Sunteți pe pagina 1din 647

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

D
____ 1. Procesul stochastic {X t }t ∈T pentru care exista si sunt finite
m t = E[X t ], σ st = Cov [X s , X t ], s < t si m t = m = constant, σ st = σ (t − s )
se numeste :

a. stationar tare; c. cu timp discret;


b. cu timp continuu; d. stationar slab
D
____ 2. Numarul metodelor necesare reducerii dispersiei estimatorului secundar pentru calculul integralelor
prin metoda Monte Carlo bruta este:

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
A
____ 3. O familie de variabile aleatoare, {X t }t∈T , T ⊂ R , deprinzand de parametrul real t (presupus a fi
timpul) se numeste ...................
a. proces stochastic c. proces cu stari discrete
b. lant d. proces cu stari continue
B
____ 4. Procesul stochastic {X t }t∈T se numeste ....................... daca ∀n, h ∈ R , t1 < t 2 < ... < t n avem
Ft1 + h ,t2 + h ,..., tn + h ( x1 , x 2 ,..., x n ) = Ft1 ,t2 ,..., tn ( x1 , x 2 ,..., x n )

a. stationat c. stationar slab


b. stationar tare
B
____ 5. Procesul {X t }t∈T discret, este un proces .............. daca satisface proprietatea
( ) (
P X tn = x n X tn −1 = x n −1 ,..., X t1 = x1 = P X tn = x n X tn −1 = x n −1 )
adica procesul nu are memorie
a. stochastic c. Markov
b. slab stationar
C
____ 6. Probabilitatile de tranzitie santisfac relatia lui ......................, adica
Pij (s, t ) = ∑ ∑ P (s, r )P (rt )
ik kj
k∈S s ≤ r ≤t

Pij (s, t ) definesc matrice de probabilitati de tranzitie care au proprietatea


∑ P (s , t ) = 1
j∈S
ij

a. Markov
b. Dirichlet
c. Chapman-Kolmogorov
A
____ 7. Fie procesul stationar care are functia de .....................
φ(t ) = Cov( X s , X s + t ) , t = 0,1,2,... , φ(0) = Var ( X t ) = σ 2
si fara a pierde generalitatea consideram mt = m = 0 . Daca notam ρ( X s , X t + s ) = Corr ( X s , X t + s )
rezulta ca ρ( X s , X t + s ) = ρ(t ) , t = 1,2,...
a. autocovarianta
b. repartitie
c. autocorelatie
B
____ 8.
Fie procesul stationar care are functia de autocovarianta
φ(t ) = Cov( X s , X s + t ) , t = 0,1,2,... , φ(0) = Var ( X t ) = σ 2
si fara a pierde generalitatea consideram mt = m = 0 . Daca notam ρ( X s , X t + s ) = Corr ( X s , X t + s )
rezulta ca ρ( X s , X t + s ) = ρ(t ) , t = 1,2,... Functia ρ(t ) este functia de ................. a procesului.

a. repartitie
b. autocorelatie
B
____ 9.
Procesul gausian cu funtie de autocorelatie ............

φ(t )
ρ(t ) = = θ t , t = 0,1,2,... , 0 < θ < 1
φ(0)
si σ 2 dispersia sa, se simuleaza cu formula de recurenta
Z 0 ~ → N (0,1) , Z t +1 = θZ t + 1 − θ 2 ε t , t = 1,2,... , X t +1 = σZ t +1
unde ε t , t = 1,2,... sunt variabile N (0,1) independente si independente de Z t .

a. liniara
b. exponentiala
B
____ 10. Procesul ................. {X t }t∈T este descris de urmatoarele relatii de recurenta
1− θ
X0 = V0 , X t = θX t −1 + (1 − θ )Vt , 0 < θ < 1
1+ θ
unde Vt , t = 0,1,2,... sunt variable aleatoare independente si identic repartizate avand proprietatile
E [Vt ] = 0 , Var (Vt ) = σ 2 .
a. gausian
b. zgomotului alb
c. gausian stationar
A
____ 11. Procesul ............ este un caz particular de proces de nastere si deces, mai precis este un proces de
nastere pur cu intensitatea λ n = λ , a carui repartitie satisface ecuatiile diferentiale
′ ′
P0 (t ) = −λP0 (t ) , Pn (t ) = −λPn (t ) + λPn −1 (t ) , ≥ 1 .

a. Poisson
b. procesul de zgomot alb
c. procesul de zgomot alb pur
(λt )n e −λt
A
____ 12. Procesul avand repartitia Pn (t ) = se numeste proces Poisson ................
n!
a. omogen
b. neomogen
c. simplu
(Λ (t )) − Λ (t )
n t
A
____ 13. Procesul avand repartitia P (t ) =
n e , Λ(t ) = ∫ λ(u )du se numeste proces Poisson
n! 0
.............. .
a. neomogen
b. omogen
c. simplu
A
____ 14. Sub denumirea de metode ...................... sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse
probleme utilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu
calculatorul.
a. Monte Carlo
b. Dirichlet
c. legea numerelor mari
d. Poisson
A
____ 15.

Metoda urmatoare:
"Sa presupunem ca alegem o functie ϕ (ca in cazul metodei variabilei de control) astfel incat
1 1 1
θ = ∫ ϕ(u )du + ∫ ( f (u ) − ϕ(u ) )du unde integrala μ = ∫ ϕ(u )du se poate calcula exact si usor. Daca
0 0 0
in plus se alege ϕ astfel incat
Var (ϕ(U ) ) − 2Cov(ϕ(U ), f (U ) ) < 0
atunci, de asemenea se poate realiza reducerea dispersiei deoarece
( )
Var ϕ* (U ) = Var ( f (U ) − ϕ(U ) ) =
= Var ( f (U ) ) + Var (ϕ(U ) ) − 2Cov( f (U ) − ϕ(U ) ) < “
< Var ( f (U ) )
se numeste metoda variabilelor ...................
a. corelate
b. antitetice
c. de control
____
A 16. Metoda urmatoare:
1

"Fie integrala θ = ∫ f ( x)dx care se scrie θ = E [τ] = E [ f (U )] , sa alegem un alt estimator


0

primar
*
f (U ) , [
θ = E f * (U ) ] si sa consideram estimatorul primar ϕ = f * (1 − U ) ,

[ ]
E [ϕ(U )] = E f * (1 − U ) = θ . Atunci, putem considera estimatorul primar ψ =
1
2
(τ + ϕ) pentru care
1
avem Va r (ψ ) = (Var (τ) + Var (ϕ) + 2Cov(τ + ϕ)) si Cov(τ + ϕ) < 0 . Daca se alege f * astfel incat
4
Var (ψ ) < Var (τ ) (1). Atunci estimatorul ψ realizeaza reducerea dispersiei. Uneori puntem alege
simplu ϕ = f (1 −U ) care satisface (1).” Se numeste metoda variabilelor .....................
a. antitetice b. corelate c. de control
A 17. Fie ecuatia cu derivate partiale de ordinul doi
____
∂ 2V ∂ 2V ∂ 2V ∂V ∂V
β11 + 2β 12 + β 22 + 2α 1 + 2α 2 = F ( x, y ) (1)
∂x 2
∂x∂y ∂y ∂x ∂y
cu conditia
V ( x, y ) = ϕ(x, y ) , ( x, y ) ∈ C (2)
unde V ( x, y ) este o functie necunoscuta pe domeniul marginit D ⊂ R , coeficientii β ij , α i ,
2

i, j = 1,2 sunt functii reale cunoscute definite pe D , functia ϕ( x, y ) este de asemenea cunoscuta, iar
C = ∂D este frontiera lui D . Rezolvarea ecuatiei (1) cu conditia pe contur (2) este cunoscuta sub
numele de problema .......................

a. Dirichlet c. Monte Carlo


b. Poisson
____
A 18. Un caz particular de ecuatie de tip eliptic este ecuatia ..............., adica ∇V (P ) = F (P ) , sau
∂ 2V ∂ 2V
+ = F ( x, y ) cu conditia pe contur V (P ) = ϕ(P ) , P ∈ C , C = D ⊂ R 2 .
∂x 2 ∂y 2
a. Poisson
b. Dirichlet
c. Monte Carlo

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

____
A 1. Un stoc este o resursa de orice fel care are o valoare economica, caracterizata prin intrari si iesiri
____
A 2. De regula, intrarea in stoc se realizeaza in cantitati mari (numite comenzi) care se introduc in stoc la
intervale de timp numite cicluri de reaprovizionare.
____
F 3. De regula, intrarea in stoc se realizeaza in cantitati mari (numite comenzi) care se introduc in stoc la
intervale de timp numite inventare.
____
A 4. Modelul clasic al lotului economic este cunoscut si sub numele de modelul lui Wilson
____
F 5. Modelul clasic al lotului economic este cunoscut si sub numele de modelul clasic al lipsei de stoc.
____
A 6. Procesul stochastic discret N (t ) , cu cresteri independente, se numeste proces de nastere si moarte,
daca satisface urmatoarele proprietati:
P ([N (t + Δt ) = n + 1][N (t ) = n]) = λ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n − 1][N (t ) = n ]) = μ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n ± i ][N (t ) = n]) = o(Δt ) , i > 1
unde P ( A B ) inseamna probabilitatea lui A conditionata de B , constantele {λ n , n ≥ 0},
{μ n , n ≥ 1} sunt siruri de numere pozitive date, iar o(Δt ) este un element al unei clase de functii ce
satisfac conditiile
o(Δt )
lim o(Δt ) = 0 , lim =0
Δt →0 Δt →0 Δt

____
F 7. Procesul stochastic discret N (t ) , cu cresteri independente, se numeste proces Marcov simplu, daca
satisface urmatoarele proprietati:
P ([N (t + Δt ) = n + 1][N (t ) = n]) = λ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n − 1][N (t ) = n ]) = μ n Δt + o(Δt )
P ([N (t + Δt ) = n ± i ][N (t ) = n]) = o(Δt ) , i > 1
unde P ( A B ) inseamna probabilitatea lui A conditionata de B , constantele {λ n , n ≥ 0},
{μ n , n ≥ 1} sunt siruri de numere pozitive date, iar o(Δt ) este un element al unei clase de functii ce
satisfac conditiile
o(Δt )
lim o(Δt ) = 0 , lim =0
Δt →0 Δt →0 Δt

A
____ 8. Procesul de nastere si moarte este stationar daca Pn (t ) = p n = const. adica repartitia sa nu depinde
de timp.
____
F 9. Procesul de nastere si moarte este nestationar daca Pn (t ) = p n = const. adica repartitia sa nu
depinde de timp.
____
A 10. In modelul cu ceas variabil, ceasul variabil al simularii nu apare explicit (el este implicit), in sensul
ca de fapt pentru alegerea evenimentului ce trebuie prelucrat se foloseste regula primului eveniment
urmator, care este o consecinta a tehnicii bazate pe ceasul cu crestere variabila.
____
A 11. Procesele si lanturile Markov sunt acelea care satisfac proprietatea lui Markov.

A 12. Tehnica urmatoare " Sa presupunem ca se cunoaste repartitia initiala π = (π1 , π 2 ,..., π m )
____ si
matricea probabilitatilor de tranzitie P = p ij . Atunci starea initiala I = i se simuleaza ca variabila
discreta" permite simularea unui lant Markov.
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
I : ⎜⎜ ⎟⎟
π
⎝ 1 , π 2 , ..., π m⎠

Daca lantul se afla in starea i atunci starea aleatoare urmatoare in care trece lantul se simuleaza ca
variabila discreta
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
J : ⎜⎜ ⎟
⎝ pi1 , pi 2 , ..., pim ⎟⎠


____
F 13. Tehnica urmatoare " Sa presupunem ca se cunoaste repartitia initiala π = (π1 , π 2 ,..., π m ) si matricea
probabilitatilor de tranzitie P = p ij . Atunci starea initiala I = i se simuleaza ca variabila discreta"
permite simularea unui proces gausian stationar.

⎛ 1, 2, ..., m ⎞
I : ⎜⎜ ⎟⎟
π
⎝ 1 , π 2 , ..., π m⎠

Daca lantul se afla in starea i atunci starea aleatoare urmatoare in care trece lantul se simuleaza ca
variabila discreta
⎛ 1, 2, ..., m ⎞
J : ⎜⎜ ⎟
⎝ pi1 , pi 2 , ..., pim ⎟⎠

____
A 14. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat pij > 0 , atunci
starea i este stare de tranzitie.
____
F 15. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat pij > 0 , atunci
starea i este stare absorbanta.
____
A 16. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat p ii = 1 atunci
starea i este stare absorbanta.
____
F 17. Daca o stare i a unui lant omogen are proprietatea ca exista un j , j ≠ i astfel incat ,
atunci starea i este stare absorbanta.
____
A 18. Sub denumirea de metode Monte Carlo sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse
probleme utilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu
calculatorul.
____
A 19. Ecuatia Poisson este un caz particular de ecuatie de tip eliptic.
____
A 20. În diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. O multime de elemente ce definesc un mecanism de aprovizionare
se spune ca determina o politica de reaprovizionare.
____
A 21. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. Cand r , L nu sunt aleatoare, modelul se numeste determinist.
____
A 22. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. Cand cel putin una din variabilele r , L este aleatoare, modelul
este stochastic.
____
F 23. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. Cand r , L nu sunt aleatoare, modelul se numeste stochastic.
____
F 24. In diverse modele de stocare se pot da costurile h , s si/sau d , se da rata cererii r si timpul de
avans L si se cer q , P optime. In cazul cand cel putin una din variabilele r, L este aleatoare,
modelul este determinist..
____
A 25. Modelul:
Exp(λ ) / Exp(μ ) / 1 : (∞, FIFO )
Este un exemplu de model matematic de asteptare cu o statie de serviciu.
____
A 26. Modelul:
Exp(λ ) / Exp(μ ) / N ( paralel) : (∞, FIFO )
este un model matematic de asteptare cu N statii paralele presupuse identice (adica au aceeasi
repartitie pentru ST -ul fiecareia), coada poate fi infinita, iar disciplina este standard (primul venit
primul servit).

Completion
Complete each sentence or statement.

1. Daca {X t }t ∈T este un proces stochastic, multimea {(t , X t ) | t ∈ T } se numeste


TRAIECTORIE
………………………….. a procesului stochastic.
2. Daca un proces stationar satisface proprietatea lui Markov, se spune ca procesul
NU ARE MEMORIE
……………………….

3. Relatiile urmatoare, satisfacute de probabilitatile de trecere ale unui lant Markov:


Pij (s , t ) = ∑ ∑ Pik (s , r )Pkj (r , t ), i , j ∈ S = {1,2 ,3 ,..., m},
k ∈S s ≤ r ≤ t
s , t ∈ T = {0 ,1,2 ,..., n}.
se numesc relatiile lui …………………………
CHAPMAN KOLMOGOROV

(se vor scrie cuvintele cu spatiu intre ele fara alt semn)

4. Intr-un lant Markov cu un numar finit de stari, matricea Pij (s , t ) , s , t ∈ ℵ se numeste matrice
de trecere in …………
t-s ?? pasi.

5. Daca intr-un lant Markov cu un numar finit de stari, probabilitatile de trecere intr-un pas nu depind
OMOGEN
de momentele cand au loc tranzitiile , spunem ca lantul este ………………sau stationar
6. Metoda Monte Carlo pentru calculul integralelor in care se foloseste repartitia uniforma pentru a
1 n
1
returna integrala θ = ∫ f ( x )dx cu media aritmetica θ n = ∑ f (U i ) se numeste metoda
0 n i =1
Monte Carlo …………………………
BRUTA

7. Lantul Markov asociat metodei Monte Carlo de rezolvare a problemei Dirichlet poarta numele de
……………………..
MERS LA INTAMPLARE in plan
t

8. In teoria stocurilor, NIVELUL STOCULUI


........................ la momentul t este I(t) = I 0 + ∫ (b( x ) − a ( x ))dx , unde I0 este
0

nivelul initial al stocului, a(t) este rata intrarii in stoc la momentil t, iar b(t) este rata iesirii din stoc la
momentul t.
WILSON
9. In modelul lui ................. costul total de intretinere a stocului pe unitatea de timp este C(q) =
hq sr
+
2 q

POLITICA OPTIMA ⎛ ∧ ∧
⎞ ⎛ 2rs 2 s ⎞
10. In modelul lui Wilson, ............. de reaprovizinare este ⎜ q 0 ,T0 ⎟ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎜ h , rh ⎟
⎝ ⎠
COSTUL OPTIM ∧
11. In modelul lui Wilson .............. al intretinerii stocului este C 0 = 2 srh
LIPSEI DE STOC
12. In modelul clasic al ............................., functia obiectiv de minimizat este C(S,T) =
C hS 2 d (rT − S )
2
+ +
T 2rT 2rT
ERGODIC
13. Solutia sistemului de ecuatii diferentiale asociat unui proces de nastere si deces .................. sau
−1
λ
n ⎡ ∞ n −1 λ ⎤
stationar este pn = ∏ α p0 , unde p0 = ⎢1 + ∑∏μα ⎥
α = 0 μα + 1 ⎣ n = 1α = 0 α + 1 ⎦


MEDIU
14. Intr-un sistem de asteptare, numarul ............ de clienti din sistem este E[NT]= ∑ np n
n =0
STATII
15. Intr-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu numarul mediu de .......... care lenevesc este E[NID]
c
= ∑ (c − n) pn
n =0
MEDIE
16. Intr-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu, lungimea ............ a cozii de asteptare este E[WL] =

∑ (n − c) pn
n=c
MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR ECONOMICE

1)Selectaţi afirmaţia falsă despre utilizarea modelelor economico-matematice.


1 modelul este o reprezentare simplificată şi izomorfă a realităţii, menită să permită studiul
acesteia altfel decât prin experimentare directă;
2 modelul reflectă într-un mod convenţional principalele caracteristici ale realităţii, conside-
rate esenţiale pentru scopul cercetării;
3 cu ajutorul modelelor se identifică soluţii optime la probleme complexe, formulate ambi-
guu şi cu date de intrare imprecise şi incomplete;
4 un model trebuie să fie simplu, robust, uşor de aplicat şi de controlat;
5 „manipularea” modelului presupune transformări ale valorilor exogene în valori
căutate/studiate ale variabilelor endogene care descriu caracteristicile esenţiale ale obiectu-
lui studiat.
ANS: 3

2)Expresia matematică care limitează intervalul în care variabilele rezultat ar putea fi calculate este
echivalentă:

1 unei funcţii obiectiv;


2 unui criterii de decizie;
3 unei restricţii;
4 unei funcţii de utilitate;
5 unei variabile duale.
ANS: 3

3) O soluţie optimă se identifică:

1 din mulţimea soluţiilor admisibile folosind un anume criteriu de decizie sau o funcţie
scop;
2 din mulţimea valorilor variabilelor independente;
3 cu ajutorul unei tehnici de simulare sau a unor metode euristice;
4 cu ajutorul mai multor criterii de decizie / funcţii scop (independente) considerate simul-
tan;
5 luând în considerare subiectivismul cercetătorului decidentului.
ANS: 1

4) Spre deosebire de programarea liniară sau programarea dinamică, simularea nu se bazează pe un


model analitic. Aceasta presupune că rezultatele obţinute prin simulare sunt:

1 valori optime;
2 simplificate;
3 euristice;
4 aproximări ale unor valori reale;
5 nerealiste.
ANS: 4
5) Printre aspectele relevante pentru diferenţierea modelelor normative (bazate pe optimizare) şi
cele descriptive (bazate pe satisfacţie) nu se enumeră:

1 mulţimea condiţiilor ce trebuie satisfăcute;


2 alternative studiate;
3 ordonarea şi testarea alternativelor;
4 numărul de decidenţi;
5 modelul de testare utilizat
ANS: 4

6) In funcţie de natura datelor, modelele se împart în următoarele categorii:

1 deterministe / stochastice / fuzzy;


2 multiatribut / multiobiectiv;
3 modele de optimizare / de simulare;
4 de previziune, de organizare, de coordonare, de antrenare, de control;
5 normative /descriptive.
ANS: 1

7)Selectaţi afirmaţia falsă din următoarele propoziţii referitoare la avantajele oferite de tehnica simulă-
rii:

1 simularea poate fi folosită pentru a verifica o soluţie nesigură obţinută pe cale analitică;
2 simularea permite controlul fenomenelor reale, prin soluţiile oferite putându-se corecta de-
ciziile efectuate anterior;
3 simularea permite intuirea unor fenomene reale, verificându-se verosimilitatea unor ipo-
teze de evoluţie;
4 prin simulare se pun în evidenţă acele variabile semnificative pentru studiul fenomenului
real şi legăturile dintre acestea;
5 prin formularea şi experimentarea unor modele, prin simulare se pot culege în mod sistem-
atic date concludente şi sugestive pentru evoluţia fenomenelor reale.
ANS: 1

8) Determinaţi din următoarea enumerare:

conceptul folosit pentru a descrie mulţimea finită de operaţii / instrucţiuni / comenzi care execu-
tate într-o anumită succesiune duc la transformarea datelor de intrare într-un set de valori de
ieşire.

1 vector
2 algoritm
3 structură
4 model
5 problemă
ANS: 2

9) Mărimile care caracterizează procesele economice din punct de vedere al preciziei lor pot fi
clasificate în mărimi:
A. Fuzzy/vagi;
B. Aproximative;
C. Euristice;
D. Exacte;
E. Stochastice;
F. Deterministe;
G. Precise;
H. Imprecise.

Indicaţi combinaţia corectă:

1 A+B+H
2 D+F+G
3 A+E+F
4 C+E+H
5 A+B+G
ANS: 3

10) Atunci când gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociază unui grad mediu de completi-
tudine se recomandă utilizarea:

1 analogiilor;
2 modelelor deterministe;
3 abordării stochastice;
4 mulţimilor vagi (fuzzy);
5 informaţiilor nerelevante.
ANS: 2

11) Selectaţi afirmaţia falsă referitoare la experimentarea unui model economico-matematic:

1 aceasta se poate face în plan real, prin intervenţia cercetătorului în definirea cadrului de
experimentare;
2 aceasta se poate realiza "în plan virtual" pe eşantioane de mari dimensiuni, furnizând
estimări complete la costuri rezonabile;
3 este o etapă necesară a procesului de modelare fiind precedată de identificarea problemei
prin cunoaşterea detaliată a realităţii şi de construirea modelului propriu-zis;
4 este o etapă necesară a procesului de modelare fiind urmată de rezolvarea şi implementa-
rea modelului şi, eventual, de actualizarea soluţiei prin analiza de senzitivitate;
5 aceasta se poate face "in plan real" prin observarea completă sau exhaustivă a realităţii.
ANS: 5

12) Referitor la o problemă de programare liniară, introducerea impreciziei (relaxarea datelor inex-
acte), prin care coeficienţii variabilelor sau termenii liberi ai restricţiilor sunt mulţimi vagi, con-
duce la:

1 programarea dinamică;
2 programarea fuzzy;
3 programarea în numere întregi;
4 programarea stochastică;
5 programarea în numere întregi.
ANS: 2

13) În cazul problemelor de dimensiuni mari, de natură stochastică sau vagă, se recomandă:

1 algoritmi exacţi;
2 algoritmi euristici;
3 algoritmi bazaţi pe tehnici de optimizare;
4 algoritmi lingvistici;
5 algoritmi de programare liniară cu variabile 0/1.
ANS: 2

14)Metodele de tip determinist se folosesc, în general, atunci când:


1 problema descrisă este complexă şi se pot crea scenarii de evoluţie probabilă descrise prin
variabile aleatoare;
2 dispunem de date inexacte, dar problema este de dimensiuni mari;
3 dispunem de date suficient de precise şi în cantitate mare;
4 dispunem de date inexacte; dar problema este de dimensiuni mici;
5 se doreşte previzionarea comportamentului unui sistem economico-social caracterizat prin
mai multe stări posibile.
ANS: 3

15) Soluţia oferită prin aplicarea modelelor euristice este:

1 soluţie optimă;
2 soluţie optimă cu o anumită probabilitate;
3 o soluţie "bună" fără să se arate că este "cea mai bună posibilă";
4 soluţie suboptimală cu o anumită probabilitate;
5 soluţie întreagă.
ANS: 3

16)Selectaţi afirmaţia falsă: "Recunoaşterea faptului că în studiul fenomenelor socio-economice, creş-


terea preciziei datelor afectează în sens invers proporţional completitudinea acestora conduce la:

1 abordarea stochastică a problemelor".;


2 folosirea teoriei jocurilor";
3 abordarea cu ajutorul mulţimilor vagi";
4 abordarea prin strategii de tipul "încercare şi eroare".;
5 folosirea tehnicilor de optimizare".
ANS: 5

17) Pentru rezolvarea unor probleme în care volumul de date disponibile este redus se pot folosi:

1 modele deterministe;
2 modele stochastice;
3 modele probabilistice;
4 modele fuzzy;
5 modele econometrice.
ANS: 2

18) Modelele de simulare au un caracter:

1 deductiv;
2 stochastic;
3 probabilist;
4 procedural;
5 determinist.
ANS: 4

19) Selectaţi afirmaţia falsă:

1 scăderea simultană a preciziei şi completitudinii datelor folosite într-un model economico-


matematic permite o abordare optimală cu ajutorul modelelor deterministe.
2 precizia şi completitudinea reprezintă atribute distincte, care dau măsura utilităţii unui set
de date pentru extragerea unor informaţii necesare procesului decizional.
3 scăderea alternativă a preciziei sau completitudinii datelor conduce la o abordare
stochastică, la folosirea teoriei jocurilor strategice sau a mulţimilor fuzzy.
4 precizia şi completitudinea ridicate ale datelor folosite într-un model economic-matematic
fac posibilă aplicarea cu bune rezultate a tehnicilor de învăţare de tip "încercare şi eroare".
5 cel mai adesea, complexitatea fenomenelor şi proceselor economico-sociale conduc la im-
posibilitatea obţinerii simultane a unei precizii ridicate şi a unui grad de completitudine
mare a informaţiilor disponibile.
ANS: 1

20) Selectaţi afirmaţia falsă referitoare la decizia economică:

1 „decizia presupune alegerea între mai multe variante de decizie (formulate ca alternative
mutual exclusive)”;
2 „decizia economică presupune activitatea de căutare conştientă a unei variante de acţiune
menită să contribuie la atingerea unui obiectiv stabilit anterior”;
3 „decizia rezultă ca urmare a procesării în mod conştient şi raţional a unor informaţii şi cu-
noştinţe”;
4 „decizia aparţine unei persoane sau grup de persoane care dispune de autoritatea necesară
şi care răspunde de gestiunea eficientă a unor resurse într-o organizaţie”;
5 „decizia economică implică folosirea unor algoritmi de tip determinist, aplicaţi pentru date
de intrare exacte, rezultatul deciziei fiind o strategie optimă de acţiune”.
ANS: 5

21)Diferenţa dintre valoarea obţinută prin decizia optimă pentru o anumită stare a naturii şi valoarea re-
zultată din oricare altă alegere a variantei decizionale se numeşte:

1 risc;
2 raţionalitate;
3 regret;
4 incertitudine;
5 eroare.
ANS: 3
22)Diferenţa principală dintre modul în care acţionează natura (mediul înconjurător) şi modul în care ar
acţiona un partener conştient constă în faptul că:

1 timpul de reacţie de care dispune decidentul este mai scurt;


2 mediul extern „acţionează” fără un scop;
3 acţiunile mediului pot fi prevăzute în ipoteza de raţionalitate;
4 în general, natura „acţionează” în favoarea decidentului;
5 natura este "previzibilă".
ANS: 2

23) Caracteristic situaţiei decizionale în condiţii de certitudine este faptul că:

1 fiecărei variante decizionale îi corespund mai multe consecinţe decizionale pentru care nu
se cunosc probabilităţile de apariţie;
2 fiecărei variante decizionale îi corespund mai multe consecinţe decizionale pentru care se
cunosc probabilităţile de apariţie;
3 elementele procesului decizional sunt variabile controlabile, cu caracteristici cunoscute, cu
evoluţii ce pot fi anticipate cu precizie acceptabilă;
4 numărul de variabile (atât controlabile, cât şi necontrolabile) este ridicat, totuşi anticiparea
evoluţiei celor necontrolabile este posibilă (cu un grad satisfăcător de aproximaţie);
5 probabilitatea de apariţie a unor consecinţe decizionale poate fi determinată prin estimări
subiective sau prin studiul statistic al frecvenţei de apariţie a unor elemente aleatoare.
ANS: 3

24) Ca regulă de identificare a variantei optime de decizie nu poate fi considerată:

1 exprimarea preferinţei subiective sau intuitive a decidentului;


2 compararea „calităţii” fiecărei variante decizionale cu ajutorul unei reguli de decizie;
3 folosirea unor metode analitice;
4 folosirea unor metode euristice;
5 compararea „utilităţii” fiecărei variante decizionale.
ANS: 1

25) Decizii în condiţii de incertitudine se iau atunci când:

1 nu există informaţii privind probabilităţile de realizare ale stărilor naturii;


2 managerul dispune de informaţii complete asupra desfăşurării viitoare a procesului anali-
zat;
3 nu se pot identifica elementele generale ale unui model de decizie;
4 se cunosc probabilităţile de realizare a stărilor naturii;
5 fiecărei variante îi corespunde o singură consecinţă/ un singur rezultat.
ANS: 1

26) Ca metodă de raţionalizare a deciziilor în condiţii de incertitudine se recomandă folosirea:

1 numai a tehnicii de tip pesimist sau prudent (Wald) având în vedere ipoteza aversiunii faţă
de risc a agenţilor economici;
2 numai a tehnicii de tip optimist având în vedere ipoteza înclinaţiei faţă de risc a agenţilor
economici;
3 indicatorului de tip speranţă matematică a consecinţelor decizionale;
4 indicatorului de tip speranţă matematică pentru matricea regretelor;
5 următoarelor tehnici: Wald, Savage, Hurwicz, Laplace.
ANS: 5

27)Deciziile în condiţii de risc se deosebesc de cele în condiţii de incertitudine prin faptul că:
1 la primele se cunosc probabilităţile asociate stărilor obiective ale naturii;
2 la primele, decidentul foloseşte conceptul de utilitate;
3 primele se referă la mai multe criterii;
4 primele presupun pierderi mai mari decât celelalte;
5 primele sunt condiţionate de celelalte.
ANS: 1

28) În cazul unei probleme decizionale cu consecinţe de tip profit, alegerea variantei decizionale op-
time în condiţii de incertitudine cu criteriul Savage se face aplicând formula:
unde:
Cij - consecinţa economică (de tip profit) a alegerii variantei de decizie i, i=1,...,m, în condiţiile în
care s-a produs starea naturii j, j=1,...,n;
V* - variantă optimă;
pj – probabilitatea manifestării pentru starea naturii SNj.

1 max i min j C ij → V *
2 1 n

maxi ∑ Cij
n j=1
V∗

3 min i max j C ij → V *
4 n

∑p C
j =1
j ij →V*,
max
5 min i max j R ij → V* , unde R ij = max i C ij − C ij

ANS: 5

29) În cazul unei probleme decizionale cu consecinţe de tip profit, alegerea variantei decizionale op-
time în condiţii de incertitudine cu criteriul Wald se face aplicând formula:
unde:

Cij consecinţa economică a alegerii variantei de decizie i, i=1,...,m, în condiţiile în care s-a
produs starea obiectivă j, j=1,...,n;
V* variantă optimă;
pj – probabilitatea manifestării stării a naturii j.

1 max min Cij → V *


i = 1 ,m j = 1 ,n
;
2 1 n
max
i =1 ,m n
∑C
j =1
ij →V*

3 min max Cij → V *


i = 1 ,m j = 1,n
4 n
max
i = 1 ,n
∑p
j =1
j ⋅ Cij → V *

5 min max Rij Ri j = max Cij − Cij


j = 1 ,n
i =1,m j = 1,n
unde
ANS: 1

30) Selectaţi afirmaţia falsă:


1 Ca tehnică de raţionalizare a deciziilor în condiţii de risc se foloseşte transformarea unor
judecăţi calitative de verosimilitate în echivalenţe numerice (valori în intervalul [0,1]).
2 Deciziile în condiţii de risc se adoptă întotdeauna pe baza unor ipoteze privind rezultatele
potenţiale pentru fiecare variantă decizională în parte.
3 Deciziile în condiţii de risc se adoptă pe baza preferinţei decidentului pentru consecinţele
decizionale exprimate prin atitudinea faţă de risc (neutralitate, de înclinaţie, de aversiune).
4 Pentru raţionalizarea deciziilor în condiţii de nedeterminare se folosesc probabilităţi esti-
mate subiectiv de către decident (pe baza experienţei, intuiţiei) sau determinate obiectiv
(prin metode statistico-matematice).
5 Luarea deciziilor în condiţii de risc poate fi efectuată prin compararea valorii aşteptate
asociate variantelor decizionale cu valoarea identificată de regula prudentă maximin
(Wald).
ANS: 5

31) Selectaţi afirmaţia adevărată referitoare la valoarea informaţiei perfecte (VIP):


unde:
Cij consecinţa economică (de tip profit) a alegerii variantei de decizie i, i=1,...,m, în condiţiile în
care s-a produs starea obiectivă j, j=1,...,n;
pj – probabilitatea manifestării stării a naturii j.

1 este dată de diferenţa dintre profitul estimat a fi obţinut în condiţiile cunoaşterii complete a
informaţiilor şi costul achiziţionării informaţiilor perfecte (C);
2 rolul informaţiei perfecte este dat de posibilitatea (teoretică) de a preschimba situaţia deci-
zională din una în condiţii de risc într-una în condiţii de incertitudine;
3 valoarea VIP pentru modelele de decizii incerte este mai mică în comparaţie cu valoare
VIP calculată pentru decizii în condiţii de risc;
4 n n

∑p j ⋅ max Cij − max ⋅ ∑ p j ⋅ Cij


i i
se calculează cu formula: VIP =; j =1 j =1

5 dacă VIP > C nu se recomandă achiziţionarea informaţiei perfecte / adiţionale.


ANS: 4

32) Metoda arborilor de decizie presupune:

1 evaluarea nodurilor iniţiale înaintea celor finale;


2 evaluarea tuturor nodurilor de decizie înaintea celor de tip incertitudine;
3 eliminarea din calcul a variantelor aparent nefavorabile la un anumit moment;
4 alegerea variantei cu cea mai mare probabilitate de realizare;
5 evaluarea nodurilor de tip eveniment înaintea nodurilor de tip decizie.
ANS: 5
33) Selectaţi afirmaţia falsă referitoare la metoda arborelui de decizie:

O întreprindere din sectorul public are la dispoziţie trei variante de extindere a activităţii din
care doreşte să selecteze varianta optimă în condiţiile minimizării investiţiilor (tabelul 1 – sume
necesare stabilite pe baza informaţiilor din studiile de fezabilitate) şi în trei scenarii posibile /
stări ale naturii (evoluţie favorabilă, satisfăcătoare, nefavorabilă a economiei în următorii ani).
Tabelul 1. Matricea consecinţelor
Variante decizionale
Stările naturii
S1 S2 S3
V1 14000 11125 8250
V2 13800 11050 8300
V3 13500 11000 8500

1 se aplică la situaţiile decizionale de mare complexitate, în care sunt implicate evenimente


aleatorii care se produc succesiv;
2 în reprezentarea diagramei apar trei tipuri de noduri (de decizie, de tip eveniment /de tip
consecinţă sau finale);
3 fiecare nod are mai multe noduri ascendente şi descendente;
4 alegerea variantei optime se realizează pe baza analizei comparative a speranţelor matema-
tice calculate până la nivelul nodului iniţial;
5 găsirea unei soluţii „optime” este echivalentă cu alegerea unui drum complet în arbore
(pornind de la nodurile finale ale arborelui şi până la nodul iniţial).
ANS: 3

34) Indicaţi răspunsul correct:

Folosind teoria deciziilor în condiţii de incertitudine şi programul informatic WINQSB/ modu-


lul Decision Analysis s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 2.Tabelul 2. Rezultatele
obţinute cu WINQSB/DA
Criterion Best Decision Decision Value
Maximin V3 ($13500)
Maximax V1 ($8250)
Hurwicz (p=0.8) V1 ($9400)
Minimax Regret V3 $250
Expected Value V3 ($11000)
Equal Likelihood V3 ($11000)
Expected Regret V3 $83.33
Expected Value without any Information = ($11000)
Expected Value with Perfect Information= ($10916.67)
Expected Value of Perfect Information = $83.33
In cazul unui decident neutru faţă de risc, varianta optimă:

1 este varianta 1;
2 este varianta 2;
3 este varianta 3;
4 poate oricare dintre variante, în mod indiferent;
5 nu se poate preciza optimalitatea pentru nici o variantă.
ANS: 5

35) Indicaţi răspunsul correct:

Folosind teoria deciziilor în condiţii de incertitudine şi programul informatic WINQSB/ modu-


lul Decision Analysis s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 2. Tabelul 2. Rezultatele
obţinute cu WINQSB/DA
Criterion Best Decision Decision Value
Maximin V3 ($13500)
Maximax V1 ($8250)
Hurwicz (p=0.8) V1 ($9400)
Minimax Regret V3 $250
Expected Value V3 ($11000)
Equal Likelihood V3 ($11000)
Expected Regret V3 $83.33
Expected Value without any Information = ($11000)
Expected Value with Perfect Information= ($10916.67)
Expected Value of Perfect Information = $83.33
Selectaţi afirmaţia falsă referitoare la valoarea informaţiei perfecte (VIP) pentru această prob-
lema decizională:

1 dacă se dispune de posibilitatea achiziţiei de informatie completă, iar pretul acesteia este
de 83,33 u.m., nu se recomandă achiziţionarea informatiei;
2 dacă se dispune de posibilitatea achiziţiei de informaţie completă, iar pretul acesteia este
de mai mic de 83,33 u.m., nu se recomandă completarea informaţiilor;
3 valoarea informaţiei perfecte este de 83,33 u.m.
4 valoarea asteptată a profitului în condiţiile dispunerii de informaţie perfectă este de
10916.67 u.m.;
5 valoarea asteptată a profitului fără informaţie perfectă este de 11000 u.m.
ANS: 2

36) Indicaţi răspunsul correct:

Folosind teoria deciziilor în condiţii de incertitudine şi programul informatic WINQSB/ modu-


lul Decision Analysis s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 2.
Tabelul 1. Matricea consecinţelor
Variante decizionale
Stările naturii
S1 S2 S3
V1 14000 11125 8250
V2 13800 11050 8300
V3 13500 11000 8500

Tabelul 2. Rezultatele obţinute cu WINQSB/DA


Criterion Best Decision Decision Value
Maximin V3 ($13500)
Maximax V1 ($8250)
Hurwicz (p=0.8) V1 ($9400)
Minimax Regret V3 $250
Expected Value V3 ($11000)
Equal Likelihood V3 ($11000)
Expected Regret V3 $83.33
Expected Value without any Information = ($11000)
Expected Value with Perfect Information= ($10916.67)
Expected Value of Perfect Information = $83.33
În condiţii de risc (prin acordarea unor probabilităţi celor 3 stări ale naturii), valoarea
informaţiei perfecte:

1 se păstrează constantă;
2 se reduce cu 83,33 um.:
3 creşte cu 83.33. um:
4 creşte cu o valoare care se poate calcula cu informaţiile disponibile în tabelul 1;
5 se reduce cu o valoare care se poate calcula cu informaţiile disponibile în tabelul 1
ANS: 5

37) Indicaţi răspunsul correct:

Folosind teoria deciziilor în condiţii de incertitudine şi programul informatic WINQSB/ modu-


lul Decision Analysis s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 2.
Tabelul 1. Matricea consecinţelor
Variante decizionale
Stările naturii
S1 S2 S3
V1 14000 11125 8250
V2 13800 11050 8300
V3 13500 11000 8500

Tabelul 2. Rezultatele obţinute cu WINQSB/DA


Criterion Best Decision Decision Value
Maximin V3 ($13500)
Maximax V1 ($8250)
Hurwicz (p=0.8) V1 ($9400)
Minimax Regret V3 $250
Expected Value V3 ($11000)
Equal Likelihood V3 ($11000)
Expected Regret V3 $83.33
Expected Value without any Information = ($11000)
Expected Value with Perfect Information= ($10916.67)
Expected Value of Perfect Information = $83.33
Pentru modelul matriceal în condiţii de risc, folosind aceeaşi matrice a consecinţelor (tabelul 1),
informaţia disponibilă se suplimentează cu vectorul de probabilităţi asociate stărilor naturii:
(0,35, 0,45, 0,2). Atunci, rezultatul (vezi tabelul 2) se modifică în cazul aplicării criteriului:

1 maxmin (criteriul Wald);


2 maxmax (criteriul superoptimist);
3 Hurwicz;
4 expected value (valoare aşteptată);
5 equal likelihood (criteriul Laplace).
ANS: 4

38)Indicaţi răspunsul corect.


Construind arborele de decizie pentru matricea consecinţelor din tabelul 1 şi folosind probabil-
ităţile asociate stărilor naturii de 0,35, 0,45 şi 0,2 se obţine figura 1 - rezolvarea corespunde celei
din produsul informatic WINQSB/modulul Decision Analysis.
Tabelul 1. Matricea consecinţelor
Variante decizionale
Stările naturii
S1 S2 S3
V1 14000 11125 8250
V2 13800 11050 8300
V3 13500 11000 8500
Valoarea nodului 4 s-a calculat:

1 alegând minimul dintre valorile nodurilor imediat următoare;


2 prin calculul valorii aşteptate utilizând valorile nodurilor imediat următoare şi probabil-
ităţile asociate;
3 prin media aritmetică;
4 independent de probabilităţi;
5 pe baza valorii din nodul 1.
ANS: 2

39)Indicaţi răspunsul corect.


Construind arborele de decizie pentru matricea consecinţelor din tabelul 1 şi folosind probabi-
lităţile asociate stărilor naturii de 0,35, 0,45 şi 0,2 se obţine figura 1 - rezolvarea corespunde ce-
lei din produsul informatic WINQSB/modulul Decision Analysis.
Tabelul 1. Matricea consecinţelor
Variante decizionale
Stările naturii
S1 S2 S3
V1 14000 11125 8250
V2 13800 11050 8300
V3 13500 11000 8500

Selectaţi afirmaţia falsă despre nodul 4:

1 este un nod de tip decizie;


2 este un nod de tip eveniment / şansă;
3 valoarea sa este de -11375 u.m.;
4 valoarea se calculează prin speranţa matematică a valorile din nodurile imediat următoare;
5 nu este luat în considerare pentru identificarea soluţiei optime.
ANS: 1

40)Indicaţi răspunsul corect.


Construind arborele de decizie pentru matricea consecinţelor din tabelul 1 şi folosind probabil-
ităţile asociate stărilor naturii de 0,35, 0,45 şi 0,2 se obţine figura 1 - rezolvarea corespunde celei
din produsul informatic WINQSB/modulul Decision Analysis. I
Tabelul 1. Matricea consecinţelor
Variante decizionale
Stările naturii
S1 S2 S3
V1 14000 11125 8250
V2 13800 11050 8300
V3 13500 11000 8500

Valoarea asociată nodului 1:

1 desemnează strategia optimă pentru procesul decizional;


2 este calculată ca speranţă matematică a valorilor din nodurile 2, 3 şi 4;
3 este o valoare neafectată de risc;
4 exprimă înclinaţia faţă de risc a decidentului;
5 este determinată prin compararea valorilor din nodurile 2, 3 şi 4 (noduri imediat urmă-
toare).
ANS: 5

41) Selectaţi afirmaţia falsă despre optimizarea multicriterială:

1 în cazul optimizării multiobiectiv, mulţimea variantelor de decizie este finită;


2 conceptul de multicriterialitate este strâns legat de optimizarea flexibilă;
3 cazul optimizării multiobiectiv se tratează distinct de cazul optimizării multiatribut;
4 în marea lor majoritate, problemele decizionale economice sunt multicriteriale;
5 orice problemă de optimizare multicriterială evidenţiază o soluţie suboptimală care rezultă
prin considerarea tuturor criteriilor simultan.
ANS: 1

42) In teoria ştiinţifică a deciziilor, utilitatea reprezintă:

1 o valoare subiectivă asociată unui anumit rezultat economic şi asigură comparabilitatea


variantelor decizionale evaluate cu ajutorul mai multor criterii;
2 o curbă ce exprimă valoarea aşteptată în condiţii de informaţii perfecte şi riscul asociat;
3 o curbă ce reprezintă valoarea aşteptată a indicatorului în funcţie de timp;
4 valoarea câştigului estimat pentru cea mai defavorabilă situaţie / stare a naturii;
5 valoarea pierderii estimate pentru cea mai defavorabilă situaţie / stare a naturii.
ANS: 1

43) Selectaţi afirmaţia falsă: „În cazul optimizării multiatribut:

1 mulţimea alternativelor/variantelor de acţiune este finită;


2 fiecare alternativă este caracterizată de mai multe atribute;
3 alternativa optimă aleasă este aceea care satisface cel mai bine toate atributele;
4 există metode specifice pentru situaţii caracterizate de risc şi incertitudine;
5 mulţimea soluţiilor posibile este infinită”.
ANS: 5

44) Pe baza tabelelor 3 şi 4, indicaţi răspunsul corect:

In vederea achiziţionării unui scanner de mare productivitate, o instituţie publică a întocmit un


caiet de sarcini care a indicat următoarele criterii ca foarte importante pentru adjudecarea oferte-
lor de licitaţie:

Criteriul C1 – valoarea echipamentului (mii lei)


Criteriul C2 – cheltuieli de exploatare (mii lei la 1000 pagini A4 scanate)
Criteriul C3 – timpul mediu de funcţionare normală (număr de ore / 1000 ore de funcţionare)
Criteriul C4 – posibilitatea de asigurare a service-ului după expirarea perioadei de garanţie.
Principalele caracteristici în funcţie de criteriile menţionate sunt prezentate pentru cele mai inter-
esante 4 oferte în tabelul 3:
Tabel 3 – Informaţii preliminare
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 14900 36.5 987 Resurse proprii

Oferta 2 14780 38.0 979 intermediari


Oferta 3 15100 41.0 994 Resurse proprii

Oferta 4 14850 37.5 989 posibil


Tabelul 4 – Matricea utilităţilor
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 0.625 1 0.46 1
Oferta 2 1 0.666 0 0.66
Oferta 3 0 0 1 1
Oferta 4 0.781 0.77 0.33 0.33

Indicaţi oferta cea mai convenabilă din punctul de vedere al celei mai mari utilităţi sinteză:

1 oferta 1;
2 oferta 2;
3 oferta 3;
4 oferta 4;
5 nu se poate distinge cea mai bună ofertă pe baza informaţiilor disponibile.
ANS: 1

45) Pe baza tabelelor 3 şi 4, indicaţi răspunsul corect:

In vederea achiziţionării unui scanner de mare productivitate, o instituţie publică a întocmit un


caiet de sarcini care a indicat următoarele criterii ca foarte importante pentru adjudecarea oferte-
lor de licitaţie:

Criteriul C1 – valoarea echipamentului (mii lei)


Criteriul C2 – cheltuieli de exploatare (mii lei la 1000 pagini A4 scanate)
Criteriul C3 – timpul mediu de funcţionare normală (număr de ore / 1000 ore de funcţionare)
Criteriul C4 – posibilitatea de asigurare a service-ului după expirarea perioadei de garanţie.
Principalele caracteristici în funcţie de criteriile menţionate sunt prezentate pentru cele mai inter-
esante 4 oferte în tabelul 3:
Tabel 3 – Informaţii preliminare
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 14900 36.5 987 Resurse proprii

Oferta 2 14780 38.0 979 intermediari


Oferta 3 15100 41.0 994 Resurse proprii

Oferta 4 14850 37.5 989 posibil


Tabelul 4 – Matricea utilităţilor
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 0.625 1 0.46 1
Oferta 2 1 0.666 0 0.66
Oferta 3 0 0 1 1
Oferta 4 0.781 0.77 0.33 0.33

Selectaţi afirmaţia adevărată:

1 coeficienţii de importanţă nu influenţează asupra alegerii variantei preferate;


2 soluţia aleasă este optimă;
3 selecţia ofertelor este absolut obiectivă;
4 ordinea de preferinţă a ofertelor se modifică odată cu schimbarea importanţei criteriilor;
5 se recomandă ca utilitatea sinteză să fie cât mai aproape de 1.
ANS: 4

46) Pe baza tabelelor 3 şi 4, indicaţi răspunsul corect:

In vederea achiziţionării unui scanner de mare productivitate, o instituţie publică a întocmit un


caiet de sarcini care a indicat următoarele criterii ca foarte importante pentru adjudecarea oferte-
lor de licitaţie:

Criteriul C1 – valoarea echipamentului (mii lei)


Criteriul C2 – cheltuieli de exploatare (mii lei la 1000 pagini A4 scanate)
Criteriul C3 – timpul mediu de funcţionare normală (număr de ore / 1000 ore de funcţionare)
Criteriul C4 – posibilitatea de asigurare a service-ului după expirarea perioadei de garanţie.
Principalele caracteristici în funcţie de criteriile menţionate sunt prezentate pentru cele mai inter-
esante 4 oferte în tabelul 3:
Tabel 3 – Informaţii preliminare
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 14900 36.5 987 Resurse proprii

Oferta 2 14780 38.0 979 intermediari


Oferta 3 15100 41.0 994 Resurse proprii

Oferta 4 14850 37.5 989 posibil


Tabelul 4 – Matricea utilităţilor
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 0.625 1 0.46 1
Oferta 2 1 0.666 0 0.66
Oferta 3 0 0 1 1
Oferta 4 0.781 0.77 0.33 0.33

Setul de utilităţi corespunzătoare criteriului C4 se determină:

1 aj max − aij
cu ajutorul unei formule de tipul aj max − aj min
;
2 prin extrapolare;
3 obiectiv - cu ajutorul unui procedeu de optimizare;
4 subiectiv – prin acordarea de valori în intervalul [0,1];
5 prin simulare.
ANS: 5

47) Pe baza tabelelor 3 şi 4, indicaţi răspunsul corect:

In vederea achiziţionării unui scanner de mare productivitate, o instituţie publică a întocmit un


caiet de sarcini care a indicat următoarele criterii ca foarte importante pentru adjudecarea oferte-
lor de licitaţie:

Criteriul C1 – valoarea echipamentului (mii lei)


Criteriul C2 – cheltuieli de exploatare (mii lei la 1000 pagini A4 scanate)
Criteriul C3 – timpul mediu de funcţionare normală (număr de ore / 1000 ore de funcţionare)
Criteriul C4 – posibilitatea de asigurare a service-ului după expirarea perioadei de garanţie.
Principalele caracteristici în funcţie de criteriile menţionate sunt prezentate pentru cele mai inter-
esante 4 oferte în tabelul 3:
Tabel 3 – Informaţii preliminare
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 14900 36.5 987 Resurse proprii

Oferta 2 14780 38.0 979 intermediari


Oferta 3 15100 41.0 994 Resurse proprii

Oferta 4 14850 37.5 989 posibil


Tabelul 4 – Matricea utilităţilor
Coef de importanţă C1 C2 C3 C4
0,4 0,3 0,2 0,1
Oferta 1 0.625 1 0.46 1
Oferta 2 1 0.666 0 0.66
Oferta 3 0 0 1 1
Oferta 4 0.781 0.77 0.33 0.33

Setul de utilităţi corespunzătoare criteriului C2 se determină:

1 aj max − aij
cu ajutorul unei formule de tipul aj max − aj min ;
2 aij − aj min
cu ajutorul unei formule de tipul aj max − aj min ;
3 cu ajutorul estimărilor decidentului;
4 subiectiv – prin acordarea de valori în intervalul [0,1];
5 prin simulare.
ANS: 1

48) Selectaţi afirmaţia falsă referitoare la metoda programării scop (Goal Programming):

1 Se poate aplica în două variante: cu obiective de importanţă egală şi cu priorităţi diferite


acordate obiectivelor;
2 În cazul în care obiectivele sunt exprimate în unităţi de măsură diferite, pentru minimiza-
rea deviaţiilor faţă de nivelurile de aspiraţie este necesară determinarea unor costuri de
«penalizare» ale deviaţiilor.
3 Ideea de bază a acestei metode, constă în transformarea obiectivelor în «restricţii scop»
prin specificarea pentru fiecare obiectiv a unui nivel de aspiraţie;
4 Nivelurile de aspiraţie pot fi precizate de către decident sau calculate prin rezolvarea unor
modele de programare liniară formate din fiecare funcţie obiectiv şi sistemul de restricţii;
5 Se caută acea soluţie care atinge toate nivelurile de aspiraţie, fără a permite înregistrarea
de abateri
ANS: 5

49) Selectaţi afirmaţia falsă: ”În cazul optimizării multiobiectiv:

1 mulţimea soluţiilor posibile este finită;


2 criteriile de optim se prezintă sub forma unor funcţii obiectiv care trebuie maximizate sau
minimizate;
3 în această categorie, cel mai frecvent utilizată este metoda de programare liniară cu mai
multe funcţii obiectiv;
4 soluţia conduce la abateri cât mai mici faţă de scopurile specificate de decident;
5 criteriile de decizie pot avea diferite priorităţi”.
ANS: 1
50)Selectaţi afirmaţia adevărată referitoare la metoda programării scop (Goal Programming) aplicată
pentru r obiective:

1 Ideea de bază a acestei metode, constă în agregarea obiectivelor în într-o funcţie de utilit-
ate sinteză prin specificarea pentru fiecare obiectiv a unei utilităţi;
2 Nivelurile dorite sau prestabilite sunt identificate cu ajutorul unor modele de programare
liniară multicriteriale formate din r-1 funcţii obiectiv şi sistemul de restricţii;
3 Se caută acea soluţie care atinge toate nivelurile de aspiraţie, fără a permite înregistrarea
de abateri;
4 Fiecărei restricţii scop i se ataşează câte o pereche de variabile de abatere (care măsoară
deviaţia în plus, respectiv în minus faţă de scopul propus de decident) care sunt ambele di-
ferite de zero;
5 În cazul în care obiectivele sunt exprimate în unităţi de măsură diferite, pentru minimiza-
rea deviaţiilor faţă de nivelurile de aspiraţie este necesară determinarea unor costuri de
«penalizare» ale deviaţiilor.
ANS: 5

51) Încercarea de a lua în considerare factorii (controlabili sau nu) ce acţionează asupra unei organi-
zaţii conduce la utilizarea unor metode specifice de previziune. Metodele bazate pe serii de timp
se utilizează:

1 pentru prognoze pe termen lung (mai ales când intervin factori externi) sau atunci când nu
există date istorice sau acestea sunt limitate şi se bazează pe estimări subiective, mai de-
grabă decât pe date;
2 în situaţiile în care este posibilă identificarea unor relaţii funcţionale de tipul Y=f(x1, x2, …,
xn) unde Y variabila dependentă este exprimată în funcţie de nivelul factorilor
explicativi/independenţi (x1, x2, … xn);
3 în cazul în care evoluţia curentă a unui indicator depinde de nivelul anterior (în ipoteza
păstrării unui comportament inerţial al fenomenului): Y = f ( Y ,Y ,...) ;
t t −1 t −2

4 în cazul unor ecuaţii simultane sau sisteme de ecuaţii ce descriu în formă matematică dife-
rite legităţi economice şi pentru rezolvarea cărora este necesar un set de date iniţiale;
5 în situaţia în care se pot identifica factori externi care pot fi controlaţi prin intervenţie
controlată şi acţiune conştientă
ANS: 3

52) Printre trăsăturile funcţiei de previziune nu se numără:

1 precede celelalte funcţii (ajută şi iniţiază procesul decizional);


2 pune în evidenţă necesitatea practicării unui management previzional;
3 prin exercitarea ei, se anticipează evoluţia condiţiilor în care se va afla organizaţia, precum
şi starea, comportarea şi funcţionarea acesteia;
4 identifică tendinţele existente;
5 analizează procesele şi fenomenele de organizare şi coordonare a tuturor activităţilor.
ANS: 5

53) Între obiectivele analizei seriilor de timp, nu se numără:

1 obţinerea unei descrieri cât mai concise a unei serii de timp particulare;
2 determinarea unei reprezentări cât mai corecte a mecanismului de generare a procesului
care a produs realizarea dată (construirea unui model);
3 realizarea, pe baza rezultatelor obţinute anterior, a predicţiei valorilor viitoare ale seriei,
utilizând valorile anterioare;
4 demonstrarea legăturii care există între o variabilă dependentă şi alte variabile independ-
ente printr-o ecuaţie de regresie;
5 conducerea procesului care a generat seria, prin examinarea a ceea ce se poate întâmpla
dacă se modifică anumiţi parametri ai modelului sau prin stabilirea unei politici de inter-
venţie, atunci când deviaţiile procesului în raport cu un obiectiv depăşesc o anumită
valoare.
ANS: 3

54) Selectaţi afirmaţia adevărată de maximă generalitate; „Intre componentele esenţiale ale unei serii
dinamice se includ:

1 variaţiile ciclice şi oscilaţiile pur aleatoare”.


2 variaţiile sezoniere şi oscilaţiile pur aleatoare”.
3 tendinţa şi oscilaţiile pur aleatoare”.
4 variaţiile ciclice şi cele sezoniere”.
5 tendinţa, variaţiile ciclice, cele sezoniere şi oscilaţiile pur aleatoare”.
ANS: 5

55) Selectaţi din următoarea enumerare, componenta care nu este specifică analizei seriei temporale
a unui indicator sau fenomen economic (de exemplu: cursul de schimb):

1 trendul (tendinţa);
2 variaţia ciclică;
3 variaţia sezonieră;
4 fluctuaţiile neregulate/întâmplătoare;
5 viteza de creştere/descreştere a mărimii indicatorului.
ANS: 5

56) În modelul ajustării exponenţiale, alegerea unei valori apropiate de 0 pentru ? va conduce:

1 la apariţia unor erori de previziune mici;


2 la obţinerea unor valori îndepărtate de valorile ajustate (previzionate) din momentul ante-
rior;
3 la o pantă pozitivă a dreptei de regresie;
4 la ajustarea puternică a oscilaţiilor din seria de date reale;
5 la valori descrescătoare ale valorilor ajustate (previzionate).
ANS: 4

57)Procedeele de previziune bazate pe modelul Brown (cu un singur factor de nivelare în jurul mediei)
pot fi aplicate în practică dacă:

1 prognoza se face pe termen lung;


2 există informaţii din perioadele trecute asupra evoluţiei indicatorului considerat;
3 se produc schimbări majore în evoluţia fenomenului studiat;
4 se poate determina valoarea factorului de nivelare prin metoda celor mai mici pătrate;
5 coeficienţii de nivelare se pot determina foarte riguros.
ANS: 2

58)”In modelul ajustării exponenţiale primare, coeficientul de nivelare α:


1 are o valoare unică α=0,5, stabilită ca medie a valorilor minimă şi maximă pentru ?;
2 influenţează modul în care observaţiile trecute (datele istorice) sunt ponderate;
3 este o variabilă aleatoare uniform distribuită cu valori în intervalul [0,1];
4 nu influenţează acurateţea prognozei;
5 se poate obţine prin tehnica optimizării (prin programare liniară cu variabile 0 şi 1”.
ANS: 2

59) Selectaţi afirmaţia falsă: "In metoda ajustării exponenţiale a lui Brown (cu un singur factor de
nivelare, α ∈ [0,1] ):

1 formula F t+1 = α y t + (1 - α ) F t se recomandă în cazul seriilor de date cu caracter staţionar


şi pentru care nu se înregistrează un trend liniar şi/sau variaţii sezoniere".
2 pentru determinarea lui α se apelează la tehnici de simulare".
3 pentru seriile de date ce înregistrează fluctuaţii mari se recomandă valori mici ale lui α ".
4 calitatea ajustării se apreciază prin calculul erorilor de ajustare".
5 se pot estima valorile indicilor de sezonalitate".
ANS: 5

60) Pentru a aprecia acurateţei metodei de ajustare exponenţială se poate folosi:

1 testul de admisibilitate, în anumite limite, a valorilor ajustate;


2 un criteriu de optim;
3 media erorilor pătratice sau absolute;
4 coeficientul de corelaţie sau de determinare;
5 coeficientul de variaţie.
ANS: 3

61) Indicaţi răspunsul corect pe baza datelor şi rezultatelor din tabelul 5.

