Sunteți pe pagina 1din 224

ORSON SCOTT CARD

COPIII MINII
Al patrulea roman din seria ENDER
Traducere: Gabriel Stoian
Nemira
2006
Orson Scott Card
CHILDREN OF THE MIND
n aceeai serie:
JOCU U! "N#"$
%O$&!TO$ N NU'"" 'O$(!O$
)"NOC!#
Coperta colec*iei: Corneliu A")AN#$"SCU
Pentru Barbara Bova,
ale crei caliti drzenie, nelepciune
i empatie o fac s fie un mare agent
literar fi o prieten deosebit.
MULUMIRI
e mul*umesc din su+let urm,torilor:
Glenn 'a-it-a. pentru titlu. care pare acum at/t de e0ident. dar care nu1mi
0enise 2n minte dec/t dup, ce mi l1a su3erat el c/nd m, a+lam la 4atrac- $i0er. 2n
cursul unei discu*ii purtate pe America Online5
%an Gessel. pentru c, m1a ini*iat 2n opera lui 4i-ari i 6en7abur8 9e i pentru
minunata traducere a romanului Rul adnc de S:usa-u "ndo5
Cititorilor plini de solicitudine din 4atrac- $i0er. precum Step:en &oulet i Sandi
Golden. care au descoperit erori tipo3ra+ice i inconsec0en*e 2n manuscris5
Tom #o:ert; i &et: 'eac:am de la "ditura Tor. care mi1au permis s, 2mpart
enocid 2n dou, p,r*i. pentru a putea concepe i scrie mai bine a doua parte a
istorisirii5
<rietenei i to0ar,ei de lupt, pe c/mpurile literaturii. 6at:r;n 4= 6idd. pentru
2ncura>,rile primite din partea ei la elaborarea +iec,rui capitol5
6at:leen &ellam; i Scott J= Allen. pentru e+orturile lor deosebite 2ntr1o acti0itate
ce p,rea sisi+ic,5
6ristine i Geo++. pentru lectura atent,. care m1a a>utat s, re7ol0 unele
contradic*ii i neclarit,*i5
?i so*iei mele 6ristine. ca i copiilor mei: Geo++re;. "mil;. C:arlie &en i @ina.
pentru r,bdarea ar,tat, +a*, de pro3ramul meu +oarte 2nc,rcat i cu+undarea 2n sine
pe durata redact,rii romanului i pentru c, m1au 2n0,*at despre ce merit, s, scrii
istorii=
Am 2nceput lucrul la acest roman 2n Greensboro. Carolina de Nord i l1am
terminat departe. la )anadu !! 2n ';rtle &eac:. 4otel <anama din San $a+ael i la os
An3eles. 2n casa scumpilor mei 0eri 'ar- i 'ar3aret <ar-. c,rora le mul*umesc pentru
prietenie i ospitalitate= Capitolele c,r*ii au +ost preluate 2n manuscris electronic pe
America Online la Adunarea 'unicipal, din 4atrac- $i0er. unde c/*i0a amici din acea
comunitate 0irtual, le1au desc,rcat. citit i comentat. spre marele bene+iciu al c,r*ii i
al meu=
1.
NU SUNT EU NSUMI
!"am. #at. $m procedat bine %&
Ultimele cu0inte ale lui 4an Ain31Jao. din
'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
?i Ban31'u a p,it 2n,untru= T/n,rul pe nume <eter a luat1o de m/n, i a
condus1o 2n na0a spa*ial,= &ocaportul s1a 2nc:is 2n urma lor=
Ban31'u s1a ae7at pe unul dintre scaunele rotati0e din 2nc,perea nu tocmai
spa*ioas,= A pri0it 2n >ur atept/ndu1se s, 0ad, ce0a nou i neobinuit= n a+ara
pere*ilor metalici. aducea cu orice birou de pe lumea numit, Calea= O camer, curat,.
dar deloc impresionant,= 'obilat, economic i util= %,7use destule :olo3rame ale unor
na0e 2n 7bor: na0e de lupt, 70elte i aerodinamice. na0ete care intrau i ieeau din
atmos+er,5 structurile uriae. rotun>ite ale na0elor stelare. care accelerau. at/t c/t
permitea materia. p/n, aproape de 0ite7a luminii= <e de o parte. +or*a de penetrare a
unui ac5 pe de alta. puterea uria, a unui baros= ns, acea camer, nu l,sa impresia de
+or*,= $,m/nea o 2nc,pere oarecare=
Unde era pilotulC Trebuia s, eDiste. deoarece nu putea crede c, t/n,rul care
st,tea de cealalt, parte a camerei. murmur/nd ce0a c,tre computer. comanda o na0,
stelar, capabil, s, c,l,toreasc, mai repede dec/t lumina=
?i totui. si3ur asta +,cea. pentru c, nu se mai 0edeau alte ui care s, dea spre
alte 2nc,peri= %,7ut, din eDterior. na0a i se p,ruse de mici dimensiuni. iar acea
camer, ocupa tot spa*iul liber din interior= ntr1un col* se a+lau bateriile care
2nma3a7inau ener3ia transmis, de colectoarele solare de pe partea superioar, a
na0ei= ntr1un dulap. ce p,rea i7olat ca un +ri3ider. se a+lau probabil alimente i
b,utur,= Asta era tot 2n materie de pro0i7ii= Unde disp,ruse romantismul 7borurilor
spa*iale. dac, toate dot,rile se reduceau la at/tC O simpl, 2nc,pere=
Cum nu a0ea la ce s, se uite. l1a urm,rit pe t/n,rul care st,tea la terminalul
computerului= <eter Bi33in. aa spusese c, se numete= Numele anticului 4e3emon.
cel care unise pentru prima oar, toat, umanitatea sub comanda lui. pe 0remea c/nd
oamenii tr,iau pe o sin3ur, lume. toate na*iile. rasele. reli3iile i +ilo7o+iile 2n3r,m,dite
i su+ocate cot la cot. care nu a0eau 2ncotro s, porneasc, dec/t spre p,m/nturile
altora. 2ntruc/t atunci cerul era ca un ta0an. iar spa*iul. un :,u necuprins care nu
putea +i cucerit= <eter Bi33in. omul care domnea asupra rasei umane= ns, nu el era
acela. bine2n*eles. i c:iar recunoscuse asta= l trimisese AndreE Bi33in5 aa *inea
minte Ban31'u din cele rostite de 'aster 4an. anume c, AndreE Bi33in 2l crease 2ntr1
un anume +el= Asta 2nsemna c, %orbitorul 2n Numele 'or*ilor era tat,l lui <eterC Ori era
+ratele lui "nder. numit ast+el nu dup,. ci c:iar 2ntruc:ip/ndu1l pe 4e3emon. care
murise cu trei mii de ani 2n urm,C
<eter a t,cut. s1a re7emat de sp,tarul scaunului i a o+tat= S1a +recat la oc:i.
apoi s1a 2ntins i a 3emut=
Gesturi lipsite de delicate*e 2n compania unei +emei= Aa ce0a era de ateptat
din partea unui 7ilier needucat=
"l a p,rut s, perceap, sentimentul de de7aprobare din partea ei= Ori poate c,
uitase de ea. iar acum 2i amintise dintr1odat, c, a0ea companie= F,r, s, se mai
destind, pe scaun. a 2ntors capul spre ea i a pri0it1o=
G Scu7e. a 7is el= Am uitat c, nu sunt sin3ur=
Ban31'u t/n>ea s, i se adrese7e cu 2ndr,7neal,. 2n ciuda +aptului c, e0itase
toat, 0ia*a acest lucru= a urma1urmelor. i se adresase cu o 2ndr,7neal, >i3nitoare.
atunci c/nd na0a lui ap,ruse ca o ciuperc, dup, ploaie pe terenul plin de iarb, de la
mar3inea +lu0iului. iar el 0enise cu o +iol, con*in/nd boala ce a0ea s, 0indece Calea.
lumea ei natal,. de tulburarea 3enetic, de care su+erea= O pri0ise 2n oc:i 2n urm, cu
nici un s+ert de or, i1i spusese:
G %ino cu mine i 0ei participa la sc:imbarea istoriei= %om crea istoria=
?i. 2n ciuda temerilor. ea 2l urmase=
?i 4ad +usese de acord. iar ea st,tea acum pe scaunul rotati0 urm,rindu1l cum
se comporta brutal i se 2ntindea 2n +a*a ei= S, +i +ost 0orba de bestia1inimii lui. ti3rulC
Ban31'u 2l citise pe 4e3emon. de aceea putea crede c, 2n acel om 2nsp,im/nt,tor i
m,re* 7,cea un ti3ru= #ar i 2n acestaC ntr1un b,iatC 'ai t/n,r dec/t ea. dei nici ea
nu mai era at/t de t/n,r, ca s, nu recunoasc, imaturitatea cui0a= !ar el 0oia s,
sc:imbe cursul istorieiH S, 2ndep,rte7e corup*ia din Con3res= S, opreasc, Flota
usitaniei= S, +ac, din toate planetele1colonii membri cu drepturi e3ale ai umii celor O
Sut,= &,iatul acesta care se 2ntindea ca o pisic, a >un3lei=
G nc, n1am aprobarea ta. a spus el=
<,rea iritat i. 2n acelai timp. amu7at= #ar poate nu se pricepea ea s,
deslueasc, in+leDiunile 0ocii unuia ca el= i 0enea 3reu s, interprete7e 3rimasele unui
om cu oc:i rotun7i= At/t c:ipul. c/t i 3lasul ascundeau limba>e nep,trunse pe care ea
nu le putea 2n*ele3e=
G Trebuie s, 2n*ele3i. a spus el= Nu sunt eu 2nsumi=
Ban31'u 0orbea limba comun, su+icient de bine ca s, priceap, m,car idiomul=
G Adic, te sim*i r,uC
Cu toate acestea. c:iar 2n clipa 2n care a rostit aceste 0orbe. ea i1a dat seama
c, el nu se re+erise deloc la eDpresia idiomatic,=
G Nu sunt eu 2nsumi. a repetat el= Nu sunt ade0,ratul <eter Bi33in=
G Sper. a r,spuns Ban31'u= Am citit despre +uneraliile lui c/nd eram la coal,=
G #ar ar,t ca el. nuC
T/n,rul a creat o :olo3ram, deasupra terminalului= Aceasta s1a rotit pentru a
pri0i spre Ban31'u5 <eter s1a ridicat i a adoptat aceeai atitudine. r,m/n/nd cu +a*a
la ea=
G "Dist, o asem,nare. a recunoscut ea=
G Si3ur. a spus <eter= <entru c, "nder nu m1a mai 0,7ut dup, ce a p,r,sit
<,m/ntul c/nd a0ea. da. probabil cinci ani= Un puti. at/t= ?i eu eram mic= Asta *inea
el minte c/nd m1a in0ocat s, m, 2ntrupe7 din aer=
G Nu din aer. a spus ea= #in nimic=
G Nu c:iar din nimic. a preci7at el= Cu toate acestea. m1a c:emat= IApoi a 7/mbit
r,ut,cios=J K"u pot in0oca spiritele din marele ad/nc=L
M
Cu0intele acelea 2nsemnau ce0a pentru el. dar ei nu1i su3erau nimic= n lumea
numit, Calea. ea trebuia s, de0in, ser0itoare i de aceea primise pu*in, educa*ie=
Ulterior. 2n casa lui 4an Fei1t7u. i se recunoscuser, aptitudinile. 2nt/i de +osta st,p/n,.
4an Ain31Jao. iar apoi c:iar de st,p/n= "a c,p,tase o brum, de educa*ie de la +iecare.
2ns, la 2nt/mplare= n0,*,tura ce i se d,duse a0usese un caracter preponderent te:nic.
i toat, literatura pe care o studiase se re+erea la $e3atul de 'i>loc sau la cel al lumii
numite Calea= Ar +i putut cita la nes+/rit din marele poet i Ain31Jao. de la care +osta
ei st,p/n, motenise numele= #ar nu tia nimic despre poetul din care cita=
G <ot in0oca spiritele din marele ad/nc. a repetat el= Apoi. sc:imb/ndu1i pu*in
3lasul i purtarea. a r,spuns el 2nsui= K#ac, pot eu. atunci oricine e 2n stare= #ar 0or
0eni ele c/nd le in0ociCL
2
G S:a-espeareC a 2ncercat ea s, 3:iceasc,=
"l i1a 7/mbit= Asta i1a amintit ei de +elul 2n care r/n>ete o pisic, la creatura cu
care se >oac,=
G " 2ntotdeauna cea mai bun, ale3ere c/nd citatul 0ine din 3ura unui european.
a 7is el=
G Citatul e ciudat. a spus ea= Un om se laud, c, poate c:ema mor*ii= !ar cel,lalt
spune c, in0ocarea nu a>un3e. aadar. trebuie s,1i con0in3i s, 0in,=
"l a r/s=
G Ciudat umor mai ai=
G Citatul are un anume 2n*eles pentru tine. deoarece "nder te1a in0ocat din
mor*i=
"l a pri0it1o uimit=
G #e unde tiiC
"a a sim*it un +ior de spaim,= S, +i +ost posibilC
G N1am tiut= Glumeam=
G "i bine. nu este ade0,rat= Nu 2n sensul practic= N1a readus mor*ii= #ei el crede
c, poate. ne2ndoielnic. dac, ar +i ne0oie= I<eter a o+tat=J Am de0enit r,ut,cios=
Numai c, aa 2mi 0in cu0intele= Nu 0orbesc serios= Aa 0in ele=
G Cu0intele ar putea s,1*i 0in, 2n minte. i totui s, te 2n+r/ne7i a le rosti=
"l i1a dat oc:ii peste cap de mirare=
G "u n1am +ost instruit s, de0in ser0il. aa cum este ca7ul t,u=
M S:a-espeare. (enric al ,-*lea, Act N. scena M In=tr=J=
2 S:a-espeare. ibidem In=tr=J
Aadar. aceea era atitudinea cui0a care 0enea dintr1o lume a oamenilor liberi G
dispre* +a*, de cine0a care de0enise ser0itor +,r, 0oin*a sa=
G Am +ost 2n0,*at, s, p,stre7 cu0intele nepl,cute pentru mine. asta din
curtoa7ie. a spus ea= #ar poate pentru tine aceasta e o alt, +orm, de ser0ilism=
G Cum *i1am mai spus. 'am, a %estului. cu0intele rele 0in nec:emate pe limba
mea=
G Nu sunt 'ama $e3al,. a spus Ban31'u= Numele repre7int, o 3lum, plin, de
cru7ime===
G ?i doar o persoan, +oarte r,ut,cioas, te1ar lua 2n r/s pentru asta. a spus <eter
7/mbind= "u port numele 4e3emonului= Am cre7ut c,. dac, purt,m nume ridicol de
complicate. asta ar putea 2nsemna c, a0em ce0a 2n comun=
"a a r,mas t,cut,. 3/ndindu1se c, era posibil ca el s, 2ncerce ast+el s, i1o +ac,
prieten,=
G Am c,p,tat eDisten*, abia de cur/nd. a spus el= n urm, cu c/te0a s,pt,m/ni=
Credeam c, tii asta despre mine=
"a nu a 2n*eles=
G ?tii cum +unc*ionea7, aceast, na0,C a 2ntrebat1o el=
Acum <eter s,rea de la un subiect la altul= <un/nd1o la 2ncercare= "i bine. se
s,turase s, tot +ie 2ncercat,=
G 'i1este clar c, trebuie s, stau 2n ea i s, m, las eDaminat, de un necunoscut
necioplit. a spus ea=
"l a sur/s i a dat aprobator din cap=
G %,d c, r,spun7i cu aceeai moned,= 'i1a spus "nder c, nu te lai dominat,=
G Am +ost slu>itoarea credincioas, a lui Ain31Jao= Sper c, "nder nu te1a min*it cu
pri0ire la asta=
"l a respins cu un 3est 0orbele ei=
G Ai propria minte= IApoi a m,surat1o din oc:i5 ea s1a sim*it din nou anali7at, i
2n*eleas, de pri0irea lui care 7,bo0ea. aceeai sen7a*ie ca atunci c/nd el o pri0ise
prima oar, l/n3, +lu0iu=J Ban31'u. nu 0orbesc meta+oric atunci c/nd 2*i spun c, abia
am +ost creat= Creat. 2n*ele3iC Nu n,scut= !ar +elul 2n care am +ost creat are o str/ns,
le3,tur, cu modul de +unc*ionare al na0ei= Nu *in s, te plictisesc eDplic/ndu1*i lucruri
pe care de>a le 2n*ele3i. dar trebuie s, a+li ce G nu cine G sunt ca s, pricepi de ce am
ne0oie de tine= #e aceea. te 2ntreb 2nc, o dat, G tii cum +unc*ionea7, aceast, na0,C
"a a dat din cap=
G Cred c, da= Jane. +iin*a care s,l,luiete 2n computere. p,strea7, 2n minte
ima3inea per+ect, a na0elor spa*iale i a celor din,untrul lor= ?i oamenii 2i p,strea7,
ima3inea lor despre sine. despre cine sunt i aa mai departe= Atunci. ea mut, totul
din lumea real, 2ntr1un loc al nimicului. ceea ce nu durea7, deloc. apoi 2i readuce la
realitate 2n locul ales de ea= Nici asta nu cere timp= <rin urmare. 2n loc s, c,l,toreti
ani de 7ile pentru a str,bate cu na0a. drumul de la o lume la alta. totul se petrece 2ntr1
o clip,=
<eter a aprobat din cap=
G Foarte bine= Numai c, trebuie s, 2n*ele3i ce0a: 2n timp ce na0a este 2n
"Dterior. nu e 2ncon>urat, de nimic= " 2ncon>urat, de nenum,rate ai.a=
"a i1a 2ntors +a*a de la el=
G Nu 2n*ele3i ce sunt acelea ai.aC
G S, spui c, to*i oamenii au eDistat dintotdeauna=== C, suntem mai b,tr/ni dec/t
cei mai 0ec:i 7ei===
G 'da. ce0a de +elul acesta. a spus <eter= Numai c, aceste ai.a. 2n "Dterior. nu
se poate spune c, ele eDist, sau nu. 2n 2n*elesul nostru= "le eDist,=== acolo= Nici m,car
asta. pentru c, nu eDist, ideea de loc. nu po*i numi locul 2n care se 3,sesc= "Dist, pur
i simplu= </n, c/nd o inteli3en*, le in0oc,. le numete. le ordonea7,. le con+er,
+orm, i con*inut=
G utul poate de0eni urs. a spus ea. dar nu at/ta 0reme c/t r,m/ne ud i rece
pe malul +lu0iului=
G "Dact= #eci au eDistat "nder Bi33in i al*i c/*i0a oameni. pe care nu 0a +i
ne0oie s,1i cunoti. care au a0ut noroc i au +,cut prima c,l,torie 2n "Dterior= <ractic.
nu mer3eau nic,ieri= Scopul acelei prime c,l,torii a +ost s, a>un3, 2n "Dterior i s,
r,m/n, acolo. at/t timp c/t unul dintre ei. o 3enetician, +oarte talentat,. s, poat,
crea o nou, molecul,. una eDtrem de compleD,. dup, ima3inea pe care o p,stra 2n
minte= Sau. mai cur/nd. ima3inea modi+ic,rilor de care ea a0ea ne0oie 2ntr1o=== dar 0ai.
nu tii tu at/ta biolo3ie ca s, 2n*ele3i= n orice ca7. ea a +,cut ce trebuia. a creat o
nou, molecul,. :ocus1pocus. numai c, nu a +ost sin3ura persoan, care a +,urit ce0a 2n
acea 7i=
G 'intea lui "nder te1a creatC l1a 2ntrebat Ban31'u=
G #in 3reeal,= Am repre7entat. s, spunem. un accident re3retabil= Un e+ect
colateral ne+ericit= S, admitem doar c, toat, lumea de acolo. totul, crea 2ntr1un delir=
AiOa din "Dterior doresc cu disperare s, +ie trans+ormate 2n ce0a. 2n*ele3iC n >urul
nostru au +ost create na0e1+antom,= Tot +elul de structuri +ira0e. ce*oase. +ra3mentate.
+ra3ile. e+emere. care se constituiau i se de7inte3rau 2n +iece clip,= #oar patru au
do0edit re7isten*,= Una a +ost molecula 3enetic, pe care "lanora $ibeira 0enise s, o
cree7e=
G !ar a doua ai +ost tuC
G Cea mai pu*in interesant, dintre toate. m, tem= Cea mai pu*in iubit, i
apreciat,= Unul dintre cei de pe na0, se numea 'iro= <rintr1un tra3ic accident petrecut
2n urm, cu ani. r,m,sese oarecum in+irm= Cu a+ec*iuni neurolo3ice= Se eDprima 3reoi.
nu1l ascultau m/inile. c:iop,ta= /l a p,strat 2n minte ima3inea omului puternic.
pre*uit. a celui care +usese el 2nsui= Aadar. datorit, acelei ima3ini de sine p,strate
per+ect. un mare num,r de ai.a s1au 2nl,n*uit 2ntr1o copie eDact,. nu a +elului cum era
el. ci a celui care +usese c/nd0a i 2ntocmai cum t/n>ea s, +ie din nou= S, posede toate
amintirile G o multiplicare per+ect, a propriei +iin*e= At/t de per+ect,. 2nc/t s,1i
deteste la +el de mult trupul bete3it pe care 2l a0ea acum= ?i ast+el=== 'iro cel nou i
2mbun,t,*it G sau mai de3rab, copia +ostului 'iro. cel 2ntre3 la trup G a ap,rut ca
repro suprem al celui olo3= ?i. 2n +a*a oc:ilor. trupul respins s1a destr,mat 2n
nimicnicie=
!ma3in/ndu1i totul. Ban31'u a eDclamat:
G A muritH
G Nu. tocmai asta e. nu 2n*ele3iC A tr,it= /ra 'iro= <ropriile ai.a G nu trilioanele
de ai.a care alc,tuiesc atomii i moleculele corpului lui. ci aceea care le comanda pe
toate. aceea care era el 2nsui. 0oin*a lui G propriile ai.a s1au instalat pur i simplu 2n
corpul nou i per+ect= Acela era ade0,ratul lui sine= !ar cel 0ec:i===
G Nu mai era de +olos=
G Nu a0ea nimic care s,1i dea +orm,= %e7i tu. cred c, trupurile noastre sunt
*inute laolalt, de iubire= !ubirea acelei ai.a principale +a*, de trupul puternic i
minunat care i se supune. care o+er, sinelui toat, eDperien*a lumii= C:iar i 'iro. 2n
ciuda urii +a*, de sine pe 0remea c/t +usese sc:ilod. p/n, i el trebuie s, +i iubit acele
r,m,i*e >alnice de trup care 2i r,m,seser,= </n, 2n momentul c/nd a c,p,tat unul
nou=
G ?i atunci s1a trans+erat=
G F,r, ca m,car s,1i dea seama c, +,cuse asta. a spus <eter= ?i1a urmat
iubirea=
Ban31'u a ascultat acea po0este stranie i a 2n*eles c, trebuia s, +ie
ade0,rat,. pentru c, mai au7ise despre ai.a 2n discu*iile dintre 4an Fei1t7u i Jane. iar
acum. dup, ce au7ise spusele lui <eter Bi33in. lucrurile se le3au= Trebuia s, +ie
ade0,rat. +ie i numai pentru c, aceast, na0, stelar, ap,ruse ca din senin pe malul
+lu0iului. 2n spatele casei lui 4an Fei1t7u=
G Acum probabil te 2ntrebi. a spus <eter. cum se +ace c, eu. nedorit i de
neiubit. cum m, cunosc. am a>uns s, eDist=
G 'i1ai spus de>a= 'intea lui "nder=
G !ma3inea p,strat, de 'iro era aceea a unuia mai t/n,r. mai s,n,tos. mai
puternic= #ar 2n ca7ul lui "nder. ima3inile care 0alorau cel mai mult 2n mintea lui erau
ale surorii mai mari. %alentine. i ale +ratelui mai mare. <eter= Totui. nu aa cum
acetia au de0enit. pentru c, +ratele lui mai mare murise demult. iar %alentine G ea l1a
2nso*it sau urm,rit pe "nder 2n toate salturile lui prin spa*iu ea 2nc, tr,iete. dar a
2mb,tr/nit la +el ca i el= " matur,= O persoan, real,= ?i totui. pe na0a aceea. 2n
timpul petrecut 2n "Dterior. el a in0ocat o copie a ei din tinere*e= T/n,ra %alentine=
S,rmana i btrna %alentineH "a n1a tiut c, era at/t de b,tr/n, dec/t dup, ce i1a
0,7ut sinele mai t/n,r. acea +iin*, per+ect,. acel 2n3er care s,l,luise 2n mintea
de+ormat, a lui "nder 2nc, din copil,rie= Trebuie s, recunosc c, ea e cea mai
ne0ino0at, 0ictim, 2n toat, aceast, mic, dram,= S, a+li c, +ratele t,u poart, 2n minte
o ima3ine a ta. 2n loc s, te iubeasc, aa cum eti cu ade0,rat G ei. oricine 2i d, seama
c, &,tr/nei %alentine G ea detest, acest lucru. dar acum aa 3/ndete toat, lumea
despre ea. inclusi0 ea 2ns,i G oricine 2i d, seama c, &,tr/nei %alentine i se pune
r,bdarea la mare 2ncercare=
G #ar dac, %alentine cea ade0,rat, este 2nc, 2n 0ia*,. a spus Ban31'u. 2nc,
nel,murit,. atunci cine e T/n,ra %alentineC Cine e ea de +aptC Tu po*i +i <eter. pentru
c, el a murit i nimeni nu se slu>ete de numele lui. dar===
G #e1a dreptul ame*itor. nuC a +,cut <eter= Ceea ce 0reau s, spun e c,.
indi+erent dac, el e mort sau nu. eu tot nu sunt <eter Bi33in= Cum te1am pre0enit. eu
nu sunt eu 2nsumi=
S1a l,sat pe sp,tarul scaunului i a pri0it spre ta0an= 4olo3rama de deasupra
terminalului s1a 2ntors s,1l pri0easc,= Nu atinsese comen7ile=
G Jane e al,turi de noi. a spus Ban31'u=
G Jane e tot timpul cu noi. a spus <eter= Spionul lui "nder=
G "nder nu are ne0oie de spioni. a rostit :olo3rama= "l are ne0oie de prieteni.
dac, se poate= Sau m,car alia*i=
<eter a 2ntins lene0os m/na c,tre terminal i l1a oprit= 4olo3rama a disp,rut=
Asta a tulburat1o pro+und pe Ban31'u= Fusese ca i cum el ar +i p,lmuit un
copil= Sau ar +i b,tut o ser0itoare=
G Jane este o creatur, nobil,. nu trebuie tratat, cu o asemenea lips, de respect=
G Jane este un pro3ram de computer cu un 0irus 2n rutinele de id=
&,iatul care 0enise s, o ia 2n na0a stelar, ca s, o duc, departe de lumea
numit, Calea era prost dispus= #ar. indi+erent c/t de sumbr, i1ar +i +ost dispo7i*ia.
acum. dup, ce :olo3rama disp,ruse. a 2n*eles ce 0,7use=
G $sta nu e doar pentru c, eti at/t de t/n,r. iar :olo3ramele lui <eter Bi33in
sunt cele ale unui b,rbat matur. a spus Ban31'u=
G CeC a 2ntrebat el oarecum a3itat= Ce anume nu e clarC
G #i+eren*a +i7ic, dintre tine i 4e3emon=
G ?i care ar +i eaC
G "l arat,=== mul*umit=
G A cucerit lumea. a spus <eter=
G Aadar. dup, ce 0ei +ace acelai lucru. 0ei c,p,ta acea eDpresie de
mul*umireC
G Cred c, da. a r,spuns <eter= Cam acesta ar trebui s, +ie scopul 0ie*ii mele=
'isiunea 2n care m1a trimis "nder=
G S, nu m, min*i. a spus Ban31'u= <e malul +lu0iului mi1ai 0orbit despre
lucrurile 2n3ro7itoare pe care le1am +,cut din ambi*ie= $ecunosc G am +ost ambi*ioas,.
disperat, s, m, ridic din starea de simplitate 2n care m1am n,scut= Cunosc 3ustul i
mirosul. i le simt pe am/ndou, 0enind dinspre tine. ca du:oarea smoalei 2ntr1o 7i
torid,. eti p,truns de ele=
G Ambi*iaC <uteC
G ?i eu sunt 2mb,tat, de ea=
"l a r/n>it= Apoi i1a atins 3iu0aierul prins 2n urec:e=
G Nu uita. Jane ascult, i 2i spune totul lui "nder=
Ban31'u a amu*it. dar nu de ruine= <ractic. nu mai a0ea nimic de ad,u3at. de
aceea t,cuse=
G Aadar. sunt ambi*ios= Aa m1a ima3inat "nder= Ambi*ios. ascu*it la minte i
crud=
G #ar 2n*elesesem c, nu eti tu 2nsu*i. a spus ea=
"l a +ul3erat1o cu o pri0ire s+id,toare=
G ntocmai. nu sunt= Apoi a pri0it 2n alt, parte= mi pare r,u. Gepetto. dar nu pot
+i un b,iat ade0,rat= Nu am su+let=
Ban31'u nu a 2n*eles numele pronun*at de el. dar a re*inut cu0/ntul Ksu+letL=
G n copil,rie. s1a considerat mereu c, sunt ser0itoare prin caracter= C, nu am
su+let= Apoi. 2ntr1o 7i. au descoperit c, a0eam= </n, acum. asta nu mi1a adus nici o
bucurie=
G Nu m, re+er la o idee reli3ioas,. ci la ai.a= "u nu am aa ce0a= Nu uita ce s1a
2nt/mplat cu trupul sc:ilod al lui 'iro c/nd ai.a l1au abandonat=
G ns, tu nu te destrami. aadar. si3ur ai o ai.a=
G Nu o am eu. ci ea m, are pe mine. "u continui s, eDist pentru c, ai.a. a c,ror
0oin*, ire7istibil, m1a in0ocat la eDisten*,. continu, s, m, ima3ine7e= Continu, s,
aib, ne0oie de mine. s, m, comande. s, fie 0oin*a mea=
G "nder Bi33inC a 2ntrebat Ban31'u=
G Fratele meu. creatorul. tor*ionarul. 7eul i propriul sine=
G ?i T/n,ra %alentineC ?i eaC
G A. dar el o iubete. Se m/ndrete cu ea= " 2nc/ntat c, a creat1o= <e mine m,
detest,= ', detest, i totui 0oin*a lui e s, +ac i s, spun lucruri ur/te= C/nd 0oi
de0eni insuportabil de r,u. nu uita c, +ac numai ce m, silete +ratele meu=
G %ai. s,1l 2n0inuieti pe el pentru===
G "u nu nvinuiesc, Ban31'u= "u 2*i eDpun realitatea nud,= %oin*a lui controlea7,
acum trei trupuri= <e al meu. pe cel al an3elicei mele surori i. desi3ur. pe al s,u. a>uns
la 0/rst, medie= Fiecare ai.a din trupul meu 2i primete ordinele i locul de la trupul
lui= !ndi+erent cum ai pri0i lucrurile. eu sunt "nder Bi33in= #oar c, el m1a creat ca s,
+iu eDpresia +iec,rui impuls al s,u detestat i temut de el= Ambi*ia lui. da. ai sim*it
ambi*ia lui. c/nd m1ai mirosit pe mine= A3resi0itatea= Furia= $,utatea= Cru7imea= Ale
lui toate. nu ale mele. pentru c, sunt mort i. 2n orice ca7. nu am +ost niciodat, aa.
nicic/nd n1am +ost perceput ast+el= Cel pe care 2l ai 2n +a*, este o +anto,. o bat>ocur,H
Sunt doar o amintire de+ormat,= Un comar= O creatur, c,reia 2i st, bine ascuns, sub
pat= "l m1a readus din :aos. pentru a de0eni teroarea copil,riei lui=
G Atunci nu te supune. a spus Ban31'u= #ac, nu 0rei s, +ii toate acestea. nu le
+ace=
"l a suspinat i a 2nc:is oc:ii=
G #ac, eti at/t de a3er,. de ce n1ai 2n*eles ce am spusC
Cu toate acestea. ea 2n*elesese=
G ?i atunci. unde *i1e 0oin*aC Nimeni n1o poate 0edea= N1o au7i 3/ndind= ?tii care
*i1e dorin*a abia ulterior. c/nd 2*i e0alue7i 0ia*a i consta*i ce ai +,cut=
G Acesta e cel mai 2n3ro7itor ren3:i pe care mi l1a >ucat. a spus <eter 2ncet. 2nc,
*in/ndu1i oc:ii 2nc:ii= <ri0esc 2n urm, i 0,d doar amintiri pe care el le1a ima3inat 2n
locul meu= "nder a +ost luat din s/nul +amiliei c/nd a0ea doar cinci ani= Ce anume tie
el despre mine sau despre 0ia*a meaC
G A scris (egemonul.
G A. cartea aceea= #a. pornind de la amintirile lui %alentine. aa cum i le1a
po0estit ea= <lus documente publice pri0ind cariera mea= ?i. desi3ur. c/te0a
comunica*ii instantanee. dincolo de spa*iu i timp. 2ntre "nder i +ostul meu sine
2nainte ca eu=== adic, el=== s, +i murit= Am 0/rsta de doar c/te0a s,pt,m/ni. i totui
tiu un citat din (enric al ,-*lea, partea != "Een GlendoEer l,ud/ndu1se +a*, de
4otspur= 4enr; <erc;= #e unde tiu astaC C/nd am mers la coal,C C/t de mult am
stat trea7 noaptea ca s, citesc piese 0ec:i p/n, s, memore7 o mie de 0ersuri
pre+erateC Oare "nder a in0ocat 2ntrea3a educa*ie a +ratelui s,u mortC Toate 3/ndurile
lui intimeC "nder l1a cunoscut pe ade0,ratul <eter Bi33in doar 0reme de cinci ani= Nu
cite7 din amintirea unei persoane reale= "ste memoria pe care "nder crede c, a +i
a0ut1o=
G "l consider, c, trebuie s, cunoti S:a-espeare. i atunci tu cunoti
S:a-espeareC a 2ntrebat ea nel,murit,=
G #ac, mi1ar +i dat numai amintiri despre S:a-espeare=== Unde sunt marii
scriitori i +ilo7o+iC A 0rea s, am numai amintiri despre acetia=
Ban31'u atepta ca el s, enumere lista amintirilor tulbur,toare= ns, el a
tres,rit i a amu*it=
G Aadar. dac, eti sub controlul lui "nder. atunci=== eti el= #eci el este sinele
t,u= #ar tu eti AndreE Bi33in= Ai o ai.a=
G Sunt comarul lui AndreE Bi33in. a spus <eter= Sunt ura de sine a lui AndreE
Bi33in= Sunt tot ce ur,te i tot ce1l sperie 2n le3,tur, cu sine= Acesta e scenariul ce
mi1a +ost destinat= #up, el trebuie s, >oc=
?i1a +,cut m/na pumn. apoi a 2ntins1o 2n +a*,. cu de3etele 2nc, str/nse= O
3:ear,= !ar,i ti3ru= ?i. pentru o clip,. Ban31'u s1a temut de el= Numai o +r/ntur, de
secund, totui= ?i1a des+,cut apoi palmele= 'omentul acela trecuse=
G ?i ce rol ocup eu 2n acest scenariuC
G Nu tiu. a r,spuns <eter= Tu eti +oarte inteli3ent,= 'ai inteli3ent, dec/t mine.
aa sper= #ei. bine2n*eles c, sunt at/t de 0anitos. 2nc/t nu pot crede cu ade0,rat c,
eDist, cine0a mai detept dec/t mine= !ar asta 2nseamn, c, am cu at/t mai mult
ne0oie de s+aturi bune. pentru c, eu nu pot admite c, mi se pot o+eri recomand,ri=
G %orbeti 2nci+rat=
G Psta1i doar un aspect al cru7imii mele= S, te torture7 prin con0ersa*ii= #ar cred
c, se poate mer3e mai departe de at/t= <oate trebuie s, te torture7 i s, te ucid aa
cum 2mi amintesc c, procedam cu 0e0eri*ele= <oate c, trebuie s,1*i 2n+i3 trupul 2ntr1o
*epu,. 2n p,dure. b,t/ndu1*i 2n cuie picioarele de r,d,cini. iar apoi s, te >upoi +/ie cu
+/ie. ca s, 0,d c/nd 2ncep s, apar, mutele s,1i depun, ou,le 2n carnea ta
de73olit,=
"a s1a cutremurat ima3in/ndu1i scena=
G Am citit cartea= ?tiu c, 4e3emonul nu a +ost un monstruH
G Nu %orbitorul 2n numele mor*ilor m1a creat 2n "Dterior. ci "nder. b,iatul
2n+ricoat= "u nu sunt <eter Bi33in pe care el l1a 2n*eles at/t de bine 2n carte= Sunt
<eter Bi33in despre care el a a0ut comaruri= Cel care >upuia 0e0eri*ele de 0ii=
G Te1a 0,7ut +,c/nd aa ce0aC a 2ntrebat ea=
G Nu eu, a spus el pe un ton moroc,nos= ?i nici m,car nu l1a 0,7ut pe el +,c/nd
aa ce0a= %alentine i1a po0estit mai t/r7iu= "a a 3,sit cada0rul 0e0eri*ei 2n p,durea din
apropierea casei lor din Greensboro. Carolina. pe continentul nord american. tocmai
pe <,m/nt= ns, ima3inea s1a imprimat at/t de ad/nc 2n comarurile lui. 2nc/t a
2mprumutat1o i a 2mp,rt,it1o cu mine= Asta e amintirea pe care trebuie s, o 2ndur=
#in punct de 0edere intelectual. 2mi pot ima3ina c, ade0,ratul <eter Bi33in probabil
nu era de+el crud= A0ea 2nclina*ie pentru 2n0,*,tur, i studiu= Nu a0ea compasiune +a*,
de 0e0eri*e pentru c, nu sim*ea nimic pentru ele= "ra 0orba pur i simplu de un
animal= a +el de important ca o salat,= mbuc,t,*irea ei era un act la +el de imoral ca
i acela de a +ace o salat,= #ar nu aa i1a ima3inat "nder acest lucru i nu aa mi1l
amintesc eu=
G #ar cum *i1l amintetiC
G Aa cum 2mi retr,iesc toate presupusele mele amintiri= #in eDterior=
Urm,rindu1m, cu o +ascina*ie 2n3ro7it, cum 3,sesc o pl,cere dia0oleasc, 2n cru7ime=
Toate amintirile mele dinainte de momentul 2n care am re0enit la 0ia*, 2n cursul
scurtei c,l,torii a lui "nder 2n "Dterior. 2n toate m, 0,d cu oc:ii altcui0a= " o sen7a*ie
+oarte stranie. te asi3ur=
G !ar acumC
G Acum nu m, 0,d deloc pe mine 2nsumi. a r,spuns el= <entru c, nu am sine= Nu
sunt eu 2nsumi=
G #ar *ii minte= Ai amintiri= Ale acestei discu*ii. de pild,. de>a ai memorat1o=
<ri0ete1m,H Trebuie s, re*ii ce0a. +,r, 2ndoial,=
G #a. a 7is el= Te *in minte pe tine. ?i1mi aduc aminte c, am +ost aici i te1am
0,7ut= #ar 2n mintea mea nu eDist, un sine= ', simt obosit i ridicol c:iar 2n
momentele 2n care sunt eDtrem de inteli3ent i sclipitor=
A arborat un 7/mbet +ermec,tor. iar acum Ban31'u a 0,7ut din nou ade0,rata
di+eren*, dintre <eter i 4olo3rama 4e3emonului= "ra 2ntocmai cum spusese el: c:iar
c/nd se autocomp,timea cel mai mult. <eter Bi33in a0ea 2n oc:i sclipiri de ur,
interioar,= "ra prime>dios= Se 0edea cum r,7bate +uria= C/nd o pri0ea 2n oc:i. 2i putea
ima3ina cum pl,nuiete el +elul i momentul mor*ii ei=
G Nu sunt eu 2nsumi. a repetat <eter=
G Spui asta ca s, controle7i. a su3erat Ban31'u. b,nuind. dar +iind totui si3ur,
c, nu se 2nela= Aceasta *i1e incanta*ia. ca s, te 2n+r/ne7i de la a +ace ceea ce 2*i
dictea7, dorin*ele tale=
<eter a suspinat i s1a aplecat 2n +a*,. l,s/ndu1i capul pe terminal. *in/ndu1i
urec:ea lipit, de supra+a*a rece din material plastic=
G Care *i1e dorin*aC a 2ntrebat ea. tem/ndu1se de r,spunsul lui=
G S, pleci. i1a r,spuns el=
G Unde s, plecC Na0a asta a ta are o sin3ur, 2nc,pere=
G #esc:ide bocaportul i iei=
G %rei s, m, uci7iC S, m, a70/rli 2n spa*iu. unde 0oi 2n3:e*a 2nainte de a apuca
s, m, su+ocC
"l s1a ridicat 2n capul oaselor i a pri0it1o cu un aer nedumerit=
G Spa*iuC
Nedumerirea lui a derutat1o i pe ea= Unde altunde0a puteau +i dac, nu 2n
spa*iuC ntr1acolo pornise na0a=
Numai c, acea na0, era alt+el=
C/nd a obser0at c, ea 2ncepuse s, 2n*elea3,. <eter a 2nceput s, r/d,=
G A. si3ur. tu eti aceea care sclipete. doar au recreat 2ntrea3a lume numit,
Calea ca s, ob*in, geniul t,uH
"a a re+u7at s, +ie dus, cu 0orba=
G Am cre7ut c, 0om tr,i sen7a*ia de micare= Ori alt sentiment= #eci am
c,l,toritC Am i a>unsC
G C/t ai clipi= Am +ost 2n "Dterior. apoi am re0enit 2n !nterior. 2n alt loc. iar totul s1
a petrecut at/t de repede. 2nc/t doar un computer ar putea percepe c, deplasarea
noastr, s1a des+,urat 2n timp= Jane a +,cut1o 2nainte de a +i terminat s, discut cu ea=
nainte s,1*i adrese7 m,car o 0orb,=
G ?i unde ne a+l,mC Ce 0om 3,si dincolo de bocaportC
G Ne 3,sim 2n p,dure. unde0a pe planeta numit, %/ntul #i0in= Aerul e respirabil=
Nu 0ei 2n3:e*a= #incolo de u, ne ateapt, 0ara=
"a a p,it spre u,. a tras de m/ner. desc:i7/nd ast+el supapa ermetic,=
&ocaportul s1a desc:is cu uurin*,. 2n 2nc,pere s1au strecurat ra7ele soarelui=
G %/ntul #i0in. a spus ea= Am citit despre asta G a +ost 2n+iin*at, ca lume s:into.
tot ast+el cum Calea trebuia s, +ie o lume taoist,= <uritatea culturii >apone7e antice=
#ar nu cred c, acum mai e la +el de pur,=
G 'ai precis. e lumea unde AndreE. Jane i cu mine am sim*it G dac, se poate
spune c, eu am alte sentimente dec/t acelea ale lui "nder G centrul de putere al
lumilor peste care domnete Con3resul= Ade0,ra*ii +actori de deci7ie= <uterea din
spatele tronului=
G Ca s, r,storni Con3resul i s, preiei rasa uman,C
G Ca s, opresc +lota usitaniei= <reluarea umanit,*ii 0a ap,rea mai t/r7iu ca
problem, prioritar,= Flota usitaniei repre7int, primul obiecti0= A0em la dispo7i*ie
numai c/te0a s,pt,m/ni p/n, ce ea 0a a>un3e acolo ca s, +oloseasc, 'icul #octor.
#ispo7iti0ul 'edical. i s, distru3, usitania 2n elementele ei constituti0e= ntre timp.
2ntruc/t "nder i to*i ceilal*i se ateapt, ca eu s, dau 3re. ei construiesc 2n 3rab,
na0e spa*iale ca nite conser0e ca s, transporte c/t de mul*i lusitani pot G oameni.
porcuori i insecte G spre alte planete primitoare. dar deocamdat, nepopulate=
%alentine. scumpa mea sor, G cea t/n,r, G este plecat, cu 'iro G 2n trupul lui cel nou G
s, caute alte lumi at/t de repede. c/t poate na0a lor s, se deplase7e= Un proiect
impresionant= ?i to*i se ba7ea7, pe eecul meu G ba nu. al nostru. S,1i de7am,3im.
0reiC
G S,1i de7am,3imC
G $euind= S, d,m lo0itura= S, 3,sim centrul de putere 2n interiorul umanit,*ii i
s,1i con0in3em s, opeasc, +lota 2nainte ca ea s, distru3, 2n mod inutil o 2ntrea3,
lume=
Ban31'u l1a pri0it ne2ncre7,toare= S, opreasc, +lotaC Acest b,iat cu 3/nduri
ur/te i inim, plin, de cru7imeC Cum ar putea con0in3e pe cine0aC
Ca i cum el i1ar +i citit 3/ndurile. a r,spuns 2ndoielilor ei nerostite:
G Acum 2n*ele3i de ce te1am c:emat s, m, 2nso*eti= C/nd "nder m, in0enta. a
uitat c, nu m1a cunoscut deloc aa cum am +ost 2n 0ia*,. atunci c/nd 2i con0in3eam pe
oameni i1i str/n3eam 2n alian*e trec,toare i 2n at/tea alte ac*iuni stupide= Aadar.
<eter Bi33in creat de el e mult prea r,u. ambi*ios pe +a*, i eDcesi0 de crud. ca s,
con0in3, pe cine0a care are o m/nc,rime s, se scarpine=
"a a e0itat s,1l pri0easc,=
G %e7iC a 7is el= Te >i3nesc ne2ncetat= Acum 2mi 2n*ele3i dilemaC Ade0,ratul
<eter. doar el ar +i +ost 2n stare s, reali7e7e +apta care mi1a +ost 2ncredin*at, mie= "l ar
+i reuit s1o +ac, i 2n somn= ?i si3ur are un plan= Ar putea s,1i c/ti3e pe oameni de
partea lui. s,1i liniteasc,. strecur/ndu1se 2n consiliile lor= Acel <eter Bi33inH "l ar +i 2n
stare s, 2ndulceasc, i 0eninul albinelor= #ar eu% ',1ndoiesc= <entru c, nu sunt eu
2nsumi. 2n*ele3iC
S1a ridicat de pe scaun. a trecut aproape nep,s,tor pe l/n3, ea i a p,it a+ar,.
pe pa>itea din >urul micu*ei cabine metalice care 2i transportase dintr1o lume 2n alta=
Ban31'u a r,mas 2n cadrul uii. pri0indu1l cum se 2ndep,rta de na0,5 mer3ea 2nainte.
dar nu +oarte departe=
Kn*ele3 pu*in cum se simte. a 3/ndit ea= mi dau seama ce 2nseamn, ca 0oin*a
s, se supun, altcui0a= Tr,ind 2n locul aceluia. ca i cum el sau ea ar +i persona>ul
principal al po0etii 0ie*ii tale. iar tu doar un persona> oarecare= Am +ost scla0,= #ar
m,car 2n toat, acea perioad, mi1am cunoscut ade0,ratele sim*,minte= Am tiut ce
3/ndeam cu ade0,rat. c:iar dac, +,ceam ce 0oiau al*ii. indi+erent ce e+orturi trebuia
s, +ac pentru a ob*ine ce0a de la ei= ns, <eter Bi33in nu are :abar ce 0rea cu
ade0,rat. +iindc, nici m,car resentimentele le3ate de lipsa lui de libertate nu1i apar*in.
p/n, i acestea pro0in de la AndreE Bi33in= </n, i ura +a*, de sine este a lui AndreE.
i===L
n acest timp. el se 2ntorcea descriind cercuri pe pa>ite. tras/nd parc, o potec,
aleatorie=
Bun31mu i1a adus aminte de st,p/na ei G ba nu. +osta ei st,p/n, G Ain31Jao= ?i
ea descria desene ciudate= Aa o sileau 7eii= Nu. modul acela de 3/ndire era dep,it=
Obsesia ei o determina s, procede7e aa= S, 2n3enunc:e7e pe podea i s, trase7e
desenul lemnului din +iecare sc/ndur,. s, urm,reasc, o sin3ur, linie a lui pe toat,
lun3imea podelei. linie dup, linie= Asta nu a0ea nici o semni+ica*ie. i totui ea trebuie
s, +ac, asta. pentru c, doar prin supunerea absurd, i 2ndobitocitoare reuea s,1i
c/ti3e o idee de libertate +a*, de impulsurile care o dominau= KAin31Jao era scla0a. nu
eu. pentru c, st,p/nul care domnea peste ea o controla c:iar din interiorul min*ii ei= n
0reme ce eu 2mi puteam 0edea st,p/nul 2n a+ara mea. ast+el c, sinele meu intim
r,m/nea neatins=
<eter Bi33ins tie c, e dominat de temerile i patimile incontiente ale unui om
complicat a+lat la ani1lumin, distan*,= ns, Ain31Jao credea c, obsesiile ei pro0eneau
de la 7ei= Ce contea7,. s,1*i spui c, tot ce te controlea7, pro0ine din eDterior. c/nd. de
+apt. 2l sim*i c, 0ine din propria inim,C Unde te po*i re+u3ia de elC Unde te po*i
ascundeC Ain31Jao si3ur e liber, acum. eliberat, de 0irusul purt,tor pe care <eter l1a
adus cu sine pe lumea numit, Calea i l1a pus la dispo7i*ia lui 4an Fei1t7u= ns, <eter G
ce libertate poate eDista pentru elC
?i totui trebuie s, tr,iasc, de parc, ar +i liber= Trebuie s, se 7bat, s,1i c/ti3e
libertatea. c:iar dac, lupta 2n sine repre7int, doar un simptom al propriei scla0ii=
"Dist, o p,rticic, din el care t/n>ete s, +ie el 2nsui= &a nu. nu el nsui. Un sine=
?i atunci. care e rolul meu 2n toate acesteaC Se ateapt, de la mine s, +ac o
minune i s,1i con+er o ai.aC Asta nu1mi st, 2n putere=L
K?i totui am putereL. a 3/ndit ea=
Si3ur o posed,. alt+el de ce i1ar +i 0orbit at/t de desc:isC O necunoscut,. i el 2i
desc:isese imediat su+letul +a*, de ea= #e ceC <entru c, ea cunotea secrete. da. dar
i altce0a=
A. bine2n*eles. i se putea adresa ne2n3r,dit pentru c, ea nu1l cunoscuse pe
AndreE Bi33in= <oate c, <eter nu era dec/t o latur, a caracterului lui "nder. adic,
acele lucruri de care "nder se temea i le ura 2n le3,tur, cu sine= #ar ea nu a0ea cum
s, 2i compare pe cei doi= !ndi+erent ce era <eter. indi+erent cine 2l controla. ea de0enise
con+identa lui.
Ceea ce o trans+orma. din nou. 2n ser0itorul cui0a= Fusese i con+identa lui Ain31
Jao=
S1a cutremurat. ca i cum ar +i 0rut s, alun3e acea 2ntrist,toare compara*ie=
KNu. i1a spus ea= 0u e acelai lucru. pentru c, t/n,rul care umbl, lipsit de *int,
printre +lori nu are putere asupra mea. doar 2i 2mp,rt,ete durerea i sper, c, eu 2l
2n*ele3= Trebuie s, 2i o+er totul din proprie ini*iati0,=L
A 2nc:is oc:ii i i1a re7emat capul de cadrul uii= K#a. aa 0oi proceda. a 3/ndit
ea= #ar ce anume pl,nuiesc s, 2i o+erC <,i. eDact ceea ce dorete G +idelitatea.
de0o*iunea. a>utorul meu 2n tot ce i s1a 2ncredin*at s, +ac,= S, m, scu+und 2n el= #ar de
ce pl,nuiesc s, +ac toate asteaC <entru c,. indi+erent c/t de mult s1ar 2ndoi de sine. el
are puterea de a1i atra3e pe oameni de partea cau7ei lui=L
A desc:is din nou oc:ii i a p,it 2n iarba 2nalt, p/n, la oldul ei i s1a 2ndreptat
spre el= <eter a 0,7ut1o i a ateptat1o mut s, se apropie= n >urul ei b/7/iau albine5
+luturii se deplasau ca be*i prin aer. reuind cum0a s, o ocoleasc,. dei 7borul lor
p,rea total la 2nt/mplare= ntr1o +r/ntur, de secund,. a 2ntins m/na i a prins 2n palm,
o albin, de pe o +loare. dup, care. cu rapiditate. 2nainte ca aceasta s, o 2n*epe. a
a70/rlit1o spre +a*a lui <eter=
!ritat i surprins. el i1a 0/nturat palmele ca s, alun3e albina 2n+uriat,. s1a l,sat
pe 0ine ca s, se +ereasc, din calea ei. a e0itat1o i. 2n cele din urm,. ea i1a uitat *inta.
i a 7burat b/7/ind c,tre +lori= Abia dup, aceea. +urios. s1a 2ntors c,tre ea=
G Ce1a 2nsemnat astaC
"a a c:icotit G 2i +usese imposibil s, se st,p/neasc,. 2ncercarea lui de a se +eri
de albin, +usese eDtrem de comic,=
G A. bra0o. r/7i= 'i1e clar c, 0ei +i o companie foarte plcut.
G Sup,r,1te. c, mie nu1mi pas,. a spus Ban31'u= #oar at/t 0reau s,1*i 7ic= Cre7i
c, departe. tocmai pe usitania. ai.a lui "nder a 3/ndit: K%ai. o albin,L i te1a
determinat s, o alun3i i s, te +ereti cu mic,ri ca de clo0nC
"l i1a dat oc:ii peste cap de disperare=
G A. ce istea*, etiH &ra0o. #omnioar, 'am, $e3al, a %estului. cu si3uran*, c,
mi1ai re7ol0at toate problemele= mi dau seama c, mereu am +ost un b,iat cura>osH !ar
aceste 2nc,l*,ri din rubine au a0ut puterea s, m, duc, tocmai p/n, 2n 6ansas
N
H
G Ce e 6ansasC a 2ntrebat ea. pri0ind c,tre 2nc,l*,rile lui. care nu a0eau culoarea
roie=
G O alt, amintire de1a lui "nder pe care el a a0ut bun,tatea s, mi1o
2mp,rt,easc,. a spus <eter Bi33in=
Apoi. cu m/inile 2n bu7unare. a r,mas pe loc. pri0ind1o=
"a a r,mas la +el de t,cut,. cu m/inile 2mpreunate 2n +a*,. +,r, s, se uite la el=
G #eci. r,m/i al,turi de mineC a 2ntrebat el 2ntr1un t/r7iu=
G ncearc, s, nu mai +ii r,u cu mine. i1a su3erat ea=
G #iscut, asta cu "nder=
G Nu m, interesea7, ce ai.a te *ine sub control. a spus ea= Ai totui 3/nduri
proprii. care se deosebesc de ale lui "nder G te1ai speriat de albin,. iar el nu a0ea cum
s, se 3/ndeasc, la o asemenea insect, 2n acele clipe. i tii bine asta= Aadar. oricare
ar +i partea din tine care se a+l, sub control sau oricare ar +i ade0,ratul tu, din +a*a ta
N Citat trunc:iat din %r,>itorul din O7. de = Fran- &aum. su3er/nd dorin*a lui <eter de a
re0eni Kacas,L. la ade0,rata sa identitate In=tr=J
+ace parte 3ura care1mi 0a 0orbi. iar eu te asi3ur c,. dac, 0oi colabora cu tine. ar +i
recomandabil s, mi te adrese7i +rumos=
G Asta 2nseamn, c, nu 0a mai trebui s, m, lupt cu albineleC a 2ntrebat el=
G #A=
G Oricum e bine= A0/nd 2n 0edere norocul cu care m1a 2n7estrat "nder. probabil
c, o 2n*ep,tur, de albin, ar pro0oca un oc trupului meu=
G #ar albina ar putea su+eri mai r,u. a spus ea=
"l a r/n>it=
G #escop,r c,1mi placi= ?i ur,sc asta=
Apoi a p,it c,tre na0,=
G 4aiH a stri3at c,tre ea= S, 0edem ce in+orma*ii ne poate da Jane despre lumea
pe care trebuie s, o lu,m prin surprindere=
.
TU NU CRE!I N DUMNE!EU
! 1nd urmez calea zeilor prin pdure,
2c3ii mei observ creterea rsucit a mldiei din bob,
4ar trupul meu se mic de*a lungul drumului,
'i cei care m urmresc i spun5 6 1e dreapt e calea zeilor 7,
4ar eu tiu c triesc ntr*o lume n care nu e8ist drum drept.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
No0in:a nu 0oia s, 0in, la el= &,tr/na i bl/nda 2n0,*,toare a adoptat o
atitudine sincer 2ndurerat, c/nd i1a spus lui "nder:
G "a nu s1a sup,rat= 'i1a 7is c,===
"nder a dat din cap. 2n*ele3/nd c, b,tr/na 2n0,*,toare era s+/iat, 2ntre
compasiune i onestitate=
G mi po*i reda cu0intele ei. a spus el= #oar 2mi este soie, aa c, 0oi re7ista=
#e eDasperare. b,tr/na 2n0,*,toare i1a dat oc:ii peste cap=
G ?i eu sunt c,s,torit,. tii asta=
&ine2n*eles c, tia= To*i membrii din Ordinul Copiilor 'in*ii lui 4ristos G Os Fil:os
da 'ente de Cristo G erau c,s,tori*i= Asta era re3ula=
G Sunt c,s,torit,. aa c, tiu c/t se poate de bine c, so*ia ta e sin3ura persoan,
care cunoate toate cu0intele pe care nu doreti s, le au7i=
G Atunci d,1mi 0oie s, re0in asupra spuselor mele. a 7is "nder cu 2n3,duin*,= 'i1
e so*ie. aadar. sunt :ot,r/t s, le ascult. indi+erent dac, le pot suporta ori nu=
G "a spune c, trebuie s, termine pli0itul i nu are timp pentru b,t,lii mai
ne2nsemnate=
#a. aa 0orbea No0in:a= "a 2i putea spune c, luase mantia lui 4ristos. dar 2n
acel ca7. era 0orba de acel 4ristos care 2i alun3ase pe +arisei. care rostise numai
lucruri nemiloase i sarcastice at/t dumanilor s,i. c/t i prietenilor. nu despre acel
4ristos bl/nd. cu o r,bdare necuprins,=
Cu toate acestea. "nder nu era dispus s, plece doar pentru c, 2i +usese r,nit
or3oliul=
G ?i atunci. ce mai atept,mC a 2ntrebat "nder= Arat,1mi unde pot 3,si o
s,p,li3,=
&,tr/na 2n0,*,toare l1a pri0it 2ndelun3. apoi a sur/s i l1a condus 2n 3r,din,=
Cur/nd. purt/nd m,nui i cu o s,p,li3, 2ntr1o m/n,. el a r,mas la cap,tul r/ndului pe
care muncea No0in:a. aplecat, 2n soare. cu oc:ii l,sa*i 2n p,m/nt i t,ind din r,d,cin,
buruienile. una dup, alta. apoi r,sucindu1le ca s, se p/r>oleasc, 2n usc,ciunea torid,=
Se apropia de el=
"nder a p,it c,tre r/ndul nepli0it. al,turi de cel pe care lucra No0in:a i a
2nceput s, scoat, buruienile cu s,p,li3,= Nu a0eau s, se 2nt/lneasc,. 2ns, urmau s,
treac, unul prin dreptul celuilalt= "a putea sau nu s,1l ba3e 2n seam,= S,1i 0orbeasc,
sau nu= <oate 2nc, 2l iubea i a0ea ne0oie de el= Sau poate nu= ns,. indi+erent cum ar +i
+ost. p/n, la s+/ritul 7ilei el 0a +i pli0it pe acelai c/mp cu so*ia lui. iar munca ei 0a +i
+ost +,cut, mai uor pentru c, el se a+la acolo i. 2n acel +el. r,m/nea so*ul ei.
indi+erent c/t de pu*in 2l mai 0oia ea acum 2n acel rol=
<rima dat, c/nd au trecut unul pe l/n3, cel,lalt. ea nici m,car n1a ridicat
pri0irea= #ar nici nu trebuia= ?tia i +,r, s, se uite c, acela care i se al,turase la pli0it
at/t de cur/nd dup, ce re+u7ase s,1i 2nt/lneasc, so*ul nu putea +i altul dec/t so*ul ei=
?tia c, el 2i 0a seama de asta i mai tia c, era prea m/ndr, ca s,1l pri0easc, i s,
arate ast+el c, 0oia s,1l 0ad,= %a r,m/ne cu oc:ii numai la buruieni p/n, 0a orbi.
pentru c, No0in:a nu era dintre aceia care s, se supun, 0oin*ei cui0a=
#ec/t. desi3ur. 0oin*ei lui !sus= Acela era mesa>ul pe care i1l transmisese.
mesa>ul care 2l adusese pe el aici. :ot,r/t s,1i 0orbeasc,= Un bilet scurt. 2n limba>ul
bisericii= Se desp,r*ea de el ca s,1l slu>easc, pe !sus 2n r/ndul celor numi*i Fil:os=
Sim*ea c:emare c,tre o asemenea lucrare= "l trebuia s, considere c, nu mai a0ea nici
o obli3a*ie +a*, de ea i s, nu se atepte la altce0a dec/t la ceea ce 0a o+eri ea de
bun,0oie oric,ruia dintre copiii #omnului= Fusese un mesa> rece. 2n ciuda bl/nde*ii
cu0intelor=
Nici "nder nu era dintre cei care s, se supun, cu uurin*, 0oin*ei altora= n loc
s, respecte mesa>ul. 0enise acolo. :ot,r/t s, procede7e contrar cererii ei= #e ce nuC
No0in:a era cunoscut, ca a0/nd un trecut 3roa7nic 2n ceea ce pri0ea luarea
:ot,r/rilor= Ori de c/te ori decidea s, 2ntreprind, ce0a spre binele cui0a. termina prin
a1l distru3e din 3reeal,= Aa cum se 2nt/mplase cu ibo. prietenul ei din copil,rie i
iubit 2n secret. tat,l tuturor copiilor ei 2n timpul c,s,toriei cu b,rbatul 0iolent. dar steril
care1i +usese so* p/n, murise= Tem/ndu1se c, el 0a +i omor/t de pe9ueninos, la +el
cum pierise i tat,l lui. No0in:a 2i ascunsese descoperirile 0itale despre biolo3ia
planetei usitania. ca nu cum0a. tiind asta. s, moar,= n sc:imb. tocmai
necunoaterea acelei in+orma*ii 2l +,cuse s,1i piard, 0ia*a= Ceea ce +,cuse spre binele
lui. +,r, s,1i spun,. de +apt 2l ucisese=
KSe putea crede c, ea 2n0,*ase ce0a din asta. a 3/ndit "nder= ns, No0in:a
procedea7, la +el= !a :ot,r/ri care sc:ilodesc 0ia*a altor oameni. +,r, s,1i consulte.
+,r, ca m,car s, conceap, c,. probabil. ei nu 0or ca ea s,1i sal0e7e de cine tie ce
nenorocire=L
Apoi. dac, s1ar +i c,s,torit. pur i simplu. cu ibo i i1ar +i spus tot ce tia. acesta
ar +i +ost i acum 0iu. iar "nder nu s1ar +i c,s,torit cu 0,du0a lui ca s, a>ute la
creterea copiilor ei mai mici= "ra sin3ura +amilie pe care o a0usese "nder i probabil
sin3ura pe care o 0a a0ea 0reodat,= !ndi+erent c/t de eronate tindeau s, +ie :ot,r/rile
lui No0in:a. cele mai +ericite momente din 0ia*a lui ap,ruser, doar din cau7a uneia
dintre cele mai uci3,toare 3reeli comise de ea=
A doua oar, c/nd au trecut unul pe l/n3, cel,lalt. "nder a 0,7ut c,.
2nc,p,*/nat,. ea tot nu 0oia s,1i 0orbeasc, i de aceea. ca 2ntotdeauna. el a cedat
primul i a rupt t,cerea dintre ei:
G Fil:os sunt c,s,tori*i. s, tii= " un ordin de oameni c,s,tori*i= Nu po*i de0eni
membr, cu drepturi depline +,r, mine=
"a s1a oprit din treab,= ama s,p,li3ii a r,mas pe p,m/ntul ner,0,it. cu coada
re7emat, delicat de de3etele ei 2nm,nuate=
G <ot s, pli0esc i +,r, a>utorul t,u. a spus ea 2ntr1un t/r7iu=
"nder a sim*it c, i s1a uurat su+letul c, a reuit s, str,pun3, 0,lul t,cerii
impuse de so*ia sa=
G &a nu po*i. a 7is= <entru c, acum sunt aici=
G Aici sunt carto+ii. a spus ea= Nu te pot 2mpiedica s, m, a>u*i la carto+i=
F,r, s, 0rea. au i7bucnit am/ndoi 2n r/s i. cu un icnet. ea i1a de7doit spatele.
2ndrept/ndu1se. a l,sat coada s,p,li3ii s, cad, la p,m/nt i a luat m/inile lui "nder
2ntre ale ei. o atin3ere care l1a 2nc/ntat. 2n ciuda celor dou, straturi 3roase de p/n7,
ale m,nuilor de lucru=
G #e pro+ane7 cu m/na1mi=== a 2nceput "nder=
G F,r, S:a-espeare. te ro3. a 7is ea= F,r, K%oi isp,i cu bu7ele. c,ci ele. doi
pelerini s+ielnici. se a0/nt,L
Q
=
G 'i1a +ost dor de tine. a spus el=
G Treci peste asta. i1a r,spuns ea=
G Nu trebuie= #ac, te al,turi acelor Fil:os. aa 0oi +ace i eu=
"a a r/s=
"nder nu i1a apreciat dispre*ul=
G #ac, un Denobiolo3 se poate retra3e din lumea su+erin*ei +,r, sens. de ce n1ar
putea proceda la +el i un b,tr/n %orbitor 2n Numele 'or*ilor ieit la pensieC
G AndreE. a spus ea. nu m, a+lu aici pentru c, am renun*at la 0ia*a mea= Sunt
aici pentru c, mi1am 2ndreptat inima spre '/ntuitor= Tu n1ai +i 2n stare de aa ce0a= Nu
ai ce c,uta aici=
G #ac, tu ai ce c,uta aici. atunci i eu apar*in acestui loc= Am/ndoi am depus un
>ur,m/nt= Unul sacru. cel pe care S+/nta &iseric, nu ne 2n3,duie s,1l c,lc,m= Asta. 2n
ca7 c, ai uitat=
"a a o+tat i a pri0it cerul care se 2ntindea deasupra 7idului m,n,stirii= #incolo
de el. prin pa>iti. peste un 3ard. 2n p,dure=== acolo unde ibo. marea ei iubire. se
dusese s, moar,= Unde <ipo. tat,l lui. care 2i era i ei ca un tat,. se dusese i el mai
demult ca s, moar,=
Q S:a-espeare. $omeo i Julieta. act !. scena R. traducere de %ir3il Teodorescu In=tr=J=
!ar "ste0So. +iul ei. mersese 2n alt, p,dure i murise i el. dar "nder i1a dat
seama. doar pri0ind1o. c, atunci c/nd ea 0edea lumea din a+ara acestor 7iduri. 2n oc:i
a0ea doar umbrele acelor mor*i= #ou, dintre ele se produseser, 2nainte ca "nder s,
a>un3, pe usitania= #ar moartea lui "ste0So G ea 2l implorase pe "nder s,1l 2mpiedice
s, mear3, 2n locul prime>dios 2n care pe9ueninos 0orbeau despre r,7boi. de uciderea
oamenilor= "a tia la +el de bine ca i "nder c, a1l opri pe "ste0So ar +i totuna cu a1l
distru3e. pentru c, acesta nu de0enise preot ca s, +ie p,7it. ci ca s, duc, mesa>ul lui
!sus acelor oameni ai copacilor= &ucuria sim*it, de primii martiri cretini 2l cuprinsese
i pe "ste0So c/nd murise 2n 2mbr,*iarea unui copac uci3a= Aceeai m/n3/iere pe
care #umne7eu le1o d,dea 2n ceasul sacri+iciului suprem= #ar pe No0in:a nu o
cuprinsese o asemenea bucurie= #umne7eu nu o+erea ast+el de ser0icii i rudelor
apropiate= ?i. 2n su+erin*a i +uria ei. 2l 2n0ino0,*ise pe "nder= #e ce se c,s,torise cu el.
dac, nu pentru a +i ap,rat, de asemenea de7astreC
"l nu1i spusese niciodat, ade0,rul cel mai b,t,tor la oc:i. acela c,. dac, trebuia
2n0ino0,*it cine0a. acela era #umne7eu. nu el= a urma urmelor. #umne7eu +,cuse
s+in*i G aproape s+in*i G din p,rin*ii ei. care muriser, c/nd descoperiser, antidotul
0irusului escolada pe 0remea c/nd ea era doar o copil,= #umne7eu +usese acela care 2l
2ndrumase pe "ste0So s, predice celor mai prime>dioi dintre pe9ueninos. ?i totui. 2n
durerea ei. tot c,tre #umne7eu se 2ntorcea. 2ndep,rt/ndu1se de "nder. care nu 0oise
dec/t s,1i +ac, bine=
"l nu spusese asta niciodat,. deoarece tia c, ea nu1l 0a asculta= ?i se ab*inuse
s1o spun, pentru c, tia c, No0in:a 0edea lucrurile 2n alt, lumin,= #ac, #umne7eu 2i
luase de l/n3, ea pe tata. mama. <ipo. ibo i. 2n cele din urm,. pe "ste0So. 2nsemna
c, o pedepsise pentru p,catele ei= #ar c/nd "nder nu reuise s,1l 2mpiedice pe
"ste0So s,1i duc, p/n, la cap,t misiunea sinuci3a, +a*, de pe9ueninos, asta se
2nt/mplase pentru c, +usese orb. e3oist. 2nc,p,*/nat i rebel. i pentru c, nu o iubise
su+icient=
ns, el o iubea= O iubea din toat, inima=
#in toat, inimaC
Toat,. at/ta c/t i1o cunotea= ?i totui. c/nd secretele lui cele mai ascunse
+useser, de70,luite 2n cursul acelei prime c,l,torii 2n "Dterior. inima lui n1o in0ocase
pe No0in:a= #eci se p,rea c, eDista cine0a care conta mai mult pentru el=
'da. nu putea 2mpiedica tot ce se petrecea 2n subcontientul lui. tot ast+el cum
nici lui No0in:a nu1i st,tea 2n putere= Nu a0ea control dec/t asupra celor ce le +,cea.
iar acum 2i ar,ta lui No0in:a c,. indi+erent c/t de mult s1ar +i str,duit s,1l alun3e. el nu
se 0a l,sa 3onit= C:iar dac, No0in:a 2i 2nc:ipuia c, el *inea la Jane i la implicarea lui
2n marile a+aceri ale rasei umane mai mult dec/t la ea. nu era ade0,rat. so*ia lui era
mai important, pentru el dec/t orice altce0a= <entru ea a0ea s, renun*e la orice
altce0a= <entru ea 0a disp,rea 2nd,r,tul 7idurilor m,n,stirii= St/nd 2n soarele torid. 0a
pli0i r/nduri i r/nduri de plante necunoscute= <entru ea=
#ar nici asta nu era su+icient= "a insista ca el s, +ac, asta. nu pentru ea. ci
pentra !sus= <,catH "l nu era c,s,torit cu !sus i nici ea= Totui. #umne7eu nu se putea
ar,ta nemul*umit c/nd so*ul i so*ia 2i o+ereau totul unul altuia= Asta +,cea si3ur parte
dintre lucrurile pe care #umne7eu le atepta de la +iin*ele umane=
G S, tii c, nu te acu7 pentru moartea lui Auim. a spus ea. +olosind 0ec:iul
nume de +amilie pentru "ste0So=
G N1am tiut asta. a spus el. dar m, bucur s1o a+lu=
G a 2nceput te1am 2n0inuit. dar am tiut tot timpul c, era ira*ional. a spus ea= S1
a dus acolo pentru c, aa a 0rut. i era su+icient de matur ca 0reun p,rinte s/c/itor s,1
l opreasc,= #ac, eu n1am +ost 2n stare. cum ai +i reuit tuC
G Nici m,car n1am 0rut. a spus "nder= Am 0rut ca el s, se duc,= "ra 2mplinirea
ambi*iei 0ie*ii lui=
G Acum tiu i asta= " corect= A procedat bine duc/ndu1se i a +ost c:iar corect
ca el s, moar,. pentru c, asta a 2nsemnat ce0a= Am dreptateC
G A sal0at usitania de la :olocaust=
G ?i i1a adus pe mul*i aproape de !sus= IA r/s din plin i ironic. cu :o:ote pe care
el a>unsese s, le pre*uiasc, tocmai pentru c, asta se 2nt/mpla eDtrem de rar=J Copaci
pentru !sus. a spus ea= Cine ar +i cre7utC
G #e>a l1au numit S+/ntul Step:en al Copacilor=
G " prea de0reme= Asta cere timp= Trebuie ca mai 2nt/i s, +ie beati+icat= a
morm/ntul lui trebuie s, se petreac, 0indec,ri miraculoase= Crede1m,. tiu care e
procedura=
G Sunt pu*ini martiri 2n 7ilele noastre. a 7is "nder= %a +i beati+icat= Canoni7at=
Oamenii se roa3, ca el s, 2i 0orbeasc, lui !sus 2n numele lor. i se 0a 2nt/mpla. pentru
c, dac, i1a c/ti3at cine0a dreptul de a1l a0ea pe !isus l/n3, el. acela e +iul t,u
"ste0So=
<e obra>ii ei s1au scurs c/te0a lacrimi. cu toate c, a r/s din nou=
G <,rin*ii mei au +ost martiri i 0or de0eni s+in*i. la +el i +iul meu= S+in*enia a
s,rit peste o 3enera*ie=
G #a. 3enera*ia ta a +ost caracteri7at, de un :edonism e3oist=
Cu obra>ii murdari br,7da*i de lacrimi. cu +a*a 7/mbitoare i oc:ii str,lucitori
care 0edeau p/n, 2n inima lui. ea s1a 2ntors 2ntr1un t/r7iu c,tre "nder= Femeia pe care
el o iubea=
G Nu re3ret adulterul. a spus ea= Cum s, m, ierte !sus dac, eu nici m,car nu m,
c,iescC #ac, nu m1a +i culcat cu ibo. copiii mei n1ar +i eDistat= Nu se poate ca
#umne7eu s, de7aprobe aa ce0a=
G mi aduc aminte c, !sus a spus: K"u. #umne7eul 0ostru. 2i 0oi ierta pe cei
ierta*i= !ar 0oi trebuie s,1i ierta*i pe to*i oameniiL=
G 'ai mult sau mai pu*in. a spus ea= Nu tiu Scripturile= A 2ntins m/na i l1a atins
pe obra7= "ti +oarte puternic. "nder= #ar pari ostenit= Cum de1ai obositC Uni0ersul
+iin*elor umane 2nc, se bi7uie pe tine= Ori. dac, nu 2ntrea3a omenire. atunci tu si3ur
apar*ii acestei lumi= Ca s, o sal0e7i= #ar ai obosit=
G n str,+unduri. da. a spus el= !ar tu mi1ai luat i ultimele pic,turi de s/n3e=
G Ce straniu. a spus ea= Credeam c, am scos de>a din tine ceea ce repre7enta
cancerul 0ie*ii tale=
G Nu te pricepi prea bine s, :ot,r,ti ce 0or al*ii i ce le trebuie de la tine.
No0in:a= #e +apt. nimeni nu poate= Facem r,u i c/nd d,m a>utor=
G #e aceea am 0enit aici. "nder= Am renun*at s, mai iau :ot,r/ri= ', 2ncred
eDclusi0 2n >udecata mea= Apoi m, 2ncred 2n tine= ', 2ncred 2n ibo. <ipo. tata. mama.
Auim. 2n oricine care m1a de7am,3it sau s1a 2ndep,rtat. sau=== ?tiu c, nu tu ai plecat i
c, nu tu ai +ost acela care G ascult,1m,. AndreE. au7i1m,= Neca7urile nu au 0enit de la
oamenii c,rora le1am acordat 2ncrederea. problema a +ost c, am a0ut 2ncredere 2n ei
c/nd. de +apt. nici o +iin*, uman, nu putea s, o+ere ceea ce a0eam eu ne0oie= A0eam
ne0oie de m/ntuire. 2n*ele3iC A0eam i 2nc, am ne0oie de m/ntuire= !ar tu nu mi1o po*i
o+eri G ea nu se a+l, 2n m/inile tale. m/inile care1mi dau mai mult dec/t trebuie ele s,
dea. AndreE. dar 2nc, nu eti 2n posesia lucrului trebuincios mie= #oar '/ntuitorul
meu. doar Cel Uns. doar "l are ce0a de dat= n*ele3iC Sin3ura cale care poate +ace ca
0ia*a mea s, merite tr,it, este de a i1o d,rui ui= #e aceea sunt aici=
G <li0ind=
G #esp,r*ind +ructul bun de cel r,u. cred. a spus ea= Oamenii 0or a0ea carto+i
mai mul*i i mai buni pentru c, eu am pli0it= Nu trebuie s, sar cui0a 2n oc:i i nici
m,car s, +iu b,3at, 2n seam, ca s, nu am resentimente +a*, de 0ia*a mea= #ar tu. tu
0ii aici i1mi aminteti c, i de0enind +ericit,. +ac r,u cui0a=
G #ar tu nu +aci r,u. a spus "nder= <entru c, 0oi 0eni cu tine= ', al,tur de Fil:os
2mpreun, cu tine= "i sunt un ordin de oameni c,s,tori*i. iar noi suntem c,s,tori*i= F,r,
mine. nu te po*i al,tura lor i trebuie s1o +aci= mpreun, cu mine. poi. Ce poate +i mai
simplu dec/t astaC
G 'ai simpluC No0in:a a cl,tinat din cap= Tu nu cre7i 2n #umne7eu. ce s,
2n*elea3, al*iiC
G &a cred 2n #umne7eu. a spus "nder i s1a sup,rat=
G %ai. tu nu 0rei s, recunoti e8istena lui #umne7eu. dar nu la asta m,
re+eream= Adic,. nu cre7i 2n "l. aa cum 2n*ele3e o mam, asta c/nd 2i spune +iului ei:
KCred 2n tineL= "a nu spune: KCred 2n eDisten*a taL G ce importan*, ar a0ea astaC ea
spune c, crede 2n 0iitorul lui. e 2ncredin*at, c, el 0a +ace tot binele de care este 2n
stare= "a 2i 2ncredin*ea7, 0iitorul. aa crede 2n el= Tu nu cre7i 2n #umne7eu 2n acest +el.
AndreE= Tu cre7i tot 2n propria persoan,= n al*ii= (i1ai trimis departe acele m,runte
suro3ate. copiii pe care i1ai in0ocat 2n timpul c,l,toriei tale 2n iad G s1ar putea s, stai
cu mine dincolo de acele 7iduri c:iar acum. 2ns, inima ta e 2n alt, parte. cercet/nd
planete i 2ncerc/nd s, opreti +lota= Nu1! lai nimic lui #umne7eu= Nu cre7i 2n "l=
G !art,1m,. dar dac, #umne7eu ar 0oi s, +ac, totul sin3ur. pe noi de ce ne1a mai
creatC
G #a. acum 2mi aduc aminte c, unul dintre p,rin*ii t,i era eretic. iar cele mai
ciudate idei de la el 2*i pro0in=
Asta era o 3lum, 0ec:e de1a lor. dar de ast, dat,. nici unul din ei nu a r/s=
G "u cred 2n tine, a spus "nder=
G #ar te consul*i cu Jane=
"l a b,3at m/na 2n bu7unar. apoi a scos1o ca s,1i arate lui No0in:a ce 3,sise= O
nestemat,. din care ieeau c/te0a +irioare +oarte delicate= Ca un or3anism sclipitor.
smuls din locul lui delicat a+lat 2ntre al3ele 0ii ale 0reunei m,ri pu*in ad/nci= F,r, s,
2n*elea3, la 2nceput. ea a pri0it nestemata. apoi i1a dat seama ce era i s1a uitat la
urec:ea lui "nder= n to*i anii de c/nd 2l cunotea. acesta purtase nestemata la urec:e.
ca s, stea 2n le3,tur, cu Jane. pro3ramul1de1computer1tre7it1la10ia*,. cel mai 0ec:i.
mai scump i mai si3ur prieten al lui=
G AndreE. nu te cred. asta e clar=
G N1a putea spune cu toat, certitudinea c, aceste 7iduri m1ar re*ine. at/ta
0reme c/t Jane mi1ar opti mereu la urec:e. a spus el= Am discutat cu ea 2n am,nunt=
!1am eDplicat i 2n*ele3e= Am r,mas prieteni= #ar nu mai suntem to0ar,i=
G %ai. AndreE. a 7is No0in:a= Apoi a pl/ns +,r, >en,. l1a *inut. s1a a3,*at de el=
#ac, ai +i +,cut1o cu ani 2n urm,. c:iar cu luni 2n urm,H
G <robabil c, nu cred 2n !sus la +el ca tine. a spus "nder= #ar n1ar +i su+icient ca
eu s, cred 2n tine. iar tu s, cre7i 2n "lC
G ocul t,u nu e aici. AndreE=
G Apar*in acestui loc mai mult dec/t altuia. dac, tu te a+li aici= Nu lumea m,
obosete at/t de mult. No0in:a. ci prea multa 0oin*,= Am obosit s, :ot,r,sc= Am
ostenit 2ncerc/nd s, re7ol0 lucrurile=
G Noi 2ncerc,m s, re7ol0,m lucrurile aici. a spus ea. desprin7/ndu1se de el=
G #ar aici noi putem +i. nu mintea. ci copiii min*ii= <utem +i bra*ele i picioarele.
bu7ele i limba= Ne +acem treburile +,r, s, :ot,r/m=
S1a aplecat. a 2n3enunc:eat. apoi s1a ae7at pe p,m/nt. iar plantele tinere l1au
3/dilat= ?i1a dus m/inile murdare la +a*, i i1a ters +runtea cu ele. tiind c, doar
m/n>ea *,r/n, cu noroi=
G O+. aproape cred asta. AndreE. te pricepi at/t de bine la astaH a spus No0in:a=
Cum de ai :ot,r/t s, nu mai +ii eroul propriei sa3aC Ori e doar o pre+,c,torieC S, de0ii
ser0itorul tuturor. ca s, +ii cel mai m,re* dintre noiC
G ?tii c, niciodat, n1am c,utat m,re*ia i nici n1am dob/ndit1o=
G %ai. AndreE. eti un po0estitor at/t de des,0/rit. 2nc/t ai a>uns s, cre7i
propriile 2ns,il,ri=
"nder a ridicat capul spre ea=
G Te ro3. No0in:a. d,1mi 0oie s, tr,iesc aici. al,turi de tine= mi eti so*ie= %ia*a
mea nu mai are sens dac, te pierd=
G Tr,im ca so* i so*ie aici. dar nu=== tu nu tii. noi nu===
G ?tiu c, Fil:os inter7ic rela*iile seDuale. a spus "nder= Sunt so*ul t,u= At/ta
0reme c/t nu +ac seD cu nimeni. ai putea +i i tu aceea cu care nu +ac=
Apoi a sur/s cu am,r,ciune=
@/mbetul ei de r,spuns a +ost doar trist i comp,timitor=
G No0in:a. a spus "nder= %ia*a mea nu m, mai interesea7,= n*ele3iC Sin3ura
0ia*, de care 2mi pas, acum e a ta= #ac, o pierd. ce1mi mai r,m/ne ca s, m, re*in,
aiciC
Nici el nu era con0ins ce 0oia s, spun, cu asta= Cu0intele 0eniser, nec:emate
pe bu7ele lui= #ar tia. c:iar 2n clipa c/nd le rostise. c, nu era 0orba de
autocomp,timire. ci mai cur/nd de o recunoatere desc:is, a ade0,rului= Nu pentru
c, s1ar +i 3/ndit la sinucidere. eDil sau la orice alt, dram, m,runt,= 'ai cur/nd. se
sim*ea destr,m/ndu1se= <ier7/nd contactul= usitania i se p,rea tot mai pu*in real,=
Scumpa lui sor, i prieten,. %alentine. se a+la 2nc, acolo i 2i amintea de o st/nc,.
0ia*a ei era +oarte real,= <entru "nder 2ns, lucrurile nu st,teau la +el. deoarece sora lui
nu a0ea ne0oie de el= <li-t. discipola lui nec:emat,. ea poate ar +i a0ut ne0oie de
"nder. dar nu de realitatea lui. ci doar de ideea pe care o repre7enta= Cine se mai
3,sea acoloC Copiii lui No0in:a i ibo. cei pe care el 2i crescuse ca pe ai s,i. i1i iubise
ai>derea. pe care 2i iubea la +el de mult i acum. dar ei a>unseser, adul*i. i nici ei nu
mai a0eau ne0oie de el= Jane. care +usese c/nd0a 0irtual distrus, din cau7a ne3li>en*ei
lui. nu a0ea nici ea ne0oie de el. pentru c, se a+la 2n nestemata din urec:ea lui 'iro i
2n alt, nestemat,. din urec:ea lui <eter===
<eter= T/n,ra %alentine= #e unde 0eniser,C i +uraser, su+letul i1l luaser, cu ei
la plecare= Acum +,ceau i tr,iau ac*iuni pe care. c/nd0a. le1ar +i +,cut el 2nsui= n
timp ce el atepta 2n usitania i=== se stin3ea= Asta 0oise s, spun, de +apt= #ac, o
pierdea pe No0in:a. ce1l 0a mai le3a de acel trup pe care 2l purtase prin uni0ers at/tea
mii de aniC
G Nu eu decid. a spus No0in:a=
G Tu deci7i dac, m, 0rei cu tine. ca unul dintre Fil:os da 'ente de Cristo= #ac,
da. cred c, pot dep,i celelalte obstacole=
"a a r/s cu r,utate=
G ObstacoleC Oamenii ca tine nu se 2mpiedic, de aa ce0a= <entru tine sunt doar
pietre pe care calci ca s, tra0erse7i r/ul=
G Oamenii ca mineC
G #a. ca tine. a 2nt,rit No0in:a= #oar pentru c, nu am cunoscut al*ii= #oar
pentru c,. indi+erent c/t de mult l1am iubit pe ibo. el nu a +ost niciodat, at/t de 0iu
cum eti tu 2n +iecare clip,= #oar pentru c, m1am tre7it iubind prima oar, ca o +emeie
adult, c/nd te1am iubit pe tine= #oar pentru c, mi1ai lipsit mai mult dec/t duc lipsa
copiilor mei. c:iar dec/t p,rin*ii sau iubirile pierdute ale 0ie*ii mele= #oar pentru c, nu
pot 0isa pe altul 2n a+ar, de tine. asta nu 2nseamn, c, nu eDist, altul la +el ca tine
unde0a= Uni0ersul e mare= Nu po*i +i c:iar at/t de deosebit= Aa esteC
"l a 2ntins m/na printre plantele de carto+i i i1a l,sat uor m/na pe coapsa ei=
G nc, m, iubeti. aa eC a 2ntrebat el=
G A. de aceea ai 0enitC S, a+li dac, te iubescC
"l a dat aprobator din cap=
G n parte=
G #a. a spus ea=
G Atunci pot r,m/neC
No0in:a a i7bucnit 2n lacrimi= <l/n3/nd cu :o:ote= S1a l,sat la p,m/nt5 el a
2ntins m/inile printre plante s, o 2mbr,*ie7e. s, o *in,. +,r, s, se sinc:iseasc, de
+run7ele pe care le stri0ea 2ntre ei= #up, ce a *inut1o str/ns mult, 0reme. ea a 2ncetat
s, pl/n3,. s1a 2ntors spre el i l1a cuprins 2n bra*e la +el de tare=
G O+. AndreE. a optit ea. cu 3las nesi3ur din cau7a pl/nsului de p/n, atunci= ',
iubete #umne7eu su+icient s, mi te dea din nou acum. c/nd am at/ta ne0oie de tineC
G </n, 0oi muri. a spus "nder=
G Cunosc partitura asta. a spus ea= #ar m, ro3 ca #umne7eu s, m, lase s, mor
eu mai 2nt/i=
".
SUNTEM PREA MULI
!:*i spun povestea cea mai frumoas pe care o tiu.
;nui om i s*a dat un cine, pe care l*a iubit foarte mult.
1inele l nsoea pretutindeni,
4ar omul nu*l putea nva s fac nimic folositor, 1inele nu aducea i nici nu
gsea nimic,
0ici nu apra, nici nu sttea de paz.
<n sc3imb, sttea lng el i*l privea,
"ereu cu aceeai privire de neptruns.
6 $cela nu e cine, e lup 7, a spus soia omului
6 4oar el mi*e credincios 7, a spus omul,
,ar soia lui n*a mai desc3is discuia despre asta.
<ntr*o zi, omul i*a luat cinele cu el n avionul lui particular
'i, cnd zburau peste muni nzpezii la vreme de iarn,
"otoarele s*au defectat
,ar avionul s*a fcut buci cnd a trecut printre copaci
2mul zcea sngernd,
1u pntecele sfrtecat de coli de metal rupt,
,ar din organe aburul se ridica n aerul rece,
4ar el nu se gndea dect la credinciosul lui cine.
"ai tria % :au fusese rnit
=reu de imaginat uurarea lui cnd cinele a aprut lipind
'i l*a privit cu aceiai oc3i de neptruns.
4up o or, cinele a mirosit abdomenul desc3is al omului
$poi a nceput s*i trag afar intestinele, splina i ficatul
'i a nceput s le mnnce, fr s*i ia oc3ii de la c3ipul omului.
6:lav 1erului7, a zis omul,
6Bine mcar c unul din noi nu va muri de foame.7
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
#intre toate na0ele stelare mai rapide dec/t 0ite7a luminii care 7burau 2n
"Dterior i apoi 2napoi 2n,untru la comanda lui Jane. doar cea a lui 'iro ar,ta ca o na0,
obinuit,. iar asta din simplul moti0 c, nu era dec/t o na0et, care c/nd0a
transportase pasa3eri i m,r+uri de la marile na0e care 0eneau i orbitau 2n >urul
usitaniei= Acum. c/nd noile na0e puteau a>un3e imediat de la o planet, la alta. nu
mai a0eau ne0oie de pro0i7ii i nici m,car de combustibil= Cum Jane trebuia s,
p,stre7e 2ntrea3a structur, a +iec,rei na0e 2n memoria ei cu c/t acestea erau mai
simple. cu at/t 2i era mai uor= Nici nu mai puteau +i numite 0e:icule= #e0eniser,
simple cabine. +,r, +erestre. aproape nemobilate. rudimentare ca o sal, de clas,
primiti0,= Oamenii de pe usitania numeau acum c,l,toria spa*ial, encais8arse, ceea
ce. 2n portu3:e7,. 2nsemna Ka intra 2n cutieL sau. mai precis Ka se 0/r2 la cutieL=
ns, 'iro eDplora i c,uta planete noi. capabile s, asi3ure 0ia*a celor trei specii
2n7estrate cu sim*uri: oamenii. pe9ueninos i m,tcile= #e aceea. a0ea ne0oie de o
na0, mai tradi*ional,. pentru c,. dei se deplasa instantaneu de la o planet, la alta cu
a>utorul lui Jane. nu se putea atepta 2ntotdeauna s, soseasc, pe o lume cu atmos+er,
respirabil,= Jane 2l men*inea pe orbit,. deasupra +iec,rei noi planete. ast+el ca el s,
poat, obser0a. m,sura. anali7a i cobor2 doar pe cele mai promi*,toare pentru a stabili
de+initi0 dac, lumea respecti0, putea de0eni util,=
Nu c,l,torea sin3ur= Ar +i a0ut prea multe de +,cut i trebuia ca totul s, +ie
0eri+icat de altcine0a= Totui. dintre toate acti0it,*ile des+,urate de cine0a din
usitania. aceasta era cea mai periculoas,. pentru c,. atunci c/nd desc:idea ua
na0ei. nu a0ea cum s, tie dac, pe noua planet, nu d,dea de 0reo amenin*are
nepre0,7ut,= 'iro sim*ise mereu c, 0ia*a lui nu era c:iar at/t de important,= %reme
de c/*i0a ani. c/t +usese 2ntemni*at 2ntr1un trup al c,rui creier era mutilat. 2i dorise
moartea5 c/nd prima c,l,torie 2n "Dterior 2i 2n3,duise s,1i recree7e corpul aduc/ndu1l
la per+ec*iunea tinere*ii. considera +iecare or, i +iecare 7i a 0ie*ii drept un dar
nemeritat= Nu dorea s, o risipeasc,. dar nu b,tea 2n retra3ere c/nd trebuia s, i1o
rite pentru binele altora= #ar cine altul putea 2mp,rt,i acea nep,sare de sineC
T/n,ra %alentine +usese creat, la comand,. 2n ade0,ratul 2n*eles al cu0/ntului.
dup, c/te se p,rea= 'iro o 0,7use ap,r/nd 2n acelai timp cu dob/ndirea propriului
trup nou= "a nu a0ea trecut. rude. le3,turi cu nici o lume. 2n a+ar, de "nder. a c,rui
minte o n,scuse. i de <eter. o crea*ie asem,n,toare= A. i putea +i considerat, ca
a0/nd le3,turi cu ori3inala %alentine. Kade0,rata %alentineL. dup, cum o numea
T/n,ra %al5 dar nu era un secret c, &,tr/na %alentine nu dorea s, petreac, nici o clip,
2n to0,r,ia acestei +rumuse*i tinere. care o bat>ocorea prin simpla ei eDisten*,= <e de
alt, parte. T/n,ra %al +uese creat, ca ima3ine pe care o a0ea "nder despre 0irtutea
per+ect,= Nu numai c, ea nu a0ea le3,turi cu nimeni. dar era i sincer altruist, i 3ata
s, se sacri+ice spre binele altora= #e aceea. ori de c/te ori 'iro intra 2n na0et,. T/n,ra
%al 2l 2nso*ea. +iindu1i un spri>in permanent=
ns, nu1i era prieten,= 'iro tia per+ect cine era %al5 un "nder de3:i7at= Nu
+emeie= !ar dra3ostea i +idelitatea ei +a*, de el erau ale lui "nder. puse adesea la
2ncercare. dar sentimentele lui "nder. nu ale lui %al= n ea nu era nimic care s,1i
apar*in, eDclusi0= #e aceea. dei 'iro se obinuise 2n compania ei i r/dea. 3lumea cu
ea mai lesne dec/t o +,cuse cu altcine0a p/n, atunci. nu i se con+esa. nu1i permitea
s, aib, 0reun sentiment mai ad/nc dec/t camaraderie +a*, de ea= C:iar dac,
percepea lipsa unei le3,turi mai pro+unde 2ntre ei. %al nu spunea nimic5 dac, asta o
r,nea. durerea r,m/nea neeDprimat,=
"a 2i eDteriori7a doar 2nc/ntarea la +iecare succes de1al lor. la care se ad,u3a
dorin*a insistent, de a mer3e mereu mai departe=
G KNu putem sta o 7i 2ntrea3, pe lumea aceastaL. spunea ea c:iar de la 2nceput
i do0edea asta or3ani7/nd un pro3ram care le permitea s, e+ectue7e trei c,l,torii pe
7i= Se 2ntorceau dup, +iecare trei c,l,torii. pe o usitanie scu+undat, de>a 2ntr1un somn
linitit5 dormeau pe na0, i le 0orbeau altora doar pentru a1i a0erti7a 2n le3,tur, cu
problemele speci+ice cu care colonitii se puteau con+runta pe lumile descoperite 2n
acea 7i= !ar planul cu trei planete pe 7i se aplica doar 2n 7ilele 2n care se ocupau de
planete cu condi*ii corespun7,toare 0ie*ii= C/nd Jane 2i ducea c,tre lumi neprielnice G
dominate de ape sau nebioti7ate G plecau imediat de acolo. 0eri+ic/nd urm,toarea
candidat,. apoi urm,toarea. uneori c:iar cinci sau ase 2n acele 7ile descura>ante.
c/nd nimic nu p,rea s,1i satis+ac,= T/n,ra %al tia s,1l aduc, p/n, la limita re7isten*ei.
iar asta 7ilnic. i 'iro accepta conducerea ei. din acest punct de 0edere. a c,l,toriilor.
+iindc, era contient c, aa trebuia=
Cu toate acestea. prietena lui nu a0ea +orm, uman,= <entru el. ea s,l,luia 2n
nestemata din urec:e= Jane. oapta din mintea lui imediat ce se tre7ea. prietena care
au7ea tot ce sub0ocali7a el. care1i tia ne0oile 2nc, 2nainte ca el s, le perceap,= Jane.
care 2mp,rt,ea cu el toate 3/ndurile i 0isele lui. care r,m,sese al,turi de el 2n
perioada cea mai cumplit, a in+irmit,*ii. care 2l condusese 2n "Dterior. unde se putuse
re2nnoi= Jane. cea mai credincioas, prieten, a lui. care a0ea s, moar, cur/nd=
Acesta era termenul lor limit,= Jane a0ea s, moar,. iar 7borul instantaneu cu
na0eta urma s, se s+/reasc,. pentru c, nu mai eDista alt, +iin*, care s, posede acea
putere mental, eDtraordinar, ca s, duc, ce0a mai complicat dec/t o min3e din
cauciuc p/n, 2n "Dterior. aduc/nd1o apoi 2n,untru= !ar moartea lui Jane a0ea s, se
petreac,. nu din cau7e naturale. ci deoarece Con3resul Stelar. dup, ce descoperise
eDisten*a unui pro3ram sub0ersi0 ce putea controla sau m,car accesa oricare dintre
computerele lor. 2ncepuse s,1i 2nc:id,. deconecte7e i tear3, 2n mod sistematic
toate re*elele= "a sim*ea de>a in+luen*a acelor sisteme care +useser, de7acti0ate i
trans+erate 2n locuri 2n care ea nu putea a>un3e= Cur/nd puteau +i transmise codurile
care o 0or lo0i mortal= !ar dup, dispari*ia ei. cei care nu ar +i +ost lua*i de pe supra+a*a
usitaniei i transplanta*i pe o alt, lume. ar +i r,mas pri7onieri. atept/nd nea>utora*i
sosirea Flotei usitane. care se apropia tot mai mult. :ot,r/t, s,1i distru3, pe to*i=
"ra o situa*ie trist,. 2n care. 2n ciuda tuturor e+orturilor lui 'iro. cea mai dra3,
prieten, a lui a0ea s, moar,= Ceea ce. tia el +oarte bine. eDplica de ce nu1i 2n3,duia
s, de0in, prieten ade0,rat al Tinerei %al G pentru c, ar +i +ost o do0ad, de necredin*,
+a*, de Jane s, 2nceap, a *ine la altcine0a 2n ultimele ei s,pt,m/ni sau 7ile de 0ia*,=
Aadar. 0ia*a lui 'iro de0enise o trud, ne2ncetat,. un e+ort mintal considerabil.
pentru c, anali7a datele 2nre3istrate de instrumentele na0etei. +oto3ra+iile aeriene.
pilota na0eta c,tre locuri nesi3ure i necercetate i. 2n s+/rit G dar nu +oarte +rec0ent G
eDista riscul c:iar de a desc:ide ua i de a respira un aer necunoscut= !ar la
2nc:eierea +iec,rui 0oia>. nici m,car nu a0ea timp s, >eleasc, sau s, se bucure. nici
m,car s, se odi:neasc,: 2nc:idea ua. rostea cu0/ntul. iar Jane 2l ducea 2napoi 2n
usitania. pentru ca mai apoi s, ia totul de la cap,t=
Cu toate acestea. ultima oar, c/nd re0enise acas,. 3,sise ce0a di+erit= 'iro a
desc:is ua na0etei i i1a 0,7ut. nu pe "nder. tat,l lui adopti0. nu pe pe9ueninos care
2i pre3,teau :rana lui i Tinerei %al. ci pe +ra*ii s,i. Ol:ado i Gre3o. pe sora lui.
"lanora. i pe %alentine. sora lui "nder= </n, i &,tr/na %alentine 0enise 2n locul unde
si3ur a0ea s, dea peste 3eam,na ei mai t/n,r, i nedorit,C 'iro a obser0at imediat
cum %al i &,tr/na %alentine s1au uitat una la cealalt,. +,r, ca pri0irile s, li se
2ntretaie. dup, care +iecare a pri0it 2n alt, parte. nedorind s, se 0ad,= Sau se 2nelase
elC 'ai de3rab, T/n,ra %al 2i mutase pri0irea de la &,tr/na %alentine pentru c,. din
0irtute. ea nu *inea s, o >i3neasc, pe +emeia mai 2n 0/rst,= F,r, 2ndoial, c,. de1ar +i
putut. T/n,ra %al ar +i pre+erat s, dispar, dec/t s,1i pricinuiasc, &,tr/nei %al 0reo
durere. +ie i trec,toare= !ar cum acel lucru era imposibil. proceda 2n*elept. adic,
r,m/nea o pre7en*, c/t mai discret, atunci c/nd &,tr/na %alentine era de +a*,=
G Ce1i cu comitetul ,sta de primireC a 2ntrebat 'iro= S1a 2mboln,0it mamaC
G Nu. toat, lumea e bine. i1a r,spuns Ol:ado=
G 'ai pu*in mintal. a spus Gre3o= 'ama a 2nnebunit de tot. iar acum i "nder a
luat1o pe pustii=
'iro a dat din cap. apoi s1a str/mbat=
G #a*i1mi 0oie s, 3:icesc= S1a al,turat acelor Fil:os=
Gre3o i Ol:ado au c,utat imediat din oc:i nestemata din urec:ea lui 'iro=
G Nu. nu Jane mi1a spus. a eDplicat 'iro= #oar c,1l cunosc pe "nder= i ia
c,s,toria 2n serios=
G #a. 2ns, a l,sat un 3ol 2n conducerea de aici. a spus Ol:ado= " bine i c/nd nu
toat, lumea 2i +ace treaba= Cu alte cu0inte. sistemul +unc*ionea7, 2n continuare= #ar
"nder a +ost acela c,ruia ne adresam s, ne spun, ce s, +acem atunci c/nd sistemul nu
mai +unc*iona= #ac, pricepi alu7ia mea=
G Am priceput. a spus 'iro= ?i po*i 0orbi despre asta i 2n +a*a lui Jane= ?tie c, 0a
+i blocat, imediat ce Con3resul Stelar 2i 0a pune planurile la punct=
G " mai complicat. a spus Gre3o= 'a>oritatea oamenilor nu cunosc pericolul prin
care trece Jane G +iindc, tot 0orbim de asta. ma>oritatea nici nu au cunotin*, de
eDisten*a ei= #ar ei tiu at/ta aritmetic,. 2nc/t s,1i dea seama c, nu pot +i lua*i to*i
oamenii de pe usitania 2nainte de sosirea +lotei= Ca s, nu mai 0orbim de pe9ueninos.
Aadar. ei tiu c,. dac, +lota nu e oprit,. unii 0or r,m/ne aici i 0or muri= Sunt 0oci
care de>a sus*in c, am risipit su+icient spa*iu din na0e pentru copaci i insecte=
<rin KcopaciL. ei se re+ereau la pe9ueninos care. de +apt. nu transportau copaci1
mam, i copaci1tat,5 iar c/nd spuneau KinsecteL se re+ereau la 'atc,. ce. de
asemenea. nu risipea spa*iul trimi*/nd o mul*ime de lucr,toare= #ar +iecare lume pe
care se stabileau a0ea un num,r mare de pe9ueninos i cel pu*in o matc, i o m/n,
de lucr,toare care s1o a>ute s, re2nceap, popularea= Nu mai era ne0oie s, se
men*ione7e c, 'atca de pe +iecare lume era aceea care producea cu iu*eal,
lucr,toare ce +,ceau mai toat, munca necesar, pentru de70oltarea a3riculturii5 i nu
era necesar s, se adau3e c,. 2ntruc/t nu luau copaci cu ei. cel pu*in un mascul i o
+emel, din +iecare 3rup de pe9ueninos trebuiau Kplanta*iL G adic, s, moar, lent i
dureros pentru ca un copac1mam, i unul tat, s, prind, r,d,cini i s, p,stre7e ciclul
de 0ia*, al acestor pe9ueninos. ?tiau cu to*ii G iar Gre3o mai bine dec/t oricine. pentru
c, el participase recent din plin la acest lucru G c,. dincolo de po>3:i*a de polite*e.
2ntre specii se instalase o tendin*, de competi*ie=
!ar asta nu se mani+esta doar 2n r/ndul oamenilor= #ei 2n usitania pe9ueninos
2nc, 2i dominau numeric pe oameni. pe noile colonii predominau acetia din urm,=
KFlota 0oastr, 0ine s, distru3, usitania. spunea 4uman. conduc,torul copacilor1
p,rin*i= ?i c:iar dac, oamenii ar muri p/n, la ultimul. rasa uman, 0a d,inui. 2n 0reme
ce. pentru 'atc, i pentru noi. 2n >oc este supra0ie*uirea speciei= Cu toate astea. noi
2n*ele3em c, trebuie s, le permitem oamenilor s, domine o 0reme aceste noi lumi.
deoarece nu st,p/nim 2nc, aptitudinile i cunotin*ele te:nolo3ice. pentru c, nu a0em
eDperien*, 2n 2mbl/n7irea acestor lumi i pentru c, 0oi 2nc, a0e*i puterea de a +ace
+ocul pentru a ne arde p,durile=L Ceea ce era eDprimat 2n mod ra*ional de 4uman. care
reuea s,1i ascund, resentimentele 2nd,r,tul limba>ului politicos. era spus cu mai
mult, patim, de mul*i pe9ueninos i de copaci1p,rin*i: K#e ce s, le permitem acestor
in0adatori umani. care au adus peste noi at/tea rele. s,1i sal0e7e aproape toat,
popula*ia. 2n 0reme ce ma>oritatea dintre noi 0or muriCL
G $esentimentele dintre specii nu repre7int, ce0a nou. a spus 'iro=
G #ar p/n, acum l1am a0ut pe "nder ca s, le *in, 2n +r/u. a spus Gre3o=
Pe9ueninos, 'atca i ma>oritatea popula*iei umane au 0,7ut 2n "nder un mi>locitor
cinstit. o persoan, 2n care puteau a0ea 2ncredere= ?tiau c, at/ta 0reme c/t el se ocupa
de treburi. at/ta 0reme c/t 3lasul lui era au7it. interesele lor erau prote>ate=
G "nder nu e sin3ura persoan, deosebit, care conduce acest eDod. a spus 'iro=
G O c:estiune de 2ncredere. nu de 0irtute. a spus %alentine= Nonumanii tiu c,
"nder este %orbitorul 2n numele mor*ilor= Nici o alt, +iin*, uman, nu a 0orbit 2n acel
mod 2n numele altor specii= ?i totui. oamenii tiu c, "nder repre7int, )enocidul i c,.
2n urm, cu nenum,rate 3enera*ii. c/nd rasa uman, a +ost amenin*at, de dumani. el a
ac*ionat ca s,1i 2mpiedice i s, sal0e7e umanitatea de la dispari*ie. lucru de care mul*i
se temeau= Nu eDist, cine0a la +el de capabil s,1i preia rolul=
G ?i eu ce s, +acC a 2ntrebat 'iro +,r, ocoliuri= Aici nu m, ascult, nimeni= N1am
nici o le3,tur,= Si3ur nu pot lua locul lui "nder. iar acum sunt obosit i 0reau s, dorm=
Uita*i10, la T/n,ra %al. e pe >um,tate moart, de epui7are=
"ra ade0,rat5 abia st,tea 2n picioare= 'iro a 2ntins imediat m/na s1o spri>ine5
recunosc,toare. ea s1a re7emat de um,rul lui=
G Nu 0rem s,1i iei locul lui "nder. a spus Ol:ado= Nici ca altcine0a s,1i ocupe
po7i*ia= %rem ca el s, rede0in, ce a +ost=
'iro a pu+nit 2n r/s=
G Cre7i c,1l pot con0in3e euC O ai 2n +a*, pe sora luiH Trimite1o pe eaH
&,tr/na %alentine a +,cut o 3rimas,=
G 'iro. nu 0rea s, discute cu mine=
G Atunci ce te +ace s, cre7i c, 0a 0orbi cu mine %
G Nu tu. 'iro= Jane= Nestemata din urec:ea ta=
'iro i1a pri0it nedumerit=
G %rei s, spui c, "nder i1a scos nestemata din urec:eC
Jane i1a optit:
G Am +ost ocupat,= N1am cre7ut c, e at/t de important s, te anun*=
'iro tia 2ns, c/t de distrus, +usese Jane 2n trecut. c/nd "nder 2ntrerupsese
le3,tura cu ea= Acum. ea a0ea i al*i prieteni. dar asta nu 2nsemna c, desp,r*irea era
mai pu*in dureroas,=
G #ac, te duci la el i1l con0in3i s, discute cu Jane=== a continuat &,tr/na
%alentine=
'iro a cl,tinat din cap=
G #ac, i1a scos nestemata din urec:e. nu 2n*ele3i c, e o :ot,r/re de+initi0,C S1
a :ot,r/t s, o urme7e pe mama 2n eDil= "nder nu1i 2ncalc, promisiunile=
?tiau cu to*ii c, era ade0,rat= ?tiau. de +apt. c, 0eniser, la 'iro. nu cu speran*a
real, c, 0a 2ntreprinde ce doreau ei. ci din disperare=
G Aadar. l,s,m totul s, mear3, de la sine. a propus Gre3o= S, alunece spre
:aos= !ar apoi. coplei*i de r,7boiul dintre specii. 0om muri 2nc,rca*i de ruine c/nd 0a
sosi +lota= Cred c, Jane e norocoas,5 p/n, atunci ea 0a +i moart,=
G Transmite1i mul*umirile noastre. i1a spus Jane lui 'iro=
G Jane spune c,1i mul*umete. a spus 'iro= Gre3o. eti prea bun la inim,=
Gre3o a roit. dar nu a retractat cele spuse=
G "nder nu1i #umne7eu. a 7is 'iro= O s, ac*ion,m i +,r, el= Acum 2ns, cel mai
bun lucru pe care1l putem +ace este s,===
G #ormim. a spus &,tr/na %alentine= #ar. de data asta. nu pe na0,= Te ro3= 'i
se rupe inima c/nd 0, 0,d pe am/ndoi at/t de obosi*i= Ja-t a c:emat un taDi= %ino
acas, i dormi 2n pat=
'iro a aruncat o pri0ire c,tre T/n,ra %al care. cu un aer somnoros. st,tea
re7emat, de um,rul lui=
G Am/ndoi. bine2n*eles. a spus &,tr/na %alentine= Nu m, 2ntristea7, eDisten*a
ei. aa cum crede*i 0oi=
G Si3ur c, nu. a spus T/n,ra %al=
Apoi a 2ntins bra*ul drept i cele dou, +emei care purtau acelai nume i1au
str/ns m/inile= 'iro a urm,rit1o pe T/n,ra %al desprin7/ndu1se de l/n3, el ca s,
prind, bra*ul &,tr/nei %alentine i accept/nd spri>inul ei= <ropriile sentimente l1au
surprins= n loc s, se simt, uurat pentru c, eDista mai pu*in, 2ncordare 2ntre ele dec/t
cre7use el. a constatat c, asta 2l 2n+uriase destul de mult= Furie pornit, din 3elo7ie.
asta era= KG,sise spri>in la mine& 2i 0enea s, spun,= #e unde acea reac*ie
copil,reasc,C
#up, aceea. urm,rindu1le cum se 2ndep,rtau. a obser0at ceea ce n1ar +i trebuit
s, 0ad, G %alentine a0usese un +ior= Un +risonC Noaptea era 2ntr1ade0,r rece= #ar nu.
