Sunteți pe pagina 1din 25

Object 1

PRECTICA DE SPECIALITATE IN CADRUL FIRMEI

''CONSUMCOOP FEDERALCOOP
SOCIETATE COOPERATIVA''

BUZAU

1
PATRASCU MARIN NICOLETA FLORENTINA

FACULTATE :''SPIRU HARET''


MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

SPECIALIZARE:''CONTABILITATE SI INFORMATICA DE
GESTIUNE''

CENTRUL TERITORIAL :BUZAU

FORMA DE INVATAMANT :ID

-2009-

2
CUPRINS

Cap.1 Prezentarea entitatii.........................................................................pag. 1

1.1. Infiintare ,denumire,capital......................................................pag. 1


1.2.Domeniul de activitate................................................................pag. 2
1.3.Modul de organizare si conducere a contabilitatii...................pag. 3

Cap.2 Intocmirea documentelor contabile,a registrelor contabile,


a declaratiilor si decoturilor............................................................pag. 4

2.1.Registre contabile.......................................................................pag. 4
2.2.Documente privind organizarea contabilitatii
imobilizarilor...............................................................................pag. 5
2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor...pag. 6
2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor
banesti..........................................................................................pag. 7
2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor
salariale........................................................................................pag. 8
2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor
si veniturilor................................................................................pag.10
2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale..........pag.10
2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.pag.11
2.9.Gestionarea,folosirea si evidenta formularelor cu regim
special …....................................................................................pag.12
2.10.Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil .
Situatii financiare …................................................................pag.12

Cap.3 Monografia contabila a entitatii ;


intocmirea balantei de verificare........................................pag.13

Cap.4 Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii.......pag.15


Bibliografie.....................................................................................................pag.18

3
Cap.1Prezentarea entitatii.

1.1.Infiintare,denumire,capital

Societatea Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa si-a inceput activitatea in anul


1949.Numarul inmatriculare la registrul cometului este C10/28/2005.Deasemenea este o
societate platitoare de tva avand cod unic de inregistrare:RO1149842.

Actul constitutiv al societatii Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa cuprinde


urmatoarele elemente:

a)FORMA JURIDICA:
Societatea Consumcoop Federalcoop ,este o persoana juridica de nationalitate romana ce isi
desfasoare activitatea in concordanta cu legile in vigoare si de asemenea cu statutul societatii.
Forma juridica a societatii este:societate de consum.

b)DENUMIREA SOCIETATII:
Numele complet este :”Consumcoop Federalcoop Societate Cooperativa”

c)SEDIUL SOCIAL:
Sediul societatii se afla in Bulevardul Garii,numarul 4-6,
judetul Buzau.
Societatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru:

• Punct de lucru in localitatea Gheraseni ,judetul Buzau


• Punct de lucru in localitatea Berca,judetul Buzau
• Punct de lucru la iesirea din orasul Buzau
• Doua puncte de lucru in Bulevardul Garii la nr.4-6,judetul Buzau
• Punct de lucru in Vernesti,judetul Buzau

d)DURATA SOCIETATII:
Durata societatii este nelimitata in timp.

e)CAPITALUL SOCIAL
Capitalul subscris si varsat este in valoare de 16 540 ron.

f)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA
Societatea este administrata si reprezentata pe toata durata ei de prezentare ,de o persoana
fizica,cetatean roman.

4
g)FORTA DE MUNCA
Societatea va putea angaja personal cu contract de munca,cu respectarea prevederilor Codului
Muncii si regimului de asigurari sociale.
Societatea are 7 administratori si de asemenea 10 asociati.

h)DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic,imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
,faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

1.2 DOMENIU DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este :


Comertul cu amanuntul in magazine nespecilizate,cu vanzare predominanta de produse
nealimentare.
Acasta clasa include:

• activitatea magazinelor ce vand o cantitate mare de bunuri in care marfurile alimentare


,bauturile si produsele din tutun nu sunt predominante.Acest tip de activitate se
desfasoara frecvent in mari magazine care vand in general produse
ca:imbracaminte,mobilier,produse electrocasnice,articole de
fierarie,cosmetice,bijuterii,jucarii,articole sportive ,etc.

La delimitarea comertului cu amanuntul s-a retinut acelasi criteriu ,natura clientilor,ca si in


cazul comertului cu ridicata.
Se considera comert cu amanuntul vanzarea marfurilor catre consumatori,in special persoane
fizice si gospodari.Comertul cu amanuntul se realizeaza in cea mai mare parte in in sedii
accesibile publicului,se clasifica:

• Dupa tipul de magazin


-loc
-sau punct de vanzare

Exista o metodologie specifia pentru incadrarea pe grupe si clase a unitatilor care au ca


activitate principala comertul cu amanuntul pe grupe si clase ce recurge la o serie de conventii
pentru a putea operationaliza clasificarea intrun mediu atat de variat si volatil precum comertul
cu amanuntul ,incadrarea unei unitati in comertul cu amanuntul nespecializat sau specializat
intro anumita grupa de marfuri este, frecvent ,un demers foarte delicat.
O abordare mai restrictiva in privinta conceptului de comert o ofera profesorul Ion Stanescu.
Acesta arata ca numai o parte din bunurile consumate sau utilizate in economie fac obiectul
schimbului,dar nu toate cele care fac obiectul schimbului sunt marfuri ,ci numai acelea destinate
schinbului prin insusi scopul producerii lor .Ansamblul proceselor prin care marfurile trec de la
producator la consumator reprezinta circulatia marfurilor.Aceasta se poate realiza prin relatii
directe sau prin intremediari: negustori.