Pe baza datelor referitoare la evoluţia cursului de schimb leu-dolar (date reale pentru România
ian 2003- feb 2004 - medii lunare) şi folosind metoda ajustării exponenţiale simple (SES din
WINQSB/ modulul Forecasting), s-au obţinut următoarele rezultate – tabelul 5.
Actual Data Forecast by SES Forecast by SES

Ian 03 33448
Feb 03 32883,95 33448 33448
Mar 03 33134,5 33391,59 32940,36
Apr 03 33702,67 33365,88 33115,09
Mai 03 32501,71 33399,56 33643,91
Iun 03 32616,43 33309,78 32615,93
Iul 03 32667,43 33240,44 32616,38
Aug 03 33359,14 33183,14 32662,32
Sep 03 33799,32 33200,74 33289,46
Oct 03 33157,17 33260,6 33748,33
Noi 03 34108,8 33250,26 33216,29
Dec 03 33012,55 33336,11 34019,55
Ian 04 32571,9 33303,76 33113,25
Feb 04 32072,5 33230,57 32626,04
33114,76 32127,85
CFE -3332,365 -1466,828
MAD 559,3989 563,9823
MSE 402414,5 424108,3
MAPE 1,69986 1,703991
Trk.Signal -5,957047 -2,600841
Alpha=0,1 Alpha=0,9

Cea mai “corectă” previziune a cursului de schimb ROL/USD pentru luna martie 2004 este:

1 32072,5 ROL/USD;
2 33230,57 ROL/USD;
3 32626,04 ROL/USD;
4 33114,76 ROL/USD;
5 32127,85 ROL/USD.
ANS: 4

62) Indicaţi răspunsul corect pe baza datelor şi rezultatelor din tabelul 5.

Pe baza datelor referitoare la evoluţia cursului de schimb leu-dolar (date reale pentru România
ian 2003- feb 2004 - medii lunare) şi folosind metoda ajustării exponenţiale simple (SES din
WINQSB/ modulul Forecasting), s-au obţinut următoarele rezultate – tabelul 5.
Actual Data Forecast by SES Forecast by SES

Ian 03 33448
Feb 03 32883,95 33448 33448
Mar 03 33134,5 33391,59 32940,36
Apr 03 33702,67 33365,88 33115,09
Mai 03 32501,71 33399,56 33643,91
Iun 03 32616,43 33309,78 32615,93
Iul 03 32667,43 33240,44 32616,38
Aug 03 33359,14 33183,14 32662,32
Sep 03 33799,32 33200,74 33289,46
Oct 03 33157,17 33260,6 33748,33
Noi 03 34108,8 33250,26 33216,29
Dec 03 33012,55 33336,11 34019,55
Ian 04 32571,9 33303,76 33113,25
Feb 04 32072,5 33230,57 32626,04
33114,76 32127,85
CFE -3332,365 -1466,828
MAD 559,3989 563,9823
MSE 402414,5 424108,3
MAPE 1,69986 1,703991
Trk.Signal -5,957047 -2,600841
Alpha=0,1 Alpha=0,9

Eroarea medie pătratică (MSE) în cazul celei mai “corecte” previziuni a cursului de schimb me-
diu zilnic ROL/USD este:
1 424108,3;
2 mai mare decât 424108,3;
3 402414,5;
4 mai mică decât 402414,5;
5 cuprinsă în intervalul [402414,5; 424108,3].
ANS: 3

63) Indicaţi răspunsul corect pe baza datelor şi rezultatelor din tabelul 5.

Pe baza datelor referitoare la evoluţia cursului de schimb leu-dolar (date reale pentru România
ian 2003- feb 2004 - medii lunare) şi folosind metoda ajustării exponenţiale simple (SES din
WINQSB/ modulul Forecasting), s-au obţinut următoarele rezultate – tabelul 5.
Actual Data Forecast by SES Forecast by SES

Ian 03 33448
Feb 03 32883,95 33448 33448
Mar 03 33134,5 33391,59 32940,36
Apr 03 33702,67 33365,88 33115,09
Mai 03 32501,71 33399,56 33643,91
Iun 03 32616,43 33309,78 32615,93
Iul 03 32667,43 33240,44 32616,38
Aug 03 33359,14 33183,14 32662,32
Sep 03 33799,32 33200,74 33289,46
Oct 03 33157,17 33260,6 33748,33
Noi 03 34108,8 33250,26 33216,29
Dec 03 33012,55 33336,11 34019,55
Ian 04 32571,9 33303,76 33113,25
Feb 04 32072,5 33230,57 32626,04
33114,76 32127,85
CFE -3332,365 -1466,828
MAD 559,3989 563,9823
MSE 402414,5 424108,3
MAPE 1,69986 1,703991
Trk.Signal -5,957047 -2,600841
Alpha=0,1 Alpha=0,9

Pentru o aplicare riguroasă a metodei nivelării exponenţiale simple, în previziunea unui feno-
men, semnalul de urmărire (Trk. Signal – eng.) trebuie să ia valori:

1 TS > 5;
2 TS < -5;
3 TS ∉ ( −5 ,5 ) ;
4 TS = 10;
5 TS ∈ ( −5 , 5 ) .

ANS: 5

64) Indicaţi răspunsul corect pe baza datelor şi rezultatelor din tabelul 5.


Pe baza datelor referitoare la evoluţia cursului de schimb leu-dolar (date reale pentru România
ian 2003- feb 2004 - medii lunare) şi folosind metoda ajustării exponenţiale simple (SES din
WINQSB/ modulul Forecasting), s-au obţinut următoarele rezultate – tabelul 5.
Actual Data Forecast by SES Forecast by SES

Ian 03 33448
Feb 03 32883,95 33448 33448
Mar 03 33134,5 33391,59 32940,36
Apr 03 33702,67 33365,88 33115,09
Mai 03 32501,71 33399,56 33643,91
Iun 03 32616,43 33309,78 32615,93
Iul 03 32667,43 33240,44 32616,38
Aug 03 33359,14 33183,14 32662,32
Sep 03 33799,32 33200,74 33289,46
Oct 03 33157,17 33260,6 33748,33
Noi 03 34108,8 33250,26 33216,29
Dec 03 33012,55 33336,11 34019,55
Ian 04 32571,9 33303,76 33113,25
Feb 04 32072,5 33230,57 32626,04
33114,76 32127,85
CFE -3332,365 -1466,828
MAD 559,3989 563,9823
MSE 402414,5 424108,3
MAPE 1,69986 1,703991
Trk.Signal -5,957047 -2,600841
Alpha=0,1 Alpha=0,9

In cazul previziunii cu cea mai mică eroare medie pătratică (MSE), constanta de nivelare ?
propusă ca optimă este:

1 0,1;
2 0,3;
3 1;
4 0,9;
5 0,5.
ANS: 1

65) In general, determinarea valorii optime a constantei de nivelare se poate face în cazul aplicaţiilor
economico - sociale după criteriul de minimizare a:

1 erorii de tip MAD;


2 a erorii de tip MSE;
3 a erorii de tip CFE;
4 a semnalului de urmărire;
5 a erorii de tip MAPE.
ANS: 2

66) Atunci când gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociază unui grad mediu de comple-
titudine se recomandă utilizarea:

1 analogiilor;
2 modelelor deterministe;
3 abordării stochastice;
4 mulţimilor vagi (fuzzy);
5 informaţiilor nerelevante.
ANS: 4

67) Una din premisele utilizării lanţurilor Markov pentru modelarea evoluţiei ponderii pe piaţă a
unor produse concurenţiale este următoarea:

1 număr infinit de mărci;


2 număr finit şi constant de mărci;
3 probabilităţile de trecere de la o marcă la alta variază în timp.
4 clientul alege mai multe mărci simultan;
5 alegerea unei mărci de către un client la un moment dat nu depinde de marca aleasă în per-
ioada imediat precedentă.
ANS: 2

68)Selectaţi afirmaţia falsă despre un lanţ Markov:


1 matricea probabilităţilor de tranziţie poate fi constantă în timp sau variabilă de la o etapă
la alta;
2 suma elementelor de pe fiecare coloană din matricea probabilităţilor de tranziţie este 1;
3 pe diagonala principală se regăsesc informaţii despre menţinerea sistemului în aceeaşi
stare de la o etapă la alta;
4 matricea probabilităţilor de tranziţie poate fi înlocuită cu o diagramă de trecere sau cu un
graf;
5 orice lanţ Markov este definit complet prin matricea sa de tranziţie (P) şi probabilităţile in-
iţiale (sub forma unui vector linie).
ANS: 2

69) Unele din premisele utilizării lanţurilor Markov pentru modelarea evoluţiei pe piaţă a unor pro-
duse concurenţiale sunt următoarele:

A. pe piaţă există un număr finit şi constant de produse concurente;


B. în matricea probabilităţilor, suma pe coloană este 1;
C. probabilităţile de a cumpăra o marcă se estimează prin sondaj statistic;
D. o probabilitate pij arată ponderea clienţilor care cumpără marca j, după ce anterior a
cumpărat marca i;
E. suma coeficienţilor de fidelitate este 1;
F. probabilităţile trecerii de la o marcă la alta sunt variabile pe o anumită perioadă de timp.

Indicaţi combinaţia corectă:

1 A+C+D
2 B+C+D
3 A+C+F
4 C+D+E
5 A+E+F
ANS: 1

70) Produsul AA1 al unei societăţi comerciale este în concurenţă pe piaţă cu produsele AA2 şi AA3
realizate de firme concurente. Cu ajutorul unor sondaje de marketing, efectuate de firmă în urma
campaniei de publicitate a firmei concurente AA3 din luna martie, s-au obţinut datele necesare
pentru determinarea ponderilor pe piaţă ale celor trei produse concurenţiale în perioada aprilie -
iunie. Evoluţia ponderilor pe piaţă începând din luna martie a fost determinată cu produsul in-
formatic WINQSB/ Mkp:
Tabelul 6. Date iniţiale
From \ To AA1 AA2 AA3
AA1 0.6 0.2 0.2
AA2 0.1 0.7 0.2
AA3 0.1 0.1 0.8
Initial Prob. 0.55 0.25 0.20

Tabelul 7. Time Parametric Analysis for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"
Time Period Probability of State Probability of State Probability of State
AA1 AA2 AA3
1 0.3750 0.3050 0.3200
2 0.2875 0.3205 0.3920
3 0.2438 0.3211 0.4352

Tabelul 8. Steady State for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"


State Name State Probability Recurrence Time
CS1 0.2000 5
CR2 0.3000 3.3333
CR3 0.5000 2.0000

Ponderea pe piaţă a produsului AA1 în luna martie este:

1 0,375;
2 0,2875;
3 0,2438
4 0,2;
5 0,55
ANS: 5

71) Produsul AA1 al unei societăţi comerciale este în concurenţă pe piaţă cu produsele AA2 şi AA3
realizate de firme concurente. Cu ajutorul unor sondaje de marketing, efectuate de firmă în urma
campaniei de publicitate a firmei concurente AA3 din luna martie, s-au obţinut datele necesare
pentru determinarea ponderilor pe piaţă ale celor trei produse concurenţiale în perioada aprilie -
iunie. Evoluţia ponderilor pe piaţă începând din luna martie a fost determinată cu produsul in-
formatic WINQSB/ Mkp:
Tabelul 6. Date iniţiale
From \ To AA1 AA2 AA3
AA1 0.6 0.2 0.2
AA2 0.1 0.7 0.2
AA3 0.1 0.1 0.8
Initial Prob. 0.55 0.25 0.20

Tabelul 7. Time Parametric Analysis for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"
Time Period Probability of State Probability of State Probability of State
AA1 AA2 AA3
1 0.3750 0.3050 0.3200
2 0.2875 0.3205 0.3920
3 0.2438 0.3211 0.4352

Tabelul 8. Steady State for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"


State Name State Probability Recurrence Time
CS1 0.2000 5
CR2 0.3000 3.3333
CR3 0.5000 2.0000

Coeficientul de fidelitate de la o lună la următoarea lună pentru produsul AA2 este:

1 0,7;
2 0,53;
3 0,433;
4 0,1;
5 0,2.
ANS: 1

72) Produsul AA1 al unei societăţi comerciale este în concurenţă pe piaţă cu produsele AA2 şi AA3
realizate de firme concurente. Cu ajutorul unor sondaje de marketing, efectuate de firmă în urma
campaniei de publicitate a firmei concurente AA3 din luna martie, s-au obţinut datele necesare
pentru determinarea ponderilor pe piaţă ale celor trei produse concurenţiale în perioada aprilie -
iunie. Evoluţia ponderilor pe piaţă începând din luna martie a fost determinată cu produsul in-
formatic WINQSB/ Mkp:
Tabelul 6. Date iniţiale
From \ To AA1 AA2 AA3
AA1 0.6 0.2 0.2
AA2 0.1 0.7 0.2
AA3 0.1 0.1 0.8
Initial Prob. 0.55 0.25 0.20

Tabelul 7. Time Parametric Analysis for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"
Time Period Probability of State Probability of State Probability of State
AA1 AA2 AA3
1 0.3750 0.3050 0.3200
2 0.2875 0.3205 0.3920
3 0.2438 0.3211 0.4352

Tabelul 8. Steady State for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"


State Name State Probability Recurrence Time
CS1 0.2000 5
CR2 0.3000 3.3333
CR3 0.5000 2.0000

Probabilitatea de reorientare a unui cumpărător al produsului AA2 în luna aprilie a.c. către pro-
dusul AA3 în luna mai este:

1 0,392;
2 0,32;
3 0,2;
4 0,3;
5 0,8.
ANS: 3

73) Produsul AA1 al unei societăţi comerciale este în concurenţă pe piaţă cu produsele AA2 şi AA3
realizate de firme concurente. Cu ajutorul unor sondaje de marketing, efectuate de firmă în urma
campaniei de publicitate a firmei concurente AA3 din luna martie, s-au obţinut datele necesare
pentru determinarea ponderilor pe piaţă ale celor trei produse concurenţiale în perioada aprilie -
iunie. Evoluţia ponderilor pe piaţă începând din luna martie a fost determinată cu produsul in-
formatic WINQSB/ Mkp:
Tabelul 6. Date iniţiale
From \ To AA1 AA2 AA3
AA1 0.6 0.2 0.2
AA2 0.1 0.7 0.2
AA3 0.1 0.1 0.8
Initial Prob. 0.55 0.25 0.20

Tabelul 7. Time Parametric Analysis for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"
Time Period Probability of State Probability of State Probability of State
AA1 AA2 AA3
1 0.3750 0.3050 0.3200
2 0.2875 0.3205 0.3920
3 0.2438 0.3211 0.4352

Tabelul 8. Steady State for "Evolutia pe piata a unor produse concurentiale"


State Name State Probability Recurrence Time
CS1 0.2000 5
CR2 0.3000 3.3333
CR3 0.5000 2.0000

Probabilitatea ca un cumpărător al produsului AA3 în luna martie să cumpere produsul AA1 în


starea staţionară a pieţei este:

1 0,5;
2 0,3;
3 0,2;
4 0,1;
5 0,55.
ANS: 1

74) O companie producătoare de detergenţi şi produse chimice similare este interesată în studiul
pieţei pentru una dintre mărcile sale. Informaţiile căutate sunt estimări ale cotei de piaţă în com-
paraţie cu cele ale unor mărci concurente (fie acestea desemnate prin B, respectiv C). Pentru
acest produs, în oricare din cele trei mărci, intervalul dintre cumpărări succesive este de aproxi-
mativ, o lună, iar studiul de piaţă a relevat următoarele informaţii referitoare la comportamentul
a 10000 de persoane chestionate (tabelul 9).
Tabelul 9. Date generale – descrierea comportamentului clienţilor
Numărul Schimbarea opţiunii de cumpărare
clienţilor
De la A De la B De la C Total “de la”
Produs de 4500 - 675 675 1350
marcă A
Produs de 3500 875 - 525 1400
marcă B
Produs de 2000 600 400 - 1000
marcă C
total 10000 1475 1075 1200 -

Tabel 10. Evoluţia cotelor de piaţă pentru 4 momente de timp


timp Cota de piaţa pentru produs Cota de piaţa pentru Cota de piaţa pentru produs C
A produs B
1 0.4625 0.3175 0.2200
2 0.4691 0.3039 0.2270
3 0.4725 0.2981 0.2295
4 0.4741 0.2956 0.2303

Tabel 11. Rezultatele de tip stare de echilibru şi timp de recurenţă


Produs stare de echilibru timp de recurenţă
1 Produs A 0.4755 2.1029
2 Produs B 0.2937 3.4048
3 Produs C 0.2308 4.3333

Selectaţi afirmaţia falsă:

1 In categoria date iniţiale se înscriu cotele de piaţă la momentul iniţial S0 ={p1(0), p2(0), ….,
pn(0)} pentru cele n produse existente pe piaţă;
2 probabilitatea pi(0) este fracţiunea din mulţimea tuturor consumatorilor care achiziţionează
marca i în perioada 0 (pi(0) poate fi identificată cu cota actuală de piaţă a mărcii)
metoda lanţurilor Markov presupune calculul vectorial potrivit relaţiei S t = S t −1 ⋅ Pt / t −1
3

formulând matematic următorul raţionament: starea curentă a pieţei exprimată prin S t


(vectorul cotelor de piaţă la momentul t) depinde numai de starea anterioară S t −1 (vectorul
cotelor de piaţă anterioare) şi de modul în care piaţa a evoluat între cele două momente de
timp (relevat de matricea probabilităţilor de tranziţie Pt / t −1 ).
4 cotele de piaţă la momentul iniţial S0 ={p1(0), p2(0), …., pn(0)} pentru cele n produse
existente pe piaţă au valorile {47.55%; 29.37%, 23.08%};
5  0.7 0.15 0.15 
 
P =  0.25 0.6 0.15 
 0.3 0.2 0.5 
matricea probabilităţilor de tranziţie este:  .

ANS: 4

75) O companie producătoare de detergenţi şi produse chimice similare este interesată în studiul
pieţei pentru una dintre mărcile sale. Informaţiile căutate sunt estimări ale cotei de piaţă în com-
paraţie cu cele ale unor mărci concurente (fie acestea desemnate prin B, respectiv C). Pentru
acest produs, în oricare din cele trei mărci, intervalul dintre cumpărări succesive este de aproxi-
mativ, o lună, iar studiul de piaţă a relevat următoarele informaţii referitoare la comportamentul
a 10000 de persoane chestionate (tabelul 9).
Tabelul 9. Date generale – descrierea comportamentului clienţilor
Numărul Schimbarea opţiunii de cumpărare
clienţilor
De la A De la B De la C Total “de la”
Produs de 4500 - 675 675 1350
marcă A
Produs de 3500 875 - 525 1400
marcă B
Produs de 2000 600 400 - 1000
marcă C
total 10000 1475 1075 1200 -

Tabel 10. Evoluţia cotelor de piaţă pentru 4 momente de timp


timp Cota de piaţa pentru produs Cota de piaţa pentru Cota de piaţa pentru produs C
A produs B
1 0.4625 0.3175 0.2200
2 0.4691 0.3039 0.2270
3 0.4725 0.2981 0.2295
4 0.4741 0.2956 0.2303

Tabel 11. Rezultatele de tip stare de echilibru şi timp de recurenţă


Produs stare de echilibru timp de recurenţă
1 Produs A 0.4755 2.1029
2 Produs B 0.2937 3.4048
3 Produs C 0.2308 4.3333

Ponderea pe piaţă a produsului A în luna curentă este:

1 0,45;
2 0,35;
3 0,20;
4 0,4626;
5 0,4755.
ANS: 1

76) O companie producătoare de detergenţi şi produse chimice similare este interesată în studiul
pieţei pentru una dintre mărcile sale. Informaţiile căutate sunt estimări ale cotei de piaţă în com-
paraţie cu cele ale unor mărci concurente (fie acestea desemnate prin B, respectiv C). Pentru
acest produs, în oricare din cele trei mărci, intervalul dintre cumpărări succesive este de aproxi-
mativ, o lună, iar studiul de piaţă a relevat următoarele informaţii referitoare la comportamentul
a 10000 de persoane chestionate (tabelul 9).
Tabelul 9. Date generale – descrierea comportamentului clienţilor
Numărul Schimbarea opţiunii de cumpărare
clienţilor
De la A De la B De la C Total “de la”
Produs de 4500 - 675 675 1350
marcă A
Produs de 3500 875 - 525 1400
marcă B
Produs de 2000 600 400 - 1000
marcă C
total 10000 1475 1075 1200 -

Tabel 10. Evoluţia cotelor de piaţă pentru 4 momente de timp


timp Cota de piaţa pentru produs Cota de piaţa pentru Cota de piaţa pentru produs C
A produs B
1 0.4625 0.3175 0.2200
2 0.4691 0.3039 0.2270
3 0.4725 0.2981 0.2295
4 0.4741 0.2956 0.2303

Tabel 11. Rezultatele de tip stare de echilibru şi timp de recurenţă


Produs stare de echilibru timp de recurenţă
1 Produs A 0.4755 2.1029
2 Produs B 0.2937 3.4048
3 Produs C 0.2308 4.3333

Coeficientul de fidelitate de la o lună la următoarea lună pentru produsul A este:

1 0,7;
2 0,5;
3 0,6;
4 0,15,
5 0,25.
ANS: 1
77) O companie producătoare de detergenţi şi produse chimice similare este interesată în studiul
pieţei pentru una dintre mărcile sale. Informaţiile căutate sunt estimări ale cotei de piaţă în com-
paraţie cu cele ale unor mărci concurente (fie acestea desemnate prin B, respectiv C). Pentru
acest produs, în oricare din cele trei mărci, intervalul dintre cumpărări succesive este de aproxi-
mativ, o lună, iar studiul de piaţă a relevat următoarele informaţii referitoare la comportamentul
a 10000 de persoane chestionate (tabelul 9).
Tabelul 9. Date generale – descrierea comportamentului clienţilor
Numărul Schimbarea opţiunii de cumpărare
clienţilor
De la A De la B De la C Total “de la”
Produs de 4500 - 675 675 1350
marcă A
Produs de 3500 875 - 525 1400
marcă B
Produs de 2000 600 400 - 1000
marcă C
total 10000 1475 1075 1200 -

Tabel 10. Evoluţia cotelor de piaţă pentru 4 momente de timp


timp Cota de piaţa pentru produs Cota de piaţa pentru Cota de piaţa pentru produs C
A produs B
1 0.4625 0.3175 0.2200
2 0.4691 0.3039 0.2270
3 0.4725 0.2981 0.2295
4 0.4741 0.2956 0.2303

Tabel 11. Rezultatele de tip stare de echilibru şi timp de recurenţă


Produs stare de echilibru timp de recurenţă
1 Produs A 0.4755 2.1029
2 Produs B 0.2937 3.4048
3 Produs C 0.2308 4.3333

Selectaţi afirmaţia falsă „Componentele din vectorul starea de echilibru (SE);

1 reprezintă modul de distribuţie a cotelor de piaţă corespunzătoare produselor concurenţiale


analizate în ipoteza că matricea probabilităţilor de tranziţie nu se modifice termen lung
(astfel încât între momente diferite de timp nu mai au loc redistribuiri între clienţii/
cumpărătorii produselor).
2 sunt cotele de piaţă pentru starea de echilibru sunt {47.55%; 29.37%, 23.08%} pentru pro-
dusele A, B şi C - în această ordine
3 permit calculul pentru timpul de recurenţă (TR) adică intervalul de timp între două
cumpărări succesive ale aceluiaşi produs.
4 S = S ⋅ PT
se determină rezolvând ecuaţia: T 0 .
5 reprezintă starea de stabilitate pentru cele n mărci (deoarece pe termen lung, probabilita-
tea ca un consumator să cumpere o marcă dată i tinde să se stabilizeze apropiindu-se din
ce în ce mai mult de probabilitatea pi.

ANS: 4
78) Analiza de senzitivitate:

1 reprezintă o tehnică de studiu a modificărilor unor concluzii, rezultate în urma unor cer-
cetări, faţă de variaţiile posibile ale valorilor factorilor, sau faţă de erorile diferitelor mări-
mi conţinute în estimaţiile făcute;
2 este echivalentă cu aplicarea tehnicii de optimizare;
3 presupune utilizarea mulţimilor fuzzy sau stochastice ca modalitate de a compensa nede-
terminarea datelor iniţiale
4 se desfăşoară numai în legătură cu programarea liniară;
5 identifică soluţia optimă într-o problemă multicriterială.
ANS: 1

79) Identificaţi afirmaţia falsă în legătură cu desfăsurarea unei analize de sensitivitate.

1 „Analiza de senzitivitate permite o mai bună înţelegere a riscului pe care îl comportă dife-
rite variante de acţiune, cât şi stabilitatea în timp a deciziei pentru care a optat decidentul”.
2 „Analiza de senzitivitate facilitează comunicarea, prin faptul că: face recomandările mai
credibile, uşor de înţeles; ajută decidentul să încorporeze şi alte perspective asupra proble-
mei, precum cele culturale, politice, psihologice etc. în recomandările manageriale ştiinţi-
fice; ajută managerii să îşi selecteze o anumită abordare a problemelor decizionale.
3 „Analiza de senzitivitate permite reducerea incertitudinii şi controlul riscurilor pentru dife-
rite variante de acţiune, cât şi a stabilităţii deciziei pentru care a optat decidentul”.
4 „Analiza de senzitivitate creşte înţelegerea sistemelor, întrucât: estimează relaţiile între va-
riabilele de intrare şi de ieşire; permite înţelegerea relaţiilor între variabilele de intrare şi
de ieşire; dezvoltă testarea ipotezelor”.
5 „Analiza de senzitivitate ajută la dezvoltarea modelelor, prin faptul că: testează acurateţea
şi validitatea modelelor; identifică erorile în model, simplifică şi calibrează modelul”.
ANS: 3

80) Analiza de senzitivitate ajută decidenţii în luarea deciziei şi în formularea de recomandări, deoa-
rece:

1 testează robusteţea soluţiei optimale;


2 identifică valorile critice sau valorile punctului critic când au loc schimbări ale
strategiei/soluţiei optime;
3 dezvoltă recomandări flexibile care depind de circumstanţe;
4 compară valorile unei simple sau complexe strategii de decizie;
5 identifică soluţiile optime.
ANS: 5

81) La o întreprindere de dimensiuni mari se pune problema achiziţionării unei noi linii tehnologice
în următoarele condiţii: echipamentul este estimat iniţial la I = 220000 um (plata se efectuează
integral), durata normată de funcţionare este de n = 5 ani (la sfârşitul cărora se apreciază că va-
loarea reziduală a echipamentului va fi 0); pentru funcţionarea sa nu se iau în calcul deocamdată
cheltuielile de exploatare. Prin această lărgire a capacităţii de producţie, se estimează că între-
prinderea va vinde pe piaţă în următorii 5 ani un volum constant de V=14000 unităţi fizice (u.f)
din produsul A, la preţul de P = 22 um, consumând resurse în valoare de:
L = 9 um – costul unitar cu forţa de muncă,
M = 8 um cu materiale şi materii prime.
Factorul de actualizare (costul capitalului) se presupune:
r = 10% sau r = 0.1.
Se doreşte aprecierea oportunităţii pentru noua achiziţie de utilaj cu ajutorul VNA şi a ordinii de
importanţă a factorilor de influenţă ai VNA.Identificaţi răspunsurile corecte:

Selectaţi afirmaţia falsă: „Fluxul de numerar a investiţiei este:

1 14000*(22-(9+8))=70000 um/an. pentru oricare din cei 5 ani.


2 14000*(22-(9+8))=70000 um/an. în variantă actualizată.
3 n
în ipotezele veniturilor anuale egale şi constante în timp, VNA = − I + V ⋅ [ P − ( L + M )] ⋅ Ar
n
unde Ar reprezintă valoarea prezentă a unui factor de anuitate.
4 VNA= -220000+70000*3.791=45370 m.u. pentru cei 5 ani.
5 VNA= -220000+70000*5=130000 m.u. pentru cei 5 ani.
ANS: 4

82) La o întreprindere de dimensiuni mari se pune problema achiziţionării unei noi linii tehnologice
în următoarele condiţii: echipamentul este estimat iniţial la I = 220000 um (plata se efectuează
integral), durata normată de funcţionare este de n = 5 ani (la sfârşitul cărora se apreciază că va-
loarea reziduală a echipamentului va fi 0); pentru funcţionarea sa nu se iau în calcul deocamdată
cheltuielile de exploatare. Prin această lărgire a capacităţii de producţie, se estimează că între-
prinderea va vinde pe piaţă în următorii 5 ani un volum constant de V=14000 unităţi fizice (u.f)
din produsul A, la preţul de P = 22 um, consumând resurse în valoare de:
L = 9 um – costul unitar cu forţa de muncă,
M = 8 um cu materiale şi materii prime.
Factorul de actualizare (costul capitalului) se presupune:
r = 10% sau r = 0.1.
Se doreşte aprecierea oportunităţii pentru noua achiziţie de utilaj cu ajutorul VNA şi a ordinii de
importanţă a factorilor de influenţă ai VNA.Identificaţi răspunsurile corecte:

Pe baza estimărilor făcute şi în baza ipotezelor de evoluţie (vânzări constante pe parcursul celor
5 ani, plata întregii investiţii în anul 0, valoarea reziduală zero etc.), se poate accepta că proiectul
poate fi iniţiat deoarece:

1 criteriul de decizie VNA>0 este satisfăcut.


2 investiţia iniţială se acoperă după primii 4 ani de axploatare.
3 plata întregii investiţii se face în anul 0;
4 vânzări constante pe parcursul celor 5 ani
5 valoarea reziduală este presupusă zero.
ANS: 1

83) La o întreprindere de dimensiuni mari se pune problema achiziţionării unei noi linii tehnologice
în următoarele condiţii: echipamentul este estimat iniţial la I = 220000 um (plata se efectuează
integral), durata normată de funcţionare este de n = 5 ani (la sfârşitul cărora se apreciază că va-
loarea reziduală a echipamentului va fi 0); pentru funcţionarea sa nu se iau în calcul deocamdată
cheltuielile de exploatare. Prin această lărgire a capacităţii de producţie, se estimează că între-
prinderea va vinde pe piaţă în următorii 5 ani un volum constant de V=14000 unităţi fizice (u.f)
din produsul A, la preţul de P = 22 um, consumând resurse în valoare de:
L = 9 um – costul unitar cu forţa de muncă,
M = 8 um cu materiale şi materii prime.
Factorul de actualizare (costul capitalului) se presupune:
r = 10% sau r = 0.1.
Se doreşte aprecierea oportunităţii pentru noua achiziţie de utilaj cu ajutorul VNA şi a ordinii de
importanţă a factorilor de influenţă ai VNA.Identificaţi răspunsurile corecte:

Analiza de senzitivitate pentru factorii de influenţă (tabelul 12) pune în evidenţă că cel mai sen-
sibil factor este:

Tabelul 12. Analiza de senzitivitate pentru factorii de influenţă


Factor Valoarea iniţial estim- Valoarea „critică” (XC) Abaterea procentuală în
ată(X0) (din ecuaţia VNA=0 formă absolută∗ (%)
I 220000 m.u. 265370 20.62
V 14000 uf 11606 17.10
P 22 um 21.14 3.90
L 9 um 9.85 9.44
M 8 um 8.85 10.62

1 investiţia iniţială;
2 volumul de vânzări;
3 preţul produsului;
4 costul cu forţa de muncă;
5 costul cu materiile prime.
ANS: 3

84)Indicaţi care din afirmaţiile următoare referitoare la tehnica simulării este falsă:
1 simularea reprezintă o tehnică de realizare a unor experimente cu ajutorul calculatorului;
tehnica implică construirea unor modele matematice şi logice care descriu comportarea
unui sistem real de-a lungul unei perioade mari de timp.
2 prin soluţiile exacte pe care le oferă, simularea este o tehnică de cercetare eficientă pentru
fenomenele reale dificil de studiat analitic.
3 după construirea modelului, simularea constă în variaţia variabilelor şi parametrilor de in-
trare cu scopul de a deduce, ca rezultat al calculelor, efectele asupra variabilelor de ieşire.
4 modelele de simulare au caracter procedural.
5 rezolvarea modelelor de simulare se bazează pe prelucrarea unor experimente create în ca-
drul sistemului.
ANS: 2

85)Simularea permite obţinerea:


1 unei variante optime de decizie;
2 unor rezultate certe;
3 mai multor variante de decizie, din care managerul o va alege pe cea preferată, cores-
punzătoare condiţiilor existente la un moment dat;
4 înlocuirea decidentului uman prin sisteme de inteligenţă artificială;
5 soluţiilor optime ale problemelor manageriale.
ANS: 3

86)Simularea nu permite, în general:


1 structurarea mai bună a problemei investigate;
2 realizarea experimentelor cu calculatorul electronic;
3 testarea diferitelor căi de acţiune care nu pot fi formulate direct în cadrul modelului;
4 determinarea formei funcţionale de exprimare a legăturilor dintre fenomenele cercetate şi
estimarea valorilor parametrului modelului;
5 optimizarea unor probleme care fac obiectul deciziei.
ANS: 5

87) Numerele pseudoaleatoare:

1 sunt repartizate uniform pe axa numerelor reale;


2 nu sunt statistic independente;
3 nu sunt reproductibile;
4 au aceleaşi caracteristici cu numerele aleatoare;
5 sunt generate cu ajutorul calculatorului.
ANS: 5

88) Numerele aleatoare satisfac unele din următoarele condiţii:

A. sunt statistic interdependente;


B. nu sunt reproductibile;
C. sunt repartizate uniform într-un interval dat;
D. funcţia de repartiţie este stabilă;
E. şirul generat are o perioadă de repetiţie mare;
F. funcţia de repartiţie se schimbă în timpul rulării programului de simulare;
G. perioada de repetiţie nu se poate predetermina;
H. generarea lor nu necesită utilizarea calculatorului electronic.
XC − X0
⋅ 100
XC
Indicaţi combinaţia corectă: ∗ calculată potrivit formulei

1 A+B+D
2 C+F+G
3 C+D+E
4 A+D+E
5 B+F+G
ANS: 1

89) Eliminaţi varianta necorespunzătoare: „Pentru generarea numerelor aleatoare se pot folosi în
mod tradiţional:

1 metodele bazate pe utilităţi;


2 metodele bazate pe consultarea experţilor;
3 metodele bazate pe creativitate;
4 metodele informale;
5 metodele decizionale”
ANS: 3
90)Metoda de simulare Monte Carlo poate fi folosită eficient:
1 în cazul unor procese cu probabilitate mică;
2 pentru fundamentarea deciziilor optime;
3 în cazul unei probleme de reoptimizare;
4 pentru determinarea structurii optime a ofertei de mărfuri;
5 toate răspunsurile anterioare este incorecte.
ANS: 5

91)Rezolvarea modelelor de simulare se face prin:


1 prelucrarea unor experimente create în cadrul sistemului;
2 raţionamente deductive;
3 analogii cu modul de rezolvare a unor probleme asemănătoare;
4 folosirea intuiţiei şi experienţei decidentului;
5 prin prelucrarea unor serii de date din trecut.
ANS: 5

92) Selectaţi varianta falsă din afirmaţiile referitoare la precizia şi proprietăţile metodei Monte
Carlo. "Pentru ca rezultatele obţinute cu ajutorul metodei Monte Carlo să poată fi concludente
trebuie să se ţină seama de următorul aspect:

1 dacă după n experimente s-a determinat o valoare medie statistică (m) a unei variabile
aleatoare, atunci valoarea medie reală se va situa în intervalul [m - ∆ , m + ∆ ] ".
2 precizia metodei este determinată de numărul de încercări independente şi variaţia lor"
3 nu este recomandată folosirea metodei pentru studiul unor procese cu probabilitate mică,
deoarece ar presupune un număr foarte mare de cicluri de simulare".
4 numărul de încercări variază direct proporţional cu probabilitatea de realizare a fenomenu-
lui analizat".
5 precizia metodei poate fi estimată corect pe parcursul desfăşurării calculelor".
ANS: 4

93)Selectaţi afirmaţia falsă referitoare la tehnica simulării:


1 parametrii de intrare ai modelului trebuie estimaţi în prealabil din observaţii statistice asu-
pra procesului sau sistemului ce urmează fi studiat;
2 testarea parametrilor de intrare se face folosind testele de semnificaţie statistică;
3 în desfăşurarea experimentelor de simulare, se verifică dacă modelul de simulare conţine
toate variabilele şi parametrii esenţiali şi relaţiile funcţionale necesare pentru reprezentarea
interdependenţelor esenţiale ale sistemului real;
4 modelele de simulare au caracter deductiv;
5 în situaţia în care caracteristicile operative iau forma unor ipoteze statistice asupra legilor
de distribuţie ale variabilelor de intrare, se aplică teste de concordanţă (Kolmogorov, Smir-
nov, etc.) pentru verificarea acestor ipoteze.
ANS: 4

94)Selectaţi afirmaţia falsă despre metoda euristicii:


1 modelarea euristică presupune construirea unui sistem analog cu cel investigat (sistemul
real);
2 euristica este o clasă de metode şi reguli care dirijează subiectul spre cea mai simplă şi
economică soluţie a problemelor;
3 majoritatea algoritmilor euristici se bazează pe ideea că, dacă sunt respectate anumite re-
stricţii este avantajos ca în fiecare etapă de calcul, să se obţină cât mai mult pe linia fun-
cţiei scop;
4 ipoteza se află în centrul preocupărilor euristicii
5 metoda euristicii oferă reguli care garantează obţinerea soluţiei optime pe calea cea mai
avantajoasă.
ANS: 5

95)Algoritmii euristici nu se folosesc, în general, atunci când:


1 problema descrisă este complexă;
2 dispunem de date exacte, dar problema este de dimensiuni mari;
3 dispunem de date inexacte într-o problemă de dimensiuni mari;
4 dispunem de date inexacte;
5 rezolvarea problemei se poate face cu ajutorul unor algoritmi de optimizare.
ANS: 5

96)Când se desfăşoară mai multe experimente de simulare pentru un anume sistem, modificând unul
sau mai mulţi parametri de intrare, consistenţa şi comparabilitatea rezultatelor este asigurată prin
folosirea:

1 aceleiaşi secvenţe de numere aleatoare pentru rulări diferite;


2 unor legi diferite de distribuţie pentru variabilele aleatoare folosite;
3 unor eşantioane de date de volume diferite din colectivitatea reală;
4 aceleiaşi metode de generare a numerelor pseudoaleatoare;
5 aceloraşi teste de semnificaţie statistică.
ANS: 5

97)Rezolvarea modelelor de simulare se face prin:


1 prelucrarea unor experimente create în cadrul sistemului;
2 de obicei cu ajutorul unor aplicaţii software;
3 analogii cu modul de rezolvare a unor probleme asemănătoare;
4 folosirea unor decizii de grup
5 prin apelul la tehnici de optimizare.
ANS: 2

98) Soluţia oferită prin aplicarea modelelor euristice este:

1 variabilă lingvistică;
2 soluţie cu valori 0 sau 1;
3 o soluţie "bună" fără să se arate că este "cea mai bună posibilă";
4 soluţie optimală cu o anumită probabilitate;
5 soluţie întreagă.
ANS: 3

99)Conceptul fundamental al modelării dinamice (cu ajutorul dinamicii Forrester) este:


1 ciclul informaţie – decizie - acţiune;
2 ciclul informaţie - decizie;
3 cuplul informaţie - decizie;
4 cuplul acţiune-retroacţiune;
5 ciclul informaţie - eroare.
ANS: 1
Modelare şi Simulare
— An3_S2_2010 —

A Modelare şi Simulare – An4_Mi_Zifrid — Multiple Choice – 18 subiecte


B Modelare şi Simulare – An4_Mi_Zifrid — Adevarat / Fals – 26 subiecte
C Modelare şi Simulare – An4_Mi_Zifrid — Completion – 16 subiecte
D Cercetări Operaţionale – Arhiva – Matematica
E Info_idzi_modele_limbaje_simulare 2007–2008
verner
……AGENDA…… simularii (A) se modifica pe parcursul simularii conform relatiei de dinamica:
A A AEgen  AEelim , unde AEgen = multimea evenimentelor generate pe parcursul unui ciclu, iar
E 153
AEelim = multimea evenimentelor eliminate cu ocazia prelucrarii AEC (AEC = agenda evenimentelor
curente).

Agenda simularii (A) se modifica pe parcursul simularii conform relatiei de dinamica:

c. A A AEgen  AEelim , unde AEC = agenda evenimentelor curente, AEV=agenda eve-


E 68 C
nimentelor viitoare, AEgen = multimea evenimentelor generate pe parcursul unui ciclu,
iar AEelim = multimea evenimentelor eliminate cu ocazia prelucrarii AEC
Aplicând metoda coltului N-V să se determine o soluţie iniţială de bază a problemei de transport: ???

D 100 x11 80 x12 20 x13 0 C


c. X : x21 0 x22 50 x23 50 f0 8200
x31 0 x32 0 x33 50
Aplicând metoda costului minim din tabel să se determine o soluţie iniţială de bază pentru programul de
transport având tabloul alăturat.

B1 B2 Disponibil
A1 10 25 15
D 95 x11 x12 B
A2 6 15 25
x21 x22
Necesar 20 20

b. x11 = 15, x12 = 0, x21 = 5, x22 = 20, f = 480


Conceptele de baza ale unui model de simulare sunt:
E 64 C
c. ceasul simularii şi agenda simularii
E 149 Conceptele de baza ale unui model de simulare sunt: ceasul simularii şi …AGENDA….. simularii

E 189
Daca Xt t T
este un proces stochastic, multimea t , X t t T se numeste …TRAIECTORIE….. a
procesului stochastic.
Daca Xt este un proces stochastic, multimea t , X t t T se numeste ….TRAIECTORIE….. a
C 1 t T
procesului stochastic.
Daca o familie de variabile aleatoare are proprietatea ca suma a doua variabile independente este tot o vari-
E 134 abila din aceeasi familie spunem ca familia de variabile aleatoare este ........Betta.......................

Daca o stare i a unui lanţ omogen are proprietatea că există un j, j ≠ i astfel incat pij 0 , atunci starea i
B 14 A
este stare de tranzitie.
Daca o stare i a unui lanţ omogen are proprietatea că există un j, j ≠i astfel incat pij 0 , atunci starea i es-
B 15 F
te stare absorbanta.

1 din 13
Daca o stare i a unui lanţ omogen are proprietatea că există un j, j ≠ i astfel incat pij 1 atunci starea i este
B 16 A
stare absorbanta.

B 17
Daca o stare i a unui lanţ omogen are proprietatea că există un j, j ≠ i astfel incat pij 0,1 , atunci starea F
i este stare absorbanta.
Daca 0 a 1, 0 b 1 şi U1 , U 2 sunt variabile aleatoare uniforme 0−1 şi independente, şi daca
1 1
E 136 a
V
V U ,T
1 U 2b , atunci repartitia variabilei X conditionata de V + T < 1 este repartitia
V T
.............NORMALE..................
n

E 133
Daca Z i , i 1,..., n sunt variabile Exp(1) independente, atunci variabila X Z i este o
i 1
variabila ...........Erlang...................
Daca U este o variabila uniforma 0−1 atunci V = ..... a b a U ............ este o variabila uniforma pe
E 132 [a,b] şi reciproc, daca V este o variabila aleatoare uniforma pe [a,b] atunci variabila U V a este uni-
b a
forma 0−1.
Daca un proces stationar satisface proprietatea lui Markov, se spune ca procesul ……NU ARE MEMO-
E 190 RIE…….

De regula, intrarea în stoc se realizeaza în cantitati mari (numite comenzi) care se introduc în stoc la inter-
B 2 A
vale de timp numite cicluri de reaprovizionare.
De regula, intrarea în stoc se realizeaza în cantitati mari (numite comenzi) care se introduc în stoc la inter-
B 3 F
vale de timp numite inventare.
De regula, intrarea în stoc se realizeaza în cantitati mari (numite comenzi) care se introduc în stoc la inter-
E 37 A
vale de timp numite cicluri de reaprovizionare.
De regula, intrarea în stoc se realizeaza în cantitati mari (numite comenzi) care se introduc în stoc la in-
E 38 F
tervale de timp numite inventare.
După aplicarea metodei costurilor minime, o problemă de transport are tabloul de mai jos şi solutia iniţială
de bază corespunzătoare f0

B1 B2 B3
A1 7 1 3
0 30 0
A2 9 2 4
10 30 50
D 101 A3 3 8 12 D
30 0 0
Verificarea optimalitătii presupune evaluarea unor cicluri ij cij xij asociate celulelor libere şi ale căror
moduri corespund componentelor bazice. Să se precizeze câte cicluri ij se pot determina şi să se evalueze

11

d. 4 cicluri ; 11 1
Dupa natura variabilelor folosite în modelele matematice acestea se clasifica în:
E 62 C
c. statice/dinamice, deterministe/stochastice, continue/discrete
Dupa structura (topologia componentelor în care se descompun) modelele matematice se clasifica în:
E 63 B
b. cu o componenta / cu mai multe componente în paralel, serie, retea
B 19 Ecuatia Poisson este un caz particular de ecuatie de tip eliptic. A
E 54 Ecuatia Poisson este un caz particular de ecuatie de tip eliptic. A
Fie o problemă de transport unde a1 ,..., am sunt cantitătile disponibile, b1 ,..., bn cererile şi cij costurile.
D 18 Utilizând metoda diagonalei se alege în primul pas componenta bazică x11 min a1 , b1 modificând A
concomitent valorile lui a1 şi b1 .
2 din 13
Fie o problemă de transport. Pentru determinarea solutiei de bază prin metoda costurilor minime în primul
D 17 pas se determină componenta xkh pentru care ckh min cij şi se ia xkh max ak , bh , unde F
a1 ,..., am sunt cantitătile disponibile iar b1 ,..., bn cererile corespunzătoare.
Fie problema de transport

B1 B2 B3
A1 2 3 1 10
D 89 A2 4 1 2 20 A
A3 3 2 5 30
15 30 15
Utilizând metoda diagonalei o soluţie de bază este
a. f = 150
Fie problema de transport

B1 B2 B3
A1 2 1 3 7
D 83 A2 5 3 1 8 C
A3 2 4 3 5
6 7 7
Utilizând metoda diagonalei o soluţie este
c. x11=6; x12=1; x22=6; x23=2; x33=5
Fie problema de transport

B1 B2 B3
A1 2 1 3 7
D 84 A2 5 3 1 8 A
A3 2 4 3 5
6 7 7
Utilizând metoda costurilor minime o soluţie este
a. x12=7; x21=1; x22=7; x31=5
Fie problema de transport

B1 B2 B3 B4
A1 1 2 2 3 70
D 85 A2 2 2 1 4 10 D
A3 3 2 2 1 20
50 25 15 10
Utilizând metoda diagonalei o soluţie de bază este
d. f = 135
Fie problema de transport

B1 B2 B3 B4
A1 1 2 2 3 70
D 86 A2 2 2 1 4 10 D
A3 3 2 2 1 20
50 25 15 10
Utilizând metoda diagonalei o soluţie de bază este
d. f = 135
Fie problema de transport

B1 B2 B3
A1 2 3 1 10
D 90 A2 4 1 2 20 C
A3 3 2 5 30
15 30 15
Utilizând metoda costurilor minime o soluţie de bază este
c. f = 120

3 din 13
Fie problema de transport

B1 B2 B3 Disponibil
A1 10 1 15 30
A2 12 5 7 40
Necesar 20 15 40
D 94 Notăm: m – numărul centrelor de consum C
n – numărul depozitelor
m n
a ai , b bj
i 1 j 1
Atunci:
c. m = 2, n = 3, a = 70, b = 75
Fie problema de transport cu o tabelă iniţială

B1 B2 B3 B4
1 2
A1 2 3 70
50 20
1 4
D 87 A2 2 2 10 A
5 5
2 1
A3 3 2 20
10 10
50 25 15 10
Să se justifice că f = 135 nu este soluţie optimă.
a. toti ij 0
Fie problema de transport cu o tabelă iniţială

B1 B2 B3
A1 2 3 1 10
10
A2 4 1 2 20
D 92 20 C
A3 3 2 5 30
15 10 5
15 30 15
Să se justifice că f = 110 este soluţie optimă.
c. toti ij 0
Fie problema de transport. O soluţie iniţială a problemei este:

Centre de
consum B1 B2 B3 B4 Disponibil
Depozite
A1 10 0 20 11 15
D 93 C
A2 12 7 9 20 25
A3 0 14 16 18 5
a
Necesar 5 15 15 10
b
Atunci:
c. Problema este echilibrată, a = b = 45
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 47 D2 3 2 1 4 70 D
D3 6 8 3 4 70
Necesar 50 75 25 60
Folosind metoda diagonalei (coltului N-V) determinati x34
d. 60

4 din 13
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 70
D 43 D2 10 C
D3 20
Necesar 50 25 15 10
Folosind metoda coltului de NV stabiliti valoarea lui x11 şi a lui x33
c. x11 =50, x33=10
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D2 2 2 1 4 10
D 44 C
D3 6 8 3 4 20
Necesar 50 25 15 10
Folosind metoda costurilor minime (din tablou) stabiliti valoarea lui x14 şi a lui x32

c. x14 =10, x32=20


Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 46 D2 3 2 1 4 10 A
D3 6 8 3 4 20
Necesar 50 25 15 10
Folosind metoda costurilor minime pe linie stabiliti valoarea lui x14 şi a lui x32
a. x14=10, x32=15
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 48 D2 3 2 1 4 70 C
D3 6 8 3 4 70
Necesar 50 75 25 60
Folosind metoda diagonalei (coltului N-V) determinati x33
c. 10
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 49 D2 3 2 1 4 70 B
D3 6 8 3 4 70
Necesar 50 75 25 60
Folosind metoda diagonalei (coltului N-V) determinati x11
b. 50
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 50 D2 3 2 1 4 70 C
D3 6 8 3 4 70
Necesar 50 75 25 60
Folosind metoda diagonalei (coltului N-V) determinati x22
c. 55

5 din 13
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 51 D2 3 2 1 4 70 C
D3 6 8 3 4 70
Necesar 50 75 25 60
Folosind metoda diagonalei (coltului N-V) determinati x12
c. 20
Fie urmatoarea problema de transport

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 5 6 2 3 70
D 52 D2 3 2 1 4 70 B
D3 6 8 3 4 70
Necesar 50 75 25 60
Folosind metoda diagonalei (coltului N-V) determinati costul de transport
b. 765
Folosind metoda costului minim pe linie să se determine o soluţie iniţială de bază a problemei de transport
a cărui tablou este:

B1 B2 B3 Disponibil
A1 15 35 0 50
D 98 x11 x12 x13 C
A2 15 0 15 30
x21 x22 x23
Necesar 30 35 15

c. altă variantă
Folosind metoda costului minim să se determine o soluţie iniţială de bază a problemei de transport:

B1 B2 B3 Disponibil
A1 10 0 20 15
x11 x12 x13
A2 12 7 9 25
D 96 C
x21 x22 x23
A3 14 16 18 5
x32 x33 x34
Necesar 5 15 10

c. altă variantă
Folosind metoda costului minin pe linie să se scrie o soluţie iniţială de bază pentru problema de transport:

B1 B2 B3 Disponibil
A1 50 10 40 100
x11 x12 x13
A2 30 20 50 100
D 99 B
x21 x22 x23
A3 0 40 10 50
x31 x32 x33
Necesar 80 70 100

b. Altă variantă
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
B 21 A
cer q, P optime. Cand r, L nu sunt aleatoare, modelul se numeste determinist.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
B 22 A
cer q, P optime. Cand cel putin una din variabilele r, L este aleatoare, modelul este stochastic.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
B 23 F
cer q, P optime. Cand r, L nu sunt aleatoare, modelul se numeste stochastic.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
B 24 F
cer q, P optime. În cazul cand cel putin una din variabilele r, L este aleatoare, modelul este determinist..
6 din 13
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
B 20 cer q, P optime. O multime de elemente ce definesc un mecanism de aprovizionare se spune ca determina o A
politica de reaprovizionare.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
E 55 cer q, P optime. O multime de elemente ce definesc un mecanism de aprovizionare se spune ca determina o A
politica de reaprovizionare.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
E 56 A
cer q, P optime. Cand r, L nu sunt aleatoare, modelul se numeste determinist.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
E 57 A
cer q, P optime. Cand cel putin una din variabilele r, L este aleatoare, modelul este stochastic.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
E 58 F
cer q, P optime. Cand r, L nu sunt aleatoare, modelul se numeste stochastic.
În diverse modele de stocare se pot da costurile h, s şi / sau d, se da rata cererii r şi timpul de avans L şi se
E 59 F
cer q, P optime. În cazul cand cel putin una din variabilele r, L este aleatoare, modelul este determinist..
E 152 În modelele de simulare, ……CEASUL….. simularii este cu crestere variabila sau cu crestere constanta
În modelele de simulare, agenda simularii se compune din n parti, unde:
E 66 a. n=2 A

E 151 În modelele de simulare, agenda simularii se compune dintr-un numar de parti egal cu .......2.........
În modelele de simulare, ceasul simularii este de “n” tipuri, unde:
E 65 A
a. n=2
E 150 În modelele de simulare, ceasul simularii este de un numar de tipuri egal cu ......2.........
În modelele de simulare, ceasul simularii poate fi:
E 67 A
a. cu crestere variabila sau cu crestere constanta
În modelul clasic al ...............LIPSEI DE STOC................, functia obiectiv de minimizat este
2
E 203 C hS 2 d rT S
C S,T
T 2rT 2rT
În modelul clasic al .......LIPSEI DE STOC..........., functia obiectiv de minimizat este
2
C 12 C hS 2 d rT S
C S,T
T 2rT 2rT
În modelul clasic al lipsei de stoc, ...............PLANUL...............de reaprovizionare este:
E 204 2rs 2rs 1
Sˆ1 , qˆ1 , , unde 0,1 .
h h
În modelul clasic al lipsei de stoc, …………..COSTUL MINIM............. al intretinerii stocului este
E 205
Cˆ1 2rsh , unde 0,1
În modelul cu ceas variabil, ceasul variabil al simularii nu apare explicit (el este implicit), în sensul ca de
B 10 fapt pentru alegerea evenimentului ce trebuie prelucrat se foloseste regula primului eveniment urmator, care A
este o consecinta a tehnicii bazate pe ceasul cu crestere variabila.
În modelul de .....ASTEPTARE........... Exp(λ) / Exp(μ) / 1 : (∞, FIFO) solutia procesului de nastere şi deces
E 208 n
asociat este pn 1 , unde 0,1 .

În modelul de asteptare Exp / ..Exp...... /N: , FIFO , lungimea medie a cozii este
N
E 215
E WL 2
, unde
N 1! N
În modelul de asteptare Exp / Exp /N: , FIFO , lungimea medie a cozii este:
N 1
E 214 NN *
E WL , unde * este ………....INTENSITATEA DE TRAFIC..............
N! 1 * 2 N N
a sistemului de asteptare.

7 din 13
În modelul de asteptare Exp / Exp /1: , FIFO , numarul mediu de statii care lenevesc este
E 213
....E[NIT]..... 1 , unde 0,1 este intensitatea de trafic a clientilor prin sistem.

În modelul de asteptare Exp / Exp /1: , FIFO lungimea medie a cozii este
2
E 212
……....E[WL].......... , unde 0,1
1
În modelul lui …………...WILSON.......... costul total de intretinere a stocului pe unitatea de timp este
C 9 hq sr
C q
2 q
În modelul lui …………...WILSON........... costul total de intretinere a stocului pe unitatea de timp este
E 200 hq sr
C q
2 q
E 202 În modelul lui Wilson ..............COSTUL OPTIM.............. al intretinerii stocului este Cˆ 0 2srh
C 11 În modelul lui Wilson …….....COSTUL OPTIM............... al intretinerii stocului este Cˆ 0 2srh

2rs 2 s
C 10 În modelul lui Wilson, …....POLITICA OPTIMA........ de reaprovizinare este qˆ0 , Tˆ0 ,
h rh

2rs 2 s
E 201 În modelul lui Wilson, ………...CICLUL......... de reaprovizinare este qˆ0 , Tˆ0 ,
h rh
În teoria stocurilor, ................NIVELUL STOCULUI................. la momentul t este
t

C 8 I t I0 b x a x dx , unde I 0 este nivelul initial al stocului, a(t) este rata intrarii în stoc la
0
momentul t, iar b(t) este rata iesirii din stoc la momentul t.
În teoria stocurilor, .............NIVELUL STOCULUI.................. la momentul t este
t
E 199 I t I0 b x a x dx , unde I 0 este nivelul initial al stocului, a(t) este rata intrarii în stoc la
0
momentil t, iar b(t) este rata iesirii din stoc la momentul t.
Intervalul de timp, dintre doua evenimente rare consecutive care intervine în definitia repartitiei Poisson
E 188
are repartitia .......Exp.............
Într-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu numarul mediu de ..........STATII............ care lenevesc este
c
C 15
E NID c n pn
n 0

Într-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu numarul mediu de ……..STATII….... care lenevesc este
c
E 210
E NID c n pn
n 0

Într-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu, lungimea ….…..MEDIE.......... a cozii de asteptare este
C 16
E WL n c pn
n c

Într-un sistem de asteptare cu c statii de serviciu, lungimea ……....MEDIE............ a cozii de asteptare este
E 211
E VL n c pn
n c

C 14 Într-un sistem de asteptare, numarul ...MEDIU....... de clienti din sistem este E NT npn
n 0

8 din 13
E 209 Într-un sistem de asteptare, numarul ……...MEDIU.......... de clienti din sistem este E NT npn
n 0

Metoda Monte Carlo pentru calculul integralelor în care se foloseste repartitia uniforma pentru a returna in-
1 n
1
C 6 tegrala f x dx cu media aritmetica n f U i se numeste metoda Monte Carlo ………
0
n i 1
…………….……..BRUTA…………
B 4 Modelul clasic al lotului economic este cunoscut şi sub numele de modelul lui Wilson A

B 5 Modelul clasic al lotului economic este cunoscut şi sub numele de modelul clasic al lipsei de stoc. F

B 25
Modelul: Exp / Exp /1: , FIFO . Este un exemplu de model matematic de asteptare cu o A
staţie de serviciu.

