .omnului" ceea ce este autentic Bn g=ndirea ortodo1? Ai s? ne
mul@umim cu pu@inul acela Gi pu@inul acela care Bl g?sim Bn S#intele 7%ang-elii despre
2aica .omnului de #apt ne spune mai mult despre 2aica .omnului dec=t acel mult
care p=n? la urm? este mai mult o umplutur?
6<
!u ap?rut Ai niAte c?r@i cu %ia@a 2aicii .omnului care nu spun mare lucru .e ceC
Pentru c? 2aica .omnului a #ost smerit?" despre 2aica .omnului nu se poate spune
mult Hn Sriptur$ se spune pu@in Ai Bn alt? parte" cei care spun despre 2aica
.omnului ce%a" sau %or s? spun? ce%a deosebit" nu sunt competen@i /-au cum s?
spun? .e ceC Pentru c? 2aica .omnului #iind smerit?" n-a %rut s? #ie pus? Bn aten@ia
oamenilor .orin@a ei a #ost ca .omnul Iristos s? #ie pus Bn aten@ia oamenilor La
nunta din (ana >alileii a ,is c?tre slujitorii de la nunt?) E$ace@i ceea ce %? %a spune 7lF
3Ioan 2" 54 .eci E%? spun Ai eu ce%a" %? spun s? #ace@i ce %? %a spune 7l" nu s? #ace@i ce
%? spun eu 7u nu %? spun" n-am eu rostul de a %? spune" asculta@i-L pe 7l" pe IisusF
Gi aAa c? 2aica .omnului a #ost smerit? p=n? la aAa m?sur?" Bnc=t ea nu a %orbit
despre cele ale ei" despre m?re@iile ei" despre naAterea ei mai presus de #ire
!cest cu%=nt EIat? roaba .omnului $ie mie dup? cu%=ntul t?uF arat? smerenia 2aicii
.omnului Bn #a@a %oin@ei lui .umne,eu" supunerea Gi asta Bmi aminteAte de un cu%=nt
al P?rintelui !rsenie *oca" .umne,eu s?-l odi-neasc?" cu%=ntul c?) E/oi a%em mintea
care discut? cu .umne,eu Bn loc s? se supun? #?r? discu@ieF !poi 2aica .omnului a
a%ut mintea care s-a supus lui .umne,eu #?r? discu@ie E$ie mie dup? cu%=ntul t?uF
2aica .omnului n-a #?cut niciodat? publicitate din alegerea ei" n-a #?cut niciodat?
publicitate din ceea ce a%ea numai ea Ai ceea ce trebuia s? Atie ea Ai nu al@ii" ea nu s-a
a#iAat niciodat? cu cur?@ia ei" cu #ecioria ei" nu s-a a#iAat niciodat? cu alegerea ei" nu s-
a a#iAat niciodat? cu m?re@iile ei reale" ci a tr?it Bntr-un anonimat" Bntr-o retragere
total?" Bntr-o retragere Bn care nu s-a pus Bn e%iden@? cu nimic Ai nici m?car cu
retragerea Iat? un e1emplu al 2aicii .omnului #a@? de noi Ai pe care-l a%em Bn %edere"
Ai ar trebui s?-l a%em Bn %edere de c=te ori %rem s? ne punem Bn aten@ia altora" de c=te
ori %rem s? ne Bn#igem Bn conAtiin@a cui%a" c?ci Bn ca,ul acesta nu suntem pe calea
2aicii .omnului
E$ace@i ceea ce %? %a spune 7lF 3Ioan 2" 54 !m putea ,ice c? cu%=ntul acesta este un
cu%=nt %eAnic Ai cu%=ntul de Bndrumare al 2aicii .omnului" mesajul 2aicii .omnului)
E$ace@i ce %? %a spune 7lF" pe 7l Hl %reau Bn lucrare" pe 7l Hl %reau Bn aten@ie" pe 7l" pe
$iul meu E$ace@i ceea ce %? %a spune 7lF 3Ioan 2" 54
2=ntuirea se #ace prin .umne,eu /oi degeaba %rem s? #acem niAte lucruri
e1traordinare (eea ce trebuie s? #acem noi este s? ne l?s?m Bn m=inile lui .umne,eu
Ai apoi lucrea,? .umne,eu ca un S#=nt" cum Atie cu #iecare dintre noi" Ai dac? %rea
.umne,eu s? ne a#irme ne a#irm?" Ai dac? nu %rea .umne,eu s? ne a#irme degeaba
%rem s? ne a#irm?m noi
!sta Bnseamn? s? urm?m e1emplul 2aicii .omnului" s? #im smeri@i" adic? s? #im #?r?
%eleit?@i" Ai mai ales #?r? %eleit?@i religioase /u ,ice nimeni c? nu trebuie s? ocup?m"
ca creAtini" locuri de #runte Bn societate" locuri de #runte Bn cultur?" locuri de #runte
c-iar Bn conducerea oamenilor Putem s? a%em ast#el de locuri Ai s? dea .umne,eu s?
#ie c=t mai mul@i creAtini la locuri de #runte Ai la locuri din care s? poat? ajuta pe al@ii"
dar lucrul de c?petenie pentru noi este s?-I slujim lui .umne,eu Ai s? ne ridice
.umne,eu acolo unde %rea 7l s? #im !Aa a #?cut 2aica .omnului 2aica .omnului
parc? ar #i Atiut cu%=ntul S#=ntului Isaac Sirul c?) E.es?%=rAirea este o pr?pastie de
smerenieF
Hn leg?tur? cu cele Bnt=mplate Bndat? dup? /aAterea 2=ntuitorului nostru Iisus
Iristos" cu Bnc-inarea magilor" cu Bnc-inarea p?storilor" Bn leg?tur? cu Bnc-inarea
p?storilor" ne spune Luca Bn S#=nta 7%ang-elie c? 2aica .omnului p?stra toate Bn
69
inima ei (ine%a" Ai cred c? pe bun? dreptate" spunea c? 2aica .omnului este
ade%?ratul c-ip al 9rtodo1iei .e ceC Pentru c? a p?strat Bn inima ei cu%intele cele
#olositoare" cu%intele cele bune" le-a p?strat Bn inima ei Hn m?sura aceasta suntem
ortodocAi" Bn m?sura Bn care" ca Ai 2aica .omnului" p?str?m Ai noi cu%intele cele s#inte
Bn inima noastr?
S? ne g=ndim c? 2aica .omnului a tr?it Bn t?cere" dar a spus Ai cu%=nt c=nd a #ost
necesar s? spun?" de e1emplu) E+in nu auF" a spus Ai cu%=nt atunci c=nd a trebuit s?
spun? cu%=nt) E$ace@i ceea ce %? %a spune 7lF" a spus cu%=nt de rug?ciune c=nd a ,is)
E2?reAte su#lete al meu pe .omnulF
.eci 2aica .omnului a Ai %orbit" nu numai a t?cut /oi deducem c? BAi ducea %ia@a Bn
t?cere prin #aptul c? S#in@ii 7%ang-eliAti ne spun pu@ine cu%inte ale 2aicii .omnului
2aica .omnului a spus cu%=nt Ai atunci c=nd a ,is) EIat?" tat?l 6?u Ai eu Bngrijora@i 6e
c?ut?mF" cu%=nt s? ,icem aAa de nemul@umire" un cu%=nt de neliniAte Ai totuAi l-a
spus ! trebuit spus Ai l-a spus !Aa c? dac? Bn%?@?m s? t?cem" s? Bn%?@?m s? t?cem
mai mult c=nd trebuie s? t?cem" nu s? nu %orbim
2? g=ndesc c? ar trebui s? se g=ndeasc? mul@i dintre credincioAii noAtri" Ai mai ales
#emeile" ar trebui s? se g=ndeasc? mereu la e1emplul 2aicii .omnului Ai c=nd e %orba
de Bmbr?c?minte" de #elul cum se Bmbrac? !dic? s? aib? o cu%iin@? Bn Bmbr?c?minte
g=ndindu-se Ai la 2aica .omnului
(are trebuie s? #ie raportul nostru cu sectele e%ang-eliceC !%em dreptul s? #im pasi%i"
#ie cler #ie laiciC
7 greu de spus (red c? ceea ce trebuie s? #acem noi Bn raport cu ei ar #i aceea s? a%em
un ascendent moral" s? ne recomande %ia@a noastr? mai mult dec=t pe ei !sta ar #i
prima biruin@? Hn al doilea r=nd putem s?-i ocolim" nu ostentati%" dar s? nu ne prea
#acem %orb? cu ei" pentru c? s? Ati@i c? de multe ori in#luen@ele acestea" c-iar dac? nu
doboar?" Bn orice ca, clatin?" Ai nu sunt to@i destul de Bnt?ri@i ca s? poat? s? #ac? #a@?
7piscopul de la +=lcea" care a #ost" PS Iosi# >a#ton" a #ost c=nd%a la noi la m?n?stire"
Ai el Ai un #rate de-al lui au #ost studen@i Bn teologie Gi au %enit la %orb? acas? despre
ce spun sectarii despre 2aica .omnului Gi a ,is c? tat?l lor care era preot nu i-a l?sat
s? %orbeasc? aAa ce%a Bn casa lui !dic? BAi d?dea seama totuAi c? noi nu discut?m
despre 2aica .omnului" ci noi o cinstim pe 2aica .omnului
Se ,ice c? un copil BAi c?uta mama E/u a@i %?,ut pe mamaCF J Bntreba copilul Gi
cine%a Bi spune) E2? copile" am %?,ut o #emeie" a trecut adineaori pe aiciF .ar ,ice
copilul) E7u nu caut o #emeie" eu o caut pe mamaF /ici mamele noastre nu sunt o
#emeie ca toate #emeile" ci sunt unice #a@? de celelalte #emei .eci 2aica .omnului"
dac? Bngerul a spus) E*inecu%=ntat? eAti tu Bntre #emeiF" nu mai a%em noi alt cu%=nt s?
spunem c? 2aica .omnului a #ost o #emeie ca toate #emeile" pentru c? nu a #ost o
#emeie ca toate #emeile
Hnainte cu mai mul@i ani" Atiu eu" %reo Aapte" am citit o carte intitulat? Fae*i eea e
.$ .a spune E& 3cu%inte spuse de 2aica .omnului la /unta din (ana >alileii4 !utorul
acestei c?r@i pune o problem? pe care mi-am pus-o Ai eu cu mai mult timp Bn urm?) c?
oamenii de ast?,i sunt mai pu@in cinstitori ai 2aicii .omnului Ai se Bntreba din ce
cau,? Gi r?spunsul" care mi-a pl?cut #oarte mult" era acesta) E(reAtinismul nostru este
un creAtinism de ideiF" #i@i aten@i ce #rumos urmea,?" EAi ideile n-au mam?F .ac? Hl
a%em pe .omnul Iristos Bn cinstea cu%enit?" dac? pentru noi .omnul Iristos este o
7:
realitate" nu putem s? nu #im cinstitori Ai ai 2aicii Lui Iar dac? pentru noi .omnul
Iristos este o idee" n-a%em atunci pentru ce s?-I cinstim mama" pentru c? ideile n-au
mam? 71traordinar de #rumos pre,entat? c-estiunea0
(red c? 2aica .omnului %a #i bun? Ai cu necinstitorii ei" sau" Bn orice ca," %a #i bun?
cu cei care nu o cinstesc pur Ai simplu" nu c? au ce%a Bmpotri%a 2aicii .omnului"
pentru c? 2aica .omnului e bun? Ai o s?-i Bn@eleag? Ai pe cei care sunt cuprinAi de
neputin@a aceasta a m=ndriei sau de p?cate care nu-i las? s? Bn@eleag? lucrurile aAa
cum sunt" pentru c? nu se las? conduAi de *iseric? P?rintele !rsenie *oca" .umne,eu
s?-l odi-neasc?" ,icea c?) EHn mintea str=mb? Ai lucrul drept se str=mb?F !Aa c? 2aica
.omnului o s?-i Bn@eleag? pe cei care au a%ut minte str=mb?" iar noi dorim ca oamenii
s? aib? m?car bucuria pe care o a%em noi din #aptul c? suntem cinstitori ai 2aicii
.omnului
/u e1ist? 9rtodo1ie #?r? 2aica .omnului

MAMA
Per#orman@a #irii este totuAi situa@ia de mam?
/umai .umne,eu Atie dac? cine%a" s? ,icem aAa" tat? #iind" poate s? #ie Ai mam? !dic?
dac? poate a%ea inim? de mam?" tat? #iind" b?rbat #iind /u Atim

MNSTIREA
(=nd eram eu copil" era o Bntrebare de inteligen@?) E(e-i Bntre cer Ai p?m=ntCF
Scormoneau oamenii prin minte) caierul" Luna" Soarele" stelele ce le %enea Bn g=nd
Gi ,icea cel care punea Bntrebarea) Bntre cer Ai p?m=nt este EAiF *ine=n@eles" r=deau de
%orbele acestea 7u aA ,ice acum" dup? ce mi-a %enit Ai mie mai mult? minte" c? s-ar
putea ,ice #oarte #rumos Ai #oarte ade%?rat" c? Bntre cer Ai p?m=nt este m?n?stirea /u-i
nici Bn cer" nu-i nici pe p?m=nt" ci unde%a Bntre cer Ai p?m=nt 6rebuie s? tr?im Bn aAa
#el Bn m?n?stire" Bnc=t s? #im Bntre cer Ai p?m=nt S? #im spre cer
2ie-mi place s? spun despre m?n?stire c? este Etinda raiuluiF" Ecasa lui .umne,euF"
Epoarta ceruluiF" Ai Elocul BmplinirilorF 7ste Etinda raiuluiF Bn Bn@elesul c? este mai
aproape de rai 7 mai aproape de cer dec=t de p?m=nt .ac? o m?n?stire e mai
aproape de p?m=nt dec=t de cer" nu este Bn rosturile ei
(?lug?rii dintr-o m?n?stire trebuie s? #ie candida@i la rai /u numai c?lug?rii" ci to@i
credincioAii trebuie s? #ie candida@i la rai /umai c? cei care duc o %ia@? obiAnuit? Ai cu
Bndatoririle sociale c=te sunt Ai cu Bndatoririle de #amilie" nu pot s? reali,e,e libertatea
aceasta de a se g=ndi at=t de mult la rai" cum se g=ndesc c?lug?rii" dar to@i suntem
c-ema@i la des?%=rAirea creAtin? 6o@i trebuie s? n?,uim Bn @ara lui Leru-i Ler un col@
de cer" cum ,ice /ic-i#or (rainic)
EHn @ara lui Leru-i ler
71
/?,uiesc spre-un col@ de cerF
$iecare dintre noi trebuie s? a%em Bn %edere cerul" numai c? deosebirea dintre cei care
nu sunt c?lug?ri Ai cei care sunt c?lug?ri este urm?toarea) cei care nu sunt c?lug?ri
pot tr?i pe p?m=nt cu g=ndul la cer" le ajunge at=ta" pe c=nd cei care sunt Bn m?n?stire
ar trebui s? tr?iasc? pe p?m=nt ca Ai Bn cer Gi dac? #ac lucrul acesta Ai se silesc s?-l
#ac? Ai Atiu cum s? se angaje,e Bn lucrarea aceasta" nu se poate s? nu se simt? mai
aproape de rai" Bn Etinda raiuluiF
!i mei de acas? c=nd le spuneam de un p?rinte de la noi de la m?n?stire c? Bi bun"
,iceau c?) E*un s? Ai #ie' Ai dac? nu-i bun" n-are treab? s? stea acoloF
Hntr-o m?n?stire trebuie s? se Bnt=mple minuni /u minuni cum aAteapt? oamenii Bn
general" ci minuni cum aAteapt? Ai %rea s? le #ac? .umne,eu pentru cei care sunt Bntre
cer Ai p?m=nt" Ai anume minunea sc-imb?rii spre bine" minunea reali,?rii unui om
mai presus de obiAnuit" mai presus de oamenii cei care tr?iesc Bn lumea aceasta
2?n?stirea noastr? e o m?n?stire comod? .ac? nu po@i tr?i Bn 2?n?stire la S=mb?ta"
po@i s? nu te mai duci la nici o m?n?stire0

MERSUL LA BISERIC
Hntr-o ,i au b?tut la uAa c-iliei mele doi tineri c?s?tori@i 2i-au adus un pomelnic Ai mi-
au cerut s? le #ac o rug?ciune !m intrat Bn %orb? cu ei Ai" aAa cum mi-am statornicit
eu o r=nduial?" i-am Bntrebat dac? merg la biseric? Gi atunci ei mi-au r?spuns) E/u
suntem aAa de b?tr=ni ca s? mergem la biseric?F Gi atunci am ,is) E.oamne"
Bnmul@eAte b?tr=nii0F
7u nu stau de %orb? la spo%edit cu cine%a care nu merge la biseric? /u am ce %orbi
(e s?-i spunC Sunt unii care spun c? nu au mai #ost la biseric? de ani de ,ile" sau c?
au #ost anul trecut la PaAti (elor care spun c? au #ost la PaAti le ,ic) EGtii de ce e aAa
mult? lume la PaAti la biseric?C (? sunt Ai din cei ca tine" care merg numai odat? pe an
la slujb?F .up? aceea sunt unii care ,ic J c=nd Bl Bntreb dac? merge la biseric? J E.aF
Gi m-am prins c? unii nu merg la biseric? la slujb?" ci intr? Bn biseric? Ai aprind o
lum=nare Gi acum Bi Bntreb) E.ar la slujb?" stai la slujb?" c=t stai la slujb?CF Gi ,ice)
EP?rinte" m? duc Ai aprind o lum=nareF Gi ,ic eu) EGi o pui s? stea Bn locul t?u Ai ea st?
de #apt Bn locul eiF
!celora care nu merg la biseric? eu de #apt le spun ce Bnseamn? s? nu mergi la biseric?
Ai ce Bnseamn? s? mergi la biseric? Gi anume" ce Bnseamn? s? mergi la biseric?C
Hnseamn? s? mergi Bn cerul cel de pe p?m=nt" Bnseamn? s?-i Bnc-ipuieAti pe Ieru%imi"
s? aduci Bntreit s#=nt? c=ntare lui .umne,eu" s? c=n@i Bmpreun? cu Bngerii ES#=nt"
S#=nt" S#=nt .omnul Sa%aotF" s? aduci laud? lui .umne,eu" s? cinsteAti pe 2aica
.omnului" s? cinsteAti pe s#in@i" Bnseamn? s? ascul@i cu%=ntul lui .umne,eu" cu%=ntul
.omnului nostru Iisus Iristos care e mai %eAnic dec=t cerul Ai p?m=ntul" Bnseamn? s?
primeAti binecu%=nt?ri de la s#intele slujbe prin mijlocire preo@easc? de la HnsuAi
.omnul Iristos Gi la urm? ,ic) uite" toate acestea tu nu le primeAti" tu nu le ai" pentru
c? nu mergi la biseric?" toate acestea le ocoleAti 9mul nu are conAtiin@a c? de #apt
toate lucrurile acestea se Bnt=mpl?" ci ,ice c? nu s-a dus la biseric? Ai at=ta tot
72
/u se mai g=ndeAte ce Bnseamn? s? te duci Ai ce Bnseamn? s? nu te duci la biseric? Gi
eu le spun) dou? ore pentru .umne,eu" pentru cine%a care crede Bn .umne,eu" nu e
prea mult .ou? ore pentru .umne,eu" Bntr-o s?pt?m=n?" s? stai Bnaintea lui
.umne,eu" s? ai conAtiin@a c? acum eAti Bn #a@a lui .umne,eu
7u am un program de angajare Bn %ia@a religioas? Ai programul Bncepe cu #rec%en@a la
biseric? !dic? s? te duci la biseric? Bn duminici Ai s?rb?tori" sau cel pu@in Bn duminici"
la S#=nta Liturg-ie $?r? aceasta nici nu po@i s? consideri c? cine%a are o %ia@?
religioas? autentic? ;nii ,ic) EP?rinte" e drept c? nu m? duc la biseric?" dar s? Ati@i c?
eu totdeauna ascult la radio sau pri%esc la tele%i,or slujbaF Gi cum o ascul@i" tr=ntit pe
pat" pe #otoliuC EStau Bn genunc-i Ai Bn picioare" p?rinteF /u te ui@i la slujb? ca Ai c=nd
te-ai uita la meci" poate la meci te ui@i cu mai mult interes !Aa c? oamenii aceAtia sunt
super#iciali
2i-a spus unul c=nd am Bntrebat) E(e #aci tu c=nd ar trebui s? mergi la biseric? Ai nu
mergi la biseric?C (e #aci acas?CF Gi a r?spuns) E2? uit la tele%i,orF 7u nu-s Bmpotri%a
tele%i,orului" dar sunt Bmpotri%a acelora care nu-Ai Bmplinesc datoriile Ai-Ai #ac %reme
totuAi s? se uite la tele%i,or Gi atunci am ,is c?tre el) EGtii ce Bnseamn? astaC !sta
Bnseamn? c? Hl ai pe .umne,eu Bn spate Ai tele%i,orul Bn #a@? .u-te de acuma Bncolo Ai
sc-imb?-le Pune pe .umne,eu Bn #a@? Ai tele%i,orul Bn spateF
S? Ati@i c? eu pe aceia care nu merg la biseric? nici nu-i socotesc oameni credincioAi La
p?g=ni Bi num?r0 (um po@i s? ,ici c? eAti om credincios dac? nu mergi la biseric?"
unde-i cerul cel de pe p?m=ntC (? biserica-i cerul cel de pe p?m=nt (um s? ,ici c? eAti
om credincios dac? nu te duci Bn E=mp?r?@ia lui .umne,euFC Pentru c? S#=nta
Liturg-ie este Bmp?r?@ia lui .umne,eu pe p?m=nt (um po@i s? ,ici c? eAti credincios
dac? nu-i Bnc-ipui pe Ieru%imi c=nt=nd Bntreit s#=nt? c=ntare Bn biseric?C (um po@i s?
,ici c? eAti credincios dac? nu ,ici Bmpreun? cu Bngerii) S#=nt" S#=nt" S#=nt .omnul
Sa%aotC

METANOIA
.in m?re@ia 2=ntuitorului nostru Iisus Iristos" din sc-imb?rile Lui la #a@?" Bn@elegem
Bn m?sura Bn care Ai noi ne sc-imb?m la #a@?" Ai noi ne trans#igur?m .ac? nu ne
trans#igur?m noi BnAine nu putem Bn@elege ce%a din trans#igurarea 2=ntuitorului La
slujba de la s?rb?toarea Sc-imb?rii la $a@? este o alc?tuire care ,ice aAa) E2unte Bnalt
a%=nd noi inima cur?@it? de patimi" s? %edem sc-imbarea la #a@? a lui Iristos care
luminea,? mintea noastr?F (are e condi@ia ca .omnul Iristos s? Se trans#igure,e Bn
noiC (ondi@ia este s? a%em Bn noi un munte Bn care .omnul Iristos s? poat? ap?rea
sc-imbat la #a@?" trans#igurat (are este de #apt muntele cel Bnalt din conAtiin@a
noastr?C 7ste" spune *iserica" Einima cur?@it? de patimiF" c?ci .umne,eu Se descoper?
inimii cur?@it? de patimi

MILOSTENIA
(ine nu #ace milostenie pentru c? nu %rea s-o #ac?" acela nu se poate m=ntui
73
7ste bine s? #acem c=t mai mult Ai Bn mod c=t mai sus@inut binele de care suntem Bn
stare /u Bnseamn? c? dac? nu putem #ace tot ce ni se cere" s? renun@?m Ai la ceea ce
putem #ace" la cele pe care suntem Bn stare s? le Bmplinim Hn Pateri se spune c? i s-a
%orbit unui p?rinte despre o des#r=nat? care #?cea milostenii Ai cu c=t BAi Bnmul@ea
des#r=narea" pe at=t ad?uga Ai milostenie (u%iosul a spus despre acea des#r=nat? c?
nu %a r?m=ne p=n? Bn s#=rAit Bn p?catul ei (e%a asem?n?tor se poate spune Ai despre
cei ce #ac unele #apte bune" dar care n-au ajuns Ai la puterea de a ierta pe cei care le
greAesc Hn orice ca," nimeni s? nu se bi,uie pe ce #ace" ci s? se sileasc? s? Bmplineasc?
Ai cele cu care este dator EPe acestea se c?dea s? le #ace@i" iar pe acelea s? nu le l?sa@iF
32atei 23" 234
2ilostenia c?lug?rului este bun?tatea lui Ai rug?ciunea" ca e1presie a bun?t?@ii lui

MINILE
Oice .omnul Iristos) EPe bolna%i m=inileAi %or pune Ai bine le %a #iF 3=n alte traduceri)
EAi se %or #ace s?n?toAiF4 7 %orba nu de puterea de Bns?n?toAire" pentru c? nu mul@i au
aceast? putere" e %orba de o m=ng=iere (u m=inile" nu numai Bn,dr?%enim" nu numai
ajut?m' c-iar dac? nu Bn,dr?%enim" ajut?m pe oameni" ajut?m pe bolna%i" Bi ajut?m ca
s? se simt? mai bine EAi bine le %a #iF (u m=inile m=ng=iem" m=inile sunt date de
.umne,eu ca s? a%em noi m=inile lui .umne,eu0

!m citit c=nd%a" unde%a" o istorisire despre un doctor" un doctor care a #ost misionar
prin !#rica J !lbert Sc-Veit,er se numea !cesta era doctor Ai a#ricanii se bucurau de
ajutorul pe carel d?dea el ca doctor Hntro Bmprejurare ca aceasta" cine%a a spus) E6u ai
m=inile lui .umne,eu0F (e bine ar #i s? a%em Ai noi m=inile lui .umne,eu" s? #acem
ce%a pentru aproapele nostru" s?-l m=ng=iem" s?-l ajut?m" s? inter%enim cu puterile
noastre spre ajutorarea lui0 Giatunci am a%ea m=inile lui .umne,eu Ai Epe bolna%i
m=inileAi %or pune Ai bine le %a #iF (-iar dac? nu se %or #ace s?n?toAi" %a #i un spor de
bucurie" %a #i un spor de ajutor" %a #i un spor de liniAte su#leteasc?

MNIA
S#=ntul Ioan (asian ,ice c? nu a%em %oie s? ne m=niem nici pentru pricini drepte nici
pentru nedrepte" pentru c? m=nia Bntunec? mintea !Aa cum be@ia Bntunec? mintea" tot
aAa Ai m=nia Bntunec? mintea (=nd eAti g=lce%itor" c=nd eAti pornit" nu te mai g=ndeAti
la ce ar trebui s? te g=ndeAti" ci ai un #el de Bntunecare de minte Gi #ace o compara@ie
S#=ntul Ioan (asian spun=nd c? aAa cum dac? B@i pui pe oc-i o #oi@? de plumb sau de
aur" e tot at=ta" c? tot nu %e,i" tot aAa Ai c=nd te m=nii Ai pentru pricini drepte Ai
pentru pricini nedrepte" tot nu-i bine" pentru c? nu ai limpe,ime de minte Gi solu@ia
lui c=nd e %orba despre m=nie este aceasta) s? nu te m=nii nici pentru pricini drepte"
nici pentru pricini nedrepte .e alt#el" dac? di,ol%i pricinile m=niei" la m=nie nu mai
ajungi Hn Ant!&!+ia Sansrit$ se spune) E2=nia Bn oamenii cei buni se naAte moart?"
se topeAte Hn cei cumin@i un ceas tr?ieAte Hn semidoct tr?ieAte lung) cinci ani Bn proAtii
cei din gloat?" iar Bn miAei %ia@a toat?F
2=nia de #apt are multe c-ipuri" are multe mani#est?ri S#=ntul Ioan Sc?rarul" scriind
despre m=nie Bn cartea sa numit? Sara" ,ice aAa) S? leg?m m=nia cu lan@urile
74
bl=nde@ii" s-o lo%im cu Bndelung?-r?bdarea" s-o aducem Bn #a@a min@ii la judecat? Ai la
cercetare Ai s? ,icem) Spune-ne nou?" patim? nebun? Ai neruAinat?" cine este tat?l t?u"
cum se numeAte mama ta" care sunt #iii t?i" cine @i se Bmpotri%eAte Ai cine te nimiceAte
cu totulC Gi m=nia r?spunde) 6at?l meu este Bng=m#area J adic? m=ndria" de obicei
m=nia e legat? cu m=ndria' S#=ntul 2arcu !scetul Bn scrierea sa E7pistola c?tre /icolae
2ona-ulF pe care o g?sim Bn Fi&!a&ie Bn %olumul I" spune c?) E(opacul m=niei este
udat la r?d?cin? cu apa puturoas? a m=ndrieiF' deci totdeauna Bntre m=ndrie Ai m=nie
este o leg?tur?' bine=n@eles c? poate s? aib? Ai alte pricini m=nia" o s? %edem Bndat? ce
mai spune S#=ntul Ioan Sc?rarul) ,ice J Ai mame am mai multe) iubirea de a%ere"
iubirea de pl?cere" uneori patima des#r=n?rii Ai alteori patima Bmbuib?riiF
6rebuie s? ne #ie ruAine c=nd suntem porni@i spre m=nie Hn %remea noastr? se
#oloseAte o e1presie care %rea s? Bndulceasc? lucrurile" Ai anume" nu se spune despre
cine%a c? e r?u sau m=nios" ci de obicei se spune c?-i ner%os S? Ati@i c? cei %ec-i nu
Atiau de ner%o,itate" ci Atiau numai de m=nie Ai de r?utate

MNTUIREA
(um poate un om din societatea de ast?,i s? urce pe scara spre m=ntuireC
(um au urcat to@i oamenii care s-au m=ntuit0 /u e1ist? o Esocietate de ast?,iF" #iecare
a tr?it societatea contemporan? cu el ca Esocietatea de ast?,iF 2=ntuirea ne-o d?
.omnul Iristos Ai se reali,ea,? Bn leg?tur? cu .omnul Iristos 2=ntuirea este un
lucru care se poate reali,a Bn toate genera@iile de oameni" nee1ist=nd o e1cep@ie pentru
o anumit? genera@ie >enera@ia noastr? se m=ntuieAte cum s-au m=ntuit toate
genera@iile dinaintea noastr? Ai cum se %or m=ntui genera@iile de dup? noi) prin
Iristos" prin asem?narea cu Iristos" prin Bnnoirea min@ii" prin neasem?narea cu
c-ipul acestui %eac
S? Ati@i c? noi greAim de multe ori cre,=nd c? m=ntuirea e la moarte /u-i de%?rat
2=ntuirea e Bn %ia@? 9mul Atie !Aa cum Atii dac? eAti s?n?tos sau dac? eAti bolna%"
tot aAa Atii dac? eAti m=ntuit sau nu eAti m=ntuit
/u se m=ntuiesc c?lug?rii #?c=nd cele ale mirenilor Ai nici mirenii #?c=nd cele ale
c?lug?rilor !dic? nu se m=ntuiesc c?lug?rii a%=nd #amilie" a%ere personal?"
independen@? /u se m=ntuiesc nici mirenii aAa cum se m=ntuiesc c?lug?rii" adic?
renun@=nd la cele ce sunt datori s? le Bmplineasc? prin speci#icul lor Ai prin
binecu%=ntarea S#intei *iserici" care le Bmp?rt?AeAte S#=nta 6ain? a (ununiei
Personal cred c? .umne,eu %a m=ntui mult mai mul@i oameni dec=t credem noi c? se
m=ntuiesc

MULUMIRE
S? mul@umim lui .umne,eu pentru toate darurile
S? mul@umim lui .umne,eu pentru S#=nta 7%ang-elie"
75
Pentru s#intele slujbe"
Pentru S#=nta *iseric?"
Pentru S#=nta Preo@ie"
Pentru S#=nta Liturg-ie"
Pentru bucuria de a #i Bn leg?tur? cu 2aica .omnului
S? mul@umim lui .umne,eu pentru toate darurile *isericii"
S? mul@umim lui .umne,eu c? ne putem Bnt=lni Bn #a@a Lui Bn S#=nta *iseric?"
S? mul@umim lui .umne,eu pentru S#=nta 7%ang-elie care-i i,%or de bucurie Ai de
n?dejde"
S? mul@umim lui .umne,eu pentru slujbele noastre"
S? mul@umim lui .umne,eu pentru Au%oiul acesta de bucurie" de n?dejde" de dar de la
.umne,eu" pe care Hl re%ars? .umne,eu Bn s#intele slujbe

MUNCA
!m g?sit unde%a o e1presie care mi-a pl?cut #oarte mult" Bntro carte de predici a
P?rintelui 7piscop +asile (oman de la 9radea" .umne,eu s?-l odi-neasc? 7l ,icea c?)
E2unca e rug?ciunea m=inilorF 7 #oarte" #oarte #rumos) Emunca este rug?ciunea
m=inilorF
S#=ntul !ntonie cel 2are a primit Bndrumarea aceasta) s? Bmpleteasc? rug?ciunea cu
munca /u i sa spus c=t? rug?ciune s? #ac?" nu i sa spus c=t? munc? s? preste,e" dar i
sa spus s? nu se ba,e,e numai pe rug?ciune Ai s? nu se ba,e,e numai pe munc?" ci s?
Bmpleteasc? munca cu rug?ciunea !ceasta este" de #apt" directi%a esen@ial? din
Pateri S? nu te @ii numai de munc?" ci" cel mai bine" este s? #aci Ai din munc? o
rug?ciune !m ,is c? munca este rug?ciunea m=inilor S? Bi dai %aloare de m=ntuire"
%aloare aduc?toare de m=ntuire muncii pe care o preste,i" pe care Ai prin care te
discipline,i l?untric
La mine %in oameni la spo%edit Ai Bi Bntreb dac? se roag? diminea@a Ai seara" Ai-mi ,ic)
EP?rinte" diminea@as gr?bit Ai searas ostenitF Gi aAa este" e o realitate .e ceC Pentru c?
omul nu g?seAte timp" nu BAi propor@ionea,? lucrurile Bn aAa #el Bnc=t s? aib? timp Ai
pentru .umne,eu 7 ade%?rat c? sunt oameni care nu pot s?Ai g?seasc? timp" de
e1emplu oamenii de la @ar?" care lucrea,? toat? ,iua" de diminea@a p=n? seara" cum se
,ice" ,ilumin? Sigur c? nu se mai pot angaja la rug?ciune cu un program mai Bntins Ai
cu citiri din c?r@ile de rug?ciuni Ai nu putem a%ea preten@ia s?Ai #ac? un program
asem?n?tor cu al c?lug?rilor Hns? altce%a putem s? #acem" Ai anume" s?i Bndemn?m ca
lucrul pe carel #ac" munca pe care o prestea,?" s? o #ac? cu g=ndul la .umne,eu Ai s?
le #ie ca un #el de rug?ciune
76
Hn Fi&!a&ie" Bn %olumul I" este o scriere a S#=ntului Ioan (asian intitulat?) E.espre cele
opt g=nduri ale r?ut?@iiF Ai acolo" Bn al Aaselea cu%=nt" E.espre tr=nd?%ieF" se spune c?
cine%a care munceAte" de obicei e luptat de un singur drac" pe c=nd cei care nu
muncesc" sunt lupta@i de o mul@ime nenum?rat? de draci Ai c? e mai uAor s? te lup@i cu
unul dec=t cu mul@i
2ie cam ruAine c=nd dau m=na cu un om cu m=inile b?t?torite" c? n-am Ai eu m=inile
b?t?torite" c? tare miaA dori aAa ce%a !dic? miaA dori s? #iu" s? m? pot Bncadra Bntro
munc? din aceasta" care #ace b?t?turi 2ai glumesc eu c=teodat? Ai ,ic c? b?t?turile
mele sunt la minte

MUZICA
)e prere a%ei de muzic, de teatru?
Hn ceea ce pri%eAte mu,ica" noi tr?im Bntr-o societate Bn care mu,ica are ponderea ei
P?cat c? oamenii Bn general nu sunt #oarte doritori de a c=nta ei BnAiAi" cel mult ascult?
mu,ica la caseto#on" la radio" la tele%i,or" mu,ica c=ntat? de al@ii 2ai demult era o
angajare a oamenilor" Bn general" pentru mu,ic? /u m? g=ndesc numai la cei care
erau angaja@i Bntr-un cor" ci la cei care erau gata tot timpul s? #redone,e ce%a" s? c=nte
ce%a" e%entual s? c=nte la un instrument mu,ical" s? interprete,e o c=ntare" o melodie"
c=nt=nd el BnsuAi %ocal Ai parc? Bn tinere@ea mea era mai mult? preocupare de a #ace
mu,ic?" nu numai de a asculta mu,ic? Gi atunci" tr?ind Bntr-o societate Bn care
oamenilor li se o#er? dup? preocup?rile care sunt" Bmi pare r?u c? se neglijea,?
anumite lucruri pentru c? nu mai sunt la mod? 7i" aA %rea s? se c=nte mu,ic? din
toate domeniile" sunt #oarte #rumoase can@onetele italiene" sunt #oarte #rumoase
melodiile spaniole" sunt #oarte #rumoase melodiile c=ntate de #rance,i .ar aA %rea s?
#ie un amestec aAa Ai o preocupare de mu,ic? bun? de tot #elul" de la toate popoarele
care ne cunoaAtem Ai care au %alori mu,icale (=nd eram eu #oarte t=n?r se c=ta #oarte
mult 6ino 8osi Gi acum aAa mult Bmi place 6ino 8osi0 2i-aduc aminte de tinere@ea mea
Ai Bmi pl?cea Ai atunci #oarte mult Sau acum" de e1emplu" mu,ica de oper? care-i
#rumoas? Ai e bine s? se c=nte Pa%aroti" de pild?" .omingo" mu,ic? #rumoas? !m
impresia c? nu-i destul? preocupare de mu,ic? din asta constructi%?" adic? ele%at?
(=teodat? desc-id aparatul de radio Ai nimeresc la c=te o mu,ic? Ai m? g=ndescL asta-
i mu,ic?C 9are asta poate #i socotit? mu,ic?C /u cred c?-i o mu,ic?" e ce%a ce eu n-aA
mai asculta Ai a doua oar? .ar sunt lucruri pe care le-aA asculta de mai multe ori" Ai a
treia oar? Ai a ,ecea oar?' Ai mu,ic? popular?" Ai mu,ic? cult? Ai mu,ic? uAoar?"
mu,ic? sim#onic?' mie-mi place mu,ica" n-am %reme de mu,ic?" dar Bmi place #oarte
mult

(iteam despre Ko-ann Sebastian *ac-" Bntr-o lucrare numit? "art!ri re%tini" c? este
considerat al cincilea e%ang-elist pentru mul@imea g=ndurilor s#inte din 7%ang-elie pe
care le pre,int? Bn mu,ica sa 39ratoriile de (r?ciun Ai de PaAti" (antatele Ai (oralele
sunt cu i, du-o%nicesc Ai cu a#irma@ii din 7%ang-elie4 6ot ce putem acumula noi
#rumos din mu,ic?" literatur?" nu numai din 7%ang-elie" ne ,ideAte 7ste at=ta
literatur? bun?" #rumoas?" care ne ,ideAte" care ne BmpodobeAte mintea" #ie c? e %orba
de poe,ii" #ie c? e %orba de sc-i@e" de nu%ele" de romane" lucruri care sunt bune" pe
care le citeAti Ai care contribuie la #ormarea noastr? du-o%niceasc?0
77

NAII

Printe /eofil, cum se aleg na!ii !i ce rol au ei?
/aAii Bn general se aleg Iai s? ,icem alt#el /aAii Bn general nu se aleg" ci se o#er?" se
o#er? Bn sensul acesta c? dac? p?rin@ii au #ost cununa@i de niAte naAi" #iii de obicei sunt
cununa@i de #iii naAilor !Aa se obiAnuieAte Ai e bine c=nd e aAa (=nd nu poate #i aAa
sau c=nd s-ar g?si alt? modalitate" atunci trebuie neap?rat s? #ie o Bn@elegere ca nu
cum%a s? #ie cine%a sup?rat c? p?r?seAti EnaAii de pe curteF" cum se ,ice pe la noi pe la
@ar? Hn ca,ul c=nd naAii n-ar %rea s? #ie naAi" adic? #iii naAilor" atunci e altce%a .ar
dac? ei %or s? #ie Ai pot s? #ie" Bn ca,ul acesta e bine s? @ii seama de naAi" s? ai respect
#a@? de naAii p?rin@ilor" ca s? ai Ai tu Bn continuare naAii t?i Bn raport cu cei ai
p?rin@ilor .ac? nu e aAa" Ai nu e nici o sup?rare c? nu e aAa" atunci naAii @i-i alegi tot
aAa) dup? simpatia pe care o ai #a@? de ei" dup? %ia@a moral? pe care o duc" dup? ceea
ce repre,int? ei din punct de %edere religios Pentru c? c-estiunea naAilor este o
c-estiune care @ine de credin@?" de religie

NEBUNIA NTRU HRISTOS
(are sunt ade%?ra@ii nebuni pentru IristosC (e e nebunia pentru IristosC
Hn general creAtinii erau socoti@i un #el de nebuni de c?tre p?g=ni Ai a #i creAtin Bnsemna
dup? ei a #i nebun /u e1ist? o metod? de nebuneal? pentru Iristos .e e1emplu" pe
aici pe la noi am cunoscut unul care ,icea despre el c? e nebun pentru Iristos" ap?i eu
cred c? acela era c-iar nebun de cum se cade 6e Bnt=lneai cu el Ai-@i tr=ntea c=te o
%orb? aAa" pe care .omnul Iristos cred c? n-o putea binecu%=nta Gi atunci nu e %orba
de o metod? s? de%ii nebun pentru Iristos" c-iar dac? *iserica noastr? are" pe S#=ntul
Simeon cel /ebun pentru Iristos Ai pe ucenicul s?u Bn cinstire" noi credem c? a #i
nebun pentru Iristos Bnseamn? a #i de,aprobat de oamenii care nu cred Bn Iristos
(rede@i c? ar e1ista nebuni Bntru Iristos Bn contemporaneitateC
7u s? Ati@i c? n-am pus niciodat? temei pentru un nebun Bntru Iristos +reau s?
urme, unui Bn@elept Bntru Iristos" nu unui nebun" c-iar dac?-i pentru Iristos /u-mi
place stilul ?sta de a-I sluji lui .umne,eu S#=ntul !postol Pa%el J dac? Bntr-ade%?r
e1ist? un stil" dac? nu-i Bntr-ade%?r o nebunie real?" c? s-ar putea Bnt=mpla Ai aAa J
%orbeAte de o nebunie pentru Iristos" dar Bn Bn@elesul c? cel care este nebun pentru
Iristos" BmplineAte poruncile lui .umne,eu #?r? s? se g=ndeasc? ce consecin@e are
aceasta pentru cei care nu cred Ai pentru cei care dispre@uiesc Bmplinirea poruncilor lui
.umne,eu Ai pe care l-am socoti nebun .e e1emplu" eu o dat? am p?@it o treab?) eram
ele% de liceu la 6imiAoara Ai a%eam un pro#esor care @inea la mine Ai c=nd o a#lat c?
%reau s? merg la 6eologie" a ,is) E(e m?" eAti nebunCF 7u cred c? n-am #ost nebun" dar
pentru el atunci am #ost nebun .eci el nu m-a urmat pe mine" pe nebunul de mine" ci
,icea c? eu sunt nebun 7u mi-am %?,ut de treab? Ai mi-am %?,ut de EnebunieF" dac?
asta era nebunie" dar eu n-am considerat c?-i nebunie Gi n-am #?cut niciodat? lucruri
prin care s? se arate c? sunt nebun !m %rut s? #iu Bn@elept" pentru c? .umne,eu
binecu%intea,? Bn@elepciunea Ai nu nebunia
7<

NEOISIHASMUL
/eoisi-asmul este o bucurie prin e1isten@a lui 7l #ace pentru mul@i ceea ce a #?cut
P?rintele !rsenie pentru mine) pune Bn aten@ie preocup?rile isi-aste tradi@ionale" la
m?surile omului modern (-iar dac? isi-asmul din %remea noastr? nu-i identic cu
isi-asmul tradi@ional" despre care noi Atim doar din c?r@i" nu Ai din e1perien@a celor
angaja@i Bn lucrarea isi-ast?" moAtenit? de la BnaintaAi J pentru c? aAa ce%a" trebuie s?
recunoaAtem c? nu e1ist? J el" isi-asmul modern" are meritul c? atrage aten@ia asupra
angaj?rii Bn rug?ciune" prin rug?ciunea de toat? %remea
/eoisi-asmul n-ar putea s? #ie Bnlocuit cu altce%a" cel pu@in deocamdat?
(ei Bngrijora@i de amestecuri str?ine de 9rtodo1ie" Bn lucrarea de Bnmul@ire a rug?ciunii
propus? Ai sus@inut? de isi-aAti" de neoisi-aAti" aAa cum sunt ei" ar trebui s? se
g=ndeasc? la Bmprejurarea aceea" istorisit? Bn S#=nta 7%ang-elie" anume c?" !postolul
Ioan l-a in#ormat pe Iisus c? a %?,ut pe unul i,gonind demoni" Bn numele Lui" Ai c? l-a
oprit pentru c? nu merge Bmpreun? cu ucenicii dup? Iisus !tunci .omnul i-a spus)
E/u-l opri@i" c? nu e nimeni care #?c=nd minuni Bn numele 2eu" s? poat? degrab?"
dup? aceea" s? 2? gr?iasc? de r?u (ine nu este Bmpotri%a noastr?" este pentru noiF
32arcu 9" 3<J4:4 Hn Bmprejurarea c? i-ar %eni cui%a Bn minte c? E/eoisi-asmul este o
anomalieF" ar #i ca,ul s? ia seama la cu%intele S#=ntului !postol Pa%el din 7pistola
c?tre $ilipeni" unde citim) E;nii" negreAit" %estesc pe Iristos din pi,m? Ai din du- de
ceart?' al@ii" Bns?" din bun?%oin@? ;nii o #ac din iubire Atiind c? stau aici 3=n
Bnc-isoare4" pentru ap?rarea 7%ang-eliei' ceilal@i Bns?" din ,a%istie" %estesc pe Iristos"
nu cu g=nduri curate" socotind s? Bmi c?Aune,e su#erin@? Bn leg?turile mele .ar ce
esteC /imic altce%a" dec=t c?" Bn tot c-ipul" #ie din cu%=nt de #?@?rnicie" #ie din cu%=nt
de ade%?r" Iristos se propo%?duieAte" Ai Bntru aceasta m? bucur Gi mereu m? %oi
bucuraF 3$ilipeni 1" 15J1<4 !Aa e Ai cu neoisi-asmul +a #i a%=nd el unele de%ia@ii" dar
Bn principal #ace lucru de #olos" #ace lucru de Bnmul@ire a rug?ciunii Ai a Bmbun?t?@irii
su#leteAti" prin rug?ciunea Bndesit?
!mestecurile str?ine de g=ndirea creAtin? Ai de g=ndirea ortodo1?" Bn g=ndirea Ai
practica neoisi-ast?" nu sunt esen@iale" ci esen@ial? este practica isi-ast?" adic?
rug?ciunea de toat? %remea" ce se #ace Bn completarea r=nduielilor liturgice ale
*isericii" Ai" uneori" c-iar Bn paralel cu acestea P?rintele !rsenie Bmi spunea c?
du-o%nicul lui de la S#=ntul 2unte 3cred c? era %orba de P?rintele !r-imandrit !ntipa
.inescu4 spunea rug?ciunea min@ii Bn timpul celor Aapte laude" dar era atent Ai la cele
ce se citeau la stran? Ai inter%enea c=nd ap?rea %reo greAeal?" %reo abatere de la te1t
/-am #ost Ai nu sunt de acord cu asocia@ii de isi-aAti sau cu asocia@ii pentru isi-asm"
cum e cea de la Sibiu" cu #iliala ei de la $?g?raA La $?g?raA" cel pu@in nu se #ace nimic
altce%a Bn cadrul asocia@iei pentru isi-asm" dec=t c? se @in niAte con#erin@e
2?rturisesc c? nu-mi plac e1presiile ca Emedicin? isi-ast?F" Epsi-anali,? isi-ast?F etc"
nici nu m-am g=ndit %reodat? c? pentru Bnaintarea Bn %ia@a du-o%niceasc? e ne%oie de
Ep=ine -aric?F 7%entual" p=ine -aric? ar putea #i socotit? ana#ora sau p=inea
binecu%=ntat? Bn cadrul litiei .e p=ine -aric?" Bn Bn@elesul de p=ine coapt? la soare" n-
am au,it dec=t de la P?rintele >-elasie 3de la $r?sinei4 Ai de la adep@ii lui
79
7 #oarte greu de spus dac? e1ist? un neoisi-asm rom=nesc" Ai dac? e1ist?" e greu de
spus unde e1ist?" cum se reali,ea,?" care sunt metodele Ai" Bn s#=rAit" care sunt
re,ultatele Ai asta ar #i lucrul cel mai de c?petenie

