Sunteți pe pagina 1din 11

Memoriu tehnic necesar emiterii acordului de mediu pentru CM 27/2007_MT

BUCHAREST WEST LOGISTICS PARK – Clădire C Iulie 2007


Comuna Dragomireşti Vale, Sat Dragomireşti Deal, Judeţul Ilfov Pagina (i)

MEMORIU TEHNIC NECESAR EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

pentru

BUCHAREST WEST LOGISTICS PARK – Clădire C

Comuna Dragomireşti Vale, Sat Dragomireşti Deal, Judeţul Ilfov

CUPRINS

Pagina

1 DATE INITIALE.......................................................................................................................................................1
1.1 MATERIALE UTILIZATE PENTRU HALA:...........................................................................................................................1
1.2 ETAPE ALE CALCULULUI DE PROIECTARE-VERIFICARE A HALEI...........................................................................................1
2 STABILIREA SISTEMULUI CONSTRUCTIV UTILIZAT................................................................................2

3 DATE C.F...................................................................................................................................................................2

4 TOPOGRAFIE:.........................................................................................................................................................2

5 AMPLASAMENT......................................................................................................................................................3

6 TRASAREA................................................................................................................................................................3

7 CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE........................................................................................3

8 GEOLOGIE ŞI SEISMICITATE............................................................................................................................4

9 ÎNCADRAREA ÎN NORME....................................................................................................................................4

10 DATE GABARITICE ............................................................................................................................................4


10.1 DESCRIERE SPATIAL-FUNCTIONALA............................................................................................................................5
11 DEVIZ GENERAL INVESTIŢIE..........................................................................................................................7

12 MĂSURI DE PROTECŢIE MEDIU, SANITARE, MUNCĂ ŞI P.S.I...............................................................8

Lista Tabelelor

i 1S.C. AGRARO CONSULT S.R.L. Bucureşti


Memoriu tehnic necesar emiterii acordului de mediu pentru CM 27/2007_MT
BUCHAREST WEST LOGISTICS PARK – Clădire C Iulie 2007
Comuna Dragomireşti Vale, Sat Dragomireşti Deal, Judeţul Ilfov Pagina (ii)

ANEXA A – Avize emise de instituţii abilitate

ANEXA B – Planuri

i 2S.C. AGRARO CONSULT S.R.L. Bucureşti


1 DATE INITIALE

Se solicita proiectarea unei hale industriale parter cu o singura deschidere, avand


dimensiunile prezentate in plansa x, iar detaliile de imbinare din plansa y. Hala va fi amplasata in
Brasov. Nu se prevede pod rulant.

Proiectarea se face in varianta realizarii structurii principale de rezistenta a halei din


elemente cu sectiune compusa alcatuita din table sudate (elemente de clasa III); Incarcarile halei
precum, combinatiile acestora si starile limita de proiectare se stabilesc in conformitate cu
standardele europene.

Verificarea structurii se face in conformitate cu normativele NP 042/2000, P100/92 si


respectiv STAS 10108/0-78

1.1 MATERIALE UTILIZATE PENTRU HALA:

• tabla din otel OL 37 2n conform STAS 500/2-80

• profile laminate europene sin otel STAS 37-1 conform DIN

• profile Z cu pereti subtiri formate la rece, executate din otel cu limita de curgere fy=3500
DaN/cm2 (pane/rigle pereti)

• suruburi de inalta rezistenta grupa 10.9

• suruburi semi-precise grupa 4.6

• otel rotund OL 37-1

• teava patrata 70X70X4

• buloane de ancoraj grupa 4.6

• invelitoare si pereti laterali termoizolanti in sistem sandwich

1.2 ETAPE ALE CALCULULUI DE PROIECTARE-VERIFICARE A HALEI

• Stabilirea sistemului constructiv utilizat (geometria structurii).

• Evaluarea incarcarilor.

• Stari limita si grupari de incarcari.

• Ductilitatea elementelor (geometria sectiunii transversale si materiale utilizate)


• Alegerea elementelor structurale

• Imperfectiuni de calcul.

• Alegerea tipului de analiza structura in conformitate cu criteriile EUROCODE 3 si tinand


seama de prevederile din normativul P100-92

• Analiza la starea limita ultima (SLU)

• Analiza la starea limita de serviciu (SLS)

• Verificare rezistentei sectiunilor transversale

• Verificarea de stabilitate a riglei si stalpului cadrului curent

• Calculul imbinarilor si al prinderilor in fundatii

2 STABILIREA SISTEMULUI CONSTRUCTIV UTILIZAT

Functie de geometria halei, stabilita prin datele temei de proiectare, se alege sistemul constructiv
utilizat, respectiv:

• Tipul de cadru transversal curent utilizat pentru structura principala de rezistenta (figura)
cadru cu o singura deschidere alcatuit din elemente executate din table sudate cu sectiune
variabila

• Tipul de cadru transversal de front utilizat pentru structura principala de rezistenta


(figura) cadru cu 3 stalpi intermediari de fronton dispusi la distanta de 5.5 metri interax

• Traveea structurii de rezistenta a halei se stabileste

3 DATE C.F.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Brasov. Terenul are suprafata de 4.000 m2 Dreptul
de proprietate a fost înscris în C.F. nr. 857 nr. Cad 2080 cu încheierea nr. 4250/5/1/2/2/4/1 si
5000/1/1/2/2/4/1 la O.C.P.I. Brasov.