E 60
Modelul: Exp / Exp /1: , FIFO . Este un exemplu de model matematic de asteptare cu o A
staţie de serviciu.
Modelul: Exp / Exp / N paralel : , FIFO este un model matematic de asteptare cu N
B 26 statii paralele presupuse identice (adica au aceeasi repartitie pentru ST-ul fiecareia), coada poate fi infinita, A
iar disciplina este standard (primul venit primul servit).
Modelul: Exp / Exp / N paralel : , FIFO este un model matematic de asteptare cu N
E 61 statii paralele presupuse identice (adica au aceeasi repartitie pentru ST -ul fiecareia), coada poate fi infinita, F
iar disciplina este standard (primul venit primul servit).
Numarul metodelor necesare reducerii dispersiei estimatorului secundar pentru calculul integralelor prin
A 2 metoda Monte Carlo bruta este: D
d. 6
O familie de variabile aleatoare, Xt t T
,T R , deprinzand de parametrul real t (presupus a fi timpul)
A 3 se numeste ................... A
a. proces stochastic
O familie de variabile aleatoare, Xt t T
,T R deprinzand de parametrul real t (presupus a fi timpul) se
E 113 numeste ................... A
a. proces stochastic
Pentru realizarea unui experiment de simulare este necesara parcurgerea unui numar de pasi egal cu
E 131 ……...9……... 9

Pentru solutia problema de transport

B1 B2 B3 B4
1 2
A1 2 3 70
50 20
1 4
D 88 A2 2 2 10 C
5 5
2 1
A3 3 2 20
10 10
50 25 15 10
Dacă 32 0 o soluţie îmbunătătită este
c. f = 125

9 din 13
Pentru solutia problema de transport

B1 B2 B3
A1 2 3 1 10
10
A2 4 1 2 20
D 91 20 A
A3 3 2 5 30
15 10 5
15 30 15
Dacă 23 0 , o soluţie îmbunătătită este
a. f = 110
Problema de transport

B1 B2 B3 B4
A1 1 2 2 3
70
50 20
D 19 A2 2 2 1 4 A
10
5 5
A3 3 2 2 1
20
10 10
50 25 15 10
are soluţie multiplă
Procesul Xt t T
discret, este un proces .............. daca satisface proprietatea
A 5 P X tn xn X tn 1 xn 1 ,..., X t1 x1 P X tn xn X tn 1 xn adica procesul nu are memorie B
1

b. slab stationar
Procesul ............ este un caz particular de proces de nastere şi deces, mai precis este un proces de nastere
pur cu intensitatea n , a carui repartitie satisface ecuatiile diferentiale
E 121 A
P0 t P0 t , Pn t Pn t Pn 1 t , 1
a. Poisson

Procesul ................. Xt t T
este descris de urmatoarele relatii de recurenta

1
E 120
X0 V0 , X t Xt 1 1 Vt , 0 1 unde Vt , t 0,1, 2,... sunt variable aleatoare B
1
2
independente şi identic repartizate avand proprietatile E Vt 0, Var Vt
b. zgomotului alb
n
t
t t
A 13 Procesul avand repartitia Pn t e , t u du se numeste proces Poisson A
n! 0
a. neomogen
n
t t
A 12 Procesul avand repartitia Pn t e se numeste proces Poisson ................ A
n!
a. omogen
n
t t
E 122 Procesul avand repartitia Pn t e se numeste proces Poisson ................ A
n!
a. omogen
n t
t t
E 123
Procesul avand repartitia Pn t e , t u du se numeste proces Poisson……. A
n! 0
a. neomogen

10 din 13
Procesul Xt t T
discret, este un proces .............. daca satisface proprietatea
E 115 P X tn xn X tn 1 xn 1 ,..., X t1 x1 P X tn xn X tn 1 xn adica procesul nu are memorie C
1

c. Markov
Procesul stochastic discret N(t), cu cresteri independente, se numeste proces de nastere şi moarte, daca sa-
tisface urmatoarele proprietati:
P N t t n 1 N t n n t o t

E 41 P N t t n 1 N t n n t o t A

P N t t n i N t n o t ,i 1
unde P A B inseamna probabilitatea lui
Procesul stochastic Xt t T
se numeste ....................... daca n, h R, t1 t2 ... tn avem
A 4 Ft1 x1 , x2 ,..., xn Ft1 ,t2 ,...,tn x1 , x2 ,..., xn B
h ,t 2 h ,...,tn h
b. stationar tare
Procesul stochastic Xt t T
se numeste ....................... daca n, h R, t1 t2 ... tn avem
E 114 Ft1 x1 , x2 ,..., xn Ft1 ,t2 ,..,tn x1 , x2 ,..., xn B
h ,t2 h ,...,tn h
b. stationar tare
Să se scrie solutia de bază f0 pentru problema de transport după aplicarea metodei costului minim din tabel:

15 0 12
10 25 0
20 13 40
D 97 D
15 5 3
17 18 5
0 30 10

d. f0 = 1225
Se considera problema de transport:

Disponibil
B1 B2 B3
N1 2 1 3 20
D 20 N2 1 4 2 45 A
N3 3 5 4 65
Necesar 30 40 60
O soluţie initiala de baza obtinuta prin metoda coltului N-V este

a. x11 20, x21 10, x22 35, x32 5, x33 60, in restxij 0
Se considera problema de transport:

Disponibil
B1 B2 B3
N1 2 1 3 20
D 21 N2 1 4 2 45 C
N3 3 5 4 65
Necesar 30 40 60
O soluţie initiala de baza obtinuta prin metoda costului minim pe linie este

c. x12 20, x21 30, x23 15, x32 20, x33 45, in restxij 0

11 din 13
Se considera urmatoarea problema de transport:

B1 B2 B3 B4 Disponibil
N1 4 6 5 2 35
D 7 A
N2 3 2 7 8 30
N3 2 10 5 6 50
Necesar 20 25 45 25
Problema de transport este echilibrata.
Se considera urmatoarea problema de transport:

B1 B2 B3 B4 Disponibil
N1 4 6 5 2 35
N2 3 2 7 8 30
D 8 A
N3 2 10 5 6 50
Necesar 20 25 45 25
O soluţie initiala de baza determinata folosind metoda coltului de N-V este

x11 = 20, x12 = 15, x22 = 10, x23 = 20, x33 = 25, x34 = 25, x13 = x14 = x21 = x24 = x31 = x32 = 0.
Se considera urmatoarea problema de transport:

B1 B2 B3 B4 Disponibil
N1 4 6 5 2 35
N2 3 2 7 8 30
D 9 A
N3 2 10 5 6 50
Necesar 20 25 45 25
O soluţie initiala de baza determinata folosind metoda costului minim pe linie este

x11 = 10, x14 = 25, x21 = 5, x22 = 25, x31 = 5, x33 = 45, x12 = x13 = x23 = x24 = x32 = x34 = 0.
E 130 Structura de multimi: S T , X , , ,Y , , se numeste ........SISTEM.............
Sub denumirea de metode ...................... sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse probleme
utilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu calculatorul.
A 14 A
a. Monte Carlo
Sub denumirea de metode ...................... sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse probleme
utilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu calculatorul.
E 124 A
a. Monte Carlo
Sub denumirea de metode Monte Carlo sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse probleme u-
B 18 A
tilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu calculatorul.
Sub denumirea de metode Monte Carlo sunt cuprinse o serie de tehnici de rezolvare a diverse probleme
E 53 A
utilizand numere aleatoare, variabile aleatoare sau procese stochastice simulate cu calculatorul.
Tehnica de realizare a experimentelor cu calculatorul, care implica utilizarea unor modele matematice şi
E 129 logice care descriu comportarea unui sistem real de-a lungul unor perioade mari de timp se numeste
.....SIMULARE.........

Tehnica urmatoare " Sa presupunem ca se cunoaste repartitia initiala 1 , 2 ,..., m şi matricea

probabilitatilor de tranzitie P pij . Atunci starea initiala I i se simuleaza ca variabila discreta", per-

B 12 1, 2, ..., m A
mite simularea unui lanţ Markov. I : . Daca lantul se afla în starea i atunci starea
1, 2, ..., m

1, 2, .., m
aleatoare urmatoare în care trece lantul se simuleaza ca variabila discreta J:
pi1 , pi 2 , ..., pim

12 din 13
Tehnica urmatoare " Sa presupunem ca se cunoaste repartitia initiala 1 , 2 ,..., m şi matricea pro-

babilitatilor de tranzitie P pij . Atunci starea initiala I i se simuleaza ca variabila discreta" ,


1, 2, ..., m
B 13 permite simularea unui proces gausian stationar. I: Daca lantul se afla în starea i F
1 , 2 , ..., m
atunci starea aleatoare urmatoare în care trece lantul se simuleaza ca variabila discreta
1, 2, .., m
J:
pi1 , pi 2 , ..., pim
Trei depozite D1 ,D2 ,D3 aprovizioneaza cu produse de larg consum 4 magazine B1 ,B2 ,B3, B4 astfel:

B1 B2 B3 B4 Disponibil
D1 3 2 1 2 30
D 2 F
D2 4 3 3 2 20
D3 2 1 4 5 40
Necesar 10 15 15 40
Problema este echilibrata
B 1 Un stoc este o resursa de orice fel care are o valoare economica, caracterizata prin intrări şi ieşiri A
E 36 Un stoc este o resursa de orice fel care are o valoare economica, caracterizata prin intrări şi ieşiri A
Următoarea problemă de transport este echilibrată

B1 B2 B3
D 14 A1 1 2 4 5 F
A2 3 1 2 15
A3 5 6 1 10
6 4 10
Următoarea problemă de transport este echilibrată

B1 B2 B3 B4
D 15 A1 1 3 1 2 15 F
A2 2 4 1 3 25
A3 3 2 4 2 20
30 25 15 20
Următoarea problemă de transport nu este echilibrată

B1 B2 B3
D 16 A1 1 2 3 10 F
A2 2 1 4 25
A3 3 1 2 35
20 35 15

13 din 13
I.1. Introducere

Cuvântul simulare este de origine latină (simulatio) şi înseamnă capacitatea de a


reproduce ceva. În informatică, termenul de simulare a fost introdus de John von
Neumann la începutul anilor `40, o dată cu apariŃia primelor calculatoare electronice.
J.von Neumann împreună cu grupul de savanŃi de la Şcoala Los Alamos (Ulam,
Metropolis etc) au dezvoltat primele aplicaŃii ale calculatoarelor. Tot ei au introdus
denumirile Cercetări operaŃionale (pentru a desemna aplicaŃiile legate de dirijarea
operaŃiilor militare pe arii geografice mari ale globului pământesc!) precum şi metoda
Monte - Carlo (pentru a desemna aplicaŃii ale calculatoarelor bazate pe utilizarea
numerelor aleatoare). În accepŃiunea actuală a informaticii, simularea cuprinde o serie de
aplicaŃii care realizează imitarea comportamentului unor părŃi ale lumii reale (simularea
stochastică), luând în considerare şi comportamentul aleator al acesteia. Din domeniul
simulării face parte şi metoda Monte Carlo.
DefiniŃia 1. Simularea este o tehnică de realizare a experimentelor cu
calculatorul, care implică utilizarea unor modele matematice şi logice care descriu
comportarea unui sistem real (sau a unor componente ale sale) de-a lungul unor
perioade mari de timp.
Deci simularea se realizează pe baza unui model special, numit model de
simulare, cu ajutorul căruia se realizează experimentele prin intermediul calculatorului.
Modelul de simulare se construieşte pe scheletul unui model matematic şi se finalizează
într-un algoritm. De aceea în cele ce urmează vom prezenta schema generală a unui
model de simulare, pornind de la descrierea principalelor elemente ale unui model
matematic.
Model matematic. Prin definiŃie, un model este un analog ce reprezintă o parte a
lumii înconjurătoare într-un mod uşor de perceput de către noi. Modelul ne reprezintă
uneori realitatea prin scheme, figuri geometrice sau alte obiecte ce ne sunt familiare şi pe
care le înŃelegem uşor (i.e. la fel de bine cum le ''vedem'' sau le ''pipăim''). Modelul
matematic ne reprezintă realitatea folosind elemente sau abstracŃiuni matematice.
Elementele constitutive ale unui model matematic sunt următoarele:
a) Variabile ( V ) şi Parametri ( P ) care pot fi de intrare ( VI, PI ), dacă pot fi percepute
(măsurate sau înŃelese uşor), sau de ieşire ( VE, PE ), dacă dimpotrivă, măsurarea sau
perceperea lor este dificilă. Variabilele şi parametrii pot lua valori numerice sau
logice. Deosebirea dintre variabile şi parametri constă în aceea că parametrii nu îşi
schimbă valorile pe perioade mari de timp, în timp ce variabilele îşi schimbă valorile
chiar pe intervale mici de timp. Scopul modelului este de a exprima variabilele şi
parametrii de ieşire în funcŃie de variabilele şi parametrii de intrare, cu eventuala
satisfacere a unor condiŃii de performanŃă de către sistem (de ex. condiŃii de optim).
Unele VI pot fi aleatoare, caz în care şi unele variabile sau parametri de ieşire vor fi
de asemenea aleatoare.
b) RelaŃiile funcŃionale constituie o altă categorie de elemente ale unui model
matematic. Ele sunt de forma
Fi (VI , PI , VE , PE ) = 0
(adică implicite) şi pot fi la rândul lor de două tipuri:
- ecuaŃii, care sunt satisfăcute numai de anumite valori ale variabilelor sau
parametrilor;
- identităŃi, care sunt satisfăcute de orice valori ale variabilelor şi parametrilor; ele
exprima condiŃii de echilibru sau legi de conservare.
EcuaŃiile si identităŃile pot fi relaŃii algebrice sau transcendente, diferenŃiale sau
integrale, detrministe sau stochastice, etc.
c) Caracteristicile operative constituie o altă categorie de elemente ce compun un model
matematic şi ele pot fi:
- ipoteze de lucru (referitoare la relaŃiile funcŃionale);
- ipoteze statistice (referitoare la VI -aleatoare).
d) Tehnica de rezolvare este un alt element constitutiv al unui model matematic. Ea este
o tehnică matematică ce realizează separarea elementelor de ieşire în funcŃie de
elementele de intrare, adică:
(V , P )E = f i (VI , PI ) .
Cu alte cuvinte, tehnica de rezolvare a modelului exprimă sub formă explicită
variabilele şi parametrii de ieşire în funcŃie de variabilele şi parametrii de intrare.
Tehnicile matematice de rezolvare a modelelor sunt însă sărace atât ca varietate,
cât şi ca performanŃă. De exemplu, ecuaŃiile modelului se pot reazolva numai dacă sunt
liniare sau uneori pătratice, iar dacă sunt de grad superior ele se pot rezolva numai dacă
au forme particulare. La fel, ecuaŃiile diferenŃiale sau cu derivate parŃiale se pot rezolva
cu metode matematice deductive numai în anumite cazuri particulare. De aceea în
construcŃia modelelor matematice se fac de multe ori ipoteze simplificatoare care permit
aplicarea tehnicilor de care dispune matematica. (Acesta este scopul utilizării de către
model a caracteristicilor operative!). Din aceste motive, modelarea matematică este
aproximativă şi ea nu permite rezolvarea realistă a problemelor practice. Utilizarea
calculatorului permite îmbunătăŃirea performanŃelor modelelor matematice prin
utilizarea metodelor numerice. Dar şi în aceste condiŃii modelele matematice nu pot
descrie corect realitatea în toată complexitatea ei deoarece nu toate relaŃiile dintre
obiectele lumii reale se pot exprima prin formule matematice. Într-o atare situaŃie
modelul matematic trebuie completat cu descrieri care să imite anumite comportări ale
lumii reale. Acestea se realizează prin descrieri algoritmice de tipul if-then-else- sau if-
then- combinate cu alte structuri algoritmce (cicluri, secvenŃe etc.). În acest fel, modelul
matematic se completează, se extinde sub formă de algoritm şi devine model de
simulare. Simularea măreşte deci mult posibilitatea de tratare realistă a
problemelor aplicative. ConstrucŃia unui model de simulare, care în fapt este un
algoritm complex, dezvoltat pe scheletul unui model matematic, este o sarcină nu prea
uşoară; o vom trata mai jos.
Clasificări ale modelelor matematice. Mai întâi să vedem însă cum pot fi
clasificate modelele matematice?
(i) Clasificarea modelelor matematice după natura variabilelor utilizate de model:
continue/discrete; statice/dinamice (dacă timpul nu intervine sau dacă apare
explicit ca variabilă a modelului); deterministe/stochastice (după cum nu conŃin
sau conŃin măcar o variabilă de intrare ca variabilă aleatoare).
(ii) Clasificare topologică, după structura determinată de părŃile în care se descopune
modelul (când este cazul): cu o componentă/cu mai multe componente în serie ,
în paralel, în reŃea.
Un model, fie el matematic sau de simulare, constituie de fapt o clasă de modele.
I.2. ConstrucŃia unui model de simulare

Modelul de simulare (MS) presupune utilizarea calculatorului şi el se


construieşte pe baza/scheletul unui model matematic; mai precis, el completează modelul
matematic descriind unele relaŃii prin algoritmi, deci în final MS este un algoritm. Acest
algoritm trebuie să descrie corect evoluŃia sistemului şi să permită efectuarea de
experienŃe (prin rulări pe calculator), care să înlocuiască experienŃele ce ar trebui
realizate asupra sistemului real.

Structura unui model de simulare

ConstrucŃia unui MS utilizează două concepte de bază: ceasul simulării şi agenda


simulării.
Ceasul simulării. Ceasul asigură eşalonarea corectă în timp a evenimentelor
create de model şi uneori ajută la implementarea condiŃiei de terminare a simulării. El
este de două feluri:
a) ceas cu creştere constantă;
b) ceas cu creştere variabilă.
Notă: Evenimentele corespund unor modificări în sistem adică modificari ale
valorilor unor variabile care se calculează sau se generează prin instrucŃiuni ale
modelului (chiar şi dacă sunt aleatoare!).
Ceasul porneşte cu valoarea zero la începutul simulării. Dacă modelul se bazează
pe ceasul cu creştere variabilă, atunci ceasul este crescut cu valoarea ce corespunde
apariŃiei primului eveniment următor; apoi programul prelucrează evenimentul, după
care ceasul creşte din nou reluându-se ciclul simulării, până când ceasul atinge o valoare
dată iniŃial, Tmax care corespunde perioadei pe care se realizează simularea.
Ceasul cu creştere constantă presupune că de fiecare dată creşterea se realizează
cu o cuantă de timp c constantă; apoi se prelucrează toate evenimentele apărute pe
intervalul de timp de lungime c , după care se reia ciclul simulării. Simularea se termină
de asemenea când ceasul atinge valoarea Tmax .
Terminarea simulării se poate realiza şi impunând condiŃia ca modelul să
prelucreze un anumit număr dat de evenimente de un tip precizat. (De exemplu, în cazul
unui model de simulare a unui sistem de aşteptare, se poate impune condiŃia ca simularea
să se termine când s-a simulat servirea unui număr dat de clienŃi).
A rămas oarecum neprecizat ce se înŃelege prin prelucrarea unui eveniment. Acest
fapt se înŃelege uşor dacă precizăm şi conceptul de agendă a simulării.
Agenda simulării. Agenda se compune din elementele memorate de modelul de
simulare. Variabilele modelului iau diverse valori pe parcursul simulării; de aici rezultă
că pe parcursul simulării apar multe evenimente. Memorarea în totalitate a acestor
evenimente, împreună cu caracteristicile lor, nu este nici recomandată dar nici necesară
dacă simularea se realizează pe perioade mari de timp. De aceea, se memorează (în
agendă) numai ceea ce este strict necesar. Evenimentele sunt de diverse tipuri; unele
variabile descriu şi stări ale sistemului (sau ale unor componente ale acestuia).
Evenimentele sunt create sau generate la momente de timp ulterioare valorii ceasului. De
aceea agenda se compune din două părŃi: agenda evenimentelor curente AEC şi
agenda evenimentelor viitoare AEV .
Deci agenda A = AEC ⊕ AEV , unde:
AEC = agenda evenimentelor curente (care au timpul de apariŃie egal cu valoarea
ceasului); iar
AEV = agenda evenimentelor viitoare (care au timpul de apariŃie ulterior ceasului).
Algoritmul simulării prelucrează deci numai evenimentele din AEC ; prelucrarea
unui eveniment înseamnă fie determinarea apariŃiei unui nou eveniment (memorat în
AEV ) sau modificarea unei stări, fie distrugerea unui eveniment ("ştergerea'') lui din
agendă. Prelucrările evenimentelor Ńin seama şi de stările sistemului la acel moment.
Algoritmul simulării gestionează/actualizează agenda prin interacŃiunea acesteia
cu ceasul; într-un ciclu al simulării ceasul este acualizat, după care se selectează din
agenda A evenimentele care fac parte din AEC şi se prelucrează aceste evenimente până
când AEC devine vidă. Atunci, ceasul este crescut din nou şi se reia ciclul simulării.
Deci agenda simulării se modifică pe parcursul simulării conform următoarei relaŃii de
dinamică
A = A ⊕ AE gen O AE elim
unde Agen sunt evenimentele generate pe parcursul unui ciclu, iar Aelim sunt evenimentele
eliminate cu ocazia prelucrării AEC . (Semnele ⊕ şi O se autexplică).

I.3. Concepte de bază în modelarea sistemelor

Prin sistem se înŃelege, sub forma cea mai vagă, o mulŃime de obiecte O
interconectate prin intermediul unei relaŃii R , adica Sistem = (O , R ) , unde
R ⊂ O ×O
DefiniŃia formală generală a unui sistem este:
DefiniŃia 2. Un sistem este următoarea structură de mulŃimi:
S = (T , X , Ω, Σ, Y , δ, λ )
unde:
T = timpul de bază al sistemului (ceasul sistemului);
X = mulŃimea intrărilor;
Ω = mulŃimea segmentelor de intrare (forma intrărilor!); segment =
ω : (t 0 , t1 ) ֏ X ,= ω(t0 ,t1 ) =grafic= {(t , ω(t )), t0 ≤ t ≤ t1} . Se foloseşte de regulă notaŃia
ω(t ,t1 ) = {(τ, ω(τ )), t ≤ τ ≤ t1 } şi notaŃiile ω = ω (t0 ,t1 ) , ωt ) = ω(t0 ,t ) , ω(t = ω (t ,t1 ) , ω = ωt )ω (t .
Σ = mulŃimea stărilor interne ale sistemului = memoria sistemului; Conceptul
de stare este esenŃial în modelarea sistemelor; el descrie structura internă (intimă!) a
sistemului;
δ = funcŃia de tranziŃie a stărilor definită ca
δ:Σ×Ω ֏ Σ .
Ea satisface relaŃia
δ(σ, ω) = δ(δ(σ, ωt ) ), ω(t ) , ∀t , ω = ωt )ω(t .
care este axioma semigrupului sau proprietatea de separabilitate a stărilor. MulŃimea
(graficul) (ω, σ ) se numeşte traiectorie a stărilor;
Y = mulŃimea ieşirilor (Sistemul este presupus deschis, intrările şi ieşirile fiind
exterioare sistemului). MulŃimea Y conŃine răspunsul sistemului la intrarea de forma ω ,
când la momentul iniŃial t 0 sistemul se află în starea σ .
λ = funcŃia de răspuns, de forma λ : Σ × X × T ֏ Y ; λ(σ, x, t ) conduce la un
segment de ieşire ce reprezintă forma răspunsului sistemului la intrarea x , la momentul
t când starea la momentul t 0 , t 0 < t , este σ ;
Notă: din definiŃie rezultă că pentru o stare iniŃială σ , (la momentul t 0 ) când are
loc intrarea de forma ω se realizează o traiectorie unică a stărilor. Cu alte cuvinte,
traiectoria stărilor satisface relaŃiile:
STRAJ σ,ω : (t 0 , t1 ) ֏ Σ , astfel încât STRAJ σ,ω (t 0 ) = σ
STRAJ σ,ω (t ) = δ(σ, ω(t ) , ∀t ∈ (t 0 , t1 )
ProiecŃia STRAJ obŃinută prin funcŃia de tranziŃie a stărilor compusă cu funcŃia
de răspuns, este traiectoria de ieşire
OTRAJ σ,ω : (t 0 , t1 ) ֏ Y
Dacă λ = λ (σ ) (ieşirea depinde numai de σ ) atunci rezultă relaŃia simplă:
OTRAJ σ,ω (t ) = λ (STRAJ σ,ω (t )) .
Nivele de reprezentare a sistemelor. Există mai multe nivele de reprezentare a
sistemelor şi anume:
- Reprezentarea la nivel de comportare. Sistemul este o cutie neagră (black
box), exprimat formal prin relaŃia:
{
R s = (ω, ρ ) ω ∈ Ω, ρ = OTRAJ σ,ω , σ ∈ Σ }
Acest nivel de reprezentare este cel mai vag. El descrie numai relaŃiile de
intrare/ieşire ce se pot observa din afara sistemului (care deci se comportă ca o
cutie neagră).
- Reprezentarea la nivel de structură de stare. La acest nivel se intră în structra
internă a sistemului, adică se stabilesc elementele acestuia : (T , X , Ω, Σ, Y , δ, λ ) ,
definite ca mai sus.
- Reprezentarea modulară (ca structură compusă). Dacă sistemul este complex,
atunci se identifică subsisteme ale acestuia precum şi interconexiunile dintre ele
în sensul că ieşirile unor subsisteme sunt intări în alte subsisteme, intrările unor
subsisteme fiind intrări ale sistemului şi ieşirile unor subsisteme fiind ieşiri ale
sistemului.
Nivelele de reprezentare a sistemelor, pornind de la forma cea mai vagă şi
continuând până la forma detaliată, legitimează Metodologia ''TOP DOWN'' de
proiectare a sistemelor de orice fel, în particular, metodologia de proiectare a sistemelor
informatice, şi în general metodologia de proiectare ierarhică, descendentă a
programelor.
52',&$75$1'$),5 ,'8'$ FRRUGRQDWRU 
$8525$%$&,8 52',&$,2$1
6,/9,8%Æ5= 

0$7(0$7,&,3(1758(&2120,ù7,
HGL LDDD
‹(GLWXUD)XQGD LHL5RPkQLDGH0kLQH
(GLWXU DFUHGLWDW GH0LQLVWHUXO(GXFD LHLúL&HUFHW ULL
SULQ&RQVLOLXO1D LRQDODO&HUFHW ULLùWLLQ LILFH
GLQÌQY PkQWXO6XSHULRU'HVFULHUHD&,3D%LEOLRWHFLL1D LRQDOHD5RPkQLHL
0DWHPDWLFL SHQWUX HFRQRPLúWL 5RGLFD 7UDQGDILU
,'XGD FRRUG $XURUD%DFLX5RGLFD,RDQ6LOYLX%kU] 
± %XFXUHúWL HGL LD D D (GLWXUD )XQGD LHL 5RPkQLD GH
0kLQH
SFP
%LEOLRJU
,6%1

,7UDQGDILU5RGLFD
,,'XGD, FRRUG 
,,,%DFLX$XURUD
,9,RDQ5RGLFD
9%kU] 6LOYLX

 
 
 
5HSURGXFHUHDLQWHJUDO VDXIUDJPHQWDU SULQRULFHIRUP 
úLSULQRULFHPLMORDFHWHKQLFHHVWHVWULFWLQWHU]LV 
úLVHSHGHSVHúWHFRQIRUPOHJLL

5 VSXQGHUHDSHQWUXFRQ LQXWXOúLRULJLQDOLWDWHDWH[WXOXL
UHYLQHH[FOXVLYDXWRUXOXLDXWRULORU
5HGDFWDUHúLWHKQRUHGDFWDUH6LOYLX%Æ5= 
&RSHUWD0DULOHQD% /$1
%XQGHWLSDU&ROLWLSDU
)RUPDWu
(GLWXUD)XQGD LHL5RPkQLDGH0kLQH
%XOHYDUGXO7LPLúRDUDQU%XFXUHúWL6HFWRU
7HO)D[ZZZVSLUXKDUHWUR
HPDLOFRQWDFW#HGLWXUDURPDQLDGHPDLQHUR
81,9(56,7$7($63,58+$5(7
)$&8/7$7($'(0$7(0$7,& ±,1)250$7,& 52',&$75$1'$),5 ,'8'$ FRRUGRQDWRU 
$8525$%$&,8 52',&$,2$1
6,/9,8%Æ5= 

0$7(0$7,&,3(1758(&2120,ù7,
HGL LDDD


(',785$)81'$ ,(,520Æ1,$'(0Æ,1(
%8&85(ù7,

&835,16


,QWURGXFHUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 33
 
3 (OHPHQWHGHDOJHEU OLQLDU AAAA AAAAAAAAAAA 3,
3 3 >0" #AAAAAAAAAAAAAAA 3,
3 >0" #AAAAAAAAAAAAAAA 35
3 , - $#AAAAAAAAAAAAAAAA AAA *
3 < - "#AAAAAAAAAAAAAAAAAAA +
3 / -# #AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4
3 + #--($--> "-# #AAAA ,
3 5 
0# 
0- AAAAAAAAAAAAA ,5
3 6 "" 0- # 0 AAAAAA <3
 
 3URJUDPDUHOLQLDU AAAAAAAAAAAAAAAAAAA </
 3 "AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA </
 
02# -1#0-20# AAAAA <5
 , #" #-1#0-20# AAAAAAAAA <4
 < 9>0-#;&#$""-20#>AAA /3
 / 91& #AAAAAAAAAAAAA AAA /+
 + &"#B>>0"#> 2# AAAA +
 5 "#B-20# AAAAAAAAAAAA +5
 6 -# B0AAAAAAAAAAAAAAAAA 5,
 4 C1#0>-AAAAAAAAAAAAAAAAA 5+
 
, (OHPHQWHGHDQDOL] PDWHPDWLF AAAAAAAAAAAAA 6+
, 3 
" $#AAAAAAAAAAAAAAAAAA 6+
, 0AAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 4*
, , " " #$#AAAAAAAAA AAA 43
, < "- # AAAAAAAAAAAAAAAAA 4
, / $- #AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4,
, + -0 $#- #AAAAAAA 4<
, 5  1# " #00"#$1#AA AAA 4/
, 6 $- #>"-AAAAAAAAAAAA 44
, 4 
0"##"D#AAAAAAAAAAAAAAA AAA 3**
, 3* );0# " #00"#$1#AAAAAAAA 3*3
, 33 
" 0-#AAAAAAAAAAAAAAAAAA 3*/
, 3 );0 #2AAAAAAAAAAAAA 3*+
, 3, 
" 0200"#$1#AAAAAA AAA 3*6
, 3< 
" 02B0AAAAAAAAAA AAA 3*4
, 3/ )"  #AAAAAAAAAAAAAAAAA 33*
, 3+ )"  #" $1#-AAA 333
, 35 )" "$1#>-1#AAAAAAAAAAAAA 33
 /
, 36 )" 02AAAAAAAAAAAAAAAAAA 33
, 34 )" "1##" 02AAAAAAAAAA 33,
, * )" #"#B%AAAAAAAAAA AAA 33<
, 3 #-# B0" # #AAAA 33/
 
< 7HRULDSUREDELOLW LORUúLVWDWLVWLF PDWHPDWLF AAAAAAA 336
< 3 %0-$0!C11#AAAAAA AAAA 336
< 3 3 %0-$0AAAAAAA AAAAAA 336
< 3 C11#-"%0- $0AAAA 3<
< 3 , V %0--11#AAAA AAAAAAA 34
< 3 < )$0- C11# A 3,3
< 1## >"0 
" 
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 3,+
< 3 1##>A AAAAAAAAA 3,5
<  90#"$1##>AAAAA 3<
< , 1##-""A AAAAAAA 3<+
< < 
" - AAAA AAAAAAAAA 3<6
< / 90#"$1#-""AAAAA 3/+
< + 
" > AAAAAAAA AAAAA 3+*
< , - -11#>#>AAAAAAAAAAAA 3+5
< , 3 - ->AAAAAAAAAAAA 3+5
< , 3 3 0-"# ;-0#-A 3+5
< , 3 02# ;-0#-AA 353
< , 3 , - C>>-0" O AAAAA 35,
< , 3 < 80-#0# AAAAAAAAAAA 35/
< , 3 / 801#$AAAAAAAAAA 35+
< , - -""AAAA AAAAAAA 355
< , 3 - >" 0 AAAAAA 355
< ,  20# AAAAAAAAAAAAA 363
< , , - #20# AAAAAAAAAA 366
< , < - ;- # 2$ AAAAAA 366
< , / - F AAAAAAAAAAAAAA 364
< , + - "AAAAAAAAAAAA 343
< < >0$1##AAAAAAAAAAAAA 34
< < 3 >0" $1##AAA AAAA 34,
< < >"0#>>0#" $1#
# $ # AAAA **
< / ># AAAAAAAAAAAAAAAAAAA */
< / 3 E# AAAAAAAAAAAAAAAAAA */
< / # AAAAAAAAAA AAAAAAAAA */
< / , 
" - ># AAAAAAAAA *+
< / < #-># AAAAAAAAAAAAA *5
 
 
 
+ 
< + >0 AAAAAAAAAAAAAAAAA 33
< + 3 )>0 >>!(1>#"!
-#>!-#>AAAAAAAAAAAAAA 3
< + 
" >0  9$>0# 
0;0AAAAAAAAAAAAAAAAAA 3<
 
/ (OHPHQWHGHWHRULDJUDIXULORUAAAAAAAAAAAAAA *
/ 3 "  AAAAAAAAAAAAAA AAA *
/ 9>""2 C- #2 "#AAAAA <
/ 3 9;"#AAAAAAAAAAA <
/  9"0"#AAAAAAAAAAAAAA /
/ , 0"0"#80#B2 " 
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 6
/ < 0"0"#"80#B2 ""A ,3
/ / "0"$#B"2 .#20"#
##0F#1AAAAAAAAAAAAAAAA ,,
/ , 
#";0;0B >-AAAAAAAA AAA <3
 
+ (OHPHQWHGHPDWHPDWLFLILQDQFLDUHA AAAAAAAAAAA /
+ 3 1%>0-# AAAAAAAAAAAAAAAA AAA /
+ 1%0-"> AAAAAAAAAAAAAAA AAA /<
+ , - ">  ("0AAAAAAAAAA /5
+ < C# (# AAAAAAAAAAAAAAAAA +<
+ < 3 " >->-AAAAAAAAAAA +<
+ < " >-AAAAAAAAAAA +5
+ < , C# (# AAAAAAAAAAAA +6
+ / G0-"0""AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA +4
+ / 3 0&""B0-"0"-" 
>->-AAAAAAAAAAAAAA 5*
+ / G0-"0"""" >!-# 1#
#> %("#"#" ->-AAAAAAAAAAA 53
+ / , G0-"0"""" >"1% 
-# #B-""#"#" -AAAAAAAA 5<
+ / < G0-"0""01">1#>2" AAAAAA 55
+ / / G0-"0"""0>02#AAAAAAAA 56
 
5 (OHPHQWHGHPDWHPDWLFLDFWXDULDOH AAAAA 6*
5 3 >2" ->AAAAAAAA AA AAAA 6*
5 3 3 C11#$ (0AAAAAAAAA 6
5 3 >2"">"0B&>"-$ "#B0-#
0"#">2"AAAAAAAAAAA AA 6/
5 3 , " $2->-0AAAAAAA 6+
5 3 < " $2-0AAAAAAAA 6+
5 3 / " #0# Q AAAAAAAAAAAA 65
5 3 + " $20%AAAAAAAAAAAA 66
 
 

 5
5 >2"->AAAAAAAA AA AAAA 66
5 , >2">AAAAAAAA AA AAAA 64
5 < >2" 0;AAAAAAAA AA AAAA 43
 
6 0RGHOHPDWHPDWLFHSHQWUXJHVWLXQHDVWRFXULORUA AAAAA 4,
6 3  "2#AAAAAAAAAAAA AAAA 4,
6 9#0>AAAAAAAAAAA AAAA 4,
6 3 9#>""-">"> !
- > -$&( #-> > 4,
6  9#>""-">"> !
- > -$&("->1#
#->>AAAAAAAAAAAAAAAAA 4/
6 , 9#>""-">"> !
- > -$&! #-> >!
#"%B>(>"#8& >"
-" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 44
6 < 9#>00"#-">AAAAAAA ,**
6 , 9#-11#>AAAAAAAAAAAAAAAA ,*
6 , 3 9#>""-">"#!"
-B&"#>"-#">"#">!"8#"#
>"-#0B&"##->>(">>H
2#H1#AAAAA ,*
6 , 3 3 &"#>AAAAAAAAAAAAAAA ,*
6 , 3 &"#""AAAAAAAAAAAAAA ,*/
6 , 9#>""-">"#!"
>>(>-#&-"#-> > ,*+
6 , 3 &"#>AAAAAAAAAAAAAAA ,*5
6 ,  &"#""AAAAAAAAAAAAAA ,3*
 
4 (OHPHQWHGHWHRULDDúWHSW ULLAAAAAAAA AAAA A ,3
4 3 ""1& (>#"">>0(-A ,3
4 9 >"- 0 #>>0"#"(- # 
1& AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,3,
4 , 2-11#>#>>#(#>$# AAA ,3/
4 < "" #>-"" 0(-B
20> AAAAA AA AAAAAAAAA ,3+
4 < 3 &"# Q * AAAAAAAAAAAAAAAA A ,35
4 < &"# Q ! * AAAAAAAAAAAAAAAA A ,36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
4 / 9#(-AAAAAAAA AA AAAA ,34
4 / 3 9#" #0 0 : 0 : 3 7 ),)2 : f : f AA ,*
4 / 9#" #0 0 : 0 : 3 7 ),)2 : 1 : f AA ,,
4 / , 9"#(-">>->>!0->$
;- #!">> !--"#  
0 : 0 : V 7 ),)2 : f : f AAAAAAAAAA ,/
4 / < 9#"#(-">>->>!0-
>$;- #!"> !--"#  
0 : 0 : 3 7 ),)2 : P 3 : P AAAAAAAAA ,4
4 / / 9#(-">>->>!0->
;- #!">> !--"#  
0 : 0 : V 7 ),)2 : P V : P AAAAAAAA ,,
 
%LEOLRJUDILHAAAAAAAAAAAAAAAAAA ,,/


 4
3* 


     
     6SLUX +DUHW 
    0DWHPDWLF  
    
       
   !  " #
   #   # 
 ""   #  
  #   # 
 #    
   

$    %  $

& 
 

 

3 ( (,
( 


3 3 "& 
>>0 P " #" Q ">" [3 ! [ ! ! [ Q !>>
>"1 07
­D33 [3 D3 [  D3Q [ Q E3
°D [ D [  D [ E
° 3 3
® 3 3 3 
 Q Q

°#
°¯D P3 [3 D P [  D PQ [ Q EP
" D LM ( EL " L 3! ! ! P ( M 3! ! ! Q >">#!

¦D
Q

LM [M EL ! L 3! ! ! P 3 3 
M 3
>">"1 0 0# 7
$; E 3 3 , 
"7
§ D33 D3 " D3Q · § [3 · § E3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨ D 3 D " DQ ¸ ¨ [ ¸ ¨ E ¸
$ ¨ # ; ¨ # ¸ E ¨ # ¸ 
% # ¸
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨D " D PQ ¸¹ ¨[ ¸ ¨E ¸
#
© P3 DP © Q¹ © P¹
9 > "0( PDWULFHD FRHILFLHQ LORU! 1 > "0( PDWULFHD
WHUPHQLORUOLEHUL!IPDWULFHDQHFXQRVFXWHORU 
""#>>0#" P " ( Q ">"->"-"0
"">>0$# "0">"#> $ >0"#
" #>>0"#" 
>0"#" -">2 >(">0>>0"0!>"
00"#>0>>0!> $ >0"#" #>>0"#">
"0( >>0 0-1# " 0! >-$! >>0 0-1#
0 G &"# B " ;>  " >>0 "0 " > 
--!>>0"#>$"0>>00-1# 
-.$6LVWHPXO 3 3 3 HVWHXQVLVWHPFRPSDWLELOGDF 
J
úLQXPDLGDF UDQJXOPDWULFHL $ HVWHHJDOFXUDQJXOPDWULFHLH[WLQVH $ !XQGH7
§ D33 D3 " D3Q E3 ·
¨ ¸
J ¨ D 3 D " DQ E ¸
$ ¨ # # ¸

¨ ¸
¨D EP ¸¹
# % #
© P3 DP " D PQ

 3,
J
 2 $ 2 $ N Q ! "0 "# ">"#! " >>0"#
3 3 3 >>>0"0 
J
 2 $ 2 $ N Q ! " >>0"# 3 3 3 > >>0
0-1#0 
""#>>0#>-#&(-0#0 >">$ 9
#"E">>!-#%2 #0">"#" 
9#"E">>> B> 0 #0>">$#>>0"#"
B">>08$#!$#0-%%$1# " #
>>0"#"";- ">2"" B "#$1#$ 2#
"" 
 D33 z * !"$1# [3 -0" -$ "# 3 
 > B0- > " - D33 )#0"# D33 > $ "0 SLYRW C0
" $$7
D3 D D E3
[3 [  3, [,  3Q [ Q 3 3 < 
D33 D33 D33 D33
C"#0">" [3 " # ! ,! ! P !" 3 3 < >
B0"# (-%" D 3 ! D,3 ! ! D P3 (>>"  !-" , 
( 0 1 " #7
" 7 § D · § D ·
¨¨ D  3 D 3 ¸¸ [  ¨¨ D , 3, D 3 ¸¸ [, 
© D33 ¹ © D33 ¹

§ D · § E ·
 ¨¨ D Q 3Q D 3 ¸¸ [ Q ¨¨ E 3 D 3 ¸¸
© D33 ¹ © D33 ¹
# #
" P 7 § D · § D ·
¨¨ DP  3 DP3 ¸¸ [ ¨¨ DP, 3, DP3 ¸¸ [, 
© D33 ¹ © D33 ¹

§ D3Q · § E3 ·
 ¨¨ DPQ DP3 ¸¸ [Q ¨¨ EP DP3 ¸¸
© D33 ¹ © D33 ¹
1 > #">>08$#">>0"# #B">"
[3 > # B-0" !" "" 

3< 
­ D3 D3, D3Q E3
° [3 D [  D [,  D [ Q D
° 33 33 33 33

°§ D · § D3Q ·
°¨¨ D  3 D 3 ¸¸ [  ¨¨ D Q D 3 ¸¸ [ Q
°© D33 ¹ © D33 ¹
°
° § E ·
° ¨¨ E 3 D 3 ¸¸
® © D33 ¹ 3 3 / 
°#
°
°§ D3 · § D ·
°¨¨ D P  D P3 ¸¸ [  ¨¨ D PQ 3Q D P3 ¸¸ [ Q
°© D33 ¹ © D33 ¹
° § E ·
° ¨¨ EP 3 D P3 ¸¸
°¯ © D33 ¹
G - "0 !  [   "# "# B "  "! > $
#2>-$(!-(0 !>$"0 #0">" [ 
" #";- " "$$ "#"" 
#20"#$"-% %"$00-"#0"- -"#
0>">$1# >0"# 3 3 / 8$#">>0"# 3 3 3 >-
#"#(>80"H""#0-"28"#" 
 >"  "" ">"# ( 0 #1 
>>0"#" #"#"# "" >>0 8$# > 1 > #7 # B% >
B0--#0"# D33 z * ! D33 -$"#>B& )#0##
B% >" & ### #0 ### # > #"#& 0% "
-"282# >20"#"(#"##0"#"#"#
(-$"# "# $ 2#" -">"# #
- 2# -$"#" ( -">"#  # - ## 2# !
 >B0-#-$ 
801 07
D33 D3 ! D3Q E3 
D 3 D  ! DQ E 
# # % # #
D P3 DP ! D PQ EP 
3 D3c ! D3cQ E3c 
* c 
D ! D c Q Ec 
# # % # #
* D Pc  ! c 
D PQ EPc 

 3/
"7
D3 M
D3c M -" M 3! Q !
D33
D33 DLM D3 M DL3
DLMc -" L 3! P ! M 3! Q !
D33
EL D33 D3L E3
ELc -" L ! P !
D33
E3
E3c 
D33
G0>0#!B-#"0 >1 >>08$#">>0"#
 # 
G- Q >1 7
3 * ! * D3!P 3 ! D3Q E3 Q 3 
Q 3 Q 3

* 3 ! * D !P 3 ! 
Q 3
D QQ3 E Q 3 
# # % # # % # #
Q 3
* * ! 3 D P !P 3 ! Q 3
D PQ EP Q 3

#" >>0"#">(7
­ [3 E3 Q 3 D3 !QP33 [ P 3  D3 QQ 3 [ Q
°
®# 
°̄ [
 D P !P 3 [ P 3  D PQ [ Q
EP Q 3 Q 3 Q 3
Q
J
 P Q ( 2 $ 2 $ P ! >>0"# > 0-1#
0 
/$ >&#$>>0"#7
­ [3 , [ < [, [< 
°
® [3 [ / [, [< < 
° [ [ 4[ [ 
¯ 3 , <
6ROX LH7
#>0#"E">>-& 0>">!1 07

3+ 
 , < 3 
3 3 / 3 <
3 4 
3 ,:   3:  3
* 3:  5 ,:  ,
* 3:  5 ,:  ,
3 * 34 :  < 3* 
* 3 3<  ,  +
* * * * *

 B "#0"# >>0 #0# D,, ! D,< ! E, >" "#!
#20"#"0-" >0"#>0-1#0
J
2 $ 2 $  0"#0;0"#>- 0>
 ">"--#>" [3 ( [ 
#" >>0"#">7
­ 34
° [3 3*  [, < [<
°°
® [ + 3< [, , [< 
° [,  \
°
°̄ [<  \

3 "& 
 >>0 " # " Q ">" [3 ! [ ! ! [ Q > > >"1
07
­D33 [3 D3 [  D3Q [Q E E3
°
°D3 [3 D [  D Q [Q E E
® 3 3 
°#
°¯DP3 [3 DP [  DPQ [Q E EP
">0"#K E µ-& ""#>0#K d L>"K t L >0"#" 
 %" ">0"#K d L%(K t L- ">#">>0>  
"0""#>>0-B0"# "" " 3 -1 
(">" #7

 35
­D33 [3 D3 [  D3Q [ Q d E3
°D [ D [  D [ d E
° 3 3
® 3  
 Q Q 

°#
°¯D P3 [3 D P [  D PQ [ Q d EP
>"
­D33 [3 D3 [  D3Q [ Q t E3
°D [ D [  D [ t E
° 3 3
® 3 , 
 Q Q 

°#
°¯D P3 [3 D P [  D PQ [ Q t EP
""#>>0#" 3  >" 3 , >"#>""#"">>0
 " - "! >-$ > ! # "  " ">"
";#!-&$"#2#&!("07
­D33 [3 D3 [  D3Q [ Q \3 E3
°D [ D [  D [ \ E
° 3 3
® 3 < 
 Q Q 

°#
°¯D P3 [3 D P [  D PQ [ Q \ P EP
>"
­D33 [3 D3 [  D3Q [ Q \3 E3
°D [ D [  D [ \ E
° 3 3
® 3 / 
 Q Q 

° #
°¯D P3 [3 D P [  D PQ [ Q \ P EP
" \ L t * -" L 3! P 
0 "0 >#"  >>0"#" " 3  ! >-$ 3 , ! "
>>0$#$ >0"#" #>>0"#" 
 $ 2ULF UHL VROX LL D VLVWHPXOXL GH LQHFXD LL 3 3 vL FRUHVSXQGH R
VROX LHDVLVWHPXOXLGHHFXD LL 3 < VDX 3 / úLUHFLSURF 
'HPRQVWUD LH 
K Ÿ L
>>0"#" 3  >>>"1 0 0# 
$[ d E 
( [* >#" >">>0 $[* d E 
>0"# " > > 0 B >>0 " 3 < >> >"1
0 0# 7
$[ \ E >" \ E $[ 
" \ t * !" [* ! \ * >>#" >>0"#" 
\* E $[* t * 
36 
K  L
 [* ! \ * >#" -" >>0"# 3 < " \ * t * (
$[* \ * E  " 1 0 $[* d E ( [* >#"  >>0"#" 
" 
/$ >&#$>>0"#" 7
­ [3 [  [, d 
°
® [3  [  ,[, d < 
°̄ [ [ [ d 
3 ,
6ROX LH >0"#" >> 0 B">>0" 

­ [3 [  [, \3 
°
® [3  [  ,[, \ <
°̄ [ [ [ \ 
3 , ,
C0#0 0-#1 07
[3 [ [, \3 \ \, E
 3 3 3 * * 
3 , * 3 * 3
3 3 3 * * 3 ,
3 3:  3:  3:  * * 3
* ,:  5: 3:  3 * *
* , :  , :  3:  * 3 
3 * /:, :, 3: , * 3
* 3 5 : ,  3: , :, * *
* * / 3 3 3 
3 * * 3: , * 3: , /:, 
* 3 * : 3/ 3: /  5 : 3/  3< : 3/ 
* * 3 3: / 3: / 3: / :/

#" >>0"#"" >7
­ / 3 3
° [3 , , \3 / \ ,
°
°[ 3< 3 5
°  \3 \  \ ,
® 3/ 3/ / 3/ 
° 3 3 3
° [, \3 \  \ ,
° / / / /
°¯ \3 ! \ ! \ , t *
 34
G> !>#" >>0"#"" >7
­ ,
° [3 /
°
° 3<
® [ 
° 3/
° 
° [, /
¯

3 , " 0

 9 0"# 0$ #0( . "-># 2"# . 
>-"#"0## \ >"-"#"0#0-#; ^ C0"# 0
9 > >" - 7
3 -  " K L #2 0-&  ! >& 
 -8#0 [! \  9 u 9 "#0>"0 [ \  9 
 -  B0"# " ># KML #2 0-& ; ! 
>& ! -8#0 D! [  . u 9 "#0 D ˜ [  9 
1 $0XO LPHDQHYLG 9 VHQXPHúWHVSD LXYHFWRULDOVDXVSD LXOLQLDU
SHVWHFRUSXO . GDF 9 ! HVWHJUXSDEHOLDQDGLF YHULILF 7
3 3 [ \ \ [ SHQWUX [! \  9 .
3  [ \ ] [ \ ] SHQWUX [! \! ]  9 .
3 ,  [  9 ! *9 HOHPHQW QHXWUX *9  9 DVWIHO vQFkW
[ *9 *9 [ [ 
3 <  [  9 !  [ HOHPHQW RSXV! [  9 DVWIHO vQFkW
[  [ [ [ *9 
úL
 3 D E [ D[ E[ SHQWUX D! E  . ! [  9 .
  D [ \ D[ D\ SHQWUX D  . ! [! \  9 .
 , D ˜ E [ D E ˜ [ SHQWUX D! E  . ! [  9 .
 < 3. ˜ [ [ SHQWUX [  9 ( 3.  . 
 7
3 )#0#"">- "$# 9 >"0>$ 
 )#0#-"#" . >"0>># 
1  )LH 9 XQ VSD LX YHFWRULDO SHVWH FRUSXO . 8Q YHFWRU
Y  9 VH QXPHúWH FRPELQD LH OLQLDU D YHFWRULORU Y3 ! Y ! ! Y Q  9 GDF H[LVW 
VFDODUL D 3 ! D ! ! D Q  . DVWIHOvQFkW7
Y D 3Y3 D Y  D Q Y Q 
* 
1 8QVLVWHPGHYHFWRUL ^Y3 ! Y ! ! Y Q ` GLQ 9 VHQXPHúWHVLVWHPGH
JHQHUDWRUL DL VSD LXOXL YHFWRULDO 9 GDF RULFH YHFWRU Y  9 VH SRDWH VFULH FD R
FRPELQD LHOLQLDU DYHFWRULORU Y3 ! Y ! ! Y Q 
1  8Q VLVWHP GH YHFWRUL ^Y3 ! Y ! ! Y Q ` GLQ 9 VH QXPHúWH VLVWHP
OLQLDULQGHSHQGHQWGDF GLQHJDOLWDWHD
D 3Y3 D Y  D Q Y Q * 3 , 3 
UH]XOW VFDODULQXOL D 3 D D Q * 
'DF H[LVW VFDODULQHQXOLVLVWHPXOGHQXPHúWHVLVWHPOLQLDUGHSHQGHQW
2 3$4$3$ 9HFWRULL Y3 ! Y ! ! Y Q  9 VXQW OLQLDU GHSHQGHQ L GDF úL
QXPDLGDF FHOSX LQXQYHFWRUGLQWUHHLHVWHRFRPELQD LHOLQLDU GHFHLODO L 
'HPRQVWUD LH 
K Ÿ L
 Y3 ! Y ! ! Y Q $ # -  " ;> >#
D 3 ! D ! ! D Q !" "#!> #B%7
D 3Y3 D Y  D Q Y Q * 

 D 3 z * . !"-"0>7
D D D
Y3  Y  , Y,  Q Y Q 
D3 D3 D3
 $"# Y3 >>01 # ## $ 
K  L C>"-"0! $"# "0% $!  Y3 > > 
01  $ Y ! Y, ! ! Y Q " ;> ># D ! D , ! ! D Q " 
"#> #B%7
Y3 D Y  D , Y,  D Q Y Q 
>"
Y3 D Y  D , Y,  D Q Y Q *9 
$ Y3 ! Y ! ! Y Q >"#- 
1 
L 9 VSD LX YHFWRULDO SHVWH FRUSXO . 8Q VLVWHP GH YHFWRUL
%  9 VHQXPHúWHED]DSHVSD LXOYHFWRULDO 9 GDF HVWHIRUPDWGLQWUXQQXP U
PD[LP GH YHFWRUL OLQLDU LQGHSHQGHQ L 1XP UXO YHFWRULORU GLQ ED] GHWHUPLQ 
GLPHQVLXQHDVSD LXOXL 
2 3$4$5 )LH 9 XQ VSD LX YHFWRULDO SHVWH FRUSXO . úL
% ^E3 ! E ! ! EQ ` R ED] D VSD LXOXL 9 ! DWXQFL RULFH YHFWRU Y  9 VH VFULH vQ
PRGXQLFFDRFRPELQD LHOLQLDU DYHFWRULORUED]HL 
'HPRQVWUD LH7 C>"-"0  $"# Y  9 > - ;-0 B " 
0"B " $1& % ("07
Y D 3E3 D E  D Q EQ 
Y E3E3 E E  E Q EQ 
 3
 &%#" # 1 07
*9 D3 E3 E3 D  E E  D Q E Q EQ 
1& E3 ! E ! ! EQ ! 0 !>"#- !
 ># 01 >" "# 7 D 3 E3 ! D E ! A! D Q E Q G
> !"$>>01 # " $1& 
 1 &RHILFLHQ LL D 3 ! D ! ! D Q DLUHSUH]HQW ULLYHFWRUXOXL Y  9 vQ
ED]D % VHQXPHVFFRRUGRQDWHOHYHFWRUXOXL 9 vQED]D % 
6HSRDWHVFULHDWXQFL Y D3 ! D ! ! D Q 
6SD LXOYHFWRULDOUHDO Q GLPHQVLRQDO>0"# 07
­ § [3 · ½
° ¨ ¸ °
° ¨ [ ¸ °
\Q \ u \ u u \ ® [ [ ¨ ¸ ! [L  \ ¾ -> >- #7
° ¨
#
¸ °
° © [Q ¹ °
¯ ¿
§ [3 · § \3 · § [3 \3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨ [ ¸ ¨ \ ¸ ¨ [ \ ¸
[ \ ¨ ¸¨ ¸ ¨ 
# ¸
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨[ ¸ ¨\ ¸ ¨[ \ ¸
# #
© Q¹ © Q¹ © Q Q¹

(
§ [3 · § D[3 ·
¨ ¸ ¨ ¸
¨[ ¸ ¨ D[ ¸
D˜[ D¨ ¸ ¨ # ¸ 
¨ ¸ ¨ ¸
¨[ ¸ ¨ D[ ¸
#
© Q¹ © Q¹
2 3$4$4$ 6LVWHPXOGHYHFWRULXQLWDUL7
§3· §*· § *·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨*¸ ¨3¸ ¨ *¸
E3 ¨ # ¸ ! E ¨ # ¸ !A! EQ ¨ # ¸
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨*¸ ¨*¸ ¨3¸
© ¹ © ¹ © ¹
IRUPHD] RED] DVSD LXOXLYHFWRULDO \ Q QXPLW ED]DFDQRQLF 
0 G>- "# \ Q ;> 1& 
2 3$4$6$ 8Q VLVWHP GH YHFWRUL Y3 ! Y ! ! Y Q  9 VXQW YHFWRUL OLQLDU
LQGHSHQGHQ L GDF UDQJXO PDWULFHL YHFWRULORU HVWH HJDO FX QXP UXO YHFWRULORU
9HFWRULL VXQW OLQLDU GHSHQGHQ L GDF UDQJXO PDWULFHL YHFWRULORU HVWH PDL PLF FD
QXP UXOYHFWRULORU 

 
'HPRQVWUD LH7
$
§ D33 · § D 3 · § D P3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
Y3 ¨ # ¸ ! Y ¨ # ¸ !A! Y P ¨ # ¸ 
¨D ¸ ¨D ¸ ¨D ¸
© 3Q ¹ © Q ¹ © PQ ¹
)>"#- ("0 ;> ># D 3 ! D ! ! D P !"
 "#!> #B%7
§ D33 · § D3 · § DP3 · § * ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
D3 ¨ # ¸ D ¨ # ¸  D P ¨ # ¸ ¨ # ¸ 
¨D ¸ ¨D ¸ ¨ D ¸ ¨*¸
© 3Q ¹ © Q ¹ © PQ ¹ © ¹
>8$#">>0"#02" P ">"( Q " 7
­D33D3 D 3D  D P3D P *
°
®" 
°̄D D D D  D D *
3Q 3 Q PQ P

>0"#020>#" >#" 1# ("0 


2 $ P "0 "# ">"#  2 $ P ! >>0"# > "
0 ( 0 >#" 1#    $ >" #
- 
9 $ >0$#7
§ D33 D 3 " D P3 ·
¨ ¸
¨ D3 D " DP ¸
$ ¨ # 
% # ¸
¨ ¸
¨D " D PQ ¸¹
#
© 3Q DQ
 3$4$7$ÌQVSD LXOYHFWRULDO \ Q XQVLVWHPGH Q YHFWRUL7
§ D33 · § D 3 · § D Q3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
Y3 ¨ # ¸ ! Y ¨ # ¸ !A! Y Q ¨ # ¸
¨D ¸ ¨D ¸ ¨D ¸
© 3Q ¹ © Q ¹ © QQ ¹
IRUPHD] RED] DVSD LXOXLGDF úLQXPDLGDF GHWHUPLQDQWXOPDWULFHLYHFWRULORU
HVWHQHQXO 
 ,
2 3$4$8$ %1 & 0 
92' 
)LH Y  \ Q úL $ ^D3 ! D ! ! D Q ` úL % ^E3 ! E ! ! EQ ` GRX ED]HGLQ \ Q 
'DF 
§ Y3 ·
¨ ¸
Y ¨ # ¸ !
¨Y ¸
© Q¹
§ D33 · § D 3 · § D Q3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
D3 ¨ # ¸ ! D ¨ # ¸ !A! D Q ¨ # ¸ !
¨D ¸ ¨D ¸ ¨D ¸
© 3Q ¹ © Q ¹ © QQ ¹
§ E33 · § E3 · § EQ3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
E3 ¨ # ¸ ! E ¨ # ¸ !A! EQ ¨ # ¸
¨E ¸ ¨E ¸ ¨E ¸
© 3Q ¹ © Q ¹ © QQ ¹

 D 3 ! D ! ! D P #$"#" Y B1& $ !"
Y D 3 D3 D D  D Q D Q 
>"
Y $˜D 
" D D3 ! D ! ! D P
7 

 1& $ - ;-0 # %"# #  01 # 
$1& % !
DL O L3E3 O L E  O LQ EQ ! L 3! Q 
C"($B#" B01 # $"#" Y !1 07
Y D 3 O 33E3 O 3 E  O 3Q EQ 
 D Q O Q3E3 O Q E  O QQ EQ


>"
Y D3O33  D Q O Q3 E3  D3O3Q  D Q O QQ EQ 
G> !# E E3 ! E ! ! E Q #$"#" Y B1& % 
7

$ 7
­E3 D 3O 33  D Q O Q3
°
®" 
°̄E D3O 3Q  D Q O QQ
Q

< 
> 0#!# $7
E 0 ˜D 
"
§ O 33 " O Q3 ·
¨ ¸
0 ¨ # % # ¸ 
¨O ¸
© 3Q " O QQ ¹
0 >"0(PDWULFHDGHWUHFHUH#1& $ #1& % 
 0 
3 9#1& ##>B"0>2"# 
  0#1& $ #1& % > 0 !"0
#1& % #1& $ > 0 3 

 $"# Y Y3 ! Y ! ! YQ  \ Q ! Y3 ! Y ! ! Y Q >" #
$"#" Y >>B1& 
§ Y3 · §3· § *· § *·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨ Y ¸ ¨*¸ ¨3¸ ¨ *¸
¨#¸ Y3 ¨ ¸ Y ¨ ¸  Y Q ¨ ¸ !
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
¨Y ¸ ¨*¸ ¨ *¸ ¨3¸
# # #
© Q¹ © ¹ © ¹ © ¹
Y ( ˜ Y "7
§3 * " *·
¨ ¸
¨ * 3 " *¸
( ¨ 
# # % #¸
¨ ¸
¨* * " 3¸
© ¹
# #" Y B 1& $ ^D3 ! D ! ! D Q ` >" D3 ! D ! ! D Q ! 
7

Y $ ˜ D >"
§ Y3 · § D33 " D Q3 ·§ D3 ·
¨ ¸ ¨ ¸¨ ¸
¨ # ¸ ¨ # % # ¸¨ # ¸ 
¨Y ¸ ¨D ¸¨ ¸
© Q ¹ © 3Q " D QQ ¹© D Q ¹
##" Y B1& % $ E E3 ! ! E Q ! Y % ˜ E !"
%E $D >" E % 3 $D 
G> !0#1& $ #1& % >
0 % 3 $ N
 /
/ 
 $ D3 3!3!* 7 ! D  3!!3 7 ! D, 3!!< 7 ( "
$ Y  \ , ;-0B-"1& $ ^D3 ! D ! D, ` -# 3 ! 
( 3 >;-0#$"#" Y B-"1& % ^E3 ! E ! E, `!
" E3 3!!, ! E 3!3!3 ( E, 3!!, 
7 7 7

6ROX LH 9#  # 1& $ ! >-$ % # 1& 
>"7
§3 3 3· §3 3 3·
¨ ¸ ¨ ¸
$ ¨ 3  ¸ ( % ¨ 3 ¸ 
¨ * 3 <¸ ¨ , 3 ,¸
© ¹ © ¹
#$"#" Y B-"1& % >"! 01>$ 
0>">!# N7


§ E3 · §3 3 3· §3 3 3 ·§ 3 ·
3

¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸¨ ¸
¨E ¸ ¨ 3 ¸ ¨3  ¸¨ ¸
¨E ¸ ¨ , 3 ,¸ ¨ * 3 < ¸¹¨© , ¸¹
© ,¹ © ¹ © 
§  : 5 3: 5 3 : 5 ·§ 3 3 3 ·§ 3 · §3, : 5 ·
¨ ¸¨ ¸¨ ¸ ¨ ¸
¨ +: 5 ,: 5 < : 5 ¸¨ 3  ¸¨ ¸ ¨ ,: 5 ¸
¨ 3: 5 < : 5 , : 5 ¸¹¨© * 3 < ¸¹¨© , ¸¹ ¨3* : 5 ¸
© © ¹

3 < " &
1  )LH 9 VSD LX YHFWRULDO SHVWH FRUSXO GH VFDODUL . 2 DSOLFD LH
I 7 9 u 9 o \ !QRWDW I [! \ [! \ >" I [! \ [ : \ VHQXPHúWHSURGXV
VFDODUGDF VDWLVIDFH7
3 [3 [ ! \ [3 ! \ [ ! \  [3 ! [ ! \  9 .
 [! \ \! [  [! \  9 .
, D [! \ D [! \  [! \  9 ! D  . .
< [! [ t * SHQWUX [ t *  
1  8Q VSD LX YHFWRULDO ( SHVWH FRUSXO . SH FDUH VD GHILQLW XQ
SURGXVVFDODUVHQXPHúWHVSD LXHXFOLGLDQ 
/  >- " $# 9 > Q 0># -> -"# 
># . (-">"#># " I 7 \ Q u \ Q o \ > -7
[! \ [3 \3 [ \  [ Q \ Q 

+ 
>1>$ ""(" >$ #-"--  
1 ÌQWUXQVSD LXHXFOLGLDQUHDOVDXFRPSOH[GRLYHFWRUL [! \  ( VH
QXPHVFYHFWRULRUWRJRQDOLGDF SURGXVXOORFVFDODUHVWHQXOGHFL [! \ * 
1  )LH ( VSD LX HXFOLGLDQ 8Q VLVWHP [3 ! [ ! ! [ Q  ( VH QXPHúWH
VLVWHP RUWRJRQDO GH YHFWRUL GDF ILHFDUH YHFWRU [L > 2# -  ## 
$ [L ! [ M * -" L z M L! M 3! Q 
2 3$6$3$ÌQRULFHVSD LXHXFOLGLDQ Q GLPHQVLRQDOSHVWHFRUSXO . 
H[LVW FHO SX LQ R ED] RUWRJRQDO FDUH VH SRDWH GHWHUPLQD FX SURFHGHXO OXL
,."9& 
-# #1& >- "#" ( ! % ^E3 ! E ! ! EQ ` (>$
>"$7
D3 E3
D E O 3 D3

""
DQ EQ O Q3 D3 O Q D  O Q !Q 3 D Q 3
# O LM > $ 0 -"%    $
D3 ! D ! ! D Q > 2#
E ! D3
D ! D3 * Ÿ O 3 
D3 ! D3
E, ! D3
D, ! D3 * Ÿ O ,3 
D3 ! D3
E, ! D 
D, ! D * Ÿ O , 
D ! D
EL ! D M
1 O LM 
DM!DM
/ >>"> 1& 2# >- "#""# \ , 
§3· §3· §*·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
6ROX LH7
$ E3 ¨ 3 ¸ ! E ¨ * ¸ ! E, ¨ 3 ¸ 
¨*¸ ¨ 3¸ ¨ ¸
© ¹ © ¹ © ¹
($$%0 $ " 2 $ , 0& 1& >- "#"
\ , 


 5
$>"$7
§3·
¨ ¸
D3 E3 ¨ 3 ¸ .
¨*¸
© ¹
§3· §3·
¨ ¸ 3!*!3 ! 3!3!* ¨ ¸
E O 3 D3 ¨ * ¸ ¨3¸
3!3!* ! 3!3!*
D
¨ 3¸ ¨*¸
© ¹ © ¹
.
§3· § 3 · § 3: ·
¨ ¸ 3¨ ¸ ¨ ¸
¨ * ¸ ¨ 3 ¸ ¨ 3: ¸
¨ 3¸ ¨ * ¸ ¨ 3 ¸
© ¹ © ¹ © ¹
D, E, O,3D3 O, D
§*· §3·
¨ ¸ *!3! ! 3!3! * ¨ ¸
¨ 3 ¸ 3!3! * 3!3! * ¨3¸ 
¨ ¸ ¨*¸
© ¹ © ¹
3 3
*!3! ! ¨§ ·
! ! 3¸ § 3: ·
© ¹ ¨ ¸ 
 ¨ 3: ¸
§3 3 · §3 3 · ¨ 3 ¸
¨ ! ! 3¸ ! ¨ ! ! 3¸ © ¹
© ¹ © ¹
§*· §3· § 3: · § 3: , ·
¨ ¸ 3¨ ¸ /¨ ¸ ¨ ¸
¨ 3 ¸  ¨ 3 ¸ , ¨ 3: ¸ ¨ 3 : , ¸
¨ ¸ ¨*¸ ¨ 3 ¸ ¨ 3: , ¸
© ¹ © ¹ © ¹ © ¹
 D3 ! D ! D, 0& 1& 2# >- "#" \ , >"
$#- (2#% 
 1 )LH 9 VSD LXYHFWRULDOSHVWHFRUSXO . 2IXQF LH I 7 9 o \ !
QRWDW I [ [ VHQXPHúWHQRUPDYHFWRUXOXL [ ! [  9 GDF YHULILF 7
3 [ t * ! [  9 .
 D ˜ [ D ˜ [ ! [  9 ! D  . .
, [ \ d [ \ ! [! \  9 
0  0""$-">- ""#>- B0
0"# #" $0 #>0 "H""#-">"#">#7
[ [! [ 

6 
1 8QVSD LXYHFWRULDOSHFDUHVDGHILQLWRQRUP VHYDQXPLVSD LX
YHFWRULDOQRUPDW 
2 3$6$5$ÌQRULFHVSD LXYHFWRULDOQRUPDWH[LVW RED] RUWRQRUPDW 
DGLF RED] RUWRJRQDO vQFDUHQRUPDILHF UXLYHFWRUHVWHHJDO FXXQLWDWHD 

1& 2# $ ^D3 ! D ! ! D Q ` >" --"#E00
80 
$>"1& 0 1& $ -B0-  "$
#0> 1 1&7
D D DQ
F3 ! F !A! F Q 
D3 D DQ
/ >01& 0 >- "#" \ , 
5H]ROYDUH70-#"1&2# 
§3· § 3: · § 3: , ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
D3 ¨ 3 ¸ ! D ¨ 3 : ¸ ! D, ¨ 3 : , ¸ 
¨ *¸ ¨ 3 ¸ ¨ 3: , ¸
© ¹ © ¹ © ¹
 00 $7
§3· §3 : ·
3 3 ¨ ¸ ¨ ¸
F3 D3 ¨3¸ ¨3 : ¸ !
D3 ¨ ¸ ¨¨ ¸¸
© *¹ © * ¹
§ 3 : · §¨ 3 : + ·¸
3 3 ¨ ¸
F D ¨ 3: ¸ ¨ 3: + ¸ 
D ,¨ ¸ ¨ ¸
© 3 ¹ ¨©  : , ¸¹

§ 3 : , · §¨ 3 : , ·¸
3 3 ¨ ¸
F, D, ¨ 3 : ,¸ ¨ 3 : , ¸ 
D, 3 ¨ ¨ ¸
© 3 : , ¸¹ ¨© 3 : , ¸¹
,
 F3 ! F ! F, 0& 1& 0 >- "#" \ , 

3 / 
1 )LH 9 ! 9 c GRX VSD LLYHFWRULDOHSHVWHDFHODúLFRUSGHVFDODUL . 
GH GLPHQVLXQL Q UHVSHFWLY P 2 DSOLFD LH 7 7 9 o 9 c VH QXPHúWH DSOLFD LH
WUDQVIRUPDUHVDXRSHUDWRUOLQLDU GDF HVWHDGLWLY úLRPRJHQ GHFLYHULILF 7
3 7 [ \ 7 [ 7 \ ! [! \  9 .
 7 D[ D7 [ ! [  9 ! D  . 