NEPTIMIREA
/ep?timirea este o stare superior? Gti@i ce spune S#=ntul Ioan Sc?rarul despre
nep?timireC Spune c? este Bn%ierea su#letului Bnainte de Bn%ierea cea de obAte a
trupului Ai mai spune c? nep?timirea este cerul cel de pe p?m=nt
/ep?timirea are niAte semne dup? care o putem cunoaAte S? ne g=ndim la urm?torul
cu%=nt din Pateri) Se spune c? la un p?rinte s-a dus o #ecioar? care i-a spus aAa) E!m
Bn%?@at +ec-iul Ai /oul 6estament pe de rostF EGiCF EGase ,ile postesc Ai a Aaptea
de,legF Gi l-a Bntrebat pe p?rintele ce mai trebuie s? #ac?" g=ndindu-se c?" cu ceea ce a
reali,at p=n? acum" a #?cut mult Gi p?rintele a Bntrebat-o aAa) ERi s-a #?cut ocara ca
cinsteaCF 7a a ,is) E/uF ERi s-a #?cut lipsa ca BndestulareaCF 7a ,is) E/uF ERi s-a #?cut
paguba ca Ai c=AtigulCF 7a a ,is) E/uF Gi atunci p?rintele a ,is) E.u-te Ai pune Bnceput
bun" c?ci cu ceea ce ai #?cut Bnc? nimic n-ai #?cutF
.espre un p?rinte din Pateri se spunea c? din multa bun?tate nici nu mai Atia ce-i
r?utatea /u mai presupunea r?utatea /u se mai g=ndea la nimic r?u" din multa lui
bun?tate /oi a%em o alt? stare su#leteasc? /oi din multa r?utate" de multe ori" nu
mai putem presupune bun?tatea !mestec?m niAte lucruri rele Ai Bn lucrurile bune
(um putem ajunge nep?timitoriC (um putem s? ne cur?@im de patimiC 8?spunsul cel
dint=i este acesta) de patimi ne cur?@im c=nd ocolim pricinile patimilor !dic? degeaba
%rem noi s? sc?p?m de patimi" dac? mergem acolo unde sunt ispite" unde sunt tenta@ii
pentru p?cate 2ul@i m?rturisesc la spo%edanie c? le %in tot #elul de imagini necurate Bn
minte .e ceC Pentru c? au tr?it Bn ele" sau pentru c? tr?iesc Bn ele" se uit? la lucruri
necu%iincioase" la #ilme spurcate Ai apoi %or s? aib? limpe,ime Bn su#let /u se poate
aAa ce%a
S#=ntul 2oise !rapul" pe care-l pomeneAte *iserica noastr? Bn 27 august" a #ost cel mai
iscusit dintre P?rin@ii din pustia sPetic?" el care Bnainte a #ost t=l-ar ;n t=l-ar ajunge
s#=nt0 (um ajunge un t=l-ar s#=ntC (u energiile cu care a lucrat Bn r?utate" cu acelea
lucrea,? Bn bun?tate
Se spune c? cine%a ,icea aAa c?tre .umne,eu) E.oamne" Bn%redniceAte-m? s? 6e iubesc
pe 6ine cum am iubit alt?dat? p?catul0F Pentru c? tot cu iubirea pe care o port Bn
su#let am iubit Ai p?catul" acum aA %rea s? 6e iubesc pe 6ine m?car aAa cum am iubit
p?catele de odinioar?
/icolae Iorga spune c? numai din@ii bolna%i simt #ierbin@eala sau r?ceala alimentelor pe
care le primesc .ac? dintele nu-i bolna%" nu simte durere nici c=nd bea rece" nici c=nd
bea ce%a cald" pe c=nd dac? din@ii sunt bolna%i" atunci su#er? !Aa-i Ai cu m=ndria
(=nd eAti m=ndru nu-@i place s?-@i #ac? cine%a %reo Bndreptare" eAti nemul@umit Ai asta
arat? c? p?timeAti de m=ndrie" dar dac? primeAti Bndreptarea" primeAti ocara c-iar cum
ai primi cinstea" ai biruit m=ndria
<:

NEPUTINA
Hn 1965 m-am dus la P?rintele !rsenie *oca cu un student de la 6eologie care se
preg?tea pentru preo@ie ! ,is P?rintele c?tre el J eu eram numai diacon J ) E2?" o s?
ajungi preot" s? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?F (red c? P?rintele i-a spus
lui ca s? aud eu /u %? pute@i Bnc-ipui de c=te ori m-am g=ndit eu la cu%intele acestea)
s? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?
Poate c? eu nu am ajuns la Bn@elegere c=t? ar trebui s? am" dar cu%intele acestea mi s-
au Bmpl=ntat Bn minte Ai le am Bn %edere) s? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?
Pentru c? oamenii nu pot mai mult dec=t #ac !sta Bnseamn? s? ne #ie mil? de oameni
c? nu pot mai mult" c? dac? ar putea mai mult ar #i Ai mai #erici@i Ai ar #i m=ntui@i Ai ar
#i mai bine de ei
7ste o %orb?) ESunt mai aproape din@ii dec=t p?rin@iiF (u asta %reau s? spun c?
nedes?%=rAirile noastre sunt mai lucr?toare dec=t principiile creAtine ;nde-i EcruceaF
pe care ,ice .omnul Iristos s? ne-o purt?mC .orim un creAtinism #?r? cruce" dar aAa
ce%a nu se poateL
(are crede@i c? este cea mai d?un?toare Esl?biciuneF a ,ilelor noastreC
2ai ales indi#eren@a0 /eangajarea" de,interesul0 !m c?l?torit de la IaAi la >ala@i" Bn tren
m-a %?,ut lumea Bn re%erend? Ai nu m-a Bntrebat nimic /imeni nu are nici o Bntrebare0

NUNTA
7ste indicat creAtinului s? mearg? la nunt?C (are este comportamentul pe care trebuie
s?-l adopt?m Bn ast#el de situa@iiC
.rag?" de la ca, la ca,0 7u" de e1emplu" am #ost la nunt? s?pt?m=na trecut?0 /-am
stat mult" daD tot am #ost0 2-au c-emat niAte tineri la o (ununie" Ai au ,is) EP?rinte" %?
rug?m #rumos s? %eni@i Ai la mas?0F Gi am ,is) -ai s? nu le stric %eselia" mai binemi
stric %eselia mea dac? nu moi %eseli .aD eu m-am %eselit" c? Atiam o c=ntare din
tinere@ile mele)
E(ine nu-i de %eselie"
La osp?@ s? nu mai %ie"
(? osp?@ui %eselos"
/u-i de omul m=niosF
2-am dus acolo Ai am stat la aperiti%e Ai nu am p?@it nimic Ai nici al@ii nu au p?@it
nimic0 Sunt unii cu conAtiin@? scrupuloas? c?rora tot timpul le e #ric? s? nu #ac? ce%a
greAit" ca s? nu-i bat? .umne,eu .ac? nu %or" s? nu se duc?0 /unta nu-i poman?
<1
/unta e nunt?" e cu %eselie" e cu mu,ic?" cine %rea J se duce" cine nu %rea J nu0 .ac?
nu Atii ce ai de #?cut J nu te duce0 .ac? Atii ce ai de #?cut J po@i s? te duci0

OAIA CEA PIERDUT
Pilda cu oaia cea pierdut? (e se spune Bn aceast? pild?C (? dac? cine%a" cioban #iind"
p?stor de oi #iind" pierde o oaie din o sut? de oi" le las? pe cele nou?,eci Ai nou? Ai se
duce Ai o caut? pe cea pierdut?" Ai c=nd o g?seAte J #i@i aten@i J Ese bucur? de ea Ai o
pune pe umerii lui Ai o duce la turm?F S#=ntul Ioan >ur? de !ur obser%? c? nu o ia cu
sila" nu o ia cu toiagul" ci o pune pe umerii lui Ai o duce la turm? Gi ,ice c?tre prieteni
Ai c?tre %ecini) E*ucura@i-%? Bmpreun? cu mine" c? am a#lat oaia mea cea pierdut?F Gi
apoi adaug? o conclu,ie" care singur? numai dac? ar e1ista din 7%ang-elie" tot ai Ati
7%ang-elia" Ai anume ,ice aAa" c?) E*ucurie se #ace Bn cer pentru un p?c?tos care se
poc?ieAte J #i@i aten@i J mai mult dec=t pentru nou?,eci Ai nou? de drep@i care nu au
trebuin@? de poc?in@?F 3Luca 15" 74 Parc? te iau #iorii c=nd te g=ndeAti la ast#el de
lucruri !Aa a pri%it .omnul Iristos" cu bun?tate" pe p?c?toAi /u pentru c? sunt
p?c?toAi" ci pentru c? ar putea s? nu mai #ie p?c?toAi Ai ar putea s? se Bntoarc? la
.umne,eu

OAMENII ODIHNITORI
S? ne Bnt?rim Bn bine" ca s? putem #i lucr?tori de bucurie pentru al@ii" s? putem #i
odi-nitori
Hmi place #oarte mult cum S#=ntul !postol Pa%el a scris Bn 7pistola c?tre $ilimon)
ESu#letele s#in@ilor se odi-nesc Bntru tine #rateF' Ai mai departe) E9di-neAte Bntru
.omnul inima meaF S? #im oameni odi-nitori" oameni care aduc Bn jurul lor bucurie"
care aduc mul@umire Bn jurul lor" care aduc liniAte" care aduc Bmplinire

OMUL DE EXCEPIE
P?rinte" spune@i c? Bn c?lug?rie sunt cei mai mul@i rata@i Ai c? Bn c?lug?rie trebuie s?
intre oameni de e1cep@ie (e Bnseamn? om de e1cep@ieC
Hnseamn? un om care nu se joac? cu %ia@a lui" un om care Atie cei c?lug?ria" Atie cea
l?sat Ai cea g?sit Ai care nu mai poate #i clintit din calea c?lug?riei !dic?" nu oameni
cu lipsuri" pentru c? Bn m?n?stiri sunt #oarte mul@i oameni cu lipsuri" lipsuri #i,ice"
psi-ice" oameni #?r? cultur?" oameni care nu s-ar #i descurcat Bn %ia@a comun? 9r"
aceAtia niciodat? nu %or #i niAte c?lug?ri buni" %or #i niAte domicilia@i Ai niAte
impro%i,a@i la m?n?stire .ac? te duci prin m?n?stiri Ai cercete,i" po@i constata mul@i
din aceAtia" care nu sunt nici de c?s?torie" nici de c?lug?rie !ceAtia nu Bnaintea,?" nu
#ac parte din r=ndul oamenilor de e1cep@ie ;n om de e1cep@ie este un om care ar #i
putut #ace #a@? Ai Bn c?s?torie Ai care nu e re#ugiat la m?n?stire

<2
PACEA
Hn cuprinsul S#intei Liturg-ii credincioAii aud cu%=ntul EpaceF de 15 ori 7ste important
lucrul acesta Important pentru c? dac? ne g=ndim c? de 15 ori se ,ice cu%=ntul EpaceF"
Bnseamn? c? pacea are mare Bnsemn?tate Gi pacea cea din a#ar? J pacea cu oamenii Ai
pacea cu .umne,eu Ai pacea interioar? J Ai pacea su#letului Gi c=nd pomenim pacea"
la toate aceste trei #eluri de pace ne g=ndim) pacea cu .umne,eu" cu oamenii Ai pacea
cu noi BnAine

PASTEUR
.espre Pasteur J a #ost un om #oarte Bn%?@at J se spune c? se mirau to@i de el c=t e de
credincios" de practicant 7l a #ost catolic Ai cine%a mir=ndu-se i-a spus) E(um" tu care
eAti at=t de Bn%?@at" eAti credincios ca un @?ran bretonCF" pentru c? Bn *retania erau cei
mai credincioAi pe atunci 7l a ,is) E.a" sunt Bn%?@at Ai sunt credincios ca un @?ran
breton" dar dac? aA #i mai Bn%?@at aA #i credincios ca o @?ranc? breton?F

PATERICUL EGIPTEAN
7u socotesc Pateriu& mai cu e#ect" Bl socotesc mai practic" mai d?t?tor de perspecti%?
du-o%niceasc? dec=t Fi&!a&ia .in Fi&!a&ie trebuie s? citeAti dou?spre,ece %olume ca
s? ajungi so cuprin,i toat? Giapoi" dac? le citeAti" de multe ori B@i r?m=ne pu@in La
mine au %enit oameni care miau spus) EP?rinte" am citit %olumul Bnt=i din Fi&!a&ieF Ai
c=nd iam Bntrebat cares autorii cuprinAi Bn Fi&!a&ie" nau Atiut s?mi spun? nici un
autor .ac? nau Atiut autorii" apoi nici scrierile nu leau Atiut .ac? nau Atiut scrierile"
nau Atiut nici con@inutul scrierilor .eci noi nu trebuie s? citim aAa" numai ca s? ne
pomenim c? am citit cutare carte" ci trebuie s? citim ca s? ne Bn%?@?m s? c=Atig?m
ce%a" s? a%em po%?@uitori pe p?rin@ii din Fi&!a&ie" pe p?rin@ii din Pateri Gi dac?i
a%em ca po%?@uitori" atunci Atim ce a%em de #?cut" Atim cum s? ocolim patimile" Atim
cum s? Bnmul@im rug?ciunea" Atim cum s? #im bine%oitori #a@? de aproapele nostru"
Atim cum s?I slujim lui .umne,eu Bn raport cu aproapele nostru" Atim cum s? ne
lumin?m mintea" Atim cu ce s? ne Bmbog?@im su#leteAte Aiatunci nu mai a%em %reme de
g=nduri deAarte" de g=nduri necurate" de g=nduri Bntinate" ci ne %edem de o %ia@?
superioar?' %ia@a superioar? este d?t?toare de liniAte" d?t?toare de #ericire Ai acestai
rostul Pateriu&ui) s? ne apropie de .umne,eu" s? ne dea o perspecti%?
du-o%niceasc?" s? ne Bnt?reasc? Bn bine" s? ne Bnmul@easc? liniAtea din su#letul nostru"
pentru c? p=n? la urm? Pateriu& se Bntemeia,? tot pe Bn%?@?tura 7%ang-eliei" dar este
Bn%?@?tura tr?it?0
2ajoritatea dintre p?rin@ii care sunt cuprinAi Bn Pateri au a%ut lumini Ai pentru %ia@a
social? .eci #?r? s? #im c?lug?ri" putem s? ne #olosim de Bn%?@?turile c?lug?rilor
La noi la m?n?stire" Bnainte cu aproape trei,eci de ani" a #ost trimis disciplinar un
preot Gi a stat la mine Bn c-ilie o %reme" c=t ia @inut canonul" pentru c? era iarn? Ai
a%eam Bnc? un pat Bn c-ilie Ai putea s? stea #oarte bine cu mine 2? mai ajuta el cu
multe" Ai c=nd Bi spuneam c=te ce%a din Pateri) EP?rinte" uite" Bn Pateri spune aAa Ai
aAaF" el Bmi r?spundea) ELas?-m? cu alea din Pateri" c? alea sunt pentru dumneatale"
<3
c? dumneatale eAti c?lug?rF S? Ati@i c? nu e c-iar aAa" multe sunt care se potri%esc
pentru c?lug?ri Ai au un speci#ic pentru cei care au stilul acesta de %ie@uire" dar" Bn
realitate" sunt multe lucruri care pot #i aplicate la toate ni%elurile de tr?ire religioas?
Pateriu& este #oarte" #oarte orientat spre simpli#icarea %ie@ii /oi de aceea nu a%em
timp pentru .umne,eu" pentru c? prea ne complic?m %ia@a" prea ne trebuie multe"
prea %rem lu1" prea %rem lucruri care" de #apt" nu @in de o %ia@? du-o%niceasc? 6oates
bune Ai la locul lor" dar dac? pier,i %remea care i s-ar cu%eni lui .umne,eu" Bn loc s?@i
#aci datoriile" atunci nu-i bine0

PATERICUL ROM+NESC
71ist? Ai un Pateri r!'#nes" mare de tot" care ar putea #i mic de tot" c? are #oarte
multe lucruri care nu @in de Pateri Ai de Bn%?@?turile p?rin@ilor du-o%niceAti Hns?" Bn
realitate" ceea ce este con@inut de Pateri e #oarte pu@in #a@? de cele opt sute de pagini"
aA ,ice eu 9 sut? cinci,eci" dou? sute de pagini ar #i tot Pateriu& r!'#nes luat
stricto sensu

PATIMILE
Patimile" dup? concep@ia din Pateri" sunt dracii noAtrii /u %ine Bmpotri%itorul"
dia%olul" de #iecare dat? s?-@i sugere,e niAte idei" ci ai Bnl?untrul t?u deja niAte
deprinderi care B@i sc-imb? mintea spre r?u
Sunt trei pricini ale patimilor pe care le pomeneAte S#=ntul 2arcul !scetul Bn 7pistola
c?tre /icolae 2ona-ul) EHnaintea a tot p?catul merg cei trei uriaAi care sunt neAtiin@a"
uitarea Ai nep?sareaF

PCATELE
P?rintele (leopa ,ice c? cel mai mare p?cat este m=ndria (e p?rere a%e@iC
P?catul cel mai mare e p?catul pe care Bl ai" nu-i nici m=ndria" nici des#r=narea" nici
-ula" nici altce%a" dec=t acela care-l ai e cel mai mare .ac? eAti m=ndru" ai p?catul cel
mai mare" dac? eAti iubitor de a%ere ai p?catul cel mai mare" aAa c? personal %orbind Bn
raport cu p?catele personale" cel mai mare p?cat e p?catul care-l ai
S#=ntul !tanasie cel 2are" Bntr-un cu%=nt al lui pe care l-am g?sit citat Bn Pr!&!a+e"
spune c? un %ultur" c-iar dac? e prins Bn curs? numai de o g-iar?" tot prins este !Aa
c? nu cred c? e ca,ul s? ne Bntreb?m care este Ecel mai mare p?catF" al c?lug?rului sau
al credinciosului de r=nd" ci s? a%em conAtiin@a c? orice p?cat care ne st?p=neAte este"
sau poate #i" Ecel mai mareF" c=t? %reme ne st?p=neAte
!r trebui s? ne #ie #ric? de p?cat" c?ci dac? ne e #ric? de p?cat" ocolim pricinile
p?catului Ai dac? nu ocolim pricinile p?catului ajungem Bn Bntinare" Ai ajungem nu
<4
numai Bn Bntinare" ci ajungem Bn deprinderi p?c?toase" ajungem la patimi" ajungem la
asupriri de g=nd" la obsesii" la lucruri de care nu mai putem sc?pa uAor Ai poate c? nici
nu mai putem sc?pa de multe ori" mai ales dac? Bmb?tr=nesc relele Bmpreun? cu noi
P?catele sunt realit?@i Bmpo%?r?toare
Gti@i c? este o c=ntare popular? care ,ice)
ELa casa de omenie se pot %eseli Ai-o mie"
.ar la casa de-oameni r?i nu se %eselesc nici eiF
.e ceC Pentru c? p?catele nu aduc %eselie P?catele nu aduc bucurie
Se spune c? Bn@eleptul nu greAeAte de dou? ori Bn aceeaAi greAeal?" Bn ca,ul c=nd a#l? c?
a #?cut o greAeal? .ac? ai #?cut o greAeal? Ai Atii c?-i greAeal? Ai o recunoAti c?-i
greAeal?" n-ai nici un moti% s-o repe@i .ac? o repe@i Bnseamn? c? #aci p?cat" Ai p?catul
aduce patim?" Bnt?reAte r?utatea din su#let
2-am dus odat? la 2?n?stire la Rig?neAti Gi c=nd Bnt=lneam c=te o maic? pe-acolo
Bntrebam) (um te c-eam? maic?C E$ilo#teia p?c?toasaF (um te c-eam? maic?C
E2elania p?c?toasaF (um te c-eam? sor?C E!na p?c?toasaF P?i ,ic) E2?i" aici Bi
m?n?stirea p?c?toaselor0 (e se-nt=mpl? pDaiceaC0 P?i %oi numai p?cate #ace@iC .e ce nu
#ace@i Ai bineC !tuncea ce deosebire Bi Bntre %oi Ai Bntre cei din lumeCF 6oateDs
p?c?toaseL 2? duc la P?rintele deDacolo" P?rintele du-o%nic" Ai Bi ,ic) EP?rinte" aici Bi
m?n?stirea p?c?toaselor S? Atii c? eu Bs om cumsecade0F
/oi trebuie s? a%em totuAi o perspecti%? biblic? Ai patristic? real? /u c? gata" eu Bs cel
mai mare p?c?tos P?i cel mai mare p?c?tos numai unul din lumea asta poate #i dac? Bi
%orba .ac? unul Bi cel mai mare p?c?tos" al doilea nu mai poate #i cel mai mare
p?c?tos" matematic %orbind !cuma sigur c? nu te lau,i c? tu eAti cel s#=nt 7u nu ,ic
c? Bs s#=nt" daD c? Bs om cumsecade tot ,ic0
Lucrurile nu-s aAa c? am tuAit J am greAit" am str?nutat J am #?cut p?cat
S? nu ne Bnc-ipuim c? dac? %ine cine%a la spo%edit Ai-Ai spune p?catele trebuie
neap?rat s? i se ierte pentru c? le-a m?rturisit .ac? r?m=ne Bn ele" Ai sunt destui care
r?m=n Bn ele" aceia nu pot primi iertare de la .umne,eu" de la oamenii lui .umne,eu"
de la preo@ii r=ndui@i s? dea iertare de p?cate
P?catele nu se po%estesc" ci se spo%edesc S? nu %? spune@i p?catele oamenilor care nu
le pot purta0
!Aa cum Bn lumea aceasta sunt corpuri solide" corpuri lic-ide Ai corpuri ga,oase" adic?
materia se arat? Bn trei c-ipuri) solid" lic-id Ai ga,os" adic? cum e p?m=ntul" cum e apa
Ai cum e aerul" tot aAa Ai p?catele au trei #orme de e1isten@? Se arat? Bn trei #eluri
(umC Hn g=nd" Bn cu%=nt Ai Bn #apt?
!ntim I%ireanul are o predic? Bn care spune c? sunt p?cate care se #ac din rea %oin@?"
sunt p?cate care se #ac din neputin@? Ai sunt p?cate care se #ac din neAtiin@? Gi ,ice el"
<5
c? se iart? p?catele din neAtiin@? Ai din neputin@?" dar nu se iart? p?catele din rea
%oin@?
Hn Pateri este pre,entat S#=ntul 2acarie cel 2are ca un om care s-a #?cut Edumne,eu
p?m=ntescF 7 o e1presie care spune #oarte mult Ai-i aAa de Bndr?,nea@? acest?
e1presie" parc? nici nu-@i %ine s? te g=ndeAti la ea c=nd au,i aAa ce%a" anume c?
S#=ntul 2acarie s-a #?cut dumne,eu p?m=ntesc !sta Bnseamn? c? aAa cum e1ist? un
.umne,eu Bn cer" tot aAa a #ost un dumne,eu pe p?m=nt" S#=ntul 2acarie .e ceC Se
spune acolo de ce Pentru c? aAa cum .umne,eu acoper? lumea" tot aAa Ai S#=ntul
2acarie acoperea p?catele oamenilor" pe cele pe care le %edea ca Ai c=nd nu le-ar #i
%?,ut" Ai pe cele despre care au,ea ca Ai c=nd n-ar #i au,it de ele .e aceea s-a #?cut
Edumne,eu p?m=ntescF" pentru c? acoperea p?catele
!st?,i oamenii sunt #oarte porni@i spre comoditate" deci au o iubire nera@ional? de sine
/u sunt capabili de osteneal?" nu ocolesc pricinile patimilor" a#irm? niAte lucruri care
@in de patimi
2-a Bntrebat cine%a care sunt cele mai #rec%ente p?cate Gi i-am ,is c? acelea #?cute cu
ura Ai cu gura

PRINII TRUPETI
.umne,eu ,ice) E(insteAte pe tat?l t?u Ai pe mama taF 3IeAirea 2:" 124 7 porunc?" Ai
@ine@i seama de #aptul c? cele ,ece porunci ale lui .umne,eu" dup? S#=ntul (-iril al
!le1andriei" sunt Bmp?r@ite aAa) primele pri%esc raportul dintre om Ai .umne,eu" a
cincea pri%eAte raportul dintre p?rin@i Ai copii" iar celelalte pri%esc raportul Bntre
oameni Ai oameni
S#=ntul (-iril al !le1andriei obser%? un lucru care mie mi-a pl?cut #oarte mult" de c=nd
l-am a#lat 3Bmi pare r?u c? nu l-am g=ndit Ai eu Bnainte de a-l a#la4" Ai anume) Bnt=i e
.umne,eu" apoi p?rin@ii Ai dup? aceea sunt ceilal@i oameni0
7u nu pot ,ice ca S#=nta 6ere,a de Lisieu1) ES? Ati@i c? am a%ut p?rin@i s#in@i0F P?rin@ii
mei au #ost ca to@i oamenii Gtiau de .umne,eu" Atiau de biseric?" Atiau de rug?ciune"
c=t Atiau" nu #?ceau rug?ciuni multe" nu citeau' mama" s?raca" c=nd punea m=na pe
carte Bi Ai %enea somnul0 Gi c-iar ,icea) E*at?-l somn" c? nu poci pune m=na pe carte
(um pui m=na pe carte" cum Bmi %ine somnul0F Gi bine=n@eles c? Ai pe cartea de
rug?ciuni dac? punea m=na" Bi %enea somnul .e ceC Pentru c? era ostenit?0
! %enit pe aici o #emeie din 2oldo%a Ai mi-a spus c=te acatiste citeAte ea pe ,i" Ai altele"
Ai i-am ,is) ES? Atii c? acatistele p?rin@ilor mei au #ost eu Ai #ra@ii mei0F (? ne-au
crescut pe noi

PRINTELE SERAFIM POPESCU
*ucuros de oaspe@i Ai bucuros de comunicare" P?rintele Sera#im era desc-is la su#let"
totdeauna gata s? spun? un cu%=nt care s? Bn%eseleasc? Spunea Ai glume Ai r=dea
<6
bucuros el BnsuAi /e amintim cu pl?cere de spusa P?rintelui" c? unui om care a ajuns
la st=n? ciobanii i-au o#erit balmoA J un #el de m?m?lig? cu ,?r Ai cu unt (um acela n-
a %rut s? primeasc? spun=nd c? nu-i place" ciobanii au ,is) E2?i" @=ne@=-l doi Ai da@i-i
unuF (=nd omul o %?,ut c=t este de bun balmoAul" o ,is) E!cum sc-imba@i-%?0 R=ne@=-
m? unu Ai da@i-mi doiF /e mai %eselim Ai acum c=nd ne aducem aminte c? ,icea
P?rintele Sera#im" aduc=nd la m?n?stire o %orb? din satul lui) E.ac? ar #i #?in?" precum
nu-i sl?nin?" ce mai ap? bun? de pl?cinte0F
(u p?rintele Sera#im eram aAa de apropia@i Bnc=t prietenii mei erau automat Ai prietenii
P?rintelui Sera#im" Ai prietenii P?rintelui Sera#im erau automat Ai prietenii mei
P?rintele Sera#im are c=te%a ,iceri care-mi plac tare mult) E;nii dintre oameni BAi
tr?iesc o parte din %ia@? Bn aAa #el Bnc=t s? Ai-o #ac? imposibil de suportat cealalt?
parteF
E(reAtinismu-i %ia@?" nu-i g-ia@?0F
ESe @ine ca mortuD de b?nu@F
E6oate merg dup? tipic" numa-n su#let nu-i nimicF

PELERINAJELE
Hn ,ilele noastre #oarte mul@i tineri #ac pelerinaje la m?n?stiri" de multe ori Bn grupuri
mi1te (um trebuie s? #ie organi,at un pelerinaj ca s? #ie binecu%=ntat de .umne,eu Ai
s? aduc? roadeC (um trebuie s? se comporte tinerii Bntr-o m?n?stireC
(-estiunea pelerinajelor la m?n?stiri este o c-estiune care trebuie g=ndit?" Bn sensul
c? un pelerinaj nu este o e1cursie 7u am opinat ca studen@ii s? mearg? la m?n?stiri de
b?rba@i" iar studentele s? mearg? la m?n?stiri de #emei" Ai s? nu mearg? Bmpreun?
deoarece de multe ori se constat? c? pelerinajul este pri%it ca o e1cursie" Ai atunci
studen@ii BAi permit" Ai-n m?n?stire" Ai-n a#ar? de m?n?stire" mani#est?ri care nu
Bntotdeauna se Bncadrea,? Bn stilul de %ia@? al m?n?stirii Pe l=ng? aceasta" pre,en@a
b?rba@ilor Bntr-o m?n?stire de maici Ai pre,en@a #emeilor Bntr-o m?n?stire de c?lug?ri
nu %ine totdeauna cu liniAtea trebuitoare pentru unii Ai pentru ceilal@i .e aceea" ca s?
se e%ite neor=nduieli Ai posibilit?@i care nu se Bncadrea,? Bn stilul de %ie@uire al
mona-ilor" cel mai bine este ca studentele s?-Ai aleag? m?n?stiri de c?lug?ri@e" iar
studen@ii m?n?stiri de c?lug?ri Se pot Bnt=lni studen@i Ai studente la m?n?stiri c=nd se
pr?,nuieAte un -ram" c=nd %ine mult? lume Ai c=nd" Bntr-un #el" ar putea trece mai
neobser%a@i .ar Bn general" c=nd sunt puAi Bn aten@ia %ie@uitorilor din m?n?stire" este
bine s? se urme,e aceast? orientare" aceast? r=nduial? 7u am opinat de la Bnceput Ai
Bmi pare bine c? am #ost ascultat Bn cele mai multe ca,uri Ai c? sunt Ai m?n?stiri care
re#u,? situa@iile acestea de pelerinaj" sau care nu Bncurajea,?" nu ocrotesc" c-iar dac?
nu re#u,?" dar dau de Bn@eles c? ar #i mai bine alt#el
+eni@i la m?n?stire" este bine ca tinerii s? se Bncadre,e Bn programul acesteia" s? #ie
re,er%a@i" s? nu caute rela@ii cu %ie@uitori din m?n?stire" s?-Ai %ad? de problemele lor"
de slujb?" Ai s? lase m?n?stirea s?-Ai duc? %ia@a ei" ca Ai c=nd pelerinii nu ar #i acolo
<7

PLCERILE
Oice c=te cine%a aAa" c?tre mine" Bn glum?" pe la noi pe la m?n?stire" c? cutare lucru e
#oarte bun Ai nu ar trebui s?-l m?n=nc de pild?" Ai eu ,ic) doar nu mi-a luat gustul
.umne,eu c=nd m-am #?cut c?lug?r0 /oi trebuie s? #im niAte oameni reali Bn a %edea
lucrurile" Ai dac? ne-a dat .umne,eu gust ne-a dat Ai -ran? gustoas? .e ce sunt bune
#ructele de pild?C (? le-a #?cut .umne,eu .e ce nu le-a #?cut ca p?dure@eleC
6otuAi e1ist? o pl?cere Bng?duit?" o pl?cere binecu%=ntat? de .umne,eu 7u nu-mi pot
Bnc-ipui c? Bn Hmp?r?@ia lui .umne,eu de pild?" unde %om sta la mas? cu !%raam" cu
Isaac Ai cu Iaco%" nu %om a%ea ce%a bun de m=ncat" dac? o #i de m=ncat Hns? e1ist? o
iubire de pl?cere care te a1ea,? pe pl?cere" Ai aceea nu-i bun?" c? te BnrobeAte .e
e1emplu omul c?ruia Bi place b?utura Ai nu se poate opri" din pl?cere bea mai departe
Gi apoi p?@eAte cum era o %orb? mai demult pe la noi" c? a ,is unul %orbind cu %inul)
E7u te-am b?ut de bun Ai tu m?-mpingiF

PLICTISEALA
Plictiseala o dep?AeAti numai cu o %ia@? Bngrijit?" cu o %ia@? superioar? 6o@i oamenii
care se plictisesc sunt de #apt oameni in#eriori" oameni neangaja@i Bn ce%a deosebit
Pentru aceAtia trebuie o angajare Bn rug?ciune Ai munc?

POCINA
(e este poc?in@aC (u%iosul Pimen spune c? poc?in@a este p?r?sirea p?catului S#=ntul
Ioan >ur? de !ur crede Ai el c? poc?in@a este topirea p?catului S#=ntul +asile cel 2are
spune c? se poc?ieAte cel care BmplineAte cu%=ntul psalmistului) E/edreptatea o ur?sc
Ai o dispre@uiesc" iar legea 6a o iubescF Iat? trei r?spunsuri la aceast? Bntrebare

/u se poate poc?i cine%a care nu p?r?seAte p?catul Ai care nu Bl nimiceAte (ele dou?
Bn#?@iA?ri ale poc?in@ei sunt deci p?r?sirea p?catului Ai Bmplinirea binelui) E$ereAte-te
de r?u Ai #? bineleF (el care las? p?catul ajunge doar la m?sura mortului" c?ci acesta
nu mai #ace nici un p?cat" dar nu la m?sura omului %iu !ceasta se Bn@elege cel mai
bine din cu%intele S#=ntului +asile cel 2are amintite mai sus (=nd Bi Bndemna pe
oameni la poc?in@?" S#=ntul Ioan *ote,?torul le spunea) E$ace@i roade %rednice de
poc?in@?F (e Bnseamn? astaC (? poc?in@a trebuie ar?tat? celuilalt" ne#iind un lucru
secret" ci care se mani#est? nu doar prin p?r?sirea p?catului" ci Ai prin Bmplinirea
%irtu@ii (=nd te sileAti s? #aci tot binele pe care Bl po@i #ace" eAti pe calea poc?in@ei Prin
bine nimicim r?ul
Hn@elesul poc?in@ei este acesta) sc-imbarea min@ii omului" metanoia ! te poc?i
Bnseamn? a tr?i dup? minte' bine=n@eles" dup? o minte Bmbun?t?@it? S#=ntul 2arcu
!scetul spune Ai el) ES? nu ascul@i de inima ta c=t? %reme n-ai scos din ea patimile"
<<
pentru c? cele ce le are Bnl?untru" pe acelea @i le pune BnainteF 2etanoia Bnseamn? s?
tr?im dup? o minte superioar?" adic? s? #im ra@ionali" cum ar ,ice S#=ntul !ntonie cel
2are
Poc?in@a nu trebuie Bn@eleas? niciodat? ca o Bncremenire cu #a@a spre trecut" nu trebuie
Bn@eleas? niciodat? ca o t=nguire .umne,eu nu are ne%oie de niAte t=nguitori" ci are
ne%oie de niAte oameni care se angajea,? spre bine Poc?in@a nu @ine at=t de trecut c=t
@ine de pre,ent Bn %ederea unui %iitor sc-imbat spre bine Poc?in@a este o lucrare" nu
este o lucrare Bn pre,ent cu #a@a spre trecut" pentru c? Ai aAa trecutul este irecuperabil"
nu mai ai ce #ace" dac? ai #?cut un r?u Bn trecut nu-l mai po@i sc-imba (i poc?in@a
este o lucrare Bn pre,ent cu #a@a spre %iitor" pentru c? %iitorul este -ot?r=t de pre,entul
pe care Bl tr?im noi Gi dac? tr?im Bn pre,ent dup? %oia lui .umne,eu atunci ne Ai
#orm?m un trecut luminos" un trecut curat" astup?m cu trecutul cel bun trecutul cel
r?u !Aa le spun eu de obicei la oamenii care au p?catele Bn trecut) acuma la trecutul
cel negati% adaug? un trecut po,iti%" Ai anume astup? cele rele cu cele bune $ericitul
!ugustin ,icea c?) E6at?l omului mare este copilulF /u se poate s? #aci abstrac@ie nici
de binele nici de r?ul c=t l-ai #?cut c=nd%a /umai .umne,eu are putere asupra omului
ca s?-l sc-imbe (eea ce putem #ace noi este s? ieAim cum%a din negati%ul de
odinioar?" s? #acem cele bune Bn %ederea pream?ririi lui .umne,eu" pentru c? tot
binele pe care-l #acem conAtien@i c?-I slujim lui .umne,eu este de #apt pentru
pream?rirea lui .umne,eu Hn #elul acesta noi ne Bncadr?m Bn @inta %ie@ii creAtine
considerat? ca pream?rire a lui .umne,eu
Hntristarea Bn poc?in@? nu e o c-estiune esen@ial?" ci esen@ialul este p?r?sirea
p?catului" iar dac? se #ace p?r?sirea p?catului" se poate #ace #oarte bine Ai cu bucurie"
Bn sensul c? omul e angajat pentru bine Ai" prin binele acela" acoper? cum%a r?ul de
odinioar?
(um se sc-imb? %ia@a noastr? dup? #iecare spo%edanieC Gi care este poc?in@a noastr?
personal?" de toat? %remeaC
.in cu%intele .omnului Iristos Bn@elegem c? cine nu se poc?ieAte cu ade%?rat nu are
ce c?uta Bn Hmp?r?@ia lui .umne,eu" c?ci acolo nu poate intra nimic din ce este
necurat (a s? putem intra Bn Hmp?r?@ia lui .umne,eu" c-iar Ai aceasta de pe p?m=nt"
la S#=nta Liturg-ie" trebuie o anumit? Bn%rednicire .ac? %rem cu ade%?rat s? ne
bucur?m de intrarea Bn Hmp?r?@ie Bnc? de la S#=nta Liturg-ie" atunci toat? %ia@a
noastr? trebuie s? #ie o preg?tire pentru a lua parte la S#=nta Liturgie Preotul sau
diaconul ,ice) E(=@i sunte@i c-ema@i" ieAi@iF" Ai noi ne g=ndim la cei nebote,a@i" nu la
noi .ar aceste cu%inte ne spun c? trebuie s? a%em o %rednicie" adic? s? tr?im o %ia@?
care s? ne recomande Bn #a@a lui .umne,eu Ai s? ne apropie de 7l" pentru ca ast#el s?
primim darurile lui .umne,eu P=n? la urm? poc?in@a este un dar de la .umne,eu 7l
ni-l d? dac? ne Bmpu@in?m p?catele Ai ne ajut? s? nu le mai #acem" c-iar dac? mai
#acem greAeli
(ondi@iile iert?rii sunt Bn primul r=nd poc?in@a" pentru c? poc?in@a Bnseamn? p?r?sirea
p?catului /umai atunci te poc?ieAti c=nd p?r?seAti p?catul (ine nu p?r?seAte
p?catul" acela nu este Bntr-o stare de poc?in@?
2ie Bntotdeauna Bmi sun? strident c=nd cine%a m? Bntreab?) EP?rinte" oare pe mine m?
iart? .umne,euCF /u e1ist? om pe care s? nu-l ierte .umne,eu" dac? se sileAte s?
duc? o alt? %ia@? S#=ntul !postol Pa%el spune) E(e roade a%ea@i atunci c=nd era@i Bn
<9
neAtiin@?C 8oade de care acum %? e ruAineF (=nd Bncepe s? ne #ie ruAine de ceea ce am
#?cut" atunci Bnseamn? c? p?r?sim p?catul Ai ne apropiem de .umne,eu
Hn Pateri se spune c? doi #ra@i au plecat din m?n?stire Ai au #?cut acelaAi p?cat .up?
ce s-au Bntors" drept canon au #ost Bnc-iAi Bn locuri di#erite (=nd au #ost scoAi de acolo"
peste un an" unul a%ea #a@a luminoas? Ai %esel?" iar cel?lat a%ea #a@a Bntunecat? !u
#ost Bntreba@i ce au g=ndit Bn %remea poc?in@ei lor (el %esel a spus c? Hi mul@umea lui
.umne,eu c? n-a r?mas Bn p?catul acela" c? %rea s? Hi slujeasc? etc" iar cel?lat se
Bntreba mereu) (e-am #?cut .oamneC (um am putut #ace aAa ce%aC !poi" unui p?rinte
i s-a descoperit c? .umne,eu a primit poc?in@a #iec?ruia
Hn ce m? pri%eAte" eu sunt pentru poc?in@a cu bucurie" Bn care se p?r?seAte p?catul Ai
se lucrea,? %irtutea" cu Bncrederea c? .umne,eu ne binecu%intea,?
!m #ost Bntrebat odat?) EP?rinte" ce s#=nt s-a poc?it cu bucurieCF 7 #oarte greu de Atiut
tainele omului (red c? to@i s#in@ii s-au poc?it cu bucurie" pentru c? numai cine are
n?dejde poate s? se poc?iasc? cu ade%?rat" Bn Bn@elesul c? cine n-are n?dejde ajunge
Bntr-un #el de Bntristare" de nelucrare" de moleAeal? .ar cine are n?dejde" acela este
str?b?tut de bucurie .omnul Iristos le-a spus ucenicilor) E!cestea %i le spun ca
bucuria 2ea s? #ie Bntru %oi Ai ca bucuria %oastr? s? #ie deplin?F
;n p?rinte de la 2?n?stirea 6imiAeni" P?rintele Ioan /egru@iu" i-a spus unui t=n?r un
cu%=nt care mie mi-a pl?cut #oarte mult Ai pe care aA %rea s?-l cunoaAtem cu to@ii) ES?
ai grij? s? nu ca,i Gi dac? ca,i" s? ai grij? s? ca,i cu #a@a Bn susF
!sta Bnseamn? s? nu ui@i de .umne,eu" s? nu ui@i de destina@ia ta de om" s? nu ui@i c?
eAti #iin@? creat? pentru .umne,eu" s? nu ui@i c? eAti #iin@? care pri%eAte Bn sus
3antropos4" Ai s? nu ui@i c? eAti modelabil" s? nu ui@i de .umne,eu" pentru c? toate
sunt prin .umne,eu

POEZIA MISTIC
2ie Bmi plac #oarte mult poe,iile scrise de Oorica La@cu !cum" mai nou" au ap?rut
poe,iile lui /ic-i#or (rainic dintre care unele sunt poe,ii mistice" poe,ii care creea,? o
atmos#er? Poe,iile de Oorica La@cu sunt poe,ii pro#unde I-a dat .umne,eu un dar de
e1primare 7a nu este o simpl? %ersi#icatoare" ci este o poet? ade%?rat?" Bn sensul c?
are #iguri de stil care impresionea,? prin ele Bnsele .e e1emplu" Bmi place #oarte" #oarte
mult E$il? de acatistF Ai pentru con@inutul de idei" dar Ai pentru e1presia literar?
71ist? o poe,ie mistic? i,%or=t? dintr-o tr?ire mistic?" iar poe,ia aceasta duce Ai ea" la
r=ndul ei" c?tre o tr?ire mistic? .ar pentru aceasta trebuie s? #i cum%a tu Bnsu@i
Bnaintat" pentru c? alt#el cobori lucrurile s#inte la lucruri obiAnuite
.ac? lu?m un alt e1emplu" s? ,icem S#=ntul Ioan Iacob" acesta este un %ersi#icator" nu
este un poet I-am citit toate poe,iile Ai nici una nu m-a impresionat nici prin con@inut"
nici prin #orma ei .e ceC (on@inutul este o idee care poate #i #oarte bine e1primat? Ai
#?r? %ersuri !m cunoscut alte poe,ii mult mai bune dec=t cele ale S#=ntului Ioan
Iacob .e e1emplu" poe,iile lui Oorica La@cu" poe,iile lui /ic-i#or (rainic" ale lui Ion
9:
Pillat" ale lui +asile 2ilitaru sau ale lui +asile +oiculescu" care sunt poe,ii de poe@i
autentici" nu de %ersi#icatori

PORUNCILE DUMNEZEIETI
Hn general oamenii se mani#est? spontan" adic? cum le %ine" dup? o e1presie din p?r@ile
de unde sunt eu" din satul meu) Ecum le @=p? dinl?untruF !Aa cum Bi %ine" aAa se
mani#est? 9ri Bn pri%in@a Bmplinirii poruncilor noi trebuie s? a%em Bn %edere o
r=nduial?" Ai dac? a%em Bn %edere r=nduiala" atunci ne putem Ai disciplina prin
porunc? Porunca are rost s? ne discipline,e" s? ne duc? c?tre .umne,eu" s? ne duc?
Bn #a@a lui .umne,eu" s? ne apropie de .umne,eu" Ai Bn m?sura Bn care ne apropiem de
.umne,eu ne Ai asem?n?m cu .umne,eu
(ine p?,eAte poruncile este p?,it de porunci S#=ntul Simeon /oul 6eolog ,ice c?) E(el
ce p?,eAte poruncile" nu numai el p?,eAte poruncile" ci Ai poruncile Bl p?,esc pe elF

POSTUL
La o adunare" unul din #ra@i a ,is) E7u nu m?n=nc aceast? m=ncare" c?ci eu postesc0F
P?rintele Bl ceart?" ,ic=ndui) E2ai bine nu posteai dec=t s? te lau,i pentru #apta
aceasta0F (=nd suntem Bn post Ai mergem la rude" c=nd ne pun bucate pe mas?" ce s?
#acemC
S? spune@i c? posti@i Ai s? posteasc? Ai ei0 .rag?" asta din Pateri" cu Eeu postescF era
o pra%il? personal? a lui" nu era o r=nduial? a *isericii 7u" de e1emplu" dac? m? duc
unde%a Ai mi se pune o m=ncare de dulce Bn post" re#u, m=ncarea de dulce0 .e ceC
Pentru c? Ai omul care Bmi o#er? trebuie s? posteasc?0 Gi acum e1ist? o r=nduial?
precis?0 Peatunci nu e1istau r=nduieli precise" ci e1istau niAte deprinderi ale unora Ai
altora .ac? tu te duci Bntro adunare unde nu se posteAte Ai tu %rei s? posteAti ca o
c-estiune a ta particular? J e una" iar dac? posteAti pentru c? e o r=nduial? a *isericii
s? posteAti J e alta .e e1emplu" c=nd mergem la pomeni" dac? e ,i de miercuri" de
%ineri sau ,i de post" eu nu m?n=nc de dulce" c? oamenii bag? de seam? ce m?n=nci
3eu" de alt#el" nu m?n=nc nici acas? de dulce Bn ,i de post4 Gi-atunci" de ce s?-mi stric
r=nduiala c=nd m? duc la o poman?0 Le spun oamenilor c? ast?,i se m?n=nc? de post
Ai-atunci oamenii se orientea,?" e%entual B@i dau ce%a Ai m?n=nci" iar dac? nu-@i dau J
trece" te duci acas? Ai m?n=nci ce po@i m=nca !stai r=nduiala noastr? de acum
7u" dac? m? duc la #ratele meu sau la cine%a cu care sunt apropiat" spun de la Bnceput
c? la noi la m?n?stire postim luni 3dac?-i luni Ai %reau s? postesc" deAi la postul de luni
sunt pu@in elastic" Bn sensul c?" dac? sunt Bn a#ar? de m=n?stire" nu @in neap?rat s?
postesc lunea" pentru c? postul de luni este totuAi #acultati%' la m?n?stire" totdeauna
postesc lunea4" dac? pot s? postesc Ai r=nduiala se poate Bmplini" le spun Euite" ast?,i e
luni" desear? %in la %oi" preg?ti@i m=ncare de post" ca s? pot s? postesc Ai luniF .ac?
nu-i anun@" pot s? m?n=nc Ai de dulce" nu-i o problem? Sunt c-estiuni care sunt
precise Ai sunt c-estiuni cu elasticitate Ai nu-i nici o greAeal? c? le spun oamenilor c?
Ea,i e post Ai trebuie s? postimF" c? nu m? laud cu postul" ci %reau s? Bmplinesc o
r=nduial? pe care trebuie somplineasc? Ai ei
91
Postul nu trebuie s? r?m=n? o #apt? i,olat?" ci postul trebuie s? #ie unit cu p?r?sirea
p?catului /u postim numai de bucate" ci trebuie s? postim Ai de p?cate
!u %enit la mine la spo%edit niAte #emei care au #ost pe la 2?n?stirea Si-?stria Ai au
primit acolo canon s? m?n=nce lunea" miercurea Ai %inerea #?r? ulei" deci post deplin
Lucrul acesta l-au primit pentru c? au m=ncat de dulce Bn post" nu Atiu c=nd .ar" ce
se Bnt=mpl?) cei care le-au dat canonul ?sta J care poate c? stau toat? ,iua la umbr? J
poate c? n-au s?pat niciodat? la cucuru, s? %ad? cum e s? sapi #?r? s? m?n=nci" #?r?
s? te -r?neAti EOam? m?n=nci" ,am? po@i0F" cum ,icem noi prin !rdeal .eci" #emeile
au Bncercat s? #ac? ceea ce li s-a spus Ai" bine=n@eles" n-au putut s? #ac? Gi au %enit la
mine Ai mi-au ,is) EP?rinte" ce ne #acem" c? nu ne putem s?pa cucuru,ul Bn condi@iile
astea0CF Gi bine=n@eles c? eu am #ost mai larg dec=t cei de la Si-?stria Ai le-am spus)
E2=nca@i cum se cade 2=nca@i cu ulei" dar m=nca@i de post" totuAi .up? aceea %? %ine
puterea Ai %? s?pa@i cucuru,ulF

PREDICA
Se ,ice c? un p?rinte @inea o predic? Ai a cam lungito ;n tat? @inea un copil Bn bra@e Ai
copilul a adormit" dup? care sa tre,it Ai la Bntrebat pe tat?s?u) E/a mai terminat o
dat?CF Gi tat?s?u a ,is) E*a" a terminat" numai c? nu se poate opri0F !Aa Ai eu" acum
6rebuie s? cam gat Ai s? m? pot opri0

PREOIA

(e s#aturi le da@i %iitorilor slujitori ai altarului din Seminarul 6eologicC
.rag?" eu am %orbit odat? la 6eologie despre rug?ciune" era Bn 1955" Bn 4 aprilie Gi Bn
timp ce %orbeam despre rug?ciune" Bntr-o sal? de curs" mi-a %enit o idee) c? ar putea
cine%a s? #ie preot Bnainte s? #ie creAtin" Bnainte de a a%ea con%ingeri creAtine Gi le-am
spus celor care m? ascultau) E$i@i aten@i s? nu ajunge@i preo@i Bnainte de a #i creAtini0F
S#atul meu este s? se #orme,e mai Bnt=i Bn calitate de creAtini Ai apoi s? urme,e preo@ia
S? se #orme,e du-o%niceAte pentru ceea ce urmea,? s? #ac?" pentru c? Ai ei" la r=ndul
lor" trebuie s? Bndrume Ai s? #orme,e al@i oameni