4 TOPOGRAFIE:

Teren relativ orizontal, intravilan, la limita zonei construite, cu acces in incinta dinspre nord

Amplasarea constructiei:

- corpul de depozitare, alipit celui administrativ, spre sudul


parcelei

Organizarea parcelei s-a facut in cadrul unui plan urbanistic de detaliu (PUD). Accesul, circulatia
auto si pietonala, zonele verzi, platformele diverse sunt organizate in asa fel incat sa nu afecteze
fluxul tehnologic, mediul si vecinatatile. Nu se procedeaza la taieri de vegetatie.

5 AMPLASAMENT

Conform planului de situatie intocmit de S.C. Geo Top S.R.L. s-au reprezentat:

- limita teren

- vecinatati

- acces carosabil

- retele

- cote de nivel

Planul urbanistic de detaliu anexat reprezinta organizarea urbanistica a zonei.

S-a stabilit ± 0.00 = 648,00

6 TRASAREA

Se va face tinand cont de :

- limite teren

- accese

- C.T.N.

Marcarea se va face tinand cont obligatoriu de axele sectiunii proiectate si se va verifica


periodic pe parcursul executiei.

7 CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE

- zonă temperat – continentală,

- vânturi dominante din direcţia N – V,

- limită îngheţ în sol : 1,0 m


- zona B încărcare zăpadă şi zona A – vânt

8 GEOLOGIE ŞI SEISMICITATE

Conform studiului geotehnic intocmit de Ing. Barbarie Ghe. s-a stabilit:

Stratificatia terenului este uniforma, forajele geotehnice in zona amplasamentului punand


in evidenta :

- sol vegetal cu elemente de pietris, culoare cafenie,

30-40 cm

- pietris cu nisip argilos, pana la cotele -1,80 (S1,S2),

respectiv -1,00 (S3)

- pietris cu nisip

Fundarea se va face in stratul de pietris cu nisip, avand:

pconv.=350kPa

9 ÎNCADRAREA ÎN NORME

Categoria ,,C” - importanta normala, clasa III importanta

Tc = 0,7s

Ag = 0,20g

Zona ,,D” seismica

Proiectul va fi verificat la specialitatea A.

10 DATE GABARITICE

S utila hala depozit = 564,00 mp

S construita = 598,68

S desfasurata totala = 1096,43 mp

H maxim = 7,60 m

Volum hala depozit = 4144 m³


11. MEMORIU DE SPECIALITATE (ARHITECTURĂ)

Documentatia P.A.C. extrasa din P.T. s-a intocmit in baza:

- certificatului de urbanism nr. 138/08

- temei de proiectare

- ridicarii topo intocmite de Ing. Alecu Ghe.

- studiului geo intocmit de Ing. Barbarie Ghe.

- planului urbanistic de detaliu (P.U.D.)

10.1 DESCRIERE SPATIAL-FUNCTIONALA

Constructia proiectata cuprinde:

Corp depozitare :

Regim de inaltime: parter

Componenta:

Produsele depozitate sunt:

- 90% produse metalice turnate din aluminiu sub presiune cu

destinatie in industria incalzirii (piese pentru centrale termice)

- 10% subansamble din diferite materiale (piese stantate din

tabla, fonta)

Piesele se depoziteaza in boxpaleti din carton rigid asezati pe europaleti de 0,80m x


1,20m, cu inaltimea finala de 80 cm. Se vor stivui 3 pachete (boxpalet si europalet unul peste
celalalt), cu inaltimea totala de 2,40m.

Stivuirea se va face pe 2 randuri, unul pe pardoseala si altul pe un raft metallic de la


inaltimea de 2,50 m in sus.
Dimensiunile pieselor metalice variaza de la 10x10x10 cm, pana la 75x16x90 cm, asezate
in cutii din carton rigid de 80x120x65 cm.

Se vor stivui 177 paleti pe suprafata si 354 paleti pe volum.

Manipularea si stivuirea paletilor se face cu stivuitoarele.

Finisaje: pardoseala beton elicopterizat, pereti din panouri metalice tip sandwish, tamplarie
P.V.C. sau aluminiu cu geam termoizolant.