 4
3$7$3$2DSOLFD LH 7 7 9 o 9 c HVWHDSOLFD LHOLQLDU GDF úLQXPDL
GDF 7
7 D[ E\ D7 [ E7 \ ! [! \  9 ! D! E  . N
'HPRQVWUD LH 
K Ÿ L 7 -# # 0#"#"H""#-- # 
3!$#
7 D[ E\ 7 D[ 7 E\ D7 [ E7 \ 
K  LC>"-"0 # 7 D[ E \ D7 [ E7 \ >$ 
">$ (-"># D E 3. "#2#
3 %(-">#"# E * . "#2# 
0  0 3 , 3 - #>   -" -# 
# 
 3$7$5 )LH 9 ! 9 c GRX VSD LL YHFWRULDOH SHVWH DFHODúL FRUS GH
VFDODUL . . % ^D3 ! D ! ! D Q ` R ED] D VSD LXOXL YHFWRULDO 9 úL
%c ^E3 ! E ! ! EQ ` R ED] D VSD LXOXL YHFWRULDO 9 c ! DWXQFL H[LVW R DSOLFD LH
OLQLDU 7 7 9 o 9 c FXSURSULHWDWHD7
7 D N EN SHQWUX N  ^3!! ! Q`
'HPRQVWUD LH7
 Y  9 ! 7 7 9 o 9 c -# !
7 Y E3E3 E E  E Q EQ !
$00> -# > # ># 

 Y3 ! Y $ 9 >-;-0B " 1&
% > #7
Y3 D33 D3 D 3 D  D3Q D Q !
Y D 3 D3 D D  D Q D Q 
0#"#
DY3 EY D D33 D3  D 3Q D Q E D 3 D3  D Q D Q
DD 33 ED 3 D3  DD 3Q ED Q D Q


7 DY3 EY DD 33 ED 3 E3  DD 3Q ED Q EQ
D D 33E3  D3Q EQ E D 3E3  D Q EQ 
D7 Y3 E7 Y 
 -#% 0 3 , 3 -# 7   0 >"> > -# 
# 
C" $ D N  % # ># B 1& % >"
*! !*! 3n! *! !* (- 

7 D N *E3  *EN 3 3 ˜ EN *EN 3  *EQ


N

EN 
,* 
G> ;> -# # $ 
7 D N EN 
3$7$4$ 

-# # 7 7 9 o 9 c ! 9 ! 9 c >- $#->"- . !
% ^D3 ! ! D Q ` 1&  >- "#" $# 9 ( % c ^E3 ! ! EQ `  1& 
>- "#" $# 9 c 
 DL " $  % " 7 DL > "
$ # >- "#" 9 c ( - -& B 0 " B "  $
1& % c 7
7 DL D L3E3 D L E  D LQ EQ 
9 0 #$# 7 D3 ! 7 D ! ! 7 D Q B1&
% c > $ "0 PDWULFH DVRFLDW DSOLFD LHL OLQLDUH 7 vQ UDSRUW FX SHUHFKHD GH
ED]H ^%! % c` 
§ D 33 D 3 " D P3 ·
¨ ¸
¨ D3 D " D P ¸
0 % ! %c 7 ¨ # 
# ¸
¨ ¸
¨D " D PQ ¸¹
# %
© 3Q D Q
/  > 0 0 > -# #
7 7 \ o \ ! 7 [3 ! [ 
 ,
[3 [ ! [ ! [3 [ B-"-81&
§3· § 3·
% ^D3 ! D `! D3 ¨¨ ¸¸ ! D ¨¨ ¸¸ 
©3¹ ©,¹
(
§3· §3· §/·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
%c ^E3 ! E ! E, `! E3 ¨3¸ ! E ¨ , ¸ ! E, ¨ 3¸ 
¨3¸ ¨ <¸ ¨*¸
© ¹ © ¹ © ¹
6ROX LH7
7 D3 7 3!3 3 3!3!3 3 !3! 
7 D 7 3!, 3 ,!,!3 , !,! 
# > $ B "  1& % c >"
3* : <!4 : 6!3 : 6 ( >-$ ,!3 : 6!5 : 6  0 > -8 
1&>
§ 3* : < , ·
¨ ¸
0 % ! %c 7 ¨ 4 : 6 3: 6 ¸ 
¨ 3: 6 5 : 6¸
© ¹

 ,3
3 + !0 
 
1 )LH 9 XQVSD LXYHFWRULDO Q GLPHQVLRQDOSHVWHFRUSXOGHVFDODUL
. úL 7 7 9 o 9 RDSOLFD LHOLQLDU 8QVFDODU O  . VHQXPHúWHYDORDUHSURSULH
SHQWUXDSOLFD LDOLQLDU 7 GDF H[LVW FHOSX LQXQYHFWRUQHQXO Y  9 DVWIHOvQFkW
7 Y OY 3 + 3 
"#"# Y  9 $ # 3 + 3 >"0(YHFWRUSURSULX
-"-# # 7 >$#-- O 
3$8$3$ 0 0   
 

 7 7 9 o 9 c -# # "0-# $7 ! B3 , , !
B1& % ^D3 ! ! D Q ` # 3 + 3 >0>7
7 Y OY * 
>"
$7 O( Q Y *9 3 + 
"
§ D33 " D3Q · §3 " *· § Y3 ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
$7 ¨ # % # ¸ ! ( Q ¨ # % # ¸ ( Y ¨ # ¸ 
¨D ¸ ¨* " 3¸ ¨Y ¸
© Q3 " D QQ ¹ © ¹ © Q¹
# 3 + "#>>0"#7
­ D33 O Y3 D 3Y  D Q3Y Q *
°D Y D O Y  D Y *
° 3 3
® 3 + , 
 Q Q

°""
°¯D3Q Y3 D Q Y  D QQ O Y Q *
G> !#$"#"--" Y "#>">#" #>>0"#"
02 3 + , #" #>>0"#"02 3 + , ">""#"0 
0"#>>0"#">"# 
0"#>>0"#" 3 + , 7
D33 O D 3 " D Q3
D3 D  O DQ
3 O 
"
# # % #
D3Q DQ " D QQ O
>"0(SROLQRPXOFDUDFWHULVWLF>-# # 7 )" 3 O * 
>"0(HFXD LHFDUDFWHULVWLF -# 7 >$ 07
3$8$5$)LH 7 7 9 o 9 O  . HVWHRYDORDUHSURSULHDDSOLFD LHL
OLQLDUH 7 GDF úLQXPDLGDF HVWHU G FLQ DHFXD LHLFDUDFWHULVWLFH 
, 
0 
3 C#0"#>(" > "-1&#> 
  -- > -# # 7 7 9 o 9 -" $## --
0 > 1 B#" $## -- B >>0"# 3 + , ( &#$%
>>0"# #" # >>0"#" $ # $# -- > 
-# 7 B-"1& % 
, 
 $# -- O B >-"   $ -- >0"#
02 3 + , >0-1#0  3 O * 9"# 0>#" #
0& ">"1>- "!"0VXEVSD LXSURSULXDWDúDWYDORULLSURSULLUHVSHFWLYH 
& ( O ^
Y Y  9 O ^*`! 7 Y OY `
< $--" Y - >$--"">2"$#--
> -# # 7 1>$ > 0>& ->"-"% -"
Y ! $ --" # #" 7 ;> " $# -- ! 7 Y OY (
7 Y EY ! Y z *9 " OY EY >" O E Y * G > 
O E * ! O E (->"> #> 
/7  > 0 $## ( $ -- > -# 
# 7 7 \ o \ " 7 Y3 ! Y Y3 Y !Y3 Y 
6ROX LH79-# >
§3 ·
$7 ¨¨ ¸¸ 
© 3¹
C"" > $07
3 O ­O 3
3 O * œ 3 O < *œ® 3 


 3 O ¯O ,
--> $#-- O 3 3 "#B-"
1& >>0"#" 7
­ 3 O 3 D3 D * ­ D  D *
Ϩ 3
¯D3 3 O 3 D 
® !
* ¯D3 D *
">#" D3 D ! D N  \ 
"1>- "$#--"#" O 3 > (O
3
YY N ! N ! N  \ 
--> $#-- O , "#B-"
1& >#" #>>0"#" 
­ 3 O Y3 Y * ­ Y3 Y *
Ϩ
¯Y3 3 O Y *
® 
¯Y3 Y *
">#" 0 Y3 Y K !" K  \ 
"1>- "#--" (O

YY K! K ! K  \ 

 ,,
 3$8$4$ 'DF Y3 ! Y ! ! Y S VXQW YHFWRUL SURSULL DL DSOLFD LHL OLQLDUH
7 7 9 o 9 DVRFLD L YDORULORU SURSULL GLVWLQFWH O 3 ! ! O S ! DWXQFL HL VXQW OLQLDUL
LQGHSHQGHQ L
'HPRQVWUD LDWHRUHPHL> ->"-"% $ - !
$ 7
D 3Y3 D Y  D S Y S *9 3 + < 
" D L z * 
 -- -# # 7 $  7 Y3 O 3Y3 ! A!
7 Y S O S Y S 

7 D3Y3  D S Y S D 37 Y3  D S 7 Y S
#"# 07

 3 + / 
D 3O 3Y3  D S O S Y S *9
 3 + / > 0 3 + < B0"# " O 3 >1 7
D 3O 3Y3  D S O S Y S O 3 D 3Y3 D Y  D S Y S *9 

O  O3 D Y  O S O3 D S Y S
>"
*9 
"0$##-- O 3 ! ! O S >">! $ Y ! Y, ! ! Y S 
- 0 1 D DS * !  & ->"-"
" &"# $-->"#- 
 3$8$6$ )LH 9 VSD LX YHFWRULDO GH GLPHQVLXQH Q ! 7 7 9 o 9 R
DSOLFD LH OLQLDU úL O 3 ! O ! ! O Q YDORUL SURSULL GLVWLQFWH SHQWUX 7 $WXQFL H[LVW R
ED] % SHQWUX 9 DVWIHOvQFkWPDWULFHDDVRFLDW DSOLFD LHLOLQLDUH 7 V DLE IRUP 
GLDJRQDO FXHOHPHQWHOHGLDJRQDOHLSULQFLSDOHHJDOHFXYDORULOHSURSULL
'HPRQVWUD LDWHRUHPHL-# #03 + , $--> 
$## -- > O 3 ! O ! ! O Q >" Y3 ! Y ! ! Y Q # - 
 Y3 ! Y ! ! Y Q 0& 1& >- "#" 9 "0 "##>0;0# 
9 -# # 7 ! 7 YL O L YL ! L 3! Q B - " -8 1&
^%! %`>7
§ O3 * " *·
¨ ¸
¨* O " *¸
$7 ¨ # 
% # ¸
¨ ¸
¨* " O Q ¸¹
#
© *,< 
 3$8$7$ )LH 9 VSD LX YHFWRULDO GH GLPHQVLXQH Q ! 7 7 9 o 9 R
DSOLFD LHOLQLDU FDUHDUHXQSROLQRPFDUDFWHULVWLF7
P P P

3 O O O 3 3 O O  ˜ ˜ O O S S 
" P3 P  P S Q $WXQFLH[LVW RED] % DVSD LXOXLYHFWRULDO 9 DVWIHO
vQFkWPDWULFHDDVRFLDW DSOLFD LHLOLQLDUH 7 vQUDSRUWFXSHUHFKHDGHED]H ^%! %`
V DLE IRUP GLDJRQDO GDF úL QXPDL GDF GLPHQVLXQHD ILHF UXL VXEVSD LX
SURSULX ( OL FRUHVSXQ] WRU YDORULL SURSULL O L HVWH HJDO FX PL  RUGLQXO GH
PXOWLSOLFLWDWHDOYDORULLSURSULLUHVSHFWLYH
$7 2 O 3 ! ! O 3 ! ! O S ! ! O S P3 PS

%D]D % HVWH IRUPDW GLQ YHFWRUL SURSULL DSDU LQkQG VXEVSD LLORU SURSULL
FRUHVSXQ] WRDUH 
/3 
 7 7 \ , o \ , -
7 Y <Y3 Y ! Y3 ,Y Y, ! Y3 Y Y, 
 > >"&  ;>  1&  >- "#" $# \ , B - " 
0> -# # 7 > 1 0 2# 
6ROX LH 9> 0 >7
§< 3 3 ·
¨ ¸
$7 ¨ 3 , 3¸ 
¨* 3 3 ¸
© ¹
C#0"#>>7
<O 3 3
3 O 3 , O 3 , O  O !
* 3 3 O
" > , O  O * O , $#--


0"#-#  "1# ( O $#--> 


--> $#-- O , >">#" #>>0"#"
­ < , Y3 Y Y, * ­Y3 Y Y, * ­Y3 Y,
° ° °
®Y3 , , Y Y, * œ ®Y3 Y, * œ ®Y Y, 
° °Y Y * °
¯Y 3 , Y, * ¯ , ¯Y,  \
 (O
3
[[ N ! N ! N ! N  \   0>" > 3 G
 0"03 + / ";> 1& >- "#"$# \ , B-"
0> -# 7 > 1 0 2# 

 ,/
/ 5 
 7 7 \ , o \ ,  -# #   0 > B
-"1& >7
§ < * *·
¨ ¸
$7 ¨ * 3 ,¸ 
¨* , 3¸
© ¹
 > >"&  ;>  1&  >- "#" $# \ , B - " 
0> -# # 7 > 1 0 2# 
6ROX LH )" > > >7
<O * *
* 3 O , < O  O * 


* , 3 O
##-->" O 3 O < ! O ,
 
 -- > $# O 3 O < >" >#" # >>0"#" 
" 7
­ < < Y3 * ­* ˜ Y3 * ­Y3  \
° ° °
® 3 < Y ,Y, * œ ®,Y ,Y, * œ ®Y, Y !
° °,Y ,Y * °Y  \
¯,Y 3 < Y, * ¯ , ¯ 
 (O < YY N ! K! K ! N ! K  \ 
0>" >"1>- "#" --" ( O < > ( N ! K  \ ! % > (
"#0"#-#$#-- O < 
 -- >-"& $# -- O ,  >" >#" #
>>0"#" 
­ <  Y3 * ­+Y3 * ­Y3 *
° ° °
® 3  Y ,Y, * œ ®,Y ,Y, * œ ®Y Y, !
° °,Y ,Y * °Y  \
¯,Y 3  Y, * ¯ ¯ ,
^Y Y *! S! S ! S  5` 0>"> 3 
,

 ( O 

9 $7 >> 0 B


§< * * ·
¨ ¸
$7c ¨ * < * ¸ 
¨ * * ¸
© ¹
B1& % ^E3 ! E ! E, `!" E3 ! E  (O < ( E,  (O !;0-#"7

,+ 
§3· § 3· § * ·
¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸
% ^E3 ! E ! E, `! E3 ¨ ¸ ! E ¨ 3 ¸ ! E, ¨ , ¸ 
¨ ¸ ¨3¸ ¨ , ¸
© ¹ © ¹ © ¹

3 5 #$# 
1 7 )LH 9 VSD LX YHFWRULDO SHVWH FRUSXO \ GH GLPHQVLXQH Q 2
DSOLFD LH I 7 9 o \ HVWHRIRUP WUDQVIRUPDUHVDXRSHUDWRUOLQLDU GHFkWHVWH
DGLWLY úLRPRJHQ 
I [ \ I [ I \ ! [! \  9 .
I O[ OI [ ! [  9 ! O  \ 
0  > -# (&  " $
[ [3 ! [ ! ! [Q  9 >>B1& >- "#""""0 # I [  \ 
1 )LH 9 VSD LX YHFWRULDO SHVWH FRUSXO \ GH GLPHQVLXQH Q 2
DSOLFD LH I 7 9 u 9 o \ HVWH R IRUP ELOLQLDU GDF HVWH OLQLDU vQ UDSRUW FX
DPEHOHDUJXPHQWH7
I D[3 E[ ! \ DI [3 ! \ EI [ ! \ ! [3 ! [ ! \  9 !
I [! D\3 E\ DI [! \3 EI [! \ ! [! \3 ! \  9 
 D! E  \ 

6FULHUHDXQHLIRUPHELOLQLDUHVXEIRUP PDWULFLDO 


>- "#$# 9 (1& % ^E3 ! ! EQ ` "$ [! \  9 >
->7
[ [3E3  [ Q EQ !
\ \3E3  \ Q EQ 
-# I 7 9 u 9 o \ >>
I [! \ I [3E3  [ Q EQ ! \3E3  \ Q EQ

¦¦ [ \ I E ! E ¦¦ [ \ D
Q Q Q Q

L M L M L M LM
L 3 M 3 L 3 M 3

>"
§ D33 " D3Q ·§ \3 ·
¨ ¸¨ ¸
I [! \ [3 ! ! [Q ¨ # % # ¸¨ # ¸ [ 7 $\ 
¨D ¸¨ ¸
© Q3 " D QQ ¹© \ Q ¹
0  0 1# > 0  > "( 0
0 $ 
 ,5
/7
 0 1# I 7 \ u \ o \ !
I [! \ [3 \3  [ \3 [3 \  [ ( \ >";-0 B1& 
 > 0 0 1# B 1& P > 0 0
§ ,· §/·
1#B1& % ^E3 !E `! E3 ¨¨ ¸¸ ! E ¨¨ ¸¸ P
© <¹ ©+¹
6ROX LH7
§ D33 D3 ·§ \3 ·
I [! \ [3 ! [ ¨¨ ¸¨ ¸
© D 3 D ¸¹¨© \ ¸¹
§ \3 ·
[3D33 [ D 3 ! [3D3 [ D ¨¨ ¸¸ 
\
© ¹ 

[3 \3 D33 [ \3 D 3 [3 \ D3 [ \ D 
> 0  0" 01# 7
I [! \ [3 \3  [ \3 [3 \ 
1 0 0B1& 
§ 3 3·
¨¨
$I ¸¸ 
©  * ¹
$ [ ( \ >(B1& % ^E3 !E `$7
§[ · §, / ·§ D 3 · § ,D 3 /D ·
[ % ˜ D œ ¨¨ 3 ¸¸ ¨¨ ¸¨ ¸ ¨¨ ¸¸ 
© [ ¹ ©< + ¸¹¨© D ¸¹ © <D 3 +D ¹
§\ · §, / ·§ E3 · § ,E3 /E ·
\ % ˜ E œ ¨¨ 3 ¸¸ ¨¨ ¸¨ ¸ ¨¨ ¸¸ 
© \ ¹ ©< + ¸¹¨© E ¸¹ © 3<E + E ¹

G> 01# $7


§ 3 3 · § ,E3 /E ·
I [! \ ,D3 /D ! <D3 +D ¨
¸¨ ¸
© * ¹© <E3 + E ¹ 
,D3E3 5D3E  D E3 /D E 
1 0 01#B1& % 7
§ , 5·
$ I ¨¨ ¸¸ 
© 3 /¹
1 7 2 IRUP ELOLQLDU VH QXPHúWH IRUPD ELOLQLDU VLPHWULF GDF 
PDWULFHD IRUPHL HVWH R PDWULFH VLPHWULF DGLF PDWULFHD $ HVWH HJDO FX
WUDQVSXVDVD7
$ I $7I 

,6 
1 7)LHXQVSD LXYHFWRULDO 9 SHVWHFRUSXOUHDO \ GHGLPHQVLXQHD Q 
2 DSOLFD LH J 7 9 o \ HVWH R IRUP S WUDWLF GDF H[LVW R DSOLFD LH ELOLQLDU 
VLPHWULF I 7 9 u 9 o \ DVWIHOvQFkW J [ I [! [ ! [  9 
0 
§ D33 " D3Q ·§ [3 ·
¨ ¸¨ ¸
I [! [ [ $[7
[3 ! ! [Q ¨ # % # ¸¨ # ¸
¨D ¸¨ ¸
© Q3 " D QQ ¹© [ Q ¹ 

¦¦ D
Q Q

LM [L [ M
L 3 M 3

" $ 0>0 ! D LM D ML 


/7
3 
 I 7 \ u \ o \ 0 1# >0 
I [! \ [3 \3 [3 \  < [ \  [ \3 
>0 01#P> 0- P
6ROX LH 
§ 3·
$ ¨¨ ¸¸ !
© 3 <¹
$ >0 D3 D 3 3 

0- >
 3 ·§ [3 ·
J [ I [! [ [3 ! [ §¨¨
¸¸¨¨ ¸¸
© 3 < ¹© [ ¹
§[ ·
 [3 [ [3 < [3 ¨¨ 3 ¸¸ 
© [ ¹
 [3 [ [3 [3 [  < [  [3  [3 [  < [ 

 
 J 7 \ , o \ 0 - 
J [ [3  [3 [, [ [, [  ,[, 
 >>0 0- 
6ROX LH 
§3 * 3 ·
¨ ¸
$ ¨* 3 3 : ¸ !
¨ 3 3: , ¸¹
©
$ 0>0 


 ,4
1 7
 2IRUP S WUDWLF J 7 9 o \ HVWHSR]LWLYGHILQLW GDF WR LPLQRULLPDWULFHL
VLPHWULFH $ VXQWVWULFWSR]LWLYL0LQRULLVXQW
D33 " D3Q
D33 D3
'3 D33 ! ' !A! ' Q # % # 
D 3 D 
D Q3 " D QQ
 2IRUP S WUDWLF J 7 9 o \ HVWHVHPLSR]LWLYGHILQLW GDF PLQRULLVXQWQH
QHJDWLYL ' L t * ! L 3! Q 
, 2 IRUP S WUDWLF J 7 9 o \ HVWH QHJDWLY GHILQLW GDF PLQRULL LPSDUL
' 3 ! ' , ! VXQWVWULFWQHJDWLYLúLFHLSDUL ' ! ' <! VXQWVWULFWSR]LWLYL 
< 2 IRUP S WUDWLF HVWH VHPLQHJDWLY GHILQLW GDF ' 3 d *! ' , d *! úL
' t *! ' < t *! 
/ 2 IRUP S WUDWLF SHQWUX FDUH QX VXQW vQGHSOLQLWH QLFL XQD GLQ FRQGL LLOH
DQWHULRDUHHVWHRIRUP S WUDWLF QHGHILQLW 
/ >>1#> " 0#- 7
J3 [ 6 [3 + [3 [  [ [, < [  [, !
J [ [3 < [3 [  < [ !
J , [ [3 [3 [  [ !
J < [ [3 , [3 [  [3 [,  [ [, [, 
6ROX LH 
§ 6 , *·
¨ ¸
$3 ¨ , < 3 ¸ ! ' 3 6 ! * ! ' , ! * ! ' , 3/ ! * ! J3 [ 
¨ * 3 3 ¸¹
©
> 0 - -&$ 
§ 3 ·
$ ¨¨ ¸¸ ! ' 3 3 ! * ! ' * ! > #  J [ > 0 
© < ¹
- >0-&$ 
§  3: ·
$, ¨¨ ¸¸ ! ' 3  * ! ' 5 : < ! * ! J , [ > 
© 3:  3 ¹
0 - 2$ 
§ 3 ,: 3 ·
¨ ¸
$< ¨ , : * 3¸ ! ' 3 3 ! * ! ' 4 : < * !
¨ 3 3 3¹ ¸
©
', 3 : < * !> - J < [ > 0 -  
<* 
1  )LH J 7 9 o \ R IRUP S WUDWLF ÌQWUR ED] % D VSD LXOXL 9 
IRUPD S WUDWLF J DUH R IRUP FDQRQLF GDF PDWULFHD IRUPHL HVWH R PDWULFH
GLDJRQDO DGLF 7
J \ E3 \3 E \  EU \U 
XQGH U 2 $ Q 


3 6 
&1 1 
0HWRGD-DFREL


 0 -  J 7 9 o \ ! J [ [ 7 $[ ! $ 0>0 
 0 0 $ >" "#! " ;>  1& %  >- "#" 9 > #
B% 0- > >> 0B 0 7
3 '3 '
J \ \3 \  Q 3 \ Q !
'3 ' 'Q
\3 ! ! \ Q -& #$"#" [ B1& % 
0HWRGDYDORULORUSURSULL
> 0 0 $## -- " H""# " >
( 0 0  > 0 - > 0 B 0
2# QB-#( #03 + / R!">-01& 
B>-> 0 

0HWRGD*DXVV
> 0 0& - - % #-" " DLL z * 
/ 3  > > 0 0 -  J 7 \ , o \ !
J [ [  [,, < [3 [  < [3 [, B 0 
6ROX LH 9 0>7
§ *  ·
¨ ¸
$ ¨ 3 * ¸
¨ * 3¸
© ¹
"0
* 
* 
'3 * ! ' < ! ' , 3 * * 
 3
 * 3
9S1">--#$00"# 

 <3
0 B 0 $# -- > " > 
0 $ 
*O  ­O 3 *
3 O 3 O *
O O 4 
°
* œ ®O , !
 * 3 O °̄O ,
,

$#--> 
"1>- "#--"#$#-- O 3 * >1 >>0"#7
­O3 [3  [  [, * ­ [  [, * ­ [ [3
° ° °
® [3 3 O3 [ * œ ® [3 [ * œ ® [, [3 !
° ° [ [ * °[  \
¯ [3 3 O3 [, * ¯ 3 , ¯ 3
> # 
(O * [[ N ! N ! N ! N  \ 
C"#"#>0#>1 
(O , [[ K! 3 K! K ! K  \ 
(
(O , [[ W ! W ! W ! W  \ 
G> !0 $ >->02# 
§* * *·
¨ ¸
$ ¨* , *¸ 
¨ * * ,¸
© ¹
"# 0 J \ , \  , \ , 
 

& B > " > 0 > 1  $ - 
#>"1>- #$#--;0-#"7
­ §3· § · § ·½
° ¨ ¸ ¨ ¸ ¨ ¸°
% ®E3 ¨ ¸ ! E ¨ 3 ¸ ! E, ¨ ¸ ¾ 
° ¨ ¸ ¨ ¸ ¨ 3¸ °
¯ © ¹ © ¹ © ¹¿
/5 >> 0  0- 7
J [ [3 ,[  6 [,  [3 [ 6 [3 [, + [ [, 
6ROX LH79 0>7
§ 3 <·
¨ ¸
$ ¨ 3 , , ¸
¨ < , 6 ¸
© ¹

< 
"07
 3
'3 ! ' / ! ' , /* 
3 ,
"
3  / 
J \ \3 \ \, 
 / /*
> 0 - >- #>(0#"E">> 


J [
3
> [3 [ < [, @ 
 
3 
 [  6 [, < [ [, , [  6 [, + [ [,
 


)#0"# D33 z * $ 0"- - "0
 - [3 Q [3  [3 [  6 [3 [, R 
C">"#0#>" 0"""- - "0
 - [ 

J [
3
> [3 [ < [, @ / [ 3* [ [,
 

3
> [3 [ < [, @  ª« / [ / [, º» 3* [,


 / ¬ ¼
"1>"7
­ \3 [3 [  < [,
°
° /
® \ [  / [, 
° 
°¯ \ , [,
1 0 0 7
J \
3  
\3 \  3* \ , 
 /
0 $    DLL * " 0 - J [ >"
"#!"">--#0 0B G> >" >$
B%> 0 07
­ [L \L \ M
°
®[ M \L \ M 
°̄
[N \ N ! N z L! M <,
/$ >" 0-  J 7 \ , o \ 
J [ [3 [  [ [, [3 [, 
# 0 
6ROX LH 9 0>
§ * 3: 3: ·
¨ ¸
¨3 : * 3 ¸
¨3 : 3 * ¸¹
©
0 > 0
­ [3 \3 \ 
°
® [ \3 \ 
°̄ [ \,
,

G> ! 0- $7


J \ \3 \ \3 \  \3 \ \, \3 \ \,

\3 \  , \3 \ , \ \ ,
"0
§ 3 * , : ·
¨ ¸
$ ¨ * 3 3: ¸ 
¨ , : 3: * ¸
© ¹
9!-0S1!>"7
' 3 3 ! ' 3 ! ' , 
(> #
J ] ]3 ]  3 : ] , 


<< 


 
,

( 


 3 &
G -& > $ 0 ( ># 0-#; " #
&#$"-1#0-0& > #!-1#00"#-# 
-" !-# $> #!-1#0>-!-1#0 
 "#-1#0-0&# >#" -01"0 
9# # 00  -0> "#& -"#" 00 "& 
#21 # -" 0 >#" # -0  ;0-#"! 0# B
"#-1#00- " > #7%" [L L 3! ! Q $##
# 1" > > > ( Q $ ( - I [3 ! ! [ Q " 1$
  ! > > > 0 $## $1## [L ! L 3! ! Q (
B% " 1$> $#0;0 00 
>0;: 0 @ I [3 ! ! [Q  3 3 
" #
I M [3 ! ! [ Q t * ! * d M d P  3 
"0(UHVWULF LLOHSUREOHPHL 
 " # I ( I M ! M 3! ! P >" " ##!-1#0>
-20# 
 %$;0-#7
/33UREOHP GHSODQLILFDUHDSURGXF LHL
 B- "># >-" 0# -0 0 3 ! ! 0 Q ! 
1 -"># 33 ! ! 3P   0 -0 0 L L 3! ! Q >
-" DLM "  -">"# 3M M 3! ! P DLM > "0> ( FRQVXPXUL
VSHFLILFH 
"B-1"> -" E M M 3! ! P " 
-"> 3M - "#"0-0 0 L > FL L 3! ! Q !> 
> B0> " -# >"0 #" # 0# -0 > # B% -"
#&-" -# !8#"##> 00 

 [L  0 -0 0 L "#& B ->"# -" !
DLM [ M -&  0 -0  >"> 0 L "#& -"
-"  -"> 3M !  #  >"> 0 L > 
-"-" # 0 -"># 33 ! ! 3Q >
D3 M [3 D M [  D QM [ Q 

 </
% >0 -"#  #" B- 1" > -" # -" 
E M " -"> 3M 
D3 M [3 D M [  D QM [ Q t E M ! M 3! ! P 
!0#"#00#-1#0>

¦D
Q

LM [L t E M ! M 3! ! P  3 , 
L 3

[3 t * ! L 3! ! Q  3 < 

>0 @ I ¦ FL [L 
Q
 3 / 
L 3
 # 3 , >" UHVWULF LLOH SUREOHPHL! 3 < >" FRQGL LL GH
QHQHJDWLYLWDWH! I >IXQF LDRELHFWLY>"IXQF LDGHHILFLHQ 
/52SUREOHP GHXWLOL]DUHRSWLP DXQRUUHVXUVH 
G #;0-#"#"3!0#-0 53 ! ! 5Q >"#0
 # E3 ! ! EQ > 1 -"># 33 ! ! 3P ">>"0"#>- 
DLM t * ( 1 # " F M ! M 3! ! P F M > >"0 #& -
$# " "  -">"# 3M ! B " 1 (  > >
0 # [ M !  -"> 3M  1" #& > # B%
1 "#> 0;0 
9#"#00#-1#0>7

¦D
P

LM [ M d EL ! L 3! ! Q  3 + 
M 3

[ M t * ! M 3! ! P  3 5 

>0;@ I ¦ F M [ M 
P
 3 6 
M 3
 # 3 +&"# -"# "-"0>"0 >"> 0

¦F
P
0"#%>-"0! M [ M -& B> ## 
M 3
-(#;0-#-1#0-20# !-#$0
B"#>"-# 
<+ 
 #: &: 

02# "-1#0-20# >7

¦D
Q

LM [L d E M ! M 3! ! N  3 
L 3

¦D
Q

LM [L t E M ! M N 3! ! O   
L 3

¦D
Q

LM [L E M ! M O 3! ! P  , 
L 3

[L3 t * ! [L t * !A! [L S t * 


[L S 3 d * ! [L S  d * !A! [LU d *  < 
###$1#"">0"#>- 

>0;: 0 @ I ¦ FL [L 
Q
 / 
L 3
 &#$ > # -1#0 B>0  0 $## 2$ #
$1## [L  >>  #  3 !  !  ,  0
$#"# [L # > > ( "0 $ ( -0&& " 
1$ I >" "  
 -1#0  -20 # - 0"# ( 0#  
" #>>0"#"> "#(>> - "(B-# 
B0"# " 3 " #  3 >"   

 ;0-#"! % " $ DLM L 3! !P ! E E3 ! ! EP ! & F3 ! ! F Q (
W

M 3! ! Q

; [3 ! ! [Q -1#0;0-#"#3>>7
W

$; d E
; t*  + 
>0 @ I &;

0>"-1#0-20# >7
$; E  5 
; t *  6 
>0;: 0 @ I &;  4 
 -1#0  -20 # - "> # 0 > (
"07
" #>>0"#> - > 0B2# "%


>"> &% "- &>$1#2$"0 YDULDELOHHFDUW>"
FRPSHQVDUH G> #0 $ DLM &"# 0 $3 1 " $ 
#>" "2 O $# "#0#"#";- #0"#"
 <5
>"-# M > 3 -"" # d >" 3 -"" # t !
$"# ; [3 ! ! [Q W $ ; 3 1 " ; - "2 O 0-
2$ [ Q 3 ! ! [ Q O ( -& $ $ #2 & $
&3 F3 ! ! FQ !*! !* ! "2%# & ! O 0-"# 
1## 2$ [L ! ! [L S  0% #(! B #"# $1##
3

2$ [L ! ! [LU $0"$1#2$->"1>" #


 [ N N L S 3 ! ! LU 
S 3

ZN
1## [L
U 3
! ! [LQ  " " >0"# >- > - B#" $ "
 " $1#->"-">2$("07
[ N X N Y N ! X N t * ! Y N t * ! N LU 3 ! ! LQ 
>0 "# 0;> -1#0-20# 7
$3 ; 3 E
;3 t * 
>0;: 0 @ I &3 ; 3
> 0> 
/$ >" # 0>-1#0-20# 7
­ [3 ,[  [,  [ <  [/ 5
° [ [ [ [/  [ + d+
° 3
® 
 ,

° [3 ,[  [, [ < [+ [5 t <
°¯ ,[3 [  [,  [/ [ + , [ 5 t ,
[3 t * ! [ t * ! [, d * ! [5 d * 
[ < ! [/ ! [+  > >0
>0;@ I ,[3  [ [, [< [/  [5 
C";,(;5>"2$ 0>"1>" #
Z, [, ! Z5 [5 !
$1## [ < ! [/ ! [+ ""> >0>$B#""
[< X < Y < ! [/ X / Y/ ! [+ X + Y + 
">B#">>0"#> $7
­ [3 ,[  Z,  X < Y <  X / Y/ 5
° [  [ Z X Y  X Y d +
° 3
° [3 , [  Z, X < Y < X + Y+ Z5 t <
® 
 , / / + +

°¯ ,[3 [  Z,  X / Y/ X + Y+ ,Z5 t ,
(
<6 
I , [3  [  Z, X < Y < X / Y/ Z5 
C" 0> "2 0$1## [6H ! [4H ! [3*
H
(1 0
­ [3 ,[  Z,  X < Y <  X / Y/ 5
°
° [3  [  Z, X / Y/  X + Y+ [6 +
H

®
° [3 , [  Z, X < Y < X + Y+ Z5 [4 <
H


° ,[ [ Z  X Y X Y ,Z [ H ,
¯ 3 , / / + + 5 3*

[3 t * ! [ t * ! Z, t * ! X < t * ! Y < t * ! X / t * ! Y/ t * ! X + t * !
Y+ t * ! Z5 t * ! [6H t * ! [4H t * ! [3*H t * 
>0;@ I ,[3  [ Z, X < Y< X / Y/ Z5 
 0  B   -0& 0;0"# ( 00"# > -
B#"-!"07
>0;@ I [ > 0 @ I [ 
>0 @ I [ > 0;@ I [ 
 , " &: 
G"$0>-1#0> -20# C"
0-1#>>0"#"  5 > 0 
2 $ 2 $ E 
(
2 $ P 
0-# P d Q 
1 $1XPLPVROX LDSRVLELO VDXUHDOL]DELO DSUREOHPHL XQYHFWRU
[ [3 ! ! [ Q GLQVSD LXOVROX LLORUFDUHVDWLVIDFH  5 úL  6 
W

9"# 0 >#" # ->1# > >"10"# 0 >- "#" $#
Q 0># # >#" #! - $ ! "> # " -"!  
0 2 !  ( 0 2 ( "0 &"#  ;0-## - # $0
#& 
0>& 0"# 0>#" #->1#>0"# 0$; 
1 $2VROX LHSRVLELO VDXUHDOL]DELO ; VHQXPHúWHVROX LHGHED] 
VDX SURJUDP GH ED] GDF DUH FHO PXOW P FRPSRQHQWH VWULFW SR]LWLYH
[L ! ! [LU ! U d P úL GDF YHFWRULL FRORDQ DL ! ! DLU ! FRUHVSXQ] WRU
3 3
FRRUGRQDWHORUQHQXOHDOHYHFWRUXOXL ; !VXQWOLQLDULQGHSHQGHQ L 
 >#" 1& ; P 0-"#>QHGHJHQHUDW !
B &   0 -"  P 0- "# >
GHJHQHUDW 
1 6HQXPHúWHVROX LHRSWLP DSUREOHPHL RVROX LHSRVLELO FDUH
VDWLVIDFHFHULQ DGHRSWLP  4 
 <4
/$
-20"# 
­ [3 [  [, [ < <
®  , 3 
¯ [3 [  < [, [/ +
[L t * ! L 3! !/  , 
3 3  3 *
9 $ 2"#
 3 < * 3
§ * < ·
W

"# ; 3 ¨ ! !3!*!< > >#" ->1#  >> 


© , , ¹̧
 # 3 3( 3  
"# ; <!*!*!*! -&  >#"  1& 2 
W

§3·
"0 "#0-#"#> 2 $ ($ D3 ¨¨ ¸¸ (
© ¹
§*·
D/ ¨¨ ¸¸ >"#- 
© 3¹
§ ·
W

"# ; , ¨ !*!!*!* " > >#"  1& ( > >#" 
© , ¹̧
->1#  $ #  0 $ >-"& 0-#
§3· § ·
"# D3 ¨ ¸ ( D, ¨¨ ¸¸ >"#- 
© ¹ © <¹
0 B " %$ 0 -$ >#" # "" -20 # 
-"0>#>->"#Q3R!QR!Q,R 
 5$4$3$ ÌQWUH VROX LLOH SRVLELOH DOH XQHL SUREOHPH GH SURJUDPDUH
OLQLDU úLVROX LLOHSRVLELOHDOHSUREOHPHLH[WLQVHH[LVW RFRUHVSRQGHQ ELXQLYRF 
 5$4$5$ ÌQWUH VROX LLOH RSWLPH DOH XQHL SUREOHPH GH SURJUDPDUH
OLQLDU úLFHOHDOHSUREOHPHLH[WLQVHH[LVW RFRUHVSRQGHQ ELXQLYRF 
- "#$# Q 0>##"">#" # ; >"0(VSD LXO
VROX LLORU!0"# 0>#" #->1# 0& ">"1>- " + #>" )
- $ !"> #"-"! 0 2 >" (0 2 
("0$&"#;0-##-#$0 
 5$4$4$ 'DF SHQWUX XQ SURJUDP OLQLDU + z ‡ ! DWXQFL H[LVW FHO
SX LQRVROX LHGHED] 
 # ;-"> -% "0 &"#  -" &#$ " -1#0 
-20# >>(>" > -"0>-B0"# 0>#" #
1& -#-0&& " 1$ G&"#BB-1#0 $
" >" $1# >#" -" 0 - 0 #0 ( "0
02 (0#21 G###&">-0-# 0"# 0

/* 
"" >#" # 1&  ->"-" " $#"0 0 #"# ( > 
&$H!B&"#-1#0#">#"  
 0    >-">" -> ( #" ( > "
$#"0 #$ 0 #"# > PHWRGD VLPSOH[! -0 0
>#" -0-#>#" 1& "- ""0  

 < &/&20:&&

-20"#>
$; E  < 3
 ; t * < 
>0;@ I &;  < , 
" #-2 "#3 $# 0 $ ! DL ! DL ! ! DLP 
3 

0&  1& B \ ! " [L ! [L ! ! [LP > "0> FRRUGRQDWH ED]LFH


P
3 
YDULDELOH GH ED]  9 $ - >0-"> B " >"10! % 
0 $ DL ! DL ! ! DLP ( ( 0 "####!7
3 

$ %T(  < < 


(#2
& & % ! & ( 
; % ! ; ( W 
 < / 
;
 0>>>
% T ( ; % ! ; ( E < + 
W

; % t * ! ; ( t *  < 5 
>0;@ I & % ! & ( ; % ! ; ( W
 < 6

%#"##!&"# 
%; % (; ( E  < 4 
; % t * ! ; ( t *  < 3* 
>0;@ I & % ; % & ( ; (  < 33 
>#" >>0"#" < 4>
; % % 3E % 3 (; (  < 3 
"% ; ( * !1 0>#" 1& -" < 4 ("0
; % % 3E  < 3, 
 ; % t * >-"0 1& % DL ! DL ! ! DLP >-0#0>1# 
3 

 $"# D M \ L3 M ! \ L M ! ! \ LP M M 3! ! Q  > 0- B


-"1& % & ( FL3 ! FL ! ! FLP !"

 /3
[M ¦F \ L LM ! , ^L3 ! L ! ! LP `! M  - 
^3! ! Q` O , 
L,

" -
>-"%1& -0#0>1# >B0(1#"#>0-#;B
07
 >#" ; % % 3E .
1 & ( FL3 ! FL ! ! FLP .
 I % & % ; % ¦ FL J [L $# " 1$ >-"& >#" 
L,
1& .
 % 3 D M \ L3 M ! \ L M ! ! \ LP M  -& # $# D M !
W

3 d M d Q B 1& % .  % > 1& ! \ LM >"  
>>0"#> .
 >#"#& I M ¦F \ L LM .

­F M ¦ FL \ LM
L,

° M,
 >#"#&  # F M I M ® L, 
°̄* M,
 > #1#>0-#; >"1 07

  F3 F  ! FL ! F P F P 3 ! FQ 
& % % ; % D3 D  ! DL ! D P D P 3 ! DQ 
F3 D3 J
[3 3 * ! * ! * \3!P 3 ! \3Q 
F D J
[ * 3 ! * ! * \ !P 3 ! \ Q 
# # # # # % # % # # % #
FL DL J
[L * * ! 3 ! * \ L !P 3 ! \ LQ 
# # # # # % # % # # % #
FP DP J
[P * * ! * ! 3 \ P !P 3 ! \ PQ 
IM I % I3 I  ! I L ! I P I P 3 ! IQ 

FM I M F3 F FL I FP 
! ! F P 3 I P 3 ! F Q I Q 
  

G">-# >"#-0##>#" ; % !1&-"0 #
0-# 0 0> 

/ 
 5$6$3$ 'DF F M I M d * SHQWUX WR L M  - ! SUREOHPD GH
SURJUDPDUHOLQLDU DUHRSWLPILQLWúL I RSW I % 
5$6$5$'DF SHQWUXXQLQGLFH M  - SHQWUXFDUH F M I M ! * WRDWH
FRPSRQHQWHOH \ MN d * !SURJUDPXODUHRSWLPLQILQLW 
$0"0 #&"7
3   F M I M d * ! M  - !" ; % >>#" -0 ( I RSW I % 
  ;> #-"  F M I M ! * !">#" ">-0 G
>&;> "0 #->1# 7
 O  - (B% FO I M ! * (  \ LM d * ! L  , !-1#0"
-0 
1 O  - " FO I O ! * ( ;> # -" " \ LM ! * ! " >#" 
- B01"  
 # -0  ( > 0 $"#  B 1& (
$"#>1& # N #$"#" B1& >

F N I N 0; F M I M F M I M ! *  < 3< 
# K #$"#">1& >
J
[K ­J [ ½
0 ® L L  , ! \ LN ! *¾  < 3/ 
\ NK ¯ \ LN ¿
G>0$"#" D K B#"#$"# D N B1& 
>1#(#0"#-$ \ NK !>#"#& #0#1#"#"
>0-#;(>1 " >#" 1& > >#" ">-0 >
# "0 &"##  >1 " >#" 
1& (!B1&0#" !B #1 0>#" -0 >"
$20 "$0-0 
0 $002"###"#7
 #0#-#-$"#">B0-#-$.
 #0# - # -$"#" $ "# " ;- -$"#" 
$3.
 ####0>#"#& "- KUHJXODGUHSWXQJKLXOXLL 0 
$# "" 0  " - 2# --# $0
-$"# ( #0"# 1" #"# ### #0 > 2 >> -
# ( # -$"#" > " # ( # #0"#" 
#"# &"#"#>B0-#-$ 
 /,
/$ >&#$-1#0-20# 
­< [3  [  + [, [ < <
® 
¯ [3 [  [/ ,
[L t * ! L 3! !/ 
>0;@ I < [3 [  [, [/ 
< + 3 * §3·
6ROX LH $ ! 2 $  D < ¨¨ ¸¸ (
3 3 * * 3 ©*¹
§ *·
D/ ¨¨ ¸¸ 0& 1& 1##1&>" [ < ( [/ , ^<!/` 
©3¹
# "01#"#>0-#;

FM < 3 * 3
&% % ;% D3 D D, D< D/ 
* D< < < + 3 *
3 D/ , 3 3 * * 3
IM , 3 3 * * 3
FM I M , * * *

 0 0  -&$ > F3 I 3 , ( $0 \ L3 ! * 
>#" - B01"  G1& $$"# D3 C"$$
>1& #"# 0
­[ ½ ­ < ,½
0 ® L ¾ 0 ® ! ¾ 3 
¯ \ L3 ¿ ¯< 3¿
1& >$"# D < C$"#>< 
1#"#>0-#; "0 >7

FM < 3 * 3
&% % ;% D3 D D, D< D/ 
< D3 3 3 3:  ,:  3: < *
3 D/  * ,:  ,:  3: < 3
IM + < 3:  4: ,: < 3
FM I M * ,:  3, :  ,: < *

/< 
9$0  F M I M -&$ B1& $"# D, (>
$"# D/ -##" D, $0>2" -&$ , : 
-$"#> , : 1#"#>0-#;B "0 >7

FM <  3 * 3
&% % ;% D3 D D, D< D/ 
< D3 , 3 3 * * 3
 D, <:, * 3 3 3: + :,
IM << : , < +  3: , 3+ : , 
FM I M * / * :, 3, : , 

$0 "   F M I M -&$ - ## # #0# \ L 
> 0>"2$-1#0"-0 
/$ >&#$-1#0-20# 
­ [3 [  [, [/ 
°
® [3  [  [, [+ ,
°̄ ,[ [ [ [ /
3 , <

[L t * ! L 3! !+ 
>0;@ I ,[3 [  [,  [ < [+ 
 3 3 * 3 *
6ROX LH $ 3  * * 3 ! 2 $ , D/ ! D + ! D < 
, 3 3 3 * *
0& 1& 1#"#>0-#;>"0 "#7

FM , 3 3 * 3
&% % ;% D3 D , D< D/ D+ 
* D/  3 3 * 3 *
3 D+ , 3  * * 3
 D< / , 3 3 3 * *
IM 3, / * * * 3
FM I M 3 3 * * *

 //
$0 F  I ! *   B 1& $"# D  
­ ,½ , [+
0 ® ! ¾  > 1& $"# D + C$"# > \ + 
¯3 ¿ \ +
0 "#1#>7

FM , 3 3 * 3
&% % ;% D3 D , D< D/ D+ 
* D/ 3:  /: * * 3 3: 
3 D ,:  3:  3 3 * * 3: 
 D< 3, :  /: * * 3 * 3: 
IM 4 :  4: 3 3 * ,: 
FM I I  ,:  * * * * 3: 

4
  # F M I M >" 2$ >" "# I RSW ( >

, 3, 3
#& -" $## [3 * ! [ 
! [, * ! [ < ! [/ ( [+ * 
 
§ , 3, 3 ·
W

#" -0 > ; ¨ *! !*! ! !* ( > 2 "0 "# 
©  ¹̧
0--&$#$"#">#" ; 2#""0 "#> # 

 / &21
G -1#0# >" 0 >>0"#" >  
$"# ""1& " "("0">#" 
 # 1&  > 1& " " ;> ! "20 # 0 1&
 # - " $1## ; U t * -" $ 1& -0#
0>1# (>&#$ -1#0-20# 
$; ,; D E 
; t * ! [ D t * 
>0;@ I &; O; D 
" O ""0 #1>-&$ -" 0 I >"2 O; D 
 >#" ->1#  -1#0 # > >#" ->1# 
-20"#" ;> -" $## "" $1## # >" "# (
- >#" ->1#  -20"#" ;> B  $1##
 #>""#!>>#" -20"#" #"- B# "> 

/+ 
>0>#" >#&& -" >0 @O; D 
> #-1#0 >&#$ -0#" &7

& G> & >&#$ -1#0


$; ,; D E 
; t * ! [ D t * 
>0 @ I3 ; D 
> %(-"0$"0 #>" 7
3 >0 @ I 3 *  $1## # >" "# ( 
$1# # ">1&  >#" -0 G>&
>-"0  >#"  1&  -20"#" ;>  -
B# " $1## # > 1  >#"  1& 
-20"#" #(># & 
 >0 @ I 3 * (#-" $1# # >1& )1"
#0 > #7
  - # $1# # ;> #0 "#
2 $ P #20 ""# > - -$ ( 0
B -"#01& .
  - # $1# # " $0 #0 "#
2 $ P ! $0 2#H >"-0% 1#  #
& 
, >0 @ I 3 ! * -1#0 # ">#" 1& 

& G> & B&"#3>#0 "#0"#1#>0-#;##


$1## # ( > " #20"# "%  
" 1$ I &; 
/ >&#$-20"##
­ [3 , [  [, <
°
® [  [, [ < +
°̄ [ [, [ < 6
3

[L t * ! 3 d L d < 
>0;@ I [3 6 [  [, ,[ < 
6ROX LH
 , 3 *
$ * 3 3 
3 * 3 3
" >-"0  1&   $0 "2 >>0"#" > 
$1# # [/D ! [ +D ! 5D ( $0 &#$ -1#0 - 0 # " 
& 

 /5
)D]D,
&#$ 0-20"##
­ [3 , [  [, [/D <
°
® [  [, [ < D + + 
D

°̄
[3 [, [ < D 5D 6
[L t * ! 3 d L d < ! [ ND t * ! / d N d 5 
>0 @ I3 [/D [+D [5D 
$0-1#0 00 1#"#>0-#;>"7
FM * * * * 3 3 3
&% % ; % D3 D D, D < D/ D + D 5 
3 D/ <  , 3 * 3 * * 
3 D+ + * 3 3 * 3 * 
3 D5 6 3 * 3 3 * * 3
IM 36 , < < 3 3 3
FM I M , <  <   * * * 

FM * * * * 3 3 3
& % % ; % D3 D D, D < D/ D + D5 
/ 3 3
3 D/ 3  *  3  *
 
3 3 3
* , , * 3 * *
 
3 3 3
3 D5 / 3  * *  3
 
IM + ,  * * 3 3 3
FM I M  ,  * * * *


/6 
FM * * * * 3 3 3
& % % ; % D3 D  D, D < D/ D + D5 
3 / 3 3 3
* D3  3 *   *
 < < <
3 3 3
* D, , *  3 * *
 
4 5 , 3 3
3 D5  *  *   3
 < < <
4 5 , 3 3
IM *  *   3
 < < <
5 , , ,
FM I M * *   *
< < <

FM * * * * 3 3 3
& % % ; % D3 D  D, D< D/ D+ D5 
 3 3 3
* D3  3  * *  
, , , ,
/ 3 
* D, * *  3 *  
, , , ,
5 3 <
* D< + *  * 3   
, , , ,
IM * * * * * * * *
FM I M * * * * 3 3 3

0#01& $1## #( I 3 RSW * 0# &
"0 

)D]D,,
#" 0 1#"# >0-#; " 0 0> " F M   " 
1$ I (  ## $# D/ ! D + ! D 5 $0 -" -1#0 
0;01#"#7


 /4
FM 3 6 3 ,
&% % ; % D3 D D, D< 
3 D3  3 :, * *
/
3 D, * *  3 *
,
5
, D< + *  * 3
,
IM * 3 6 3 ,
FM I M * 3+ * 3

FM 3 6 3 ,
&% % ;% D3 D D, D< 
6 D , ,:  3 * *
3 D, * * * 3 *
, < 3, 5: * * 3
IM +, </ :  6 3 ,
FM I M <, : 
* * *


0; I +, (>#& $"# $ *!,! *!3, (>2 
W

/$ >&#$-20"##
­ [3 [  [, 3
°
® [3 [  [< 3
°̄ [ [  [ <
3 ,

[L t * ! 3 d L d < 
>0;@ I [3 [  ,[, [ < 
6ROX LH
3 3 3 *
$ 3 3 * 3 
3 3 *
G $ $0"$# " D < *!3!* W "2 0>>0"#"
> "0" $1# # [ !#-0" !( [ +D !#"#0!
D
/
(&#$ 0-1#0-#" & 
+* 
)D]D,
&#$ 0-20"##7
­ [3 [  [, [/D 3
°
® [3 [  [ < 3 
°̄
[3 [  [, [+D <
[L t * ! 3 d L d < ! [/D t * ! [+D t * 
>0 @ I3 [/D [+D 

$01#"#>0-#;7

FM * * * * 3 3
&% % ; % D3 D D, D < D/ D+ 
3 D/ 3  3 3 3 * 3 *
* D< 3 3 3 * 3 * *
3 D+ < 3 3 * * 3
IM / * , * 3 3
FM I M *  , * * *

FM * * * * 3 3
& % % ; % D3 D D, D< D/ D+ 
* D, 3  3 3 3 * 3 *
* D< 3 3 3 * 3 * *
3 D+  , 3 * * 3
IM , 3 * * 3
FM I M , 3 * * * +3
FM * * * * 3 3
&% % ;% D3 D D, D < D/ D+ 
/ 3 3
* D,  * 3 * 
, , , ,
3  3
* D<  *  * 3  
, , , ,
 3 3
* 3  3  * *  
, , , ,
IM * * * * * * *
FM I M * * * * 3 3

)D]D,,
FM  3 , 3
&% % ;% D3 D D, D< 
, D, /:, * :, 3 *
3 D< 3: , * :, * 3
 D3 :, 3 3: , * *
IM * : ,  :, , 3
FM I M * /:, * *

&"# >0; @ I
* § / 3·
W

(>#&$"# ; ¨ !*! ! !>#" 


, © , , , ¹̧
2 

 + 2;& : 


0$ &"B-2 "# + 3 -20#- "># 0
> - "2 -" 2#  -"# d >" > -"
2# -"# t "$1# 0->- -
0-&%$ $-B-"# "& 
( B "  #$>-"1 "# C1#0;> 
>&#$ -0>0-#;>" + 
/$  > " # 0 > ( > > &#$ -1#0 
-20# 7
­ [3 [  [, d 3*
°
® [3 [  ,[, d 3 
°̄ [ [ [ d 5
3 ,

[L t * ! 3 d L d , 
>0;@ I [3 [  , [, 
6ROX LH C1#0;> >7
­ [3 [  [, [ < 3*
°
® [3 [  ,[, [/ 3 
°̄ [ [ [ [ 5
3 , +

[L t * ! 3 d L d + 
>0;@ I [3 [  ,[, * [ < * [/ * [+ 
$0"0 "#1#>0-#;

FM  3 , * * *
&% % ;% D3 D D, D< D/ D+ 
* D < 3* 3 3 3 * *
* D/ 3  3 , * 3 *
* D+ 5 3 3 3 * * 3
IM * * * * * * *
FM I M 3 , * * *

FM  3 , * * *
&% % ; % D3 D  D, D< D/ D+ 
* D< < * 3 :  3:  3 3:  *
 D3 + 3 3 :  ,:  * 3:  *
* D+ 3 * 3:  3:  * 3:  3
IM 3  3 , * 3 *
FM I M * * + * 3 *
 
$0 I RSW 3 -" ; +!*!* W #" >2 

 +,
/$ >" # 0>(> >&#$-20"##7
­,[3 [  [, 4
°
® [3  [  [, [ < d +  + 3 
°̄ [ ,[ [ , [ t ,
3 , <

[3 t * ! [ t * ! [, d * ! [ < ">0>-  + 


>0;@ I ,[3  [ [, [<  + , 
6ROX LH 
0>"1>" #
[, \ , ! \ , t * !
[< X < Y < " X < t * ! Y < t * 
C20"#$
­,[3 [  \ , 4
°
® [3  [  \ , X < Y < d +  + 3V 
°̄ [ ,[ \ ,X ,Y t ,
3 , < <

[3 t * ! [ t * ! \ , t * ! X < t * ! Y < t *  + V 
>0;@ I ,[3  [ \, X < Y<  + ,V 
> # (" #" " "2 0$1#
\ / t * B"#0> 0$1# \ + t * > # -20"#$
­,[3 [  \ , 4
°
® [3  [  \ , X < Y < \ / +  + 3W 
°̄ [ ,[ \ ,X ,Y \ ,
3 , < < +

[3 t * ! [ t * ! \ , t * ! X < t * ! Y < t * !