Pozitia Societatii Consumcoop Federalcoop in Topul firmelor :


Consumcoop Federalcoop ocupa locul 1 in Top Profit Romania ,judetul Buzau domeniul 52

5
Comertul cu amanuntul cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor ,repararea bunurilor
personale si gaspodaresti.

1.3.MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A CONTABILITATII.


CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Contabilitatea ,in cadrul Consumcoop Federalcoop,se tine in compartiment distinct,cu


personal angajat cu pregatire de specialitate.
Organizarea si tinera contabilitatii ii revine contabilului sef,Moglan Nicolai,iar
coordonarea activitatii in cadrul societatiieste asigurata de catre administrator ,Stoicescu
Daniel,in stransa colaborare cu directorul executiv ,DNA.FERCU VIORICA.

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sef,si de asemenea de patru


contabili care asigura evidenta pentru celelalte puncte de lucru.
Astfel la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente :a registrelor de
casa;a jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare ;a deconturilor aferente
punctelor de lucru;a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta
materialelor si a mijloacelor fixe.La incheierea lunii ,pana la data de 5 a lunii urmatoare
,contabilii insarcinati cu evidenta punctelor de lucru de pe teren ,vor inregistra in
programul contabil toate documentele lunii si le vor trimite contabilului sef pentru
verificare si arhivare.
Astfel se vor trimite catre contabilul sef urmatoarele:registrele de casa; facturi furnizori
insotite unde este cazul de NIR;facturi clienti ex,rosu;declaratiile privind impozitul pe salarii si
cele privind asigurarile sociale de sanatate ;procese verbale de compensare .
La sediul central ,pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se
inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii ,a salariilor ,a mijloacelor fixe,a
declaratiilor la bugetul statului,se tine evidenta imprimatelor cu regim special ,se
elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general
si dupa o atenta verificare decontul de TVA,se intocmeste balanta de varificare lunara,se
calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.
Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura
compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului ,iar cele
de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate.

Toate punctele de lucru au obilgatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamini sa
depuna la banca sumele incasate intrun cont colector care vor fi transferate in contul

6
curent al societatii ,pentru acasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda
contabila de inregistrare.Aceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si
pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al
societatii.

Cap.2.Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile ,a


declaratiilor si deconturilor.

2.1 Registre contabile.


Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate
in registrele contabile .Acestea se prezinta sub forma unor registre legate ,fise si situatii ale caror
continut si forma corespund scopului pentru care se tin .
Principalele registre ce se folosesc ,obligatoriu ,in contabilitate sunt :Registrul jurnal,Cartea
mare,Registrul inventar.
a)Registrul jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza ,prin articole
contabile ,in mod cronologic ,operatiile patrimoniale,prin respecterea succesiunii
documentelor,dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.In cadrul firmei
Consumcoop Federalcoop acest jurnal este emis de programul de contabilitate ''socrate'',pe baza
inregistrarilor efectuate zilnic .Se listeaza la sfarsitul lunii,iar totalurile(rulajul)se inscriu manual
in registrul jurnal (formularul tipizat)snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice
Buzau la data infintarii firmei.

b)Registrul catrea mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar ,direct
sau prin regrupare pe conturi corespondente ,inregistrarile efectuate in registrul jurnal,stabilindu-
se situatia fiecarui cont ,respectiv soldul initial,rulajele debitoate ,rulajele creditoare si soldurile
finale.Formularele folosite drept registru cartea mare pot imbraca diverse forme ,cum ar fi:fise de
cont pentru operatiuni diverse ,fise de cont sah sau pe conturi corespondente ,forma ''cartea
mare''centralizatoare.
Forma folosita drept registru ''cartea mare''de firma Consumcoop Federalcoop,este cea de fisa de
cont pentru operatiuni diverse.Aceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza
si arhiveaza o data pe an ,la sfarsitul anului.

c)Registrul general de evidenta a salariilor se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta


obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.Angajatorul are
obligatia completarii registrului in in ordine incheierii contractelor individuale de munca .
Registrul cuprinde elementele de indentificare a tuturor salariatilor,data incheierii contractului
individual de munca,data inceperii activitatii,modificare si suspendarea contractului,durata
acestuia ,durata muncii in ore pe zi ,respectiv codul acesteia potivit Clasificarii ocupatilor din
Romania,salariul de baza la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii
acestuia,numele,prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
In cazul societatii Consumcoop Federalcoop ,registrul se completeaza si se pastreaza in format
electronic ,conform normelor in vigoare,la sediul central al angajatorului in cadrul
departamentului de Reurse Umane.