In exterior se prevad:

- rigole de colectare si conducte ape pluviale spre zona verde

- trotuare de garda

- platforme acces si circulatii auto si pietonale

- zone verzi

- loc pentru fumat

- mobilier urban (lampi-felinar, cosuri pentru gunoi, jardinière, banci)

- imprejmuire din stalpi de metal si panouri din plasa zincata cu

inaltimea de 200-220 cm

- vegetatie tip arbusti

- cabina poarta si paza

Caracteristici privind asigurarea functionalitatii

- aprovizionarea se face prin asigurarea accesului auto in incinta

si in hala-depozit

- accesul personalului este asigurat prin circulatia controlata la bateria vestiarelor si


grupuri sanitare evitandu-se intersectia de fluxuri; s-au asigurat 4 cabine W.C., 3 spalatoare-
lavoare, 1 spalator cu picurator, 1 pisoar, minim 10 boxe-dulap la vestiare.

- parcarea autovehiculelor se asigura in incinta ( 8 locuri de parcare)

Caracteristici privind forta de munca


- personal TESA: 14 persoane

- personal muncitor (executiv): 5 persoane/schimb

Caracteristici privind protectia mediului

- prevederea de platforma betonata ecologica de depozitare deseuri compartimentata in 5


boxe pentru carton, folie P.V.C., plastic recuperabil, fier si gunoi menajer. Incintele vor fi
protejate de vant, ploaie si foc

- prevederea de rigole ape pluviale conduse spre zonele verzi

- prevederea de perdea verde de protectie a incintei formata din arbori si arbusti

- parcarea va fi prevazuta cu rigole

Caracteristici privind amenajarile exterioare

- se amenajeaza platforme pietonale si auto pentru acces, parcare manevre

- se amenajeaza rigole, trotuare

- se amenajeaza loc de fumat, cu peluze verzi

11 DEVIZ GENERAL INVESTIŢIE

- estimarea valorii investitionale in scopul aplicarii taxei de autorizare si impozite se face


in baza prevederilor Matrix-Rom, a codului fiscal, a indicilor Comisiei Nationale De Statistica, a

H.G. 1179/24.10.02
A. Depozit
Conform catalog evaluare (Matrix-Rom Nr.1/95 Fisa 2)

AD = 617,61 mp

Valoare unitara baza = 780 lei/mp

Se adauga:
- pentru instalatii de iluminat 63 lei/mp

- pentru activitatea la nivel 1990 se multiplica cu 2,371

- pentru activitatea la nivel 2008 se multiplica cu 2871 (conform indice B.S.P.)

Rezulta:

(780+63)x2,371x2871x617,61 = 354 411 lei

Total = 582 636 lei

Conform H.G. 1179/02 se prevad:

- pentru organizare de santier 2%

Valoarea devine: 582 636 lei + 7% = 623 421 lei

12 MĂSURI DE PROTECŢIE MEDIU, SANITARE, MUNCĂ ŞI P.S.I.

În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta :

- Normele republicane de protecţia muncii, ediţia 1994

- Ordinul nr. 110/02.02.1993 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

- Ordinul nr. 39/02.02.1993 al Ministerului Sănătăţii

- Normele de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Decretul nr.290/1978


şi completate cu Normativul P. 118 – 95 (aviz M.I. nr. 24726/10.02.1996)

- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat de


M.L.P.A.T. cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993

Pe timpul organizării de şantier, a execuţiei şi după execuţie, se va


proceda la :
- amenajarea terenului şi a locurilor de depozitare a materialelor, utilajelor şi
diverselor materii prime sau provenite din săpături pentru a nu deranja
vecinătăţile, a nu cauza accidente, sau surse de incendiu. Se va stabili locul de
fumat, depozitare haine şi utilaje

- asigurarea instructajului de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului, fără a se


lucra cu substanţe toxice, explozive sau poluante de orice natură
- folosirea de tehnici de lucru moderne, adecvate şi agreate de norme şi standarde
tehnice,

- utilaje verificate, fără uzuri

- respectarea întocmirii a tuturor standardelor, normelor tehnice în vigoare, a


legislaţiei, executându-se strict în baza proiectului tehnic, a detaliilor, caietelor de sarcini
şi cu asistenţă din partea unui diriginte de şantier atestat

- execuţia se va face de o unitate calificată în construcţii, cu muncitori calificaţi şi


instruiţi

- toate lucrările vor fi consemnate, descrise în cartea tehnică a casei

- se vor întocmi procese verbale pe faze de lucru impuse de programul de urmărire


a execuţiei, anexat

- recepţiile se vor face conform procedurii legale.

Se va monta obligatoriu paratrăznet, se vor ignifuga elementele lemnoase


(structură şi finisaj); se va monta obligatoriu câte un stingător amplasate în
exterior lângă intrare ; se vor respecta NPSI pe timpul execuţie; se vor
întocmi poliţe de asigurare la toate riscurile, atât în execuţie cât şi în
exploatare.

Se va acorda atentie evitarii poluarii mediului in timpul executiei


(poluarea sonora, sol, aer, apa) si se va asigura curatenia si managementul
deseurilor