\ / t * ! \ + t * 
>0;@ I ,[3  [ \, X < Y< * \/ * \ + 
$0
D3 D D, D < D/ D + D5
, 3 3 * * * *
$ 3  3 3 3 3 * ! 2 $ ,
3 , 3 , , * 3
[3 [ \, X< Y< \/ \+
" $0 1&  ! B $ $"# D + *!3!* W > " 
0-# 01& "H""#$1## # \ 5D "2-0" (
\6D  "2 "#0 "  + 3  C1#0 > &#$ - 0 #
" &7
+< 
)D]D,
$0&#$-20"##7
­,[3 [  \ , \ 5D 4
°
® [3  [  \ , X < Y < \ / + 
°̄
[3 ,[  \ , ,X < ,Y < \ + \6D ,
[3 t * ! [ t * ! \ , t * ! X < t * ! Y < t * !
\ / t * ! \ + t * ! \ 5D t * ! \6D t * 
>0 @ I3 \ 5D \6 D 
1#"#>0-#;$ 7

FM * * * * * * * 3 3
&% % ; % D3 D  D, D < D/ D + D 5 D6 D4 
3 D6 4 , 3 3 * * * * 3 * 
* D+ + 3 3 3 3 3 3 * * * 
3 D4 , 3 , 3 ,  , *  3 * 3
IM 3 < <  ,  , *  3 3 3
FM I M <  <   , , * 3 * * 

FM * * * * * * 3 3 *
& % % ; % D3 D  D, D < D/ D + D 5 D6 D4 
6 3 3
3 D6 6  *  3 3 * 3 
, , , ,
< 3 3
* D+ 5  *  * * 3  * 
, , , ,
3 3 3 3
* D 3 3 3 3 *  * 
, , , ,
6 3 3
IM 6 *  3 3 * 3 
, , , ,
6  <
FM I M  *  3 3 *  * 
, , , ,

 +/

FM * * * * * * * 3 3
& % % ; % D3 D  D, D < D/ D + D5 D6 D4 
3 , , 3 , 3
* D3 , 3 *   *  
< 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3
* D+ 6 * *  3  3   
  
3 4 4 , 3 ,
* D * * 3   *   
< 6 6 6 6 6
IM * * * * * * * * * *
FM I M * * * * * * * 3 3
01 " > 0 @ I3 * (1& 0#0$1## # 
)D]D,,
#" 0 "#0 - 1#"#" >0-#;  "#0# " # ( "
  F M " I 0$7

FM ,  3 3 3 * * 
& % % ; % D3 D  D, D< D/ D + D 5 
3 , , 3
, D3 , 3 *   * 
< 6 6 6
3 3 3
* D+ 6 * *  3  3 
 
3 4 4 ,
 D * * 3   * 
< 6 6 6
/ 4 4 ,
IM 4 ,    * 
< 6 6 6
3 35 3 ,
FM I M * *   * 
< 6 6 6


++ 
FM , 3 3 3 * *
&% % ; % D3 D  D, D < D/ D + D5 
6 3
3 D/ 6  *  3 3 * 
, , ,
< 
* D + 3  *  * * 3 
, , ,
 D 4 , 3 3 * * * *
+ 6 3
IM +   3 3 * 
, , ,
/ 3
FM I M / *  * * * 
, ,
+ (>#& ; *!4! *!6 #" >2 
W
I RSW

 5 ;: 
C1#0 "# B -20 # -& " > >1 
-" $ 00 % ( 0 G -2 # 0 "
-& 2 $ P -% #01& #! 0%%"(> 
P t Q "$0 > B1-1#0"# 
C" 0 "" -20 "# 1" > 0 >0 "0 #
2"#7
3  $1#2$ -&$-20"#-0#B>-"B
-20"#"#" t d .
 "$1# >0>- -20"#-0#B>-"B"#
" .
,   " 1$-1#0-0# >"-"(0##1
>>0"#> #-1#0"#.
< 0 #1 > # -1#0 -0# >" -"(  #
" 1$-1#0"# .
/  > 0 t d >" -20"#-0#B>-"B
#"#$1# 2$ -&$ >".
+ 0  # >>0"# >  -20"# "# >
>-"> 0 #-20"#-0# 
#&% #$#$0"0 # 0-20"#7
 -20"#-0#>7
$; d E  5 3 
3 ; t * 5 
>0;@ I &;  5 , 


 +5
"-20"#"#$ 7
<$ t &  5 < 
' < t* 5 / 
>0 @J <E  5 + 
G-1#0 3 -"0"0 #- #0#7
 [L - $"# - "# " # 1""# &"# > ("
$ #!
 $"# E '-"> >">-1#"#0-0.
 F M ' >"#  $ >" 1 "# #& > ("
$ .
 $## 1""# E M > 0;0 
C"0--1#0"# ' > #7
 [L > -&$#"##>> ( $ # 0"#"0
>-$.
 E M '-"> >">-1#"#0-0.
 F M '>"# $ >"1 "##&> ("$ 
>-$.
 > > 0 $#"#  $ [L ( B% >  B-# >"
- (# E M >"###$ #> ("> 00 
 -20"#-0# 3 >>"1 0>7
$; E  5 5 
3 ; t * 5 6 
>0;@ I &;  5 4 
"#"#$ 7
<$ t &  5 3* 
' <  5 33 
>0 @J <E  5 3 
1>$ "#"#" 0> 
G"-#"#-1#0"#;> >%> - >#" #
# 0B"%$&"# 0> 
( 5$<$3 'DF ; úL < FRQVWLWXLH VROX LL SRVLELOH SHQWUX FXSOXO GH
SURJUDPH 3 ' !DYHPLQHJDOLWDWHD
&; d <E 
C"""-#"-20#"#0;> >2" 
"0 #->1# 7+6 
 5$<$5$ %& / ' 3HQWUX XQ FXSOX GH SURJUDPH OLQLDUH GXDOH
DYHPDOWHUQDWLYHOHXUP WRDUH7
 QLFLXQXOGLQSURJUDPHQXDGPLWHVROX LLSRVLELOH.
1 XQSURJUDPDUHRSWLPILQLWLDUFHO ODOWQXDGPLWHVROX LLSRVLELOH.
 DPEHOHSURJUDPHDGPLWVROX LLRSWLPHILQLWH 
 5$<$4$ %1&  & ' 3HQWUX XQ FXSOX GH SURJUDPH
GXDOH  3*  5 3 ! FRQGL LD QHFHVDU úL VXILFLHQW SHQWUX FD VROX LD
UHDOL]DELO GH ED] ; D SURJUDPXOXL SULPDO 3 V ILH RSWLP HVWH V H[LVWH R
VROX LHUHDOL]DELO GHED] < DSURJUDPXOXLGXDO ' DúDvQFkWV DYHP
&; <E  5 3, 
C1&0"# >-("0 "#&"#7
5$<$6$3HQWUXXQFXSOXGHSURJUDPHOLDQLDUHGXDOH 3 ' FRQGL LD
QHFHVDU úLVXILFLHQW FDVROX LLOHSRVLELOH ; úL < V ILHRSWLPHHVWH7
< E $; * 
& <$ ; * 
 5 3< 

# # 5 3<&"# "0 #7


 >#" -0 ; < -1#0-0# "#>> > M 
3 d M d P L ! 3 d L d Q  >>0"# 5 3 >-$ 5 < "
2# > ! " 0- \ M [L  >#" -20"#" "#
-0#>"# 
  0- [L ! * ! 3 d L d Q \ M ! * . 3 d M d P  >#" -0 
-20"#" -0# "#! " >#" -0 < ;  "#"#" -0#
>> "2#> M L #" 5 < >-;$ 5 3 
 - 0> - 1& &"##   >#" ->1# 
"#>7
< & % % 3  5 3/ 
" & % % 3 -& -">"#$"# & % 0 1&
( $> 0 1&  "#0"# 1#" >0-#; - - ##
>-"& $#"-0"#1#"   5 3/ >8
>#" -0 -$1##1&#1#"#">0-#;-0#-(
$1# 0->!;0-#" [ N ! * !" \ N * 
/$ >&#$-20"##
­ [3  [ t ,
® 
¯, [3 < [ t 5
[3 t * ! [ t * 
>0 @ I ,[3 / [  +4
"#"#> ">
­ \3 , \ d ,
® 
¯ \3 < \ d /
\3 t * ! \ t * 
>0;@J , \3 5 \ 
1#"# >0-#; # "#"#" "> # 0 > - "2
$1## \ , ( \ < >
FM , 5 * *
&% % <% D3 D D, D< 
* D, , 3 , 3 *
* D< / < * 3
JM * * * * *
FM J M , 5 * *

FM , 5 * *
&% % <% D3 D  D, D< 
3 3
5 D 3 3 *
, ,
 <
* D< 3 *  3
, ,
5 5
JM 5 5 *
, ,
 5
FM J M *  *
, ,

FM , 5 * *
&% % <% D3 D D, D< 
3 3
5 D  * 3 3 
 
, ,
, D3  3 * 
 
JM 6 , 5 3 3
FM J M * * 3 3
5* 
§, 3·
#" -0 > J RSW 6 -" <
¨ ! 
©  ¹̧
#" -0 -0# "#"#> I RSW 6 (>(-"#0#
 1#"#" >0-#;! #"% " >0 >801 $## - "#0# " #
>-"& $#"! ; 3!3 
W

/$ >&#$-20"##7
­ [3 [ t 3
°, [ < [ t *
° 3
® 


° [ 3 < [ t 36
°¯ [3 t +
[3 t * ! [ t * 
>0 @ I [3 [ 
"#"#> ">
­ \3 , \  \ , \ < d 3
® 
¯, \3 < \  + \ , d 3
\3 t * ! \ t * 
>0;@J 3 \3 * \  36 \, + \ < 
 "2% # -0 " $1# \ / t *  # " \ + t * 
1 0"-20># "1#>0-#;>

FM 3 *  36  + * *
&% % <% D3 D D, D< D/ D+ 
* D/ 3 3 , 3 3 3 *
* D+ 3 , < < * * 3
JM * * * * * * *
FM J M 3 *  36  + * *


 53
FM 3 *  36  + * *
&% % <% D3 D  D, D< D/ D+ 
3 / ,
* D/   * < 3 3 
< < <
3 , 3
* D   3 3 * * 
< < <
JM / 3/ *  * * * /
FM J M , * + * /

FM 3 *  36  + * *
&% % <% D3 D  D, D < D/ D + 
3 / 3 3 ,
 36 D,   * 3   
3+ 3+ < < 3+
/ 5 3 3 3
* D   3 *  
3+ 3+ < < 3+
<3 33/ 3 3 ,5
JM  *  36   
6 6 6 6
4 <5 3 ,5
FM J M  * *  
6 6 6
<3
0 1 " J RSW C "#0 # $0 0-# " >0
6
3 ,5
>801 # -1#0 -0# ( "0 -" [3 ! [  ( 1 0
 6
<3
I RSW 
6
C" # 0 &#$ -8 -20 "# > -
>"##">-#0 #11#2 


5 
 6 ;
/3$
-1#0#>-" 7
C# -"
C"> >-1# >"" 0-0 
33 3 3, 0 8& 0 #> X
-0 -0
9-0 
03 3 , , +** *!*, *!*/ 
0 , < 3 3*** *!*/ *!* 
-#>-1#
G> 
 -"8& 3/* 
"
0-0
 6 36 5 
>"
 
-" 
 , 5 3 
7
 -#-" "B> #0;0B #"#& 0#
-0>-1#.
1 -# -" >-"& "  # 00 0
-0 0> #>.
 -# -"  #> 0# -0 >-1# -" 
-#&# -"0# #>> 00 .
 -#-" B #B0-0 >"0- !-" 
# & >#-" 6* 1" -">(1 "##0;0 
6ROX LH

 [3 ! [ ! [,  # 1 >"0"# 0 -0 - " 
-"> > , 3 < . , < 5 . , 3 <  >"# 0 -0 
>"0 - " -"> >" 3 u *!*, , u *!*/ *!36 -" -0"#
-"> ( #2 -" ### " 7 , u *!*, < u *!*/ *!4 ( >-$
, u *!*, 3 u *!*/ *!3/ 
$0&#$-1#0-20# 

­ [3 ,[  ,[, d +**
®  6 3 
¯,[3 < [  [, d 3***
[3 t * ! [ t * ! [, t *  6 
>0;@ I 6 [3 36 [ 5 [,  6 , 
1#"#>0-#;> "- "0-20"## 0>7 5,
FM 6 36 5 * *
&% % ;% D3 D D, D< D/ 
* D < +** 3 , , 3 *
* D/ 3*** , < 3 * 3
IM * * * * * *
FM I M 6 36 5 * *

FM 6 36 5 * *
&% % ; % D3 D D, D< D/ 
3 3
36 D  **  3 3 *
, ,
/ <
* D/ **  * ,  3
, ,
IM ,+** + 36 36 + *
FM I M * 33 + *

FM 6 36 5 * *
&% % ; % D3 D D, D< D/ 
6 , 3
36 D  3+* * 3  
/ / /
3 < ,
6 D3 3* 3 *   
/ / /
3,+ +
IM ,5* 6 36  
/ / /
43 +
FM I M * *   
/ / /

C" [3 3* ! [ 3+* ! [, * 1 0 I RSW ,5* 1## 
0-> ">! [ < ( [/ ! >" 2# " &  0 -"# 
0-0 >-1# >>"0 2# 
 >"-#-" ">#-" 00
$0&#$-1#0-20# 
>0 @ I3 ,[3 5 [ [,  6 ,V 
B # 6 3 ! 6  
5< 
C""-#-" ""1 "#0;0B#( !
>$&#$-1#0-20# 
>0;@ I 6 , [3 36 5 [ 5 3 [,  6 ,W 
"> # 6 3 ! 6 
1 %>00-0>"0 
J < [3 5 [  < [, 
B>0 ">>"0
J3 3+** J 
$0&#$-1#0-20# 
>0;@J < [3 5 [ < [, 
>" 6 ,WV
>0 @J3 3+** < [3 5 [ < [, 
"#(>  6 3 ! 6 
  0 -# (! B  0 -" ! -# # -" 0
-0  >-" B $# +** u *!*/ 3*** u *!* /* ! "- 
#& -#"#" 0 > >" -# # -" 0# -0
>"0 C# #-"0-0 >"0 -"-">"# 33 >"
3 u *!*/ , u *!* *!33 ! #2 -" ### " 7
, u *!* < u *!* *!, . , u *!*< 3 u *!* *!*6 
0-0
$# *!33[3 *!, [  *!*6 [, $00
>0;@ I , *!33[3 *!,[  *!*6 [,  6 , 
"> # 6 3 ! 6 
 $&#$-20"##
>0;@ I < 6 , [3 36 5 [ 5 3 [,  6 < 
"> # 
­*!36 [3 *!4 [  *!3< [, d 3/* 6 / 
® 
¯ [3 [  [, t 6
[L t * ! L 3!!,  6 + 
/ 5 %  & 0 '  B- >-" 33 
" 1 (1"> $>> -B$ # $3 ! $ ! $, B
- G-0- B(--"> $>> B$ # $3 ! $ "0
0"# " 1 G-$>(0;0 < " 1 B $ ( $, G"#0- 
$>(#-" / " 1 B#$  #1 "-$> 
>"7 B $3  5X . B $ /X .B $,  <X %1"> $>> B
#B $> #B%1 "#> 0;0 


 5/
6ROX LH $0-20"##7
­ [3 [ d 
°
® [3 [, d < 
°̄ [ [ [ d /
3 ,

[3 ! [ ! [, t * 
>0;@ I *!*5 [3 *!*/ [  *!*< [, 

" [L >>"0$> B" 1 B$ $L 
"#0-1#"#">0-#;

FM *!*5 *!*/ *!*< * * *
& % % ; % D3 D  D, D< D/ D+ 
*!*5 D3 3 3 * * 3 3 3
*!*< D, , * * 3  3 * 3
*!*/ D  3 * 3 * * 3 3
IM *!< *!*5 *!*/ *!*< *!*, *!* *!* 
FM I M * * *  *!*,  *!*  *!* 

&"# I RSW <X -" [3 3 ! [ 3 ! [, , "0 0> $> >
 5 " 1 

 4 &
C1#0# >- >" 0 -"#  -1#0# 
-20 # -" 0 >0-#; - -  #
-"#! $% &"# " -" &#$ B --" #"
"#& B &"# 2# C0# &"# " > 1 " Y8U!
F$(F-0>("#&2 G- >0-1#0 
- B%# ! ;0-#"! >"1 0 "0 7 " "0 -"> > # B
 # D3 ! D ! ! D P B -"# $3 ! $ ! ! $P "0 ( >"> )# 1"
>- B -"# %3 ! % ! ! %Q "0 > ! B # E3 ! E ! ! EQ !
"0 00& 8#"## >-! ">% - "# " 
>- FLM #>"> L > M 
5+ 

0"#00 -1#0>


¦[ d DL ! L 3! ! P 
Q

LM 4 3 
M 3

¦[ t E M ! M
P

LM 3! ! Q  4 
L 3

[LM t * ! L 3! ! P ! M 3! ! Q  4 , 

>0 @ I ¦¦ FLM [LM 


P Q
 4 < 
L 3 M 3

DL t * ! L 3! ! P 
E M t * ! M 3! ! Q 
FLM t * ! L 3! ! Q ! M 3! ! P  4 / 

¦ DL t ¦ E M 
P Q

L 3 M 3

"0- [LM #>-#>"> L > M 
# # 4 3 >"0-"> -"# #"#>-# >"> > "
- (> ;> ! # 4 0-">>  4 / -
"#B;"##-1#0 
C > 0 #0 > - -1#0 - "> # 0
8#1 


¦[
Q

LM DL ! L 3! ! P  4 3V 
M 3

¦[
P

LM E M ! M 3! ! Q  4 V 
L 3

[LM t * ! L 3! ! P ! M 3! ! Q  4 ,V 

>0 @ I ¦¦ FLM [LM 


P Q
 4 <V 
L 3 M 3

DL t * ! L 3! ! P 
E M t * ! M 3! ! Q 
FLM t * ! L 3! ! Q ! M 3! ! P  4 /V 

¦ D ¦E
P Q

L M 
L 3 M 3

 55
"#0 2# 4 /Z > - #& - " " > $
 > >>"-#">"#-">;>->01#"#>"># 
#-1#0>-& >"1 0""1#7

 %3 % ! % M ! %Q >-1#
$3 F33 F3 ! F3 M ! F3Q D3 
$ F 3 F  ! F M ! FQ D 
# # # % # % # #
$L FL3 FL  ! FLM ! FLQ DL 
# # # % # % # #
$P F P3 F P  ! F PM ! F PQ DP 
> E3 E ! EM ! EQ 

2 5$=$3$ 2ULFH SUREOHP GH WUDQVSRUW DUH WRWGHDXQD R VROX LH

¦ DL ¦E
DL E M P Q
UHDOL]DELO GHIRUPD [LM ! V 
V
M
L 3 M 3

DL E M
'HPRQVWUD LH7 [LM >> > # 4 3V ( 4 V 
V

¦ [LM ¦ ¦E
Q Q DL E M DL Q
DL ! L 3! ! P 
V V
M
M 3 M 3 M 3

¦ [LM ¦ ¦D
P P DL E M EM P
E M ! M 3! ! Q 
V V
L
L 3 L 3 L 3
( #2$ 4 ,V 
G 2# > >#" " > -0 ! % >0 -"#  "
-20 # >" " >#" ->1#! >" 0 >#" ->1# " -0
 >">#" -0  ( %>0--& &"# 


 -1#0 >-0>#" -0  
[LM d 0 DL ! E M 
(>" -0"#" >;#" 
2 5$=$5$ 5DQJXO PDWULFLL $ D FRHILFLHQ LORU UHVWULF LLORU OLQLDUH
 4 3Z! 4 ZHVWH P Q 3 
&"#   >#" #&1#  1& B-1#0 >-#
0"# P Q 3 0- "#. > QHGHJHQHUDW   ;
P Q 3 0- "# ( GHJHQHUDW   0 -"  P Q 3 
0-"# 


56 

00# -1#0>- 7 >7
$; G
7 ; t* 
>0 @ I &;
" $ >0 P Q u PQ !
3 > ! >
> 3 ! >
$ # # % # 
> > ! 3
(Q (Q ! (Q
" 3 >$"## 3!3! !3 " Q 0-! > $"#"# *!*! !* 
" Q 0-! ( Q 0 "  Q ! G $"# # 
0- D3 ! D ! ! D P ! E3 ! E ! ! EQ . ; $"# #  0-
[33 ! [3 ! ! [3Q ! ! [ P3 ! [ P ! ! [ PQ 
C" &#$ -1#0# >- ( B &"# -1#0#
2#-20# !#20"#&#$" -7
 #">#" ##&1#1& .
1 B01" >#" #-% #1 >#" -0 
0 B " " - 1  " >#"  #
#&1#1& 

30HWRGDGLDJRQDOHL PHWRGDFRO XOXLQRUGYHVW 

 # >-1# D3 ! ! D P ( # >-"& E3 ! ! EQ >
>-" - #"# "" 1# #"## "# 1#"#" > &$ -"
">"# [LM L 3! ! P . M 3! ! Q 1"0 

   D3 
   D 
   #
   DL 
   #
   DP 
E3 E ! EM ! EQ V


 54
0-#1& [LM #>#" >0 -%!B-%" [33 
("07
#2 [33 0 D3 ! E3 ($ >1& $ 2#"
& $1## - ( # >" # " [33  0
"0 #>" 7
  D3 E3 !" [33 D3 ( [3 M * ! M !,! ! Q .
1  D3 ! E3 !" [33 E3 ( [L3 * ! L !,! ! P .
  D3 E3 ! " [33 D3 E3 ( # #2 [3 * >" [ 3 * ! 
### 0- - # 3 ( # 3  > 1&!
!"# 
0 > 0  ( $## #" D3 >" E3 B#""> "
D3c D3 [33 ( E3c E3 [33 
G->"#"0 -"#>- -"#"## 0>0-#(
>0 "- P Q 3 -(!B ->0-#%# >" >"
# >" 1>"#(# >" 
 2"# 0-# 1& " > B 1# > 8("&  >" 
>-$ 

/ 5$=$3$ D3 +/ ! D 3/ ! D, * ! E3 <* ! E ,/ ! E, 3/ !
E< 3* 

 E3 E E, E< 
, 3 < +/ ! / 
D3 
<* / 
3 
,  3/ ! / 
D 
 3* /
D, , < 3 , * 
 3* 3* 
 <* ,/ ! 3* 3/ ! 3* 3* V 3** 

 [33 0 D3 ! E3 E3
<* ! 0 8(" #"## >-"& 
$1## 1& -" [ 3 ! [,3  #"#& D3 
$ D3c +/ <* / 
 [3 0 D3c ! E D3c / ( 8(" 0 #"## >-"& 
$1## 1& -" [3, ! [3<  #"#& E 
$ Ec ,/ / 3* 

6* 
 [ 0 D ! Ec Ec 3* ( 8(" 0 #"# >-"& #"
[, "# #"# 0 D $ D c 3/ 3* / 
! [ , 0 D c ! E, D c / ! 8(" 0 #"# #" [ ,  "# (
#"# 0 E, ! E,c 3/ / 3* 
! [,, 0 D, ! E,c E,c 3* (>$ [,< 3* 
%>0>"#"B# "#>">##"##$0-"
I $#
I , ˜ <*  ˜ / , ˜ 3*  ˜ / 3 ˜ 3* , ˜ 3* /* 
0 1 " >#"  1& 2 [33 <* ! [3 / ! [ 3* !
[ , / ! [ , 3* ! [,< 3* ! [3, [3< [ 3 [ < [,3 [, *

 0HWRGDFRVWXULORUPLQLPH

C" 0 >#"  1& > " B > >"# 
 #20-#B -> 
G-0"#->>0 0- [ NK -" F NK 0 FLM (>
[ NK 0 D N ! EK " # #$ # 0 2#  - 
-"#"0 >"#00-"#"##0-# 
/5$=$5$#" 0#;0-#"# 4 3 
 C -0 # 1#"#" # 0 0 > > F3, 3  #" 0
[3, 0 D3 ! E, E, 3/ . > 8("& >"# #"# 
##" E, (>#"#& D3 $ D3c +/ 3/ /* V

 E3 E E, E< 
D3 , 3 <
+/ ! /* ! 3/ 
3/ ,/ 3/ 
D 3 , 
3/ 
3/  
D, , < 3 ,
* 
3*  3* 
 <* ! / ,/ 3/ 3* 

 " 0 0 FLM F 3 3 ! [ 3 0 D ! E3 D 3/ ( 8(" 0
#"### #"# 0 E3 !$ E3c <* 3/ / 
 0 FLM F3  [3 0 D3c ! E E ,/ Y(" 0 #
#" E ($0 D3cc D3c ,/ 3/ 
 63
! 0 FLM F33 F,3 F,< ! [33 0 D3c ! E3c E3c 3/ ( E3c $
E3cc E3c 3/ 3* )>$"0 [3, 3* ( [,< 3* 
$0 I 3/ -" [33 3/ ! [3 ,/ [3, 3/ ! [ 3 3/ ! [,3 3* !
[,< 3* ! [3< [ [ , [ < [, [,, * 
9 >"# 00  B 2# >#"  #  1& 0 1" 
%02#!#&%$#8#"##>-00 
> #"" > "# "0 "# # > -" 2
-0"#"$ 00 
C"0>#" -0"-1#0>->"#&& 
#20"# 1& - - 0 >0-#; # # -"# #
-1#0>- 

, 'HWHUPLQDUHDVROX LHLRSWLPH


 $1# [ NO B >-" B $ " $ # 
P Q 0># D NO 
 >-"01& % 0 Q P 3 $!$ D NO >"
#- $1&>>B> 1& 
DLM
D %
¦
[ NOLM D NO 
 4 + 
LM

" [ 2#" 3 ! * >" 3 


LM
NO
C1#0 >- > " -20 # 00!  >#" >
-0  FLM ] LM t * ! 
FLM F % ] LM t * ! L 3! ! P ! M 3! ! Q  4 5 
$% >"0 #21  >"#" FLM " - >"# >
0-#1&#>#"  # 4 5 ">"B-#!>#" 
- B01"  - 0 1& "% " $ 1& D LM (
"0-#-"  FLM ] LM * >00 > 0 >
 1" 0-  $# "# T   0 0 > $ 0
-$% " >- # #" T B #"# 0-# [ NO >-"& 
 # "#  4 + > &% ( "% >">$ > $# 
0-# 1& ( # B% >"0 # >  0% $ ! " >#" 
 0%%>#" ->1# "0- t * 
C"#>- -% #$ >"#"-0# 
9>0"##"#B#$0;-#-;0-#"#"0 7
#" 0 ;0-#"# 4 3 $% >"# B>> B # "# - #
 >" ( 0>0 -"# -02#00

6 
-" " 1$ $# I /* ! -0 " >#"  1& 
0 # 4 3

, 3 <
+/ 
<* / 
3 , 
3/ 
 3* /
, < 3 ,
* 
 3* 3* 
<* ,/ 3/ 3* 

C"$ -0# >#" >0 #"##1"#"
 B- ( > 0 B #"# >-$ ( #  " >" B 0
1#2" #"# >-"& 0-# 1& 0 # " " 1#"
H" B$0B#"##>-"& #" [LM $## G LM FLM [LM 
2# " >"0 >"# " >0 # - B #"# L! M B-% "
 FLM 
$07
G3, F3, F , F  F3 3  ,  * 
G3< F3< F,< F,, F , F  F3 < , 3  ,  3 
G 3 F 3 F  F3 F33 3 ,  , , 
(#2 G ,3 * ! G , , ! G < ! G < 

, 3 <
 * 3
3 , 
 , 
, < 3 ,
* 

00  2$ > G 3 , $0"B1& 
$"# D 3 
G#"#>-"& #"# !3 -"0B#"# !3 $# T #
### 0- 1& "2 0 ( > 0 T -% # 8#1 >"0
#("07
<* T m / T
p n 
T o 3* T
 6,
00$##" T (B%###$#> 2$
> T 3* 
1#"#-1#0$ 7

, 3 <
+/ 
,* ,/ 
3 ,  
3/ 
3* / 
, < 3 ,
* 
3* 3* 
<* ,/ 3/ 3* 

">#" -1#0>->
I3 ,* ˜ , ,/ ˜  3* ˜ 3 / ˜  3* ˜ 3 3* ˜ , * 
#" ">-0 -#%>"#-0#$07

  3 *
  
, / 

G3, 3 ! G3< * ! G  ! G < ! G ,3 , ! G , / $0 G < 
>#" " > -0 -% 0"#!  -"0 T B >" !< 
$0#"#
/T o T
n p 
3* T m 3* T
" T / #" -1#0$ 

,  3 <
+/ 
,* ,/   
3 ,  
3/ 
3*   /
 , < 3 ,
* 
  3/ /
<* ,/ 3/ 3* 

" I 3* 6< 
>"#-0# 7

 3 
 , 
< < 

 $## G LM t *  # I  > -0 -" [33 ,* !
[3 ,/ ! [ 3 3* ! [ < / ! [,, 3/ ! [,< / ###$# "# 


 6/


( (* 

# 0
6H VSXQH F I HVWH R IXQF LH YHFWRULDO GH YDULDELO YHFWRULDO GDF 
I ( o \ P XQGH (  \ Q úL I RIXQF LHRDUHFDUH
'DW IXQF LDYHFWRULDO I ( o \ P VHYRUFRQVLGHUDXUP WRDUHOHIXQF LLUHDOH
IL ( o \ L P XQGH I L [ \ L LDU I [ \ \P  \ P 
6HDGRSW QRWD LD I I I P 
)XQF LLOH I  I P VHQXPHVFFRPSRQHQWHOHUHDOHDOHOXL I ÌQPRGFDQRQLF
VHLQWURGXFRSHUD LLOHFXIXQF LLYHFWRULDOH
I J [ I [ J [ [  ( 
IJ [ I [ ˜ J [ [( 
OI [ OI [ [  ( O  \ 
0XO LPHDIXQF LLORUYHFWRULDOH I ( o \ IRUPHD] XQVSD LXYHFWRULDO
P

'H DVHPHQHD VH LQWURGXFH SURGXVXO VFDODU úL QRUPD SHQWUX DFHVWH IXQF LL
YHFWRULDOH
I J [ I [ J [ [( 
I [ I [ [( 
'DF I I I P úL J J J P DWXQFL
[ I [ J [ ¦ I [ J [ 
P
IJ L L
L 
DGLF 

¦IJ
P
IJ L L SURGXVXOVFDODU 
L 
'HDVHPHQHD

¦I
P
I I I L

 QRUPD 
L 

)LHPXO LPLOH (  \ Q )  \ P úLIXQF LLOH I ( o ) J ) o \ S 6H


FRQVLGHU IXQF LDFRPSXV K J D I ( o \ S 
K [ J I [ [(  
 4$3$3$ ÌQ FRQGL LLOH GH PDL VXV GDF I I I P 
J J J úL K K K DWXQFL
K [ J I [ « K S [ J S I [ 
 S S

úL
K [ [ Q J I [ [ Q I P [ [ Q 
1 $ )XQF LD I ( o \ P HVWH P UJLQLW GDF PXO LPHD I ( HVWH
P UJLQLW 
 4$3$5$ )XQF LD I ( o \ P HVWH P UJLQLW GDF úL QXPDL GDF 
H[LVW XQQXP U 0 t DVWIHOvQFkW I [ d 0 SHQWUXRULFH [  ( 
4$3$4$)XQF LD I I I P HVWHP UJLQLW GDF úLQXPDLGDF 
IXQF LLOH I  I P VXQWP UJLQLWH
'HILQL LDOLPLWHLXQHLIXQF LLUHDOHVHH[WLQGHúLSHQWUXIXQF LLYHFWRULDOH
)LH PXO LPHD (  \ Q [ XQ SXQFW GH DFXPXODUH SHQWUX ( úL IXQF LD
YHFWRULDO I ( o \ P 
1  8Q YHFWRU O  \ P HVWH OLPLWD IXQF LHL I vQ SXQFWXO [ GDF 
SHQWUXRULFHYHFLQ WDWH 8 DOXL O vQ \ P H[LVW RYHFLQ WDWH 9 DOXL [ vQ \ Q 
DVWIHOvQFkWRULFDUHDUIL [  9 ( [ z [ DWXQFL I [  8 
6HVFULH
O OLP I [ VDX I [ o O FkQG [ o [ VDX I [ o O 
[o [
[ o [

3URSR]L LLOHXUP WRDUHGDXGHILQL LLHFKLYDOHQWHDOHOLPLWHL'HPRQVWUD LDORU


VHIDFHODIHOFDúLvQFD]XOIXQF LLORUUHDOHGHRVLQJXU YDULDELO 
2 4$3$6$ OLP I [ O GDF úL QXPDL GDF SHQWUX RULFH úLU
[ o [

[ N o [ [ N  ( [ N z [ DWXQFL I [ N o O 
2 4$3$7$ OLP I [ O GDF úL QXPDL GDF SHQWUX RULFH QXP U
[ o [

H !  H[LVW XQ QXP U G H !  DVWIHO vQFkW RULFDUH DU IL [ z [ GLQ ( FX
[ [ G H DWXQFL I [ O H 
2 4$3$8$ OLP I [ O GDF úL QXPDL GDF SHQWUX RULFH QXP U
[ o [

H !  H[LVW R YHFLQ WDWH 9 D OXL [ 9 GHSLQGH GH H DVWIHO vQFkW FRQGL LLOH
[  9 ( úL [ z [ LPSOLF I [ O H 

 
2 4$3$<$ OLP I [ O GDF úLQXPDLGDF SHQWUXRULFHYHFLQ WDWH
[ o [

8 DOXL O H[LVW XQQXP U G !  G GHSLQGH 8 DVWIHOvQFkWFRQGL LLOH [  ( 


[ z [ úL [ [ G LPSOLF I [  8 
'DF [ S [
S [ S [ QS úL D D D  D Q FRQGL LD [S 
oS
D
[ S FRQYHUJH SXQFWXDO HVWH HFKLYDOHQW FX [ S 
oS
D [ S 
oS
D  «
[ QS 
o D Q 
'HDFHHDvQORFGH OLP I [ OLPLWDVHPDLQRWHD] úLDVWIHO
S

OLP I [ [ Q 
[o D

[ o D
#

$VWIHO SHQWUX R IXQF LH GH GRX YDULDELOH I [ \ OLPLWD VD vQ SXQFWXO
[Q o D Q

[ \ VHVFULH
OLP I [ \ 
[ o [
\ o \

6HVSXQHF DFHDVWDHVWHOLPLWDIXQF LHL I FkQG [ úL \ WLQGLQGHSHQGHQW GDU


VLPXOWDQ F WUH [ úLUHVSHFWLY \ ÌQDFHVWFD]SURSR]L LDVHSRDWHWUDQVFULH
DVWIHO
OLP I [ \ O GDF úLQXPDLGDF SHQWUXRULFH H  H[LVW XQQXP U
[ o [
\ o \

G H !  DVWIHO vQFkW RULFDUH DU IL [ \ z [  \  GLQ ( FX


[ [ G H úL \ \  G H DWXQFL I [ \ O H 
6HGHILQHúWHOLPLWDIXQF LHL I (  \ Q o \ P UHODWLYODRPXO LPH $  ( 
vQWUXQ SXQFW GH DFXPXODUH D OXL $ OD IHO FD úL SHQWUX IXQF LL UHDOH GH R VLQJXU 
YDULDELO 
8QYHFWRU O  \ P HVWHOLPLWDIXQF LHL I vQSXQFWXO D UHODWLYODVXEPXO LPHD
$ GDF SHQWUX RULFH úLU [ S o D [ S  $ [ S z D DYHP I [ S o O 6H
QRWHD] 
O OLP I [ 
[oD

'DF OLP I [ H[LVW DWXQFL úL OLP I [ H[LVW úL FHOH GRX OLPLWH VXQW
[ $

[o D [oD

HJDOH'DF vQV H[LVW OLP I [ QXUH]XOW QHDS UDWF H[LVW OLP I [ 


[$

[oD [o D
[$

 
ÌQSDUWLFXODUGDF $ HVWHLQWHUVHF LDPXO LPLL ( FXRGUHDSW FDUHWUHFHSULQ D 
DWXQFL OLP I [ VHQXPHúWHOLPLWDIXQF LHL I GXS RGLUHF LH
[oD

'H H[HPSOX vQ FD]XO XQHL IXQF LL I [ \ GH GRX YDULDELOH UHDOH GDF 
[$

HFXD LDGUHSWHLHVWH \ K [ OLPLWDVHVFULH OLP I [ \ 6H]LFHF DFHDVWD


[ o [
\ o \ \ K [

HVWH OLPLWD IXQF LHL I FkQG [ úL \ WLQG VLPXOWDQ GDU GHSHQGHQW SH GUHDSWD
\ K [ UHVSHFWLYF WUH [ úL \ ÌQIDSWDFHDVWDHVWHROLPLW DIXQF LHLFRPSXVH
GHRVLQJXU YDULDELO I [ K [ 
OLP I [ \ OLP I [ K [ 
[ o [ [ o [
\ o \

7RDWH  & 1  FDUH QX LPSOLF UHOD LD GH
RUGLQH úL SURGXVXO  2  1 0 úL GHPRQVWUD LLOH
VXQWDFHOHDúL
 /LPLWDXQHLIXQF LLYHFWRULDOHvQWUXQSXQFWGDF H[LVW HVWHXQLF 
 'DF OLP I [ O DWXQFL OLP I [ O 
[ o [ [ o [

 OLP I [ O GDF úL QXPDL GDF OLP I [ O  DGLF GDF úL QXPDL
[ o [ [ o [

GDF OLP I [ O 
[ o [

 'DF  OLP I [ z  DWXQFL H[LVW R YHFLQ WDWH 9 D OXL [ DVWIHO vQFkW


[ o [

I [ z RULFDUHDUIL [ z [ GLQ 9 ( 
 )XQF LD I DUHOLPLWDvQ [ H  GDF H[LVW RYHFLQ WDWH 9 DOXL [ DVWIHO
vQFkW RULFDUH DU IL [ c [ cc  9 ( [ c z [ [ cc z [ DWXQFL
I [ c I [ cc H 
 &ULWHULX)LH I ( o \ P úL K ( o \ GDF OLP K [ úLGDF H[LVW XQ
[ o [

YHFWRU O  \ P úL R YHFLQ WDWH 9 D OXL [ DVWIHO vQFkW I [ O d K [ 


SHQWUXRULFH [ z [ GLQ 9 ( DWXQFL OLP I [ O 
[ o [

 'DF I ( o \ P úL J ( o \ P DX OLPLWH vQ [ DWXQFL IXQF LLOH


I J IJ ( o \ P DXOLPLW vQ [ úL
OLP > I [ J [ @ OLP I [ OLP J [ 
[ o [ [ o [ [ o [

OLP > I [ J [ @ §¨ OLP I [ ·§¨ OLP J [ · 


[ o [ © [ o [ ¹̧© [o [ ¹̧
 
 'DF I ( o \ P úL M ( o \ DX OLPLW vQ [ DWXQFL IXQF LD
M I ( o \ P DUHOLPLW vQ [ úL

OLP M [ I [ §¨ OLP M [ ·§¨ OLP I [ · 


[ o [ © [ o [ ¹̧© [ o [ ¹̧
ÌQSDUWLFXODUSHQWUX M [ D VHGHGXFH
OLP DI [ D OLP I [ 
[ o [ [ o [

2 4$3$?$ )LH IXQF LD I (  \ Q o \ P úL I I  I P ( o \ 


FRPSRQHQWHOHVDOHUHDOH I I I  I P $WXQFL [OLP
o[
I [ O GDF úLQXPDL

GDF OLP I L [ O O  O P  5 P 
OL L P XQGH O
[ o [

(
)LH I [ [  [ Q RIXQF LHYHFWRULDO GH Q YDULDELOH I (  \ Q o \ Q 
'LQ DFHDVW IXQF LH VH SRDWH RE LQH IXQF LD YHFWRULDO GH R VLQJXU YDULDELO úL
DQXPHIXQF LLOHVDOHSDU LDOH
I [ o I [ [  [ Q
I [ o I [ [  [ Q


I Q [ Q o I [ [  [ Q
#

6HSRWFRQVLGHUDDWXQFLOLPLWHOHDFHVWRUIXQF LLGHRVLQJXU YDULDELO 


OLP I L [L OLP I [ [  [ Q 
[L o DL [L o DL

GDF DL HVWH SXQFW GH DFXPXODUH DO PXO LPLL (L [L [L  \ [ [ [Q  ( 


/LPLWDIXQF LHL I L HVWHXQQXP UFDUHGHSLQGHGHFHOHODOWH Q  YDULDELOHUHDOHGLIHULWHGH
[L 
6HSRWFRQVLGHUDDSRL
OLP OLP I [ [ Q L z M 
[ M o D M [L o DL

$FHDVW OLPLW HVWH XQ QXP U FDUH GHSLQGH GH FHOHODOWH Q  YDULDELOH
GLIHULWHGH [L úL [ M 6HSRDWHFRQVLGHUDOLPLWDLWHUDW DDFHVWHLIXQF LLvQUDSRUWFX
WRDWHYDULDELOHOHSHUkQG$FHDVW OLPLW HVWHXQQXP UFDUHQXPDLGHSLQGHGHQLFL
XQDGLQYDULDELOH$FHDVWDVHQXPHúWHOLPLWDLWHUDW DIXQF LHL I 
'H H[HPSOX SHQWUX IXQF LLOH GH GRX YDULDELOH I [ \ VH SRW FRQVLGHUD
OLPLWH LWHUDWH OLP OLP I [ \ úL OLP OLP I [ \ 6H VSXQH F DFHVWHD VXQW
[ o [ \ o \ \ o \ [ o [

 
OLPLWHOH IXQF LHL I [ \ FkQG [ úL \ WLQG VXFFHVLY UHVSHFWLY F WUH [ úL \ 
/HJ WXUDGLQWUHOLPLWHúLOLPLWHOHLWHUDWHHVWHGDW GH
2 4$5$3$'DF H[LVW OLPLWDIXQF LHLvQWUXQSXQFWúLXQDGLQOLPLWHOH
LWHUDWHvQDFHVWSXQFWDWXQFLDFHVWHOLPLWHVXQWHJDOH

1 0
'HILQL LD FRQWLQXLW LL IXQF LLORU UHDOH GH R VLQJXU YDULDELO VH H[WLQGH úL
SHQWUXIXQF LLYHFWRULDOH
1 $ )LH IXQF LD I (  \ Q o \ P úL XQ SXQFW [  ( )XQF LD I 
HVWH FRQWLQX vQ [ GDF SHQWUX RULFH YHFLQ WDWH 8 D OXL I [ H[LVW R
YHFLQ WDWH 9 DOXL [ DVWIHOvQFkWRULFDUHDUIL [  9 ( DWXQFL I [  8 
8UP WRDUHOHSURSR]L LLGDXGHILQL LLHFKLYDOHQWHDOHFRQWLQXLW LL
2 4$4$3$)XQF LD I HVWHFRQWLQX vQSXQFWXO [ GDF úLQXPDLGDF 
SHQWUXRULFHúLU [ S 
oS
[ [ S  ( DWXQFL I [ S 
o
S
I [ 
2 4$4$5$ )XQF LD I HVWHFRQWLQX vQ [ GDF úLQXPDLGDF SHQWUX
RULFHQXP U H ! H[LVW XQQXP U G H ! DVWIHOvQFkWRULFDUHDUIL [  ( FX
[ [ G H DWXQFL I [ I [ H 
2 4$4$4$ )XQF LD I HVWHFRQWLQX vQ [ GDF úLQXPDLGDF SHQWUX
RULFHQXP U H ! H[LVW RYHFLQ WDWH 9 DOXL [ 9 GHSLQGHGH H DVWIHOvQFkW
RULFDUHDUIL [  ( 9 V DYHP I [ I [ H 
2 4$4$6$)XQF LD I HVWHFRQWLQX vQSXQFWXO [ GDF úLQXPDLGDF 
SHQWUXRULFHYHFLQ WDWH 8 DOXL I [ H[LVW XQQXP U G !  FDUHGHSLQGHGH
8 DVWIHOvQFkWRULFDUHDUIL [  ( FX [ [ G V DYHP I [  8 
2 4$4$7$)XQF LD I HVWHFRQWLQX vQSXQFWXO [ GDF úLQXPDLGDF 
OLP I [ I [ 
[ o [

6HVSXQHF IXQF LD I HVWHFRQWLQX SHPXO LPHD ( GDF HVWHFRQWLQX vQ


ILHFDUHSXQFWGLQ ( 
3URSULHW LOHIXQF LLORUUHDOHFRQWLQXHFDUHQXLPSOLF UHOD LDGHRUGLQHU PkQ
YDULDELOHúLSHQWUXIXQF LLOHYHFWRULDOHFRQWLQXH
'DF IXQF LD I HVWH FRQWLQX vQ SXQFWXO [ VDX SH ( DWXQFL IXQF LD
I [ HVWHFRQWLQX vQ [ UHVSHFWLYSH ( 

 
2 4$4$8$ )XQF LD YHFWRULDO I (  \ Q o \ P HVWH FRQWLQX 
vQWUXQ SXQFW [  ( GDF úL QXPDL GDF ILHFDUH GLQ FRPSRQHQWHOH VDOH UHDOH
I I  I P ( o \ VXQWFRQWLQXHvQ [ 
3URSR]L LDUH]XOW GLQLQHJDOLW LOH

I L [ I L [ d I L [ I L [ d ¦ I L [ I L [ 
P

L 
DSOLFkQGGHH[HPSOXGHILQL LDFRQWLQXLW LLFX H úL G 

 
1 )LHIXQF LD I (  \ Q o \ Q úL D D D  D Q XQSXQFWGLQ
( 6H FRQVLGHU IXQF LD SDU LDO GH R VLQJXU YDULDELO 
I L [L o I D DL  [L DL  D Q GHILQLW SH PXO LPHD
(L ^[ L [L  5 D DL  [L DL  D Q  (` 'DF IXQF LD SDU LDO I HVWH
FRQWLQX vQ SXQFWXO DL  ( VH VSXQH F IXQF LD I HVWH FRQWLQX SDU LDO vQ
UDSRUWFXYDUWLDELOD [L vQSXQFWXO D D D  D Q 
$ VSXQH F IXQF LD I [ [ Q HVWH FRQWLQX SDU LDO vQ UDSRUW FX [L vQ
SXQFWXO D vQVHDPQ F SHQWUX RULFH QXP U H !  H[LVW XQ QXP U G H ! 
DVWIHOvQFkWRULFDUHDUIL [L  (L FX [L DL G H V DYHP I L [L I L DL H 
DGLF 
I D DL  [L DL  D Q I D DL  DL DL  D Q H 
'DF IXQF LD I HVWHFRQWLQX vQSXQFWXO D D D  D Q VHVSXQHDGHVHD
F HVWHFRQWLQX vQDFHVWSXQFWvQUDSRUWFXDQVDPEOXOYDULDELOHORUSHQWUXDGHRVHEL
GHFRQWLQXLWDWHDSDU LDO vQUDSRUWFXFkWHRYDULDELO 
0 'DF IXQF LD I HVWHFRQWLQX vQWUXQSXQFWvQUDSRUWFXILHFDUH
YDULDELO vQ SDUWH QX UH]XOW F HD HVWH FRQWLQX vQ DFHVW SXQFW vQ UDSRUW FX
DQVDPEOXOYDULDELOHORU 
0 
)LH I R IXQF LH UHDO GH GRX YDULDELOH GHILQLW SH R PXO LPH (  \  úL
[ \ XQSXQFWLQWHULRUOXL ( 
1 )XQF LD I DUHvQSXQFWXO [ \ GHULYDW SDU LDO vQUDSRUWFX
YDULDELOD [ GDF H[LVW úLHVWHILQLW
I [ \  I [  \ 
OLP 
[ o [ [ [
/LPLWDVHQXPHúWHGHULYDWDSDU LDO vQUDSRUWFX [ DOXL I vQ [ \ úLVH
QRWHD] 
wI [ \ 
I [c [ \ ' [ I [ \ 
w[
wI [ \ 
$VHP Q WRUVHGHILQHúWH 
w\
6HVSXQHF I DUHGHULYDW SDU LDO vQUDSRUWFX [ SH ( GDF HDDUHGHULYDW 
SDU LDO vQ UDSRUW FX [ vQ ILHFDUH SXQFW [ \  $ ÌQ DFHVW FD] IXQF LD
wI wI [ \
 ( o \ GHILQLW GH [ \ o VHQXPHúWHGHULYDWDSDU LDO DOXL I 
w[ w[
wI wI
SH ( $QDORJVHGHILQHúWH ( o \ 1RWD LH I [c ' [ I $
w\ w[
3UDFWLFGHULYDWD I [c VHFDOFXOHD] FRQVLGHUkQGSH \ FRQVWDQWúLGHULYkQGFD
R IXQF LH GH R VLQJXU YDULDELO [ 'HULYDWD SDU LDO vQ UDSRUW FX \ VH RE LQH
FRQVLGHUkQGSH [ FRQVWDQWúLGHULYkQGFDSHRIXQF LHGH \ 
2 4$7$3$ 'DF GHULYDWD SDU LDO I [c UHVSHFWLY I \c H[LVW vQ
[ \  DWXQFL I HVWH FRQWLQX vQ [ UHVSHF\LY \  vQ UDSRUW FX [ 
UHVSHFWLY \ 
'HPRQVWUD LH)XQF LD M [ I [ \ GHRVLQJXU YDULDELO HVWHGHULYDELO 
vQ [ GHFLFRQWLQX 
2 4$7$5$ )LH [ \  XQ SXQFW LQWHULRU DO OXL ( 'DF GHULYDWHOH
SDU LDOH I [c úL I \c H[LVW SH R YHFLQ WDWH 9 D OXL [ \  DWXQFL SHQWUX RULFH
SXQFW [ \  9 H[LVW XQQXP U [ FXSULQVvQWUH [ úL [ úLXQQXP U K FXSULQV
vQWUH \ úL \ DVWIHOvQFkW
I [ \ I [  \ I [c [ \ [ [ I \c [ K \ \ 


 
'HPRQVWUD LH6HDOHJHXQSXQFWDUELWUDU [ \  9 úLVHPHQ LQHIL[$WXQFL
I [ \ I [  \  I [  \ I [ \ I [  \  I [ \ 
6HQRWHD] M W I W \ W \  9 úL \ W I [ W [ W  9 )XQF LLOHGH
RVLQJXU YDULDELO M úL \ VXQWGHULYDELOHúL
Mc W I [c W \ \ c W I \c [ W 
$SOLFkQGWHRUHPDFUHúWHULORUILQLWHSHQWUX M úL \ DWXQFL
M [ M [ Mc [ [ [ [ d [ d [ 
\ \ \ \ \ c K \ \  \ d K d \ 
DGLF 
I [ \ I [  \ I [c [ \ [ [ 
I [ \ I [ \ I \c [ K \ \ 
$WXQFLSULQDGXQDUHDUHOD LLORU
I [ \ I [  \ I [c [ \ [ [ I \c [ K \ \ 
0 $$FHDVW HJDOLWDWHVHQXPHúWHIRUPXODOXL/DJUDQJHSHQWUXIXQF LL
GHGRX YDULDELOH
2 4$7$4$)LH [ \ XQSXQFWLQWHULRUDOOXL ( 'DF IXQF LD I 
DGPLWH GHULYDWH SDU LDOH P UJLQLWH vQWUR YHFLQ WDWH 9 D OXL [ \  DWXQFL HD
HVWHFRQWLQX vQ [ \  vQUDSRUWFXDQVDPEOXOYDULDELOHORU 
4$7$6$'DF I [c úL I \c H[LVW SHRYHFLQ WDWHDOXL [ \ úLVXQW
FRQWLQXHvQ [ \ DWXQFLIXQF LD I HVWHFRQWLQX vQ [ \ 
'HPRQVWUD LH'DF I [c úL I \c VXQWFRQWLQXHvQ [ \ H[LVW RYHFLQ WDWH
9 DOXL [ \ SHFDUHDFHVWHIXQF LLVXQWP UJLQLWH
 4$7$7$ 'DF GHULYDWHOH SDU LDOH I [c úL I \c H[LVW SH ( úL VXQW
FRQWLQXHVDXVXQWP UJLQLWHDWXQFLIXQF LD I HVWHFRQWLQX SH ( 

 &0 


'HULYDWD SDU LDO vQ UDSRUW FX YDULDELOD [L LQGLF YDULD LD IXQF LHL I OD R
YDULD LH FUHúWHUH VDX GHVFUHúWHUH IRDUWH PLF '[L D YDULDELOHL [L ÌQ FD]XO
IXQF LLORU GH SURGXF LH \ I [ [ Q XQGH [ [ Q VXQW IDFWRULL XWLOL]D L vQ
SURFHVXO GH SURGXF LH GHULYDWHOH SDU LDOH I [c P VRDU HILFLHQ D XWLOL] ULL XQHL
L

XQLW L VXSOLPHQWDUH GLQ IDFWRUXO [L FkQG FHLODO L IDFWRUL U PkQ QHVFKLPED L úL VH
QXPHVFUDQGDPHQWHPDUJLQDOHVDXSURGXVHPDUJLQDOH

 
3HQWUX PRGHODUHD PDWHPDWLF D SURFHVHORU GH SURGXF LH VH IRORVHVF GLIHULWH
H[SUHVLL PDWHPDWLFH DOH IXQF LLORU GH SURGXF LH &HOH PDL GHV IRORVLWH VXQW
XUP WRDUHOHIXQF LLGHSURGXF LH
 GHWLS&REE'RXJODV \ $. D /E 
$. /
 GHWLS6DWR \ $ !  D !  E ! 
D.  E/
 GHWLS$OOHQ \ $ G./ D.  E / $ !  D E ! úL G ! DE  GHWLS&(6 \ $ D. U E /U U 


XQGH . UHSUH]LQW YROXPXOFDSLWDOXOXLIL[ PLOOHL / UHSUH]LQW YROXPXOIRU HL


GHPXQF PLLGHSHUVRDQH $ HVWHXQVFDODUFDUHVHGHWHUPLQ H[SHULPHQWDOLDU
\ HVWHYROXPXOSURGXF LHL PLOOHL D E G U VHGHWHUPLQ H[SHULPHQWDO
3URSXQHPFDH[HUFL LXFDOFXODUHDGHULYDWHORUSDU LDOHSHQWUXILHFDUHIXQF LHvQ
UDSRUWFX . úL / 

1 1 &0


)LH I RIXQF LHGHGRX YDULDELOHGHILQLW SHRPXO LPH (  \ úL D E XQ
SXQFWLQWHULRUDOOXL ( 
1 6HVSXQHF IXQF LD I HVWH GLIHUHQ LDELO vQSXQFWXO D E GDF 
H[LVW GRX QXPHUHUHDOH O úL P úLRIXQF LH Z [ \ GHILQLW SH ( FRQWLQX vQ
D E úLQXO vQDFHVWSXQFW
OLP Z [ \ Z D E 
[oD

DVWIHOvQFkWvQRULFHSXQFW [ \  ( 
\ oE

I [ \ I D E O [ D P \ E Z [ \ [ D \ E 
 

'DF ( HVWHRPXO LPHGHVFKLV VHVSXQHF I HVWHGLIHUHQ LDELO SH ( GDF HVWH


GLIHUHQ LDELO vQRULFHSXQFWGLQ ( 
6HYDQRWD U U [ \ [ D  \ E GHFLHJDOLWDWHDGHPDLVXVVH
VFULH
I [ \ I D E O [ D P \ E Z [ \ U 
XQGH OLP U [ \ 
[oD
\ oE
 
( 4$<$3$ 'DF IXQF LD Z [ \ GHILQLW SH ( DUH OLPLWD  vQ D E 
DWXQFL H[LVW GRX IXQF LL Z úL Z  GHILQLWH SH (  DVWIHO vQFkW DX OLPLWD  vQ
D E úL
Z [ \ U Z [ \ [ D Z [ \ \ E [ \  ( 

 'DF IXQF LLOH Z úL Z  GHILQLWH SH ( DX OLPLWD  vQ SXQFWXO
D E DWXQFL H[LVW R IXQF LH Z [ \ FX OLPLWD  vQ D E FDUH V YHULILFH
HJDOLWDWHDSUHFHGHQW 
)RORVLQGDFHDVW OHP UH]XOW LPHGLDW
2 4$<$5$ )XQF LD I HVWH GLIHUHQ LDELO vQ SXQFWXO D E GDF úL
QXPDLGDF H[LVW GRX QXPHUHUHDOH O úL P úLGRX IXQF LL Z úL Z GHILQLWHSH
( FRQWLQXHvQ D E úLQXOHvQDFHVWSXQFW
OLP ZL [ \ ZL D E  L 
[oD

DVWIHOvQFkWSHQWUXRULFH [ \  ( 
\ oE

I [ \ I D E O [ D P \ E Z [ \ [ D Z D \ \ E 
$FHDVW HJDOLWDWHVHPDLVFULH
>O Z [ \ @ [ D >P Z [ \ @ \ E 
I [ \ I D E
2 4$<$4$'DF IXQF LD I HVWHGLIHUHQ LDELO vQ D E DWXQFLHDDUH
GHULYDWHSDU LDOHvQ D E úL I [c D E O I \c D E P 
(JDOLWDWHDGHGHILQL LHDGLIHUHQ LDELOLW LLVHVFULHDWXQFLDVWIHO
I [ \ I D E I [c D E [ D I \c D E \ E Z [ \ U 
'HPRQVWUD LH'DF vQ
I [ \ I D E O [ D P \ E Z [ \ U 
VHFRQVLGHU \ E DWXQFL
I [ E I D E O [ D Z [ E [ D 
3HQWUX [ z D VHGHGXFH
I [ E I D E [D
O Z [ E 
[D [D
[D
'DU Z [ E Z [ E úL OLP Z [ E Z D E  GHFL
[D [oD