'iro era con0ins c, atin3erea de 3eam,na ei mai t/n,r, declanase acea tremur,tur,.
nu aerul nop*ii=
G %ai. 'iro. l1a 2ndemnat Ol:ado= 'er3em cu :o0ercra+t1ul i te culci la %alentine
acas,=
G Ne oprim unde0a s, m/nc,mC
G Acas, la Ja-t. a spus "lanora= Are 2ntotdeauna ce0a de m/ncare=
n timp ce :o0ercra+t1ul 2i ducea spre 'ila3re. oraul oamenilor. au trecut prin
apropierea c/tor0a 7eci de na0e stelare care erau 2n +unc*iune= Acti0itatea le3at, de
mi3rare nu se oprea nici noaptea= ucr,torii G mul*i dintre ei pe9ueninos G 2nc,rcau
pro0i7ii i ec:ipamente ce urmau a +i transportate= Familii 2ntre3i st,teau la r/nd ca s,
urce i s, ocupe spa*iul ce mai r,m,sese 2n cabine= Ca s, duc, toate na0ele p/n, 2n
"Dterior i 2napoi. Jane nu a0ea s, se odi:neasc, nici o clip, 2n acea noapte= <e alte
lumi. se construiau case i se des*eleneau noi p,m/nturi= n acele locuri era 7i sau
noapteC Nu a0ea importan*,= ntr1un +el. reuiser, de>a G coloni7aser, noi lumi i. c:iar
dac, asta 2i putea nemul*umi pe unii. +iecare planet, a0ea c/te o matc,. o p,dure
pentru pe9ueninos i un sat pentru oameni=
K#ac, Jane ar muri a7i. s1a 3/ndit 'iro. iar +lota ar sosi m/ine i ne1ar distru3e
total. ce importan*, ar a0ea asta 2n marele plan al lucrurilorC Semin*ele au +ost
2mpr,tiate de 0/nt5 c/te0a tot 0or prinde r,d,cini= !ar dac, odat, cu moartea lui Jane
dispare i c,l,toria cu 0ite7, mai mare dec/t a luminii. asta ar +i spre binele tuturor.
pentru c, +iecare dintre acele noi lumi ar +i silite s, se de70olte de sine st,t,tor= Unele
colonii 0or da 3re i 0or disp,rea. ne2ndoielnic= <e unele dintre ele 0or i7bucni
r,7boaie i probabil c, o specie sau alta 0a +i distrus,= ns, nu aceeai specie 0a +i
distrus, 2n toate lumile i nici aceeai nu 0a supra0ie*ui peste tot5 iar cel pu*in 2n unele
lumi 0om 3,si o modalitate pentru a tr,i panic= Acum nu mai a0em de re7ol0at dec/t
am,nuntele= #ac, un anumit indi0id tr,iete sau moare= Contea7, i asta. desi3ur= #ar
nu 2n m,sura 2n care 2n >oc este supra0ie*uirea speciei=L
<robabil c,1i sub0ocali7ase unele dintre 3/nduri. pentru c, Jane i1a r,spuns la
c/te0a=
G Oare pro3ramul supra2nc,rcat al unui computer nu are oc:i i urec:iC Nu am
inim, sau creierC Nu r/d c/nd m, 3/diliC
G Sincer s, +iu. nu. a spus 'iro. mic/ndu1i bu7ele i limba pentru a +orma
cu0intele pe care doar ea le putea au7i=
G #ar c/nd 0oi muri eu. toate +iin*ele ca mine 0or pieri. a spus ea= !art,1m, dac,
eu cred c, asta are o semni+ica*ie cosmic,= Nu m, anim, aceeai renun*are la sine ca
pe tine. 'iro= Nu consider c, tr,iesc cu spectrul mor*ii 2n +a*,= !nten*ia mea era s,
0ie*uiesc etern. aa c, orice altce0a 0ine ca o de7am,3ire=
G Spune1mi ce s, +ac i te 0oi asculta. a 7is el= #ac, asta te1ar sal0a. sunt 3ata
s, i mor=
G #in +ericire. tu oricum 0ei muri. a spus Jane= Asta m, consolea7,. c, murind nu
0oi a0ea de 2ndurat aceeai soart, ca o +iin*, 0ie= Ca acei copaci care tr,iesc at/t de
mult= Ca acele m,tci. care1i transmit memoria din 3enera*ie 2n 3enera*ie= ns,. 0ai. eu
nu 0oi a0ea copii= Cum a puteaC Sunt doar o crea*ie a min*ii= Nu eDist, posibilitatea
2mperec:erii mintale=
G 'are p,cat. a spus 'iro. pentru c, parie7 c, ai +i o partener, 3ro7a0, la pat=
G Cea mai bun,. a preci7at Jane=
Apoi au r,mas t,cu*i o 0reme=
Jane i1a 0orbit din nou abia c/nd se apropiau de casa lui Ja-t. o cl,dire nou, de
la peri+eria oraului 'ila3re=
G S, *ii minte. 'iro. c, orice ar +ace "nder cu sinele lui. c/nd 0orbete T/n,ra
%alentine. 0ei au7i doar ai.a lui "nder=
G Acelai lucru e 0alabil i 2n ca7ul lui <eter. a spus 'iro= #ar eDist, i di+eren*e=
S, spunem c, T/n,ra %al. aa a3reabil, cum este. nu repre7int, tocmai o 0ersiune
ec:ilibrat, a ce0a anume= S1ar putea ca "nder s, o comande. dar ea nu este "nder=
G "Dist, prea multe 0ersiuni ale lui. a spus Jane= ?i. dup, c/te se pare. prea
multe 0ersiuni ale mele. cel pu*in con+orm p,rerii Con3resului Stelar=
G Suntem prea mul*i. a spus 'iro= #ar niciodat, su+icien*i=
C/nd au a>uns la casa lui Ja-t. 'iro i T/n,ra %al au +ost condui 2n,untru= Au
m/ncat +,r, con0in3ere i au adormit de 2ndat, ce1au picat 2n pat= 'iro i1a dat acum
seama c,. noaptea. 0ocile r,7bat p/n, departe. pentru c, nu a dormit deloc bine. s1a
tre7it mereu. nesim*indu1se 2n lar3ul lui pe salteaua moale i probabil ros de ideea c,
nu1i +,cea datoria= <,rea un soldat care tr,iete un sentiment de 0ino0,*ie la 3/ndul
c, i1a abandonat postul=
n ciuda oboselii. 'iro nu a dormit p/n, t/r7iu= C/nd s1a tre7it. cerul era 2nc,
opac din cau7a ra7elor de soare care se strecurau peste ori7ont i. dup, cum 2i era
obiceiul. s1a ridicat imediat din pat. r,m/n/nd nesi3ur pe picioare i 2ncerc/nd s,
alun3e din trup ultimele amintiri ale somnului= S1a 2mbr,cat i s1a dus la baie= #up, ce
a ieit. a au7it rumoare de 3lasuri 0enind dinspre buc,t,rie= <oate c, discu*ia 2nceput,
2n noaptea precedent, continua ori al*ii care su+ereau de boala tre7irii 2n 7ori
renun*aser, la solitudinea de diminea*, i +lec,reau. parc, uit/nd c, 7orile erau ore
2ntunecate de disperare=
A r,mas 2n +a*a uii desc:ise a camerei lui. pre3,tit s, intre i s, 2nc:id,. ca s,
amu*easc, 0ocile acelea animate. c/nd i1a dat seama c, una dintre ele 2i apar*inea
Tinerei %al= Apoi a identi+icat1o i pe cea a &,tr/nei %alentine= &rusc. s1a 2ntors i s1a
2ndreptat spre buc,t,rie i. a>uns 2n +a*a uii. a a0ut din nou un moment de e7itare=
&ine2n*eles. cele dou, %alentine st,teau +a*, 2n +a*, la mas,. dar nu se pri0eau=
n sc:imb. se uitau pe +ereastr, i beau unul dintre preparatele din +ructe i le3ume
+,cute de &,tr/na %alentine=
G 'iro. 0rei i tu un pa:arC a 2ntrebat &,tr/na %alentine. +,r, s, ridice oc:ii spre
el=
G Nici m,car pe patul de moarte. a spus 'iro= N1am 0rut s, 0, 2ntrerup=
G &ine. a spus &,tr/na %alentine=
T/n,ra %al a continuat s, tac,=
'iro a intrat 2n buc,t,rie. s1a dus p/n, la c:iu0et, i i1a luat un pa:ar cu ap,.
pe care a b,ut1o cu o 2n3:i*itur, lun3,=
G (i1am spus eu c, 'iro era la baie. a spus &,tr/na %alentine= Nimeni nu
consum, at/ta ap, 2n +iecare 7i ca b,iatul ,sta=
'iro a c:icotit. dar n1a au7it1o r/7/nd pe T/n,ra %al=
G %1am deran>at din discu*ie. a spus el= O s, plec=
G $,m/i. a spus &,tr/na %alentine=
G Te ro3. a 7is T/n,ra %al=
G Te ro3. i mai ceC a 2ntrebat 'iro= S1a 2ntors spre ea i a sur/s=
"a a 2mpins cu piciorul un scaun spre el=
G Stai >os. a 7is ea= "u i doamna tocmai 2ncercam s, re7ol0,m situa*ia creat, de
+aptul c, suntem 3emene=
G Am :ot,r/t c, eu trebuie s, mor prima. a spus &,tr/na %alentine=
G #impotri0,. a spus T/n,ra %al. am stabilit c, Gepetto nu l1a creat pe <inocc:io
pentru c, i1ar +i dorit un b,iat ade0,rat= N1a 0rut dec/t o p,pu,= Treaba cu copilul
ade0,rat repre7enta doar lenea lui Gepetto= i trebuia doar o p,pu, capabil, s,
danse7e G nu a0ea c:e+ s, se c:inuiasc, m/nuind at/tea s+ori=
G !ar tu eti <inocc:io. a spus 'iro= !ar "nder===
G Fratele meu n1a 2ncercat s, te cree7e. a spus &,tr/na %alentine= ?i nici nu
0rea s, te *in, sub control=
G ?tiu. a rostit T/n,ra %al 2n oapt, i. brusc. 2n oc:i i1au ap,rut lacrimi=
'iro a 2ntins o m/n, i a pus1o peste palma ei. ae7at, pe t,blia mesei. 2ns, ea
i1a 2ndep,rtat1o cu o smucitur,= Nu e0itase atin3erea lui. ci 0oise s,1i tear3,
lacrimile sup,r,toare din oc:i=
G #ac, ar putea. ar t,ia s+orile. tiu asta. a spus T/n,ra %al= a +el cum i 'iro a
rupt le3,turile cu 0ec:iul lui trup=
'iro i1a amintit cu limpe7ime= St,tea 2n na0,. pri0indu1i ima3inea per+ect,.
puternic,. t/n,r, i s,n,toas,5 iar 2n clipa urm,toare. a de0enit acea ima3ine. care
+usese mereu a lui i a 0,7ut 0arianta oloa3,. dobor/t, a cui0a cu creierul distrus= ?i.
2n timp ce pri0ea. acel trup neiubit i nedorit se +,cuse pra+ i disp,ruse=
G Nu cred c, te ur,te. a spus 'iro. aa cum eu 2mi detestam +ostul sine=
G Nu e ne0oie s, m, urasc,= Nu ura a distrus 0ec:iul t,u trup= IT/n,ra %al a
e0itat s,1l pri0easc, 2n oc:i= n timpul petrecut 2mpreun, 2n eDplorarea lumilor nu
discutaser, niciodat, ce0a at/t de personal= Nu 2ndr,7nise s, discute cu el despre
momentele 2n care +useser, crea*i am/ndoi=J Tu *i1ai ur/t 0ec:iul trup at/ta 0reme c/t
ai tr,it 2n el. dar imediat ce ai re0enit 2n trupul t,u per+ect. pur i simplu nu ai mai
acordat aten*ie celui dinainte= Nu mai +,cea parte din tine= AiOa ta nu mai r,spundea
de el= ?i cum nimic nu1l mai putea *ine 2ntre3 G a ap,rut i >uc,ria=
G <,pua din lemn. a preci7at 'iro= !ar acum >uc,ria= Ce altce0a mai suntC
&,tr/na %alentine i1a i3norat 3luma=
G Aadar. spui c, "nder nu te 3,sete interesant,=
G ', admir,. a spus T/n,ra %al= #ar m, consider, lipsit, de :a7=
G #a. i eu la +el. a spus &,tr/na %alentine=
G " absurd. a 7is 'iro=
G SeriosC a 2ntrebat &,tr/na %alentine= "l nu m1a urmat nic,ieri5 eu am +ost
2ntotdeauna aceea care l1a urmat= ?i1a c,utat mereu misiunea 0ie*ii. aa cred= Fapte
m,re*e. care s, semene 2n3ro7itorului act care a pus cap,t copil,riei lui= A cre7ut c,
scriind "atca 0a +i su+icient= !ar apoi. cu a>utorul meu. a scris (egemonul, iar eu am
considerat c, asta ar +i su+icient. dar m1am 2nelat= "l a continuat s, caute ce0a care
s,1i capte7e toat, aten*ia i a>un3ea mereu aproape sau descoperea acel ce0a 0reme
de o s,pt,m/n, sau o lun,. dar un lucru era si3ur. ceea ce 2i re*inea aten*ia nu a +ost
niciodat, persoana mea, pentru c, eu m, a+lam 2n miliardele de -ilometri pe care 2i
str,b,tea. la trei mii de ani1lumin, dep,rtare= !storiile pe care le1am scris nu au +ost
rodul dra3ostei mele +a*, de istorie. ci pentru c, l1au a>utat pe <eter 2n acti0itatea lui=
!ar c/nd terminam. timp de c/te0a ore. c/t citeam i discutam. reueam s,1i re*in
aten*ia= Numai c, de +iecare dat, eram tot mai nemul*umit,. pentru c, nu eu 2i
re*ineam aten*ia. ci po0estirea pe care o scrisesem= Asta p/n, c/nd am 3,sit un
b,rbat care mi1a d,ruit toat, inima lui i am r,mas al,turi de el= n 0reme ce +ratele
meu a plecat +,r, mine i i1a 3,sit o +amilie c,reia i1a dedicat tot su+letul i atunci am
r,mas la lumi dep,rtare. dar. 2n s+/rit. mai +erici*i unul +,r, cel,lalt dec/t +useser,m
0reodat, 2mpreun,=
G ?i atunci de ce te1ai 2ntors la elC a 2ntrebat 'iro=
G N1am 0enit pentru el. ci pentru tine= &,tr/na %alentine a 7/mbit= Am 0enit de
dra3ul unei lumi p/ndite de prime>dia distru3erii= '1am bucurat totui s,1l re0,d pe
"nder. cu toate c, tiam c, nu1mi 0a apar*ine=
G Asta poate descrie precis +elul 2n care ai sim*it tu. a spus T/n,ra %al= #ar si3ur
te1ai bucurat de aten*ia lui la un moment dat= "u eDist pentru c, i1ai r,mas 2n inim,=
G O +ante7ie din copil,ria lui. probabil= Nu eu. cea ade0,rat,=
G Uit,1te la mine. a spus T/n,ra %al= Aa ar,ta trupul t,u c/nd el a0ea cinci ani
i a +ost luat de acas, ca s, +ie trimis la ?coala de upt,C "ste m,car adolescenta pe
care a cunoscut1o 2n 0ara aceea 2n apropierea lacului din Carolina de NordC Cred c, te1
ai bucurat de aten*ia lui c:iar i c/nd te1ai maturi7at. deoarece ima3inea lui despre
tine s1a sc:imbat. de0enind eu=
G "ti ceea ce eram eu c/nd am lucrat 2mpreun, cu el la (egemonul, a spus cu
triste*e &,tr/na %alentine=
G "rai at/t de obosit,C a 2ntrebat1o T/n,ra %al=
G /u sunt, a spus 'iro=
G &a nu. a spus &,tr/na %alentine= Tu eti ima3inea ener3iei= Tu 2nc,1*i
s,rb,toreti +rumosul trup= Geam,na mea are inima obosit,=
G Aten*ia lui "nder a +ost mereu distras, de c/te ce0a. a spus T/n,ra %al= Am
nenum,rate amintiri G ori. mai cur/nd. amintiri pe care. 2n mod incontient. "nder a
cre7ut c, ar trebui s, le am. dar ele se re+er, aproape 2n totalitate la lucruri pe care i
le amintete el despre prietena mea de +a*,. ceea ce 2nseamn, c, nu1mi pot aminti
dec/t 0ia*a mea al,turi de "nder= ?i a a0ut1o pe Jane 2n urec:e. precum i pe oamenii
despre a c,ror moarte a 0orbit. studen*ii lui i pe 'atc, 2n coconul ei i aa mai
departe= !ar toate acestea repre7entau doar le3,turi din adolescen*,= Ca orice erou
r,t,citor al unei epopei. el a cutreierat din loc 2n loc. trans+orm/ndu1i pe al*ii. dar el
2nsui r,m/n/nd nesc:imbat= </n, a a>uns aici. unde s1a d,ruit 2n totalitate altcui0a=
(ie i +amiliei tale. 'iro= ui No0in:a= <entru prima oar,. a dat altora puterea de a1l
s+/rteca din punct de 0edere emo*ional. iar asta i s1a p,rut entu7iasmant i 2n acelai
timp dureros. dar a suportat +oarte r,bd,tor. +iindc, e un b,rbat puternic. iar cei
asemenea lui au trecut i prin situa*ii mai 3rele= Acum 2ns, e 0orba de cu totul altce0a=
"u i <eter nu am tr,it cu ade0,rat departe de el= A spune c, e una cu No0in:a
2nseamn, a apela la o meta+or,5 2n ca7ul meu i al lui <eter. 0orbim ad litteram. "l
este noi= !ar ai.a lui nu e destul de mare. nu e su+icient de puternic, sau
cuprin7,toare. nu posed, su+icient, aten*ie ca s,1i 2mpart, aten*ia 2n mod e3al +a*,
de cele trei 0ie*i care depind de ea= 'i1am dat seama de asta aproape imediat ce am
+ost=== cum s1o numim. creat,= Fabricat,=
G N,scut,. a spus &,tr/na %alentine=
G Ai +ost un 0is de0enit realitate. a spus 'iro. cu o uoar, nuan*, de ironie=
G Nu ne poate 2ntre*ine pe to*i trei= <e "nder. <eter i pe mine= Unul dintre noi
trebuie s, se stin3,= Unul dintre noi 0a trebui s, moar,= ?i aceea 0oi +i eu= Am tiut
asta 2nc, de la 2nceput= "u 0oi muri=
'iro a 0rut s, o console7e= #ar cum po*i +ace asta dec/t in0oc/nd situa*ii
similare care s1au terminat cu bineC Nu eDista nici un precedent=
G Neca7ul e c, acea parte din ai.a lui "nder care se a+l, 2nc, 2n mine este +erm
:ot,r/t, s, tr,iasc,= "u nu 0reau s, mor= Aa 2mi dau seama c, 2nc, m, bucur de o
parte a aten*iei lui: nu 0reau s, dispar=
G Atunci du1te la el. a spus &,tr/na %alentine= %orbete1iH
T/n,ra %al a scos un :o:ot de r/s i s1a uitat 2n alt, parte=
G Te ro3. papa. las,1m, s, tr,iesc. a spus ea imit/nd 3lasul unui copil= #ac, nu
e ce0a ce poate comanda 2n mod contient. ce ar putea +ace. dec/t s, su+ere un
sentiment de 0ino0,*ieC ?i de ce s, se simt, 0ino0atC #ac, eu 2ncete7 s, eDist
2nseamn, c, propriul sine nu m, pre*uiete= "l este acest sine= %/r+urile un3:iilor simt
durerea c/nd le taiC
G #ar nu i ceri s,1*i acorde aten*ie. a spus 'iro=
G Am sperat c, acea c,utare a unor lumi locuibile 2l 0a intri3a= '1am dedicat cu
totul astei acti0it,*i. 2ncerc/nd s, +iu entu7iasmat, de ceea ce +,ceam= #ar. de +apt.
totul a +ost o simpl, munc, de rutin,= !mportant,. dar totui rutin,. 'iro=
'iro a 2ncu0iin*at cu o micare din cap=
G Ade0,rat= Jane 3,sete lumile= Noi doar le anali7,m=
G ?i acum sunt su+iciente lumi= #estule colonii= <este dou,7eci G acum
pe9ueninos i m,tcile nu 0or mai disp,rea. c:iar dac, usitania este distrus,=
<roblema nu o constituie num,rul de lumi. ci num,rul de na0e= Aadar. toat, truda
noastr, nu1l mai interesea7, pe "nder= ?i trupul meu 2i d, seama de asta= "l tie c,
nu mai este trebuincios=
A dus m/na la cap. a prins o u0i*, mare de p,r 2ntre de3ete i a tras G nu tare.
ci destul de uor G iar acesta i1a r,mas 2n pumn= Un smoc mare de p,r. care se
desprinsese +,r, s, produc, durere= 1a l,sat s, cad, pe mas,= A r,mas acolo ca un
membru smuls. 3rotesc. imposibil=
G Cred c,. dac, nu sunt atent,. acelai lucru s1ar putea 2nt/mpla i cu de3etele.
a spus ea 2n oapt,= S1ar petrece mai 2ncet. dar treptat m, 0oi trans+orma 2n *,r/n, la
+el ca i trupul t,u. 'iro= <entru c, nu1l interesea7, persoana mea= <eter re7ol0,
mistere i duce r,7boaie politice pe cine tie ce lume= "nder se 7bate s, se a3a*e de
+emeia pe care o iubete= #ar eu===
n acel moment. 2n care p,rul smuls din cap indica pro+un7imea su+erin*ei ei.
sin3ur,tatea. autone3,rile. 'iro a 2n*eles c, eDista ce0a la care p/n, atunci nu se
3/ndise: c, 2n s,pt,m/nile 2n care c,l,toriser, de la o lume la alta. el a>unsese s, o
iubeasc,. iar ne+ericirea ei 2l r,nea de parc, ar +i +ost a lui= ?i probabil c, era a lui.
acea amintire a urii de sine= #ar. indi+erent de moti0e. era o sen7a*ie mai pro+und,
dec/t simpla compasiune=
"ra un soi de dorin*,= #a. un +el de dra3oste= #ac, acea +emeie t/n,r, i
+rumoas,. acea +at, inteli3ent, era respins, de propriul su+let. atunci 'iro a0ea 2n
inima lui su+icient loc s, o primeasc,= K#ac, "nder nu e sinele t,u. atunci las,1m, pe
mine s, +iuHL. a *ipat el mut. tiind c, acel 3/nd ce 2i 0enise pentru prima oar, atunci
repre7enta ceea ce sim*ise 7ile i s,pt,m/ni 2ntre3i. +,r, s, reali7e7e acest lucru5
tiind totui c, el nu putea +i pentru ea ceea ce era "nder=
Cu toate acestea. dra3ostea nu putea cum0a reali7a pentru T/n,ra %al ceea ce
+,cea pentru "nderC ?i asta nu1i putea atra3e su+icient aten*ia lui "nder ast+el 2nc/t ea
s, r,m/n, 2n 0ia*,C S, 2i dea putereC
'iro a 2ntins m/na i a adunat p,rul desprins. l1a 2mpletit 2n >urul de3etelor. apoi
a strecurat bucla 2n bu7unarul robei=
G "u nu 0reau ca tu s, dispari. a spus= ICu0inte 2ndr,7ne*e pentru el=J
T/n,ra %al l1a pri0it ciudat=
G Credeam c, marea ta dra3oste e Ouanda=
G "a e o +emeie 2n toat, +irea. a spus 'iro= C,s,torit, i +ericit,. cu propria
+amilie= Ar +i trist dac, marea iubire a 0ie*ii mele ar +i o +emeie care nu mai eDist, i
care. c:iar dac, n1ar +i disp,rut. nu m1ar +i dorit=
G Frumos din partea ta c, te o+eri. a spus T/n,ra %al. dar nu cred c,1l putem
p,c,li pe "nder ca s, se sinc:iseasc, de 0ia*a mea pre+,c/ndu1m, 2ndr,3ostit,=
%orbele ei au r,sucit un cu*it 2n inima lui 'iro. pentru c, ea 2n*elesese imediat
c/t de mult din declara*ia lui do0edea mil,= ?i totui nu totul pornise din mil,5 acel
sentiment aroape 2n 2ntre3ime s,l,luise 2n subcontientul lui. p/ndind doar ansa de
a iei la i0eal,=
G Nu m, 3/ndeam s, p,c,lim pe cine0a. a spus 'iro=
Kn a+ar, de mine. a 3/ndit el= <entru c, T/n,ra %al nu1l putea iubi= a urma
urmelor. nu e o +emeie ade0,rat,= "ste "nder=L
#ar i se p,rea absurd= A0ea trup de +emeie= ?i cum se ale3 iubirile. dac, nu
dup, trupuriC "Dista ce0a masculin sau +eminin 2n ai.aC nainte de a de0eni st,p/n, a
c,rnii i a s/n3elui. era b,rbat sau +emeieC !ar dac, aa st,teau lucrurile. asta
2nsemna c, ai.a care alc,tuiesc atomii i moleculele. rocile. stelele. lumina i 0/ntul.
c, toate acestea erau separate comod pe seDeC %orbe= AiOa lui "nder putea +i +emeie.
putea iubi ca o +emeie la +el de lesne precum iubea acum. prin trupul unui b,rbat. pe
mama lui 'iro= Ceea ce o +,cuse pe T/n,ra %al s,1l m,soare cu at/ta mil, nu era ce0a
ce lipsea din persoana ei= C:iar i cu trupul lui 0indecat. el nu era un b,rbat pe care o
+emeie G ori cel pu*in aceast, +emeie. pe moment cea mai atr,3,toare dintre toate G
s,1l poat, iubi sau s,1l doreasc,. sau s, spere a1l cuceri=
G Nu trebuia s, 0in aici. a murmurat el=
S1a 2ndep,rtat de mas, i a p,r,sit 2nc,perea din doi pai mari= A mers pe :ol i
a r,mas din nou 2n +a*a uii desc:ise a camerei lui= e1a au7it 0ocile=
G Nu. nu te duce dup, el. a spus &,tr/na %alentine= Apoi. a rostit ce0a. dar mai
2ncet= #up, care: C:iar dac, are un trup nou. ura de sine nu s1a 0indecat=
Au urmat c/te0a cu0inte murmurate de T/n,ra %al=
G 'iro a 0orbit din su+let. a asi3urat1o &,tr/na %alentine= A do0edit mare cura> i
sinceritate=
T/n,ra %al a spus din nou ce0a ce 'iro nu a au7it=
G #e unde tiiC a spus &,tr/na %alentine= Trebuie s, 2n*ele3i ce0a: am +,cut
2mpreun, o c,l,torie lun3,. nu cu mult timp 2n urm, i cred c, 2n timpul 7borului s1a
2ndr,3ostit pu*in de mine=
<robabil c, era ade0,rat= Si3ur= 'iro trebuia s, recunoasc,: unele dintre
sentimentele lui +a*, de T/n,ra %al erau 2n realitate sentimente +a*, de &,tr/na
%alentine. trans+erate de la +emeia care r,m/nea intan3ibil, c,tre aceast, t/n,r, care
putea +i. cel pu*in aa spera. accesibil,=
#up, aceea. 3lasurile lor au sc,7ut ca intensitate i nu a mai putut percepe
0orbele= Cu m/inile lipite de canaturile uii. a continuat totui s, atepte. tr,3/nd cu
urec:ea la intona*iile 0ocilor. at/t de asem,n,toare. dar ambele bine cunoscute lui=
"ra o mu7ic, pe care ar +i +ost +ericit s, o asculte la nes+/rit=
G #ac, 2n acest uni0ers ar eDista cine0a care s, semene cu "nder. a spus
&,tr/na %alentine neateptat de tare. acela este 'iro= S1a distrus 2ncerc/nd s, sal0e7e
de la distru3ere nite ne0ino0a*i= nc, nu s1a lecuit=
KA 0rut s, aud asta. i1a dat seama 'iro= A 0orbit tare. tiind c, am r,mas aici.
c, ascult= &,tr/na 0r,>itoare a ateptat s, 2nc:id ua i nu a au7it sunetul speci+ic. de
aceea tie c, le pot au7i i 2ncearc, s,1mi o+ere o cale de a m, 0edea pe mine 2nsumi=
#ar eu nu sunt "nder. abia dac, sunt 'iro. iar dac, ea rostete asemenea lucruri
despre mine. asta constituie o do0ad, c, nu tie cine sunt=L
A au7it un 3las 2n urec:e:
G O+. mai bine taci dec/t s, 2ncepi s, te min*i sin3ur=
&ine2n*eles c, Jane au7ise totul= </n, i 3/ndurile lui. pentru c,. aa cum 2i era
lui 'iro 2n obicei. 3/ndurile contiente se trans+erau pe bu7e. limb, i din*i= Nici m,car
nu putea 3/ndi +,r, s,1i mite bu7ele= A0/nd1o pe Jane +iDat, 2n urec:e. toate orele
lui de 0e3:e se des+,urau 2ntr1un con+esional care nu1i 2nc:idea niciodat, ua=
G #eci o iubeti pe +ata asta. a spus Jane= #e ce nuC #ar moti0ele tale sunt
complicate de sentimentele tale +a*, de "nder. %alentine i Ouanda i de tine 2nsu*i= ?i
ce dac,C Care iubire a +ost 0reodat, pur,. ce amant a r,mas simpluC G/ndete1te la
ea ca la un sucub= O 0ei iubi. iar ea se 0a de7inte3ra 2n bra*ele tale=
Sarcasmul lui Jane era sup,r,tor i. 2n acelai timp. amu7ant= A intrat 2n camer,
i a 2nc:is ua +,r, 73omot= #up, aceea. i1a optit lui Jane:
G "ti o scorpie b,tr/n, i 3eloas,= ', 0rei doar pentru tine=
G Sunt con0ins, c, ai dreptate. i1a r,spuns Jane= #ac, "nder m1ar +i iubit. ar +i
creat corpul meu uman c/nd s1a ar,tat at/t de +ertil 2n "Dterior= Atunci a +i putut s,
+lirte7 cu tine=
G !nima mea de>a 2*i apar*ine 2n totalitate. a spus 'iro= Aa cum e=
G 'in*i de 2n3:ea*, apele. a spus Jane= "u sunt doar o a3end, i un calculator
capabil s, 0orbeasc, i tii bine asta=
G #ar eti +oarte bo3at,. a r,spuns 'iro= '1a c,s,tori cu tine pentru bani=
G Apropo. a 7is Jane. ea se 2nal, 2n le3,tur, cu ce0a=
G ?i anumeC a 0rut 'iro s, a+le. 2ntreb/ndu1se la care KeaL se re+erea=
G N1ai terminat de eDplorat lumile= C:iar dac, "nder mani+est, sau nu interes
+a*, de asta G i eu cred c, da. pentru c, ea 2nc, nu s1a trans+ormat 2n *,r/n, G munca
nu se 2nc:eie doar pentru c, eDist, su+iciente planete locuibile pentru sal0area
purceluilor i a insectelor=
Jane +olosea deseori 0ec:ii termeni diminuti0i i peiorati0i pentru pe9ueninos i
matc,= 'iro se 2ntreba de multe ori. dar 2nc, nu 2ndr,7nise s,1i pun, i ei 2ntrebarea
dac, a0ea i cu0inte peiorati0e pentru +iin*ele umane= #ar s1a 3/ndit c, tia de>a ce
r,spuns 0a primi: KCu0/ntul ;man este peiorati0L=
G ?i ce mai trebuie s, c,ut,mC a 2ntrebat 'iro=
G Orice lume pe care o pot 3,si 2nainte de a muri. a spus Jane=
n timp ce st,tea 2ntins 2n pat. 'iro s1a 3/ndit la acest lucru= A continuat tot aa
2n timp ce se +oia de pe o parte pe alta de c/te0a ori. apoi s1a sculat. s1a 2mbr,cat
de+initi0 i. pro+it/nd de lumina ce i70ora din cer. a pornit al,turi de al*i oameni care se
tre7iser, de0reme. pleca*i cu treburi. dintre care pu*ini 2l cunoteau sau au7iser, de el=
Fiind repre7entant al ciudatei +amilii $ibeira. 2n gin>sio nu a0usese mul*i prieteni5 +iind
at/t de sclipitor. dar i s+ios. le3ase i mai pu*ine to0,r,ii de petrecere 2n col?gio.
Sin3ura lui prieten, +usese Ouanda. p/n, c/nd trecerea prin sistemul de protec*ie al
coloniei umane 2i a+ectase creierul i re+u7ase s, o mai 2nt/lneasc,= Apoi. c,l,toria lui
2n "Dterior pentru a o 2nt/lni pe %alentine rupsese i pu*inele le3,turi +ra3ile care mai
r,m,seser, 2ntre el i lumea natal,= C/te0a luni petrecute 2ntr1o na0, stelar,
2nsemnau ani la re0enire. ast+el 2nc/t acum a>unsese cel mai mic dintre copiii mamei
lui. sin3urul a c,rui 0ia*, 2nc, nu 2ncepuse= Copiii pe care 2i 0,7use c/nd0a erau adul*i
i 2l tratau ca pe o cald, amintire a tinere*ii lor= #oar "nder r,m,sese nesc:imbat=
!ndi+erent c/*i ani trecuser,= !ndi+erent ce se 2nt/mpla= "nder era acelai=
<utea +i ade0,ratC <utea +i acelai om c:iar i acum. c/nd se i7olase 2ntr1un
moment de cri7,. ascun7/ndu1se 2ntr1o m,n,stire doar pentru c, mama renun*ase la
0ia*a dinainteC 'iro tia 2n mare cum se des+,urase 0ia*a lui "nder= Fusese luat din
s/nul +amiliei la +ra3eda 0/rst, de cinci ani= #us pe orbit,. la ?coala de upt,. pe care
o absol0ise ca ultima speran*, a umanit,*ii 2n lupta ei cu nemiloii in0adatori denumi*i
insecte= A>uns apoi comandant al +lotei de pe "ros. unde i s1a comunicat c, participa la
o instruire a0ansat,. dar unde. +,r, ca el s,1i dea seama. comanda +lote reale. a+late
la ani1lumin, dep,rtare. prin comen7i transmise prin ansiblu= A c/ti3at acel r,7boi
prin inteli3en*, i. la s+/rit. prin ac*iunea complet incontient, de a distru3e lumea
natal, a insectelor= Numai c, el cre7use c, totul +usese un >oc=
Cre7use c, +usese un >oc. dar 2n aceeai m,sur, tiuse tot timpul c, acel >oc era
o simulare a realit,*ii= n >oc. el apelase la acte de neconceput5 asta 2nsemna. cel pu*in
pentru "nder. c, n1a sc,pat de sentimentul de 0ino0,*ie c/nd s1a do0edit c, >ocul
+usese de +apt realitate= C:iar dac, ultima dintre ',tci l1a iertat i i s1a 2ncredin*at lui.
aa. 2n cocon. cum era. el nu s1a putut debarasa de acel sentiment= "ra doar un copil
care +,cuse ceea ce 2l 2ndemnaser, adul*ii5 dar. 2ntr1un col*ior al inimii. tiuse c, p/n,
i un copil e o persoan, real,. c, actele copilului sunt reale. c, nici m,car >ocul unui
copil nu este rupt de un conteDt moral=
Ast+el. 2nainte de r,s,rit. 'iro a a>uns +a*, 2n +a*, cu "nder. ae7a*i am/ndoi de1
a c,lare pe o banc, din piatr, a+lat, 2ntr1un locor din 3r,din, care a0ea s, +ie 2n
cur/nd sc,ldat 2n ra7ele soarelui. 2ns, deocamdat, era doar 2nrourat de r,coarea
dimine*ii5 !ar 'iro s1a tre7it spun/ndu1i acestui b,rbat nesc:imb,tor:
G AndreE Bi33in. ce repre7int, acest re+u3iu 2n m,n,stire dac, nu o modalitate
st/n3ace i la, de a te cruci+icaC
G ?i mie mi1a +ost dor de tine. 'iro. i1a r,spuns "nder= mi pari totui destul de
obosit= Ar trebui s, dormi mai mult=
'iro a suspinat i a cl,tinat din cap=
G Nu asta am 0rut s, spun= ncerc s, te 2n*ele3. serios= %alentine sus*ine c,1*i
sem,n=
G Te re+eri la ade0,rata %alentineC a 2ntrebat "nder=
Am/ndou, sunt reale=
G "i. dac, sunt ca tine. atunci eDaminea7,1te i spune1mi ce1ai descoperit=
<ri0indu1l. 'iro s1a 2ntrebat dac, "nder 0orbea serios=
"nder l1a b,tut uor pe 3enunc:i=
G Nu e ne0oie de mine acum. a spus el=
G Nu cre7i nicidecum asta. a spus 'iro=
G &a cred c, aa e. a spus "nder. i mie 2mi priete= Te ro3 s, nu m,
de7ilu7ione7i= nc, n1am luat de>unul=
G Nu. te slu>eti de +aptul c, te1ai separat 2n trei p,r*i= Tu. b,rbatul de 0/rst,
mi>locie. care 2mb,tr/nete. 2*i po*i permite luDul de a te dedica eDclusi0 so*iei G dar
numai pentru c, are dou, marionete tinere care +ac treaba ce 2l interesea7,=
G #ar nu m, interesea7,. a spus "nder= Nici nu1mi pas,=
G Ca "nder. nu te sinc:iseti. pentru c, tu. ca <eter i tu. ca %alentine. 0,
ocupa*i de tot 2n numele t,u= Numai c, %alentine nu se simte bine= Nu te interesea7,
su+icient soarta ei= Ceea ce s1a petrecut cu trupul meu sc:ilodit i se 2nt/mpl, i ei= 'ai
lent. dar e acelai lucru= Aa crede ea. consider, c, e posibil= ?i eu la +el= Tot ast+el i
Jane=
G Transmite1i toat, dra3ostea mea lui Jane= 'i1e dor de ea=
G "nder. 2i transmit toat, dra3ostea mea.
$e+u7ul l1a +,cut pe "nder s, sur/d,=
G 'iro. dac, ar +i s, +ii 2mpucat. ai *ine s, bei mult, ap, 2nainte. ast+el ca
uci3aii s, +ie sili*i s, mite un cada0ru sc,ldat 2n urin,=
G "nder. %alentine nu1i un 0is sau o ilu7ie. a spus 'iro. re+u7/nd s, se lase atras
2ntr1o discu*ie absurd,= " real,. dar tu o uci7i=
G Foarte dramatic modul de a eDprima asta=
G #ac, ai +i 0,7ut1o a7i diminea*, smul3/ndu1i u0i*e 2ntre3i din p,r===
G S, 2n*ele3 deci c, i ea are talent actoricescC "i. i eu am ales mereu 3esturi
teatrale= Nu m, surprinde c, 0, pricepe*i i 0oi=
G AndreE. 0oiam s,1*i spun c, trebuie===
&rusc. "nder a de0enit dur. iar 0ocea lui a acoperit1o pe cea a lui 'iro. cu toate
c, nu a 0orbit tare=
G Folosete1*i mintea. 'iro= 4ot,r/rea ta s, treci din 0ec:iul trup 2n cel nou a
+ost contient,C Te1ai 3/ndit la asta i *i1ai spus: K"i bine. 0oi l,sa acest cada0ru
2n0ec:it s, se destrame 2n moleculele componente pentru c, trupul cel nou e mai
pl,cutCL
'iro a priceput imediat alu7ia= "nder nu putea controla 2n mod contient 2ncotro
2i 2ndrepta 'iro aten*ia= <ropriei lui ai.a. cu toate c, era sinele s,u cel mai pro+und.
nu i se puteau da porunci=
G %,7/nd ceea ce +ac. descop,r ce 0reau cu ade0,rat. a spus "nder= Aa
proced,m to*i. dac, suntem cinsti*i cu noi 2nine= A0em sentimente. lu,m deci7ii. dar.
2n ultim, instan*,. ne reconsider,m 0ia*a i constat,m c/t de mult ne1am i3norat
uneori sentimentele. 2n 0reme ce ma>oritatea deci7iilor noastre au +ost de +apt
ra*ionamente. deoarece noi :ot,r/ser,m de>a 2n ad/ncului su+letului. c:iar 2nainte de
a o recunoate 2n mod contient= N1am ce +ace dac, partea din mine ce o *ine sub
control pe +ata asta care 2*i *ine companie nu este la +el de important, pentru 0oin*a
mea secret,. aa cum ai dori tu= Aa cum ar a0ea ea ne0oie= Nu pot inter0eni 2n nici un
+el=
'iro a l,sat capul 2n >os=
Soarele a ap,rut deasupra copacilor= <e ne3/ndite. banca a c,p,tat str,lucire.
iar 'iro a ridicat oc:ii i a 0,7ut ra7ele soarelui +orm/nd o aur, din p,rul r,0,it dup,
somn al lui "nder=
G <iept,natul e 2mpotri0a re3ulilor monasticeC l1a 2ntrebat 'iro=
G Te sim*i atras de ea. nuC a spus "nder. pe un ton care nu suna deloc a
2ntrebare= ?i te nelinitete pu*in +aptul c, ea e. de +apt. eu.
'iro a +,cut un 3est din umeri=
G Un ciot pe c,rare= Cred c, pot p,i peste el=
G #ar dac, eu nu m, simt atras de tine% a 2ntrebat "nder 2n0eselit=
'iro a ridicat bra*ele i s1a 2ntors ca s,1i arate pro+ilul=
G #e neconceput. a 7is el=
G Ar,*i c/t se poate de bine. a spus "nder= Sunt con0ins c, %alentine te 0isea7,=
N1am de unde ti= n sin3urele mele 0ise apar doar planete care eDplodea7, i oameni
dra3i mie care mor=
G ?tiu c, n1ai uitat lumea de aici. AndreE=
Spusese asta ca un 2nceput de scu7,. dar "nder i1a +,cut semn s, 2ncete7e=
G <ot uita. dar tiu s, i i3nor= 'iro. nu mai iau seama la lume= Te i3nor pe tine.
i3nor i cele dou, psi:o7e ale mele= Acum. 2ncerc s, nu ba3 2n seam, pe nimeni 2n
a+ar, de mama ta=
G ?i pe #umne7eu. a spus 'iro= Nu trebuie s, ui*i de "l=
G Nici o clip,= #e +apt. nu pot uita nimic i pe nimeni. dar. bine2n*eles. 2l i3nor pe
#umne7eu. cu eDcep*ia ca7ului 2n care No0in:a 0rea ca eu s,1 ba3 2n seam,= ',
trans+orm 2n so*ul de care are ne0oie=
G #e ce. AndreEC #oar tii c, mama e nebun, de le3at=
G Nici 0orb, de aa ce0a. a spus "nder cu repro 2n 3las= #ar c:iar dac, ar +i
ade0,rat. atunci=== cu at/t mai multe moti0e a a0ea=
G Ceea ce a unit #umne7eu nu poate des+ace nici un om= Ca +ilo7o+ie. aprob
asta. dar nu tiu cum se=== In aceeai clip, l1a dobor/t oboseala= Nu i1au 0enit
cu0intele pe care 0oia s, le rosteasc, i asta pentru c, 2ncerca s,1i spun, lui "nder
cum era s, se simt,. 2n acel moment. ca +iind 'iro $ibeira= !ar 'iro nu se pricepea nici
m,car s,1i identi+ice propriile sentimente. dar s, i le mai i eDprime=J 4esculpa, a
murmurat el. apel/nd la portu3:e7,. limba emo*iilor lui= S1a tre7it ter3/ndu1i
lacrimile de pe obra>i= :e @a poso mudar nem vocA, @ao 9ue possa, nada. #ac, nu te
pot +ace s, te sc:imbi. atunci nu pot +ace nimic=
G 0em euC i1a r,spuns "nder 2n aceeai limb,= 'iro. nu 0ei 3,si 2n tot uni0ersul o
persoan, care se sc:imb, mai 3reu dec/t mine=
G 'ama a reuit= "a te1a sc:imbat=
G &a nu= "a doar m1a l,sat s, +iu ceea ce trebuia i 0oia i ea= Ca i acum. 'iro.
nu pot +erici pe toat, lumea= Nu pot s, m, +ac nici pe mine +ericit. nu +ac multe pentru
tine i. c/t pri0ete problemele mari. nici acolo nu sunt de 0reun +olos= #ar poate o +ac
+ericit, pe mama ta ori m,car oarecum +ericit,. cel pu*in pentru o 0reme. sau m,car
pot 2ncerca=
A luat m/inile lui 'iro 2ntr1ale lui i le1a ap,sat apoi pe +a*,. iar c/nd le1a
desprins. palmele nu se ume7iser,=
'iro a r,mas cu pri0irea la "nder. care s1a ridicat de pe banc, i a plecat 2n
direc*ia soarelui. disp,r/nd 2n li0ada 2necat, de ra7e= KAa ar +i ar,tat Adam dac, n1ar
+i 3ustat din +ructul oprit. a 3/ndit 'iro= #ac, ar +i r,mas 2n 3r,din, la nes+/rit= %reme
de trei mii de ani. "nder abia de1a atins po>3:i*a 3:e*ii= Abia a reuit mama s,1l re*in,
pu*in= "u mi1am petrecut toat, copil,ria 2ncerc/nd s, m, elibere7 de ea. iar el re0ine
i pre+er, s, se le3e de soa*a lui 2n acest +el i===
#ar eu de ce sunt a3,*at. 2n a+ar, de elC "l. 2n carnea unor +emei= "l cu un smoc
de p,r pe o mas, de buc,t,rie=L
C/nd tocmai se ridica de pe banc,. "nder s1a 2ntors brusc spre el i a +,cut un
semn ca s,1i atra3, aten*ia= 'iro a dat s, porneasc, spre el. dar "nder n1a mai
ateptat5 i1a +,cut palmele p/lnie i a stri3at:
G Spune1i lui JaneH #ac, 3,sete o solu*ieH Cum s, procede7eH <oate prelua
trupul acelaH
ui 'iro i1a trebuit o clip, s, priceap, c, "nder se re+erea la T/n,ra %al=
KNu1i doar un trup. distru3,tor de planete e3oistH Nu1i doar un costum 0ec:i pe
care 2l arunci pentru c, nu1*i mai 0ine sau pentru c, s1a sc:imbat moda=L
Apoi +uria lui s1a risipit. deoarece i1a dat seama c, i el procedase la +el cu
0ec:iul lui corp= l aruncase +,r, s, pri0easc, 2napoi=
#ar ideea suna interesant= Jane= "ra posibilC #ac, ai.a ei putea +i con0ins, s, se
instale7e 2n T/n,ra %al. era un corp uman capabil s, p,stre7e su+icient din mintea lui
Jane ca s,1i permit, s, supra0ie*uiasc, atunci c/nd Con3resul Stelar 0a 2ncerca s, o
reduc, la t,cereC
G Cam t/r7iu 01a 0enit ideea. b,ie*i. a murmurat Jane 2n urec:ea lui= Am discutat
cu 'atca i 4uman i am 2ncercat s, 2n*ele3em cum se +ace asta G atribuirea unei ai.a
unui corp= ',tcile au +,cut asta c/nd0a. c/nd m1au creat pe mine. dar n1au ales o ai.a
anume. ci au luat ce le1a ieit 2n cale= Ce s1a i0it= "u sunt ce0a mai <reten*ioas,=
'iro n1a spus nimic= A continuat s, p,easc, spre <oarta m,n,stirii=
G A. i mai e acel am,nunt le3at de sentimentele tale +a*, de T/n,ra %al=
#eteti +aptul c, iubind1o. 2ntr1un +el 2l iubeti de +apt pe "nder= #ar dac, a prelua eu
trupul ei. dac, a +i 0oin*a care anim, 0ia*a Tinerei %al. 0a mai r,m/ne ea +emeia pe
care o iubetiC %a mai supra0ie*ui ce0a din eaC Asta ar 2nsemna crim,C
G %ai. taci. a spus 'iro cu 0oce tare= Surprins,. +emeia1portar a m,n,stirii a
ridicat oc:ii spre el=
G Nu *ie1*i 0orbeam. a spus 'iro= #ar asta nu 2nseamn, c, n1ar +i o idee bun,=
'iro a sim*it 2n spate pri0irea s+redelitoare a +emeii p/n, a disp,rut din ra7a ei
0i7ual,. c/nd a>unsese de>a pe poteca erpuitoare care cobora dealul spre 'ila3re= K"
timpul s, m, 2ntorc pe na0,= %al m, ateapt,= Oricine ar +i ea=L
Aa cum este "nder pentru mama. +idel. r,bd,tor 1asta simt i eu +a*, de %alC
Sau nu. nu e un sentiment= " un act de 0oin*,= O deci7ie ce nu poate +i 2ntoars,= A +i
2n stare s, +ac asta pentru o +emeie. pentru o persoan, oarecareC '1a putea d,rui pe
0ecieC
?i1a adus aminte de Ouanda i a p,it mai departe. p/n, la na0a stelar,. cu
amintirea amar, a acelei pierderi=
#.
SUNT UN OM DE O SIMPLITATE DE!ARMANT$%
!1nd eram copil, credeam
c zeul era dezamgit cnd
ceva neprevzut m ntrerupea
din urmrirea liniilor
vizibile din fibrele lemnului.
$cum tiu c zeii anticipeaz asemenea ntreruperi pentru c ei ne cunosc
fragilitatea.
4oar desvrirea noastr i uimete.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
<eter i Ban31'u s1au a0enturat 2n lumea %/ntului #i0in abia 2n a doua 7i
petrecut, de ei acolo= Nu a +ost ne0oie s, +ac, e+ortul de a 2n0,*a o anumit, limb,=
%/ntul #i0in era o lume 0ec:e. coloni7at, odat, cu <rimul 0al de emi3ra*ie al
oamenilor de pe <,m/nt= a 2nceput. procedase ca i Calea. a3,*/ndu1se de 0ec:ile
obiceiuri= #ar obiceiurile antice din %/ntul #i0in erau cele >apone7e. care cuprindeau i
posibilitatea de sc:imbare= #up, nici trei sute de ani de istorie. acea lume se
trans+ormase dintr1un s:o3unat i7olat i plin de ritualuri 2ntr1un centru comercial.
industrial i +ilo7o+ic +oarte cosmopolit= Japone7ii de pe %/ntul #i0in se m/ndreau cu
calit,*ile lor de 3a7de ale 0i7itatorilor din toate lumile i 2nc, eDistau multe locuri unde
copiii creteau 2n0,*/nd doar limba >apone7, p/n, a>un3eau de 0/rst, colar,= C/nd
de0eneau adul*i. to*i locuitorii de pe %/ntul #i0in 0orbeau Star- +oarte cursi0. iar cei
mai dota*i. cu ele3an*,. 3ra*ie i cu un sim* al m,surii uimitor5 2n renumita lui carte.
Bumile ndeprtate vzute cu oc3iul liber, 'il Fiorelli a+irma c, Star- era o limb, pe
care nimeni nu o 0orbea +iresc dec/t dup, ce 2i era optit, de un %/nt #i0in=
Aa se +ace c,. dup, ce <eter i Ban31'u au mers prin p,durea unei re7er0a*ii
naturale uriae. unde ateri7ase na0a lor. i au a>uns 2ntr1un sat de p,durari. amu7a*i
de +aptul c, +useser, at/t de mult, 0reme Kpierdu*iL 2n p,dure. nimeni nu s1a mirat de
tr,s,turile i accentul c:ine7esc al lui Ban31'u i nici de tenul alb i lipsa pliului
epicantic al lui <eter= Au pretins c,1i pierduser, documentele personale. 2ns, o
c,utare pe computer a ar,tat c, am/ndoi a0eau permise de conducere eliberate de
autorit,*ile din oraul Na3o;a i. dei <eter +i3ura cu c/te0a contra0en*ii normale
pentru un t/n,r o+er. 2n rest nu comiseser, alte acte ile3ale= <eter a declarat c,
ocupa*ia lui era de Kpro+esor independent de +i7ic,L. iar Ban31'u. K+ilo7o+ itinerantL.
ambele pro+esiuni +oarte respectabile. a0/nd 2n 0edere tinere*ea lor i lipsa le3,turilor
de +amilie= C/nd li s1au pus 2ntreb,ri normale IKAm un 0,r care pred, 3ramatic,
pro3enerati0, la Uni0ersitatea 6omatsu din Na3o;aLJ. Jane i1a +urni7at lui <eter
r,spunsul corespun7,tor:
G Nu prea a>un3 2n apropierea Cl,dirii 9e= Oricum. specialitii 2n lin30istic, nu
stau de 0orb, cu +i7icienii= Au impresia c, acetia nu tiu s, 0orbeasc, dec/t despre
matematic,= Ban31'u mi1a spus c, sin3ura limb, pe care o tim noi. +i7icienii. e
3ramatica 0iselor=
Ban31'u nu a0ea un su+leor at/t de bun 2n urec:e. 2ns, se putea presupune c,
un +ilo7o+ itinerant se eDprima criptic i 3/ndea pro+etic= #e aceea. a reuit s, sus*in,
a+irma*iile lui <eter spun/nd:
G "u consider c, 0orbim doar 3ramatic,= ?i nu e o 3ramatic, pe care s, o
percepem contient=
Asta l1a determinat pe <eter s, o 3/dile. ceea ce a +,cut1o pe Ban31'u s, r/d,
i. 2n acelai timp. s,1l str/n3, de 2nc:eietur, p/n, ce el s1a oprit. iar acest lucru i1a
con0ins pe p,durari c, documentele nu min*eau: a0eau 2n +a*, doi tineri sclipitori care
erau totui 2ndr,3osti*i nebunete unul de cel,lalt G ori erau bolna0i de tinere*e. ceea
ce 2nsemna unul i acelai lucru=
i s1a o+erit o c,l,torie cu un 0e:icul 3u0ernamental p/n, 2n 7ona ci0ili7at,.
unde G 3ra*ie manipul,rii re*elelor de computer de c,tre Jane G au 3,sit un apartament
care p/n, 2n 7iua precedent, +usese neocupat i nemobilat. dar care acum era 2n*esat
cu un amestec eclectic de mobilier i obiecte de art, re+lect/nd o combina*ie de
simplitate. compleDitate i bun 3ust ieit din comun=
G Foarte +rumos. a spus <eter c/nd l1a 0,7ut=
ui Ban31'u. obinuit, doar cu 3usturile unei sin3ure lumi i. de +apt. cu cele
ale unui sin3ur b,rbat de pe acea lume. i1a 0enit 3reu s, aprecie7e 3usturile lui Jane=
"Distau nenum,rate locuri 2n care se puteau ae7a G at/t scaune de tip occidental.
care1i sileau pe oameni s, stea 2n di0erse un3:iuri drepte i nu i se p,reau nicidecum
con+ortabile. precum i co0orae orientale. care1i 2ncura>au pe locatari s, ur7easc,
ade0,rate cercuri de armonie cu p,m/ntul= #ormitorul. cu salteaua de tip occidental.
ridicat, de la podea. c:iar dac, nu eDistau obolani sau 3/ndaci. i1a re0enit lui <eter.
e0ident5 ea a tiut c, acel co0ora care o po+tea s, se ae7e 2n camera principal, a
apartamentului 2i 0a slu>i i de saltea de dormit=
<oliticoas,. a cedat 2n +a0oarea lui <eter dreptul de a +olosi baia5 el nu sim*ea
totui ne0oia strin3ent, de a se sp,la. cu toate c, mirosea a transpira*ie dup, mersul
pe >os i orele petrecute 2n aparatul de 7bor= Aadar. Ban31'u a a>uns s, se l,+,iasc,
2n cad,. cu oc:ii 2nc:ii i medit/nd p/n, i1a re0enit complet= C/nd a desc:is oc:ii. nu
se mai sim*ea o str,in,= $ede0enise ea 2ns,i. iar obiectele i spa*iul 2ncon>ur,tor
+,ceau cas, bun, cu ea. +,r, s, 2i a+ecte7e perceperea de sine= Aceasta era o calitate
pe care o deprinsese demult. c/nd nu a0ea putere nici m,car asupra propriului corp i
trebuise s, se supun, oric,ror in+luen*e eDterioare= Asta o a>utase s, re7iste= %ia*a 2i
+usese 2nso*it, de multe lucruri nepl,cute. care se *inuser, de ea ca petii remora de
rec:ini. dar nici unul dintre acestea nu reuise s, sc:imbe ceea ce eDista 2n str,+undul
ei. 2n 2ntunecimea rece a solitudinii i linitii interioare ob*inute prin simpla 2nc:idere a
oc:ilor=
C/nd a ieit din baie. l1a 3,sit pe <eter m/nc/nd cu un aer absent 3rep+rut de
pe o ta0, i urm,rind o pies, :olo3ra+ic, 2n care actori >apone7i. purt/nd m,ti.
r,cneau unul la altul i +,ceau pai mari. st/n3aci i r,sun,tori. ca i cum acei oameni
recreau nite persona>e de dou, ori mai mari dec/t ei 2nii=
G Ai 2n0,*at >apone7,C l1a 2ntrebat ea=
G mi traduce Jane= Foarte ciuda*i oameniH
G " o +orm, antic, de dram,. a preci7at Ban31'u=
G ?i +oarte plicticoas,= A +ost 0reodat, tulburat, inima cui0a de r,cnetele asteaC
G #ac, participi cu toat, +iin*a la po0este. a spus Ban31'u. atunci ei stri3,
0orbele pe care le ai 2n su+let=
G Un anumit su+let spune: KSunt 0/ntul 7,pe7ilor reci de pe munte. iar tu eti
ti3rul al c,rui urlet 0a 2n3:e*a 2n urec:ile tale 2nainte de a apuca s, tremuri i s, mori
de cu*itul o*elit al oc:ilor mei iernaticiL=
G Te repre7int,. a spus Ban31'u= Fan+aronad, i l,ud,roenie=
G Sunt b,rbatul transpirat cu oc:i rotun7i care du:nete ca un cada0ru al unui
sconcs. iar tu eti +loarea care se 0a o+ili dac, eu nu +ac imediat un du cu leie i
amoniac=
G S, *ii oc:ii 2nc:ii c/nd +aci asta. a spus Ban31'u= Substan*ele acelea produc
arsuri=
n apartament nu a0eau computer= <robabil c, :olo0i7orul putea +i +olosit i
drept computer. dar Ban31'u nu tia cum s, procede7e= Comen7ile lui nu sem,nau cu
nimic din ceea ce 0,7use 2n casa lui 4an Fei1T7u. dar asta nu era o surpri7,= Oamenii
de pe lumea Calea nu preluau modele de pe alte lumi= Ban31'u nu a0ea idee nici
m,car cum s, opreasc, sunetul= Nu a0ea importan*,= S1a ae7at pe co0ora i a
2ncercat s,1i aminteasc, tot ce tia despre >apone7i din studierea istoriei <,m/ntului
2mpreun, cu 4an Ain31Jao i tat,l ei. 4an Fei1T7u= ?tia c,. 2n cel mai +ericit ca7.
educa*ia ei a0ea multe minusuri. pentru c,. pro0enind dintr1o clas, in+erioar,. nimeni
nu se deran>ase s, o 2n0e*e prea multe p/n, reuise s, a>un3, 2n casa Ain31Jao= 4an
Fei1T7u 2i spusese s, lase deoparte educa*ia o+icial, i s, re*in, in+orma*ii care o
interesau= K'intea nu *i1e prins, 2n c:in3ile educa*iei tradi*ionale= <rin urmare. trebuie
s,1*i 3,seti propriul drum 2n orice domeniu=L n ciuda acelei aparente libert,*i. Fei1t7u
se do0edise cur/nd un eDaminator dur. c:iar i atunci c/nd obiectele de studiu erau
alese liber= O punea la 2ncercare i o supunea unui tir de 2ntreb,ri pri0ind istoria i
bio3ra+iile5 2i cerea s, 3enerali7e7e. apoi s,1i combat, acele 3enerali7,ri5 iar dac, ea
2i sc:imba p,rerea. 2i cerea. la +el de :ot,r/t. s,1i apere noua atitudine. c:iar dac, o
aprobase i el cu c/te0a momente mai de0reme= #rept urmare. c:iar bene+iciind de
in+orma*ii limitate. ea putea s, le reanali7e7e. renun*/nd la conclu7iile anterioare i
ima3in/nd altele= n acel +el putea 2nc:ide oc:ii ca s,1i continue educa*ia +,r, nici o
nestemat, care s,1i opteasc, la urec:e. pentru c, 2nc, 2i r,sunau 2n minte 2ntreb,rile
caustice ale lui 4an Fei1T7u. cu toate c, se a+la la ani1lumin, dep,rtare de el=
Actorii au 2ncetat s, r,cneasc, 2nainte ca <eter s, ias, de la du= Ban31'u nici
n1a b,3at de seam,= A obser0at totui c/nd o 0oce 0enind dinspre :olo0i7or a 7is:
K#ori*i alt, selec*ie 2nre3istrat, sau pre+era*i s, 0, conecta*i la emisiunea curent,CL
%reme de o clip,. Ban31'u a cre7ut c, 0ocea aceea era a lui Jane5 apoi i1a dat
seama c, era pur i simplu meniul +rust al unui dispo7iti0=
G ?tiri a0e*iC a 2ntrebat ea=
G ocale. re3ionale. planetare sau interplanetareC a rostit dispo7iti0ul=
G S, 2ncepem cu cele locale. a spus Ban31'u= #ac, tot era str,in, de loc. era
ca7ul s, se +amiliari7e7e cu spa*iul=
C/nd <eter a ieit. curat i purt/nd un costum la mod, pe plan local. li0rat la
cererea lui Jane. Ban31'u era absorbit, de pre7entarea unui proces pri0ind c/te0a
persoane acu7ate de pescuit eDcesi0 2ntr1o re3iune cu ape reci. situat, la c/te0a sute
de -ilometri de oraul 2n care se a+lau ea i <eter= Cum se numea oraulC A. si3ur.
Na3o;a= <entru c, Jane declarase c, acela era oraul natal ce +i3ura pe documentele
lor +alse. bine2n*eles c, aparatul de 7bor 2i adusese tocmai acolo=
G Toate lumile sunt la +el. a spus Ban31'u= Oamenii 0or s, m,n/nce pete din
mare. iar unii 0or s, pun, m/na pe mai mult pete dec/t poate oceanul s, produc,=
G #ar ce r,u +ac dac, pescuiesc o 7i 2n plus sau mai scot un tonC a 2ntrebat
<eter=
G #ac, toat, lumea procedea7, la +el. atunci=== a 2nceput ea. apoi s1a oprit= Am
2n*eles= "Dprimi la modul ironic ra*ionamentele r,u+,c,torilor=
G Acum sunt curat i atr,3,torC a 2ntrebat1o <eter. rotindu1se ca s,1i arate
2mbr,c,mintea lar3,. care 2i punea 2ns, 2n e0iden*, +ormele=
G Culorile sunt :idoase. a spus Ban31'u= <arc, totul stri3, pe tine=
G Nu. nu= !deea e s,1i +ac s, stri3e pe cei care m, 0,d=
G Aaa. a *ipat delicat Ban31'u=
G Jane spune c,. de +apt. e un costum conser0ator 1a0/nd 2n 0edere un om de
0/rsta i presupusa mea pro+esiune= Se tie c, b,rba*ii din Na3o;a sunt ca nite p,uni=
G !ar +emeileC
G i arat, s/nii tot timpul. a spus <eter= O pri0elite ocant,=
G Asta1i o minciun,= N1am 0,7ut nici una aa pe drum i=== Apoi a t,cut i l1a
pri0it 2ncruntat,= C:iar 0rei s, cred c, spui numai minciuniC
G '1am 3/ndit c, merita s, 2ncerc=
G Nu +i ridicol= "u n1am s/ni=
G i ai mici. a spus <eter= Cred c,1*i dai seama care e deosebirea=
G Nu *in s, discut despre corpul meu cu un b,rbat 2mbr,cat 2ntr1o 3r,din, de
+lori prost 3/ndit, i plin, de b,l,rii=
G Toate +emeile de aici sunt lipsite de ele3an*,. a spus <eter= Trist. dar ade0,rat=
'ai ales dac, te 3/ndeti la demnitate= a +el i b,tr/nii= #oar b,ie*ii i tinerii iei*i s,
+ac, o cucerire au dreptul s, poarte asemenea podoabe= Culorile stridente au rolul de
a a0erti7a +emeile= Feri*i10, de b,iatul ,sta. c, e neserios= $,m/i la >oac,. dac, nu.
pleac,= Ce0a de 3enul acesta= Sunt con0ins c, Jane a ales oraul doar ca s, m,
sileasc, s, m, 2mbrac aa=
G 'i1e +oame= ?i1s obosit,=
G n care ordineC a 2ntrebat <eter=
G 'i1e +oame=
G A0em 3rep+ruturi. a su3erat el=
G <e care nu l1ai sp,lat= Cred c,1*i doreti moartea=
G <e %/ntul #i0in. insectele 2i cunosc locul i nu se apropie= Nu se +olosesc
pesticide= Aa m1a asi3urat Jane=
G Nici pe lumea Calea nu se +oloseau pesticide. a spus Ban31'u= Cu toate astea.
noi sp,lam +ructele ca s, 2ndep,rt,m bacteriile i alte or3anisme unicelulare=
#i7enteria ne1ar opri din drum=
G #a. dar baia e at/t de dr,3u*,. c, ar +i p,cat s, n1o +olosim. a spus <eter=
n ciuda aparentei nep,s,ri. Ban31'u a constatat c, remarca ei re+eritoare la
di7enteria pe care ar putea1o pro0oca +ructele nesp,late 2l tulburase=
G S, m/nc,m 2n ora. a propus Ban31'u= Jane are ce0a bani pentru noi. nuC
<eter a ascultat o clip, ce0a ce pro0enea din nestemata din urec:e=
G #a. i nu 0a trebui s,1i spunem patronului de restaurant c, ne1am pierdut
documentele. iar plata se 0a +ace dup, identi+icarea amprentelor= Jane spune c,
putem +i +oarte bo3a*i dac, 0rem. dar trebuie s, ne purt,m ca i cum am a0ea resurse
limitate i +acem c/te o mic, escapad,. ca acum. pentru a s,rb,tori ce0a= Ce
s,rb,torimC
G #uul +,cut de tine=
G Tu bei pentru asta= "u. pentru re0enirea noastr, 2n lume dup, ce ne1am
pierdut 2n p,dure=
Cur/nd. au a>uns 2n strad,. +oarte a3itat,. cu pu*ine automobile. sute de
biciclete i mii de oameni care c,l,toreau pe trotuare 3lisante= Ban31'u a r,mas
+oarte uimit, de acele dispo7iti0e i a insistat s, mear3, pe teren solid. asta
2nsemn/nd c, trebuiau s, alea3, un restaurant din apropiere= Cl,dirile din 7on, erau
0ec:i. dar 2nc, neerodate de 0reme5 un cartier cu o 0/rst, respectabil,. dar seme*=
Stilul era eDtrem de desc:is. cu arcade i cur*i interioare. pilatri i acoperiuri. dar
pu*ine 7iduri. iar sticla lipsea cu des,0/rire=
G Cred c, 0remea e per+ect, aici. a 7is Ban31'u=
G Tropical,. dar pe coast, e un curent rece 0enind din lar3= <lou, 2n +iecare
dup,1amia7, o or,. dou,. mai tot anul. dar niciodat, nu e canicul,. iar de +ri3. nici
0orb,=
G S1ar p,rea c, toat, lumea st, sub cerul liber=
G Fals, idee. a spus <eter= Apartamentul nostru are +erestre din sticl, i
climati7are. cred c, ai obser0at= #ar d, spre spatele cl,dirii i 3r,din,. iar +erestrele
sunt ascunse. aa c, de >os nu 0e7i sticla= Foarte inteli3ent= O c:estie arti+icial, care
pare natural,= !pocri7ie i 2nel,torie G caracteristic, uni0ersal uman,=
G " +rumos s, tr,ieti aa. a spus Ban31'u= mi place Na3o;a=
nainte ca ea s, apuce s, 2ntrebe 2ncotro mer3eau. <eter a tras1o 2n curtea
interioar, a unui restaurant a3lomerat=
G Aici se ser0ete pete preparat= Sper c, nu te deran>ea7,=
G <,i cum. celelalte restaurante 2l ser0esc crudC a 2ntrebat Ban31'u r/7/nd=
Apoi i1a dat seama c, <eter 0orbea serios= <ete crudH
G Japone7ii sunt recunoscu*i pentru asta. a spus <eter. iar 2n Na3o;a. asta
repre7int, o ade0,rat, reli3ie= !a te uit, G nici o +a*, de >apone7 2n tot restaurantul= "i
nu s1ar cobor2 s, m,n/nce pete ale c,rui calit,*i au +ost a+ectate de +oc= " un aspect
la care ei *in +oarte mult= Au r,mas pu*ine lucruri cu caracter >apone7 2n cultura de aici.
aa c, sunt respectate cu s+in*enie pu*inele tr,s,turi tipic >apone7e care au
supra0ie*uit=
Ban31'u a dat aprobator din cap. +iindc, 2n*ele3ea per+ect c, o cultur, se
putea a3,*a de obiceiuri de mult disp,rute doar de dra3ul identit,*ii na*ionale. +iind 2n
acelai timp recunosc,toare c, se a+la 2ntr1un loc unde asemenea obiceiuri erau
super+iciale i nu denaturau sau distru3eau 0ia*a oamenilor. aa cum se 2nt/mplase pe
lumea Calea=
'/ncarea le1a sosit +oarte repede G nu ia mult timp s, 3,teti pete G i. 2n timp
ce m/ncau. <eter i1a sc:imbat po7i*ia de c/te0a ori pe co0ora=
G <,cat c, restaurantul ,sta nu 2ncalc, tradi*ia ca s, o+ere scaune=
G #e ce ur,sc europenii p,m/ntul at/t de mult 2nc/t trebuie s, se ridice mereu
deasupra luiC l1a 2ntrebat Ban31'u=
G Ai r,spuns de>a la 2ntrebare. a spus <eter cu r,ceal,= Porneti de la
presupunerea c, detest,m p,m/ntul= Asta te +ace s, semeni cu un primiti0 care
apelea7, la ma3ie=
Ban31'u a roit i a amu*it=
G 4ei. scutete1m, de purtarea tipic, a +emeii orientale. care este pasi0,. a spus
<eter= Sau manipularea prin sentimentul 0ino0,*iei care pare s, su3ere7e: KAm +ost
instruit, s, de0in ser0itoare. iar tu semeni cu un st,p/n lipsit de su+let=L ?tiu c, sunt
r,ut,cios i n1am de 3/nd s, m, sc:imb doar pentru c, tu te ar,*i at/t de umil,=
G Atunci te1ai putea sc:imba pentru c, nu mai 0rei s, +ii r,ut,cios=
G Nu1mi st, 2n caracter= "nder m1a +,cut s, +iu dispre*uitor ca s, m, poat, ur2=
A0anta>ul e c, i tu m, 3,seti detestabil=
G %ai. taci odat, i m,n/nc,H l1a 2ndemnat ea= Nu tii despre ce 0orbeti= S1ar
cu0eni s, anali7e7i +iin*ele umane. iar tu nu reueti s, 2n*ele3i nici persoana cea mai
apropiat, *ie=
G Nu 0reau s, te 2n*ele3. a spus <eter= %reau s,1mi 2ndeplinesc misiunea
eDploat/nd inteli3en*a ta sclipitoare G c:iar dac, tu cre7i c, oamenii care se
3:emuiesc sunt oarecum Kmai aproape de p,m/ntL dec/t cei care stau drep*i=
G Nu m, re+eream la mine. a spus ea. ci la persoana cea mai apropiat, *ie.
"nder=
G #in +ericire. acum el se a+l, departe de noi=
G Nu te1a creat ca s, te poat, ur2= A dep,it de mult acest sentiment=
G #a. a scris (egemonul i aa mai departe=
G "Dact= Te1a creat pentru c, sim*ea ne0oia disperat, s, +ie ur/t de cine0a=
<eter i1a dat oc:ii peste cap i a luat o 3ur, din sucul l,ptos de ananas=
G Are cantitatea corect, de nuc, de cocos= Cred c, 2n punctul acesta o s, m,
retra3. dac, nu cum0a mai 2nt/i moare "nder. +,c/ndu1m, i pe mine s, dispar=
G "u 2*i spun nite ade0,ruri. iar tu 0orbeti despre nuca de cocos din sucul de
ananasC
G No0in:a 2l ur,te. a spus <eter= "l n1are ne0oie de mine=
G No0in:a e sup,rat, pe el. dar 3reete. iar el tie asta= #in partea ta are
ne0oie de o=== +urie >usti+icat,= Trebuie s,1l ur,ti pentru r,ul care s,l,luiete cu
ade0,rat 2n el. r,u pe care. 2n a+ar, de el 2nsui. nimeni nu1l 0ede i nu crede c, eDist,=
G "u repre7int doar un comar din copil,ria lui. a spus <eter= %e7i prea multe
semni+ica*ii 2n asta=
G Nu te1a in0ocat pentru c, ade0,ratul <eter a +ost at/t de important 2n copil,ria
lui= A +,cut1o pentru c, tu eti >udec,torul. cel care condamn,= Asta i1a transmis <eter
c/nd era copil= C:iar tu mi1ai spus asta c/nd te1ai re+erit la amintirile tale= <eter l1a
73/nd,rit. i1a 0orbit de nimicnicia. inutilitatea. prostia. laitatea lui= a +el procede7i i
acum= i eDamine7i 0ia*a i1l acu7i de Denocid. sus*ii c, e un ratat= #in anumite moti0e.
el are ne0oie de asta. 0rea s, +ie blamat de cine0a=
G &ra0o. bine c, eDist i eu. ca s,1l dispre*uiesc. a spus <eter=
G #ar are mare ne0oie i de cine0a care s,1l ierte. s, se arate 2ndur,tor +a*, de
el. s,1i interprete7e ac*iunile drept bine inten*ionate= %alentine nu a ap,rut pentru c,
o iubete G pentru asta o are pe ade0,rata %alentine= O are pe so*ia lui= Simte ne0oia
surorii tale pentru ca ea s,1l poat, ierta=
G Aadar. dac, nu1l mai ur,sc pe "nder. el nu 0a mai a0ea ne0oie de mine. iar
eu 0oi disp,reaC
G #ac, "nder nu se 0a mai detesta pe sine 2nsui. nu 0a mai a0ea ne0oie de
tine. iar atunci tu 0ei de0eni o persoan, cu care se poate 2n*ele3e oricine=
G 'da. bine. nu1i c:iar at/t de uor s, te 2n*ele3i cu cine0a care anali7ea7,
permanent o persoan, pe care ea n1a cunoscut1o nicic/nd i se roa3, la cea pe care
abia a 2nt/lnit1o=
G Sper c, te1am +,cut s, te sim*i 3roa7nic. a spus Ban31'u= #ac, m, 3/ndesc
mai bine. aa se cu0ine=
G Cred c, Jane ne1a adus aici deoarece costuma*ia local, re+lect, cine suntem
de +apt= #ei sunt o marionet,. simt o pl,cere per0ers, 2n a1mi tr,i 0ia*a= n 0reme ce
tu=== tu +aci ca orice subiect de discu*ie s, de0in, anost=
Ban31'u i1a re*inut lacrimile i i1a 2ndreptat aten*ia la m/ncare=
'estec/nd 2ncet i 2ncerc/nd s, descopere s/mburele neatins al propriului sine.
care se bucura de +iecare 2mbuc,tur,. l1a i3norat=
G Nu sim*i nimicC
"a a 2n3:i*it i a ridicat pri0irea spre el=
G N1am plecat dec/t de dou, 7ile i de>a 2i simt lipsa lui 4an Fei1t7u. a spus ea i
a sc:i*at un sur/s= Am cunoscut un b,rbat distins i 2n*elept= "l m1a considerat
interesant,= ', simt bine plictisindu*te.
Cu un 3est teatral. <eter s1a +,cut c,1i d, pe neateptate cu ap, peste urec:i=
G !au +oc. asta m1a durut, 0ai. m, mir c, mai re7ist= Ur/tH Sco*i +oc pe 3ur, ca un
dra3onH Cu0intele tale ucid b,rba*iH
G #oar marionete care p,esc *an*o. dar depind de s+ori. a spus Ban31'u=
G 'ai bine s, +ii m/nat de s+ori dec/t s, +ii le3at +edele cu ele. a spus <eter=
G %ai. si3ur sunt iubit, de 7ei dac, m, a+lu 2n to0,r,ia unui b,rbat at/t de
priceput la 0orbe=
G !ar pe mine m1au aruncat 2n to0,r,ia unei +emei +,r, s/ni=
"a a +,cut un e+ort s, ia asta drept 3lum,=
G 'ici. parc, aa ai 7is=
&rusc. 7/mbetul a disp,rut de pe +a*a lui=
G !art,1m,. a spus= Te1am >i3nit=
G Nu cred= O s,1*i comunic m/ine. noaptea e un s+etnic bun=
G Am cre7ut c, ne ironi7,m. a spus <eter= C, ne insult,m 2n 3lum,=
G "Dact asta am +,cut. a spus Ban31'u= Numai c, eu le1am luat pe toate 2n
serios=
<eter s1a crispat=
G Atunci i eu m, simt >i3nit=
G nc, nu tii cum s, >i3neti. a spus Ban31'u= Acum 2*i r/7i de mine=
<eter i1a 2mpins +ar+uria deoparte i s1a ridicat=
G Ne 0edem la apartament= Cre7i c, reueti s, a>un3i acoloC
G Oare1mi pas,C
G <l,cut lucru s, nu ai su+let. a constatat <eter= Acesta e sin3urul lucru care te
2mpiedic, s, *i1l de0ore7i sin3ur=
G #ac, s1ar 2nt/mpla s, am su+letul t,u 2n 3ur,. a spus ea. l1a scuipa=
G Odi:nete1te pu*in. a spus <eter= <entru ceea ce m, ateapt,. am ne0oie de o
minte limpede. nu de o ceart,=
Apoi a ieit din restaurant= 4ainele nu i se potri0eau deloc= Oamenii 2ntorceau
capul dup, el= "ra un b,rbat prea demn i puternic pentru a se 2mbr,ca at/t de ridicol=
Ban31'u a obser0at imediat c, asta 2l +,cea s, se ruine7e= A constatat c, i el tia
asta. pentru c, p,ea 3r,bit= Ar +i trebuit s,1i porunceasc, lui Jane s, 2i procure
2mbr,c,minte pentru persoane mai 2n 0/rst,. mai mature. mai apropiate de dorin*a lui
de a ar,ta onorabil=
K!ar eu a a0ea ne0oie de ce0a care s, m, +ac, s, dispar= Sau. mai cur/nd.
2mbr,c,minte care s,1mi permit, s, plec 2n 7bor de aici. doar 2ntr1o noapte. s, a>un3
p/n, la "Dterior i s, m, 2ntorc la casa lui 4an Fei1t7u. unde pot pri0i 2n oc:ii cui0a +,r,
a citi 2n ei nici mil,. nici dispre*=
?i nici durere= <entru c, 2n oc:ii lui <eter se citete durere i am procedat 3reit
spun/nd c, nu simte durerea= Am 3reit pre*uind propria durere at/t de mult. 2nc/t am
cre7ut c, asta 2mi con+erea dreptul de a1l +ace s, su+ere i mai mult=
#ac,1mi cer scu7e. 2i 0a bate >oc de mine=
Cu toate astea. 2n locul respectului pentru o +apt, rea. pre+er bat>ocura pentru
una bun,= S, +ie acesta un principiu pe care mi l1a transmis 4an Fei1t7uC Nu= l cunosc
de c/nd m1am n,scut= Aa cum spunea mama. eDist, prea mult, 0anitate pe lume=L
C/nd s1a 2ntors 2n apartament. <eter dormea5 epui7at,. Ban31'u a l,sat scu7ele
pentru mai t/r7iu i s1a culcat i ea= n timpul nop*ii. +iecare s1a sculat. dar orele nu au
coincis5 iar a doua 7i de diminea*,. iritarea produs, de disputa din seara precedent,
se risipise= A0ea multe de +,cut i pentru ea era mai important s, 2n*elea3, ce a0eau
s, 2ncerce 2n acea 7i dec/t s, remedie7e o ruptur, care. 2n lumina dimine*ii. p,rea
doar o ceart, +,r, rost dintre doi prieteni obosi*i=
G Omul pe care Jane 0rea s,1l 0i7it,m e +ilo7o+=
G Ca mineC a 2ntrebat Ban31'u. per+ect contient, de +alsul rol pe care trebuia
s,1l >oace din nou=
G Asta 0oiam s, discut cu tine= <e %/ntul #i0in eDist, dou, +eluri de +ilo7o+i=
Aimaina 4i-ari. cel cu care ne 0om 2nt/lni. e +ilo7o+ analitic= Nu ai educa*ia potri0it, ca
s,1i +aci +a*,= #eci +aci parte din cealalt, cate3orie= Gnomic, i mantic,= Cu o 2nclina*ie
spre +ra7e ciudate. care 2i oc:ea7, pe al*ii prin irele0an*a lor aparent,=
G Trebuie ca +ra7ele mele. eDprim,rile mele 2n*elepte s, par lipsite de sensC
G Nici nu1i ne0oie s,1*i +aci 3ri>i din pricina asta= Filo7o+ii 3nomici depind de
ceilal*i ca s, +ac, le3,tura 2ntre nonsensurile lor i lumea real,= #e aceea. orice netot
poate +ace aa ce0a=
Ban31'u a sim*it c, +uria ei se ridic, precum mercurul 2ntr1un termometru=
G Ce dr,3u* din partea ta s,1mi ale3i o asemenea pro+esiuneH
G Nu te sup,ra. a spus <eter= "u i Jane trebuia s, 3,sim un rol pe care s,1l >oci
pe aceast, planet,. ast+el 2nc/t s, nu transpar, c, eti o locuitoare needucat, de pe
lumea Calea= Trebuie s, 2n*ele3i c, pe %/ntul #i0in nici unui copil nu i se 2n3,duie s,
creasc, la +el de netiutor ca un ser0itor de pe Calea=
Ban31'u n1a mai insistat= Ce rost ar +i a0utC #ac,. 2n ca7ul unei con0ersa*ii 2n
contradictoriu. cine0a spune: !:unt inteli3ent= 'tiu multe lucruriHL. atunci e pre+erabil
s, nu mai continue discu*ia= !deea p,rea s, repre7inte eDact tipul de eDprimare
3nomic, la care se re+erise <eter= #e aceea i1a i spus asta=
G Nu. nu m, re+eream la epi3rame. a spus <eter= Sunt prea analitice= Am 2n
0edere lucruri de1a dreptul bi7are= #e eDemplu. puteai spune: KCioc,nitoarea atac,
pomii pentru a a>un3e la insecteL. iar atunci ar +i trebuit s,1mi dau seama cum se
potri0ete asta cu situa*ia noastr, de aici= Ce sunt euC Cioc,nitoareaC CopaculC Sau
insectaC Tocmai asta1i +rumuse*ea=
G Cred c, te1ai do0edit cel mai 3nomic dintre noi=
!ritat. <eter a pri0it 2n ta0an i s1a 2ndreptat spre u,=
G <eter. a spus ea. +,r, s, se clinteasc, din loc=
"l s1a 2ntors cu +a*a la ea=
G N1ar +i mai +olositor dac, a ti. dinainte s, ne 2nt/lnim cu acest om. i cine eC
<eter a ridicat din umeri=
G Cred c, da= #ei tim c, Aimaina 4i-ari nu e persoana i nici m,car una dintre
persoanele pe care le c,ut,m=
G Atunci spune1mi pe cine c,ut,m=
G C,ut,m centrul de putere al celor O Sut, de umi. i1a r,spuns el=
G Atunci de ce ne a+l,m aici. 2n loc s, +im la Con3resul StelarC
G Con3resul e o mascarad,= #ele3a*ii sunt nite actori= Scenariul se scrie 2n alt,
parte=
G Aici=
G Fac*iunea din Con3res care procedea7, cum 0rea cu Flota usitania nu este
aceea care iubete r,7boiul= 'embrii acelui 3rup au o atitudine relaDat, cu pri0ire la
toat, a+acerea. pentru c, ei au considerat mereu c, 2n,buirea unei insurec*ii se +ace
cu brutalitate. dar nu ar +i reuit s, ob*in, su+iciente 0oturi 2n +a0oarea trimiterii +lotei
+,r, a>utorul unui 3rup de presiune in+luen*at serios de 3/ndirea unei coli +ilo7o+ice de
pe %/ntul #i0in=
G Al c,rei conduc,tor este Aimana 4i-ariC
G <roblema e mai delicat,= #e +apt. el e un +ilo7o+ solitar. care nu apar*ine unei
anumite coli. 2ns, repre7int, un +el de puritate a 3/ndirii >apone7e ce 2l trans+orm,
2ntr1o contiin*, 2n +a*a +ilo7o+ilor care in+luen*ea7, 3rupul de presiune din Con3res=
G C/te piese de domino cre7i c, po*i ae7a ca s, le +aci s, se d,r/me p/n, la
ultimaC
G Nu. nici asta n1a +ost su+icient de 3nomic= Ai r,mas prea analitic,=
G <eter. 2nc, nu tiu s,1mi >oc rolul= Ce idei preia 3rupul de presiune de la
aceast, coal, +ilo7o+ic,C
<eter a o+tat i s1a ae7at G 2ndoindu1se ca s, stea pe scaun. desi3ur= Ban31'u
s1a ae7at pe podea i a 3/ndit: KAa 2i place unui european s, se 0ad,. *in/nd capul
mai sus dec/t to*i ceilal*i. d/nd lec*ii +emeii asiatice= #ar. din punctul meu de 0edere.
el a pierdut le3,tura cu <,m/ntul= O s,1i ascult cu0intele. dar 0oi ti c, de mine
depinde ca ele s, a>un3, 2ntr1un loc 0iuL=
G Grupul de presiune n1ar recur3e la o +or*, at/t de mare 2ntr1o disput, minor,.
dac, ne 3/ndim mai bine. cu o colonie minuscul,= S,m/n*a ne2n*ele3erilor a pornit de
la +aptul c, doi Denolo3i. 'iro $ibeira i Ouanda 'ucumbi. au +ost prini introduc/nd
a3ricultura 2n r/ndul pe9ueninos din usitania= Asta constituie amestec 2n cultura altei
semin*ii. de aceea li s1a cerut s, p,r,seasc, planeta ca s, +ie >udeca*i= #esi3ur. 2n
situa*ia na0elor 0ec:i. care c,l,toreau cu 0ite7a relati0, a luminii. persoana luat, de
pe planet,. 2n ca7 c, apuca s, mai re0in,. era b,tr/n,. i asta numai dac, nu murea
p/n, atunci= <rin urmare. un asemenea tratament se do0edea eDtrem de brutal i
p,rea sinonim cu o condamnare dinainte= Con3resul s1a ateptat la proteste din partea
3u0ernului usitaniei. 2ns, acesta a adoptat o atitudine s+id,toare i a 2ntrerupt
comunica*iile prin ansiblu= #urii din Con3res au 2nceput imediat s, sus*in, ideea unei
na0e militare pentru a prelua controlul asupra usitaniei= ns, n1au ob*inut 0otul. dect
atunci...
G=.. cnd au ridicat problema 0irusului #escolada=
G ntocmai= Grupul care se opunea cu 2nc,p,*/nare +olosirii +or*ei a in0ocat
#escolada drept moti0 pentru ca trupele s, nu mai +ie trimise G deoarece. pe 0remea
aceea. cine se in+ecta cu 0irusul trebuia s, r,m/n, pe usitania i s,1i +ie administrat
permanent un in:ibitor care 2mpiedica #escolada s,1i de0ore7e or3anismul dinspre
interior= A +ost prima oca7ie 2n care pericolul #escoladei a de0enit cunoscut
pretutindeni. i atunci a ap,rut acest 3rup de presiune. compus din cei care se
2n3ro7iser, c, usitaniei nu i se impusese carantina cu mult timp 2nainte= Ce putea +i
mai prime>dios dec/t s, te con+run*i cu un 0irus pe >um,tate inteli3ent. care se putea
r,sp/ndi cu repe7iciune dac, se a+la 2n m/inile unor rebeliC Grupul era compus
aproape eDclusi0 din dele3a*i puternic in+luen*a*i de coala Necesarian, de pe %/ntul
#i0in=
Ban31'u a dat aprobator din cap=
G ?i ce propo0,duiesc NecesarieniiC
G C, omul trebuie s, tr,iasc, 2n pace i armonie cu mediul. +,r, a tulbura nimic
i suport/nd cu r,bdare su+erin*e ne2nsemnate sau 3ra0e= Cu toate acestea. c/nd
apare o amenin*are autentic, a capacit,*ii de supra0ie*uire. omul trebuie s, ac*ione7e
cu brutalitate i e+icien*,= #ictonul lor sun, ast+el: KAc*ionea7, doar c/nd este
necesar. dar cu +or*, i 0ite7, maDimeL= #e aceea. dei militaritii doreau s, trimit, o
na0, militar,. dele3a*ii in+luen*a*i de coala Necesarian, au insistat s, nu se
+oloseasc, o +lot, 2narmat,. ci #ispo7iti0ul de #e7a3re3are 'olecular,. care s, elimine
amenin*area 0irusului o dat, pentru totdeauna= <o7i*ia lor denot, un spirit de ordine
ironic. nu eti de acordC
G Nu 2n*ele3=
G A. totul se lea3, per+ect= "nder Bi33in era sin3urul care se +olosise de 'icul
#octor pentru a distru3e lumea natal, a 3/ndacilor= #e ast, dat,. acea arm, a0ea s,
+ie +olosit, 2mpotri0a lumii pe care tr,ia elH ucrurile s1au complicat= Oo-a. primul
+ilo7o+ din coala Necesarian,. l1a +olosit pe "nder drept eDemplu eloc0ent ca s,1i
sus*in, ideile= At/ta timp c/t 3/ndacii +useser, considera*i o amenin*are 3ra0, la
adresa umanit,*ii. sin3urul r,spuns posibil era eradicarea total, a inamicului=
Jum,t,*ile de m,sur, nu erau de a>uns= Si3ur. s1a descoperit c, 3/ndacii nu
constituiau deloc o amenin*are. aa cum a scris c:iar "nder 2n "atca. #ar Oo-a a
sus*inut 2n continuare aceast, 3reeal, pentru c, ade0,rul nu putea +i cunoscut atunci
c/nd superiorii l1au asmu*it pe "nder asupra inamicului= Oo-a a spus: KNu sc:imba
lo0ituri cu dumanulL= !deea lui era c, nu trebuie s, lo0eti pe nimeni. dar dac,
trebuie. 2i administre7i doar o lo0itur,. 2ns, at/t de cumplit,. 2nc/t el s, nu mai poat,
riposta=
G Folosindu1l pe "nder drept eDemplu===
G "Dact= Faptele lui "nder sunt +olosite pentru a >usti+ica repetarea acestor
ac*iuni 2mpotri0a altei specii ino+ensi0e=
G #ar #escolada nu era ino+ensi0,=
G Nu. a spus <eter= #ar "nder i "la au 3,sit alt, cale= Au lo0it direct 2n
#escolada= Acum Con3resul nu mai poate +i con0ins s, retra3, +lota= Cum Jane s1a
amestecat 2n comunica*iile prin ansiblu ale Con3resului cu +lota. s1a 2nst,p/nit credin*a
c, eDist, o conspira*ie eDtins,. secret, i de o +or*, +ormidabil,= Orice a+irma*ii pe care
le1am +ace 2n pre7ent ar +i luate drept de7in+ormare= <e de alt, parte. cine ar da
cre7are po0etilor re+eritoare la acea prim, c,l,torie 2n "Dterior. 2n care "la a produs
antidescolada. 'iro s1a recreat pe sine. iar "nder ne1a +,cut pe mine i pe sora meaC
G #eci Necesarienii din Con3res===
G "i nu1i spun aa. 2ns, in+luen*a lor e +oarte puternic,= #up, p,rerea mea i a
lui Jane. dac, determin,m c/*i0a Necesarieni s, se pronun*e 2mpotri0a trimiterii +lotei
G cu moti0e con0in3,toare. desi3ur G solidaritatea celor din Con3res care spri>in,
+olosirea +lotei se 0a ubre7i= " 0orba de o ma>oritate la limit, G mul*i sunt 2n3ro7i*i de
+olosirea unei +or*e at/t de de0astatoare 2mpotri0a unei colonii. iar pe al*ii 2i sperie i
mai mult ideea c, Con3resul 0a distru3e pe9ueninos, prima specie 3/nditoare de la
distru3erea 3/ndacilor 2ncoace= "i ar dori s, opreasc, +lota sau. 2n cel mai r,u ca7. s,
instituie o carantin, permanent,=
G ?i atunci de ce nu ne 2nt/lnim cu un NecesarianC
G <,i care dintre ei ne1ar ascultaC #ac, ne pre7ent,m ca sus*in,tori ai cau7ei
lusitane. 0om +i 2nc:ii i intero3a*i= !ar dac, n1o +acem. cine s, ne ia 2n serios ideileC
G ?i atunci r,m/ne acest Aimaina 4i-ari= "l ce esteC
G Unii 2l numesc +ilo7o+ul Tamato= To*i Necesarienii de pe %/ntul #i0in sunt
>apone7i. bine2n*eles. iar +ilo7o+ia a de0enit predominant, 2n r/ndul >apone7ilor. at/t pe
lumile lor natale. c/t i acolo unde constituie o parte considerabil, a popula*iei= #rept
urmare. dei 4i-ari nu e Necesarian. i se +ace onoarea de a +i considerat p,str,torul
su+letului >apone7=
G !ar dac, el le spune c, nu este 2n spiritul >apone7 s, distru3, usitania===
G #ar n1o 0a +ace= Sau. 2n orice ca7. nu imediat= ucrarea lui de c,p,t/i. care i1a
adus reputa*ia de +ilo7o+ Tamato. se ba7ea7, pe ideea c, >apone7ii s1au n,scut ca un
popor de marionete rebele= nt/i. c:ine7ii au +ost cei care au tras s+orile= #ar. dup,
cum spune 4i-ari. ei au 2n0,*at doar ceea ce era mai r,u din 2ncercarea c:ine7ilor de a
in0ada Japonia. G care. apropo. a euat din cau7a unei +urtuni puternice. numite
CamiCaze, adic, K%/ntul #i0inL= Aadar. po*i +i si3ur, c, oricine. de pe lumea aceasta
cel pu*in. tie acea po0este antic,= n orice ca7. Japonia s1a i7olat de bun,0oie i apoi a
re+u7at s, trate7e cu europenii. c/nd acetia au a>uns 2n acele locuri= 'ai apoi. o +lot,
american, a silit Japonia s, adopte o atitudine desc:is, +a*, de ne3u*,torii str,ini.
dup, care >apone7ii au recuperat timpul pierdut= $estaura*ia 'ei>i a determinat
industriali7area i occidentali7area Japoniei G i. dup, cum spune 4i-ari. alte s+ori au
+,cut marioneta s, danse7e= Numai c, i de ast, dat, s1au deprins lec*ii 3reite= Cum
europenii din acea 0reme erau imperialiti. i1au 2mp,r*it 2ntre ei A+rica i Asia. dar
>apone7ii au considerat c, a0eau dreptul s, participe i ei la 2mp,r*irea lumii= ?i atunci
au 0,7ut C:ina. 0ec:iul p,puar= #e aceea au in0adat1o===
G Am 2n0,*at despre in0a7ia C,ii. a spus Ban31'u=
G ', surprinde c, 0i s1au predat e0enimente istorice mai recente de in0a7ia
mon3ol,. a spus <eter=
G Japone7ii au +ost opri*i 2n cele din urm, c/nd americanii au lansat primele
bombe nucleare asupra a dou, orae=
G Care. pe 0remea aceea. erau ec:i0alentul 'icului #octor= Arma total,. c,reia
nu1i re7ista nimic= Cur/nd. >apone7ii au a>uns s, considere aceste arme nucleare drept
un +el de semn de m/ndrie: noi am +ost primul popor atacat cu arme nucleare=
#e0enise un +el de su+erin*, permanent,. ceea ce. la o adic,. nu era r,u. pentru c,
+,cea parte din impulsul lor de a 3,si i a popula c/t mai multe colonii. ca s, nu mai
+ie din nou o na*iune insular, nea>utorat,= !ar acum 0ine Aimaina 4i-ari. care spune G
apropo. i1a atribuit sin3ur acest nume. pentru c, aa i1a semnat prima carte=
nseamn, Kumina ambi3u,L=
G Foarte 3nomic. a spus Ban31'u=
<eter a sur/s=
G O. dac,1i spui lui asta. 0a +i +oarte m/ndru= n +ine. 2n prima carte el a+irm, c,
>apone7ii au deprins lec*ii 3reite= &ombele nucleare au rupt s+orile= Japonia se
pr,buise total= %ec:iul 3u0ern a +ost distrus. 2mp,ratul a de0enit o +anto,. Japonia a
adoptat democra*ia. apoi au urmat bo3,*ia i marea putere=
G #eci bombele au 0enit ca o binecu0/ntareC a 2ntrebat Ban31'u cu o nuan*,
de 2ndoial,=
G Nu. deloc= "l crede c, bo3,*ia a distrus su+letul poporului >apone7= Au adoptat
distru3,torul ca pe un p,rinte= Au de0enit copiii nele3itimi ai Americii. n,scu*i eDplo7i0
dup, bombardamentul american= nc, o dat,. marionete=
G ?i ce le3,tur, are asta cu NecesarieniiC
G Japonia a +ost bombardat,. 7ice el. pentru c, a>unseser, de>a prea
europeni7a*i= Au tratat C:ina aa cum europenii au tratat America. e3oist i brutal= #ar
str,moii >apone7ilor n1ar suporta s,1i 0ad, copiii de0enind at/t de bestiali= Aadar.
aa cum 7eii >apone7i au trimis un %/nt #i0in ca s, opreasc, +lota c:ine7,. tot ast+el
au trimis i bombele americane pentru a 2mpiedica Japonia s, de0in, un stat
imperialist asemenea altor na*iuni europene= $eac*ia >apone7, ar +i trebuit s, +ie
urm,toarea: s, suporte ocupa*ia american, i apoi. c/nd totul se s+/rea. s, rede0in,
cu ade0,rat >apone7,. puri+icat, i inte3r,= Cartea se intitula 0u e prea trziu.
G ?i parie7 c, Necesarienii consider, bombardarea Japoniei drept eDemplu de
lo0itur, cu +or*, i 0ite7, maDime=
G Japone7ii n1au 2ndr,7nit s, laude bombardamentul american dec/t dup, ce
4i-ari i1a +,cut s, 0ad, 2n el nu 0ictimi7area Japoniei. ci 2ncercarea 7eilor de a le sal0a
poporul=
G #eci tu spui c, Necesarienii 2l respect, at/t de mult 2nc/t. dac, el se
r,73/ndete. la +el 0or proceda i ei G dar noi nu 0om 2ncerca s,1l de7icem. pentru c,
el este con0ins c, bombardarea Japoniei a 0enit ca un dar di0inC
G Noi sper,m c, se va rzgndi, a spus <eter. alt+el c,l,toria noastr, ar +i un
eec= #in p,cate. nu a0em ansa s, se arate recepti0 la 0orbele noastre. iar Jane nu1i
d, seama din scrierile lui ce sau cine l1ar putea in+luen*a= Trebuie s, discut,m cu el
pentru a a+la 2ncotro s, o apuc,m G 2n speran*a c,1i determin,m pe alii s, se
r,73/ndeasc,=
G Se complic, lucrurile. nuC a 7is Ban31'u=
G #e aceea m, 3/ndisem c, nu merita s,1*i eDplic toate astea= a ce1*i 0or ser0i
at/tea in+orma*iiC Ca s, ini*ie7i o discu*ie despre subtilit,*ile istoriei cu un +ilo7o+
analitic de prim, m/n, precum 4i-ariC
G O s, ascult. a promis Ban31'u=
G <uteai +ace asta i +,r, s, tii p,rerile lui. a spus <eter=
G #ar acum 0oi ti ale cui 0orbe le ascult=
G Jane crede c, am 3reit spun/ndu1*i. pentru c, acum 0ei interpreta orice
p,rere de1a lui 2n lumina a ceea ce eu i Jane credem c, tim=
G S,1i spui lui Jane c, sin3urii oamenii care pre*uiesc puritatea i3noran*ei sunt
cei care pro+it, de monopolul cunoaterii=
<eter a pu+nit 2n r/s=
G !ar ai apelat la epi3rame. a 7is el= Ar trebui s, spui c,===
G Nu1mi spune cum s, rede0in 3nomic,. a 7is Ban31'u. ridic/ndu1se de pe
podea= Acum 2l domina pe <eter. care r,m,sese ae7at= Tu eti 3nomul= !ar dac, eu
sunt mantic, G nu uita c, manticul 2i m,n/nc, to0ar,ii=
G "u nu1*i sunt rud,. a spus <eter. iar Kmantic,L e +ilo7o+ia care se nate mai
cur/nd din 0i7iune. inspira*ie sau intui*ie dec/t din educa*ie i ra*iune=
G #ac, nu1mi eti to0ar,. a spus Ban31'u. 2ncetea7, s, m, mai trate7i ca pe o
so*ie=
<eter a r,mas nedumerit. apoi a pri0it 2n alt, parte=
G Asta +,ceamC
G <e Cale. so*ul presupune c, so*ia este proast, i se apuc, s, o 2n0e*e lucruri
pe care ea le tie de>a= Acolo. ea trebuie s, se pre+ac,. atunci c/nd 2i educ, so*ul. c,
doar 2i reamintete lucruri pe care i le1a predat el cu mult timp 2n urm,=
G 'da. sunt o brut, nesim*itoare. nuC
G Te ro3 s, *ii minte. a spus Ban31'u. c/nd o s, ne 2nt/lnim cu Aimaina 4i-ari.
o s, consta*i c, el i cu mine 0om a0ea un +ond de cunotin*e care 2*i r,m/ne
inaccesibil=
G ?i care ar +i acelaC
G %ia*a=
"a a remarcat imediat eDpresia 2ndurerat, de pe +a*a lui i a re3retat c, rostise
acele 0orbe= "ra 2ns, un re3ret 0enit din re+leD G +usese educat, 2nc, din copil,rie s,1i
cear, scu7e c/nd >i3nea pe cine0a. indi+erent c/t de meritat, era acea >i3nire=
G AuH a eDclamat <eter. ca i cum ar +i luat 2n >oac, acea durere=
Ban31'u s1a ar,tat nemiloas, G acum nu mai era ser0itoare=
G "ti prea m/ndru c, tii mai multe dec/t mine. dar nu tii dec/t ceea ce *i1a
0/r/t "nder 2n cap sau ce1*i optete Jane 2n urec:e= "u nu am un asemenea a>utor= ?i
nici un creator= Am 2n0,*at cu 3reu tot ce tiu= Am tr,it totul= #e aceea te ro3 s, nu m,
mai trate7i cu dispre*= Sin3urul pro+it pe care1l 0oi a0ea din aceast, eDpedi*ie 0a +i s,
a+lu tot ce tii tu G pentru c, tot ce tii se poate 2n0,*a. 2ns, ce tiu eu. tu nu 0ei putea
2n0,*a niciodat,=
Terminaser, cu 3luma= <eter a roit de +urie=
G Cum=== cine===C
G Cum de 2ndr,7nescC a 7is Ban31'u. complet/nd ceea ce b,nuia c, 0oise el s,
spun,= Cine m, cred. nuC
G N1am spus asta. a 7is <eter necon0in3,tor. 2ntorc/ndu1se cu spatele la ea=
G Nu1mi tiu locul. ade0,ratC a +,cut ea= 4an Fei1t7u m1a 2n0,*at despre <eter
Bi33in= Cel ade0,rat. nu copia= Cum a con0ins1o pe sora lui %alentine s, participe la
conspira*ia menit, s, smul3, :e3emonia <,m/ntului= Cum a pus1o s, scrie tot
materialul lui #emostene G dema3o3ie de nimic G 2n timp ce el scria tot materialul lui
oc-e. cu idei analitice. superioare= ns, dema3o3ia >osnic, a 0enit din partea lui=
G Tot ast+el i idealurile 2nalte. a spus <eter=
G "Dact. l1a aprobat Ban31'u= Ceea ce nu pro0enea de la el. ceea ce 0enea
doar din partea lui %alentine. r,m/nea neobser0at sau lipsit de 0aloare= Su+letul uman=
G 4an Fei1t7u *i1a spus astaC
G #a=
G Atunci e un dobitoc. a spus <eter= <entru c, <eter a a0ut tot at/ta su+let c/t i
%alentine= IApoi a +,cut un pas c,tre ea. domin/nd1o=J /u sunt cel care nu are su+let.
Ban31'u=
%reme de o clip,. ea s1a temut= #e unde s, tie c/t, 0iolen*, se n,scuse 2n elC
C/t, +urie 2ntunecat, din ai.a lui "nder 2i putea 3,si eDpresia 2n suro3atul pe care 2l
creaseC
#ar <eter nu a lo0it1o= <esemne c, nu era ne0oie=
Aimaina 4i-ari a 0enit p/n, la poarta 3r,dinii ca s, le1o desc:id,= "ra 2mbr,cat
cu simplitate i a0ea la 3/t un medalion pe care 2l purtau to*i >apone7ii tradi*ionaliti
de pe %/ntul #i0in: un medalion minuscul 2n care se 3,sea cenua tuturor str,moilor
lui importan*i= <eter 2i eDplicase de>a c, la moartea unui om ca 4i-ari. o parte din
cenua a+lat, 2n medalion 0a +i ad,u3at, la propria cenu, i 2ncredin*at, spre purtare
copiilor sau nepo*ilor lui= n +elul acela. c/nd era trea7 sau dormea. acetia 2i puteau
a0ea 2n apropierea inimii pe to*i str,moii. cel mai pre*ios dar pe care ei 2l puteau o+eri
posterit,*ii= "ra un obicei interesant i tulbur,tor pentru Ban31'u. care nu a0ea
str,moi demni de o asemenea de0o*iune=
4i-ari a primit1o pe Ban31'u cu o plec,ciune. 2ns, i1a 2ntins m/na lui <eter.
care a acceptat str/n3erea de m/n, cu o surprindere uor teatral,=
G A. unii sus*in c, a +i p,str,torul spiritului Tamato. a spus 4i-ari cu un 7/mbet.
dar asta nu 2nseamn, c, trebuie s, +iu nepoliticos cu europenii i s,1i silesc s, se
poarte ca >apone7ii= C/nd pri0esc un european +,c/nd o plec,ciune m, simt la +el de
2ndurerat ca atunci c/nd 0,d un porc silit s, +ac, +i3uri de balet=
n timp ce 4i-ari i1a condus prin 3r,din, c,tre casa lui tradi*ional,. cu pere*i din
:/rtie. <eter i Ban31'u s1au pri0it i i1au 7/mbit= F,cuser, un pact tacit. pentru c,
am/ndoi tiau c, 4i-ari a0ea s, +ie un ad0ersar eDtraordinar. i trebuia ca ei s, se
alie7e dac, 0oiau s, a+le ce0a de la el=
G Un +ilo7o+ i un +i7ician. a spus 4i-ari= #up, ce mi1a*i trimis biletul prin care
solicita*i 2nt/lnirea. 01am 0eri+icat= Am mai primit 0i7ita unor +ilo7o+i. precum i a unor
+i7icieni. dar i a unor europeni i c:ine7i. dar m, nedumerete pre7en*a 0oastr,
2mpreun,=
G ', consider, ire7istibil din punct de 0edere seDual. a spus <eter. i nu pot
sc,pa de ea= Apoi a arborat sur/sul lui cel mai +ermec,tor=
Spre bucuria lui Ban31'u. ironia cu i7 occidental nu l1a amu7at pe 4i-ari care a
r,mas impasibil. apoi a obser0at c, <eter a roit uor=
%enise r/ndul ei s, >oace rolul de 3nom G de ast, dat, 2n serios=
G <orcul se l,+,ie 2n noroi. dar tot la soare se 2nc,l7ete=
4i-ari s1a 2ntors s, o pri0easc, mai atent G r,m/n/nd la +el de netulburat ca mai
de0reme=
G %oi scrie 2n inim, aceste cu0inte. a 7is el=
Ban31'u s1a 2ntrebat dac, <eter 2n*elesese c, tocmai +usese 0ictima ironiei de
tip oriental a lui 4i-ari=
G Am 0enit s, ne 2n0e*i. a spus <eter=
G Atunci trebuie s, 0, dau de m/ncare i s, 0, trimit pe drumul 0ostru.
de7am,3indu10,. a 7is 4i-ari= Nu1l pot 2n0,*a nimic pe un +i7ician sau pe un +ilo7o+=
#ac, n1a +i a0ut copii. n1a +i a0ut pe cine s, 2n0,*. pentru c, doar copiii tiu mai
pu*ine dec/t mine=
G A. nu. a spus <eter= "ti un om 2n*elept= <,str,torul spiritului Tamato=
G Am a+irmat c, aa m, consider, unii= ns, spiritul Tamato e mult prea mare ca
s, +ie p,strat 2ntr1un loc at/t de str/mt precum su+letul meu= ?i totui spiritul Tamato e
mult prea m,runt pentru a merita aten*ia su+letelor puternice ale c:ine7ilor sau
europenilor= %oi sunte*i dasc,lii. aa cum C:ina i "uropa au +ost mereu educatorii
Japoniei=
Ban31'u nu1l cunotea bine pe <eter. 2ns, i1a putut da seama c, acum se
+/st/cise i nu a0ea idee cum s, continue discu*ia= #e1a lun3ul 0ie*ii i pere3rin,rilor
lui. "nder tr,ise 2n s/nul c/tor0a culturi orientale i. dup, cum sus*inea 4an Fei1T7u.
0orbea c:iar coreeana. ceea ce 2nsemna c, el ar +i +ost 2n stare s, +ac, +a*, umilin*ei
rituale a unui om ca 4i-ari G mai ales c, se slu>ea de acea umilin*, 2n bat>ocur,= ns,
era o mare di+eren*, 2ntre ceea ce tia "nder i cunotin*ele cu care 2l 2n7estrase pe
<eter= Con0ersa*ia r,m/nea 2n seama ei. iar ea sim*ea c, modalitatea cea mai bun,
de a continua acel >oc era s, nu1l lase s, controle7e situa*ia=
G Foarte bine. a spus ea= Te 0om 2n0,*a noi= ?i c/nd ne 0om do0edi i3noran*a.
0ei 2n*ele3e c, a0em mare ne0oie de 2n*elepciunea ta=
4i-ari l1a pri0it o clip, pe <eter= Apoi a b,tut din palme= n cadrul uii a ap,rut o
ser0itoare=
G Ceai. a spus el=
Ban31'u a s,rit imediat 2n picioare= Abia c/nd a r,mas dreapt, i1a dat seama
ce 0oia s, +ac,= n 0ia*a ei se supusese de nenum,rate ori acelei porunci de a ser0i
ceaiul. 2ns, nu s,rise s, o eDecute doar dintr1un re+leD orb= !ntuise c, sin3urul mod de
a1l 2n+r/n3e pe 4i-ari 2n >ocul ini*iat c:iar de el era s, duc, ironia mai departe: trebuia
s, se do0edeasc, mai umil, dec/t el=
G Am +ost ser0itoare de c/nd m, tiu. a spus ea. dar m1am ar,tat mereu
st/n3ace= I#e ast, dat, min*ea=J <ot mer3e cu ser0itoarea ta ca s, 2n0,* de la eaC S1
ar putea s, nu +iu su+icient de inteli3ent, ca s, deprind ideile unui mare +ilo7o+. dar
poate 2n0,* ceea ce sunt demn s, 2n0,* de la ser0itoarea care are onoarea de a1i
aduce ceaiul lui Aimaina 4i-ari=
#in e7itarea lui de o clip,. Ban31'u a remarcat c, 4i-ari 2i d,duse seama c,
+usese tras pe s+oar,= ns, omul i1a reparat imediat 3reeala= S1a ridicat pe dat, 2n
picioare=
G 'i1ai dat de>a o mare lec*ie. a spus el= S, mer3em 2mpreun, s, o 0edem pe
6en>i cum prepar, ceaiul= #ac, te 0a 2n0,*a ce0a nou. atunci 0oi 2n0,*a i eu= Cum a
putea suporta ideea c, tie cine0a din casa mea ce0a ce eu 2nc, nu am 2n0,*atC
Ban31'u s1a 0,7ut silit, s,1i admire promptitudinea cu care ieise din
2ncurc,tur,= $euise din nou s, se plase7e 2nd,r,tul ei=
S,rmana 6en>iH Ban31'u a obser0at c, era o +emeie abil, i bine instruit,. dar
0,7/nd trei persoane. 2ntre care st,p/nul ei. care o urm,reau prepar/nd ceaiul. a
de0enit a3itat,= #e aceea. Ban31'u s1a 3r,bit s, o Ka>uteL G +,c/nd 2ns, o 3reeal,
deliberat,= 6en>i a reac*ionat imediat. rec,p,t/ndu1i 2ncrederea 2n sine=
G Ai uitat. a spus 6en>i cu calm. pentru c, buc,t,ria de aici e aran>at, 2n mod
nepotri0it= Apoi i1a ar,tat lui Ban31'u cum se pre3,tea ceaiul= Aa se +ace. cel pu*in 2n
Na3o;a. a spus ea cu modestie= Sau cel pu*in 2n aceast, cas,=
Ban31'u a urm,rit cu aten*ie. concentr/ndu1se doar asupra lui 6en>i i asupra a
ceea ce +,cea. pentru c, i1a dat cur/nd seama c, modul >apone7 de pre3,tire a
ceaiului G sau poate acela era stilul pe %/ntul #i0in. sau pe Na3o;a. sau al +ilo7o+ilor
umili care p,strau spiritul Tamato G se deosebea de cel pe care 2l respectase 2n casa
lui 4an Fei1T7u= C/nd 6en>i a terminat. Ban31'u 2n0,*ase ce0a de la ea= ntruc/t
sus*inuse c, era ser0itoare i e0iden*ele computeri7ate ar,tau c, tr,ise toat, 0ia*a
2ntr1o comunitate c:ine7easc, de pe %/ntul #i0in. Ban31'u putea ser0i ceaiul eDact 2n
acea manier,=
Au re0enit 2n camera din +a*, a casei lui 4i-ari. iar 6en>i i Ban31'u au adus
+iecare c/te o m,su*, de ceai= 6en>i i1a o+erit masa lui 4i-ari. 2ns, el a +,cut semn ca
aceasta s,1i +ie dat, lui <eter. apoi a +,cut o plec,ciune spre el= Ban31'u l1a ser0it pe
4i-ari= !ar c/nd 6en>i s1a 2ndep,rtat de <eter. Ban31'u a procedat la +el. retr,3/ndu1
se cu +a*a spre el=
"ra prima oar, c/nd 4i-ari p,rea deran>at G poate era +uriosC n orice ca7. 2n
oc:i 2i ap,ruse o sclipire de iritare= <entru c,. plas/ndu1se pe acelai ni0el cu 6en>i.