Sunt #oarte mul@i tineri care %or s? de%in? preo@i dar care" con#orm canoanelor" pre,int?
niAte impedimente 7i Bns? n-au cunoscut creAtinismul" ortodo1ia Bn spe@? Pe c=nd
celor care n-au #ost creAtini Ai n-au dus o %ia@? moral?" dar %enind la creAtinism Ai
bote,=ndu-se ei sunt primi@i Bn treapta preo@iei Situa@ia practic? e aceiaAiC (? nici
unul nici altul n-au cunoscut creAtinismulL
.a !dic? un om care a #?cut niAte p?cate pe care creAtinismul le Bn#ierea,? ca p?cate"
pe care ei Bn %remea neAtiin@ei nici nu le-au considerat p?cate" nu se poate considera c?
sunt %ino%a@i ca cei care au Atiut Ai totuAi au #?cut p?cate Sunt oameni care au ajuns
s? #ac? p?catele pe care le-au #?cut" s? le cunoasc? ca p?cate" numai dup? ce au #ost
con%erti@i la creAtinism" ei ne#iind creAtini propriu-,is Bn %remea Bn care au #?cut
p?catele 7u cred c? totuAi ar trebui s? acord?m niAte circumstan@e atenuante Bn
aceste situa@ii
.eci pot s? spere Bn posibilitatea -irotoniriiC
92
Hn general se #ac derog?ri de la aceste impedimente canonice Hns?" de multe ori"
p?catele pe care le-au #?cut unii sau al@ii" se imprim? Bn acest #el Bnc=t ei" dac? ei nu
sunt destul de aten@i" tot Bn s#era p?catului r?m=n

PREZICEREA
La m?n?stire %in de multe ori credincioAi care ar %rea s? le spunem %iitorul
*ine=n@eles c? nu li-l spunem pentru c? nu putem s? ne spunem nici %iitorul nostru
/-a%em cum s? li-l spunem 7ste totuAi o practic? prin unele locuri ca pentru a
cunoaAte %iitorul cui%a s? desc-i,i o carte Sau s?-Ai desc-id? el o carte" cartea pe care
i-o pre,int? cel care urmea,? s? o interprete,e 9 #ac Ai unii treaba asta Ai omul BAi
desc-ide cartea Ai dup? aceea" desigur" el nu citeAte nimic de acolo" ci cartea este doar
un prete1t Ai-i spune anumite lucruri care pri%esc trecutul" Bn Bn@eles de in#luen@e
negati%e La mine %in destui oameni care la urm?" dup? ce stau de %orb? cu ei" ,ic)
EP?rinte" daD cartea nu mi-o desc-ide@iCF
*ine=n@eles c? le spun tuturor c? nu 6otuAi mi-a %enit odat? Bn minte o idee pe care
bine=n@eles c? dac? aA pune-o Bn practic? nu ar aduce nici o re,ol%are pentru cei care
ar dori s? le desc-id cartea Gi anume" m-am g=ndit c? ar #i tare bine s? le desc-id
S#=nta 7%ang-elie de la 2atei la capitolul 25" de la %ersetul 31 p=n? la 46" despre
Kudecata de apoi 7 ce%a sigur din %iitor 6oat? lumea o s? mearg? la Kudecat? 7ste
mai sigur dec=t orice altce%a ce le-ai putea spune oamenilor Bn leg?tur? cu %iitorul" c?ci
acolo se arat? cum trebuie s? se preg?teasc? omul ca %eAnicia s?-i #ie bun? 2-am
g=ndit c? ar #i bine s? le desc-id cartea totdeauna oamenilor la acest te1t" Ai Bnc? la un
te1t" Ai anume la cel despre sp?larea picioarelor 7ste ce%a e1traordinar de #rumos" de
instructi%

PRIETENIA
(rede@i Bn prietenieC
.a" din toate puterile
(e este aceastaC
!sta o Atiu cei care sunt prieteni (e este prieteniaC Prietenia este con#luen@a Bntre
iubiri" este o realitate din cer adus? pe p?m=nt" este ce%a ce se alc?tuieAte din
reciprocitate Bn iubire Ai respect 7u s? Ati@i c? totdeauna am a%ut prieteni" de c=nd m?
Atiu am a%ut prieteni" am Ai acuma" Ai nu pu@ini" Ai sunt #oarte bucuros de prieteni
Sunt Bntr-o m?sur? oarecare Ai o reali,are a prietenilor mei care m-au ajutat s? cunosc
lucruri care prin puterile mele personale n-aA #i putut s? le cunosc Sunt multe
cunoAtin@e pe care le-am c=Atigat prin intermediari" prin ajutorul prietenilor mei (red
Bntr-o prietenie ade%?rat? Ai s#=nt? Ai curat? Ai o recomand din toate puterile mele Ai
atrag aten@ia a nu se implica Bn prietenie ce%a ce nu @ine de prietenie" s? nu #ie de pild?
Bntr-o prietenie" Bntr-o prietenie Bntre un b?iat Ai o #at?" anticip?ri ale c?s?toriei
8?m=ne ea Bn %eAnicieC
93
.a
.ar dac? unul dintre prieteni ajunge Bn rai Ai cel?lalt Bn iadC
/u se poate" pentru c? prietenii trebuie s? ajung? la acelaAi loc" c?-s cam la #el (ei
care-s buni la bine" cei care-s r?i la r?u" pentru c? sunt Ai prietenii Bntemeiate pe
r?utate /u se poate s? ajung? unul Bn rai Ai unul Bn iad
S? Ati@i c? cei care se potri%esc Bn lumea aceasta se potri%esc Ai Bn lumea cealalt?
7u am spus unde%a c? mi-am programat toate prieteniile pentru %eAnicie .e ceC
Pentru c?" mai Bnainte de toate" n-are rost s? renun@ la ce%a po,iti% Hn al doilea r=nd"
c=nd ele se reali,ea,? prin Iristos" r?m=n Bn %eAnicie

Hn prietenie e ca Ai Bn %asele comunicante) #iecare o#er? Ai #iecare primeAte PrimeAte ce i
se d? Ai o#er? ceea ce are
9 Bntemeietoare a unui ordin c?lug?resc de ajutorare a ne%?,?torilor" Pauline %on
2alinProdt" are o de%i,?) EIubirea nu calculea,? Ai" mai departe" numai iubirea
calculea,?U !dic? iubirea nu calculea,? c=nd o#er?" ci iubirea calculea,? c=nd i se
o#er?" ca s? r?spund? cu Ai mai mult? iubire !cest lucru se Bnt=mpl? Bn prietenie

Sunt at=@ia oameni care spun" Ai mai ales eu am posibilitatea s? aud spun=nd) Eam
a%ut un prieten Ai m-am certat cu elF /u se poate0 (um s? te cer@i cu un prietenC 9ri
ai prieten Ai nu te cer@i niciodat?" ori ,ici c? ai prieten Ai te-ai certat cu el" dar asta
Bnseamn? c? nu ai a%ut un prieten
Iubirea Bi apropie pe oameni" dar nu-i angajea,? la lucruri care nu @in de prietenie" care
pot aduce complica@ii 3Ai de cele mai multe ori aduc complica@ii4 Sunt pu@ini prieteni
care BAi continu? prietenia Bn c?s?torie
9dat? eram Bn #a@a unei #ete care se numea 2onica" Ai i-am ,is)
Gi eu am o prieten? pe care o c-eam? 2onica
/u se poate0
.e ce s? nu se poat?C
Pentru c? dumnea%oastr? sunte@i c?lug?r Ai nu pute@i a%ea prietene0
Hn realitate" aAa c?lug?r cum sunt" pot a%ea prietene c=t de multe" dac? prietenia este
Bn@eleas? cum trebuie Bn@eleas?" #?r? implica@ii de alt? natur? care ast?,i sunt g=ndite
Bn leg?tur? cu prietenia
Prietenia este un lucru s#=nt Prietenia este ce%a din realitatea raiului adus aici" pe
p?m=nt .e ce n-am putea 3cum ,ice S#=ntul !postol Pa%el4 a%ea o sor? cum au ceilal@i
apostoli" de ce n-aA putea a%ea Ai eu o prieten? cum a a%ut s#=ntul Ioan >ur? de !urC
La m?surile acelea" putem a%ea to@i prietene" c=t de multe0 (=nd este %orba de
implica@ii care nu @in de prietenie" acelea nu @in nici de iubire0
.ac? este %orba s? r?spundem la Bntrebarea) E(um trebuie s? #ie o prietenie Bntre un
b?iat Ai o #at?CF" r?spunsul este acesta) Prietenia Bntre un b?iat Ai o #at? trebuie s? #ie
la m?sura leg?turilor dintre un #rate Ai o sor? ;n #rate Ai o sor? nu se angajea,? la
94
se1ualitate Ai" deci" leg?tura Bntre un #rate Ai o sor? poate #i luat? drept m?sur? pentru
leg?tura Bntre un prieten Ai o prieten?

PRIVIREA
P?rin@ii din Pateri erau #oarte -ot?r=@i Bntro pri%in@?) nu-i l?sau pe oameni s? %ad?
lucrurile rele Ai s? urm?reasc? Ai s? se uite Ai s? #ie cu oc-ii iscoditori !m citit unde%a
despre un p?rinte care a%ea un ucenic 3asta nu-i din Pateri" este din Ca&ea
/es$.#r%irii re%tine%ti4 Ai sa dus cu el odat? Bn oraA Ai a %?,ut o #at? Gi ucenicul sa
uitat bine la #at? Ai sa uitat Ai p?rintele c=t so #i uitat Ai dup? aceea ,ice c?tre ucenic)
E6are #rumoas? este #ata astaF' ucenicul ,ice) E.a" p?rinteF .ar p?rintele continu?)
EP?cat c? are ce%a la un oc-iF ;cenicul r?spunde) E/u" p?rinte" nare nimicF E*a areF"
,ice p?rintele" iar ucenicul) E/u" c? eu m-am uitat cum se cade" nare nimicF Gi atunci
p?rintele nu la mai @inut de ucenic0 ! ,is c? nu-i bun dac? se uit? cu oc-i iscoditori
!cum po@i s? te ui@i Ai cu oc-ii dac? eAti deja c=Atigat pentru .umne,eu" dac? eAti
c=Atigat pentru o %ia@? superioar?" dac? %e,i curat S#=ntul !postol Pa%el spune unde%a
c?) E6oate sunt curate pentru cei cura@i" iar pentru cei Bntina@i nimic nu este curatF 36it
1" 154 (=nd ai ajuns o dat? la o pri%ire s#=nt?" la o pri%ire curat?" po@i s? te ui@i dac? te
ui@i cu oc-ii lui .umne,eu la lumea aceasta

PSALMII

Hntre cei 15: de psalmi" doi Bmi sunt cei mai apropia@i) Psalmul 22 Ai Psalmul 1:2
Sunt psalmii bucuriei" psalmii re%?rs?rii su#leteAti de mul@umire lui .umne,eu pentru
bine#acerile primite !m putea ,ice" ca odinioar? !%%a $ilimon) EPsalmii aceAtia" parc?
eu i-am #?cutF

(red c? #iecare dintre noi ar trebui s? ne alegem dintre psalmi unii care s? se
potri%easc? mai bine cu ceea ce sim@im noi" ca s? ne re%ers?m su#letul Bn rug?ciune
prin psalmii respecti%i

/u trebuie s? citeAti neap?rat 15: de psalmi ca s? te m=ntuieAti
PSHIOTERAPIA
Psi-oterapia este pentru oamenii care n-au credin@? Pe aceAtia nu po@i s?-i angaje,i
prin credin@a Bn .umne,eu J de e1emplu" s? le spui) E.u-te Ai #?-@i un 2asluF Pe unul
dintre aceAtia nu-l interesea,? treaba asta" Ai atunci lucri la el cu psi-oterapia (elui
credincios Bi spui) E6oat? darea cea bun? Ai tot darul de sus este" pogor=nd de la
P?rintele luminilorF 3Iaco% 1" 174 .u-te Ai tu la biseric?" uite" se #ace 2aslu" du-te Ai
primeAte ajutor de la .umne,eu .ar s? Ati@i c? pe oameni Bi po@i ajuta numai Bn
m?sura Bn care Bi Ai lumine,i" Bn sensul c? unii care cred c? li se #ac 7:: de masluri" se
#ac s?n?toAi Aamd Sunt oameni care nu se #ac s?n?toAi niciodat? #iindc? aAa le-a
r=nduit .umne,eu calea !poi" pentru in#irmit?@i nu se #ac masluri' ele se #ac pentru
boli propriu-,ise Ai nu at=t pentru %indecare J deAi se cere %indecarea J c=t pentru
iertarea p?catelor" pentru Bn,dr?%enirea omului" pentru a-Ai putea duce partea de
su#erin@? !cum %?d c? e1ist? o atmos#er? de genul) E+ai" s? #acem at=tea Ai at=tea
masluri" s? ne ducem acolo Ai dincoloF 7u cred c? lucrurile trebuie l?sate mai mult Bn
%oia lui .umne,eu dec=t Bn E-ei-rupF-ul nostru
95

PUSTIA
(e Pustiu este mai pustiu" oraAul sau PustiulC
P?i" depinde0 Poate s? #ie oraAul pustiu Ai s? nu #ie pustiu Pustiul .epinde cum @i-l
#aci Hn oraA e1ist? pustiu Bn sensul acesta c? oamenii se cunosc mai pu@in" c? oamenii
se interesea,? mai pu@in unii de al@ii" c? nu cunoAti nici pe cei dintr-un bloc cu tine" c?
eAti mai i,olat dec=t Bntro Pustie" spre deosebire de sat" unde oamenii se cunosc" unde
se Bntreb? unii pe al@ii" comunic? unii cu al@ii" se salut? c=nd se Bnt=lnesc

RADIESTEZIA
7ste con#orm? radieste,ia cu Bn%?@?turile ortodo1ieiC
/u prea cunosc radieste,ia" dar am a#lat c? ideile prin care se introduce cine%a Bn
radieste,ie Bn general nu sunt ortodo1e .ac? e %orba s? studie,i Atiin@a spiritual? a lui
8udol# Steiner ca s? te Bn%e@e el ce ai de #?cut Ai nu iei aminte la 7%ang-elie" Bnseamn?
c? eAti mai prejos de ortodo1ie Bn orice ca," pentru c? ortodo1ia este superioar? oric?rei
alte Bn%?@?turi S? Ati@i c? Ai eu" c=nd am #ost ele% de liceu" am #ost Bn leg?tur? cu un
cerc de antropo,o#i din 6imiAoara" nu Atiu dac? mai tr?ieAte cine%a din aceia de atunci
Gi bine=n@eles c? dup? ce m-am dus la 6eologie Ai am %?,ut c=t eclectism e1ist? Ai c=t?
Bncercare de sistemati,are a unor lucruri care le-au g=ndit ereticii Bn special" am
p?r?sit antropo,o#ia din toate puterile !cum m? @in de ortodo1ie pentru c? sunt sigur
c? m? duce unde trebuie
8adieste,iAtii care au %enit pe la noi pe la m?n?stire au %enit nu s? stea la noi" ci au ,is
c? se duc s? stea la o alt? m?n?stire" la *ucium" c? acolo sunt niAte energiiL 7u am
#ost pe-acolo" daD ca butucuD" n-am sim@it nimic0

8adieste,ia nu e de la dia%olul" ci e o descoperire a omului /u se poate #ace do%ada c?
e inter%en@ia %r?jmaAului Bn treaba asta
Poate e1ista o radieste,ie Bn ortodo1ie

RAIUL
7ste o in#orma@ie #oarte #oarte pre@ioas? pentru noi s? Atim c? cel dint=i moAtenitor al
raiului a #ost un t=l-ar" un t=l-ar poc?it" un t=l-ar sc-imbat" un t=l-ar care nu mai
era t=l-ar" dar care a #ost totuAi t=l-ar Ai pe care .omnul Iristos l-a primit ca cel
dint=i moAtenitor al raiului" pentru c? l-a sc-imbat Ai l-a #?cut %rednic de rai Gi este
important s? Atim c? cea dint=i c?reia i s-a ar?tat .omnul Iristos dup? Hn%iere" a #ost
o #emeie" 2aria 2agdalena" de care" spune S#=ntul 7%ang-elist 2arcu" #?r? s? se
s#iasc?" c? .omnul Iristos scosese din ea Aapte draci
96
8aiul este un #el de generali,are a 6aborului
La noi la m?n?stire" .umne,eu s?-l odi-neasc?" era un p?rinte Gi ,icea) E2?i #rate J
P?rintele Sera#im Bl c-ema J aici poate s? #ie raiul pe p?m=ntF Gi eu ,iceam) E.a
p?rinte" dar cu al@i oameniF !dic? raiul e o realitate pe care o #ace omul de rai .ac?
eAti un om care #ace raiul" atunci raiul e acolo unde eAti tu 2ie Bmi place s? spun c?
m?n?stirea e tinda raiului" c? m?n?stirea e poarta cerului" c? m?n?stirea e casa lui
.umne,eu Ai locul Bmplinirilor Gi ,ic totdeauna) s? Ati@i c? dac? nu e locul Bmplinirilor"
adic? dac? nu te BmplineAti Bn m?n?stire prin .umne,eu" Ai-@i mai trebuie lucruri din
lumea asta ca s? te BmplineAti" deci dac? nu-i locul Bmplinirilor nu-i nici tinda raiului"
nu-i nici casa lui .umne,eu" nu-i nici poarta cerului .ar tot aAa oamenii BAi pot #ace
din c?minul lor o tind? a raiului" o cas? a lui .umne,eu" o poart? a cerului Se Bmbin?
cerul cu p?m=ntul acolo unde este omul cel credincios (erul este o realitate care se
r?sp=ndeAte" nu e un loc" un spa@iu anume) acesta e cerul" de aici Bncepe p?m=ntul Ai
de aici Bncepe cerul ;nde e omul care Bl poart? Bn su#letul s?u pe .umne,eu" unde e
omul purt?tor de .umne,eu" acolo e cerul" acolo e bucuria" acolo e pacea" acolo e
binecu%=ntarea" acolo e iertarea p?catelor" acolo sunt darurile Hn%ierii
Hn rai %a #i cam cum e la PaAti" iar la PaAti e bucurie" Bn rai e o bucurie Hn raiul cel din
lumea cealalt?" cel de deasupra p?m=ntului" este ce%a asem?n?tor cu ceea ce tr?im noi
la PaAtile cele m=ntuitoare" la PaAtile cele cur?@itoare" la PaAtile cele %eAnice" la PaAtile
care sunt i,b?%irea de Bntristare 7 ce%a ce tr?im noi la PaAtile .omnului
.ac? %rea s? Atie cine%a cum e Bn rai" ce se #ace Bn rai" s? se g=ndeasc? ce se #ace la
S#=nta Liturg-ie Ai mai ales ce se #ace Bn S?pt?m=na Luminat?
/oi credem c? Bn %eAnicie raiul cel de dincolo de lumea aceasta %a #i aAa cum e raiul
anului bisericesc" o i,bucnire de bucurie Bn leg?tur? cu Hn%ierea .omnului nostru Iisus
Iristos

97
RUTATEA
(ei care r?m=n Bncr=ncena@i Bn r?utate aceia nu se pot bucura de Hn%ierea lui Iristos

RECUNOTINA
Gti@i c? numai S#=ntul 7%ang-elist Luca cuprinde Bn 7%ang-elia sa o relatare despre
%indecarea a ,ece leproAi pe care a #?cut-o .omnul Iristos Gi nu s-a oprit numai la
istorisirea Bn sine" ci a ad?ugat Ai ce s-a Bnt=mplat Bndat? dup? ce .omnul Iristos i-a
%indecat de la dep?rtare pe cei ,ece leproAi I-a trimis s? se arate preo@ilor" pe drum ei
s-au %indecat Ai S#=ntul 7%ang-elist Luca @ine s? in#orme,e c? dintre cei ,ece" unul s-a
Bntors S-a Bntors la .omnul Iristos" a c?,ut la picioarele Lui Ai pream?rea pe
.umne,eu Ai mul@umea pentru %indecare" Bn timp ce ceilal@i nu s-au Bntors Gi .omnul
Iristos a ,is) E9are nu s-au %indecat ,eceC ;nde sunt ceilal@i nou?CF 3Luca 17" 174
.eci .omnul Iristos aAtepta Ai pe cei nou? s?-Ai arate recunoAtin@a /oi %rem s? #im ca
cel unul care s-a Bntors +rem s? #im ca acel unul" s? ne Bntoarcem la .umne,eu Ai s?
ne Bntoarcem la oamenii care ne-au primit Ai care ne-au omenit Ai care au stat cu noi Ai
au #ost bucuroAi de pre,en@a noastr?

RENCARNAREA
De e te!ria re#narn$rii !ntra6ie n.ierea D!'nu&ui7
>=ndi@i-%? c?" dac? e %orba de o teorie" o tot po@i contra,ice .ac? ar #i %orba de un
ade%?r" atunci ar #i ce%a" dar c=nd e %orba de o simpl? teorieL .omnule" dac? omul se
m=ntuieAte prin %ie@i succesi%e" printr-o e1perien@? pe care o #ace" Bnseamn? c? nu are
2=ntuitor" ci BAi este el BnsuAi m=ntuitor" e1perien@a Bi este m=ntuitor 9r" noi credem
c? m=ntuirea se #ace prin .omnul Iristos" Ai atunci B@i este de ajuns o singur? %ia@? ca
s? te Bnt=lneAti cu .omnul Iristos Ai s? #ii Bn %eAnicie cu 7l" mai ales c? des?%=rAirea e
#?r? -otar .ac? ai trecut Bn cealalt? %ia@? Ai duci o %ia@? Bn plan spiritual" cum sunt
s#in@ii" cum e 2aica .omnului" nu r?m=i Bn starea Bn care te g?seAte moartea" Bn sensul
c? nu mai po@i progresa" ci progrese,i Bn %eAnicie" precum s#in@ii $iind #?r? -otar
des?%=rAirea" nu-i ne%oie ca omul s? re%in? pe alte planuri" pe planuri in#erioare" Bn
care #aci Ai rele" pentru c? nu po@i spune c? dac? ai #?cut o e1perien@? Bn %ia@a asta" nu
mai repe@i niAte lucruri rele Bntr-o alt? %ia@? Hn ca,ul acesta" %ie@ile succesi%e aduc Ai
Bnc?rc?tur?" nu aduc numai limpe,ire Hn%ierea .omnului Iristos are putere pentru
su#let acolo unde se g?seAte acesta" nu trebuie s? %ie el s? #ac? o e1perien@?
!cesta este un punct de %edere (ei care sus@in re=ncarnarea poate au Ai ei punctele
lor de %edere" Bns? noi" pentru c? *iserica aAa ne Bn%a@?" credem aAa" Ai .umne,eu s?
ne ajute s? ne des?%=rAim cum credem noi" cum Bn%a@? *iserica despre des?%=rAire

RENVIEREA NEAMULUI
!re ne%oie poporul rom=n de o nou? cate-i,areC
9<
(am are !dic? nu se poate ,ice c? s-a p?r?sit %reodat? cate-i,area .ac? nu s-a #?cut
alt#el" s-a #?cut cel pu@in prin s#intele slujbe" important este s? d?m %ia@? slujirii" s?
medit?m la cu%intele din s#intele slujbe Ai Bn ca,ul acesta suntem totdeauna cate-i,a@i
Hns? contea,? totuAi s? i se atrag? omului aten@ia asupra lucrurilor care alt#el Bi scap?"
pe care le trece cu %ederea .e pild?" odat? am participat la o cununie Ai c=nd s-a
terminat cununia am spus Ai un cu%=nt de Bn%?@?tur?" Ai mi-au spus mirii c? ar #i #ost
bine s? le spun cu%=ntul de Bn%?@?tur? la Bnceput" c? ar #i tr?it mai bine cununia
(rede@i c? aceast? genera@ie t=n?r? %a re=n%ia %ia@a creAtin? de odinioar?C
.ac? ar #i numai at=t" s? te aduni Bntr-o sal?" cred c? da /umai c? s? Ati@i c? de la ,is
p=n? la #?cut e cale lung? P?rintele !rsenie a%ea o %orb?" c?) E(ea mai lung? cale e
calea care duce de la urec-i la inim?F Gi mama mea" .umne,eu s-o odi-neasc?" %enea
c=teodat? pe la mine Ai ,iceam) E2am?" numai dumneata singur? ai %enitCF E.a"
numaD c? o mai ,is unele Ai altele dintre #emeile de la noi c? %in" daD c=nd s? plec?m n-o
mai %enit nici unaF Oic) EGtii c=t e de departe de la ,is p=n? la #?cutC (=t e de la noi
din sat p=n? la m?n?stireF !Aa e Ai cu c-estiunea aceasta) ne Bnt=lnim" ne au,im" e
#rumos" Bns? e greu de Bmplinit (=nd se #ace cine%a c?lug?r i se spune c? bun lucru a
ales" numai de-l %a Ai Bmplini (? Elucrurile cele bune cu osteneal? se c=Atig? Ai cu
greutate se BmplinescF .omnul nostru Iisus Iristos spune c?) E(el ce %rea s? %in?
dup? 2ine s? se lepede de sine" s?-Ai ia crucea Ai s?-2i urme,e 2ieF 32atei 16" 244"
crucea #iind e#ortul necesar de a te dep?Ai pe tine Bnsu@i .ac? ne angaj?m Bn #elul
acesta" e n?dejde de re=n%iere .ac? nu ne angaj?m Bn #elul acesta" atunci ne-am
Bnt=lnit" ne-am bucurat" ne @inem minte 7 #rumos Ai asta" dar nu-i destul

RSUL
.ac? un om este o #ire %esel?" trebuie s?-Ai Bn#r=ne,e r=sulC
/u" po@i s? r=,i de c=te ori B@i %ine s? r=,i" numai s? nu r=,i ca s? te g?seAti Bn treab?
(=nd B@i %ine s? r=,i po@i s? r=,i" numai s? nu r=,i de oameni" s? nu r=,i de lucruri care
sunt totuAi serioase S? Ati@i c? Ai eu sunt o #ire din aceasta care cam r=de" Ai nu m?
g=ndesc niciodat? c? am p?c?tuit c? am r=s Hntr-o traducere a psalmului 2: este) EGi i-
ai %eselit cu ,=mbetul #e@ei 6aleF" adic? despre .umne,eu ,icem c? ,=mbeAte" deAi
.umne,eu nu are o #igur? uman? aAa cum .omnul Iristos are o #igur? uman?" dar
.umne,eu 6at?l" .umne,eu .u-ul S#=nt nu Atim cum am putea s? ,icem c?
,=mbeAte" dar prin ,=mbet Bn@elegem o desc-idere m=ng=ietoare Gi atunci se poate
r=de c=nd e ca,ul de r=s E*ucura@i-%? cu cei ce se bucur?" pl=nge@i cu cei ce pl=ngF
38omani 12" 154 ,ice S#=ntul !postol Pa%el" iar S#=ntul !postol Luca ,ice) E$erici@i cei ce
pl=nge@i acum" c? %e@i r=deF 3Luca 6" 214 Sigur c? nu po@i a%ea aceeaAi atitudine
totdeauna Gi apoi depinde #oarte mult de structura omului' este c=te unul care e mai
predispus la r=s !%eam un p?rinte la noi la m?n?stire" P?rintele Sera#im Popescu" era
#oarte desc-is Ai r=dea aAa cu po#t? Gi au %enit odat? unii din >ermania Ai imediat l-au
Bnregistrat" s?-l mai aud? Ai pe acas? cum r=de ! #?cut r?uC 7u ,ic c? nu a #?cut nici
un r?u .ac? r=,i c=nd nu se r=de" atunci nu e corect

99
ROM+NII
(=nd eram copil" mi-aduc aminte cu mult? pl?cere de niAte lucruri pe care oamenii de
ast?,i nu le mai #ac .e e1emplu" rug?ciunea de la mas? P?i" sunt at=@ia preo@i care
m?rturisesc c? copiii lor nu-Ai mai #ac rug?ciunea la mas? .e ceC (? doar ei au
Bn%?@at Bn #amilia lor0 7i" Ai atunci" asta nu-i o sc?dere a neamuluiC Gi nu-i un #el de
moarte a neamului rom=nescC Gi nu numai at=t !m luat" aAa" un ca, Hn #amilia
noastr? de e1emplu J bine c? nu-i nici un #rate de-al meu pe aici s? m? aud? c? acum
Bl p=r?sc J noi am Bn%?@at Bn copil?rie Ai ,iceam rug?ciunea totdeauna la mas?" dar
acum ei nu se mai roag? /umai c=nd m? duc eu pe la ei" ,ic Ai ei rug?ciunea de la
mas? (=nd nu-s eu pe acolo BAi uit? Gi atunci ce po@i s? ,ici despre neamul nostru
care scade din punct de %edere religios" pentru c? nu mai are o leg?tur? cu BnaintaAii
care au #ost oameni credincioAiC
2i-aduc aminte de ai mei de acas? c? ,iceau s? nu #acem s#?r=mituri de p=ine" c? Bi
p?cat" s? nu c?lc?m pe p=ine c? Bi p?cat" c? pe gr=u Bi obra,ul lui .umne,eu 7u" c=nd
eram copil" tare aA #i %rut eu s? Atiu cum Bi obra,ul lui .umne,eu pe gr=u Hmi
Bnc-ipuiam c? dac? se uit? cine%a cu microscopul" c-iar %ede cum Bi #a@a lui
.umne,eu0 *ine=n@eles c? ?sta era un g=nd de copil" dup? aceea mi-am dat seama c?
nu poate #i aAa" dar c?" de #apt" pe orice creatur? a lui .umne,eu e e1primat
.umne,eu Bn Bn@elepciunea Lui" Bn puterea Lui" Bn bun?tatea Lui" Bn ceea ce poate 7l s?
mani#este Gi atunci" Ai pe gr=uL *una Bmi ar?ta" Ai ,iceam) E2am? bun?" unde eC
;nde-i obra,ul lui .umne,eu pe gr=uCF Gi-mi ar?ta punctul acela de germinare"
gropi@a aceea) E;ite" aici e obra,ul lui .umne,eu0F .ar nu l-o %?,ut nici *una" ci ea
credea Bn el" Bn asta Gi dup? aceea am cre,ut Ai eu tot aAa .up? aceea mi-am dat
seama) domnule0" Bn #ond" orice lucru pe care Bl #ace .umne,eu" Bl e1prim? pe
.umne,eu Bntr-un #el sau altul0 Gi Bn ca,ul acesta" noi a%em o leg?tur? cu .umne,eu
prin #?pturile Lui !dic? natura este un re#le1 al pre,en@ei lui .umne,eu !cum
oamenii nu mai au at=ta leg?tur? cu .umne,eu Ai sunt aAa" cum%a nep?s?tori !poi
nu Atiu cum ar putea Bn%ia un neam care n-are conAtiin@a c? trebuie s? Bn%ie,e0
2i-aA dori s? nu se mai lupte oamenii Bntre ei pe moti%e de credin@?" ci #iecare s?-Ai
tr?iasc? credin@a la m?sura la care o are Ai s? duc? Bnainte %ia@a tuturor oamenilor #?r?
s? caute s?-i c=Atige pe oameni pentru o credin@? sau alta" cum se Bnt=mpl? de multe
ori
S? ne g=ndim la 2aica 6ere,a de (alcuta care-i Bngrijea pe to@i" Ai pe necredincioAi Ai pe
credincioAi' le respecta credin@a Ai Bi ajuta pe oameni aAa cum sunt" ca s? #ie mai buni"
s? #ie mai cura@i" s? #ie mai m=ng=ia@i" mai liniAti@i" s? moar? J cum ,icea cine%a dintre
ocroti@ii d=nsei) c? Eam tr?it ca un animal Ai acum mor ca un BngerF 7 o %orb?" pentru
c? Bngerul nu moare .aD aAa i s-a p?rut de sc-imbat? %ia@a Bn condi@ia respecti%? Bnc=t
a ,is) EP=n? acum c=nd am #ost pe strad? Ai-am tr?it bolna% Ai Bn mi,erie" am tr?it ca
un animal" Ai acuma o s? mor ca un BngerF !Aa ce%a aA dori s? #ie Bn @ara asta pe care
s-o binecu%inte,e .umne,eu cu mila Ai cu Bndur?rile Ai cu iubirea Sa de oameni
8om=nia a Atiut" Bn decursul ultimilor ,ece ani" s?-Ai controle,e" s?-Ai dirije,e
libertateaC
/-a Atiut nimic0 Hn decursul acestor ,ece ani oamenii n-au Atiut de unde s? Bnceap?" n-
au Atiut cum s? mearg?" au mers Bnt=mpl?tor" au mers cum le-a %enit !u c?utat ei s?
#ac? anumite lucruri dar 2? g=ndesc numai c=t? %orb? a #ost la Bnceput pri%ind
corup@ia" pri%ind Bnl?turarea ei" Ai p=n? la urm? s-a stins totul
1::
(e putem #ace ca libertatea s? nu mai aduc? BnrobireC
/u Atiu ce putem #ace0 2ai Bnt=i de toate trebuie s? se cree,e niAte legi care s?
Bngr?deasc? libertatea" iar omul s? Atie c? libertatea Bngr?dit? este mai mult dec=t
libertatea ne=ngr?dit? !dic? s? nu spun?) sunt drepturile omului s? #ac? cutare sau
cutare lucru" este dreptul omului s? #ac? a%ort" este dreptul omului s? citeasc? lucruri
necu%iincioase" este dreptul omului s? aib? baruri striptease" este dreptul omului s?
pri%easc? #ilme necu%iincioase 6ot au,im) e dreptul omului" e dreptul omului 7
dreptul omului s? #ie prost" prost s? #ie dac?-i dreptul omului0

RUGCIUNEA
S#=ntul 2arcu !scetul spune) E(=nd B@i aduci aminte de .umne,eu Bnmul@eAte
rug?ciunea" ca atunci c=nd Hl %ei uita .omnul s?-Ai aduc? amite de tineF Hi tare #ain0
2-am g=ndit de multe ori la cu%=ntul acesta Ai #ac o leg?tur? Bntre el Ai ceea ce-mi
spunea mama c=nd mergeam la Acoal? departe de cas?) E/u-@i uita de .umne,eu" nu-
@i uita de rug?ciuneF Parc? ar #i #ost un cu%=nt din Fi&!a&ie
Hn Sara S#=ntului Ioan Sc?rarul se spune) E8ug?ciunea este Bnt?rirea lumiiF" deci
oamenii care se roag? Bntr-un #el sus@in lumea aceasta 7i Hl #ac pe .umne,eu milosti%
#a@? de lumea aceasta Sigur c? .umne,eu" dac? a creat lumea aceasta" %rea s? #ie
milosti% #a@? de lume Ai s-o Bnt?reasc?" dar contribuim Ai noi la Bnt?rirea lumii cu
rug?ciunea pe care o #acem" rug?ciunea #iind nu numai un mijloc de Bmbun?t?@ire
personal?" ci Ai un mijloc de Bmbun?t?@ire a societ?@ii Bn care tr?im
8ug?ciunea are #oarte mare importan@? pentru lume Bn general" ca Ai pentru persoanele
singuratice" Bn special' pentru cei s?n?toAi Ai Bn bun? stare" ca Ai pentru cei bolna%i Ai
Bn su#erin@? /umai c? nu trebuie s? r?m=nem doar la rug?ciune c=nd e ne%oie de mai
mult dec=t de rug?ciune
Hn Pateri se spune c? un p?rinte" care era mai mare peste o obAte de ,ece inAi" se ruga
lui .umne,eu ca Ai Bn %ia@a de dincolo de morm=nt s? #ie Ai ucenicii Bmpreun? cu el
(ondi@ia pentru aceasta a #ost stabilit? prin minune dumne,eiasc?) ES? #ie ucenicii la
m?surile p?rinteluiF Ai atunci %or putea #i Bmpreun? Bn %eAnicie Hn %ia@a aceasta
p?m=nteasc? s-a constatat c? ucenicii nu erau la m?surile p?rintelui" c?ci ei n-au
ajutat pe un bolna% pe care l-au g?sit pe cale" pe c=nd p?rintele" cu toate c? era singur"
Ai-a dat toat? silin@a s?-l ajute pe acel bolna%" care de #apt nu era un bolna% obiAnuit" ci
era Bngerul lui .umne,eu" Bnc-ipuit Bntr-un bolna% #?r? ajutor
7ste interesant de obser%at c? cei ,ece ucenici ai p?rintelui" deAi erau cu to@ii
Bmpreun?" nu s-au sim@it Bndemna@i s? #ac? ce%a concret pentru cel ce se Bnt=mplase a
le #i Bn cale" Bn timp ce p?rintele" singur #iind" s-a g=ndit s?-l transporte Bn spate Ai s?
nu-l lase acolo unde Bl Bnt=lnise
Pe mine" de la prima lectur? a acestui pasaj din Pateri" m-a surprins #elul cum a
Bnt=mpinat bolna%ul de pe cale constatarea celor ,ece ucenici" c? n-au ce s? #ac? cu el
*olna%ul" ca Ai cum ar #i #ost de acord cu ei" c? Bntr-ade%?r n-au cum s?-l ajute" a ,is)
E.uce@i-%? Ai ruga@i-%? pentru mineF 2ie" acest cu%=nt a continuat s?-mi r?m=n? Bn
minte ca o ironie *ine=n@eles" are Ai ruguciunea rostul ei" dar ea nu BnlocuieAte Ai nu
1:1
suplineAte ceea ce s-ar mai putea #ace Ai ceea ce ar mai trebui #?cut" adic? mila"
ajutorul material e#ecti%
8ug?ciunea Bn care nu-@i pui inima pentru aproapele nu-i rug?ciune" ci #ormalitate Ai
pro#esionalism
/umai la rug?ciune putem s? Atim ce leg?tur? a%em cu .umne,eu" ce leg?tur? a%em
cu oamenii Hn rug?ciune ne apar #el de #el de g=nduri care arat? cine suntem Ai ce
suntem
S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul de pild?" Bn dialogul Bntre un b?tr=n Ai un #rate" a
r?spuns la Bntrebarea cum S#=ntul !postol Pa%el care a%ea at=tea griji pentru a
propo%?dui Ai pentru a ajuta *isericile spune totuAi Ene=ncetat s? %? ruga@iF" cum se
ruga el ne=ncetatC Gi S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul" r?spun,=nd la aceast? Bntrebare"
nu spune c? S#=ntul !postol Pa%el ,icea mereu) E.oamne" Iisuse Iristoase $iul lui
.umne,eu" miluieAte-m? pe mine p?c?tosulF" ci spune altce%a Oice c?) E8ug?ciunea
ne=ncetat? este s? ai mintea pururea lipit? de .umne,eu cu mult? dragoste Ai cu dor"
s? at=rni cu n?dejdea de .umne,eu Ai s? te Bncre,i Bn 7l Bn orice ai #ace Ai @i s-ar
Bnt=mplaF !cesta este r?spunsul S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul din care Bn@elegem c?
de #apt rug?ciunea nu e de #apt o simpl? repetare a unei #ormule de rug?ciune" ci este o
atitudine de rug?ciune" o angajare spre slujirea lui .umne,eu" s? sim@i c? eAti lipit de
.umne,eu cu g=ndurile tale" s? sim@i c? at=rni de 7l Ai s? ai n?dejde Bn 7l Ai s? te
Bncre,i Bn .umne,eu Bn orice ai #ace Ai @i s-ar Bnt=mpla" Ai atunci aceast? stare
su#leteasc? @i se primeAte de .umne,eu ca o rug?ciune
9 concep@ie la #el cu aceasta a S#=ntului 2a1im 2?rturisitorul o a%ea Ai un pustnic
despre care se spune Bn Pateri c? a #ost %i,itat de un oarecare str?in care la plecare
Ai-a cerut iertare de la p?rintele c? l-a re@inut de la rug?ciunea lui" de la programul lui
Gi p?rintele respecti% a r?spuns aAa) E8ug?ciunea mea" #rate" este s? te primesc pe tine
Ai s? te petrec cu dragF (ine Hi slujeAte lui .umne,eu prin ceea ce #ace Ai BAi #ace
datoria Bn %ia@a aceasta" acela" dac? d? un sens religios %ie@ii" prin tot ceea ce #ace Hi
slujeAte lui .umne,eu .e alt#el (u%iosul .orotei spune c?) E! te @ine de o singur?
#apt? bun? Bnseamn? a ,idi un singur perete Ai nu o cas? Bntreag?F
8ug?ciunea ne=ncetat? nu trebuie Bn@eleas? ca o simpl? repetare continu? a unei
#ormule de rug?ciune" ci mai degrab? ca o stare de rug?ciune' conAtiin@a permanent? a
pre,en@ei lui .umne,eu" conAtiin@? din care i,%or?Ate" Bn mod necesar" pream?rirea lui
.umne,eu
Hn Pateri se spune c? este necesar ca rug?ciunea s? #ie unit? cu #aptele" adic?
lucrurile pe care le cerem de la .umne,eu s? le urm?rim Ai cu #apta !dic?" tr?im o
%ia@? de nep?sare Ai apoi s? cerem de la .umne,eu niAte lucruri pe care le-am %rea"
dar pe care" Bntr-un #el" am putea s? le c=Atig?m Ai noi BnAineC
*iserica nu ne cere o singur? metod? de angajare Bn rug?ciune" ci ne cere o rug?ciune
%ie" o angajare ca Bntr-un #el de rug?ciune Bn tot ceea ce #acem noi po,iti% Bn aceast?
lume .e aceea este #oarte important s?-Ai g?seasc? omul Ai munca pe care o #ace" ca
munc? pe care o poate binecu%=nta .umne,eu Ai pe care o binecu%intea,? .umne,eu
7 #oarte important cu%=ntul acesta) E8ug?ciunea este oglinda su#letuluiF L-am putea
lua ca o lo,inc? sau ca un principiu (el care se roag? BAi mani#est? su#letul Bn
1:2
rug?ciune Bn raport cu .umne,eu" Bn raport cu lumea" Bn raport cu oamenii" Bn raport
cu binele lui" cu n?dejdea pe care o are" pentru c? rug?ciunea" ,ice unde%a Bn Sara
S#=ntul Ioan Sc?rarul" este Ear?tarea n?dejdii Ai secure Bmpotri%a de,n?dejdiiF (um @ie
rug?ciunea aAa @ie Ai su#letul
Hn Sara S#=ntului Ioan Sc?rarul" despre rug?ciune se spune c? este Ejudecat? Ai
judec?torie Ai scaunul judec?torului Bnainte de judecata %iitoareF .eci" cei rug?ciuneaC
Kudecat?" judec?torie Ai scaunul judec?torului Bnainte de judecata %iitoare (e
Bnseamn? astaC Hnseamn? c? mai ales la rug?ciune ne ar?t?m cine suntem noi din
punct de %edere al raportului cu .umne,eu
8ug?ciunea e r?scolitoare Ai de bune Ai de rele
(ine nu are inim? curat? acela proiectea,? din necur?@ia lui asupra 2=ntuitorului
nostru Iisus Iristos propriile sale necur?@ii 2?rturisesc mul@i dintre credincioAii noAtri
c? la rug?ciunile pe care le #ac au imagini necu%iincioase" Ai c? Bn rug?ciunile pe care le
#ac nu se Bnt=lnesc cu .omnul Iristos" ci se Bnt=lnesc cu propriile lor necur?@ii .e ce
se Bnt=mpl? aAa ce%aC Pentru c? rug?ciunea este oglinda su#letului" rug?ciunea este
m?sura la care se g?seAte su#letul
8ug?ciunea Bnainte de a ne #ace s? ne Bnt=lnim cu .umne,eu" Bnainte de a ne aduce
conAtiin@a leg?turii cu .umne,eu" ne aduce Bnt=lnirea cu noi BnAine" ne descoper? pe
noi BnAine nou? BnAine Gi cum ne descoper?C 8?scoleAte ad=ncurile su#letului nostru
Poate Ati@i c? p?rin@ii cei du-o%niceAti spun c? Erug?ciunea este oglinda su#letuluiF (e
Bnseamn? astaC (? Bn cadrul rug?ciunii Ai Bn ac@iunea de a ne ruga ne cunoaAtem
m?sura la care suntem Gi s? Ati@i c? m?surile mele au #ost sc?,ute tare 2-am Bnt=lnit
cu #urtuni de g=nd Gi ,ic=nd eu E.oamne" Iisuse Iristoase $iul lui .umne,eu"
miluieAte-m? pe mine p?c?tosulF am sim@it niAte r?scoliri de g=nd 2? g=ndeam c?
toat? lumea le are dar nu le spune /u m-am consultat cu nimenea" c? nici nu Atiam
c? trebuie" nici nu Atiam s? m? consult" au mers aAa lucrurile de la sine Gi a #ost bine
c? n-am pus niciodat? r?scolirile de g=nd Bn leg?tur? cu rug?ciunea" c? poate aA #i
renun@at la rug?ciune /-am renun@at" Ai a #ost bine c? n-am renun@at
!sta a #ost" s? ,icem" cunoaAterea de sine prin rug?ciune 2i-am dat seama de
Bnclin?rile negati%e" mi-am dat seama de agoniselile negati%e" pentru c? s? Ati@i c? la
Bnc?rc?tura negati%? cu care %enim Bn lumea aceasta se adaug? Ai negati%ele pe care le
acumul?m" Bn sensul c? b?g?m Bn noi #el de #el de impresii" #el de #el de in#orma@ii" #el
de #el de lucruri cu care nu ne putem pre,enta oriunde Ai oric=nd" Ai aceasta Ai
Bnt=mpl?tor Ai de multe ori Ai %oit .e e1emplu cine%a care citeAte un roman e1citant"
BAi bag? el Bn su#let negati%e" niAte lucruri care dup? aceea Bl urm?resc S#=ntul Ioan
Sc?rarul spune c? rug?ciunea poate #i Bntinat? sau spurcat?" poate #i #urat?" poate #i
pierdut? Ai poate #i curat? La rug?ciune curat? ajung cei care au re,ol%at Bn ei
Bntin?ciunile .ar S#=ntul Ioan Sc?rarul nu spune c? dac? ai rug?ciune spurcat? s? nu
te mai rogi" ci prin rug?ciune progrese,i Bn rug?ciune /u trebuie s? te sperii niciodat?
de ce-@i %ine Bn minte" nici din cele ce le-ai %?,ut" nici din cele ce le-ai adus din
str?#unduri de e1isten@?" important este s? %rei s? nu le ai Gi atunci" pentru c? noi nu
suntem capabili prin noi BnAine s? ne #acem r=nduial?" cerem ajutorul lui .umne,eu
2=ntuirea" am ,is" %ine prin 2=ntuitorul Gi cerem ajutorul 2=ntuitorului) E.oamne"
Iisuse Iristoase $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine p?c?tosulF
1:3
Se spune despre S#=nta 2aria 7gipteanca c? 17 ani a tr?it Bn des#r=nare Ai c? tot 17
ani i-au trebuit ca s?-Ai #ac? r=nduial? Bn minte .eci lucrurile trebuie luate Bn serios
!cuma s? Ati@i c? nu sunt un rug?tor din acela care e copleAit de rug?ciune Bn aAa #el
Bnc=t s?-mi %in? numai g=nduri e1traordinare Bn rug?ciune' Bmi mai %in Ai g=nduri
obiAnuite .ar nu-mi pare r?u niciodat?" dac? Bmi %ine Bn g=nd un bine#?c?tor Bl pun
Bnaintea lui .umne,eu Bn atmos#era de rug?ciune Ai ,ic) .oamne" ajut?-l pe cutare" c?
uite m-a ajutat Ai el pe mine" sau Bmi %ine Bn minte o poe,ie #rumoas?" o spun Ai c=nd
m? rog" Ai ,ic) aAa-i .oamne c?-i #ainC !sta Bnseamn? Bmbun?t?@ire de %ia@?" s? ajungi
la niAte g=nduri care s? le po@i pre,enta Ai s? le po@i Bn%?lui Bn rug?ciune
(um eAti" aAa @ie rug?ciunea" cum te por@i" aAa te rogi /u te rogi" sca,i Bn rug?ciune" te
rogi" Bnainte,i Bn rug?ciune (-iar e1ist? un Bndemn) E8oag?te cum po@i" ca s? ajungi s?
te rogi cum trebuie0F
;n cu%=nt %rednic de a #i re@inut Ai urmat este acela c?) E8ug=ndu-te" Bn%e@i s? te rogiF
/umai rug=ndu-te mereu po@i Bnainta Bn rug?ciune (ine renun@? la rug?ciune"
renun@? la progresul Bn ea
(=t trebuie s? se roage omul ca s?-l miluiasc? .umne,euC
2-am Bntrebat Ai eu) de c=te ori trebuie s? ,ic? cine%a E.oamne miluieAte-m?F ca s?-l
miluiasc? .umne,euC Gi m-am g=ndit la #iul risipitor" de pild? $iul risipitor c=nd s-a
Bntors Ai-a #?cut Bnt=i o socoteal?) E2? %oi duce la tat?l meu Ai %oi spune) tat?" am
greAit la cer Ai Bnaintea ta" nu sunt %rednic s? m? numesc #iul t?u" primeAte-m? ca pe
unul din slujitorii t?iF Gi c=nd s-a apropiat de cas?" tat?l l-a %?,ut de departe Ai a
alergat Bnaintea lui Ai a c?,ut pe gruma,ul lui Ai l-a s?rutat .eci nu l-a pus Bn studiu"
s? ,ic?) s? %edem ce #ace acesta acum c=nd se Bntoarce" s? %edem ce ,ice" s? %edem
cum se pre,int? .e ce nu l-a pus Bn studiuC Pentru c? nu era cercet?tor Atiin@i#ic" ci
era tat?" Ai inima de tat? Bl Bng-esuia s?-l primeasc? /oi credem c? .umne,eu e 6at?l
nostru (=nd l-a primit a Bnceput s? ,ic?) E6at?" am greAit la cer Ai Bnaintea ta nu sunt
%rednic s? m? numesc #iul t?uF /u a mai ,is Ai EprimeAte-m? ca pe unul din slujitorii
t?iF" cum Ai-a #?cut el socoteala Gi tat?l s?u nu a ,is) ,i de %reo sut? de mii de ori aAa"
c? apoi te iert .eci noi trebuie s? a%em Bncredin@area c? .umne,eu ne miluieAte .ar
,icem E.oamne" Iisuse Iristoase $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine p?c?tosulF
de at=tea ori de c=te putem s? ,icem" deAi nu cred c? la s#=rAitul %ie@ii %a ,ice
.umne,eu c?tre mine) tu mai puteai s? ,ici de un milion de ori Ai nu ai ,is /u cred
lucrul acesta .e ceC Pentru c? aceasta e o metod? de Bmbun?t?@ire su#leteasc?" nu o
metod? de a cere mila lui .umne,eu Bn Bn@elesul acesta c? numai atunci @i-o d?
.umne,eu dac? ai ,is de nu Atiu c=te ori Important este s? a%em Bncredin@area Bn mila
lui .umne,eu" dar noi cerem mila lui .umne,eu ca s? ne putem obser%a pe noi BnAine"
e o metod? de Bmbun?t?@ire" de a @ine leg?tura cu .umne,eu Ai de a ne cur?@i su#letul
(ea mai la Bndem=n? ne%oin@? a c?lug?rului Ai a mireanului deopotri%?" este
rug?ciunea de toat? %remea Ai pri%eg-erea
/u trebuie s? se sileasc? nimeni s? #ac? per#orman@e de pri%eg-ere Pri%eg-ere s? #aci
Bn Bn@elesul de a nu #i Bmpresurat de g=nduri rele" s? ai Bntotdeauna o tre,%ie" s? #ii
Bntotdeauna trea, c=nd trebuie s? #aci ce%a
1:4
7 scris unde%a Bn Pateri) E(?lug?rul care se roag? numai c=nd se roag?" acela
nicidecum nu se roag?F .eci nu se roag? c=nd se roag? dup? un program" ci toat?
%ia@a trebuie s? #ie o rug?ciune" acel E8uga@i%? ne=ncetatF 3I 6esaloniceni 5" 174 despre
care Atim c? la ,is S#=ntul !postol Pa%el ca Bndemn
;n p?rinte du-o%nicesc din 2?n?stirea !gapia Bi Bndemna pe oameni s? se roage
ne=ncetat Ai le spunea s? se roage c-iar Ai c=nd merg s? #ac? un p?cat" pentru c? poate
c-iar #aptul c? te angaje,i Bn rug?ciune cu st?ruin@? s? te ajute s?-@i sc-imbi g=ndul Ai
s? nu mai p?c?tuieAti
(ine ar putea s? citeasc? din Psaltire mai multC .ou? categorii de oameni) pensionarii
Ai Aomerii" Ai nici unii nici al@ii nu citesc" mai ales din pensionari" deAi %reme au
.e ce trebuie s? citim rug?ciunileC /u ar trebui s? %orbim cu .umne,eu cu g=ndurile
noastre aAa cum sunt eleC
P?i Bncerca@i s? %orbi@i cu .umne,eu cu g=ndurile %oastre Ai o s? %ede@i c? nu le %e@i
putea ridica la m?surile la care sunt rug?ciunile pe care le citim Hn ce m?sur? m? pot
identi#ica cu niAte rug?ciuni care au #ost compuse de al@iiC Hn m?sura Bn care c=Atigi Ai
tu sentimentele altora
7u" de e1emplu" E.omnul este p?storul meuF 3Psalmul 224 %-am spus" socotesc c? e o
rug?ciune ca Ai c=nd aA #i #?cut-o eu Sunt altele cu care nu m? potri%esc #oarte bine"
dar Bn orice ca, noi putem s? ne cercet?m sentimentele Ai s? ni le Bndrept?m" s? ni le
apropiem de ceea ce aduc Bn noi ideile respecti%e
7%agrie Ponticul spune c? rug?ciunea este E%orbirea min@ii cu .umne,euF" nu este
repetarea mecanic? a unei #ormule de rug?ciune
(=nd recit?m rug?ciuni nu ne rug?m" ne rug?m atunci c=nd ceea ce spunem sim@im"
c=nd ceea ce spunem ne Bmpropriem
(ine este Bn s#era recit?rilor nu se roag?" ci doar spune rug?ciuni" iar cel care %orbeAte
cu .umne,eu prin cu%intele rug?ciunii" acela se roag? Hnt=i este rug?ciunea cu
cu%=ntul" rug?ciunea gurii" apoi %ine rug?ciunea min@ii" c=nd cele ce le rostim cu gura
le Bn@elegem Ai cu mintea" rug?ciunea min@ii put=nd #i detaAat? de rug?ciunea gurii"
#iind mai Bnaintat? dec=t rug?ciunea gurii" r?m=ne la ni%elul g=ndului" dar la ni%elul
g=ndului prin cu%inte" pentru c? rug?ciunea este prin cu%inte c-iar c=nd nu spunem
cu%inte cu gura" spunem cu%inte cu g=ndul" tot cu%intele pe care le-am putea spune Ai
cu cu%=ntul %orbit Gi e1ist? o rug?ciune a inimii care este rug?ciunea deplin?"
rug?ciunea sim@irii" rug?ciunea Bn care nu se roag? numai gura" nu se roag? numai
mintea" ci se roag? Ai inima" adic? omul Bntreg se roag?" la idei ad?ug=nd Ai sim@irea
!ceasta este de #apt rug?ciunea inimii c=nd inima se roag? Bmpreun? cu mintea" c=nd
Bntre inim? Ai minte se #ace o leg?tur? Bn aAa #el Bnc=t omul Bntreg se roag?" ad?ug=nd
la idei sentimente 71ist? Ai o rug?ciune a sim@irii" o rug?ciune Bn care se taie cu%=ntul
de pe bu,e" o rug?ciune a inimii care este o Bndreptare a su#letului c?tre .umne,eu" o
rug?ciune #?r? cu%inte" dar la aceast? rug?ciune ajung pu@ini
8ug?ciunea intr? mai ad=nc dec=t intr? cu%=ntul %orbit" intr? mai ad=nc Bn su#let
dec=t intr? g=ndurile obiAnuite
1:5
(um sporeAti Bn rela@ia ta cu .umne,eu prin rug?ciunea din biseric? Ai cum sporeAti Bn
rela@ia cu .umne,eu prin rug?ciunea #?cut? acas?C (are este di#eren@a dintre ele Ai
care este ec-ilibrul dintre eleC
.rag?" Bntr-un #el nu este nici o di#eren@?" pentru c? tot rug?ciune e Ai acas? Ai la
biseric?0 (eea ce #aci Bn biseric?" #aci organi,at Ai Bmpreun? cu al@ii" #aci Bntr-un loc
consacrat" Bntr-un loc s#in@it anume pentru .umne,eu Se recomand? ca atunci c=nd e
slujb? la biseric? Ai c=nd po@i #i la biseric?" s? #ii la slujb?" pentru c? pentru rug?ciunea
particular? g?seAti Ai alt? %reme" c=nd nu este slujb? la biseric? 2? g=ndesc Bn special
la S#=nta Liturg-ie
(ea mai mare jert#? Ai rug?ciune posibil? pe p?m=nt este S#=nta Liturg-ie
/u locul" ci calitatea rug?ciunii este ceea ce se caut?
(a s? BnlocuieAti studiul cu rug?ciunea sau s?-@i #aci din rug?ciune pro#esiune" nu-i
corect
P?rinte" dac? pentru un moti% nepre%?,ut Bnt=r,iem seara Bnc=t nu ne putem #ace
canonul obiAnuit de rug?ciune p=n? la ora la care ne culc?m de obicei" ce trebuie s?
#acemC
S? %? culca@i0
8oadele #iec?rui #el de rug?ciune sunt roadele pricinii care au determinat-o
S#=ntul Isaac Sirul spune c?) E8ug?ciunea este o bucurie care Bnal@? mul@umireF .eci
ce este rug?cinea" Bntre alteleC E9 bucurie care Bnal@? mul@umireF
8ug?ciunea este cu%=ntul omului c?tre .umne,eu
6aina rug?ciunii este s? te rogi Bn tain?
Pute@i citi toate c?r@ile din lumea asta despre rug?ciune" mai mult dec=t #aptul de a te
angaja nu-i nimic
.umne,eu se descoper? nu te-nicii" nu #aptului c? #aci Bnc-in?ciuni sau c? stai Bn
genunc-i sau c? stai Bn picioare" nu #aptului c? pui degetul Bntr-un loc pe inim? Ai
pri%eAti spre inim? !stea sunt numai niAte lucruri prin care se angajea,? omul simplu
ca s? se poat? concentra mai bine .ar Bn realitate" lucrurile astea n-au nici o %aloare
pentru %ia@a l?untric?" pentru %ia@a su#leteasc? interioar? Important este s? iei aminte
la g=nduri" important este s? te sim@i Bn leg?tur? cu .omnul Iristos" s? Atii c?
m=ntuirea %ine prin 2=ntuitor" nu de la tine" s? ocoleAti g=ndurile cele rele prin
aAe,area aceasta de rug?ciune" prin deprinderea aceasta de rug?ciune
Oic unii c? trebuie s? bagi mintea Bn inim? (a Ai c=nd mintea na puso .umne,eu unde
trebuie" trebuie so iei tu din cap Ai so bagi Bn inim?0 /u e aAa (e %rea s? spun? asta)
Es? bagi mintea Bn inim?FC +rea s? spun? c? trebuie s? uneAti g=ndurile cu
sim@?mintele" rug?ciunea s? #ie o rug?ciune deplin? Important este s? spui
rug?ciunea" c? mintea se aAea,? ea la locul ei /oi o sim@im uneori Bn cap" uneori Bn
piept" uneori Ai Bn cap Ai Bn piept /u asta este important" important este s? sim@i
1:6
pre,en@a lui .umne,eu Bn tine" s? sim@i c? Bn%ia,? .umne,eu Ai se risipesc %r?AmaAii
Lui" s? sim@i c? a %enit la tine Lumina 2=ntuitorului" nu Bn Bn@eles de lumin? #i,ic?" ci
de o luminare" de o conAtiin@? luminat?" de o limpe,ire su#leteasc? Ai astai tot" p=n? la
urm? !stai isi-ia" ?stai %iitorul" pentru c? %iitorul nu Bncepe peste ani Ai ani" %iitorul
Bncepe Bn #iecare clip?0 /umai c? %iitorul noi nul tr?im ca %iitor Ai no s?-l tr?im
niciodat? ca %iitor" ci totdeauna o s?-l tr?im ca pre,ent
6ata" .umne,eu s?-l odi-neasc?" tot ne spunea c? un cioban nu Atia nici o rug?ciune
.aD s?rea el peste o bot? Ai ,icea) E;na mie .oamne" una R=ie .oamneF !sta i-o #ost
toat? %ia@a lui religioas?