I [ E I D E
OLP O DGLF I [c D E O 
[oD [D
ÌQPRGDQDORJVHGHPRQVWUHD] I \c D E P 

 
 4$<$6$ 'DF I HVWH GLIHUHQ LDELO SH ( DWXQFL HD DUH GHULYDWH
SDU LDOH I [c úL I \c SH ( 
2 4$<$7$'DF I HVWHGLIHUHQ LDELO vQSXQFWXO D E DWXQFLHDHVWH
FRQWLQX vQDFHVWSXQFW
'HPRQVWUD LH7R LWHUPHQLLGLQGUHDSWDDLHJDOLW LL
I [ \ I D E O [ D P \ E Z [ \ U 
DX OLPLWD  vQ D E GHFL OLP> I [ \ I D E @  GH XQGH
[oD

OLP I [ \ I D E DGLF I HVWHFRQWLQX vQ D E 


\ oE

[oD
\ oE

 4$<$8$ 'DF I HVWH GLIHUHQ LDELO SH ( DWXQFL HD HVWH FRQWLQX 
SH ( 
8OWLPHOH GRX SURSR]L LL DUDW F H[LVWHQ D XQHL GHULYDWH SDU LDOH úL
FRQWLQXLWDWHD XQHL IXQF LL VXQW FRQGL LL QHFHVDUH GDU QX VXILFLHQWH SHQWUX
GLIHUHQ LDELOLWDWHDVD
3URSR]L LDXUP WRDUHG FRQGL LLVXILFLHQWHGHGLIHUHQ LDELOLWDWH
2 4$<$<$'DF I DUHGHULYDWHSDU LDOH I [c úL I \c vQWURYHFLQ WDWH
9 D OXL D E úL GDF DFHVWH GHULYDWH SDU LDOH VXQW FRQWLQXH vQ D E DWXQFL
IXQF LD I HVWHGLIHUHQ LDELO vQ D E 
5HFLSURFDSURSR]L LHLQXHVWHDGHY UDW 
/$)LH


­ 
° [ \ VLQ

[ \ z 
I [ \


® [ \


°̄ [ \ 
6 DU W PF IXQF LDHVWHGLIHUHQ LDELO vQRULJLQH3HQWUX [ \ 

I [ \ I [ 

 \ VLQ

[ \
 [   \  

 [  \ VLQ

[   \  
[ \ 

1RWkQG
Z [ \

[  \ VLQ 
[ \


DWXQFL

 
Z [ \

[  \ VLQ d [ \ 
[ \ 

úL OLP [  \  GHFL OLP Z [ \ 


[ o [ o
\ o \ o

$úDGDU IXQF LD I HVWH GLIHUHQ LDELO vQ RULJLQH 5H]XOW vQ SDUWLFXODU
I [c  úL I \c  
6 FDOFXO PGHULYDWHOHSDU LDOHvQSXQFWHOH [ \ z 

I [c [ \ [ VLQ
 [ 
 FRV 
[ \ [ \ [ \

I \c [ \ \ VLQ
 \ 
 FRV 
[ \ [ \ [ \
$FHVWH GHULYDWH SDU LDOH QX DX OLPLW vQ RULJLQH úL FX DWkW PDL PXOW QX VXQW
 
FRQWLQXH vQ RULJLQH GHRDUHFH IXQF LLOH VLQ úL FRV QX DX
[ \ 
[ \


OLPLW vQRULJLQH
)LH I R IXQF LH UHDO GHILQLW SH (  \  úL GLIHUHQ LDELO vQ D E  ( 
&XP Z DUHOLPLWD vQ D E DYHPDSUR[LPDWLY
I [ \ I D E | I [c D E [ D I \c D E \ E 
1 $)XQF LDGHGRX YDULDELOH
GI D E [ \ I [c D E [ D I \c D E \ E 
VHQXPHúWHGLIHUHQ LDODOXL I vQ D E 
)LH IXQF LLOH M ( o \ \ ( o \ GDWH GH M [ \ [ \ [ \ \ 
DWXQFL Mc[ [ \ {  Mc\ [ \ {  úL \ c[ [ \ {  \ c\ [ \ {  GHFL
GM [ \ X Y { X úL G\ [ \ X Y { Y 
1RWkQG [ D X úL \ E Y YRPDYHD
GI [ \ I [c [ \ G[ I \c [ \ G\ 
VDX
wI wI
GI I [cG[ I \cG\ G[ G\ 
w[ w\
3HQWUXRIXQF LHGH Q YDULDELOH I [ [  [ Q GLIHUHQ LDODHVWH

¦ w[
Q
wI
GI G[L 
L L

 
XQGH G[L HVWHGLIHUHQ LDODIXQF LHL M L [ [ Q [L 

0 &&
)LH I RIXQF LHUHDO GHILQLW SH (  \ 6HSUHVXSXQHF IXQF LLOH I [c úL
I \c VXQWGHILQLWHSH ( úLF DXGHULYDWHSDU LDOHSH ( $WXQFLH[LVW XUP WRDUHOH
GHULYDWHSDU LDOHGHRUGLQXO,,
w § wI · w I
I [cc I [c c [ ¨ 
w[ © w[ ¹̧ w[ 
w § wI · w I
I [\cc I [c c \ ¨ 
w\ © w[ ¹̧ w\w[

I \[cc I \c c [ w § wI ·
¨ ¸
w I

w[ ¨© w\ ¸¹ w[w\

I cc I \c c \ w § wI ·
¨ ¸
w I

\
w\ ¨© w\ ¸¹ w\ 
)XQF LLOH I [\cc úL I \[cc VHQXPHVFGHULYDWHPL[WHGHRUGLQXO,,
2IXQF LHGH Q YDULDELOH I [ [  [ Q SRDWHDYHD Q GHULYDWHSDU LDOH
GHRUGLQXOGRL I [cLc[ M L M Q 
(QXQ PXUP WRDUHOHWHRUHPH
 "9@2$ 'DF IXQF LD I DUH GHULYDWH SDU LDOH PL[WH GH
RUGLQXOGRL I [\cc úL I \[cc vQWURYHFLQ WDWH 9 DXQXLSXQFW D E  ( úLGDF I [\cc úL
I \[cc VXQWFRQWLQXHvQ D E DWXQFL I [\cc D E I \[cc D E 
 A:$ 'DF IXQF LD I DUH GHULYDWH SDU LDOH GH RUGLQXO vQWkL
I [c úL I \c vQWURYHFLQ WDWH 9 DOXL D E úLGDF I [c úL I \c VXQWGLIHUHQ LDELOHvQ
D E DWXQFL GHULYDWHOH SDU LDOH PL[WH GH RUGLQXO GRL vQ I [c úL I \c H[LVW úL
I [\cc D E I \[cc D E $
1 $ )LH I R IXQF LH UHDO GH GRX YDULDELOH GHILQLW SH R
PXO LPH (  \  úL D E XQ SXQFW LQWHULRU OXL ( 6H VSXQH F I HVWH
GLIHUHQ LDELO GH Q RULvQSXQFWXO D E GDF WRDWHGHULYDWHOHGHRUGLQXO Q  DOH
OXL I H[LVW vQWURYHFLQ WDWH 9 DOXL D E úLVXQWGLIHUHQ LDELOHvQ D E 
'LIHUHQ LDODGHRUGLQXO Q vQSXQFWXO D E VHGHILQHúWHSULQHJDOLWDWHD
§w w ·
I [ \ D E ¨¨ G[ G\ ¸¸ I D E 
Q
Q
G
© w[ w\ ¹
 
XQGHH[SRQHQWXO Q LQGLF GH]YROWDUHDVXPHLGLQSDUDQWH] GXS UHJXODELQRPXOXLOXL
1HZWRQúLDSRLVHvQPXO HúWHIRUPDOFX I D E 
'LIHUHQ LDODGHRUGLQXO Q SHQWUXRIXQF LHGH P YDULDELOHYDIL

¨¨ ¦
§ P w ·
I [ [ P
Q

G Q
I [c G[  I [cP G[ P G[ N ¸¸ I 
Q

© N w[ N ¹
/
 6 VH FDOFXOH]H GLIHUHQ LDOD GH RUGLQXO Q SHQWUX I [ \ H D[ E\ GHILQLW SH
\ 
6ROX LH I [c DH D[ E\ I [cc D H D[ E\ « I Q [ Q D Q H D[ E\ I \c EH D[ E\ 
I \cc E H D[ E\ « I Q \ Q E Q H D[ E\ « I Q [ Q N \ N D Q N E N H D[ E\ GHFL

¦&
Q
G Q I N
Q D Q N E N H D[ E\ G[ Q N G\ N 
N 
 6 VH FDOFXOH]H GLIHUHQ LDOD GH RUGLQXO ,, D IXQF LHL
I [ \ ] OQ [ \ ]
[ \ ]

6ROX LH
I [c I \c I ]c  OQ [ \ ] 

I [cc I \cc I ]cc I [\cc I \]cc I []cc 
[ \]
G I

G[ G\ G] 
[ \]

#B
)LH I (  \ o \ úL D E  ( 6 SUHVXSXQH F I DGPLWH GHULYDWH
SDU LDOHGHRUGLQXO Q úLGHULYDWHOHSDU LDOHPL[WHQXGHSLQGGHRUGLQHDYDULDELOHORU
vQUDSRUWFXFDUHVHGHULYHD] 
2ULF UXLSXQFW [ \  ( LVHSRDWHDVRFLDSROLQRPXO

7Q [ \ ¦ ¦ & O I [ \ D E [ D \ E
 O N O O N N
Q
O N N

O O N >
I D E I [c [ D I \c \ E @ 

I [cc [ D  I [\cc [ D \ E I \cc \ E 
 

 
2SHUDWRUXO 7Q [ \ VHVFULH
ª w w º
7Q [ \ I D E « [ D \ E » I D E 


 ¬ w[ w\ ¼
ªw w º
 « [ D \ E » I D E  


 ¬ w[ w\ ¼
ªw w º
 « [ D \ E » I D E
Q

Q ¬ w[ w\ ¼
3ROLQRPXO 7Q [ \ VHQXPHúWHSROLQRPXOOXL7D\ORUGHRUGLQXO Q DVRFLDW
IXQF LHL I vQSXQFWXO D E 
3HQWUXILHFDUHSXQFW [ \  ( DYHPIRUPXODOXL7D\ORUGHRUGLQXO Q 
I [ \ 7Q [ \ 5Q [ \ 
GLQFDUHRE LQHPUHVWXOGHRUGLQXO Q DOGH]YROW ULLvQVHULH7D\ORU
5Q [ \ I [ \ 7Q [ \ 
0 $'DF IXQF LD I HVWHGLIHUHQ LDELO GH Q  RULvQWURYHFLQ WDWH
9 DOXL D E SHQWUXRULFHSXQFW [ \  9 H[LVW XQSXQFW [ K  9 VLWXDWSH
VHJPHQWXOFDUHXQHúWHSXQFWXO D E FXSXQFWXO [ \ DúDF 
 ªw
5 Q [ \ [ D w \ E º» I [ K 
Q 

Q  ¬ w[
« w\ ¼
(VWHFODUF OLP 5Q [ \ 
[ \ o D E

/1 &0
1 $8QSXQFW D E  ( VHQXPHúWHSXQFWGHPD[LPORFDO UHVSHFWLY
GH PLQLP ORFDO DO IXQF LHL I (  \ o \ GDF H[LVW R YHFLQ WDWH 9 D OXL
D E DVWIHO vQFkW SHQWUX RULFH [ \  9 ( V DYHP I [ \ d I D E 
UHVSHFWLY I [ \ t I D E $FHVWH SXQFWH VH QXPHVF SXQFWHGHH[WUHP ORFDO 
DOHIXQF LHL
9DORDUHD I D E DIXQF LHLvQWUXQSXQFWGHPD[LP PLQLP ORFDOVHQXPHúWH

PD[LPXO PLQLPXO ORFDODOIXQF LHL9RPQRWDSULQ ( LQWHULRUXOPXO LPLL ( 


D

2 4$3>$3$ 'DF IXQF LD I DUH GHULYDWH SDU LDOH vQWUXQ SXQFW GH

H[WUHP D E  ( DWXQFL GHULYDWHOH SDU LDOH VH DQXOHD] vQ DFHVW SXQFW
D

I [c D E  I \c D E 

 
'HPRQVWUD LH ÌQWUDGHY U IXQF LD SDU LDO I [ I [ \ GHILQLW SH
(E [ [  \ [ E  ( HVWHGHULYDELO vQSXQFWXO D LDU Ic D I [c D E LDU

D  (E HVWH XQ SXQFW GH H[WUHP DO IXQF LHL GHFL FRQIRUP WHRUHPHL OXL )HUPDW
D

DYHP I c D DGLF I [c D E /DIHOVHDUDW F I \c D E  JHQHUDOL]DUH


DWHRUHPHLOXL)HUPDWSHQWUXIXQF LLGHGRX YDULDELOH 
1 $ 8Q SXQFW D E  ( VH QXPHúWH SXQFW VWD LRQDU DO IXQF LHL I 
GDF IXQF LD I HVWH GLIHUHQ LDELO vQ D E úL GDF GLIHUHQ LDOD VD HVWH QXO vQ
DFHVWSXQFW
GI D E I [c D E G[ I \c D E G\ 
'DU GI D E GDF úLQXPDLGDF I [c D E I \c D E $úDGDU D E 
HVWH XQ SXQFW VWD LRQDU FULWLF DO IXQF LHL I FkQG IXQF LD HVWH GLIHUHQ LDELO vQ
SXQFWXO D E úLDUHGHULYDWHOHSDU LDOHQXOHvQDFHVWSXQFW
2 4$3>$5$2ULFHSXQFWGHH[WUHPORFDOGLQLQWHULRUXOPXO LPLL ( vQ
FDUH IXQF LD I HVWH GLIHUHQ LDELO HVWH SXQFW VWD LRQDU DO IXQF LHL 5HFLSURFD QX
HVWHDGHY UDW 
'HPRQVWUD LH ÌQWUDGHY U FRQIRUP SURSR]L LHL I [c D E  úL
I \c D E GHFL D E HVWHXQSXQFWVWD LRQDUDOIXQF LHL
/ )LH I \ o \ I [ \ [  \  I [c [ \ [ 
I \c [ \ \ I [c  I \c 
)XQF LD HVWH GLIHUHQ LDELO vQ RULJLQH GHRDUHFH GHULYDWHOH SDU LDOH VXQW
FRQWLQXHGHFL HVWHXQSXQFWVWD LRQDUDOIXQF LHLGDU QXHVWHSXQFWGH
H[WUHP
ÌQWUDGHY U SHQWUX SXQFWHOH GH IRUPD [ GH SH D[D 2[ 
I [ [ t I  LDU SHQWUX SXQFWHOH GH IRUPD \ GH SH D[D 2\ 
I \ \ d I DVWIHOvQFkWvQ IXQF LDQXDUHQLFLPLQLPQLFL
PD[LP ORFDO VLWXD LH VLPLODU IXQF LLORU GH R VLQJXU YDULDELO FkQG VH DQXOHD] 
GHULYDWD,I U VFKLPEDUHGHVHPQ SXQFWHGHLQIOH[LXQH 
3XQFWHOHVWD LRQDUHDOHIXQF LHL I FDUHQXVXQWSXQFWHGHH[WUHPDOHVDOHVH
QXPHVFSXQFWHúDDOHOXL I 
,QWHUSUHWDUH JHRPHWULF *UDILFXO IXQF LHL I HVWH R VXSUDID 6 D F UHL
HFXD LHHVWH ] I [ \ úLDUHvQSXQFWXOúDXQSODQWDQJHQWDF UXLHFXD LHHVWH
] I D E I [c D E [ D I \c D E \ E 

 
'DF D E HVWH SXQFW VWD LRQDU I [c D E I \c D E  SODQXO WDQJHQW
] I D E HVWHSDUDOHOFXSODQXO [2\ 
ÌQ FRQFOX]LH GDF I HVWH GLIHUHQ LDELO SH R PXO LPH GHVFKLV ( SXQFWHOH
VWD LRQDUHDOHOXL I VXQWWRDWHVROX LLOH [ \ DOHVLVWHPXOXL
­ I [c [ \ 
¯ I \ [ \ 
® c 

&XPRULFHSXQFWGHH[WUHPORFDOHVWHSXQFWVWD LRQDUUH]XOW F SXQFWHOHGH


H[WUHP ORFDO VH DIO SULQWUH VROX LLOH VLVWHPXOXL GH PDL VXV GDU QX WRDWH VROX LLOH
VLVWHPXOXLVXQWSXQFWHGHH[WUHP 
&D úL OD IXQF LL GH R VLQJXU YDULDELO XQGH SHQWUX D LGHQWLILFD XQ SXQFW GH
H[WUHPDQDOL] PVHPQXOGHULYDWHLDGRXDvQDFHOSXQFWSHQWUXDLGHQWLILFDSULQWUH
SXQFWHOH VWD LRQDUH XQHOH SXQFWH GH H[WUHP GDU QX QHDS UDW WRDWH SXQFWHOH GH
H[WUHP YDWUHEXLV UHFXUJHPODGHULYDWHOHSDU LDOHGHRUGLQXOGRL
 4$3>$4$'DF D E HVWHXQSXQFWVWD LRQDUDOIXQF LHL I úLGDF 
I DUHGHULYDWHSDU LDOHGHRUGLQXOGRLFRQWLQXHvQWURYHFLQ WDWH 9 DOXL D E 

> @
DWXQFL
 'DF I cc D E I cc D E I [\cc D E !  DWXQFL D E HVWH XQ SXQFW GH

[ \

H[WUHPORFDODOIXQF LHL I úLDQXPH


 GDF I cc D E !  D E HVWHXQSXQFWGHPLQLP
GDF I cc D E  D E HVWHXQSXQFWGHPD[LP
[


> @
 'DF I cc D E I cc D E I [\cc D E  DWXQFL D E QXHVWHXQSXQFWGH
[

[ \

H[WUHPDOIXQF LHL I 
'HPRQVWUD LHÌQWUDGHY U D E HVWHSXQFWVWD LRQDUúLDWXQFL I [c D E úL
I \c D E  'HRDUHFH I DUH GHULYDWH SDU LDOH GH RUGLQXO GRL FRQWLQXH SH R
YHFLQ WDWH 9 D OXL D E SXWHP VFULH IRUPXOD OXL 7D\ORU GH RUGLQXO GRL SHQWUX
[ \  9 
I [ \ I D E I [c D E [ D I \c D E \ E 

I [cc D E [ D  I [\cc D E [ D \ E I \cc D E \ E 
 


 Z [ \ §¨ [ D \ E ·
 


 © ¹̧
úL OLP Z [ \ 
[oD
\ oE


 
LQkQGVHDPDF I [c D E I \c D E úLWUHFkQG I D E vQPHPEUXOVWkQJ
I [ \ I D E

I [cc D E [ D  I [\cc D E [ D \ E I \cc D E \ E Z [ \ U 


 


U ª §[D· § [ D ·§ \ E · § \ E· º
« I [cc D E ¨¨ ¸¸  I [\cc D E ¨¨ ¸¸ I \cc D E ¨¨ ¸¸ Z [ \ »
 

¸¸¨¨
 «¬ © U ¹ © U ¹© U ¹ © U ¹ »¼
§ \ E·
'DU OLP Z [ \


 GHFLGDF VHG IDFWRUFRPXQ ¨¨ ¸¸ VHRE LQH


[oD
\ oE
© U ¹

§ \ E· ª §[D· § [D· º


I [ \ I D E « I [cc D E ¨¨ ¸¸  I [\cc D E ¨¨ ¸¸ I \cc D E » 
 

¨
© ¹̧ «¬ © \ E¹ © \ E¹ »¼
[D


úL SHQWUX F UDSRUWXO SRDWH OXD RULFH YDORDUH SR]LWLY VDX QHJDWLY FkQG
\ E
[ o D \ o E vQ PRG LQGHSHQGHQW XQXO GH DOWXO XUPHD] F H[SUHVLD GLQ
PHPEUXO GRL S VWUHD] VHPQ FRQVWDQW vQ YHFLQ WDWHD OXL D E QXPDL FkQG
GLVFULPLQDQWXO ' I cc
[\

 I [cc I \cc  SULQ XUPDUH GLQ GLVFX LD VHPQXOXL
WULQRPXOXLGHJUDGXO,,VHRE LQXUP WRDUHOHFD]XUL
 I [ \ I D E !  DGLF I DGPLWH XQ PLQLP ORFDO vQ D E GDF 
> I cc D E @
[\

 I [cc D E I \cc D E  I [cc D E ! 
 I [ \ I D E  DGLF I DGPLWH XQ PD[LP ORFDO vQ D E GDF 
> I cc D E @ I cc D E I cc D E  I cc D E  


'DF  > I cc D E @ I cc D E I cc D E !  I [ \ I D E QX S VWUHD] 


[\ [ \ [

 

[\ [ \

VHPQ FRQVWDQW vQ YHFLQ WDWHD SXQFWXOXL D E SXQFWXO D E QXPLQGXVH

> @
SXQFWúD
 'DF I [\cc D E I cc D E I cc D E VHPQXOH[SUHVLHL I [ \ I D E 

[ \

GHSLQGHGHYDORULOHGHULYDWHORUSDU LDOHGHRUGLQVXSHULRUOXLGRL
/ )LH I [ \ [  \  I [c [ \ [ I \c [ \ \ 
[ \ HVWHSXQFWVWD LRQDU
I [cc  I \cc  I [\cc  

' > I cc D E @
[\

 I [cc D E I \cc D E 

 
GDU I [ \ I ! RULFDUHDUIL [ úL \ GHFL HVWHXQSXQFWGHPLQLP
'DF I [ \ [  \  DFHODúL  QX HVWH SXQFW GH H[WUHP GHRDUHFH
SHQWUX I \ \  GDF \  úL I \ \ ! GDF \ ! 
)LH I (  \ Q o \ D D D Q HVWH XQ SXQFW GH PLQLP PD[LP 
ORFDOGDF I [ ! I D UHVSHFWLY I [ I D 
'DF D  ( HVWHXQSXQFWVWD LRQDUDWXQFL I [cL D  L Q 
3XQFWXO D HVWHVWD LRQDUGDF I HVWHGLIHUHQ LDELO vQ D úLGDF GI D 
úLVHRE LQHGLQUH]ROYDUHDVLVWHPXOXLGHULYDWHORUSDU LDOH
 4$3>$6$)LH D SXQFWVWD LRQDUDOOXL I 6 SUHVXSXQHPF IXQF LD
I DUHGHULYDWHSDU LDOHGHRUGLQXOGRLFRQWLQXHvQWURYHFLQ WDWH 9 DOXL D 

¦ I cc
Q
 'DF IRUPDS WUDWLF M [L [ M D L D M HVWHGHILQLW DWXQFL D HVWHXQSXQFW
L M 

GH H[WUHP úL DQXPH XQ SXQFW GH PD[LP VDX GH PLQLP GXS FXP M  VDX
M ! 
 'DF IRUPDS WUDWLF M HVWHQHGHILQLW DWXQFL D QXHVWHSXQFWGHH[WUHPDO
IXQF LHL

# 
)LH HFXD LD ) [ \  FX ) (  \ o \ úL
$  ([ [ \  \ [ \  ( 2 IXQF LH I $ o \ VH QXPHúWH VROX LH vQ
UDSRUWFX \ DHFXD LHL ) [ \ SHPXO LPHD $ GDF ) [ I [ { SHQWUX
[  $ 
(FXD LD ) [ \ SRDWHV QXDLE VROX LLFDvQFD]XOFHUFXOXLLPDJLQDU
[  \   vQ UDSRUW FX QLFL R YDULDELO 3RDWH DYHD R VLQJXU VROX LH FD vQ
FD]XO SULPHL ELVHFWRDUH [ \  úL DQXPH \ [ VDX SRDWH DYHD PDL PXOWH
VROX LLSHPXO LPH $ FDvQFD]XOHFXD LHL ) [ \ [ \  $FHDVW HFXD LH
vQUDSRUWFX \ DUHRLQILQLWDWHGHVROX LLSHPXO LPHD >f GHH[HPSOX
­° [ [  > D
[  >Df
\ ® 
°̄ [
XQGH D HVWHDUELWUDUvQWUH úL f 
)LH ) [ [ Q \  XQGH ) (  \ Q o \ \ I [ [ Q 
I $  \ o \ HVWHRVROX LHvQUDSRUWFX \ DDFHVWHLHFXD LLSHPXO LPHD
Q

 
$ GDF ) [ [ Q I [ [ Q {  SHQWUX RULFH SXQFW [ [ Q  $ XQGH
[ [ [Q HVWHRYDULDELO UHDO VDXYHFWRULDO 
'DF H[LVW R VLQJXU IXQF LH I $  \ Q o \ FDUH V YHULILFH HFXD LD
) [ \  HYHQWXDO úL DOWH FRQGL LL VXSOLPHQWDUH VH VSXQH F IXQF LD I HVWH
GHILQLW LPSOLFLWGHHFXD LD ) [ \ 5H]ROYkQGHFXD LD ) [ \ vQUDSRUW
FX \ H[SOLFLWkQGR VHRE LQHIXQF LDH[SOLFLW \ I [ 
)XQF LLOH GHILQLWH FX DMXWRUXO HFXD LLORU VH QXPHVF IXQF LL GHILQLWH LPSOLFLW
IXQF LLLPSOLFLWH 
 4$33$3$ )LH $  \ Q Q t  %  \ [  $ \  % úL IXQF LD
D D

UHDO ) $ u % o 5 'DF 
 ) [ \  
 ) DUH GHULYDWHOH )[c « )[cQ )\c FRQWLQXH SH R YHFLQ WDWH 8 u 9 D OXL
[ \ 


 )\c [ \  
$WXQFL
D H[LVW RYHFLQ WDWH 8 DOXL [ úLRYHFLQ WDWH 9 DOXL \ úLRIXQF LHXQLF 
\ I [ I 8 o 9 DVWIHO FD I [ \  úL ) [ I [ {  SHQWUX
[  8 
E IXQF LD I DUHGHULYDWHSDU LDOH I [c I [cQ FRQWLQXHSH 8 úLSHQWUXILHFDUH
)[cL [ I [


L I [cL  [  8 
)\c [ I [
F GDF ) DUHGHULYDWHSDU LDOHGHRUGLQXO N FRQWLQXHSH 8 u 9 DWXQFL I DUH
GHULYDWHSDU LDOHGHRUGLQXO N FRQWLQXHSH 8 
)LH IXQF LD GH GRX YDULDELOH ) [ \
 'DF VH GLIHUHQ LD] IRUPDO VH
G\
RE LQH )[cG[ )\cG\  ÌPS U LQG SULQ )\cG[ úL QRWkQG \ c VH RE LQH
G[
)[c )c
 \ c DGLF \ c [ 
)\c )\c

/& %:'
)LH I [ I [ [ Q R IXQF LH UHDO GHILQLW SH R PXO LPH (  \ Q úL
$  ( )XQF LD I DUHvQ D  $ XQH[WUHPUHODWLYOD $ GDF UHVWULF LDOXL I OD
$ DUHvQ D XQH[WUHPRELúQXLW
 
ÌQ D HVWHXQPD[LP PLQLP UHODWLYOD $ GDF H[LVW RYHFLQ WDWH 9 DOXL D 
DVWIHOvQFkW I [ t I D UHVSHFWLY I [ d I D SHQWUXRULFHSXQFW [  9 $ 
([WUHPHOH IXQF LHL I UHODWLYH OD VXEPXO LPHD $  ( VH QXPHVF H[WUHPH
FRQGL LRQDWH OHJDWH 
)LH ) [ )N [ N Q IXQF LL UHDOH FDUH GHILQHVF PXO LPHD $ SULQ
PXO LPHDVROX LLORUVLVWHPXOXLUHVWULF LLORU
)L [ [ Q  L N  
$úDGDU $ ^[  ( ) [
L L N `
ÌQ DFHVW FD] H[WUHPHOH IXQF LHL I UHODWLYH OD $ VH QXPHVF H[WUHPH
FRQGL LRQDWHGHVLVWHPXO 
$FHDVWD DUDW F FHOH Q YDULDELOH [ [ Q VXQW OHJDWH vQWUH HOH SULQ FHOH N 
UHOD LLDOHVLVWHPXOXL GHDFHHDOHPDLQXPLPúLH[WUHPHOHJDWH
 4$35$3$ )LH D R VROX LH D VLVWHPXOXL  6 SUHVXSXQHP F 
IXQF LLOH I [ ) [ )N [ DXGHULYDWHSDU LDOHFRQWLQXHvQWURYHFLQ WDWH 9 
DOXL D úLPDWULFHDIXQF LRQDO I Mc DUHvQSXQFWXO D UDQJXO N 'DF D HVWHXQ
SXQFW GH H[WUHP DO IXQF LHL I FRQGL LRQDW GH VLVWHPXO  DWXQFL H[LVW N 
QXPHUH O O N PXOWLSOLFDWRULLOXL/DJUDQJH DVWIHOvQFkW
­ wI D N w)L D
° ¦ OL M Q
® w[ M L w[ M  
°̄ ) D ) D ) D 
D D Q 
 N

2ULFH VROX LH D D VLVWHPXOXL  VH QXPHúWH SXQFW


VWD LRQDU FRQGL LRQDW DO IXQF LHL I 2ULFH SXQFW GH H[WUHP FRQGL LRQDW HVWH XQ
SXQFWVWD LRQDUFRQGL LRQDWUHFLSURFDQXHVWHDGHY UDW 
&/:$
 6H IRUPHD] IXQF LD DX[LOLDU DMXW WRDUH 
) [ [ Q O O N I [ O ) [  O N )N [ FX FRHILFLHQ LL
O O N QHGHWHUPLQDQ L
­° )[c )[c )[cQ 
 6H IRUPHD] VLVWHPXO FHORU Q N HFXD LL ® FX
°̄ ) ) )N 
Q N QHFXQRVFXWH [ [ Q O O N úL VH FDXW VROX LLOH DFHVWXL VLVWHP
FDUHVXQWSXQFWHFULWLFH VWD LRQDUH 
 'DF [ [ Q O O N HVWH R VROX LH D DFHVWXL VLVWHP DWXQFL SXQFWXO
[ [Q HVWHSXQFWVWD LRQDUFRQGL LRQDWDOIXQF LHL I 
3ULQWUH SXQFWHOH VWD LRQDUH FRQGL LRQDWH DVWIHO RE LQXWH VH DIO úL SXQFWHOH
H[WUHPFRQGL LRQDW
 
9RPF XWDFRQGL LLVXILFLHQWHFDUHV SHUPLW V VHLGHQWLILFHGLQWUHSXQFWHOH
VWD LRQDUHSXQFWHOHGHH[WUHPFRQGL LRQDW
)LH SXQFWXO VWD LRQDU D GHFL )L D  L N úL N QXPHUH O O N 
DVWIHOFDV ILHVDWLVI FXWVLVWHPXO 
3HQWUXDYHGHDGDF D HVWHVDXQXSXQFWGHH[WUHPFRQGL LRQDWGHVLVWHPXO
 VHYDVWXGLDVHPQXOGLIHUHQ HL I [ [ Q I D D Q SHQWUXSXQFWHOH
[ [Q FDUHYHULILF VLVWHPXO  ) [ LPSOLF ) [ I [ GHFL
I [ I D ) [ ) D VH UHGXFH OD VWXGLXO VHPQXOXL GLIHUHQ HL
) [ ) D 
3XQFWXO D YHULILFkQGVLVWHPXO HVWHSXQFWVWD LRQDUSHQWUX ) [ GHFL
GHULYDWHOHVDOHSDU LDOHGHRUGLQXO,VHDQXOHD] vQ D 3HGHDOW SDUWHIXQF LD ) [ 
DUHGHULYDWHSDU LDOHFRQWLQXHvQWURYHFLQ WDWHDOXL D GHFLVHSRDWHVFULHIRUPXOD
OXL7D\ORUGHRUGLQXOGRL
) [ ) D ¦ )[cLc[ M D G[L G[ M Z [ U 
  
G ) ZU 
  

XQGH OLP Z [ ¦ [ DL úL G[L


Q
 U [L DL L Q 

L
[oD
L 

¦ )[cLc[ M D G[L G[ M S VWUHD] vQ MXUXO OXL D 


Q
'XS FXP IRUPD SDWUDWLF 
L M 
DFHODúLVHPQVDXQXS VWUHD] DFHODúLVHPQSXQFWXO D HVWHVDXQXSXQFWGHH[WUHP
FRQGL LRQDW

# :&0
)XQF LD I [ [ Q VH QXPHúWH RPRJHQ GH JUDGXO N vQ UDSRUW FX
YDULDELOHOH [L L Q GDF SHQWUXXQ W RDUHFDUHHVWHDGHY UDW UHOD LD
I W[ W[ Q W N I [ [ Q  
$2IXQF LHRPRJHQ VDWLVIDFHUHOD LD
[ I [c  [ Q I [cQ NI [ [ Q  
/$)LH I [ \


[\ \ 

D I W[ W\ W[ W[ W\ W [\ \ 

W I [ \ 
E [I [c \I \c [\ \ [  \ [\ \  I [ \ 


 
# :;
)LH ] I [ \ RIXQF LHRPRJHQ GHJUDGXOvQWkLGHGRX YDULDELOH
§ \· § [·
 )XQF LDSRDWHILVFULV VXERULFDUHGLQIRUPHOH ] [M¨ \\¨¨ ¸¸ XQGH M 
© [ ¹̧ © \¹
úL \ VXQWIXQF LLGHRVLQJXU YDULDELO 
w] w] [
 'HULYDWHOHSDU LDOH úL VXQWIXQF LLGH 
w[ w\ \
w] w]
 7HRUHPDOXL(XOHUHVWH [ \ D 
w[ w\
ÌQWUXFkW WHRUHPD OXL (XOHU D IRVW GHPRQVWUDW vQ FD]XO JHQHUDO VH YRU
GHPRQVWUDQXPDLSULPHOHGRX SURSULHW L

'HRDUHFH I O[ O\ OI [ \ SHQWUXRULFH O DWXQFL I ¨ I [ \ 


§ \· 
© [ ¹̧ [
 § \· § \· § \·
SHQWUX O DGLF ] [I ¨ [M¨ GHRDUHFH I ¨ HVWH IXQF LH
[ © [ ¹̧ © [ ¹̧ © [ ¹̧
\
QXPDLGH 
[
 §[ · §[·
7RWDVWIHOGDF O DWXQFL ] \I ¨¨ ¸¸ \\¨¨ ¸¸ 
\ ©\ ¹ © \¹
§ \·
'HULYDWDSDU LDO DOXL ] [M¨ vQUDSRUWFX [ HVWH
© [ ¹̧
w] § \· § \· w § \· § \· \ § \·
M¨ [Mc¨ ¨ M¨ Mc¨ 
w[ © [ ¹̧ © [ ¹̧ w[ © [ ¹̧ © [ ¹̧ [ © [ ¹̧
§ \· § \· \
XQGH Mc¨ HVWHGHULYDWDIXQF LHLGHRVLQJXU YDULDELO M¨ vQUDSRUWFX 
© [ ¹̧ © [ ¹̧ [
w] § \· w § \· § \· w] w]
7RWDVWIHO [Mc¨ ¨ Mc¨ 'HFLDWkW FkWúL VXQWIXQF LL
w\ © [ ¹̧ w\ © [ ¹̧ © [ ¹̧ w[ w\
\
QXPDLGHUDSRUWXO 
[
(VWHLQWHUHVDQWFD]XOFkQGIXQF LDGHSURGXF LHDXQHLP UIL ; HVWHRPRJHQ 
GHJUDGvQWkLvQUDSRUWFXIDFWRULLYDULDELOHL $ $ $Q 3RUQLQGGHODGHILQL LHúL
GH OD SURSULHW LOH  úL  GH PDL VXV DFHVW FD] HVWH FDUDFWHUL]DW GH DFHHD F R
FUHúWHUH UHODWLY GDW WXWXURU IDFWRULORU GXFH OD R DFHHDúL FUHúWHUH UHODWLY D
UH]XOWDWXOXL I U D PRGLILFD SURGXVXO PHGLX VDX SURGXVXO PDUJLQDO DO RULF UXL
IDFWRU
 
$FHVWD HVWH FD]XO ÄYHQLWXULORU FRQVWDQWH OD VFDU ´ FkQG QXPDL FDQWLW LOH
UHODWLYH IRORVLWH GH ILHFDUH IDFWRU VXQW LPSRUWDQWH QX úL VFDUD OD FDUH VH IDFH
SURGXF LD
'DF H[LVW GRL IDFWRUL $ úL % úL YHQLWXUL FRQVWDQWH OD VFDU VXSUDID D
SURGXF LHLHVWHULJODW GHGUHSWHFDUHWUHFSULQRULJLQHúLRULFHVHF LXQHSULQ 2[ HVWH
RGUHDSW &XUEHOHSURGXF LHLFRQVWDQWHGLQSODQXO D2E VHRE LQXQDGLQDOWDSULQ
SURLHF LLUDGLDOHLDUGLPHQVLXQLOHORUYDULD] vQUDSRUWXOSURGXF LLORUFRQVWDQWHFDUH
OH GHILQHVF ÌQ SDUWLFXODU RULFH UD] FDUH WUHFH SULQ 2 LQWHUVHFWHD] FXUEHOH vQ
SXQFWHvQFDUHWDQJHQWHOHVXQWSDUDOHOH

 &1 


6XQW PXOWH SUREOHPH HFRQRPLFH FDUH VH UHGXF OD UH]ROYDUHD XQRU HFXD LL
QXPLWH HFXD LL GLIHUHQ LDOH RUGLQDUH VDX PDL VFXUW HFXD LL GLIHUHQ LDOH FDUH OHDJ 
vQWUHHOHRYDULDELO LQGHSHQGHQW [ RIXQF LHQHFXQRVFXW GH [ SHFDUHRQRW P
\ úLSULPHOHHL Q GHULYDWH \ c \ cc \ Q 
)LH ) R IXQF LH GHILQLW SH XQ GRPHQLX ' GLQ \ Q  FX YDORUL UHDOH
FRQWLQX vQDFHVWGRPHQLX


1 2UHOD LHGHIRUPD
) [ \ \ c \ Q  
VHQXPHúWHHFXD LHGLIHUHQ LDO GHRUGLQXO Q 
)LH M D E o \ RIXQF LHGHULYDELO GH Q RULvQRULFHSXQFWDOLQWHUYDOXOXL
D E XQGH D SRDWHIL f LDU E SRDWHIL f 
6HVSXQHF IXQF LD M HVWHVROX LHDHFXD LHLGLIHUHQ LDOH GDF vQORFXLQG
vQHFXD LDGLIHUHQ LDO  IXQF LD \ FX M [ VHRE LQHRLGHQWLWDWHRULFDUHDUIL
[  D E DGLF 

) [ M [ Mc [ M Q [ 
'DF vQ VLVWHPXO GH FRRUGRQDWH [2\ VH UHSUH]LQW JUDILF IXQF LD M VH
RE LQHRFXUE GHHFXD LH \ M [ QXPLW úLFXUE LQWHJUDO DHFXD LHL 
ÌQ XQHOH FD]XUL vQ ORFXO VROX LLORU \ M [ VH J VHVF VROX LL GH IRUPD
* [ \  FDUH GHILQHVF VROX LL LPSOLFLWH FX \ GHSLQ]kQG GH [ LDU FXUEHOHSH
FDUHVHGHILQHVFVHQXPHVFFXUEHLQWHJUDOH
'DF IXQF LD ) FH LQWU vQ GHILQL LD HFXD LHL GLIHUHQ LDOH 


vQGHSOLQHúWH FRQGL LL VXILFLHQWH SHQWUX D SXWHD VFRDWH GLQ HFXD LD
) [ \ \ c \ Q SH \ Q FDIXQF LHGHFHOHODOWHYDULDELOHDGLF 
\ Q
I [ \ \ c \ Q  
XQGH I ' Ž \ o \ HVWH R IXQF LH GH Q  YDULDELOH GHILQLW SH GRPHQLX
Q 

' FX YDORUL UHDOH úL FRQWLQX vQ DFHVW GRPHQLX (FXD LD VH QXPHúWH WRW HFXD LH

 
GLIHUHQ LDO GH RUGLQXO Q GDU HVWH GH R IRUP PDL SDUWLFXODU ID GH 
ILLQGF FRQ LQHSH \ Q H[SOLFLWDWvQUDSRUWFX [ \ \ c \ Q 
3UREOHPD OXL &DXFK\ SHQWUX HFXD LD GLIHUHQ LDO GH RUGLQXO Q GH IRUPD
 FRQVW vQ GHWHUPLQDUHD VROX LHL HFXD LHL FDUH VDWLVIDFH FRQGL LLOH
LQL LDOH \ [ \  \ c [ \  « \ Q [ \ Q  XQGH
[ \ \c \ Q  ' Ž \ Q HVWHXQSXQFWFRQVWDQW
6H SRDWH GHPRQVWUD F DWXQFL FkQG IXQF LD I VDWLVIDFH DQXPLWH FRQGL LL

SHQWUX RULFH SXQFW [ \ \ c \ Q  ' H[LVW R XQLF VROX LH D HFXD LHL
GLIHUHQ LDOH  FDUH VDWLVIDFH FRQGL LLOH OXL &DXFK\ UH]ROY SUREOHPD OXL
&DXFK\ vQDFHOSXQFW
1 3ULQVROX LHJHQHUDO DHFXD LHLGLIHUHQ LDOH VHvQ HOHJHR
VROX LH \ M [ F F  F Q D HL FH GHSLQGH úL GH Q FRQVWDQWH F F  F Q 
FRQVLGHUDWHFDSDUDPHWULUHDOLúLFXDMXWRUXOF UHLDVHSRDWHUH]ROYDRSUREOHP D
OXL&DXFK\SHQWUXRULFHSXQFWGLQGRPHQLXO ' 

 &1 0&&


$FHVWWLSGHHFXD LLFDUHQXFRQ LQYDULDELODLQGHSHQGHQW úLVXQWGHRUGLQXO
vQWkLDXXUP WRDUHDIRUP JHQHUDO 
I \ VDX I \ 
G\
\c 
G[
FX I FRQWLQX úLGLIHULW GH]HURSHLQWHUYDOXO D E XQGH D SRDWHIL f LDU E 
SRDWHIL f 
G[ 
I \
ÌQ ORFXO DFHVWHL HFXD LL VH UH]ROY HFXD LD HFKLYDOHQW  SHQWUX
G\
I \ z DF UHLVROX LHJHQHUDO HVWH
[ ³
\ G\
[
I \

\

ÌQ DFHDVW UHOD LH [ [ HVWH R IXQF LH FRQWLQX úL VWULFW PRQRWRQ GH \ 
GHFL H[LVW IXQF LD LQYHUV  \ M [ [ FDUH HVWH VROX LD JHQHUDO D HFXD LHL
FRQVLGHUDWH
G[ 
/$)LH \ c \ FX \  f 6HUH]ROY HFXD LD FDUHDUH
G\ \
\ \
VROX LDJHQHUDO [ [ OQ FX \ ! GHXQGH H \ \ H 
[ [ [ [

\ \

 
7UHEXLH REVHUYDW F HFXD LD \ c I \ DUH VHQV úL SHQWUX I \ 
)XQF LLOH \ \ FX I \  VXQWHYLGHQWVROX LLFDUHQXVHRE LQSULQPHWRGD
GHPDLVXV(OHVXQWQXPLWHVROX LLVLQJXODUH

 0
$FHVWHHFXD LLVXQWGHIRUPD
I [
\c
J \
 

)XQF LD I RSUHVXSXQHPúLFRQWLQX SHXQLQWHUYDO D E úL J \ GHILQLW 


FRQWLQX úL GLIHULW GH ]HUR SH XQ LQWHUYDO F G (FXD LD  VH PDL SRDWH
VFULH I [ G[ J \ G\ 
'DF ) HVWHRSULPLWLY DIXQF LHL I úL * RSULPLWLY DIXQF LHL J VROX LD
JHQHUDO D HFXD LHL  HVWH GDW VXE IRUPD LPSOLFLW GH UHOD LD
) [ * \ & XQGH & HVWHRFRQVWDQW DUELWUDU 

 :
6XQWHFXD LLGHIRUPD
I [ \ 
G\
 
G[
XQGH I HVWH R IXQF LH RPRJHQ GH JUDGXO ]HUR DGLF VDWLVIDFH FRQGL LD
I W[ W\
I [ \ RULFDUH DU IL W DVWIHO vQFkW W[ W\ V ILH GH GRPHQLXO GH
GHILQL LHDOIXQF LHL I 
 VH RE LQH I [ \
 § \· § \·
3XQkQG W I ¨ M¨ GH XQGH UH]XOW F 
[ © [ ¹̧ © [ ¹̧
HFXD LDGLIHUHQ LDO  HVWHGHIRUPD
G\ § \·
M¨  
G[ © [ ¹̧
\
3ULQ VFKLPEDUHD GH IXQF LH X VDX \ X[ GHULYkQG VH RE LQH
[
M X HFXD LH
G\ GX GX
X[ úLGHFLHFXD LD VHWUDQVIRUP vQ X [
G[ G[ G[
FXYDULDELOHVHSDUDELOH

 
3UHVXSXQkQG IXQF LD M FRQWLQX úL M X X z  QRWkQG FX

) X ³ M X X VROX LD JHQHUDO D HFXD LHL  HVWH ) ¨© [ ¹̧


GX § \·
OQ [ OQ F 

RE LQXW SULQLQWHJUDUHDPHPEUXFXPHPEUXÌQPHPEUXODOGRLOHDFRQVWDQWDUHDO 

FDUH WUHEXLH DG XJDW OD OQ [ SHQWUX D VH RE LQH SULPLWLYHOH IXQF LHL VD
[
FRQVLGHUDW OQ F XQGH F ! 

 & :


6HYRUFRQVLGHUDHFXD LLGHIRUPD
G\ § D[ E\ F ·
I ¨¨ ¸¸  
G[ © D c[ Ec\ F c ¹
XQGH D E F Dc Ec Fc  \ VXQWFRQVWDQWH
D E
'DF   HFXD LD VH UHGXFH OD R HFXD LH FX YDULDELOH VHSDUDWH
D c Ec
D E 
ÌQWUDGHY U DWXQFL GH XQGH UH]XOW D c DD E c ED GHFL
D c Ec D
D c[ Ec\ D D[ E\ úL I FkQG VFKLPEDUHD GH IXQF LH X D[ E\ GH XQGH
GX DG[ EG\ VHRE LQHHFXD LD
 § GX DG[ · § XF ·
¨ I¨ 
E © G[ ¹̧ © DX F c ¹̧
VDX
§ XF · D
M X 
 GX GX
˜ I¨ VDX
E G[ © DX F c ¹̧ E G[
D E ­D[ E\ F 
'DF z  VLVWHPXO GH HFXD LL ® DUH R VROX LH
D c Ec ¯D c[ Ec\ F c 
­[ [ W
XQLF [ \ ) FkQGVFKLPEDUHDGHYDULDELO úLGHIXQF LH ® GHXQGH
¯\ \ X
­G[ GW
® úLHFXD LD GHYLQH
¯G\ GX
GX § D [  W E \  X F ·
I ¨¨ ¸¸ 
GW © D c [ W Ec \  X F c ¹

 
vQV D[ E[ F úL D c[ Ec\  F c  GHFL HD GHYLQH
GX § DW EX ·
I¨ DGLF RHFXD LHRPRJHQ SHQWUXF IXQF LD I HVWHRPRJHQ 
GW © D cW E cX ¹̧
GHJUDGXO]HURvQYDULDELOHOHHL W úL X 

 &&;
)RUPDJHQHUDO DDFHVWRUHFXD LLHVWH
$ [ \ c % [ \ & [  
3UHVXSXQkQGF IXQF LLOH $ % & VXQWGHILQLWHúLFRQWLQXHSHXQLQWHUYDO
D E úL F $ [ z  vQ RULFH SXQFW DO DFHVWXL LQWHUYDO VH vPSDUWH SULQ $ [ úL
HFXD LD GHYLQH
\ c 3 [ \ 4 [  
% [ & [
XQGH 3 [ úL 4 [ 
$ [ $ [


(FXD LD
\ c 3 [ \  
VHQXPHúWHHFXD LHOLQLDU I U PHPEUXODOGRLOHDVDXHFXD LDOLQLDU RPRJHQ 
0 2PRJHQLWDWHD HFXD LHL  VH UHIHU OD DEVHQ D WHUPHQXOXL
4 [ GLQPHPEUXOVWkQJDOHFXD LHL 
(FXD LD HVWHRHFXD LHFXYDULDELOHVHSDUDELOHGHFLVHSRDWHUH]ROYDVFULLQG
 3 [ \  VDX 3 [ G[ ,QWHJUkQG ILHFDUH PHPEUX DYHP
G\ G\
G[ \
 ³ 3 [ G[ VDX OQ \ F ³ 3 [ G[ 1RWkQG r

OQ \ OQ F F VROX LD
F
JHQHUDO HVWH
FH ³
 3 [ G[
\  
3HQWUX HFXD LD  VH FDXW R VROX LH GH IRUPD  XQGH F HVWH
FRQVLGHUDW RIXQF LHGH [ $FHDVW PHWRG HVWHFXQRVFXW VXEQXPHOHGHPHWRGD
YDULD LHLFRQVWDQWHL
'HULYkQGvQ VHRE LQH
F [ 3 [ H ³ F c [ H ³
 3 [ G[ 3 [ G[
\c 
úLvQORFXLQGvQ UH]XOW 
 F [ 3 [ H ³ F c [ H ³ F [ 3 [ H ³ 4 [ 
 3 [ G[ 3 [ G[ 3 [ G[

4 [ H ³
GF 3 [ G[
GHXQGH úLDSRL
G[

 
F [ ³ ¨© 4 [ H
§ ³ 3 [ G[ ·G[ F 
¹̧


úLVROX LDJHQHUDO DHFXD LHL HVWH

¨ F ³ ¨ 4 [ H ³
 3 [ G[ § § 3 [ G[ · ·
\ H ³ G[ 
© © ¹̧ ¹̧
6H REVHUY F VROX LD JHQHUDO D HFXD LHL QHRPRJHQH HVWH HJDO FX VROX LD
JHQHUDO D HFXD LHL RPRJHQH OD FDUH VH DGDXJ R VROX LH SDUWLFXODU D HFXD LHL
QHRPRJHQH$FHDVW VROX LHVHRE LQHGLQUHOD LDJHQHUDO SHQWUX F 
6ROX LD SDUWLFXODU D HFXD LHL QHRPRJHQH SRDWH IL vQORFXLW FX RULFDUH DOWD
ÌQWUDGHY UV SUHVXSXQHPFXQRVFXW RVROX LHSDUWLFXODU \ DHFXD LHL 
) FkQG VFKLPEDUHD GH IXQF LH \ \ ] HFXD LD QHRPRJHQ  GHYLQH
G\ G] G\
 3\ 3] 4  vQV LQkQG VHDPD F  3\ 4 QH U PkQH
G[ G[ G[
G]
 3] GHFL ] HVWHVROX LDJHQHUDO DHFXD LHLRPRJHQH
G[

 ; &1 


)XQF LD FHUHULL XQXL SURGXV SH SLD &RQVLGHU P FD]XO FkQG FDQWLWDWHD [ 
GLQWUXQDQXPLWSURGXV ; GHSLQGHGHSUH XOFXUHQWDODFHVWXLSURGXVúLGHYHQLWXO
FRQVXPDWRULORU ÌQ UHDOLWDWH SH OkQJ DFHúWL GRL IDFWRUL IXQGDPHQWDOL PDL H[LVW 
IDFWRUL FX LQIOXHQ H PDL UHGXVH VDX LQGLUHFWH FD GH H[HPSOX SUH XULOH FHORUODOWH
P UIXUL SH FDUH OH FXPS U FRQVXPDWRUXO RIHUWD SURGXVHORU IDFWRUL VRFLDO
HFRQRPLFLúLGHPRJUDILFLVLVWHPXOGHYkQ] ULFXSODWDvQUDWHHWF
$FHDVW IRUPXODUH D FRQGL LLORU SLH HL SRDWH IL WUDGXV vQ VLPEROXUL
PDWHPDWLFH)LH S SUH XOSHQWUXSURGXVXO ; vQXQLW LGDWH 9 YHQLWXOPHGLXDO
XQXL FRQVXPDWRU úL [ FDQWLWDWHD GH SURGXV ; FHUXW SH SLD vQ XQLW L GDWH
$WXQFL ; HVWHRIXQF LHXQLYRF GH S úL Y FDUHSRDWHILVFULV SULQ
[ I S Y 
&RQVLGHU PF YDULDELOHOHLQGHSHQGHQWH S Y úLYDULDELODGHSHQGHQW [ LDX
QXPDL YDORUL SR]LWLYH 3HQWUX XQ SUH FRQVWDQW S  VDX XQ YHQLW FRQVWDQW Y 
FHUHUHD [ SRDWHILFRQVLGHUDW FDRIXQF LH I VDX I GHSLQ]kQGQXPDLGH Y VDX
QXPDLGH S DGLF [ I S  Y I Y VDX [ I S Y I Y 
)XQF LDFKHOWXLHOLORUGHSURGXF LHSHQWUXXQDQXPLWSURGXV ; vQWURSULP 
DSUR[LPD LHRSXWHPFRQVLGHUDFDGHSLQ]kQGQXPDLGHFDQWLWDWHD [ UHDOL]DW GLQ
DFHVWSURGXVúLDQXPH
FS J [ 
3HQWUXDFHDVW IXQF LHúLSHQWUXDOWHOHFDUHGHVFULXIHQRPHQHHFRQRPLFHDX
VHPQLILFD LH úL LPSRUWDQ HFRQRPLF QR LXQLOH GH YDORDUH PHGLH YDORDUH
 
PDUJLQDO YLWH] UHODWLY GHURWD LHúLYLWH]DYDULD LHLUHODWLYHDIXQF LHLvQUDSRUWFX
YDULD LDUHODWLY DYDULDELOHLFDUHVHQXPHúWHHODVWLFLWDWHDIXQF LHL
J [
)LH J R DVHPHQHD IXQF LH GH YDULDELO [ 9DORDUHD PHGLH HVWH 
[
9DORDUHDPDUJLQDO DIXQF LHL J vQSXQFWXO [ HVWH J c [ DGLF YDORDUHDGHULYDWHL
IXQF LHL vQ SXQFWXO [ 9LWH]D YDULD LHL UHODWLYH D IXQF LHL vQ SXQFWXO [ HVWH
 GJ [ [ GJ [
˜ LDU HODVWLFLWDWHD vQ SXQFWXO [ HVWH ˜
J [ G[ J [ G[
 úL VH QRWHD] 

(J [ (J [ [ GJ [
VDX ( [ J [ GHFL ˜
J [ G[

([ ([
)RORVLQGQR LXQLOHLQWURGXVHDQWHULRUV UH]ROY PXUP WRDUHOHSUREOHPH
 'DF HODVWLFLWDWHD XQHL OHJL D FHUHULL [ I S HVWH FRQVWDWDW DGLF 
(I
D D ! V VHJ VHDVF DFHDVW OHJH
(S
S GI
6ROX LH 'LQ D FDUH HVWH R HFXD LH GLIHUHQ LDO GH RUGLQXO
I GS
GI DGS
vQWkL FX YDULDELOH VHSDUDWH VH RE LQH  ,QWHJUkQG UH]XOW 
I S
OQ I OQ S D OQ E XQGH E ! VDX OQ I OQ E ˜ S D GHFL [ I S E ˜ S D 
'DF VDU FXQRDúWH FHUHUHD [ SHQWUX XQ DQXPLW SUH S  DWXQFL FHUHUHD HVWH
SHUIHFWGHWHUPLQDW 3HQWUXDFHDVWDVHUH]ROY SUREOHPDOXL&DXFK\úLDQXPHLPSXQkQG
FRQGL LD I S [ DGLF ES D [ UH]XOW 
§ S ·
I S
D

[ [ ¨¨ ¸¸ 
© S ¹
 &DUH HVWH OHJHD FHUHULL GDF YLWH]D UHODWLY GH YDULD LH HVWH FRQVWDQW DGLF 
 GI
˜ D D ! 
I GS
 GI GI
6ROX LH 'LQ ˜ D UH]XOW DGS ,QWHJUkQG DYHP
I GS I
OQ I DS OQ E XQGH E HVWH R FRQVWDQW DUELWUDU VWULFW SR]LWLY GH XQGH
[ I S EH DS 

 
'DF VH FHUH OHJHD FHUHULL FDUH YHULILF FRQGL LD I S [ GH XQGH
[
E 
úLOHJHDGHYLQH
H
 DS

§ S ·

I S
D¨ ¸
¨S ¸
[ [ H © ¹

 &DUH HVWH OHJHD FKHOWXLHOLORU GH SURGXF LH F S I [ SHQWUX FDUH YDORDUHD
PHGLHHVWHHJDO FXYDORDUHDPDUJLQDO 
FS GF S GF S G[
6ROX LH'LQ UH]XOW úLLQWHJUkQG OQ F S OQ [ OQ D 
[ G[ FS [
XQGH D ! úLGHFL F S I [ D[ 
F S
,PSXQkQG FRQGL LD F 
I [ UH]XOW D[ F D

 úL OHJHD HVWH
[
S S

GHWHUPLQDW GH
I [ F S
[
FS 
[
6H REVHUY F YDORDUHD GH SURGXF LH HVWH FRQVWDQW FX [ SHQWUX F 
FS I [ F S
 FRQVWDQW 
[ [ [
 6H úWLH F HODVWLFLWDWHD XQHL OHJL D FHUHULL vQ IXQF LH GH SUH HVWH IRUPD
(I
D ES XQGH D úL E VXQWFRQVWDQWH&DUHHVWHDFHDVW OHJHDFHUHULL"
([
S GI GI D ES
6ROX LH ˜ D ES VDX GS ,QWHJUkQG DYHP
I GS I S
I
OQ I OQ S D ES OQ F XQGH F ! VDX OQ ES GHXQGH
FS D
[ I S FS D H ES 

,PSXQkQGFRQGL LD I S 
[ H
ES

[ UH]XOW FS H [ GHFL F úL


D ES

S D


OHJHDFHUHULLGHYLQH
§ S · E S S
I S
D

[ [ ¨¨ ¸¸ H 
© S ¹


 
< 

( (
 "" 

< 3 &0$
< 3 3 &kPSGHHYHQLPHQWH
-11# #>"& #2#"- $#"& 0## 
0%$;0-# 0# 
3 #0>0-#";0-#">;-0"#> B""&"#
""1"(> "0#3#+!&"#"#;-0"#" 
  &#- -%;-0"#""0 !"-"0
-$$  &B "!>-
 0"#  B%0-# 0-"#>"# # &"#"! -& #" B 00"#
" !-"# # - 
 $ "& ""0 &1"2"#B" ( 0-"#
&1">>!-& 0$ #"&1##"#! 
" B%0-#  #0#2 
, " > - (  $ -"# 1"" # 1 "" "0
-"> 
G>;-0! #> ##;-0"#" 0%>801 
 > $ " #  " >"!  #" & &"#"#
;-0"#" 0"#" #$B 0#>"B$0
># ->$($02#H #" #>" > 0 
"&"# B>""# 0# &!0(B-# 8!0 
G>""#> 0!$!;>  --"B0#
 -0 > 0  > # 0 "# --# #
0"#" ( 0#  >0  >"   #" >
0 > - >" -"1  G%0-#! 0-#;! 0"#" "&#
 $ " # 0 >-# >" 0# #! 0
#1-11# # 
-#00#>" 0##>1&& - -"# 
--00"#"";-0!B -! $ 
#$ - ""&"#"0 -"#"0 "#;-0#B
- &"#"# ( "0 "# "" ;-0# " > -;0$ (!
>#%BH""#"""0 > >#"">B%0-# !""$0B
-"0 > " "0 ! -11# > 2 " > >"" >""
"" %0- $0 ( "0 >  # B 00  -1#0
> "#"# B C1#0$B"0 >""""%0-
$0$# " "0 -> >"" !> 0 >" 
->1# ##&$0# #&""$0 -11# !
> " - "0SUREDELOLWDWH -11# #>--#