7
d)Registrul inventareste documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ
si de pasiv,grupate in functie de natura lor,conform posturilor din bilantul contabil ,inventariate
potrivit normelor legale.
Elementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte
documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.Registrul inventar cuprinde
doua parti :listele de inventariere si recapitulatia inventarului.In cadrul recapitulatiei ,datele
preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si de pasiv .
Acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se completeaza odata pe an avand la
baza inventarele intocmite in fiecare gestiune.
e)Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la
contribuabil de catre toate organele de control specialezate ,in domeniile:financiar
fiscal,inspectia muncii,sanitar,fitosanitar,urbanism,calitatea in constructii,protectia
consumatorului,protectia impotriva incendiilor,precum si in alte domenii prevazute de lege.
Consumcoop Federalcoop are in fiecare punct de lucru cate un astfel de registru iar cel de la
sediul central se afla in cadrul compartimentului financiar contabil.

f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la
determinarea profitului impozabil si a calcului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind
obligatiile de plata la bugetul general consolidat.
Informatiile din registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund
cu operatiunile fiscale si cu datele privind inpozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de
plata la bugetul consolidat.Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al Societatii
Consumcoop Federalcoop,in cadrul serviciului Financiar Contabilitate ,unde se fac si
inregistrarile in acesta.

2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie
de categoria din care fac parte si locul unde se afla ,se tine cu ajutorul registrului numerelor de
inventer.Fiecarui mijloc fix I se acorda un numar de inventar ,in ordine cronologica ,pe baza
documentelor primite.Este intocmit de serviciul Financiar Contabilitate ,pe grupe de mijloace
fixe prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate .
a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix ,se realizeaza cu ajutorul programului de
contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitatea mijlocului fix.
b)Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijoacelor fixe.Se
intocmeste de serviciul Financiar Contabil ,intrun exemplar pentru fiecare mijloc fix.
c)Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca:

• Document justificativ de predare primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta
ale unitatii.
• Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau
subunitate la alta .
• Document justificativde inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe
la locurile de folosinta si in contabilitate.

d)Proces verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si


instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice,precum si cladirile si constructiile speciale

8
care deservesc procese tehnologice ,acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea
probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea
obiectivului de investitii,in prezenta membrilor comisiei care este formata din :presedinte
,specialisti -consultanti ,asistenti la receptie.
e)Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste ca:
Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe;

• Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor


fixe ,de scoatere din uz,
• Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe,
• Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate.

2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor.


a)N.I.R.-ul serveste ca :document pentru receptia bunurilor aprovizionate ,document justificativ
pentru incarcare in gestiune ,act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii,pentru diferentele
conststate la receptie,document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Circula la getiune ,pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate,la
compartimentul financiar contabil,pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor
constatate ,precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica,atasata la
documentele de livrare.Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.
b)Bonul de consum
Serveste ca :
-document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material ,respectiv mai multor
materiale,dupa caz,
-document justificativ de scadere din gestiune,
-document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida
simpa.
Se intocmeste in doua exemplare ,pe masura lansarii,respectiv eliberarii materialelor din magazie
pentru consum.
Circula:
-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate(punctele de lucru)
-la magazia de materiale ,pentru eliberarea cantitatilor prevazute semnandu-se de predare de catre
gestionat si de primire de catre delegatul care primeste materialele.
-la compartimentul financiar contabil ,pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica
si analitica .
Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil .

c)Aviz de insotire a marfii:


Este un formular tipizat ce regim special de tiparire ,inseriere si numerotatre,comun pe
economie,executat pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca:

• Document de insotire a marfii pe timpul transportului;


• Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale;
• Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ;
• Document de primire in gstiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul
aceleiasi unitati in cazul transferului;

Circula la:

9
-furnizor;
-la delegatul unitatii care face transportul sau al cientului,pentru semnare de primire
-la compartimentul financiar contabil ,atasat la factura;
-la cumparator ;
-la magazie ,pentru incarcarea de gestiune a produselor ,marfurilor sau altor valori materiale
primite,dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie dupa consemnarea rezultatelor ;
-la compertimentul financiar contabil ,pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica
,atasat la factura.
d)Dispozitia de livrare
Serveste ca :

• Document pentru eliberarea din magazie a produselor ,marfurilor sau a altor valori
materiale destinate vanzarii;
• Document justificativ de scaderea din gestiunea magaziei predatoare ;
• Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale
,dupa caz.

Circula la magazie pentru eliberarea produselor ,marfurilor sau altor valori materiale precum
inregistrarea in evidenta magaziei ,semnandu-se de catre gestionarul magaziei.Un exemplar se
arhiveaza la magazie iar un altul la departamentul vanzari.

e)Fise de magazie
Serveste ca :
-document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor ,iesirilor si stocurilor de valori
materiale ;
-sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale .
Se intocmesc intrun exemplar ,separat pentru fiecare fel de material,si se completeaza de
gestionar sau de persoana desemnata ,care completeaza coloanele privitoare la intrari la iesiri si
la stoc.Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale .
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise
distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
Inregistrarile in fise de magazie se fac document cu document.Stocul se poate stabili dupa fiecare
operatiune inregistrata ,dar in mad obligatoriu zilnic.

f)Fise de magazie a formularelor cu regim special


Formular tipizat cu regim special de tiparire ,inserieresi numerotare ,comun pe economie
,executat pe carton securizat.
Serveste ca :

• Document de evidenta a intrarilor ,iesirilor si stocurilor de formulare ,care au un regim


special de inseriere ,numerotare ,evidenta si urmarire;
• Document de evidenta a formularelor anuale;
• Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare .

Se intocmeste inrtun exemplar ,separat pentru fiecare fel de formular cu regim special ,de catre
gestionar .
Nu circula ,fiind document de inregistrare si de arhivaza la compartimentul financiar contabil .

2.4. Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

10
a) Foaia de varsamant este un formular tipizat ,specific fiecarei banci ,cu ajutorul careia se
depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabili de lege.Se intocmeste de casier in doua
exemplare ,unul insoteste banii la banca iar celelalt ramane la registrul de casa.
b)CEC-ul de numerar este cec -ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea
diferitelor plati .Se completeaza de casiera si cu aprobarea administratorului si se prezinta la
banca pentru ridicarea de numerar.
c)Dispozitia de plata /incasare este un formulat tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun
banii in casierie .Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza
unui referat emnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli .Se
inregistreaza intrun registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de
contabilul care l-a intocmit si de contabilul sef.In baza documentului astfel intocmit casieria
elibereaza sau plateste sumele de bani sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate
.Acestea raman la registrul de casa ca documente justificative.
d)Chitanta se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani ,se semneaza de
casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de
la clienti.
e)Registrul de casa lei si valuta este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta
incasarilor si platilor zilnice ,in numerar lei sau valuta.Se intocmeste de casier ,zilnic in doua
exemplare :un exemplar ramane la casierie si un altul se arhiveaza in compartimentul financiar
contabil unde si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

a)Stat de salarii lichidare este sub forma de fluturas ,se semnaza de persoana care-l intocmeste
si contabilul sef si se arhiveaza 50 ani .Acest fluturas se distribuie salariatilor ,prin sefii punctelor
de lucru in plicuri sigilate .
b)Stat de salarii ,lichidare, cu toate datele conform legii se depune la ITM; un exemplarse
semnaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se pasteaza 50 ani iar alt exemplar
semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM.
c)Stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si contabilul sef si se
trimite la casieria unitatii pentru plata ,unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in
registrul de casa.
d)Fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .Pentru
fiecare salariat se generaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.
e)Ordin de deplasare serveste ca:

• Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea ,


• Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate ,
• Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans ,
• Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea ,intrun exemplar,se semneaza de


seful departamentului,daca este nevoie de avans de deplasare se semnaza si de administrator care
aproba eliberarea din casierie a respectivei sume.La justificarea avansurilor acordate in vederea
procurarii de valori materiale sau a deplasarii ,ordinul de deplasare se semneaza si de catre
contabilul sef.

11
Declaratiile la bugetul statului.Statul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la
bugetul statului,in format electronic si anume:

• Declaratia la bugetul asigurarilor sociale -se intocmeste pe baza statului de plata ,in doua
exemplare ,lunar,unul depunandu-se la CNPAS,celalalt cu numarul de inregistrare
pastrandu-se in unitate .Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si
contributia datorata de societate.
• Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj-se intocmeste tot pe baza statului de salarii
,lunar,tot in doua exemplare unul ramane la unitate si celelalt se depune la
AJOFM.Cuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia
societatii.
• Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate-se intocmeste lunr pe baza statelor de
salarii .Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asijurarilor de sanatate
,liste cu intrari si iesiri ,declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii ,
• Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat care se depune la Administratia
financiara.Se depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si
trimestrial impozitul pe profit.

Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le punela dispozitie programul
''socrate'',in programele puse la dspozitie de aceste institutii.
Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

• a)stat de salarii lichidare sub forma de fluturas ,se semneaza de persoana care-l
intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani .Acest fluturas se distribuie
salariatilor ,prin sefii cp-urilor sau departamentelor in picuri sigilate.
• b)lista de avans chenzinal sub forma de fluturas se semneaza de persoana care-l
intocmeste si directorul economic si se pastreaza 50 ani.
• c)stat de salarii cu toate datele conform legii care se depune la ITM un exemplar se
semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul economic si se arhiveaza 50 ani ,iar
alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM.
• d)stat de concedii de odihna se semnaza de persoana care-l intocmeste si directorul
economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata .
• e)fisier de carduri pentru plata salariilor pe card ,un exemplar semnat de persoana care-l
intocmeste si directorul economic se trimite la banca pentru plata salariilor in carduri ,iar
alt exemplar se arhiveaza impreuna cu ststele dee salarii 50 ani .
• f)stst de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie pana se emit cardurile de
catre banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar cp-ul,numele si
prenumele ,restul de plata si loc pentru semnatura ,aceasta ramane ca act justificativ la
registrul de casa.
• g)recapitulatii pentru avans si lichidare .Recapitulatia pentru plata salariilor contine si
calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate .
• h)fisa individuala este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile
.Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul
anului .
• i)fisa fiscala la fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariarului se genereaza
fisa fiscala ,fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului ,tot la sfarsitul
anului mai bine zis cel tarziu data de 28 februrie al anului urmator pentru naul incheiat se
depun la Administratia Finantelor Publice Buzau.