RUGCIUNEA LUI IISUS
P?rin@ii cei du-o%niceAti ne Bndeamn? s? #olosim mai ales rug?ciunea aceasta)
E.oamne" Iisuse Iristoase $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine p?c?tosulF Ai au
dat Ai o r=nduial? Bn pri%in@a aceasta Pe mine m-a Bn%?@at P?rintele !rsenie *oca"
.umne,eu s?-l odi-neasc?" Bn 1942" cum s? #ac aceast? rug?ciune" lipind-o de
respira@ie Gi anume a ,is aAa) s? spun cu mintea J deci cu cu%=ntul g=ndit J E.oamneF
Bntre respira@ii' concomitent cu inspirarea" deci tr?g=nd aerul Bn piept" s? ,ic) EIisuse
Iristoase $iul lui .umne,euF" Ai e1pir=nd" d=nd a#ar? aerul din piept" s? ,ic)
EmiluieAte-m? pe mine p?c?tosulF !ceasta nu e o condi@ie necesar? pentru m=ntuire"
adic? acela care ,ice pe respira@ie se m=ntuieAte Ai cel care ,ice alt#el nu se m=ntuieAte
Important e s? #i angajat Bn rug?ciunea aceasta" Bn metoda aceasta de cur?@ire a
su#letului *ine=n@eles c? lucrul acesta nu trebuie s?-l #ac? cine%a care este angajat Bn
alte lucr?ri Bn care e solicitat? mintea
Poate unii a@i citit m?rturisirile pelerinului rus" despre tr?irile lui interioare" Bn leg?tur?
cu rug?ciunea E.oamne" Iisuse Iristoase $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine
p?c?tosulF !colo se insist? pentru un anumit num?r de rug?ciuni" mai Bnt=i 3:::"
dup? aceea 6:::" dup? aceea 12::: Ai aAa mai departe 7 o metod? de #apt 7u nu
cred c? trebuie s? ne num?r?m rug?ciunile
S? Ati@i c? mie nu mi-e #ric? s? m? duc Bnaintea lui .umne,eu Ai c? o s?-mi ,ic?
.umne,eu) bine" bine" dar s? Atii c? tu ai mai #i putut ,ice de %reun milion de ori
E.oamne IisuseF Ai n-ai ,is Sunt sigur
(=nd am ajuns la 6eologie a %enit %orba despre rug?ciunea asta Ai Bmi spune cine%a)
E2?i #rate" stai" c? nu se poate #ace aAa ce%a #?r? Bndrum?tor" trebuie un Bndrum?tor"
un du-o%nic0F Gi eu n-am g?sit un Bndrum?tor nici p=n? atunci Ai nici de atunci
Bncoace (? dac? m-am dus de e1emplu la un p?rinte care era socotit cu %ia@?
Bmbun?t?@it? Ai cu nume mare Ai cu cunoAtin@? mult?" el mi-a spus cunoAtin@ele tot din
c?r@i Pe acelea din c?r@i le pot citi eu singur" nu trebuie s? mi le spun? el" c? ce spune
Ioan de +alaam" c? ce-a spus cutare care-i ,?%or=t Ai ce-a spus Ignatie *rancianino%
Pe mine m? interesea,? e1perien@a" ce @i-a adus @ie" care ,ici E.oamne" Iisuse Iristoase
$iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine p?c?tosulF Ri-a adus limpe,imea min@iiC Ri-a
adus liniAtea su#leteasc?C Ri-a adus dorin@a de rug?ciuneC Ri-a adus dorin@a de
.umne,euC Ri-a adus capacitatea de a ocoli pricinile p?catelorC Ri-a adus #ermitatea Bn
cunoAtin@a de .umne,eu Ai Bnl?turarea g=ndurilor releC Ri-a adus statornicie Bn bineC
Ri-a adus dorin@a de bineC Ri-a adus dorin@a de dep?Aire de tine Bnsu@iC !stea sunt
lucrurile pe care le aduce rug?ciunea" rug?ciunea de toat? %remea Ai orice rug?ciune
1:7
7ram ele% de liceu la 6imiAoara Ai de unde locuiam mergeam p=n? la Acoal? cam o
jum?tate de or? Hn timpul acesta de c=te ori mergeam singur" Ai se Bnt=mpla deseori s?
merg singur" ,iceam Bntr-una) E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu"
miluieAte-m? pe mine" p?c?tosulF" cum m-a Bn%?@at P?rintele !rsenie" pe respira@ie
Pe l=ng? #urtunile de g=nd" pe l=ng? con#runt?rile negati%e" am a%ut Bns? Ai niAte
bucurii pentru care eu recomand din toate puterile mele rug?ciunea aceasta Bn
Bn@elesul c?" merg=nd la Acoal? Ai ,ic=nd rug?ciunea aceasta" a%eam aAa o bucurie de
mare Bnc=t mi se p?rea c? m? ridic? cine%a pe sus *ine=n@eles" nu m? ridica nimeni pe
sus" era o impresie a mea n?scut? din plin?tatea bucuriei
(=nd ,icem rug?ciunea) E.oamne" Iisue Iristoase" $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe
mine" p?c?tosulF Bntins" adic? nu de dou?" trei ori" ci %reme mai Bndelungat?" de pild? o
jum?tate de or?" Bncepem s? r?scolim Bn?untru niAte negati%e care sunt realit?@i
necunoscute pentru noi !par din subconAtient Ai inconAtient Bn conAtientul nostru
Lucrul acesta s-a Bnt=mplat Ai cu mine Hns? norocul meu de la .umne,eu a #ost c? nu
l-am pus Bn leg?tur? cu rug?ciunea" c? poate dac? procedam aAa renun@am la ea
S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul spune c? rug?ciunea de toat? %remea este rug?ciunea
aceea c=nd mintea este at=rn?toare de .umne,eu ;n #rate oarecare l-a Bntrebat pe
S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul cum putea S#=ntul !postol Pa%el" care a%ea at=tea de
#?cut" de propo%?duit" de purtat grija *isericilor" cum putea s? se roage ne=ncetatC Gi
atunci" S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul J citi@i Bn Fi&!a&ie Bn %olumul II" Bn E(u%=ntul
ascetic al S#=ntului 2a1im 2?rturisitorulF J r?spunde #ratelui c? rug?ciunea
ne=ntrerupt? este a a%ea mintea at=rn?toare de .umne,eu" a n?d?jdui Bn 7l Ai a crede
Bn 7l Bn orice ai #ace Ai @i s-ar Bnt=mpla .eci ajungem la o stare de rug?ciune
.espre 8ug?ciunea Inimii s-a %orbit #oarte mult Bn istoria *isericii" mai mult dec=t este
necesar !ceasta este p?rerea mea
2i-am dat seama c? deAi este #oarte important s? ne rug?m cu aceast? rug?ciune"
aceasta este doar o rug?ciune de cerere" Bn timp ce sunt Ai alte multe rug?ciuni mai
esen@iale" cum sunt rug?ciunile de pream?rire aduse lui .umne,eu" Bn stilul
ec#oniselor de la s#intele slujbe sau cum sunt rug?ciunile din !pocalips?
Sus@in din toate puterile mele c? rug?ciunea Ai r=nduiala liturgic? nu trebuie s? #ie
p?r?sit? sau Bnlocuit?" ci trebuie doar s? #ie completat? prin rug?ciunea de toat?
%remea" indi#erent dac? este #?cut? personal" Bn c-ilie sau Bn alt? parte" #ie c? este
#?cut? Bn obAte" la ascult?ri" dar cu agajare personal?" din partea #iec?rui participant
S? Bn%?@?m noi rug?ciunea aceasta" s? Bi Bn%?@?m Ai pe al@ii" s? Bn%?@?m copiii Bnc? din
copil?rie s? ,ic? E.oamne IisuseF .ar dac? Bi Bn%?@?m s? ,ic? rug?ciunea" iar pe de alt?
parte le @inem tele%i,orul desc-is ca s? %ad? spurc?ciunile care se dau acolo" apoi
degeaba ,ic E.oamne IisuseF $i@i aten@i0 .e noi depinde %iitorul @?rii noastre nu numai"
cum se ,ice" de tineret .epinde Ai de tineret dar Ai de b?tr=ni" de #elul cum Bi dirijea,?
Ai cum Bi Bndrum? pe tineri
'Pe copil sl ii n fr"ne
De %rei om la toi s plac
1:<
Nul lsa orice sng"ne,
Nul lsa orice s fac,
Nul lsa dup dorireai
0nde %rea el s se duc.
Din acela!i lemn se scoate
1i icoan !i mciuc(,
,ice +asile 2ilitaru" Ai are dreptate
P?rinte" un c?lug?r mi-a ,is) S? te liniAteAti Ai abia apoi s? spui rug?ciunea min@ii
/u o a%ut dreptate 8ug?ciunea min@ii nu are o regul? S? @ine@i minte de la mine Ai s?
nu uita@i niciodat?) rug?ciunea E.oamne Iisuse IristoaseF este o rug?ciune a tuturor
celor care %reau s-o #ac? /u e1ist? nici o piedic? Bn calea rug?ciunii" ci este o metod?
de Bmbun?t?@ire su#leteasc?" o metod? de a #i Bn leg?tur? cu .umne,eu
La mine o %enit un c?lug?r" .umne,eu s?-i ajute" Ai-o ,is c? el c=nd se roag? BAi
acopor? ceasul cu o perin? ca s? nu-l aud?" c?-l scoate din liniAte Gi-am ,is) E2?i
#rate" trebuie s? ai liniAte Ai c=nd au,i un tractor l=ng? tine" nu numai un ceasF /u ,ici
E.oamne IisuseF pentru c? te-ai liniAtit" ci ca s? te liniAteAti
.e-a lungul %ie@ii mele" din 1942 Bncoace" deci %reme de 59 de ani" n-am Bnt=lnit pe
nimeni despre care s? #iu Bncredin@at c? m-ar putea ajuta datorit? e1perien@ei pe care o
are (-iar Ai cei socoti@i ca #iind du-o%nicii cei mai mari din @ara noastr?" c=nd i-am
Bntrebat despre rug?ciune" mi-au spus ceea ce puteam s? a#lu eu Bnsumi din c?r@i"
pentru c? mi-au pus Bnainte citate din Bn%?@?turile P?rin@ilor care au #ost preocupa@i de
aceast? lucrare Gi mai adaug ce%a) n-am Bnt=lnit pe nimeni despre care s? am
Bncredin@area c? practic? la m?suri mari E8ug?ciunea lui IisusF
7u Bnc? nu am conAtiin@a" acum la Aapte,eci de ani" c? m-am Bnt=lnit cu cine%a care
are rug?ciunea de toat? %remea Ai care este un ade%?rat isi-ast /ici Bn @ar?" nici Bn
alt? parte" c=@i oameni am cunoscut
SRUTUL
(um pri%i@i s?rutul Bntre doi adolescen@iC
S?rutul Bntre doi adolescen@i e o mani#estare" o re%?rsare de su#let" poate #i o re%?rsare
de su#let Ai se poate reali,a p?timaA Ai nep?timaA Hn ca,ul c=nd e nep?timaA" e admis
6otuAi e bine s? se g?seasc? alt? modalitate de apropiere" pentru c?" de multe ori"
mani#est?rile acestea au Ai implica@ii care nu @in de prietenie' Bn componen@a s?rutului
pot intra J Ai intr? adeseori J implica@ii se1uale

1:9
SCARA PRINTELUI TEOFIL
6ot ce se #ace spre bine ne preg?teAte spre #ericire 9rice lucru pe care-l #acem noi Bn
%ia@a noastr? pentru pream?rirea lui .umne,eu aduce Bn su#letul nostru mul@umire Ai
ne preg?teAte pentru tot mai mult Ai mai mult" p=n? c=nd suntem Bntre cei #erici@i
;rcuAul acesta se poate e1prima Bn niAte nume pe care le poart? oamenii Ai care nu
totdeauna corespund cu %ia@a lor (=nd %ine la mine la spo%edit cine%a care are un
nume #rumos" de e1emplu cum ar #i $loare" ,ic) s?-@i #ie %ia@a cum @i-i numele /umele
Bn limba greac? are Bntotdeauna o Bnsemn?tate" spune ce%a despre cel care poart?
numele .e e1emplu numele Iristos J care de #apt nu este un nume" ci este o calitate"
dar se pomeneAte mereu Bmpreun? cu numele .omnului nostru Iisus" care este Ai
Iristos J Bnseamn? ;nsul" !lesul ;nsul" Bn Bn@eles de !les" este 2esia" este (el trimis"
este (el r=nduit de .umne,eu pentru m=ntuirea noastr? Gi de #apt cu%=ntul acesta a
#ost pronun@at de Bngerul bine%estitor c=nd a ,is c?tre p?storii din *etleem) EIat? %?
bine%estesc %ou? bucurie mare care %a #i pentru tot poporul" c? %i S-a n?scut %ou? un
2=ntuitor care este Iristos .omnulF 3Luca 2" 1:-114 Sau numele de Iisus" care
Bnseamn? 2=ntuitor" a #ost pronun@at tot de Bngerul bine%estitor Bn %is Ai a #ost adresat
S#=ntului Ai dreptului Iosi# c=nd i s-a spus c?) E+ei c-ema numele Lui Iisus pentru c?
7l %a m=ntui pe poporul S?u de p?catF 32atei 1" 214 Prin urmare sunt nume de
oameni care pot e1prima trepte ale %ie@ii du-o%niceAti" trepte duc?toare la #ericire Gi
numele acestea nu trebuie neap?rat s? le purt?m" ci trebuie s? le Bntrup?m
(el dint=i nume care duce spre numele de #ericit J care Bnseamn? EmacarieF" Bn limba
greac? Bnseamn? E#ericitF J este 6eopist" adic? credincios lui .umne,eu Pornim de la
credin@a Bn .umne,eu (ine crede Bn .umne,eu este slujitor al lui .umne,eu" rob al
lui .umne,eu Ai de%ine 6eodul" adic? rob al lui .umne,eu (el ce este 6eodul" desigur
ajunge s?-L cunoasc? pe .umne,eu" pentru c? cel ce BmplineAte poruncile lui
.umne,eu ajunge s?-L cunoasc? pe .umne,eu" c?ci .umne,eu HnsuAi i se descoper?"
dup? cu%=ntul S#=ntului 2arcu !scetul care ,ice c?) EIristos este ascuns Bn poruncile
Sale Ai se arat? J se descoper? J celui care BmplineAte poruncile LuiF Gi" Bn #elul acesta"
cine cunoaAte pe .omnul Iristos din Bmplinirea poruncilor Lui" cel c?ruia .omnul
Iristos i se arat?" se numeAte 6eognost" cunosc?tor de .umne,eu Gi Bn m?sura Bn
care cine%a cunoaAte pe .umne,eu de%ine iubitor de .umne,eu" adic? 6eo#il" Ai cel
care Hl iubeAte pe .umne,eu e #ericit din Bns?Ai iubirea aceasta Ai de%ine 2acarie Sunt
Ai acestea niAte trepte) credin@a Bn .umne,eu" slujirea lui .umne,eu" cunoaAterea lui
.umne,eu" iubirea #a@? de .umne,eu Ai #ericirea care %ine din iubirea #a@? de
.umne,eu !ceasta este calea #ericirii

SCRIPTURA
S? Ati@i c? 7%ang-eliile sunt c?r@i oca,ionale /u sunt c?r@i scrise ca s? r?m=n?
posterit?@ii Sunt un #el de scrisori" un #el de re%?rs?ri de su#let pentru anumite
trebuin@e ale oamenilor care doreau s? Atie ce%a despre .omnul Iristos Ai atunci S#in@ii
7%ang-eliAti au scris c?r@ile ca niAte c?r@i oca,ionale Singura carte a N!u&ui
Testa'ent care e scris? ca un #el de studiu e 7pistola c?tre 8omani a S#=ntului
!postol Pa%el
Sectarii nu au dreptate s? spun? c? ajunge Sriptura" pentru c? Sriptura este numai
o parte din ceea ce s-a propo%?duit S#=ntul !postol Pa%el spune" scrie Bn 7pistolele
11:
sale" c?) E(elelalte lucruri le %oi r=ndui c=nd %oi %eniF 3I (orinteni 11" 344" sau) E@ine@i la
predaniile pe care le a%e@iF 3II 6esaloniceni 2" 154 .eci nu numai ceea ce e scris
Gi apoi scrierile /oului 6estament nu le-au a%ut to@i" cum a%em noi acum /oul
6estament" Atim Ai ce a scris 2atei Ai ce a scris Ioan Ai ce a scris Luca Ai aAa mai
departe" ci c?r@ile lor au #ost c?r@i din care unii au a%ut una dintre ele" ceilal@i au a%ut
alta Ai cu %remea" abia dup? tip?rire" s-a ajuns s? po@i a%ea Sriptura Ai s? spui) uite
ce scrie aici Ai uite ce scrie dincolo *iserica a e1istat" s? ,icem aAa" #?r? Sriptura
scris? ! e1istat prin Scriptura %orbit?" prin Scriptura propo%?duit?
.ac? ar disp?rea Sriptura" *iserica totuAi ar e1ista Bn continuare" pentru c? tr?ieAte
prin ceea ce se crede" prin ceea ce se Bn%a@? prin propo%?duirea %ie
6radi@ia bisericeasc? este de #apt Bntruparea S(intei Sripturi S(#nta Sriptur$ nu a
#ost Bn@eleas? niciodat? Bn *iseric? numai ca o carte sau numai ca o colec@ie de c?r@i" ci
a #ost Bn@eleas? ca o Bn%?@?tur? care se Bntrupea,? Bn %ia@a *isericii Ai care #ormea,? o
g=ndire bisericeasc? .e #apt norma credin@ei noastre nu este S(#nta Sriptur$1 c-iar
dac? Ai noi pre@uim S(#nta Sriptur$1 ci norma credin@ei noastre este Bn%?@?tura
*isericii 6o@i creAtinii #olosesc S(#nta Sriptur$ dar di#eren@ele dintre creAtini to@i Ai le
Bntemeia,? pe S(#nta Sriptur$1 ceea ce Bnseamn? c? -i0&ia sau S(#nta Sriptur$ nu
este prilej de unire Bntre oameni" ci este prilej de desp?r@ire Bntre oameni prin #aptul c?
ea trebuie s? #ie interpretat? Ai interpretarea ne#iind la #el se #ac di#eren@e Bntre oameni
9ri ceea ce asigur? norma credin@ei noastre este Bn%?@?tura *isericii noastre" S#=nta
noastr? *iseric? #iind p?str?toarea" propo%?duitoarea Ai t=lcuitoarea S(intei Sripturi
.e alt#el" ca s? Bn@elegem bine S(#nta Sriptur$ trebuie s? a%em Ai o preg?tire special?
pentru aceasta Hn Fi&!a&ie se spune aAa) E*ate la por@ile Scripturii cu m=inile %irtu@iiF
37%agrie Ponticul4" iar S#=nta 7%ang-elie ne este pre,entat? ca ce%a mai presus de
mintea noastr? La s#intele slujbe se spune) EGi pentru ca s? ne Bn%rednicim noi a
asculta S#=nta 7%ang-elie" pe .omnul .umne,eul nostru s?-L rug?mF 6radi@ia
*isericii noastre se mani#est? mai ales Bn dumne,eieAtile slujbe ale *isericii noastre"
dumne,eieAtile slujbe ale *isericii noastre #iind de #apt E$ilocalia pentru to@iF sau
$ilocalia tuturor" o alt? $ilocalie
>=ndi@i-%? la un lucru #oarte important de a%ut Bn %edere" Ai anume c? di#eren@ele care
e1ist? Bntre creAtini 3Ai acum sunt %reo 3::: de grup?ri creAtine" creAtini cu g=nduri
di#erite4 pornesc de la *iblie 9ri" Bn%?@?tura *isericii este numai una Ai nu trebuie
interpretat? S? Ati@i c? Bn%?@?tura *isericii este neinterpretabil? Sriptura se
interpretea,? Ai din pricina aceasta -i0&ia este pricin? de neunire Bntre creAtini
6o@i creAtinii care g=ndesc alt#el dec=t ortodo1" to@i aceia g=ndesc alt#el pentru c? se
Bntemeia,? pe interpret?ri eronate ale S(intei Sripturi" ale -i0&iei !Aa Bnc=t S(#nta
Sriptur$ se poate #ace pricin? de neunire" Ai de #apt se #ace pricin? de neunire" nu
prin ea Bns?Ai" ci prin interpretarea care i se d?
;nui #rate care a spus c? a Bn%?@at N!u& Ai )e5iu& Testa'ent pe de rost" un p?rinte i-
a spus) E!i umplut %?,du-ul de cu%inteF 9 #ecioar? care" l-a #el a Bn%?@at N!u& Ai
)e5iu& Testa'ent pe de rost" a #ost Bntrebat? de un p?rinte) ERi s-a #?cut ocara ca
cinsteaC .ar lipsa ca BndestulareaC .ar paguba ca Ai c=AtigulC .ar str?inii ca rudele
dup? trupCF (=nd ea a m?rturisit c? n-a ajuns la o m?sur? ca aceasta" p?rintele i-a
,is) E.u-te Ai pune de acum Bnceput bunF
111
-i0&ia sau S(#nta Sriptur$ r?m=ne p=n? acum cea mai r?sp=ndit? carte .in p?cate"
nu to@i cei care o au o Ai citesc sau Atiu cum s? o citeasc? (um recomanda@i s#in@ia
%oastr? citirea S(intei SripturiC
7u recomand celor care se las? Bndruma@i de mine s? citeasc? Bn #iecare ,i dou?
capitole din N!u& Testa'ent" Bncep=nd cu 7%ang-elia de la 2atei" continu=nd cu
celelalte 7%ang-elii" Ai apoi s? le citeasc? Bnc? o dat? Ai Bnc? o dat?" de trei ori
7%ang-eliile una dup? alta" dup? aceea #iecare carte din N!u& Testa'ent" s? o citeasc?
de trei ori Bn parte" $aptele !postolilor o dat?" de dou? ori" de trei ori" 7pistola c?tre
8omani o dat?" de dou?" de trei ori Ai aAa mai departe p=n? la s#=rAitul N!u&ui
Testa'ent 8ecomand s? se citeasc? 7%ang-eliile una dup? alta de trei ori pentru c?
e1ist? Ai multe te1te paralele Ai atunci e bine s? ai o perspecti%? general? (elelalte
c?r@i al N!u&ui Testa'ent nu au o leg?tur? unele cu altele" sunt #iecare de sine
st?t?toare" aAa c? e bine s? se citeasc? #iecare Bn parte de trei ori .up? ce ai citit N!u&
Testa'ent de trei ori Bn #elul acesta" apoi se citesc c=te dou? capitole Bn #iecare ,i #?r?
s? se mai @in? seama de num?rul de citiri Gi asta p=n? la s#=rAitul %ie@ii Bn scopul de a
ne Bmpodobi mintea cu g=nduri cereAti Ai de a le a%ea la Bndem=n? pentru Bnl?turarea
ispitelor celui r?u sau pentru Bnt?rirea Bn bine 2? g=ndesc c? citirea Sripturii Bn
general" Ai a /oului Ai a +ec-iului 6estament" trebuie #?cut? Bn perspecti%a Bn care
*iserica ne Bndeamn? s? o #acem (=nd se citeAte din N!u& Testa'ent Ai din 7pistolele
S#in@ilor !postoli" credincioAii sunt anun@a@i c? se citesc lucruri i,%or=te din
Bn@elepciune" c-iar se spune) EHn@elepciuneF" se anun@? de unde se citeAte Ai slujitorul
s#in@it spune Bn continuare) ES? lu?m aminte0F .eci citirea trebuie #?cut? cu luare-
aminte" consider=nd c? se citesc lucruri e1cep@ionale" lucruri care ies din comun
Poate %i se pare curios c? spun eu lucrul acesta" c?lug?r #iind" c? Sriptura nu s-a
scris pentru noi S-a scris Ai pentru noi" dar nu s-a scris mai Bnt=i pentru noi" ci s-a
scris pentru cei care au primit mai Bnt=i Bn%?@?tura care e cuprins? Bn Sriptur$, .ac?
Sriptura era anume scris? pentru noi" nu s-ar #i %orbit Bn Sriptur$ despre trei
compartimente ale cosmosului S#=ntul !postol Pa%el spune c? .umne,eu I-a dat
2=ntuitorului un nume care este mai presus de orice alt nume) E(a-n numele lui Iisus
tot genunc-iul s? se plece" al celor cereAti" al celor p?m=nteAti Ai ale celor de dedesubtF
3$ilipeni 2" 1:4 (ele de desubtul p?m=ntului sunt cele care @in de iad" p?m=ntul este la
mijloc Ai sus cerul !Aa g=ndeau oamenii din %remea S#=ntului !postol Pa%el S#=ntul
!postol Pa%el %orbind Bn limbajul acelor oameni a spus c? .umne,eu I-a dat
2=ntuitorului un nume" care e mai presus de orice nume" ca Bntru numele lui Iisus s?
se plece orice genunc-i" anume al celor cereAti 3al Bngerilor care Hl cunosc pe
2=ntuitorul4" al celor p?m=nteAti 3al oamenilor4 Ai al celor de dedesubt 3adic? al celor
care nu sunt nici Bn cer" nici pe p?m=nt" ci sunt unde%a mai jos dec=t p?m=ntul4 !Aa
g=ndeau oamenii de atunci .ac? s-ar #i scris Sriptura Bn %remea noastr?" nu s-ar #i
Bntrebuin@at acest limbaj pentru c? noi g=ndim alt#el Ai .umne,eu ar #i %orbit omului la
m?surile g=ndurilor pe care le are omul Bn %remea lui

SECTARII
Ce atitu/ine s$ a.e' 8n (a*a pr!6e&itis'u&ui setar7 Da$ ne 'ani(est$' ($*i%1
sunte' !nsi/era*i /e a&*ii ne/e'!ra*i,
!tunci" s? #i@i democra@i0 .rag?" noi n-a%em rostul s? Bmpiedic?m niAte lucruri care nu
ne pri%esc pe noi' #iecare poate s?-Ai urme,e calea .emocra@ia noastr? st? Bn aceea c?-
112
I slujim lui .umne,eu Bn #elul nostru Ai Bi l?s?m pe al@ii s?-Ai urme,e calea Bn stilul lor
.ac? %om a%ea un ascendent moral real" nu o s? ne poat? sta nimeni Bmpotri%? .ac?
nu" n-a%em credit" Bn general 9rtodo1ia noastr? este %ia@a noastr? ortodo1?
(red c? pre,en@a sectelor BAi are cau,a Bn lipsa unei tr?iri ortodo1e autentice 2ul@i
dintre cei considera@i ortodocAi nici nu Atiu c? apar@in 9rtodo1iei" ceea ce de #apt
Bnseamn? c? nici nu apar@in /u Atiu nici ce este 9rtodo1ia 2ul@i" c-iar dintre
ortodocAi" nu cunosc a%antajele 9rtodo1iei #a@? de celelalte organi,a@ii Ai concep@ii
creAtine Hn conclu,ie" se poate spune c? nu ortodocAii trec la sectari" ci la sectari trec
oameni care de #apt n-au a%ut nici o apartenen@? religioas? ;n ortodo1 autentic este Ai
r?m=ne ortodo1" el doar put=nd s? Bnainte,e Bn ortodo1ie
*unica mea dinspre tat?" neAtiutoare de carte" nu %oia nici m?car s? participe la
adun?rile 9astei .omnului conduse de preot" pe considerentul c? acestea nu se #?ceau
Bn biseric? Ai mai ales c? era ce%a nou" ce%a ce n-a #ost Bn *iseric? de la Bnceput" sau
cel pu@in" bunica mea nu s-a pomenit cu ele In%itat? de mine s? ia parte la o ast#el de
adunare" ea mi-a r?spuns simplu) E7u nu-mi las legea0F ;nii credincioAi nu mai
g=ndesc aAa" pentru c? nu mai tr?iesc aAa 7i c=nd primesc ce%a nou" ce%a ce n-a mai
#ost Bnainte" n-au nici o e,itare" pentru c?" la drept %orbind" nu renun@? la nimic Bn
sc-imbul a ceea ce li se o#er? 7 destul s? le plac?" e destul s? #ie de acord cu ceea ce li
se spune" cu ceea ce se #ace" Ai nu mai au nimic de obiectat
(eea ce au sectele Ai Bi tentea,? pe unii este predica" c=ntarea Ai Esiguran@aF m=ntuirii
Sectele menajea,? Ai comoditatea omului EIristos ne primeAte Ai nu ne cere nimic"
dec=t s? credem Bn 7lF" ,ic ei 9ri la noi e alt#el) post" asce,?" pri%a@iuni" e#ort
! ,is un sectar c?tre mine" la noi la m?n?stire" Bn biserica mic?" unde a%em niAte
icoane pictate pe lemn) EP?rinte" ce rost are s? pupi sc=ndurile asteaCF Gi i-am
r?spuns) E2?" dac? tu pupi sc=nduri" ap?i s? nu le pupi 7u s? Atii c? nu pup
sc=nduri" eu pup icoane0F

SEXUALITATEA
P?rinte" Bn ce m?sur? Bi scade pe so@i sau nu Bi scade rela@ia intim?" Bn scopul naAterii
de copii" dac? to@i ,icem) EBn #?r?delegi m-am ,?mislit Ai Bn p?cate ma n?scut maica
meaFC
*ine" asta este o raportare la p?catul str?moAesc /oi nu putem duce lucrurile
la e1trem !Aa au #?cut gnosticii" care au spus c? materia trebuie distrus?" nu trebuie
Bnmul@it?" pentru c? materia este rea" deci c?s?toria e rea" pentru c? Bnmul@eAte
materia !stea nu sunt concep@ii ale *isericii /oi ,icem c? la temelia e1isten@ei noastre
este ce%a care nu ne #a%ori,ea,? .ar nu putem ,ice totuAi lucrul acesta" pentru c?
actul acesta se1ual" care este p=n? la urma un act #i,ic" de ce Bl #oloseAte .umne,eu
atunci pentru concepere dac? e sc?,ut ca actC /u putem sus@ine lucrul acesta dec=t
Bntro anumit? perspecti%?" dar perspecti%a asta nu este una real?
Putem spune Bns? altce%a" Ai anume" c? actele se1uale care nu urm?resc Ai
naAterea de #ii ar #i cu sc?dere" dar nici Bn acest ca, nu po@i s? te men@ii pe po,i@ia
aceasta mult" pentru c? e Bntrade%?r o insu#icien@? a omului (ei care au #?cut
113
r=nduielile acestea cu mar@ea" joia Ai nu la s?rb?tori" au %rut s?-l ridice pe om mai
presus de sine BnsuAi 7i" Bn realitate" ca oameni nec?s?tori@i" au #?cut program
oamenilor c?s?tori@i0 9r" lucrul acesta nu se poate reali,a /ici ei" poate" c?s?tori@i
#iind" nu puteau reali,a lucrul acesta" pe care ei nu lau e1perimentat Poate s? nu #ie
sc?dere" poate s? #ie o ridicare #aptul acesta c? te angaje,i la aducerea Bn lume a unui
copil Lucrul acesta te #ace colaborator cu .umne,eu" Ai dac? te #ace colaborator cu
.umne,eu" Bl mai po@i socoti in#eriorC
/il !scetul" Bn Fi&!a&ia" %olumul I" cit=nd din .euteronom" (apitolul al TT+-lea"
deduce c? atingerea p?r@ilor ruAinoase sau cugetarea la ele" Bntinea,?" Ai completea,?
c? cele ce ajut? la naAtere arat? creatura Hntrebarea ar #i tot Bn ceea ce pri%eAte
gnosticii" dac? ar #i Bntrade%?r o sc?dereC
/u este o sc?dere /u e1ist? nimic Bn trupul omenesc care s? #ie Bntinat" s? #ie
prin sine sc?,ut' Ai organul se1ual Ai oc-iul sunt pe acelaAi plan din punct de %edere
creatural /u se poate spune c? astai spurcat Ai astai curat Hn momentul Bn care E(=@i
Bn Iristos %a@i bote,at" Bn Iristos %a@i Ai Bmbr?catF" nu mai e %orba de spurc?ciune
7ste %orba de Bntinare prin g=ndirea pe care o po@i a%ea' de e1emplu" se recomand?
c?lug?rilor s? nuAi pri%easc? trupul Ai mai ales p?r@ile ascunse ale trupului" ca s? nu
se e1cite" adic? s? aib? un mijloc de Bnl?turare a unor porniri care" la ei" sunt %ino%ate
!sta nu Bnseamn? Bns? c? so@ul Ai so@ia nu se pot bucura c-iar Ai de ceea ce pare a #i
sc?,ut" pentru c? nu e nimic sc?,ut (iteam unde%a" Bntro carte de se1ologie" c? aceia
care se ruAinea,? c=nd au un act se1ual" sting lumina Ai aAa mai departe" greAesc 7ra
o p?rere a unui laic Bn c-estiunea aceasta" dar omul trebuie s? se re%erse" Bn #ond" Bn
actele se1uale" nu s? se jene,e Ai s? ,ic?) E+ai de mine c? iar am #?cut p?cat Ai %ai de
mine c? nar mai #i trebuitF !stea sunt lucruri care trebuie s? ridice #iin@a
omeneasc?" nu trebuie s? o scad?
!nimalele" de e1emplu" care se Bmpreun?" nu au o jen?" o pudoare" o #ac oriunde" nuC
9amenii au o jen? nu pentru c? e jen?" ci pentru c? este o intimitate .ar unul care sa
#?g?duit la c?lug?rie Ai tr?ieAte %ia@? c?lug?reasc?" sigur c? nu trebuie s? aib? rela@ii
intime" sau -omose1ualii" s? se des#?te,e unul de cel?lalt" sau cei care au porniri
ne#ireAti
Problema s-ar #i pus nu Bn sensul c? ar #i necurat" ci dac? nar #i #ost mai bine J Bn
%i,iunea S#=ntului Ioan Sc?rarul J s? se aib? grij? de des?%=rAirea proprie
Las?-m?" m?i" cu S#=ntul Ioan Sc?rarul0 S#=ntul Ioan Sc?rarul a scris pentru c?lug?ri"
nu a scris pentru oameni de r=nd !de%?rul este c? Sara este pentru c?lug?ri" nu este
pentru mireni 7ste scris? de un c?lug?r Ai sigur c? tot ce e scris Bn ea e %alabil pentru
c?lug?ri" nu Ai pentru ceilal@i /u se poate orienta cine%a dup? Sara" de e1emplu" Bn
c-estiuni de se1ualitate" dac? el este c?s?torit
.umne,eu a binecu%=ntat se1ualitatea prin Bns?Ai crearea omului" aAa cum este"
b?rbat Ai #emeie .up? aceea" dac?i %orba s? aducem argumente" *iserica
binecu%intea,? c?s?toria cu se1ualitate cu tot" nu o binecu%intea,? ca Ai c=nd ar #i
%orba despre doi care ar #i trebuit s? se #ac? c?lug?ri Ai care totuAi %or tr?i Bn %ia@a
comun? de c?s?torie /u e aAa0 9 c?s?torie cu tendin@e din acestea" de nec?s?torie" e
de #apt o caricatur? de c?s?torie Ai de c?lug?rie /u e nici c?lug?rie" nici c?s?torie
*iserica ,ice) ES? se %eseleasc? ei la %ederea #iilor Ai a #iicelor lorF 7ste o datorie a celor
care se c?s?toresc s? aib? #amilie Ai nu un singur copil Ai s? se uite la el ca la Atiu eu
ce .ac? po@i a%ea mai mul@i copii Ai ai numai unul" ai un idol" nu un copil0
114
;nii ,ic c? %in la c?lug?rie pentru a se m=ntui" ca Ai c=nd m=ntuirea nu ar #i Ai Bn alt?
parte ;nul a ,is aici la m?n?stire" c=nd a #ost Bntrebat" Ede ceai %enit s? te #aci
c?lug?rF" c? el %rea s? duc? %ia@? curat?" iar cel?lalt la Bntrebat) E.ar ce" eu duc %ia@?
spurcat?CF
.rag?" mai Bnt=i de toate" s? Ati@i c? cine a #?cut r=nduieli Bn %ia@a de #amilie Ai a ajuns
la conclu,ii dintr-acestea c? Bi p?cat s? ai leg?turi se1uale Bn cadrul %ie@ii de #amilie" Bn
general nu au #ost oameni c?s?tori@i" ei nu au Atiut cum se des#?Aoar? %ia@a Bn #amilie
7u s? Ati@i c? nu m? bag Bn intimit?@i Gi la spo%edit nu Bncep) Ai-ap?i c=nd" Ai-ap?i
cum" Ai-ap?i c=tL" c? acestea sunt niAte c-estiuni de intimitate Important este s? nu
stai Bmpotri%a consecin@elor c=nd urmea,? s? %in? copilul Ai s? nu #i a1at pe
se1ualitate !sta-i totul Sunt Ai perioade Bn care #emeia nu este #ertil? P?rintele
!rsenie le mai spunea unora" mai ales celor care a%eau probleme" s? aib? Bn %edere
calendarul sarcinii .eci" acestea sunt c-estiuni pe care nu le reglementea,? nimeni
(iti@i toat? Scriptura din cap Bn cap Ai tot nu %e@i g?si nici un #el de dispo,i@ie Bn
leg?tur? cu de c=te ori" c=nd anume Ai c=nd nu" deAi" ca s? duci o %ia@? spiritual?
trebuie s? insiAti pentru o spirituali,are Bn sensul acesta" c? acuma este post Ai -ai s?
#im abstinen@i" sau acuma sunt s?rb?tori mari Ai s? nu ne cobor=m la obiAnuitul %ie@ii"
dar un program propriu-,is nu #ace nimeni Bn cadrul Scripturii .oar at=t se spune la
Ie,ec-il c? b?rbatul s? nu se apropie de #emeie Bn timpul ciclului !sta este reglementat
Bn Scriptur?" Ai se pre,int? apoi ca p?cat satis#acerea numai pentru satis#acere" adic?
cum%a cu grija de a nu a%ea consecin@ele pe care le are un ast#el de act Important este
ca omul s? #ie corect" s?-Ai r=nduiasc? %ia@a cum poate el s? Ai-o r=nduiasc? S? Ati@i c?
mie nu mi-e #ric? s?-i Bntreb pe oameni J dar nu-i Bntreb pentru c? nu m? interesea,?
Ai pentru c? nu aA %rea ca oamenii s? ajung? la conclu,ia c? trebuie s? Bnl?ture
leg?turile 2ai ales #emeile %in Ai ,ic) P?rinte" m? g=ndesc s? nu mai p?c?tuiesc" m?
g=ndesc s? nu mai am leg?tur? cu b?rbatul Aamd" Ai atunci le spun) *ine" bine" c=t?
%reme sunte@i doi nu B@i po@i #ace program de unul singur" Ai apoi dac? se duce el Bn
alt? parte bine-iC .eci trebuie s? %edem lucrurile la m?surile oamenilor pe care Bi a%em
Bn #a@? .egeaba %reau eu s? dau niAte Bndrum?ri pe care le-ar putea #ace s#in@ii" dar nu
le pot #ace p?c?toAii Gi atunci important pentru mine este ca omul s?-Ai %ad? de
#amilia lui" de so@ia lui" so@ia de so@" s? #ie delica@i unii cu al@ii" s? #ie bine%oitori
*ine=n@eles c? sunt Ai situa@ii grele c=nd unu-i be@i% Ai %rea ce n-ar trebui s? %rea la
be@ie" Ai atunci sunt probleme" Bntr-ade%?r .ar c=nd lucrurile merg normal" atunci
oamenii trebuie s? #ie delica@i unii cu al@ii
.rag?" eu nu sunt pentru ideea c? credincioAii c?s?tori@i nu trebuie s? se Bmpreune
se1ual dec=t mar@ea Ai joia Pentru c? lucrurile acestea nu le-au #?cut oamenii
c?s?tori@i" ci oameni nec?s?tori@i
(ine%a m-a Bntrebat ,ilele trecute) E(=t? %reme nu pot lua ana#or? dup? ce am a%ut
contact se1ual cu so@iaC (? unii mi-au ,is c? 9 ,ileF Gi am r?spuns) EHn ca,ul ?sta po@i
s? nu mai #i c?s?torit Ai" .oamne ajut?" te duci Ai te #aci c?lug?r" c? apoi Bi bine P?i
dac? un preot poate s? slujeasc? dup? ce a #ost abstinent o singur? ,i" atuncea de ce
trebuie s? treac? 9 ,ileCF Sunt niAte e1ager?ri !dic? oamenii BAi #ac #el de #el de
g=nduri" le e #ric? de %ina pe care ar putea s? o aib?
;nii consider? metoda de ne#ertilitate a #emeii" deci metoda calendaristic?" ca o metod?
l?sat? de .umne,eu
P?i Ai eu o consider aAa Gi dac? oamenii Atiu Ai pot s? #oloseasc? practica aceasta" n-
am nimica Bmpotri%? .e ceC Pentru c? dac? .umne,eu a r=nduit aAa Ai dac? omul
115
poate s? #ie abstinent p=n? la %remea aceea" Bnseamn? c? totuAi e ce%a Se ,ice c?
P?rintele !rsenie c-iar recomanda metoda aceasta
Patimile se1ualit?@ii au dou? i,%oare Bn #irea noastr?" unul Bn su#let Ai altul Bn trup Hn
trup este pornirea spre pl?cere trupeasc?" iar Bn su#let este Bndemnul" dorin@a de
pl?ceri trupeAti .e aceea Ai %indecarea este pe dou? planuri) Bn trup prin Bn#r=nare"
prin post" iar Bn su#let prin ocolirea pricinilor care duc la des#r=nare" ocolirea
g=ndurilor celor rele" de des#r=nare" ocolirea tenta@iilor Ai a locurilor unde omul este
e1pus la pl?cere" ocolirea c-ipurilor care" intr=nd Bn su#let" Bi pot da de lucru celui care
%rea s? r?m=n? Bn cur?@ie Patima aceasta BAi are puterea Bntr-o pornire #ireasc? pe care
omul trebuie s? Ai-o st?p=neasc? ca s? #ie el st?p=n pe sine Ai nu patima