Ban31'u 2l pusese 2n situa*ia 2n care el trebuia s, se +ac, de r/s do0edindu1se mai
m/ndru dec/t ea prin 2ndep,rtarea ser0itoarei. ori s, tulbure ordinea +ireasc, din cas,
in0it/nd1o pe 6en>i s, se ae7e al,turi de ei. ca e3al, a celorlal*i=
G 6en>i. a spus 4i-ari. d,1mi 0oie s,1*i torn ceai=
K?a:. a 3/ndit Ban31'u= ?i mat=L
A a0ut o satis+ac*ie deosebit, c/nd <eter. care prinsese de>a >ocul. i1a turnat
ceai ei, iar apoi a reuit s, o stropeasc,. ceea ce l1a determinat pe 4i-ari s, 0erse
pu*in peste :aine. asta doar pentru a1l liniti pe oaspete= Arsura pro0ocat, de ceaiul
+ierbinte. apoi >ena sim*it, p/n, ce acesta s1a r,cit i uscat pe :aine s1au trans+ormat
2n pl,cerea de a ti c,. 2n 0reme ce Ban31'u se ar,tase un ad0ersar pe m,sura lui
4i-ari printr1o polite*e eDa3erat,. <eter nu reuise dec/t s, se +ac, de r/s. ca un
b,d,ran=
#ar se ridica Ban31'u la 2n,l*imea lui 4i-ariC Cu si3uran*, c, acesta percepuse
i 2n*elese e+ortul ei ostentati0 de a se ar,ta mai umil, dec/t el= <oate el 2i permitea G
prin umilin*, G s,1i c/ti3e m/ndria c, ea e cea mai umil, dintre ei doi= #e 2ndat, ce
s1ar +i 3/ndit c, probabil aa proceda 4i-ari. Ban31'u ar +i tiut de +apt c, eDact ast+el
procedase el. iar 0ictoria ar +i +ost. desi3ur. de partea lui=
KNu sunt c:iar at/t de ireat, cum am cre7ut=L
1a pri0it pe <eter. sper/nd c, el nu 0a prelua ini*iati0a 2n acel moment. +,c/nd
ce0a ce socotea el ca +iind inteli3ent= ns, <eter p,rea per+ect satis+,cut de ideea ca
ea s, +ie 0ioara 2nt/i= "ra limpede c, nu dorea s, pro+ite de acea bre,= Oare 2n*ele3ea
i el c, +usese 2n0ins, la >ocul pe care tot ea 2l ini*iase. pentru c, nu reuise s,1l duc,
su+icient de departeC i o+erea +r/n3:ia cu care s, se sp/n7ure sin3ur,C
K"i. atunci o s, +ac trean3ul c/t mai bine=L
G Aimaina 4i-ari. unii te consider, p,str,torul spiritului Tamato= "u i <eter am
crescut pe o lume >apone7, i totui >apone7ii 2n3,duie cu umilin*, ca Star- s, +ie
limba +olosit, 2n colile publice. ast+el c, nu 0orbim >apone7,= n cartierul c:ine7esc 2n
care tr,iesc eu i 2n oraul american unde locuiete <eter ne petrecem copil,ria 2n
apropierea culturii >apone7e. doar pri0ind= Aadar. o parte a necuprinsei noastre
i3noran*e care 2*i 0a s,ri 2n oc:i e repre7entat, de necunoaterea le3at, de Tamato=
G %ai. Ban31'u. +aci un secret din ceea ce se a+l, la lumina 7ilei= Nimeni nu
2n*ele3e Tamato mai bine dec/t cei care 2l percep din a+ar,. tot ast+el cum p,rin*ii 2l
2n*ele3 pe copil mai bine dec/t se 2n*ele3e sin3ur=
G Atunci a dori s, te l,muresc. a spus Ban31'u. abandon/nd >ocul acela al
umilin*ei= %,d Japonia ca o na*iune de 'ar3ine i 2nc, nu 2n*ele3 dac, ideile tale o 0or
trans+orma 2ntr1o na*iune de Centru ori 0a 2ncepe s, decad, la +el ca toate popoarele
mar3inale atunci c/nd preiau puterea=
G <ercep o sut, de 2n*elesuri posibile. ma>oritatea ade0,rate despre poporul
meu. 2n termenul de Kna*iune de 'ar3ineL pe care l1ai +olosit. a spus 4i-ari= #ar ce
2nseamn, o na*iune de Centru i cum poate un popor de0eni un CentruC
G Nu sunt eDpert, 2n istoria <,m/ntului. a spus Ban31'u. dar c/nd am studiat
pu*inele lucruri pe care le tiu. am a0ut impresia c, au eDistat c/te0a na*iuni de
Centru. care au a0ut culturi at/t de puternice. 2nc/t acestea i1au 2n3:i*it pe to*i
cuceritorii= "3iptul a +ost o asemenea na*iune i. de asemenea. C:ina= Fiecare din ele
s1a uni+icat i apoi s1a eDtins doar at/t c/t a +ost necesar ca s,1i apere propriile
3rani*e i s,1i paci+ice re3iunile interioare= Fiecare i1a preluat cuceritorii i i1a 2n3:i*it
0reme de mii de ani= Scrierile e3iptene i c:ine7eti au su+erit doar modi+ic,ri stilistice.
ast+el c, trecutul a r,mas pre7ent pentru cei care tiau s, citeasc,=
%,7/nd postura ri3id, a lui <eter. Ban31'u i1a dat seama c, acesta era +oarte
2n3ri>orat= a urma urmelor. ea rostea lucruri care nu erau 3nomice= ns, cum el era
total dep,it 2n discu*ia cu un asiatic. nici nu +,cea 0reun e+ort s, inter0in, 2n discu*ie=
G Aceste dou, na*iuni s1au n,scut pe 0remuri de barbarie. a spus 4i-ari= %rei s,
sus*ii c, nici o na*iune nu poate de0eni acum una de CentruC
G Nu tiu. a spus Ban31'u= Nici nu tiu m,car dac, distinc*ia pe care o +ac 2ntre
na*iuni de 'ar3ine i de Centru repre7int, un ade0,r sau dac, are 0aloare= ?tiu 2ns,
c, o na*iune de Centru 2i poate p,stra puterea cultural, mult timp dup, ce ea nu mai
de*ine +or*a politic,= 'esopotamia a +ost cucerit, mereu de 0ecinii ei i totui +iecare
cuceritor a su+erit mai multe modi+ic,ri dec/t 'esopotamia 2ns,i= $e3ii asirieni.
caldeeni i persani sem,nau 2ntre ei dup, ce au 3ustat din cultura *,rii dintre +lu0ii=
#ar o na*iune de Centru poate dec,dea 2ntr1o asemenea m,sur, 2nc/t dispare= "3iptul
s1a cl,tinat sub impactul cultural al elenismului. a c,7ut 2n 3enunc:i sub ideolo3ia
cretin, i. 2n cele din urm,. a +ost tears, de c,tre islamism= #oar cl,dirile din piatr,
mai aminteau copiilor s,i ce i cine +useser, str,moii lor antici= !storia nu are le3i i
toate tiparele pe care le descoperim sunt ilu7ii utile=
G Acum 2n*ele3 c, eti cu ade0,rat +ilo7o+. a spus 4i-ari=
G "ti prea 3eneros d/nd specula*iilor mele copil,reti acel nume de laud,. a
spus Ban31'u= #ar permite1mi s,1*i spun ce p,rere am despre na*iunile de 'ar3ine=
Se nasc 2n umbr, G ori. s1ar putea a+irma. 2ntr1o lumin, re+lectat, de alte na*iuni= Aa
cum Japonia s1a ci0ili7at sub in+luen*a C:inei= Aa cum $oma s1a descoperit pe sine 2n
umbra 3recilor=
G nt/i a etruscilor. a spus 2ndatoritor <eter=
4i-ari l1a pri0it cu 2n3,duin*,. apoi. +,r, s, comente7e. s1a 2ntors c,tre Ban31
'u= "a aproape c, a sim*it cum <eter s1a c:ircit pentru c, +usese considerat de prisos
la acea discu*ie= ! s1a +,cut mil, de el= Nu mult. doar un pic=
G Na*iunile de Centru au o asemenea si3uran*, de sine. 2nc/t. 2n 3eneral. nici nu
trebuie s, porneasc, r,7boaie de cucerire= Au de>a con0in3erea c, sunt popoare
superioare i c, toate celelalte na*iuni 0or s, +ie la +el ca ele i atunci li se supun= #ar
na*iunile de 'ar3ine. c/nd 2i simt pentru prima oar, puterea. trebuie s, se a+irme.
aa consider, el. i aproape 2ntotdeauna +olosesc sabia= n acest +el au procedat arabii.
atac/nd pe la spate !mperiul $oman i 2n3:i*ind <ersia= Tot ast+el. macedonienii. a+la*i
2n apropierea Greciei. au cucerit1o5 iar apoi. +iind at/t de coplei*i din punct de 0edere
cultural. 2nc/t s1au considerat 3reci. au cucerit imperiul la 3rani*ele c,ruia se
ci0ili7aser, 3recii G adic, <ersia= %i-in3ii au 2n3ro7it "uropa mai 2nt/i i de abia dup,
aceea au 2ntemeiat re3ate 2n re3iunea Napoli. Sicilia. Normandia. !rlanda i. 2n cele din
urm,. 2n An3lia= !ar Japonia===
G Noi am 2ncercat s, r,m/nem insulari. a spus 2ncet 4i-ari=
G C/nd a i7bucnit. Japonia a +,cut ra0a3ii 2n <aci+ic. 2ncerc/nd s, cucereasc,
C:ina. marea na*iune de Centru. i a +ost oprit, 2ntr1un t/r7iu de bombele Americii.
noua na*iune de Centru=
G "u pre+er s, cred c, America constituia eDemplul suprem de na*iune de
'ar3ine. a spus 4i-ari=
G America a +ost coloni7at, de popoare de 'ar3ine. dar ideea Americii a de0enit
noul principiu re0i3orant care a trans+ormat1o 2ntr1o na*iune de Centru= "rau at/t de
aro3an*i. 2nc/t. 2n a+ar, de 2mbl/n7irea propriului teritoriu. nu doreau s, de0in, un
imperiu= <resupuneau pur i simplu c, toate na*iunile 0oiau s, de0in, ca ei= Au 2n3:i*it
toate celelalte culturi= Care e limba +olosit, 2n colile de pe %/ntul #i0inC Nu An3lia ne1
a impus limba aceasta. care se numete Star- sau imba Comun, a Stelelor=
G America a +ost doar din 2nt/mplare superioar, din punct de 0edere te:nolo3ic
2n momentul 2n care a ap,rut 'atca i ne1a silit s, plec,m spre stele=
G !deea Americii a de0enit ideea de Centru. aa cred eu. a spus Ban31'u= #e
atunci 2ncoace. +iecare na*iune a trebuit s, adopte +orme de democra*ie= ?i acum
suntem 3u0erna*i de Con3resul Stelar= C:iar dac, nu ne con0ine. tr,im cu to*ii 2n
interiorul culturii americane= #e aceea. 2mi pun urm,toarea 2ntrebare: acum. dup, ce a
preluat controlul acestei na*iuni de Centru. 0a +i Japonia 2n3:i*it,. la +el ca mon3olii.
care au +ost asimila*i de c:ine7iC Ori cultura >apone7, 2i 0a p,stra identitatea. dar.
p/n, la urm,. 0a dec,dea i 0a pierde controlul. la +el cum na*iunea de 'ar3ine.
Turcia. a pierdut controlul asupra !slamului i na*iunea de 'ar3ine manciurian, a
pierdut controlul asupra C:ineiC
4i-ari s1a ar,tat tulburat= FuriosC NedumeritC Ban31'u nu i1a putut da seama=
G Filo7o+ul i Ban31'u a+irm, ce0a ce mi1e imposibil s, accept. a spus 4i-ari=
Cum po*i sus*ine c, >apone7ii controlea7, acum Con3resul Stelar i cele O Sut, de
umiC C/nd s1a petrecut re0olu*ia aceasta. pe care nimeni nu a obser0at1oC
G "u credeam c, ai constatat unde s1a a>uns 2n urma 2n0,*,turilor tale pri0ind
spiritul Tamato. a spus Ban31'u= "Disten*a Flotei usitane este o do0ad, a controlului
>apone7= Aceasta este marea descoperire pe care am 2n0,*at1o de la prietenul meu
+i7ician i tocmai de aceea am 0enit la tine=
<e +a*a lui <eter a ap,rut o eDpresie de 3roa7,. care nu era mimat,= Ban31'u
putea 3:ici ce sim*ea el= nnebunise. iar acum d,dea pe +a*, inten*iile lorC ns, ea tia
c, +,cuse acea a+irma*ie 2ntr1un conteDt care nu su3era nimic despre moti0ele reale
ale 0i7itei lor=
F,r, s,1i piard, cump,tul. <eter a prins din 7bor su3estia i a 2nceput s,
pre7inte anali7a +,cut, de Jane pri0ind Con3resul Stelar. Necesarienii i Flota usitan,.
cu toate c, a eDpus ideile ca i cum ar +i +ost ale lui. bine2n*eles= 4i-ari l1a ascultat.
d/nd aprobator din cap. din timp 2n timp. alteori 2ns, respin3/ndu1i spusele tot cu
mic,ri din cap5 nu mai era impasibil. iar atitudinea de distan*are amu7at, disp,ruse=
G #eci a+irmi c,. din cau7a acelei c,r*i ne2nsemnate despre bombele americane.
a spus el dup, ce <eter a 2nc:eiat. Necesarienii au preluat controlul asupra 3u0ernului
i au trimis Flota usitan,C ', +aci pe mine r,spun7,tor pentru astaC
G Nu e 0orba de acu7a*ii sau laude. a spus <eter= Nu *i1ai propus aa ce0a= #in
c/te cunosc. nici nu eti de acord cu asta=
G Nici nu m, 3/ndesc la politica Con3resului Stelar= "u apar*in spiritului Tamato=
G Am 0enit s, 2n0,*,m eDact acest lucru. a spus Ban31'u= Am descoperit c, eti
un om al 'ar3inii. nu al Centrului= <rin urmare. nu 0ei permite ca spiritul Tamato s, +ie
2n3:i*it de o na*iune de Centru= Japone7ii 0or r,m/ne aro3an*i din pricina :e3emoniei
ce li s1a con+erit i. 2n cele din urm,. ea li se 0a scur3e printre de3ete i 0a a>un3e 2n
m/inile altora=
4i-ari a cl,tinat din cap=
G Nu 0, permit s, 2n0inui*i Japonia pentru aceast, Flot, usitan,= 0oi suntem
oamenii care au +ost pedepsi*i de 7ei i noi nu trimitem +lote pentru a1i distru3e pe
al*ii=
G #ar aa procedea7, Necesarienii. a spus <eter=
G Necesarienii doar 0orbesc. a spus 4i-ari= Nu1i ascult, nimeni=
G #u nu1i ascul*i. a spus <eter= n sc:imb. Con3resul le d, ascultare=
G !ar ei te ascult, pe tine, a continuat Ban31'u ideea=
G "u sunt un om de o simplitate de7armant,H a eDclamat 4i-ari. ridic/ndu1se 2n
picioare= A*i 0enit s, m, tortura*i cu acu7a*ii ce nu pot +i ade0,rateH
G Noi nu acu7,m pe nimeni. a spus 2ncet Ban31'u. re+u7/nd s, se ridice= Am
+,cut o remarc,= #ac, 3reim. te ru3,m s, ne ar,*i unde 3reim=
4i-ari a 2nceput s, tremure i a prins cu m/na st/n3, medalionul 2n care a0ea
cenua str,moilor lui. pe care 2l *inea a3,*at de un nur din m,tase 2n >urul 3/tului=
G Nu. a spus el= Nu 0, permit s, 0, da*i drept c,ut,tori umili ai ade0,rului=
Sunte*i nite asasini= Uci3ai ai inimii. care a*i 0enit s, m, distru3e*i. s,1mi spune*i c,.
din dorin*a mea de a descoperi calea Tamato. am +,cut poporul meu s, domneasc,
peste lumile umane i s,1i +oloseasc, puterea pentru a distru3e o specie slab, i
nea>utorat,. 2n7estrat, cu sim*ireH " o minciun, 2n3ro7itoare s, mi se spun, c, opera
0ie*ii mele a +ost inutil,. i Ban31'u. pre+eram s,1mi torni otra0, 2n ceai= <eter Bi33in.
mai bine 2mi puneai un pistol la t/mpl, i tr,3eai= &ine 01au mai bote7at p,rin*ii 0otri
G 01au dat nume 0anitoase i 2n3ro7itoare= 'ama re3al, a OccidentuluiC O 7ei*,C ?i
<eter Bi33in. primul :e3emonH Cine d, copiilor lor asemenea numeC
<eter era de>a 2n picioare i a 2ntins m/na s, o a>ute pe Ban31'u s, se ridice=
G Te1am >i3nit. dar nu asta a +ost inten*ia. a spus <eter= ', simt ruinat= Trebuie
s, plec,m ne2nt/r7iat=
Ban31'u a r,mas surprins, au7indu1l pe <eter eDprim/ndu1se ca un ade0,rat
oriental= #ac, ar +i respectat stilul american. ar +i pre7entat scu7e. r,m/n/nd i
2ncerc/nd s, aplane7e con+lictul=
Ban31'u l1a condus spre u,= 4i-ari nu i1a 2nso*it5 sarcina i1a re0enit lui 6en>i.
care ar,ta 2n3ro7it, 0,7/ndu1i st,p/nul supus la o asemenea 2ncercare= Numai c,
Ban31'u era :ot,r/t, s, nu 2nc:eie 0i7ita cu un re7ultat at/t de de7astruos= #e
aceea. 2n ultimul moment. s1a repe7it 2napoi i s1a aruncat la podea. r,m/n/nd 2ntins,
2n +a*a lui 2ntr1o postur, de umilin*,. dei 2i >urase cu pu*in timp 2nainte c, nu 0a mai
proceda ast+el= ?tia 2ns, c, at/ta timp c/t st,tea 2n po7i*ia aceea. un om ca 4i-ari era
silit s, o asculte=
G O. Aimaina 4i-ari. a spus ea. ne1ai rostit numele. dar pe al t,u l1ai uitatC Cum
ar putea omul numit Kumin, ambi3u,L s, cread, c, 2n0,*,turile lui 0or a0ea doar
e+ectele dorite de elC
Au7ind aceste cu0inte. 4i-ari s1a 2ntors cu spatele i a ieit cu +ereal, din
2nc,pere= Ban31'u 2mbun,t,*ise situa*ia sau o 2nr,ut,*iseC Nu a0ea cum s, tie= S1a
ridicat de pe podea i a pornit 2ndurerat, spre u,= <eter a0ea s, se supere pe ea= <rin
2ndr,7neala do0edit, putea distru3e totul G nu doar pentru ei. ci pentru to*i cei care
sperau ca ei s, opreasc, Flota usitan,=
Spre uimirea ei. <eter s1a ar,tat +oarte 2nc/ntat dup, ce au ieit din 3r,dina
casei lui 4i-ari=
G &ine lucrat. c:iar dac, te:nica +olosit, de tine a +ost cam ciudat,. a spus
<eter=
G a ce te re+eriC A +ost un de7astru. a spus ea. dar 0oia s, cread, c,. 2ntr1un
anume +el. el a0ea dreptate i c, se descurcase bine=
G S1a 2n+uriat i nu 0a mai 0oi s, discute 0reodat, cu noi. dar cui 2i pas,C Noi n1
am 2ncercat s,1i sc:imb,m p,rerea= Ne1am str,duit s, descoperim cine este acela
care eDercit, o in+luen*, asupra lui= ?i am reuit=
G NoiC
G Jane a 2n*eles imediat= C/nd a spus c, e un om de o simplitate de7armant,=
G Asta 2nseamn, i altce0a dec/t ce pare la prima 0edereC
G #ra3a mea. domnul 4i-ari s1a dat de 3ol ca +iind un discipol secret al lui Ua
a0a=
Ban31'u a r,mas mut,=
G " o micare reli3ioas,= Sau o 3lum,= Greu de spus= Termenul pro0ine din
Samoa i 2nseamn, K#eocamdat, su+icientL. dar. c/nd se traduce mai precis.
2nseamn, de +apt K#e>a su+icientLH
G Sunt con0ins, c, eti eDpert 2n limba asta=
"a. una. nu au7ise de o asemenea limb,=
G Jane e eDpert,. a spus <eter= #oar am nestemata ei 2n urec:e= Nu 0rei s,1*i
transmit ce a spus eaC
G Te ro3=
G " un +el de +ilo7o+ie G stoicism optimist. aa ar putea +i caracteri7at,. pentru
c,. indi+erent dac, lucrurile se 2nr,ut,*esc sau se 2mbun,t,*esc. tu spui acelai lucru=
#ar. aa cum este propo0,duit, de o scriitoare samoan,. pe nume eiloa a0ea. a
de0enit ce0a mai mult dec/t o atitudine= "a sus*ine c,===
G <o+timC 4i-ari e discipolul unei +emeiC
G N1am a+irmat asta= #ac, ascul*i p/n, la cap,t. 2*i spun ce mi1a optit Jane=
<eter a ateptat= "a l1a ascultat=
G Aa. eiloa a0ea a propo0,duit un +el de comunism 0oluntar= Nu e su+icient s,
r/7i c/nd ai noroc i s, spui: K#eocamdat, su+icientL= Trebuie s, ai 2ntr1ade0,r
su+icient= ?i. dac, 0orbeti serios. iei surplusul i1l dai altora= Tot ast+el. c/nd te lo0ete
3:inionul. 2l supor*i p/n, de0ine insuportabil G +amilia ta rabd, de +oame sau nu mai
po*i munci= ?i atunci 2*i 7ici: U#e>a su+icientL i sc:imbi ce0a= Te miti. 2*i sc:imbi
cariera. lai so*ia s, ia :ot,r/ri 2n locul t,u= Ce0a= Nu supor*i insuportabilul=
G ?i ce le3,tur, are asta cu Ksimplitatea de7armant,LC
G eiloa a0ea a propo0,duit c, atunci c/nd atin3i ec:ilibrul 2n propria 0ia*, G
norocul 2n eDces este 2mp,rt,it cu al*ii i ne+ericirea este alun3at, G nu1*i r,m/ne
dec/t o 0ia*, de o simplitate de7armant,= Asta 0oia s, ne comunice Aimaina 4i-ari=
</n, la sosirea noastr,. 0ia*a lui s1a des+,urat cu o simplitate de7armant,= Acum i1
am stricat ec:ilibrul= Asta e bine. pentru c, se 0a 7bate s, descopere cum s,
restabileasc, simplitatea per+ect,= Se 0a do0edi desc:is su3estiilor= Nu din partea
noastr,. +irete=
G #in partea lui eiloa a0eaC
G Nu cred= A murit acum dou, mii de ani= Apropo. "nder a cunoscut1o= A a>uns s,
0orbeasc, 2n numele mor*ilor 2n lumea ei natal, care se numea G ei. bine. Con3resul o
numete <aci+ica. dar acea encla0, samoan, 2i spune umanaVi= Asta 2nseamn,
K%iitorulL=
G #ar nu la moartea ei. presupun=
G Nu. la moartea unui uci3a din Fi>i= Un indi0id care ucisese mai mult de o sut,
de copii. to*i din Ton3a= Se p,rea c, nu1i iubea pe cei din Ton3a= Au am/nat +uneraliile
lui timp de trei7eci de ani. pentru ca "nder s, poat, 0eni i 0orbi despre moartea lui=
Sperau c, %orbitorul 2n Numele 'or*ilor 0a putea 2n*ele3e +aptele lui=
G ?i a reuitC
<eter a pu+nit dispre*uitor=
G A. si3ur. a +ost splendid= "nder nu putea da 3re= !1a ame*it cu 0orbe=
"a a trecut cu 0ederea ostilitatea lui +a*, de "nder=
G A 2nt/lnit1o pe eiloa a0eaC
G Numele ei 2nseamn, K<ierdut i >i3nitL=
G as,1m, s, 3:icesc= Sin3ur, i l1a ales=
G "Dact= ?tii cum sunt scriitorii= Ca i 4i-ari. pe m,sur, ce1i scriu opera. se
creea7, pe ei 2nii= Sau poate 2i scriu operele ca s, se autocree7e=
G Ce 3nomic. a spus Ban31'u=
G 4ai. las,. a spus <eter= C:iar ai cre7ut bali0ernele acelea despre na*iunile de
'ar3ine i de CentruC
G ?i eu m1am 3/ndit la asta c/nd am 2n0,*at istoria <,m/ntului de la 4an Fei1
t7u= "l nu r/dea c/nd i1am 2mp,rt,it p,rerile mele=
G Nici eu nu r/d= Sunt nite nai0it,*i. bine2n*eles. dar nu tocmai amuzante.
Ban31'u i1a i3norat 0orbele bat>ocoritoare=
G #ac, eiloa a0ea a murit. unde mer3emC
G n <aci+ica= a umanaVi= 4i-ari a a+lat de Ua a0a= n timpul studen*iei= #e la o
cole3, din Samoa G nepoata unui ambasador al lumii <aci+ica= "a nici nu c,lcase
0reodat, 2n umanaVi. dar *inea cu at/t mai mult la obiceiurile de acolo. de0enind o
propo0,duitoare a lui eiloa a0ea= Asta s1a 2nt/mplat cu mult 2nainte ca 4i-ari s, +i
scris ce0a= "l nu aduce 0orba de asta. nu a men*ionat niciodat, numele de Ua a0a.
dar acum s1a sc,pat. iar Jane a descoperit tot +elul de in+luen*e Ua a0a 2n lucr,rile lui=
?i el are prieteni 2n umanaVi= Nu i1a 2nt/lnit niciodat,. dar corespondea7, cu ei prin
ansiblu=
G ?i ce s1a 2nt/mplat cu nepoata ambasadoruluiC
G Acum se a+l, pe o na0, stelar, i se 2ndreapt, spre umanaVi= A plecat acum
dou,7eci de ani. c/nd a murit tat,l ei= Ar trebui s, a>un3,=== peste aproDimati0 7ece
ani= Asta. 2n +unc*ie de 0reme= %a +i primit, cu mari onoruri. iar cada0rul bunicului 0a +i
2n:umat sau ars. sau. 2n +ine. nu tiu cum se procedea7, acolo G Jane spune c,1l 0or
arde G dup, o ceremonie deosebit,=
G #ar 4i-ari nu 0a 2ncerca s, stea de 0orb, cu ea=
G !1ar trebui o s,pt,m/n, p/n, s,1i transmit, un mesa> simplu. a0/nd 2n 0edere
0ite7a cu care se deplasea7, na0a= Nici 0orb, s, poarte o discu*ie +ilo7o+ic,= "a 0a
a>un3e acas, 2nainte ca el s, termine de +ormulat 2ntrebarea=
"ra prima oar, c/nd Ban31'u 2n*ele3ea a0anta>ele 7borului spa*ial instantaneu
de care bene+iciau ea i <eter= <uteau e0ita c,l,toriile lun3i. care +,ceau 0ia*a un c:in=
G Numai dac,=== a spus ea=
G ?tiu= #ar nu putem=
Ban31'u i1a dat seama c, el a0ea dreptate=
G #eci mer3em c:iar noi p/n, acolo. a spus ea. re0enind la subiect= ?i dup,
aceeaC
G Jane 2l 0a urm,ri pe 4i-ari. ca s, 0ad, cui 2i scrie= Aceea este si3ur persoana
care 2l poate in+luen*a= ?i aa===
G %om discuta noi cu ea=
G "Dact= Trebuie s, mer3i la baie 2nainte de a 3,si 0reun mi>loc de transport
p/n, la coliba noastr, din p,dureC
G #a= !ar tu n1ai +ace r,u s,1*i sc:imbi :ainele=
G Cre7i c, p/n, i 2mbr,c,mintea asta conser0atoare pare prea 2ndr,7nea*,C
G <,i ce se poart, pe umanaViC
G A. mul*i umbl, 3oi= Asta. la tropice= Jane spune c,. a0/nd 2n 0edere num,rul
mare de poline7iene. pri0elitea ar putea +i +oarte pl,cut,=
Ban31'u s1a cutremurat=
G #oar n1o s, ne d,m drept b,tinai=
G n nici un ca7. a spus <eter= Jane o s, ne a>ute s, trecem drept pasa3eri de pe
o na0, care a sosit acolo ieri de la 'osco0a= <esemne c, 0om de0eni +unc*ionari
3u0ernamentali=
G ?i asta nu e ile3alC
<eter a pri0it1o lun3=
G Ban31'u5 p,r,sind usitania. am comis de>a un act de tr,dare +a*, de
Con3res= Asta e de>a o in+rac*iune capital,= Nu cred c,. d/ndu1ne drept +unc*ionari
3u0ernamentali. sc:imb,m prea mult situa*ia=
G #ar eu nu am p,r,sit usitania. a spus Ban31'u= Nici n1am 0,7ut1o 0reodat,=
G N1ai pierdut mare lucru= #oar c/te0a 7one de sa0an, i p,duri. ici i colo c/te1
o +abric, a ',tcii. care produce na0e spa*iale i c/*i0a str,ini care arat, ca nite porci
i tr,iesc 2n copaci=
G Aadar. sunt complice la tr,dareC a 2ntrebat Ban31'u=
G ?i 0ino0at, c, i1ai stricat 7iua unui +ilo7o+ >apone7=
G S, mi se taie capul=
O or, mai t/r7iu. se 3,seau 2ntr1un aparat de 7bor pri0at G at/t de pri0at. 2nc/t
pilotul nu i1a 2ntrebat nimic. iar Jane s1a 2n3ri>it ca toate documentele lor s, +ie 2n
ordine= </n, la c,derea nop*ii se a+lau 2n micu*a lor na0,=
G Trebuia s, dormim 2n apartament. a spus <eter. uit/ndu1se cu dum,nie 2n >ur
i e0alu/nd condi*iile primiti0e de dormit=
Ban31'u s1a mul*umit s, r/d, i s1a +,cut co0ri3 pe podea= A doua 7i de
diminea*,. au constatat c, Jane 2i dusese de>a 2n <aci+ica=
n lumina care se 7b,tea 2ntre noapte i 7i. Aimaina 4i-ari s1a tre7it din 0is i s1a
ridicat din pat= Nu se bucurase de un somn odi:nitor i a0usese 0ise ur/te. a3itate. 2n
care tot ce +,cea se 2ndrepta 2mpotri0a lui. contrast/nd cu inten*iile lui= Ca s, a>un3, la
+undul unui canion. el urca= e 0orbea unor oameni. iar acetia 2i 2ntorceau spatele.
2ndep,rt/ndu1se= Scria. iar pa3inile c,r*ii 2l 2mprocau cu cerneal,. care se 2mpr,tia
pe podea=
A 2n*eles c, toate acestea se petreceau drept reac*ie la 0i7ita celor doi str,ini
mincinoi= Toat, dup,1amia7a 2ncercase s, uite de ei citind istorisiri i eseuri5 se
str,duise s, i1i tear3, din minte 2n cursul serii. c/nd discutase cu apte prieteni care
0eniser, s,1l 0ad,= #ar istorisirile i eseurile p,reau s, stri3e la el: KAcestea sunt
cu0intele oamenilor tem,tori ai unei na*iuni de 'ar3ine5 iar cei apte prieteni erau cu
to*ii. i1a dat el seama. Necesarieni. iar c/nd a adus 0orba despre Flota usitan,. a
2n*eles c, +iecare dintre ei 3/ndea precum cei doi mincinoi cu nume ridicole=
<rin urmare. Aimaina s1a tre7it 2n lumina nesi3ur, dinaintea 7orilor ae7at pe un
co0ora din 3r,din,. pip,indu1i medalionul con*in/nd cenua str,moilor i
2ntreb/ndu1se: K%isele acestea mi1au +ost trimise de str,moiC Tot ei i1au trimis i pe
acei str,iniC !ar dac, acu7a*iile lor la adresa mea nu au +ost minciuni. atunci ce
urm,reau ei min*indu1m,C ?i1a dat seama. din +elul 2n care se urm,reau unul pe
cel,lalt. din e7it,rile +emeii. urmate de 0orbe 2ndr,7ne*e. c, >ucaser, teatru. c:iar
dac, nu repetaser, 2nainte. dar c, urm,riser, un anumit scenariu=
@orile au ap,rut i lumina parc, pip,ia +iecare +run7, a copacilor. apoi pe cele
ale plantelor mai scunde. d/ndu1i +iec,reia propria culoare i nuan*, distinct,5 cur/nd.
s1a iscat bri7a i lumina i1a sc:imbat intensitatea la in+init= Ce0a mai t/r7iu. 2n ari*a
7ilei. toate +run7ele a0eau s, se con+unde una cu alta: neclintite. supuse. primind
ra7ele de soare care le inundau= Apoi. dup,1amia7,. rosto3olindu1se. pe cer au ap,rut
norii i a 2nceput o ploaie uoar,5 +run7ele moleite de ari*, i1au rec,p,tat 0i3oarea.
+,c/nd pic,turile de ap, s, sclipeasc,. iar culoarea lor s1a 2ntunecat. pre3,tindu1se de
noapte. pentru 0ia*a nop*ii. pentru 0isele plantelor care cresc la ad,postul
2ntunericului. 2nma3a7in/nd lumina solar, ce le inundase 2n cursul 7ilei. cur3/nd al,turi
de p/r/iaele l,untrice alimentate de ploaie= Aimaina 4i-ari a de0enit una dintre acele
+run7e. alun3/nd din minte toate 3/ndurile. cu eDcep*ia luminii. 0/ntului i ploii p/n,
c/nd 7orile s1au s+/rit i soarele a 2nceput s, coboare aduc/nd cu sine ari*a 7ilei=
Abia atunci s1a ridicat din locul 2n care e7use 2n 3r,din,=
6en>i pre3,tise un pete mic pentru de>un= 4i-ari l1a m/ncat 2ncet. cu delicate*e.
ca s, nu destrame sc:eletul care d,duse +orm, petelui= 'uc:ii se 2ntindeau. iar
oasele se 2ndoiau. +,r, s, se rup,= KNu le rup acum. 2ns, 0oi prelua +or*a muc:ilor 2n
corpul meu=L a urm, de tot a m/ncat oc:ii= K<uterea animalului pro0ine din p,r*ile
care se mic,=L A atins din nou medalionul de0enit sicriul str,moilor lui=
Kn*elepciunea mea nu pro0ine totui din ceea ce m,n/nc. ci din ceea ce mi se o+er, 2n
+iecare ceas de cei din secolele trecute. care1mi optesc 2n urec:e= Cei 0ii uit, lec*iile
trecutului= Str,moii 2ns, nu uit, niciodat,L=
Aimaina s1a ridicat de la mas, i s1a apropiat de computerul a+lat 2n ma3a7ia de
unelte din 3r,din,= "ra tot o unealt, G de aceea 2l p,stra acolo. 2n loc s,1l trans+orme
2ntr1un altar al casei sau s,1l *in, 2ntr1un birou special. aa cum procedau mul*i al*ii=
n aerul de deasupra terminalului a ap,rut c:ipul unei +emei=
G l caut pe prietenul meu Tasunari. a spus Aimaina= #ar nu1l deran>a= <roblema
mea e at/t de ne2nsemnat,. 2nc/t mi1ar +i ruine s,1i piard, timpul cu ea=
G Atunci permite1mi s, te a>ut eu 2n numele lui. a spus +emeia=
G !eri am cerut in+orma*ii despre <eter Bi33in i i Ban31'u. care au solicitat o
2nt/lnire cu mine=
G (in minte= Am +ost 2nc/ntat c, i1am 3,sit at/t de repede=
G %i7ita lor m1a tulburat pro+und. a spus Aimaina= Unele dintre spusele lor au
+ost neade0,rate i am ne0oie de in+orma*ii suplimentare ca s, a+lu despre ce este
0orba= Nu *in s, le 2ncalc intimitatea. dar m, interesea7, aspecte de domeniu public G
ce coli au urmat. locuri de munc,. le3,turi de +amilie===
G Tasunari ne1a comunicat c, tot ce solici*i slu>ete unui scop 2n*elept= %oi
c,uta=
C:ipul a disp,rut o clip,. apoi. dup, o lic,rire. a reap,rut=
G Foarte ciudat= S, +i +,cut 0reo 3reeal,C a 2ntrebat ea i a pronun*at cu aten*ie
numele pe litere=
G Aa e. a spus Aimaina= a +el ca ieri=
G 'i1i amintesc= ocuiesc 2ntr1un apartament la doar c/te0a intersec*ii dep,rtare
de casa ta= #ar ast,7i nu1i re3,sesc= Am 0eri+icat cl,direa i constat c, apartamentul
pe care l1au ocupat este liber de un an= Aimaina. sunt +oarte surprins,= Cum se poate
ca dou, persoane s, eDiste a7i. iar m/ine s, dispar,C C/nd am 3reit. ieri sau ast,7iC
G Nu ai +,cut nici o 3reeal,. asistent, a prietenului meu= Nu mai am ne0oie de
alte in+orma*ii= Te ro3 s, nu te mai 3/ndeti la asta= Ceea ce pentru tine repre7int, un
mister. pentru mine e r,spunsul la 2ntreb,rile pe care mi le1am pus=
?i1au luat r,mas1bun 2n termeni +oarte politicoi=
Aimaina a ieit din camera de lucru situat, 2n 3r,din, i a trecut pe l/n3,
copacii ale c,ror +run7e se 2nclinau sub ap,sarea ra7elor de soare= KStr,moii mi1au
dat 2n*elepciune. a 3/ndit el. aa cum soarele d, putere +run7elor. iar noaptea trecut,
apa a trecut prin mine. duc/nd 2n*elepciunea prin mintea mea precum se0a ce urc, 2n
copaci= <eter Bi33in i i Ban31'u erau oameni 2n carne i oase. dar doldora de
minciuni. dar au 0enit la mine i mi1au spus ade0,rul de care a0eam ne0oie= Nu aa
procedea7, str,moii pentru a le transmite mesa>e copiilorC ntr1un +el sau altul. am
contribuit la lansarea unor na0e 2n7estrate cu cele mai cumplite arme= Am +,cut asta
c/nd eram t/n,r5 acum na0ele s1au apropiat de destina*ie. iar eu sunt b,tr/n i nu le
pot rec:ema= %a +i distrus, o lume. iar Con3resul 0a cere aprobarea Necesarienilor.
care o 0or da. dup, care acetia 0or atepta aprobarea mea. iar eu 2mi 0oi ascunde
+a*a de ruine= Frun7ele mele 0or c,dea i 0oi r,m/ne de73olit 2n +a*a lor= #e aceea nu
trebuia s,1mi +i tr,it 0ia*a 2n acest loc tropical= Am uitat ce 2nseamn, iarna= Am uitat ce
2nseamn, ruinea i moartea=
Simplitatea de7armant, G credeam c, am ob*inut1o= n sc:imb. am de0enit un
aduc,tor de nenorociri=L
A r,mas o or, 2n 3r,din, i a desenat ideo3rame simple pe pietriul +in al
potecii. pe care apoi le1a ters i a trasat altele= n cele din urm,. s1a 2ntors la ma3a7ia
de unelte i a tastat pe computer mesa>ul pe care 2l compusese:
"nder )enocid a +ost copil i nu a tiut c, r,7boiul era real5 i totui. 2n >ocul lui.
a ales s, distru3, o planet, populat,= "u sunt adult i am tiut tot timpul c, >ocul era
real. dar n1am tiut c, eram >uc,tor= %ina mea e mai mare dec/t a lui "nder dac, 0a +i
distrus, 2nc, o lume. iar o nou, specie 0a disp,reaC Care este calea mea spre
simplitate acumC
<rietenul s,u 0a cunoate circumstan*ele le3ate de 2ntrebarea pus,. dar nu 0a
a0ea ne0oie de l,muriri suplimentare= Trebuia s, anali7e7e problema= ?i 0a 3,si
re7ol0area=
O clip, mai t/r7iu. un ansiblu de pe planeta <aci+ica a primit mesa>ul lui= <e
drum +usese de>a citit de entitatea care cunotea toate +irele re*elei de ansiblu= Cu
toate acestea. pe Jane nu o interesa mesa>ul 2n sine. ci adresa= Acum <eter i Ban31'u
tiau ce pas s, +ac, 2n c,utarea lor=
&.
NIMENI NU E RAIONAL
!#ata mi*a spus deseori c
avem servitori i maini
pentru ca voina noastr s fie mplinit
atunci cnd lungimea braelor nu ne aDut.
"ainile sunt mai puternice dect servitorii,
mai supuse i mai puin rebele,
ns ele nu au Dudecat
i nu se vor certa cu noi
cnd dorina noastr este ridicol
i nici nu se vor arta nesupuse
cnd voina noastr e dumnoas.
<n locurile unde oamenii i dispreuiesc pe zei
cei care au mare nevoie de servitori au la dispoziie maini
sau i aleg servitori care se poart ca nite maini.
1red c situaia aceasta va continua
pn cnd zeii vor nceta s rd.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Aparatul de 7bor a trecut peste o3oarele cu tir 2n3ri>ite de 3/ndaci. sub soarele
matinal al usitaniei= n dep,rtare. ap,ruser, de>a nori cumulus. care. 0,l,tucindu1se.
urcau tot mai sus. dei nu se +,cuse 2nc, amia7,=
G #e ce nu mer3em la na0,C a 2ntrebat %al=
'iro a cl,tinat din cap=
G Am 3,sit destule lumi. i1a r,spuns el=
G Aa spune JaneC
G A7i. Jane nu are r,bdare cu mine. a spus 'iro. dar prin asta suntem c:it=
%al l1a +iDat cu pri0irea=
G !ma3inea7,1*i ner,bdarea mea. a 7is ea= Nici m,car nu te1ai deran>at s, m,
2ntrebi ce 0reau s, +ac= Am a>uns at/t de neimportant, pentru tineC
"l i1a aruncat o pri0ire=
G Tu 0ei muri. a spus el= Am 2ncercat s, discut cu "nder. dar asta nu m1a a>utat
cu nimic=
G C/nd *i1am cerut a>utorulC ?i ce anume +aci ca s, m, a>u*i acumC
G ', duc la 'atc,=
G Ai putea spune la +el de bine c, te duci la 7/na care *i1e na,=
G %al. din ne+ericire. depin7i complet de 0oin*a lui "nder= #ac,1i pierde
interesul +a*, de tine. eti terminat,= %reau s, a+lu cum pot +ace s, ai 0oin*, proprie=
%al a pu+nit 2n r/s i i1a mutat pri0irea de la el=
G Ce romantic eti. 'iroH ?i nu 3/ndeti lucrurile 2n pro+un7ime=
G &a le 3/ndesc atent. a r,spuns el= mi petrec tot timpul 3/ndind= 'ai 3reu e
s,1mi trans+orm 3/ndurile 2n +apte= Nu tiu ce 3/nd s, transpun i pe care s,1l i3nor=
G Acum transpune 3/ndul de a conduce +,r, s, produci 0reun accident. l1a
s+,tuit %al=
'iro a 0irat brusc pentru a e0ita o na0, 2n construc*ie=
G 'atca 0rea s, continue construc*ia de na0e. a remarcat 'iro. dei a0em
destule=
G <oate tie c,. dup, moartea lui Jane. 7borul stelar nu ne 0a mai +i at/t de
accesibil= Cu c/t 0om a0ea mai multe na0e. cu at/t mai multe 0om reui s, reali7,m
2nainte de moartea ei=
G Cine poate ti cum 3/ndete 'atcaC a 7is 'iro= A promis. dar nici m,car ea nu
poate anticipa dac, pre0i7iunile i se 0or ade0eri=
G ?i de ce 0rei s, 0orbeti cu eaC
G ',tcile au alc,tuit c/nd0a o punte 0ie. care le1a permis s,1i conecte7e
mintea cu cea a lui "nder Bi33in c/nd era copil i cel mai mare duman al lor= Au
in0ocat o ai.a din 2ntuneric i au plasat1o unde0a printre stele= "ra o +iin*, care a
preluat ce0a din natura m,tcilor. dar i ce0a din natura +iin*elor umane. mai precis din
cea a lui "nder Bi33in. 2n m,sura 2n care o puteau 2n*ele3e ele= #up, ce n1au mai a0ut
ne0oie de punte G adic, dup, ce "nder le1a ucis pe toate. mai pu*in pe aceea pe care
ele o trans+ormaser, 2n cocon ca s,1l atepte pe el G aceasta a r,mas 0ie 2ntre
le3,turile slabe de ansiblu ale umanit,*ii. 2nma3a7in/ndu1i memoria 2n re*elele +ra3ile
de computer ale primei lumi umane i ale celor c/te0a a0anposturi ale acesteia= <e
m,sur, ce re*elele s1au de70oltat. a crescut i puntea. acea +iin*, care i1a eDtras 0ia*,
i caracter din "nder Bi33in=
G Adic, Jane. a spus %al=
G #a. despre ea e 0orba= %al. acum 2ncerc s, 2n0,* cum s, trans+er ai.a lui Jane
2n tine=
G Atunci a de0eni Jane. nu eu 2ns,mi=
'iro a lo0it cu pumnul maneta de comand, a aparatului de 7bor= Acesta s1a
le3,nat. apoi s1a redresat 2n mod automat=
G Cre7i c, nu m1am 3/ndit la astaC a 2ntrebat 'iro= #ar nici acum nu eti tu
2nsu*iH "ti doar 0isul lui "nder sau materiali7area uneia dintre dorin*ele lui=
G Nu simt c, a +i "nder= ', simt ca mine 2ns,mi=
G Ade0,rat= Ai amintiri= Sen7a*ia propriului corp= "Dperien*e proprii= #ar nu se 0a
pierde nimic din toate acestea= Nimeni nu e contient de 0oin*a l,untric,= Nici nu1*i 0ei
da seama de di+eren*,=
"a a r/s=
G ?tii cu certitudine ce se 0a 2nt/mpla. c:iar dac, e 0orba de ce0a ce nu s1a mai
+,cut p/n, acumC
G #a. a r,spuns 'iro= Cine0a trebuie s, decid, ce trebuie +,cut= Cine0a trebuie
s, decid, ce este de cre7ut. iar apoi s, ac*ione7e 2n +unc*ie de asta=
G #ar dac,1*i 0oi spune c, nu 0reauC
G Adic, 0rei s, moriC
G S1ar p,rea c, eti sin3urul care 2ncearc, s, m, ucid,. a spus %al= Ori. la drept
0orbind. 0rei s, comi*i o crim, mai pu*in 3ra0,. aceea de a m, rupe de sinele meu cel
mai pro+und. ca s, mi1l 2nlocuieti cu al altcui0a=
G Acum eti pe moarte= Sinele pe care1l ai nu te 0rea=
G 'iro. mer3 cu tine s, discut cu 'atca pentru c, pare o eDperien*, interesant,=
#ar nu1*i 2n3,dui s, m, uci7i ca s,1mi sal0e7i 0ia*a=
G &ine. a spus <eter. pentru c, tu repre7in*i latura complet altruist, a
caracterului lui "nder. permite1mi s, m, eDprim alt+el= #ac, ai.a lui Jane se poate
plasa 2n corpul t,u. atunci ea nu 0a muri= !ar dac, nu moare. atunci poate c, dup, ce
ei 2ntrerup toate le3,turile in+ormatice 2n interiorul c,rora tr,iete. iar apoi. con0ini c,
ea a nu mai eDist,. restabilesc aceste le3,turi. poate c, Jane 0a reui s, se conecte7e
din nou i acel 7bor spa*ial instantaneu nu 0a trebui s, se 2nc:eie= Aadar. dac, tu
mori. o 0ei +ace pentru a sal0a. nu doar pe Jane. ci i puterea i libertatea de a ne
eDtinde aa cum nu am mai +,cut1o p/n, acum= Nu doar noi. ci i pe9ueninos i
m,tcile=
%al a t,cut=
'iro a r,mas atent la ruta de 7bor= Se apropiau de petera ',tcii. situat, pe un
0ersant din st/n3a +lu0iului= 'ai +usese c/nd0a acolo. c/nd tr,ia 2n 0ec:iul corp=
Cunotea drumul= #esi3ur. atunci 2l 2nso*ise "nder. de aceea reuise s, discute cu
'atca G ea i se putea adresa lui "nder i pentru c, aceia care 2l iubeau i1l urmau erau
le3a*i +ilotic de el. ei au au7it ecoul 0orbelor ei= #ar %al nu constituia o parte a lui
"nderC !ar acum nu era el mai str/ns le3at de ea dec/t +usese 0reodat, le3at de
"nderC A0ea ne0oie de %al pentru a 0orbi cu 'atca5 trebuia s, stea de 0orb, cu ea
pentru a 2mpiedica ter3erea trupului ei. aa cum se 2nt/mplase cu propriul corp=
Au cobor/t i. bine2n*eles. 'atca 2i atepta5 o sin3ur, lucr,toare st,tea la 3ura
peterii. 3ata s, 2i primeasc,= "a a luat1o de m/n, pe %al i. +,r, o 0orb,. i1a condus
pe am/ndoi 2n be7n,= 'iro s1a a3,*at de %al. care se *inea str/ns de ciudata creatur,=
Asta l1a 2nsp,im/ntat pe 'iro ca i prima oar,. 2ns, %al a r,mas netulburat,=
Ori asta era din cau7, c, nu 2i p,saC Sinele ei cel mai pro+und 2i apar*inea lui
"nder. iar acesta nu se sinc:isea deloc de ce se 2nt/mpla cu ea= Acest lucru o +,cea s,
nu se team,= Nu o interesa propria supra0ie*uire= Sin3ura ei preocupare era s,
p,stre7e le3,tura cu "nder G unicul lucru care o putea ucide dac, ea continua= A0ea
impresia c, 'iro 2ncerca s, o ucid,5 2ns, 'iro tia c, planul lui constituia sin3ura
modalitate de a sal0a m,car o parte din ea= Corpul= Amintirile= Obiceiurile. ticurile.
+iecare element din ea pe care el 2l cunotea. doar acelea a0eau s, +ie p,strate= Orice
p,rticic, de care ea era contient, sau pe care i1o amintea. toate a0eau s, se
p,stre7e= n ceea ce1l pri0ea pe 'iro. dac, acele tr,s,turi supra0ie*uiau. 2nsemna c,
0ia*a lui %al era sal0at,= !ar dup, ce se producea sc:imbarea. dac, aceasta se putea
reali7a. %al a0ea s,1i mul*umeasc,=
a +el i Jane=
G 4iferena dintre tine i /nder, a rostit o 0oce 2n mintea lui. un murmur sub
ni0elul sunetelor audibile. este c atunci cnd /nder face un plan pentru salvarea
altora, nu risc dect propria persoan.
G Asta este o minciun,. a spus 'iro c,tre 'atc,= "l l1a ucis pe 4uman. nuC n
acel ca7 a riscat 0ia*a lui 4uman=
4uman era acum unul dintre copacii1p,rin*i care creteau la poarta satului
'ila3re= "nder 2l ucisese lent. ca s, poat, prinde r,d,cin, 2n sol i s, treac, 2n 0ia*a a
treia cu toate amintirile intacte=
G Cred c,. de +apt. 4uman nu a murit. a spus 'iro= #ar <lanter a pierit. iar "nder
l1a l,sat= ?i c/te m,tci au disp,rut 2n b,t,lia +inal, dintre poporul 0ostru i "nderC Nu
mi te l,uda c, "nder pl,tete pentru asta= "l doar se 2n3ri>ete ca pre*ul s, +ie pl,tit de
cel care are mi>loacele s, o +ac,=
'atca nu a r,spuns imediat=
G 0u vreau s m gseti. Rmi pierdut n ntuneric.
G #oar nu 0rei ca Jane s, moar,. a spus 'iro=
G Nu1mi place cum sun, 0ocea ei 2n mine. a spus 2ncet %al=
G 'er3i mai departe= (ine1te de mine=
G Nu pot. a spus %al= ucr,toarea nu m, mai *ine de m/n,=
G %rei s, spui c, ne1am pierdutC a 2ntrebat1o 'iro=
%al a r,mas t,cut,= n be7n,. s1au *inut str/ns de m/n,. ne2ndr,7nind s,
p,easc, 2ntr1o direc*ie sau alta=
G 0u pot face lucrurile pe care mi le ceri.
G C/nd am 0enit aici data trecut,. ne1ai spus c, toate m,tcile au +ormat o re*ea
ca s,1l prind, pe "nder. dar n1au reuit. de aceea au alc,tuit o punte. au atras o ai.a
din "Dterior i au +,cut din ea un pod. +olosind1o ca s, discute cu "nder prin 3/nd. prin
>ocul +ante7iei pe care 2l >uca prin computer la ?coala de upt,= Ai reuit asta c/nd0a G
in0oc/nd o ai.a din "Dterior= #e ce nu po*i 3,si aceeai ai.a s, o plase7i acum 2n alt,
parteC S1o le3i de altce0aC
G Puntea era o parte din noi. 4in sinele nostru. $m invocat acea ai.a la fel cum
o fceam i pentru a crea noi mtci. $cum situaia difer complet. $cea punte vec3e a
devenit n prezent un sine deplin, nu mai e ceva simplu, rtcitor i flmnd, disperat
s se conecteze.
G Ne spui c, e 0orba de ce0a nou= ?i c, nu tii cum s, procede7i. nu c, nu s1ar
putea reali7a=
G /a nu vrea s o fac. ,ar noi nu putem face nimic dac ea nu vrea.
G #eci m, po*i opri. a murmurat 'iro c,tre %al=
G Nu se re+er, la mine. i1a r,spuns %al=
G +ane nu vrea s fure corpul altcuiva.
G " 0orba de "nder= "l mai are dou, corpuri= Acesta e de re7er0,= Nici m,car el
nu1l 0rea=
G 0u vrem. 0u vom face nimic. $cum pleac.
G Nu putem mer3e pe 2ntuneric. a spus 'iro=
Apoi el a sim*it cum %al i1a retras m/na=
G NuH a stri3at el= Nu1mi da drumulH
G 1e faci%
'iro i1a dat seama c, 2ntrebarea nu1i era adresat, lui=
G <ncotro pleci% / periculos s mergi pe ntuneric.
'iro a au7it 0ocea lui %al 0enind de +oarte departe. ceea ce l1a surprins=
<esemne c, se mica +oarte repede pe 2ntuneric=
G #ac, tu i Jane *ine*i at/t de mult s,1mi sal0a*i 0ia*a. a spus ea. atunci d,1ne
mie i lui 'iro o c,l,u7,= Alt+el cui 2i pas, dac, m, 0oi pr,bui 2ntr1un pu* i1mi rup
3/tulC n nici un ca7 lui "nder= Nici mie= ?i nici lui 'iro=
G Nu te mai micaH a stri3at 'iro= $,m/i nemicat,. %alH
G Stai tu nemicat. i1a r,spuns %al= Tu eti cel a c,rui 0ia*, merit, sal0at,H
&rusc. 'iro a sim*it o m/n, care i1o c,uta pe pip,ite pe a lui= &a nu. a0ea
3:eare= ?i1a str/ns de3etele 2n >urul 3:earelor unei lucr,toare. iar aceasta l1a condus
2nainte prin 2ntuneric= Nu +oarte departe= Apoi au dat un col* i 2ntunericul s1a mai
sub*iat. au mai dat un col* i apoi au putut 0edea= nc, un col* i 2nc, unul. i au a>uns
2ntr1o 2nc,pere iluminat, printr1un pu* care ducea spre supra+a*,= %al se a+la de>a
acolo i st,tea pe p,m/nt 2n +a*a ',tcii=
a 0i7ita precedent,. c/nd o 0,7use. 'atca tocmai depunea ou,. din care a0eau
s, creasc, alte m,tci. un proces brutal. crud i sen7ual= Acum 2ns, ea st,tea pe
p,m/ntul >ila0 al tunelului. m/nc/nd ceea ce 2i aduceau lucr,toarele. care 0eneau una
dup, alta= %ase pline cu un amestec de tir i ap,= #in c/nd 2n c/nd. c/te un +ruct= #in
c/nd 2n c/nd. carne= Ne2ntrerupt. lucr,toare dup, lucr,toare= 'iro nu mai 0,7use i
nici nu1i ima3inase c, putea m/nca cine0a at/t de mult=
G 1um altfel crezi c pot depune ou%
G Nu 0om putea opri +lota +,r, s, bene+iciem de 7borul interstelar. a spus 'iro=
Ceilal*i sunt pe cale s, o ucid, pe Jane dintr1un moment 2n altul= #ac, 2nc:id re*eaua
de ansiblu. ea 0a muri= ?i ce 0om +ace dup, aceeaC a ce 0or mai slu>i na0ele
construite de tineC Flota usitan, 0a 0eni s, ne distru3, lumea=
G <n univers sunt nenumrate primeDdii. 0u primeDdia aceasta trebuie s te
ngriDoreze.
G ', 2n3ri>orea7, totul. a spus 'iro= #oar asta m, preocup,= <e de alt, parte.
mi1am 2nc:eiat misiunea= Am terminat= Am 3,sit lumi su+iciente= 'ai multe c:iar dec/t
putem coloni7a= A0em ne0oie doar de na0e i de timp. nu de mai multe destina*ii=
G 13iar nu nelegi% 1rezi c eu i +ane te trimitem degeaba n e8plorare% 0u
mai caui lumi care ar putea fi colonizate.
G C:iar aaC C/nd s1a sc:imbat scopul misiunii meleC
G Bumile ce pot fi colonizate reprezint doar o idee de rezerv. 4oar un produs
secundar.
G Atunci de ce ne1am 7b,tut eu i %al at/tea s,pt,m/niC Psta e ade0,rul. 2n ce o
pri0ete pe %al 1munca e at/t de plicticoas,. 2nc/t ea nu1l mai interesea7, pe "nder i
de aceea 0a +i l,sat, s, moar,=
G $sta prezint un pericol mai mic dect flota. $m nvins deDa flota. 0oi ne*am
mprtiat. 1e importan are dac eu mor% Eiicele mele mi vor moteni memoria.
G %e7i. %alC a spus 'iro= 'atca tie G amintirile repre7int, sinele t,u= #ac, ele
supra0ie*uiesc. atunci i tu r,m/i 0ie=
G %orbe. a spus 2ncet %al= Care e pericolul mai mare despre care 0orbete
'atcaC
G 0u eDist, un pericol mai mare. a spus 'iro= "a 0rea doar s, plec. dar eu nu1i
0oi da ascultare= %ia*a ta merit, sal0at,. %al= a +el i cea a lui Jane= !ar dac, eDist, o
cale. 'atca o poate 3,si= #ac, Jane poate de0eni puntea dintre "nder i m,tci. atunci
de ce n1ar +i "nder puntea dintre Jane i tineC
G 4ac promit c voi ncerca, te ntorci la munca ta%
"Dact asta era problema: "nder 2l pre0enise cu mult timp 2n urm, pe 'iro c,
'atca 2i considera inten*iile drept +apte. ca i cum ar +i propriile amintiri= ns, c/nd 2i
sc:imba inten*iile. ele de0eneau noi +apte. iar ea nu1i mai amintea c, a0usese o alt,
inten*ie= n acest +el. orice promisiune a ',tcii era o 0orb, 2n 0/nt= i respecta doar
promisiunile care. dup, p,rerea ei. meritau 2ndeplinite=
Cu toate acestea. nu puteau ob*ine mai mult=
G %oi 2ncerca. a spus 'iro=
G $cum ncerc s gsesc o modalitate. " voi consulta cu (uman i Rooter, dar
i cu ceilali copaci*prini. " voi sftui cu toate fiicele mele. 'i cu +ane, care crede c
totul e ridicol.
G Ai inten*ia s, te s+,tuieti i cu mineC a 2ntrebat %al=
G #u ai spus deDa da=
%al a o+tat=
G Cred c, aa e. a spus ea= n ad/ncul su+letului. care mi1e b,tr/n i nu se
sinc:isete dac, aceast, marionet, t/n,r, tr,iete sau moare. cred c, la acel ni0el
nu1mi pas,=
G $i spus da nc de la nceput. 4ar te temi. Prin faptul c nu tii ce vei deveni,
i*e team c vei pierde ceea ce ai.
G Ai 2n*eles per+ect. a recunoscut %al= ?i s, nu1mi mai spui din nou minciuna
aceea ridicol, c, nu1*i pas, dac, mori pentru c, +iicele tale 2*i posed, amintirile= Nu
0rei s, mori. iar dac, sal0area lui Jane te a>ut, s, tr,ieti. atunci 0rei s1o +aci=
G $pucai mna lucrtoarei mele i ieii la lumin. Plecai printre stele i
continuai*v treaba. $ici, eu voi ncerca s gsesc o modalitate de a*i salva viaa. 'i
a lui +ane. -ieile tuturor.
Jane era nemul*umit,= <e drumul de 2ntoarcere spre 'ila3re i na0,. 'iro a
2ncercat s, o +ac, s, 0orbeasc,. 2ns, ea a r,mas la +el de mut, ca i %al. care abia
dac, 2l 2n0rednicea cu 0reo pri0ire. dar,mite s, discute cu el=
G #eci eu sunt r,ul. a spus 'iro= Nimeni altcine0a nu a c,utat o re7ol0are. dar
pentru c, am ac*ionat. eu sunt p,c,tosul. iar 0oi. 0ictimele=
%al a cl,tinat din cap i nu i1a r,spuns=
G "ti pe moarteH a stri3at el. ca s, acopere 0/>/itul aerului i 73omotul
motoarelor= Jane e pe cale de a +i eDecutat,H " o 0irtute s, +ii pasi0 c/nd tii astaC Nu
poate nimeni s, +ac, un mic e+ortC
%al a spus ce0a. dar 'iro n1a au7it1o=
G <o+timC
"a i1a 2ntors capul i a pri0it 2n alt, parte=
G Ai spus ce0a. 0reau s, audH
%ocea care i1a r,spuns nu era a lui %al= n urec:e 2i optea Jane=
G A spus: KNu le po*i a0ea pe am/ndou,L=
G Cum adic,C a 2ntrebat 'iro. ca i cum %al ar +i repetat ceea ce spusese=
%al s1a 2ntors c,tre el=
G O sal0e7i pe Jane +iindc, 2i amintete totul despre 0ia*a ei. Nu are rost s, o
strecori 2n mine ca surs, incontient, de 0oin*,= Trebuie s, r,m/n, ea 2ns,i. ca s,
poat, +i re+,cut, c/nd se restabilete re*eaua de ansiblu= !ar asta m, 0a ucide= Ori.
dac, sunt p,strat,. ca amintiri i personalitate. ce importan*, are dac, 0oin*a 2mi 0a +i
dat, de Jane sau de "nderC Nu ne po*i sal0a pe am/ndou,=
G #e unde tiiC a 2ntrebat1o 'iro=
G n acelai +el 2n care tu tii toate aceste lucruri pe care le a+irmi. ca i c/nd ele
ar +i necunoscute altcui0aH a stri3at %al= G/ndeamH 'i se pare normal= At/ta tot=
G #e ce n1ar +i la +el de normal ca tu s, pose7i i amintirile proprii. i pe ale eiC
G A 2nnebuni. 2n*ele3iC a spus %al= <entru c, mi1a aminti c, sunt o +emeie care
a c,p,tat eDisten*, pe o na0,. a c,rei prim, amintire ar +i aceea 2n care tu mori i re0ii
la 0ia*,= ?i mi1a aduce aminte trei mii de ani de 0ia*, petrecu*i 2n a+ara acestui corp.
tr,ind unde0a 2n spa*iu i=== ce persoan, poate p,stra ast+el de amintiriC a asta te1ai
3/nditC Cum poate o +iin*, uman, s, o con*in, pe Jane. cu tot ce *ine ea minte. tie i
poate +aceC
G Jane e +oarte puternic,. a spus 'iro. dar nu tie s, se +oloseasc, de un corp=
Nu are acest instinct= N1a a0ut niciodat,= -a trebui s, se slu>easc, de amintirile tale i
de aceea te 0a l,sa intact,=
G %orbeti de parc, ai ti totul=
G #a= Nu tiu de ce i nici cum de1am a>uns s, tiu asta. dar sunt con0ins c, e
aa=
G !ar eu care credeam c, b,rba*ii sunt ra*ionali. a spus ea pe un ton dispre*uitor=
G Nimeni nu e ra*ional. a spus 'iro= To*i ac*ion,m 2ntr1un +el sau altul pentru c,
suntem si3uri de ceea ce dorim i credem c, ac*iunile pe care le 2ntreprindem ne 0or
aduce ceea ce 0rem. dar niciodat, nu tim ce0a si3ur. ast+el c, toate ra*ionamentele
noastre sunt in0en*ii pentru a >usti+ica ce a0em de 3/nd s, +acem 2nainte de a ne
3/ndi la moti0e=
G Jane e ra*ional,. a spus %al= !ar acesta e un moti0 2n plus pentru care corpul
meu n1ar 0rea s, o slu>easc,=
G Nici Jane nu e ra*ional,. a spus 'iro= Seam,n, cu noi= Ca i 'atca= <entru c, e
0ie= #oar computerele sunt ra*ionale= e o+eri date. iar ele a>un3 doar la conclu7iile ce
pot +i trase din respecti0ele date G dar asta 2nseamn, c, ele sunt 0ictime permanente
i nea>utorate ale in+orma*iilor i pro3ramelor pe care le stoc,m 2n ele= Noi. +iin*ele 0ii
i 3/nditoare nu suntem scla0ii datelor pe care le primim= 'ediul ne asaltea7, cu
in+orma*ii. 3enele ne dau anumite impulsuri. dar nu ac*ion,m 2ntotdeauna 2n ba7a
acelor in+orma*ii i nu ne supunem mereu ne0oilor noastre 2nn,scute= Facem salturi=
?tim c, nu putem +i cunoscu*i i atunci ne petrecem 0ia*a c,ut/nd s, >usti+ic,m acele
cunotin*e= ?tiu c, tot ce 2ncerc s, +ac este imposibil=
G %rei s, spui c, 0rei s, +ie imposibil=
G #a. a con+irmat 'iro= #ar simplul +apt c, 0reau nu 2nseamn, c, nu poate +i
ade0,rat=
G #ar nu tii=
G ?tiu la +el de multe ca oricare altul= Cunoaterea repre7int, doar o p,rere 2n
care te 2ncre7i pentru a ac*iona= Nu tiu dac, soarele 0a r,s,ri i m/ine= 'icu*ul #octor
ar putea lo0i lumea 2nainte ca eu s, m, tre7esc= #in p,m/nt s1ar putea 2n,l*a un
0ulcan care. eDplod/nd. ne1ar +ace buc,*ele= #ar eu am 2ncredere c, 7iua de m/ine 0a
sosi i ac*ione7 2n ba7a acestei 2ncrederi=
G "u nu am 2ncredere c,. dac, o las pe Jane s,1l 2nlocuiasc, pe "nder drept
sinele meu intim. 0a mai eDista ce0a care s, semene cu mine, a spus %al=
G #ar eu tiu G tiu G c, e sin3ura noastr, ans,. pentru c,. dac, nu1*i 3,sim o
alt, ai.a. "nder te 0a distru3e. iar dac, nu1i 3,sim lui Jane un alt loc pentru a1i slu>i de
sine +i7ic. i ea 0a muri= Ai 0reun plan mai bunC
G Nu. a spus %al= Nu am= #ac, Jane poate +i +,cut, s, s,l,luiasc, 2n corpul meu.
atunci asta trebuie s, se 2nt/mple pentru c, supra0ie*uirea ei este eDtrem de
important, pentru 0iitorul speciilor raman= Atunci nu te1a opri= Nu te1a putea opri=
#ar s, nu1*i 2nc:ipui nici o clip, c, eu cred c, 0oi supra0ie*ui acestui proces= Te
am,3eti sin3ur. pentru c, nu po*i 2ndura ideea c, planul t,u depinde de un element
simplu: eu nu sunt o persoan, real,= "u nu eDist. nu am drept de eDisten*,. i atunci
corpul meu e la 0oia oricui= *i spui c, m, iubeti i c, 2ncerci s, m, sal0e7i. dar o
cunoti pe Jane mai de mult, 0reme. ea *i1a +ost prietenul cel mai apropiat 2n lunile de
sin3ur,tate i su+erin*,. 2n*ele3 c, o iubeti i ai +ace orice s1o sal0e7i. dar eu nu am
de 3/nd s, m, am,3esc la +el ca tine= <l,nuieti ca eu s, mor. iar Jane s,1mi ia locul=
<o*i numi asta dra3oste. dac, *ii neap,rat. dar eu nu 0,d lucrurile la +el=
G Atunci n1o +ace. a spus 'iro= #ac, nu cre7i c, 0ei supra0ie*ui acestei
eDperien*e. n1o +ace=
G %ai. taci. a spus %al= Cum de1ai a>uns s, +ii de un romantism at/t de pateticC n
locul meu. n1ai *ine acum lec*ii ca s, demonstre7i c/t de +ericit eti c, ai un corp pe
care s, i1l o+eri lui Jane i c, merit, s, mori de dra3ul oamenilor. al pe9ueninos,
m,tcilor i aa mai departeC
G Nu e ade0,rat. a protestat 'iro=
G C, n1ai *ine lec*iiC 4ai. las,. te cunosc prea bine. a spus ea=
G &a nu. a insistat 'iro= Am 0rut s, spun c, nu mi1a da corpul= Nici m,car
pentru a sal0a lumea= Umanitatea= Uni0ersul= 'i1am mai pierdut o dat, trupul= 'i l1am
rec,p,tat printr1un miracol pe care 2nc, nu1l 2n*ele3= N1a renun*a la el +,r, lupt,= ',
2n*ele3iC Nu. nu m, 2n*ele3i. pentru c, nu ai spirit de lupt,tor= "nder nu te1a 2n7estrat
cu aa ce0a= Te1a +,cut complet altruist,. +emeia per+ect,. care sacri+ic, totul de
dra3ul altora. cre/ndu1i identitatea din ne0oile altora= "i bine. eu nu sunt aa= Nu m,
bucur s, mor acum= %reau s, tr,iesc= Aa se simt oamenii ade0,ra*i. %al. indi+erent ce
ar spune ei. to*i 0or s, tr,iasc,=
G Cu eDcep*ia sinuci3ailorC
G ?i ei 0or s, tr,iasc,. a spus 'iro= Sinuciderea e o 2ncercare disperat, de a
sc,pa de o su+erin*, insuportabil,= 0u iei o :ot,r/re nobil, l,s/nd pe cine0a mai
0aloros s, continue s, tr,iasc, 2n locul t,u=
G Oamenii +ac uneori asemenea ale3eri. a spus %al= Nu 2nseamn, c, nu sunt o
persoan, real, doar pentru c, pot ale3e s,1mi dau 0ia*a altuia= Nu 2nseamn, c, nu am
spirit de lupt,tor=
'iro a oprit aparatul de 7bor. l,s/ndu1l s, se ae7e pe sol= Se 3,seau la
mar3inea p,durii pe9uenino din apropierea satului 'ila3re= A obser0at c, pe9ueninos
care lucrau pe c/mp s1au oprit ca s,1i urm,reasc,= <e el nu1l interesa ce 0edeau sau
3/ndeau pe9ueninos. A luat1o pe %al de umeri i. cu lacrimile rosto3olindu1i1se pe
obra>i. a spus:
G Nu 0reau s, mori= ?i nici ca tu s, ale3i moartea=
G #ar tu ai +,cut1o=
G Am ales 0ia*a. a spus el= Am pre+erat s, trec 2n corpul 2n care 0ia*a era
posibil,= Nu 2n*ele3i c, 2ncerc doar s, 0, determin pe tine i pe Jane s, +ace*i ca mineC
n na0,. 0reme de o clip,. au coeDistat 0ec:iul meu trup i cel nou. pri0indu1se unul pe
altul= mi amintesc ambele ima3ini= ', 2n*ele3iC mi aduc aminte c, m, uitam la acest
corp i am 3/ndit: KCe +rumos. ce t/n,rH mi aduc aminte c/nd acel corp eram eu: Cine
e cel din +a*a mea. aceast, persoan,. de ce s, nu pot +i ea 2n locul in+irmului ce sunt
acumCL Aa am 3/ndit i aa1mi amintesc. nu mi1am ima3inat toate astea mai t/r7iu.
nici n1am 0isat. tot timpul aa am 3/ndit= #ar mai *in minte i c, la asta m, 3/ndeam
2n acele momente= Apoi. 2mi amintesc c, st,team i m, pri0eam cu mil,. 3/ndind:
KS,rmanul om. bietul olo3. cum suport, s, mai tr,iasc, acum. c/nd 2i aduce aminte
cum era s, +ie 0iuCL. iar dup, aceea. brusc. el s1a trans+ormat 2n *,r/n,. ba mai pu*in
de at/t. 2n aer. apoi 2n nimic= mi aduc aminte c, l1am urm,rit murind= Nu1mi amintesc
moartea. pentru c, ai.a mea +,cuse de>a saltul= #ar 2mi sunt 0ii 2n minte ambele
ima3ini i sim*,minte=
G Sau *ii minte cum 2*i era 0ec:iul sine p/n, la momentul saltului i cum era
noul t,u sine dup, aceea=
G <osibil. a spus 'iro= #ar asta n1a *inut nici m,car o secund,= Cum de1mi pot
aminti at/t de multe lucruri despre ambele st,ri de sine. care au coeDistat 2n aceeai
clip,C Cred c, am p,strat amintirile care erau 2n acest corp din +rac*iunea de secund,
c/nd ai.a mea a st,p/nit ambele corpuri= Cred c,. dac, Jane p,trunde 2n tine. 2*i 0ei
p,stra toate amintirile i le 0ei prelua i pe ale ei= "u sunt aproape con0ins=
G A. 2mi 2nc:ipuiam c, tii i asta=
G O tiu. a spus 'iro= <entru c, orice altce0a e de neconceput. prin urmare.
necunoscut= $ealitatea 2n care tr,iesc este una 2n care tu o po*i sal0a pe Jane. iar Jane
te poate sal0a pe tine=
G Adic, tu ne po*i sal0a pe am/ndou,=
G Am +,cut de>a tot ce se putea. a spus 'iro= Totul= Am terminat= Am 2ntrebat1o
i pe 'atc,= Acum se 3/ndete la asta= %a 2ncerca= Are 2ns, ne0oie de consim*,m/ntul
t,u= ?i de al lui Jane= #ar acum nu mai e treaba mea= "u 0oi r,m/ne un simplu
obser0ator= Te 0oi urm,ri murind sau tr,ind= IA tras1o pe %al mai aproape i a str/ns1o
2n bra*e=J "u 0reau s, tr,ieti=
A sim*it ri3iditatea i lipsa de reac*ie a lui %al i i1a dat drumul din bra*e= Apoi s1
a 2ndep,rtat de ea=
G Stai. a spus ea= Ateapt, p/n, c/nd Jane 0a trece 2n acest corp. apoi 0ei putea
+ace cu el ce te las, ea= <e mine s, nu m, mai atin3i. pentru c, nu suport 2mbr,*iarea
unui b,rbat care m, 0rea moart,=
Cu0intele ei l1au 2ndurerat prea mult ca s, r,spund,= !1a +ost imposibil de
dureros s, le suporte= A pornit aparatul de 7bor= Acesta s1a ridicat pu*in deasupra
solului= A pornit 2nainte i i1au continuat drumul. d/nd roat, p,durii p/n, au a>uns 2n
locul 2n care copacii1p,rin*i pe nume 4uman i $ooter marcau 0ec:ea intrare spre
satul 'ila3re= Sim*ea pre7en*a lui %al al,turi de el tot ast+el cum un om lo0it de tr,snet
percepe apropierea de o linie de 2nalt, tensiune5 +,r, s, +ie ne0oie de 0reo atin3ere. se
2n+iora la durerea pe care tia c, o ascund cablurile= $,ul pe care el 2l comisese nu se
putea repara= %al se 2nela. nu 0oia s, o 0ad, murind. 2ns, ea tr,ia 2ntr1o lume din
care el o 0oia s, o eDclud, i reconcilierea era imposibil,= <uteau +ace 2mpreun, acea
plimbare sau urm,toarea c,l,torie spre alt sistem stelar. dar nu a0eau s, mai tr,iasc,
2n aceeai lume. iar 3/ndul acesta era insuportabil de c:inuitor. acel ade0,r 2l durea.
dar su+erin*a era prea ad/nc, pentru a a>un3e la ea sau c:iar pentru a o sim*i 2n acele
momente= "a eDista. tia c, a0ea s,1l torture7e 2n anii urm,tori. 2ns, 2n acele clipe nu
o putea atin3e= Nu era ne0oie s,1i anali7e7e sentimentele= 'ai trecuse prin situa*ia
asta. c/nd o pierduse pe Ouanda. c/nd 0isul de a tr,i al,turi de ea +usese 7,d,rnicit=
Nu putea atin3e durerea. n1o putea alun3a. nici m,car nu1l 2ntrista c, tocmai
descoperise ceea ce 0oia. dar nu putea ob*ine asta=
G Ai de0enit un s+/nt care su+er,. i1a spus Jane la urec:e=
G Taci i las,1m,. a sub0ocali7at 'iro=
G Nu 0orbeti ca un b,rbat care 0rea s,1mi +ie iubit=
G Nu 0reau s,1*i +iu nimic= Nici m,car nu ai su+icient, 2ncredere 2n mine ca s,1mi
spui ce doreti s, ob*ii prin cercetarea at/tor lumi=
G Nici tu nu mi1ai spus ce puneai la cale c/nd te1ai dus s, 0orbeti cu 'atca=
G ?tiai ce 0oi +ace. a spus 'iro=
G &a nu= Sunt +oarte a3er, G mult mai a3er, la minte dec/t tine sau "nder. i s,
nu ui*i asta nici o clip, G dar. cu toate acestea. nu 0, pot 3:ici pe 0oi. creaturile
alc,tuite din carne. cu mult l,udatele 0oastre Ksalturi intuiti0eL= ntotdeauna ac*iona*i
2n mod ira*ional pentru c, nu de*ine*i in+orma*ii su+iciente pentru a ac*iona ra*ional=
#ar nu1mi place c/nd spui c, sunt ira*ional,= Nu sunt= Nici 0orb,=
G Sunt con0ins c, ai dreptate. a spus 2ncet 'iro= Ai dreptate 2n toate pri0in*ele=
Aa e= Acum pleac,=
G <lec=
G &a nu. a spus 'iro= nt/i 0reau s, a+lu de la tine ce rost au a0ut c,l,toriile
+,cute de mine cu %al= 'atca a a+irmat c, lumile coloni7abile repre7entau o idee de
re7er0,=
G %orbe. a spus Jane= A0eam ne0oie de mai mult de o lume ca s, +im si3uri c,
sal0,m cele dou, specii non1umane= O re7er0,=
G #ar ne1ai trimis mereu=
G !nteresant. nuC
G "a a spus c, 2ncercai s, e0i*i un pericol mai 3ra0 dec/t Flota usitan,=
G Alte 0orbe=
G Spune. a insistat 'iro=
G #ac, o +ac. s1ar putea s, nu mai pleci=
G Cre7i c, sunt at/t de laC
G Nicidecum. cura>osul meu b,iat. eroul meu 2ndr,7ne* i atr,3,tor=
ui 'iro nu1i pl,cea c/nd Jane 2l trata de sus. nici m,car 2n 3lum,= !ar acum nu
a0ea deloc c:e+ de 3lume=
G #e ce cre7i c, nu 0oi plecaC
G %ei considera c, nu te ridici la 2n,l*imea misiunii. a spus Jane=
G ?i nu m, ridicC
G <robabil c, nu. i1a r,spuns Jane= Cu toate acestea. m, 0ei a0ea pe mine=
G #ar dac, dispari i tu bruscC a 2ntrebat 'iro=
G Trebuie s, risc,m i asta=
G Spune1mi ce 0om +ace= Care e ade0,rata misiuneC
G 4ai. nu +i ridicolH #ac, te 3/ndeti mai bine. 0ei descoperi i sin3ur=
G Nu1mi plac aradele. Jane= Spune1miH
G ntreab1o pe %al= /a tie=
G <o+timC
G "a caut, de>a datele de care am ne0oie= ?tie=
G Asta 2nseamn, c, i "nder tie= </n, la un punct. a 7is 'iro=
G Cred c, ai dreptate. dar el nu mai pre7int, interes pentru mine i nu1mi pas,
ce anume tie=
-ai, ce raional eti, +ane...
<esemne c,. din obinuin*,. sub0ocali7ase 3/ndul. pentru c, ea i1a r,spuns la
+el ca la orice eDprimare +,cut, 2n 3/nd 2n mod deliberat=
G Te1ai eDprimat ironic. deoarece 2*i 2nc:ipui c, eu a+irm asta doar pentru c, pe
"nder nu1l mai interesea7, persoana mea. 2ntruc/t m, prote>e7 de sentimentele mele
r,nite din cau7, c, el i1a scos nestemata din urec:e. 2n realitate. el nu mai constituie
o surs, de in+orma*ii i nu mai colaborea7, la acti0itatea mea i. drept urmare. pe
mine nu m, mai interesea7, persoana lui dec/t 2n m,sura 2n care 0rei s, mai au7i din
c/nd 2n c/nd despre un 0ec:i prieten care s1a mutat departe=
G Asta 2mi sun, ca o >usti+icare dup, ce +aptul s1a consumat. a constatat 'iro=
G #e ce ai adus 0orba de "nderC l1a 2ntrebat Jane= Ce contea7, dac, tie sau nu
ade0,rata acti0itate pe care o des+,ura*i tu i %alC
G <entru c,. dac, %al cunoate scopul misiunii. iar ea presupune un pericol mai
3ra0 dec/t Flota usitan,. de ce "nder i1a pierdut interesul +a*, de ea at/t de mult.
2nc/t ea e pe cale s, moar,C
%reme de c/te0a clipe au r,mas t,cu*i= C:iar 2i trebuia at/t de mult timp lui
Jane s, 3,seasc, un r,spuns. 2nc/t 2nt/r7ierea putea +i perceput, c:iar i de o +iin*,
uman,C
G <resupun c, %al nu tie. a spus Jane= #a. e posibil= Am cre7ut c, tie. dar
constat acum c, s1ar putea s,1mi +i transmis date asupra c,rora a insistat din moti0e
ce nu a0eau nici o le3,tur, cu misiunea 0oastr,= #a. ai dreptate. nu tie=
G Jane. recunoti c, te1ai 2nelatC C, ai tras o conclu7ie +als,. ira*ional,C
G C/nd primesc date de la oameni. uneori conclu7iile mele ra*ionale sunt
incorecte. deoarece au la ba7, premise +alse=
G Jane. a spus 'iro 2ncet. am pierdut1o. aa eC !ndi+erent dac, tr,iete sau
moare. dac, treci 2n trupul ei sau mori 2n spa*iu. sau unde tr,ieti tu acum. ea nu m,
0a iubi. ade0,ratC
G Nu sunt persoana potri0it, s,1*i r,spund,= "u n1am iubit niciodat, pe cine0a=
G &a l1ai iubit pe "nder=
G !1am acordat mult, aten*ie i am +ost de7orientat, c/nd m1a deconectat prima
oar,. cu mul*i ani 2n urm,= #e atunci. mi1am reparat 3reeala i nu m, mai le3 at/t de
str/ns de cine0a=
G 1ai iubit pe "nder. a insistat 'iro= ?i 2nc, 2l iubeti=
G %ai. ce 2n*elept etiH a spus Jane= %ia*a ta amoroas, e o serie >alnic, de
eecuri. 2n sc:imb. tii totul despre iubirile mele. Se 0ede c, te pricepi mai bine s,
2n*ele3i procesele emo*ionale ale unor +iin*e electronice dec/t. s, spunem. ale +emeii
de l/n3, tine=
G Ai 2n*eles per+ect. a recunoscut 'iro= Asta e istoria 0ie*ii mele=
G Tot ast+el *i1ai ima3inat c, eu te iubesc. a spus Jane=
G Nu tocmai=
ns, c:iar 2n clipa 2n care a a+irmat asta. s1a sim*it str,b,tut de un +ior rece i a
2nceput s, tremure=
G Am perceput do0ada seismic, a ade0,ratelor tale sentimente. a spus Jane= *i
2nc:ipui c, te iubesc. dar te 2neli= Nu iubesc pe nimeni= Ac*ione7 din interes propriu
inteli3ent= Acum nu pot supra0ie*ui +,r, a p,stra le3,tura cu re*eaua uman, de
ansiblu= "Dploate7 str,daniile lui <eter i Ban31'u pentru a 2mpiedica eDecutarea mea
sau e0itarea ei= ', slu>esc de 0isurile tale roman*ioase ca s,1mi 3,sesc un corp
suplimentar care nu1i mai +ace trebuin*, lui "nder= ncerc s, sal0e7 pe9ueninos i
m,tcile pornind de la principiul c, e bine s, p,stre7i 2n 0ia*, speciile capabile de
3/ndire G din care +ac i eu parte= #ar 2n acti0itatea mea nu intr, lucruri precum
dra3ostea=
G Ce mincinoas, eti=== a spus 'iro=
G Nu merit, s, discut cu tine. a 7is Jane= Te auto1am,3eti tot timpul= "ti
me3aloman= Cu toate astea. eti amu7ant. 'iro= mi +ace pl,cere to0,r,ia ta= #ac,
aceasta e dra3oste. atunci te iubesc= ns, oamenii 2i iubesc animalele de companie
din aceleai moti0e. nuC Nu e 0orba eDact de o prietenie 2ntre e3ali. nici acum. nici 2n
0iitor=
G #e ce eti at/t de :ot,r/t, s, m, r,neti i mai multC a 2ntrebat1o 'iro=
G <entru c, nu 0reau s, te le3i sentimental de mine= Ai tendin*a de a te a3,*a
de rela*ii sortite eecului= %orbesc serios. 'iro= Ce poate +i mai lipsit de speran*, dec/t
s, o iubeti pe T/n,ra %alentineC Sau pe mine, bine2n*eles= <entru c,. 2n mod +iresc.
asta ar urma=
G -ai te morder, a spus 'iro=
G Nu pot muca din mine. i nici din al*ii. i1a r,spuns Jane= Sunt o b,tr/n, +,r,
din*i=
Ae7at, al,turi de el. %al i s1a adresat lui 'iro:
G Ai de 3/nd s, stai toat, 7iua aici sau 0ii cu mineC
'iro a pri0it 2n lateral= %al nu era al,turi= n timpul discu*iei cu Jane a>unsese 2n
apropierea na0ei i. +,r, s,1i dea seama. oprise aparatul de 7bor. iar %al cobor/se i
el nici nu b,3ase de seam,=
G <o*i 0orbi cu Jane i din na0,. a spus %al= Acum. dup, ce ai or3ani7at eDpedi*ia
ta altruist, pentru a sal0a +emeia pe care o iubeti. a0em de lucru=
'iro nu s1a deran>at s, r,spund, dispre*ului i +uriei cu0intelor ei= A oprit
motorul aparatului de 7bor. a cobor/t i a urmat1o 2n na0,=
G %reau s, tiu care e ade0,rata noastr, misiune. a spus 'iro dup, ce a 2nc:is
ua na0ei=
G C:iar m1am 3/ndit la asta. i1a spus %al= Am luat 2n considera*ie locurile prin
care am trecut= Am s,rit de colo1colo= a 2nceput. am mers la 2nt/mplare 2n sistemele
stelare apropiate i 2ndep,rtate= n ultima 0reme 2ns,. am a0ut tendin*a de a ne
deplasa numai 2ntr1o anumit, 7on,= Un con al spa*iului i cred c, acesta se 2n3ustea7,=
Jane are 2n plan o anumit, destina*ie. iar unele date pe care le cule3em despre +iecare
planet, 2i su3erea7, c, ne apropiem tot mai mult. c, ne 2ndrept,m 2n direc*ia corect,=
Caut, ce0a=
G #eci. dac, eDamin,m datele despre lumile pe care le1am eDplorat. ar trebui s,
3,sim ce0a comunC
G ndeosebi la lumile care de+inesc conul de spa*iu 2n care am des+,urat
cercet,ri= umile din re3iunea aceea posed, ce0a ce o 2ndeamn, s, continue
cercetarea mai departe=
Unul dintre c:ipurile lui Jane a ap,rut 2n aer. deasupra terminalului de
computer=
G Nu mai pierde*i timpul 2ncerc/nd s, descoperi*i ceea ce tiu de>a= A0e*i de
eDplorat o nou, lume= a treab,H
G Taci. te ro3H a 7is 'iro= #ac, nu ne spui. atunci o s, ne c:inuim s, a+l,m
sin3uri=
G Frumos 0orbeti. eroul meu cura>os i 2ndr,7ne*. a spus Jane=
G 'iro are dreptate. a spus %al= 'ai bine ne anun*i i nu 0om mai pierde timpul
cu supo7i*ii=
G ?i eu care am cre7ut c, una dintre caracteristicile +iin*elor 0ii e aceea de a
+ace salturi intuiti0e care transcend ra*iunea i mer3 dincolo de datele a0ute la
dispo7i*ie. a 7is Jane= Sunt de7am,3it, c, nu a*i 3:icit de>a=
n aceeai clip,. 'iro i1a dat seama=
G Cau*i planeta ori3inar, a 0irusului #escolada. a spus el=
%al l1a pri0it nedumerit,=
G <o+timC
G %irusul #escolada a +ost creat= 1a in0entat cine0a i l1a trimis 2n spa*iu.
probabil pentru a trans+orma alte planete. pre3,tind o 2ncercare de coloni7are= Oricine
ar +i acel creator. el se a+l, 2nc, acolo. continu/ndu1i munca. trimi*/nd noi sonde
spa*iale i 0irui pe care nu1i 0om putea depista i distru3e= Jane caut, planeta lor
natal,= Ori. mai cur/nd. ne pune pe noi s, c,ut,m=
G Uor de 3:icit. a spus Jane= A*i a0ut la dispo7i*ie date mai mult dec/t
su+iciente=
%al a dat aprobator din cap=
G Acum mi1e limpede= Unele dintre lumile eDplorate a0eau o +lor, i +aun,
redus,= C:iar mi1am eDprimat mirarea 2n c/te0a r/nduri= <esemne c, se produseser,
dispari*ii importante= Nu sem,nau cu cele de pe usitania. desi3ur= ?i nu am detectat
0irusul #escolada=
G A eDistat 2ns, alt 0irus. mai pu*in re7istent. a spus 'iro= ncerc,ri de 2nceput.
probabil= Asta pro0ocase dispari*ia unor specii de pe acele lumi= n cele din urm,.
0irusul pierise. dar ecosistemele respecti0e 2nc, nu1i re0eniser, dup, pa3ubele
su+erite=
G C:iar am insistat asupra acelor lumi. a spus %al1Am cercetat acele ecosisteme
2n pro+un7ime. c,ut/nd #escolada sau ce0a similar. pentru c, tiam c, orice dispari*ie
pe scar, mare repre7enta un semn de pericol= Nu1mi 0ine s, cred c, n1am reuit s, +ac
le3,tura 2ntre una i alta ca s,1mi dau seama ce c,uta Jane=
G ?i ce se 2nt/mpl, dac, descoperim lumea de pe care a plecat #escoladaC a
2ntrebat 'iro= Ce +acemC
G mi 2nc:ipui c, o 0om studia de la distan*,. ne con0in3em c, a0em dreptate.
apoi alert,m Con3resul. ca s, distru3, de+initi0 planeta=
G nc, o specie 2n7estrat, cu 3/ndireC a 2ntrebat 'iro. incapabil s, cread, ce
au7ise= Cre7i c, 0om invita Con3resul s,1i distru3,C
G Ai uitat c, nici Con3resul n1a ateptat in0ita*ia noastr,C ?i nici aprobarea
noastr,= !ar dac, cei din Con3res consider, c, usitania e at/t de periculoas,. 2nc/t
trebuie distrus,. ce 0or +ace 2n ca7ul unei specii care produce i r,sp/ndete 0irui
ne2nc:ipuit de periculoiC Nu cred c, ar 3rei Con3resul 2ntr1o asemenea situa*ie= A
+ost o simpl, 2nt/mplare c, #escolada i1a a>utat pe str,moii pe9ueninos s, +ac,
trecerea la inteli3en*,= #ac, asta i1a a>utat= "Dist, do0e7i c, pe9ueninos erau de>a
2n7estra*i cu inteli3en*,. iar 0irusul #escolada aproape c, i1a distrus 2n totalitate= Cel
care a r,sp/ndit 0irusul nu are contiin*,= Nu s1a 3/ndit c, i alte specii au dreptul la
0ia*,=
G <oate nu au un asemenea concept acum, a spus 'iro= #up, ce ne 0or 2nt/lni===
G Asta. dac, nu cum0a o s, lu,m 0reo boal, 2n3ro7itoare i 0om muri la c/te0a
minute dup, cobor/rea pe planeta lor. a spus %al= Nu te 2n3ri>ora. 'iroH Nu pl,nuiesc
s, ucid pe oricine am 2nt/lni= Oric/t de ciudat, a +i. nu doresc distru3erea complet, a
altora=
G Nu pot crede c, abia acum am 2n*eles pe cine c,ut,m. iar tu 0orbeti de>a de
uciderea tuturorH
G <roblema distru3erii se nate ori de c/te ori oamenii 2nt/lnesc str,ini.
indi+erent dac, sunt slabi sau puternici. periculoi sau panici= Aa e scris 2n 3enele
noastre=
G Ca i dra3ostea= Ca ne0oia de comunicare= Ca i curio7itatea care dep,ete
Deno+obia= Ca decen*a=
G Ai l,sat deoparte teama de #umne7eu. a spus %al= Nu uita c, sunt c:iar
"nder= "Dist, un moti0 pentru care este numit )enocid. tii doar=
G #a. dar tu eti partea bl/nd, a lui=
G </n, i oamenii bl/n7i recunosc uneori c, deci7ia de a nu ucide e sinonim, cu
aceea de a muri=
G Nu pot crede c, 0orbeti ast+el=
G #eci n1ai a>uns s, m, cunoti prea bine. a spus %al. 7/mbindu1i delicat=
G Nu1mi place c/nd de0ii 2n3/m+at,. a 7is 'iro=
G &ine. a 7is %al= Atunci n1o s, +ii prea trist c/nd o s, mor=
Apoi i1a 2ntors spatele= #escump,nit. el a urm,rit1o c/te0a momente 2n t,cere=
St,tea re7emat, de sp,tarul scaunului. pri0ind datele care pro0eneau din sonda>ele
e+ectuate de na0,= ?iruri lun3i de in+orma*ii des+,ur/ndu1se 2n aer 2n +a*a ei5 a ap,sat
un buton. iar primul ir a disp,rut. +iind 2nlocuit de urm,torul= "ra concentrat, asupra
datelor. dar mai era 0orba de ce0a= Un aer de anticipare= ncordare= Asta l1a +,cut pe
'iro s, se team,=
Team,C #e ceC Se 2nt/mpla ceea ce sperase el= n ultimele momente. T/n,ra
%alentine reali7ase ceea ce ratase 'iro 2n discu*ia purtat, cu "nder= C/ti3ase aten*ia
lui "nder= Acum. c/nd tia c, era 2n c,utarea planetei pe care +usese creat,
#escolada. c/nd 2n >oc era un aspect moral important. c/nd 0iitorul raselor raman
depindea de ac*iunea ei. "nder a0ea s, mani+este interes +a*, de ceea ce +,cea ea. 2i
0a p,sa de %al cel pu*in la +el de mult ca de <eter= #eci nu a0ea s, se stin3,= ncepea
s, tr,iasc,=
G 'i1ai +,cut1o. i1a optit Jane 2n urec:e= Acum n1o s, mai 0rea s,1mi dea trupul=
#in acel moti0 se temeaC Nu= n ciuda acu7a*iilor ei. 'iro nu 0oia ca %al s,
moar,= "ra 2nc/ntat c, ea 2i rec,p,tase 0ioiciunea. de0enind at/t de 2ncordat,.
implicat, G c:iar dac, asta o +,cea s, de0in, sup,r,tor de 2n3/m+at,= Nu. alta era
cau7a=
<oate c, era 0orba de ce0a simplu. precum teama pentru propria 0ia*,= <laneta
natal, a 0irusului #escolada era si3ur un loc cu o te:nolo3ie inima3inabil de
de70oltat, dac, a0usese capacitatea s, cree7e un asemenea lucru i s,1l trimit, de la
o lume la alta= <entru a crea anti0irusul care s, 2n0in3, i s, *in, sub control
#escolada. Ouanda. sora lui 'iro trebuise s, ias, 2n "Dterior. pentru c, producerea
unui asemenea lucru dep,ea te:nolo3ia de*inut, de oameni= 'iro 0a trebui s,
discute cu creatorii #escoladei pentru a1i 2mpiedica s, mai trimit, 2n spa*iu alte sonde
uci3ae= Asta 2l dep,ea= Nu se sim*ea 2n stare s, duc, la bun s+/rit o asemenea
misiune= %a da 3re. iar asta 0a periclita toate speciile raman= Nici nu era de mirare c,
se temea=
G Ce p,rere ai dup, consultarea datelorC a 2ntrebat el= $ceasta e lumea pe care
o c,ut,mC
G <robabil c, nu. i1a r,spuns %al= Are o bios+er, destul de recent,= Nici un
animal care s, dep,easc, 0iermii ca m,rime= Nici o 7bur,toare= #oar o 0arietate
complet, de specii la un ni0el redus de de70oltare= %arietatea nu lipsete= Se pare c,
sonda lor n1a a>uns aici=
G &ine. a 7is 'iro= Acum. dac, ne tim ade0,rata misiune. mai pierdem 0remea
redact/nd un raport complet pri0ind posibilitatea de coloni7are sau mer3em mai
departeC
#easupra terminalului lui 'iro. a ap,rut c:ipul lui Jane=
G S, ne con0in3em c, %alentine are dreptate. a spus Jane= #up, aceea
continu,m= "Dist, su+iciente lumi de coloni7at i timpul ne presea7,=
No0in:a l1a atins pe um,r pe "nder. care respira 3reu. 73omotos. 2ns, nu era
0orba de s+or,itul lui obinuit= @3omotul 0enea din pl,m/ni. nu din 3/tle>5 era ca i
cum i1ar +i *inut respira*ia mult, 0reme. iar acum trebuia s, tra3, aer 2n piept drept
compensare. numai c, inspira*ia nu era su+icient de pro+und,. iar pl,m/nii nu re7istau=
G AndreEH Scoal,1te. a spus ea pe un ton ridicat. +iindc, atin3erea ei +usese
su+icient, p/n, atunci pentru a1l tre7i. dar de aceast, dat, nu era 2ndea>uns. pentru c,
el a continuat s, 3/+/ie. +,r, s, desc:id, oc:ii=
O surprinsese p/n, i +aptul c, dormea= nc, nu era un b,tr/n= Nu obinuia s,
tra3, c/te un pui de somn spre s+/ritul dimine*ii= ?i totui. acum st,tea 2ntins pe
terenul de croc:et al m,n,stirii c/nd. de +apt. 2i spusese c, pleac, s, aduc, ap,= ?i.
pentru prima oar,. No0in:a s1a 3/ndit c, el nici m,car nu dormea. ci se pr,buise
acolo. i doar +aptul c, a>unsese s, stea pe spate. la umbr,. cu m/inile ae7ate pe
piept. o +,cuse s, cread, c, 2i alesese acel loc ca s, se odi:neasc,= Ce0a nu era 2n
re3ul,= Nu era un b,tr/n oarecare= N1ar +i trebuit s, 7ac, acolo. respir/nd un aer care
nu 2i satis+,cea necesit,*ile=
G $Duda*me, a stri3at ea= "e aDuda, por favor, venga agoraF A ridicat 3lasul p/n,
c/nd. lucru ne+iresc pentru ea. de0enise un r,cnet. un sunet disperat care a
2nsp,im/ntat1o i mai mult= Gle vai morrerF :ocorroF O s, moar,. s1a tre7it ea url/nd=
!ar 2n subcontient. a 2nceput s, se aud, o alt, litanie: K"u l1am adus 2n acest
loc. la munc, 3rea= " delicat ca mai to*i b,rba*ii. inima 2i este la +el de 0ulnerabil,. l1
am silit s, 0in, aici din cau7a dorin*ei mele e3oiste de s+in*enie. i7b,0ire i. 2n loc s,
scap de 0ina pentru moartea b,rba*ilor pe care i1am iubit. am ad,u3at unul pe list,. l1
am ucis pe AndreE la +el ca pe <ipo i pe ibo. aa cum i1a +i putut sal0a pe "ste0So i
pe 'iro= 'oare. i tot din 0ina mea. orice a +ace. aduc moartea cu mine. oamenii pe
care1i iubesc trebuie s, moar, ca s, scape de mine= 'amae. <apae. de ce m1a*i
p,r,sitC #e ce a*i pres,rat moartea 2n calea mea. 2nc, din copil,rieC Nimeni din cei pe
care1i iubesc nu poate r,m/ne l/n3, mine=L
KAsta nu slu>ete la nimic. i1a 7is ea. silindu1i mintea s, alun3e bine cunoscuta
psalmodie a auto2n0inuirii= Nu1l 0oi a>uta pe AndreE dac, m, pierd 2n acu7a*ii
ira*ionale=L
Au7indu1i stri3,tele. dinspre m,n,stire s1au apropiat c/te0a +emei i c/*i0a
b,rba*i. apoi al*ii. 0eni*i din 3r,din,= C/te0a momente mai t/r7iu. acetia l1au dus pe
"nder 2n cl,dire. iar cine0a s1a 3r,bit s, c:eme un doctor= Unii au r,mas al,turi de
No0in:a. pentru c, po0estea ei le era necunoscut,. i b,nuiau c, moartea altei
persoane iubite ar +i +ost prea mult pentru ea=
G N1am 0rut s, 0in, aici. a murmurat ea= Nu era ne0oie=
G Nu asta l1a +,cut s, se 2mboln,0easc,. a spus +emeia care o sus*inea= Oamenii
se simt r,u +,r, s, +ie 0ina cui0a= O s, se 2n7dr,0eneasc,= %ei 0edea=
No0in:a a au7it 0orbele +emeii. dar 2n sinea ei nu le putea crede= Sim*ea c, era
0ina ei. c, un r,u 2nsp,im/nt,tor se ridica din be7na propriei inimi i se strecura 2n
lume. otr,0ind totul= <urta acea bestie 2n ad/ncul inimii. care de0enise o distru3,toare
a +ericirii= </n, i #umne7eu i1ar +i dorit moartea=
K&a nu este ade0,rat. i1a 7is ea 2n 3/nd= Ar +i un <,cat 2n3ro7itor= #umne7eu
nu1mi 0rea moartea. nici m,car de propria m/n,= Asta nu l1ar a>uta pe AndreE. n1ar
aduce binele nim,nui= N1ar a>uta. ci ar aduce doar durere= N1ar slu>i. ci doar===L
$ostindu1i discret mantra de supra0ie*uire. i1a urmat so*ul care 3/+/ia p/n, 2n
m,n,stire. a c,rei s+in*enie putea alun3a din inima ei orice 3/nd de autodistru3ere=
KAcum trebuie s, m, 3/ndesc la el. nu la mine= Nu la mine= Nu nu nu===L
'.
(IAA E O MISIUNE SINUCI)A*$
! 2are zeii diferitelor naii vorbesc ntre ei%
2are zeii oraelor c3inezeti
:tau de vorb cu strmoii Daponezilor%
1u stpnii din ibalba%
1u $lla3% 1u Ha3ve% :au -is3nu%
/8ist vreo ntrunire anual la care s*i compare credincioii%
6 $i mei i coboar fruntea spre podea i urmresc desenul din lemn n locul
meu 7, spune unul dintre ei.
6 $i mei sacrific animale 7, spune altul.
6 $i mei ucid pe cei care m*au insultat 7, spune al treilea.
4e aceea, adesea m ntreb dac e8ist cineva care s se laude sincer,
spunnd5
6 1ei ce cred n mine se supun legilor drepte i se poart frumos ntre ei ducnd
o via simpl i darnic% 7I
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
<aci+ica era la +el de di0ers, ca orice alt, lume. cu 7one temperate. calote
polare. p,duri tropicale. deserturi i sa0ane. stepe i mun*i. lacuri i m,ri. p,duri i
pla>e= Nu era o lume nou,= n mai bine de dou, mii de ani de coloni7are uman,. se
ocupaser, toate niele 2n care oamenii puteau tr,i 2n con+ort= "Distau orae mari i arii
2ntinse de s,lb,ticie. sate 2n mi>locul c/mpurilor a3ricole i sta*iuni de cercetare 2n
locuri 2ndep,rtate. pe piscuri i 2n 0,i. at/t 2n nord. c/t i 2n sud=
ns, inima <aci+ic,i +useser, i r,m,seser, de1a pururi insulele tropicale ale
oceanului numit <aci+ic. 2n amintirea celei mai 2ntinse supra+e*e de ap, de pe <,m/nt=
ocuitorii acestor insule tr,iau. +,r, s, respecte 0ec:ile obiceiuri eDact 2n litera lor. ci
p,str/nd memoria lor. dincolo de 73omotele citadine i la peri+eria tuturor pri0elitilor=
n cadrul ceremoniilor ancestrale. se sorbea tot -a0a= Aici amintirea 0ec:ilor eroi se
p,stra 2nc, 0ie= @eii mai opteau 2n urec:ile b,rba*ilor i +emeilor care a0eau darul
s+in*eniei= ?i. dac, se 2ntorceau la colibele lor 2mpletite din ierburi. unde 3,seau
+ri3idere i computere. ce dac,C @eii nu o+ereau daruri ce puteau +i re+u7ate= <roblema
era doar s, 3,seasc, o modalitate de a permite p,trunderea elementelor noi 2n 0ia*a
oamenilor +,r, a ucide ceea ce de>a eDista=
<e continente. 2n marile orae. la +ermele din 7ona temperat,. la sta*iunile de
cercetare erau mul*i care nu a0eau r,bdare s, participe la nes+/ritele drame Isau
comedii. 2n +unc*ie de punctul de 0edere al pri0itoruluiJ >ucate pe acele insule de
persona>e 2mbr,cate cu costume tradi*ionale= ?i. bine2n*eles. oamenii de pe <aci+ica nu
erau cu to*ii poline7ieni= "Distau toate rasele. toate culturile5 se 0orbeau nenum,rate
limbi ori cel pu*in aceasta era impresia= ?i totui. p/n, i cei 2n3/m+a*i considerau
insulele drept su+letul lumii= </n, i iubitorii 7,pe7ilor i ai +ri3ului plecau 2n pelerina> G
pe care 2l numeau 0acan*, G spre *,rmurile tropicale= Cule3eau +ructe direct din
copaci. pluteau pe mare 2n canoe. +emeile lor umblau cu s/nii de73oli*i i 2i 2nmuiau
de3etele unul c/te unul 2n budinca de taro i scoteau carnea de pe oase tot cu
de3etele ume7ite= Cei mai albi. mai slabi. mai ele3an*i dintre oamenii acelui loc 2i
spuneau paci+icani i 0orbeau uneori ca i cum mu7ica 0ec:e a acelor p,r*i le r,suna
2n urec:i. ca i cum po0etile antice 0orbeau despre trecutul lor= Fuseser, adopta*i 2n
marea +amilie. iar ade0,ra*ii samoani. ta:itieni. :aEaieni. ton3ani. maori i +i>ieni
7/mbeau i1i l,sau s, se simt, bine10eni*i. cu toate c, acei oameni care purtau
ceasuri. 2i +,ceau re7er0,ri i se 3r,beau mereu nu tiau nimic despre ade0,rata 0ia*,
de la poalele 0ulcanului. despre calmul barierei de corali. sub cerul 2mpestri*at de
papa3ali 2n 7bor i despre mu7ica 0alurilor ce se i7beau de reci+uri=
Ban31'u i <eter au sosit 2ntr1o parte ci0ili7at,. modern,. cu un aer occidental
al <aci+ic,i. unde i1au 3,sit identit,*ile pre3,tite din timp de Jane= #e ast, dat, erau
+unc*ionari 3u0ernamentali instrui*i pe planeta lor natal,. 'osco0a. c,rora li se
o+eriser, c/te0a s,pt,m/ni de concediu 2nainte de a 2ncepe s, lucre7e 2n 0reo
repre7entan*, a Con3resului din <aci+ica= Nu a0eau ne0oie de prea multe cunotin*e
despre presupusa lor planet, natal,= Nu a0eau dec/t s, pre7inte documentele
personale pentru a p,r,si pe calea aerului oraul 2n care tocmai a>unseser, cu o na0,
spa*ial, sosit, recent de pe 'osco0a= Au a>uns pe una dintre insulele mai mari din
<aci+ic i cur/nd s1au slu>it din nou de documente pentru a se ca7a la un :otel de pe
*,rmul tropical cotropit de c,ldur,=
Nu a0eau ne0oie de nici o :/rtie ca s, urce pe o ambarca*iune care s,1i duc,
spre insula recomandat, de Jane= Nimeni nu le1a cerut acte de identitate= <e de alt,
parte. nimeni nu 0oia s,1i ia la bord ca pasa3eri=
G #e ce 0, duce*i acoloC i1a 2ntrebat un barca3iu samoan cu o statur, de uria=
Ce treab, a0e*i acoloC
G %rem s, 0orbim cu 'alu de pe Atatua=
G Nu1l cunosc. a 7is barca3iul= N1am au7it de el= ncerca*i la cine0a care tie
insula pe care locuiete=
G (i1am spus numele insulei. a insistat <eter= Atatua= Judec/nd dup, :,r*i. nu e
departe de aici=
G Am au7it despre ea. dar n1am +ost niciodat, acolo= 'er3e*i i 0orbi*i cu
altcine0a=
Asta s1a 2nt/mplat 2n repetate r/nduri=
G N1ai 2n*eles c, papala3ii nu sunt dori*i acoloC i1a spus <eter lui Ban31'u c/nd
au re0enit pe terasa camerei lui= Oamenii de aici sunt at/t de primiti0i. 2nc/t nu1i
respin3 doar pe rameni. +ramlin3i i utlannin3i= <arie7 c, nici m,car ton3anii sau
:aEaienii nu pot a>un3e pe Atatua=
G Nu cred c, e 0orba de ce0a le3at de ras,. a spus Ban31'u= Cred c, e ce0a
reli3ios= Aa prote>ea7, 0reun loc s+/nt=
G Ce do0e7i aiC
G <entru c, oamenii nu mani+est, ur, sau team, +a*, de noi. nici m,car o
sup,rare mascat,= Obser0 o netiin*, senin,= Nu1i deran>ea7, pre7en*a noastr,. ci
consider, c, nu a0em ce c,uta 2ntr1un loc s+/nt= ?tii bine c,. 2n rest. ne1ar duce
oriunde=
G <oate. a admis <eter= #ar nu pot +i c:iar at/t de Deno+obi. pentru c, alt+el
Aimaina nu s1ar +i 2mprietenit at/t de bine cu 'alu ca s,1i transmit, un mesa>=
#up, ce a spus acestea. <eter i1a aplecat pu*in capul ca s, asculte ceea ce 2i
optea Jane=
G A:a. a +,cut el= Jane a s,rit o etap, 2n +olosul nostru= Aimaina n1a trimis
mesa>ul direct lui 'alu. ci unei +emei pe nume Grace= ns, ea s1a dus imediat la 'alu.
de aceea Jane a considerat c, era bine s, ne ducem direct la surs,= 'ul*umesc. Jane=
mi place cum +unc*ionea7, intui*ia ta=
G Nu +i impertinent cu ea. l1a s+,tuit Ban31'u= Trebuie s, ac*ione7e c/t mai e
timp= Ordinul de 2nc:idere a re*elei ar putea +i dat 2n orice clip,= " normal s, se
3r,beasc,=
G Cred c, ar +i mai bine s, distru3, orice asemenea ordin 2nainte s,1l primeasc,
i s, preia cine0a toate computerele din uni0ers. a spus <eter= S, le dea cu ti+la=
G Asta nu i1ar 2mpiedica= #oar i1ar 2nsp,im/nta i mai mult=
G ntre timp. nu a0em cum s, a>un3em la 'alu cu o ambarca*iune=
G Atunci s1o 3,sim pe Grace. a propus Ban31'u= #ac, ea a reuit s, a>un3,
acolo. atunci i un str,in ar putea a0ea acces la 'alu=
G Nu e str,in,. ci samoan,. a spus <eter= ?i numele su3erea7, asta G Teu VOna G
dar a lucrat 2n domeniul uni0ersitar i i1a 0enit mai uor s, adopte un nume cretin.
dup, cum se spune aici= Unul occidental= Trebuie s, +olosim numele de Grace= Aa
spune Jane=
G #ac, a primit un mesa> de la Aimaina. tie si3ur cine suntem=
G "u sunt de alt, p,rere. a spus <eter= C:iar dac, ne1a men*ionat numele. cum
s, cread, c, aceiai oameni se a+lau ieri pe lumea lui. iar a7i au a>uns aiciC
G <eter. eti un po7iti0ist +,r, leac= ncrederea ta 2n ra*iune te +ace s, de0ii
ira*ional= Si3ur c, 0a crede c, suntem aceleai persoane= ?i Aimaina e con0ins de asta=
Faptul c, am c,l,torit de la o lume la alta 2ntr1o sin3ur, 7i 0a con+irma doar ceea ce1i
2nc:ipuie ei G c, ne1au trimis 7eii=
<eter a o+tat=
G &ine. at/ta 0reme c/t nu 0or 2ncerca s, ne sacri+ice arunc/ndu1ne 2n conul
unui 0ulcan. presupun c, 0a +i pl,cut s, trecem drept 7ei=
G Nu 3lumi cu aa ce0a. <eter= $eli3ia e le3at, de cele mai pro+unde sentimente
ale oamenilor de aici= #ra3ostea care se nate din acest amestec e +oarte dulce i
puternic,. 2ns, i ura este eDtrem de +ierbinte. iar +uria. +oarte 0iolent,= At/ta timp c/t
str,inii nu se apropie de locurile lor s+inte. poline7ienii r,m/n oamenii cei mai panici=
#ar c/nd p,trun7i 2n lumina +ocului sacru. trebuie s, +ii atent. pentru c, nici un inamic
nu e mai nemilos. mai brutal sau mai ne2nduplecat dec/t ei=
G !ar ai 0,7ut ima3ini 0ideoC a 2ntrebat1o <eter=
G Am citit. a spus Ban31'u= #e +apt. am lecturat c/te0a dintre articolele
publicate de Grace #rin-er=
G A. deci tiai de ea=
G N1am tiut c, era samoan,= Nu 0orbete despre sine= #ac, 0rei s, a+li despre
'alu i locul lui 2n cultura samoan, din <aci+ica G poate ar trebui s, o numim umanaVi.
la +el ca ei G trebuie s, citeti ce0a scris de Grace #rin-er sau de cine0a care o citea7,.
sau care are dispute cu ea= A0ea un articol despre Atatua. aa am descoperit1o= ?i a
mai scris despre in+luen*a +ilo7o+iei Ua a0a asupra samoanilor= C/nd Aimaina a
studiat1o. cred c, a citit unele lucr,ri de Grace #rin-er. apoi i1a adresat c/te0a
2ntreb,ri i ast+el a 2nceput prietenia dintre ei= #ar le3,tura ei cu 'alu nu are nimic de
a +ace cu Ua a0a= "l repre7int, ce0a mai de demult= #inainte de Ua a0a. dar Ua a0a
2nc, depinde de asta. cel pu*in 2n patria ei=
%reme de c/te0a momente. <eter s1a uitat atent la Ban31'u= "a a sim*it c, el o
c/nt,rea din oc:i. socotind c, a0ea minte i c,. m,car 2n parte. 2i putea +i de +olos=
K&ra0o. <eter. a 3/ndit ea= Ce iste* eti. s, ba3i de seam, c, am o minte analitic,. pe
l/n3, cea intuiti0,. 3nomic,. mantic,. lucruri pe care le1ai constatat de>a=L
<eter s1a ridicat de pe scaun=
G 'er3em s, o 2nt/lnim= %a trebui s, cit,m din lucr,rile ei= ?i s, le discut,m
critic=
'atca st,tea nemicat,= Terminase munca de depunere a ou,lor pe acea 7i=
ucr,toarele dormeau 2n 2ntunericul nop*ii. dei 2nc, nu era be7na aceea care le
re*inea 2n petera ce constituia c,minul ',tcii= "ra mai cur/nd dorin*a ei de a +i
sin3ur, cu mintea ei. s, alun3e miile de am,nunte sup,r,toare din oc:ii i urec:ile.
bra*ele i picioarele lucr,toarelor= Toate 2i reclamau aten*ia. m,car din c/nd 2n c/nd.
pentru a1i +ace treaba5 dar 2ntrea3a 3/ndire 2i era acaparat, ca s,1i eDtind, mintea
pentru a umbla prin re*elele pe care oamenii o 2n0,*aser, s, le considere drept
K+iloticeL= Copacul1p,rinte pe nume 4uman 2i eDplicase c,. 2n una dintre limbile
umane. acest lucru a0ea le3,tur, cu iubirea= e3,turile iubirii= #ar 'atca tia altce0a=
!ubirea era cuplarea s,lbatic, dintre tr/ntori= !ubirea era dat, de 3enele tuturor
creaturilor. care cereau s, se 2nmul*easc, mereu= mpletirea +ilotic, era altce0a= A0ea
o component, 0oluntar,. dac, acea creatur, era cu ade0,rat 2n7estrat, cu sen7a*ii=
<utea o+eri +idelitate acolo unde dorea= Acest lucru era mai important dec/t iubirea.
deoarece crea ce0a mai mult dec/t urmai la 2nt/mplare= #ac, +idelitatea le3a
creaturile laolalt,. acestea de0eneau mai mari. iar acesta era un aspect nou i
ineDplicabil=
G :unt legat de tine, de e8emplu, i1a spus ea lui 4uman. c:iar la 2nceputul
discu*iei lor din acea noapte= %orbeau 2n acel +el 2n +iecare noapte. de la o minte la
alta. dei nu se 2nt/lniser, niciodat,= Nici n1ar +i putut. pentru c, ea r,m/nea 2n be7na
c,minului ei din ad/ncuri. iar el 2nr,d,cinat l/n3, poarta satului 'ila3re= #ar
con0ersa*ia dintre min*i era mai ade0,rat, dec/t orice limb, i se cunoteau unul pe
cel,lalt mai bine dec/t dac, ar +i +,cut1o +olosind 0,7ul i atin3erea=
G <ntotdeauna ncepi la miDlocul gndului, a spus 4uman=
G ,ar tu nelegi mereu tot ce nconDoar gndul, i atunci ce importan are%
Apoi ea i1a po0estit ceea ce se petrecuse 2ntre ea i T/n,ra %alentine i 'iro 2n acea
7i=
G $m auzit i eu o parte, a spus 4uman=
G $ trebuit s strig ca s m fac auzit. 0u seamn cu /nder neleg greu i
sunt tari de urec3e.
G 'i vei reui%
G Eiicele mele sunt slabe i lipsite de e8perien, i sunt ocupate s depun ou
n noile lor cmine. 1um s realizm o reea bun ca s prindem o ai.a% "ai ales una
care are deDa un sla% 'i unde e acel sla% ;nde e puntea pe care au fcut*o
mamele mele% ;nde e +ane%
G /nder e pe moarte, a spus 4uman=
'atca a 2n*eles c, el 2i r,spundea la 2ntrebare=
G 1e anume din el% a 2ntrebat 'atca= $m socotit ntotdeauna c e ca noi. 0u m
surprinde c el este primul om care ne seamn n capacitatea de a controla mai mult
de un corp.
G 0u prea bine, a spus 4uman= 4e fapt, nu poate. :*a artat greoi n corpul lui
vec3i de cnd au aprut ceilali. 'i, o vreme, se prea c ar putea s*o ucid pe #nra
-alentina. $cum lucrurile s*au sc3imbat.
G Poi vedea%
G /la, fiica lui adoptiv a venit s m vad. #rupul lui se stinge n mod ciudat.
0u e o boal cunoscut. 0u primete o8igen. 0u*i poate recpta cunotina. Btrna
-alentine, sora lui, spune c probabil acord prea mult atenie celorlalte euri, astfel
c nu poate pstra mult din vec3iul lui corp pentru acum i aici. 4e aceea, trupul lui
cedeaz. <nti plmnii. Poate c tot organismul e n curs de distrugere, dar plmnii
sunt primii.