12
2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)Jurnal de vanzari

Formular tipizat fara regim special serveste ca :

• Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestatiilor de


servicii ,
• Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectata,
• Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate .

Se intocmeste intrun singur exemplar ,in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea tva colectata datorata.Acest document se emite de programul de contabilitate si are
la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic ,de la casele de marcat.
Circula la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a
respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare adaugata .Se arhiveaza la
compartimentul financiar contabl si sta la baza intocmirii Decontului de tva (declaratia 300)
b)Jurnal de cumparari
Formular tipizat fara regim special .Serveste ca:

• Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestatiilor de


servicii ,
• Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila ,
• Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate ,

Se intocmeste intrun singur exemplar ,in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVAdeductibila .Acest document se emite de programul de contabilitate si are la
baza facturile de la furnizori .Circula la compartimentul financiar contabil pentru varificarea
sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la taxa pe valoare
adaugata.Se arhiveaza la campartimentul financiar contabil si sta la baza intocmirii Decontului de
tva.
c)Factura (furnizor/client)
Este un formular tipizat cu regim special de tiparire ,inseriere si numerotare ,comun pe economie
executat pe hartie securizata.Serveste ca:

• Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si


marfurilor ,a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
• document de insotire a marfii pe tipul transportului ;
• Document de incarcare in gestiunea primitorului ;
• Document justificativ de inregistrare in contabilitatea firnizorului si a cumparatorului.

2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale .

Balanta de verificare
In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se foloseste balanta de verificare cu patru
egalitati ,este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful

13
contabil .Serveste la :

• Verificarea exactitatii inregistrarilor ,


• Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica ,
• Intocmirea situatiilor financiare .

Nu circula fiind document de sinteza .Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil .

2.8.Documente privind organizarea inventarierii petrimoniului .

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si


valorica sau numai valorica ,dupa caz,a elementelor de activ si pesiv aflate in patrimoniul unitatii
la data la care aceasta se efectueaza.
Documentele utilizare in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de
pasiv sunt urmatoarele:
a)Decizia de inventariere -este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii
societatii Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile in cazul achimbarii
gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.
b)Declaratia de inventar -serveste ca declaratie scrisa a gestionrului respunzaror de
gestionarea valorilor materiale si banesti ,pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se
intocmeste intrun exemplar ,de gestionar ,dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale
si banesti de care raspunde gestionrul respectiv ,sau,acolo unde este posibil acest lucru ,inainte de
incepere a operatiei de inventariere ,si se semnaza de acesta.
c)Lista de inventariere -serveste ca:

• document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,


• document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri ,
• document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si
minusurilor constatate,
• document pentru intocmirea registrului jurnal
• document centralizator al operatiunilor de inventariere
• Se listeaza din programul de contabilitate ,listele de inventariere fara cantitati ,aceste liste
se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la
sfarsit se constata plusurile si minusurile.Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre
gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si procesul
verbal ,se predau la compartimentul financiar contabil pentru inregistrarea in contabilitate
si arhivare

d)Decizia de inputare -serveste ca:

• document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca ,


• titlu executoriu in momentul comunicarii,
• document de inregistrare in contabilitate

Se intocmeste de catre serviciul personal ,pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef ,se
intocmeste in trei exemplare :exemplarul 1 pentru compartimentul financiar contabil pentru
punerea in aplicare ,exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al
salariatului .

14
e)Angajamentul de plata -serveste ca :

• angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse unitatii partimoniale ,


• titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,
• titlu executoriu pentru executarea silita ,in caz de nerespectarea angajamentelor .
• Se intocmeste intrun exemplar ,de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza in
compartimentul financiar contabil .Acest angajament se da in fata juristului societatii
,care are sarcina de a respecta legile si a-l semna.

f)Registrul inventar -acest registru in cadrul firmei Consumcoop Federalcoop se


completeaza o data pe an avand avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune .

2.9.Gestionarea ,folosirea si evidenta formularelor cu regim special

In cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop ,evidenta formularelor cu regim special se tine la


contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o ''fisa de magazie a formularelor
cu regim special'' .De gestionarea si folosirea acestor formulare respunde contabilul sef .Nu se
elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care
se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.

2.10.Lucrari de sinteza si rapoarte financiar contabil .Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul Societatii Consumcoop Federalcoop se intocmesc de contabilul sef


si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere .
Situatiile financiare anuale se compun din :

• bilant,
• cont de profit si pierdere,
• situatia modificarilor capitalului preopriu,
• situatia fluxului de trezorerie ,
• politici contabile ,
• note explicative.

Situatile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii financiari
autorizati,se depun la Directia Generala a Finantrlor Publice Buzau in termen de 150 zile de la
incheierea exercitiului financiar .Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani .

15
Cap .3.Monografia contabila a entitatii ;intocmirea balantei de verificare .

A se vedea Balanta de Verificare ce se gaseste la anexa 1

La sfarsitul lunii in cadrul societatii Consumcoop Federalcoop ,pe baza pontajelor intocmite de
serviciul personal se intocmesc ststele de plata de catre ontabilitate ,care la randul lor se
centralizeaza intro recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile ,in
programul socrate.Se vor inregistra urmatoarele:
a) Data :31.01.2008;Cheltuieli cu salarii brute realizate:
641=421 63.157,5 lei
641=421 220(cm din fs) lei
641=421 0,87(cm din cci)lei
b)Data :31.01.2008;Retinerile din salarii
-Contributia individuala de asigurari sociale-asigurati(cota de 9.5%)
421=4312
-Contributia pentru asigurari sociale de sanatate-asigurati(cota6.5%)
421=4313
-Contributia individuala de asigurari pentru somaj-asigurati (cota1%)
421=4372
-Impozitul pe salarii
421=444
-Retinerile din salarii
421=427pensie alimentara
421=4282 retineri rate tv
c)Data :31.01.2008;Contributia de asigurari sociale-angajator(19.50%)
6451=4311
d)Data :31.01.2008;contributia pentru asigurari sociale de sanatate-
angajator(cota de 6%)
6453=4313
e)Data :31.01.2008;Contributia de asigurari pentru somaj-angajator(cota
de 2%)

16
6452=4371
f)Data :31.01.2008;contributia de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale-angajator(conform CAEN 0,442%)
6451=4473
g)Data :31.01.2008;contributia pentru concedii si indemnizatii(0,85%)
6453=4310

Se inregisteaza rezultatul raportat:


117=121
Se inregistreaza facturile emise :

Data:09.01.2008 -factura nr.25473 emisa de Laboratorul de Cofetatie Consumcoop


Federaloop
41119=7045 1.000 lei
41119=4427 190 lei

Data:12.01.2008-factura nr.1632 emisa de ''Minicoop''


41119=7045 1088,41 lei
41119=4427 191,59 lei
Data :24.01.2008-factura nr 3753 emisa de ''Pati Bar''
41119=7045 2000 lei
41119=4427 380 lei

Zilnic in registrul de casa al Societatii Consumcoop Federalcoop se inregistreaza:

Data :04.01.2008-Se depune numerarul din casa magazinului ''Minicoop'' in contul colector
de la sucursala bancii din Buzau:
4812=5311 3.000 lei

Data :13.01.2008-Se inregistraza incasarea facturii emisa de punctul de lucru din


Gheraseni (nr.2364)si a unei facturi emisa anterior lunii ianurie2008,in casa punctului de
lucru:
5311=41119 3200lei

Data:24.01.2008-Se achita prin casa de la Buzau ,salariul unei persoane care nu poseda inca
card la banca ,in numerar:
421=5311 980 lei

Data:26.01.2008-Se achita factura de chirie a punctului de lucru din Berca,in numerar:


4113=5311 1000 lei

Data :28.01.2008-Se va depune la banca di casieria Buzau suma de 2000 lei:


5811=5311 2000 lei

Operatiuni efectuate prin banca:

Incasarea prin banca a numerarului depus de magazinul ''Minicoop''(04.01.2008)


5121=4812 3000 lei

17
Se incaseaza prin banca o factura anterioara a clientului ''PROBER''(27.01.2008)
5121=41119 130 lei

Se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2007,pe card (10.01.2008)
421=5121 54.673,20 lei

Se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat(12.01.2008)


427=5121 420 lei

Se achita comisionul bancar datorat (20.01.2008)


627=5121 500 lei

Se inregistraza amortizarea lunara (31.01.2008)


6813=2813 1368,83 lei
6814=2814 545,51 lei
6813=2813 3250,84 lei

Acestea din urma au fost numai cateva operatii contabile care se realizeaza in decursul
unei luni in interiorul Societatii Consumcoop Federalcoop .

Cap.4. Continutul bugetului de venituri si cheltuieli al inteprinderii.

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli ,regiili autonome


,societatile nationale,companiile natinale,societatile comerciale cu captal de stat ,institutiile
nationale de dezvoltare ,precum si toto agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele
de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de
Ministerul Finantelor Publice.
In activitatea de eleborare a bugetelor de venituri si cheltuieli ,agentii economici pot utiliza si
formulare specifice ,proprii ori solicitate de autoritatile administetiei publice centrale sau
locale ,dupa caz,in functie de necesitati ,mai ales pentru fundamentatea veniturilor ,a costurilor
de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite.
Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de orgenele prevazute
de acte normative in vigoare,la termenele stabilite prin acestea.In cazul agentilor economici la
care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli de catre
Guvern ,anual Ministerul Finantelor Publice eleboreaza si transmite autoritatilor administeatiei
publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieli.
Bugetele de venituri si cheluieli ale regiilor auonome ,societatilor comerciale ,companiilor
nationale ,institutelor nationale de cercetatre ,dezvoltare ,precum si societatilor comerciale cu
capital de stat care au prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si
sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat.
Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare ,administrare si utilizare a
mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor

18
privind gestiunea unitatii patrimoniale.Prin structura sa ,acesta reprezinta instrumentul principal
de programare a rezultatelor financiare precum si a fondurilor necesare.In preocesul de eleborare
si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectatre principiilor eficientei
maxime si echilibrului financiar.
Agentii economici au obligatia sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli ,cu
defalcarea pe trimestre ,compus din urmatoarele:

• Bugetul de activitati generale


• Bugetul de activitati de trezorerie
• Imprumuturi garantate de stat
• Principalii indicatori economici si financiari.