SFINTELE SLUJBE
S#intele slujbe ale *isericii noastre sunt prilejuri de rug?ciune Ai de Bn%?@?tur? /e
rug?m Bn%?@=nd Ai Bn%?@?m rug=ndu-ne
S#intele slujbe ale *isericii noastre de #apt sunt ceea ce trebuie s? cunoasc?
credincioAii noAtri" Bntruc=t contactul nostru cu Bn%?@?tura mai presus de lume" cu
Bn%?@?tura adus? din cer pe p?m=nt J pentru c? S#=ntul Ioan >ur? de !ur spune c?
citirea Sripturii este Edesc-iderea cerurilorF J se reali,ea,? prin dumne,eieAtile slujbe
S#intele slujbe sunt modalitatea de Bnt=lnire a credincioAilor cu Bn%?@?tura 7%ang-eliei"
cu 7%ang-elia c-iar" pentru c? Bn cuprinsul s#intelor slujbe se Ai citeAte din 7%ang-elie"
mai ales la S#=nta Liturg-ie S#intele slujbe au darul de a ne pune Bn leg?tur? cu
.omnul nostru Iisus Iristos" cu .umne,eu 6at?l" cu .u-ul S#=nt" cu 2aica
.omnului" cu s#in@ii" ne angajea,? .eci la s#intele slujbe Bn%?@?m rug=ndu-ne Ai ne
rug?m Bn%?@=nd Ai asta Bnseamn? c? s#intele slujbe ne dau prilejul s? ne Bnt=lnim cu
Bn%?@?tura .omnului nostru Iisus Iristos Bn pre,en@a .omnului nostru Iisus Iristos
La slujbele noastre J am spus c? s#intele slujbe sunt Bntrup?ri ale 7%ang-eliei J sunt
at=tea i,bucniri de bucurie Bn leg?tur? cu %ia@a noastr? de credincioAi
Slujbele S#intei noastre *iserici sunt lucrul cel mai important" sunt ceea ce ne
repre,int? pe noi ca dreptm?ritori creAtini" ca creAtini ortodocAi S#intele slujbe sunt
mijlocul de angajare a credincioAilor Bn #a@a lui .umne,eu" sunt un mijloc prin care
.umne,eu ni se #ace cunoscut Ai un mijloc prin care noi lu?m act despre .umne,eu
9rice credincios trebuie s? Atie c? el nu este simplu spectator la o slujb?
dumne,eiasc?" c? el nu este un simplu asistent la slujba dumne,eiasc?" ci este un
slujitor 9rice credincios care ia parte la s#intele slujbe trebuie s? aib? conAtiin@a c? el
slujeAte" nu se duce s? %ad? o slujb?" s? aud? o slujb?" ci se duce s? #ac? o slujb? Hn
*iserica noastr? nu slujesc numai preo@ii" numai ar-iereii" numai diaconii" numai
c=nt?re@ii bisericeAti" ci slujesc to@i credincioAii care iau parte la s#intele slujbe
Slujbele noastre sunt o Fi&!a&ie pentru to@i0
.ac? g=ndim s#intele slujbe ca pe o Fi&!a&ie" Bn%?@?m din s#intele slujbe cum s? ne
cur?@im" cum s? ne lumin?m Ai cum s? ne des?%=rAim" nu numai din te1te" ci mai ales
din te1tele tr?ite la s#intele slujbe
116
;nul dintre g=ndurile pe care le am cel mai mult la inim? este g=ndul c? .u-ul S#=nt
are un %uiet Ai c? %uietul lui sunt s#intele slujbe
7u a%eam un p?rinte la noi la m?n?stire J P?rintele Sera#im" .umne,eu s?-l
odi-neasc? J Ai ,icea c? atunci c=nd a #ost el la S#=ntul 2unte" Bn%?@at #iind cu slujbe
scurtate de pe la oraA Ai de pe la sat" Ai cu slujbe rare" c=nd s-a dus acolo Ai-l @inea
p?rintele ore Bntregi la rug?ciune" i se p?rea lung" Ai a ,is c?tre p?rintele) E6are lung? a
#ost slujba astaF Gi p?rintele a ,is) E7 lung? lenea ta0F

SFINII
P?rintele !rsenie le spunea la oameni s? nasc? s#in@i (ine poate naAte s#in@iC (ine-i
s#=nt 9ri #iind noi cu p?catele pe care le a%em" transmitem predispo,i@ii p?c?toase Ai
negati%e la cei pe care Bi aduce .umne,eu prin noi Bn lume" uneori ca o pedeaps?
pentru noi BnAine
S? nu g=ndim cum%a c? s#in@ii au #ost c=nd%a de demult iar acum nu ar mai #i S? Ati@i
c? s#in@i sunt Ai ast?,i Sunt Ai Bntre noi s#in@i" .umne,eu Bi Atie care Ai unde sunt"
oameni care Ai-au s#in@it %ia@a" oricare le-a #ost c-ipul de %ie@uire" #ie c-au #ost Bn
m?n?stire" #ie c-au #ost Bn pustiet?@i" #ie c-au #ost oameni cu #amilie" #ie c-au #ost
oameni singuratici" #ie c? Ai-au dat %ia@a pentru .omnul Iristos" #ie c? au tr?it %ia@a
pentru .omnul Iristos
;nii dintre credincioAii noAtri cred c? s#in@ii au tr?it numai pe %remuri Ai acuma nu mai
pot #i oameni s#in@i .ar s? Ati@i c? Ai acum sunt oameni s#in@i c-iar dac? nu suntem
noi %rednici s?-i cunoaAtem" Bi Atie .umne,eu *iserica tr?ieAte prin s#in@i *iserica este
s#in@it? Ai prin #aptul c? are s#in@i Bn cuprinsul ei
/u trebuie s? ne g=ndim la s#in@i ca la niAte oameni care nu pot #i urma@i" ci
dimpotri%?" s? Atim c? oamenii s#in@i pot s? #ie urma@i Ai de c?tre al@i oameni" adic? e
cu putin@? ca Ai noi s? #im s#in@i
SFNTA EUHARISTIE
S-a #?cut aAa o atmos#er?" s? ,icem aAa" de neluare aminte la S#intele 6aine Sunt
credincioAi care se Bmp?rt?Aesc o singur? dat? pe an 7u s? Ati@i c? n-am Bncredere Bn
spo%edania celor ce se spo%edesc o singur? dat? pe an Ai Bn Bmp?rt?Airea celor ce se
Bmp?rt?Aesc o singur? dat? pe an /-am Bncredere pentru c? nu-mi pot Bnc-ipui c?
cine%a care pre@uieAte (institele .aruri se poate re@ine de la Bmp?rt?Aire at=ta %reme
7u n-am nimica Bmpotri%a celor pe care nu-i interesea,? primirea S#intelor 6aine" dar
dac? sunt credincioAi care doresc s? se Bmp?rt?Aeasc?" sunt Bmpotri%a acelor du-o%nici
care Bi opresc pe credincioAi s? se Bmp?rt?Aeasc? pentru c? s-au Bmp?rt?Ait de cur=nd
$iecare S#=nt? Liturg-ie e prilej de Bmp?rt?Aire Gi de c=te ori nu ne Bmp?rt?Aim" de
at=tea ori re#u,?m ce%a ce .umne,eu %rea s? ne dea /oi re#u,?m .intr-un moti% sau
altul (? nu suntem preg?ti@i" de pild? Preg?tirea pentru S#=nta Hmp?rt?Aire e preg?tire
de o %ia@? Bntreag?
117
.ac? tr?ieAti corect" te preg?teAti pentru S#=nta Hmp?rt?Aire Ai dac? nu tr?ieAti corect
nu te preg?teAti nici atunci c=nd g=ndeAti c? te preg?teAti" Ai atunci c=nd citeAti Atiu Ai
eu ce r=nduieli ca totuAi s? te po@i Bmp?rt?Ai" ca s? #ii %rednic 7u nu sunt Bmpotri%a
unei preg?tiri pentru Bmp?rt?Airea cu S#intele 6aine" a unei preg?tiri imediate" adic?
Bmpotri%a citirii de pild? a canonului pentru S#=nta Hmp?rt?Aire Sunt de acord Gi c-iar
trebuie #?cut lucrul acesta 2?car at=t .ar asta nu Bnseamn? c? omul trebuie s?
aAtepte p=n? c=nd se BmplineAte un soroc" Atiu eu" de Aase s?pt?m=ni sau de c=t" ca s?
se mai poat? Bmp?rt?Ai o dat?
+in la mine unii Ai ,ic) EP?rinte" a murit tata Ai nu a #ost Bmp?rt?Ait (e pot #ace pentru
elCF Oic) EGtii de ce nu a #ost Bmp?rt?Ait la moarteC (? nu a #ost Bmp?rt?Ait Bn %ia@?
.ac? se Bmp?rt?Aea Bn %ia@?" Bl Bn%rednicea .umne,eu s? se Bmp?rt?Aeasc? Ai la
moarte" dar dac? nu-l interesa lucrul acesta Bn %ia@?" uite" nu l-a Bn%rednicit .umne,eu
nici la moarteF
(=nd ne Bmp?rt?Aim cu S#intele 6aine" Bn ce const? aceasta" Bn #iin@a lui Iristos sau Bn
energiile necreateC
Lucrurile acestea au Bncercat s? le elucide,e unii Ai al@ii /oi credem c? ne Bmp?rt?Aim
cu Iristos Bntreg (um" nu Atim !dic? nu ne Bmp?rt?Aim cu o parte din Iristos" nu
numai cu 6rupul Ai S=ngele Lui ne Bmp?rt?Aim 6rupul Ai S=ngele 2=ntuitorului este
ceea ce ni se o#er?" dar nu ni se o#er? separat de 2=ntuitorul .eci unde e 6rupul Ai
S=ngele 2=ntuitorului" acolo e 2=ntuitorul 7 2=ntuitorul Bntreg) Ai Bn l?rgime" adic?
nu primim o parte din .omnul Iristos" o parte din 6rupul Lui" ci-L primim Bntreg" tot
6rupul Ai tot S=ngele 2=ntuitorului Hl primim #iecare dintre noi" Ai aAa cum primim pe
Iristos Bntreg Bn ceea ce pri%eAte 6rupul Ai S=ngele" c=t e necesar s? primim at=t
primim" nimenea nu a spus c? primeAte o parte din 6rupul .omnului Iristos (um
primim pe .omnul Iristos Bntreg Bn ceea ce pri%eAte 6rupul Ai S=ngele J Ai e un lucru
tainic" un lucru peste Bn@elegere J tot aAa primim Ai pe Iristos Bntreg Bn ceea ce este 7l"
adic? nu numai 6rupul Ai S=ngele" ci 6rupul unit cu su#letul Ai cu dumne,eirea
!m putea r?spunde la Bntrebarea aceasta c? Hl primim cum Atie .omnul Iristos Ai cum
nu Atim noi Pentru noi important este s? a%em Bncredin@area c? Hl primim Bn Bntregime
7ste bine s? ne Bmp?rt?Aim mai des sau mai rarC
(um B@i r=nduieAte du-o%nicul" Ai atunci te po@i Bmp?rt?Ai c-iar Ai la toate Liturg-iile
/u e1ist? %reo opreliAte propriu-,is? Oic unii c? numai la Aase s?pt?m=ni" A-apoi eu
,ic) !tunci c=nd ,ice preotul) E(u #ric? de .umne,eu" cu credin@? Ai cu dragoste s? %?
apropia@iF" nu ,ice) Edar numai ?ia care s-au Bmp?rt?Ait acum Aase s?pt?m=niF
(-emarea e pentru to@i0
9amenii care au Bng?duin@? de la du-o%nic s-ar putea Bmp?rt?Ai la #iecare S#=nt?
Liturg-ie .e ce acum" Bn %remea S#=ntului Post" sunt Liturg-ii ale .arurilor mai
Bnainte s#in@iteC Pentru c? credincioAii doreau s? se Bmp?rt?Aeasc? mai des dec=t
s=mb?ta Ai duminica 7 ade%?rat c? aceasta depinde #oarte mult Ai de du-o%nic" dar s?
Ati@i c? Ai du-o%nicii sunt cu g=nduri #elurite Sunt unii care nu te las? s? te
Bmp?rt?AeAti 7u nu Atiu cum %in ei la Bmp?rt?Aire" dac? pe credincioAi nu-i las?
11<
S? ne dep?Aim Ai Bn Bn@elegerea %alorii acestor .aruri prin care ne unim cu .omnul
Iristos" prin care %ine Bn noi" Se alc?tuieAte Bn inimile noastre" de%enindu-ne mai intim
dec=t ne suntem noi BnAine
7u pe oamenii care n-au posibilitate s? se Bmp?rt?Aeasc? la ortodocAi Bn str?in?tate" de
e1emplu cei care stau acolo ani de ,ile Ai-s departe de *iserica 9rtodo1?" n-am nimic
Bmpotri%? dac? %or s? se Bmp?rt?Aeasc? la catolici
7ste bine s? Atim Ai s? nu uit?m niciodat? c? 6rupul Ai S=ngele 2=ntuitorului nu le
primim separat de su#letul Ai de dumne,eirea 2=ntuitorului
.ac? S#intele 6aine sunt aAa de uimitoare" de Bn#ricoA?toare" de Bnalte" de departe de
noi" aAa de neatins Ai de nep?truns" atunci mai putem noi s? ne Bmp?rt?Aim cu 6rupul
Ai S=ngele .omnuluiC /oi" ?Atia ne%rednici" care ne socotim ne%rednici Ai care oricum
suntem ne%rednici' oricum suntem mai prejos de 6aine 8?spunsul ni-l d? .omnul
Iristos" care ne-a dat 6ainele 7l n-a dat 6ainele pentru Bngeri" ci pentru oameni
>=ndi@i-%?" de pild?" c? doi dintre cei care s-au Bmp?rt?Ait la (ina cea de 6ain? cu
6rupul Ai S=ngele 2=ntuitorului au #?cut lucruri care nu @in de o %ia@? superioar?)
Iuda cel Bmp?rt?Ait l-a %=ndut Ai Petru cel Bmp?rt?Ait a ,is c? nu-L cunoaAte .omnul
Iristos" c=nd le-a dat 6ainele acestea" n-a Atiut ce urmea,?C ! Atiut
/oi trebuie s? c?ut?m s? ne silim pentru o %rednicie la care niciodat? nu putem
ajunge .ac? aAtept?m %rednicia nu ne mai Bmp?rt?Aim niciodat?" pentru c? niciodat?
nu suntem %rednici .ar .omnul Iristos ne #ace %rednici (um ,ic copiii Bn rug?ciunea
c?tre Bngerul p?,itor) E7u sunt mic 6u #?-m? mare' eu sunt slab" 6u #?-m? tareF" aAa
putem spune Ai noi Bn #a@a .omnului Iristos .oamne" Atiu c? sunt ne%rednic" Atiu c?
dac? ar #i dup? %rednicia mea nu ar trebui s? m? Bmp?rt?Aesc niciodat? Bn %ia@?" nici
Bnaintea mor@ii .ar) E7u sunt mic" 6u #?-m? mareLF !dic?) .oamne" 6u ai putere s?
m? #aci %rednic" #?-m? %rednic Gi s? Ati@i c? .omnul Iristos ne #ace %rednici >=ndi@i-
%?" de e1emplu" c=nd a%em Bn #a@? un copil" ori ne plec?m la el" ne #acem mici ca el" ori
Bl ridic?m Bn bra@e

SFNTA EVANGHELIE
S#=nta 7%ang-elie pentru noi" dreptm?ritorii creAtini" este prilej de Bnt=lnire cu .omnul
Iristos" este Iristos Bn mijlocul nostru
S#=nta 7%ang-elie este considerat? ca o icoan? cu%=nt?toare
N!u& Testa'ent este cu%=ntul lui .umne,eu c?tre om
/u Atiu dac? %-a@i g=ndit %reodat? c? dac? am lua Bn considera@ie toat? 7%ang-elia c=t?
o Atim Ai c=t? o Bn@elegem" Ai am c?uta un moto pentru 7%ang-elia Bntreag? sau pentru
p?r@i din 7%ang-elie" oare care s-ar potri%i cel mai bineC S? Ati@i c? eu m-am g=ndit Ai
mi-am Ai ales un moto pe care l-aA pune Bn #a@a 7%ang-eliei Ai Bn #a@a 7%ang-eliilor Ai Bn
#a@a #iec?rei p?r@i din 7%ang-elie 7 un cu%=nt pe care l-au spus oameni din mul@ime Ai
pe care Bl g?sim Bn S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu Hn S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu" Bn
capitolul 1:" de la %ersetul 46 se spune cum .omnul Iristos a dat %edere unui orb de
la Ieri-on Gi Bn istorisirea aceea se spune c? orbul de la Ieri-on striga) EIisuse" $iul lui
119
.a%id" miluieAte-m?0F" dup? ce a a#lat el de ce e mul@ime" a au,it tumultul 7l cerAea la
marginea Ieri-onului Ai a au,it tumultul mul@imii Ai a Bntrebat cine e" ce se Bnt=mpl? Gi
i s-a spus c? trece Iisus din /a,aret Gi atunci el" din toate puterile" a Bnceput s? strige)
EIisuse" $iul lui .a%id" miluieAte-m?0F Gi lumea ca lumea) taci m? acolo" %e,i-@i de
treab?0 Gi el striga mai departe Gi atunci .omnul Iristos le-a poruncit oamenilor s?-l
duc? la 7l Gi cine%a" unii din mul@ime" s-au dus la el Ai au ,is aAa) J tare m-aA bucura
dac? a@i @ine minte" dac? nu citi@i singuri Bn S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu" dar s?-l
#i1a@i pentru cealalt? %reme a %ie@ii dumnea%oastr? J E!i Bncredere" scoal?-te 6e
c-eam?0F 32arcu 1:" 494 .eci ai Bncredere" scoal?-te" te c-eam? 7u cred c? aceste
cu%inte spuse de oameni din mul@ime Ai cuprinse Bn S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu se
potri%esc pentru toat? 7%ang-elia" pentru toate 7%ang-eliile Ai pentru toate p?r@ile din
7%ang-elie care sunt adresate #iec?ruia dintre noi !i Bncredere" scoal?-te" te c-eam?0
7%ang-elia ne aduce Bn #a@? n?dejde mai presus de n?dejde
7u c=nd am ajuns la 6eologie 3la #acultate4 am a#lat c? se discut? at=tea pe marginea
7%ang-eliilor Gi m-o luat groa,a0 P=n? atunci" c=nd Bl au,eam pe preot ,ic=nd) E.in
S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu citire" s? lu?m aminteF" Bmi plecam genunc-ii Ai deodat?
cu genunc-ii Ai mintea .up? aceea am ajuns s?-mi plec genunc-ii" dar s? nu mai Bmi
plec mintea c-iar aAa de sigur" pentru c? am ,is) .omDle" daD dac-or a%ea dreptate Ai ?ia
care ,ic alt#elC Hn s#=rAit ;ltimul cu%=nt Bl are *iserica" Bn sensul c? ceea ce ne d?
*iserica aceea primim" nu ceea ce ne dau cei care ciop=r@esc te1tul scripturistic
(redincioAii Bntemeia@i Bn credin@? e bine s?-Ai g?seasc? Bn #iecare ,i timp s? citeasc?
din S(#nta Sriptur$ 7u recomand Bn mod special N!u& Testa'ent Ai recomand s? se
citeasc? Bn #iecare ,i dou? capitole din N!u& Testa'ent

SFNTA LITURGHIE
(ea mai de c?petenie etic-et? a 9rtodo1iei este S#=nta Liturg-ie
6oate slujbele *isericii ne preg?tesc pentru Liturg-ie" Liturg-ia nu e desprins? de
celelalte slujbe ale *isericii" ci e Bmpreun? cu slujbele *isericii" aAa Bnc=t cine%a care
%rea s? slujesc? S#=nta Liturg-ie trebuie s? participe Ai la celelalte slujbe ale *isericii
ca s? se poat? preg?ti pentru cea mai Bnalt? slujb? a *isericii" pentru S#=nta Liturg-ie
S#=nta Liturg-ie este un #el de re,umat al celorlalte s#inte slujbe Bn Bn@elesul c? Bn
S#=nta Liturg-ie se pre,int? e%enimentele de m=ntuire care @in de %ia@a ortodo1?" de
%ia@a *isericii 9rtodo1e
/u numai Bn cuprinsul unui timp limitat c=t @ine o S#=nt? Liturg-ie" ci Bn toate ,ilele
%ie@ii noastre Ai toat? %ia@a noastr?" c-iar Ai %ia@a de studiu" c-iar Ai %ia@a de Bndatoriri
sociale trebuie s? #ie un #el de liturg-ie dup? Liturg-ie" trebuie s? #ie un #el de
str?danie de a aduce pe .umne,eu" pe .omnul Iristos" Bn mijlocul nostru" cum se
spune la S#=nta Liturg-ie c=nd slujesc mai mul@i preo@i Ai c=nd se Bmbr?@iAea,? Ai ,ic)
EIristos Bn mijlocul nostruF" Ai cel?lalt) E7ste Ai %a #iF" Ai primul iar?Ai) E6otdeauna"
acum Ai pururea Ai Bn %ecii %ecilorF" iar al doilea) E!minF
12:
(onAtiin@a aceasta a aducerii Bn lumea aceasta a .omnului Iristos Bn conAtiin@a
noastr?" Ai Bn %ia@a noastr? Ai Bn %ia@a social?" este o conAtiin@? ortodo1?" este o g=ndire
ortodo1?" care are drept etic-et?" drept re,umat" drept #irm? s? ,icem aAa" S#=nta
Liturg-ie" care nu trebuie s? r?m=n? Bn biseric?" ci trebuie dus? de #iecare dintre noi la
m?surile noastre p=n? acolo unde ajungem cu %ia@a noastr? Ai s? ne #erim de tot ce ar
Bmpiedica pream?rirea lui .umne,eu" pentru c? unde nu este pream?rirea lui
.umne,eu" acolo nu este nici Liturg-ie" pentru c? nu este 9rtodo1ie
6oat? %remea de slujire a lui .umne,eu este o liturg-ie Ai toat? %remea de a-I sluji lui
.umne,eu" Bn orice latur? a %ie@ii" trebuie s? #ie o prelungire a S#intei Liturg-ii 6oat?
%remea %ie@ii credinciosului trebuie s? #ie o liturg-ie" o liturg-ie pentru care se
preg?teAte prin slujbele *isericii Ai prin ceea ce #ace el pentru Bmbun?t?@irea su#letului
lui prin puterea lui .umne,eu Gi toat? %ia@a creAtinului trebuie s? #ie o liturg-ie Ai
dup? Liturg-ia cea din biseric?" o slujb? liturgic?" adic? o slujb? de s#in@ire a #iin@ei
personale" a #iin@ei noastre umane" Ai de s#in@ire a naturii" de s#in@ire a Bntregii e1isten@e
umane Pe ceea ce ne punem pecetea" s? #ie o pecetluire adus? din partea lui
.umne,eu
S#=nta Liturg-ie este o s?rb?torire cuprin,?toare S?rb?torim e%enimente legate de
m=ntuirea noastr?" e%enimente care au dus la m=ntuirea obiecti%?" la m=ntuirea Bn
general a credincioAilor Ai totodat? S#=nta Liturg-ie este Ai un prilej de s?rb?torire a
oamenilor lui .umne,eu" a 2aicii .omnului" a s#in@ilor" aAa Bnc=t anul bisericesc" Bn
cele din urm?" se re,um? Bn #iecare S#=nt? Liturg-ie cu tot ce are el ca s?rb?tori anume
de peste an .e c=te ori lu?m parte la S#=nta Liturg-ie" lu?m parte la toate s?rb?torile
pe care le a%em Bn cursul unui an bisericesc" iar aceasta Bn timp scurt Ai cu
participarea c=t? o a%em noi la aceste e%enimente Ai la aceste s?rb?tori
S#=nta Liturg-ie este o s?rb?torire cuprin,?toare Bn Bn@elesul c? Bn ea se re,um?" se
cuprinde Bntr-un timp scurt" ceea ce s-a Bnt=mplat Bn timpi mai Bndelunga@i" ceea ce s-a
Bnt=mplat Bn istoria *isericii Ai ceea ce s?rb?torim noi /u trebuie s? aAtept?m PaAtile"
p=n? c=nd mai %in o dat? PaAtile" pentru c? #iecare S#=nt? Liturg-ie e Ai S#intele PaAti
/u trebuie s? aAtept?m p=n? %a %eni +inerea cea 2are Bn leg?tur? cu PaAtile" pentru c?
#iecare S#=nt? Liturg-ie este Kert#a 2=ntuitorului nostru Iisus Iristos /u trebuie s?
aAtept?m (ina cea de 6ain? p=n? Bn Koia 2are de anul %iitor de pild?" pentru c? S#=nta
Liturg-ie este Ai (ina cea de 6ain? /u trebuie s? aAtept?m Hn?l@area .omnului p=n? la
%remea c=nd se %a s?rb?tori dup? PaAti" pentru c? #iecare S#=nt? Liturg-ie este Ai
Hn?l@area .omnului /u trebuie s? aAtept?m cea de-a doua %enire" c=nd %a #i ea J
.umne,eu Atie c=nd %a %eni din nou .omnul Iristos cu m?rire s? judece %iii Ai mor@ii J
pentru c? la #iecare S#=nt? Liturg-ie e Ai a doua %enire a .omnului Iristos
$iecare S#=nt? Liturg-ie este o ra,? din PaAtile cele mari Ai preas#in@ite" este o Bnainte-
gustare a PaAtilor celor %eAnice /oi credem c? Bn %eAnicie %om #i Bntr-o pr?,nuire
ne=ncetat? a S#intelor PaAti
!cesta este Bndemnul poate cel mai neb?gat Bn seam? din S#=nta Liturg-ie) E(u #ric? de
.umne,eu" cu credin@? Ai cu dragoste" apropia@i-%?F Pe de-o parte pentru c? oamenii
nu se apropie" Ai pe de alt? parte pentru c? unii #ac o mod? din asta Ai se apropie" dar
nu Ecu #ric? de .umne,eu" cu credin@? Ai cu dragosteF
(ine nu are dec=t -i0&ia" are prea pu@in (ine are Ai -i0&ia Ai Liturg-ia" are c=t trebuie
.e pild?" Bn cadrul S#intei Liturg-ii s?rb?torim Ai Hnt=mpinarea .omnului /oi Atim c?
atunci c=nd era Prunc de 4: de ,ile" .omnul Iristos a #ost dus de 2aica .omnului Ai
121
de dreptul Iosi# la 6emplul din Ierusalim Ai L-a Bnt=mpimat dreptul Simeon Ai
Prooroci@a !na Gi dreptul Simeon e pre,entat de *iseric? ca #iind primitor de
.umne,eu !poi noi suntem mai primitori de .umne,eu dec=t dreptul Simeon0 Pentru
c? dreptul Simeon l-a a%ut pe .omnul Iristos Bn bra@e" dar noi Hl a%em pe .omnul
Iristos Bn inim?0 Posibilitatea aceasta ne-o d? *iserica noastr? prin S#=nta Liturg-ie
-i0&ia ne in#ormea,?" dar *iserica ne d? posibilitatea s? se reali,e,e lucrul acesta .eci
S#=nta Liturg-ie este prilej de Bnt=mpinare a .omnului Iristos

SFNTA TREIME
7ram odat? la (luj Ai ,ice cine%a c?tre mine) EP?rinte" s? ne spune@i ce%a despre 6aina
S#intei 6reimi0F Gi am ,is) E/u %? spun nimicF E.e ceCF EPentru c? nu %? pot spune"
nu %? pot descoperi taineleF /imeni nu ne poate descopri lucrurile mai presus de noi
/umai .umne,eu se poate descoperi pe 7l HnsuAi Ai numai .umne,eu poate descoperi
Ai celelate Persoane ale S#intei 6reimi" Ai dac? ne descoper? .umne,eu" Bnl?untru
nostru ni le descoper?" Hl Bn@elegem c=t putem Bn@elege 6o@i niciodat? n-ajungem s?-
n@elegem 9m pe om nu-l poate #ace s?-n@eleag? lucrurile mai presus de om

SFNTUL MARE MUCENIC PANTELIMON
(um putem noi s? ne asem?n?m cu S#=ntul 2are 2ucenic Pantelimon #?r? s? #im
doctoriC 7l a #ost doctor" a primit dar de la .umne,eu s? #ie doctor Ai a #ost doctor #?r?
de argin@i" adic? unul care n-a umblat dup? a%eri c=nd t?m?duia Hns? noi" care nu
suntem doctori" cum putem s? #im asemenea sau m?car s? urm?m ce%a" din c=t se
poate" pe S#=ntul Pantelimon" doctor #?r? de argin@iC Gti@i cum iubi@i credincioAiC S?
#acem noi" la puterile noastre" ceea ce ne-a dat nou? .umne,eu s? #acem
+in la mine uneori oameni care Bmi cer ajutorul" cer ajutorul *isericii Ai Bntotdeauna le
spun" c=nd lucrurile sunt mai presus de puterea noastr?) cu putere omeneasc? nu
putem #ace nimic Singurul lucru pe care po@i s?-l #aci tu" ca unul care ai neca,uri" este
s? rab,i neca,urile Ai s? te rogi lui .umne,eu" pentru c? numai .umne,eu mai poate
limpe,i neca,ul pe care Bl ai
2? g=ndesc la acei patru inAi care l-au dus pe sl?b?nogul din (apernaum Bn #a@a
.omnului Iristos 7i nu puteau s?-l %indece" BAi d?deau seama c? nu pot s?-l %indece"
dar" totuAi ce%a puteau) s?-l duc? Bn #a@a .omnului Iristos S#=ntul 2arcu !scetul" Bn
Fi&!a&ie" spune c? S#in@ii 7%ang-eliAti" cei patru e%ang-eliAti" sunt Bnc-ipui@i de cei
patru care l-au dus pe sl?b?nogul din (apernaum Bn #a@a .omnului Iristos Ai ne duc
Ai ei Bn #a@a .omnului Iristos /e dau o putere su#leteasc? din darul lui .umne,eu
/u suntem doctori" nu suntem t?m?duitori" dar m=ng=ietori putem #i" alin?tori de
su#erin@? cu putere omeneasc?" asta o putem #ace Ai noi Gi dac? #acem cele la m?surile
noastre" #ace Ai .umne,eu prin noi ceea ce nu putem #ace noi numai prin puterea
noastr? Gi atunci" iat? c? suntem Ai noi pe calea S#=ntului 2are 2ucenic Pantelimon

122
SINUCIGAII
Se p!t tree &a p!'e&niu& /e &a S(#nta Litur+5ie ei e tr$ies 8n neur$*ie sau
sinui+a%ii7
Hn general nu se trec" pentru c? la Liturg-ie" de #apt" ar putea #i pomeni@i numai cei
care s-ar putea Ai Bmp?rt?Ai Pe S#=ntul .isc se pre,int? *iserica .in *iseric? #ac parte
s#in@ii Ai to@i cei ce duc o %ia@? cu g=ndul la s#in@enie Ai cu dorin@a de s#in@enie Gi
atunci" normal ar #i ca la S#=nta Liturg-ie s? #ie pomeni@i numai aceia care ar putea Ai
s? se Bmp?rt?Aeasc?" %ii sau mor@i .ac? ar #i %ii s-ar Bmp?rt?Ai" dac? sunt mor@i s-ar
putea Bmp?rt?Ai de darul lui .umne,eu din S#=nta Liturg-ie Hns? practic nu se prea
poate #ace lucrul acesta" Bn Bn@elesul c? nu totdeauna po@i s? Atii c=nd B@i aduce cine%a
un pomelnic c=@i sunt %rednici Ai c=@i nu sunt %rednici Gi atunci Bi pomenim de-a
%alma Ai Bi %a deosebi .umne,eu" sau Bi %a primi .umne,eu Ai pe aceia pe care g=ndim
noi c? nu-i primeAte /-a%em de unde s? Atim Hn orice ca," un lucru e sigur) dac?
iubeAti pe cine%a" aAa cum nu-l e1clu,i tu din iubire" nu l-ai putea e1clude nici din
pomelnic .e e1emplu" dac? p?rin@ii mei n-au #ost oameni cumsecade" eu nu am
de,legare de unde%a s? nu-i pomenesc" pentru c? eu trebuie s? #iu cinstitor de p?rin@i
Bn continuare Porunca) E(insteAte pe tat?l t?u Ai pe mama taF 3Le%itic 2:" 124 nu este
%alabil? doar c=t tr?iesc p?rin@ii Gi" Bn ca,ul acesta" eu m-aA sim@i Bndemnat s?-i
pomenesc aAa cum au #ost ei" pentru c? iubirea m? oblig? Ai *iserica" cum%a" m?
Bmpiedic? .ar de #apt nu m? Bmpiedic? Bn sensul acesta" ci Bmi d? de g=ndit" Ai atunci
omul nu mai Atie" de multe ori" ce s? #ac?) iubirea Bl Bndeamn? s?-i pomeneasc? Ai
r=nduielile *isericii e1clud posibilitatea aceasta 6otuAi" cred c? trebuie s? ascult?m de
iubire" pentru c? iubirea e mai mare dec=t toate .umne,eu este iubire

SMERENIA
S#in@ii nu a%eau o smerenie ostentati%?" aAa cum #ac unii dintre noi Ai mai ales dintre
c?lug?ri" care tot timpul se pre,int? ca p?c?toAi" c? sunt p?c?tos" c? sunt ne%rednic
/u Bn sensul acesta !u a%ut Bn conAtiin@a lor g=ndul c? ei sunt datori lui .umne,eu
/u au a%ut niciodat? g=ndul c? .umne,eu le este dator lor" ci g=ndul c? ei sunt datori
lui .umne,eu
.e multe ori a%em" cum ,icea P?rintele !rsenie" Emintea care discut? cu .umne,eu Bn
loc s? se supun? #?r? discu@ieF .ac? am a%ea mintea care se supune lui .umne,eu
am a%ea smerenie Bn g=nduri Ai am #i ridica@i din robia cugetului" c? nu ne-ar mai l?sa
.umne,eu la mintea noastr?" ca s? ne lo%im de noi BnAine Ai de nep?sarea noastr? Ai
de neAtiin@a noastr? Ai de r?utatea noastr?
.umne,eu %rea s? ne miluiasc? Ai noi %rem s? #im aAa cum suntem noi sau cum am
%rea noi s? #im" nu ne l?s?m modela@i" nu ne l?s?m alc?tui@i de .omnul Iristos
.ac? %rei s? #aci pe smeritul" #?r? Bndoial? c? nu eAti smerit 2ai sunt unii care tot
timpul %or s? #ie la urm?" dar %or s? #ie la urm? ca s? se Atie c? sunt la urm? !sta-i
#als? smerenie0

(red c? a@i citit din S#=nta 7%ang-elie cu%=ntul spus de .omnul Iristos) E/u %?
bucura@i de aceasta" c? du-urile %i se pleac?" ci %? bucura@i c? numele %oastre sunt
123
scrise Bn ceruriF 3Luca 1:" 2:4 Poate ar #i bine s? m? opresc asupra acestui cu%=nt"
pentru c? este #oarte important
7ste important Bn Bn@elesul c? Ai noi trebuie s? dorim a #i scriAi Bn cartea cea din ceruri"
Bn g=ndurile 2=ntuitorului Hn cartea proorocului Isaia este scris c? .umne,eu a ,is)
E6e-am Bnsemnat Bn palmele 2eleF 3Isaia 49" 164 3este %orba de Ierusalim4 (e Bnseamn?
s? ai ce%a scris Bn palm?C S? %e,i mereu ce este scris .e c=te ori %e,i m=inile" %e,i Ai ce
este scris Bn palm? *ine=n@eles" este un #el de a %orbi" pentru c? deAi %orbim de
m=inile lui .umne,eu 3E2=inile 6ale m-au #?cut Ai m-au ,iditF J Psalmul 11<" 734"
.umne,eu nu trebuie g=ndit ca a%=nd m=ini" ca a%=nd picioare Aamd /umai
.omnul Iristos" (are este $iul lui .umne,eu Bntrupat" este cu #ire omeneasc? Ai are
trup omenesc" bine=n@eles" trans#igurat" mai presus de lumea aceasta 7l poate s? aib?
ce%a scris Bn palme Gi" de #apt" c-iar are) semnul cuielor0 !cesta este semnul iubirii lui
.umne,eu .e c=te ori pri%eAte .omnul Iristos prin #irea Sa omeneasc? la #irea Sa
omeneasc?" la m=inile Sale" %ede Ai semnul cuielor" semnul pe care %oia s?-l %ad?
S#=ntul !postol 6oma (=nd .omnul Iristos %ede semnul cuielor" %ede semnul iubirii"
pentru c? $iul lui .umne,eu S-a jert#it din iubire pentru noi" pentru ca numele noastre
s? #ie scrise Bn ceruri
.ar Atim noi c=nd anume %or #i scrise numele noastre Bn ceruriC !tunci c=nd %or #i
scrise mai Bnt=i Bn cerul smereniei" dup? cum a#irm? S#=ntul Ioan Sc?rarul 2ai Bnt=i
s? #im smeri@i" Ai-atunci sigur suntem scriAi Bn ceruri /u numai pe cer" ci Ai Bn cer
S#=nta 6ere,a de Lisieu1 era bucuroas? c? %edea cum%a c? pe cer este litera 6 scris? cu
stele" Ai ,icea c? e numele ei scris acolo .ac? suntem smeri@i" Bi #acem locaA lui
.umne,eu Bn su#letul nostru Su#letul nostru de%ine cer al lui .umne,eu" iar numele
nostru" dac?-L a%em pe .umne,eu Bn noi" este scris Bn cerul smereniei
2-aA mira s? aib? cine%a smerenie dac? nu se sileAte prin toate Ai Bn toate a aduce
slujb? lui .umne,eu
9 s#=nt? din !pus ,icea c? aAa cum oamenii au multe lucruri Bnlesnitoare Bn casa lor"
Ai cum la casele mari" deAi sunt sc?ri" merg oamenii pe trepte" urc? din treapt? Bn
treapt?" totuAi mai sunt Ai alte posibilit?@i ca s? nu mai urce din treapt? Bn treapt?
p=n? la etajul al T-lea .e pild?" sunt niAte unelte cu care se ridic? omul aproape dintr-
o dat?) ascensoarele Gi aA ,ice c? aAa cum este ascensorul" cum este li#tul pentru cei
care merg repede Bn sus la o cas?" la o cl?dire" aAa-i Bn %ia@a su#leteasc? smerenia .e
unde AtimC /e-a spus .omnul Iristos c=nd a ,is) E(el ce se smereAte se %a Bn?l@aF
Gtim c? .omnul Iristos S-a Bn?l@at la cer de pe acelaAi munte Bn care S-a smerit mai
tare (um S-a smerit mai tareC Hn #a@a patimilor" c=nd a tremurat" c=nd a intrat Bntr-un
#el de ,bucium" Ai a ,is) E.oamne" de este cu putin@? s? treac? de la 2ine pa-arul
acesta" s? treac?" dar nu %oia 2ea s? se #ac?" ci %oia 6aF !sta-i smerenia !sta Bnal@?
Gi cred c? nu este Bnt=mpl?tor c? .omnul Iristos S-a Bn?l@at de pe acelaAi munte unde
S-a rugat s? treac? pa-arul" dar nu cum %rea 7l" ci cum %rea 6at?l" Ai apoi" de pe
%=r#ul muntelui" S-a Bn?l@at la cer ca un #el de r?spl?tire a cobor=rii Bn smerenie .ac?
ne-ar ajuta *unul .umne,eu" Ai s? ne ajute s? ne rug?m c=t mai mult" s? agonisim
aceast? cale a smereniei" s? ne urc?m dintr-odat? ca Ai cu un ascensor la Bn?l@imea
%ie@ii du-o%niceAti pe care dorim s? o a%em Ai pe care de multe ori %edem c? n-o a%em
S#=ntul Isaac Sirul ,ice c? dac? ai smerenie nu te g=ndeAti cum s? ajungi s? ai
smerenie" ci o ai ca pe un lucru ce-l por@i Bn tine Ai se des#?Aoar? Bn %ia@a ta P=n? c=nd
noi a%em c?deri" p=n? c=nd noi a%em Bntreb?ri" p=n? c=nd noi dorim s? a%em smerenie"
Bnseamn? c? nu o a%em Bnc? aAa cum trebuie
124
/u cred c? poate cine%a s? #ie nep?s?tor #a@? de #aptul c?" de pild?" atunci c=nd l-a
Bnt=lnit pe .omnul Iristos la templul din Ierusalim" 2aica .omnului a ,is) EIat?" tat?l
6?u Ai eu Bngrijora@i 6e c?ut?mF 3Luca 2" 4<4 (ineC E6at?l 6?uF P?i" nici un tat?" c? se
Atie c? Iosi# n-a #ost tat?l .omnului Iristos Gi totuAi" 2aica .omnului a ,is) EIat?"
tat?l 6?u Ai eu Bngrijora@i 6e c?ut?mF !sta #ace smerenia !Aa se acoper? omul cu
smerenie Lucruri de #elul acesta ar trebui s? ne preocupe Ai pe noi la spo%edit) c=t
suntem de delica@i" c=t suntem de bine%oitori" c=t suntem de Bng?duitori" c=t suntem
de Bn@eleg?tori #a@? de neputin@a omeneasc?" c=t suntem de Bn%?luitori" c=t suntem de
re%?rs?tori" dac? pri%im pe omul de l=ng? noi ca cel care Bl repre,int? pe .omnul
Iristos" ca cel cu care .omnul Iristos are o leg?tur?" c? Bl ajut?m pe cel de l=ng? noi
slujindu-I Ai .omnului Iristos Sunt niAte lucruri care ar trebui s? ne preocupe mai
mult la spo%edanie Gi atunci poate c? am a%ea ce%a de spus Pentru c? alt#el" Ai trebuie
s? recunoaAtem" cei care se spo%edesc des nu mai au ce spune c? a jignit pe cine%a" c?
a #ost nep?s?tor" c? a bruscat Ai treburi din acestea" deja sunt lucruri" s? ,icem aAa"
groase 6rebuie s? ne mai g=ndim Ai la lucruri din acestea de sub@irime su#leteasc?
.ac? Bi cuprin,i pe oameni Bn rug?ciune" dac? Bi cuprin,i pe oameni Bn s#era su#letului
t?u" dac? te raporte,i Ai la str?ini ca la rudele dup? trup" dac? nu #aci deosebire Bntre
unii Ai al@ii" niAte lucruri care bine=n@eles c? sunt insu#icien@e" nu sunt p?cate aAa
Bnc=t" dac? le ai" gata ai c?,ut din dar /u este aAa 6otuAi" c=nd e %orba s?-L urme,i pe
.omnul Iristos Ai s?-i urme,i pe cei aproape de .omnul Iristos trebuie s? te sileAti s?
#ii ca ei Pentru c? nu po@i s-o urme,i pe 2aica .omnului" de e1emplu" a#irm=ndu-te"
cu orice te-ai a#irma /u po@i s?-l urme,i pe dreptul Iosi# care era acoperitor de rele" s?
,icem" c=nd a considerat c? e %orba de rele" a #ost acoperitor de rele" n-a #ost %?ditor de
rele /u po@i s?-i urme,i #emeii cananeence dac? nu eAti st?ruitor Bn rug?ciune Ai tare
Bn credin@? /u po@i s? urme,i samarineanului milosti%" dac? te g=ndeAti mai mult la ce
s?-@i r?m=n? dec=t la ce po@i s? dai Sunt niAte lucruri care" aA ,ice eu" pentru cei care
sunt Bnainta@i Bn %ia@a spiritual?" ar trebui s? #ie niAte preocup?ri de Bmbun?t?@ire
su#leteasc?
S#=ntul Petru .amasc-in spune c? cu c=t e omul mai aproape de .umne,eu cu at=t se
smereAte mai mult" pentru c? BAi d? seama de #aptul c? .umne,eu l-a primit s?-i #ie
colaborator Bn lucrarea binelui Ai c? cu c=t #ace mai mult bine cu at=t trebuie s? ne
smerim mai tare
.ac? ai smerenia" atunci ea te Bn%a@? ce ai de #?cut" Ai cum s? ocoleAti patimile" Ai nu
eAti ca acela m=ndru" care citeAte o carte" c? doar eu sunt st?p=n peste carte 6u cre,i
c? o carte" un roman de dragoste de pild?" Bl citeAti cu Bncrederea c? pe tine nu te
clinteAte Gi dup? aceea nu-l mai po@i scoate din tine !sta-i plata celui m=ndru"
p?catele se pl?tesc" m=ndria B@i aduce neodi-n?" neliniAte

SOCRII
!u %enit la mine cine%a Ai mi-au spus) EP?rinte" niciodat? ginerele nu ne-o ,is tat? Ai
mam?F Gi-atunci" eu mi-am #?cut o Bntrebare la spo%edit (=nd %in la mine la spo%edit
oamenii Bi Bntreb) H@i tr?iesc p?rin@iiC E.aF H@i tr?iesc socriiC E.aF Le ,ici tat? Ai mam?C
E/uF .u-te Ai le ,i tat? Ai mam?" Ai-apoi %ii la mine $?r? condi@ia aceasta eu nu dau
de,legare de p?cate0 .e ceC Pentru c? nu se BmplineAte o r=nduial? a lui .umne,eu Ai-
o r=nduial? a poporului nostru .ac? po@i s?-i desconsideri pe socrii t?i Ai s? nu le ,ici
tat? Ai mam?" ci s? le ,ici pe nume" sau s? ocoleAti" s? nu le spui nicicum" Bnseamn? c?
125
nici pe so@ia ta nu o iubeAti" sau so@ia nu-Ai iubeAte so@ul Ai nu cuprinde Bn iubire pe
to@i ai lui sau pe to@i ai ei