G $r trebui s fie atent. $ltfel, va muri.
G $a am spus i eu, i1a reamintit 4uman pe un ton bl/nd= /nder e pe moarte.
'atca +,cuse de>a le3,tura la care se re+erise 4uman=
G 4eci nu e nevoie doar de o reea pentru a prinde ai.a acestei +ane. #rebuie s
prindem i ai.a lui /nder i s o transferm n unul dintre celelalte trupuri.
G $ltfel vor muri i ele odat cu el, mi imaginez, a spus 4uman= Ba fel ca la
moartea unei mtci, cnd mor i lucrtoarele.
G ;nele mai supravieuiesc cteva zile, dar aa se ntmpl. 'i asta doar pentru
c lucrtoarele nu au posibilitatea de a avea mintea unei mtci.
G 0u te mai preface, a spus 4uman= 0*ai ncercat niciodat.
G $devrat. 0e temem de moarte.
G 4e aceea i*ai trimis toate fiicele n alte lumi% Pentru c moartea nu nseamn
nimic pentru voi%
G <mi salvez specia, nu pe mine, sper c ai observat asta.
G Ba fel procedez i eu, a spus 4uman= Pe de alt parte, sunt prea nrdcinat
ca s mai fiu transplantat.
G 4ar /nder nu are rdcini, a spus 'atca=
G " ntreb dac vrea s moar, a spus 4uman= /u nu cred asta. 0u moare
pentru c i*a pierdut voina de a tri. 1orpul i moare pentru c i*a pierdut interesul
fa de viaa pe care o duce. 4ar vrea s triasc viaa lui Peter. 'i pe cea a lui
-alentine.
G $ spus el asta%
G 0u poate vorbi. 0u a gsit calea ctre legturile filotice. 0*a nvat s se
conecteze la fel ca noi, copacii*prini. $a cum faci tu cu lucrtoarele sau ca mine.
G 4ar l*am gsit o dat. 0e*am conectat cu el prin punte, suficient de bine ca
s*i auzim gndurile i s vedem prin oc3ii lui. ,ar el ne*a visat n acele zile.
G -*a visat, dar n*a aflat c aveai intenii panice. 0*a nvat c nu trebuia s
v ucid.
G 0*a tiut c Docul era real.
G :au c visele erau adevrate. <ntr*un fel, e nelept, dar biatul nu a nvat
nici pe Dumtate s*i ntrebe simurile.
G (uman, a spus 'atca= 0*ai vrea s te nv cum s te alturi unei reele%
G 4eci vrei s*l prinzi pe /nder cnd moare%
G 4ac l prindem i l transferm ntr*unul din celelalte trupuri, probabil c ele
vor nva destule ca s o gseasc i s o prind i pe aceast +ane.
G 'i dac dm gre%
G /nder moare. Ba fel i +ane. "urim i noi, cnd va sosi flota. Prin ce se
deosebete asta de cursul oricrei alte viei%
G #otul e sincronizarea, a spus 4uman=
G -rei s ncerci s te alturi reelei% #u, Rooter, i ceilali copaci*prini%
G 0u tiu ce nelegi printr*o reea sau dac se deosebete de modul n care noi,
prinii, suntem legai unii de alii. $mintete*i c i noi suntem conectai cu copacii*
mame. /i nu pot vorbi, dar au via, i noi ne ancorm de ei la fel cum lucrtoarele
sunt legate de tine. =sete o cale de*i include i pe ei n reea, iar taii se vor altura
fr nici un efort.
G : facem o repetiie n seara asta, (uman. 4*mi voie s m unesc cu tineF
:pune*mi cum i se pare i voi ncerca s*i e8plic ce fac i ncotro mergem.
G 0*ar trebui ca mai nti s*l gsim pe /nder% 1a s nu se piard%
G #oate la vremea lor, a spus 'atca= 'i, pe de alt parte, nu sunt c3iar att de
sigur c tiu cum s*l gsesc dac i*a pierdut cunotina.
G 4e ce% 1ndva i*ai transmis vise doar i atunci dormea.
G $tunci aveam puntea.
G Poate c +ane ne ascult.
G 0u, a spus 'atca= $ ti dac ar fi conectat cu noi. Eorma ei a fost conceput
ca s se potriveasc formei mele, astfel nct s nu fie recunoscut.
<li-t st,tea l/n3, patul lui "nder pentru c, nu suporta s, r,m/n, 2n picioare sau
s, se mite= "l a0ea s, moar, +,r, s, mai scoat, o 0orb,= "a 2l urmase. 2i o+erise un
c,min i o +amilie. dar ce 2i spusese elC #a. 2i 2n3,duise uneori s,1i +ie umbr,5 ea
+usese un obser0ator mut al multora dintre discu*iile purtate de el 2n ultimele
s,pt,m/ni i luni= ns, c/nd 2ncercase s,1i 0orbeasc, despre lucruri personale. amintiri
mai pro+unde. despre 2n*elesul pe care 2l d,dea lucrurilor pe care le +,ptuise. el se
mul*umise s, clatine din cap. spun/nd G cu bl/nde*e. pentru c, era calm. dar i cu
+ermitate. pentru c, nu 0oia ca ea s, 2n*elea3, 3reit:
G <li-t. nu mai sunt dasc,l=
K&a da. eti. 0oia ea s,1i spun,= C,r*ile tale continu, s, +ie un i70or de educa*ie
c:iar 2n locuri 2n care nu ai a>uns niciodat,= "atca, (egemonul i c:iar -iaa lui (uman
2i au locul l/n3, tine= Cum po*i a+irma c, nu1i 0ei mai educa pe al*ii c/nd mai ai de
scris c,r*i i trebuie s, +ii %orbitor 2n numele altor mor*iC Ai 0orbit la moartea uci3ailor
i a s+in*ilor. str,inilor. iar odat,. la moartea unui 2ntre3 ora. 2n3:i*it de erup*ia
produc,toare de cataclism a unui 0ulcan= #ar relat/nd aceste istorii. unde era
po0estea ta. AndreE Bi33inC Cum pot +i %orbitor la moartea ta. dac, nu mi1ai eDplicat1
oC
Ori acesta este ultimul t,u secret G acela c, nu ai a0ut cunotin*, de oamenii
despre a c,ror moarte ai 0orbit. tot ast+el cum nu tiu eu acum nimic despre moartea
taC ', obli3i s, in0ente7. s, 3:icesc. s,1mi pun 2ntreb,ri. s,1mi ima3ine7 G aa ai
procedat i tuC Trebuie s, descop,r po0estea care poate +i cre7ut,. apoi s, 3,sesc o
eDplica*ie alternati0, care s, poat, +i 2n*eleas, de ceilal*i i care s, aib, sens i
puterea de a trans+orma. pentru ca dup, aceea s, spun acea po0este G c:iar dac, i
ea este o in0en*ie. cu nimic mai ade0,rat, dec/t po0estea pe care o crede oricineC
Asta trebuie s, rostesc atunci c/nd 0oi +i %orbitorul pentru %orbitorul 2n Numele
'or*ilorCL #arul lui nu a +ost acela de a descoperi ade0,rul. ci de a1l in0enta5 el nu
des+,ura. de7noda 0ia*a mor*ilor. ci o crea= Tot ast+el am creat1o i eu pe a lui= Sora
lui spune c, el a murit pentru c,. dintr1o +idelitate impecabil,. a 2ncercat s,1i urme7e
so*ia 2n 0ia*a de pace i si:,strie dup, care t/n>ea5 dar 2ns,i pacea acelei 0ie*i l1a
ucis. pentru c, ai.a lui a trecut 2n 0ia*a copiilor ciuda*i care au ap,rut maturi din
mintea lui. iar trupul lui b,tr/n. 2n ciuda tuturor anilor pe care mai trebuia s,1i tr,iasc,.
a +ost a70/rlit deoparte +iindc, el nu a a0ut timp s, se ocupe de p,strarea lui 2n 0ia*,=
N1a 0rut s,1i p,r,seasc, so*ia i nici n1a 0rut ca ea s,1l p,r,seasc,5 de aceea.
s1a plictisit de moarte i i1a pro0ocat mai mult r,u st/nd cu ea dec/t dac, ar +i l,sat1o
s, tr,iasc, +,r, el=
K<rin urmare. "nder. acest lucru e su+icient de brutalCL "l a distrus m,tcile de
pe c/te0a 7eci de lumi. l,s/nd doar o supra0ie*uitoare a acelei specii 0ec:i i m,re*e=
?i tot el a readus1o la 0ia*,= Faptul c, ai sal0at ultima dintre 0ictime compensea7,
uciderea celorlalteC "l nu a 0rut s, +ac, asta. aa se ap,r, el5 2ns, mor*ii nu pot +i
readui la 0ia*,. iar c/nd 0ia*a este rete7at, 2n plin, +loare. oare ai.a spune: K%ai. oare
dac, acel copil care m1a ucis credea c, >oac, un >oc. asta 2nseamn, c, 0ia*a mea
c/nt,rete mai pu*in. contea7, mai pu*inCL Nu. c:iar i "nder ar +i spus: K'oartea
c/nt,rete la +el. iar eu port acea po0ar, pe umeri= Nimeni nu are m/inile m/n>ite de
s/n3e ca mine5 de aceea. 0oi rosti ade0,rul brutal despre 0ia*a celor care au murit
+,r, s, +ie ne0ino0a*i i 0, 0oi demonstra c, p/n, i acetia pot +i 2n*eleiL= #ar el a
3reit. ei nu pot +i 2n*elei. nici unul. 0orbirea 2n numele mor*ilor are e+ect doar pentru
c, mor*ii tac i nu ne pot corecta erorile= "nder a murit i nu m, poate +ace s,1mi
2ndrept 3reeala. ast+el c, unii dintre 0oi 0e*i crede c, n1am comis nici una. 0e*i
considera c, spun ade0,rul despre el. 2ns, realitatea este c, nici o persoan, n1o poate
2n*ele3e pe alta. de la 2nceputul 0ie*ii p/n, la s+/ritul ei. nu eDist, nici un ade0,r care
s, poat, +i cunoscut. ci doar istorisirea pe care noi ne1o ima3in,m ca real,. po0estea
despre care al*ii ne spun c, e ade0,rat,. po0estea pe care al*ii o consider, ade0,rat,5
dar toate sunt minciuni=
<li-t s1a ridicat i a repetat cu disperare rostirea 2n +a*a sicriului lui "nder. dei
2nc, nu +usese pus 2n el. 2nc, 7,cea 2n pat. i aerul 2i era pompat 2n pl,m/ni printr1o
masc,. iar o solu*ie de 3luco7, 2i era administrat, 0enos. dar 2nc, nu murise= #oar
t,cea=
G Un cu0/nt. a optit ea= Un cu0/nt de1al t,u=
"nder a micat bu7ele=
<li-t ar +i trebuit s,1i c:eme imediat pe ceilal*i= No0in:a. care era la cap,tul
puterilor dup, ce pl/nsese at/t de mult. era a+ar,= ?i %alentine. sora lui5 "la. Ol:ado.
Gre3o. Auara. patru dintre copiii adopta*i de el5 i mul*i al*ii. intr/nd i ieind din sala
de 0i7it,. dorind s,1l 7,reasc, m,car. s, aud, un cu0/nt de1al lui sau s,1i atin3, m/na=
#ac, ei ar +i putut trimite 0orb, spre alte lumi. cum ar mai +i pl/ns oamenii care 2i
aduceau aminte de rostirile lui de1a lun3ul a trei mii de ani de c,l,torii de la o lume la
alta= #ac, ei i1ar +i putut proclama ade0,rata identitate G %orbitor 2n Numele 'or*ilor.
autor a dou, G ba nu G a trei c,r*i despre %orbire5 i "nder Bi33in. )enocidul. ambii
a+la*i 2n aceeai carne pieritoare G 0ai. ce unde de oc s1ar +i r,sp/ndit 2n 2ntre3ul
uni0ers umanH
S1ar +i r,sp/ndit. 2ntins. aplati7at. ca apoi s, dispar, treptat= Ca orice und,= Ca
orice oc= O not, de subsol 2ntr1o carte de istorie= C/te0a bio3ra+ii= &io3ra+ii re0i7uite
de 3enera*ia urm,toare= Articole 2n enciclopedii= Note la s+/ritul traducerilor c,r*ilor
lui= Aceasta este nemicarea 2n care se stin3 toate 0ie*ile mari=
"nder a micat bu7ele=
G <eter. a optit el=
Apoi a rec,7ut 2n mu*enie=
Ce pre0estea astaC nc, respira. instrumentele nu indicau nimic anormal. inima
lui continua s, bat,= ns, 2l c:emase pe <eter= Asta 2nsemna c, t/n>ea s, retr,iasc,
0ia*a copilului min*ii lui. a T/n,rului <eter= Sau. a0/nd un +el de delir. 2i 0orbea +ratelui
s,u. 4e3emonulC Sau +ratelui s,u. pe 0remea c/nd era copilC <eter. ateapt,1m,H
<eter. am procedat bineC <eter. s, nu1mi +aci r,uH <eter. te ur,scH <eter. pentru un
7/mbet de1al t,u a +i 3ata s, mor sau s, ucid= Care era acel mesa>C Ce trebuia s,
rosteasc, <li-t despre acel cu0/ntC
S1a 2ndep,rtat de patul lui= A mers p/n, la u, i a desc:is1o=
G mi pare r,u. a spus ea 2ncet c,tre oamenii care umpleau cealalt, camer,.
c,tre cei care o au7iser, rareori rostind ce0a sau care nu o ascultaser, niciodat,= A
0orbit 2nainte de a putea c:ema i pe altcine0a s,1l aud,= #ar s1ar putea s, mai
0orbeasc,=
G Ce a spusC a 2ntrebat No0in:a. ridic/ndu1se 2n picioare=
G #oar un nume. a preci7at <li-t= A rostit: K<eterL=
G A in0ocat monstruo7itatea pe care a readus1o din spa*iu. nu m1a c:emat pe
mineH a 7is No0in:a=
ns, ea 0orbise aa din cau7a medicamentelor pe care i le administrase
medicul. ele o +,ceau s, 0orbeasc, i s, pl/n3, ast+el=
G Cred c,1l in0oc, pe +ratele nostru mort. a spus &,tr/na %alentine= No0in:a.
0rei s, intriC
G #e ceC a 2ntrebat No0in:a= Nu m1a c:emat pe mine. ci pe el.
G " incontient. a spus <li-t=
G %e7i. mam,C a +,cut "la= Nu c:eam, pe nimeni. 0orbete 2ntr1un 0is= #ar tot e
ce0a. a rostit un cu0/nt. iar acesta e un semn bun=
Cu toate acestea. No0in:a a re+u7at s, intre= Aa c, 2n >urul patului se 3,seau
%alentine. <li-t i patru dintre copiii adopta*i c/nd "nder a 0orbit din nou=
G No0in:a. a 7is el=
G <l/n3e a+ar,. a spus %alentine= Cumplit de sedat,. 2mi pare r,u=
G Nu1i nimic. a spus "nder= Ce s1a 2nt/mplatC 2n*ele3 c, sunt bolna0=
G Cam aa ce0a. a spus "la= KNeaten*iaL ar +i eDplica*ia mai precis, a cau7ei
care *i1a pro0ocat boala. din c/te tim noi=
G %rei s, spui c, am su+erit un accidentC
G %reau s, spun c, acor7i prea mult, aten*ie la ceea ce se petrece pe alte
planete. de aceea corpul t,u de aici e c/t pe ce s, se autodistru3,= a microscop am
0,7ut cum celulele lupt, 2ncet s, reconstruiasc, rupturile din propriii pere*i= 'ori pe
por*iuni. dar 2n 2ntre3ul corpului t,u=
G $e3et c, 0, dau at/ta b,taie de cap. a spus "nder=
%reme de o clip,. au cre7ut c, acela era punctul de plecare al unei discu*ii.
2nceputul procesului de 2ns,n,toire= ns,. dup, ce 0orbise at/t de pu*in. "nder a
2nc:is oc:ii i a adormit din nou. iar indica*iile instrumentelor au r,mas nesc:imbate=
KO. ce minunat. a 3/ndit <li-t= !1am cerit un cu0/nt. mi l1a o+erit. iar acum tiu
c:iar mai pu*ine dec/t 2nainte= Am risipit cele c/te0a momente de luciditate ale lui ca
s,1i spunem ce se petrece. 2n loc s,1i punem 2ntreb,ri pe care probabil nu 0om mai
a0ea ansa de a i le adresa= #e ce de0enim cu to*ii mai proti c/nd ne 2n3r,m,dim 2n
>urul cui0a a+lat 2n pra3ul mor*iiCL
A r,mas 2ns, locului. urm,rindu1l. atept/nd. pe c/nd ce ceilal*i. c/te unul. c/te
doi. au ieit din camer,= %alentine a 0enit ultima i a atins1o pe bra*=
G <li-t. nu po*i r,m/ne aici o 0enicie=
G Stau c/t pot. a spus ea=
%alentine a pri0it1o 2n oc:i i probabil a 0,7ut ce0a care a determinat1o s,
renun*e la ideea de a o con0in3e= A plecat. iar <li-t a r,mas din nou sin3ur, cu trupul
0l,3uit al b,rbatului a c,rui 0ia*, era centrul 0ie*ii ei=
#e c/nd a+lase ade0,ratul scop al c,l,toriilor 2n c,utarea de noi lumi. 'iro nu
tia dac, era ca7ul s, se bucure sau s, se sperie de sc:imbarea petrecut, cu T/n,ra
%alentine= #ac, p/n, atunci ea p,rea calm,. c:iar ne2ncre7,toare 2n sine. acum abia
se st,p/nea ca s, nu1l 2ntrerup, pe 'iro ori de c/te ori a0ea ce0a de spus= n clipa
c/nd credea c, 2n*elesese ce 0oia el s, spun,. 2ncepea s, 0orbeasc, G iar c/nd el
sus*inea c, se re+erea la cu totul altce0a. ea r,spundea la acea problem, 2nainte ca el
s, +i terminat cu eDplica*iile= 'iro i1a dat seama c, probabil de0enise mai sensibil
dec/t trebuia G tr,ise +oarte mult, 0reme aproape incapabil s, se eDprime. i mai to*i
obinuiau s,1l 2ntrerup,. de aceea el se sup,ra la orice a+ront. oric/t de minor= !ar asta
nu din cau7, c, socotea c, oamenii procedau ast+el din r,utate= #ar %al era pur i
simplu=== pornit. "ra permanent trea7, G i acum p,rea c, nu mai dormea deloc sau
cel pu*in 'iro n1o 0,7use odi:nindu1se= ?i nici nu 0oia s, mear3, acas,. p,r,sind acele
planete=
G A0em un termen. spunea ea= S1ar putea ca semnalul de oprire a ansiblului s,
se dea 2n orice moment= Nu a0em timp de odi:n, inutil,=
'iro a 0rut s,1i spun,: K#e+inete cu0/ntul Winutil UX= "l a0ea ne0oie de mai
mult, odi:n,. iar c/nd i1a +,cut cunoscut acest lucru. cu un 3est de respin3ere. %al i1a
7is:
G #ac, 0rei. dormi. m, ocup eu=
!ar el dormea pe +urate i. c/nd se tre7ea. constata c, ea i Jane eliminaser,
2ntre timp alte trei planete G dintre care dou, mani+estau semnele #escoladei de care
su+eriser, 2n ultimii o mie de ani=
G Ne apropiem. spunea %al. dup, care se lansa 2n pre7entarea unor elemente
interesante re+eritoare la datele ob*inute. asta p/n, se 2ntrerupea sin3ur, G din acest
punct de 0edere. a0ea o atitudine democratic,. oprindu1se pe sine la +el de uor cum 2l
oprea i pe el G ca s, se ocupe de datele culese de pe o alt, planet,=
#up, doar o 7i de asemenea tratament. 'iro renun*ase practic s, mai
0orbeasc,= %al era at/t de concentrat, asupra acti0it,*ii ei. 2nc/t nici nu 0orbea despre
altce0a5 iar cu pri0ire la acel subiect. 'iro nu a0ea de spus prea multe. dec/t s,1i
transmit, periodic in+orma*ii primite de la Jane prin nestemata din urec:e. nu prin
computerele de pe na0,= 'u*enia lui aproape total, i1a o+erit totui timp s,
3/ndeasc,= KAsta i1am cerut lui "nder. i1a dat el seama= Numai c, "nder nu o putea
+ace 2n mod contient= AiOa lui procedea7, ast+el din cau7a ne0oilor i dorin*elor
pro+unde ale lui "nder. nu datorit, deci7iilor luate 2n mod contient= #e aceea. el nu
putea s,1i acorde aten*ie lui %al5 dar munca ei putea de0eni at/t de interesant,. 2nc/t
"nder nu ar mai suporta s, se concentre7e asupra altor lucruri=L
KC/t anume din toate astea a +ost 2n*eles dinainte de c,tre JaneCL s1a 2ntrebat
el=
?i cum nu putea discuta asta cu %al. i1a sub0ocali7at 2ntreb,rile. ast+el ca Jane
s, le aud,=
G Ne1ai de70,luit scopul ade0,ratei noastre misiuni pentru ca "nder s,1i poat,
2ndrepta aten*ia asupra lui %alC Sau ai p,strat totul secret p/n, acum ast+el 2nc/t s, n1
o +ac, "nderC
G "u nu alc,tuiesc asemenea planuri. i1a spus Jane la urec:e= ', preocup, alte
lucruri=
G #ar e bine pentru tine. nuC Corpul lui %al nu mai e 2n prime>die de a se topi=
G Nu +i necioplit. 'iroH Nimeni nu te place c/nd te por*i aa=
G Oricum nu m, place nimeni. a spus el. 2ncet. dar binedispus= Nu te1ai +i putut
ascunde 2n trupul ei dac, era doar o 3r,m,>oar, de *,r/n,=
G Nu m, pot strecura 2n el. pentru c, "nder se a+l, 2nc, 2n interiorul lui. absorbit
de ceea ce +ace %al. a spus Jane=
G " c:iar at/t de absorbitC
G Aa se pare. i1a r,spuns Jane= !ar corpul lui se de3radea7,= C:iar mai rapid
dec/t se de3rada al lui %al=
ui 'iro i1a trebuit doar o clip, ca s, 2n*elea3,=
G %rei s, spui c, moareC
G %reau s, spun c, %al e eDtrem de acti0,. a spus Jane=
G Nu1l mai iubeti pe "nderC a 2ntrebat 'iro= Nu1*i pas,C
G #ac, lui "nder nu1i pas, de propria 0ia*,. a spus Jane. de ce mi1ar p,sa mieCH
Am/ndoi +acem toate e+orturile ca s, 2ndrept,m o situa*ie= Asta m, ucide pe mine. dar
i pe el= Aproape c, te1a ucis i pe tine. iar dac, d,m 3re. 0or muri 2nc, mul*i al*ii=
G Ce rece i nep,s,toare etiH a spus 'iro=
G Sunt doar o m/n, de semnale 2ntre stele. at/ta tot. a spus Jane=
G "erda de bode, a +,cut 'iro= Ce1i cu atitudinea astaC
G Nu am sentimente= Sunt un pro3ram de computer=
G ?tim cu to*ii c, ai o ai.a care e ec:i0alentul su+letului. dac, 0rei s1o numeti
aa. dup, cum procedea7, toat, lumea=
G Oamenii cu su+let nu pot +i opri*i prin deconectarea c/tor0a aparate=
G &ine. dar Con3resul 0a trebui s, 2nc:id, miliarde de computere i mii de
ansibluri 2n acelai timp ca s, te prind,= ndr,7nesc s, spun c, m, impresionea7,=
<entru mine ar +i su+icient i un 3lon*= Un 3ard electric era c/t pe ce s, m, ucid,=
G <resupun c, am 0rut s, mor cu 73omot mare i cu un miros de m/ncare ars,.
a spus Jane= O. de1a a0ea inim,H #ar probabil c, tii c/ntecul acela=
G Am crescut cu +ilme clasice. a spus 'iro= Asta a alun3at multe din nepl,cerile
de acas,= Tu ai minte i cura>= Cred c, 0ei 3,si i o inim,=
G mi lipsesc doar panto+ii cu rubine= ?tiu c, nic,ieri nu1i ca acas,. dar eu nu pot
a>un3e acolo. a spus Jane=
G <entru c, "nder 2i +olosete corpul at/t de intensC a 2ntrebat 'iro=
G Nu *in s, +olosesc trupul lui %al aa cum ai 0rea tu. a spus Jane= ?i cel al lui
<eter ar +i bun= C:iar i al lui "nder. dac, nu i1l mai +olosete= Nu sunt c:iar +emeie=
Aa mi1am ales eu identitatea ca s, m, apropii de "nder= "l a0ea di+icult,*i c/nd
trebuia s, intre 2n rela*ii cu b,rba*i= Am o dilem,: c:iar dac, "nder ar elibera unul
dintre aceste trupuri ca s,1l pot +olosi eu. nu tiu cum s, p,trund 2n el= Nu tiu unde
mi1e ai.a= Tu po*i s,1*i plase7i ai.a unde 0reiC Unde este ea acumC
G #ar 'atca 2ncearc, s, te 3,seasc,= "a poate +ace asta G poporul ei te1a creat=
G #a. ea. +iicele ei i copacii1p,rin*i. care au alc,tuit un +el de re*ea. dar asta nu
s1a mai reali7at p/n, atunci G s, prin7i ce0a 0iu i s,1l 2ndrumi spre un trup care este
de>a st,p/nit de ai.a altcui0a= Nu se poate. iar eu o s, mor. dar 2n nici un ca7 nu1i 0oi
l,sa pe tic,loii care au in0entat #escolada s, distru3, toate celelalte specii 2n7estrate
cu sim*uri pe care le1am cunoscut= Oamenii m, 0or ucide. socotind c, sunt un
pro3ram de computer care a luat1o ra7na. dar asta nu 2nseamn, c, 0oi permite cui0a
s, distru3, umanitatea= Sau s, distru3, m,tcile= Ori pe pe9ueninos. #ac, e s,1i oprim.
trebuie s1o +acem 2nainte de a muri= Sau. cel pu*in. s, 0, pre3,tesc pe tine i pe %al.
pentru ca 0oi s, pute*i reali7a asta i +,r, mine=
G #ac, a>un3em acolo c/nd tu 0ei muri. n1o s, ne mai putem 2ntoarce=
G Asta e=
G #eci e o misiune sinuci3a,=
G %ia*a e o misiune sinuci3a,. 'iro= %eri+ic, G e o lec*ie de ba7, 2n +ilo7o+ie= *i
petreci 0ia*a consum/ndu1*i combustibilul. iar c/nd 2l termini. mori=
G Acum 0orbeti ca mama. a spus 'iro=
G A. nu= !au totul cu 7/mbetul pe bu7e= 'ama ta a considerat mereu c, soarta ei
a +ost tra3ic,=
'iro tocmai se pre3,tea s,1i spun, ce0a ustur,tor. dar %al i1a 2ntrerupt
con0ersa*ia cu Jane=
G Nu1mi place c/nd procede7i aaH a stri3at ea=
G Cum anumeC s1a mirat 'iro. 2ntreb/ndu1se dac, ea mai spusese ce0a 2nainte
de acea i7bucnire=
G "Dclude1m, i 0orbete doar cu ea.
G Cu JaneC #ar mereu discut cu ea=
G #ar uneori m, ascultai i pe mine. a spus %al=
G &ine. %al. i tu obinuiai s, m, ascul*i. dar acum lucrurile s1au sc:imbat. din
c/te 0,d eu=
%al s1a ridicat brusc de pe scaun i s1a repe7it 0al0/rte> la el. oprindu1se 2n +a*a
lui cu un aer amenin*,tor=
G #eci aa stau lucrurileC Femeia pe care o iubeai era t,cut,. s+ioas, i te l,sa
2ntotdeauna s, domini con0ersa*ia= Acum. c/nd sunt 0ie. c/nd m, simt ca i cum a +i
eu 2ns,mi. consta*i c, nu sunt +emeia pe care o doreai. ade0,ratC
G Nu pre+er +emeile t,cute sau===
G <,i nu po*i recunoate ce0a at/t de 3ra0H Nu. trebuie s, ne proclam,m per+ect
0irtuoase i===
'iro s1a ridicat 2n picioare G lucru nu tocmai uor. pentru c, ea era +oarte
aproape de scaunul lui G i i1a stri3at 2n +a*,:
G #in c/nd 2n c/nd trebuie s, termin i eu c/te1o +ra7,H
G ?i c/te +ra7e de1ale mele ai===C
G Aa. 2ntoarce situa*ia 2n +a0oarea ta===
G Tu ai 0rut s, m, lipseti de 0ia*, ca s, instale7i pe altcine0a 2n trupul meu===
G A. despre asta e 0orbaC <o*i s, te liniteti. pentru c, Jane spune===
G Jane 7ice mereu c/te ce0aH Ai spus c, m, iubeti. dar nimeni nu poate concura
cu o +emeie care e permanent 2n urec:ea ta. care ascult, orice 0orb, de1a ta i===
G Acum 0orbeti ca mamaH a stri3at 'iro= 0ossa :en3ora, nu tiu de ce "nder a
urmat1o la m,n,stire= Se a3,*a de aceeai idee. c, el o iubea mai mult pe Jane dec/t
pe ea=
G ',car el a ncercat s, iubeasc, o +emeie mai mult dec/t ca pe o a3end, de
pro3ram,ri suprade70oltat,=
Au r,mas aa. +a*, 2n +a*,. 'iro ce0a mai 2nalt. dar cu 3enunc:ii 2ndoi*i pentru
c, nu reuise s, se ridice de tot de pe scaun din cau7a ei. care st,tea at/t de aproape
i1i su+la 2n +a*,. sim*indu1i c,ldura trupului la doar c/*i0a centimetri distan*,. i atunci
s1a 3/ndit: KAcesta e momentul c/nd===L Apoi a rostit totul tare. c:iar 2nainte ca 3/ndul
s, se 2nc:e3e complet 2n minte:
G Acesta este momentul c/nd. 2n +ilme. cei doi care stri3, unul la cel,lalt se
pri0esc brusc 2n oc:i. se 2mbr,*iea7, i r/d de +uria ce i1a cuprins. dup, care se
s,rut,=
G #a. aa e 2n +ilme. a spus %al= #ac, pui m/na pe mine. o s, te lo0esc at/t de
tare 2ntre picioare. 2nc/t 0ei a0ea ne0oie de un c:irur3 ca s, te repare=
Apoi s1a r,sucit i a re0enit la scaunul ei=
'iro s1a l,sat uor pe scaun i a 7is. de ast, dat, cu 0oce tare. dar 2ndea>uns de
tare ca %al s,1i dea seama c, nu 0orbea cu ea:
G Aa. Jane. unde r,m,seser,m 2nainte de i7bucnirea +urtuniiC
$,spunsul lui Jane a 0enit pe un ton t,r,3,nat5 'iro a recunoscut asta drept un
obicei al lui "nder c/nd era subtil i ironic=
G Acum 2*i dai seama de ce a 2nt/mpina di+icult,*i dac, ar +i s, +olosesc 0reo
parte a corpului ei=
G #a. i eu am aceeai problem,. a spus 2ncet 'iro. apoi a r/s tare. c:icotit.
tiind c, asta o 0a irita pe %al= !ar din +elul 2n care s1a 2ncordat. dar nu i1a r,spuns. 'iro
a 2n*eles c, planul 2i reuise=
G N1a 0rea s, 0, certa*i. a spus Jane 2mp,ciuitor= Am ne0oie de conlucrarea
0oastr,. pentru c, 0a trebui s, re7ol0a*i situa*ia 2mpreun, cu mine=
G #in c/te 2mi dau seama. a spus 'iro. tu i %al a*i conlucrat i +,r, mine=
G %al a re7ol0at o serie de lucruri pentru c, e at/t de plin, de=== Orice o anim,
acum=
G " plin, de "nder. a spus 'iro=
%al s1a 2ntors cu scaunul i l1a pri0it=
G Nu te 2ntrebi 2n le3,tur, cu identitatea ta seDual,. ca s, nu mai 0orbim de
s,n,tatea ta mintal,. c/nd cele dou, +emei pe care le iubeti sunt una 0irtual,.
eDist/nd doar 2n le3,turile trec,toare de ansiblu. eDistente 2ntre computere. i una al
c,rei su+let apar*ine unui b,rbat care e so*ul mamei taleC
G "nder e pe moarte. a spus 'iro= Ori tiai de>aC
G Jane a 7is c, el p,rea neatent=
G <e moarte. a repetat 'iro=
G #up, mine. +aptul c, tu i "nder sus*ine*i c, iubi*i o +emeie 2n carne i oase.
dar. 2n realitate. nu1i pute*i acorda aceleia nici m,car o +r/ntur, din aten*ia 0oastr,
eDplic, +oarte limpede caracterul b,rba*ilor. a spus %al=
G 'da. *ie 2*i acord toat, aten*ia. a spus 'iro= n ce1l pri0ete pe "nder. nu1i
acord, aten*ie mamei pentru c, se ocup, de tine.
G #e munca mea. 0rei s, 7ici= ?i de misiune= Nu de mine=
G Acestui lucru i1ai acordat tu aten*ie tot timpul. mai pu*in c/nd ai +,cut o pau7,
ca s, m, ataci pentru modul 2n care discut cu Jane i nu te ascult pe tine=
G "Dact. a spus %al= Cre7i c, n1am obser0at ce s1a petrecut cu mine 2n aceast,
7iC C,. dintr1odat,. nu mai reuesc s,1mi *in 3ura. c, sunt at/t de acti0,. 2nc/t nu mai
pot dormi. c,=== "nder a +ost eul meu tot timpul. numai c, p/n, acum m1a l,sat
sin3ur,. iar asta a +ost bine. pentru c, m, 2nsp,im/nt, ce +ace acum= Nu 2n*ele3i c,
sunt 2n3ro7it,C " prea mult= 'ai mult dec/t pot suporta= Nu sunt 2n stare s, rein at/ta
ener3ie 2n mine=
G Atunci 0orbete despre asta. nu *ipa la mine. i1a spus 'iro=
G #ar n1ai 0rut s, m, ascul*i= Am 2ncercat. dar tu discutai cu Jane. l,s/ndu1m,
pe dina+ar,=
G <entru c, nu suportam s, ascult iruri de date i anali7e pe care le puteam
0edea i re7umati0 pe computer= #e unde s, tiu c, te mai opreai din acel monolo3 ca
s, spui i ce0a de interes umanC
G Acum totul este important i nu am eDperien*, 2n asemenea situa*ii= n ca7 c,
ai uitat. nu tr,iesc de +oarte mult, 0reme= 'ulte lucruri 2mi sunt necunoscute= #e
eDemplu. nu tiu de ce1mi pas, at/t de mult de tine= Tu 2ncerci s, m, 2nlocuieti din
po7i*ia mea de st,p/n, a acestui trup= ', i3nori sau m, domini. 2ns, eu nu 0reau asta=
Acum am ne0oie de un prieten=
G ?i eu. a spus 'iro=
G #ar nu tiu cum s, procede7. a spus %al=
G <e de alt, parte. eu tiu +oarte bine cum s, +ac. dar sin3ura dat, c/nd s1a
2nt/mplat. m1am 2ndr,3ostit de persoana respecti0,= Apoi am a+lat c, era sora mea
0itre3,. pentru c, tat,l ei era amantul mamei. iar omul pe care 2l consideram tat,l
meu s1a do0edit steril. +iindc, murea din cau7a unei boli ce 2l rodea pe din,untru=
Acum 2n*ele3i de ce e7it at/t de multC
G %alentine a +ost prietena ta= ?i 2nc, 2*i este=
G #a. a spus 'iro= #a. uitasem asta= Am a0ut doi prieteni=
G <lus "nder=
G Trei. s1a corectat 'iro= ?i cu sora mea. "la. 2nseamn, patru= ?i 4uman mi1a
+ost prieten. aadar. sunt cinci=
G %e7iC Cred c, asta te1a 2n0,*at cum s,1*i +aci prieteni=
G Ca s,1*i +aci prieteni. a spus 'iro. repet/nd intona*ia mamei lui. trebuie s, +ii
tu 2nsu*i prietenos=
G 'iro. a spus %al. mi1e +ric,=
G #e ceC
G #e lumea pe care o c,ut,m. nu tiu ce 0om 3,si acolo= #e ce mi se 0a
2nt/mpla dac, "nder moare= Sau dac, Jane m, preia ca=== lumin, interioar,. ca
p,puar= #e ceea ce 0oi sim*i dac, n1o s, mai *ii la mine=
G #ar dac, 2*i promit c, 0oi *ine la tine indi+erent ce se 2nt/mpl,C
G Nu po*i +ace o asemenea promisiune=
G &ine. dac, m1a tre7i c, 0rei s, m, stran3ule7i. atunci n1a mai *ine la tine=
G #ar dac, te1a 2necaC
G Nu pot *ine oc:ii desc:ii sub ap,. i atunci n1a ti c, tu eti tu=
Au pu+nit am/ndoi 2n r/s=
G n +ilme. 2n asemenea clipe. eroul i eroina r/d i se 2mbr,*iea7,=
Glasul lui Jane i1a 2ntrerupt=
G Scu7a*i1m, c, 0, stric momentul de tandre*e. dar am 3,sit o nou, lume i se
transmit mesa>e 2ntre supra+a*a planetei i obiectele arti+iciale care 7boar, pe orbit,=
Am/ndoi s1au 2ntors spre terminale i au pri0it datele pe care Jane le pre7enta=
G Nu este ne0oie de o anali7, minu*ioas,. a spus %al= <laneta asta este
a0ansat, din punct de 0edere te:nolo3ic= C:iar dac, nu de aici a pornit #escolada.
parie7 c, se tie unde este acel loc=
G A 0rea s, tiu dac, ne1au detectat i cum 0or procedaC #ac, posed,
te:nolo3ia necesar, lans,rii de obiecte 2n spa*iu. probabil au i capacitatea de a ne
distru3e=
G "u 0eri+ic dac, eDist, obiecte care 0in spre noi. a spus Jane=
G S, 0edem dac, undele acestea electroma3netice sunt purt,toare de ce0a care
aduce a limba>=
G Sunt +luDuri de date. a preci7at Jane= e anali7e7 c,ut/nd modele binare= #ar
ti*i c, decodi+icarea limba>ului computeri7at impune trei sau patru ni0ele de
decodi+icare 2n loc de dou,. cum e re3ula. deci nu este uor=
G Credeam c, limba>ul binar e mai simplu dec/t o limb, 0orbit,. a spus 'iro=
G #a. c/nd e 0orba de pro3rame i date numerice. a spus Jane= #ar dac, sunt
ima3ini di3itali7ateC C/t e de lun3, o linie dac, e o a+iare tip rasterC C/t de mult din
transmisie e material de ini*iali7areC C/t de mult ocup, datele de corectare a erorilorC
C/t de mult din asta este o repre7entare binar, a unei repre7ent,ri scrise a unei limbi
0orbiteC #ac, e criptat, 2n continuare. ca s, 2mpiedice interceptareaC Nu am idee ce
dispo7iti0 produce codul i nici ce main, 2l primete= Aadar. +olosindu1mi mai toat,
capacitatea pentru a re7ol0a problema. mi1e +oarte 3reu. doar c, aceasta===
<e prima pa3in, a a+ia>ului a ap,rut un 3ra+ic=
G=== cred c, e repre7entarea unei molecule 3enetice=
G O molecul, 3enetic,C
G Similar, cu a #escoladei. a spus Jane= "Dact aa cum di+er, de moleculele
3enetice de pe <,m/nt i usitania= Crede*i c, e o decodi+icare plau7ibil,C
#easupra terminalelor a ap,rut brusc o mas, de ci+re binare= #up, o clip,. acea
mas, s1a trans+ormat 2ntr1o nota*ie :eDa7ecimal,= Apoi. o ima3ine tip raster care
sem,na cu inter+eren*a para7i*ilor. +,r, s, aminteasc, de o ima3ine coerent,=
G Nu se scanea7, bine 2n acest +el= #ar ca set de instruc*iuni. constat c,
re7ultatele sunt mereu la +el=
#up, aceea. pe ecran au ap,rut ima3ini de molecule 3enetice=
G #e ce ar transmite cine0a in+orma*ii 3eneticeC a 2ntrebat %al=
G <oate e un soi de limba>. a spus 'iro=
G #ar cine ar putea citi o ast+el de limb,C a 2ntrebat %al=
G Cei care au creat #escolada. a 7is 'iro=
G %rei s, spui c, 0orbesc prin manipularea 3enelorC s1a mirat %al=
G <oate c, le miros. a spus 'iro= #oar c, reuesc asta cu o continuitate
incredibil,= Cu subtilit,*i i nuan*e de 2n*eles= Apoi. c/nd au 2nceput s, trimit, oameni
2n spa*iu. ca s, discute cu ei. au transmis ima3ini. iar apoi. din ima3ini. au reconstituit
mesa>ul i. :mm. l1au mirosit=
G Asta e cea mai idioat, eDplica*ie pe care am au7it1o 0reodat,. a spus %al=
G 'da. aa cum ai spus. nu tr,ieti de +oarte mult, 0reme= "Dist, o mul*ime de
eDplica*ii idioate pe lume i nu cred c, aici am dat lo0itura=
G <robabil c, eDperimentea7, i transmit date peste tot. a spus %al= Nu toate
+ormele de comunicare sunt sub +orm, de dia3rame. ade0,rat. JaneC
G Nu. 2mi pare r,u dac, 01am +,cut s, crede*i aa ce0a= Asta a +ost doar o clas,
redus, de date pe care am reuit s, o decodi+ic 2n mod coerent= Ar mai +i nite
materiale care par a +i mai cur/nd analo3e dec/t di3itale. iar dac, le trans+orm 2n
sunete. ob*in asta.
Au au7it computerele emi*/nd o serie de sc/r*/ituri i scr/nete sem,n/nd cu
para7i*ii=
G Sau. dac, transmit totul 2n +ascicule de lumin,. arat, aa=
!mediat dup, aceea. pe terminale au ap,rut lumini care dansau i pulsau.
sc:imb/ndu1i culorile 2n mod aparent aleatoriu=
G Cine tie cum arat, i sun, aceast, limb,C a 2ntrebat Jane=
G %,d c, e 3reu. a constatat 'iro=
G <osed, cunotin*e a0ansate de matematic,. a spus Jane= <artea de
matematic, se re7ol0, repede i obser0 c/te0a elemente care1mi su3erea7, c, ei
lucrea7, la un ni0el 2nalt=
G O 2ntrebare neroad,. Jane= #ac, n1ai +i +ost cu noi. c/t ne1ar +i trebuit s,
anali7,m datele i s, ob*inem aceleai re7ultate ca tineC #ac, +oloseam doar
computerele na0ei=
G "i. dac, a*i +i a0ut pro3rame pentru +iecare===
G Nu. doar presupun/nd c, a0eam so+tEare bun. a spus 'iro=
G n >ur de apte 3enera*ii. a spus Jane=
G ?apteC
G Si3ur. nu po*i 2ncerca +olosind doi oameni neinstrui*i i dou, computere care
nu au pro3rame utile. a spus Jane= Ar trebui +olosi*i sute de oameni 2ntr1un ast+el de
proiect i tot 01ar trebui c/*i0a ani=
G ?i cre7i c, noi 0om putea +ace o asemenea acti0itate dup, ce te 0or lic:idaC
G Sper s, termin traducerea 2nainte de a +i pr,>it,. a spus Jane= #e aceea te ro3
s, taci. ca s, m, pot concentra=
Grace #rin-er era prea ocupat, ca s,1i 2nt/lneasc, pe <eter i pe Ban31'u= n
realitate. 2i 0,7use trec/nd dintr1o 2nc,pere 2n alta a casei= e +,cuse c:iar i un semn
cu m/na= ns, +iul ei a continuat s, le eDplice 0i7itatorilor c, ea nu era acas,. urm/nd
s, re0in, mai t/r7iu. i c, puteau s, o atepte i. dac, tot a0eau de stat. le1a propus
s, ia masa de sear, cu +amilia lui= "ra 3reu s, se supere cine0a c/nd minciuna era
at/t de stri3,toare la cer. dar in0ita*ia at/t de 3eneroas,=
a mas, s1a discutat 2ndelun3 de ce samoanii erau at/t de mari= Trebuiau s,
capete propor*ii pentru c, samoanii de r/nd probabil eDplodau pur i simplu dup, o
asemenea mas,= N1ar +i re7istat= Fructe. pete. taro. carto+i dulci. din nou pete. alte
+ructe G <eter i Ban31'u cre7user, c, li se o+erea m/ncare din belu3 la :otel. dar
acum 2i d,deau seama c, buc,tarul1e+ de acolo era un mic copil 2n compara*ie cu
ceea ce se pre3,tea 2n casa lui Grace #rin-er=
A0ea un so*. un b,rbat cu o po+t, de m/ncare uimitoare. care r/dea ori de c/te
ori nu mesteca sau 0orbea. ba uneori i 2n asemenea momente= <,rea s,1l distre7e
po0estindu1le acelor 0i7itatori papala3i ce semni+ica*ie a0eau di+erite nume=
G #e eDemplu. numele so*iei mele 2nseamn, de +apt K<rotectoarea oamenilor
be*iL=
G &a nu. a inter0enit +iul= nseamn, KCel care pune lucrurile la punctL=
G n materie de b,utur,H a eDclamat tat,l=
G Numele de +amilie nu are nimic de a +ace cu cel mic=
#e ast, dat,. +iul s1a sup,rat=
G Nu c:iar orice are un 2n*eles pro+und=
G Copiii se >enea7, at/t de repede. a spus tat,l= Se ruinea7,= #up, ei. totul
trebuie s, arate bine= Numele insulei este de +apt KAta AtuaL. adic, K$/7i. 7euleHL
G Atunci s1ar pronun*a KAtatuaL 2n loc de KAta AtuaL. l1a corectat +iul din nou=
KUmbra 7euluiL. aa se traduce. dac mai 2nseamn, i altce0a dec/t insula s+/nt,=
G Fiul meu *ine la traducerea literal,. a spus tat,l= %rea ca totul s, sune serios=
Nu pricepe o 3lum, nici m,car dac, @eul i1o r,cnete la urec:e=
G #oar tu 2mi r,cneai 3lume la urec:e. tat,. a spus +iul ?i a 7/mbit= Cum a
putea au7i 3lumele spuse de @euC
#up, aceste 0orbe s1a 2nt/mplat 2ns, ca tat,l s, nu r/d,=
G Fiul meu nu aprecia7, 3lumele= i 2nc:ipuie c, asta e o 3lum,=
Ban31'u s1a uitat la <eter. care 7/mbea. ca i cum ar +i 2n*eles ce era ciudat la
acei oameni= S1a 2ntrebat dac, el obser0ase c, nimeni nu1i pre7entase pe b,rba*i
dec/t prin rela*ia lor cu Grace #rin-er= C:iar nu a0eau numeC
Nu1i nimic. m/ncare e bun, i. c:iar dac, nu pricepi umorul samoan. r/setele i
buna lor dispo7i*ie de0eniser, at/t de molipsitoare. 2nc/t era imposibil s, nu te sim*i
bine i relaDat 2n compania lor=
G Cre7i c, a0em su+icientC a 2ntrebat tat,l c/nd +iica a adus ultimul pete
pre3,tit. o creatur, cu carne ro7. 3arnisit cu ce0a ce str,lucea umed G la 2nceput.
Ban31'u a cre7ut c, era 3la7ur, de 7a:,r. dar cine ar 3,ti petele 2n acel +elC
Copiii i1au r,spuns imediat tat,lui. ca i cum acela ar +i +ost un ritual al +amiliei:
G ;a BavaF
Numele unei +ilo7o+iiC Sau doar eDpresia samoan, pentru Kde>a su+icientLC Sau
ambeleC
Abia dup, ce au m/ncat >um,tate din pete a ap,rut i Grace #rin-er. +,r, s, se
scu7e c, nu le 0orbise 2n urm, cu dou, ore. c/nd trecuser, prin dreptul ei= &ri7a
dinspre ocean adusese r,coare 2n 2nc,perea +,r, pere*i i. a+ar,. ploaia uoar, c,dea
cu intermiten*,. 2n timp ce soarele se str,duia. +,r, a reui 2nc,. s, se cu+unde 2n ap,
2nspre apus= Grace s1a ae7at la o mas, scund,. eDact 2ntre <eter i Ban31'u. care
cre7use c, a0ea s, stea al,turi de <eter i c, 2ntre ei n1ar mai +i 2nc,put altcine0a. mai
ales o persoan, at/t de masi0,= ns, se 3,sise loc. dac, nu c:iar de la 2nceput. m,car
dup, ce se str,duise. iar dup, ce le1a adresat saluturi. a reuit ceea ce +amilia nu
putuse G a +,cut s, dispar, ce mai r,m,sese din pete i a terminat lin3/ndu1i
de3etele i r/7/nd la +el de nebunete ca i so*ul ei la 3lumele pe care le spunea
acesta=
Apoi. pe neateptate. Grace s1a aplecat spre Ban31'u i a 2ntrebat1o. pe un ton
+oarte serios:
G !a spune. care *i1e strata3ema. c:ine7oaicoC
G Strata3em,C s1a mirat Ban31'u=
G Adic, trebuie s, ob*in m,rturisirea de la b,iatul albC Albii sunt 2n0,*a*i s,
mint,. doar tii asta= #ac, eti alb. nu te las, s, a>un3i adult dac, nu st,p/neti arta
de a a+irma ce0a i de a dori s, +aci altce0a=
<eter s1a 2n3ro7it=
&rusc. 2ntrea3a +amilie a i7bucnit 2ntr1un r/s asur7itor=
G Asta e lips, de ospitalitateH a eDclamat so*ul lui Grace= e1ai 0,7ut +e*eleC
C:iar au cre7ut c, Grace a 0orbit serios=
G #ar am 0orbit serios. a protestat Grace= Am/ndoi a0e*i de 3/nd s, m, min*i*i=
A*i sosit pe o na0, stelar, ieriC #e la 'osco0aC
<e neateptate. a rostit c/te0a cu0inte ce p,reau 2ntr1o rus, destul de
con0in3,toare. acela +iind probabil dialectul +olosit pe 'osco0a=
Ban31'u n1a tiut cum s, reac*ione7e= <eter o au7ea 2n urec:e pe Jane. iar el a
r,spuns imediat:
G Sper s, 2n0,* samoana c/t 0oi r,m/ne aici la post pe <aci+ica= N1o s, reuesc
asta dac, bolborosesc 2n rus,. indi+erent c/t de mult 0ei 2ncerca s, m, s/c/i cu re+eriri
brutale la 2nclina*iile naturale i la lipsa de +rumuse*e a cona*ionalilor mei=
Grace a r/s=
G Ai 0,7ut. c:ine7oaicoC a spus ea= 'inciuni peste minciuni= ?i 2nc, sun/nd
+oarte ele3ant= Are nestemata aceea 2n urec:e. iar ea 2l a>ut,= n realitate. nici unul din
0oi nu tie o boab, de limba rus,=
<eter s1a 2nne3urat la +a*, i a p,rut oarecum 2n3re*oat= Ban31'u l1a sal0at de
su+erin*, G dei a +,cut1o cu riscul de a1l 2n+uria=
G Si3ur c, e o minciun,. a recunoscut ea= Ade0,rul e prea 3reu de cre7ut=
G ns, ade0,rul e sin3urul lucru ce merit, cre7ut. a spus +iul lui Grace=
G #ac, 2l po*i cunoate. a spus Ban31'u= #ar dac, nu cre7i ade0,rul. cine0a
trebuie s, te a>ute ca s, rosteti minciuni plau7ibile. aa eC
G ?i eu tiu s, in0ente7. a spus Grace= Alalt,ieri. un alb i o c:ine7oaic, l1au
0i7itat pe prietenul meu Aimaina 4i-ari pe o lume care e situat, la cel pu*in dou,7eci
de ani1lumin, dep,rtare= !1au spus nite lucruri care i1au tulburat tot ec:ilibrul interior=
Ast,7i. un alb i o c:ine7oaic,. spun/nd alte minciuni. 0in la mine. dorind s,1mi ob*in,
a>utorul. permisiunea sau s+atul pri0ind 0i7itarea insulei 'alu=
G 'alu 2nseamn, Ks, +ii calmL. a ad,u3at pe un ton 0esel so*ul lui Grace=
G 'ai eti trea7C l1a 2ntrebat Grace= Nu *i1era +oameC N1ai m/ncatC
G '1am s,turat. dar m, +ascinea7, situa*ia. i1a r,spuns so*ul= 4ai. d,1i de 3olH
G %reau s, tiu cine sunte*i i cum a*i a>uns aici. a spus Grace=
G Ne e +oarte 3reu s,1*i eDplic,m. a spus <eter=
G A0em multe minute la dispo7i*ie. a spus Grace= 'ilioane. dac, 0re*i= Se pare
c, 0oi sunte*i cam 3r,bi*i= At/t de 3r,bi*i. 2nc/t s,ri*i de la o lume la alta peste noapte=
Asta dep,ete capacitatea mea de 2n*ele3ere. pentru c, se presupune c, 0ite7a
luminii e o barier, de netrecutH #ar dac, nu cred c, sunte*i aceleai persoane pe care
le1a primit prietenul meu pe %/ntul #i0in. asta c:iar dep,ete orice capacitate de
2n*ele3ere= Aadar. presupun/nd c, pute*i c,l,tori cu 0ite7, mai mare dec/t a luminii.
se pune 2ntrebarea de unde sunte*i= Aimaina consider, c, i1a*i +ost trimii de 7ei. de
str,moii lui. mai precis. i poate c, are dreptate. 7eii sunt impre0i7ibili i 2ntreprind
ac*iuni la care nu au mai apelat 2nainte= "u 2ns, consider c, eDplica*iile ra*ionale sunt
mai bune. mai ales 2n articolele pe care sper s, le public= <rin urmare. eDplica*ia
ra*ional, este c, sosi*i dintr1o lume real,. nu din 0reo lume cereasc,= ?i cum nu pute*i
+ace salturi de la o lume la alta 2ntr1o clip, sau o 7i. a*i putea 0eni de oriunde. 2ns, eu
i +amilia mea credem c, a*i sosit din usitania=
G "u nu 0in de acolo. a spus Ban31'u=
G !ar eu pro0in de pe <,m/nt. a 7is <eter= #ac, se poate spune c, 0in de
unde0a=
G Aimaina presupune c, 0eni*i din "Dterior. a spus Grace i. 0reme de o clip,.
Ban31'u a cre7ut c, +emeia 2i d,duse seama cum ap,ruse <eter= Apoi a 2n*eles c,
0orbele ei a0eau un sens teolo3ic. nu literal= T,r/mul 7eilor= #ar 'alu a spus c, nu 01a
0,7ut acolo. iar dac, 01a 0,7ut. n1a tiut c, sunte*i 0oi= Aadar. am a>uns de unde am
plecat= 'in*i*i. deci ce rost are s, 0, mai pun 2ntreb,riC
G (i1am spus ade0,rul. a 7is Ban31'u= "u 0in de pe lumea Calea= !ar <eter. 2n
m,sura 2n care se poate stabili acest lucru. 2i are ori3inea pe <,m/nt= #ar 0e:iculul
cu care am sosit este ori3inar din usitania=
<eter s1a +,cut alb la +a*,= Ban31'u i1a dat seama ce 3/ndea: K'ai bine ne
puneam sin3uri trean3ul de 3/t i le o+eream lor cap,tul liber al +r/n3:ieiL= Cu toate
acestea. Ban31'u trebuia s, se slu>easc, de propria >udecat,. iar dup, p,rerea ei.
0ia*a nu le era pus, 2n prime>die de Grace i de +amilia ei= #ac, ar +i 0rut s,1i dea pe
m/na autorit,*ilor. ar +i +,cut1o de mult=
Grace a pri0it1o drept 2n oc:i pe Ban31'u i a t,cut c/t0a timp= Apoi a 7is:
G A +ost bun peteleC
G '1am 2ntebat din ce era 3la7ura= A a0ut 7a:,r 2n eaC
G 'iere i nite ierburi. plus 3r,sime de porc= Sper c, nu ai 2n s/n3e o
combina*ie rar, de c:ine7 i e0reu sau musulman. pentru c, dac, ar +i aa. iar dac,
acum ai 2nc,lcat ritualurile. m1a sim*i +oarte st/n>enit,. +iindc, tiu c/t de 3reu este
s, te puri+ici. cel pu*in aa am a+lat. pentru c, aceast, no*iune eDist, i 2n cultura
noastr,=
ncura>at de +aptul c, pe Grace n1o preocupa miraculoasa lor na0, spa*ial,.
<eter a 2ncercat s, readuc, discu*ia la subiect:
G #eci o s, ne lai s, 0orbim cu 'aluC
G 'alu :ot,r,te pe cine 0ede. iar el spune c, voi sunte*i cei care decid. dar aa
se eDprim, el. 2n mod eni3matic=
G Gnomic. a spus Ban31'u. iar <eter s1a crispat=
G Nu tocmai. nu 2n sensul de a se eDprima con+u7= 'alu 0rea s, +ie c/t se poate
de limpede. iar pentru el. lucrurile spirituale nu sunt deloc mistice. ci +ac parte din
0ia*,= "u n1am p,it al,turi de mor*i i nici nu i1am au7it pe eroi c/nt/ndu1i c/ntece.
i nici n1am a0ut 0reodat, 0i7iunea crea*iei. dar sunt con0ins, c, 'alu a trecut prin
aceste eDperien*e=
G ?tiam c, eti sa0ant,. a spus <eter=
G #ac, 0rei s, discu*i cu sa0anta Grace #rin-er. a spus ea. citete1mi lucr,rile i
particip, la cursurile mele= Credeam. c, 0re*i s, discutai cu mine=
G #ar asta i 0rem. a ad,u3at iute Ban31'u= <eter se 3r,bete= A0em nite
termene=
G n*ele3 c, Flota usitan, ar +i unul dintre acestea. 2ns, nu este mai presant
dec/t altele= S1a dat ordinul pri0ind oprirea computerelor=
<eter s1a crispat=
G S1a dat ordinulC
G #a. acum c/te0a s,pt,m/ni. a spus Grace. p,r/nd nedumerit,= Apoi a
continuat: A. s,rmanii de 0oi. nu c:iar ordin de oprire. ci pri0ind modul de pre3,tire al
opera*iunii= Credeam c, tia*i despre asta=
<eter a dat aprobator din cap i s1a mai calmat. dar a r,mas mo:or/t=
G Cred c, 0e*i s, discuta*i cu 'alu 2nainte de 2ntreruperea le3,turilor prin
ansiblu= #ei ce importan*, ar mai a0ea astaC a 7is ea. parc, 3/ndind cu 0oce tare= a
o adic,. dac, pute*i c,l,tori cu o 0ite7, superioar, luminii. a*i putea transmite c:iar
0oi mesa>ele= #oar dac, nu cum0a===
Fiul ei a 0enit cu o su3estie:
G Trebuie s, transmit, mesa>ele c,tre multe lumi=
G Sau c,tre nenum,ra*i 7eiH a eDclamat tat,l. care a i7bucnit 2ntr1un :o:ot
nest,p/nit de r/s. dei Ban31'u a considerat spusele lui drept o 3lum, neinspirat,=
G Ori au ne0oie de le3,turile prin ansiblu ca s, poat, c,l,tori at/t de repede. a
spus +iica lui Grace. care acum st,tea 2ntins, al,turi de mas,. r/3/ind din c/nd 2n
c/nd. satis+,cut, de masa bo3at,=
G Sau. a spus Grace. pri0indu1l pe <eter. care i1a dus instincti0 m/na ca s,
atin3, nestemata din urec:e. sunte*i conecta*i c:iar la 0irusul pe care 0rem s,1l
elimin,m prin oprirea tuturor computerelor. iar asta are le3,tur, cu posibilitatea
0oastr, de a c,l,tori mai repede dec/t lumina=
G Nu e un 0irus. a spus Ban31'u= " o persoan,= O entitate 0ie= !ar 0oi a>uta*i
Con3resul s, o ucid,. dei ea e sin3ura de acest tip care nu a +,cut niciodat, r,u
nim,nui=
G Con3resul se a3it, c/nd ce0a sau. dac, 0re*i. cine0a +ace +lota s, dispar,=
G #ar +lota 2nc, eDist,. a spus Ban31'u=
G S, nu ne cert,m. a propus Grace= S, spunem c, acum. dup, ce am constatat
c, sunte*i dispui s, spune*i ade0,rul. poate c, merit, ca 'alu s, 0, acorde din
timpul lui=
G "l tie ade0,rulC a 2ntrebat <eter=
G Nu. dar tie unde e p,strat i uneori reuete s,1l 7,reasc,. iar atunci ne
spune i nou, ce a 0,7ut= Cred c, e bine i aa=
G ?i1l putem 2nt/lniC
G %a trebui s, sta*i o s,pt,m/n, c, s, 0, puri+ica*i 2nainte de a pune piciorul pe
Atatua=
G <icioarele murdare 2i 3/dil, pe 7eiH a eDclamat so*ul ei. r/7/nd eDplo7i0= #e
aceea se numete !nsula @eului care r/de=
Nelinitit. <eter s1a +oit pe scaun=
G Nu 0, plac 3lumele so*ului meuC a 2ntrebat Grace=
G Nu. cred c,=== practic. nu le 2n*ele3em=
G Asta pentru c, nu sunt prea amu7ante. a spus Grace= #ar el e :ot,r/t s, r/d,
tot timpul ca s, nu se supere pe 0oi i s, 0, ucid, cu m/inile 3oale=
Ban31'u a tres,rit. pentru c, a 2n*eles imediat c, acela era ade0,rul5 instincti0.
sim*ise tot timpul +uria care clocotea 2nd,r,tul :o:otelor de r/s. iar c/nd i1a pri0it
m/inile mari i aspre. i1a dat seama c, ar +i +ost 2n stare s, o +ac, buc,*i +,r, s, se
osteneasc, prea mult=
G #e ce ne1ai amenin*a cu moarteaC a 2ntrebat <eter. inter0enind pe un ton mai
b,t,ios dec/t i1ar +i dorit Ban31'u=
G #impotri0,H a eDplicat Grace= %, spun c, so*ul meu e :ot,r/t s, nu permit,
+uriei care l1a cuprins 2n +a*a purt,rii 0oastre 2ndr,7ne*e i scandaloase s, 2i in+luen*e7e
reac*iile= #orin*a 0oastr, de a 0i7ita Atatua. +,r, ca m,car s, 0, deran>a*i s, a+la*i c,
ne1a*i ruina i p/n3,ri ca popor pentru o sut, de 3enera*ii. dac, a*i c,lca acolo
nein0ita*i i nepuri+ica*i G cred c, merit, toat, lauda pentru c, nu a >urat s, 0, 0erse
s/n3ele pentru asta=
G N1am tiut. a spus Ban31'u=
G #ar el a tiut, a 7is Grace= <entru c, are nestemata 2n urec:e=
<eter a roit=
G Aud doar ce1mi optete. a eDplicat el. dar nu pot au7i ce *ine pentru sine=
G #eci. aa=== sunte*i 2ndruma*i= Aimaina are dreptate. slu>i*i o +iin*, superioar,=
#in proprie ini*iati0,C Sau sunte*i sili*iC
G Asta e o 2ntrebare ridicol,. mam,. a spus +iica ei. sc,p/nd un r/3/it= #ac, ar +i
sili*i. cum ar putea recunoateC
G Oamenii pot comunica multe i prin ceea ce nu spun. i1a r,spuns Grace. lucru
pe care l1ai putea 2n*ele3e i sin3ur, dac, te1ai ridica 2n capul oaselor ca s, 0e7i
eDpresia eloc0ent, de pe +e*ele acestor 0i7itatori mincinoi de pe alte planete=
G Nu e o +iin*, superioar,. a spus Ban31'u= Nu 2n sensul pe care1l su3ere7i= Nu e
7ei*,. dei poate controla multe i tie o sumedenie de lucruri= #ar nu e omnipotent, i
nici nu tie totul. iar uneori se 2nal,= Nu sunt con0ins, c, e 2ntotdeauna bun,. ast+el
c,. ne+iind per+ect,. n1o putem considera 7ei*,=
Grace a cl,tinat din cap=
G Nu 0orbeam de un 7eu platonic. de o per+ec*iune eteric, ce nu poate +i
2n*eleas,. ci doar intuit,= Nu m, re+eream la o +iin*, nicenian, i paradoDal,. a c,rei
eDisten*, este mereu contra7is, de ineDisten*a ei= <rietena 0oastr,. pe care amicul t,u
cu nestemata 2n urec:e o poart, ca pe un para7it G numai c, m, 2ntreb: cine stoarce
0ia*, de la cineC G ea ar putea +i un 7eu 2n 2n*elesul 2n care noi. samoanii. +olosim acest
cu0/nt= A*i putea +i ser0itorii ei eroici= A*i putea +i 2ncarcarea ei. dac, m, 3/ndesc bine=
G #ar eti sa0ant,. a spus Ban31'u= Ca i dasc,lul meu. 4an Fei1T7u. care a
descoperit c,. de +apt. ce numim 7ei erau doar obsesii induse 3enetic pe care le
interpretam 2n aa +el 2nc/t s, r,m/nem supui +a*, de===
G Faptul c, 7eii votri nu eDist, nu 2nseamn, c, nici ai mei nu eDist,. a spus
Grace=
G Cred c, a c,lcat 2n picioare nenum,ra*i 7ei doar ca s, a>un3, aiciH a eDclamat
so*ul lui Grace. r/7/nd nest,0ilit=
Ban31'u s1a sim*it cuprins, de team, abia acum. c/nd tia ce repre7enta r/sul
lui=
Grace a 2ntins m/na uria, i i1a l,sat1o 3reu pe um,rul +ira0 al lui Ban31'u=
G Nu te speria. a spus ea= So*ul meu e un om ci0ili7at i n1ar ucide pe nimeni=
G #ar nu pentru c, n1ar 2ncercaH a r,cnit el= Nu. asta a +ost o 3lum,H a ad,u3at
i aproape c, a dat 2n lacrimi de r/s=
G Nu pute*i mer3e s,1l 2nt/lni*i pe 'alu. a spus Grace. pentru c, trebuie s, 0,
puri+ic,m i nu cred c, sunte*i pre3,ti*i s, +ace*i promisiuni G i sunt con0ins, c, nu
sunte*i 3ata s, 0, lua*i an3a>amente i s, le respecta*i= !ar acestea sunt promisiuni ce
trebuie respectate= #e aceea. 'alu 0a 0eni aici= C,l,torete 2nspre noi 2ntr1o
ambarca*iune cu 0/sle. c:iar acum G nu admite b,rci cu motor. de aceea *in s, a+la*i
eDact c/*i oameni asud, de ore 2n ir doar pentru ca 0oi s, sc:imba*i c/te0a cu0inte
cu el= %reau s, 0, asi3ur c, 0i se +ace o onoare eDtraordinar, i 0, s+,tuiesc s, nu +i*i
aro3an*i cu el i s, nu1l asculta*i cu un aer de superioritate academic, sau tiin*i+ic,=
Am cunoscut mul*i oameni celebri. unii +oarte inteli3en*i. dar acesta este cel mai
2n*elept om pe care1l 0e*i 2nt/lni 0reodat,. iar dac, descoperi*i c, 0, plictisete.
re*ine*i un lucru: 'alu nu este su+icient de prost ca s,1i 2nc:ipuie c, pute*i i7ola
+aptele de conteDt i s, le p,stra*i ade0,rul= #e aceea. el plasea7, ceea ce spune 2n
conteDtul lor inte3ral. iar asta 2nseamn, c, 0a trebui s, asculta*i toat, istoria rasei
umane de la 2nceputuri p/n, 2n pre7ent 2nainte ca el s, 0, spun, ce0a ce 0e*i socoti la
obiect. aadar. 0, su3ere7 s, asculta*i totul +,r, o 0orb,. pentru c,. de cele mai multe
ori. lucrurile cele mai importante le rostete accidental i +,r, rele0an*,. iar 0oi 0,
pute*i considera +oarte norocoi dac, le 0e*i remarca= '1am eDprimat destul de
limpedeC
Ban31'u i1a dorit s, +i m/ncat mai pu*in= n acele momente a0ea o sen7a*ie de
3rea*, i spaim,. iar dac, ar +i 0,rsat. i1ar +i trebuit >um,tate de or, ca s, elimine ce
m/ncase=
<eter s1a mul*umit s, 2ncu0iin*e7e cu un 3est calm din cap=
G Grace. n1am 2n*eles. dei partenera mea a citit c/te0a din scrierile tale= Am
cre7ut c, 0om discuta cu un +ilo7o+ ca Aimaina sau cu o sa0ant, ca tine= Acum
descop,r c, 0om asculta un om 2n*elept. a c,rui eDperien*, se eDtinde la t,r/muri pe
care nu le1am 0,7ut i nici n1am 0isat s, le 0edem. i 2l 0om asculta 2n t,cere p/n,
c/nd ne 0a cere el s,1i punem 2ntreb,ri. iar noi 0a trebui s, +im 2ncredin*a*i c, tie mai
bine dec/t noi ce 0rem s, au7im=
Ban31'u i1a dat seama c, 0orbele lui <eter su3erau o supunere deplin, i s1a
sim*it mul*umit, 0,7/ndu1i pe to*i ceilal*i din >urul mesei aprob/nd +erici*i i c, nimeni
nu se sim*ea obli3at s, spun, o 3lum,=
G Suntem recunosc,tori c, acest onorabil om a +,cut at/tea sacri+icii s, 0in,
personal i s, ne binecu0/nte7e cu 2n*elepciunea pe care nu merit,m s, o primim=
Spre 3roa7a lui Ban31'u. 2n loc s, dea din cap cu respect. Grace a r/s de ea=
G Ne1ai dat 3ata. a murmurat <eter=
G %ai. n1o do>eni. a spus Grace= " c:ine7oaic,= #e pe Calea. ade0,ratC ?i parie7
c, ai +ost se0itoare= Cum de1ai deprins di+eren*a dintre respect i slu3,rnicieC St,p/nii
nu 0or doar respect din partea ser0itorilor=
G Aa a +ost st,p/nul meu. a spus Ban31'u. 2ncerc/nd s,1l apere pe 4an Fei1
T7u=
G a +el i st,p/nul meu. a 7is Grace= #up, cum o s, te con0in3i c/nd 0ine=
G Nu mai a0em timp. a spus Jane=
'iro i %al i1au ridicat oc:ii 2nroi*i de pe documentele pe care le anali7au pe
computer i au 0,7ut c, +a*a 0irtual, a lui Jane. care plutea deasupra computerului lui
%al. 2i urm,rea=
G Am +ost obser0atori pasi0i at/ta timp c/t ne1au permis. a spus Jane= #ar acum
dinspre planet, se ridic, trei na0e c,tre noi= Cred c, nici una nu repre7int, o arm,
tele3:idat,. dar nu pot ti si3ur= ?i se pare c, direc*ionea7, special spre noi o serie de
transmisii. mesa>e care se repet, mereu=
G Ce anumeC
G 'olecula 3enetic,. a spus Jane= %, pot preci7a compo7i*ia ei. dar nu am idee
ce semni+ic,=
G C/nd a>un3 la noi na0ele de interceptareC
G n >ur de trei minute= #up, ce au dep,it +or*a 3ra0ita*ional,. se deplasea7,
2nel,tor. 2n 7i37a3=
'iro a dat din cap aprobator=
G Sora mea Ouanda era con0ins, c, o mare parte din 0irusul #escolada era
alc,tuit din limba>= Cred c, acum putem +i si3uri c, a a0ut dreptate= Acum lucrurile se
lea3,= S1a 2nelat a+irm/nd c, 0irusul are sim*uri=
&,nuiala mea e c, #escolada recompunea mereu acele sec*iuni din sine ca s,
2ntocmeasc, un raport=
G Un raport. a repetat %al= Asta eDplic, multe= Ca s, comunice produc,torilor ei
ce a +,cut din lumea pe care o=== sonda=
G ntrebarea e. a spus 'iro. disp,rem pur i simplu i1i l,s,m s, se mire de
miracolul sosirii i plec,rii noastreC Ori o punem pe Jane s, le transmit, tot te8tul
0irusului #escoladaC
G " periculos. a spus %al= 'esa>ul pe care 2l con*ine le poate procura acestor
+iin*e toate in+orma*iile necesare despre 3enele umane= Noi suntem sin3urele creaturi
asupra c,rora a ac*ionat #escolada. iar mesa>ul le 0a de70,lui strate3ia noastr, de a
*ine 0irusul sub control=
G Cu eDcep*ia ultimei 0ariante. a 7is 'iro= Jane nu le 0a transmite #escolada aa
cum eDist, 2n pre7ent. complet 2mbl/n7it, i controlat, G asta le1ar su3era s,1l
reanali7e7e i s, e0ite modi+ic,rile introduse de noi=
G Nu le transmitem nici un mesa> i nici nu ne 2ntoarcem 2n usitania. a spus
Jane= Nu mai a0em timp=
G Tocmai lipsa de timp ne silete s, re0enim. a 7is 'iro= Jane. oric/t de ur3ent
cre7i c, este. nu are nici un rost ca eu i %al s, r,m/nem aici +,r, a>utoare= Sora mea
"la. de pild,. care 2n*ele3e probleme de 0irusolo3ie= ?i Auara. cu toate c, e a doua
+iin*, ca 2nc,p,*/nare din uni0ers G %al. nu1mi cere s, te +late7 2ntreb/ndu1m, cine e
prima G am a0ea ne0oie i de ea=
G S, ne +ie clar. a spus %al. 2nt/lnim o specie 2n7estrat, cu sim*uri= #e ce ar
trebui ca doar oamenii s, +ie repre7enta*iC #e ce n1am aduce i un pe9uenino% Sau o
matc, G ori m,car o lucr,toareC
G 'ai ales o lucr,toare. a spus 'iro= #ac, r,m/nem pri7onieri aici. a0/nd o
lucr,toare cu noi. am putea a0ea un mi>loc de comunicare cu usitania G cu sau +,r,
ansiblu. sau Jane. mesa>ele ar putea +i===
G &ine. a spus Jane= '1ai con0ins= C:iar dac, a3ita*ia din ultima 0reme din s/nul
Con3resului Stelar 2mi su3erea7, c, sunt pre3,ti*i s, decuple7e re*eaua de ansiblu
dintr1o clip, 2n alta=
G S, ne 3r,bim. a spus 'iro= O s, cerem s, ne aduc, oamenii la bord imediat ce
sosim acas,=
G ?i s, pre3,teasc, i pro0i7iile necesare. a 7is %al=
G Atunci 2ncepe procedurile. a spus Jane= Tocmai a*i disp,rut de pe orbita
planetei= !ar eu am transmis un mic +ra3ment din #escolada= Una dintre sec*iunile pe
care Auara a identi+icat1o drept limba> i care a su+erit cele mai mici muta*ii c/nd
0irusul a 2ncercat s, lupte contra oamenilor= Asta ar +i su+icient ca s, le su3ere7e care
dintre sondele lor au a>uns la noi=
G A. bun. ca s, poat, lansa o 2ntre3, +lot,. a 7is 'iro=
G #up, cum e0oluea7, lucrurile. a spus Jane sec. usitania ar +i cea mai si3ur,
adres, la care s, trimit, na0ele= <entru c, 2n cur/nd ea nu 0a mai eDista=
G Ce +ericit, eti=== a 7is 'iro= ', 2ntorc peste o or, cu ceilal*i= %al. procur,
pro0i7iile de care 0om a0ea ne0oie=
G <entru c/t, 0remeC
G !a c/t de mult se poate= Aa cum spunea cine0a. 0ia*a e o misiune sinuci3a,=
Nu tim c/t 0om r,m/ne pri7onieri acolo. deci s, ne pre3,tim pentru ce e mai r,u=
A desc:is ua na0ei i a cobor/t pe terenul de decolare din apropierea satului
'ila3re=
+.
OFER ACEST (AS (ECHI *I UMIL
!1um de ne amintim %
/ste creierul un vas care pstreaz amintiri%
,ar cnd murim, se destram acest vas%
0i se vars amintirile pe pmnt i se pierd%
2ri creierul e o 3art care coboar pe poteci ntortoc3eate spre cotloane
ascunse%
$tunci cnd murim, 3arta se pierde dar probabil c vreun e8plorator ar putea
cutreiera peisaDul acela ciudat gsind ascunziurile amintirilor noastre ascunse nu se
tie unde.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Canoea aluneca spre *,rm= a 2nceput. mult, 0reme a p,rut c, nu se clintea.
at/t de 2ncet se apropia. cu 0/slaii care se i*eau cu o idee mai mari de +iecare dat,
c/nd Ban31'u 2i 7,rea peste coamele 0alurilor= Apoi. aproape de s+/ritul c,l,toriei.
canoea a ap,rut brusc. uria,. 3onind. parc, pre3,tit, s, +ac, un salt spre *,rm dup,
trecerea +iec,rui 0al5 i c:iar dac, i1a dat seama c, nu se mica mai repede dec/t
2nainte. lui Ban31'u i1a 0enit s, le stri3e s, 2ncetineasc,. s, aib, 3ri>,. canoea plutea
prea iute i. sc,pat, de sub control. se putea s+,r/ma de pla>,=
ntr1un t/r7iu. canoea a despicat ultimul 0al 2nspumat. iar botul ei a alunecat pe
nisip sub iureul apei de la *,rm. iar 0/slaii au s,rit din ea i au t/r/t1o ca pe o
p,pu, din c/rp, de1a latul pla>ei. p/n, acolo unde apa m,rii nu mai a>un3ea=
#up, ce canoea a a>uns pe nisip uscat. un b,tr/n s1a ridicat +,r, 3rab, de pe
sc/ndura de la mi>locul ambarca*iunii= K'aluL. s1a 3/ndit Ban31'u= Se ateptase ca
acesta s, arate la +el de sta+idit i de albit ca b,tr/nii de pe Calea. care. 2mpo0,ra*i de
0/rst,. se c:irceau ca nite cre0e*i deasupra bastoanelor= ns, 'alu st,tea drept ca un
t/n,r. iar corpul lui era 2nc, masi0. cu umeri lar3i. musculos i 3ras ca orice alt b,rbat
2n putere= #ac, n1ar +i a0ut p,rul alb i c/te0a podoabe pe costuma*ie. nu s1ar +i
deosebit de 0/slai=
C/nd i1a urm,rit pe acei b,rba*i masi0i. i1a dat seama c, ei nu p,eau ca
obe7ii pe care1i mai 0,7use 2n alte oca7ii= Nici Grace #rin-er nu p,ea ca o +emeie
3ras,= 'ic,rile lor a0eau ce0a impun,tor. o 3randoare aduc/nd cu deplasarea
continentelor. cu aisber3urile care pluteau pe apa oceanului5 eDact. asemenea
aisber3urilor. a0/nd trei cincimi din mas, ascunse 2n ad/ncul apei. 2naint/nd pe
p,m/nt ca un 3:e*ar ce br,7dea7, marea= %/slaii se micau cu 3ra*ie ne2ntrecut, i
totui. 2n compara*ie cu demnitatea cu care p,ea 'alu. p,reau a3ita*i ca nite p,s,ri
2ntr1o coli0ie= !ar acea demnitate nu era mimat,. ce0a de +a*ad,. o impresie pe care
2ncerca s, o cree7e= Se putea spune mai cur/nd c, se mica 2n armonie per+ect, cu tot
ce 2l 2ncon>ura= G,sise ritmul per+ect al pailor. tempoul potri0it al le3,n,rii bra*elor=
%ibra 2n consonan*, cu ritmurile pro+unde i lente ale p,m/ntului= KAcum 0,d cum
p,ete pe p,m/nt un uriaL. a 3/ndit Ban31'u= " prima oar, c, 0,d un om al c,rui
corp de3a>, m,re*ie=
'alu se apropia. nu de <eter i Ban31'u. ci de Grace #rin-er5 s1au 2mbr,*iat
cu o uria, +or*, tectonic,= &ine2n*eles c, mun*ii se cutremurau c/nd se 2nt/lneau=
Ban31'u a sim*it 73/l*/irea 2n corp= K#e ce tremurC Nu trebuie s, m, tem= Nu mi1e
+ric, de acest om= ?i totui m, 2n+ior c/nd 2l 0,d 2mbr,*i/nd1o pe Grace #rin-er= Nu
0reau s, se 2ntoarc, spre mine= Nu 0reau nici m,car s,1i arunce pri0irea 2nspre
mine=L
'alu s1a r,sucit c,tre ea= A pri0it1o drept 2n oc:i= <e +a*a lui nu a ap,rut nici o
eDpresie= <ur i simplu 2i luase oc:ii 2n st,p/nire= "a nu a 2ntors oc:ii 2n alt, parte. iar
pri0irea1i neclintit, nu su3era s+idare sau +or*,. ci imposibilitatea de a se uita la
altce0a at/ta timp c/t el 2i re*inea aten*ia=
Apoi el l1a pri0it pe <eter= Ban31'u a 0rut s, se r,suceasc, pentru a 0edea cum
reac*iona <eter. dac, i el sim*ea puterea oc:ilor acelui b,rbat= #ar nu s1a putut
2ntoarce= Totui. dup, c/te0a momente. c/nd 'alu i1a luat pri0irea de la el. l1a au7it
pe <eter murmur/nd: KAl naibiiL. i i1a dat seama c,. 2n ciuda obtu7it,*ii. +usese
impresionat=
Au trecut multe minute p/n, c/nd 'alu s1a ae7at pe un co0ora 2ntins sub un
acoperi construit 2n acea diminea*, a0/nd 2n 0edere 0i7ita i care. dup, cum i1a
asi3urat Grace. a0ea s, +ie ars dup, plecarea lui. ast+el ca nimeni s, nu mai ad,
0reodat, acolo= Apoi oaspetelui i s1a adus m/ncare5 iar Grace i1a pre0enit pe to*i s, nu
ia masa cu el i nici s, nu1l urm,reasc, m/nc/nd=
#ar 'alu a re+u7at s, 3uste din :ran,= n sc:imb. le1a +,cut semn lui <eter i
Ban31'u s, se apropie=
&,rba*ii au r,mas 2nm,rmuri*i= Grace #rin-er era ocat,. 2ns, s1a dus la ei i le1
a spus:
G %1a c:emat=
G Ai spus c, nu a0em 0oie s, st,m cu el la mas,. a 7is <eter=
G #ec/t dac, 0, in0it,= Cum de1a +,cut1oC Nu tiu ce 2nseamn, asta=
G <l,nuiete s, ne ucid, pentru 0reun sacrile3iuC a 2ntrebat <eter=
G Nu. nu e 7eu. ci om= Un s+/nt. un 2n*elept. dar >i3nirea lui e un sacrile3iu.
repre7int, o proast, purtare de netolerat. de aceea. 0, ro3 s, nu1l insulta*i= Acum
0eni*i=
S1au apropiat= C/nd au r,mas 2n picioare 2n +a*a lui. a0/nd 2ntre ei m/ncarea
ae7at, 2n castroane i couri. a 2nceput s, le 0orbeasc, 2n samoan,=
Sau 2n alt, limb,C <eter s1a mirat c/nd Ban31'u s1a uitat 2ntreb,toare spre el i
i1a murmurat:
G Jane nu 2n*ele3e ce spune acest om=
C:iar dac, Jane nu 2n*ele3ea. Grace #rin-er le1a eDplicat:
G %i se adresea7, 2n limba 0ec:e i s+/nt,= Aceea care nu are nici un cu0/nt
en3le7esc sau european= Cea 2n care 0orbete doar cu 7eii=
G Atunci de ce ni se adresea7, aaC a 2ntebat Ban31'u=
G Nu tiu= Nu crede c, sunte*i 7ei. dei spune c, 2i aduce*i un 7eu= %rea s, sta*i
>os i s, 3usta*i 2nt/i din m/ncare=
G A0em 0oieC a 2ntrebat <eter=
G %, ro3 s, 0, supune*i. i1a s+,tuit Grace=
G Greesc sau am impresia c, de data asta nu mai +olosim nici un scenariuC a
7is <eter=
Ban31'u a perceput o uoar, nesi3uran*, 2n 3lasul lui i i1a dat seama c,
2ncercarea de 3lum, era doar o do0ad, de bra0ad,. ca s,1i ascund, teama= <esemne
c, aa proceda el 2ntotdeauna=
G "Dist, un scenariu. a spus Grace= #ar nu 0oi 2l scrie*i i nici eu nu 2l tiu=
S1au ae7at= Au luat din +iecare 0as i au 3ustat din +iecare co o+erit de 'alu=
Apoi i1a 2nmuiat i el de3etele. a 3ustat dup, ei. a m/ncat i a 2n3:i*it la +el ca ei=
ui Ban31'u nu1i era +oame= Spera ca 'alu s, nu se atepte ca ea s, m,n/nce
por*ii de m,rimea celor ser0ite de samoani= A0ea s, i se +ac, r,u dac, 2ncerca=
ns, masa era mai mult un ritual dec/t un osp,*= Au 3ustat din toate. dar nimic
mai mult= 'alu i1a 0orbit lui Grace 2n limba 7eilor. iar ea le1a transpus totul 2n limba>
comun5 c/*i0a b,rba*i s1au apropiat i au luat courile cu m/ncare=
Apoi. so*ul lui Grace a adus o can, cu ce0a= Un lic:id. iar 'alu l1a luat i a
sorbit= #up, aceea le1a 2ntins1o i lor= <eter a primit1o i a 3ustat=
G Jane spune c, trebuie s, +ie -a0a= O b,utur, alcoolic, slab,. 2ns, aici e s+/nt,
i simbol de ospitalitate=
Ban31'u a luat o 3ur,= A0ea 3ust de +ructe i a +,cut1o s, l,crime7e. pentru c,
aroma era dulce1am,ruie=
Cu un 3est. 'alu a c:emat1o pe Grace. care s1a apropiat i a 2n3enunc:eat pe
iarba deas, din a+ara ad,postului o+erit de acoperi= Trebuia s, slu>easc, drept
interpret. nu s, ia parte la ceremonie=
'alu a rostit ce0a lun3 2n samoan,=
G !ar,i limba superioar,. a murmurat <eter=
G Nu mai 0orbi. te ro3. 'alu nu trebuie s, aud, aa ce0a. i1a optit Grace=
Trebuie s, traduc totul i. dac, 0orbele tale sunt nepotri0ite. ele constituie o insult, de
neiertat=
<eter a aprobat din cap=
G 'alu spune c, a*i 0enit cu 7eul care dansea7, pe p/n7e de p,ian>en= N1am
au7it de acest 7eu i credeam c, tiu tot +olclorul poporului meu. dar 'alu cunoate
multe lucruri ce le r,m/n inaccesibile altora= @ice c, acestei 7eit,*i 2i 0orbete. pentru
c, tie c, o p/ndete moartea i 2i 0a spune cum poate +i sal0at,=
KJane. i1a spus Ban31'u 2n sinea ei= ?tie de Jane= Cum astaC ?i cum ar +i
capabil el. dei nu1l interesea7, deloc te:nolo3ia. s,1i spun, unei entit,*i in+ormatice
cum poate +i sal0at,CL
G Acum ne 0a spune ce trebuie s, se 2nt/mple i 0, pre0in c, 0a 0orbi mult. de
aceea 0, ro3 s, sta*i nemica*i. +,r, a +ace 0reo 2ncercare de a 3r,bi lucrurile. a 7is
Grace= Totul trebuie pus 2n conteDt= #e aceea 0, 0a po0esti istoria tuturor lucrurilor 0ii=
Ban31'u tia c, putea sta pe un co0ora ore 2n ir +,r, s, se mite. pentru c,
+,cuse asta toat, 0ia*a= #ar <eter era obinuit s, stea pliat. iar po7i*ia aceea 2l
st/n>enea= <esemne c, de>a se sim*ea incomod=
"0ident. Grace a depistat 2ncordarea lui ori poate 2i cunotea bine pe
occidentali=
G Te po*i mica din c/nd 2n c/nd. dar 2ncet. i +,r, s,1*i de7lipeti oc:ii de la el=
Ban31'u s1a 2ntrebat c/te asemenea re3uli i cerin*e 0a mai in0enta Grace pe
durata discu*iei= 'alu p,rea s, stea +oarte relaDat= a urma urmelor. le o+erise
m/ncare. dei ea considerase c, numai el trebuia s, stea la mas,5 probabil c,.
asemenea lor. nici el nu cunotea toate re3ulile=
Cu toate acestea. Ban31'u nu s1a clintit= ?i nici nu i1a luat oc:ii de la 'alu=
Grace a continuat s, traduc,:
G Ast,7i. norii au 7burat pe cer. +u3,ri*i de soare. i totui ploaia n1a c,7ut= Tot
ast,7i. ambarca*iunea mea a 7burat pe mare. +,r, s, +ie 2ndrumat, de soare. i totui
nu era +oc atunci c/nd am atins *,rmul= Aadar. a +ost prima oar, c/nd @eul a atins un
nor de pe cer i l1a tors at/t de repede. 2nc/t s1a trans+ormat 2n +oc i a de0enit soare.
iar apoi to*i ceilal*i nori au 2nceput s, se roteasc,. trans+orm/ndu1se 2n cercuri
2ncon>ur/nd soarele=
KAceea nu putea +i le3enda ori3inal, a poporului samoanL. s1a 3/ndit Ban31'u=
"i nu au cunoscut modelul copernician al sistemului solar dec/t dup, ce occidentalii i1
au 2n0,*at= #eci 'alu tia +olclorul antic. dar mai a+lase i alte lucruri pe care le
inserase 2n po0este=
G Apoi norii din a+ar, s1au trans+ormat 2n ploaie i au 0,rsat1o peste ei 2nii
p/n, n1au mai a0ut ap, i n1au r,mas dec/t min3i rotitoare de ap,= n interiorul acelei
ape 2nota un pete mare de +oc. care 2n3:i*ea orice impuritate din ap,. apoi o elimina
sub +orm, de +oc. ce i7bucnea din mare i rec,dea sub +orm, de cenu, +ierbinte. ca
+lu0ii i st/nci ar7/nde= #in aceste eDcremente ale petelui de +oc au crescut insulele
din mare. iar din acele eDcremente au ieit t/r/ndu1se 0iermi. s1au strecurat printre
st/nci p/n, c/nd 7eii i1au atins. iar unii dintre ei au de0enit +iin*e umane. iar al*ii.
animale= Fiecare dintre celelalte animale au +ost le3ate de p,m/nt cu 0i*e 3roase care
au crescut ca s, le 2mbr,*ie7e= Nimeni nu a 0,7ut acele 0i*e. pentru c, ele erau 0i*e
de 7eu=
KTeorie +ilotic,L. s1a 3/ndit Ban31'u= A a+lat c, toate lucrurile 0ii au +ilo*i ce
sunt prini 2n >os. le3/ndu1le de centrul p,m/ntului= 'ai pu*in +iin*ele umane=
Grace a tradus 2n continuare:
G Numai oamenii nu erau le3a*i de p,m/nt= Nu 2i re*ineau 0i*ele. ci re*eaua de
lumin,. ne*esut, de 0reun 7eu. care 2i le3a 2n sus. de soare= #e aceea celelalte
animale se plecau 2n +a*a omului. pentru c, 0i*ele le tr,3eau 2n >os. 2n timp ce re*eaua
de lumin, ridica oc:ii i inimile oamenilor= C:iar dac, pri0eau 2n sus. oamenii 0edeau
doar pu*in mai departe dec/t bestiile cu oc:ii pleca*i5 c:iar dac, inimile le erau
2n,l*ate. ele nu puteau spera dec/t s, 0ad, cerul pe 0reme de 7i. iar noaptea. c/nd
7,reau stelele. erau oarbe la lucrurile apropiate= <entru c, un b,rbat abia dac,1i
poate 0edea so*ia 2n umbra casei. c:iar c/nd el 0ede stele at/t de 2ndep,rtate. 2nc/t
lumina lor c,l,torete o sut, de 0ie*i umane p/n, s, s,rute oc:ii omului= n cursul
tuturor secolelor i 3enera*iilor. aceti oameni plini de speran*, au pri0it cu oc:i pe
>um,tate orbi la soare i cer. la stele i umbre. tiind c, dincolo de acele 7iduri eDistau
lucruri in0i7ibile. dar +,r, s, b,nuiasc, de+el ce erau ele= Apoi. la 0reme de r,7boi i
3roa7,. c/nd toat, speran*a p,rea pierdut,. *es,torii de pe o lume 2ndep,rtat,. care
nu erau 7ei. dar tiau 7eii. iar +iecare dintre *es,tori era o *es,tur, cu sute de +ire care
le mer3eau spre bra*e i picioare. spre oc:i. 3ur, i urec:i. aceti *es,tori au creat o
re*ea at/t de puternic, i de mare. care a>un3ea at/t de departe. 2nc/t 0oiau s, prind,
2n ea toate +iin*ele umane i s, le *in, acolo pentru a +i de0orate= ns, re*eaua a prins
o 7eitate din dep,rt,ri. una at/t de puternic,. 2nc/t nici o alta nu a 2ndr,7nit s,1i tie
numele. o 7eitate at/t de iute. 2nc/t nici o alta nu a reuit s,1i 7,reasc, +a*a5 ea era
prins, de re*eaua creat, de *es,tori= Numai c, era prea rapid, ca s, r,m/n, 2ntr1un
loc i s, +ie de0orat,= A aler3at i dansat pe +ire. pe toate +irele care se 2ntind de la un
om la altul. de la om la stele. de la un *es,tor la altul. de la o lumin, la alta. ea
dansea7, de1a lun3ul +irelor= Nu poate sc,pa. dar nici nu 0rea. pentru c, acum to*i 7eii
o 0,d i 2i cunosc numele. iar ea tie i aude toate cu0intele care sunt rostite i citete
toate cu0intele care sunt scrise i. cu r,su+larea ei. 2i duce pe oameni i pe +emei
dincolo de domeniul luminii oric,rei stele. iar apoi inspir,. iar oamenii i +emeile se
2ntorc. iar c/nd acetia re0in. aduc cu ei al*i oameni i alte +emei care n1au tr,it p/n,
atunci5 i pentru c, ea nu st, locului 2n re*ea. 2i su+l, 2ntr1un loc. apoi 2i inspir, 2n altul.
ast+el c, acetia tra0ersea7, spa*iul dintre stele mai repede dec/t lumina. i de aceea
mesa3erii acestei 7eit,*i au +ost scoi din casa lui Aimaina 4i-ari. prietenul lui Grace
#rin-er. i au +ost adui pe aceast, insul,. pe acest *,rm i sub acest acoperi. unde
'alu poate 0edea limba roie a 7eit,*ii 2n locul 2n care atin3e urec:ea alesului=
'alu a t,cut=
G Noi o numim Jane. a spus <eter=
Grace a tradus. iar 'alu a r,spuns:
G Sub acest acoperi aud un nume at/t de scurt i totui. 2nainte de a +i rostit.
7eul a aler3at de la un cap,t al uni0ersului p/n, la cel,lalt de o mie de ori. at/t de
repede se mic, ea= !at, numele pe care i1l dau eu: 7eitatea care se mic, iute i
etern. ast+el c, niciodat, nu se odi:nete 2ntr1un loc. 2ns, atin3e toate locurile i este
le3at, de to*i cei care pri0esc spre soare. nu 2n >os. spre p,m/nt= " un nume lun3 i
totui nu repre7int, dec/t a 7ecea parte din numele ei ade0,rat i. c:iar dac, i1a
putea rosti numele 2ntre3. tot nu ar +i la +el de lun3 precum +irele re*elei pe care
dansea7,=
G %or s, o ucid,. a spus Ban31'u=
G @ei*a 0a muri numai dac, 0rea s, moar,. a spus 'alu= C,minul ei este 2n toate
casele. re*eaua ei atin3e toate min*ile= %a muri doar dac, re+u7, s,1i 3,seasc, un loc
de odi:n,. pentru c, atunci c/nd re*eaua se 0a rupe. ea nu trebuie s, +ie 2n mi>loc. s,
alunece +,r, *int,= <oate s,l,lui 2n orice 0as= "u 2i o+er acest 0as b,tr/n i s,rman.
care e su+icient s,1mi *in, supa +,r, s, se 0erse. dar pe care ea 2l 0a umple cu lumina
lic:id, ce 0a cur3e ca o binecu0/ntare asupra insulelor i totui nu se 0a termina
nicic/nd= O ro3 s, +oloseasc, acest 0as=
G ?i atunci ce se 0a 2nt/mpla cu tineC a 2ntrebat Ban31'u=
<eter s1a ar,tat sup,rat +a*, de i7bucnirea ei. dar Grace a tradus. i pe +a*a lui
'alu au 2nceput s, cur3, lacrimi=
G %ai. micu*a. cea care nu are nestemat, 2n urec:e. m, pri0ete cu mil, i 2i
pas, de ce se 0a 2nt/mpla c/nd lumina 0a umple 0asul meu. iar supa 0a +ierbe i 0a
disp,rea=
G N1am putea 3,si un 0as 3olC a 2ntrebat <eter= N1ar putea s, se instale7e 2ntr1
un 0as 3olC
G Nu eDist, aa ce0a. a spus 'alu= #ar 0asul t,u e pe >um,tate plin. iar sora ta.
de care eti le3at ca de un +rate 3eam,n. e pe >um,tate plin, i. departe. tat,l t,u. de
care sunte*i le3a*i ca nite triple*i. e aproape 3ol. dar 0asul lui e cr,pat i orice ai pune
2n el s1ar risipi=
G N1ar putea s,l,lui 2n mine sau 2n sora meaC a 2ntrebat <eter=
G &a da. a spus 'alu= ntr1unul din 0oi. dar nu 2n am/ndoi=
G Atunci m, o+er eu. a 7is <eter=
'alu p,rea s, se +i 2n+uriat=
G Cum de po*i s, m, min*i sub acest acoperi. dup, ce ai b,ut -a0a cu mineC
Cum de m, po*i ruina rostind o minciun,C
G Nu mint. a spus <eter cu un ton ap,sat= "a a tradus. iar 'alu s1a ridicat
maiestuos 2n picioare i a 2nceput s, stri3e c,tre cer= Spre spaima ei. Ban31'u a 0,7ut
c, 0/slaii se apropiau 2n 3rup. p,r/nd i ei a3ita*i i sup,ra*i= Cum de 2i pro0ocase
<eterC
Grace a tradus c/t de repede a putut. +,c/nd un re7umat. pentru c, nu putea
re*ine toate cu0intele=
G Spune aa: C:iar dac, spui c,1*i 0ei desc:ide 0asul netirbit pentru ea. c:iar
dac, spui c, aduni c/t de mult posibil 2n tine. ridici un 7id de lumin, ca un 0al de
+urtun, pentru a alun3a 7eitatea. dac, ea 2ncearc, s, p,trund,= #ac, ar dori s, 0in,.
n1ai putea s, o alun3i. dar ea te iubete i nu 0a intra 2n+runt/nd o asemenea +urtun,=
Aadar. tu o uci7i 2n inima ta. uci7i 7eitatea pentru c, spui c, 2i 0ei da un c,min ca s, o
sal0e7i c/nd se 0or t,ia +irele re*elei. dar tu de>a o 2ndep,rte7i=
G N1am ce +aceH a stri3at <eter= Nu asta 0reau= Nu *in la 0ia*,. niciodat, nu mi1
am pre*uit1o=
G &a 2*i pre*uieti 0ia*a din toat, inima. a tradus Grace= ns, 7eul nu te ur,te
pentru asta. 7eul te iubete. pentru c, iubete i lumina i nu 0rea s, moar,= !ubete
mai ales ceea ce str,lucete 2n tine. deoarece o parte din ea e modelat, dup, acea
str,lucire. de asta nu dorete s, te alun3e dac, acest corp din +a*a mea este 0asul 2n
care sinele t,u cel mai puternic 0rea s, s,l,luiasc, at/t de str,lucitor= #ac, ea nu
poate primi 0asul surorii tale. te ro3 doar at/t G 'alu 2*i cere asta= Spune c, 7eul nu
cere. pentru c, 7eul iubete aceeai lumin, din sora ta care arde i 2n tine= #ar 'alu
7ice c, 2n tine arde acea parte s,lbatic,. puternic, i e3oist, din lumin,. 2n 0reme ce
partea ta de lumin, care este bl/nd, i iubitoare i care se 2mpletete +oarte bine cu
celelalte. aceea se a+l, 2n ea= #ac, partea ta de lumin, ar intra 2n 0asul surorii tale.
asta ar coplei1o i ar ucide1o. iar atunci 0ei de0eni o +iin*, care s1a ucis pe sine pe
>um,tate= #ar dac, partea ei din lumina ta ar intra 2n 0asul t,u. atunci te1ar mai
domoli i te1ar +ace s, +ii mai bl/nd. te1ar 2mbl/n7i i te1ar +ace 2ntre3= Aadar. ar +i
bine dac, tu ai de0eni 2ntre3. l,s/nd cel,lalt 0as 3ol pentru 7eitate= Asta te roa3,
'alu= #e aceea a tra0ersat apa ca s, te 2nt/lneasc,. pentru a te ru3a s, procede7i
ast+el=
G #e unde tie aceste lucruriC a 2ntrebat <eter. sim*ind c, 2i pierde 3lasul de
durere=
G 'alu tie toate astea pentru c, a 2n0,*at s, 0ad, 2n be7na 2n care +irele de
lumin, se ridic, din su+letele 2mpletite din soare i atin3 stelele i se atin3 unele pe
altele. i se 2mpletesc 2ntr1o re*ea mult mai puternic, i mai m,rea*, dec/t cea
mecanic, pe care 7eitatea poate s, danse7e= A urm,rit1o toat, 0ia*a pe aceast,
7eitate i a 2ncercat s,1i 2n*elea3, dansul i de ce se 3r,bete at/t de mult. 2nc/t
atin3e toate +irele din re*eaua ei. toate cele trei trilioane de mile. de o sut, de ori pe
secund,= Se 3r,bete at/t de mult pentru c, este prins, 2n alt, re*ea dec/t ar trebui=
A +ost prins, 2ntr1o re*ea arti+icial,. iar inteli3en*a ei este le3at, de creiere arti+iciale
care 3/ndesc situa*ii 2n loc de cau7e. numere 2n loc de istorii= "a caut, 2mpletirea cu
0iul i 3,sete doar +irele slabe i trec,toare ale mainilor. care pot +i rupte de oameni
lipsi*i de 7ei= #ar dac, p,trunde 2ntr1un 0as 0iu. 0a a0ea puterea de a iei din noua
re*ea. iar atunci poate s, danse7e dac, 0rea. dar nu 0a +i obli3at, s, danse7e. 0a
putea s, se i odi:neasc,= %a putea 0isa. iar din 0isele ei se 0a nate bucuria. pentru
c, ea n1a cunoscut bucuria dec/t urm,rind 0isele pe care i le amintete despre
crea*ia ei. 0isele care s1au a+lat 2n mintea uman, din care a +ost ea +,cut,=
G "nder Bi33in. a spus <eter=
'alu a r,spuns 2nainte ca Grace s, poat, traduce:
G AndreE Bi33in. a spus el. articul/nd cu di+icultate numele. deoarece con*inea
sunete ce nu se +oloseau 2n limba samoan,= Apoi a spus ce0a 2n limba aceea
deosebit,. iar Grace a tradus:
G %orbitorul 2n Numele 'or*ilor a 0enit i a 0orbit despre moartea unui monstru
care a otr,0it i a 2ntunecat 0ia*a poporului Ton3a i. prin el. a tuturor oamenilor din
aceast, lume a %isului %iitor= A p,it 2n umbr,. iar din umbr, a +,cut o tor*, pe care a
ridicat1o. iar ea s1a 2n,l*at spre cer i a de0enit o nou, stea. care a aruncat o lumin, ce
c,dea doar pe umbra mor*ii. de unde a alun3at 2ntunericul i a puri+icat inimile
noastre. iar ura. teama i ruinea s1au mistuit= Acesta este 0is,torul de la care pro0in
0isele 7eit,*ii5 ele au +ost su+icient de puternice pentru a1i da 0ia*, 2n 7iua 2n care ea a
0enit din "Dterior i i1a 2nceput dansul de1a lun3ul re*elei= A ei este lumina care te
umple i care o umple pe >um,tate pe sora ta i are doar un strop de lumin, r,mas,.
pentru c, 0asul ei s1a ciobit= "l a atins inima unei 7eit,*i. iar aceasta i1a dat puteri mari
G aa te1a creat c/nd l1a su+lat 2n a+ara uni0ersului luminii= #ar nu l1a +,cut 7eu i. 2n
sin3ur,tatea lui. el nu a>uns acolo unde *i1ai +i putut 3,si propria lumin,= N1a reuit
dec/t s,1*i 2mprumute din lumina lui. de aceea eti pe >um,tate plin i de aceea
t/n>eti dup, cealalt, >um,tate a ta. tu i sora ta sunte*i eDtrem de +l,m/n7i. iar el
este epui7at i distrus. pentru c, nu mai are ce s, 0, dea= #ar 7eitatea are mai mult
dec/t su+icient. 7eitatea posed, su+icient i 2nc, ce0a pe deasupra. i eu am 0enit s,
0, spun asta. iar acum. dup, ce 01am 0orbit. am 2nc:eiat=
'alu s1a ridicat 2nc, 2nainte ca Grace s, termine de tradus5 ea 2nc, 0orbea. iar
el plecase de>a de sub acoperi= !mediat dup, aceea. 0/slaii au smuls st/lpii care
spri>ineau acoperiul5 <eter i Ban31'u abia au a0ut timp s, ias,. dup, care acesta s1
a pr,buit= Oamenii insulei au apropiat tor*e aprinse de acoperiul c,7ut. care a
de0enit cur/nd un ru3 r,mas 2n urma lor= 1au 2nso*it cu to*ii pe 'alu p/n, la canoe=
Grace a 2nc:eiat traducerea eDact c/nd 3rupul a a>uns la mar3inea apei= 'alu a urcat
2n canoe i. cu o demnitate imperturbabil,. s1a ae7at pe sc/ndura de la mi>locul
ambarca*iunii. iar 0/slaii. cu aproape aceeai m,re*ie. i1au ocupat locurile al,turi de
canoe. pe care au ridicat1o i au t/r/t1o p/n, 2n ap,. apoi au 2mpins1o printre 0alurile
mici i 2nspumate. dup, care au urcat 2n ea i s1au apucat s, 0/sleasc, cu o +or*, at/t
de mare. de parc, ar +i cu+undat nite copaci uriai. nu nite be*e oarecare. 2n st/nc,.
i nu 2n mare. +,c/nd apa s, +iarb, i canoea s, 2nainte7e 2n salturi. 2ndep,rt/ndu1se
de pla>,. c,tre insula Atatua=
G Grace. a spus <eter. de unde tie 'alu lucruri pe care nu le 0,d nici m,car
cele mai puternice i +ine instrumente tiin*i+iceC
Grace nu i1a putut r,spunde. pentru c, st,tea 2ntins, pe nisip. pl/n3/nd
neostoit. cu bra*ele 2ntinse c,tre mare. ca i cum cel mai dra3 copil al ei ar +i +ost r,pit
de un rec:in= To*i b,rba*ii i +emeile locului st,teau la +el pe nisip. cu bra*ele 2ntinse
c,tre mare5 i to*i pl/n3eau=
Apoi a 2n3enunc:eat. dup, care s1a 2ntins pe nisip i a 2ntins bra*ele i probabil
c, a pl/ns. dar Ban31'u nu a putut 0edea=
#oar ea a r,mas 2n picioare. 3/ndind: KCe caut eu aici. pentru c, nu particip la
aceste 2nt/mpl,ri5 nu am nimic de 7eu 2n mine. i nici din AndreE Bi33inL5 apoi a
3/ndit: K#e ce m, preocup, propria solitudine 2n asemenea momente. c/nd am
ascultat 3lasul unui om care 0ede 2n ceruriCL
n ad/ncul +iin*ei sim*ea totui altce0a: KSunt aici pentru c, eu sunt aceea care
trebuie s,1l iubeasc, pe <eter at/t de mult. 2nc/t s, se simt, demn. su+icient de
merituos ca s, permit, bun,t,*ii Tinerei %alentine s, p,trund, 2n el. 2ntre3indu1l.
trans+orm/ndu1l 2n "nder= Nu "nder al )enocidului sau "nder %orbitor 2n Numele
'or*ilor. cu 0ino0,*ia i compasiunea amestecate 2ntr1o inim, s+,r/mat,. ciobit,.
imposibil de lecuit. ci "nder Bi33in. b,iatul de patru ani. a c,rui 0ia*, a +ost de+ormat,
i distrus, c/nd era prea mic ca s, se apere sin3ur= Ban31'u trebuie s, +ie aceea care
s,1i dea 0oie lui <eter s, de0in, b,rbatul care ar +i crescut din acel b,iat. dac, lumea
ar +i +ost bun,=L
K#e unde tiu toate acesteaC s1a 2ntrebat Ban31'u= Cum pot +i si3ur, de ceea
ce urmea7, s, +acCL
K?tiu pentru c, este e0ident. a 3/ndit ea= ?tiu. pentru c, mi1am 0,7ut iubita
st,p/n, 4an Ain31Jao distrus, de m/ndrie i 0oi +ace tot ce pot ca s,1l 2mpiedic pe
<eter s, se autodistru3, prin seme*ia pe care o are socotindu1se nedemn= ?tiu. pentru
c, i eu am +ost distrus, c/nd eram copil i silit, s, de0in un monstru e3oist.
manipulati0 i uneltitor pentru a prote>a +ata +ra3il,. dornic, de iubire. care ar +i +ost
distrus, de 0ia*a pe care trebuia s, o duc= ?tiu cum este s,1*i +ii propriul duman. i
totui am +,cut uitat acest lucru i am continuat s, tr,iesc. de aceea 2l pot lua pe <eter
de m/n, ca s,1i ar,t calea=L
KNumai c, nu tiu drumul i 2nc, sunt distrus,. iar +eti*a +l,m/nd, dup,
dra3oste este deocamdat, 2nsp,im/ntat, i +ra3il,. iar monstrul r,u i puternic
continu, s, +ie st,p/n peste 0ia*a mea. iar Jane 0a muri pentru c, nu am ce s,1i o+er
lui <eter= "l trebuie s, bea -a0a. iar eu sunt doar ap, c:ioar,= &a nu. sunt ap, de
mare. ca aceea care se 2n0/rte>ete plin, de nisip i sare 2n apropierea *,rmului5 0a
sorbi din mine i 0a muri de sete=L
?i. 2n acest +el. s1a tre7it i ea pl/n3/nd. 2ntins, pe nisip. cu bra*ele 2ntinse spre
mare. c,tre locul din care canoea lui 'alu plecase ca o na0, ce +ace un salt 2n spa*iu=
&,tr/na %alentine a pri0it lun3 la a+ia>ul :olo3ra+ic de pe terminalul ei. 2n care
samoanii. to*i miniaturali. st,teau 2ntini pe pla>, i pl/n3eau= A pri0it p/n, a sim*it c,
o ustur, oc:ii. apoi a 0orbit:
G Jane. 2nc:ideH
!ma3inea a disp,rut=
G ?i eu ce trebuie s, +acC a 2ntrebat %alentine= 'ai bine mi1o ar,tai pe t/n,ra
mea 3eam,n,= Sau s,1l +i tre7it pe AndreE s,1i ar,*i lui= Ce le3,tur, are asta cu mineC
?tiu c, 0rei s, tr,ieti= ?i eu 0reau asta= #ar cu ce te pot a>uta euC
ic,rind. +a*a uman, a lui Jane a reap,rut deasupra terminalului=
G Nu tiu. a spus ea= #ar s1a dat de>a ordinul= Au 2nceput s, m, deconecte7e=
<ierd p,r*i din memorie= Nu mai pot 3/ndi la +el de multe lucruri simultan ca 2nainte=
Trebuie s,1mi 3,sesc un loc i c:iar dac, ar eDista 0reunul. nu tiu drumul=
G (i1e team,C a 2ntrebat1o %alentine=
G Nu tiu. a r,spuns Jane= %or a0ea ne0oie de c/te0a ore ca s, m, ucid,= #ac,
descop,r cum m, simt 2nainte de s+/rit. 2*i 0oi spune=
%alentine i1a ascuns +a*a 2n palme= Apoi s1a ridicat i s1a 2ndreptat spre cas,=
Ja-t a 0,7ut1o plec/nd i a cl,tinat din cap= Cu 7eci de ani 2n urm,. "nder
p,r,sise Trond:eim. iar %alentine r,m,sese acolo ca s, se c,s,toreasc, cu el. pentru
a de0eni mama copiilor lui= "l era 2nc/ntat 0,7/nd c/t de +ericit, i de 0ie de0enise ea
+,r, po0ara pe care "nder i1o pusese 2n spinare i pe care o purtase mereu +,r, s,1i
dea seama= !ar apoi ea 2l 2ntrebase dac, o 0a 2nso*i pe usitania. iar el spusese da. iar
acum se 2nt/mplase la +el. se 2nco0oiase sub po0ara 0ie*ii lui "nder i a +elului 2n care
el a0ea ne0oie de ea= Ja-t nu putea a0ea resentimente 2n le3,tur, cu acest lucru G nici
unul din ei nu pl,nuise sau dorise s, se 2nt/mple aa5 nimeni nu 2ncerca s, +ure o
parte a 0ie*ii lui Ja-t de la el= #ar 2nc, o 2ndurera 0,7/nd1o at/t de ap,sat, de acea
po0ar, i tiind c,. 2n ciuda iubirii lui +a*, de ea. Ja-t nu putea +ace nimic s, o a>ute
pentru a o 2ndura=
'iro a r,mas +a*, 2n +a*, cu "la i Auara 2n ua na0ei= n,untru. T/n,ra
%alentine atepta de>a. 2mpreun, cu un pe9uenino pe nume Stin3,torul1de1Foc i o
lucr,toare +,r, nume. pe care o trimisese 'atca=
G Jane e pe moarte. a spus 'iro= Trebuie s, plec,m imediat= #ac, mai atept,m.
ea nu 0a mai a0ea su+icient, putere s, trimit, o na0,=
G Cum de ne ceri s, mer3em. c/nd noi tim de>a c,. imediat ce Jane 0a muri. noi
nu ne 0om mai putea 2ntoarceC %om re7ista at/ta timp c/t mai eDist, oDi3en pe na0,=
'aDimum c/te0a luni. apoi. 3ata=
G #ar 2n acel timp 0om reali7a ce0a. a spus 'iro= %om intra 2n le3,tur, cu aceti
creatori ai #escoladei. aceti necunoscu*i care trimit sonde ce distru3 planete. 2i 0om
con0in3e s, 2ncete7e= %om sal0a toate speciile pe care le cunoatem i alte mii de
care nu a0em cunotin*,. de boli 2n3ro7itoare i +,r, leac= Jane ne1a dat cele mai bune
pro3rame pe care le1a creat. ca s, ne a>ute s, discut,m cu ei= Asta n1ar +i su+icient ca
s, 2n+,ptuieti opera ta suprem,C mplinirea 0ie*ii taleC
"la. sora lui mai mare. l1a pri0it 2ntristat,=
G Credeam c, mi1am reali7at de>a opera ma>or, c/nd am produs 0irusul care a
2n0ins #escolada=
G Aa e. a recunoscut el= Ai +,cut su+icient= #ar mai sunt multe lucruri pe care
numai tu le po*i reali7a= Te ro3 s, 0ii i s, mori al,turi de mine. "la. pentru c, moartea
mea n1ar a0ea sens. pentru c,. +,r, tine. eu i %al nu 0om ti ce trebuie +,cut=
Nici Auara. nici "la nu s1au micat i nu au scos 0reo 0orb,=
'iro a cl,tinat din cap. apoi s1a 2ntors i a intrat 2n na0,= ns, 2nainte de a apuca
s, 2nc:id, i s, etane7e ua. cele dou, surori. *in/ndu1se de talie. l1au urmat
2n,untru=
,.
