Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 52

Alcatuiti un eseu cu tema Caracteristicile ecosistemelor antropizate dupa urmatorul


plan:
- Definirea ecosistemelor antropizate; enumeraraea a doua componente din structura
unui ecosistem antropizat;
- Prezentarea a trei caracteristici ale unui ecosistem antropizat;
- Prezentarea a doua exemple de ecosisteme antropizate si a doua lanturi trofice cu
minim trei verigi trofice fiecare; precizati locul omului in cadrul acestor lanturi trofice;
- Identificarea a trei modalitati de interventie a omului in cadrul ecosistemelor naturale
- !ta"ilirea a doua efecte ale interventiei omului in ecosistemele natural
#ezolvare:
$ %cosistemele antropizate sunt acele ecosisteme aparute pe cale artificiala&su" influenta
omului'
!tructura unui ecosistem antropizat cuprinde urmatoarele componente principale:
( "iocenoza
( asam"lul produselor natural
( depozitele de deseuri si reziduri stagnante
2' )aracteristicile unui ecosistem antropizat sunt:
( gradul de antropizare
( este dominat de specia umana
( fluxul de energie este sustinut predominant de energia auxiliara
( determina simplificarea si linearizarea circuitelor "iogeoc*imice
+' %cosistemele antropizate pot fi :
(ecosisteme acvatice antropizate ,lacuri de "ara- si de acumulare&iazuri.
(ecosisteme terestre antropizate ,culture agricole& complexe zoote*nice.
/anturi trofice 0ecosistem acvatic
Alge1zooplancton1pesti zoofagi1vidra
%cosistem terestru
/an de griu1soareci1serpi1vultur
2' 3odalitatile prin care omul intervine in cadrul ecosistemelor naturale pot fi:
( prin defrisarea padurilor
( prin supraexploatarea faunei terestre
( prin supraexploatarea resurselor oceanice
( prin suprapasunat
5' %fectele interventiei omului in ecosistemelor pot fi:
(defrisarile au condus la: degradarea solurilor& cresterea ariditatii climatului&
aparitia inundatilor& intensificarea vitezei vantului
( supraexploatarea resurselor oceanice au condus la: scaderea cantitativa a
pestelui& scaderea taliei pestelui capturat& reducerea efectiva a speciilor de interes
piscicol