Bugetul de activitati generale contine date referitoarela veniturile ,cheltuielile si rezultatele


preconizate a se realiza in anul curent,comparativ cu cele realizate in anul precedent,precum si
alte date referitoare la profitul de repatizat,surse de finantare a investitiilor,cheltuieli pentru
investitii si alte date de fundamentare .
Veniturile din exploatare cuprid veniturile din vanzarea produselor finite ,semifabricatelor
,produse reziduale,marfurilor,din lucrari si servicii prestate,studii si cercetari,redevente,locatii de
gestiune si chirii,activitati diverse,productia de imobilizari corporalesi necorporale,sumele
prevazute a se primi drept subventiipentru produse si activitati,difirente de pret ca tarif,transferuri
si prime acodate cu clauza irevocabila de vanzare ,precum si venituri din provizioane privind
activitate de explatare.
Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii ,alte imobilizari financiare,creante
imobilizate,titluri de plasament,diferente de curs valutar,dobanzi din alte venituri financiaresi
venituri financiare din provizioane.
Veniturile exceptionale cuprind:venituri din operatiuni de gestiune,respectiv bunuri rezultate
din dezmembrarea imobilozarilor corporale ,venituri din operatiuni de capital si anume cota-patre
a subventiilor pentru investitii ,regasite in rezultatele financiare,venituri din vanzarea activelor
imobilizate,venituri exceptionale din provizioane.
Cheltuieli pentru exploatare cuprind cheltuielile materiale,cheltuieli cu personal ,cheltuieli
privind amotizarile si provizioanele,cheltuieli de protocol,cheltuieli pentru reclama si
pubilcitate,tichete de masa si alte cheltuieli.
Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime ,materiale consumabile,obiecte de
inventar ce urmeaza a fi date in consum ,precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile
provizorii,marfurile,ambalajele,energia si apa,animalele si pasarile,materilele nestocate.
Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiiile reglementarilor
legale in vigoare,inclusiv asigurarile sociale si protectia sociala.
Cheltuielie de protocol ,reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate
,dobanzile,cheltuielile din diferente de curs valutar,alte cheltuieli financiare,precum si cheltuielile
financiare privind amortizarile si provizioanele.
Cheltuielile exceptionele cuprind cheltuieli din operatiuni de
gestiune:despagubiri,amenzi,penalitati,donatii si subventii acordate,pierderi provenite de la
debitori diversi ,precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele
cedate,alte cheltuieli privind opratiuni de capital,alte cheltuieli exceptionaleprivind operatiunile

19
de gestiune,precum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele.
In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va
diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor
legale.
Bugetul de venituiri si cheltuieli este deci ,programul financiar al intreprinderii cu ajutorul
caruia se prevad veniturile ,cheltuielie si rezultatele financiare ale activitatii acesteia ,fondurile
proprii si cele imprumutate,relatiile cu agentii economici ,cu salariatii,cu actionarii,cu statul.

20
BALANTA DE VERIFICARE (ANEXA 1)

Simb Elemente patrimoniale Activ Pasiv


contabilit
ate
1012 Capital social subscris varsat 0 16.540
1061 Rezerve lagale 0 50
1171 Rezultatul raportat 7.840,5 0
121 Profit si pierdere 88.500,25 0
1671 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0 14.500,64
2123 Amenajari de sedii inchiriate 5.654,5 0
2131 Echipamente tehnologice 13.800 0
2133 Mjloace de transport 85.987,431 0
2141 Mobilier,birotica ,alte corporale 15.565,34 0
265 Alte titluri imobilizate 200 0
2812 Amortizarea constructiilor 0 586,4
2813 Amortizarea masinilor 0 58.463,32
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 0 21.456,20
40111 Furnizori interni stocuri 0 23.327,87
40112 Furnizori interni servicii 0 13.564,93
40113 Furnizori interni chirii 0 3.543.32
4041 Furnizori echipamente 0 37.659
408 Furnizori facturi nesosite 0 -200
41119 Clienti interni 145.342,54 0
421 Personal-salarii datorate 0 87.543,90
427 Retineri de remuneratii datorate tertilor 0 198
4281 Alte datorii in legatura cu personalul 0 14.654,50
4282 Alte creante in legatura cu personalul 10.433,46 0