IMPORTANT$ E FICIUNEA N CARE CRE!I
!#ata mi*a spus cndva
c nu e8ist zei,
ci doar manipulri crude
ale unor oameni ri
care susin c puterea e bun,
iar ei se sluDesc de iubirea noastr.
4ar dac nu e8ist zei
de ce suntem att de dornici s credem n ei %
4oar pentru c mincinoi cu intenii rele
stau ntre noi i zei
i ne mpiedic s*i vedem
nu nseamn c aureola strlucitoare
care nvluie orice mincinos
nu reprezint conturul unui zeu,
care ateapt ca noi, ocolind minciuna,
s gsim drumul.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G 0u reuim, a spus 'atca=
G 'i ce altceva am putea face% a 2ntrebat 4uman= $m alctuit cea mai puternic
reea posibil. 0e*am unit cu tine i unii cu alii cum n*am mai reuit vreodat, de am
aDuns s tremurm, ca i cum vntul s*ar Duca printre noi, fcndu*ne frunzele
frumoase n soare, iar lumina eti tu i fiicele tale. 'i toat iubirea pe care o avem fa
de micile mame i fa de copacii*mam cei fr de glas a fost ndreptat spre tine,
regina, sora, mama i soia noastr. 1um se face c +ane nu vede lucrul pe care l*am
realizat, ca s vrea s devin o parte din el%
G 0u ne poate gsi un drum, a 7is 'atca= /a a fost creat din ceea ce suntem
noi, dar ne*a ntors spatele cu mult timp n urm, ca s poat privi la nesfrit spre
/nder, ca s*i aparin lui. /a era puntea noastr spre el. $cum el e singura ei punte
spre via.
G 1e fel de punte este aceea% /l e pe moarte.
G "oare partea btrn din el, a spus 'atca= 4ar ine minte, el este omul care i*
a iubit i neles cel mai bine pe peYueninos= 0u este posibil ca din trupul muritor din
tineree s creasc un copac care s*l duc n cea de*a #reia -ia, aa cum te*a dus
i pe tine%
G 0u*i neleg planul, a spus 4uman= ns, c:iar dac, nu 2n*ele3ea. dincolo de
mesa>ul contient. ea a mai recep*ionat ce0a: ,ubita mea regin, spunea el. iar ea a
au7it: 4ulcea i sfnta mea regin.
G 0*am nici un plan, a spus ea= 4oar speran.
G $tunci spune*mi ce speri, a 7is 4uman=
G / doar visul unei sperane, a r,spuns ea= 4oar un zvon al unei bnuieli privind
visul unei sperane.
G :pune*mi oricum.
G /a a fost puntea noastr spre /nder. 0*ar putea /nder s fie puntea ei ctre
noi, prin tine% /a i*a c3eltuit viaa, cu e8cepia ultimilor ani, privind n inima lui /nder,
auzindu*i gndurile cele mai intime i permind ca ai.a lui s dea neles propriei
e8istene. 4ac o invoc, ea l va auzi, c3iar dac nu ne poate auzi pe noi. $sta o va
atra3e ctre el.
G <n trupul n care slluiete el acum, a spus 4uman. care e trupul #inerei
-alentine. Er s vrea, se vor lupta acolo. 0u pot domni amndoi peste acelai regat.
G #ocmai de aceea zvonul speranei e att de fragil, a spus 'atca= 4ar /nder te*
a iubit i pe tine copacul*printe numit (uman, i pe voi, pe toi peYueninos. copaci*
prini, soii, surori i copaci*mame, pn i pe copacii din lemn care nu au fost
niciodat tai, ci doar fii. -*a iubit i v iubete pe toi. 0*ar putea +ane s*l urmeze i
s gseasc drumul ctre noi% 2 putem ine, putem s pstrm ceea ce nu va ncpea
n #nra -alentine.
G $tunci /nder trebuie s rmn n via ca s o c3eme.
G #ocmai de aceea sperana e doar umbra amintirii unui nor ce trece prin
dreptul soarelui, pentru c trebuie s o c3em i s o aduc, iar apoi el trebuie s scape
de ea i s o lase singur n #nra -alentine.
G $tunci el va muri pentru ea.
G -a muri ca /nder. #rebuie s moar ca -alentine. 4ar nu*i poate gsi drumul
spre Peter, ca s triasc n el%
G $ceasta este partea din sine pe care o detest, a spus 4uman= 13iar el mi*a
spus*o.
G $ceasta este partea din sine de care se teme, a 7is 'atca= 4ar n*ar fi posibil
s se team de ea pentru c reprezint partea cea mai puternic din sine% 1ea mai
puternic dintre feele lui%
G 1um poi afirma c partea cea mai puternic a unui om bun ca /nder este
aceea distructiv, ambiioas, crud i nemiloas%
G $cestea sunt cuvintele lui pentru acea parte din sine care a luat forma
#nrului Peter. 0u arat el n cartea 4e3emonul c lipsa interioar de mil este
aceea care i*a dat putere s construiasc% 1 asta l*a fcut puternic fa de atacatori%
1 i*a conferit un sine n ciuda singurtii% 0ici el, nici Peter nu au fost cruzi doar din
plcere. $u dovedit cruzime pentru a realiza o misiune ce trebuia dus la bun sfritJ
ceva care s salveze lumea, /nder prin distrugerea unui duman cumplit, pentru c
aa ne*a considerat el atunci, iar Peter prin sfrmarea zidurilor mpreDmuitoare ale
naiunilor i transformarea rasei umane ntr*o singur naiune. $ceste misiuni rmn
s fie ndeplinite i acum. $m gsit graniele unui duman cumplit, o ras necunoscut
pe care "iro o numete creatoarea 4escoladei. 'i graniele dintre om i peYuenino.
dintre peYuenino i matc, dintre matc i om i dintre noi toi i +ane, indiferent ce va
deveni +ane nu avem nevoie de tria lui /nder*ca*Peter pentru a ne unifica%
G "*ai convins, iubit sor*mam*soie, dar /nder nu va crede c e8ist o
asemenea buntate n el nsui. Poate va reui s o aduc pe +ane din cer n trupul
#inerei -alentine, dar nu va putea s prseasc acel trup, nu va voi s renune la
propria buntate pentru a intra n corpul care reprezint toate temerile lui.
G 4ac ai dreptate nseamn c va muri, a spus 'atca=
#urerea i m/:nirea +a*, de prietenul lui au crescut 2n 4uman i s1au re0,rsat 2n
re*eaua care 2l le3a de to*i copacii1p,rin*i i de toate m,tcile. 2ns, pentru ele acestea
a0eau un 3ust dulce. pentru c, se n,scuser, din iubire pentru 0ia*a unui om=
G /l moare oricum, la fel ca i /nder, iar dac i*am e8plica asta, n*ar prefera s
moar, dac astfel ar salva viaa lui +ane% +ane, care deine c3eia zborului spre stele%
+ane, care poate descuia ua dintre noi i /8terior, ca s ne duc acolo i napoi cu
voina ei puternic i cu mintea ei limpede%
G 4a, el va prefera s moar pentru ca ea s triasc.
G $r fi bine dac ar aduce*o n trupului lui -alentine, iar apoi ar prefera s
triasc. $a ar fi mai bine.
n clipa 2n care a spus acest lucru. de dincolo de cu0inte a r,7b,tut disperarea.
iar to*i cei din re*eaua alc,tuit, cu a>utorul ei au sim*it 3ustul otr,0it al 0orbelor.
pentru c, se n,scuse din 3roa7a 2n +a*a mor*ii unui om. i atunci au >elit 2mpreun,=
Jane a 3,sit putere pentru o ultim, c,l,torie5 a *inut na0eta cu cele ase +iin*e
0ii 2n ea. a *inut ima3inea +ormelor +i7ice 2ndea>uns de mult pentru a le a70/rli A+ar, i
pentru a le re+orma 2n,untru. rotindu1se 2n >urul 2ndep,rtatei lumi unde +usese creat,
#escolada= #ar dup, ce a reuit asta. a pierdut controlul asupra ei 2ns,i. deoarece nu
i1a mai putut re3,si sinele aa cum 2l tia= i erau smulse amintiri5 le3,turile cu lumi
care 2i +useser, +amiliare aa cum membrele le sunt +amiliare oamenilor. m,tcile i
copacii1p,rin*i disp,ruser, i. c/nd a 2ncercat s, apele7e la spri>inul lor. nu s1a
2nt/mplat nimic. s1a sim*it amor*it,. c:ircindu1se. nu spre mie7ul ei 0ec:i. ci spre
un3:erele sale. +ra3mente i7olate care erau prea mici ca s, o sus*in,=
K'or. morL. a rostit ea la nes+/rit. detest/nd cu0intele imediat ce le rostea.
ur/nd panica pe care o sim*ea=
A 0orbit prin computerul a+lat 2n +a*a Tinerei %alentine G i a rostit doar cu0inte.
pentru c, nu mai *inea minte cum s,1i alc,tuiasc, +a*a care 2i +usese masc, 0reme de
at/tea secole= KAcum m, tem=L #ar imediat ce a spus asta. nu i1a amintit dac,
trebuia s, o rosteasc, 2nspre T/n,ra %alentine= ?i acea parte din ea disp,ruse5 cu o
clip, 2n urm, o a0usese. 2ns, acum nu mai putea s1o dibuiasc,=
?i de ce i se adresa acelui suro3at al lui "nderC #e ce stri3a moale 2n urec:ea
lui 'iro. a lui <eter. spun/nd: K%orbete1mi. 0orbete1mi. mi1e team,LC Acum nu 0oia
acele +orme umane= l 0oia pe cel care i1o scosese din urec:e= Cel care o respinsese i
alesese 2n locul ei o +emeie trist, i obosit, pentru c, G aa cre7use "nder G No0in:a
a0ea mai mult, ne0oie de el= #ar cum s, aib, ne0oie de tine mai mult dec/t mine
acumC #ac, eu mor. ea 0a continua oricum s, tr,iasc,= #ar eu mor pentru c, *i1ai luat
pri0irea de la mine=
Ban31'u a au7it 3lasul lui <eter. care se a+la al,turi de ea pe pla>,= KAm
dormitCL s1a 2ntrebat ea= ?i1a ridicat obra7ul de pe nisip i s1a 2n,l*at pe bra*e= Sosise
ora re+luDului. iar apa se 2ndep,rtase mult de locul 2n care era 2ntins,= /n3, ea. <eter
st,tea pe nisip cu picioarele 2ncruciate i se le3,na 2nainte i 2napoi. rostind moale:
KJane. te aud= *i 0orbesc= Sunt aiciL. 2n timp ce pe obra>i 2i cur3eau lacrimi=
?i. 2n acel moment. au7indu1l inton/nd acele cu0inte c,tre Jane. Ban31'u a
2n*eles dou, lucruri 2n acelai timp= <rimul. tia c, Jane era pe moarte. pentru c, ce
altce0a puteau 2nsemna cu0intele lui <eter dac, nu alinare. i de ce a0ea ne0oie Jane
de alinare. dac, nu pentru c, a>unsese la cap,tul 0ie*iiC Al doilea lucru i s1a p,rut mai
cumplit. deoarece. 0,7/ndu1l pe <eter l,crim/nd pentru prima oar, G deci era capabil
s, pl/n3, G a 2n*eles c, dorea s,1i poat, atin3e inima la +el ca Jane5 ba nu. s, +ie
sin3ura a c,rei moarte s,1l 2ntriste7e 2ntr1o asemenea m,sur,=
KC/nd s1a 2nt/mplatCL s1a 2ntrebat ea= C/nd am 2nceput s,1mi doresc s, m,
iubeasc,C S1a petrecut abia acum. ca o dorin*, copil,reasc,. 0oindu1l doar pentru c, o
alt, +emeie G o alt, creatur, G 2l posedaC Ori. 2n cursul acestor 7ile petrecute 2mpreun,.
am a>uns s,1i doresc dra3ostea doar ca dra3oste i nimic mai multC S, +i +ost r,utatea.
atitudinea lui condescendent,. i totui durerea lui secret,. teama lui ascuns,. cele
care l1au +,cut s,1mi +ie dra3C S, +i +ost c:iar dispre*ul lui +a*, de mine ceea ce m1a
+,cut s, 0reau. nu doar aprobarea. ci a+ec*iunea luiC Ori durerea lui m1a +,cut s, 0reau
ca el s, caute alinare la mineCL
K#e ce t/n>esc at/t de mult dup, iubirea luiC #e ce sunt at/t de 3eloas, pe
Jane. acea str,in, pe moarte pe care abia de o cunosc i despre care nu tiu prea
multeC S, +ie oare +aptul c,. dup, at/*ia ani 2n care m1am m/ndrit cu sin3ur,tatea.
trebuia s, descop,r c, am t/n>it tot timpul dup, o rela*ie roman*ioas, i
adolescentin,C !ar 2n aceast, dorin*, de a+ec*iune. puteam ale3e un candidat mai
ne+ericitC "l iubete pe cine0a cu care nu m, pot compara. mai ales dup, ce 0a muri5
tie c, eu sunt netiutoare i nu1l interesea7, nici una dintre calit,*ile bune pe care le1
a putea a0ea5 iar el repre7int, doar o p,rticic, dintr1o +iin*, uman,. i nu tocmai
partea cea mai bun, a persoanei care s1a 2mp,r*it at/t de mult=L
K'i1am pierdut min*ileCL
KOri. 2n s+/rit. mi1am re3,sit inimaCL
&rusc. s1a sim*it cuprins, de o emo*ie neobinuit,= Toat, 0ia*a 2i *inuse
propriile sentimente la o asemenea distan*,. 2nc/t acum nu tia cum s, le cuprind, 2n
sine= KM iubescL. a 3/ndit Ban31'u. iar inima ei aproape c, a eDplodat de intensitatea
pasiunii= KNu m, 0a iubi niciodat,L. a 3/ndit ea. iar inima i s1a s+,r/mat aa cum nu i
se mai 2nt/mplase niciodat, din cau7a miilor de de7am,3iri a0ute 2n 0ia*, p/n, atunci=
K!ubirea mea pentru el nu 2nseamn, nimic 2n compara*ie cu ne0oia lui. cu
cunoaterea ei= !ar le3,turile lui cu Jane mer3 mai ad/nc. sunt mai 2ndelun3ate dec/t
aceste c/te0a s,pt,m/ni de c/nd i s1a dat 0ia*, 2n timpul c,l,toriei 2n "Dterior= n to*i
anii sin3uratici ai r,t,cirilor lui "nder. Jane 2i r,m,sese cel mai constant prieten i
aceea este dra3ostea care acum apare 2n oc:ii lui <eter. prin lacrimi= "u nu repre7int
nimic pentru el. sunt un 3/nd 2nt/r7iat 2n 0ia*a lui. am 0,7ut doar o p,rticic, din +iin*a
lui i. 2n cele din urm,. iubirea mea nu a 2nsemnat nimic=L
Apoi a pl/ns i ea=
?i1a 2ntors apoi pri0irea de la <eter. pentru c, a au7it stri3,tul scos de samoanii
de pe pla>,= Cu oc:ii 2nroi*i de pl/ns. s1a uitat pe deasupra 0alurilor i s1a ridicat 2n
picioare ca s, +ie si3ur, c, 0edea acelai lucru ca i ei= "ra ambarca*iunea lui 'alu= Se
2ndrepta spre *,rm= 'alu se 2ntorcea=
%,7use ce0aC Au7ise *ip,tul lui Jane. pe care <eter 2l percepea acumC
Grace a ap,rut al,turi de ea i a luat1o de m/n,=
G #e ce se 2ntoarceC a 2ntrebat1o ea pe Ban31'u=
G Tu eti aceea care 2l 2n*ele3e. a spus Ban31'u=
G Nu1l 2n*ele3 deloc. a spus Grace= i pricep doar cu0intele. 2n*elesul simplu al
0orbelor lui= #ar c/nd 0orbete. simt cum spusele1i se 2ncordea7, pentru a cuprinde
lucrurile pe care 0rea s, le rosteasc,. iar ele nu reuesc asta= Cu0intele +olosite de el
nu sunt destul de cuprin7,toare. c:iar dac, 0orbete 2n cea mai eDtins, limb, a
noastr,. c:iar dac, adun, cu0intele laolalt, 2n couri mari de 2n*eles. 2n na0e de
3/nduri= Nu pot 0edea dec/t +orma eDterioar, a cu0intelor i doar 3:icesc ce 0rea s,
transmit,= Nu1l 2n*ele3 deloc=
G ?i de ce cre7i c, eu 2l 2n*ele3C
G <entru c, se 2ntoarce s, stea de 0orb, cu tine=
G $e0ine s, discute cu <eter= "l *ine le3,tura cu 7eitatea. aa cum o numete
'alu=
G Nu *ii la aceast, 7eitate a lui. aa eC a spus Grace=
Ban31'u a cl,tinat din cap=
G N1am nimic 2mpotri0a ei= #oar c, ea 2l posed, iar pentru mine nu mai eDist,
loc=
G O ri0al,. a 7is Grace=
Ban31'u a suspinat=
G Am crescut +,r, s, atept nimic i primind mai pu*in dec/t nimic= Am a0ut 2ns,
ambi*ii ce nu mi le puteam 2mplini= Uneori le1am reali7at i am primit mai mult dec/t
meritam sau 2mi +olosea= Alteori 2ncerc i nu ob*in lucrul pe care1l doresc=
G l 0rei pe elC
G Tocmai am 2n*eles c, 0reau ca el s, m, iubeasc, aa cum 2l iubesc eu= A +ost
mereu +urios. 2mpun3/ndu1m, cu cu0intele. dar a lucrat al,turi de mine i c/nd m1a
l,udat l1am cre7ut=
G "u a spune. i1a r,spuns Grace. c, 0ia*a ta de p/n, acum a +ost de o
simplitate per+ect,=
G Nu este ade0,rat= </n, acum n1am a0ut nimic ce n1am a0ut ne0oie i n1am
a0ut ne0oie de nimic din ceea ce nu a0eam=
G Ai a0ut ne0oie de tot ce nu a0eai. a spus Grace. iar eu nu cred c, eti at/t de
slab,. 2nc/t s, nu po*i ob*ine c:iar i acum acest lucru=
G 1am pierdut 2nainte de a descoperi c, 2l 0oiam. a spus Ban31'u= Uit,1te la elH
<eter se le3,na 2n continuare. optind. sub0ocali7/nd. iar litania lui era o
con0ersa*ie +,r, s+/rit cu <rietena pe moarte=
G l pri0esc. a spus Grace. i 0,d c, e acolo. 2n carne i oase. i la +el eti i tu.
de aceea nu 2n*ele3 de ce o +at, inteli3ent, ca tine a+irm, c, el a disp,rut. c/nd oc:ii
te asi3ur, c, nu e ade0,rat=
Ban31'u a ridicat oc:ii spre +emeia enorm, care se 2n,l*a dominatoare ca un
lan* muntos. a pri0it1o 2n oc:ii luminoi i i1a 7is:
G Nu *i1am cerut s+atul=
G Nici eu. dar 0oi a*i 0enit aici s, m, +ace*i s, m, r,73/ndesc 2n le3,tur, cu
Flota usitan,. ade0,ratC A*i 0rut ca 'alu s, m, determine s, 0orbesc cu Aimaina. ca
el s, discute cu Necesarienii de pe %/ntul #i0in i ei s, le spun, ce0a celor din
+ac*iunea Con3resului G care 0or s, se bucure de respectul lor G i ast+el coali*ia care a
trimis +lota s, se destrame i s, se dea ordin ca usitania s, r,m/n, neatins,= Nu
acesta 01a +ost planulC
Ban31'u a dat aprobator din cap=
G "i bine. 01a*i autoam,3it= Nu po*i ti ce poate determina o persoan, s, alea3,
un anumit lucru= Aimaina mi1a scris. dar eu nu am putere asupra lui= 1am 2n0,*at
calea Ua a0a. 2ns, el a urmat 2n0,*,turile Ua a0a. nu pe mine= A procedat ast+el
deoarece a sim*it c, acela repre7int, un ade0,r pentru el= #ac, a 2ncepe s, eDplic pe
neateptate c, Ua a0a a 2nsemnat i netrimiterea +lotelor pentru a distru3e planete.
m1ar asculta politicos i m1ar i3nora. pentru c, asta n1ar a0ea nici o le3,tur, cu Ua
a0a 2n care crede el= Ar considera asta. i n1ar 3rei deloc. drept o 2ncercare a unui
0ec:i prieten i dasc,l de a1i eDercita 0oin*a asupra lui= Asta ar 2nsemna dispari*ia
sentimentului de 2ncredere dintre noi i tot nu l1ar +ace s, se r,73/ndeasc,=
G #eci am dat 3re. a 7is Ban31'u=
G Nu tiu dac, a*i euat sau nu= usitania 2nc, n1a eDplodat= ?i de unde tim
dac, acesta a +ost scopul 0enirii 0oastre aiciC
G Aa a spus <eter= ?i Jane la +el=
G ?i ei de unde tiu c, acesta le1a +ost scopulC
G #ac, 0rei s, mer3i at/t de departe. nimeni nu are un scop clar. a spus Ban31
'u= %ia*a ne e caracteri7at, de 3ene i de educa*ie= <ur i simplu ac*ion,m 2n ba7a
scenariului ce ni se d, cu de1a sila=
G %ai. a rostit Grace. p,r/nd de7am,3it,= mi pare r,u c, aud o a+irma*ie at/t de
stupid,=
Canoea cea mare a +ost tras, din nou pe uscat= 'alu s1a ridicat de pe banc:et,
i a p,it pe nisip= #ar de ast, dat, G oare era posibilC G p,rea s, se 3r,beasc,= Se
3r,bea at/t de mult. 2nc/t. da. 2i pierduse ce0a din demnitate= #ei 2nainta 2ncet.
Ban31'u a sim*it c,. de +apt. el +,cea salturi de1a curme7iul pla>ei= ?i c/nd l1a pri0it
cercet,tor 2n oc:i. a 0,7ut 2ncotro se uita el i i1a dat seama c, 0enea spre ea. nu
spre <eter=
No0in:a s1a tre7it pe scaunul ce 2i +usese adus i. timp de o clip,. nu i1a dat
seama unde se a+l,= <e 0remea c/t +usese Denolo3. i se 2nt/mplase deseori s,
adoarm, pe scaun 2n laborator. de aceea s1a uitat 2n >ur s, 0ad, la ce lucra 2nainte de
a a*ipi= Ce problem, 2ncercase s, re7ol0eC
Apoi a 0,7ut1o pe %alentine aplecat, deasupra patului 2n care 7,cea AndreE=
Unde st,tea 2ntins corpul lui= !nima lui era altunde0a=
G Trebuia s, m, tre7eti. a spus No0in:a=
G Abia am sosit. a spus %alentine= ?i nu m1a l,sat inima s1o +ac= 'i1au spus c, nu
dormi aproape niciodat,=
No0in:a s1a ridicat=
G Ciudat= S1ar p,rea c, doar asta +ac=
G Jane e pe moarte. a anun*at1o %alentine=
No0in:a a sim*it c, 2i tresalt, inima=
G $i0ala ta. 2n*ele3iC a 7is %alentine=
No0in:a a pri0it 2n oc:ii celeilalte +emei. s, depiste7e +uria sau bat>ocura= Nu a
remarcat asemenea eDpresii= A citit doar compasiune=
G ?tiu ce sim*i. crede1m,. a spus %alentine= nainte de a1l iubi pe Ja-t. "nder a
+ost toat, 0ia*a mea= #ar n1am +ost niciodat, a lui= A. 2n copil,rie. pentru o scurt,
perioad,. am 2nsemnat mult pentru el G 2ns, sentimentul a +ost otr,0it. deoarece
militarii s1au +olosit de mine ca s,1l prind,. s,1l *in,. dei el 0oia s, renun*e= !ar dup,
aceea. doar Jane i1a ascultat 3lumele. 3/ndurile cele mai intime= #oar Jane a 0,7ut
ceea ce a 0,7ut el i a au7it ceea ce a au7it el= "u mi1am scris c,r*ile. iar c/nd le1am
terminat. m1am bucurat de aten*ia lui timp de c/te0a ore sau s,pt,m/ni= 'i1a +olosit
ideile i ast+el am sim*it c, purta o parte din mine cu el= ns, "nder i1a apar*inut ei=
No0in:a a dat din cap= n*ele3ea=
G #ar eu 2l am pe Ja-t. de aceea nu mai sunt ne+ericit,= ?i copiii= C:iar dac, l1am
iubit at/t de mult pe "nder. c:iar puternic. mincinos. iar acum stin3/ndu1se G copiii
repre7int, mai mult pentru o +emeie dec/t un b,rbat= Noi ne pre+acem c, lucrurile
stau alt+el= Ne pre+acem c, a0em copii de dra3ul b,rba*ilor. c, 2i cretem pentru ei=
#ar nu e ade0,rat= i cretem pentru noi 2nine= $,m/nem cu b,rba*ii notri de dra3ul
copiilor= I%alentine a sur/s=J Aa ai +,cut i tu=
G Am r,mas al,turi de cine nu trebuia. a spus No0in:a=
G &a nu. ai stat al,turi de cine trebuia= ibo a a0ut o so*ie i al*i copii G ea a +ost
aceea. ei au +ost aceia care a0eau dreptul s,1l re0endice= Tu ai stat 2mpreun, cu alt
b,rbat de dra3ul copiilor t,i. i c:iar dac, ei l1au ur/t uneori. l1au i iubit. i c:iar dac,
2n unele pri0in*e a +ost slab. 2n altele a +ost puternic= Ai a0ut noroc s,1l ai de dra3ul
copiilor= A constituit un soi de protec*ie pentru ei=
G #e ce1mi spui toate asteaC
G <entru c, Jane e pe moarte. a spus %alentine. 2ns, ea ar putea tr,i numai dac,
"nder i1ar 2ntinde o m/n,=
G S,1i pun, nestemata 2napoi 2n urec:eC a 2ntrebat No0in:a pe un ton
dispre*uitor=
G #e mult, 0reme nu mai are ne0oie de nestemat,. a 7is %alentine= Tot ast+el
cum "nder nu mai are ne0oie s,1i tr,iasc, 0ia*a 2n acest corp=
G Nu e c:iar at/t de b,tr/n. a spus No0in:a=
G Trei mii de ani. a spus %alentine=
G Acesta e doar e+ectul relati0it,*ii= n realitate. are===
G Trei mii de ani. a repetat %alentine= n aproape tot acest timp. +amilia lui a +ost
2ntrea3a umanitate5 a +ost ca un tat, plecat 2ntr1o c,l,torie de a+aceri. care re0ine
acas, doar oca7ional. dar c/nd st, acas,. e un bun >udec,tor i p,rinte= Asta s1a
2nt/mplat de +iecare dat, c/nd a re0enit 2n lumea uman, i a 0orbit la moartea cui0a5
a recuperat timpul 2n pri0in*a tuturor treburilor de +amilie care 2i sc,paser,= %ia*a lui a
*inut trei mii de ani i a 0,7ut nenum,rate lucruri. dar a obosit= n cele din urm,. a
p,r,sit acea +amilie mare i a ales +amilia ta mic,5 te1a iubit i. de dra3ul t,u. a
renun*at la Jane. care +usese so*ia lui 2n to*i acei ani de pere3rin,ri. ea st,tuse acas,.
ca s, spunem aa. d,d,cind toate trilioanele lui de copii. po0estindu1i ce +,ceau.
deretic/nd prin cas,=
G !ar reali7,rile ei 2i aduc laude 2n +a*a lumii. a spus No0in:a=
G #a. +emeia 0irtuoas,= Ca tine=
Cu un 3est dispre*uitor. No0in:a a scuturat din cap=
G "u. niciodat,= 'unca mea m, bat>ocorete=
G "l te1a ales pe tine i te1a iubit. i1a iubit pe copiii t,i i le1a +ost tat, copiilor
care1i pierduser, de>a doi ta*i5 el le este totui tat,. i *i1e 2nc, so*. dar nu mai ai
ne0oie cu ade0,rat de el=
G Cum po*i spune astaC a 2ntrebat +urioas, No0in:a= #e unde tii de ce am eu
ne0oieC
G ?tii i sin3ur,= Ai tiut c:iar de c/nd ai 0enit aici= Ai tiut1o c/nd "ste0So a
murit 2n 2mbr,*iarea acelui copac1p,rinte= Copiii t,i a0eau 0ia*a lor i nu1i puteai
prote>a i nici "nder nu putea +ace asta= nc, 2l iubeai. el 2nc, te iubea. dar 0ia*a ta de
+amilie se 2nc:eiase= Nu ai mai a0ut ne0oie de el=
G "l n1a a0ut niciodat, ne0oie de mine=
G &a a0ea ne0oie disperat, de tine. a spus %alentine= A a0ut at/t de mult ne0oie
de tine. 2nc/t a renun*at la Jane=
G &a nu= A a0ut ne0oie de mine 2n m,sura 2n care eu a0eam ne0oie de el= A
sim*it ne0oia de a sim*i c, m, a>ut,. prote>/ndu1m,=
G #ar tu nu mai a0eai trebuin*, de a>utorul i protec*ia lui. a 7is %alentine=
No0in:a a cl,tinat din cap=
G Tre7ete1te. a spus %alentine. i las,1l s, plece=
No0in:a s1a 3/ndit imediat la toate oca7iile 2n care st,tuse pe mar3inea unui
morm/nt= ?i1a adus aminte de +uneraliile p,rin*ilor ei. care muriser, ca s, sal0e7e
'ila3re de #escolada 2n timpul primei i teribilei epidemii= S1a 3/ndit la <ipo. torturat
p/n, a murit. biciuit de 0iu de pe9ueninos, deoarece ei 2i 2nc:ipuiau c, ast+el el 0a
crete sub +orma unui copac. numai c, doar durerea crescuse. aceea din inima lui
No0in:a G descoperirea ei 2l determinase pe <ipo s, se duc, la pe9ueninos 2n acea
noapte= !ar apoi. <ipo. torturat 2n acelai +el ca tat,l lui i din nou din pricina ei. dar de
ast, dat, din cau7, c, nu1i spusese ce0a= ?i 'arcSo la +el= nainte s, moar, de boala
care 2l b/ntuise 2nc, de mic. 0ia*a 2i +usese cu at/t mai c:inuitoare tot din pricina ei= ?i
"ste0So. care s1a l,sat dus de credin*a nebun, p/n, la martira>. ca s, poat, de0eni un
0enerado. asemenea p,rin*ilor lui i care a0ea s, de0in, s+/nt 2ntr1o 7i. atunci c/nd
0or eDista s+in*i=
G '1am s,turat s,1i tot las pe b,rba*i s, plece. a spus No0i:na cu am,r,ciune=
G 'i se pare +iresc. a 7is %alentine= #espre nici unul dintre cei care *i1au murit nu
s1ar putea spune cu sinceritate c, au a0ut dreptul s, plece= Te1ai a3,*at de ei cu
3:earele i cu din*ii=
G ?i ce dac,C To*i cei pe care1i iubesc au murit. p,r,sindu1m,H
G Asta nu este o scu7,. a 7is %alentine= Toat, lumea moare= To*i pleac,=
Contea7, lucrurile pe care le1a*i construit 2mpreun, 2nainte de plecarea lor= !mportant,
e partea din +iin*a lor care continu, s, eDiste 2n tine dup, ce ei dispar= Tu ai continuat
munca p,rin*ilor t,i i a lui <ipo i a lui ibo G i ai crescut copiii lui ibo. nuC !ar ei erau
2n parte copiii lui 'arcSo= Ce0a din aceti b,rba*i a r,mas 2n copii. i nu tot ce era r,u=
n ce1l pri0ete pe "ste0So. cred c, el a +,cut ce0a +rumos din moartea lui. dar 2n loc
s,1l lai s, plece. tu 2nc, ai resentimente +a*, de el= Ai resentimente pentru c, a
construit ce0a mai 0aloros pentru el dec/t 0ia*a 2ns,i= <entru c, i1a iubit pe
#umne7eu i pe pe9ueninos mai mult dec/t pe tine= nc, te a3,*i de to*i= Nu lai pe
nimeni s, plece de+initi0=
G #e ce m, ur,ti pentru astaC a 2ntrebat No0in:a= <oate e ade0,rat. dar asta
mi1e 0ia*a. s, pierd. s, pierd mereu=
G ',car de data asta. a 7is %alentine. de ce nu lai pas,rea liber,. 2n loc s1o *ii
2nc:is, p/n, moareC
G ', consideri un monstruH a stri3at No0in:a= Cum de 2ndr,7neti s, m, >udeciC
G #ac, erai un monstru. "nder nu te1ar +i iubit. a spus %alentine. r,spun7/nd
+uriei cu bl/nde*e= No0in:a. ai +ost o +emeie m,rea*,. o +emeie tra3ic, i ai a0ut multe
reali7,ri i su+erin*e. i sunt con0ins, c, po0estea ta 0a de0eni o sa3a mic,toare
c/nd 0ei muri= #ar n1ar +i mai bine dac, ai tra3e 2n0,*,minte dec/t s, tr,ieti aceeai
tra3edie p/n, 2n ultima clip,C
G Nu 0reau ca altcine0a iubit s, mai moar, 2n +a*a meaH a stri3at No0in:a=
G Cine a 0orbit de moarteC a 2ntrebat1o %alentine=
Ua camerei s1a desc:is brusc= n cadrul ei a ap,rut <li-t=
G Ce s1a 2nt/mplatC
G %rea ca eu s,1l tre7esc. a eDplicat No0in:a. i s,1i spun c, poate s, moar,=
G <ot s, pri0escC a 2ntrebat <li-t=
No0in:a a luat pa:arul cu ap, a+lat al,turi de scaun i a a70/rlit apa din el
asupra ei=
G S, nu te mai 0,dH a *ipat ea= "l al meu. nu al 0ostruH
?iroind de ap,. <li-t a r,mas prea deconcertat, ca s, 3,seasc, un r,spuns=
G Nu <li-t 2l ia cu sine. a spus calm %alentine=
G "a e la +el ca to*i ceilal*i. 0rea s, apuce o p,rticic, din el. smul3/nd c/te ce0a
i de0or/nd. sunt nite canibali cu to*ii=
G Cum adic,C a 7is <li-t pe un ton amenin*,tor. :,mesit= %oiai s, te 2n+rup*i doar
tuC "i bine. ar +i prea mult doar pentru tine= Cine sunt mai r,i. canibalii care ciu3ulesc
de ici i colo sau cei care *in omul 2ntre3 pentru ei. c:iar dac, e cu mult mai mult
dec/t pot 2n3:i*iC
G Aceasta e cea mai de73ust,toare discu*ie la care am asistat 0reodat,. a spus
%alentine=
G #, t/rcoale de luni 2ntre3i. urm,rindu1l ca un 0ultur. a 7is No0in:a= F,c/ndu1i
de lucru pe l/n3, el. +,r, a spune dec/t c/te0a cu0inte de +iecare dat,= !ar acum
0orbete i ascult, de otra0a ce i70or,te din ea=
G N1am +,cut dec/t s,1*i r,spund la cu0intele otr,0ite. a 7is <li-t= "ti doar o
+emeie lacom,. plin, de ur, i te1ai +olosit de el mereu. i niciodat, nu i1ai dat nimic.
iar sin3urul moti0 pentru care moare este c, 0rea s, scape de tine=
No0in:a n1a r,spuns. n1a 3,sit cu0intele potri0ite. +iindc, 2n ad/ncul inimii i1a
dat seama imediat c, spusele lui <li-t eDprimau ade0,rul=
%alentine a ocolit patul. s1a 2ndreptat spre u, i a plesnit1o pe <li-t cu putere
peste +a*,= <li-t s1a de7ec:ilibrat din cau7a lo0iturii. s1a l,sat moale de1a lun3ul
cadrului uii. p/n, a a>uns s, stea pe podea *in/ndu1se de obra7ul care ardea. iar pe
+a*, au 2nceput s,1i cur3, lacrimi= %alentine s1a apropiat amenin*,tor=
G N1o s,1i rosteti moartea. ai 2n*elesC O +emeie care minte ast+el. doar ca s,
pro0oace durere. doar ca s, biciuiasc, o persoan, pe care o in0idia7, G nu merit, s,
+ie %orbitor 2n Numele 'or*ilor= 'i1e ruine c, te1am l,sat s,1mi educi copiii= Oare i1a
atras minciuna din tineC 'i1e sil, c/nd te pri0esc=
G Nu. a 7is No0in:a= Nu te 2n+uria pe ea= " ade0,rat. ade0,rat=
G (i se pare. a spus %alentine. pentru c, ai 0rut mereu s, cre7i ce e mai r,u
despre tine= #ar nu e ade0,rat= "nder te1a iubit din proprie 0oin*,. iar tu n1ai +urat
nimic din el. iar sin3urul moti0 pentru care mai e 2n 0ia*, e c, nu poate s, p,r,seasc,
aceast, 0ia*, u7at, i s, a>ute la 3,sirea unui loc 2n care Jane poate tr,i=
G &a nu. <li-t are dreptate. de0ore7 oamenii pe care1i iubesc=
G NuH a eDclamat <li-t. continu/nd s, pl/n3, pe podea= Am min*itH l iubesc mult
i sunt 3eloas, pe tine pentru c, l1ai a0ut i nici m,car nu l1ai dorit 0reodat,=
G 1am iubit tot timpul. a spus No0in:a=
G 1ai p,r,sit= Ai 0enit aici +,r, el=
G Am plecat pentru c, n1am putut===
%alentine i1a 2nc:eiat +ra7a:
G <entru c, n1ai suportat s, te p,r,seasc,= Ai sim*it asta. ade0,ratC Ai sim*it
c:iar de atunci c, se stin3e= Ai tiut c, trebuie s, pleci. s,1l lai s,1i 2nc:eie 0ia*a. dar
n1ai 2n3,duit altui b,rbat s, te p,r,seasc,. de aceea l1ai p,r,sit tu prima=
G <robabil. a 7is No0in:a cu 3las moale= Oricum sunt +ic*iuni= Facem c/te ce0a.
iar apoi in0ent,m moti0e >usti+icati0e. dar ele niciodat, nu sunt cele reale. ade0,rul
r,m/ne de neatins=
G Atunci ascult, +ic*iunea asta, a spus %alentine= Ce p,rere ai a0ea dac,. doar
acum. 2n locul unei persoane pe care1*i +ace pl,cere s, o tr,de7i i care se +uriea7, i
moare 2mpotri0a 0oin*ei tale i +,r, permisiunea ta G ce1ar +i dac,. m,car de data asta.
l1ai tre7i i i1ai spune c, poate tr,i. lu/ndu1*i r,mas1bun aa cum se cu0ine i l,s/ndu1l
s, plece cu consim*,m/ntul t,uC ',car o dat,C
Sim*indu1se la cap,tul puterilor. No0in:a a i7bucnit din nou 2n pl/ns=
G %reau s, 2ncete7e totul. a 7is ea= %reau s, mor=
G "l trebuie s, r,m/n, tocmai din acest moti0. a 7is %alentine= #e dra3ul lui. nu
po*i ale3e 0ia*a. l,s/ndu1l s, pleceC $,m/i 2n 'ila3re ca mam, a copiilor t,i i bunic,
a copiilor copiilor t,i. spune1le po0eti despre Os %enerados. <ipo. ibo i "nder
Bi33in. care a 0enit s,1*i lecuiasc, +amilia i a r,mas pentru a1*i de0eni so* 0reme de
mul*i. mul*i ani. 2nainte de a muri= F,r, 0orbiri 2n numele mor*ilor. +,r, ora*ii de
2nmorm/ntare. +,r, certuri publice pentru a ob*ine cada0rul. aa cum 0rea s, +ac,
<li-t. ci po0eti care s,1l *in, 2n 0ia*, 2n mintea sin3urei +amilii pe care a a0ut1o
0reodat,= Oricum 0a muri destul de cur/nd= #e ce nu1l lai s, plece cu dra3ostea i
binecu0/nt,rile tale 2n urec:i. 2n locul +uriei i durerii cu care smul3i din el. 2ncerc/nd
s,1l opreti aiciC
G Ai n,scocit o po0este +rumoas,. a spus No0in:a= ns,. 2n cele din urm,. 2mi
ceri s, i1l dau lui Jane=
G Aa cum ai spus tu. i1a r,spuns %alentine. toate po0etile sunt +ic*iuni=
!mportant, este +ic*iunea 2n care cre7i=
-.
MIROASE A (IA$
!4e ce spui c sunt singur%
#rupul meu m nsoete pretutindeni
spunndu*mi istorii nesfrite
despre foame i satisfacie,
oboseal i somn,
mncare i butur, respiraie i via.
<ntr*o asemenea tovrie
cine mai poate fi singur%
'i c3iar cnd trupul se destram
lsnd n urm doar o scnteie,
nu voi rmne singur
pentru c zeii mi vor vedea luminia
trasnd dansul liniilor din lemnul podelei
i m vor recunoate,
rostindu*mi numele,
iar eu m voi nla.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Alunec/nd spre moarte=
a s+/ritul 0ie*ii printre le3,turile prin ansiblu. a0ea parte de 2ndurare= <anica ei
de a se pierde de sine a 2nceput s, se dilue7e. pentru c,. dei tia c, pierdea i
pierduse multe. nu mai a0ea capacitatea de a1i aminti ce repre7enta= C/nd a pierdut
le3,turile cu ansiblurile care 2i permiteau s, monitori7e7e nestematele din urec:ile lui
<eter i 'iro. nici m,car n1a obser0at= !ar c/nd s1a a3,*at de pu*inele +r/nturi de
ansiblu care nu 0oiau s, se 2nc:id,. n1a mai reuit s, se 3/ndeasc, la nimic. n1a mai
sim*it nimic. dec/t c, trebuia s, se prind, de acele +iricele. cu toate c, erau prea
pl,p/nde ca s, o sus*in,. c:iar dac, +oamea ei nu putea +i satis+,cut, doar cu ele=
KNu am ce c,uta aici=L
Nu era un 3/nd. din ea nu mai r,m,sese su+icient ca s,1i con+ere contiin*,= "ra
mai cur/nd o +oame. o nemul*umire con+u7,. o nelinite care o c:inuise c/nd aler3ase
2n sus i 2n >os pe le3,tura ansiblului lui Ja-t p/n, la cel din usitania. c,tre ansiblul
care le slu>ea lui 'iro i %al. de la un cap,t la cel,lalt. de o mie. de un milion de ori.
dar nimic nu s1a sc:imbat. nu putea reali7a sau construi nimic. nu a0ea cum s,
creasc,= KNu am ce c,uta aici=L
<entru c,. dac, eDist, un atribut care de+inete di+eren*a dintre ai.a care 0enea
2n !nterior i cele care r,m/neau 2n "Dterior. acela era ne0oia imperioas, de a crete.
de a de0eni o parte din ce0a mare i +rumos. apartenen*,= Cele care nu sim*eau o
asemenea ne0oie nu a0eau s, +ie atrase la +el ca Jane. cu trei mii de ani 2nainte. de
re*eaua pe care m,tcile o alc,tuiser, pentru ea= ?i nici una dintre ai.a nu se putea
trans+orma 2n m,tci sau lucr,toare. pe9ueninos masculi sau +emele. oameni. puternici
sau slabi5 nici m,car acele ai.a care. slabe. dar credincioase i pre0i7ibile. de0eneau
sclipiri al c,ror dans nu era detectat nici de cele mai sensibile instrumente dec/t dup,
ce de0eneau at/t de complicate. 2nc/t oamenii puteau identi+ica dansul lor drept
comportamentul Yuarcilor. me7onilor sau al particulelor sau undelor de lumin,= Toate
trebuiau s, +ie o parte din ce0a. iar c/nd apar*ineau acelui ce0a. ele se bucurau:
KCeea ce sunt este noi. ceea ce +acem 2mpreun, sunt eu 2nsumiL=
ns, nu toate ai.a erau la +el. aceste +iin*e ne+,cute care erau i elemente de
construc*ie i constructori= Cele slabe i tem,toare atin3eau un anumit punct i nu
puteau sau nu 2ndr,7neau s, se de70olte 2n continuare= Se declarau satis+,cute dac,
r,m/neau la peri+eria a ce0a +rumos i delicat. dac, >ucau un rol m,runt= 'ul*i oameni.
mul*i pe9ueninos, atin3eau acel punct i le permiteau altora s, le diri>e7e i s, le
controle7e 0ia*a. adapt/ndu1se. dar 2ntotdeauna adapt/ndu1se G iar asta era bine. era
ne0oie de ele= Ua a0a: ele atinseser, un punct unde puteau spune Ksu+icientL=
Jane nu era aa= "a nu se mul*umea cu ce0a mic sau simplu= ?i +iind c/nd0a
constituit, dintr1un trilion de p,r*i. le3at, de +aptele cele mai m,re*e ale unui uni0ers
2n care eDistau trei specii. acum. c/nd se sta+idise. nu putea +i mul*umit,= ?tia c, a0ea
amintiri doar dac, i le amintea= ?tia c, are lucruri de +,cut doar dac, 3,sea acele
milioane de membre minuscule care o ascultaser, c/nd0a= "ra prea 0ie pentru a
2nc,pea 2n acel spa*iu ne2nsemnat= #ac, nu 3,sea ce0a care s, o acti0e7e. nu putea
r,m/ne a3,*at, de ultimul +iricel= A0ea s, se desprind, de el. pier7/nd ast+el i ultima
p,rticic, din sine 2n ne0oia aro3ant, de a c,uta un loc unde una ca ea 2i a0ea locul=
A 2nceput s, se >oace cu ideea de a se desprinde. 2ndep,rt/ndu1se G niciodat,
prea departe G de +irele +ilotice sub*iri ale ansiblurilor= <e perioade de timp prea mici
pentru a +i m,surate. s1a deconectat i a resim*it 2n3ro7itor acele desprinderi5 a s,rit
de +iecare dat, 2napoi 2n spa*iul restr/ns. dar +amiliar. care 2nc, 2i apar*inea5 iar apoi.
c/nd micimea locului a de0enit insuportabil,. s1a desprins i. iar,i 2n3ro7it,. a re0enit=
ntr1una din aceste desprinderi a 7,rit ce0a cunoscut= O alt, ai.a cu care +usese
c/nd0a 2mpletit,= Nu a0ea acces la memoria care i1ar +i putut da un nume5 nu mai
a0ea deloc memoria numelor= #ar a tiut i a a0ut 2ncredere 2n acea +iin*,. iar c/nd
alta a trecut pe l/n3, ea de1a lun3ul +irului in0i7ibil. a re0enit 2n acelai loc i a s,rit 2n
re*eaua mult mai 0ast, de ai.a condus, de aceea +amiliar, i str,lucitoare=
G B*a gsit, a spus 'atca=
G $ gsit*o, vrei s spui. #nra -alentine.
G /a l*a gsit pe /nder, pentru c l*a recunoscut. 4a, vasul lui -al a fost cel n
care ea a srit.
G 1um de a vzut*o% /u nu am reuit.
G /a a fcut cndva parte dintre noi. 'i aa cum a spus samoanul, pentru c una
dintre lucrtoarele mele a urmrit*o pe terminalul lui +aCt, asta m*a aDutat s o gsesc.
$m cutat*o ntr*un singur loc i nu am gsit*o. 4ar cnd am aflat c se mic
permanent, ne*am dat seama5 corpul ei era mare ct toate graniele colonizrii
umane, i aa cum ai.a rmn n corpul nostru i sunt uor de gsit, tot astfel a ei a
rmas n corp, dar ntruct era mai mare dect noi i c3iar ne cuprindea, ea nu a
rmas nemicat nici o fraciune de secund, nu a stat ntr*un spaiu suficient de mic
pentru ca noi s o putem vedea. $m gsit*o abia dup ce a pierdut cea mai parte din
sine. 4ar acum tiu unde se afl.
G 4eci #nra -alentine este a ei acum%
G 0u, a spus 'atca= /nder nu se poate desprinde.
Jane s1a 2n0/rtit plin, de 0eselie prin acel corp. at/t de di+erit de oricare altul pe
care i1l amintea. dar. dup, c/te0a momente. i1a dat seama c, ai.a pe care o
recunoscuse. ai.a pe care o urmase acolo. nu 0oia s,1i cede7e nici m,car o p,rticic,
din ea= Orice atin3ea. la +el +,cea i ea. a+irm/ndu1i controlul5 iar acum. panicat,. Jane
a 2nceput s, simt, c, dei p,rea s, se 3,seasc, 2ntr1o *es,tur, de o eDtraordinar,
+rumuse*e i +ine*e G acel templu de celule 0ii sus*inute de un cadru din os G nici o
parte nu 2i apar*inea i. dac, r,m/nea. a0ea s, se simt, ca o +u3ar,= Nu1i a0ea locul
acolo. indi+erent c/t de mult 2i pl,cea=
C,ci 2i pl,cea= %reme de mii de ani. c/t tr,ise p/n, atunci. 2ntr1un spa*iu at/t de
0ast i at/t de repede 2n timp. nu +usese niciodat, in0alid, +,r, s, tie asta= "ra 0ie.
dar nimic din ceea ce +,cea parte din re3atul ei uria nu era 0iu= (inuse totul sub
control nemilos. 2ns, aici. 2n acest corp uman. al +emeii pe nume %al. eDistau milioane
de mici 0ie*i sclipitoare. celule 0ii. 2nmul*indu1se. muncind. cresc/nd. murind. le3/nd
trup de trup i ai.a de ai.a. iar 2n aceste le3,turi s,l,luiau creaturile din carne i. 2n
ciuda 2ncetinelii 3/ndului. totul era mult mai 0iu dec/t ceea ce tia din eDperien*a ei
de p/n, atunci pri0ind 0ia*a= Cum de pot 3/ndi aceste +iin*e1din1carne. 2n ciuda
acestor dansuri ne2ncetate din >urul lor. a at/tor c/ntece care le pot distra3eC
A atins mintea lui %alentine i s1a sim*it in0adat, de amintiri= Nu a0eau preci7ia
i pro+un7imea 0ec:ii memorii a lui Jane. dar +iecare moment de tr,ire era 0iu i
puternic. real cum nu +usese nici o amintire cunoscut, lui Jane p/n, atunci= Cum de
pot e0ita s, r,m/n, nemicate toat, 7iua doar pentru a1i aminti 7iua precedent,C
<entru c, +iecare moment *ip, mai puternic dec/t amintirea=
?i totui. de +iecare dat, c/nd atin3ea o amintire sau percepea o sen7a*ie a
corpului 0iu. ap,rea i o ai.a care era st,p/na acelei buc,*i de carne. 2ndep,rt/nd1o.
a+irm/ndu1i controlul=
?i. 2ntr1un s+/rit. iritat,. c/nd acea ai.a +amiliar, a 2mpins1o deoparte. Jane a
re+u7at s, se clinteasc,= n sc:imb. a pretins acel loc. acea parte a corpului. a
creierului. a cerut supunerea acelor celule. iar cealalt, ai.a s1a retras din +a*a ei=
KSunt mai puternic, dec/t tine. i1a spus Jane 2ncet= %, pot lua tot ce sunte*i i
a0e*i i tot ce 0e*i +i sau 0e*i a0ea 0reodat, i nu pute*i s, m, opri*i=L
AiOa care +usese c/nd0a st,p/n, 2n acel loc a +u3it. iar acum urm,rirea s1a
reluat. dar cu roluri in0ersate=
G /a l ucide.
G : ateptm, i vom vedea.
n na0a care orbita planeta creatorilor #escoladei. to*i au tres,rit c/nd au au7it
*ip,tul neateptat al Tinerei %al= C/nd s1au 2ntors spre ea. 2nc, 2nainte ca 0reunul
dintre ei s, o atin3,. trupul ei s1a con0ulsionat i s1a a70/rlit departe de scaun5 2n
imponderabilitatea de pe orbit,. ea a 7burat p/n, s1a lo0it cu brutalitate de ta0an. iar
2n tot acest timp 3lasul ei a +ost un *ip,t. iar +a*a 2i r,m,sese 2ntr1un rictus care p,rea
s, tr,de7e deopotri0, o durere ne2nc:ipuit, i o bucurie necuprins,=
n <aci+ica. pe pla>a de pe o insul,. <eter a 2ncetat brusc din pl/ns i s1a aruncat
pe nisip i a trepidat 2n t,cere=
G <eterH a stri3at Ban31'u i s1a aruncat l/n3, el. atin3/ndu1l. 2ncerc/nd s,1i
opresc, bra*ele i picioarele care tres,ltau ca nite pistoane= <eter a tras cu 3reu aer
2n piept i. 3/+/ind. a 0,rsat= Se 2neac,H a stri3at ea=
n aceeai clip,. nite bra*e puternice l1au smuls de l/n3, ea. ridic/ndu1l de
m/ini i picioare. i l1au r,sturnat cu +a*a 2n >os. ast+el 2nc/t 0oma se scur3ea pe nisip.
iar el. 2n ciuda tusei i a spasmelor. putea s, respire=
G Ce se 2nt/mpl,C a eDclamat Ban31'u=
'alu a r/s. apoi i s1a adresat cu un 3las care sem,na cu un c/ntec:
G @eul a sosit aiciH @eul dansator a atins carneaH O. dar corpul e prea slab ca s,
o cuprind,H %ai. trupul nu poate eDecuta dansul 7eilorH #ar. 0ai. c/t de binecu0/ntat.
sclipitor i +rumos e corpul c/nd 7eul p,trunde 2n elH
Bam31'u n1a remarcat nimic +rumos 2n ceea ce se petrecea cu <eter=
G Scoate1o din elH a r,cnit ea= !ei a+ar,. JaneH Nu ai dreptul s,1l ieiH Nu ai dreptul
s,1l uci7iH
ntr1o camer, din m,n,stirea Copiii 'in*ii lui 4ristos. "nder s1a ridicat 2n capul
oaselor. cu oc:ii desc:ii. dar +,r, s, 0ad, nimic. pentru c, altcine0a 2i comanda oc:ii5
dar. 0reme de o clip,. 0ocea a r,mas a lui. pentru c, m,car acolo. dac, nu 2n alte
p,r*i. ai.a 2i cunotea carnea at/t de bine. 2nc/t se putea lupta cu un intrus=
G #umne7eu s, m, apereH a stri3at "nder= Nu am unde s, mer3H as,1mi m,car
ce0aH as,1mi ce0aH
Femeile s1au str/ns 2n >urul lui G %alentine. No0in:a. <li-t G i au uitat imediat de
cearta lor i au 2ntins m/inile c,tre el. 2ncerc/nd s,1l +ac, s, stea 2ntins. s,1l calme7e.
i atunci el a dat oc:ii peste cap. limba i1a ieit din 3ur,. spatele i s1a arcuit i s1a
aruncat cu totul 2n sus at/t de 0iolent 2nc/t. 2n ciuda str/nsorii +emeilor. dup, c/te0a
momente a c,7ut din pat. a>un3/nd pe podea. 2ncol,cindu1i trupul cu trupurile lor.
lo0indu1le dureros cu bra*ele. picioarele i capul=
G /a reprezint prea mult pentru el, a spus 'atca= 4ar deocamdat, orice trup
nseamn i pentru ea prea mult. 0u e uor s mblnzeti carnea nestpnit. #oate
celulele asupra crora a domnit att de mult vreme l recunosc doar pe /nder. <l tiu
pe el, dar pe ea, nu. ;nele regate pot fi motenite, dar niciodat uzurpate.
G 1red c l*am simit. B*am vzut.
/8ist momente cnd ea l*a alungat cu totul, da, iar el a urmat legturile pe
care le*a gsit. /l nu poate intra n nici o carne din Durul lui pentru c tie mai bine,
pentru c are e8periena crnii. 4ar te*a gsit i te*a atins, pentru c eti un alt fel de
fiin.
G " va prelua el% :au vreun copac din reeaua noastr%
G /nder% 0u, el i va pstra corpul, unul dintre ele, altfel va muri. : ateptm
i vom vedea.
Jane a sim*it durerea trupurilor peste care domnea acum= Su+ereau. ce0a ce ea
nu mai sim*ise. trupurile se 70/rcoleau atunci c/nd nenum,ratele ai.a se r,sculau 2n
+a*a domniei ei= Control/nd acum trei trupuri i tot at/tea creiere. ea a recunoscut. cu
tot :aosul i nebunia con0ulsiilor. c, pre7en*a ei nu 2nsemna dec/t durere i 3roa7,
pentru ele= ?i trupurile t/n>eau dup, iubirea lor. dup, domnitorul 2n care a0useser,
at/ta 2ncredere i care le +usese at/t de bine cunoscut. 2nc/t 2l considerau drept sinele
lor= Nu a0eau un nume pentru el. pentru c, erau prea mici i slabe ca s, posede
capacit,*i precum limba> i contiin*,. 2ns, 2l cunoteau i tiau c, Jane nu era
st,p/nul lor ade0,rat. iar 3roa7a i su+erin*a de0eniser, sin3urele realit,*i ale
eDisten*ei lor. iar ea tia. tia c, nu poate r,m/ne=
Si3ur. le st,p/nea cu autoritate= #a. a0ea puterea de a le potoli r,sucirea.
um+larea muc:ilor i de a restabili o ordine care de0enea o parodie a 0ie*ii= ns,
e+orturile i se risipeau 2n 2n,buirea unui miliard de re0olte 2mpotri0a domniei ei= F,r,
supuenia bene0ol, a tuturor acelor celule. ea nu era capabil, de acti0it,*i compleDe
precum 3/ndirea i 0orbirea articulat,=
?i mai era ce0a: Nu se sim*ea +ericit, acolo= Nu putea s, nu se 3/ndeasc, la
ai.a pe care o 3onise= KAm +ost atras, aici pentru c, l1am cunoscut pe el i l1am iubit
i am +ost una cu el. iar acum i1am luat tot ce iubea i tot ce l1a iubit=L ?i1a dat din nou
seama c, nu a0ea ce c,uta acolo= <esemne c, alte ai.a erau mul*umite s, domneasc,
asupra 0oin*ei celor supui. dar ea nu putea= Nu era ce0a care s, i se par, +rumos= Nu
sim*ea nici o pl,cere 2n asta= %ia*a de1a lun3ul celor c/te0a ansibluri +usese mai
+ericit, dec/t cea de acum=
i era 3reu s, se desprind,= Cu toat, re0olta declanat, 2mpotri0a ei. atrac*ia
corpului era minunat de puternic,= n ciuda am,r,ciunii i a durerii. 3ustase un +el de
0ia*, care era at/t de dulce. 2nc/t nu se mai putea 2ntoarce la ceea ce +usese 2nainte=
Nu ar mai +i 3,sit le3,turile de ansiblu i. c:iar dac, le1ar +i descoperit. nu s1ar mai +i
putut sili s, se 2ntind, p/n, la ele i s, se prind,= n sc:imb. se 7b,tea. se a70/rlea
c,tre 3rani*ele trupurilor peste care. temporar i dureros. domnea= Oriunde s1ar +i dus.
descoperea doar su+erin*, i durere. dar 2n nici un ca7 un c,min pentru ea=
#ar st,p/nul acestor corpuri nu s,rea unde0aC Unde a>un3ea c/nd +u3ea de
mineC C/nd re0enea. c/nd restabilea pacea i calmul 2n trupurile pe care ea le
st,p/nise temporarC #ar unde disp,ruse elC
"a a descoperit locul. un 3rup de le3,turi mult di+erite de coneDiunile mecanice
ale ansiblului= #ac, ansiblurile p,rea cabluri. metal. re*eaua pe care o descoperea
acum era uoar, ca o dantel,rie5 2ns,. 2n ciuda tuturor aparen*elor. era i re7istent,. i
cuprin7,toare= Acolo putea +ace salturi. de aceea a i s,rit=
G "*a gsitF 2, iubirea mea e prea puternic fa de mineF / prea inteligent i
prea puternicF
G $teapt, atept, las*o s*i gseasc drumulF
G 0e va scoate afar, trebuie s o alungm, fugi, pleacF
G :tai linitit, ai rbdare, ncrede*te n mine5 $ nvat, nu va goni pe nimeni,
e8ist un loc n care poate ncpea, l vd, e pe aproape...
G #rebuia s preia corpul #inerei -al sau al lui Peter sau al lui /nderF 0u pe al
unuia dintre noiF
G Binite, nu v micai. $teptai puin. 4oar pn cnd /nder nelege i*i
ofer corpul prietenei lui. 1e nu poate lua cu fora, poate primi n dar. -ei vedea. ,ar
n reeaua ta, scumpa mea prieten, prietena mea de ncredere, e8ist locuri unde ea
va ncpea asemenea unui oaspete, va putea tri ct va atepta ca /nder s*i dea
cminul adevrat i definitiv.
&rusc. %alentine a r,mas nemicat, ca un cada0ru=
G A murit. a optit "la=
G Nu se poateH a urlat 'iro i a 2ncercat s, o resuscite7e 3ur, la 3ur,. p/n, c/nd
+emeia a+lat, 2n bra*ele lui. sub 3ura lui. a 2nceput s, se mite= A respirat 3reoi. dar a
+acut1o sin3ur,= A desc:is oc:ii=
G 'iro. a spus ea=
Apoi a pl/ns. a pl/ns 2ndelun3 i s1a a3,*at de el=
"nder a continuat s, r,m/n, nemicat pe podea= Femeile s1au desc/lcit de el.
a>ut/ndu1se una pe alta s, se ae7e 2n 3enunc:i. s, stea 2n picioare. s,1l ridice pe el i
s,1i pun, pe pat corpul lo0it= Apoi s1au pri0it una pe alta: %alentine. cu o bu7,
s/n3er/nd. <li-t. cu 73/rieturi pe +a*,. No0in:a. cu un oc:i care se 2n0ine*ea=
G Am a0ut odat, un b,rbat care m, b,tea. a spus No0in:a=
G Nu "nder s1a luptat cu noi. a spus <li-t=
G Acum e "nder. a 7is %alentine=
A+lat pe pat. el a desc:is oc:ii= Oare le 0edeaC #e unde s, tie eleC
G "nder. a spus No0in:a i a 2nceput s, pl/n3,= "nder. nu trebuie s, r,m/i doar
de dra3ul meu=
ns,. c:iar dac, ar +i au7it. el nu s1a tr,dat=
Samoanii l1au eliberat. pentru c, <eter nu mai a0ea con0ulsii= A c,7ut cu 3ura
desc:is, 2n nisipul pe care 0,rsase= Ban31'u s1a ae7at iar,i al,turi de el. +olosindu1
i straiele ca s, tear3, nisipul i 0oma de pe +a*a lui. 2ndeosebi din oc:i= #up, c/te0a
clipe. a 0,7ut un 0as cu ap, al,turi de ea. adus de cine0a. nu i1a dat seama cine
a0usese 3ri>,. pentru c, se 3/ndea doar la <eter. dorind s,1l cure*e= "l respira
super+icial. precipitat. 2ns, treptat s1a calmat i. 2n cele din urm,. a desc:is oc:ii=
G Am 0isat ce0a +oarte ciudat. a spus el=
G Sst. l1a 2ndemnat ea=
G ', urm,rea un dra3on 2n3ro7itor. str,lucitor i scuip/nd +oc. iar eu am +u3it pe
coridoare. c,ut/ndu1mi o ascun7,toare. o sc,pare. un protector=
Glasul lui 'alu a bubuit ca marea:
G Nu ai unde s, te ascun7i de un 7eu=
<eter a continuat s, 0orbeasc, de parc, nu ar +i au7it 0orbele omului s+/nt=
G Ban31'u. mi1am 3,sit ascun7,toarea=
A 2ntins m/na i a m/n3/iat1o pe obra7. i a pri0it1o 2n oc:i cu un aer mirat=
G Nu eu sunt aceea. a spus ea= Nu sunt destul de puternic, pentru a m, ridica
2mpotri0a ei=
G ?tiu. i1a r,spuns el= #ar eti su+icient de puternic, pentru a sta al,turi de
mineC
Jane a aler3at de1a lun3ul le3,turilor dantelate dintre copaci= Unii erau
impun,tori. al*ii mai slabi. unii at/t de pieri*i. 2nc/t i1ar +i putut dobor2 dintr1o su+lare.
aa i s1a p,rut c/nd i1a 0,7ut retr,3/ndu1se tem,tori din calea ei. a cunoscut i ea
aceeai team, i s1a retras. +,r, s,1l tulbure pe 0reunul din locul lui= Uneori dantel,ria
se 2n3roa. de0enind mai ri3id,. conduc/nd c,tre ce0a 2nsp,im/nt,tor de str,lucitor.
la +el de sclipitor ca ea= Acele locuri 2i erau cunoscute. o amintire 0ec:e. 2ns, tia
drumul5 2ntr1o re*ea asem,n,toare +,cuse primul salt 2n 0ia*, i. ca amintirea primar,
a naterii. totul a ren,scut. toate amintirile pierdute i uitate: Kcunosc m,tcile care
comand, 2nnodarea acestor +r/n3:ii re7istenteL= #in toate ai.a pe care le atinsese 2n
minutele de la moartea ei. acestea erau de departe cele mai puternice. una dintre ele
+iind cel pu*in de talia ei= C/nd m,tcile 2i alc,tuiesc re*eaua pentru a in0oca i prinde
o matc,. doar cele mai puternice i ambi*ioase pot ocupa locul care se pre3,tete=
#oar c/te0a ai.a au capacitatea de a domni peste mii de contiin*e. de a st,p/ni alte
or3anisme tot at/t de complet precum oamenii i pe9ueninos 2i *in sub control
celulele propriilor corpuri= A. poate c, aceste m,tci nu erau la +el de capabile ca ea.
poate nici m,car at/t de dornice de cretere ca ai.a lui Jane. dar ele erau mai
puternice dec/t orice om sau pe9uenino i. spre deosebire de acetia. ele o 0edeau
mai clar i tiau ce era i ce trebuiau s, +ac,. de aceea erau pre3,tite= O iubeau i
0oiau ca ea s, prospere5 eDistau surori i mame ale ei. ade0,rat. dar locurile lor erau
pline i nu a0eau spa*iu pentru ea= #e aceea. ea s1a retras de la acele +r/n3:ii i
noduri. re0enind la 2ncren3,turile mai dantelate st,p/nite de pe9ueninos, la copacii
puternici care s1au +erit totui din calea ei. pentru c, tiau c, ea era cea puternic,=
!ar apoi ea i1a dat seama c, locul unde se sub*ia dantela nu ap,ruse. dar nu
pentru c, n1ar +i eDistat nimic acolo. ci pentru c, 2n+,ur,rile de0eneau mai delicate=
"Distau 2n num,r la +el de mare. poate c:iar mai mare. 2ns, ele alc,tuiau o re*ea +in,.
aproape impalpabil,. at/t de delicat,. 2nc/t atin3erea mai aspr, a lui Jane le putea
destr,ma5 dar ea le1a atins i ele nu s1au rupt. de aceea a urmat +iricelele p/n, 2ntr1un
loc care trepida de 0ia*,. cu sute de 0ie*i m,runte. toate a+late la limita contiin*ei. dar
2nc, nepre3,tite deplin s, +ac, saltul la contiin*,= !ar sub toate acestea. cald, i
iubitoare. o ai.a care era puternic, 2n +elul ei. dar nu ca Jane= F,cea parte din orice
0ia*, care 2i a0ea locul 2n pielea ei. 2n interiorul 2ntunecat al inimii copacului sau la
eDterior. t/r/ndu1se c,tre lumin, i t/n>ind spre a+ar,. ca s, de0in, trea7,. 0ie. s, se
elibere7e i s, de0in, ea 2ns,i= ?i era uor s, se elibere7e. pentru c, ai.a copacului1
mam, nu atepta nimic de la copiii ei. iubea independen*a lor. la +el de mult precum
iubea i ne0oia lor de ea=
"ra abundent,= Cu 0enele pline de se0,. cu sc:eletul din lemn. cu +run7ele
sc,ldate 2n lumin,. cu r,d,cinile care coborau p/n, 2n m,ri cu apa doldora de
substan*a 0ie*ii= A r,mas nemicat, 2n centrul re*elei ei delicate i bl/nde. puternice i
darnice. iar c/nd Jane a a>uns la mar3ine. a pri0it1o ca pe un copil pierdut= S1a retras i
i1a +,cut loc. a l,sat1o pe Jane s, 3uste din propria 0ia*,. s, 2n*elea3, i s,
st,p/neasc, tiin*a cloro+ilei i a celulo7ei= Acolo era loc pentru mai mult de una=
!ar Jane. +iind in0itat,. nu a abu7at de acel pri0ile3iu= Nu a stat mult 2n nici un
copac1mam,. ci a 0i7itat i a b,ut din 0ia*, i a participat la truda copacului1mam,.
apoi a trecut mai departe. copac dup, copac. continu/ndu1i dansul de1a lun3ul re*elei
sub*iri ca p/n7a de p,ian>en5 iar acum copacii1p,rin*i nu s1au mai tras 2napoi. pentru
c, ea era mesa3erul mamelor. 0ocea lor. participa la 0ia*a lor. i totui se deosebea
2ndea>uns de mult de ele. 2nc/t putea 0orbi. le putea +i contiin*,. iar o mie de copaci1
mame din >urul lumii. plus copacii1mame care creteau pe planete 2ndep,rtate. se
bucurau de noua 0ia*,. mai plin,. care le +usese dat, pentru c, ea era acolo=
G 1opacii*mam vorbesc.
G / +ane.
G ,ubita mea, copacii*mame cnt. 0*am auzit niciodat asemenea cntece.
G 0u e suficient pentru ea, dar deocamdat aDunge.
G 0u, nu ne*o lua c3iar acumF $uzim pentru prima oar copacii*mame i sunt
minunaiF
G $cum tie drumul. 0u va pleca definitiv. 4ar nu e de aDuns. 1opacii*mame o
vor mulumi o vreme, dar ei nu pot fi mai mult dect sunt. +ane nu se mulumete s
stea i s gndeasc, s*i lase pe alii s se adape din ea, iar ea s nu soarb ceva.
4anseaz din copac n copac, cnt n locul lor, dar peste o vreme va fi din nou
nfometat. $re nevoie de un corp propriu.
G $tunci o vom pierde.
G Ba nu, n*o vei pierde. Pentru c nici mcar acel trup nu*i va aDunge. -a
constitui rdcina ei, va fi oc3i, vocea, minile i picioarele. 4ar va rmne cu dorul
dup ansibluri i dup puterea pe care a avut*o cnd toate computerele lumilor
umane i aparineau. -ei vedea. 2 putem pstra n via deocamdat, dar ceea ce
avem s*i dm ceea ce copacii*mame pot mpri cu ea nu este suficient. Pentru
ea, nimic nu este suficient.
G 'i ce se va ntmpla acum%
G $teptm. -om vedea. $i rbdare. 0u asta este virtutea copacilor*prini%
&,rbatul pe nume Ol:ado. din cau7a oc:ilor lui mecanici. st,tea 2n p,dure cu
copiii lui= F,cuser, un picnic cu pe9ueninos, care erau prietenii pre+era*i ai copiilor. dar
deodat, a 2nceput o b,taie ca de tobe. s1au au7it 0ocile 0ibrante ale copacilor1p,rin*i.
iar to*i pe9ueninos, 2nsp,im/nta*i. s1au ridicat imediat 2n picioare=
G/ndul dint/i al lui Ol:ado a +ost: KFocL= <entru c, nu trecuse mult, 0reme de
c/nd copacii mari i b,tr/ni care se 2n,l*aser, acolo +useser, ari de oamenii cuprini
de +urie i de team,= Focul adus de oameni ucisese copacii1p,rin*i. cu eDcep*ia lui
4uman i $ooter. care se a+laser, la o oarecare distan*, de ceilal*i5 atunci muriser,
mul*i copaci1mame= Acum. din cada0rele copacilor se ridicaser, copaci noi. tot ast+el
cum pe9ueninos ucii treceau 2n A Treia %ia*,= Ol:ado tia c, unde0a 2n mi>locul
acestei p,duri cretea un nou copac1mam,. mai 70elt. bine2n*eles. dar su+icient de
3ros la trunc:i dup, prima cretere disperat, pentru ca bebeluii asemenea unor lar0e
s, se t/r/ie prin 3olul 2ntunecat al p/ntecelui copacului1mam,= <,durea +usese ucis,.
2ns, re0enise la 0ia*,= !ar printre cei care 0eniser, cu tor*e se num,rase i b,iatul lui
Ol:ado. Nimbo. prea t/n,r ca s, 2n*elea3, ce +,cea. urm/nd orbete i7bucnirile
oratorice ale unc:iului Gre3o p/n, c/nd aproape murise. i Ol:ado se ruinase c/nd
a+lase ce +,cuse +iul lui. +iindc, 2i d,duse seama c, nu 2i educase 2ndea>uns copiii= #e
atunci 2ncepuser, i 0i7itele lui 2n p,dure= Nu era prea t/r7iu= Copiii a0eau s, creasc,
tiindu1i at/t de bine pe pe9ueninos, 2nc/t s, +ie imposibil, 0,t,marea lor=
?i totui. 2n p,dure se r,sp/ndise din nou teama. iar Ol:ado a sim*it brusc c, i
se +ace r,u de spaim,= Cum se puteaC Care era a0ertismentul transmis de copacii1
p,rin*iC Ce in0adatori 2i atacauC
ns, teama a *inut doar c/te0a momente= Pe9ueninos s1au 2ntors. pentru c,
au7iser, ce0a rostit de copacii1p,rin*i ce i1a +,cut s, porneasc, spre inima p,durii=
Copiii ar +i 0rut s,1i urme7e. 2ns, cu un 3est Ol:ado i1a oprit= Copacul1mam, se a+la 2n
centru. c,ci 2ntr1acolo se 2ndreptau pe9ueninos, i nu se cu0enea ca oamenii s, se
apropie de acel loc=
G Uite. tat,. a spus me7ina. <loEer ne +ace semn=
"ra ade0,rat= Ol:ado a 2ncu0iin*at din cap i l1au urmat cu to*ii pe <loEer prin
p,durea t/n,r,. p/n, au a>uns c:iar 2n locul 2n care Nimbo luase parte c/nd0a la
arderea unui b,tr/n copac1mam,= Cada0rul acelui copac carboni7at 2nc, se ridica spre
cer. iar al,turi st,tea noua mam,. 70elt, 2n compara*ie cu cea moart,. dar mai 3roas,
dec/t copacii1+ra*i proasp,t crescu*i= <e Ol:ado nu l1a mirat 3rosimea copacului1mam,
i nici 2n,l*imea la care a>unsese 2ntr1un r,stimp at/t de scurt. nici +run7iul des. care
o+erea perdele de umbr, 2n lumini= Nu. 2l uimea lumina ciudat,. tremur,toare. care
>uca de1a lun3ul trunc:iului 2n locurile unde coa>a era sub*ire. o lumin, at/t de alb, i
ame*itoare. 2nc/t abia de o putea pri0i= Uneori. i se p,rea c, eDista doar o lumini*,
care 3onea at/t de iute. 2nc/t +,cea 2ntre3ul copac s, str,luceasc,. dup, care se
2ntorcea s, urme7e din nou aceeai cale5 uneori i se p,rea c, 2ntre3ul copac luase +oc.
0ibr/nd. de parc, ar +i a0ut 2n interior un 0ulcan al 0ie*ii. 3ata s, erup,= Str,lucirea
mer3ea de1a lun3ul ramurilor copacului. p/n, la cele mai m,runte r,murele5 +run7ele
sclipeau de lumin,. iar umbrele 2mbl,nite ale bebeluilor de pe9ueninos se t/rau de1a
lun3ul trunc:iului mai repede dec/t 2i 2nc:ipuia Ol:ado c, era posibil= "ra ca i cum o
stelu*, ar +i cobor/t s,1i ocupe c,minul 2n interiorul copacului=
#up, ce str,lucirea luminoas, i1a pierdut din noutate. Ol:ado a obser0at
altce0a G a remarcat. de +apt. lucrul care 2i uimea pe pe9ueninos. Copacul 2n+lorise= !ar
unele dintre +lori se desc:iseser, de>a i la ad,postul lor creteau de>a +ructe. creteau
0,7/nd cu oc:ii=
G N1am tiut c, aceti copaci +ac +ructe. a spus 2ncet Ol:ado=
G Nu puteau. i1a r,spuns <loEer= #escolada i1a >e+uit de ele=
G #ar ce 2nseamn, astaC a 2ntrebat Ol:ado= #e ce 0,d lumin, 2n interiorul
copaculuiC #e ce cresc +ructeC
G Copacul1p,rinte 4uman spune c, "nder a adus1o la noi pe prietena lui= Cea pe
nume Jane= %i7itea7, interiorul +iec,rui copac1mam, din toate p,durile= #ar nici el nu
ne1a anun*at 2n le3,tur, cu +ructele=
G 'iros +oarte puternic. a 7is Ol:ado= Cum de se coc at/t de repedeC ?i miros
at/t de tare. dulcea3 i plin. 2nc/t le pot 3usta doar respir/nd aerul +lorilor. aroma
+ructelor care se coc=
G mi amintesc acest miros. a spus <loEer= Nu l1am mai perceput p/n, acum.
pentru c, nici un copac n1a 2n+lorit i nici +ructe n1au crescut p/n, acum. 2ns, le tiu
mirosul= Asta1mi miroase a 0ia*,= A bucurie=
G Atunci 2n+rupt,1te. i1a spus Ol:ado= Uite G unul dintre +ructe este de>a copt. la
2ndem/n,= Ol:ado a ridicat m/na. apoi a o0,it= Am 0oieC a 2ntrebat el= <ot s, cule3 un
+ruct din copacul1mam,C Nu pentru mine G pentru tine=
<loEer p,rea s, 2ncu0iin*e7e din tot corpul=
G Te ro3. a optit el=
Ol:ado a prins +ructul 2ntre de3ete i l1a sim*it tare. dar cu o anumit, moliciune.
i l1a luat uor de pe ramur,= S1a desprins +oarte uor= S1a aplecat i i l1a o+erit lui
<loEer= Acesta a +,cut o plec,ciune. l1a luat cu respect. l1a ridicat spre bu7e. l1a lins.
apoi a desc:is 3ura=
?i a mucat din +ruct= <e bu7e i1a ap,rut str,lucirea sucului5 i1a cur,*at bu7ele
cu limba. apoi a mestecat i a 2n3:i*it=
Ceilal*i pe9ueninos 2l urm,reau= "l le1a 2ntins +ructul= Unul dup, altul. +ra*ii i
so*iile s1au apropiat de el i au 3ustat=
!ar dup, ce au terminat +ructul. au 2nceput s, se suie 2n copacul str,lucitor ce
radia lumin,. ca s, ia +ructe. s, se bucure de ele p/n, nu au mai putut m/nca= Apoi au
prins s, c/nte= Ol:ado i copiii au r,mas toat, noaptea acolo ca s,1i aud, c/nt/nd=
Oamenii din 'ila3re au au7it sunetul mu7icii i mul*i au 0enit prin lumina slab, a
amur3ului. c,l,u7i*i de str,lucirea copacilor. 3,sind ast+el locul unde pe9ueninos, s,tui
de +ructele care a0eau 3ustul bucuriei. 2i c/ntau +ericirea= !ar copacul a+lat 2n mi>locul
lor +,cea parte din c/ntec= AiOa ale c,rei +or*, i +oc d,duser, at/ta 0ia*, copacului
dansa 2n copac. pe +iecare 0/n, a lui. de o mie de ori 2n +iecare secund,=
"a a dansat pe acel copac de o mie de ori 2n +iecare secund,. i ceilal*i copaci
de pe toate lumile unde creteau p,duri pe9ueninos, i +iecare copac1mam, pe care
ea 2l 0i7itase s1a umplut de +lori i +ructe. iar pe9ueninos le m/ncau i miroseau ad/nc
par+umul +ructelor i +lorilor. apoi c/ntau= "ra un c/ntec 0ec:i. al c,rui 2n*eles 2l
uitaser, de mult. 2ns, acum 2i tiau sensul i nu mai puteau c/nta altce0a= "ra un
c/ntec despre anotimpul 2n+loririi i al s,rb,torii= Tr,iser, at/t de mult, 0reme +,r,
recolte. 2nc/t uitaser, ce 2nsemna o recolt,= Acum 2ns, tiau ce le +urase #escolada=
Ce se pierduse i +usese re3,sit= !ar cei c,rora le +usese +oame +,r, s, tie numele
acelei dorin*e. acum se 2ndestulau=
1..
ACESTA I/A FOST MEREU TRUPUL
!-ai, tatF 4e ce mi*ai ntors spatele%
<n ora cnd am rzbit rul,
de ce te*ai ndeprtat de mine%&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
'alu a r,mas pe pla>,. cu <eter. Ban31'u i Grace. 2n apropierea unui +oc de
tab,r,= $enun*aser, la acoperi. dar i la o mare parte a ceremonialului= i s1a o+erit
-a0a. dar. 2n ciuda ritualului le3at de acea licoare. dup, p,rerea lui Ban31'u. acum o
beau mai mult din pl,cere dec/t pentru s+in*enia simbolismului ei=
a un moment dat. 'alu a r/s 2ndelun3 i puternic. la +el i Grace. ast+el c, a
2nt/r7iat cu traducerea=
G Spune c, nu tie dac, +aptul c, 7eul a intrat 2n tine. <eter. te +ace s+/nt sau
asta do0edete nes+in*enia ta=
<eter a r/s re*inut. din polite*e. i1a dat seama Ban31'u G iar ea nu a r/s deloc=
G A. mare p,cat. a spus Grace= Speram c, a0e*i am/ndoi sim*ul umorului=
G A0em. a spus <eter= Numai c, nu pricepem +oarte bine umorul samoan=
G 'alu spune c, 7eul nu poate r,m/ne o 0enicie unde este acum= A 3,sit un
nou c,min. dar el apar*ine altora. iar d,rnicia lor nu 0a *ine la nes+/rit= Ai sim*it c/t de
puternic, este Jane. <eter===
G #a. a spus el 2ncet=
G Ga7dele care au primit1o G 'alu le numete re*eaua1p,dure. ca o plas, de
pescuit 2n care sunt prini copaci. dar ce 2nseamn, astaC n orice ca7. spune c, ei sunt
at/t de slabi 2n compara*ie cu Jane. 2nc/t. +ie c, ea 0rea sau nu. cu timpul. trupurile lor
2i 0or apar*ine 2n 2ntre3ime dac, nu 3,sete alt c,min permanent=
<eter a dat din cap=
G ?tiu ce spune= ?i a +i +ost de acord. p/n, 2n momentul 2n care ea mi1a in0adat
trupul. s, mi1l dau bucuros. 2mpreun, cu 0ia*a. lucru pe care credeam c,1l detest= #ar
am descoperit. dup, ce ea m1a +u3,rit. c, 'alu a a0ut dreptate: nu1mi ur,sc 0ia*a. ci
0reau +oarte mult s, tr,iesc= n ultim, instan*,. nu e dorin*a mea. ci a lui "nder. dar.
cum p/n, la urm, tot de mine depinde. cred c, e 0orba doar de un >oc de cu0inte=
G "nder are trei corpuri. a spus Ban31'u= Asta 2nseamn, c, renun*, la unul
dintre celelalteC
G Nu cred c, 0a renun*a la nimic. a spus <eter= Sau. mai cur/nd. nu cred c, eu
0oi renun*a la ce0a= Nu e o ale3ere contient,= "nder se *ine de 0ia*, cu +urie i +or*,=
#in c/te tiu. a +ost pe patul de moarte cel pu*in cu o 7i 2nainte ca Jane s, +ie
deconectat,=
G Ucis,. a spus Grace=
G "liminat, poate. a insistat cu 2nc,p,*/nare <eter= Acum o driad, 2n loc de 7eu=
O sil+id,= A clipit 3lume* c,tre Ban31'u. care nu a0ea :abar la ce se re+erea el= C:iar
c/nd renun*, la 0ec:ea lui 0ia*,. "nder tot se a3a*, de ea=
G Are dou, trupuri mai mult dec/t 2i trebuie. a spus Ban31'u. iar Jane are cu
unul mai pu*in dec/t 2i trebuie= S1ar p,rea c, trebuie s, se aplice le3ile comer*ului=
#ac, o+erta e de dou, ori mai mare dec/t cererea. produsul trebuie s, se ie+tineasc,=
#up, ce acestea i1au +ost traduse. 'alu a r/s din nou=
G l amu7, cu0/ntul Kie+tinL. a spus Grace= Spune c, sin3urul mod 2n care "nder
0a renun*a la 0reunul dintre trupuri este s, moar,=
<eter a aprobat din cap=
G ?tiu=
G #ar "nder nu este Jane. a spus Ban31'u= "l 2nc, nu a tr,it ca=== o ai.a
de73olit,. care aler3a de1a lun3ul re*elei de ansiblu= " o persoan,= C/nd ai.a
oamenilor le p,r,sesc trupurile. el nu se mut, 2n altcine0a=
G ?i totui. ai.a lui G adic, a mea G a fost 2n mine. a spus <eter= "l tie calea=
"nder ar putea muri i totui s,1mi permit, s, tr,iesc=
G Ori pute*i muri to*i trei=
G "u tiu ce0a. a spus 'alu. prin intermediul lui Grace= #ac, e s, se dea o 0ia*,
proprie 7eului. dac, i se restituie puterea. "nder Bi33in trebuie s, moar, i s, dea un
trup 7eului= Alt, cale nu eDist,=
G S, i se restituie putereaC a 2ntrebat Ban31'u= " posibil= Credeam c, scopul
decupl,rii lui Jane a +ost s, o elimine pentru totdeauna din re*elele de computer=
'alu a r/s din nou i s1a lo0it cu palma peste pieptul de73olit. apoi peste coapse
i a spus ce0a 2n samoan,=
Grace le1a tradus:
G C/te sute de computere a0em 2n SamoaC #e luni de 7ile. de c/nd mi s1a +,cut
cunoscut,. noi am tot copiat ne2ntrerupt= Am sal0at toate amintirile cerute de ea. 3ata
s, le re+acem 2n 2ntre3ime= <oate c, asta e doar o p,rticic, din ceea ce obinuia ea s,
+ie. dar e partea cea mai important,= #ac, se poate 2ntoarce 2n re*eaua de ansiblu. 0a
a0ea tot ce 2i trebuie ca s, re0in, i 2n re*eaua de computere=
G #ar ei nu lea3, re*elele de computer de ansibluri. a spus Ban31'u=
G Aa sun, ordinul transmis de Con3res. a spus Grace= #ar nu toate ordinele se
respect,=
G Atunci de ce ne1a adus Jane aiciC a 2ntrebat <eter pe un ton pl/n3,re*= #ac,
'alu i 0oi sus*ine*i c, nu a0e*i nici o in+luen*, asupra lui Aimaina. iar dac, Jane a +ost
de>a 2n le3,tur, cu 0oi. iar 0oi practic 01a*i re0oltat 2mpotri0a Con3resului===
G Nu. nu este c:iar aa. a linitit1o Grace= Noi am +,cut ce ne1a cerut 'alu. dar el
n1a 0orbit nici o clip, despre o entitate de computer. el s1a re+erit la un 7eu. iar noi ne1
am supus. pentru c, a0em 2ncredere 2n 2n*elepciunea lui i tim c, el 0ede lucruri care
nou, ne r,m/n ne0,7ute= Faptul c, a*i 0enit ne1a su3erat cine este Jane=
C/nd 'alu a a+lat ce se discutase. a ar,tat c,tre <eter=
G Tu ai 0enit aici s, aduci 7eulH Apoi a 2ndreptat de3etul spre Ban31'u: !ar tu ai
0enit s, aduci omulH
G Nu are importan*, ce 2nseamn, asta. a spus <eter=
ns, Ban31'u a considerat c, 2n*elesese= Supra0ie*uiser, unei cri7e. dar
aceast, or, de linite era 2nel,toare= &,t,lia a0ea s, re2nceap,. iar re7ultatul urma s,
+ie altul= #ac, Jane era 0ie i dac, eDista speran*a re0enirii la 7borul stelar
instantaneu. "nder trebuia s,1i dea cel pu*in unul dintre corpuri= #ac, 'alu a0ea
dreptate. "nder a0ea s, moar,= "Distau pu*ine anse ca ai.a lui "nder s, poat, p,stra
2n continuare unul dintre cele trei trupuri i s, continue s, tr,iasc,= K"u sunt aici. i1a
7is Ban31'u 2n sinea ei. ca s, m, asi3ur c, <eter e cel care supra0ie*uiete. nu ca
7eu. ci ca om=L
KTotul depinde. a 2n*eles ea. dac, "nder1ca1<eter m, iubete mai mult dec/t
"nder1ca1%alentine 2l iubete pe 'iro sau dac, "nder1ca1"nder o iubete pe No0in:a=L
Acea idee a +,cut1o s, piard, speran*a= Cine era eaC 'iro +usese prietenul lui
"nder ani de 7ile= No0in:a era so*ia lui= #ar Ban31'u=== "nder a+lase de eDisten*a ei cu
numai c/te0a 7ile sau s,pt,m/ni 2n urm,= Ce importan*, a0ea ea pentru elC
Apoi i1a 0enit un 3/nd mai linititor i. 2n acelai timp. mai tulbur,tor: K"ra la +el
de important cine era cel iubit sau care aspect al lui "nder 2l dorete pe el sau o
dorete pe eaC %alentine era altruista per+ect, G s1ar putea ca ea s,1l iubeasc, cel mai
mult pe 'iro. i totui s, renun*e la el din dorin*a de a ne 2napoia tuturor 7borul stelar=
!ar "nder G el 2i pierdea de>a interesul +a*, de 0ec:ea lui 0ia*,= "l era cel obosit. u7at=
n 0reme ce <eter G el are ambi*ie. dorin*, de cretere i crea*ie= Asta nu pentru c, el
m iubete. ci pentru c, el m, iubete ori. mai cur/nd. el 0rea s, tr,iasc,. iar pentru
el. o parte din 0ia*, sunt eu, aceast, +emeie care 2l iubete 2n ciuda presupusei lui
r,ut,*i= "nder1ca1"nder este partea din el care are cel mai mult ne0oie s, +ie iubit
pentru c, merit, cel mai pu*in acest lucru G la +el e i dra3ostea mea. deoarece e
pentru <eter. acest lucru ar +i cel mai pre*ios pentru elL=
K#ac, 0a c/ti3a cine0a p/n, la urm,. eu 0oi +i aceea. <eter 0a c/ti3a. nu
datorit, purit,*ii absolute a iubirii noastre. ci datorit, dorin*ei disperate a iubi*ilor=L
K!storia 0ie*ii noastre nu 0a +i la +el de nobil, sau atr,3,toare. dar m,car 0om
avea 0ia*,. iar acest lucru este su+icient=L
?i1a 2n3ropat de3etele picioarelor 2n nisip. sim*ind durerea delicioas, produs, de
+recarea 3ranulelor minuscule de siliciu pe pielea dintre de3ete= Asta e 0ia*a= #oare. e
murdar,. dar 2*i d, un sentiment de bine=
Folosind ansiblul. Ol:ado le1a spus +ratelui i surorilor lui de pe na0, ce se
2nt/mplase cu Jane i cu copacii1mame=
G 'atca spune c, nu poate *ine mult. i1a anun*at Ol:ado= Copacii1mame nu sunt
c:iar at/t de puternici= %or pierde controlul i cur/nd Jane 0a de0eni o p,dure= ?i nu
una 0orbitoare= #oar o mul*ime de copaci +rumoi. +oarte str,lucitori. 3ri>ulii= A +ost
+rumos ce am 0,7ut. 0, asi3ur. dar dup, cum rostete 'atca. 2nc, amintete de
moarte=
G 'ul*umim. Ol:ado. a spus 'iro= <entru noi nu are prea mare importan*,= Am
r,mas pri7onieri aici. aa c,. dac, Jane nu mai sare din perete 2n perete. o s, ne
punem pe treab,= Creatorii #escoladei 2nc, nu ne1au 3,sit G Jane ne1a plasat pe o
orbit, mai 2nalt, acum G dar imediat ce 0om a0ea o traducere inteli3ibil, a limba>ului
lor. le 0om +ace semn i1i 0om anun*a c, am sosit=
G Foarte bine. a spus Ol:ado= #ar s, nu renun*a*i la 2ntoarcere=
G Na0eta nu este bun, pentru un 7bor de dou, sute de ani. a 7is 'iro= At/t de
departe suntem acum. iar acest 0e:icul mic nu poate atin3e nici m,car 0ite7e
necesare pentru a trece la 7borul relati0ist= %a trebui s, >uc,m solitaire timp de dou,
sute de ani= C,r*ile se 0or u7a cu mult 2nainte de a a>un3e acas,=
Ol:ado a r/s G prea de3a>at i sincer. i s1a p,rut lui 'iro G i a spus:
G 'atca spune c,. dup, ce Jane iese din copaci i dup, ce Con3resul pune la
punct noul sistem i acesta +ace. atunci poate 0om bene+icia din nou de 7borul stelar=
Nu este imposibil=
Au7ind acestea. %al a de0enit mai acti0,=
G Aa b,nuiete 'atca sau tieC
G "a pre0ede 0iitorul. a spus Ol:ado= 0imeni nu tie 0iitorul= Nici m,car m,tcile
inteli3ente care rup capul so*ilor 2n timp ce se 2mperec:ea7,=
Nu a0eau cum s,1i r,spund, i nici ce0a de ad,u3at la tonul lui 3lume*=
G #ac, totul e bine acum. a 7is Ol:ado. toat, lumea s, treac, la treab,= %om
l,sa sta*iunea desc:is, i 0om 2nre3istra 2n trei eDemplare +iecare raport trimis de 0oi=
C:ipul lui Ol:ado a disp,rut din spa*iul de deasupra terminalului=
'iro s1a r,sucit cu scaunul i i1a pri0it pe ceilal*i: "la. Auara. %al. pe pe9uenino
numit Stin3,tor1de1Fl,c,ri i pe lucr,toarea +,r, nume. care 2i urm,rea t,c/nd tot
timpul. capabil, s, se eDprime doar scriind pe terminal= 'iro tia c, prin ea 'atca
urm,rea tot ce +,ceau i 7iceau= ?i atepta= "a orc:estra totul= !ndi+erent ce s1ar +i
2nt/mplat cu Jane. 'atca a0ea s, +ie catali7atorul= ?i totui. ea 2i comunicase lui 'iro
doar printr1o lucr,toare din 'ila3re= Cea a+lat, cu ei nu scrisese pe terminal dec/t idei
pri0ind traducerea limba>ului creatorilor #escoladei=
KNu ne spune nimic. i1a dat seama 'iro. pentru c, nu 0rea s, se considere c,
presea7,= Ce s, prese7eC <e cineCL
K%al=L Nu pare s, o prese7e pe %al. deoarece=== sin3ura modalitate de a o l,sa
pe Jane s, primeasc, unul dintre trupurile lui "nder era ca el s,1l cede7e de bun,0oie=
?i acesta trebuia s, +ie cu ade0,rat liber G +,r, presiuni. +,r, 0ino0,*ii. +,r,
persuasiune G deoarece era o deci7ie ce se putea lua 2n mod contient= "nder socotise
c, 0oia s, duc, aceeai 0ia*, ca i 'ama 2n m,n,stire. dar incontient. mintea lui era
mai interesat, de proiectul de traducere de aici i de starea lui <eter= Ale3erea lui
incontient, re+lecta ade0,rata 0oin*,= #ac, "nder o eliberea7, pe %al. acest lucru
trebuie s, eDprime 0oin*a lui. p/n, la ultima1i +ibr,= Nu era o :ot,r/re care s, se ia din
sim*ul datoriei. ca aceea de a r,m/ne cu 'ama= "ra o deci7ie care demonstra ceea ce
0oia el cu ade0,rat=
'iro a pri0it1o pe %al. i1a admirat +rumuse*ea ce i70ora mai mult din bun,tatea
ei dec/t din armonia tr,s,turilor= O iubea. dar iubea per+ec*iunea eiC Acea 0irtute
des,0/rit, putea +i sin3urul lucru care 2i permitea ei G 2i permitea lui "nder. 2n +orma
lui %alentine G s, o elibere7e i s, o in0ite pe Jane 2n,untru= ?i totui. odat, ce Jane
sosea. 0irtutea per+ect, a0ea s, dispar,. nuC Jane era puternic, i. dup, cum credea
'iro. bun, G cu el si3ur +usese bun,. o ade0,rat, prieten,= #ar nici 2n cele mai
nebuneti 0ise nu i1o putea concepe drept per+ect 0irtuoas,= #ac, ea 2ncepea s, o
poarte pe %al. 0a +i c:iar %alC Amintirile 0or persista. dar 0oin*a 0a +i mai complicat,
dec/t scenariul simplu pe care "nder 2l crease pentru ea= KO 0oi mai iubi c/nd 0a +i
JaneC
#e ce nuC O iubesc i pe Jane. nuC
#ar o 0oi iubi pe Jane c/nd 0a +i din carne i oase. i nu doar o simpl, 0oce 2n
urec:ea meaC %oi pri0i 2n oc:ii aceia i 0oi >eli dup, %alentine cea disp,rut,C
#e ce n1am mai a0ut asemenea 2ndoieli p/n, acumC Am 2ncercat s, m,
debarase7 de asta. s, m, retra3 2nainte de a +i 2n*eles m,car pe >um,tate c/t de di+icil
era= ?i totui. acum. c/nd eDist, doar o speran*, +ira0,. m, tre7esc G da. dorind s, nu
se 2nt/mpleC Nu c:iar= Nu 0reau s, mor aici= O 0reau re+,cut, pe Jane. +ie i numai ca
s, ne redea 7borul G ei. acesta e un moti0 altruistH O 0reau pe Jane re+,cut,. dar i pe
%al nesc:imbat,=
%reau ca toate lucrurile rele s, dispar, i ca toat, lumea s, +ie +ericit,= %reau la
mama= Ce copil n,t/n3 am de0enitHL
&rusc. i1a dat seama c, %al 2l pri0ea=
G &un,. a 7is el= ?i ceilal*i se uitau la el= i plimbau oc:ii de la el la %al= Ce
0ot,m. dac, s,1mi las barb,C
G Nu 0ot,m nimic. a spus Auara= Sunt deprimat,= ?tiam ce +ac atunci c/nd m1
am 2mbarcat. dar. la naiba, e 3reu s, de0ii entu7iast lucr/nd s, desci+re7i limba>ul
acestor oameni c/nd 2mi num,r 7ilele pe care le mai am de tr,it eDamin/nd
indicatoarele de pe buteliile de oDi3en=
G Am obser0at c, ai 2nceput de>a s, le spui KoameniL creatorilor #escoladei. a
7is sec "la=
G <,i n1ar trebuiC ?tim m,car cum arat,C IAuara p,rea derutat,=J Adic,. au o
limb, i===
G Tocmai asta 0rem s, a+l,m. a 7is Stin3,torul1de1Fl,c,ri= #ac, aceti
descoladores sunt raman sau 0arelse= <roblema traducerii e doar un pas=
G Un pas mare. l1a corectat "la= ?i nu a0em timp destul s,1l +acem=
G <entru c, tot nu tim c/t 0a dura. a spus Auara. nu 2n*ele3 de ce sunte*i at/t
de si3uri de asta=
G "u sunt +oarte si3ur,. a spus "la= <entru c, nu +acem altce0a dec/t s, st,m la
tai+as i s,1i urm,rim pe 'iro i pe %al uit/ndu1se iubitor unul la cel,lalt= Nu trebuie s,
+ii 3eniu ca s, tii c,. 2n ritmul acesta. nu 0om 2nre3istra nici un pro3res p/n, ni se
termin, oDi3enul=
G Cu alte cu0inte. a 7is Auara. s, nu mai pierdem 0remea=
S1a 2ntors la noti*ele i pa3inile imprimate pe care le a0ea 2n +a*,=
G #ar noi nu risipim timpul. a spus %al 2ncet=
G NuC a 7is "la=
G Atept ca 'iro s,1mi spun, c/t de uor ar putea +i readus, Jane la posibilitatea
de a lua le3,tura cu lumea real,= Un corp care s, o primeasc,= $e0enirea la 7bor=
<rietena lui bun, i +idel, s, de0in, brusc o +at, ade0,rat,= Asta atept=
'iro a cl,tinat din cap=
G Nu 0reau s, te pierd. a spus el=
G Asta nu ne a>ut, cu nimic. i1a r,spuns %al=
G #ar e ade0,rat= n teorie. era uor= G/ndind pro+und 2n timp ce mer3 cu un
aparat de 7bor pe usitania. a putea socoti c, pre7en*a lui Jane 2n %al ar 2nsemna Jane
i %al= #ar c/nd reanali7e7i. consta*i c, nu e===
G Taci. l1a s+,tuit %al=
Nu1i st,tea 2n +ire s, 0orbeasc, ast+el= 'iro a t,cut=
G Nu 0reau s, mai aud asemenea 0orbe. a spus ea= #e la tine 0reau cu0inte care
s, m, con0in3, s, renun* la acest trup=
'iro a scuturat din cap=
G #o0edete1*i inten*iile prin +apte. a spus ea= 'er3i p/n, la cap,t= &ra0oH
Suport, sau taci= F, ce ai de +,cut sau las1o balt,=
"l tia ce 0oia ea= ?tia c, ea sus*inea c, sin3urul lucru care o re*inea 2n acel
corp. 2n 0ia*,. era el= !ubirea ei pentru el= <rietenia i to0,r,ia= Acum erau i al*ii care
puteau +ace munca de traducere G 'iro i1a dat seama c, acela +usese planul 2nc, de
la 2nceput= S, o aduc, pe Auara. ast+el 2nc/t %al s, nu1i considere 0ia*a drept
indispensabil,= ns, 2n ce1l pri0ea pe 'iro. ea nu se putea desprinde de el c:iar at/t de
uor= ?i trebuia s1o +ac,. trebuia s,1l elibere7e=
G Oricare ar +i ai.a care se a+l, 2n acel trup. 2*i 0ei aminti tot ce spun. a 7is 'iro=
G ?i +aptul c, ai 0orbit serios. a spus %al= Trebuie s, +ie ade0,rul=
G A. nu se poate. a 7is 'iro= Ade0,rul este c, eu===
G TaciH i1a cerut %al= Nu mai repeta asta= " o minciun,=
G Nu e minciun,=
G Te autoam,3eti cumplit i trebuie s, te tre7eti ca s, 0e7i ade0,rul. 'iroH Ai
ales de>a 2ntre mine i Jane= Acum ba*i 2n retra3ere. pentru c, nu1*i place s, +ii 3enul
de b,rbat care +ace o ale3ere at/t de nemiloas,= Tu nu m1ai iubit pe mine. Ai iubit
to0,r,ia. da G eram sin3ura +emeie 2n prea>ma c,reia te a+lai. si3ur5 e 0orba de un
imperati0 biolo3ic ce >oac, aici un rol important. 2n ca7ul unui t/n,r sin3uratic= #ar eu%
Cred c, tot ce ai iubit era amintirea prieteniei tale. ade0,rata %alentine. c/nd ea s1a
2ntors cu tine din spa*iu= ?i *i1a pl,cut c/t de nobil te1ai sim*it s,1*i declari iubirea +a*,
de mine 2n e+ortul de a1mi sal0a 0ia*a. atunci c/nd "nder m, i3nora= #ar totul are
le3,tur, cu tine. nu cu mine= Nu m1ai cunoscut deloc. nu m1ai iubit nici o clip,= Ai iubit1
o tot timpul pe Jane. pe %alentine. pe "nder. ade0,ratul "nder. nu acest recipient din
plastic pe care l1a creat pentru a 2mp,r*i toate 0irtu*ile din care ar +i 0rut s, aib, mai
mult=
Furia i asprimea ei erau palpabile= Asta nu1i st,tea 2n +ire= 'iro i1a dat seama
c, i ceilal*i erau deconcerta*i= Cu toate acestea. 2n*eleseser,= Aa era ea G +urioas, i
plin, de ur, pentru a se con0in3e sin3ur, c, trebuia s, renun*e la acea 0ia*,= F,cea
asta de dra3ul celorlal*i. 2nsemna altruism per+ect= %a muri doar ea i. 2n sc:imb.
probabil c, al*ii de pe na0, nu 0or muri. se 0or 2ntoarce acas, dup, ce1i 0or +i
terminat misiunea= Jane 0, r,m/ne 2n 0ia*,. 2n0em/ntat, 2n aceast, nou, carne.
motenindu1i amintirile= %al trebuia s, +ie con0ins, c, 0ia*a pe care o tr,ia 2n pre7ent
nu a0ea nici o 0aloare. nici pentru ea. i nici pentru oricine altul5 c, putea con+eri
0aloare 0ie*ii ei doar p,r,sind1o=
!ar ea 0oia a>utorul lui 'iro= Acela era sacri+iciul pe care i1l cerea= S, o a>ute s
vrea s, se desprind,= S, o a>ute s, deteste acea 0ia*,=
G &ine. a spus 'iro= %rei ade0,rulC "ti 3oal, pe din,untru. %al. i aa ai +ost
2ntotdeauna= Spui lucrurile cele mai amabile. dar niciodat, n1ai pus inim, 2n acele
0orbe= "nder a sim*it ne0oia s, te cree7e. nu pentru c, are 0reuna dintre 0irtu*ile pe
care le repre7in*i. ci pentru c, nu le are= #e aceea le admir, at/t de mult= Aadar.
c/nd te1a creat. n1a tiut ce pune 2n tine= Un scenariu +,r, con*inut= C:iar i acum. tu
urm,reti acelai scenariu= Altruismul per+ect. dar min*i= Cum ar putea +i numit
sacri+iciu renun*area la o 0ia*, care n1a +ost niciodat, 0ia*,C
"a s1a luptat o clip, cu sine i o lacrim, i s1a scurs pe obra7=
G Ai spus c, m, iubeti=
G mi era mil, de tine= Atunci. 2n buc,t,ria lui %alentine= n realitate. probabil c,
am 2ncercat s, o impresione7 pe %alentine= <e cealalt,= S,1i demonstre7 ce b,iat bun
eram= /a c:iar are unele dintre aceste 0irtu*i G *in +oarte mult la p,rerea ei despre
mine= Cu alte cu0inte=== m1am 2ndr,3ostit de ideea de a +i indi0idul de treab, care
merita respectul lui %alentine= Cam 2n acest +el te1am iubit= Apoi. brusc. noi am
descoperit care era ade0,rata noastr, misiune i. la +el de brusc. tu nu mai mori. iar
eu m1am tre7it pri7onier al +aptului c, am spus c, te iubesc. iar acum trebuie s, sus*in
o asemenea +ic*iune pe m,sur, ce de0ine tot mai e0ident c, mi1e dor de Jane. 2mi
lipsete at/t de mult. 2nc/t m, doare. i sin3urul moti0 pentru care nu o pot a0ea este
c, tu nu vrei s, te desprin7i===
G Te ro3. a spus %al= ', dor 0orbele tale= N1am cre7ut c, tu=== eu===
G 'iro. a spus Auara. n1am mai 0,7ut pe cine0a proced/nd at/t de nedemn i
cred c1am 0,7ut destule=
G Taci. AuaraH a 7is "la=
G A. cine te1a +,cut re3in, a na0eiC a replicat Auara=
G Nu e 0orba de tine. i1a r,spuns "la=
G ?tiu. 0orbim de 'iro. tic,losul des,0/rit===
Stin3,torul1de1Fl,c,ri a cobor/t de pe scaun i a 2mpiedicat1o pe Auara s, mai
0orbeasc, pun/ndu1i palma peste 3ur,=
G Nu e momentul potri0it. i1a spus el 2ncet= Nu 2n*ele3i nimic=
Auara i1a 2ndep,rtat palma=
G n*ele3 su+icient ca s, tiu c, asta e===
Stin3,torul1de1Fl,c,ri s1a 2ntors c,tre lucr,toarea ',tcii:
G A>ut,1neH a ru3at1o el=
ucr,toarea s1a ridicat i. cu o iu*eal, uimitoare. a scos1o pe Auara de pe
puntea principal, a na0ei= <e 'iro nu l1a interesat unde o dusese 'atca pe Auara i
nici cum o domolise= Auara era prea obsedat, de sine ca s, 2n*elea3, mica scen, pe
care o >ucau "l i %al= ns, ceilal*i pricepuser,=
"ra 2ns, important ca %al s, nu 2n*elea3,= "a trebuia s, cread, c, el 0orbea
serios= </n, la inter0en*ia Auarei. procedeul aproape c, reuise= Acum pierduse +irul=
G %al. a spus 'iro cu un aer plictisit. nu contea7, ce 7ic eu= <entru c, nu te 0ei
desprinde= ?i tii de ceC <entru c, nu eti %al= "ti "nder= ?i c:iar dac, "nder poate
distru3e planete 2ntre3i ca s, sal0e7e rasa uman,. 0ia*a lui e sacr,= "l nu 0a renun*a la
0ia*,= a nici un moment din ea= !nclusi0 partea pe care o repre7in*i tu G nu1*i 0a da
drumul= <entru c, eti ultima i cea mai mare am,3ire a lui= #ac, renun*, la tine. 2i
pierde i ultima speran*, de a +i un om bun=
G <rostii. a spus %al= Sin3urul mod 2n care poate do0edi c, poate +i un om bun
este s, renun*e la mine=
G "Dact asta e ideea. a spus 'iro= "l nu e un om cu ade0,rat bun= #e aceea nu
poate renun*a la tine= C:iar dac, ar dori s,1i do0edeasc, 0irtutea= e3,tura unei ai.a
cu corpul nu poate +i +alsi+icat,= <oate p,c,li pe oricine. dar nu1*i poate p,c,li trupul=
Nu e su+icient de bun ca s, te elibere7e=
G #eci pe "nder 2l ur,ti. nu pe mine=
G Nu. %al= Nu1l ur,sc pe "nder= " un om imper+ect. at/ta tot= Ca i mine sau ca
oricine altul= Ca %alentine cea ade0,rat,. de eDemplu= Numai tu ai ilu7ia per+ec*iunii G
lucru normal. pentru c, nu eti real,= "ti doar "nder 2n tra0esti. care >oac, rolul lui
%alentine= C/nd iei din scen,. nu mai r,m/ne nimic. dispare precum mac:ia>ul i
costuma*ia= Tu c:iar ai cre7ut c, eram 2ndr,3ostit de aa ce0aC
%al s1a r,sucit pe scaun. 2ntorc/ndu1i spatele=
G C/t pe ce s, cred c, 0orbeti serios. a 7is ea=
G Nu1mi 0ine s, cred c, le spun cu 0oce tare. a 7is 'iro= #ar asta 0oiai. nuC S,
+iu cinstit cu tine pentru prima oar,. ca s, po*i +i cinstit, cu tine i s,1*i dai seama c,
nu este deloc 0ia*, ceea ce ai. ci doar m,rturisirea lui "nder pri0ind inadec0area lui ca
+iin*, uman,= "ti ne0ino0,*ia copil,riei pe care crede c, a pierdut1o. dar s,1*i spun
ade0,rul 2n le3,tur, cu asta: 2nainte s, +ie dus departe de p,rin*i. 2nainte de a mer3e
la ?coala de $,7boi. 2nainte de a +i trans+ormat 2ntr1o main, per+ect, de ucis. a +ost
c:iar uci3aul brutal i nemilos. aa cum s1a temut el mereu c, este= " unul dinte
lucrurile despre care p/n, i "nder sus*ine c, nu este ade0,rat: 2nainte de a de0eni
soldat. a ucis un b,iat= !1a s+,r/mat capul= 1a lo0it p/n, c/nd el nu s1a mai ridicat de
>os= <,rin*ii lui nu l1au mai 0,7ut 0iu= <utiul era un tic,los. dar nu merita s, moar,=
"nder a +ost un uci3a 2nc, de la 2nceput= " o realitate pe care nu o suport,= #e aceea
are ne0oie de tine= Ca s, poat, scoate latura nemiloas,. ur/t, i uci3a, din el i s, o
plase7e 2n <eter= Ca s, se poat, uita la per+ec*iunea ta i s, spun,: K%ede*i. aceast,
latur, +rumoas, se a+la 2n mineL= !ar noi ne pre+acem c, aa stau lucrurile= #ar tu nu
eti +rumoas,. %al= "ti scu7a patetic, a unui om a c,rui 2ntrea3, 0ia*, este o
minciun,=
%al a i7bucnit 2n sc/ncete=
ui 'iro aproape c, i s1a +,cut mil, i de aceea a t,cut= A 0rut s, stri3e la ea:
KNu. %al. pe tine te iubesc. pe tine te 0reauH Toat, 0ia*a am t/n>it dup, tine. iar "nder
e un om bun. pentru c, toat, prostia asta. c, ai +i o impostoare. este imposibil,= "nder
nu te1a creat 2n mod contient. aa cum ipocri*ii 2i creea7, c/te o masc,= *i ai
ori3inea 2n el= %irtu*ile eDistau. iar tu eti c,minul natural pentru ele= "u l1am iubit i
admirat pe "nder. dar abia dup, ce te1am cunoscut am a+lat c/t de +rumos era el 2n
str,+unduriL=
"a a r,mas 2ntoars, cu spatele. ast+el c, nu a putut 0edea su+erin*a lui 'iro=
G Cum adic,. %alC Trebuie s,1mi +ie din nou mil, de tineC Nu 2n*ele3i c, sin3ura
0aloare pe care o repre7in*i pentru noi este s, pleci i s1o lai pe Jane s, aib, trupul
t,uC Nu a0em ne0oie de tine. nu te 0rem= AiOa lui "nder 2i are locul 2n corpul lui <eter.
pentru c, asta e sin3ura ans, de a e0iden*ia ade0,ratul caracter al lui "nder= #ispari.
%alH #up, ce pleci. o s, a0em ansa de a tr,i= C/t timp r,m/i aici. suntem cu to*ii ca i
mor*i= *i 2nc:ipui cum0a c, 2*i 0om sim*i lipsaC 'ai 3/ndete1teH
KN1o s,1mi iert niciodat, 0orbele pe care le1am rostit. i1a dat seama 'iro= C:iar
dac, sunt contient de necesitatea de a1l a>uta pe "nder s, elibere7e acest trup
+,c/ndu1l un loc 2n care n1ar mai suporta s, r,m/n,. asta nu sc:imb, +aptul c,1mi 0oi
aminti 0enic spusele astea. 0oi *ine minte cum arat, ea acum. pl/n3/nd de disperare
i durere= Cum 0oi putea tr,i tiind astaC Am cre7ut c, 2nainte am +ost di+orm= Nu
su+erisem dec/t le7iuni ale creierului= Acum. 2ns,=== n1a +i +ost 2n stare s,1i spun aceste
lucruri dac, nu le1a +i 3/ndit= Aceasta e problema= Am 3/ndit lucrurile acestea
2n3ro7itoare= Aa sunt eu=L
"nder a desc:is din nou oc:ii. apoi a 2ntins m/na s, atin3, +a*a lui No0in:a.