SOMNUL
2? Bntreba pe mine cine%a J cred c? a@i citit Bn colaborarea mea la C!n.!r0iri
/u5!.nie%ti J c? ce #ac eu ca s?-mi alung somnul Gi am ,is c? m? culc 7 de #apt un
#el de a-@i alunga somnul Somnul @i l-a dat .umne,eu nu s?-l alungi" ci @i l-a dat
.umne,eu s? te #oloseAti de el .oamne #ereAte s? ajungi s? nu po@i dormi 7u c=nd m?
tre,esc noaptea" primul g=nd e) .oamne" cum s? #ac ca s? dorm mai departeC /u cum
s? #ac s? nu dorm .e ceC Pentru c? dac? nu dormi noaptea" apoi dormi ,iua" sau eAti
t?rb?cit" nici nu mai Atii dac? eAti cu cei care dorm sau cu cei care-s treji !Aa c? toate
lucrurile trebuie g=ndite bine Ai trebuie #olosite bine /oi ne rug?m lui .umne,eu Ai-I
mul@umim lui .umne,eu pentru somnul pe care ni l-a dat pentru a putea s? ne
re#acem
(=nd am %enit eu aici" la m?n?stire" ,iceau p?rin@ii care erau atunci" c? %ine %r?jmaAul
Ai@i aduce somnul seara" ca s? nu te po@i ruga *ine=n@eles c? n-am #ost niciodat? de
acord cu a#irma@ia aceasta" pentru c? ,iceam c? dac? %ine %r?jmaAul seara" ar trebui s?
%in? Ai diminea@a" pentru c? Ai diminea@a ne rug?m" c? doar nici diminea@a nu-i place
c? ne rug?m !tunci" diminea@a de ce nu %ineC Hnseamn? c? nu-i %r?jmaAul" ci e
altce%a" e oboseala0 /u trebuie acum s? le punem toate pe socoteala dia%olului

La noi Bn sat era o #emeie c?reiai cam %enea somn seara la Ae,?toare Ai ,icea) EHmi %ine
somnul" aduc?l .omnul0F Somnul e o binecu%=ntare de la .umne,eu" atunci de ce s?
nu nil aduc?C (=teodat?" eu Ai din picioare dorm" Aimi ,ic" c=nd m? tre,esc) Eundes
aiciCF .a" pentru c? e o neputin@? *ine=n@eles c? nu o s? m? condamne .umne,eu c?
am dormit Poate s? m? condamne c? n-am dormit destul acas?" dar nici asta nu se
poate reali,a totdeauna' suntem limita@i" suntem solicita@i" cu una cu alta
7u maA bucura #oarte mult s? #ie slujba diminea@a" pentru c? diminea@a numi %ine
somn S? #acem slujba pe care o #acem seara" ;trenia" so #acem diminea@a" Aiatunci aA
#i mai pre,ent !m #ost la PoAaga Bn trei r=nduri c=nd sau organi,at tabere pentru
studen@i Ai mi-a pl?cut #oarte mult' m? duceam diminea@a odi-nit" puteam s? particip
cu toat? bucuria Ai cu toat? sim@irea la slujbe .ac? nu-i aAa" atunci nu pot s?
particip" pentru c? e neputin@a aceasta care te Bmpiedic?
(el mai mult Bmi place slujba la cares cel mai odi-nit" pentru c? atunci pot s? o
urm?resc" pot s? m? urm?resc" pot s? m? raporte, Ai asta este #oarte important .ar la
%oi nu se pune problema" %oi dormi@i p=n? %? s?tura@i" mai ales acum" Bn %acan@? .ar
s? nu dormi@i c=nd trebuie s? #i@i la biseric?" duminica0 +? scula@i mai de%reme" ca s?
#i@i la biseric?" iar dac? dormi@i Ain timpul slujbei" s? %? uita@i aici" undei pictura cu
iadul" ce sent=mpl? cu cei care dorm Bn timpul slujbei0
9 rug?ciune #?cut? sub po%ara somnului n-are nici un e#ect
(=t? %reme somnul ne este necesar" el este o bine#acere" nu o neputin@? de care trebuie
s? sc?p?m S? ne g=ndim Ai la #aptul c? HnsuAi .omnul nostru Iisus Iristos a dormit0

126
SPOVEDANIA
(=nd ne spo%edim cercet?m anumite Bndreptare de spo%edanie ;neori Bnt=lnim acolo
scris despre p?cate care nu ni se par a #i p?cate 7ste sau nu p?cat ceea ce noi nu
consider?m p?catC
2ai sunt Ai e1ager?ri Bn listele astea de p?cate 9mul trebuie s?-Ai aleag? de acolo
numai ceea ce Atie c? i se potri%eAte lui" nu s?-Ai asume toate c=te sunt scrise Bn listele
de p?cate /u te po@i lua dup? lucruri generale pe care nici nu le po@i considera p?cate"
ci st?ri .e e1emplu" %in unii la spo%edanie Ai ,ic) E/u-L iubesc pe .umne,eu din toat?
inima" nu-l iubesc pe aproapele ca pe mine BnsumiF /u po@i s? ,ici c? acestea sunt
p?cate" ci st?ri ale su#letului care nu mani#est? c?lcarea legii lui .umne,eu" ci atest?
mai degrab? o sl?biciune Poate c? omul nu ajunge niciodat? s?-L iubeasc? pe
.umne,eu din toat? inima" dar aceasta nu Bnseamn? c? p?c?tuieAte" ci c? nu a ajuns
Bnc? la m?sura aceea E/u-l iubesc pe aproapele meu ca pe mine BnsumiF P?i" care
om" din c=@i oameni Atim noi" a%em siguran@a c?-l iubeAte pe aproapele s?u ca pe sine
BnsuAiC
2ai sunt Ai altele care nu cred eu c? trebuie luate Bn considerare La spo%edit trebuie
s? spui ceea ce %e,i tu c? e Bn tine ca insu#icien@? Sunt Ai lucruri care pot #i socotite la
greAeli" sunt Ai lucruri care pot #i socotite la neputin@?" la neAtiin@?" la rea %oin@?" Atiu
eu" la alte categorisiri dec=t p?catul" p?catul #iind c?lcarea legii lui .umne,eu cu
deplin? %oin@? Ai Atiin@?
7u nu #ac anc-ete la spo%edanie
La spo%edit Bi Bntreb pe cei care se spo%edesc la mine dac? Atiu s? spun? E(u%ine-se cu
ade%?ratF ;nii Atiu" cei mai mul@i nu Atiu" c=te unii nici nu Atiu despre ce este %orba Ai
,ic simplu) EAtiuF
2i-a %enit odat? un t=n?r pe care l-am Bntrebat)
Gtii s? ,ici E(u%ine-se cu ade%?ratFC
.a
Oi0
(u%ine-se cu ade%?rat0
/ici nu Atii despre ce-i %orba0 Gi el" dup? mine)
Nii nu %tii /espre e9i .!r0a,
!sta-i situa@ia real?0 /u-i o situa@ie de glum?0
+in la mine la spo%edit oameni de <: de ani Ai-i Bntreb dac? Atiu rug?ciuni" iar ei Bmi
r?spund) E.a" p?rinte" 6at?l nostru Ai HngerelulF Gi le ,ic) EGi acuma tot aAa spui" eu
sunt mic" 6u #?-m? mareC0F !de%?rul este c? #iecare dintre noi suntem Ai mici Ai %rem a
#i #?cu@i Ai mari" numai c? asta nu prea se mai potri%eAte la <: de ani 9amenii Bmi
127
spun) EP?rinte" astea le-am Bn%?@at" astea le AtiuF >=ndi@i-%?" ce religio,itate a a%ut
omul acela dac? el o %ia@? Bntreag? numai 6at?l nostru Ai Hngerelul a ,isL 7 prea pu@in0

(=nd %ine cine%a la spo%edit Ai e #um?tor Bi ,ic) /e Bnt=lnim c=nd nu mai eAti #um?tor
.ar unii ,ic) P?rinte" daD sunt unii preo@i care Ai ei #umea,? Gi ,ic) P?i" la ei s? te duci0

La mine mai %in la spo%edit oameni Ai eu Bi Bntreb) (=nd te-ai spo%edit ultima dat?C Gi
,ice) !nul trecut Bn Postul PaAtilor Oic) La cineC Gi ,ice) La dumnea%oastr? Gi ,ic) 2?i"
daD nu @i-am spus eu c? trebuie s? te spo%edeAti Bn toate posturileC 2i-a@i spus p?rinte"
daD acuma ce s? #acC 2? g=ndesc acuma ce s? #ac eu cu elC Gi Bs cam Bng?duitor" nu
Atiu ce %a ,ice .umne,eu Bn cele din urm?" poate c? totuAi m? %a milui" c? Bng?duin@a
Bi un lucru bun .ar Bi spun omului c? la anul %iitor s? caute al@i p?rin@i dac? %a #i tot
aAa
S? Ati@i c? n-am Bncredere Bn spo%edania celor ce se spo%edesc o singur? dat? pe an
(=teodat? c=nd am %reme aAa mai mult? Ai stau de %orb? cu omul" Bi mai pun c=te o
problem? de #elul ?sta) .aD dac? Bntr-un an s-ar Bnt=mpla s? nu mai #ie Postul PaAtilor"
Bn ?la te-ai mai spo%ediC

P?catele nu se po%estesc" ci se spo%edesc S? nu %? spune@i p?catele oamenilor care nu
le pot purta0

STILITII
7ste p?cat s? mergi Bntr-o m?n?stire de stil %ec-iC
P?i nu Atiu ce ai a%ea de c?utat pe acolo .e ce s?-@i laAi pe ale tale pentru ale altoraC
Po@i s? Bn%e@i niAte lucruri care" c-iar dac? nu te derutea,?" te Bncurc? totuAi" Ai atunci
nu are rost 7u" de e1emplu" am #ost o dat? Bn situa@ia aceasta de a putea %i,ita
2?n?stirea Sl?tioara !m #ost cu niAte colegi de la noi de la m?n?stire pe-acolo" dar n-
am %rut s? m? duc" pentru c? m? g=ndeam c? dup? aceea se laud? Ai ei c? am #ost Ai
eu pe-acolo" Ai am ,is) dec=t s? se laude ei" mai bine s? m? laud eu c? n-am #ost

STUDIUL
P?rintele !rsenie ,icea) E(ine #ace curte nu #ace carteF
P$rinte1 u' s$ (ae' s$ s$p$' /e stresu& /in ti'pu& sesiunii7
S? Bn%?@a@i la %reme0
La mine %in oameni Ai spun) EP?rinte" ruga@i-%? pentru copilul meu c? d? e1amenF Gi
eu le ,ic) E71amenele nu se iau cu rug?ciunea" ci se iau cu Bn%?@?turaF
.ac? un student aude de isi-asm Ai de rug?ciunea de toat? %remea Ai se las? de studii"
Bn%a@? pu@in" numai s? ,ic? E.oamne IisuseF" nu-i corect /oi trebuie s? ne %edem de
%ia@? Ai de #amilie" trebuie s? %edem de tot ce a%em de #?cut" dar toate acestea Bn
12<
atmos#er? de rug?ciune $?r? atmos#er? de rug?ciune nu reali,?m nici isi-asm" nici
altce%a

SUFERINA
S#=ntul 2arcu !scetul ne Bn%a@? s? #im cu luare aminte la su#erin@? pentru c? nu e
important s? Atii din ce pricin? a %enit su#erin@a" ci cum trebuie s? supor@i o su#erin@?
!sta Bmi aduce aminte de e1emplu de doctorul Suciu Sibianul" .umne,eu s?-l
odi-neasc?" a lucrat el mult Bn E9astea .omnuluiF" Ai ,icea el c?) E2ai ales dou?
lucruri nu po@i #ace #?r? credin@? Bn .umne,eu) s? creAti copii buni Ai s? supor@i o
su#erin@? greaF S? creAti copii buni Ai s? supor@i o su#erin@? grea nu se poate #ace #?r?
credin@a Bn .umne,eu
;n p?rinte din m?n?stirea noastr?" P?rintele !rsenie *oca" spunea) E.ac? tot trebuie
s? su#erim" m?car s? nu su#erim ,adarnicF Pentru a putea #olosi su#erin@a spre binele
s?u" omul trebuie s? cread? c? su#erin@a are un sens pentru el" c-iar dac? pe moment
nu Bn@elege .e #apt" cel care Bn@elege Ai Atie cum s? suporte su#erin@a" nu mai su#er?
Su#erin@a este o realitate" este o problem? Ai este o tain?
9ric=t? bun?%oin@? am a%ea Bn Bn@elegerea su#erin@ei" oricare ar #i Bn%?@?tura ce ni s-ar
da despre su#erin@?" r?m=n totuAi multe lucruri nee1plicate Ai ine1plicabile) su#erin@a
copiilor" catastro#ele" su#erin@ele grele" durerile care diminuea,? Ai c-iar anulea,?
capacitatea de Bn@elegere" de cugetare" de deliberare Ai de -ot?r=re" su#erin@ele care
des#iin@ea,? capacitatea de g=ndire etc
Se spune c? cine%a ar #i ,is) E2oartea a 1::::: de oameni e o statistic?' moartea unui
singur om este o tragedie0F !ceste cu%inte sunt %alabile Bntr-un #el Ai pentru su#erin@?"
Bn Bn@elesul c? se poate da o e1plica@ie" dar pentru o su#erin@? pri%it? Bn abstract" nu
Bns? Ai pentru o su#erin@? concret?" nu pentru propria ta su#erin@?" pentru su#erin@a ce
o ai de suportat
(ea mai e%ang-elic? atitudine a creAtinului #a@? de su#erin@? este s? o primeasc? ca din
m=na lui .umne,eu" deci cu bucurie" cu Bncredin@area c? Bi este de #olos Ai cu dorin@a
sincer? de a se s#in@i prin ea" Atiind c? #?r? su#erin@? nu este m=ntuire
;n credincios care Atie cu ade%?rat c? su#erin@a are rost" Ai Bn condi@ii de su#erin@?
primeAte liniAte su#leteasc?" are senin?tate /oi cunoaAtem credincioAi care au de
su#erit Ai care su#er? .e e1emplu" imobili,a@i la pat Ai care totuAi sunt senini Ai oameni
care dau sla%? lui .umne,eu Ai pentru o situa@ie de #elul acesta (eea ce Bnseamn? c?
#ericirea n-o condi@ionea,? bun?starea material? sau s?n?tatea deplin?" deAi *iserica
noastr? este pentru s?n?tate deplin? Ai este Ai pentru stare material? bun?
(ine%a care are o su#erin@? grea Ai o duce" e mai mult dec=t dac? ar a%ea o s?n?tate
deplin? Ai s-ar bucura de s?n?tate Ai ar mul@umi lui .umne,eu
.ac? ai bucurie Bn su#erin@? eAti mai mare dec=t omul care n-are de ce s? su#ere Ai care
are bucurie Bna#ar? de su#erin@?
129
P?rinte 6eo#il" re#eritor la bolile trupeAti sau la bolile sensibile pe care noi le sesi,?m Ai
le Bn@elegem ca atare" mai ales la ca,urile gra%e" incurabile" la boli c-inuitoare 3cancer"
SI.!4" ce atitudine trebuie s? aib? un creAtin autenticC
;n creAtin autentic trebuie s? ia toate ca din m=na lui .umne,eu" adic? dac? ai ajuns
la o boal?" Bnseamn? c? boala la care ai ajuns B@i este necesar? pentru m=ntuire" dac?
boala respecti%? nu te des#iin@ea,? ca om" iar dac? te des#iin@ea,? ca om prin dureri
c-inuitoare" prin alter?ri ale min@ii" Bn ca,ul acesta nu putem spune nimic" pentru c?
dac? omul este des#iin@at nu mai poate s? #oloseasc? situa@ia ca atare ca pe un mijloc
Bn #a%oarea lui !m spus c? boala" totuAi" este Ai o tain? Sunt lucruri ine1plicabile) Bn
momentul Bn care o boal? te des#iin@ea,?" B@i ia capacitatea de g=ndire" B@i anulea,?
dorin@a de Bmpotri%ire c=nd te %e,i" e%entual des#iin@at" nici m?car nu po@i s?-@i dai
seama Bn ce situa@ie ai ajuns" lucrul acesta este ine1plicabil Ine1plicabile sunt bolile
incurabile" ine1plicabile sunt bolile care des#iin@ea,? capacitatea omului" care
des#iin@ea,? pe om ca om" Ai la #el bolile copiilor sunt ine1plicabile (a s? su#eri Bn
situa@ia de copil" ca unul care n-ai prilejuit" nu ai pro%ocat boala respecti%? Ai totuAi o
ai 7 ine1plicabil" noi trebuie s? recunoaAtem" din cer p=n?-n p?m=nt" #aptul c?
su#erin@a n-are o e1plica@ie satis#?c?toare" este o problem? nere,ol%at? Ai nere,ol%abil?
Bn multe ca,uri c-iar din punct de %edere al Bnl?tur?rii su#erin@ei" al Bnl?tur?rii bolii" Bn
ca,ul nostru" dar este ine1plicabil?" Ai atunci c=nd nu poate #i re,ol%at?" este
ine1plicabil? ca realitate Hn orice ca," noi nu a%em o e1plica@ie satis#?c?toare a bolii"
dar c=nd e %orba de o boal? pe care o putem duce Ai care nu ne des#iin@ea,? ca oameni"
Bn ca,ul acesta trebuie s? ne g=ndim c? dac? am ajuns la su#erin@a respecti%?" ne este
de #olos Ai poate #i un ajutor spre Bmbun?t?@irea su#leteasc?
6otuAi" .omnul nu %indec? mereu Pe unii Bi las? s? su#ere pentru binele lor Ai al celor
din jur !m constatat adesea c? oamneii care su#er? sau care au trecut prin mari
su#erin@e" sunt oameni puternici 7i au c?p?tat o alt? perspecti%? asupra %ie@ii Ai au
dob=ndit unele calit?@i pe care oamenii scuti@i de su#erin@? nu le pot a%ea Su#erin@a
poate #i primit? ca un dar" ca o Bmbog?@ire ;nii simt su#erin@a ca pe o nedreptate" ca
pe ce%a care nu ar #i trebuit s? li se Bnt=mple lor !sta pentru c? ei se compar? cu
ceilal@i" ceea ce nu are nici un sens" #iecare om trebuie s?-Ai tr?iasc? %ia@a care i-a #ost
dat? $iecare are raportul s?u cu su#erin@a" #iecare poate c=Atiga ce%a din su#erin@?
(red c? ceea ce trebuie s? ne ajute este conAtiin@a c? .umne,eu Bng?duie aceast?
su#erin@? Ai c? ea are un moti%" c-iar dac? noi nu-l Atim !ceast? conAtiin@?" sau mai
bine ,is aceast? Bncredere" ne ajut? s? ne purt?m crucea cu senin?tate
Hn limba #rance,? e1ist? un dicton care ,ice) ESu#erin@a Bn sine trece" dar #aptul c? ai
su#erit nu trece niciodat?F" ce ai b?gat Bn tine te alc?tuieAte po,iti% sau negati% Ai te #ace
ceea ce eAti
S? ne preg?tim s? su#erim" su#erin@? #i,ic? sau su#erin@? moral? Pentru a putea r?bda
su#erin@a moral? Ai pentru a putea pro#ita de ea" trebuie Bns? s? ne smerim S? nu ne
tulbur?m %?,=nd c? su#erin@a este o realitate pe care nu o putem e%ita" o problem? pe
care nu o putem re,ol%a" o tain? care pentru binele nostru" pentru progresul nostru
spiritual ne uneAte cu (rucea .omnului 7a este o tain? care ne uneAte cu su#erin@a
.omnului care a a%ut mil? de noi Ai ne-a m=ntuit" pentru c? ne iubeAte 7a este o tain?
care ne uneAte cu .omnul" care ne iubeAte c-iar Ai atunci c=nd ne las? s? su#erim Ai
care ne Aterge lacrimile atunci c=nd Atie c? su#erim pentru binele nostru

13:
SUTAUL DIN CAPERNAUM
!Aa mi-i de drag mie de sutaAul din (apernaum0 Gti@i de ceC Pentru c? Ai el I-a #ost
drag 2=ntuitorului" Bn Bn@elesul c? .omnul Iristos S-a minunat de el (=nd s-a
apropiat de .omnul Iristos" el de #apt Ai-a m?rturisit credin@a ! spus c? are un
ser%itor care este bolna% Ai l-a rugat pe .omnul Iristos s?-l %indece !%ea credin@a c?
.omnul Iristos poate lucrul acesta .ar a%ea credin@a c? poate s? #ac? lucrul acesta
de la dep?rtare" nu numai din apropiere Gi a ,is) E.oamne" ,i numai cu cu%=ntul Ai se
%a %indeca ser%itorul meu (? Ai eu sunt om sub st?p=nire Ai am sub mine oameni Ai
,ic unuia du-te Ai se duce" Ai altuia %ino Ai %ine" Ai slugii mele #? aceasta Ai #aceF 32atei
<" 94 Gi .omnul Iristos S-a minunat de el Ai-a ,is c? nici Bn Israel nu a g?sit at=ta
credin@? (redin@a lui era Bnso@it? Ai de n?dejde" Bn Bn@elesul c? nu se poate s? ai
credin@? Ai s? nu ai n?dejde Bn plinirea #?g?duin@ei pe care o d? .omnul Iristos Gi mai
a%ea iubire" a%ea iubire #a@? de ser%itorul s?u" Bntr-o %reme Bn care ser%itorii erau
dispre@ui@i" Ai a%ea Ai smerenie" pentru c? a ,is) E.oamne" nu sunt %rednic s? intri sub
acoper?m=ntul meuF

TCEREA
Hn Pateri se spune aAa) EIubi@i neagoniseala Ai t?cerea" c?ci de acestea at=rn? toat?
%ia@a c?lug?rului0F .eci" se presupune c? un c?lug?r trebuie s?Ai duc? %ia@a mai ales
Bn t?cere' bine=n@eles" nu Bn t?cerea animalului sau Bn t?cerea mutului0 .e ceC Pentru
c?" dac? nea dat .umne,eu grai" ni la dat ca s? %orbim" nu ca s? t?cem0 !%eam un
pro#esor de latin? la 6imiAoara 3eu am #?cut liceul la 6imiAoara4 Ai c=nd scotea pe c=te
unul la r?spuns Ai nu Atia" ,icea) E6?cereai de aur" %orbai de argint0 Wstai plin de aur0F
/u Bn Bn@elesul acesta s? taci" ca s? te numeri la cei care tac" ci s? taci ca s? Atii c=nd
s? %orbeAti Ai cum s? %orbeAti" corect Ai #rumos0 Hn Pateri se pune Ai problema aceasta
Ai se ,ice) sunt trei #eluri de oameni care tac ;nii care tac din #ire" unii care tac pentru
sla%a deAart?" ca s? #ie num?ra@i la cei care tac" Ai unii care tac ca s? nu greAeasc? Se
,ice c? numai t?cerea celor din urm? c=Atig? darul La Bntrebat cine%a pe !%%a Pimen)
E(ei mai bine" s? %orbesc sau s? tacCF Gi !%%a Pimen ia ,is aAa) E.ac? %orbeAti" pentru
.umne,eu s? %orbeAti" iar dac? taci pentru .umne,eu" e bine s? taci0F
Gi tot Bn Pateri se spune c? Esunt oameni care de diminea@a p=n? seara %orbesc" dar
#?r? de #olos nimic nu %orbesc !ceia toat? %remea se socoteAte c? duc t?cere' Ai sunt
oameni care nu scot nici un cu%=nt" dar Bn inima lor os=ndesc pe al@ii" aceia toat?
%remea se socoteAte c? %orbescF

TEATRELE I SPECTACOLELE
P?rinte" despre teatre sau spectacole" e%ident c? mona-ii nau ce c?uta acolo" dar
mireniiC
.epinde despre cei %orba Sunt lucruri pe care po@i s? le ascul@i sau s? le %e,i #?r? a
a%ea consecin@e negati%e La 6imiAoara" c=nd eram" eu mergeam la teatru" dar acuma"
de c=nd sunt c?lug?r" nu am mai #ost" pentru c? nu mi se mai Aede' dar nu sunt
131
Bmpotri%a lucrurilor bune /oi nu trebuie s? ocolim lucrurile Bn sine' de e1emplu" nu
m? duc la teatru pentru c? acolo e teatru" cum nu m? duc eu la bar
2i-a spus unul c?l are pe dracuD Bn stomac" c?l simte cum umbl?" cum nu Atiu ce 7u
iam spus c? ?la nu-i dracuD Gia %enit dup? aceea la spo%edit la mine Ai mi-a spus c? sa
dus la un spectacol cu #emei goale !tunci iam ,is) E2?i" s? Atii c? Bl ai pe dracuD Bn cap"
nu Bn stomac0F !dic? sunt lucruri care pot #i e%itate din start" Ai sunt lucruri care pot #i
#olosite #?r? nici un #el de Bndoial?
/u-i un p?cat Bn sine s? mergem la teatruC
/u e Po@i s? te duci la toate piesele despre care Atii c? sunt bune" po@i s? te duci la
9per?" la cinematogra#" la #ilme cu%iincioase" po@i s? te ui@i la tele%i,or la tot cei ,iditor"
la tot cei #rumos /oi nu suntem e1clusi%iAti 6e po@i #olosi de toate lucrurile bune Ai
#rumoase pe care lea dat .umne,eu .ac? nu %rei tu s? te duci la teatru" po@i s? nu te
duci" nu te oblig? nimeni" dar s? Atii c? ocoleAti o surs? de cultur? Ai nu numai de
cultur?" c-iar de Bnnobilare

TELEVIZORUL
2-au Bntrebat unii) (um Bi tele%i,orul" bun sau r?uC Gi le-am spus) .ac? nu Bi stricat" Bi
bun
.rag?" acum s? ne Bn@elegem 9rice lucru Bn m=inile omului poate s? #ie Ai bun Ai r?u
.up? cum Bl #oloseAti .ac? te robeAte tele%i,orul" atunci Bi r?u .ac? nu te robeAte Ai
po@i s? urm?reAti la tele%i,or numai lucruri po,iti%e" atunci Bi bun
(-iar a ,is o #emeie) P?rinte" s? Ati@i c? aAa m-am bucurat c? a@i ajuns Ai Bn casa
noastr? c? am pupat tele%i,orul 3c? m? %?,use la tele%i,or4 .e ce o pupat tele%i,orulC
P?i l-o pupat pentru c? o ,is c? Bs eu acolo Ai s-o g=ndit c? o s? m? pupe pe mine
/umai c? eu am #ost departe tare" c? nu era o emisiune Bn direct" ci a #ost o caset?
Bnregistrat? Prin urmare" uite c? oamenii se pot bucura de un lucru pe care ni-l d?
ci%ili,a@ia noastr?" de un lucru care ne poate #i de #olos
7u sunt #oarte Bmpotri%a #aptului de a se uita cine%a la #ilme necu%iincioase" la
tele%i,or" la spurc?ciuni pe care Ai le bag? Bn su#let Ai care" dup? aceea" nu le mai poate
scoate Ai care lucrea,?" carel e1cit? Ai care Bi dau st?ri pe care nu le poate contracara
9ri te ui@i la slujba de la tele%i,or" ori te ui@i la meci" tot at=ta-i0 Gi de #apt mul@i dintre
credincioAi nu se uit? cu at=ta interes la Slujba *isericii de la tele%i,or cum se uit?
necredincioAii la meci

TENTAIILE
P?rinte 6eo#il" de ce crede@i c? este aAa de greu e1erci@iul asce,ei" al Bn#r=n?rii" pentru
omul" c-iar creAtin" al acestui s#=rAit de %eacC
132
(red c? este greu pentru c? Ai tenta@iile sunt multe Ai mult mai multe dec=t odinioar?
!st?,i e1ist?" pe l=ng? comoditatea care nu se potri%eAte cu crucea pe care cere
.omnul Iristos s? ne-o purt?m Ai multe tenta@ii care r?scolesc" care e1cit? Ai este greu
s? ocoleAti pricinile" pe care odinioar? nu le a%eau oamenii Bn #a@? Sunt at=@ia oameni
care m?rturisesc c? le %in Bn #a@?" mai ales %ara" c=nd oamenii sunt mai pu@in
Bmbr?ca@i" lucruri care Bi scormonesc din obiAnuitul lor Bn care ar #i dac? n-ar ap?rea
ast#el de lucruri Ai atunci" sigur c? e mai greu s? te Bn#r=ne,i" s? ocoleAti situa@iile
acestea de r?scolire

TIMPUL LIBER
(um crede@i car trebui s?Ai petreac? timpul liber un studentC Prin timpul liber se
Bn@elege Ai timpul a#ectat rug?ciunii
;n student s?Ai #oloseasc? timpul liber tot ca student0 2ai Bnt=i de toate s? se
odi-neasc? pentru a #i disponibil pentru o munc? de student S? Ati@i c? Acoala nu se
#ace numai cu munca" se #ace Ai cu odi-na0 .ac? nu eAti odi-nit" nu ai randament" nu
Bn@elegi Ai e #oarte important c=nd porneAti la o munc? intelectual? s? #ii totdeauna
odi-nit 6impul liber se poate #olosi Ai pentru studiu" e%entual pentru alt #el de studiu
dec=t cel de la Acoal?" sau care @i se cere pentru Acoal?" po@i s? te Ai plimbi" po@i s? #aci
Ai sport dac? %rei" dac? sim@i ne%oia de sport" de a@i #olosi energiile' m? rog" la tinere@e
omul e pornit aAa" s? #ac? ce%a" Ai la oraA nai ce #ace" nu e ca la @ar?" undei pui coasan
m=n? Ai ,ici) 7Ati student" no" ia s? %edem" Atii cosiC Gii trageo coas? La oraA nu se
pot reali,a niAte lucruri care se pot reali,a la sat La sat Bi pui sapan m=na copilului de
c=nd o poate @inen m=n? La oraA trebuie s? #aci ce%a Aiatunci mai #aci un sport" mai
ieAi la o plimbare" Bn orice ca," s? nu@i pier,i timpul Bn pri%iri #?r? rost la tele%i,or 3eu
nu ,ic s? nu %? uita@i la tele%i,or" c? Ai eu am Bntr-un #el tele%i,or" am sonorul de la
tele%i,or" numai c? n-am %reme de el4 Important este s?@i g?seAti totdeauna ce%a de
#?cut" totdeauna ce%a #rumos" ce%a care te Bmbog?@eAte su#leteAte Aiatunci e #oarte bine
Gi dac? nu@i g?seAti ce%a de #?cut" atunci te st?p=neAte %r?jmaAul Aiapoi B@i d? el de
lucru0

TINEREEA
6inere@ea are ce%a al ei" ce%a ce@i place" ce%a ce te odi-neAte 2ie dintotdeauna mi-au
pl?cut tinerii" Ai la tinere@e Ai la b?tr=ne@e" Aimi plac Aiacuma .aD s? Ati@i" eu spun aAa
cu toat? inima0 .e ceC Pentru c? t=n?rul e modelabil" b?tr=nui @ap?n" nu mai ai ce #ace
cu el" a ajuns cea ajuns" este ce este Ai" .oamneajut?0 Stai de %orb? cu el" c? tot aia @io
spune Ai prima oar? Ai a ,ecea oar?0 Pe c=nd un t=n?r ,ice) E.omnule" dac? o a%ea
dreptate" ia s? %?d eu" m? mai g=ndesc euF Hi spui) E2?i #rate" uite" n-are nici un rost
s? te duci la discotec?" numai te-ntuneci acolo" te p?te,i cu tot #elul de p?cate" te agi@i
Ai te e1ci@i (e rost are s? te duci acolo Ai s? aduci Bn biseric? ce-ai %?,ut acoloF"
pentru c? realitatea asta este" omul duce Bn el ce a acumulat !Aa-i omul" produsul
societ?@ii Bn care tr?ieAte Gi mai ales dac?-Ai alege el niAte lucruri negati%e Ai tr?ieAte
negati%
133
6inerii" prin structura lor" prin n?,uin@ele lor" prin #elul de a se angaja Bn anumite
ac@iuni" sunt mai aproape de #ericire" sunt mai aproape de reali,?ri care s? le dea
mul@umire Ai #ericire Gi tinerii mai sunt cum%a #erici@i" Bn sensul c? nu au un trecut
lung care s? #ie p?tat de g=nduri rele" de #apte necu%iincioase" de %orbe nelalocul lor"
pentru c? tinere@ea este mai aproape de copil?rie" iar copil?ria este Bntr-un #el idealul
creAtinului /u Bn sensul s? r?m=nem la copil?rie ca #a,? de Bnceput" ci Bn Bn@elesul s?
ne men@inem Bn s#era copil?riei Bn ceea ce pri%eAte senin?tatea" ner?utatea sau r?utatea
#?r? durat? Ai Bn ceea ce pri%eAte ne%ino%?@ia c=t? este Bn copil?rie
(=nd m-am dus eu la 2itropolitul /icolae *?lan s? primesc binecu%=ntarea pentru
6eologie" mi-a spus s? am lumin? Bn su#let ! a#lat c? sunt #?r? lumin? #i,ic? Ai a ,is)
ES? ai lumin? Bn su#letF !sta e ceea ce dorim noi mai ales tinerilor Pentru c? dac? ai
lumin?" mai ales la tinere@e" po@i a%ea p=n? la s#=rAit Ai p=n? Bn %eAnicie Gi dac? n-o ai
la tinere@e" nu-i sigur c? o po@i dob=ndi dup? aceea
"i:&!u& pentru a a:un+e ;0$tr#ne*i (eriite< este1 8n pri'u& r#n/1 tinere*e
instit$,
Se spune despre copil c? este Eoglinda p?rin@ilorF Ai c? este Etat?l omului mareF" pentru
c? omul mare moAteneAte cele ale copil?riei .e aceea noi suntem pentru o tinere@e
cinstit? ca s? putem ajunge Ai la o b?tr=ne@e #ericit?
2itropolitul *?lan a%ea o %orb? #ain?) E(ea mai #rumoas? podoab? a unui t=n?r este
inima curat? Ai mintea trea,?F S? Ati@i c? inima se murd?reAte Ai ea (u ce se
murd?reAte C (u g=nduri murdare" cu imagini murdare" cu #apte murdare 6oate
acestea se Bnscriu Bn noi Suntem ce am de%enit .ac? inimai curat?" intr? Bn ea
.omnul Iristos (=nd intr? .omnul Iristos la noi C (=nd Bi #acem loc" c=nd scoatem
murd?riile din noi" pentru c? nu poate intra Bn loc spurcat
2ie mi s-a p?rut totdeauna curios c=nd am Bnt=lnit un t=n?r trist .e ceC Pentru c?
tinere@ea nu se potri%eAte cu triste@ea Gi de #apt un om credincios trebuie s? #ie
totdeauna un om t=n?r Gi Bntr-un #el to@i suntem tineri" numai c? suntem tineri de mai
mult? %reme Gi dac? suntem tineri Bnseamn? c? trebuie s? #im Ai oameni de bucurie"
ca bucuria credin@ei s? st?p=neasc? Bn su#letele noastre" pentru c? credin@a noastr?
este i,%or de bucurie" este i,%or de n?dejde" este desc-iderea raiului spre noi" este raiul
Bn %ia@a noastr?
S#=nta 7%ang-elie de la Ioan ne pre,int? o minune #?cut? de .omnul Iristos"
Bnmul@irea p=inilor" c=nd a s?turat cu cinci p=ini Ai doi peAti o mare mul@ime de
oameni Hn relatarea acestei minuni" S#=ntul Ioan are o a#irma@ie pe care nu o g?sim Bn
celelate 7%ang-elii" Ai anume" unul dintre apostoli a spus c?tre .omnul Iristos" c=nd
era %orba s? sature mul@imea care era acolo) E7ste aici un t=n?r care are cinci p=ini Ai
doi peAtiF 3Ioan 6" 94" deci nu apostolii a%eau cele cinci p=ini Ai doi peAti" ci un t=n?r 7
#oarte #rumos c=nd te g=ndeAti c? un t=n?r a%ea ce%a de o#erit pentru mul@ime
(eea ce Bmi place mie s? pun Bn e%iden@? este #aptul c? un t=n?r a a%ut ce%a de o#erit
!r trebui ca to@i tinerii s? aib? ce%a de o#erit Ai ceea ce ar trebui s? o#ere to@i tinerii ca
o#rand? pentru .omnul Iristos este ceea ce spune 2itopolitul /icolae *?lan Bn
leg?tur? cu tinerii c?) E(ea mai #rumoas? podoab? a unui t=n?r este inima curat? Ai
mintea trea,?F
134
;n t=n?r care ar %rea s? se angaje,e Bntr-o lucrare" oricare ar #i ea" Bn *iseric?" trebuie
mai Bnt=i s? se angaje,e Bn lucrarea model?rii de sine
7ram student la 6eologie Bn anul I sau al II-lea c=nd a %enit la noi 2itropolitul de
atunci" /icolae *?lan" la un curs ! %enit %orba despre t=n?rul cel bogat ! cerut
2itropolitul un /oul 6estament I s-a dat Ai el a citit din S#=nta 7%ang-elie de la 2arcu
c? .omnul Iristos a pri%it la el" la t=n?r" Ai i-a #ost drag de el !m citit /oul 6estament
cu mult timp Bnainte de a #i la 6eologie Ai am citit despre t=n?rul cel bogat de mai multe
ori dar nu m-am oprit niciodat? la a#irma@ia c? .omnului Iristos i-a #ost drag de
t=n?rul bogat .ar" de atunci Bncoace" m-am g=ndit adeseori cu drag la omul de care i-
a #ost drag .omnului Iristos /u ni se spune de ce i-a #ost drag .omnului Iristos de
t=n?rul bogat" dar Bn@elegem din S#=nta 7%ang-elie c? .omnul Iristos a pri%it la el
dup? ce t=n?rul bogat a spus c? a Bmplinit poruncile pe care i le-a pus Bn aten@ie
.omnul Iristos Ai dup? aceea e scris c? i-a #ost drag de el 7 o bucurie pentru noi s?
ne g=ndim la un om pe care .omnul Iristos l-a cuprins Bn inima Sa 7 o bucurie s?
Atim c? au e1istat oameni de care i-a #ost drag .omnului Iristos Bn mod special Gi
Atiind aceasta" s? ne g=ndim cum am putea #ace ca s? intr?m Ai noi Bn aten@ia
.omnului Iristos Ai ca s?-I #ie drag de #iecare dintre noi !sta Bnseamn? c? #iecare
dintre cei care %or s? #ie ca t=n?rul cel bogat s? Atie ce anume cere .omnul Iristos de
la el Ai s? #ac? ceea ce 7l cere 6=n?rul bogat l-a Bntrebat pe .omnul) E(e s? #ac s?
moAtenesc %ia@a de %eciCF .omnul Iristos i-a spus) E.ac? %rei s? intri Bn %ia@? p?,eAte
poruncile" BmplineAte poruncileF 6=n?rul a Bntrebat care porunci .omnul Iristos a
,is) ES? nu uci,i" s? nu cur%eAti" s? nu #uri" s? nu depui m?rturie mincinoas?" s?
cinsteAti pe tat?l t?u Ai pe mama taF Sunt cinci porunci din .ecalog .eci" .omnul
Iristos nu i-a spus toate poruncile din .ecalog" ci numai cinci dintre ele" la care a
ad?ugat" dup? 7%ang-elia de la 2atei" Es? iubeAti pe aproapele t?u ca pe tine Bnsu@iF"
iar dup? 7%ang-elia de la 2arcu" Es? nu BnAeli pe nimeniF Sunt Aapte porunci care
trebuie neap?rat Bmplinite Gi dac? le Bmplinim ne asem?n?m cu t=n?rul cel bogat care
a spus) E6oate acestea le-am BmplinitF .omnul Iristos a pri%it la el Ai i-a #ost drag
S? pornim de la acest g=nd Bn #ormarea noastr?" Bn modelarea noastr? ca tineri .ac?
#acem aAa" a%em parte de %ia@? %eAnic?

TLHARUL I MAGDALENA
7 o mare bucurie s? Atim c? cel dint=i moAtenitor al raiului a #ost un t=l-ar poc?it .e
ceC (a s? Bndr?,neasc? to@i cei ce" #?c=nd rele" se Bntorc la .omnul Iristos" s?
Bndr?,neasc? Ai s? Atie c? .omnul Iristos nu are pe nimenea de pierdut Ai c?
m=ntuieAte pe to@i aceia care %or s? #ie m=ntui@i" numai s? se mute de la r?u la bine" s?
se Bntoarc? de la cele rele la cele bune
6=l-arul de pe cruce" spune S#=ntul Ioan >ur? de !ur" a s?rit de pe cruce Bn rai
7 o mare bucurie pentru noi s? Atim c? 2aria 2agdalena a #ost cea dint=i care L-a
%?,ut pe .omnul Iristos Bn%iat" ea din care .omnul Iristos c=nd%a scosese Aapte
draci" ceea ce Bnseamn? c? .omnul Iristos este bine%oitor #a@? de to@i oamenii" #a@? de
to@i p?c?toAii care nu %or s? r?m=n? p?c?toAi" #a@? de to@i p?c?toAii care BAi sc-imb?
%ia@a prin darul lui .umne,eu Ai de%in s#in@i prin puterea lui .umne,eu
135

TRANSPLANTUL DE ORGANE
P?rinte 6eo#il" ce p?rere a%e@i %i,a%i de transplantul de organeC ;n creAtin poate
accepta s? done,e sau s? primeasc? organe Bn timpul %ie@ii sau dup? moarteC
(-iar acum de cur=nd au #ost un tat? cu un #iu" #iul a%ea ne%oie de un rinic-i Ai tat?l
era dispus s?-i o#ere copilului unul dintre cei doi rinic-i ai lui 2i-a pl?cut gestul
tat?lui" deAi nu Atiu dac? eu personal aA putea ajunge Bn situa@ia s? o#er un organ
cui%a ca s? tr?iasc? el mai departe Bn lumea aceasta prin ceea ce pot eu s?-i o#er .e
#apt" ar trebui cu to@ii s? a%em capacitatea aceasta adoptat? !cest tat?" #?r? s? #ie
deosebit de religios" nu din moti%e religioase" ci din moti%e de paternitate" e dispus s?-i
o#ere #iului s?u un organ 7u cred c? se poate o#eri un organ Ai Bn %ia@?" Ai dup?
moarte" nu se mai pune problema" Bn #ond" c? nu mai eAti tu cel care dispui de organele
tale" se poate o#eri cine are t?ria moral? ca s? #ac? lucrul acesta Poate s?-l #ac? ca o
jert#?" deAi nu Atiu dac? e c-iar jert#? Bn toate ca,urile Poate s? #ie o jert#? Bn sensul c?
suport? omul o opera@ie Ai dup? aceea se poate tr?i" de e1emplu" #?r? un rinic-i" se
poate tr?i ca Ai cu doi rinic-i" nu mai este o jert#? dup? aceea" dar atunci poate s? #ie o
jert#?" atunci c=nd te supui la opera@ia respecti%? Hn rest" ai bucuria c? ai putut s?
aju@i pe cine%a Ai acel cine%a e un membru al #amiliei tale" e o bucurie s?-l %e,i tr?ind
l=ng? tine prin ceea ce ai putut tu s?-i o#eri /u cred c? e un lucru r?u s? o#eri un
organ care poate s? #ie pentru binele altuia

UCENICUL
P?rinte 6eo#il" ce Bnseamn? s? #ii ucenicC
S? #ii ucenic Bnseamn? s? te laAi Bndrumat Ai modelat !sta-i situa@ia de ucenic) s? te
pleci cu mintea" s? nu Atii tu mai multe dec=t cel care te Bndrum? S? #aci ceea ce a ,is
.omnul Iristos) s? mergi pe urmele Lui" s?-l urme,i pe cel care te Bndrum? S#=ntul
!postol Petru" de pild?" la Pescuirea 2inunat?" a ,is c?tre .omnul Iristos) E6oat?
noaptea ne-am trudit Ai n-am prins nimic" dar pentru cu%=ntul 6?u arunc mreaja Bn
mare Ai pentru c? ,ici 6uF 3Luca 5" 54 !sta Bnseamn? s? #ii ucenic .e aceea a putut #i
S#=ntul !postol Petru ucenic" pentru c? s-a plecat cu mintea P?rintele !rsenie *oca
,icea c? noi a%em mintea care discut? cu .umne,eu" Bn loc s? se supun? #?r? discu@ie
9 ast#el de minte a%ea S#=ntul !postol Petru la (ina cea de 6ain?" c=nd a ,is) E.oamne"
6u s?-mi speli mie picioareleCF Gi a au,it de la .omnul Iristos) E(eea ce #ac 7u acum
tu nu Bn@elegi" dar mai t=r,iu %ei Bn@elegeF 3Ioan 13" 6-74 S-a Bmpotri%it mai departe Ai
atunci a ,is .omnul Iristos) E.ac? nu te %oi sp?la" nu ai parte cu 2ineF 3Ioan 13" <4
.e unde Bn@elegem c? ucenicia este plecare de minte .ac? nu te pleci cu mintea" dac?
Atii tu mai bine" dac? ai tu opinii care te scot de sub ascultarea #a@? de du-o%nic" Bn
ca,ul acesta sau du-o%nicul nu-i du-o%nic" sau ucenicul nu-i ucenic Sau am=ndou?