336
"0# 0-& "0 >1# $ ##$BH""#
-11# 0 02 0>  > > 1& #2 " 
-11# #"#"0# !"-&## 
!  (   -11# 1" >  #! B -0"# %!
0-# 0"#"  "#(#-11#>">" 
#"#! 0# # " > ( > 1$ 0 # ;> (
$ > C11# " > ;-> 2"#" >"1$ B 
0"#" B -" $0"#"! & #2 " 1$ ;> B
 ($0!B"& ( 
C11#""$0>>%0-%>01#"# 0%
>801! 0  >  2% "- > 0 
-11# (0 #2>> 0"#" >->#2
>>>&"#"#""->B#"21>& #2>> >
& -  - > #$ ! $1# 0-
 #1! "-"0-$B0"$0-""
1>2"#!-# -! -"# B0"# 00 0#
> >1# !--"&>>;-0 #2>> 
>- > 0">0 #%0-"$0 ! #>
(%0-"$0 !-%;- #0"# &(#8
"#!B2#!#%0-"$0 
G -11# # ;-0# >" >" H[SHULPHQWH DOHDWRDUH (
#&""> #;-0>$"0SURE &"#"#"-1>
"HYHQLPHQW 
/ G " " &"#! 0"# 0 #& # ->1# $ 
: ^3!!,!<!/!+` %$ $0 $ ^3!,!/`  &"# 0-. % ^3!!,!<` 
&"#  #" /. & ^!<!+`  &"# -  # " -  "
"0 "# , !>"#&$0# $ ( % 
% - : 0"# 0 "" &"## ->1# # "" ;-0
( - „ : 0"# 0 "" - # #" : ! $0# # >" #0
##"„ : 
G 0"# 0 6  $0# > "" ;-0 > - " 
- >-"& - ##2K>"L!K(L!KL 
 $! %  6 
 K $ >" % L>$0"#>#&& ("0 >#&& #
-" ""#$0# $ >" % >$0>& - $ * % 
(>$"0UHXQLXQHD$0# $ ( % .
1 K $ ( % L > $0"# > #&&  ( "0  >
#&& 01# $0 $ ( % ! "0 LQWHUVHF LD > $0 (
- $ % .
 K $ L!>$0"#>#&& ("0 ">#&& 
$ >$0B#$0"0FRQWUDU#" $ (>& $ 


 334
  "$0B( 00"# 0-1->#&& !"
- # $0 $ # - # >-$ 0"# 0# -1
>-"& !  H">  # ! 1 (  &"## - # "
$0>"$0(;-0"#">-$ 
 $ % ‡ ! $ ( % ">-#&>0"#!>-"0 $ ( % 
>"$0LQFRPSDWLELOH 
G 0"# 0 6  $0# > "" "0 ;-0! ;> " 
$0 " >0  >1 ( "0 $0# : $ * $ (
‡ $ $ C0"# > B -" $0"#" $ >" B -"
$0"#" $ #!$!B"!-"0!>$0"
-$0"# $ !B>>"# : $ * $ % * % ! % $0
 0"# 0 6 )> "# > "00 $0"# : ! HYHQLPHQWXO VLJXU 
)$0"# ‡ > B-"$0"#" $ (B-"$0"#"
$  " - $ #  > $0 > $ "0 HYHQLPHQW
LPSRVLELO 

$0# $! %  6 -"0 $0"# $ LPSOLF $0"# % 
(>0 $  % ! "%>#&& $ >#&& B0> % 
 $0 >0"# $  % ( %  $ ! " $0# $ ( % >"
HFKLYDOHQWH ( 0 $ % > $ # 2# 0"# 0# -1 
>-"$0# 
0-#  $0 > #  - # B 0"# 0
$0#(>-"# #"&"#21## 
1  $0 $  6 > FRPSXV  ;> " $0
%! &  6 ! % z $ ! & z $ > # $ % * & G & $0"# >
HOHPHQWDU 
0 #21 # $0# > "0> $0 #0 #
%0-"#" Z !$0"#>2"> : $0"#0->1# ‡ 
 0"# 0 :  " "0  $0 #0!
: ^Z3 ! Z ! ! ZQ `!""$0>-#" : ($ (#
""0  U Q $0#0 G>&0"# 0$0#
6 > 8 „ : ! B 2# B> $0 6  „ : ( 6 > 1""  -- 
#2"##"„ : 
#& "" "0 0 ;-0 # "> # #"&
"0 7
/ 0XO LPHD HYHQLPHQWHORU DVRFLDWH XQXL H[SHULPHQW FRQVWLWXLH R DOJHEU 
%RROH
1  $OJHEUD %RROH D HYHQLPHQWHORU DVRFLDWH XQXL H[SHULPHQW VH QXPHúWH
FkPSXOGHHYHQLPHQWHDOH[SHULPHQWXOXLUHVSHFWLY 
 %0-"# $0 $  0"# 0 :  B&> " " - 
$0 6 (>$- ^:! 6` 

3* 
1  9RP QXPL FRUS ERUHOLDQ GH HYHQLPHQWH V FkPS R PXO LPH : 
vQ]HVWUDW FXXQFkPSERUHOLDQ V FkPSGHHYHQLPHQWH 6 úLVHYDQRWDGHDVHPHQHD
SULQ ^:! 6` 
0  V %0->B0 >""00>- "0 >"1# 
/
3 "  * 1#"0# 3 # * ;21# (B 0
"0 "# 7
 >>$0"#>2" 
1
$0#7 $ K&"#"#>-L. % K&"#"#>0"#-#"/L
( &  K&"#"# > -" #" L  > > $0# $ * % !
$ % ! $ >0-# #$0 $0>"
0-1#P
5 VSXQV 
 : ^3!!,!<!/!+!5!6!4!3*!33!3!3,!3<!3/!3+!35!36!34!*` 
1 $ * % K&"#"#>->"0"#-#"/L. $ % K&"#"#>0"#-#"
3*L. $ K&"#"#>0-L. &  $ ( & % ‡ 
 G;- " "&"#> >>%0-"#$0(;- (
> >#"#&"0 "#$0%0- 
5 VSXQV 
$0
6 ^‡! ^` L ! ^L! M`! ^L! M ! N `! ^L! M ! N ! O`! ^L! M ! N ! O ! P`! :` 
" L! M ! N ! O ! P " $# - # 3 # + ! B "# " 2"- 
 >"   " 2"- " #( "0    # -" -"
 - ^` L K-  ""0 "# L L!- ^L! M` K-  "
"0 "# L >" ""0 "# M L! ^L! M` ^`
L * ^ M` 
)$0# ^`
L >"B"0 & + !
3
^L! M`B"0 &+ ! ^L! M! N ` B"0 
 &+, B%0-$0 3 &+3 &+ &+, &+< &+/ 3 + $0

, "  < 1##1 D3 ! D ! D, ! D< ( 1#2 Q3 ! Q ;2>0"#


" 1# 7
  >-&&-1#;- 
1 > $0#7 $3 '1 " 1#2! $ '1 
" 1##1! $, '1 #-" "1#2! $< '1 
">2"1##1! $/ '1 ">2"1#2! $+ '1 
" 1#$& 
 >-&&#>"#!#0>"0-">.
-8 $0 0-1# ( 0-1#. -8 $0
2#.0-# #$0 
 33
5 VSXQV
 %>01#- D3 ! D ;21## D3 ( D -1#;- 
>" D3 ! D ! D3 ! D, ! D3 ! D< ! D ! D, ! D ! D< ! D, ! D< ! D3 ! Q3 ! D3 ! Q !
D ! Q3 ! D ! Q ! D, ! Q3 ! D, ! Q ! D< ! Q3 ! D< ! Q ! Q3 ! Q 
"0 "#-1#> &+ 3/ 
1 )$0# $3 ! $ ! $, ! $< ! $/ >"# 
)$0"# $+ >0->1#!#">#0!0-"> 
)$0"# $3 > #0! # > #&& - >2" -1 !
Q3 ! Q $0 $3 ^ Q3 ! Q ` 
)$0# $ ! $, ! $< ! $/ >"$00-"> 
$0 $< $/ #&#" $< 2"- >#&#" $/ (
- 1>$ >(2#0"# 0#-1
$< ^ D3 ! Q3 ! D3 ! Q ! D ! Q3 ! D ! Q ! D, ! Q3 ! D, ! Q ! D< ! Q3 ! D< ! Q `!
$/ ^ Q3 ! D3 ! Q3 ! D ! Q3 ! D, ! Q3 ! D< ! Q ! D3 ! Q ! D ! Q ! D, ! Q ! D< ` 
>0!$0
$ ^ D3 ! D ! D3 ! D, ! D3 ! D< ! D ! D, ! D ! D< ! D, ! D< ` 
$, ^ D3 ! Q3 ! D3 ! Q ! D ! Q3 ! D ! Q ! D, ! Q3 ! D, ! Q ! D< ! Q3 ! D< ! Q ! Q3 ! Q ` 
"0-1#-8# $, ! $/ . $3 ! $, 
-#&>0"# $< ! $/ 
" 0-1# -8#7 $ ! $, . $3 ! $ . $3 ! $< ! $3 ! $, !
$ ! $< ! $ ! $/ 
)$0# $3 ( $< . $3 ( $/ . $ ( $< . $ ( $, . $ ( $/ >"
 
$00-# #7 $<  $/ ! $/  $< . $<  $, . $/  $, 
0%$-- #$0##07
)3 )LH $  6 XQ HYHQLPHQW HOHPHQWDU úL %  6 XQ HYHQLPHQW RDUHFDUH 'DF 
% Ž $ !DWXQFL % ‡ VDX % $ 
C>"-"% % z ‡ ( % z $ &"# $0"# & % $ > 
$ ( ‡ ! $ % * & >0->1# $ >#0 
) &RQGL LD QHFHVDU úL VXILFLHQW FD XQ HYHQLPHQW $  6 ! $ z ‡ V ILH
HOHPHQWDUHVWHV QXH[LVWHXQHYHQLPHQW %  6 ! % z ‡ FX %  $ 
C>"-"%  ;> %  6 " % z ‡ ( %  $ &"# % z $ 

$ $ % * % $ % * $ % ! % >0  % $ % ! 
%  $ !&"# 7 $
% * $ % 

3 
% & $ % !$0 & z $ B&0$

% $ % & % $ %  % $ %  % $ ‡ ‡ 
G# $ % * & $0 % z $ ! & z $ !>1>"! $ 
>"$0#0 
G0#2>0>& 7
), &RQGL LDQHFHVDU úLVXILFLHQW FDXQHYHQLPHQW $ z ‡ V ILHHOHPHQWDUHVWH
FDSHQWUXRULFHHYHQLPHQW % V DYHP $ % ‡ VDX $ % $ 
)< 'RX HYHQLPHQWHHOHPHQWDUHGLVWLQFWHVXQWLQFRPSDWLELOH 

$0##0 $3 ( $ " $3 z $ C>"-"0 $3 $ z ‡ 
)$0"# $ > #0!  0 " ( , $3 $3 $ #2! $ 
#0$0 $ $3 $ ># &"# $3 $ !">
-! $3 $ ‡ 
)/ ÌQWUR DOJHEU ILQLW GH HYHQLPHQWH SHQWUX RULFH HYHQLPHQW FRPSXV %  6 !
H[LVW XQHYHQLPHQWHOHPHQWDU $ ! $  % 
0> >0 %>0 ( 
)+ 2ULFHHYHQLPHQWGLQWURDOJHEU ILQLW GHHYHQLPHQWHVHSRDWHVFULHVXEIRUP 
XQLF FDRUHXQLXQHGHHYHQLPHQWHHOHPHQWDUH 

 %  6 "$00-"> %>0 ( / ;> "$0
#0 $3 " $3  %  0 %3 % $3 ! % $3 * %3 
 %3 >$0#0!-0---& >0> 
 %3 >$00-">!;> "$0#0 $  %3  0
% %3 $ ! %3 $ * % ( % $3 * $ * % 
 % >$0#0!-0">0-"  % 
>$00-">" 0-"# #21  !"- ""0 
-(1 0
% $3 * $ * * $N < 3 3 
" $L L 3!! ! N >"$0#0 
 ->"-"0 >0-" 3">" 
% $3 * $ * * $N $3c * $c * * $Uc < 3 
"!>-;0-#"7
$3 z $Vc V 3!! ! U < 3 , 
$07
$3 $3 * $ * * $N $3 $3c * $c * * $c !
" %>0 ( < (#  ,&"# $3 ‡ !>1>" 
&"# 7
)5 ÌQWUR DOJHEU ILQLW GH HYHQLPHQWH HYHQLPHQWXO VLJXU HVWH UHXQLXQHD WXWXURU
HYHQLPHQWHORUHOHPHQWDUH 
 3,

< 3 3UREDELOLWDWHSHXQFkPSILQLWGHHYHQLPHQWH
 > 0" 8  Q 1#! P #1( Q P 2
1# "0-"# ;2#B%0-#1# $0 Q $0
#0 
 $ $0"# K1# ;> >  #1 L > $0 > -
#&- P -1! P d Q 
1  6H QXPHúWH SUREDELOLWDWHD HYHQLPHQWXOXL $ UDSRUWXO GLQWUH QXP UXO
FD]XULORUIDYRUDELOHUHDOL] ULLOXL $ úLQXP UXOFD]XULORUHJDOSRVLELOH'HFL
3 $
P
 < 3 < 
Q
> >  #>  -11#  ) > - #> "0 B
;-0"$0#02#->1# 
 > 0"0"  Q 1# D3 1#"# F3 . D 
1#"# F . . DV 1#!"# FV > # Q D3 D  DV ## 
B#"0-"# ;21# " G>&; "1#>
$0#0 C11#;2" 1#"# FO $  
DO
#>  -11# ! 3 ! $0 $1# > ; " 1# 
Q
"# FO 
 $0 # %0-"#" > - " 1# $% "#
FO ! FO ! ! FOV ! $ !-"
3 

DO3 DO  DOV


3 $ 
Q
&"# 7
3 -11# " $0 > "  > $0! $% $#
-&$.
D3 D  DQ
 -11#$0"#">2" : >3 . 3 : 3 .
Q
,  $ $3 * $ " $3 $ ‡ !" 3 $ 3 $3 3 $ .

3
< $0##0>"2#-11# "-11# 
Q
1>$ ;-0"#; " - -"H""#
" %0-" $0. %0-"# > 0 >">! -" $0
#0 > ; " 1#! ( " # %0- *!„ * ! -" $0
#0 > ; " 1# "# FO O 3!! ! V 
" 3 $ 
-& -11#""$0 * -- #3!(,"
$ ! B 2#! -- <! $0# #0 * " "

3< 
-11# 2#! % -" Q3 Q QV G > & " > 0 -# 
 #> -11# 
 > 0" " 5 1#"0# 3 # 5 ;2#B%0-#
1# 
%" $L ! L 3! !5 !$0"#> B;21#""0 "#
L ! $% B $  1##  B # "0 - "0 "# B>>! &"#  
$0# $L >"2#->1#!!B0 > " -11# 

-0"# 0 $L 3dLd5 >>  3 $L


3
S !" S 
5
)$0"# $L * $ M ! L z M > " $0 "  0 -11#
%  $0# $L ! -#"2 " 3 # $0#

3 $L * 3M

$L * $ M 1"   ! L z M ! 
5
3 $L * $ M 3 $L 3 $ M 
G2#!
N
3 $L3 * * $LN ! 3 d L3 d d LN d 5 
5
( 3 : 3 !" : >$0"#>2" 
!B&"#""%0- $0 ^:! 6` !-11#->%0-
$0 > #7
1 6HQXPHúWHSUREDELOLWDWHSH 6 !RDSOLFD LH 3 7 6 o \ FDUHVDWLVIDFH
XUP WRDUHOHD[LRPH7
3 3 $ t * SHQWUXRULFH $  6 .
 3 : 3 .
, 3 $3 * $ 3 $3 3 $ SHQWUXRULFH $3 ! $  6 FX $3 $ ‡ 
C- , > ; - " # "0  $0
0-1#" %" !GDF $L $ M ‡ ! L z M ! L! M 3! ! Q !DWXQFL

¦ 3 $ 
§ Q · Q
3¨¨ $L ¸¸
©L 3 ¹
L
L 3

/ G -"2 > 2 >> ** 1# #  " 1# %(2 
 /** *** #! / 1# %(2  3** *** # ! 3* 1# %(2 
/* *** # ( * 1#%(2 / *** # $"0- "1# 
>-11#"0- "#> %(2#-" /* *** #P
0 > "0 # $07 $  "0- "# %(2 # -" 
/* *** #. $3 ' "0- "# %(2 /* *** #. $ ' "0- "# %(2 
3** *** #. $, '"0- "#%(2 /** *** # 
 3/
$0$ $ $3 * $ * $, " $L $ M ‡ ! L z M ! L! M 3!!, 

3 $ 3 $3 3 $ 3 $,
3* / 3
 *!*6 
** ** **
1 1XPLPFkPSGHSUREDELOLWDWHILQLWXQFkPSILQLWGHHYHQLPHQWH ^:! 6` 
vQ]HVWUDWFXRSUREDELOLWDWH 3 !QRWDW ^:! 6! 3` 
 2"# " -11# # "0  -" "(
-11# # "" $0# $  6 > >" > "(0 -11# #
$0# #0 ZL . 3 d L d U ! # "> 0"# 0 
: ^Z3 ! ! ZU ` !   0 3 ^ZL ` SL . 3 d L d U ! ( 
$ ZL3 * * ZLN !"

3 $ 3 ZL3 * * ZL 3 ZL3  3 ZL SL3  SL 


N N N

! " %0-  -11# > 0-# & "0#

¦S
U
2$ S3 ! S ! ! SU " L 3 
L 3

SU !" 3 $
N
 S3 " N -& "0 "#$0
U
#0  B 0-" $0"#" $ $0 #0
$1#$0"#" $ H"2> ## #> -11# 


 -11# &"# "0 #-- 7
C3 3HQWUXRULFH $  6 ! 3 $ 3 3 $ 
 $ * $ : ! $ $ ‡ (;0# ( ,&"# 0> 
-- 
/  - 8&  "& 1" -"> B " "  - $
"0 #>" 7
 1" > " .
1 ""(2#H.
 1"B#"%$->.
 >0-"$&2# 
G-0"#&-"#" > " & G&"# 12#H"#"& 3* 
0"!B&"# ->#>B#">B !$&2# > B 3* 
C11# ##-"->" *!/ . *!3 . *!3/ . *!/ 
 >0-11#-"#> B0 >" > " &"- #
-" " #># 
5 VSXQV > 0 "0 # $07 $  -"# > 2 " 
"-  . $3 -"#- " 0. $ -"#> "2#H. $, 
>>> B#"0%$-> 

3+ 
$0$ $ $3 * $ * $, 
3 $ 3 $3 3 $ 3 $, *!/ *!3 *!3/ *!5/ 


>"
3 $ 3 3 $ 3 *!/ *!5/ V
C $YHP 3 ‡ * 
>&"# 0 33 !1>$ ‡ : (;0 
C, 3HQWUXRULFH $  6 DYHP * d 3 $ d 3 
;0 3 >-"  3 $ t *  3 ( -- 33 &"# 
3 $ d 3 
C< 3HQWUXRULFH $3 ! $  6 FX $3  $ DYHP 3 $3 d 3 $ 

$0 $ $3 * $ $3 " $3 $ $3 ‡ !  , &"# 

3 $ 3 $3 3 $ $3 3 $ $3 t * " 3 $ t 3 $3 
C/ 3HQWUXRULFH $3 ! $  6 DYHP 3 $ $3 3 $ 3 $3 $ 
 $ $ $3 * $ $3 ! $ $3 $ $3 ‡ ( ;0 ,
&"# --" 
C+ 'DF $3  $ ! $3 ! $  6 !DWXQFL 3 $ $3 3 $ 3 $3 
> -- &"#  -- 3/ C/ B > &
$ $3 $3 
C5 3 $3 * $ 3 $3 3 $ 3 $3 $ !RULFDUHDUIL $3 ! $  6 
# # $3 * $ $3 * $ $3 $ ! $3 $ $3 $ ‡ !
;0 , ( -- 3 + -# -" $ $3 $ &"# --
" 
&"# 07
C6 3 $3 * $ d 3 $3 3 $ !RULFDUHDUIL $3 ! $  6 
C4 'DF $L 3dLdQ  6 !DWXQFL

¦ 3 $ ¦ 3 $ $ 
§ Q · Q
3 ¨ $L ¸
©L 3 ¹
L L M
L 3 3dL M d Q

¦ 3 $L $M $N  3
§ Q ·
 3 ¨ $L ¸
Q 3

3dL M N d Q ©L 3 ¹
> # > 0>& - " ( % >0 --
35 
C3* )LHHYHQLPHQWHOH $L 3dLdQ  6 FX 3 $3  $Q3 z * !DWXQFL7

3 $3 3 $ $3 ˜ 3 $, $3 $ ˜ ˜ 3 $Q $3  $Q 3 
§ Q ·
3 ¨ $N ¸
©N 3 ¹
 35

0"# > 0>& - "  C11# # 001"# ;> 

$3  $Q3 Ž $3  $Q Ž Ž $3 $ Ž $3 
&"# 
* 3 $3  $Q3 d 3 $3  $Q d d 3 $3 $ d 3 $3 
#">-- # 34 ( 33* > > 0"0 #-1#07
/.& C54D G" >" Q 1#"0
# 3 # Q );20 - % % 1#   -" B " )> ->1# B
; 2 L > ;201#"0 " L P -"0B>& $0
 
5 VSXQV 

 S -11#! % Q ; > - #-" 
  0 - $L $0"#B;-0"#2 L ! 3 d L d Q > - 

 !$0 S 3 $3 * * $Q ." 3 $L


Q 3 [
3
!>"
Q[ Q
->1# Q[ &" # Q 1#>-;2B Q 0" ( Q 3 [ &"
$1#!1#"0 ""0 "# L 1";> ;B; 
2 L !"0# Q 3 1# 0>>--0""0B# 
#2
3 $L $ M
Q  [ 3
!3 d L M d Q !
Q[ Q Q 3
3 $L $ M $N
Q , [ 3
!3 d L M N d Q 
Q[ Q Q 3 Q 
G# 34 0>!#%"#> "!>"0 02#(
"0 &QN 0!" N >"0 "##"- >>"0& $0

  3 &QQ 
3 3 3 3
S Q &Q &Q,
Q Q 3 Q Q 3 Q 
Q 3

Q Q[
>"
  3
3 3 Q3 3
S 3 
[ ,[ Q[
1>$ 0 %- T -11#$0"#"!"

  3
3 3 Q3 3
T 3 S !
[ ,[ Q[
3
-" Q o f 1 0 T o 
H

36 
/ # 3** -">>>"-">""## "#>
>-> >2 >(#-" "1"# / ->##B%0-# @ 
#"# <X -> !> >0-11##"#> >-> 


5 VSXQV 
%" $ $0"#K#"#1">->L$0#"# 3 $ %
" $N $0"#K-> N # >1" L 3 d N d / !( %>0 -"#
 $0# $N ">"-!$0
3 $ 3 $3  $/
3 $3 3 $ $3 3 $, $3 $ 3 $/ $3 $ $, $< !
4+ 4/ 4< 4, 4
˜ ˜ ˜ ˜
3** 44 46 45 4+
 3 $
3 3 $ 

< 3 , V FkPSGHSUREDELOLWDWH
# -  "0 0 B  V %0-"#" -11# >-"
;0-11# # F#02$Q33RB34,, 
1  )LH ^:! 6` XQ V FkPS GH HYHQLPHQWH 1XPLP SUREDELOLWDWH SH
FkPSXO ^:! 6` !RIXQF LHQXPHULF SR]LWLY 3 !GHILQLW SH 6 GDF 7
3 3 : 3 !

$L ¸¸ ¦ 3 $L ! SHQWUX RULFH IDPLOLH QXP UDELO GH HYHQLPHQWH


§ ·
 3¨¨
© L, ¹ L,
$L L,  6 !LQFRPSDWLELOHGRX FkWHGRX 
1>$ 0 -11#>0 >" -" P : 3 
" V %0--11#!$ " V %0-$0 ^:! 6` !
B&>"-11#.#>$" ^:! 6! 3` 
C- #-11# 0-""%0- -11#>;(
# V  %0-"# -11# G -#">!  ^:! 6! 3` > " V  %0- 
-11#$0"0 #-- 7
C33 3HQWUX RULFH úLU GH HYHQLPHQWH $Q Q`N  6 SHQWUX FDUH $Q3 Ž $Q 
GHVFHQGHQW!DYHP
§ ·
#0 3 $Q 3¨ $ 
¨ N Q ¸¸
© Q` ¹
Q of
 34
úL SHQWUX RULFH úLU GH HYHQLPHQWH $Q Q`N  6 SHQWUX FDUH $Q3 ‹ $Q 
DVFHQGHQW!DYHP
§ ·
#0 3 $Q 3¨ $ Q ¸ 
¨ N ¸
© Q` ¹
Q of

C" 0> -0 # $0    $Q ‡ ! "
Q`N

#0 3 $Q * 
Q of

$P $P3 $0 3 $Q ¦ 3 $ $P3 


f f
G $ ! $Q P
P Q P Q
C" Q * ! > > $2 ! >"# > $2  & 
C"0>

#0 ¦ 3 $P $P3 * 
f

Q of
P Q

#0 3 $Q * 
Q of

 0 % $Q ! %Q $Q % @"# %Q Q`N > > (


Q`N

%Q ‡ ! #0 3 %Q * 
Q of
Q`N

§ ·
3 %Q 3 $Q 3 % 3 $Q 3 ¨ $Q ¸ !
¨ N ¸
© Q` ¹

§ ·
#0 3 $Q 3¨¨ $Q ¸¸ 
© Q1 N ¹
Q of

C"0> #### > >>8$# "-0!


0> -# > 0->0# 
C3 3§¨ #0 $Q · d #0 3 $Q d #0 3 $Q d 3 #0 $Q SHQWUX RULFH úLU
© Qof ¹̧ Q of Q of Q of

$Q Q`N  6 
$Q S ! %Q Q`N >>(
f
" %Q
S *

3§¨ #0 $Q · 3 #0 %Q #0 3 %Q d #0 3 $Q !


© Qof ¹̧ Q of Q of Q of

3,* 

 3 %Q d 3 $Q S -" S  ` 
#2 3 #0 $Q t #0 3 $Q #0 3 $Q d #0 3 $Q 
Qof Qof Q of Q of

&"# > 0 7


C3, % & 0   '$ 'DF úLUXO

$Q Q`N  6 HVWH * FRQYHUJHQW § #0 $


¨ Q of Q #0 $Q · ! DWXQFL
© ¹̧
#0 3 $Q 
Q of

3 #0 $Q
Qof Qof

§ ·
C3< 3 ¨ $Q ¸ d ¦ 3 $Q 
¨ N ¸
© Q` ¹ Q`N
$0
§ ·
#0 3¨¨ $L ¸¸ d #0 ¦ 3 $L ¦ 3 $ 
§ Q · Q
3¨¨ $Q ¸¸
© L 3 ¹ Q of L 3
Q
© Q1 N ¹
Qof
Q1 N

$02#"0 $0#>"0""#>H" 

< 3 < (YHQLPHQWHLQGHSHQGHQWH3UREDELOLWDWHFRQGL LRQDW 
 > 0 ;-0"# > B " " 0&! ( 
$0#7 $ > 1 0>0--00 ( % > - >0-0
" 
G > & -11# $0"#" $ " - #&
$0"#" % !$0"# $ >-$0"# % 
 > 0 "   < 1# #1 ( , 1# 2 " ->
;2 %1# " 
$0#7 $3 -0-> ;>1# 
#1 ( $ "-> ;>1# #1 C11#$0"#" $3 B
<
1>  0 # >"- #" $ >  $0"# $3 > #&!
5
3
-11# $0"#" $ >  " #"&  $0"# $ 

-$0"# $3 
1  (YHQLPHQWHOH $ ! % DOH FkPSXOXL GH SUREDELOLWDWH ^:! 6! 3` VXQW
3 LQGHSHQGHQWHGDF 
3 $ % 3 $ ˜ 3 % < 3 / 
 -  " "("   $0# $! %  6 >"
3 -! " -8# $0 $ ! % . % ! $ . $ ! %  >"
3 - 

 3,3
   2 2 >0"# >"- " % "  
C11# #0 >" *!6 -"-0"# 2 ( *!+ -"##
 2  >0-11# > > #-" " 2 
5 VSXQV 

$0# $L 2 "#""0 "# L L 3! 0( $0
3 $3 * $ 3 $3 3 $ 3 $3 $ *!6 *!+ *!6 ˜ *!+ *!4 
1 (YHQLPHQWHOH $L 3dLdQ  6 VXQW 3 LQGHSHQGHQWH P FkWH P GDF 
SHQWUX K d P úL3 d L3 L  LK d Q DYHP
3 $L3  $LK 3 $L3 3 $L 3 $LK < 3 + 
 P Q $0#>" 3 -B## 
0   Q $0 >" - " % " ! " >"
- - B # # > #"" > $ ;0-#"# "0 
#" ( 
> ""02" ##B#1!2"!("(-
B # "# ) " 0 ;-0"# " >" - >2"   
 0" $L $0"#"#> >(&- ""0 "# L ! L 3!!,!< 
)$0# $L >" $0 #0 # %0-"#" > ;-0"#"
>> 

$0 3 $L
3
 L 3!!,!<  0 $ $3 * $ ! % $3 * $, !
<
$3 * $< $0 3 $ 3 % 3 &
3
& !-" "#

>"-"&"->1#(" &" $1#' ""#>-$ (
 ""## 
3 $ % 3 % & 3 & $
3
 >0! ! 
<
$0# $ ! % ! & >" 3 - " % " $0 B> 

3 $ % & 3 $3
3 3
! 3 $ 3 % 3 &  "! &"#  
< 6
$0# $! %! & ">" 3 -B## 
1 6SXQHPF HYHQLPHQWHOH $Q Q`N  6 VXQW 3 LQGHSHQGHQWHGDF 
RULFHQXP UILQLWGHHYHQLPHQWHGLQDFHVWúLUVXQW 3 LQGHSHQGHQWH
  - > 0-"  #0  1# " 
"   " 0-"# B" $# 0- > 2# " *!4 .
*!6/ ( *!5/ 


3, 
C0"##0>>->1#-" " -"#"! ""
### " #0  -"# > " & " " 0 ! 
 >0"#  #0# (  0->1# " -"#" 
)#0# > & - ""# #"#  -11# -"# > 
" &0-"#B"$#0- 
5 VSXQV 

$0# $L #0"# L L 3!!, " &   "( $ 


-"# " & 8""0 $0
$ $3 $ $, * $3 $ $, * $3 $ $, 


> #
3 $ 3 $3 $ $, 3 $3 $ $, 3 $3 $ $,
3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $
3 , 3

 , 3 

, 
*!4 ˜ *!6/ ˜ *!5/ *!4 ˜ *!3/ ˜ *!5/ *!4 ˜ *!6/ ˜ *!/ *!6++
 G;0-#"#""0$ &" &"#"#;-0"#">#2 $3 
 #" & #;-0"#">#2 $ ; 2%" 1# 
#1 -0-> !$ 0%B" -"; $ " ->
""0 , 1##1( , 2 
 -11# $0"#" $ $& B "  #& #" $3 B
3 
>>"# > -11#> >#& $3 >" ">#&
 ,
$3 )> "# > "00 -11# $0"#" $   
$0"# $3 (> 0- 3 $ $3 >" 3$ $ 
1  )LH ^:! 6! 3` XQ V FkPS GH SUREDELOLWDWH úL $! %  6 FX
3

3 % z * 1XPLPSUREDELOLWDWHDHYHQLPHQWXOXL $ FRQGL LRQDW GHHYHQLPHQWXO % !


UDSRUWXO
3 $ %
3 $ % 
3 %
< 3 5 


 0( 3 $ % 3% $ 
-#"# ^:! 6! 3% `>" V FkPSGHSUREDELOLWDWH ^:! 6! 3`>"
V FkPSGHSUREDELOLWDWH $ ""(" ;0# -11# 
#2 -"0  -11# $0"#" %   
3 $ %
$0"# $ ! 3 % $ !" 3 $ z * 
3 $ 3,,
#" # %>0--0"$> 
&"# 

3 $ 3 % $ 3 % 3 $ % < 3 6 
 5&"# !B&"#" $0- 3 $ % 3 $ 
1 1XPLPVLVWHPFRPSOHWGHHYHQLPHQWHRIDPLOLHFHOPXOWQXP UDELO GH
HYHQLPHQWH $L L,  6 FX $L $ M ‡ SHQWUXRULFH L z M ! L! M  , úL $L : 

# )LH $L L,  6 ">>00-#$0


L,

" 3 $L z * ! L  , 3HQWUX $  6 !DYHP


3 $ ¦ 3 $ 3 $ $ 
L,
L L < 3 4 
C" 0> > 1>$ 0  -" L  , $0

3 $ $L 3 $L 3 $ $L !"B>"0%"- L 1 0
¦ 3 $ 3 $ $ ¦ 3 $ $ 
L,
L L
L,
L


§ ··
¦ 3 $ $
§
3¨¨ $ ¨¨ $L ¸¸ ¸¸ 3 $ : 3 $ 
© © L, ¹ ¹
L
L,

/ -#(->"B;-#7-$#"&
83 !-$#"& 8 !" #"& 8 , -#>">"-">"
-1 $  # -$ # -0 "&  -1 $ "
-11# *!4 !#-$#"& 8 "-11# *!5/ !#
-$#"& 8 , "-11# *!6/ #2#B%0-#"- >
-11#-"#> -1$ P
5 VSXQV 

0 "0 # -&7 $L  -"# #> -$ # "& 8 L !

L 3!!, $0 3 $3 ! 3 $ ! 3 $,
, 3 3
  0 - $ 
3* / 
$0"# K-"# #> -1 $ L! $0 3 $ $3 *!4 !
3 $ $ *!5/ ! 3 $ $, *!6/ (

3 $ ¦ 3 $ 3 $ $
,
3+,

**
L L
L 3

3,< 
# B % 2' 
 " >>0 0-# 
$0 $L L,  6 C11# #>$0 -&>"B
 """;-0 );-0"# "#&& "#$0 $ 
 0 "0 #& $0"#" $ >801 -11# # -&# 1" > 

0 0 -11# # 3 $L $ -" -& $L ! L  , $0
3 $L $
3 $L $ ! 3 $L $ 3 $L 3 $ $L ( % >0  4
3 $
&"# 
3 $L 3 $ $L
3 $L $
¦ 3 $ 3 $ $

< 3 3* 
M M
M,
/
3 G #;0-#"#">#2#B%0-#"-(>> #
-1$ >-11##> -$ #-0"& P
5 VSXQV
$0
3 $3 3 $ $3
3 $3 $ 
¦ 3 $ 3 $ $
,

M M
M 3

" $0# $ ( $L ! L 3!!, >"  # ;0-#"#  > #

3 $ $3
/<

3+,
 Q<R > " #" -">  " #  ->#
3
>-"& !### ->1"" #2#B%0-#"
<
#(>;2#-> >%"> >1" "->B
#(>;2#(#-> >-11#->;> > 
"1"P
5 VSXQV

 $ $0"#K"-> ;> >1"L! $3 ! $ $0#
;2> -> -0"#>-$### 
0"#-11# #
 

3 $ 3 $3 3 $ $3 3 $ 3 $ $ 

$0 3 $ $ * ! 3 $ $3
3

<
 0"# #" D> $0 #"# 3 $3  0" %3 ! % $0#
-0; > > -0"#!>-$###! % $0"#K->

 3,/
;> > 1" L " 3 %3 3 % ! 3 % %3 ! 3 % % 3 (
3 ,
 <
3 $3 3 %3 % ! 3 $
, , 3 ,
˜ 
5 5 < 6
:$
 ^:! 6! 3`"%0--11#( $L L,  6 
0"# 0#0"#"0 1# $0  $L  6 !"7


L,

3¨¨ $L ¸¸ t 3 ¦ 3 $L 
§ ·
< 3 33 
© L, ¹ L,
G-"#

3¨¨ $L ¸¸ t ¦ 3 $L Q 3 
§ Q · Q
< 3 33V 
©L 3 ¹ L 3
0> >0 >0
§ · §§ · ·¸

§ ·
¨
3¨¨ $L ¸¸ 3 3 ¨¨ $L ¸¸ 3 3¨¨ $L ¸¸ 
© L, ¹ ¨ © L, ¹ ¸ © L, ¹
© ¹
(-# 0-- 33< G-"#

3¨¨ $L ¸¸ t 3 ¦ 3 $L
§ Q ·
3 ¦ 3 3 $L ¦ 3 $ Q 3 
Q Q Q

©L 3 ¹
L
L 3 L 3 L 3

< !$$# & 

 "# "0##-11# #>$1# 
# 
)$0#""%0--11#">"!--#!0 0BB #>"#1"
>B( #"#>"B8 .#>>"B> "H""#"0 0$%
$##(!B2#!>"&"#"#"0 >" C-#"#0#"#
>>0&  #"#" -11# # > B  $1## #! 
0 0#-#-& ;-0"#>"#>> #-& 
 B #20 - $1# # " #   - 0"# 0
$0# #0 > ;-0"#" > $0 -" #"> -
;0-#--"-11# #"0>#"$0#$1# 
#("07
/ > 0";-0&"#$0"# $ G
#"#$0"# $ -"0>$1## [ $# 3 >
#& $ ( * >#& $ 0 $1# #1"## "
" $# $1# $0"#" $ -# 

3,+ 
­3 -" Z  $
[ Z ® 
¯* -" Z  $ 

G - > 0"# 0 0 B #"# $0# > "#& 0
$1####>"> 
> >80 - ;> B>>"# -"0>";-0
&"#">>00-#$0 $L 3dLdQ $0> 1"0
$# Q M B &"#B>#&$0"# $ M ! 3 d M d Q !0 
$1# #1"## " Q $#! [ !-# [ Z Q M  Z  $ M !
3 d M d Q 

< 3 9DULDELOHDOHDWRDUHGLVFUHWH

 ^:! 6! 3` " V %0- -11# ( $L L,  6 " >>0 0-#
>""0 1#$0 >0"#"0 SL 3 $L ! L  , !
>"0(GLVWULEX LD V FkPSXOXLGHSUREDELOLWDWH 
1  1XPLP YDULDELO DOHDWRDUH GLVFUHW R IXQF LH [ GHILQLW SH PXO LPHD
HYHQLPHQWHORUHOHPHQWDUH Z  : FXYDORULUHDOHGDF 
3 [ LDYDORULOH [L ! L  , .
 ^Z [ Z [L ` 6 ! L  , 
2 YDULDELO DOHDWRDUH GLVFUHW SHQWUX FDUH , HVWH ILQLW VH QXPHúWH YDULDELO 
DOHDWRDUHVLPSO 
80$1## [ >& -

[ 7 ¨¨ L ¸¸ ! ¦ SL
§[ ·
3 < 3 
© SL ¹ L, L,
1#"# < 3 >"0(GLVWULEX LD>"UHSDUWL LD$1## [ 
"0 "#-"># "#;0!"0 "# "-
B"0 - " "">-&$!"#""$0 $ 
>"$1##> 

-"#  ¦ SL 3  >"2&   > >"0 > -&& B"
L,

"0 0 B > $# [L !  -" $ -11#> $1# 
#>0-#0 > > #- 0>1#> #
#2- 
 0# # 0 >0-# B -"0 -& > # #2 >
0>80 < 3 >">"1 0""1#  3,5
[L [3 [ ! [L ! [Q 
SL S3 S !
 S !
L SQ 

 # 0 > 2 ! #"% - ; 1>># $## [L  - ;
#-11# #>-"& C"01 ">-"-#2"#
- 72"< 3 
>"20B12"<  

/ #->>>"-">""##B0"#"0 7>
;2-%%-> >& - 0> >"" & 
/ -> ->; 2 N 3!!,!< ">-"!#"#>>-2 
 > > 1#"# - # $1# # -& "0 "# ->
! -11#-> #" #B%0-##> 0> > *!6/ 
 >>&-#2"#- >-"& 
5 VSXQV 1## [ -#"$##7
 3 -0-> >1"! 3 [ 3 *!3/ .
1  -0-> ;> 1" !"1"% 3 [ *!6/ ˜ *!3/ .
 , -0#" ->>"1"(1"( 3 [ , *!6/ ˜ *!3/ .

3,6 
 < -0# -> >" 1"!  - 1" -" 
3 [ < *!6/ ˜ *!3/ .
,

 /-0#-"->>"1"! 3 [ / *!6/ < § 3 , < · /
[ 7¨ ¸
¨ *!3/ *!35/ *!6/ ˜ *!3/ *!6/ ˜ *!3/ *!6/ ¸¹
 , <
©
C#2"#- ># 2"< , 2"< ,

 [ > $1# # >  - #" $##  [L 
L 3!! -"0 > >-" ">>00-#$0 $L L (
^Z [ Z [L ` %>0 -"# $## [L >" !&"# 
3! !

#B% $L

¦ 3 $
f
§f · f
 $L $ M ‡ L z M ( $L : ! 3¨¨ $L ¸¸ 3 
©L 3 ¹
L
L 3 L 3
- > 0>"> 
1 )LH [ úL K GRX YDULDELOHDOHDWRDUHGHILQLWHSULQ
[ Z [Q SHQWUX Z  $Q ! Q 3!! 
K Z \P SHQWUX Z  %P P 3!! 
<  

^ $Q ` úL ^%P `ILLQGGRX VLVWHPHFRPSOHWHGHHYHQLPHQWH6SXQHPF YDULDELOHOHDOHDWRDUH


[ úL K VXQWLQGHSHQGHQWHGDF SHQWUXRULFH P úL Q DYHP
3 $Q %P 3 $Q 3 %P < , 
"#"$>>0#0-# ^$Q ` ( ^%P `>"- 

 [ ( K " $1## - <  ( I " # 
" $1# # 1# # ] I [! K  $## ] QP I [Q ! \P (
> >>0"#0-#$0 &QP ^Z [ Z [Q ! K Z \P ` 

 3,4
$0
3 ] Z ] ¦ 3 [ Z
I [Q ! \P ]
[Q ! K Z \P < < 
 [ ( K >"-!$0
3 [ Z [Q ! K Z \P 3 [ Z [Q 3 K Z \P 
" # SQ 3 [ Z [Q ! TP 3 K Z \P &"# 
3 ] Z ] ¦S T Q P
I [Q ! \P ]
 < / 

C" I [! \ [ \ $0
3 ] Z ] ¦S T
[Q \P ]
Q P < + 
 !B-"# [ ( K "-#"%$#B22$!$0

3 ] Z N ¦S T
N

M N M < 5 
M *

>1" #" ] [ K >"0(FRPSXQHUHD#" ] ( K 


-;0-#" $1###>0-#
§ [ " [Q · §\ " \P ·
[ 7 ¨¨ 3 ¸¸ ! K 7 ¨¨ 3 ¸
© S3 " SQ ¹ © T3 " TP ¸¹
1## [ K 1#"#>1" 
§ [3 \3 [3 \ " [L \ M " [Q \ P ·
[ K 7 ¨¨ ¸
© S33 S3 " SLM " SQP ¸¹
"
SLM 3 [ Z K Z [L \ M 3 ^Z [ Z [L ` Z K Z \M 
"

¦¦ S
Q P

LM 3 
L 3 M 3

 [ ( K >"- SLM SL T M 


1## [K 1#"#>1" 
§ [3 \3 [3 \ " [L \ M " [Q \P ·
[K 7 ¨¨ ¸
© S33 S3 " SLM " SQP ¸¹
"
SLM 3 [ Z K Z [L \ M 3 ^Z [ Z [L ` Z K Z \M 
- #>"0 (-">>;#"0 $1## 
&"# 7
C""$1##1#"#>1" 
3<* 
§ [ N " [QN ·
[ N 7 ¨¨ 3 ¸
¸
S
© 3 S N ¹


 3 [ N Z [LN 3 [ Z [L SL 
"

$>"$1##"$#"#1#"#>1" 
§3 3·
¨ ¸
[ 7 ¨ [3
3
[Q ¸ 
"
¨S " SQ ¸¹
© 3
[
 $1## K 0$> !" 0%"# [K3 (
K
1#"#>1" 
§ [3 [L [Q ·
[ ¨ ¸
7 ¨ \3 \M \P ¸ 
" "
K ¨
© S33 " SLM " SQP ¸¹
 > D - -  $1# #  - 
0"# 0$0#0!1#"#>1" - $1# 
§D·
#$ D 7 ¨¨ ¸¸ $0-" "- "$1##(
©3¹
> 
/ " D[ E\ F * !B  D! E! F >0 
-"""& >0-11#-> #1 " > 
--""# 3!3 
5 VSXQV );-0"#"0"" B( 0$1## [ 
$#"0 "#-"- "!
§3 , < / +·
[7¨3 3 3 3 3 3¸
¨ ¸
©+ + + + + +¹

 [3 ! [ ! [ , $1## # >-"& 0  #
D! E! F >$1##>"- ---""# 3!3 
% [3 [  [ , *  1" > 0 0
3 [3 [  [ , * 3 [3 [  [ , 
%>0 -"# $1###>"--"0>

3 [3 [  [ , * ¦ 3 ^[ N ` ^[3 N `
+

 [,

N 3

¦ 3 [ N 3 [  [ , N
+

3
N 3

 3<3
$0 3 [3 N
3
! N 3! !+ (
+

¦ 3 [ N 3 [  [ , d + 
+

 [,
N 3
-11#>"0-"#1 "#"" &"> 00 
% + % >0 -"#  1#"# >1"  $1# # 
-& >"0-"#1 ">
§ , < / + 5 6 4 3* 33 3 ·
¨3 , < / + / < , 3 ¸
¨ ¸
©+ + + + + + + + + + + ¹
$0

¦ 3 [ N
+
3/
 [, 
,+

N 3

3 [3 [  [,
/

5

<  0RPHQWHOHXQHLYDULDELOHDOHDWRDUHGLVFUHWH
90#"$1##>>"$##-#0 $
"#&B-# 
1  )LH [ R YDULDELO DOHDWRDUH GLVFUHW FDUH LD YDORULOH [L FX
SUREDELOLW LOH SL ! L  , 'DF VHULD ¦[ S L L HVWHDEVROXWFRQYHUJHQW H[SUHVLD

0 [ ¦[ S
L,

L L < 6 
L,
VHQXPHúWHYDORDUHPHGLHDYDULDELOHLDOHDWRDUHGLVFUHWH [ 
 [ > $1# # >0-#  $## [3 ! ! [Q "
-11# # S3 ! ! SQ !"$#0$ 

0 [ ¦[ S
Q

L L < 6V 
L 3
0B"%$-- #$##0 
C3 'DF [ úL K VXQWGRX YDULDELOHDOHDWRDUHGLVFUHWHGHILQLWHSULQ <  úLGDF 
0 [ úL 0 K H[LVW DWXQFLH[LVW YDORDUHDPHGLH 0 [ K úL
0 [ K 0 [ 0 K < 4 

3< 
% - &LM $0"# Z [ Z ^ [L ! K Z \L `! ^&LM ` 0& " >>0
0-# $0 ( &LM % M ! &LM $L  " ¦ 3 & LM 3 % M !

¦ 3 & 3 $L 
L M L

LM

0 [ K ¦¦ [ \ 3 & ¦¦ [ 3 & ¦¦ \ 3 &


M

L M LM L LM M LM

¦ [ ¦ 3 & ¦ \ ¦ 3 & ¦ [ 3 $ ¦ \ 3 %
L M L M L M

L LM M LM L L M M 
L M M L L M

0 [ 0 K
C" !>1 7
C )LH [ N N 3! ! Q Q YDULDELOH DOHDWRDUH GLVFUHWH 'DF 0 [ N H[LVW 

¦[
§ Q
·
DWXQFL 0 ¨ ¸ H[LVW úL
© ¹
N
N 3

0 ¨ ¦ [N ¸ ¦ 0 [ 
§ Q · Q
< 3* 
©N 3 ¹
N

)LH [ R YDULDELO DOHDWRDUH GLVFUHW úL F R FRQVWDQW 'DF 0 [ H[LVW 


N 3

C, 
DWXQFL 0 F[ H[LVW úL
0 F[ F0 [ < 33 
C-&"# 0 ("0
0 F[ ¦ S F[ F¦ S [
L
L L
L
L L F0 [ 

C- # C( C,"#7


C< )LH [ N N 3! ! Q Q YDULDELOHDOHDWRDUHGLVFUHWHúL FN ! Q FRQVWDQWH 'DF 

0 [ N ! N 3! ! Q H[LVW DWXQFL 0 ¨ ¦ FN [ N ¸ H[LVW úL


§ Q ·
©N 3 ¹

0 ¨ ¦ FN [ N ¸ ¦ FN 0 [ N 
§ Q
· Q
< 3 
©N 3 ¹ N3
C/ 9DORDUHDPHGLHDYDULDELOHLDOHDWRDUH [ 0 [ K HVWHQXO K >"0(
DEDWHUHDYDULDELOHLDOHDWRDUH [ 
 0 [ > > ! $# 0 " > > 
> !
0 [ 0 [ 0 [ 0 [ *  3<,
C+ :"9@2 )LH [ úL K GRX YDULDELOHDOHDWRDUHGLVFUHWHSHQWUX

FDUHH[LVW 0 [ úL 0 K $WXQFL

0 [K d 0 [ 0 K < 3, 
C" 0> $0 > $1# # ] O [ OK  " O 

>"-0"# $0
0 ] O 0 [  O0 [K O 0 K 
 ] O t * ! 0 ] O t * -" O # &"# 

0 [  O0 [K O 0 K t * ! O  \ !
" < 3, 
C5 'DF [ úL K VXQW GRX YDULDELOH DOHDWRDUH GLVFUHWH LQGHSHQGHQWH úL GDF 
0 [ úL 0 K H[LVW DWXQFL 0 [K H[LVW úL
0 [K 0 [ 0 K < 3< 
%- &LM Z [ Z [L ! K Z \ M !$0
0 [K ¦¦ [ \ 3 & 
L M
L M LM

 [ ( K >%-!


3 &LM 3 [ [L 3 K \M SL T M 
(
·§ ·
0 [K ¨ ¦ [L SL ¸¨¨ ¦ \ M T M ¸¸ 0 [ 0 K 
§
© L ¹© M ¹
/ -> 0 / #0>- -
""# #"# "0 0 #0# # 3 # / ( SN *!, *! N 3 
-11# > > & #0"# " "0 "# N ! N 3! !/  > #"#&
$#0"0 "#" " 
5 VSXQV 
 [ N $1##> #0"#"""0 "# N $#-
3 >" * "- "0#0"#> & >""!
§ 3 * ·
[ N 7 ¨¨ ¸¸ ! N 3! !/ 
© *!, *! N 3 *!5 *! N 3 ¹
1## "0 "#" "> [ [3 [  [ , [ < [ / !

0 [ 0 [3 0 [  0 [ , 0 [ < 0 [ / 
$0 0 [ N *!, *! N 3 "

0 [ ¦ >*!, *! N 3 @
/
,!/ 
N 3
3<< 
1  )LH [ R YDULDELO DOHDWRDUHD GLVFUHW úL U XQ QXP U QDWXUDO 'DF 
H[LVW YDORDUHD PHGLH D YDULDELOHL DOHDWRDUH [ U ! DWXQFL DFHDVW YDORDUH PHGLH VH
QXPHúWHPRPHQWGHRUGLQ U DOYDULDELOHLDOHDWRDUH [ úLVHQRWHD] 
D U [ 0 [ U ¦[ U
N SN < 3/ 
N

9DORDUHDPHGLHDYDULDELOHLDOHDWRDUH [ VHQXPHúWHPRPHQWDEVROXWGHRUGLQ
U

U DOYDULDELOHLDOHDWRDUH [ úLVHQRWHD] 
E U [ 0 [ ¦[ SN 
U U
N < 3+ 
N
1  )LH R YDULDELO DOHDWRDUH GLVFUHW [ 0RPHQWXO GH RUGLQXO U DO
YDULDELOHLDOHDWRDUHDEDWHUHDOXL [ VHQXPHúWHPRPHQWFHQWUDWGHRUGLQXO U DOXL [ úL
VHQRWHD] 
P U [ D U [ 0 [ < 35 
0RPHQWXO FHQWUDW GH RUGLQXO GRL D YDULDELOHL DOHDWRDUH GLVFUHWH [ VH QXPHúWH
GLVSHUVLHVDXYDULDQW úLVHQRWHD] SULQ ' [ VDX V !GHFL
' [ V P [ < 36 
1XP UXO ' [ V P [ VHQXPHúWHDEDWHUHPHGLHS WUDWLF DOXL [ 
0B"%$-- #>->(#10- 
C3 $UHORFHJDOLWDWHD

' [ 0 [  >0 [ @ 

< 34 
G$ ! %>0 
' [ 0 >[ 0 [ @ 0 [  [0 [ >0 [ @
 0 [  >0 [ @ >0 [ @ 0 [  >0 [ @
 

C 'DF P D[ E FX D úL E FRQVWDQWH!DWXQFL ' K D ' [ 


$0
0 K D0 [ E !

0 K 

D 0 [  DE0 [ E 
" ' K 
D ' [ 
 

G-"#!-" E * $0 ' D[ D ' [ 


C, )LH [ N 3dN dQ ! Q YDULDELOHDOHDWRDUHGLVFUHWHGRX FkWHGRX LQGHSHQGHQWHúL
F3 ! ! FQ ! Q FRQVWDQWH "

' ¨ ¦ FN [ N ¸ ¦ F ' [ 
§ Q · Q
< * 
 

©N 3 ¹
N N
N 3
%>0 < 34 $0
 3</
§§ Q · · ª § Q
0 ¨ ¨ ¦ FN [ N ¸ ¸ « 0 ¨ ¦ FN [ N ¸ »
·º
' ¨ ¦ FN [ N ¸
§ Q ·
 


©N 3 ¹ ¨© N 3 ¹ ¸¹ ¬ © N 3 ¹¼
©

0 ¨ ¦ FN[ N ¦ FK FN [ K[ N ¸ « ¦ FN 0 [ N »
§ Q · ª Q º


©N 3 K N ¹ ¬N 3 ¼ 

¦ F 0 [ ¦ F F 0 [ [ ¦ F ª¬ 0 [ N º¼ 
Q Q
  
N N K N K N N
N 3 K N N 3

 ¦ FK FN 0 [ K 0 [ N

 0 [ K [ N 0 [ K 0 [ N !
KN

' ¨ ¦ FN [ N ¸
§ Q ·
¦F
0 [ N 0 [ N 
Q
 

©N 3 ¹
N
N 3
" < * 
C< :;0$)LH [ RYDULDELO DOHDWRDUH$WXQFL
' [
3 Z [ Z 0 [ t H  < 3 
H
SHQWUXRULFH H ! * 
> 2# - -"> >"1 0  > #> B -# (
"0!#"% H D' [ ! < 3 >>

3 [ 0 [ t D' [ 
3
 < 3V 
D
;0-#"! #" 0 D , ! < 3V "0
3 [ 0 [ t ,' [ !
3
4
 -11#  $# " $1# # > >  $#"#
0 [ ,' [ ! 0 [ ,' [ ! > 0 0 % 3 ! 0H $##
4
$1##>$2"-BH""#$#0-"$##"20 + ' [ 
>>2"## ,V 

< , 9DULDELOHDOHDWRDUHGHWLSFRQWLQXX

 ^:! 6! 3`" V %0--11# 
1  6H QXPHúWH YDULDELO DOHDWRDUH R IXQF LH [ 7 : o \ GHILQLW SH
PXO LPHDHYHQLPHQWHORUHOHPHQWDUHFXYDORULUHDOH!DVWIHOvQFkWWRDWHPXO LPLOHGHIRUPD
^ `
$[ Z [ Z [ DSDU LQOXL 6 !SHQWUXRULFH [  \ 
0B"%$-- #$1### 
3<+ 
3
C3 )LH [ RYDULDELO DOHDWRDUHúL F RFRQVWDQW DWXQFL [ F ! F[ ! [ ! [ ! "
[
[ z * VXQWYDULDELOHDOHDWRDUH 
G$ " # [ F ( F[ >"$1##
^Z [ Z F [` ^Z [ Z [ F`!
­­ [½
°®Z [ Z ¾  6 -" F ! *
^Z F[ Z [` °¯ F¿
® 
°­Z [ Z ! [½
°®¯ ¾  6 -" F *
¯ F¿
>0!
Z [ Z [ ^Z [ Z [`* ^Z [ Z ! [` 6 !
Z [ Z [ Z [ Z [  6 !
­° 3 ½°
®Z [¾
¯° [ Z ¿°
­
° Z [ Z *
° -" [ *

°
° ­ 3½
® Z [ Z * ®Z [ Z ! ¾ -" [ *
° ¯ [¿
° § 3 ½ · -" [ ! *
° Z [ Z * * ¨ Z [ Z ! * ­®Z [ Z ¾¸
¯° © ¯ [ ¿¹
C )LH [ úL K GRX YDULDELOHDOHDWRDUHDWXQFL
^Z [ Z ! K Z ` 6 ! ^Z [ Z t K [ ` 6 ! ^Z [ Z K [ ` 6 
[
C, 'DF [ úL K VXQWGRX YDULDELOHDOHDWRDUHDWXQFL [ K ! [ K ! [K ! FX
K
K z * ! >"- [! K úL [! K VXQWGHDVHPHQHDYDULDELOHDOHDWRDUH 
 C&"# 
^Z [ Z K Z [` ^Z [ Z K Z [` 6 

-"# [ K >$1# #&"# [ K [  K (# 
  3<5
1>$ 0 
[K
3
[ K  [ K ! [ [˜
3
!
< K K
>"- [! K
3
[ K [ K ! [! K 3 [ K [ K 
 
 -"#  >"- [! K ( [! K >" $1# # &"#  -
-&$ [ (-2$ [ "$1## [ >"$1##!
 [ >"- [!* ! [  [!* 
 6$5$3 'DF [ HVWH R YDULDELO DOHDWRDUH QHQHJDWLY H[LVW XQ úLU
FUHVF WRU [ Q Q`N GHYDULDELOHDOHDWRDUHVLPSOHQHQHJDWLYHFDUHFRQYHUJHF WUH [ 
'HPRQVWUD LH  0
­L 3
[ Q Z ® Q
°
L 3
 
L

-" Q d [ Z Q ! L 3!! ! Q Q


°̄Q -" [ Z t Q
-" Q 3!! " [ Q >"$1##>0-#!2$ 

 [ Z f $0 [ Z [ Q Z Q #0 [ Q Z [ Z 


3
 Q of

 [ Z f ! " -" Q  `N $0 [ Q Z Q 


#0 [ Q Z [ Z 
Q of

 [ ">2$ !$0 [ [  [ " [ ( [ $1##


2$(0>>0$ 
6$5$5 'DF [ Q Q`N HVWHXQúLUGHYDULDELOHDOHDWRDUHDWXQFL >"- [ Q !
Q`N

 [ Q ! #0 [ Q úL #0 [ Q VXQWGHDVHPHQHDYDULDELOHDOHDWRDUH


Q`N Qof Qof

1  0 >-"  $1## # [3 ! ! [ Q >" - 


-">>0## [3 ! ! [Q $0
3 [3 [3 ! ! [ Q [Q 3 [3 [3 ˜ ˜ 3 [ Q [Q 

< < )XQF LHGHUHSDUWL LH
1 6HQXPHúWHIXQF LHGHUHSDUWL LHDYDULDELOHLDOHDWRDUH [ !IXQF LD
) [ 3 ^Z [ Z [` <  
GHILQLW SHQWUXRULFH [  \ 
 >   &"#   $1# # -  -
0"# " >#- 
3<6 
 [ >$1# #> " SQ 3 [ [Q ! Q  , !"
<  &"# 
) [ ¦SQ 
[Q [
< , 
(>"0(IXQF LHGHUHSDUWL LHGHWLSGLVFUHW&"# B>& ) > " 
B> ! $#>-$##0-"# [L L  , 
/
3 
$1##
§ * 3 , < ·
[ 7 ¨¨ ¸¸ 
© *!3/ *!</ *!* *!3/ *!*/ ¹2"< <
 0" < , &"# 
­* -" [ *
°*!3/ -" * d [ 3
°
°* 3/ *! </ -" 3 d [ 
) [ ® 
°* 3/ *! </ *! * -" d [ ,
°* 3/ *! </ *! * *!3/ -" , d [ <
°
¯3! ** -" [ t <
E "#># 2"< < 

 3<4
§ N ·
 G &"# " $1# [ 7 ¨¨ ¸ " P $#!  $0# $ M >
N P N ¸
©& S T ¹
N

3 [ P M ! " 
P

#&& "-11# S M ! 3 d M d P ! S M


- >-"& >
­* -" [ *
°S
° 3 -" * d [ 3
°° S3 S -" 3 d [ 
) [ ® 
°
° S3 S  SP 3 -" P  d [ P 3
°
°̄3 -" [ t P 3
6$5$4 )XQF LDGHUHSDUWL LHDXQHLYDULDELOHDOHDWRDUHDUHXUP WRDUHOH
SURSULHW L7
3 'DF [3 [ !DWXQFL ) [3 d ) [ ! [3 ! [  \ 
 ) [ * ) [ SHQWUXRULFH [  \ 
, #0 ) [ * 
#0 ) [ 3 
Qof

< 
Qof
'HPRQVWUD LH
3 
 [3 [ " "0 #  0 $[3 ^Z [ Z [ `!
^Z [ Z [ ` 
3

$[ $0 $[3  $[ ! 