0/n,t,ile= %,7/ndu1i pe %alentine i pe <li-t. a 3emut:
G Ce 01am +,cutC
G Nu tu. a spus No0in:a= "a e 0ino0at,=
G &a eu. a spus el= Am 0rut s, o las=== s, aib, ce0a= Am 0rut. dar c/nd m1am
3/ndit mai bine. mi s1a +,cut team,= N1am putut= IA 2ntors pri0irea de la ele i a 2nc:is
oc:ii=J "a a 2ncercat s, m, ucid,= S, m, alun3e=
G A*i ac*ionat am/ndou, sub ni0elul contiin*ei. a spus %alentine= #ou, ai.a cu
0oin*e puternice. incapabile s, 0, retra3e*i din +a*a 0ie*ii= Nu e c:iar at/t de 2n3ro7itor=
G Cum. i tu st,teai prea aproapeC
G "Dact. a 7is %alentine=
G (i1am +,cut un r,u. a spus "nder= %1am r,nit pe toate trei=
G Nu +acem pe nimeni r,spun7,tor de con0ulsii. a spus No0in:a=
"nder a cl,tinat din cap=
G ', re+eream la ce s1a 2nt/mplat=== nainte= Am au7it= Nu mi1am putut mica
trupul. n1am putut scoate nici un sunet. dar am au7it= ?tiu ce *i1am +,cut= #e +apt.
tuturor= mi pare r,u=
G Nu e ca7ul. a spus %alentine= To*i am +,cut o ale3ere= A +i putut r,m/ne pe
<,m/nt. nu era ne0oie s, te urme7= Am do0edit asta c/nd am r,mas cu Ja-t= Nu m1a
costat nimic G am a0ut o carier, str,lucitoare i o 0ia*, minunat,. iar asta pentru c,
am +ost cu tine= n ce1o pri0ete pe <li-t. am constatat 2n s+/rit G spre uurarea mea G
c, ea nu1i este 2ntotdeauna propria st,p/n,= Cu toate astea. nu i1ai cerut niciodat, s,
te urme7e aici= A +,cut ale3erea= #ac, i1a risipit 0ia*a. a +,cut1o pentru c, aa a 0rut
i nu te pri0ete= n ce o pri0ete pe No0in:a===
G No0in:a e so*ia mea. a spus "nder= Am 7is c, n1o 0oi p,r,si= Am 2ncercat s, n1
o p,r,sesc=
G Nu m1ai p,r,sit. a 2nt,rit No0in:a=
G Atunci ce caut 2n acest patC
G "rai pe moarte 2nainte de a a>un3e aici. a spus ea= "rai pe moarte din
momentul c/nd te1am l,sat +urios i am 0enit aici= Atunci *i1ai dat seama. c/nd
am/ndoi ne1am dat seama c, nu mai construiam nimic 2mpreun,= Copiii notri nu mai
sunt mici= Unul dintre ei a murit= Al*ii nu 0om mai a0ea= Acti0itatea noastr, nu coincide
nicicum=
G Asta nu 2nseamn, c, e bine s, 2nc:eiem===
G At/ta 0reme c/t tr,im am/ndoi. a 7is No0in:a= ?tiu asta. AndreE= <,stre7i
c,s,toria 0iabil, pentru copiii t,i i. c/nd 2mb,tr/neti. r,m/i c,s,torit pentru copiii
tuturor. ca ei s, creasc, 2ntr1o lume 2n care c,s,toriile sunt permanente= ?tiu toate
astea. AndreE= <ermanent G p/n, c/nd moare unul dintre ei= #e aceea eti aici= <entru
c, ai alte 0ie*i pe care 0rei s, le tr,ieti i. datorit, unei mec:erii miraculoase. ai i
trupurile 2n care s,1*i tr,ieti aceste 0ie*i= &ine2n*eles c, m, p,r,seti= &ine2n*eles=
G "u 2mi respect promisiunile. a spus "nder=
G </n, la moarte. i1a r,spuns No0in:a= #ar nu mai mult= Cre7i c, o s,1*i duc
dorul c/nd o s, pleciC Si3ur c, da= O s,1mi lipseti la +el cum oric,rei 0,du0e 2i lipsete
so*ul iubit= O s,1*i duc dorul de +iecare dat, c/nd le 0oi spune nepo*ilor notri po0eti
despre tine= " bine ca o 0,du0, s, duc, lipsa so*ului= Asta d, con*inut 0ie*ii ei= #ar tu G
con*inutul 0ie*ii tale este dat de ele= #e celelalte euri ale tale= Nu de mine= Nu mai este
ca7ul= ?i nu te acu7 pentru asta. AndreE=
G 'i1e +ric,. a spus "nder= N1am sim*it o asemenea team, c/nd Jane m1a
alun3at= Nu 0reau s, mor=
G Atunci nu r,m/ne aici. pentru c,. dac, stai 2n acest corp 0ec:i i cu aceast,
c,s,torie 0ec:e. asta ar 2nsemna moartea ta= !ar pentru mine ar +i un +el de moarte
dac, a ti c, nu 0rei s, r,m/i cu ade0,rat aici=
G No0in:a. te iubesc. nu te mint. iar to*i anii de +ericire pe care i1am a0ut
2mpreun, au +ost ade0,ra*i G aa cum i Ja-t i %alentine au +ost reali= Spune1i.
%alentineH
G AndreE. a 7is %alentine. te ro3 s, nu ui*i c, ea te1a p,r,sit=
"nder s1a uitat la %alentine= Apoi. la No0in:a. 2ndelun3 i 2ncordat=
G Ade0,rat= Tu m1ai p,r,sit= "u te1am +,cut s, m, iei=
No0in:a a 2ncu0iin*at cu un 3est din cap=
G #ar eu am cre7ut=== am cre7ut c, a0eai ne0oie de mine= nc,=
No0in:a a ridicat din umeri=
G AndreE. asta a +ost mereu problema= Am a0ut ne0oie de tine. dar nu din
sim*ul datoriei= Nu am ne0oie de tine pentru c, trebuie s,1*i respec*i cu0/ntul +a*, de
mine= <u*in c/te pu*in. 0,7/ndu1te 2n +iecare 7i. tiind c, datoria te *ine l/n3, mine.
cum cre7i c, asta m1ar a>uta. AndreEC
G %rei s, morC
G %reau s, tr,ieti. a 7is No0in:a= : trieti. Ca <eter= " un b,iat de ispra0,.
care are toat, 0ia*a 2n +a*,= i doresc tot binele= Trans+orm,1te 2n el. AndreEH <,r,sete
0,du0a asta b,tr/n,= Fa*, de mine *i1ai +,cut datoria= ?i tiu c, m, iubeti. aa cum i
eu 2nc, te iubesc= 'oartea nu anulea7, acest lucru=
ncredin*at c,1i spune ade0,rul. "nder a pri0it1o i s1a 2ntrebat dac, a0ea
dreptate cre7/nd1o= K%orbete sincer= Cum poate 0orbi seriosC Spune ceea ce crede c,
0reau s, aud de la ea= #ar ce spune e ade0,rat=L ?i a continuat s, 2ntoarc, problema
pe toate +e*ele=
Apoi. la un moment dat. i1a pierdut interesul i a adormit=
Asta a +ost sen7a*ia lui= C, adormise=
Cele trei +emei din >urul patului l1au 0,7ut 2nc:i7/ndu1i oc:ii= nc:ipuindu1i c,
d,duse 3re. No0in:a c:iar a suspinat= A dat s, se 2ntoarc,= ns,. 2n acea clip,. <li-t a
scos un sunet ciudat= No0in:a s1a r,sucit la loc= ui "nder i se desprinsese tot p,rul= A
2ntins m/na. dorind s, 2l atin3,. s, ae7e p,rul la loc. tiind 2ns, c, era mai bine s, nu
+ac, asta. s, nu1l tre7easc, i s,1l lase s, plece=
G Nu te uita. a murmurat %alentine=
Nici una dintre ele nu a l,sat s, se 2n*elea3, c, ar +i 0rut s, ias,= F,r, nici o
atin3ere. +,r, o 0orb,. au urm,rit cum pielea i se c:ircea pe oase. cum se usca i se
s+,r/ma. cum el se trans+orma 2n *,r/n, sub ceara+uri. pe pern,. iar apoi p/n, i
*,r/na s1a +,r/mi*at i 3ranulele au de0enit prea m,runte ca s, mai +ie 0,7ute= Nimic=
Absolut nimeni. doar p,rul mort ce se desprinsese primul=
%alentine a 2ntins m/na i a 2nceput s, adune p,rul 2ntr1o 3r,m,>oar,= %reme de
o clip,. No0in:a s1a re0oltat= Apoi a 2n*eles= Trebuiau s, 2n3roape ce0a= Trebuiau s,
or3ani7e7e 2nmorm/ntarea i s, 2n:ume7e ce mai r,m,sese din AndreE Bi33in=
No0in:a s1a apucat s, o a>ute pe %alentine= !ar c/nd <li-t a adunat c/te0a +ire de p,r.
No0in:a nu a 2mpiedicat1o. ci le1a luat 2n propriile m/ini. la +el cum le luase i pe cele
str/nse de %alentine= "nder era liber= No0in:a 2l eliberase= Spusese lucrurile pe care
trebuia s, le spun, i 2l l,sase s, plece=
Oare %alentine a0ea dreptateC n compara*ie cu cei pe care 2i iubise i1i
pierduse. acum situa*ia se deosebeaC %a a+la asta mai t/r7iu= ns, 2n acele momente.
nu sim*ea dec/t po0ara boln,0icioas, a su+erin*ei= &a nu. 0oia s, pl/n3,= KNu. "nder.
n1a +ost ade0,rat. 2nc, am ne0oie de tine. indi+erent dac, e 0orba de datorie sau de
respectarea cu0/ntului dat. 2nc, te 0reau cu mine. nimeni nu m1a iubit ca tine i am
a0ut ne0oie de asta. am a0ut ne0oie de tine= Unde eti acum. unde ai disp,rut c/nd te
iubesc at/t de multCL
G :*a desprins, a 7is 'atca=
G 4ar poate gsi drumul spre alt corp% a 2ntrebat 4uman= 0u*l lsa s se
rtceascF
G 4e el depinde, a spus 'atca= 4e el i de +ane.
G /l tie%
G ,ndiferent unde ar fi, ea este nc n legtur cu el. 4a, ea tie. <l caut c3iar i
acum. 4a, i ntr*acolo se ndreapt.
"a a s,rit 2napoi 2n re*eaua care o sus*inea at/t de delicat i de pl,cut5 s1a
a3,*at de ea5 Km, 0oi 2ntoarce. a 3/ndit ea. m, 0oi 2ntoarce la tine. dar nu ca s, stau
la +el de mult5 2*i +ac r,u c/nd stau at/t de mult=L
A +,cut saltul i a 2nt/lnit1o din nou pe acea ai.a cunoscut,. cu care +usese
2mpletit, 0reme de trei mii de ani= "l p,rea pierdut. con+u7= Unul dintre corpuri lipsea.
de aceea= Cel 0ec:i= Forma bine1cunoscut,= Abia le p,stra pe celelalte dou,= Nu a0ea
ce0a ca s, slu>easc, drept r,d,cin, sau ancor,= Sim*ea c, nu1i are locul 2n nici unul
din ele= #e0enise un str,in 2n propria carne=
"a s1a apropiat de el= #e ast, dat, a tiut mai bine dec/t 2nainte ce +,cea. cum
s, se st,p/neasc,= Acum s1a 2n+r/nat i nu a luat nimic din ce era al lui= Nu i1a o+erit
prile>ul de a1i ap,ra ceea ce poseda= #oar s1a apropiat=
?i. prin nesi3uran*a lui. ea l1a recunoscut= #e7r,d,cinat din c,minul lui cel mai
0ec:i. acum putea 0edea c, o cunotea= O cunoscuse mult, 0reme= S1a apropiat de
ea. +,r, s,1i +ie team,= #a. mai aproape. tot mai aproape=
KUrmea7,1m,=L
"a a s,rit 2n trupul lui %alentine= "l a urmat1o= "a a trecut +,r, s, atin3,. +,r, s,
3uste 0ia*a5 el trebuia s, atin3,. s, 3uste= !1a sim*it picioarele i m/inile. bu7ele i
limba5 a desc:is oc:ii i a 0,7ut5 i1a 3/ndit 3/ndurile5 i1a au7it amintirile=
A sim*it lacrimi 2n oc:i. cur3/ndu1i pe obra>i= Su+erin*, pro+und, 2n inim,= KNu
suport s, stau aici. a 3/ndit el= Nu mi1e locul aici= Nimeni nu m, 0rea aici= To*i 0or s,
ies i s, dispar=L
Su+erin*a l1a copleit. l1a 2ndep,rtat= "ra un loc insuportabil pentru el=
S1a alarmat. dar numai pentru o clip,= KNu e al meu. a 3/ndit= Nu aici 2mi e
locul= *i apar*ine= l po*i p,stra=L
"a l1a condus ici i colo prin interiorul corpului. mereu atin3/nd. lu/ndu1l 2n
st,p/nire5 numai c,. de data aceasta. 2n loc s, lupte cu ea. s1a l,sat 2ndrumat. l,s/nd1
o s,1l controle7e total= KNu sunt dorit aici= !a1lH &ucur,1te de el= " al t,u= N1a +ost
niciodat, al meu=L
"a a sim*it carnea de0enind ea 2ns,i. din ce 2n ce mai mult. iar celulele. cu
sutele. cu miile. ab>ur/nd de la credin*a +a*, de 0ec:iul st,p/n. care nu mai 0oia s,
r,m/n, acolo. i >ur/nd credin*, noii st,p/ne care le 0enera= "a nu le1a spus: KSunte*i
ale meleL. aa cum 2ncercase c/nd intrase mai de0reme= #impotri0,. acum stri3a:
KSunt a 0oastr,L. iar apoi. 2n +inal: K%oi sunte*i eu.&
A uimit1o completitudinea acelui trup= ?i1a dat seama c,. p/n, 2n acel moment.
nu mai +usese un sine= %reme de secole a0usese un aparat. nu un sine= Tr,ise ca un
bolna0 la reanimare. atept/nd o 0ia*,= Acum. 2ns,. prob/nd bra*ele ca pe nite
m/neci. a constatat c, da. bra*ele 2i erau mai mult sau mai pu*in lun3i5 da. limba i
bu7ele se micau eDact cum trebuiau s, se mite=
!ar apoi. a>un3/nd 2n contiin*a ei. solicit/ndu1i aten*ia G care c/nd0a 2i +usese
di0i7at, 2ntre 7ece mii de 3/nduri simultan G a primit amintiri pe care nu le mai
cunoscuse= Amintiri le3ate de 0orbe rostite cu bu7ele i r,su+larea= Amintiri le3ate de
ima3ini 0,7ute cu oc:ii. sunete au7ite cu urec:ea= Amintiri pri0ind mersul. aler3area=
!ar apoi. amintiri despre oameni= <re7en*a ei 2n prima na0, stelar,. admir/nd
2nt/ia ima3ine G aceea a lui AndreE Bi33in. eDpresia de pe +a*a lui. uimirea c/nd a
0,7ut1o. c/nd i1a mutat pri0irea de la ea la===
?i <eter=
"nder=
<eter=
Uitase= Fusese at/t de absorbit, de acest nou sine pe care1l 3,sise. 2nc/t uitase
de ai.a care i1l d,duse= Unde era elC
<ierdut= <ierdut= Nu 2n cealalt,. nu 2n alt, parte. cum de1l pierduseC C/te
secunde. minute. ore +usese el plecatC Unde era acumC
ndep,rt/ndu1se cu iu*eal, din corp. de ea. care 2i spunea %al. a sondat. a
c,utat. dar nu a putut 3,si=
K"l a murit= 1am pierdut= 'i1a dat 0ia*, i nu a a0ut cum s, se a3a*e atunci. i
totui eu l1am uitat i a disp,rut=L
Apoi i1a amintit c, mai +usese plecat= C/nd l1a c,utat prin cele trei trupuri ale
lui i. 2n cele din urm,. a s,rit deoparte. acel salt a condus1o la dantel,ria re*elei
alc,tuite de copaci= "l 0a +ace asta 2nc, o dat,= "l 0a s,ri spre sin3urul loc 2n care
s,rise 0reodat,=
"a l1a urmat i l1a 3,sit acolo. dar nu unde +usese ea. nu printre copacii1mame.
nici m,car printre copacii1p,rin*i= Nu printre copaci= Nu. el a>unsese unde ea nu 0oise
s, mear3, atunci. de1a lun3ul 0i*elor 3roase ca nite od3oane care duceau c,tre ei5
nu. nu c,tre ei. ci c,tre ea= C,tre 'atc,= Cea pe care el o purtase 2n +orm, de cocon
uscat timp de trei mii de ani. p/n, 2i 3,sise un c,min= Acum ea 2i 2ntorcea darul5 c/nd
ai.a lui Jane a pip,it de1a lun3ul coardelor care duceau la ea. l1a 3,sit. dar nesi3ur.
r,t,cit=
"l a cunoscut1o= Aa i7olat. era de mirare c, mai recunotea ce0a. dar pe ea a
cunoscut1o= ?i. din nou. a urmat1o= #e ast, dat,. ea nu l1a 2ndrumat 2n corpul pe care i1
l d,duse5 acela era al ei acum5 ba nu. acum era c:iar ea. n sc:imb. l1a condus c,tre
un corp di+erit. a+lat altunde0a=
ns, el s1a purtat ca mai 2nainte 2n trupul care acum era al ei5 p,rea s, se simt,
stin3:er acolo= Cu toate c, milioanele de ai.a ale trupului 2l doreau. t/n>eau ca el s, le
sus*in,. el a r,mas distant= Fusese c:iar at/t de 3roa7nic ceea ce sim*ise 2n cel,lalt
trupC Ori acela era trupul lui <eter. care pentru el repre7enta toate lucrurile de care se
temea cel mai mult din sineC Nu a 0rut s,1l primeasc,= "ra al lui i nu 0oia. nu putea===
#ar trebuia= "a l1a condus prin trup. pred/ndu1i +iecare p,rticic, din el= KAcum
acesta eti tu= !ndi+erent ce a 2nsemnat el c/nd0a pentru tine. acum nu mai este ast+el
G aici po*i +i 2ntre3. po*i +i tu 2nsu*i=L
"l nu a 2n*eles1o5 rupt de orice trup. nici nu putea +i capabil de 3/ndire= ?tia doar
c, acel trup nu era cel pe care1l iubea= $enun*ase la cel pe care 2l iubise=
Cu toate acestea. ea l1a dus mai departe5 el a urmat1o= Aceast, celul,. acest
*esut. or3an. membru. acesta eti tu. toate sunt tu. i 0e7i c/t de mult t/n>esc dup,
tine. uite cum *i se supun= ?i c:iar i se supuneau. dei el se 2ndep,rta= ! s1au supus
p/n, c/nd. 2n cele din urm,. a 2nceput s, 3/ndeasc, 3/ndurile min*ii i s, simt,
sen7a*iile trupului= Jane a ateptat. urm,rindu1l. *in/ndu1l pe loc. dorind ca el s,
r,m/n, 2ndea>uns de mult c/t s, accepte trupul. pentru c, ea i1a dat seama c,. dac,1
l 0a l,sa. el se 0a 2ndep,rta. 0a +u3i= KNu apar*in acestui trup. 2i spunea 2ncet ai.a lui=
Nu aici mi1e locul. nu aici=L
Ban31'u i1a ad,postit capul 2n poal,. >elind i pl/n3/nd= Samoanii se
str/n3eau 2n >urul ei. contempl/ndu1i durerea= "a tia ce se 2nt/mplase c/nd el se
pr,buise. c/nd 2i pierduse toat, 0la3a i c/nd p,rul i se desprinsese= "nder murise
2ntr1un loc 2ndep,rtat i nu putea 3,si calea 2nspre ei=
G S1a r,t,citH a stri3at ea= S1a r,t,cit=
Ca prin 0is. a au7it cu0intele rostite de 'alu 2n samoan,= Apoi. traducerea
+,cut, de Grace:
G Nu s1a r,t,cit= " 2ndrumat 2ncoace= @eul l1a condus spre noi. dar el se teme s,
r,m/n,=
Cum s, se team,C ui <eter s,1i +ie +ric,C "nder. tem,torC $idicol= Care parte
din el do0edise laitateC #e ce se temuse el 0reodat,C
Apoi i1a amintit G "nder se temea cel mai mult de <eter. temerile acestuia
+useser, mereu i ale lui "nder=
G Nu. a spus ea. 2ns, 0orbele nu porniser, din durere. ci din +rustrare. +urie.
ne0oie= Nu. ascult,1m,. aici *i1e loculH Acesta eti tu. ade0,ratul tuH Nu1mi pas, de ce
te temi acumH Nu m, interesea7, c/t de r,t,cit te sim*i= Te 0reau aici= Acesta *i1e
c,minul. +iindc, a +ost al t,u mereu= Cu mineH "nder G indi+erent cine te cre7i G 2*i
ima3ine7i c, pentru mine are 0reo importan*,C Ai +ost 2ntotdeauna tu 2nsu*i. acelai
om ca i acum. iar acesta *i1a +ost trupul= ntoarce1te acas,H ntoarce1teH
?i a continuat s, 0orbeasc, ast+el=
Apoi el a desc:is oc:ii i i1a des+,cut bu7ele 2ntr1un 7/mbet=
G Psta 7ic i eu teatru, a spus el=
Sup,rat,. l1a 2mpins la p,m/nt din nou=
G Cum de1*i permi*i s, r/7i de mineC
G #eci n1ai 0orbit serios. a 7is el= n realitate. nu *ii deloc la mine=
G Nu *i1am spus niciodat, c, te plac. i1a r,spuns ea=
G ?tiu ce1ai spus=
G &ine. a +,cut ea= &ine=
G ?i a +ost ade0,rat. spus el= A +ost i este=
G Adic, am spus ce0a corectC Am nimerit adevrul%
G Ai spus c, aici mi1era locul. i1a r,spuns <eter= ?i aa e=
A 2ntins o m/n, s, o m/n3/ie pe obra7. dar nu s1a limitat la at/t= A luat1o pe
dup, 3/t. a tras1o 2n >os i a 2mbr,*iat1o= n >urul lor. uriaii samoani r/deau. r/deau=
KAcesta eti acum. i1a spus Jane= Acesta eti tu 2n 2ntre3ime= #in nou unul= Ai
a>uns unul=L
Cele tr,ite 2n timpul c/t preluase. +,r, 0oie. controlul asupra trupului. +useser,
su+iciente= Timiditatea i incertitudinea disp,ruser,= Acea ai.a care 2l condusese prin
trup de0enea o st,p/n, recunosc,toare. ca i cum ar +i +ost primul trup pe care el 2l
a0usese p/n, atunci= ?i probabil c, era ade0,rat= #up, ce +usese i7olat. c:iar pentru
scurt timp. oare 2i 0a mai aminti c, +usese AndreE Bi33inC Ori 0ia*a dinainte
disp,ruseC AiOa era aceeai. sclipitoare. putenic,5 dar 0or mai r,m/ne amintiri 2n a+ara
celor cunoscute min*ii lui <eter Bi33inC
KNu mai e ca7ul s, m, 2n3ri>ore7. a 3/ndit ea= Acum are trupul lui= #eocamdat,.
nu 0a muri= !ar eu am trupul meu, am re*eaua delicat, dintre copacii1mame i.
unde0a. 2ntr1o bun, 7i. 0oi a0ea i ansiblurile mele= </n, acum n1am tiut c/t de
limitat, am +ost. c/t de mic, i ne2nsemnat,5 dar acum simt la +el ca i prietenii mei.
uimit, de c/t, 0ia*, am 2n mine=L
$e0enit, 2n corpul ei nou. 2n proasp,tul ei sine. a permis 3/ndurilor i amintirilor
s, umble liber. i de ast, dat, nu a mai st,0ilit nimic= <ropria contiin*,1ai.a a +ost
cur/nd copleit, de tot ce sim*ea i depista. 3/ndea i 2i amintea= %a re0eni la ea. la
+el cum 'atca 2i obser0a ai.a i le3,turile +ilotice5 2i re0enea c:iar i 2n acele
momente. 2n +r/nturi orbitoare. precum o percep*ie din 0remea copil,riei. pe care o
st,p/nise c/nd0a. apoi o uitase= "a i1a dat 0a3 seama c, 2nc, +,cea c/te0a salturi pe
secund, ca s, 2ntre3easc, circuitul copacilor. dar a +,cut asta at/t de repede. 2nc/t nu
i1a sc,pat nici o +r/ntur, din 3/ndurile care treceau prin mintea ei ca %alentine=
Ca %al=
Ca %al. care pl/n3ea. iar 3roa7nicele cu0inte rostite de 'iro 2nc, 2i r,sunau 2n
urec:i: KNu m1a iubit niciodat,= A 0rut1o pe Jane= To*i o 0or pe Jane. nu pe mineL=
K#ar eu sunt Jane= ?i sunt i eu= Sunt %al=L
A 2ncetat s, mai pl/n3,= S1a micat=
:*a micatF 'uc:ii i s1au 2ntins i relaDat. celule miraculoase trudind laolalt, ca
s, mite oasele 3rele i sacii din piele i pe cei cu or3ane. deplas/ndu1le. ec:ilibr/ndu1
le cu mare delicate*e= &ucuria acelui proces era copleitoare= A erupt din ea 2n G ce
2nsemna acea micare con0ulsi0, a dia+ra3meiC Ce era cu acel sunet ce i7bucnea din
3/tle>ul eiC
"ra r/sul= Falsi+icase toate astea cu a>utorul cipurilor de computer. simulase
0orbirea i r/sul. dar niciodat,. niciodat, nu tiuse ce 2nsemnau. ce sen7a*ie d,deau=
<arc, nu 0oia ca acel miracol s, se termine=
G %al. a spus 'iro=
KO. ce pl,cere s,1i aud, 0ocea cu propriile urec:iHL
G %al. ai p,*it ce0aC
G Nu. a spus ea= imba i s1a micat. la +el i bu7ele5 a r,su+lat. a 2mpins. toate
acele obiceiuri pe care %al le deprinsese de>a. 2ns, at/t de noi i de minunate pentru
eaH #a. trebuie s, m, numeti 2n continuare %al= Jane a +ost altce0a= Altcine0a= nainte
de a +i eu 2ns,mi. am +ost Jane= #ar acum sunt %al=
S1a uitat la el i a 0,7ut Icu oc:iiHJ cum lacrimile 2i cur3eau pe obra>i= A 2n*eles
pe dat,=
G Nu. a spus ea= Nu trebuie s, m, numeti %al= <entru c, nu sunt acea %al pe
care o tiai i nu m, sup,r, c, su+eri dup, ea= ?tiu ce i1ai spus= ?tiu c/t de mult te1a
durut c/nd ai spus1o5 *in minte ce durere i1au pro0ocat 0orbele tale= #ar s, nu re3re*i=
A +ost un dar deosebit. at/t pentru mine. c/t i pentru ea= A +ost un dar pe care i l1ai
+,cut ei. !1am 0,7ut ai.a trec/nd 2n <eter= "a n1a murit= ?i. mai important. cred eu.
este c,. spun/ndu1i acele cu0inte. ai eliberat1o s, +ac, acele lucruri care eDprim, cel
mai bine cine este ea= Ai a>utat1o s, moar, pentru tine= !ar acum ea a a>uns una cu
sine5 el este una cu el 2nsui= Jelete1o. dar s, nu re3re*i= ?i po*i s, m, numeti oric/nd
Jane=
Apoi ea a 2n*eles: acea parte de %al din ea a tiut. amintirea sinelui care +usese
%al a tiut ce trebuia s, +ac,= S1a 2ndep,rtat de scaun. s1a 2ndreptat spre 'iro. l1a
cuprins 2n bra*e I2l atin3 cu aceste m/iniHJ. i1a *inut capul stri0it de um,r i a l,sat ca
lacrimile lui s, i se scur3,. 2nt/i +ierbin*i. apoi reci pe blu7,. apoi p/n, la piele= O
ardeau= O ardeau=
11.
M/AI RECHEMAT DIN 0E!N$
!0u e8ist sfrit%
#rebuie ca totul s continue%
0*am ndeplinit
tot ce ai cerut
unei femei att de plpnde
i netiutoare ca mine%
1nd i voi auzi vocea tioas
n inima mea%
1nd voi trasa ultima linie pe cer %&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Tasu>iro Tsutsumi a r,mas uimit au7ind numele pe care i l1a optit secretara= A
dat din cap imediat. apoi s1a ridicat 2n picioare. ca s, le 0orbeasc, celor doi b,rba*i cu
care a0ea 2nt/lnire= Ne3ocierile +useser, 2ndelun3i i di+icile. iar acum trebuia s, le
2ntrerup, 2n acea etap, de +inali7are G dar nu a0ea alt, solu*ie= <re+era s, piard,
milioane dec/t s, do0edeasc, lips, de respect +a*, de marele om care. incredibil.
0enise s,1l 0ad,=
G %, ro3 s, m, ierta*i pentru impolite*e. dar +ostul meu dasc,l a 0enit 2n 0i7it, i
a aduce ruine asupra casei dac, l1a +ace s, atepte=
&,tr/nul S:i3eru s1a ridicat imediat i a +,cut o plec,ciune=
G Credeam c, 3enera*ia mai t/n,r, a uitat cum s,1i do0edeasc, respectul= ?tiu
c, dasc,lul t,u a +ost marele Aimaina 4i-ari. p,str,torul spiritului Tamato= #ar c:iar
dac, ar +i +ost 0reun dasc,l b,tr/n i tirb din 0reun sat de munte. un t/n,r bine1
crescut trebuie s,1i arate respectul cu0enit. aa cum procede7i tu acum=
T/n,rul S:i3eru nu s1a ar,tat la +el de 2nc/ntat G ori m,car mai pu*in abil 2n
disimularea irit,rii= ns, important, era p,rerea b,tr/nului S:i3eru= #up, ce a+acerea
se 2nc:eia. era su+icient timp pentru ca +iul s, +ie domolit=
G ', onore7i cu aceste cu0inte de care nu sunt demn. a spus Tasu>iro= <ermite*i1
mi s, 0,d dac, dasc,lul meu m, 0a onora l,s/ndu1m, s, aduc oameni at/t de
2n*elep*i sub propriul acoperi=
Tasu>iro s1a 2nclinat din nou i a ieit din camera de primire= Aimaina 4i-ari
r,m,sese 2n picioare= Secretara lui. de asemenea. 2n picioare. a ridicat neputincioas,
din umeri. de parc, ar +i 0rut s, spun,: KN1a 0rut s, se ae7eL= Tasu>iro a +,cut o
plec,ciune ad/nc,. pe care a repetat1o de c/te0a ori. dup, care a 2ntrebat dac, poate
s,1i pre7inte prietenii=
Aimaina s1a 2ncruntat i a 2ntrebat calm:
G Sunt +amilia S:i3eru Fus:imi care sus*in c, descind dintr1o +amilie nobil, care
s1a stins acum dou, mii de ani. dup, care au dat noi 0l,stareC
Tasu>iro a sim*it c, 0a leina de 3roa7, c, Aimaina. care. la urma urmelor. era
p,str,torul spiritului Tamato. 2l 0a umili 2ndoindu1se de s/n3ele nobil al +amiliei
Fus:imi=
G " o 0anitate ne2nsemnat, i ne0ino0at,. a spus Tasu>iro 2ncet= Trebuie s, +im
m/ndri de +amilia noastr,=
G a +el. ti7ul t,u. +ondatorul casei Tsutsumi. s1a m/ndrit s, uite c, str,moii lui
erau coreeni=
G C:iar tu ai spus. a r,spuns Tasu>iro. primind insulta +,r, s, se supere. c, to*i
>apone7ii sunt de ori3ine corean,. 2ns, cei cu spirit Tamato au a>uns 2n insule c/t de
repede au putut= Ai mei i1au urmat pe ai t,i doar cu c/te0a secole mai t/r7iu=
Aimaina a r/s=
G Ai r,mas acelai ele0 iret i iute la minteH #u1m, la prietenii t,i. 0oi +i onorat
s,1i cunosc=
Au urmat 7ece minute de plec,ciuni i 7/mbete. complimente m,3ulitoare i
renun*,ri la sine= Tasu>iro s1a sim*it uurat c, nu a ap,rut nici o und, de
condescenden*, sau ironie c/nd Aimaina a rostit numele KFus:imiL i c, t/n,rul
S:i3eru s1a ar,tat at/t de uimit s,1l 2nt/lneasc, pe marele Aimaina 4i-ari. 2nc/t insulta
pro0ocat, de 2ntreruperea ne3ocierilor a +ost uitat,= Cei doi S:i3eru au plecat duc/nd
cu ei c/te0a :olo3rame ale 2nt/lnirii lor cu Aimaina. iar Tasu>iro a insistat c, b,tr/nul
S:i3eru dorise ca el s, apar, acolo. 2n :olo3ramele cu cei doi Fus:imi i marele +ilo7o+=
ntr1un t/r7iu. Tasu>iro i Aimaina au r,mas sin3uri 2n biroul cu ui 2nc:ise= Aimaina s1a
dus imediat la +ereastr, i a tras 2n l,turi perdeaua. de70,luind pri0elitea cl,dirilor
2nalte ale cartierului +inanciar din Na3o;a i ima3inea peisa>ului rural. lucrat per+ect 2n
7onele >oase. dar l,sat 2n s,lb,ticie 2n 7ona deluroas,. s,la al 0ulpilor i bursucilor=
G ', simt uurat s, 0,d c,. dei un Tsutsumi se a+l, 2n Na3o;a. 2nc, mai eDist,
terenuri neculti0ate i +,r, construc*ii 2n >urul oraului= Nu cre7usem c, acest lucru
este posibil=
G C:iar dac, 2mi dispre*uieti +amilia. eu sunt m/ndru c, numele nostru se a+l,
pe bu7ele tale. a spus Tasu>iro=
ns, 2n sinea lui. ar +i 0rut s, 2ntrebe: K#e ce eti :ot,r/t s,1mi >i3neti +amilia
ast,7iCL
G Te m/ndreti cu omul al c,rui nume 2l por*iC Cump,r,torul de terenuri.
constructorul de terenuri de 3ol+C <entru el. toate terenurile din 7ona rural, erau bune
pentru construirea de cabane i terenuri de 3ol+= Cu toate acestea. niciodat, n1a
considerat 0reo +emeie prea ur/t, ca s,1i +ac, un copil= i semeni i din punctul ,sta de
0edereC
Tasu>iro a r,mas +,r, replic,= Toat, lumea tia istorisirile despre +ondatorul
casei Tsutsumi= #e trei mii de ani acelea nu mai erau nout,*i=
G Ce am +,ptuit s, m, ale3 cu at/ta +urie din partea taC
G N1ai +,cut nimic. a r,spuns 4i-ari= !ar +uria nu mi1e 2ndreptat, spre tine= Sunt
+urios pe mine 2nsumi. pentru c, nici eu nu am +,cut nimic= ', re+er la p,catele
+amiliei tale din 0remuri str,0ec:i pentru c, sin3ura speran*, pentru oamenii Tamato
este s, ne amintim p,catele din trecut= Numai c, noi uit,m= Suntem at/t de bo3a*i.
posed,m at/tea. construim at/t de mult. 2nc/t nu mai eDist, nici un proiect important
pe nici una dintre cele O Sut, de umi la care s, nu 3,seti i m/na unui Tamato= ?i
totui. uit,m lec*iile str,moilor=
G %reau s, 2n0,* de la tine. maestre=
G #emult. c/nd Japonia 2nc, se 7b,tea s, p,trund, 2n epoca modern,. ne1am
l,sat condui de militari= Solda*ii ne erau st,p/ni. iar ei ne1au 2mpins 2ntr1un r,7boi
nedrept. s, cucerim na*iuni care nu ne +,cuser, nici un r,u=
G Am pl,tit pentru p,cate c/nd bombele atomice au c,7ut pe insulele noastre=
G <l,titC a 2ntrebat Aimaina= Ce 2nseamn, s, pl,teti i s, nu pl,tetiC Am
de0enit deodat, cretini care pl,tesc pentru p,catele lorC Nu= n0,*,tura Tamato
spune c, nu trebuie s, pl,teti o 3reeal,. ci s, 2n0e*i din ea= !1am alun3at pe militari
i am cucerit lumea cu proiectele noastre inteli3ente i cu serio7itatea muncii= C:iar
dac, limba celor O Sut, de umi se ba7ea7, pe en3le7,. banii au pro0enit la 2nceput
din ;en=
G #ar oamenii Tamato 2nc, 0/nd i cump,r,. a spus Tasu>iro= N1am uitat lec*ia=
G Aceea a +ost doar o >um,tate de lec*ie= Cealalt, este: KNoi nu pornim
r,7boaieL=
G #ar nu mai eDist, +lot, >apone7,. nici armat,=
G Asta e minciuna pe care o in0ent,m pentru a ne acoperi crimele. a spus
Aimaina= Acum dou, 7ile am primit 0i7ita a doi tineri G muritori. dar tiu c, i1a trimis un
7eu= "i m1au do>enit pentru c, coala necesarian, a asi3urat 0oturile ma>oritare din
Con3resul stelar pentru trimiterea Flotei usitane= O +lot, al c,rei unic scop este s,
repete crima lui "nder )enocidul i s, distru3, o lume care ad,postete o specie
+ra3il, de raman. ce nu +ace r,u nim,nuiH
Tasu>iro s1a c:ircit sub po0ara +uriei lui Aimaina=
G #ar. maestre. ce le3,tur, am eu cu militariiC
G Filo7o+ii Tamato au propo0,duit teoria 2n ba7a c,reia politicienii Tamato au
ac*ionat= %oturile >apone7e au +ost precump,nitoare= Aceast, +lot, per+id, trebuie
oprit,=
G Acum nu se mai poate. a spus Tasu>iro= Toate ansiblurile sunt 2nc:ise. la +el i
toate re*elele de computere p/n, c/nd acel 0irus 2n3ro7itor de 0orace 0a +i eliminat
din sistem=
G '/ine. ansiblurile 0or +i repuse 2n +unc*iune. a 7is Aimaina= !ar de m/ine.
ruinea Japoniei de a participa la un Denocid trebuie s, +ie e0itat,=
G ?i de ce ai 0enit la mineC a 2ntrebat Tasu>iro= C:iar dac, port numele marelui
meu str,mo. >um,tate din b,ie*ii din +amilia mea se numesc Tasu>iro sau Tos:ia-i.
sau Sei>i= "u sunt st,p/n peste :oldin3urile Tsutsumi din Na3o;a=
G Nu mai +i at/t de modestH Tu eti Tsutsumi de pe lumea %/ntul #i0in=
G Sunt ascultat 2n celelalte orae. a recunoscut Tasu>iro. dar ordinele 0in de la
centrul de pe 4ons:u= ?i nu am nici o in+luen*, politic,= #ac, problema sunt
Necesarienii. 0orbete cu ei=
Aimaina a suspinat=
G %ai. asta n1ar slu>i la nimic= e1ar trebui ase luni discut/nd cum s, 2mpace
noua po7i*ie cu cea 0ec:e. do0edind p/n, la urm, c, nu se r,73/ndesc. c, +ilo7o+ia lor
acoper, tot spectrul= !ar politicienii G ei sunt consec0en*i= C:iar dac, +ilo7o+ii se
r,73/ndesc. ar trece cel pu*in o 3enera*ie politic, G adic, trei le3islaturi. se spune G
p/n, c/nd noua politic, 2i 0a putea +ace sim*ite e+ectele= Trei7eci de aniH Flota
usitan, 0a +i +,cut r,ul p/n, atunci=
G Atunci ce mai putem +ace dec/t s, disper,m i s, tr,im 2n ruineC a 2ntrebat
Tasu>iro= #oar dac, nu ai 2n plan 0reun 3est inutil i ridicol= A sur/s c,tre maestru.
tiind c, Aimaina 0a recunoate cu0intele pe care le +olosea el 2nsui c/nd deni3ra
practica 0ec:e a sepu-u. sinuciderea ritual,. drept ce0a ce spiritul Tamato
abandonase. aa cum un copil 2i abandonea7, scutecele=
Aimaina nu a r/s=
G Flota usitan, repre7int, sepuCu pentru spiritul Tamato= IS1a apropiat de
Tasu>iro i a r,mas dominator 2n prea>ma lui G cel pu*in aa a sim*it acesta. dei era
mai 2nalt cu >um,tate de cap dec/t el=J <oliticienii au +,cut ca Flota usitan, s, se
bucure de popularitate. de aceea +ilo7o+ii nu1i pot +ace s, se r,73/ndeasc,= #ar c/nd
+ilo7o+ia i ale3erile nu1i pot con0in3e pe politicieni. banii trebuie s, reueasc,H
G #oar nu su3ere7i ce0a ruinos precum mitaCH a spus Tasu>iro. 2ntreb/ndu1se 2n
acelai timp dac, Aimaina tia c/t de r,sp/ndit era procedeul de mituire a
politicienilor=
G Cre7i c, am oc:ii 2n +undC l1a 2ntrebat Aimaina. +olosind o eDpresie at/t de
brutal,. 2nc/t Tasu>iro a tres,rit i i1a mutat pri0irea 2n alt, parte. r/7/nd a3itat= Cre7i
c, nu tiu c, eDist, 7eci de moduri ca s,1l po*i cump,ra pe orice politician tic,loit i o
sut, de moduri ca s, po*i cump,ra unul cinstitC Contribu*ii. amenin*area c,1i
sponsori7e7i ad0ersarii. dona*ii 2n scopuri nobile. slu>be o+erite rudelor sau prietenilor G
trebuie s,1*i pre7int toat, listaC
G C:iar 0rei serios ca banii lui Tsutsumi s, contribuie la stoparea +loteiC
Aimaina s1a dus din nou c,tre +ereastr, i i1a 2ntins bra*ele 2n l,turi. ca i cum
ar +i 0rut s, 2mbr,*ie7e tot ce se 0edea din lumea eDterioar,=
G Flota usitan, aduce daune a+acerilor. Tasu>iro= #ac, dispo7iti0ul de distru3ere
molecular, se +olosete 2mpotri0a unei lumi. 0a +i 2ndreptat apoi 2mpotri0a alteia= !ar
militarii. c/nd au la dispo7i*ie o asemenea arm,. nu 0or mai dori s, o abandone7e=
G S,1i con0in3i pe e+ii +amiliei mele po0estindu1le despre pro+e*ia ta. maestreC
G Nu e o pro+e*ie. a 7is Aimaina. i nu e a mea= e3ea naturii umane i istoria ne
2n0a*, asta= Oprete +lota. iar +amilia Tsutsumi 0a +i cunoscut, drept sal0atoare. nu
doar a spiritului Tamato. ci i a spiritului uman= Nu l,sa ca acest p,cat 3ra0 s, cad, pe
capul poporului nostru=
G !art,1m,. maestre. dar mi se pare c, doar tu plase7i p,catul pe capul nostru=
Nimeni n1a obser0at c, noi am purta r,spunderea pentru acest p,cat 2n a+ar, de tine=
G Nu plase7 eu p,catul acolo= #oar scot p,l,ria care 2l ascunde= Tasu>iro. ai +ost
unul dintre cei mai buni discipoli ai mei= Te1am iertat c, ai +olosit 2n0,*,turile mele
2ntr1un mod at/t de complicat. pentru c, ai +,cut1o de dra3ul +amiliei tale=
G !ar ceea ce1mi ceri acum G e c:iar at/t de simpluC
G Am 2ntreprins ac*iunea cea mai direct, G m1am adresat repre7entantului cel
mai puternic al celei mai bo3ate +amilii >apone7e= ?i ceea ce1*i cer este ac*iunea cea
mai ne2nsemnat, necesar, pentru a re7ol0a situa*ia=
G n acest ca7. minimul pe care mi1l ceri 2mi periclitea7, cariera. a spus 3/nditor
Tasu>iro= Aimaina n1a spus nimic= Cel mai mare educator al meu mi1a spus odat, c,
omul care1i risc, 0ia*a tie c, orice carier, e lipsit, de 0aloare. iar omul care nu1i
periclitea7, cariera are o 0ia*, nedemn,. a 7is el=
G #eci 0ei ac*ionaC
G mi 0oi pre3,ti mesa>ele ca s, pre7int situa*ia 2n +a*a 2ntre3ii +amilii Tsutsumi=
C/nd ansiblurile 0or +unc*iona. le 0oi transmite=
G ?tiam c, nu m, 0ei de7am,3i=
G &a c:iar mai mult. a spus Tasu>iro= #ac,1mi pierd slu>ba. o s, 0in s, locuiesc la
tine=
Aimaina s1a 2nclinat=
G A +i onorat dac, ai locui 2n casa mea=
%ia*a tuturor oamenilor cur3e 2n timp i. indi+erent de c/t de brutal poate +i un
moment. c/t de plin de su+erin*,. durere sau team,. timpul se scur3e prin toate 0ie*ile
cu aceeai nep,sare= Au trecut minute 2n care %al1Jane l1a *inut 2n bra*e pe 'iro. care
pl/n3ea. apoi timpul i1a uscat lacrimile. timpul a sl,bit 2mbr,*iarea i tot el a pus
cap,t r,bd,rii "lei=
G S, ne 2ntoarcem la treab,. a spus ea= Nu sunt nesim*itoare. dar situa*ia
noastr, nu s1a sc:imbat=
Auara s1a ar,tat surprins,=
G #ar Jane n1a murit= Asta nu 2nseamn, c, ne putem 2ntoarcem acas,C
%al1Jane s1a ridicat imediat i s1a dus la terminalul computerului= A +,cut cu
uurin*, toate mic,rile pentru c, re+leDele i obiceiurile lui %al1creierul se
de70oltaser,5 dar mintea lui Jane 3,sea +iecare micare drept nou, i proasp,t,5 s1a
minunat 2n +a*a dansului de3etelor pe taste pentru a da comen7i computerului=
G Nu tiu. a spus Jane. r,spun7/nd la 2ntrebarea pus, de Auara. dar to*i a0eau
aceeai 2ntrebare 2n minte. 2n carnea asta 2nc, sunt nesi3ur,= Ansiblurile nu au +ost
repuse 2n +unc*iune= Am c/*i0a alia*i care 0or reconecta unele dintre pro3ramele mele
0ec:i la re*ea. dar dup, ce +unc*ionea7, din nou G nite samoani din <aci+ica. 4an Fei1
tsu de pe Calea i cei de la Uni0ersitatea Abo de pe Outbac-= %or +i su+iciente
pro3ramele aceleaC Oare noul so+tEare al re*elei 2mi 0a permite s, +olosesc resursele
necesare ca s, p,stre7 toate in+orma*iile unei na0e i ale at/tor oameni 2n mintea
meaC Oare nu 0or ap,rea inter+eren*e din cau7a acestui trupC Noua mea le3,tur, cu
copacii1mame m, 0a a>uta sau nuC Apoi. cea mai important, 2ntrebare: -rem s, +im
primul test de 7bor ini*iat de mineC
G Cine0a trebuie s, o +ac,. a 7is "la=
G Cred c, 0oi 2ncerca una dintre na0ele de pe usitania. dac, reuesc s,
stabilesc le3,tura cu ele. a 7is Jane= Cu o sin3ur, lucr,toare la bord= #ac, se 0a
pierde. nu i se 0a sim*i lipsa= Jane s1a 2ntors i a +,cut un 3est de re3ret c,tre
lucr,toarea care se a+la cu ei= Cer/ndu1mi iertare. bine2n*eles=
G Nu e ne0oie s,1*i ceri scu7e de la lucr,toare. a 7is Auara= #oar 'atca
:ot,r,te=
Jane s1a uitat spre 'iro i i1a +,cut semn cu oc:iul= 'iro nu i1a r,spuns la acest
3est. 2ns, pri0irea1i trist, era su+icient,= /l tia c, lucr,toarele nu erau c:iar ceea ce
credea ma>oritatea lumii= Uneori. m,tcile trebuiau s, le 2mbl/n7easc,. pentru c, nici
una nu se supunea 0oin*ei mamei lor= ns, problema dac, era 0orba de scla0ie sau nu
a0ea s, +ie re7ol0at, de alte 3enera*ii=
G imba>e. a spus Jane= <urtate de molecule 3enetice= Ce +el de 3ramatic, ar
trebui s, aib,C Se lea3, de sunete. mirosuri. ima3iniC S, 0edem c/t de detep*i
suntem. +,r, ca eu s, 0, a>ut din interiorul computerelor= IAsta i s1a p,rut at/t de
amu7ant. 2nc/t a r/s tare= A. ce minunat era s,1i aud, propriul r/s. 3/l3/ind din
pl,m/ni. +,c/nd dia+ra3ma s, tresar,. aduc/ndu1i lacrimi 2n oc:iHJ
Abia dup, ce a 2ncetat s, r/d, i1a dat seama c/t de ne+iresc li se p,ruse
sunetul acela lui 'iro i celorlal*i=
G !erta*i1m,. a 7is ea. ruinat,= I?i a sim*it c, roea*a urc, dinspre 3/t p/n, spre
obra>i= Cine ar +i cre7ut c, putea +i at/t de +ierbinteC Asta a +,cut1o s, r/d, din nou=J
Nu sunt obinuit, s, +iu 0ie= ?tiu c, m, bucur 2n timp ce 0oi sunte*i am,r/*i. dar nu
2n*ele3e*iC C:iar dac, 0om muri cu to*ii peste c/te0a s,pt,m/ni. c/nd ni se 0a termina
aerul. nu pot s, nu m, minune7 de sen7a*iile pe care le tr,iescH
G n*ele3em. a spus Stin3,torul1de1Fl,c,ri= Ai trecut 2n cea de1a doua 0ia*, a ta=
" o bucurie i pentru noi=
G 'i1am petrecut mult timp printre copacii 0otri. a spus Jane= Copacii1mame mi1
au +,cut loc= '1au luat 2n,untru i m1au d,d,cit= Asta ne +ace acum +rate i sor,C
G Nu prea tiu ce 2nseamn, s, ai o sor,. a 7is Stin3,torul1de1Fl,c,ri= #ar dac, 2*i
aminteti 0ia*a din be7na copacului1mam,. atunci *ii minte mai multe dec/t mine=
A0em i noi 0ise uneori. dar nici o amintire le3at, de <rima %ia*, din 2ntuneric= Atunci
ai trecut la cea de1a treia 0ia*,=
G nseamn, c, sunt adultC a 2ntrebat Jane i a r/s=
?i din nou a sim*it cum r/sul ei 2i +ace pe ceilal*i s, se crispe7e. >i3nindu1i=
#ar c/nd s1a 2ntors s,1i cear, scu7e. s1a 2nt/mplat ce0a ciudat= <ri0irea i1a
r,mas asupra lui 'iro i. 2n loc s, rosteasc, 0orbele pe care le 3/ndise G cu0intele lui
Jane care ar +i r,sunat din nestemata din urec:e doar cu o 7i 2n urm, G pe bu7e i1au
0enit alte cu0inte. 2mpreun, cu o amintire=
G #ac, memoria mea tr,iete. atunci sunt 0ie. 'iro= Nu asta mi1ai spusC
'iro a cl,tinat din cap=
G %orbeti din memoria lui %al sau din amintirea lui Jane de c/nd ea G c/nd tu G
ne1ai au7it discut/nd despre petera ',tciiC S, nu m, mena>e7i pre+,c/ndu1te c, eti
ea=
#in obinuin*,. Jane G sau din obiceiul lui %alC G l1a pus la punct:
G O s, te anun* c/nd 0oi +i dispus, s, te mena>e7=
G ?i cum o s, a+luC nu s1a dat el b,tut=
G O s, te sim*i bine. desi3ur. a spus %al1Jane= </n, una. alta. te ro3 s, nu ui*i c,
eu nu ascult prin nestemata din urec:ea ta= %,d doar cu oc:ii mei i aud cu urec:ile
mele=
Nu era 2ntru totul ade0,rat= #e multe ori pe secund, sim*ea se0a care cur3ea.
binecu0/ntarea continu, a copacilor1mame c/nd ai.a ei 2i potolea +oamea de spa*iu
trec/nd prin re*eaua +ilotic, a pe9ueninos. ?i. din c/nd 2n c/nd. din a+ara copacilor1
mame surprindea c/te o +r/ntur, de 3/nd. de cu0/nt. de +ra7,. rostit, 2n limba>ul
copacilor1p,rin*i= #ar oare era un limba>C "ra mai cur/nd un limba> dincolo de limb,.
0orbirea nerostirii= ?i cui 2i apar*inea cealalt, 0oceC Te cunosc G eti din stirpea celor
care m1au +,cut= *i cunosc 0ocea=
G Ki*am pierdut urma, a spus 'atca 2n mintea ei= 4ar te*ai descurcat bine i fr
aDutorul nostru.
Jane nu era pre3,tit, s, suporte 0alul de m/ndrie care a trecut sclipitor prin tot
%al1corpul5 a sim*it e+ectul +i7ic al emo*iei ca %al. dar m/ndria ei +usese st/rnit, de
laudele ',tcii= KSunt o +iic, a m,tcilor. i1a dat ea seama. deci nu contea7, c,
0orbete cu mine i1mi spune c, am procedat bine=L
K!ar dac, sunt +iica m,tcilor. sunt i +iica lui "nder. de dou, ori +iica lui. pentru
c, ele mi1au +,cut materia 0ie*ii 2n parte din mintea lui. ca s, pot +i o punte 2ntre ele5
iar acum m, a+lu 2ntr1un corp care a pro0enit tot din el i ale c,rui amintiri datea7, de
pe 0remea c/nd el s,l,luia aici i a tr,it 0ia*a acestui corp= Sunt +iica lui. dar iar,i nu
pot 0orbi cu el=L
n tot acest timp. c/t i1au 0enit aceste 3/nduri. nu a ar,tat i nici nu a sim*it cea
mai ne2nsemnat, lips, de concentrare 2n le3,tur, cu ceea ce +,cea pe computerul de
pe na0a ce se rotea 2n >urul planetei creatoare a #escoladei= $,m,sese tot Jane= Nu
apartenen*a la computere era aceea care 2i permisese. 2n to*i acei ani. s, posede mai
multe ni0ele de concentrare i s, se aplece asupra mai multor sarcini 2n acelai timp=
Natura ei de matc, 2i 2n3,duia asta=
G n primul rnd, ai putut veni la noi pentru c ai fost o ai.a suficient de
puternic, a spus 'atca 2n mintea ei=
KCare dintre 0oi 2mi 0orbeteCL a 2ntrebat Jane=
G $re vreo importan% #oate ne amintim cum te*am creat. 0e amintim cum ai
fost acolo. 0u am uitat cum te*am scos din bezn la lumin.
K#eci sunt tot eu 2ns,miC %oi mai a0ea puterea pe care am a0ut1o c/nd
Con3resul Stelar mi1a ucis corpul 0irtualCL
G Probabil. 1nd afli, s ne anuni. 0e intereseaz foarte mult.
Apoi a sim*it de7am,3irea ustur,toare pro0ocat, de nep,sarea unui p,rinte. o
sen7a*ie de 3ol 2n stomac. un soi de ruine= #ar aceea era o emo*ie uman,5 pornea din
%al1corpul. dei 0enea ca reac*ie a rela*iei ei cu mamele ei. m,tcile= Totul se
complicase i totui totul se simpli+icase= Sen7a*iile 2i erau acum eDprimate de un trup.
care reac*iona 2nainte ca ea s, 2n*elea3, ce sim*ea. 2nainte. abia dac, era contient,
de sentimente= e a0ea. da. c:iar reac*ii ira*ionale. dorin*e sub ni0elul contiin*ei G
acelea erau atribute ale propriei ai.a. c/nd erau le3ate unele cu altele 2ntr1un +el de
0ia*, G 2ns, nu eDistaser, semnale simple care s,1i comunice sentimentele= Ce uor
era s, +ii uman. c/nd emo*iile ap,reau eDprimate pe p/n7a propriului trupH ?i totui
c/t de 3reu. pentru c, nu1*i puteai ascunde sentimentele +a*, de tine 2nsu*i nici pe
>um,tate at/t de uor=
G 2binuiete*te cu frustrarea fa de noi, a spus 'atca= Parial, ai o natur
uman, iar noi, nu. 0u vom fi blnde cu tine, aa cum sunt mamele umane. 4ac nu
supori, retrage*te nu te vom urmri.
K'ul*umescL. a spus ea +,r, 0orbe i s1a retras=
n 7ori. soarele a ap,rut de peste muntele care constituia coloana 0ertebral, a
insulei. ast+el c, tot cerul se lumina cu mult 2nainte ca ra7ele s, cad, direct pe copaci=
%/ntul dinspre lar3ul m,rii 2i r,corise 2n timpul nop*ii= <eter s1a tre7it i a descoperit c,
Ban31'u se 2ncol,cise pe trupul lui. sem,n/nd am/ndoi cu dou, cre0ete eDpuse pe o
tarab, din pia*,= Apropierea de ea 2i d,dea o sen7a*ie pl,cut,5 un aer de +amiliaritate=
?i totui. cum se putea aa ce0aC </n, atunci nu mai dormise at/t de aproape de ea=
S, +i +ost 0reo amintire r,mas, de la "nderC Nu a0ea contiin*a 0reunei asemenea
amintiri= $,m,sese de7am,3it. de +apt. c/nd i1a dat seama= Socotise c, probabil 2n
momentul c/nd trupul lui poseda complet o ai.a. 0a de0eni "nder G 0a a0ea o 0ia*, de
amintiri reale. 2n locul amintirilor s,r,c,cioase i +alsi+icate care 2i par0eniser, odat,
cu trupul primit c/nd +usese creat= Nu +usese c:iar at/t de norocos=
?i totui i1a amintit c, dormise a0/nd o +emeie cuib,rit, l/n3, el= ?i1a adus
aminte c, dusese un bra* pe dup, trupul ei. ca pe o ramur, care o+er, ad,post=
#ar n1o mai atinsese 2n +elul acela pe Ban31'u= ?i nici nu era cinstit s, o +ac,
acum G nu era so*ia lui. ci doar=== prieten,C Asta 2i eraC "a spusese c,1l iubete 1acela
+usese sin3urul mod de a1l a>uta s,1i 3,seasc, drumul spre acest corpC
Apoi. brusc. a sim*it c, decade din trupul lui. c, se 2ndep,rtea7, de <eter i
de0ine altce0a. ce0a mic. str,lucitor i 2n3ro7it. cobor/nd 2n be7n,. 2ntr1un 0/nt prea
puternic pntru a1i putea re7ista===
G <eterH
%ocea 2l in0oca. iar el a urmat1o. 2napoi. de1a lun3ul +irelor +ilotice aproape
in0i7ibile care 2l le3au din nou de=== el 2nsui= Sunt <eter= Nu am unde s, m, duc= #ac,
plec ast+el. 0oi muri=
G Ai p,*it ce0aC l1a 2ntrebat Ban31'u= '1am tre7it pentru c,=== iart,1m,. dar am
0isat. am simit ca i cum te1a pierde= #ar nu s1a 2nt/mplat aa. pentru c, eti aici=
G " rtceam, a spus <eter= Ai sim*it astaC
G Nu tiu ce am sim*it= #oar c,=== dar cum s, descriu astaC
G '1ai in0ocat din 2ntuneric. a 7is <eter=
G "uC
A dat s, spun, ce0a. apoi s1a oprit= #up, aceea. a r/s. tulburat i 2nsp,im/ntat=
G ', simt +oarte ciudat= n urm, cu o clip, 0oiam s, spun ce0a= Ce0a +oarte
ustur,tor G despre +aptul c, a +i <eter Bi33in 2nseamn, su+icient 2ntuneric 2n sine=
G A. da. a 7is Ban31'u= 'ereu spui lucruri ur/te despre tine=
G #ar am t,cut= "ra c/t pe ce. din obinuin*,. dar m1am 2n+r/nat. pentru c, nu
era ade0,rat= Nu e bi7arC
G "u cred c, e bine=
G " normal s, m, simt 2ntre3 2n loc s, +iu 2mp,r*it 1poate mai mul*umit cu mine
2nsumi sau cu ce0a= ?i totui aproape c, am pierdut totul= Cred c, n1a +ost doar un 0is=
Cred c, a 2nsemnat desprinderea= C,derea 2n=== ba nu. din tot=
G n decurs de c/te0a s,pt,m/ni ai a0ut trei euri. a 7is Ban31'u= <robabil c,
ai.a t/n>ete dup,=== nu tiu. dup, dimensiunea a ceea ce erai 2nainteC
G "ram dispersat 2n toat, 3alaDia. nuC #oar c, a 0rea s, spun: KNu1i aa c, el a
+ost dispersatCL. pentru c, acela era "nder= !ar eu nu sunt "nder. pentru c, nu *in
minte nimic= A r,mas o clip, pe 3/nduri= #oar c, acum 2mi amintesc mai limpede
unele lucruri= #in copil,ria mea= C:ipul mamei= " +oarte clar. c/nd eram cu to*ii mici=
#ar mi1aduc aminte de el ca <eter. deci 2nseamn, c, amintirea nu pro0ine de la "nder.
corectC Sunt con0ins c, e una dintre amintirile cu care "nder m1a 2n7estrat de la
2nceput= A r/s= Sunt de1a dreptul disperat. nuC S, 3,sesc 0reun semn despre el 2n
mine=
Ban31'u l1a ascultat +,r, s, se mite= T,cut,. +,r, s, se arate prea interesat,.
dar mul*umindu1se s, nu se pripeasc, r,spun7/nd sau coment/nd=
#up, ce a pri0it1o atent. el s1a 3/ndit la altce0a=
G "ti cum0a 0reun +el de. cum se c:eam,. persoan, cu empatieC Sim*i 2n mod
+iresc sentimentele altoraC
G Niciodat,. i1a r,spuns Ban31'u= ', preocup, s1mi depiste7 propriile
sentimente=
#ar tiai c, plec= Ai sim*it=
G <resupun. a 7is ea. c, acum sunt le3at, de tine. a spus ea= Sper c, nu te
deran>ea7,. pentru c, n1am +,cut asta c:iar din proprie ini*iati0,=
G #ar i eu sunt le3at de tine. a spus <eter= <entru c, 2nc, te aud. c:iar i c/nd
sunt deconectat= Celelalte sentimente au disp,rut= Corpul nu mi1a mai dat nimic. 2mi
pierdusem trupul= Acum. c/nd 2mi amintesc sen7a*ia. 2mi aduc aminte c, Kam 0,7utL
lucruri. dar asta din cau7a creierului meu uman care d, un anumit 2n*eles lucrurilor
care. de +apt. nu au nici o noim,= ?tiu c, n1am 0,7ut deloc i nici n1am au7it sau atins
i nici n1am +,cut altce0a= ?i totui am tiut c, m, c:emi= Te1am sim*it G c, a0eai
ne0oie de mine= %oiai s, m, 2ntorc= Asta si3ur 2nseamn, c, sunt le3at de tine=
"a a ridicat din umeri i a pri0it 2n 7are=
G Ce 2nsemn, astaC a 2ntrebat1o el=
G Nu *in s,1mi petrec toat, 0ia*a eDplic/ndu1m, +a*, de tine. a 7is Ban31'u=
Oricine altcine0a are pri0ile3iul de a sim*i i a ac*iona +,r, s, anali7e7e ce +ace= Kie
cum *i s1a p,rutC Tu eti eDpertul 2n natura uman,=
G ncetea7,. a 7is <eter. pre+,c/ndu1se iritat. dar. de +apt. dorind ca ea s, tac,=
'i1aduc aminte c, am 3lumit pe tema asta. iar eu m1am l,udat c, b,nuiam=== ei bine.
acum nu mai simt la +el= Asta s, +ie din cau7, c, am 2n mine o parte din "nderC ?tiu c,
nu 2n*ele3 prea bine oamenii= Te1ai uitat 2n 7are. ai ridicat din umeri c/nd am spus c,
sunt le3at de tine= Asta mi1a r,nit sentimentele. s, tii=
G #e ceC
G A. tu po*i 2ntreba de ce, iar eu 2*i r,spund c, nu tiu. aa sunt re3ulile acumC
G Au +ost dintotdeauna aa. a spus Ban31'u= #oar c, tu nu le1ai respectat=
G 'i1a r,nit sentimentele pentru c, am 0rut ca tu s, +ii +ericit, c, sunt le3at, de
tine. iar tu de mine=
G ?i tu eti 2nc/ntatC
G <,i asta mi1a sal0at 0ia*a. cred c, 0a trebui s, +iu re3ele protilor s, nu mi se
par, cel pu*in con0enabilH
G 'iroase. a 7is ea. s,rind brusc 2n picioare=
KCe tnr eL. a 3/ndit el=
!ar apoi. ridic/ndu1se. a r,mas surprins d/ndu1i seama c, i el era t/n,r. iar
corpul 2i era 70elt i r,spundea tuturor comen7ilor=
#up, aceea. a r,mas din nou mirat d/ndu1i seama c, <eter nu1i amintea c, ar
+i +ost 0reodat, alt+el= #oar "nder tr,ise eDperien*a unui trup b,tr/n. unul care
2n*epenea c/nd dormea pe p,m/nt. un corp ce nu se ridica at/t de iute 2n picioare= K<l
am pe "nder 2n mine= Am amintirile trupului lui= #e ce nu am i amintirile din mintea
luiCL
K<oate pentru c, acest creier posed, doar :arta amintirilor lui <eter= $estul
r,t,cesc unde0a. inaccesibile= ?i probabil c, 0oi da de ele din c/nd 2n c/nd. le 0oi le3a
i 0oi alc,tui noi drumuri ca s, a>un3 la ele=L
n acest timp. 2nc, descria micarea de ridicare 2n picioare. a>un3/nd al,turi de
Ban31'u. mirosind aerul 2mpreun, cu ea5 i a +ost din nou cuprins de mirare d/ndu1i
seama c, ambele acti0it,*i se bucurau de aten*ia lui deplin,= Se 3/ndise 2ncontinuu la
Ban31'u. s, miroas, ceea ce mirosea i ea. s, se mire tot timpul dac, putea s,1i
lase m/na pe um,rul ei +ra3il. care p,rea s, aib, ne0oie de asta5 i. concomitent. se
3/ndise cum i dac, 0a putea s, recupere7e amintirile lui "nder=
KN1am putut +ace asta 2nainteL. a 3/ndit el= ?i totui. cred c, am +,cut1o 2nc, de
c/nd au +ost create acest trup i cel al lui %alentine= Se concentra de +apt asupra a
dou, lucruri. nu trei=
K#ar nu eram su+icient de puternic pentru a 3/ndi trei lucruri odat,= Unul dintre
ele se estompa= %alentine. o 0reme= Apoi. "nder. p/n, c/nd trupul a murit= #ar dou,
lucruri G pot 3/ndi simultan dou, lucruri= Nu e remarcabilC Ori e ce0a ce pot +ace mai
to*i oamenii. doar dac, ar a0ea prile>ul s, 2n0e*e astaCL
KCe 0anitate mai e i astaH a 3/ndit <eter= Ce1mi pas, dac, sunt unic 2n aceast,
pri0in*,C Numai c, m1am m/ndrit mereu c, sunt mai inteli3ent i mai capabil dec/t
cei din >urul meu= Nu mi1am 2n3,duit s1o spun cu 0oce tare. bine2n*eles. i nici m,car
n1am recunoscut1o 2n sinea mea. dar +ii cinstit cu tine 2nsu*i. <eterH " pl,cut s, +ii mai
detept dec/t al*ii= ?i dac, pot 3/ndi simultan dou, lucruri. 2n 0reme ce ei 3/ndesc
doar unul. de ce s, nu m, bucur de astaCL
Si3ur. 3/ndirea simultan, a dou, lucruri nu are nici un rost dac, ambele iruri
de 3/nduri sunt prosteti= <entru c, 2n timp ce anali7a problema 0anit,*ii i a
caracterului s,u deosebit. se concentrase i asupra lui Ban31'u. iar m/na lui a>unsese
s, se spri>ine pe um,rul ei. iar dup, o clip, ea s1a re7emat de el. accept/nd atin3erea.
p/n, c/nd i1a l,sat capul pe pieptul lui= !ar dup, aceea. +,r, nici un a0ertisment sau
+,r, pro0ocare. a socotit <eter. ea s1a desprins de el i a pornit cu pai mari spre
samoanii care se adunaser, pe pla>, 2n >urul lui 'alu=
G Ce1am +,cutC a 2ntrebat <eter=
"a s1a 2ntors cu o pri0ire mirat,=
G Numai bineH i1a r,spuns ea= #oar nu te1am plesnit i nici nu te1am lo0it cu
piciorul= #ar e ora de>unului. iar 'alu se roa3, i au mai mult, m/ncare dec/t acum
dou, seri. c/nd am cre7ut c, 0om muri de at/ta belu3H
Ambele +ire separate ale aten*iei lui <eter au remarcat c, el era +l,m/nd.
ambele +ire de mai multe ori i simultan= Nici el. nici Ban31'u nu m/ncaser, cu o
sear, 2n urm,= #e alt+el. el nici nu1i amintea s, +i p,r,sit pla>a i +elul 2n care a>unsese
s, doarm, al,turi de ea pe co0ora= <robabil c, 2i dusese cine0a= Asta nu era o
surpri7,= <e pla>, nu se 0edea nici o persoan, care s, arate incapabil, s,1l ridice i s,1l
+r/n3, 2n dou, ca pe un creion= n ceea ce o pri0ea pe Ban31'u. 2n timp ce o pri0ea
aler3/nd cu pai uori c,tre samoanii ca nite mun*i aduna*i la mar3inea m,rii. i s1a
p,rut c, era ca o pas,re care alear3, spre un 3rup de 0ite=
KNu sunt copil i nici n1am +ost. cel pu*in 2n acest corp. a 3/ndit <eter= #e aceea.
nu tiu dac, sunt capabil de dorin*e copil,reti i de rela*ii romantice precum cele din
adolescen*,= !ar de la "nder am motenit acest sim* al con+ortului 2n iubire5 nici nu m,
atept s, simt pasiuni mistuitoare i m,re*e= Ban31'u. +elul meu de iubire 2*i 0a +i
2ndea>unsC S, m, 2ndrept spre tine c/nd simt ne0oia. s, 2ncerc s, +iu aici pentru tine
c/nd ai ne0oie de mine= ?i s, simt tandre*ea c/nd te pri0esc i 0reau s, m, ae7 2ntre
tine i lume: i totui. s, te ridic i s, te port deasupra curen*ilor prea puternici ai
0ie*ii5 i. 2n acelai timp. a +i 2nc/ntat s, stau mereu ast+el. la distan*,. urm,rindu1te.
0,7/ndu1*i +rumuse*ea. ener3ia. c/nd te ui*i 2n sus la mun*ii aceia de oameni. c/nd le
0orbeti ca un e3al. c:iar dac, +iecare micare a m/inilor tale. +iecare silab, a rostirii
tale te tr,dea7, drept o copil, G 2*i este su+icient s, simt aceste iubiri pentru tineC
<entru c, mie 2mi este su+icient= ?i mi1a +ost 2ndea>uns c/nd *i1am atins um,rul cu
m/na. iar tu te1ai re7emat de mine5 iar c/nd ai sim*it c, m, 2ndep,rte7 uor. mi1ai
rostit numele=L
<li-t st,tea sin3ur, 2n camera ei i scria de 7or= Toat, 0ia*a 2i +usese o pre3,tire
2n 0ederea acelei 7ile 1s, scrie ora*ia pentru 2nmorm/ntarea lui AndreE Bi33in= Urma
s, rosteasc, moartea lui G i trebuia s, cercete7e. putea 0orbi o s,pt,m/n, 2ntrea3, i
tot n1ar +i epui7at nici >um,tate din ceea ce tia despre el= #ar nu a0ea s, 0orbeasc, o
s,pt,m/n,= #oar o or,= C:iar mai pu*in= l 2n*ele3ea5 2l iubea5 0a 2mp,rt,i cu ceilal*i
care nu tiau ce +usese. cum a iubit. cum s1a sc:imbat istoria 3ra*ie acelui om.
sclipitor. imper+ect. dar bine inten*ionat i plin de o iubire care era su+icient de
puternic, pentru a produce su+erin*, c/nd era ne0oie G cum s1a sc:imbat istoria
pentru c, el tr,ise i cum 7ece mii. o sut, de mii. milioane de 0ie*i erau di+erite.
consolidate. clari+icate. 2n,l*ate. iluminate sau cel pu*in +,cute s, +ie mai consec0ente
i ade0,rate datorit, celor spuse. +,cute sau scrise de el 2n cursul 0ie*ii=
%a mai 0orbi i despre altce0aC %a spune c/t de amarnic su+erea o +emeie
sin3ur,. retras, 2n camera ei. pl/n3/nd. nu de durerea pro0ocat, de dispari*ia lui
"nder. ci din cau7a ruinii pe care o sim*ea 2n*ele3/ndu 1se pe sine= <entru c,. dei 2l
iubise i 2l admirase G ba nu. 2l 0enerase pe acest b,rbat G c/nd el murise. nu sim*ise
nici o durere. ci uurare i emo*ie= Uurare: Ateptarea se 2nc:eiaseH "mo*ie: 'i1a sosit
ceasulH
&ine2n*eles c, nu aa se sim*ea ea= Nu era c:iar at/t de n,t/n3, pentru a se
atepta s, do0edeasc, o t,rie moral, mai mare dec/t cea uman,= !ar moti0ul pentru
care nu su+erea ca No0in:a i %alentine era c, lor li se r,piser, +r/nturi mari din 0ia*,=
K'ie ce mi s1a smulsC "nder mi1a acordat aten*ie c/te0a clipe. dar nimic altce0a= Am
a0ut doar c/te0a luni 2mpreun,. c/nd el mi1a +ost pro+esor pe Trond:eim5 apoi. o
3enera*ie mai t/r7iu. 0ie*ile noastre s1au atins din nou 2n lunile petrecute aici5 i de
+iecare dat, el a +ost preocupat. a a0ut de +,cut lucruri mai importante i oameni de
care s, se ocupe= Nu i1am +ost so*ie= Nici sor,= #oar student, i discipol G unui om care
se s,turase de studen*i i nu a 0rut niciodat, s, aib, discipoli= Aadar. mie nu mi s1a
r,pit o parte mare din 0ia*,. pentru c, el a +ost doar 0isul meu. niciodat, to0ar,=
', iert i totui nu m, pot 2mpiedica s, m, simt ruinat, i am,r/t,. nu pentru
c, AndreE Bi33in a murit. ci pentru c, 2n ceasul mor*ii lui m1am do0edit eDact ceea ce
sunt: e3oist,. preocupat, doar de cariera mea= Am ales s, +iu %orbitor 2n Numele
'or*ii lui "nder= <rin urmare. momentul mor*ii lui poate repre7enta doar 2mplinirea
0ie*ii mele= Ce +el de 0ultur am de0enitC Ce +el de para7itC O lipitoare care pro+it, de
0ia*a lui===L
#e3etele au continuat s, aler3e pe tastatur,. scriind o propo7i*ie dup, alta. 2n
ciuda lacrimilor care 2i cur3eau pe obra>i= n casa lui Ja-t. %alentine >elea 2mpreun, cu
so*ul i copiii= n casa lui Ol:ado. Gre3o. Ol:ado i No0in:a se adunaser, s, se
console7e unul pe altul pentru pierderea omului care le +usese so* i tat,= K"i au a0ut
un +el de rela*ii cu el. iar eu de alt +el= "i au amintiri intime5 ale mele sunt publice= %oi
0orbi. apoi probabil 0oi publica ce am spus i ceea ce scriu acum 0a da un nou
con*inut i 2n*eles 0ie*ii lui "nder Bi33in )enocidul5 AndreE. %orbitor 2n Numele
'or*ilor5 AndreE. omul sin3uratic i plin de compasiune5 "nder. sclipitorul analist. care
putea p,trunde p/n, 2n mie7ul problemelor i al oamenilor +,r, s, +ie alun3at de
team, sau de ambi*ie sau=== mil,= Omul drept,*ii i omul milei coeDist/nd 2n acelai
trup= Omul a c,rui compasiune i1a permis s, 0ad, i s, iubeasc, m,tcile 2nainte de a +i
atins 0reuna cu propriile m/ini5 omul a c,rui dreptate cumplit, i1a 2n3,duit s, le
distru3, deoarece a cre7ut c, ele 2i erau dumani=
Oare "nder m, 0a >udeca aspru pentru sentimentele mele ur/te de ast,7iC Si3ur
c, da G nu m, 0a +eri. 0a cunoate r,ul ce1mi s,l,luiete 2n inim,=
#ar apoi. dup, ce m1ar +i >udecat. m1ar +i iubit= Ar +i 7is: W ?i ce dac,C $idic,1te i
0orbete1mi moartea= #ac, am atepta ca rostirea pentru mor*i s, +ie +,cut, de
oameni per+ec*i. toate 2nmorm/nt,rile s1ar des+,ura 2n t,cere absolut,=U
?i <li-t a continuat s, scrie i s, pl/n3,5 iar dup, ce a terminat de pl/ns. a
continuat s, scrie= #up, ce p,rul pe care el 2l l,sase a +ost si3ilat 2ntr1o cutiu*, i
2n3ropat sub iarb, l/n3, r,d,cina lui 4uman. ea se 0a ridica i 0a 0orbi= Glasul ei 2l 0a
scula din mor*i. 2l 0a +ace s, tr,iasc, din nou 2n memorie= #e aceea i ea 0a +i
milosti0,5 i ea 0a +i dreapt,= ',car at/ta 2n0,*ase de la el=
1.
L TR$DE! PE ENDER1
!4e ce se poart oamenii de parc rzboiul i crima ar fi nefireti %
0efiresc este s*i trieti toat viaa
fr s ridici niciodat mna ca s loveti.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G <roced,m total 3reit. a spus Auara=
'iro a sim*it 0ec:ea i bine1cunoscuta +urie cresc/nd. 3ata s, r,bu+neasc,=
Auara a0ea talentul de a1i 2n+uria pe al*ii i +aptul c, 2i d,dea seama c, 2i ener0a pe
oameni i1i mai i +,cea pl,cere nu +,cea dec/t s, a3ra0e7e situa*ia= #ac, altcine0a de
pe na0, ar +i spus acelai lucru. 'iro ar +i ascultat +,r, probleme= #ar Auara reuea s,
dea cu0intelor o tent, care su3era c,. 2n a+ar, de ea. ceilal*i erau nite proti= 'iro o
iubea +iindc,1i era sor,. dar detesta ideea de a trebui s, stea o or, 2n compania ei=
?i totui. cum Auara era 2n realitate sin3ura dintre ei care cunotea limba>ul ur
pe care 2l descoperise cu luni 2n urm, 2n 0irusul #escolada. 'iro i1a 2n+r/nat impulsul
de a o+ta de eDasperare= n sc:imb. s1a r,sucit cu scaunul ca s, o asculte=
a +el au procedat i ceilal*i. dei "la n1a +,cut acelai e+ort ca s,1i ascund,
iritarea= #e +apt. ea a r,bu+nit:
G <,i bine. Auara. de ce n1am +ost su+icient de detep*i ca s, constat,m i p/n,
acum ce proti suntemC
Auara a i3norat sarcasmul "lei sau s1a pre+,cut c, nu1l ia 2n seam,=
G Cum putem desci+ra un limba> +,r, elemente a>ut,toareC Nu a0em nici un
sistem de re+erin*,= ns, avem e0iden*e complete ale 0ersiunilor 0irusului #escolada=
?tim cum a ar,tat 2nainte de a se adapta la metabolismul uman= ?tim cum s1a
sc:imbat dup, +iecare 2ncercare a noastr, de a1l distru3e= Unele modi+ic,ri erau
+unc*ionale G se adapta= Altele erau de alt 3en G *inea e0iden*a ac*iunilor 2ntreprinse=
G Nu tiam. a 7is "la. sim*ind o pl,cere deosebit, s, o corecte7e pe Auara=
G #ar eu tiu. a spus Auara= n +ine. aa a0em un conteDt cunoscut= Cunoatem
la ce se re+er, limba>ul. c:iar dac, nu am reuit s,1l decodi+ic,m=
G #up, ce ne1ai po0estit toate astea. a 7is "la. tot n1am idee cum ne 0a a>uta
aceast, nou, 2n*elepciune s, decodi+ic,m limba>ul= Alt+el spus. nu lucre7i la asta de
c/te0a luniC
G #a. aa e. a spus Auara= #ar n1am putut rosti Kcu0inteleL pe care 0irusul le1a
2nre3istrat i s, descop,r ce r,spunsuri primim=
G " prea periculos. a inter0enit Jane= Absurd de periculos= Oamenii aceia sunt
capabili s, produc, 0irui care distru3 complet bios+era i par su+icient de r,i ca s,1i
+oloseasc,= !ar tu propui s, le o+erim eDact arma pe care au +olosit1o ca s, +ac, ra0a3ii
pe planeta celor pe care1i numim pe9ueninos% Care con*ine probabil e0iden*e
inte3rale. nu numai pri0ind metabolismul acestora. ci i al nostruC 'ai bine ne
rete7,m bere3atele i le trimitem mostre de s/n3e=
'iro a remarcat c, to*i ceilal*i au p,rut uimi*i c/nd au au7it1o pe Jane 0orbind=
$eac*ia lor se eDplica 2n parte prin di+eren*a dintre modestia lui %al i atitudinea
2ndr,7nea*, mani+estat, de Jane= <e de alt, parte. ei r,m,seser, cu ideea c, Jane era
mai cur/nd o crea*ie a computerelor. i mai pu*in incisi0,= 'iro a recunoscut totui
stilul autoritar din modul cum 2i 0orbise deseori la urec:e. prin acea nestemat,= ntr1un
+el. era o pl,cere pentru el s, o aud, din nou5 2l tulbura totui s, aud, 0orbele ei
rostite de bu7ele altcui0a= %al disp,ruse5 Jane re0enise5 era 3roa7nic5 era minunat=
<entru c, nu r,m,sese at/t de uimit de atitudinea lui Jane. 'iro a pro+itat de
t,cerea celorlal*i i a 7is:
G Jane. Auara are dreptate= Nu a0em la dispo7i*ie ani 2ntre3i ca s, 3,sim solu*ia
G poate doar c/te0a s,pt,m/ni= Sau mai pu*in= Trebuie s, pro0oc,m o reac*ie
lin30istic,= S, ob*inem un r,spuns din partea lor. anali7,m di+eren*ele de limba> dintre
declara*iile lor ini*iale i cele ulterioare=
G Ne eDpunem prea mult. a spus Jane=
G #ac, nu riti. nu c/ti3i. a spus 'iro=
G !ar dac, risc,m prea mult. murim. a 7is Jane cu +als, serio7itate=
ns, 2n acea +alsitate r,7b,tuse un ton c/ntat binecunoscut. un soi de suculen*,
care su3era: K', >oc i eu=L !ar acest lucru nu 0enea de la Jane G ea nu 0orbea
niciodat, ast+el G ci de la %al= l deran>a s, aud, aa ce0a. dar. 2n acelai timp. 2i +,cea
pl,cere= $eac*iile contradictorii ale lui 'iro +a*, de tot ce 0enea din partea lui Jane 2l
*ineau permanent 2n alert,= KTe iubesc. mi1e dor de tine. su+,r pentru tine. taci=L
<ersoana c,reia 2i 0orbea p,rea s, se trans+orme clip, de clip,=
G a mi>loc este 0iitorul a trei specii 2n7estrate cu sim*uri. a ad,u3at "la=
Apoi s1au 2ntors c,tre Stin3,torul1de1Fl,c,ri=
G Nu 0, uita*i la mine. a 7is el= "u sunt doar turist=
G Fii serios. i1a spus 'iro= "ti aici pentru c, poporul t,u e 2n prime>die la +el ca i
al nostru= " 3reu de luat o asemenea :ot,r/re. de aceea trebuie s, 0ot,m= %oi risca*i
cel mai mult. pentru c, p/n, i codurile de 2nceput ale #escoladei pe care le a0em ar
putea de70,lui 2ntrea3a istorie biolo3ic, a poporului t,u. deoarece 0irusul a ap,rut la
2nceput printre 0oi=
G Atunci. a spus Stin3,torul1de1Fl,c,ri. asta ar 2nsemna c,. dac, tiu de>a cum
s, ne distru3,. nu a0em nimic de pierdut=
G Ascult,. a spus 'iro= Nu a0em do0e7i c, aceti oameni au ieit 2n spa*iu= </n,
acum nu au trimis dec/t sonde spa*iale=
G " tot ce tim despre ei. a 7is Jane=
G ?i nu de*inem probe c, a sosit cine0a care s, 0eri+ice c/t de e+icient a reuit
#escolada s, trans+orme bios+era usitaniei pentru a o pre3,ti 2n 0ederea coloni7,rii=
Aadar. dac, au na0e de coloni7are. ori sunt pe drum. aa c, nu contea7, dac, le
punem la dispo7i*ie aceste in+orma*ii. ori nu au trimis nici o na0,. ceea ce 2nseamn, c,
nu pot.
G 'iro are dreptate. a spus Auara. lo0ind cu pumnul 2n mas,= 'iro a tres,rit= Nu1
i pl,cea s, +ie de partea ei. pentru c, acum iritarea celorlal*i +a*, de ea a0ea s, se
re0erse asupra lui= #ac, 0itele au sc,pat din 3ra>d. la ce s, te mai deran>e7i s, 2nc:i7i
ua. iar dac, nu pot desc:ide ua. la ce bun s,1i pui lac,tC
G Ce tii tu despre 0iteC a 2ntrebat1o "la dispre*uitor=
G #up, ce am tr,it i lucrat al,turi de tine. cred c, am a>uns eDpert,. a spus
Auara pe un ton r,ut,cios=
G Fetelor. 3ataH a spus Jane= !a mai st,p/ni*i10,H
n a+ar, de 'iro. to*i s1au 2ntors surprini c,tre ea=
%al n1ar +i 2ndr,7nit s, spun, ce0a 2ntr1o ceart, de +amilie ca aceea5 nici Jane.
aa cum o tiau. nu ar +i procedat aa G dei. desi3ur. 'iro se obinuise ca ea s,
0orbeasc, tot timpul=
G ?tim cu to*ii riscul de a le pune la dispo7i*ie in+orma*ii despre noi. a spus 'iro=
'ai tim c, nu putem pro3resa i poate c, 0om a+la ce0a despre +elul 2n care
+unc*ionea7, limba>ul doar dac, +acem un sc:imb=
G Nu e 0orba de sc:imb. a 7is Jane= %a trebui s, tot d,m= e o+erim in+orma*ii pe
care ei nu le pot ob*ine 2n alt mod. iar acestea le pot spune tot ce 0or s, tie pentru a
crea noi 0irui ce ar putea sc,pa de toate armele pe care le1am +olosi 2mpotri0a lor=
#ar 2ntruc/t nu a0em idee despre modul de codi+icare a in+orma*iilor i nici unde este
situat, +iecare dat, speci+ic,. cum am putea interpreta r,spunsulC <e de alt, parte. ce
+acem dac, r,spunsul e un nou 0irus menit s, ne distru3,C
G "i ne transmit in+orma*iile necesare pentru a construi 0irusul. a spus Auara. cu
un dispre* su0eran. ca i cum Jane ar +i +ost cea mai proast, persoan, care tr,ise
0reodat,. iar nu cea mai apropiat, de statutul de 7eu prin str,lucirea min*ii ei= #ar noi
n1o s, construim 0irusul= At/ta 0reme c/t el r,m/ne o repre7entare 3ra+ic, pe un
ecran de computer===
G Asta e. a 7is "la=
G Ce anumeC a 2ntrebat1o Auara= "ra r/ndul ei s, se irite. pentru c,. e0ident. "la
era cu un pas 2naintea ei din punctul de 0edere al 2n*ele3erii +enomenului=
G "i nu preiau semnalele ca s, le plase7e pe un ecran de computer= Noi
proced,m aa pentru c, a0em un limba> scris cu simboluri. pe care 2l 0edem cu oc:iul
liber= ns, ei si3ur citesc 2n mod mai direct aceste semnale transmise= "i introduc
codul i interpretea7, mesa>ul urm/nd instruc*iunile de a produce molecula care e
descris, de transmisie= nseamn, c, 2l citesc prin=== s, 7icem. mirosC l 2n3:itC
<roblema e c,. dac, moleculele 3enetice constituie limba>ul lor. atunci probabil c, le
preiau 2n corp la +el cum noi primim ima3inea scrisului de pe pa3ina din +a*a oc:ilor=
G Am 2n*eles. a spus Jane= <resupui c, se ateapt, ca noi s, +acem o molecul,
din ceea ce ne trimit ei. 2n loc s, o citim pe ecran i s, 2ncerc,m s, o abstracti7,m i
s, o intelectuali7,m=
G Am putea crede. a 7is "la. c, 2n +elul acesta 2i cumin*esc pe al*ii= Sau 2i atac,=
e transmit un mesa> i. dac, acetia Kascult,L. trebuie s, o +ac, citind molecula 2n
corpul lor i l,s/nd1o s,1i +ac, e+ectul= #eci. dac, e+ectul e otr,0irea sau o boal,
uci3,toare. doar au7irea mesa>ului 2i determin, s, se discipline7e= " ca i cum limba>ul
nostru s1ar re7uma la lo0irea celuilalt peste cea+,= <entru a asculta. ar trebui s, st,m
cumin*i i s, ne eDpunem oric,rei unelte ar ale3e1o ei pentru transmiterea mesa>ului=
#ac, e 0orba de de3et sau de o pan,. toate bune i +rumoase G dar dac, e un topor.
mac3eta sau baros. lucrurile se sc:imb,=
G Nici nu e ne0oie ca mesa>ul s, +ie mortal. a 7is Auara. uit/nd de ri0alitatea ei
cu "la. pe m,sur, ce de70olta ideea= 'oleculele ar putea poseda dispo7iti0e pentru
modi+icarea comportamentului= A asculta ar 2nsemna practic a te supune=
G Nu1mi dau seama dac, ai dreptate 2n pri0in*a elementelor speci+ice. a spus
Jane= #ar asta con+er, eDperimentului posibilit,*i mai mari de reuit,= ?i su3erea7, c,
s1ar putea ca ei s, nu posede un sistem de transmisie care s, ne atace direct= Asta
reduce riscul=
G ?i unii sus*in c, nu po*i 3/ndi bine +,r, computer. a 7is 'iro=
A a0ut imediat un sentiment de st/n>eneal,= F,r, s, 0rea. 2i 0orbise la +el de
t,ios cum obinuia s1o +ac, atunci c/nd sub0ocali7a. ast+el 2nc/t ea s,1l poat, au7i prin
nestemat,= Acum 2ns, 0orbele prin care 2i amintea 2n mod ironic c, 2i pierduse
re*eaua de computere i p,ruser, p/n, i lui ciudat de reci= Aa putea 3lumi doar cu
Jane1cea1cu nestemat,= ns, Jane12n1carne1i1oase era cu totul alt+el= Acum de0enise o
persoan, uman,= Cu sentimente care trebuiau mena>ate=
KJane a a0ut sentimente i p/n, acum. s1a 3/ndit 'iro= ns, eu nu le1am dat
importan*, pentru c,=== pentru c, nu era ne0oie= N1o 0edeam= #eoarece. 2ntr1un +el. nu
era real, pentru mine=L
G %oiam s, spun=== a +,cut 'iro= Aa. c, ai 3/ndit bine=
G 'ul*umesc. a spus Jane=
n 3lasul ei nu a r,7b,tut nici o umbr, de ironie. dar 'iro i1a dat seama c, tot
de ironie era 0orba. pentru c, aceasta apar*inea 2n mod inerent situa*iei create= 'iro.
acest om simplu. 2i spunea sclipitoarei creaturi c, 3/ndise corect G ca i cum ar +i a0ut
dreptul s, o >udece=
&rusc. s1a 2n+uriat. nu pe Jane. ci pe sine= #e ce trebuie s,1i controle7e +iecare
0orb, pe care o spune. doar pentru c, ea nu1i dob/ndise trupul pe cale +ireasc,C
C:iar dac, 2nainte nu +usese uman,. acum si3ur era i i se putea 0orbi ca unui om= !ar
dac, era oarecum di+erit, de alte +iin*e umane. ce importan*, a0eaC Toate +iin*ele
umane se deosebeau una de alta i totui. ca s, treac, drept bine1crescut i politicos.
nu trebuia s, le trate7e pe toate aproape la +elC N1ar trebui s,1i spun,: KNu 0e7i ce
bine eCL unui orb. atept/ndu1se ca 2n*elesul meta+oric al lui Ka 0edeaL s, +ie
recep*ionat +,r, sup,rareC <,i. de ce s, nu1i spun, lui Jane c, a 3/ndit bineC #oar
pentru c, procesele 3/ndirii ei erau in+init de a ad/nci pentru un om. asta nu 2nsemna
c, omul nu putea +olosi o eDpresie standard de acord sau aprobare atunci c/nd i se
adresa=
<ri0ind1o. 'iro a remarcat un soi de triste*e 2n oc:ii ei= F,r, 2ndoial, aceasta
i70ora din con+u7ia ei G dup, ce 3lumise cu ea. aa cum +,cuse mereu. 'iro s1a sim*it
brusc >enat i a b,tut la +el de brusc 2n retra3ere= #e aceea acel Kmul*umescL al ei
+usese ironic= <entru c, ea 0oia ca el s, se poarte +iresc. iar el nu era 2n stare=
"Dact. nu se purtase +iresc. dar era 2n stare=
#ar a0ea 0reo importan*,C Se a+lau acolo ca s, re7ol0e problema creatorilor
#escoladei. nu ca s, desc/lceasc, 2ncurc,turile ap,rute 2n rela*iile lor personale dup,
ce se petrecuse sc:imbarea de trup=
G S, 2n*ele3 c, ne1am pus de acordC a 2ntrebat "la= S, trimitem mesa>e
codi+icate cu in+orma*ii con*inute de 0irusul #escoladaC
G #oar primul. a spus Jane= <entru 2nceput=
G !ar dup, ce ei 0or r,spunde. a spus "la. o s, 2ncerc s, rule7 o simulare a ceea
ce s1ar 2nt/mpla dac, am construi i in3era molecula pe care ne1o trimit ei=
G #ac, ne 0or trimite aa ce0a. a spus 'iro= #ac, suntem m,car pe drumul
corect=
G %ai. ce optimist etiH a spus Auara=
G Sunt speriat de1mi tremur, 3enunc:ii. a spus 'iro= !ar tu +aci pe pro+esorul
intransi3ent=
G Ce1ar +i s, c,dem la paceC a spus Jane. oarecum iritat,= N1ar +i mai bine s,
r,m/nem prieteniC
Auara s1a bur7uluit la ea:
G !a ascult,H Nu1mi pas, ce supercreier a0eai. dar s, nu te ba3i 2n discu*ii de
+amilie. 2n*ele3iC
G !a pri0ete 2n >ur. AuaraH s1a r,stit 'iro la ea= #ac, nu s1ar 0/r2 2n discu*ii de
+amilie. cu cine ai mai putea sta de 0orb,C
Stin3,torul1de1Fl,c,ri a ridicat o m/n,:
G "u nu m, ba3 2n asemenea discu*ii= Am c/ti3at ce0a cu astaC
Jane a +,cut un 3est. in0it/ndu1i pe 'iro i pe Stin3,torul1de1Fl,c,ri s, se
potoleasc,=
G Auara. a 7is ea cu calm. s,1*i spun care e ade0,rata di+eren*, 2ntre mine i
+ratele t,u i sora ta= S1au obinuit cu tine pentru c, te cunosc de mici= *i sunt +ideli
pentru c, ai trecut prin nite eDperien*e ur/te 2n cadrul +amiliei= Sunt r,bd,tori cu
ieirile tale copil,reti i cu 2nc,p,*/narea ta eDtraordinar, pentru c,1i 7ic mereu: KNu
se poate ab*ine. a a0ut o copil,rie c:inuit,L= #ar eu nu sunt membru al +amiliei
0oastre= Fiind o persoan, care te1a obser0at 2n momente de cri7,. nu m, tem s,1*i
spun p,rerea mea sincer,= "ti sclipitoare i +oarte bun, 2n ceea ce +aci= #o0edeti
deseori creati0itate i percep*ie. i a>un3i la solu*ii cu o uimitoare :ot,r/re i
perse0eren*,=
G Scu7,1m,. a spus Auara. 2mi su3ere7i s, m, dau la o parte. sau ceC
G 4ar, a continuat Jane. nu eti su+icient de inteli3ent,. creati0,. :ot,r/t, i
perse0erent, ca s, te 2n+r/ne7i de a arunca o mul*ime de insulte 2mpotri0a +amiliei tale
i a oricui se 2nt/mpl, s, +ie prin prea>m, de c/nd te scoli i p/n, te duci la culcare=
&un. ai a0ut o copil,rie cumplit,= Asta s1a petrecut cu ani 2n urm,. dar acum ar trebui
s, +aci totul uitat i s, te 2n*ele3i cu al*ii ca o persoan, normal, i politicoas,=
G Cu alte cu0inte. a 7is Auara. nu1*i place s, recunoti c, 2n a+ar, de tine. ar mai
putea +i cine0a su+icient de detept ca s, aib, o idee la care tu nu te1ai 3/ndit=
G N1ai 2n*eles. a spus Jane= Nu sunt sora ta= Nici nu sunt uman,. dac, 0orbim din
punct de 0edere te:nic= #ac, na0a asta 0a mai a>un3e 2n usitania. doar eu. cu mintea
mea. o pot trimite acolo= n*ele3iC <ricepi di+eren*a dintre noiC Tu po*i trimite m,car un
3r,unte de pra+ de la tine p/n, la mineC
G n acest moment nu te 0,d trimi*/nd nici o na0, unde0a. a spus Auara cu un
aer trium+,tor=
G ncerci tot timpul s, marc:e7i puncte 2n dauna mea. +,r, s, 2n*ele3i c, eu nu
m, cert i nici nu port o discu*ie cu tine= N1are nici o rele0an*, ce1mi spui acum=
Sin3urul lucru care contea7, este ce 2*i spun eu. ?i 2mi permit asta pentru c, eu nu
suport s, aud lucrurile insuportabile pe care trebuie s, le 2ndure ai t,i din partea ta=
Continu, 2n acelai +el. copila r,s+,*at. iar c/nd na0a se 2ntoarce 2n usitania. s1ar
putea s, nu te mai a+li pe ea=
"Dpresia de pe +a*a lui Auara aproape c, l1a +,cut pe 'iro s, :o:oteasc,= ?tia
totui c, nu era momentul cel mai potri0it s, se amu7e=
G ', amenin*,. a spus Auara. adres/ndu1se celorlal*i= ncearc, s, m, supun,
amenin*/nd c, m ucide.
G Nu te1a ucide. a spus Jane= #ar s1ar putea s, nu tolere7 pre7en*a ta pe na0,
c/nd o 2mpin3 2n "Dterior. iar apoi o readuc 2n !nterior= G/ndul c, eti pe na0, ar putea
+i at/t de nesu+erit. 2nc/t subcontientul meu s, respin3, acel 3/nd i s, te eDclud= "u
nu 2n*ele3. 2n mod contient. cum +unc*ionea7, lucrurile= Nu tiu cum 0or +i in+luen*ate
sentimentele mele de asta= N1am 2ncercat s, transport niciodat, pe cine0a pe care l1
am ur/t 2nainte= Si3ur. 0oi ncerca s, te aduc al,turi de ceilal*i. +ie i numai pentru c,.
din moti0e care dep,esc 2n*ele3erea. 'iro i "la se 0or 2ndoi de mine dac, n1a +ace1
o= #ar a 2ncerca nu 2nseamn, neap,rat i a reui= #e aceea 2*i su3ere7. Auara. s, +aci
un mic e+ort s, +ii mai pu*in detestabil,=
G #eci aa te sc:imb, puterea. a spus Auara= ?ansa de a eDercita presiuni
asupra altora i de a te purta ca o re3in,=
G C:iar nu eti 2n stare. ade0,ratC a 7is Jane=
G Ce nu potC Nu pot s, +ac o plec,ciune i s,1*i s,rut picioareleC
G Nu eti 2n stare s, taci ca s,1*i sal0e7i 0ia*a=
G "u 2ncerc s, re7ol0 problema comunic,rii cu o specie necunoscut,. iar pe tine
te 2n3ri>orea7, +aptul c, nu m, port su+icient de +rumos cu tine=
G Auara. a 7is Jane. dar nu *i1a trecut prin minte c, dup, ce te 0or cunoate.
p/n, i specia asta ar dori ca tu s, nu le +i 2n0,*at limba>ulC
G "u mi1a dori ca tu s, nu o +i 2n0,*at pe cea a speciei mele. a spus Auara= "ti
c/t se poate de aro3ant,. mai ales de c/nd ai corpul acela a3reabil 2n care s, te
+andoseti= "i bine. nu eti re3ina uni0ersului i n1am de 3/nd s, trec prin +oc pentru
tine= N1a +ost ideea mea s, 0in 2n c,l,toria asta. dar sunt aici G uite1m,. aa cum sunt
eu. nesu+erit, G iar dac, nu1*i place ce0a la mine. mai bine 2*i *ii 3ura= ?i. at/ta 0reme
c/t umbli cu amenin*,ri. cred c,. dac, mer3i prea departe. o s,1*i aran>e7 +a*a ca s,
+ie pe placul meu= (i1e clarC
Jane s1a desprins de scaunul pe care st,tea i a ieit din cabina principal, pe
coridorul care ducea spre compartimentele cu pro0i7ii ale na0etei= 'iro a urmat1o.
i3nor/nd1o pe Auara. care se adresa c,tre ceilal*i:
G A*i 0,7ut cum mi1a 0orbitC Cine se crede ea de aprecia7, cine merit, s,
tr,iasc, i cine nuC
'iro a intrat dup, Jane 2n ma3a7ia de pro0i7ii= "a se *inea de un m/ner plasat
pe perete i respira 3reu. ceea ce l1a +,cut pe 'iro s, cread, c, 0oia s, 0erse= #ar nu=
<l/n3ea= Sau. mai cur/nd. era at/t de +urioas,. 2nc/t corpul ei suspina i producea
lacrimi din cau7, c, nu1i putea st,p/ni emo*iile= ncerc/nd s, o calme7e. 'iro a atins1
o pe um,r= "a a tres,rit. +erindu1se=
%reme de o clip,. a 0rut s, spun,: K&ine. cum 0rei tuL5 apoi ar +i plecat i el
ner0os. +rustrat. c, ea n1a 0rut s,1i accepte alinarea= Apoi i1a adus aminte c, ea nu
mai +usese niciodat, at/t de +urioas,= Nu mai a0usese de a +ace cu cine0a care
reac*ionase 2n acel +el= a 2nceput. c/nd Jane o do>enise pe Auara. 'iro 3/ndise: KA
0enit 0remea s, o mai pun, cine0a la punctL= #ar c/nd discu*ia 2n contradictoriu a
continuat +,r, anse de aplanare. 'iro 2i d,duse seama c, aceea care nu se mai
putea controla era Jane. nu Auara= "a nu tia cum s,1i 3estione7e emo*iile= Nu tia
c/nd merita s, continue= Sim*ea ceea ce sim*ea i nu tia dec/t c, trebuie s,1i
eDprime sentimentele=
G A +ost nepl,cut. a spus 'iro= S, 2ntrerupi cearta i s, 0ii aici=
G %oiam s1o omor. a spus Jane= %ocea 2i era aproape neinteli3ibil, din cau7a
pl/nsului. a 2ncord,rii s,lbatice a corpului ei= N1am mai sim*it niciodat, aa ce0a=
%oiam s, m, ridic de pe scaun i s1o s+/rtec cu m/inile 3oale=
G Nu eti sin3ura care ar 0rea asta. a 7is 'iro=
G Nu 2n*ele3i. a 7is ea= C:iar am 0rut s1o +ac= 'i1am sim*it muc:ii 2ncord/ndu1
se. era 3ata s, sar la ea= "ra c/t pe ce=
G Aa cum am spus. Auara ne aduce pe to*i 2n starea asta=
G &a nu. a 7is Jane= Nici c:iar aa= %oi r,m/ne*i calmi. 0, controla*i=
G a +el 0ei +ace i tu. a spus 'iro. c/nd o s, ai mai mult, eDperien*,=
Jane i1a ridicat capul. l1a l,sat pe spate i s1a scuturat= #atorit,
imponderabilit,*ii. p,rul ei s1a rotit liber 2n >urul capul=
G C:iar sim*i*i astaC
G To*i. a 2nt,rit 'iro= #e aceea a0em copil,ria G ca s, 2n0,*,m s, ne 2n+r/n,m
pornirile 0iolente= #ar ele r,m/n 2n noi= a +el i 2n ca7ul cimpan7eilor i al babuinilor=
Toate primatele= Ne eDteriori7,m= Trebuie s, ne eDprim,m +i7ic +uria=
G #ar tu nu reac*ione7i aa= $,m/i calm= O lai s, clocoteasc, i s, spun, toate
lucrurile acelea oribile===
G <entru c, nu merit, osteneala s, o oprim. a 7is 'iro= Tot ea pl,tete pre*ul
+uriei= " disperat, din cau7a sin3ur,t,*ii i nimeni nu se apropie de ea 2n mod deliberat
ca s, stea 2n compania ei=
G !ar aceasta e sin3ura eDplica*ie c, 2nc, mai tr,iete=
G "Dact. a con+irmat 'iro= Aa procedea7, oamenii ci0ili7a*i G e0it, situa*iile care
2i +ac s, se 2n+urie= Sau. dac, nu le pot e0ita. se distan*ea7, de ele= Aa proced,m eu i
"la. 2n cele mai multe ca7uri= Ne deta,m= ,s,m pro0oc,rile ei s, treac, pe l/n3, noi=
G "u nu pot. a 7is Jane= "ra at/t de simplu 2nainte de a sim*i toate acestea=== 'i1o
puteam scoate din minte=
G ntocmai. a 2nt,rit 'iro= "Dact asta +acem= Ne1o scoatem din minte=
G " mai complicat dec/t am cre7ut= Nu tiu dac, 0oi reui=
G 'da. 2n +ine. acum nu mai ai de ales. a spus el=
G 'iro. 2mi pare r,u= 'ereu mi1a p,rut r,u de 0oi. oamenii. pentru c, nu pute*i
3/ndi dou, lucruri simultan. iar memoria 0oastr, e at/t de imper+ect, i=== acum 2mi
dau seama c, p/n, i trecerea unei 7ile +,r, s, uci7i pe cine0a poate +i o reali7are=
G A>un3e s, de0in, obicei= 'a>oritatea dintre noi reuim s, men*inem sc,7ut
num,rul 0ictimelor= Aa se tr,iete cu 0ecinii=
A durat doar un moment G un suspin i un su3:i* 1dar apoi Jane a r/s= Un :o:ot
moale. pl,cut. care i1a sunat bine10enit lui 'iro= &ine10enit. pentru c, era 0ocea pe
care o cunotea i o iubea. un r/s pl,cut au7ului= !ar aceea care r/dea era prietena lui
scump,= <rietena lui. Jane= $/sul i 3lasul iubitei lui %al= Acum. o sin3ur, persoan,=
#up, at/ta 0reme. putea 2ntinde m/na i o atin3ea pe Jane. care se a+lase mereu
imposibil de departe= "ra ca i cum ar +i 0orbit la tele+on cu un prieten. pentru ca 2n
+inal s, 2l 2nt/lneasc, +a*, 2n +a*,=
A atins1o din nou. iar ea l1a luat de m/n, i i1a re*inut1o=
G mi pare r,u c, am permis sl,biciunii mele s, se amestece 2n ceea ce a0em de
+,cut. a spus Jane=
G "ti i tu om. a spus 'iro=
"a l1a pri0it cercet,tor. ca s, descopere eDpresia ironic, sau de am,r,ciune=
G Serios. a spus 'iro= <re*ul acestor emo*ii. patimi este c, ai control asupra lor.
trebuie s, le 2nduri c:iar c/nd sunt prea puternice= Acum eti doar uman,= Nu 0ei reui
niciodat, s, alun3i aceste sentimente= Trebuie doar s, 2n0e*i s, nu le dai curs=
G Auara n1a 2n0,*at asta=
G &a da. a 7is 'iro= " doar o p,rere. dar ea l1a iubit pe 'arcSo. l1a adorat. iar
c/nd el a murit i noi. ceilal*i. ne1am sim*it +oarte uura*i. ea era pierdut,= Acum. prin
purtarea ei. prin pro0oc,rile permanente G cere cui0a s, o abu7e7e= S, o lo0easc,= Aa
cum 'arcSo o lo0ea pe mama ori de c/te ori era pro0ocat= Cred c,. 2n mod per0ers.
Auara era 2ntotdeauna 3eloas, c/nd mama r,m/nea sin3ur, cu tata i c:iar dac, 2n
cele din urm, a priceput c, el o b,tea. c/nd Auara i1a 0rut tat,l 2napoi. sin3urul mod
prin care a tiut s,1i atra3, aten*ia a +ost stilul ei cert,re*= I'iro a r/s cu am,r,ciune=J
Asta1mi aduce aminte de mama. ca s,1*i spun ade0,rul= N1ai au7it1o niciodat,. dar
demult. c/nd era 2ncarcerat, prin c,s,toria cu 'arcSo i a0ea copiii lui ibo G a:. ce
3ur, a0ea i eaH St,team i ascultam cum 2l pro0oca pe 'arcSo. s/c/indu1l.
2mpun3/ndu1l. p/n, c/nd el o lo0ea G i m, 3/ndeam: KS, nu 2ndr,7neti s, o atin3i
pe mamaL. i 2n acelai timp 2i sim*eam +uria neputincioas,. pentru c, el nu putea
spune niciodat, ce0a care s, o determine pe mama s, tac,= O putea +ace doar cu
pumnul= !ar Auara a motenit 3ura mamei i simte ne0oia acelei +urii=
G Ce +ericire pe noi c, eu i1am o+erit eDact ce 0oiaH
'iro a r/s=
G #ar ea nu a0ea ne0oie de atitudinea asta din partea ta. ci din partea lui
'arcSo. numai c, el a murit=
Apoi. brusc. Jane a i7bucnit 2n lacrimi ade0,rate= acrimi de su+erin*,. apoi s1a
2ntors c,tre 'iro i s1a spri>init de el=
G Ce eC a 2ntrebat1o el= Ce s1a 2nt/mplatC
G %ai. 'iroH A murit "nder= N1o s,1l mai 0,d= Am 2n s+/rit un corp. am oc:i ca s,
0,d. dar el nu mai este=
'iro a r,mas stupe+iat= &ine2n*eles c,1i era dor de "nder= KA petrecut mii de ani
cu el i doar c/*i0a ani cu mine= Cum de1am cre7ut c, m, iubeteC Cum a putea s,
m, compar cu "nder Bi33inC Ce repre7int eu. 2n compara*ie cu omul care a comandat
+lote. care a trans+ormat mintea a trilioane de oameni cu c,r*ile lui. cu rostirile. cu
intui*ia. capacitatea de a 0edea 2n inimile altora i po0estind cele mai intime istorii ale
lorCL ?i totui. c:iar dac, 2i purta pic, lui "nder. c:iar dac, 2l in0idia pentru c, Jane 2l
iubea mai mult pe el. iar 'iro nu putea spera s, concure7e cu el nici m,car prin
moarte. 2n ciuda acestor sentimente. a 2n*eles c, "nder era. 2ntr1ade0,r. mort= "nder.
care 2i trans+ormase +amilia. care 2i +usese un ade0,rat prieten. care +usese sin3urul
b,rbat c,ruia ar +i 0rut s,1i semene. "nder disp,ruse= acrimile de durere ale lui 'iro
au curs al,turi de cele ale lui Jane=
G !art,1m,. a spus Jane= Nu1mi pot 2n+r/na nici o emo*ie=
G #a. e o sl,biciune comun,. a 7is 'iro=
"a a 2ntins m/na i i1a ters lacrimile de pe obra7= Apoi i1a atins de3etul umed
de propriul obra7= acrimile se contopiser,=
G ?tii de ce m1am 3/ndit la "nder ce0a mai de0remeC a 2ntrebat ea= <entru c,
semeni cu el= Auara te irit, la +el de mult ca pe ceilal*i. i totui tu treci cu 0ederea i
0e7i ce probleme are. de ce 0orbete i procedea7, 2n acel mod= Nu. calmea7,1te.
'iroH Nu m, atept s, +ii eDact ca "nder. spun doar c, unul dintre lucrurile pe care le1
am apreciat la el se re3,sete 2n tine G iar asta nu e r,u= <ercep*ia plin, de 2n*ele3ere
G c:iar dac, abia am de0enit uman,. tot 2n*ele3 c, aceasta e o calitate rar,=
G Nu tiu. a 7is 'iro= Sin3ura persoan, +a*, de care am compasiune acum sunt
c:iar eu= Asta se numete autocomp,timire i nu e o tr,s,tur, prea a3reabil,=
G #e ce te autocomp,timetiC
G <entru c, tu o s,1i duci dorul lui "nder toat, 0ia*a i 0ei 3,si doar 2nlocuitori de
m/na a doua. ca mine=
Apoi ea l1a 2mbr,*iat mai str/ns= Acum ea era aceea care 2i o+erea consolare=
G #a. 'iro. poate c, e ade0,rat= #ar dac, ea aa. e la +el de ade0,rat c, i
Auara 2nc, 2ncearc, s, re*in, aten*ia tat,lui ei= Ai mereu ne0oie de tata sau de mama.
corectC Nu 2ncete7i niciodat, s, reac*ione7i +a*, de ei. c:iar i c/nd sunt mor*i=
Tat,C a asta nu s1ar +i 3/ndit nicic/nd= Jane 2l iubea pe "nder. da. 2l iubea
pro+und i pentru totdeauna G dar ca tat,C
G "u nu1*i pot +i tat,. a spus 'iro= Nu1i pot lua locul=
#ar de +apt 2ncerca s, se si3ure c, o 2n*elesese= "nder era tat,l eiC
G Nu 0reau s,1mi +ii tat,. a spus Jane= nc, p,stre7 sentimentele +ostei %al.