URCUUL DUHOVNICESC
S? ne cercet?m pe noi BnAine unde suntem" ca s? Atim ce trebuie s? #acem pentru a #i
unde trebuie s? #im0

136
Se %orbeAte despre o carte a %ie@ii Gi e1ist? o carte a %ie@ii" dar nu Bn a#ar? de noi" ci Bn
noi (ine%a poate citi de pe #igura omului" de pe #i,ionomia lui" reali,?rile lui interioare
(ine%a care Hi slujeAte lui .umne,eu nu se poate s? nu aib? o pre,entare care s? aduc?
aminte de .umne,eu" s? aduc? aminte de o %ia@? superioar?
$ericitul !ugustin ,ice c? Etat?l omului mare este copilulF Ai are dreptate !re dreptate
Bn Bn@elesul c? omul mare moAteneAte pe copil /u po@i ajunge om mare Bnainte de a #i
mic Gi dac? ajungi mare Bnseamn? c? ai #ost mic Ai acumule,i Bn tine pe cel mic #?cut
mare Gi apoi omul mare str?bate prin %ia@? Ai acumulea,? multe lucruri din a#ar?"
acumulea,? multe lucruri pe care el BnsuAi Ai le-a preg?tit prin atitudini" prin #elul de a
#i" prin acumul?rile pe care le-a #?cut Ai le-a Bnsumat Bn sine
/oi suntem Bntr-un #el proprii noAtri p?rin@i .in punct de %edere al #orm?rii
du-o%niceAti noi suntem proprii noAtri p?rin@i *ine=n@eles" aducem din str?#unduri de
e1isten@?" din moAi-str?moAi" aducem aAa cum aducem #igura p?rin@ilor noAtri Bntr-o
alt? edi@ie" aAa cum aducem #igura bunicilor noAtri Bntr-o alt? e1isten@?" tot aAa aducem
Ai o reali,are din ceea ce #acem noi Ai o proiect?m apoi mai departe" #iecare Bn #elul
nostru .e aceea e ne%oie Ai de o Bndrumare" de o aten@ionare" de niAte jaloane pe care
s? le aib? Bn %edere #iecare Ai s? Atie c? de el depinde #ericirea sau ne#ericirea lui Bn
%ia@?" #ericirea sau ne#ericirea lui la b?tr=ne@e Sigur" sunt lucruri Ai Bn a#ar? de noi" Ai
anume noi suntem o sinte,?" o sinte,? a celor dinaintea noastr?
.omnul Iristos %rea s? ne Bmpodobim cu %irtu@ile copil?riei la tinere@e Ai la b?tr=ne@e"
Bn toat? %remea" pentru c? omul Bn #iecare clip? este un re,umat al propriei sale
e1isten@e
/oi suntem aAa cum e lumina" lumina care e compus? (ei care a@i studiat #i,ic? Ati@i
c? lumina e compus?" nu e ce%a simplu aAa cum se %ede" simplu" e ce%a simplu reali,at
din componente !Aa e Ai %ia@a omului (um e1ist? un spectru al luminii" e1ist? Ai un
spectru %ital" niAte antecedente care intr? Bn componen@a noastr? Ai de care nu putem
#ace abstrac@ie Gi apoi toate lucrurile acestea" Bn sinte,a care suntem noi la tinere@e Ai
la b?tr=ne@e" le ducem mai departe Bn %eAnicie Bn noi Ai le l?s?m lucr?toare pentru cei
din jurul nostru !Aa c? e #oarte mare lucru ca cine%a s? aib? aceast? conAtiin@?" s? se
g=ndeasc? Ai la responsabilitatea proprie" pentru el Ai pentru al@ii
Hntr-o alc?tuire din slujba de la Bnainte-pr?,nuirea Sc-imb?rii la $a@? se spune aAa)
E2unte Bnalt a%=nd noi inima cur?@it? de patimi" s? %edem Sc-imbarea la $a@? a lui
Iristos care luminea,? mintea nostr?F $i@i aten@i) E2unte Bnalt a%=nd noi inima
cur?@it? de patimiF !sta Bnseamn? c? .omnul Iristos nu s-a sc-imbat o singur? dat?
la #a@? Bn 2untele 6aborului !sta este Sc-imbarea la $a@? din istorie" dar
trans#igurarea Lui" sc-imbarea Lui la #a@? se reali,ea,? Bn orice su#let care are inima ca
un Emunte BnaltF" inima cur?@it? de patimi #iind ca un munte Bnalt Bn care apare
.omnul Iristos alt#el dec=t L-au %?,ut cei care n-au a%ut inima cur?@it? de patimi
9mul trebuie s? se angaje,e la ce%a" s? nu aAtepte re,ultatele #inale Bnainte de a #ace
ceea ce duce la re,ultatele #inale
Iubi@i credincioAi" uit?m" prea mult uit?m ;it?m c=nd %rem s? cunoaAtem mult

137
URMAREA LUI HRISTOS
.e obicei" noi ne tot uit?m Bn dreapta Ai Bn st=nga Ai am %rea s? Atim unele Ai altele
despre al@ii" dar nu ne g=ndim destul de mult s?-I urm?m .omnului Iristos
independent de ceea ce #ac al@ii (-iar dac? nu se creea,? o atmos#er? pentru urmarea
lui Iristos" noi s? #im dispuAi s?-I urm?m .omnului cum a ,is c?tre S#=ntul !postol
Petru) E(e-@i este @ie" tu urmea,?-2i 2ieF /u Atiu dac? ne-am g=ndit %reodat? c?
cu%=ntul acesta E6u urmea,?-2i 2ieF" este ultimul cu%=nt rostit de .omnul Iristos
cuprins Bn S#=nta 7%ang-elie de la Ioan
+ia@a nu se tr?ieAte prin compara@ie

VADIM TUDOR
/e-am Bnt=lnit o dat? la m?n?stire 9 %enit s?-mi dea o carte" i-am dat Ai eu una de
Oorica La@cu" Ai ,ice el) E7u %-am %?,ut pe dumnea%oastr? de mai multe ori J deci el o
mai #ost la m?n?stire" cu mine n-o %orbit J iar dumnea%oastr? nu m-a@i %?,ut pentru
c? .umne,eu e nedreptF (red c? o %rut s? spun? c? .umne,eu la unii le-o dat %edere
iar la al@ii nu le-o dat" Ai deci e nedrept c? nu le-o dat Ai la ceilal@i care n-au %edere Gi-
am ,is) EPoate .umne,eul lui +adim 6udor" dar al meu Bi per#ect0F

VEDEREA
.ac? lipsa %ederii trupeAti este o e1cep@ie" lipsa %ederii su#leteAti parc? este regul?
general?0
7ste important de Atiut c? mai ales dou? lucruri trebuie s? %ad? omul Bn aceast? lume
ca s? #ie Bntr-ade%?r cu lumin? su#leteasc? S? %ad? pe .umne,eu Ai lucrurile lui
.umne,eu S? nu %?-nc-ipui@i c? cine%a care %ede pe .umne,eu" BAi ridic? oc-ii spre
cer Ai-L %ede pe .umne,eu unde%a Bn nori" sau unde%a Bn Soare" sau unde%a Bn stele"
sau unde%a Bn Lun?" sau ca o umbr?" sau ca Atiu eu ce" cum %in unii Ai spun) EP?rinte"
eu am %?,ut pe .omnul Iristos cum Hl %edem Bn icoane AaF /u-i %orba de aAa ce%a
Pe .umne,eu Hl %e,i atunci c=nd Atii c? nu-L po@i %edea0
Gi mai trebuie s? %edem ce%a (eC P?catele noastre (ine nu-Ai %ede p?catele Bnc? nu a
%?,ut ce trebuie s? %ad?0
Hn Pateri se spune c? un #rate l-a Bnterbat pe un p?rinte) E(e ,ici p?rinte de cei care
au %edenii cu BngeriCF Gi p?rintele a ,is) E$rate" eu Bi #ericesc pe aceia care BAi %?d
p?catele lorF
(ine BAi %ede p?cateleC /umai acela le %ede care nu ia aminte la p?catele altora !cela-
Ai %ede p?catele care Atie c? el este p?c?tos Ai nu al@ii-s p?c?toAi" sau acela care Atie c?
mai sunt Ai al@i p?c?toAi" dar nu ia aminte la p?catele altora" ci ia aminte la p?catele
sale
13<
;nde trebuie s? pri%im noi ca s? %edem pe .omnul IristosC Hn dou? locuri mai ales) Bn
S#=nta 7%ang-elie" s? citim S#=nta 7%ang-elie care ni-L descoper? pe .omnul Iristos
Ai care" de #apt" este Bntr-un #el cer S#=ntul Ioan >ur? de !ur spune c?) E(itirea
Scripturilor este desc-iderea cerurilorF .eci cerul nostru cel p?m=ntesc este S#=nta
7%ang-elie0 !colo ni se descoper? .omnul Iristos" ni se arat? .omnul Iristos"
bine=n@eles dac? a%em cuget curat
Gi mai putem pri%i unde%a unde se descoper? .omnul Iristos oamenilor care citesc
S(#nta Sriptur$ Se descoper? Bn noi BnAine" Bn inima noastr?0
La (u%iosul .orotei este o istorisire despre unul care" st=nd pe marginea drumului" l-
au %?,ut trei care au trecut pe l=ng? el Gi unul a ,is) acesta este t=l-ar Ai %rea s?
p=ndeasc? s? #ure !ltul a ,is) acesta-i un des#r=nat Ai %rea s? g?seasc? oca,ie de
des#r=nare Gi altul a ,is) uite0 acesta Ai la marginea drumului Ai-a g?sit loc de
rug?ciune .e #apt" noi nu Atim cum era acela pe care l-au %?,ut cei trei" dar Atim c?
#iecare Ai-a proiectat aAe,area lui su#leteasc? asupra lui (el care l-a %?,ut pe cel de la
marginea drumului ca pe un om care se roag?" desigur" el BnsuAi era un rug?tor Ai
oriunde se g?sea" Bn?l@a rug?ciune c?tre .umne,eu !Aa se Bnt=mpl? cu noi to@i) #iecare
proiect?m din noi aAe,area su#leteasc?
VIAA
S? Ati@i c? eu totdeauna am #ost pentru ec-ilibru" pentru o %ia@? aAa cum se des#?Aoar?
%ia@a Bn natur?" #?r? ,gomot" c-iar dac? e1ist? Ai un ,gomot pe care nul au,im" dar noi
nu Atim de ,gomotul acela dec=t Bn Bmprejur?ri unice .e pild?" se spune unde%a c?
S#=nta 7caterina de Sienna odat?" Bntr-o %edenie" Ai-a pus urec-ea la picioarele
.omnului Iristos" unde au #ost r?nile de la cuie" Ai a Bntrebato .omnul Iristos ce
aude Gi ea a ,is) E!ud o c?ldare" o c?ldare care #ierbeF Gi a tras S#=nta 7caterina
conclu,ia c? ar #i iubirea care pulsea,? Bn?untru Oic? cine%a ce %a %rea s? ,ic?" Bn
realitate" circula@ia sanguin? se des#?Aoar? cu un #el de ,gomot 7u am au,it Bn dou?
ca,uri" la oameni care #ac diali,?" un ,gomot" ca Ai cum ar curge un r=u !cum" %ia@a e
#?r? ,gomot" pentru c? noi nu au,im aceste lucruri dec=t Bn ca,uri speciale .eci cum
nu-i %ia@a cu ,gomot" aAa nu trebuie s? #ie nici rug?ciunea cu ,gomot" ci trebuie s? #ie
natural?" aAa cum e Ai respira@ia" natural? .eci #?r? crisp?ri Ai #?r? altce%a de #elul
acesta

VIAA SPIRITUAL

!m citit odat? o carte despre stare@ii ruAi Ai nu mi-a mai r?mas din cartea aceea dec=t
o singur? a#irma@ie" o singur? #ra,?) E/u po@i s?-i ceri unui copil s? mearg? la acelaAi
pas cu un om mareF 7ste o #ra,? c=t o carte0 7ste o Bn%?@?tur? pe care ar trebui s-o
a%em Bn conAtiin@a noastr? Ai s? ne g=ndim la ea
2i-aduc aminte" c=nd eram copil" c? am %enit de la 9cna Sibiului pe jos" %reo 9 Pm" cu
p?rin@ii mei' m-au mai luat Bn bra@e" m-au mai l?sat pe jos" m? dureau picioarele" mi-
era greu Ai ,iceam) EIai s? mai st?m pu@in" -ai s? mai mergemF .e aici mi-am dat
eu seama c? trebuie s? ai o Bn@elegere special? #a@? de cei mici
139
.ac? este ade%?rat lucrul acesta pentru %ia@a #i,ic?" este ade%?rat Ai pentru %ia@a
spiritual?" pentru %ia@a su#leteasc? /u-i po@i cere unui om mic din punct de %edere
spiritual" s? #ac? lucruri mari" ca unul care este Bnaintat Bn %ia@a spiritual?

.omnul Iristos n-a legat m=ntuirea de o singur? #apt?" ci a legat m=ntuirea de %ia@a
cea nou? pe care trebuie s? o duc? credinciosul
Hn locul Bn care se g?seAte se m=ntuieAte omul !m citit c=nd%a predicile S#=ntului Ioan
>ur? de !ur despre poc?in@?" Ai acolo" Bntr-una din predici" este urm?toarea a#irma@ie)
E!dam" Bn rai #iind" a c?,ut' Ai Lot Bn Sodoma #iind s-a m=ntuit' nu s-a m=ntuit regele
Saul Bn palat Bmp?r?tesc" ci s-a m=ntuit Io% pe o gr?mad? de gunoiF .eci lucrurile
trebuie #?cute cu n?dejdea la .umne,eu unde te g?seAti /oi ,icem la slujb?) E6oat?
%ia@a noastr? lui Iristos .umne,eu s? o d?mF /u ,icem) numai o parte din %ia@a
noastr? 6oat? %ia@a noastr? s? o tr?im Bn aAa #el Bnc=t s? #ie o slujb? adus? lui
.umne,eu !sta este esen@ial
.ac? lu?m aminte la acest cu%=nt al S#=ntului Ioan >ur? de !ur" constat?m c? nu
locul" ci aAe,area su#leteasc? Bl ajut? pe om ca s? #ie Bmplinit S? ne mai g=ndim apoi c?
S#=ntul Petru .amasc-in spune c? a %?,ut m=ntuire Ai c?dere Ai Bn pustiu" Ai Bn %ia@a
obiAnuit?" Ai-n c?lug?rie" Ai-n c?s?torie" Ai s? ne mai g=ndim c? el a#irm? c? Ede %a l?sa
omul %oile Ai cugetele sale Ai %a #ace %oia Ai cugetul lui .umne,eu" Bn toat? lumea asta
nu se %a g?si nici loc" nici lucru ca s?-i Bmpiedice m=ntuireaF

+ia@a spiritual? nu const? numai Bn limpe,irea su#letului" ci const? Bn adaosul de
%irtute care ne aseam?n? cu .umne,eu
VIZITA PAPEI
P?rinte 6eo#il" Atim cu to@ii c? la Bnceputul lunii mai 2::: %a %eni pentru Bnt=ia oar? Bn
@ara noastr? primul pap?" Bn persoana Papei Ioan Paul al II-lea de la 8oma (e
atitudine trebuie s? aib? un credincios ortodo1 Bn #a@a unui asemenea e%enimentC +?
Bntreb acest lucru deoarece e1ist? p?reri di#erite Ai uneori contradictorii Bn r=ndul
credincioAilor Ai c-iar al preo@ilor
2ai Bnt=i am s? r?spund la aceast? Bntrebare cu un r?spuns pe care l-am dat unui
pro#esor de teologie care a trecut pe la noi pe la m?n?stire" un pro#esor romano-catolic
Ai care mi-a pus aceast? Bntrebare Bn %ara anului trecut" se Atia de atunci de inten@ia de
a %eni 7piscopul 8omei Bn @ara noastr?" de opiniile di#erite Bn leg?tur? cu asta" Ai
p?rintele respecti% m-a Bntrebat ce ,ic eu despre %enirea Papei I-am r?spuns #oarte
simplu) Eeu m? bucur c? %ineL J Ai am stat pu@in Ai dup? aceea am ,is J Ai c? pleac?F
;n p?rinte care era cu mine Ai cu pro#esorul respecti% mi-a spus c? cel care m-a
Bntrebat ce ,ic eu despre %enirea Papei a a%ut o #a@? lumioas? c=nd am ,is eu Em?
bucur c? %ineF Ai nu a r?mas aceeaAi lumin? c=nd am ,is EAi pleac?F !de%?rul este
acesta) c? Papa %ine Ai pleac? Pentru cei care Bl consider? S#=ntul P?rinte de la 8oma"
o s? %in? ca S#=ntul P?rinte de la 8oma Pentru noi" care Bl Atim un 7piscop al *isericii"
o s? %in? un 7piscop al *isericii" noi nu Bi retragem 7piscopului de la 8oma" respecti%
Papei" calitatea de 7piscop Ai atunci Bl primim cu concep@iile noastre" Bl Bnt=mpin?m cu
sentimentele pe care ni le deAteapt? Bn su#let concep@ia pe care o a%em Hn orice ca,"
Papa este o persoan? deosebit?" este un unic Bn lume" indi#erent de ce crede cine%a
despre el !de%?rul este c? e1ist? un singur Pap?" un singur conduc?tor al *isericii
(atolice Pentru noi %ine conduc?torul *isericii (atolice" noi respect?m *iserica
(atolic? Ai atunci de ce nu ne-am bucura c? %ine conduc?torul *isericii (atolice Bn @ara
noastr? +ine Ai ne bucur?m c? %ine .up? aceea pleac? Ai ne bucur?m Ai c? pleac?
14:
pentru c? nu aici este rostul lui 7l nu %ine pentru to@i c=@i Bl %or %edea 6otdeauna
c=nd Papa merge unde%a Bntr-o @ar? se adun? #oarte" #oarte mult? lume Bn jurul lui
pentru c? este un e%eniment" realitatea asta este" nu e un lucru Bnt=mpl?tor c? Papa
ajunge Bntr-o @ar?" catolic? sau necatolic?" pentru catolici sau pentru al@ii" lumea se
adun? ca s? %ad? pe cel care este unic Bn lumea asta ;n singur om repre,int? *iserica
(atolic? Ai toat? *iserica (atolic? cum%a este Bnsumat? Bn persoana Papei de la 8oma
;nii dintre cei care Bl aAteapt? pe S#=ntul P?rinte" deci catolicii" respecti% supuAii lui"
cei conduAi de el" Bl %or pri%i pe S#=ntul P?rinte poate ca pe E%icarius #ili .eiF" deci ca pe
loc@iitorul $iului lui .umne,eu" poate Bl %or primi pe Eser%us ser%orum .eiF" adic?
slujitorul slujitorilor lui .umne,eu" iar noi ceilal@i Bl %om primi ca pe o persoan?
deosebit?" un om care repre,int? ce%a" c-iar dac? repre,int? mai mult pentru al@ii
dec=t pentru noi Hn orice ca, este un e%eniment Bn care *iserica 9rtodo1? BAi are
importan@a ei" Bn@elegerea ei prin #aptul c? l-a in%itat pe 7piscopul 8omei s? %in? aici Ai
noi Bl primim Ai Bl cinstim aAa cum cinstim pe orice ierar- al *isericii (=nd mi se
Bnt=mpl? s? ascult postul de radio +atican" care transmite Ai Bn limba rom=neasc?" de
c=te ori mi se Bnt=mpl? s? Bl ascult pe Papa spun=nd binecu%=ntarea pe care o d? el
peste lume" totdeuna" indi#erent cum am stat ca ascult?tor" totdeuna m? ridic Bn
picioare din considera@ie #a@? de cel care %ine Ai dup? aceea pleac?" %ine s?-i bucure pe
cei care-l aAteapt? Ai pleac? pentru c? rostul lui nu este aici
7u s? Ati@i c? am o considera@ie #a@? de Papa de la 8oma /u Bn Bn@elesul c? ar #i
conduc?torul meu Ai c? m? oriente, dup? el /u (i pentru c? este Ai el un 7piscop al
*isericii" al *isericii ;ni%ersale 7u" de e1emplu" c=nd ascult +aticanul 3c=teodat?4 Ai se
d? Bn cuprinsul emisiunii o binecu%=ntare a Papei 3;rbi et 9rbi4" c=nd Bncepe
binecu%=ntarea" Bn oriAice po,i@ie m-aA g?si" m? ridic Bn picioare

VOCAIA MONAHAL
(um s-ar putea descoperi %oca@ia mona-al?C
2ai Bnt=i de toate o po@i descoperi Bn #aptul c? te sim@i bine Bn preajma c?lug?rilor" te
sim@i bine pe la m?n?stiri" te sim@i bine acolo unde se duce o %ia@? superioar?" ai o
Bnclina@ie spre asta 7u" de e1emplu" din copil?rie am sim@it c? asta mie calea mea" mi-
am dorit totdeauna" m? bucuram de un c?lug?r (=nd m? Bnt=lneam cu un c?lug?r era
o c-estiune e1cep@ional? pentru mine" o bucurie !sta Bnseamn? c? am a%ut o %oca@ie
mona-al?

VORBELE RELE
/oi nu a%em nici o putere asupra trecutului" nu-l putem des#iin@a Ai nu putem strica
r?ul pe care l-am #?cut odinioar? Hntr-o istorioar? interesant? se spune c? o #emeie
care %orbea de r?u s-a spo%edit la du-o%nic" iar acesta i-a dat drept canon s? ia un sac
cu pene" s?-l goleasc? Bn b?taia %=ntului Ai apoi s? adune toate penele Bnapoi $emeia i-
a spus du-o%nicului c? nu poate #ace aAa ce%a Iar acesta i-a r?spuns) E!Aa cum nu
po@i s? mai aduni penele aruncate Bn %=nt" tot aAa nu mai po@i s? aduni %orbele rele pe
care le-ai spus Ai s? repari cinstea acelora pe care i-ai cle%etitF
Iat? c? nu mai a%em putere s? sc-imb?m lucrurile pe care alt?dat? le-am #?cut r?u"
nici cu%intele rele pe care le-am spus" nici g=ndurile rele pe care le-am ocrotit 6oate
141
acestea intr? Ai r?m=n Bn noi .e aceea oamenii sunt ceea ce au de%enit Hn #iecare
clip?" omul e re,umatul lui BnsuAi" al Bntregii lui %ie@i .e aceea la moarte ne ducem
Bnaintea lui .umne,eu cu ceea ce am agonisit toat? %ia@a
S#=ntul Ioan Sc?rarul spune c? unde-i pomenirea de r?u nu poate #i iubire Gi ,ice el c?
pomenirea de r?u Bl c-inuieAte pe omul care are nemul@umire Bn su#let pentru %reun
r?u oarecare care i s-a #?cut %reodat? Gi ,ice Ai c?) EPomenirea de r?u e rugina
su#letului" e %iermele min@ii" e #?r?delege de toat? clipa" e r?utate neBntrerupt?" e cui
Bn#ipt Bn su#letF (=nd cine%a are Bns? iubire" acela n-are pomenire de r?u Ai acela n-
are toate acestea c=te le are pomenirea de r?u
S#=ntul Isaac Sirul spune) E.ac? n-ai minte curat? s? ai m?car gur? curat?F Hnt=i
trebuie s? ne silim s? Bnl?tur?m din %orbirea noastr? Bntre noi orice necu%iin@?" orice
cu%inte cu care nu ne-am putea pre,enta Bn #a@a lui .umne,eu .e la grija aceasta de a
a%ea gur? curat? trebuie s? ajungem s? ne #acem r=nduial? Bn minte" s? ne cercet?m
pe noi BnAine Bn ceea ce pri%eAte g=ndurile pe care le purt?m Bn minte Ai care pot #i bune
sau rele
,OGA
Practic Xoga Ai cred cu putere Bn aceast? cale Sunt con%is c? c-iar dac? nu te-ai ruga"
ci pur Ai simplu ai conAtienti,a respira@ia Bn mod continuu" %?,=nd-o ca pe o
mani#estare di%in? ce sus@ine %ia@a" ai ajunge la re,ultate la #el de minunate ca Ai ale
isi-asmului
/u e ade%?rat0 Gi Ati@i de ce nu e ade%?ratC Pentru c? Xoga e o metod?" pe c=nd
isi-asmul este o angajare religioas? $aptul de a te g=ndi la tine" la respira@ia ta" Ai
#aptul de a te pune Bn m=inile lui .umne,eu" care s? te m=ntuiasc?" s? te modele,e" s?
te s#in@easc?" e cu totul altce%a /oi nu cont?m pe noi" pe medita@ia noastr?" nici c-iar
pe rug?ciunea noastr?" ci cont?m pe bun?tatea lui .umne,eu" pe mila lui .umne,eu"
pe care o cerem Gi atunci e altce%a s? #ii Bncredin@at Bn bun?tatea lui .umne,eu" s? te
predai Bn m=inile lui .umne,eu" Ai altce%a este s? #aci tu ce%a pentru tine ca s? de%ii
ce%a mai bun
Yoga este ce%a in#erior creAtinismului
La Xoga se ajung la niAte Bntin?ciuni 7u nu pot s? %? spun" mi-e Ai ruAine s? scot prin
gura mea niAte lucruri Bn leg?tur? cu se1ualitatea" aAa cum e %?,ut? la Xoga Gi-apoi
mai ,ic c? se ridic? de la p?m=ntL ba se bag? Bn p?m=nt0 /u se ridic? de la p?m=nt
7u nu ,ic c? dac? ai un prieten Xog-in" gata" nu trebuie s? mai ai nici o leg?tur? cu el
S#=ntul !postol Pa%el ,ice Bn 7pistola c?tre (orinteni) E/u %-am spus s? %? dep?rta@i de
p?c?toAii lumii acesteia" c?ci ar Bnsemna s? ieAi@i din aceast? lume" Ai s?-i e%ita@i F 31
(orinteni 5" 9-1:4 7u nu pot spune c? nu sunt Bn leg?tur? cu oameni de alte credin@e
.ar Ati@i ce #acem c=nd ne Bnt=lnimC $acem cum #ac catolicii cu protestan@ii c=nd se
Bnt=lnesc Bn !pus) %orbesc despre #otbal" ca s? nu se certe
142
CELE MAI FRUMOASE CUVINTE ALE PRINTELUI ARSENIE BOCA EXPLICATE DE
PRINTELE TEOFIL
P?rintele !rsenie a #ost un om cu o capacitate su#leteasc? deosebit? Ai cred c? P?rintele
orice ar #i #ost" ar #i #ost un om deosebit !dic? dac? era inginer" nu era un inginer
comun' dac? era pro#esor" era un pro#esor e1cep@ional' dac? era un doctor" era un
doctor deosebit 7l a a%ut o Bn,estrare nati%? deosebit? Ai c=nd l-am cunoscut eu Bn 542
a%ea 32 de ani Ai deja a%ea un nume mare (um a ajuns la aceasta P?rintele nu a spus
niciodat?" Bns? eu personal cred c? a a%ut o Bn,estrare de la .umne,eu pe care dac? nu
o ai nu po@i #i niciodat? ceea ce a #ost P?rintele !rsenie !poi el a studiat mult" nu
numai 6eologie" ci a studiat Ai art?" a #?cut Gcoala de *elle !rte" sec@ia pictur?" a #?cut
Ai ce%a 2edicin?" cunoAtea Ai c-estiuni de medicin?" Ai toate acestea la un loc i-au dat
capacitatea de a lucra ca un om bine Bn,estrat Ai cu o cultur? bine pus? la punct
(=nd%a st?team Bn #a@a unei icoane #?cute de P?rintele !rsenie" la *ucureAti" pentru
m?n?stirea noastr?" o icoan? cu !dormirea 2aicii .omnului" care se g?seAte Bn -olul
st?re@iei m?n?stirii noastre St?team Bn #a@a acestei icoane Ai o pre,entam unui cadru
uni%ersitar de la Sibiu" Ai ,ic) E7u cred c? P?rintele !rsenie este un geniuF Gi
respecti%ul spune) E!sta Bnseamn? c? are o cultur? per#ect? Ai Bnc? ce%aF Gi ,ic eu) E/u
Atiu dac? are o cultur? per#ect?" dar sunt sigur c? are Bnc? ce%aF Wsta a #ost P?rintele
!rsenie
!%ea o putere de sinte,? deosebit?" o putere de intui@ie Ai o putere de a cunoaAte
totdeauna esen@ialul Bntr-o c-estiune (=nd Bi puneai o problem?" el imediat a%ea
r?spunsul Gi de la el au r?mas Ai cu%inte scrise" Bn manuscrisele lui .e pild?" c=nd l-
am Bnt=lnit eu pentru prima dat?" mi-a Ai spus un cu%=nt" o #ormul? Oice)
;"$1 nu t!*i /in &u'e se pr$p$/es1 nii t!*i /in '$n$stire se '#ntuies<,
.eci a%ea o posibilitate de a #ormula ce%a
In legZturZ cu se1ualitatea Bn #amilie" PZrintele !rsenie ,icea)
=Nii a0u6u&1 nii re(u6u&=,
Sau c=nd%a spunea el aAa) EHn mintea str=mb? Ai lucrul drept se str=mb?F !sta le
place la mul@i" am b?gat de seam? c? le place (=nd le spun c? P?rintele a ,is c?)
;n 'intea str#'0$ %i &uru& /rept se str#'0$<1
oamenii r=d Bn general .e ce r=dC Pentru c? BAi dau seama c? aAa e /umai c? e greu
s? Atii c=nd @i-e mintea str=mb? Sau ,icea P?rintele c?) E(ea mai lung? cale e calea
care duce de la urec-i la inim?F" adic? de la in#orma@ie la con%ingere Gi ,icea P?rintele
c?)
;"ustrarea 8n.in+e1 /ar nu !n.in+e<1
sau c?)
;-!0u& &ui /e +r#u se pres5i'0$ 8n t$iune1 iar e& se re/e +r#u ne/rept$*it<,
143
S$9*i (ere%ti apu& /e (ri+ %i /e pr!stie>
7 un cu%=nt care merit? s? #ie Atiut Ai urmat" el put=nd #i de #olos tuturor celor ce nu
iau aminte la ei BnAiAi" tuturor celor care %or s? bra%e,e Ai nu se g=ndesc la urm?rile pe
care le pot a%ea" spre r?ul lor" niAte atitudini care nu sunt destul de bine g=ndite Ai
controlate S? lu?m deci aminte la cu%=ntul de mai sus Ai s?-l Bmplinim Bn cele dou?
laturi ale lui

C!nep*ia /e .ia*$ re%tin$,
(=t? o a%em" ne statorniceAte Bn g=ndul Ai dorin@a de a ne ridica mai presus de #ire" de
a Bndumne,ei #irea" prin -arul Ai Bndur?rile Ai iubirea de oameni a lui .umne,eu
6ocmai de aceea #olosim Ai resursele #ireAti" c=te le a%em la Bndem=n?) aerul 3aerul
bun4" -rana ra@ional?" somnul Ai energia %ital?" pe care nu %rem s? o risipim pe pl?ceri"
ci %rem s-o canali,?m spre binele nostru material Ai spiritual !Aa dorea P?rintele
!rsenie" care a #ormulat Bndreptarul de %ia@?" pe care l-a predat tinerilor Ai oricui care
%rea s? ia aminte la el

n 'intea str#'0$ %i &uru& /rept se str#'0$,
!Aa obiAnuia s? spun? P?rintele !rsenie" care urm?rea pentru oameni o minte dreapt?
Ai lucruri drepte Ai Bndreptare spre mintea cea bun? +aloarea acestui cu%=nt o intuiesc
to@i cei ce Bl aud" Ai asta se Bnt=mpl? des" c?ci noi Bl aducem Bnaintea %i,itatorilor Ai
Bnc-in?torilor noAtri" mai ales atunci c=nd au prilejul s? %ad? o pictur? a P?rintelui
!rsenie repre,ent=nd !dormirea 2aicii .omnului" pictur? Bn #a@a c?reia se opresc cu
admira@ie mul@i dintre cei ce %i,itea,? 2?n?stirea *r=nco%eanu de la S=mb?ta 2intea
se str=mb? Bn urma patimilor Ai se Bndreapt? pe m?sura cur?@irii de patimi (=nd
mintea se Bndreapt?" %ede lucrurile drept" deci aAa cum sunt ele

Cea 'ai &un+$ a&e este a&ea are /ue /e &a ure5i &a ini'$,
(ea mai lung? cale este calea care duce de la urec-i la inim?" adic? de la in#orma@ie la
con%ingere 9ameni de in#orma@ie religioas? sunt mai mul@i dec=t cei ce au con%ingeri
religioase 7 necesar? Ai in#orma@ia" care adeseori se #ace prin au,ire .ar a r?m=ne la
in#orma@ie Bnseamn? doar a #i la Bnceputul drumului" Ela urec-iF P=n? la inim? mai e o
cale lung?" Ecea mai lung? caleF

Un su(&et trist este un su(&et u &u'ini&e stinse,
(u%=ntul acesta ne aduce aminte de un cu%=nt asem?n?tor" cu circula@ie mai ales Bn
lumea din !pus) E;n s#=nt trist este un trist s#=ntF P?rintele a #ost Bntotdeauna pentru
optimism" pentru bucurie" credin@a noastr? #iind Ei,%or de bucurieF" creAtinismul #iind
Ereligia bucurieiF .omnul Iristos le-a spus ucenicilor S?i )E!cestea %i le spun" ca
bucuria 2ea s? #ie Bntru %oi Ai ca bucuria %oastr? s? #ie deplin?F 3Ioan 15" 114

-!0u& &ui /e +r#u se pres5i'0$ 8n t$iune1 iar e& se re/e +r#u ne/rept$*it,
!Aa caracteri,a P?rintele !rsenie pe omul care se abate de la cele bune Ai care nu caut?
Ai nu primeAte Bndreptarea" ci BAi e1plic? el mai bine cele pentru sine condamn=nd pe
cei ce %reau s?-l Bndrepte Hnceputul oric?rei Bndrept?ri este s?-@i recunoAti greAeala
E(=nd greAeala s-a #?cut Bn tine aAe,are Ai ade%?rF" c=nd o ai ca drepindere Ai o mai Ai
justi#ici" atunci Enu mai e greAeal?" ci e p?cat de moarteF Hntr-o ast#el de situa@ie" cel ce
se crede a #i drept" #?r? s? Ai #ie de #apt" nu mai e bob de gr=u" ci doar t?ciune
144
"ustrarea 8n.in+e1 /ar nu !n.in+e,
7ste Ai aceasta o cugetare la care e bine s? lu?m aminte !re Ai mustrarea rostul Ai
puterea ei" dar ea" ca Ai constr=ngere" doar Bn%inge" Bns? de con%ins nu con%inge .e la
Bn%ingere p=n? la con%ingere e o cale lung?" poate tot at=t de lung? c=t cea de la
in#orma@ie la con%ingere" c=t cea de la urec-i la inim?
Dra+!stea &ui Du'ne6eu pentru e& 'ai 'are p$$t!s este 'ai 'are /e#t
/ra+!stea e&ui 'ai 'are s(#nt (a*$ /e Du'ne6eu,
(u o ast#el de a#irma@ie" p?rintele ne d? Bncredere Bn bun?tatea lui .umne,eu" Bn
iubirea lui .umne,eu #a@? de noi" p?c?toAii" c?ci se a#irm? Ai Bn rug?ciunile de
de,legare ale s#intei noastre *iserici" c? mila lui .umne,eu este tot at=t de mare" tot
at=t de in#init?" cum este de in#init? Ai m?rirea Lui" de %reme ce se spune) E(? precum
este m?rirea 6a" aAa este Ai mila 6aF (u%=ntul spus de P?rintele !rsenie" Bn #ormularea
de mai sus" ne aduce aminte Ai de ceea ce spune Psalmistul" prin cu%intele acestea)
E(=t e de sus cerul deasupra p?m=ntului" at=t de mare e bun?tatea Lui 3a lui
.umne,eu4 spre cei ce se tem de .=nsul (=t de departe e 8?s?ritul de !pus" at=ta a
dep?rtat 7l de noi #?r?delegile noastre (um miluieAte un tat? pe copiii S?i" aAa
miluieAte .omnul pe cei ce se tem de .=nsulF 3Psalmul 1:2" 1:-134
A:uta*i9'$ s$ .$ p!t a:uta,
!sta Bnseamn? c? nu cel care %rea s? te ajute te ajut? cel mai mult" ci tu eAti cel care
po@i s? #ii ajutat .ac? eAti desc-is spre ajutor te poate ajuta omul de l=ng? tine Ai
omul superior @ie' dar dac? nu-l recunoAti superior" ba" dimpotri%?" Bl judeci Ai-l calci Bn
picioare" atunci nu te poate ajuta" pentru c? omul este #iin@a care poate ,ice nu" Ai ,ice
nu0
Da$ t!t tre0uie s$ su(eri'1 '$ar s$ nu su(eri' 6a/arni,
Pentru a putea #olosi su#erin@a spre binele s?u" omul trebuie s? cread? c? su#erin@a are
un sens pentru el" c-iar dac? pe moment nu Bn@elege .e #apt" cel care Bn@elege Ai Atie
cum s? suporte su#erin@a" nu mai su#er?
D!'nu& 2rist!s a (!st r$sti+nit u spate&e pe ruea 'ateria&$ %i u (a*a pe
ruea spiritua&$,
Unii /intre $&u+$ri nu sunt $&u+$ri1 i uiere /e 5aine $&u+$re%ti,

Cine (ae urte nu (ae arte,
Oicea P?rintele !rsenie re#erindu-se la trup) E$iecare dintre noi ducem un necredincios
Bn spateF
Pe o pictura #?cut? de P?rintele !rsenie cu Kudecata de !poi e scris) E6u eAti noiF E6u
eAti noiF" ca Ai c=nd ar spune #aptele oamenilor) $ii atent c? tu cum eAti acum" s? Atii
c? eAti noi" tu eAti ceea ce ai #?cut" tu eAti ceea ce ai g=ndit" tu eAti ceea ce ai %orbit" tu
eAti ceea ce ai sim@it" tu eAti ceea ce ai citit 6u eAti noi /oi ne-am alc?tuit Bn tine
(artea %ie@ii tale eAti tu Bnsu@i
145
P?rintele !rsenie Bi Bndemna pe oameni s? nasc? s#in@i *ine=n@eles c? pentru a naAte
s#in@i trebuie s? #ii s#=nt sau trebuie s? tragi de tine spre idealul s#in@eniei Gi c=nd
Bncepem s? ne ocup?m de noi BnAine" putem s? ne cunoaAtem" s? a#l?m negati%ele
noastre" s? cunoaAtem Bnc?rc?tura dat? de al@ii Ai pus? Bn noi" s-o re,ol%?m' dar
aceasta cere timp Ai osteneal?
P?rintele !rsenie" .umne,eu s?-l odi-neasc?" mi-a spus c=nd%a un cu%=nt' de #apt" nu
mie ci unui p?rinte" pe atunci student la teologie" un cu%=nt pe care eu Bl socotesc cel
mai important cu%=nt pe care l-am au,it de la el din c=te Atiu c? le-a spus Ai le-a scris"
anume) ES? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?F
P?rintele ,icea c? de dou? ori trebuia s? se Bnt=lneasc? omul cu el) o dat? c=nd Bi spune
Ai a doua oar? la moarte" s?-i spun? dac? a #?cut ce i-a spus $oarte corect0 (e rost are
s? mearg? cum merg unii c? s?-i spun? unul" c? s?-i spun? altul" c? un cu%=nt de
#olos" c? nu Atiu ceL Ai-apoi adun? la cu%inte de #olos Ai nu BmplineAte nimic0
.in c=@i oameni am cunoscut eu lucr?tori Bn *iseric?" P?rintele !rsenie a #ost unic
;nic prin g=ndirea lui" prin stilul lui de lucru

146
PROGRAM DE ANGAJARE NTR*O VIA DUHOVNICEASC AUTENTIC
(e program dau eu) Bnt=i #rec%en@a la biseric? /u concep un creAtin s? nu mearg? la
biseric?" Ai mai ales un creAtin ortodo1 s? nu mearg? la biseric? Bn duminici Ai
s?rb?tori" mai ales Bn duminici la S#=nta Liturg-ie .ou? ceasuri pentru .umne,eu"
dac? cred Bn .umne,eu" nu e prea mult dou? ceasuri pe s?pt?m=n? Gi dac? nu le
g?seAti cele dou? ceasuri pentru .umne,eu pe s?pt?m=n?" s? Atii c? nu ai .umne,eu
S? nu te mai numeri la credincioAi" c? nu eAti credincios
!l doilea punct este s? Bncepi ,iua cu .umne,eu Ai s? o s#=rAeAti cu .umne,eu" adic?
cu rug?ciuni de diminea@? Ai seara Ai rug?ciunile de la mas? !sta iar?Ai @ine de
program (ine poate Bncepe ,iua #?r? .umne,eu Ai o poate s#=rAi #?r? .umne,eu
Bnseamn? c? nu BAi d? seama de raportul lui cu .umne,eu .ac? cre,i Bn .umne,eu"
s? Atii c? .umne,eu nu poate #i neglijat" dac? Hl neglije,i s? Atii c? nu Hl ai
!l treilea punct e s? citeAti din N!u& Testa'ent Bn #iecare ,i dou? capitole" ca s? @i se
Bmbog?@easc? mintea cu g=nduri bune" pentru c? mintea omului e ca o moar?" ,ic
p?rin@ii" Ai ce bagi pe moar? aceea macin? moara .ac? bagi pe moar? g=nduri bune"
bune macin?" dac? bagi pe moar? g=nduri rele" rele macin? Gi atunci" ca s?-@i
Bnmul@eAti g=ndurile bune" trebuie neap?rat s? ai un i,%or de g=nduri bune" pentru c?
,ice .omnul Iristos c?) E.in prisosin@a inimii gr?ieAte guraF" sau c?) E.in inima
omului purced g=ndurile cele releF .eci" Bnt=i g=ndurile cele rele (a s? purcead?
g=ndurile cele bune trebuie s? bagi Bn minte g=nduri bune Ai acestea se pot g?si Bn
N!u& Testa'ent" Bn -i0&ie Bn general" Bn slujbele *isericii" Bn c?r@ile de Bn%?@?turi
du-o%niceAti" cum e Fi&!a&ia" Pateriu& Ai alte c?r@i cum ar #i R$60!iu& ne.$6ut" Pa6a
e&!r ini si'*uri" care acum au Bnceput s? circule Ai e #oarte bine
!l patrulea punct e s?-@i p?,eAti mintea prin rug?ciunea de toat? %remea" adic? ,ic=nd
E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine" p?c?tosulF"
bine=n@eles atunci c=nd nu ai altce%a anume de #?cut cu mintea 7u nu ,ic ca un
student s? ,ic? E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine"
p?c?tosulF Ai s? nu asculte cursurile sau s? nu Bn%e@e (i c=nd e mintea liber? Ai se
poate g=ndi la orice" atunci s? ,ic? E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu"
miluieAte-m? pe mine" p?c?tosulF Bn loc de a se g=ndi la orice Gi asta ca s? i se
limpe,easc? mintea" pentru c? toate ale omului pornesc de la g=ndul omului .e
e1emplu la S#=ntul Pimen s-a dus cine%a Ai a ,is) EP?rinte" cum se r?spl?teAte r?ul cu
r?uCF Gi a ,is el) E8?ul cu r?u" #rate" se r?spl?teAte Bnt=i Bn g=nd" dup? aceea Bn pri%ire
J te ui@i ur=t la cel care @i-a #?cut r?u J dup? aceea Bn cu%=nt J ,ici dou? %orbe Bn loc de
una" nou? Bn loc de dou? Ai aAa mai departe J Ai dup? aceea Bn #apt? .ar J ,ice
P?rintele Ai asta e #oarte important J dac? Bnl?turi g=ndul cel r?u" la celelalte nu mai
%iiF !sta este o metod? de s#in@ire a min@ii" de limpe,ire a min@ii" s? ,ici E.oamne"
Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine" p?c?tosulF" dar Bntins" nu
aAa c? ,ici de trei ori Ai dup? aceea te-ai l?sat !tunci nu ai niciodat? posibilitatea s? te
Bnt=lneAti cu propriile tale g=nduri dac? nu te ocupi de propriile tale g=nduri
S? Ati@i Bns? c? rug?ciunea de toat? %remea nu Bnseamn? numai asta" adic? s? ,ici
mereu E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui .umne,eu" miluieAte-m? pe mine"
p?c?tosulF" pentru c? S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul a #ost Bntrebat) cum" S#=ntul
!postol Pa%el" care a%ea grija *isericilor Ai propo%?duia Ai el" ,ice Ene=ncetat s? %?
ruga@iF" cum se ruga el ne=ncetatC Gi solu@ia pe care o d? S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul
este aceasta" c?) E8ug?ciunea de toat? %remea este a a%ea mintea lipit? pururea de
.umne,eu cu mult? e%la%ie Ai cu dor" a at=rna cu n?dejdea de 7l Ai a te Bncrede Bn 7l
147
Bn toate" orice ai #ace Ai @i s-ar Bnt=mplaF .eci S#=ntul 2a1im 2?rturisitorul %ede
rug?ciunea de toat? %remea mai mult Bntr-o aAe,are su#leteasc?" Bntr-o lipire a
su#letului de .umne,eu
Gi Bn s#=rAit" al cincilea punct este postul Hn *iserica 9rtodo1? toate sunt egale Postul
este obligator" numai c? nu-l pot #ace to@i" dar cei care nu pot s? posteasc? trebuie s?
Atie c? o datorie nu Ai-o Bmplinesc Ai trebuie s? g?seasc? modalitatea s? #ac? altce%a Bn
loc de postul pe care nu-l pot @ine
!cestea sunt cele cinci puncte de program pe care le dau eu .up? aceea" dup? ce au
#ost consemnate acestea Bn C!n.!r0iri /u5!.nie%ti" a trecut pe la mine un t=n?r care
a #ost la P?rintele !rsenie Gi Atiind eu c? a #ost la P?rintele !rsenie" ,ic) E2?i" ce @i-a
spus P?rintele !rsenieCF Gi t=n?rul acela spune) EGti@i ce mi-a spusC 91igen" glicogen"
somn" s?-@i p?stre,i -ormonii Ai s? ai concep@ie de %ia@? creAtin?F Se cunoaAte c?
P?rintele a Bn%?@at medicin? Ai c? de #apt el BAi d?dea seama c? omul este Ai trup" nu e
numai su#let 7u am dat un Bndrumar pentru su#let P?rintele %ine Ai d? ce%a pentru
trup" Ai ,ice)
91igen (e Bnseamn? astaC !er c=t mai bun" s? tr?ieAti Bn aer c=t mai bun
>licogen) s? ai o -ran? ra@ional?" c?ci numai aAa po@i s? ai un ec-ilibru organic S? ai
glicogen" adic? ,a-?r din #icat (umC Printr-o -ran? ra@ional?" nici mai mult nici prea
pu@in
.up? aceea somn Sunt unii care spun c? e destul c?lug?rului s? doarm? un ceas
.ac? m-aA Bnt=lni cu acela care a spus aAa" i-aA spune c? nu are dreptate Gti@i de ceC
Pentru c? somnul e o binecu%=ntare de la .umne,eu Ai P?rintele Ai-a dat seama de
lucrul acesta .e cur=nd am g?sit Bn %olumul TI din Fi&!a&ie c? trebuie s? dormi cel
pu@in Aase ore" e mai ra@ional S#=ntul +arsanu#ie dec=t cel care a scris Bn Pateri c? e
destul s? dormi numai un ceas Gi P?rintele !rsenie ,icea c? cel pu@in Aase ceasuri de
somn continuu (el pu@in" adic? Bnseamn? Ai mai mult *ine=n@eles nu %reo ,ece
ceasuri" cum dorm unii acuma %ara" se culc? pe la ,ece Ai se scoal? a doua ,i tot pe la
,ece 7 cam prea mult
!l patrulea punct) s?-@i p?stre,i -ormonii" adic? s? nu #aci risip? de energie se1ual? Gi
P?rintele Ai noi care spo%edim" Bnt=lnim oameni d?r=ma@i prin abu,uri Ai de aceea
Bndr?,nim s? spunem) #i@i aten@i" nu #ace@i abu," nu #ace@i risip? de energie se1ual?
Gi al cincilea punct) s? ai concep@ie de %ia@? creAtin?" adic? s? nu umbli dup? alte
concep@ii de %ia@?" Atiu eu" Xoga" ,en Ai altele