4310 Contributia pt concedii si indemn.(0,85%) 0 -546.564


4311 Contributia pt asigurari sociale unitate(19,5%) 0 43.983,45
4312 Contributia pt asigurari sociale angajati(9,5%) 0 19.546,21
4313 Contributia angajator la asig.de sanatate(6%) 0 7.386
4314 Contributia angajatilor la asig.de sanatate(6,5%) 0 9.543
4371 Contributia unitatii la fd. somaj(2%) 0 3.542
4372 Contributia individuala la fd.somaj(1%) 0 589

21
4423 Tva de plata 0 69.359,325
444 Impozitul pe salarii 0 29.450
4471 Fond de solidaritate pentru persoane cu handicap 0 3.768
4472 Comision camera de munca(0,25%) 0 294
4472 Fond de risc si accidente 0 3.824
462 Creditori diversi 0 12.567
5121 Conturi curente la banci in lei 110.378,62 0
5124 Conturi la banci in valuta 2.236,987 0
5311 Casa in lei 5.447,876 0
542 Avansuri de trezorerie 3.456 0

TOTAL ACTIV/PASIV 495143.5 495143.5

22
BIBLIOGRFIE

1.STEFAN GHEORGHE ''FUNDAMENTE ECONOMICE''

2.G.VINTILA ''GESTIUNEA FINANCIARA A


FIRMEI''ED.ECONOMICA,BUCURESTI,2004

3.PROF.UNIV.DR. LUMINITA IONESCU ''CONTABILITATILOR


SOCIETATILOR COMERCIALE''

4.HLACRA@YAHOO.COM

*** Codul Fiscal al României, versiunea actualizată la data de 1 ianuarie 2009 ce cuprinde
modificările aduse de: Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal,
aprobate prin H.G. nr. 44/2004; Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112
din 06 februarie 2004; Codul de Procedură Fiscală din 2004; H.G. nr. 977/2004; O.G. nr. 94/2004;
Legea
nr. 507/2004; H.G. nr. 783/2004; O.G. nr. 83/2004; Legea nr. 494/2004; O.U.G. nr. 123/2004; O.U.G. nr.
138/2004; Legea nr. 96/2005; O.U.G. nr. 24/2005; O.U.G. nr. 30/2005; O.U.G. nr. 45/2005; Legea nr.
164/2005; Legea nr. 163/2005; Legea nr. 210/2005; Legea nr. 247/2005; Decizia CurŃii
ConstituŃionale
nr. 568/2005; H.G. nr. 797/2005; O.U.G. nr. 203/2005; O.U.G. nr. 21/2006; O.U.G. nr. 33/2006; Legea
nr. 317/2006; O.G. nr. 43/2006; H.G. nr. 1514/2006; Legea nr. 343/2006; Rectificarea publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 07 septembrie 2006; O.U.G. nr. 110/2006; O.U.G.
nr.
22/2007; H.G. nr. 667/2007; O.U.G. nr. 106/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.
703 din 18 octombrie 2007; Legea nr. 372/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
899 din 28 decembrie 2007; O.U.G. nr. 155/2007 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 884 din 21 decembrie 2007; O.U.G. nr. 51/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 327 din 25 aprilie 2008; O.U.G. nr. 94/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
485 din 30 iunie 2008; Ordinul nr. 1984/2008 publicat în Monitorul Oficial al României
din 27 iunie 2008; H.G. nr. 664/2008 publicată în Monitorul Oficial al României.

23
iunie 2008; O.U.G. nr. 50/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25
aprilie
2008; O.U.G. nr. 91/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 30 iunie
2008;
O.U.G. nr. 127/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 16 octombrie
2008;
O.U.G. nr. 200/2008 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 04 decembrie
2008.
*** Hotărârea Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 12 februarie 2007
*** Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18 iunie
2008
*** Legea finanŃelor publice nr. 500/ 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
597/2002, modificată prin: Legea nr. 314/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
506/2003; H.G. nr. 406/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 aprilie
2009; O.U.G. nr 34/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie
2009.
*** Noile reglementări contabile conforme cu directivele europene (ediŃia a IV-a - actualizat 03
aprilie 2009), Editura Best Publishing, Bucuresti, 2009
*** O.G. nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799/2003 modificată prin O.U.G. nr. 145/2007 publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 20 decembrie 2007.
*** O.M.E.F. nr. 3512/2004, privind privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 decembrie 2008
*** O.M.F.P. nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1080 bis din 30 noiembrie 2005
actualizat prin O.M.F.P. nr. 2001/2006 si prin O.M.E.F. nr. 2374/2007 publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 25 din 14 ianuarie 2008.
*** O.M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si pasiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1174/13.12.2004
*** O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanŃarea si plata cheltuielilor publice si organizarea, evidenŃa si raportarea
angajamentelor bugetare si legale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23
ianuarie 2003 cu modificările si completările aduse de O.M.E.F. nr. 3421/2008 publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.
*** O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, Planul de conturi pentru instituŃiile publice si
instrucŃiunile
de aplicare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 bis din 29
decembrie
2005, cu modificările si completările ulterioare.
*** O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publice,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1176/27.12.2005, cu modificările si completările
ulterioare
*** O.M.F.P. nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către
persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1056 din 30 decembrie 2006
24

24
Asd
• fds
• vcx

25