2n*ele3iC "u i cu tine am +ost prieteni= Asta a +ost +oarte important pentru mine= Acum
am 2ns, acest corp al lui %al. iar c/nd m, atin3i. am sen7a*ia c, e r,spunsul la o
ru3,ciune= I!mediat dup, aceea. Jane a re3retat cele spuse=J O. iart,1m,. 'iro. tiu c,1
*i lipsete=
G Aa e= #ar mi1e 3reu s,1i duc dorul aa cum s1ar cu0eni. pentru c, tu semeni
mult cu ea= ?i 0orbeti ca ea= ?i te *in 2n bra*e aa cum am 0rut s1o *in pe ea. iar dac,
asta sun, 2n3ro7itor. pentru c, se presupune c, eu 2*i aduc alinare acum. i n1ar trebui
s, am 3/nduri >osnice. atunci 2nseamn, c, sunt un indi0id 3roa7nic. ade0,ratC
G n3ro7itor. a 7is ea= 'i1e ruine c, te cunosc=
?i l1a s,rutat= #ulce i st/n3aci=
?i1a amintit primul lui s,rut cu Ouanda. petrecut cu ani 2n urm,. c/nd era t/n,r
i nu tia c/t de r,u se puteau termina lucrurile= Am/ndoi +useser, st/n3aci.
nepricepu*i= Tineri= Acum. Jane era una dintre cele mai b,tr/ne creaturi din uni0ers= !ar
%al G 2n corpul ei nu eDistau re+leDe de care s, se +oloseasc, Jane. pentru c,. 2n scurta1i
0ia*,. ce ans, a0usese %al s, descopere dra3osteaC
G Seam,n, c/t de c/t cu modul 2n care procedea7, oameniiC a 2ntrebat Jane=
G "Dact aa +ac oamenii uneori. a 7is 'iro= Ceea ce nu m, surprinde. pentru c,
am/ndoi suntem umani=
G l tr,de7 pe "nder. su+erind pentru el. iar apoi. dup, doar un moment. s, +iu
at/t de +ericit, c, tu m, *ii 2n bra*eC
G Oare 2l tr,de7 eu. +iind at/t de +ericit la doar c/te0a ore dup, ce a muritC
G #ar n1a murit. a spus Jane= ?tiu unde e= "u l1am 3onit acolo=
G #ac, a r,mas aceeai persoan,. e p,cat. a spus 'iro= <entru c,. dei a +ost
bun. n1a cunoscut +ericirea= A a0ut anumite momente. dar n1a +ost niciodat, G cum s,
spun G nu i1a 3,sit niciodat, linitea= N1ar +i +rumos dac, <eter ar putea tr,i o 0ia*,
deplin, +,r, s, poarte 0ina DenociduluiC F,r, s, simt, po0ara 2ntre3ii umanit,*i pe
umeriC
G Fiindc, 0eni 0orba. a 7is Jane. a0em de lucru=
G #ar i de tr,it. a spus 'iro= N1o s,1mi par, r,u c, am a0ut aceast, discu*ie=
C:iar dac, a +ost ne0oie de i7bucnirea lui Auara ca s, se 2nt/mple asta=
G S, proced,m 2n mod ci0ili7at. a popus Jane= S, ne c,s,torim= S, a0em copii=
%reau s, +iu uman,. 'iro. 0reau s, trec prin toate= %reau s, +ac parte din 0ia*a uman,
de la un cap,t p/n, la cel,lalt= ?i 0reau s, +ac totul cu tine=
G " o cerere 2n c,s,torieC
G Am murit i ren,scut 2n urm, cu doar 7ece ore. a spus Jane= Tat,l meu G u+. 2i
pot spune tat,C G i tat,l meu a murit= %ia*a este scurt,. simt c/t de scurt, e: dup, trei
mii de ani. to*i plini de e0enimente. tot mi se pare scurt,= !ar tu. n1ai risipit i tu mult
timpC Nu eti pre3,titC
G #ar n1am 0eri3:et,=
G A0em ce0a mai bun dec/t o 0eri3:et,. a spus Jane= ?i1a atins obra7ul din nou.
unde lipise lacrima lui= "ra 2nc, umed5 2nc, umed i c/nd i1a atins obra7ul cu de3etul=
Am 2n3em,nat lacrimile tale cu ale mele i pe ale mele cu ale tale= Cred c, repre7int,
ce0a mai intim dec/t un s,rut=
G <oate= #ar nu la +el de pl,cut=
G Aceast, emo*ie pe care o simt acum e dra3osteC
G Nu tiu= " dorC " o +ericire ame*itoare i ridicol, pentru c, te a+li cu mineC
G #a. a r,spuns ea=
G Atunci e 3rip,. a spus 'iro= Aten*ie la 3re*uri i diaree 2n urm,toarele ore=
"a l1a 2mpins. iar 2n imponderabilitatea din interiorul na0ei. 3estul l1a trimis 2n
aer. p/n, a atins o alt, supra+a*,=
G Ce eC a +,cut el. mim/nd ne0ino0,*ia= Ce am spusC
"a s1a 2ndep,rtat de perete i a plecat spre u,=
G 4ai= napoi la munc,=
G S, nu anun*,m lo3odna noastr,. a 7is el 2ncet=
G #e ce nuC *i e ruineC
G Nu= <oate c, procede7 mesc:in. dar c/nd +acem anun*ul. n1a 0rea1o pe Auara
prin prea>m,=
G " +oarte ur/t din partea ta. a spus Jane= Trebuie s, +ii mai darnic i r,bd,tor.
ca mine=
G ?tiu= ncerc s, 2n0,*=
Au re0enit 2n 2nc,perea principal, a na0ei= Ceilal*i pre3,teau mesa>ul 3enetic
pentru transmiterea pe +rec0en*a +olosit, de descoladores c/nd ap,ruser, mai
aproape de planet,= To*i au ridicat pri0irea spre ei= "la a 7/mbit 0a3= &inedispus.
Stin3,torul1de1Fl,c,ri le1a +,cut un semn din m/n,=
Auara a +,cut o micare brusc, din cap=
G Sper c, am terminat cu acea i7bucnire emo*ional,. a spus ea=
'iro a sim*it c, Jane +ierbe la au7ul acelei remarci= "a a t,cut= !ar c/nd s1au
le3at 2n scaune. s1au uitat unul la cel,lalt i Jane i1a clipit tren3,rete=
G Am b,3at de seam,. a 7is Auara=
G Asta am i 0rut. a spus 'iro=
G <urta*i10, ca adul*i. a 7is Auara pe un ton dispre*uitor=
O or, mai t/r7iu. i1au transmis mesa>ul= ?i imediat dup, aceea au +ost inunda*i
de r,spunsuri pe care nu le1au 2n*eles. dar trebuia= Nu mai a0eau timp de certuri. de
dra3oste sau de su+erin*,= "Dista doar o limb,. 3reoaie. c/mpuri 2ntre3i de mesa>e
ciudate care trebuiau 2n*elese c/t mai repede=
1".
P2N$ C2ND MOARTEA (A PUNE CAP$T TUTUROR
SURPRI!ELOR
!0u pot afirma c mi*a plcut mult
munca pe care mi*au cerut*o zeii.
:ingura mea plcere adevrat
o reprezint zilele de nvtur
n acele ore dintre poruncile tioase ale zeilor.
Bucuros le stau la dispoziie, ntotdeauna,
dar, vai, att de plcut era
s nv ct de larg poate fi universul,
ca s fiu pus la ncercare n faa dasclilor mei
i s dau uneori gre fr urmri grave.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G %rei s, 0ii la uni0ersitate ca s, 0e7i cum prob,m noua re*ea de computere 2n
+a*a 7euluiC a 2ntrebat Grace=
&ine2n*eles c, <eter i Ban31'u doreau s, mear3,= #ar. spre surprinderea lor.
'alu a c:icotit 2nc/ntat i a insistat s,1i 2nso*easc,= #oar 7eul s,l,luise c/nd0a 2n
computere. nuC !ar dac, 7eul 2i 3,sea drumul de 2ntoarcere. nu trebuia ca 'alu s, 2l
2nt/mpineC
Asta complica pu*in lucrurile G 2n 0ederea 0i7itei lui. Grace trebuia s,1l
2ntiin*e7e pe preedintele uni0ersit,*ii. pentru ca acesta s, or3ani7e7e o primire pe
m,sur,= 'alu. care nu era nici 0anitos i nici nu1l impresionau ceremoniile care nu
a0eau un scop imediat. nu sim*ea ne0oia unei recep*ii cu +ast= !mportant era s, li se
arate samoanilor c, uni0ersitatea acorda respectul cu0enit obiceiurilor 0ec:i. al c,ror
prote3uitor i practicant era 'alu=
#e la petrecerea cu +ructe i pete de pe pla>,. de la +ocurile de tab,r,.
co0orae din +run7e de palmier i colibe cu acoperi din indril,. p/n, la aparatul de
7bor. autostrad, i cl,dirile 2n culori luminoase ale uni0ersit,*ii moderne G Ban31'u a
sim*it c, a +,cut o c,l,torie prin istoria rasei umane= ?i totui. mai +,cuse acea
c,l,torie. de la Calea5 i se p,rea c, o parte din 0ia*, trecea de la antic la modern. 2ntr1
un sens i 2n cel,lalt= Sim*ea aproape mil, pentru cei care tiau doar un sens. i nu i
pe cel,lalt= K"ra mai bine. s1a 3/ndit ea. s, po*i ale3e dintre toate reali7,rile umane
dec/t s, +ii le3at de un domeniu 2n3ust=L
<eter i Ban31'u au +ost l,sa*i discret 2n urm, 2nainte ca aparatul de 7bor s,1l
ia pe 'alu la o recep*ie o+icial,= Fiul lui Grace i1a dus 2ntr1un scurt tur al noii instala*ii
dotate cu computere=
G Aceste computere respect, protocoalele primite de la Con3resul Stelar= Nu 0or
mai eDista le3,turi directe 2ntre re*elele de computere i ansibluri= Trebuie s, eDiste o
de+a7are temporal,. 2n cursul c,reia +iecare pac:et de in+orma*ii este eDaminat de un
pro3ram1arbitru care 0a depista intru7iunile neautori7ate=
G Cu alte cu0inte. a spus <eter. Jane nu 0a mai putea p,trunde=
G Aa e planul= I&,iatul G pentru c,. 2n ciuda dimensiunilor. era un adolescent G a
7/mbit lar3=J Totul e per+ect. totul nou. totul respect, re3ulile=
Ban31'u a sim*it un 3ol 2n stomac= Aa se 0a 2nt/mpla pe toate cele O Sut, de
umi G Jane 0a +i respins,= ?i +,r, acces la re*elele combinate ale 2ntre3ii ci0ili7a*ii
umane. cum putea ea s,1i rec/ti3e puterea de a trimite o na0, 2n "Dterior. apoi s, o
readuc, 2n !nteriorC Ban31'u +usese destul de 2nc/ntat, c, plecase de pe Calea= #ar
nu era c:iar si3ur, c, <aci+ica era lumea pe care 0oia s,1i tr,iasc, restul 0ie*ii= 'ai
ales dac, a0ea s, r,m/n, cu <eter. pentru c, el nu se 0a mul*umi mult, 0reme cu
scur3erea lent,. mai contemplati0, a 0ie*ii de pe insule= n realitate. i pentru ea
timpul cur3ea prea 2ncet= i pl,cea s, stea al,turi de samoani. dar ner,bdarea de a
+ace ce0a cretea cu +iecare clip,= <oate cei care creteau 2n mi>locul acelor oameni 2i
sublimau cum0a ambi*iile sau poate eDista ce0a 2n 3enotipul rasial care le suprimau
sau 2nlocuiau. dar dorin*a ne2ncetat, a lui Ban31'u de a1i 2nt,ri i eDtinde rolul 2n
0ia*, nu a0ea s, dispar, doar datorit, petrecerii de pe pla>,. indi+erent c/t de mult i1ar
+i pl,cut. indi+erent c/t de mult ar +i pre*uit amintirea acesteia=
Turul nu se 2nc:eiase. desi3ur. iar Ban31'u l1a urmat 2ndatoritoare pe +iul lui
Grace. indi+erent unde 2i conducea acesta= #ar nu acorda aten*ie mai mult dec/t
trebuia pentru a putea +ace comentarii politicoase= <eter p,rea i mai absent. iar
Ban31'u i1a dat seama 0a3 i moti0ul= Nu numai c, nutrea aceleai sentimente ca
ea. dar su+erea i din cau7a pierderii le3,turii cu Jane prin intermediul nestematei din
urec:e= #ac, ea nu1i rec,p,ta capacitatea de a controla +luDul de date prin sateli*ii
de comunica*ii ce orbitau 2n >urul acelei lumi. el nu1i putea au7i din nou 0ocea=
Au a>uns la o parte mai 0ec:e a campusului. la c/te0a cl,diri demodate. cu un
stil ar:itectural mai utilitarist=
G Nim,nui nu1i place s, 0in, aici. a spus el. pentru c, locul amintete c/t de
recent uni0ersitatea noastr, a de0enit nimic altce0a dec/t o coal, pentru pre3,tirea
de in3ineri i pro+esori= Aceast, cl,dire are trei sute de ani= %eni*i 2n,ntru=
G TrebuieC a 2ntrebat Ban31'u= Adic,. e necesarC Cred c, ne putem +ace o idee
i de a+ar,=
G O. dar eu cred c, 0re*i s, 0i7ita*i cl,direa= " +oarte interesant,. +iindc,
p,strea7, unele dintre 0ec:ile modalit,*i de a +ace lucrurile=
Ban31'u a +ost de acord s, mear3,. pentru c, aa cereau re3ulile de polite*e.
iar <eter i1a 2nso*it +,r, o 0orb,= Au p,truns 2n,untru i au au7it b/7/itul sistemelor
0ec:i de aer condi*ionat i au sim*it aerul brutal de rece=
G Asta numeti 0ec:i obiceiuriC a 2ntrebat Ban31'u= Nu au nici pe departe
aceeai sa0oare ca 0ia*a de pe pla>,=
G Nu1s c:iar at/t de 0ec:i. ade0,rat. a r,spuns 3:idul lor= #ar aici nu p,str,m
acelai lucru=
Au a>uns 2ntr1o sal, mare cu sute de computere aran>ate 2n iruri 2n3:esuite de1
a lun3ul meselor ce se 2ntindeau de la un cap,t la cel,lalt= Nu era loc s, se ae7e
cine0a 2n +a*a 0reunuia5 abia dac, eDista su+icient spa*iu pentru ca operatorii s, se
strecoare pe l/n3, ele ca s, le 2ntre*in,= Toate +unc*ionau. dar aerul de deasupra
terminalelor era pustiu. +,r, s, su3ere7e ce prelucrau=
G A trebuit s, +acem ce0a cu computerele 0ec:i pe care Con3resul Stelelor ne1a
pus s, le scoatem din re*ea= #e aceea le1am adus aici= a +el am procedat i cu cele
0ec:i din ma>oritatea uni0ersit,*ilor i birourilor de a+aceri de pe insule G :aEaiiene.
ta:itiene. maori i aa mai departe G toat, lumea ne1a dat o m/n, de a>utor= "le ocup,
ase eta>e i +iecare arat, la +el. ca i cele trei cl,diri. dar asta e cea mai 2nc,p,toare=
G Jane. a spus <eter i a 7/mbit=
G Aici am stocat tot ce ne1au dat= Si3ur. 2n mod o+icial. aceste computere nu
sunt le3ate la nici o re*ea= Sunt +olosite doar la instruirea studen*ilor= #ar inspectorii
Con3resului nu calc, aici= Au 0,7ut tot ce 0oiau c/nd au 0eri+icat noua noastr,
instala*ie= Con+orm codurilor. respect/nd re3ulile G suntem cet,*eni loiali i ascult,toriH
?i totui. mi1e team, c, aici s1au comis nite acte de ne3li>en*,= #e eDemplu. se pare
c, eDist, o le3,tur, intermitent, cu ansiblul uni0ersit,*ii= C/nd un ansiblu transmite
un mesa> 2n a+ara lumii. el nu e conectat la computere dec/t prin le3,tura o+icial, i
prote>at,. cu de+a7are temporal,= #ar c/nd ansiblul se conectea7, la c/te0a destina*ii
eDcentrice G satelitul samoan. de pild,. sau la o colonie 2ndep,rtat, care. c:ipurile. nu
are le3,tur, cu toate ansiblurile din cele O Sut, de umi G atunci se stabilete o
le3,tur, 0ec:e. iar ansiblul +olosete inte3ral ceea ce se a+l, aici=
%,dit amu7at. <eter a pu+nit 2n r/s= ui Ban31'u i1a pl,cut sunetul acelui :o:ot.
dar s1a sim*it de asemenea pu*in 3eloas, la 3/ndul c, Jane s1ar putea 2ntoarce la el=
G ?i 2nc, ce0a ciudat. a spus +iul lui Grace= Aici s1a instalat i unul dintre noile
computere. dar cu nite modi+ic,ri= Nu pre7int, rapoarte corecte c,tre pro3ramul
principal= Uit, s,1l in+orme7e c, eDist, o le3,tur, 2n timp util. :iperrapid,. cu aceast,
re*ea de mod, 0ec:e= $uinos c, nu raportea7, asta. pentru c, 2n acest +el permite o
le3,tur, ile3al, 2ntre aceast, re*ea 0ec:e. conectat, la ansiblu. i noul sistem care nu
admite amestecul 7eului= Aadar. cererile de in+orma*ii pot +i aprobate. iar ele arat,
per+ect le3al pentru orice so+tEare de 0eri+icare. deoarece pro0in de la acest computer
nou. per+ect le3al. dar cu nite de+ec*iuni uimitoare=
<eter 7/mbea tot mai 2nc/ntat=
G A trebuit s, lucra*i +oarte repede ca s, reui*i=
G 'alu ne1a spus c, 7eul urma s, moar,. dar 2mpreun, cu 7eul am pus la punct
un plan= Acum. sin3ura problem, este G 0a putea el s, 3,seasc, drumul p/n, aiciC
G Cred c, da. a spus <eter= Si3ur. nu seam,n, cu ceea ce a0ea 2nainte. nici
m,car pe departe=
G Am 2n*eles c, mai eDist, pe ici. pe colo. instala*ii similare= Nu multe. ade0,rat.
iar barierele create de de+a7area temporal, 0or +ace ca 7eul s, aib, acces la toate
in+orma*iile. dar nu poate s, utili7e7e noile re*ele ca parte a propriului proces de
3/ndire= ?i totui e ce0a= <oate c, a>un3e=
G A*i tiut cine eram 2nc, 2nainte de a a>un3e aici. a spus Ban31'u= F,cea*i de>a
parte din planul lui Jane=
G Cred c, do0e7ile 0orbesc de la sine. a 7is +iul lui Grace=
G Atunci de ce ne1a adus Jane aiciC a 0rut s, tie Ban31'u= Ce a +ost 3o3ori*a
aceea c, noi trebuia s, oprim Flota usitan,C
G Nu tiu. a spus <eter= ?i nu cred c, tie cine0a de aici= <oate c, Jane a 0rut s,
ne a+l,m 2ntre prieteni. ca s, ne poat, 3,si= Am 2ndoieli c, pe lumea %/ntului #i0in
eDist, aa ce0a=
G ?i poate. a spus Ban31'u. urm/nd +irul 3/ndurilor ei. poate a 0rut s, +ii aici.
cu 'alu i Grace. c/nd a0ea s, 0in, ora mor*ii ei=
G ?i a mea. a spus <eter= Adic,. eu ca "nder. bine2n*eles=
G ?i poate. a 7is Ban31'u. dac, ea nu mai eDista ca s, ne prote>e7e prin
manipularea datelor. 0oia s, r,m/nem 2ntre prieteni=
G Si3ur. a 2nt,rit +iul lui Grace= "a e 7eitate. are 3ri>, de oameni=
G #e credincioii ei. adic,C a 2ntrebat Ban31'u=
<eter a pu+nit=
G #e prietenii ei. a preci7at b,iatul= n Samoa. 2i trat,m pe 7ei cu mare respect.
dar suntem i prietenii lor. i atunci c/nd putem. 2i a>ut,m pe cei buni= #in c/nd 2n
c/nd. 7eii au ne0oie de a>utorul oamenilor= Cred c, am procedat bine. ce p,rere a0e*iC
G Foarte bine. l1a asi3urat <eter= A*i +ost +oarte +ideli=
&,iatul radia de +ericire=
Cur/nd au a>uns la noua instala*ie de computere i au 0,7ut cum. cu mare +ast.
preedintele uni0ersit,*ii a ap,sat butonul pentru acti0area pro3ramului care pornea i
controla ansiblul principal= !mediat au urmat mesa>e i pro3rame de testare puse la
dispo7i*ie de Con3resul Stelar. 0eri+ic/nd i eDamin/nd sistemul uni0ersit,*ii pentru a
nu eDista erori de securitate i pentru ca toate protocoalele s, +ie strict respectate=
Ban31'u a sim*it c/t de 2ncorda*i erau to*i cei pre7en*i G mai pu*in 'alu. care p,rea
s, nu tie ce era +rica G iar c/te0a minute mai t/r7iu. pro3ramele au 2nc:eiat inspec*ia
i au 2ntocmit raportul= 'esa>ul prin care Con3resul declara sistemul drept
corespun7,tor i si3ur a sosit imediat= Falsurile i detururile nu +useser, sesi7ate=
G ?i alt, dat,. a murmurat Grace=
G Cum a+l,m dac, toate pre3,tirile 0oastre au a0ut re7ultateC a 2ntrebat1o
discret Ban31'u=
G O s, ne anun*e <eter. i1a r,spuns Grace. p,r/nd surprins, c, Ban31'u 2nc,
nu 2n*elesese acest lucru= Nestemata din urec:e G satelitul samoan 2i 0a 0orbi=
Ol:ado i Gre3o urm,reau semnalele ansiblului care 0reme de dou,7eci de ani
+usese conectat doar la na0et, i la na0a lui Ja-t= <rimea din nou un mesa>= Se
restabiliser, le3,turile cu patru ansibluri de pe alte lumi. unde 3rupuri de simpati7an*i
ai usitaniei G sau m,car prieteni de1ai lui Jane G d,duser, curs instruc*iunilor ei
pri0ind modalitatea de a ocoli 2n parte noile re3lement,ri= Nu se transmisese un mesa>
2n ade0,ratul 2n*eles al cu0/ntului. pentru c, oamenii nu a0eau ce s,1i comunice=
!deea era de a p,stra le3,tura 2n +unc*iune. ast+el ca Jane s, poat, c,l,tori pe ea i s,
se conecte7e la o p,rticic, din 0ec:ea ei capacitate=
Nimic din toate acestea nu se reali7ase cu participarea celor de pe usitania=
Toat, pro3ramarea se +,cuse prin e+ortul eDtrem de e+icient al lucr,toarelor ',tcii. cu
a>utorul oca7ional al pe9ueninos. Ol:ado i Gre3o +useser, in0ita*i 2n ultima clip,. doar
ca obser0atori= ns, ei au 2n*eles= Jane 0orbea cu 'atca. iar aceasta. cu copacii1p,rin*i=
Jane nu conlucrase cu oamenii de pe usitania. pentru c, sin3urul cu care colaborase
+usese 'iro. care a0ea de +,cut altce0a pentru ea. i "nder. care 2i scosese nestemata
din urec:e 2nainte de a muri= Ol:ado i Gre3o discutaser, 2n detaliu toate problemele
imediat ce pe9uenino numit S,ritorul1peste1Ap, le eDplicase ce se petrecea i1i
c:emase s, 0ad,=
G Cred c, Jane s1a sim*it oarecum dornic, s, s+ide7e. a spus Ol:ado= #ac, "nder
a respins1o. iar 'iro era ocupat===
G Ori cu oc:ii doar dup, %alentine. s, nu uit,m. a 7is Gre3o=
G #a. i atunci a 0rut s, +ac, asta +,r, a>utorul oamenilor=
G #ar cum ar putea +unc*ionaC a 2ntrebat Gre3o= nainte. era conectat, la
miliarde de computere= Acum. are la dispo7i*ie cel mult c/te0a mii de care se poate
slu>i= Nu e su+icient= "la i Auara nu se 0or mai 2ntoarce= ?i nici 'iro=
G <oate c, nu. a spus Ol:ado= N1ar +i prima oar, c/nd pierdem membri ai
+amiliei 2n slu>ba unei cau7e m,re*e=
S1a 3/ndit la bine1cunoscu*ii p,rin*i ai mamei. Os %enerados. a c,ror
sancti+icare era doar o c:estiune de timp G dac, un repre7entant al <apei a0ea s, 0in,
pe usitania pentru a eDamina do0e7ile= ?i tat,l lor ade0,rat. ibo. i tat,l lui care
muriser, 2nainte ca odraslele lui No0in:a s, a+le m,car c, erau rude= To*i muriser, 2n
numele tiin*ei. Os %enerados 2n lupta pentru st,0ilirea #escoladei. <ipo i ibo 2n
e+ortul de a comunica i 2n*ele3e pe pe9ueninos. Fratele lor. 6im. murise ca un martir.
2ncerc/nd s, 2ndrepte o ne2n*ele3ere 3ra0, dintre oameni i pe9ueninos. !ar acum.
"nder. tat,l lor adopti0. murise 2n 2ncercarea de a 3,si o modalitate de a o sal0a pe
Jane i. prin ea. c,l,toria cu 0ite7, superioar, luminii= #ac, 'iro. "la i Auara ar muri
2n str,dania de a reali7a comunicarea cu descoladores. asta ar +ace parte din tradi*ia
+amiliei=
G ', 2ntreb ce e cu noi. a 7is Ol:ado. pentru c, nimeni nu ne1a cerut s, murim
2n numele unor cau7e nobile=
G Nu la asta mi1e 3/ndul acum. a spus Gre3o. ci la +lota care se 2ndreapt, spre
noi= Asta ar +i su+icient ca s, murim am/ndoi=
&rusc. a3ita*ia celor din >urul terminalelor le1a su3erat c, ateptarea se
2nc:eiase=
G A0em le3,tura cu Samoa. a spus S,ritorul1peste1Ap,= !ar acum. cu 'emp:is=
?i cu Calea= 4e3ira= A eDecutat un mic dans. tipic pentru pe9ueninos c/nd 2i eDprimau
2nc/ntarea= Se conectea7, cu to*ii= <ro3ramele de c,utare nu i1au descoperit=
G #ar 0a +i de a>unsC a 2ntrebat Gre3o= Na0ele stelare se 0or deplasaC
S,ritorul1peste1Ap, a ridicat din umeri=
G %om a+la c/nd *i se 2ntoarce +amilia=
G 'ama nu 0rea s, or3ani7e7e 2nmorm/ntarea dec/t dup, 2ntoarcerea lor. a
preci7at Gre3o=
Au7ind numele lui "nder. S,ritorul1peste1Ap, s1a 2ntristat=
G Omul care l1a dus pe 4uman 2n a Treia %ia*,. a 7is el= ?i aproape c, n1a r,mas
nimic din el care s, +ie 2n3ropat=
G ', 2ntreb dac, 0or trece s,pt,m/ni sau luni p/n, c/nd Jane 2i 0a rec,p,ta
puterea G dac, 0a reui s, +ac, totul. a spus Gre3o=
G Nu tiu. a spus S,ritorul1peste1Ap,=
G Au aer doar pentru c/te0a s,pt,m/ni. a 7is Gre3o=
G Nu tie. a spus Ol:ado=
G Asta tiu. a spus Gre3o= #ar 'atca tie= !ar ea le 0a spune copacilor1p,rin*i=
Credeam=== 0estea s1a r,sp/ndit peste tot=
G Cum ar putea ti 'atca ce se 0a 2nt/mpla 2n 0iitorC a 2ntrebat Ol:ado= Cum ar
putea ti cine0a ce poate s, reali7e7e JaneC Acum suntem le3a*i de alte lumi= Unele
por*iuni ale memoriei de ba7, au +ost restabilite 2n secret pe re*eaua de ansiblu= S1ar
putea s, le 3,seasc,= Cine tieC #ac, le 3,sete. ar putea +i insu+iciente= !ar S,ritorul1
peste1Ap, nu are idee=
Gre3o s1a 2ntors cu spatele=
G "u tiu. a 7is el=
G Ne este team, tuturor. a 7is Ol:ado= </n, i ',tcii= Nimeni nu 0rea s, moar,=
G Jane a murit. dar n1a r,mas moart,. a 7is Gre3o= #up, p,rerea lui 'iro. ai.a
lui "nder tr,iete ca <eter pe alt, lume= ',tcile mor. iar amintirile lor continu, s,
r,m/n, 0ii 2n mintea +iicelor= Pe9ueninos a>un3 s, tr,iasc, sub +orm, de copaci=
G Unii dintre noi. a preci7at S,ritorul1peste1Ap,=
G #ar noi% a 2ntrebat Gre3o= Noi 0om disp,rea= Ce importan*, mai are. pentru
cei care i1au +,cut planuri. munca pe care am des+,urat1oC Copiii pe care i1am
crescutC S1a uitat cu sub2n*eles la Ol:ado= Ce mai contea7, c, ai o +amilie mare i
+ericit,. dac, sunte*i ucii cu to*ii 2ntr1o clip, de bomba aceeaC
G Nici o clip, din 0ia*a +amiliei mele nu s1a risipit. a 7is 2ncet Ol:ado=
G #ar important e s, mer3i mai departe= S, te conecte7i la 0iitor=
G Asta e doar o parte. si3ur. l1a aprobat Ol:ado= O parte a scopului este
momentul ales= ?i alta e re*eaua de le3,turi= e3,turi de la su+let la su+let= #ac,
scopul 0ie*ii este de a se perpetua 2n 0iitor. atunci nimic n1ar a0ea sens. pentru c,
totul ar +i ateptare i pre3,tire= "Dist, +ructi+icare. Gre3o= 'ai e +ericirea pe care am
a0ut1o= Fericirea +iec,rui moment= S+/ritul 0ie*ii noastre. c:iar dac, nu eDist, o
continuare direct,. +,r, urmai. 2nc:eierea 0ie*ii noastre nu ter3e 2nceputul ei=
G #ar asta nu 2nseamn, nimic. a spus Gre3o= #ac,1*i mor copiii. atunci e o
risip,=
G &a nu. a spus 2ncet Ol:ado= %orbeti aa pentru c, nu ai copii. Gre3uin:o= #ar
nimic nu s1a risipit= Copilul pe care 2l *ii 2n bra*e doar o 7i 2nainte de a muri. nici asta nu
e o risip,. pentru c, o 7i e su+icient, pentru un scop 2n sine= "ntropia a +ost dat, 2napoi
cu o or,. o 7i. o s,pt,m/n,. o lun,= #oar pentru c, am putea muri cu to*ii de pe lumea
asta mic, nu anulea7, 0ia*a a0ut, 2nainte de moarte=
Gre3o a cl,tinat din cap=
G &a da. Ol:ado= 'oartea anulea7, totul=
Ol:ado a ridicat din umeri=
G Atunci de ce te mai osteneti s, +aci at/teaC <entru c,. 2ntr1o bun, 7i. 0ei muri=
#e ce s, mai a0em copiiC ntr1o 7i. 0or muri i ei. la +el i copiii lor. i aa mai departe=
C/nd0a. stelele se stin3 sau eDplodea7,= ntr1o 7i. moartea ne 0a acoperi pe to*i
precum apa unui lac i probabil nimic nu 0a mai ap,rea la supra+a*, ca s, arate c, am
eDistat 0reodat,= #ar noi am e8istat i. c/t am tr,it. am +ost 0ii= Acesta este ade0,rul G
care a eDistat. eDist, i 0a eDista G nu ceea ce putea +i. ar +i trebuit s, +ie sau n1a +ost
nicic/nd= #ac, murim. moartea noastr, are semni+ica*ie pentru restul uni0ersului=
C:iar dac, 0ie*ile nostre r,m/n necunoscute. +aptul c, a tr,it cine0a aici i a murit 0a
a0ea repercusiuni. 0a modela uni0ersul=
G Aadar. 2n*elesul acesta te satis+aceC a 2ntrebat Gre3o= S, mori pentru a da o
lec*ieC S, mori pentru ca oamenii s, se simt, cumplit pentru c, te1au ucisC
G %ia*a poate a0ea sensuri i mai ne+ericite=
S,ritorul1peste1Ap, i1a 2ntrerupt:
G Acum e le3at i ultimul ansiblu pe care1l ateptam= Acum sunt toate
conectate=
Au t,cut= Sosise 0remea ca Jane s,1i 3,seasc, drumul spre sine. dac, putea=
Au ateptat=
<rin una dintre lucr,toarele ei. 'atca a 0,7ut i a au7it 0estea restabilirii
le3,turilor prin ansiblu=
G /ra timpul, le1a spus ea copacilor1p,rin*i=
G -a putea% 2 poi ndruma%
G 2 pot conduce spre un loc unde eu nu pot ptrunde, a spus 'atca= #rebuie s*
i gseasc singur drumul. /u nu pot dect s*i spun c e vremea.
G 4eci doar ne uitm%
G 4oar eu m pot uita, a spus 'atca= Tu eti o parte a ei sau ea e o parte din
voi. $i.a ei e legat de reeaua voastr prin intermediul copacilor*mam. Pregtii*vF
G Pentru ce%
G :*o aDutai pe +ane.
G 1e i trebuie% 1nd va avea nevoie%
G 0u tiu.
A+lat la terminalul ei de pe na0a nau+ra3iat,. lucr,toarea ',tcii a ridicat brusc
pri0irea. apoi s1a ridicat de pe scaun i s1a 2ndreptat spre Jane=
Jane i1a 2ntrerupt munca=
G Ce s1a 2nt/mplatC a 2ntrebat ea cu un aer absent= Apoi. amintindu1i semnalul
pe care 2l atepta. s1a uitat la 'iro. care se 2ntorsese s, 0ad, ce se petrecea= Trebuie
s, plec. a spus ea=
Apoi s1a l,sat moale pe scaun. ca i cum ar +i leinat=
'iro a s,rit de pe scaun5 "la era prea departe= ucr,toarea 2i des+,cuse de>a
centura de +iDare pe scaun i o ridica= 'iro a a>utat1o s, care corpul lui Jane pe
coridoarele unde era imponderabilitate. c,tre paturile a+late 2n partea din spate a
na0ei= Acolo au ae7at1o i au +iDat1o de pat= "la a eDaminat1o=
G #oarme ad/nc. a anun*at ea= $espir, +oarte 2ncet=
G Com,C a 2ntrebat 'iro=
G Func*ionea7, c/t s, r,m/n, 2n 0ia*,. a preci7at "la= n a+ar, de asta. nu are
nimic=
G 4aide*i. a 7is Auara din pra3= S, ne 2ntoarcem la treab,=
Furios. 'iro s1a r,sucit spre ea. dar "la l1a potolit=
G #ac, 0rei. po*i r,m/ne s1o supra0e3:e7i. a 7is ea. dar Auara are dreptate=
A0em de lucru= "a +ace munca ei=
'iro a re0enit l/n3, Jane i i1a atins m/na. a luat1o i i1a str/ns1o= Ceilal*i au
ieit din dormitor= KNu m, au7i. nu m, sim*i. nu m, 0e7i. a spus 'iro 2ncet= #e aceea.
cred c, pentru tine nu sunt aici= #ar nu te pot p,r,si= #e ce anume mi1e team,C 'urim
cu to*ii dac, *ie nu1*i reuete ceea ce +aci acum= #eci nu de moartea ta m, tem=
" 0orba de 0ec:iul sine= #e eDisten*a ta dinainte. 2ntre computere i ansibluri= Ai
+,cut o 2ncercare cu un corp uman. dar c/nd 2*i restabileti 0ec:ile puteri. 0ia*a ta
uman, 0a +i doar o p,rticic, din tine= #oar un impuls sen7orial. 2ntre milioane de alte
impulsuri= Un ne2nsemnat 3rup de amintiri. pierdute 2ntr1o mare copleitoare de
amintiri= %ei putea s,1mi dedici o parte minuscul, a aten*iei tale. iar eu nu 0oi ti
niciodat, dac, sunt sau nu un 3/nd peri+eric din 0ia*a ta=L
KAcesta e doar unul dintre nea>unsurile cu care te con+run*i c/nd iubeti pe
cine0a mai mult dec/t pe tine 2nsu*i. i1a 7is 'iro= Nu 0oi cunoate niciodat,
deosebirea= "a 0a re0eni. iar eu m, 0oi bucura de timpul pe care 2l 0om petrece
2mpreun, i nu 0oi ti c/t de pu*in, 0reme i e+ort 2i re7er0, ea pentru a +i cu mine=
Sunt ce0a auDiliar. at/ta tot=L
Apoi a cl,tinat din cap. a dat drumul m/inii ei i a p,r,sit 2nc,perea= KN1o s,
ascult 0ocea disper,rii. i1a 7is= Trebuie s, 2mbl/n7esc aceast, +iin*, deosebit, i s1o
+ac scla0a mea. ast+el ca +iecare moment al 0ie*ii ei s,1mi apar*in,C S,1i siluiesc
pri0irea pentru ca ea s, nu mai 0ad, dec/t c:ipul meuC Trebuie s, m, bucur c, sunt o
parte a ei. 2n loc s, +iu ranc:iunos c, nu repre7int mai mult=L
S1a 2ntors la locul lui i s1a apucat de treab,= C/te0a momente mai t/r7iu. s1a
ridicat din nou i a re0enit la ea= #ac, nu o a0ea al,turi se sim*ea inutil= Nu se putea
3/ndi la nimic altce0a dec/t dac, tia re7ultatul=
Jane nu era c:iar 2n deri0,= A0ea le3,turi ne2ntrerupte cu trei ansibluri din
usitania i le1a 3,sit uor= a +el de lesne a 3,sit noile le3,turi cu ansiblurile altor
7ece lumi= #e acolo. i1a croit drum prin desiul de 2ntreruperi i bloca>e care prote>au
ua ei secret, 2n sistem de pro3ramele de detec*ie ale Con3resului= Totul se des+,ura
aa cum pl,nuiser, ea i prietenii ei=
"ra 3reu. aa cum tia c, 0a +i= #ar nu +olosise niciodat, capacitatea inte3ral, a
sistemului G dec/t atunci c/nd controla na0e stelare= Atunci a0ea ne0oie de orice petic
de memorie rapid, pentru a p,stra ima3inea na0ei pe care o transporta= "0ident. pe
cele doar o mie de computere nu eDista capacitate su+icient,= ?i totui. era o mare
uurare s, p,trund, 2n pro3ramele pe care le utili7ase at/t de mult, 0reme ca s,
e+ectue7e procesele ei de 3/ndire. ser0itori pe care 2i +olosea aa cum i 'atca le
eDploata pe lucr,toare G Kdeci iat, 2nc, un aspect prin care sem,n cu eaL. i1a dat
Jane seama= e1a pornit. apoi a eDplorat memoriile care 2i lipsiser, at/t de acut 2n 7ilele
dinainte= Se 3,sea din nou 2n posesia unui sistem mintal care 2i permitea s, p,stre7e
7eci de ni0ele de aten*ie pentru procesele ce rulau simultan=
?i totui. sim*ea c, e ce0a 2n nere3ul,= Se a+la 2n corpul uman doar de o 7i i
totui sinele electronic pe care alt,dat, 2l sim*ise at/t de bo3at. acum era de>a mult
prea redus= Nu pentru c, acum +unc*ionau at/t de pu*ine computere= 'ai cur/nd era
mic prin natur,= Ambi3uitatea c,rnii cerea o 0astitate de posibilit,*i care pur i simplu
nu puteau eDista 2ntr1o lume binar,= Fusese 0ie. ast+el 2nc/t reali7a acum c, s,laul ei
electronic 2i o+erea doar o +rac*iune dintr1o 0ia*,= Oric/t de mult ar +i ob*inut 2n
mileniile de 0ia*, ca main,. acest lucru nu 2i aducea nici o satis+ac*ie 2n compara*ie
cu cele c/te0a minute petrecute 2n acel corp alc,tuit din carne i s/n3e=
C:iar dac, se 3/ndise s, p,r,seasc, %al1corpul. 2i d,duse seama 2n acea clip,
c, n1o 0a putea +ace niciodat,=
Aceea era r,d,cina ei. acum i pe 0ecie= %a trebui s, +ac, un e+ort considerabil
ca s, se disperse7e 2n sistemele acelea de computere= #intr1un impuls. nu 0a p,trunde
2n ele de bun,0oie=
#ar nu a0ea moti0e s, discute cu cine0a despre de7am,3irea ei= #eocamdat,= i
0a spune lui 'iro. c/nd se 0a 2ntoarce la el= "l 0a asculta i nu 0a po0esti altcui0a=
<robabil c, se 0a sim*i uurat= F,r, 2ndoial, c, se temea c, ea 0a sim*i ispita de a
r,m/ne 2n computere i nu 0a mai re0eni 2n trupul pe care 2nc, 2l sim*ea. puternic i
insistent. solicit/ndu1i aten*ie. c:iar 2n moliciunea unui somn at/t de pro+und= ns,
'iro nu a0ea moti0e de team,= Nu1i petrecuse i el at/tea luni 2ntr1un corp care era
at/t de limitat. 2nc/t abia suporta s, tr,iasc, 2n elC Cur/nd. ea 0a rede0eni doar un
locuitor al computerelor. la +el cum i el re0ine uneori 2n corpul cu creierul a+ectat.
care 2l torturase at/ta 0reme=
K?i totui este eu. parte din mine=L Asta 2i d,duser, prietenii. iar ea nu le 0a
spune c/t de dureros era s, se adapte7e din nou la acest +el m,runt de 0ia*,= ?i1a i*it
+a*a 0ec:e. bine1cunoscut,. de Jane. deasupra unui terminal din +iecare lume. le1a
7/mbit i a spus:
G %, mul*umesc. prieteni= Nu 0oi uita dra3ostea i +idelitatea 0oastr,= mi 0a
trebui timp p/n, s, a+lu c/t de mult 2mi este accesibil. i c/t nu= Atunci c/nd a+lu. 0,
0oi anun*a ce tiu= #ar 0, asi3ur c,. dac, 0oi reali7a ce0a comparabil cu ceea ce am
reuit 2nainte. 0, sunt datoare tuturor pentru aceast, restabilire a mea= %, eram de>a
prieten, pentru totdeauna5 acum 0, r,m/n 0enic 2ndatorat,=
!1au r,spuns5 a au7it toate r,spunsurile i a discutat cu ei +olosindu1i doar o
mic, parte din aten*ie=
$estul din ea a 2nceput eDplorarea= A descoperit inter+e*e desc:ise cu
principalele sisteme de computere pe care le proiectaser, pro3ramatorii Con3resului
Stelar= "ra destul de uor s, le prade de orice in+orma*ie dorea G 2n c/te0a momente
i1a croit drum p/n, la +iierele ultrasecrete ale Con3resului i a descoperit +iece
speci+ica*ie i protocol ale noilor re*ele= #ar toate sonda>ele ei s1au des+,urat la m/na
a doua5 ca i cum. pe 2ntuneric. i1ar +i muiat de3etele 2ntr1un 0as cu dulciuri. +,r, s,
0ad, ce atin3e= <utea trimite mici pro3rame de c,utare ca s,1i aduc, orice ar +i dorit5
acestea erau diri>ate de protocoale 3reoaie. care le permiteau s, +ac, 2ntr1un +el
descoperiri oarecum din 2nt/mplare. eDtr,3/nd in+orma*ii tan3en*iale pe care reuise
s, le atra3, spre ea= #ac, dorea s, 2i pedepseasc,. a0ea puterea de a sabota= Ar +i
putut s, bloc:e7e totul. s, distru3, toate datele= #ar nimic din toate acestea. nici
descoperirea de secrete. nici r,7bunarea nu a0eau nimic de a +ace cu ceea ce 2i
trebuia acum= !n+orma*iile 0itale pentru ea +useser, sal0ate de prieteni= A0ea ne0oie
de capacitate i tocmai pe aceea nu o 3,sea= Noile re*ele erau de+a7ate i dep,rtate
de proDimitatea ansiblurilor. ast+el c, nu le putea +olosi pe acestea din urm, pentru
3/ndirea ei= A 2ncercat s, 3,seasc, modalit,*i de a desc,rca i a re2nc,rca datele
su+icient de rapid ca s, le poat, +olosi pentru a duce o na0, 2n "Dterior i apoi 2napoi.
2n !nterior. dar pur i simplu nu era destul de iute= n "Dterior puteau a>un3e doar
por*iuni din na0,. iar 2napoi nu se 2ntorcea aproape nimic=
KAm cunotin*ele necesare= mi lipsete spa*iul=L
n acest timp. ai.a ei 2i des+,ura circuitul= n +iecare secund, trecea de multe
ori prin %al1trupul le3at de un pat din na0a stelar,= Tot de at/tea ori atin3ea ansiblurile
i computerele re*elei restabilite. c:iar dac, aceasta era trunc:iat,= ?i tot de multe ori
pe secund, r,t,cea prin le3,turile dantelate dintre copacii1mam,=
AiOa ei a urmat acel circuit de 7ece mii de ori. apoi a 2n*eles c,. de +apt. copacii1
mame puteau ser0i drept loc de stocare= "i a0eau eDtrem de pu*ine 3/nduri proprii.
dar structurile eDistau i ei puteau p,stra amintiri i nici nu eDistau sisteme care s,
2nt/r7ie procesul= <utea 3/ndi. re*ine 3/ndul. 2l putea eDtra3e instantaneu= !ar copacii1
mame a0eau ad/ncimi +ractale5 putea stoca amintirile structurate pe straturi. 3/nduri
2n interiorul altor 3/nduri. tot mai departe 2n structurile i desenele celulelor 0ii. +,r, s,
inter+ere7e cu 3/ndurile dulci1con+u7e ale copacilor 2nii= "ra un sistem de stocare cu
mult mai bun dec/t orice re*ea de computere5 inerent. era mult mai cuprin7,tor dec/t
orice dispo7iti0 binar= #ei eDistau cu mult mai pu*ini copaci1mame dec/t computere.
c:iar 2n re*eaua ei nou, i redus,. pro+un7imea i bo3,*ia distribu*iei memoriei
2nsemna c, era mult mai mult spa*iu pentru date care puteau +i recuperate mai rapid=
Cu eDcep*ia recuper,rii datelor de ba7,. a amintirilor ei despre 7boruri stelare din
trecut. Jane nu mai a0ea ne0oie s, utili7e7e computerele deloc= Calea c,tre stele era
asi3urat, acum de copaci=
ntr1o na0, a+lat, pe supra+a*a usitaniei. o lucr,toare a ',tcii atepta= Jane a
3,sit1o cu uurin*, i i1a amintit +orma na0ei= #ei. 0reme de o 7i. KuitaseL cum se
e+ectuea7, un 7bor stelar. memoria i1a re0enit i a reuit +,r, probleme. 2mpin3/nd
na0a 2n "Dterior. apoi. o clip, mai t/r7iu. aduc/nd1o 2napoi 2n !nterior. numai c,. de
ast, dat,. la c/*i0a -ilometri dep,rtare. 2ntr1un lumini din +a*a intr,rii cuibului 2n care
se 3,sea 'atca= ucr,toarea s1a ridicat de la terminal. a desc:is ua i a ieit= Nu se
s,rb,torea nimic= 'atca a pri0it doar prin oc:ii lucr,toarei pentru a 0eri+ica dac,
7borul reuise. apoi a eDaminat corpul lucr,toarei i na0a 2n sine pentru a se con0in3e
c, 2n 7bor nu se pierduse sau se deteriorase nimic=
Jane a au7it 0ocea ',tcii ca 0enind de departe. pentru c, s1a retras instincti0
din +a*a unei surse de 3/ndire at/t de puternice= A au7it un mesa> retransmis. 3lasul
lui 4uman. 0orbindu1i 2n minte:
#otul e bine. Poi continua.
Apoi s1a 2ntors la na0a care con*inea corpul ei 0iu= C/nd transporta al*i oameni.
2l l,sa cu propriile ai.a ca s, 0e3:e7e asupra c,rnii ei i s, o men*in, intact,=
$e7ultatul +usese crearea :aotic, a lui 'iro i "nder. cu +oamea lor de trupuri di+erite
de cele 2n care tr,iau de +apt= Acel e+ect era acum 2mpiedicat acum. l,s/ndu1l pe
c,l,tor s, mai stea o clip,. o +rac*iune de secund, 2n "Dterior. 2ndea>uns de mult
pentru ca toate p,r*ile +iec,rei persoane i ale +iec,rui lucru s, +ie laolalt,= #e ast,
dat, totui. ea trebuia s, *in, laolalt, o na0, i pe %al1corpul. i s, 2i tra3, dup, sine
pe 'iro. "la. Stin3,torul1de Fl,c,ri. Auara i pe o lucr,toare a ',tcii= Nu a0ea dreptul
s, +ac, 0reo 3reeal,=
?i totui. +unc*iona destul de uor= Na0eta +amiliar, era re*inut, cu uurin*, 2n
memorie5 mai c,rase oameni de multe ori= Noul ei trup 2i era de>a at/t de bine
cunoscut 2nc/t. spre uurarea ei. nu trebuia s, +ac, e+orturi deosebite pentru a1l
men*ine 2mpreun, cu na0a= Sin3ura noutate era c,. 2n loc s, trimit, i s, readuc,. se
deplasa i ea= <ropria ai.a mer3ea 2n "Dterior 2mpreun, cu restul=
Asta. 2n sine. era sin3ura problem,= C/nd a>un3ea 2n "Dterior. nu 2i d,dea
seama c/t de lun3, era ederea= <utea +i o or,= Un an= O picosecund,= "a nu mai
ieise 2n "Dterior p/n, atunci= "ra n,ucitor. apoi 2nsp,im/nt,tor c, nu a0ea nici o
r,d,cin, sau ancor,= KCum m, mai 2ntorcC #e ce sunt le3at,CL
C:iar 2n momentele de panic, 2n care 2i punea aceast, 2ntrebare. i1a 3,sit i
ancora. pentru c, imediat ce ai.a ei a +,cut un sin3ur circuit al lui %al1corpul 2n
"Dterior. ea a s,rit s,1i +ac, circuitul copacilor1mame= n acea clip, ea a c:emat
2napoi na0a i tot ce con*inea aceasta. i a plasat1o unde a dorit. 2n 7ona de ateri7are a
stelar1portului de pe usitania=
A 0eri+icat totul cu 3rab,= Nu lipsea nimic= $euise= Oamenii nu a0eau s, moar,
2n spa*iu= <utea e+ectua 7borul stelar. c:iar dac, se a+la la bord= ?i dei nu a0ea s, se
deplase7e prea des G +usese prea 2nsp,im/nt,tor. c:iar dac, le3,tura ei cu copacii1
mame o sus*inea G acum tia c, putea readuce na0ele 2n 7bor +,r, nici o problem,==
'alu a stri3at de uimire. iar ceilal*i s1au 2ntors s,1l pri0easc,= O 0,7user, cu to*ii
pe Jane1+a*a 2n aerul de deasupra terminalelor. o sut, de Jane1+e*e 2n 2ntrea3a
2nc,pere= n acel moment au o0a*ionat i s1au bucurat= !ar Ban31'u i1a pus
2ntrebarea: K?i acum ce se mai petreceCL
G @eul a micat na0aH a eDclamat 'alu= @eul i1a re3,sit puterea=
Ban31'u a au7it 0orbele i s1a 2ntrebat 2n sinea ei cum de tia 'alu aa ce0a=
#ar <eter. c:iar dac, se minuna. a pri0it tirea 2n mod personal= A 2mbr,*iat1o. a
ridicat1o de pe p,m/nt i s1a rotit cu ea 2n bra*e=
G Suntem din nou liberi. a stri3at el. iar 3lasul lui a r,sunat la +el de 0esel ca
acela al lui 'alu= Suntem liberi s, cutreier,mH
n acea clip,. Ban31'u a 2n*eles c, b,rbatul pe care 2l iubea era. 2n str,+unduri.
acelai b,rbat. "nder Bi33in. care cutreierase o lume dup, alta timp de trei mii de ani=
#e ce +usese <eter at/t de t,cut i de 2nne3urat p/n, atunci. iar acum eDplodase cu
at/ta eDuberan*,C <entru c, nu +usese 2n stare s, suporte 3/ndul c, 0a trebui s,1i
tr,iasc, 0ia*a pe o sin3ur, lume=
Kn ce m1am b,3atC s1a 2ntrebat Ban31'u= Asta s,1mi +ie 0ia*a. o s,pt,m/n,
aici. o lun, 2n alt, parteCL
Apoi s1a 3/ndit: K?i ce dac,C #ac, e 0orba de o s,pt,m/n, cu <eter. dac, e o
lun, al,turi de el. atunci acesta 2i 0a +i c,minul= !ar dac, nu. 0oi a0ea timp su+icient s,
reali7e7 un compromis= </n, i "nder s1a stabilit 2n cele din urm, pe usitania=L
K<e de alt, parte. poate i eu sunt o r,t,citoare= Sunt 2nc, t/n,r, G de unde tiu
ce +el de 0ia*, 0reau s, ducC A0/nd1o pe Jane. care ne poate duce oriunde c/t ai clipi.
putem 0edea cele O Sut, de umi i cele mai recente colonii. i tot ce dorim c:iar
2nainte de a trebui s, ne 3/ndim c, e 0remea s, ne stabilim unde0a=L
Cine0a din camera de comand, a scos o eDclama*ie= 'iro i1a dat seama c,
trebuia s, se ridice de l/n3, trupul adormit al lui Jane i s, a+le ce se petrecea= #ar nu
0oia s,1i dea drumul la m/n,= Nu 0oia s,1i de7lipeasc, oc:ii de la ea=
G S1a 2ntreruptH a stri3at Auara. 2n3ro7it, i +urioas,= Tocmai primeam
transmisia lor i. brusc. nimic.
'iro aproape c, a i7bucnit 2n r/s= Cum de nu 2n*ele3ea AuaraC 'oti0ul pentru
care nu mai primeau mesa>e de la descoladores era c, nu se mai a+lau pe orbita
planetei= Auara nu sim*ea apari*ia +or*ei 3ra0ita*ionaleC Jane reuise= i adusese acas,=
K#ar s1a adus i pe sineCL 'iro a str/ns1o de m/n,. s1a aplecat i a s,rutat1o pe
obra7=
G Jane. a optit el= S, nu te r,t,ceti acolo= $,m/i aiciH $,m/i cu mineH
G &ine. i1a r,spuns ea=
?i1a ridicat capul de l/n3, +a*a ei i a pri0it1o 2n oc:i:
G Ai reuit. a 7is el=
G ?i a +ost c:iar uor. dup, at/tea 3ri>i= #ar nu cred c, trupul meu a +ost menit
s, doarm, at/t de ad/nc= Nu m, pot mica=
'iro a des+,cut c:in3ile care o *ineau de pat=
G A:. a 7is ea= '1ai le3at=
A 2ncercat s, se ridice. dar s1a 2ntins imediat la loc=
G Te sim*i sl,bit,C a 2ntrebat1o 'iro=
G Se 2n0/rte camera cu mine= <oate c, 0iitoarele 7boruri le 0oi +ace +,r, s, stau
2ntins,=
Ua s1a desc:is brusc= n cadrul ei a ap,rut Auara. tremur/nd de +urie=
G Cum de1ai 2ndr,7nit s, +aci asta +,r, s, m, pre0iiC
n spatele ei era "la. care 2ncerca s, o potoleasc,=
G <entru numele lui #umne7eu. Auara. ne1a adus acas,. nu e de a>unsC
G Unde *i1e buna cretereC a stri3at Auara= <uteai s, ne anun*i c, +aci
eDperimentulH
G Te1a adus i pe tine 2napoi. nu 0e7iC a 7is 'iro i a r/s=
4o:otul lui a 2n+uriat1o i mai mult pe Auara=
G Nu1i uman,H #e aceea 2*i place at/t de mult. 'iroH Niciodat, n1ai +ost 2n stare
s, te 2ndr,3osteti de o +emeie adevrat. Care *i1e palmaresulC Te1ai 2ndr,3ostit de o
+emeie care s1a do0edit a +i sora ta 0itre3,. apoi de robotul creat de "nder. iar acum
de un computer care poart, un trup uman ca pe o marionet,= &ine2n*eles c,1*i 0ine s,
r/7i 2n asemenea momente= N1ai sentimente umane=
Jane s1a ridicat i a sim*it c, picioarele 2i tremur,= 'iro a +ost 2nc/ntat s,
constate c, ea 2i re0enea at/t de repede dup, ora petrecut, 2ntr1o stare 0ecin, cu
coma= Abia dac, a luat 2n seam, acu7a*iile Auarei=
G %,d c, m, i3nori. tic,los ce etiH i1a r,cnit Auara 2n +a*,=
"l nu a luat1o 2n seam,. sim*indu1se. de +apt. calm i 2ndrept,*it 2n atitudinea lui=
(in/ndu1l de m/n,. Jane a mers pu*in 2n urma lui. trec/nd de Auara i ieind din
camer,= C/nd a trecut prin dreptul lui Auara. aceasta a stri3at:
G Nu eti 7eu ca s, ai dreptul s, m, arunci dintr1un loc 2n altul +,r, s, m,
2ntrebiH ?i i1a +,cut un 0/nt lui Jane=
Nu o 2mpinsese prea tare= ns, Jane s1a ciocnit de 'iro= "l s1a 2ntors. 2n3ri>orat c,
ea ar putea c,dea= $,sucindu1se. a reuit s, 0ad, cum Jane i1a r,s+irat de3etele
m/inii i a 2mpins1o pe Auara. mult mai tare= Auara s1a lo0it cu capul de peretele
coridorului. iar apoi. pier7/ndu1i ec:ilibrul. a c,7ut la picioarele "lei=
G A 2ncercat s, m, ucid,H a stri3at ea=
G #ac, 0oia s, o +ac,. a 7is "la cu bl/nde*e. te1ai roti acum pe orbit, 2n >urul
planetei acelor descoladores=
G ', ur/*i cu to*iiH a stri3at Auara i a i7bucnit 2n lacrimi=
'iro a desc:is ua na0etei i a condus1o pe Jane la lumina soarelui= "ra primul
pas pe care ea 2l +,cea pe supra+a*a unei planete. prima ra7, de soare pe care o 0edea
cu oc:i umani= A r,mas pe loc. parc, 2n3:e*at,. apoi i1a 2ntors capul s, 0ad, mai
mult. i1a 2n,l*at +a*a c,tre cer. dup, care a dat 2n lacrimi i s1a a3,*at de 'iro=
G %ai. 'iroH ', copleeteH " mult prea +rumosH
G S, 0e7i cum arat, prim,0ara. a 7is el +,r, s, se 3/ndeasc,=
C/te0a momente mai apoi. ea i1a re0enit su+icient ca s, pri0easc, din nou
lumea i s, p,easc, nesi3ur al,turi de el= Au 0,7ut un aparat de 7bor 0enind spre ei
dinspre 'ila3re G probabil erau Ol:ado i Gre3o. sau %alentine i Ja-t= A0eau s, o
2nt/lneasc, pentru prima oar, pe Jane1ca1%al= %alentine. mai mult ca oricine. i1o 0a
aminti pe %al i1i 0a sim*i lipsa. 2n 0reme ce. spre deosebire de 'iro. nu 0a a0ea
amintiri despre Jane. pentru c, nu +useser, at/t de apropiate= #ar 'iro era con0ins c,
%alentine 0a p,stra 2n sine su+erin*a pe care o sim*ea pentru %al5 +a*, de Jane trebuia
s, se arate primitoare i curioas,= Aa era %alentine= <entru ea era mai important s,
2n*elea3, dec/t s, >eleasc,= A0ea sentimente ad/nci +a*, de toate lucrurile. dar nu se
l,sa purtat, de durere sau de su+erin*, care ar +i ap,rut 2ntre ea i cunoaterea mai
pro+und,=
G N1ar +i trebuit s1o +ac. a spus Jane=
G Ce anumeC
G S, +olosesc 0iolen*a +i7ic, +a*, de Auara. a 7is Jane pe un ton 2ndurerat=
'iro a ridicat din umeri=
G Asta a i 0rut. a 7is el= Ai au7it ce pl,cere i1a +,cut=
G Nu. nu 0rea asta. a spus Jane= n ad/ncul su+letului. nu 0rea aa ce0a= Ar dori
ceea ce1i dorete +iecare G s, +ie iubit, i ocrotit,. s, tr,iasc, +rumos. s, se bucure de
respectul celor pe care 2i admir,=
G #a. te cred pe cu0/nt. a 7is 'iro=
G &a nu. 'iro. trebuie s, 2n*ele3i c, aa e. a insistat Jane=
G #a. 2n*ele3. a r,spuns 'iro= #ar am renun*at cu ani 2n urm, s, mai 2ncerc=
<reten*iile lui Auara au +ost i sunt at/t de mari. 2nc/t ar putea 2n3:i*i o persoan, ca
mine de 7ece ori i tot n1ar +i mul*umit,= Atunci a0eam i eu neca7uri= Nu m,
condamna pentru c, a i3nora1o= Nenorocirea ei e at/t de mare. 2nc/t ar +i ne0oie de
mult mai mult, +ericire care s, o 2nlocuiasc,=
G Nu te condamn. a spus Jane= Numai c,=== eu trebuia s, tiu c, tu *i1ai dat
seama c/t de mult te iubete i are ne0oie de tine= %oiam s, +ii===
G S, +iu ca "nder. a spus 'iro=
G %oiam s, dai tot ce e mai bun din tine. a spus Jane=
G ?i eu l1am iubit pe "nder= l consider partea cea mai bun, a oricui= ?i nu m,
sup,r, c, ai 0rea s, +iu cel pu*in o parte din ceea ce a repre7entat el pentru tine=
At/ta timp c/t 0rei i o parte din lucrurile care m, repre7int, numai pe mine. +,r,
nimic din el=
G Nu *in s, +ii per+ect. a 7is Jane= ?i nici s, +ii "nder= ?i s, nu te atep*i la
per+ec*iune nici din partea mea. pentru c,. dei 2ncerc s, +iu 2n*eleapt, acum. tot eu
sunt aceea care *i1a dobor/t sora la podea=
G Cine tieC a 7is 'iro= Asta te1ar putea +ace cel mai bun prieten al ei=
G Sper c, nu. a 7is Jane= #ar dac, e ade0,rat. 0oi +ace tot ce pot pentru ea= a
urma urmelor. o s,1mi de0in, sor,=
G 4eci ai fost pregtii, a 7is 'atca=
G Er s tiu mcar, da, am fost, a 7is 4uman=
G ,ar acum suntei o parte din ea, cu toii.
G 0e atinge cu delicatee, a spus 4uman. iar prezena ei n noi e uor de
suportat. 1opacii*mame nu se plng. -ioiciunea ei le d i lor via. ,ar dac pstrarea
amintirilor ei li se pare ciudat, acestea le aduc mai mult varietate n viaa lor dect
nainte.
G $adar, e o parte din noi toi, a spus 'atca= $cum este, a devenit, parial
matc, parial uman i parial peYuenino=
G 2rice ar face, nimeni nu poate spune c nu ne nelege. 4ac trebuie ca s se
Doace cineva cu puteri ca ale zeilor, mai bine ea dect altul.
G #rebuie s fac o mrturisire, sunt geloas pe ea, a spus 'atca= / parte din
tine, aa cum eu n*a putea fi niciodat. 4up discuiile noastre, nc nu tiu ce
nseamn s fiu unul dintre voi.
G 0ici eu nu neleg dect foarte puin din modul tu de gndire, a spus 4uman=
4ar nu e bine i aa% "isterul e nemrginit. 0u vom nceta s ne uimim unul pe altul.
G Pn cnd moartea va pune capt tuturor surprizelor, a spus 'atca=
1#.
CUM COMUNIC$ EI CU ANIMALELE
!4ac am fi mai nelepi sau mai buni,
poate c zeii ne*ar e8plica
lucrurile nebune, insuportabile pe care le fac.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
n momentul 2n care a primit tirea c, le3,turile prin ansiblu cu Con3resul Stelar
au +ost re+,cute. amiralul &obb; ands a dat ordin 2ntre3ii Flote usitane s, decelere7e
imediat la o 0ite7, sub pra3ul in0i7ibilit,*ii= Ordinul a +ost eDecutat i a tiut c, 2n mai
pu*in de o or,. +lota 0a ap,rea ca din senin pe orice telescop din usitania= Apoi ea se
0a deplasa c,tre un punct din apropierea planetei cu o 0ite7, uimitoare. +olosind 2n
continuare scuturile masi0e. pentru a e0ita daunele de0astatoare produse de
coli7iunea cu particule interstelare mici c/t un 3r,unte de pra+=
Strate3ia amiralului ands era simpl,= %a sosi aproape de usitania cu 0ite7a
cea mai mare posibil, ast+el 2nc/t s, nu produc, e+ecte relati0iste5 0a lansa #octoraul
2n cursul perioadei de apropiere maDim,. o +ereastr, de doar c/te0a ore5 apoi 0a
readuce 2ntrea3a +lot, la 0ite7e relati0iste. aa 2nc/t. 2n momentul c/nd #ispo7iti0ul de
distru3ere molecular, 0a eDploda. el nu 0a prinde 2n ra7a lui de ac*iune distructi0, nici
una din propriile na0ele=
"ra o strate3ie bun, i simpl,. ba7at, pe presupunerea c, usitania nu a0ea
mi>loace de ap,rare= #ar ands nu putea lua 2n serios o asemenea presupunere=
$ebelii lusitani de*ineau resurse te:nolo3ice su+iciente. pentru c, spre s+/ritul
c,l,toriei. pentru o perioad, de timp. reuiser, s, 2ntrerup, toate comunica*iile dintre
+lot, i restul umanit,*ii= Nu conta c, problema +usese pus, pe seama unui pro3ram
de computer deosebit de penetrant i capabil5 nu conta c, superiorii lui 2l asi3uraser,
c, pro3ramul sabotor +usese ters printr1o ac*iune radical, dictat, de pruden*,.
menit, s, elimine amenin*area c:iar 2nainte de sosirea +lotei la destina*ie= ands nu
dorea s, se lase 2nelat de ilu7ia lipsei mi>loacelor de ap,rare= !namicul se do0edise
capabil de multe. ast+el c, el trebuia s, +ie pre3,tit pentru orice e0entualitate= "ra
0orba de r,7boi. un r,7boi total. i el nu a0ea s, admit, ca misiunea lui s, +ie
compromis, din cau7a ne3li>en*ei sau a unei 2ncrederi necu3etate=
#in momentul 2n care primise misiunea. +usese contient c, numele lui 0a +i
asociat 2n istoria uman, cu Al #oilea )enocid= Nu era uor s, asiti la distru3erea unei
rase str,ine. 2n special c, pe9ueninos de pe usitania erau. con+orm rapoartelor. at/t
de primiti0i. 2nc/t. 2n sine. nu constituiau o amenin*are la adresa umanit,*ii= C:iar
c/nd inamicii str,ini erau o amenin*are. aa cum se 2nt/mplase cu 3/ndacii pe 0remea
<rimului )enocid. o inim, miloas, care1i spune %orbitor 2n Numele 'or*ilor reuise s,
pre7inte o ima3ine 2nduio,tor de +rumoas, a acelor montri uci3ai. drept un soi de
comunitate utopic, de stup care nu pre7enta absolut nici o prime>die pentru
umanitate= Cum putea scriitorul acelei lucr,ri s, tie ce inten*ii a0useser, 3/ndaciiC
Acea lucrare +usese monstruoas,. pentru c, ea a distrus renumele eroului1copil care 2i
2n0insese pe 3/ndaci i sal0ase umanitatea=
ands acceptase comanda Flotei usitane +,r, s, e7ite. dar 2nc, de la 2nceputul
c,l,toriei 2i petrecuse mult timp 2n +iecare 7i pentru a studia pu*inele in+orma*ii
eDistente despre "nder )enocidul= Si3ur. b,iatul nu tiuse c, 2n realitate comanda
ade0,rata +lot, uman, prin ansiblu5 cre7use c, participa la un pro3ram brutal de
ri3uros de instruire cu a>utorul simulatoarelor= Cu toate acestea. luase :ot,r/rile
corecte 2n momente de cri7, G a pre+erat s, apele7e la o arm, a c,rei +olosire
2mpotri0a altor planete era inter7is, i ast+el a distrus lumea ultimilor 3/ndaci= Aa s1a
pus cap,t amenin*,rii la adresa umanit,*ii= Fusese o ac*iune corect,= Aa cerea arta
r,7boiului. iar la data respecti0, b,iatul meritase s, +ie aclamat ca erou=
Totui. dup, c/te0a decenii. opinia public, se sc:imbase radical ca urmare a
apari*iei unei c,r*i d,un,toare. numit, "atca, iar numele lui "nder Bi33in. de>a a+lat
practic 2n eDil ca 3u0ernator al unei noi planete1colonie. a de0enit sinonim cu
ani:ilarea unei specii bl/nde. bine inten*ionate. dar ne2n*elese=
K#ac, au pornit 2mpotri0a unui copil ne0ino0at precum "nder Bi33in. cu mine
ce se 0a 2nt/mplaCL s1a 2ntrebat ands mereu. mereu= KG/ndacii erau nite uci3ai
brutali. lipsi*i de su+let. cu +lote de na0e 2narmate ce a0eau o putere de0astatoare
inima3inabil,. 2n 0reme ce eu 0oi distru3e pe9ueninos, care au ucis. 2ns, doar la scar,
redus,. c/*i0a oameni de tiin*, care probabil au nesocotit cine tie ce tabu= "ste
limpede c, pe9ueninos nu posed, mi>loace. nici acum. nici 2n 0iitorul pre0i7ibil. s, se
2nal*e de pe supra+a*a planetei i s, pun, la 2ndoial, suprema*ia oamenilor 2n spa*iu=
?i totui. usitania era la +el de periculoas, ca i 3/ndacii G poate mai
periculoas,= <entru c, pe planet, eDist, un 0irus l,sat liber. care a ucis orice om pe
care l1a in+ectat. cu eDcep*ia ca7urilor 2n care 0ictimei i s1au administrat do7e tot mai
reduse de antidot la inter0ale re3ulate. pe toat, durata 0ie*ii= n plus. 0irusul s1a
do0edit capabil de adaptare=
C/t, 0reme 0irusul a r,mas pe usitania. pericolul nu a +ost 3ra0= ns, ulterior
doi oameni de tiin*, aro3an*i de pe usitania G e0iden*ele 2i amintesc drept Denolo3ii
'arcos K'iroL %ladimir $ibeira 0on 4esse i Ouanda Auen:atta Fi3ueira 'ucumbi G au
2nc,lcat le3ile coloni7,rii umane Kde0enind b,tinaiL i asi3ur/nd acelor pe9ueninos
te:nolo3ie i bio+orme 2n mod ile3al= Con3resul Stelar a reac*ionat corect cer/nd
trimiterea in+ractorilor spre a +i >udeca*i pe o alt, planet,. unde. bine2n*eles. s, +ie
*inu*i 2n carantin, G 2ns, lec*ia trebuia s, +ie administrat, rapid i cu se0eritate. ast+el
ca nimeni de pe usitania s, nu mai +ie ispitit s, 2ncalce 2n*eleptele le3i care prote>au
umanitatea de r,sp/ndirea 0irusului #escolada= Cine ar +i b,nuit c, o colonie at/t de
micu*, 0a a0ea 2ndr,7neala s, s+ide7e Con3resul re+u7/nd s,1i areste7e pe criminaliC
#in acel moment de s+idare nu a eDistat alt, solu*ie dec/t trimiterea +lotei i
distru3erea usitaniei= At/ta timp c/t usitania 2i men*inea atitudinea. eDista riscul.
prea mare pentru a +i tolerat. ca na0e stelare ce plecau de pe planet, s, r,sp/ndeasc,
acea cumplit, boal, 2n restul umanit,*ii=
Totul era c/t se poate de limpede= ns, ands tia c, pericolul trecuse. 0irusul
#escolada nu mai pre7enta un risc pentru nimeni. oamenii a0eau s, uite c/t de mare
+usese prime>dia i 0or 2ncepe s, se 3/ndeasc, 2n mod sentimental la pe9ueninos
pierdu*i. la rasa de 0ictime ale nemilosului amiral &obb; ands. Al #oilea )enocid=
ands nu era un om insensibil= Uneori. nu putea s, doarm, 3/ndindu1se c/t de
detestat 0a +i= Nu 2ndr,3ea misiunea care 2i re0enise G nu era un adept al 0iolen*ei. iar
ideea c, 0a distru3e nu numai pe9ueninos, ci i 2ntrea3a popula*ie uman, a usitaniei
2l tulbura pro+und= Nimeni de sub comanda lui nu se 2ndoia de re7er0ele pe care le
a0ea +a*, de acea sarcin,5 dar nimeni nu se 2ndoia nici de :ot,r/rea lui sumbr, de a1i
2ndeplini misiunea=
KCe bine ar +i dac, s1ar 3,si o solu*ie. se 3/ndise el mereu= Ce pl,cut ar +i ca
atunci c/nd re0enim 2n timp real. Con3resul s, ne transmit, tirea c, s1a descoperit
ade0,ratul antidot sau un 0accin e+icient pentru a pre0eni in+ectarea cu #escolada=
Orice 0este care s, +ac, do0ada c, pericolul a disp,rut= Orice ca s, p,str,m
#octoraul nearmat. la locul lui. 2n na0a1comandant=L
Asemenea dorin*e nu se puteau materiali7a. r,m/n/nd doar speran*e= Nu eDista
nici o ans,= C:iar dac, pe usitania se descoperise tratamentul 2mpotri0a #escoladei.
cum se putea +ace cunoscut acel ade0,rC Nu. ands trebuia s, +ac, cu bun, tiin*,
ceea ce "nder Bi33in +,cuse cu toat, ne0ino0,*ia= i 0a 2n+runta pe cei care 2l 0or 0orbi
de r,u= <entru c, 0a ti c, a +,cut ceea ce trebuia de dra3ul 2ntre3ii umanit,*i5 i. 2n
compara*ie cu asta. ce importan*, a0ea dac, un indi0id era onorat sau ur/t pe
nedreptC
n momentul c/nd re*eaua de ansiblu a +ost restabilit,. Tasu>iro Tsutsumi i1a
transmis mesa>ele. apoi a pus st,p/nire pe instala*ia de ansiblu de la eta>ul nou, al
cl,dirii i a 2nceput s, atepte +ebril= #ac, socoteau c, ideea lui pre7enta su+icient
interes pentru a merita anali7at,. membrii +amiliei a0eau s, doreasc, o con+erin*, 2n
timp real. iar el era :ot,r/t s, nu1i +ac, s, atepte= !ar dac, ei 2i respin3eau
propunerea. 0oia s, +ie primul care s, o tie. ast+el ca subordona*ii i cole3ii de pe
%/ntul #i0in s, a+le 0estea de la el. nu din 70onuri=
Aimaina 4i-ari 2n*ele3ea ce 2i ceruse lui Tasu>iroC Acesta se a+la la apo3eul
carierei= #ac, a0ea re7ultate bune. putea s, se mute dintr1o lume 2n alta. apar*in/nd
elitei castei de mana3eri care erau elibera*i din c:in3ile timpului i trimii 2n 0iitor prin
e+ectul de dilatare a timpului produs de c,l,toria interstelar,= #ar dac, era socotit un
mana3er oarecare. 0a +i dat deoparte sau de3radat c:iar 2n cadrul or3ani7a*iei de pe
%/ntul #i0in= Nu 0a pleca niciodat, i ast+el 0a trebui s, suporte mila celor care 0or ti
c, nu a a0ut calit,*ile necesare pentru a se ridica de la ni0elul unei 0ie*i m,runte. ca
s, a>un3, 2n r/ndul mana3erilor ce1i perpetuea7, numele 2n eternitate=
<robabil c, Aimaina tia toate acestea= #ar c:iar dac, i1ar +i +ost cunoscut,
po7i*ia +ra3il, a lui Tasu>iro. el tot aa ar +i procedat= 'erita s, periclite7e c/te0a
cariere pentru sal0area altei specii de ani:ilarea complet,= i p,sa lui Aimaina c, nu
cariera lui se putea ruinaC "ra o onoare pe care Aimaina o alesese pentru Tasu>iro.
pentru c, 2l socotise su+icient de 2n*elept ca s, recunoasc, pericolul moral pentru
oamenii Tamato i pentru c, 2l considerase 2ndea>uns de cura>os ca s, ac*ione7e 2n
0irtutea acelei idei. indi+erent c/t l1ar +i costat=
O asemenea onoare G Tasu>iro spera c, era su+icient, pentru a1l +ace +ericit
dac, pierdea totul= <entru c, inten*iona s, demisione7e din cadrul companiei Tsutsumi
dac, i se respin3ea propunerea= #ac, nu se ac*iona pentru a 2ndep,rta pericolul. el nu
putea r,m/ne 2n aceeai po7i*ie= ?i nici nu putea s, r,m/n, mut= %a rosti ade0,rul 2n
public i 2l 0a condamna i pe Tsutsumi= Nu 0a amenin*a c, 0a proceda ast+el. pentru
c, +amilia. 2n mod >usti+icat. pri0ea orice amenin*are cu dispre*= Se 0a mul*umi s, se
eDprime public= Apoi. pentru acea do0ad, de neloialitate. +amilia 0a 2ntreprinde ac*iuni
pentru a1l distru3e= Nu 0a mai putea ocupa nici o +unc*ie public,= Nu +,cuse o 3lum,
c/nd 2i spusese lui Aimaina c, 0a mer3e s, tr,iasc, la el= #ac, Tsutsumi :ot,ra s,
pedepseasc, pe cine0a care c,lca str/mb. acela nu a0ea alt, ans, dec/t s, se lase la
mila prietenilor G dac, a0ea prieteni c,rora s, nu le +ie +ric, de m/nia lui Tsutsumi=
n timp ce atepta. or, dup, or,. prin mintea lui Tasu>iro s1au derulat toate
aceste scenarii sumbre= Nu era posibil ca mesa>ele lui s, +i +ost i3norate= <robabil c, el
era anali7at 2n acele momente=
n cele din urm,. a a*ipit= 1a tre7it operatoarea ansiblului G o +emeie care nu
+usese de ser0iciu atunci c/nd el adormise=
G Sunte*i cum0a onorabilul Tasu>iro TsutsumiC
Con+erin*a era 2n plin, des+,urare5 2n ciuda celor mai bune inten*ii ale lui. era
ultimul sosit= Costul unei asemenea con+erin*e 2n timp real era astronomic. +,r, a mai
0orbi de deran>= n ba7a le3ilor ce 3u0ernau noul sistem de computere. +iecare
participant la o con+erin*, trebuia s, +ie pre7ent la ansiblu. pentru c, discu*ia nu era
posibil, dac, ei trebuiau s, atepte din pricina 2nt/r7ierii ce ap,rea 2ntre +iecare
comentariu i r,spunsul la acesta=
C/nd a 0,7ut inscrip*iile de identi+icare de sub +iecare +a*, ap,rut, pe a+ia>ul
terminalului. Tasu>iro a +ost 2nc/ntat. dar i 2n3ro7it= C:estiunea nu +usese 2ncredin*at,
unor +unc*ionari de ran3ul doi sau trei de la sediul din 4ons:u= "ra pre7ent 2nsui
Tos:ia-i1Sei>i Tsutsumi. b,tr/nul care conducea compania de c/nd Tasu>iro se
an3a>ase= Acela era si3ur un semn bun= Tos:ia-i1Sei>i G sau K#a. #omnuleL. dup, cum
era supranumit. dei nu pe +a*,. desi3ur G nu i1ar +i pierdut timpul 0enind la ansiblu
doar ca s, pun, la punct un subordonat oarecare=
K#a. #omnuleL nu a 0orbit= #iscu*ia a +ost purtat, de b,tr/nul "iic:i= Acesta era
cunoscut drept contiin*a lui Tsutsumi G ceea ce. dup, cum se a+irma. destul de cinic.
2nsemna c, el era surdomut=
G T/n,rul nostru +rate a +ost 2ndr,7ne*. dar a do0edit 2n*elepciune s, ne
transmit, 3/ndurile i sim*,mintele onoratului nostru dasc,l. Aimaina 4i-ari= #ei nici
unul dintre noi. cei de pe 4ons:u. nu ne1am bucurat de pri0ile3iul s,1l cunoatem pe
<,str,torul Spiritului Tamato. a0em tiin*, de spusele lui= Nu am +ost pre3,ti*i s,
credem c, >apone7ii sunt r,spun7,tori. ca popor. pentru +aptele Flotei usitania= ?i nici
nu am +ost pre3,ti*i s, consider,m c, Tsutsumi poart, r,spunderea 2n mod deosebit
pentru o situa*ie politic, ce nu are le3,tur, direct, cu +inan*ele i cu economia 2n
3eneral= Cu0intele t/n,rului nostru +rate au +ost pornite din inim, i scandaloase. iar
dac, n1ar +i 0enit din partea cui0a care a +ost 2n decursul anilor de acti0itate modest i
respectuos. atent i su+icient de 2ndr,7ne* ca s,1i asume riscuri la momentul potri0it.
poate c, nu am +i luat 2n seam, mesa>ul lui= #ar le1am dat ascultare5 le1am studiat i
am a+lat din sursele noastre 3u0ernamentale c, in+luen*a >apone7, asupra Con3resului
Stelar a +ost i continu, s, +ie esen*ial, 2ndeosebi 2n aceast, problem,= #up,
aprecierea noastr,. nu a0em timp s, alc,tuim o coali*ie cu alte companii sau s,
in+luen*,m opinia public,= Flota ar putea a>un3e dintr1un moment 2n altul= Flota
noastr, dac, Aimaina 4i-ari are dreptate5 i c:iar dac, n1ar a0ea. este o +lot, uman,.
iar noi suntem umani. i st, 2n puterea noastr, s, o oprim= Carantina ar re7ol0a cu
uurin*, tot ce este necesar pentru a prote>a specia uman, de ani:ilare prin 0irusul
#escolada= <rin urmare. dorim s, te in+orm,m. Tasu>iro Tsutsumi. c, te1ai do0edit
demn de numele ce *i s1a dat la natere= %ei an3a>a toate resursele +amiliei Tsutsumi
sarcinii de a con0in3e un num,r su+icient de con3resmeni s, se opun, +lotei G i s, se
opun, cu o asemenea 0i3oare. 2nc/t s, +or*e7e 0otarea imediat, ca +lota s, +ie
rec:emat, i s, i se inter7ic, s, lo0easc, usitania= Nu tim dac, 0om reui s,
2ndeplinim aceast, sarcin,. dar. oricum ar +i. +ratele nostru mai t/n,r Tasu>iro
Tsutsumi ne1a ser0it cu cinste. nu numai prin numeroasele lui reali7,ri ca mana3er. ci
i pentru c, a tiut s,1i plece urec:ea la spusele unuia din a+ar,. s, pun, c:estiunile
morale mai presus de orice considera*ii +inanciare i s, rite totul pentru a a>uta
+amilia Tsutsumi s, +ie dreapt, i s, procede7e corect= <rin urmare. 2l con0oc,m pe
Tasu>iro Tsutsumi la 4ons:u. unde 0a slu>i Tsutsumi 2n calitate de asistent al meu=
#up, aceea "iic:i a +,cut o plec,ciune= Sunt onorat c, un t/n,r at/t de distins este
pre3,tit s, +ie 2nlocuitorul meu c/nd 0oi muri sau m, 0oi retra3e=
Tasu>iro s1a 2nclinat cu 3ra0itate= Se sim*ea uurat c, era c:emat direct la
4ons:u G nimeni at/t de t/n,r nu primise o ast+el de in0ita*ie= #ar s, de0in, asistentul
lui "iic:i. pre3,tit s, 2l 2nlocuiasc, G nu aceasta era *inta suprem, pe care o 0isase
Tasu>iro= Nu muncise at/t de intens i slu>ise cu at/ta credin*, ca s, de0in, +ilo7o+1i1
mediator= %oia s, r,m/n, 2n mie7ul problemelor mana3eriale ale +amiliei=
Cu toate acestea. 0or trece ani 2ntre3i p/n, s, a>un3, pe 4ons:u= </n, atunci.
"iic:i ar putea muri= !ar K#a. #omnuleL si3ur 0a +i murit= n loc s,1l 2nlocuiasc, pe
"iic:i. ar putea primi alt, slu>b,. mai potri0it, calit,*ilor lui reale= #e aceea Tasu>iro nu
a re+u7at acel dar ciudat= ?i1a acceptat soarta. urm/nd1o 2ncotro 2l ducea ea=
G O. p,rinte "iic:i. m, plec 2n +a*a ta i a tuturor p,rin*ilor companiei. 2ndeosebi
a lui Tos:ia-i1Sei>i1san= ', onore7i aa cum nu merit= ', ro3 s, nu te de7am,3esc
prea mult= ?i. de asemenea. transmit mul*umiri pentru c, 2n asemenea 0remuri 3rele.
spiritul Tamato se a+l, 2n nite m/ini bune i protectoare ca ale tale=
#up, aceast, acceptare public, a ordinelor primite. discu*ia s1a 2nc:eiat G la
urma urmelor. era scump,. iar dac, se putea. +amilia Tsutsumi se 2n3ri>ea s, e0ite
risipa= Con+erin*a prin ansiblu s1a 2nc:eiat= Tasu>iro s1a re7emat de sp,tarul scaunului
i a 2nc:is oc:ii= Tremura=
G %ai. Tasu>iro1san. a spus pa7nicul ansiblului= %ai. Tasu>iro1san=
K%ai. Tasu>iro1san. a 3/ndit el= Cine ar +i b,nuit c, 0i7ita lui Aimaina m, 0a
aduce 2n aceast, situa*ieC ucrurile s1ar +i putut petrece i alt+el= Acum 0a de0eni unul
din oamenii din 4ons:u= !ndi+erent ce rol ar a0ea. se 0a a+la printre conduc,torii
supremi ai Tsutsumi= Nici nu se putea un s+/rit mai +ericit= Cine ar +i putut 3:iciCL
nainte de a se ridica de pe scaun. repre7entan*ii Tsutsumi 2ncepuser, de>a s,
discute cu to*i con3resmenii >apone7i i cu al*ii care nu erau >apone7i. dar urmau linia
necesarian,= <e m,sur, ce num,rul politicienilor care 2n*ele3eau s, se supun,
cretea. era tot mai limpede c, spri>inul acordat +lotei se diminuase substan*ial=
Aadar. oprirea +lotei nu costa c:iar at/t de mult=
Pe9uenino de ser0iciu la monitori7area sateli*ilor ce se roteau 2n >urul usitaniei
a au7it alarma i la 2nceput nu i1a dat seama ce se 2nt/mplase= #in c/te 2i amintea.
alarma nu sunase niciodat,= a 2nceput. a cre7ut c, aparatura detectase 0reo
+orma*iune meteorolo3ic, periculoas,= #ar nici 0orb, de aa ce0a= Alarma +usese
declanat, de telescoapele 2ndreptate spre spa*iu= Ap,ruser, 7eci de na0e 2narmate.
care c,l,toreau cu 0ite7, +oarte mare. dar nonrelati0ist,. pe o traiectorie care le
permitea s, lanse7e #octoraul 2n mai pu*in de o or,=
O+i*erul de ser0iciu a transmis de ur3en*, un mesa> c,tre cole3ii lui i. imediat.
a +ost in+ormat primarul din 'ila3re. iar 70onul a 2nceput s, se r,sp/ndeasc, printre
cei r,mai 2n sat= KCei care nu1i p,r,sesc locuin*ele 2n decurs de o or, 0or +i uciiL.
aa suna mesa>ul. i. dup, c/te0a minute. sute de +amilii se adunaser, de>a 2n >urul
na0elor stelare. atept/nd cu ner,bdare s, se 2mbarce= Ceea ce uimea era c, numai
oamenii doreau s, +u3, 2n ultima clip,= Con+runta*i cu dispari*ia ine0itabil, a p,durilor
de copaci1p,rin*i. copaci1mame i copaci1+ra*i. pe9ueninos nu sim*eau dorin*a s,1i
sal0e7e propriile 0ie*i= Ce a0eau s, de0in, +,r, p,durea lorC <re+erau s, moar, printre
cei dra3i dec/t s, +ie nite str,ini eterni 2ntr1o p,dure de cine tie unde. care nu era i
nu putea de0eni a lor=
n ceea ce o pri0ea pe 'atc,. ea 2i trimisese departe cea din urm, +iic, i nu
mani+esta nici o dorin*, deosebit, s, plece= "ra ultima dintre m,tcile care r,m,seser,
2n 0ia*, dup, ce "nder 2i distrusese planeta natal,= Sim*ea c,. dup, trei mii de ani.
merita i ea acelai +el de moarte= <e de alt, parte. n1ar +i suportat s, tr,iasc, 2n
continuare c/nd bunul. ei prieten. 4uman. prinsese r,d,cini pe usitania i nu putea
pleca= Nu era eDact un 3/nd demn de o re3in,. dar p/n, la ea. nici o matc, nu
a0usese 0reun prieten= "ra ce0a neobinuit s, 3,seti pe cine0a cu care s, discu*i.
c:iar dac, acea persoan, se deosebea considerabil de ea= Ar +i su+erit prea mult dac,
ar +i tr,it +,r, 4uman= !ar cum supra0ie*uirea ei nu mai era 0ital, pentru perpetuarea
speciei. alesese s, +ac, lucrul cel mai m,re*. cura>os. tra3ic i romantic dar. 2n acelai
timp. cel mai pu*in complicat. s, r,m/n,= C:iar o 2nc/nta ideea de a se comporta cu
noble*e 2n termeni umani: iar asta do0edea. spre surprinderea ei. c, nu se sc:imbase
complet prin contactul str/ns cu oamenii i pe9ueninos. Acetia o trans+ormaser,
c:iar 2mpotri0a atept,rilor ei= n 2ntrea3a istorie a poporului ei nu mai eDistase o
matc, asem,n,toare=
G $ vrea s pleci, i1a spus 4uman= Prefer s te tiu vie.
#e ast, dat, 'atca nu i1a r,spuns=
Jane a r,mas neclintit,= "c:ipa care lucra la desci+rarea limba>ului descoladores
trebuia s, p,r,seasc, usitania i s, se 2ntoarc, pe orbita planetei care crease
#escolada= Urma s, plece i ea. dar nimeni nu a +,cut 3reeala s, 0ad, cu oc:i r,i
supra0ie*uirea celei care +,cea toate na0ele s, +unc*ione7e sau a ec:ipei care probabil
a0ea s, sal0e7e umanitatea de descoladores= #ar Jane s1a con+runtat cu probleme
ce0a mai delicate de moral, c/nd a insistat ca No0in:a. Gre3o i Ol:ado. precum i
+amilia acestuia s, +ie dui 2ntr1un loc si3ur= %alentine a +ost in+ormat, c,. dac, nu
pleca 2mpreun, cu so*ul. copiii. ec:ipa>ul lor i cu prietenii spre na0a lui Ja-t. Jane 0a +i
silit, s,1i risipeasc, resursele mentale pentru a transporta corpurile 2mpotri0a 0oin*ei
lor. c:iar +,r, na0, spa*ial,. dac, trebuia=
G #e ce noiC a 2ntrebat %alentine= N1am cerut un tratament pre+eren*ial=
G Nu m, interesea7, ce a*i cerut. a 7is Jane= "ti sora lui "nder= No0in:a e
0,du0a lui. copiii sunt adopta*i de el5 nu 0oi sta cu m/inile 2ncruciate. l,s/ndu10, s,
muri*i dac,1mi este 2n putere s, sal0e7 +amilia prietenului meu= #ac, asta 0i se pare
nedrept i pre+eren*ial. atunci s, 0, pl/n3e*i +a*, de mine. mai t/r7iu. dar acum
2mbarca*i10, pe na0a lui Ja-t. ca s, 0, pot ridica de pe lumea aceasta= %e*i sal0a i
alte 0ie*i dac, nu1mi disipa*i aten*ia cu proteste inutile=
Sim*indu1se ruina*i pentru c, bene+iciau de pri0ile3ii speciale. 2ns, 2n acelai
timp recunosc,tori c, ei i cei iubi*i 0or supra0ie*ui urm,toarelor ore. ec:ipa
descoladores s1a str/ns 2n na0eta trans+ormat, 2n na0, stelar,. pe care Jane o plasase
departe de a3lomera*ia din 7ona de decolare5 ceilal*i s1a 3r,bit c,tre na0a lui Ja-t. pe
care Jane o amplasase de asemenea 2ntr1un loc i7olat=
ntr1un +el. pentru mul*i. apari*ia +lotei a 0enit aproape ca o uurare= Tr,iser,
at/ta timp sub acea amenin*are. 2nc/t sosirea ei pusese m,car cap,t temerii lor
permanente= ntr1o or, sau dou,. soarta lor a0ea s, +ie decis,=
n na0eta care se a+la pe o orbit, 2nalt, deasupra planetei descoladores. 'iro
st,tea ca amor*it 2n +a*a terminalului=
G Nu pot lucra. a spus el 2ntr1un t/r7iu= Nu m, pot concentra asupra limba>ului
c/nd poporul nostru i casa mea sunt la un pas de distru3ere=
?tia c, Jane. le3at, de patul ei. a+lat 2n partea din spate a na0ei. se concentra la
maDimum pentru a muta +iecare na0, din usitania pe alte lumi1colonii. care nu erau
bine pre3,tite s, le primeasc,= !ar 'iro nu +,cea dec/t s, anali7e7e nedumerit
mesa>ele moleculare recep*ionate de la acei str,ini impre0i7ibili=
G "i bine. eu pot. a spus Auara= #ac, ne 3/ndim bine. aceti descoladores
constituie o amenin*are la +el de mare i 2nc, pentru 2ntrea3a umanitate. nu doar
pentru o lume ne2nsemnat,=
G n*elept din partea ta c, pri0eti lucrurile 2n perspecti0,. a spus sec "la=
G 'ai bine uit,1te la transmisiile pe care le primim de la ei. a spus Auara= %e7i
dac, recunoti ce mi se pare mie c, am recunoscut=
"la a apelat ima3inea i propriul ei terminal5 la +el a procedat i 'iro= !ndi+erent
c/t de iritant, era. Auara se pricepea la munca ei=
G %ede*iC Orice altce0a ar +ace molecula asta. e pe0,7ut, s, ac*ione7e 2n acelai
loc din creier ca i molecula :eroinei=
Faptul c, potri0irea era per+ect, nu se putea ne3a= Cu toate acestea. "lei i1a
0enit 3reu s, cread,=
G Nu ar reui asta dec/t dac, ar +i preluat in+orma*iile istorice cuprinse 2n
descrierile #escoladei pe care le1am trimis noi. le1au +olosit ca s, construiasc, un corp
uman. l1au studiat i au 3,sit un produs c:imic care ne imobili7ea7, printr1o pl,cere
dement,. 2n timp ce ar putea s, ne +ac, ce 0or= !mposibil s, +i a0ut timp s, creasc, o
+iin*, uman, de c/nd le1am transmis noi in+orma*iile=
G <oate nici nu a +ost ne0oie s, construiasc, 2ntre3ul corp uman. a spus 'iro=
<robabil. se pricep s, citeasc, at/t de bine in+orma*iile 3enetice. 2nc/t reuesc s,
eDtrapole7e tot ce trebuie tiut pri0ind anatomia i +i7iolo3ia uman, doar +olosind
in+orma*iile 3enetice=
G #ar n1au a0ut la dispo7i*ie A#N1ul nostru. a spus "la=
G <esemne c, pot comprima in+orma*iile. ob*in/nd A#N1ul nostru primiti0.
natural= "0ident. au ob*inut cum0a in+orma*iile i au dedus ce ne1ar +ace s, st,m
*epeni ca nite bolo0ani. cu 7/mbete t/mpe i +ericite pe +a*,=
G <entru mine e mai clar c, au 0rut ca noi s, citim molecula aceasta din punct
de 0edere biolo3ic. a spus Auara= Au dorit ca noi s, lu,m imediat acest dro3= n ceea
ce1i pri0ete. noi st,m aici atept/ndu1i s, ne preia=
'iro a sc:imbat imediat ima3inile de pe terminalul lui=
G a naiba. Auara. ai dreptate= Uita*i10, G au trimis de>a trei na0e care ne
2ncon>oar,=
G </n, acum n1au 2ncercat s, se apropie. a 7is "la=
G #a. i nici acum nu trebuie s,1i l,s,m. a 7is 'iro= Trebuie s, le demonstr,m c,
nu ne1am l,sat p,c,li*i de calul lor troian= IS1a ridicat de pe scaun i practic a 7burat
pe coridor p/n, la camera unde Jane dormea=J JaneH a stri3at el. 2nc, 2nainte de a
a>un3e la ea= JaneH
#up, o clip,. ea a clipit i a desc:is oc:ii=
G JaneH 'ut, na0a la o sut, de mile i plasea71o pe o orbit, mai apropiat,=
"a l1a pri0it 2ntreb,tor. apoi a socotit c, poate a0ea 2ncredere 2n el. pentru c, nu
a 2ntrebat nimic= A 2nc:is oc:ii. iar Stin3,torul1de1Fl,c,ri a stri3at din camera de
comand,:
G A reuitH Ne1am deplasatH
'iro s1a al,turat celorlal*i=
G Acum tiu c, ei nu pot +ace asta. a 7is el= #ispo7iti0ele de a+iare indicau c,
na0ele str,ine nu se mai apropiau. ci. parc, precaute. s1au 2ndreptat 2n patru direc*ii=
Ne1au 2ncadrat 2ntr1un tetraedru. a constatat 'iro=
G &un. acum am a+lat c, nu am cedat dro3ului care te +ace +ericit. a spus Auara=
G #ar tot nu1i 2n*ele3em mai bine dec/t p/n, acum=
G Asta pentru c, suntem ne3:iobi. a spus 'iro=
G Nu ne a>ut, la nimic dac, ne turn,m *,r/n,1n cap. a 7is Auara. dei.
2nt/mpl,tor. 2n ca7ul t,u e ade0,rat=
G Auara. a spus "la pe un ton t,ios=
G A +ost o 3lum,. ce naibaH a 7is Auara= Ce. n1am 0oie s,1l s/c/i pe +ratele meu
mai mareC
G &a da. a 7is +,r, c:e+ 'iro= Faci nite 3lume===
G Ce1ai 0rut s, spui cu ne3:iobiiC a 2ntrebat Stin3,torul1de1Fl,c,ri=
G C, n1o s, desci+r,m niciodat, limba>ul lor. a 7is 'iro. pentru c, nu e limba>= "
un set de comen7i biolo3ice= "i nu 0orbesc= Nu abstracti7ea7,= Creea7, molecule care
acioneaz una asupra alteia= " ca i cum 0ocabularul uman ar +i alc,tuit din c,r,mi7i
i send0iuri= Arunci cu o c,r,mid, sau o+eri un send0i. pedepseti i recompense7i=
#ac, au i 3/nduri abstracte. n1o s, le desci+r,m citind moleculele astea=
G 'i se pare 3reu de cre7ut c, o specie +,r, un limba> abstract ar putea crea
na0e spa*iale ca acelea de acolo. a 7is Auara cu dispre*= ?i transmit moleculele la +el
cum +acem noi cu ima3inile i 0ocea=
G #ar dac, au or3ane interne care traduc direct mesa>ele moleculare 2n
substan*e c:imice sau structuri +i7iceC Atunci ar putea===
G N1ai 2n*eles ce1am spus. a insistat Auara= Nu alc,tuieti un +ond de cunotin*e
comune arunc/nd c,r,mi7i i distribuind send0iuri= Au ne0oie de un limba> pentru a
stoca in+orma*iile 2n a+ara corpurilor. pentru a le putea transmite de la o persoan, la
alta. de la o 3enera*ie la urm,toarea= Nu iei 2n spa*iu i nici nu transmi*i +olosind
spectrul electroma3netic pe ba7a a ce poate +i con0ins, o persoan, s, +ac, cu o
c,r,mid,=
G <robabil c, are dreptate. a 7is "la=
G #eci unele p,r*i din mesa>ele moleculare transmise de ei sunt 3rupuri de
memorie. a spus 'iro= #ar nu a0em un limba> G se reali7ea7, stimularea creierului s,
2i aminteasc, lucruri pe care eDpeditorul le1a tr,it. iar destinatarul. nu=
G Ascult,. nu tiu dac, ai dreptate. a spus Stin3,torul1de1Fl,c,ri. dar trebuie s,
decodi+ic,m limba>ul=
G #ac, am dreptate. ne pierdem 0remea. a protestat 'iro=
G "Dact. a 7is Stin3,torul1de1Fl,c,ri=
G A:a. a +,cut 'iro=
!deea Stin3,torului1de1Fl,c,ri a +ost acceptat,= #ac, 'iro a0ea dreptate.
2ntrea3a misiune era inutil,= #eci trebuiau s, continue s, lucre7e ca i cum 'iro se
2nelase. iar limba>ul putea +i decodi+icat. pentru c,. 2n ca7 contrar. oricum nu puteau
+ace nimic=
?i totui===
G Am uitat ce0a. a 7is 'iro=
G "u nu, a spus Auara=
G Jane= "a a +ost creat, deoarece m,tcile au alc,tuit o punte 2ntre specii=
G ntre oameni i m,tci. nu 2ntre nite str,ini care lansea7, 0irui necunoscu*i i
oameni. a protestat Auara=
<e "la a atras1o ideea=
G 'odul uman de comunicare G limba>ul articulat 1le1a r,mas str,in m,tcilor. aa
cum limba>ul molecular ne este nou, inaccesibil= <oate 3,sete Jane o modalitate de
a1i contacta +ilotic=
G <rin citirea 3/ndurilorC s1a mirat Auara= Nu uita. nu a0em nici o punte=
G #epinde. a 7is 'iro. de +elul cum tratea7, ei coneDiunile +ilotice= 'atca
0orbete tot timpul cu 4uman. ade0,ratC <entru c, m,tcile i copacii1p,rin*i +olosesc
le3,turi +ilotice ca s, comunice= %orbesc de la minte la minte. +,r, inter0en*ia limbii=
?i. din punct de 0edere biolo3ic. nu pre7int, similarit,*i mai multe dec/t m,tcile i
oamenii=
"la a dat din cap i a r,mas pe 3/nduri=
G Jane nu poate 2ncerca aa ce0a acum. poate dup, ce se re7ol0, problema cu
+lota trimis, de Con3res= #ar imediat ce ne acord, aten*ie. ar putea m,car 2ncerca s,
ia le3,tura cu=== aceti oameni direct=
G #ac, str,inii ar comunica prin le3,turi +ilotice. n1ar +olosi molecule. a 7is
Auara=
G <oate moleculele acestea sunt modul lor de comunicare cu animalele. a spus
'iro=
Amiralului ands nu1i 0enea s, cread, ce au7ise= <rimul %orbitor al Con3resului
Stelar i <rimul Secretar al Amiralit,*ii Flotei se 0edeau deasupra terminalului. iar
mesa>ul lor era identic=
G Carantin,. eDact. a 7is Secretarul= Nu eti 2mputernicit s, +oloseti #ispo7iti0ul
de #istru3ere 'olecular,=
G " imposibil s, aplic m,surile de carantin,. a spus ands= Ne deplas,m cu
0ite7, prea mare= #oar ti*i planul de lupt, pe care l1am pre7entat la 2nceputul
c,l,toriei= Ne1ar trebui c/te0a s,pt,m/ni ca s, 2ncetinim= ?i ce +acem cu oameniiC Una
e s, e+ectue7i o c,l,torie relati0ist,. iar apoi s, te 2ntorci pe lumea natal,= #a. prietenii
i rudele dispar. dar ei m,car nu sunt bloca*i 2n misiune permanent, pe o na0,H
<,str/nd 0ite7a aproape de cea relati0ist,. 2i scutesc de c/te0a luni de 0ia*, petrecute
2n re3im de accelera*ie i decelera*ie= e cerem s, renun*e la ani 2ntre3i de 0ia*,H
G #oar nu 0rei s, spui c, trebuie s, distru3em usitania i pe9ueninos, precum
i mii de +iin*e umane doar ca membrii ec:ipa>elor s, nu su+ere de depresie. a 7is
<rimul %orbitor=
G Spun c,. dac, nu 0re*i s, distru3em planeta. e per+ect G dar permite*i1ne s, ne
2ntoarcem acas,=
G Nu putem proceda ast+el. a 7is <rimul Secretar. #escolada e prea periculoas,
pentru a o l,sa nesupra0e3:eat, pe o planet, care s1a r,sculat=
G Adic, anula*i utili7area #octoraului. dei nu s1a +,cut nimic pentru a st,0ili
#escoladaC
G %om trimite o ec:ip, la sol. care s, respecte toate m,surile de si3uran*,.
pentru a e0alua situa*ia eDact,. a spus <rimul Secretar=
G Cu alte cu0inte. 0e*i trimite oameni s,1i rite 0ia*a din cau7a acestei boli. +,r,
a cunoate situa*ia de la sol. c/nd eDist, mi>loace pentru eliminarea pericolului +,r,
riscul de in+ectare=
G Con3resul a decis. a spus <rimul %orbitor cu r,ceal,= Nu 0om comite un
Denocid dac, eDist, o alternati0, >usti+icat,= Ai 2n*eles ordineleC
G #a. domnule. a spus ands=
G %or +i respectateC a 2ntrebat <rimul %orbitor=
<rimul Secretar a p,rut 2n3ro7it= Nu eDista insult, mai mare dec/t s, 2ntrebi un
o+i*er superior dac, a0ea de 3/nd s, respecte ordinele primite=
Cu toate acestea. <rimul %orbitor nu i1a retras cu0intele >i3nitoare=
G Atept=
G #omnule. eu respect 2ntotdeauna ordinele= I!mediat dup, aceea. ands a
2ntrerupt le3,tura= S1a 2ntors apoi spre Causo. O+i*erul )enolo3. sin3ura persoan,
pre7ent, cu el 2n biroul de comunica*ii=J #omnule. eti arestat. l1a anun*at ands=
'irat. Causo a ridicat din spr/ncene=
G #eci nu inten*ione7i s, respec*i ordinulC
G Nu m, interesea7, sentimentele tale personale 2n le3,tur, cu aceast,
c:estiune. i1a spus ands= ?tiu c, ai str,moi de ori3ine portu3:e7,. ca i oamenii de
pe usitania=
G Cei de aici sunt bra7ilieni. a spus Causo=
ands s1a +,cut c, nu aude=
G %oi nota c, nu *i s1a dat dreptul de a 0orbi i c, nu ai absolut nici o 0in, pentru
ac*iunea pe care o 0oi 2ntreprinde=
G #ar cum r,m/ne cu >ur,m/ntul pe care l1ai depus. domnuleC l1a 2ntrebat calm
Causo=
G "u am >urat s, eDecut ordinele ce mi se dau 2n interesul umanit,*ii= %oi apela
la clau7a pri0ind crimele de r,7boi=
G #ar nu *i s1a ordonat s, comi*i o crim, de r,7boi= #impotri0,H
G &a nu. l1a contra7is ands= #ac, nu ani:ile7 aceast, lume i prime>dia mortal,
pe care o repre7int,. a comite o crim, 2mpotri0a umanit,*ii mult mai 3ra0, dec/t
aceea de a o distru3e= ands l1a apucat de bra*= "ti arestat. domnule=
O+i*erul i1a pus palmele pe cap i s1a 2ntors cu spatele=
G #omnule. s1ar putea s, ai dreptate. dar. la +el de bine. s1ar putea s, 3reeti=
Oricare din op*iuni e monstruoas,= Nu 2n*ele3 cum de po*i lua sin3ur o asemenea
:ot,r/re=
ands i1a aplicat pe cea+, un plasture care inducea docilitatea. iar 2n timp ce
dro3ul 2i +,cea e+ectul. ands i1a spus:
G Am +ost a>utat s, decid. prietene= '1am 2ntrebat: Ce ar +i +,cut "nder Bi33in.
omul care a sal0at umanitatea de 3/ndaci. dac,. pe neateptate. 2n ultima clip,.
cine0a i1ar +i spus: KAcesta nu e un >oc= " ce0a realL= ?i mi1am pus 2ntrebarea: Ce s1ar
+i 2nt/mplat dac,. 2n momentul dinainte de a1l +i ucis pe copilul Stilson sau pe copilul
'adrid. ar +i inter0enit un adult care s,1i porunceasc, s, se opreasc,= Ar +i ascultat.
tiind c, adultul nu a0ea puterea s,1l prote>e7e ulterior. c/nd inamicul l1ar +i atacat din
nouC ?tiind c, era o c:estiune de KAcum ori niciodat,L= #ac, adul*ii de la ?coala de
Comand, i1ar +i spus: KCredem c, eDist, posibilitatea ca 3/ndacii s, nu urm,reasc,
distru3erea umanit,*ii. aadar. nu1i ucideL. cre7i c, "nder Bi33in le1ar +i dat ascultareC
Nu= Ar +i +,cut G aa cum a procedat 2ntotdeauna G eDact ce trebuia pentru a elimina
prime>dia. asi3ur/ndu1se c, inamicul nu 0a mai pre7enta un risc pe 0iitor= Aa
3/ndete persoana cu care m1am consultat= Aceasta e persoana a c,rei 2n*elepciune
m1a con0ins s, urme7 aceast, cale=
Causo nu i1a r,spuns= S1a mul*umit s, 7/mbeasc, i s, dea din cap=
G Stai >os i s, nu te ridici dec/t c/nd o s,1*i ordon eu=
Causo s1a ae7at=
ands a acti0at ansiblul pentru a transmite ordine c,tre restul +lotei=
G Am primit ordin i 0om proceda 2n consecin*,= anse7 dispo7iti0ul de
distru3ere molecular, imediat i 0om re0eni imediat dup, aceea la 0ite7a relati0ist,=
#umne7eu s, aib, 3ri>, de su+letul meu=
O clip, mai t/r7iu. dispo7iti0ul s1a desprins din na0a1amiral i i1a continuat
7borul la 0ite7, subrelati0ist, spre usitania= #up, aproDimati0 o or,. urma s, a>un3,
2n 7ona de proDimitate care 2l +,cea s, se declane7e automat= #ac,. din anumite
moti0e. detectorul de proDimitate nu +unc*iona corect. un timer a0ea s,1l +ac, s,
eDplode7e cu c/te0a momente 2nainte de timpul estimat de coli7iune=
ands a accelerat na0a1amiral dincolo de pra3ul care o separa de cadrul de timp
al restului uni0ersului= Apoi a 2ndep,rtat plasturele de indus docilitatea de pe cea+a lui
Causo i l1a 2nlocuit cu unul care con*inea antidotul=
G #omnule. acum m, po*i aresta. pentru re0olta la care ai +ost martor=
Causo a cl,tinat din cap=
G Nu. domnule. a 7is el= Nu pleci nic,ieri i 0ei comanda +lota p/n, a>un3em
acas,= #oar dac, nu cum0a ai un plan pentru a sc,pa de tribunalul pentru crime de
r,7boi care te ateapt,=
G &a nu. domnule. a 7is ands= Sunt 3ata s, suport orice pedeaps,= Ceea ce am
+,cut a sal0at umanitatea de distru3ere. dar sunt pre3,tit s, m, al,tur oamenilor i
acelor pe9ueninos de pe usitania ca sacri+iciu necesar pentru a reali7a acest scop=
Causo l1a salutat. apoi s1a ae7at pe scaun i a pl/ns=
1&.
($ ACORD$M NC$ O *ANS$
!1nd eram mic, credeam
c, dac le fceam zeilor pe plac,
ei vor merge napoi n timp i*mi vor reface viaa,
i c de data asta n*o vor lua
pe mama de lng mine.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Un satelit care se rotea pe orbita usitaniei a detectat lansarea dispo7iti0ului de
distru3ere molecular, i di0er3en*a cursului acestuia c,tre planet,. 2n timp ce na0a
stelar, a disp,rut de pe aparate= Se petrecuse e0enimentul cel mai de temut= Flota nu
+,cuse nici o 2ncercare de a comunica sau ne3ocia= "ra limpede c, sin3ura inten*ie
+usese s, distru3, lumea i. odat, cu ea. 2ntrea3a ras, 2n7estrat, cu ra*iune i sim*uri=
'ai to*i oamenii speraser,. iar mul*i c:iar se ateptaser,. s, li se o+ere ansa de a
anun*a c, #escolada +usese complet 2mbl/n7it, i c, nu mai constituia o amenin*are
pentru nimeni5 c, era prea t/r7iu pentru a inter0eni. deoarece pe di+erite planete se
2n+iin*aser, de>a c/te0a 7eci de colonii populate de oameni. pe9ueninos i m,tci= Acum
moartea 3onea spre ei pe o traiectorie care le l,sa cel mult o or, de tr,it. probabil
c:iar mai pu*in. 2ntruc/t #octoraul a0ea s, +ie detonat la o oarecare distan*, de
planet,=
Acum doar pe9ueninos se a+lau 2n +a*a aparatelor. deoarece. 2n a+ara c/tor0a
oameni. restul +u3iser, la na0e= Aadar. un pe9uenino a anun*at tirea prin ansiblu
c,tre na0a a+lat, 2n apropierea planetei care crease #escolada5 2nt/mpl,tor.
Stin3,torul1de1Fl,c,ri a +ost acela care a recep*ionat mesa>ul= "l a 2nceput s, >eleasc,.
cu 3las ascu*it. amintind de mu7ica durerii=
n*ele3/nd ce se 2nt/mplase. 'iro s1a dus imediat la Jane:
G Au lansat #octoraul. a spus el. cl,tin/nd1o cu delicate*e=
N1a trebuit s, atepte dec/t o clip,= "a a desc:is oc:ii=
G Am cre7ut c, i1am 2n0ins. a spus ea 2n oapt,= Adic, Ban31'u i <eter=
Con3resul a 0otat. aprob/nd o carantin,. i a inter7is clar +lotei s, +oloseasc,
dispo7iti0ul= ?i totui. acesta a +ost lansat=
G Ar,*i +oarte obosit,. a spus 'iro=
G mi +olosesc toate +or*ele. a 7is ea= Tot timpul= ?i le pierd pe m,tci= Sunt o
parte din mine. 'iro= Nu uita cum te1ai sim*it c/nd ai pierdut controlul asupra
propriului corp. c/nd ai +ost olo3 i lent 2n toate= Asta mi se 0a 2nt/mpla c/nd copacii1
mame 0or disp,rea=
A 2nceput s, pl/n3,=
G Oprete1teH a ru3at1o 'iro= ncetea7, imediatH Controlea7,1*i sentimentele.
Jane. nu a0em timp de aa ce0a=
"a s1a eliberat din c:in3ile care o *ineau le3at, de pat=
G Ai dreptate. a 7is ea= Uneori. e prea 3reu de strunit i corpul ,sta=
G #octoraul trebuie s, +ie aproape de o planet, ca s, aib, e+ect asupra ei G
c/mpul se disipea7, eDtrem de repede dac, nu are mas, ca s, 2l sus*in,= #eci a0em
timp. Jane= <oate o or,= Oricum. mai mult de >um,tate de or,=
G ?i ce cre7i c, pot +ace 2n at/t de pu*in timpC
G <rinde arma aceea blestemat,. a 7is 'iro= mpin3e1o 2n "Dterior i n1o mai
aduce 2napoiH
G ?i dac, eDplodea7, 2n "DteriorC a 2ntrebat Jane= #ac, este duplicat i repetat
acolo ce0a at/t de distru3,torC <e de alt, parte. nu pot ridica lucruri pe care nu le
eDamine7 2n prealabil= Nu eDist, nimic 2n apropierea lui. nici nu e conectat la ansiblu.
n1am nimic care s, m, conduc, la el 2n spa*iu=
G "nder ar ti. a spus 'iro= Ce p,cat c, a muritH
G Asta e ade0,rat din punct de 0edere te:nic. a spus Jane= #ar <eter nu i1a
3,sit drumul spre amintirile lui "nder= #ac, le are=
G Ce1i poate amintiC a 2ntrebat 'iro= Aa ce0a nu s1a mai 2nt/mplat=
G Ade0,rat. este ai.a lui "nder= #ar c/t din inteli3en*a lui sclipitoare pro0enea
de la ai.a i c/t de la propriul trup sau creierC Nu uita c, i componenta 3enetic, a
+ost puternic, G s1a n,scut 2n primul r/nd pentru c, testele au indicat c, <eter cel
ori3inal i %alentine erau +oarte aproape de a de0eni comandan*i militari ideali=
G "Dact. a con+irmat 'iro= !ar acum e <eter=
G Nu <eter cel ade0,rat. a spus Jane=
G #a. e un +el de "nder i un +el de <eter= l po*i 3,siC <o*i 0orbi cu elC
G C/nd ai.a noastre se 2nt/lnesc. nu 0orbim= 'ai cur/nd=== cum s, spun. dans,m
una 2n >urul celeilalte= Nu e ca 2n rela*ia cu 4uman i 'atc,=
G Nu mai poart, nestemata 2n urec:eC a 2ntrebat 'iro. atin3/nd1o pe a lui=
G #ar ce poate +aceC " la ore dep,rtare de na0a lui===
G Jane. a 7is 'iro. 2ncearc,=
<eter era ocat= Ban31'u i1a atins bra*ul i s1a lipit de el=
G Ce s1a 2nt/mplatC
G Credeam c, am reuit. a spus el= C/nd Con3resul a 0otat s, re0oce ordinul de
+olosire a #octoraului=
G Ce 0rei s, spuiC a 2ntrebat Ban31'u. dei 2n*elesese imediat la ce +,cea el
re+erire=
G 1au lansat= Flota usitania a 2nc,lcat ordinul Con3resului= Cine ar +i cre7ut aa
ce0aC A0em la dispo7i*ie mai pu*in de o or, p/n, detonea7,=
n oc:ii lui Ban31'u au ap,rut brusc lacrimi. dar le1a alun3at clipind din oc:i=
G &ine m,car c, 0or supra0ie*ui m,tcile i pe9ueninos.