14<
MRTURISIRI
(=nd eram copil" eram #oarte r?u Gi a%eam un %ecin care ,icea) E/?naA? 3Bi ,icea
n?naA? mamii" dar nu-i era mama n?naA?4" ?sta nu e bote,at bine Wsta s?-l duci la
popa s?-l mai citeasc? ce%a" c? la ?sta nu i le-a ,is toate0F /u m-a mai dus la nici un
p?rinte s? mi le citeasc? toate" mi-am mai citit eu ce-am mai putut0
2-o Bntrebat odat? un copil" eram aAa de %reo 5 ani) E2?" tu ai dr?gu@?CF Gi eu am ,is)
E/u Atiu Stai s? m? duc s-o Bntreb pe mamaF
7u personal am intrat Bn %ia@a conAtient? ca ne%?,?tor S? ,icem c? %ina pentru
aceasta o poart? bunicii sau str?bunicii mei .ac? %ina pentru aceasta o poart?
str?bunii mei" pentru ei situa@ia mea n-are nici un sens" c?ci eu sunt Bngr?dit Bn
posibilit?@ile mele" iar ei nu Atiu nimic despre acesta .ac? %ina o poart? bunicii mei"
nici pentru ei n-ar prea a%ea sens situa@ia mea de#icitar?" deoarece ei prea pu@in au #ost
martori la acest? situa@ie de neputin@? Ai Bn orice ca, situa@ia mea de#icitar? se
prelungeAte cu mult dup? durata %ie@ii lor .ar poate c? %ina pentru situa@ia mea o
poart? p?rin@ii mei /ici Bn acest ca, nu %?d nici o justi#icare a insu#icien@ei mele"
Bntruc=t ei au pri%it totdeauna ca ce%a normal pentru mine Ai pentru ei situa@ia mea
Hn ce m? pri%eAte" m?rturisesc c? n-am constatat Ai n-am obser%at niciodat? la p?rin@ii
mei %reun a%antaj moral #a@? de al@i oameni care n-au a%ut Bn #amilia lor ast#el de
ca,uri .ar" poate Bn cele din urm? la ba,a situa@iei mele de#icitare nu e o %in? propriu-
,is?" ci e o ra@iune di%in?" po,iti%?" Bn %ederea #olosului meu propriu Ai al altora care ar
%eni Bn leg?tur? cu mine Ai care ar putea c=Atiga ce%a po,iti% din situa@ia mea special?
7u aAa am n?dejde .e aceea dau laud? lui .umne,eu pentru toate
Lipsa %ederii nu este o lips? sim@it?" pri%it? Bn ea Bns?Ai +reau s? spun c? mie mi se
pare tot at=t de normal c? nu %?d" cum li se pare celor cu %edere de normal c? %?d Gi"
ca s? #iu Bn@eles" este locul s? spun Ai aceea c? eu nu simt ne%oia s? %?d ca s? Atiu cum
se pre,int? lumea Bn latura ei cunoscut? numai celor cu %edere" sub aspectul ei %i,ual
2ie Bmi ajunge c=t Atiu despre lume Ai despre oamenii cu care %in Bn leg?tur? /u m?
sting-ereAte cu nimic #aptul c? pentru a m? orienta am ne%oie de cine%a s? m? ajute
!sta intr? Bn normalul meu de %ia@?
(redincioAii care %in la m?n?stire sunt bucuroAi s? m? asculte 7i nu caut? Bn mine un
orb" un de#icient" ci caut? pe omul despre care au Bncredin@area c? ar corespunde
aAtept?rilor lor Sau" c?ut=ndu-m? pe mine" caut? pe omul Bn care s-au Bmplinit
c=nd%a" pe omul Bn care s-au odi-nit Ai Bn care sper? s? se mai odi-neasc?
In#irmitatea mea nu Bnseamn? nimic pentru ei" cum nu Bnseamn? ea nimic nici pentru
prietenii mei cu %edere" care Bmi suplinesc lipsa prin puterile lor" #?r? s? #ie sting-eri@i
de aceasta
2-a Bntrebat cine%a odat?) P?rinte" n?d?jdui@i cu mila lui .umne,eu s? %ede@i ce%a din
lumea aceastaC Gi i-am r?spuns) /u" nicidecum Iar dac? pe lumea cealalt? #iind eu"
.umne,eu mi-ar ,ice mie) E6u s? r?m=i aAa cum eAtiF" eu i-aA r?spunde strig=nd)
ESla%? Rie" .oamne" sla%? Rie0F
S? Ati@i c? eu m-am tre,it cum%a Bn biseric? (=nd a%eam eu 54 de ani" am r?mas Bn
tren 7ram cu un p?rinte de la noi Ai am r?mas Bn tren Sa blocat uAa Ai" p=n? s?
cobor eu" a pornit trenul Gi ,ic eu) E.e 54 de ani n-am r?mas niciodat? Bn tren0F Gi
149
p?rintele acela a ,is c? s? nu num?r to@i anii" c? doar nu m-am n?scut Bn tren0 7u
num?r to@i anii Ai ,ic c? m-am tre,it Bn biseric? 2-au adus p?rin@ii mei de c=nd eram
#oarte mic Ai mi-a pl?cut .ar s? Ati@i c? nu Bn@elegeam nimic0 >=ndindu-m? acum" Bn
urm?" mi-am dat seama c? nu Bn@elegeam nimic (redeam c? Bn biseric? nici nu se
spune ce%a cu sens" ci se spun aAaniAte c=nt?ri" #?r? te1t
(=nd m-am dus la Acoal?" la (luj" m-au Bntrebat colegii dac? la noi se c=nt? E(a pe
Hmp?ratul F Gi eu am spus) E/u" nu se c=nt?0F (=nd m-am dus acas?" dac? ei mi-au
atras aten@ia" am au,it Ai eu E(a pe Hmp?ratul tuturor s?-L primim F (=nd m-am dus
la Acoal? Bn clasa a doua" le-am spus colegilor) E*?" s? Ati@i c? Ai la noi se c=nt? M(a pe
Hmp?ratulNF
(=nd eram copii mama ne-a Bn%?@at rug?ciuni 6ot ea ne spunea s? ne #acem cruce pe
pern? .ac? %reodat? eram obosi@i Ai nu doream s? ne mai Ai rug?m" ne spunea) E2?i
copii" scula@i-%? la rug?ciune" nu %? pune@i precum caii0F
(=nd eram eu copil Bmi aduc aminte J .umne,eu s?-i odi-neasc? pe ai mei pe to@i" c?
nu mai sunt Bn lumea asta J c? mama mea m-a trimis la bunica mea s? ,ic) EIristos o
Bn%iat" mama t=n?0F Gi a ,is c? dac? ,ic aAa" Bmi d? mama t=n? un ou Gi aAa a #ost 2-
am dus Ai am ,is) EIristos a Bn%iat" mama t=n?0F Gi mama t=n? a ,is) E!de%?rat c? a
Bn%iat0 Iai s?-@i dau un ouF (u asta mi-am Bnceput eu credin@a Bn Hn%iere" dar t=r,iu
am ajuns s?-mi dau seama ce Bnseamn?
(=nd o #ost %orba s? #ac 6eologia 3#acultatea4 Bn 1947 m-am pre,entat al 2itropolitul
/icolae *?lan cu dorin@a de #apt de a m? #ace preot Gi Atiam c? nu se poate Gi m-am
dus la 2itropolitul /icolae *?lan J o #ost un concurs de Bmprejur?ri" Ai Bn concursul
acela de Bmprejur?ri eu n-am ,is c? %reau s? #ac 6eologia" ci i-am ,is mitropolitului c?
%reau s? m? #ac preot Gi-asta nu m-o #a%ori,at
7 la noi o glum? 6at?l meu" .umne,eu s?-l odi-neasc?" ,icea c? o #emeie Ai-o
cump?rat ci,me noi Gi cu g=ndul la ci,mele ei noi" c=nd o trecut prin sat prin #a@a
unor oameni care st?teau la poart? J era o ,i de s?rb?toare" c? atuncea umbl? omul cu
ce are nou J Bn loc s? ,ic?) E*un? -odina oameni buni0F" o ,is) E(i,me nou? oameni
buni0F Gi-aAa am #?cut Ai eu 6rebuia s? m? duc s?-i ,ic mitropolitului c? %reau s? #ac
6eologia Gi-atuncea mitropolitul poate c? ,icea) no bine" -ai s? %edem cum s? #acem
7u" c=nd i-am spus c? %reau s? m? #ac preot o ,is c? nu se poate Gi-o cam terminat cu
mine .aD n-o terminat cu mine Bnainte de-a-mi spune un cu%=nt care mie mi-a prins
#oarte bine Ai pe care dac? nu mi l-ar #i spus" sau mai bine ,is cu%=nt pe care poate nu
mi l-ar #i spus dac? nu era Bmprejurarea #a%ori,ant? pentru asta Gi-o ,is mitropolitul"
dac? mi-o ,is c? nu se poate s? m? #ac preot" o ,is) ES? ai lumin? Bn su#let0F /u Atiu ce-
o #ost 9 urareC 9 binecu%=ntareC Hn orice ca, mi s-o Bmpl=ntat Bn mine cu%=ntul
acesta
+-am spus eu c? de multe ori Bn%e@i Ai niAte lucruri care nu-@i trebuie c-iar Bn
momentul Bn care le Bn%e@i" dar care dup? aceea pot #i #olositoare 2ama" .umne,eu s-
o odi-neasc?" c=nd citeam eu c=te ce%a Ai studiam" ,icea) E2? copile" asta-@i tr?buie la
ce%a" te-ntrab? cine%a din ce-n%e@i acuma" dai %reun e1amenCF Gi ,iceam) nu E2?
copile" nu-@i mai bate capul dac? nu te-ntrab? nimeniF !Aa-i pentru cine%a care nu are
preocup?ri intelectuale (=nd lucram la licen@? Ai nu mai g?tam odat? Ai %edea mama
c? #ac Ai stric Ai mai scriu odat?" ,icea) E!poi tu de aceea nu mai ga@i odat?" c? tot #aci
Ai str=ci $? dintr-o dat?F /u merg lucrurile" nu le-n@elegi dac? nu le #aci" dac? nu eAti
Bn ele nu le-n@elegi
15:
7u" c=nd am s#=rAit studiile teologice de Acoal?" nu cred c? am a%ut mai mult? credin@?
Bn .umne,eu dec=t atunci c=nd am intrat la 6eologie .impotri%?" cred c? am #ost
c-iar mai derutat !m a#lat c? se discut? at=tea pe marginea 7%ang-eliilor Gi m-o luat
groa,a0 P=n? atunci" c=nd Bl au,eam pe preot ,ic=nd) E.in S#=nta 7%ang-elie de la
2arcu citire" s? lu?m aminteF" Bmi plecam genunc-ii Ai deodat? cu genunc-ii Ai mintea
.up? aceea am ajuns s?-mi plec genunc-ii" dar s? nu mai Bmi plec mintea c-iar aAa de
sigur" pentru c? am ,is) .omDle" daD dac-or a%ea dreptate Ai ?ia care ,ic alt#elC Hn s#=rAit
;ltimul cu%=nt Bl are *iserica" Bn sensul c? ceea ce ne d? *iserica aceea primim" nu
ceea ce ne dau cei care ciop=r@esc te1tul scripturistic
.up? e1perien@a pe care o am" am ajuns la conclu,ia c? 6eologia B@i d? doar in#orma@ii"
nu Ai con%ingeri P?rintele !rsenie ,icea c? Ecea mai lung? cale este calea care duce de
la urec-i la inim?F" deci de la in#orma@ie la con%ingere 2ai ,icea P?rintele c? Eteologie
pot studia Ai p?g=niiF Ai c? Eade%?rata teologie nu se Bn%a@? din c?r@i" ci din %ia@a tr?it?
dup? %oia lui .umne,euF
6eologia ade%?rat? o #ace .u-ul S#=nt Bn noi" pe m?sura cur?@iei inimii" dup? cu%=ntul
.omnului Iristos) E$erici@i cei cura@i cu inima" c? aceia %or %edea pe .umne,euF
!Aa cu lips? cum sunt studiile teologice" ele au a%ut totuAi darul lor Ai nu pot #ace
abstrac@ie de ele 6oate c=te au urmat dup? aceea" s-au ad?ugat la cele ale teologiei de
studiu" ceea ce Bnseamn? c? teologia" ca studiu" m-a #a%ori,at totuAi
Hmi pare bine c? mi-am b?tut capul cu Bn%?@?tura" c? acuma mi-l pot de,bate
(=nd am Bnceput 6eologia Ai cu mult mai Bnainte" dorin@a mea a #ost s? ajung preot (u
g=ndul acesta am studiat teologia" deAi mitropolitul /icolae *?lan" mitropolitul de
atunci" mi-a spus clar Ai cu %orb? -ot?r=t?) EPreot n-o s? te po@i #aceF !m acceptat s?
studie, teologia" c-iar Atiind c? n-o s? pot #i preot P=n? la urm?" mitropolitul n-a%ea de
unde s? Atie c? %oi #i Ai preot Gi am ajuns preot" c-iar Ai Bn condi@ia de c?lug?r +reau
s? spun c? un c?lug?r nu poate s? cear? nimic mai mult dec=t c?lug?ria Ai cu
c?lug?ria trebuie s? se mul@umeasc? !i ajuns c?lug?r" tu nu mai po@i #ace nimic
altce%a dec=t s?-@i tr?ieAti c?lug?ria" pentru c? scopul celui care #ace parte dintr-o
m?n?stire este s? #ie c?lug?r Ai at=ta tot 7u m-am Bmp?cat cu g=ndul acesta Ai n-am
a%ut nici o re,er%? sau e,itare ! %enit Bns? %remea ca al@ii" Ai anume cei mai mari" s?
doreasc? s? m? -irotonesc? !st#el" mitropolitul /icolae (olan m-a -irotonit diacon" Bn
%ederea #aptului de a #i preot du-o%nic Lucrurile nu s-au putut des#?Aura cum s-a
g=ndit mitropolitul /icolae (olan" pentru c? el n-a mai ajuns s? m? -irotoneasc? preot"
aAa c? am r?mas diacon %reme de 23 de ani" p=n? c=nd actualul mitropolit" HPS
!ntonie" m-a -irotonit preot Gi tot el mi-a dat Ai gradele de protosincel Ai de
ar-imandrit 6oate au mers cum%a Bna#ar? de mine" cu mine .eci eu am mers pe linia
c?lug?riei" Bn sensul c? nu mi-am dorit nimic altce%a dec=t s? #iu un c?lug?r c=t mai
bun .umne,eu a %rut mai mult Ai de aceea Ai oamenii s-au angajat la Bmplinirea %oii
lui .umne,eu 7u am %rut ce a %rut .umne,eu cu mine" pentru c? Atiam din
7%ang-elie c? EAi perii capului nostru to@i sunt num?ra@iF Gtiam din Fi&!a&ie c?
atunci Ec=nd %rea .umne,eu s? se Bmplineasc? un lucru" toat? ,idirea ajut? s? se
Bmplineasc?F Gtiam din Pateri c? Ecea mai mare #apt? bun? a omului este s?-Ai
uneasc? %oia sa cu %oia lui .umne,euF !m #?cut aAa Ai a #ost bine de mine" Bn toate
Bmprejur?rile 2i-a dat .umne,eu darul de a #i mul@umit cu ceea ce mi-a dat 7l" Bn
orice Bmprejurare
151
Iot?r=rea pentru c?lug?rie mi-a %enit Bn #elul urm?tor) 7ra Bn .uminica a doua a
Postului 2are din 1953 2? g?seam Bn biseric?" la ;trenie 6ocmai se citea icosul
S#=ntului >rigorie Palama 2ie mi-a %enit atunci Bn minte ideea c? *iserica pre@uieAte"
mai presus de orice" stilul de %ia@? mona-al? 2i-am dat atunci seama c? eu nu am
nici o piedic? pentru a reali,a" pentru a tr?i acest stil de %ia@? Ai m-am -ot?r=t s?
pornesc pe calea c?lug?riei 9dat? cu acest g=nd mi s-a umplut inima de o negr?it?
bucurie care m-a urm?rit mai mult? %reme !m pornit deci la Bmplinirea celor de
trebuin@? pentru a m? putea Bncadra Bntr-o m?n?stire Pre#eram S=mb?ta
2itropolitul /icolae *?lan" dup? cum mi-a spus el BnsuAi" aAtepta aceast? -ot?r=re aAa
c? totul a mers repede Ai cu succes La 1 aprilie 1953" Bn miercurea s?pt?m=nii celei
mari" m-am pre,entat la m?n?stire" unde m? g?sesc Ai acum" dup? 4< de ani Hn
acelaAi an am #ost tuns Bn mona-ism de c?tre 2itropolitul /icolae" Bn ,iua de 15
august" la -ramul m?n?stirii
7u mai Ai glumesc c=teodat? c? m-am aAe,at la m?n?stire odat? cu p?c?lelile" c? m-am
dus la m?n?stire la 1 aprilie !cuma nu Atiu" cred c? o #ost o p?c?leal? cam lung?" c? o
trecut de atunci 4< de ani" dac? o #ost o p?c?leal?L P?c?leala" dac?-i p?c?leal?" o @inut
4< de ani p=n? acuma Ai s? %edem c=t %a mai @ine (? oamenii c=nd le spun c=@i ani
am ei spun Emul@i Bnainte0F" Ai eu ,ic) Emul@i Bs Bn urm?0F
(=nd m-am dus eu la m?n?stire prima dat?" Bnainte de a m? aAe,a la m?n?stire" la un
singur lucru m-am g=ndit) s?-mi ajute .umne,eu s? Hi slujesc Lui Bn condi@iile Bn care
m? g?sesc la m?n?stire 6otuAi la Bnceput mi-au %enit Ai niAte g=nduri" un #el de
nedumeriri" un #el de Bntreb?ri" c? oare cum %oi putea eu s?-i ajut pe oameni prin
rug?ciune (um %oi putea s?-i ajut eu pe oameni la m?n?stireC Gi am a%ut atunci un
du-o%nic" .umne,eu s?-l odi-neasc?" P?rintele Sera#im Popescu" Ai a ,is c?tre mine
aAa) E2?i #rate" nu te g=ndi tu cum s?-i aju@i pe oameni (i preg?teAte-te Bn aAa #el ca
s?-i ajute .umne,eu prin #r?@ia taF Gi mi-am dat seama c? a a%ut dreptate
(=nd mi-am Bnceput eu %ia@a la 2?n?stire la S=mb?ta p?rintele meu du-o%nic mi-a
spus s? m? preg?tesc Bn aAa #el ca s? lucre,e .umne,eu cu mine /ici el" nici eu n-am
Atiut atunci cum %a lucra .umne,eu Bn mine !m Bncercat s?-mi Bmplinesc datoria Ai
am sim@it c? .umne,eu lucrea,? cu mine !m ajuns la Bmprejur?ri de %ia@? Bn care mi-
am dat seama c? eu Ai nu altcine%a eram cel mai potri%it om cu care a lucrat
.umne,eu atunci
2-am spo%edit Bn %ia@a mea de p=n? acum la mai mul@i du-o%nici 2ajoritatea dintre
du-o%nicii mei s-au mul@umit doar s? asculte spo%edania #?cut? de mine Ai s?-mi dea
Bndrum?ri generale (=@i%a Bns? m-au #olosit Bn c-ip real
;n du-o%nic" care mi s-a impus prin serio,itatea cu care punea problemele Ai pe care l-
am Bnt=lnit Bnc? Bn %remea c=nd eram ele% la liceu" a #ost P?rintele Kustinian .alea" pe
atunci du-o%nicul m?n?stirii de maici 6imiAeni" din *anat !lt du-o%nic care mi-a
r?mas Bn aten@ie" de data aceasta de o #actur? cu totul nou?" sera#ic?" cu o l?rgime de
Bn@elegere a neputin@ei omeneAti Ai cu o pogor=re care aduce aminte de S#=ntul Ioan
Irisostom" un du-o%nic de inim?" adic? un du-o%nic Bn care inima primea,?" a #ost
P?rintele Sera#im Popescu" care m-a c-i%ernisit Ai pe care l-am men@inut p=n? la
s#=rAitul %ie@ii lui
La pu@in? %reme dup? ce am intrat Bn m?n?stire" %enindu-mi g=ndul c? Bn aceast?
nou? situa@ie aA a%ea mai pu@ine posibilit?@i Ai mijloace de a #i de #olos oamenilor" deAi
152
Bn realitate a%eam mai multe posibilit?@i dar nu le cunoAteam" spun=ndu-i P?rintelui
Sera#im acest g=nd Ai ar?t=ndu-i nedumerirea mea" Prea (u%ioAia Sa mi-a spus
simplu) E/u te mai g=ndi la aceasta" pentru c? nu noi -ot?r=m #olosul pe care-l
aducem oamenilor" ci .umne,eu lucrea,? prin noi" spre #olosul altora $r?@ia ta
preg?teAte-te Bn aAa #el ca .umne,eu s? poat? lucra cu #r?@ia ta acolo unde %rea 7l Ai
unde Atie 7l c? trebuie s? #ii de #olosF ! #ost un s#at pe care l-am %eri#icat ca #oarte bun
Ai de care m? %oi @ine toat? %ia@a (u un alt prilej" tot Bntr-o situa@ie de nedumerire" mi-
a spus P?rintele Sera#im) E9riunde sim@i c? se cinsteAte Iristos" s? te duci c? nu
greAeAtiF 2ai t=r,iu" cu oca,ia unei spo%edanii la P?rintele (leopa" acesta mi-a atras
aten@ia" prin prima Bntrebare ce mi-a pus-o" asupra importan@ei pe care o are p?,irea
min@ii
Hn 1965 m-am dus la P?rintele !rsenie *oca cu un student de la 6eologie care se
preg?tea pentru preo@ie ! ,is P?rintele c?tre el J eu eram numai diacon J ) E2?" o s?
ajungi preot" s? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?F (red c? P?rintele i-a spus
lui ca s? aud eu /u %? pute@i Bnc-ipui de c=te ori m-am g=ndit eu la cu%intele acestea)
s? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?
Poate c? eu nu am ajuns la Bn@elegere c=t? ar trebui s? am" dar cu%intele acestea mi s-
au Bmpl=ntat Bn minte Ai le am Bn %edere) s? ai Bn@elegere #a@? de neputin@a omeneasc?
Pentru c? oamenii nu pot mai mult dec=t #ac !sta Bnseamn? s? ne #ie mil? de oameni
c? nu pot mai mult" c? dac? ar putea mai mult ar #i Ai mai #erici@i Ai ar #i m=ntui@i Ai ar
#i mai bine de ei
S?-mi dea .umne,eu lumin? Bn su#let ca s? pot pricepe ce trebuie s? #ac cu oamenii
care %in s? #ie Ai ei lumina@i Bn lumina pe care o d? .umne,eu celor pe care i-a pus
.umne,eu s? lumine,e oamenii
P?rinte" tot timpul c-ipul s#in@iei %oastre este plin de %eselie" bucurie Ai senin?tate
(um reuAi@i" dac? nu e un secretC
.rag?" secrete dintr-?stea nu-i %oie s? aib? omul .ac? poate s? Atie el cum Bi %ine
%eselia trebuie s-o spun? Ai la al@ii (eea ce Atiu eu despre mine este c? aA putea ,ice c?
am %enit cu o #ire desc-is? Bn lumea aceasta 6otdeauna am #ost recepti% #a@? de
lucrurile d?t?toare de bucurie
7u dac? am citit 7%ang-elia totdeauna m-am oprit la lucrurile acelea care Bs d?t?toare
de bucurie Ai de n?dejde Ai totdeauna am cam ocolit g=ndurile care aduc aminte de
m=nia lui .umne,eu" de pedeapsa lui .umne,eu" de dia%ol" de lucruri dintr-acestea
care sunt reale .ar Bmi place s? Atiu mai mult de bun?tatea lui .umne,eu" de mila lui
.umne,eu" c? E.umne,eu este bun Ai iubitor de oameniF" c? .umne,eu este 6at?l
nostru" mai bun dec=t p?rin@ii cei p?m=nteAti" c? ne iubeAte" c? e iubire" c? ne
cuprinde Bn Sine
/u Atiu s? #i #?cut ce%a anume pentru a a%ea o #ire desc-is?
Iai s? %? ,ic o %orb? pe care-o ,is-o un pro#esor de la 6eologie Bn leg?tur? cu un P?rinte
7piscop %icar" 6eodor Scorobe@ 7ram Bn curtea $acult?@ii de 6eologie din Sibiu Ai o
%enit %orba de PS 6eodor" de care mie mi-a pl?cut #oarte mult" un om ec-ilibrat" un
om #?r? preten@ii Gi-am ,is) 9are prin ce osteneal? a ajuns Prea S#in@itul Scorobe@ aAa
de bun Ai aAa de cumsecadeC Gi un pro#esor" P?rintele .umitru (?lug?r a ,is) EPrin
153
osteneala lui .umne,eu" c? aAa l-o l?sat .umne,eu0F Poate ce%a asem?n?tor se poate
spune Ai despre bucuria c=t? o am eu" c? poate m-o l?sat .umne,eu cu aceast?
predispo,i@ie spre bucurie Ai spre %eselie" ca s? se Bmplineasc? cu%=ntul) E*ucura@i-%?
Ai %? %eseli@i c? plata %oastr? mult? este Bn ceruriF
6otdeauna mi-a pl?cut s? m? Atiu" s? m? pre,int" s? m? simt" s? m? angaje, spre
bucuria altora +reau s? #iu lucr?tor de bucurie
P=n? de cur=nd" dac? m-ar #i Bntrebat cine%a care este cea mai mare bucurie a %ie@ii
mele" n-aA #i putut r?spunde la aceast? Bntrebare Gi e #iresc s? #ie aAa" de%reme ce
%ia@a mea a #ost ur,it? pe bucurii Ai Bntre@esut? cu bucurii +ia@a mea" Bn principal" a
#ost un Air de bucurii
!m a%ut bucurii din credin@a Bn .umne,eu Ai din tot ce @ine de practicarea credin@ei
!m a%ut bucurii din succese !m a%ut bucurii din reali,?ri !m a%ut bucurii din
rela@iile cu oamenii" cu cei din #amilia Bn care am %enit pe lume Ai Bn mijlocul c?rora mi-
am tr?it anii copil?riei !m a%ut bucurii din rela@iile cu rudele" cu prietenii" de care n-
am dus lips?" cu colegii" cu oamenii bine%oitori c=@i au #ost Bn jurul meu
!m a%ut bucurii din multe din c?r@ile citite de mine sau pe care le-au citit pentru mine
cei din jurul meu !m a%ut" deci" bucurii peste bucurii Gi Bntr-o ast#el de situa@ie este
greu s? alegi o bucurie anume Ai s? spui despre ea) aceasta este cea mai mare bucurie
a %ie@ii mele Gi cu toate acestea" iat? c? a %enit %remea s? pot spune" abia Bn al
Aapte,eci Ai doilea an al %ie@ii mele" c? cea mai mare bucurie a %ie@ii mele este apari@ia
c?r@ii de poe,ii a 2aicii 6eodosia J Oorica La@cu (onAtiin@a mea Bmi spune c? cea mai
mare bucurie a %ie@ii mele nu-i %reo bucurie din %re-un succes personal" nici din %reo
reali,are" #ie ea c=t de important?" ci cea mai mare bucurie a %ie@ii mele mi-o d? Ecartea
cu bucuriiF" Ecartea cu poe,ii minunate Ai Bnminun?toareF" scrise de Oorica La@cu
6eodosia
2ai ,ilele trecute m-a Bntrebat cine%a) EP?rinte" cum e1plica@i #aptul c? dumnea%oastr?
sunte@i aAa de optimist Ai cum se e1plic? #aptul c? at=ta senin?tate i,%or?Ate din c?r@ile
dumnea%oastr?CF Gi am r?spuns) !sta se Bnt=mpl? pentru c? eu cred0 (red Bn
7%ang-elie" cred Bn ceea ce a spus 2=ntuitorul" cred c? 7l ne c-eam?" cred c? ne ajut?"
cred c? este E*un Ai iubitor de oameniF" c? este E2ilosti% Ai iubitor de oameniF" c? al Lui
este Ea ne milui Ai a ne m=ntuiF" cred c? .umne,eul nostru este E.umne,eul milei Ai-al
Bndur?rilor Ai-al iubirii de oameniF
Hn general" intelectul se angajea,? mai uAor dec=t sim@irea' depinde Ai de structura
omului Hmi spunea P?rintele Sera#im Popescu) E2?i" la tine nu s-a #?cut acordul Bntre
minte Ai inim?F 7u sunt un tip mai ra@ional" mai mental .in acest moti% doresc"
#iindc? nu am" s? am o sensibilitate mai mare 2? bucur de cei care au o sensibilitate
mai mare
Oiceam c? dac? s-ar putea #ace un om din doi" mie mi-ar con%eni #oarte mult un om cu
mintea P?rintelui !rsenie Ai cu inima P?rintelui Sera#im
Lui .umne,eu s?-I slujeAti cu structura ta Ai cu #irea ta" nu trebuie s? te #ormali,e,i
.in Pateri a#l?m despre doi p?rin@i cu totul deosebi@i ca structur? Ai anume) !%%a
!rsenie" care era un tip intro%ertit Ai distant 3poate de aceea era distant #iindc? era mai
mult cu g=ndul la .umne,eu4" Bi respingea pe oameni" se retr?gea Gi cel?lat" S#=ntul
154
2oise !rapul" despre care Bn Fi&!a&ie P?rintele Ioan (asian spune c? a #ost cel mai
iscusit dintre p?rin@ii pe care i-a Bnt=lnit Bn pustia sPetic? Spune c? S#=ntul 2oise" Ecel
dintre t=l-ariF" care a de%enit s#=nt dup? ce mai Bnt=i a #ost el BnsuAi t=l-ar" a #ost cel
mai iscusit dintre p?rin@i Gi acesta era un om #oarte comunicati% Se punea problema)
care este mai bine primit Bn #a@a lui .umne,eu" cel comunicati% sau cel distantC Gi s-a
ar?tat Bntr-o %edenie unui p?rinte dou? cor?bii care mergeau pe r=u' una era cu !%%a
!rsenie" Ai .u-ul S#=nt era asupra lui" iar cealalt? era cu S#=ntul 2oise !rapul Ai
Bngerii Bl -r?neau cu #aguri de miere .eci am=ndoi erau primi@i la .umne,eu" #iecare
Bn #elul lui lucr=nd Gi ne pare #oarte bine de treaba asta" #iindc? mie" care sunt mai
desc-is" mai comunicati%" mi-ar trebui #oarte mult s? m? obiAnuiesc s? #iu departe" s?
#iu re,er%at" s? #iu distant" s? m? i,ole, 7u nu sunt un tip care s? m? i,ole, Ai nici nu
e necesar lucrul acesta" c? dac? aA crede lucrul acesta aA #ace tot posibilul s? #iu aAa
(=nd m-am #?cut eu c?lug?r a%eam un prieten cu care am #ost coleg" ca studen@i la
6eologie" Ai care mi-a scris la m?n?stire dup? ce el ajunsese preot) EH@i doresc s? nu #ii
nici prea mult" nici prea cur=nd" un c?lug?r tipF /-aA putea ,ice c? m-am g=ndit la
aceasta sau c? aA #i #ost preocupat de aAa ce%a" c?ci m-am g=ndit c? omul se
m=ntuieAte Bn #irea sa real? Ai nu trebuie s?-Ai #ac? alt? #ire ca s?-l primeasc?
.umne,eu
7u sunt un om care iubeAte cultura Pe mine dou? lucruri m-au ajutat Bn %ia@?)
credin@a Bn .umne,eu Ai cultura" Ai pe am=ndou? le recomand
Sunt destul de r=%nitor pentru agonisirea unei culturi at=t du-o%niceAti" c=t Ai
generale Pentru ne%oile ceasului de #a@?" am Bn%?@at Ai unele limbi str?ine care mie" ca
ne%?,?tor" Bmi sunt necesare pentru c? prin mijlocirea lor am acces la c?r@ile pe care
str?inii la tip?resc pentru ne%?,?tori Pe l=ng? aceasta" pot #i de #olos trec?torilor
str?ini care %i,itea,? m?n?stirea noastr? Ai care sunt bucuroAi s? poat? comunica cu
noi
$ac ce-mi este propriu Ai am con%ingerea c? nu m? %a os=ndi .umne,eu c? am lucrat
cu puterile pe care 7l mi le-a d?ruit (=nd %oi putea #ace mai mult" mai mult %oi #ace
.eocamdat? sunt Bn situa@ia celui care" deAi c?lug?r" BAi lucra @arina Ai din ce agonisea
d?dea milostenie ;nora li se p?rea c? acest mod de lucrare nu se potri%eAte cu
%ie@uirea cea mai presus de lume Ai i-au inter,is acest mod de lucrare 7l a spus) E.ac?
nu mi se d? %oie s? #ac ceea ce pot #ace" altce%a nu pot #aceF 3Pateri4 !Aa sunt Ai eu
+eni-%a oare %remea s? las toate Ai s? urme, .omnului IristosC Sau poate %oi urma
.omnului totdeauna cu toate ale mele" iar reali,?rile pe care le %oi a%ea Bn aceast?
situa@ie le %oi o#eri .omnului" ,ic=nd) E!le 6ale dintru ale 6aleF" iar cei ce se %or bucura
de ele poate %or ,ice Bn rug?ciunea c?tre .umne,eu) EPe 6ine 6e l?ud?m" pe 6ine 6e
binecu%=nt?m" Rie B@i mul@umim" .oamne" Ai ne rug?m Rie" .umne,eului nostruF $ie
%oia .omnului0
!deseori sunt la Bndem=na %i,itatorilor care %in la noi" pre,ent=nd istoricul m?n?stirii
Ai d=nd e1plica@ii Ai l?muriri (=nd sunt solicitat stau de %orb? cu unii dintre
credincioAii care doresc cu%=nt de #olos 9dat? cu aceasta m? ocup Ai de di#erite studii
Bn %ederea progresului meu su#letesc Ai Bn %ederea preg?tirii pentru predic?
/u am un program bine preci,at" pentru c? Bn condi@iile noastre aAa ce%a nici nu se
poate reali,a .eseori este ca,ul s? ,icem ca un p?rinte din Pateri) E(u Iristos merg
s? lucre, Bn cutare locF Se i%esc Ai slujbe neprogramate" cum ar #i S#=ntul 2aslu
155
Lucrurile esen@iale nu le-am Bn%?@at la 6eologie 3la #acultate4" ci la m?n?stire" din
Pateri Ai din Fi&!a&ie
Fi&!a&ia este cartea mea pre#erat?
7u am o %orb? Ai le spun celor de la m?n?stire c? #iecare dintre noi ar trebui s? g=ndim
aAa) dac? Bn aceast? m?n?stire numai unul ar putea s? #ie bun" acela %rea s? #iu eu

;nii" dup? ce m? Bntorc la m?n?stire" ,ic) EP?rinte" %-am sim@it lipsa0F Gi eu ,ic c? Bmi
pare bine c? mi-a@i sim@it lipsa" asta Bnseamn? c? Bmi sim@i@i Ai pre,en@a

Pe mine unii m? socotesc Edu-o%nic mareF Ai aAa m? socotesc cei care m? ascult? Ai
urmea,? s#atul meu !l@ii m? socotesc Edu-o%nic micF Ai aAa m? socotesc cei care nu
m? ascult? Iar al@ii m? socotesc Ede nimicF Ai aAa se raportea,? la mine aceia care m?
desconsider? Gi sunt Ai din aceAtia destui /orocul meu este c? eu le iau pe toate cum
%in Ai nu m? opresc prea mult nici la cei ce m? socotesc EmareF" nici la cei ce m?
socotesc EmicF Ai nici la cei ce m? socotesc Ede nimicF 2-am con%ins de mult? %reme c?
cei care te laud? nu adaug? nimic la ceea ce eAti" dup? cum nici cei care te de#aim? nu-
@i iau nimic din ceea ce ai 6o@i suntem oameni Ai to@i putem Ai s? greAim Bn aprecierile
noastre
2-a impresionat #aptul c? un #ost de@inut politic" c=nd a Bnceput s? %orbeasc? Bntr-o
adunare #esti%?" Bnainte de toate" a ,is cu glas tare) E.oamne ajut?-m? s? nu greAescF
>reAim noi BnAine Ai greAesc Ai al@ii Bn ceea ce ne pri%eAte pe noi Lucrul de c?petenie
este s? ni se #ac? Eocara" ca cinstea' lipsa" ca Bndestularea' paguba" ca Ai c=Atigul Ai
str?inii" ca rudele dup? trupF .ac? ajungem la m?sura aceasta am ajuns la nep?timire
Ai suntem #erici@i

;n p?rinte de la noi de la m?n?stire ,icea) ES? Atii c? @ie nu-@i d? .umne,eu nici o
plat?" c? @ie B@i place aici la m?n?stire0F P?i Bmi Ai place 7 drept c?-mi place .ar nu
stau pe plat?" dac? e %orba
+in la mine unii oameni dup? cu%=nt de #olos .e la o %reme Bncoace" Ati@i ce cu%=nt de
#olos le spunC ES? ne iubim unii pe al@ii ca Bntr-un g=nd s? m?rturisimF 7 un cu%=nt
de la S#=nta Liturg-ie Sau le mai spun) E.up? aceasta %or cunoaAte oamenii c? sunte@i
ucenicii mei" dac? %e@i a%ea iubire unii c?tre al@iiF
!m Ai eu un cu%=nt care ,ic c? e bine s?-l @in? minte Ai al@ii) Hnt=i e datoria Ai apoi %ine
bucuria .eci Bnt=i ne #acem datoria Ai dup? datorie %ine bucuria
.e multe ori le spun oamenilor care au un nume deosebit) S?-@i #ie %ia@a cum @i-i
numele0 .e e1emplu" dac? spune cine%a c? Bl c-eam? 2odest" Bi ,ic) S?-@i #ie %ia@a cum
@i-e numele0
.e c=nd am Bnceput s? predic totdeauna m-am adresat oamenilor cu E%oiF Gi ,ice tata
c?tre mine) E2?i" tu le ,ici la oameni E%oiF c=nd spui po%eAtea la biseric?F 3Po%eAtea
Bnseamn? predica .ar de ce Bi spunea el Epo%eAteaFC Pentru c? la Bnmormntare se
spune predica Ai tot atunci se spune Ai Epo%estea omuluiF' Ai atuncea tata ,icea c?-i
Epo%eAteF Ai ce spune preotul la biseric?4 P?i" ,ic) (um s? ,icC P?i" E.umne%oatr?F0 (?
doar acolo-s oameni mai b?tr=ni ca tineL Gi-i ,ic) *ine" bine tat?" la slujb? cum ,icem)
EIarul .omnului nostru Iisus Iristos s? %in? peste dumnea%oastr? peste to@iFC Sau)
E*inecu%=ntarea .omnului s? %in? peste dumnea%oastr? peste to@iFC
156
S?racuD tata L-am Bn%ins" dar s? Ati@i c? nu l-am con%ins
S? %? spun ce%a #rumos) e acolo l=ng? noi la m?n?stire un doctor cu care m? am eu
#oarte bine" Ai el totdeauna Bmi spune) E.omnD p?rinte" domnD p?rinteF I-am spus) E/u-
mi mai ,ice domnD p?rinte" ,i-mi Ep?rinteF" c? dac? ,ici aAa" ,ici Ai domnD Ai toate le
,iciF .ar el tot aAa o @inea !tunci Bi spun copilului s?u) EIa ,i c?tre t?ticu-t?u s? nu
mai ,ic? domnD p?rinte" s?-mi ,ic? numai p?rinteF Gi copilul mi-a r?spuns ce%a care
mi-a pl?cut #oarte mult Ai am ,is c? mai Bn%?@ Ai eu de la copii) E!sta aA putea #ace dac?
eu aA #i tat?l luiF !dic? trebuie s? ne mai cunoaAtem Ai po,i@ia
2-am Bnt=lnit o dat? la m?n?stire cu +adim 6udor 9 %enit s?-mi dea o carte" i-am dat
Ai eu una de Oorica La@cu" Ai ,ice el) E7u %-am %?,ut pe dumnea%oastr? de mai multe
ori J deci el o mai #ost la m?n?stire" cu mine n-o %orbit J iar dumnea%oastr? nu m-a@i
%?,ut pentru c? .umne,eu e nedreptF (red c? o %rut s? spun? c? .umne,eu la unii
le-o dat %edere iar la al@ii nu le-o dat" Ai deci e nedrept c? nu le-o dat Ai la ceilal@i care
n-au %edere Gi-am ,is) EPoate .umne,eul lui +adim 6udor" dar al meu Bi per#ect0F
7ram" mai anul trecut sunt 2: de ani" Bn #a@a unui maga,in din $?g?raA Gi un p?rinte
cu care eram" P?rintele Paisie" a intrat s?-Ai cumpere ce%a din maga,in Ai pe mine m-a
l?sat a#ar? 7u acuma" ca s? nu stau Bmpl=ntat Bntr-un loc" mergeam aAa pe %reo c=@i%a
metri Bnainte Ai Bnapoi Gi numaD aud pe un copil strig=nd) ;ite mortuD0 ;ite mortuD0 Gi-
aud o #emeie" o #emeie cu glas b?tr=nesc J poate o #i #ost bunica lui J care ,ice) E;nde
%e,i m?i mortuD0C ;nde %e,i mortuD0CF Gi copilul m-a ar?tat pe mine Gi #emeia atunci l-a
corectat" Ai i-a ,is) E2?" ?la nu-i mortuD" ?la-i popa0F (e m? g=ndesc eu c? s-a
Bnt=mplat Pe copil l-o #i dus la %reo Bnmorm=ntare Ai i-or #i ,is c?-l duce la mort Gi
atuncea" c=nd l-o %?,ut acolo pe preot o g=ndit c? ?la-i mortuDL
7u am 72 de ani Bmplini@i Ai Bnc? nici o ,i din %ia@a mea n-am tr?it-o #?r? s? Bnt=lnesc
pe cine%a" #?r? s? Bnt=lnesc un om Gi nu-mi pare r?u /u-mi pare r?u pentru c? prin
oameni creAtem
P?rintele !rsenie c=nd mi-a dat mie Bn aten@ie rug?ciunea lui Iisus" nu mi-a spus s?
m? interese, unde%a de %reo carte despre rug?ciune" nu mi-a spus s? iau leg?tura cu
cine%a care ar putea s? m? Bndrume Poate c? P?rintele Ai-a dat seama c? n-aA g?si un
Bndrum?tor" Ai s? Ati@i c? nici n-am g?sit /-am g?sit nici c=nd n-am c?utat" Ai nu
pentru c? n-am c?utat Se putea Bnt=mpla s? g?sesc pe cine%a #?r? s?-l caut" dac?-i
%orba /-am g?sit nici c=nd am c?utat Ai nici eu nu pot #i un Bndrum?tor bun Bn
pri%in@a aceasta
!cuma s? Ati@i c? nu sunt un rug?tor din acela care e copleAit de rug?ciune Bn aAa #el
Bnc=t s?-mi %in? numai g=nduri e1traordinare Bn rug?ciune" Bmi mai %in Ai g=nduri
obiAnuite .ar nu-mi pare r?u niciodat? dac? Bmi %ine Bn g=nd un bine#?c?tor Hl pun
Bnaintea lui .umne,eu Bn atmos#era de rug?ciune Ai ,ic) .oamne" ajut?-l pe cutare" c?
uite m-a ajutat Ai el pe mine" sau Bmi %ine Bn minte o poe,ie #rumoas?" o spun Ai c=nd
m? rog" Ai ,ic) aAa-i .oamne c?-i #ainC !sta Bnseamn? Bmbun?t?@ire de %ia@?" s? ajungi
la niAte g=nduri care s? le po@i pre,enta Ai s? le po@i Bn%?lui Bn rug?ciune

!re un cu%=nt S#=ntul Isaac Sirul Bn %olumul T din Fi&!a&ie" cu%=ntul 72" de care m-
au luat #rigurile c=nd l-am citit prima dat? Gi aAa mi-a pl?cut" Ai aAa m-a impresionat0
Hn acest cu%=nt spune el c? E.ragostea de .umne,eu J care-i #ericirea su#letului J este
%inul care %eseleAte inima omuluiF

157
/u Atiu" parc? pe mine m-a sting-erit totdeauna c=nd am au,it c? .umne,eu Se Ai
m=nie Parc? aA %rea s? #ie un .umne,eu care nu Se m=nie (? .umne,eu pedepseAte"
c? .umne,eu tr?,neAte 6otdeauna c=nd am au,it aAa ce%a" parc? .umne,eul meu e
alt#el 6otdeauna am a%ut o aderen@? la lucrurile acestea po,iti%e S#=ntul !postol Pa%el
are un cu%=nt care aAa de mult Bmi place Oice c? Edac? .umne,eu L-a dat pe $iul S?u
pentru noi" oare nu ne %a da toate Bmpreun? cu 7lCF 38omani <" 324 7 e1traordinar0

Personal cred c? .umne,eu %a m=ntui mult mai mul@i oameni dec=t credem noi c? se
m=ntuiesc

(e #ain ar #i Bn lumea aceasta dac? ar #i mul@i oameni care s? se lupte Bmpotri%a
#?r?delegii spun=ndu-i r?ului r?u Ai s? nu aib? e,it?ri s? atrag? aten@ia atunci c=nd
ce%a trebuie Bndreptat0
.e dou? lucruri nu-mi pare r?u din %ia@a mea) dac? am #?cut un bine Ai dac? am
dormit .e ceC Poate pare curios P?i cine%a care doarme Ai Bi odi-nit ap?i ?la are elan
de munc? Ai munceAte Bntr-o or? mai mult dec=t Bn trei ore de neodi-nit
;neori m? g=ndesc c? dac? ar #i s? am posibilitatea s? m? Bnt=lnesc cu .omnul Iristos
#a@? c?tre #a@? Ai s? am siguran@a c? este c-iar 7l !cela" n-aA a%ea s?-I spun altce%a
dec=t ceea ce Bi spun Bn rug?ciune" c=nd ,ic) E.oamne" Iisuse Iristoase" $iul lui
.umne,eu" miluieAte-m? pe mine" p?c?tosulF Gi dac? totuAi L-aA ruga Ai ce%a special
pentru mine" L-aA ruga s?-mi dea mai mult? putere s? #ac %oia Lui Ai s?-I slujesc cu
g=nd de pream?rire

;ite" eu acuma sunt b?tr=n" am 72 de ani" Ai la 72 de ani nu m? simt mai aproape de
moarte dec=t la 2: de ani

7u tare mi-aA dori J Ai sunt sigur c? o s? se Bnt=mple Bn %eAnicie J s? m? Bnt=lnesc cu
trei s#in@i) Iosi# din !rimateea" S#=ntul 7%ang-elist Luca Ai S#=ntul Ioan >ur? de !ur
WAtia trei parc? mi-s cei mai apropia@i0

(=teodat? m? g=ndeam c? oare n-o s? mi se Bnt=mple ce%aC (? n-o s? mor de bucurie"
de c=t? bucurie a%eam din rug?ciuneC

7u" dac? mor" %reau s? mor de bucurie0

2ai ,ic eu c=teodat? aAa) atunci c=nd o s? trec eu prin E%?mile %?,du-uluiF o s? se
duc? dracii de- or mai intra Ai al@ii pe l=ng? mine /u pentru c? sunt eu un om aAa de
e1cep@ional .aD nu-mi pot Bnc-ipui s?-L port pe .omnul Iristos Bn su#let Ai s? poat? s?
#ac? dracii ce%a asupra mea
S? Ati@i c? eu cred din toate puterile mele c? o s? m? duc Bn rai0 /u pentru c? #ac niAte
#apte bune" c? #ac niAte lucruri e1traordinare /u (i pentru c? eu Atiu cum Bi
.umne,eu Gi dac? .umne,eu Bi 6at?l nostru Ai dac? .umne,eu Bi ca tat?l #iului
risipitor Ai mai bun dec=t tat?l #iului risipitor" p?i nu se poate s? te resping? .umne,eu
dac? %rei s? #i cu 7l" dac? e 6at? /u se poate0 Gi eu am conAtiin@a asta Gi de-aceea
nici nu mi-e #ric? .oamne ajut? Sunt sigur c? o s? cad direct Bn bra@ele lui
.umne,eu0
Pomeni@i-m? %? rog Ai pe mine" s? #iu m?car cum g=ndesc oamenii c? sunt
15<

159
P"&-.a(/ !a ca#-a $%-$-)!a-/ 0V%$($ 1 !)a($ 2)c)#$3
;n cu%=nt l?muritor

(a Bnc-eiere la cartea de #a@?" m-am g=ndit s? pre,int un cu%=nt l?muritor
!cest cu%=nt l?muritor mi-l Bncep cu o amintire
7ra pe la Bnceputul lui mai" din anul 1954 2? g?seam atunci" ca Bnc-in?tor Ai
ca %i,itator" la 2?n?stirea 2aicii .omnului din localitatea 6udor +ladimirescu" din
apropiere de 6ecuci" cunoscut? de to@i ca E2?n?stirea +ladimireAtiF 2? dusesem acolo
Ai cu inten@ia Ai cu dorin@a de a o Bnt=lni pe 2aica 6eodosia J Oorica La@cu" despre care
Atiam" dar Bnc? nu ajunsesem s? o cunosc' Bi cunoAteam doar unele din minunatele
poe,ii pe care le tip?rise
La 2?n?stirea +ladimireAti l-am Bnt=lnit pe P?rintele Gte#an Sle%oac?" care pe
atunci era preot la (=mpulung 2oldo%enesc !m spus El-am Bnt=lnit pe P?rintele Gte#an
Sle%oac?F" sau puteam s? spun c? EP?rintele Sle%oac? m-a Bnt=lnit pe mineF $apt e c?
ne9a' 8nt#&nit" iar dup? Bnt=lnirea noastr? am ajuns la conclu,ia c? de #apt
EDu'ne6eu ne9a 8nt#&nit pe n!iF +e@i a#la Bndat? de ce
P?rintele Sle%oac? a%ea un mare neca,) #iica lui" pe nume Sanda" Bn urma unei
meningite" BAi pierduse %ederea la %=rsta de 11 ani 6recuser? de atunci doi ani" iar
Sanda nu se putea Bmp?ca cu noua situa@ie Ai P?rintele Sle%oac? Ai so@ia sa nu Atiau ce
s? #ac? pentru a o liniAti Ai a se liniAti ei BnAiAi nt#&nirea n!astr$ a (!st ! 'inune
P?rintele a%ea ne%oie de un om ca mine 7ram t=n?r 6recusem doar cu pu@in de %=rsta
de 25 de ani 7ram licen@iat Bn teologie !%eam Bn m?n?stire doar un an Ai eram
c?lug?r 6oate acestea erau lucruri obiAnuite' nimic nu era deosebit Bn ele (eea ce Bmi
d?dea Bns? o competen@? Bn Bmprejurarea de atunci" pe l=ng? cele enumerate mai sus"
era #aptul c? cele reali,ate erau toate Bmplinite Bn condi@iile lipsei de %edere Poate c?
purtam Bn su#let lumina pe care mi-a dorit-o 2itropolitul /icolae *?lan" care mi-a
adresat cu%intele) ES? ai lumin? Bn su#letF
P?rintele Gte#an Sle%oac? a considerat Bnt=lnirea noastr? ca un dar de la
.umne,eu" iar pe mine m-a %?,ut ca un Etrimis al lui .umne,euF Bn #olosul #iicei sale Ai
a #amiliei Bn general La #el m-am considerat Ai eu Ai am Bn@eles Bnt=lnirea noastr? de
atunci ca o con#irmare a unei Bndrum?ri" pe care mi-a dat-o P?rintele Sera#im Popescu
din m?n?stirea noastr?" c=nd am m?rturisit c? sunt nel?murit Ai nedumerit Ai c? m?
Bntreb) E(u ce %oi putea s? #iu eu de #olos oamenilor Bn situa@ia mea de simplu mona-F
La aceasta P?rintele Sera#im mi-a r?spuns) E/u te neliniAti" c? Ai aAa nu noi Bi #olosim
pe oameni" ci .umne,eu Bi #oloseAte prin noi" c=nd %rea Ai cum %rea 7l $r?@ia ta
preg?teAte-te Bn aAa #el ca .umne,eu s? poat? lucra prin #r?@ia taF !m luat Bn seam?
cu%intele P?rintelui Sera#im" deAi" trebuie s? m?rturisesc" nu eram sigur de ade%?rul
cuprins Bn ele Siguran@a am primit-o la destul de scurt? %reme" la 2?n?stirea
+ladimireAti
Hn c-ip asem?n?tor s-au Bnt=mplat multe lucruri Bn %ia@a mea !Aa s-a ajuns la
tip?rirea celor 9 c?r@i ale mele" Ai tot aAa s-a ajuns Ai la cartea de #a@? E! lucrat mai
mult .umne,eu dec=t omulF .up? cum aA putea ,ice c? Ea lucrat .umne,eu prin
oameniF Gi Bnc? Ai mai mult) E.umne,eu a r=nduit lucrurile Bn aAa #el Bnc=t aceste c?r@i
s? e1iste Ai s?-Ai #ac? lucrareaF
(artea de #a@? este alc?tuit? din g=ndurile mele (uprinse Bn cele 9 c?r@i de p=n?
acum" precum Ai Bn di#erite articole sau pe casete Hn acest Bn@eles" cartea este a mea"
E=mi apar@ineF (artea de #a@? Bns? nu este a mea dup? alc?tuirea ei .e aceasta s-a
ocupat prietenul meu Ionu@ >=nsc?" !bsol%ent al !cademiei de !rte +i,uale EIoan
!ndreescuF" iar acum la $acultatea de 6eologie 9rtodo1? din (luj 7l a a%ut Ai ini@iati%a
pentru aceast? carte aAa cum se pre,int? ea Ai tot el a scos din c?r@i" din articole Ai de
16:
pe casete" g=ndurile mele Ai le-a grupat pe idei .in acest punct de %edere cartea nu
este a mea" ci a prietenului meu Ionu@
!Aa cum odinioar?" Bnainte cu aproape o jum?tate de secol" m-am Bnt=lnit cu
P?rintele Sle%oac?" Ai ne-am mers prietenia Bmpreun? Bn %remea %ie@ii P?rintelui Ai ne-o
continu?m Ai dup? aceea" tot aAa se Bnt=mpl? Ai cu prietenia dintre mine Ai Ionu@
>=nsc?" deocamdat? concreti,at? Bn cartea de #a@?" care este Ai a mea Ai a lui" cum este
Ai a lui Ai a mea
La s#=rAitul acestor r=nduri l?muritoare" dau sla%? lui .umne,eu pentru tot ce
s-a #?cut ca acest? carte s? e1iste Ai le mul@umesc tuturor care au colaborat Bn %ederea
e1isten@ei c?r@ii de #a@? 2? g=ndesc la cei care au lucrat direct sau indirect" la cei care
au contribuit #inanciar" pentru a se putea reali,a aceast? carte pe care o trimitem cu
to@ii ca s?-Ai #ac? lucrarea de Bnmul@ire a bucuriei" ea #iind o in%ita@ie la bucurie prin
titlul ei) E+eni@i de lua@i bucurieF S? ne bucur?m aAadar to@i de P?rintele (eresc" Ede la
care %ine toat? darea cea bun? Ai tot darul des?%=rAitF" Ai de la care Ai prin care s-a
ajuns Ai la cartea de #a@?" pe care o dorim lucr?toare de bucurie pentru to@i cei ce o %or
citi sau %or citi din ea

!r-imandritul 6eo#il

161