) [3 3 $[3 d 3 $[ ) [ 


 
 [  \ $# ; ( [3 [  [Q "(> "0
# $2  [ > 0 $0# $[ ! $ ^Z [ Z [`!
^Z [ d [ Z [Q3`!
3

%Q Q Q 3!! $0 $ $[3 * %3 * % * 


)$0#001"#>"0-1#" %" ->" !
> # 
3 $ 3 $[3 3 %3 3 %  < < 
 3 $ ) [ ! 3 $[3 ) [3 !
3 %Q 3 ^Z [ Z [Q3` 3 ^Z [ Z [Q ` ) [Q3 ) [Q ! Q 3!! 
# < < >>
) [ ) [3 >) [ ) [3 @ >) [, ) [ @  < / 
 ) [ #0 ) [Q !"
Qof

3/* 
) [Q ) [3 >) [ ) [3 @  >) [Q ) [Q3 @ 
>" ) [ ) [ * 
, 
 ("# "0 # [3 ! [ ! ! [Q ! $2 # f ( 
$0# $[ ( %Q
3
^Z [ Q d [ Z [Q3`! Q 3!! )$0# %Q 

¦ 3 % >"
f f
>"0-1#" %" ( $[ %Q 3 $[3 Q
3

) [3 >
) [3 ) [ @ >) [ ) [, @  >) [Q3 ) [Q @ 
Q 3 Q 3

6Q

 ) [3 #0 6 Q 
) [3 ) [Q ) [3 ) [3 #0 ) [Q %>0
Qof

 6 Q

-"# ("# ^ [Q `Q`N # f !&"# #0 ) [Q ) f * 


Q of

Q of

< 
 ("# > ^ [Q `Q`N  "0 #  # f ( $0#
: ^Z [ Z d f `! 'Q Z [ Z [3 ! 'Q ^Z [ Q d [ Z [Q \3`!

‡ ! L z M ! 3 : ¦ 3 ' 
f f
Q 3!! $0 : ' M ( 'L ' M M
M * M *

>"
3 ) [3 >) [ ) [3 @  >) [Q3 ) [Q @ 
"&"# 3 #0 ) [Q ) f 
Qof
->0>"0 7
6$5$6 2ULFHIXQF LH ) PRQRWRQ QHGHVFUHVF WRDUHFRQWLQX ODVWkQJDúL
FX ) f * ! ) f 3 HVWHIXQF LDGHUHSDUWL LHDXQHLYDULDELOHDOHDWRDUHGHILQLW 
SHXQFkPSGHSUREDELOLWDWHFRQYHQDELODOHV
6$5$7 )LH [ RYDULDELO DOHDWRDUHDF UHLIXQF LHGHUHSDUWL LHHVWH ) 
)LH D úL E GRX QXPHUHUHDOHFX D E $XORFHJDOLW LOH
3 3 D d [ E ) E ) D .
 3 D [ E ) E ) D 3 [
D .
, 3 D [ d E ) E ) D 3 [
D 3 [ E .
< 3 D d [ d E ) E ) D 3 [
E 
'HPRQVWUD LH 
 $0# $ ^Z [ Z D`. % ^Z [ Z E`.
& ^Z [ Z D`. ' ^Z [ Z E` 


 3/3
&"# $ Ž % ! $ * & Ž % ! $  % * ' (
3 % $ 3 D d [ E !

3 % $ * % 3 % 3 $ 3 & !
3 % * ' $ * & 3 $ 3 & 3 ' !3 % * ' $
3 % 3 $ 3 ' 


%>0 3 $ ) D ! 3 % ) E &"# #-"2# 


0  3 [ [ ) [ * ) [ !&"# -"0>2# #
 <(>"1 0
V 3 D [ E ) E ) D * .
,V 3 D [ d E ) E * ) D * .
<V 3 D d [ d E ) E * ) D 
/
3 > " )  -# #
­* -" [ *
) [
° 
®D[ -" * d [ d 3 !
°̄3 -" [ ! 3
D > 7
  >0> D (B% ) >  " - 
1  >#"#& 3 *!,/ d [ *!/ 
5 VSXQV
 
" ) >" B-"#;#";- -""#" [ 3 
%>0  " - 1" ) > " #>%2
B -" [  \ ( * d ) [ d 3 ! B [ 3 1" > $0
* d ) 3 * ) 3 d 3 ! " &"# * d D d 3  0 ) > 
" B [ 3 !" D 3 
1 $0 3 D d [ E ) E ) D "
3 *!,/ d [ *!/ ) *!/ ) *!,/ *!35/ 
  >0># D ( E > #B% ) [ D E 2 [ ! [  \ 
>  " -  >#"#& 3 * [ 3 
5 VSXQV #0 ) [ 3 ( #0 ) [ * &"# 
[of [of

S
#0 D E 2 [ D E 3 !
[of 
S
#0 D E 2 [ D E * !
[of 

3/ 
S S 3 3
>%"> 0 d 2 [ d  1 D ! E (
  S
3 * [ 3 ) 3 ) * *
3

<
1 )LH [ RYDULDELO DOHDWRDUHDF UHLIXQF LHGHUHSDUWL LHHVWH ) 'DF 
H[LVW RIXQF LHUHDO I GHILQLW úLLQWHJUDELO SH \ DúDvQFkW

) [ ³ I X GX !
[

< + 
f
DWXQFL ) VHQXPHúWHIXQF LHGHUHSDUWL LHDEVROXWFRQWLQX LDU [ VHQXPHúWHYDULDELO 
DOHDWRDUH DEVROXW FRQWLQX )XQF LD I VH QXPHúWH GHQVLWDWH GH SUREDELOLWDWH
UHSDUWL LH!LDUH[SUHVLD I [ G[ VHQXPHúWHOHJHGHSUREDELOLWDWHHOHPHQWDU 

 ) >-11# I !"
) [ '[ ) [ 3 [ d [ [ '[
I [ ) c [ #0 #0 
'[o* '[ '[ o* '[
&"# 
3 [ d [ [ G[ I [ G[ < 5 
>-11#"0 #-- 
3 I [ t * SHQWUXRULFH [  \ .

³ I X GX
f
 3 .
f

, C" D E ### 3 D d [ E ³ I [ G[ 


E

D
/
3 > " 
­* -" [ *
I [
°
®D > [ -" * d [ d S 
°̄* -" [ ! S

  > 0 > # D ! > # I >  > 
-11#"$1## 
1  >0 " - >-"& 
§ S·
  >#"#& 3¨ * d [ 
© < ¹̧


 3/,
5 VSXQV
 -- #> -11#"0

³ I [ G[ D ³ > [G[
f S
D 3 
f *

3
 " D  ) " - >-"& $0 ) [ ³ I X GX 
[
1 

C" [ * ! I [ * ) [
f

* 
C" * d [ S $0

) [ ³ I X GX ³ I X GX 3 > [ 
 ³*
3 3
* [ [
> XGX
f *

C" [ t S $0

) [ ³ I X GX ³ I X GX ³ I X GX ³*
3
* S [ S
> XGX 3 
f * S

­* -" [ *
°
°3
) [ ® 3 > [ -" * d [ S 
°
°¯3 -" [ t S
S

S· 
 ³*
§ 3 <
 3¨ * d [ > XGX 
© < ¹̧ <
E "# " I > # 2" < / ! # " ) > # 
2"< + 
8(" 2"< / -& -11#" #-""# 
2"< / 
2"< +


3/< 
 
 [ $1# # " - UHSDUWL LHXQLIRUP >
­* -" [ *
) [
°
® [ -" * d [ 3 
°̄3 -" [ t 3
3
 >#"#&>- $1## K # 
[
5 VSXQV
§ 3 ·
3 K [ 3¨¨ # [ ¸¸
§3 ·

3¨¨ H [ ¸¸ 3 3 [ d H [ 
© [ ¹ ©[ ¹
"
­* -" [ *
)K [ ® 
¯3 H
[
-" [ t *
(
­* -" [ *
I K [ ® [ 
¯H -" [ t *
, Q<R C11# "- [  "  #0- # > > 
" " B $#"# [! [ G[ > 2# " *!*3G[ ! - [ 
#0- #" ,*  >#"#&-11#> > " "B
"0 #3* 
5 VSXQV 
 [ $1##;-0 " " "# 0-B
( $ $0"# K#0- #"& " 0 -"  [ L! % $0"#
K#0-> " "B$#"# [! [ G[ L C-& 3 % $ *!*3G[ 
$0
3 $ 3 [ t [ 3 3 [ [ 3 ) [ !
3 % 3 [ d [ [ G[ I [ G[ !
"0- I >-11##" [ %  $ !
3 % $ 3 % I [ G[
3 % $ *!*3G[ 
3 $ 3 $ 3 ) [
&"# 
ª [ º
I [ *!*3>3 ) [ @ *!*3«3 ³ I X GX » 
¬ * ¼ 3//
$% B 01 001 B - " [ > 1 "  # 
 *!*3 I [ * ">#" I [ NH *! *3[ ! [ t * ! N > 
GI
G[

³ I X GX N ³ H *! *3[ G[ 3**N 


f f
3

&"# N *!*3 ! I [ *!*3H


* *
* ! *3 [
! [ t * 
C11#" $ 

³ H G[ ³ H G[
3* ,*

3 ,* d [ <*
* ! *3 [ * ! *3 [

H * ! , H * ! <
3 *!*3 * 3 H *!3 
3 ,* d [
*
H * ! ,
3 ³ H *!*3[ G[
,*

*

< / 0RPHQWHOHXQHLYDULDELOHGHWLSFRQWLQXX

 ^:! 6! 3` " V %0- -11# ( [  $1# #  
" - > ) 
 I >- $1## [ 
1 6HQXPHúWHYDORDUHPHGLHDYDULDELOHLDOHDWRDUH [ H[SUHVLD

0 [ ³ [G) [ ³ [I [ G[ 
f f

< 6 
f f
1  6H QXPHúWH PRPHQW GH RUGLQXO U ! U  ` ! DO YDULDELOHL DOHDWRDUH
FRQWLQXH [ !H[SUHVLD

0 U [ D U [ ³ [ G) [ ³ [ I [ G[ !
f f

< 4 
U U

f f
LDUH[SUHVLD

0 U [ E U [ ³[ G) [ ³ [ I [ G[ 
f f
U U
< ,* 
f f
VHQXPHúWHPRPHQWDEVROXWGHRUGLQ U DOYDULDELOHLDOHDWRDUH [ 
G #( 0 B >"  00"#  "# U ! >->!
1 0 -  B &"# $1## # >! > > ( -"
$1##-"" C- #$#0(#>->-"
$1##->>0 -"$1##-"" 
G-# >B%#>("0 #>7


3/+ 
1 6HQXPHVFDVLPHWULH $V !úLH[FHV ( !QXPHUHOH
P , [
$V !
P , [
P < [
< ,3 
( , !
P [
GDF PRPHQWHOHUHVSHFWLYHH[LVW 
/$
 [ $1# #-""">-11#

I [
3 [
H [  \  > #"#& $# 0! >->! "# 

>0(;>"# 
5 VSXQV $0

0 [ ³ ³ ³ [H
3 3 3
f * f
[H G[ [H [ G[ G[ * !
[ [

 f f *

' [
 ³f ³[ H
3
f f
[ H G[ 
 [ G[ [

"&>0- &"# $V * 

P < [ ³
3 < [
f
[ H G[ < !
*

 ( , 
1 6HQXPHúWHPRPHQWFHQWUDWvQ D GHRUGLQXO U DOYDULDELOHLDOHDWRDUH
[ ! PRPHQWXO GH RUGLQXO U DO YDULDELOHL DOHDWRDUH [ D ! LDU PRPHQWHOH YDULDELOHORU
DOHDWRDUH [ D VHQXPHVFPRPHQWHDEVROXWHFHQWUDWHvQ D GHRUGLQXO U 
U

/ Q<R
 "  - ) " $ B -"# 
"(> #-" L > ;> N ! L 3 (B% #0 ) [ ˜ [ N * !

#0 >3 ) [ @ ˜ [
[of
N
* > 
[of

0 L D
P L 3 D !
3 U
L 3
" P LU3 >00"#"# L 3 B D !

0 L D ³ [ D >3 ) [ @G[ ³ [ D ) [ G[ 
f D
L L

D f
 3/5
5 VSXQV $0

0 L D
[ D
L 3
>3 ) [ @ ³
f f
[ D
L 3
) c [ G[ 
L 3 D D
L 3

[ D L3 ) [ D [ D L3 ) c [ G[
³
D
 
L 3 f f
L 3
%>0 #-1#0&"# 

0 L D ³ [ D L3 ) c [ G[ 3 P LU3 D 
3
f

L 3 f L 3
1 $ & " $1# # [ HVWH QXP UXO 0 H VDX P [ 
SHQWUXFDUH
3 [ t 0 H t d 3 [ d 0 H 
3
< , 

VDX
) 0 H d ( ) 0 H * t 
3 3
< ,, 
 
 &"# "0 #-- 7
 'DF [ HVWH R YDULDELO DOHDWRDUH FX 0 [ P ( ' [ V ! DWXQFL DUH ORF
LQHJDOLWDWHD
0 H P t V  < ,< 
2##"1%($ 
3
3 [P tV d 

%>0 0!&"# 
P V d 0 H d P V 
  'DF [ úL K VXQWGRX YDULDELOHDOHDWRDUHLQGHSHQGHQWHFDUHDXDFHHDúLIXQF LH
GHUHSDUWL LH ) úL O HVWHXQQXP UUHDORDUHFDUHDWXQFLDXORFLQHJDOLW LOH
3 [ 0 H t H d 3 [ K t H !
3
< ,/ 

3 [ 0 H t H d 3 [ K t H d 3¨ [ K t
3 § H·
 < ,+ 
 © ¹̧
SHQWUXRULFH H ! * !FX 0 H PHGLDQDYDULDELOHLDOHDWRDUH [ 

3/6 
1## # - ( " ( "  - $0
P [ P K 0 H (
3 [ K t H 3 [ 0 H P 0 H t H t 3 [ 0 H t H ! K 0 H d *

3 [ 0 H t H 3 K 0 H d *

 < ,/&"# 3 K 0 H d * d


3
!

3 [ K t H t 3 [ 0 H t H 
3

C"0> #" < ,+ !-02#&"# < ,/ ( 
0 C"2#"1>$ 0 
3 [ K t H 3 [ O K O t H d
§ H· § H·
d 3¨ [ O t ¸ 3¨ K O t ¸ 
© ¹ © ¹
§ H·
3 ¨ [ O t ¸
© ¹
  0 &"#  B &"# " $1# # [  -
""!0>"0 2#

³ I [ G[ ³ I [ G[
3
[ f

f [

 -" $ 20! 0 > 1>> -""#" - 
-## # ; 2\ ! B0- B " -  2# #0  "1 " 
\ I [ (; 2[ 
/
 [ $1# # >-11#>
­ S
°* -" [ * >" [ !
I [ ®
° 
°> [ S
-" * d [ d
°¯ 
 >00#" [ 

5 VSXQV  [ >-""!" ) 0 H


3
!"


 ³*
3 H
0
0H
> [G[ > [ 3 > 0 H 
*

3 S
 > 0 H &"# 0 H 2"< 5 
 ,
 3/4


2"< 5 
: -0$ )LH [ R YDULDELO DOHDWRDUH SR]LWLY D F UHL YDORDUH
PHGLHHVWHILQLW 3HQWUXRULFH O ! 3 DYHP
3 [ t O0 [ d
3
 < ,5 
O
 0 P 0 [ ($0

³ [G) [ ³ [G) [ ³ [G) [ t OP ³ G) [ OP>3 ) OP @ !


f OP f f
P
* * OP OP

"3 3 [ OP d
3

O
1 0RGD 9 ! D XQHL YDULDELOH DOHDWRDUH HVWH YDORDUHD YDULDELOHL
DOHDWRDUHFHDPDLSUREDELO 

< + )XQF LHFDUDFWHULVWLF 

$%B$ >"0"##>"" "& " - 
> >"#  #! > 0-"> " " 0 0 > &&
$1## 

 ^:!6! 3` " V %0- -11#! [  $1# #  
" - > ) 
1  6H QXPHúWH IXQF LH FDUDFWHULVWLF D YDULDELOHL DOHDWRDUH [ DSOLFD LD
M[ 7 \ o ^ GHILQLW GHUHOD LD

M[ W 0 HLW[ ³H G) [ 
f

< ,6 
LW[

 [ > - > ( $## [N N , ! ,  `N " -11# #
f

SN N, !" < ,6 $


M[ W ¦ SN H N 
LW[
< ,4 
N ,
3+* 
 [ >-""">- I !" < ,6$

M[ W ³ H I [ G[ 
f

< ,6V 
LW[

 ";> -# "&$0 M W 


f

 HLW[ 3 ! " > ;> -"$1# #(


>0 B0" " - 
/ 
3  [ > $1# # C>> $0
§ *! 3 Q "·
[ 7 ¨¨ O ¸ 1#>->!
"
O O O O Q

¨H H H "¸¸
© 3[ Q[ ¹
"

¦H HO ¦ HLWN HO H 3 
ON
M W
f f
SN
LW
< <* 
LW[ N

N * N * N[
  [ > $1# " - " 0 ! $0
­* -" [ D >" [ ! E
I [
°
® 3 
" > $ 
°̄ E D -" D d [ d E

M W ³ H I [ G[ ³
3
f E
LW[
HLW[ G[
ED D
f
 < <3 
3 HLWE HLWD
˜
ED LW
 [ >$1# #0# " I [
K K [ D 
, H ! [  \ !
S

" > $ M W ³


K
f
HLW[ H K [ D G[ % >0 
 

S f

³H
f
S [
G[ !1 0
f

M W H
3
W
< < 
LWD 
 <K 

0B"%$-- # " >7


3 M * 3 

$0$ M * ³ G) [
f
3 
f

 3+3
 3HQWUXRULFH W  \ ! M W d 3 

0 M W d ³ H G) [ ³ G) [
f f
LW[
3

M W M W !SHQWUXRULFH W  \ 
f f

,

M W ³H G) [ ³H G) [ ³H G) [ M W 
f f f
 LW[ LW[ LW[

f f f
< M HVWHXQLIRUPFRQWLQX SH \ 
$0 H H d [ ˜ W3 W !
LW3 [ LW [

M W3 M W
³ H 3 G) [ ³ H G) [ d
f f
LW [ LW [

f f

d ³H H G) [ ³H H G) [ d 
LW3 [ LW [ LW3 [ LW [

[ d$ [ !$

d W3 W ³ [ G) [  ³ G) [
[ d$ [ !$

%>0 H H dH H 
LW3 [ LW [ LW3 [ LW [

H
 H ! * 1! $0 #" - $ ( B% ³ G) [   B 
[ !$

H
W3 W !$0 M W3 M W H > &"# -"$#

>" 0H""#2! M ">-"# 
/ 'DF K D[ E ! D! E  \ !DWXQFL MK W HLWE M[ DW 
$0 MK W
0 HLW D[ E
HLWE 0 HL DW [ HLWE M[ DW 
+ )XQF LDFDUDFWHULVWLF DXQHLVXPHILQLWHGHYDULDELOHDOHDWRDUHLQGHSHQGHQWHHVWH
HJDO FXSURGXVXOIXQF LLORUFDUDFWHULVWLFHFRUHVSXQ] WRDUHWHUPHQLORU 
C" Q $0
M W LW [3 [ 
0 H
LW[3 LW[ LW[3
0 H H
L\[ 
0H 0H
M[3 W M[ W
[3 [ 


C" Q ! - 0-" >"-#" Q 


5 )LH )3 ! ) ! ) IXQF LL GH UHSDUWL LH úL M3 ! M ! M IXQF LLOH FDUDFWHULVWLFH
FRUHVSXQ] WRDUH'DF ) )3 ) DWXQFL M M3M úLUHFLSURF 

3+ 

 ) )3 ) ( D [3 Q  [N QQ 3 E ("#$&"#$#"#"
>D! E@ (B% Q#0
of
[ MQ 3 [ MQ * C" W $0
Q
#0 ¦ H
³H G) [
NQ
ª ) [ MQ 3 ) [ MQ º
E LW[ M

¬ ¼
LW[
Q of
M 3
D
§ Q ·


³ ¦H ª ) [ Q \ )3 [ MQ \ º HLW\ G) \ !
f NQ LW ¨¨ [ M \ ¸¸
#0 © ¹
Q of ¬ 3 M 3 ¼
f M 3
""0
§ E \ LW[ ·
³D ¨ H G)3 [ ¸HLW\ G) \ 
³¨ ³
E f
H G) [
LW[
¸
f © D \ ¹
%##0 -" D o f ! E o f $0
§ f LW[ ·§ f LW\ ·
³fH G) [ ¨© ³fH G)3 [ ¸¸¹¨¨© ³fH G) \ ¸¸¹ !
f
LW[
¨

 M M3 ˜ M 
-! M M3 ˜ M #0>">&"#  M3 ˜ M > " 
>  #" )3 ) ! " ) )3 ) "  - > "
0 
&"# !> 0 ! "-"> " >
> " > ! M > " > 
W

 6$5$8$
 [  $1# # -" ;> EQ [ ! "
" > M[ > Q $1# ( M [N * L N D N [ !3 d N d Q 
'HPRQVWUD LH  $ 0 0# N  N d Q " > !
1 0

M [N W L N ³ [ N HLW[ G) [ 
f

< <, 
f


³[ H G) [ d ³[ G) [ EN [ !
f f
N LW[ N

f f

2#001"#;> -" 3 d N d Q (# < <, >> 

% W * >1 

M[ * L ³ [ G) [ L N D N [ 
f
N N N

f

 3+,

/
3  >0 " > $1## [ "0& #2
- 10# (> >#"#&-0#" 00 
§3 *·
5 VSXQV >1" #" [ B >2" -1 > [ 7 ¨¨ ¸ ! 
©S T ¸¹
M[ W SHLW T  0 Q ; -! $0 Q $1# #

[L 3dL d Q ¦ [ !
Q
- -"# [ ( K L 

SH
L 3

MK W M[3 W M[ Q W T ( McK W QSLHLW SHLW T


Q Q 3
LW
! "
MK * QSL ( 0 K QS 
McKc *
#2 D [ Q S  QST 
L
 
$1###- [3 ( [ # > - >"
­* -" [  > 3!3@
I [3 [
°
-" [  > 3!3@
®3 !
°̄ 

­
°* -" [  > !@
°
-" [  > !*@ 
°[ 
I [ [ ®
° <
° [ -" [  >*!@
°¯ <
 >0 " > $1## K [3 [ 
5 VSXQV 0-- +$0 MK W M[3 W M[ W !"
HLW H LW
M[3 W ³ H I[3 [ G[ ³3
3 LW[ > W
f 3
LW[
H G[ 
f
LW W
(
3 > W
M[ W ³H I [ [ G[ ³ [  HLW[ G[ 3 ³  [ HLW[ G[
3
f * 
LW[
!
< <* W
> W 3 > W
f

 MK W 
W 

3+< 
,  > 0 " > ( 00# " $1# # [ 

0# 1 P!V 
[ P 
5 VSXQV $0 I [
3 
H V 
!
V S
[ P 
M W ³
3 LW[ f
H V 
G[ 
V S f
[P
">801$1# X LWV 1 0
V

M W ³H
W V f X W V 
3 LPW LPW 
H 
GX H 
!
S f

³
f X 
 H GX 
S 
f

$0 Mc * LP V W H LP  0 [ P #2 1 0


W V 
LPW 
 

0 [ P V ! 0 , [ P PV ! ' [ V  


W *
 , 

1  2 IXQF LH GH UHSDUWL LH ) HVWH QRUPDOL]DW GDF YDORULOH OXL ) vQ
) [ * ) [ *
SXQFWHOHVDOHGHGLVFRQWLQXLWDWHVXQWHJDOHFX 

0 $ &"   "  -  " $1# # -"0
>" " >> &"#"#->7
#&0 )LHYDULDELODDOHDWRDUH [ DF UHLIXQF LHGHUHSDUWL LH
HVWH ) úLIXQF LDFDUDFWHULVWLF M 'DF [3 úL [ [3 [ VXQWSXQFWHGHFRQWLQXLWDWH
DOXL ) !DWXQFL
H
) [ ) [ #0 M W GW 
F o f S ³
3 H
F LW[3 LW[ 

< << 
F
LW
5HOD LD < << DUHORFSHQWUXRULFH [3 ! [ [3 [ !GDF ) HVWHQRUPDOL]DW 
C"0> $&Q4R 
 0"#$>">"""(" 7
 &  )XQF LD GH UHSDUWL LH HVWH GHWHUPLQDW vQ PRG XQLF GH
IXQF LDVDFDUDFWHULVWLF 
G -&  [  > -  0"# $>" &"# 
"0 #> 7


 3+/
3 'DF IXQF LDGHUHSDUWL LH ) HVWHGHULYDELO vQSXQFWXO [ GHULYDWDVD! I !vQ
[ HVWHGDW GHUHOD LD
3 3 HLWK LW[
I [ H M W GW 
K o f F o f S ³
F
#0 #0 < </ 
F
LWK
GDF úLQXPDLGDF PHPEUXOGUHSWH[LVW 
 'DF IXQF LD FDUDFWHULVWLF M HVWH DEVROXW LQWHJUDELO SH \ ! DWXQFL IXQF LD GH
UHSDUWL LHFRUHVSXQ] WRDUH ) HVWHDEVROXWFRQWLQX GHULYDWDHL! I !HVWHFRQWLQX úL

I [ ³ H LW[ M W GW 
3
f

< <+ 
S f
/
3 Q<R  > 0 "  - >-"& " >

M W H
W

 

5 VSXQV 
0"#$>">>
3 3 H LW[ 3 3 H LW[ 
M W GW
S ³f LW S ³f LW
f f W

) [ ) * H GW

3 3 > W[ 
³ S ³f
W W
3 > W[ 
f f
H GW H GW 
S f W LW

³* W H GW
W
> W[ 3
f

S
$% B - " [ ( 2% - -  1 0

) c [ ³ ³
W W
3 3
f f
˜ cc ˜
 
W > W[ H 
GW ( #2 ) [ W > W[ H 
GW  "
S[ f S f
&"# "  # ) cc [ [) c [ 

2%$0 ) c [
[

&H 
!"

) [ & ³ H
[ X
GX &3 f


3++
³H S ! ) f * &"# &3
f [

%>0 
G[ * !
f

) f 3 &"# &
3
!
S

) [ ³
X
3
[

H GX 
S f
  > 0 > -  $1# #  " 
> > M W H 
W

5 VSXQV $0 0> 


3 ª W LW[ º
³ « ³ H H GW ³ H H GW »
3
I [
f * f
W
H H LW[ GW W LW[

S f S ¬ f ¼ 
*

3
³ S ³*
3 W
f f
H W HLW[ H LW[ GW H > W[GW
S *

2%-- 1 0 I [


3

S 3 [
! [  \ 


< , 
 

< , 3 5HSDUWL LLGHWLSGLVFUHW
G 0"# -# - # -11# # B%#0 &" B "
;-0>"00"#;-0#2>- ""0 ! 
#"%##&>"##&"""0$0 >& 
>"0 "##& #$0"#"B>;-0 );-0#
- "B#( >"B  

< , 3 3 0-"# ;-0#-

 > 0 "0 -1#0 7 WUHL IRFXUL LQGHSHQGHQWH VXQW WUDVH DVXSUD
XQHL LQWH3UREDELOLWDWHDGHDDWLQJH LQWDSHQWUXILHFDUHGLQHOHHVWH S 6 VHGHWHUPLQH
SUREDELOLWDWHDFDGRX GLQFHOHWUHLIRFXULV DWLQJ LQWD 

 $ $0"#K" # "2 L( $L L 3!!, 

$ $
$0#K "# L > L G> $ >>
$ 3  $, * $3 $ $, * $3 $ $, 
#  $ >" 0-1#! $0# # 0-" >"


- &"# 
3 $ 3 $3 3 $ 3 $, 3 $3 3 $ 3 $, 3 $3 3 $ 3 $, 

 3+5
" 3 $ , S 3 S 
 0 #2 > &#$ "0 -1#0 0 2# 7 VH IDF Q 
H[SHULPHQWH LQGHSHQGHQWH vQ ILHFDUH GLQ HOH XQ HYHQLPHQW $ VH SRDWH UHDOL]D FX
SUREDELOLWDWHD S úL QX VH UHDOL]HD] FX SUREDELOLWDWHD T 3 S 6 VH GHWHUPLQH
SUREDELOLWDWHDFDvQFHOH Q H[SHULPHQWHHYHQLPHQWXO $ V VHUHDOL]H]HH[DFWGH P RUL 

 %P $0"#K $ >#&& ; P B# Q ;-0L(
$L $0#7K $ >#&B;-0"#2 L L! L 3!! ! Q 

$  #& #" %P > 0-" P -  $0"#" $ ( 
Q P #& ##" $  Q P #& ##" $ !
$3 $  $P $P3  $Q *

%P
* $3 $  $P 3 $P  $Q * < , 3 

* * $  $

3

QP  $Q P 3  $Q
"0 "# 0 B -"0 #2 # Q ;-0! P 
;-0 B > #&& $ > &QP  $# >" 0-1#!
;-0#>"-!
3 %P 3P ! Q - 0 T Q P  - 0 T Q P 


 & QP 


3P ! Q &QP S P T Q P < , 
C11# # 3P ! Q " 00#&$#10"#" S T 
Q

> "& %0-"#$0> >80 -11#&"- 2"#


< , >"0(FkPSELQRPLQDO ># $0##0#%0-"#"
> ;-0"#" - > #0 # -">"#" &
: Q : u u : 
> >80 -11#> > B0>1S "##!
>0"0((VFKHPDOXL%HUQRXOOL 
 #"# 0 $# 0 ( >-> " $1# # -& 
10# $0

0 [ ¦ N&
Q
N
Q SN TQN 
N 3
C"#"#> >"0 $0-##2#

SW T Q ¦ &QN S N W N T Q N 
Q

N *
-$ 0B-" W !

QS SW T ¦ N&
Q
S N W N 3T Q N 
Q 3
N
N
Q
N 3

3+6 
-" W 3 %>0 S T 3 1 0

¦ N&
Q
N
Q S N T QN QS 
N 3
&"# 
0 [ QS < , , 
C" #"# >-> $ 1" > #"# 0 00"# "# 
$1## [ !

¦N &
0 [
Q
 N
Q S N T Q N 
N 3
 N-B0"# " W 1 0

QSW SW T ¦ N&
Q
SNW N TQN 
Q 3 N
Q
N 3
2#$ B-" W 

QS SW T Q Q 3 S W SW T ¦N &
Q
S N W N 3T Q N 
Q 3 Q N
Q
N 3
-" W 3 ( S T 3 1 0

0 [ QS Q Q 3 S 
&"# 

' [ 0 [  >0 [ @

QST < , < 
9 " - > $# $1# # 0  9 B
&"##210#>$#B2 "-> B QS T ( QS T 
;0-#"-" Q 4 ( S *!< $0" $#0# , ( < 
/
3  - "  2# 1;& 3 "! -11#   > 
3
%(2" > >#"#&$#0!>->(10

- $1##-& "0 "#"%(2""#
- 

5 VSXQV 1# # [  - 10# 3 [ N


§3·
3

& ¨ N
!
© ¹̧
3

N 3! !3 $0 0 [ + ! ' [ , ! ' [ , 


  "  ,* 1# #1 ( 3* 1# 2  **  ;  " 
-"%"- ; 1#B-B" 02 -"
-11# "0 "# -  1# #1 B # **  ; > 
"->B3** (3* 
5 VSXQV  0- [ $1##-& "0 "#- #
1# #1! [  - 10# $0 -11#   B ; > 
 3+4
 0 [ 3/* ! ' [ ,5!/  -# 
, 3
1 0 1# #1 S ! T
< <
2##"1B($!(>1 
3 3** [ 3* 3 [ 3** 3* t 3 
,5!/
*!+/ 
3**
,  #"# # > # " # -> C11# #"% #
B%0-#-> #>  > *!**/ "# 3** ->
#!>"#"-%(-"> B-B#"- ># 

 C11#B# 3** ->#> $0#0"#-"->
 
1 #0-11#"0 ->1" 
5 VSXQV 

¦ 33**! N ¦ & *!**/ *!44/


< <
 3 
N N 3** N
3**

1 >3** ˜ *!**/ *!**/@ >*!44@ 


N * N *

< 2"- <* #$"& ""> , 0> 0"";0#


#>-" "%B10 "0>" @0 / 
#$ "> B B20 0 - ! 3* #$ "> 4*X  0
- B 0>"! 33 #$">% 6*X 0! 5 #$ +*X !
/ #$% /*X (#$"">00- ;0"
#$ >-"1#-0#" B1 ( #># >-11#
 # >  ""# #$ ">7 B2 0! 4*X ! 6*X ! +*X !
/*X ! *X B20 
5 VSXQV 
 $0# $3  #$ "> B2 0. $ 3* #$
"> 4*X 0. $, 33 #$"> 6* 0. $< 5 #$">
+*X . $/ / #$">% /*X 0( $+  #$"">0

0 - $0 3 $3 ! 3 $ ! 3 $, ! 3 $<


3 3 33 5
!
/ < <* <*
3 $/ ! 3 $+
3 3

6 *

 $0"# ;  " #$ >-" 1 # " B1 ( #> #  

3 ; $3 * ! 3 ; $ &, ¨ 3 ; $, &, ¨
§4· 3 §6· 
 

$0 ! !
© 3* ¹̧ 3* © 3* ¹̧ 3*

3 ; $< &, ¨ ! 3 ; $/ &, ¨ ! 3 ; $+ * 


§+· < §/· /
 

© 3* ¹̧ 3* © 3* ¹̧ 3*
0B"" #0">"2#& #>80
10# 
35* 

< , 3 02# ;-0#-

C>"-"0  > Q ;-0 -! B  # "
$0 $ >-#&"-11# SL ! L 3!! ! Q (">#&& "
-11# TL 3 SL  > 0 -11# B # Q ;-0
$0"# $ > >-" ; P 
" # "#>8010# $0 < , 3 !"
3P ! Q S3 S SP TP 3 TQ  T3 S S, TQ 3 SQ T3T TQ P SQ P 3 SQ 
> -11#>2# ">"0""-">#->1#B S 
 P !" ! T Q P !"  
1>$% "%-">"# Q 10 SL ] TL ! L 3!! ! Q >
1 

MQ ] – S ] T 
Q

L L < , / 
L 3

" ] > " -0" ( " 3P ! Q > "# #" ] P  >
-"> > " >"0(IXQF LHJHQHUDWRDUHDSUREDELOLW LORU 3P ! Q $0

– SL ] TL ¦ 3P! Q ] P 
Q Q
< , + 
L 3 P *

¦3
Q
" P! Q 3 
P *
)>$ 0-"# ;-0#-&"# 0
2# -" S3 SQ S ( T3 TQ T G>& " 2
$ MQ ] S] T Q >"
S] T Q ¦ &QP S P T Q P ] P !
Q

P *
" 0"# < ,  
G "# ;-0 - > -11# #& 
$0"#" $ #-" P B# Q ;-0 %" &P >
$0$0 &P %P * %P 3 * * %Q !"
3 &P 3P ! Q 3P 3! Q  3Q ! Q 
>"

3 &P ¦3
Q

N !Q < , 5 
N P
80-11#> >> >"0(VFKHPDOXL3RLVVRQ 

 353
/
3  " "> 00 ! ,  -0> % " -#  Q 
Q ! , 1#"-1#0#21 (20 #-#" >-$
% 3!!, >"1#21 
;0 ! ;2 %
" 1# -# );2 %"> # B%0-#! > > # -11#
"0 #$07
  > ;0 #20 
1 "> " ;0#20 
 #-" "> ;0##21 
 9 !-H" !345*
5 VSXQV -# >80#"C>> $0
M, ] §3
¨ ]
Q 3 ·§ 
¸¨ ] 
Q  ·§ ,
¸¨ ] 
Q,·
¸
©Q Q ¹© Q Q ¹© Q Q ¹

3 ª ,
Q, ¬

+ ] 33Q 36 ] +Q Q 36 ] Q 3 Q  Q , º¼
 

 0"##1-#0"# M, ] $ 3*!,


Q 3 Q  Q , 
Q,
 "##" ] , M, ] > 3,!,
+
1 
Q,
 3 3 3*!, 
 Q33R - > 0-" / #07 1# -11# 
"   " B" $# 0- #0# >7 S3 *!4 .
S *!4/ . S, *!6 . S< *!6/ . S/ *!43   ""# #0 "
>B- !-11# " -"#"  ">2# "3 .
 ""# # #0 > B - ! > -11# > *!5 ! 
 " #0 >" B - ! -"# " - "   > 0
-11#-"#> - "0"-">> 
5 VSXQV 
0"0 #-& $3 "#0">B- . $ "
#0>B- C11# ##$ 3 $3 3*!/ . 3 $ 33!/ "0
M/ ] *!3] *!4 *!*/ ] *!4/ *! ] *!6 *!3/ [ *!6/ *!*4 ] *!43

*!/,* *!+< ] 
" 3 $3 *!/,* ! 3 $ *!,+< 
%" $ $0"#K-"# "& 0"-">>L
0"#-11# # 3 $ *!/,* ˜ 3 *!,+< ˜ *!5 *!56< 

35 
< , 3 , - C>>-0"O

 ->"-"0  B - 10# < ,  #" 0 QS O >  
0 0B>&$##-11# #-" Q o f 
1 0
ª Q Q 3 Q N 3 ON § O · Q N º ON O
#0 3N ! Q #0 « ˜ ¨3 » H 
Qof Qof
¬« QN N[ © Q ¹̧ ¼» N[
% SN #0 3N Q !$0
Qof

ON O
SN H < , 6 
N[

¦ SN HO ¦
f f
ON
( H O HO 3 ! -11# #  - < , 6 >"
N * N * N[
0"- 
1  5HSDUWL LD GHWHUPLQDW SULQ SUREDELOLW LOH < , 6 VH QXPHúWH
UHSDUWL LH3RLVVRQGHSDUDPHWUX O LDUYDULDELODDOHDWRDUH
§ * 3 N "·
[ 7 ¨ O O O O O ON O ¸
"
¨H H H H "¸
© 3[ [ N[ ¹
"
VHQXPHúWHYDULDELO DOHDWRDUH3RLVVRQ 
 #"# 0$#0(>->$1## [ $0

¦ OH ¦
ON O ON 3
0 [
f f
OH O ˜ H O O
N 3 N 3 [
O
N H
N * N[

0 [ O < , 4
 >0!

¦N ¦ N ON [ H
f f
O N O N
0 [ H 
N N O

N * N[ N *

¦ N N 3 H ¦N
f
O O f O N O
N
H 
N 3 N[ N * N[

O HO ¦
f
O N 
O O O
N N  [


' [ O < , 3* 
9>$#B2 "-> B P 3 ( P 

 35,
 # 0 0- --  - C>> >  
$#0(>->$1## [ >"2# G- 0(
>-> #"# - 1& # 1>$ >" 2# >" --! -"0
> - $1#>">-C>> 
- C>> > "0 OHJHD HYHQLPHQWHORU UDUH!  -- 
>#  -;0 - 10# % "0 "# ;-0# Q > 
0-11#- $0"#">> 0 
/  0( 1 " "0 0 ->  "# >"
  1>$ - 1 3** ( Q <* ->! #>
#B%0-# 1 0"0 >1" -># 7

 ->  ( QL 
[L 
* 6 
3 <* 
 3 
, 5
< ,
/ 3
-> + *
# 3** 
% -&  -- ->#  0% > ! "0 "# ; #
->#  B ( > $1# # 10#  -0"
¦Q [ L L
3*
Q <* ( S $#">" 9># > [ L
3! (
1 3**
[ 3!
-"0>0 S *!*, 
Q <*
G > ;0-#" -"0 -;0 #2 10# " #2 C>>! -- 
-># >" 0 $"# "(> Q <* 
0- B $ # 1>$ ( -11# # H"> - #2
10# (C>>&"# 1#"#7

35< 
C11# C11#


"0 ->
$ 
#2 #2
 1>$ 
10# C>>
* *!6 *!4/5 *!,*3 
3 *!<* *!,+/6 *!,+3< 
 *!3 *!*+ *!3+4 
, *!*5 *!*6+< *!*6+5 
< *!*, *!*<5 *!*+* 
/ *!*3 *!**// *!**+ 
+ * *!**3* *!**3 
5 * *!***3 *!*** 
-> 6 * *!*** *!*** 
# 3 3!**** 3!**** 

< , 3 < 80-#0# 

 "  1# "## F3 ! F ! ! FV B -- ">". 
"(0 -11# SL  - B ; ! " 1# "# FL !
L 3!! ! V  Q ; %1# !" # ; "> 
1 (0-& 
 $D $0"#B; # "> - D L 1#
"# FL ! L3! ! V ! D D3 ! ! D V C11#>"$0>

3 $D
Q[
S3 3 S SVD V 
D D
< , 33 
D3[D [ D V [
> -11#>0& " 3 Q. D3 ! ! D V 
);-0"# >> B0-" " %0-"# $0 >! -11#&
"- 2"# < , 33 >"0(VFKHP SROLQRPLDO %0-"#-11#&> 
>80 >"0(FkPSSROLQRPLDO 
/ Q,R 0" -" " -11# # *!4 . *!*5 ( *!*, 
>-$-> 1" !-> "" 01#("1" 9""#-">
-> >-11#B#->> #-" -> 1" (
#-" "1"P
5 VSXQV C"#"#>-11# -# 0>80-#0# ("0
3 3 ,.3!3!3 3 ,.!*!3 3 ,.3!*!

˜ *!4 ˜ *!*5 ˜ *!*, 


,[ ,[
˜ *!4 ˜ *!*5 ˜ *!*, 
 *

3[3[3[ [*[3[
˜ *!4 ˜ *!*5 ˜ *!*, *!*6++5
,[

* 

3[*[[
 35/
< , 3 / 801#$

> " ""0 >"" 7 D3 1#"# F3 . D 1#
"# F . . DV 1#"# FV  Q ;  -"1#;> 
B- B " ;- > 8$# " ;2 Q 1#  
 $D 
$0"# # K-  ; D N ! N 3! ! V 1# "# FN B 2"-"#

# Q 1#;>" D D3 ! ! D V ! * d D N d DN ! ¦ D N
V
Q $0"%0-
N 3
$0-B#$0-11#&"-  #> -11# 
"0 "# &"# 2# ->1# #& $0"#" $D > 
&DQ3  D V  ->1# # ;  Q 1# #"# 1# # B " 
"0 "#&"# $1##& #" $D > &D 3 &D &D VV 
D D D
3 

&D33 &D &DDVV


3 $D 3 Q. D3 ! ! D V
D D

 < , 3 
&DQ3  D V
);-0"# >> B0-" " %0-"# $0 >! -11#&
"- 2"# !>"0(VFKHP KLSHUJHRPHWULF >"VFKHPDELOHLQHUHYHQLWH
/
3 "  ,* 1# 3* 1##1! 6 2! 5 (( / $& 
;2 / 1# "   -" 1# ;> B-  -11# 
B# / 1#;>> $07
 1##1!1# (("$ 
1 1# #1 !" 2(" ( 
5 VSXQV -# >801#$ $0

 3 /.,!*!3!3 .1 3 /.3!!!*


&3*, &6*&53&/3 &3*3 &6&5&/*

&,*/ &,*/
 C" #"# # # "" # 1 -> > ;2  Q ->
Q 1 @ B#$0 D ->1"( E ->1" D E 1 > >
> 1#"# >1"  $1# # -& "0 "# ->
1" # Q ;>  > #"#& $# 0 ( >-> >
$1# 
5 VSXQV 1## [ -#"$## *!3! ! Q "-11# #

3 [ N
&DN &EQ N
! N *!3! ! Q 
& 1Q
§ N ·
¨ N QN ¸
[ 7 ¨ &D &E ¸¸ ! N *!3! ! Q 
¨ &Q
© 1 ¹
35+ 
$0

0 [ ¦ N&DN &EQ N ¦&


3 Q
D Q
N 3
D 3 &EQ N !
& 1Q N 3 & 1Q N 3


¦ &DN33&EQ N ¦&
Q Q 3
N
D 3 &EQ 3 N &DQE3 3 & 1Q 33 
N 3 N *
(

0 [ D
& 1Q 33 Q
D < , 3, 
& 1Q 1

 0 [ QS 
D E
 0 S ! T


1 1
>0! 0 [ 0 [ [ 3 0 [ !

¦ N N 3 &DN &EQ N D D 3 ¦ &DN&QQ N


Q Q

& 1Q 0 [ [ 3 
D D 3 &DQE D D 3 & 1Q 
N N 

"

0 [ Q
D
1
D 3 Q 3 Q D
1 3 1
QD
1 1 3
>D Q 3 1 Q@ 
>->$ 
QDE 1 Q 1 Q
' [ ˜ QST < , 3< 
1 1 3 1 3

< , 5HSDUWL LLGHWLSFRQWLQXX
G#"0& $0 #- #"0>#-"" 

 ^:!6! 3` " V %0--11#! 0"# 0$1###
 - : ( 0"# 0 " # -  0 ->"-"  -" 
)  ;> $1## [   " - > ) 

< , 3 - >" 0 

G 0"# -1#0 > B%#> $1# # " #  $# >"
B""0$#(> # $##>"8-11# "(>
-11# 
;0-#"!#% ""1"1# -&(>-"%
2" 0 0 " 20! &"#"# %   2" 1"#" >
3
"-> B N ( N 3 20 -"0  2" 1"#" > N  20 

 355
00  0> [ > $1# # -& " >
§ 3 3·
" 0 B$#"# ¨ ! 
©  ¹̧
1  6H QXPHúWH IXQF LH GH UHSDUWL LH XQLIRUP SH >D! E@ ! IXQF LD GH
UHSDUWL LHDF UHLGHQVLWDWHGHSUREDELOLWDWHHVWH

-" [  >D! E@
­ 3
I [
°
®E D < , 3/ 
°̄* -" [  >D! E@

"  - " 0 $   "-> B 2 "# "1
\ I [ (; 2[ > # #>%2#" [ 

­* -" [ D
°
°[D
) [ ® -" D d [ E < , 3+ 
°E D
°¯3 -" E d [
2 "#># 2"< , 3 2"< , 3 

1  9DULDELOD DOHDWRDUH [ VH QXPHúWH XQLIRUP SH >D! E@ GDF DUH


UHSDUWL LHXQLIRUP SH >D! E@ 


DE
"&>0#2" 0!0#" [ >2# " $0

ED
0 [
E D ³D
3
E
[G[ !


' [
DE· E D 
³
3 §
E 

¨[ G[
ED D© ¹̧ 3
356 
"&>0! "#>0>"# 
E N 3 D N 3
0 N [ ³
3
E

E D , 3
[ N G[ !
ED D

P < [
DE· E D < !
³
3 §
E <

¨[ G[
ED D© ¹̧ 6*
;>"#$ 
P < [
 , 3! 
P [
(

 #"# 0 "0 -11# 3 D [ E ! " $1# # [ 


> -& " 0 B >D! E@ ( >D! E@  >D! E@  -" $ 20
> -11#>2# "8(" 2"< , )>$ 
ED
3 D [ E < , 35 
ED
 -11#" >2# "-"##"20##" $# 2"< , 

/
3 0 > 0"#""(>1 $>&"#>"-
$##"$1## [ >0- "#"( 
[ - " 0 B$#"# >D! E@ #"203 
5 VSXQV $0
­3 -" D [ d E
I [ [ ® 
¯* -" [ d D! [ ! E
S[ 6
"#" 6 &"# [ -" * D E !
< S

 354
­ S 
°* -" [ D
° <
§ [· °° [ S S
)6 [ )[ ¨¨ ¸
¸ ® -" D d [ E 
© S ¹ ° S < <
° S
°3 -" E  [
°¯ <
  [ ( K >" " $1# # - -& " 0 B

>*!3@ >0>- $1## ] [K

­3 -" [  >*!3@
5 VSXQV 

I [ [ I K [ ®
¯* -" [  >*!3@
!

³* X I[ X IK X[ GX ³* XI[ X[ GX [ ³* XI[ X GX 
3
I] [
3 3 3

"
­3
° -" * [ d 3
I ] [
°
® 
° 3 -" [ ! 3
°¯ [ 
,  [3 ! ! [ Q >" Q $1# - " 0 - >*!3@ > >  

$1## ] Q ¦[
Q

N >- 
N 3

­* -" [ *
°
I ] Q [ 4Q ! N [ -" * d N d [ d N 3 d Q !
° 3
° Q 3 [
®
°¯* -" Q [
"
4Q ! N [ [ Q 3 &Q3 [ 3  3 &QN [ N 
Q 3 N Q 3

5 VSXQV 0 -" >"-#" Q C" ] [3 [ !

I ] [ ³ I [ ] I ] G[ ³ I ] G] 
f [

f [ 3


36* 
­* -" [ *
°[ -" * d [ 3
I ] [ ®
°
° [  [ 3 -" 3 d [ d 


°¯* -" [ ! 
C" ] Q >1>$  I ] [ >"# B >20"#" >*! Q@ !-
>>20

I ] Q [ ³ I W GW 
[

] Q 3
[ 3

< ,  20# 

2- 0# >#2#0 B%# $B-# - 
 -   >"0 "" "0 >"  0 $1# #
-"0%#2!-">" -" > ! 


#20# 
1 6HQXPHúWHIXQF LHGHUHSDUWL LHQRUPDO QRWDW SULQ ) ˜. P! V 
IXQF LDGHUHSDUWL LHGHILQLW SULQGHQVLWDWHDGHSUREDELOLWDWH


[ P 
3 
I [. P! V 
H V 
 < , 36 
V S
P úL V ILLQGFRQVWDQWHQXPLWHSDUDPHWULLUHSDUWL LHL 

E "#> I [. P! V ># 2"< , , 2"< , , 


" - >

³ I X. P! V GX
X P 

V S ³f
3 
[ [
) [. P! V 
H V 
GX < , 34 
f

 363
XP

0>801$1# W (>1 
V


[P

§[P
³
W
3 V
· < , * 
) [. P! V )¨


H 
GW .*!3 
S f © V ¹̧
2# < , * " - ;-0 - " #0! - 
#"# "H""# " #>-# C"> # " !>B%#B- !
>" B0 1#  < , * > $  > >" > "(0 $##
"0 # " ) ˜.*!3 -" " $## "0 # " 

) ˜. P! V 


0

) [ ³
W
3
[

N
H GW 
S f
1# # [ > "0( QRUPDO 1 P!V   " 

- ) ˜. P! V C" [ $0#"#>#"0> #7$#


0!>->(00# 
C"

³ [I [. P! V G[
[ P 
0 [
V S ³f
3
f f


[H V 
G[ !
f
[P
%>801$1# W !>1 
V 
V 
0 [ ³ ³ ³
3
f f f
P
V W P H W GW WH W GW 
 
H W GW 
S f S f S f
 1>$ "(  -0 2 > "# !   " > 2#
)"#C>>

³ H GW ³ H W GW
f f
S 
W 

f *
&"# 
0 [ P ! < , 3 
-0"# P >0$#0#" [ 
>0!
[ P 
' [ ³ [ P H
3
f 
V 

G[ 
V S f

36 
[P
("(>801$1# W !>1 
V 
V V ª º
' [ ³W H ³ H W GW » 
f f f

« WH
 W W 
GW
S f S «¬ f f »¼
"
' [ V  < , 

0"# < , 36  "#>-> P >"#>0#
-   [ P B( >801 >0"#! ;-> < , 36  0% >801 
 P B(>801 $#!"1>>-#>& #"2"#; 2[ ;
 (>801 0 2"< , < P && -& - -;
2[ C0"# V && 0"1> 0;0 "1
>$>-- # " V C" P * ( V3 ! V ! V, 2"< , / 
0"1> 
G 0"# -# -" & >-> #2 0# > "#&& 
0 >"-&>0 0
3
/ < , , 
V 
2"< , < 

90"# N $ 

³ [ P I [. P! V G[
[ P 

³ [ P
3
f f 
 V 
N N
PN H
f V S f

V 
N

³W H
f
N W 

S f


 36,
2%-- $0
V ª 3 W 3 W N 3 N  W º
 ³f
N
f f
PN « W H W H GW »
S «¬ f »¼

N 3 V
³W

N f
N  W 
H GW
 S f
"
PN N 3 VP N  < , < 
2"< , / 

 > 0"#  " 1 0 P V ! P < ,V < ! P + 3/V+ !
A! P N N 3 [[VN !">- N 3 [[ -">"#"""0#0-
#3 # N 3 
P, P<
>0> $V * !;>"# ( , * 
V, V<
 #"# 0 B " -11# 3 D d [ E ) E ) D "
) [ >- #" [ %>0 < , 34&"# 2"< , +
§EP· §DP·
3 D d [ E )N ¨ )N ¨ < , / 
© V ¹̧ © V ¹̧


36< 
;0-#"!$0
3 P d [ P V )N 3 )N * # *!6<3, *!/*** *!,<3 
3 P V d [ P V )N  )N 3 # *!3,+ 
3 P V d [ P ,V )N , )N # *!*3 
3 P ,V d [ P <V )N < )N , # *!**3 
"$###" )N W >"B1#"#; 2"< , + 

1>$ >"0#$#7 *!,<3 . *!3,+ . *!*3 "-&


3* : ** >-;0$2# " *!/  -"- 0# 


" $1# #! >-> > #0& # $#"# P r ,V  
-0 !  P ( V ! > > -  $#"# B $1#
#  $## ->1# " -11# 0 >" - 
$##->1# > 0 >0 >"0(B>> K#2#
>20L $&(-2 "#<  
G -# ! - # 10# ( C>> > >0#& " - 
0# 1 *!3  -" - 10# Q t /* ( QS t 36 ( > 
[ *!/ QS
$1# #$1#0 !>0-0# 1 *!3 !
QST
-" - C>>!  O t 36 ! $1# # B > &
[ *!/ O

O


 36/
/
3 "#> 1 1#""0" *!6 0 # 1 
"  0"#" -& "-  #2 0# P * " $0
>>0( V *!**3 0 #>"1""1##
 -" # 0" *!546 0 ( # " - 
-" # 0" *!6* 0  > 0 -11# 
1# #" #B%0-#>  "& 
5 VSXQV 
 $0"# $  1# > "& " $ $3 * $ " $3 
>$0"#>-"&"#"%0"# G *!546 ! $ -"
G ! *!6* 0#"#
3 *!546 G *!6*
3 $ 3 G PG *!** 
" PG *!6 >0"#0# $0


3 $
§ *! ** ·
)N ¨
*! **3 ¸ 3 )  3 # ˜ *!455 3 # *!4/< !
N

© ¹

3 $ # 3 *!4/< *!*<+ 
 /** --"# $ ( 3*** --"# % "(> 
>" B >$" )# 1" - "- ;-# " -11# # *!, 
>-$ *!< > >07
 -11# "0 "# - 1" - >  "->
B /* ( ,/* 
1 "0 "# - Q ! 1" " B # -" 
-11# S "0 "#"-B- >  *!4* 
5 VSXQV 
 
 $0"# $ -"# 1" - "0 "# - 
$0"#" $ >$1# #-& 0#"
0 [ /** ˜ *!, 3*** ˜ *!< //* 
' [ /** ˜ *!, ˜ *!5 3*** ˜ *!< ˜ *!+ ,</ 
3 /* d [ d ,/* # 3 /* [ ,/* 3 [ ,** /*
§ /* · 
)N ¨ 3
© ,</ ¹̧
§ Q ,** ·
1 3 [ Q *!4* )N ¨  1# $0 )N 3!5 # *!4* 
© ,</ ¹̧
Q ,**
3!5 !"&"# Q # ,, 
,</

36+ 
0HGLDQD"$1##-& 0#!>"0 "#2#"H"0 
#"20""$#-;1>>#>0B-"-""# P (
> 1& 2"  2# " H"0  0 2  ; 2[ ( "1 
- 2"< , 5 2"< , 5 

 [ >$1# #-& 0#! &"# 

3 [ P 0 H
3
 < , + 

! < , , % >0 >0 0"#" B - " "# 
>->&"# 

3 [ P 0 H )N ¨ H 3
§0 · 3
 < , 5 
© V ¹̧ 
"
§0 ·
)N ¨ H *!5/ 
© V ¹̧
1#&"# 
0H
*!+5< >" 0 H *!+5<V < , 6 
V
!">% V !-"000$#0 
 -" & >-> "#& 0 0! > 
-11#- 0#>>


U
[ P 
U 
< , 4 
I [. P! V H 0 H

( S
" 0 H UV 
 365
< , , - #20# 

-"0  $1# # [ "0&  - #20#  
>>-11#>
# [ D 
I [
3 
H V 
! [ ! * < , ,* 
V[ S
" D ( V $#0!>-$>->#20"#"#" [ 

 > 0 $1# # K


3
# [ D ! > -& 
V
1 *!3 
$0
# [ D 
0 [ ³ [I [ G[ ³
3
f f
H V 
G[ 
* V S *
# [ D
 > >801$1# X &"# 
V

0 [ H
V
D
< , ,3 

!

' [ ³ [ 0 [ I [ G[
§ ·
f D  V ¨¨ H V 3 ¸
 < , , 
 © ¹̧
H
*
0- >- > B"0 #7
3  [ * ! I [ * !  > $1# B &"# $1# #
0-.- 0# "> -- 
  [3 ! ! [ Q >" $1# # #20# -! -">"#
[3 [ Q > $1# # #20# G$ !  [ >
#20# !" [ >0# (>&"#"2--
$$1###- 

< , < - ;- # 2$ 

1  6SXQHP F YDULDELOD DOHDWRDUH [ XUPHD] R UHSDUWL LH
H[SRQHQ LDO QHJDWLY GDF DUHGHQVLWDWHDGHSUREDELOLWDWH7
I [ OH O[ ! O ! * ! * d [ f < , ,, 
$0
­3 H O[ -" [ ! *
) [ ® 
¯* -" [ d *

366 
/ Q/R > -  $ " # 0- " - 
3
 " + # 0- > OH OW ! W ! * ! B ( O  > 0
,
-11#B0-" + #0- > "0 >801 
5 VSXQV  # 0 # # 0-# >" > $0 - 
C11#$ 0"# 0-> 00 + >

³ OH
f
S OW
GW H +O *!*< 

-11# " $ 3 S + *!*< 


+
+


< , / - F


 [3 ! [ ! ! [Y ! Y $1# # 0#! 0! -
[L  1 *!3 "0- #>$1##>$1# #
 
F [3 [  [Y 
> $1# #>- 

! [  >*!f 
3 [
I [

Y
[ H 
Y
§Y· < , ,< 
 *¨ ¸


©¹
-"0 > >- (UHSDUWL LD F FX Y JUDGH
GH OLEHUWDWH! B #2% - > "0 "# $1## -  
§Y·
Y
$ ">" >  *¨ 
>> #> (0 
© ¹̧

³ I [ G[
f
B% 3 
*

00  * Q ³[
f
H G[ > " 20 #" )"#! " Q "
Q 3 [

*
-0"-&$ 
"1 >  - " >>0 2"< , 6> 
$ >0 "0 "#2##1 Y ( -> ,* 

 364


2"< , 6 

#0"$1## [ -& F > 0 [ Y 
G$ 

³ [ ˜ [ H G[ 
3 [
0 [
f

Y 

§Y·*
Y
 *¨ ¸ 

©¹
[

0>801$1# W ($0

Y §Y·
*¨ ¸
³

0 [
 ©¹ Y
f Y
W H GW 
 W

§Y· §Y·
*¨ ¸ * *¨ ¸
©¹ ©¹
#2> >->>
' [ Y < , ,/ 
0-->1"# B>>00 ("07

 [3 ! [ ! ! [ Q "($1#--#" $##

D3 ! D ! ! DP " -11# # S3 ! S ! ! SP SL t * ! ¦ SL


P
3   0 "
L 3

D L L 3! ! P "0 "# %  > #" $# DL ¦ D L


P
Q ! "
L 3
$1#
D3 QS3  D  QS  D P QSP  < , ,+ 
QS3 QS QSP

34* 
"0& - F " P 3 2#1 
- F  - "0 -0"# Y "0 "# 2# 
#1 1#"# ;   -" $# #" Y d ,* ! $##
-11# #> $0-" F $#00 %""0 F * !


F *

³[
3
Y
3F F
3
3  
H G[ 
[
* Y
§Y· < , ,5