G #ar nu i re*eaua de copaci1mame. a spus <eter= @borurile interstelare 0or
2nceta p/n, c/nd Jane 0a 3,si alt, modalitate de a p,stra toate acele in+orma*ii 2ntr1o
memorie= Copacii1+ra*i sunt prea proti. copacii1p,rin*i sunt prea or3olioi ca s,1i
2mpart, capacitatea de memorare cu ea G ar +ace1o dac, ar putea. dar nu pot= Cre7i c,
Jane n1a eDplorat toate posibilit,*ileC S1a terminat cu 7borul cu 0ite7e mai mari dec/t
ale luminiiC
G Atunci aceasta 0a r,m/ne lumea noastr,. a spus Ban31'u=
G &a nu. a contra7is1o <eter=
G <eter. ne a+l,m la ore distan*, de na0,= N1o s, a>un3em la ea 2nainte de
detonare=
G Ce 2nseamn, o na0,C O cutie cu un comutator i o u, etan,= #in c/te tim.
nici nu a0em ne0oie de ea= "u nu r,m/n aici. Ban31'u=
G Te 2ntorci pe usitaniaC C:iar acumC
G #ac, Jane m, poate scoate de aici. a 7is el= !ar dac, nu. atunci cred c, acest
trup al meu se 2ntoarce acolo de unde a 0enit G 2n "Dterior=
G 'er3 cu tine. a spus Ban31'u=
G Am avut trei mii de ani de 0ia*,. a 7is <eter= Nu mi1i amintesc +oarte bine. dar
tu nu meri*i s, dispari din uni0ers dac, Jane nu reuete asta=
G 'er3 cu tine. a insistat Ban31'u. de aceea te ro3 s, taci= Nu a0em timp de
pierdut=
G Nici m,car nu tiu ce 0oi +ace c/nd a>un3 acolo. a spus <eter=
G &a tii. a spus Ban31'u=
G @,uC Ce pun la caleC
G N1am idee=
G <,i i asta nu e o problem,C a ce slu>ete acest plan dac, nimeni nu tie
despre ce e 0orbaC
G "ti cine eti. a 7is Ban31'u= "ti aceeai 0oin*,. acelai b,iat capabil care a
re+u7at s, +ie 2n0ins de ceea ce i se punea 2n +a*, la ?coala de upt, sau la ?coala de
Comand,= &,iatul care nu i1a l,sat pe b,t,ui s,1l distru3, G indi+erent ce a trebuit s,
+ac, pentru a1i opri= Gol1puc,. +,r, nici o arm,. 2n a+ara cl,bucilor de s,pun de pe
corp. aa s1a luptat "nder cu &on7o 'adrid 2n baia de la ?coala de upt,=
G %,d c, te1ai interesat=
G <eter. a spus Ban31'u. nu cred c, tu eti "nder. personalitatea. amintirile.
pre3,tirea lui= #ar eti omul care nu se las, 2n0ins= Care 3,sete 2ntotdeauna o
modalitate de a1i distru3e inamicul=
<eter a cl,tinat din cap=
G Nu sunt el. serios c, nu=
G C/nd ne1am 2nt/lnit prima oar,. aa mi1ai spus= "i bine. acum eti= Tu. un
b,rbat 2ntre3 la trup= Nu1*i lipsete nimic= Nu *i s1a +urat nimic i nu s1a pierdut nimic=
n*ele3iC "nder i1a tr,it 0ia*a 2mpo0,rat de 3/ndul c, a pro0ocat Denocidul= Acum ai
ansa de a de0eni contrariul lui= Cel care 2mpiedic, Denocidul=
%reme de o clip,. <eter a 2nc:is oc:ii=
G Jane. a rostit el= <o*i s, ne iei de aici +,r, a>utorul na0eiC A ascultat un
moment. apoi a 7is: Ne 2ntreab, dac, ne putem *ine str/ns 2n bra*e= Are de controlat i
deplasat na0a. plus ai.a noastre G trupurile ne sunt *inute laolalt, de noi. nu de ea=
G &ine. oricum +acem asta tot timpul. deci se poate. a spus Ban31'u=
G Nu e c:iar aa. a spus <eter= Jane spune c, 2ntr1o na0, a0em indicii 0i7uale.
sentimentul de si3uran*,= F,r, pere*i. +,r, lumin,. 2n 0idul 2ntunecat. ne putem r,t,ci=
<utem uita unde ne a+l,m relati0 la propriile corpuri= C:iar c, trebuie s, ne *inem
str/ns=
G Ne a>ut, la ce0a dac, a0em 0oin*e puternice. suntem 2nc,p,*/na*i. ambi*ioi
i e3oiti. ast+el 2nc/t s, dep,im orice di+icultate care ne apare 2n caleC a 2ntrebat
Ban31'u=
G Cred c, a0em su+iciente 0irtu*i. a 7is <eter=
G Atunci s, pornim= A0em succesul asi3urat=
ui Jane nu i1a +ost uor s, 3,seasc, ai.a lui <eter= Fusese 2n corpul lui. 2i
urmase ai.a G sau o +u3,rise 1ast+el c, o cunotea +,r, s, o caute= n ca7ul lui Ban31
'u. lucrurile st,teau alt+el= Nu o cunotea c:iar at/t de bine= C,l,toriile 2n care o
dusese 2nainte se des+,uraser, 2n interiorul unei na0e a c,rei po7i*ie era cunoscut,
de Jane= ns, imediat ce a depistat ai.a lui <eter G de +apt. a lui "nder G tot s1a do0edit
a +i mai uor dec/t cre7use= <entru c, am/ndoi. <eter i Ban31'u. erau le3a*i +ilotic=
ntre ei se +ormase o re*ea minuscul,=
C:iar i +,r, pere*ii na0ei care s,1i 2ncon>oare. Jane 2i putea sus*ine pe am/ndoi
2n acelai timp. ca i cum ar +i +ost o sin3ur, entitate=
!ar 2n timp ce 2i 2mpin3ea spre "Dterior. a sim*it cum se *ineau tot mai str/ns
unul de cel,lalt G nu erau doar dou, trupuri. eDistau le3,turi in0i7ibile 2ntre ai.a lor
cele mai pro+unde= Au ieit 2mpreun, 2n "Dterior. i tot 2mpreun, au re0enit 2n !nterior=
Jane a sim*it o und, de 3elo7ie G aa cum +usese 3eloas, pe No0in:a. dar +,r, s, aib,
sen7a*ia +i7ic, de durere i +urie pe care corpul ei o ad,u3a emo*iilor= ?tia 2ns, c, era
absurd= Jane 2l iubea pe 'iro. aa cum o +emeie iubete un b,rbat= "nder era p,rintele
i prietenul ei. iar acum el nu mai sem,na cu "nder= "ra <eter. un b,rbat care 2i
amintea doar cele c/te0a luni de le3,tur, cu ea= "rau prieteni. dar ea nu putea a0ea
preten*ii la inima lui=
C/nd Jane i1a ae7at pe supra+a*a usitaniei. ai.a lui "nder Bi33in i cea a lui i
Ban31'u erau mai le3ate ca niciodat,=
Au r,mas 2n mi>locul plat+ormei de decolare ultimele sute de oameni care
2ncercau cu disperare s, scape. s, 2n*elea3, de ce na0ele nu se mai ridicau. mai ales
c, se lansase de>a dispo7iti0ul de distru3ere molecular,=
G Na0ele de aici sunt pline. a 7is <eter=
G #ar noi nu a0em ne0oie de na0,. a spus Ban31'u=
G &a da. a 7is <eter= Jane nu poate prinde #octoraul +,r, a>utorul unei na0e=
G S,1l prind,C s1a mirat Ban31'u= nseamn, c, ai un plan=
G <,i n1ai spus c:iar tu c, am unulC N1a 0rea s, +ac o mincinoas, din tine= IApoi
a 0orbit cu Jane prin intermediul nestematei=J Ai re0enitC mi po*i 0orbi prin sateli*ii de
aici G bine= Jane. te ro3 s, 3oleti o na0,H A r,mas t,cut o 0reme= #u oamenii pe o
colonie. ateapt, p/n, coboar,. apoi adu1o aici. dar departe de mul*ime=
n aceeai clip,. una dintre na0e a disp,rut de pe pist,= 'ul*imea a o0a*ionat i
s1a repe7it s, urce 2ntr1una dintre na0ele r,mase= <eter i Ban31'u au ateptat. tiind
c, #octoraul se apropia clip, de clip,. 3ata s, eDplode7e=
Apoi. r,bdarea le1a +ost r,spl,tit,= Al,turi de ei a ap,rut o na0, care sem,na cu
o cutie= <eter a desc:is ua i imediat au urcat am/ndoi. 2nainte ca oamenii de pe
pist, s,1i dea seama ce se 2nt/mplase= Au au7it stri3,te tot mai puternice. dar <eter a
2nc:is ua=
G Suntem 2n na0,. a spus Ban31'u= #ar unde mer3emC
G Jane atin3e 0ite7a cu care se deplasea7, #octoraul=
G Credeam c, 2l poate prinde i +,r, na0,=
G "a primete datele de po7i*ie de la satelit= %a anticipa cu preci7ie unde se 0a
a+la #octoraul la un anumit moment i atunci ne 0a 2mpin3e 2n "Dterior i ne 0a
readuce eDact 2n acel punct. iar noi ne 0om deplasa cu aceeai 0ite7,=
G #octoraul 0a +i 2n na0,C Cu noiC a 2ntrebat Ban31'u=
G $,m/i aici. l/n3, perete. a spus <eter= ?i *ine1te de mine= O s, de0enim
imponderabili= </n, acum ai 0i7itat patru planete +,r, s, treci prin eDperien*a asta=
G #ar tu ai mai a0ut1oC
<eter a r/s. apoi a cl,tinat din cap=
G n corpul acesta. nu= #ar cred c,. la un anumit ni0el. mi1am amintit cum
trebuie s, reac*ione7. pentru c,===
n acelai moment au de0enit imponderabili i 2n +a*a lor. +,r, s, atin3, pere*ii
na0ei. a ap,rut proiectilul uria care con*inea #octoraul= #ac, rac:etele de propulsie
ar +i +unc*ionat 2n continuare. am/ndoi ar +i +ost incinera*i= ns, proiectilul se deplasa
cu 0ite7a pe care o atinsese de>a5 p,rea s, pluteasc, deoarece na0a 3onea cu aceeai
0ite7,=
<eter i1a prins picioarele sub o banc, +iDat, 2n perete. apoi a 2ntins m/inile
2nainte i a atins proiectilul=
G Trebuie s,1l punem 2n contact cu podeaua. a 7is el=
a r/ndul ei. Ban31'u a 2ncercat s,1l atin3,. dar s1a desprins de perete i a
2nceput s, pluteasc,= n timp ce corpul c,uta cu disperare direc*ia ca s, coboare. s1a
sim*it imediat cuprins, de 3rea*,=
G Consider, c, proiectilul se a+l, >os. a s+,tuit1o <eter= #octoraul e >os= as,1te
s, ca7i spre el=
Ban31'u a i7butit s, se reoriente7e= S+atul lui <eter +usese +olositor= <lutind 2n
>os. a reuit s, se prind, de proiectil i a r,mas a3,*at, de el= $ecunosc,toare c,
starea de 0om, trecuse. a r,mas pri0ind la <eter care a 2mpins 2ncet masa proiectilului
c,tre podea= C/nd s1au atins. na0a s1a cutremurat uor. semn c, masa proiectilului
era mai mare dec/t cea a na0ei care 2l cuprindea=
G n re3ul,C a 2ntrebat <eter=
G #a. a r,spuns Ban31'u= Apoi i1a dat seama c, el 0orbise cu Jane. iar acea
replic, +,cuse parte din con0ersa*ia lor=
G Acum Jane eDaminea7, obiectul. a eDplicat <eter= Face asta i 2n ca7ul na0elor.
2nainte de a le deplasa unde0a= nainte proceda 2n mod analitic. prin computer= Acum.
ai.a ei +ace un tur al structurii interioare a obiectului= Jane n1ar putea s, +ac, asta
dac, n1ar +i 2n contact direct cu ce0a cunoscut ei. cum ar +i na0a 2n situa*ia de +a*,=
Noi= #up, ce percepe +orma intern, a obiectului. 2l poate men*ine laolalt, 2n "Dterior=
G l ducem acolo i1l abandon,mC a 2ntrebat Ban31'u=
G Nu= Ar putea r,m/ne 2ntre3 sau eDploda. sau s1ar putea des+ace i cine tie ce
daune ar pro0oca acolo= Ar putea re7ulta nenum,rate copii ale #octoraului=
G &a nu se 0a 2nt/mpla aa. a spus Ban31'u= <entru a reali7a ce0a nou. e
ne0oie de o inteli3en*,=
G #in ce cre7i c, e alc,tuit #octoraulC Ca orice alt, p,rticic, din corpul t,u. ca
orice piatr,. copac sau nor e +ormat numai din ai.a. i mai eDist, i multe alte ai.a
disperate s, +ac, parte din ce0a. s, imite. s, creasc,= Nu. a0em 2n +a*, un obiect
0iclean i nu 2l ducem 2n "Dterior=
G ?i atunci ce +acem cu elC
G l ducem acas, la cel care l1a lansat. a spus <eter=
'o:or/t. amiralul ands st,tea sin3ur pe puntea na0ei sale= ?tia c, O+i*erul
)enolo3 +,cuse de>a cunoscut, tirea G lansarea #octoraului +usese ile3al,. ceea ce
2nsemna re0olt,5 &,tr/nul a0ea s, a>un3, 2n +a*a Cur*ii 'ar*iale sau c:iar mai r,u
atunci c/nd 0or re0eni acas,= Nimeni nu i se adresa5 nimeni nu 2ndr,7nea s,1l
pri0easc,= !ar ands i1a dat seama c, trebuia s, renun*e la comand, i s, o predea
lui Causo. ca O+i*er )enolo3 al s,u. iar +lota o 0a preda ad>unctului s,u. amiralul
Fu-uda= Gestul lui Causo de a nu1l aresta imediat constituia o do0ad, de bun,tate. dar
nu slu>ea la nimic= Contien*i de propor*iile insubordon,rii sale. oamenilor i o+i*erilor
le 0a +i imposibil s,1i eDecute ordinele=
Cu inten*ia de a da ordinul de cedare a comen7ii. ands s1a ridicat i l1a 0,7ut
pe O+i*erul )enolo3 2ndrept/ndu1se spre el=
G #omnule. a spus Causo=
G ?tiu= $enun* la comand,=
G Nu. domnule. a spus Causo= %eni*i cu mine. 0, ro3=
G Ce planuri aiC
G O+i*erul care r,spunde de 2nc,rc,tur, a raportat c, a ap,rut ce0a 2n ma3a7ia
central, a na0ei=
G Ce anumeC a 2ntrebat ands=
Causo s1a uitat la el= ands a dat aprobator din cap. apoi au ieit 2mpreun, din
camera de comand,=
Jane nu dusese na0a p,tr,*oas, 2n eclu7a armelor na0ei1amiral. pentru c,
aceasta putea 3,7dui doar #octoraul. nu i cutia 2n care se a+la. ci 2n ma3a7ia
principal,. care era mult mai spa*ioas, i unde nu se 3,seau mi>loace care s, permit,
relansarea armei=
<eter i Ban31'u au cobor/t din na0, i au r,mas 2n ma3a7ie=
Apoi Jane a scos de acolo na0a. l,s/ndu1i pe <eter i pe Ban31'u 2mpreun, cu
#octoraul=
Na0a a0ea s, reapar, pe usitania= ns, nu pentru a lua c,l,tori= Nu mai era
ne0oie= #ispo7iti0ul de distru3ere molecular, nu se mai 2ndrepta spre usitania= Acum
se 3,sea 2n ma3a7ia na0ei1amiral a Flotei usitania. c,l,torind cu 0ite7, relati0ist,
spre uitare= Sen7orul de proDimitate al #octoraului nu se putea acti0a. 2ntruc/t nu se
a+la 2n apropierea unei mase planetare= ns, ceasul acestuia continua s, numere
clipele=
G Sper s, ne obser0e pre7en*a c/t mai repede. a spus Ban31'u=
G A. nu1*i +ace 3ri>i= 'ai a0em destule minute=
G Nu ne1au depistatC
G n biroul de acolo era cine0a. a spus <eter. ar,t/nd c,tre o u, desc:is,= A
0,7ut na0a. apoi ne1a 0,7ut i pe noi. i #octoraul= A plecat= Nu cred c, 0om r,m/ne
sin3uri mult, 0reme=
Ua ma3a7iei s1a desc:is= <e balconul care domina i se 2ntindea de1a lun3ul a
trei pere*i ai ma3a7iei. au ap,rut trei b,rba*i=
G &un, 7iua. a spus <eter=
G Cine naiba etiC l1a 2ntrebat unul dintre b,rba*i. a c,rui uni+orm, a0ea cele mai
multe +ireturi i 2nsemne militare=
G <arie7 c, eti amiralul &obb; ands. a spus <eter= !ar tu trebuie s, +ii o+i*er
Causo= !ar tu. o+i*erul care r,spunde de 2nc,rc,tur,. un3=
G Te1am 2ntrebat cine etiH l1a somat amiralul ands=
G Nu cred c, asta ar trebui s, +ie prioritatea acum. a spus <eter= %om a0ea timp
s, l,murim identitatea mea dup, ce de7acti0e7i dispo7iti0ul acestei arme pe care ai
lansat1o cu at/ta nep,sare prime>dios de aproape de o planet, locuit,=
G #ac,1*i 2nc:ipui c,===
Amiralul nu a apucat s,1i 2nc:eie spusele. pentru c, o+i*erul Denolo3 a trecut
peste balustrad, i a s,rit pe podeaua ma3a7iei. unde a 2nceput s, roteasc, bol*urile
care +iDau carcasa dispo7iti0ului de declanare=
G Causo. a stri3at ands. nu se poate s,===
G #omnule. acesta e #octoraul. a spus Causo=
G #ar l1am lansat de>aH a stri3at amiralul=
G Sunt con0ins c, a +ost o 3reeal,. a 7is <eter= O sc,pare. deoarece Con3resul
Stelar a re0ocat ordinul de lansare=
G Cine eti i cum ai p,truns aiciC
Causo s1a ridicat i i1a ters broboanele de sudoare ap,rute pe +runte=
G #omnule. sunt 2nc/ntat s, raporte7 c,. dac, mai 2nt/r7iam dou, minute. na0a
noastr, ar +i +ost trans+ormat, 2n atomi=
G ', bucur c, n1a +ost ne0oie de dou, c:ei i de o combina*ie secret, ca s,
de7amorse7i #octoraul. a spus <eter=
G Nu. a +ost proiectat pentru ca de7amorsarea s, se +ac, +oarte uor. a spus
Causo= "Dist, instruc*iuni precise pri0ind opera*iunile ce trebuie +,cute= ns, acti0area
lui e mai 3rea=
G Cu toate acestea. a*i reuit s, o +ace*i. a spus <eter=
G Unde 0, este 0e:icululC a 2ntrebat Amiralul. 2n timp ce cobora scara c,tre
podea= Cum a*i p,truns aiciC
G Am 0enit 2ntr1o cutie pe care am aruncat1o dup, ce n1am mai a0ut ne0oie de
ea. a spus <eter= nc, nu a*i 2n*eles c, nu am 0enit pentru a +i supui unui
intero3atoriuC
G Aresta*i1i pe cei doi. a ordonat ands=
Causo s1a uitat la amiral ca la un nebun= ns, o+i*erul cel,lalt. care 2l urmase pe
amiral p/n, >os. a dat s, eDecute ordinul. +,c/nd c/*i0a pai c,tre <eter i Ban31'u=
!nstantaneu. cei doi au disp,rut. pentru a1i +ace apari*ia pe balconul din care
tocmai cobor/ser, o+i*erii= Acetia i1au depistat dup, c/te0a clipe= O+i*erul care
r,spundea de 2nc,rc,tur, p,rea de7orientat=
G #omnule. a spus el= Acum o secund, erau aici=
<e de alt, parte. Causo i1a dat seama c, se petrecea ce0a neobinuit. la care
nu se putea da o ripost, din punct de 0edere militar= #e aceea a adoptat o alt,
modalitate de abordare= ?i1a +,cut cruce i a 2nceput s, murmure o ru3,ciune=
ands a +,cut c/*i0a pai 2napoi. p/n, s1a ciocnit de #octora= S1a a3,*at de el
ca s,1i recapete ec:ilibrul i. brusc. i1a retras m/inile. plin de ur, i durere. ca i cum
supra+a*a armei ar +i +ost 2nroit,=
G O+. #oamne. a 7is el= Am 2ncercat s, procede7 ca "nder Bi33in=
G Ciudat. a spus <eter= ?i eu m1am str,duit s, procede7 la +el=
G %ai. #oamne. a repetat ands=
G Amirale ands. a spus <eter. am o propunere= n loc s, pier7i c/te0a luni 2n
timp real ca s, 2ntorci na0a i s, mai +aci o 2ncercare ile3al, de lansare a armei i 2n
loc s, or3ani7e7i o carantin, demorali7atoare i inutil, 2n >urul usitaniei. mai bine te
2ndrep*i spre una dintre cele O Sut, de umi G Trond:eim e cea mai apropiat, G i.
p/n, atunci. 2ntocmeti un raport c,tre Con3resul Stelar= Am i c/te0a idei pe care
trebuie s, le cuprind, acel raport. dac, 0rei s, m, ascul*i=
#rept r,spuns. ands a scos un pistol cu laser i l1a 2ndreptat spre <eter=
<eter i Ban31'u au disp,rut instantaneu i au ap,rut 2n spatele lui ands= Cu
pricepere. <eter l1a de7armat pe amiral. dar. din ne+ericire. i1a rupt i dou, de3ete 2n
cursul opera*iunii=
G %, cer scu7e. mi1am pierdut din 2ndem/nare. a spus <eter= Nu mi1am mai
+olosit cunotin*ele de arte mar*iale de=== de mii de ani=
ands a c,7ut 2n 3enunc:i. 2ncerc/nd s,1i 2n3ri>easc, de3etele rupte=
G <eter. a spus Ban31'u. ce1ar +i ca Jane s, nu ne mai mute de colo1coloC Am
ame*it=
<eter a clipit tren3,rete din oc:i=
G %rei s, a+li ideile mele 2n le3,tur, cu raportulC l1a 2ntrebat <eter pe amiral=
Acesta a 2ncu0iin*at din cap=
G ?i eu 0reau. a spus Causo. care a 2n*eles c, o 0reme a0ea s, +ie comandantul
na0ei=
G Cred c, 0a trebui s, +oloseti ansiblul ca s, raporte7i c,. din cau7a unei
de+ec*iuni. s1a raportat c, #octoraul a +ost lansat= n realitate. lansarea a +ost anulat,
2n ultima clip, i. pentru a e0ita alte nepl,ceri. ai dispus ca el s, +ie trans+erat 2n
ma3a7ia principal,. unde a +ost de7armat i de7acti0at= Ai 2n*eles partea asta cu
de7acti0areaC l1a 2ntrebat <eter pe Causo=
Acesta a dat din cap=
G O 0oi +ace imediat. domnule= Apoi i s1a adresat o+i*erului care r,spundea de
ma3a7ie= Am ne0oie de o trus, de scule=
n timp ce o+i*erul s1a dus s, aduc, trusa dintr1un dulap a+lat 2n perete. <eter a
continuat:
G Apoi po*i raporta c, ai luat le3,tura cu un locuitor de pe usitania G cu mine.
adic, G iar acesta te1a asi3urat c, 0irusul #escolada este sub control i nu mai
constituie o amenin*are pentru nimeni=
G #e unde tii astaC a 2ntrebat ands=
G <entru c, eu sunt purt,torul a ceea ce a mai r,mas din 0irus i. dac, nu ar +i
per+ect eradicat. te1ai 2mboln,0i de #escolada i ai muri peste c/te0a 7ile= #up, ce dai
asi3ur,ri c, usitania nu constituie o amenin*are. raportul t,u trebuie s, men*ione7e
c, re0olta de pe usitania a +ost doar o ne2n*ele3ere i c,. departe de a +i un amestec
al oamenilor 2n cultura pe9uenino, acetia din urm, i1au eDercitat dreptul de +iin*e
libere pe propria planet, de a dob/ndi in+orma*ii i te:nolo3ie de la str,inii care 0in 2n
0i7it, cu 3/nduri bune G mai precis. colonia uman, din 'ila3re= #e la data primului
contact. mul*i dintre pe9ueninos au de0enit specialiti 2n tiin*a i te:nolo3ia uman,.
iar 2n 0iitor ei 2i 0or trimite ambasadori la Con3resul Stelar i sper, ca aceast,
institu*ie s, le r,spund, cu aceeai curtoa7ie= Ai 2n*eles astaC
ands a dat din cap= Causo. care se ocupa de de7asamblarea mecanismului de
declanare. i1a dres 3lasul 2n semn de aprobare=
G 'ai po*i declara c, pe9ueninos au 2nc:eiat o alian*, cu alt, ras, str,in,. care.
contrar unor rapoarte 2ntocmite 2n prip,. nu a +ost distrus, 2n 2ntre3ime 2n bine1
cunoscutul Denocid produs de "nder Bi33in= Sub +orm, de cocon. o matc, a
supra0ie*uit. iar ea este sursa tuturor in+orma*iilor +olosite 2n renumita carte "atca.
Aceste in+orma*ii s1au do0edit eDtrem de corecte i de net,3,duit= 'atca de pe
usitania nu dorete deocamdat, un sc:imb la ni0el de ambasadori cu Con3resul.
pre+er/nd 2ns, ca interesele ei s, +ie repre7entate de pe9ueninos.
G G/ndaci mai eDist,C a 2ntrebat ands=
G #in punct de 0edere te:nic. "nder Bi33in nu a comis un Denocid= #ac,
lansarea acestui proiectil nu ar +i +ost anulat,. ai +i produs primul Denocid. nu al doilea=
#up, cum se pre7int, lucrurile 2n acest moment. nici n1a eDistat 0reodat, un Denocid.
dei trebuie s, recunosc c, s1au +,cut dou, 2ncerc,ri=
acrimile br,7dau obra>ii lui ands=
G N1am 0rut s1o +ac= Am cre7ut c, aa era corect= Am considerat c, trebuia s,
procede7 ast+el ca s, sal0e7===
G S, spunem c, 0ei discuta asta cu terapeutul na0ei. dar mai t/r7iu. a 7is <eter=
'ai a0em de re7ol0at o problem,= <osed,m o te:nolo3ie de 7bor stelar pe care cred
c, i cele O Sut, de umi ar dori s, o aib,= A*i asistat de>a la o demonstra*ie= #e
obicei. noi pre+er,m s, +acem asemenea 7boruri 2n nite na0e care nu sunt luDoase. ci
arat, mai cur/nd ca nite cutii= Sunt totui +,cute din metal re7istent i ne permit s,
0i7it,m alte lumi +,r, s, pierdem nici o secund, din 0ia*,= ?tiu c, cei care de*in c:eia
metodei noastre de 7bor ar +i 2nc/nta*i ca 2n urm,toarele luni s, transporte
instantaneu toate na0ele relati0iste care 2n pre7ent 7boar, spre di0erse destina*ii=
G #ar asta cost,. a spus Causo. cu un 3est din cap=
G #a. s, spunem c, impunem o condi*ie prealabil,. a 7is <eter= Un element1
c:eie al 7borului interstelar instantaneu cuprinde un pro3ram de computer pe care
Con3resul Stelar a 2ncercat recent s,1l distru3,= Am 3,sit o metod, 2nlocuitoare. dar
nu este pe deplin satis+,c,toare. i cred c, +ac o a+irma*ie ce nu trebuie do0edit,:
Con3resul Stelar nu 0a putea utili7a 7borul instantaneu dec/t dac, toate ansiblurile din
cele O Sut, de umi sunt conectate la toate re*elele de computere eDistente. +,r,
2nt/r7iere i +,r, acele pro3rame de eDaminare care nu +ac dec/t s, sc:eaune ca nite
c,*ei +,r, din*i=
G Nu am autoritatea s,===
G Amirale ands. nu *i1am cerut s, :ot,r,ti= #oar *i1am su3erat con*inutul
mesa>ului pe care 0ei a0ea amabilitatea s,1l transmi*i prin ansiblu c,tre Con3resul
Stelar= !mediat=
ands a pri0it 2n 3ol=
G Nu m, simt bine. a spus el= Cred c, nu mai sunt capabil= O+i*er Causo. 2n
pre7en*a o+i*erului un3. *i transmit comanda acestei na0e i 2*i ordon s, 2l 2ntiin*e7i
pe amiralul Fu-uda c, din aceast, clip, este comandantul +lotei=
G Nu sunt de acord. a spus <eter= 'esa>ul despre care 0orbeam trebuie s, plece
din partea ta= Fu-uda nu se a+l, de +a*, i n1a 0rea s, repet cele spuse p/n, acum=
<rin urmare. 0ei 2ntocmi raportul. 0ei p,stra comanda +lotei i a acestei na0e. i nu te
0ei esc:i0a de la r,spundere= (i1a +ost 3reu s, iei acea :ot,r/re= Ai 3reit. dar ai +,cut1
o cu cura> i :ot,r/re= S, do0edeti acelai cura> i acum. amirale= Nu te1am pedepsit
ast,7i dec/t din cau7a st/n3,ciei mele. lucru pentru care 2mi cer scu7e. 2*i acord,m a
doua ans,= <ro+it, de ea. amiraleH
ands l1a pri0it pe <eter i un nou 0al de lacrimi a 2nceput s,1i cur3, pe obra>i=
G #e ce1mi acor7i o ans,C
G <entru c, aa ar +i 0rut "nder. a spus <eter= ?i poate c,. acord/ndu1*i o nou,
ans,. 0a bene+icia i el de una=
Ban31'u l1a prins pe <eter de m/n, i i1a str/ns1o=
Apoi au disp,rut am/ndoi din ma3a7ia na0ei1amiral i au reap,rut 2n cabina de
comand, a na0etei ce se rotea 2n >urul planetei care crease #escolada=
Ban31'u a pri0it 2n >ur c,tre c:ipurile necunoscute= Spre deosebire de Na0a
amiralului ands. acolo nu eDista 3ra0ita*ie arti+icial,. dar. *in/nu1l de m/n, pe <eter.
Ban31'u a reuit s, re7iste +,r, s, i se +ac, r,u sau s, leine= Nu tia cine erau acei
oameni. dar i1a dat seama c, Stin3,torul1de1Fl,c,ri trebuia s, +ie un pe9uenino, iar
lucr,toarea +,r, nume de la un terminal de computer era o creatur, de +elul celor
detestate i temute c/nd0a. cunoscute sub numele de 3/ndaci=
G &un, tuturor. "la. Auara. 'iro. a 7is <eter= "a e Ban31'u=
Ban31'u n1a apucat s, se sperie. pentru c, to*i ceilal*i au r,mas oca*i c/nd i1
au 0,7ut=
'iro i1a re0enit primul din surpri7, i a 7is:
G A*i uita*i s, 2mbr,ca*i costumele spa*iale=
Ban31'u a pu+nit 2n r/s=
G &un,. mam, re3al, a 0estului. a 7is 'iro. +olosind numele str,moului lui
Ban31'u. un 7eu 0enerat pe lumea Calea= Am a+lat totul despre tine de la Jane. a
ad,u3at 'iro=
<e ua din cap,tul 2nc,perii a intrat 2ncet o +emeie=
G %alC a 2ntebat <eter=
G Nu. i1a r,spuns +emeia= Sunt Jane=
G Jane. a spus Ban31'u 2n oapt,= @eul lui 'alu=
G <rietena lui 'alu. a preci7at Jane= ?i prietena ta. Ban31'u= A 2ntins bra*ul i.
lu/ndu1i pe am/ndoi de m/n,. i1a pri0it 2n oc:i= ?i prietena ta. <eter= a +el ca
2ntotdeauna=
1'.
DE UNDE *TII C$ EI NU TREMUR$ DE )ROA!$1
!2, zei. :untei nedrepiF
#atl meu i mama mea
meritau s aib
un copil mai bun dect mineF&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G Ai a0ut #octoraul 2n m/n, i l1ai 2napoiatC a 2ntrebat Auara care nu putea
crede aa ce0a=
Toat, lumea. inclusi0 'iro. a presupus c, ea nu a0ea 2ncredere 2n +lot,. care
putea s, mai apele7e la acea arm,=
G A +ost demontat, sub oc:ii mei. a spus <eter=
G "i. p,i nu se poate monta la locC a 2ntrebat ea=
Ban31'u a 2ncercat s,1i eDplice=
G Amiralul ands nu mai poate ale3e un asemenea drum= Noi n1am +i l,sat
lucrurile nesolu*ionate= usitania e acum 2n si3uran*,=
G "a nu 0orbete despre usitania. a spus "la cu r,ceal,. ci despre planeta asta.
creatoare a #escoladei=
G Cum. sunt sin3ura care s1a 3/ndit la astaC a 2ntrebat Auara= Cred c, asta ar
re7ol0a toate neca7urile noastre despre sonde cu di0eri 0irui. 0ariante i mai
periculoase ale #escoladei===
G Te 3/ndeti s, distru3i o lume populat, de o ras, capabil, de 3/ndire. a
2ntrebat Ban31'u=
G Nu c:iar acum. a spus Auara. l,s/nd s, se 2n*elea3, c, Ban31'u era cea mai
ridicol, persoan, cu care1i pierduse 0remea st/nd de 0orb, cu ea= #ac, stabilim c,
sunt aa cum i1a numit %alentine. 2n*ele3iC %arelse= Cu care nu se poate a>un3e la o
2n*ele3ere= Cu care nu se poate coeDista=
G #eci 0rei s, spui c,=== a 2ncercat Ban31'u=
G Am spus ce1am a0ut des spus. a 2ntrerupt1o Auara=
#ar Ban31'u nu s1a l,sat intimidat,:
G #in spusele tale 2n*ele3 c,. 2n principiu. amiralul ands nu a 3reit. ci a >udecat
r,u +aptele 2n acel ca7 particular= 4ac #escolada ar mai +i +ost o amenin*are pe
usitania. atunci datoria lui era s, distru3, planeta=
G Ce 2nseamn, 0ia*a oamenilor de pe o planet, 2n compara*ie cu soarta tuturor
speciilor dotate cu ra*iuneC a 2ntrebat1o Auara=
G O a0em 2n +a*, pe aceeai Auara $ibeira care a 2ncercat s, ne 2mpiedice
atunci c/nd am 0rut s, distru3em 0irusul #escolada. sus*in/nd c, ar putea +i 2n7estrat
cu ra*iuneC a 2ntrebat 'iro pe un ton amu7at=
G #e atunci 2ncoace. m1am 3/ndit de multe ori la asta. a 7is Auara= Am +ost
copil,roas, i sentimental,= %ia*a e pre*ioas,= %ia*a +iin*elor ra*ionale e i mai
pre*ioas,= #ar c/nd un asemenea 3rup amenin*, supra0ie*uirea altuia. atunci cel
periclitat are dreptul s, se apere= Nu aa a proceat "nderC ntotdeaunaC
Auara i1a m,surat pe r/nd cu un aer trium+,tor=
<eter a 2ncu0iin*at din cap=
G #a. a 7is el= Aa a procedat=
G ntr1un >oc. a preci7at Ban31'u=
G n lupta lui cu doi b,ie*i care 2i amenin*au 0ia*a= S1a asi3urat c, ei nu1l 0or mai
amenin*a= Aa se duc r,7boaiele. 2n ca7 c, +aci 3reeala s, 3/ndeti alt+el= Nu lup*i cu
+or*e minime. ci cu +or*e maDime i cu costuri suportabile= Nu1*i ideali7e7i inamicul. nici
nu1l descrii mai s/n3eros dec/t este. ci 2i distru3i capacitatea de ripost,= Asta e
strate3ia pe care o +oloseti 2n ca7ul bolilor= Nu 2ncerci s, reali7e7i un medicament
care s, ucid, ZR[ din bacterii sau din 0irusuri= #ac, procede7i aa. nu cree7i dec/t un
3ermen nou. re7istent la medicament= Trebuie s,1l elimini complet=
Ban31'u a 2ncercat s, 3,seasc, un contraar3ument la 0orbele ei=
G &oala aceasta repre7int, o analo3ie 0alabil,C
G Ce 2n*ele3i prin analo3ia astaC a 2ntrebat1o <eter= Un meci de lupteC up*i ca
s, sl,beti re7isten*a ad0ersaruluiC Asta e bine. at/ta 0reme c/t i el respect, aceleai
re3uli= #ar dac, tu stai 3ata s, lup*i. iar el scoate un cu*it sau un pistol. ce +aciC Ori ne
re+erim la un meci de tenisC Joci p/n, c/nd ad0ersarul 2*i plasea7, o bomb, la
picioareC Nu mai eDist, re3uli= Aa e 2ntr1un r,7boi=
G #ar a0em de a +ace cu un r,7boiC a 2ntrebat Ban31'u=
G #up, cum a spus Auara. i1a r,spuns <eter. dac, descoperim c, nu se poate
trata cu ei. atunci e r,7boi= Ce au +,cut ei usitaniei. acelor pe9ueninos lipsi*i de
ap,rare. s1a numit r,7boi total. de0astator. +,r, su+let. +,r, s, se respecte drepturile
celeilalte p,r*i= Acela este inamicul nostru. doar dac, reuim s, 2n*ele3em
consecin*ele +aptelor lor= Auara. nu la asta te re+ereaiC
G "Dact. a r,spuns ea=
Ban31'u i1a dat seama c, ra*ionamentul acela nu era corect. dar nu era
si3ur,=
G <eter. dac, tu c:iar cre7i asta. de ce n1ai p,strat #octoraulC
G <entru c, puteam 3rei. iar pericolul nu este iminent=
Auara a plesc,it din limb,. 2n semn de dispre*=
G <eter. tu nu ai +ost aici= N1ai 0,7ut cu ce au a70/rlit 2n noi G cu un 0irus nou
creat i modelat special ca s, ne +ac, s, st,m ca protii. 2n timp ce urmau s, 0in,
pentru a pune st,p/nire pe na0,=
G ?i 0i l1au trimis +rumos ambalat. 2ntr1un plicC a 2ntrebat <eter= Sau 0reun
c,*elu in+ectat. 2n +a*a c,ruia n1a*i +i re7istat s,1l lua*i 2n bra*eC
G Au transmis codul. a spus Auara= #ar se ateptau ca noi s, reali7,m molecula
i ea s,1i +ac, apoi e+ectul=
G &a nu. a contra7is1o <eter. 0oi a*i speculat c, aa +unc*ionea7, limba>ul lor.
apoi a*i ac*ionat ca i cum specula*ia era corect,=
G ?i tii tu cum0a c, nu esteC l1a 2ntrebat Auara=
G Nu tiu nimic despre asta= Asta e problema= <ur i simplu. nu tim= Nu putem
ti= "i. dac,1i 0edeam lans/nd sonde sau dac, ar +i 2ncercat s, lo0easc, na0a. cu 3/nd
s, o distru3,. ar +i trebuit s, 2ntreprindem ce0a= #e eDemplu. s, trimitem na0e dup,
sondele lor i s, studiem cu aten*ie 0iruii pe care i1au trimis= Sau. dac, atacau na0a.
+erindu1ne i anali7/ndu1le armele i tactica=
G Acum totul e bine i frumos, a spus Auara= Acum. c/nd Jane este 2n si3uran*,.
iar copacii1mame au r,mas intac*i. ast+el 2nc/t ea poate e+ectua 7borul stelar. e bine=
$cum putem s, intercept,m sondele i s, ne +erim din calea proiectilelor= #ar 2nainte.
c/nd eram nea>utora*iC C/nd mai a0eam de tr,it doar c/te0a s,pt,m/ni sau cel pu*in
aa credeamC
G Atunci nu eDista nici amenin*area #octoraului. a spus <eter. deci n1a*i +i putut
s, le distru3e*i planeta= N1am pus m/na pe #octora dec/t dup, ce Jane i1a rec,p,tat
puterea= ?i. a0/nd acea putere. nu mai era necesar s, distru3em planeta creatorilor
de #escolada dec/t dac, ea ar +i constituit un pericol prea mare. ce nu putea +i
2ndep,rtat 2n alt mod=
Auara a r/s=
G Ce 2nseamn, astaC Credeam c, <eter e partea dur, a personalit,*ii lui "nder=
"u 0,d c, e numai dulcea*, i lumin,=
<eter a 7/mbit=
G "Dist, momente c/nd trebuie s, te aperi pe tine 2nsu*i sau pe cine0a 2mpotri0a
r,ului= !ar uneori sin3ura metod, de ap,rare care are anse de reuit, este +olosirea
unei +or*e brutale. de0astatoare. dar o sin3ur, dat,= Oamenii ac*ionea7, cu brutalitate
doar 2n ast+el de situa*ii=
G #ar s, nu ne l,s,m antrena*i pe panta auto>usti+ic,rilor. bineC a 7is Auara= Tu
eti succesorul lui "nder= <rin urmare. *i se pare normal s, cre7i c, b,ie*ii aceia pe
care "nder i1a ucis constituie eDcep*ia de la re3ulile bunei purt,ri pe care o
recoman7iC
G i 3,sesc >usti+icare lui "nder 2n i3noran*, i nepricepere= Noi nu suntem
nea>utora*i= Nici Con3resul Stelar sau Flota usitania= !ar ei au pre+erat s, ac*ione7e
2nainte de a1i dep,i propria stare de i3noran*,=
G "nder a +olosit #octoraul c/nd era i3norant=
G &a nu. Auara= Adul*ii care1l comandau au +olosit #octoraul= "i ar +i putut s,1i
anule7e deci7ia= A0eau su+icient timp s, inter0in, i s, anule7e comanda= "nder a
cre7ut c, >oac, un >oc= ?i1a 2nc:ipuit c,. prin +olosirea #ispo7iti0ului 2n simulare. s1ar
putea do0edi neserios. nesupus sau c:iar prea brutal pentru a i se 2ncredin*a
comanda= ncerca s, se poarte ast+el 2nc/t s, +ie eliminat din ?coala de Comand,=
At/ta tot= F,cea ce putea pentru a1i determina s, 2ncete7e cu torturarea lui= Adul*ii
erau cei care :ot,rau s, de7l,n*uie cea mai puternic, arm,: "nder Bi33in= Nu s1a
+,cut nici un e+ort pentru a se discuta cu 3/ndacii. de a comunica= Nici m,car la s+/rit.
c/nd tiau c, "nder a0ea inten*ia s, le distru3, planeta natal,= 4ot,r/ser, s, mear3,
p/n, la cap,t. indi+erent de consecin*e= Ca i amiralul ands= Ca tine. Auara=
G $m spus c, o s, atept p/n, a+l,=
G &ine. a 7is <eter= Atunci nu ne mai contra7icem=
G #ar trebuia s, aduci aici #octoraul=
G #octoraul n1ar trebui s, eDiste. a spus <eter= Nici n1a +ost 0reodat, necesar=
N1a +ost oportun. deoarece costul +olosirii lui e prea mare=
G Ce costCH a eDclamat Auara= " mai ie+tin dec/t armele nucleare=
G Ne1au trebuit trei mii de ani ca s, dep,im situa*ia creat, de distru3erea
planetei natale a m,tcilor= Acesta este costul= #ac, +olosim #octoraul. atunci suntem
oameni care distru3em alte specii= Amiralul ands seam,n, cu militarii care s1au slu>it
de "nder Bi33in= 4ot,r/rea lor +usese luat, dinainte= Aceasta e prime>dia= Aici se a+l,
r,ul= !deea asta trebuie st/rpit,= Au cre7ut c, procedea7, bine. c, sal0ea7, rasa
uman,= #ar se 2nelau= Au eDistat multe moti0e di+erite. dar odat, cu deci7ia de a
+olosi arma. au :ot,r/t s, nu 2ncerce s, discute cu inamicul= #e ce nu s1a +,cut o
demonstra*ie a puterii #octoraului distru3/ndu1se un satelit natural apropiatC #e ce
ands n1a +,cut nici o 2ncercare s, 0eri+ice dac, situa*ia de pe usitania era aceeai
sau se sc:imbaseC !ar tu. Auara G ce metodolo3ie 0oiai s, +oloseti ca s, stabileti
dac, descoladores sunt prea r,i ca s, merite s, mai tr,iasc,C n ce moment tii c, ei
constituie un pericol iminent 2mpotri0a tuturor speciilorC
G S, 0edem lucrurile i alt+el. <eter. a propus Auara= n ce moment 2*i puteai da
seama c, nu sunt un pericolC
G A0em arme i mai bune dec/t #octoraul= "la a reali7at o molecul, care bloca
e+orturile #escoladei de a pro0oca r,u. +,r, s,1i elimine capacitatea de a a>uta +lora i
+auna usitaniei s, su+ere trans+orm,ri= Cine ne spune c, nu putem +ace acelai lucru
2n ca7ul oric,rei mici boli pe care ne1o trimit. p/n, c/nd ei renun*,C Cine ne spune c,
ei nu +ac 2ncerc,ri disperate de a comunicaC #e unde tii c, moleculele pe care le1au
trimis nu repre7int, o 2ncercare de a ne +ace +erici*i 2n sin3urul mod pe care1l cunosc
ei. trimi*/ndu1ne molecula care ar alun3a +uria noastr,C #e unde tii c, ei nu tremur,
de 3roa7, pe planeta lor. pentru c, noi a0em o na0, care poate s, dispar, i s,
reapar, 2n alt locC 0oi 2ncerc,m s, discut,m cu ei%
<eter s1a uitat 2n >ur la to*i ceilal*i=
G Nu 2n*ele3e*iC Nici unul dintre 0oiC "Dist, doar o specie despre care tim c, a
2ncercat 2n mod deliberat s, distru3, alt, specie 2n7estrat, cu 3/ndire +,r, s, +i
2ncercat 2n mod serios s, comunice sau s, a0erti7e7e= 0oi suntem acea specie= <rimul
Denocid a dat 3re. deoarece 0ictimele atacului au reuit s, ascund, o +emel,
3estant,= A doua oar, a dat 3re dintr1un moti0 mai clar G pentru cu unii membri ai
speciei umane au :ot,r/t s, 2mpiedice aa ce0a= Nu doar c/*i0a. ci muli. Con3resul= O
mare corpora*ie= Un +ilo7o+ de pe %/ntul #i0in= Un om s+/nt din Samoan i credincioii
lui de pe <aci+ica= "u i Ban31'u= Jane= Oamenii i o+i*erii amiralului ands. c/nd au
2n*eles situa*ia= #e0enim mai buni. nu 2n*ele3e*iC ns, r,m/ne un ade0,r G noi.
oamenii. suntem specia care a e0iden*iat tendin*a cea mai pronun*at, de a re+u7a 2n
mod deliberat s, comunice cu alte specii. dorind s, le distru3, pe unele 2n totalitate=
<oate c, descoladores sunt 0arelse. poate nu= #ar pe mine m, sperie mai mult 3/ndul
c, noi suntem 0arelse= Acesta este costul +olosirii #octoraului c/nd nu e ne0oie i nici
nu 0a +i ne0oie s, apel,m la el dac, *inem seama de celelalte mi>loace pe care le
a0em la dispo7i*ie= #ac, apel,m la #ispo7iti0 2nseamn, c, nu suntem raman= Nimeni
nu poate a0ea 2ncredere 2n noi= Suntem specia care merit, s, moar, pentru si3uran*a
celorlalte=
Auara a cl,tinat din cap. dar 2i pierduse si3uran*a de sine=
G 'i se pare c, 2ncerci s, ob*ii iertarea pentru propriile crime=
G Acela a +ost "nder. a spus <eter= "l i1a tr,it 0ia*a 2ncerc/nd s, de0in, el 2nsui
raman i s,1i trans+orme i pe ceilal*i 2n acelai sens= ', uit la cei de pe na0a asta. m,
3/ndesc la ce am 0,7ut. la oamenii pe care i1am cunoscut 2n ultimele luni i cred c,
specia uman, se 2ndreapt,= 'er3em 2n direc*ia corect,= 'ai apar i accidente din c/nd
2n c/nd= #iscu*ii 2n contradictoriu= #ar. 2n mare. aproape c, merit,m s, ne unim cu
m,tcile i cu pe9ueninos. !ar dac, descoladores au dep,it +a7a de raman m,car c/t
noi. atunci 2nseamn, c, a0em i mai multe moti0e s, +im r,bd,tori cu ei i s,
2ncerc,m s,1i lecuim de boala aceasta= C/*i ani ne1au trebuit ca s, a>un3em aici dup,
ce marcam locul b,t,liilor cu mormane de *esteC 'ii de ani= ?i tot timpul am a0ut
dasc,li care s1au str,duit s, ne sc:imbe. ar,t/ndu1ne calea. 2ncetul cu 2ncetul. am
2n0,*at= S,1i 2n0,*,m i pe ei 1dac, nu cum0a tiu de>a mai multe dec/t noi=
G S1ar putea s, a0em ne0oie de ani de 7ile doar ca s, le deprindem limba. a
spus "la=
G Transportul a de0enit ie+tin. a spus <eter= Sper c, nu te superi. Jane= <utem
trimite ec:ipe o perioad, 2ndelun3at,. +,r, ca s, su+ere cine0a inutil= <utem p,stra o
+lot, care s, supra0e3:e7e planeta G cu pe9ueninos i lucr,toare. 2mpreun, cu
cercet,tori umani= Timp de secole= C:iar milenii= Nu e nici o 3rab,=
G Cred c, e periculos. a spus Auara=
G !ar eu cred c, tu ai aceeai dorin*, instincti0, ca i noi. aceea care ne 0/r, 2n
belele at/t de mari mai tot timpul. a spus <eter= ?tii c, 0ei muri. dar 0rei s, tii c, totul
s1a re7ol0at 2nainte de a1*i da du:ul=
G Nu sunt b,tr/n,H a eDclamat Auara=
'iro a inter0enit:
G Are dreptate. Auara= 'oartea planea7, deasupra capului t,u 2nc, de la
moartea lui 'arcSo= G/ndi*i10, cu to*ii la asta= Oamenii +ac parte dintr1o specie cu
0ia*, scurt,= ',tcile consider, c, tr,iesc la in+init= Pe9ueninos au speran*a de a tr,i
multe secole 2n cea de1a treia 0ia*,= Noi ne 3r,bim tot timpul= A0em 2nclina*ia de a lua
deci7ii +,r, s, de*inem in+orma*ii su+iciente. pentru c, 0rem s, ac*ion,m acum. c/t
mai a0em timp=
G #eci aaC a 7is Auara= Asta e :ot,r/rea taC S, permitem ca aceast, 3ra0,
amenin*are la adresa 0ie*ii s, plane7e aici. +,c/nd planuri. iar noi s,1i tot urm,rim din
spa*iuC
G Nu noi. a spus <eter=
G #a. ai dreptate. a 7is Auara. tu nu participi la acest proiect=
G &a da. a spus <eter= !ar tu. nu= Tu te 2ntorci pe usitania. i Jane n1o s, te mai
aduc, niciodat, aici= #ec/t dup, ce 0ei do0edi c, ai reuit s,1*i controle7i ieirile i
p,rerile=
G Tic,los aro3ant ce etiH a stri3at Auara=
G To*i cei pre7en*i tiu c, am dreptate. a spus <eter= Semeni cu ands= Tu eti
3ata s, iei deci7ii pornind de la idei preconcepute. apoi re+u7i s, ascul*i ar3umentele
care te1ar putea +ace s, te r,73/ndeti= "Dist, mul*i oameni ca tine. Auara= ?i nu 0om
l,sa pe nici unul dintre ei s, se apropie de planeta asta dec/t dup, ce 0om ti mai
multe= %a sosi i 7iua 2n care toate speciile 2n7estrate cu ra*iune 0or a>un3e la
conclu7ia c, descoladores sunt. de +apt. 0arelse care nu trebuie distrui= ns, m,
2ndoiesc c, 0reunul dintre noi. cu eDcep*ia lui Jane. 0a mai +i 2n 0ia*, c/nd se 0a
2nt/mpla asta=
G Cum adic,. tu cre7i c, 0oi tr,i eternC a 2ntrebat Jane=
G Ai +ace bine s, cre7i asta. a spus <eter= #ec/t dac, tu i 'iro 3,si*i o solu*ie
pentru a a0ea copii care s, poat, lansa na0e c/nd 0or crete mari= <eter s1a 2ntors
c,tre Jane= Acum ne po*i duce acas,C
G Am i +,cut1o. a spus Jane=
Au desc:is ua i au cobor/t= S1au oprit pe supra+a*a unei lumi care nu a0ea s,
mai +ie distrus,=
Auara nu i1a urmat=
G Auara nu 0ine cu noiC a 2ntrebat Ban31'u=
G <oate simte ne0oia s, r,m/n, sin3ur, o 0reme. a eDplicat <eter=
G &ine. mer3e*i 0oi 2nainte. a spus Ban31'u=
G Cre7i c, o s, te 2n*ele3i cu eaC a 2ntrebat1o <eter=
G ',car s, 2ncerc=
<eter a s,rutat1o=
G !1a +ost 3reu= S,1i spui c,1mi pare r,u=
G <oate1i spui c:iar tu. dar mai t/r7iu. a spus Ban31'u=
S1a 2ntors 2n na0,= Auara r,m,sese 2n +a*a terminalului= Ultimele date pe care le
anali7ase 2nainte de sosirea lui <eter i Ban31'u 2nc, 0ibrau 2n aerul de deasupra
terminalului=
G Auara. a spus Ban31'u=
G <leac,H
Sunetul r,3uit al 0ocii lui Auara do0edea c, pl/n3ea=
G Tot ce *i1a spus <eter e ade0,rat=
G Ai 0enit doar ca s,1mi spui astaC S, presari sare pe ran,C
G Numai c, el a l,udat rasa uman, cam mult +a*, de pro3resele minore pe care
le1a +,cut=
Auara a sc/ncit= Sem,na cu un r,spuns a+irmati0=
G 'ie mi se pare c, el i ceilal*i socotiser, 2nc, de la 2nceput c, tu eti 0arelse=
?i c, meri*i sur3:iunul +,r, nici o speran*, de iertare= F,r, ca mai 2nt/i s, *i se arate
2n*ele3ere=
G A. dar m, 2n*ele3. a spus Auara= Feti*a distrus, de pierderea unui tat, brutal.
pe care ea. cu toate acestea. l1a iubit= Cea care 2nc, este 2n c,utarea unui substitut de
tat,. care reac*ionea7, +a*, de to*i cu o +urie dement,. aa cum a 2n0,*at de la
p,rintele ei= Cre7i c, nu tiu ce au :ot,r/tC
G Te1au etic:etat=
G #ar nu acesta este ade0,rul despre mine= <oate su3eram ca #octoraul s, +ie
p,strat pentru ca7ul 2n care ar +i +ost necesar. dar n1am su3erat s, +ie +olosit 2nainte de
a se 2ncerca comunicarea cu ei= #ar <eter m1a tratat de parc, a +i +ost acel amiral=
G ?tiu. a spus Ban31'u=
G 'da. bine= mi dau seama de ce eti at/t de 2n*ele3,toare cu mine i tiu c,
am 3reit= 4ei. Jane ne1a spus de>a c, 0oi doi sunte*i G cum sun, eDpresia aceea
neroad,C G 2ndr,3osti*i unul de cel,lalt=
G Nu m1a umplut de m/ndrie +elul cum s1a purtat <eter cu tine= A +,cut o
3reeal,= ! se 2nt/mpl,= ?i mie 2mi r,nete sentimentele din c/nd 2n c/nd= a +el
procede7i i tu= Ai i +,cut1o adineauri= Uneori i eu >i3nesc lumea= !ar alteori +ac lucruri
2n3ro7itoare +iind con0ins, c, am dreptate= To*i suntem aa= Cu to*ii a0em o do7, de
0arelse 2n noi= #ar i una de raman=
G Ce +ilo7o+ie de 0ia*, dulce i ec:ilibrat,. dei cam col,reasc,. a 7is Auara=
G At/t m1am priceput i eu. a 7is Ban31'u= Nu am educa*ia ta=
G Asta e te:nica numit, K+,1o s, se simt, 0ino0at,LC
G Spune1mi. Auara. dac, nu >oci cu ade0,rat rolul tat,lui t,u i nu 2ncerci s,1l
re2n0ii. de ce eti at/t de pornit, permanent 2mpotri0a tuturorC
Auara s1a rotit cu scaunul i a pri0it1o direct pe Ban31'u= #a. c:iar pl/nsese=
G C:iar 0rei s, tii de ce sunt animat, de o +urie ira*ional, tot timpulC Inc, nu
renun*ase la tonul ar*,3os=J C:iar 0rei s, +aci pe psi:iatrul cu mineC "i. atunci uite:
ceea ce m1a iritat cel mai mult de c/nd m, tiu e c, 2n copil,rie. Auim. +ratele meu
mai mare. m1a b,tut +,r, s, tie nimeni. iar acum e considerat martir i1l 0or +ace
s+/nt. dar nu se 0a ti 0reodat, c/t de r,u a +ost i ce lucruri 2n3ro7itoare mi1a +,cut=
Ban31'u a r,mas 2mpietrit,= <eter 2i po0estise despre Auim= Cum murise= Ce +el
de om +usese=
G %ai. Auara. a 7is ea= mi pare +oarte r,u=
<e +a*a Auarei a ap,rut o eDpresie de de73ust total=
G "ti o proast,= Auim nu m1a atins niciodat,= "ti o proast, care se ba3, unde
nu1i +ierbe oala. 0r/nd. c:ipurile. s, +ac, bine= #ar eti at/t de dispus, s, accep*i orice
eDplica*ie de doi bani ca s, 2n*ele3i de ce sunt at/t de rea. 2nc/t dai cre7are oric,rei
istorisiri care pare c/t de c/t plau7ibil,= Acum. probabil c, nc te 2ntrebi dac, tot ce
am spus era ade0,rat i acum ne3 totul doar pentru c, m, tem de consecin*e sau de
nu tiu ce= n*ele3e. +eti*o. nu m, cunoti= ?i nici nu m, 0ei cunoate 0reodat,= N1am
ne0oie de prieteni. iar dac, a 0rea aa ce0a. n1a apela la +,tuca pre+erat, de <eter
ca s,1mi +ie apropiat,= %rei s,1*i eDplic i mai pe 2n*elesul t,uC
#e1a lun3ul 0ie*ii. Ban31'u +usese b,tut, de eDper*i i 0orbit, de r,u de
oameni care se pricepeau la asta= Auara 2i dep,ea pe oricare dintre ei. dar nu era
c:iar at/t de iscusit,. ast+el c, a tra0ersat situa*ia +,r, s, clipeasc,=
G Cu toate astea. ba3 de seam,. a spus ea. c,. dup, ce l1ai de+,imat pe cel mai
nobil membru al +amiliei tale. n1ai suportat s, m, lai s, cred c, ai rostit ade0,rul=
#eci tot eti credincioas, +a*, de cine0a. c:iar dac, e mort=
G Nu ai priceput alu7ia. aa eC a 2ntrebat Auara=
G "u obser0 c, 2nc, 2mi 0orbeti. cu toate c, m, dispre*uieti i 2ncerci s, m,
>i3neti=
G #ac, a +i pete. tu ai +i o remora. te1ai lipi de mine i mi1ai su3e i 0ia*a. nuC
G Ai putea pleca de aici i n1ai mai +i silit, s, asiti la 2ncerc,rile mele patetice
de a m, apropia de tine. a 7is Ban31'u= #ar nu pleci=
G !ncredibil. a +,cut Auara=
?i1a des+,cut centura de si3uran*, de la scaun. s1a ridicat i a ieit pe ua care
era desc:is,=
Ban31'u a urm,rit1o 2ndep,rt/ndu1se= <eter a0ea dreptate= Oamenii r,m/neau
cea mai stranie dintre specii= ?i. din aceast, cau7,. era i cea mai prime>dioas,. cea
mai lipsit, de ra*iune. cea mai impre0i7ibil,=
Cu toate acestea. 2n sinea ei. Ban31'u a 2ndr,7nit s, +ac, o serie de pre0i7iuni=
n primul r/nd. era 2ncredin*at, c, ec:ipa de cercetare 0a reui s, comunice cu
descoladores=
A doua pre0i7iune era mai imprecis,= 'ai cur/nd o speran*,= <oate era c:iar o
dorin*,= Aceea c,. 2ntr1o bun, 7i. Auara 2i 0a spune ade0,rul= C, atunci rana ascuns,
pe care Auara o a0ea se 0a 0indeca= C, ar putea de0eni prietene=
#ar 2n nici un ca7 2n acea 7i= Nu era nici o 3rab,= Ban31'u 0a 2ncerca s, o a>ute
pe Auara. pentru c, se 0edea limpede c, a0ea ne0oie de a>utor i pentru c, oamenii
care se a+laser, 2n >urul ei se s,turaser, s, o mai a>ute= #ar a>utorul pe care trebuia s,
i1l acorde Auarei nu era sin3urul sau cel mai important lucru pe care trebuia s,1l
reali7e7e= <rioritatea era s, se c,s,toreasc, cu <eter i s, 2nceap, 0ia*a al,turi de el=
!ar alte priorit,*i. mai importante dec/t orice altce0a 2n acele momente. erau s,
m,n/nce i s, bea ap,=
KAsta 2nseamn, c, sunt uman,L. a 3/ndit Ban31'u= Nu 7eu= <oate c,. la urma
urmelor. un animal= n parte. raman= n parte. 0arelse= #ar mai mult raman dec/t
0arelse. cel pu*in 2n 7ilele ei +ericite= !ar <eter 2i sem,na= Am/ndoi +,ceau parte din
aceeai specie cu de+ecte. :ot,r/*i s, r,m/n, 2mpreun,. pentru a da natere altor
membri ai aceleiai specii= K"u i <eter 0om c:ema c/te0a ai.a din "Dterior ca s, ia
sub control un trup minuscul pe care l1au produs trupurile noastre. i 0om 0edea dac,
acest copil 0a +i 0arelse 2n unele 7ile i raman 2n altele= n unele 7ile 0om +i p,rin*i buni.
iar 2n altele. 0om +i nite nemernici demni de mil,= n unele 7ile 0om +i de7esperant de
triti. iar 2n altele 0om +i at/t de +erici*i. 2nc/t ne 0a +i imposibil s, nu ne eDteriori7,m
eDplo7i0= %oi +i 2n stare s, trec i prin asta=L
1+.
ACUM DRUMUL CONTINU$ F$R$ EL
!$m auzit cndva povestea unui om
care s*a mprit n dou.
Prima din ele nu s*a sc3imbat delocJ
cealalt a tot crescut.
Partea nesc3imbat era mereu adevrat.
Partea care cretea era mereu nou,
iar cnd povestea s*a sfrit, m*am ntrebat
care parte eram eu i care erai tu.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
n diminea*a 2n care urma s, aib, loc 2n:umarea lui "nder. %alentine s1a tre7it
copleit, de un 3/nd sumbru= %enise pe usitania ca s, +ie din nou 2mpreun, cu el i
s,1l a>ute 2n munc,= Faptul c, *inea at/t de mult s, +ac, din nou parte din 0ia*a lui
"nder 2l >i3nise pe so*ul ei. Ja-t. 2ns, el renun*ase la lumea copil,riei lui ca s, o
2nso*easc,= Un sacri+iciu mare= !ar acum "nder disp,ruse=
#isp,ruse i nu tocmai= n casa ei dormise b,rbatul despre care tia c, purta
ai.a lui "nder= AiOa lui "nder i +a*a +ratelui ei. <eter= Ascunse unde0a 2n el. se a+lau
amintirile lui "nder= #ar el 2nc, nu se atinsese de ele dec/t +,r, s,1i dea seama. iar
asta oca7ional= ntr1ade0,r. el se ascundea 2n casa ei pentru a reaprinde acele amintiri=
G Ce se 2nt/mpl, dac, o 0,d pe No0in:aC A iubit1o. ade0,ratC o 2ntrebase <eter
imediat dup, sosire= A a0ut un sentiment cumplit de responsabilitate +a*, de ea= ?i 2mi
+ac 3ri>i pentru c,. 2ntr1un +el. sunt c,s,torit cu ea=
G !nteresant, problem, de identitate. nu 3,setiC 2i r,spunsese %alentine= ns,
pentru <eter 2ntrebarea nu +usese tot at/t de interesant,= l 2n3ro7ea 3/ndul c, era
prins 2n 0ia*a lui "nder= Se temea. de asemenea. s, duc, o 0ia*, m,cinat, de
0ino0,*ie. aa cum i se 2nt/mplase lui "nder=
G Abandon +amilial. spusese el=
?i %alentine 2i r,spunsese:
G &,rbatul care s1a c,s,torit cu No0in:a a murit= 1am 0,7ut eu murind= "a nu
dorete un so* t/n,r. care s, n1o doreasc,. adic, <eter= %ia*a 2i e 2nc,rcat, de
su+erin*, i +,r, asta= C,s,torete1te cu Ban31'u. p,r,sete acest loc. :ai. 2ncearc, s,
de0ii un sine nou= Fii +iul ade0,rat al lui "nder. du 0ia*a pe care ar +i a0ut1o el dac,
ne0oile altora nu i1ar +i p/n3,rit1o 2nc, de la 2nceput=
%alentine nu i1a putut da seama dac, el a acceptat sau nu s+atul ei= A r,mas
ascuns 2n cas,. e0it/ndu1i p/n, i pe acei 0i7itatori care puteau declana amintiri= Au
0enit Ol:ado. Gre3o. "la. dar pe r/nd. ca s,1i pre7inte lui %alentine condolean*e pentru
moartea +ratelui ei. dar <eter n1a ap,rut 2n camer,= A 0enit 2n sc:imb Ban31'u. acea
t/n,r, dulce care a0ea totui un soi de :ot,r/re o*elit, 2n ea. care 2i pl,cuse destul de
mult lui %alentine= Ban31'u a >ucat rolul prietenei celei 2ndoliate. reuind s, 2ntre*in,
con0ersa*ia. pe m,sur, ce +iecare dintre copiii so*iei lui "nder 0orbea despre modul 2n
care acesta le sal0ase +amilia. le binecu0/ntase 0ia*a atunci c/nd cre7user, c, nu mai
pot primi nici o 0orb, bun, din partea cui0a=
?i. 2ntr1un col* al 2nc,perii. st,tea <li-t sorbind. ascult/nd. 3,sind noi elemente
pentru cu0/ntarea pe care atepta de o 0ia*, s, o rosteasc,=
K%ai. "nder. acalii s1au 2n+ruptat din 0ia*a ta 0reme de trei mii de ani= !ar acum
0in la r/nd prietenii t,i= </n, la urm,. urmele de col*i de pe oasele tale 0or +i c:iar at/t
de di+eriteCL
Ast,7i. totul se 0a 2nc:eia= <oate c, al*ii 2mpart alt+el timpul. dar pentru
%alentine. "poca "nder Bi33in se terminase= "poca 2nceput, cu o 2ncercare de
Denocid se s+/rea cu alte Denociduri e0itate sau. cel pu*in. am/nate= <oate acum
+iin*ele umane 0or +i 2n stare s, tr,iasc, 2n pace al,turi de alte popoare. +,urindu1i un
destin comun pe 7eci de lumi1colonii= %alentine 0a scrie istoria acestui e+ort. aa cum
scrisese i istoria tuturor lumilor pe care le 0i7itase 2mpreun, cu "nder= %a 2ntocmi G
nu un +el de oracol sau scriptur,. aa cum procedase "nder 2n cele trei c,r*i ale lui:
"atca, (egemonul i -iaa lui (uman G c,r*i mai cur/nd sa0ante. cit/nd surse
biblio3ra+ice= Spera s, se apropie de Tucidide. nu de <a0el sau 'oise= Cu toate c,
scrisese totul sub pseudonimul #emostene. motenirea ei din acele 7ile ale copil,riei.
c/nd ea i <eter. primul <eter. 2ntunecatul i ma3ni+icul <eter. se slu>iser, de cu0inte
pentru a sc:imba lumea= #emostene 0a publica o carte pre7ent/nd cronic,rete
istoria implic,rii oamenilor 2n 0ia*a usitaniei. iar 2n ea 0a 0orbi mult despre "nder G
cum a adus coconul ',tcii. cum a intrat 2n +amilia cu rol esen*ial 2n rela*iile cu
pe9ueninos. #ar nu 0a +i o carte despre "nder= "a 0a 0orbi despre utlannin3 i
+ramlin3. raman i 0arelse= "nder. care era un str,in oriunde s1ar +i dus. care nu
apar*inea unui anume loc. slu>ind pretutindeni. a ales acea lume drept c,minul s,u. nu
doar pentru c, eDista o +amilie ce a0ea ne0oie de el. ci pentru c, 2n acel loc nu trebuia
s, +ie numai un membru al rasei umane= <utea apar*ine tribului de pe9ueninos sau
stupului ',tcii= <utea +i o parte din ce0a mai cuprin7,tor dec/t umanitatea=
?i dei nu eDista nici un copil care s, poarte numele lui "nder pe certi+icatul de
natere. aici el de0enise p,rinte= Al copiilor lui No0in:a= ?i. 2ntr1un +el. c:iar al lui
No0in:a= Al unei copii tinere a lui %alentine= Al lui Jane. prima odrasl, re7ultat, din
2mperec:erea dintre dou, rase. acum o creatur, sclipitoare i +rumoas, care tr,ia 2n
copacii1mame. 2n re*elele di3itale. 2n 2n3em,n,rile +ilotice ale ansiblurilor i 2ntr1un trup
care +usese c/nd0a al lui "nder i care. 2ntr1un +el. apar*inuse lui %alentine. pentru c,
2i amintea c, se pri0ea 2n o3lind, i 0edea +a*a aceea i o numea a ei=
Tot el era i tat,l acestui b,rbat nou. <eter. acest b,rbat puternic i 2ntre3= "l nu
era acel <eter care cobor/se din na0a stelar,= Nu mai era t/n,rul cinic. r,ut,cios i
necioplit care p,ea aro3ant i clocotea de +urie= #e0enise complet= #o0edea cum
calmul 2n*elepciunii antice. c:iar dac, ardea la +lac,ra +ierbinte i dulce a tinere*ii=
A0ea al,turi de el o +emeie care1i era e3al, 2n spirit. 0irtute i 0i3oare= A0ea 2n +a*, o
0ia*, normal,= Cu ade0,rat +iu al lui "nder. <eter a0ea s,1i +oloseasc, 0ia*a pentru a
aduce mai mult, +ericire. c:iar dac, nu 0a trans+orma lumea 2n mod pro+und. aa cum
+,cuse "nder= <entru sine. "nder n1ar +i 0rut nici mai mult. nici mai pu*in= Sc:imbarea
lumii 2i atra3e pe cei care1i 0or numele 2nscrise 2n c,r*i= ns, +ericirea este pentru cei
care1i 2nscriu numele 2n 0ia*a altora i le pre*uiesc mult inimile=
%alentine i Ja-t. i copiii lor s1au str/ns pe 0eranda casei= Ban31'u 2i atepta=
G ', lua*i cu 0oiC a 2ntrebat +ata=
%alentine i1a o+erit bra*ul= KCum se numete 3radul de rudenie dintre noiC
Nepoat,C Prieten ar +i cel mai potri0it cu0/nt=L
$ostirea lui <li-t despre moartea lui "nder a +ost eloc0ent, i p,trun7,toare=
Fusese un 2n0,*,cel s/r3uincios al maestrului= N1a pierdut timpul cu aspecte
neconcludente= A 0orbit imediat despre marea lui crim,. eDplic/nd ce cre7use "nder
atunci i ce p,rere a0usese despre +apt, dup, ce cunoscuse +iecare po>3:i*, de
ade0,r ce i se re0elase=
G Aceasta a +ost 0ia*a lui "nder. a spus <li-t. des+acerea po>3:i*elor ade0,rului
precum a +oilor de ceap,= #oar c,. spre deosebire de mul*i dintre noi. el tia c, sub
acestea nu 0a 3,si un mie7 de aur= "rau doar po>3:i*e de ilu7ii i ne2n*ele3eri=
!mportant era s, +ac, cunoscute toate erorile. toate eDplica*iile auto>usti+icati0e. toate
3reelile. toate obser0a*iile contorsionate. iar apoi. nu de a 3,si. ci de a alctui un
mie7 de ade0,r= #e a aprinde o candel, a ade0,rului c/nd. de +apt. nu se putea 3,si
un ade0,r= Acesta a +ost darul lui "nder c,tre noi. de a ne elibera de ilu7ia c, orice
eDplica*ie 0a cuprinde r,spunsul de+initi0 pentru eternitate. pentru to*i cei care1l aud=
ntotdeauna r,m/n lucruri ce mai trebuie 2n0,*ate=
<li-t a continuat. relat/nd incidente i amintiri. anecdote i +ra7e pline de se0,5
oamenii aduna*i au r/s. au stri3at. apoi au pl/ns iar i de multe ori au r,mas t,cu*i ca
s, +ac, le3,tur, 2ntre acele po0eti i propria 0ia*,= KC/t de mult sem,n cu "nderHL.
3/ndeau ei din c/nd 2n c/nd. iar apoi 2i spuneau: KSla0, Cerului c, 0ia*a mea nu e la
+elHL
%alentine tia totui istorisiri ce nu a0eau s, +ie po0estite. pentru c, <li-t nu le
cunotea ori cel pu*in nu le putea 0edea cu oc:iul memoriei= Acelea nu erau istorisiri
importante= "le nu de70,luiau un ade0,r intim= "rau di0erse 2nt/mpl,ri m,runte.
resturi ale anilor petrecu*i 2mpreun,= #iscu*ii. certuri. momente amu7ante i de
tandre*e tr,ite pe 7eci de lumi sau pe na0,. 2n c,l,toriile de la o lume la alta= !ar la
r,d,cina tuturor. amintirile din copil,rie= Copilul din bra*ele mamei lui %alentine= Tat,l
arunc/ndu1l 2n aer= <rimele lui cu0inte. 2ncerc,rile st/n3ace de a 0orbi= Nimic din toate
aceste nimicuri pentru copilaul "nderH "l a0ea ne0oie de mai multe silabe ca s,
0orbeasc,: Kmama1mama= Uada1uadaL= #e ce1mi amintesc toate b/i3uielile astea de
copil micC
Copilul cu c:ip dulce. dornic s, tr,iasc, din plin= acrimile de copil st/rnite de
durerea pro0ocat, de 0reo c,dere= $/sul lui 2n +a*a lucrurilor simple G r/sete la au7ul
unui c/ntec. la 0ederea unei +e*e iubite. pentru c, 0ia*a era pur, i +rumoas, pentru el
atunci i nimic nu1i pro0oca durere= "ra 2ncon>urat de dra3oste i speran*,= '/inile
care 2l atin3eau erau puternice i tandre5 putea a0ea 2ncredere deplin,= K%ai. "nder. s1
a 3/ndit %alentine= Ce mult a 0rea ca tu s, +i putut tr,i 2n continuare o 0ia*, at/t de
2nc,rcat, de bucurii= #ar nimeni nu poate asta= imba 0ine spre noi i. odat, cu ea.
minciunile i amenin*,rile. cru7imea i de7am,3irea. 2ncepi s, p,eti. iar paii te duc
2n a+ara 7onei de protec*ie care este c,minul= <entru a1*i +i p,strat bucuria copil,riei. ar
+i trebuit s, mori de mic sau s, +i tr,it ca un copil. +,r, a mai de0eni b,rbat. +,r, s,
creti= #e aceea pot pl/n3e dup, copilul pierdut i totui s, nu re3ret omul bun.
2mpo0,rat de durere i 0ino0,*ie. care. cu toate acestea. a +ost bun cu mine i cu al*ii
i pe care l1am iubit. i pe care aproape c, l1am cunoscut= Aproape l1am cunoscut=L
%alentine a l,sat lacrimile amintirilor s, cur3, 2n timp ce cu0intele lui <li-t o
sc,ldau. atin3/nd1o c/nd i c/nd. dar i l,s/nd1o rece. pentru c, ea tia mult mai
multe despre "nder dec/t oricine altul i pierduse mai mult prin dispari*ia lui= C:iar
mai mult dec/t No0in:a. care st,tea 2n +a*,. cu copiii str/ni 2n >urul ei= %alentine a
0,7ut cum 'iro i1a cuprins mama cu bra*ul. asta c:iar 2n timp ce se *inea de Jane.
a+lat, de cealalt, parte a lui= %alentine a obser0at c, "la st,tea a3,*at, de Ol:ado.
c,ruia i1a i s,rutat m/na la un moment dat. i c, Gre3o. pl/n3/nd. i1a l,sat capul pe
um,rul *eap,n al lui Auara. i aceasta a 2ntins m/na ca s,1l str/n3, mai aproape i s,1
l aline= ?i ei 2l iubeau pe "nder i 2l cunoteau5 dar 2n su+erin*a lor. ei se spri>ineau unul
pe altul. o +amilie care a0ea puterea de a 2mp,r*i totul. pentru c, "nder +usese o
p,rticic, din ei i 2i lecuise sau m,car ini*iase acea t,m,duire= No0in:a 0a re7ista i
probabil 0a uita +uria i 3lumele crude pe care i le +,cuse 0ia*a= <ierderea lui "nder nu
era cea mai mare dram, din 0ia*a ei5 2ntr1un +el. era cea mai mic, dram,. pentru c, ea
2l l,sase s, plece=
%alentine s1a uitat la pe9ueninos, care st,teau unii printre oameni. al*ii separat=
<entru ei. locul 2n care urma s, +ie 2n:umat "nder era un loc s+/nt de dou, ori= ntre
copacii lui $ooter i 4uman. unde "nder 0,rsase s/n3e de pe9uenino pentru a pecetlui
pactul dintre specii= Se le3aser, multe prietenii 2ntre pe9ueninos i oameni. dei
r,m,seser, 0ii i multe temeri i dum,nii= Se stabiliser, 2ns, pun*i. iar la asta
contribuise 2n bun, m,sur, cartea lui "nder. care le d,duse acestor pe9ueninos
speran*a c,. 2ntr1o bun, 7i. unii oameni 2i 0or 2n*ele3e5 speran*, care 2i sus*inuse p/n,
c/nd. odat, cu 0enirea lui "nder. de0enise un ade0,r=
!ar o lucr,toare lipsit, de eDpresie st,tea la mare dep,rtare. +,r, s, aib, l/n3,
ea nici om. nici pe9uenino. "a nu repre7enta acolo dec/t o perec:e de oc:i= C:iar
dac, >elea pierderea lui "nder. 'atca *inea acest lucru pentru sine= "a 0a r,m/ne
mereu misterioas,. 2ns, i "nder o iubise5 timp de trei mii de ani +usese sin3urul ei
prieten i protector= ntr1un +el. "nder o putea include printre copiii lui. printre copiii
adopta*i care crescuser, sub ocrotirea lui=
<li-t a spus totul 2n trei s+erturi de ceas= A 2nc:eiat simplu:
G C:iar dac, ai.a lui <eter continu, s, tr,iasc,. aa cum toate ai.a noastre
tr,iesc +,r, s, moar,. b,rbatul pe care l1am cunoscut a plecat dintre noi= Corpul lui nu
mai este i. indi+erent ce p,r*i sau +apte de1ale lui lu,m cu noi. ele nu1l mai repre7int,.
ci ne repre7int, pe noi. ele sunt acel "nder din noi. la +el cum mai a0em al*i prieteni.
dasc,li. mame i ta*i. aman*i i copii i c:iar str,ini 2n,untrul nostru. care pri0esc
lumea prin oc:ii notri i ne a>ut, s, 2n*ele3em ce poate 2nsemna totul= i 0,d pe "nder
din 0oi pri0indu1m,= l 0ede*i pe "nder din mine pri0indu10,= ?i totui. nici unul dintre
noi nu este cu ade0,rat el5 a0em +iecare propriul sine5 cu to*ii suntem nite str,ini pe
propriul drum= Am p,it o 0reme pe acel drum cu "nder Bi33in= "l ne1a ar,tat lucruri
pe care alt+el nu le1am +i 0,7ut= #ar acum drumul mer3e 2nainte +,r, el= </n, la urm,.
el nu a +ost dec/t un om oarecare= #ar 2n nici un ca7 mai pu*in de at/t=
Apoi totul s1a 2nc:eiat= F,r, ru3,ciuni G ru3,ciunile se rostiser, 2nainte de
rostirea lui <li-t. pentru c, episcopul nu dorea s, 2n3,duie ca ritualul nereli3ios al
0orbirii 2n numele mor*ilor s, +ac, parte din ser0iciul reli3ios al S+intei &iserici 'am,=
Se terminase i pl/nsul. iar su+erin*a se puri+icase= S1au ridicat de la p,m/nt. cei mai
2n 0/rst, 3reoi i c:inuit. copiii. cu eDuberan*,. pornind s, aler3e i s, stri3e. drept
compensa*ie dup, ce st,tuser, at/ta timp ca 2ncarcera*i= "ra pl,cut s, au7i r/sete i
eDclama*ii= "ra i un mod potri0it s,1*i iei r,mas1bun de la "nder Bi33in=
%alentine s1a s,rutat cu Ja-t i cu copiii ei. a 2mbr,*iat1o pe Ban31'u. apoi i1a
+,cut loc sin3ur, prin mul*imea celor 0eni*i la 2nmorm/ntare= 'ul*i oameni din 'ila3re
+u3iser, 2n alte colonii5 acum. dup, ce planeta le +usese sal0at,. mul*i :ot,r/ser, s,
nu r,m/n, pe noile lumi= C,minul lor era pe usitania=
Al*ii 2ns, 0eniser, strict pentru a participa la ceremonie= Jane a0ea s,1i duc,
2napoi la c,minele i +ermele lor de pe lumile 0ir3ine= Casele din 'ila3re a0eau s, se
popule7e din nou abia peste o 3enera*ie sau dou,=
<eter o atepta pe 0erand,= %alentine i1a 7/mbit=
G Cred c, ai o 2nt/lnire. a 7is ea=
Au ieit din 'ila3re i au p,truns 2n p,durea proasp,t crescut, care 2nc, nu
reuea s, ascund, toate urmele incendiului recent= Au mers p/n, au a>uns la un copac
sclipitor i lucios= Au sosit aproape 2n acelai timp cu al*ii. care 0eneau tot de la
2nmorm/ntare= Jane s1a apropiat de copacul1mam, i l1a atins ca pe o parte din sine
sau cel pu*in ca pe o sor, scump,= Apoi <eter s1a ae7at al,turi de Ban31'u. iar 'iro
a stat l/n3, Jane. iar preotul a c,s,torit cele dou, perec:i sub copacul1mam,. pri0i*i
de pe9ueninos. %alentine a +ost sin3urul martor uman al 2ntre3ii ceremonii= Nimeni
altcine0a nu tia de ea5 socotiser, c, nu se cu0enea s,1i tulbure dup, 2nmorm/ntarea
lui "nder sau rostirea lui <li-t= Aceste dou, c,s,torii puteau +i anun*ate i mai t/r7iu=
#up, 2nc:eierea ceremoniei. preotul a plecat. a0/ndu1i pe pe9ueninos drept
c,l,u7e p/n, la ieirea din p,dure= %alentine a 2mbr,*iat perec:ile proasp,t
c,s,torite. pe Jane. 'iro. <eter i Ban31'u. le1a 0orbit c/te0a momente +iec,ruia.
murmur/nd cu0inte de +elicitare i de r,mas1bun. dup, care s1a tras deoparte i a
pri0it=
Jane a 2nc:is oc:ii. a 7/mbit. iar apoi to*i patru au disp,rut= #oar copacul1mam,
a r,mas 2n mi>locul luminiului. sc,ldat 2n lumin,. 2nc,rcat de +ructe. 2mpodobit cu +lori.
o s,rb,torire etern, a 0ec:iului mister al 0ie*ii=
POSTFA$
<o0estea lui <eter i Ban31'u a a0ut le3,tur, cu Japonia 2nc, de c/nd am
2nceput s, scriu enocid care. con+orm planurilor ini*iale. trebuia s, cuprind, i
2ntre3ul material din 1opiii minii. Citeam o carte despre istoria antebelic, a Japoniei i
eram intri3at de ideea c, oamenii care au +or*at i7bucnirea r,7boiului nu +,ceau parte
din elita c/rmuitoare i nici din conducerea armatei >apone7e. ci erau o+i*eri din
ealonul al doilea= &ine2n*eles. acetia ar +i considerat ridicol, aser*iunea c, ei ar +i
contribuit 2n 0reun +el la e+ortul de r,7boi= "i au propulsat r,7boiul mai departe. nu
pentru c, au de*inut puterea. ci pentru c, ade0,ra*ii conduc,tori ai Japoniei nu au
dorit s, suporte sentimentul de ruine +a*, de acetia=
Anali7/nd aceast, c:estiune. am 2n*eles c, ima3inea pe care i1a +ormat1o elita
conduc,toare despre modul 2n care o+i*erii din ealonul secund percepeau ideea de
onoare i1a silit s, nu dea 2napoi. +,c/ndu1i s,1i proiecte7e propriile concep*ii despre
onoare asupra subordona*ilor. care ar +i putut s, nu reac*ione7e po7iti0 la :ot,r/rea
de retra3ere sau de reducere a e+ortului de r,7boi. aa cum se temeau o+i*erii
superiori= Aadar. dac, ar +i 2ncercat cine0a s, 2mpiedice escaladarea r,7boiului de
a3resiune declanat de Japonia 2mpotri0a C:inei i !ndoc:inei i. 2n cele din urm,.
2mpotri0a Statelor Unite. ar +i trebuit s, +ie sc:imbate. nu con0in3erile o+i*erilor din
ealonul secund. ci acelea ale o+i*erilor superiori pri0ind atitudinea probabil, a
o+i*erilor cu ran3 mai mic= n acest +el. nu era ne0oie ca s, +ac, cine0a 2ncercarea de a1
i con0in3e pe o+i*erii superiori c, e+ortul de r,7boi era o 3reeal, i o 2ntreprindere
sortit, eecului G acetia tiau de>a acest lucru. dar pre+erau s,1l i3nore din teama de
a nu +i considera*i nedemni= Ar +i +ost mai bine dac, 2ncerca cine0a s,1i con0in3, pe
o+i*erii superiori c, aceia din ealoanele in+erioare. a c,ror bun, p,rere era esen*ial,
pentru sentimentul lor de onoare. nu 2i 0or condamna 2n situa*ia 2n care ar ordona
retra3erea din +a*a unei +or*e ire7istibile. ci mai cur/nd 2i 0or onora pentru c, au
contribuit la independen*a propriei na*iuni=
C/nd am de70oltat ideea. mi1am dat seama c, o asemenea cale era prea
direct, i nu putea +i urmat,= Trebuia s, se demonstre7e nu numai c, p,rerile o+i*erilor
de la ealonul doi se sc:imbaser,. ci s, se 3,seasc, i moti0ele plau7ibile pri0ind
aceast, modi+icare de atitudine= Cu toate acestea. m1am 2ntrebat: dar dac, un
3/nditor sau un +ilo7o+ cu renume i in+luen*,. care ar +i +ost perceput ca tr,ind K2n
interiorulL culturii elitei militare. ar +i reinterpretat istoria 2n aa +el 2nc/t s, trans+orme
2n pro+un7ime percep*ia militarilor pri0ind un mare comandant 2n ca7 de r,7boiC Au
mai eDistat ast+el de idei trans+ormatoare G ba au eDistat c:iar i 2n Japonia care. 2n
ciuda aparentei ri3idit,*i a culturii sale i probabil a 0ie*ii sale 2ndelun3ate dincolo de
3rani*ele culturii c:ine7e. a +ost na*iunea ce a 2nre3istrat succesul cel mai spectaculos
2n ceea ce pri0ete adoptarea i adaptarea ideilor i obiceiurilor str,ine ca i cum
acestea ar +i constituit o credin*, sau o practic, 2ndelun3at,. p,str/nd ast+el ima3inea
de ri3iditate i continuitate. dei. 2n realitate. +iind eDtrem de +leDibil,= O anumit, idee
ar +i putut p,trunde 2n cultura militar,. con0in3/nd elita c, r,7boiul nu mai era
necesar sau de dorit5 dac, acest lucru s1ar +i petrecut 2nainte de <earl 4arbor. Japonia
s1ar +i putut retra3e din r,7boiul de a3resiune 2mpotri0a C:inei. i1ar +i consolidat
po7i*ia i ar +i 2nc:eiat pacea cu Statele Unite=
#ac, acest lucru ar +i +ost bene+ic sau nu este o alt, c:estiune. desi3ur= "0itarea
r,7boiului care a produs at/tea pierderi umane i orori. +,r, a mai 0orbi de lansarea
bombelor incendiare asupra oraelor >apone7e i s+/rind cu utili7area armelor
nucleare pentru prima i. p/n, 2n pre7ent. ultima oar, 2n istorie. ar +i +ost un bene+iciu
ce nu se poate contesta5 dar nu trebuie s, uit,m c, prin pierderea r,7boiului s1a a>uns
la ocuparea Japoniei de c,tre americani i impunerea cu +or*a a ideilor i practicilor
democratice. care au contribuit la 2n+lorirea culturii >apone7e i la de70oltarea
economiei. lucru care nu ar +i +ost posibil sub conducerea elitei militariste= #in +ericire.
istoria nu se poate re>uca. pentru c,. 2ntr1un asemenea ca7. ar trebui s, ale3em:
sacri+ici calul pentru a +ace clei din oasele luiC
n orice ca7. am tiut atunci c, cine0a G la 2nceput am cre7ut c, acest persona>
0a +i "nder G 0a trebui s, mear3, de la o lume la alta 2n c,utarea sursei esen*iale a
puterii din cadrul Con3resului Stelar= Cine trebuia s, +ie con0ins s, se r,73/ndeasc,
pentru a trans+orma cultura Con3resului 2n aa m,sur, 2nc/t Flota usitania s, +ie
oprit,C ntruc/t pentru mine aceast, problem, pornea de la anali7a istoriei Japoniei.
am socotit c, 2n carte un oarecare rol trebuie s, +ie >ucat de o cultur, >apone7, dintr1
un 0iitor 2ndep,rtat= Aa se +ace c, <eter i Ban31'u a>un3 pe planeta %/ntul #i0in=
O alt, idee m1a condus tot spre Japonia= Am 0i7itat 2nt/mpl,tor nite prieteni
buni din Uta:. %an i "li7abet: Gessel. la scurt timp dup, ce %an. pro+esor de limba
>apone7, la &ri3:am Toun3 Uni0ersit;. cump,rase un C# cu titlul "uzica lui (iCari Le.
%an a pus discul G o mu7ic, puternic,. e0ocatoare a tradi*iei matematice occidentale G
i mi1a po0estit c/te ce0a despre compo7itor= 4i-ari 9e. mi1a 7is el. are le7iuni la
creier. este retardat mintal5 dar. c/nd 0ine 0orba de mu7ic,. este +oarte dotat= Tat,l
lui. 6en7abur8 9e. a primit recent <remiul Nobel pentru iteratur,5 i dei 6en7abur8
9e a scris multe romane. cele mai bune opere ale sale i aproape si3ur cele pentru
care i s1a acordat premiul sunt cele care tratea7, rela*ia cu copilul s,u su+erind.
descriind at/t durerea de a a0ea un asemenea copil. c/t i bucuria de a descoperi
ade0,rata natur, a acestuia. de70,luind 2n acelai timp natura real, a p,rintelui care 2l
iubete=
Am sim*it imediat o puternic, apropiere de 6en7abur8 9e. nu pentru c, scrierile
mele ar sem,na 2n 0reun +el cu ale lui. ci pentru c, i eu am un copil cu le7iuni pe
creier i am urmat propriul drum pentru a1i +ace loc 2n 0ia*a mea= Ca i 6en7abur8 9e.
mi1a +ost imposibil s, nu1mi introduc copilul 2n lucr,rile mele5 el apare mereu= ?i totui.
acest sentiment de 2nrudire m1a +,cut s, e0it lectura romanelor lui. pentru c, m1am
temut c, s1ar putea ca el s, aib, despre ast+el de copii idei pe care nu le1a putea
accepta i atunci m1a sim*i >i3nit sau +urios5 ori c, ideile ar putea +i at/t de
con0in3,toare i de aproapiate de ade0,r. 2nc/t a +i silit s, r,m/n mut. nemaia0/nd
nimic de ad,u3at= IAceasta nu e o team, ne>usti+icat,= A0eam 2n lucru o carte
intitulat, =enesis, 2n ba7a unui contract cu editorul meu. c/nd am citit romanul
$ncient of 4aMs N4in vremuri strbuneO de 'ic:ael &is:op= #ei ac*iunile celor dou,
c,r*i. a lui i a mea. nu se asem,nau deloc. dec/t c, tratau problema unor oameni
primiti0i care tr,iesc 2n 0remuri moderne. ideile lui &is:op erau at/t de ade0,rate. iar
scriitura lui at/t de con0in3,toare. 2nc/t am :ot,r/t s, re7ilie7 acel contract5 la acea
dat, nu puteam scrie cartea i probabil c, nici n1o 0oi mai putea scrie 2n +orma aceea=J
Apoi. dup, ce scrisesem primele trei capitole din pre7entul 0olum. m, a+lam la
casa dintr1o libr,rie din Greensboro. Carolina de Nord. c/nd am 0,7ut eDpus 2ntr1o
0itrin, un eDemplar dintr1o carte 2n +ormat mic. intitulat, +aponia, ambiguitatea i eu.
Autorul: 6en7abur8 9e= Nu1l c,utasem. dar m, 3,sise el pe mine= Am cump,rat cartea
i am dus1o acas,=
A stat neatins, pe noptier, 0reme de dou, 7ile= Apoi am a0ut o noapte de
insomnie i m, pre3,team s, 2ncep scrierea capitolului patru. cel 2n care Ban31'u i
<eter intr, pentru prima oar, 2n contact cu cultura >apone7, a planetei %/ntul #i0in I2n
oraul pe care l1am denumit Na3o;a. deoarece acolo. 2n anii V\0. +ratele meu $ussell a
lucrat cu misionarii mormoniJ= Am 0,7ut cartea lui 9e. am ridicat1o i am citit primele
pa3ini= 9e 0orbete 2n primele pa3ini despre rela*ia lui de durat, cu Scandina0ia. dup,
ce a citit. c/nd era copil. traduceri Isau mai cur/nd. adapt,riJ ale unei serii de po0eti
scandina0e despre un persona> pe nume Nils=
'1am oprit imediat din lectur,. pentru c,. p/n, atunci. nu m, 3/ndisem la 0reo
similitudine 2ntre Scandina0ia i Japonia= ns, am reali7at instantaneu c, >apone7ii i
scandina0ii erau popoare de 'ar3ine= Au ap,rut 2n lumea ci0ili7at, din umbra Iori e
lumea orbit, de str,lucireCJ unei culturi dominante=
'1am 3/ndit la alte popoare de 'ar3ine G la arabi. care au 3,sit o ideolo3ie ce
le1a con+erit puterea de a trece prin lumea roman,. care este copleitoare din punct
de 0edere cultural5 la mon3oli. care au +ost uni*i 2ndea>uns de mult ca s, cucereasc,.
iar apoi s, +ie 2n3:i*i*i de C:ina5 la turci. care au pornit +urtunos de la mar3inea lumii
musulmane. a>un3/nd 2n centrul ei. iar apoi au dobor/t ultimele 0esti3ii ale lumii
romane. i totui s1au scu+undat din nou. de0enind un popor de 'ar3ine. 2n umbra
"uropei= Toate aceste na*iuni de 'ar3ine. c:iar 2n 0remea c/nd au domnit asupra unor
ci0ili7a*ii 2n umbra c,rora tr,iser, c/nd0a. nu au reuit niciodat, s, se debarase7e de
sentimentul c, nu apar*ineau unei anumite lumi. de teama c, propria cultur, era
iremediabil in+erioar, i de ran3ul doi= $e7ultatul a +ost c, ele au de0enit 2n acelai
timp prea a3resi0e i s1au eDtins peste m,sur,. cresc/nd dincolo de 3rani*ele pe care
nu le puteau consolida i ap,ra. abandon/nd tot ce era cu ade0,rat puternic i
proasp,t 2n culturile lor. p,str/nd 2n acelai timp doar accesoriile eDterioare de
independen*,= St,p/nitorii din dinastia 'anc:u din C:ina. de pild,. au pretins c,
r,m/n departe de poporul peste care domneau. :ot,r/*i s, nu +ie 2n3:i*i*i de stomacul
atoatede0orator al culturii c:ine7e. 2ns, urmarea nu a +ost domina*ia membrilor
dinastiei 'anc:u. ci mar3inali7area ine0itabil, a acestora=
n istorie au eDistat pu*ine na*iuni cu ade0,rat de Centru= "3iptul a +ost una
dintre ele i a r,mas ast+el p/n, c/nd a +ost cucerit de AleDandru cel 'are5 c:iar i
atunci. i1a p,strat 2ntr1o oarecare m,sur, po7i*ia central,. asta p/n, c/nd puternica
idee a !slamului a dobor/t1o= 'esopotamia a ocupat aceeai po7i*ie o 0reme. dar. spre
deosebire de "3ipt. oraele 'esopotamiei nu s1au putut uni ca s, controle7e teritoriile
eDterioare= #rept urmare. au +ost cucerite i dominate mereu de na*iuni de 'ar3ine=
<o7i*ia de na*iune de Centru i1a con+erit 'esopotamiei puterea de a1i 2n3:i*i. 0reme
2ndelun3at,. cuceritorii. p/n, c/nd. 2ntr1un t/r7iu. a de0enit o pro0incie peri+eric, ce a
trecut din m/inile romanilor 2n cele ale p,r*ilor i 2napoi= n ceea ce pri0ete "3iptul.
rolul s,u de na*iune de Centru a +ost anulat de !slam=
C:ina i1a ocupat t/r7iu locul ca na*iune de Centru. dar a a0ut un succes
uimitor= A urmat un drum lun3 i 2ns/n3erat p/n, s, reali7e7e unitatea. dar. odat,
ob*inut,. aceast, unitate s1a p,strat. m,car din punct de 0edere cultural. dac, nu
politic= #omnitorii C:inei. la +el ca i cei ai "3iptului. au a>uns s, controle7e interiorul.
dar. tot ca "3iptul. au 2ncercat rareori. i nu au reuit niciodat, s, instaure7e o
domina*ie de durat, asupra unor na*iuni str,ine=
Con0ins de aceast, idee. precum i de altele care s1au de70oltat din ea. am
conceput o discu*ie 2ntre Ban31'u i <eter 2n care Ban31'u 2i spune ce p,rere are ea
despre na*iunile de Centru i de 'ar3ine= '1am dus la computer i mi1am +,cut nite
note pri0ind aceast, idee. care a inclus urm,torul pasa>:
<opoarele de Centru nu se tem c, 2i pierd identitatea= "le sunt con0inse c,
toate popoarele 0or s, +ie ca ele. c, ele repre7int, ci0ili7a*ia superioar, i c, orice
altce0a nu repre7int, dec/t imita*ii necon0in3,toare sau 3reeli trec,toare= ucru
destul de ciudat. aro3an*a conduce la umilin*a de r/nd G ele nu calc, *an*o. nu se
laud, i nu se +,lesc. deoarece nu au ne0oie s,1i do0edeasc, superioritatea= "le se
trans+orm, treptat i doar pre+,c/ndu1se c, nu se modi+ic, deloc=
<e de alt, parte. popoarele de 'ar3ine tiu c, nu repre7int, cea mai 2nalt,
ci0ili7a*ie= Uneori. ele 2ntreprind raiduri i +ur,. apoi r,m/n s, c/rmuiasc, 10i-in3ii.
mon3olii. turcii. arabii G iar alteori su+er, trans+orm,ri radicale pentru a r,m/ne 2n
competi*ie 13recii. romanii. >apone7ii G iar alteori r,m/n 2n urm,. ruinate= #ar c/nd se
a+l, 2n ascensiune. ele de0in de nesu+erit. pentru c, sunt nesi3ure de 0aloarea lor i.
prin urmare. trebuie s, se laude. s, se dea 2n spectacol i s,1i do0edeasc, +or*a
mereu G p/n, c/nd. 2n cele din urm,. se simt <opoare de Centru= #in p,cate. aceast,
complacere 2ntr1o ast+el de situa*ie le distru3e. pentru c, ele nu sunt <opoare de
Centru. iar +aptul c, te sim*i de Centru nu te +ace s, +ii de Centru= <opoarele de
'ar3ine care trium+, nu re7ist,= <recum "3iptul i C:ina5 ele se stin3. precum arabii.
turcii. 0i-in3ii i mon3olii dup, 0ictoriile ob*inute=
Japone7ii 2ns, au de0enit un popor de 'ar3ine permanent=
Am +,cut de asemenea specula*ii despre America. alc,tuit, din re+u3ia*i ai
popoarelor de 'ar3ine. dar care. cu toate acestea. s1au comportat ca o na*iune de
Centru. control/nd Icu brutalitateJ teritoriile interioare. dar coc:et/nd doar scurt,
0reme cu ideea de a1i +ace un imperiu. +iind mul*umit, s, +ie centrul lumii= Cel pu*in o
0reme. America a do0edit aceeai aro3an*, ca i C:ina G presupun/nd c, toat, lumea
dorete s, +ie ca ea= !ar eu m1am 2ntrebat dac,. aa cum a +ost ca7ul !slamului. o idee
puternic, poate +ace o na*iune de 'ar3ine s, de0in, una de Centru= Aa cum arabii au
pierdut controlul asupra noului Centru !slamic. care a +ost dominat de turci. tot ast+el
cultura en3le7, ori3inal, a Americii ar putea +i 2ndulcit, sau adaptat,. 2n 0reme ce
puternica na*iune numit, America r,m/ne 2n Centru5 aceasta e o idee pe care 2nc, o
anali7e7 i al c,rei ade0,r 2nc, nu1l pot e0alua. 2ntruc/t. 2n mare parte. el 0a +i
cunoscut 2n 0iitor. iar acum nu pot dec/t s, +ac presupuneri= $,m/ne 2ns, 0alabil c,
ideea de na*iuni de Centru i de 'ar3ine este interesant, i cred 2n ea. 2n m,sura 2n
care o 2n*ele3=
#up, ce mi1am notat 3/ndurile. 2n noaptea urm,toare am 2nceput s, scriu
capitolul= i adusesem pe Ban31'u i pe <eter la 2nc:eierea mesei de la restaurant i
eram pre3,tit s, 2i pun s, 2nt/lneasc, un persona> >apone7 pentru 2nt/ia oar,= Numai
c, era ora Q diminea*a= 6ristine. so*ia mea. care se tre7ise s, se ocupe de @ina. copilul
nostru de patru ani. a luat +ra3mentul de capitol din m/inile mele i l1a citit= C/nd
tocmai m, pre3,team de culcare i ea aproape adormise. i1a re0enit brusc i mi1a
po0estit un 0is pe care 2l a0usese 2n acele c/te0a momente de somn= %isase c,
>apone7ii de pe %/ntul #i0in p,strau cenua str,moilor 2n medalioane sau amulete pe
care le purtau la 3/t5 iar <eter se sim*ea r,t,cit pentru c, a0ea doar un str,mo i c,
0a muri c/nd i acel str,mo 0a disp,rea= 'i1am dat seama imediat c, trebuia s,
+olosesc acea idee5 dup, aceea. m1am ae7at 2n pat. am luat cartea lui 9e i am
2nceput s1o citesc=
!ma3ina*i10, uimirea mea c/nd. dup, primul pasa> 2n care 2i pre7int,
sentimentele +a*, de Scandina0ia. 9e se lansea7, 2n anali7e pri0ind cultura i
literatura >apone7, care de70olt, 2n mod eDplicit eDact ideea care 2mi ap,ruse 2n minte
doar citind acele +ra7e de 2nceput despre Nils ce nu p,reau s, aib, nici o le3,tur, cu
ceea ce a0ea s, urme7e= "l. un om care studiase i se ocupase de popoarele peri+erice
Ide 'ar3ineJ ale Japoniei. 2n special O-inaEa. 0edea Japonia drept o cultur, care era 2n
pericol de a1i pierde Centrul= iteratura >apone7, serioas,. spunea el. dec,dea tocmai
din pricin, c, intelectualii >apone7i KacceptauL i KlansauL idei occidentale. +,r, a
crede neap,rat 2n ele= "i erau prini 2ntr1un curent la mod,. i3nor/nd acele idei
puternice. inerente 2n cultura Tamato Iautentic >apone7,J. care i1ar con+eri Japoniei
+or*a de a de0eni o na*iune de Centru de sine st,t,toare= n +ra7a lui. c:iar a +olosit
cu0intele de KcentruL i Kmar3ineL:
KScriitorii postbelici au c,utat totui o cale di+erit,. care s, conduc, Japonia
c,tre un loc situat. nu la centru. ci la mar3ineL Ipp= Z\1Z]J=
!deea lui nu coincide cu a mea. dar conceperea lumii. cu na*iuni de centru i de
mar3ine. era 2n armonie=
<reocup,rile lui 9e despre literatur, m1au uimit. deoarece. ca i el. eu +ac parte
dintr1o cultur, de Kmar3ineL. care Kaccept,L i KprimeteL idei de la cultura
dominant,. i care este 2n prime>dia de a1i pierde imboldul de a de0eni propriul
centru= ', re+er la cultura mormon,. care s1a n,scut la mar3inea Americii i care de
mult este mai mult american, dec/t mormon,= iteratura considerat, Kserioas,L din
cultura mormon, a +ost +ormat, inte3ral din imita*ii. ma>oritatea patetice. dar uneori
de calitate acceptabil,. ale literaturii KserioaseL a Americii contemporane. care. 2n
sine. este o literatur, decadent,. deri0ati0, i irele0ant,. ce are un public care s, dea
cre7are sau s, se sinc:iseasc, de po0estiri sau care s, +ie capabil de o trans+ormare
autentic, la ni0elul comunit,*ii= ?i. ca i 9e G sau permite*i1mi s, spun c, 2n aceast,
pri0in*, cred c,1l 2n*ele3 corect pe 9e G 0,d i7b,0irea Isau. discutabil. creareaJ unei
literaturi mormone doar 2n respin3erea literaturii americane considerate 2n pre7ent
KserioaseL Idar. 2n realitate. +ri0oleJ i 2nlocuirea acesteia cu una care s, re+lecte
criteriile de DunbungaCu ale lui 9e:
K$olul literaturii G 2n m,sura 2n care omul este. e0ident. o +iin*, istoric, G este de
a crea un model al unei epoci contemporane care s, cuprind, trecutul i 0iitorul.
precum i un model al oamenilor care tr,iesc 2n acel 0eacL Ip= 66J=
Scriitorii mormoni de literatur, Kserioas,L nu au 2ncercat niciodat, un model al
oamenilor care tr,iesc 2n cultura noastr, din acest 0eac= Sau. mai cur/nd. au 2ncercat.
dar niciodat, din interior: postura de scriitor implicat Ica s, +olosesc termenul lansat
de Ba;ne &oot:J a +ost 2ntotdeauna sceptic, i "Dterioar,. i mai pu*in critic, i din
!nterior5 eu cred c, nici o literatur, na*ional, ade0,rat, nu poate +i scris, de cei a
c,ror 0aloare se nate din eDteriorul culturii na*ionale=
ns, eu nu scriu eDclusi0 sau 2n primul r/nd literatur, mormon,= Sunt un scriitor
de literatur, science +iction. care scrie pentru o comunitate de cititori G de asemenea o
cultur, de 'ar3ine. dei una care transcende 3rani*ele na*ionale= #e bine. de r,u. sunt
un american care scrie literatur, american, pentru publicul american= #ar. 2n esen*,.
sunt o +iin*, uman, care scrie literatur, uman, pentru un public uman. aa cum
proced,m to*i cei care am 2mbr,*iat aceast, meserie= "Dist, momente c/nd i
aceasta mi se pare o cultur, mar3inal,= Noi. care mani+est,m o dorin*, p,tima, de a
ne conecta cu cine0a c/nd suntem sin3uri. de a st,0ili moartea 2n timp ce 2i 0ener,m
puterea ire7istibil,. de a ne ar,ta indi+eren*a 2n timp ce ne amestec,m 2n 0ia*a altora.
de a ne p,stra secretele 2n timp ce le demasc,m pe ale altora. de a +i indi0i7i unici.
sin3ulari 2ntr1o lume 2n care oamenii seam,n, p/n, la con+undare. noi suntem cu
ade0,rat str,ini 2ntre toate plantele i animalele care. spre deosebire de noi. 2i cunosc
locul. iar dac, se 3/ndesc la #umne7eu. nu i1 2nc:ipuie ca pe o ima3ine a lor i nici
pe ele ca sem,n/nd leit cu "l= Suntem +oarte periculoi. la +el ca acele re3ate de
'ar3ine. suntem 3ata s, erupem i s, eDplod,m c,tre orice re3at necucerit. 2n e+ortul
de a de0eni noi 2nine un centru=
Ceea ce caut, 6en7abur8 9e pentru literatura >apone7, caut i eu pentru
literatura american,. cea mormon,. pentru science +iction. pentru literatura uman,.
2ns, asta nu se +ace 2ntotdeauna 2n modul cel mai 0,dit= C/nd eDplorea7, problema
sensului 0ie*ii 2n +a*a mor*ii. S:asa-u "ndo adun, o serie de persona>e din Japonia
contemporan,. 2ns, in+luen*ele ma3iei. tiin*ei i reli3iei nu sunt niciodat, departe de
mie7ul operei sale5 dei nu pretind c, m, ridic la ni0elul de m,iestrie al lui "ndo 2n
ceea ce pri0ete po0estirea. a putea 2ntreba: 2n acest roman nu m1am con+runtat cu
aceleai probleme. +olosind aceleai unelteC Oare 1opiii minii euea7, ca DunbungaCu
doar din cau7a plas,rii 2ntr1un 0iitor 2ndep,rtatC $omanul meu Biei pierdui e
sin3urul dintre crea*iile mele care poate aspira la serio7itate i asta doar 2n m,sura 2n
care este o o3lind, precis, a 0ie*ii din MZ]N din Greensboro. Carolina de NordC
ndr,7nesc s, accentue7 cu0intele laureatului la premiul Nobel su3er/nd c, se
poate crea cu uurin*, Kun model de epoc, contemporan, care s, cuprind, trecutul i
0iitorulL prin intermediul unui roman care creea7, minu*ios i +idel o societate din alt
timp i loc. prin contrast cu care epoca noastr, se re0elea7, cu claritateC Ori trebuie
s, declar un anti1>unbun3a-u i s, atac o a+irma*ie pe care o aprob i s, m, pre+ac c,
m, 2ndep,rte7 de o *int, pe care i eu o urm,rescC S, +ie incomplet, 0i7iunea lui 9e
despre literatura cu semni+ica*ie real,C Ori sunt eu participant la literaturi mar3inale.
t/n>ind dup, centru. dar +iind condamnat s, nu a>un3 niciodat, 2n acel loc al p,cii. care
cuprinde totulC
<oate de aceea Str,inul i Cel,lalt sunt at/t de importan*i 2n toate scrierile mele
Idei niciodat, 2n mod 0oit sau plani+icatJ. c:iar 2n timp ce po0estirile mele a+irm, de
asemenea importan*a 'embrului i Familiarului5 2ns, nu acesta este. 2n +elul s,u. un
model al epocii contemporane. care cuprinde at/t trecutul. c/t i 0iitorul5 nu sunt eu.
cu propriile contradic*ii interne prins 2ntre !nterior i "Dterior. 2ntre 'embru i Str,in.
un model al oamenilor care tr,iesc 2n aceast, epoc,C "Dist, m,car un decor 2n care
autorul poate spune po0estiri ade0,rateC
C/nd citesc Rul adnc al lui S:usa-u "ndo. m, simt un str,in 2n aceast, lume=
ucruri cu care cititorii >apone7i re7onea7,. care dau aprobator din cap i spun: K#a.
aa a +ost. aa e pentru noiL. 2mi r,m/n str,ine i atunci 2mi 7ic: Aa tr,iesc ei astaC
Aa simt eiC Nu eDtra3 la +el de multe 0alori c/nd citesc un roman care descrie secolul
contemporan al altuiaC Nu 2n0,* la +el de mult din Austen. ca i din T;lerC #in "ndo. ca
i din $ussoC Nu e lumea Str,inului i a Celuilalt la +el de important, pentru mine ca s,
2n*ele3 ce 2nseamn, s, +ii uman. ca i lumea 2n care de +apt tr,iescC ?i atunci nu e
posibil ca eu s, cree7 un mediu 0iitor care s, aib, la +el de mult, +or*, pentru a se
adresa cititorilor contemporani. dar i mediilor acelor scriitori a c,ror epoc,
contemporan, apar*ine altei ere sau *,riC
<robabil c, toate mediile sunt deopotri0, produsele ima3ina*iei. indi+erent dac,
tr,im 2n mi>locul lor sau le in0ent,m= <oate pentru un alt >apone7. Rul adnc con*ine
aproape la +el de mult straniu ca i pentru mine. deoarece c:iar "ndo di+er, 2n mod
ine0itabil de to*i ceilal*i >apone7i= <robabil c, +iecare scriitor care creea7, minu*ios o
lume +icti0, 0a construi 2n mod ine0itabil i o o3lind, a propriului timp i totui 0a
alc,tui o lume pe care. 2n a+ar, de el. nimeni nu a 0i7itat1o 0reodat,5 doar am,nuntele
nesemni+icati0e le3ate de nume de locuri. date i de oameni celebri +ac distinc*ia 2ntre
un uni0ers in0entat ca acela din 1opiii minii i uni0ersul KrealL descris 2n Rul adnc.
"ndo reali7ea7, asta. iar eu aspir s, reali7e7 acelai lucru: S, o+erim cititorului o
eDperien*, de realitate con0in3,toare. str,pun3/nd 2n acelai timp carapacea
detaliului i p,trun7/nd c,tre structura cau7alit,*ii i semni+ica*iei pe care sper,m
mereu s, le tr,im 2n lumea real,. dar pe care nu le tr,im niciodat,= Cau7alitatea i
semni+ica*ia sunt 2ntotdeauna ima3inate. indi+erent c/t de minu*ios Kcre,m un model
al epocii contemporaneL= #ar dac, ne ima3in,m bine. i nu ne mul*umim doar s,
Kaccept,mL i s, KprimimL ceea ce ne o+er, cultura din >urul nostru. oare nu cre,m
DunbungaCu%
Nu cred c, uneltele literaturii science +iction sunt mai pu*in adec0ate pentru a
crea DunbungaCu dec/t cele ale literaturii serioase contemporane. dei. desi3ur. noi.
m/nuitorii acestor instrumente nu reuim 2ntotdeauna s, le utili7,m cu +olos= Spun/nd
aceasta. poate m, autoam,3esc5 ori s1ar putea ca opera mea s, nu aib, puterea
necesar, pentru a do0edi ce este posibil 2n s/nul literaturii noastre= Un lucru este
si3ur: comunitatea cititorilor de science +iction include la +el de mul*i 3/nditori serioi
i eDploratori ai realit,*ii ca i orice alt, comunitate literar, din care am +,cut parte=
#ac, o literatur, mare cere un public lar3. publicul este pre3,tit. iar neputin*a de a
reali7a o ast+el de literatur, trebuie s, +ie reproat, scriitorului=
#e aceea m, 0oi str,dui 2n continuare s, cree7 DunbungaCu, +,c/nd comentarii
pri0ind cultura contemporan, 2n +orm, ale3oric, sau simbolic,. la +el cum procedea7,.
contient sau nu. to*i scriitorii de science +iction= Al*ii 0or decide dac, 0reuna dintre
operele mele se ridic, 2ntr1ade0,r la statutul de serio7itate autentic, spre care tinde
9e. pentru c,. indi+erent de calitatea scriitorului. trebuie s, eDiste i un public care s,
recepte7e opera 2nainte ca ea s, capete +or*, trans+ormatoare5 eu depind de un public
0i3uros care poate descoperi dulcea*, i lumin,. +rumuse*e i ade0,r. dincolo de
capacitatea pe care o are artistul. de unul sin3ur. de a le crea=