Sunteți pe pagina 1din 5

COALA POSTLICEAL SANITAR CAROL DAVILA

PROFIL : ASISTENT MEDICAL GENERALIST


DISCIPLINA : NGRIJIRI LA DOMICILIU
MAIS : Lupu Violeta
PLANIFICAREA CALENDARISTIC A MATERIEI PE SEMESTRUL I
AN COLAR 2013 2014
Nr.
Crt.

Capitol

56.
ngrijiri la
domiciliu

Tema

Competen
Specific

1.1. Integrarea serviciilor de ngrijire la C1. Rezuma serviciile


domiciliu in sistemul asigurrilor sociale
de
de sntate conform legislaiei in vigoare.
ngrijire la domiciliu
si
responsabilitile
Legea Nr. 145/1997 privind Asigurrile
asistentului
medical
Sociale de Sntate.
generalist
Contractul cadru privind acordarea
asistentei medicale in sistemul de
asigurri sociale de sntate.

Resurse
materiale
i procedurale

Termen

Evaluare
Evaluare
iniial

1h
Adresare de
ntrebri

Cri
Observaii

Norme legislative privind ngrijirile


medicale la domiciliu; HG privind
activitile de voluntariat in domeniul
serviciilor de ngrijire la domiciliu pentru
persoane vrstnice.

Nr.
Ore
1h

2h

Conversaii

Evaluare
continu

1h

Lista serviciilor de asistenta primara


acordate de medicul de familie si
personalul medical de care dispune, la
domiciliul persoanelor asistate.

1h

1.2.
Responsabilitile
asistentului
medical generalist in cadrul echipei de
1

Adresare de
ntrebri

ngrijire la domiciliu:
Componenta echipei operaionale

1h
Discuii de grup,

Modele de fise de post.

dezbateri, jocuri de

2.1. Evaluarea initial

Stabilirea
prioritilor
de ngrijire

1h

rol, studiu de caz,

Evaluarea nevoilor fise standard

exerciii practice

1h

Informarea
clientului/sustinatorului
legal; obinerea consimmntului
ncheierea acordului intre beneficiarul
ngrijirilor la domiciliu si persoana care
acorda ngrijirea

56.

ngrijiri la
domiciliu

2.2. Planul de ngrijiri

1h

C2. Elaboreaz planul


de
ngrijire

Observaii

1h

Servicii necesare pentru rezolvarea


nevoilor identificate
1h

Obiectivele planului de ngrijire:


criterii de formulare in funcie de nevoile
si resursele clientului

Instrumente de
exersare a

Stabilirea prioritilor de ngrijire


Stabilirea
individualizat

planului

de

1h
deprinderilor

ngrijire

3.1. Norme generale

Exerciii

de ngrijire
C3. Aplica ngrijirile
conform normelor in
vigoare.

prevenirea infeciilor echipamente de


protecie personala, distrugerea obiectelor
si materialelor contaminate (Legea
proteciei
mediului
nr
137/1995
2

Adresare de
ntrebri

1h

republicata)

Adresare de
ntrebri

Reguli de sigurana la domiciliu


3.2.Comunicarea cu pacientul/susintorul
legal;
obinerea
consimmntului
informat.

1h

3.3. Protocoale de ngrijire

1h

Obiective de nursing
Documente standard

Echipamente si materiale adecvate

folosite pentru

Etape de intervenie

nregistrarea si

nregistrarea datelor in fisa de vizite la


domiciliu
ngrijiri la
domiciliu
56.

evaluarea ngrijirilor

3.4. Drepturile beneficiarului

la

Contractul de ngrijire la domiciliu in


care sunt precizate drepturile si obligaiile
prilor

1h

domiciliu, protocoale
de ngrijire.
1h

Norme de etica si deontologie in


ngrijirea la domiciliu
4.1. Bilanul ngrijirilor aplicate

1h

Evaluare
continu
Exerciii de
culegere de
date

C4. Efectueaz
bilanul
ngrijirilor aplicate.
1h

analiza periodica a nevoilor


examene de bilan
3

Analiza i
sintetizarea
informaiilor
obinute prin
culegerile de
date

Execiii de
culegere de
date

Documente standard
folosite pentru
nregistrarea si
evaluarea ngrijirilor
la
domiciliu, protocoale

gradul de realizare a obiectivelor


satisfacia pacientului/familiei

Efectuarea de
exerciii

de ngrijire

4.2. Reajustarea planului de ngrijire in


caz de rezultate nefavorabile in
conformitate cu recomandrile medicale.

2h
EVALUARE FINAL